Panasonic DP8035 Operativní instrukce

Panasonic DP8035 Operativní instrukce
(Pro kopírku a síťový skener)
Multifunkční zařízení
Model č.:
DP-8032 / 8025
Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento
návod a uschovejte jej pro případné použití v budoucnu.
(Na obrazcích je volitelné příslušenství, které nemusí
být instalováno na vašem zařízení.)
Česky
Seznámení se strojem
Ostatní
Řešení problémů
Příslušenství
Funkce
Síťový skener
s doplňky
Před použitím
Návod k obsluze
Zhotovování kopií
®
Seznámení se strojem
Užitečné kancelářské funkce
Kopírování
•Umožňuje kopírování až do formátu A3.
•Možnost kopírování předloh s textem/
fotografiemi/předloh s polotóny.
Skenování/Soubor
• Rozlišení skenování až do 600 dpi.
• Pomocí tohoto multifunkčního zařízení lze
dokument uložit a načíst do/ze síťového
serveru.
Faxování/E-mail
• Vysokorychlostní fax na běžný papír,
kompatibilní se skupinou Super G3
s kompresí JBIG, pokud je nainstalována volitelná deska Fax Communication
Board (DA-FG300).
• Rychlé skenování.
• Rychlý paměťový přenos.
• Možnost použít internetový fax/e-mail.
Tisk
• Standard řadiče pro digitální tiskárnu,
rozlišení tiskárny 300 nebo 600 dpi.
Aplikační software
• Quick Image Navigator.
• Panasonic Communications Utility.
• Pomocné programy (Device Monitor - monitor zařízení, Network Configuration Editor - síťový konfigurační
editor / Network Address Book Editor - síťový editor adres).
Tabulka vícenásobných úloh
Aktuální úloha
2. úloha
Kopírování
Kopírování
Souběžné kopírování
Ukládání dokumentu
Tisk
Síťové skenování
Ukládání dokumentu
Tisk GDI/PCL/PS
Příjem dat
Tisk přijatého dokumentu
Fax (Odesílání)
Ukládání dokumentu
Paměťový přenos
Fax (Příjem)
Příjem do paměti
Tisk přijatých
paměťových dat
Kopírování
Souběžné kopírování* Síťové skenování
Ukládání
Ukládání
Přenos
Tisk
dokumentu
dokumentu do PC
Tisk GDI/PCL/PS
Fax (Odesílání)
Fax (Příjem)
Příjem
Tisk přija- Ukládání Paměťový Příjem do Tisk přijatých
dat
tých dat dokumentu přenos
paměti paměťových dat
:
:
:
:
Přijme a provede 2. úlohu.
Přijme a provede 2. úlohu (Kopírování), pouze pokud byla aktuální úloha přerušena.
Přijme 2. úlohu a provede ji po dokončení aktuální úlohy.
Přijme 2. úlohu (Souběžné kopírování s tiskem) a provede ji po skončení aktuální úlohy (Tisk z PC dat) nebo na konci kopírování s tiskem (Elektronické/Otočit/Posunout/
Sešít třídit) nebo na konci skupiny tisku (Otočit/Posunout stohovat). Po dokončení 2. úkolu se znovu spustí zbytek aktuální úlohy.
Příklad:
Aktuální úloha (PC tisk): 2 strany x 2 kopie s funkcí sešít třídit; 2. úloha (Souběžné kopírování): 1 strana
> Poté, co jeden operátor nastaví aktuální úlohu, jiný operátor nastaví 2. úlohu. 1 Vytisknou se 2 sešité strany (PC tisk). 2 Vytiskne se 1 strana (souběžné kopírování).
3 Vytisknou se 2 sešité strany (PC tisk).
: Nepřijme 2. úlohu.
: Nelze
POZNÁMKA
]Je vyžadován pevný disk (DA-HD31) a doplňková obrazová paměť s kapacitou 16 MB (minimálně).
Seznámení se strojem
Přehled tohoto návodu k obsluze
● Opatření pro vaši bezpečnost
Seznámení se strojem
● Přehled ovládání pro rychlou obsluhu
●Doplnění papíru, výměna láhve s tonerem,
odstranění zaseknutého papíru a chybové kódy
(Viz str. 7-14)
(Viz str. 16, 17)
(Viz str. 18-25)
Před použitím
● Názvy kláves/tlačítek/kontrolek na ovládacím panelu
Zhotovování kopií
●Návod k obsluze pro zhotovování kopií podle
kategorií funkcí na dotykovém panelu displeje LCD
Síťový skener
● Síťový skener
(Viz str. 27-29)
(Viz str. 30-69)
(Viz str. 70, 71)
Funkce
Změna počátečních „režimů/výchozích nastavení“
● Kopírka, tiskárna, skener a fax/e-mail
Příslušenství
● Příslušenství (součásti)
Doplňky a spotřební materiály
● Finišer s 1 přihrádkou (DA-FS300)
(Viz str. 93)
Řešení problémů
● Řešení problémů ● Výměna baterie/Nastavení data a času
(Viz str. 94, 95)
Ostatní
Technické údaje a rejstřík
(Viz str. 72-91)
(Viz str. 49)
(Viz str. 96, 97)
(Viz str. 98-101)
Seznámení se strojem
Symboly/ikony
V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly/ikony.
Vložte předlohy do i-ADF/ADF.
Seznámení se strojem
Před použitím
Vložte předlohu na sklo (kniha).
Zhotovování kopií
Vložte předlohu na sklo (list).
Stiskněte libovolnou klávesu na ovládacím
panelu nebo se dotkněte libovolného tlačítka
na dotykovém displeji.
Stiskněte klávesu.
Nastavování parametrů
funkcí stroje
Dotkněte se tlačítka.
Skenování předloh (dokumentů)
Zadávání čísel
● Počet kopií apod.
Zadávání textu na klávesnici
QWERTY
Příslušenství (např. finišer)
Jděte na další krok.
5
Jděte na další krok (níže).
Řešení problémů
Ostatní
Seznámení se strojem
Seznámení se strojem
Obsah
Seznámení se strojem
Užitečné kancelářské funkce............................................................................................. 2
Tabulka vícenásobných úloh.............................................................................................. 2
Přehled tohoto návodu k obsluze...................................................................................... 3
Symboly/ikony..................................................................................................................... 4
Bezpečnostní informace ............................................................................ 7
Bezpečnostní upozornění................................................................................................. 11
Bezpečnostní doporučení pro hlavní operátory............................................................. 14
Regulační informace......................................................................................................... 15
Přehled ovládání................................................................................................................ 16
■ Přehled rychlé obsluhy................................................................................................................................ 16
■ Řešení problémů.......................................................................................................................................... 18
Před použitím
Označení Energy Star....................................................................................................... 26
Ovládací panel .................................................................................................................. 27
Displej s dotykovým panelem.......................................................................................... 28
Zhotovování kopií
Základní menu .................................................................................................................. 30
■ Kopírování předloh stejné velikosti (1:1)....................................................................................................... 30
■ Používání i-ADF/ADF.................................................................................................................................... 30
■ Kopírování silného papíru (pohlednice apod.) (do 133 g/m2)........................................................................ 30
■ Umístění předloh(y)....................................................................................................................................... 31
■ Kopírování s použitím přednastavených poměrů ......................................................................................... 32
■ Zkušební kopírování ..................................................................................................................................... 32
■ Tandemové/dálkové kopírování .................................................................................................................... 34
■ Nastavení tandemového/dálkového kopírování (registrace 1)...................................................................... 34
■ Nastavení tandemového/dálkového kopírování (registrace 2)...................................................................... 36
■ Tandemové / dálkové kopírování (editace).................................................................................................... 36
■ Tandemové / dálkové kopírování (mazání)................................................................................................... 36
■ Fronta úloh ................................................................................................................................................... 38
■ Oznámení o ukončení .................................................................................................................................. 38
Oboustranná/předloha  kopie...................................................................................... 40
■
■
■
■
■
■
■
Kopírování 1  2, Kopírování 2  1, Kopírování 2  2.......................................................................... 40
Kopírování Kniha  2.................................................................................................................................. 42
Kopie dvoustrany . ........................................................................................................................................ 42
Kopie typu N na 1 . ....................................................................................................................................... 44
Kopie brožury................................................................................................................................................. 44
Víceformátové podávání . ............................................................................................................................. 46
Režim TVORBA ÚLOH A SADF.................................................................................................................... 46
Třídění/Dokončování......................................................................................................... 48
■ Při používání režimu třídění........................................................................................................................... 48
Zoom/Úpravy .................................................................................................................... 50
■ Zoom............................................................................................................................................................ 50
■ Automatický zoom........................................................................................................................................ 50
■ Rámeček...................................................................................................................................................... 50
■ Kniha............................................................................................................................................................ 52
■ Okraj............................................................................................................................................................ 52
■ Vystředění.................................................................................................................................................... 52
■ Opakování obrazu........................................................................................................................................ 54
■ Inverzní zobrazení....................................................................................................................................... 54
■ Označování (Číslování stránek).................................................................................................................. 54
■ Označování (Značka data).......................................................................................................................... 56
■ Označování (Označení číslem výtisku)....................................................................................................... 56
Seznámení se strojem
Obsah
Prokládání/Překrývání . .................................................................................................... 58
■ Přebal........................................................................................................................................................... 58
■ Vkládání listů................................................................................................................................................ 58
■ Prokládání průhledných fólií........................................................................................................................ 58
■ Prezentace................................................................................................................................................... 60
■ Překrývání.................................................................................................................................................... 60
■ Forma překrývání......................................................................................................................................... 60
■ Úprava souboru........................................................................................................................................... 62
Další vlastnosti.................................................................................................................. 64
■
■
■
■
■
■
Paměť úloh.................................................................................................................................................. 64
Dvojí expozice.............................................................................................................................................. 64
Režim odstranění osvětleného pozadí (Skyshot)........................................................................................ 66
Souběžné kopírování................................................................................................................................... 66
Úspora energie (režim Úspora energie, režim spánek/vypnout)................................................................. 68
Režim přerušení........................................................................................................................................... 68
Síťový skener
Zaregistrování počítače/Skenování dokumentů . .......................................................... 70
■ Zaregistrování vašeho počítače................................................................................................................... 70
■ Skenování dokumentů................................................................................................................................... 70
Funkce
■ Používání režimů funkcí pro změnu výchozích režimů kopírování............................................................. 72
■ Postup.......................................................................................................................................................... 72
■ VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ.......................................................................................................................... 74
■ NASTAVENÍ KOPÍRKY................................................................................................................................ 74
■ NASTAVENÍ SKENERU............................................................................................................................... 75
■ NASTAVENÍ TISKÁRNY.............................................................................................................................. 76
Pro hlavního operátora .................................................................................................... 77
■ VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ.......................................................................................................................... 77
■ NASTAVENÍ KOPÍRKY................................................................................................................................ 81
■ NASTAVENÍ TISKÁRNY.............................................................................................................................. 82
Příklady.............................................................................................................................. 84
■
■
■
■
■
Změna nastavení Automatický kontrast....................................................................................................... 84
Změna velikosti papíru................................................................................................................................. 84
Týdenní časovač.......................................................................................................................................... 86
Počítání podle oddělení............................................................................................................................... 88
Nastavení sítě.............................................................................................................................................. 90
Tabulka funkčních kombinací.......................................................................................... 92
Příslušenství
Součásti............................................................................................................................. 93
■ Volitelné příslušenství.................................................................................................................................. 93
■ Spotřební materiály...................................................................................................................................... 93
Řešení problémů
Odstraňování potíží........................................................................................................... 94
Výměna baterie/Nastavení data a času .......................................................................... 96
Ostatní
Technické údaje................................................................................................................. 98
Rejstřík ............................................................................................................................ 100
Seznámení se strojem
Seznámení se strojem
Bezpečnostní informace
Pro vaši bezpečnost
Abyste předešli vážnému zranění nebo smrti, přečtěte si tuto část ještě předtím, než začnete stroj DP-8032/8025
od společnosti Panasonic používat, aby byl zajištěn správný a bezpečný provoz vašeho stroje.
■ V této části jsou vysvětlena Varování a Upozornění, používaná v tomto Návodu k obsluze.
VAROVÁNÍ:
Upozorňuje na možné nebezpečí, které může vyústit ve vážné zranění nebo smrt.
UPOZORNĚNÍ:
Upozorňuje na riziko, které může vést k menšímu úrazu nebo k poškození stroje.
■ V této části jsou rovněž vysvětleny grafické symboly používané v tomto Návodu k obsluze.
Tyto symboly slouží k upozornění uživatele na konkrétní postup při obsluze,
který nesmí být proveden.
Tyto symboly se používají jako upozornění obsluhy na specifický postup, který
musí být zdůrazněn pro bezpečný postup při obsluze stroje.
Tento symbol se používá pro upozornění obsluhy na zahřátý povrch, který může
způsobit popáleniny a který vyžaduje zvláštní pozornost.
VAROVÁNÍ
Upozornění týkající se připojení k síťovému napětí a uzemnění
Zástrčku udržujte v čistotě. Ve vlhkém prostředí může znečištěná zástrčka odvádět značné množství
proudu, což se může projevit nárůstem teploty, a po delší době může dokonce dojít ke vzniku požáru.
S tímto strojem vždy používejte jen dodaný síťový napájecí kabel.
Pokud použijete kabel sjinou než uvedenou hodnotou, může ze stroje nebo zástrčky vycházet kouř nebo
se mohou stát horkými na dotek.
Nepokoušejte se síťový napájecí kabel jakkoli upravovat, netahejte za něj, neohýbejte jej ani jej jinak
nepoškozujte. Na síťový napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Poškozený síťový napájecí kabel
může vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Nemanipulujte se síťovým napájecím kabelem, máte-li mokré ruce. Existuje reálné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pokud bude síťový napájecí kabel poškozen nebo dojde-li k obnažení izolovaných vodičů, vyměňte kabel
u autorizovaného prodejce Panasonic. Používání poškozeného síťového kabelu může vést ke vzniku
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Přestaňte stroj okamžitě používat, jestliže z něj začne vycházet kouř, nadměrné horko, nezvyklý zápach
nebo pokud došlo k polití stroje jakoukoli kapalinou. Za těchto podmínek může dojít ke vzniku požáru.
Neprodleně stroj vypněte, odpojte ze síťové zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce
Panasonic.
Neodpojujte ani nezapojujte stroj do síťové zásuvky, pokud je síťový vypínač v poloze On (Zapnuto).
Při odpojení vodiče pod napětím může dojít ke vzniku elektrického oblouku, deformaci zástrčky a ke vzniku požáru.
Při odpojování stroje ze síťové zásuvky tahejte vždy za zástrčku a nikoli za kabel. Násilné tahání za
síťový napájecí kabel jej může poškodit a navíc může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku
požáru.
Seznámení se strojem
Bezpečnostní informace
Pokud nebudete stroj delší dobu používat, vypněte jej síťovým vypínačem a odpojte síťový napájecí kabel ze
zásuvky. Pokud bude dlouhodobě nepoužívaný stroj připojen do síťové zásuvky, může zhoršený stav izolace
způsobit úrazy elektrickým proudem, ztráty proudu nebo vznik požáru.
Před zpřístupněním vnitřku stroje kvůli čištění, údržbě nebo odstranění poruchy nezapomeňte stroj vypnout
a odpojit ze síťové zásuvky. Při zpřístupnění vnitřku stroje, který je pod napětím, může dojít k úrazu elektrickým
proudem.
Jednou za měsíc odpojte stroj ze zásuvky a zkontrolujte síťový napájecí kabel z následujících hledisek. Pokud si
povšimnete nezvyklého stavu, obraťte se na autorizovaného prodejce Panasonic.
● Síťový napájecí kabel je pevně zasunutý do síťové zásuvky.
● Síťová zástrčka není nadměrně zahřátá, není na ní patrná plíseň ani není ohnutá.
● Na síťové zástrčce a zásuvce není prach.
● Síťový napájecí kabel není prasklý ani roztřepený.
Bezpečnostní pokyny pro obsluhu
Nedotýkejte se míst, kde jsou nalepeny tyto štítky s upozorněními, protože tyto oblasti mohou být velmi horké
a mohlo by dojít ke vzniku vážných popálenin.
Nepokládejte na stroj žádné nádoby s tekutinami, jako je například váza nebo šálek s kávou. Rozlitá voda může
způsobit vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem.
Nepokládejte na stroj žádné kovové předměty, jako jsou například kancelářské sponky nebo svorky. Pokud se
do stroje dostanou kovové nebo hořlavé předměty, může to způsobit zkratování vnitřních součástek a výsledkem
může být vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
Pokud se do stroje dostanou cizí předměty (kovové předměty nebo tekutiny), vypněte stroj a odpojte jej ze síťové zásuvky. Obraťte se na autorizovaného prodejce Panasonic. Nepokračujte v provozu stroje, pokud v něm
jsou zbytky těchto materiálů, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.
Nikdy neotevírejte ani neodstraňujte kryty stroje, které jsou zajištěny šroubky, kromě těch, které jsou výslovně
zmiňovány v tomto „Návodu k obsluze". Součástka s vysokým napětím může způsobit úraz elektrickým proudem.
Nepokoušejte se o změny konfigurace stroje nebo o úpravy jakýchkoli jeho částí. Neautorizované úpravy mohou
vést ke vzniku kouře nebo požáru.
Bezpečnostní pokyny týkající se spotřebních materiálů
Toner, kazetu s tonerem nebo odpadní nádobu na toner nikdy nevyhazujte do otevřeného ohně. Toner, který
zůstal v kazetě, může způsobit výbuch, popáleniny anebo jiná zranění. Informace o likvidaci nebo recyklaci získáte u místních úřadů nebo institucí zabývajících se likvidací odpadu.
Uložte knoflíkové baterie/razítko mimo dosah dětí. Pokud dojde k náhodnému požití knoflíkové baterie/razítka,
vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. Informace o likvidaci nebo recyklaci baterií získáte u místních úřadů
nebo institucí zabývajících se likvidací odpadu.
Seznámení se strojem
UPOZORNĚNÍ
Upozornění týkající se instalace a přesunování stroje
Neinstalujte tento stroj do blízkosti topných těles nebo těkavých, hořlavých nebo vznětlivých materiálů, jako jsou například
záclony, které se mohou snadno vznítit.
Neinstalujte tento stroj na místa, kde je horko, vlhkost, prašnost nebo špatná ventilace. Dlouhodobé vystavení tohoto
stroje těmto nepříznivým podmínkám může vést ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Umístěte stroj na rovný a pevný podklad, který snese zatížení hmotností stroje. (Hmotnost stroje bez doplňkových
zařízení: 72 kg.) Při naklonění se může stroj převrhnout a způsobit zranění.
Budete-li chtít stroj přesunout na jiné místo, obraťte se na autorizovaného prodejce Panasonic.
Při přesunování stroje na jiné místo nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky. Pokud byste přesunovali stroj,
který je zapojen do síťové zásuvky, mohlo by dojít k poškození síťového kabelu, a dokonce ke vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Bezpečnostní pokyny pro obsluhu
Nepokládejte do blízkosti bezpečnostního vypínače stroje magnety. Magnet může způsobit náhodnou aktivaci stroje, což
může vyústit až ve zranění.
V blízkosti stroje nepoužívejte vysoce hořlavý sprej nebo rozpouštědlo. Mohlo by dojít ke vzniku požáru.
Při kopírování silné předlohy nepoužívejte příliš velkou sílu na kryt jednotky i-ADF/ADF k přitlačení předlohy na sklo. Sklo
by mohlo prasknout a způsobit poranění.
Nedotýkejte se částí označených štítky. Mohli byste se popálit. Pokud dojde k namotání listu papíru kolem vyhřívaného
válce, nepokoušejte se jej sami odstranit, abyste se nezranili nebo nepopálili. Neprodleně stroj vypněte a obraťte se na
autorizovaného prodejce Panasonic.
Nepoužívejte vodivý papír, například: skládací papír, karbonový papír a papír s povrchovou úpravou. Dojde-li k uváznutí
papíru, může dojít ke zkratování a ke vzniku požáru.
Neumisťujte na horní plochu stroje žádné těžké předměty. Nevyvážený stroj se může převrhnout nebo z něj může těžký
předmět spadnout, což může vést k poškození nebo zranění.
Při dlouhodobém používání stroje zajistěte dobré větrání v místnosti, aby se minimalizovala hustota ozónu ve vzduchu.
Při kopírování s otevřeným krytem podavače i-ADF/ADF se nedívejte přímo do světla expoziční lampy. Přímé vystavení
očí tomuto světlu může způsobit únavu nebo poškození zraku.
Při odstraňování uvázlého papíru se přesvědčte, zda ve stroji nezůstaly žádné kousky roztrženého papíru. Zbylý kus
papíru ve stroji může způsobit vznik požáru. Pokud se na vyhřívaný válec navine list papíru nebo pokud je čištění stroje
od uvázlého papíru obtížné nebo nemožné, nepokoušejte se o jeho odstranění sami. Mohli byste se poranit nebo popálit.
Neprodleně stroj vypněte a obraťte se na autorizovaného prodejce Panasonic.
Při zpřístupnění vnitřních součástí stroje například kvůli odstraňování uvázlého papíru a podobně buďte opatrní, abyste se
nedotkli vyhřívaných oblastí, protože byste se mohli popálit.
Ujistěte se, že používáte výhradně specifikované baterie.
Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správným způsobem s ohledem na jejich polaritu. Nesprávně vložené baterie
mohou prasknout nebo může vytéct jejich obsah, což může způsobit zranění.
Seznámení se strojem
Bezpečnostní informace
Upozornění k používání toneru
■
■
■
Vyvarujte se požití nebo vdechnutí toneru nebo jeho kontaktu s očima nebo pokožkou.
●Pokud dojde k požití toneru, vypijte několik sklenic vody, aby se rozředil obsah žaludku.
●Pokud došlo ke vdechnutí, opusťte neprodleně dané místo a jděte na čerstvý vzduch.
●Pokud dojde ke styku s kůží, důkladně ji omyjte vodou a mýdlem.
●Pokud se toner dostane do očí, důkladně si oči vypláchněte množstvím vody.
●Ve všech případech platí, že pokud se vyskytnou závažné příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud je provozní životnost kazety s tonerem u konce, nevhazujte kazetu do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu a ke vzniku popálenin.
Kazety s tonerem udržujte mimo dosah dětí. Kazetu s tonerem uskladněte na chladném a suchém místě s nízkou vlhkostí.
Neotevírejte kazetu s tonerem, pokud nejste připraveni provést jeho výměnu.
Černý toner
SLOŽENÍ:
Kopolymer stylenu / butylakrylátu Mn-Mg-Sr feritový prášek
Polyetylen Karbonová čerň (1333-86-4) Amorfní křemen
Ostatní
■ Stroj je vybaven vestavěným obvodem pro ochranu před napěťovými špičkami, způsobenými blesky. Pokud ve vašem okolí uhodí
blesk, držte se ve větší vzdálenosti od stroje a počkejte, až bouřka s blesky ustane.
■ Pokud si povšimnete poblikávání nebo zkresleného obrazu nebo šumů na vašem audiovizuálním zařízení, může to znamenat, že váš
stroj způsobuje rušení rádiových vln. Vypněte stroj, a pokud rušení ustane, znamená to, že je stroj příčinou rušení rádiových vln. Pro
nápravu tohoto stavu a odstranění rušení postupujte následovně:
●Zvětšete vzdálenost mezi tímto strojem a televizorem nebo radiopřijímačem.
●Změňte umístění nebo orientaci tohoto stroje a televizoru nebo radiopřijímače.
●Odpojte stroj, televizor nebo radiopřijímač a zapojte je do síťových zásuvek, které jsou součástí odlišných okruhů.
●Změňte orientaci antén a kabelů televizoru nebo radiopřijímače, až rušení ustane. V případě venkovní antény se s žádostí o radu
obraťte na zkušeného elektrotechnika.
●Jako anténní napáječ (přívod) použijte koaxiální kabel.
10
Seznámení se strojem
Seznámení se strojem
Bezpečnostní upozornění
Pro vaši bezpečnost
■ Bezpečnost při práci s laserem
BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S LASEREM
Tento stroj je vybaven laserem. Kvůli možnému riziku poškození zraku je
nezbytné, aby servis tohoto zařízení prováděl pouze kvalifikovaný servisní technik.
UPOZORNĚNÍ:
POUŽÍVÁNÍ NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ
JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ JE UVEDENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VÉST
K OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM.
LASER TŘÍDY 1
■ Výstražný štítek
UPOZORNĚNÍ: O
TEVŘENÝ PŘÍSTROJ SPLŇUJE POŽADAVKY PRO EMISE NEVIDITELNÉHO LASEROVÉHO ZÁŘENÍ
TŘÍDY 3B.VYVARUJTE SE ZASAŽENÍ PAPRSKEM.
11
Seznámení se strojem
Bezpečnostní upozornění
Větrání
■ Stroj by měl být umístěn v dobře větrané místnosti, aby se minimalizovala hustota ozónu ve vzduchu.
UPOZORNĚNÍ
●TENTO VÝROBEK OBSAHUJE LITHIOVOU BATERII. BATERII NAHRAZUJTE VŽDY POUZE STEJNÝM NEBO EKVIVALENTNÍM
TYPEM. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝMĚNA BATERIE MŮŽE ZPŮSOBIT PŘEHŘÁTÍ, PRASKNUTÍ OBALU NEBO
VÝBUCH, COŽ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZRANĚNÍ NEBO VZNIK POŽÁRU. S POUŽITÝMI BATERIEMI NALOŽTE PODLE
MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ O NAKLÁDÁNÍ S TUHÝMI ODPADY.
VAROVÁNÍ pro Velkou Británii
Toto zařízení je pro vaši bezpečnost a pohodlí vybaveno nalisovanou tříkolíkovou síťovou zástrčkou.
Tato zástrčka je opatřena pojistkou pro zátěž 13 A.
Pokud by bylo třeba provést její výměnu, ujistěte se prosím, že hodnota pojistky je 13 A a že je tato pojistka schválena podle normy
ASTA nebo BSI BS1362.
Zkontrolujte, zda je na pojistce značka ASTA
nebo BSI .
Pokud je zástrčka opatřena odnímatelným krytem pojistky, musíte se postarat o to, aby po výměně pojistky byl tento kryt opět vrácen
na místo.
Pokud kryt pojistky uvolníte, nesmíte zástrčku použít, dokud kryt neinstalujete zpět.
Náhradní kryt pojistky lze zakoupit od místního prodejce Panasonic.
POKUD DODANÁ NALISOVANÁ ZÁSTRČKA NENÍ VHODNÁ PRO POUŽITÍ VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI, JE TŘEBA VYJMOUT
POJISTKU, ODŘÍZNOUT ZÁSTRČKU A ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM JI ZLIKVIDOVAT.
DOJDE-LI K ZASUNUTÍ ODŘÍZNUTÉ ZÁSTRČKY DO ZÁSUVKY 13 A, EXISTUJE REÁLNÉ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM.
V případě použití jiné zástrčky je nutno dodržet níže uvedené označení vodičů.
V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného technika.
VAROVÁNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO.
DŮLEŽITÉ:
Vodiče síťového napájecího kabelu jsou barevně označeny podle následujícího kódování:
Zelenožlutý: Uzemnění
Modrý:
Neutrální
Hnědý: Pod napětím
Protože barvy vodičů síťového napájecího kabelu tohoto stroje nemusejí odpovídat barevnému označení, které identifikuje jednotlivé
vodiče vaší zástrčky, postupujte takto:
Příklad:
Vodič označený jako ZELENOŽLUTÝ musí být připojen k vodiči, který je označen písmenem E nebo bezpečnostním symbolem uzemnění „ “ nebo ZELENOU barvou nebo ZELENOŽLUTOU barvou.
MODRÝ vodič musí být připojen ke svorce v zástrčce označené písmenem N nebo ČERNOU barvou.
Vodič označený jako HNĚDÝ musí být připojen ke svorce, která je označena písmenem L nebo
ČERVENOU barvou.
Jak provést výměnu pojistky.
Pomocí šroubováku otevřete krytku pojistky a pojistku vyměňte.
Instalace
■ Maximální odběr energie (příkon) je 1,5 kW.
Je třeba, aby byl stroj připojen ke správně uzemněné zásuvce s povoleným proudovým zatížením 6,3
A se střídavým napětím
220 - 240 V. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
Odpojení napájení u tohoto stroje musí být provedeno síťovým napájecím kabelem.
Zajistěte prosím, aby zásuvka ve zdi, k níž je stroj připojen, byla v jeho blízkosti a aby byla snadno přístupná.
■ Stroj by neměl být nainstalován v místech, kde jsou následující
●Mimořádně vysoká nebo nízká teplota nebo vlhkost.
Okolní podmínky
Teplota: 10 – 30 °C
Relativní vlhkost: 30 – 80 %
●Tam, kde může docházet k rychlým změnám teploty a vlhkosti
způsobujícím kondenzaci.
● Přímé vystavení slunečnímu záření nebo světlu ze zářivek.
● V místech s velkou koncentrací prachu.
● V místech, kde dochází ke koncentraci chemických výparů.
Spotřební materiály
■
podmínky:
●V nestabilních nebo nerovných podmínkách (podlahy a podobně).
● Bezprostředně v místě proudění vzduchu z klimatizace.
● V místech se špatným větráním.
● V místech, kde dochází ke značným otřesům.
Kazetu s tonerem a papír skladujte na chladném místě, kde je nízká vlhkost.
●Používejte vysoce kvalitní papír s gramáží 60 - 90 g/m2 (v případě bočního zásobníku: 55 - 133 g/m2).
●Pro dosažení optimálního výkonu vám doporučujeme, abyste v kopírce používali pouze značkový papír Panasonic.
●Některé typy průhledných fólií nemusejí být kompatibilní a mohou váš stroj poškodit.
Pokud budete potřebovat poradit ohledně nestandardních typů papíru, obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků Panasonic.
(Společnost Panasonic testovala průhledné fólie typu „3M PP2500” a shledala, že jsou kompatibilní.)
●Společnost Panasonic doporučuje používání vysoce kvalitního papíru s gramáží 60 - 90 g/m2, protože při použití papíru podřadné
kvality může docházet k jeho nadměrnému prohýbání, což vyžaduje častější vyprazdňování výstupního zásobníku, aby se předešlo
uváznutí papíru.
■ Při používání jiného než originálního spotřebního materiálu Panasonic může dojít k poškození tiskárny. V tom případě může zaniknout záruka na tiskárnu a spotřební materiál. Ujistěte se, že používáte originální kazetu s tonerem Panasonic Toner Cartridge
(DQ-TU15E), určenou pro tento stroj.
12
Seznámení se strojem
Nezákonné kopie
Kopírování určitých typů dokumentů je nezákonné.
Kopírování určitých typů dokumentů může být ve vaší zemi nezákonné. Při prokázání viny mohou být udělovány peněžité pokuty anebo
tresty odnětí svobody. Následující body představují příklady položek, jejichž kopírování může být ve vaší zemi nezákonné:
● Oběživo
● Bankovky a šeky
● Bankovní a vládní dluhopisy a obligace
● Pasy a identifikační průkazy
● Materiál chráněný autorským zákonem nebo obchodními známkami bez svolení vlastníka
● Poštovní známky a ostatní obchodovatelné listiny
Výše uvedený seznam nezahrnuje všechny možnosti a za jeho úplnost neneseme žádnou odpovědnost.
V případě pochybností vyhledejte právní radu.
Upozornění:
Nainstalujte tento stroj na místo, kde bude pod dohledem, abyste předešli možnosti zhotovování nelegálních kopií.
Manipulace
■ V průběhu kopírování/tisku nevypínejte stroj hlavním vypínačem ani neotevírejte přední panel.
■ Režim spánku (Sleep)/Vypnutí (Shutdown)
●Následující funkce nebudou fungovat, pokud je režim spánek/vypnout nastaven na režim vypnutí (Shutdown).
Při použití jakékoli z následujících funkcí doporučujeme ponechat režim spánek/vypnout ve výchozím továrním nastavení (režim
spánku Sleep). (Viz str. 77)
• Funkce tiskárny (lokální připojení USB 2.0 a síťová připojení)
• Funkce internetový fax/e-mail
•Funkce faxu (doplněk)
Pokud není připojen síťový kabel LAN a funkce „DHCP výchozí“ je nastavena na hodnotu „Ano“ (Viz str. 78).
■ Kód podle oddělení
Pokud je zapnuta funkce počítání podle oddělení, zobrazí se na LCD displeji vstup pro zadání kódu oddělení. Zaregistrovaný kód
oddělení (1 až 8 číslic) je vyžadován pro získání přístupu ke každé zabezpečené funkci, jinak nebude zabezpečené funkce kopírky/
faxu/skeneru možno používat. Při požadavku na určitou funkci se v souvislosti s kódem oddělení obracejte na hlavního operátora.
Postupy:
1 Zadejte zaregistrovaný kód oddělení (1 až 8 číslic).
2 Stiskněte klávesu SET nebo START.
■ Počet kopií
Maximální počet kopií je až 999 (3 číslice pomocí klávesnice). Zadáte-li v režimu kopírování číslo o 4 až 8 číslicích, bude pokládáno
za telefonní číslo a zobrazeno na LCD displeji a pak se stroj přepne do režimu faxování.
■ Plná paměť
Pokud při skenování předloh dojde k zaplnění paměti, zobrazí se na LCD displeji zpráva „PLNÁ PAMĚŤ POKRAČOVAT? 1:ANO 2:
NE“. V takovém případě postupujte podle pokynů na LCD displeji. Pokud tato situace nastává častěji, doporučujeme vám, abyste
provedli rozšíření volitelné paměti - obraťte se na autorizované servisní středisko.
■ Omezení maximálního počtu kopií
O nastavení maximálního povoleného počtu kopií pro jednotlivá oddělení (viz str. 89) se poraďte
se svým hlavním operátorem, pokud celkový počet kopií dosáhl určeného limitu, a na LCD
displeji se zobrazí zpráva „MAX.KOPIÍ PRO ODDĚL.BYLO DOSAŽENO".
■ Síťový vypínač
Než vypnete hlavní síťový vypínač na zadní straně stroje, nejprve prosím vypněte síťový vypínač
na levé straně stroje a hlavní síťový vypínač na zadní straně vypněte až po zkontrolování, že se
vypnul dotekový displej.
■ Doba automatického resetu
Výchozí nastavení doby automatického resetu je 1 minuta, přičemž zvolený výchozí režim ovládání se vrátí po uplynutí 1 minuty k výchozí operaci. Budete-li chtít dobu automatického resetu
změnit, obraťte se na hlavního operátora. (Viz str. 77)
■ Poznámka ke vnitřnímu zásobníku
Při normálním provozu není třeba tento vnitřní zásobník vyjímat. Pokud bude zásobník vyjmut,
nadzdvihněte při jeho opětovné instalaci držák papíru, aby nedošlo k jeho poškození.
■ Smazání pevného disku
Může se stát, že na pevném disku stroje zůstanou obrazová data. Funkce Hard Disk Deletion
(smazání obsahu pevného disku) přepíše celou oblast pro obrazová data konstantními daty (při
nastavení bezpečnostní úrovně Medium) a náhodnými daty (při nastavení bezpečnostní úrovně
High) (Viz str. 78). Během provádění této funkce nebudou přijímány žádné jiné funkce. Při nastavení funkce na vyšší bezpečnostní úroveň (Medium nebo High) může přepisování trvat déle.
Jakmile se tato funkce spustí, je tento proces možno ukončit pouze přepnutím síťového vypínače (Sub Power) do polohy vypnuto (OFF).
Vnitřní zásobník
Držák papíru
13
Seznámení se strojem
Bezpečnostní doporučení pro hlavní operátory
Aby vysoce citlivá data dokumentů zůstala u stroje zabezpečená, uvádíme níže doporučená bezpečnostní opatření, která mají
provést určení hlavní operátoři při prvotní instalaci stroje, síťovém
spojení, konfiguraci sítě, nastavení bezpečnostních funkcí a výměně a likvidaci stroje.
1.Od hlavních operátorů se očekává, že budou prověřovat identitu servisního technika výrobce nebo pracovníků sesterské
společnosti či marketingové společnosti, a to vyžádáním jejich
identifikačního průkazu.
Nesdělujte informace o zařízení po telefonu nebo e-mailem.
2.Při instalování tohoto zařízení do počítačové sítě, která je
připojena k Internetu, jej vždy připojujte přes firewall. Při připojování tohoto zařízení ke klientskému počítači nebo serveru
vám doporučujeme nakonfigurování vašeho síťového prostředí
s přepínačem/rozbočovačem, abyste předešli nežádoucímu
napojení na tento stroj.
3.Základním prvkem zabezpečení tohoto zařízení je heslo hlavního operátora. Hlavní operátoři musí změnit heslo po úvodním
nastavení a držet je v tajnosti a na bezpečném místě.
Pokyny ke změně úvodního hesla hlavního operátora najdete
v Návodu k obsluze (pro kopírku a síťový skener) a nastavení
[VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ] -> [09 Kód operátora] -> [45 Heslo
operátora].
4.Změňte heslo zámku pevného disku (Hard Disk Drive Lock)
z výchozího nastavení. Když nastavíte heslo, pak i v případě
vyjmutí pevného disku zabrání zařízení uzamčené heslem
nedovolenému získání dat neoprávněnými pracovníky.
Zámek pevného disku (Hard Disk Drive Lock) je vyžadován při
opravách zařízení.
Navíc je podstatné, že toto heslo zadává osobně hlavní operátor stroje, aby byla zajištěna bezpečnost hesla a bylo zabráněno přístupu neoprávněných uživatelů. Pokyny ke změně zámku
pevného disku najdete v Návodu k obsluze (pro kopírku a síťový skener) a nastavení [VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ] -> [09 Kód
operátora] -> [46 Nastavení zámku pevného disku].
Dostupné pouze v případě, že je nainstalována doplňková jednotka pevného disku.
5.Abyste zabránili používání neoprávněnými pracovníky, nastavte
ID/heslo následovně:
a) Použijte maximální počet číslic
b) Použijte nejrůznější povolené typy znaků.
c)ID a heslo pravidelně měňte.
Při nastavování/změnách ID a hesel dbejte na to, aby obrazovku nastavení viděl pouze hlavní operátor. Tyto informace
udržujte v tajnosti.
6.Dokumenty uložené v Mail Boxu by se měly ihned vytisknout.
Po vytištění dojde ke smazání dat dokumentu, čímž se zabrání
neoprávněnému opakování tisku třetí stranou. Další informace
najdete v návodu k obsluze Mailboxu (Ovladač tiskárny).
Dostupné pouze v případě, že je nainstalována doplňková jednotka pevného disku.
7.Po skončení nezapomeňte stisknout tlačítko Reset a vrátit se
na obrazovku pohotovostního režimu. Také neresetujte nastavení doby automatického resetu.
14
8.Při likvidaci tohoto zařízení zformátujte pevný disk a přepište
nebo smažte datovou oblast uloženou na pevném disku.
Pokud chcete smazat datovou oblast na pevném disku,
obraťte se na servisního technika u autorizovaného prodejce
Panasonic. Pokyny ke zformátování pevného disku najdete
v Návodu k obsluze (pro kopírku a síťový skener) a nastavení
[VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ] -> [09 Kód operátora] ->
[29 Zformátování pevného disku] -> [Smazání].
Dostupné pouze v případě, že je nainstalována doplňková
jednotka pevného disku.
9.Sami odpovídáte za naskenované (textové a obrazové), přijaté a nastavené/ registrované informace (adresy). Pokud se
zařízení porouchá a dojde ke smazání dat, nelze je obnovit
a nejsou kryta zárukou.
10.Nesprávným nastavením může dojít k úniku nastavení nebo
znemožnění použití tohoto zařízení. Při provádění nastavení
postupujte velmi pečlivě.
Bezpečnostní nastavení tohoto zařízení jsou omezena a pro
jejich provedení nebo změnu je vyžadováno zadání hesla
hlavního operátora (8 číslic). Výchozí nastavení hesla je
00000000 (8 číslic). Heslo může mít libovolnou hodnotu.
Hlavní operátor představuje kritický faktor při údržbě a ovládání zabezpečení zařízení a při prevenci neoprávněného přístupu, a proto je nanejvýš důležité, abyste porozuměli obsahu,
popisovanému v návodu k obsluze, a abyste dodržovali zde
uváděná doporučení.
Seznámení se strojem
Regulační informace
Informace o shodě s příslušnými regulačními směrnicemi EU
získáte u autorizovaného zástupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
15
Seznámení se strojem
Přehled ovládání
■ Přehled rychlé obsluhy
Z i-ADF/ADF
1
2
Lícem nahoru
3
Zapněte hlavní
síťový vypínač
(umístěný na
zadní straně
kopírky).
Zapněte vypínač
Vložte papír.
(na levé straně
(Viz str. 18)
kopírky).
nebo
Zásobník
až 50 předloh 
Vodítka předlohy
Nastavte podle šířky předlohy
Ze skleněné
desky
V případě potřeby zvolte
úlohu/úlohy kopírování.
(Viz str. 17)
16
 30 předloh (B4/A3)
Vodítka předlohy
Lícem dolů
●Pokud není předloha umístěna správně, nemusí se část předlohy zkopírovat.
●Je-li předloha menší než formát A5,
umístěte ji do prostoru pro předlohy
A5 a nastavte formát A5.
● i-ADF/ADF je volitelné příslušenství. (Viz str. 93)
3
Pokud je používána
jiná funkce
4
5
COPY
SIZE
Pouze zmenšení/
zvětšení (Viz str. 32)
Počet kopií
(až 999)
Seznámení se strojem
Nastavte manuální expozici
nebo
Vyberte předlohu/předlohy
Hlavně text
Kombinace textu
a fotografií
Hlavně fotografie
Výstupní pozice kopií
Vnitřek stroje (spodní část)
Vnitřek stroje (horní část)
Výstupní zásobník/finišer (zvenku)
•Z
ásobníky INNER 2 (vnitřní 2) a OUTER (vnější) jsou dostupné pouze tehdy,
pokud je nainstalován volitelný vnitřní zásobník nebo výstupní zásobník/finišer.
Kopírovací úlohy
(Viz str. 30-39)
(Viz str. 40-47)
(Viz str. 48, 49)
(Viz str. 50-57)
(Viz str. 58-63)
(Viz str. 64, 65)
■ Řešení problémů
Vyjmutí uvázlého papíru
(Viz str. 22-25)
Doplnění papíru
(Viz str. 18)
Uživatelský chybový kód
(Viz str. 20, 21)
Výměna láhve s tonerem
(Viz str. 18)
Chybový kód stroje
(Zavolejte svému servisnímu
zástupci)
Výměna odpadní nádoby
na toner
(Viz str. 18)
Výměna kazety se
sponkami
(Viz str. 20)
●Pokud je nainstalován volitelný finišer
s 1 přihrádkou
(DA-FS300).
17
Seznámení se strojem
Přehled ovládání
■ Řešení problémů
● Doplnění papíru (Zásobník papíru)
1
2
Gramáž papíru: 60 - 90 g/m2
● Doplnění papíru (Boční zásobník)
Kopírování na speciální papír apod.
1
2
Dokud se nezastaví
Boční zásobník
● Výměna láhve s tonerem/Výměna odpadní nádoby na toner
1
2
6
7
Odpadní nádoba na toner
Výměna láhve
s tonerem
Výměna odpadní
nádoby na toner
Nová láhev s tonerem
Uzávěr
Novou láhev s tonerem dobře
protřepejte, aby se obsah uvolnil.
18
Seznámení se strojem
3
4
POZNÁMKA:
Změna velikosti papíru
- viz str. 84.
Ukazatel max. zaplnění
Kapacita papíru: 5
50 listů
(75 g/m2)
3
4
Lícem dolů
Postranní vodítka
POZNÁMKA:
Pokud není papír detekován,
vyjměte papír a stiskněte
klávesu Reset.
Poté vložte papír znovu.
Vložte papír do nižší výšky
než postranní vodítka.
Přibližně až 50 listů formátu
A4/75 g/m2
Gramáž papíru: 55 - 133 g/m2
3
Seřiďte postranní vodítka.
Nesprávné nastavení může způsobit pokrčení papíru, chybné
podání nebo šikmý posun listu.
4
Víčko
5
Láhev s tonerem
Láhev s tonerem
6
Odpadní nádoba
na toner
Zelený otočný knoflík lahve
10
9
8
Nová láhev s tonerem
Nová odpadní nádoba
na toner
(NOVÁ)
Zelený otočný knoflík lahve
Spolu s lahví na toner vyměňte
i odpadní nádobu na toner.
19
Seznámení se strojem
Přehled ovládání
■ Řešení problémů (Pokračování)
● Výměna kazety se sponkami (pokud je nainstalován volitelný finišer s 1 přihrádkou)
1
2
Doplňte sponky
nebo
6
Zkontrolujte provoz
8
7
● Uživatelské chybové kódy (U-kódy)
Kód
20
Kontrolní body
U1
Je otevřen přední kryt.
U4
Finišer je vysunut ven.
U6
Je otevřen pravý kryt.
U7
Je otevřen podávací kryt 1/2/3.
U8
Je otevřen kryt transportu.
U11
V přihrádce finišeru zůstal papír.
U12
Je otevřen kryt sešívačky finišeru/horní kryt.
Seznámení se strojem
3
4
5
Krabička
sponek
2 Nová
6
1
Prázdná
Zásobník sponek FQ-SS32
Dojde-li k uváznutí sponky
●Na displeji dotykového panelu
se zobrazí následující zpráva:
„Nemůže být dokončeno
Potvrďte - sešívačka“
Uvázlá
sponka
2
1
3
Kód
Kontrolní body
Kód
Kontrolní body
U13
Málo toneru.
U20
Je otevřen kryt podavače i-ADF/ADF.
U14
Odpadní nádoba na toner je plná.
U21
Při skenování z podavače i-ADF/ADF je otevřen
podavač i-ADF/ADF.
U15
Odpadní nádoba na toner není instalována.
U22
Je otevřena výstupní jednotka podavače i-ADF/ADF.
U16
Obraťte se na svého servisního technika.
U25
Důkladně protřepejte láhev s tonerem.
U18
Celkový počet je omezen - obraťte se na svého
hlavního operátora.
U90
Je třeba vyměnit baterii.
(Viz str. 96)
● i-ADF/ADF je volitelné příslušenství. (Viz str. 93)
21
Seznámení se strojem
Přehled ovládání
■ Řešení problémů (Pokračování)
● Vyjmutí uvázlého papíru (oblast vstupu papíru/1. zásobník papíru)
1
2
Uvázlý papír
Pravý kryt
6
Pravý kryt
● Vyjmutí uvázlého papíru (oblast transportu papíru)
1
2
Západka
1
Když je instalován volitelný
finišer/vnější zásobník.
Zatlačte 2
Uvázlý papír
● Vyjmutí uvázlého papíru (automatická jednotka pro oboustranný tisk)
1
2
Vodítko podavače papíru
Pravý kryt
22
Seznámení se strojem
3
4
Pravý otočný knoflík
pro uvolnění papíru
5
2
3
2
1
6
1
Zásobník papíru
Kryt válce
• POVRCH S VYSOKOU TEPLOTOU. NEDOTÝKAT SE.
• POZOR! VYSOKÁ TEPLOTA
3
4
Západka krytu
transportu
POZOR! VYSOKÁ TEPLOTA
Z
kontrolujte, zda je západka
bezpečně zajištěna.
Uvázlý papír
3
4
Uvázlý papír
1
2
Vodítko podavače papíru
Pravý kryt
23
Seznámení se strojem
Přehled ovládání
■ Řešení problémů (Pokračování)
● Vyjmutí uvázlého papíru (2. a 3./4. zásobník papíru)
1
2
2
2
1
Volitelné příslušenství
3. zásobník papíru (DA-DS305)
4. zásobník papíru (DA-DS306)
1
Kryt podavače
Zásobník papíru
● Vyjmutí uvázlého papíru (podavač i-ADF/ADF)
1
Volitelné příslušenství
i-ADF(DA-AR251)
ADF(DA-AS201)
2
Uvázlý papír
Kryt i-ADF/ADF
6
7
Vodítko výstupu
Zásobník i-ADF/ADF
● Vyjmutí uvázlého papíru (finišer)
1
2
Finišer
Volitelné příslušenství
(DA-FS300)
24
Uvolňovací tlačítko
Uvázlý papír
Seznámení se strojem
3
4
Kryt podavače
3
4
5
Uvázlý papír
6
Vodítko výstupu
Zásobník i-ADF/ADF
8
9
Uvázlý papír
2
1
3
Finišer
POZNÁMKA:
Pokud indikace chybného podání stále svítí,
otevřete horní kryt a vyjměte uvázlý papír.
Při používání režimu třídění se sešíváním,
třídění s posunutím nebo posunutím skupiny
vyjměte zbývající kopie ze zásobníku pro
sešívání.
Poté se znovu spustí kopírovací úloha.
Horní kryt
1
3
Zbývající kopie
2
Uvázlý papír
25
Před použitím
Označení Energy Star
Jako partner ENERGY STAR® stanovila společnost Panasonic, že tento
výrobek splňuje směrnice ENERGY STAR® o energetické účinnosti.
Tento dobrovolný program specifikuje určité normy pro spotřebu elektrické
energie a její využívání.
Tento výrobek se automaticky vypíná po uplynutí určité předem nastavené
doby nečinnosti.
Používání výrobků splňujících normy ENERGY STAR® jednoznačně
přispívá ke snížení spotřeby energie a k ochraně životního prostředí.
Výchozí funkce je možno nastavit v závislosti na požadavcích vaší
kanceláře.
Další podrobnosti vám sdělí váš autorizovaný prodejce Panasonic.
26
Před použitím
Ovládací panel
Klávesy pro
VELIKOST PŘEDLOHY
Klávesy pro
VELIKOST KOPIE
Číslo
Displej s dotykovým
panelem
Numerická
klávesnice
Klávesa START
Obsah
1
Klávesa COPY (Kopírování)
● Stiskněte při používání jednotky jako kopírky.
2
Klávesa ENERGY SAVER (Úspora energie)
● Může uspořit energii, pokud není kopírka používána.
3
Klávesa INTERRUPT (Přerušit)
● Slouží k přerušení jiné kopírovací nebo tiskové úlohy v průběhu zhotovování kopií.
4
Klávesa FUNCTION (Funkce)
● Používá se při změně velikosti papíru, výchozích hodnot pro funkce (implicitní hodnoty) a pro nastavení hlavním operátorem.
5
Klávesa RESET (Vynulovat)
● Obnovuje nastavení všech vlastností do výchozího stavu po zapnutí stroje.
6
Klávesa CLEAR (Vymazat)
● Pro smazání počtu kopií na displeji.
7
Klávesa STOP (Zastavit)
● Pro zastavení běhu kopírování.
8
STAVOVÁ DIODA (ČERVENÁ)
● Rozsvítí se v případě potíží.
9
DIODA ACTIVE (ZELENÁ)
● Bliká, když je stroj aktivní.
10
DIODA PRINT DATA (ZELENÁ)
● Svítí při příjmu tiskových dat.
D
iody FAX/EMAIL ONLINE pro funkce internetový fax a volitelné funkce faxu
Dioda Print ONLINE pro funkci tiskárny
POZNÁMKA
 J akmile stroj detekuje problém nebo se aktivuje stav alarmu, rozsvítí se nebo začne blikat dioda stavu
8 (Status).
Dioda svítí: Stroj detekuje poruchový stav.
• Ve zvoleném zásobníku není papír nebo došel toner.
• Stroj zjistil potíže, například uvázlý papír nebo ucpání papírem.
Dioda bliká: Stroj detekuje poplachový stav.
• V zásobníku papíru není žádný papír. (Zásobník nebyl zvolen)
• Dochází toner apod.
Výše uvedený ovládací panel zobrazuje pouze funkce kopírky. Další funkce ovládacího panelu najdete
v příslušném návodu k obsluze.
27
Před použitím
Displej s dotykovým panelem
Indikátor stavu úlohy
Například: Kopírování 3 sad.
Indikátor zobrazuje průběh úlohy následovně:
0/3  1/3  2/3  3/3
POZNÁMKA
Dotykový panel aktivujte pouze lehkým tlakem prstů. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ PŘEDMĚTY, jako jsou
např. tužky, nehty apod., které by mohly panel poškodit.
Úprava jasu dotykového displeje:
Chcete-li upravit jas dotykového displeje, stiskněte a držte klávesu „C“ (CLEAR - Vymazat) a současně přidržte stisknutou klávesu „ORIGINAL SIZE/A3“ (Velikost předlohy/A3) nebo „Copy Size/A3“ (Velikost kopie/A3),
až dosáhnete požadovaného jasu displeje.
ORIGINAL SIZE/A3:
COPY SIZE/A3: 28
Tmavší
Jasnější
Číslo
1
Obsah
Varovné indikátory:
Doplňte toner,
Doplňte papír,
: Volejte servis (Zavolejte svého servis. zástupce.)
Viz str.
: Odpadní toner
17—19
2
Ikona předlohy —
3
Indikace velikosti předlohy
—
4
Indikace režimu Tvorby úloh a SADF/podávání různých formátů
5
Indikace režimu otočení
—
6
Počet kopií
—
7
Indikace chybového kódu stroje / uživatelského chybového kódu
8
Ikona kopie
—
9
Indikace velikosti kopie
—
10
Tlačítko Rezervace úlohy
67
11
Indikace funkcí finišeru
49
12
Obrys stroje s výběrem zásobníku (Zásobník papíru a výstupní zásobník)
—
13
Indikace úrovně a formátu papíru
—
14
Tlačítko pro výběr zásobníku papíru
—
15
Indikace tlačítka Tandemové/dálkové kopírování
35
16
Tlačítko Tandemové/dálkové kopírování
35
17
Indikace výstupní přihrádky
17
18
Tlačítko výstupní přihrádky
17
19
Indikátor sytosti (7 kroků)
17, 31, 71
20
Tlačítka pro manuální výběr expozice (světlejší a tmavější)
17, 31, 71
21
Tlačítko pro výběr režimu předlohy (Text; Text / Foto; Foto)
17, 31, 71
22
Indikace zobrazení kopie a zobrazení papíru
—
23
Indikace kopírovacího poměru
—
24
Indikace zobrazení předlohy
—
25
Tlačítko Oznámení o dokončení
39
26
Tlačítko Fronta úloh
38
27
Tlačítko Nastavení úlohy
—
28
Tlačítko Zkušební sada
33
29
Kategorie funkcí
—
46, 47
20, 21
29
Před použitím
■ Údaje na displeji s dotykovým panelem
Zhotovování kopií
Základní menu
■ Kopírování předloh stejné velikosti (1:1)
Velikost kopie je zvolena automaticky.
1
2
or
nebo
Pokud je používána Pokud není správjiná funkce
ně detekována
velikost předlohy
■ Používání i-ADF/ADF
Předlohy, které není možno použít
●Pohlednice, papíry pro kreslení, průhledné fólie, papíry se štítky,
papíry o vysoké gramáži, tenké umělecké papíry, filmové termální
papíry.
Nevhodné předlohy
●Papír s jemným povrchem, například různé druhy křídového papíru.
● Průhledné projekční fólie.
●Předlohy, jejichž zaváděcí okraj je zvlněný, přeložený, opatřený
otvory nebo lepivou vrstvou.
● Předlohy o různé šířce (kromě kombinace velikosti A3 a A4).
● Předlohy s nalepenými výstřižky.
● Papíry citlivé na tlak nebo papíry opatřené karbonovou vrstvou.
● Nadměrně zvlněné papíry.
● Sešívané předlohy.
● Čerstvě vytištěné kopie z laserové tiskárny.
● Předlohy s čerstvou vrstvou opravovací tekutiny.
● i-ADF/ADF je volitelné příslušenství. (Viz str. 93)
Vložte předlohy až po indikátor/
vodítko horního limitu
Indikátor horního limitu (A)
Vodítko horního limitu (B)
i-ADF/ADF
ADF
Vodítka předlohy
Nastavte podle šířky
předlohy
Zásobník
i-ADF/ADF
■ Kopírování silného papíru (pohlednice apod.) (do 133 g/m2)
1
Vložte papír
do bočního
zásobníku.
POZNÁMKA
30
2
4
Zvolte boční zásobník a stiskněte
tlačítko Změna rozměru.
3
Zvolte silný papír.
●V průběhu kopírování a po zhotovení kopií se může spustit motor ventilátoru. Jedná se o normální činnost,
jejímž účelem je ochladit kopírku.
3
4
Nastavte manuální expozici.
nebo
Zhotovování kopií
Vyberte předlohu/předlohy.
Hlavně text
Kombinovaný text
a fotografie
Hlavně fotografie
Počet kopií
(až 999)
Přednosti
Automatické podávání předloh
Duplexní kopírování
1 Automaticky podává předlohu
až 50 listů formátu A4 o gramáži
75 g/m2 (až 30 listů formátu B4
nebo A3).
Automatická detekce formátu předlohy
2 A5 až A3
2stranné předlohy
 a
utomaticky 2 nebo
1stranné kopie.
Prokládání/Překrývání
•
•
•
•
•
Přebal
Vkládání listů
Prokládání průhledných fólií
Prezentace
Překrývání
(Viz str. 58-61)
(Viz str. 40, 41)
■ Umístění předloh(y)
Na i-ADF/ADF
POZNÁMKA
Na skleněné desce
Kapacita paměti
Pokud se paměť během skenování předlohy zaplní, zobrazí se na displeji zpráva „Není možno dokončit
úlohu / Přeplněná paměť". V takovém případě postupujte podle pokynů na displeji.
Pokud potřebujete více paměti, poraďte se s autorizovaným servisním technikem.
31
Zhotovování kopií
Základní menu
■ Kopírování s použitím přednastavených poměrů
1
2
A4
nebo
A3
A3
nebo
Pokud není
správně
detekována
velikost předlohy
A4
■ Zkušební kopírování
Umožňuje vytvořit jednu zkušební sadu, než
začnete kopírovat velkou vícenásobnou sadu
s různými nastaveními.
1
2
100
1
nebo
2
V případě potřeby nastavte
kopírovací úlohu/úlohy.
Zkušební kopie
Vícenásobná kopie
POZNÁMKA
32
Pokud je požadovaná velikost kopie odlišná od velikosti papíru v zásobníku papíru, použijte boční zásobník.
(Viz str. 18)
3
4
Správný poměr se zvolí automaticky.
Poměry zmenšení a zvětšení (v %)
A3
B4
A4R
A5R
A3
100
87
71
50
B4
115
100
82
58
A4R
141
122
100
71
A5R
200
173
141
100
Zhotovování kopií
VELIKOST KOPIÍ
VELIKOST
PŘEDLOHY
Počet kopií (až 999)
3
4
5
nebo
Počet kopií (až 999)
POZNÁMKA
Pokud je zkušební kopie
v pořádku, vytiskne se
zbývající počet sad.
Pokud zkušební kopie
není v pořádku, umístěte
předlohy znovu na
i-ADF/ADF (nebo skleněnou
desku) a opakujte akci.
Pokud byl režim zkušebního kopírování zrušen, stiskněte opět tlačítko PROOF SET.
33
Zhotovování kopií
Základní menu
■ Tandemové/dálkové kopírování
Vyžaduje instalaci volitelného pevného disku
(DA-HD31) a obrazové paměti (DA-SM16B/
SM64B/SM28B), nastavení sítě (viz str. 78, 90)
a zaregistrování parametrů uživatelského stroje
(viz str. 36).
1
2
nebo
Dálkové kopírování
V případě potřeby nastavte
kopírovací úlohu/úlohy.
100 kopií
100 kopií
Jiná kopírka
Tandemové kopírování
50 kopií
50 kopií
+
Tato kopírka
5
nebo
Stanice
Jiná kopírka
■ Nastavení tandemového/dálkového kopírování (registrace 1)
V případě potřeby zadejte heslo hlavního
operátora.
1
2
5
Přejeďte na 07/13.
POZNÁMKA
34
Zvolená kopírka pro dálkové kopírování musí být typu DP-8032 nebo DP-8025.
Aby kopírka fungovala jako dálková nebo tandemová, musí být předem nastavena.
3
4
Zhotovování kopií
5
Počet kopií
(až 999)
6
7
Pro tandemové
Pro dálkové
3
4
5
Přejeďte
na 02/02.
6
Zadejte heslo (8 znaků:
alfanumerické; abecední
znaky (s rozlišením
malých a velkých písmen),
číslice, symboly (@, ., _,
a MEZERA).
7
Název stroje
(max. 15 znaků)
✻ Implicitně bude název
klávesy nastaven na
název stanice do
15 znaků.
Zadejte název klávesy✻
(max. 15 znaků).
Tlačítka na klávesnici
Pro zadání velkých písmen.
Pro posunutí kurzoru (_) směrem vlevo nebo vpravo.
Pro zadání čísel a značek symbolů.
Pro vymazání znaku před kurzorem.
35
Zhotovování kopií
Základní menu
■ Nastavení tandemového/dálkového kopírování (registrace 2)
Abyste mohli využít funkci
tandemové/dálkové kopírování
u modelu DP-8032/8025
instalovaného v síti na jiné masce
podsítě, musíte nejprve
DP-8032/8025 zaregistrovat.
1
2
5
Přejeďte
na 04/04.
■ Tandemové / dálkové kopírování (editace)
Pro editaci nastavení zaregistrovaného
stroje (IP adresa, název stroje nebo
klávesy).
1
2
Otevřete obrazovku
04/04 stejně jako
při postupech výše
(registrace).
■ Tandemové / dálkové kopírování (mazání)
Vymazání registrovaného stroje.
1
Otevřete obrazovku
04/04 stejně jako
při postupech výše
(registrace).
36
2
4
5
Přejeďte
na 04/04.
6
Zadejte heslo
(8 znaků:
alfanumerické;
abecední znaky
(s rozlišením malých
a velkých písmen),
číslice, symboly
(@, ., _, a MEZERA).
7
8
Zadejte název stroje
a klávesy stejně
jako u postupů výše
(registrace).
IP adresa
Například: 123.123.12.1
Při zadávání adresy s jednou nebo
dvěma číslicemi přidejte před adresu
„00“ nebo „0“, případně za adresou
zadejte „ “.
3
4
Zadejte novou IP adresu stejně
jako u postupů výše (registrace).
5
Zadejte název stroje a klávesy
stejně jako u postupů výše
(registrace).
Vyberte název
registrovaného stroje.
3
4
Vyberte název
registrovaného stroje.
37
Zhotovování kopií
3
Zhotovování kopií
Základní menu
■ Fronta úloh
Týká se seznamu úloh čekajících na tisk; zrušení nebo
změnu priority (pouze pro tiskovou úlohu).
1
Úloha 3
Job
1
Úloha 1
Job
2
Úloha 2
Smazaná
Job
3
4
Vyberte úlohu/úlohy
✻✻
Vyberte úlohu/úlohy,
které chcete smazat.
✻ Ke smazání můžete vybrat více úloh nebo všechny úlohy.
✻✻Prioritu lze u úloh tisku zvolit jen v případě, že je instalován
volitelný pevný disk (DA-HD31).
■ Oznámení o ukončení
Okénko s oznámením o dokončení úlohy (Job Completion
Notice) na obrazovce počítače po dokončení kopírovací
úlohy.
Před použitím oznámení o dokončení instalujte program
Panasonic Document Management System (Systém
správy dokumentů Panasonic) dodávaný s tímto strojem.
1
Kopie je dokončena.
Okno s oznámením
POZNÁMKA
38
Vyberte možnost Pop up
Display (Okno s oznámením).
2
K
lepněte
pravým
tlačítkem
na ikonu Status
Monitor (Sledování
stavu)
nebo
Funkce FRONTA ÚLOH TISKU vyžaduje aplikační heslo, avšak funkce FRONTA ÚLOH KOPÍROVÁNÍ heslo
nevyžaduje.
Funkce fronty úloh je dostupná pouze v případě, že je instalován volitelný pevný disk (DA-HD31).
✻ Pokud chcete změnit nebo nastavit aplikační heslo, obraťte se na autorizovaného prodejce Panasonic.
(Výchozí nastavení „0000“)
3
4
Zadejte
aplikační heslo.*
(Výchozí
nastavení
„0000“)
5
6
2-krát
3
4
5
Zvolte požadovanou
adresu počítače.
POZNÁMKA
Počet kopií
Toto oznámení o dokončení úlohy (Completion Notice) je dostupné pouze při připojení k počítačové síti.
Pro smazání oznámení o dokončení úlohy stiskněte tlačítko CANCEL (Zrušit).
39
Zhotovování kopií
2
Zhotovování kopií
Oboustranná/předloha  kopie
■ Kopírování 1  2, Kopírování 2  1, Kopírování 2  2
Kopírování 1  2 1stranné předlohy  2stranná kopie
1
2
Kopírování 2  1 2stranná předloha  1stranné kopie
nebo
Kopírování 2  2
2stranná předloha  2stranná kopie
(Pouze kopírování 1  2)
Funkce oznámení o duplexním kopírování
Na kopii se vytiskne „OBOUSTRANNÝ TISK“.
5
Vpravo dole
Počet kopií
40
Pouze zmenšení/
zvětšení
4
Pozice vazby
5
nebo
nebo
4
nebo
Při vymazání
oboustranného
kopírování:
5
V případě potřeby
nebo
nebo
6
Ze skla:
Když se zobrazí „Poslední předloha?“.
Například: 2 předlohy
1Dotkněte se tlačítka „Ne”.
2Položte na skleněnou desku další předlohu.
3Stiskněte tlačítko START.
4Dotkněte se tlačítka „Ano”.
Pokud je vybrána
funkce oznámení
o duplexním kopírování.
OBOUSTRANNÝ TISK
41
Zhotovování kopií
3
Zhotovování kopií
Oboustranná/předloha 
kopie
Copy
■ Kopírování Kniha  2
Kopírování Kniha ➨ 2stranná kopie
1
2
Pouze zmenšení/
zvětšení
(1. strana s obrazem)
Skleněná deska
Prázdná
strana
(1. strana prázdná)
A3
A4/A3
5
Funkce oznámení o duplexním kopírování
V pravém dolním rohu kopií se vytiskne
„OBOUSTRANNÝ TISK“.
Počet kopií
■ Kopie dvoustrany
Kopírování dvou protilehlých stran nebo předlohy
ve formátu A3 na dva samostatné listy formátu A4.
1
2
Skleněná deska
Příklad: Předloha velikosti A3
A3
A3/A4
42
4
Formát předlohy
Formát kopie
5
V případě
potřeby
nebo
nebo
nebo
6
Zobrazí se „Poslední předloha?“.
Například: 2 předlohy
1Dotkněte se tlačítka „Ne”.
2Položte na skleněnou desku další předlohu.
3Stiskněte tlačítko START.
4Dotkněte se tlačítka „Ano”.
Pokud je vybrána funkce
oznámení o duplexním
kopírování.
OBOUSTRANNÝ TISK
3
4
Formát kopie
Počet kopií
5
Zobrazí se „Poslední
předloha?“.
Například: 2 předlohy
1Dotkněte se tlačítka „Ne”.
2
Položte na skleněnou desku
další předlohu.
3Stiskněte tlačítko START.
4Dotkněte se tlačítka „Ano”.
nebo
43
Zhotovování kopií
3
Zhotovování kopií
Oboustranná/předloha  kopie
■ Kopie typu N na 1
1
Kopírování dvou/čtyř/osmi jednostranných předloh
na jednu jednostrannou kopii vedle sebe.
 Kopírování 2 na 1
 Kopírování 4 na 1
1
 Kopírování 8 na 1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
1
2
3
4
nebo
 Oboustranná kopie
Z 4/8/16 jednostranných předloh vedle
sebe na oboustrannou kopii.
4
■ Kopie brožury
Výtisky/kopie vytištěny tak, aby mohl být dokument
složen jako knížka.
2
1
2
3
4
Pouze předlohy A4 až A5
44
1
1
2
3
4
Pouze zmenšování/
zvětšování
✻ Implicitní velikost při
kopírování je Zmenšit, velikost
kopie lze zvolit pomocí 100 %
nebo Redukce (Zmenšit).
3
Kopie se automaticky zmenší.
2 na 1: 71 %, 4 na 1: 50 %, 8 na 1: 35 %
(Např.: formát A4 na A4R-)
4
Rozvržení
kopie
Například: 2 na 1
Pozice vazby
nebo
nebo
nebo
nebo
✻ Při oboustranném kopírování N na 1.
Pokud zvolíte „OZNÁMENÍ
O DUPLEXNÍM KOPÍROVÁNÍ“,
vytiskne se na kopii
„OBOUSTRANNÝ TISK“.
nebo
Zhotovování kopií
Režim N na 1
Směr
předlohy
5
6
Pouze zmenšování/
zvětšování
OBOUSTRANNÝ TISK
Ze skleněné desky:
Stejný postup jako
u kopírování dvoustrany
Počet kopií
Při kopírování typu 2 na 1 na jiný formát papíru než
u předlohy zvolte požadovaný formát papíru pomocí
klávesy „VELIKOST KOPIE“ (nikoli pomocí tlačítka
„ZÁSOBNÍK PAPÍRU“ na dotykovém displeji).
3
4
5
Pozice vazby
Počet kopií
Režim přebalu a zásobník papíru
nebo
45
Zhotovování kopií
Oboustranná/předloha  kopie
■ Víceformátové podávání
Tuto funkci použijte, když kopírujete smíšené předlohy
formátů A3/A4 pomocí i-ADF/ADF. Velikost předlohy
lze zjistit automaticky, poté zkopírovat v plné velikosti
nebo ve stejné velikosti.
1
2
Pouze zmenšení/
zvětšení
Předlohy A4 + A3
Kopie A4 + A4R
Předlohy
A3
A4
Kopie
Plná velikost
Zmenšení
A3
A4/A4R
A4
A4/A4R
■ Režim TVORBA ÚLOH A SADF
Pomocí režimu TVORBA ÚLOH A SADF je možno
podávat ze zásobníku podavače i-ADF/ADF speciální
předlohy (například tenký papír apod.) a nepřetržitě je
kopírovat.
1
2
Vložte předlohu po
jednotlivých listech nebo až
50  listů (75 g/m2)
✻ 30 listů/A3 nebo B4.
Příklad: V
ytvoření 5 sad roztříděných kopií
80 listů předloh. (formát A4)
1
50
Pouze zmenšení/
zvětšení
2
80
1
1
Předlohy: 50 listů <1. skenování>
Vložte prvních 50 listů předloh
do zásobníku i-ADF/ADF.
80
51
Data 1. a 2. skenování se
zkombinují do jedné úlohy.
Předlohy: Zbývajících 30 listů <2. skenování>
POZNÁMKA
46
Vytiskne se 5 sad
roztříděných kopií 80 listů
Funkci víceformátového podávání nelze zkombinovat s jinou funkcí oboustranná/předloha ➨ kopie.
Funkci TVORBA ÚLOH A SADF není možno kombinovat s režimem 2  1 a 2  2.
4
Zhotovování kopií
3
Počet kopií
3
4
5
Vložte další předlohu
do 5 sekund od vysunutí
poslední kopie.
Počet kopií
3
4
Požadované třídění/dokončování
6
5
Počet kopií
(Např.: 5)
Vložte další předlohu do
5 sekund po vysunutí
poslední kopie. (30 listů)
Pokud se zobrazí
zpráva „Další
předlohy?
ANO nebo NE“,
dotkněte se tlačítka
„NE“.
6
Pokud se zobrazí
zpráva „Další
předlohy?
ANO nebo NE“,
dotkněte se tlačítka
„NE“.
nebo
nebo
apod.
47
Zhotovování kopií
Třídění/Dokončování
■ Při používání režimu třídění
Třídit
Sady s více kopiemi se automaticky
setřídí.
1
1
1
1
nebo
1
Třídit otočit
Vícenásobné sady kopií jsou
automaticky setříděny a stohovány
ve střídavých směrech (otočeny).
(Pouze formát A4)
1
1
2
Otočit skupina
Vícenásobné kopie jednotlivých
stránek jsou stohovány
(ve střídavých směrech otočeny).
(Pouze formát A4)
1
3
Posun. třídit
1
Pokud je nainstalován volitelný
finišer s 1 přihrádkou (DA-FS300).
Přesazení pomocí elektronického
třídění (A4, A4R, B4, A3)
Pozice sešití
i-ADF/ADF
ADF
1
1
Posun. skupina
1
Pokud je nainstalován volitelný
finišer s 1 přihrádkou (DA-FS300).
Přesazení pomocí elektronického
třídění (A4, A4R, B4, A3)
Skleněná deska
2
3
Sešít třídit
Pokud je nainstalován volitelný
finišer s 1 přihrádkou (DA-FS300).
Setřídění podle sešitých sad.
Až 30 listů. (A4, A4R, B4, A3)
48
Netřídit
Kopie je uložena do zásobníku.
3
Pouze zmenšování/
zvětšování
4
Režim třídění
Zhotovování kopií
2
Počet kopií
nebo
nebo
nebo
Finišer s 1 přihrádkou (DA-FS300)
Pokud je instalován volitelný finišer, tato
obrazovka se změní následovně:
Pro DA-FS300
nebo
nebo
Přihrádka
Elektronické třídění s posunem
Při kopírování formátu B4/A3 vytáhněte
přihrádku, dokud se nezastaví.
 Kapacita papíru (papír 80 g/m2)
Formát papíru
Netřídit/otočit
Posunout
Sešít✻
A4
500
500
(až 30 listů/posun)
10 až 30 listů: 45 až 16 sad
250
(až 20 listů/posun)
10 až 20 listů: 25 až 12 sad
B4, A3
250
(Formát A5 je dostupný pouze v režimu Netřídit)
 Přeplnění
oF
2 až 9 listů: 70 až 50 sad
2 až 9 listů: 70 až 28 sad
✻ Např.: Formát A4
10 listů: 45 sad
30 listů: 16 sad
P
okud se na displeji zobrazí indikátor přeplnění oF , vyjměte všechny kopie z přihrádky, a pak
stiskněte klávesu kteréhokoli režimu na ovládacím panelu, aby se provedl reset stroje.
49
Zhotovování kopií
Zoom/Úpravy
■ Zoom
Kopie zvětšené nebo zmenšené v různých
proměnných poměrech zvětšení/zmenšení
od 25 % do 400 % po krocích 1 %.
25 %
1
2
400 %
nebo
■ Automatický zoom
Kopírovací poměr Zoom může být nastaven
automaticky výběrem formátu papíru.
Přizpůsobit délce
nebo šířce papíru
1
2
Otevření i-ADF/ADF
Přizpůsobit délce
a šířce papíru
■ Rámeček
Vytvoří prázdný rámeček.
1
2
nebo
POZNÁMKA
50
Pokud použijete pro nastavení poměru zoomu numerickou klávesnici, stiskněte nejprve klávesu CLEAR
(Smazání), aby se poměr zvětšení vynuloval.
Při změně velikosti papíru po nastavení poměru zoomu použijte tlačítko ZÁSOBNÍK PAPÍRU.
Pro automatický zoom
Pokud je na okraji předlohy černá čára nebo jde o obraz, který kopírka interpretuje jako černý vzor, může
v režimu odstranění osvětleného pozadí (Skyshot) dojít k nesprávné expozici.
K nesprávné detekci polohy předlohy může dojít, jestliže v průběhu režimu odstranění osvětleného pozadí
(Skyshot) dopadá na sklo silné světlo.
3
Stejný poměr vertikálně a horizontálně
Různý poměr vertikálně a horizontálně
4
25 % - 400 %
nebo
nebo
nebo numerická
klávesnice
Zhotovování kopií
nebo
Počet kopií
25 % - 400 %
nebo
nebo numerická
klávesnice
3
4
5
Velikost papíru
(Zásobník papíru)
Počet kopií
Přizpůsobit délce nebo šířce papíru
Vpravo: Přizpůsobit délce a šířce
papíru
3
Stejná hodnota vertikálního
a horizontálního prázdného okraje
Odlišný poměr vertikálního
a horizontálního prázdného okraje
4
nebo
5 - 99 mm
nebo
nebo numerická
klávesnice
nebo
5 - 99 mm
nebo
Počet kopií
nebo numerická
klávesnice
51
Zhotovování kopií
Zoom/Úpravy
■ Kniha
Odstraní tmavé stíny v místě vazby.
1
2
Skleněná deska
A3
A4/A3
■ Okraj
Posouvá zobrazení doleva, doprava,
nahoru nebo dolů.
1
2
nebo
■ Vystředění
Obraz kopie se na zvoleném papíru
automaticky vycentruje.
1
2
Otevření i-ADF/ADF
POZNÁMKA
52
V režimu vystředění kopírujte s otevřeným i-ADF/ADF.
Před zvolením režimu Vystředění vyjměte z podavače i-ADF/ADF předlohy.
K nesprávné detekci polohy předlohy může dojít, jestliže v průběhu režimu Vystředění dopadá na sklo silné
světlo.
Také v případě obrazu, který kopírka v režimu Vystředění vyhodnotí jako černý vzor.
4
5 - 99 mm
nebo
Zhotovování kopií
3
Počet kopií
nebo numerická
klávesnice
3
4
Pokud při použití režimu Okraj chybí
část kopírovaného obrazu, změňte
nastavení Zmenšení okraje na „Ano“.
(Viz str. 74)
5 - 99 mm
Oblast okraje
3
nebo
Počet kopií
nebo numerická
klávesnice
4
Velikost papíru
(Zásobník papíru)
Počet kopií
53
Zhotovování kopií
Zoom/Úpravy
■ Opakování obrazu
Vytvoří souvislé kopie obrazu na jeden list.
Minimální velikost předlohy: 20 x 20 mm
1
2
Otevření i-ADF/ADF
U tečkované čáry lze vybrat
„Není“ nebo „Tisk“ pomocí
režimu Funkce (viz str. 75).
■ Inverzní zobrazení
Lze vytvořit inverzní obraz (negativ/pozitiv) pro
docílení zajímavých efektů.
1
2
nebo
■ Označování (Číslování stránek)
Na každou stranu se může automaticky
vytisknout číslo strany.
-1-
1
1/8
2
Pouze i-ADF/ADF✻
Formát stránkování lze
změnit v režimu Funkce.
Výchozí formát je „-n-“.
(Viz str. 75)
POZNÁMKA
54
V režimu Opakování obrazu kopírujte s otevřeným i-ADF/ADF.
Před zvolením režimu Opakování obrazu vyjměte z podavače i-ADF/ADF předlohy.
K nesprávné detekci polohy předlohy může dojít, jestliže v průběhu režimu Opakování obrazu dopadá
na sklo silné světlo.
Také v případě obrazu, který kopírka v režimu Opakování obrazu vyhodnotí jako černý vzor.
4
Velikost papíru
(Zásobník papíru)
Zhotovování kopií
3
Počet kopií
3
Počet kopií
3
4
ORIENTACE
nebo
Pozice označování
První označená strana
Od strany 1, 2 nebo 3
Od 3. strany
Od 2. strany
Od 1. strany
POZNÁMKA
Počet kopií
(až 999)
Sady s více kopiemi se
automaticky setřídí.
✻Při kopírování v režimu označování v kombinaci s režimem N na 1 je možno režim označování používat
rovněž ze skla.
55
Zhotovování kopií
Zoom/Úpravy
■ Označování (Značka data)
Na každou stranu se může automaticky
vytisknout zvolené datum.
07/01/2008
1
2
Pouze i-ADF/ADF✻
■ Označování (Označení číslem výtisku)
Na každou stranu se může automaticky
vytisknout číslo výtisku.
001
POZNÁMKA
56
1
2
Pouze i-ADF/ADF✻
✻Při kopírování v režimu označování v kombinaci s režimem N na 1 je možno režim označování používat
rovněž ze skla.
3
4
Počet kopií
(až 999)
ORIENTACE
nebo
Zhotovování kopií
07/01/2008
Pozice označování
Vytištěné datum lze změnit
07/01/2008
Sady s více kopiemi se
automaticky setřídí.
3
4
ORIENTACE
nebo
Počet kopií
(až 999)
Pozice označování
Číslo výtisku pro označování
Sady s více kopiemi se
automaticky setřídí.
57
Zhotovování kopií
Prokládání/Překrývání
■ Přebal
Přidá ke kopiím strany přebalu.
1
Prázdný
Předloha papír
1
Prázdný přebal
2
1
2
2
1
3
4
Pouze i-ADF/ADF
Barevný
papír
Barevný
papír
Předloha
Kopírovaný
přebal
1
+
2
+
2
3
4
■ Vkládání listů
1
Vkládá papíry mezi kopie.
Prázdný
papír
Předloha
2
+
Prázdný papír
Kopírovaný
Předloha
papír
Insertion
+
Pouze i-ADF/ADF
Insertion
Kopírovaný
papír
■ Prokládání průhledných fólií
Vkládá papír mezi průhledné fólie.
Předloha
Prázdný papír
1
2
1
Prázdný
papír
OHP1
+
OHP2
Kopírovaný
Předloha
papír
Kopírovaný
papír
POZNÁMKA
58
1
2
2
(1)
+
(2)
Pouze i-ADF/ADF
OHP1
OHP(1)
OHP2
OHP(2)
Některé typy průhledných fólií nemusejí být kompatibilní a mohou váš stroj poškodit.
Pokud budete potřebovat poradit ohledně nestandardních typů papíru, obraťte se na autorizovaného
prodejce výrobků Panasonic.
(Společnost Panasonic testovala průhledné fólie typu „3M PP2500” a shledala, že jsou kompatibilní.)
4
Režim přebalu
Přebal (přední)
Zhotovování kopií
3
Počet kopií
(až 999)
Velikost papíru✻
Zásobník papíru
Prázdný
Kopie
Přebal (přední + zadní)
Prázdný
Kopie
3
4
Režim vkládání
Prázdný
Počet kopií
(až 999)
Velikost papíru✻
Zásobník papíru
1
Zadejte pozici vkládání stránky
pomocí klávesnice✻✻.
2
Pokud chcete zadat jinou pozici,
/
,
přesuňte list tlačítky
poté zadejte pozici vkládání
stránky pomocí klávesnice.
Kopie
3
5
4
5
Vložte průhledné fólie
do bočního zásobníku.
Režim prokládání
Prázdný
POZNÁMKA
Velikost papíru✻
Zásobník papíru
Počet kopií
(až 999)
Kopie
✻ Velikost/směr papíru pro kopii a papír by měly být shodné.
✻✻ Prázdná strana se bude vkládat před uvedené zvolené číslo strany.
59
Zhotovování kopií
Prokládání/Překrývání
■ Prezentace
Vloží papír mezi průhledné fólie a vytvoří
zkopírované sady pro prezentační materiály.
1
Prázdný
papír
2
OHP1
+
OHP2
(1)
+
Kopírovaný
Předloha papír
Kopírovaný
papír
1
2
(1)
+
(2)
1
2
Prezentační
materiály
Prázdný
Předloha papír
OHP1
OHP(1)
OHP2
OHP(2)
(2)
Pouze i-ADF/ADF
Prezentační
materiály
(1)
+
(2)
■ Překrývání
Překryje druhý obraz prvním s využitím první
předlohy.
1
2
1. strana
nebo
5
Zvolte pro uložení obrazu
pro překrývání do paměti
pro pozdější použití.
Pokud je instalován
volitelný pevný disk
(DA-HD31) a zvolíte
[Ano], objeví se kroky
6 a 7.
nebo
■ Forma překrývání
Při kopírování se k překrytí použije zobrazení
uložené v paměti.
1
2
Soubor
nebo
Pokud je instalován volitelný pevný
disk (DA-HD31), objeví se krok 3.
POZNÁMKA
60
Některé typy průhledných fólií nemusejí být kompatibilní a mohou váš stroj poškodit.
Pokud budete potřebovat poradit ohledně nestandardních typů papíru, obraťte se na autorizovaného
prodejce výrobků Panasonic.
(Společnost Panasonic testovala průhledné fólie typu „3M PP2500” a shledala, že jsou kompatibilní.)
Pokud není obraz pro překrývání v paměti dostupný, funkci Forma překrývání nebude možné zvolit.
3
4
5
Režim prezentace
Velikost papíru✻
Zásobník papíru
Prázdný
3
Kopie
Zhotovování kopií
Vložte průhledné fólie
do bočního zásobníku.
Počet
kopií pro
prezentační
materiály
(až 999)
4
5
Sytost pro druhý obraz
nebo
6
Zvolte soubor.
3
Počet kopií pro
prezentační materiály
(až 999)
Ze skleněné desky:
Stejný postup Formy
překrývání
7
Zadejte název souboru
(max. 20 znaků).
4
Ze skleněné desky:
Když se zobrazí „Další předlohy?“
Zvolte soubor.
Počet kopií
(až 999)
POZNÁMKA
Např.: 2 předlohy
1Dotkněte se tlačítka „Ne”.
2
Položte na skleněnou desku další
předlohu.
3Stiskněte tlačítko START.
4Dotkněte se tlačítka „Ano”.
✻ Velikost/směr papíru pro kopii a papír by měly být shodné.
Prázdná strana se bude vkládat před uvedené zvolené číslo strany.
61
Zhotovování kopií
Prokládání/Překrývání
■ Úprava souboru
Ve funkci Forma překrývání jsou dostupné tři
úpravy souboru.
Zaregistrovat : Pro přidání nového souboru✻
(max. 5 souborů)
Smazat: Pro smazání zaregistrovaného
souboru
Úprava názvu: Pro změnu názvu souboru
✻Je možno zaregistrovat jeden obrazový
soubor.
S instalovaným volitelným pevným diskem
(DA-HD31) lze zaregistrovat až 5 obrazových
souborů.
Pokud zvolená klávesa souboru (File) již
obsahuje zaregistrovaný obrazový soubor,
přepíše nový soubor aktuální zobrazení.
1
2
nebo
(Pouze registrovat)
ZAREGISTROVAT
✻✻Pokud není nainstalován volitelný
pevný disk (DA-HD31), další krok
po kroku „2“ skočí na „SMAZAT“
v kroku 4.
4
Sytost pro druhý
obraz
nebo
SMAZAT
ÚPRAVA NÁZVU
SOUBORU
4
4
Zadejte název
souboru
POZNÁMKA
62
Funkce pro volbu souboru je dostupná pouze tehdy, pokud je instalován volitelný pevný disk (DA-HD31)
a obrazová paměť (viz str. 93).
Pokud nepoužíváte volitelný pevný disk (DA-HD31), lze zvolit pouze z jednoho souboru.
Pokud není obraz překryvu zaregistrován v paměti, funkci Úprava souboru nelze zvolit.
4
1
Vyberte
soubor
Ke kroku 3 můžete přejít pouze tehdy, pokud
jsou ve stroji zaregistrována obrazová data.
5
Pro zrušení registrace se dotkněte
tlačítka „ZRUŠIT“.
6
7
Název souboru
5
63
Zhotovování kopií
3
Zhotovování kopií
Další vlastnosti
■ Paměť úloh
Do pamětí (M1 až M5) je možno uložit pět
kopírovacích úloh, a ty je pak možno později vyvolat.
Uložení úlohy do paměti
1
2
Nastavte úlohu
kopírování, kterou
chcete uložit.
POZNÁMKA:
Pokud použijete klávesu M5, měl by být vypnutý
režim Double Exposure (Dvojí expozice)
v nastaveních kopírky „16 Double Exposure”
(Dvojí expozice). (Viz str. 75)
M1, M2, M3, M4, M5
■ Dvojí expozice
Z oboustranných předloh na jednostranné
kopie 2 na 1 (obrazy vedle sebe). ✻1
1
2
Velikost předlohy:
Např.: A5R
Velikost kopie: A4
ABC
DEF
Obraz zadní strany
ABC
Obraz přední strany
POZNÁMKA:
Při otevření krytu skla nebo doplňkového
podavače i-ADF/ADF

K nesprávné detekci polohy předlohy může
dojít, jestliže v tomto režimu dopadá na sklo
silné světlo.

Pokud je na okraji předlohy černá čára nebo
obrázek, který kopírka interpretuje jako černý
vzor, může v tomto režimu dojít k nesprávné
expozici.

Výsledná kopie může být ovlivněna, pokud
barevná předloha (předlohy) nemá bílý
rámeček nebo pokud je šířka tohoto rámečku
menší než 2 mm.
✻1Když zvolíte Dvojí expozici, bude
v nastaveních úlohy zobrazena jako „2 na 1“
a bude také zobrazeno „N na 1“ u klávesy pro
výběr funkce.
✻2Funkci Dvojí expozice (Double Exposure),
nastavenou prostřednictvím klávesy M5, není
možno uložit s jinou pamětí úlohy.
POZNÁMKA
64
Vodítko předlohy
• Přední strana předlohy.
• Velikost předlohy:
volná, maximální velikost faktury
(Invoice).
• Otevřete podavač i-ADF/ADF.
•Upravte předlohu podle vodítka
pro předlohy.
5
*2
6
Zadní strana předlohy
Režim PAMĚŤ ÚLOH nebude zrušen ani po vypnutí napájení kopírky síťovými vypínači.
Při ukládání nové úlohy do místa v programové paměti se dříve uložená úloha touto úlohou přepíše
a vymaže.
Paměti M1, M2 je možno používat v režimu odstranění osvětleného pozadí (Skyshot) nastavením režimu
uživatelské funkce.
Vyvolání úlohy uložené v paměti
2
3
Zhotovování kopií
1
nebo
Počet kopií (až 999)
M1, M2, M3, M4, M5
3
4
5
POZNÁMKA
Pokud zvolíte „2: NE“,
začne stroj kopírovat
pouze naskenovanou
předlohu.
Počet kopií (až 999)
7
Následující kroky ilustrují, jak zhotovit
vícenásobné kopie při zvoleném režimu
třídění (Sort). (Viz str. 48)
1:ANO ➨ Pokračuje kopírováním další
předlohy, opakujte kroky
1 a 3-2 až krok 6.
2:NE ➨ Začne vytvářet kopie.
POZNÁMKA
Při používání režimu Double Exposure (Dvojí expozice) je paměť M5 zapnuta a ostatní úlohy vyžadující
paměť není možno používat.
Výchozí nastavení režimu Double Exposure (Dvojí expozice) je „ON” (Zapnuto) v nastaveních kopírky
„16 Double Exposure” (Dvojí expozice). Pokud toto nastavení změníte na „OFF” (Vypnuto), nebude možno
tento režim použít.
65
Zhotovování kopií
Další vlastnosti
■ Režim odstranění osvětleného pozadí (Skyshot)
1
Režim Skyshot umožňuje kopírování dokumentů bez vzniku
tmavých okrajů, i když je kryt skla nebo podavače i-ADF/ADF
otevřen.Můžete si zvolit jeden ze dvou typů režimu odstranění
osvětleného pozadí.
Režim digitální Skyshot:Snímaná oblast (její velikost) není
předem určena.
Režim manuální Skyshot:Snímaná oblast (její velikost) je
předem zaregistrována v paměti
(M1 a M2).
2
Režim digitální Skyshot
NORMÁLNÍ
Výchozí nastavení (obvykle zvolte tento režim).
ZLEPŠENÝ✻
Pro lepší definici zvolte režim Zlepšený.
Výchozí nastavení režimu digitální Skyshot je „NORMÁLNÍ“.
nebo
Při tomto nastavení bude přístroj skenovat jednou.
Pokud jsou kolem okrajů na kopiích černé oblasti, nastavte
režim digitální Skyshot na „ZLEPŠENÝ“, aby se tmavé okraje
zmírnily. Při tomto nastavení bude stroj skenovat dvakrát.
(Viz str. 74)
Režim manuální Skyshot
Nejprve v nastaveních kopírky nastavte 09 Režim manuální
Skyshot.
(Viz str. 74)
■ Souběžné kopírování
Umožňuje zarezervovat další kopírovací úlohu i tehdy,
když aktuální kopírovací úloha není ještě dokončena.
(Vyžaduje nainstalovaný volitelný pevný disk
(DA-HD31) a zobrazovací paměť (viz str. 93).)
1. úloha
Kopírování
1. úloha
1
2
nebo
Zvolte funkci
2. úloha
Rezervace
POZNÁMKA
66
2. úloha
✻ Při kopírování v režimu Zlepšený v kombinaci s 1 ➨ 2, KNIHA ➨ 2, 2STRANA, N na 1 se režim „Zlepšený“
změní na režim „Normální“.
Pokud je na okraji předlohy černá čára nebo jde o obraz, který kopírka interpretuje jako černý vzor, může
v režimu odstranění osvětleného pozadí (Skyshot) dojít k nesprávné expozici.
1
2
1
2
Zhotovování kopií
nebo
Otevření i-ADF/ADF
Počet kopií (až 999)
1
2
Levý
horní roh
skleněné
desky
Vlastní velikost✻
3
Počet kopií (až 999)
✻ Výchozí velikost M1/M2 je možno
změnit v režimu Funkce. (Viz str. 81)
3
4
6
5
Zvolte
funkci.
nebo
Skenování je dokončeno.
POZNÁMKA
Seznam čekajících úloh
(Job Waiting List) je možno
zkontrolovat pomocí fronty
úloh (Job Queue).
(Viz str. 38)
Pokud používáte i-ADF/ADF, umístěte předlohu do středu zásobníku i-ADF/ADF. i-ADF/ADF může podávat
jen obyčejný papír 50 - 110 g/m2.
Při používání režimu manuální Skyshot jsou paměti M1 a M2 zapnuty (ON) a nelze použít jinou paměť úloh.
K nesprávné detekci polohy předlohy může dojít, jestliže v průběhu režimu Skyshot dopadá na sklo silné
světlo.
67
Zhotovování kopií
Další vlastnosti
■ Úspora energie (režim Úspora energie, režim spánek/vypnout)
Tyto režimy mohou ušetřit energii, pokud není
kopírka používána.
1
Režim úspory energie
Režim spánek/vypnout✻
Stroj se po uplynutí 15 minut
nebo od posledního kopírování
automaticky přepne do
režimu spánek/vypnout.
Indikátor
Blesk: Režim úspory energie
Světlo: Režim spánek/vypnout
■ Režim přerušení
Tento režim umožňuje přerušení ostatních
kopírovacích úloh při zhotovování kopií.
1
2
Nastavte jinou úlohu.
nebo
POZNÁMKA
68
✻ Režim spánek/vypnout a zadání časovače může zvolit hlavní operátor.
(Viz str. 77)
Zrušení
Režimy
Příkon
Doba náběhu
Normální provoz
Přibližně 140 Wh
---
Úspora energie
Přibližně 28 Wh
Přibližně 30 s.
Spánek
Přibližně 18 Wh
35 s.
Vypnout
Přibližně 4 Wh
35 s.
Zhotovování kopií
2
Stroj nepřejde do režimu spánek/vypnout, pokud je zapnutý týdenní časovač.
3
4
5
Jiná úloha je
dokončena.
69
Síťový skener
Zaregistrování počítače/Skenování dokumentů
■ Zaregistrování vašeho počítače
Pokud je nainstalován program
Panasonic Document Management
System (z dodávaného disku
CD-ROM), spusťte program
Panasonic Communications
Utility a zaregistrujte svůj počítač
nastavením síťového skeneru.
1
2
1Zvolte „Auto Registration“.
2Nastavte název počítače a název klávesy
pro uložení do stroje.
Pokud je stroj DP-8032/8025 nainstalován
v síti (LAN) na odlišné masce podsítě*,
zvolte „Add Device“ (Přidat zařízení) a pak
zaregistrujte stroj podle níže uvedeného
postupu.
3Klikněte na OK.
1
Klepněte pravým tlačítkem
na ikonu.
2
Zvolte položku
Scanner Configuration....
■ Skenování dokumentů
Pokud je na počítači nainstalován
a nakonfigurován program
Panasonic Document Management
System, je možno dokument(y)
skenovat ze stroje DP-8032/8025
do počítače.
Při používání síťového
skeneru musí být na počítači
spuštěn software Panasonic
Communications Utility.
1
2
nebo
5
Velikost předlohy, pokud
není velikost předlohy
zobrazena.
70
3
Pokud je stroj DP-8032/8025 nainstalován v síti na odlišné masce
podsítě.
Klepněte na „Add“ (Přidat).
Síťový skener
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu
programu Panasonic Communications
Utility a zvolte jedno z upozornění na
příjem ze skeneru (Scanner Reception
Notifications) (Pop-up Display vyskakovací okénko nebo Icon Display
- zobrazení ikony).
1
Zadejte název zařízení (stroje)
a jeho IP adresu.
2
Klepněte na OK.
Návrat na obrazovku vlevo.
3
Klepněte na OK.
Návrat na výše uvedenou
obrazovku s konfigurací
skeneru (Scanner
Configuration).
POZNÁMKA:
✻ Podrobnosti o masce podsítě získáte
od svého správce systému.
4
3
5
Zvolte cíl (PC)
V případě potřeby zvolte režim
✻ Cíl bude indikován jako „ROUTING
MENU“: viz volitelný systém distribuce
dokumentů (Document Distribution
System) (DAWR10).
Rozlišení✻
Expozice
POZNÁMKA:
Pokud na vašem počítači není spuštěn
program Panasonic Communication
Utility, cíl se na displeji dotykového
panelu nebude zobrazovat.
6
Obrazovka počítače
Režim předlohy
2stranná předloha
Tenká předloha
✻ 150dpi: Pouze režim Text.
7
Viz návod k softwaru Quick Image
Navigator na CD-ROM.
71
Funkce
■ Používání režimů funkcí pro změnu výchozích režimů kopírování
Postup
VŠEOBECNÉ
NASTAVENÍ
NASTAVENÍ
KOPÍRKY
NASTAVENÍ
TISKÁRNY
FAX/EMAIL
NASTAVENÍ
NASTAVENÍ
SKENERU
Zadejte heslo hlavního operátora.
Všeobecné
nastavení pro
hlavního operátora
Nastavení kopírky
pro hlavního
operátora
VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ:
Nastavení tiskárny
pro hlavního
operátora
Fax/Email nastavení
pro hlavního
operátora
Změna výchozích režimů stroje
 Výchozí režim po zapnutí, Manuální doplnění toneru atd.
(Viz str. 74)
Pro hlavního operátora:
Velikost papíru, počítání podle oddělení, nastavení parametrů
TCP/IP sítě atd.
(Viz str. 77-80)
■ Postup
1
3
2
Zvolte požadovaný režim funkce.
Zvolte požadovanou funkci.
Tato obrazovka je příklad pro
„VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ“.
72
Změna výchozích režimů kopírování
 Výchozí funkce pro jednotlivé režimy kopírování
(Viz str. 74, 75)
Pro hlavního operátora:
Přednostní rozměr papíru, Režim předlohy, Kontrast, Tvorba úloh
a SADF režim atd.
(Viz str. 81 a 82)
NASTAVENÍ TISKÁRNY:
Změna výchozích režimů tiskárny
 Výchozí funkce pro jednotlivé režimy tisku (Viz str. 76)
Pro hlavního operátora:
Čas dokončení úlohy, Ochrana strany, Spool funkce, konfigurace
PS, Tisk seznamu fontů, Mailbox uchování dat atd.
(Viz str. 82)
NASTAVENÍ SKENERU:
Změna výchozích nastavení skeneru
 Režim předlohy, Režim komprese, Rozlišení, Tvorba úloh a SADF
režim, Seznam adres atd.
(Viz str. 75)
FAX/EMAIL NASTAVENÍ:
Změna výchozích režimů faxování/e-mailu
Viz Návod k obsluze (pro funkci Fax/Internet Fax).
 Funkce faxu jsou dostupné, pokud je instalována deska
Fax Communication Board.
4
5
Funkce
NASTAVENÍ KOPÍRKY:
6
Nastavte požadované
parametry funkce.
4
Při volbě režimu
hlavního operátora:
Zadejte heslo (8 znaků:
alphanumeric; abecední
znaky (s rozlišením
malých a velkých
písmen), číslice, symboly
(@, ., _, a MEZERA).
5
Nastavte požadovanou funkci
2Nastavte požadované
parametry funkce.
Tyto obrazovky jsou příklady pro
„VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ“.
73
Funkce
■ VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ
Číslo
obrazovky
01/02
Režimy
Funkce
Výchozí nastavení
00 Výchozí režim po zapnutí
Pro volbu režimu.
 KOPÍRKA, TISK, FAX, SKENER
KOPÍRKA
01Manuální nastavení kvality
kopírování
Pro aktivaci manuálního ovládání sytosti.
 Vypnuto, Zapnuto
Vypnuto
02 Manuální doplnění toneru
Pro ruční doplnění toneru.
 Vypnuto, Zapnuto
Vypnuto
03 Stav paměti pro třídění
Indikuje aktuální stav paměti pro třídění.
 Vypnuto, Zapnuto
Vypnuto
04 Počítání podle oddělení
Zobrazuje počítadlo podle oddělení.
Poraďte se
s autorizovaným
servisním technikem
05 Data bezpeč. Sada info
Uvádí verzi sady pro zabezpečení a nastavení
zabezpečení stroje, když je sada instalována.
09 Kód operátora
Zadání hesla hlavního operátora.
02/02
■ NASTAVENÍ KOPÍRKY
Číslo
obrazovky
Režimy
Výchozí nastavení
00 Výchozí nastavení okraje
Volba polohy okraje.
 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
10 mm
01 Výchozí nastavení rámečku
Volba šířky rámečku.
 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
5 mm
02 Výchozí nastavení kniha
Volba šířky okraje středu vázání knihy.
 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
20 mm
03 Zmenšit při režimu okraj
Volba poměru zmenšení v režimu okraj.
 N
e, Ano
Ne
04 Výchozí oboustranné kopie
Funkce nastavuje režim priority pro oboustranné
kopie.
 Ne, 1 na 2, 2 na 2, B (Kniha) na 2
Ne
05 Výchozí nastavení N na 1
Volba výchozího režimu N na 1.
 2 na 1, 4 na 1, 8 na 1
2 na 1
06 Úsporné zmenšení N na 1
Volba, zda vypnout zrušení rámečku
 Ne, Ano
Ne
07 Výchozí rozměr brožury
Volba zvětšení brožury
 100 %, Zmenšit
Zmenšit
08 Režim digitální Skyshot
Zapnutí nebo vypnutí režimu Skyshot (odstranění
osvětleného pozadí).
 Ne, Normální, Zlepšený
Normální
09 Režim manuální Skyshot
Zapnutí nebo vypnutí režimu manuální Skyshot
(odstranění osvětleného pozadí).
 Vypnuto, M1 zap., M2 zap., M1, M2 zap.
Vypnuto
01/04
02/04
74
Funkce
■ NASTAVENÍ KOPÍRKY
Číslo
obrazovky
Režimy
03/04
04/04
Funkce
Výchozí nastavení
10Automatický kontrast
nastavení
Automaticky nastaví sytost kopie pro text, text/foto.
 Ne, Ano
Ano
11 Priorita třídění i-ADF/ADF
Volba režimu třídění.
 Není (Netřídit), Třídit, Posunout*, Sešít*,
Skupina*
Třídit
12 Priorita třídění sklo
Volba režimu třídění.
 Není (Netřídit), Třídit, Posunout*, Sešít*,
Skupina*
Není
13 Výchozí razítko
Volba režimu označování stránek.
 Strana, Datum, Č. výtisk
Strana
14 Styl číslování stran
Volba stylu číslování stránek.
 -n-, n/m
-n-
15 Tečkovaná čára
Volba tečkované čáry.
 Není, Tisk
Tisk
16 Dvojí expozice
Pro volbu režimu dvojí expozice.
 Vypnuto, Zapnuto
Zapnuto
19 Kód operátora
Zadání hesla hlavního operátora.
 Režimy Posunout, Sešít a Skupina jsou dostupné , když je
instalován volitelný finišer s 1 přihrádkou a na dotykovém
displeji je zvoleno „VNĚJŠÍ“.
Číslo
obrazovky
01/02
02/02
POZNÁMKA
Režimy
Funkce
Výchozí nastavení
00 Tisk nastavení skeneru
Pro vytištění nastavení skeneru.
 Stop, Start
Start
01 Výchozí režim předlohy
Nastavení parametrů předlohy.
 Text, T/F (Text/fotografie), Foto
T/F
02 Režim výchozí komprese
Nastavení parametrů režimu komprese
 MH, MR, MMR, JBIG
MMR
03 Výchozí rozlišení
Nastavení hodnoty rozlišení.
 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi
300 dpi
04 Tvorba úloh a SADF režim
Výchozí nastavení režimu Tvorba úloh a SADF.
 N
e, Ano
Ne
05Pozice vazby 2stranné
předlohy
Nastavení pozice vazby, výchozí nastavení
oboustranné předlohy.
 Dlouhý okraj, Krátký okraj
Dl. okraj
06Přidat novou adresu
Přidání nové adresy.*
 PC, DD, FTP
0, 0, 0, 0
07 Editovat seznam adres
Úpravy seznamu adres.*
08 Odstranit adresu
Smazání adresy.*
09 Typ odesílaného souboru
Volba výchozího formátu souboru XMF.
 TIFF, PDF
PDF
 Není nutné nastavit seznam adres pomocí této funkce, váš počítač jej může zaregistrovat pomocí systému
Panasonic Document Management System. (Viz str. 70)
75
Funkce
■ NASTAVENÍ SKENERU
Funkce
■ NASTAVENÍ TISKÁRNY
Číslo
obrazovky
01/04
02/04
03/04
04/04
POZNÁMKA
76
Režimy
Funkce
Výchozí nastavení
00 Počet výtisků
Výchozí nastavení počtu výtisků.
 1 ~ 999
1
01 Velikost papíru
Nastavení formátu papíru.
 A3, B4, A4, B5, A5, LEDGER (účetní kniha),
LEGAL (právní), LETTER (dopis), INVOICE
(faktura), 8 x 13, 8.5 x 13
A4
02 Zásobník papíru
Nastavení parametrů zásobníku papíru.
 Automaticky, Boční podavač, Zásobník 1,
Zásobník 2, Zásobník 3, Zásobník 4
Automaticky
03 Pozice tisku
Nastavení směru tisku.
 Na výšku, Na šířku
Na výšku
04 Automatický výběr zásobníku
Slouží pro nastavení automatického výběru
zásobníku.
 Vypnuto, Zapnuto
Zapnuto
05 Oboustranný tisk
Slouží pro nastavení oboustranného tisku.
 Vypnuto, Zapnuto
Vypnuto
06 Pozice vazby
Slouží pro nastavení místa pro svázání.
 Dlouhý okraj, Krátký okraj
Dl. okraj
07 Rozlišení
Nastavení hodnoty rozlišení.
 1200 x 600, 600 x 600, 300 x 300
600 x 600
08 Font (PCL)
Nastavení fontu PCL.
 0 ~ 99
0
09 Tabulka symbolů (PCL)
Nastavení tabulky symbolů (PCL).
 0 ~ 35
11
10 Výška (PCL)
Nastavení výšky (PCL).
 0.44 - 99.99
10.00
11 Velikost bodu (PCL)
Nastavení velikosti bodu (PCL).
 4.00 - 999.75
012.00
12 Řádků/stránka (PCL)
Nastavení počtu řádků na stránku (PCL).
 5 - 123
60
13 Návratový znak (PCL)
Nastavení návratového znaku (PCL).
 CR, CR + LF
CR
14 Společný A4/LTR
Slouží k automatické konverzi formátu A4 na formát
Letter.
 Vypnuto, Zapnuto
Vypnuto
15 Mailbox stav paměti
Udává stav paměti mailboxu
Paměť, Box
16 Tisk dat
Slouží k nastavení tisku dat.
 Stop, Start
19 Režim hlavního operátora
Zadání hesla hlavního operátora.
 Pokud je dostupné s volitelným PCL.
Pokud je dostupné s instalovaným volitelným pevným diskem (DA-HD31).
Start
Pro hlavního operátora
■ VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ
01/13
02/13
03/13
04/13
POZNÁMKA
Režimy
Funkce
Výchozí nastavení
00 Všeobecné nastavení tisku
Výchozí uživatelské nastavení tisku obecného
menu.
 Stop, Start
Start
01 Velikost papíru
Nastavení velikosti papíru pro jednotlivé zásobníky
papíru.
 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R,
LEDGER (účetní kniha), LEGAL (právní),
LETTER (dopis), LETTER-R (dopis),
INVOICE (faktura), 8 x 13, 8.5 x 13
Poraďte se
s autorizovaným
servisním technikem
02 Výběr velikosti A4R/A5
Výchozí nastavení velikosti papíru u bočního
zásobníku.
 A4R, A5
A4R
03 Výběr velikosti B5R/A5R
Výchozí nastavení velikosti papíru u bočního
zásobníku.
 B5R, A5R
B5R
04 Speciální zásobník papíru 1
Nastavení zásobníku pro speciální papír (Např.:
barevný).
 Není, Zásobník 1, Zásobník 2, Zásobník 3,
Zásobník 4, Boční zásobník
Není
05 Speciální zásobník papíru 2
Nastavení zásobníku pro speciální papír (Např.:
barevný).
 Není, Zásobník 1, Zásobník 2, Zásobník 3,
Zásobník 4, Boční zásobník
Není
06 Automatické otočení
Pokud bude zvolený zásobník papíru prázdný,
kopírka automaticky otočí obraz a výtisk.
 Vypnuto, Zapnuto
Vypnuto
07 Kopie výstupní přihrádka
Nastavení výstupní přihrádky pro kopie.
 Vnitřní 1, Vnitřní 2, Vnější
Vnitřní 1
08 Tisk výstupní přihrádka
Nastavení výstupní přihrádky pro tiskárnu.
 Vnitřní 1, Vnitřní 2, Vnější
Vnitřní 1
09 Fax/Email výstupní přihrádka
Nastavení výstupního zásobníku pro fax/e-mail.
 Vnitřní 1, Vnitřní 2, Vnější
Vnitřní 1
10 Doba automatického resetu
Volba doby pro vynulování ovládacího panelu.
 Vypnuto, 30 sec., 1 min., 2 min., 3 min., 4 min.
1 min.
11 Časovač úspory energie
Nastavení časovače pro úsporu energie.
 1 - 240 minut
7
12 Výběr spánek/vypnout
Nastavení režimu spánek/vypnout.
 Spánek, Vypnutí
Spánek
13 Časovač spánek/vypnout
Nastavení časovače pro spánek/vypnutí.
 Není, 1 - 240 minut
15
15 Výchozí jazyk
Volba jazyka zpráv na displeji.
 Polština, Maďarština, Čeština
Čeština
16 Panel zvuková signalizace
Po dotyku panelu se ozve pípnutí.
 Vypnuto, Slabě, Hlasitě
Slabě
17 Předloha sklo zvukový signál
Při vložení předlohy na sklo se ozve pípnutí.
 Ne, Ano
Ne
18Předloha v i-ADF/ADF
zvukový signál
Při vložení předlohy do i-ADF/ADF se ozve pípnutí.
 Ne, Ano
Ano
19Režim počítání podle
oddělení
Sledování využití kopírky jednotlivými odděleními.
(1) Využití tiskárny pro každý dokument
(2) Tiskový limit každého oddělení
(3) ID kód každého oddělení
Poraďte se
s autorizovaným
servisním technikem
Funkce
Číslo
obrazovky
Před provedením jakýchkoli změn položek na této stránce je vyžadováno heslo hlavního operátora.
77
Funkce
Pro hlavního operátora
■ VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ
Číslo
obrazovky
Režimy
Funkce
20Nastavení datum - čas
Nastavení data a času.
 Den, měsíc, rok, čas
21Týdenní časovač
Nastavení týdenního časovače pro zapínání/
vypínání.
 Vypnuto, Zapnuto (Nastavit)
Vypnuto
23DHCP výchozí
Nastavení DHCP.1
 Ne, Ano
Ne
24TCP/IP adresa
Nastavení uživatelské IP adresy.1
 3 číslice x 4
0. 0. 0. 0
25TCP/IP subnet maska
Nastavení masky podsítě.1
 3 číslice x 4
0. 0. 0. 0
26TCP/IP výchozí gateway
Nastavení adresy brány.1
 3 číslice x 4
0. 0. 0. 0
27DNS adresa serveru
Nastavení serveru DNS.1
 Ne, Ano
Ano
28MAC adresa
Udává MAC adresu.
29Inicializace hard disku
Volba formátování/smazání pevného disku.2
 Formát, Vymazání3
<vnořená funkce>
Pro formátování: Stop, Start
Pro smazání: Stop, Medium (střední), High
(vysoká)
<vnořená funkce>
V kroku výše se volí Medium nebo High:
Zobrazí se následující zpráva, zvolte „Ano“ nebo
„Ne“.
•Smazání obrazových dat. Smazat také data
seznamu adres a PS fonty na pevném disku?
(U volitelného modulu Multi Page Language
Controller Module pouze zpráva „A PS fonty“)
Ne
Ano4
Formátovat (Stop)
30Kontrola chyb hard disku
Volba kontroly chyb pevného disku.2
 Stop, Start
Stop
31Seznam adres skupina ID
Zadejte ID skupiny pro seznam adres.2
 0 ~ 99
0
32Tandem uživatelské parametry
Zadejte parametry uživatelského stroje.2
33Jméno pracovní skupiny (1)
Zadejte SNMP pracovní skupiny (1).1
Umožňuje pouze čtení.
veřejné
34Jméno pracovní skupiny (2)
Zadejte SNMP pracovní skupiny (2).1
Umožňuje čtení/zápis.
veřejné
05/13
06/13
07/13
78
Výchozí nastavení
<vnořená funkce>
Volba smazání pevného disku.
Ne, Ano
■ Všeobecné nastavení
08/13
09/13
POZNÁMKA
Režimy
Funkce
Výchozí nastavení
35 Jméno zařízení
V případě potřeby zadejte název zařízení.1
(Jméno zařízení pro stavový monitor/EtherTalk)
36 Umístění zařízení
V případě potřeby zadejte umístění zařízení.1
(Pro stavový monitor)
37Menu funkce směrování
Volba funkce Document Distribution (distribuce
dokumentu).
 Ne, Ano
38Dok. dist. jméno serveru
Když je „27 DNS adresa serveru“ nastaveno na
„Ano“.
Zadání názvu směrovacího serveru pro systém
distribuce dokumentů. (Max. 60 znaků)
39Dok. dist. server IP
Když je „27 DNS adresa serveru“ nastaveno na
„Ne“.
Zadání IP adresy směrovacího serveru pro systém
distribuce dokumentů.
 3 číslice x 4
0. 0. 0. 0.
40 Speciální zásobník papíru 3
Nastavení zásobníku pro speciální papír (Např.:
barevný).
 Není, Zásobník 1, Zásobník 2, Zásobník 3,
Zásobník 4, Boční
Není
41 Speciální zásobník papíru 4
Nastavení zásobníku pro speciální papír (Např.:
barevný).
 Není, Zásobník 1, Zásobník 2, Zásobník 3,
Zásobník 4, Boční
Není
42 Vymazání dat z HD
Standard
Volba úrovně zabezpečení pro smazání dat
z pevného disku pro každou úlohu kopírování/
tisku.2
 Standard, Střední, Vysoké.
Když je instalován volitelný pevný disk, data
každé úlohy kopírování/tisku jsou automaticky
po dokončení smazána přepsáním celého
obrazu náhodnými daty.
Zvolte jednu ze 3 dostupných úrovní
zabezpečení pro smazání dat - Basic (základní),
Medium (střední) a High (vysoká).
Doba mazání roste s rostoucí úrovní
zabezpečení (Medium nebo High) a provedení
může trvat déle.
Panasonic
DP-8032 nebo
DP-8025
Ne
Funkce
Číslo
obrazovky
 Před provedením jakýchkoli změn položek na této stránce je vyžadováno heslo hlavního operátora.
1 Když jsou nastaveny funkce č. 23 až 27 a 33 až 36, vypněte a zapněte stroj pomocí hlavního vypínače.
2 Není vyžadováno v režimu kopírování, je však nutné při instalaci doplňků s rozšířenými funkcemi. (Viz str. 93).
3Provádění mazání se liší podle množství akumulace dat na pevném disku, ale dokončení mazání
s nastavením Medium trvá maximálně 2 hodiny a s nastavením High maximálně 3 hodiny. Protože během
této doby nelze stroj používat, zvažte prosím podle četnosti používání.
4Pokud zvolíte „Ano“ u dotazu „Smazání obrazových dat. Smazat také data seznamu adres a PS fonty na
pevném disku?“ (zpráva „A PS fonty“ u instalovaného volitelného modulu Multi Page Language Controller
Module), budou smazány seznam adres a uživatelské PS fonty (které lze používat s instalovaným
volitelným modulem Multi Page Language Controller Module) na pevném disku.
Nevolte „Ano“, pokud neměníte pevný disk nebo nelikvidujete tento stroj.
79
Funkce
Pro hlavního operátora
■ VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ
Číslo
obrazovky
10/13
Režimy
45Heslo hlavního operátora
Zadání hesla hlavního operátora.
46Nastavení zámku HDD
Nastavení nebo zrušení zámku disku nebo změna
hesla pro zámek disku.1
 Zapnout zámek HDD
60IPv6
Nastavení IPv6✻✻
 Vypnuto, Zapnuto
61IPv6 Link-lokál. adresa
Adresa pro připojení jinak než přes směrovač
na stejném odkazu. Vytvoří se automaticky.
62IPv6 Autokonfigurace
Adresa IPv6 a výchozího směrovače IPv6 se vytvoří
automaticky.✻✻
 Vypnuto, Zapnuto
63IPv6 adresa
Nastavení uživatelské adresy IPv6.✻✻
 4 číslice x 8
Když je č. 62 [Zapnuto], zobrazí se adresa IPv6.
64IPv6 Výchozí router
Nastavení adresy výchozího směrovače IPv6.✻✻
 4 číslice x 8
Když je č. 62 [Zapnuto], zobrazí se adresa
výchozího směrovače IPv6.
13/13
POZNÁMKA
Funkce
Výchozí nastavení
00000000
Vypnuto
Zapnuto
 P
řed provedením jakýchkoli změn položek na této stránce je vyžadováno heslo hlavního operátora.
 Výchozí časové pásmo se nastaví podle oblasti, ve které je zařízení používáno.
✻ Č. 51, 53, 54, 55 jsou dostupná pouze tehdy, když je č. 50 nastaveno na Zapnuto.
✻✻Pokud je nastavena funkce č. 60, 62, 63 nebo 64, vypněte a opět zapněte stroj hlavním síťovým
vypínačem na levé straně stroje.
✻1Není vyžadováno v režimu kopírování, je však nutné při instalaci doplňků s rozšířenými funkcemi.
(Viz str. 93).
80
■ NASTAVENÍ KOPÍRKY
01/04
02/04
Režimy
Výchozí nastavení
00 Tisk nastavení kopírky
Vytiskne nastavení kopírky.
 Stop, Start
Start
01 Přednostní rozměr papíru
Volba prioritního formátu papíru.
 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R,
LEDGER (účetní kniha), LEGAL (právní),
LETTER (dopis), LETTER-R (dopis),
INVOICE (faktura), 8 x 13, 8.5 x 13
A4
02 Výchozí režim předlohy
Volba nastavení předlohy.
 Text, T/F (Text/fotografie), Foto
T/F
03 Text kontrast
Volba kontrastu pro režim Text.
 1 ~ 7
4
04 T/F kontrast
Volba kontrastu pro režim Text/Foto.
 1 ~ 7
4
05 Foto kontrast
Volba kontrastu pro režim Foto.
 1 ~ 7
4
06 Překrývání kontrast
Volba sytosti (průhlednosti) strany, která se vytváří
v režimu překrývání.
 1 ~ 7
4
07 Výchozí prokládání
Volba papíru při prokládání průhlednou fólií OHP.
 Prázdný, Kopie
Prázdný
08 Výchozí vkládání listů
Volba typu vkládaných listů.
 Prázdný, Kopie
Prázdný
09 Výchozí obálka
Volba papíru pro přebal.
 P. prázdný, P. kopie
PZ prázdný, PZ kopie
(P: přední), PZ: přední + zadní
P, Prázdný
10 Tvorba úloh, SADF režim
Umožňuje zapnutí nebo vypnutí funkce SADF.
 Ne, Ano
Ano
11 Nastavení maximum kopií
Určení mezního počtu kopií (0-99).
0
(bez omezení)
12 M1, rozměr
Zadání rozměru často používaného formátu
do paměti úloh 1.
 X: 5~432/Y: 5~297 mm
(Viz str. 67)
70 x 160 mm
(X) (Y)
13 M2, rozměr
Zadání rozměru často používaného formátu
do paměti úloh 2.
 X: 5~432/Y: 5~297 mm
(Viz str. 67)
95 x 220 mm
(X) (Y)
14 Naplnění paměti
Volba úlohy prováděné při naplnění paměti.
 Tisk, Storno
Tisk
03/04
POZNÁMKA
Funkce
Funkce
Číslo
obrazovky
● Před provedením jakýchkoli změn položek na této stránce je vyžadováno heslo hlavního operátora.
81
Funkce
Pro hlavního operátora
■ NASTAVENÍ KOPÍRKY
Číslo
obrazovky
04/04
Režimy
Funkce
15 Přidat tandem. stanici
Přidání nového tandemového cíle pro rozdělení
kopírovací úlohy.
16 Editovat tandem. stanici
Úprava cíle kopírování.
17 Odstranit tandem. stanici
Odstraní cíl kopírování.
Výchozí nastavení
■ NASTAVENÍ TISKÁRNY
Číslo
obrazovky
01/03
02/03
03/03
POZNÁMKA
82
Režimy
Funkce
Výchozí nastavení
00 Tisk nastavení tiskárny
Volba tisku stavu tiskárny.
Stop, Start
Start
01 Čas dokončení úlohy
Nastavení času dokončení úlohy.
1~ 999 sekund
180
02 Ochrana strany
Automaticky komprimuje, poté vytiskne.
Vypnuto, Zapnuto
Vypnuto
03 Tisk chyb
Nastavení tisku chybné stránky.
Vypnuto, Zapnuto
Zapnuto
04 Spool funkce
Nastavení funkce spool.
Vypnuto, Zapnuto
Zapnuto
05 Tisk text
Tiskne pouze textovou stránku.
Vypnuto, Zapnuto
Zapnuto
06 Tisk konfigurace (PS)
Volba tisku strany stavu PS.
Stop, Start
Start
07 Tisk seznamu fontů (PCL)
Volba tisku seznamu fontů PCL.
Stop, Start
Start
08 Tisk seznamu fontů (PS)
Volba tisku seznamu fontů PS.
Stop, Start
Start
09 Mailbox uchování dat
Volba funkce automatického uchování dat mailboxu.
Neomezen, 1 den, 2 dny, 3 dny, 4 dny, 5 dní, 6
dní, 7 dní
7 dní
10 Mailbox vymazat data
Volba vymazání dat mailboxu.
Vše, Před
Před
11 Vymazat tiskovou frontu
Nastavení oprávnění pro smazání tiskové fronty.
Volné, Kód operátora
Kód operátora
12 Název AppleTalk Zone
Zadání názvu AppleTalk Zone.
Max. 32 znaků
Před provedením jakýchkoli změn položek na této stránce je vyžadováno heslo hlavního operátora.
Některé funkce jsou dostupné, když jsou instalovány volitelné doplňky.
✻Při nastavení funkce č. 12 zapněte a vypněte stroj hlavním vypínačem.
Funkce
Poznámky
83
Funkce
Příklady
■ Změna nastavení Automatický kontrast
Můžete zvolit, zda se sytost kopírování automaticky nastaví podle předloh s textem a fotografiemi.
3
2
1
Přejeďte
na 03/04.
■ Změna velikosti papíru
Zásobníky na papír jsou schopny pojmout papíry formátů A5, A4, A4-R, B4/FLS a A3.
3
2
1
Přejeďte
na 02/02.
6
8
7
Velikost papíru
Zásobník papíru
11
12
a
b
Nastavte vodítko papíru ⓐ / ⓑ
84
POZNÁMKA: Doporučujeme
upevnit vodítko
papíru ⓑ pomocí
šroubků. Podrobnosti
o upevnění pomocí
šroubků získáte od
svého autorizovaného
servisního zástupce.
Změňte indikátor velikosti papíru.
4
5
nebo
4
5
6
9
Funkce
Zadejte heslo
(8 znaků: alfanumerické;
abecední znaky
(s rozlišením malých
a velkých písmen),
číslice, symboly (@, ., _,
a MEZERA).
10
11
Vytáhněte zásobník papíru.
85
Funkce
Příklady
■ Týdenní časovač
Hlavní operátor může spravovat časy zapnutí/vypnutí během týdne.
Tato funkce je dostupná pouze v některých zemích.
1
2
3
Přejeďte
na 02/02.
6
Čas ukončení
86
8
7
Zadejte čas
Např.: 0800
Čas spuštění
5
4
6
Zadejte heslo (8 znaků:
alfanumerické; abecední
znaky (s rozlišením
malých a velkých písmen),
číslice, symboly (@, ., _,
a MEZERA).
Přejeďte na 05/13.
10
9
11
Funkce
Zadejte čas
Např.: 1700
87
Funkce
Příklady
■ Počítání podle oddělení
Pro každé oddělení lze spravovat počítání podle oddělení, omezení počtu kopií, počítadla a čísla kódů.
(Maximální počet oddělení: 300)
Se žádostí o zprovoznění funkce počítání podle oddělení se obraťte na svého autorizovaného servisního zástupce.
1
2
3
Přejeďte
na 02/02.
6
Pro souhrnné počítadlo
Pro identifikační kód
nebo
nebo
Zobrazuje součet všech
aktivních počítadel oddělení.
Vytisknou se všechna
aktivní počítadla
oddělení.
Chcete-li vynulovat souhrnné
počítadlo, dotkněte se tlačítka
VSTUP, zadejte 0 a dotkněte se
tlačítka OK.
Vyberte stranu
ID kód (8 číslic)
Vyberte oddělení
6Pomocí klávesnice zadejte název oddělení
(max. 25 znaků) a dotkněte se tlačítka OK.
(Používání klávesnice viz str. 35)
7
Pokud chcete zaregistrovat dvě a více počítadel oddělení
nebo maximální počty kopií, opakujte postup 1 až 3.
Vyberte stranu
Vyberte oddělení
88
Vymažte počítadlo
nebo maximální počet
kopií (8 číslic) na „0“
8
4
5
6
Přejeďte
na 04/13.
Zadejte heslo (8
znaků: alfanumerické;
abecední znaky
(s rozlišením malých
a velkých písmen),
číslice, symboly (@, .,
_, a MEZERA).
Pro počítadlo oddělení
Pro maximální počet tisků
nebo
Vyberte stranu
Vyberte oddělení
Vymažte
počítadlo
(8 číslic) na „0“.
Vyberte stranu
Maximální počet
kopií (8 číslic)
Vyberte oddělení
9
89
Funkce
7
Funkce
Příklady
■ Nastavení sítě
Pokud je parametr číslo „23 DHCP výchozí“ nastaven na hodnotu „Ne“, musí hlavní operátor provádět správu následujících
parametrů sítě manuálně.
1
2
3
Přejeďte
na 02/02.
7
6
Zadejte IP adresu.
Např.: 192.168.1.100
Při zadávání adresy s jednou nebo dvěma číslicemi přidejte před
adresu „00“ nebo „0“, případně za adresou zadejte „ “.
90
4
5
6
Zadejte heslo
(8 znaků: alfanumerické;
abecední znaky
(s rozlišením malých
a velkých písmen),
číslice, symboly (@, ., _,
a MEZERA).
Posuňte se na 05/13.
nebo
Posuňte se na 06/13.
8
Funkce
Vypněte a zapněte hlavní vypínač.
91
Funkce
Tabulka funkčních kombinací
Ostatní
PROKLÁDÁNÍ/
PŘEKRÝVÁNÍ
ZOOM/
ÚPRAVY
2STRANNÁ/PŘEDTŘÍDĚNÍ/
DOKONČOVÁNÍ LOHA
KOPIE
První
volby
1
1
1
2
2
1
2
2
Kniha
2
2 strany
N na 1
Brožura
Víceformátové podávání
Tvorba úlohy a SADF
Třídit
Posunout třídit
Třídit otočit
Sešít třídit
Posunout skupina
Otočit skupina
Netřídit
Zoom
Auto Zoom
Rámeček
Kniha
Okraj
Označování
Opakování obrazu
Vystředění
Inverzní
Přebal
Vkládání
Prokládání průhledných fólií
Prezentace
Překrývání
Forma překrývání �
Úprava souboru
Přerušení
Zkušební kopie
Tandemové kopírování
Manuální Skyshot
Digitální Skyshot
Dvojí expozice
✻Forma překrývání
Když není nainstalován volitelný pevný disk (DA-HD31), změní se výsledek operace
kombinované funkce na „R“.
:
: :
A:
R:
/:
Možné kombinace funkcí
Možné kombinace funkcí bez poměru kopírování v plné velikosti.
Nedostupné kombinované funkce
Je provedena následující volba.
Pokud se stejná funkce vybere dvakrát, druhý výběr je ignorován.
Kombinace funkcí, kterou nelze provést.
92
Ostatní
1 1
1 2
2 1
2 2
Kniha
2
2 strany
N na 1
Brožura
Víceformátové podávání
Tvorba úlohy a SADF
Třídit
Posunout třídit
Třídit otočit
Sešít třídit
Posunout skupina
Otočit skupina
Netřídit
Zoom
Autom. zoom
Rámeček
Kniha
Okraj
Označování
Opakování obrazu
Vystředění
Inverzní
Přebal
Vkládání
Prokládání průhledných fólií
Prezentace
Překrývání
Forma překrývání �
Úprava souboru
Přerušení
Zkušební kopie
Tandemové kopírování
Manuální Skyshot
Digitální Skyshot
Dvojí expozice
PROKLÁDÁNÍ/
TŘÍDĚNÍ/
2STRANNÁ/PŘEDZOOM/ ÚPRAVY
PŘEKRÝVÁNÍ
DOKONČOVÁNÍ
LOHA
KOPIE
Další volby
POZNÁMKA:
Zaregistrovaný obraz není dostupný,
pokud je výše zvolená kombinace funkcí
zvýrazněna šedě.
Příslušenství
Součásti
■ Stroj DP8032/8025 je digitální fotokopírka, která je schopna zhotovovat velmi jasná a čistá zobrazení.
Kromě toho je její kopírovací funkčnost možno značně zlepšit doplněním následujících doplňků a spotřebních materiálů.
Doufáme, že zjistíte, že široká škála schopností přispěje k ještě vyšší produktivitě a účinnosti vašich kancelářských prací.
■ Volitelné příslušenství
Obrazová paměť
(DA-SM16B/64B/28B)
16/64/128 MB
Pro zvýšení paměťové kapacity pro funkci
elektronického třídění.
i-ADF/ADF
(DA-AR251/DA-AS201)
Vnitřní zásobník
(DA-XN201)
Pevný disk
(DA-HD31)
Tento doplněk rovněž vyžaduje alespoň
16 MB doplňkové paměti pro třídění
(DA-SM16B)
Pro tisk PS (pro fonty)
Zabezpečený tisk/schránka Mailbox,
Tandemové kopírování/
Souběžné kopírování/Internetový FAX
bez poštovního serveru/
Seznam 1000 adres stanic/
Řazení tiskových úloh
Finišer s 1 přihrádkou
(DA-FS300)
nebo
Výstupní zásobník
(DA-XT200)
Jazykový řídicí modul pro více stránek
(DA-MC302)
Řadič tiskárny pro PS*/PCL6
Systém distribuce dokumentů Panasonic
(DA-WR10)
Funkce
Modul řadiče tiskárny
(DA-PC302)
Řadič tiskárny pro PCL6*
3. zásobník papíru
(DA-DS305)
4 zásobník papíru
(DA-DS306)
Příslušenství
Faxová komunikační deska
(DA-FG300)
Sada pro zabezpečení dat
(DA-SC06)
■ Spotřební materiály
Název součásti
Číslo součásti
Poznámky
Kazeta se sponkami
FQ-SS32
Kazety se sponkami pro sešívání (3) pro DA-FS300
Toner
DQ-TU15E
Toner
POZNÁMKA
✻PCL6 představuje jazyk popisu stránky, vyvinutý společností Hewlett-Packard Company.
PS představuje jazyk popisu stránky, vyvinutý společností Adobe® Cooperation.
Podrobnosti o kombinacích volitelného příslušenství získáte od svého autorizovaného servisního zástupce.
Dostupnost se může v různých zemích lišit. Podrobnosti získáte u svého prodejce.
93
Řešení problémů
Odstraňování potíží
Kontrola
Postup
Stroj nepracuje
Svítí osvětlení displeje?
Zkontrolujte, zda jsou síťové vypínače stroje
(hlavní vypínač na zadní straně stroje a vypínač
na levé straně stroje) zapnuté (ON) a zda je
síťový napájecí kabel zapojen do zásuvky ve zdi.
Bliká (nebo svítí) tlačítko režimu úspory
energie (Energy Saver) a jsou displeje
vypnuty?
Stiskněte klávesu Energy Saver (Režim úspory
energie) na ovládacím panelu.
(Viz str. 68)
Je na displeji zobrazen některý z kódů
U## a chybové zprávy ?
(U1, U4, U6, U7, U11....atd.)
Proveďte odpovídající zásah v souladu
s příslušnou zprávou.
Je na displeji zobrazen indikátor doplnění
sponek pro sešívání a příslušná zpráva?
Doplňte sponky. (Viz str. 20)
Odstraňte veškeré uvázlé sponky do sešívačky.
(Viz str. 21)
Je na displeji zobrazen indikátor doplnění
papíru a příslušná zpráva? ( )
Doplňte papír. (Viz str. 18)
Je na displeji zobrazen indikátor
chybného podání papíru a příslušná
)
zpráva? (
Odstraňte uvázlý papír. (Viz str. 22-25)
Je na displeji zobrazen indikátor E#-##
a zpráva?
Vypněte hlavní vypínač na zadní straně
a vypínač levé straně stroje do polohy OFF a pak
stroj opět zapněte. Pokud kód chyby nezmizel,
obraťte se na svého servisního zástupce.
Stroj není schopen při provozu přijmout
další úlohu, určitá úloha není dlouhou
dobu přijata nebo se úloha nedokončí.
Vypněte a zapněte hlavní vypínač.
Světlé kopie
94
Je na indikátoru expozice nápis
„LIGHTER“ (Světlejší)?
Dotkněte se tlačítka „DARKER“ (Tmavší).
Je na displeji zobrazen indikátor doplnění
)
toneru a příslušná zpráva? (
Vyměňte láhev s tonerem.
(Viz str. 18, 19)
Kontrola
Postup
Mírně znečištěné kopie
Je znečištěna skleněná deska nebo kryt
podavače?
Vyčistěte skleněnou desku nebo kryt podavače.
Máte jako předlohu průhlednou fólii OHP
nebo tmavou předlohu?
Před kopírováním zakryjte předlohu listem bílého
papíru nebo nastavte expozici na vyšší světlost.
■ Pokud uvedené rady problém s kopírkou nevyřeší, obraťte se na svého servisního zástupce.
Péče o kopírku
■ Kopírku jednou týdně čistěte.
Víko skleněné desky
Skleněná deska/víko skleněné desky
1Setřete nečistoty hadříkem, navlhčeným
do neutrálního čisticího prostředku.
2Potom znovu otřete suchým měkkým
hadříkem.
Řešení problémů
Skleněná deska
95
Řešení problémů
Výměna baterie/Nastavení data a času
Stroj má vnitřní baterii (Číslo výrobku:
CR2032), která udržuje datum a čas.
V situaci, kdy baterie potřebuje vyměnit, se
zobrazí následující zpráva:
2
1
Vyšroubujte
1 šroubek
Držák baterie
Vypněte síťový vypínač na levé
straně stroje do polohy OFF.
Pravá strana ovládacího panelu
UPOZORNĚNÍ
Skladujte baterie a malé součástky mimo dosah dětí, aby nedošlo
k jejich udušení nebo otravě. Pokud dojde k náhodnému požití
knoflíkové baterie, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Nastavení data a času
(v případě potřeby):
1
2
5
Přejeďte na 05/13.
POZNÁMKA
96
Provozní životnost baterie je přibližně jeden rok při normálním používání.
Může se stát, že bude občas třeba hodiny seřídit (měsíční odchylka: ±1 minuta).
3
4
5
Zašroubujte
1 šroubek
Vybitá
Nová
Zapněte síťový vypínač na levé
straně stroje do polohy ON.
Držák baterie
Pravá strana ovládacího panelu
4
3
5
Zadejte heslo (8 znaků:
alfanumerické; abeceda
(s rozlišením velkých
a malých písmen),
čísla, symboly (@, ., _,
a MEZERNÍK).
6
7
01/01/2008 00:00
Den, měsíc, rok, čas
Čas
Řešení problémů
01/01/2008 00:00
Den/Měsíc/Rok/Čas
UPOZORNĚNÍ
Upozorňuje na riziko, které může vést k menšímu úrazu nebo k poškození stroje.
TENTO VÝROBEK OBSAHUJE LITHIOVOU BATERII. BATERII NAHRAZUJTE VŽDY POUZE STEJNÝM NEBO EKVIVALENTNÍM
TYPEM. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝMĚNA BATERIE MŮŽE ZPŮSOBIT PŘEHŘÁTÍ, PRASKNUTÍ OBALU NEBO
VÝBUCH, COŽ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZRANĚNÍ NEBO VZNIK POŽÁRU. S POUŽITÝMI BATERIEMI NALOŽTE PODLE
MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ O NAKLÁDÁNÍ S TUHÝMI ODPADY.
97
Ostatní
Technické údaje
■ DP-8032/8025 (Kopírka)
Typ:
Stolní
Typ desky/skla:
Pevná
Zpracovatelné předlohy:
Listy, knihy (do A3)
Kopírovací metoda:
Laserová elektrofotografie
Metoda fixace:
Tepelný fixační válec
Zobrazovací metoda:
Suché dvousložkové zobrazování
Rozlišení:
Max. 600 dpi
Ovládací panel:
Displej s dotykovým panelem
Maximální velikost kopie:
A3 - A5 přes zásobník papíru
Volná oblast:
Max. 5 mm
Doba náběhu:
Přibližně 35 sekund (20°C)
Doba zhotovení první kopie:
Méně než 4,5 sekundy (A4
Rychlost při vícenásobném
kopírování:
DP-8032: 32 kopií za minutu (formát A4)
DP-8025: 25 kopií za minutu (formát A4)
Poměry zvětšení:
Přednastavené: 115 %, 122%, 141 %, 173 %, 200 %
Proměnné: od 101 % do 400 % po krocích 1 %
Poměry zmenšení:
Přednastavené: 87 %, 82 %, 71 %, 58 %, 50 %
Proměnné: od 99 % do 25 % po krocích 1 %
Podávání papíru:
Standardní zásobník papíru (550 listů x 2) + Boční zásobník (50 listů)
Gramáž papíru:
Zásobník papíru: 60 - 90 g/m2 (Boční zásobník: 55 - 133 g/m2)
Volba počtu kopií:
Max. 999 listů (kapacita výstupního zásobníku je 250 listů)
Požadavky na elektrickou energii:
220 - 240 V střídavých, 50/60 Hz/60 Hz, 6,3 A
Odběr (příkon):
Max. 1,5 kW, 18 Wh v režimu Spánek
Rozměry:
599 (Š) x 707 (H) x 697 (V) mm
Hmotnost:
72 kg (bez volitelného příslušenství)
Provozní prostředí:
Teplota: 10 °C - 30 °C Relativní vlhkost vzduchu: 30 % - 80 %
(Vlhkost by však neměla překročit 70 % při teplotě 30 °C a teplota by neměla překročit
27 °C při vlhkosti 80 %.)
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
98
, z 1. zásobníku do vnitřního zásobníku 1)
■ ADF (DA-AS201), i-ADF (DA-AR251)
ADF/i-ADF
DA-AS201
DA-AR251
Kapacita zásobníku:
A4, A5: 50 listů (75 g/m2)
A3, B4·FLS: 30 listů (75 g/m2)
Formát papíru:
A5, A4, B4·FLS, A3
Gramáž papíru:
50 - 110 g/m2
Požadavky na elektrickou energii:
Dodáváno z kopírky
Rozměry:
552 mm (Š) x 520 mm (V) x 135 mm (H) (bez zásobníku)
Hmotnost:
8,3 kg
9,3 kg
■ Finišer s 1 přihrádkou (DA-FS300)
Formát papíru:
A5, A4, B4·FLS, A3
Gramáž papíru:
60 - 90 g/m2
Kapacita skládání:
A4: 500 listů, B4·FLS: 250 listů, A3: 250 listů
Třídění se sešíváním (Staple Sort):
A4: 30 listů, B4: 20 listů, A3: 20 listů
Požadavky na elektrickou energii:
Dodáváno z kopírky
Rozměry:
182 (Š) x 498 (H) x 257 (V) mm
Hmotnost:
10 kg
■ 3./4. podavač papíru (DA-DS305/DA-DS306)
DA-DS305
DA-DS306
Formát papíru:
A5, A4, B4·FLS, A3
Gramáž papíru:
60 - 90 g/m2
Požadavky na elektrickou energii:
Dodáváno z kopírky
Rozměry:
550 (Š) x 596 (H) x 147 (V) mm
550 (Š) x 599 (H) x 173 (V) mm
Hmotnost:
8,5 kg
9,0 kg
99
Ostatní
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Ostatní
Rejstřík
A
Indikace velikosti kopie.......................................................... 28, 29
Automatický zoom....................................................................... 50
Indikace velikosti předlohy.................................................... 28, 29
B
Indikace výstupní přihrádky............................................. 17, 28, 29
Indikace zobrazení kopie a zobrazení papíru........................ 28, 29
Bezpečnostní doporučení pro hlavní operátory........................... 14
Indikace zobrazení předlohy................................................. 28, 29
Bezpečnostní upozornění.............................................................. 7
Inverzní zobrazení....................................................................... 54
C
J
Cíl výstupu................................................................................... 17
Jednostranné předlohy  Oboustranná kopie........................... 40
D
K
Dioda LED ACTIVE (zelená)....................................................... 27
Klávesa CLEAR........................................................................... 27
Dioda LED PRINT DATA (zelená)............................................... 27
Klávesa ENERGY SAVER........................................................... 27
Displej s dotykovým panelem...................................................... 28
Klávesa Funkce (FUNCTION)............................................... 27, 72
Doplnění papíru (Boční zásobník)............................................... 18
Klávesa kopírování (COPY).................................................. 16, 27
Doplnění papíru (Zásobník papíru)............................................. 18
Klávesa Přerušit (INTERRUPT).................................................. 27
Dvojí expozice............................................................................. 64
Klávesa pro velikost kopie (Copy Size)................................. 27, 32
F
Klávesa pro velikost předlohy (ORIGINAL SIZE)........................ 27
Finišer s 1 přihrádkou
Součásti................................................................................... 93
Zhotovování kopií.................................................................... 48
Vyjmutí uvízlého papíru........................................................... 24
Výměna kazety se sponkami................................................... 20
Technické údaje....................................................................... 99
Uživatelské chybové kódy (U-kódy)........................................ 20
Forma překrývání........................................................................ 60
Fronta úloh.................................................................................. 38
Funkce (Např.: Nastavení sítě)................................................... 90
Funkce (Např.: Počítání podle oddělení)..................................... 88
Funkce (Např.: Týdenní časovač)............................................... 86
Klávesa RESET........................................................................... 27
Klávesa START........................................................................... 27
Klávesa STOP............................................................................. 27
Klávesnice................................................................................... 27
Kniha  Oboustranná kopie...................................................... 42
Kniha ......................................................................................... 52
Kopie brožury.............................................................................. 44
Kopie dvoustrany......................................................................... 42
Kopie typu N stránek na 1 (N in 1).............................................. 44
Kopírování na silný papír............................................................. 30
Kopírování předloh stejné velikosti (1:1)..................................... 30
Kopírování s použitím přednastavených poměrů........................ 32
Funkce (Např.: Změna nastavení Automatický kontrast)............ 84
M
Funkce (Nastavení kopírky)................................................... 74-75
Mírně znečištěné kopie............................................................... 95
Funkce (Nastavení kopírky pro hlavního operátora).............. 81-82
Funkce (Nastavení skeneru)....................................................... 75
Funkce (Nastavení tiskárny)........................................................ 76
Funkce (Nastavení tiskárny pro hlavního operátora).................. 82
Funkce (Postup).......................................................................... 72
Funkce (Všeobecné nastavení)................................................... 74
N
Nastavení data a času................................................................. 96
Nastavení ruční expozice...................................................... 17, 31
Nastavení tandemového/dálkového kopírování (registrace).. 34-37
Názvy tlačítek na klávesnici........................................................ 35
Funkce (Všeobecné nastavení pro hlavního operátora)........ 77-80
Netřídit......................................................................................... 48
Funkce oznámení o duplexním kopírování................................. 40
O
I
Oboustranná/předloha  kopie............................................ 40-47
Indikace chybového kódu stroje/uživatelského
Oboustranná předloha  Jednostranné kopie........................... 40
chybového kódu (E1-01, U13 apod.)......................... 20, 28, 29, 94
Oboustranná předloha  Oboustranná kopie............................ 40
Indikace kopírovacího poměru.............................................. 28, 29
Obsah........................................................................................... 5
Indikace režimu otočení........................................................ 28, 29
Odstraňování potíží..................................................................... 94
Indikace režimu Tvorby úloh a SADF/
Okraj ......................................................................................... 52
podávání různých formátů............................................... 28, 29, 46
Opakování obrazu....................................................................... 54
Indikace tlačítka pro tandemové/dálkové kopírování
Otočit skupina.............................................................................. 48
(Tandem/Remote)............................................................ 28, 29, 35
Ovládací panel............................................................................ 27
Indikace úrovně a formátu papíru.......................................... 28, 29
Označení Energy Star................................................................. 26
100
Označování (Číslování stránek).................................................. 54
Tlačítko Fronta úloh......................................................... 28, 29, 38
Označování (Označení číslem výtisku)....................................... 56
Tlačítko Nastavení úlohy....................................................... 28, 29
Označování (Značka data).......................................................... 56
Tlačítko Oznámení o dokončení............................................ 28, 39
Oznámení o dokončení............................................................... 38
P
Paměť úloh.................................................................................. 64
Péče o kopírku............................................................................ 95
Posunout skupina........................................................................ 48
Posunout třídit............................................................................. 48
Používání i-ADF/ADF.................................................................. 30
Přebal (obálka)............................................................................ 58
Přehled ovládání (pro rychlou obsluhu)....................................... 16
Přehled ovládání (Řešení problémů)........................................... 17
Přehled tohoto návodu k obsluze.................................................. 3
Tlačítko pro rezervaci úlohy (Reserve A Job)........................ 28, 29
Tlačítko pro tandemové/dálkové kopírování
(Tandem/Remote)............................................................ 28, 29, 35
Tlačítko pro výběr režimu předlohy
(Text; Text / Foto; Foto)........................................ 17, 28, 29, 31, 71
Tlačítko pro výběr zásobníku papíru..................................... 28, 29
Tlačítko výstupní přihrádky.............................................. 17, 28, 29
Tlačítko Zkušební sada (Proof Set)................................. 28, 29, 33
Třídění/Dokončování................................................................... 48
Třídit otočit................................................................................... 48
Třídit ......................................................................................... 48
U
Překrývání................................................................................... 60
Prezentace.................................................................................. 60
Umístění předloh(y)..................................................................... 31
Příslušenství (součásti)............................................................... 93
Úprava souboru........................................................................... 62
Prokládání/Překrývání............................................................ 58-63
Úspora energie (režim Energy Saver)......................................... 68
Prokládání průhledných fólií........................................................ 58
Užitečné kancelářské funkce......................................................... 2
R
Uživatelské chybové kódy (U-kódy)............................................ 20
Rámeček..................................................................................... 50
V
Režim digitální Skyshot............................................................... 66
Varovné indikátory................................................................. 28, 29
Režim manuální Skyshot............................................................. 66
Víceformátové podávání............................................................. 46
Režim přerušení.......................................................................... 68
Vkládání listů............................................................................... 58
Režim Skyshot (od ní osvětleného pozadí)................................. 66
Volba předloh(y).......................................................................... 31
Režim Tvorba úloh a SADF......................................................... 46
Vyjmutí uvázlého papíru (2./3./4. zásobník papíru)..................... 24
Ř
Řešení problému (Odstraňování potíží)...................................... 94
S
Sešít třídit.................................................................................... 48
Skenování dokumentů................................................................. 70
Souběžné kopírování.................................................................. 66
Součásti....................................................................................... 93
Stavová dioda STATUS (červená)............................................... 27
Stroj nepracuje............................................................................ 94
Světlé kopie................................................................................. 94
Vyjmutí uvázlého papíru
(automatická jednotka pro oboustranný tisk)............................... 22
Vyjmutí uvázlého papíru (finišer)................................................. 24
Vyjmutí uvázlého papíru (oblast transportu papíru)..................... 22
Vyjmutí uvázlého papíru
(oblast vstupu papíru/1. zásobník papíru)................................... 22
Vyjmutí uvázlého papíru (podavač i-ADF/ADF)........................... 24
Vyjmutí uvázlého papíru.............................................................. 24
Výměna baterie........................................................................... 96
Výměna kazety se sponkami....................................................... 20
Výměna láhve s tonerem/Výměna odpadní nádoby na toner..... 18
Symboly/ikony............................................................................... 4
Vystředění................................................................................... 52
T
Z
Tabulka funkčních kombinací...................................................... 92
Základní menu........................................................................ 30-39
Tabulka vícenásobných úloh......................................................... 2
Tandemové / dálkové kopírování (editace).................................. 36
Tandemové / dálkové kopírování (mazání)................................. 36
Tandemové/dálkové kopírování................................................... 34
Technické údaje........................................................................... 98
Technické údaje........................................................................... 99
Zaregistrování počítače (Síťový skener)..................................... 70
Zhotovování kopií........................................................................ 48
Zkušební kopírování.................................................................... 32
Změna velikosti papíru................................................................ 84
Zoom/Úpravy.......................................................................... 50-57
Zoom ......................................................................................... 50
(světlejší a tmavší).............................................. 17, 28, 29, 31, 71
101
Ostatní
Tlačítka pro manuální výběr expozice
Poznámky
102
Důležité informace
Při jakémkoli požadavku na informace, spotřební materiál nebo servis vždy uvádějte model a výrobní číslo svého stroje. Výrobní
číslo a model stroje (hlavní výrobní štítek) jsou uvedeny na zadní straně stroje.
Níže si můžete zaznamenat informace, které byste mohli v budoucnu potřebovat.
Model č.
Sériové č.
Datum zakoupení
Prodejce
Adresa
Telefonní číslo
(
)
Telefonní číslo pro objednání spotřebního materiálu
(
)
Telefonní číslo servisu
(
)
Číslo modelu a sériové číslo
103
V textu návodu k obsluze jsou použity následující obchodní a registrované obchodní značky:
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, Excel, PowerPoint, logo Windows a Outlook jsou registrované obchodní značky nebo
obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
Snímky obrazovek s produkty Microsoft jsou přetištěné se svolením společnosti Microsoft Corporation.
Adobe, Acrobat Reader a logo Adobe jsou obchodní nebo registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated.
Itanium je obchodní značka společnosti Intel Corporation a jejích dceřiných společností.
Eudora je registrovaná obchodní značka společnosti QUALCOMM Incorporated.
PCL je registrovaná obchodní značka společnosti Hewlett-Packard.
PEERLESSPage™ je obchodní značka společnosti PEERLESS Systems Corporation a
PEERLESSPrint™ a Memory Reduction Technology® jsou registrované obchodní značky společnosti PEERLESS Systems Corporation
včetně COPYRIGHT © 2002 PEERLESS Systems Corporation
Pro Universal Font Scaling Technology (UFST) a všechny typy písma byla získána licence společnosti Monotype Imaging Inc.
Monotype® je registrovaná obchodní značka společnosti Monotype Imaging Inc. zaregistrovaná Patentovým úřadem Spojených států, která
může být zaregistrovaná i v dalších jurisdikcích.
ColorSet™ je registrovaná obchodní značka společnosti Monotype Imaging Inc. zaregistrovaná Patentovým úřadem Spojených států,
která může být zaregistrovaná i v dalších jurisdikcích. ColorSet™ Profile Tool Kit, Profile Studio a Profile Optimizer jsou obchodní značky
společnosti Monotype Imaging Inc., které mohou být zaregistrovány v některých dalších jurisdikcích.
Copyright © 2005 Monotype Imaging Inc. Všechna práva vyhrazena.
Captaris a RightFax jsou obchodní značky společnosti Captaris, Inc.
Novell a NetWare jsou registrované obchodní značky společnosti Novell, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
libtiff je software vytvořený Samem Lefflerem, když pracoval pro společnost Silicon Graphics.
Copyright © 1988 – 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 – 1997 Silicon Graphics, Inc.
zlib je knihovna vytvořená Jean-loup Gaillym a Markem Adlerem.
Copyright © 1995 – 2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler
libjpeg je knihovna udržovaná skupinou Indipendent JPEG Group.
Copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane
Všechny ostatní obchodní značky zmiňované v tomto dokumentu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Některé značky ™ a ® jsou v textu tohoto Návodu k obsluze vypuštěny.
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení
a použitých baterií z domácností.
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení
a baterie nepatří do běžného domácího odpadu. Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen pokud
odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národnímu předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním účinkům na lidské
zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady. Další informace o sběru,
likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo
prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další
informace.
Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)
Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo
prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostřed a dole)
Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol legislativní
požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v
baterii.
Pro servis volejte:
Pro zákaznickou podporu:
Panasonic Communications Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
http://panasonic.net
© Panasonic Communications Co., Ltd. 2008.
Neautorizované kopírování a distribuce představuje porušení zákona.
Informace uvedené v tomto Návodu k obsluze mohou být předmětem změny bez upozornění.
Více informací získáte na adrese:
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Thámova 289/13
186 00 Praha 8
telefon: + 420 236 032 511
centrální fax: + 420 236 032 411
e-mail: servis.praha@eu.panasonic.com
e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
aktuální info na http://www.panasonic.cz
P1208-0 (01)
PJQMC1197ZA
prosinec 2008
Publikováno v Japonsku
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement