Panasonic DP2310 Operating instructions

Panasonic DP2310 Operating instructions
(Kopie & Netwerk Scanner Funkties)
DP-2310/3010
Voordat u het systeem gaat gebruiken, gelieve eerst deze handleiding door te nemen en deze te bewaren
voor eventuele vragen die u in de toekomst zou kunnen hebbe.
Nederlands
Overigen
Printer kan niet
afdrukken
Netwerk scanner
(Accessoire)
Accessoires
Functie
Modelnr.
Meer te weten komen
Voor het gebruik over uw kopieermachine
Handleiding
Het maken van
kopieën
Digitaal Document Systeem
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Nuttige bedrijfs functies
Kopie
• Max. A3 formaat kopiëren.
Mogelijkheid tot het kopiëren van tekst/foto’s/originelen met
grijstinten
Fax/E-mail
• Faxfunctie voor snel Super G3 compatibel faxen op gewoon
papier, met JBIG compressie bij installatie van de optionele
Fax Communicatiekaart (DA-FG300).
• Quick-Scan (snelscannen)
• Snelle geheugenoverdracht
• E-mailfunctie bij installatie van de optionele Internet Fax/
E-Mail Module (DA-NF600).
Print
• Standaard digitale printer controller; 300 of 600 dpi resolutie.
Bestand
• Zwart/wit originelen scanner kan gebruikt worden als de
netwerk scanner kit (DA-NS600) is geïnstalleerd.
Scanning resolutie tot 600 dpi.
• U kunt een document opslaan op of oproepen van een
netwerkserver via het digitale document systeem.
Applicatie software
• Document manager
• Document overzicht
• Document netwerk scanner*
• Functies (netwerk status monitor, telefoonboek bewerken,
opzet configuratie bewerken)
∗ Document netwerk scanner is alleen beschikbaar wanneer de
optionele netwerk scanner kit (DA-NS600) is geïnstalleerd.
DP-2310/3010 Handleiding
Dit kopieersysteem is voorzien van gebruikershandleidingen, gelieve de juiste handleiding te gebruiken wanneer dit
noodzakelijk is.
<Kopie & Netwerk-scan>
Gebruik de informatie in deze handleiding wanneer u een vraag heeft over een
copierfunctie. Bijvoorbeeld: hoe maak ik kopieën, het bijvullen van de
papiercassette, vervangen van toner etc.
<Fax/E-mail>
Gebruik de DP-2310/3010 Fax & Email handleiding wanneer u iets wilt weten over
de fax/internet fax functie.
Bijvoorbeeld: hoe u een fax/e-mail kunt versturen/ontvangen, of wanneer er een
foutmelding of zo verschijnt.
<Print &
Gebruik de informatie op bijgevoegde CD voor een uitleg over het gebruik van de
Overige geavanceerde functies> netwerk printer, netwerk scanner, bewerken van de zoekfunctie van het
adresboek, standaard instellingen, netwerk status monitor, en/of Document
Management System.
2
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
Samenvatting van deze handleiding
● Bedieningsschema voor snelle bediening
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
(zie pag. 10, 11)
● Papier laden, vercvangen van de tonerfles,
verwijderen van vastgelopen papier en foutmeldingen
(zie pag. 10-17)
Voor het gebruik
● Veiligheidsvoorzorgen
(zie pag. 7-9)
● Namen van toetsen/knoppen/aanduidingen op het
bedieningspaneel
(zie pag. 19-21)
Het maken van kopieën
Handleiding voor het maken van kopieën via de functiecategorieën op het LCD aanraakpaneel
(zie pag. 22-49)
machinefuncties
Functie
Accessoires
Printer kan niet afdrukken
Overigen
● Kopieermachine, printer, scanner (optioneel)
en Fax/E-mail (optioneel)
(zie pag. 50-64)
● Accessoires Onderdelen
(zie pag. 65)
● Netwerk scanner
(zie pag. 66-69)
● Het verhelpen van storingen
(zie pag. 70, 71)
● Vervangen van de batterij
(zie pag. 72, 73)
Technische gegevens, opties en verbruiksmaterialen en index
(zie pag. 74-78)
3
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Gebruikte symbolen
In deze handleiding worden de volgende tekens/pictogrammen gebruikt.
Plaats het origineel op de i-ADF/ADF
Meer te weten komen over uw
kopieermachine
Voor het gebruik
Plaats het origineel op de glasplaat.
(Boek)
Bij het kopiëren.
Plaats het origineel op de glasplaat.
(vellen)
Druk op een toets op het
bedieningspaneel of op een knop op
het aanraakpaneel.
Druk de toets in.
Bij het instellen van de
machinecodes
Raak een knop aan.
Voer een getal in.
● Aantal afdrukken tot 999
Voer tekst in met het toetsenbord.
instelbaar., enz.
Bij het scannen van
documenten
Accessoires
(Zie: Finisher)
Ga naar de volgende stap.
Printer kan niet afdrukken
5
Ga naar de volgende stap
(hieronder).
Functie(s) instellen, indien nodig.
A3
FLS
B4
A4
A5
COPY
4
Overigen
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
Inhoudsopgave
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Nuttige bedrijfs functies ................................................................................................................. 2
DP-2310/3010 Handleiding ............................................................................................................. 2
Samenvatting van deze handleiding ............................................................................................. 3
Gebruikte symbolen ....................................................................................................................... 4
Voorzorgsmaatregelen ................................................................................................................... 7
Bedienings Overzicht ................................................................................................................... 10
■ Standaard Bediening ..................................................................................... 10
■ Printer kan niet afdrukken .............................................................................. 11
Voor het gebruik
Energy Star .................................................................................................................................... 18
Bedieningspaneel ......................................................................................................................... 19
Touch screen display .................................................................................................................... 20
Het maken van kopieën
Basis menu .................................................................................................................................... 22
■ Kopiëren op hetzelfde formaat als het origineel ............................................ 22
■ Aandachtpunten voor de ADF/i-ADF (Accessoire) ........................................ 22
■ Opmerking bij het kopiëren op zwaar papier (briefkaarten e.d.) (maximum 133 g/m2) ..... 22
■ Plaats van de originelen ................................................................................ 23
■ Kopiëren met vooraf ingestelde ratio’s ........................................................... 24
■ Proefkopiëren ................................................................................................. 24
■ Tandem/Op afstand kopiëren ......................................................................... 24
■ Tandem/Op afstand in te stellen (registratie 1) .............................................. 26
■ Tandem/Op afstand in te stellen (registratie 2) .............................................. 26
■ Tandem/Op afstand instellingen (wijzigen) .................................................... 26
■ Tandem/Op afstand instellingen (verwijderen) ............................................... 26
■ Opdracht wachtrij ........................................................................................... 28
■ Gereedmeldings boodschap .......................................................................... 28
Dubbelzijdig/origineel \ kopie .................................................................................................... 30
■ 1 \ 2/2 \ 1/2 \ 2 kopie ............................................................................... 30
■ Boek \ 2 kopiëren ........................................................................................ 30
■ 2 pag. kopie .................................................................................................... 32
■ Van N in 1 kopiëren ........................................................................................ 32
■ Pamfletkopie .................................................................................................. 32
■ Meerdere formaten originelen invoer ............................................................. 34
■ SADF Mode .................................................................................................... 34
Sorteren/Finishen ......................................................................................................................... 36
■ Bij gebruik van de sorteerfunctie ................................................................... 36
Vergroten/verkleinen/speciale funkties ...................................................................................... 38
■ Zoom .............................................................................................................. 38
■ Auto Zoom ...................................................................................................... 38
■ Kader .............................................................................................................. 38
■ Boek ............................................................................................................... 38
■ Marge ............................................................................................................. 40
■ Centreren ....................................................................................................... 40
■ Beeldherhaling ............................................................................................... 40
■ Pos/Neg .......................................................................................................... 40
■ Stempelen (pagina nummering) .................................................................... 42
■ Stempelen (datum stempel) ........................................................................... 42
■ Stempelen (onderwerp nummer) ................................................................... 42
Invoegen/Overlay .......................................................................................................................... 44
■ Voorblad/achterblad ....................................................................................... 44
■ Pagina tussenvoegen ..................................................................................... 44
■ Overheadsheets pagina tussenvoegen ......................................................... 44
■ Presentatie ..................................................................................................... 44
5
Inhoudsopgave
Invoegen/Omslag/Werk Geheugen ..............................................................................................
■ Omslag ...........................................................................................................
■ Documenten aanpassen ................................................................................
■ Form overlay ..................................................................................................
■ Werk Geheugen .............................................................................................
Overige functies ............................................................................................................................
■ Doorlopend kopiëren ......................................................................................
■ Energiebesparing (Energie/Uitschakelfunctie) ..............................................
■ Sky-shot instelling ..........................................................................................
■ Onderbrekingsinstelling .................................................................................
46
46
46
46
46
48
48
48
48
49
Functie
■ Gebruik van functie-instellingen voor het veranderen van de standaard kopieerfuncties .... 50
■ Procedure ...................................................................................................... 50
■ ALGEMENE FUNCTIES ................................................................................ 52
■ INSTELLINGEN KOPIEERMACHINE ............................................................ 52
■ SCANNER INSTELLINGEN ........................................................................... 53
■ PRINTER INSTELLINGEN ............................................................................ 54
Voor de key-operator .................................................................................................................... 55
■ ALGEMENE FUNCTIES ................................................................................ 55
■ INSTELLINGEN KOPIEERMACHINE ............................................................ 57
■ PRINTER INSTELLINGEN ............................................................................ 58
Bijvoorbeeld .................................................................................................................................. 60
■ Wijzigen van de automatische contrast instelling .......................................... 60
■ Verander papier formaat ................................................................................ 60
■ Wekelijkse tijdklok .......................................................................................... 60
■ Afdelings teller ............................................................................................... 62
■ Netwerk instellingen ....................................................................................... 62
Tabel met te combineren functies ............................................................................................... 64
Accessoires
Onderdelen .................................................................................................................................... 65
■ Accessoires .................................................................................................... 65
■ verbruiksmaterialen ........................................................................................ 65
Netwerk scanner (Accessoire)
■
■
■
■
Document scannen ........................................................................................
Toevoegen van het IP adres van uw PC of DD server ...................................
Wijzigen van uw PC of DD server IP adres ...................................................
Wissen van het adres ....................................................................................
66
66
68
68
Printer kan niet afdrukken
Het verhelpen van storingen ........................................................................................................ 70
Vervangen van de batterij ............................................................................................................ 72
Overigen
Technische gegevens ................................................................................................................... 74
Index ............................................................................................................................................... 76
6
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Voorzorgsmaatregelen
Voor uw veiligheid
■ Laser
LASER VEILIGHEID
Deze machine gebruikt een laser. Uitsluitend erkend, gekwalificeerd
onderhoudspersoneel mag deze machine repareren zodat oogletsel wordt
voorkomen.
Dit product maakt gebruik van een laser.
Als de bediening, aanpassingen of de uitvoering van procedures anders geschieden
dan hierin beschreven, bestaat het gevaar dat u wordt blootgesteld aan straling.
■ Waarschuwingslabel
7
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Behandeling
■ Kijk niet rechtstreeks in de belichtingslamp.
■ Schakel de stroom tijdens het kopiëren niet uit en open het voorpaneel niet.
● Laat geen paperclips of andere metalen voorwerpen in de
kopieërmachine vallen.
■ Indien u voor langere tijd het kopieersysteem niet gebruikt, zet de
hoofdschakelaar op de achterzijde van de machine en de gewone
schakelaar aan de linkerzijde van de machine op “UIT”
Toner en papier
■ Sla toner, developer en papier op in een koele omgeving met een lage luchtvochtigheid.
● Hoge kwaliteit papier van 60-90 g/m2 mag worden gebruikt. Een door Panasonic aanbevolen
merk verzekert u van optimale prestaties.
● Voor een optimale kopie kwaliteit raden wij u aan toner van het merk Panasonic te gebruiken.
● De tonerfles niet openen voor gebruik.
● Laat de tonerfles niet voor een lange tijd open staan.
● Bepaalde typen transparanten kunnen niet geschikt zij en kunnen schade veroorzaken aan
uw machine. Neem contact op met uw Panasonic leverancier voor advies inzake nietstandaard papiertypes. (Panasonic heeft de “3M PP2500” transparanten getest en deze
geschikt bevonden.)
Ventilatie
■ Zorg ervoor dat de kopieermachine in een open of goed geventileerde ruimte wordt opgesteld
zodat het ozongehalte niet oploopt. Omdat ozon zwaarder is dan lucht is het verstandig om dicht
bij de vloer goed te ventileren.
Installatie
■ Plaats de kopieermachine niet in de volgende ruimtes:
C Extreem hoge of lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.
Omgeving Temperatuur: 10°C – 30°C
Relatieve Luchtvochtigheid: 30% – 80%
C Omgeving waar de temperatuur en luchtvochtigheid snel kunnen veranderen.
C Direkte blootstelling aan zonlicht.
C Direkt in de luchtstroom van de airconditioning.
C In stofrijke omgeving.
C Slecht geventileerde omgeving.
C Omgeving waar chemische dampen hangen.
C Omgeving met extreme vibratie.
C Onstabiele of ongelijke ondergrond.
8
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
Voor uw veiligheid
■ Het maximale stroomverbruik is 1.5 kW.
Een goed (geaard) specifiek 6.5A, 220-240V AC stopcontact is noodzakelijk. Gebruik geen
verlengsnoer.
Waarschuwing Opmerking: Stroom afsluiten voordat u de afdekplaten verwijdert.
WAARSCHUWING
C DIT PRODUCT IS VOORZIEN VAN EEN LITHIUM BATTERIJ. ER BESTAAT
ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJ NIET OP DE JUISTE MANIER VERVANGEN
WORDT. VERVANG UITSLUITEND MET EEN BATTERIJ VAN HETZELFDE OF EEN
GELIJKWAARDIG TYPE. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG IN OVEREENSTEMMING
MET DE GELDENDE LOKALE REGELGEVING BETREFFENDE DIT SOORT AFVAL.
9
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Bedienings Overzicht
■ Standaard Bediening
1
Vanaf de
i-ADF/
ADF
2
Te kopiëren kant naar boven.
COPY
Als er een andere
functie in gebruik is
Lade
Zet de kopieermachine
uit (Linkerzijde van het
kopieersysteem)
Max. 50 originelen*
of
Zet de
stroomschakelaar
op aan (bevindt
zich aan de
achterzijde van het
kopieersysteem).
(zie pag. 8)
∗30 Originelen (B4/A3)
Origineel geleiders
Stel deze af op de breedte van de originelen.
Origineel geleiders
● Als het origineel niet juist op de
glasplaat ligt kan op de kopie een
gedeelte van het origineel ontbreken.
● Voor originelen kleiner dan
rekeningformaat, moet u het
origineel binnen de ruimte voor
A5 leggen en rekening kiezen.
A3
B4
A4 R
A5
A5 R
A4
Face-down
Vanaf de
glasplaat
Voeg papier toe
● Papier toevoegen (Papierlade)
1
2
3
4
Max. niveau indicator
Papier gewicht: 60 - 90 g/m2
4
Papier capaciteit: 550 vel (75 g/m2)
Opmerking:
Voor het wijzigen van het papierformaat: zie pag. 60
● Papier toevoegen (Handinvoer)
Als u kopieert op speciaal papier
1
2
3
Totdat het stopt
Face-down
4
Handinvoer
4
Geleiders
10
Stel de geleiders in op het juiste formaat.
Foutieve instelling kan ertoe leiden dat het
papier kreukt, vastloopt of scheef trekt.
Opmerking:
Wanneer het papierformaat niet wordt
gedetecteerd, dient u u het papier te
verwijderen en op de Reset toets te drukken.
Doe het papier er vervolgens weer in.
Geen papier boven de zij-geleiders
doen.
Tot ongeveer 50 A4 formaat vellen/
75 g/m2.
Papier gewicht: 55-133 g/m2
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
3
4
5
Selecteer indien nodig de
kopieerjob(s)
COPY
SIZE
alleen verkleinen/vergroten
(zie pag. 24)
Aantal afdrukken tot 999 instelbaar.
(Max. 999)
Stel de handmatige belichting bij.
of
Selecteer het origineel
Hoofdzakelijk
tekst
Tekst
gecombineerd
met foto’s
Hoofdzakelijk
foto’s
Uitvoerpositie van de kopieën
Binnenin machine (onder)
Binnenin machine (boven)
Uitvoerlade/Finisher (buiten)
• “Inner 2” en “OUTER” zijn alleen mogelijk met de optionele Inner Tray
(binnenbak) of Exit Tray/Finisher (uitvoerbak/afwerker).
Kopieerjobs
(zie pag. 22-29)
(zie pag. 30-35)
(zie pag. 36, 37)
(zie pag. 38-43)
(zie pag. 44-47)
(zie pag. 46, 47)
■ Printer kan niet afdrukken
Vastgelopen papier
verwijderen
(zie pag. 14-17)
Papier toevoegen
(zie pag. 10)
UXX
Vervang de tonerfles
(zie pag. 12)
EXX
Foutcodes voor de
gebruiker
(zie pag. 12)
Nietjes bijvullen
(zie pag. 12)
Machine foutcode
(Neem contact op met de
service organisatie.)
Vervangen van de
tonerafvalbak
(zie pag. 12)
11
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Bedienings Overzicht
■ Printer kan niet afdrukken
● Vervang de tonerfles/Vervangen van de tonerafvalbak
1
2
6
7
Tonerafvalbak
Vervang de tonerfles
Nieuwe toner fles
Vervangen van de
tonerafvalbak
Afdichting
Seal
New
Toner
Schud
de Bottle
nieuwe tonerfles goed
om de inhoud los te maken.
● Vervangen nietpatroon
1
2
of
6 Controleer de
8
7
werking
● Foutcodes voor de gebruiker
U12
U11
U4
U20/U21/U22
U0
U90
U7
12
controlepunten
U0
Neem contact op met uw Key Operator.
• Key counter is niet geïnstalleerd.
• Afdelingscode is niet ingevoerd.
U1
Klep voorzijde staat open
U4
Finisher is losgemaakt.
U6
Rechterzijpaneel is open.
U6
U8
U1
U13
U14
U15
U16
U25
Code
U7
Papiergeleidings paneel 1/2/3 is open.
U8
Transport paneel is open.
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
3
Deksel
4
5
Toner fles
Toner fles
6
Tonerafvalbak
8
9 Nieuwe Tonerafvalbak (Nieuwe)
Nieuwe toner fles
Fles groene knop
3
10
Fles groene knop
Plaats het toner opvangbakje samen
met de nieuwe tonerfles.
4
Nietjeshouder
5
2 Nieuwe
1
6
Leeg
Nietpatroon
FQ-SS32
Vastgelopen
nietje
Wanneer er een nietje is
vastgelopen
● De volgende boodschap
verschijnt in het display: Kan
bevestiging staple unit niet
geven.
Code
U11
2
1
3
Controlepunten
Vastgelopen papier uit de finisher verwijderen
Code
U20
Controlepunten
ADF is open.
U12
Finisher nietjes paneel/bovenste paneel is open.
U21
ADF is geopende tijdens het scannen via de ADF.
U13
lage toner status
U22
ADF uitvoereenheid is open.
U14
Tonerafvalbak vol
U25
Tonerfles goed schudden.
U15
Tonerafvalbak niet aangebracht
U90
U16
Neem contact op met de service organisatie.
Vervang de batterij.
(zie pag. 72)
U18
Limiet kopieteller is bereikt, neem contact op
met uw key operator.
13
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Bedienings Overzicht
■ Printer kan niet afdrukken (Vervolg)
● Vastgelopen papier verwijderen (Papier invoer gebied/1ste papierbak)
1
2
Vastgelopen papier
Rechter paneel
6
Rechter paneel
● Vastgelopen papier verwijderen (Papier transport gebied)
1
2
Hendel
1
Drukken 2
Vastgelopen papier
Indien de optionele finisher/buiten
uitvoer is geïnstalleerd.
● Vastgelopen papier verwijderen (Eenheid voor dubbelzijdig kopiëren)
1
2
Papiertoevoer-geleider
Rechter paneel
● Vastgelopen papier verwijderen (2e en 3e/4e papierbak)
1
2
2
1
Klep transportmechanisme
Accessoires
3e papierbak (DA-DS303)
4e papierbak (DA-DS304)
14
2
1
Papierlade
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
Rechtse papiervrijmaakknop
3
4
2
5
3
2
1
6
1
Papierlade
Heat roller paneel
3
4
Papier Uitvoerklep
Hendel*
Vastgelopen papier
3
∗ Controleer dat de vergrendeling goed vast zit.
4
Vastgelopen papier
2
1
Rechter paneel
Papiertoevoer-geleider
3
4
Klep transportmechanisme
15
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Bedienings Overzicht
■ Printer kan niet afdrukken (Vervolg)
● Vastgelopen papier verwijderen (i-ADF)
1
2
Vastgelopen papier
ADF afdekpaneel
6
7
Uitvoereenheid
ADF Lade
● Vastgelopen papier verwijderen (ADF)
1
2
Vastgelopen papier
ADF afdekpaneel
6
7
ADF Lade
Uitvoer geleiding
● Vastgelopen papier verwijderen (Finisher)
1
2
Finisher
Ontgrendeling
16
Vastgelopen papier
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
3
4
5
Vastgelopen papier
6
Uitvoereenheid
ADF Lade
8
Vastgelopen papier
9
2
1
3
4
5
Vastgelopen papier
6
Uitvoer geleiding
ADF Lade
8
Vastgelopen papier
9
2
1
3
Finisher
Opmerking:
Als de foutmelding blijft staan, open dan het bovenste
paneel en verwijder het vastgelopen papier.
Bij gebruik van de functies sorteren/nieten,
verschoven sorteren of groeperen, verwijder
resterende kopieën uit de niet-uitvoer.
Daarna zal de kopieeropdracht opnieuw beginnen.
Bovenste paneel
1
3
Resterende
kopieën
2
Vastgelopen papier
17
Voor het gebruik
Energy Star
Als partner in het ENERGY STAR® programma, heeft Panasonic besloten dat dit
product voldoet aan de eisen gesteld in de regelgeving voor de ENERGY STAR®.
Dit vrijwillige programma specificeert energieverbruik en gebruikstandaarden. Dit
product zal uitschakelen nadat het een periode niet is gebruikt. Het gebruik van dit aan
het ENERGY STAR® compliant zijnde product zal het energieverbuik verminderen en
ten goede komen aan het milieu.
De standaard instellingen kunnen worden veranderd afhankelijk van uw wensen.
Neem contact op met uw verkoper voor meer details.
18
1
2
10
Origineel formaat Kopie formaat
toetsen
toetsen
Nee
8
3
4
5
6
Voor het gebruik
Bedieningspaneel
7
9
Touch screen
display
Toets voor aantal
kopieën
Start toets
Inhoud
Kopieertoets
● Druk op deze toets voor gebruik van de machine als fotokopieerapparaat.
Energiebesparings toets
● Kan stroom besparen als het kopieerapparaat niet wordt gebruikt.
Onderbrekings toets
● Onderbreekt andere kopieer- of printopdrachten terwijl er gekopieerd wordt.
Functietoets
● Voor het veranderen van papierformaat, standaardwaarden voor functies (basiswaarden) en instellingen voor systeembeheerder.
Voorpaneel
● Herstelt alle functies tot aan de beginstand.
Clear toets
● Wist het aantal kopieën in het display.
Stop toets
● Stopt het kopiëren.
ALARM LED indicatie (rood)
● Licht op wanneer er problemen zijn.**
ACTIVE LED indicatie (groen)
● Licht op wanneer het apparaat actief is.
Afdrukken DATA LED (groen)
● Licht op wanneer er een document wordt afgedrukt
∗ Fax/E-mail on line indicatie voor optionele fax/internet functies. Print on line indicatie voor printer functies.
Opmerking
∗∗ In het geval dat de machien een probleem ontdekt of een alarm status geactiveerd is, licht het
rode alarmlicht op.
LED licht op: de machine ontdekt een probleem.
AHet papier in de geselecteerde cassette en/of de toner is niet op.
ADe machine ontdekt problemem als papier dat vastzit.
LED knippert: de machine ontdekt een alarmstatus.
AGeen papier in de cassette (cassette niet geselecteerd), de tone ris bijna op, etc.
● Het hierboven afgebeelde display laat alleen kopieerfuncties zijn. Wij adviseren u om de juiste
gebruiksaanwijzing te hanteren voor de printer functies.
19
Voor het gebruik
Touch screen display
6 7
1
2 3
4
5
14
8 9 10 11 12 13
15
16
17
18
19
20
29
28
27
26
25
24
Opmerking
23
22
21
● Druk alleen zachtjes op het touch screen panel. Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals
pennen, nagels etc. omdat deze het touch screen panel kunnen beschadigen.
● Bedieningsdisplay helderheid instelling:
Om de helderheid van het bedieningsdisplay aan te passen dient men de “C” (clear) toets in te
drukkken en tegelijkertijd de “origineel formaat/A3” of de “kopie formaat/A3” toets te blijven in
drukken tot de gewenste helderheid is bereikt.
Origineel formaat/A3 : dimmen
Kopie formaat/A3
: helderder
20
Voor het gebruik
■ Touch panel display aanduidingen
Nr.
Inhoud
Waarschuwings indicaties
? : Toner toevoegen
k : Papier toevoegen 2 : Bel voor service
zie pag.
10 - 13
B : Afvaltoner
Originelen ikoon
—
Origineel formaat indicatie
—
Job samenstellen en SADF functie/Verschillende formaten invoer Mode indicatie
34, 35
Roteren indicatie
—
Aantal afdrukken tot 999 instelbaar.
—
Apparaat/Gebruiker Foutcode indicatie (E1-01, U13, etc.)
11-13
Kopie ikoon
—
Kopieerformaat indicatie
—
Reserveer een job toets
49
Finisher funkties indicatie
36, 37
Machine opbouw met papierlade selectie (Papierlades en uitvoer tray)
—
Papierniveau en formaat indicatie
—
Papierselectie toets
—
Tandem/op afstand toets indicatie
25
Tandem/op afstand toets
25
Uitvoerlade aanduiding
11
Toets uitvoervak
11
Lichter/donker indicatie (7 stappen)
11, 23
Handmatige belichtingscontrole selectie toetsen (lichter en donker)
11, 23
Originelen menu selectie toets (tekst; tekst/foto; foto)
11, 23
Kopie afbeelding en papier afbeelding indicatie
—
Kopie ratio indicatie
—
Originelen afbeelding ikoon
—
Gereedmeldings toets
29
Job wachtrij toets
28
Instellen opdracht toetsen
—
Proefdruktoets
25
Funkties
—
21
Het maken van kopieën
Basis menu
■ Kopiëren op hetzelfde formaat als het origineel
Kopie formaat en belichting worden automatisch
geselecteerd.
1
2
of
100%
Als er een
andere functie
in gebruik is
Als het formaat van
het origineel niet
bepaald kan worden.
■ Aandachtpunten voor de ADF/i-ADF (Accessoire)
i-ADF (DA-AR250)/ADF (DA-AS200)
Niet geschikte originelen:
● Papier met een glad oppervlak zoals
gesatineerd papier
● Overhead transparanten.
● Originelen waarvan de invoerkant gevouwen is.
● Opgeplakte originelen.
● Drukgevoelig papier of papier met carbon
ertussen
● Opgekruld papier
● Originelen met nietjes er doorheen
● Nieuw afgedrukte kopieën van een laserprinter
ADF Lade
Origineel geleiders
Stel deze af op de breedte
van de originelen.
Plaats het origineel bij het pijltje voor de bovengrens.
■ Opmerking bij het kopiëren op zwaar papier (briefkaarten e.d.) (maximum 133g
g /m2 )
1
Voer het
papier in via
de
handmatige
invoer.
2 Selecteer de handmatige invoer en raak de
4 knop voor het wijzigen van het formaat aan.
3 Selecteer zwaar papier.
3
4
5
Opmerking
22
● Tijdens het kopiëren en na het maken van kopiëren zal de ventilator draaien. Dit is normaal en
dient voor het afkoelen van de kopieermachine.
3
4
Stel de handmatige belichting bij.
of
Het maken van
kopieën
Hoofdzakelijk tekst
Tekst
gecombineerd met
foto’s
Hoofdzakelijk foto’s
Aantal
afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
Kenmerken
Automatische dokumenteninvoer.
Om de originelen automatisch door
te voeren.
Maximaal 50/A4 formaat 75 g/m2
papier (max. 30 B4 of A3 formaat)
Automatische origineel formaat
herkenning.
A5 – A3
Dubbelzijdig kopiëren (DA-AR250)
Invoegen/Overlay
• Voorblad/achterblad
• Pagina tussenvoegen
• Overheadsheets pagina tussenvoegen
• Presentatie
• Omslag
2-zijdige originelen
Automatisch 2 of 1-zijdig
kopiëren
(zie pag. 44 – 47)
(zie pag. 30, 32)
■ Plaats van de originelen
Vanaf de ADF (ADF/i-ADF)
Opmerking
Van de glasplaat
● Geheugen capaciteit:
Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen, zal de boodschap “Kan opdracht niet
verwerken door overschrijding geheugencapaciteit” verschijnen in het LCD display. Indien dit
verschijnt dient u de instructies op te volgen die op het display verschijnt. Wanneer extra
geheugen noodzakelijk is, neem dan contact op met uw leverancier.
23
Het maken van kopieën
Basis menu
■ Kopiëren met vooraf ingestelde ratio’s
1
A4
2
of
of
A3
A3
Als het formaat van het origineel
niet bepaald kan worden.
A4
■ Proefkopiëren
Mogelijkheid tot het maken van een proefkopie set,
alvorens een grote hoeveelheid setjes te kopiëren met
verschillende instellingen.
100
1
1
2
of
2
Proef kopie
Stel indien nodig de kopieerjob in.
Meerdere kopieën
■ Tandem/Op afstand kopiëren
Installatie vereist van optionele Hard Disk/DA-HD30 en
Beeldgeheugen (DA-SM16B/SM64B/SM28B), netwerk setup(zie
bladzijde 56, 62) en registratie van parameters van de machine van
de gebruiker (zie bladzijde 26).
1
Op afstand kopiëren
2
of
Andere copier
100
kopieën
100 kopieën
Stel indien nodig de kopieerjob in.
5
Tandem kopiëren
Deze copier
Andere copier
of
+
50
kopieën
Opmerking
24
50
kopieën
Station
● Indien u wilt kopiëren op een ander formaat dan de formaten in de lade, gebruik dan hiervoor
de hand-invoer. (zie pag. 10)
De geselecteerde copier voor het op afstand afdrukken moet een DP-2310 of DP-3010 zijn.
Om als tandem copier of copier op afstand te kunnen fungeren, dient dit van te voren worden
ingesteld.
3 De juiste instelling wordt automatisch gekozen.
en vergrotings instellingen. (%)
COPY
SIZE
Kopie
formaat
A3
B4
A4
R
A4R
A5
100
87
71
50
115
100
82
58
141
122
100
71
200
173
141
100
Het maken van
kopieën
Verkleinings
ORIGINAL
Origineel
formaat
SIZE
A3
B4
A4R
A4
R
A5
4
Aantal afdrukken
tot 999 nstelbaar.
(Max. 999)
3
4
5
Als de proefkopie OK is, zal
het resterende aantal sejtes
worden afgedrukt.
of
Als de proefkopie niet OK is,
plaats dan de orginelen terug
in de ADF (of op de glasplaat)
en probeer het opnieuw.
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
(Max. 999)
3
4
5
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
(Max. 999)
6
Voor Tandem
7
Voor Op afstand
Opmerking
Druk nogmaals op de proefkopie toets als de proefkopie stand is gereset.
Nummers tussen haakjes geven weer dat een extra handeling vereist is om een kenmerk te
activeren
25
Het maken van kopieën
Basis menu
■ Tandem/Op afstand in te stellen (registratie 1)
U moet de Key Operator ID code
invoeren.
1
4
Voer ID code
(4 cijfers)
7
∗ Standaard bestaat de key naam uit
15 tekens van de naam van het
station.
Voer de naam van de key in.*
(Tot max. 15 karakters).
■ Tandem/Op afstand in te stellen (registratie 2)
Als de DP-2310 of DP-3010 is zich op een
netwerk met een ander subnet masker
bevindt, moet u de DP-2310 of DP-3010
eerst registreren voor u de Tandem/Op
afstand kopiëren functie kunt gebruiken.
1
2
5
6
IP Adres
Bijv.: 123.123.12.1
Wanneer u een adres met
maar 1 of 2 cijfers invoert,
moet u ervoor “00” of “0”
of erachter “ ”
invoeren.rtwyweytry
Scroll naar
04/04
■ Tandem/Op afstand instellingen (wijzigen)
Om de geregistreerde machine
instellingen te wijzigen. (IP adres,
machinenaam of toetsnaam)
1
2
Open het scherm
04/04 op dezelfde
manier als
hierboven
(Registratie).
■ Tandem/Op afstand instellingen (verwijderen)
Om de geregistreerde machine
instellingen te verwijderen.
26
1
Open het scherm
04/04 op dezelfde
manier als
hierboven
(Registratie).
2
2
3
Scroll naar
02/02
6
Het maken van
kopieën
5
4
7
Scroll naar
07/08
Naam van de machine
(Tot max. 15 karakters)
Uitleg knoppen toetsenbord
Invoeren van hoofdletters
Verplaatsen van de cursor (_) naar links of rechts.
Invoeren cijfers en symbolen
Wissen van het teken voor de cursor.
3
4
5
Scroll naar
04/04
7
Voer ID code
(4 cijfers)
8
Voer op dezelfde manier als
hierboven de namen van de
machine en van de key in
(Registratie).
3
4
5
Voer het IP adres op dezelfde
manier in als hierboven
(Registratie).
Voer op dezelfde manier als
hierboven de namen van de
machine en van de key in
(Registratie).
Selecteer de naam van
de geregistreerde
machine.
3
Selecteer de naam van
de geregistreerde
machine.
4
27
Het maken van kopieën
Basis menu
■ Opdracht wachtrij
Kan worden verwezen naar een opdracht wachtlijst
voor het afdrukken, verwijderen of wijzigen van
prioriteit (alleen voor afdruk opdrachten).
1
Job 3
Job
1
Job 1
Job
2
4
∗∗
Job 2
Gewist
Deleted
Job
3
Selecteer de job(s) die u
wilt wissen.*
Selecteer de job(s).
∗ U kunt een selectie maken om meerdere of alle
opdrachten te verwijderen.
∗∗ Alleen wanneer de optionele HDD is aangebracht kunt u
de prioriteit voor de printjobs instellen.
■ Gereedmeldings boodschap
Er verschijnt een pop-up melding op de PC wanneer
de job klaar is. Voor dergelijke meldingen moet de
Panasonic-DMS zoals geleverd met de machine op de
de PC geïnstalleerd worden.
1
2
ofor
Het kopiëren is klaar.
Selecteer het popup scherm.
Het status monitor ikoon
aanklikken met rechts.
Pop-up scherm
Opmerking
28
● Voor de afdruk opdracht wachtrij is een key-operator toegangscode vereist, voor de kopieer
opdracht wachtrij is dit echter niet nodig.
De opdracht wachtrij selectie functie is alleen beschikbaar als de optionele HDD is
geïnstalleerd.
2
3
4
5
Het maken van
kopieën
Voer het wachtwoord
in (4- cijfers)
6
2 keer
3
4
5
Selecteer het
gewenste PC adres.
Opmerking
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
● Deze gereedmeldingsboodschap is alleen beschikbaar indien aangesloten op het netwerk.
Om de gereedmeldingsboodschap te resetten, druk dan op de CANCEL toets.
29
Het maken van kopieën
Dubbelzijdig/origineel \ kopie
■ 1 \ 2/2 \ 1/2 \ 2 kopie
● 1 \ 2 kopiëren
1
2
● 2 \ 1 kopiëren
of
alleen
verkleinen/
vergroten
● 2 \ 2 kopiëren
(Alleen 1 \ 2 kopiëren)
● Duplex meldingsfunctie
“2-SIDED PRINT” is op de kopie gedrukt.
or
Bottom
right of
Onderkant
position
Juiste positie
Upper
right
Bovenste
position
Juiste positie
■ Boek \ 2 kopiëren
● Boek \ 2 kopiëren
1
2
(1ste pagina BLANCO)
glasplaat
A4/A3
(1ste pagina AFBEELDING)
● Duplex meldingsfunctie
“Dubbelzijdig Afdrukken” is afgedrukt aan de
rechts onder op de kopieën.
30
A3
alleen
verkleinen/
vergroten
4 Positie binding
5
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
of
of
Het maken van
kopieën
3
of
4
Wanneer u de 2-zijdige
kopie wist:
6
Van de glasplaat:
Wanneer “Last Original” ?
wordt aangegeven.
Bijv.: 2 originelen
Raak de “No” knop aan.
Plaats het volgende
origineel op de glasplaat.
3 Druk op de Start toets.
4 Raak de “Yes” knop aan.
Indien noodzakelijk
of
of
Wanneer DUPLEX NOTICE is
geselecteerd.
2-ZIJDIG AFDRUKEN
Origineel formaat Kopie formaat
3
4
5
Indien
noodzakelijk
of
of
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
of
6
Wanneer “Last Original” ?
Wanneer DUPLEX NOTICE is
wordt aangegeven.
geselecteerd.
Bijv.: 2 originelen
Raak de “No” knop aan.
Plaats het volgende
origineel op de glasplaat.
3 Druk op de Start toets.
2-ZIJDIG AFDRUKEN
4 Raak de “Yes” knop aan.
31
Het maken van kopieën
Dubbelzijdig/origineel \ kopie
■ 2 pag. kopie
Van dubbelzijdige originelen naar enkelzijdige
kopieën
1
2
Glasplaat
Bijvoorbeeld B4 formaat
origineel
A3
A4/A3
■ Van N in 1 kopiëren
Van twee/vier/acht 1-zijdige originelen, zij aan zij,
naar enkelzijdige kopieën.
● Van 2 naar 1 kopiëren
1
● Van 8 naar 1 kopiëren
1
2
3
4
5
6
2
2
● Van 4 naar 1 kopiëren
1
1
1
3
2
of
2
3
4
3
4
4
alleen
verkleinen/
vergroten
7
5
6
7
8
8
Indien u van de 2 in 1 functie
gebruik maakt met verschillende
papierformaten, dient u het
gewenste kopieformaat in te
stellen via de kopieformaattoets
(niet de papierlade toets op het
LCD paneel).
● Dubbelzijdig kopiëren
Van 4/8/16 enkelzijdige originelen, blad voor
blad, naar dubbelzijdige kopieën.
■ Pamfletkopie
Formatteert dusdanig dat het document als
een boek gevouwen kan worden.
2
1
2
3
4
1
1
2
3
3
4
Alleen A4 of A5 originelen.
alleen
verkleinen/
vergroten
32
∗ Standaard instelling
kopiefomaat is 100%,
kopieformaat kan worden
geselecteerd met 100% of
verkleinen.
4
Wanneer “Last Original” ? wordt
aangegeven.
Bijv.: 2 originelen
Raak de “No” knop aan.
Plaats het volgende origineel
op de glasplaat.
3 Druk op de Start toets.
4 Raak de “Yes” knop aan.
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
Kopie formaat
of
3
5
4
5
∗ Originele
N in 1 stand
richting
Kopie
lay-out
Zie Van 2 naar 1
of
of
of
of
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
Vanaf de glasplaat: Procedure gelijk
aan die van dubbelzijdig kopiëren
● De kopie wordt automatisch verkleind.
van 2 naar 1: 71%, van 4 naar 1: 50%, van 8 naar 1: 35%
(van ex. A4 naar A4 formaat)
∗ Bij N in 1 kopiëren met een 2-zijdige
kopie. “2-SIDED Print” wordt op de kopie
afgedrukt.
4
Bindpositie
of
5
Bindpositie
Omslagfunctie en
papierlade
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
of
33
Het maken van
kopieën
3
Het maken van kopieën
Dubbelzijdig/origineel \ kopie
■ Meerdere formaten originelen invoer
Gebruik deze functie voor het kopiëren van gemengde A4 en
A3 originelen met behulp van i-ADF/ADF. Het originelen
formaat kan automatisch worden gedetecteerd en kan
worden gekopieerd op volledig formaat of hetzelfde formaat.
1
2
A4 + A3 Originelen
Alleen
verkleinen/
Vergroten
A4 + A4-R Kopiëren
Originelen
Originals
A3
A4
Kopiëren
Copies
Full
Sizegrootte
Reduction
Verkleinen
Kopiëren
op ware
A3
A4/A4R
A4
A4/A4R
■ SADF Mode
Speciale originelen (zoals dun papier enz.) kunnen
via de i-ADF/ADF worden ingevoerd en
doorlopend worden gekopieerd met de
OPGEBOUWDE OPDR. EN SADF functie.
1
2
Plaats de originelen één
voor één of tot max 50
vel (75 g/m2.)
∗ 30 vel/A3, B4
Alleen
verkleinen/
Vergroten
Bijvoorbeeld: het maken van 5 sets van gesorteerde
kopieën van een origineel van 80 vel.
(A4 formaat)
1
2
50
80
1
1
Originelen:
50sheets
vel <1e
scan>
Originals: 50
<1st
scan>
Plaats de eerste 50 vellen
van het origineel op de
i-ADF/ADF invoer.
80
51
1e en 1
2est ingescande
gegevensData
worden
and 2nd Scanned
gecombineerd
naar één
opdracht.
are combined
into
one job.
Originals: Remaining
<2nd scan>
Originelen:
overige 3030
velsheets
<2e scan>
Opmerking
34
sets van
80 sheets
vel gesorteerde
55sets
of 80
sorted
copies
are printed
kopieën
worden
afgedrukt.
● De meerdere formaten toevoer functie kan niet worden gecombineerd met uitzondering van de
S-ADF in een andere dubbelzijdige/originelen kopieerfunctie.
● De SADF functie kan niet met 2 \ 1 en 2 \ 2 worden gecombineerd.
● Optioneel beeldgeheugen of hard disk drive kan nodig zijn.
4
3
Het maken van
kopieën
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
4
5
6
3
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
Plaats het volgende origineel
binnen 5 seconden na de
laatsgemaakte kopie.
Als de melding “Another
original? YES or No”
verschijnt, dient u de “NO”
knop aan te raken.
3
4
Gewenste sortering/afwerking
of
of
enz.
5
Aantal
afdrukken tot
999 instelbaar.
(Zie 5)
6
Plaats het volgende
origineel binnen 5 seconden
na de laatsgemaakte kopie.
(30 vel)
Als de melding “Another
original? YES or No”
verschijnt, dient u de “NO”
knop aan te raken.
35
Het maken van kopieën
Sorteren/Finishen
■ Bij gebruik van de sorteerfunctie
Sorteren
Meerdere gekopieerde sets
worden automatisch
gesorteerd.
1
1
1
1
1
Geroteerd sorteren
1
1
of
Meerdere sets kopieën worden
automatisch gesorteerd en gestapeld
in een andere richting (gertoreerd)
(Alleen A4 formaat)
Noot:Voor deze functie is het
noodzakelijk om zowel A4
(portrait) als A4-R
beschikbaar te hebben.
2
Geroteerd groeperen
1
Meerdere kopieën van
individuele pagina’s worden in
een andere richting
uitgevoerd (geroteerd).
(Alleen A4 formaat)
3
Plaats waar wordt geniet.
ADF
Verschoven sorteren
1
1
1
Wanneer de optionele Finisher
(afwerkeenheid) (DA-FS300) is
aangebracht.
Gebruikmakend van electronisch
sorteren
(A4, A4R, B4, A3)
Glasplaat
Verschoven groep
1
2
3
Wanneer de optionele Finisher
(afwerkeenheid) (DA-FS300) is
aangebracht.
Gebruikmakend van electronisch
sorteren
(A4, A4R, B4, A3)
Nieten-sorteren
P
P
n.v.t.
36
Wanneer de optionele Finisher
(afwerkeenheid) (DA-FS300) is
aangebracht.
Gebruikmakend van electronisch
sorteren
maximaal 30 vel
(A4, A4R, B4, A3)
Kopieën worden in de uitvoerbak opgeslagen
3
4
Sorteerfunctie
Het maken van
kopieën
2
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
of
Alleen
verkleinen/
Vergroten
of
of
1-Bin Finisher (DA-FS300)
Wanneer de optionele afwerkeenheid is
aangebracht, zal dit scherm als volgt veranderen:
Voor de DA-FS300
of
of
Vak
● Nieten (maximaal 30 vel: A4/A4 R,
20 vel: B4/A3)
● Verschoven electronisch sorteren
● Wanneer u kopieert met B4/A3 formaat,
dient u de lade uit te trekken tot deze niet
verder kan.
● Papiercapaciteit (80 g /m2)
Papier formaat
Niet sorteren/Draaien
Verschoven
A5, A4
500
500
(Max 30 vel/verschoven)
B4, A3
250
250
(Max 20 vel/verschoven)
(A5 formaat is alleen beschikbaar in non sorteer functie)
Nieten*
10 t/m 30 vel: 45 t/m 16 Sets
2 t/m 9 vel: 70 t/m 50 Sets
10 t/m 20 vel: 25 t/m 12 Sets
2 t/m 9 vel: 70 t/m 28 Sets
∗ Zie : A4 formaat
10 vel: 45 sets
30 vel: 16 sets
37
Het maken van kopieën
Vergroten/verkleinen/speciale funkties
■ Zoom
Kopieën met variabele zoom percentages van 25%
tot 400% in stappen van 1%.
25%
1
2
400%
of
■ Auto Zoom
De Zoom Ratio kopieerfunctie verricht automatisch de
aanpassing aan het geselecteerde papierformaat.
1
2
Open de i-ADF/
ADF
Aanpassen aan de lengte of breedte van het papier
Aanpassen aan zowel lengte als breedte van het papier
■ Kader
Maakt een blanco kader om de kopie.
1
2
of
■ Boek
Elimineert schaduwvorming bij de binding
van het origineel.
1
Glasplaat
2
A3
A4/A3
Waarschuwing
Opmerking
38
● Wanneer u de aantal toetsen voor het instellen van de zoomverhouding gebruikt, moet u eerst
op de Clear toets drukken om de zoomverhouding terug te stellen.
Na het wijzigen van het papierformaat na instelling van het zoom ratio, gelieve dan de papierlade toets te gebruiken.
● Voor Auto Zoom
Er kan een foutieve verwijdering optreden als er een zwarte lijn op de hoek van het origineel of beeld staat,
wat door de kopieermachine geïnterpreteerd kan worden als een zwart patroon in de sky shot instelling.
Als er fel licht op de glasplaat schijnt tijdens de sky-shot instelling kan de originele positie detectie niet correct uitgevoerd worden.
3
Dezelfde verticale en horizontale
verhoudingen
Andere verticale en horizontale verhoudingen
4
of
of
of Toets voor aantal kopieën
3
25% - 400%
of
of Toets voor aantal kopieën
4
Aanpassen aan de lengte
of breedte van het papier
Rechts: Aanpassen aan zowel
lengte als breedte van het papier
3
Dezelfde waarde voor verticale
en horizontale lege ruimte
Aantal
afdrukken tot
999 instelbaar.
Het maken van
kopieën
25% - 400%
of
5
Papier formaat
(Papierlade)
Andere waarde voor verticale
en horizontale lege ruimte
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
4
of
5 - 99 mm
of
of
of Toets voor aantal kopieën
3
5 - 99 mm
of
Aantal
afdrukken tot
999 instelbaar.
of Toets voor aantal kopieën
4
5 - 99 mm
of
of Toets voor aantal kopieën
Opmerking
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
● Zoomverhouding
Wanneer u de aantal toetsen voor het instellen van de zoomverhouding gebruikt, moet u eerst
op de Clear toets drukken om de zoomverhouding terug te stellen.
39
Het maken van kopieën
Vergroten/verkleinen/speciale funkties
■ Marge
Verschuift afbeeldingen naar rechts, links, omhoog of omlaag.
1
2
of
■ Centreren
Het gekopieerd beeld kan automatisch
gecentreerd worden op het gekozen papier.
1
2
Open de i-ADF/ADF
■ Beeldherhaling
1
Maakt steeds kopie afdrukken op één vel.
Minimaal papierformaat: 20 x 20 mm.
2
Open de i-ADF/ADF
De stippellijn kan worden ingesteld op
“None” of “Print” via de instelfunctie
(zie bladzijde 53).
■ Pos/Neg
Een negatief/positief beeld kan gemaakt worden
voor bijzondere effecten.
1
2
of
Opmerking
40
● Bij centrering en beeldherhaling moet de i-ADF/ADF open staan.
● Verwijder eerst alle originelen uit de i-ADF/ADF voordat u de centrering of beeldherhalings functie selecteerd.
Als er fel licht op de glasplaat schijnt tijdens de sky-shot instelling kan de originele positie
detectie niet correct uitgevoerd worden.
Ook een afbeelding die de copier ziet als een zwart vlak in de centrering en beeldherhalingsfunctie.
3
4
3
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
Of Toets voor
aantal
kopieën
Het maken van
kopieën
Marges
5-99 mm
of
Indien een gedeelte van het
gekopieerde beeld ontbreekt
bij gebruik van de kantlijn
functie, moet u de kantlijn
reductie op Ja stellen.
(zie pag. 52)
4
Papier formaat
Papierlade
3
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
4
Papier formaat
Papierlade
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
3
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
41
Het maken van kopieën
Vergroten/verkleinen/speciale funkties
■ Stempelen (pagina nummering)
Het paginanummer kan automatisch op elk blad
geprint worden.
1
2
i-ADF/alleen ADF*
-1-
1/8
De formattering voor de
paginanummering kan
worden gewijzigd via de
instelfunctie. De
standaardinstelling is “-n-”.
(Zie bladzijde 53)
■ Stempelen (datum stempel)
De datum kan automatisch op elke pagina
worden afgedrukt.
1
2
i-ADF/alleen ADF*
01/05/2003
■ Stempelen (onderwerp nummer)
Het onderwerp nummer kan automatisch worden
afgedrukt op iedere pagina.
1
2
i-ADF/alleen ADF*
001
Opmerking
42
∗ Bij gebruik van de stempelfunctie in combinatie met N in 1 kopiëren, kan het stempel via de
glasplaat worden gekopieerd.
4
Richting
Stempelpositie
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
Startpagina stempelfunctie
Vanaf 1, 2 of 3
of
Vanaf de 3e pagina
Vanaf de 2e pagina
● Meerdere sets worden
Vanaf de 1e pagina
automatisch gesorteerd.
3
4
Richting
Stempelpositie
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
Stempeldatum indien u
deze wenst te wijzigen
of
● Meerdere sets worden
automatisch gesorteerd.
3
4
Richting
Stempelpositie
of
Stempelen onderwerpnummer
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
● Meerdere sets worden
automatisch gesorteerd.
43
Het maken van
kopieën
3
Het maken van kopieën
Invoegen/Overlay
■ Voorblad/achterblad
1
Voegt voorblad/achterblad bij de kopieën.
Origineel
Blanco
papier
1
Blanco papier
1
2
+
2
i-ADF/alleen ADF
Origineel
Gekleurd
papier
Gekleurd
papier
1
Gekopieerd
papier
2
1
3
+
4
2
3
4
■ Pagina tussenvoegen
1
Voegt papier tussen de kopieën.
Origineel
Blanco papier
2
Blanco
papier
+
Origineel
i-ADF/alleen ADF
Gekopieerd
papier
Insertion
Insertion
+
Gekopieerd
papier
2
■ Overheadsheets pagina tussenvoegen
1
Voegt papier tussen elke overheadsheet.
Origineel
Blanco
papier
OHP1
1
Blanco papier
2
2
OHP2
+
i-ADF/alleen ADF
Origineel Gekopieerd
papier
1
Gekopieerd
papier
(1)
2
(2)
+
OHP1
OHP(1)
OHP2
OHP(2)
■ Presentatie
1
Voegt vellen papier tussen overheadsheets en
maakt kopieën voor de hand-out.
Origineel
Blanco papier
Blanco
papier
Hand-out
OHP1
1
2
OHP2
+
(1)
Gekopieerd
papier
Opmerking
44
(1)
2
+
(2)
(2)
+
Origineel Gekopieerd
papier
1
2
i-ADF/alleen ADF
Hand-out
OHP1
OHP(1)
OHP2
OHP(2)
(1)
+
(2)
● Bepaalde typen transparanten kunnen niet geschikt zij en kunnen schade veroorzaken aan uw
machine. Neem contact op met uw Panasonic leverancier voor advies inzake niet-standaard
papiertypes. (Panasonic heeft de “3M PP2500” transparanten getest en deze geschikt bevonden.)
3
4
Blanco
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
Papier
formaat*
Papierlade
Het maken van
kopieën
Omslagfunctie
Voorblad/achterblad
Voorblad/achterblad
(Voorkant)
(Voorblad + achterblad)
Kopie
3
4
Invoegfunctie
Blanco
Aantal afdrukken tot
Voer positie in van het ussenvoegvel 999 instelbaar.
met het toetsenbord.**
(Max. 999)
Als u ergens anders wilt invoegen, verplaats
dan het vel met de
knop en
voer de invoegpositie in met het het
toetsenbord.
Papier
formaat*
Papierlade
Kopie
3
5
4
5
Leg overheadsheets
in de handinvoer
Invoegfunctie
Blanco
Papier
formaat*
Papierlade
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
Kopie
3
4
5
Leg overheadsheets
in de handinvoer
Presentatiefunctie
Blanco
Papier
formaat*
Papierlade
Aantal kopieën van
de hand-outs
(Max. 999)
Kopie
Opmerking
∗ Papierformaat/richting van kopie uitvoer moet gelijk zijn.
∗∗ Blanco pagina in te voegen voor het aangegeven geselecteerde paginanummer.
45
Het maken van kopieën
Invoegen/Omslag/Werk Geheugen
■ Omslag
Afdrukken van een tweede afbeelding over de eerste
afbeelding met behulp van een tweede origineel.
1ste pagina
1
2
of
■ Documenten aanpassen
Er zijn drie edit file functies beschikbaar 1
in de form overlay functie.
2
: om een nieuw
document toe te
voegen* (Max. 5
of
bestanden)
Verwijderen
: om een
geregistreerd
document te
verwijderen
(Alleen registreren)
Titel aanpassen : aanpassen van
de
documentnaam.
3
Registreren
■ Form overlay
Overlay van een afbeelding opgeslagen in het
geheugen van de copier.
Selecteer een
bestand.
∗ Er kunnen maximaal 5 beeldbestanden
worden geregistreerd.
∗∗ Als de optionele Hard Disk Drive niet
geïnstalleerd is, dan is de volgende stap na “2” stap
“Wissen” in stap 4.
1
2
Bestand
of
■ Werk Geheugen
Vijf kopieeropdrachten kunnen worden
opgeslagen in het geheugen (M1 tot M5) om
op een later tijdstip opnieuw op te roepen.
Stel de
kopieerjob die u
wilt opslaan in.
Een programma opslaan in het geheugen
1
2
M1, M2, M3, M4, M5
Opmerking
46
● Geselecteerde file functie is alleen beschikbaar als de optioneel leverbare Hard Disk Drive (DA-HD30) is geïnstalleerd.
Als de optionele hard disk drive niet gebruikt wordt, zal er slechts één te selecteren document zijn.
● Als de afbeelding niet beschikbaar is in het geheugen voor overlay afdrukken, zal de form
overlay functie niet beschikbaar zijn.
4
Belichting voor de tweede afbeelding
of
5
Kies ervoor de overlay afbeelding in het
Aantal afdrukken tot
geheugen op te slaan voor later gebruik.
999 instelbaar.
Via de glasplaat:
(Max. 999)
Dezelfde procedures als
of
bij Form Overlay
4
5
6
7
REGISTREER
Belichting voor de
tweede afbeelding
Bestandsnaam
Wanneer u de registratie wilt annuleren,
dient u de “CANCEL” knop aan te raken.
of
VERWIJDEREN 4
4
Documentnamen bewerken
5
Voer de
bestandsnaam in.
3
4
Selecteer een
bestand.
Van de glasplaat:
Indien “Ander Origineel” wordt aangegeven.
Bijv.: 2 originelen
Raak de “No” knop aan.
Plaats het volgende origineel op de
glasplaat.
3 Druk op de Start toets.
4 Raak de “Yes” knop aan.
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
Het oproepen van een functie.
1
2
3
of
M1, M2, M3, M4, M5
Opmerking
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
● Opdrachtgeheugen zal niet worden verwijdert als de stroomschakelaar uit wordt gezet.
● Als er een nieuwe opdracht op een geheugenlocatie wordt geprogrammeerd, zal de
voorgaande opdracht overschreven worden door de nieuwe opdracht.
● M1, M2 kan worden gebruikt als handmatige skyshot functie door instelling van de
gebruikersfunctie.
47
Het maken van
kopieën
3
Het maken van kopieën
Overige functies
■ Doorlopend kopiëren
De volgende kopieerjob kan worden gereserveerd,
ook al is de huidige kopieerjob nog niet klaar.
(Hierbij dient de optioneel leverbare Hard Disk Drive/
DA-HD30 geïnstalleerd te zijn)
1ste job
1ste job
Kopie
2e job
Reserveer
1ste job
1
2
Selecteer functie
of
2e job
■ Energiebesparing (Energie/Uitschakelfunctie)
Deze functie bespaart energie als de kopieermachine niet in gebruik is.
1 Energiebesparings functie
of
Energie/Uitschakelfunctie**
2
De Sleep/Auto Off stand wordt
automatisch 15 minuten na de
laatst gemaakte kopie
ingeschakeld.
Modes
Enter
Opheffen
Stroomverbruik
Opwarmtijd
Normale werking
Ongeveer 140 W
N/A
Energiebesparing
Ongeveer 28 W
Min. 30 sec.
Aanduiding
Energie
Ongeveer 18 W
35 sec.
Knipperend: Energiebesparings stand
Uitschakelen
Ongeveer
4
W
35 sec.
Licht : Instellen van de Sleep/
Het systeem zal niet naar de energiebesparings stand gaan als de Week timer is geselecteerd.
Shutdown functie.
■ Sky-shot instelling
Sky shot kopieëren maakt het mogelijk om kopieën te maken zonder zwarte randen, zelfs als het deksel of de i-ADF/ADF geopend is
Twee typen Sky shot mogelijkheden kunnen worden geselecteerd
Handmatige Sky-shot instelling/Digitale Sky-shot instelling : Het scan gebied (grootte) is niet vooraf bepaald
Handmatige sky-shot instelling : Het scan gebied (grootte) is vooraf geinstalleerd in het geheugen (M1en M2)
Handmatige Sky-shot instelling/Digitale Skyshot instelling
1
2
Normaal
Normale weergave
Kwaliteit*
Voor betere definitie, selecteer de kwaliteitsoptie
Voetnoot: de standaard instelling van de digitale sky shot
optie is ‘normaal’. In deze instelling scant de
kopieermachine 1 keer. Indien er zwarte randen rond het
origineel bevinden, installeer de digitale sky shot optie op
‘kwaliteit’. Nu zal de kopieermachine 2x scannen.
(zie pag. 52)
Opmerking
Openen van de
i-ADF/ADF
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
∗ Bij kopiëren in de “Quality” functie in combinatie met 1\ 2, BOOK\ 2, 2PAGE, N in 1, zal de
“Quality” functie worden gewijzigd in “Normal”.
∗∗ Energiebesparingsstand en instellen van de timer kunnen worden geselecteerd door de key operator.
48
(zie pag. 55)
● Er kan een foutieve verwijdering optreden als er een zwarte lijn op de hoek van het origineel
of beeld staat, wat door de kopieermachine geïnterpreteerd kan worden als een zwart
patroon in de sky shot instelling.
3
4
5
6
Selecteer
functie
of
Het maken van
kopieën
Job wachtlijst kan worden
bevestigd via Job Queue
(wachtrij).
(zie pag. 28)
Scannen klaar.
■ Onderbrekingsinstelling
Deze instelling onderbreekt een bepaalde kopieeropdracht als deze wordt uitgevoerd.
Andere job staat klaar.
1
2
3
4
5
Andere job
is klaar.
of
Handmatige sky-shot instelling
● Stel eerst 09 handmatige skyshot functie in in de kopieer instellingen. (zie pag. 52)
1
Glasplaat
Linkerbovenhoek
2
Aangepast formaat*
3
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
(Max. 999)
∗ Het standaard M1/M2 formaat kan worden gewijzigd via
de instelfunctie. (zie pag. 57)
Opmerking
● Indien de i-ADF gebruikt wordt, dient het origineel in het midden van de ADF invoer te worden gelegd.
De i-ADF/ADF invoer kan alleen worden gerbuikt met 50 tot 105 gr. papier.
● Wanneer u de handmatige skyshot functie gebruikt (M1 en M2 zijn ingeschakeld), kan het
geheugen voor andere handelingen niet worden gebruikt.
● Als er fel licht op de glasplaat schijnt tijdens de sky-shot instelling kan de originele positie
detectie niet correct uitgevoerd worden.
49
Functie
■ Gebruik van functie-instellingen voor het veranderen van de standaard kopieerfuncties
Procedure
Algemene
functies
Accessoires
Instellingen
kopieermachine
Printer
instellingen
Fax/e-mail
instelling
SCANNER
INSTELLINGEN
Invoer identificatie (key operator ID) code
Algemene functies
voor de
systeembeheerder
Instellingen
kopieermachine
voor de
systeembeheerder
Algemene functies:
Fax/e-mail
instellingen voor
de key operator
Printer instellingen
voor de
systeembeheerder
Veranderen van de begininstellingen voor de
machinefuncties
● Standaard instellinge voor het inschakelen van de stroom,
handmatig bijvullen van toner enz.
(zie pag. 52)
Voor de key-operator:
Papierformaat, finishervak/nietfunctie, afdelingsteller,
network TCP/IP instellingen enz.
(zie pag. 55, 56)
■ Procedure
1
2
3
Selecteer de gewenste instelfunctie.
Opmerking
50
Selecteer de gewenste functie.
● Zie de gegeven aanwijzingen voor de optie functie-instellingen.
Veranderen van de standaardinstellingen voor de kopieerfunctie.
● Standaardinstellingen voor elk van de kopieerfuncties
(zie pag. 52, 53)
Voor de key-operator:
Papierformaat voorkeur, originelen instelling, contrast,
OPGEBOUWDE OPDR. EN SADF functies, formaat
origineel in de handmatige skyshot functie enz.
(zie pag. 57)
PRINTER INSTELLINGEN:
Wijzigen van de standaard printer-instellingen.
● Standaardinstellingen voor elk van de printerfuncties
(zie pag. 54)
Voor de key-operator:
Job afwerktijd, paginabeveiliging, foutpagina afdrukken,
spool-functie, PS configuratie, fontlijst afdrukken,
brievenbus gegevens bewaren enz.
(zie pag. 58)
Functie
INSTELLINGEN KOPIEERMACHINE:
<Wanneer er optionele accessoires zijn geïnstalleerd>
SCANNER INSTELLINGEN:
Veranderen van de standaardinstellingen voor de scannerfunctie
● Originelen stand, compressie stand, resolutie,
opgebouwde opdracht en SADF stand, adresboek etc.
(zie pag. 53)
● Ook zonder de Scanner optie, zal de klaarmelding
(Completion Notice) werken voor de kopieerfunctie.
FAX/E-MAIL INSTELLING:
Veranderen van de standaardinstellingen voor de Fax/e-mail (i-FAX) functies
Raadpleeg de betreffende handleiding (voor de FAX/e-mail functie).
Bij de Key Operator functie:
4
Instellen van de functieparameter
5
Invoer identificatie code
(4 cijfers)
6
Instellen van de gewenste
parameter functie(s) volgens
de getoonde boodschap en
afbeelding op het display.
51
Functie
■ ALGEMENE FUNCTIES
Beeld nr.
Modes
00 standaard instelling
Kies instelling.
● Kopie, Printen, Scanner
Kopie
01 Handmatige kopiekwaliteit
aanpassen
Mogelijk maken van handmatige instelling dichtheid.
● uit, aan
uit
02 Handmatig toner extra
Handmatig toevoegen van toner.
● uit, aan
uit
03 Sorteergeheugen status
Geeft de sorteergeheugen status aan.
● uit, aan
uit
04 Afdelings teller
Geeft de afdelingsteller aan.
Neem contact op met
een geautoriseerde
service organisatie.
09 TOETSBED. MODUS
Druk op de reserveer een opdracht toets.
01/02
02/02
Standaard
instelling
Functie
■ INSTELLINGEN KOPIEERMACHINE
Beeld nr.
01/04
02/04
52
Modes
Standaard
instelling
Functie
00 Marge standaard inst.
Selecteer de marge verschuivings waarde.
● 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
10 mm
01 Kader standaard inst.
Selecteer de kader breedte
● 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
5 mm
02 Boek standaard inst.
bepaalt de breedte van de strook.
● 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
20 mm
03 Marge verkl. standaard
bepaalt de verkleiningsfaktor in de marge (kantlijn) instelling.
● Nee, Ja
Nee
04 Tweezijdig functie instelling
Functie stelt de duplex prioriteit stand in.
● n. v. t. , 1 naar 2, 2 naar 2, BK \ 2
Nee
05 N in 1 standaard instelling
Selecteer de N in 1 standaard instelling
● 2 in 1, 4 in 1, 8 in 1
Van 2 naar 1
06 Verklein N naar 1 pag.
Kiest of er wel of geen rand verwijdering plaats moet vinden Nee
● Nee, Ja
07 Boek instelling magnificatie
Selecteer de boek magnificatie
● 100 %, verkleinen
Verkleinen
08 Handmatige Sky-shot instelling/ schakelt het gebruik van de sky-shot functie in of uit.
Digitale Sky-shot instelling
● Nee, Normaal, Kwaliteit
Normaal
09 Handmatige sky-shot instelling
uit
Wel of geen handmatige sky-shot instelling.
● Off, M1 On, M2 On, M1&M2 On
■ INSTELLINGEN KOPIEERMACHINE
Beeld nr.
03/04
Modes
Standaard
instelling
Functie
10 Automatische contrast
aanpassing.
Stelt automatisch de kopieerdichtheid voor
tekst en fotografische originelen in.
● Nee, Ja
Ja
11 Sorteer prioriteit ADF
Selecteer de sorteer optie
● Geen (Niet sorteren), Sorteren, Nieten, Groeperen, Verschoven
Sorteren
12 Sorteer prioriteit glasplaat
Selecteer de sorteer optie
● Geen (Niet sorteren), Sorteren, Nieten, Groeperen, Verschoven
Geen
13 STEMPELEN DEF. Instelling
Selecteer de stempel functie
● Pagina, Datum, Onderwerp
pag.
14 Pagina nummering stijl
Selecteer de stijl van pagina nummering.
● -n-, n/m
-n-
15 Beeldherhaling stippellijn
Selecteert de stippellijn
● Geen, Print
Print
19 TOETSBED. MODUS
Invoer key operator ID code
Functie
04/04
■ SCANNER INSTELLINGEN
Beeld nr.
01/02
Modes
Standaard
instelling
Functie
00 SCANNER INSTELLINGEN
Afdrukken scanner instellingen
● Stop, Start
Start
01 Instelling origineel
Instellen van de originelen instelling.
● Tekst, T/F (Tekst/Foto), Foto
T/P
02 Standaard instelling compressie Instellen van compressie menu instelling
● MH, MR, MMR, JBIG
JBIG
03 Standaardinstelling resolutie
Instellen van de resolutie instelling.
● 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi
600 dpi
04 SADF Mode
Instellen van het SADF menu
● Nee, Ja
Nee
05 Inbind positie, tweezijdig origineel
Instellen van de inbind positie, tweezijdig
origineel instelling
● Lange zijde, Korte zijde (Shortedge)
Lange zijde
06 Toevoegen nieuw adres
Toevoegen nieuw adres
● PC, DD, FTP
0. 0. 0. 0
07 Wijzigen adresboek
Wijzigen adresboek (zie pag. 68)
08 Verwijderen adres
Verwijderen adres
02/02
53
Functie
■ PRINTER INSTELLINGEN
Beeld nr.
01/04
02/04
03/04
04/04
54
Modes
Standaard
instelling
Functie
00 Aantal afdrukken
Instellen van de originelen instelling.
● 1 ~ 999
1
01 Papierformaat
Instellen papierformaat
● A3, B4, A4, B5, A5, LEDGER, LEGAL,
LETTER, INVOICE, 8 × 13, 8.5 × 13
A4
02 Papierlade
Instellen afdruk richting
● Automatisch, Handinvoer, lade 1, lade 2, lade 3, lade 4
Handmatig
03 Afdruk richting
Instellen afdruk richting
● Portret, landschap
Portret
04 Automatische papierlade selectie
Instellen automatisch papierlade selectie
● uit, aan
AAN
05 Tweezijdig afdrukken
Instellen tweezijdg afdrukken
● uit, aan
uit
06 Positie binding
Instellen inbindpositie
● Lange zijde, Korte zijde
Lange zijde
07 Resolutie
Instellen van de resolutie instelling.
● 1200 × 600, 600 × 600, 300 × 300
600 × 600
08 Font (PCL)
Instellen van het PCL font
● 0 ~ 99
0
09 Symbolen tabel (PCL)
Instellen symbolen tabel (PCL)
● 0 ~ 35
11
10 Pitch (PCL)
Instellen pitch (PCL)
● 0.44 - 99.99
10.00
11 Punt formaat (PCL)
Insteleln punt formaat (PCL)
● 4.00 - 999.75
012.00
12 Lijn/Pagina (PCL)
Instellen lijnen/pagina (PCL)
● 5 - 123
60
13 Return karakter (PCL)
Instellen return karakter (PCL)
● CR, CR + LF
CR
14 Gelijktijdigheid A4/Folio
Automatische aanpassing A4 naar folio
● uit, aan
uit
15 Postbus geheugen status
Indicatie van de geheugenstatus postbus
● Geheugen, Bus
16 Afdrukken gegevens
Instellen afdruk gegevens
● Stop, Start
19 Toetsbed. Modus
Geef de systeembeheerder identificatie code in.
Start
Voor de key-operator
■ ALGEMENE FUNCTIES
Beeld nr.
00 Printerinstellingen afdruk
Instellen van het standaard menu van de gebruikers instellingen.
● Stop, Start
Start
01 Papier formaat
Stelt het papierformaat in voor elk van de
papierbakken.
● A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 8 × 13, 8.5 × 13
Neem contact op
met een
geautoriseerde
service organisatie.
02 A4R/A5 fomraat selectie
Instellen van het papierformaat of de handinvoer
● A4R, A5
A4R
03 B5R/A5R formaat selectie
Instellen van het papierformaat of de handinvoer
● B5R, A5R
B5R
04 Spec. papier cass. 1
Geen
Instellen van de papierlade ten behoeve van
speciaal papier (bijv. gekleurd papier)
● Geen, Papierlade 1, Papierlade 2, Papierlade 3,
Papierlade 4, Vel Bypass
05 Spec. papier cass. 2
Instellen van de papierlade ten behoeve van
Geen
speciaal papier (bijv. gekleurd papier)
● Geen, Papierlade 1, Papierlade 2, Papierlade 3,
Papierlade 4, Vel Bypass
06 Autom. papier rotatie
De kopieermachine zal automatisch het beeld draaien uit
en printen als de gekozen papierlade leeg is.
● uit, aan
07 Kopie uitvoerlade
Instellen van de uitvoer voor kopieën.
● Buiten, Binnen 1, Binnen 2
Binnen 1
08 Printen Uitvoerlade
Instellen van de uitvoer voor de PRINTER.
● Buiten, Binnen 1, Binnen 2
Binnen 1
09 Fax/e-mail Uitvoerlade
Instellen van de uitvoer voor de Fax/e-mail.
● Buiten, Binnen 1, Binnen 2
Binnen 1
10 Auto reset tijd
Bepaalt de reset tijd.
● Geen, 30 sec., 1 min., 2 min., 3 min., 4 min.
1 minuten
11 Energie besparings tijdklok menu
Instellen van de reset-tijd voor het bedieningspaneel.
● 1 - 240 min.
15
12 Energiebesparings selectie
Instellen van de Sleep/Shutdown functie.
● Slaap, Shutdown
Slaap
13 Energiebesparings timer
Instellen van de Sleep/Shutdown timer.
● Geen, 1 - 240 min.
15
14 Taalinstelling voorkeur
Bepaalt de taal die in het display gebruikt wordt.
● uit, aan
uit
15 Taal standaard
Bepaalt de taal die in het display gebruikt wordt.
● Duits, Frans, Nederlands
Duits
02/08
03/08
Standaard
instelling
Functie
16 Pieptoon op het bedieningspaneel Pieptoon wanneer men het bedieningspaneel aanraakt
● Uit, Zacht, Hard
Functie
01/08
Modes
Zacht
17 Vergeten origin. signaal
Pieptoon wanneer origineel op glasplaat wordt gelegd Nee
● Nee, Ja
18 Plaatsen origin. signaal
Pieptoon wanneer origineel in ADF wordt gelegd
● Nee, Ja
Ja
19 afdelingscode instelling
Geeft het kopiegebruik van elke afdeling in beeld
(1) Afdrukken van gebruik van iedere afdeling
(2) Afdrukken van de limiet van iedere afdeling
(3) ID code van iedere afdeling
Neem contact op
met een
geautoriseerde
service organisatie.
04/08
Opmerking
● Het is noodzakelijk om eerst de identificatiecode van de systeembeheerder in te geven voordat
de onderwerpen van deze bladzijde veranderd kunnen worden.
55
Functie
Voor de key-operator
■ ALGEMENE FUNCTIES
Beeld nr.
05/08
06/08
Modes
Standaard
instelling
Functie
20 Instellen datum/tijd
Stelt de geregistreerde datum/tijd in
● Dag, Maand, Jaar, Tijd
21 Weekelijkse tijdklok
Instellen van de wekelijkse aan/uit tijdklok
● uit, aan (Set)
uit
22 Daglicht tijd
Instellen van de daglicht tijd
● Nee, Ja
Ja
23 DHCP standaard instelling
Instellen van de DHCP
● Nee, Ja
Ja
24 TCP/IP adres
Stelt gebruikers IP adres in**
● 3 cijfers × 4
0. 0. 0. 0
25 TCP/IP subnet mask
Stelt de subnet mask in
● 3 cijfers × 4
0. 0. 0. 0
26 TCP/IP instelling poort
Stelt het poort adres in**
● 3 cijfers × 4
0. 0. 0. 0
27 DNS server adres
Instellen van de DNS server**
● Nee, Ja
28 MAC adres
Geeft het MAC adres aan
29 Hard disk format
∗ Selecteren van de hard disk format
Nee
Stop
● Stop, Start
30 Hard disk foutmeldings controle
Selecteren van de hard disk foutmeldings controle
● Stop, Start
Stop
31 Adres boek groep ID
Invoeren groep ID ten behoeve van het adres boek
● 0 ~ 99
0
32 Tandem gebruikers parameter
Invoeren parameter van gebruikte machine
33 Community naam (1)
Selecteert het wijzigen van de SNMP van
community naam (1)**
● Mogelijkheid tot alleen lezen
Openbaar
34 Community naam (2)
Selecteert het wijzigen van de SNMP van
community naam (2)**
● Mogelijkheid tot lezen/schrijven
Openbaar
35 Apparaat naam
Invoeren van de apparaat naam indien
noodzakelijk (voor monitor status)**
Panasonic
DP-2310 of DP-3010
36 Apparaat locatie
Invoeren van de apparaat naam indien
noodzakelijk (voor monitor status)**
07/08
08/08
Opmerking
56
● Het is noodzakelijk om eerst de identificatiecode van de systeembeheerder in te geven
voordat de onderwerpen van deze bladzijde veranderd kunnen worden.
∗ Niet benodigd in de kopieerinstelling maar benodigd bij de installatie van de opties voor
geavanceerde functies (Zie pag. 65) of bij gebruik van het multi-functionele model.
∗∗ Wanneer de functies No.24 t/m 27 en No.33 t/m 36 zijn ingesteld, kan de stroom worden in-n
en uitgeschakeld door de aan/uit schakelaar OFF (uit) en ON (aan) te zetten.
■ INSTELLINGEN KOPIEERMACHINE
Beeld nr.
00 Copier instellingen afdruk
Afdrukken van de copier instellingen
● Stop, Start
Start
01 Paper size priority
Selecteert papierformaat prioriteit
● Ledger, Legal, Letter, LetterR, Invoice,
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R,
8 x 13, 8.5 x 13
A4
02 Instelling origineel
Kies de originele instelling
● Tekst, T/F (Tekst/Foto), Foto
T/P
03 Tekst contrast
Voor het kiezen van het contrast voor de tekstfunctie
●1 ~ 7
4
04 CONTRAST T/F
Kiest het contrast voor de tekst/foto mode
●1 ~ 7
4
05 Foto contrast
Kiest het contrast voor de foto mode
●1 ~ 7
4
06 Overlay contrast
Stelt de dichtheid (doorzichtigheid) van de
overlay pagina in.
●1 ~ 7
4
07 Tussenvel inv. stand.
Kiest het tussen te voegen papier
● Blanco, Kopie
Blanco
08 Pag. invoegen standaard
Kiest pagina invoegen
● Blanco, Kopie
Blanco
09 Schutblad stand. inst.
Kiest schutblad
● F, Blanco, F, Kopiëren FB, Blanco, FB,
Kopiëren (F: voorzijde; FB: voorzijde en
achterzijde
F, Blanco
10 SADF Mode
Wel of geen handmatige sky-shot instelling.
● Nee, Ja
Ja
11 Max. kopie instelling
Stelt wel of geen limiet vast van het aantal
kopieën (0-99)
0
(geen beperkingen)
12 M1,FRMT
Voer een formaat in in het werkgeheugen 1
voor frequent gebruikt formaat
● X: 5~432/Y: 5~297 mm
(zie pag. 46)
70 × 160 mm
(X) (Y)
13 M2,FRMT
Voer een formaat in in het werkgeheugen 2
voor frequent gebruikt formaat
● X: 5~432/Y: 5~297 mm
(zie pag. 46)
95 × 220 mm
(X) (Y)
14 Geheugen vol
Selecteert de uit te voeren taak wanneer het
geheugen vol raakt.
● Print, Cancel
Print
15 Toevoegen nieuwe tandem bestemming
Invoeren van een nieuwe kopieeropdracht om
de kopieropdracht te splitsen
16 Wijzigen tandem bestemming
Toevoegen van een een kopieerbestemming
17 Verwijderen tandem bestemming
Verwijderen van een kopieerbestemming
02/04
03/04
04/04
Standaard
instelling
Functie
Opmerking
Functie
01/04
Modes
● Het is noodzakelijk om eerst de identificatiecode van de systeembeheerder in te geven voordat
de onderwerpen van deze bladzijde veranderd kunnen worden.
57
Functie
Voor de key-operator
■ PRINTER INSTELLINGEN
Beeld nr.
01/03
Modes
00 Printerinstellingen afdruk
Instellen van de printerstatus afdruk.
● Stop, Start
Start
01 Opdracht verwerkingstijd
Instellen van de opdracht verwerkingstijd.
● 1 ~ 999 sec.
180
02 Pagina bescherming
Automatisch comprimeren en daarna afdrukken.
● uit, aan
uit
03 Foutmelding pagina afdruk
Instellen afdrukken foute pagina.
● uit, aan
aan
04 Spool functie
Instellen van de spool functie.
● uit, aan
aan
05 Tekst Print
Alleen bedrukte pagina’s afdrukken.
● uit, aan
aan
06 PS configuratie afdruk
Instellen van de statuspagina afdruk van PS.
● Stop, Start
Start
07 Font lijst afdruk (PCL)
Instellen van de fontlijst PCL afdruk.
● Stop, Start
Start
08 Font lijst afdruk (PS)
Instellen van de fontlijst PS.
● Stop, Start
Start
09 Postbus data holding
7 dagen
Instellen van de automatische geheugen
functie voor de postbus gegevens.
● Oneindig, 1 dag, 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen,
5 dagen, 6 dagen, 7 dagen
10 Verwijderen postbus gegevens
Instellen verwijderen mailbox gegevens.*
● Alle, Voorgaande
Voorgaand
11 Afdruk verwijderen wachtrij
Instellen van authorisatie om printopdracht wachtrij te verwijderen.
● Vrij, Key op. (key operator)
Key op.
12 EtherTalk Zone naam
Voer een AppleTalk Zone naam in.**
● Max. 32 karakters
02/03
03/03
Opmerking
58
Standaard
instelling
Functie
● Het is noodzakelijk om eerst de identificatiecode van de systeembeheerder in te geven
voordat de onderwerpen van deze bladzijde veranderd kunnen worden.
∗ Functies, m.u.v. 10, zijn beschikbaar indien de optionele accessoires zijn geïnstalleerd.
∗∗ Wanneer functie No. 12 is ingesteld, kunt u de stroom uit- en inschakelen door de aan/uit
schakelaar OFF (uit) en ON (aan) te zetten.
Functie
AANTEKENINGEN
59
Functie
Bijvoorbeeld
■ Wijzigen van de automatische contrast instelling
U kunt kiezen of de kopieerdichtheid voor tekst en fotografische originelen automatisch moet worden ingesteld.
1
2
3
Scroll naar
03/04
■ Verander papier formaat
De papierladen zijn ontworpen om A5, A4, A4R, B4·FLS en A3 formaat papier te kunnen herbergen.
1
2
3
Scroll naar
02/02
6
7
8
9
Papierlade
Papierformaat
■ Wekelijkse tijdklok
Key operator kan elke aan/uit tijd in een week beheren.
1
2
3
Scroll naar
02/02
6
7
Stoptijd
60
8
Ingevoerde tijd
Zie: 1700
Starttijd
4
5
of
5
Functie
4
6
ID Code
4 cijfers
10
11
12
a
b
Trek de papierlade uit de kopieermachine.
Stel de papiergeleiders a/b in.
Verander de papierformaat aanduiding.
Opmerking: De papiergeleider b dient bij voorkeur op zijn plaats met schroeven te worden vastgezet.
Raadpleeg een erkend onderhoudscentrum voor het vastzetten met gebruik van schroeven.
4
5
6
ID Code
(4 cijfers)
9
Scroll naar
05/08
10
11
Ingevoerde tijd
Zie: 0800
61
Functie
Bijvoorbeeld
■ Afdelings teller
Via de afdelingsteller kunnen de kopieën voor elke afdeling worden beheerd, gelimiteerd, en kunnen tellers en
codenummers worden ingesteld. (Maximum aantal afdelingen: 300)
Neem contact op met uw geautoriseerde service leverancier om de afdeling teller te activeren.
1
2
3
Scroll naar
02/02
6 Voor de totaal teller
Voor de identificatie code
or
Toont de som voor alle
actieve afdelingstellers.
or
Afdrukken van alle
actieve afdelingstellers
Om de totaalteller te resetten, druk op de
INVOER toets, druk op 0 en daarna op de
OK toets.
Selecteer pagina
ID Code
(8 -cijfers)
Selecteer afdeling
7
6 Invoer van een afdelingsnaam (max.
25 karakters) met behulp van het
toetsenbord, druk daarna op de OK
toets (voor het gebruik van het
toetsenbord: zie pag 27).
■ Netwerk instellingen
Wanneer de “23 DHCP Default” alleen op “No” staat, kan de Key Operator de Netwerk instellingen voor de netwerkfuncties beheren.
1
2
3
Scroll naar
02/02
5
6
Scroll naar 05/08
of
Scroll naar 06/08
62
Voer adres in.
Bijv.: 192.168.1.100
Wanneer u een adres met maar 1 of 2 cijfers invoert, moet u
ervoor “00” of “0” of erachter “ ” invoeren.rtwyweytry
4
5
6
Scroll naar
04/08
ID Code
(4-cijfers)
Voor de afdelingsteller
Voor het maximum aantal afdrukken
Selecteer pagina
Zet de teller
(8-cijfers )
terug op “0”.
Selecteer afdeling
Selecteer pagina
Maximum aantal
kopiën (8-cijfers).
Selecteer afdeling
4
5
ID Code
(4-cijfers)
7
8
Zet uit en aan met de aan/uit
schakelaar. Turn Off and On the
power switch
63
Functie
or
Functie
Tabel met te combineren functies
Overigen
Invoegen/
Overlay
Vergroten/verkleinen/
speciale funkties
Sorteren/
Finishen
Dubbelzijdig/
origineel \ kopie
Eerste keuze
Dubbelzijdig/
origineel \ kopie
Sorteren/
Finishen
Vergroten/verkleinen/
speciale funkties
Invoegen/
Overlay
Overigen
1\1
1\2
2\1
2\2
Boek \ 2
2 Page
N in 1
Boek
Meerdere formaten originelen invoer
SADF functie
Sorteren
Verschoven sorteren
Geroteerd sorteren
Nieten-sorteren
Verschoven groep
Geroteerd groeperen
Niet sorteren
Zoom
Auto Zoom
Kader
Boek
Marge
STEMPELEN
BEELDHERHALING
Centreren
Pos/Neg
Voorblad/achterblad
Invoegen
Overheadsheets pagina tussenvoegen
Presentatie
Omslag
Form overlay
Documenten aanpassen
Onderbreken
Proef kopie
Tandem kopie
Doorlopend kopiëren
Handmatige sky-shot
Digitale sky-shot
Latere keuze
1\1
1\2
2\1
2\2
Boek \ 2
2 Page
N in 1
Boek
Meerdere formaten originelen invoer
SADF functie
Sorteren
Verschoven sorteren
Geroteerd sorteren
Nieten-sorteren
Verschoven groep
Geroteerd groeperen
Niet sorteren
Zoom
Auto Zoom
Kader
Boek
Marge
STEMPELEN
BEELDHERHALING
Centreren
Pos/Neg
Voorblad/achterblad
Invoegen
Overheadsheets pagina tussenvoegen
Presentatie
Omslag
Form overlay
Documenten aanpassen
Onderbreken
Proef kopie
Tandem kopie
Doorlopend kopiëren
Handmatige sky-shot
Digitale sky-shot
: Functies die te combineren zijn.
: Mogelijke gecombineerde functies zonder kopie op ware grootte.
: Niet-beschikbare gecombineerde functies.
A : De volgende keuze wordt uitgevoerd.
R : Als dezelfde functie twee keer wordt geselecteerd, zal de tweede selectie worden genegeerd.
: Functiecombinaties die onmogelijk zijn.
64
Accessoires
Onderdelen
■ De DP-3010/2310 is een digitaal fotokopieersysteem voor beelden en afdrukken van hoge kwaliteit. De functies
van deze kopieermachine kunnen aanzienlijk worden uitgebreid door het toevoegen van de volgende opties en
middelen.
Wij hopen dat het scala aan mogelijkheden met deze kopieermachine de efficiency en productie in uw kantoor zal
verbeteren.
■ Accessoires
i-ADF
(DA-AR250)
ADF
(DA-AS200)
(zie pag. 22)
Beeldgeheugen
(DA-SM16B/64B/28B)
● 16/64/128 MB
● Verhogen van geheugencapaciteit voor
elektronische sortering.
Binnenbak
(DA-XN200)
HDD unit
(DA-HD30)
● Voor PS afdrukken (voor fonts)
Beveiligd afdrukken/postbus
Tandem copy/doorlopend kopiëren
Internet fax zonder mail server
1,000 station registraties
Print Job spooling
OneRIP
Account management
1-Bin Finisher
(DA-FS300)
Uitvoerlade
(DA-XT200)
Accessoires
Uitbreidingsbord
(DA-EM600)
● Uitbreiding F-ROM (8 MB)
Netwerk scanner kit
(DA-NS600)
Printerstuur-module
(DA-PC300)
● Printerbediening voor PCL6*
Multi Page talen stuurmodule
(DA-MC300)
● Printer controller voor PS*/PCL6
3e papierbak
(DA-DS303)
Fax communicatiekaart
(DA-FG300)
4e papierbak
(DA-DS304)
Internet Fax/e-mail Module
(DA-NF600)
■ verbruiksmaterialen
Naam onderdeel
Artikelnummer
Opmerkingen
Nietpatroon
FQ-SS32
Nietpatroon vullingen (3) voor DA-FS300
Toner
DQ-TU15E
Toner
Opmerking
∗ PCL6 is de Pagina beschrijvingstaal van de H.P. Company
PS is een Page Description Language (computertaal voor de beschrijving van papieren
documenten) van Adobe Cooporation.
● Raadpleeg uw erkende onderhoudscentrum voor details aangaande combinaties van opties.
65
Netwerk scanner (Accessoire)
Document scannen/Adres boek
■ Document scannen
Wanneer het Panasonic Document Management System
(PDMS) is geïnstalleerd en goed is geconfigureerd op de
PC, kunnen document(en) van de DP-2310/3010 naar de
PC worden gescand.
1
2
of
5
Origineel formaat
Als de originele afmetingen
niet worden getoond.
■ Toevoegen van het IP adres van uw PC of DD server
Als de PC of server niet wordt ingevoerd via de PDMS software, kunt u dit invoeren via
het touch panel display van de kopieermachine.
1
2
3
Scroll naar 02/02
6
7
Key-naam
(Max. 15 karakters)
Zie: PC naam
Documentopslag
Docu. ophalen
12
8
Wijs dit adres toe aan de
Favorieten.
of
13
Poortnummer
Voor PC
(Alleen DD server)
Voor opslaan
Voor ophalen
Voor DD server
14
(Alleen DD server)
Een snelkoppelingstoets aanmaken
Niet aanmaken
Aanmaken
66
3
4
5
Selecteer een bestemming (PC).*
∗ Er zal een bestemming worden
aangegeven.
Selecteer de functie indien nodig.
Resolutie
2-zijdig origineel
Belichting
Dun origineel
Instelling voor het origineel ∗ 150 dpi: alleen tekstmode.
7
Raadpleeg de PDMS
handleiding op de CDROM.
4
5
6
Servernaam
(Max. 15 karakters)
Bijv.: VERKOOP AFDELING
IP adres
Bijv.: 192 168 1 10**
9
(Alleen DD server)
10
(Alleen DD server)
11
(Alleen DD server)
Netwerk scanner
(Accessoire)
6
PC scherm
12
Accountnaam
(Max. 60 karakters)
Bijv.: Jack
Wachtwoord
(Max. 60 karakters)
Bijv.: Jack
Directorynaam
(Max. 60 karakters)
Ex.: \ddserver\sub01“\ddserver”
moet worden toegevoegd.
∗∗ Wanneer u een adres met maar 1 of 2 cijfers invoert,
moet u ervoor “00” of “0” of erachter “ ” invoeren.
rtwyweytry
Uitleg knoppen toetsenbord
Invoeren hoofdletters
Verplaatsen van de cursor (_) naar links of rechts.
Invoeren cijfers en symbolen
Wissen van het teken voor de cursor.
67
Netwerk scanner (Accessoire)
Document scannen/Adres boek
■ Wijzigen van uw PC of DD server IP adres
Indien u een naam in het adresboek wilt wijzigen of verwijderen, dient u onderstaande stappen uit te voeren.
1
2
3
Scroll naar 02/02
6
7
Nieuwe naam
(Max. 15 karakters)
Bijv.: VERKOOP
AFDELING 01
8
Nieuwe key-naam
(Max. 15 karakters)
Zie: PC naam
Documentopslag
Docu. ophalen
(Alleen DD server)
Wijs dit adres toe aan de
Favorieten.
of
13
12
14
Voor opslaan
Poortnummer
Directorynaam
(Max. 60 karakters)
Ex.: \ddserver\sub01“\ddserver”
moet worden toegevoegd.
(Alleen DD server)
Voor ophalen
■ Wissen van het adres
Als u een onderdeel van het adresboek moet wissen.
1
2
3
Scroll naar 02/02
68
4
5
6
Selecteer het onderdeel dat u wilt wissen.
10
9
Nieuw IP adres
Bijv.: 192.168.1.11*
(Alleen DD server)
11
(Alleen DD server)
12
Accountnaam
(Max. 60 karakters)
Bijv.: Jack
Voor PC
Wachtwoord
(Max. 60 karakters)
Bijv.: Jack
Voor DD server
15
(Alleen DD server)
∗ Wanneer u een adres met maar 1 of 2
cijfers invoert, moet u ervoor “00” of “0” of
erachter “ ” invoeren.rtwyweytry
Een snelkoppelingstoets
aanmaken
Niet aanmaken
4
Netwerk scanner
(Accessoire)
Aanmaken
5
Selecteerd de invoer die u wilt
verwijderen
69
Printer kan niet afdrukken
Het verhelpen van storingen
Cheque
Actie
De kopieermachine werkt niet.
Licht het display op?
Controleer of de stroomschakelaars (hoofdstroomschakelaar
op de achterzijde en de stroomschakelaar op de linkerzijde
van de machine) op AAN staan en of het netsnoer in het
stopcontact is aangebracht.
Knippert de energiebesparingstoets?
(zie pag. 48)
Druk op de energiebesparingstoets op het
bedieningspaneel.
Verschijnt een van de U## codes en
boodschappen in het scherm?
(U1, U4, U6, U7, U11....etc.)
Handel volgens de instructie in de betreffende
boodschap.
Verschijnt de “nietjes toevoegen” aanduiding
en boodschap op het scherm?
Nietjes toevoegen (zie pag. 12)
Verwijder alle vastgelopen nietjes.
(zie pag. 13)
Verschijnt de aanduiding en boodschap
papier toevoegen op het scherm? (k)
Papier toevoegen (zie pag. 10)
Verschijnt de aanduiding en boodschap
vastgelopen papier op het scherm? (I)
Verwijder het vastgelopen papier.
(zie pag. 14 – 17)
Verschijnt een van de E#-## aanduidingen en
boodschappen op het scherm?
Schakel de hoofdstroomschakelaar op de
achterzijde van de machine en de stroomschakelaar
op de linkerzijde van de machine UIT, daarna weer
op AAN. Als de foutmeldingscode niet verdwijnt,
neem dan contact op met uw service organisatie.
Het apparaat verwerkt de volgende opdracht niet
tijdens een afhandeling, de lopende opdracht
wordt niet geaccepteerd voor een lange periode
of de opdracht wordt niet voltooid.
Doe de stroomschakelaar uit/aan
U heeft lichte kopieën
70
Geeft de belichtingsaanduiding licht aan?
Druk op de “DONKER” toets
Verschijnt de aanduiding toner toevoegen als
boodschap op het scherm? (?)
Vervang de tonerfles
(zie pag. 12, 13)
Cheque
Actie
Gemarkeerder kopieën
Is de glasplaat of doorvoer vies?
Maak de glasplaat of invoer schoon.
Gebruikt u een OHP film of donker origineel
als origineel?
Bedek het origineel met een wit vel papier
alvorens te kopiëren of kies een lichtere
belichting.
■ Indien de maatregelen zoals bovenstaand het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de Service
provider.
Schoonmaken
■ Maak regelmatig, bijv. iedere week schoon. Glasplaat/afdekplaat
Poets het vuil weg met een doek en een neutraal
schoonmaak-middel.
Poets opnieuw met een droge doek.
Glasplaat
Printer kan niet
afdrukken
Doorvoer
71
Printer kan niet afdrukken
Vervangen van de batterij
De kopieermachine heeft een interne batterij
(productnummer: CR2032) voor het behouden
van de instelling van de datum in geval van een
stroomonderbreking.
1
2
De stoomschakelaar aan de
linkerzijde van de machine in
de “OFF” positie zetten.
Stel de datum en tijd in.
6
7
10
Scroll naar 05/08
Opmerking
72
● De levensduur van de batterij is ong. 1 jaar bij normaal gebruik.
3
4
5
De stoomschakelaar
aan de linkerzijde van
de machine in de “ON”
positie zetten.
8
6
9
10
ID Code
(afdelingscode)
11
12
Dag, Maand, Jaar,
Tijd
Tijd
Printer kan niet
afdrukken
Dag, Maand, Jaar, Tijd
WAARSCHUWING
geeft gevaren aan die kunnen leiden tot beperkt persoonlijk letsel of schade aan de machine.
● Dit product is voorzien van een Lithium batterij. Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij niet op de juiste manier
vervangen wordt. Vervang uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type. Gooi gebruikte
batterijen weg in overeenstemming met de geldende lokale regelgeving betreffende dit soort afval.
73
Overigen
Technische gegevens
■ DP-2310/3010 (Kopieermachine)
Model:
Desk top
Type glasplaat:
Vast
Geschikte originelen:
Vellen, Boeken (max. A3)
Kopieermethode:
Laser elektrofotografie
Fixeermethode:
Hitteroller fixering
Beeldmethode:
Droog type twee componenten imaging
Resolutie:
Max. 600 dpi
Bedieningspaneel:
Touch screen display
Maximaal kopieerformaat:
A3 - A5 via papierlade
Lege gebieden:
Max. 5 mm
Opwarmtijd:
Ongeveer 35 seconden (20°C)
Tijd eerste kopie:
Minder dan 4.5 sec. (A4
Snelheid meervoudige
kopieën:
DP-2310 : 23 kop. per minuut (A4 formaat)
DP-3010 : 30 kop. per minuut (A4 formaat)
Vergrotingspercentages:
Vaste instellingen: 115%, 122%, 141%, 173%, 200%
Variabel: van 101% tot 400% in stappen van 1%
, vande 1ste lade naar binnenbak 1)
alleen verkleinen/vergroten:
Vaste instellingen: 87%, 82%, 71%, 58%, 50%
Variabel: van 99% tot 25% in stappen van 1%
Papierinvoer:
Papierlade (550 vel × 2) + Handinvoer (50 vel)
Papier gewicht:
Papier lade/Lade: 60 - 90 g/m2 (Handinvoer: 55 - 133 g/m2)
Hoeveelheidskeuze:
Max. 999 vel (uitvoerlade capaciteit is 250 vel)
Elektrische aansluiting:
220-240 V AC, 50/60 Hz, 6.3 A
Energieverbruik:
Max. 1.5 kW, 18 Wh in Auto Off functie
Afmetingen:
599 (B) × 707 (D) × 697 (H) mm
Gewicht:
72 kg
Gebruiksomstandigheden:
Temperatuur: 10°C - 30°C relatieve vochtigheid: 30% - 80%
(Vochtigheid dient echter 70% of lager te zijn bij een temperatuur van 30°C, en
temperatuur dient 27°C of lager te zijn bij een vochtigheid van 80%.)
● Wijzigingen voorbehouden.
74
P074_2310_3010(nld).p65
74
8/19/03, 3:43 PM
■ ADF (DA-AS200), i-ADF (DA-AR250)
DA-AS200
DA-AR250
Capaciteit lade:
A4, A5: 50 vel (75 g/m2)
A3, B4·FLS: 30 vel (75 g/m2)
Papier formaat:
A5, A4, B4·FLS, A3
Papier gewicht:
50 - 110 g/m2
Elektrische aansluiting:
Wordt op de kopieermachine aangesloten
Afmetingen:
552 (B) × 520 (D) × 135 (H) mm (zonder lade)
Gewicht:
8.3 kg
9.3 kg
■ 1 vaks finisher (DA-FS300)
Papier formaat:
A5, A4, B4·FLS, A3
Papier gewicht:
60 - 90 g/m2
Capaciteit stapelen:
A4: 500 vel, B4·FLS: 250 vel, A3: 250 vel
Sorteren en nieten:
A4: 30 vel, B4: 20 vel, A3: 20 vel
Elektrische aansluiting:
Wordt op de kopieermachine aangesloten
Afmetingen:
182 (B) × 498 (D) × 257 (H) mm
Gewicht:
10 kg
■ 3de/4de papiertoevoer module (DA-DS303/DA-DS304)
DA-DS303
DA-DS304
Papier formaat:
A5, A4, B4·FLS, A3
Papier gewicht:
60 - 90 g/m2
Elektrische aansluiting:
Wordt op de kopieermachine aangesloten
Afmetingen:
550 (B) × 596 (D) × 147 (H) mm
550 (B) × 596 (D) × 173 (H) mm
Gewicht:
8.5 kg
9.0 kg
75
Overigen
● Wijzigingen voorbehouden.
Overigen
Index
1 \ 2 kopiëren ............................................................. 30
2 \ 1 kopiëren ............................................................. 30
2 \ 2 kopiëren ............................................................. 30
2 pag. kopie .................................................................. 32
A
Aandachtpunten voor de ADF/1005 (Accessoire) ....... 22
Accessoires (Onderdelen) ........................................... 65
ACTIVE LED indicatie (groen) ..................................... 19
Afdrukken DATA LED (groen) ....................................... 19
ALARM LED indicatie (rood) ........................................ 19
Apparaat/Gebruiker Foutcode indicatie
(E1-01, U13, etc.) .......................................... 12, 20, 70
Auto Zoom .................................................................... 38
B
Basis menu ............................................................. 22-29
Bedienings Overzicht (Printer kan niet afdrukken) ...... 11
Bedienings Overzicht (Standaard Bediening) .............. 10
Bedienings Overzicht (Voeg papier toe) ...................... 10
Bedieningspaneel ........................................................ 19
Beeldherhaling ............................................................. 40
Boek ............................................................................. 38
Boek \ 2 kopiëren ...................................................... 30
C
Centreren ..................................................................... 40
Clear toets .................................................................... 19
Controleer het papierformaat ....................................... 60
D
De kopieermachine werkt niet. .................................... 70
Documenten aanpassen .............................................. 46
Doorlopend kopiëren ................................................... 48
DP-2310/3010 Handleiding ............................................ 2
Dubbelzijdig/origineel \ kopie ............................... 30-35
Duplex meldingsfunctie ................................................ 30
E
Energiebesparing ......................................................... 48
Energiebesparings toets ........................................ 19, 48
Energy Star .................................................................. 18
F
Finisher ........................................................................ 65
Form overlay ................................................................ 46
Foutcodes voor de gebruiker ....................................... 12
Functie ......................................................................... 50
Functie (Algemene functies voor de systeembeheerder) ..... 55-56
Functie (Algemene functies) ........................................ 52
Functie (Bijvoorbeeld: Afdelings teller) ........................ 62
Functie (Bijvoorbeeld:
Controleer het papierformaat) ................................... 60
Functie (Bijvoorbeeld: Netwerk instellingen) ................ 62
Functie (Bijvoorbeeld:
Wijzigen van de automatische contrast instelling) .... 60
76
Functie
(Instellingen kopieermachine voor de systeembeheerder) .... 57
Functie (Instellingen kopieermachine) .................... 52-53
Functie
(Printer instellingen voor de systeembeheerder) ...... 58
Functie (Printer instellingen) ........................................ 54
Functie (Procedure) ..................................................... 50
Functie (SCANNER INSTELLINGEN ) ....................... 53
Functietoets ........................................................... 19, 50
Functions Indication ..................................................... 20
Funkties ....................................................................... 20
G
Gebruikte symbolen ....................................................... 4
Gemarkeerder kopieën ................................................ 71
Gereedmeldings boodschap ........................................ 28
Gereedmeldings toets ............................................ 20, 29
Geroteerd groeperen ................................................... 36
Geroteerd sorteren ...................................................... 36
H
Handmatige belichtingscontrole selectie toetsen
(lichter en donker) .......................................... 11, 20, 23
Handmatige sky-shot instelling .................................... 49
Handmatige Sky-shot instelling/
Digitale Sky-shot instelling ........................................ 48
Herstel toets ................................................................. 19
Het maken van kopieën ............................................... 36
I
Inhoudsopgave .............................................................. 5
Instellen opdracht toetsen ............................................ 20
Invoegen/Overlay .................................................... 44-47
J
Job samenstellen en SADF functie/
Verschillende formaten invoer Mode indicatie ..... 20, 34
Job wachtrij toets ................................................... 20, 28
K
Kader ........................................................................... 38
Kopiëren op hetzelfde formaat als het origineel .......... 22
Kopie afbeelding en papier afbeelding indicatie .......... 20
Kopie formaat toetsen ............................................ 19, 24
Kopie ratio indicatie ...................................................... 20
Kopieerformaat indicatie .............................................. 20
Kopieertoets ........................................................... 10, 19
Kopiëren met vooraf ingestelde ratio’s ......................... 24
L
Lichter/donker indicatie (7 stappen) ...................... 11, 20
M
Machine opbouw met papierlade selectie ................... 20
Marge ........................................................................... 40
Meerdere formaten originelen invoer ........................... 34
O
Omslag ......................................................................... 46
Onderbrekings toets .............................................. 19, 49
Opdracht wachtrij ......................................................... 28
Origineel formaat indicatie ........................................... 20
Origineelgrootte toets .................................................. 19
Originelen afbeelding ikoon ......................................... 20
Originelen menu selectie toets
(tekst; tekst/foto; foto) ..................................... 11, 20, 23
Overheadsheets pagina tussenvoegen ....................... 44
P
Pagina tussenvoegen .................................................. 44
Pamfletkopie ................................................................ 32
Papierniveau en formaat indicatie ............................... 20
Papierselectie toets ...................................................... 20
Plaats origineel ............................................................ 10
Pos/Neg ....................................................................... 40
Presentatie ................................................................... 44
Printer kan niet afdrukken
(Het verhelpen van storingen) ................................... 70
Printer kan niet afdrukken
(Vervangen van de batterij) ....................................... 72
Proefdruktoets ....................................................... 20, 25
Proefkopiëren ............................................................... 24
R
Reserveer een job toets ......................................... 20, 49
Roteren indicatie .......................................................... 20
S
SADF Mode ................................................................. 34
Samenvatting van deze handleiding .............................. 3
Schoonmaken .............................................................. 71
Selecteer het origineel ................................................. 23
Sky-shot instelling ........................................................ 48
Sorteren ....................................................................... 36
Sorteren en nieten ....................................................... 36
Sorteren/Finishen .................................................. 36, 37
Start toets .................................................................... 19
Stel de handmatige belichting bij. .......................... 11, 23
Stempelen (datum stempel) ......................................... 42
Stempelen (onderwerp nummer) ................................. 42
Stempelen (pagina nummering) .................................. 42
Stop toets ..................................................................... 19
T
Tabel met te combineren functies ................................ 64
Tandem/Op afstand instellingen (verwijderen) ............ 26
Tandem/Op afstand instellingen (wijzigen) .................. 26
Tandem/Op afstand in te stellen (registratie) ............... 26
Tandem/Op afstand kopiëren ....................................... 24
Tandem/op afstand toets ....................................... 20, 25
Tandem/op afstand toets indicatie ......................... 20, 25
Technische gegevens ............................................. 74,75
Toets uitvoervak ..................................................... 11, 20
Toets voor aantal kopieën ............................................ 19
Touch screen display ................................................... 20
U
U heeft lichte kopieën .................................................. 70
Uitvoerlade aanduiding .......................................... 11, 20
Uitvoerpositie van de kopieën ...................................... 11
User Erro Code (U11/U12) .......................................... 12
V
Van N in 1 kopiëren ...................................................... 32
Vastgelopen papier verwijderen ................................... 16
Vastgelopen papier verwijderen (ADF) ........................ 16
Vastgelopen papier verwijderen
(2e en 3e/4e papierbak) ............................................ 14
Vastgelopen papier verwijderen
(Eenheid voor dubbelzijdig kopiëren) ........................ 14
Vastgelopen papier verwijderen (Finisher) .................. 16
Vastgelopen papier verwijderen (i-ADF) ...................... 16
Vastgelopen papier verwijderen
(Papier invoer gebied/1ste papierbak) ....................... 14
Vastgelopen papier verwijderen
(Papier transport gebied) ........................................... 14
Vergroten/verkleinen/speciale funkties ................... 38-43
Verschoven groep ........................................................ 36
Verschoven sorteren .................................................... 36
Vervang de tonerfles/Vervangen van de tonerafvalbak 12
Vervangen nietpatroon ................................................. 12
Voeg papier toe (Handinvoer) ...................................... 10
Voeg papier toe (Papierlade) ....................................... 10
Voorblad/achterblad ..................................................... 44
Voorzorgsmaatregelen (Behandeling, Toner en papier,
Ventilatie, Installatie) ...................................................... 8
Voorzorgsmaatregelen (Voor uw veiligheid) .................. 7
W
Waarschuwings indicaties ............................... 10-13, 20
Werk Geheugen ........................................................... 46
Z
Zoom ............................................................................ 38
77
Overigen
N
Netwerk scanner (Accessoire) ................................ 66-69
Netwerk scanner (Accessoire)
(Wijzigen van uw PC of DD server IP adres) ............ 68
Netwerk scanner (Accessoire)(Document scannen) ... 66
Netwerk scanner (Accessoire)
(Toevoegen van uw PC of DD server IP adres) ......... 66
Netwerk scanner (Accessoire)
(Wissen van het adres ) ............................................. 68
Niet sorteren ................................................................ 36
Nietjes bijvullen ............................................................ 12
Nuttige bedrijfs functies ................................................. 2
Overigen
BELANGRIJKE INFORMATIE
Als u informatie, onderdelen of service nodig heeft, refereer dan aan het model- en serienummer van
uw machine. Het model- en serienummerplaatje (Basis naamplaat) is op de achterkant van de
machine geplaatst. Gemakshalve is hieronder ruimte opengelaten om belangrijke gegeven die u nodig
zou kunnen hebben te kunnen opschrijven.
Modelnr.
Serienummer
Aankoopdatum
Dealer
Adres
Telefoonnummer
(
)
Onderdelen telefoonnummer
(
)
Service telefoonnummer
(
)
ID fabrikant
Model en serie nummer
Naam en adres van de fabrikant
Copyright © 2003 Panasonic Communications Co., Ltd.
Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd kopieren en distibueren is strafbaar.
Gedrukt in japan De inhoud van deze gebruikershandleiding kunnen worden gewijzijgd wanneer nodig.
PEERLESSPAGETM is een handelsmerk van de PEERLESS Systems Corportation, en
PEERLESSPrint® en Memory Reduction Technology® zijn geregistreerde handelsmerken van
PEERLESS Systems Corporation. Universal Font Scaling Technology (UFST) en alle lettertypes zijn
op licentie van Agfa Monotype.
78
Service wordt verleend door:
For Customer Support:
Panasonic Communications Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
http://www.panasonic.co.jp/global/
S0803-1083
DZSD001965-1
August 2003
Printed in Philippines
Nederlands
P080_2310_3010(nld).p65
80
8/19/03, 3:45 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement