Panasonic DMPBD79 Operating instructions

Panasonic DMPBD79 Operating instructions
Instrucţiuni de operare
Blu-ray DiscTM Player
Model Nr.
DMP-BD793
DMP-BD79
Actualizare firmware
Panasonic îmbunătăţeşte constant versiunea de firmware a aparatului
pentru a oferi clienţilor cea mai recentă tehnologie.
Panasonic recomandă actualizarea versiunii dumneavoastră de firmware
imediat după ce sunteţi notificat.
Pentru detalii, consultaţi „Actualizări firmware” (> 13) sau
http://panasonic.jp/support/global/cs/ (Acest site este doar în limba engleză.)
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs.
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de a folosi aparatul şi să păstraţi acest manual pentru
consultări ulterioare.
EG
VQT4V15-1
M-DMPBD79-RO
Măsuri de precauţie
ATENŢIE
Aparat
AVERTISMENT
• Acest aparat utilizează un laser. Utilizarea elementelor
de control sau a reglajelor sau efectuarea de proceduri
altele decât cele specificate aici pot avea ca rezultat o
expunere periculoasă la radiaţii.
• Nu amplasaţi surse de flăcări deschise, precum
lumânări aprinse, pe aparat.
• Acest aparat poate recepţiona interferenţe radio
cauzate de telefoanele mobile în timpul utilizării.
Dacă apar asemenea interferenţe, măriţi distanţa dintre
aparat şi telefonul mobil.
Aparat
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau
de avariere a produsului,
• Nu expuneţi aparatul la ploaie, umezeală, picături sau
stropiri.
• Niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele, nu
trebuie să fie aşezat pe aparat.
• Folosiţi numai accesoriile recomandate.
• Nu scoateţi capacele.
• Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat. Pentru
service, adresaţi-vă personalului calificat.
• Nu lăsaţi obiecte de metal să cadă în interiorul
aparatului.
Amplasare
Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă plană.
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau
de avariere a produsului
• Nu instalaţi sau amplasaţi acest aparat într-o bibliotecă,
pe rafturi sau în alte spaţii închise. Asiguraţi-vă că
aparatul este bine aerisit.
• Nu obstrucţionaţi deschiderile de aerisire ale aparatului
cu ziare, feţe de masă, perdele şi obiecte similare.
• Nu amplasaţi aparatul pe amplificatoare / receivere sau
alte echipamente care se pot încălzi puternic. Căldura
poate duce la defectarea aparatului.
• Nu expuneţi acest aparat la lumina directă a soarelui,
temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau vibraţii excesive.
• Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat.
Cablu de alimentare de curent alternativ
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau
de avariere a produsului,
• Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare corespunde
tensiunii specificate pe acest aparat.
• Introduceţi fişa de alimentare complet în priza de
alimentare.
• Nu trageţi, nu îndoiţi şi nu aşezaţi obiecte grele pe
cablu.
• Nu manipulaţi fişa cu mâinile ude.
• Când deconectaţi cablul de alimentare, ţineţi de fişa
cablului.
• Nu utilizaţi o fişă deteriorată sau o priză slăbită.
Baterii
Manipularea incorectă a bateriilor poate cauza scurgerea
electrolitului, existând pericolul producerii unui incendiu.
• Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a
bateriei. Se va înlocui numai cu un tip recomandat de
producător.
• Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru a afla
care este metoda de eliminare corespunzătoare a bateriilor.
• Nu amestecaţi bateriile noi cu cele vechi, sau tipuri
diferite între ele.
• Nu încălziţi şi nu expuneţi la flacără.
• Nu lăsaţi bateria (bateriile) în automobil expus(e) la
razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile
şi geamurile închise.
• Nu demontaţi sau scurtcircuitaţi bateriile.
• Nu reîncărcaţi bateriile alcaline sau cu mangan.
• Nu folosiţi baterii care au stratul de protecţie uzat.
Fişa de alimentare este dispozitivul de deconectare.
Instalaţi acest aparat astfel încât fişa de alimentare să
poată fi deconectată imediat de la priză.
Scoateţi bateriile dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda
pentru o lungă perioadă de timp. Depozitaţi-le într-un loc
răcoros şi întunecos.
Restricţie privind utilizarea
conţinutului copiat neautorizat
Acest aparat utilizează următoarea tehnologie pentru
protecţia drepturilor de autor. Notificare Cinavia
Acest produs utilizează tehnologia Cinavia pentru a limita
utilizarea copiilor neautorizate ale unor filme şi clipuri
video, precum şi a unor coloane sonore, produse în scop
comercial. Când se detectează utilizarea interzisă a unei
copii neautorizate, va fi afişat un mesaj, iar operaţiunea
de redare sau copiere va fi întreruptă.
Mai multe informaţii despre tehnologia Cinavia sunt oferite la
Centrul Cinavia online de informare a consumatorilor la
http://www.cinavia.com. Pentru a solicita informaţii
suplimentare despre Cinavia prin e-mail, trimiteţi-ne o carte
poştală cu adresa de e-mai la: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SUA.
-2-
Notă pentru simbolul de acumulator
(ultimele două exemple de simboluri):
Pentru depunerea la deşeuri
sau transferul acestui aparat
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerinţele
stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.
Acest aparat poate păstra informaţiile privind setările de
utilizator. Dacă eliminaţi acest aparat fie prin depunere la
deşeuri, fie prin transferul proprietăţii, urmaţi procedurile
pentru a readuce toate setările la valorile implicite, în
vederea ştergerii setărilor de utilizator.
(> 32, „Pentru revenirea la setările din fabrică.”)
• Istoricul de operare poate fi înregistrat în memoria
aparatului.
Informaţii pentru utilizatori referitoare la
colectarea şi depunerea la deşeuri a
echipamentelor vechi şi a bateriilor uzate
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau
documentele însoţitoare indică faptul că produsele
electrice şi electronice, precum şi bateriile folosite nu
trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere
obişnuite.
Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi reciclarea
produselor vechi şi a bateriilor uzate, vă rugăm să le
depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare, în
conformitate cu legislaţia dumneavoastră naţională şi cu
Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.
Prin depunerea corespunzătoare la deşeuri a acestor
produse şi acumulatoare, veţi ajuta la salvarea resurselor
valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative
asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care, în caz
contrar, pot apărea din cauza procesării
necorespunzătoare a deşeurilor.
Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi
reciclarea produselor şi acumulatoarelor vechi, vă rugăm
contactaţi autorităţile locale, serviciul dumneavoastră de
eliminare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi
achiziţionat produsele respective.
Este posibil ca depunerea incorectă la deşeuri să fie
pedepsită în conformitate cu legile naţionale.
Pentru utilizatorii comerciali din cadrul
Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi
electronice, vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau
furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare.
[Informaţii referitoare la depunerea la
deşeuri pentru alte ţări situate în afara
Uniunii Europene]
Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea
Europeană. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse, vă
rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru a afla care
este metoda de eliminare corespunzătoare.
-3-
Cuprins
Măsuri de precauţie ................................. 2
Pregătirea
Redare
Accesorii .................................................. 5
Introducerea sau scoaterea
unui suport media.................................. 14
Întreţinerea aparatului
şi a suporturilor media ............................. 5
Meniu HOME......................................... 15
Suport de redare...................................... 6
Mod multi-utilizator ................................ 16
Ghid de referinţă comenzi........................ 8
Redare .................................................. 17
Utilizarea serviciului de reţea ................ 19
Funcţie Home Network
(Reţea la domiciliu)................................ 20
Conexiuni şi setări
„HDMI CEC” .......................................... 22
Conectarea la un televizor ....................... 9
Conectarea la un amplificator/receiver .... 9
Setări
Conectarea la reţea ............................... 10
Setări ..................................................... 11
Meniu de opţiuni .................................... 23
Reprogramarea telecomenzii................. 13
Meniu Setup (Configurare) .................... 25
Referinţă
Indicatori LED........................................ 30
Mesaje................................................... 31
Ghid de rezolvare a problemelor ........... 32
Specificaţii ............................................. 35
-4-
Pregătirea
Întreţinerea aparatului
şi a suporturilor media
Accesorii
Verificaţi accesoriile furnizate înainte de a
utiliza aparatul.
1 Telecomandă
(N2QAYB000869)
2 Baterii pentru telecomandă
1 Cablu de curent alternativ
1 CD-ROM
ƒ Curăţaţi acest aparat cu o lavetă
moale şi uscată
• Nu folosiţi niciodată alcool, diluant sau
benzină pentru a curăţa acest aparat.
• Înainte de a folosi o lavetă tratată chimic,
citiţi cu atenţie instrucţiunile care însoţesc
materialul respectiv.
• Numerele de produse furnizate în aceste
ƒ Obiectivul acestui aparat
instrucţiuni de operare sunt valabile
începând din ianuarie 2013. Acestea se pot
modifica.
• Nu utilizaţi un cablu de curent alternativ
provenit de la alte echipamente.
Soluţie de curăţat lentile: RP-CL720AE
• Este posibil ca această soluţie de curăţat
lentile să nu fie disponibilă pentru vânzare
în toate ţările, de exemplu dacă nu este
disponibilă în Germania, vă rugăm
consultaţi Panasonic.
• Acest agent de curăţare a obiectivului este
vândut în mod specific pentru DIGA, dar
poate fi utilizat şi cu acest aparat.
ƒ Utilizarea telecomenzii
Introduceţi bateriile cu polii (+ şi –) astfel încât
să se potrivească cu cei aflaţi în interiorul
telecomenzii.
ƒ Curăţarea discurilor
DA
NU
Ştergeţi cu o lavetă umedă şi apoi uscaţi.
(Baterii alcaline sau cu mangan).
ƒ Măsuri de precauţie la
manipularea discurilor
Orientaţi telecomanda spre senzorul de
semnal telecomandă de pe aparat. (> 8)
• Ţineţi discurile de margini, pentru a evita
zgârieturi accidentale sau amprente pe disc.
• Nu lipiţi pe discuri etichete sau autocolante.
• Nu folosiţi sprayuri de curăţare a discurilor,
benzină, diluant, lichide de prevenire a
electricităţii statice sau orice alt solvent.
• Nu folosiţi următoarele discuri:
− Discuri cu adeziv expus în urma
îndepărtării autocolantelor sau a
etichetelor (discuri închiriate etc).
− Discuri grav îndoite sau crăpate.
− Discuri de formă neregulată, cum sunt
cele în formă de inimă.
-5-
Pregătirea
Suport de redare
Dispozitiv
Marcaje pe
suporturile de
redare
Tipuri dispozitiv
BD-Video
BD-RE
BD-R
DVD-Video
Format conţinut
Video
Video, JPEG
Video, MKV, Xvid
Video
DVD-R
Video, AVCHD, MKV, Xvid,
JPEG, AAC, FLAC, MP3, WAV,
WMA
DVD-R DL
DVD-RW
Video, AVCHD
—
+R/+RW/+R DL
CD cu muzică
—
—
CD-R
CD-RW
Dispozitive USB
(până la 2 TB)
Muzică [CD-DA]
MKV, Xvid, JPEG, AAC, FLAC,
MP3, Music [CD-DA], WAV,
WMA
MKV, MP4, MPEG2, Xvid,
JPEG, AAC, FLAC, MP3, WAV,
WMA
• Consultaţi paginile 7 şi 35 pentru mai multe informaţii privind tipurile de conţinut care pot fi redate.
-6-
Pregătirea
ƒ Discuri care nu pot fi redate de
ƒ CD cu muzică
acest aparat
Operarea şi calitatea sonică a CD-urilor care nu
se conformează specificaţiilor CD-DA (CD-uri cu
control la copiere etc.) nu poate fi garantată.
Orice alt disc care nu este suportat în mod
specific, sau care nu a fost descris
anterior.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
• Photo CD
• DVD-Audio
• Video CD şi Super Video CD
• HD DVD
ƒ Dispozitiv USB
• Acest aparat nu garantează conexiunea cu
•
•
•
ƒ Informaţii privind
managementul de regiune
•
BD-Video
Acest aparat poate reda discuri BD-Video care
poartă codul de regiune „B”.
Exemplu:
toate dispozitivele USB.
Acest aparat nu suportă încărcarea
dispozitivelor USB.
Sunt acceptate sistemele de fişiere FAT12,
FAT16, FAT32 şi NTFS.
Acest aparat suportă standardul USB 2.0
High Speed (USB 2.0 de mare viteză).
Acest aparat poate suporta un HDD formatat
în FAT32 şi NTFS.
Unele tipuri de HDD pot necesita utilizarea
unei surse de alimentare externe.
ƒ BD-RE, BD-R
Este posibil ca semnalul audio, etc. al
discurilor înregistrate în mod DR utilizând
recordere de discuri Blu-ray Panasonic să nu
fie redat corect.
DVD-Video
Acest aparat poate reda discuri DVD-Video ce
poartă numărul de regiune „2” sau „ALL”
(Toate).
Exemplu:
• Este posibil ca în anumite cazuri suporturile media
specificate mai sus să nu poată fi redate din cauza
tipului de suport media, condiţiei de înregistrare,
metodei de înregistrare sau modului în care au
fost create fişierele.
• Producătorul discului poate controla modul în care
discul este redat, deci este posibil să nu puteţi
controla întotdeauna redarea în modul descris în
aceste instrucţiuni de operare. Vă rugăm să citiţi
cu atenţie instrucţiunile discului.
ƒ Finalizare
Discurile DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL şi
CD-R/RW înregistrate cu un recorder, etc.
trebuie finalizate pe recorderul respectiv pentru
a putea fi redate pe acest aparat. Vă rugăm să
consultaţi instrucţiunile recorderului.
ƒ BD-Video
• Acest aparat suportă semnal audio cu o rată
ridicată de biţi (Dolby® Digital Plus, Dolby®
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio şi
DTS-HD Master Audio) adoptat în BD-Video.
• Dacă setaţi „Dolby D/Dolby D +/Dolby
TrueHD” la „PCM”, numărul maxim posibil
pentru sunetul Dolby® este de PCM pe
2 canale. (> 26)
-7-
Pregătirea
Ghid de referinţă comenzi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
Sertar de disc (> 14)
Porturi USB (> 14)
LED INFO (> 30, „Indicatori LED”)
Afişează diferitele stări ale aparatului.
LED de alimentare
Luminează intermitent când aparatul
este pornit.
Aşteptaţi ca LED-ul să devină verde
înainte de a folosi aparatul.
Senzor de semnal telecomandă
Distanţă: Aproximativ 7 m
Unghi: Aproximativ 20° în sus şi în
jos, 30° la stânga şi dreapta
6
7
8
9
Pornire şi oprire aparat.
Butoane de operare a televizorului
Puteţi opera televizorul Panasonic folosind
telecomanda aparatului. Este posibil ca unele
butoane să nu funcţioneze, în funcţie de televizor.
: Pornire şi oprire televizor
: Modificare intrare
: Reglare volum
Selectarea numerelor de titluri etc./Introducerea
numerelor
Anulare
Selectare audio (> 17)
Butoane de comandă redare de bază (> 17)
Afişare mesaje de stare (> 18)
Afişare meniu principal (> 18)
Afişare meniu Opţiuni (Opţiuni) (23)
Butoane colorate (roşu, verde, galben, albastru)
Utilizate cu mai multe scopuri, în funcţie de afişaj
Transmitere semnal telecomandă
Deschideţi sau închideţi sertarul de disc (> 14)
Activare/dezactivare imagine video secundară
(Imagine în imagine) (> 23)
Activare/dezactivare imagine audio secundară
Afişează ecranul de bază al Network Service
(Serviciu reţea) (> 19)
Ieşire din ecranul de meniu
Afişare meniu Pop-up (> 18)
Afişarea meniului HOME (> 15)
: Mutare evidenţiere pentru
selecţie
: Confirmare selecţie
: Cadru cu cadru (> 17)
Revenire la ecranul precedent
Deschideţi sau închideţi sertarul de disc (> 14)
Stop (> 17)
Începere redare (> 17)
Întrerupător standby/pornire
(> 11)
Apăsaţi pentru a comuta aparatul din modul pornit
în modul standby şi invers. În modul standby,
aparatul continuă să consume o cantitate redusă
de energie.
Terminale panou spate (> 9-10)
-8-
Conexiuni şi setări
Conectarea la un televizor
Conectaţi cablul de alimentare de curent alternativ după realizarea tuturor conexiunilor.
• Înainte de a efectua orice conexiuni, vă recomandăm să deconectaţi temporar toate aparatele de
la priza de alimentare de curent alternativ.
• Utilizaţi cablu HDMI High Speed (de mare viteză). Nu pot fi utilizate cabluri HDMI incompatibile.
Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic. La transmiterea unui semnal 1080p, vă
rugăm să utilizaţi cabluri HDMI cu o lungime de maximum 5,0 metri.
Cablu HDMI
La priza de alimentare
de la domiciliu
Cablu de alimentare de curent alternativ (furnizat)
• Acest aparat consumă o cantitate mică de curent alternativ (> 35) chiar şi atunci când este oprit.
Pentru a economisi energie electrică, aparatul poate fi deconectat de la priză în cazul în care nu
îl veţi utiliza pentru o perioadă lungă de timp.
Conectarea la un amplificator/receiver
Cablu HDMI
Cablu HDMI
Amplificator/receiver
• Setaţi „Digital Audio Output” (Ieşire audio digitală) (> 26).
• La utilizarea unui TV sau amplificator/receiver care nu prezintă „(ARC)” (incompatibil ARC) pe
terminalul HDMI, amplificatorul/receiver-ul şi televizorul trebuie de asemenea conectate utilizând
un cablu optic digital pentru a asculta sunetul televizorului prin amplificator/receiver.
-9-
Conexiuni şi setări
Conectarea la reţea
Următoarele servicii pot fi utilizate când acest aparat este conectat la o reţea de bandă largă.
• Firmware-ul poate fi actualizat (> 13)
• Puteţi beneficia de funcţia BD-Live (> 18)
• Vă puteţi bucura de Network Service (Servicii de reţea) (> 19)
• Puteţi accesa alte dispozitive (Reţea la domiciliu) (> 20)
Pentru detalii privind metoda de conectare, consultaţi instrucţiunile furnizate cu echipamentul
conectat.
Wireless LAN connection (Conexiune LAN wireless)
Pentru funcţia wireless, conectaţi adaptorul LAN wireless DY-WL5 (opţional). Numai DY-WL5
poate fi utilizat. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de operare pentru DY-WL5 în momentul utilizării.
Router wireless etc.
Internet
• Pentru informaţii de compatibilitate actualizate pentru router-ul dumneavoastră wireless consultaţi
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Acest site este doar în limba engleză.)
• Aparatul nu este compatibil cu servicii LAN wireless publice furnizate în aeroporturi, staţii,
cafenele etc.
LAN cable connection (Conexiune cablu LAN)
Router de bandă largă etc.
Internet
Cablu LAN
• Utilizaţi cabluri LAN de categoria 5 sau superioară (STP) la conectarea la dispozitive periferice.
• Introducerea unui alt tip de cablu decât cablul LAN în portul LAN poate duce la defectarea
aparatului.
- 10 -
Conexiuni şi setări
Setări
Setări simple
La prima conectare a noului dumneavoastră
player şi după apăsarea
, se va afişa un
ecran pentru setările de bază.
Easy Network Setting
(Setări simple de reţea)
După finalizarea „Easy Settings” (Setări simple),
puteţi efectua „Easy Network Setting”
(Setări simple de reţea).
Selectaţi „Wired” (Prin cablu) sau „Wireless” şi
apăsaţi [OK].
Pregătire
Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea video
corespunzătoare.
1
Apăsaţi
.
Apare ecranul Setup (Configurare).
2
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a continua cu setările.
Easy Network Setting (Setări simple de reţea)
Select a connection mode. (Selectaţi un mod de conectare)
Wired (Prin cablu)
Wireless
OK
• Puteţi efectua această configurare în orice moment
RETURN (Revenire)
selectând „Easy Settings” (Setări simple) în
meniul Setup (Configurare). (> 28)
ƒ Conexiune „Wired” (Prin cablu)
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a
efectua setările de conectare.
ƒ Conexiune „Wireless”
Înainte de a începe configurarea conexiunii wireless
• Obţineţi denumirea reţelei dumneavoastră (SSID*1).
• În cazul în care conexiunea dumneavoastră
wireless este criptată, vă rugăm să vă asiguraţi
că dispuneţi de cheia de criptare.
• Dacă se afişează mesajul “Wireless LAN Adaptor
is not connected.” (Adaptorul LAN wireless nu este
conectat), verificaţi dacă adaptorul LAN wireless
este introdus complet. Alternativ, îl puteţi
deconecta şi reconecta. Dacă nu apare nicio
modificare pe ecran, consultaţi distribuitorul.
Selectaţi „Search for wireless network”
(Căutare reţea wireless) sau „WPS (PUSH button)”
(WPS - Apăsare buton) şi apoi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a continua setările.
Wireless Settings (Setări wireless)
Select a connection method to wireless access point.
(Selectaţi o metodă de conectare la un punct de acces wireless).
Please refer to the operating instructions of your wireless access point about
connection methods. (Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de operare ale
punctului dumneavoastră de acces wireless privind metodele de conectare).
Search for wireless network (Căutare reţea wireless)
WPS (PUSH button - Apăsare buton)
- 11 -
Conexiuni şi setări
WPS (PUSH button - Buton):
Dacă router-ul dumneavoastră
wireless suportă WPS (PUSH
button - Buton), puteţi efectua
uşor setările apăsând butonul
WPS de pe acesta.
• Consultaţi instrucţiunile de operare ale hub-ului
de exemplu,
sau routerului.
• Puteţi efectua această configurare în orice
moment selectând „Easy Network Setting”
(Setări simple de reţea) în meniul Setup
(Configurare). (> 27)
• Puteţi anula aceste setări individual utilizând
WPS (Wi-Fi Protected SetupTM - Configurare
protejată Wi-Fi) reprezintă un standard care
facilitează setări legate de conectarea şi
securitatea dispozitivelor LAN wireless.
Apăsaţi butonul WPS sau butonul
corespunzător al routerului wireless până
când indicatorul luminos începe să lumineze
intermitent.
• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de
operare ale routerului wireless.
Apăsaţi [OK].
„Network Settings” (Setări de reţea). (> 27)
• Nu utilizaţi acest dispozitiv pentru a vă conecta la
o reţea wireless pentru care nu aveţi drepturi de
utilizare.
• În timpul căutării automate într-un mediu de reţea
wireless, reţelele wireless (SSID) pentru care nu
aveţi drepturi de utilizare pot fi, de asemenea,
afişate; însă utilizarea acestor reţele poate fi
considerată ca fiind acces ilegal.
• După efectuarea setărilor de reţea pe acest
aparat, setările (nivel de criptare etc.) ale
routerului wireless se pot modifica.
• Când aveţi probleme de conectare la Internet de
Search for wireless network
(Căutare reţea wireless):
pe calculatorul dumneavoastră, efectuaţi setările
de reţea pe calculator în concordanţă cu setările
routerului wireless.
• Când selectaţi „Search for wireless network”
(Căutare reţea wireless), vor fi afişate reţelele
wireless disponibile. Selectaţi denumirea reţelei
dumneavoastră şi apăsaţi [OK].
− Dacă denumirea reţelei dumneavoastră nu
este afişată, căutaţi din nou apăsând
butonul roşu de pe telecomandă.
− SSID invizibile nu vor fi afişate atunci când
selectaţi “Search for wireless network”
(Căutare reţea wireless). Introduceţi manual
utilizând “Manual setting” (Setare manuală).
Apăsaţi [HOME].
> apăsaţi [OK] pentru a selecta „Setup”
(Configurare)
> selectaţi „Player Settings” (Setări player)
> selectaţi „Network” (Reţea) şi apăsaţi [OK].
> selectaţi „Network Settings” (Setări reţea)
şi apăsaţi [OK].
> selectaţi „Wireless Settings”
(Setări wireless) şi apăsaţi [OK]
> selectaţi „Connection Settings”
(Setări conectare) şi apăsaţi [OK]
> selectaţi „Manual Settings”
(Setări manuale) şi apăsaţi [OK]
Dacă reţeaua dumneavoastră wireless este
codată, va fi afişat ecranul de introducere
Encryption Key (Cheie de criptare).
Introduceţi cheia de criptare a reţelei
dumneavoastră.
• Vă rugăm să ţineţi cont că, în cazul conectării la o
reţea fără criptare, comunicarea poate fi
vizualizată ilegal de către o terţă parte sau pot
avea loc scurgeri de informaţii personale sau
secrete.
*1
SSID:
Un SSID (Service Set IDentification - Identificare
set serviciu) este o denumire utilizată de o reţea
LAN wireless pentru identificarea unei anumite
reţele. Transmisia este posibilă dacă SSID este
aceeaşi pentru ambele dispozitive.
*2
Un router wireless compatibil cu Wi-Fi Protected
SetupTM poate prezenta acest simbol.
- 12 -
Conexiuni şi setări
Reprogramarea telecomenzii
Actualizare firmware
Ocazional, Panasonic poate lansa versiuni
actualizate de firmware pentru acest aparat care
va adăuga funcţii sau va îmbunătăţi modul în
care o funcţie operează. Aceste actualizări sunt
disponibile gratuit.
Acest aparat poate verifica automat firmware-ul
atunci când este conectat la Internet printr-o
conexiune de bandă largă.
Când este disponibilă o nouă versiune de
firmware, va fi afişat următorul mesaj.
Dacă deţineţi mai multe playere/recordere
Panasonic, iar telecomanda operează ambele
produse în acelaşi timp, va trebui să schimbaţi
codul telecomenzii pentru a preveni acest lucru.
(> 29, „Telecomanda”)
New firmware is available. (Firmware nou disponibil)
Please update firmware In Setup. (Vă rugăm să actualizaţi
versiunea de firmware în Setup (Configurare)).
Pentru actualizarea firmware-ului
Apăsaţi [HOME].
> apăsaţi [OK] pentru a selecta „Setup”
(Configurare)
> selectaţi „Player Settings” (Setări player)
> selectaţi „System” (Sistem) şi apăsaţi [OK]
> selectaţi „Firmware Update” (Actualizare
firmware) şi apăsaţi [OK]
> selectaţi „Update Now” (Actualizare acum)
şi apăsaţi [OK]
NU DECONECTAŢI aparatul de la priza de
alimentare şi nu efectuaţi nicio operaţie în timp
ce actualizarea se desfăşoară.
După instalarea firmware-ului, LED-ul INFO şi
LED-ul de alimentare luminează intermitent de
3 ori (> 8, „Ghid de referinţă comenzi”), şi „FIN”
va fi afişat pe ecran. Aparatul va reporni şi se va
afişa următorul ecran.
The firmware has been updated
(Firmware-ul a fost actualizat).
Current Version: x.xx
(Versiunea curentă: x.xx)
• Dacă descărcarea pe aparat eşuează sau
aparatul nu este conectat la Internet, atunci
puteţi descărca ultimul firmware de pe
următorul website şi îl puteţi scrie pe un CD-R
pentru a actualiza firmware-ul.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Acest site este doar în limba engleză.)
Pentru a afişa versiunea de firmware pe acest
aparat. (> 29, „Informaţii privind versiunea de
firmware”)
• Descărcarea va necesita câteva minute.
Este posibil ca descărcarea să dureze mai mult
sau să nu fie efectuată corespunzător, acest
lucru depinzând şi de mediul de conectare.
• Dacă nu doriţi ca aparatul să verifice ultima
versiune de software, setaţi „Automatic Update
Check” (Verificare automată actualizare) la „Off”
(Dezactivare). (> 29)
- 13 -
Redare
Introducerea sau
scoaterea unui suport
media
Note
• La introducerea unui suport media, asiguraţivă că acesta este orientat cu partea corectă
în sus.
• În cazul în care conectaţi un produs
Panasonic cu un cablu de conectare USB,
ecranul de configurare poate fi afişat pe
echipamentul conectat. Pentru detalii,
consultaţi instrucţiunile echipamentului
conectat.
• Când conectaţi un USB HDD, folosiţi portul
USB corespunzător (USB2).
ATENŢIE
Nu amplasaţi obiecte în faţa aparatului.
Sertarul pentru discuri poate interacţiona cu
obiecte atunci când este deschis, ceea ce
poate provoca defecţiuni.
- 14 -
Redare
Meniu HOME
Videos/Photos/Music
(Imagini video/Fotografii/Muzică)
Funcţiile principale ale acestui aparat pot fi
operate din Meniul HOME.
Disc
Pregătire
Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea video
corespunzătoare pe televizor.
USB
1
Apăsaţi
pentru a porni aparatul.
• După ce este afişat mesajul de început
pentru serviciul de reţea, este afişat
meniul HOME.
− Când este conectat la reţea,
Reţea
conţinutul mesajului se poate
modifica.
Network Service
(Serviciu de
reţea)
− Puteţi dezactiva „Mesajul de început”
(> 29).
2
Redarea conţinutului.
(> 17)
• Când sunt înregistrate
conţinuturi multiple,
selectaţi tipurile de
conţinut sau titlul.
• „USB1” indică portul
USB din partea
stângă, iar „USB2”
indică portul din partea
dreaptă. (> 14)
Home Network
(Reţea la
domiciliu)
Apăsaţi [OK] sau
pentru a selecta elementul.
• Dacă mai sunt şi alte elemente, repetaţi
acest pas.
Afişează ecranul
principal al Network
Service (Serviciu de
reţea). (> 19)
DLNA Client
(Client DLNA) (> 20)
Media Renderer
(Redare media) (> 21)
Setup (Configurare)
Player Settings
(Setări player)
(> 25)
USB Management
(Gestionare USB)
(> 18)
Wallpaper
Modifică fundalul
meniului HOME.
Pentru a afişa meniul HOME
Apăsaţi [HOME].
• Elementele care vor fi afişate pot varia în funcţie
de suportul media.
• Dacă este necesar, setaţi „Mixed Data Disc
Option” (Opţiune disc cu date mixte) atunci când
utilizaţi un disc cu fişiere de date (MP3, JPEG,
MKV etc.) şi Video (BDAV şi AVCHD). (> 29)
- 15 -
Redare
Mod multi-utilizator
Modul multi-utilizator permite personalizarea
individuală a setărilor şi comutarea cu uşurinţă
la setările salvate.
Până la 4 persoane pot utiliza acest aparat cu
propriile setări.
Personalizarea unui utilizator nou
1
2
Apăsaţi [HOME].
3
Selectaţi un element şi modificaţi
setările conform indicaţiilor.
Pot fi setate următoarele elemente.
Pot fi personalizate următoarele setări:
• Pictograma utilizatorului
• Wallpaper-ul meniului HOME
• Setările audio şi de imagine (> 23, 25)
Numele de utilizator şi pictograma
selectate curent
Personalizaţi un utilizator nou şi comutaţi
între utilizatori cu ajutorul butoanelor
colorate.
Apăsaţi butonul colorat care indică
personalizarea unui nou utilizator.
Input
Nickname
(Introducere
poreclă)
Personalizaţi un nume de
utilizator.
Select Icon
(Selectare
pictogramă)
Personalizaţi o pictogramă
de utilizator.
Select from Illustrations
(Selectare din ilustraţii)
Imaginea poate fi selectată
din ilustraţiile pregătite.
Create from Photos
(Creare din fotografii)
Puteţi selecta o fotografie
de pe suportul de
înregistrare ca pictogramă.
(> 23, „Înregistrarea
pictogramei”)
Select
Wallpaper
(Selectare
wallpaper)
Personalizaţi un fundal al
meniului HOME.
• Pe lângă wallpaper-ele
pregătite, puteţi selecta
şi o fotografie de pe
suportul de înregistrare
ca wallpaper.
(> 23, „Wallpaper”)
4
Selectaţi „Confirm” (Confirmare) şi
apăsaţi [OK].
Pentru a modifica informaţiile despre
utilizator personalizate
Selectaţi „Edit User Information”
(Editare informaţii utilizator) din meniul Setup
(Configurare). (> 29)
Comutarea utilizatorului
Apăsaţi butoanele colorate din meniul
HOME pentru a comuta la utilizatorul
corespunzător butonului.
- 16 -
Redare
Redare
Căutare/Redare lentă
Căutare
]
În timpul redării, apăsaţi [SEARCH
(Căutare) sau [SEARCH
] (Căutare).
1
Introduceţi suportul media.
Redarea începe în funcţie de suportul media.
2
Selectaţi fişierul pe care vreţi să-l redaţi
şi apăsaţi [OK].
Repetaţi această procedură, dacă este necesar.
Redare lentă
În timpul pauzei, apăsaţi [SEARCH
(Căutare).
]
• DISCURILE CONTINUĂ SĂ SE ROTEASCĂ ÎN
TIMP CE MENIURILE SUNT AFIŞATE. Apăsaţi
[„STOP] când aţi finalizat redarea pentru a
proteja motorul aparatului, ecranul televizorului etc.
• MKV/Xvid: Redarea succesivă nu este posibilă.
• Nu este posibilă redarea conţinutului video
AVCHD şi MPEG2 care a fost tras şi plasat sau
copiat şi lipit pe suportul media.
• Pentru a economisi energie electrică, aparatul se
opreşte automat dacă nu este apăsat niciun
buton timp de 30 de minute atunci când aparatul
nu redă (adică redarea este întreruptă temporarpauză sau la afişarea meniului, la afişarea
imaginilor statice etc.).
Viteza creşte cu până la 5 paşi.
• Muzică, MP3 etc.: Viteza este fixată la o
singură treaptă.
• Apăsaţi [►PLAY] (Redare) pentru a reveni la
viteza de redare normală.
Salt
În timpul redării sau pauzei, apăsaţi
sau
.
Salt la titlu, capitol sau piesă.
Cadru cu cadru
Operaţii în timpul redării
Este posibil ca aceste funcţii să nu opereze pentru
anumite tipuri de suporturi şi conţinuturi media.
Stop
Apăsaţi [„STOP].
Poziţia la care a fost efectuată oprirea este
memorată.
În timpul pauzei, apăsaţi
.
• Ţineţi apăsat pentru a schimba succesiv
înainte.
• Apăsaţi [►PLAY] (Redare) pentru a reveni la
viteza de redare normală.
Schimbarea semnalului audio
Funcţia de reluare a redării
Apăsaţi [►PLAY] (Redare) pentru a reporni
din acest punct.
• Punctul este şters dacă suportul media este
îndepărtat.
• În cazul discurilor BD-Video ce includ BD-J,
funcţia de reluare a redării nu funcţionează.
Apăsaţi [AUDIO].
Puteţi schimba numărul de canale audio sau
limba coloanei sonore etc.
Pause (▐ ▌Pauză)
Apăsaţi [PAUSE] (Pauză)
• Apăsaţi [▐ ▌PAUSE] (Pauză) din nou sau
[►PLAY] (Redare) pentru a relua redarea.
- 17 -
Redare
Afişarea meniurilor şi
informaţiilor privind redarea
Redarea conţinutului BD-Live
Afişare meniu principal/meniu pop-up
Apăsaţi [TOP MENU] (Meniu principal) sau
[POP-UP MENU] (Meniu pop-up).
Selectaţi elementul şi apăsaţi [OK].
Afişarea mesajelor de stare
În timpul redării, apăsaţi [STATUS] (Stare).
Mesajele de stare vă oferă informaţii despre
conţinutul redat în momentul respectiv.
De fiecare dată când apăsaţi [STATUS] (Stare),
informaţiile afişate se pot modifica sau vor
dispărea de pe ecran.
• În funcţie de suportul media şi conţinut, afişajul
se poate modifica sau este posibil să nu apară.
de exemplu BD-Video
Cu discurile cu funcţia „BD-Live”, puteţi reda
conţinutul bonus care utilizează accesul la internet.
Pentru această funcţie BD-Live, este necesară
conexiunea unui dispozitiv USB, pe lângă
conexiunea la Internet.
• Când sunt conectate dispozitive USB la
ambele porturi USB, deconectaţi-le pe ambele
mai întâi, apoi conectaţi-l doar pe cel pe care
doriţi să-l utilizaţi.
1 Efectuaţi setările şi conexiunea de reţea.
(> 10, 11)
2 Conectaţi un dispozitiv USB cu 1 GB sau
mai mult spaţiu liber.
• Dispozitivul USB este utilizat ca stocare locală.
3 Introduceţi discul.
ƒ Ştergerea datelor de pe dispozitivul USB.
Selectaţi „USB Management” (Gestionare USB) din
meniul Home (> 15), apoi selectaţi „BD-Video Data
Erase” (Ştergere date BD-Video) şi apăsaţi [OK].
• Funcţiile utile şi metoda de operare pot varia în
T: Titlu, C: Capitol, PL: Listă de redare
Timp scurs în titlu
funcţie de fiecare disc, vă rugăm consultaţi
instrucţiunile de operare de pe disc şi/sau vizitaţi
website-ul aferent.
• Poate fi necesară schimbarea „BD-Live Internet
Access” (Acces Internet BD-Live) pentru anumite
discuri (> 28).
Poziţie curentă
Slideshow (Iniţiere diaporamă)
Timp total
de exemplu, JPEG
1/16
Date (Dată) 11.12.2007
Size (Dimensiune) 500 x 375
Manufacturer (Producător)
Equipment (Echipament)
Redaţi o diaporamă cu fotografii şi ajustaţi
diferite setări în timpul redării.
1 Introduceţi suportul media.
2 Selectaţi „Photos” (Fotografii).
3 Selectaţi un element şi apăsaţi butonul verde.
Pot fi setate următoarele elemente.
Start Slideshow
(Iniţiere diaporamă)
Interval
Transition Effect
(Efect de tranziţie)
Repeat Play
(Redare repetată)
Este iniţiată diaporama.
Puteţi afişa imaginile statice
din folderul selectat, una
câte una, la un interval
constant.
Modificaţi intervalul de afişare.
Selectaţi efectul când glisaţi
imaginile.
Setaţi dacă doriţi să repetaţi
diaporama.
• Imaginile statice afişate ca
cu acest aparat.
- 18 -
nu pot fi redate
Redare
Utilizarea serviciului
de reţea
• În următoarele cazuri, setările sunt posibile cu
ajutorul elementelor meniului Setup (Configurare).
Network Service (Serviciu de reţea) vă permite
să accesaţi site-uri specifice susţinute de
Panasonic şi să vă bucuraţi de conţinut de pe
internet precum fotografii, clipuri video etc. de
pe ecranul de bază Network Service (Serviciu
de reţea). Acest aparat nu are o funcţie de
browser completă şi este posibil ca anumite
site-uri să nu fie disponibile.
− Când utilizarea Network Service (Serviciu de
reţea) este restricţionată (> 28, „Network
Service Lock” (Blocare serviciu de reţea))
− Când corectaţi ora afişată (> 27, „Time Zone”
(Fus orar), „Summer Time” (Ora de vară))
• Dacă folosiţi o conexiune Internet lentă, imaginea
video nu va fi afişată corect. Este recomandat un
serviciu de internet de mare viteză, cu o viteză de
cel puţin 6 Mbps.
• Asiguraţi-vă că actualizaţi firmware-ul atunci când
o notă de actualizare a firmware-ului este afişată
pe ecran. Dacă firmware-ul nu este actualizat,
este posibil să nu puteţi utiliza funcţia Network
Service (Serviciu de reţea) în mod corespunzător.
(> 13)
Network Service (Serviciu de reţea) oferă
o varietate de servicii de Internet selectate,
asemenea celor de mai jos.
• Serviciu online de închiriere de filme
• Serviciu de răsfoire video
• Ecranul de bază Network Service (Serviciu de reţea)
poate fi modificat fără o notificare prealabilă.
• Serviciile prin Network Service (Serviciu de reţea)
sunt operate de furnizorii de servicii aferenţi, iar
serviciul poate fi întrerupt temporar sau
permanent fără o notificare prealabilă. Drept
urmare, Panasonic nu poate oferi garanţii privind
conţinutul sau continuitatea serviciilor.
• Este posibil ca, în anumite situaţii, unele dintre
funcţiile website-urilor sau conţinutul serviciului să
nu fie disponibile.
• Anumite conţinuturi pot fi inadecvate pentru unele
persoane.
Internet
• Anumite conţinuturi pot fi disponibile doar pentru
unele ţări şi pot fi prezentate în limbi specifice.
* Imaginile au doar scop ilustrativ, iar
conţinutul se poate modifica fără o notificare
prealabilă.
Pregătire
• Conexiune la reţea (> 10)
• Conexiune la reţea (> 11)
1
2
Apăsaţi [INTERNET].
Selectaţi elementul şi apăsaţi [OK].
Pentru a ieşi din Network Service
(Serviciu de reţea)
Apăsaţi [HOME].
- 19 -
Redare
Funcţie Home Network
(Reţea la domiciliu)
1
2
3
Apăsaţi [HOME].
Redarea conţinutului de pe
serverul DLNA
4
Selectaţi „DLNA Client” (Client DLNA).
• Lista poate fi actualizată prin apăsarea
butonului roşu de pe telecomandă.
5
6
Selectaţi echipamentul şi apăsaţi [OK].
Puteţi partaja fotografii, imagini video şi muzică
stocată pe serverul media certificat DLNA
(PC cu Windows 7 instalat, smartphone etc.)
conectat la reţeaua dumneavoastră de la
domiciliu şi puteţi reda conţinutul cu ajutorul
acestui player.
De asemenea, puteţi vizualiza imagini video şi
fotografii înregistrate pe recordere compatibile
Panasonic DLNA (DIGA).
Consultaţi site-ul nostru cu privire la zona de
vânzări etc. (> 21)
• Despre formatul suportat de DLNA (> 36).
• Înainte de a utiliza funcţia DLNA,
asiguraţi-vă că aţi configurat serverul
DLNA pe Home Network
(Reţea la domiciliu).
Selectaţi „Network” (Reţea).
Selectaţi „Home Network”
(Reţea la domiciliu).
Selectaţi fişierul pe care vreţi să-l redaţi
şi apăsaţi [OK].
• Puteţi utiliza funcţii convenabile în
funcţie de disc sau conţinut apăsând
[OPTION] (Opţiune).
• Panoul de control
de exemplu,
este afişat după
începerea redării.
Apăsaţi [OK] dacă
nu este afişat panoul
de control şi apăsaţi
[RETURN]
(Revenire) pentru a
ascunde panoul de
control.
Pentru a ieşi din Home Network
(Reţea la domiciliu)
Apăsaţi [HOME].
Pregătire
Efectuaţi conexiunea la reţea (> 10) şi
setările de reţea (> 11) ale acestui aparat.
Efectuaţi setările Home Network (Reţea la
domiciliu) pentru echipamentul conectat.
Când este conectat la alt echipament în
afară de DIGA,
Adăugaţi conţinut şi foldere în bibliotecile
Windows Media® Player sau smartphone, etc.
• În lista de redare a Windows Media®
Player poate fi redat doar conţinutul care
este stocat în biblioteci.
Când este conectat la DIGA,
Înregistraţi acest aparat pe DIGA.
- 20 -
Redare
Utilizarea Digital Media Controller
(Controler media digital)
Puteţi utiliza un smartphone sau o tabletă ca
un Digital Media Controller (Controler media
digital - DMC) pentru a reda conţinutul
serverului DLNA pe dispozitivul de redare
(acest aparat).
Aplicaţii posibile:
1
2
3
Apăsaţi [HOME].
4
Selectaţi „Media Renderer”
(Redare media).
5
Operaţi dispozitivele compatibile
cu DMC.
Selectaţi „Network” (Reţea).
Selectaţi „Home Network”
(Reţea la domiciliu).
Pentru a ieşi din ecranul Media Renderer
(Redare media)
Apăsaţi [HOME].
Server
Pentru detalii suplimentare, consultaţi
următorul website şi instrucţiunile de operare
pentru fiecare echipament în parte.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Acest site este doar în limba engleză)
Dispozitiv de redare
Controler
• În funcţie de conţinut şi echipamentul conectat,
este posibil ca redarea să nu poată fi efectuată.
Dispozitiv de redare
• Elementele afişate în gri pe ecran nu pot fi redate
Server
+
Controler
de acest aparat.
• Acest aparat poate fi redat prin echipamentul
conectat doar atunci când este controlat
utilizând DMC.
* Trebuie să instalaţi software compatibil
cu DMC.
Pregătire
Efectuaţi paşii
şi
. (> 20)
Adăugaţi conţinut şi foldere în bibliotecile
Windows Media® Player sau smartphone, etc.
• În lista de redare a Windows Media®
Player poate fi redat doar conţinutul care
este stocat în biblioteci.
Efectuaţi „Remote Device Settings”
(Setări dispozitiv de la distanţă). (> 27)
•
Cu setarea predefinită, numele
aparatului va fi afişat ca „DMP-BD79”.
• Puteţi înregistra până la 16 dispozitive.
- 21 -
Redare
„HDMI CEC”
Acest aparat suportă funcţia „HDMI CEC”
(Consumer Electronics Control - Control
echipamente electronice de consum).
Consultaţi instrucţiunile de operare ale
echipamentului conectat pentru detalii de
operare.
Pregătire
Setaţi „HDMI CEC” la ”On” (Activare) (> 29).
(Setarea predefinită este “On” (Activare)).
Setaţi operaţiile „HDMI CEC” pe
echipamentul conectat (de ex., TV).
Porniţi toate echipamentele compatibile
„HDMI CEC” şi selectaţi canalul de intrare
aferent acestui aparat pe televizorul
conectat, astfel încât funcţia „HDMI CEC”
să opereze corespunzător.
Repetaţi această procedură când
conexiunile sau setările sunt modificate.
Comutarea automată a
semnalului de intrare
Corelare de pornire automată
Când este iniţiată redarea pe aparat,
televizorul va comuta automat canalul de
intrare şi ecranul acestui aparat va fi afişat.
În plus, când televizorul este oprit, acesta va
porni automat.
Oprire corelată
Toate echipamentele conectate compatibile cu
„HDMI CEC”, inclusiv acest aparat, se opresc
automat atunci când opriţi televizorul.
• Operarea nu poate fi garantată pe toate
dispozitivele HDMI CEC.
- 22 -
Setări
Meniu de opţiuni
Din acest meniu pot fi efectuate o varietate de
operaţii şi setări de redare.
Opţiunile disponibile diferă în funcţie de
conţinutul redat şi de starea aparatului.
Despre modul multi-utilizator
: Setările elementelor cu acest indicativ
sunt salvate de către utilizatorii respectivi
înregistraţi în meniul HOME.
Vă rugăm să consultaţi pagina 16 pentru
detalii privind înregistrarea şi comutarea
utilizatorului.
1
Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
• La redarea muzicii, selectaţi „Playback
Settings” (Setări de redare) şi apăsaţi [OK].
de exemplu BD-Video
ƒ Repeat Play (Redare repetată)
Selectaţi elementul pe care doriţi să-l repetaţi.
• Elementele afişate diferă în funcţie de tipul
suportului media.
• Selectaţi „Off” (Dezactivare) pentru a anula.
ƒ Random (Aleatoriu)
Selectaţi dacă doriţi sau nu redarea aleatorie.
ƒ Start Slideshow (Iniţiere diaporamă)
Este iniţiată diaporama.
ƒ Stare
Afişarea mesajelor de stare.
ƒ Rotate RIGHT (Rotire spre dreapta)
ƒ Rotate LEFT (Rotire spre stânga)
Rotirea imaginii statice.
ƒ Wallpaper
Setează imaginea statică la wallpaper-ul
meniului HOME. (> 15)
ƒ Icon Registration (Înregistrare pictogramă)
Setaţi imaginea statică drept pictogramă de
utilizator. (> 16)
ƒ Video
Apare metoda de înregistrare a semnalului
video original.
2
ƒ Imagine video principală
Selectaţi un element şi modificaţi
setările.
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
Apare metoda de înregistrare a semnalului
video primar original.
ƒ Imagine video secundară
Video
Selectaţi activarea/ dezactivarea
imaginilor. Apare metoda de
înregistrare a semnalului video
original.
• În timpul căutării/redării lente
sau redării cadru-cu-cadru, este
afişat doar semnalul video principal.
Soundtrack
(Coloană
sonoră)
Selectaţi activarea/ dezactivarea
semnalului audio şi limba.
Despre limbă: (> 37)
Meniu de operare
ƒ Soundtrack (Coloană sonoră)
Afişaţi sau modificaţi coloana sonoră.
ƒ Audio channel (Canal audio)
Selectaţi numărul de canal audio.
ƒ Subtitle (Subtitrare)
Modificaţi setările subtitrării.
ƒ Angle (Unghi)
Selectaţi numărul unghiului.
ƒ Top Menu (Meniu principal)
Afişaţi meniul principal.
ƒ Pop-up Menu (Meniu pop-up)
Afişaţi meniul pop-up.
ƒ Menu (Meniu)
Afişare meniu.
- 23 -
Setări
Setări imagine
Setări sunet
ƒ Dialogue Enhancer
ƒ Mod imagine
Selectaţi modul de calitate a imaginii în timpul
redării.
(Amplificator dialog)
Volumul canalului central este mărit pentru a
face dialogul mai uşor audibil.
• Dacă selectaţi „User” (Utilizator), puteţi
• Această funcţie este eficientă pentru sunetul
modifica setări în „Picture Adjustment”
(Ajustare fotografii).
audio pentru canale multiple doar când
„Digital Audio Output” (Ieşire audio digitală)
este setat la „PCM” (> 26).
ƒ Picture Adjustment
(Ajustare fotografii)
Setările de calitate specifice pozelor pot fi
modificate.
ƒ Progressive (Progresiv)
Selectaţi metoda de conversie pentru ieşirea
progresivă, pentru a corespunde tipului de
material redat.
• Dacă imaginea video este distorsionată la
selectarea „Auto”, selectaţi „Video” sau
„Film” în funcţie de materialul de redat.
ƒ 24p
Filmele şi alte materiale înregistrate pe
DVD-Video la rezoluţie 24p sunt redate la
rezoluţie 24p.
• Doar când aţi selectat “On” (Activare) în „24p
Output” (Redare 24p) (> 25) şi redaţi discuri
înregistrate la o rată de 60 de câmpuri pe
secundă.
• Este posibil să nu funcţioneze, în funcţie de
conţinutul PAL.
ƒ Reset to Default Picture Settings
(Resetare la setările predefinite pentru
fotografii)
Restabiliţi setările de imagini la setarea din
fabrică.
- 24 -
Setări
Meniu Setup (Configurare)
Picture (Imagine)
Modificaţi setările aparatului, dacă este
necesar. Setările rămân intacte chiar dacă
aparatul este comutat în modul standby.
Anumite elemente din meniu Setup
(Configurare) sunt comune celor din meniul
Option (Opţiuni). Puteţi obţine acelaşi efect de
la ambele meniuri.
ƒ Picture Mode (Mod imagine) (> 24)
ƒ Picture Adjustment (Ajustare imagine) (> 24)
ƒ HDMI Output (Ieşire HMDI)
Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări:
¾ HDMI Video Format (Format video HDMI)
Elementele suportate de dispozitivele
conectate sunt indicate pe ecran sub forma
„½”. Când este selectat orice element fără „½”,
imaginile pot fi distorsionate.
Despre modul multi-utilizator
: Setările elementelor cu acest indicativ
sunt salvate de către utilizatorii respectivi
înregistraţi în meniul HOME.
Vă rugăm să consultaţi pagina 16 pentru detalii
privind înregistrarea şi comutarea utilizatorului.
1
2
Apăsaţi [HOME].
3
Selectaţi „Player Settings”
(Setări player).
• Dacă selectaţi „Automatic” (Automat), este
selectată automat rezoluţia adecvată pentru
televizorul conectat.
• Pentru a vă bucura de semnal video de înaltă
definiţie convertit la 1080p, trebuie să conectaţi
acest aparat direct la un HDTV (Televizor de
înaltă definiţie) compatibil cu 1080p. Dacă
acest aparat este conectat la un HDTV prin
intermediul altor echipamente, acestea trebuie
să fie, de asemenea, compatibile cu 1080p.
Apăsaţi [OK] pentru a selecta „Setup”
(Configurare).
¾ 24p Output (Redare 24p)
Atunci când acest aparat este conectat la un
televizor compatibil cu ieşirea 1080/24p,
filmele şi alte materiale înregistrate la rezoluţie
24p* sunt redate la 24p.
• La redarea DVD-Video, setaţi la „On” (Activare)
şi apoi setaţi „24p” în „Picture Settings” (Setări
imagine) (> 24) la „On” (Activare).
• Când sunt redate alte imagini BD-Video/DVDVideo decât imagini înregistrate la rezoluţie
24p, imaginile sunt redate la rezoluţie 60p.
4
¾ Deep Colour Output (Ieşire Deep Colour)
Cu această setare selectaţi dacă doriţi să
folosiţi ieşirea Deep Colour atunci când este
conectat un televizor care suportă standardul
Deep Colour.
Selectaţi un element şi modificaţi
setările.
Pentru a părăsi ecranul, apăsaţi
Press [HOME].
¾ Contents Type Flag (Marcare tip conţinut)
În funcţie de conţinutul redat, televizorul va
utiliza metoda optimă de redare, când este
conectat un televizor care suportă această
funcţie.
* Aceasta este o imagine de tip progresiv,
înregistrată la o rată de 24 de cadre pe secundă
(film). Multe conţinuturi BD-Video sunt înregistrate
la 24 cadre/secundă în conformitate cu
materialele de film.
- 25 -
Setări
Sunet
ƒ Dialogue Enhancer
(Accentuare dialog) (> 24)
ƒ Dynamic Range Compression
(Comprimare domeniu dinamic)
Veţi auzi dialogul în mod clar chiar şi atunci
când ascultaţi la volum redus. (Doar Dolby
Digital, Dolby Digital Plus şi Dolby TrueHD)
• „Automatic” (Automat) este eficient doar la
redarea semnalului Dolby TrueHD.
ƒ Digital Audio Output (Ieşire audio digitală)
Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări:
¾ Dolby D/Dolby D +/ Dolby TrueHD
¾ DTS/DTS-HD
Selectaţi semnalul audio pentru a fi redat.
• Selectaţi „PCM” atunci când echipamentul
conectat nu poate decoda formatul audio
respectiv. Aparatul decodează formatul
audio şi îl transmite echipamentului
conectat.
• Dacă nu efectuaţi setările corespunzătoare,
pot rezulta zgomote de imagine.
¾ BD-Video Secondary Audio
(Semnal audio secundar BD-Video)
Selectaţi dacă doriţi să combinaţi sau nu
semnalul audio principal cu semnalul audio
secundar (inclusiv sunetul de clic al butoanelor).
Dacă selectaţi „Off” (Dezactivare), unitatea va
reda doar semnalul audio principal.
ƒ Downmix (Sub-mixare)
Selectaţi sistemul de sub-mixaj al unui sunet
multicanal în sunet pe 2 canale.
• Selectaţi „Surround encoded” (Sunet surround
codificat) atunci când echipamentul conectat
suportă funcţia de sunet surround virtual.
• Efectul de sub-mixaj nu este disponibil când
„Digital Audio Output” (Ieşire audio digitală)
este setat la „Bitstream” (Flux de informaţie).
• Semnalul audio va fi redat „Stereo” în
următoarele cazuri:
− Redare AVCHD
− Redarea semnalului audio secundar
(inclusiv sunetul de clic buton).
ƒ DTS Neo:6
2 canale (2.1canale) audio sunt extinse la
7canale (7.1canale) înainte de redare.
• Extinderea audio este activată atunci când
selectaţi „PCM” în „Digital Audio Output”
(Ieşire audio digitală).
• Această funcţie nu poate fi utilizată pentru
sunet Dolby.
Limbă
ƒ Soundtrack Preference
(Preferinţe coloană sonoră)
Alegeţi limba pentru semnalul audio.
• Dacă selectaţi „Original”, va fi selectată
limba originală a fiecărui disc.
• Introduceţi un cod (> 37) când selectaţi
„Other ½½½½” (Altele).
ƒ Subtitle Preference (Preferinţe subtitrare)
Alegeţi limba pentru subtitrare.
• Dacă selectaţi „Automatic” (Automat), iar
limba selectată pentru „Soundtrack
Preference” (Preferinţe coloană sonoră) nu
este disponibilă, subtitrările limbii respective
vor fi automat afişate dacă sunt disponibile
pe disc.
• Introduceţi un cod (> 37) când selectaţi
„Other ½½½½” (Altele).
ƒ Menu Preference (Preferinţe meniu)
Alegeţi limba pentru meniurile de disc.
• Introduceţi un cod (> 37) când selectaţi
„Other ½½½½” (Altele).
ƒ Subtitle Text (Text subtitrare)
Selectaţi un element corespunzător conform
limbii utilizate pentru textul de subtitrări
MKV/Xvid.
• Acest element este afişat doar după redarea
unui fişier.
ƒ On-Screen Language
(Limbă de afişare pe ecran)
Alegeţi limba pentru meniuri şi pentru
mesajele afişate pe ecran.
- 26 -
Setări
Reţea
ƒ Easy Network Setting
(Setări simple de reţea) (> 11)
ƒ Network Settings (Setări de reţea)
Efectuaţi setările de reţea în mod individual.
Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări:
¾ LAN Connection Mode
(Mod de conexiune LAN)
Selectaţi metoda de conexiune LAN.
¾ Wireless Settings (Setări wireless)
Această opţiune permite setarea routerului
wireless şi a setărilor de conectare. Setările
de conectare şi starea conexiunii curente
pot fi verificate.
Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele
setări:
Connection Setting (Setare conexiune)
Va fi afişat expertul de conexiune al
routerului wireless.
Setare mod viteză dublă (2,4 GHz)
Setaţi viteza de conectare pentru un
format wireless de 2,4 GHz.
• Dacă efectuaţi conexiunea utilizând
„Double Speed Mode (40MHz)” (Mod
viteză dublă), 2 canale utilizează
aceeaşi bandă de frecvenţă şi, drept
urmare, există un risc mai mare de
interferenţe în recepţie. Acest lucru
poate duce la reducerea vitezei
conexiunii sau instabilitatea acesteia.
¾ IP Address / DNS Settings
(Adresă IP / Setări DNS)
Această setare este destinată verificării stării
conexiunii şi setărilor de adresă IP şi DNS.
Apăsaţi [OK] pentru a afişa setările
respective.
¾ Network Service Settings
(Setări service de reţea) (> 19)
Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări:
Time Zone (Fus orar)
Setaţi ora aparatului pentru a corespunde
cu locaţia dumneavoastră.
• Anumite conţinuturi Network Service
(Serviciu de reţea) necesită setarea fusului
orar. Setaţi fusul orar, dacă este necesar.
Summer Time (Oră de vară)
Selectaţi „On” (Activare) pentru a utiliza ora
de vară.
¾ Network Drive Connection
(Conexiune unitate în reţea)
Este posibilă accesarea folderului partajat pe
un echipament care nu este compatibil cu
DLNA, precum un sistem de operare XP şi
redarea imaginilor video, imaginilor statice şi
muzicii pe acest aparat.
Pentru setare şi metoda de operare a
echipamentului conectat, consultaţi următorul site.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Acest site este doar în limba engleză.)
¾ Remote Device Settings
(Setări dispozitiv de la distanţă) (> 21)
Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări:
Remote Device Operation
(Operare dispozitiv de la distanţă)
Permite operarea prin DMC.
• Dacă selectaţi „On” (Activare), „Quick
Start” (Pornire rapidă) va fi activat.
Device Name Entry
(Introducere nume dispozitiv)
Setaţi numele acestui aparat pentru a fi
afişat pe echipamentul conectat.
Registration Type (Tip înregistrare)
Automat
Permite conectarea la toate
echipamentele care accesează
acest aparat.
Manual
Setaţi permisiunea pentru
conexiuni individuale de
echipamente ce accesează
acest aparat.
¾ Proxy Server Settings
(Setări de server proxy)
Această setare este destinată verificării stării
conexiunii cu serverul Proxy şi efectuării
setărilor.
Apăsaţi [OK] pentru a afişa setările
respective.
Remote Device List (Listă dispozitive de
la distanţă)
Înregistrarea/anularea înregistrării
echipamentului afişat poate fi efectuată
atunci când selectaţi „Manual” în
„Registration Type” (Tip înregistrare).
- 27 -
Setări
¾ BD-Live Internet Access
(Acces Internet BD-Live) (¾ 18)
Puteţi restricţiona accesul la Internet atunci
când sunt utilizate funcţiile BD-Live.
• Dacă selectaţi „Limit” (Limitare) este permis
accesul la Internet doar pentru conţinutul
BD-Live care are certificat de proprietar al
conţinutului.
Sistem
ƒ Setări simple
Puteţi executa setările de bază.
ƒ Setări televizor
Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări:
¾ TV Aspect (Raport dimensiuni TV)
Setaţi pentru compatibilitate cu tipul
televizorului conectat.
La conectarea la un televizor cu raport 4:3
şi redarea unei imagini cu raport 16:9:
Ratings (Clasificări)
Următoarele elemente utilizează aceeaşi
parolă.
Nu uitaţi parola.
4:3 Pan & Scan
(Panoramare şi
scanare 4:3)
ƒ DVD-Video Ratings
(Clasificare DVD-Video)
Setaţi un nivel de clasificare pentru a limita
redarea DVD-Video.
ƒ BD-Video Ratings (Clasificare BD-Video)
Setaţi o limită de vârstă pentru redarea
conţinutului BD-Video.
4:3 Letterbox
Părţile laterale
sunt tăiate,
astfel încât
imaginea umple
întregul ecran.
La redarea BD-Video, semnalul
video este redat ca „4:3
Letterbox”.
Benzi negre
apar în partea
de sus şi de jos
a imaginii.
ƒ Network Service Lock
La conectarea la un televizor cu ecran lat
cu raport 16:9 şi redarea unei imagini cu
raport 4:3:
(Blocare serviciu de reţea)
Puteţi restricţiona utilizarea Network Service
(Serviciu de reţea).
- 28 -
16:9
Imaginea video este afişată
ca imagine cu raport 4:3 în
centrul ecranului.
16:9 full (Ecran
complet 16:9)
Imaginea video este afişată
întinsă pe orizontal, ca
imagine 16:9.
Setări
¾ TV System (Sistem TV)
Efectuaţi configurarea astfel încât să
corespundă sistemului TV al televizorului
conectat.
¾ Screen Saver Function
(Funcţia screen saver)
Această funcţie are rolul de a preveni
„imprimarea” imaginii pe ecran.
• Când este setată la „On” (Activare):
Dacă este afişată o listă cu conţinut de
redat şi aparatul nu este operat timp de
10 minute sau mai mult, ecranul intră
automat în meniul HOME.
• În timpul redării sau pauzei, această
funcţie nu este disponibilă.
¾ On-Screen Messages
ƒ Quick Start (Pornire rapidă)
Viteza de pornire din modul standby este
mărită.
• Când este setată la „On” (Activare), unitatea
de control internă nu va fi alimentată, iar
consumul de energie în modul standby va
creşte în comparaţie cu situaţiile în care
este setat la „Off” (Dezactivare). (Informaţii
privind consumul de energie > 35)
ƒ Telecomandă
Modificaţi codul telecomenzii dacă şi alte
produse Panasonic reacţionează la această
telecomandă.
ƒ Actualizare firmware (> 13)
Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări:
¾ Automatic Update Check
(Mesaje afişate pe ecran)
Alegeţi dacă mesajele de stare vor fi afişate
automat.
(Verificare automată actualizare)
Atunci când acest echipament rămâne
conectat la Internet, va căuta cea mai
recentă versiune de firmware atunci când
este pornit şi, dacă este necesar, îl puteţi
actualiza.
¾ HDMI CEC
Setaţi pentru utilizarea funcţiei „HDMI CEC”
atunci când aparatul este conectat cu un
cablu HDMI la un dispozitiv care este
compatibil cu „HDMI CEC”.
• Selectaţi „Off” (Dezactivare) atunci când
nu doriţi să utilizaţi „HDMI CEC”.
ƒ Setări aparat
Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări:
¾ Update Now (Actualizare acum)
Puteţi actualiza manual acest firmware,
dacă este disponibilă o actualizare.
ƒ System Information (Informaţii sistem)
Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări:
¾ Software Licence (Licenţă software)
¾ Mixed Data Disc Option
(Opţiune disc de date mixte)
Selectaţi conţinutul de redare de pe discuri
cu fişiere de date şi fişiere video.
• Dacă selectaţi „MP3/JPEG/MKV”, funcţia
de meniu video (cu excepţia MKV/Xvid)
nu poate fi redată.
• Dacă selectaţi „BDAV/AVCHD”, fişierele
de date nu pot fi redate.
¾ Edit User Information
(Editare informaţii utilizator)
Modificaţi informaţiile despre utilizator
înregistrate în meniul HOME.
Sunt afişate informaţii despre software-ul
folosit de acest aparat.
¾ Firmware Version Information
(Informaţii versiune firmware)
Afişarea versiunii firmware a acestui aparat
şi a modulului LAN wireless.
ƒ Default Settings (Setări predefinite)
Astfel, toate valorile din meniul Setup
(Configurare) şi meniul Option (Opţiuni) revin
la setările predefinite, cu excepţia anumitor
setări de reţea, clasificări, coduri de
telecomandă, a limbii etc.
ƒ Mesaj de început
Selectaţi dacă doriţi să afişaţi mesajul după
pornirea aparatului. (> 15)
- 29 -
Referinţă
Indicatori LED
Stările de eroare sunt indicate de LED-ul INFO.
Confirmaţi următoarele elemente în conformitate cu starea LED-ului INFO de pe panoul frontal al
aparatului.
• Dacă starea LED-ul INFO nu se modifică după efectuarea operaţiilor din tabelul de mai jos,
contactaţi distribuitorul Panasonic local.
Starea LED-ului INFO
Descriere
Luminează intermitent
de 6 ori
Telecomanda şi aparatul utilizează coduri diferite.
Porniţi aparatul cu ajutorul comutatorului de standby/pornire al
acestui aparat şi selectaţi „Remote control …” (Telecomandă …),
care este afişat pe ecran când apăsaţi un buton de pe telecomandă.
Ţineţi apăsat [OK] şi numărul afişat („…”) mai mult de 5 secunde.
Se aprinde
Dispozitivul USB consumă prea multă energie.
Deconectaţi sau înlăturaţi dispozitivul USB de la aparat.
Este posibil ca dispozitivul USB să nu fie compatibil.
Luminează intermitent
Sunt posibile următoarele stări:
• Discul protejat de drepturile de autor nu poate fi redat.
Unul dintre dispozitivele conectate la acest aparat (televizor,
amplificator etc.) nu suportă protecţia drepturilor de autor.
• Temperatura aparatului este prea mare, aparatul trecând în
standby din motive de siguranţă.
Aşteptaţi aproximativ 30 de minute.
Selectaţi o poziţie cu o bună aerisire la instalarea aparatului.
Luminează intermitent
de 3 ori
Discul utilizat nu poate fi redat deoarece informaţiile privind drepturile
de autor nu sunt valide.
- 30 -
Referinţă
Mesaje
Verificaţi următoarele când sunt afişate mesaje
pe ecran.
Cannot play. (Nu se poate reda)
¾ Aţi introdus un disc incompatibil.
Cannot play on this unit.
(Nu se poate reda pe acest aparat)
¾ Aţi încercat să redaţi o imagine
incompatibilă.
No disc is inserted.
(Nu este introdus niciun disc)
¾ Este posibil ca discul să fie în poziţie
inversată.
This operation is not available.
(Această operaţie nu este disponibilă.)
¾ Unele operaţii nu sunt suportate de aparat.
(De exemplu, redarea inversă cu
încetinitorul etc.)
IP address is not set.
(Nu este setată adresa IP.)
¾ „IP Address” (Adresă IP) în „IP Address /
DNS Settings” (Adresă IP / Setări DNS) este
„---. ---. ---. ---”. Setaţi „IP Address” (Adresă
IP), „Subnet Mask” (Mască de subreţea) şi
„Gateway Address” (Adresă gateway).
(Dacă este necesar, setaţi achiziţia
automată a adresei.)
Punctul de acces wireless dispune de
setări de securitate redusă de reţea.
Se recomandă modificarea setării la un
nivel mai ridicat.
¾ Setaţi un nivel de securitate mai ridicat
pentru reţea, consultând instrucţiunile de
operare a routerului wireless.
- 31 -
Referinţă
Ghid de depanare
Telecomanda nu funcţionează corespunzător.
¾ Schimbaţi bateriile în telecomandă. (> 5)
¾ Telecomanda şi aparatul utilizează coduri diferite.
Porniţi aparatul cu ajutorul comutatorului de
standby/pornire al acestui aparat şi selectaţi
„Remote control …” (Telecomandă …), care
este afişat pe ecran când apăsaţi un buton
de pe telecomandă.
Ţineţi apăsat [OK] şi numărul afişat („…”)
mai mult de 5 secunde.
Înainte de a solicita asistenţă, vă rugăm să
efectuaţi următoarele verificări.
Dacă problema rămâne nerezolvată,
consultaţi distribuitorul pentru instrucţiuni.
Aţi instalat ultimul firmware?
Panasonic îmbunătăţeşte constant versiunea
de firmware a aparatului pentru a oferi
clienţilor cea mai recentă tehnologie. (> 13)
Următoarele aspecte nu indică o problemă
cu acest aparat:
− Zgomote normale generate prin rotirea discului.
− Perturbaţii ale imaginii în timpul căutării.
ƒ Aparatul nu răspunde la telecomandă sau
la butoanele panoului frontal.
Deconectaţi cablul de alimentare, aşteptaţi 1
minut, apoi reconectaţi cablul de alimentare.
ƒ Discul nu poate fi ejectat.
Porniţi aparatul.
Ţineţi apăsat butonul [OK], butonul galben
şi butonul albastru de pe telecomandă în
acelaşi timp mai mult de 5 secunde.
− LED-ul INFO şi LED-ul de alimentare
încep să lumineze intermitent, iar
„00RET” este afişat pe ecran.
Apăsaţi
(dreapta) în mod repetat pe
telecomandă până când „06FTO” este
afişat pe ecran.
Apăsaţi [OK].
Operare generală
Pentru a reveni la presetările din fabrică.
¾ Selectaţi “Yes” (Da) în “Default Settings”
(Setări predefinite) în meniul Setup
(Configurare). (> 29)
Pentru a restabili toate setările la
presetările din fabrică.
¾ Resetaţi aparatul în modul următor:
Porniţi aparatul.
Ţineţi apăsat butonul [OK], butonul galben
şi butonul albastru de pe telecomandă în
acelaşi timp mai mult de 5 secunde.
− LED-ul INFO şi LED-ul de alimentare
încep să lumineze intermitent, iar
„00RET” este afişat pe ecran.
Apăsaţi
(dreapta) în mod repetat pe
telecomandă până când „08FIN” este afişat
pe ecran.
Apăsaţi lung [OK] mai mult de 5 secunde.
Modul TV tuner nu este afişat la pornirea
televizorului.
¾ Acest fenomen poate apărea în funcţie de
setarea televizorului, atunci când setaţi
„Quick Start” (Pornire rapidă) la „On” (Activare).
¾ În funcţie de televizor, acest fenomen poate
fi prevenit prin reconectarea cablului HDMI
la o intrare HDMI diferită sau prin modificarea
setării de conexiune automată HDMI.
Aţi uitat parola de clasificare.
Doriţi să anulaţi nivelul de clasificare.
¾ Nivelul de clasificare revine la presetarea din
fabrică.
Porniţi aparatul.
Ţineţi apăsat butonul [OK], butonul galben
şi butonul albastru de pe telecomandă în
acelaşi timp mai mult de 5 secunde.
− LED-ul INFO şi LED-ul de alimentare
încep să lumineze intermitent, iar
„00RET” este afişat pe ecran.
Apăsaţi
(dreapta) în mod repetat pe
telecomandă până când „03 VL” este afişat
pe ecran.
Apăsaţi [OK].
Aparatul nu recunoaşte în mod corect
conexiunea USB.
¾ Deconectaţi şi reconectaţi cablul USB.
Dacă aparatul nu recunoaşte în continuare
conexiunea, opriţi-l şi apoi porniţi-l din nou.
¾ Este posibil ca dispozitivele USB să nu fie
recunoscute de acest aparat când sunt
conectate cu ajutorul următoarelor:
− un hub USB
− un alt cablu de prelungire USB decât
cel furnizat cu adaptorul LAN wireless
DY-WL5 (opţional)
¾ În cazul în care conectaţi un HDD cu USB la
acest aparat, utilizaţi cablul USB furnizat cu
HDD-ul.
¾ Când conectaţi un USB HDD, folosiţi portul
USB corespunzător (USB2). (> 14)
- 32 -
Referinţă
Picture (Imagine)
Imaginile de la acest aparat nu apar pe
televizor.
Imaginea este distorsionată.
¾ O rezoluţie incorectă este selectată în
„HDMI Video Format” (Format video HDMI).
Resetaţi setarea în modul următor:
Porniţi aparatul.
Ţineţi apăsat butonul [OK], butonul galben
şi butonul albastru de pe telecomandă în
acelaşi timp mai mult de 5 secunde.
− LED-ul INFO şi LED-ul de alimentare
încep să lumineze intermitent.
Ţineţi apăsat [8] şi butonul albastru de pe
telecomandă în acelaşi timp, mai mult de
5 secunde.
Setaţi elementul din nou. (> 25)
− Când semnalul audio în format Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD şi DTS-HD
nu este redat corespunzător (flux de
informaţie), selectaţi „Yes” (Da) în
„Default Settings” (Setări predefinite)
şi efectuaţi setările corespunzătoare.
(> 29)
¾ Aparatul şi televizorul utilizează sisteme
video diferite.
Porniţi aparatul.
Semnalul video nu este redat în format de
înaltă definiţie.
¾ Confirmaţi că „HDMI Video Format” (Format
video HDMI) este setat corespunzător in
Meniul de configurare. (> 25)
O bandă neagră este afişată în jurul
marginii ecranului.
Raportul dimensiunilor ecranului este
anormal.
¾ Confirmaţi setarea corectă a „TV Aspect”
(Raportul dimensiunilor TV). (> 28)
¾ Reglaţi setarea de raport al dimensiunilor
pe televizor.
Audio
Tipul de semnal audio dorit nu poate fi auzit.
¾ Verificaţi conexiunile şi setările „Digital Audio
Output” (Ieşire audio digitală). (> 9, 26)
Redare
Discul nu poate fi redat.
¾ Discul este murdar. (> 5)
¾ Discul nu este finalizat. (> 7)
Ţineţi apăsat butonul [OK], butonul galben
şi butonul albastru de pe telecomandă în
acelaşi timp mai mult de 5 secunde.
− LED-ul INFO şi LED-ul de alimentare
încep să lumineze intermitent, iar
„00RET” este afişat pe ecran.
Imaginile statice (JPEG) nu sunt redate
normal.
¾ Este posibil ca imaginile editate pe PC, cum
ar fi cele în format Progressive JPEG, etc.,
să nu poată fi redate.
Apăsaţi
(dreapta) în mod repetat pe
telecomandă până când „05P/N” este
afişat pe ecran.
¾ Confirmaţi faptul că aparatul este conectat la
Apăsaţi lung [OK] mai mult de 5 secunde.
Sistemul comută de la PAL la NTSC sau
invers.
¾ Sistemul utilizat pe disc nu este compatibil
cu televizorul.
− Discurile PAL nu pot fi vizualizate corect
pe un televizor NTSC.
Nu pot reda conţinutul BD-Live.
o reţea de Internet de bandă largă. (> 10)
¾ Confirmaţi setările „BD-Live Internet Access”
(Acces Internet BD-Live). (> 28)
¾ Confirmaţi faptul că un dispozitiv USB este
conectat la portul USB. (> 14)
- 33 -
Referinţă
Reţea
Nu mă pot conecta la reţea.
¾ Confirmaţi setările şi conexiunea de reţea.
(> 10, 11, 27)
¾ Este posibil să existe obstacole care să nu
permită aparatului să detecteze reţeaua de
la domiciliu. Micşoraţi distanţa dintre aparat
şi routerul wireless. Este posibil ca acest
aparat să detecteze numele reţelei
dumneavoastră (> 12, „SSID”).
¾ Verificaţi instrucţiunile de operare pentru
fiecare dispozitiv şi efectuaţi conexiunea în
mod corespunzător.
Nu pot reda titlul curent.
¾ Confirmaţi setările şi conexiunea de reţea.
(> 10, 11, 27)
La utilizarea conexiunii wireless LAN,
semnalul video de la un server media
certificat DLNA nu este redat sau vor fi
omise cadre video în timpul redării.
¾ Un router cu o rată mai mare de transfer,
precum un router wireless de 802.11n
(2,4 GHz) poate rezolva problema.
Dacă utilizaţi un router wireless de 802,11n
(2,4 GHz), este necesară setarea tipului de
criptare la „AES”.
Utilizarea simultană cu un cuptor cu cuptor
cu microunde, telefon mobil la 2,4 GHz
poate duce la întreruperea conexiunii sau
alte probleme.
¾ În ecranul „Wireless Settings” (Setări
wireless) (> 27), iluminarea continuă a cel
puţin 4 indicatoare „Reception” (Recepţie)
reprezintă ţinta pentru o conexiune stabilă.
Dacă 3 sau mai puţine indicatoare sunt
aprinse sau conexiunea este întreruptă,
modificaţi poziţia sau unghiul routerului
wireless şi urmăriţi dacă starea conexiunii
se îmbunătăţeşte. Dacă nu observaţi nicio
îmbunătăţire, conectaţi la o reţea prin cablu
şi efectuaţi din nou „Easy Network Setting”
( > 11) (Setări simple de reţea).
- 34 -
Referinţă
Specificaţii
Format fişier
Format
fişier
Generalităţi
Extensie
„.MP3”, „.mp3”
Acest aparat acceptă
etichetele ID3, dar nu pot fi
afişate decât titlurile, numele
artiştilor şi numele albumelor.
„.JPG”, „.jpg”
•
Formatele MOTION JPEG
şi Progressive JPEG nu
sunt suportate.
•
Este posibil să nu puteţi
reda fişierul dacă aţi editat
structura folderului sau
numele fişierului pe un PC
sau pe un alt dispozitiv.
•
Fişierul video şi fişierul cu
textele subtitrărilor se află
în acelaşi folder, iar
numele fişierelor sunt
aceleaşi, cu excepţia
extensiilor.
•
Este posibil ca unele
fişiere MKV/Xvid să nu
poată fi redate, în funcţie
de rezoluţia video şi de
frecvenţa cadrelor.
Sistem semnal
PAL/NTSC
Interval temperaturi
operaţionale
între +5°C şi +35°C
Domeniu umiditate
de operare
10 % - 80 % RH (fără condens)
Ieşire audio-video
HDMI
Conector ieşire: Tip A (19 pini) 1 sistem
Slot USB
USB2.0 :
2 sistem
Ethernet
sistem cu 10BAze-T/100BASE-TX:1
„.MKV”, „.mkv”
Specificaţie LASER
Lungime undă produse laser clasa 1:
785 nm (CD)/ 660 nm (DVD)/405 nm (BD)
Putere de ieşire laser: În prezenţa
protecţiei de siguranţă nu este emisă nici
o radiaţie periculoasă
Fişier text subtitrare
„.SRT”, „.srt”,
„.SSA”, „.ssa”,
„.ASS”, „.ass”
Sursă de alimentare
MP3
JPEG
MKV
„.AVI”, „.avi”
Între 220 V şi 240 V c.a., 50 Hz
Consum de energie
Aproximativ 14 W
Consum putere
electrică în mod
standby
Aproximativ 0,5 W
Consum de energie
în mod stand-by de
pornire rapidă
Aproximativ 4,0 W
Dimensiuni (WkHkD)
Incluzând părţile
proeminente
330 mm×38 mm×181 mm
Masă
Aprox. 1,0 kg
Xvid
Fişier text subtitrare
„.SRT”, „.srt”,
„.SUB”, „.sub”,
„.TXT”, „.txt”
FLAC
„.FLAC”, „.flac”
Frecvenţă de eşantionare
maximă: 192 kHz/24 biţi
WAV
„.WAV”, „.wav”
Frecvenţă de eşantionare
maximă: 192 kHz/24 biţi
AAC
„.M4A”, „.m4a”,
„.AAC”, „.aac”
Acest aparat suportă
etichetele ID3.
Rata maximă de eşantionare:
48 kHz/320 kbps
„.WMA”, „.wma”
Acest aparat suportă
etichetele ID3.
Rata maximă de eşantionare:
48 kHz/ 355 kbps
• Specificaţiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
Referinţă
WMA
• În anumite situaţii de înregistrare şi cu anumite
structuri de folder, ordinea de redare poate fi
diferită sau redarea nu va fi posibilă.
- 35 -
Referinţă
Informaţii audio
Format suportat pentru DLNA
Ieşirea audio diferă în funcţie de setările
aparatului. (> 26, „Ieşire audio digitală”)
• Numărul de canale listat este numărul
maxim posibil de canale de ieşire la
conectarea la un amplificator/receiver
compatibil cu formatul audio respectiv.
• Formatele de fişiere care nu sunt suportate
de serverul DLNA nu pot fi redate.
Video
„Digital Audio Output”
(Ieşire audio digitală)
„Bitstream”
Canal
de ieşire
Este redat
semnalul audio
original*1
„PCM”
*2*3
BD-Video:
7.1 canale PCM*1
DVD-Video:
5.1 canale PCM
*1
Când setaţi „BD-Video Secondary Audio”
(Semnal audio secundar BD-Video) la „On”
(Activare), semnalul audio va fi redat ca Dolby
Digital, DTS Digital Surround sau 5.1ch PCM
(PCM pe 5.1 canale).
*2
Numărul maxim posibil pentru Dolby este de
2 canale PCM.
*3
Când „DTS Neo:6” este setat la „Cinema” sau
„Music” (Muzică), sunetul audio pe 2 canale
(2.1 canale) în afară de Dolby poate fi extins
pe 7 canale (7.1 canale) şi redat.
Exemplu
de extensie
de fişier
Codec
video
Codec audio
AVCHD
H.264
Dolby Digital
.mts
MP4
H.264
AAC
.mp4
PS
MPEG2
Dolby
DigitalLinear
PCM
.mpg .mpeg
TS
MPEG2
H.264
AAC Dolby
Digital
.m2ts
.ts
Recipient
Photo
Format
Exemplu de extensie de fişier
JPEG
.jpg
Codec audio
Exemplu de extensie de fişier
MP3
.mp3
Audio
- 36 -
FLAC
.flac
AAC
.m4a
WMA
.wma
Linear PCM
—
Referinţă
Listă cu limbi de afişare
Afişaj
Limbă
Afişaj
ENG
Engleză JPN
FRA
Franceză CHI
DEU
Germană KOR
ITA
Italiană MAL
ESP
Spaniolă VIE
NLD
Olandeză THA
Limbă
Afişaj
Listă cu coduri de limbă
Limbă
Japoneză ARA
Arabă
Chineză HIN
Hindi
Coreeană PER
Malaieziană IND
Persă
Indoneziană
Vietnameză MRI
Maori
Thai BUL
Bulgară
Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
Abhaziană:
6566
Gujarati:
7185
Afereză:
6565
Hausa:
7265
Afrikaans:
6570
Ebraică:
7387
Cod
Reto-romană:
8277
Română:
8279
Albaneză:
8381
Hindi:
7273
Rusă:
8285
Amharic:
6577
Maghiară:
7285
Samoană:
8377
Arabă:
6582
Islandeză:
7383
Sanscrită:
8365
Armeană:
7289
Indoneziană:
7378
Scoţiană- Celtică: 7168
Assameză:
6583
Interlingua:
7365
Sârbă:
Aymară:
6589
Irlandeză:
7165
Sârbo-croată:
8372
6590
Italiană:
7384
Shona:
8378
8368
SVE
Suedeză POL
Poloneză RUM
Română
NOR
Norvegiană CES
Cehă GRE
Greacă
DAN
Daneză SLK
Slovacă TUR
Turcă
Azeră:
POR
Portugheză HUN
¼
Altele
Başkiră:
6665
Japoneză:
7465
Sindhi:
Bască:
6985
Javaneză:
7487
Singaleză:
8373
Kannada:
7578
Slovacă:
8375
6678
Kashmiri:
7583
Slovenă:
8376
6890
Kazakhă:
7575
Somaleză:
8379
RUS
Rusă FIN
Maghiară
Finlandeză
Bengaleză, Bangla:
Bhutani:
- 37 -
8382
Bihari:
6672
Kirghiză:
7589
Spaniolă:
6983
Bretonă:
6682
Koreană:
7579
Sudaneză:
8385
Bulgară:
6671
Kurdă:
7585
Swahili:
8387
Birmaneză:
7789
Laoţiană:
7679
Suedeză:
8386
Bielorusă:
6669
Latină:
7665
Tagalog:
8476
Cambogiană:
7577
Letonă:
7686
Tajik:
8471
Catalană:
6765
Lingala:
7678
Tamilă:
8465
Chineză:
9072
Lituaniană:
7684
Tătară:
8484
Corsicană:
6779
Macedoniană:
7775
Telugu:
8469
Croată:
7282
Malagasy:
7771
Thai:
8472
Cehă:
6783
Malaieziană:
7783
Tibetană:
6679
Daneză:
6865
Malayalam:
7776
Tigrinya:
8473
Olandeză:
7876
Malteză:
7784
Tonga:
8479
Engleză:
6978
Maori:
7773
Turcă:
8482
Esperanto:
6979
Marathi:
7782
Turkmenă:
8475
Estoniană:
6984
Moldoveană:
7779
Twi:
8487
Faeroeză:
7079
Mongolă:
7778
Ucraineană:
8575
Fiji:
7074
Nauru:
7865
Urdu:
8582
Finlandeză:
7073
Nepaleză:
7869
Uzbekă:
8590
Franceză:
7082
Norvegiană:
7879
Vietnameză:
8673
Frisiană:
7089
Oriya:
7982
Volapuk:
8679
Galiciană:
7176
Puştu:
8083
Galeză:
6789
Georgiană:
7565
Persă:
7065
Wolof:
8779
Germană:
6869
Poloneză:
8076
Xhosa:
8872
Greacă:
6976
Portugheză:
8084
Idiş:
7473
Groenlandeză:
7576
Punjabi:
8065
Yoruba:
8979
Guarani:
7178
Quechua:
8185
Zulu:
9085
Referinţă
„AVCHD” este marcă înregistrată a Panasonic Corporation şi
Sony Corporation.
Java este marcă înregistrată a Oracle şi/sau afiliaţilor săi.
Produs sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby
Laboratories.
Fabricat sub licenţă conform brevetului SUA nr.: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 şi alte brevete în SUA şi internaţionale
emise sau în aşteptare. DTS-HD, simbolul şi DTS-HD şi simbolul
împreună sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS-HD Master
Audio este o marcă comercială înregistrată a DTS, Inc. Produsul
include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt
mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC
în Statele Unite şi în alte ţări.
Acest produs este licenţiat sub licenţă de patent AVC şi VC-1
pentru utilizare personală şi necomercială de către un
consumator, pentru (i) codare video în conformitate cu
standardul AVC şi VC-1 („AVC/VC-1 Video”) şi/sau (ii) decodare
semnal AVC/VC-1 Video codat de către un consumator în cadrul
unei activităţi personale şi necomerciale şi/sau obţinut de la un
furnizor de materiale video, licenţiat pentru furnizare de materiale
AVC/VC-1 Video. Nicio altă licenţă nu este acordată sau nu va fi
implicată pentru o altă utilizare. Informaţii suplimentare pot fi
obţinute de la MPEG LA, LLC.
Consultaţi http://www.mpegla.com.
Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 sub licenţă de
la Fraunhofer IIS şi Thomson.
„DVD Logo” este o marcă înregistrată a DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
„Wi-Fi”, „Wi-Fi Protected Setup”, „WPA” şi „WPA2” sunt mărci
comerciale sau înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
DLNA, logo-ul DLNA Logo şi DLNA CERTIFIED sunt mărci
înregistrate, mărci de service sau mărci de certificare ale Digital
Living Network Alliance.
Windows este o marcă înregistrată a Microsoft Corporation în
SUA şi/sau alte ţări.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. CinaviaTM este o
marcă comercială a Verance Corporation. Protejată de Brevetul
SUA 7,369,677 şi brevetele internaţionale eliberate şi în curs de
eliberare sub licenţa Verance Corporation. Toate drepturile rezervate.
Acest produs încorporează următorul software:
(1) software dezvoltat independent de sau pentru Panasonic
Corporation,
(2) software deţinut de terţe părţi şi licenţiat către Panasonic
Corporation,
(3) software licenţiat în baza Licenţei Publice Generale GNU,
Versiunea 2,0 (GPL V2.0),
(4) software-ul licenţiat în baza Licenţei Publice Generale GNU
LESSER, Versiunea 2.1 (LGPL V2.1), şi/sau
(5) a altor licenţe de software open source în afară de
software-ul licenţiat în baza GPL V2.0 şi/sau LGPL V2.1.
Software-ul clasificat ca (3) - (5) este distribuit în speranţa că va
fi util, DAR FĂRĂ NICIO GARANŢIE, nici chiar cu garanţie
implicată de VÂNDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN
ANUMIT SCOP. Consultaţi termenii şi condiţiile detaliate ale
acestora în meniul Player Settings (Setări player).
Cel puţin trei (3) ani de la livrarea produsului, Panasonic va oferi
oricărei terţe părţi care ne contactează informaţiile de contact
furnizate mai jos, pentru o taxă nu mai mare decât costul
distribuirii fizice a codului sursă, o copie completă a codului
sursă corespunzător acoperit în baza GPL V2.0, LGPL V2.1 sau
a altor licenţe cu obligaţia de a acţiona în acest sens, precum şi
nota aferentă privind drepturile de autor.
Informaţii de contact: [email protected]
Codul sursă şi nota privind drepturile de autor sunt de asemenea
disponibile gratuit pe site-ul de mai jos.
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM13A.html
Adobe Flash Lite pentru Digital Home Software licenţiat de
Adobe Systems Incorporated sau afiliaţii săi,
Pentru Adobe Flash Lite pentru Digital Home Software
(„Flash Software”), trebuie să ţineţi cont de următoarele lucruri.
(i) Nu aveţi dreptul de a distribui şi copia acest Flash Software
niciunui terţ,
(ii) Nu aveţi dreptul de a modifica Flash Software şi de a crea
lucrări derivate ale Flash Software,
(iii) Nu aveţi dreptul de a decompila, modifica, dezasambla şi
reduce Flash Software la o formă percepută de om,
(iv) Nu aveţi dreptul de a revendica niciun fel de daune, inclusiv
daune directe, indirecte, speciale, incidentale, punitive şi pe
cale de consecinţă care decurg din sau sunt în legătură cu
Flash Software,
(v) Sunteţi complet de acord că dreptul de proprietate asupra
Flash Software aparţine Panasonic Corporation şi/sau
furnizorilor sau licenţiatorilor acesteia,
(vi) Sunteţi de acord şi recunoaşteţi că este posibil să nu puteţi
accesa conţinutul decât dacă obţineţi şi instalaţi cea mai
recentă versiune de Flash Software.
Licenţă David M. Gay's dtoa şi strtod
Autorul acestui software este David M. Gay.
Copyright (c) 1991, 2000, 2001 de Lucent Technologies.
Prin prezentul document se acordă permisiunea de utilizare,
copiere, modificare şi distribuire a acestui software în orice scop
şi cu titlu gratuit, cu condiţia ca întreaga înştiinţare să fie inclusă
în toate copiile oricărui software care reprezintă sau include o
copie sau modificare a acestui software şi în toate copiile
documentaţiei anexate pentru acest tip de software.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT „CA ATARE” FĂRĂ
NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. ÎN SPECIAL,
AUTORUL ŞI LUCENT NU PREZINTĂ NICIO GARANŢIE DE
NICIUN FEL ÎN CEEA CE PRIVEŞTE VANDABILIATTEA
ACESTUI SOFTWARE SAU CARACTERUL POTRIVIT
PENTRU UN ANUMIT SCOP.
„ACORD DE LICENŢIERE UNICODE, INC. - FIŞIERE DE DATE
ŞI SOFTWARE
Fişierele de date Unicode includ toate fişierele de date din
directoarele http://www.unicode.org/reports/ şi
http://www.unicode.org/cldr/data/.
Software-ul Unicode include orice cod sursă publicat în
Standardul Unicode sau în directoarele
http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/ şi
http://www.unicode.org/cldr/data/.
ÎNŞTIINŢARE PENTRU UTILIZATOR: Citiţi cu atenţie următorul
acord legal.
PRIN DESCĂRCAREA, INSTALAREA, COPIEREA SAU
UTILIZAREA FIŞIERELOR DE DATE ALE UNICODE INC.
(„FIŞIERE DE DATE”), ŞI/SAU A SOFTWARE-ULUI
(„SOFTWARE”), ACCEPTAŢI FĂRĂ ECHIVOC ŞI SUNTEŢI DE
ACORD SĂ FIŢI OBLIGAT/Ă PRIN TOŢI TERMENII ŞI
CONDIŢIILE PREZENTULUI ACORD. DACĂ NU SUNTEŢI DE
ACORD, NU DESCĂRCAŢI, INSTALAŢI, COPIAŢI,
DISTRIBUIŢI SAU UTILIZAŢI FIŞIERELE DE DATE SAU
SOFTWARE-UL.
DREPTURI DE AUTOR ŞI PERMISIUNE DE UTILIZARE
Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Toate drepturile rezervate.
Distribuit conform Termenilor de utilizare din
http://www.unicode.org/copyright.html.
Prin prezenta este acordată permisiunea, gratuit, oricărei persoane
de a obţine o copie a fişierelor de date Unicode şi a documentaţiei
asociate („Fişiere de date”) sau a software-ului Unicode („Software”)
sau a documentaţiei asociate de a comercializa fişierele de date sau
software-ul fără restricţii, inclusiv dar fără a se limita la drepturi de
utilizare, copiere, modificare, combinare, publicare, distribuire şi/sau
de vindere a copiilor fişierelor de date sau software-ului şi pentru a
permite persoanelor cărora le sunt furnizate fişierele de date şi
software-ul să facă aceste lucruri, cu condiţia ca (a) notele de
protecţie a drepturilor de autor de mai sus şi această notă de
permisiune să apară în toate copiile fişierelor de date şi software-ului
şi ca (b) atât notele de protecţie a drepturilor de autor de mai sus, cât
şi această notă de permisiune să apară în documentaţia însoţitoare
şi (c) să existe o înştiinţare clară a modificării datelor sau softwareului în fiecare fişier de date modificat sau în fiecare software, precum
şi în documentaţia asociată fişierelor de date sau software-ului.
- 38 -
Referinţă
FIŞIERELE DE DATE ŞI SOFTWARE-UL SUNT FURNIZATE
„CA ATARE”, FĂRĂ NICI O GARANŢIE DE NICI UN FEL,
EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE
LIMITA LA GARANŢII DE VANDABILITATE ŞI/SAU
CARACTERUL POTRIVIT PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI
NEÎNCĂLCARE DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE. ÎN NICIUN
CAZ DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR NU VOR FI
PUTEA FI FĂCUŢI RESPONSABILI, ÎN NICIO SITUAŢIE,
PENTRU NICIO DAUNĂ DE NATURĂ SPECIALĂ,
INDIRECTĂ SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, PRECUM ŞI
PENTRU NICIO DAUNĂ INDIFERENT DE NATURA
ACESTEIA, REZULTATĂ DIN PIERDEREA DE UZ, DATE
SAU PROFITURI, INDIFERENT DACĂ ÎN URMA UNUI
CONTRACT, A NEGLIJENŢEI SAU A UNEI ALTE UTILIZĂRI
CARE ADUC PREJUDICII, CARE DERIVĂ DIN UTILIZAREA
SAU COMPORTAREA ACESTOR FIŞIERE DE DATE SAU
SOFTWARE.
Cu excepţia specificaţiilor din această notă, numele
deţinătorului drepturilor de autor nu va fi utilizat în publicitate
sau în promovarea vânzărilor, utilizare sau alte comercializări
ale acestor fişiere de date sau software fără permisiunea
scrisă a deţinătorului drepturilor de autor.”
(1) MS/WMA
Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft Corporation şi ale unor terţe părţi.
Utilizarea sau distribuţia acestei tehnologii în afara acestui
produs este interzisă fără o licenţă de la Microsoft sau de la o
filială autorizată Microsoft sau a unor terţe părţi.
(2) MS/PlayReady/Etichetă finală produs
Acest produs conţine tehnologie supusă anumitor drepturi de
proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea
acestei tehnologii separat de acest produs este interzisă fără
licenţă corespunzătoare din partea Microsoft.
(3)MS/PlayReady/Notificări utilizator final
Proprietarii conţinutului utilizează tehnologia de accesare a
conţinutului Microsoft PlayReady™ pentru a-şi proteja
proprietatea intelectuală, inclusiv conţinutul protejat prin
drepturi de autor. Acest aparat utilizează tehnologia
PlayReady pentru a accesa conţinut protejat cu PlayReady
şi/sau conţinut protejat cu WMDRM. Dacă aparatul nu aplică în
mod corespunzător restricţiile privind utilizarea conţinutului,
proprietarii conţinutului pot solicita Microsoft să revoce funcţia
acestui aparat de a reda conţinutul protejat cu PlayReady.
Acest lucru nu ar trebui să afecteze conţinutul neprotejat sau
conţinutul protejat de alte tehnologii de accesare a
conţinutului. Proprietarii conţinutului vă pot solicita să
actualizaţi PlayReady pentru a accesa conţinutul acestora.
Dacă refuzaţi o actualizare, nu veţi avea acces la conţinutul
care trebuie actualizat.
(4) FLAC, WPA Supplicant
Licenţele software sunt afişate când selectaţi „Software Licence”
(Licenţă software) din meniul Setup (Configurare). (> 29)
- 39 -
(Interiorul produsului)
CLASA 1
PRODUS LASER
UE
În conformitate cu legislaţia UE în vigoare
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Panasonic Corporation
Site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2013
VQT4V15-1
F0113ST1023
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement