Panasonic DMPBDT310, DMPBDT210, DMPBDT110, DMPBDT111 Operating instructions

Panasonic DMPBDT310, DMPBDT210, DMPBDT110, DMPBDT111 Operating instructions
Naudojimo instrukcija
„Blu-ray“ diskų leistuvas
Modelio Nr. DMP-BDT310
DMP-BDT210
DMP-BDT111
DMP-BDT110
™
Šių naudojimo instrukcijų iliustracijose vaizduojamas DMP-BD310 modelis.
Brangus kliente,
Ačiū, kad įsigijote šį produktą.
Kad prietaisas veiktų tinkamai ir Jūsų saugai užtikrinti, įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
Prieš prijungdami, valdydami ar darydami prietaiso nuostatas, perskaitykite visą naudojimo instrukciją.
Naudojimo instrukciją išsaugokite ateičiai.
EG
VQT3B63-2
Turinys
Naudojimo pradžia
Atsargumo priemonės
Priedai
Įrenginio ir laikmenų priežiūra
Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
Informacija apie laikmenas (diskus, korteles
ir USB įtaisus)
3
4
4
5
6
Sujungimai ir nustatymai
1 ŽINGSNIS: Prijungimas prie televizoriaus
2 ŽINGSNIS: Prijungimas prie stiprintuvo /
imtuvo
3 ŽINGSNIS: Prijungimas prie plačiajuosčio
tinklo
4 ŽINGSNIS: Elektros laido prijungimas
STEP 5 : Nustatymai
6 ŽINGSNIS: Nuotolinio valdymo pultelio
programavimas
8
9
11
12
13
16
Atkūrimas
Disko įdėjimas ir išėmimas
Pagrindinis meniu
Vaizdo įrašo atkūrimas
Mėgaukitės trimačiu vaizdu
Nuotraukų atkūrimas
Muzikos įrašų atkūrimas
Naudokitės VIERA CAST privalumais
Kitame įrenginyje įrašyto turinio atkūrimas
Su televizoriumi susietos operacijos
(VIERA Link “HDAVI Control™”)
16
17
17
21
22
23
24
25
27
Nustatymai
Atkūrimo meniu
Nustatymų meniu
28
30
Nuorodos
Gedimų taisymas
Pranešimai
Techniniai duomenys
Papildoma informacija
2
VQT3B63
35
38
39
40
Apie šioje naudojimo instrukcijoje naudojamus
aprašymus
• Naudojimas aprašomas naudojant nuotolinio valdymo
pultelį.
• Šį naudojimo instrukcija tinka DMP-BDT310, DMPBDT210, DMP-BDT111 ir DMP-BDT110 modeliams.
Jeigu nenurodyta kitaip, šios naudojimo instrukcijos
paveikslėliuose yra pavaizduotas DMP-BDT310 modelis.
[BDT310] [BDT210] [BDT111] [BDT110] : nurodo
funkcijas tinkančias atitinkamai DMP-BDT310, DMPBDT210, DMP-BDT111 ir DMP-BDT110 modeliams.
Programinės aparatinės įrangos naujiniai
( 15)
Prietaisas
Prietaisas
• Kad nekiltų gaisras, neištiktų elektros smūgis ir prietaisas
nesugestų,
– Nestatykite prietaiso po lietumi, drėgnoje vietoje, vietoje,
kur ant jo gali lašėti ar užtikšti vandens.
– Ant prietaiso nestatykite daiktų su vandeniu, pavyzdžiui
vazų.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nebandykite atidaryti korpuso.
– Netaisykite prietaiso patys. Kreipkitės į profesionalias
remonto dirbtuves.
– Žiūrėkite, kad metaliniai daiktai nepatektų į prietaiso
vidų.
– Ant prietaiso nestatykite sunkių daiktų.
• Šiame prietaise yra naudojamas lazeris. Šioje naudojimo
instrukcijoje nepaminėti nustatymai ar taisymo būdai, bei
procedūros gali sukelti pavojingą lazerio spinduliavimą.
• Ant prietaiso nestatykite atviros ugnies šaltinių, pavyzdžiui,
degančių žvakių.
• Mobilaus telefono skleidžiamos radijo bangos gali sukelti
veikiančio prietaiso trikdžius. Jei taip atsitiktų, mobilų
telefoną padėkite toliau nuo prietaiso.
• Šis prietaisas yra skirtas naudoti vidutiniame klimate.
SD kortelė
• Atminties kortelę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje
ir saugokite, kad jos neprarytų.
Baterijos
• Jeigu baterija bus neteisingai įdėta, prietaisas gali sprogti.
Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas baterijas.
• Dėl neteisingo elgesio su baterijomis gali išsilieti
elektrolitas ir kilti gaisras.
– Nedėkite senų ir naujų baterijų kartu, vienu metu
nenaudokite skirtingų rūšių baterijų.
– Nekaitinkite ir nemeskite jų į ugnį.
– Nepalikite baterijos (-jų) tiesioginiuose saulės
spinduliuose automobilyje su uždarytais langais ir
durelėmis.
– Jų neardykite ir žiūrėkite, kad neįvyktų trumpasis
sujungimas.
– Nebandykite įkrauti šarminių mangano baterijų.
– Jeigu baterijų apvalkas nusilupo, jų nebenaudokite.
– Jeigu ketinate ilgą laiką nuotolinio valdymo pultelio
nenaudoti, išimkite iš jo baterijas. Laikykite vėsioje,
tamsioje vietoje.
• Apie tinkamą baterijų šalinimo būdą sužinosite susisiekę
su vietinės valdžios įstaigomis ar prietaiso pardavėju.
Atkūrimas
• Kad nekiltų gaisras, neištiktų elektros smūgis ir prietaisas
nesugestų,
– Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka ant šio
prietaiso nurodytą įtampą.
– Laido kištuką iki galo įkiškite į elektros lizdą.
– Laido nelankstykite, ant jo nestatykite sunkių daiktų.
– Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
– Traukdami laido kištuką iš elektros lizdo, laikykite už
laido kištuko.
– Nesinaudokite prietaisu, jeigu jo laido kištukas arba
elektros lizdas yra sugedę.
• Prietaisą pastatykite taip, kad iškilus problemoms, jo laido
kištuką nedelsdami galėtumėte ištraukti iš elektros lizdo.
• Prietaisą statykite ant lygaus paviršiaus.
• Kad nekiltų gaisras, neištiktų elektros smūgis ir prietaisas
nesugestų,
– Nestatykite šio prietaiso ant knygų lentynos, įmontuotoje
spintelėje arba kitoje uždaroje vietoje. Įsitikinkite, kad
aplink prietaisą yra pakankama ventiliacija.
– Prietaiso ventiliacinių angų neuždenkite laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
– Nestatykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose,
karštoje ir drėgnoje vietoje, arba vietoje su didele
vibracija.
Informacija
Kintamosios srovės tinklo laidas
Pastatymas
Sujungimai ir nustatymai
ATSARGUMO PRIEMONĖS
Nustatymai
DĖMESIO!
Naudojimo pradžia
Atsargumo priemonės
VQT3B63
3
Priedai
Prašom patikrinti, ar yra visi į komplektą įeinantys priedai.
1 nuotolinio valdymo pultelis (N2QAYB000576)
2 nuotolinio valdymo pultelio baterijos
1 kintamosios srovės tinklo laidas
1 CD-ROM
• Prietaiso numeriai, nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje, buvo patikrinti
2010 m. gruodžio mėn. Paliekama teisė keisti.
• Laidas yra skirtas naudoti tik su šiuo įrenginiu.
Nuotolinio valdymo pultelio
naudojimas
Įdėkite taip, kad ženklai (+ ir -) atitiktų nuotoliniame
valdymo pultelyje pažymėtus ženklus.
Įrenginio ir laikmenų
priežiūra
 Prietaisą valykite minkšta ir sausa
šluoste
• Niekada valymui nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio
arba benzino.
• Prieš naudodami cheminiu būdu apdorotą šluostę, atidžiai
perskaitykite šluostės naudojimo instrukcijas.
 Lęšį valykite lęšių valikliu
Lęšių valiklis: RP-CL720AE
• Šis lęšių valiklis yra parduodamas ne visose šalyse,
pavyzdžiui, Vokietijoje jo įsigyti negalima. Daugiau
informacijos sužinosite susisiekę su „Panasonic“ pardavėju.
• Šis lęšių valiklis yra skirtas „DIGA“ įrenginiams, tačiau tinka
ir šiam prietaisui.
 Diskų valymas
2
TEISINGAI
NETEISINGAI
1
R6/LR6, AA
(Šarminių arba
mangano baterijos)
Nukreipkite į prietaiso nuotolinio valdymo signalo jutiklį. (
5)
Nuvalykite drėgna šluoste ir sausai nušluostykite.
 Nurodymai, kaip elgtis su disku ir
kortele
• Kad diskų nesubraižytumėte ir nepaliktumėte pirštų
antspaudų, laikykite juos paėmę už kraštų.
• Prie diskų neklijuokite etikečių ir lipdukų.
• Nenaudokite diskams valyti purškiamų valiklių, benzino,
skiediklio, statinę elektrą mažinančių priemonių ir kitų
rūšių tirpiklių.
• Nuo kortelės apatinėje pusėje esančių gnybtų nuvalykite
dulkes, vandenį ir kitus nešvarumus.
• Nenaudokite šių diskų:
– Diskų, ant kurių yra klijų žymių nuo nuimtų lipdukų ar
etikečių (išnuomotų diskų ir t.t.).
– Diskų, kurie yra labai išlinkę arba suskilę.
– Neįprastos formos, pavyzdžiui, širdies formos diskų.
 Įrenginio pašalinimas iš apyvartos ir
jo pervežimas
Prietaise gali būti išsaugota vartotojo nustatymų
informacija. Jeigu prietaisą ruošiatės pašalinti iš apyvartos,
kad ištrintumėte vartotojo nustatymus, grąžinkite visus
gamyklinius pradinius nustatymus. ( 35, “Pirminių
gamyklinių nustatymų grąžinimas”.)
• Veikimo istorija gali būti įrašyta šio įrenginio atmintyje.
4
VQT3B63
1 Įrenginio įjungimas / išjungimas
2 Televizoriaus valdymo mygtukai ( 16)
Įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti
televizorių.
[ TV] : Televizoriaus maitinimo įjungimas ir išjungimas
[AV] : Įėjimo kanalo perjungimas
[+ - VOL] : Garsumo reguliavimas
3 Surenkamas disko pavadinimo numeris / įvedami skaičiai
arba simboliai ( 24)
4 Atšaukimas
5 Garso pasirinkimas ( 18)
6 Pagrindinio atkūrimo valdymo mygtukai ( 17, 18)
7 Rodo būsenos pranešimus ( 17)
8 Rodo pagrindinį meniu / tiesioginis naršymas ( 17)
9 OPTION meniu rodymas ( 18)
10 Spalvoti mygtukai (raudonas, žalias, geltonas, mėlynas)
Šie mygtukai naudojami
• Valdyti „BD-Video“ diskams, kuriuose yra „Java™“
taikomoji programa (BD-J).
• Valdomas VIERA CAST turinys. ( 24)
11 Siunčia nuotolinio valdymo signalą
12 Atidaroma arba uždaroma disko dėtuvė ( 16)
11
1
12
2
13
14
3
15
16
4
5
17
6
7
8
18
19
ATSARGUMO PRIEMONĖS
20
Priešais įrenginį nedėkite jokių daiktų. Atsidarydama disko
dėtuvė gali juos užkliudyti ir padaryti žalos.
13 Atidaromas atkūrimo meniu ( 28)
14 Įjungiamas vaizdo bendravimas ( 24)
15 Nustato trimačius efektus ( 21)
16 Įjungia ir išjungia antrinį vaizdą (vaizdas vaizde) ( 19)
17 Rodomas VIERA CAST pradžios langas ( 24)
18 Išeinama iš meniu lango
19 Rodo iškylančius meniu ( 17)
20 Rodomas pagrindinis meniu ( 17)
21 Pasirinkimas / OK, peržiūra po vieną kadrą ( 18)
22 Grįžtama į ankstesnį langą
21
22
9
10
12
6
ヤモロロ
SDCARD
1
2
3
4
1 Parengties režimo ir įjungimo jungiklis (/I) ( 13)
Paspauskite jį, norėdami perjungti įrenginį iš veikimo į
parengties režimą ir atvirkščiai. Parengties režimu
prietaisas naudoja šiek tiek elektros energijos.
2 Diskų dėtuvė ( 16)
3 SD kortelės lizdas ( 16)
4 USB jungtis ( 16)
5 [BDT310] : V.OFF LED (Video off LED)
LED apšvietimą galima įjungti arba išjungti. ( 32)
6 CALL LED ( 24)
Šis LED užsidegs, kai įrenginys gaus įeinantį skambutį
dėl bendravimo vaizdu ir pan.
5 7
8
9 10
11
Spustelkite,
norėdami atidaryti
priekinį skydelį.
7 Nuotolinio valdymo signalo jutiklis
Atstumas: maždaug 7 m.
Kampas: maždaug 20 e aukštyn ir žemyn, 30e kairėn
ir dešinėn
8 Ekranas
9 Sustabdymas ( 18)
10 Atkūrimo įjungimas ( 17)
11 Atidaroma arba uždaroma disko dėtuvė ( 16)
12 [BDT310] [BDT210] : „Touch Free“ jutiklis ( 34)
LED užsidegs, kai bus įjungtas „TOUCH-FREE“
jutiklis.
Galinio skydelio jungtys ( 8–12)
VQT3B63
5
Naudojimo pradžia
Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
Informacija apie laikmenas (diskus, korteles ir
USB įtaisus).
Įrenginys
Disko žymėjimas
Įrenginių tipai
Turinio formatas*
BD-Video
Video
BD-RE
Video
JPEG/
MPO (trimatė nuotrauka)
BD
BD-R
Video
DivX®
MKV
DVD-Video
Video
DVD-R
DVD
DVD-R DL
Video
AVCHD
DivX®
MKV
MP3
JPEG/
MPO (trimatė nuotrauka)
DVD-RW
—
+R/+RW/+R DL
Music CD
CD
—
Video
AVCHD
CD-R
CD-RW
Music [CD-DA]
DivX®
MKV
Music [CD-DA]
MP3
JPEG/
MPO (trimatė nuotrauka)
MPEG2
SD atminties kortelė (nuo 8 MB iki 2 GB)
SDHC atminties kortelė (nuo 4 MB iki 32 GB) AVCHD
SDXC atminties kortelė (48 GB, 64 GB)
JPEG/
(Suderinama su mini ir macro tipais)
SD
MPO (trimatė nuotrauka)
USB
—
USB įrenginiai
(iki 2 TB)
DivX®
MKV
MP3
JPEG/
MPO (trimatė nuotrauka)
* Apie turinio rūšis, kurias galima atkurti, daugiau informacijos rasite 7 ir 39 puslapyje.
6
VQT3B63
• DVD-RAM
• Super Audio CD
• Photo CD
• DVD-Audio
• Video CD ir Super Video CD
• WMA diskai
• DivX Plus HD diskai
• HD DVD
 SD kortelė
 Regionų valdymo informacija
BD-Video
Šis įrenginys atkuria BD-Video pažymėtus diskus su
etiketėmis, kuriose regiono kodas yra “ B”.
Pavyzdžiui:
DVD-Video
Šis įrenginys atkuria DVD-Video pažymėtus diskus su
etiketėmis, kuriose regiono kodas yra “2„ arba „ALL“.
Pavyzdžiui:
2
ALL
2
3
 Muzikiniai CD
Kompaktinių diskų (CD), kurie neatitinka CD-DA techninių
charakteristikų (CD kopijavimo valdymo ir pan.), veikimas
ir garso kokybė negarantuojama.
Naudojimo pradžia
 Su šiuo įrenginiu nesuderinami
diskai
5
 Finalize (disko užbaigimo operacija)
DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL ir CD-R/RW – prieš
atkurdami diską turite DVD įrašomuoju įrenginiu ar pan.
atlikti jo užbaigimo operaciją. Plačiau apie ją skaitykite to
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
 BD-Video
• miniSD, microSD, microSDHCir microSDXC
kortelės turi būti naudojamos su adapteriu.
Jos yra komplekte arba klientas turi jas pats
įsigyti.
• Norėdami apsaugoti duomenis nuo atsitiktinio
ištrynimo, apsaugos nuo įrašymo jungiklį
nustatykite ties „LOCK“.
• Šis įrenginys suderinamas su SD kortelėmis,
kurios atitinka SD kortelių FAT 12 ir FAT 16
formato charakteristikas, taip pat su FAT 32
formato SDHC atminties kortelėmis (nepalaiko ilgo
rinkmenos pavadinimo) ir su SVXC kortelės
exFAT formato charakteristiką.
• Kompiuteriu suformatuota SD kortelė gali būti netinkama
naudoti šiame įrenginyje.
• Galimos naudoti atminties bus šiek tiek mažiau nei
nurodyta.
 USB įrenginys
• Šis prietaisas neužtikrina jungties su visais USB
įrenginiais.
• Šis prietaisas neužtikrina USB įrenginių įkrovimo.
• Jeigu naudojate „Communication Camera TY-CC10W“
arba belaidį LAN adapterį DY-WL10, juos prijunkite prie
galinės įrengimo jungties. ( 11, 24)
• Palaikomos FAT12, FAT16 ir FAT32 rinkmenų sistemos.
• Įtaisas palaiko USB 2.0 “High Speed“.
• Šis prietaisas palaiko HDD kietojo disko konvertavimą į
FAT32 rinkmenos formatą.
Kai kurių rūšių HDD kietųjų diskų konvertavimui gali
prireikti išorinio elektros srovės tiekimo įrenginio.
 BD-RE, BD-R
DR formato diskai, kurie yra įrašyti „Panasonic“ „Blu-ray“
rašytuvais, gali teisingai neatkurti garso ir pan.
• Šis įrenginys palaiko didelės raiškos garsą (Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ir
DTS-HD Master Audio) pritaikytą BD-Video.
– [BDT111] [BDT110] : Jeigu “Dolby D/Dolby D +/Dolby
TrueHD” yra nustatyta į “PCM”, didžiausias galimas
Dolby garsas yra 5.1ch PCM. ( 31)
 3D
• Trimačiai vaizdo įrašai yra nuotraukos yra atkuriami, jeigu
šis įrenginys yra prijungtas prie su 3D suderinamo
televizoriaus greitaeigiu HDMI kabeliu.
• Faktiškai, dvimačiu vaizdu galima mėgautis taip pat, kaip
trimačiu. ( 21)
• Kai kuriais atvejais tam tikrų kaupiklių aukščiau nurodytos rinkmenos gali būti neatkurtos, dėl įrašymo sąlygų, įrašymo arba rinkmenų kūrimo būdo.
• Diskų gamintojai gali patikrinti, kaip diskai yra atkuriami, todėl gali būti, kad Jūs negalėsite patikrinti atkūrimo tokiu būdu, kaip yra nurodyta šioje
naudojimo instrukcijoje. Atidžiai perskaitykite disko naudojimo nurodymus.
VQT3B63
7
1 ŽINGSNIS: Prijungimas prie televizoriaus
• Prietaiso nestatykite ant stiprintuvų ir imtuvų arba įrangos,
kuri gali įkaisti. Karštis gali sugadinti prietaisą.
• Prieš prijungdami bet kokius prietaisus, rekomenduojame
laikinai atjungti visus prietaisus iš elektros tinklo.
• Nepriimkite vaizdo signalų per vaizdo rašytuvą. Dėl
apsaugos nuo kopijavimo, vaizdas gali būti rodomas su
trikdžiais.
• Naudokite didelės spartos HDMI kabelius, kurie pažymėti
HDMI logotipu (parodytas viršelyje). Rekomenduojame
naudoti „Panasonic“ HDMI kabelį. Naudodami 1080p
signalą, naudokite HDMI 5 metrų ar trumpesnius kabelius.
Rekomenduojamas dalies numeris (High Speed HDMI
kabelis):
RP-CDHS15 (1.5 m), RP-CDHS30 (3.0 m),
RP-CDHS50 (5.0 m), ir t.t.
Prietaiso nugarėlė
[BDT310]
[BDT210]
[BDT111] [BDT110]
 Per HDMI AV OUT lizdą (aukšta kokybė)
 Per VIDEO OUT lizdą (Standartinė kokybė)
– [BDT310] : Naudokite HDMI AV OUT MAIN lizdą.
– Šį įrenginį prijungus prie trimačio vaizdo perdavimą
palaikančio televizoriaus, galima atkurti trimačio vaizdo
įrašus ir trimates nuotraukas.
HDMI IN
Garso/vaizdo laidas
HDMI laidas
10BASE-T/100BASE-TX
UNICATION
MERA
LAN
AV OUT MAIN
AVOUT SUB
R
L
AUDIO OUT
• Įjunkite „HDMI Audio Output“ į „On“ padėtį” ( 33).
• Pasirinkę HDMI sujungimą, galėsite naudoti „VIERA
Link HDAVI Control“ sąsają ( 27).
8
VQT3B63
VIDEO OUT
COMMUNICATION
CAMERA
• Įkiškite į tos pačios spalvos įvesčių/išvesčių lizdus.
2 ŽINGSNIS: Prijungimas prie stiprintuvo / imtuvo
 [BDT310] : Per HDMI AV OUT SUB lizdą
– [BDT310] : Naudokite HDMI AV OUT MAIN lizdą.
– Šį įrenginį prijungus prie trimačio vaizdo perdavimą
palaikančio televizoriaus ir stiprintuvo / imtuvo,
galima atkurti trimačio vaizdo įrašus ir trimates
nuotraukas.
– Naudodami HDMI AV OUT SUB lizdą, galėsite
mėgautis turtingesniu garsu.
– Šį įrenginį prijungus prie trimačio vaizdo perdavimą
palaikančio televizoriaus, galima atkurti trimačio vaizdo
įrašus ir trimates nuotraukas, net ir tada, jeigu
stiprintuvas / imtuvas negali perduoti trimačio vaizdo.
Sujungimai ir nustatymai
 Per HDMI AV OUT išvesties lizdą
HDMI IN
HDMI IN
(ARC)
HDMI laidas
HDMI
laidas
Daugiakanaliai
garsiakalbiai
HDMI OUT
(ARC)
SE-TX
AV OUT MAIN
AVOUT SUB
Stiprintuvas / imtuvas
HDMI laidas
HDMI IN
HDMI
laidas
10BASE-T/100BASE-TX
LAN
AV OUT MAIN
Daugiakanaliai
garsiakalbiai
HDMI IN
AV OUT S
Stiprintuvas / imtuvas
• Įjunkite „HDMI Audio Output“ į „On“ padėtį” ( 33).
• “Digital Audio Output” nustatykite priklausomai nuo
prijungto stiprintuvo / imtuvo ( 31).
• Pasirinkę HDMI sujungimą, galėsite naudoti „VIERA Link
HDAVI Control“ sąsają ” ( 27).
• Jeigu jungiate prie su trimačiu vaizdu nesuderinamo
stiprintuvo / imtuvo, šį įrenginį prie televizoriaus prijunkite
per HDMI AV OUT, tada HDMI laidais sujunkite televizorių
su stiprintuvu / imtuvu.
– Atkreipkite dėmesį, kad garsas bus tik iki 5.1ch.
• Jeigu ant televizoriaus arba stiprintuvo / imtuvo HDMI
lizdo nėra žymės (ARC) (non-ARC-compatible), norėdami,
mėgautis stiprintuvo / imtuvo perduodamu garsu,
stiprintuvą / imtuvą prie televizoriaus prijunkite optiniu
skaitmeniniu laidu.
• Įjunkite „HDMI Audio Output“ į „On“ padėtį” ( 33).
• „HDMI(SUB) Output Mode“ nustatykite į „V.OFF(Video
Off)“ padėtį. ( 21)
– Garso išvestis yra aukštos skiriamosios gebos,
nežiūrint į tai, ar stiprintuvas / imtuvas gali perduoti
trimatį vaizdą.
• Pasirinkę HDMI sujungimą ir naudodami HDMI AV OUT
MAIN, galėsite naudoti „VIERA Link HDAVI Control“
sąsają” ( 27). HDMI AV OUT SUB jungtis yra
nesuderinama su „VIERA Link HDAVI Control“ sąsaja.
VQT3B63
9
 Per OPTICAL lizdą
Stiprintuvas / imtuvas
OPTICAL IN
Optinis
laidas
AIN
AVOUT SUB
• Jungdami prie televizoriaus ( 8) per HDMI AV OUT
lizdą, „HDMI Audio Output“ nustatykite į „Off“ padėtį. (
33).
• “Digital Audio Output” nustatykite priklausomai nuo
naudojamo lizdo ir prijungto stiprintuvo / imtuvo ( 31).
10
VQT3B63
3 ŽINGSNIS: Prijungimas prie plačiajuosčio tinklo
Prijungus šį įrenginį prie plačiajuosčio tinklo, galima:
– atnaujinti programinę aparatinę įrangą, ( 15)
– mėgautis „BD-Live“ technologijos privalumais ( 19)
– Galite mėgautis „VIERA CAST“ ( 24)
– Galite pasiekti kitus įrenginius (Namų tinklas) ( 25)
 Belaidis LAN ryšys
 LAN laido jungtis
UT
LAN
[BDT111]
[BDT110]
AV OUT MAIN
Sujungimai ir nustatymai
– [BDT310] [BDT210] : Belaidis LAN yra jau įtaisytas.
(Nereikia jungti prie belaidžio LAN adapterio).
– [BDT111] [BDT110] : Prijunkite belaidį LAN adapterį DYWL10 (komplekte nėra).
10BASE-T/100BASE-TX
COMMUNICATION
CAMERA
Informacijos apie sujungimo būdus ieškokite prijungiamo
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
COMMUNICATION 10BASE-T/100BASE-TX
CAMERA
AV OUT S
WIRELESS LAN
ADAPTOR
LAN laidas
LAN
Belaidis LAN adapteris
Belaidis maršruto
parinktuvas, t.t.
Belaidis maršruto
parinktuvas, t.t.
Internetas
Internetas
• Norėdami šį įrenginį prijungti prie išorinių įtaisų, naudokite
5 arba aukštesnės kategorijos tiesų LAN kabelį (STP).
• Jeigu bandysite į LAN lizdą įkišti kitokį, nei LAN kabelį,
galite sugadinti įtaisą.
• Naujesnės informacijos apie belaidį maršruto parinktuvą
ieškokite http://panasonic.jp/support/global/cs/
(interneto svetainė tik anglų kalba).
• Šis įrenginys nepalaiko oro uostuose, stotyse, kavinėse ir
t.t. teikiamų viešų belaidžių LAN paslaugų („Hotspot“ ir
pan.).
• [BDT111] [BDT110] :
– Galima naudoti tik belaidį LAN adapterį DY-WL10
(komplekte nėra).
– Prieš naudodami belaidį LAN adapterį DY-WL10, atidžiai
perskaitykite jo naudojimo instrukciją.
– Norėdami vienu metu prijungti belaidį LAN adapterį DYWL10 (komplekte nėra)ir LAN kabelį, naudokite
komplekte su DY-WL10 esantį ilgintuvą.
VQT3B63
11
Pastabos dėl belaidžio LAN ryšio
Naudojant šį įrenginį arba belaidį LAN adapterį, galioja toliau nurodyti
apribojimai. Prieš pradėdami naudoti šiuos įrenginius, susipažinkite su
toliau nurodytais apribojimais.
„Panasonic“ neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl to, kad nebuvo
laikomasi minėtų apribojimų, taip pat nevykdomos įrenginių naudojimo
sąlygos.
• Radijo bangomis perduodami duomenys gali būti perimami ir
pasiklausomi.
• Šiame įrenginyje ir belaidžiame LAN adapteryje yra jautrių
elektroninių detalių.
Šiuos įrenginius naudokite pagal jų tiesioginę paskirtį ir vykdykite toliau
pateiktus nurodymus:
– Šio įrenginio nestatykite tiesioginėje saulės šviesoje ir vietoje, kurioje
yra aukšta temperatūra.
– Įrenginių nelankstykite ir žiūrėkite, kad jie nepatirtų smūgių.
– Įrenginius saugokite nuo drėgmės.
– Jokiu būdu nebandykite išrinkti įrenginio.
4 ŽINGSNIS: Elektros
laido prijungimas
R
AUDI
Kintamosios
srovės tinklo
laidas (yra
komplekte)
Į namų elektros tinklo lizdą
(kintamoji srovė nuo 220 iki
240 V, 50 Hz)
• Šis prietaisas naudoja šiek tiek elektros energijos („Quick
Start“: „Off“, mažiau nei 0,2 W), net ir tuomet, kai jis yra
išjungtas. Jeigu prietaiso nenaudosite ilgesnį laiko tarpą,
taupykite elektrą – jo laido kištuką ištraukite iš elektros
lizdo.
12
VQT3B63
Lengvas nustatymas
Prijungus naujai įsigytą leistuvą ir paspaudus parengties 
įjungimo mygtuką, rodomas pagrindinių nustatymų langas.
Parengimas
Įjunkite televizorių ir pasirinkite teisingą televizoriaus
vaizdo įvesties režimą.
1 Paspauskite [].
Rodomas sąrankos langas.
Jei šį įrenginį HDMI kabeliu prijungiate prie „Panasonic“
televizoriaus (VIERA), suderinamo su „HDAVI Control 2“ ar
vėlesne „HDAVI“ versija, „On-screen Language“ nustatymų
informacija, esanti televizoriuje, bus perduodama iš
televizoriaus.
2 Vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus ir atlikite nustatymus
naudodami [,] ir [OK].
Nustatomi „On-screen Language“, „TV Aspect“ “Quick
Start” ir “Touch Free Sensor [BDT310] [BDT210]”
nustatymai. ( 32, 34)
Pabaigę lengvus nustatymus, galite pereiti prie lengvų
tinklo nustatymų (Network Easy Setting).
• Šiuos nustatymus galite bet kuriuo metu atlikti sąrankos meniu pasirinkę
„Easy Setting“. ( 34)
• Taip pat šiuos nustatymus galite nustatyti atskirai. ( 32, 34)
„Touch Free“ jutiklis [BDT310] [BDT210]
„Touch Free“ jutiklio parinktyje pasirinkus nuostatą „On“, diskų dėtuvę
galėsite atidaryti ir uždaryti tiesiog pamojavę ranka prieš „Touch free“
jutiklį, esantį viršutinėje įrenginio dalyje. (taip pat veikia parengties
režimu).
• Atkreipkite dėmesį, kad „Touch free“ jutiklis gali suveikti šiose
situacijose:
– Jeigu vaikas ar nedidelis gyvūnas prieina prie įrenginio, dėl ištiestos
ties įrenginiu rankos ar daikto
– Jeigu ant įrenginio viršaus yra padėtas koks daiktas ir prasideda
vibracija
– Prijungiant prie įrenginio galinės sienelės laidus ar pan.
• Jutiklio reagavimo atstumas yra nustatomas automatiškai, pagal
įtaisymo sąlygas, kai įrenginys buvo prijungtas prie elektros tiekimo ir
paspaudus atidarymo / uždarymo mygtuką. Kad nustatymai būtų
teisingai užfiksuoti, jų metu nelaikykite rankų arba daiktų virš įrenginio.
• Priklausomai nuo naudojimo sąlygų, „Touch free“ jutiklis gali nustoti
veikti arba reagavimo atstumas pasidaryti mažesnis. Tokiais atvejais,
vieną kartą paspauskite atidarymo / uždarymo mygtuką.
Lengvas tinklo nustatymas
Pabaigę lengvus nustatymus, galite pereiti prie lengvų tinklo
nustatymų (Network Easy Setting).
Pasirinkite „Wired“ (laidinis) arba „Wireless“
(belaidis) ir paspauskite [OK].
[BDT310]
Network Easy Setting
Select a connection mode.
Current setting
: Wired
LAN cable connection:
Connect a LAN cable to the unit and select "Wired."
Wireless LAN connection:
Select "Wireless."
Wired
Wireless
OK
RETURN
 Laidinis ryšys
Norėdami atlikti prisijungimo nustatymus, vykdykite ekrane
rodomus nurodymus.
• Jeigu iškilo problemų ( 14)
 Belaidis ryšys
Prieš pradėdami belaidės ryšio nustatymus
• Gaukite tinklo pavadinimą (SSID*1).
• Jeigu Jūsų belaidžio tinklo ryšys yra užšifruotas,
įsitikinkite, kad žinote šifro raktą.
• [BDT111] [BDT110] : Jeigu rodomas užrašas “Wireless
LAN Adaptor is not connected.”, patikrinkite ar belaidis
LAN adapteris yra gerai įkištas. Atjunkite ir vėl jį prijunkite.
Jeigu užrašas iš ekrano nedingsta, pasitarkite su
pardavėju.
Pasirinkite “WPS (PUSH button)” arba
“Search for wireless network” ir vykdydami
ekrane pateikiamus nurodymus, atlikite
nustatymus.
Wireless Settings
Select a connection method to wireless access point.
Please refer to the operating instructions of your wireless
access point about connection methods.
Search for wireless network
WPS (PUSH button)
WPS (PUSH mygtukas):
Jeigu belaidis maršruto parinktuvas
palaiko WPS (PUSH mygtuką),
nustatymus lengvai padarysite paspaudę
WPS mygtuką.
WPS (Wi-Fi Protected Setup) yra
standartas, leidžiantis atlikti nustatymus,
susijusius su belaidžių LAN įrenginių ryšiu
ir sauga.
pavyzdžiui
*2
1 Spauskite WPS mygtuką arba atitinkamą belaidžio
maršruto parinktuvo mygtuką, kol pradės mirksėti
lemputė.
• Daugiau informacijos rasite maršruto parinktuvo
naudojimo instrukcijoje.
2 Paspauskite [OK].
VQT3B63
13
Sujungimai ir nustatymai
STEP 5 : Nustatymai
Belaidžio tinklo paieška:
• Pasirinkus „Search for wireless network“, bus rodomi
galimi belaidžiai tinklai. Pasirinkite tinklo pavadinimą ir
paspauskite [OK].
– Jeigu tinklo pavadinimas nerodomas, dar kartą
paspauskite raudoną mygtuką ir pradėkite paiešką iš
naujo.
– Pasirinkus “Search for wireless network”, paslėptas
SSID nebus rodomas. Naudodami rankinio nustatymo
funkciją “Manual setting” padarykite nustatymus .
(Paspauskite [HOME]  pasirinkite “Setup”
(nustatymas)  pasirinkite “Player Settings” (leistuvo
nustatymai)  pasirinkite “Network” (tinklas)  [OK] 
pasirinkite “Network Settings” (tinklo nustatymas) 
[OK]  pasirinkite “Wireless Settings” (belaidžio tinklo
nustatymas)  [OK]  pasirinkite “Connection Setting”
(jungimo nustatymai)  [OK]  pasirinkite “Manual
setting” (rankinis nustatymas)”  [OK])
• Jeigu Jūsų belaidis tinklas yra užšifruotas, ekrane
pasirodys šifro rakto įvedimo langas.
Įveskite tinklo šifro raktą.
SSID (Service Set IDentification) yra belaidžio tinklo LAN tam tikro tinklo
identifikavimo pavadinimas. Perdavimas galimas tada, jeigu abiejų
įrenginių SSID atitinka.
*2 WI-FI apsaugotas ir suderinamas belaidis maršruto parinktuvas gali
turėti žymę.
*1
Jeigu iškilo problemų su
nustatymais
Wireless Settings
Network Easy Setting (Namų tinklo jungties
patikrinimas)
Network Easy Setting (Home Network Connection Check)
Complete.
1. LAN cable connection
2. IP address setting
3. Connection to gateway
: Fail
: Fail
: Fail
LAN cable is not connected.
Please check the connection.
Select “Yes” and press [OK] to check network
connection again.
Select “No” and press [OK]
to finish Network Easy Setting.
Yes
No
OK
Ekranas
1. LAN laido jungtis arba belaidžio
tinklo nustatymas: Nepavyko
2. IP adreso nustatymas:
Nepavyko
3. Prisijungimas prie tinklų sietuvo:
Nepavyko
1. LAN laido jungtis arba belaidžio
tinklo nustatymas: Pavyko
2. IP adreso nustatymas:
Nepavyko
3. Prisijungimas prie tinklų sietuvo:
Nepavyko
1. LAN laido jungtis arba belaidžio
tinklo nustatymas: Pavyko
2. IP adreso nustatymas: Pavyko
arba galima prisijungti prie namų
tinklo
3. Prisijungimas prie tinklų sietuvo:
Nepavyko
Patikrinkite
• LAN kabelių jungtys
( 11)
• Šakotuvo ir maršruto
parinktuvo sujungimai
ir nustatymai
• “IP adresas / DNS
nustatymai” ( 33)
Wireless Settings
Failed to complete.
Network Easy Setting (Interneto prisijungimo testas)
A conflict with another device occurred.
Do you wish to try wireless network connection
setting again ?
Network Easy Setting (Internet Connection Test)
Complete.
- Connection to the Internet
Yes
No
OK
Ekranas
Atsirado problemų su kitu
įrenginiu.
Rodomas pranešimas, kad
baigėsi laikas
Autentifikacijos klaida arba
rodomas pranešimas, kad
baigėsi laikas.
Rodomas pranešimas apie
įrenginio klaidą.
14
VQT3B63
Patikrinkite
• Palaukite kelias minutes ir
pabandykite iš naujo.
• Nustatant belaidį maršruto
parinktuvą MAC adresui ir
pan.
• Gali būti silpnas signalas.
[BDT111] [BDT110] :
Naudodami komplekte kartu
su belaidžiu LAN adapteriu
USB ilgintuvą, nustatykite
belaidžio LAN adapterio
padėtį.
• Belaidžio maršruto
parinktuvo SSID ir šifro
raktas.
• Palaukite kelias minutes ir
pabandykite iš naujo.
• [BDT111] [BDT110] :
Belaidžio LAN adapterio
jungtis
• Jeigu nesklandumų
pataisyti nepasisekė,
susisiekite su pardavėju.
: Fail(B019)
Failed the connection test.
Cannot find the server.(B019)
Please refer to the operating instructions for the cause
of the error and the countermeasure for it.
Press [OK].
OK
Ekranas
Negalima rasti serverio.
(B019)
Nepavyko prisijungti prie
serverio. (B020)
Patikrinkite
• “Primary DNS” ir
“Secondary DNS” nustatymai
“IP Address / DNS Settings”
( 33)
• Serveris gali būti užimtas
arba jo veikimas sulaikytas.
Palaukite kelias minutes ir
pabandykite iš naujo.
• “Proxy Server Settings” (
33) ir maršruto parinktuvo
nustatymai
Programinės aparatinės
įrangos atnaujinimas
Retkarčiais „Panasonic“ gali išleisti šio įrenginio
programinės aparatinės įrangos naujinius, pagerinančius
šios funkcijos veikimą arba pridedančių jai naujų savybių.
Tokie naujiniai yra nemokami.
Prijungtas prie interneto per plačiajuostį tinklą, šis įrenginys
gali pats ieškoti programinės aparatinės įrangos naujinių.
Radus programinės aparatinės įrangos naujinius, bus
rodomas šis pranešimas:
New firmware is available.
Please update firmware in Setup.
Norėdami įdiegti programinės aparatinės įrangos naujinius
Paspauskite [HOME]  pasirinkite “Setup” 
pasirinkite “Player Settings”  pasirinkite “Others” 
[OK]  pasirinkite “Firmware Update”  [OK] 
pasirinkite “Update Now”
Naujinių įdiegimo metu NEATJUNKITE įrenginio nuo
elektros srovės šaltinio ir neatlikite su juo jokių operacijų.
Kai programinės aparatinės įrangos naujiniai bus įdiegti,
įrenginio ekrane pasirodys pranešimas „FINISH“. Įrenginys
pasileis iš naujo ir pasirodys šis pranešimas:
The firmware has been updated.
Current Version:x.xx
OK
RETURN
• Jeigu įdiegimas nepasiseks arba įrenginys nebus prijungtas prie
interneto, paskutinius programinės aparatinės įrangos naujinius
galite parsisiųsti iš interneto svetainės
http://panasonic.jp/support/global/cs, ir įrašę į diską, atnaujinti
programinės aparatinės įrangą.
(interneto svetainė tik anglų kalba)
Norėdami peržiūrėti šio įrenginio programinės aparatinės įrangos
versiją. ( 34, „Informacija apie sistemą“)
• Įkrovimas truks kelias minutes. Priklausomai nuo prisijungimo
aplinkos, tai gali užtrukti ilgiau arba neveikti tinkamai.
• Jeigu nenorite, kad įrenginys ieškotų naujausios programinės aparatinės
įrangos versijos, „Automatic Update Check“ nustatykite į „Off“ padėtį. (
34)
VQT3B63
15
Sujungimai ir nustatymai
• Žiūrėkite šakotuvo ir maršruto parinktuvo naudojimo instrukcijas.
• Šiuos nustatymus galite bet kuriuo metu atlikti sąrankos meniu pasirinkę
„Easy Network Setting“. ( 33)
• Taip pat šiuos nustatymus galite nustatyti atskirai per tinklo nustatymus
(Network Settings). ( 33)
• Nenaudokite šio įrenginio arba belaidžio LAN adapterio prisijungti prie
bet kokio belaidžio tinklo, kuriam naudoti Jūs neturite teisės.
Automatinės paieškos belaidžiame tinkle metu, gali būti rodomi
belaidžiai tinklai (SSID), prie kurių prisijungti Jūs neturite teisės, todėl
naudojimasis šiais tinklais gali būti laikomas nelegalia veikla.
• Nustatę šio įrenginio tinklo nustatymus, gali pasikeisti belaidžio maršruto
parinktuvo (šifravimo lygis ir pan.) nustatymai. Jeigu negalite savo
kompiuteriu prisijungti prie interneto, kompiuterio interneto nustatymus
pataisykite pagal belaidžio maršruto parinktuvo nustatymus.
• Atkreipkite dėmesį į tai, kad prisijungus prie interneto nenaudojant šifro,
Jūsų siunčiamų ir gaunamų failų turinys gali būti nelegaliai matomas
trečiųjų asmenų, taip pat gali būti nutekinta asmeninė arba slapta
informacija.
6 ŽINGSNIS: Nuotolinio Disko įdėjimas ir
išėmimas
valdymo pultelio
perprogramavimas
Kitiems „Panasonic“ produktams
Jeigu turite daugiau nei vieną „Panasonic“ leistuvą /
rašytuvą, ir nuotolinio valdymo pulteliu valdote abu
įrenginius, Jums reikėtų pakeisti nuotolinio valdymo
pultelio kodą. ( 34, „Nuotolinio valdymo pultelis“)
Televizoriui
Įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti
televizorių.
1 Paspaudę [ TV], skaitmenų mygtukais
įveskite 2 skaitmenų kodą ( 40).
pavyzdžiui, [0]  [1]
2 Įjunkite televizorių ir patikrinkite.
• Jeigu Jūsų televizorius turi daugiau nei vieną nurodytą kodą,
pasirinkite tą, kuris tiks.
16
VQT3B63
CALL
SD CARD
[BDT310]
[BDT210]
• Dėdami diską įsitikinkite, kad dedate teisinga puse.
• Ištraukdami SV kortelę, paspauskite jos vidurį ir
nekeldami ištraukite.
• Jeigu „Panasonic“ įrenginys prijungiate USB kabeliu,
prijungiamajame įrenginyje gali pasirodyti nustatymų
ekranas. Daugiau informacijos ieškokite prijungiamo
įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Pagrindinis meniu
Pagrindines šio įrenginio funkcijas galima valdyti per
pagrindinį meniu.
Parengimas
Įjunkite televizorių ir pasirinkite teisingą televizoriaus vaizdo
įvesties režimą.
Vaizdo įrašo atkūrimas
BD DVD CD
SD
USB
1 Laikmenos įdėjimas
Kai rodomas turinio meniu, orėdami pasirinkti nuostatą,
paspauskite [,,,].
2 Norėdami pasirinkti pavadinimą,
1
paspauskite [,] ir tada paspauskite [OK].
 Norėdami peržiūrėti meniu
1 Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite []
mygtuką.
Ekrane pasirodys pagrindinis meniu.
2 Norėdami pasirinkti meniu nuostatą,
paspauskite [OK] arba [,,,].
Setup
Music
pavyzdžiui, BD-Video
T: pavadinimas, C: skyrius, PL: atkūrimo sąrašas
Videos
Atkūrimas
Photos
 Norėdami atidaryti būsenos meniu
Atkūrimo metu paspauskite [STATUS].
Būsenos pranešimai pateikia informaciją apie tuo metu
atkuriamą turinį. Kiekvieną kartą paspaudus [STATUS]
mygtuką, ekrane rodoma informacija keičiasi.
Network
Blu-ray Disc Player
Gali būti rodomas pagrindinis meniu, tiesioginio naršymo
(DIRECT NAVIGATOR) arba iškylantis meniu.
Paspauskite [TOP MENU] arba [POP-UP MENU].
• Norėdami pasirinkti nuostatą, paspauskite [,,,] ir
tada paspauskite [OK].
Praėjęs takelio laikas
• Įdėjus laikmeną, ekrane rodomas turinio pasirinkimo
ekranas.
• Jeigu yra daugiau parinkčių, pakartokite šį žingsnį.
• Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, pasirinkite
“HOME” arba kelis kartus paspauskite [RETURN].
Vaizdo
įrašai,
fotografijos,
muzikos
įrašai
Diskas
SD kortelė
USB
Tinklas
Interneto turinys
Namų tinklas
Nustatymas
Leistuvo nustatymai
SD kortelės
valdymas
Ekrano užsklanda
Turinio atkūrimas. (
22, 23)
• Jeigu yra įrašyti keli
turiniai, pasirinkite
turinį tipą arba
pavadinimą.
Rodomas VIERA
CAST pradžios
langas. ( 24)
DLNA klientas (
25)
Media Renderer (
26)
( 30)
( 19)
Sujungimai ir nustatymai
Jeigu atkuriant trimačio vaizdo programinę įrangą, ekrane
pasirodo pranešimas, vykdykite pasirodžiusius nurodymus.
T1
C1 0:05.14
0:20.52
Dabartinė vieta
BD-Video
PLAY
Visas laikas
• PAL diskų signalai išvedami PAL sistema. NTSC diskų signalai
išvedami NTSC arba PAL60 sistema. NTSC diskams „NTSC Contents
Output“ galite priskirti „NTSC“ arba „PAL60“. ( 31)
• KOL RODOMI MENIU, DISKAI SUKASI TOLIAU. Baigę atkūrimą
paspauskite [STOP] mygtuką, kad būtų tausojamas įrenginio variklis,
televizoriaus ekranas ir t. t.
• Priklausomai nuo disko ir turinio, rodomi pranešimai gali būti kitokie, nei
čia nurodyti arba visai nerodomi.
• DivX ir MKV: Nuoseklus atkūrimas neįmanomas.
• AVCHD ir MPEG2 formatu įrašytų vaizdo įrašų atkurti negalima, jeigu jie
puvo perkelti, nukopijuoti ir įdėti į kaupiklį.
• Jeigu įrenginys neatkuria (įjungta pauzė, rodomas meniu, rodomos
nuotraukos ir pan.) ir per 30 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas,
elektros taupymo sumetimais įrenginys automatiškai išsijungs.
Pakeičia pagrindinio
meniu ekrano
užsklandą.
Norėdami atidaryti pagrindinį meniu
Paspauskite [HOME].
• Rodomos parinktys gali skirtis, priklausomai nuo laikmenos.
VQT3B63
17
Kitos operacijos atkūrimo metu
Šios funkcijos gali ir neveikti, priklauso nuo laikmenos.
Sustabdymas
Naudinga informacija
1 Paspauskite [OPTION].
2 Pasirinkite nuostatą ir paspauskite [OK].
Kol rodomas DIRECT NAVIGATOR ekranas
Paspauskite [STOP].
Padėtis, kurioje sustabdoma, yra įsimenama.
Atkūrimo funkcijos įjungimas
Norėdami tęsti nuo šios vietos, paspauskite [PLAY].
• Jeigu dėtuvė bus atidaryta arba kelis kartus paspausite
[STOP], kad ekrane pasirodytų „STOP“, sustabdymo
vietos padėtis bus ištrinta iš atminties.
• „BD-Video“ diskuose, tarp jų BD-J (žr. 42 psl.),
atkūrimo tęsimo funkcija neveikia.
Savybės
Skyriaus peržiūra
Atkūrimo sąrašo
peržiūra
Pavadinimų peržiūra
Aplankas
Pauzė
Paspauskite [II PAUSE].
Atkūrimo metu
Ekrano formatas
• Norėdami iš naujo pradėti atkūrimą, dar kartą paspauskite
[II PAUSE] arba [PLAY].
Paieška / sulėtinto vaizdo peržiūra
Paieška
Atkūrimo metu, paspauskite [SEARCH]
arba [SEARCH].
• Muzikos įrašai ir MP3: Atkūrimo sparta gali kas žingsnį.
Sulėtinto vaizdo peržiūra
Pauzės metu paspauskite [SEARCH]
arba [SEARCH].
• BD-Video ir AVCHD: Galima peržiūrėti tik į priekį
[SEARCH5]. Atkūrimo sparta padidėja penkiais žingsniais.
• Norėdami grįžti prie normalaus atkūrimo greičio,
paspauskite [PLAY].
Peršokimas
Pagrindinis meniu
Iškylantis meniu
Meniu
3D Settings
Nurodomos pavadinimo
savybės (įrašymo laikas ir
t.t.).
Pasirenkamas skyrius.
Atkuriami atkūrimo
sąrašai.
Pasirenkamas
pavadinimas.
Norint pasirinkti kitą
aplanką.
Kai ekrano viršuje,
apačioje, kairėje ar
dešinėje rodomos juodos
juostos, vaizdą galite
išdidinti, kad jis tilptų per
visą ekraną.
Rodomas pagrindinis
meniu.
Rodomas iškylantis meniu.
Atidaromas meniu.
Dvimatis vaizdas gali būti
perduodamas kaip
trimatis, taip pat galima
nustatyti trimačio vaizdo
išvesties efektą. ( 21)
• Priklausomai nuo atkuriamo turinio, jeigu yra aktyvuotas
„Screen Aspect“, efektas gali nepasisekti.
• Kai „TV Aspect“ ( 32) yra nustatyta į “4:3 Pan & Scan”
arba “4:3 Letterbox”, “Zoom” efektas, esantis “Screen
Aspect” neveikia.
• Šios funkcijos gali ir neveikti, priklausomai nuo laikmenos ir turinio.
Atkūrimo arba pristabdymo metu
paspauskite [I] arba [I].
Galima peršokti į norimą atkurti pavadinimą, skyrių ar takelį.
• Kiekvieną kartą paspaudus padidėja peršokimo intervalas.
Peržiūra po vieną kadrą
Pauzės metu paspauskite [] (I I) arba []
(II).
• Paspauskite ir palaikykite norėdami, kad kadrai keistųsi į
priekį ar atgal.
• Norėdami grįžti prie normalaus atkūrimo greičio,
paspauskite [PLAY].
• BD-Video ir AVCHD: galima peržiūrėti tik į priekį [] (II).
Garso pakeitimas
Paspauskite [AUDIO].
Galite pakeisti garso kanalo numerį arba įrašo kalbą ir t.t.
18
VQT3B63
 Subtitrų teksto rodymas
Šis įrenginys leidžia ekrane rodyti subtitrus, įrašytus į „DivX“
ir „MNV“ vaizdo įrašų diską.
Priklausomai nuo metodo, naudoto kuriant rinkmeną, arba
nuo įrenginio būsenos funkcija gali neveikti arba veikti
netinkamai (atkūrimas sustabdomas ir pan.).
„Disk“ parinktyje pasirinkite „Subtitle“ ( 28)
• „DivX“ ir „MKV“ vaizdo rinkmenose, kurios nerodo „Text“, nėra subtitrų
teksto.
• Jeigu subtitrų tekstas rodomas blogai, pabandykite pakeisti kalbos
nustatymus. ( 30)
• Ši funkcija nesusijusi su subtitrais, nurodomais „DivX“ standartinėse
specifikacijose, ir neturi aiškaus standarto.
Galimybė naudotis „BD-Live“ diskais arba
„BD-VIDEO“ vaizdas vaizde funkcija
Vaizdo vaizde atkūrimas
Antrinio vaizdo įjungimas ir išjungimas
Galimybė naudotis „BD-Live“
diskais ir internetu
Paspauskite [PIP].
Šalutinis vaizdo įrašas
„BD-Live“ leidžia taikyti daugiau funkcijų pavyzdžiui,
subtitrai, išskirtiniai vaizdai, internetiniai žaidimai, prijungus
šį įrenginį prie interneto. Daugelio su „BD-Live“ suderinamų
diskų turinį būtina įkelti į SD kortelę (vietinė atmintinė), kad
būtų galima gauti prieigą prie siūlomų „BD-Live“ funkcijų.
• Šis įrenginys SD kortelę naudoja vietinę atmintinę. SD
kortelė turi būti įdėta į įrenginį prieš įdedant su „BD-Live“
suderinamą diską.
2 Įkiškite SD kortelę, kurioje yra 1 GB arba
daugiau tuščios vietos.
3 Įdėkite diską.
 SD kortelių formatavimas / duomenų
šalinimas
Jeigu į SD kortelį įrašytų duomenų Jums daugiau neprireiks,
juos galite ištrinti toliau nurodytu būdu.
1 Įdėkite SD kortelę.
2 Paspauskite [HOME].
3 Norėdami pasirinkti „Setup“ paspauskite [OK].
4 Norėdami pasirinkti „SD Card Management“, paspauskite
[].
5 Norėdami pasirinkti „BD-Video Data Erase“ arba „Format
SD Card“, paspauskite [,] ir tada paspauskite [OK].
SD Card Management
SD card
No. of Files 6
Free space 300 MB
Pirminis vaizdo įrašas
Norėdami įjungti / išjungti šalutinį garso įrašą,
[DISPLAY]  pasirinkite „Disc“  [] 
pasirinkite „Signal Type“  [OK]  ir
„Soundtrack“ parinktyje „Secondary Video“
nustatykite į „On“ arba „Off“
• Diskai ne visada gali būti atkuriami pagal šio įrenginio nuostatas,
daugiau informacijos ieškokite ant disko arba apsilankykite gamintojo
interneto svetainėje.
• Kad būtų galima gauti prieigą prie „BD-Live“ turinio, tam tikras „BD-Live“
turinys, esantis „Blu-ray“ diskuose, gali pareikalauti sukurti interneto
paskyrą. Norėdami gauti tokią paskyrą, vadovaukitės kompiuterio
ekrane pateikiama disko informacija arba disko naudojimo instrukcija.
• Rekomenduojame prieš naudojant aukščiau išvardytas funkcijas
suformatuoti kortelę šiame įrenginyje. Suformatavus SD kortelę arba
ištrynus joje buvusius duomenis, informacijos atkurti neįmanoma.
• Kai kuriems diskams gali būti reikalingas „BDLive Internet Access“
funkcijos pakeitimas ( 30).
• Atkuriant informaciją iš „BD-Live“ funkciją palaikančių diskų, juose
esančio turinio savininkui internetu gali būti nusiunčiami leistuvo arba
disko atpažinimo duomenys.
• Paieška / sulėtinto vaizdo peržiūros arba peržiūros po vieną kadrą metu
yra rodomas tik pirminis vaizdo įrašas.
• Jeigu „BD-Video Secondary Audio“ parinktyje „Digital Audio Output“ yra
išjungtas (Off), šalutinis garsas nebus atkuriamas. ( 31).
BD-Video Data Erase
Format SD Card
OK
RETURN
Format this SD Card.
6 Norėdami pasirinkti „Yes“, paspauskite [,] ir tada
paspauskite [OK].
7 Norėdami pasirinkti „Start“, paspauskite [,] ir tada
paspauskite [OK].
VQT3B63
19
Atkūrimas
1 Tinklo sujungimai ir nustatymai. ( 11,
13)
Apie DivX
DIVX VAIZDO ĮRAŠŲ ATKŪRIMAS:
DivX® – tai skaitmeninis vaizdo formatas, kurį sukūrė
„DivX, Inc“. Tai oficialus „DivX“ sertifikuotas įrenginys,
atkuriantis „DivX“ formato vaizdą. Norėdami gauti daugiau
informacijos apie tai, kaip rinkmenas konvertuoti DivX
formatu ir apie tam skirtą programinę įrangą, apsilankykite
interneto svetainėje divx.com.
APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“:
Šis „DivX®“ sertifikuotas įrenginys turi būti užregistruotas,
kad atkurtų „DivX Video-on-Demand (VOD)“ turinį. Visų
pirma sukurkite „DivX VOD“ registracijos kodą savo
įrenginiui ir išsiųskite jį registracijos proceso metu.
Daugiau informacijos apie „DivX VOD“ rasite svetainėje
vod.divx.com.
• USB įrenginyje esančių vaizdo įrašų su nuo kopijavimo
apsaugotu „DivX®“ atkurti galima tik per HDMI išvesties
terminalą.
Įrenginio registracijos kodo rodymas.
( 34, „DivX Registracija“ skyriuje „Kita“)
DivX Registration
You must register this unit to play
protected DivX videos.
The registration code is necessary to
register this unit.
Registration Code XXXXXXXXXX
Please register at www.divx.com/vod/
10 raidiniai/
skaitmeniniai
simboliai
• Pirmą kartą atkūrus „DivX“ VOD įrašą, registracijos kodas
nebus rodomas.
• Jei „DivX“ VOD įrašų įsigysite naudodami ne šio įrenginio
kodą, šio įrašo atkurti negalėsite.
Įrenginio registracijos atšaukimas.
( 34, „DivX Registracija“ skyriuje „Kita“)
Norėdami pasirinkti „Yes“ „DivX Registration“ parinktyje,
paspauskite [,] ir tada paspauskite [OK].
Interneto svetainėje www.divx.com rasite išregistravimo
kodą.
Apie „DivX“ įrašus, kurie gali būti atkuriami
keletą kartų
Kai kurie „DivX“ įrašai gali būti atkuriami keletą kartų.
Atkuriant tokius įrašus, rodomas jau atkurtų įrašų ir likęs
atkūrimo kartų skaičius.
• Atkuriant tokius įrašus, rodomas likęs atkūrimo kartų
mažėjantis skaičius. Tačiau atkuriant nuo taško, kur
atkūrimas buvo anksčiau sustabdytas, likęs įrašų skaičius
nemažėja dėl atkūrimo tęsimo funkcijos.
20
VQT3B63
Mėgaukitės įspūdingais trimačiais vaizdo įrašais ir
realistiniu pojūčiu prijungę šį įrenginį didelio greičio HDMI
kabeliu prie trimatį vaizdą palaikančio televizoriaus.
Naudinga informacija
1 Esituse ajal
Vajutage nuppu [
].
2 Valige menüüelement ja vajutage siis
nuppu [OK].
Signalo
formatas
Originalus
Persidengiantys
vaizdai
Paveikslėlis turi iliustracinę reikšmę.
Atkuriant diską, įrašytą 2 ekranų struktūra (vienas šalia kito)
ir pan., kurį galima paversti trimačiu vaizdu, jis bus
atkuriamas pagal televizoriaus 3D nustatymus, nežiūrint į
lentelėje apačioje nurodytus nustatymus.
• Ekrano nustatymai, pavyzdžiui, atkūrimo meniu nebus
rodomi teisingai.
Parengimas
Trimatį vaizdą palaikantį televizorių greito greičio HVMI
kabeliu prijunkite prie šio įrenginio HDMI AV OUT lizdo. (
8, 9)
• Atlikite būtinas televizoriaus parengimo operacijas.
Atkūrimo būdas yra toks pat, kaip ir paprasto disko. (
17)
• Sekite ekrane rodomais nurodymais.
Trimačio vaizdo nustatymai
Jeigu reikia, atlikite šiuos nurodymus.
3D BD-Video atkūrimas
3D Type
HDMI(SUB)
Išvesties režimas
3D BD-Video atkūrimo
pranešimas
Grafinis ekrano lygis
Diskus su trimačio vaizdo
įrašais galima atkurti
dvimačiu vaizdu (tradicinis
vaizdo įrašas). ( 30)
Jeigu trimačio vaizdo įrašas
neatkuriamas 3D formatu,
pakeiskite prijungto
televizoriaus nustatymus.
( 32)
• Pasirinkite „Side by side“ ir
pakeiskite televizoriaus
nustatymus į 3D.
Jeigu stiprintuvas / imtuvas
yra prijungtas prie HDMI AV
OUT SUB lizdo ( 9),
nustatykite į “V.OFF(Video
Off)”. ( 32)
• Ant įrenginio užsidegs
HDMI (SUB) V.OFF
signalinė lemputė. ( 32)
Paslepiamas 3D peržiūros
perspėjimo pranešimas. (
32)
Nustatykite atkūrimo meniu
iškylančią padėtį arba
pranešimų ekraną ir t.t. (
29)
Trimatės
nuotraukos
režimas
Dvimačio
vaizdo
pavertimas į
trimatį
Normalus
Minkštas
Rankinis
nustatymas
Išlaikomas
originalus vaizdo
formatas.
Trimatis vaizdo
formatas yra
sudarytas ir kairio
ir dešinio vaizdo.
Dvimatis vaizdas
paverčiamas
trimačiu.
Atkuria nuotraukas
normaliu trimačiu
vaizdu.
Trimatis vaizdas
jaučiamas tarsi
platesnis, gylio
pojūtis ne toks
juntamas.
Trimačio vaizdo
nuostatos
nustatomos
rankiniu būdu.
Atstumas
Nustatomas gylio
lygmuo.
Ekrano tipas
Parenkamas
trimačio vaizdo
atkūrimo metu
rodomas ekrano
vaizdas (plokščias
ar suapvalintas).
Rėmo plotis
Nustatomas
ekrano kraštų
ištempimas.
Kadro spalva
Nustatoma ekrano
kraštų ištempimo
spalva.
Atkūrimas
Mėgaukitės trimačiu
vaizdu
Šią funkciją taip pat galima įjungti paspaudus [OPTION] ir
pasirinkus “3D Settings”.
• Rodomos parinktys gali skirtis, priklausomai nuo turinio.
• Nežiūrėkite trimačio vaizdo įrašų, jeigu nesijaučiate gerai arba
pavargsta Jūsų akys.
Jeigu žiūrėdami trimačio vaizdo įrašą jaučiatės apsvaigę, pradeda
pykinti ar pajutote kitus nemalonius pojūčius, nustokite žiūrėti ir leiskite
akims pailsėti.
• Priklausomai nuo prijungto televizoriaus, vaizdo įrašas gali persijungti į
dvimatį dėl skiriamosios gebos pokyčiu ir pan. Tokiu atveju patikrinkite
televizoriaus 3D nustatymus.
• Trimatis vaizdas gali būti neperduodamas taip, kaip yra nustatyta “HDMI
Video Format” arba “24p Output” parinktyse ( 32).
VQT3B63
21
Nuotraukų atkūrimas
BD DVD CD
SD
USB
(BD-RE, DVD-R/-R DL, CD-R/RW, SD kortelė, USB
įrenginys)
Norėdami atkurti trimačio vaizdo nuotraukas (MPO), įrenginį
per HDMI lizdą prijunkite prie su Full HD 3D suderinamo
televizoriaus.
Naudinga informacija
1 Paspauskite [OPTION].
2 Pasirinkite nuostatą ir paspauskite [OK].
Kai rodomas nuotraukų peržiūros langas
Skaidrių
peržiūra
1 Laikmenos įdėjimas
Kai rodomas turinio meniu, norėdami pasirinkti nuostatą,
paspauskite [,,,]) ( 17)
2 Mygtukais [,] pasirinkite albumą, tada
spauskite [OK].
“3D”: Čia yra atrinktos trimatės nuotraukos (MPO).
Norėdami atkurti trimačiu vaizdu, pasirinkite iš „3D“. („2D“
esančios nuotraukos yra atkuriamos dvimačiu vaizdu)
Photo View
SD card
2D
3D
Folder Name
Photos
XXXXXXXX
42
XXXX
105
XXXXXXXX
58
XXXXXXXX
77
XXXXXXXX
48
5
XXXXXXXX
OPTION
OK
RETURN
Previous
Slideshow
Next
Page01/02
Select
Norėdami pasirinkti skaidrių režimu rodomus
aplankus arba nuotraukas.
3 Norėdami pasirinkti nuotrauką,
paspauskite [,,,] ir tada
paspauskite [OK].
Norėdami peržiūrėti ankstesnę ar kitą nuotrauką,
paspauskite [,].
Atkūrimo metu
Skaidrių peržiūros
pradžia
Ekrano formatas
Būsena
Pasukti Į DEŠINĘ
Pasukti Į KAIRĘ
Ekrano užsklanda
Grafinis ekrano lygis
Norėdami įjungti tiesioginio naršymo (DIRECT
NAVIGATOR) meniu arba išeiti
Paspauskite [TOP MENU].
 Norėdami peržiūrėti nuotraukų
savybes
Atkūrimo metu vieną ar du kartus paspauskite
[STATUS].
Date
11/12/2007
Size
500 x 375
Manufacturer
Equipment
Norėdami išeiti
Paspauskite [STATUS].
22
VQT3B63
1 / 26
Skaidrių peržiūros pradžia
Galite peržiūrėti nuotraukas po vieną, su
vienodais laiko intervalais.
Intervalas
Pakeiskite skaidrių keitimo intervalą.
Pakeitimo efektas
Parenkamas rodymo būdas.
Repeat Play (pakartotinis atkūrimas)
Skaidrių peržiūros kartojimas.
Muzikinis fonas atsitiktine tvarka
Muzikinis fonas atkuriamas atsitiktine
tvarka.
Soundtrack
MP3 muzikos įrašas, įrašytas į USB įtaisą,
gali būti atkuriamas kaip fono muzika
JPEG skaidrių, įrašytų į USB įtaisą arba
SD kortelę peržiūros metu. (Taip pat gali
būti atkuriama CD diske įrašyta muzika,
kaip fono muzika JPEG skaidrių, įrašytų į
SD kortelę peržiūros metu.)
Įjungiama skaidrių peržiūra.
Pakeičiamas ekrano
formatas.
Rodomos nuotraukų
savybės.
Pasukite nuotrauką.
Pasirinkta nuotrauka
naudojama kaip pradžios
ekrano užsklanda. ( 17)
Trimačio vaizdo atkūrimo
metu galima nustatyti
atkūrimo meniu iškylančią
padėtį arba pranešimų
ekraną ir t.t.
• Rodomos parinktys gali skirtis, priklausomai nuo įrenginio sąlygų ir
turinio.
• Jeigu atkuriama nuotrauka yra didelio taškų skaičiaus, rodymo trukmė
gali būti ilgesnė. Net jeigu nustatymai bus pakeisti, rodymo trukmė
nesutrumpės.
• Jeigu prie įrenginio yra prijungtas USB įtaisas su MP3 formato įrašu ir
įdėtas kompaktinis diskas, pastarasis įgyja prioritetą ir fono muzika
atkuriama iš kompaktinio disko.
•„
“ pažymėtos nuotraukos šiuo įrenginiu neatkuriamos.
Muzikos įrašų atkūrimas
DVD CD USB
(DVD-R/-R DL, muzikinis CD, CD-R/RW, USB įrenginys)
1 Laikmenos įdėjimas
Kai rodomas turinio meniu, orėdami pasirinkti nuostatą,
paspauskite [,,,]. ( 17)
2 Norėdami pasirinkti takelį, paspauskite
[,] ir tada paspauskite [OK].
DIRECT NAVIGATOR
CD
Music list
No.
01
02
03
04
05
0.09
4.30
Track1
5 Tracks / Total Play Time 20min54sec
Track Name
Play Time
4min30sec
Track1
Track2
3min41sec
Track3
4min30sec
Track4
3min11sec
Track5
5min 2sec
Play
RETURN
“
” žymi esamu metu atkuriamą kūrinį.
Atkūrimas
Norėdami įjungti tiesioginio naršymo (DIRECT
NAVIGATOR) meniu arba išeiti
Paspauskite [TOP MENU].
Atkuriamas kitame aplanke
esantis garso takelis
1 Kol rodomas DIRECT NAVIGATOR
ekranas
Paspauskite [OPTION].
2 Mygtukais [,] pasirinkite „Select
Folder“, tada spauskite [OK].
• Negalima pasirinkti aplankų, kuriuose nėra suderinamų įrašų.
VQT3B63
23
Naudokitės VIERA
CAST privalumais
Naudodami funkciją „VIERA CAST“, suteikiančią šiam
įrenginiui interneto galią, prisijungsite prie interneto paslaugų
per pradžios langą. Prisijunkite prie „YouTube“, „Picasa
Photo Sharing“ ir kitų svetainių. (Galioja nuo 2010 m.
gruodžio mėn.)
Parengimas
• Tinklo prijungimas ( 11)
• Tinklo nustatymas ( 13)
Mėgaukitės bendravimu vaizdu (pvz.: Skype™):
• Prie įrenginio prijunkite laisvai pasirenkamą bendravimui
skirtą vaizdo kamerą (TY-CC10W ar kitą suderinamą
įrenginį).
Priklausomai nuo srities, šios vaizdo kameros gali nebūti
pardavime. Pasitarkite su „Panasonic“ pardavėju.
10BASE-T/100BASE-TX
R
L
AUDIO OUT
VIDEO OUT
COMMUNICATION
CAMERA
LAN
AV OUT MAIN
AV OUT SUB
Prietaiso nugarėlė
Vaizdo kamera TYCC10W
– [BDT111] [BDT110] : Kai šis prietaisas yra prijungtas
belaide LAN jungtimi, bendravimo kamerą prijunkite per
USB jungtį, esančią priekinėje įrenginio sienelėje.
• Apie naudojimo būdą daugiau sužinosite apsilankę
interneto svetainėje http://panasonic.jp/support/global/cs/
(interneto svetainė tik anglų kalba).
1 Paspauskite [VIERA CAST].
• Vaizdo bendravimo paslauga gali būti įjungta paspaudus
[ ] mygtuką.
• Rodomas pranešimas. Įdėmiai perskaitykite instrukcijas ir
tada paspauskite [OK].
2 Norėdami pasirinkti nuostatą, paspauskite
[,,,] ir tada paspauskite [OK].
Naudojami mygtukai:
[,,,], [OK], [RETURN], spalvoti mygtukai, mygtukai
su skaitmenimis
VIERA CAST pradžios langas:
Weather
London, United Kingdom
12
Setup & Help
NW 10
km/h
TOMORROW
H
L
19°
12°
XXXXXX
XXXXXX
Featured Photos
Videos
MORE
XXXXXX
BACK
COMING SOON
Paveikslėliai atlieka iliustracinę funkciją, turinys gali būti
pakeistas iš anksto neperspėjus.
24
VQT3B63
Išėjimas iš VIERA CAST
Paspauskite [EXIT], [HOME] arba [TOP MENU].
• Jeigu yra atkuriamas diske / SD kortelėje ir (arba) USB įrenginyje
įrašytas turinys, paspaudus [VIERA CAST], VIERA CAST funkcija
neįsijungs.
• Toliau nurodytais atvejais, galima daryti nustatymus, naudojantis
“Internet Content Settings” ( 33)
– Jeigu VIERA CAST funkcijos naudoti negalima.
– Jeigu garsas yra atkuriamas su trikdžiais.
– Jeigu rodomas neteisingas laikas
• Jeigu interneto ryšys yra lėtas, vaizdo įrašas gali būti iškreiptas.
Rekomenduojame naudoti ne lėtesnės kaip 6 Mbps spartos internetą.
• Ekrane pasirodžius pranešimui apie programinės aparatinės įrangos
naujinius, atnaujinkite programinę aparatinę įrangą. Jeigu programinė
aparatinė įranga nebus atnaujinta, VIERA CAST funkcijos naudoti
negalėsite. ( 15)
• VIERA CAST pradžios langas gali būti keičiamas be įspėjimo.
• Per VIERA CAST paslaugas teikia jų operatorius, ir paslaugos gali būti
laikinai ar visam laikui nutrauktos iš anksto nepranešus. „Panasonic“
neduoda garantijos dėl paslaugų tyrinio ir jų tęstinumo.
• Visos interneto svetainių arba turinio paslaugos gali būti neteikiamos.
• Tam tikras turinys gali būti žiūrovams nepriimtinas.
• Tam tikras turinys gali būti perduodamas tik tam tikrose šalyse ir tam
tikromis kalbomis.
Kitame įrenginyje
įrašyto turinio atkūrimas
Į kitą įrenginį (Windows 7 operacinę sistemą, išmanųjį
telefoną ir pan.) įrašytą turinį galite peržiūrėti prijungę jį prie
šio įrenginio.
Parengimas
1 Atlikite šio įrenginio tinklo ryšio ( 11) ir tinklo
nustatymus ( 13).
2 Atlikite prijungto įrenginio namų tinklo nustatymus.
DLNA serveryje (DLNA) esančio
turinio atkūrimas
Iš pasidalinto Windows 7 operacinės sistemos aplanko
galima atkurti vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką. Taip pat
galite mėgautis vaizdo įrašais ir nuotraukomis, įrašytais su
„Panasonic DLNA“ suderinamais rašytuvais (DIGA).
• DIGA rašytuvų galima įsigyti ne visose šalyse. Daugiau
informacijos, kur jų galima įsigyti, ieškokite interneto
svetainėje:
http://panasonic.jp/support/global/cs/
Parengimas
Atlikite 1 ir2 žingsnius.
Prijungus prie kompiuterio su „Windows 7“
operacine sistema
Plačiajuosčio ryšio maršruto
parinktuvas, belaidis maršruto
parinktuvas ir t.t.
• Į Windows Media® Player biblioteką įdėkite turinį ir
aplanką.
• Atkuriami tik Windows Media® Player atkūrimo sąrašai,
įrašyti į bibliotekas.
Daugiau informacijos apie Windows 7 nustatymus rasite
operacinės sistemos naudojimo instrukcijoje arba
pagalboje.
Prijungus prie su „Panasonic DLNA“ suderinamo
rašytuvo (DIGA)
Internetas
DLNA sertifikuotas medijos serveris
Daugiau informacijos apie prijungto įrenginio
nustatymus ir valdymo būdus, priderinamą įrangą
gausite interneto svetainėje
http://panasonic.jp/support/global/cs/ ir atitinkamo
įrenginio naudojimo instrukcijoje (interneto svetainė
tik anglų kalba)
Kai rodomas pranešimas dėl įrenginio registravimo, atlikite
1–4 žingsnius.
1 Paspauskite [HOME].
2 Norėdami pasirinkti „Network“,
paspauskite [].
3 Norėdami pasirinkti „Home Network“,
paspauskite [].
4 Norėdami pasirinkti „DLNA Client“,
paspauskite [].
Atkūrimas
LAN laidas
• Rodomas per tinklą prijungtų įrenginių sąrašas.
• Šis sąrašas gali būti atnaujintas paspaudus ant nuotolinio
valdymo pultelio esantį raudoną mygtuką.
Pavyzdžiui:
DLNA Client
XXXXXX
OK
RETURN
Servers found on the network are displayed.
Please select one.
Update
5 Norėdami pasirinkti įrenginį, kuriame
esantis turinys bus atkuriamas, paspauskite
[,] ir tada paspauskite [OK].
(Tęsinys kitame puslapyje.)
VQT3B63
25
6 Norėdami pasirinkti nuostatą atkūrimui
(aplankalą), paspauskite [,,,] ir tada
paspauskite [OK].
• Paspaudus[OPTION] arba [DISPLAY] gali būti
neįmanoma naudotis tam tikromis disko ar turinio
funkcijomis.
• Prasidėjus atkūrimui bus rodomas valdymo skydelis.
Veiksmus galima atlikti su [,,,], [OK] ir [EXIT].
Valdymo skydelis
pavyzdžiui
EXIT
• Paspauskite [OK] jeigu valdymo skydelis nerodomas.
• Norėdami paslėpti valdymo skydelį, paspauskite
[RETURN].
Išėjimas iš namų tinklo
Paspauskite [EXIT], [HOME] arba [TOP MENU].
DLNA serveryje esančio turinio
atkūrimas naudojant DMC
Iš pasidalinto DLNA serverio aplanko galima atkurti vaizdo
įrašus ir nuotraukas, valdant su DLNA DMC (Digital Media
Controller) suderinama įranga.
• Windows Media® Player ir išmanieji telefonai, turintys
suderinamas programas veikia kaip DLNA serveris ir
DMC.
Parengimas
Atlikite 1 ir2 žingsnius. ( 25)
3 Į Windows Media ® Player arba išmaniojo telefono
biblioteką įdėkite turinį ir aplanką.
• Atkuriami tik Windows Media® Player atkūrimo sąrašai,
įrašyti į bibliotekas.
4 Atlikite “Remote Device Settings” nustatymus. ( 34)
• Galima užregistruoti ne daugiau kaip 16 įrangos vienetų.
1 Paspauskite [HOME].
2 Norėdami pasirinkti „Network“,
paspauskite [].
3 Norėdami pasirinkti „Home Network“,
paspauskite [].
4 Norėdami pasirinkti „Media Renderer“,
paspauskite [].
5 Su DMC suderinamos įrangos valdymas
Norėdami išeiti iš „Media Renderer“ lango
Paspauskite [HOME].
26
VQT3B63
• Įsitikinkite, kad jūsų namų tinklo belaidis maršruto parinktuvas turi
reikiamą apsaugos sistemą, saugančią nuo neteisėto įsibrovimo.
• Meniu struktūra skiriasi, priklausomai nuo įrangos, prijungtos prie šio
įrenginio. Pakartokite veiksmus ir pasirinkite turinį.
• Priklausomai nuo turinio ir prijungto įrenginio, atkūrimas gali būti
neįmanomas.
• Elementų, kurie ekrane yra rodomi pilkos spalvos, atkurti neįmanoma.
• Šis įrenginys gali atkurti per prijungtą įrangą tik tuomet, kai yra valdomas
naudojant DMC.
• Priklausomai nuo prijungto kompiuterio, vaizdo kadrai atkūrimo metu
trūkinėti arba vaizdo įrašo nepasiseks atkurti.
(VIERA Link “HDAVI Control™”)
Ką reiškia VIERA Link “HDAVI Control”?
„VIERA Link“ „HDAVI Control“ yra patogi funkcija,
siūlanti per „HDAVI Control“ susietą šio įrenginio ir
„Panasonic“ televizoriaus (VIERA) ar imtuvo veikimą.
Šią funkciją galite naudoti sujungę įrenginius HDMI
laidu. Išsamią informaciją, kaip sujungti įrangą, rasite
prijungiamo įrenginio instrukcijoje.
* [BDT310] : Tik jungiant per šio įrenginio HDMI AV OUT
MAIN pagrindinį lizdą.
Parengimas
1 Įjunkite („On“ parinktis) „VIERA Link“ ( 33). (Pradinė
nuostata yra “On” (įjungta)
2 Nustatykite funkciją „HDAVI Control“ prijungtame
įrenginyje (pvz., televizoriuje).
3 Įjunkite visus su „HDAVI Control“ suderinamus įrenginius
ir pasirinkite šio įrenginio įėjimo kanalą prijungtame
televizoriuje, kad funkcija „HDAVI Control“ tinkamai veiktų.
Šią procedūrą atlikite ir tada, kai keičiate sujungimą
arba nustatymus.
Automatinis įėjimo perjungimas
Išjungimo signalas
Išjungus televizorių, visi prijungti įrenginiai, suderinami su
„HDAVI Control“, tarp jų ir šis įrenginys, automatiškai
išjungiami.
Nepertraukiamas muzikos įrašų atkūrimas net tada, kai
išjungtas televizorius
Jeigu prijungsite šį įrenginį prie „Panasonic VIERA“
televizoriaus, turinčio funkciją „HDAVI Control 2“ ar vėlesnę
jos versiją ir stiprintuvas / imtuvas palaiko VIERA jungtį.
1 Muzikos atkūrimo metu
Paspauskite [OPTION].
2 Norėdami pasirinkti „TV Power“, paspauskite [,] ir tada
paspauskite [OK].
Paprastas valdymas tik „VIERA“
nuotolinio valdymo pulteliu
Tik jeigu televizorius palaiko „HDAVI Control 2“ ar
vėlesnę versiją
Naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį, galite
atkurti diskus naudodami valdymo skydelį ir atidaryti
pagrindinį meniu, iškylantį meniu ir t.t.
1 Paspauskite [OPTION].
2 Pasirinkite nuostatą ir
paspauskite [OK].
Control Panel
Screen Aspect
Top Menu
Pop-up Menu
Įsijungimo signalas
Kai bus atlikti toliau nurodyti veiksmai, televizoriuje
automatiškai įsijungia duomenų įvedimo kanalas ir galima
stebėti atitinkamus veiksmus. Jeigu televizorius yra
išjungtas, jis automatiškai įsijungs.
– Įrenginyje įjungiamas įrašas,
– Atliekamas veiksmas, kurio metu naudojamas langas
(pvz., tiesioginio naršymo „Direct Navigator“ langas)
– BD-Video, DVD-Video:
Kai vaizdo atkūrimas sustabdomas, televizorius
automatiškai grįžta į televizoriaus nustatymo režimą.
• [BDT310] : Kai “HDMI(SUB) Output Mode” ( 32) yra
nustatytas į padėtį „Normal“ ir prie HDMI AV OUT SUB
prijungtas įrenginys yra įjungtas, prie HDMI AV OUT MAIN
prijungto įrenginio įsijungimo signalas neveiks.
OK
OPTION
RETURN
• Negalite naudotis „OPTION“ meniu, jeigu įjungtas „BDVideo“ arba „DVD-Video“ pagrindinis meniu.
• Mygtukai, kuriais galima valdyti šį įrenginį, priklauso nuo televizoriaus.
Daugiau informacijos rasite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.
• Šio įrenginio veikimas gali būti nutrauktas paspaudus nuotolinio
televizoriaus valdymo pultelio mygtuką, kuris nesuderinamas su
įrenginio valdymu.
• Šis įtaisas palaiko “HDAVI Control 5” funkciją. “HDAVI Control 5” yra
naujausias standartas (nuo 2010 m. gruodžio mėn.), kuris yra taikomas
su „Panasonic HDAVI Control“ suderinamai įrangai. Šis standartas yra
suderinamas su standartine „Panasonic“ suderinama HDAVI įranga.
• „VIERA Link“ „HDAVI Control“ paremta HDMI valdymo funkcijomis,
kurios yra industrinis standartas, dar kitaip vadinamas HDMI CEC
(Consumer Electronics Control), ir tai yra unikali funkcija, kurią
sukūrėme ir įdiegėme. Todėl kitų gamintojų įrenginių, suderinamų su
HDMI CEC, veikimas negarantuojamas.
• Informacijos apie tai, ar kitų gamintojų įrenginiai palaiko funkciją „Viera
Link“, rasite tų įrenginių instrukcijose.
VQT3B63
27
Atkūrimas
Su televizoriumi
susietos operacijos
Atkūrimo meniu
Diskas
Signal Type
1 Paspauskite [DISPLAY].
Primary
Video
pavyzdžiui, BD-Video
Disc
Play
Picture
Sound
Meniu
Signal Type
Subtitle
Subtitle Style
Nuostatos
Video
Soundtrack
Off
-
Main
1ENG
Angle
-
Secondary
Video
Video
Nustatymai
2 Norėdami pasirinkti meniu, paspauskite
[,] ir tada paspauskite [].
3 Norėdami pasirinkti elementą, paspauskite
[,,,] ir tada paspauskite [].
4 Norėdami pasirinkti nustatymą,
paspauskite [,].
Kai kuriuos elementus galima pakeisti paspaudus [OK].
Soundtrack
Rodomas originalaus
vaizdo įrašo įrašymo
būdas.
Pasirinkite garso arba
kalbos tipą.
Įjungiami arba
išjungiami vaizdai.
Rodomas originalaus
vaizdo įrašo įrašymo
būdas.
Įjungiami arba
išjungiami garsas ir
kalba.
Video
Rodomas originalaus vaizdo įrašo įrašymo būdas.
Soundtrack
Rodomas arba pakeičiamas garso takelis.
Norėdami išeiti
Paspauskite [DISPLAY].
Subtitle
Priklausomai nuo įrenginio sąlygų (atkūrimas,
sustabdymas ir pan.) ir laikmenų turinio, gali būti, kad
kai kurių elementų nebus galima pasirinkti arba
pakeisti.
Apie kalbą: ( 40)
Subtitle Style
Įjungiami ir išjungiami subtitrai, priklausomai nuo
rinkmenos, pakeičiama kalba.
Pasirenkamas subtitrų stilius.
Audio channel
Pasirenkamas garso kanalo numeris. ( 18, “Garso
pakeitimas”)
Angle
Parenkamas kampo skaičius.
• Kai kuriuos elementus galima pakeisti tik disko specialiame meniu.
( 17)
28
VQT3B63
Atkūrimas
Repeat Play (pakartotinis atkūrimas)
(Tik tuomet, kai praėjęs laikas rodomas įrenginio ekrane.)
Pasirinkite įrašą, kurį norite pakartoti. Rodomi įrašai gali
skirtis priklausomai nuo naudojamos laikmenos tipo.
Norėdami pasirinkimą atšaukti, pasirinkite „Off“.
Random (atkūrimas atsitiktine tvarka)
Galima pasirinkti įrašų atkūrimą atsitiktine tvarka.
Progressive
Progresiniam signalo išvedimui pasirinkite konvertavimo
metodą, kuris atitiktų peržiūrimo turinio tipą.
• Jeigu pasirinkus „Auto“ (įprastinis) vaizdas yra
iškraipomas, priklausomai nuo peržiūrimos medžiagos,
pasirinkite „Video“ arba „Film“.
24p
Filmai ir kita medžiaga, įrašyta į DVD-Video 24p yra
atkuriama 24p.
• Tik tada, kai pasirinksite „On“ iš „24p Output“ ( 32) ir
atkursite įrašus iš diskų, įrašytų 60 laukų per sekundę
sparta.
Atkūrimo informacijos langas [BDT310]
[BDT210]
Rodomi šie nustatymai.
Sound
Rodo disko garso/vaizdo požymių informaciją,
HDMI
HDMI išvesties informacija. ([BDT310] Pirma:
HDMI(MAIN), Antra: HDMI(SUB))
Norėdami išeiti, paspauskite [RETURN].
Grafinis ekrano lygis
(Tik kai “Full HD” yra pasirinkta “3D Type” ( 32).)
Trimačio vaizdo atkūrimo metu galima nustatyti atkūrimo
meniu iškylančią padėtį arba pranešimų ekraną ir t.t.
Sound Effects (garso efektai)*1 *2
Pasirenkami garso efektai.
• Digital Tube Sound [BDT310] [BDT210]:
Pasirinkus šią funkciją, garsas tampa „šiltesnis“, tarsi
atkurtas elektrovakuminio stiprintuvo.
• Re-master:
Ši funkcija atkuria natūralesnį garsą pridėdama aukštesnio
dažnio signalų, kurie neįrašyti į garso takelį. (Jeigu diskai
įrašyti 48 kHz ar mažiau)
Rekomenduojami nustatymai
Picture
Mode (režimas)
Įrašo atkūrimo metu pasirinkite vaizdo kokybės režimą.
• „User“: galite atlikti toliau aprašytus nustatymus. Norėdami
pasirinkti „Picture Adjustment“, paspauskite [] ir tada
paspauskite [OK].
• 3D NR: Sumažinami fono trikdžiai ir padidinamas vaizdo
gilumo pojūtis.
Ši funkcija gali neveikti, kai „BD-Video 24p Output“ funkcija
yra įjungta. ( 32)
• Integrated NR: sušvelninamas blokavimo triukšmas ir
sumažinamas kontrastingų vaizdo detalių dėmėtumas.
Papildomos nuostatos
Re-master 1
Popas ir roko muzika
Re-master 2
Džiazas
Re-master 3
Klasikinė muzika
• Night Surround (naktinis erdvinis garsas):
Mėgaukitės erdvinį garsą primenančiu efektu, net jeigu
naudojatės tik dviem priekiniais garsiakalbiais. Garsas
nustatomas taip, kad būtų lengviau girdimas.
Dialogue Enhancer (dialogų išryškinimo
priemonė)*2
Centrinio kanalo garsas padidintas, kad būtų lengviau
girdėti ir suprasti dialogą.
High Clarity Sound (didelio aiškumo garsas)
[BDT310] [BDT210]
Prijungus prie televizoriaus per HDMI lizdą išeinančiam
vaizdui, perduodamas garsas yra aiškesnis.
• Tik pasirinkus “Enable” nuostatą “High Clarity Sound”. (
31)
Chroma Process
Dėl aukštos skiriamosios gebos apdorojimo HDMI
„chroma“ signalais perduodamas aukštos skiriamosios
gebos ir puikios kokybės vaizdas.
Detail Clarity
*1
*2
Ne kiekvieną funkciją galima nustatyti atskirai.
Ši funkcija veiksminga klausantis garso, perduodamo iš HDMI lizdo
arba iš optinio lizdo tik tuomet, kai „Digital Audio Output“ priskirta
„PCM“. ( 31). (Tokiu atveju garsas perduodamas kaip 2 kanalų garsas
iš optinio lizdo.)
Vaizdas yra aiškus ir detalus.
Super Resolution
Kai HDMI AV OUT išvestis yra 1080i/1080p, normalios
kokybės vaizdas yra aiškesnis ir detalesnis.
VQT3B63
29
Nustatymai (Settings)
„Digital Audio Output“ nuostatos ( 31).
Nustatymų meniu
Jeigu reikia, pakeiskite įrenginio nuostatas. Nuostatos išliks
net ir jeigu įrenginys veiks parengties režimu.
1 Paspauskite [HOME].
2 Norėdami pasirinkti „Setup“ paspauskite
[OK].
3 Norėdami pasirinkti „Player Settings“,
paspauskite [].
Player Settings
Disc
Picture
Sound
Diskas
DVD-Video Ratings
Pasirinkite įvertinimą, galintį apriboti DVD formato vaizdo
įrašų peržiūrą.
• Sekite nurodymus ekrane. Kai ekrane pasirodo 4
skaitmenų slaptažodis, įveskite jį skaičių mygtukais.
BD-Video Ratings
Nustatykite BD formato vaizdo įrašų peržiūrėjimo amžiaus
ribą.
• Sekite nurodymus ekrane. Kai ekrane pasirodo 4
skaitmenų slaptažodis, įveskite jį skaičių mygtukais.
3D BD-Video atkūrimas
Display
TV / Device Connection
Pasirinkite su 3D suderinamo vaizdo programinės įrangos
atkūrimo būdą.
Network
Soundtrack Preference
Others
OK
RETURN
4 Norėdami pasirinkti meniu, paspauskite
[,] ir tada paspauskite [OK].
5 Norėdami pasirinkti nuostatą, paspauskite
[,] ir tada paspauskite [OK].
Jeigu yra daugiau parinkčių, pakartokite šiuos žingsnius.
6 Norėdami pasirinkti nuostatą, paspauskite
[,,,] ir tada paspauskite [OK].
• Valdymo būdai gali skirtis. Jeigu taip atsitiktų, sekite valdymo
nurodymus ekrane.
Apie slaptažodį
Toliau nurodytoms nuostatoms galioja tas pats
slaptažodis.
Nepamirškite slaptažodžio.
• “DVD-Video Ratings”
• “BD-Video Ratings”
• “Lock” ( 33)
Pasirinkite garso kalbą.
• Pasirinkus „Original“, parenkama kiekvieno disko originalo
kalba.
• Pasirinkę „Other ****“, skaičių mygtukais įveskite kodą (
40).
Subtitle Preference
Pasirinkite subtitrų kalbą.
• Jeigu yra pasirinktas „Automatic“ ir pageidaujamos
kalbos pasirinkti negalima, tos kalbos subtitrai rodomi
automatiškai (jeigu jie nustatyti diske).
• Pasirinkę „Other ****“, skaičių mygtukais įveskite kodą (
40).
Menu Preference
Pasirinkite disko meniu kalbą.
• Pasirinkę „Other ****“, skaičių mygtukais įveskite kodą
( 40).
„BD-Live“ prieiga prie interneto ( 19)
Jūs galite uždrausti prieigą prie interneto, kai naudojamos
„BD-Live“ funkcijos.
• Ribotas leidimas: prieiga prie interneto leidžiama tik tam
„BD-Live“ turiniui, kuris turi turinio savininko sertifikatus.
Subtitrų tekstas
Pasirinkite tinkamą elementą pagal kalbą, naudojamą
„DivX“ arba „MKV“ subtitrų tekste ( 18).
• Šis elementas rodomas tik paspaudus po rinkmenos
atkūrimo.
30
VQT3B63
Downmix
Vaizdas
Still Mode
Pasirinkite rodomo vaizdo tipą, kai sustabdote vaizdo
atkūrimą.
Automatic
Field
Frame
Automatiškai parenkamas rodomo
vaizdo tipas.
Pasirinkite šią funkciją, jeigu,
naudodamiesi „Automatic“ funkcija,
pastebite vaizdo mirgėjimą.
Pasirinkite šią funkciją, jeigu,
naudodamiesi „Automatic“ funkcija,
negalite matyti mažo teksto arba
smulkių detalių.
Seamless Play
Galite be pertraukų atkurti atskiras įrašo dalis.
• Pasirinkite „On“, jeigu vaizdas akimirkai sustoja vietose,
kuriose pereinama iš vieno skyriaus į kitą.
NTSC Contents Output
NTSC disko atkūrimo metu pasirinkite PAL60 arba NTSC
išvestį.
Garsas
Dynamic Range Compression
Sumažinus garsą, dialogai bus vis tiek girdimi aiškiai. (Tik
Dolby Digital, Dolby Digital Plus ir Dolby TrueHD)
• „Auto“ rinkitės tik tada, kai atkuriamas „Dolby TrueHD“.
Pasirinkite kelių kanalų konvertavimo į 2 kanalų „downmix“
sistemą.
• Pasirinkite „Surround encoded“, kai prietaisas
prijungiamas prie įrangos, kuri turi virtualaus erdvinio
skambėjimo („virtual surround“) funkciją.
• Per HDMI AV OUT ir DIGITAL AUDIO OUT „Bitstream“
efektas neperduodamas.
• „Stereo“ tipo garsas bus atkuriamas tokiais atvejais:
– AVCHD atkūrimas
– Šalutinis garso įrašai atkūrimo metu (įskaitant spaudžiant
mygtukus girdimą spragtelėjimo garsą).
7.1ch Audio Reformatting [BDT310] [BDT210]
6.1 kanalų arba mažesnių erdvinio garso išvestis
sustiprinama nuo 6.1 kanalų iki 7.1 kanalų ir atkuriama 7.1
kanalo garsu.
• Pasirinkus „Off“, garsas atkuriamas pagal originalų kanalų
skaičių.
(Atkreipkite dėmesį, kad esant 6.1 kanalų garsui, atkūrimas
bus5.1 kanalų)
• Garso reformavimas galimas šiais atvejais:
– Pasirinkus „PCM“ parinktyje „Digital Audio Output“.
– Kai garsas yra Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD arba LPCM.
– BD-Video atkūrimas
High Clarity Sound (didelio aiškumo garsas)
[BDT310] [BDT210]
Prijungus prie televizoriaus per HDMI lizdą išeinančiam
vaizdui, perduodamas garsas yra aiškesnis.
• Atkūrimo meniu „High Clarity Sound“ režimu pasirinkite
„Enable“. ( 29)
Audio Delay
Digital Audio Output
Norėdami peržiūrėti tolimesnius nustatymus, spauskite
[OK].
Vaizdo ir garso sinchronizacija yra pataisoma nustatant
garso išvesties atidėjimo laiką.
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD MPEG Audio
Nustatymai (Settings)
Pasirenkama garso signalo išvestis.
• Pasirinkite „PCM“, kai prijungta įranga negali dekoduoti
atitinkamo garso signalo. Šis įrenginys dekoduoja garso
formatą ir perduoda į prijungti įrenginius.
• Pasirinkus netinkamus nustatymus, gali atsirasti
triukšmas.
BD-Video Secondary Audio
Galite pasirinkti ar pagrindinis ir šalutinis garso įrašai bus
sumaišomi ir atkuriami ar ne (įskaitant spaudžiant
mygtukus girdimą spragtelėjimo garsą). ( 19)
• Pasirinkus „Off“ paspaudimo garsas meniu ir šalutiniame
garso įraše neatkuriami.
PCM Down Conversion
Pasirinkite, kaip norėtumėte atkurti 96 kHz diskretizavimo
dažnio garso įrašus iš DIGITAL AUDIO OUT.
• Pasirinkus „On“: signalų dažnis pakeičiamas į 48 kHz.
• Pasirinkus „Off“, kai prijungtas įrenginys negali apdoroti 96
kHz dažnio signalų, garsas nebus perduodamas normaliai.
• Signalų dažnis pakeičiamas į 48 kHz nepriklausomai nuo
parinktų nustatymų tokiais atvejais:
– kai diskretizavimo signalų dažnis didesnis kaip 192 kHz
– kai diskas apsaugotas nuo kopijavimo
– kai „BD-Video Secondary Audio“ funkcija yra įjungta („On“)
VQT3B63
31
Ekranas
On-Screen Messages
TV Aspect
Įrenginio suderinimas su prijungtu televizoriumi.
Jungiant prie 4:3 televizoriaus ir atkuriant 16:9 ekrano
formatą:
Pasirinkite, ar norite, kad pranešimai ekrane būtų rodomi
automatiškai.
On-Screen Language
Pasirinkite šių meniu ir ekrane rodomų pranešimų kalbą.
4:3 Pan &
Scan
Screen Saver Function
Ši funkcija padeda išvengti ekrano išdegimo.
•Kai ši funkcija įjungta („On“):
Jeigu per 10 minučių neatliekama jokia operacija, DIRECT
NAVIGATOR langas automatiškai perjungiamas į
pagrindinį meniu.
•Atkūrimo, sustabdymo ir pan. metu ši funkcija neveikia.
• Jeigu atkuriant garso įrašus [CD-DA] arba MP3 formatu
neatliekama jokia operacija (nepriklausomai nuo esamų
nustatymų), DIRECT NAVIGATION automatiškai
perjungiamas į kitą.
Front Panel Display
Pakeičiamas įrenginio ekrano ryškumas.
• Pasirinkus „Automatic“ (automatinis), ekranas
pritemdomas vaizdo atkūrimo metu, kitais atvejais
pašviesinamas.
HDMI(SUB) V.OFF LED Control [BDT310]
Nustatykite HDMI (SUB) V.OFF apšvietimo būdą.
• Apšvietimas užsidegs, kai “HDMI(SUB) Output Mode” yra
nustatytas į “V.OFF(Video Off)” ir prijungto įrenginio HDMI
AV OUT SUB yra įjungtas.
4:3
Letterbox
Kraštai apkarpomi, kad
vaizdas tilptų į ekraną. BD
formato vaizdo įrašai
atkuriami kaip „4:3“
Letterbox.
Rodomos juodos juostos
ekrano apačioje ir viršuje.
Jungiant prie 16:9 plačiaekranio televizoriaus ir
atkuriant 4:3 ekrano formatą:
16:9
4:3 ekranui pritaikytas vaizdo įrašas atkuriamas
kaip 4:3 dydžio vaizdas ekrano viduryje.
16:9 full
Vaizdo įrašas atkuriamas kaip į šonus
ištemptas 16:9 formato vaizdas.
HDMI Connection
Norėdami peržiūrėti tolimesnius nustatymus, spauskite [OK]:
HDMI(SUB) Output Mode [BDT310]
Nustatykite ar vaizdas bus perduodamas iš HDMI AV OUT
SUB lizdo ar ne.
Software Licence
Pateikiama informacija apie šiame įrenginyje naudojamą
programinę įrangą.
Televizoriaus / įrenginio prijungimas
(„TV/Device Connection“)
3D Settings
Norėdami peržiūrėti tolimesnius nustatymus, spauskite
[OK]:
3D Type
Pasirinkite prijungto televizoriaus formatą.
• Pasirinkite „Side by side“ ir pakeiskite televizoriaus
nustatymus į 3D.
3D BD-Video atkūrimo pranešimas
3D peržiūros perspėjimo pranešimas rodymas atkuriant
su 3D suderinamą vaizdo programinę įrangą.
HDMI Video Format
Elementai, su kuriais suderinami sujungti įrenginiai,
ekrane žymimi „*“. Jeigu pasirenkamas „*“ nepažymėtas
elementas, vaizdas gali būti iškraipomas.
• Pasirinkus „Automatic“ (automatinis): automatiškai
parenkama prijungtam televizoriui labiausiai tinkanti
skiriamoji geba.
• Norint mėgautis didelės raiškos vaizdu, paverstu į 1080p,
reikės prijungti įrenginį tiesiai prie HDTV (didelės raiškos
televizoriaus), suderinamo su 1080p. Jei įrenginys prie
televizoriaus prijungtas per kitus įrenginius, jie taip pat turi
būti suderinami su 1080p.
24p Output
Kai šis įrenginys prijungtas prie televizoriaus, suderinto su
1080/24p išėjimu, per HDMI kabelį, įrenginys kiekvieną
kadrą rodo su 1/24 sekundės intervalais – tokiais pat,
kokie buvo nustatyti filmuojant.
• Kai atkuriamas „DVD-Video“ formatas, nustatykite „On“,
tada „Picture“ (vaizdas) meniu ( 29) elementui „24p“
priskirkite reikšmę „On“.
• BD vaizdo įrašai nėra 24p, jie bus atkuriami 60p
formatu.
• 24p:
24p vaizdai atkuriami 24p, t. y. tokie, kokie jie yra
(meninis filmas). Daugelis BD vaizdo filmų yra įrašyti 24
kadrų per sekundę greičiu, pagal filmų medžiagą.
HDMI Colour Mode
Kai įrenginys yra prijungtas HDMI kabeliu, šis nustatymas
yra skirtas pakeisti vaizdo signalo spalvinei erdvei.
32
VQT3B63
HDMI Audio Output
IP Address / DNS Settings
Galima pasirinkti garso išvestį iš HDMI.
• Jei televizorius yra prijungtas prie šio įrenginio per HDMI
lizdą ir tuo pačiu yra prijungtas dar prie kitų įrenginių,
pavyzdžiui, stiprintuvo / imtuvo per OPTICAL lizdą.
Skirtas tinklo ryšio būklės patikrinimui ir IP adreso
nustatymui, susijęs su DNS.
Norėdami peržiūrėti tolimesnius nustatymus, spauskite
[OK].
• „Connection Speed Setting“ veikia tik tuomet, kai
„Connection Speed Auto-Config“ yra išjungtas (Off).
Pasirinkite „HDAVI Control“ funkciją, kai prietaisas HDMI
kabeliu sujungtas su įrenginiu, kuris suderinamas su
„HDAVI Control“.
• Pasirinkite „Off“, jeigu nenorite naudotis „HDAVI
Control“.
Deep Colour Output
Pasirinkite, ar bus naudojama „Deep Colour“ išvestis, kai
įrenginys prijungtas prie suderinamo televizoriaus.
Contents Type Flag
Priklausomai nuo atkuriamo turinio, su šia funkcija
suderinamas televizorius parinks tinkamiausią būdą.
TV System
Pakeiskite esamus nustatymus pagal televizoriaus sistemą.
• NTSC medžiagos atkūrimo signalo formatas nurodytas
„NTSC Contents Output“ nepriklausomai nuo atliekamų
nustatymų.
Network (tinklas)
Network Easy Setting ( 13)
Network Settings
Su tinklu susiję nustatymai atliekami individualiai.
Norėdami peržiūrėti tolimesnius nustatymus, spauskite [OK]:
LAN Connection Mode
Parenkamas jungties būdas.
Wireless Settings
Naudojant belaidį ryšį, šie nustatymai leidžia padaryti
belaidžio maršruto parinktuvo ir jungties nustatymus ir
juos patikrinti.
Connection Setting
Rodomas belaidžio maršruto parinktuvo vedlys.
Įgaliotojo serverio nuostatų (Proxy Server
Settings) tikrinimas
Visada patikrinkite ryšį po naujų įgaliotojo serverio
nuostatų įvedimo.
Norėdami peržiūrėti tolimesnius nustatymus, spauskite
[OK].
Interneto turinio nustatymai (Internet
Content Settings) ( 24) (VIERA CAST)
Norėdami peržiūrėti tolimesnius nustatymus, spauskite
[OK]:
Užrakinimas
Galite apriboti VIERA CAST funkcijos naudojimą.
• Sekite nurodymus ekrane. Kai ekrane pasirodo 4
skaitmenų slaptažodis, įveskite jį skaičių mygtukais.
Automatinis garso stiprumo nustatymas (Audio
Auto Gain Control)
Naudojant „VIERA CAST“, garso stiprumas, kuris yra
nevienodas dėl įrašo turinio, sureguliuojamas
automatiškai iki standartinio stiprumo.
• Priklausomai nuo turinio šios funkcijos efektas gali
neveikti.
• Jeigu garsas iškraipomas, pasirinkite „Off“.
Laiko juosta (Time Zone)
Renkantis laiko zoną, galima nustatyti įrenginio laiką
taip, kad jis atitiktų vietos laiką.
• Kartais „VIERA CAST“ turinys reikalauja nustatyti laiko
juostą. Prireikus nustatykite laiko juostą.
Vasaros laikas (Summer Time)
• Norėdami naudoti vasaros laiką, pasirinkite „On“.
Network Drive Connection
Iš pasidalinto, su DLNA nesuderinamo įrenginio,
pavyzdžiui, Windows XP operacinės sistemos aplanko,
galima atkurti vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką.
Daugiau informacijos apie prijungto įrenginio nustatymus
ir valdymo būdus, gausite interneto svetainėje
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(interneto svetainė tik anglų kalba)
(Tęsinys kitame puslapyje.)
Double Speed Mode Setting (2.4GHz)
jeigu naudojamas 2.4 GHz belaidis formatas,
nustatomas ryšio greitis.
• Jeigu prisijungėte naudodami “Double Speed Mode
(40MHz)” ir du kanalai naudoja tą pačią dažnių juostą,
priėmimas gali būti su trikdžiais. Todėl ryšio greitis gali
sumažėti arba ryšys būti nestabilus.
VQT3B63
33
Nustatymai (Settings)
VIERA Link
Remote Device Settings ( 26)
Norėdami peržiūrėti tolimesnius nustatymus, spauskite
[OK]:
Remote Device Operation
Galima valdyti su DMC.
• Pasirinkus „On“, „Quick Start“ nuostata yra „On“.
Device Name Entry
Nustatomas šio įrenginio pavadinis, kuris yra rodomas
prijungtame įrenginyje.
Registration Type
Automatic
Manual
Leidžiamas ryšys su visais prie
šio įrenginio prijungtais
įrenginiais.
Ryšys su visais prie šio įrenginio
prijungtais įrenginiais yra
nustatomas rankiniu būdu.
Remote Device List
Rodomo įrenginio registracija arba išregistravimas
galimas, kai yra pasirinkta „Manual“ parinktis nuostatoje
„Registration Type“.
MAC Address
Rodomas šio įrenginio MAC adresas.
Kita
Nuotolinis valdymo pultelis (Remote
Control)
Jeigu kitas „Panasonic“ įrenginys reaguoja į nuotolinio
valdymo pultelio signalus.
Quick Start (spartusis paleidimas)
Padidinama įrenginio paleidimo iš parengties režimo
sparta.
• Vidinio valdymo blokas bus maitinamas, kai jis bus
nustatytas į „On“, todėl toliau pateiktas turinys bus
skirtingas nuo tada, kai jis nustatomas į „Off“.
– Neveikos būsenos energijos sąnaudos padidės. (apie
energijos sąnaudas  39)
Paprastas nustatymas
Jūs galite atlikti pagrindinius nustatymus (ekrano kalbos,
televizoriaus ekrano proporcijos, sparčiojo paleidimo ir
„Touch free“ jutiklio [BDT310] [BDT210])
Numatytieji nustatymai
Atkuriami visi numatytieji „Setup“ meniu ir ekrane
pasirodančio meniu nustatymai, išskyrus nuotolinį valdymą,
ekrano kalbą, IP adreso/DNS nustatymus, įgaliotojo serverio
nustatymus, „Network Service“ (tinklo paslauga), DVD
vaizdo įrašų įvertinimus ir „BD-Video“ įrašų įvertinimus.
„Touch Free“ jutiklis [BDT310] [BDT210]
Norėdami peržiūrėti tolimesnius nustatymus, spauskite
[OK]:
Jutiklis ( 5)
Diskų dėtuvė atidaroma ir uždaroma pamojavus ranka
viršutinėje prietaiso dalyje.
Garso lygis
Jutiklio garsumo reguliavimas.
„DivX“ registracija ( 20)
Šis registracijos kodas jums reikalingas, jeigu norite įsigyti ir
naudotis „DivX Video-on-Demand (VOD)“ paslauga.
Informacija apie sistemą
Rodoma šio įrenginio programinės aparatinės įrangos
versija ir belaidžio LAN modulis.
Programinės aparatinės įrangos
atnaujinimas ( 15)
Norėdami peržiūrėti tolimesnius nustatymus, spauskite
[OK]:
Automatinis atnaujinimas
Turėdama ryšį su internetu, įjungta įranga automatiškai
suranda naujausią programinės aparatinės įrangos
versiją ir prireikus jūs galite ją atnaujinti.
Atnaujinti dabar
Programinę aparatinę įrangą galite atnaujinti ir
rankiniu būdu.
34
VQT3B63
Ar įdiegėte paskutinius programinės
aparatinės įrangos naujinius?
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas padės
ištaisyti trikdžius, atsiradusius peržiūrint tam tikrus filmus.
( 15)
Tai nėra sutrikimas:
– Įprastinis disko sukimosi garsas.
– Vaizdo trikdžiai paieškos metu.
– Vaizdo trikdžiai keičiant trimačio vaizdo diskus.
 Įrenginys nereaguoja į nuotolinio
valdymo pultelio ar priekinio skydelio
mygtukus.
Tris sekundes laikykite nuspaudę [/I] mygtuką, esantį ant
pagrindinio įrenginio.
– Jeigu vis tiek nepasisekė išjungti įrenginio, prietaiso laidą
ištraukite iš elektros lizdo, palaukite 1 minutę, ir vėl įjunkite.
 Negalima išimti disko.
Įrenginiui gali būti kažkas nutikę.
1 Kai jis išjungtas, vienu metu nuspauskite ir laikykite [OK],
nuotolinio valdymo pultelio geltoną ir mėlyną mygtukus
maždaug 5 sekundes.
– Įrenginio ekrane pasirodo pranešimas „00 RET“.
2 Kelis kartus paspauskite [] (dešinį) nuotolinio valdymo
pultelio mygtuką arba [/I] mygtuką, esantį ant įrenginio,
kol įrenginio ekrane pasirodys pranešimas „06 FTO“.
3 Paspauskite [OK] ant nuotolinio valdymo pultelio arba ant
prietaiso esantį mygtuką OPEN/CLOSE.
Bendras veikimas
Įrenginio atstatymas į pradinę būseną
 Nustatymų meniu pasirinkite „Default Settings“
(numatytieji nustatymai) ir „Yes“ (taip). ( 34)
Kaip atkurti visus gamyklinius nustatymus
 Įrenginį nustatyti iš naujo galite šitaip:
1 Kai jis išjungtas, vienu metu nuspauskite ir laikykite [OK],
nuotolinio valdymo pultelio geltoną ir mėlyną mygtukus
maždaug 5 sekundes.
– Įrenginio ekrane pasirodo pranešimas „00 RET“.
2 Kelis kartus paspauskite [] (dešinį) nuotolinio valdymo
pultelio mygtuką arba [/I] mygtuką, esantį ant įrenginio, kol
įrenginio ekrane pasirodys pranešimas „08 FIN“.
3 Bent 3 sekundes paspauskite ir laikykite [OK] mygtuką ant
nuotolinio valdymo pultelio arba ant prietaiso esantį mygtuką
 OPEN/CLOSE.
 Tai yra normalus reiškinys naudojant „VIERA Link“
(HDAVI Control 4 arba vėlesnę versiją). Daugiau
informacijos rasite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.
Tinkamai neveikia nuotolinio valdymo
pultelis.
 Galbūt išseko nuotolinio valdymo pultelio baterijos.
Įdėkite naujas. ( 4)
 Nuotolinio valdymo pultelis ir pagrindinis įrenginys
naudoja skirtingus kodus. Jeigu paspaudus nuotolinio
valdymo pultelio mygtuką įrenginio ekrane yra rodomas
pranešimas “SET ”, pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio
kodą. ( 34)
Televizoriaus imtuvinis derintuvas
nerodomas, kai televizorius įjungtas.
 Priklausomai nuo televizoriaus nustatymų, tai gali atsitikti,
kai „Quick Start“ yra pasirinkta „On“.
– Priklausomai nuo televizoriaus, to galima išvengti atjungus
HDMI kabelį arba pakeitus HDMI automatinio prijungimo
nustatymus.
Pamiršote savo įvertinimų slaptažodį.
Norite atšaukti įvertinimų lygį.
 Įvertinimų lygis atstatomas į pradinę būseną.
1 Kai įrenginys yra įjungtas, vienu metu nuspauskite ir
laikykite [OK], nuotolinio valdymo pultelio geltoną ir mėlyną
mygtukus maždaug 5 sekundes.
– Įrenginio ekrane pasirodo pranešimas „00 RET“.
2 Kelis kartus paspauskite [] (dešinį) nuotolinio valdymo
pultelio mygtuką arba [/I] mygtuką, esantį ant įrenginio,
kol įrenginio ekrane pasirodys pranešimas „03 VL“.
3 Paspauskite [OK] ant nuotolinio valdymo pultelio arba ant
prietaiso esantį mygtuką  OPEN/CLOSE.
USB įtaiso turinio negalima perskaityti
 Jeigu USB įtaisas prijungiamas disko atkūrimo ar vaizdo
bendravimo metu, įrenginys gali jo neatpažinti. Paspauskite
[HOME] ir atjunkite USB įrenginį.
 [BDT310] [BDT210] : Prie įrenginio galinio USB lizdo
prijungta USB atmintinė ir USB HDD nėra atpažįstami.
 Atjunkite ir prijunkite USB laidą. Jeigu vis tiek
neatpažįstama, išjunkite įrenginio maitinimą ir įjunkite jį dar
kartą.
 USB įtaisai prijungti kitu, nei su belaidžiu LAN adapteriu
komplekte esančiu DY-WL10 (įsigyjamas atskirai) [BDT111]
[BDT110] USB ilgintuvu arba USB šakotuvu, kurių įrenginys
neatpažįsta.
 Jeigu prie įrenginio jungiate USB HDD, naudokite USB
ilgintuvą, esantį komplekte su HDD.
 Jeigu vienu metu yra prijungta dvi USB atmintinės ir USB
HDD, jų įrenginys neatpažins.
Nustatymai (Settings)
Prieš kreipdamiesi dėl įrenginio taisymo,
imkitės toliau nurodytų veiksmų.
Jeigu vis tiek reikia problemos išspręsti
nepavyko, informacijos teiraukitės pardavėjo.
Įjungus televizoriui skirtą įvestį,
televizoriaus maitinimas išjungiamas.
Informacija
Gedimų taisymas
VQT3B63
35
Picture
Vaizdų iš šio įrenginio neįmanoma matyti
televizoriaus ekrane.
Vaizdas yra iškraipytas.
 “HDMI Video Format” parenkama netinkama skiriamoji
geba. Pakeiskite nustatymus šiuo būdu:
1 Kai įrenginys yra įjungtas, vienu metu nuspauskite ir
laikykite [OK], nuotolinio valdymo pultelio geltoną ir mėlyną
mygtukus maždaug 5 sekundes.
– Įrenginio ekrane pasirodo pranešimas „00 RET“.
2 Kelis kartus paspauskite [] (dešinį) nuotolinio valdymo
pultelio mygtuką arba [/I] mygtuką, esantį ant įrenginio, kol
įrenginio ekrane pasirodys pranešimas „04 PRG“.
3 Bent 3 sekundes paspauskite ir laikykite [OK] mygtuką ant
nuotolinio valdymo pultelio arba ant prietaiso esantį mygtuką
 OPEN/CLOSE.
Iš naujo nustatykite elementą. ( 32)
– Kai Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, ir DTS-HD garsas
nėra perduodamas per „bitstream“, “Default Settings”
pasirinkite „Yes“ ir padarykite reikiamus nustatymus. ( 34)
 Įrenginyje ir televizoriuje naudojamos skirtingos vaizdo
sistemos. Sustabdę įrenginį, vienu metu nuspauskite
įrenginio mygtukus [STOP] bei [OPEN/CLOSE] ir
laikykite ilgiau kaip 5 sekundes. Sistema persijungs iš PAL į
NTSC ar atvirkščiai.
 Diske naudojama sistema neatitinka televizoriuje
naudojamos sistemos.
– Tinkamai peržiūrėti PAL tipo diskus per NTSC tipo
televizorių negalima.
– Šis įrenginys gali konvertuoti NTSC signalus į PAL 60,
kuriuos galima peržiūrėti per PAL tipo televizorių
(pakoreguokite „Picture“ meniu „NTSC Disc Output“
nustatymą).
 Kai nustatymų meniu „3D BD-Video Playback“ yra
pasirinkta nuostata „Automatic“, priklausomai nuo jungties
būdo, vaizdo įrašas gali būti neperduodamas. Išimkite iš
įrenginio diską, nustatymų meniu pasirinkite “Set before
play” ir atkuriant 3D diskus, iš nustatymų ekrano pasirinkite
„2D Playback“. ( 30)
Nėra garso.
 [BDT310] [BDT210] : Norėdami naudoti VIDEO OUT
lizdą, atkūrimo meniu nuostatą “High Clarity Sound”
nustatykite į „Off“. ( 29)
 [BDT310] : Vaizdo įrašas iš HDMI AV OUT SUB lizdo
nebus perduodamas, kai “HDMI(SUB) Output Mode” yra
nustatytas į “V.OFF(Video Off)”. ( 32)
Neišvedamas didelės raiškos vaizdas.
 Įsitikinkite, kad „Setup“ meniu esanti „HDMI Video
Format“ funkcija yra nustatyta tinkamai. ( 32)
Nerodomas 3D vaizdo įrašas
 Gal tarp televizoriaus ir šio įrenginio yra prijungtas su 3D
nesuderinamas stiprintuvas / imtuvas? ( 9)
 [BDT310] : yra prijungtas su 3D nesuderinamas
stiprintuvas / imtuvas prie HDMI AV OUT SUB lizdo,
“HDMI(SUB) Output Mode” parinktį nustatykite į
“V.OFF(Video Off)”. ( 9)
 Ar teisingi televizoriaus nustatymai? ( 21)
 Ar įjungtas prie televizoriaus prijungtas stiprintuvas /
imtuvas?
36
VQT3B63
3D vaizdo įrašas nerodomas kaip 2D
 Nustatymų meniu pasirinkite “Set before play” ir atkuriant
3D diskus, iš nustatymų ekrano pasirinkite „2D Playback“.
( 30)
 Atkuriant diską, įrašytą 2 ekranų struktūra (vienas šalia
kito), kurį galima paversti trimačiu vaizdu, jis bus atkuriamas
pagal televizoriaus nustatymus.
Ekrano pakraščiuose yra rodoma juoda
juosta.
Ekrano formatas parinktas neteisingai.
 Įsitikinkite, kad „TV Aspect“ yra nustatytas teisingai. (
32)
 Nustatykite televizoriaus vaizdo formatą.
Garsas
Nėra garso.
 Prijungus šį renginį prie stiprintuvo / imtuvo naudojant
bendraašį, optinį skaitmenį garso perdavimo arba „HDMI“
lizdą, garso įjungti nebus galima, jeigu „Digital Audio
Output“ nuostata yra „Bitstream“. „Digital Audio Output“
nustatykite į „PCM“. ( 31)
Negirdite pageidaujamo garso tipo.
 Patikrinkite sujungimą ir „Digital Audio Output“
nustatymą.(  9 , 31)
 Norėdami girdėti garsą iš įrenginio, prijungtą HDMI
kabeliu, nustatymų meniu „HDMI Audio Output“ nustatykite į
„On“ padėtį. ( 33)
 [BDT310] : Šį įrenginį jungiant prie televizoriaus per
HDMI AV OUT MAIN ir stiprintuvą / imtuvą per HDMI AV
OUT SUB jungtį, „HDMI(SUB) Output Mode“ nustatykite į
„V.OFF(Video Off)“ padėtį. ( 9)
Negirdimas televizoriaus garsas. [BDT310]
 Garsas iš televizoriaus nebus perduodamas, jeigu
stiprintuvas / imtuvas yra prijungtas prie HDMI AV OUT SUB
lizdo ir “HDMI(SUB) Output Mode” ( 32) yra nustatytas į
“V.OFF(Video Off)”. Tokiu atveju naudokite stiprintuvas /
imtuvo garso išvestį. Norėdami klausyti iš televizoriaus
perduodamą garsą, „HDMI(SUB) Output Mode“ nustatykite
„Normal“ parinktį.
Atkūrimas
Prietaisas neatkuria disko.
 Diskas yra nešvarus. ( 4)
 Patikrinkite regiono kodą. ( 7)
Network (tinklas)
Neįmanoma prisijungti prie tinklo.
 Patikrinkite tinklo sujungimus ir nustatymus. ( 11,
13, 33)
 Perskaitykite kiekvieno įrenginio naudojimo
instrukciją, ir elkitės pagal nurodymus.
Neatkuriamos nuotraukos (JPEG).
Neatkuriamas BD-Live.
 SD kortelė yra apsaugota nuo įrašymo. ( 7)
 Patikrinkite, ar įrenginys yra prijungtas prie plačiajuosčio
interneto. ( 11)
 Patikrinkite „BD-Live Internet Access“ nustatymus. (
30)
 Patikrinkite, ar SD kortelė yra įdėta į SD kortelės dėtuvę.
( 16)
Naudodami belaidis LAN ryšys, vaizdas
įrašas iš DLNA sertifikuotas medijos
serverio gali būti neatkuriamas arba
atkūrimo metu kadrai trūkinėti.
 Problemą galėtų išspręsti spartesnis belaidis maršruto
parinktuvas, pavyzdžiui, 802.11n (2.4 GHz arba 5 GHz).
Jeigu naudojate 802.11n (2.4 GHz arba 5 GHz) belaidį
maršruto parinktuvą, pasirinkite „AES“ šifravimo tipą. Vienu
metu naudojama mikrobanginė krosnelė, belaidis 2.4 GHz
telefonas, gali sukelti trikdžius ir kitas problemas.
 „Wireless Settings“ ekrane ( 33), rodomi bent 4
priėmimo vientisi indikatoriai reiškia stabilų ryšį. Jeigu dega
3 arba mažiau indikatorių arba ryšys yra trikdomas,
pakeiskite belaidžio maršruto parinktuvo padėtį arba kampą
ir patikrinkite, ar ryšys pasitaisė. Jeigu nepasitaisė,
prisijunkite prie belaidžio ryšio ir iš naujo nustatykite
“Network Easy Setting” ( 13) parinktis.
Informacija
 Kompiuteriu redaguotos nuotraukos, pavyzdžiui
Progressive JPEG ir pan. formatu, gali būti neatkurtos.
VQT3B63
37
Pranešimai
Jei paleidimo ar naudojimo metu aptinkama nesklandumų,
televizoriaus arba įrenginio ekrane rodomi šie pranešimai.
PLEASE WAIT (Palaukite)
 Įrenginys vykdo vidinį procesą. Tai nėra triktis. Jūs
negalite naudoti įrenginio, kol ekrane rodomas „PLEASE
WAIT“ pranešimas.
REMOVE (Pašalinti)
Televizoriaus ekrane
Cannot play. (Negalima atkurti)
 Įdėjote nesuderinamą diską.
Cannot play on this unit. (Atkūrimas šiuo
įrenginiu negalimas)
 Bandote atkurti nesuderinamus vaizdo įrašus.
 Įsitikinkite, kad įrenginio ekrane nemirksi „SD“ užrašas, ir
iš naujo įdėkite kortelę.
No disc is inserted. (Nėra disko)
 Gali būti, kad diskas įdėtas atvirkščiai.
 This
operation is not available. (Ši
operacija negalima)
 Šis įrenginys kai kurių operacijų nepalaiko. Pavyzdžiui:
– BD-Video: Atkūrimo metu atbulinis sulėtintas atkūrimas
arba atbulinis atkūrimas „kadras po kadro“ negalimi.
IP address is not set. (Nepriskirtas IP
adresas)
 IP/DNS nustatymuose naudojamas IP adresas yra „---. --.---.---“.
Pasirinkite IP adresą, potinklio šabloną ir tinklų sąsajos
adresą. (Prireikus pasirinkite automatinį adreso priskyrimą).
The wireless access point currently has a low network
security setting. It is recommended to change to a
higher setting. (Belaidis prieigos punktas turi per
mažus saugos nustatymus. Rekomenduoja pasirinkti
didesnius nustatymus).
 Autentifikacijos tipas belaidžiam LAN yra nustatytas į
„Open system“ arba pasirinktas šifravimo tipas yra “No
encryption”. Dėl saugumo sumetimų rekomenduojame
naudoti šifrus. Daugiau informacijos rasite belaidžio
maršruto parinktuvo naudojimo instrukcijoje. Šifravimą
būtina naudoti atkuriant vaizdo įrašus ir pan. iš su DLNA
suderinamų įrenginių.
Įrenginio ekrane
F99
 Įrenginys veikia netinkamai. Paspausdami pagrindinio
įrenginio [/I] mygtuką 3 sekundėms įjunkite parengties
režimą. Paspausdami dar kartą ir įjunkite įrenginį.
HDMI ONLY
 Kai kurių „BD-Video“ diskų įrašus galima išvesti tik per
HDMI lizdą.
NET
 Rodomas prisijungus prie tinklo.
No PLAY (Įrenginys neatkuria įrašo)
 BD-Video arba DVD-Video turi peržiūros apribojimų. (
30)
No READ (Nepavyksta nuskaityti)
 Diskas gali būti subraižytas arba nešvarus. Įrenginys
negali atkurti.
38
VQT3B63
 USB įtaisas naudoja per daug energijos. Atjunkite
USB įtaisą.
SET 
(„ “ rodoma vietoj skaičiaus.)
 Nuotolinio valdymo pultelis ir pagrindinis įrenginys
naudoja skirtingus kodus. Kodą pakeiskite nuotolinio
valdymo pulteliu.
Tuo pačiu metu paspauskite [OK] ir
nurodytą skaičiaus mygtuką ir
palaikykite daugiau kaip 5 sekundes.
U59
 Įrenginys įkaito.
Saugumo sumetimais įrenginys persijungia į parengties
režimą. Palaukite apie 30 minučių, kol pranešimas dings.
Pastatykite įrenginį į gerai vėdinamą vietą. Neuždenkite
aušinimo ventiliatoriaus užpakalinėje įrenginio pusėje.
H arba F
(„ “ rodoma vietoj skaičiaus.)
 Įvyko kažkas nenumatyta.
 Patikrinkite įrenginį naudodami trikdžių šalinimo vadovą.
Jei aptarnavimo numeris nedingsta, atlikite šiuos veiksmus.
1 Ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo lizdo, palaukite kelias
sekundes ir vėl įkiškite.
2 Paspausdami mygtuką [/I] įjunkite įrenginį. (Įrenginio
veikimas gali pasitaisyti.)
Jei aptarnavimo numeris nedingsta atlikus aukščiau
aprašytus nurodymus, kreipkitės į pardavėją. Kreipdamiesi
nurodykite aptarnavimo numerį.
START (Pradėti)
 Atnaujinant programinę aparatinę įrangą sistema
paleidžiama iš naujo. Neišjunkite maitinimo.
UPD/
(„ “ rodoma vietoj skaičiaus.)
 Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas.
Neišjunkite maitinimo.
FINISH (Baigta)
 Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas baigtas.
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.
* Duomenų perdavimo greičiai yra teorinės vertės, tačiau
tikrasis perdavimo greitis kinta priklausomai nuo
bendravimo aplinkos ir ryšio įrangos.
Rinkmenos formatas
Rinkmenos
formatas
MP3
Plėtinys
Nuorodos
„.MP3”, „.mp3“
JPEG
„.JPG”, „.jpg“
DivX
„.DIVX”, „.divx”,
„.AVI”, „.avi”
ID3 tags (Tik pavadinimai
ir atlikėjų vardai)
• MOTION JPEG ir
Progressive JPEG
rinkmenos yra
nepalaikomos.
• Rinkmena nebus
atkuriama, jeigu
kompiuteriu ar kitu
įrenginiu pakeitėte aplanko
struktūrą arba rinkmenos
pavadinimą.
• Vaizdo rinkmena ir
subtitrų tekstinė rinkmena
yra tame pačiame
aplankale ir rinkmenų
pavadinimai yra tokie
patys, išskyrus rinkmenų
plėtinius.
• Kai kurios DivX MKV
formato rinkmenos nebus
atkuriamos, priklausomai
nuo vaizdo skiriamosios
gebos ir kadrų skaičiaus
per sekundę.
MKV
Subtitrų teksto
rinkmena
“.SRT”, “.srt”,
“.SUB”, “.sub”,
“.TXT”, “.txt”
„.MKV”, „.mkv”
Subtitrų teksto
rinkmena
“.SRT”, “.srt”,
“.SSA”, “.ssa”,
“.ASS”, “.ass”
• Dėl tam tikrų įrašymo savybių ir aplankų struktūros,
atkūrimo tvarka gali skirtis arba atkūrimas yra neįmanomas.
Informacija apie garsą
Garso išvestis skiriasi, priklausomai nuo to, prie kurio
stiprintuvo / imtuvo lizdo yra prijungta ir nuo įrenginio
nustatymų. ( 31, Skaitmeninio garso išvestis)
• Nurodytas kanalų skaičius yra maksimalus galimas
išvesties kanalų skaičius, kai yra sujungta su suderinamu
stiprintuvu / imtuvu su atitinkamu garso formatu.
Jungtis
HDMI AV OUT
OPTINĖ
“Digital Audio Output”
“Bitstream”
“PCM”
Išvestys,
BD-Video :
naudojančios
7.1ch PCM*1*2*3
DVD-Video :
originalų
5.1ch PCM
garsą*1
Dolby Digital/
Down-mixed 2
DTS Digital
kanalai
Surround
PCM
Kai „BD-Video Secondary Audio“ funkcija yra įjungta („On“), garsas
bus išvedamas kaip Dolby Digital, DTS Digital Surround arba 5.1ch
PCM.
*2 [BDT111] [BDT110] : Didžiausias galimas Dolby garsas yra 5.1ch
PCM.
*3 Garso išvestis yra padidinama nuo 5.1 arba 6.1 kanalo iki 7.1 kanalo,
priklausomai nuo DTS, Inc. techninių charakteristikų.
*1
VQT3B63
39
Informacija
Signalų perdavimo sistema: PAL/NTSC
Darbinės temperatūros diapazonas:
nuo +5°C iki +35°C
Darbinės aplinkos santykinio oro drėgnumo
diapazonas:
10 % iki 80 % RH (be kondensacijos)
Vaizdo išvestis: 1.0 Vp-p (75 )/Lizdas su kontaktais:1
sistema
Garso išvestis: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB)/Lizdas su kontaktais
Jungčių skaičius: 2 kanalai:1 sistema
Skaitmeninio garso išvestis:
Optinė skaitmeninė išvestis (Optinė jungtis)
HDMI AV išvestis: Tipas A (19 kištukų) [BDT310] : 2
sistema
[BDT210] [BDT111] [BDT110] : 1 sistema
Šis įtaisas palaiko “HDAVI Control 5” funkciją.
SD kortelės lizdas: Lizdas: 1 sistema
USB jungtis: USB2.0 : 2 sistema
Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX : 1 sistema
WLAN [BDT310] [BDT210]
Antena: Tx 1, Rx 2
Standartinis suderinimas:
IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g /
IEEE802.11b
Perdavimo sistema:
MISO-OFDM sistema, OFDM sistema, DSSS
sistema
Dažnių diapazonas:
IEEE802.11n / IEEE802.11a :
5.15 GHz to 5.35 GHz
5.47 GHz to 5.725 GHz
IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11n :
2.4 GHz to 2.4835 GHz
Duomenų perdavimo greitis (standartinis)*:
IEEE802.11n: Tx maks. 150 Mbps,
Rx maks. 300 Mbps
IEEE802.11g / IEEE802.11a: maks. 54 Mbps
IEEE802.11b: maks. 11 Mbps
Prieigos režimas Infrastruktūros režimas
Apsauga: WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 bitai / 128 bitai)
(Šis įrenginys palaiko WPA ir WPA2 šifrus.)
LAZERIO techniniai duomenys
1 klasė Lazerinis produktas:
Bangos ilgis: 790 nm (CDs)/655 nm (DVDs)/405 nm (BDs)
Lazerio galia: esant apsaugai, radiacinė spinduliuotė yra
nepavojinga.
Elektros srovės tiekimas: kintamoji srovė nuo 220 iki 240
V, 50 Hz
Elektros energijos sunaudojimas: [BDT310] : Maždaug
13 W
[BDT210] [BDT111] [BDT110] : Apie 11 W
Elektros energijos sunaudojimas parengties režimu:
Maždaug 0.2 W
Elektros energijos sunaudojimas sparčiojo paleidimo
parengties režimu:
[BDT310] : Maždaug 4.3 W
[BDT210] [BDT111] [BDT110] : Maždaug 3.3 W
Matmenys (PxGxA) įskaitant išsikišančias dalis:
430 mm x 185 mm x 35 mm
Masė: Apie 1.6 kg
Papildoma informacija
 Televizoriaus kodų sąrašas
 Kalbų kodų sąrašas
Prekinis ženklas Televizoriaus kodas Prekinis ženklas Televizoriaus kodas
Panasonic
AIWA
AKAI
BEKO
BENQ
BRANDT
BUSH
CENTREX
CURTIS
DAEWOO
DESMET
DUAL
ELEMIS
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FUJITSU
FUNAI
GOLDSTAR
GOODMANS
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IRRADIO
ITT
JVC
KDS
KOLIN
KONKA
LG
LOEWE
MAG
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
01/02/03/04
35
27/30
05/71/72/73/74
58/59
10/15
05
66
05
64/65
05
05
05
10/34
61
21
53
63/67
05/50/51
05
36
09
05/22/23/40/41
30
25
17/30/39/70
52
45
62
05/50/51
07/46
52
05/28/79
05/19/20/47
24
NEC
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
OLEVIA
ONWA
ORION
PEONY
PHILCO
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
PROVIEW
PYE
RADIOLA
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANSUI
SANYO
SCHNEIDER
SEG
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINUDYNE
SONY
TCL
TELEFUNKEN
TEVION
THOMSON
TOSHIBA
WHITE
WESTINGHOUSE
YAMAHA
36
33
25/26/27/60/61
10
45
30/39/70
05
49/69
41/48/64
05/06/46
05
37/38
52
05
05
10
26
32/42/43/65/68
05
21/54/55/56
05/29/30
05/69/75/76/77/78
05/25
18
09
05
08
31/33/66/67/69
10/11/12/13/14
52
10/15/44
16/57
05
18/41
 Rodomų kalbų sąrašas
Ekranas Kalba
ENG
FRA
DEU
ITA
ESP
NLD
SVE
NOR
DAN
POR
RUS
40
English
French
German
Italian
Spanish
Dutch
Swedish
Norwegian
Danish
Portuguese
Russian
VQT3B63
Ekranas Kalba
JPN
CHI
KOR
MAL
VIE
THA
POL
CES
SLK
HUN
FIN
Japanese
Chinese
Korean
Malay
Vietnamese
Thai
Polish
Czech
Slovak
Hungarian
Finnish
Ekranas Kalba
ARA
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR
Arabic
Hindi
Persian
Indonesian
Maori
Bulgarian
Romanian
Greek
Turkish
Others
Kalba
Kodas Kalba
Abkhazian
6566
Afar:
6565
Afrikaans:
6570
Albanian:
8381
Amharic:
6577
Arabic:
6582
Armenian:
7289
Assamese:
6583
Aymara:
6589
Azerbaijani:
6590
Bashkir:
6665
Basque:
6985
Bengali; Bangla:
6678
Bhutani:
6890
6672
Bihari:
Breton:
6682
Bulgarian:
6671
Burmese:
7789
Byelorussian:
6669
Cambodian:
7577
Catalan:
6765
Chinese:
9072
Corsican:
6779
Croatian:
7282
Czech:
6783
Danish:
6865
Dutch:
7876
English:
6978
Esperanto:
6979
Estonian:
6984
Faroese:
7079
Fiji:
7074
Finnish:
7073
French:
7082
Frisian:
7089
Galician:
7176
7565
Georgian:
German:
6869
Greek:
6976
Greenlandic:
7576
Guarani:
7178
Kodas
Gujarati:
Hausa:
Hebrew:
Hindi:
Hungarian:
Icelandic:
Indonesian:
Interlingua:
Irish:
Italian:
Japanese:
Javanese:
Kannada:
Kashmiri:
Kazakh:
Kirghiz:
Korean:
Kurdish:
Laotian:
Latin:
Latvian, Lettish:
Lingala:
Lithuanian:
Macedonian:
Malagasy:
Malay:
Malayalam:
Maltese:
Maori:
Marathi:
Moldavian:
Mongolian:
Nauru:
Nepali:
Norwegian:
Oriya:
Pashto, Pushto:
Persian:
Polish:
Portuguese:
Punjabi:
Quechua:
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
Kalba
Kodas
Rhaeto-Romance:
8277
Romanian:
8279
Russian:
8285
Samoan:
8377
Sanskrit:
8365
Scots Gaelic:
7168
Serbian:
8382
Serbo-Croatian: 8372
Shona:
8378
Sindhi:
8368
Singhalese:
8373
Slovak:
8375
8376
Slovenian:
Somali:
8379
Spanish:
6983
Sundanese:
8385
Swahili:
8387
Swedish:
8386
Tagalog:
8476
Tajik:
8471
Tamil:
8465
Tatar:
8484
Telugu:
8469
8472
Thai:
Tibetan:
6679
Tigrinya:
8473
Tonga:
8479
Turkish:
8482
Turkmen:
8475
8487
Twi:
Ukrainian:
8575
Urdu:
8582
Uzbek:
8590
Vietnamese:
8673
Volapük:
8679
Welsh:
6789
8779
Wolof:
Xhosa:
8872
Yiddish:
7473
Yoruba:
8979
Zulu:
9085
„DLNA“, „DLNA“ logotipas ir „DLNA CERTIFIED“ yra „Digital Living
Network Alliance“ prekės ženklai, aptarnavimo ženklai arba
sertifikacijos ženklai.
Atitikties deklaracija (DoC)
Panasonic Communications Co., Ltd. deklaruoja, kad šis įrenginys
atitinka svarbiausius radijo ir telekomunikacijų terminalinės įrangos
(R&TTE) direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas su tuo susijusias
sąlygas.
Klientai gali atsisiųsto DoC originalo kopiją mūsų R&TTE produktams iš
DoC serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Kontaktas EB: Panasonic Services Europe, a Division of Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Germany.
Šis įrenginys yra skirtas naudoti toliau nurodytose šalyse.
Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Kipre, Čekijos Respublikoje, Danijoje,
Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Airijoje,
Italijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Liuksemburge, Maltoje, Olandijoje,
Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje,
Slovėnijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Jungtinė karalystėje, Šveicarijoje.
Šis produktas yra skirtas bendriems pirkėjams (3 kategorija)
Šio produkto WLAN funkcija turi būti naudojama tik patalpose.
Šis produktas jungiamas prie 2.4 GHz arba 5 GHz WLAN prieigos.
Informacija
„Java“ ir visi „Java“ pažymėti prekių ženklai ir logotipai yra „Sun
Microsystems, Inc.“ prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai
JAV ir kitose šalyse.
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir „doubleD“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
Pagamintas pagal licenciją ir JAV patentą (patentus): 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ir kitus JAV bei
pasaulio patentus, išleistus ir kuriems gauti pateikta paraiška.
„DTS“ yra registruotas prekių ženklas, ir „DTS“ logotipai, simbolis,
„DTS-HD“ ir „DTS-HD Master Audio | Essential“ yra „DTS, Inc“
prekių ženklai.
Produkte yra programinė įranga.
© DTS, Inc. Visos teisės saugomos.
Šiame gaminyje yra naudojama apsaugos nuo kopijavimo
technologija, saugoma JAV patentų ir kitų „Rovi Corporation“
intelektualinės nuosavybės teisių. Apgrąžos inžinerija ir išrinkimas
yra draudžiami.
HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra
„HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.
Šiam gaminiui licenciją išdavė „AVC patent portfolio“ ir „VC-1
patent portfolio“ asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui
vartotojams, (i) koduojantiems vaizdus laikantis „AVC Standard“ ir
„VC-1“ („AVC/VC Video“) ir / arba (ii) iškoduojantiems AVC/VC-1
vaizdo įrašus, kurie koduoti asmeniniam arba nekomerciniam
vartojimui ir / arba įsigyti iš vaizdo įrašų pardavėjo, licencijuoto
„MPEG LA“ ir galinčio pardavinėti „AVC/VC Video“. Kitiems
tikslams nei tiesioginė, nei numanoma licencija neteikiama.
Daugiau informacijos galima gauti „MPEG LA, LLC“.
Žr. http://www.mpegla.com.
„HDAVI ControlTM“ yra „Matsushita Electric Industrial Co., Ltd“
prekių ženklas.
„VIERA CASTTM“ yra „Panasonic Corporation“ prekių ženklas.
„AVCHD“ ir „AVCHD“ logotipas yra „Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd“ ir „Sony Corporation“ prekių ženklas.
„SDHC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklas.
„DVD Logo“ yra „DVD Format/Logo Licensing Corporation“ prekių
ženklai.
„YouTube“ ir „Picasa“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
MPEG Layer-3 garso kodavimo technologija yra licencijuota
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
„DivX®“, „DivX Certified®“ yra registruotas „DivX, Inc“ prekių
ženklas. Jis gali būti naudojamas tik pagal licenciją.
„Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas yra „Wi-Fi Alliance“ sertifikuotas
ženklas.
„Windows“ yra „Microsoft Corporation“ prekės ženklas arba
registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
„Skype“, asocijuoti prekių ženklai ir logotipai ir “ ” logotipas
„Skype Limited“ prekių ženklai.
VQT3B63
41
Informacija vartotojams apie senos įrangos ir naudotų baterijų surinkimą ir pašalinimą iš apyvartos
Ant elektros ar elektroninių įrenginių, jų įpakavimų ir (arba) prie jų pridedamuose dokumentuose nurodyti
simboliai reiškia, kad tokių įrenginių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Kad jie būtų tinkamai apdoroti ir perdirbti, nugabenkite juos į numatytus priėmimo punktus pagal
nacionalinių įstatymų ir direktyvų 2002/96/EB bei 2006/66/EB reikalavimus.
Tinkamai pašalinę gaminius ir baterijas, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių
sveikatą bei aplinką nuo potencialaus neigiamo poveikio, kuris gali atsirasti dėl netinkamo atliekų tvarkymo.
Smulkesnės informacijos apie senų gaminių ir baterijų surinkimą bei perdirbimą teiraukitės vietinės valdžios
įstaigose, atliekų šalinimo tarnybose arba pas pardavėją, iš kurio įsigijote šias prekes.
Jei šios atliekos bus tvarkomos ne įstatymų numatyta tvarka, gali būti skiriamos baudos.
Verslo klientams Europos Sąjungoje
Jei norite pašalinti iš apyvartos elektros ar elektroninius įrenginius, smulkesnės informacijos prašome
teirautis pas savo tiekėją ar pardavėją.
[Informacija apie atliekų šalinimą šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai]
Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite pašalinti iš apyvartos šį gaminį, apie tinkamą šalinimo
būdą susižinosite susisiekę su vietinės valdžios įstaigomis ar pardavėju.
Pastabos dėl baterijų ženklinimo (apačioje esantis dviejų simbolių pavyzdys):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su cheminiu simboliu. Tai reiškia atitiktį reikalavimams, nustatytiems
atitinkamoms cheminėms medžiagoms taikomoje direktyvoje.
Cd
[BDT310]
(Produkto viduje)
[BDT210] [BDT111] [BDT110]
EU
Pagal direktyvos 2004/108/EB, 9(2) straipsnį
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Interneto svetainė: http://panasonic.net
VQT3B63-2
 Panasonic Corporation 2011
F0111SS2021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement