Panasonic DMPBD85 Käyttö ohjeet

Panasonic DMPBD85 Käyttö ohjeet
Käyttöopas
BluRay-soitin
DMP-BD85
Pakkauksen EB tarkoittaa Isoa-Britanniaa.
Aluekooditiedot
BD-Video
Tämä laite toistaa BD-Video-levyjä,
joissa on aluekoodi B.
DVD-Video
Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä,
joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL.
Panasonic Nordic
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Kuvat ovat suuntaa antavia.
Käyttöohjeessa kuvataan laitteen perustoiminnot.
Hyvä asiakas,
Kiitos, kun valitsit tämän laitteen.
Lue käyttöohjeet tarkasti, niin opit käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti.
Ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen ominaisuuksia, lue käyttöohje kokonaan. Säilytä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
Käyttöohjeen kuvissa oleva laite ei välttämättä tarkalleen vastaa kotimaassasi myytävää mallia.
Toimituspakkauksen sisältö���������������������������������4
BD-LIVE- tai BONUSVIEW-toiminnot BD-Videolevyltä ������������������������������������������������������������������������18
Kauko-ohjain���������������������������������������������������������������������������������� 4
Huolto����������������������������������������������������������������������������������4
Levyjen ja korttien käsittely�����������������������������4
Kuva kuvassa -toiminto���������������������������������������������������������������� 18
BD-Live-levyt ja internet�������������������������������������������������������������� 18
SD-kortin datan poistaminen/alustaminen����������������������������������� 18
Levyn puhdistaminen��������������������������������������������������������������������� 4
Levyn ja kortin käsittely����������������������������������������������������������������� 4
DivX���������������������������������������������������������������������������������������19
Laitteen hävittäminen tai sen antaminen
eteenpäin�����������������������������������������������������������������������4
Stillkuvien toisto �����������������������������������������������������20
Ohjauspainikkeet����������������������������������������������������������5
Laitteeseen sopivat levyt ja muistikortit
ja USB-laitteet�����������������������������������������������������������6
Levyt, joita ei voi toistaa���������������������������������������������������������������� 7
Aluekoodit�������������������������������������������������������������������������������������� 7
Viimeistely�������������������������������������������������������������������������������������� 7
BD-Video���������������������������������������������������������������������������������������� 7
Musiikki-CD����������������������������������������������������������������������������������� 7
SD-kortit����������������������������������������������������������������������������������������� 7
USB-laite���������������������������������������������������������������������������������������� 7
BD-RE, BD-R��������������������������������������������������������������������������������� 7
Tekstityksen näyttö������������������������������������������������������������������������ 19
STATUS - Kuvan ominaisuudet��������������������������������������������������� 20
Hyödyllisiä toimintoja kuvien katselun aikana���������������������������� 20
START SLIDE SHOW - Kuvaesitys ��������������������������������������� 20
SLIDE SHOW SETTING - Kuvaesityksen asetukset�������������� 20
SELECT FOLDER - Valitse kansio���������������������������������������� 20
FOLDER - Kansio������������������������������������������������������������������ 20
TO VIDEO - Videosisältö������������������������������������������������������� 20
TO ALBUM VIEW - Albuminäkymään����������������������������������� 20
ROTATE (RIGHT) - Kuvan kääntäminen (oikealle)������������� 20
ROTATE (LEFT) - Kuvan kääntäminen (vasemmalle)���������� 20
ZOOM OUT - Pienennä kuvaa����������������������������������������������� 20
ZOOM IN - Poista zoomaus��������������������������������������������������� 20
Musiikin toisto �������������������������������������������������������������21
Kytkennät��������������������������������������������������������������������������8
Raidan valinta toisesta kansiosta������������������������������������������������� 21
Yhteiskäyttö television kanssa ���������������������22
Vaihe 1: Television kytkent���������������������������������������������������������������� 8
Vaihe 2: Vahvistimen/vastaanottimen kytkent����������������������������������� 9
Vaihe 3: Verkkokytkent�������������������������������������������������������������������� 10
Vaihe 4: Verkkojohto��������������������������������������������������������������������������� 11
Vaihe 5: Asetukset������������������������������������������������������������������������������� 12
Easy Setting - Helpot käyttöönottoasetukset�������������������������������� 12
Network Easy Setting - Helpot verkkoasetukset�������������������������� 12
Langallinen kytkentä (“Wired”)��������������������������������������������� 12
Langaton kytkentä (“Wireless”)��������������������������������������������� 12
Jos asetusten tekemisessä on ongelmia���������������������������������������� 13
Access Point Connection Setting- Tukiaseman yhteysasetus�������� 13
Network Easy Setting (Connection Test)
- Helpot verkkoasetukset (yhteystesti)������������������������������������ 13
Network Easy Setting (Internet Connection Test) - Helpot verkkoasetukset (internet-yhteystesti)����������������������������������������������������� 13
Laiteohjelmiston päivitys������������������������������������������������������������� 14
Vaihe 6: Kauko-ohjaimen ohjelmointi������������������������������������������������ 14
Muut Panasonic-tuotteet��������������������������������������������������������������� 14
Televisio tai vahvistin������������������������������������������������������������������� 14
Tallenteen laittaminen/poistaminen���������������������������������������������������� 15
Toistettavan tallenteen valinta������������������������������������������������������ 15
Power On Link - Laitteisto toimintatilaan������������������������������������ 22
Power Off Link - Laitteisto pois toimintatilasta��������������������������� 22
Helppo ohjaus vain VIERA-kauko-ohjaimella����������������������������� 22
VIERA CASTTM��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
DLNA��������������������������������������������������������������������������������������24
Videoiden ja kuvien toistaminen tällä laitteella verkon välityksellä
toisesta laitteesta��������������������������������������������������������������������� 24
Hyödyllisiä toimintoja kuvien katselun aikana���������������������������� 25
START SLIDE SHOW - Kuvaesitys ���������������������������������������������� 25
SLIDE SHOW SETTING - Kuvaesityksen asetukset��������������������� 25
STATUS - Kuvan tiedot ���������������������������������������������������������������� 25
ROTATE (RIGHT) - Kuvan kääntäminen (oikealle)�������������������� 25
ROTATE (LEFT) - Kuvan kääntäminen (vasemmalle)���������������� 25
DISPLAY-valikon asetukset������������������������������������26
FUNCTION-valikko��������������������������������������������������������15
DISPLAY-valikon käyttö ������������������������������������������������������������������� 26
Disc - Levyasetukset������������������������������������������������������������������������� 26
Play - Toistoasetukset���������������������������������������������������������������������� 26
Picture - Kuva-asetukset���������������������������������������������������������������� 27
SOUND - Ääniasetukset��������������������������������������������������������������������� 27
Ohjelman toisto����������������������������������������������������������16
SETUP-valikko – Soitinasetukset�����������������������28
SETUP-valikon käyttö������������������������������������������������������������������������ 28
DISC - Levyasetukset������������������������������������������������������������������������� 28
PICTURE - Kuvan asetukset�������������������������������������������������������������� 29
SOUND - Äänen asetukset����������������������������������������������������������������� 29
DISPLAY - Näytön asetukset������������������������������������������������������������ 29
TV/DEVICE CONNECTION - TV- ja laite- kytkennät�������������������� 30
Network Settings -Verkkoasetukset�������������������������������31
GENERAL - Yleisasetukset���������������������������������������������������������������� 31
Valikot������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Toimintatilan tietue����������������������������������������������������������������������������� 16
Toiston perusohjaus���������������������������������������������������������������������������� 16
Hyödyllisiä toimintoja������������������������������������������������������������������������ 17
Vianmääritys�����������������������������������������������������������������32
Tässä käyttööohjeessa kuvataan käyttöä pääasiassa
kauko-ohjaimella.
Yleist������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Kuva���������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Ääni����������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Toisto��������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Verkko�������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Laiteohjelmiston päivitys s. 14.
Viestit���������������������������������������������������������������������������������34
Tietoja audiosignaalista���������������������������������������35
Eteenpäin lähtevä äänisignaali������������������������������������������������������������ 35
Suositellut audioasetukset������������������������������������������������������������������� 36
MP3/JPEG/DivX/ AVCHD/MPEG2-tiedostot�����������37
MP3����������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
JPEG��������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
DIVX��������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
DivX-tekstitys������������������������������������������������������������������������������������� 37
AVCHD����������������������������������������������������������������������������������������������� 37
MPEG2����������������������������������������������������������������������������������������������� 37
Tässä laitteessa toistettava kansiorakenne �������������������������������������������������������������������������������������38
SUOMI VAROITUS!
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA
KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
Tekniset tiedot�������������������������������������������������������������39
Turvallisuustietoja��������������������������������������������������39
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON
VAHINGOITTUMISEN VAARAA
- TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE,
KOSTEUDELLE, ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE NESTEILLE. LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA MYÖSKÄÄN ASETTAA
MITÄÄN NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ ESINETTÄ, KUTEN
MALJAKKOA.
- KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
- ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI OLE
KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. HUOLLON
SAA SUORITTAA VAIN AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA.
Sijoitus������������������������������������������������������������������������������������������������ 39
Jännite/kapasiteetti:����������������������������������������������������������������������������� 39
Verkkojohto����������������������������������������������������������������������������������������� 39
Vierasesineet��������������������������������������������������������������������������������������� 39
Huolto������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
Lisätietoja�����������������������������������������������������������������������40
Television/vahvistimen ohjauskoodi��������������������������������������������������� 40
Videosignaalin tiedot�������������������������������������������������������������������������� 40
Äänisignaalin tiedot���������������������������������������������������������������������������� 40
Kielitunnukset������������������������������������������������������������������������������������� 40
Kielikoodit������������������������������������������������������������������������������������������ 40
Sanasto�������������������������������������������������������������������������������41
VAROITUS!
- ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN
SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI.
VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI
EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI TULIPALOVAARA.
- ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI MUULLA
VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
- ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN
LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
- HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA VAHINGOITTAMATTOMALLA
TAVALLA.
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle helppopääsyiseen
paikkaan.
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA ILMASTOSSA.
Toimituspakkauksen sisältö
Huolto
Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana. Tarvittaessa voit hankkia korvaavan varusteen (pyydä vastaavaa osanumeroa).
•
•
•
1 Kauko-ohjain
(N2QAKB000077)
2 Paristoa kauko-ohjaimeen
1 AC-verkkojohto
[Manner-Eurooppa]
(RJA0043-1C)
[United Kingdom, Republic of Ireland]
(K2CZ3YY00005)
1 Langaton LAN-sovitin (DY-WL10)
(C5ZZZ0000049)
1 USB-jatkokaapeli
(K2KYYYY00064)
- Tuotenumerot on tarkistettu joulukuussa 2009. Niitä voidaan
muuttaa.
- Älä kytke verkkojohtoa ja langatonta LAN-sovitinta muihin
laitteisiin. Langatonta LAN-sovitinta ei ole tarkoitettu tietokoneeseen.
- MAC-osoite on langattoman LAN-sovittimen pohjassa.
Linssinpuhdistaja: RP-CL720E
•
Lisävaruste ei välttämättä ole myynnissä kaikilla alueilla.
Esimerkiksi Saksassa ota yhteyttä laitemyyjään ja kysy
lisätietoja.
•
Linssinpuhdistaja myydään nimenomaisesti DIGA-laitteelle, mutta sitä voidaan käyttää myös tämän laitteen
puhdistajana.
Levyjen ja korttien käsittely
Levyn puhdistaminen
Pyyhi kostealla liinalla.
Kuivaa levy sen jälkeen.
Levyn ja kortin
käsittely
Kauko-ohjain
Paristot
Laita paristot kauko-ohjaimessa olevien napaisuusmerkkien
suuntaisesti.
•
•
•
•
•
Tämä laite saattaa tallentaa tietoja käyttämistäsi toiminnoista.
Jos hävität tämän laitteen hävittämällä sen tai luopumalla siitä,
palauta käyttöön perusasetukset seuraavien ohjeiden avulla,
jotta tallennetut tiedot häviäisivät muistista. (s. 32, “Perusasetuksien palautus”)
Väärin käsiteltyinä paristot saattavat vuotaa elektrolyyttiä, joka
voi aiheuttaa esinevahinkoja ja tulipalovaaran.
•
•
•
•
•
Tartu levyä aina reunoista, jotta et vahingossa naarmuttaisi
levyä tai jättäisi siihen sormenjälkiä.
Älä kiinnitä levyyn etikettejä tai tarroja.
Älä puhdista levyä sumutteella, bensiinillä, ohentimella,
staattisen sähkönmuodostuksen estävillä nesteillä tai muulla
liuotteella.
Poista pöly, vesi ja roskat kortin takaosassa olevista liitimistä.
Älä käytä seuraavia levyjä:
- Levyssä on jälkiä irrotetuista tarroista ja liimasta (tarkasta
vuokralevyt jne).
- Levy on pahasti vääntynyt ja halkeillut.
- Levy on erikoismuotoiltu (esim. sydämenmuotoinen).
Laitteen hävittäminen tai sen
antaminen eteenpäin
Alkali- tai mangaaniparistot.
Osoita kauko-ohjaimella tässä laitteessa olevaa kauko-ohjaussignaalien vastaanotinta (s. 5).
•
Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla.
Älä puhdista laitetta alkoholilla, ohentimella tai bensiinillä.
Jos puhdistat kemiallisesti käsitellyllä liinalla, lue ensin
liinan käyttöohjeet.
Älä laita ohjaimeen sekä vanhoja että uusia paristoja.
Älä laita ohjaimeen erityyppisiä paristoja.
Paristot eivät kestä lämpöä eivätkä tulta.
Älä jätä paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen
pitkäksi aikaa, jos ovet ja ikkunat ovat kiinni.
Älä pura paristoja. Älä aiheuta paristoilla oikosulkua.
Älä yritä ladata alkali- tai mangaaniparistoja.
Älä käytä paristoa, jonka suojakuori on osittainkin irti.
Toiston aikana laitteen muistiin saattaa tallentua tietoja käytetyistä toiminnoista.
Poista paristot, ellei kauko-ohjainta aiota käyttää pitkään aikaan. Säilytä paristot viileässä ja valottomassa paikassa.
Ohjauspainikkeet
1 Kytke laite toimintatilaan tai pois toimintatilasta (s. 12)
2Television ohjauspainikkeet (s. 14)
Voit ohjata televisiota tämän soittimen kauko-ohjaimella.
[O TV]: Televisio toimintaan tai pois toimintatilasta
[AV]: Tulokanavan valinta
[qpCH] : Kanavan valinta
[+- VOL] : Äänenvoimakkuuden säätö
3 Numeropainikkeet
Nimikkeen jne. valinta / Numeroiden näppäily (s. 23)
CANCEL: Toiminnon poistaminen / peruminen
4 DISPLAY-valikko: toistoon liittyviä asetuksia (s. 26)
5Toinen kuva (secondary video, kuva kuvassa) käyttöön / pois
käytöstä (s. 18)
6Toiston ohjauspainikkeet (s. 16)
7Toimintatilan tietue (s.16)
8 Ponnahdusvalikko (s. 16)
9Top menu/Direct Navigator -levyvalikko (s. 16)
10OPTION-valikko (s. 17)
11 Väripainikkeet (pun, vih, kelt, sin)
- BD-Videon JavaTM-sovelluksen käyttö (BD-J)
- Title View ja Album View (s. 20)
- VIERA CAST (s. 23)
12Kauko-ohjaussignaalien lähetin
13Avaa / sulje levykelkka (s. 15).
VAROITUS Älä sijoita mitään tämän laitteen eteen. Levykelkka voi avautuessaan törmätä esineeseen ja aiheuttaa vahingon.
14Vahvistimen äänenvoimakkuus (s. 14)
15Ääniraita (s. 16)
16Luonnollinen äänentoisto (s. 17)
17Levyasematoiminnot (BD/DVD/CD), SD-korttitoiminnot tai
USB-laitetoiminnot (s. 15).
18VIERA CAST -aloitusvalikko (s. 23)
19Valikkosivun sulkeminen
20FUNCTION-valikko (s. 15)
21Vahvistus/OK, Kuva kerrallaan -toisto (s. 16)
22Edellinen valikkosivu.
Avaa etulevy
vetämällä alas.
1 Valmiustila- >< toimintatilapainike (O/I) (s. 12)
Kytke laite valmiustilaan / toimintatilaan. Valmiustilassa laite
käyttää vähän sähköä.
4 Kauko-ohjaussignaalin vastaanotin
Etäisyys: Enintään 7 m
Kulma: Noin 20o ylös/alas, 30o vasemmalle/oikealle
5 Stop (s. 16)
6 Käynnistä toisto (s. 16)
7 Avaa tai sulje levykelkka (s. 15)
8 SD-kortin merkkivalo
Voit valita, onko merkkivalo käytössä. (s. 30)
9 SD-korttipaikka (s. 15)
10USB-liitin (s.15)
2 Näyttö
Levyilmaisin
SD-kortti-ilmaisin
USB-laiteilmaisin
Ilmaisin vilkkuu, kun laite lukee dataa levyltä tai kortilta tai
USB-laitteesta tai kirjoittaa kortille.
3 Levykelkka (s. 15)
Takalevyn liittimet (s. 8-11).
Laitteeseen sopivat levyt ja muistikortit ja USB-laitteet
Tyyppi Logo (esimerkki) Lisätietoja tyypistä
* Lisätietoja toistokelpoisesta sisällöstä sivuilla 7, 37–38.
Toistokelpoinen sisältö*
SD-kortit
Levyt, joita ei voi toistaa
Kaikki levyt, joita ei ole nimenomaisesti mainittu tuettaviksi tai
kuvattu edellä.
- 2,6 GB ja 5,2 GB DVD-RAM
- DVD-RAM, jota ei saa pois kotelosta
- Super Audio CD
- Photo CD
- DVD-Audio
- Video CD ja Super Video CD
- WMA-levyt
- HD DVD
Aluekoodit
BD-Video
Tämä laite toistaa BD-Video-levyjä, joissa on
aluekoodimerkintä B.
Esimerkki:
DVD-Video
Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä,
joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL.
Esimerkki:
Viimeistely
Tallentavalla laitteella koostettu DVD-R/RW/RDL, +R/+RW/+R
DL ja CD-R/RW on viimeisteltävä tallentavassa laitteessa,
ennen kuin ne soivat tässä laitteessa. Lisätietoja tallentimen
käyttöohjeessa.
BD-Video
miniSD-, microSD-, microSDHC- ja microSDXC-kortti
on laitettava ennen käyttöä kortin mukana toimitettuun tai erikseen ostettuun sovittimeen.
l Säilytä muistikortti lasten ulottumattomissa. Lapsi voi
yrittää niellä kortin.
l Laita kortin kirjoituslukko LOCK-kohtaan, jos haluat
suojata sisällön niin, ettei kukaan voi poistaa sitä vahingossa.
l Tämä laite on yhteensopiva SD-muistikorttien kanssa, jotka
vastaavat SD-korttien spesifikaatioita FAT 12- ja FAT 16-tiedostojärjestelmään alustettuina, SDHC-korttien spesifikaatioita FAT 32-tiedostojärjestelmään alustettuina (Ei tue pitkää
tiedostonimeä.) ja SDXC-muistikortteja exFAT-tiedostojärjestelmään alustettuina.
l Jos SD-korttia käytetään epäyhteensopivassa tietokoneessa
tai laitteessa, tiedot voivat hävitä kortilta kortin alustamisen
(formatoinnin) yhteydessä jne.
l Käyttökelpoinen muistikapasiteetti on hieman vähemmän
kuin kortin kokonaiskapasiteetti.
l
USB-laite
Tähän laitteeseen voidaan kytkeä USB-muistilaite, digitaalikamera ja videokamera (Panasonicin valmistama) tms. Kaikkien USB-laitteiden toimivuutta tämän laitteen yhteydessä ei
taata.
l Tämä laite ei lataa USB-laitetta.
l Tiedostojärjestelmä FAT12, FAT16 ja FAT32 ovat tuettuja.
l Tämä laite tukee USB-standardia USB 2.0 High Speed.
l
BD-RE, BD-R
Levyt, joille on tallennettu DR-tallennustilassa Panasonicin Bluray-tallentimella, eivät välttämättä soi kunnolla ääniraidan tms.
osalta.
Tämä laite pystyy käsittelemään BD-Video-levyn suuren bittinopeuden ääniraitoja, kuten Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio.
Lisätietoja näiden audioformaattien toistosta s. 35.
Musiikki-CD
Emme voi taata sellaisen CD-levyn toimintaa ja äänenlaatua,
joka ei vastaa CD-DA-spesifikaatioita (kopiosuojatut CD-levyt
jne.).
l
l
Levytyyppi, tallennusvaihe, tallennusmenetelmä ja tiedostojen luomistapa saattavat estää levyn toiston.
Levyn sisältö saattaa vaikuttaa siihen, miten levyjä voi toistaa. Et siis välttämättä voi käyttää käyttöohjeessa kuvattuja toimintoja.
Lue levyn käyttöohjeet tarkkaan.
Kytkennät
Vaihe 1: Television kytkentä
Älä sijoita laitetta vahvistimen tai muun käytössä lämpenevän laitteen päälle. Lämpö voi vahingoittaa laitetta.
Suosittelemme, että irrotat kaikki laitteen verkkovirrasta ennen kytkentöjen tekemistä. Lue laitteiden käyttöohjeet.
Älä kytke laitetta kuvanauhurin ”kautta”. Kopionestojärjestelmät saattavat estää kuvan näkymisen kunnolla.
Lue sivulta 36 suositusasetukset kullekin laitteelle.
l Käytä vain HDMI-logolla merkittyä nopeaa High Speed HDMI-kaapelia (logo on ohjeen kansilehdessä). Suosittelemme Panasonicin
HDMI-kaapelin käyttöä. Jos laite antaa eteenpäin 1080p-signaalia, käytä enintään 5,0 metrin pituista HDMI-kaapelia.
Suositeltava osanumero: RP-CDHS15 (1.5 m), RP-CDHS30 (3.0 m), RP-CDHS50 (5.0 m), jne.
l
l
l
l
Korkein laatu
Tavallinen laatu
HDMI AV OUT -liittimeen
COMPONENT VIDEO
OUT -liittimeen
VIDEO OUT -liittimeen
HDMIkaapeli
•
•
HDMI-kytkentä tukee VIERA Link
HDAVI Control -ohjaustoimintoa
(s. 22).
”HDMI Video Mode” ja ”HDMI
Audio Output” > ”On” (s. 30).
komponenttivideokaapeli
•
•
•
AV-kaapeli
AV-kaapeli
Yhdistä samanväriset liittimet.
Valitse asetukseksi “Component
Resolution” > “576p/480p”, “720p”
tai “1080i” (s. 30).
Valitse asetukseksi “HDMI Video
Mode” - “Off” (s. 30).
•
Yhdistä samanväriset
liittimet.
Vaihe 2: Vahvistimen/vastaanottimen kytkentä
DIGITAALIAUDIO
ANALOGINEN AUDIO
HDMI AV OUT -liittimeen
DIGITAL AUDIO OUT -liittimeen
5.1/7.1ch AUDIO OUT -liittimiin
COAXIAL - koaksiaaliliitin
kotiteatterikaiuttimet (monikanavainen äänentoistojärjestelmä)
OPTICAL - optinen liitin
vahvistin
vahvistin
HDMI-kaapeli
monikaiutinjärjestelmä
koaksiaalikaapeli
vahvistin
Kytke audiokaapelit
vahvistimen niihin liittimiin,
joita vastaavat kaiuttimet ovat
kaiutinkokoonpanossa.
optinen
kaapeli
tai
HDMI-kaapeli
•
•
•
HDMI-kytkentä tukee VIERA Link
HDAVI Control -ohjaustoimintoa
(s. 22) yhteensopivaan Panasonic-televisioon.
”HDMI Video Mode” ja ”HDMI
Audio Output” > ”On” (s. 30).
“Digital Audio Output” -asetukseen vaikuttaa kytketty vahvistin/
vastaanotin (s. 29).
•
•
Jos televisio (s. 8) on kytketty HDMI
AV OUT-liittimeen, valitse asetukseksi “HDMI Audio Output > Off” (s.
30).
Valitse vahvistimen/ vastaanotin
ominaisuuksien perusteella oikeat
asetukset kohtaan “Digital Audio
Output” (s. 29).
Kaapelikytkennät
aTakatehostekaiuttimet (vas L / oik R)
vain 7.1-kytkentään
b Etukaiuttimet (vas L / oik R)
cTakakaiuttimet (vas L/ oik R)
d Subwoofer-lisäbassokaiutin
e Keskikaiutin
•
•
•
Valitse “Analog Audio Output” - “7.1ch”
tai “2ch (Downmix) + 5.1ch” sen
perusteella, kumpaa kytkentää käytät
(s. 30).
Voit määrittää asetuskohdan “Analog
Audio Output” “Easy Setting” -käyttöönotossa (s.12).
Jos olet kytkenyt HDMI AV OUT -liittimeen jonkin laitteen, valitse asetukseksi “HDMI Audio Output” - “Off” (s.
30).
Vaihe 3: Verkkokytkentä
Seuraavia toimintoja voi käyttää, kun tällä laitteella on
laajakaistayhteys verkkoon.
-
-
-
-
Laiteohjelmiston päivitys (s. 14)
Voit käyttää BD-Live-toimintoja (s. 18)
Voit käyttää VIERA CAST -toimintoja (s. 23)
DLNA-toiminto (s. 24)
Lisätietoja kytkentätavasta kytkettävien laitteiden käyttöohjeissa.
- Tämä laite ei ole yhteensopiva julkiseen langattomaan LAN-palveluun, joita käytetään lentokentillä, asemilla, kahviloissa jne.
LAN (ethernet)-kytkentä
Langaton LAN-sovitin DY-WL10
Langaton LAN-sovitin
(mukana)
Suora LAN-kaapeli
Laajakaistareititin
tms.
Langaton reititin
(tukiasema) tms.
Internet
•
•
Internet
•
Käytä vain suojattua LAN-kaapelia,
kun teet kytkennän erillislaitteeseen.
Jos laitat LAN-liittimeen jonkin muun
kuin LAN-kaapelin, laite voi mennä
rikki.
•
•
•
10
Et voi käyttää muuta kuin mukana toimitettua
langatonta LAN-sovitinta.
Jos yhteysolosuhteet ovat heikot, kytke mukana
toimitetulla USB-jatkokaapelilla langaton LANsovitin (mukana).
Käytä vain mukana toimitettua USB-jatkokaapelia.
Lisätietoja langattoman reittimesi (tukiasemasi)
yhteensopivuudesta: http://panasonic.jp/support/
global/cs/
Varoituksia langattomasta LAN-sovittimesta
Vaihe 4: Verkkojohto
Laitetta koskevat seuraavat rajoitukset. Sinun on tunnettava
laitteen rajoitukset, ennen kuin käytät sitä.
Panasonic ei ole missään vastuussa satunnaisesta vahingosta,
joka saattaa aiheutua näiden rajoitusten noudattamatta jättämisestä tai tämän laitteen käytön tai käyttämättä jättämisen
olosuhteista.
•
Älä käytä tätä laitetta kytkettynä sellaiseen langattomaan verkkoon, jonka käyttöoikeutta sinulla ei ole.
Langattoman verkkoympäristön automaattihaku saattaa näyttää langattomia verkkoja (SSID*), joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta. Sellaisten verkkojen käyttö saattaa olla laitonta.
*SSID (Service Set IDentification) on langattoman lähialueverkon (LAN) käyttämä nimi tietyn verkon tunnistamiseksi.
Tiedonsiirto on mahdollista, jos SSID on sama molemmissa
laitteissa.
AC-verkkojohto (mukana)
Pistorasiaan
AC 230 - 240 V, 50 Hz
•
Radiotaajuudella välitettyä ja vastaanotettua dataa voidaan tarkkailla ja siihen voidaan puuttua.
•
Tämä langaton LAN-sovitin sisältää herkkiä elektroniikkakomponentteja.
Käytä sovitinta sen käyttötarkoitukseen ja noudata seuraavia
ohjeita.
– Älä altista sovitinta kuumalle tai suoralle auringonvalolle.
– Älä taita laitetta, suojaa se voimakkailta iskuilta.
– Suojaa sovitin kosteudelta.
– Älä pura tai muuta sovitinta millään tavalla.
– Älä yritä asentaa sovitinta epäyhteensopivaan laitteeseen.
Virransäästö
Laite käyttää vähän sähköä, vaikka virta olisikin
kytketty pois (”Quick Start”: ”On”, n. 0,2 W). Ellei
laitetta aiota käyttää pitkään aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta virran säästämiseksi.
On kiellettyä tuoda tai viedä langatonta LAN-sovitinta maihin*, joita koskee Yhdysvaltojen asettamat rajoitukset.
Langatonta LAN-sovitinta koskevat vientisäännökset ”Export
Administration Regulations (EAR)”, koska se sisältää Yhdysvalloissa valmistetun salauslaitteen.
(voimassa marraskuussa 2009)
* Kuuba, Iran, Syyria, Pohjois-Korea, Sudan jne.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)
Panasonic Corporation ilmoittaa, että tämä laite täyttää välttämättömät vaatimukset ja muut asiaankuuluvat ehdot direktiivistä
1999/5/EC.
Asiakkaat voivat ladata kopion R&TTE-tuotteidemme alkuperäisestä dokumentista DoC-palvelimeltamme: http://www.doc.panasonic.de Yhteydenotot EU:ssa: Panasonic Services Europe,
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic
Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,Germany
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa:
Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros,T shekin tasavalta, Tanska,
Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Islanti,
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Puola,
Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Sveitsi,
Tämä laite on tarkoitettu kuluttajille. (Kategoria 3) Tämän laitteen
WLAN-ominaisuutta saa käyttää ainoastaan rakennuksen sisällä.
Tämä laite on tarkoitettu kytkettäväksi tukiaseman taajuuskaistaan 2.4 GHz tai 5 GHz WLAN.
Tuotteen tunnistemerkintä on laitteen pohjassa.
11
Vaihe 5: Asetukset
Langaton kytkentä (“Wireless”)
Easy Setting - Helpot
käyttöönottoasetukset
Kun olet tehnyt kytkennät ja kytkenyt soittimen toimintatilaan virtapainikkeella, televisioon tulee valikkosivu, joka kehottaa sinua
tekemään peruskäytön tarvitsemat asetukset.
Valmistelu
Kytke televisio toimintatilaan ja valitse televisiosta oikea videotulolähde.
1
Paina [O].
Näkyviin tulee asetusvalikko.
Jos tämä laite on kytketty HDMI-kaapelilla Panasonicin
VIERA-televisioon, joka mahdollistaa HDAVI Control 2 (tai
uudempien) -ohjaustoimintojen käytön, tämä laite valitsee
automaattisesti tietyt samat asetukset kuin televisiossa.
2
Noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita.
Valitse asetukset nuolilla [qp]. Paina [OK].
Tee asetukset “On-screen Language”, “TV Aspect”, “Analog
Audio Output” ja ”Quick Start” (s. 29-31)
Jos valitset “Wireless” (langaton), ja näyttöön tulee “Wireless
LAN Adaptor is not connected.” (langaton LAN-sovitin ei ole
kytkettynä), tarkista, että langaton LAN-sovitin on kytketty kunnolla. Jos se on kytketty kunnolla, irrota se hetkeksi ja kytke se
uudestaan. Mikäli näyttöön tulee uudestaan sama viesti, pyydä
lisäohjeita laitemyyjältä.
Valitse “WPS (PUSH button)” (WPS-painike) tai “Search for access point” (etsi tukiasema) ja noudata ruutuun tulevia ohjeita.
nWPS (PUSH button) (WPS-painike):
Jos langaton reitittimesi (tukiasema) tukee WPS-toimintoa
(painike), voit helposti määrittää asetukset painamalla WPS
-painiketta. WPS (Wi-Fi Protected Setup) on standardi, joka
helpottaa langattomien LAN-laitteiden kytkentää ja turvallisuusasetuksia.
1 Paina langattoman reitittimen (tukiaseman) WPS-painiketta
(tai vastaavaa painiketta), kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.
Lisätietoja langattoman reitittimen (tukiaseman) käyttöohjeessa.
2 Paina [OK].
*Wi-Fi Protected Setup-yhteensopivassa langattomassa
reitittimessä (tukiasemassa) saattaa olla merkki.
Kun olet tehnyt helpot käyttöönottoasetukset “Easy Setting”,
voit tehdä helpot verkkoasetukset kohdasta “Network Easy
Setting”.
•
Voit tehdä perusasetukset milloin tahansa uudestaan: valitse Setup-valikosta ”Easy Setting” (s. 31).
•
Vaihtoehtoisesti voit muuttaa näitä asetuksia yksittäin (s.
29-31).
•
Perusasetuksen mukaan käytössä on ”2ch (Downmix) +
5.1ch”, joten valitse “7.1ch”, jos teit 7.1-kanavaisen äänikytkennän.
nSearch for access point (etsi tukiasema)
Käytettävissä olevat langattomat reitittimet (tukiasemat) etsitään
ja listataan. Voit valita yhden listasta.
1 Valitse nuolipainikkeilla [qp] sen langattoman reitittimen
(tukiaseman) nimi (SSID), johon haluat muodostaa yhteyden.
Paina sitten [OPTION], niin saat lisätietoja valitsemastasi
reitittimestä. Kirjoita muistiin todentamis- (authentication) ja
salaustyyppi (encryption).
Network Easy Setting - Helpot
verkkoasetukset
Kun olet tehnyt “Easy Setting”-asetukset, laite pyytää sinua
tekemään helpot verkkoasetukset kohdasta “Network Easy
Setting”.
Ellet löydä oikeaa verkkonimeä (SSID), valitse “Search again” (hae
uudestaan).
Valitse “Wired” (langallinen) tai “Wireless” (langaton).
Paina [OK].
2 Paina [RETURN]. Paina sitten [OK].
Valitse seuraavalta valikkosivulta kohta, joka vastaa vaiheessa
1 muistiin kirjoittamaasi todentamistyyppiä (authentication).
Langallinen kytkentä (“Wired”)
Valitse asetukset kuvaruutuun tulevien ohjeiden avulla.
Ongelmatilanteessa lue lisää (s. 13).
12
Valitse asetukset kuvaruutuun tulevien ohjeiden avulla.
Kirjoita langattoman reitittimen (tukiaseman) mukana toimitettu salausavain kohtaan “Encryption Key” (salausavain).
Jos asetusten tekemisessä on ongelmia
Access Point Connection Setting - Tukiaseman yhteysasetus
Näytön tietue
A conflict with another
device occurred. (Tapahtui
tiedonsiirtovirhe toisen
laitteen kanssa)
Tarkasta seuraavat kohdat
Odota hetki ja yritä sitten uudestaan.
A time out error occurred.
(Tapahtui aikavirhe)
Tarkasta langattoman reitittimen
(tukiaseman) MAC-osoite jne.
Signaali voi olla heikko. Käytä
mukana toimitettu USB-jatkokaapelia ja sijoita langaton
LAN-sovitin toiseen paikkaan.
Käytä vain mukana toimitettua
USB-jatkokaapelia.
Langattoman reitittimen (tukiaseman) SSID ja salausavain.
Odota hetki ja yritä sitten uudestaan.
An authentication error or
a time out error occurred.
(Tapahtui todennusvirhe
tai aikavirhe)
A device error occurred.
(Tapahtui laitevirhe).
1. LAN cable connection or Connection
to access point :Pass(LAN-kaapelin kytkentä tai yhteys tukiasemaan: Onnistui)
2. IP address setting :Fail (IP-osoite:
Epäonnistui)
3. Connection to gateway :Fail (Yhteydenmuodostus yhdyskäytävään: Epäonnistui)
- Hubin ja reitittimen kytkentä ja
asetukset
- “IP Address / DNS
Settings” (IPosoite / DNSasetukset) (s.
31)
1. LAN cable connection or Connection
to access point :Pass(LAN-kaapelin kytkentä tai yhteys tukiasemaan: Onnistui)
2. IP address setting:Home network
available (IP-osoite: kotiverkko löytyi)
3. Connection to gateway :Fail (Yhteydenmuodostus yhdyskäytävään: Epäonnistui)
1. LAN cable connection or Connection
to access point :Pass(LAN-kaapelin kytkentä tai yhteys tukiasemaan: Onnistui)
2. IP address setting :Pass(IP-osoite:
Löytyi)
3. Connection to gateway :Fail (Yhteydenmuodostus yhdyskäytävään: Epäonnistui)
Network Easy Setting (Internet Connection Test)
- Helpot verkkoasetukset (internet-yhteystesti)
Langattoman LAN-sovittimen
kytkentä. Ellei vika korjaannu,
ota yhteys laitemyyjään.
Network Easy Setting (Connection Test) - Helpot verkkoasetukset (yhteystesti)
Tarkasta seuraavat kohdat
Näytön tietue
“Primary DNS”- ja “Secondary
Cannot find the server.
DNS”
-asetukset kohdasta “IP
(Palvelin ei löydy) (B019)
Address / DNS Settings” (ensisijainen ja toissijainen DNS kohdassa
IP-osoite / DNS-asetukset) (s. 31)
Failed to connect to the
server. (Palvelimeen ei
saada yhteyttä.) (B020)
Näytön tietue
Tarkasta seuraavat kohdat
- Lisätietoja hubin ja reitittimen käyttöohjeessa.
1. LAN cable connection or
Connection to access point
:Fail (LAN-kaapelin kytkentä tai yhteys tukiasemaan:
Epäonnistui)
2. IP address setting :Fail
(IP-osoite: Epäonnistui)
3. Connection to gateway :
Fail (Yhteydenmuodostus
yhdyskäytävään: Epäonnistui)
- Palvelin saattaa olla ruuhkainen
tai palvelu on tilapäisesti pois
käytöstä. Odota hetki ja yritä
sitten uudestaan.
- “Proxy Server Settings” (välityspalvelimen asetukset) (s. 31) ja
reititin
LAN-kaapelien kytkentä (s.
10)
- Voit tehdä tämän vaiheen uudestaan milloin tahansa: valitse SETUP-valikosta kohta “Network Easy Setting”. (s. 31)
- Voit muuttaa näitä asetuksia myös yksittäin kohdasta “Network
Settings”. (s. 31)
- Älä kytke tätä laitetta sellaiseen langattomaan verkkoon, jonka käyttöoikeutta sinulla ei ole. Langattoman verkkoympäristön automaattihaku saattaa näyttää langattomia verkkoja (SSID*), joihin sinulla ei
ole käyttöoikeutta. Sellaisen verkon käyttö voidaan tulkita laittomaksi.
- Kun olet määrittänyt tämän laitteen verkkoasetukset, langattoman
reitittimen (tukiaseman) asetukset (salaustaso jne.) voivat muuttua.
Mikäli sinulla on vaikeuksia muodostaa verkkoyhteyttä tietokoneella,
määritä tietokoneen verkkoasetukset langattoman reitittimen (tukiaseman) mukaisiksi.
13
Laiteohjelmiston päivitys
Vaihe 6: Kauko-ohjaimen ohjelmointi
Panasonic saattaa julkaista laiteohjelmistoon (firmware) päivityksiä, jotka saattavat lisätä toimintoja tai parantaa olemassa olevia
toimintoja. Päivitykset ovat saatavilla ilmaiseksi.
Muut Panasonic-tuotteet
Jos käytössäsi on useampi kuin yksi Panasonic-soitin/tallennin
ja kauko-ohjain ohjaa niitä molempia samanaikaisesti, voit estää
yhteisohjauksen muuttamalla tämän laitteen kauko-ohjauskoodia. Kun olet muuttanut laitteen kauko-ohjauskoodin, sinun on
muutettava myös kauko-ohjaimen koodi. (s. 31)
Jos tällä laitteella on internet-laajakaistayhteys, se tarkistaa
automaattisesti uusimman laiteohjelmistoversion aina virrankytkennän yhteydessä.
Kun saataville tulee uusin laiteohjelmistoversio, näkyviin tulee
seuraava ruutu.
Televisio tai vahvistin
Soittimen kauko-ohjaimen tv-ohjauspainikkeilla voit ohjata televisiota tai vahvistinta/vastaanotinta.
Päivityksen aikana EI SAA IRROTTAA laitetta verkkosähköstä
eikä käyttää muita toimintoja. Laiteohjelmiston päivityksen ja
asentamisen jälkeen näyttöön tulee FINISH (valmis). Laite käynistyy uudelleen ja näyttöön tulee seuraava kuvaruutuviesti.
•
•
•
•
Televisio
Pidä [O TV]-painike painettuna
ja näppäile kaksinumeroinen koodi (s. 40)
numeropainikkeilla.
Vahvistin/vastaanotin
Pidä [RECEIVER - VOL]-painike painettuna
ja näppäile kaksinumeroinen koodi (s. 40)
numeropainikkeilla.
esim. 01: [0] > [1]
2 Varmista koodin toimivuus:
kytke televisio toimintatilaan tai säädä vahvistimen /
vastaanottimen äänenvoimakkuutta.
•
1
Voit tehdä tämän vaiheen uudestaan milloin tahansa: valitse
SETUP-valikosta kohta “Firmware Update”. (s. 31)
Jos ohjelmiston lataaminen laitteeseen epäonnistuu tai
tällä laitteella ei ole internetyhteyttä, voit ladata uusimman
laiteohjelmiston seuraavalta verkkosivulta ja tallentaa sen
CD-R-levylle. http://panasonic.jp/support/global/cs/ (sivusto on vain
englanniksi). Voit tarkastaa, mikä laiteohjelmistoversio on käytössä kohdasta ”System Information” (järjestelmäasetukset) (s. 31)
Ohjelman lataamiseen kuluu useita minuutteja. Kytkentätyyppi saattaa aiheuttaa sen, että lataus kestää sitäkin
kauemmin tai että internet-yhteyttä ei voida muodostaa.
Ellet halua laitteen tarkastavan uusinta laiteohjelmistoversiota virrankytkennän jälkeen, valitse “Automatic Update
Check” > “Off”. (s. 31)
14
•
Jos televisiolle tai vahvistimelle/vastaanottimelle on annettu
useita koodeja, valitse koodi, joka toimii parhaiten.
FUNCTION-valikko
Tallenteen laittaminen/poistaminen
Joitakin laitteen tärkeitä toimintoja voi käyttää FUNCTION-valikon kautta.
1 Valitse kohta painikkeilla [qp]. Paina [OK].
•
•
•
•
Varmista, että tallenne on oikein päin.
Älä sammuta laitetta tai poista tallennetta silloin, kun tämän laitteen merkkivalo vilkkuu. Jos teet niin, seurauksena
voi olla tallenteen sisällön häviäminen.
Kun haluat poistaa SD-kortin soittimesta, paina kortin keskeltä ja vedä se sitten suoraan ulos laitteesta.
Jos kytket Panasonic-laitteen USB-kaapelilla, kytketyn
laitteen näyttöön saattaa tulla asetusvalikko. Lue lisätietoja
laitteen käyttöohjeesta.
Toistettavan tallenteen valinta
Valitse [DRIVE SELECT]-painikkeella “BD/DVD/CD” tai
”SD” tai ”USB”.
Jos laitteeseen on perustilan (stop) aikana laitettu jokin
tallenne, laite valitsee automaattisesti käyttöön kyseisen
tallennetyypin toiminnot.
Playback
Top Menu
Menu
Viewing Picture
Viewing Video
Listening Music
Network
Ohjelman toisto.
(s. 16)
(s. 16)
(s. 20)
(s. 16)
(s. 21)
Home Network
(DLNA)
Internet Content
BD/DVD/CD
SD card
USB device
To Others
(s. 24)
VIERA CAST -toimintojen HOME-valikko (s.
23)
Valitsee käyttöön kyseisen tallenteen toistotoiminnot.
Playlists
Voit toistaa soittolistoja, jotka on tallennettu
DVD-VR-levylle.
Setup
(s. 28)
Card Management (s. 18)
Valikon sulkeminen
Paina [FUNCTION MENU].
- Valikossa näkyvät kohdat ovat erilaisia eri tallenteiden aikana.
- Ellei FUNCTION-valikko näy, paina [FUNCTION MENU].
15
Ohjelman toisto
Toiston perusohjaus
Valmistelu
Kytke televisio toimintatilaan
ja valitse televisiosta oikea videotulolähde.
Tallenne tai sen sisältö voi estää toiminnon käytön
1 Kytke laite toimintatilaan pinamalla painiketta [
Lopetus
Paina [n].
Keskeytyskohta jää muistiin.
Jatka toistoa keskeytyskohdasta
Paina [u] (PLAY), niin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.
•
Keskeytyskohta häviää muistista, jos avaat levykelkan tai
painat useita kertoja [n] (näyttöön tulee STOP).
•
[BD-V]: Jos BD-Video-levyllä on BD-J-sovelluksia (s. 41),
toistoa ei voi jatkaa keskeytyskohdasta.
].
2 Laita tallenne laitteeseen.
Toisto alkaa.
• Jos näkyviin tulee valikko, valitse toistettava kohta
nuolipainikkeilla ja paina [OK].
• Ellei toisto käynnisty, paina u (PLAY).
Valikot
Paina [II].
Jatka toistoa painamalla [II] tai [u] (PLAY).
Voit avata Top Menu -valikon (päävalikon), DIRECT NAVIGATOR -valikon (levysisältövalikon) tai Pop-up -valikon (ponnahdusvalikon).
Paina [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR] tai [POP-UP
MENU].
•
•
Valitse kohta nuolipainikkeilla. Paina [OK].
Vaihtoehtoinen tapa: paina [OPTION] ja valitse ”Pop-up
menu”.
Taukotila
Haku / Hidastettu toisto
Haku
Paina toiston aikana [tt] tai [uu].
•
[Musiikki, MP3] Vain yksi hakunopeus.
Toimintatilan tietue
Hidastettu toisto
Paina toiston tauon aikana [tt] tai [uu].
•
[BD-V] [AVCHD] Vain eteenpäin [uu].
Paina toiston aikana [STATUS].
Toimintatilan tietueessa näet tietoja parhaillaan toistuvasta ohjelmasta. Tietueen sisältö voi vaihtua tai häviää näkyvistä joka
painalluksella.
5 nopeutta.
•
Normaali toisto jatkuu, kun painat [u] (PLAY).
Esim. BD-V
T: Nimike/Raita C: Kappale PL: Soittolista
Toistoon kulunut aika
Nykyinen sijainti
•
•
•
•
•
Paina toiston tai taukotilan aikana [Itt] tai [uuI], niin laite
siirtyy toistettavaksi haluamaasi nimikkeeseen, kappaleeseen tai raitaan.
•
Jokainen painallus vastaa yhden ohjelmakokonaisuuden
ohitusta.
Kokonaisaika
PAL-levyn ohjelma lähtee eteenpäin PAL-signaalina.
NTSC-levyn ohjelma lähtee eteenpäin NTSC- tai PAL60signaalina. Voit valita NSTC-levyjen toistoa varten signaalityypiksi NTSC tai PAL60 kohdasta ”NTSC Contents
Output”. (s. 29)
LEVY PYÖRII, KUN OLET AVANNUT LEVYVALIKON.
Kun et enää halua katsella levyä, paina [n], niin säästät
soittimen toistomekanismia, television kuvaruutua jne.
Tallenne ja sen sisältö voivat aiheuttaa sen, että näyttötietue muuttuu tai ei välttämättä tule näkyviin.
DivX: Yhtäjaksoinen toisto ei ole mahdollista.
Laite ei voi toistaa AVCHD- ja MPEG2-videoita, jotka on
vedetty ja pudotettu tai kopioitu ja liitetty tallennemediaan.
Hyppy taakse/eteenpäin
Kuva kerralla -toisto
Paina taukotilan aikana [t] (tII) tai [u] (IIu).
•
Pidä painettuna, niin kuvien vaihtuminen jatkuu.
•
Normaali toisto jatkuu, kun painat [u] (play).
•
[BD-V, AVCHD] Vain eteenpäin [u] (IIu).
Ääniraidan valinta toiston aikana
Paina [AUDIO].
Ääniraita (kieli) vaihtuu joka painalluksella. (s. 26).
16
Hyödyllisiä toimintoja
Kirkkaampi äänentoisto
(näytetaajuus enintään 48 kHz)
1 Paina [OPTION].
Valitse [RE-MASTER]-painikkeella “Re-master 1”, “Re-master 2” tai “Re-master 3”.
Toiminto lisää äänimaisemaan korkeita taajuuksia, joita ei ole tallennettu raitaan. Ne saavat äänen kuulostamaan kirkkaammalta.
Asetus
Re-master1
Re-master2
Re-master3
2 Valitsee haluamasi kohta. Paina [OK].
Kun DIRECT NAVIGATOR -valikko on näkyvissä
Musiikkityyppi
Nopea (esim. pop, rock)
Vaihteleva tempo (esim. jazz) Hidas (esim. klassinen)
Tämä toiminto vaikuttaa HDMI- ja COAXIAL/OPTICAL OUT-liittimistä lähtevään ääneen vain, kun asetuksena on “Digital Audio
Out” - “PCM”. (s. 29) (Tässä tapauksessa ääni lähtee COAXIAL/
OPTICAL OUT -liittimistä kaksikanavaisena.)
Properties
Ohjelman ominaisuudet (tallennuspäivä jne).
Chapter View
Kappaleen valinta
To Picture
Stillkuvien toisto [s. 20]
Folder
Toisen kansion valinta
Toiston aikana
Screen
Aspect
Jos kuvassa on mustat palkit
ylhäällä & alhaalla (vasemmalla
& oikealla), voit suurentaa kuvaa
peittämään ruudun kokonaan.
Top Menu
Top Menu -valikko avautuu.
Pop-up Menu
Pop-up -valikko avautuu.
Menu
Menu-valikko avautuu.
Ohjelmasisältö määrää, onko “Screen Aspect” -asetuksen
muuttamisella vaikutusta.
l Jos asetuksena on “TV Aspect” (s. 30) - “4:3 Pan & Scan”
tai “4:3 Letterbox”, “Screen Aspect” - “Zoom” -toimintoa ei
voi käyttää.
l Tallenne ja sisältö vaikuttavat valikon sisältöön.
l
17
BD-LIVE- tai BONUSVIEW-toiminnot BD-Video-levyltä
BD-Live-levyt ja internet
Mikä on BONUSVIEW?
BONUSVIEW mahdollistaa erilaisten toimintojen, kuten kuva
kuvassa- ja toisen ääniraidan käytön.
Blu-ray-levyn tarjoama BD-Live-ohjelma saattaa vaatia internettilin luomista, ennen kuin BD-Live-materiaalia voidaan käyttää.
Tee tili noudattamalla ruudun ohjeita tai levyn käyttöohjeita.
Mikä on BD-Live?
BONUSVIEW-toiminnon lisäksi BD-Live sallii sinun nauttia lisätoiminnoista kuten tekstityksistä, yksinoikeudella julkaistavista
kuvista ja verkkopeleistä internetin välityksellä.
1 Kytke laite verkkoon (s. 10)
2 Laita laitteeseen SD-kortti (jossa on vähintään 1Gt tai
enemmän tyhjää tilaa). SD-korttia käytetään paikallisena
tallennusmediana (s. 41).
Käytettävät toiminnot ja käyttötapa saattavat olla erilaisia eri
levyjen käytön aikana. Lisätietoja levyn käyttöohjeista ja ohjelmantarjoajan verkkosivulta.
3 Laita levy soittimeen.
Kuva kuvassa -toiminto
SD-kortin datan poistaminen/alustaminen
1 Laita SD-kortti.
Toinen kuva käyttöön / pois käytöstä
Paina [PIP].
2 Paina [FUNCTION MENU].
3 Valitse ”To Others” nuolella [qp]. Paina [OK].
Toinen kuva
4 Valitse ”Card Management” nuolella [qp]. Paina [OK].
5 Valitse “BD-Video Data Erase” (datan poisto) tai “Format SD
Card” (SD-kortin alustus) nuolilla [qp]. Paina [OK].
Ensisijainen kuva
Toinen ääni käyttöön / pois käytöstä
[DISPLAY] > valitse “Disc” > [u] > valitse “Signal Type” >
[OK] > valitse “Secondary Video” -“Soundtrack” - “On” tai
“Off”
•
Haun, hidastetun toiston ja kuva kerralla -toiston aikana
näkyvissä on vain ensisijainen kuva.
•
Jos asetuksena on “Digital Audio Output” -“BD-Video Secondary Audio” - “Off”, toinen ääni ei kuulu (s. 29).
6 Valitse ”Yes” (kyllä) nuolella [tu]. Paina [OK].
7 Valitse ”Start” (aloita) nuolella [tu]. Paina [OK].
•
Jos haluat käyttää edellä kuvattuja toimintoja, sinun kannattaa alustaa eli formatoida kortti tässä laitteessa. Jos
käyttämäsi SD-kortti on formatoitu (alustettu), kaikki data
on hävinnyt kortilta. Dataa ei voi palauttaa.
•
“BD-Live Internet Access” -toimintoa on ehkä muutettava
joitakin levyjä varten (s. 28).
•
Kun toistat BD-Live-toimintoa tukevaa levyä, soittimen tai
levyn ID-tunnusnumero voidaan lähettää ohjelmasisällön
tarjoajalle internetin kautta.
18
DivX
DivX-video
DivX® on digitaalivideoformaatti, jonka on luonut DivX, Inc.
Tämä on virallinen DivX-sertifioitu laite, joka toistaa DivX-videota. www.divx.com -sivustolta voit lukea lisätietoja formaatista ja
ohjelmistoista, joilla voit muuttaa tiedostot DivX-videoiksi.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Tämä DivX Certified ®-laite on rekisteröitävä, kun hankit ja
toistat DivX Video-on-Demand (VOD) -ohjelmaa. Rekisteröintikoodin laatimiseksi valitse [Setup]-valikosta kohta [DivX VOD].
Mene vod.divx.com -sivustolle ja viimeistele rekisteröinti siellä
tämän koodin avulla. Lue sivustolta myös lisätietoja DivX VOD
-formaatista.
DivX VOD -ohjelmaa ei voi toistaa USB-laitteesta.
Soittimen rekisteröintikoodin tarkastaminen
(s. 31, “General” - “DivX Registration” )
Tekstityksen näyttö
Tämä laite pystyy näyttämään DivX-videolevylle tallennetun
tekstityksen.
Tämä toiminto ei liity DivX-standardissa määriteltyyn tekstitykseen, eikä sillä ole selvää standardia. Tiedoston laatimistapa ja
tämän laitteen toimintatila (toisto, perustila tms.). voi aiheuttaa
sen, että toimintatapa on hieman erilainen tai että toiminto ei
toimi kunnolla.
Määritä asetus “Disc”- “Subtitle” (s. 26)
- DivX-videotiedostot jotka eivät näytä vaihtoehtoa “Text” eivät
sisällä tekstitystiedostoja.
- Jos tekstitys ei näy oikein, vaihda kieliasetusta. (s. 28)
10 merkkiä
- Sen jälkeen kun olet toistanut DivvX VOD -ohjelmaa ensimmäisen kerran, rekisteröintikoodi ei tule näkyviin.
- Jos hankit DivX VOD -ohjelmaa käyttämällä muuta kuin
tämän laitteen rekisteröintikoodia, et voi soittaa sitä ohjelmaa
tässä soittimessa. (Näkyviin tulee “Authorization Error”.)
Soittimen rekisteröinnin poistaminen
(s. 31, “General” - “DivX Registration” )
Valitse ”Yes” (kyllä) nuolella [tu]. Käytä rekisteröinnin poistokoodia poistaaksesi rekisteröinnin www.divx.com -sivustolla.
DivX VOD -ohjelma, jonka toistomäärä on rajoitettu
DivX VOD -ohjelman toistokerrat on voitu määrätä ennakkoon.
Kun toistat ohjelmaa, näkyviin tulee jäljellä olevien toistokertojen
lukumäärä. Et voi toistaa ohjelmaa, jos jäljellä on 0 toistokertaa.
(Näkyviin tulee “Rental Expired”).
- Jokainen toistokerta vähentää jäljellä olevien toistokertojen
lukumäärää yhdellä. Jos keskeytyskohta on jätetty soittimen
muistiin, toiston jatkaminen keskeytyskohdasta ei vähennä
toistokertojen lukumäärää.
19
Stillkuvien toisto
Hyödyllisiä toimintoja kuvien katselun
aikana
(BD-RE, DVD-RAM/-R/-R DL, CD-R/RW, SD-kortti, USB-laite)
1 Laita levy, SD-kortti tai USB-laite laitteeseen.
Jos näkyviin tulee valikko, valitse toistettava kohta
nuolella [qp]. Paina [OK].
2 BD-RE, DVD-RAM
Valitse albumi nuolella [qtup]. Paina [OK].
1 Paina [OPTION].
2 Valitse kohta, paina [OK].
Kun näkyvissä on “Album View”- tai “Picture View”-valikko
START SLIDESHOW - Kuvaesitys
Voit käynnistää kuvaesittelyn, jossa kuvat vaihtuvat automaattisesti tietyin väliajoin.
SLIDESHOW SETTING - Kuvaesityksen asetukset
DISPLAY INTERVAL - Kuvien vaihtumisnopeus
TRANSITION EFFECT - Näyttötavan valinta
3 Valitse kuva nuolella [qtup]. Paina [OK].
REPEAT PLAY - Kuvaesityksen uusintatoisto
SOUNDTRACK - Ääniraita
USB-laitteeseen tai CD-musiikkilevylle tallennetut MP3-raidat voivat olla kuvaesityksen taustamusiikkina.
SOUNDTRACK FOLDER - Ääniraidan kansio
Valitse, mistä USB-laitteen kansiosta MP3-raidat valitaan.
Valitse nuolella [qtup] kohta “Set”, paina [OK].
SELECT FOLDER - Kansion valinta
FOLDER - Kansion valinta
Valitse edellinen/seuraava kuva nuolella [tu].
nAvaa DIRECT NAVIGATOR tai sulje valikko
Paina [TOP MENU/ DIRECT NAVIGATOR].
STATUS - Kuvan ominaisuudet
Toiston aikana paina kaksi kertaa [STATUS].
Esim. DVD-RAM-levyllä JPEG
Voit valita yläkansion.
- Vain jos laite tunnistaa useampia yläkansioita.
Valitse kuvia toisesta kansiosta.
TO VIDEO - Videosisältöön
Toista videotiedostoja (s. 16).
TO ALBUM VIEW - Albuminäkymään
Voit siirtyä albuminäkymään.
Kun toisto on käynnissä (paitsi kuvaesitys)
Kuvan ottamispvm
ROTATE (RIGHT) - Kuvan kääntäminen (oikealle)
ROTATE (LEFT) - Kuvan kääntäminen (vasemmalle)
ZOOM OUT - Pienennä kuvaa
Sulje tietue painamalla [STATUS].
Toiminto on käytössä vain pienille kuville.
ZOOM IN - Poista zoomaus
•
•
•
20
Tallenne ja sisältö vaikuttavat valikon sisältöön.
Jos kuvissa on paljon pikseleitä, kuvien vaihtumisnopeus
saattaa hidastua. Vaihtumisnopeus ei välttämättä nopeudu,
vaikka muuttaisit asetusta.
Jos laitteessa on sekä CD-musiikkilevy että MP3-tiedostoja
sisältävä USB-laite, laite valitsee taustamusiikiksi ensisijaisesti CD-levyn.
Musiikin toisto
(DVD-R/-R DL, CD-musiikkilevy, CD-R/RW, USB-laite)
1 Laita levy tai USB-laite soittimeen.
Jos näkyviin tulee valikko, valitse kohta nuolella [qp].
Paina [OK].
2 Valitse raita painikkeilla [qp]. Paina [OK].
Nuottimerkki näyttää parhaillaan soivan raidan
n Avaa DIRECT NAVIGATOR tai sulje valikko
Paina [TOP MENU/ DIRECT NAVIGATOR].
Raidan valinta toisesta kansiosta
1
Kun “Music List” näkyy
Paina [OPTION].
Valitse ”Select Folder” nuolella [qp].
Paina [OK].
Et voi valita kansiota, joka ei sisällä soittimeen yhteensopivia raitoja.
21
Yhteiskäyttö television kanssa
VIERA Link “HDAVI ControlTM”
Helppo ohjaus vain VIERA-kaukoohjaimella
Viera Link ”HDAVI Control” on kätevä toiminto, joka mahdollistaa tämän laitteen ja Panasonic VIERA-television tai toisen
laitteen yhteisohjauksen VIERA Link HDAVI-ohjausjärjestelmällä. Voit hyödyntää HDAVI-yhteisohjausta kytkemällä laitteet
toisiinsa HDMI-kaapelilla. Lisätietoja kytkettävien laitteiden
käyttöohjeissa.
Vain televisio tukee HDAVI Control 2 (tai uudempaa) -toimintoa
Voit ohjata levyjen toistoa television kauko-ohjaimella ”Control
Panel” -valikon kautta ja avata levyn valikon (Top Menu, Pop-up
Menu jne).
Valmistelu
1) Valitse HDMI-valikosta asetus VIERA Link > On (s. 30).
(Perusasetus: ON).
2) Valitse HDAVI-ohjaustoiminnot kytketystä laitteesta (esim.
televisiosta).
3) Kytke kaikki HDAVI-yhteensopivat laitteet toimintatilaan.
Valitse television tulokanavaksi se liitin, johon kytkit tämän
laitteen. Silloin HDAVI Control -ohjaustoiminto toimii kunnolla.
Jos muutat kytkentöjä tai asetuksia, tee tässä kuvattu
vaihe uudelleen.
1 Paina [OPTION].
2
•
Power On Link - Laitteisto toimintatilaan
•
Kun käytät seuraavia toimintoja, televisio valitsee automaattisesti oikean kanavan ja näyttää käynnistämäsi toiminnon. Jos
televisio on pois toimintatilasta, televisio kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan.
- kun käynnistät ohjelman toiston
- kun avaat jonkin valikon (esim. Direct Navigator -valikon).
- [BD-V] [DVD-V] Kun ohjelman toisto loppuu, televisio palauttaa automaattisesti ohjelmalähteekseen tv-kanavat.
•
•
Power Off Link - Laitteisto pois toimintatilasta
Kaikki ”HDAVI Control” -yhteensopivat laitteet (myös tämä laite)
sammuvat automaattisesti, kun sammutat television.
•
nMusiikin toiston jatkaminen television sammuttamisen jälkeen
Jos tämä laite on kytketty Panasonic VIERA-televisioon, joka
tukee HDAVI Control 2 (tai uudempaa) -ohjausta, ja vahvistimeen/vastaanottimeen, joka tukee VIERA Link -ohjaustoimintoa:
1 Musiikin toiston aikana Paina [OPTION].
2 Valitse ”TV Power” nuolella [qp]. Paina [OK].
22
Valitsee haluamasi kohta. Paina [OK].
Et välttämättä voi avata OPTION-valikkoa silloin, kun Top Menu -valikko (BDVideo, DVD-Video) on avattu.
Painikkeet, joilla voit ohjata tätä laitetta,
ovat televisiokohtaisia. Lisätietoja television käyttöohjeesta.
Tämän laitteen toiminta voi keskeytyä, jos painat television
kauko-ohjainpainiketta, joka ei sovi käytettäväksi.
Tämä laite tukee HDAVI Control 5 -toimintoa. HDAVI Control 5 on uusin standardi (joulukuussa 2009) Panasonicin
HDAVI Control -yhteensopiville laitteille. Tämä standardi on
yhteensopiva Panasonicin tavallisiin HDAVI-laitteisiin.
VIERA Link ”HDAVI Control” perustuu HDMI-kytkennän
mahdollistamiin ohjaustoimintoihin. Toiminnot perustuvat
standardiin HDMI CEC (Consumer Electronics Control eli
kulutuselektroniikan ohjaus). Se on ainutlaatuinen toiminto,
jota olemme kehittäneet ja laajentaneet. Siksi toimintaa
muiden valmistajien HDMI CEC -yhteensopivien laitteiden
kanssa ei voida taata.
Lue lisätietoja VIERA Link -yhteensopivan laitteen käyttöohjeesta.
VIERA CASTTM
Voit muodostaa internetyhteyden VIERA CASTin Home-valikosta. Silloin saat tähän laitteeseen internetin hyödyt. Voit muodostaa
yhteyden esimerkiksi YouTube- ja Picasa Web Album -palveluihin. (joulukuu 2009)
Valmistelu
Verkkokytkentä (s. 10)
Verkkoasetukset (s. 12)
Seuraavissa tapauksissa asetukset voi tehdä “Internet
Content Settings” -asetuskohdasta (s. 31)
– VIERA CASTin käyttöä on rajoitettu.
– Ääni on säröinen.
– Näkyvissä on väärä kellonaika.
l Jos käytät hidasta internetyhteyttä, kuva ei välttämättä
näy kunnolla. Suosittelemme erittäin nopeaa internetyhteyttä (vähintään 6 Mbps).
l
1 Paina [VIERA CAST].
Näkyviin tulee viesti, lue ohjeet ja paina [OK].
2 Valitse kohta nuolipainikkeilla. Paina [OK].
Voit ohjata VIERA CAST -toimintoja tämän laitteen kauko-ohjaimen seuraavilla painikkeilla. [qtup], [OK], [RETURN],
väripainikkeet, numeropainikkeet.
Päivitä soittimen laiteohjelmisto, kun näyttöön tulee
laiteohjelmiston päivityskehotus. Jos laiteohjelmistoa ei
päivitetä, et voi käyttää VIERA CAST™ -toimintoa. (s.
14)
TM
l VIERA CAST
Home -valikon sisältöä voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
TM
l VIERA CAST
-toiminnon kautta tarjotut palvelut ovat
kyseisten palveluntarjoajien hallinnassa, ja palvelu voidaan lopettaa väliaikaisesti tai pysyvästi ilman ennakkoilmoitusta. Siksi Panasonic ei anna takuuta sisällöstä
eikä palvelun jatkuvuudesta.
l Kaikki verkkosivujen toiminnot tai palvelun sisällöt eivät
välttämättä ole käytettävissä.
l Osa sisällöstä voi olla epäsopivaa joillekin käyttäjille.
l Osa sisällöstä voi olla käytettävissä vain tietyissä maissa tai tietyillä kielillä.
l
VIERA CAST HOME -aloitusvalikko
Kuva on vain esimerkki. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
Paluu VIERA CAST Home -valikkosivulle
Paina [VIERA CAST].
VIERA CASTin sulkeminen
Paina [EXIT], [FUNCTION MENU] tai [TOP MENU/DIRECT
NAVIGATOR].
23
DLNA
Videoiden ja kuvien toistaminen tällä
laitteella verkon välityksellä toisesta
laitteesta
Voit toistaa kotiverkkoon kytketyltä, DLNA-sertifioidulta mediapalvelimelta (esim. PC, jossa Windows 7 -käyttöjärjestelmä
tms.) videoita ja kuvia tämän laitteen kautta.
Voit myös katsella niitä Panasonic DLNA-yhteensopivilla tallentimilla (DIGA).
1 Paina [FUNCTION MENU].
DIGA on saatavilla vain tietyissä maissa. Lisätietoja saatavuudesta: http://panasonic.jp/support/global/cs/
2 Valitse ”Network” nuolella [qp]. Paina [OK].
Lue verkkoon kytkettyjen laitteiden käyttöohjeet niiden omista
käyttöohjeista.
3 Valitse ”Home Network (DLNA)” nuolella [qp]. Paina [OK].
Näkyviin tulee lista kaikista verkkoon kytketyistä laitteista.
Voit päivittää listan painamalla kauko-ohjaimen punaista
painiketta.
Valmistelu
1Tee verkkokytkentä (s. 10) ja verkkoasetukset (s. 12).
2 Kytke DLNA-sertifioitu mediapalvelin verkkoon.
esim.
Laajakaistareititin, langaton reititin
(tukiasema) jne.
4 Valitse laite nuolella [qp]. Paina [OK].
LAN-kaapeli (suora)
5 Valitse toistettava kohde (kansio) nuolipainikkeilla
[qtup]. Paina [OK].
- Valikkorakenne riippuu siitä, mikä laite on kytketty tähän
laitteeseen. Valitse toistettava kohde toistamalla tätä vaihetta.
- Control Panel -hallintapaneeli tulee näkyviin, kun toisto alkaa. voit ohjata toimintoja seuraavilla painikkeilla [qtup],
[OK], [RETURN] ja [EXIT].
Control Panel, esim.
Internet
DLNA-sertifioitu mediapalvelin
Kun kytkettynä on Panasonic DLNA-yhteensopiva tallennin
(DIGA)
Suorita kotiverkon käyttöönotto Home Network (DLNA).
Kun näkyviin tulee viesti, joka pyytää laitteen toimintojen rekisteröintiä, tee vaiheet 1-4 (oikealla).
24
- Ellei Control Panel -ohjauspaneeli näy, paina [OK].
•
Levyjä ja musiikkia ei voi toistaa. Toinen laite saattaa aiheuttaa myös sen, ettei kuvia voi toistaa.
•
Tämä laite ei pysty toistamaan kohteita, jotka näkyvät
harmaina.
•
Tämän laitteen ohjelmaa ei voi toistaa verkkoon kytketyn
laitteen kautta.
•
Verkkoon kytketyn tietokoneen suorituskyky voi aiheuttaa
sen, että toiston aikana videosta jää puuttumaan yksittäisiä kuvia, tai ettei videota voi toistaa lainkaan.
Hyödyllisiä toimintoja kuvien katselun
aikana
Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia, kun toistat kuvia verkkoon
kytketystä laitteesta.
Kun näkyvissä on kuvaluettelo tai kansion kuvaluettelo
1 Paina [OPTION].
2 Valitse kohta, paina [OK].
START SLIDE SHOW - Kuvaesitys
Voit käynnistää kuvaesittelyn, jossa kuvat vaihtuvat automaattisesti tietyin väliajoin.
SLIDE SHOW SETTING - Kuvaesityksen asetukset
DISPLAY INTERVAL - Kuvien vaihtumisnopeus
REPEAT PLAY - Kuvaesityksen uusintatoisto
Valitse nuolella [qtup] kohta “Set”, paina [OK].
Kun toisto on käynnissä
1 Paina [OPTION].
2 Valitse kohta, paina [OK].
STATUS - Kuvan tiedot
Katso (s. 20).
ROTATE (RIGHT) - Kuvan kääntäminen (oikealle)
Ei kuvaesityksen aikana.
ROTATE (LEFT) - Kuvan kääntäminen (vasemmalle)
Ei kuvaesityksen aikana.
25
DISPLAY-valikon asetukset
Disc - Levyasetukset
DISPLAY-valikon käyttö
Signal Type
1 Avaa valikko painamalla [DISPLAY].
Primary video -Ensisijainen kuva
Kuva: Videon tallennustapa tulee näkyviin.
Ääni: Valitse äänityyppi tai kieli.
Esim. BD-Video
valikko
asetuskohta
Secondary video - Toinen kuva
Kuva: Valitse kuvat ON/OFF.
Videon tallennustapa tulee näkyviin. Ääni: Valitse äänen ja kielen ON/OFF.
asetus
2 Valitse alavalikko nuolella [qp] . Paina [u].
Video
3 Valitse kohta nuolella [qtup]. Paina [u].
Soundtrack
4 Valitse asetus nuolilla [qp].
•
Joitakin asetuskohtia muutetaan painamalla [OK].
Tarkasta tai valitse äänityyppi tai kieli.
Valikon sulkeminen
Paina [DISPLAY].
•
•
Videon tallennustapa tulee näkyviin.
Subtitle
Kytke tekstitys käyttöön/pois käytöstä ja valitse kieli
(tallenne vaikuttaa valintamahdollisuuksiin).
Subtitle Style
Soittimen toimintatila (toisto, perustila jne.) ja tallenteen
sisltö saattaa aiheuttaa sen, että joitakin asetuskohtia ei voi
valita tai muuttaa.
Kieli-, audio- ja videokoodit (s. 40).
Valitse tekstitystyyli.
Audio channel
Valitse ääniraidan numero. (s. 16)
Angle
Valitse kuvakulman numero.
Joskus joitakin asetuksia voi muuttaa vain levyllä olevan
levyvalikon kautta (s. 16)
Play - Toistoasetukset
Repeat Play
(Vain, jos toistoon kulunut aika näkyy soittimen
etulevyn näytössä)
Valitse uusintatoiston kohde. Vaihtoehdot ovat
levykohtaisia.
Valitse OFF, kun haluat palauttaa käyttöön normaalin toiston.
Random
Valitse satunnaistoisto käyttöön (On) tai pois käytöstä (Off).
Playback Information Window
Näkyviin tulevat seuraavat vaihtoehdot
Levyn audio/videotiedot.
“Digital Audio Output” -asetukset (s. 29)
HDMI-lähdön tiedot
Sulje painamalla [RETURN].
26
Picture - Kuva-asetukset
Mode
Valitse kuvanlaatu toiston aikana.
•
User: Käyttäjän omat asetussäädöt:
Valitse “Picture Adjustment” nuolella [u].
Paina [OK].
•
3D-NR:3D-kohinanvaimennus
Taustakohinan vaimennus antaa kuvaan syvyyttä
Kun asetuksena on “24p Output” - “On”, tämä
toiminto ei välttämättä toimi. (s. 30)
•
Integrated NR: Integroitu kohinanvaimennus
Palikoitumisen vähentäminen ja kontrastikkaiden osien raja pintahäiriöiden häivyttäminen.
Advanced Settings - Lisäasetukset
•
Chroma Process - Väriprosessointi
HDMI-värisignaalin suuriresoluutioinen prosessointi
tuottaa suuriresoluutioisen kuvan, jonka kuvanlaatu
on hyvä.
•
Detail Clarity - Yksityiskohtien tarkkuus
Kuva on terävä ja tarkka.
SOUND - Ääniasetukset
Sound Effects*1,2
Valitse äänitehoste
•
Digital Tube Sound
Tämä toiminto antaa samanlaisen äänen kuin putkivahvistin.
•
•
Night Surround
Voit kuulla elokuvan täyteläisen ääniraidan, vaikka
äänenvoimakkuus täytyisi pitää hiljaisena. Voimistaa
ääntä niin, että se kuuluu kuuluisivat paremmin.
Dialog Enhancer*2
Voimistaa keskikanavan kuuluvuutta, jotta puheosuudet
kuuluisivat paremmin.
High Clarity Sound
Kun laite on kytkettynä televisioon HDMI-liittimestä
kuvan näyttämistä varten, ääni toistuu paremmin tämän
toiminnon aikana.
Progressive
24p
Re-master (s. 17)
Valitse lomittamattoman kuvan muutostapa ohjelmatyypin perusteella.
•
•
*1 Jokaista toimintoa ei voi säätää erikseen.
*2Tämä toiminto vaikuttaa HDMI- ja COAXIAL /OPTICAL-liittimistä lähtevään ääneen vain, kun asetuksena on “Digital Audio Output” - “PCM”. (s. 29). (Tässä
tapauksessa ääni lähtee COAXIAL / OPTICAL-liittimistä kaksikanavaisena.)
Jos AUTO vääristää kuvan, valitse VIDEO tai FILM
ohjelmatyypin perusteella.
Elokuvat ja muu DVD-Video-levylle 24 kuvan sekuntinopeudella tallennettu materiaali lähtee eteenpäin 24p-nopeudella.
•
Vain, jos asetuksena on “24p Output” - “On” (s. 30)
ja laite toistaa levyä, joka on tallennettu kuvanopeudella 60 kenttää sekunnissa.
27
Vain jos olet valinnut asetuksen “Enable” kohtaan
“High Clarity Sound” (s. 29)
SETUP-valikko – Soitinasetukset
Muuta soitinasetuksia tarvittaessa. Tekemäsi asetusmuutokset
tallentuvat muistiin, vaikka kytkisit soittimen valmiustilaan.
DISC - Levyasetukset
DVD-Video Ratings - DVD-Video-toiston rajoitus
SETUP-valikon käyttö
1 Paina FUNCTION MENU ja valitse ”To Others” nuolella
[qp]. Paina [OK].
Soitin ei toista rajoitustason ylittäviä DVD Video-levyjä, jos rajoitustasotieto on tallennettu levylle.
Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Kirjoita 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla, kun salasanan valikkosivu näkyy.
2 Valitse ”Setup” nuolella [qp]. Paina [OK].
BD-Video Ratings - BD-Video-toiston rajoitus
BD-Video-toiston ikärajoitus.
Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Kirjoita 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla, kun salasanan valikkosivu näkyy.
Soundtrack Preference - Ääniraita
3 Valitse alavalikko nuolella [qp]. Paina [OK].
l
Subtitle Preference - Tekstitys
5 Valitse asetus nuolella [qtup]. Paina [OK].
•
Original (alkuperäinen kieli).
Jos valitset “Other ****”, näppäile kielikoodi numeropainikkeilla (s. 40).
l
4 Valitse asetuskohta nuolella [qp]. Paina [OK].
Toista tarvittaessa valinnat.
Valitse kielivaihtoehto puheraidoille.
Valitse kielivaihtoehto tekstitykselle.
Jos valitset ”Automatic”, eikä puhekieleksi valittu kieli ei ole saatavilla, tekstitys tulee puhekieleksi valitulla kielellä.
l Jos valitset “Other ****”, näppäile kielikoodi numeropainikkeilla (s. 40).
Joitakin asetuksia säädetään hieman eri tavalla. Noudata
kuvaruutuun tulevia ohjeita.
Salasana
Seuraavat kohteet käyttävät samaa salasanaa.
Älä unohda salasanaa.
- “DVD-Video Ratings”
- “BD-Video Ratings”
- “Lock” (s. 31)
l
Menu Preference - Valikko
Valitse kielivaihtoehto levyvalikoille.
l
Jos valitset “Other ****”, näppäile kielikoodi numeropainikkeilla (s. 40).
BD-Live Internet Access (s. 18) - BD-Live-yhteys
Voit rajoittaa internetyhteyden käyttöä BD-Live-toimintojen
käytön aikana.
l
Limit: Internetyhteys on sallittu vain niille BD-Live-sisällöil-
le, joilla on sisällönomistajan sertifikaatti.
DivX Subtitle Text - DivX-tekstitys
Valitse DivX-tekstitystä kuvaava kieliasetus (s. 19).
Tämä kohta näkyy vasta tiedoston toiston käynnistämisen
jälkeen.
28
PICTURE - Kuvan asetukset
STILL MODE - Pysäytyskuvan näyttötapa
Downmix - Äänikanavien yhdistäminen
Valitse ”Surround encoded”, jos kytketty laite tukee keinotekoista tilaäänen muodostusta.
l Toiminto ei vaikuta “Bitstream”-ääneen, joka lähtee eteenpäin HDMI AV OUT- ja DIGITAL AUDIO OUT-liittimistä..
l Ääni lähtee eteenpäin stereona “Stereo” seuraavissa
tapauksissa.
– AVCHD-toisto
– Toisen (secondary) audion toisto (myös painikeäänet).
Toiminto määrää pysäytyskuvan näyttötavan.
l AUTOMATIC: Automaattisesti oikea valinta.
l FIELD: Valitse, jos kuvassa on tärinää Automatic
asetuksen aikana.
l FRAME: Valitse, jos pienet kirjaimet tai kuviot eivät erotu Automatic-asetuksen aikana.
l
SEAMLESS PLAY - Toistolistan (playlist) saumaton toisto
Toistolistan (playlist) keskeytyksetön toistotapa.
l Valitse ON, jos toistolistaan kuuluvien kappaleiden vaihtuessa kuvatoisto keskeytyy hetkeksi.
7.1ch Audio Reformatting - 7.1-kanavaisen äänen
muuttaminen
NTSC Contents Output - NTSC-ohjelman toistotapa
DYNAMIC RANGE COMPRESSION - Dynamiikan supistus
Toiminto supistaa äänen dynamiikkaa, eli hiljaiset kohdat
kuuluvat, vaikka äänenvoimakkuus olisi vähäinen.
(Vaikuttaa vain Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- ja Dolby
TrueHD-ääneen.)
l Auto : Vaikuttaa Dolby TrueHD -ääneen.
DIGITAL AUDIO OUTPUT - Digitaalisten äänilähtöjen asetukset (s. 35)
Paina [OK], niin saat näkyviin seuraavat asetukset:
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD
MPEG Audio
Valitse, mitä signaalia laite antaa eteenpäin.
l Valitse ”PCM” , jos kytketty laite ei pysty purkamaan
kyseistä äänityyppiä.
l Väärät asetukset voivat johtaa häiriöääniin.
BD-Video Secondary Audio - BD-Videon toinen ääni
Kytke käyttöön/ pois käytöstä valikon klikkausäänet ja kuva
kuvassa -toiminnon aikana näkyvän toisen kuvan ääni. (s.
18).
l Jos valitset ”Off”, vain ensisijainen ääni lähtee eteenpäin.
Jos valitset “Off”, soitin toistaa tallenteen alkuperäiset
äänikanavat. (Huomaa, että 6.1-kanavainen ääni toistuu
5.1-kanavaisena.)
Äänen muuntaminen on käytössä seuraavissa tapauksissa:
l Asetuksena on “Digital Audio Output” - “PCM”.
l Ääniformaatti on Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD tai LPCM.
High Clarity Sound - Kirkas ääni
Kun laite on kytkettynä televisioon HDMI-liittimestä kuvan
näyttämistä varten, ääni toistuu paremmin tämän toiminnon
aikana.
l Valitse ”Enable” ja sitten DISPLAY-valikon kohtaan
”Sound” - “High Clarity Sound”- “On”. (s. 27)
Audio Delay - Äänisignaalin viive
Toiminto korjaa kuva- ja äänisignaalin toistohetken mahdollisen virheen.
DISPLAY - Näytön asetukset
ON SCREEN MESSAGES - Kuvaruutuun tulevat viestit
Toiminto määrää, tulevatko viestit kuvaruutuun vai ei.
ON SCREEN LANGUAGE - Kuvaruutuvalikkojen ja -viestien
kieli
Valitse valikkojen ja viestien kieli.
Screen Saver Function - Ruudunsäästäjä
Ruudunsäästäjä estää kuvan palamisen kiinni kuvaruutuun.
Kun asetuksena on “On”:
Ellei mitään toimintoa käytetä 10 minuuttiin, DIRECT
NAVIGATOR -valikon tilalle tulee FUNCTION-valikko.
l Toiston, tauon tms. aikana tämä toiminto ei toimi.
l Jos ohjelmana on musiikki-[CD-DA] tai MP3, tästä
asetuksesta riippumatta DIRECT NAVIGATOR -valikko
muuttuu automaattisesti toiseen tilaan.
PCM DOWN CONVERSION - PCM-äänen siirto eteenpäin
Valitse, missä muodossa soitin antaa eteenpäin näytetaajuudeltaan 96 kHz:n PCM-äänen DIGITAL AUDIO OUT
-liittimistä.
l Jos valitset ”On”, näytetaajuus muuttuu taajuudeksi 48
kHz.
l Jos valitset ”Off” eikä kytketty laite pysty käsittelemään
näytetaajuutta 96 kHz, ääni kuulostaa luonnottomalta.
l Signaalin näytetaajuus muuttuu taajuudeksi 48 kHz
seuraavissa tapauksissa tästä asetuksesta riippumatta:
– signaalin näytetaajuus on 196 kHz
– levy on kopiosuojattu
– asetuksena on “BD-Video Secondary Audio” -“On”.
Jos tilaäänessä on äänikanavia 6.1 tai vähemmän, toiminto
lisää äänikanavia ja toistaa äänen 7.1-kanavaisena.
l
Valitse PAL60 tai NTSC, kun toistat NTSC-levyä.
SOUND - Äänen asetukset
Valitse äänikanavien yhdistämistapa monikanavaäänelle.
l
FL DISPLAY - Etulevyn näytön kirkkaus
Toiminto määrää soittimen etulevyn näytön kirkkauden.
l
29
AUTOMATIC: Näyttö himmenee toiston ajaksi, mutta on
kirkas, kun soitin ei toista ohjelmaa.
sd card led CONTROL - SD-kortin merkkivalo
HDMI Colour Mode - HDMI-väritila
Valitse SD-korttipaikan merkkivalon toiminta.
l Jos valitset ”SD inserted”, valo palaa, kun laite on
toimintatilassa ja korttipaikassa on SD-kortti.
Määritä kuvasignaalin väriavaruuden muunnos, mikäli laite
on kytketty HDMI-kaapelilla.
HDMI AUDIO OUTPUT- Lähtevä audiosignaali
Software License - Ohjelmistolisenssi
Tietoa laitteen käyttämästä ohjelmistosta.
l TV/DEVICE CONNECTION - TV- ja laitekytkennät
Valitse, lähteekö audiosignaali eteenpäin soittimen HDMI-liittimestä.
Valitse ”Off”, jos televisio on kytketty tähän laitteeseen
HDMI-liittimen kautta ja tämä laite on kytketty johonkin
muuhun laitteeseen, esimerkiksi vahvistimeen, optisella tai
koaksiaalisella digitaalikaapelilla.
TV ASPECT - Television kuvasuhde
VIERA LINK - VIERA Link -yhteisohjaus
Valitse television kuvasuhdetta vastaava asetus.
Tavallinen (4:3) televisio ja 16:9-ohjelma
l 4:3 Pan&Scan: Laajakuvan reunasta
leikataan reunat pois, jotta kuva täyttäisi
koko ruudun. BD-Video-kuva näkyy 4:3
Letterbox -muodossa
l l 4:3 Letterbox: Musta raita ylä- ja alareunassa.
Televisio voi joidenkin ohjelmatyyppien kohdalla tunnistaa
ohjelmassa olevan tunnisteen ja valita parhaat mahdolliset
asetukset.
Component Resolution - Komponenttivideosignaalin
resoluutio
Paina [OK], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset.
HDMI Video Mode - HDMI-videon käyttötila
Valitse ”On”, jos haluat ottaa videosignaalin soittimen HDMI
AV OUT -liittimestä.
l ”On”: HDMI-liittimestä lähtevän signaalin resoluutio määräytyy “HDMI Video Format” -asetuksen mukaan.
”Off”: Kuvan resoluutio määräytyy asetuksen “Component Resolution” mukaan.
Määritä, minkä resoluution videosignaalia lähtee eteenpäin
soittimen komponenttivideolähtöliittimistä.
480i, 480p: NTSC-levyt
576i, 576p: PAL-levyt
Vaikka asetuksena on “720p” tai “1080i”, eteenpäin lähtevän
videosignaalin resoluutio on aina “576p/480p”, jos DVD-Video-, DivX- tai BD-Video-levylle 50 kentän sekuntinopeudella
tallennettu ohjelma otetaan ulos COMPONENT VIDEO OUT
-liittimistä.
HDMI Video Format* - HDMI-videoformaatti
l l Kuvaruudussa on asetuksen vieressä tähtimerkki (*), jos
kytketty laite pystyy käyttämään kyseistä signaalityyppiä. Jos
valitset muun kuin tähtimerkillä merkityn asetuksen, kuva voi
vääristyä.
Analog Audio Output - Analoginen audiolähtö
Valitse ”Automatic”, jos haluat laitteen valitsevan automaattisesti resoluution, joka sopii televisioon.
Jos haluat katsoa teräväpiirtoista videota skaalattuna 1080pmuotoon, sinun on kytkettävä laite suoraan 1080p-yhteensopivaan teräväpiirtotelevisioon (HDTV). Jos laite on kytketty teräväpiirtotelevisioon toisen laitteen kautta, toisenkin
laitteen on oltava 1080p -yhteensopiva.
l l Määritä parhaat mahdolliset monikanavaäänen asetukset
kaiuttimille, ellei asetuksia voi muuttaa siitä vahvistimesta,
johon tämän laite on kytketty AUDIO OUT -liittimistä.
Valitse ”2ch (Downmix) + 5.1ch” tai ”7.1ch”, paina [OK] ja
määritä seuraavat asetukset
Käytettävät kaiuttimet
ja niiden koko
Viiveaika
Kanavatasapaino
24p Output - 24p -kuvan antaminen eteenpäin
Määritä, haluatko käyttää Deep Colour -syvävärejä, kun laite
on kytketty syvävärejä tukevaan televisioon.
Contents Type Flag - Sisältötunnisteet
Laajakuvatelevisio (16:9) ja 4:3-ohjelma
l 16:9: Video näkyy 4:3-kuvana keskellä.
l 16:9 full: 4:3-kuva venyy laajakuvaksi.
l Valitse ”Off”, jos et halua käyttää HDMI Control -ohjausta.
Deep Colour Output - Syvävärit
HDMI CONNECTION - HDMI-kytkentä
Kun asetuksena on ON, voit käyttää HDAVI Control -ohjaustoiminnon tunnistavia laitteita.
Asetusten tekemisen jälkeen
Valitse nuolilla () ”Complete”. Paina OK.
Kun tämä laite on kytketty HDMI-kaapelilla televisioon, joka
käsittelee 1080/24p-signaalia, elokuvat ja muu 24 kuvan
sekuntinopeudella kuvattu materiaali lähtee eteenpäin tästä
laitteesta 24p-nopeudella.
TV SYSTEM - Television kuvanormi
Valitse DVD-Video-toiston ajaksi asetukseksi “On” ja kohtaan
“24p” valikossa “Picture” (s. 27) asetus “On”
Muut kuin 24p-ohjelmat toistuvat 60p-nopeudella.
Valitse asetus television kuvanormia vastaavaksi.
NTSC-ohjelman toiston aikana signaali lähtee eteenpäin
asetuksen “NTSC Contents Output” mukaisena tästä
asetuksesta riippumatta.
l 30
Network Settings -Verkkoasetukset
GENERAL - Yleisasetukset
Helpot verkkoasetukset (s. 12)
Remote Control - Kauko-ohjain
Network Settings - verkkoasetukset
Säädä verkkoasetukset yksitellen.
Paina [OK], niin saat näkyviin seuraavat asetukset.
LAN Connection Mode - LAN-kytkentä
Valitse kytkentätapa.
Access Point Connection Setting - Tukiaseman
yhteysasetus
Mahdollistaa langattoman reitittimen (tukiaseman) asetusten ja kytkentäasetusten tekemisen sekä nykyisten kytkentäasetusten ja kytkennän tilan tarkastamisen, kun käytössä
on langaton yhteys.
Connection Setting - Yhteysasetus
Langattoman reitittimen (tukiaseman) kytkentävelho
tulee näkyviin.
Double Speed Mode Setting (2.4GHz) - Kaksinkertainen nopeus
Jos käytät 2.4 GHz:n langatonta yhteyttä, tämä asetus
määrää yhteysnopeuden.
l Jos teet kytkennän käyttämällä ”Double Speed
Mode(40MHz)” -asetusta, kaksi kanavaa käyttää
samaa taajuuskaistaa ja näin ollen on suurempi vastaanottohäiriöiden riski. Tämän takia yhteysnopeus
voi pienentyä tai yhteys voi olla epävakaa.
IP Address / DNS Settings - IP-osoite / DNS-asetukset
Tarkasta verkkoyhteyden tila ja IP-osoite ja DNS-asetukset.
Paina [OK], niin saat näkyviin lisää asetuksia.
l ”Connection Speed Setting” on valittavissa vain, jos asetuksena “Connection Speed Auto-Config” - “Off”.
Proxy Server Settings - Välityspalvelinasetukset
Tarkasta välityspalvelinasetukset ja yhteyden tila.
Paina [OK], niin saat näkyviin lisää asetuksia.
Muuta koodia, jos kauko-ohjain ohjaa muita Panasoniclaitteita.
Quick start - Pikakäynnistys
Laite käynnistyy nopeammin valmiustilasta toimintatilaan.
l Sisäinen hallintayksikkö saa virtaa, kun asetuksena on
”On”, joten seuraavat kohdat ovat erilaiset kuin asetuksen
”Off” aikana.
– Virrankulutus valmiustilassa kasvaa.
(Virrankulutus s. 39)
EASY SETTING - Helppo käyttöönotto
Välttämättömät käyttöönottoasetukset (“On-Screen Language”, “TV Aspect”, “Analog Audio Output”, “Quick Start”)
Default Settings - Perusasetukset
Perusarvo palautuu SETUP-valikon ja ON SCREEN -valikon
asetuksiin, ei kuitenkaan kohtiin Remote Control”, “On-screen Language”, “IP Address / DNS Settings”, “Proxy Server
Settings”, ”Lock”, “DVD-Video Ratings” ja “BD-Video Ratings”.
DivX Registration (s. 19) - DivX-rekisteröinti
Tarvitset tätä rekisteröintikoodia, kun hankit ja toistat DivX
Video-on-Demand (VOD) -ohjelmaa.
System Information - Järjestelmätiedot
Tarkasta tämän laitteen laiteohjelmistoversio ja langattoman
LAN-sovittimen langattoman LAN-moduulin versio.
Firmware Update (s. 14) - Laiteohjelmiston päivitys
Paina [OK], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset.
INTERNET CONTENT SETTINGS (s.23) - Internetistä
käytettävien sisältöjen asetukset (VIERA CAST)
Paina [OK], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset.
Lock - Verkkolukko
Voit rajoittaa VIERA CAST -toimintojen käyttöä.
l Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Kirjoita 4-numeroinen
salasana numeropainikkeilla, kun salasanan valikkosivu
näkyy.
Automatic Update Check - Automaattipäivitys
Jos tällä laitteella on internetyhteys, se tarkastaa virrankytkennän jälkeen laiteohjelmistopäivityksen saatavuuden.
Päivitä tarvittaessa.
Update Now - Päivitä nyt
Käynnistä manuaalisesti laiteohjelmiston päivitys, mikäli
päivitys on saatavilla.
Audio Auto Gain Control - Audiosignaalin automaattinen tasonsäätö
Jos ohjelmissa on erilainen äänenvoimakkuus, laitteisto
tasaa ne automaattisesti perusäänenvoimakkuuden tasolle
VIERA CASTin käytön aikana.
l Ohjelma voi estää tämän toiminnon käytön.
l Valitse “Off”, jos ääni säröytyy.
Time Zone - Aikavyöhyke
Laite näyttää oikeaa aikaa, kun valitset oikean aikavyöhykkeen. Jotkin VIERA CAST -ohjelmat vaativat, että aikavyöhyke on määritetty.
l Määritä aikavyöhyke tarvittaessa.
Summer Time - Kesäaika
l Valitse “On”, jos on kesäaika.
MAC Address - MAC-osoite
Voit tarkastaa tämän laitteen MAC-osoitteen.
31
Vianmääritys
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko tämän kappaleen ohjeista apua.
Merkkejä laitteen toimintavirheestä eivät ole:
- Normaali, levyn pyörimisestä aiheutuva ääni;
- Kuvan häiriöt hakutoiminnon aikana.
nKauko-ohjaimen tai etulevyn painikkeet eivät toimi
Kauko-ohjain ei toimi kunnolla.
-> Kauko-ohjaimen ja soittimen ohjauskoodi ei ole sama. Jos
näkyviin tulee “SET 1” , “SET 2” tai “SET 3”, kun painat jotain
kauko-ohjaimen painiketta, muuta kauko-ohjainkoodia. (s.31)
->Toisinaan valmistaja- tai kauko-ohjainkoodi on ohjelmoitava
uudestaan paristojen vaihdon jälkeen. (s. 14)
Pidä 3 sekuntia painettuna etulevyssä oleva [O/I].
– Ellet vieläkään pysty sammuttamaan laitetta, irrota verkkojohto, odota 1 minuutti ja kytke verkkojohto takaisin.
nLevy ei tule pois soittimesta.
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
TV-kuva ei näy, vaikka kytket television toimintatilaan.
-> Näin voi käydä television asetuksien takia, jos tämän laitteen
asetuksena on “Quick Start” - “On”.
– Joissakin televisioissa tämän voi estää kytkemällä HDMIkaapelin toiseen HDMI-liittimeen tai muuttamalla HDMI-automaattikytkentäasetuksia.
1 Kytke laitteesta virta pois. Pidä painettuna kauko-ohjaimen
painikkeet [OK], [keltainen] ja [sininen] samaan aikaan yli 5
sekunnin ajan.
– Laitteen näytössä on “00 RET”.
2 Painele kauko-ohjaimen nuolipainiketta [oikea] tai keskusyksikön [O/I]-painiketta, kunnes näytössä on “06 FTO”.
Salasana on unohtunut. Haluat muuttaa rajoitustasoa.

Rajoitustasoon palautuu perusasetus.
1 Kytke laitteeseen virta. Pidä painettuna kauko-ohjaimen
painikkeet [OK], [keltainen] ja [sininen] samaan aikaan yli 5
sekunnin ajan.
– Laitteen näytössä on “00 RET”.
2 Painele kauko-ohjaimen nuolipainiketta [oikea] tai keskusyksikön [O/I]-painiketta, kunnes näytössä on “03 VL”.
3 Paina kauko-ohjaimen [OK]-painiketta tai keskusyksikön
[OPEN/CLOSE] -painiketta.
3 Paina kauko-ohjaimen [OK]-painiketta tai keskusyksikön
[OPEN/CLOSE] -painiketta.
Yleistä
Palauta perusasetukset.
-> Valitse SETUP-valikosta “Default Settings” - “Yes”. (s. 31)
Kuva
Palauta kaikki perusasetukset.
Laitteen toistaman ohjelman kuva ei näy televisiossa.
Kuva on vääristynyt/säröinen
1 Kytke laitteesta virta pois. Pidä painettuna kauko-ohjaimen
painikkeet [OK], [keltainen] ja [sininen] samaan aikaan yli 5
sekunnin ajan.
– Laitteen näytössä on “00 RET”.
-> Väärä asetus kohdassa “Component Resolution” tai “HDMI
Video Format”. Palauta perusasetukset näin:
1 Kytke laitteeseen virta. Pidä painettuna kauko-ohjaimen
painikkeet [OK], [keltainen] ja [sininen] samaan aikaan yli 5
sekunnin ajan.
– Laitteen näytössä on “00 RET”.
2 Painele kauko-ohjaimen nuolipainiketta [oikea] tai keskusyksikön [O/I]-painiketta, kunnes näytössä on “04 PRG”.
3 Pidä painettuna kauko-ohjaimen [OK]-painiketta tai keskusyksikön [OPEN/CLOSE] -painike vähintään 3 sekunnin ajan.
Valitse sitten sopiva asetus. (s. 30)
2 Painele kauko-ohjaimen nuolipainiketta [oikea] tai keskusyksikön [O/I]-painiketta, kunnes näytössä on “08 FIN”.
3 Pidä painettuna kauko-ohjaimen [OK]-painiketta tai keskusyksikön [OPEN/CLOSE] -painike vähintään 3 sekunnin ajan.
Tämän laitteen virta sammuu, kun television tulolähdettä
vaihdetaan.
– Jos Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD- ja DTS-HD-ääni ei
lähde eteenpäin bittivirtana, palauta perusasetukset valitsemalla asetus “Default Settings” - ”Yes” ja valitse sen jälkeen
oikeat asetukset. (s. 31)
-> Soittimen käytössä oleva kuvastandardiasetus on eri kuin televisiossa. Soitin perustilassa (stop): Paina etulevyssä olevia
painikkeita [n] ja [OPEN CLOSE] yli 5 sekuntia. Standardi
vaihtuu NTSC / PAL.
-> Levyn kuvastandardi on eri kuin television kuvastandardi.
– PAL-levyä ei voi katsella NTSC-televisiosta.
–Tämä laite muuttaa NTSC-signaalin PAL60-signaaliksi
PAL-televisiota varten (asetus ”Picture” - ”NTSC Contents Output”)
-> Se on normaali toiminto, jos käytössä on VIERA Link (HDAVI
Control 4 tai uudempi). Lisätietoja television käyttöohjeesta.
Kuvasignaali ei lähde eteenpäin.

-> Valitse DISPLAY-valikon kohtaan “High Clarity Sound” asetus
“Off”, jos haluat ottaa kuvasignaalin COMPONENT VIDEO
OUT- tai VIDEO OUT-liittimestä. (s. 27)
32
Soittimesta ei saa teräväpiirtokuvaa.
->Tarkasta, että seuraavat Setup-asetuskohdat ovat oikein:
“HDMI Video Mode”, “HDMI Video Format” ja “Component
Resolution”. (s. 30)
-> Eteenpäin lähtevän videosignaalin resoluutio on aina
“576p/480p”, jos DVD-Video-, DivX- tai BD-Video-levylle 50
kuvan sekuntinopeudella tallennettu ohjelma otetaan ulos
COMPONENT VIDEO OUT liittimistä.
Ruudun reunoissa on musta raita.
Kuvasuhde on epänormaali.
->Tarkista asetus “TV Aspect”. (s. 30)
-> Säädä television kuvasuhdeasetusta. Voit säätää kuvasuhdetta myös tämän laitteen kautta, s. 17)
Ääni
Äänityyppiä ei voi vaihtaa.
-> Jos olet kytkenyt tämän laitteen vahvistimeen/vastaanottimeen koaksiaali-, optisella tai HDMI-kaapelilla, et voi vaihtaa
ääniraitaa, jos asetuksena on “Dolby Digital Audio Output”
- “Bitstream”. Valitse asetus “Digital Audio Output” - “PCM”
tai tee kytkentä AUDIO OUT -liittimeen. (s. 9, 29)
Tiettyä äänityyppiä ei saa kuuluviin.
-> Tarkista kytkennät. Tarkista DIGITAL OUT -asetukset. (> 29)
-> Jos laitteen AUDIO OUT -liittimestä on kytkentä vahvistimeen, valitse asetuskohtaan “Analog Audio Output” oikeat
asetukset. (s. 30)
-> Jos haluat ottaa audiosignaalin soittimen HDMI-liittimestä,
valitse SETUP-valikosta asetukseksi ”HDMI Audio Output
- On”. (s. 30)
BD-Live-ohjelmaa ei voi toistaa.
-> SD-kortti on kirjoitussuojattu. (s 7)
-> Varmista, että tällä laitteella on laajakaistayhteys internettiin.
(s. 10, 31)
-> Tarkasta asetuskohta ”BD-Live Internet Access”. (s. 28)
 Varmista, että SD-korttipaikassa on SD-muistikortti. (s. 15)
Verkko
Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa.
->Tarkasta verkkoyhteys ja asetukset (s. 10, 31)
-> Tarkasta kunkin laitteen käyttöohjeet ja tee kytkennät niiden
mukaan.
Kun käytössä on langaton LAN-yhteys, DLNA-sertifioidusta
mediapalvelimesta tuleva video ei näy tai videosta puuttuu kuvia toiston aikana.
-> Nopeampaan siirtonopeuteen pystyvä reititin, kuten 802.11n
(2.4 GHz tai 5 GHz) langaton reititin (tukiasema), saattaa
ratkaista ongelman. Jos käytössä on 802.11n (2.4 GHz tai 5
GHz) langaton reititin (tukiasema), salaustyypiksi on valittava
“AES”.
Samanaikainen mikroaaltouunin, langattoman puhelimen
tms. käyttäminen taajuuskaistalla 2.4 GHz saattaa johtaa
yhteyden katkeamiseen tai muihin ongelmiin.
-> Kun näkyvissä on valikkosivu “Access Point Connection
Setting” (Tukiaseman yhteysasetus) (s. 31), vähintään neljän
“Reception” -valon yhtäjaksoinen palaminen on merkki
vakaasta yhteydestä. Jos valoja palaa 3 tai vähemmän tai
jos yhteys katkeaa, siirrä langaton reititin (tukiasema) toiseen
paikkaan tai käännä sitä hiukan, ja kokeile, paraneeko
yhteys. Ellei ongelma ratkea, kytke soitin verkkokaapelilla
kotiverkkoon ja tee uudestaan verkon käyttöönotto (s. 12).
Toisto
Levyä ei voi toistaa.
-> Levy on likainen. (s. 4)
-> Tarkasta aluekoodi.
USB-laitteen sisältöä ei voi lukea.
-> Muilla kuin mukana toimitetulla USB-jatkokaapelilla kytketty
tai USB-hubiin kytketty USB-laite ei välttämättä ole tämän
laitteen tunnistettavissa.
-> Jos kytket USB-laitteen toiston ollessa käynnissä, tämä laite
ei välttämättä tunnista USB-laitetta.
-> Jos laitteeseen on samanaikaisesti kytkettynä kaksi USBlaitetta (eikä toinen ole langaton LAN-sovitin), tämä laite ei
tunnista niitä.
Valokuvat (JPEG) eivät toistu kunnolla.
->-Laite ei välttämättä toista tietokoneella muokattuja kuvia,
kuten progressiivisia JPEG-kuvia jne..
33
Viestit
Seuraavat viestit näkyvät televisiossa tai laitteen näytössä, jos käyttöönoton tai käytön aikana tapahtuu jotain tavallisuudesta poikkeavaa.
Televisiossa
Cannot play.
Cannot play on this unit.
No disc is inserted.
(kieltomerkki) This operation is
not available.
IP address is not set.
The current security setting
of Wireless LAN is low. It is
recommended to change the
setting.
Levy ei ole laitteistoyhteensopiva.
Kuva ei ole laitteistoyhteensopiva.
Varmista, ettei näytössä vilku “SD” ja laita kortti uudelleen laitteeseen.
Levy voi olla väärin päin.
•
•
•
•
Laite ei tue joidenkin toimintojen käyttöä. Esim:
•
– [BD-V]: Toiston aikana hidastettu toisto taaksepäin tai kuva kerralla -toisto taaksepäin ei ole mahdollista.
•
Kohdassa “IP Address / DNS Settings” - “IP Address” on asetus “---. ---. ---. ---“. Määritä
asetuskohdat “IP Address”, “Subnet Mask” ja “Gateway Address“. (Valitse tarvittaessa
käyttöön osoitteen automaattihaku.)
•
Langattoman LAN-verkon todennukseksi (authentication) on valittu asetus “Open system”
(avoin), tai salaukseksi (encryption type) on valittu “No encryption” (ei salausta). Suosittelemme käyttämään salausta turvallisuussyistä. Lue lisätietoja langattoman reitittimen
käyttöohjeesta. Salaus on välttämätön, jos haluat toistaa videota tms. DLNA-yhteensopivista laitteista.
Laitteen etulevyn näytössä
F99
•
HDMI ONLY
NET
No PLAY
No READ
PLEASE WAIT
•
•
•
•
•
REMOVE
SET X
(“X” numero)
U59
•
•
U72
U73
Hxx tai Fxx
START
UPD xx (xx on numero)
FINISH
•
•
•
•
•
•
•
Laite ei toimi kunnolla. Kytke laite valmiustilaan 3 sekunniksi painamalla laitteessa olevaa
painiketta [O/I]. Kytke laite toimintatilaan painamalla laitteessa olevaa painiketta [O/I].
Joidenkin BD-Video-levyjen ohjelma näkyy vain HDMI-kytkennän kautta.
Näkyy, kun VIERA CAST käynnistyy.
Jos BD-Video- tai DVD-Video-toistoa varten on asetettu rajoitustaso (s. 28).
Levy on likainen tai erittäin naarmuinen. Soitin ei voi toistaa.
Laite korjaa toimintojaan. Tämä ei ole toimintahäiriö.Et voi käyttää laitetta. Odota, kunnes
viesti häviää.
USB-laite käyttää liikaa virtaa. Irrota USB-laite.
Kauko-ohjaimen ja soittimen ohjauskoodi ei ole sama. Vaihda kauko-ohjaimen koodi:
Pidä painettuna [OK] ja näytössä näkyvä numeropainike vähintään 5 sekunnin ajan.
Laite on kuuma.
Laite kytkeytyy valmiustilaan turvallisuussyistä. Odota noin 30 minuuttia. Virheilmoituksen
pitäisi hävitä itsekseen. Sijoita laite pysyvästi sellaiseen paikkaan, jossa ilma pääsee kiertämään hyvin. Laitteen takana ja sivulla olevaa tuulettimen puhallusaukkoa ei saa peittää.
HDMI-kytkentä toimii epänormaalisti.
- Sammuta tämä laite ja televisio.
- Irrota HDMI-kaapeli soittimen ja television välistä..
- Käytä vain HDMI-logolla merkittyä HDMI-kaapelia.
- Kytketty laite ei ole HDMI-yhteensopiva. Jos olet tehnyt kytkennän vahvistimen
kautta, kokeile, tuleeko viesti näkyviin, jos kytket laitteen suoraan televisioon.
Toimintahäiriö. (H- ja F-kirjaimen perässä on numero (xx)).
Lue vianmääritysohjeet. Mikäli et saa huolto-ohjenumeroa poistumaan, tee näin:
1. Irrota verkkojohto. Odota muutamia sekunteja. Kytke takaisin.
2. Kytke laite toimintatilaan painamalla [O/I]. (Laite saattaa nyt toimia normaalisti).
Mikäli et saa huolto-ohjenumeroa poistumaan, pyydä jälleenmyyjältä ohjeet laitteen toimittamiseksi huoltoon. Ilmoita huoltoa pyydettäessä numero, joka oli etulevyn
näytössä.
Laitteisto käynnistyy uudelleen laiteohjelmiston päivityksen aikana. Älä sammuta virtaa.
Laiteohjelmisto päivittyy. Älä sammuta laitetta.
Laiteohjelmistopäivitys on valmis.
34
Tietoja audiosignaalista
Eteenpäin lähtevä äänisignaali
•
•
Eteenpäin lähtevään äänisignaaliin vaikuttaa se, minkä tyyppisiin liittimiin vahvistin on kytketty, ja se, mitkä asetukset ovat käytössä (s. 29),
Digital Audio Output).
Ilmoitettu kanavien lukumäärä on suurin mahdollinen lähtökanavien lukumäärä.
HDMI AV OUT/DIGITAL AUDIO OUT (Coaxial/Optical)
Alkuperäinen
signaali
2 kanavaan
yhdistetty
PCM-ääni
2 kanavan yhdistetty PCM-ääni
AUDIO OUT
*1 Ellei kytketty laite tue näitä audioformaatteja, ääni lähtee eteenpäin Dolby Digital -bittivirtana, DTS Digital Surround -bittivirtana tai 2-kanavaisena PCM-äänenä (jossa kaikki äänikanavat on yhdistetty kahteen kanavaan) (esim. TV).
*2 Ellei kytketty laite tue monikanavaista tilaääntä, tämä laite yhdistää eteenpäin lähtevän äänen kaikki äänikanavat 2-kanavaiseksi PCM-ääneksi.
*3 Jos toistat BD-Video-levyä ilman toista ääntä tai klikkausääniä, ääni lähtee eteenpäin saman formaatin mukaisena kuin
silloin, kun asetuksena on “BD-Video Secondary Audio” - “Off”.
*4 Kun toistat BD-Videota, jossa on toinen ääni tai klikkausäänet, ääni lähtee eteenpäin 5.1-kanavaisena.
*5 Jos eteenpäin lähteväksi ääneksi on valittu PCM-ääni, laite muuttaa Dolby Digital EX -äänen PCM -ääneksi Dolby Digital
-dekooderilla, DTS-ES -äänen (DVD-Video-levyltä) PCM-ääneksi DTS Digital Surround -dekooderilla ja DTS-ES -äänen
(BD-Video-levyltä) PCM-ääneksi DTS-ES-dekooderilla.
*6 Jos asetuksena on “BD-Video Secondary Audio” - “On”, Dolby Digital EX -ääni lähtee eteenpäin Dolby Digital -äänenä ja
DTS-ES -ääni lähtee eteenpäin DTS Digital Surround -äänenä. Mutta jos toistat BD-Video -levyä ilman toista ääniraitaa tai
ilman klikkausääniä, eteenpäin lähtee alkuperäisen ääniformaatin mukainen ääni.
*7 Jos BD-Video-toiston aikana asetuksena on “7.1ch Audio Reformatting” - “Off”, ääni lähtee eteenpäin 5.1-kanavaisena.
*8Tämä laite muuttaa eteenpäin lähtevän 5.1- ja 6.1-äänen 7.1-ääneksi DTS (Inc) -teknisten tietojen mukaan.
35
Suositellut audioasetukset
Eteenpäin lähtevän äänen asetuksiin vaikuttaa kytketty laite. Lue lisätietoja alla olevasta taulukosta.
Paina [FUNCTION MENU] > valitse “To Others” > “[OK]”> valitse “Setup” > “[OK]”> “Sound” > Valitse asetukset.
Lisätietoja sivulla 29.
Esimerkki kytkettävistä laitteista
Vahvistin, jossa
HD-audio*2-dekooderi HDMI-liittimen
kautta
Vahvistin, jossa ei
HD-audio*2-dekooderia HDMI-liittimen
kautta
Vahvistin-kytkentä
COAXIAL- tai
OPTICAL-liittimen
kautta
Vahvistin-kytkentä
analogisten lähtöliittimien kautta *3
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
Ei vaikutusta
- Koska alleviivattu asetus on perusasetus, sitä ei tarvitse muuttaa.
*1 Jos kytkentä on tehty televisioon muulla kuin HDMI-kaapelilla, nämä asetukset eivät vaikuta toistoon
*2 HD-ääni: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio
*3 Valitse “Analog Audio Output” - “7.1ch” tai “2ch (Downmix) + 5.1ch”. (Paina [FUNCTION MENU] > “To Others” > “Setup”)
*4 Ellei kytketty laite tue 96 kHz:n ääntä, valitse asetukseksi “On”.
*5 Jos kytketty laite tukee virtuaalista tilaäänen muodostusta, valitse “Surround encoded”.
*6 Kun laite on kytkettynä televisioon HDMI-liittimestä kuvan näyttämistä varten, valitse ”Enable”.
36
MP3/JPEG/DivX/ AVCHD/MPEG2-tiedostot
DivX-tekstitys
MP3
Tiedostoformaatti
MP3
Tiedostoformaatti
DivX-tekstitystiedostot
Tiedostopääte
Tiedostopääte ”.mp3” tai ”.MP3”.
Tiedostoformaatti
MicroDVD, SubRip ja TMPlayer
Pakkaus
32 kbps - 320 kbps
Tiedostopääte
Näytetaajuus
44,1 kHz / 48 kHz
Lisätietoja
Tiedostojen päätteen on oltava “.SRT”,
“.srt”, “.SUB”, “.sub”, “.TXT” tai “.txt”
Lisätietoja
ID3-tunnisteet: versio 1, 2.2, 2.3, 2.4
(vain kappaleiden nimet ja artistin nimi)
JPEG
- DivX-videotiedosto ja tekstitystiedosto ovat samassa kansiossa
ja tiedostonimi on sama (lukuun
ottamatta tiedostopäätettä)..
- Tiedoston laatimiseen käytetty
menetelmä tai tallennuksen vaiheet
voivat aiheuttaa sen, että tekstitys
näkyy vain osittain tai ei ollenkaan.
Tiedostoformaatti
JPEG
Tiedostopääte
Tiedostopääte ”.jpg” tai ”.JPG”.
Kuvaresoluutio
34x34 - 8192x8192 pikseliä
(alinäytteistys 4:2:2 tai 4:2:0)
Tiedostoformaatti
Lisätietoja
DCF:n* mukainenJPEG on tuettu.
- MOTION JPEG ja Progressive
JPEG : ei tuettu.
AVCHD-formaatti (V1.0), jota käytetään
teräväpiirto (HD) -videokameroissa
(Panasonic ja eräät muut merkit)
Koodekki
MPEG-4 AVC/H.264
* Design rule for Camera File system: JEITAn (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
laatima yhtenäisstandardi
- DVD-RAM-levyn on täytettävä standardi UDF 2.0.
- BD-RE-levyn on täytettävä standardi UDF 2.5.
DIVX
Tiedostoformaatti
DivX
Tiedostopääte
Tiedostopääte “.DIVX”, “.divx”, “.AVI”
tai “.avi”.
Kuvaresoluutio
enintään 1920x1080 pikseliä
Lisätietoja
- DivX-sertifioitu toistamaan DivX-videoita, joiden resoluutio on enintään
HD 1080p, myös premium-sisältö.
Videosignaali
– Virtojen lukumäärä: enintään 1
– Koodekki: DIV3, DIV4, DIVX, DX50, DIV6
– FPS (kuvaa sekunnissa): enin-
tään 60 kuvaa / sekunti
Äänisignaali
– Virtojen lukumäärä: enintään 8
– Formaatti: MP3, MPEG, Dolby Digital
– Monikanavaääni: Dolby Digital on mahdollinen.
MPEG multi on 2-kanavainen muunnos.
- GMC (Global Motion Compensation):
ei tuettu.
AVCHD
- Levyn on täytettävä standardi UDF 2.5.
MPEG2
Tiedostoformaatti
SD-Video-formaatti*, jota käytetään
tavallisen tarkkuuden (SD) videokamerassa
(Panasonic ja eräät muut mallit)
Koodekki
MPEG2
* SD-Video Entertainment Video Profile
-Tietyt tallennusvaiheet ja kansiorakenteet voivat aiheuttaa
sen, että tiedostojen toistojärjestys muuttuu tai toisto epäonnistuu.
- CD-R, CD-RW : ISO9660 level 1 ja 2 (muut kuin extendedformaatit), Joliet. Tämä laite pystyy toistamaan levyt, joille on
tallennettu monta kertaa (ns. multi-session-levyt).
Laite ei tue ns. packet-write-ohjelmia (tallentavat dataa pienissä erissä).
- DVD-R, DVD-R DL (paitsi AVCHD) : ISO9660 taso 1 tai 2
(ei laajennetut extended-formaatit), Joliet, UDF bridge (UDF
1.02/ISO9660)
Tämä laite ei pysty soittamaan levyjä, joille on tallennettu
monta kertaa (multi-session).
Laite ei tue ns. packet-write-ohjelmia (tallentavat dataa pienissä erissä).
- DVD-R ja DVD-R DL -levyjen on täytettävä standardi UDF
1.02 (ei ISO 9660) ja UDF 1.5 (ja ISO9660).
- BD-R-levyn on täytettävä standardi UDF 2.5.
37
Tässä laitteessa toistettava kansiorakenne
Voit toistaa tässä laitteessa tiedostoja, jotka on järjestetty kansioihin seuraavalla tavalla. Levyn laatimistapa (kirjoitusohjelma) saattaa aiheuttaa sen, että kansiot eivät toistu numerojärjestyksessä.
: Kansio, jonka tämä laite pystyy näyttämään
***: Numerot
XXX: Kirjaimet
*1 *** : 001 - 999
*2 *** : 100 - 999
XXXXX: 5 merkkiä
*3 ****: 0001 - 9999
XXXX: 4 merkkiä
n Valokuvakansioiden (JPEG) rakenne
n MP3-kansiorakenne
DVD-R*4/DVD-R DL*4/CD-R*5/CD-RW*5-levyllä
Kansion sisällä tiedostot ovat päivitys- tai luomispäivämäärän mukaisessa järjestyksessä.
DVD-R/DVD-R DL/CD-R/CD-RW -levyllä/USB-laitteessa
Numeroi tiedostot haluamaasi toistojärjestykseen nimen
eteen laitettavalla 3-numeroisella luvulla.
root
root
BD-RE*6/DVD-RAM*4-levyllä
Kansiorakenne ei näy.
n DivX-kansiorakenne
BD-R*7/DVD-R*7/DVD-R DL*7/CD-R*7/CD-RW*7-levyllä/
USB-laitteessa*7
root
Kansion sisällä tiedostot ovat päivitys- tai luomispäivämäärän mukaisessa järjestyksessä.
root
SD-kortilla*4/USB-laitteessa*4
Näyttää JPEG-tiedostot kaikissa kansiossa.
Kansiorakenne ei näy.
*4 Kuvien ja kansioiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä: 3000 kuvaa, 300 kansiota.
*5 Kuvien ja kansioiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä: 999 kuvaa, 99 kansiota.
*6 Kuvien ja kansioiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä: 9999 kuvaa, 300 kansiota.
*7Tiedostojen ja kansioiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä: 200 tiedostoa, 300 kansiota.
kortti
38
Turvallisuustietoja
Tekniset tiedot
Signaalijärjestelmä
PAL/NTSC
Käyttöympäristön lämpötila:
+5 - +35 oC
Käyttöympäristön kosteus:
10 % - 80 % RH (ei kondensoitumista)
Videolähtö:
1,0 Vp-p (75 ohm) / RCA-liitin: 1 kpl
Komponenttivideolähtö (Y: vihreä, PB: sininen, PR: punainen)
Y :1.0 Vp-p (75 ohm)/PB, PR : 0.7 Vp-p (75 ohm)/
RCA: 1 liitinsarja
Audiolähtö:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)/RCA-liitin
Liittimien lkm
7.1-kanavainen ääni: 1 liitinsarja
(2-kanavaisen + 5.1-kanavaisen äänen lähtö)
Digitaalilähtöliitin:
Optinen digitaalilähtö Optinen liitin
Koaksiaalidigitaalilähtö: Pin-liitin
HDMI AV -lähtöTyyppi A (19 nastaa)
HDMI (V.1.4, Content Type)
Tämä laite tukee HDAVI Control 5 -toimintoa.
SD-korttipaikka: 1 kpl
USB-liitin:
USB2.0 : 2 liitintä
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX:1 liitin
LASER :
Luokan 1 laserlaite.
Aallonpituus: 790 nm (CDs)/655 nm (DVDs)/405 nm (BDs)
Laserteho Ei säteile vaarallisesti suojauksen ansiosta.
NORSK (NORWAY)
Bølgelengde:
790 nm (CD)/655 nm (DVD)/405 nm (BD)
Laserstyrke: Ingen farlig stråling sendes ut
Käyttöjännite AC 220 - 240 V, 50 Hz
Virrankulutus
N. 27 W
Virrankulutus valmiustilassa N. 0,2 W
Virrankulutus pikakäynnistyksen valmiustilassa: N. 8,4 W
Mitat (lxsxk) (sis. ulkonevat osat)
430 mm x 249 mm x 55 mm
Paino
n. 2,6 kg
Sijoitus
Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta, korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä. Ne
saattavat rikkoa laitteen suojakuoren tai laiteosia, minkä
seurauksena laitteen käyttöikä voi lyhentyä. Älä sijoita
mitään raskasta laitteen päälle.
Jännite/kapasiteetti:
Älä käytä suurjännitevirtalähdettä. Ylikuormitus voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon. Älä käytä laitetta
tasasähköllä. Tarkasta sähkötyyppi erityisesti silloin, jos olet
laivalla tai muualla, jossa tasasähkön käyttö on yleistä.
Verkkojohto
Kytke verkkojohto kunnolla. Tarkasta, että se on ehjä.
Huonosti kytketty tai viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun. Älä vedä tai taita johtoa. Älä laita mitään
raskasta sen päälle.
Kun irrotat johdon pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä
johdosta. Jos vedät johdosta, voit saada sähköiskun. Älä
käsittele verkkojohdon pistoketta, jos kätesi ovat märät. Voit
saada sähköiskun.
Vierasesineet
Älä laita metalliesineitä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua
sähköisku tai laitteen toimintahäiriö.
Älä laita nestettä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Jos niin käy, irrota heti verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään. Älä suihkuta
hyönteismyrkkyä laitteen lähellä. Myrkyt sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan laitteen sisällä.
Huolto
Langaton LAN-sovitin (DY-WL10)
Mitat (l x s x k) 44 mm x 72 mm x 27 mm
Paino
n. 29 g
AntenniTx 1, Rx 2
Käyttöliittymä
USB2.0
Yhteensopivat standardit
IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Signaalivälitysjärjestelmä
MISO-OFDM, OFDM, DSSS
Taajuusalue:
IEEE802.11n / IEEE802.11a:
5.15GHz - 5.35 GHz / 5.47GHz - 5.725 GHz
IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11n:
2.4 GHz - 2.4835 GHz
Siirtonopeus (standardi)*
IEEE802.11n:
Tx Max. 150 Mbps, Rx Max. 300Mbps
IEEE802.11g / IEEE802.11a: Max. 54Mbps
IEEE802.11b: Max. 11Mbps
Yhteystapa
Infrastructure
Salaus
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 bit / 128 bit)
(Tämä laite tukee WPA- ja WPA2-salausta)
Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni ”pätkii”, etulevyyn ei
tule toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu muuta,
josta ei ole mainintaa tässä käyttöoppaassa, irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään tai valtuutettuun huoltoon. Muun kuin tehtävään valtuutetun huoltajan
suorittama korjaus, laitteen purku tai uudelleen kokoaminen
saattaa johtaa sähköiskuvaaraan tai laitevaurioon.
Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto
pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
* Siirtonopeudet ovat teoreettisia, ja todelliset tiedonsiirtonopeudet vaihtelevat yhteysympäristön ja kytkettyjen laitteiden mukaan.
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
39
Lisätietoja
Television/vahvistimen ohjauskoodi
Äänisignaalin tiedot
TV:n valmistajan merkki / koodi
Näytössä LPCM/ DD Digital/DD Digital+/
DD TrueHD/DTS/DTS 96/DTSHD HI RES/
DTS-HD MSTR/MPEG
ch (kanava)
k (kHz)
b (bit)
bps (bit per second)
Kielitunnukset
Kielikoodit
Vahvistimen valmistajan merkki / koodi
Videosignaalin tiedot
Näytössä MPEG-2/MPEG-4 AVC/VC-1
480/576/720/1080
24p/50i/60i/50p/60p
YCbCr4:2:2/YCbCr4:4:4/RGB
bps (bit per second)
Selitys
Videon tallennustapa
Videoformaatti
Kuvanopeus
Väriavaruus
Bittien siirtonopeus
40
Selitys
Signaalityyppi
Kanavien lukumäärä
Näytetaajuus
Bittien lukumäärä
Bittien siirtonopeus
Sanasto
AVCHD
AVCHD on uusi formaatti (standardi) teräväpiirtoisille videokameroille, joilla voidaan tallentaa ja toistaa suuriresoluutioista
teräväpiirtokuvaa.
BD-J
Joillakin BD-Video-levyillä on JavaTM-sovelluksia (BD-J). Voit
käyttää interaktiivisia toimintoja ja tavallisia toistotoimintoja.
DLNA (Digital Living Network Alliance)
DLNA on standardi, joka helpottaa DLNA-sertifioitujen elektroniikkalaitteiden käyttöä kotiverkossa.
Deep Colour -syvävärit
Tässä laitteessa on HDMI (v 1.4., Content Type) -tekniikkaa,
joka toistaa entistä paremmat värisävyt (4096 sävyä), kun laite
on kytketty yhteensopivaan televisioon.
Sinä saat nauttia poikkeuksellisen täyteläisistä, luonnollisista
väreistä, jotka liukuvat sävystä toiseen tasaisesti ja tarkasti.
Väriraitaumia on mahdollisimman vähän.
[Pienempi sävyasteikko (256 sävyä) ilman Deep Colour -syvävärejä toistuu, jos kytkentä tehdään televisioon, joka ei tue
Deep Colour -syvävärejä.
Laite valitsee automaattisesti sellaisen lähtösignaalin, joka sopii
televisioon.]
Dolby Digital
Dolby Laboratoriesin kehittämä digitaaliäänen koodausmenetelmä. Stereoäänen (2-kanavaisen) lisäksi ääni voi olla monikanavaista ääntä.
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus mahdollistaa monikanavaisen äänen ja
tavallista paremman äänenlaadun. BD-Video tukee enintään
7.1-kanavaista ääntä.
Paikallinen tallennemedia (local storage)
Tähän tallennusmediaan tallennetaan apuohjelmaa, jota tarvitaan BD-Videon virtuaalipaketin toistamiseksi.
LPCM (lineaarinen PCM)
PCM-äänen formaatti.
Pakkamaton digitaaliääni, samanlainen kuin CD-levyn ääni.
P4HD (Pixel Precision Progressive Processing HD-kuvalle)
Tämä prosessori hyödyntää Panasonicin yksinoikeudella
käyttämää algoritmia. Se tukee erilaisia signaalinkäsittelytapoja,
esimerkiksi signaalin tasokas muunnos lomitetusta lomittamattomaksi ja perustarkkuuksisen (480i tai 576i) videosignaalin
muunnos 1080 HD-videosignaaliksi. Siksi tämä laite pystyy
näyttämään parhaan mahdollisen videoresoluution laiteeseen
kytketyssä televisiossa.
PCM (Pulse Code Modulation)
Pulssikoodimodulaatiolla muutetaan analoginen audiosignaali
digitaaliseksi audiosignaaliksi. Se mahdollistaa digitaaliäänen
kuuntelun.
x.v.Colour™
x.v.Colour™ tarkoittaa laitetta, joka pystyy käsittelemään
xvYCC-formaattia. Se on kansainvälinen standardi elokuvien
laajennetuille väreille ja noudattaa signaalilähetyksen sääntöjä. Nauti kirkkaasta ja laajasta väriskaalasta, joka tuo kuvaan
todentuntua, kun tämä laite on kytketty x.v.ColourTM -väritoistoa
tukevaan televisioon HDMI-kaapelilla.
24p
Lomittamaton kuva, jonka tallennusnopeus on 24 kuvaa sekunnissa (elokuvafilmi). Monet BD-Video-elokuvat kuvataan 24
kuvan sekuntinopeudella filmimateriaalin mukaisesti.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD on erittäin laadukas ääniformaatti, joka toistaa
studion masterlaatuisen äänen. BD-Video tukee enintään 7.1kanavaista ääntä.
DTS (Digital Theater Systems)
Tämä monikanavaäänijärjestelmä on käytössä monissa elokuvateattereissa. Kanavaerottelu on hyvä, joten äänimaailmasta
tulee realistinen.
DTS-HD
DTS-HD on erittäin laadukas audioformaatti, jota käytetään elokuvateattereissa. Aiemmat DTS Digital Surround -yhteensopivat
laitteet toistavat DTS-HD-äänen DTS Digital Surround -äänenä.
BD-Video tukee enintään 7.1-kanavaista ääntä.
DTS-HD High Resolution Audio
Tämä signaaliformaatti saatiin tekemällä parannuksia sitä
edeltäviin formaatteihin DTS, DTS-ES ja DTS96/24. Se on
yhteensopiva näytetaajuuteen 96 kHz/48 kHz. BD-Video tukee
enintään 7.1-kanavaista ääntä.
DTS-HD Master Audio
Tämä on häviötön audioformaatti, joka on yhteensopiva äänityypin 96 kHz/7.1ch (tai sitä pienemmän) kanssa. Lisäksi masterääniraidan uskollisen toiston mahdollistaa häviötön audiokoodaustekniikka. BD-Video tukee enintään 7.1-kanavaista ääntä.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liitäntä
HDMI on digitaaliliitäntä kulutuselektroniikkalaitteisiin. Toisin
kuin vanhat kytkentätyypit, HDMI välittää pakkaamatonta digitaalista video- ja audiosignaalia yhden kaapelin välityksellä.
41
Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ja logot ovat Sun
Microsystems, Inc:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. ”Dolby” ja kaksoisD -symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Valmistettu lisenssillä U.S. patentit 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & muut yhdysvaltalaiset ja
maailmanlaajuiset patentit myönnetty & haettu.
DTS ja symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja DTSHD, DTS-HD Master Audio | Essential ja DTS-logot ovat
DTS, Inc:n tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc. Tämä
laite sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen
tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat Yhdysvalloissa hyväksytyt patentit ja muut immateriaalioikeudet. Tekniikan hyödyntäminen on sallittua vain Macrovision-yhtiön luvalla ja on
tarkoitettu vain kotikäyttöön ja tiettyihin muihin tarkoituksiin,
ellei Macrovision-yhtiö ole muuhun käyttöön antanut lupaa.
Tutkiminen käänteistekniikalla (purkaminen) ja kääntäminen
symboliselle konekielelle (esim. disassemblerilla) on kielletty.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Tämä tuote on lisensoitu AVC- ja VC-1-patenttiportfolion lisenssin mukaisesti yksityiseen ja ei-kaupalliseen kuluttajakäyttöön, joka tarkoittaa lupaa (i) koodata videota AVC-standardin ja VC-1-standardin mukaisesti (”AVC/VC-1 Video”) ja/tai
(ii) purkaa AVC/VC-1-Videota, jonka on koodannut kuluttaja
yksityisessä ja ei-kaupallisessa toiminnassa ja/tai joka on
hankittu sellaiselta video-ohjelmantarjoajalta, joka on lisensoitu tarjoamaan AVC/VC-1 Videota. Lisenssiä ei myönnetä
suoraan eikä epäsuoraan mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja antaa MPEG LA, LLC. Katso http://www.mpegla.com.
HDAVI Control™ on Panasonic Corporationin tavaramerkki.
x.v.Colour™ on tavaramerkki
VIERA CASTTM on Panasonic Corporationin tavaramerkki.
“AVCHD” ja “AVCHD” -logo ovat Panasonic Corporationin ja
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
DivX® on DivX, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, ja sitä käytetään
lisenssillä.
”Blu-ray Disc” on tavaramerkki.
“BD-LIVE”-logo on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki.
“BONUSVIEW” on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki.
YouTube ja Picasa ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.
Wi-Fi CERTIFIED -logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki.
DLNA® , DLNA-logo ja DLNA CERTIFIEDTM ovat Digital Living
Network Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifiointimerkkejä.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
42
Laitteen mukana toimitetaan seuraavat ohjelmistot.
(1) ohjelmisto, jonka Panasonic Corporation on itsenäisesti
kehittänyt tai teettänyt,
(2) ohjelmisto, jonka omistaa kolmas taho ja joka on lisensoitu
Panasonic Corporationille,
(3) ohjelmisto, joka on lisensoitu GNU General Public -lisenssillä, Version 2 (GPL v2),
(4) ohjelmisto, joka on lisensoitu GNU LESSER General Public
-lisenssillä, Version 2.1 (LGPL v2.1), ja/tai
(5) avoimen koodin ohjelmistot, jotka ovat muita kuin GPL v2
ja/tai LGPL v2.1 -lisensoituja
Kohdan (3) ja (4) mukaisesti lisensoituja ohjelmistoja varten
pyydämme lukemaan GPL v2 ja LGPL v2.1 -lisenssien ehdot
ja säännöt http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl2.0.html and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl2.1.html.
Lisäksi kohtien (3) ja (4) mukaiset ohjelmistot ovat useiden
yksityishenkilöiden tekijänoikeuden hallinnassa. Lue tällaisten henkilöiden tekijänoikeustiedot: http://www.am-linux.
jp/dl/JPRCBW98
GPL/LGPL-ohjelmisto annetaan hyötykäyttöön, mutta ILMAN
MITÄÄN TAKUUTA, jopa ilman hiljaista takuuta KAUPPAKELPOISUUDESTA tai SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Vähintään kolmen (3) vuoden ajan
laitteen toimituksesta Panasonic antaa kolmansille tahoille,
jotka ottavat yhteyttä alla mainittuun osoitteeseen, enintään
todellisia jakelukustannuksia vastaan täydellisen konelukukelpoisen version lähdekoodista joka on GPL v2/LGPL
v2.1-lisensoitu.
Yhteystiedot
[email protected]
Lähdekoodi on sinun ja kaikkien saatavilla verkkosivullamme:
http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98
Laitteen takana.
SUOMI VAROITUS!
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
VAROITUS:
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON VAHINGOITTUMISEN VAARAA
- TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE, KOSTEUDELLE, ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE NESTEILLE. LAITTEEN
PÄÄLLE EI SAA MYÖSKÄÄN ASETTAA MITÄÄN NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ ESINETTÄ, KUTEN MALJAKKOA.
- KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
- ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. HUOLLON SAA
SUORITTAA VAIN AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA.
VAROITUS!
- ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN SULJETTUUN TILAAN,
JOTTA TUULETUS ONNISTUISI. VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI TULIPALOVAARA.
- ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
- ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
- HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA VAHINGOITTAMATTOMALLA TAVALLA.
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle helppopääsyiseen paikkaan.
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA ILMASTOSSA.
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä
paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun
keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC. Kun hävität
tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja
ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta
jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai laitemyyjältä EU:n ulkopuolella. Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen kemikaaliin liittyvän direktiivin vaatimuksia.
Panasonic Nordic
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Verkkosivu: http://panasonic.net
VQT2H79-1
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement