Panasonic SCBTT270EG Käyttö ohjeet

Panasonic SCBTT270EG Käyttö ohjeet
Käyttöopas
BluRayTM-kotiteatteri
M-SC-BTT770/370/270
Kuvassa SC-BTT775 (Ison-Britannian malli)
MALLI SC-BTT775 EI OLE MYYNNISSÄ SUOMESSA
Panasonic Nordic
Käyttöohjeen tiedot perustuvat
sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Kuvat ovat suuntaa antavia.
Käyttöohjeessa kuvataan laitteen perustoiminnot.
1
Hyvä asiakas,
Kiitos, kun valitsit tämän laitteen.
Lue käyttöohjeet tarkasti, niin opit käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti.
Ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen ominaisuuksia, lue käyttöohje kokonaan. Säilytä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
Käyttöohjeen kuvissa oleva laite ei välttämättä tarkalleen vastaa kotimaassasi myytävää mallia.
MALLI SC-BTT775 EI OLE MYYNNISSÄ SUOMESSA
Sisältö
Laiteohjelmiston päivitys������������������������������������������������������������������ 24
TOIMITUSPAKKAUKSEN SISÄLTÖ�������������������������������6
Kauko-ohjaimen ohjelmointi������������������������������������������������������������ 24
KÄYTTÖÖNOTTO���������������������������������������������������������������7
TALLENTEEN LAITTAMINEN/POISTAMINEN���������24
HUOLTO��������������������������������������������������������������������������������7
TALLENTEIDEN KÄSITTELY������������������������������������������7
Levyn puhdistaminen�������������������������������������������������������������������������� 7
Levyn käsittely������������������������������������������������������������������������������������ 7
LAITTEEN HÄVITTÄMINEN TAI SEN ANTAMINEN
ETEENPÄIN���������������������������������������������������������������������7
Toistettavan tallenteen valinta kauko-ohjaimella������������������������ 24
KÄYTTÖ������������������������������������������������������������������������������25
HOME-VALILKKO������������������������������������������������������������25
KAIKKIEN KAIUTTIMIEN KÄYTTÖ & ÄÄNITEHOSTEET�������������������������������������������������������������������������������26
KAUKO-OHJAIN�����������������������������������������������������������������7
SURROUND - Tilaäänitehosteet������������������������������������������������������ 26
Yksittäisten kaiuttimien voimakkuudensäätö toiston aikana������������ 26
SOUND - Äänitehosteet������������������������������������������������������������������� 26
OHJAUSPAINIKKEET��������������������������������������������������������8
VIDEON TOISTO���������������������������������������������������������������27
Kauko-ohjaimen painikkeet���������������������������������������������������������������� 8
Keskusyksikön painikkeet������������������������������������������������������������������ 9
Liittimet takana����������������������������������������������������������������������������������� 9
LAITTEESEEN SOPIVAT LEVYT, MUISTIKORTIT JA
USB-LAITTEET������������������������������������������������������������10
Levyt, joita ei voi toistaa������������������������������������������������������������������� 11
Aluekoodit����������������������������������������������������������������������������������������� 11
Viimeistely���������������������������������������������������������������������������������������� 11
BD-Video������������������������������������������������������������������������������������������ 11
3D������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11
Musiikki-CD������������������������������������������������������������������������������������� 11
SD-kortit������������������������������������������������������������������������������������������� 11
USB-laite������������������������������������������������������������������������������������������� 11
KÄYTTÖÖNOTTO�������������������������������������������������������������12
Kaiuttimien kokoaminen������������������������������������������������������������������� 12
Kaapelit��������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Sijoittaminen������������������������������������������������������������������������������������� 14
Kytkennät������������������������������������������������������������������������������������������ 15
Kaiutinkytkennät������������������������������������������������������������������������������� 15
Televisiokytkent����������������������������������������������������������������������������� 16
Verkkokytkent�������������������������������������������������������������������������������� 19
Huomioitavaa langattomassa LAN-kytkennässä ������������������������ 19
Radioantennit������������������������������������������������������������������������������������ 20
Verkkojohto��������������������������������������������������������������������������������������� 20
Helpot käyttöönottoasetukset - EASY SETUP��������������������������������� 21
Langallinen kytkentä (“Wired”)�������������������������������������������������� 22
Langaton kytkentä (“Wireless”)�������������������������������������������������� 22
Network Easy Setting - Helpot verkkoasetukset������������������������������ 22
Jos asetusten tekemisessä on ongelmia��������������������������������������������� 22
Wireless Settings - Langattoman verkon asetukset���������������������� 22
Network Easy Setting (Hom Network Connection Check) - Helpot
verkkoasetukset (kotiverkon yhteystesti)����������������������������������� 23
Network Easy Setting (Internet Connection Test)..........- Helpot
verkkoasetukset (internet-yhteystesti)���������������������������������������� 23
Valikot����������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Toimintatilan tietue��������������������������������������������������������������������������� 27
Toiston perusohjaus�������������������������������������������������������������������������� 27
Hyödyllisiä toimintoja���������������������������������������������������������������������� 28
Ääniraidan valinta����������������������������������������������������������������������������� 28
Tekstityksen näyttö����������������������������������������������������������������������� 28
BD-LIVE- JA KUVA KUVASSA -TOIMINTO BD-VIDEO-LEVYLTÄ ������������������������������������������������������������29
BD-Live-levyt ja internet������������������������������������������������������������������ 29
SD-kortin datan poistaminen/alustaminen���������������������������������� 29
Kuva kuvassa -toiminto�������������������������������������������������������������������� 29
DIVX�������������������������������������������������������������������������������������30
MUSIIKIN TOISTO �����������������������������������������������������������30
Raidan valinta toisesta kansiosta������������������������������������������������ 30
3D-VIDEO����������������������������������������������������������������������������31
3D-asetukset�������������������������������������������������������������������������������������� 31
Hyödyllisiä toimintoja���������������������������������������������������������������������� 31
VALOKUVIEN TOISTO ���������������������������������������������������32
STATUS - Kuvan ominaisuudet�������������������������������������������������������� 32
Hyödyllisiä toimintoja kuvien katselun aikana��������������������������������� 32
SLIDESHOW - Kuvaesitys ���������������������������������������������������������� 32
START SLIDESHOW - Aloita kuvaesitys������������������������������������� 32
SCREEN ASPECT - Valitse kuvasuhde���������������������������������������� 32
STATUS - Kuvan ominaisuudet��������������������������������������������������� 32
ROTATE (RIGHT/LEFT) - Kuvan kääntäminen (oik/vas)���������� 32
WALLPAPER - Taustakuva HOME-valikkoon (s.25)������������������� 32
GRAPHIC DISPLAY LEVEL - Pienennä kuvaa�������������������������� 32
2
RADION KUUNTELU������������������������������������������������������ 33
VIANMÄÄRITYS������������������������������������������������������������� 48
Radioasemien automaattihaku ja -tallennus muistipaikoille����� 33
Käyttäjän ohjaama aseman tallennus muistiin�������������������������� 33
Aseman valinta muistista����������������������������������������������������������� 33
RDS�������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Yleist��������������������������������������������������������������������������������������� 48
Virta������������������������������������������������������������������������������������������� 48
Etulevyn näyttö�������������������������������������������������������������������������� 48
Kuva������������������������������������������������������������������������������������������� 49
Ääni�������������������������������������������������������������������������������������������� 49
iPod/iPhone������������������������������������������������������������������������������� 49
Radio������������������������������������������������������������������������������������������ 50
Langaton järjestelmä (SH-FX71)���������������������������������������������� 50
Verkko���������������������������������������������������������������������������������������� 50
Muita toistoon liittyviä ongelmia����������������������������������������������� 50
TELEVISIO-OHJELMAN ÄÄNI TÄMÄN LAITTEEN
KAIUTTIMIIN������������������������������������������������������������� 34
Tilaäänitehosteet����������������������������������������������������������������������������� 34
Äänen säätö������������������������������������������������������������������������������������� 34
YHTEISKÄYTTÖ TELEVISION KANSSA ����������������� 34
VIESTIT����������������������������������������������������������������������������� 51
TV:n ääni VIERA Link “HDAVI Control” -toiminnossa����������� 34
Kaiuttimien valinta�������������������������������������������������������������������� 35
Power On Link - Laitteisto toimintatilaan��������������������������������� 35
Automaattinen kuvan ja äänen tahdistus (HDAVI Control 3 tai
uudempi)���������������������������������������������������������������������������������� 35
Power Off Link - Laitteisto pois toimintatilasta������������������������ 35
Helppo ohjaus vain VIERA-kauko-ohjaimella������������������������������� 35
LISÄTIETOJA������������������������������������������������������������������� 52
Tiedostoformaatit���������������������������������������������������������������������������� 52
Kielitunnukset��������������������������������������������������������������������������������� 52
Kielikoodit�������������������������������������������������������������������������������������� 52
TEKNISET TIEDOT��������������������������������������������������������� 53
IPOD/IPHONE������������������������������������������������������������������� 36
Kytkent����������������������������������������������������������������������������������������� 36
Toisto����������������������������������������������������������������������������������������������� 37
Musiikin/videon toisto���������������������������������������������������������������� 37
Perusohjaus������������������������������������������������������������������������������� 37
Valokuvat ���������������������������������������������������������������������������������� 37
Muut toistotavat������������������������������������������������������������������������� 37
VIERA CAST��������������������������������������������������������������������� 38
OHJELMAN TOISTO DLNA-PALVELIMELTA���������� 39
DISPLAY-VALIKON ASETUKSET�������������������������������� 40
DISPLAY-valikon käyttö ��������������������������������������������������������������� 40
DISC - Levyasetukset��������������������������������������������������������������������� 40
PLAY - Toistoasetukset������������������������������������������������������������������ 40
PICTURE - Kuva-asetukset������������������������������������������������������������ 40
SOUND - Ääniasetukset����������������������������������������������������������������� 41
SETUP-VALIKKO – SOITINASETUKSET������������������� 41
SETUP-valikon käyttö�������������������������������������������������������������������� 41
DISC - Levyasetukset��������������������������������������������������������������������� 42
PICTURE - Kuvan asetukset���������������������������������������������������������� 42
SOUND - Äänen asetukset����������������������������������������������������������� 42
DISPLAY - Näytön asetukset������������������������������������������������������ 43
TV/DEVICE CONNECTION - TV- ja laite- kytkennät���������������� 43
NETWORK -Verkkoasetukset���������������������������������������������� 44
OTHERS - Yleisasetukset��������������������������������������������������������������� 45
SPEAKER SETTINGS: KAIUTINASETUKSET���������� 46
Viiveaika���������������������������������������������������������������������������������������� 46
Kaiuttimien perusäänenvoimakkuudet�������������������������������������������� 46
KAIUTTIMIEN KIINNITYSVAIHTOEHDOT������������� 47
Tässä käyttööohjeessa kuvataan käyttöä pääasiassa
kauko-ohjaimella.
3
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä
paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun
keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC. Kun hävität
tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja
ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta
jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai laitemyyjältä EU:n ulkopuolella.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen kemikaaliin
liittyvän direktiivin vaatimuksia.
TURVALLISUUSOHJEITA
Sijoittaminen
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
- Sijoita laite tasaiselle pinnalle.
- Tulipalo-, sähköisku- ja laitevahingon vaaran vähentämiseksi,
- älä asenna tai sijoita laitetta suljettuun kirjakaappiin tai muuhun suljettuun
tilaan. Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen ympärillä.
- älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla
tai muilla vastaavilla esineillä.
- suojaa laite suoralta auringonpaisteelta, kuumuudelta, kosteudelta ja
voimakkaalta tärinältä.
Keskusyksikkö
Tulipalo-, sähköisku- ja laitevahingon vaaran vähentämiseksi,
- suojaa laite sateelta, kosteudelta, tippuvalta sekä roiskevedeltä.
- älä laita laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita.
- käytä vain tässä ohjeessa suositeltuja lisävarusteita.
- älä poista laitteen suojakuorta.
- älä yritä korjata laitetta itse. Anna huoltoliikkeen asiantuntijan tehdä laitehuolto.
- älä anna metalliesineiden pudota laitteen sisään.
- älä laita mitään raskasta esinettä laitteen päälle.
- älä koske kaiutinliittimiin laitteen käytön aikana. Staattinen sähkönpurkaus
voi aiheuttaa toimintahäiriön.
Virtajohto
Tulipalo-, sähköisku- ja laitevahingon vaaran vähentämiseksi,
- varmista, että verkkovirran jännite on sama kuin tämän laitteen arvokilvessä.
- työnnä virtajohdon pistoke kunnolla pistorasiaan.
- älä vedä tai taita virtajohtoa. Älä laita sen päälle mitään raskasta.
- älä kosketa virtajohdon pistoketta märillä käsillä.
- pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta, kun irrotat virtajohdon pistorasiasta.
- älä käytä vahingoittunutta pistoketta tai pistorasiaa.
- sijoita tämä laite siten, että virtajohto on helposti irrotettavissa pistorasiasta
mahdollisten ongelmien ilmetessä.
Paristot
- Väärin asennettu paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa paristo vain
samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla akulla/paristolla.
- Jos paristoja käsitellään väärin, niistä voi vuotaa elektrolyyttiä. Se voi
aiheuttaa tulipalon.
- Älä laita ohjaimeen sekä vanhoja että uusia paristoja. Älä laita ohjaimeen
erityyppisiä paristoja.
- Älä altista paristoja kuumuudelle tai tulelle.
- Älä jätä paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa, jos
ovet ja ikkunat ovat kiinni.
- Älä pura paristoja tai aiheuta niillä oikosulkua.
- Älä yritä ladata alkali- tai mangaaniparistoja uudelleen.
- Älä käytä paristoa, jonka suojakuori on osittainkin irti.
- Poista paristot, ellei kauko-ohjainta aiota käyttää pitkään aikaan. Säilytä
paristot viileässä ja valottomassa paikassa.
Kun haluat hävittää vanhat paristot, kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)
Pienet osat
Panasonic Corporation vakuuttaa, että tämä
tuote on yhdenmukainen direktiivin 1999/5/
EC keskeisten vaatimusten sekä sen muiden
merkityksellisten määräysten kanssa.
Asiakkaat voivat ladata alkuperäisen DoC:n kopion R&TTE-tuotteillemme DoC-palvelimeltamme:
http://www.doc.panasonic.de
Valtuutetun edustajan yhteystiedot: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
- Säilytä muistikortti lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä kortin.
- Säilytä ruuvit lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä ruuvin.
VAROITUS
Keskusyksikkö
- Tässä laitteessa on laser. Muiden kuin tässä ohjeessa mainittujen ohjaimien ja säätöjen tai toimintojen käyttäminen saattaa johtaa vaaralliseen
altistumiseen säteilylle.
- Älä aseta laitteen päälle avotulen lähdettä, kuten palavaa kynttilää.
- Tämä laite saattaa vastaanottaa käytön aikana matkapuhelinten aiheuttamaa radiotaajuushäiriötä. Jos häiriö on selvä, vie matkapuhelin kauemmas tästä laitteesta.
- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi leudossa ilmastossa.
- [BTT775] [BTT770] [BTT370]
Tuotteen tunnistemerkintä on laitteen pohjassa.
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa:
Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros,T shekin tasavalta,
Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari,
Irlanti, Italia, Islanti, Liechtenstein, Luxemburg, Malta,
Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakia,
Slovenia, Espanja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta Sveitsi,
Tämä laite on tarkoitettu tavallisille kuluttajille. (kategoria 3)
Tämän laitteen WLAN-ominaisuutta saa käyttää ainoastaan rakennuksen sisällä.
Tämä laite on tarkoitettu kytkettäväksi tukiaseman taajuuskaistaan 2.4 GHz tai 5 GHz
WLAN.
4
Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ja logot ovat Sun
Microsystems, Inc:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. ”Dolby”, ”Pro Logic”
ja kaksois-D -symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Valmistettu lisenssillä U.S. patentit5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & muut yhdysvaltalaiset ja
maailmanlaajuiset patentit myönnetty & haettu.
DTS ja symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja DTSHD, DTS-HD Master Audio | Essential ja DTS-logot ovat
DTS, Inc:n tavaramerkkejä. Tämä laite sisältää ohjelmiston.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
DLNA , DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED ovat Digital Living
Network Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifiointimerkkejä.
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen
tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat Yhdysvalloissa hyväksytyt patentit ja muut immateriaalioikeudet, jotka omistaa
Rovi Corporation.Tutkiminen käänteistekniikalla (purkaminen) ja kääntäminen symboliselle konekielelle (esim. disassemblerilla) on kielletty.
Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Tämä tuote on lisensoitu AVC- ja VC-1-patenttiportfolion lisenssin mukaisesti yksityiseen ja ei-kaupalliseen kuluttajakäyttöön, joka tarkoittaa lupaa (i) koodata videota AVC-standardin ja VC-1-standardin mukaisesti (”AVC/VC-1 Video”) ja/tai
(ii) purkaa AVC/VC-1-Videota, jonka on koodannut kuluttaja
yksityisessä ja ei-kaupallisessa toiminnassa ja/tai joka on
hankittu sellaiselta video-ohjelmantarjoajalta, joka on lisensoitu tarjoamaan AVC/VC-1 Videota. Lisenssiä ei myönnetä
suoraan eikä epäsuoraan mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja antaa MPEG LA, LLC. Katso http://www.mpegla.com.
HDAVI Control™ on Panasonic Corporationin tavaramerkki.
VIERA CAST on Panasonic Corporationin tavaramerkki.
MPEG Layer-3 -audiokoodaustekniikkaan on Fraunhofer IIS:n
ja Thomsonin lisenssi.
“AVCHD” ja “AVCHD” -logo ovat Panasonic Corporationin ja
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
“DVD Logo” on DVD Format/Logo Licensing Corporationin
tavaramerkki.
DivX®, DivX Certified® ja siihen liittyvät logot ovat DivX, Inc:n
tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä.
YouTube ja Picasa ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.
Skype, siihen liittyvät tavaramerkit ja logot sekä “
Skype Limitedin tavaramerkkejä.
“Made for iPod” ja “Made for iPhone” tarkoittavat, että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi iPodiin tai iPhoneen,
merkinnän mukaisesti, ja että valmistaja on sertifioinut
laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit. Apple ei ole
vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin. Tämän lisälaitteen käyttö iPodin tai iPhonen kanssa saattaa vaikuttaa
langattomiin toimintoihin. iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano ja iPod touch ovat Apple Inc:in tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
” -logo ovat
Wi-Fi CERTIFIED -logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki.
5
Laitteen mukana toimitetaan seuraavat ohjelmistot.
(1) ohjelmisto, jonka Panasonic Corporation on itsenäisesti
kehittänyt tai teettänyt,
(2) ohjelmisto, jonka omistaa kolmas taho ja joka on lisensoitu
Panasonic Corporationille,
(3) ohjelmisto, joka on lisensoitu GNU General Public -lisenssillä, Version 2 (GPL v2),
(4) ohjelmisto, joka on lisensoitu GNU LESSER General Public
-lisenssillä, Versio 2.1 (LGPL v2.1), ja/tai
(5) avoimen koodin ohjelmistot, jotka ovat muita kuin GPL v2 ja/
tai LGPL v2.1 -lisensoituja
Kohdan (3) ja (4) mukaisesti lisensoituja ohjelmistoja varten
pyydämme lukemaan GPL v2 ja LGPL v2.1 -lisenssien
ehdot ja säännöt http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/
gpl-2.0.html ja http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl2.1.html.
Lisäksi kohtien (3) ja (4) mukaiset ohjelmistot ovat useiden
yksityishenkilöiden tekijänoikeuden hallinnassa. Lue tällaisten henkilöiden tekijänoikeustiedot: http://www.am-linux.jp/dl/
AWBPP11
GPL/LGPL-ohjelmisto annetaan hyötykäyttöön, mutta ILMAN
MITÄÄN TAKUUTA, jopa ilman hiljaista takuuta KAUPPAKELPOISUUDESTA tai SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Vähintään kolmen (3) vuoden ajan laitteen toimituksesta Panasonic antaa kolmansille tahoille, jotka ottavat yhteyttä alla
mainittuun osoitteeseen, enintään todellisia jakelukustannuksia vastaan täydellisen konelukukelpoisen version lähdekoodista joka on GPL v2/LGPL v2.1-lisensoitu.
Yhteystiedot
[email protected]
Lähdekoodi on sinun ja kaikkien saatavilla verkkosivullamme:
http://www.am-linux.jp/dl/AWBPP11
Kohdan 5 ohjelmisto käsittää seuraavat:
1. Tämä laite sisältää OpenSSL Projectin kehittämän ohjelmiston, joka on tarkoitettu käytettäväksi OpenSSL Toolkitin
kanssa. (http://www.openssl.org)
2. Tämä laite sisältää University of Californian, Berkeleyn ja sen
myötävaikuttajien kehittämän ohjelmiston.
3. FreeType-koodi.
4. Independent JPEG Groupin JPEG-ohjelmisto
Hyvä asiakas,
Kiitos, kun valitsit tämän laitteen.
Lue käyttöohjeet tarkasti, niin opit käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti.
Ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen ominaisuuksia, lue käyttöohje kokonaan. Säilytä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
Tämä käyttöohje on malleille SC-BTT775, SC-BTT770, SC-BTT370 ja SC-BTT270. Ellei toisin ole mainittu, kuvissa on malli SCBTT775 (Ison-Britannian malli). Kuvissa oleva laite on vain esimerkki; maassasi myytävä malli ei välttämättä ole samanlainen
kuin kuvien esimerkkilaite.
Blu-ray-kotiteatterin säätimet, osat, valikkokohdat jne. voivat näyttää erilaisilta kuin käyttöohjeen kuvissa.
Käyttöohjeessa neuvotaan käyttämään laitetta useimmiten kauko-ohjaimella, mutta voit käyttää keskusyksikön painikkeita, mikäli ohjaimet ovat samat.
Järjestelmä
Keskusyksikkö
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
Takakaiuttimet
Subwoofer
SC-BTT775 SA-BTT775 SB-HF775 SB-HC775 SB-HS775 SB-HW370 SC-BTT770 SA-BTT770 SB-HF775 SB-HC775 SB-HS270 SB-HW370 SC-BTT370 SA-BTT370 SB-HF370 SB-HC370 SB-HS270 SB-HW370 SC-BTT270
SA-BTT270
SB-HF270
SB-HC270
SB-HS270
SB-HW270
Joitakin tässä käyttöohjeessa mainittuja lisälaitteita ja erillislaitteita, joita ei toimiteta laitteen mukana, ei välttämättä ole myynnissä tietyillä alueilla.
Jotkin ohjekohdat koskevat vain tiettyjä malleja. Sellaiset kohdat on merkitty seuraavasti:
[BTT775]: SC-BTT775
[BTT770]: SC-BTT770
[BTT370]: SC-BTT370
[BTT270]: SC-BTT270
MALLI SC-BTT775 EI OLE MYYNNISSÄ SUOMESSA
Toimituspakkauksen sisältö
Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana. Kaiuttimien tarvikkeet (s. 12).
[BTT770] [BTT370]
* 1 Kauko-ohjain (N2QAYB000635)
* 2 Paristoa kauko-ohjaimeen
* 1 Arkki kaiutinkaapelitarroja
* 1 FM-sisäantenni
* 1 AC-verkkojohto
[BTT270]
* 1 Kauko-ohjain (N2QAYB000630)
* 2 Paristoa kauko-ohjaimeen
* 1 Arkki kaiutinkaapelitarroja
* 1 FM-sisäantenni
* 1 AC-verkkojohto
Osanumerot on tarkistettu tammikussa 2011. Niitä voidaan muuttaa.
Älä kytke verkkojohtoa muihin laitteisiin.
6
ALOITTAMINEN
Kauko-ohjain
Huolto
•
•
•
Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla.
Älä puhdista laitetta alkoholilla, ohentimella tai bensiinillä.
Jos puhdistat kemiallisesti käsitellyllä liinalla, lue ensin
liinan käyttöohjeet.
Linssinpuhdistaja: RP-CL720AE
• Lisävaruste ei välttämättä ole myynnissä kaikilla alueilla.
Esimerkiksi Saksassa ota yhteyttä laitemyyjään ja kysy
lisätietoja.
• Linssinpuhdistaja myydään nimenomaisesti DIGAlaitteelle, mutta sitä voidaan käyttää myös tämän laitteen
puhdistajana.
Paristot
Laita paristot kauko-ohjaimessa olevien napaisuusmerkkien
suuntaisesti.
Tallenteiden käsittely
Levyn puhdistaminen
Osoita kauko-ohjaimella tässä laitteessa olevaa kauko-ohjaussignaalien vastaanotinta (s. 9).
Pyyhi kostealla liinalla.
Kuivaa levy sen jälkeen.
Levyn käsittely
•
•
•
•
•
Tartu levyä aina reunoista, jotta et vahingossa naarmuttaisi
levyä tai jättäisi siihen sormenjälkiä.
Älä kiinnitä levyyn etikettejä tai tarroja.
Älä puhdista levyä sumutteella, bensiinillä, ohentimella,
staattisen sähkönmuodostuksen estävillä nesteillä tai muulla
liuotteella.
Poista pöly, vesi ja roskat kortin takaosassa olevista liitimistä.
Älä käytä seuraavia levyjä:
- Levyssä on jälkiä irrotetuista tarroista ja liimasta (tarkasta
vuokralevyt jne).
- Levy on pahasti vääntynyt ja halkeillut.
- Levy on erikoismuotoiltu (esim. sydämenmuotoinen).
Laitteen hävittäminen tai sen
antaminen eteenpäin
Tämä laite saattaa tallentaa tietoja käyttämistäsi toiminnoista.
Jos hävität tämän laitteen hävittämällä sen tai luopumalla siitä,
palauta käyttöön perusasetukset seuraavien ohjeiden avulla,
jotta tallennetut tiedot häviäisivät muistista. (s. 48, “Perusasetuksien palautus”)
Laitteen muistiin saattaa tallentua tietoja käytetyistä toiminnoista.
7
Alkali- tai mangaaniparistot.
Ohjauspainikkeet
Kauko-ohjaimen painikkeet
1 Kytke laite toimintatilaan tai pois toimintatilasta
2 Nimikkeen jne. valinta / Numeroiden ja kirjaimien näppäily (s. 38)
[CANCEL]: Toiminnon poistaminen
3 Ohjelmalähteen valinta (s. 24)
4 Toiston ohjauspainikkeet (s. 27)
5 Radion muistipaikka-asema (s. 33)
6 Toimintatilan tietue (s. 27)
7 VIERA CAST -toimintojen HOME-valikko (s. 38)
8 [qtup]: Valikkokohdan valinta
[OK]: Valinnan vahvistus
Kuva kerralla -toisto (s.27)
9 Avaa OPTION-valikko (s. 28)
10 Väripainikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen)
Näillä painikkeilla ohjataan seuraavia toimintoja:
- sellaisen BD-Video-levyn toistoa, jossa on JavaTM-sovelluksia (BD-J)
- VIERA CAST-sisällön käyttö (s. 38)
11Äänitehosteen valinta (s. 26)/Kaiutinkanavan valinta (s. 26)
12 Valitsee tilaäänen toistotavan (s. 26)
Uniajastin
1 Pidä painettuna [-SLEEP].
2 Kun SLEEP ** näkyy,
valitse jäljelle jäävä toiminta-aika
(minuuteissa) painelemalla [-SLEEP]
• Uniajastimen enimmäisaika on 120 minuuttia.
• Uniajastin kytkeytyy pois käytöstä, kun valitset [OFF].
• Jos haluat tarkastaa jäljellä olevan toiminta-ajan
Pidä painettuna [-SLEEP].
13 Television ohjauspainikkeet
Voit ohjata televisiota tämän soittimen kauko-ohjaimella.
[O]: Kytke televisio toimintaan/pois toiminnasta.
[AV, INPUT]: Tulokanava.
[+ - VOL]: TV:n äänenvoimakkuuden säätö
14 Keskusyksikön äänenvoimakkuus.
15 Ääniraidan valinta (s. 28)
16 Äänen mykistäminen
- MUTE vilkkuu etulevyn näytössä, kun ääni on mykistetty.
- Poista toiminto painamalla painiketta uudestaan tai säätämällä äänenvoimakkuutta.
- Äänenmykistys poistuu käytöstä, jos laite sammutetaan.
17 Toinen kuva (secondary video) käyttöön / pois käytöstä (s. 29)
18 Käyttäjän ohjaama radioaseman valinta (s. 33)
19 Valikkosivun sulkeminen
20 Avaa HOME-valikko (s. 25)
21Ponnahdusvalikko / Top menu/Direct Navigator-levyvalikko (s. 27)
22Edellinen valikkosivu
23 [BTT775] [BTT770] [BTT370]
Videoviestintä (s. 38)
24DISPLAY -valikko (s. 40)
8
Keskusyksikön painikkeet
Avaa etulevy
vetämällä alas.
1 Valmiustila-toimintatilapainike (O/I) (s. 21)
Kytke laite valmiustilaan / toimintatilaan. Valmiustilassa
laite käyttää vähän sähköä.
2 Avaa / sulje levykelkka (s. 24)
3 Keskusyksikön äänenvoimakkuus
4 Levykelkka
5 STOP - Toiston lopetus (s. 27)
6 PLAY - Toiston käynnistys (s. 27)
7 SD-korttipaikka (s. 24)
8 USB-portti (s. 24)
9 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Etäisyys: Enintään n. 7 m
Kulma: Noin 20o ylös/alas, 30o vasemmalle/oikealle
10Näyttö
11Kytke iPod/iPhone (s. 36)
Liittimet takana
1 AC IN -liitin (s. 20)
2 SPEAKERS-kaiutinliittimet (s. 15)
3 Tuuletin
4 [BTT775] [BTT770] [BTT370]
USB-portti viestintäkameralle TY-CC10W (lisävaruste)
(s. 38)
[BTT270]
USB-liitin langattomalle sovittimelle (s. 19)
5 LAN-portti (s. 19)
6 HDMI AV OUT (ARC) -liitin (s. 17)
7 [BTT775] [BTT770] [BTT370]
HDMI 1 IN (CABLE/SAT) -liitin (s. 18)
8 [BTT775] [BTT770] [BTT370]
HDMI 2 IN -liitin (s. 18)
9 FM-antennin liitin (s. 20)
10DIGITAL AUDIO IN -liittimet (s. 16, 17).
11AUX-lisälaiteliitin (s. 16)
12VIDEO OUT -liitin (s.16)
13Digitaalilähettimen telakka (s. 14)
Kytke tähän digitaalilähetin, jos käytössäsi on lisävarusteena myytävä langaton yksikkö.
9
Laitteeseen sopivat levyt, muistikortit ja USB-laitteet
Tyyppi Logo (esimerkki) Lisätietoja tyypistä
Toistokelpoinen sisältö*
myös mini- ja microkortit
tilanne tammikuussa 2011
enint. 2TB
* Lisätietoja toistokelpoisesta sisällöstä sivuilla 11, 54.
10
SD-kortit
Levyt, joita ei voi toistaa
miniSD-, microSD-, microSDHC- ja microSDXCkortti on laitettava ennen käyttöä kortin mukana
toimitettuun tai erikseen ostettuun sovittimeen.
l Laita kortin kirjoituslukko LOCK-kohtaan, jos haluat
suojata sisällön niin, ettei kukaan voi poistaa sitä
vahingossa.
l Tämä laite on yhteensopiva SD-muistikorttien kanssa, jotka vastaavat SD-korttien spesifikaatioita FAT
12- ja FAT 16-tiedostojärjestelmään alustettuina,
SDHC-korttien spesifikaatioita FAT 32-tiedostojärjestelmään
alustettuina (Ei tue pitkää tiedostonimeä.) ja SDXC-muistikortteja exFAT-tiedostojärjestelmään alustettuina.
l Jos SD-korttia käytetään epäyhteensopivassa tietokoneessa
tai laitteessa, tiedot voivat hävitä kortilta kortin alustamisen
(formatoinnin) yhteydessä jne.
l Käyttökelpoinen muistikapasiteetti saattaa olla hieman vähemmän kuin kortin kokonaiskapasiteetti.
l
-
-
-
-
-
-
-
-
DVD-RAM
Super Audio CD
Photo CD
DVD-Audio
Video CD ja Super Video CD
DivX Plus HD
WMA-levyt
HD DVD
Aluekoodit
BD-Video
Tämä laite toistaa BD-Video-levyjä, joissa on
aluekoodimerkintä B.
Esimerkki:
DVD-Video
Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä,
joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL.
Esimerkki:
Viimeistely
Tallentavalla laitteella koostettu DVD-R/RW/RDL, +R/+RW/+R
DL ja CD-R/RW on viimeisteltävä tallentavassa laitteessa,
ennen kuin ne soivat tässä laitteessa. Lisätietoja tallentimen
käyttöohjeessa.
USB-laite
Tämän laitteen yhteensopivuutta kaikkien USB-laitteiden
kanssa ei taata.
l Tämä laite ei lataa USB-laitetta.
l [BTT775] [BTT770] [BTT370]
Jos käytät Panasonicin viestintäkameraa TY-CC10W tai
Panasonicin langatonta LAN-sovitinta DY-WL10, kytke ne
tämän laitteen takalevyssä olevaan liittimeen. (s. 19, 38)
l Tiedostojärjestelmät FAT12, FAT16 ja FAT32 ovat tuettuja.
l Tämä laite tukee USB-standardia USB 2.0 High Speed.
l Tämä laite voi tukea FAT32-standardin mukaisesti formatoitua kiintolevyasemaa. Jotkin kiintolevyasemat saattavat
tarvita niihin kuuluvan ulkoisen virtayksikön.
l
BD-Video
Tämä laite pystyy käsittelemään BD-Video-levyn suuren bittinopeuden ääniraitoja, kuten Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio.
3D
3D-videota ja 3D-kuvia voidaan toistaa silloin, kun tämä laite
on kytkettynä 3D-yhteensopivaan televisioon High Speed
HDMI-kaapelilla.
l 2D-videota voidaan toistaa virtuaalisesti 3D:nä. (s. 31)
l
Musiikki-CD
Emme voi taata sellaisen CD-levyn toimintaa ja äänenlaatua,
joka ei vastaa CD-DA-spesifikaatioita (kopiosuojatut CD-levyt
jne.).
l
l
Mediatyyppi, tallennusvaihe, tallennusmenetelmä ja tiedostojen luomistapa saattavat estää levyn toiston.
Levyn sisällön valmistajat vaikuttavat siihen, miten levyjä voi toistaa. Et siis välttämättä voi käyttää käyttöohjeessa kuvattuja
toimintoja. Lue levyn käyttöohjeet tarkkaan.
11
Käyttöönotto
VAIHE 1 Kaiuttimien kokoaminen
2 etukaiutinta
2 kaiutinjalustan pohjalevyä
4 ruuvia(A)
jalustaa (+
(+ kaapeli)
kaapeli)
24 jalustaa
3 kaiutinkaapelia
2 ruuvia (B)
2 etukaiutinta
2 kaiutinjalustan pohjalevyä
2 ruuvia(A)
5 kaiutinkaapelia
5 kaiutinkaapelia
RED - PUNAINEN
WHITE - VALKOINEN
GREEN - VIHREÄ
GREY - HARMAA
BLUE - SININEN
Varoitus
• Älä seiso jalustan päällä. Lasten läsnä ollessa on oltava varovainen.
• Kun kannat kaiuttimia, pidä kiinni jalustasta ja pohjasta.
Valmistelu
• Levitä lattialle pehmeä kangas ja kokoa jalustat sen päällä, jotta laitteet tai lattia eivät vahingoittuisi.
• Seinäkiinnitys (s. 47).
[BTT775] [BTT770]
Jalustan alapuoli
Vedä kaapeli suoraksi ja pujota
uraan.
Ruuvi A
Kiristä kunnolla!
Työnnä kokonaan
sisään.
+ Valk
- Sin Paina!
Jätä n. 80 mm
Ruuvi B
Paina kaiutinkaapeli uraan.
Kiristä kunnolla!
12
[BTT370]
Pujota kaiutinkaapeli pohjalevyn läpi.
Käytä kaapeleita, joissa on valkoinen ja punainen liitin.
Työnnä kokonaan
sisään.
+ Valk
- Sin
Paina kaapeli uraan.
Vedä kaiutinkaapeli suoraksi
ja paina pohjan
uraan.
Jätä n. 110 mm
Jalustan pohja
Kiristä kunnolla!
Kaapelit
1 Kaiutinkaapelien tunnistetarrat ovat kätevä tapa tehdä kytkentöjä. Esim. etukaiutin (vasen)
2 Kaiutinkaapelien kytkeminen. Työnnä johdin kokonaan
sisään, mutta älä työnnä eristettä sisään. Esim. takakaiutin
[BTT270]
+ Valk
- Sin
A Kaiutinkaapelitarra (mukana)
B Liitin
Kaiutinkaapelin tarra
1 FRONT (L)
2 FRONT (R)
3 SURROUND (L)
4 SURROUND (R)
5 CENTRE
6 SUBWOOFER
Väri
valkoinen
punainen
sininen
harmaa
vihreä
violetti
Paina!
Älä kytke kaiutinkaapeleita ristiin (oikosulku) tai kytke napaisuutta väärin. Seurauksena voi olla kaiuttimien vahingoittuminen.
• Älä käytä etukaiuttimia takakaiuttimina tai toisinpäin. Tarkasta kaiutintyyppi kaiuttimen takana olevasta tarrasta ennen
kaapelin kytkemistä.
• Estä kaiuttimen putoamisesta ja kaatumisesta johtuvat vahingot sijoittamalla kaiutinkaapelit niin, ettei niihin voi kompastua
eivätkä ne voi jäädä mihinkään kiinni.
• Kannattele kaiutinta molemmin käsin, kun siirrät sitä, jotta se
ei putoaisi ja aiheuttaisi vahinkoa.
•
Varmista, että tarran numero vastaa liittimen väriä.
[BTT770] [BTT370]
Estä kaiuttimia kaatumasta
• Kysy tarvittaessa neuvoa rakennustarvikeliikkeestä.
Varmista, että seinämateriaali on riittävän kestävä.
Huono kiinnitys voi aiheuttaa vahinkoa seinälle tai
kaiuttimille.
• Käytä narua, jonka halkaisija on vähemmän kuin 2.0
mm ja joka kannattelee 10 kg:n painon.
Esim. [BTT770]
Naru (ei mukana)
Sido seinän ja kaiuttimen välille.
Tee tiukka solmu.
Noin 150 mm
Seinä
Silmukkaruuvi (ei mukana)
Kaiuttimen takalevy
13
VAIHE 2 Sijoittaminen
Varoitus
• Kaiuttimia ja keskusyksikköä saa käyttää vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Muuten vahvistin tai kaiuttimet saattavat
mennä rikki ja aiheuttaa tulipalovaaran. Jos laitteet vaurioituvat tai niiden toiminta muuttuu äkillisesti, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Älä yritä kiinnittää kaiuttimia seinään muulla kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
• Älä koske kaiuttimien verkotettuun etuosaan. Tartu kiinni reunoista.
Kaiuttimien sijainti vaikuttaa oleellisesti äänimaiseman laatuun ja bassoäänten kuuluvuuteen.
Sijoitusesimerkki
Sijoita etukaiuttimet, keskikaiutin ja takakaiuttimet suunnilleen
yhtä kauas istumapaikasta. Kuvassa näkyvät kulmat ovat likiarvoja.
n
Jos kaiuttimet aiheuttavat värihäiriötä televisioon
• Kaiuttimien ja keskusyksikön välissä on oltava vähintään 10
mm tyhjää tilaa, jotta ilma pääse kiertämään ja jäähdyttämään laitteet.
[BTT775] [BTT770] [BTT370]
Sulje TV siinä tapauksessa 30 minuutiksi.
Mikäli ongelma ei häviä, sijoita kaiuttimet kauemmas televisiosta.
nPäivitä järjestelmä 7.1-kanavaiseksi
Keskusyksikkö pystyy toistamaan 7.1-kanavaista tilaääntä.
Saat enemmän teatterin äänimaisemaa muistuttavan vaikutelman, jos kytket kytket 2 yksikköä Panasonic langatonta
järjestelmää (SH-FX71) sekä 4 kaiutinta.
Tarvittavat varusteet [BTT770] [BTT370]
2 lisävarusteena myytävää Panasonic langatonta yksikköä
(SH-FX71)
2 lisäkaiutinta
[Impedanssi: 3 ohm - 6 ohm, Kaiuttimen tehonkesto: 100 W
(min)] Lisätietoja langattoman yksikön käyttöohjeesta.
(A) Keskikaiutin
Sijoita kaiutin telineeseen tai hyllyyn, niin se ei häiritse television
antureita (esim. valoisuuden tunnistinta)Television päälle sijoitetun kaiuttimen tärinä saattaa aiheuttaa häiriöitä tv-kuvaan.
(B) Etukaiuttimet
(C) Subwoofer
(D) Takakaiuttimet
Sijoita kaiuttimet kuten kuvassa ja laita ne korvien tasolle tai
korkeammalle.
[BTT770] [BTT370]
Lisävarusteena myytävä Panasonic -langaton
yksikkö SH-FX71
Pääset nauttimaan takakaiuttimien äänestä langattomasti, jos
hankit lisävarusteeksi Panasonicin langattoman yksikön SHFX71. Lue lisäohjeita lisälaitteen käyttöohjeesta.
Kun käytät langatonta SH-FX71-järjestelmää (myydään erikseen), RMS TTL-lähtöteho muuttuu. (> 52)
• Käytä vain mukana toimitettuja kaiuttimia.
Muut kaiuttimet saattavat rikkoa keskusyksikön, ja äänentoisto on huonompi.
• Jos äänenvoimakkuus on suuri pitkään yhtäjaksoisesti, kaiuttimet voivat mennä rikki tai niiden käyttöikä voi lyhentyä.
• Kaiuttimien sijoittaminen eteen
Voit sijoittaa kaikki kaiuttimet kuunteluhuoneen etuosaan.
Ihanteellista tilaäänikenttää ei silloin kuitenkaan välttämättä
saada.
• Sijoita kaiuttimet tasaiselle, vakaalle alustalle.
• Jos kaiuttimet ovat liian lähellä seinää, lattiaa tai nurkkaa,
bassot voivat kuulua liian voimakkaina. Peitä seinä ja ikkuna paksulla verholla.
• Myös seinäkiinnitys on mahdollista (s. 47).
14
VAIHE 3 Kytkennät
Sammuta kaikki laitteet ennen kytkentöjen tekemistä. Lue laitteiden käyttöohjeet.
Kytke AC-verkkojohto vasta sitten, kun olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
Kaiutinkytkennät
Yhdistä samanväriset liittimet toisiinsa.
Kaiutinkaapelien tunnistetarrat ovat kätevä tapa tehdä kytkentöjä.
6
5
2
1
4
3
Violetti
Vihreä
Punainen
Subwoofer
Keskikaiutin
Etukaiutin (oikea)
Valkoinen
Harmaa
Sininen
Etukaiutin (vasen)
Takakaiutin (oikea)
Takakaiutin (vasen)
[BTT770] [BTT370]
Jos käytät lisävarusteena myytävää
langatonta järjestelmää, älä yritä kytkeä
muita lisätaka- tai takatehostekaiuttimia
keskusyksikköön.
15
Televisiokytkentä
Peruskytkentäohjeet ovat mukana toimitetussa pikaohjeessa (Easy Setting Guide), mutta järjestelmän kaikkien ominaisuuksien
hyödyntämiseksi on tarjolla muitakin vaihtoehtoja.
Älä kytke laitetta kuvanauhurin ”kautta”.
Kopionestojärjestelmät saattavat estää kuvan näkymisen kunnolla.
l
Sammuta kaikki laitteet ennen kytkentöjen tekemistä.
l
OPTICAL IN
Digitaaliaudiokytkennän tekemisen jälkeen sinun on valittava
asetukset, jotka vastaavat digitaalilaitteesta tulevaa audiosignaalityyppiä (s. 28).
Käytä vain HDMI-logolla merkittyä nopeaa High Speed
HDMI-kaapelia (logo on ohjeen kansilehdessä). Suosittelemme Panasonicin HDMI-kaapelin käyttöä. Jos laite
antaa eteenpäin 1080p-signaalia, käytä enintään 5,0 metrin
pituista HDMI-kaapelia.
Suositeltava osanumero (High Speed HDMI -kaapeli): RPCDHS15 (1.5 m), RP-CDHS30 (3.0 m), RP-CDHS50 (5.0 m), jne.
l Ääni toistuu järjestelmän kaiuttimista kun kohdassa ”HDMI
Audio Output” on asetus ”Off”. (s. 44)
l
HDMI
HDMI-kytkentä tukee VIERA Link “HDAVI Control” -ohjausta (s.
34), jos käytössä on yhteensopiva Panasonic-televisio.
nPeruskytkentä
(A) Audiokaapeli (ei mukana)
(B) Videokaapeli (ei mukana)
Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen
kotiteatterin kaiuttimista
1 Kytke television ja keskusyksikön väliin audiokaapeli
(myydään erikseen).
2 Valitse ohjelmalähteeksi AUX (s. 25).
nParempi ääni
(A) Optinen digitaaliaudiokaapeli (ei mukana)
(B) Videokaapeli (ei mukana)
Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen
kotiteatterin kaiuttimista
1 Kytke television ja keskusyksikön väliin optinen
digitaaliaudiokaapeli (ei mukana).
2 Valitse ohjelmalähteeksi DIGITAL IN tai D-IN (s. 25).
Ellei televisiossa ole VIDEO IN -liitintä, tee kytkentä scart-sovittimella (Scart—VIDEO IN).
A Scart-sovitin (ei mukana)
B Videokaapeli (ei mukana)
16
nKytkennät parhaaseen kuvaan ja ääneen
l
l
l
Jos aiot kytkeä tämän laitteen televisioon HDMI-kaapelilla, tarkasta television HDMI-liitin. Jos HDMI-liittimessä on merkintä
”HDMI (ARC)”, voit kytkeä laitteet vain yhdellä HDMI-kaapelilla.
Voit toistaa 3D-videota ja 3D-kuvia, kun kytket tämän laitteen 3D-yhteensopivaan televisioon.
Lisätietoja television käyttöohjeessa.
Jos television HDMI-liittimessä on merkintä HDMI (ARC)
ARC (Audio Return Channel)
ARC on lyhenne sanoista Audio Return Channel. Se tunnetaan
myös nimellä HDMI ARC. Se liittyy HDMI-toimintoihin. Jos kytket
laitteen liittimeen, jossa on merkintä ”HDMI (ARC)”, et tarvitse
tavanomaista optista digitaaliaudiokaapelia kuullaksesi television
äänen. Voit siis nauttia television äänestä ja kuvasta vain yhdellä
HDMI-kaapelilla.
Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen
kotiteatterin kaiuttimista
1 Valitse ohjelmalähteeksi ARC (s. 25).
A HDMI-kaapeli (ei mukana)
Jos television HDMI-liittimessä ei ole merkintää HDMI (ARC)
Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen
kotiteatterin kaiuttimista
1 Kytke television ja keskusyksikön väliin optinen digitaali audiokaapeli (ei mukana).
2 Valitse ohjelmalähteeksi DIGITAL IN tai D-IN (s. 25).
A HDMI-kaapeli (ei mukana)
B Optinen digitaaliaudiokaapeli (ei mukana)
17
nDigisovitin tms.
Jos laitteessa on HDMI-liitin
A HDMI-kaapeli (myydään erikseen)
B Digisovitin (kaapeli/satelliitti), tms.
C Muu laite (Pelikonsoli tms.)
l
l
Tee HDMI-kytkentä nauttiaksesi digisovittimen ja muiden
laitteiden tarjoamasta ohjelmasta. Valitse ohjelmalähteeksi
”HDMI Input1” tai ”HDMI Input2”.
HDMI-läpikulku valmiustilassa (s. 44)
Tähän laitteeseen kytketty laite voi antaa ääntä ja kuvaa
televisioon, vaikka tämä laite olisi valmiustilassa. Lisäksi voit
vaihtaa HDMI-tuloliitintä painamalla kaukosäätimen painiketta [EXT-IN].
Tämän laitteen kaiuttimet eivät toista ääntä.
Jos laitteessa ei ole HDMI-liitintä
Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen
kotiteatterin kaiuttimista
1 Kytke digisovittimen ja keskusyksikön väliin optinen
digitaaliaudiokaapeli (ei mukana).
2 Valitse ohjelmalähteeksi DIGITAL IN tai D-IN (s. 25).
A Lisätietoja erillislaitteen käyttöohjeessa.
B Optinen digitaaliaudiokaapeli (ei mukana)
C Digisovitin (kaapeli/satelliitti) tms.
18
Verkkokytkentä
Seuraavia toimintoja voi käyttää, kun tällä laitteella on
laajakaistayhteys verkkoon.
-
-
-
-
Lisätietoja kytkentätavasta kytkettävien laitteiden käyttöohjeissa.
Laiteohjelmiston päivitys (s. 24)
Voit käyttää BD-Live-toimintoja (s. 29)
Voit käyttää VIERA CAST -toimintoja (s. 38)
Voit käyttää muita kotiverkon laitteita (s. 39)
LAN-kytkentä
Langaton LAN-kytkentä
[BTT775] [BTT770] [BTT370]
- Langaton lähetin on laitteen sisällä.
(Langatonta LAN-sovitinta ei tarvitse
kytkeä).
[BTT270]
- Kytke laitteeseen lisävarusteena myytävä DY-WL10 langaton LAN-sovitin
(lisävaruste).
[BTT270]
LAN-kaapeli
(ei mukana)
Langaton LAN-sovitin
Laajakaistareititin
tms.
Langaton reititin
tms.
Internet
Internet
•
•
Käytä vain kategorian 5 (tai suurempaa) suoraa
LAN-kaapelia (STP), kun teet kytkennän erillislaitteeseen.
Jos laitat LAN-liittimeen jonkin muun kuin LANkaapelin, laite voi mennä rikki.
Huomioitavaa langattomassa LAN-kytkennässä
Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon, kun tätä laitetta käytetään langattoman LAN-sovittimen kanssa. Perehdy näihin
rajoituksiin ennen laitteen käyttämistä. Panasonic ei ole missään
vastuussa satunnaisesta vahingosta, joka saattaa aiheutua
näiden rajoitusten noudattamatta jättämisestä tai tämän laitteen
käytön tai käyttämättä jättämisen olosuhteista.
l
l
Radiotaajuudella välitettyä ja vastaanotettua dataa voidaan
tarkkailla ja siihen voidaan puuttua.
Tämä laite ja langaton LAN-sovitin sisältävät herkkiä elektroniikkakomponentteja. Käytä laitetta sen käyttötarkoitukseen
ja noudata seuraavia ohjeita.
- Älä altista laitteita kuumuudelle tai suoralle auringonpaisteelle.
- Älä taivuta laitteita tai altista niitä voimakkaille iskuille.
- Suojaa laitteet kosteudelta.
- Älä pura tai muunna laitteita millään tavalla.
19
[BTT270]
• Voit käyttää vain lisävarusteena myytävää sovitinta DY-WL10 (lisävaruste).
[BTT270]
• Lue langattoman LAN-sovittimen (lisävarusteena
myytävä DY-WL10) ohjeet kokonaan, ennen
kuin käytät sitä.
• Lisätietoja langattoman reittimesi (tukiasemasi)
yhteensopivuudesta: http://panasonic.jp/support/global/cs/ (vain englanniksi)
• Tämä laite ei ole yhteensopiva julkisten LAN
verkkojen kanssa (lentokentät, asemat, kahvilat
jne.).
[BTT270]
• Jos haluat kytkeä yhtä aikaa sekä langattoman
LAN-sovittimen DY-WL10 (myydään erikseen)
sekä LAN-kaapelin, käytä DY-WL10-laitteen
mukana toimitettua jatkokaapelia.
Radioantennit
FM-sisäantennin kytkentä
Tämä laite
(A) FM-sisäantenni (mukana)
(B) Teippi
Kiinnitä antennin tämä pää paikkaan, josta se antaa
parhaan kuuluvuuden.
FM-ulkoantennin kytkentä
Käytä ulkoantennia, jos radioasemat kuuluvat huonosti.
Tämä laite
(A) FM-ulkoantenni
[TV-antennin käyttö (ei mukana)]
Antennin saa asentaa alan ammattilainen.
(B) 75ohm koaksiaalikaapeli (ei mukana)
(C) Antennisovitin (Iso-Britannia, Irlanti)
VAIHE 4 Verkkojohto
LUE VERKKOJOHTOA KOSKEVA VAROITUS S. 6
•
•
•
Kytke vasta sitten, kun kaikki muut kytkennät
on tehty.
Laite käyttää vähän sähköä myös sammutettuna (kun asetuksena on “Quick Start” - “Off”,
[BTT775] [BTT770] [BTT370] : n. 0.1 W*,
[BTT270]: n. 0.4 W*
Virtaa säästääksesi irrota verkkojohto pistorasiasta, ellet aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
A AC-verkkojohto (mukana)
B Pistorasiaan
Keskusyksikkö
20
VAIHE 5 Helpot käyttöönottoasetukset - EASY SETUP
EASY SETUP -valikkosivu auttaa sinua tekemään välttämättömät asetukset.
Valitse asetukset noudattamalla kuvaruutuun tulevia ohjeita.
1 Paina [
].
Näyttöön tulee asetusvalikko.
• Jos tämä laite on kytketty HDMI-kaapelilla Panasonic VIERA
-televisioon, joka on “HDAVI Control 2 (tai uudempi) -yhteensopiva, valikkokieli ja muita television asetuksia saadaan
VIERA Link -linkin kautta.
2 Noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita. Valitse asetukset
nuolilla [qtup]. Paina [OK].
Language - Kieli
Valitse valikkokieli.
TV Aspect - Television kuvasuhde
Määritä televisiosi kuvasuhde (sivujen suhde).
[BTT775] [BTT770] [BTT370]
Wireless System - Langaton yksikkö
Jos kytkettynä on digitaalilähetin, määritä asetukset.
Speakers Position - Kaiuttimien sijainti
Määritä kaiuttimien sijainti.
Speaker check - Kaiuttimien tarkistus
Tarkasta, onko kaiuttimet kytketty oikein.
Valmistelu
• Kytke televisio toimintatilaan. Valitse se videotulo (esim. VIDEO 1, AV 1, HDMI, tms.), johon kytkit tämän laitteen.
• Varmista digitaalilähettimen kytkentä. (> 18)
Speaker Output - Tilaääniasetukset
Tee tilaääniasetukset kaiuttimille.
Cinema Surround Plus - Cinema-tilaääni
(Vaikuttaa, kun asetuksena on Speakers position: Surround
Layout)
Toiminto luo virtuaalisesti tilaäänen ja tehostaa tilavaikutelmaa, aivan kuin ääni tulisi kaikista suunnista.
TV Audio - Television äänentoisto
Valitse television äänen audiotuloliitin [se, jossa on ”(TV)”].
Quick start - Pikakäynnistys
Laite käynnistyy nopeammin valmiustilasta toimintatilaan.
[BTT775] [BTT770] [BTT370]
HDMI Standby Pass-Through - HDMI-signaalin läpikulku
valmiustilassa
Tähän laitteeseen kytketty laite voi antaa ääntä ja kuvaa
televisioon, vaikka tämä laite olisi valmiustilassa. (s. 18, Jos
laitteessa on HDMI-liitin”)
3 Paina [OK] riittävän monta kertaa, niin EASY SETUP
-käyttöönotto päättyy.
Kun olet tehnyt helpot käyttöönottoasetukset “Easy Setup”, voit
tehdä helpot verkkoasetukset kohdasta “Network Easy Setting”.
• Voit tehdä perusasetukset milloin tahansa uudestaan: valitse
Setup-valikosta ”Easy Setup” (s. 45).
21
VAIHE 6 Network Easy Setting - Helpot verkkoasetukset
Kun olet tehnyt Easy Setup – Helpot käyttöönottoasetukset, voit
tehdä Network Easy Setting – Helpot verkkoasetukset.
Valitse “Wired” (langallinen) tai “Wireless” (langaton).
Paina [OK].
nSearch for wireless network (etsi langaton verkko)
Käytettävissä olevat langattomat verkot etsitään ja listataan.
Valitse niistä yksi ja paina [OK].
- Jos verkkotunnuksesi ei tule näkyviin, suorita haku uudelleen painamalla kauko-ohjaimen punaista painiketta.
- Stealth-tilaan asetettu SSID ei näy listalla, vaikka hakisit
langattomia verkkoja valitsemalla ”Search for wireless
network”. Syötä tunnus itse kohdassa ”Manual Setting”.
(Paina [HOME] > valitse “Others”> valitse “Setup”> valitse
“Network” > [OK] > valitse “Network Settings” > [OK] >
valitse “Wireless Settings” > [OK] > valitse “Connection
Setting”> [OK]> valitse “Manual setting”> [OK])
esim. [BTT775] [BTT770] [BTT370]
- Jos langaton verkkosi on salattu, näkyviin tulee salausavaimen syöttösivu.
Syötä verkkosi salausavain.
Langallinen kytkentä (“Wired”)
Valitse asetukset kuvaruutuun tulevien ohjeiden avulla.
Ongelmatilanteessa lue lisää (ks. oikealla).
Langaton kytkentä (“Wireless”)
Ennen kuin aloitat langattoman yhteyden luomisen
- Selvitä verkkotunnuksesi (SSID*1).
- Jos langaton yhteytesi on salattu, sinun tulee tietää sen salausavain.
*1 SSID (Service Set IDentification) on verkkotunnus, jota
langattomat LAN-asemat käyttävät verkkojen tunnistamiseen. Tiedonsiirto on mahdollista vain jos kummankin
laitteen SSID on sama.
*2 Wi-Fi Protected Setup-yhteensopivassa langattomassa
reitittimessä saattaa olla tämä tunnus.
Jos asetusten tekemisessä on ongelmia
Wireless Settings - Langattoman verkon asetukset
[BTT270]
Jos valitset “Wireless” (langaton), ja näyttöön tulee “Wireless
LAN Adaptor is not connected.” (langaton LAN-sovitin ei ole
kytkettynä), tarkista, että langaton LAN-sovitin on kytketty kunnolla. Jos se on kytketty kunnolla, irrota se hetkeksi ja kytke se
uudestaan. Mikäli näyttöön tulee uudestaan sama viesti, pyydä
2
lisäohjeita laitemyyjältä.
Valitse “WPS (PUSH button)” (WPS-painike) tai “Search for
wireless network” (etsi langaton verkko) ja noudata ruutuun
tulevia ohjeita.
2
nWPS (PUSH button) (WPS-painike)
Jos langaton reitittimesi tukee WPS-toimintoa (PUSH-painike),
voit helposti määrittää asetukset painamalla WPS -painiketta.
WPS (Wi-Fi Protected Setup) on standardi, joka helpottaa langattomien LAN-laitteiden kytkentää ja turvallisuusasetuksia.
1 Paina langattoman reitittimen (tukiaseman) WPS-painiketta
(tai vastaavaa painiketta), kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.
- Lisätietoja langattoman reitittimen käyttöohjeessa.
2 Paina [OK].
Näytön tietue
A conflict with another
device occurred. (Tapahtui
tiedonsiirtovirhe toisen
laitteen kanssa)
Tarkasta seuraavat kohdat
Odota hetki ja yritä sitten uudestaan.
A time out error occurred.
(Tapahtui aikavirhe)
Tarkasta langattoman reitittimen
MAC-osoite jne.
Signaali voi olla heikko.
[BTT270] Käytä mukana toimitettua USB-jatkokaapelia ja
sijoita langaton LAN-sovitin
toiseen paikkaan.
Langattoman reitittimen SSID ja
salausavain.
Odota hetki ja yritä sitten uudestaan.
An authentication error or
a time out error occurred.
(Tapahtui todennusvirhe tai
aikavirhe)
A device error occurred.
(Tapahtui laitevirhe).
22
[BTT270] Langattoman LANsovittimen kytkentä.
Ellei vika korjaannu, ota yhteys
laitemyyjään.
Network Easy Setting (Hom Network Connection
Check) - Helpot verkkoasetukset (kotiverkon
yhteystesti)
Näytön tietue
1. LAN cable connection
or Wireless Settings:Fail
(LAN-kaapelin kytkentä
tai langattoman yhteyden
asetukset: Epäonnistui)
2. IP address setting :Fail
(IP-osoite: Epäonnistui)
Tarkasta seuraavat
kohdat
LAN-kaapelien kytkentä (s. 19)
3. Connection to gateway :
Fail (Yhteydenmuodostus
yhdyskäytävään: Epäonnistui)
1. LAN cable connection or Wireless
Settings :Pass(LAN-kaapelin kytkentä tai
langattomat asetukset: Onnistui)
2. IP address setting :Fail (IP-osoite:
Epäonnistui)
3. Connection to gateway :Fail (Yhteydenmuodostus yhdyskäytävään: Epäonnistui)
1. LAN cable connection or Wireless
Settings:Pass (LAN-kaapelin kytkentä tai
langattoman verkon asetukset: Onnistui)
2. IP address setting:Pass or Home
network available (IP-osoite: Onnistui tai
kotiverkko löytyi)
3. Connection to gateway :Fail (Yhteydenmuodostus yhdyskäytävään: Epäonnistui)
Näytön tietue
Cannot find the server.
(Palvelin ei löydy) (B019)
Tarkasta seuraavat kohdat
“Primary DNS”- ja “Secondary
DNS” -asetukset kohdasta “IP
Address / DNS Settings” (ensisijainen ja toissijainen DNS kohdassa
IP-osoite / DNS-asetukset) (s. 45)
Failed to connect to the
server. (Palvelimeen ei
saada yhteyttä.) (B020)
- Palvelin saattaa olla ruuhkainen
tai palvelu on tilapäisesti pois
käytöstä. Odota hetki ja yritä
sitten uudestaan.
- “Proxy Server Settings” (välityspalvelimen asetukset) (s. 45) ja
reititin
- Lisätietoja hubin ja reitittimen käyttöohjeessa.
- Voit tehdä tämän vaiheen uudestaan milloin tahansa: valitse
SETUP-valikosta kohta “Network Easy Setting”. (s. 44)
- Voit muuttaa näitä asetuksia myös yksittäin kohdasta “Network Settings”. (s. 44)
- Älä kytke tätä laitetta tai langatonta LAN-sovitinta sellaiseen
langattomaan verkkoon, jonka käyttöoikeutta sinulla ei ole.
Langattoman verkkoympäristön automaattihaku saattaa näyttää langattomia verkkoja (SSID), joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta. Sellaisen verkon käyttö voidaan tulkita laittomaksi.
- Kun olet määrittänyt tämän laitteen verkkoasetukset, langattoman reitittimen (tukiaseman) asetukset (salaustaso jne.)
voivat muuttua. Mikäli sinulla on vaikeuksia muodostaa verkkoyhteyttä tietokoneella, määritä tietokoneen verkkoasetukset
langattoman reitittimen (tukiaseman) mukaisiksi.
- ? Huomaa, että yhteydenmuodostus salaamattomaan verkkoon saattaa aiheuttaa sen, että tiedonsiirto on laittomasti
kolmannen tahon tarkasteltavissa tai että henkilötiedot, salaiset tiedot ja muut tiedot saattavat päätyä vääriin käsiin.
- Hubin ja reitittimen kytkentä ja
asetukset
- “IP Address / DNS
Settings” (IPosoite / DNSasetukset) (s.
45)
Network Easy Setting (Internet Connection Test)
- Helpot verkkoasetukset (internet-yhteystesti)
23
Tallenteen laittaminen/
poistaminen
Laiteohjelmiston päivitys
Panasonic saattaa julkaista laiteohjelmistoon (firmware) päivityksiä, jotka saattavat lisätä toimintoja tai parantaa olemassa olevia
toimintoja. Päivitykset ovat saatavilla ilmaiseksi.
Jos tällä laitteella on internet-laajakaistayhteys, se tarkistaa automaattisesti uusimman laiteohjelmistoversion aina virrankytkennän yhteydessä. Kun saataville tulee uusi laiteohjelmistoversio,
näkyviin tulee seuraava ruutu.
Laiteohjelmiston päivitys
Paina [HOME] > valitse “Others” > valitse “Setup” >
valitse “Others” > [OK] > valitse “Firmware Update” >
[OK] > valitse “Update Now”.
Päivityksen aikana EI SAA IRROTTAA laitetta verkkosähköstä
eikä käyttää muita toimintoja. Laiteohjelmiston päivityksen ja
asentamisen jälkeen näyttöön tulee FINISH (valmis). Laite käynistyy uudelleen ja näyttöön tulee seuraava kuvaruutuviesti.
•
•
•
•
• Jos ohjelmiston lataaminen laitteeseen epäonnistuu tai tällä
laitteella ei ole internetyhteyttä, voit ladata uusimman laiteohjelmiston seuraavalta verkkosivulta ja tallentaa sen CDR-levylle. http://panasonic.jp/support/global/cs/ (sivusto
on vain englanniksi).
• Voit tarkastaa, mikä laiteohjelmistoversio on käytössä kohdasta ”System Information” (järjestelmäasetukset) (s. 45)
• Ohjelman lataamiseen kuluu useita minuutteja. Kytkentätyyppi saattaa aiheuttaa sen, että lataus kestää sitäkin
kauemmin tai että internet-yhteyttä ei voida muodostaa.
• Ellet halua laitteen tarkastavan uusinta laiteohjelmistoversiota virrankytkennän jälkeen, valitse “Automatic Update
Check” > “Off”. (s. 45)
VAIHE 7 Kauko-ohjaimen ohjelmointi
Jos käytössäsi on useampi kuin yksi Panasonic-soitin/tallennin
ja kauko-ohjain ohjaa niitä molempia samanaikaisesti, voit estää
yhteisohjauksen muuttamalla yhden laitteen kauko-ohjauskoodia.
•
•
Varmista, että tallenne on oikein päin.
Älä sammuta laitetta tai poista tallennetta silloin, kun tämän laitteen merkkivalo vilkkuu. Jos teet niin, seurauksena
voi olla tallenteen sisällön häviäminen.
Kun haluat poistaa SD-kortin soittimesta, paina kortin keskeltä ja vedä se sitten suoraan ulos laitteesta.
Jos keskusyksikkö ei tunnista USB-laitetta, irrota se ja
kytke se sitten uudelleen.
Tunnistus saattaa kestää hetken.
Työnnä USB-laite suoraan USB-liittimeen. Älä käytä USBjatkokaapeleita.
Toistettavan tallenteen valinta kauko-ohjaimella
Valitse ohjelmalähteeksi levy tai SD-kortti painamalla
DISC/SD-painiketta.
BD/DVD tai SD-kortti (SD) (s. 27)
Valitse iPod/iPhone, FM-viritin tai erillinen audiolaite
ohjelmalähteeksi painamalla IPOD (RADIO/EXT-IN)painiketta
iPod (IPOD) (s. 36)
FM Radio (FM) (s. 33)
AUX*1
ARC*1
DIGITAL IN*1 (D-IN)
Muiden laitteiden ääni kotiteatterin kautta (s. 34)
DIGITAL IN*2 (D-IN)
[BTT775] [BTT770] [BTT370]
HDMI IN1/HDMI IN2 (> 18) •
Television äänen toisto kotiteatterin kautta (s. 34)
Valikossa näkyvät kohdat ovat erilaisia eri tallenteiden
aikana.
• Kun vaihdat tulolähdettä, saattaa kestää jonkin aikaa,
ennen kuin valitsemasi videon tai audion toisto alkaa.
*1 “(TV)” näkyy niiden kohtien vieressä, jotka on valittu TV
AUDIO -tuloksi.
*2 ”(CABLE/SATELLITE)” näkyy kohdan DIGITAL IN vieressä,
kun se on valittu CABLE/SATELLITE AUDIO -tuloksi
24
KÄYTTÖ
HOME-valikko
Joitakin laitteen tärkeimpiä toimintoja voi käyttää HOME-valikon
kautta.
Valmistelu
Kytke televisio toimintatilaan
ja valitse television tulokanava.
1 Käynnistä laite painaamlla [
].
2 Valitse kohta painikkeilla [qtup].
Paina [OK].
Videos
Photos
Music
Disc
SD card
USB
Toista ohjelma
(s. 27, 30, 32) * Valitse tarvittaessa toistettava
ohjelmakohta tai -tyyppi.
Network
Internet
Content
Home Network
Avaa VIERA CAST -toiminnon kotisivu (s. 38)
All
Music
Videos
(s. 36)
iPod
FM
Radio
EXT IN
•
•
•
Kun laitat tähän laitteeseen tallenteen, näkyviin tulee sisältövalikko.
Jos valikkokohtia on enemmän,
toista tämä vaihe.
Palaa HOME-valikkoon valitsemalla ”HOME” tai painelemalla
[RETURN]-painiketta.
FM-radio (s. 33)
AUX*1
ARC*1
Kytkentä tehty audiokaapelilla.
Kytkentä tehty HDMI-kaapelilla.
(Jos käytössä ARC-yhteensopiva TV)
DIGITAL IN*1, 2
Käytössä optinen digitaaliaudiokaapeli.
[BTT775] [BTT770] Kytkentä tehty HDMI IN1 ja/tai HDMI IN2
[BTT370]
-liittimeen (s. 18)
HDMI IN1
HDMI IN2
Sound
Others
(s. 39)
Valitse äänenlaatu (taajuuskorjain). (s. 26
Setup
SD Card
Management
Wallpaper
(s. 41)
(s. 29)
Muuta HOME-valikon taustakuva.
nHOME-valikon avaaminen
Paina [HOME]
- Valikkonäkymä on tallennekohtainen.
- Ohjelmalähteen toiston alkamiseen saattaa kulua hetki, kun olet vaihtanut ohjelmalähdettä.
*1 ”(TV)” näkyy niiden kohtien vieressä, jotka olet asettanut TV AUDIO -tuloksi.
*2 ”(CABLE/SATELLITE”) näkyy kohdan DIGITAL IN vieressä, kun se on asetettu
CABLE/SATELLITE AUDIO –tuloksi.
25
Kaikkien kaiuttimien käyttö & äänitehosteet
SURROUND - Tilaäänitehosteet
SOUND - Äänitehosteet
1 Valitse toiminto painelemalla [SURROUND].
1 Valitse toiminto painelemalla [SOUND].
• Valitsemasi toiminto näkyy vain keskusyksikössä.
STANDARD
Ääni toistuu sellaisena, kuin se on tallennettu/koodattu.
Kaiuttimien käyttö riippuu ohjelmalähteestä.
2 Kun toiminto näkyy Valitse asetus nuolilla [tu].
MULTI-CHANNEL
Etu- ja takakaiuttimet toistavat ääntä, vaikka ohjelmaläh-
teenä olisi 2-kanavainen ääni tai muu kuin tilaääni.
EQUALIZER Taajuuskorjain
Valitse äänenlaatuun vaikuttava taajuuskorjain.
FLAT
Ei lisättyä tehostetta
HEAVY
Korostaa rockin bassoja
CLEAR Selkeyttää korkeita ääniä.
SOFT Taustamusiikille
MANUAL
• Valitsemasi toiminto näkyy vain keskusyksikössä.
2 Jos valitset MANUAL-toiminnon, kun “MANUAL” näkyy,
valitse [tu] -painikkeilla haluamasi toimintatila.
SUBWOOFER LEVEL - Subwoofer-tehostus
Voit tehostaa bassotoistoa.
1 (heikoin tehostus) - 4 (voimakkain tehostus)
Dolby Pro Logic II Movie
Sopiva elokuville ja Dolby Surround -äänelle. (ei [DivX])
H.BASS - Bassotehostus
Toiminto tehostaa matalia taajuuksia. Näin bassot kuulu vat hyvin, vaikka huoneen akustiset ominaisuudet eivät
olisi parhaat mahdolliset.
- Asetus jää muistiin ja palautuu käyttöön aina, kun toistat
kyseistä ohjelmalähdettä.
Dolby Pro Logic II Music
5.1-kanavaiset tehosteet stereoääneen. (ei [DivX])
7.1CH Virtual Surround
Kuulet 6.1/7.1-kanavaisen tilavaikutelman, vaikka
käytössä on vain 5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä.
Super Surround
2-kanavaisen ohjelman ääni kaikista kaiuttimista.
CENTER FOCUS - Keskikanavan kohdistus
(Vaikuttaa vain, jos tallenteessa on keskikanava)
Toiminnon käytön aikana keskikanavan ääni kuulostaa
tulevan televisiosta.
2CH STEREO
Minkä tahansa ohjelmalähteen toisto stereona. Ääni
kuuluu vain etukaiuttimista ja subwooferista.
l
WHISPER-MODE SURROUND - Tilatehosteet kuuluviin
Hiljaisen monikanavaäänen tilatehosteet kuuluvat voimakkaammin. (Hyödyllinen toiminto illalla.)
Jos valitset “7.1CH VIRTUAL SURROUND”, “SUPER
SURROUND” ja “2CH STEREO”, “Cinema Surround Plus”toiminto (> 41) ei ole käytössä.
Äänenkäsittelyohjelmat eivät välttämättä ole käytettävissä
tai niillä ei ole merkittävää vaikutusta, kun valittuna on tietty
ohjelmalähde.
l Joidenkin ohjelmalähteiden äänenlaatua nämä toiminnot
heikentävät. Jos niin käy, kytke äänitehosteet pois käytöstä.
l
Yksittäisten kaiuttimien
voimakkuudensäätö toiston aikana
1 Pidä painettuna [–CH SELECT], niin kaiuttimien säätö
aktivoituu.
2 Valitse kaiutin painelemalla [CH SELECT].
Valinta vaihtuu jokaisella painalluksella:
LR - C- RS - RB* - LB* - LS - SW
* Jos lisävarusteena myytävät takatehostekaiuttimet on kytketty.
LR: Vasen ja oikea etukaiutin
C: Keskikaiutin
RS: Oikea takakaiutin
RB: Oikea takatehostekaiutin
LB: Vasen takatehostekaiutin
LS Vasen takakaiutin
SW: Subwoofer
nEtukaiuttimien tasapainon säätäminen (balanssi)
(Kun valittuna “LR” )
Säädä etukaiuttimien tasapaino nuolilla [tu].
– Ne kanavat eivät näy, joita parhaillaan toistuva äänitallenne ei
sisällä (poikkeuksena subwoofer, joka näkyy, vaikka tallenne
ei sisältäisi subwooferin toistamaa kanavaa).
3 Säädä tasoa nuolella [p] (voimista) tai [q] (hiljennä) .
Säätöalue: -6 dB - +6 dB
Asetus jää muistiin ja palautuu käyttöön aina, kun toistat
kyseistä ohjelmalähdettä.
26
Videon toisto
Toiston perusohjaus
1 Laita tallenne laitteeseen.
Kun näkyviin tulee valikko, valitse toistettava ohjelma
nuolipainikkeilla (s. 25).
Tallenne tai sen sisältö voi estää toiminnon käytön
2 Valitse nimike nuolilla [qp] ja paina [OK].
Toisto alkaa.
Jos näkyviin tulee viesti 3D-yhteensopivan video-ohjelman
toiston aikana, noudata ruudussa näkyviä ohjeita.
Valikot
Voit avata Top Menu -valikon (päävalikon), DIRECT NAVIGATOR -valikon (levysisältövalikon) tai Pop-up -valikon (ponnahdusvalikon).
Paina [TOP MENU, POP-UP MENU].
•
Valitse kohta nuolipainikkeilla. Paina [OK].
Toimintatilan tietue
Esim. BD-V
Nimikkeen toistoon
kulunut aika
Nykyinen sijainti
•
•
•
Taukotila
Paina [II PAUSE].
Jatka toistoa painamalla [II PAUSE] tai [u] (PLAY).
Haku / Hidastettu toisto
Haku
Paina toiston aikana [SEARCH tt] tai [SEARCH uu].
• [Musiikki, MP3] Vain yksi hakunopeus.
Hidastettu toisto
Paina toiston tauon aikana [SEARCH tt] tai [SEARCH uu].
• [BD-V] [AVCHD] Vain eteenpäin [SEARCH uu].
T: Nimike/Raita C: Kappale PL: Soittolista
•
Lopetus
Paina [n].
Keskeytyskohta jää muistiin.
Jatka toistoa keskeytyskohdasta
Paina [u] (PLAY), niin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.
• Keskeytyskohta häviää muistista, jos avaat levykelkan tai
painat useita kertoja [n] (näyttöön tulee STOP).
• Jos BD-Video-levyllä on BD-J-sovelluksia, toistoa ei voi
jatkaa keskeytyskohdasta.
Paina toiston aikana [STATUS].
Toimintatilan tietueessa näet tietoja parhaillaan toistuvasta
ohjelmasta. Tietueen sisältö vaihtuu (tai häviää näkyvistä) joka
painalluksella.
•
Kokonaisaika
PAL-levyn ohjelma lähtee eteenpäin PAL-signaalina.
NTSC-levyn ohjelma lähtee eteenpäin NTSC- tai PAL60signaalina. Voit valita NSTC-levyjen toistoa varten signaalityypiksi NTSC tai PAL60 kohdasta ”NTSC Contents
Output”. (s. 42)
LEVY JATKAA PYÖRIMISTÄ, KUN VALIKKO ON AUKI.
Paina [nSTOP] toiston jälkeen, niin säästät laitteen
toistomekanismia ja näyttölaitettasi.
Tallenne ja sen sisältö voivat aiheuttaa sen, että näyttötietue muuttuu tai ei välttämättä tule näkyviin.
DivX ja MKV: Yhtäjaksoinen toisto ei ole mahdollista.
Laite ei voi toistaa AVCHD- ja MPEG2-videoita, jotka on
vedetty ja pudotettu tai kopioitu ja liitetty tallennemediaan.
5 nopeutta.
• Normaali toisto jatkuu, kun painat [u] (PLAY).
Hyppy taakse/eteenpäin
Paina toiston tai taukotilan aikana [Itt] tai [uuI], niin laite
siirtyy toistettavaksi haluamaasi nimikkeeseen, kappaleeseen tai raitaan.
• Jokainen painallus vastaa yhden ohjelmakokonaisuuden
ohitusta.
Kuva kerralla -toisto
Paina taukotilan aikana [t] (tII) tai [u] (IIu).
• Pidä painettuna, niin kuvien vaihtuminen jatkuu.
• Normaali toisto jatkuu, kun painat [u] (play).
• [BD-V, AVCHD] Vain eteenpäin [u] (IIu).
27
Ääniraidan valinta
Paina [AUDIO].
Voit muuttaa audiokanavan numeroa, tallenteen puhekieltä tms.
DIGITAL AUDIO IN-liittimestä tulevan audion tyypin valinta
Valitse tyyppi, joka vastaa keskusyksikön DIGITAL IN-liittimen äänityyppiä.
1 Valitse ”DIGITAL IN” (D-IN) painelemalla [EXT-IN].
2 Paina [AUDIO].
M1
M2
M1+M2 (stereo audio)
(Vaikuttaa vain Dolby Dual Mono-ääneen)
l
l
”M1” ja ”M2” eivät ole valittavissa, jos asetuksena on ”DIGITAL IN” - ”PCM-Fix” - ”On”. (> 43) DIGITAL AUDIO IN- tai AUX-liittimiin tuleva audiosignaali ei lähde eteenpäin HDMI AV OUT -liittimestä.
Hyödyllisiä toimintoja
1 Paina [OPTION].
2 Valitse haluamasi kohta. Paina [OK].
Kun DIRECT NAVIGATOR -valikko on näkyvissä
Toiston aikana
Properties
Ohjelman ominaisuudet (tallennuspäivä jne).
Chapter View
Kappaleen valinta
View
Playlists
Toistolistan valinta
View Titles
Nimikkeen valinta
Menu
Folder
Toisen kansion valinta
3D Settings
Screen
Aspect
Top Menu
Pop-up Menu
Jos kuvassa on mustat palkit
ylhäällä & alhaalla (vasemmalla
& oikealla), voit suurentaa kuvaa
peittämään ruudun kokonaan.
Top Menu -valikko avautuu.
Pop-up -valikko avautuu.
Menu-valikko avautuu.
2D-video toistetaan virtuaalisena
3D:nä. Määritä 3D-videon toistoasetukset. (s. 31)
Ohjelmasisältö määrää, onko “Screen Aspect” -asetuksen
muuttamisella vaikutusta.
l Jos asetuksena on “TV Aspect” (s. 43) - “4:3 ” tai “4:3 Letterbox”, “Zoom” -toimintoa ei voi käyttää.
l Tallenne ja sisältö vaikuttavat valikon sisältöön.
l
Tekstityksen näyttö
Tämä laite pystyy näyttämään DivX- ja MKV-videolevylle tallennetun tekstityksen.
Tiedoston laatimistapa ja tämän laitteen toimintatila (toisto, perustila tms.). voi aiheuttaa sen, että toimintatapa on hieman erilainen tai
että toiminto ei toimi kunnolla.
Määritä asetus “Disc”- “Subtitle” (s. 40)
- DivX- ja MKV-videotiedostot jotka eivät näytä vaihtoehtoa “Text”
eivät sisällä tekstitystiedostoja.
- Jos tekstitys ei näy oikein, vaihda kieliasetusta. (s. 42)
- Tämä toiminto ei liity DivX-standardissa määriteltyyn
tekstitykseen, eikä sillä ole selvää standardia.
28
BD-LIVE- ja kuva kuvassa -toiminto BD-Video-levyltä
BD-Live-levyt ja internet
BD-Live sallii sinun nauttia lisätoiminnoista kuten tekstityksistä,
yksinoikeudella julkaistavista kuvista ja verkkopeleistä internetin
välityksellä. Koska suurin osa BD-Live –yhteensopivista levyistä
toistetaan BD-Live –toiminnon avulla, lisämuistiin (paikallinen
tallennusmedia) on ladattava toimintoon liittyvää sisältöä.
Kuva kuvassa -toiminto
Toinen kuva käyttöön / pois käytöstä
Paina [PIP].
Toinen kuva
SD-korttia käytetään paikallisena tallennusmediana. BD Live
-toimintoa ei voi käyttää ilman SD-korttia.
1 Kytke laite verkkoon ja tee asetukset (s. 19,22)
2 Laita laitteeseen SD-kortti (jossa on tyhjää tilaa vähintään
1 Gt tai enemmän).
Ensisijainen kuva
3 Laita levy soittimeen.
SD-kortin datan poistaminen/alustaminen
Jos et enää tarvitse muistikortille tallennettuja tietoja, voit poistaa tiedot seuraavien ohjeiden avulla.
1
2
3
4
5
Laita SD-kortti.
Paina [HOME].
Valitse ”Others” nuolella [qtup]. Paina [OK].
Valitse ”SD Card Management” nuolella [u]. Paina [OK].
Valitse “BD-Video Data Erase” (datan poisto) tai “Format SD
Card” (SD-kortin alustus) nuolilla [qp]. Paina [OK].
Toinen ääni käyttöön / pois käytöstä
Paina [DISPLAY]. > Valitse “Disc”. > Paina [u]. > Valitse
“Signal Type”. > Paina [OK]. > Valitse “Secondary Video” “Soundtrack”. - “On” tai “Off”.
•
•
•
•
6 Valitse ”Yes” (kyllä) nuolella [tu]. Paina [OK].
7 Valitse ”Start” (aloita) nuolella [tu]. Paina [OK].
•
•
•
29
Käytettävät toiminnot ja käyttötapa saattavat olla erilaisia
eri levyjen käytön aikana. Lisätietoja levyn käyttöohjeista ja
ohjelmantarjoajan verkkosivulta.
Blu-ray -levyn tarjoama BD-Live -ohjelma saattaa vaatia
internettilin luomista, ennen kuin BD-Live -materiaalia voidaan käyttää. Luo tili noudattamalla ruudun ohjeita tai levyn
käyttöohjeita.
Jos haluat käyttää edellä kuvattuja toimintoja, sinun kannattaa alustaa eli formatoida kortti tässä laitteessa. Jos
käyttämäsi SD-kortti on formatoitu (alustettu), kaikki data
on hävinnyt kortilta. Dataa ei voi palauttaa.
“BD-Live Internet Access” -toimintoa on ehkä muutettava
joitakin levyjä varten (s. 42).
Kun toistat BD-Live-toimintoa tukevaa levyä, soittimen tai
levyn ID-tunnusnumero voidaan lähettää ohjelmasisällön
tarjoajalle internetin kautta.
Haun, hidastetun toiston ja kuva kerralla -toiston aikana
näkyvissä on vain ensisijainen kuva.
Jos asetuksena on “Digital Audio Output” -“BD-Video Secondary Audio” - “Off”, toinen ääni ei kuulu (s. 42).
DivX
Musiikin toisto
DivX-video
DivX® on digitaalivideoformaatti, jonka on luonut DivX, Inc.
Tämä on virallinen DivX certified® -sertifioitu laite, joka toistaa
DivX-videota. www.divx.com -sivustolta voit lukea lisätietoja
formaatista ja ohjelmistoista, joilla voit muuttaa tiedostot DivXvideoiksi.
(DVD-R/-R DL, CD-musiikkilevy, CD-R/RW, USB-laite)
1 Laita levy tai USB-laite soittimeen.
Jos näkyviin tulee valikko, valitse kohta nuolella [qtup].
(s. 25)
DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, kun hankit ja
toistat DivX Video-on-Demand (VOD) -ohjelmaa. Rekisteröintikoodin laatimiseksi valitse [Setup]-valikosta kohta [DivX VOD].
Mene vod.divx.com -sivustolle ja viimeistele rekisteröinti siellä
tämän koodin avulla. Lue sivustolta myös lisätietoja DivX VOD
-formaatista.
l
2 Valitse raita painikkeilla [qp]. Paina [OK].
USB-laitteeseen tallennetun, tekijänoikeussuojatun DivXtallenteen videosignaalin voi siirtää eteenpäin ainoastaan
HDMI-lähtöliittimestä.
Soittimen rekisteröintikoodin tarkastaminen
(s. 45, “Others” - “DivX Registration” )
Nuottimerkki näyttää parhaillaan soivan raidan
nValikon sulkeminen
Paina [RETURN].
Raidan valinta toisesta kansiosta
10 merkkiä
1 Kun “Direct Navigator” näkyy
Paina [OPTION].
- Sen jälkeen kun olet toistanut DivX VOD -ohjelmaa ensimmäisen kerran, rekisteröintikoodi ei tule näkyviin.
- Jos hankit DivX VOD -ohjelmaa käyttämällä muuta kuin
tämän laitteen rekisteröintikoodia, et voi soittaa sitä ohjelmaa
tässä soittimessa.
Soittimen rekisteröinnin poistaminen
(s. 45, “Others” - “DivX Registration” )
Valitse ”Yes” (kyllä) nuolella [tu] kohdassa ”DivX Registration”.
Käytä rekisteröinnin poistokoodia poistaaksesi rekisteröinnin
www.divx.com -sivustolla.
DivX VOD -ohjelma, jonka toistomäärä on rajoitettu
DivX VOD -ohjelman toistokerrat on voitu määrätä ennakkoon.
Kun toistat ohjelmaa, näkyviin tulee käytettyjen toistokertojen ja
jäljellä olevien toistokertojen lukumäärä.
- Jokainen toistokerta vähentää jäljellä olevien toistokertojen
lukumäärää yhdellä. Jos keskeytyskohta on jätetty soittimen
muistiin, toiston jatkaminen keskeytyskohdasta ei vähennä
toistokertojen lukumäärää.
30
2 Valitse ”Select Folder” nuolella [qp].
Paina [OK].
Et voi valita kansiota, joka ei sisällä soittimeen
yhteensopivia raitoja.
3D-video
Hyödyllisiä toimintoja
Nauti 3D-yhteensopivan video-ohjelman tarjoamasta väkevästä
videoelämyksestä kytkemällä tämä laite High Speed HDMIkaapelilla 3D-yhteensopivaan televisioon.
1 Paina toiston aikana [OPTION].
kuva on esimerkki
2 Valitse ”3D Settings” painamalla [qp]. Paina [OK]
3 Valitse haluamasi kohta. Paina [OK].
Signal
Format
3D
Picture
Mode
Kun laite toistaa levyä, jonka ohjelma on tallennettu 2 kuvaruutua hyödyntävällä tekniikalla (kuvaruudut vierekkäin) tms.
joista saadaan kolmiulotteinen (3D) kuva, laite noudattaa toiston
aikana television 3D-asetuksia riippumatta siitä, mitä asetuksia
valitset alla oleviin kohtiin .
Tämän laitteen valikot, kuten PLAYBACK-valikko, eivät näy
oikein.
Valmistelu
Kytke 3D-yhteensopiva televisio tämän laitteen HDMI AV OUT
-liittimeen HDMI High Speed -kaapelilla ja valitse HDMI-videokanava televisiosta.(s. 16, 17)
- Tee tarvittavat säädöt televisiosta.
Original
Säilytä alkuperäinen kuvaformaatti.
Side by
side
3D-kuva yhdistämällä vasen ja oikea
ruutu.
2D to 3D
Muuntaa 2D-kuvan 3D:n kaltaiseksi.
Normal
Kuvien toisto 3D:nä.
Soft
Katsele 3D-kuvia leveämpinä, rajoita
syvyysvaikutelmaa.
Manual
Settings
Aseta 3D-ominaisuudet itse.
Distance - Etäisyys
Aseta syvyysvaikutelman määrä.
Screen type - Näytön tyyppi
Valitse näytön tyyppi 3D-toiston aikana (litteä/pyöreä).
Frame Width - Reunan leveys
Aseta näytön reunakaistaleiden
leveys.
Ohjaa toistoa kuten normaalin levyn toistoa (s. 27)
- Noudata ruudulle tulevia ohjeita.
3D-asetukset
Frame Colour - Reunan väri
Aseta näytön reunakaistaleiden väri.
Tee seuraavat asetukset tarpeen mukaan.
3D BD-Video Playback
3D-levyn voi muuttaa 2D-muotoon
(tavallinen kuva) (s. 42)
3D Type
Ellei 3D-toisto onnistu, muuta asetus
vastaamaan kytkemäsi television
kuvanormia. (s. 43)
- Muuta myös television 3D-asetuksia, jos valitset “Side by side”
(”rinnakain”).
3D Playback Message
Graphic Display
Level
- Tallenteen sisältö vaikuttaa valikkonäkymään.
- Älä katsele 3D-kuvaa, mikäli olet huonovointinen tai
silmäsi väsyvät kuvan katselemisesta.
Mikäli koet 3D-kuvan katselun aikana pyörrytystä, pahoinvointia tai muuta epämukavaa oloa, lopeta katselu
ja anna silmiesi levätä.
- Kytkemäsi televisio saattaa aiheuttaa sen, että video
muuttuu 2D-kuvaksi (tavalliseksi kuvaksi) resoluutiossa
tms. tapahtuneen muutoksen takia. Tarkasta television
3D-asetukset.
- 3D-video ei välttämättä lähde eteenpäin siinä muodossa kuin asetuskohta “HDMI Video Format” tai “24p
Output” (s. 44) määräävät.
Piilota 3D-katselun varoitussivu. (s.
43)
Säädä toistoon liittyvän ponnahdusvalikon tai viestiruudun sijaintia. (s. 40)
31
Valokuvien toisto
Hyödyllisiä toimintoja kuvien katselun
aikana
(BD-RE, DVD--R/-R DL, CD-R/RW, SD-kortti, USB-laite)
Jos haluat toistaa 3D-kuvia (MPO), sinun tulee kytkeä tämä
laite Full HD 3D -yhteensopivaan televisioon HDMI-liittimen
välityksellä.
1 Paina [OPTION].
2 Valitse kohta, paina [OK].
1 Laita levy, SD-kortti tai USB-laite laitteeseen.
Jos näkyviin tulee valikko, valitse toistettava kohta
nuolella [qtup]. (s. 25)
Kun näkyvissä on “Photo View”-valikko
2 Valitse kansio nuolella [qp]. Paina [OK].
“3D”: 3D-kuvat (MPO) näkyvät tässä kohdassa. Jos haluat
toistaa 3D-kuvia, valitse kuvat kohdasta ”3D”. (Kohdassa
”2D” olevat kuvat toistuvat 2D:nä)
START SLIDESHOW - Aloita kuvaesitys
Voit käynnistää kuvaesittelyn, jossa kuvat vaihtuvat automaattisesti tietyin väliajoin.
INTERVAL - Kuvien vaihtumisnopeus
SLIDESHOW - Kuvaesitys
TRANSITION EFFECT - Näyttötavan valinta
REPEAT PLAY - Kuvaesityksen uusintatoisto
RANDOM SOUNDTRACK - Satunnainen ääniraita
Taustamusiikki satunnaisessa järjestyksessä.
SOUNDTRACK - Ääniraita
USB-laitteessa tai muistikortilla olevien JPEG-tiedostojen kuvaesityksen aikana voit toistaa MP3-tiedostoja USB-laitteelta
tai iPodista/iPhonesta. (Muistikortilla olevien JPEG-tiedostojen kuvaesityksen aikana voit myös toistaa musiikkia CD:ltä.)
Valitse kuvaesityksessä toistettavat kansiot tai kuvat.
3 Valitse kuva nuolella [qtup]. Paina [OK].
Valitse edellinen/seuraava kuva nuolella [tu].
Kun toisto on käynnissä
START SLIDESHOW - Aloita kuvaesitys
nValikon sulkeminen
Paina [RETURN].
SCREEN ASPECT - Valitse kuvasuhde
STATUS - Kuvan ominaisuudet
STATUS - Kuvan ominaisuudet
ROTATE (RIGHT/LEFT) - Kuvan kääntäminen (oik/vas)
WALLPAPER - Taustakuva HOME-valikkoon (s.25)
Toiston aikana paina kerran tai kaksi kertaa [STATUS].
GRAPHIC DISPLAY LEVEL - Kuvaruutunäytön paikka
Muuta DISPLAY-valikon ja ponnahdusvalikon sijaintia
ruudulla 3D-toiston aikana.
nValikon sulkeminen
Paina [STATUS].
•
•
•
•
•
32
Tallenne ja sisältö vaikuttavat valikon sisältöön.
Kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä 3D-kuvien
katselun aikana.
Jos kuvissa on paljon pikseleitä, kuvien vaihtumisnopeus
saattaa hidastua. Vaihtumisnopeus ei välttämättä kasva,
vaikka muuttaisit asetusta.
Jos laitteessa on sekä CD-musiikkilevy että MP3-tiedostoja
sisältävä USB-laite ja iPod/iPhone, laite valitsee taustamusiikiksi ensisijaisesti iPodin/iPhonen.
Kuvia, joiden tilalla näkyy ”
” ei voi katsella tällä laitteella.
Radion kuuntelu
Radioasemien automaattihaku ja -tallennus
muistipaikoille
Laite tallentaa enintään 30 asemaa.
1 Valitse “FM” painikkeella [RADIO].
2 Valitse [STATUS]-painikkeella automaattihaun aloituskohta.
LOWEST:
Aloita haku alimmasta taajuudesta (FM 87.50)
CURRENT:
Aloita haku valittuna olevasta taajuudesta.*
* Muuta taajuutta: käyttäjän ohjaama viritys (ks. alla).
3 Pidä painettuna [OK].
Päästä irti painikkeesta, kun ”AUTO” näkyy.
Viritin tallentaa muistiin kaikki löytämänsä asemat löytöjärjestyksessä.
• “SET OK” näkyy, kun asemat on tallennettu. Sitten radio virittää kuuluviin viimeiseksi tallennetun aseman.
• “ERROR” näkyy, jos automaattinen tallennus epäonnistui.
Tallenna asemat itse (ks. alla).
Aseman valinta muistista
1 Valitse “FM” painikkeella [RADIO].
2 Valitse kanava numeropainikkeilla.
Yksinumeroinen luku, esim. 1 : [1] > [OK].
Kaksinumeroinen luku, esim. 12 : [1] > [2].
Vaihtoehtoinen tapa: valitse asema painamalla [
[qp].
] tai
RDS
Jos kuuntelemasi radioasema lähettää RDS-tietoja, etulevyn
näytössä näkyy ohjelmatyyppi tai palvelunimi.
Kun valittuna on radioasema
1 Tuo teksti näkyviin painamalla [DISPLAY].
Valinta vaihtuu jokaisella painalluksella:
PS: Nimi
PTY: Ohjelmatyyppi (PTY) (ks. alla)
OFF: Taajuus
Käyttäjän ohjaama aseman tallennus
muistiin
Valmistelu
Viritä asema kuuluviin.
1. Valitse FM painamalla [RADIO].
2. Valitse taajuus painikkeilla [SEARCH tt, uu].
• Automaattiviritys: Pidä painettuna [SEARCH tt, uu], kunnes viritystaajuus alkaa muuttua. Haku päättyy, kun asema
löytyy.
“M-O-R- M”=Middle of the road music
1 Kun kuuntelet asemaa
Paina [OK].
2
Sinä aikana kun ”P” vilkkuu näytössä
Valitse muistipaikkanumero numeropainikkeilla.
Yksinumeroinen luku, esim. 1 : [1] > [OK].
Kaksinumeroinen luku, esim. 12 : [1] > [2].
• Jos muistipaikalla oli kanava, sen tiedot häviävät.
nKeskusyksikön näyttötietue
TUNED/STEREO
Näkyvissä, kun laite vastaanottaa stereolähetystä.
TUNED
Näkyvissä, kun laite vastaanottaa monolähetystä tai
monoääni on valittu käyttöön.
nJos FM-lähetys kohisee liikaa
Paina [AUDIO], kunnes näkyviin tulee ”MONO”.
Ääni muuttuu monoääneksi.
Poista toiminto käytöstä painamalla painiketta uudelleen. Keskusyksikön etulevyn näyttöön tulee AUTO STEREO. Lähetystyyppi määrää, valikoituuko käyttöön stereo- vai monoääni.
MONO-ääni kytkeytyy pois käytöstä, kun muutat taajuutta.
• Toimintatila voidaan tallentaa muistipaikalle kutakin asemaa
varten erikseen.
33
Yhteiskäyttö television kanssa
Televisio-ohjelman ääni tämän
laitteen kaiuttimiin
VIERA Link “HDAVI ControlTM”
Valmistelu
Kytke televisio toimintatilaan. Valitse tästä laitteesta se audiotulo (esim. [AUX, ARC, D-IN), johon kytkit television. (s. 25)
Viera Link ”HDAVI Control” on kätevä toiminto, joka mahdollistaa tämän laitteen ja Panasonic VIERA-television tai toisen
laitteen yhteisohjauksen VIERA Link HDAVI-ohjausjärjestelmällä. Voit hyödyntää HDAVI-yhteisohjausta kytkemällä laitteet
toisiinsa HDMI-kaapelilla. Lisätietoja kytkettävien laitteiden
käyttöohjeissa.
Tilaäänitehosteet
Valmistelu
1) Valitse asetus VIERA Link > On (s. 44). (Perusasetus: ON).
2) Valitse HDAVI-ohjaustoiminnot kytketystä laitteesta (esim.
televisiosta).
3) Kytke kaikki HDAVI-yhteensopivat laitteet toimintatilaan.
Valitse television tulokanavaksi se liitin, johon kytkit tämän
laitteen. Silloin HDAVI Control -ohjaustoiminto toimii kunnolla.
Jos muutat kytkentöjä tai asetuksia, tee tässä kuvattu
vaihe uudelleen.
Saat stereoäänestä tilaäänen.
1 Valitse toiminto painelemalla [SURROUND].
2 Kun näkyvissä on “MANUAL”
Valitse toiminto nuolilla [tu].
n Televisio-ohjelmalle ja muille stereolähteille suositelta vat äänentoistotavat, kun ääni halutaan kuulumaan kai kista kaiuttimista
DOLBY PRO LOCIG II MOVIE
DOLBY PRO LOCIG II MUSIC
SUPER SURROUND
TV:n ääni VIERA Link “HDAVI Control” -toiminnossa
nTelevision äänen toisto
Lisätietoja tästä toiminnosta (s. 26).
Äänen säätö
Voit säätää ääntä ohjelmalähteeseen ja tilanteeseen sopivaksi.
1 Paina [HOME].
2 Valitse ”Others” nuolella [qtup]. Paina [OK].
3 Valitse ”Setup” painamalla [OK].
4 Valitse ”TV / Device Connection” nuolella [qp].
5 Valitse nuolella [qp] kohta “TV Audio Input”.
6 Valitse nuolella [tu] “AUX”, “ARC” tai “DIGITAL IN”.
Jos käytät DIGITAL AUDIO IN -liitintä digisovittimen kytkemiseen, tee asetus ”TV Audio Input” - ”AUX” tai ”ARC”*1.
1 Valitse toiminto painelemalla [SOUND].
2 Kun valitsemasi asetus näkyy,
valitse [tu] -painikkeilla haluamasi asetus.
Kauko-ohjaimella
Valitse keskusyksikön ohjelmalähteeksi se audiotuloliitin,
johon kytkit television.
Lisätietoja tästä toiminnosta (s. 26).
Aina kun muutat kytkentöjä tai asetuksia, edellä mainitut
toimenpiteet on tehtävä uudelleen.
n Digisovittimen (STB-laitteen) äänen toisto
Kauko-ohjaimella
Valitse televisiosta digisovittimen (STB-laitteen) kanava.
1 Valitse ohjelmalähteeksi D-IN painelemalla [EXT-IN]-painiketta.
2 Valitse [STATUS]-painikkeella “CABLE/SATELLITE AUDIO ON”.
Jos muutat digisovittimen tms. kytkentäliitintä televisiossa
tai jos haluat vaihtaa yhteiskäyttöön valittua laitetta, valitse “CABLE/SATELLITE AUDIO OFF” vaiheessa 2 edellä
ja toista sitten vaiheet 1 - 2.
[BTT775] [BTT770] [BTT370]
Jos ohjelmalähteenä on “HDMI IN1” tai “HDMI IN2”, valitse
“CABLE/SATELLITE AUDIO OFF” vaiheessa 2.
34
•
•
•
VIERA Link ”HDAVI Control” perustuu HDMI-kytkennän
mahdollistamiin ohjaustoimintoihin. Toiminnot perustuvat
standardiin HDMI CEC (Consumer Electronics Control
eli kulutuselektroniikan ohjaus). Se on ainutlaatuinen
toiminto, jota olemme kehittäneet ja laajentaneet. Siksi
toimintaa muiden valmistajien HDMI CEC -yhteensopivien
laitteiden kanssa ei voida taata.
Tämä laite tukee HDAVI Control 5 -toimintoa. HDAVI
Control 5 on uusin standardi (joulukuussa 2010) Panasonicin HDAVI Control -yhteensopiville laitteille. Tämä
standardi on yhteensopiva Panasonicin tavallisiin HDAVIlaitteisiin.
Lue lisätietoja VIERA Link -yhteensopivan laitteen käyttöohjeesta.
Automaattinen kuvan ja äänen tahdistus (HDAVI
Control 3 tai uudempi)
Laitteisto korjaa automaattisesti kuvan ja äänen välillä mahdollisesti olevan eron. Saat nauttia sujuvasti etenevästä ohjelmasta (s. 43, Audio Delay).
• Tämä toiminto toimii vain, kun kotiteatterin ohjelmalähteenä
on “BD/DVD”, “SD”, “USB”, “AUX”*2, “ARC”*1, *2 tai “D-IN”
(DIGITAL IN)*2
*1 Asetus vaikuttaa vain jos kytkettynä on ARC-yhteensopiva
televisio.
*2 “AUX”, “ARC” ja “D-IN” toimivat riippuen siitä, mikä asetus
on kohdassa “TV:n ääni Viera Link HDAVI Control -toiminnossa”. (s. 24)
Kaiuttimien valinta
Voit valita, kuuluuko ääni tämän laitteen kaiuttimista vai television kaiuttimista. Tee valinta television asetusvalikon kautta.
Lisätietoja television käyttöohjeesta.
Home Cinema
Tämän laitteen kaiuttimet toistavat ääntä.
• Jos tämä laite on valmiustilassa silloin, kun valitset television
valikosta television kaiuttimien tilalle tämän laitteen kaiuttimet, tämä laite kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan ja
valitsee ohjelmalähteeksi “AUX”*2, “ARC”*1,2 tai “D-IN”
(DIGITAL IN)*2.
• Voit säätää ääntä television kauko-ohjaimella (äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet, MUTE-mykistyspainike).
• Jos sammutat tämän laitteen, television kaiuttimet kytkeytyvät automaattisesti toimintatilaan.
TV
Television kaiuttimet ovat käytössä.
• Tämän laitteen äänenvoimakkuudeksi valikoituu 0.
• Eteenpäin lähtevä ääni on 2-kanavaista.
Kun vaihdat äänentoistajaa (televisio >< kotiteatteri), televisioruutu saattaa pimentyä useiksi sekunneiksi.
• Lähteistä “AUX”, “DIGITAL IN”, “FM Radio” tai “iPod” tuleva
ääni toistuu tämän laitteen kaiuttimista, vaikka olisit valinnut
toistajaksi television kaiuttimet.
Power On Link - Laitteisto toimintatilaan
Kun käytät seuraavia toimintoja, televisio valitsee automaattisesti oikean kanavan ja näyttää käynnistämäsi toiminnon. Jos
televisio on pois toimintatilasta, televisio kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan.
- kun käynnistät ohjelman toiston
- kun avaat jonkin valikon (esim. Direct Navigator -valikon).
- [BD-V] [DVD-V] Kun ohjelman toisto loppuu, televisio palauttaa automaattisesti ohjelmalähteekseen tv-kanavat.
Power Off Link - Laitteisto pois toimintatilasta
Kaikki ”HDAVI Control” -yhteensopivat laitteet (myös tämä laite)
sammuvat automaattisesti, kun sammutat television.
nMusiikin toiston jatkaminen television sammuttamisen jälkeen
Jos tämä laite on kytketty Panasonic VIERA-televisioon,
joka tukee HDAVI Control 2 (tai uudempaa) -ohjausta.
Valitse POWER OFF LINK - VIDEO (s. 44).
Helppo ohjaus vain VIERA-kaukoohjaimella
Vain televisio tukee HDAVI Control 2 (tai uudempaa) -toimintoa
Voit ohjata levyjen toistoa television kauko-ohjaimella ”Control
Panel” -valikon kautta ja avata levyn valikon (Top Menu, Pop-up
Menu jne).
• Toimii vain “BD/DVD”-, “SD”- ja ”USB”-toiston aikana ja jatkettaessa toistoa keskeytyskohdasta.
1 Paina [OPTION].
Kuvassa esim. BD-Video.
2
•
•
•
Kun valitset television ohjelmalähteeksi TV-virittimen, tämä
laite valitsee automaattisesti ohjelmalähteeksi ““AUX”*2,
“ARC”*1, *2 tai “D-IN” (DIGITAL IN)*2.
• Tämä toiminto ei toimi, jos ohjelmalähteenä on iPod/iPhone.
(s. 37)
•
35
Valitse haluamasi kohta. Paina [OK].
Et välttämättä voi avata OPTION-valikkoa silloin, kun Top Menu -valikko (BDVideo, DVD-Video) on avattu.
Painikkeet, joilla voit ohjata tätä laitetta, ovat televisiokohtaisia. Lisätietoja television käyttöohjeesta.
Tämän laitteen toiminta voi keskeytyä, jos painat television
kauko-ohjainpainiketta, joka ei sovi käytettäväksi.
Joidenkin valikkojen aikana et voi ohjata toimintoja television kauko-ohjaimella.
iPod/iPhone
Yhteensopivat iPodit/iPhonet (tammikuu 2011)
• Päivitä iPodiin/iPhoneen uusin ohjelmistoversio ennen kuin
käytät sitä tässä laitteessa.
• Yhteensopivuus riippuu iPodin/iPhonen ohjelmistoversiosta.
• iPodin/iPhonen yhteensopivuus takaa musiikin/videon toiston
sekä akun latausmahdollisuuden tämän laitteen kanssa.
nYhteensopivat iPodit/iPhonet
iPod/iPhone
Nimi
Muistin koko
iPod touch 4th generation 8 GB, 32 GB, 64 GB
iPod nano 6th generation* 8 GB, 16 GB
iPod touch 3rd generation 32 GB, 64 GB
iPod nano 5th generation (videokamera) 8GB, 16GB
iPod touch 2nd generation
8 GB, 16GB, 32GB,
64 GB
iPod classic
120GB, 160GB (2009)
iPod nano 4th generation (video)
8 GB, 16GB
iPod classic
160GB (2007)
iPod touch 1st generation
8 GB, 16GB, 32GB
iPod nano 3rd generation (video) 4 GB, 8GB
iPod classic
80 GB
iPod nano 2nd generation (aluminum) 2 GB, 4GB, 8GB
iPod 5th generation (video)
60 GB, 80GB
iPod 5th generation (video)
30 GB
iPod nano 1st generation
1 GB, 2GB, 4GB
iiPhone 4 16 GB, 32 GB
iPhone 3GS 8 GB, 16 GB, 32 GB
iPhone 3G 8 GB, 16 GB
Tämä laite
A Lokeron keskikohta
B Telakkasovitin (myydään erikseen)
• Käytä vain iPod/iPhone-malliisi sopivaa sovitinta.
• Kiinnitä telakkasovitin tukevasti paikalleen.
• Telakkasovittimen voit hankkia iPod/iPhone-jälleenmyyjältäsi.
* Toistomahdollisuudet keskusyksikössä ovat rajoitetut
tilassa ”All”. Joillakin alueilla iPhonen kuuluvuuspalkki
pienenee, kun iPhonen akkua ladataan tässä laitteessa.
C iPod/iPhone-telakka
D Kytke huolellisesti yhteen.
• Jos iPhone vastaanottaa puhelun silloin, kun se on
kytkettynä tähän laitteeseen, iPhone-toisto ja sen muut
toiminnot saattavat pysähtyä. Jos haluat että muut
iPhone-toiminnot jatkuvat keskeytyksettä, aseta iPhone
tilaan jossa se ei vastaanota puheluita.
• Kytke/irrota iPod/iPhone aina varovasti. Näin voit nauttia
laitteestasi pidempään.
• Tarkista ennen kytkentää, ettei liittimissä ole pölyä tai
muuta likaa.
Kytkentä
• 3D-logo iPod/iPhone-telakassa ei tarkoita, että iPodissa/
iPhonessa olisi 3D-ominaisuuksia.
• Älä käytä iPhonesi Wi-Fi -toimintoja silloin, kun tämän
laitteen verkko- tai kaiutintoimintoja käytetään langattomassa tilassa.
Valmistelu
• Ennen kuin kytket / irrotat iPodin/iPhonen, sammuta tämä laite tai
säädä sen äänenvoimakkuus mahdollisimman hiljaiseksi.
• Tee videokytkentä videokaapelilla tähän laitteeseen, jos haluat
katsella valokuvia/videoita iPodista/iPhonesta.
Akun lataaminen
l
iPodin/iPhonen akku alkaa latautua riippumatta siitä,
onko tämä laite toimintatilassa vai ei.
l Tämän laitteen näytössä näkyy ”iPod * ”, kun iPod/iPhone
latautuu tämän laitteen ollessa valmiustilassa.
l Täyteen latautumisen jälkeen laite ei enää lataudu.
1 Paina lokeroa (A) keskeltä ja vedä sitä ulospäin, kunnes iPod/iPhone-telakka (C) aukeaa napsahtaen.
2 Laita telakkasovitin (B) (myydään erikseen) telakkaan
ennen iPodia/iPhonea.
3 Kytke iPod/iPhone (ei mukana) hyvin.
36
Toisto
Valmistelu
l
Valitse ohjelmalähteeksi “IPOD” painamalla [iPod].
l Videoiden/ valokuvien katselu iPodista/iPhonesta
– Valitse iPod/iPhone-valikosta televisioon sopivat valoku-
va/videoasetukset.
– Valtse televisiosta oikea kanava, niin kuva tulee näkyviin.
Musiikin/videon toisto
1 Valitse “IPOD” painamalla [iPod].
2 Valitse valikko painelemalla [STATUS]:
MUSIC - VIDEO
Voit tehdä valinnan “Videos” tai “Music” myös HOME-valikosta (s. 25)
3 Valitse kohta painikkeilla [qp]. Paina [OK].
l Toisto alkaa valitusta kappaleesta tai videosta.
l Siirry edelliselle / seuraavalle sivulle painamalla [tu].
Esim. musiikkitoiston näyttö
Valokuvat
1 Valitse “IPOD” painamalla [iPod].
2 Painele [STATUS], kunnes “ALL” näkyy
keskusyksikössä.
Voit tehdä valinnan “All” myös HOME-valikosta (s. 25)
3 Valitse television ohjelmalähteeksi videotulo.
4 Käynnistä kuvaesitys iPodista/iPhonesta.
Kuva näkyy televisiossa.
iPod touch/iPhone -hipaisutoiminnot
1 Paina iPod touchin/iPhonen Home-painiketta.
2 Ohjaa iPod touchin/iPhonen toimintoja kosketusnäytöstä.
Voit ohjata iPodin/iPhonen valikkoa kauko-ohjaimella.
[qp]: Selaa valikkokohtia
[OK]: Mene seuraavaan valikkoon
[RETURN]: Palauta edellinen valikkotaso.
Kauko-ohjaimen käyttö voi olla iPod/iPhone-mallikohtaista.
A Albumin kansikuva
• Jos albumin kansikuva on koodattu musiikkikappaleeseen,
se näkyy television näytössä. Jos albumin kansikuvaa ei ole,
televisiossa näkyy nuotin kuva.
• iPodin/iPhonen ohjelmistoversio saattaa aiheuttaa sen, että
albumin kansikuva ei näy kunnolla.
• Albumin kansikuvan sisältävän datan lukemiseen voi kulua
hieman aikaa.
• Joitakin toimintoja ei ehkä voi käyttää albumin kansikuvan
sisältävän datan lukemisen aikana.
Muut toistotavat
1 Paina [OPTION].
2 Valitse toiminto painikkeilla [qp]. Paina [OK].
Satunnaistoisto (vain musiikki)
Shuffle
Toista satunnaisessa järjestyksessä
Songs:
kaikki iPod/iPhone kappaleet.
Toista satunnaisessa järjestyksessä
Albums:
kaikki albumin kappaleet.
Repeat
One:
Sulje valikko
Paina [RETURN].
All:
Perusohjaus
Uusintatoisto
Yhden kappaleen/videon uusintatoisto
Kaikkien kappaleiden/videoiden uusintatoisto valitusta ryhmästä (esim.
Playlists, Albums).
iPod Information
Näyttää iPodin/iPhonen laiteohjelmiston version.
Musiikin ja videon toiston aikana voit käyttää seuraavia kaukoohjainpainikkeita.
Painike
[uPLAY]
Toiminto
Toisto
3 Valitse asetus painikkeilla [qp]. Paina [OK].
[nSTOP]
[II PAUSE]
Tauko
[IttuuI]
Hyppy
iPodia/iPhonea varten valittu musiikin toistotapa on käytössä
niin kauan, kunnes muutat sitä samasta iPodista / iPhonesta.
l Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos valittuna on “All”.
l Voit käyttää tilaäänitoimintoa ja säätää ääntä (s. 26).
l
(pidä painettuna)
[SEARCH ttuu] Haku
37
VIERA CAST
Voit muodostaa internetyhteyden VIERA CASTin Home-valikosta. Silloin saat tähän laitteeseen internetin hyödyt. Voit muodostaa yhteyden esimerkiksi YouTube- ja Picasa Web Album
-palveluihin. (tammikuu 2011)
Valmistelu
Verkkokytkentä (s. 19)
Verkkoasetukset (s. 22)
[BTT775] [BTT770] [BTT370]
Videopuhelut (esim. SkypeTM):
Kytke tähän laitteeseen Panasonicin viestintäkamera (TYCC10W tai muu vastaava, myydään erikseen). Viestintäkameraa ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Ota yhteyttä paikalliseen
Panasonic-jälleenmyyjääsi, jos haluat hankkia viestintäkameran.
Tämän laitteen takalevy
Viestintäkamera
Käyttöohjeita internetissä: http://panasonic.jp/support/global/cs
(sivu vain englanniksi).
1 Paina [VIERA CAST].
[BTT775] [BTT770] [BTT370]
Aloita videopuhelu painamalla painiketta [
].
Näkyviin tulee viesti, lue ohjeet ja paina [OK].
2 Valitse kohta nuolipainikkeilla. Paina [OK].
Voit ohjata VIERA CAST -toimintoja tämän laitteen kaukoohjaimen seuraavilla painikkeilla. [qtup], [OK], [RETURN],
väripainikkeet, numeropainikkeet.
VIERA CAST HOME -aloitusvalikko
Kuva on vain esimerkki. Sisältöä voidaan muuttaa ilman
erillistä ilmoitusta.
VIERA CASTin sulkeminen
Paina [EXIT] tai [HOME].
38
VIERA CASTia ei voi avata painamalla painiketta [VIERA
CAST] silloin, kun tämä laite toistaa ohjelmaa levyltä/muistikortilta tai USB-laitteesta.
l Seuraavissa tapauksissa asetukset voi tehdä “Internet Content Settings” -asetuskohdasta (s. 45)
– Rajoitat VIERA CASTin käyttöä.
– Ääni on säröinen.
– Näkyvissä on väärä kellonaika.
l Jos käytät hidasta internetyhteyttä, kuva ei välttämättä näy
kunnolla. Suosittelemme erittäin nopeaa internetyhteyttä
(vähintään 6 Mbps).
l Päivitä soittimen laiteohjelmisto, kun näyttöön tulee laiteohjelmiston päivityskehotus. Jos laiteohjelmistoa ei päivitetä, et
voi käyttää VIERA CAST-toimintoa. (s. 24)
l
VIERA CAST Home -valikon sisältöä voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
l VIERA CAST -toiminnon kautta tarjotut palvelut ovat kyseisten palveluntarjoajien hallinnassa, ja palvelu voidaan
lopettaa väliaikaisesti tai pysyvästi ilman ennakkoilmoitusta.
Siksi Panasonic ei anna takuuta sisällöstä eikä palvelun
jatkuvuudesta.
l Kaikki verkkosivujen toiminnot tai palvelun sisällöt eivät
välttämättä ole käytettävissä.
l Osa sisällöstä voi olla epäsopivaa joillekin käyttäjille.
l Osa sisällöstä voi olla käytettävissä vain tietyissä maissa tai
tietyillä kielillä.
l
Ohjelman toisto DLNA-palvelimelta
Voit toistaa kotiverkkoon kytketyltä, DLNA-sertifioidulta mediapalvelimelta musiikkia, videoita ja kuvia tämän laitteen kautta.
Voit myös katsella niitä Panasonic DLNA-yhteensopivilla tallentimilla (DIGA).
DIGA on saatavilla vain tietyissä maissa. Lisätietoja saatavuudesta: http://panasonic.jp/support/global/cs/
1 Paina [HOME].
2 Valitse ”Network” nuolella [qp]. Paina [OK].
3 Valitse ”Home Network” nuolella [tu]. Paina [OK].
Näkyviin tulee lista kaikista verkkoon kytketyistä laitteista.
Voit päivittää listan painamalla kauko-ohjaimen punaista
painiketta.
esim.
Valmistelu
1 Tee verkkokytkentä (s. 19) ja verkkoasetukset (s. 22).
2 Tee kytketyn laitteen kotiverkkoasetukset.
Laajakaistareititin, langaton reititin
(tukiasema) jne.
4 Valitse laite nuolella [qp]. Paina [OK].
5 Valitse toistettava kohde (kansio) nuolipainikkeilla
[qtup]. Paina [OK].
LAN-kaapeli
- Voit käyttää käteviä toimintoja eri ohjelmasisällöille. Paina
[OPTION] tai [DISPLAY].
- Control Panel -hallintapaneeli tulee näkyviin, kun toisto alkaa. voit ohjata toimintoja seuraavilla painikkeilla [qtup],
[OK] ja [EXIT].
Control Panel, esim.
Internet
DLNA-sertifioitu mediapalvelin
- Ellei Control Panel -ohjauspaneeli näy, paina [OK].
- Piilota ohjauspaneeli painamalla [RETURN].
Kotiverkosta poistuminen
Paina [EXIT] tai [HOME].
Kytkentä tietokoneeseen, jossa on käyttöjärjestelmänä
Windows 7
- Lisää sisältö ja kansiot Windows Media® Playerin mediakirjastoon.
- Windows Media® Playerin soittolistalla voi olla vain sisältöä,
joka on tallennettu mediakirjastoon. Lisätietoja Windows 7:n
asennuksesta ja asetuksista kyseisen ohjelman käyttöohjeissa.
•
•
•
•
•
Kun kytkettynä on Panasonic DLNA-yhteensopiva tallennin
(DIGA)
Kun näkyviin tulee viesti, joka pyytää laitteen toimintojen rekisteröintiä, tee vaiheet 1-3 (oikealla).
•
Lisätietoja kytkettävien laitteiden asetuksista, käytöstä ja
yhteensopivuudesta voit lukea laitteiden käyttöohjeista tai
internetsivulta http://panasonic.jp/support/global/cs (sivu vain
englanniksi).
39
Varmista, että kotiverkkosi reitittimen turva-asetukset ovat
riittävät. Näin estät tietojen luvattoman tarkastelun.
Valikkorakenne voi olla erilainen eri lisälaitteita käytettäessä. Valitse sisältö toistamalla yllä olevia vaiheita.
Sisältö ja kytketyt lisälaitteet voivat aiheuttaa sen, että
toisto ei ole mahdollista.
Tämä laite ei pysty toistamaan kohteita, jotka näkyvät
harmaina.
Tämän laitteen ohjelmaa ei voi toistaa verkkoon kytketyn
laitteen kautta.
Verkkoon kytketyn tietokoneen suorituskyky voi aiheuttaa
sen, että toiston aikana videosta jää puuttumaan yksittäisiä kuvia, tai ettei videota voi toistaa lainkaan.
DISPLAY-valikon asetukset
PLAY - Toistoasetukset
DISPLAY-valikon käyttö
1 Avaa valikko painamalla [DISPLAY].
Repeat Play
(Vain, jos toistoon kulunut aika näkyy soittimen
etulevyn näytössä)
Esim. BD-Video
Valitse uusintatoiston kohde. Vaihtoehdot ovat
levykohtaisia.
valikko
asetuskohta
Valitse OFF, kun haluat palauttaa käyttöön normaalin toiston.
asetus
2 Valitse alavalikko nuolella [qp] . Paina [u].
3 Valitse kohta nuolella [qtup]. Paina [u].
4 Valitse asetus nuolilla [qp].
• Joitakin asetuskohtia muutetaan painamalla [OK].
Random
Graphic Display Level
Valikon sulkeminen
Paina [DISPLAY].
•
•
Valitse satunnaistoisto käyttöön (On) tai pois käytöstä (Off).
Valikon sijainti
(Vain jos asetuksena on ”3D Type” - ”Full HD” (s.
43).) Voit säätää toistovalikon tai viestitietueen
sijaintia 3D-toiston aikana.
Soittimen toimintatila (toisto, perustila jne.) ja tallenteen
sisältö saattaa aiheuttaa sen, että joitakin asetuskohtia ei
voi valita tai muuttaa.
Kieliasetukset (s. 54).
DISC - Levyasetukset
PICTURE - Kuva-asetukset
Signal Type
Mode
Primary video -Ensisijainen kuva
Video:Videon tallennustapa tulee näkyviin.
Soundtrack: Valitse äänityyppi tai kieli.
Valitse kuvanlaatu toiston aikana.
Advanced Settings
Secondary video - Toinen kuva
Video:Valitse kuvat ON/OFF. Videon tallennustapa
tulee näkyviin. Soundtrack: Valitse äänen ja kielen ON/OFF.
Video
Chroma Process
HDMI-värisignaalin suuriresoluutioinen prosessointi
tuottaa suuriresoluutioisen kuvan, jonka kuvanlaatu on
täyteläinen.
Detail Clarity
Kuva on terävä ja tarkka.
Videon tallennustapa tulee näkyviin.
Super Resolution
Soundtrack
Normaali kuvanlaatu käsitellään terävämmäksi ja
yksityiskohtaisemmaksi, kun signaali lähtee eteenpäin
1080i/1080p-muodossa HDMI AV OUT -liittimestä.
Tarkasta tai valitse äänityyppi tai kieli.
Subtitle
Kytke tekstitys käyttöön/pois käytöstä ja valitse kieli
(tallenne vaikuttaa valintamahdollisuuksiin).
Progressive
Subtitle Style
Valitse lomittamattoman kuvan muutostapa ohjelmatyypin perusteella.
Valitse tekstitystyyli.
•
Audio channel
Valitse ääniraidan numero. (s. 28)
Angle
24p
Valitse kuvakulman numero.
Joitakin asetuksia voi muuttaa vain levyllä olevan levyvalikon kautta (s. 27)
Elokuvat ja muu DVD-Video-levylle 24 kuvan sekuntinopeudella tallennettu materiaali lähtee eteenpäin 24pnopeudella.
•
40
Jos AUTO vääristää kuvan, valitse VIDEO tai FILM
ohjelmatyypin perusteella.
Vain, jos asetuksena on “24p Output” - “On” (s. 44)
ja laite toistaa levyä, joka on tallennettu kuvanopeudella 60 kenttää sekunnissa.
SETUP-valikko –
Soitinasetukset
SOUND - Ääniasetukset
Film Sound Effect
Muuta soitinasetuksia tarvittaessa. Tekemäsi asetusmuutokset
tallentuvat muistiin, vaikka kytkisit soittimen valmiustilaan.
Äänitehosteet elokuville.
Cinema Surround Plus:
Toiminto luo virtuaalisesti tilaäänen ja tehostaa
tilavaikutelmaa, aivan kuin ääni tulisi kaikista
suunnista.
SETUP-valikon käyttö
1 Paina [HOME].
2 valitse ”Others” nuolella [qtup]. Paina [OK].
Music Sound Effects*1,2
Valitse äänitehoste.
3 Valitse ”Setup” painamalla [OK].
Digital Tube Sound:
Ääni on lämmin ja pehmeä, kuten putkivahvistimella
toistettuna.
Re-master:
Ääni on kirkkaampi, koska toiminto voimistaa tallenteen korkeita taajuuksia. (48 kHz tai pienemmällä
taajuudella tallennetut levyt)
Suositeltava asetus
Re-master 1
Re-master 2
Re-master 3
pop ja rock
jazz
klassinen
4 Valitse alavalikko nuolella [qp]. Paina [OK].
5 Valitse asetuskohta nuolella [qp]. Paina [OK].
Toista tarvittaessa valinnat.
High Clarity Sound
Kun laite on kytkettynä televisioon HDMI AV OUT-liittimestä kuvan näyttämistä varten, ääni toistuu paremmin
tämän toiminnon aikana.
•
6 Valitse asetus nuolella [qtup]. Paina [OK].
•
Vain jos olet valinnut asetuksen “Enable” kohtaan
“High Clarity Sound” (s. 43)
Joitakin asetuksia säädetään hieman eri tavalla. Noudata
kuvaruutuun tulevia ohjeita.
Salasana
Seuraavat kohteet käyttävät samaa salasanaa.
Älä unohda salasanaa.
- “DVD-Video Ratings”
- “BD-Video Ratings”
- “Lock” (s. 45)
*1 Jos ääni otetaan HDMI AV OUT -liittimestä, tätä
toimintoa voi käyttää vain, jos asetuksena on “Dolby
D/Dolby D +/Dolby TrueHD” tai “DTS/ DTS-HD” “PCM”. (s. 42)
*2 Tämä toiminto ei vaikuta, jos ääni on Dolby Pro
Logic II.
41
PICTURE - Kuvan asetukset
DISC - Levyasetukset
DVD-VIDEO RATINGS - DVD-Video-toiston rajoitus
STILL MODE - Pysäytyskuvan näyttötapa
Soitin ei toista rajoitustason ylittäviä DVD Video-levyjä, jos rajoitustasotieto on tallennettu levylle.
Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Kirjoita 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla, kun salasanan valikkosivu näkyy.
BD-VIDEO RATINGS - BD-Video-toiston rajoitus
Toiminto määrää pysäytyskuvan näyttötavan, kun keskeytät
toiston.
l AUTOMATIC: Automaattisesti oikea valinta.
l FIELD: Valitse, jos kuvassa on tärinää Automatic
asetuksen aikana.
l FRAME: Valitse, jos pienet kirjaimet tai kuviot eivät erotu Automatic-asetuksen aikana.
BD-Video-toiston ikärajoitus.
SEAMLESS PLAY - Soittolistan (playlist) saumaton toisto
Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Kirjoita 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla, kun salasanan valikkosivu näkyy.
3D BD-VIDEO PLAYBACK - 3D BD-Videon toistotapa
NTSC CONTENTS OUTPUT - NTSC-ohjelman toistotapa
Valitse 3D-yhteensopivan video-ohjelman toistotapa.
SOUNDTRACK PREFERENCE - Ääniraita
Soittolistan (playlist) kappaleiden keskeytyksetön toistotapa.
l Valitse ON, jos soittolistaan kuuluvien kappaleiden vaihtuessa kuvatoisto keskeytyy hetkeksi.
Valitse PAL60 tai NTSC, kun toistat NTSC-levyä.
SOUND - Äänen asetukset
Valitse kielivaihtoehto puheraidoille.
Original (alkuperäinen kieli).
l Jos valitset “Other ****”, näppäile kielikoodi numeropainikkeilla (s. 54).
l
DYNAMIC RANGE COMPRESSION - Dynamiikan supistus
SUBTITLE PREFERENCE - Tekstitys
Valitse kielivaihtoehto tekstitykselle.
Jos valitset ”Automatic”, eikä puhekieleksi valittu kieli ei ole saatavilla, tekstitys tulee puhekieleksi valitulla kielellä (jos se on
levyllä).
l Jos valitset “Other ****”, näppäile kielikoodi numeropainikkeilla (s. 54).
l
Toiminto supistaa äänen dynamiikkaa, eli hiljaiset kohdat
kuuluvat, vaikka äänenvoimakkuus olisi vähäinen.
(Vaikuttaa vain Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- ja Dolby
TrueHD-ääneen.)
l Auto : Vaikuttaa Dolby TrueHD -ääneen.
DIGITAL AUDIO OUTPUT - Digitaalisten äänilähtöjen asetukset
MENU PREFERENCE - Valikko
Paina [OK], niin saat näkyviin seuraavat asetukset:
Valitse kielivaihtoehto levyvalikoille.
l
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD
MPEG Audio
Valitse, mitä signaalia laite antaa eteenpäin.
l Valitse ”PCM” , jos kytketty laite ei pysty purkamaan
kyseistä äänityyppiä. Tämä laite purkaa audioformaatin
ja välittää sen kytkettyyn laitteeseen.
l Väärät asetukset voivat johtaa häiriöääniin.
Jos valitset “Other ****”, näppäile kielikoodi numeropainikkeilla (s. 54).
BD-LIVE INTERNET ACCESS (s. 29) - BD-Live-yhteys
Voit rajoittaa internetyhteyden käyttöä BD-Live-toimintojen
käytön aikana.
l
Limit: Internetyhteys on sallittu vain niille BD-Live-sisällöil-
le, joilla on sisällönomistajan sertifikaatti.
SUBTITLE TEXT - Tekstitys
Valitse DivX- ja MKV-tekstitystä kuvaava kieliasetus (s. 28).
Tämä kohta näkyy vasta tiedoston toiston käynnistämisen
jälkeen.
42
BD-VIDEO SECONDARY AUDIO - BD-Videon toinen ääni
Kytke käyttöön/ pois käytöstä valikon klikkausäänet ja kuva
kuvassa -toiminnon aikana näkyvän toisen kuvan ääni. (s.
29).
l Jos valitset ”Off”, vain ensisijainen ääni lähtee eteenpäin.
FRONT PANEL DISPLAY - Etulevyn näytön kirkkaus
DIGITAL AUDIO INPUT - Laitteeseen tuleva digitaaliääni
Paina [OK], niin näkyviin tulee seuraava asetus.
PCM-FIX - PCM-äänen korjaus
Valitse, mitä audiosignaalia laitteeseen tulee.
- ARC
- DIGITAL IN
- [BTT775] [BTT770] [BTT370] HDMI Input1
- [BTT775] [BTT770] [BTT370] HDMI Input2
Toiminto määrää soittimen etulevyn näytön kirkkauden.
l
AUTOMATIC: Näyttö himmenee, mutta kirkastuu, joidenkin toimintojen käytön ajaksi.
SOFTWARE LICENSE - Ohjelmistolisenssi
“On”: PCM on käytettävissä.
“Off”: DTS, PCM ja Dolby Digital ovat käytettävissä.
Valitse “On”, jos ääni pätkii.
Tietoa laitteen käyttämästä ohjelmistosta.
l
l
TV/DEVICE CONNECTION - TV- ja laitekytkennät
DOWNMIX - Äänikanavien yhdistäminen
Valitse äänikanavien yhdistämistapa monikanava- tai
stereoäänelle.
l l l
3D Settings - 3D-asetukset
Valitse ”Surround encoded”, jos haluat nauttia tilaäänestä.
Toiminto ei vaikuta “Bitstream”-ääneen.
Ääni lähtee eteenpäin stereona “Stereo” seuraavissa
tapauksissa.
– AVCHD-toisto
– Dolby TrueHD-toisto
– Toisen (secondary) audion toisto (myös klikkausäänet).
3D Type - 3D-tyyppi
Valitse kytkemäsi television tyyppi.
l Muuta myös television 3D-asetuksia, kun valitset ”Side
by Side” - ”Rinnakkain”.
HIGH CLARITY SOUND - Kirkas ääni
Kun laite on kytkettynä televisioon HDMI AV OUT-liittimestä
kuvan näyttämistä varten, ääni toistuu paremmin tämän
toiminnon aikana.
l Valitse ”Enable” ja sitten PLAYBACK-valikon kohtaan
”Sound” - “High Clarity Sound”- “On”. (s. 41)
Valitse television kuvasuhdetta vastaava asetus.
Tavallinen (4:3) televisio ja 16:9-ohjelma
l 4:3: Laajakuvan reunasta leikataan reunat
pois, jotta kuva täyttäisi koko ruudun. BDVideo-kuva näkyy 4:3 Letterbox -muodossa
Toiminto korjaa kuva- ja äänisignaalin toistohetken mahdollisen virheen.
SPEAKER - Kaiuttimet
l s. 46
DISPLAY - Näytön asetukset
ON SCREEN MESSAGES - Kuvaruutuun tulevat viestit
Toiminto määrää, tulevatko viestit kuvaruutuun automaattisesti vai ei.
ON SCREEN LANGUAGE - Kuvaruutuvalikkojen ja -viestien
kieli
Valitse valikkojen ja viestien kieli.
SCREEN SAVER FUNCTION - Ruudunsäästäjä
3D Playback Message - 3D-ohjelman varoitus
Valitse, haluatko laitteen näyttävän vai piilottavan 3D-varoitussivun, ennen kuin 3D-yhteensopivan video-ohjelman
toisto aloitetaan.
TV ASPECT - Television kuvasuhde
AUDIO DELAY - Äänisignaalin viive
Paina [OK]. Seuraavat asetukset tulevat näkyviin:
Ruudunsäästäjä estää kuvan palamisen kiinni kuvaruutuun.
Kun asetuksena on “On”:
Ellei mitään toimintoa käytetä 5 minuuttiin, DIRECT NAVIGATOR -valikon tilalle tulee HOME-valikko.
l Toiston, tauon tms. aikana tämä toiminto ei toimi.
l Jos ohjelmana on musiikki-[CD-DA] tai MP3, tästä
asetuksesta riippumatta DIRECT NAVIGATOR -valikko
muuttuu tyhjäksi ja näkyviin tulee näytönsäästäjä, ellei
mitään toimintoa ole käytetty 5 minuuttiin.
l
43
4:3 LETTERBOX: Musta raita ylä- ja alareunassa.
Laajakuvatelevisio (16:9) ja 4:3-ohjelma
l 16:9: Video näkyy 4:3-kuvana kuvaruudun keskellä.
DEEP COLOUR OUTPUT - Syvävärit
HDMI CONNECTION - HDMI-kytkentä
Paina [OK], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset.
HDMI VIDEO FORMAT - HDMI-videoformaatti
CONTENTS TYPE FLAG - Sisältötunnisteet
Kuvaruudussa on asetuksen vieressä tähtimerkki (*), jos
kytketty laite pystyy käyttämään kyseistä signaalityyppiä.
Jos valitset muun kuin tähtimerkillä merkityn asetuksen,
kuva voi vääristyä.
l l Valitse ”Automatic”, jos haluat laitteen valitsevan automaattisesti resoluution, joka sopii televisioon.
Jos haluat katsoa teräväpiirtoista videota skaalattuna
1080p-muotoon, sinun on kytkettävä laite suoraan 1080pyhteensopivaan teräväpiirtotelevisioon (HDTV). Jos laite
on kytketty teräväpiirtotelevisioon toisen laitteen kautta,
toisenkin laitteen on oltava 1080p -yhteensopiva.
Valitse haluamasi virransammutustoiminto VIERA Link -toiminnoille (s. 35). (Toimintaan vaikuttaa kytketyn VIERA Link
“HDAVI Control” -yhteensopivan laitteen asetukset.)
”Video/ Audio”: Kun sammutat television, myös tämä
laite sammuu.
l ”Video”: Kun sammutat television, myös tämä laite
sammuu, paitsi seuraavissa tapauksissa
– audiotoisto ([CD] [MP3])
– ohjelmalähteenä iPod / iPHONE
– ohjelmalähteenä radio
– ohjelmalähteenä “AUX”, ”ARC” tai “D-IN” (DIGITAL IN)
(muu kuin TV-audioasetus VIERA Linkille)
– ohjelmalähteenä “D-IN” (DIGITAL IN) (muu kuin CABLE/
SATELLITE-asetus VIERA Linkille)
l Kun tämä laite on kytketty HDMI-kaapelilla televisioon,
joka käsittelee 1080/24p-signaalia, elokuvat ja muu 24
kuvan sekuntinopeudella kuvattu materiaali lähtee eteenpäin tästä laitteesta 24p-nopeudella.
l l l Valitse DVD-Video-toiston ajaksi asetukseksi “On” ja
kohtaan “24p” valikossa “Picture” (s. 40) asetus “On”
Muut kuin 24p-ohjelmat toistuvat 60p-nopeudella BD-Vtoiston aikana.
24p:
Lomittamaton kuva, joka on tallennettu 24 kuvan sekuntinopeudella (elokuvafilmi). Monet BD-V –elokuvat on
tallennettu 24p nopeudella, samaan tapaan kuin alkuperäiset elokuvatkin.
TV AUDIO INPUT - Television audiotulo
l Määritä kuvasignaalin väriavaruuden muunnos, mikäli
laite on kytketty HDMI-kaapelilla.
NETWORK -Verkkoasetukset
Valitse, lähteekö audiosignaali eteenpäin soittimen
HDMI-liittimestä.
Helpot verkkoasetukset (s. 22)
NETWORK SETTINGS - Verkkoasetukset
Säädä verkkoasetukset yksitellen.
Paina [OK], niin saat näkyviin seuraavat asetukset.
Valitse ”Off”, jos haluat ohjata äänen tämän järjestelmän
kaiuttimiin.
[BTT775] [BTT770] [BTT370]
HDMI Standby Pass-Through - HDMI-signaalin läpikulku
valmiustilassa
l LAN CONNECTION MODE - LAN-kytkentä
Valitse kytkentätapa.
Tähän laitteeseen kytketty laite voi antaa ääntä ja kuvaa
televisioon, vaikka tämä laite olisi valmiustilassa. Lisäksi
voit vaihtaa HDMI-tuloliitintä painamalla kaukosäätimen
painiketta [EXT-IN].
Tämän laitteen kaiuttimet eivät toista ääntä.
VIERA LINK - VIERA Link -yhteisohjaus
l Valitse asetus television kuvanormia vastaavaksi.
NTSC-ohjelman toiston aikana signaali lähtee eteenpäin
asetuksen “NTSC Contents Output” mukaisena tästä
asetuksesta riippumatta.
l HDMI AUDIO OUTPUT- Lähtevä audiosignaali
Valitse television audiotulo VIERA Link -yhteistoimintoihin.
TV SYSTEM - Television kuvanormi
HDMI COLOUR MODE - HDMI-väritila
Sisältötunnisteita tukeva televisio voi joidenkin ohjelmatyyppien kohdalla tunnistaa ohjelmassa olevan tunnisteen ja valita
parhaat mahdolliset asetukset.
POWER OFF LINK - Laitteisto pois toimintatilasta
24P OUTPUT - 24p -kuvan antaminen eteenpäin
Määritä, haluatko käyttää Deep Colour -syvävärejä, kun laite
on kytketty syvävärejä tukevaan televisioon.
Valitse ”HDAVI Control”, jos olet tehnyt HDMI-kaapelilla
kytkennän laitteeseen, joka tukee HDAVI Control -laiteyhteisohjausta.
Valitse ”Off”, jos et halua käyttää HDAVI Control -ohjausta.
44
WIRELESS SETTINGS - Langattoman verkon asetukset
Mahdollistaa langattoman reitittimen asetusten ja kytkentäasetusten tekemisen sekä nykyisten kytkentäasetusten ja
kytkennän tilan tarkastamisen, kun käytössä on langaton
yhteys.
CONNECTION SETTING - Yhteysasetus
Langattoman reitittimen (tukiaseman) kytkentävelho
tulee näkyviin.
Double Speed Mode Setting (2.4GHz) - Kaksinkertainen nopeus
Kun käytössä on 2.4 GHz langaton verkkoyhteys, tämä
asetus määrittää yhteyden nopeuden.
l Jos luot yhteyden ”Double Speed Mode (40 MHz)”
-asetuksen avulla, kaksi kanavaa käyttää samaa
taajuuskaistaa, ja häiriöiden riski kasvaa. Tämän
takia yhteysnopeus voi pienentyä tai yhteys voi olla
epävakaa.
IP ADDRESS / DNS SETTINGS - IP-osoite / DNS-asetukset
Tarkasta verkkoyhteyden tila ja aseta IP-osoite ja DNS-asetukset.
Paina [OK], niin saat näkyviin lisää asetuksia.
l ”Connection Speed Setting” on valittavissa vain, jos asetuksena “Connection Speed Auto-Config” - “Off”.
OTHERS - Yleisasetukset
REMOTE CONTROL - Kauko-ohjain
Muuta koodia, jos kauko-ohjain ohjaa muita Panasoniclaitteita.
QUICK START - Pikakäynnistys *
Laite käynnistyy nopeammin valmiustilasta toimintatilaan.
l Sisäinen hallintayksikkö saa virtaa, kun asetuksena on
”On”, joten seuraavat kohdat ovat erilaiset kuin asetuksen
”Off” aikana.
– Virrankulutus valmiustilassa kasvaa.
(Virrankulutus s. 52)
* Television virransäästötoiminto saattaa aiheuttaa sen, että
tällä toiminnolla on tavallista vähemmän vaikutusta, kun laite
käynnistetään yhteistoimintojen kautta. (s. 35)
EASY SETUP- Helppo käyttöönotto (s. 21)
Välttämättömät käyttöönottoasetukset.
DEFAULT SETTINGS - Perusasetukset
PROXY SERVER SETTINGS - Välityspalvelinasetukset
Tee välityspalvelinasetukset ja tarkasta yhteyden tila.
Paina [OK], niin saat näkyviin lisää asetuksia.
INTERNET CONTENT SETTINGS (s.38) - Internetistä
käytettävien sisältöjen asetukset (VIERA CAST)
Paina [OK], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset.
LOCK - Verkkolukko
Voit rajoittaa VIERA CAST -toimintojen käyttöä.
l Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Kirjoita 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla, kun salasanan
valikkosivu näkyy.
AUDIO AUTO GAIN CONTROL - Audiosignaalin
automaattinen tasonsäätö
Jos ohjelmissa on erilainen äänenvoimakkuus, laitteisto
tasaa ne automaattisesti perusäänenvoimakkuuden
tasolle VIERA CASTin käytön aikana.
l Ohjelma voi estää tämän toiminnon käytön.
l Valitse “Off”, jos ääni säröytyy.
TIME ZONE - Aikavyöhyke
Laite näyttää oikeaa aikaa, kun valitset oikean aikavyöhykkeen. Jotkin VIERA CAST -ohjelmat vaativat, että
aikavyöhyke on määritetty.
l Määritä aikavyöhyke tarvittaessa.
Perusarvo palautuu SETUP-valikon ja DISPLAY -valikon
asetuksiin, ei kuitenkaan kohtiin ”Remote Control”, “LAN
Connection Mode”, “IP Address / DNS Settings”, “Proxy
Server Settings”, ”Lock”, “DVD-Video Ratings” ja “BD-Video
Ratings”, ”Wireless Settings”, jne.
DIVX REGISTRATION (s. 30) - DivX-rekisteröinti
Tarvitset tätä rekisteröintikoodia, kun hankit ja toistat DivX
Video-on-Demand (VOD) -ohjelmaa.
SYSTEM INFORMATION - Järjestelmätiedot
Tarkasta tämän laitteen laiteohjelmistoversio ja langattoman
LAN-sovittimen langattoman LAN-moduulin versio.
FIRMWARE UPDATE (s. 24) - Laiteohjelmiston päivitys
Paina [OK], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset.
AUTOMATIC UPDATE CHECK - Automaattipäivitys
Jos tällä laitteella on internetyhteys, se tarkastaa virrankytkennän jälkeen laiteohjelmistopäivityksen saatavuuden.
Päivitä tarvittaessa.
UPDATE NOW - Päivitä nyt
Käynnistä manuaalisesti laiteohjelmiston päivitys, mikäli
päivitys on saatavilla.
SUMMER TIME - Kesäaika
l Valitse “On”, jos on kesäaika.
MAC ADDRESS - MAC-osoite
Voit tarkastaa tämän laitteen MAC-osoitteen.
45
SPEAKER SETTINGS: Kaiutinasetukset
Viiveaika
n [BTT775] [BTT770] [BTT370]
Kun käytössä on 7.1-kanavainen
kaiutinjärjestelmä
Ihanteellisessa tapauksessa 5.1-kaiutinjärjestelmän kaikki kaiuttimet (subwooferia lukuun ottamatta) olisi sijoitettu yhtä kauas istumapaikasta.
1 Tarkasta etukaiuttimien ja takatehostekaiuttimien
etäisyyden ero istumapaikasta.
2 Säädä takatehostekaiuttimien viive.
Jos etäisyys A tai B on pienempi kuin C (ks. alla), katso sopiva asetus taulukosta.
Kaiuttimien perusäänenvoimakkuudet
huoneen
mitat (noin)
(Vaikuttaa monikanavaäänen toistoon)
Kaiuttimen
todellinen
sijainti
1 Valitse “Test” . Paina [OK].
Kaiuttimet alkavat toistaa testiääntä.
Kaiuttimen
ihanteellinen
sijainti
2
.
Kuunteluetäisyys
Säädä äänenvoimakkuus testiäänen toiston aikana
nuolipainikkeilla [qp].
Säätöalue: -6.0 dB - +6.0 dB
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus etukaiuttimien voimakkuutta
vastaavaksi.
3 Paina [OK].
Testiääni lakkaa kuulumasta.
ihanteellinen sijainti olisi
ympyrän kehällä
1 Valitse nuolilla () aikakohta (esim. ms 0,0)
Esim. 5.1-kokoonpano
(A) Keskikaiutin (C)
(B) Vasen takakaiutin (LS), oikea takakaiutin (RS)
Esim. 5.1-kokoonpano
(A) Keskikaiutin (C)
(B) Testiääni
(C) Vasen takakaiutin (LS), oikea takakaiutin (RS)
. Paina OK.
[BTT775] [BTT770] [BTT370] Esim. 7.1-kokoonpano
nKaiutinasetusten tekemisen päättäminen
(C) Vasen takatehostekaiutin (LB), oikea takatehostekaiutin (RB)
2 Valitse asetus nuolilla (). Paina OK.
A Keskikaiutin
Erotus
Noin 34 cm
Noin 68 cm
Noin 102 cm
Noin 136 cm
Noin 170 cm
B Taka(tehoste)kaiuttimet
Asetus
1.0ms
2.0ms
3.0ms
4.0ms
5.0ms
Erotus
Noin 170 cm
Noin 340 cm
Noin 510 cm
Asetus
5.0 ms
10.0 ms
15.0 ms
46
Valitse nuolipainikkeilla kohta ”Complete”. Paina [OK].
Kaiuttimien kiinnitysvaihtoehdot
BTT775] [BTT770] Keskikaiutin
Seinäkiinnitys
Voit kiinnittää kaiuttimet seinään (ei subwooferia).
• Seinämateriaalin on kestettävä 10 kg/ruuvi. Ennen kuin kiinnität kaiuttimet, pyydä neuvoa rakennusalan ammattilaiselta.
Virheellinen kiinnitysmenetelmä saattaa rikkoa seinää tai
kaiuttimen.
• Älä yritä kiinnittää kaiuttimia seinään muulla kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
1 Kiinnitä seinään ruuvi (ei toimituspakkauksessa).
A
B
C
D
E
[BTT370] [BTT270] Keskikaiutin
P 18,8 mm
Q 117 mm
R 209 mm - 211 mm
S 97 mm
T 23 mm
U 95 mm - 97 mm
V 26 mm
W 16,7 mm
X 63,7 mm
Vähintään 30 mm
Halk. 4.0 mm
Halk. 7.0mm - 9.4mm
Seinä tai pylväs
5.5mm - 7.5mm
2 Ripusta kaiutin ruuvin varaan takalevyn reiästä.
Esim. [BTT775]
EI!
Etukaiutin
Tästä asennosta kaiutin
todennäköisesti putoaa,
jos sitä tönäistään vasemmalle tai oikealle.
KYLLÄ!
Kaiuttimen putoamisen estäminen
Siirrä kaiutinta niin,
että ruuvi on tässä
kohdassa.
[BTT775]: Etu-, keski-, takakaiutin
[BTT770] [BTT370]: Etu-, keskikaiutin
Käytä alla annettuja mittoja paikantaaksesi ruuvien
kohdat seinältä.
l Jätä kaiuttimen yläpuolelle vähintään 20 mm ja
sivuille 10 mm tyhjää tilaa.
esim.
[BTT775]: Etukaiutin
[BTT775] Etukaiutin, takakaiutin
BTT770] [BTT370] Etukaiutin
Kiinnitä seinään ilman pohjalevyä ja jalustaa.
A Naru (ei mukana)
B Silmukkaruuvi (ei mukana)
C Alle 10cm
D Kaiutin takaa
Ota yhteys rakennusalan asiantuntijaan, jotta vältät seinän
ja kaiuttimien vahingoittumisen kiinnitysvaiheessa.
l Käytä narua, jonka halkaisija on vähemmän kuin 2.0 mm ja
joka kannattelee vähintään10 kg:n painon.
l
[BTT770] [BTT370] Takakaiutin
BTT270] Etukaiutin, takakaiutin
F 28.5 mm
G 97 mm
H 335 mm
I 210 mm - 212 mm
J 40 mm
K 63 mm
L 322 mm
M 40 mm
N 17.6 mm
O 98.7 mm
47
Vianmääritys
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko
tämän kappaleen ohjeista apua.
-> Tämän laitteen takalevyn USB-liitin ei tunnista USB-muistia tai USB-kiintolevyä.
-> Irrota USB-johto hetkeksi ja kytke se sitten takaisin. Mikäli
ongelma ei ratkea, sammuta tästä laitteesta hetkeksi virta
ja kytke se sitten takaisin.
-> Tämä laite ei välttämättä tunnista USB-laitteita, jotka on
kytketty muulla kuin langattoman LAN-sovittimen DYWL10 (myydään erikseen) [BTT270] USB-kaapelilla tai
USB-hubilla.
Oletko asentanut uusimman laiteohjelmiston?
Laiteohjelmistopäivitys saatetaan julkaista korjaamaan toimintahäiriöitä, joita on havaittu ilmenevän joidenkin tiettyjen
elokuvien toiston aikana. (s.24)
Tarkasta seuraavat kohdat.
Ellei ongelma ratkea, ota yhteys laitemyyjään.
[BTT775] [BTT770] [BTT370]
Tämä laite ei tunnista viestintäkameraa oikein.
Merkkejä laitteen toimintavirheestä eivät ole:
- Normaali, levyn pyörimisestä aiheutuva ääni;
- Kuvan häiriöt hakutoiminnon aikana.
- Kuvahäiriöt 3D-levyn vaihdon aikana.
-> Irrota viestintäkamera hetkeksi ja kytke se sitten takaisin.
Mikäli ongelma ei ratkea, sammuta tästä laitteesta hetkeksi
virta ja kytke se sitten takaisin.
nKauko-ohjaimen tai etulevyn painikkeet eivät toimi
Pidä 5 sekuntia painettuna etulevyssä oleva [O/I].
– Ellet vieläkään pysty sammuttamaan laitetta, irrota verkkojohto, odota 1 minuutti ja kytke verkkojohto takaisin.
Rajoitustason salasana on unohtunut. Haluat muuttaa
rajoitustasoa.
nLevy ei tule pois soittimesta.
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö:
Kytke laitteesta virta pois. Pidä painettuna kauko-ohjaimen
painike [uuI] ja keskusyksikön painike [OPEN/CLOSE]
samaan aikaan yli 5 sekunnin ajan.
Yleistä
Palauta perusasetukset.
1 Laitteen ollessa toimintatilassa pidä yhtä aikaa painettuna
kauko-ohjaimen painikkeet [OK], keltainen ja sininen yli 5
sekunnin ajan.
– “00 RET” näkyy laitteen näytössä.
2 Painele kauko-ohjaimen nuolipainiketta [>] tai keskusyksikön
[O/I]-painiketta, kunnes näytössä on “03 VL”.
3 Paina kauko-ohjaimen [OK]-painiketta tai keskusyksikön
[OPEN/CLOSE] –painiketta.
Rajoitustasoon palautuu perusasetus.
Virta
-> Valitse SETUP-valikosta “Default Settings” - “Yes”. (s. 45)
Ei virtaa.
Palauta kaikki perusasetukset.
- > Kytke verkkojohto toimivaan pistorasiaan. (s. 20)
-> Kytke laitteesta virta pois. Pidä painettuna keskusyksikön
painikkeet [+ VOLUME], [OPEN/CLOSE] ja [O/I] samaan
aikaan yli 5 sekunnin ajan.
Laite kytkeytyy itsekseen valmiustilaan.
-> Uniajastimen aika on kulunut ja toiminto on sammuttanut
laitteen (s. 8).
-> Jokin laitteen suojamekanismeista on toiminut. Kytke laite
toimintatilaan painamalla laitteessa olevaa painiketta [O/I].
Kauko-ohjain ei toimi kunnolla.
-> Vaihda kauko-ohjaimen paristot. (s. 7)
-> Kauko-ohjaimen ja soittimen ohjauskoodi ei ole sama. Jos
näkyviin tulee “SET r”, kun painat jotain kauko-ohjaimen
painiketta, muuta kauko-ohjainkoodia. (s. 45]
Tämän laitteen virta sammuu, kun television tulolähdettä
vaihdetaan.
Levyn toisto ei ole mahdollista.
-> Se on normaali toiminto, jos käytössä on VIERA Link (HDAVI
Control 4 tai uudempi). Lisätietoja television käyttöohjeesta.
-> Levy on likainen (s. 7).
-> Tarkasta aluekoodi.
Laite ei kytkeydy pois toimintatilasta.
Valokuvat (JPEG) eivät toistu kunnolla.
1 Pidä etulevyn painike [O/I] painettuna 5 sekunnin ajan. (Ellet
vieläkään pysty sammuttamaan laitetta, irrota verkkojohto,
odota 1 minuutti ja kytke verkkojohto takaisin.)
2 Palauta perusasetukset näin: Pidä painettuna etulevyn painikkeet [+ VOLUME], [OPEN/CLOSE] ja [O/I] yhtä aikaa yli 5
sekunnin ajan laitteen ollessa pois toimintatilasta.
-> Laite ei välttämättä toista tietokoneella muokattuja kuvia,
kuten progressiivisia JPEG-kuvia jne.
TV-kuva ei näy, vaikka kytket television toimintatilaan.
-> Näin voi käydä television asetuksien takia, jos tämän laitteen
asetuksena on “Quick Start” - “On”.
–>Joissakin televisioissa tämän voi estää kytkemällä HDMIkaapelin toiseen HDMI-liittimeen tai muuttamalla HDMI-automaattikytkentäasetuksia.
Etulevyn näyttö
Näyttö on himmeä.
USB-laitteen sisältöä ei voi lukea.
-> Jos kytket USB-laitteen laitteen toistaessa levyä tai videoviestinnän aikana, tämä laite ei välttämättä tunnista USB-laitetta.
Paina [HOME] ja kytke USB-laite uudelleen.
-> Muuta näytön kirkkautta muuttamalla SETUP-valikon asetusta FRONT PANEL DISPLAY. (s. 43)
48
Kuva
Ääni
Laitteen toistaman ohjelman kuva ei näy televisiossa.
Kuva on vääristynyt.
Kuva tärisee.
-> Väärä asetus kohdassa “HDMI Video Format”. Palauta perusasetus näin:
1 Laitteen ollessa toimintatilassa pidä yhtä aikaa painettuna
kauko-ohjaimen painikkeet [OK], keltainen ja sininen yli 5
sekunnin ajan. – “00 RET” näkyy laitteen näytössä.
2 Painele kauko-ohjaimen nuolipainiketta [oikea] tai keskusyksikön [O/I]-painiketta, kunnes näytössä on “04 PRG”.
3 Pidä painettuna kauko-ohjaimen [OK]-painike tai keskusyksikön [OPEN/CLOSE] -painike vähintään 3 sekunnin ajan.
Valitse sitten sopiva asetus. (s. 44).
-> Jos Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD- ja DTS-HD-ääni ei
lähde eteenpäin bittivirtana, palauta perusasetukset valitsemalla asetus “Default Settings” - ”Yes” ja valitse sen jälkeen
oikeat asetukset. (s. 45)
-> Soittimen käytössä oleva kuvastandardiasetus on eri kuin televisiossa. Soitin perustilassa (stop): Paina etulevyssä olevia
painikkeita [n] ja [OPEN CLOSE] yli 5 sekuntia. Standardi
vaihtuu NTSC / PAL.
-> Levyn kuvastandardi on eri kuin television kuvastandardi.
– PAL-levyä ei voi katsella NTSC-televisiosta.
– Tämä laite muuttaa NTSC-signaalin PAL60-signaaliksi
PAL-televisiota varten (asetus ”Picture” - ”NTSC Contents Output”)
Kun Setup-valikon asetuksena on “3D BD-Video Playback”
- ”Automatic”, kytkentätyyppi voi aiheuttaa sen, että kuvia
ei voi toistaa. Kun olet poistanut levyn tästä laitteesta, valitse Setup-valikosta “Set before play” ja 3D-valikkosivulta
“2D Playback”. (s. 42)
3D-levyn toiston aikana ääni kuuluu, kuva ei näy.
-> Muuta videosignaalin tyyppi televisiolle sopivaksi HDMI-signaaliksi.
Kuvasignaali ei lähde eteenpäin.
-> Valitse DISPLAY-valikon kohtaan “High Clarity Sound” asetus
“Off”, jos haluat ottaa kuvasignaalin VIDEO OUT-liittimestä.
(s. 41)
Soittimesta ei saa teräväpiirtokuvaa.
-> Tarkasta, että seuraavat Setup-asetuskohdat ovat oikein:
“HDMI Video Format”. (s. 44)
3D-kuvasignaali ei lähde eteenpäin.
-> Onko tässä laitteessa ja televisiossa oikeat asetukset? (s.
31)
Ei ääntä.
Ääni on hiljainen.
Ääni on säröytynyt.
Tiettyä äänityyppiä ei saa kuuluviin.
-> Tarkasta kaiutin- ja laitekytkennät. (s. 12, 13,15-20)
-> Varmista, että kaiutinasetukset on tehty oikein. (s. 46)
-> Jos haluat ottaa audiosignaalin soittimen HDMI-liittimestä, valitse SETUP-valikosta asetukseksi ”HDMI Audio
Output - On”. (s.44)
-> Jos asetuksena on “BD-Video Secondary Audio”- “On”,
ääniformaatit Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD
Master Audio ja DTS-HD High Resolution Audio lähtevät
eteenpäin Dolby Digital- tai DTS Digital Surround-muodossa.
-> Remasterointi ei toimi, jos bittivirtamuotoista ääntä otetaan HDMI AV OUT-liittimestä. (s. 41)
-> Kytketyn laitteen ominaisuudet saattavat aiheuttaa sen,
että ääni säröytyy HDMI-kytkennän aikana.
-> Televisioon kytketyn laitteen monikanavainen ääni ei
lähde eteenpäin alkuperäisessä monikanavaisessa muodossaan.
- Jos laitteessa on optinen audiolähtöliitin, tee siitä kytkentä tämän laitteen “OPTICAL” -liittimeen. (s. 17,18)
Ei tilaääntä.
-> Valitse tilaäänitehoste painamalla [SURROUND]. (s. 26)
-> [BTT775] [BTT770] [BTT370] (Kun käytössä on 7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä) Takatehostekaiuttimista ei
saa ääntä, vaikka valitsisit käyttöön Dolby Pro Logic II
-äänentoiston.
Äänityyppiä ei voi vaihtaa.
-> Jos ääni otetaan HDMI AV OUT -liittimestä, valitse asetukseksi “Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD”, “DTS/DTSHD” tai “MPEG Audio” - “PCM”. (s. 42)
Ei ääntä televisiosta.
-> Valitse [EXT-IN]-painiketta painelemalla oikea ohjelmalähde. (s. 24)
-> Kun kytket tämän laitteen televisioon HDMI-kaapelilla,
tarkista että television HDMI-liittimessä on merkintä ”HDMI
(ARC)”. Jos merkintää ei ole, kytke laitteet sekä HDMIkaapelilla että optisella digitaaliaudiokaapelilla.(s. 16, 17)
-> Jos tämän laitteen DIGITAL AUDIO IN -liittimeen kytketyn laitteen ääni ei toistu, varmista, että laitteen optinen
audiolähtö on asetettu tilaan PCM.
iPod/iPhone
3D-kuvasignaali ei näy oikein 2D-kuvana.
-> Valitse Setup-valikosta “Set before play” ja 3D-valikkosivulta
“2D Playback”.
-> Levyä, jonka ohjelma on tallennettu 2 kuvaruutua hyödyntävällä tekniikalla (kuvaruudut vierekkäin) ja jota voidaan
katsella 3D-muodossa, toistuu television asetusten mukaan.
Ei lataa eikä toimi.
-> Kytke laite oikein. (s.36)
-> iPodin/iPhonen akku on tyhjä. Lataa se ja yritä uudelleen.
-> Jos iPod/iPhone aiheuttaa laitteessa odottamattomia toimintoja, kytke iPod/iPhone uudelleen tai käynnistä iPod/
iPhone uudelleen.
Ruudun reunoissa on musta raita.
Kuvasuhde on epänormaali.
-> Tarkista asetus “TV Aspect”. (s. 43)
-> Säädä television kuvasuhdeasetusta.
iPod/iPhone-videot/valokuvat eivät näy televisiossa.
-> Varmista, että televisio on kytketty tämän laitteen VIDEO
OUT-liittimeen. (s. 16)
-> Valitse iPod/iPhone-valikosta televisioon sopivat valokuva/videoasetukset. (Lisätietoja iPodin/iPhonen käyttöohjeessa). Kun olet valinnut “Speaker selection” (käytettävät kaiuttimet)
- “Home Cinema” (kotiteatterin kaiuttimet) television kaukoohjaimella, television tulolähde muuttuu.
-> Irrota HDMI-kaapeli televisiosta ja kytke se toiseen HDMI INliittimeen.
49
Television tulokanavaksi vaihtuu tahattomasti HDMI.
-> Kun keskusyksikkö on kytketty “HDAVI Control” -ohjattavaan televisioon ja VIDEO IN on valittu iPodin videoiden tai
valokuvien toistoa varten, television tulokanavaksi valikoituu
automaattisesti HDMI-tulokanava, kun painat [HOME].
– Valitse uudestaan television kanavaksi VIDEO IN.
Radio
Kuuluu säröytynyt ääni tai kohinaa.
-> Säädä antennin paikkaa.
-> Käytä ulkoantennia. (s. 20)
Kuuluu takovaa ääntä.
-> Sammuta TV tai siirrä se kauemmas tästä laitteesta.
Langaton järjestelmä (SH-FX71)
Ei virtaa.
->Tarkista, että langattoman yksikön verkkojohto on kytketty
oikein.
Langattoman yhteyden ilmaisin vilkkuu.
-> Ei yhteyttä keskusyksikön ja langattoman yksikön välillä.
Kytke langaton yksikkö hetkeksi pois toimintatilasta. Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa langattoman yksikön, irrottaa
virtalähteen (AC-verkkojohdon) ja hetken kuluttua kytkeä sen
takaisin.
Langattoman yhteyden ilmaisin ei syty.
-> Tarkista, että keskusyksikkö on toimintatilassa ja että langaton yksikkö on toimintatilassa.
-> Varmista, että digitaalilähetin on kytketty kokonaan keskusyksikön liittimeen. (s. 18)
Langattoman yhteyden ilmaisin vilkkuu vihreänä ja punaisena.
-> Virransyöttöongelma. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Verkko
Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa.
-> Tarkasta verkkoyhteys ja asetukset (s. 19, 22, 24)
-> Tarkasta kunkin laitteen käyttöohjeet ja tee kytkennät
niiden mukaan.
Kun käytössä on langaton LAN-yhteys, DLNA-sertifioidusta mediapalvelimesta tuleva video tai äänitoistuu
pätkittäin, ei toistu tai videosta puuttuu kuvia toiston
aikana.
-> Nopeampaan siirtonopeuteen pystyvä reititin, kuten
802.11n (2.4 GHz tai 5 GHz) langaton reititin, saattaa ratkaista ongelman. Jos käytössä on 802.11n (2.4 GHz tai 5
GHz) langaton reititin, salaustyypiksi on valittava “AES”.
Samanaikainen mikroaaltouunin, langattoman puhelimen
tms. käyttäminen taajuuskaistalla 2.4 GHz saattaa johtaa
yhteyden katkeamiseen tai muihin ongelmiin.
-> Kun näkyvissä on valikkosivu “Wireless Settings” (Langattoman verkon asetukset) (s. 45), vähintään neljän
“Reception” -valon yhtäjaksoinen palaminen on merkki
vakaasta yhteydestä. Jos valoja palaa 3 tai vähemmän
tai jos yhteys katkeaa, siirrä langaton reititin toiseen
paikkaan tai käännä sitä hiukan, ja kokeile, paraneeko
yhteys. Ellei ongelma ratkea, kytke soitin verkkokaapelilla kotiverkkoon ja tee uudestaan verkon käyttöönotto (s.
22).
Muita toistoon liittyviä ongelmia
Soitin ei toista BD-Video- tai DVD-Video-levyä.
-> Varmista, että aluekoodi on oikea (katso käyttöohjeen kansi). Varmista, ettei levy ole viallinen (s.11)
->Soitin ei toista eräitä BD-Video- ja DVD-Video-levyjä, jos
rajoitustaso on käytössä. Muuta asetusta. (s. 42)
->Joidenkin BD-Video-levyjen ohjelma näkyy vain HDMIkytkennän kautta.
BD Live-toimintoa ei voi käyttää BD-Video-levyn aikana.
-> SD-kortti on kirjoitussuojattu. (s. 11)
-> Varmista, että tällä laitteella on laajakaistyhteys (s. 19)
-> Tarkasta asetukset ”BD-Live Internet Access” (s. 42)
-> Varmista,että SD-korttipaikassa on SD-kortti (s. 24).
Puhekieltä (ääniraitaa) tai tekstitystä ei voi vaihtaa.
->Levyllä ei ole kielivaihtoehtoja.
->Jotkin levyt estävät ääniraidan ja tekstityksen valinnan
soittimen valikkojen kautta. Kielen voi valita vain levyn oman
valikon kautta. (s. 27)
Kuvakulma ei vaihdu.
-> Tässä kohdassa ohjelmaa ei ole vaihtoehtoisia kuvakulmia.
50
Viestit
Seuraavat viestit tai vikakoodit näkyvät televisiossa tai laitteen näytössä, jos käyttöönoton tai käytön aikana tapahtuu
jotain tavallisuudesta poikkeavaa.
Televisiossa
Cannot play.
Cannot play on this unit.
•
•
Levy ei ole laitteistoyhteensopiva.
Kuva ei ole laitteistoyhteensopiva.
No disc inserted.
•
Levy voi olla väärin päin.
(kieltomerkki) This operation is
not available.
• Laite ei tue joidenkin toimintojen käyttöä. Esim:
– [BD-V]: Toiston aikana hidastettu toisto taaksepäin tai kuva kerralla -toisto taaksepäin ei ole mahdollista.
• Kohdassa “IP Address / DNS Settings” - “IP Address” on asetus “---. ---. ---. ---“. Määritä
asetuskohdat “IP Address”, “Subnet Mask” ja “Gateway Address“. (Valitse tarvittaessa
käyttöön osoitteen automaattihaku.)
IP address is not set.
The wireless access point currently has a low network
security setting. It is recommended to change to a higher
setting.
No Video
•
Langattoman LAN-verkon todennukseksi (authentication) on valittu asetus “Open system”
(avoin), tai salaukseksi (encryption type) on valittu “No encryption” (ei salausta). Suosittelemme käyttämään salausta turvallisuussyistä. Lue lisätietoja langattoman reitittimen
käyttöohjeesta. Salaus on välttämätön, jos haluat toistaa videota tms. DLNA-yhteensopivista laitteista.
•
iPod/iPhone saattaa estää valikon näkymisen televisiossa. Valitse tämän laitteen näytöstä
”ALL” ja ohjaa videotoistoa iPodin/iPhonen valikosta. (s. 37)
Laitteen etulevyn näytössä
F99
U59
•
Laite ei toimi kunnolla. Kytke laite valmiustilaan 3 sekunniksi painamalla laitteessa olevaa
painiketta [O/I]. Kytke laite toimintatilaan painamalla laitteessa olevaa painiketta [O/I].
• Laite on kuuma.
Laite kytkeytyy valmiustilaan turvallisuussyistä. Odota noin 30 minuuttia. Virheilmoituksen
pitäisi hävitä itsekseen. Sijoita laite pysyvästi sellaiseen paikkaan, jossa ilma pääsee kiertämään hyvin. Laitteen takana ja sivussa olevaa tuulettimen puhallusaukkoa ei saa peittää.
HDMI ONLY
NET
No PLAY
No READ
PLEASE WAIT
•
•
•
•
•
REMOVE
Hxx tai Fxx
xx on numero
•
•
•
•
•
•
UPD xx (xx on numero)
IPOD OVER CURRENT ERROR
START
FINISH
NOT CONDITIONAL
SET x
x on numero
•
•
•
Joidenkin BD-Video-levyjen ohjelma näkyy vain HDMI-kytkennän kautta.
Näkyy, kun verkkoon kytkeytyminen on kesken.
Jos BD-Video- tai DVD-Video-toistoa varten on asetettu rajoitustaso (s. 42).
Levy on likainen tai erittäin naarmuinen. Soitin ei voi toistaa sitä.
Laite korjaa toimintojaan. Tämä ei ole toimintahäiriö.Et voi käyttää laitetta. Odota, kunnes
viesti häviää.
USB-laite käyttää liikaa virtaa. Irrota USB-laite.
Tarkista ja korjaa kaiutinkytkennät.
Toimintahäiriö.
Lue vianmääritysohjeet. Mikäli et saa vikakoodia poistumaan, tee näin:
1. Irrota verkkojohto. Odota muutamia sekunteja. Kytke takaisin.
2. Kytke laite toimintatilaan painamalla [O/I].
Mikäli et saa vikakoodia poistumaan, pyydä jälleenmyyjältä ohjeet laitteen
toimittamiseksi huoltoon. Ilmoita huoltoa pyydettäessä numero, joka oli etulevyn
näytössä.
Laiteohjelmisto päivittyy. Älä sammuta laitetta.
iPod/iPhone-laite käyttää liikaa virtaa. Irrota iPod/iPhone, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
Laitteisto käynnistyy uudelleen laiteohjelmiston päivityksen aikana. Älä sammuta virtaa.
Laiteohjelmistopäivitys on valmis.
Pyydettyä toimintoa ei voi suorittaa.
Kauko-ohjain ja keskusyksikkö käyttävät eri ohjauskoodeja. Vaihda kauko-ohjaimen koodi.
Pidä painettuna [OK] ja näytössä näkyvä numeropainike yli 5 sekunnin ajan.
51
Lisätietoja
Tiedostoformaatit
Formaatti
Tiedostopääte
Kielitunnukset
Lisätietoja
MP3
“.MP3”, “.mp3”
ID3-tagit (vain nimeke ja
esittäjän nimi)
JPEG
“.JPG”, “.jpg”
- MOTION JPEG ja Progressive JPEG ei tuettuja.
- Tiedoston toisto ei ehkä
onnistu, jos olet muuttanut
sen kansiorakennetta tai
tiedostonimeä tietokoneella
tai muulla laitteella.
DIVX
MKV
Kielikoodit
- Videotiedosto ja tekstitystiedosto ovat samassa
kansiossa, ja niiden tiedostonimet ovat tarkalleen
samat, lukuun ottamatta
tiedostopäätettä.
- Joidenkin DivX- ja MKVtiedostojen resoluutio ja
kuvanopeus voivat aiheuttaa
“.MKV”, “.mkv”
Tekstitystiedostot sen, että niitä ei voi
toistaa.
“.SRT”, “.srt”,
“.SSA”, “.ssa”,
“.ASS”, “.ass”
“.DIVX”, “.divx”,
“.AVI”, “.avi”
Tekstitystiedostot
“.SRT”, “.srt”,
“.SUB”, “.sub”,
“.TXT”, “.txt”
- Jotkin tallennustavat ja kansiorakenteet voivat aiheuttaa
sen, että toistojärjestys vaihtelee tai toisto on mahdotonta.
52
Tekniset tiedot
YLEISTÄ
Virrankulutus
Virrankulutus valmiustilassa
[BTT775] [BTT770] [BTT370]
[BTT270]
Käyttöjännite
85 W
n. 0,1 W
n. 0,4 W
AC 220V - 240 V, 50 Hz
iPod/iPhone-liitin
DC OUT 5 V 1.0 A MAX
Mitat (lxkxs)
[BTT775] [BTT770] 430 mm x 40 mm x 279 mm
[BTT370] [BTT270] 430 mm x 38 mm x 279 mm
Paino
[BTT775] [BTT770] n. 3 kg
[BTT370] [BTT270] n. 2,7 kg
(Mitat ja painot eivät sisällä kaiuttimia)
Käyttöympäristön lämpötila
0 oC - 40 oC
Käyttöympäristön kosteus: 35 % - 80% RH
(ei kondensaatiota)
VAHVISTINOSA
RMS TTL Lähtöteho 1000W*
1 kHz, 10 % harmoninen kokonaissärö (THD)
FRONT
[BTT775] [BTT770] 185 W / kanava (3 ohm)
[BTT370] [BTT270] 160 W / kanava (3 ohm)
CENTRE:
[BTT775] [BTT770] 180 W / kanava (3 ohm)
[BTT370] [BTT270] 160 W / kanava (3 ohm)
SURROUND: [BTT775] [BTT770] 125 W / kanava (3 ohm)
[BTT370] [BTT270] 160 W / kanava (3 ohm)
100 Hz, 10% harmoninen kokonaissärö (THD)
SUBWOOFER :
200 W / kanava (3 ohm)
* [BTT370] Kun käytössä SH-FX71(lisävaruste), RMS TTL -lähtöteho on 930 W.
FM-VIRITIN
Taajuusalue Antenniliittimet 87,50 MHz - 108,00MHz, (50kHz tarkkuus)
75 ohm (balansoimaton)
KAIUTTIMET
Etukaiuttimet
[BTT775] [BTT770] SB-HF775
Tyyppi
2-tie, 3-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Bassoelementti
3,5 cm x 10 cm kartio x 2
Diskanttielementti
2.5 cm puolikalotti
Impedanssi
3 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1m)
Taajuusalue
100 Hz - 30 kHz (-16dB),
130 Hz - 25 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxS)
255 mm x 1024 mm x 255 mm
Paino
n. 2,3 kg
[BTT370] SB-HF370
Tyyppi
2-tie, 2-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Bassoelementti
6.5 cm kartio
Diskanttielementti
2.5 cm puolikalotti
Impedanssi 3 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1m)
Taajuusalue
85 Hz - 25 kHz (-16dB),
105 Hz - 24 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxS)
135 mm x 404 mm x 135 mm
Paino
n. 0,82 kg
[BTT270] SB-HF270
Tyyppi
1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Kokoäänialue
6.5 cm kartio
Impedanssi
3 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1m)
Taajuusalue
105 Hz - 25 kHz (-16dB),
130 Hz - 22 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxS)
80mm x 117 mm x 70,5 mm
Paino
n. 0,35 kg
Keskikaiutin
[BTT775] [BTT770] SB-HC775
Tyyppi
2-teinen, 3-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Bassoelementti
3.5cm x 10cm kartio x 2
Diskanttielementti
2,5 cm puolikalotti
Impedanssi
3 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1m)
Taajuusalue
100 Hz - 30 kHz (-16dB),
130 Hz to 25 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxs)
424 mm x 59 mm x 76mm
Paino
n. 1,06 kg
[BTT370] SB-HC370
Tyyppi
1-teinen, 1-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Kokoäänialue
6,5cm, kartio
Impedanssi
3 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1m)
Taajuusalue
95 Hz - 25 kHz (-16dB),
120 Hz - 22 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxS)
145 mm x 81 mm x 70.5 mm
Paino
n. 0,515 kg
[BTT270] SB-HC270
Tyyppi
1-teinen, 1-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Kokoäänialue
6,5cm, kartio
Impedanssi
3 ohm
Lähtevän äänen paine 79 dB/W (1m)
Taajuusalue
90 Hz - 25 kHz (-16dB),
115 Hz - 22 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxS)
145 mm x 81 mm x 70.5 mm
Paino
n. 0,5 kg
Takakaiuttimet
[BTT770] [BTT370] [BTT270] SB-HS270
Tyyppi
1-teinen, 1-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Kokoäänialue
6,5cm, kartio
Impedanssi
3 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1 m)
Taajuusalue
105 Hz - 25 kHz (-16dB),
130 Hz - 22 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxs)
80 mm x 117 mm x 70,5 mm
Paino
n. 0,35 kg
SUBWOOFER
BTT770] [BTT370] SB-HW370
Tyyppi
1-teinen, 1-kaiutinjärjestelmä (bassorefleksi)
Bassoelementti
16cm kartio
Impedanssi
3 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1m)
Taajuusalue
30 Hz - 220 Hz (- 16 dB),
35 Hz - 180 Hz (-10dB)
Mitat (lxkxS)
180 mm x 408 mm x 300 mm
Paino
n. 4,3 kg
53
[BTT270] SB-HW270
Tyyppi
1-teinen, 1-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Bassoelementti
16 cm kartio
Impedanssi
3 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1 m)
Taajuusalue
40 Hz - 220 Hz (- 16 dB),
45 Hz - 180 Hz (-10 dB)
Mitat (lxkxS)
145 mm x 289.5 mm x 258 mm
Paino
n. 3,0 kg
VIDEO-OSA
Signaalijärjestelmä
Videolähtö
Antotaso .
Lähtöliitin:
HDMI AV -lähtö*
Lähtöliitin:
[BTT770], [BTT370] HDMI AV -tulo*
Tuloliitin:
Siirtojärjestelmä PAL / NTSC
1,0 Vp-p (75 ohm)
RCA (1 liitin)
Tyyppi A (19 nastaa)
Tyyppi A (19 nastaa) x 2
LASER :
Luokan I laserlaite.
Aallonpituus: 790 nm (CDs)/655 nm (DVDs)/ 405 nm (BDs)
Laserteho
Ei säteile vaarallisesti suojauksen ansiosta.
* Tämä laite tukee “HDAVI Control 5”-toimintoa.
LIITTIMET
USB:
(Edessä)
USB-standardi
USB-liitin
(Takana)
[BTT770] [BTT370]
USB-portti viestintäkameralle
[BTT270]
USB-portti Wi-Fi READY
SD-korttipaikka
Liitin Ethernet
USB 2.0 x 1
DC OUT 5 V 500 mA
1 kpl
10BASE-T/100BASE-TX 1system
[BTT770] [BTT370] WLAN
Antenni
Standardiyhteensopivuus Siirtonopeus (standardi)*:
IEEE802.11n: IEEE802.11g / IEEE802.11a: IEEE802.11b: Tx 1, Rx 2
IEEE802.11n / IEEE802.11a /
IEEE802.11g / IEEE802.11b
MISO-OFDM,
OFDM, DSSS
Tx Max. 150 Mbps, Rx Max.
300 Mbps
Max. 54 Mbps
Max. 11 Mbps
Access Mode
Turvallisuus
Infrastruktuuri
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 bit / 128 bit)
(Tämä laite tukee WPA- ja WPA2-salausta.)
Audiotulo
AUX:
x1
USB 2.0 x 1
DC OUT 5 V enint. 500 mA
Digitaaliaudiotulo
Optinen:
[BTT770] [BTT370]
HDMI AV-tulo
x2
USB 2.0 x 1
DC OUT 5 V 500 mA
Näytetaajuus: Audioformaatti
32kHz, 44,1kHz, 48 kHz
PCM, Dolby Digital, DTS
x1
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
*Siirtonopeus on teoreettinen arvo.
Todelliset siirtonopeudet vaihtelevat
olosuhteiden ja verkkoympäristön mukaan.
Panasonic Nordic
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Verkkosivu: http://panasonic.net
VQT3M06
54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement