Panasonic DP150 Handleiding

Panasonic DP150 Handleiding
Voor het gebruik
Digitaal Document Systeem
Het maken van kopieën
Handleiding
Modelnr.
Lees voor het gebruik van het kopieersysteem
alle instrukties aandachtig door en bewaar
deze handleiding als naslagwerk.
Nederlands
7
Overigen
Controle
Onderhoud
DP-130/150
Algemene kenmerken
■ Kopiëren op ware grootte
100%
Bedieningspaneel
141%
AUTO
2SIDED
DARK
A5
ENERGY
SAVER
A4
82%
FLS B4
A4
71%
A4
A5
58%
FLS B4
A5
START
ZOOM (50~200%)
10
LIGHT
1
Plaats
origineel
CLEAR/STOP
100%
PHOTO
2
Kies “100 %”
1
3
Aantal afdrukken
tot 99 instelbaar.
(tot 99 instelbaar)
Zet schakelaar
op Aan
Leg papier in papiercassette
(zie pag. 18)
4
Druk op start
■ Plaats van de originelen
A4R
FLS B4
■ Geleider voor origineel
Plaats het origineel op de corresponderende lijnen (zie
schema).
A5R
A4R
FLS B4
A4R
A5R
A5R
C
Plaats het origineel met de tekst naar beneden.
C
Als het origineel niet juist op de glasplaat ligt kan op de
kopie een gedeelte van het origineel ontbreken.
FLS B4
■ Als de belichting handmatig wordt ingesteld:
C
Het kopieersysteem heeft automatische belichting
waardoor aanpassingen zelden nodig zijn.
PHOTO
AUTO
Kies Foto om foto’s en zwart/wit afbeeldingen te
kopiëren.
Kies Auto om te kopiëren met automatische belichting.
DARK
LIGHT
Kies Donker om lichte originelen te kopiëren.
Kies Licht om originelen met gekleurde achtergrond te
kopiëren.
Normale positie
Opmerking
2
C
Verwijder de opgestapelde kopieën uit de opvang bak bij elke 200 vel.
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Voor het gebruik
Aan de gebruiker/Energy Star ....................................................................................................... 4
Onderdelen
■ Extern/intern ......................................................................................... 7
■ Bedieningspaneel ................................................................................. 8
■ Voor het instellen ............................................................................... 10
Instelprocedure
■ Maak de Scanner vrij/Verwijder transportmaterialen ........................... 11
■ De Toner Cartridge installeren ............................................................ 12
■ Papier installeren ................................................................................ 13
Functie-instellingen ..................................................................................................................... 14
Het maken van kopieën
Algemene kenmerken
■ Kopiëren op ware grootte ...................................................................... 2
■ Verkleinen of vergroten ....................................................................... 15
■ Kopiëren met de zoom instelling ......................................................... 16
■ Gebruik van de handinvoer ................................................................. 17
Onderhoud
Behandeling
■ Papier toevoegen ................................................................................ 18
■ Verander papier formaat ..................................................................... 19
■ Toner Cartridge vervangen ................................................................. 20
■ Drum Unit vervangen .......................................................................... 21
■ Vastgelopen papier verwijderen .......................................................... 22
Controle
Het verhelpen van storingen ....................................................................................................... 24
Overigen
Specificaties/Lijst verbruiksmaterialen ...................................................................................... 27
3
Voorzorgsmaatregelen/Energy Star
Voor uw veiligheid
■ Laser
Dit produkt maakt gebruik van een laser.
Als de bediening, aanpassingen of de uitvoering van procedures anders
geschieden dan hierin beschreven, bestaat het gevaar dat u wordt
blootgesteld aan straling.
LASER KLASSE 1
LASER CLASSE 1
RANGO LASER 1
CLASS
1 LASER PRODUCT
(
)
TO IEC 825
■ Waarschuwingslabels
ATTENTION:
Rayonnement laser invisible
dangereux en cas d’ouverture et
lorsque la sécurité est neutralisée.
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
PELIGRO:
Cuando se abre y se invalida el bloqueo, se
producen radiaciones invisibles de láser.
EVÍTESE LA EXPOSICIÓN
DIRECTA A TALES RAYOS.
CAUTION:
Invisible laser radiation when
open and interlocks defeated.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
VORSICHT:
Unsichtbare Laserstrahlung, wenn
Abdeckung geöffnet und
Sicherheitsverriegelung überbrückt.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
FFPTE2584
Het DP-130/150 kopieersysteem is in overeenstemming met Rang 2 van het “Environmental
Protection Agency’s Energy Star Program. Dit vrijwillige programma specificeert het energie
verbruik en de verbruiksstandaarden voor kopiersystemen. De DP-130/150 zal automatisch
uitschakelen na een aangegeven periode waarin deze niet wordt gebruikt. Door het gebruik van
kopieersystemen met de “Energy Star” zal het stroomverbruik verminderd worden wat
uiteindelijk leidt tot een beter milieu.
De standaard instellingen kunnen worden veranderd afhankelijk van uw wensen. Neem kontakt
op met uw verkoper voor meer details.
4
Voorzorgsmaatregelen/
Energy Star
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
Behandeling
■ Kijk niet rechtstreeks in de belichtingslamp.
■ Schakel de stroom tijdens het kopiëren niet uit en
open het voorpaneel niet. (zie pag. 7)
C
Laat geen paperclips of andere metalen voorwerpen
in de kopieërmachine vallen.
Toner en papier
■ Sla toner, developer en papier op in een koele
omgeving met een lage luchtvochtigheid.
C
Hoge kwaliteit papier van 60-90 g-m2 mag worden
gebruikt. Een door Panasonic aanbevolen merk
verzekert u van optimale prestaties.
C
Voor een optimale kopie kwaliteit raden wij u aan
toner van het merk Panasonic te gebruiken.
Ventilatie
■ Zorg ervoor dat de kopieermachine in een open of
goed geventileerde ruimte wordt opgesteld zodat
het ozongehalte niet oploopt. Omdat ozon zwaarder
is dan lucht is het verstandig om dicht bij de vloer
goed te ventileren.
5
Voorzorgsmaatregelen
Installatie
■ Plaats de kopieermachine niet in de volgende
ruimtes:
C
Extreem hoge of lage temperatuur en hoge
luchtvochtigheid.
Omgeving
Temperatuur: 10°C – 30°C
Relatieve Luchtvochtigheid: 30% – 80%
C
Omgeving waar de temperatuur en luchtvochtigheid
snel kunnen veranderen.
C
Direkte blootstelling aan zonlicht.
C
Direkt in de luchtstroom van de airconditioning.
C
In stofrijke omgeving.
C
Slecht geventileerde omgeving.
C
Omgeving waar chemische dampen hangen.
C
Omgeving met extreme vibratie.
C
Onstabiele of ongelijke ondergrond.
Belangrijk
De hoofdschakelaar op dit kopieersysteem moet gebruikt worden om de spanning uit te schakelen.
Let erop dat deze schakelaar eenvoudig bereikbaar is.
6
Voorzorgsmaatregelen
Onderdelen
Onderdelen
Extern/Intern
■ Extern
glasplaat
Uitvoerlade
Bedieningspaneel
Rechter
paneel
Toets
Aan/Uit schakelaar
Handinvoer
AAN
Druk hier om het rechter
paneel te sluiten.
uit
Papierlade
(zie pag. 13, 18, 19)
Voorpaneel
■ Intern
Knop
(zie pag. 23)
Fuser deksel
(zie pag. 22)
Overdrachtsroller
C S.v.p. niet aanraken!
Toner Cartridge
(zie pag. 12, 20)
Drum Unit
(zie pag. 21)
Drum oppervlak
C S.v.p. niet aanraken!
7
Onderdelen
Bedieningspaneel
Aanduiding automatische belichting/foto functie
(zie pag. 2)
Toets voor automatische belichting/foto-toets
(zie pag. 2)
141%
AUTO
2SIDED
A5
A4
100%
PHOTO
DARK
82%
FLS B4
A4
71%
A4
A5
58%
FLS B4
A5
LIGHT
Toetsen voor
belichtingscontrole
(zie pag. 2)
Belichtingsaanduiding
(L: Normale positie)
(zie pag. 2)
Toets voor vergroten of
verkleinen in vaste stappen
(zie pag. 15)
Papier lade
toets
Druk hierop om
papierlade of
handinvoer te
kiezen
Door de Automatische Belichtingstoets in te drukken zal de Automatische
Belichting als volgt worden aangeduid.
DARK
LIGHT
Normale
positie
8
DARK
Donkerder
Lichter
LIGHT
Onderdelen
Onderdelen
Energiebesparings toets (zie pag. 14)
Uitlezing aantal kopieën.
Geeft aantal kopieën foutcode
etc. aan. (zie pag. 24)
Wis/Stop toets
Druk op deze toets om een kopieeropdracht te
onderbreken of het aantal kopieën in het
venster terug te zetten op 1.
ENERGY
SAVER
CLEAR/STOP
START
ZOOM (50~200%)
10
1
Zoom toets
(zie pag. 16)
Start toets
Toets voor aantal
kopieën
Gebruikte symbolen
# Drum Unit vervangen (zie pag. 21)
$ Toner Cartridge vervangen (zie pag. 20)
% Papier toevoegen (zie pag. 18)
& Vastgelopen papier (zie pag. 22, 23)
9
Instelprocedure
Voor het instellen
■ Verwijder de verpakking en installeer op een stabiel glad oppervlak.
Opm.: Schakel de stroom nog niet in voordat u daar opdracht toe krijgt.
Kopieer
Handleiding
(1 stuk)
Toner Cartridge
(1 stuk)
■ Installeer de basis unit volgens deze procedure
# Verwijder alle transporttape en piepschuim.
$ Maak de Scanner vrij/Verwijder transportmaterialen (zie pag. 11)
% Installatie van de Toner Cartridge (zie pag. 12)
& Papier laden (zie pag. 13)
( Installeer de kopieermachine op een plaats die voldoet aan de minimaal benodigde ruimte of
deze overschrijdt (zie onderstaande tekening).
10 cm
70 cm
30 cm
Uitvoerlade
Waarschuwing
C
C
10
Kopieer
Handinvoer
Gebruik alleen de door Panasonic aangegeven installatie onderdelen. Indien het
kopieersysteem beschadigd raakt door gebruik van andere onderdelen, onthoudt
Panasonic zich van elke verantwoordelijkheid.
De Drum unit zit al in het kopieersysteem geïnstalleerd.
Maak de Scanner vrij/Verwijder transportmaterialen
■ Herinnering: Schakel de stroom niet in, voordat u daar opdracht toe heeft
gekregen.
1
Verwijder de transportschroeven
uit het optische gedeelte.
2
Trek de papierlade uit de copier en
bevestig de schroef aan de bovem
van de papierlade voor opslag.
Opm.: Als het kopieersysteem verplaatst
wordt, dient de transportschroef
opnieuw bevestigd te worden.
3
Onder
aanzicht
# Verwijder de papierlade geheel
van het kopieersysteem.
$ Verwijder de transporttape (2
stuks) van de bodem.
% Druk de bodemplaat
vergrendelingsknop aan.
4
Verwijder de transporttape van de
bodem. (2 stuks)
5
# Verwijder de transporttape.
$ Open de handinvoer.
% Druk op de knop.
& Open het rechter paneel.
Waarschuwing
C
Schakel de stroom niet in voordat de installatie gereed is.
11
Instelprocedure
Instelprocedure
Instelprocedure
Verwijder transportmaterialen/Installeer Toner Cartridge
6
Verwijder de verpakkingsmaterialen
van de fuser unit.
# Verwijder de tape.
(2 stuks)
$ Trek de transportmaterialen (witte band
met 2 blauwe stoppen) van de fuser unit.
7
Open het voorpaneel.
8
# Schud het toner cartridge een
aantal keer.
C
Het voorpaneel kan niet geopend
worden als het rechter paneel nog
open is.
Zie procedure 5.
$ Verwijder de beschermlaag van
de toner cartridge (wit plastic).
Raak de magnetische roller niet aan!
Plaats het toner cartridge niet op zijn kant!
9
Installeer het toner-patroon.
10
# Druk het toner cartridge zover
mogelijk aan.
$ Druk op groene hendel totdat
deze blokkeert.
% Sluit het voorpaneel.
& Sluit het rechter paneel. (zie pag. 7)
( Sluit de handinvoer.
Waarschuwing
12
Hendel
C
Gebruik de geadviseerde Panasonic toner cartridge voor een optimale kopiekwaliteit.
Bewaar toner op een koele donkere plaats. Installeer de toner cartridge meteen nadat
het zegel verwijderd is.
Papier installeren
■ Plaats de papierlade terug in de copier. Stop de stekker van de copier in
J) gaat
het stopcontact en zet hem aan. Als de papier bijvullen indicatie (J
branden, gebruik dan de volgende procedure om bij te vullen.
Lichtjes optillen en de papierlade
zover mogelijk uit de copier trekken.
1
2
Druk de bodemplaat naar
beneden totdat deze vergrendelt.
3
Plaats de papiergeleiders in de
gaten die overeenkomen met het
papierformaat dat u gaat
gebruiken.
4
Plaats het papier.
5
# Schuif de papiergeleiders
(voorkant) naar de papierrand.
$ Druk de papierlade terug in de
copier.
maximaal 250 vel.
niet verder
vullen dan hier.
Vulmarkering
Enkelzijdige kopie
De installatie is gereed. Nu kunt u een kopie gaan maken.
Waarschuwing
C
C
C
Bij het maken van dubbelzijdige kopieën, gebruik dan de handinvoer.
Als de papierlade niet geheel gesloten is, zal de Papier Bijvullen indicatie op
het bedieningspaneel gaan branden, sluit dan de papierlade helemaal.
Zie pag. 19 voor het veranderen van het papierformaat.
13
Instelprocedure
Instelprocedure
Functie-instellingen
■ Energiebesparingsinstelling/Auto UIT mode
Energiebesparingsinstelling
# Funktie aktiveren
Druk op de Energiebesparingstoets. Het indicatielampje zal gaan branden.
Activeert automatisch 15 minuten na de laatste kopie.
$ Om deze instelling te annuleren.
Druk nogmaals op de energiebesparings toets.
Auto UIT mode
# Activeert automatisch 30 minuten na de laatste kopie.
Stroomverbruik zal verminderen en de Energiebesparingsindcatie zal gaan branden.
$ Om deze instelling te annuleren.
Druk op de Energiebesparingstoets.
Als u bovenstaande instelling wilt wijzigen of meer informatie nodig heeft, neem dan contact op
met uw Panasonic geauthoriseerde dealer.
Stroomverbruik
Normale werking
Ongeveer 60 W
Energiebesparingsinstelling Ongeveer 35 W
Auto UIT mode
Ongeveer 1,5 W
Opwarmtijd
Geen
5 sec.
20 sec.
■ Toner Bespaar Instelling
# Funktie aktiveren
Houdt de% keuzetoets ingedrukt en druk dan op de papierlade toets.
$ Om deze instelling te annuleren.
Houdt de% keuzetoets ingedrukt en druk dan op de papierlade toets.
De Toner Bespaar Instelling bespaart tonerverbruik door donkere originelen lichter af te
drukken.
De belichtingsindicatie “LICHT” brandt als de Toner Bespaar Instelling ingeschakeld is.
■ Kopie reserveringsfunktie
Terwijl het kopieersysteem opwarmt, kunt u vast uw origineel op de glasplaat leggen, uw
opdracht selecteren en op start drukken. Het wachtlampje (starttoets) zal branden totdat het
opwarmproces beeindigd is, waarna de kopieeropdracht automatisch zal starten.
Opm.: Geef uw kopieeropdracht in als “1” in het display verschijnt.
14
Functie-instellingen
Algemene kenmerken
Verkleinen of vergroten
■ U heeft de keuze uit 3 vaste verkleiningsinstellingen of 1 vaste
vergrotingsinstelling.
141%
A5
ENERGY
SAVER
A4
CLEAR/STOP
100%
AUTO
DARK
82%
FLS B4
A4
71%
A4
A5
58%
FLS B4
A5
START
ZOOM (50~200%)
10
LIGHT
1
Plaats origineel
(3)
2
Algemene kenmerken
PHOTO
1
4
Selecteer papierlade
of handinvoer*
Aantal
afdrukken tot
99 instelbaar.
5
Druk op start
Kies het
kopieformaat
Voorbeeld: verkleinen
141%
A5
A4
100%
82%
FLS B4
A4
71%
A4
A5
58%
FLS B4
A5
Origineel formaat
Kopie formaat
B4
A4
De juiste instelling wordt automatisch gekozen.
Toets voor vergroten of
verkleinen in vaste stappen
∗
Gebruik van de Papierlade toets
Als het kopieerformaat verschilt van het papierformaat in de papierlade, selecteer dan de
handinvoer door op de Papierlade toets te drukken en het papier in de handinvoer te plaatsen.
(zie pag. 17)
Opmerking
C
Zie pag. 19 voor het veranderen van het papierformaat in de papierlade.
15
Algemene kenmerken
Kopiëren met de zoom instelling
■ Een zoom faktor kan worden gekozen van 50% tot 200% in stappen van 1%.
141%
A5
ENERGY
SAVER
A4
AUTO
DARK
82%
FLS B4
A4
71%
A4
A5
58%
FLS B4
A5
START
ZOOM (50~200%)
10
LIGHT
1
CLEAR/STOP
100%
PHOTO
Toets voor vergroten
of verkleinen in
vaste stappen*2
Plaats
origineel
(2)
4
Selecteer papierlade
of handinvoer*1
1
Aantal
afdrukken tot
99 instelbaar.
3
5
Druk op start
Kies zoom factor
# Houdt de
toets of
toets ingedrukt.
$ Kies zoom factor.
Zoom faktor: 50%–200%
ZOOM (50~200%)
10
Voor vergroten
Voor verkleinen
∗1
Gebruik van de Papierlade toets
Als het kopieerformaat verschilt van het papierformaat in de papierlade, selecteer dan de
handinvoer door op de Papierlade toets te drukken en het papier in de handinvoer te
plaatsen. (zie pag. 17)
Opmerking
16
Zie pag. 19 voor het veranderen van het papierformaat in de papierlade.
2
Met
de Clear/stop toets kun je niet het zoom ratio herstellen. Om het zoomratio
∗
te annuleren, druk op % , waarna het ratio terugvalt naar de basisinstelling
volledig formaat (100%).
C
Algemene kenmerken
Gebruik van de handinvoer
■ Om op briefpapier, adresstickers, overhead sheets en vreemdformaat
papier te kopieëren of om de handinvoer te gebruiken als extra papierbron.
1
2
Plaats het origineel.
Kies het kopieformaat.
Algemene kenmerken
(zie pag. 15, 16)
Open de handinvoer.
3
Maak de lade open.
Lade
# Plaats het papier in de lade.
(maximaal 50 vel)
Vul het papier bij tot het stopt.
4
niet verder
vullen dan hier.
Plaats het papier met de tekst
naar beneden om te kopiëren op
briefpapier of mailingetiketten.
Geleiders
$ Pas de zijgeleiding aan de
papierbreedte aan.
Foutieve instelling kan ertoe leiden dat het
papier kreukt, vastloopt of scheef trekt.
5
Opmerking
Selecteer handinvoer met de
papiercassette-keuzetoets.
C
C
C
Plaats niet meer dan 25 (80 g/m2) vel in de handinvoer als u dubbelzijdige
kopieën gebruikt.
Sommige adresstickers en overhead sheets kunnen uw machine
beschadigen. Neem contact op met uw servicedienst voor advies betreffende
niet standaard papiersoorten.
Als er geen papier meer ligt op de handinvoer zal op het kopieteller display
een “P” te zien zijn.
17
Behandeling
Papier toevoegen
■ Volg deze stappen om papier bij te voegen.
1
Til de papierlade op en trek deze
zover mogelijk uit de copier.
2
Druk de bodemplaat naar
beneden totdat deze vergrendelt.
3
Plaats het papier in de lade.
Hoe papier te plaatsen:
Plaats het papier met de te kopiëren kant
naar boven.
niet verder
vullen dan hier.
4
Zorg ervoor dat het papier niet
verder dan de vol-indicator
bijgevuld wordt in de papierlade.
Vulmarkering
Enkelzijdige kopie
5
Opmerking
Plaats de papierlade terug in de
copier.
C
C
C
18
Speciaal papier, zoals glanzend papier, adresstickers en overhead sheets
kunnen niet in de papierlade geplaatst worden. Gebruik de handinvoer voor
speciaal papier.
Bij het maken van dubbelzijdige kopieën, gebruik dan de handinvoer.
Als de papierlade niet geheel gesloten is, zal de Papier Bijvullen indicatie op het
bedieningspaneel gaan branden, sluit dan de papierlade helemaal.
Behandeling
Verander papier formaat
■ In de papierlade kunt u A5, A4 en FLS formaat papier laden.
2
141%
CLEAR/STOP
82%
FLS B4
A4
71%
A4
A5
58%
FLS B4
A5
START
ZOOM (50~200%)
10
LIGHT
Papier lade toets
1
“1” Toets
Houdt de papierlade toets ingedrukt en druk
herhaaldelijk op de “1” toets totdat het nummer in
het display gelijk is aan het gewenste
papierformaat.
Gebruik de rechter tabel.
3
1
1: A4
[
2: B5
[
3: A5
[
4: 13″ × 8″
[
5: 13″ × 8.5″
[
6: LETTER
[
7: LEGAL
[
8: INVOICE
# Til de papierlade op en trek
deze zover mogelijk uit de
copier.
$ Pas papiergeleider a aan aan
de papierlengte.
Papiergeleider a
# Pas papiergeleider b aan aan
de papierbreedte.
4
Schuif de eindstop om de
papiergeleider b op het juiste formaat
in te stellen.
Eindstop
Papiergeleider b
$ Plaats de papierlade terug in
de copier.
19
Behandeling
DARK
ENERGY
SAVER
A4
100%
PHOTO
AUTO
A5
Controleer het papierformaat
(zie de onder afgebeelde tabel)
Behandeling
Toner Cartridge vervangen
141%
A5
A4
?
100%
1
82%
FLS B4
A4
71%
A4
A5
58%
FLS B4
A5
Toner Cartridge vervangen indicatie
Als de indicatie gaat flikkeren, dient de cartridge
op korte termijn vervangen te worden. Zodra de
indicatie stopt met flikkeren en volledig verlicht
is, moet de cartridge direct worden vervangen.
Rechter
paneel
Toets
# Open de handinvoer.
$ Druk op de knop.
% Open het rechter paneel.
Handinvoer
2
3
4
5
Waarschuwing
20
# Open het voorpaneel.
Haak
Het voorpaneel kan niet geopend worden
als het rechter paneel nog open is.
Zie procedure 5.
$ Trek aan de groene haak van de
toner cartridge.
Verwijder het toner-patroon.
# Schud het toner cartridge een
aantal keer.
$ Verwijder de beschermlaag van
de toner cartridge (wit plastic).
Plaats het toner cartridge niet op zijn kant!
Raak de magnetische roller niet aan! (zie pag. 12)
Hendel
C
# Plaats de nieuwe toner cartridge.
$ Druk op groene hendel totdat
deze blokkeert.
% Sluit het voorpaneel.
& Sluit het rechter paneel. (zie pag. 7)
( Sluit de handinvoer.
Gebruik de geadviseerde Panasonic toner cartridge voor een optimale kopiekwaliteit.
Bewaar toner op een koele donkere plaats. Installeer de toner cartridge meteen nadat
het zegel verwijderd is.
Behandeling
Drum Unit vervangen
141%
A5
A4
100%
82%
FLS B4
A4
71%
A4
A5
58%
FLS B4
A5
1
Drum unit vervangen indicatie
Vervang de drum unit als het
indicatielampje gaat branden.
# Open de handinvoer.
$ Druk op de knop en open het
rechter paneel.
% Open het voorpaneel.
& Verwijder het toner-patroon.
2
Verwijder de drum unit door aan
de hendel met het groene label te
trekken.
3
4
Neem de nieuwe drum unit uit de
plastic zak.
5
# Vervang de toner cartridge.
(zie pag. 20)
$ Sluit het voorpaneel.
% Sluit het rechter paneel. (zie pag. 7)
& Sluit de handinvoer.
Waarschuwing
Plaats de nieuwe drum unit door
de pijlen op de drum unit in
dezelfde richting als die van de
copier te laten wijzen.
C
C
Gebruik de aanbevolen Panasonic Drum Unit voor optimale kopiekwaliteit.
Bewaar de drum unit op een koele donkere plaats. Verwijder voor gebruik
niet het drumzegel. Nadat het zegel is verwijderd dient u de drum unit zo
snel mogelijk te gebruiken.
Raak de drum niet aan.
21
Behandeling
Zie pag. 20 voor de gedetailleerde procedure.
(Procedure 1 t/m 3)
Behandeling
Vastgelopen papier verwijderen
■ Papiertransport en papierinvoer gebieden
141%
A5
A4
100%
82%
FLS B4
A4
71%
A4
A5
58%
FLS B4
A5
I
Aanduiding Papierstoring
De indicatie zal gaan branden als het
papier verkeerd is ingevoerd.
1
2
Rechter
paneel
Toets
Handinvoer
Verwijder het vastgelopen papier.
Voorzichtig,
heet
oppervlak
3
4
Waarschuwing
Als de storing in de fuser unit zit:
# Open de fuser bescherming.
$ Verwijder het vastgelopen papier.
Voorzichtig. Dit gebied kan heet
zijn.
Sluit het rechter paneel.
Sluit de handinvoer.
C
C
22
# Open de handinvoer.
$ Druk op de knop.
% Open het rechter paneel.
Controleer of de aanduiding voor vastgelopen papier uit gaat, nadat het vastgelopen
papier is verwijderd.
De aanduiding zal niet uit gaan als het papier zich nog in de kopieermachine bevindt.
Controleer opnieuw en verwijder al het vastgelopen papier.
Raak de drum niet aan.
Behandeling
Vastgelopen papier verwijderen
■ In het papier uitvoergebied
141%
A5
A4
100%
82%
FLS B4
A4
71%
A4
A5
58%
FLS B4
A5
I
Aanduiding Papierstoring
De indicatie zal gaan branden als het
papier verkeerd is ingevoerd.
1
Rechter paneel
# Open de handinvoer.
$ Druk op de knop.
% Open het rechter paneel.
Toets
Handinvoer
2
Open het voorpaneel.
3
# Draai aan de knop.
$ Verwijder het vastgelopen
papier.
4
# Sluit het voorpaneel.
$ Sluit het rechter paneel.
(zie pag. 7)
% Sluit de handinvoer.
Waarschuwing
C
Behandeling
Het voorpaneel kan niet geopend worden
als het rechter paneel nog open is.
Zie procedure 5.
Controleer of de aanduiding voor vastgelopen papier uit gaat, nadat het
vastgelopen papier is verwijderd.
De aanduiding zal niet uit gaan als het papier zich nog in de kopieermachine
bevindt. Controleer opnieuw en verwijder al het vastgelopen papier.
23
Het verhelpen van storingen
Controle
Aktie
De kopieermachine werkt niet.
Licht het display op?
(zie pag. 8, 9)
Kijk of de aan/uit schakelaar in de aanstand staat en of de stekker in het
stopcontact zit.
Brandt de energiebesparingstoets?
Is het display UIT geschakeld?
(zie pag. 14)
Druk op de energiebesparingstoets op het
bedieningspaneel.
Verschijnt de Papier bijvullen indicatie op
het display? (J)
Papier bijvullen. (Zie pag. 18) Of controleer
of de papierlade geheel gesloten is.
Verschijnt de Papierstoring indicatie op het
display? (I)
Verwijder het vastgelopen papier.
(zie pag. 22, 23)
Brandt de “U1” aanduiding op het display?
Rechter paneel is open. Sluit deze aub.
Brandt de “P##” aanduiding op het display?
Opm.: “##” in het display betekent hoeveel
kopieën er nog gemaakt moeten
worden.
Het kopiëren is onderbroken door een van
de volgende zaken.
1. Papier
Vul papier bij in de papierlade als de
Papierstoringsindicatie aan is.
2. Toner Cartridge
Vervang de toner cartridge als de Vervang
Toner Cartridge indicatie flikkert.
3. Papierstoring
Verwijder vastgelopen papier als de
Papierstoringsindicatie brandt.
Verschijnt een van de E### indicaties en
boodschappen op het display?
Zet de stroomschakelaar van de copier
uit en dan weer aan. Als de foutcode
nogmaals verschijnt, bel dan uw
Panasonic geauthoriseerde dealer.
Blanke kopieën
Kopieën komen er blank uit.
24
Controleer of de toner cartridge geplaatst
is.
Het verhelpen van storingen
Controle
Aktie
De kopieën zijn gevlekt
Maak de Plaat schoon.
(Zie onder)
Is de glasplaat of de afdekplaat vies?
U heeft lichte kopieën
Geeft de belichtingsaanduiding licht aan?
Druk op de Auto/Foto Keuze toets om de
automatische instelling te kiezen. (zie pag.
2)
Verschijnt de toner toevoegen indicatie?
Vervang de toner cartridge. (zie pag. 20)
Brandt de belichtingsindicatie “Licht”?
Druk op de % keuze toets en de
Papierlade toets en annuleer de toner
bespaar instelling.
Vuile kopie
De corona dient schoongemaakt te
worden.
(zie pag. 26)
Beeldlijnen op de kopie.
Licht beeld aan de voorzijde van de copier
Het beeld naar de
voorzijde van de
copier is licht
Het verhelpen van
storingen
Voorbeeld van een kopiebeeld
Druk de groene hendel van de
tonercartridge naar rechts
Richting van papieruitvoer
■ Als bovenstaande maatregelen het probleem niet oplossen belt u dan de technische dienst.
■ Schoonmaken
Maak regelmatig, bijv. iedere week schoon.
afdekplaat
Glasplaat/afdekplaat
# Poets het vuil weg met een doek en een
neutraal schoonmaak-middel.
$ Poets opnieuw met een droge doek.
glasplaat
25
Het verhelpen van storingen
Corona aan het schoonmaken.
■ Als de kopieën onduidelijk worden, maak dan de Corona schoon volgens deze procedure.
Beeldlijnen op de kopie.
ABCDEF
(Voorbeeld)
1
Rechter
paneel
Toets
Handinvoer
# Open de handinvoer.
$ Druk op de knop.
% Open het rechter paneel.
& Open het voorpaneel.
( Trek aan de groene haak van
de toner cartridge.
2
# Verwijder het toner-patroon.
$ Verwijder de drum unit door aan
de hendel met het groene label
te trekken.
3
# Schuif de corona cleaner (groen)
verschillende keren heen en weer.
$ Plaats de corona cleaner in de
basispositie.
Corona Cleaner
(Basis positie)
Goed
Fout
26
4
Herplaats de drum unit.
5
# Herplaats de toner cartridge.
$ Druk op groene hendel totdat
deze blokkeert.
% Sluit het voorpaneel.
& Sluit het rechter paneel.
(zie pag. 7)
( Sluit de handinvoer.
Hendel
Specificaties/Lijst verbruiksmaterialen
Model:
Desk top
Kopieer/print proces:
Laser/electrostatische fotografische methode
Proces:
Droog, new Magnefine High definition toner
Resolutie:
Max. 600 dpi
Snelheid meervoudige
kopieën:
13 A4 formaat kopieën per minuut (DP-130)
15 A4 formaat kopieën per minuut (DP-150)
Maximaal Origineel
Formaat:
B4 (257 × 364 mm)
Lege gebieden: max. 5,0 mm
Kopieerformaat:
A4R – A5R via papierlade
A4R – A5R via handinvoer
Verkleiningspercentages:
Vaste instellingen: 82%, 71%, 58%
Variablel: van 99% naar 50% in stappen van 1%
Vergrotingspercentages:
Vaste instellingen: 141%
Variablel: van 101% naar 200% in stappen van 1%
Papierinvoer:
250 vel papierlade plus 50 vel handinvoer
Hoeveelheidskeuze:
1 – 99, automatisch herhalen, automatisch terug naar 1
Papier gewicht:
60 – 90 g/m2 (Papierlade)
55 – 130 g/m2 (Handinvoer)
Belichting:
Automatisch/handmatig plus foto-instelling
Afmetingen:
496 (B) × 438 (D) × 273 (H) mm
Gewicht:
19,0 kg
Elektrische aansluiting:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz, 4,5A
Wijzigingen voorbehouden.
■ Lijst verbruiksmaterialen
Gebruik de juiste artikelnummers, als onder aangegeven, als u verbruiksmaterialen besteld.
Verbruiksartikel
Onderdeelnummer
Verbruik
Toner Cartridge
DQ-UG15A
Circa
Drum Unit
DQ-UH32A
Circa 30.000 vel
5.000 vel*
∗ Gebaseerd op het kopieëren van een A4 formaat origineel met 6% zwartdekking.
Opm.: Om het totaal aantal kopieën te zien dient u de % keuzetoets ingedrukt te houden en op de
CLEAR/STOP toets te drukken.
27
Het verhelpen van storingen
Specificaties/Lijst
verbruiksmaterialen
■ Technische gegevens
BELANGRIJKE INFORMATIE
Als u informatie, onderdelen of service nodig heeft, refereer dan aan het model- en serienummer van uw
machine. Het model- en serienummerplaatje (Basis naamplaat) is op de achterkant van de machine
geplaatst. Gemakshalve is hieronder ruimte opengelaten om belangrijke gegeven die u nodig zou
kunnen hebben te kunnen opschrijven.
Modelnr.
Serienummer
Aankoopdatum
Dealer
Adres
Telefoonnummer
(
)
Onderdelen telefoonnummer
(
)
Serive telefoonnummer
(
)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Osaka 542-8588, Japan
FFPTD1056 S0700-0
July 2000
Printed in Japan
Nederlands
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement