Panasonic DP3030, DP2330 Operating instructions

Panasonic DP3030, DP2330 Operating instructions
(Kopie & Netwerk Scanner Funkties)
DP-2330/3030
Voordat u het systeem gaat gebruiken, gelieve eerst deze handleiding door te
nemen en deze te bewaren voor eventuele vragen die u in de toekomst zou
kunnen hebbe.
De DP-2330/3030
met opties.
Nederlands
Overigen
Printer kan niet
afdrukken
Netwerk scanner
(Accessoire)
Accessoires
Functie
Modelnr.
Meer te weten komen
Voor het gebruik over uw kopieermachine
Handleiding
Het maken van
kopieën
Digitaal Document Systeem
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Nuttige bedrijfs functies
Kopie
Fax/E-mail
• Kopiëren tot A3 formaat
• Geschikt voor het kopiëren van
tekst/foto’s/originelen met
grijstinten
• Faxfunctie voor snel Super G3
compatibel faxen op gewoon papier, met
JBIG compressie bij installatie van de
optionele Fax Communicatiekaart
(DA-FG300).
• Quick-Scan (snelscannen)
• Snelle geheugenoverdracht
• Geschikt voor e-mail verzending wanneer
de optionele internet-fax/e-mail eenheid
(DA-NF600) is geïnstalleerd.
Scannen/archiveren
• Te gebruiken als zwart/witscanner wanneer de optionele
netwerkscanner-eenheid
(DA-NS600) is geïnstalleerd.
• Scan-resolutie tot: 600 dpi.
Print
• Standaard digitale printer controller; 300
of 600 dpi resolutie.
Applicatie software
• Functies voor documentbeheer, document-vooruitblik
• Te gebruiken als netwerkscanner wanneer de optionele netwerkscanner-eenheid is geïnstalleerd.
• Functies (netwerkstatus-monitor, telefoonboek bijwerken, netwerk-configuratie aanpassen)
• Geschikt voor Panafax Desktop functies wanneer de optionele faxcommunicatiekaart is geïnstalleerd.
Tabel met tegelijk te verrichten taken
Huidige taak
2e job
Kopie
Gelijktijdige kopie * Netwerk-scannen GDI/PCL/PS afdrukken Facsimile (verzending) Facsimile (ontvangst)
Opslaan van
Document Verzending Ontvangst Afdrukken Document Geheugen- Geheugen- Afdrukken van
Afdrukken
document
opslaan gegevens gegevens ontvangen gegevens opslaan verzending ontvangst ontvangen gegevens
Kopie
Kopie
Gelijktijdige kopie *
Opslaan van document
Afdrukken
Netwerk-scannen
Document opslaan
GDI/PCL/PS afdrukken
Ontvangst gegevens
Afdrukken ontvangen document
Facsimile (verzending)
Document opslaan
Geheugen-verzending
Facsimile (ontvangst)
Geheugen-ontvangst
Afdrukken van ontvangen
gegevens
*
Accepteert de tweede taak en voert die uit.
Accepteert de tweede taak en voert die uit, maar pas nadat de huidige taak is onderbroken.
Accepteert de tweede taak en voert die uit nadat de huidige taak is voltooid.
Accepteert de 2de taak (gelijktijdige kopie afdrukken) en voert de 2de taak uit nadat de huidige taak (afdrukken van PC-gegevens) is gestopt, of na afloop
van de afgedrukte kopie (Elektronisch/Roteren/Verschuiven/Vastnieten-sorteren) of na afloop van een afdrukgroep (Roteren/Verschuiven-stapelen). Nadat
de 2de taak is voltooid, wordt het resterende deel van de huidige taak hervat.
Bijvoorbeeld:
huidige taak (PC-gegevens afdrukken): 2 pagina’s x 2 exemplaren met vastniet-sorteren; 2de taak (gelijktijdige kopie): 1 pagina
Nadat de ene bediener de huidige taak heeft ingesteld, start een andere bediener de 2de taak. 2 pagina’s afdrukken vastgeniet (PC-gegevens afdrukken);
1 pagina afdrukken (gelijktijdige kopie); 2 pagina’s afdrukken vastgeniet (PC-gegevens afdrukken)
Accepteert de 2de taak niet.
Niet van toepassing.
Opmerking
2
∗ Een harde schijf (DA-HD30) en 16 MB extra beeldgeheugen (minimaal) zijn vereist.
Meer te weten komen over
uw kopieermachine
Samenvatting van deze handleiding
● Bedieningsschema voor snelle bediening
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
(zie pag. 14, 15)
● Papier laden, vercvangen van de tonerfles,
verwijderen van vastgelopen papier en foutmeldingen
(zie pag. 14-21)
Voor het gebruik
● Veiligheidsvoorzorgen
(zie pag. 7-12)
● Namen van toetsen/knoppen/aanduidingen op het
bedieningspaneel
(zie pag. 23-25)
Het maken van kopieën
● Handleiding voor het maken van kopieën via de functiecategorieën op het LCD scherm
(zie pag. 26-53)
machinefuncties
Functie
Accessoires
Printer kan niet afdrukken
● Kopieermachine, printer, scanner (optioneel)
en Fax/E-mail (optioneel)
(zie pag. 56-70)
● Accessoires (Onderdelen);
Systeem informatie
(zie pag. 71)
● 1-vaks finisher (DA-FS300)
(zie pag. 41)
● Netwerk scanner
(zie pag. 72-73)
● Het verhelpen van storingen
(zie pag. 74, 75)
● Vervangen van de batterij/Datum en tijd instellen
(zie pag. 76, 77)
Overigen
Technische gegevens, en index
(zie pag. 78-81)
3
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Gebruikte symbolen
In deze handleiding worden de volgende tekens/pictogrammen gebruikt.
Plaats het origineel op de ADF
Meer te weten komen over uw
kopieermachine
Voor het gebruik
Plaats het origineel op de glasplaat.
(Boek)
Bij het kopiëren.
Plaats het origineel op de glasplaat.
(vellen)
Druk op een toets op het
bedieningspaneel of op een knop op
het aanraakpaneel.
Druk de toets in.
Bij het instellen van de
machinecodes
Raak een knop aan.
Voer een getal in.
● Aantal afdrukken tot 999
Voer tekst in met het toetsenbord.
instelbaar., enz.
Bij het scannen van
documenten
Accessoires
(Zie: Finisher)
Ga naar de volgende stap.
Printer kan niet afdrukken
5
Ga naar de volgende stap
(hieronder).
Functie(s) instellen, indien nodig.
A3
FLS
B4
A4
A5
COPY
4
Overigen
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
Inhoudsopgave
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Nuttige bedrijfs functies ................................................................................................................. 2
Tabel met tegelijk te verrichten taken ........................................................................................... 2
Samenvatting van deze handleiding ............................................................................................. 3
Gebruikte symbolen ....................................................................................................................... 4
Voorzorgsmaatregelen ................................................................................................................... 7
Bedienings Overzicht ................................................................................................................... 14
■ Vlot bedieningsoverzicht ................................................................................ 14
■ Printer kan niet afdrukken .............................................................................. 15
Voor het gebruik
Energy Star .................................................................................................................................... 22
Bedieningspaneel ......................................................................................................................... 23
Touch screen display .................................................................................................................... 24
Het maken van kopieën
Basis menu .................................................................................................................................... 26
■ Kopiëren op hetzelfde formaat als het origineel ............................................ 26
■ Aandachtpunten voor de ADF (Accessoire) .................................................. 26
■ Opmerking bij het kopiëren op zwaar papier (briefkaarten e.d.) (maximum 133 g/m2) ..... 26
■ Plaats van de originelen ................................................................................ 27
■ Kopiëren met vooraf ingestelde ratio’s ........................................................... 28
■ Proefkopiëren ................................................................................................. 28
■ Tandem/Op afstand kopiëren ......................................................................... 28
■ Tandem/Op afstand in te stellen (registratie 1) .............................................. 30
■ Tandem/Op afstand in te stellen (registratie 2) .............................................. 30
■ Tandem/Op afstand instellingen (wijzigen) .................................................... 30
■ Tandem/Op afstand instellingen (verwijderen) ............................................... 30
■ Opdracht wachtrij ........................................................................................... 32
■ Gereedmeldings boodschap .......................................................................... 32
Dubbelzijdig/origineel \ kopie .................................................................................................... 34
■ 1 \ 2/2 \ 1/2 \ 2 kopie ............................................................................... 34
■ Boek \ 2 kopiëren ........................................................................................ 34
■ 2 pag. kopie .................................................................................................... 36
■ Van N in 1 kopiëren ........................................................................................ 36
■ Pamfletkopie .................................................................................................. 36
■ Meerdere formaten originelen invoer ............................................................. 38
■ SADF Mode .................................................................................................... 38
Sorteren/Finishen ......................................................................................................................... 40
■ Bij gebruik van de sorteerfunctie ................................................................... 40
Vergroten/verkleinen/speciale funkties ...................................................................................... 42
■ Zoom .............................................................................................................. 42
■ Auto Zoom ...................................................................................................... 42
■ Kader .............................................................................................................. 42
■ Boek ............................................................................................................... 42
■ Marge ............................................................................................................. 44
■ Centreren ....................................................................................................... 44
■ Beeldherhaling ............................................................................................... 44
■ Pos/Neg .......................................................................................................... 44
■ Stempelen (pagina nummering) .................................................................... 46
■ Stempelen (datum stempel) ........................................................................... 46
■ Stempelen (onderwerp nummer) ................................................................... 46
Invoegen/Overlay .......................................................................................................................... 48
■ Voorblad/achterblad ....................................................................................... 48
■ Pagina tussenvoegen ..................................................................................... 48
■ Overheadsheets pagina tussenvoegen ......................................................... 48
■ Presentatie ..................................................................................................... 48
5
Inhoudsopgave
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Invoegen/Omslag/ .........................................................................................................................
■ Omslag ...........................................................................................................
■ Documenten aanpassen ................................................................................
■ Form overlay ..................................................................................................
Overige functies ............................................................................................................................
■ Werk Geheugen .............................................................................................
■ Dubbele belichting .........................................................................................
■ Sky-shot instelling ..........................................................................................
■ Doorlopend kopiëren ......................................................................................
■ Energiebesparing (Energie/Uitschakelfunctie) ..............................................
■ Onderbrekingsinstelling .................................................................................
50
50
50
50
52
52
52
54
52
52
53
Functie
■ Gebruik van functie-instellingen voor het veranderen van de standaard kopieerfuncties .... 54
■ Procedure ...................................................................................................... 54
■ ALGEMENE FUNCTIES ................................................................................ 58
■ INSTELLINGEN KOPIEERMACHINE ............................................................ 58
■ SCANNER INSTELLINGEN ........................................................................... 59
■ PRINTER INSTELLINGEN ............................................................................ 60
Voor de key-operator .................................................................................................................... 61
■ ALGEMENE FUNCTIES ................................................................................ 61
■ INSTELLINGEN KOPIEERMACHINE ............................................................ 63
■ PRINTER INSTELLINGEN ............................................................................ 64
Bijvoorbeeld .................................................................................................................................. 66
■ Wijzigen van de automatische contrast instelling .......................................... 66
■ Verander papier formaat ................................................................................ 66
■ Wekelijkse tijdklok .......................................................................................... 66
■ Afdelings teller ............................................................................................... 68
■ Netwerk instellingen ....................................................................................... 68
Tabel met te combineren functies ............................................................................................... 70
Accessoires
Onderdelen .................................................................................................................................... 71
■ Accessoires .................................................................................................... 71
■ verbruiksmaterialen ........................................................................................ 71
Netwerk scanner (Accessoire)
■ Registreren van uw PC/Document scannen .................................................. 72
Printer kan niet afdrukken
Het verhelpen van storingen ........................................................................................................ 74
Vervangen van de batterij ............................................................................................................ 76
Overigen
Technische gegevens ................................................................................................................... 78
Index ............................................................................................................................................... 80
6
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Voorzorgsmaatregelen
Voor uw veiligheid
■ Laser
LASER VEILIGHEID
Deze machine gebruikt een laser. Uitsluitend erkend, gekwalificeerd
onderhoudspersoneel mag deze machine repareren zodat oogletsel wordt
voorkomen.
Dit product maakt gebruik van een laser.
Als de bediening, aanpassingen of de uitvoering van procedures anders geschieden
dan hierin beschreven, bestaat het gevaar dat u wordt blootgesteld aan straling.
■ Waarschuwingslabel
7
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Voorzorgsmaatregelen
Voor uw veiligheid
Om gevaar voor ongelukken met mogelijk ernstig letsel te voorkomen, dient u deze waarschuwingen zorgvuldig te lezen
alvorens u de Panasonic DP-2330/3030 in gebruik neemt, in het belang van een juist en veilig gebruik van het apparaat.
■ Hieronder worden de voornaamste waarschuwingstekens verklaard die in deze gebruiksaanwijzing worden toegepast.
WAARSCHUWING:
Dit teken duidt op mogelijk gevaar, met kans op letsel of de dood.
WAARSCHUWING:
geeft gevaren aan die kunnen leiden tot beperkt persoonlijk letsel of schade aan de machine.
■ Hieronder worden nog enkele waarschuwingstekens verklaard die in deze gebruiksaanwijzing worden toegepast.
Deze symbolen dienen om de gebruiker te wijzen op gevaarlijke zaken die
om veiligheidsreden vermeden moeten worden.
Deze symbolen dienen om de gebruiker te wijzen op specifieke aanwijzingen
die moeten worden opgevolgd voor een veilig gebruik van het apparaat.
Waarschuwingen en voorzorgen bij de opstelling
WAARSCHUWING
Zet dit apparaat niet vlak naast een verwarmingstoestel of dicht bij brandbare materialen
zoals gordijnen en dergelijke die vlam zouden kunnen vatten.
Installeer dit apparaat niet op een plaats met veel stof, vocht, hitte of slechte ventilatie. Langdurige
blootstelling aan dergelijke omstandigheden kan gevaar voor brand of een elektrische schok opleveren.
Plaats dit apparaat op een vlakke solide ondergrond, met een draagvermogen van tenminste
158 lb (72kg). Als het apparaat scheef kom te staan, kan het omvallen en iemand verwonden.
Neem voor verplaatsing of vervoer van het apparaat contact op met uw
onderhoudsdienst.
Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact. Bij
verplaatsen met de stekker nog in het stopcontact bestaat er kans op schade aan het
netsnoer met gevaar voor brand of een elektrische schok.
Waarschuwingen en voorzorgen voor stroomvoorziening en aarding
WAARSCHUWING
Zorg dat er geen stof aan de stekker of het stopcontact kleeft. In een vochtige omgeving
zou een stoffige aansluiting nogal wat lekstroom en warmte kunnen veroorzaken, hetgeen
uiteindelijk tot brandgevaar kan leiden.
Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij dit apparaat is geleverd. Als een verlengsnoer
nodig is, kiest u dan zorgvuldig een snoer met het juiste stroomvermogen.
● 240 V/13 A
Als u een snoer met onvoldoende stroomvermogen gebruikt, zou het apparaat of het snoer
erg heet kunnen worden en een schroeilucht kunnen afgeven.
Pas op dat het netsnoer niet bekneld raakt, geknakt, afgeschaafd of uitgerekt wordt, en
probeer het niet aan te passen. Plaats nooit zware voorwerpen op het snoer. Een
beschadigd netsnoer kan gevaar voor brand of een elektrische schok veroorzaken.
8
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
Raak het netsnoer nooit met natte handen aan. U zou een elektrische schok kunnen krijgen.
Als er iets mis is met het netsnoer of als er stroomdraden uitsteken, raadpleegt u voor vervanging uw onderhoudsdienst.
Gebruik van een beschadigd netsnoer kan gevaar voor brand of een elektrische schok opleveren.
Staak onmiddellijk het gebruik als er rook, een schroeilucht of vreemde geluiden uit het apparaat komen, als
het erg heet wordt of als er vloeistof in gemorst is. Die verschijnselen kunnen brand veroorzaken. Schakel het
apparaat onmiddelijk uit en trek de stekker uit het stopcontact, en raadpleeg vervolgens uw onderhoudsdienst.
Trek nooit de stekker uit het stopcontact en sluit die niet aan terwijl het apparaat nog ingeschakeld staat.
Losmaken van een stekker die onder stroom staat kan ernstige schade en gevaar voor brand opleveren.
Om de stroomtoevoer te verbreken trekt u de stekker uit het stopcontact, maar trekt u in geen geval
aan het snoer. Schade aan het netsnoer kan gevaar voor brand of een elektrische schok veroorzaken.
Wanneer u het apparaat voorlopig niet meer gebruikt, schakelt u het uit en trekt u de stekker uit het
stopcontact. Als het apparaat een tijdlang ongebruikt op het stopcontact aangesloten blijft, zou er door
versleten isolatie stroom kunnen gaan lekken, met gevaar voor brand of een elektrische schok.
Schakel altijd eerst het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u binnenin het apparaat onderhoud verricht, onderdelen
schoonmaakt of een storing gaat verhelpen. Het inwendige bevat onderdelen die bij aanraking een gevaarlijke elektrische schok kunnen geven.
Schakel altijd eerst het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u binnenin het
apparaat onderhoud verricht, onderdelen schoonmaakt of een storing gaat verhelpen. Het inwendige
bevat onderdelen die bij aanraking een gevaarlijke elektrische schok kunnen geven.
Eens per maand dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en het netsnoer te controleren op de
volgende punten. Als er iets mis mee kan zijn, raadpleegt u dan uw onderhoudsdienst.
● Zorg dat de stekker stevig in het stopcontact zit.
● Let op dat de stekker niet verbogen, verroest of oververhit is geweest.
● Zorg dat de stekker en het stopcontact schoon en stofvrij zijn.
● Let op dat het netsnoer niet gebarsten of gerafeld is.
Overigen
■ Dit apparaat heeft een ingebouwde beveiliging tegen spanningspieken door blikseminslag. Toch kunt u bij hevig onweer beter
het apparaat uitschakelen. Trek de stekker uit het stopcontact en sluit die pas weer aan nadat het niet meer bliksemt.
■ Als u storing in beeld of geluidsweergave opmerkt bij dichtbij staande audio- of video-apparatuur, zou dit apparaat
de bron van die storing kunnen zijn. Schakel het apparaat uit en als de was die inderdaad te wijten aan dit
apparaat. Volg dan de onderstaande aanwijzingen totdat de storing is verholpen.
● Zet dit apparaat en uw TV-toestel of geluidsapparatuur iets verder uit elkaar.
● Verander de plaats of richting van dit apparaat en uw radio- en/of TV-antenne,
● Trek de stekker van dit apparaat, uw TV-toestel en/of radio uit en steek de stekkers van de appratuur in
stopcontacten van verschillende groepen.
● Verander de richting van uw radio- en/of TV-antenne en leid zonodig ook de snoeren anders, totdat de storing
verdwijnt. Voor gebruik van een buitenantenne kunt u de hulp inroepen van een bevoegd elektricien.
● Gebruik een coaxiaalkabel voor het aansluiten van de antenne.
Veiligheidsvoorschriften voor gebruik
WAARSCHUWING
Plaatsen waar deze waarschuwingslabels zijn bevestigd mag u niet aanraken, want die kunnen zo heet
worden dat u brandwonden zou kunnen oplopen.
Plaats nooit gevulde koffiekopjes, bekers of bloemenvazen op het apparaat. Gemorste vloeistoffen
kunnen gevaar voor brand of een elektrische schok veroorzaken.
Leg nooit metalen voorwerpen zoals nietjes of paperclips op het apparaat. Als er metalen of brandbare
voorwerpen binnenin het apparaat geraken, kan dat gevaar voor brand of een elektrische schok opleveren.
Als er iets (vloeistoffen of metalen voorwerpen) in het apparaat terechtkomen, schakelt u het uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw
onderhoudsdienst. Als u het apparaat blijft gebruiken met vloeistof of een vreemd voorwerp er in, kan er brand of een elektrische schok door ontstaan.
Open nooit enige afdekkap of deksel dat met schroeven dicht zit, tenzij dit specifiek wordt voorgeschreven in de
“Handleiding”. Onderdelen die onder hoogspanning staan kunnen een gevaarlijke elektrische schok geven.
Probeer niet om de configuratie van het apparaat aan te passen of enig onderdeel te wijzigen.
Ongeoorloofde aanpassingen kunnen leiden tot brandgevaar.
9
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Voorzorgsmaatregelen
WAARSCHUWING
Plaats geen magneet vlakbij de beveiligingsschakelaar van het apparaat. De magneet
zou het apparaat plotseling kunnen inschakelen, met kans op ongelukken.
Gebruik geen vluchtige stoffen of spuitbussen in de buurt van het apparaat. Het zou
gevaar voor brand kunnen opleveren.
Bij het kopiëren van een dik boek of stapel documenten mag u die niet te hard tegen de
glasplaat drukken. Het glas zou kunnen breken, met kans op snijwonden.
Zorg dat u oppervlakken met een waarschuwingslabel op of nabij de warmteroller niet
aanraakt. U zou zich kunnen branden. Als er een vel papier rond de warmteroller is gewikkeld,
probeer het dan niet zelf te verwijderen, om brandwonden of ander letsel te vermijden.
Schakel onmiddellijk het appparaat uit en neem contact op met uw onderhoudsdienst.
Gebruik geen geleidend papier zoals zilverpapier, carbonpapier of gelakt papier in het
apparaat. Als het papier vastloopt, kan daar kortsluiting of brand door ontstaan.
Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Als het uit balans raakt kan het
omvallen, met kans op schade en/of persoonlijk letsel.
Zorg voor een goede ventilatie wanneer u het apparaat langdurig achtereen gebruikt,
om de de hoeveelheid ozon in de lucht beperkt te houden.
Bij het kopiëren met het deksel open mag u niet recht in de belichtingslamp kijken. Het
felle licht zou uw ogen kunnen aantasten.
Schuif de papierlades langzaam en voorzichtig uit, on ongelukken te voorkomen.
Bij het verwijderen van vastgelopen papier dient u te zorgen dat er geen snippers of stukken papier
in het apparaat achterblijven. Papierresten kunnen gevaar voor brand opleveren. Als er een vel
papier rond de warmteroller is gewikkeld, of er ergens een stuk papier niet of nauwelijks zichtbaar
klem zit, probeer het dan niet zelf te verwijderen. U zou zich gemakkelijk junnen branden of
verwonden. Schakel onmiddellijk het appparaat uit en neem contact op met uw onderhoudsdienst
Overigen
■ Voor het oplossen van een storing zoals vastgelopen papier volgt u nauwkeurig de aanwijzingen in
de Handleiding.
Voorschriften voor verbruiksmaterialen
WAARSCHUWING
Werp een tonercassette nooit in het vuur. Achtergebleven toner kan ontploffen en u zou
brandwonden kunnen oplopen.
Werp losse toner of een tonercassette ook als die leeg is nooit in het vuur. Toner kan
ontploffen en u zou brandwonden kunnen oplopen.
Houd knoopbatterijen buiten bereik van kinderen. Als een kind een knoopbatterij inslikt,
raadpleegt u dan onmiddellijk een arts.
WAARSCHUWING
Zorg dat de afdruktrommel nooit verhitof bekrast wordt. Een verhitte of bekraste trommel
kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. De batterijen kunnen gaan lekken
of openbarsten, hetgeen brand of letsel kan veroorzaken.
Gebruik uitsluitend het voorgeschreven type batterijen.
10
Zorg dat de batterijen met de juiste polariteit van plus en min worden geplaatst.
Batterijen die verkeerd-om liggen kunnen gaan lekken of openbarsten, met kans op
schade of verwondingen.
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
Voor uw veiligheid
■ Het maximale stroomverbruik bedraagt 1.5 kW.
Een goed beveiligd (geaard) stopcontact dat 6.3 A, 220 - 240V AC levert is vereist. Gebruik geen verlengsnoer.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact in de nabijheid, dat goed toegankelijk is.
Om de stroomtoevoer te verbreken trekt u de netsnoerstekker van dit apparaat uit het stopcontact.
Verzeker u ervan dat de machine dichtbij een stopcontact geinstalleerd is en eenvoudig toegangkelijk is.
Waarschuwing: Trek de stekker uit het stopcontact voordat u enig deksel opent.
Verbruiksmaterialen
■ Bewaar uw papier en tonercassettes in een koele, droge ruimte.
● Hoge kwaliteit papier van 60 - 90 g/m2 mag worden gebruikt. Een door Panasonic aanbevolen merk verzekert u van optimale prestaties.
● Voor de beste prestaties willen we u aanbevelen in dit apparaat gebruik te maken van originele Panasonic merkartikelen.
● Bepaalde typen transparanten kunnen niet geschikt zij en kunnen schade veroorzaken aan uw machine. Neem
contact op met uw Panasonic leverancier voor advies inzake niet-standaard papiertypes. (Panasonic heeft de
“3M PP2500” transparanten getest en deze geschikt bevonden.)
● Panasonic raadt u aan gebruik te maken van kwaliteitspapier met een gewicht van 60 - 90 g/m2, aangezien mindere papiersoorten
meestal sterker omkrullen, zodat u de uitvoerlade vaker zult moeten leeghalen om vastlopen van het papier te voorkomen.
■ Het gebruik van andere dan de voorgeschreven Panasonic materialen zou de printer kunnen beschadigen.
Bovendien kan de garantie van het apparaat en de verbruiksmaterialen daardoor vervallen. Gebruik uitsluitend
de originele Panasonic DQ-TU15E tonercassettes die voor dit apparaat ontwikkeld zijn.
Installatie
■ Plaats de kopieermachine niet in de volgende ruimtes:
C Extreem hoge of lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.
Omgeving Temperatuur: 10 - 30 degrees Celcius
Relatieve Luchtvochtigheid: 30% – 80%
C Omgeving waar de temperatuur en luchtvochtigheid snel kunnen veranderen.
C Direkte blootstelling aan zonlicht.
C Direkt in de luchtstroom van de airconditioning.
C In stofrijke omgeving.
C Slecht geventileerde omgeving.
C Omgeving waar chemische dampen hangen.
C Omgeving met extreme vibratie.
C Onstabiele of ongelijke ondergrond.
Wettelijk verboden kopieën
Het kopiëren van bepaalde documenten is bij de wet verboden.
Het kopiëren van bepaalde documenten is strafrechtelijk verboden. Bij overtreding van de wettelijke voorschriften
kunt u strafbaar zijn, middels boetes en/of gevangenisstraf. Hieronder enkele voorbeelden van documenten waarvan
het kopiëren verboden kan zijn.
●
●
●
●
●
●
Geld en waardepapieren
Bankbiljetten en bankcheques
Certificaten voor aandelen en staatsobligaties
Paspoorten en identificatiepapieren
Handelsmerken en materialen beschermd door auteursrechten, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthouder.
Postzegels en andere waardezegels
Dit lijstje is niet bedoeld als een nauwkeurig en volledig overzicht van de geldende bepalingen. Daarvoor
verwijzen we u naar een juridisch adviseur of overheidsinstantie.
Advies:
Installeer het apparaat op een plaats waar toezicht mogelijk is, om onwettig kopiëren van verboden materialen te
voorkomen.
11
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Voorzorgsmaatregelen
■ Afdelingscode
Als de afdelingskopieënteller is ingesteld, verschijnt het afdelingscode-invoerscherm op het LCD
paneel. Dan is er een geregistreerde afdelingscode (van 1 tot 8 cijfers) vereist voor toegang tot elk
van de beveiligde functies, anders zijn de betreffende kopieer/fax/scan-functies niet te gebruiken.
Overleg met de beheerder van het apparaat betreffende de afdelingscode(s) voor de gewenste
functie.
Werkwijze:
Voer een vaste afdelingscode in (van 1 tot 8 cijfers).
Druk op de SET of START toets.
■ Aantal kopieën
Het maximaal aantal kopieën dat u kunt kiezen is 999 (3 cijfers, in te toetsen via het cijfertoetspaneel).
Als u in de kopieerstand een getal van 4 tot 8 cijfers invoert, wordt dat automatisch beschouwd als
telefoonnummer en als zodanig op het LCD scherm getoond, en dan schakelt het apparaat over
naar de Fax-functie.
■ Geheugen capaciteit
Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen van een origineel, verschijnt op het LCD scherm de
vraag of u al dan niet door wilt gaan: “GEHEUGEN VOL DOORGAAN? 1:JA 2:NEE”. Dan volgt u de
aanwijzingen op het LCD scherm.
Als dit zich regelmatig voordoet, kan uitbreiding van het geheugen raadzaam zijn, dus raadpleegt
u dan een erkende onderhoudsdienst.
■ Limiet voor maximaal aantal kopieën
Na instellen van het maximaal aantal kopieën per afdeling (zie pagina 56) kunt u contact opnemen met de
beheerder van het apparaat wanneer de limiet van het totaal aantal kopieën bereikt is en de mededeling
“MAX AANT KOP AFD IS BEREIKT” (afdelingsmaximum is bereikt) op het LCD scherm verschijnt.
■ Aan/Uit schakelaar
Als er een vaste schijfeenheid (DA-HD18) is geïnstalleerd, kunt u
voorkomen dat er een automatische Scan Disk controle wordt uitgevoerd
(net als die plaatsvindt na onderbreking van Windows), door nauwgezet
de onderstaande volgorde aan te houden bij het uitschakelen van het
apparaat door de hoofdschakelaar op OFF te zetten.
■ Automatische terugsteltijd
Aangezien de oorspronkelijke instelling voor de automatische terugsteltijd 1 minuut bedraagt, zal de
gekozen bedieningsfunctie na 1 minuut vanzelf terugkeren naar de standaard uitgangsstand. Als u de
automatische terugsteltijd wilt veranderen, raadpleegt u daarvoor uw sleutelbeheerder. (Zie pagina 61).
■ Opmerking voor de binnenste papierlade
Onder normale omstandigheden zal het niet nodig zijn deze
binnenste papierlade te verwijderen. Wanneer deze lade echter is
verwijderd, dient u bij het weer aanbrengen de papierhouder omhoog
te houden, om beschadiging te voorkomen.
Binnenbak
Papierhouder
■ Wissen van de harde schijf
Er is een kans dat het apparaat beeldgegevens vasthoudt op de vaste schijf. Bij de functie voor het
wissen van de harde schijf wordt het gehele opslagbereik voor beeldgegevens overschreven met
simpele nulgegevens in de gemiddelde beveiligingsstand, en met willekeurige gegevens in de
hoogste beveiligingsstand. De FAX/IFAX adresboekgegevens* worden echter niet overschreven.
(* Zie tevens de gebruiksaanwijzing voor de Facsimile- en Internet-fax/E-mail functies.)
12
Terwijl deze wisfunctie in werking is, kunt u geen andere functies inschakelen. Het overschrijven
van de gegevens kan meer tijd vergen wanneer er een hogere beveiligingsstand (gemiddeld of
hoog) is gekozen voor deze functie. Wanneer de wisfunctie eenmaal is ingeschakeld, kunt u het
wisproces alleen onderbreken door de hulp-stroomschakelaar in de UIT stand te zetten.
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
■ Het maximale stroomverbruik is 1.5 kW.
Een goed (geaard) specifiek 6.5A, 220-240V AC stopcontact is noodzakelijk. Gebruik geen verlengsnoer.
Waarschuwing Opmerking: Stroom afsluiten voordat u de afdekplaten verwijdert.
WAARSCHUWING
C DIT PRODUCT IS VOORZIEN VAN EEN LITHIUM BATTERIJ. ER BESTAAT ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE
BATTERIJ NIET OP DE JUISTE MANIER VERVANGEN WORDT. VERVANG UITSLUITEND MET EEN BATTERIJ
VAN HETZELFDE OF EEN GELIJKWAARDIG TYPE. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG IN
OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE LOKALE REGELGEVING BETREFFENDE DIT SOORT AFVAL.
13
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Bedienings Overzicht
■ Standaard Bediening
1
Vanaf de
ADF
2
Te kopiëren kant naar boven.
COPY
Als er een andere
functie in gebruik is
Lade
Max. 50 originelen*
of
Zet de
stroomschakelaar
op aan (bevindt
zich aan de
achterzijde van het
kopieersysteem).
Stel deze af op de breedte van de originelen.
Origineel geleiders
● Als het origineel niet juist op de
glasplaat ligt kan op de kopie een
gedeelte van het origineel ontbreken.
● Voor originelen kleiner dan
rekeningformaat, moet u het
origineel binnen de ruimte voor
A5 leggen en rekening kiezen.
A3
B4
A4 R
A5 R
A4
Face-down
Vanaf de
glasplaat
A5
Zet de kopieermachine
uit (Linkerzijde van het
kopieersysteem)
∗30 Originelen (B4/A3)
Origineel geleiders
Voeg papier toe
● Papier toevoegen (Papierlade)
1
2
3
4
Max. niveau indicator
Papier gewicht: 60 - 90 g/m2
4
Papier capaciteit: 550 vel (75 g/m2)
Opmerking:
Voor het wijzigen van het papierformaat: zie pag. 60
● Papier toevoegen (Handinvoer)
Als u kopieert op speciaal papier
1
2
3
Totdat het stopt
Face-down
4
Handinvoer
4
Geleiders
14
Stel de geleiders in op het juiste formaat.
Foutieve instelling kan ertoe leiden dat het
papier kreukt, vastloopt of scheef trekt.
Opmerking:
Wanneer het papierformaat niet wordt
gedetecteerd, dient u u het papier te
verwijderen en op de Reset toets te drukken.
Doe het papier er vervolgens weer in.
Geen papier boven de zij-geleiders
doen.
Tot ongeveer 50 A4 formaat vellen/
75 g/m2.
Papier gewicht: 55-133 g/m2
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
3
4
5
Selecteer indien nodig de
kopieerjob(s)
COPY
SIZE
alleen verkleinen/vergroten
(zie pag. 28)
Aantal afdrukken tot 999 instelbaar.
(Max. 999)
Stel de handmatige belichting bij.
of
Selecteer het origineel
Hoofdzakelijk
tekst
Tekst
gecombineerd
met foto’s
Hoofdzakelijk
foto’s
Uitvoerpositie van de kopieën
Binnenin machine (onder)
Binnenin machine (boven)
Uitvoerlade/Finisher (buiten)
• “Inner 2” en “OUTER” zijn alleen mogelijk met de optionele Inner Tray
(binnenbak) of Exit Tray/Finisher (uitvoerbak/afwerker).
Kopieerjobs
(zie pag. 26-33)
(zie pag. 34-39)
(zie pag. 40, 41)
(zie pag. 42-47)
(zie pag. 48-51)
(zie pag. 50, 51)
■ Printer kan niet afdrukken
Vastgelopen papier
verwijderen
(zie pag. 18-19)
Papier toevoegen
(zie pag. 15)
UXX
Vervang de tonerfles
(zie pag. 16)
EXX
Foutcodes voor de
gebruiker
(zie pag. 16)
Nietjes bijvullen
(zie pag. 16)
Machine foutcode
(Neem contact op met de
service organisatie.)
Vervangen van de
tonerafvalbak
(zie pag. 16)
15
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Bedienings Overzicht
■ Printer kan niet afdrukken
● Vervang de tonerfles/Vervangen van de tonerafvalbak
1
2
6
7
Tonerafvalbak
Vervang de tonerfles
Nieuwe toner fles
Vervangen van de
tonerafvalbak
Afdichting
Seal
New
Toner
Schud
de Bottle
nieuwe tonerfles goed
om de inhoud los te maken.
● Vervangen nietpatroon
1
2
of
6 Controleer de
8
7
werking
● Foutcodes voor de gebruiker
U12
U11
U4
U20/U21/U22
U0
U90
U7
16
controlepunten
U0
Neem contact op met uw Key Operator.
• Key counter is niet geïnstalleerd.
• Afdelingscode is niet ingevoerd.
U1
Klep voorzijde staat open
U4
Finisher is losgemaakt.
U6
Rechterzijpaneel is open.
U7
Papiergeleidings paneel 1/2/3 is open.
U8
Transport paneel is open.
U6
U8
U1
U13
U14
U15
U16
U25
Code
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
3
Deksel
4
5
Toner fles
Toner fles
6
Tonerafvalbak
8
9 Nieuwe Tonerafvalbak (Nieuwe)
Nieuwe toner fles
Fles groene knop
3
10
Fles groene knop
Plaats het toner opvangbakje samen
met de nieuwe tonerfles.
4
Nietjeshouder
5
2 Nieuwe
1
6
Leeg
Nietpatroon
FQ-SS32
Vastgelopen
nietje
Wanneer er een nietje is
vastgelopen
● De volgende boodschap
verschijnt in het display: Kan
bevestiging staple unit niet
geven.
Code
2
1
3
Controlepunten
Code
Controlepunten
U11
Vastgelopen papier uit de finisher verwijderen
U20
ADF is open.
U12
Finisher nietjes paneel/bovenste paneel is open.
U21
ADF is geopende tijdens het scannen via de ADF.
U13
lage toner status
U22
ADF uitvoereenheid is open.
U14
Tonerafvalbak vol
U25
Tonerfles goed schudden.
U15
Tonerafvalbak niet aangebracht
U90
U16
Neem contact op met de service organisatie.
Vervang de batterij.
(zie pag. 76)
U18
Limiet kopieteller is bereikt, neem contact op
met uw key operator.
17
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Bedienings Overzicht
■ Printer kan niet afdrukken (Vervolg)
● Vastgelopen papier verwijderen (Papier invoer gebied/1ste papierbak)
1
2
Vastgelopen papier
Rechter paneel
6
Rechter paneel
● Vastgelopen papier verwijderen (Papier transport gebied)
1
2
Hendel
1
Drukken 2
Vastgelopen papier
Indien de optionele finisher/buiten
uitvoer is geïnstalleerd.
● Vastgelopen papier verwijderen (Eenheid voor dubbelzijdig kopiëren)
1
2
Papiertoevoer-geleider
Rechter paneel
● Vastgelopen papier verwijderen (2e en 3e/4e papierbak)
1
2
2
1
Klep transportmechanisme
Accessoires
3e papierbak (DA-DS305)
4e papierbak (DA-DS306)
18
2
1
Papierlade
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
Rechtse papiervrijmaakknop
3
4
2
5
3
2
1
6
1
Papierlade
Heat roller paneel
3
4
Papier Uitvoerklep
Hendel*
Vastgelopen papier
3
∗ Controleer dat de vergrendeling goed vast zit.
4
Vastgelopen papier
2
1
Rechter paneel
Papiertoevoer-geleider
3
4
Klep transportmechanisme
19
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Bedienings Overzicht
■ Printer kan niet afdrukken (Vervolg)
● Vastgelopen papier verwijderen (ADF)
1
2
Vastgelopen papier
ADF afdekpaneel
6
7
ADF Lade
Uitvoer geleiding
● Vastgelopen papier verwijderen (Finisher)
1
2
Finisher
Ontgrendeling
20
Vastgelopen papier
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
3
4
5
Vastgelopen papier
6
Uitvoer geleiding
ADF Lade
8
Vastgelopen papier
9
2
1
3
Finisher
Opmerking:
Als de foutmelding blijft staan, open dan het bovenste
paneel en verwijder het vastgelopen papier.
Bij gebruik van de functies sorteren/nieten,
verschoven sorteren of groeperen, verwijder
resterende kopieën uit de niet-uitvoer.
Daarna zal de kopieeropdracht opnieuw beginnen.
Bovenste paneel
1
3
Resterende
kopieën
2
Vastgelopen papier
21
Voor het gebruik
Energy Star
Als partner in het ENERGY STAR® programma, heeft Panasonic besloten dat dit
product voldoet aan de eisen gesteld in de regelgeving voor de ENERGY STAR®.
Dit vrijwillige programma specificeert energieverbruik en gebruikstandaarden. Dit
product zal uitschakelen nadat het een periode niet is gebruikt. Het gebruik van dit aan
het ENERGY STAR® compliant zijnde product zal het energieverbuik verminderen en
ten goede komen aan het milieu.
De standaard instellingen kunnen worden veranderd afhankelijk van uw wensen.
Neem contact op met uw verkoper voor meer details.
22
1
2
10
Origineel formaat Kopie formaat
toetsen
toetsen
Nee
8
3
4
5
6
Voor het gebruik
Bedieningspaneel
7
9
Touch screen
display
Toets voor aantal
kopieën
Start toets
Inhoud
Kopieertoets
● Druk op deze toets voor gebruik van de machine als fotokopieerapparaat.
Energiebesparings toets
● Kan stroom besparen als het kopieerapparaat niet wordt gebruikt.
Onderbrekings toets
● Onderbreekt andere kopieer- of printopdrachten terwijl er gekopieerd wordt.
Functietoets
● Voor het veranderen van papierformaat, standaardwaarden voor functies (basiswaarden) en instellingen voor systeembeheerder.
Voorpaneel
● Herstelt alle functies tot aan de beginstand.
Clear toets
● Wist het aantal kopieën in het display.
Stop toets
● Stopt het kopiëren.
ALARM LED indicatie (rood)
● Licht op wanneer er problemen zijn.**
ACTIVE LED indicatie (groen)
● Licht op wanneer het apparaat actief is.
Afdrukken DATA LED (groen)
● Licht op wanneer er een document wordt afgedrukt
∗ Fax/E-mail on line indicatie voor optionele fax/internet functies. Print on line indicatie voor printer functies.
Opmerking
∗∗ In het geval dat de machien een probleem ontdekt of een alarm status geactiveerd is, licht het
rode alarmlicht op.
LED licht op: de machine ontdekt een probleem.
AHet papier in de geselecteerde cassette en/of de toner is niet op.
ADe machine ontdekt problemem als papier dat vastzit.
LED knippert: de machine ontdekt een alarmstatus.
AGeen papier in de cassette (cassette niet geselecteerd), de tone ris bijna op, etc.
● Het hierboven afgebeelde display laat alleen kopieerfuncties zijn. Wij adviseren u om de juiste
gebruiksaanwijzing te hanteren voor de printer functies.
23
Voor het gebruik
Touch screen display
6 7
1
2 3
4
5
14
8 9 10 11 12 13
15
16
17
18
19
20
29
28
27
26
25
24
Opmerking
23
22
21
● Druk alleen zachtjes op het touch screen panel. Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals
pennen, nagels etc. omdat deze het touch screen panel kunnen beschadigen.
● Bedieningsdisplay helderheid instelling:
Om de helderheid van het bedieningsdisplay aan te passen dient men de “C” (clear) toets in te
drukkken en tegelijkertijd de “origineel formaat/A3” of de “kopie formaat/A3” toets te blijven in
drukken tot de gewenste helderheid is bereikt.
Origineel formaat/A3 : dimmen
Kopie formaat/A3
: helderder
24
Voor het gebruik
■ Touch panel display aanduidingen
Nr.
Inhoud
Waarschuwings indicaties
? : Toner toevoegen
k : Papier toevoegen 2 : Bel voor service
zie pag.
14 - 17
B : Afvaltoner
Originelen ikoon
—
Origineel formaat indicatie
—
Job samenstellen en SADF functie/Verschillende formaten invoer Mode indicatie
38, 39
Roteren indicatie
—
Aantal afdrukken tot 999 instelbaar.
—
Apparaat/Gebruiker Foutcode indicatie (E1-01, U13, etc.)
15-17
Kopie ikoon
—
Kopieerformaat indicatie
—
Reserveer een job toets
53
Finisher funkties indicatie
40, 41
Machine opbouw met papierlade selectie (Papierlades en uitvoer tray)
—
Papierniveau en formaat indicatie
—
Papierselectie toets
—
Tandem/op afstand toets indicatie
29
Tandem/op afstand toets
29
Uitvoerlade aanduiding
15
Toets uitvoervak
15
Lichter/donker indicatie (7 stappen)
15, 27
Handmatige belichtingscontrole selectie toetsen (lichter en donker)
15, 27
Originelen menu selectie toets (tekst; tekst/foto; foto)
15, 27
Kopie afbeelding en papier afbeelding indicatie
—
Kopie ratio indicatie
—
Originelen afbeelding ikoon
—
Gereedmeldings toets
33
Job wachtrij toets
32
Instellen opdracht toetsen
—
Proefdruktoets
29
Funkties
—
25
Het maken van kopieën
Basis menu
■ Kopiëren op hetzelfde formaat als het origineel
Kopie formaat en belichting worden automatisch
geselecteerd.
1
2
of
100%
Als er een
andere functie
in gebruik is
Als het formaat van
het origineel niet
bepaald kan worden.
■ Aandachtpunten voor de ADF
Originelen die niet automatisch in te voeren zijn
● Briefkaarten, speciaal schetspapier, transparanten, etiketten, extrazwaar papier, dunne papiersoorten zoals vetvrij papier of
thermisch papier
Niet-geschikte originelen
● Papier met een glad oppervlak zoals gesatineerd papier
● Overhead transparanten.
● Originelen waarvan de bovenrand gescheurd, gekreukt,
omgekruld, gekarteld of geplakt is
● Originelen in verschillende formaten
(uitgezonderd een combinatie van A3 en A4)
● Opgeplakte originelen.
● Doordrukgevoelig of carbon-papier
● Opgekruld papier
● Originelen met nietjes
● Nieuw afgedrukte vellen uit een laserprinter
● Originelen met verse correcties
(met vers aangebrachte correctievloeistof)
Leg de originelen ten hoogste tot
aan de bovengrens-aanduiding/
geleiderand.
Bovengrens-aanduiding (A)
A
B
Bovengrens-geleiderand (B)
ADF
ADF document-invoerlade
Origineel geleiders
Instellen op de breedte van het origineel
■ Kopiëren op zware papiersoorten (briefkaarten e.d.) (maximum 133g
g /m2 )
1
Voer het
papier in via
de
handmatige
invoer.
2 Selecteer de handmatige invoer en raak de
4 knop voor het wijzigen van het formaat aan.
3 Selecteer zwaar papier.
3
4
5
Opmerking
26
● Tijdens het kopiëren en na het maken van kopiëren zal de ventilator draaien. Dit is normaal en
dient voor het afkoelen van de kopieermachine.
3
4
Stel de handmatige belichting bij.
of
Het maken van
kopieën
Hoofdzakelijk tekst
Tekst
gecombineerd met
foto’s
Hoofdzakelijk foto’s
Aantal
afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
Kenmerken
Automatische dokumenteninvoer.
Om de originelen automatisch door
te voeren.
Maximaal 50/A4 formaat 75 g/m2
papier (max. 30 B4 of A3 formaat)
Automatische origineel formaat
herkenning.
A5 – A3
Dubbelzijdig kopiëren
Invoegen/Overlay
• Voorblad/achterblad
• Pagina tussenvoegen
• Overheadsheets pagina tussenvoegen
• Presentatie
• Omslag
2-zijdige originelen
Automatisch 2 of 1-zijdig
kopiëren
(zie pag. 48 – 51)
(zie pag. 34, 36)
■ Plaats van de originelen
Vanaf de ADF
Opmerking
Van de glasplaat
● Geheugen capaciteit:
Als het geheugen vol raakt tijdens het scannen, zal de boodschap “Kan opdracht niet
verwerken door overschrijding geheugencapaciteit” verschijnen in het LCD display. Indien dit
verschijnt dient u de instructies op te volgen die op het display verschijnt. Wanneer extra
geheugen noodzakelijk is, neem dan contact op met uw leverancier.
27
Het maken van kopieën
Basis menu
■ Kopiëren met vooraf ingestelde ratio’s
1
A4
2
of
of
A3
A3
Als het formaat van het origineel
niet bepaald kan worden.
A4
■ Proefkopiëren
Mogelijkheid tot het maken van een proefkopie set,
alvorens een grote hoeveelheid setjes te kopiëren met
verschillende instellingen.
100
1
1
2
of
2
Proef kopie
Stel indien nodig de kopieerjob in.
Meerdere kopieën
■ Tandem/Op afstand kopiëren
1
Installatie vereist van optionele Hard Disk/DA-HD30 en
Beeldgeheugen (DA-SM16B/SM64B/SM28B), netwerk setup(zie
bladzijde 62, 68) en registratie van parameters van de machine van de
gebruiker (zie bladzijde 30).
Op afstand kopiëren
2
of
Andere copier
100
kopieën
100 kopieën
Stel indien nodig de kopieerjob in.
5
Tandem kopiëren
Deze copier
Andere copier
of
+
50
kopieën
Opmerking
28
50
kopieën
Station
● Indien u wilt kopiëren op een ander formaat dan de formaten in de lade, gebruik dan hiervoor
de hand-invoer. (zie pag. 14)
De geselecteerde copier voor het op afstand afdrukken moet een DP-2330 of DP-3030 zijn.
Om als tandem copier of copier op afstand te kunnen fungeren, dient dit van te voren worden
ingesteld.
3 De juiste instelling wordt automatisch gekozen.
en vergrotings instellingen. (%)
COPY
SIZE
Kopie
formaat
A3
B4
A4
R
A4R
A5
100
87
71
50
115
100
82
58
141
122
100
71
200
173
141
100
Het maken van
kopieën
Verkleinings
ORIGINAL
Origineel
formaat
SIZE
A3
B4
A4R
A4
R
A5
4
Aantal afdrukken
tot 999 nstelbaar.
(Max. 999)
3
4
5
Als de proefkopie OK is, zal
het resterende aantal sejtes
worden afgedrukt.
of
Als de proefkopie niet OK is,
plaats dan de orginelen terug
in de ADF (of op de glasplaat)
en probeer het opnieuw.
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
(Max. 999)
3
4
5
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
(Max. 999)
6
Voor Tandem
7
Voor Op afstand
Opmerking
Druk nogmaals op de proefkopie toets als de proefkopie stand is gereset.
Nummers tussen haakjes geven weer dat een extra handeling vereist is om een kenmerk te
activeren
29
Het maken van kopieën
Basis menu
■ Tandem/Op afstand in te stellen (registratie 1)
U moet de Key Operator ID code
invoeren.
1
4
Voer ID code
(4 cijfers)
7
∗ Standaard bestaat de key naam uit
15 tekens van de naam van het
station.
Voer de naam van de key in.*
(Tot max. 15 karakters).
■ Tandem/Op afstand in te stellen (registratie 2)
Als de DP-2330 of DP-3030 is zich op een
netwerk met een ander subnet masker
bevindt, moet u de DP-2330 of DP-3030
eerst registreren voor u de Tandem/Op
afstand kopiëren functie kunt gebruiken.
1
2
5
6
IP Adres
Bijv.: 123.123.12.1
Wanneer u een adres met
maar 1 of 2 cijfers invoert,
moet u ervoor “00” of “0”
of erachter “ ”
invoeren.rtwyweytry
Scroll naar
04/04
■ Tandem/Op afstand instellingen (wijzigen)
Om de geregistreerde machine
instellingen te wijzigen. (IP adres,
machinenaam of toetsnaam)
1
2
Open het scherm
04/04 op dezelfde
manier als
hierboven
(Registratie).
■ Tandem/Op afstand instellingen (verwijderen)
Om de geregistreerde machine
instellingen te verwijderen.
30
1
Open het scherm
04/04 op dezelfde
manier als
hierboven
(Registratie).
2
2
3
Scroll naar
02/02
6
Het maken van
kopieën
5
4
7
Scroll naar
07/09
Naam van de machine
(Tot max. 15 karakters)
Uitleg knoppen toetsenbord
Invoeren van hoofdletters
Verplaatsen van de cursor (_) naar links of rechts.
Invoeren cijfers en symbolen
Wissen van het teken voor de cursor.
3
4
5
Scroll naar
04/04
7
Voer ID code
(4 cijfers)
8
Voer op dezelfde manier als
hierboven de namen van de
machine en van de key in
(Registratie).
3
4
5
Voer het IP adres op dezelfde
manier in als hierboven
(Registratie).
Voer op dezelfde manier als
hierboven de namen van de
machine en van de key in
(Registratie).
Selecteer de naam van
de geregistreerde
machine.
3
Selecteer de naam van
de geregistreerde
machine.
4
31
Het maken van kopieën
Basis menu
■ Opdracht wachtrij
Kan worden verwezen naar een opdracht wachtlijst
voor het afdrukken, verwijderen of wijzigen van
prioriteit (alleen voor afdruk opdrachten).
1
Job 3
Job
1
Job 1
Job
2
4
∗∗
Job 2
Gewist
Deleted
Job
3
Selecteer de job(s) die u
wilt wissen.*
Selecteer de job(s).
∗ U kunt een selectie maken om meerdere of alle
opdrachten te verwijderen.
∗∗ Alleen wanneer de optionele HDD is aangebracht kunt u
de prioriteit voor de printjobs instellen.
■ Gereedmeldings boodschap
Er verschijnt een pop-up melding op de PC wanneer
de job klaar is. Voor dergelijke meldingen moet de
Panasonic-DMS zoals geleverd met de machine op de
de PC geïnstalleerd worden.
1
2
ofor
Het kopiëren is klaar.
Selecteer het popup scherm.
Het status monitor ikoon
aanklikken met rechts.
Pop-up scherm
Opmerking
32
● Voor de afdruk opdracht wachtrij is een key-operator toegangscode vereist, voor de kopieer
opdracht wachtrij is dit echter niet nodig.
De opdracht wachtrij selectie functie is alleen beschikbaar als de optionele HDD is
geïnstalleerd.
2
3
4
5
Het maken van
kopieën
Voer het wachtwoord
in (4- cijfers)
6
2 keer
3
4
5
Selecteer het
gewenste PC adres.
Opmerking
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
● Deze gereedmeldingsboodschap is alleen beschikbaar indien aangesloten op het netwerk.
Om de gereedmeldingsboodschap te resetten, druk dan op de CANCEL toets.
33
Het maken van kopieën
Dubbelzijdig/origineel \ kopie
■ 1 \ 2/2 \ 1/2 \ 2 kopie
● 1 \ 2 kopiëren
1
2
● 2 \ 1 kopiëren
of
alleen
verkleinen/
vergroten
● 2 \ 2 kopiëren
(Alleen 1 \ 2 kopiëren)
● Duplex meldingsfunctie
“2-SIDED PRINT” is op de kopie gedrukt.
en
en
Onderkant
Positie
Juiste positie middenonder
Bovenste
Juiste positie
■ Boek \ 2 kopiëren
● Boek \ 2 kopiëren
1
2
(1ste pagina BLANCO)
glasplaat
A4/A3
(1ste pagina AFBEELDING)
● Duplex meldingsfunctie
“Dubbelzijdig Afdrukken” is afgedrukt aan de
rechts onder op de kopieën.
34
A3
alleen
verkleinen/
vergroten
4 Positie binding
5
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
of
of
Het maken van
kopieën
3
of
4
Wanneer u de 2-zijdige
kopie wist:
6
Van de glasplaat:
Wanneer “Last Original” ?
wordt aangegeven.
Bijv.: 2 originelen
Raak de “No” knop aan.
Plaats het volgende
origineel op de glasplaat.
3 Druk op de Start toets.
4 Raak de “Yes” knop aan.
Indien noodzakelijk
of
of
Wanneer DUPLEX NOTICE is
geselecteerd.
2-ZIJDIG AFDRUKEN
Origineel formaat Kopie formaat
3
4
5
Indien
noodzakelijk
of
of
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
of
6
Wanneer “Last Original” ?
Wanneer DUPLEX NOTICE is
wordt aangegeven.
geselecteerd.
Bijv.: 2 originelen
Raak de “No” knop aan.
Plaats het volgende
origineel op de glasplaat.
3 Druk op de Start toets.
2-ZIJDIG AFDRUKEN
4 Raak de “Yes” knop aan.
35
Het maken van kopieën
Dubbelzijdig/origineel \ kopie
■ 2 pag. kopie
Van dubbelzijdige originelen naar enkelzijdige
kopieën
1
2
Glasplaat
Bijvoorbeeld B4 formaat
origineel
A3
A4/A3
■ Van N in 1 kopiëren
Van twee/vier/acht 1-zijdige originelen, zij aan zij,
naar enkelzijdige kopieën.
● Van 2 naar 1 kopiëren
1
● Van 8 naar 1 kopiëren
1
2
3
4
5
6
2
2
● Van 4 naar 1 kopiëren
1
1
1
3
2
of
2
3
4
3
4
4
alleen
verkleinen/
vergroten
7
5
6
7
8
8
Indien u van de 2 in 1 functie
gebruik maakt met verschillende
papierformaten, dient u het
gewenste kopieformaat in te
stellen via de kopieformaattoets
(niet de papierlade toets op het
LCD paneel).
● Dubbelzijdig kopiëren
Van 4/8/12 enkelzijdige originelen, blad voor
blad, naar dubbelzijdige kopieën.
■ Pamfletkopie
Formatteert dusdanig dat het document als
een boek gevouwen kan worden.
2
1
2
3
4
1
1
2
3
3
4
Alleen A4 of A5 originelen.
alleen
verkleinen/
vergroten
36
∗ Standaard instelling
kopiefomaat is 100%,
kopieformaat kan worden
geselecteerd met 100% of
verkleinen.
4
Wanneer “Last Original” ? wordt
aangegeven.
Bijv.: 2 originelen
Raak de “No” knop aan.
Plaats het volgende origineel
op de glasplaat.
3 Druk op de Start toets.
4 Raak de “Yes” knop aan.
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
Kopie formaat
of
3
5
4
5
∗ Originele
N in 1 stand
richting
Kopie
lay-out
Zie Van 2 naar 1
of
of
of
of
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
Vanaf de glasplaat: Procedure gelijk
aan die van dubbelzijdig kopiëren
● De kopie wordt automatisch verkleind.
van 2 naar 1: 71%, van 4 naar 1: 50%, van 8 naar 1: 35%
(van ex. A4 naar A4 formaat)
∗ Bij N in 1 kopiëren met een 2-zijdige
kopie. “2-SIDED Print” wordt op de kopie
afgedrukt.
4
Bindpositie
of
5
Bindpositie
Omslagfunctie en
papierlade
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
of
37
Het maken van
kopieën
3
Het maken van kopieën
Dubbelzijdig/origineel \ kopie
■ Meerdere formaten originelen invoer
Gebruik deze functie voor het kopiëren van gemengde A4 en
A3 originelen met behulp van i-ADF/ADF. Het originelen
formaat kan automatisch worden gedetecteerd en kan
worden gekopieerd op volledig formaat of hetzelfde formaat.
1
2
A4 + A3 Originelen
Alleen
verkleinen/
Vergroten
A4 + A4-R Kopiëren
Originelen
Originals
A3
A4
Kopiëren
Copies
Full
Sizegrootte
Reduction
Verkleinen
Kopiëren
op ware
A3
A4/A4R
A4
A4/A4R
■ SADF Mode
Speciale originelen (zoals dun papier enz.) kunnen
via de ADF worden ingevoerd en doorlopend
worden gekopieerd met de OPGEBOUWDE
OPDR. EN SADF functie.
1
2
Plaats de originelen één
voor één of tot max 50
vel (75 g/m2.)
∗ 30 vel/A3, B4
Alleen
verkleinen/
Vergroten
Bijvoorbeeld: het maken van 5 sets van gesorteerde
kopieën van een origineel van 80 vel.
(A4 formaat)
1
2
50
80
1
1
Originelen:
50sheets
vel <1e
scan>
Originals: 50
<1st
scan>
Plaats de eerste 50 vellen
van het origineel op de
ADF invoer.
80
51
1e en 1
2est ingescande
gegevensData
worden
and 2nd Scanned
gecombineerd
naar één
opdracht.
are combined
into
one job.
Originals: Remaining
<2nd scan>
Originelen:
overige 3030
velsheets
<2e scan>
Opmerking
38
sets van
80 sheets
vel gesorteerde
55sets
of 80
sorted
copies
are printed
kopieën
worden
afgedrukt.
● De meerdere formaten toevoer functie kan niet worden gecombineerd met uitzondering van de
S-ADF in een andere dubbelzijdige/originelen kopieerfunctie.
● De SADF functie kan niet met 2 \ 1 en 2 \ 2 worden gecombineerd.
● Optioneel beeldgeheugen of harde schijf (DA-HD30) kan nodig zijn.
4
3
Het maken van
kopieën
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
4
5
6
3
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
Plaats het volgende origineel
binnen 5 seconden na de
laatsgemaakte kopie.
Als de melding “Another
original? YES or No”
verschijnt, dient u de “NO”
knop aan te raken.
3
4
Gewenste sortering/afwerking
of
of
enz.
5
Aantal
afdrukken tot
999 instelbaar.
(Zie 5)
6
Plaats het volgende
origineel binnen 5 seconden
na de laatsgemaakte kopie.
(30 vel)
Als de melding “Another
original? YES or No”
verschijnt, dient u de “NO”
knop aan te raken.
39
Het maken van kopieën
Sorteren/Finishen
■ Bij gebruik van de sorteerfunctie
Sorteren
Meerdere gekopieerde sets
worden automatisch
gesorteerd.
1
1
1
1
1
Geroteerd sorteren
1
1
of
Meerdere sets kopieën worden
automatisch gesorteerd en gestapeld
in een andere richting (gertoreerd)
(Alleen A4 formaat)
Noot:Voor deze functie is het
noodzakelijk om zowel A4
(portrait) als A4-R
beschikbaar te hebben.
2
Geroteerd groeperen
1
Meerdere kopieën van
individuele pagina’s worden in
een andere richting
uitgevoerd (geroteerd).
(Alleen A4 formaat)
3
Plaats waar wordt geniet.
ADF
Verschoven sorteren
1
1
1
Wanneer de optionele Finisher
(afwerkeenheid) (DA-FS300) is
aangebracht.
Gebruikmakend van electronisch
sorteren
(A4, A4R, B4, A3)
Glasplaat
Verschoven groep
1
2
3
Wanneer de optionele Finisher
(afwerkeenheid) (DA-FS300) is
aangebracht.
Gebruikmakend van electronisch
sorteren
(A4, A4R, B4, A3)
Nieten-sorteren
P
P
n.v.t.
40
Wanneer de optionele Finisher
(afwerkeenheid) (DA-FS300) is
aangebracht.
Gebruikmakend van electronisch
sorteren
maximaal 30 vel
(A4, A4R, B4, A3)
Kopieën worden in de uitvoerbak opgeslagen
3
4
Sorteerfunctie
Het maken van
kopieën
2
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
of
Alleen
verkleinen/
Vergroten
of
of
1-Bin Finisher (DA-FS300)
Wanneer de optionele afwerkeenheid is
aangebracht, zal dit scherm als volgt veranderen:
Voor de DA-FS300
of
of
Vak
● Elektronisch verschoven sorteren
● Wanneer u kopieert met B4/A3 formaat,
dient u de lade uit te trekken tot deze niet
verder kan.
● Papiercapaciteit (80 g /m2)
Papier formaat
Niet sorteren/Draaien
Verschoven
A5, A4
500
500
(Max 30 vel/verschoven)
B4, A3
250
250
(Max 20 vel/verschoven)
(A5 formaat is alleen beschikbaar in non sorteer functie)
● Overloop
Wanneer de
overloop-aanduiding op het scherm
verschijnt, verwijdert u de overtollige kopieën uit de sorteerbak
en dan drukt u op een van de functietoetsen in het
bedieningspaneel om het kopieerapparaat terug te stellen.
Nieten*
10 t/m 30 vel: 45 t/m 16 Sets
2 t/m 9 vel: 70 t/m 50 Sets
10 t/m 20 vel: 25 t/m 12 Sets
2 t/m 9 vel: 70 t/m 28 Sets
∗ Zie : A4 formaat
10 vel: 45 sets
30 vel: 16 sets
41
Het maken van kopieën
Vergroten/verkleinen/speciale funkties
■ Zoom
Kopieën met variabele zoom percentages van 25%
tot 400% in stappen van 1%.
25%
1
2
400%
of
■ Auto Zoom
De Zoom Ratio kopieerfunctie verricht automatisch de
aanpassing aan het geselecteerde papierformaat.
1
2
Open de ADF
Aanpassen aan de lengte of breedte van het papier
Aanpassen aan zowel lengte als breedte van het papier
■ Kader
Maakt een blanco kader om de kopie.
1
2
of
■ Boek
Elimineert schaduwvorming bij de binding
van het origineel.
1
Glasplaat
2
A3
A4/A3
Waarschuwing
Opmerking
42
● Wanneer u de aantal toetsen voor het instellen van de zoomverhouding gebruikt, moet u eerst
op de Clear toets drukken om de zoomverhouding terug te stellen.
Na het wijzigen van het papierformaat na instelling van het zoom ratio, gelieve dan de papierlade toets te gebruiken.
● Voor Auto Zoom
Er kan een foutieve verwijdering optreden als er een zwarte lijn op de hoek van het origineel of beeld staat,
wat door de kopieermachine geïnterpreteerd kan worden als een zwart patroon in de sky shot instelling.
Als er fel licht op de glasplaat schijnt tijdens de sky-shot instelling kan de originele positie detectie niet correct uitgevoerd worden.
3
Dezelfde verticale en horizontale
verhoudingen
Andere verticale en horizontale verhoudingen
4
of
of
of Toets voor aantal kopieën
3
25% - 400%
of
of Toets voor aantal kopieën
4
Aanpassen aan de lengte
of breedte van het papier
Rechts: Aanpassen aan zowel
lengte als breedte van het papier
3
Dezelfde waarde voor verticale
en horizontale lege ruimte
Het maken van
kopieën
25% - 400%
of
Aantal
afdrukken tot
999 instelbaar.
5
Papier formaat
(Papierlade)
Andere waarde voor verticale
en horizontale lege ruimte
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
4
of
5 - 99 mm
of
of
of Toets voor aantal kopieën
3
5 - 99 mm
of
Aantal
afdrukken tot
999 instelbaar.
of Toets voor aantal kopieën
4
5 - 99 mm
of
of Toets voor aantal kopieën
Opmerking
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
● Zoomverhouding
Wanneer u de aantal toetsen voor het instellen van de zoomverhouding gebruikt, moet u eerst
op de Clear toets drukken om de zoomverhouding terug te stellen.
43
Het maken van kopieën
Vergroten/verkleinen/speciale funkties
■ Marge
Verschuift afbeeldingen naar rechts, links, omhoog of omlaag.
1
2
of
■ Centreren
Het gekopieerd beeld kan automatisch
gecentreerd worden op het gekozen papier.
1
2
Openen van de ADF
■ Beeldherhaling
1
Maakt steeds kopie afdrukken op één vel.
Minimaal papierformaat: 20 x 20 mm.
2
Openen van de ADF
De stippellijn kan worden ingesteld op
“None” of “Print” via de instelfunctie
(zie bladzijde 53).
■ Pos/Neg
Een negatief/positief beeld kan gemaakt worden
voor bijzondere effecten.
1
2
of
Opmerking
44
● Bij centrering en beeldherhaling moet de ADF open staan.
● Verwijder eerst alle originelen uit de ADF voordat u de centrering of beeldherhalings functie selecteerd.
Als er fel licht op de glasplaat schijnt tijdens de sky-shot instelling kan de originele positie
detectie niet correct uitgevoerd worden.
Ook een afbeelding die de copier ziet als een zwart vlak in de centrering en beeldherhalingsfunctie.
3
4
3
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
Of Toets voor
aantal
kopieën
Het maken van
kopieën
Marges
5-99 mm
of
Indien een gedeelte van het
gekopieerde beeld ontbreekt
bij gebruik van de kantlijn
functie, moet u de kantlijn
reductie op Ja stellen.
(zie pag. 58)
4
Papier formaat
Papierlade
3
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
4
Papier formaat
Papierlade
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
3
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
45
Het maken van kopieën
Vergroten/verkleinen/speciale funkties
■ Stempelen (pagina nummering)
Het paginanummer kan automatisch op elk blad
geprint worden.
1
2
alleen ADF*
-1-
1/8
De formattering voor de
paginanummering kan
worden gewijzigd via de
instelfunctie. De
standaardinstelling is “-n-”.
(Zie bladzijde 59)
■ Stempelen (datum stempel)
De datum kan automatisch op elke pagina
worden afgedrukt.
1
2
alleen ADF*
04/01/2005
■ Stempelen (onderwerp nummer)
Het onderwerp nummer kan automatisch worden
afgedrukt op iedere pagina.
1
2
alleen ADF*
001
Opmerking
46
∗ Bij gebruik van de stempelfunctie in combinatie met N in 1 kopiëren, kan het stempel via de
glasplaat worden gekopieerd.
4
Richting
Stempelpositie
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
Startpagina stempelfunctie
Vanaf 1, 2 of 3
of
Vanaf de 3e pagina
Vanaf de 2e pagina
● Meerdere sets worden
Vanaf de 1e pagina
automatisch gesorteerd.
3
4
Richting
Stempelpositie
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
Stempeldatum indien u
deze wenst te wijzigen
of
● Meerdere sets worden
automatisch gesorteerd.
3
4
Richting
Stempelpositie
of
Stempelen onderwerpnummer
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
● Meerdere sets worden
automatisch gesorteerd.
47
Het maken van
kopieën
3
Het maken van kopieën
Invoegen/Overlay
■ Voorblad/achterblad
1
Voegt voorblad/achterblad bij de kopieën.
Origineel
Blanco
papier
1
Blanco papier
1
2
+
2
alleen ADF
Origineel
Gekleurd
papier
Gekleurd
papier
1
Gekopieerd
papier
2
1
3
+
4
2
3
4
■ Pagina tussenvoegen
1
Voegt papier tussen de kopieën.
Origineel
Blanco papier
2
Blanco
papier
+
Origineel
alleen ADF
Gekopieerd
papier
Insertion
Insertion
+
Gekopieerd
papier
2
■ Overheadsheets pagina tussenvoegen
1
Voegt papier tussen elke overheadsheet.
Origineel
Blanco
papier
OHP1
1
Blanco papier
2
2
OHP2
+
alleen ADF
Origineel Gekopieerd
papier
1
Gekopieerd
papier
(1)
2
(2)
+
OHP1
OHP(1)
OHP2
OHP(2)
■ Presentatie
1
Voegt vellen papier tussen overheadsheets en
maakt kopieën voor de hand-out.
Origineel
Blanco papier
Blanco
papier
Hand-out
OHP1
1
2
OHP2
+
(1)
Gekopieerd
papier
Opmerking
48
(1)
2
+
(2)
(2)
+
Origineel Gekopieerd
papier
1
2
alleen ADF
Hand-out
OHP1
OHP(1)
OHP2
OHP(2)
(1)
+
(2)
● Bepaalde typen transparanten kunnen niet geschikt zij en kunnen schade veroorzaken aan uw
machine. Neem contact op met uw Panasonic leverancier voor advies inzake niet-standaard
papiertypes. (Panasonic heeft de “3M PP2500” transparanten getest en deze geschikt bevonden.)
3
4
Blanco
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
Papier
formaat*
Papierlade
Het maken van
kopieën
Omslagfunctie
Voorblad/achterblad
Voorblad/achterblad
(Voorkant)
(Voorblad + achterblad)
Kopie
3
4
Invoegfunctie
Blanco
Aantal afdrukken tot
Voer positie in van het ussenvoegvel 999 instelbaar.
met het toetsenbord.**
(Max. 999)
Als u ergens anders wilt invoegen, verplaats
dan het vel met de
knop en
voer de invoegpositie in met het het
toetsenbord.
Papier
formaat*
Papierlade
Kopie
3
5
4
5
Leg overheadsheets
in de handinvoer
Invoegfunctie
Blanco
Papier
formaat*
Papierlade
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
Kopie
3
4
5
Leg overheadsheets
in de handinvoer
Presentatiefunctie
Blanco
Papier
formaat*
Papierlade
Aantal kopieën van
de hand-outs
(Max. 999)
Kopie
Opmerking
∗ Papierformaat/richting van kopie uitvoer moet gelijk zijn.
∗∗ Blanco pagina in te voegen voor het aangegeven geselecteerde paginanummer.
49
Het maken van kopieën
Invoegen/Omslag
■ Omslag
Afdrukken van een tweede afbeelding over de eerste
afbeelding met behulp van een tweede origineel.
1ste pagina
1
2
of
■ Documenten aanpassen
Er zijn drie edit file functies beschikbaar 1
in de form overlay functie.
: om een nieuw
document toe te
voegen* (Max. 5
of
bestanden)
Verwijderen
: om een
geregistreerd
document te
verwijderen
(Alleen registreren)
Titel aanpassen : aanpassen van de
documentnaam.
2
3
Registreren
Selecteer een
bestand.
∗ Als de optionele Hard Disk Drive niet
geïnstalleerd is, dan is de volgende stap na “2”
stap “Wissen” in stap 4.
∗ Er kan één beeldbestand geregistreerd worden. Als de optionele
harde schijf (DA-HD30) is geïnstalleerd, kunnen er tot 5
beeldbestanden geregistreerd worden. Als er onder de gekozen
bestandstoets al eerder een beeldbestand geregistreerd is, zal het
nieuw geregistreerde beeld dat eerdere beeldbestand overschrijven.
■ Form overlay
Overlay van een afbeelding opgeslagen in het
geheugen van de copier.
1
2
Bestand
of
Opmerking
50
● Geselecteerde file functie is alleen beschikbaar als de optioneel leverbare Hard Disk Drive
(DA-HD30) is geïnstalleerd. (zie pag. 71)
Als de optionele hard disk drive niet gebruikt wordt, zal er slechts één te selecteren document zijn.
● Als de afbeelding niet beschikbaar is in het geheugen voor overlay afdrukken, zal de form
overlay functie niet beschikbaar zijn.
4
Belichting voor de tweede afbeelding
of
5
Kies ervoor de overlay afbeelding in het
Aantal afdrukken tot
geheugen op te slaan voor later gebruik.
999 instelbaar.
Via de glasplaat:
(Max. 999)
Dezelfde procedures als
of
bij Form Overlay
4
5
6
7
REGISTREER
Belichting voor de
tweede afbeelding
Bestandsnaam
Wanneer u de registratie wilt annuleren,
dient u de “CANCEL” knop aan te raken.
of
VERWIJDEREN 4
4
Documentnamen bewerken
3
Voer de
bestandsnaam in.
4
Selecteer een
bestand.
5
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
Van de glasplaat:
Indien “Ander Origineel” wordt aangegeven.
Bijv.: 2 originelen
Raak de “No” knop aan.
Plaats het volgende origineel op de
glasplaat.
3 Druk op de Start toets.
4 Raak de “Yes” knop aan.
51
Het maken van
kopieën
3
Het maken van kopieën
Overige functies
■ Werk Geheugen
Vijf kopieeropdrachten kunnen worden
opgeslagen in het geheugen (M1 tot M5) om
op een later tijdstip opnieuw op te roepen.
Stel de
kopieerjob die u
wilt opslaan in.
Opmerking:
Voor het gebruik van de M5 toets moet de
Dubbele belichtingsfunctie worden
uitgeschakeld door “Uit” te kiezen bij de
kopieer-instelling “16 Dubbele belichting”.
(zie pag. 59)
Een programma opslaan in het geheugen
1
2
M1, M2, M3, M4, M5
■ Dubbele belichting
Van 2-zijdige originelen een gecombineerde
1-zijdige kopie maken -- 2 in 1 kopieën (vooren achterkant naast elkaar). *1
Origineelformaat:
Kopieformaat:
Maximum factuur
Letter-R
bijv. Invoice
Opmerking:
A
B
C
A
B
C
Beeld
voorkant
D
E
F
Beeld
achterkant
2
1
Origineelgeleider
• Voorkant van het origineel
• Origineelformaat: Vrij,
maximum factuurformaat
• De ADF documentinvoer openen
• Leg het origineel tegen de
origineelgeleider aan.
5
∗2
6
Achterkant
van het
origineel
Opmerking:
Bij openen van het glasplaatdeksel of de
optionele ADF documentinvoer.
● De plaats van het origineel kan niet altijd juist worden
waargenomen als er tijdens deze fase fel licht op het glas schijnt.
● De belichting kan wel eens niet juist zijn als er een zwarte
streep langs de rand van het origineel is of een beeld dat het
apparaat in deze fase waarneemt als een zwart patroon.
● De uiteindelijke kopie kan soms niet goed
uitvallen als een origineel met een gekleurde
achtergrond geen witte omranding heeft, of
een rand van minder dan 2 mm breed.
Opmerking
52
∗1 Bij keuze van de dubbele belichting wordt
deze aangegeven als “2 in 1” bij de
taakinstellingen, en daarnaast wordt er
tevens “N in 1” aangegeven bij de
functiekeuzetoets.
∗2 De dubbele belichtingsfunctie die wordt
ingesteld met de M5 toets is niet samen met
een ander taakgeheugen vast te leggen.
● Opdrachtgeheugen zal niet worden verwijdert als de stroomschakelaar uit wordt gezet.
● Als er een nieuwe opdracht op een geheugenlocatie wordt geprogrammeerd, zal de
voorgaande opdracht overschreven worden door de nieuwe opdracht.
● M1, M2 kan worden gebruikt als handmatige skyshot functie door instelling van de
gebruikersfunctie.
Het oproepen van een functie.
1
2
3
of
M1, M2, M3, M4, M5
3
Het maken van
kopieën
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
4
5
Aantal kopieën
(Maximaal 999)
7
Opmerking:
Als u kiest voor “2:
NEE”, begint het
apparaat met kopiëren
van alleen het
ingescande origineel.
De volgende stappen geven aan hoe u
meerdere kopieën maakt wanneer de
sorteerstand is gekozen. (zie pag. 40)
1: JA \ Om door te gaan met het
kopiëren van een ander
origineel, herhaalt u stap 1 en
stap 3- $ tot en met stap 6 .
2: NEE \ Om te beginnen met kopiëren.
53
Het maken van kopieën
Overige functies
■ Sky-shot instelling
Sky shot kopieëren maakt het mogelijk om kopieën te maken zonder zwarte randen, zelfs als het deksel of de i-ADF/ADF geopend is
Twee typen Sky shot mogelijkheden kunnen worden geselecteerd
Handmatige Sky-shot instelling/Digitale Sky-shot instelling : Het scan gebied (grootte) is niet vooraf bepaald
Handmatige sky-shot instelling : Het scan gebied (grootte) is vooraf geinstalleerd in het geheugen (M1en M2)
Handmatige Sky-shot instelling/Digitale Skyshot instelling
1
2
Normaal
Normale weergave
Kwaliteit*
Voor betere definitie, selecteer de kwaliteitsoptie
Voetnoot: de standaard instelling van de digitale sky shot
optie is ‘normaal’. In deze instelling scant de
kopieermachine 1 keer. Indien er zwarte randen rond het
origineel bevinden, installeer de digitale sky shot optie op
‘kwaliteit’. Nu zal de kopieermachine 2x scannen.
(zie pag. 52)
Openen van de
ADF
■ Doorlopend kopiëren
De volgende kopieerjob kan worden gereserveerd,
ook al is de huidige kopieerjob nog niet klaar.
(Hierbij dient de optioneel leverbare Hard Disk Drive/
DA-HD30 geïnstalleerd te zijn)
1ste job
1ste job
Kopie
2e job
Reserveer
Aantal afdrukken tot
999 instelbaar.
(Max. 999)
1ste job
1
2
Selecteer functie
of
2e job
■ Energiebesparing (Energie/Uitschakelfunctie)
Deze functie bespaart energie als de kopieermachine niet in gebruik is.
1 Energiebesparings functie
of
Energie/Uitschakelfunctie**
2
De Sleep/Auto Off stand wordt
automatisch 15 minuten na de
laatst gemaakte kopie
ingeschakeld.
Modes
Enter
Opheffen
Stroomverbruik
Opwarmtijd
Normale werking
Ongeveer 140 W
N/A
Energiebesparing
Ongeveer 28 W
Min. 30 sec.
Energie
Ongeveer 18 W
35 sec.
Uitschakelen
Ongeveer 4 W
35 sec.
Het systeem zal niet naar de energiebesparings stand gaan als de Week timer is geselecteerd.
Opmerking
∗ Bij kopiëren in de “Quality” functie in combinatie met 1\ 2, BOOK\ 2, 2PAGE, N in 1, zal de
“Quality” functie worden gewijzigd in “Normal”.
∗∗ Energiebesparingsstand en instellen van de timer kunnen worden geselecteerd door de key operator.
54
(zie pag. 61)
● Er kan een foutieve verwijdering optreden als er een zwarte lijn op de hoek van het origineel
of beeld staat, wat door de kopieermachine geïnterpreteerd kan worden als een zwart
patroon in de sky shot instelling.
Handmatige sky-shot instelling
● Stel eerst 09 handmatige skyshot functie in in de kopieer instellingen. (zie pag. 52)
2
Glasplaat
Linkerbovenhoek
3
Het maken van
kopieën
1
Aantal afdrukken
tot 999 instelbaar.
(Max. 999)
Aangepast formaat*
∗ Het standaard M1/M2 formaat kan worden gewijzigd via
de instelfunctie. (zie pag. 57)
3
4
5
6
Selecteer
functie
of
Job wachtlijst kan worden
bevestigd via Job Queue
(wachtrij).
(zie pag. 28)
Scannen klaar.
■ Onderbrekingsinstelling
Deze instelling onderbreekt een bepaalde kopieeropdracht als deze wordt uitgevoerd.
Andere job staat klaar.
1
2
3
4
5
Andere job
is klaar.
of
Opmerking
● Indien de ADF gebruikt wordt, dient het origineel in het midden van de ADF invoer te worden gelegd.
De ADF invoer kan alleen worden gerbuikt met 50 tot 105 gr. papier.
● Wanneer u de handmatige skyshot functie gebruikt (M1 en M2 zijn ingeschakeld), kan het
geheugen voor andere handelingen niet worden gebruikt.
● Als er fel licht op de glasplaat schijnt tijdens de sky-shot instelling kan de originele positie
detectie niet correct uitgevoerd worden.
55
Functie
■ Gebruik van functie-instellingen voor het veranderen van de standaard kopieerfuncties
Procedure
Algemene
functies
Accessoires
Instellingen
kopieermachine
Printer
instellingen
Fax/e-mail
instelling
SCANNER
INSTELLINGEN
Invoer identificatie (key operator ID) code
Algemene functies
voor de
systeembeheerder
Instellingen
kopieermachine
voor de
systeembeheerder
Algemene functies:
Fax/e-mail
instellingen voor
de key operator
Printer instellingen
voor de
systeembeheerder
Veranderen van de begininstellingen voor de
machinefuncties
● Standaard instellinge voor het inschakelen van de stroom,
handmatig bijvullen van toner enz.
(zie pag. 58)
Voor de key-operator:
Papierformaat, finishervak/nietfunctie, afdelingsteller,
network TCP/IP instellingen enz.
(zie pag. 61, 62)
■ Procedure
1
2
3
Selecteer de gewenste instelfunctie.
Selecteer de gewenste functie.
Bij keuze van de
beheerdersstand:
# Identificatie code
(4-posities)
Opmerking
56
● Zie de gegeven aanwijzingen voor de optie functie-instellingen.
Veranderen van de standaardinstellingen voor de kopieerfunctie.
● Standaardinstellingen voor elk van de kopieerfuncties
(zie pag. 58, 59)
Voor de key-operator:
Papierformaat voorkeur, originelen instelling, contrast,
OPGEBOUWDE OPDR. EN SADF functies, formaat
origineel in de handmatige skyshot functie enz.
(zie pag. 63)
PRINTER INSTELLINGEN:
Wijzigen van de standaard printer-instellingen.
● Standaardinstellingen voor elk van de printerfuncties
(zie pag. 60)
Voor de key-operator:
Job afwerktijd, paginabeveiliging, foutpagina afdrukken,
spool-functie, PS configuratie, fontlijst afdrukken,
brievenbus gegevens bewaren enz.
(zie pag. 64)
Functie
INSTELLINGEN KOPIEERMACHINE:
<Wanneer er optionele accessoires zijn geïnstalleerd>
4
SCANNER INSTELLINGEN:
Veranderen van de standaardinstellingen voor de scannerfunctie
● Originelen stand, compressie stand, resolutie,
opgebouwde opdracht en SADF stand, adresboek etc.
(zie pag. 59)
● Ook zonder de Scanner optie, zal de klaarmelding
(Completion Notice) werken voor de kopieerfunctie.
FAX/E-MAIL INSTELLING:
Veranderen van de standaardinstellingen voor de Fax/e-mail functies
Raadpleeg de betreffende handleiding (voor de FAX/e-mail functie).
Kies de gewenste
functieparameter(s).
5
6
5
$ Kies de gewenste
functieparameter(s).
Stel de gewenste functie in
57
Functie
■ ALGEMENE FUNCTIES
Beeld nr.
Modes
00 standaard instelling
Kies instelling.
● Kopie, Printen, Scanner
Kopie
01 Handmatige kopiekwaliteit
aanpassen
Mogelijk maken van handmatige instelling dichtheid.
● uit, aan
uit
02 Handmatig toner extra
Handmatig toevoegen van toner.
● uit, aan
uit
03 Sorteergeheugen status
Geeft de sorteergeheugen status aan.
● uit, aan
uit
04 Afdelings teller
Geeft de afdelingsteller aan.
Neem contact op met
een geautoriseerde
service organisatie.
09 TOETSBED. MODUS
Druk op de reserveer een opdracht toets.
01/02
02/02
Standaard
instelling
Functie
■ INSTELLINGEN KOPIEERMACHINE
Beeld nr.
01/04
02/04
58
Modes
Standaard
instelling
Functie
00 Marge standaard inst.
Selecteer de marge verschuivings waarde.
● 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
10 mm
01 Kader standaard inst.
Selecteer de kader breedte
● 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
5 mm
02 Boek standaard inst.
bepaalt de breedte van de strook.
● 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
20 mm
03 Marge verkl. standaard
bepaalt de verkleiningsfaktor in de marge (kantlijn) instelling.
● Nee, Ja
Nee
04 Tweezijdig functie instelling
Functie stelt de duplex prioriteit stand in.
● n. v. t. , 1 naar 2, 2 naar 2, BK \ 2
Nee
05 N in 1 standaard instelling
Selecteer de N in 1 standaard instelling
● 2 in 1, 4 in 1, 8 in 1
Van 2 naar 1
06 Verklein N naar 1 pag.
Kiest of er wel of geen rand verwijdering plaats moet vinden Nee
● Nee, Ja
07 Boek instelling magnificatie
Selecteer de boek magnificatie
● 100 %, verkleinen
Verkleinen
08 Handmatige Sky-shot instelling/ schakelt het gebruik van de sky-shot functie in of uit.
Digitale Sky-shot instelling
● Nee, Normaal, Kwaliteit
Normaal
09 Handmatige sky-shot instelling
uit
Wel of geen handmatige sky-shot instelling.
● Off, M1 On, M2 On, M1&M2 On
■ INSTELLINGEN KOPIEERMACHINE
03/04
04/04
Modes
Standaard
instelling
Functie
10 Automatische contrast
aanpassing.
Stelt automatisch de kopieerdichtheid voor
tekst en fotografische originelen in.
● Nee, Ja
Ja
11 Sorteer prioriteit ADF
Selecteer de sorteer optie
● Geen (Niet sorteren), Sorteren, Nieten, Groeperen, Verschoven
Sorteren
12 Sorteer prioriteit glasplaat
Selecteer de sorteer optie
● Geen (Niet sorteren), Sorteren, Nieten, Groeperen, Verschoven
Geen
13 STEMPELEN DEF. Instelling
Selecteer de stempel functie
● Pagina, Datum, Onderwerp
pag.
14 Pagina nummering stijl
Selecteer de stijl van pagina nummering.
● -n-, n/m
-n-
15 Beeldherhaling stippellijn
Selecteert de stippellijn
● Geen, Print
Print
16 Dubbele belichting
Voor keuze van de dubbele belichting.
● uit, aan
AAN
19 TOETSBED. MODUS
Invoer key operator ID code
∗ De functies voor verschuiving, vastnieten en groeperen
■ SCANNER INSTELLINGEN
Beeld nr.
01/02
zijn beschikbaar wanneer de optionele 1 vaks finisher
is geïnstalleerd en de “Buitenste” stand is gekozen via
het LCD scherm.
Modes
Standaard
instelling
Functie
00 SCANNER INSTELLINGEN
Afdrukken scanner instellingen
● Stop, Start
Start
01 Instelling origineel
Instellen van de originelen instelling.
● Tekst, T/F (Tekst/Foto), Foto
T/P
02 Standaard instelling compressie Instellen van compressie menu instelling
● MH, MR, MMR, JBIG
JBIG
03 Standaardinstelling resolutie
Instellen van de resolutie instelling.
● 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi
600 dpi
04 SADF Mode
Instellen van het SADF menu
● Nee, Ja
Nee
05 Inbind positie, tweezijdig origineel
Instellen van de inbind positie, tweezijdig
origineel instelling
● Lange zijde, Korte zijde (Shortedge)
Lange zijde
06 Toevoegen nieuw adres
Toevoegen nieuw adres.*
● PC, DD, FTP
0. 0. 0. 0
07 Wijzigen adresboek
Wijzigen adresboek.*
08 Verwijderen adres
Verwijderen adres
09 XMT bestandstype
Stelt in op het oorspronkelijke XMF bestandstype.
● TIFF, PDF
02/02
Opmerking
PDF
∗ De keuze van een adresboek is niet noodzakelijk bij deze functie-instelling, aangezien uw PC
kan worden geregistreerd via de Panasonic DMS.
59
Functie
Beeld nr.
Functie
■ PRINTER INSTELLINGEN
Beeld nr.
01/04
02/04
03/04
04/04
Modes
00 Aantal afdrukken
Instellen van de originelen instelling.
● 1 ~ 999
1
01 Papierformaat
Instellen papierformaat
● A3, B4, A4, B5, A5, LEDGER, LEGAL,
LETTER, INVOICE, 8 × 13, 8.5 × 13
A4
02 Papierlade
Instellen afdruk richting
● Automatisch, Handinvoer, lade 1, lade 2, lade 3, lade 4
Handmatig
03 Afdruk richting
Instellen afdruk richting
● Portret, landschap
Portret
04 Automatische papierlade selectie
Instellen automatisch papierlade selectie
● uit, aan
AAN
05 Tweezijdig afdrukken
Instellen tweezijdg afdrukken
● uit, aan
uit
06 Positie binding
Instellen inbindpositie
● Lange zijde, Korte zijde
Lange zijde
07 Resolutie
Instellen van de resolutie instelling.
● 1200 × 600, 600 × 600, 300 × 300
600 × 600
08 Font (PCL)
Instellen van het PCL font
● 0 ~ 99
0
09 Symbolen tabel (PCL)
Instellen symbolen tabel (PCL)
● 0 ~ 35
11
10 Pitch (PCL)
Instellen pitch (PCL)
● 0.44 - 99.99
10.00
11 Punt formaat (PCL)
Insteleln punt formaat (PCL)
● 4.00 - 999.75
012.00
12 Lijn/Pagina (PCL)
Instellen lijnen/pagina (PCL)
● 5 - 123
60
13 Return karakter (PCL)
Instellen return karakter (PCL)
● CR, CR + LF
CR
14 Gelijktijdigheid A4/Folio
Automatische aanpassing A4 naar folio
● uit, aan
uit
15 Postbus geheugen status
Indicatie van de geheugenstatus postbus
● Geheugen, Bus
16 Afdrukken gegevens
Instellen afdruk gegevens
● Stop, Start
19 Toetsbed. Modus
Geef de systeembeheerder identificatie code in.
Opmerking
60
Standaard
instelling
Functie
Start
∗ Wanneer beschikbaar met een optionele PCL eenheid.
∗∗ Wanneer beschikbaar als er een optionele harde schijf (DA-HD30) is geïnstalleerd.
Voor de key-operator
■ ALGEMENE FUNCTIES
Beeld nr.
00 Printerinstellingen afdruk
Instellen van het standaard menu van de gebruikers instellingen.
● Stop, Start
Start
01 Papier formaat
Stelt het papierformaat in voor elk van de
papierbakken.
● A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 8 × 13, 8.5 × 13
Neem contact op
met een
geautoriseerde
service organisatie.
02 A4R/A5 fomraat selectie
Instellen van het papierformaat of de handinvoer
● A4R, A5
A4R
03 B5R/A5R formaat selectie
Instellen van het papierformaat of de handinvoer
● B5R, A5R
B5R
04 Spec. papier cass. 1
Geen
Instellen van de papierlade ten behoeve van
speciaal papier (bijv. gekleurd papier)
● Geen, Papierlade 1, Papierlade 2, Papierlade 3,
Papierlade 4, Vel Bypass
05 Spec. papier cass. 2
Instellen van de papierlade ten behoeve van
Geen
speciaal papier (bijv. gekleurd papier)
● Geen, Papierlade 1, Papierlade 2, Papierlade 3,
Papierlade 4, Vel Bypass
06 Autom. papier rotatie
De kopieermachine zal automatisch het beeld draaien uit
en printen als de gekozen papierlade leeg is.
● uit, aan
07 Kopie uitvoerlade
Instellen van de uitvoer voor kopieën.
● Buiten, Binnen 1, Binnen 2
Binnen 1
08 Printen Uitvoerlade
Instellen van de uitvoer voor de PRINTER.
● Buiten, Binnen 1, Binnen 2
Binnen 1
09 Fax/e-mail Uitvoerlade
Instellen van de uitvoer voor de Fax/e-mail.
● Buiten, Binnen 1, Binnen 2
Binnen 1
10 Auto reset tijd
Bepaalt de reset tijd.
● Geen, 30 sec., 1 min., 2 min., 3 min., 4 min.
1 minuten
11 Energie besparings tijdklok menu
Instellen van de reset-tijd voor het bedieningspaneel.
● 1 - 240 min.
15
12 Energiebesparings selectie
Instellen van de Sleep/Shutdown functie.
● Slaap, Shutdown
Slaap
13 Energiebesparings timer
Instellen van de Sleep/Shutdown timer.
● Geen, 1 - 240 min.
15
14 Taalinstelling voorkeur
Bepaalt de taal die in het display gebruikt wordt.
● uit, aan
uit
15 Taal standaard
Bepaalt de taal die in het display gebruikt wordt.
● Duits, Frans, Nederlands
Duits
02/09
03/09
Standaard
instelling
Functie
16 Pieptoon op het bedieningspaneel Pieptoon wanneer men het bedieningspaneel aanraakt
● Uit, Zacht, Hard
Functie
01/09
Modes
Zacht
17 Vergeten origin. signaal
Pieptoon wanneer origineel op glasplaat wordt gelegd Nee
● Nee, Ja
18 Plaatsen origin. signaal
Pieptoon wanneer origineel in ADF wordt gelegd
● Nee, Ja
Ja
19 afdelingscode instelling
Geeft het kopiegebruik van elke afdeling in beeld
(1) Afdrukken van gebruik van iedere afdeling
(2) Afdrukken van de limiet van iedere afdeling
(3) ID code van iedere afdeling
Neem contact op
met een
geautoriseerde
service organisatie.
04/09
Opmerking
● Het is noodzakelijk om eerst de identificatiecode van de systeembeheerder in te geven voordat
de onderwerpen van deze bladzijde veranderd kunnen worden.
61
Functie
Voor de key-operator
■ ALGEMENE FUNCTIES
Beeld nr.
05/09
Modes
Standaard
instelling
Functie
20 Instellen datum/tijd
Stelt de geregistreerde datum/tijd in
● Dag, Maand, Jaar, Tijd
21 Weekelijkse tijdklok
Instellen van de wekelijkse aan/uit tijdklok
● uit, aan (Set)
uit
22 Daglicht tijd
Instellen van de daglicht tijd
● Nee, Ja
Ja
23 DHCP standaard instelling
Instellen van de DHCP
● Nee, Ja
Ja
24 TCP/IP adres
Stelt gebruikers IP adres in**
● 3 cijfers × 4
0. 0. 0. 0
25 TCP/IP subnet mask
Stelt de subnet mask in
● 3 cijfers × 4
0. 0. 0. 0
26 TCP/IP instelling poort
Stelt het poort adres in**
● 3 cijfers × 4
0. 0. 0. 0
27 DNS server adres
Instellen van de DNS server**
● Nee, Ja
28 MAC adres
Geeft het MAC adres aan
29 Harde schijf initialiseren
∗ Voor keuze van de harde schijf formaat/wissen.*
Nee
06/09
Stop
● Stop, Start
Format, Wissen ***
<Sub-functie>
Voor Format: Nee, Ja
Voor Wissen: Stop, Midden, Hoch
<Sub-functie>
Voor Midden/Hoch: Nee, Ja
Opmerking
62
● Het is noodzakelijk om eerst de identificatiecode van de systeembeheerder in te geven
voordat de onderwerpen van deze bladzijde veranderd kunnen worden.
∗ Niet benodigd in de kopieerinstelling maar benodigd bij de installatie van de opties voor
geavanceerde functies (Zie pag. 65) of bij gebruik van het multi-functionele model.
∗∗ Wanneer de functies No.24 t/m 27 en No.33 t/m 36 zijn ingesteld, kan de stroom worden inn en uitgeschakeld door de aan/uit schakelaar OFF (uit) en ON (aan) te zetten.
∗∗∗ De tijd voor het wissen zal verschillen, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens op de
vaste schijf en de beveiligingsstand, maar het wissen zal voltooid worden binnen een
periode van 2 uur bij gemiddelde beveiliging, en binnen 3 uur in de hoogste
beveiligingsstand. Tijdens het wissen van de gegevens bij een apparaat met ingebouwde
harde schijf zult u het apparaat 2-3 uur lang helemaal niet kunnen gebruiken, dus raden
wij u aan daar goed rekening mee te houden voordat u deze functie inschakelt.
■ ALGEMENE FUNCTIES
Beeld nr.
Standaard
instelling
Modes
Functie
30 Hard disk foutmeldings controle
Voor keuze van de harde schijf foutcontrole.*
● Stop, Start
Format (Stop)
31 Adres boek groep ID
Invoeren groep ID ten behoeve van het adres boek
● 0 ~ 99
0
32 Tandem gebruikers parameter
Invoeren parameter van gebruikte machine
33 Community naam (1)
Selecteert het wijzigen van de SNMP van
community naam (1)**
● Mogelijkheid tot alleen lezen
Openbaar
34 Community naam (2)
Selecteert het wijzigen van de SNMP van
community naam (2)**
● Mogelijkheid tot lezen/schrijven
Openbaar
35 Apparaat naam
Invoeren van de apparaat naam indien
noodzakelijk (voor monitor status)**
Panasonic
DP-2330 of DP-3030
36 Apparaat locatie
Invoeren van de apparaat naam indien
noodzakelijk (voor monitor status)**
37 Routemenufunctie
08/09
38 Document-distr. server-naam
Kiest de Document-distributiefunctie.
● Nee, Ja
Nee
Wanneer er voor “27 DNS Server-adres” de stand “Ja” is
gekozen. Voert de servernaam in voor de routeserver voor
het document-distributiesysteem. (Max. 60 lettertekens)
39 Document-distr. server IP-adres Wanneer er voor “27 DNS Server-adres” de stand
“Nee” is gekozen. Voert het IP-adres in voor de
routeserver voor het document-distributiesysteem.
● 3 posities x 4
0. 0. 0. 0.
40 Spec. papier cass. 3
Stelt de papiercassette in voor speciaal papier Geen
(bijv. gekleurd).
● Geen, Lade-1, Lade-2, Lade-3, Lade-4, Blad overslaan
41 Spec. papier cass. 4
Stelt de papiercassette in voor speciaal papier Geen
(bijv. gekleurd).
● Geen, Lade-1, Lade-2, Lade-3, Lade-4, Blad overslaan
42 Gegevens van de harde schijf
wissen
09/09
Opmerking
Functie
07/09
Kiest het beveiligingsniveau voor het wissen van de gegevens Basic
van de vaste schijf voor iedere kopieer/afdruktaak.
● Laag, gemiddeld, hoog ? Wanneer er een
optionele vaste schijf is geïnstalleerd, zal
iedere kopieer/afdruktaak na voltooiing
automatisch worden gewist, door allee
beeldgegevens te overschrijven met
willekeurige gegevens. Hiervoor kunt u kiezen
uit een van de 3 beschikbare
beveiligingsniveaus (laag, gemiddeld, hoog).
Wanneer u een hoger beveiligingsniveau
(gemiddeld of hoog) kiest, zal het wissen
navenant langer duren.
● Het is noodzakelijk om eerst de identificatiecode van de systeembeheerder in te geven voordat
de onderwerpen van deze bladzijde veranderd kunnen worden.
63
Functie
Voor de key-operator
■ INSTELLINGEN KOPIEERMACHINE
Beeld nr.
01/04
Modes
00 Copier instellingen afdruk
Afdrukken van de copier instellingen
● Stop, Start
Start
01 Paper size priority
Selecteert papierformaat prioriteit
● Ledger, Legal, Letter, LetterR, Invoice,
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R,
8 x 13, 8.5 x 13
Kies de originele instelling
● Tekst, T/F (Tekst/Foto), Foto
A4
03 Tekst contrast
Voor het kiezen van het contrast voor de tekstfunctie
●1 ~ 7
4
04 CONTRAST T/F
Kiest het contrast voor de tekst/foto mode
●1 ~ 7
4
05 Foto contrast
Kiest het contrast voor de foto mode
●1 ~ 7
4
06 Overlay contrast
Stelt de dichtheid (doorzichtigheid) van de overlay pagina in. 4
●1 ~ 7
07 Tussenvel inv. stand.
Kiest het tussen te voegen papier
● Blanco, Kopie
Blanco
08 Pag. invoegen standaard
Kiest pagina invoegen
● Blanco, Kopie
Blanco
09 Schutblad stand. inst.
Kiest schutblad
● F, Blanco, F, Kopiëren FB, Blanco, FB ,
Kopiëren (F: voorzijde; FB: voorzijde en
achterzijde
F, Blanco
10 SADF Mode
Wel of geen handmatige sky-shot instelling.
● Nee, Ja
Ja
11 Max. kopie instelling
Stelt wel of geen limiet vast van het aantal
kopieën (0-99)
0
(geen beperkingen)
12 M1,FRMT
Voer een formaat in in het werkgeheugen 1
voor frequent gebruikt formaat
● X: 5~432/Y: 5~297 mm
(zie pag. 50)
70 × 160 mm
(X) (Y)
13 M2,FRMT
Voer een formaat in in het werkgeheugen 2
voor frequent gebruikt formaat
● X: 5~432/Y: 5~297 mm
(zie pag. 50)
95 × 220 mm
(X) (Y)
14 Geheugen vol
Selecteert de uit te voeren taak wanneer het
geheugen vol raakt.
● Print, Cancel
Print
15 Toevoegen nieuwe tandem bestemming
Invoeren van een nieuwe kopieeropdracht om
de kopieropdracht te splitsen
16 Wijzigen tandem bestemming
Toevoegen van een een kopieerbestemming
17 Verwijderen tandem bestemming
Verwijderen van een kopieerbestemming
02 Instelling origineel
02/04
03/04
04/04
Opmerking
64
Standaard
instelling
Functie
T/P
● Het is noodzakelijk om eerst de identificatiecode van de systeembeheerder in te geven
voordat de onderwerpen van deze bladzijde veranderd kunnen worden.
∗ Functies, m.u.v. 10, zijn beschikbaar indien de optionele accessoires zijn geïnstalleerd.
∗∗ Wanneer functie No. 12 is ingesteld, kunt u de stroom uit- en inschakelen door de aan/uit
schakelaar OFF (uit) en ON (aan) te zetten.
■ PRINTER INSTELLINGEN
01/03
Modes
Standaard
instelling
Functie
00 Printerinstellingen afdruk
Instellen van de printerstatus afdruk.
● Stop, Start
Start
01 Opdracht verwerkingstijd
Instellen van de opdracht verwerkingstijd.
● 1 ~ 999 sec.
180
02 Pagina bescherming
Automatisch comprimeren en daarna afdrukken.
● uit, aan
uit
03 Foutmelding pagina afdruk
Instellen afdrukken foute pagina.
● uit, aan
aan
04 Spool functie
Instellen afdrukken foute pagina.
● uit, aan
aan
05 Tekst Print
Alleen bedrukte pagina’s afdrukken.
● uit, aan
aan
06 PS configuratie afdruk
Instellen van de statuspagina afdruk van PS.
● Stop, Start
Start
07 Font lijst afdruk (PCL)
Instellen van de fontlijst PCL afdruk.
● Stop, Start
Start
08 Font lijst afdruk (PS)
Instellen van de fontlijst PS.
● Stop, Start
Start
09 Postbus data holding
7 dagen
Instellen van de automatische geheugen
functie voor de postbus gegevens.
● Oneindig, 1 dag, 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen,
5 dagen, 6 dagen, 7 dagen
10 Verwijderen postbus gegevens
Instellen verwijderen mailbox gegevens.*
● Alle, Voorgaande
Voorgaand
11 Afdruk verwijderen wachtrij
Instellen van authorisatie om printopdracht
wachtrij te verwijderen.
● Vrij, Key op. (key operator)
Key op.
12 EtherTalk Zone naam
Voer een AppleTalk Zone naam in.**
● Max. 32 karakters
02/03
03/03
Functie
Beeld nr.
65
Functie
Bijvoorbeeld
■ Wijzigen van de automatische contrast instelling
U kunt kiezen of de kopieerdichtheid voor tekst en fotografische originelen automatisch moet worden ingesteld.
1
2
3
Scroll naar
03/04
■ Verander papier formaat
De papierladen zijn ontworpen om A5, A4, A4R, B4·FLS en A3 formaat papier te kunnen herbergen.
1
2
3
Scroll naar
02/02
6
7
8
9
Papierlade
Papierformaat
■ Wekelijkse tijdklok
Key operator kan elke aan/uit tijd in een week beheren.
1
2
3
Scroll naar
02/02
6
7
Stoptijd
66
8
Ingevoerde tijd
Zie: 1700
Starttijd
4
5
of
5
Functie
4
6
ID Code
4 cijfers
10
11
12
a
b
Trek de papierlade uit de kopieermachine.
Stel de papiergeleiders a/b in.
Verander de papierformaat aanduiding.
Opmerking: De papiergeleider b dient bij voorkeur op zijn plaats met schroeven te worden vastgezet.
Raadpleeg een erkend onderhoudscentrum voor het vastzetten met gebruik van schroeven.
4
5
6
ID Code
(4 cijfers)
9
Scroll naar
05/09
10
11
Ingevoerde tijd
Zie: 0800
67
Functie
Bijvoorbeeld
■ Afdelings teller
Via de afdelingsteller kunnen de kopieën voor elke afdeling worden beheerd, gelimiteerd, en kunnen tellers en
codenummers worden ingesteld. (Maximum aantal afdelingen: 300)
Neem contact op met uw geautoriseerde service leverancier om de afdeling teller te activeren.
1
2
3
Scroll naar
02/02
6 Voor de totaal teller
Voor de identificatie code
or
Toont de som voor alle
actieve afdelingstellers.
or
Afdrukken van alle
actieve afdelingstellers
Om de totaalteller te resetten, druk op de
INVOER toets, druk op 0 en daarna op de
OK toets.
Selecteer pagina
ID Code
(8 -cijfers)
Selecteer afdeling
7
6 Invoer van een afdelingsnaam (max.
25 karakters) met behulp van het
toetsenbord, druk daarna op de OK
toets (voor het gebruik van het
toetsenbord: zie pag 30).
■ Netwerk instellingen
Wanneer de “23 DHCP Default” alleen op “No” staat, kan de Key Operator de Netwerk instellingen voor de netwerkfuncties beheren.
1
2
3
Scroll naar
02/02
5
6
Scroll naar 05/09
of
Scroll naar 06/09
68
Voer adres in.
Bijv.: 192.168.1.100
Wanneer u een adres met maar 1 of 2 cijfers invoert, moet u
ervoor “00” of “0” of erachter “ ” invoeren.rtwyweytry
4
5
6
Scroll naar
04/09
ID Code
(4-cijfers)
Voor de afdelingsteller
Voor het maximum aantal afdrukken
Selecteer pagina
Zet de teller
(8-cijfers )
terug op “0”.
Selecteer afdeling
Selecteer pagina
Maximum aantal
kopiën (8-cijfers).
Selecteer afdeling
4
5
ID Code
(4-cijfers)
7
8
Zet uit en aan met de aan/uit
schakelaar. Turn Off and On the
power switch
69
Functie
or
Functie
Tabel met te combineren functies
Dubbelzijdig/
origineel \ kopie
Eerste keuze
Dubbelzijdig/
origineel \ kopie
Sorteren/
Finishen
Vergroten/verkleinen/
speciale funkties
Invoegen/
Overlay
Overigen
1\1
1\2
2\1
2\2
Boek \ 2
2 Page
N in 1
Boek
Meerdere formaten originelen invoer
SADF functie
Sorteren
Verschoven sorteren
Geroteerd sorteren
Nieten-sorteren
Verschoven groep
Geroteerd groeperen
Niet sorteren
Zoom
Auto Zoom
Kader
Boek
Marge
STEMPELEN
BEELDHERHALING
Centreren
Pos/Neg
Voorblad/achterblad
Invoegen
Overheadsheets pagina tussenvoegen
Presentatie
Omslag
Form overlay
Documenten aanpassen
Onderbreken
Proef kopie
Tandem kopie
Doorlopend kopiëren
Handmatige sky-shot
Digitale sky-shot
Dubbele belichting
Latere keuze
1\1
1\2
2\1
2\2
Boek \ 2
2 Page
N in 1
Boek
Meerdere formaten originelen invoer
Overigen
Invoegen/
Overlay
Vergroten/verkleinen/
speciale funkties
Sorteren/
Finishen
SADF functie
Sorteren
Verschoven sorteren
Geroteerd sorteren
Nieten-sorteren
Verschoven groep
Geroteerd groeperen
Niet sorteren
Zoom
Auto Zoom
Kader
Boek
Marge
STEMPELEN
BEELDHERHALING
Centreren
Pos/Neg
Voorblad/achterblad
Invoegen
Overheadsheets pagina tussenvoegen
Presentatie
Omslag
Form overlay
Documenten aanpassen
Onderbreken
Proef kopie
Tandem kopie
Doorlopend kopiëren
Handmatige sky-shot
Digitale sky-shot
Dubbele belichting
∗ Form overlay
Wanneer er geen optionele vaste schijfeenheid
(DA-HD30) is geïnstalleerd, zal het resultaat van de
gecombineerde functie worden aangegeven als een “R”.
:
:
:
A:
R:
:
70
Opmerking:
Een geregistreerd beeld kan niet worden geleverd
bij de gekozen kopieerfunctie die hierboven in grijs
als geselecteerd wordt aangegeven.
Functies die te combineren zijn.
Mogelijke gecombineerde functies zonder kopie op ware grootte.
Niet-beschikbare gecombineerde functies.
De volgende keuze wordt uitgevoerd.
Als dezelfde functie twee keer wordt geselecteerd, zal de tweede selectie worden genegeerd.
Functiecombinaties die onmogelijk zijn.
Accessoires
Onderdelen
■ De DP-2330/3030 is een digitaal fotokopieersysteem voor beelden en afdrukken van hoge kwaliteit. De functies
van deze kopieermachine kunnen aanzienlijk worden uitgebreid door het toevoegen van de volgende opties en
middelen.
Wij hopen dat het scala aan mogelijkheden met deze kopieermachine de efficiency en productie in uw kantoor zal
verbeteren.
■ Accessoires
Beeldgeheugen
(DA-SM16B/64B/28B)
● 16/64/128 MB
● Verhogen van geheugencapaciteit voor
elektronische sortering.
ADF
(DA-AS200)
HDD unit
(DA-HD30)
● Deze optie vereist ook tenminste 16 MB aan
optioneel beeldsorteergeheugen (DA-SM18)
● Voor PS afdrukken (voor fonts)
Beveiligd afdrukken/postbus
Tandem copy/doorlopend kopiëren
Internet-fax zonder mail server
Adresboek met ruimte voor 1000 adressen
Print Job spooling
Binnenbak
(DA-XN200)
1-Bin Finisher
(DA-FS300)
of
Uitvoerlade
(DA-XT200)
Accessoires
Uitbreidingsbord
(DA-EM600)
● Uitbreiding F-ROM (8 MB)
Netwerk scanner kit
(DA-NS600)
Netwerk-scannereenheid voor documentdistributiesysteem
(DA-NS601)
3e papierbak
(DA-DS305)
Fax communicatiekaart
(DA-FG300)
Internet Fax/e-mail Module
(DA-NF600)
4e papierbak
(DA-DS306)
Printerstuur-module
(DA-PC301)
● Printerbediening voor PCL6*
Multi Page talen stuurmodule
(DA-MC301)
● Printer controller voor PS*/PCL6
■ verbruiksmaterialen
Naam onderdeel
Artikelnummer
Opmerkingen
Nietpatroon
FQ-SS32
Nietpatroon vullingen (3) voor DA-FS300
Toner
DQ-TU15E
Toner
Opmerking
∗ PCL6 is de Pagina beschrijvingstaal van de H.P. Company
PS is een Page Description Language (computertaal voor de beschrijving van papieren
documenten) van Adobe Cooporation.
● Raadpleeg uw erkende onderhoudscentrum voor details aangaande combinaties van opties.
71
Netwerk scanner (Accessoire)
Registreren van uw PC/Document scannen
■ Registreren van uw PC
Als het Panasonic Document-beheersysteem (PDMS) is
geïnstalleerd met behulp van de bijgeleverde CD-ROM,
start u het Panasonic communicatieprogramma en dan
kunt u uw PC registreren door het instellen van de
netwerk-scanner.
1
Klik met de rechter muisknop op het pictogram.
Kies de Scanner-configuratie....
■ Document scannen
Wanneer het Panasonic Document Management System
(PDMS) is geïnstalleerd en goed is geconfigureerd op de
PC, kunnen document(en) van de DP-2330/3030 naar de
PC worden gescand.
1
2
of
5
Origineel formaat
Als de originele afmetingen
niet worden getoond.
72
2
3
Klik met de rechter muisknop op het
pictogram voor het Panasonic
communicatieprogramma, en kies één van
de Scanner-ontvangst mededelingen (Popup aanduiding of pictogram-aanduiding).
# Kies voor “Automatisch registreren”.
$ Kies de PC-apparaatnaam en de sleutelnaam
die in het apparaat moeten worden
vastgelegd. Als de DP-2330/3030 al is
geïnstalleerd onder een ander subnet mask*
van het netwerk (LAN), kiest u voor “Apparaat
toevoegen” en dan registreert u het apparaat
door uitvoeren van de volgende stappen.
% Klik op OK.
Voer de apparaatnaam en het IP adres van het apparaat in.
Klik op OK.
Dan keert u terug naar het links getoonde scherm.
3 Klik op OK.
Dan keert u terug naar het hierboven getoonde
scanner-configuratiescherm.
3
Netwerk scanner
(Accessoire)
Klik op “Toevoegen”.
Opmerking:
∗ Raadpleeg uw systeembeheerder als
u nadere informatie over uw subnet
mask wenst.
4
5
Selecteer een bestemming (PC).*
∗ Er zal een bestemming worden
aangegeven.
Selecteer de functie indien nodig.
Resolutie
2-zijdig origineel
Belichting
Dun origineel
Instelling voor het origineel ∗ 150 dpi: alleen tekstmode.
6
PC scherm
7
Raadpleeg de PDMS
handleiding op de CDROM.
73
Printer kan niet afdrukken
Het verhelpen van storingen
Cheque
Actie
De kopieermachine werkt niet.
Licht het display op?
Controleer of de stroomschakelaars (hoofdstroomschakelaar
op de achterzijde en de stroomschakelaar op de linkerzijde
van de machine) op AAN staan en of het netsnoer in het
stopcontact is aangebracht.
Knippert de energiebesparingstoets?
(zie pag. 52)
Druk op de energiebesparingstoets op het
bedieningspaneel.
Verschijnt een van de U## codes en
boodschappen in het scherm?
(U1, U4, U6, U7, U11....etc.)
Handel volgens de instructie in de betreffende
boodschap.
Verschijnt de “nietjes toevoegen” aanduiding
en boodschap op het scherm?
Nietjes toevoegen (zie pag. 16)
Verwijder alle vastgelopen nietjes.
(zie pag. 17)
Verschijnt de aanduiding en boodschap
papier toevoegen op het scherm? (k)
Papier toevoegen (zie pag. 14)
Verschijnt de aanduiding en boodschap
vastgelopen papier op het scherm? (I)
Verwijder het vastgelopen papier.
(zie pag. 18 – 21)
Verschijnt een van de E#-## aanduidingen en
boodschappen op het scherm?
Schakel de hoofdstroomschakelaar op de
achterzijde van de machine en de stroomschakelaar
op de linkerzijde van de machine UIT, daarna weer
op AAN. Als de foutmeldingscode niet verdwijnt,
neem dan contact op met uw service organisatie.
Het apparaat verwerkt de volgende opdracht niet
tijdens een afhandeling, de lopende opdracht
wordt niet geaccepteerd voor een lange periode
of de opdracht wordt niet voltooid.
Doe de stroomschakelaar uit/aan
U heeft lichte kopieën
74
Geeft de belichtingsaanduiding licht aan?
Druk op de “DONKER” toets
Verschijnt de aanduiding toner toevoegen als
boodschap op het scherm? (?)
Vervang de tonerfles
(zie pag. 16, 17)
Cheque
Actie
Gemarkeerder kopieën
Is de glasplaat of doorvoer vies?
Maak de glasplaat of invoer schoon.
Gebruikt u een OHP film of donker origineel
als origineel?
Bedek het origineel met een wit vel papier
alvorens te kopiëren of kies een lichtere
belichting.
■ Indien de maatregelen zoals bovenstaand het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de Service
provider.
Schoonmaken
■ Maak regelmatig, bijv. iedere week schoon. Glasplaat/afdekplaat
Poets het vuil weg met een doek en een neutraal
schoonmaak-middel.
Poets opnieuw met een droge doek.
Glasplaat
Printer kan niet
afdrukken
Doorvoer
75
Printer kan niet afdrukken
Vervangen van de batterij/Datum en tijd instellen
De kopieermachine heeft een interne batterij
(productnummer: CR2032) voor het behouden
van de instelling van de datum in geval van een
stroomonderbreking.
1
2
Verwijder 1
schroef
Batterijhouder
De stoomschakelaar aan de
linkerzijde van de machine in
de “OFF” positie zetten.
Rechterkant van het bedieningspaneel
WAARSCHUWING
Houd knoopbatterijen en andere kleine voorwerpen buiten bereik
van kinderen, om verstikking of vergiftiging te voorkomen. Als een
kind een knoopbatterij inslikt, raadpleegt u dan onmiddellijk een
arts.
Instellen van de datum en de tijd (indien nodig):
1
2
5
Scroll naar 05/09
Opmerking
76
● De levensduur van de batterij is ong. 1 jaar bij normaal gebruik.
3
4
Nieuwe
Schroef
aandraaien
Opgebruikt
5
De stoomschakelaar
aan de linkerzijde van
de machine in de “ON”
positie zetten.
Batterijhouder
Rechterkant van het bedieningspaneel
3
4
5
ID Code
(4 posities)
6
7
Maand, Dag, Jaar,
Tijd
Tijd
Printer kan niet
afdrukken
Maand, Dag, Jaar, Tijd
WAARSCHUWING
geeft gevaren aan die kunnen leiden tot beperkt persoonlijk letsel of schade aan de machine.
● Dit product is voorzien van een Lithium batterij. Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij niet op de juiste manier
vervangen wordt. Vervang uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type. Gooi gebruikte
batterijen weg in overeenstemming met de geldende lokale regelgeving betreffende dit soort afval.
77
Overigen
Technische gegevens
■ DP-2330/3030 (Kopieermachine)
Model:
Desk top
Type glasplaat:
Vast
Geschikte originelen:
Vellen, Boeken (max. A3)
Kopieermethode:
Laser elektrofotografie
Fixeermethode:
Hitteroller fixering
Beeldmethode:
Droog type twee componenten imaging
Resolutie:
Max. 600 dpi
Bedieningspaneel:
Touch screen display
Maximaal kopieerformaat:
A3 - A5 via papierlade
Lege gebieden:
Max. 5 mm
Opwarmtijd:
Ongeveer 35 seconden (20°C)
Tijd eerste kopie:
Minder dan 4.5 sec. (A4
Snelheid meervoudige
kopieën:
DP-2330 : 23 kop. per minuut (A4 formaat)
DP-3030 : 30 kop. per minuut (A4 formaat)
Vergrotingspercentages:
Vaste instellingen: 115%, 122%, 141%, 173%, 200%
Variabel: van 101% tot 400% in stappen van 1%
, vande 1ste lade naar binnenbak 1)
alleen verkleinen/vergroten:
Vaste instellingen: 87%, 82%, 71%, 58%, 50%
Variabel: van 99% tot 25% in stappen van 1%
Papierinvoer:
Papierlade (550 vel × 2) + Handinvoer (50 vel)
Papier gewicht:
Papier lade/Lade: 60 - 90 g/m2 (Handinvoer: 55 - 133 g/m2)
Hoeveelheidskeuze:
Max. 999 vel (uitvoerlade capaciteit is 250 vel)
Elektrische aansluiting:
220-240 V AC, 50/60 Hz, 6.3 A
Energieverbruik:
Max. 1.5 kW, 18 Wh in Auto Off functie
Afmetingen:
599 (B) × 707 (D) × 697 (H) mm
Gewicht:
72 kg
Gebruiksomstandigheden:
Temperatuur: 10°C - 30°C relatieve vochtigheid: 30% - 80%
(Vochtigheid dient echter 70% of lager te zijn bij een temperatuur van 30°C, en
temperatuur dient 27°C of lager te zijn bij een vochtigheid van 80%.)
● Wijzigingen voorbehouden.
78
■ ADF (DA-AS200)
ADF
Capaciteit lade:
A4, A5: 50 vel (75 g/m2)
A3, B4·FLS: 30 vel (75 g/m2)
Papier formaat:
A5, A4, B4·FLS, A3
Papier gewicht:
50 - 110 g/m2
Elektrische aansluiting:
Wordt op de kopieermachine aangesloten
Afmetingen:
552 (B) × 520 (D) × 135 (H) mm (zonder lade)
Gewicht:
8.3 kg
9.3 kg
■ 1 vaks finisher (DA-FS300)
Papier formaat:
A5, A4, B4·FLS, A3
Papier gewicht:
60 - 90 g/m2
Capaciteit stapelen:
A4: 500 vel, B4·FLS: 250 vel, A3: 250 vel
Sorteren en nieten:
A4: 30 vel, B4: 20 vel, A3: 20 vel
Elektrische aansluiting:
Wordt op de kopieermachine aangesloten
Afmetingen:
182 (B) × 498 (D) × 257 (H) mm
Gewicht:
10 kg
■ 3de/4de papiertoevoer module (DA-DS305/DA-DS306)
DA-DS303
DA-DS304
Papier formaat:
A5, A4, B4·FLS, A3
Papier gewicht:
60 - 90 g/m2
Elektrische aansluiting:
Wordt op de kopieermachine aangesloten
Afmetingen:
550 (B) × 596 (D) × 147 (H) mm
550 (B) × 596 (D) × 173 (H) mm
Gewicht:
8.5 kg
9.0 kg
79
Overigen
● Wijzigingen voorbehouden.
Overigen
Index
1 \ 2 kopiëren ............................................................. 34
2 \ 1 kopiëren ............................................................. 34
2 \ 2 kopiëren ............................................................. 34
2 pag. kopie .................................................................. 36
A
Aandachtpunten voor de ADF/1005 (Accessoire) ....... 26
Accessoires (Onderdelen) ........................................... 71
ACTIVE LED indicatie (groen) ..................................... 23
Afdrukken DATA LED (groen) ....................................... 23
ALARM LED indicatie (rood) ........................................ 23
Apparaat/Gebruiker Foutcode indicatie
(E1-01, U13, etc.) .......................................... 16, 24, 74
Auto Zoom .................................................................... 42
B
Basis menu ............................................................. 26-33
Bedienings Overzicht (Printer kan niet afdrukken) ...... 15
Bedienings Overzicht (Standaard Bediening) .............. 14
Bedienings Overzicht (Voeg papier toe) ...................... 14
Bedieningspaneel ........................................................ 23
Beeldherhaling ............................................................. 44
Boek ............................................................................. 42
Boek \ 2 kopiëren ...................................................... 34
C
Centreren ..................................................................... 44
Clear toets .................................................................... 23
Controleer het papierformaat ....................................... 66
D
De kopieermachine werkt niet. .................................... 74
Documenten aanpassen .............................................. 50
Document scannen ...................................................... 72
Doorlopend kopiëren ................................................... 52
DP-2330/3030 Handleiding ............................................ 2
Dubbele belichting ....................................................... 53
Dubbelzijdig/origineel \ kopie ............................... 34-39
Duplex meldingsfunctie ................................................ 34
E
Energiebesparing ......................................................... 52
Energiebesparings toets ........................................ 23, 52
Energy Star .................................................................. 22
F
Finisher ........................................................................ 71
Form overlay ................................................................ 50
Foutcodes voor de gebruiker ....................................... 16
Functie ......................................................................... 54
Functie (Algemene functies voor de systeembeheerder) ..... 61-62
Functie (Algemene functies) ........................................ 58
Functie (Bijvoorbeeld: Afdelings teller) ........................ 68
Functie (Bijvoorbeeld:
Controleer het papierformaat) ................................... 66
Functie (Bijvoorbeeld: Netwerk instellingen) ................ 68
80
Functie (Bijvoorbeeld:
Wijzigen van de automatische contrast instelling) .... 66
Functie
(Instellingen kopieermachine voor de systeembeheerder) .... 63
Functie (Instellingen kopieermachine) .................... 58-59
Functie
(Printer instellingen voor de systeembeheerder) ...... 64
Functie (Printer instellingen) ........................................ 60
Functie (Procedure) ..................................................... 54
Functie (SCANNER INSTELLINGEN ) ....................... 59
Functietoets ........................................................... 23, 54
Functions Indication ..................................................... 24
Funkties ....................................................................... 24
G
Gebruikte symbolen ....................................................... 4
Gemarkeerder kopieën ................................................ 75
Gereedmeldings boodschap ........................................ 32
Gereedmeldings toets ............................................ 24, 33
Geroteerd groeperen ................................................... 40
Geroteerd sorteren ...................................................... 40
H
Handmatige belichtingscontrole selectie toetsen
(lichter en donker) .......................................... 15, 24, 27
Handmatige sky-shot instelling .................................... 53
Handmatige Sky-shot instelling/
Digitale Sky-shot instelling ........................................ 52
Herstel toets ................................................................. 23
Het maken van kopieën ............................................... 40
I
Inhoudsopgave .............................................................. 5
Instellen opdracht toetsen ............................................ 24
Invoegen/Overlay .................................................... 48-51
J
Job samenstellen en SADF functie/
Verschillende formaten invoer Mode indicatie ..... 24, 38
Job wachtrij toets ................................................... 24, 32
K
Kader ........................................................................... 42
Kopiëren op hetzelfde formaat als het origineel .......... 26
Kopie afbeelding en papier afbeelding indicatie .......... 24
Kopie formaat toetsen ............................................ 23, 27
Kopie ratio indicatie ...................................................... 24
Kopieerformaat indicatie .............................................. 24
Kopieertoets ........................................................... 14, 23
Kopiëren met vooraf ingestelde ratio’s ......................... 28
L
Lichter/donker indicatie (7 stappen) ...................... 15, 24
M
Machine opbouw met papierlade selectie ................... 24
N
Netwerk scanner (Accessoire) ................................ 72-73
Netwerk scanner (Accessoire)(Document scannen)
(Registreren van uw PC) ........................................... 72
Niet sorteren ................................................................ 40
Nietjes bijvullen ............................................................ 16
Nuttige bedrijfs functies ................................................. 2
O
Omslag ......................................................................... 50
Onderbrekings toets .............................................. 23, 53
Opdracht wachtrij ......................................................... 32
Origineel formaat indicatie ........................................... 24
Origineelgrootte toets .................................................. 23
Originelen afbeelding ikoon ......................................... 24
Originelen menu selectie toets
(tekst; tekst/foto; foto) ..................................... 15, 24, 27
Overheadsheets pagina tussenvoegen ....................... 48
P
Pagina tussenvoegen ................................................... 48
Pamfletkopie ................................................................ 36
Papierniveau en formaat indicatie ............................... 24
Papierselectie toets ...................................................... 24
Plaats origineel ............................................................ 14
Pos/Neg ....................................................................... 44
Presentatie ................................................................... 48
Printer kan niet afdrukken
(Het verhelpen van storingen) ................................... 74
Printer kan niet afdrukken
(Vervangen van de batterij) ....................................... 76
Proefdruktoets ....................................................... 24, 29
Proefkopiëren ............................................................... 28
R
Reserveer een job toets ......................................... 24, 53
Roteren indicatie .......................................................... 24
S
SADF Mode ................................................................. 38
Samenvatting van deze handleiding .............................. 3
Schoonmaken .............................................................. 75
Selecteer het origineel ................................................. 27
Sky-shot instelling ........................................................ 52
Sorteren ....................................................................... 40
Sorteren en nieten ....................................................... 40
Sorteren/Finishen .................................................. 40, 41
Start toets .................................................................... 23
Stel de handmatige belichting bij. .......................... 15, 27
Stempelen (datum stempel) ......................................... 46
Stempelen (onderwerp nummer) ................................. 46
Stempelen (pagina nummering) .................................. 46
Stop toets ..................................................................... 23
T
Tabel met te combineren functies ................................ 70
Tandem/Op afstand instellingen (verwijderen) ............. 30
Tandem/Op afstand instellingen (wijzigen) .................. 30
Tandem/Op afstand in te stellen (registratie) ............... 30
Tandem/Op afstand kopiëren ....................................... 28
Tandem/op afstand toets ........................................ 24, 29
Tandem/op afstand toets indicatie ......................... 24, 29
Technische gegevens .................................................. 78
Toets uitvoervak ..................................................... 15, 24
Toets voor aantal kopieën ............................................ 23
Touch screen display ................................................... 24
U
U heeft lichte kopieën .................................................. 74
Uitvoerlade aanduiding .......................................... 15, 24
Uitvoerpositie van de kopieën ...................................... 15
User Erro Code (U11/U12) .......................................... 16
V
Van N in 1 kopiëren ...................................................... 36
Vastgelopen papier verwijderen ................................... 20
Vastgelopen papier verwijderen (ADF) ........................ 20
Vastgelopen papier verwijderen
(2e en 3e/4e papierbak) ............................................ 18
Vastgelopen papier verwijderen
(Eenheid voor dubbelzijdig kopiëren) ........................ 18
Vastgelopen papier verwijderen (Finisher) .................. 20
Vastgelopen papier verwijderen
(Papier invoer gebied/1ste papierbak) ....................... 18
Vastgelopen papier verwijderen
(Papier transport gebied) ........................................... 18
Vergroten/verkleinen/speciale funkties ................... 42-47
Verschoven groep ........................................................ 40
Verschoven sorteren .................................................... 40
Vervang de tonerfles/Vervangen van de tonerafvalbak .... 16
Vervangen nietpatroon ................................................. 16
Voeg papier toe (Handinvoer) ...................................... 14
Voeg papier toe (Papierlade) ....................................... 14
Voorblad/achterblad ..................................................... 48
Voorzorgsmaatregelen (Behandeling, Toner en papier,
Ventilatie, Installatie) ...................................................... 8
Voorzorgsmaatregelen (Voor uw veiligheid) .................. 7
W
Waarschuwings indicaties ............................... 14-17, 24
Werk Geheugen ........................................................... 50
Z
Zoom ............................................................................ 42
81
Overigen
Marge ........................................................................... 44
Meerdere formaten originelen invoer ........................... 38
Overigen
BELANGRIJKE INFORMATIE
Als u informatie, onderdelen of service nodig heeft, refereer dan aan het model- en serienummer van
uw machine. Het model- en serienummerplaatje (Basis naamplaat) is op de achterkant van de
machine geplaatst. Gemakshalve is hieronder ruimte opengelaten om belangrijke gegeven die u nodig
zou kunnen hebben te kunnen opschrijven.
Modelnr.
Serienummer
Aankoopdatum
Dealer
Adres
Telefoonnummer
(
)
Onderdelen telefoonnummer
(
)
Service telefoonnummer
(
)
ID fabrikant
Model en serie nummer
Naam en adres van de fabrikant
Copyright © 2005 Panasonic Communications Co., Ltd.
Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd kopieren en distibueren is strafbaar.
Gedrukt in japan De inhoud van deze gebruikershandleiding kunnen worden gewijzijgd wanneer nodig.
PEERLESSPAGETM is een handelsmerk van de PEERLESS Systems Corportation, en
PEERLESSPrint® en Memory Reduction Technology® zijn geregistreerde handelsmerken van
PEERLESS Systems Corporation. Universal Font Scaling Technology (UFST) en alle lettertypes zijn
op licentie van Agfa Monotype.
82
Service wordt verleend door:
For Customer Support:
Panasonic Communications Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
http://www.panasonic.co.jp/global/
S0105-0
PJQMC0439ZA
January 2005
Published in Japan
Nederlands
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement