Panasonic DX600 Operating instructions

Panasonic DX600 Operating instructions
Kezelési utasítás
(az Internet faxhoz)
DX-600
Magyar
Ismerkedés a
készülékkel
Függelék
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük olvassa el ezt a kezelési utasítást és őrizze meg, mert
a későbbiekben is hasznára lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
Problémakezelés
Naplók, listák
kinyomtatása
Hálózati
szolgáltatások
Bonyolultabb
szolgáltatások
A használat
alapjai
A készülék
programozása
Típusszám:
A készülék üzembe
helyezése
Telefax készülék
FONTOS INFORMÁCIÓ
Amikor információt kér, fogyóanyagot vagy javítást rendel, hivatkozzon mindig készüléke típusszámára és
a gyári számára. A készüléke típusszámát és gyári számát feltüntető tábla az alábbi ábrán látható helyen
található. Az Ön kényelme érdekében az alábbiakban helyet biztosítottunk azon információk számára,
amelyekre a jövőben szüksége lehet.
Típusszám:
Gyári szám:
A vásárlás időpontja:
Forgalmazó cég:
Cím:
Telefonszám:
(
)
–
Fogyóeszközöket biztosító cég telefonszáma:
(
)
–
Szerviz telefonszám:
(
)
–
A teljes rendszer helyi hálózaton (LAN-on) keresztüli, megfelelő működéséhez bizonyos információt valamint kiegészítő paramétereket is be kell állítani. A szükséges információval és a LAN-hoz való csatlakozással kapcsolatosan forduljon az Ön hálózatának kezelőjéhez.
Felhasználói információ
Cég neve:
Cím:
Osztály:
Város:
Telefonszám:
Ország:
Fax telefonszám:
Irányítószám:
Internet paraméterek (Lásd 50. old.)
IP cím:
Alhálózat maszk:
Alapértelmezésű átjáró (gateway) IP cím:
Elsődleges DNS IP cím:
Másodlagos DNS IP cím:
E-mail cím:
SMTP szerver IP név:
vagy SMTP szerver IP cím:
POP szerver IP név:
vagy POP szerver IP cím:
POP felhasználói név:
POP jelszó: (Biztonsági okokból ne írja be – de őrizze meg egy biztonságos helyen)
LDAP szerver név:
vagy LDAP szerver IP cím:
LDAP bejelentkezési (login) név:
LDAP jelszó:
LDAP keresési alap:
Host név:
Típusszám és gyári szám
Copyright © 2002 by Matsushita Graphic Communication Systems, Inc.
Minden jog fenntartva. A jogosulatlan másolást és forgalmazást a törvény bünteti. Magyarországon nyomtatva.
A Kezelési útmutatóban foglaltak minden külön értesítés nélkül
változhatnak.
Tartalomjegyzék
Ismerkedés a készülékkel
Életvédelmi és biztonsági tájékoztató ................................................................................................. 9
Óvintézkedések.....................................................................................................................................11
Funkció gomb ...................................................................................................................................... 12
A készülék kívülről .............................................................................................................................. 13
Kezelő lap ............................................................................................................................................. 14
Tudnivalók a telepítés előtt................................................................................................................. 16
Beállítás SMTP (Egyszerű levéltovábbítási protokoll) mail szerverként............ 17
Beállítás POP3 kliensként ................................................................................. 18
Internetes kommunikációs tulajdonságok........................................................................................ 21
Internet fax adás ................................................................................................ 21
Közvetlen SMTP (Direkt Ifax adás).................................................................... 22
Internet levél fogadás ........................................................................................ 23
Bejövő adat átirányítása .................................................................................... 24
Fax átirányítás ................................................................................................... 25
Hálózati szkenner .............................................................................................. 25
Hálózati nyomtató .............................................................................................. 26
Átjátszásos adás................................................................................................ 27
Dinamikus állomáskonfiguráló (gép beállító) protokoll (DHCP) ........................ 28
SMTP hitelesítés................................................................................................ 28
Egyszerű címtár hozzáférési protokoll (LDAP).................................................. 28
Fontos információ ............................................................................................................................... 29
A készülék üzembe helyezése
Az alapkészülék és tartozékai ............................................................................................................ 32
A tartozékok felszerelése .................................................................................................................... 33
A festékkazetta behelyezése .............................................................................................................. 34
A vételi papír betöltése........................................................................................................................ 36
Hogyan töltse be a vételi papírt ......................................................................... 36
A papírkazetta beállítása a papírhosszhoz........................................................................................ 38
Hogyan kell beállítani a papírkazettát a papírhosszhoz .................................... 38
A papírkazetta beállítása a papír szélességhez ................................................................................ 39
Hogyan kell beállítani a papírkazettát a papír szélességhez............................. 39
A LAN kábel, a telefonzsinór és a hálózati zsinór csatlakoztatása ................................................ 40
Az országkód beállítása...................................................................................................................... 42
A tárcsázási mód beállítása (Tone vagy Pulse) ................................................................................ 43
A hangerő beállítása............................................................................................................................ 44
Felhasználói paraméterek................................................................................................................... 45
Általános leírás .................................................................................................. 45
A dátum és a pontos idő beállítása.................................................................... 45
Az Ön LOGO-jának beállítása ........................................................................... 46
Az Ön karakter azonosítójának (ID) beállítása .................................................. 47
Az Ön azonosító (ID) számának (telefax telefonszámának) beállítása............. 48
Az Internet paraméterek beállítása .................................................................................................... 49
Az (Internet) felhasználói paraméterek beállítása ............................................. 49
A felhasználói paraméterek beállítása a LAN interfészhez ............................... 50
3
Tartalomjegyzék
A készülék üzembe helyezése
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével ...................................................51
E-mail használata paraméterek programozásához illetve lekéréséhez.............51
PC használata az Internet paraméterek távvezérléses bevitelére .....................51
Internet paraméterek első bevitele .....................................................................52
Internet paraméterek lekérése biztonsági adatmentéshez ................................54
A lekért illetve elmentett Internet paraméter fájl szerkesztése ...........................57
PC használata az automatikus tárcsázó távvezérléses frissítéséhez................60
Az automatikus tárcsázó összes adatának törlése ............................................61
A közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok első
programozása.....................................................................................................62
A közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok adatainak
lekérése biztonsági adatmentéshez ...................................................................64
A lekért illetve elmentett közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített
hívószámok adatfájl szerkesztése......................................................................66
A napló lekérése e-mail segítségével.................................................................68
A készülék programozása
E-mail cím és telefonszámok programozása.....................................................................................69
Az automatikus tárcsázó (hívómű) programozása.............................................69
Az automatikus tárcsázó (hívómű) számok / e-mail címek szerkesztése..........73
A telefonkönyv lap kinyomtatása ........................................................................76
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően.......................................................................77
Általános leírás ...................................................................................................77
A fax paraméterek beállítása..............................................................................77
Fax paraméter táblázat.......................................................................................78
A használat alapjai
Iratok betöltése .....................................................................................................................................85
Elküldhető iratok .................................................................................................85
El nem küldhető iratok........................................................................................85
Hogyan tegye be az iratokat...............................................................................86
Alapbeállítások az adáshoz.................................................................................................................87
Általános leírás ...................................................................................................87
Kontraszt ............................................................................................................87
Felbontás............................................................................................................87
Adás azonosító bélyegzés .................................................................................88
Kommunikációs napló (COMM. JOURNAL) ......................................................89
4
Tartalomjegyzék
A használat alapjai
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül............................................................................. 90
Általános leírás .................................................................................................. 90
Manuális e-mail címzés ..................................................................................... 91
Közvetlen állomásválasztó gombos e-mail címzés ........................................... 92
Rövidített hívószámos e-mail címzés ................................................................ 93
Tárcsázás telefonkönyvből ................................................................................ 94
Iratküldés több állomásra (körözvény adás)...................................................... 96
Memória adás lefoglalás (Több funkció egyidejű végrehajtása) ....................... 97
Automatikus újratárcsázás................................................................................. 98
Manuális újratárcsázás ...................................................................................... 98
Választható domainek ....................................................................................... 99
Internet fax kézbesítési értesítés (MDN) ......................................................... 101
Visszaküldött e-mail......................................................................................... 102
A címlista használata ....................................................................................... 103
Iratok küldése telefonvonalon.......................................................................................................... 104
Általános leírás ................................................................................................ 104
Adás lapmemóriából ........................................................................................ 105
Direkt adás........................................................................................................111
Adás beszéd üzemmódban ..............................................................................115
Adás lefoglalás .................................................................................................117
Újratárcsázás................................................................................................... 120
Iratok vétele a helyi hálózaton (LAN) keresztül .............................................................................. 122
Általános leírás ................................................................................................ 122
E-mail vétele egy POP szervertől .................................................................... 124
Iratok vétele telefonvonalon ............................................................................................................. 127
Vételi módok .................................................................................................... 127
Telefon üzemmód ............................................................................................ 128
Telefax / telefon automatikus átkapcsolás üzemmód ...................................... 129
Telefax üzemmód............................................................................................. 130
TAM (telefon üzenetrögzítő) interfész üzemmód............................................. 131
Nyomtatási méret csökkentés.......................................................................... 133
Nagyméretű iratok vétele................................................................................. 134
Helyettesítéses memória vétel ........................................................................ 135
Fordított nyomtatási sorrend (rendezés) ......................................................... 135
Másolatok készítése .......................................................................................................................... 136
5
Tartalomjegyzék
Bonyolultabb szolgáltatások
Időzített összeköttetések...................................................................................................................137
Általános leírás .................................................................................................137
Időzített adás ....................................................................................................137
Időzített lekérdezés ..........................................................................................137
Lekérdezés ..........................................................................................................................................139
Általános leírás .................................................................................................139
A lekérdezési jelszó beállítása .........................................................................139
Előkészületek, hogy Önt lekérdezhessék ........................................................140
Iratok lekérdezése másik készülékről...............................................................141
Program gombok................................................................................................................................142
Általános leírás .................................................................................................142
Csoportos tárcsázás beállítása ........................................................................142
Időzített adás beállítása ...................................................................................143
Időzített lekérdezés beállítása..........................................................................144
Normál lekérdezés beállítása ...........................................................................145
A közvetlen állomásválasztó gombok beállítása ..............................................146
A POP elérés gomb beállítása .........................................................................147
A POP elérés gomb használata........................................................................148
A program gombok beállításának módosítása vagy törlése ............................149
A feladó kiválasztása .........................................................................................................................150
Általános leírás .................................................................................................150
A feladó kiválasztásának beállítása..................................................................150
Iratküldés a feladó kiválasztásával...................................................................152
A feladó kiválasztás lista kinyomtatása ............................................................153
Tárgy sor bevitele...............................................................................................................................154
Általános leírás .................................................................................................154
E-mail küldés tárgy sor bevitelével...................................................................154
Bejövő adat átirányítása ....................................................................................................................156
Az irányítási paraméterek beállítása ................................................................156
Közvetlen állomásválasztás/rövidített hívószámok bevitele a bejövő adat
átirányításához .................................................................................................158
Fájl szerkesztési üzemmód ...............................................................................................................160
Általános leírás .................................................................................................160
Fájl lista nyomtatás...........................................................................................160
Fájl lista tartalmának megtekintése ..................................................................161
Fájl indítási idejének vagy célállomásának megváltoztatása ...........................162
Fájl törlése ........................................................................................................164
Fájl kinyomtatása..............................................................................................165
Irat hozzáfűzése egy fájlhoz.............................................................................166
Sikertelenül elküldött fájl újraküldése ...............................................................167
Hozzáférési kód ..................................................................................................................................168
Általános leírás .................................................................................................168
A hozzáférési kód beállítása.............................................................................168
A készülék használata hozzáférési kóddal
(Az összes működés korlátozása)....................................................................169
A készülék használata hozzáférési kóddal
(Csak a fax paraméter hozzáférés korlátozása) ..............................................169
6
Tartalomjegyzék
Bonyolultabb szolgáltatások
Vétel a lapmemóriába........................................................................................................................ 170
Általános leírás ................................................................................................ 170
A memória vétel jelszavának beállítása........................................................... 170
A memória vétel beállítása............................................................................... 170
Iratok kinyomtatása.......................................................................................... 171
Megkülönböztetett csengetés érzékelő (DRD) ............................................................................... 172
Általános leírás ................................................................................................ 172
Telefax címlap .................................................................................................................................... 173
Általános leírás ................................................................................................ 173
Telefax címlap használata ............................................................................... 173
PIN kódos hozzáférés........................................................................................................................ 175
Általános leírás ................................................................................................ 175
A hozzáférési mód kiválasztása (Előtét szám vagy toldalék szám) ................ 175
Tárcsázás PIN kóddal...................................................................................... 176
Telefax átirányítás.............................................................................................................................. 177
A telefax átirányítás beállítása......................................................................... 177
Ifax vétel nyugta................................................................................................................................. 178
Általános leírás ................................................................................................ 178
Hálózati szolgáltatások
Hálózati szkenner .............................................................................................................................. 179
Általános leírás ................................................................................................ 179
Hálózati nyomtató.............................................................................................................................. 180
Általános leírás ................................................................................................ 180
Átjátszásos adás................................................................................................................................ 181
Általános leírás ................................................................................................ 181
Átjátszó (relé) hálózat ...................................................................................... 182
Készülékének beállítása Internet relé állomásként ......................................... 184
Készülékének beállítása átjátszásos adáshoz ................................................ 185
Iratküldés Internet átjátszón keresztül ............................................................. 187
Irat(ok) küldése egy PC-ből egy G3 fax készülékre ........................................ 190
Naplók nyomtatása .......................................................................................... 192
Szelektív vétel .................................................................................................................................... 194
Általános leírás ................................................................................................ 194
A szelektív vétel beállítása............................................................................... 194
Jelszavas összeköttetések ............................................................................................................... 195
Általános leírás ................................................................................................ 195
Együttműködés más készülékekkel................................................................. 195
A jelszavas adás beállítása ............................................................................. 196
A jelszavas vétel beállítása.............................................................................. 197
A jelszavas adás használata............................................................................ 198
A jelszavas vétel használata............................................................................ 199
7
Tartalomjegyzék
Hálózati szolgáltatások
Titkos postaláda .................................................................................................................................200
Általános leírás .................................................................................................200
Titkos postaláda................................................................................................200
Titkos irat küldése egy másik készülék postaládájába.....................................201
Titkos irat lekérdezése másik készülék postaládájából....................................202
Titkos irat vétele saját készüléke postaládájába ..............................................203
Titkos irat tárolása készüléke postaládájában..................................................204
Titkos irat kinyomtatása készüléke postaládájából ..........................................205
Tárolt, titkos irat törlése készüléke postaládájából...........................................206
Másodlagos címzés............................................................................................................................207
Általános leírás .................................................................................................207
Másodlagos címzés beállítása a közvetlen/rövidített hívószámos
tárcsázásban ....................................................................................................208
Iratküldés másodlagos címzéssel ....................................................................209
Naplók és listák kinyomtatása
Naplók és listák ..................................................................................................................................210
Általános leírás .................................................................................................210
Forgalmi napló (JOURNAL) .............................................................................210
Egyedi adási napló (IND. XMT JOURNAL) ......................................................211
Kommunikációs napló (COMM. JOURNAL) ....................................................214
Egy gombnyomásos (közvetlen állomásválasztás)/rövidített hívószám és
telefonkönyv lista ..............................................................................................216
Program lista ....................................................................................................219
Fax paraméter lista...........................................................................................220
Festékkazetta rendelési űrlap ..........................................................................221
Problémakezelés
Hibaelhárítás .......................................................................................................................................222
Információs kódok ............................................................................................226
E-mail rövidített hívószám programozási hibák ...............................................229
A vételi papír elakadásának megszüntetése ....................................................231
Irat elakadás megszüntetése ...........................................................................232
Az irat letapogatási felület megtisztítása ..........................................................233
A nyomtató görgő tisztítása ..............................................................................234
Az automatikus lapadagoló (ADF) beállítása ...................................................235
Adás azonosító bélyegzés ...............................................................................236
A telefonvonal ellenőrzése ...............................................................................237
Függelék
Műszaki adatok ...................................................................................................................................238
Vételi papír előírások .........................................................................................................................241
Opciók és fogyóanyagok...................................................................................................................242
A Flash memória kártya behelyezése ..............................................................243
Tájékoztató a rendelkezésekről és előírásokról..............................................................................244
Szójegyzék ..........................................................................................................................................247
ITU-T 1. sz. mérőábra .........................................................................................................................252
Tárgymutató........................................................................................................................................253
8
A
olyan veszélyes potenciált jelez, ami komoly sérülést vagy halált okozhat.
• TŰZ ILLETVE ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK, SEM EGYÉB NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.
• AZ ÁRAMÜTÉS ESÉLYÉNEK ILLETVE A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET MEGFELELŐEN FÖLDELNI KELL.
• A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN LÉZERSUGARAT HASZNÁL. A LÉZEREGYSÉG MEGBONTÁSA CSAKIS SZAKEMBER SZÁMÁRA ENGEDHETŐ MEG, AZT SZAKÉRTELEM HIÁNYÁBAN
VÉGEZNI HATÁROZOTTAN TILOS, MERT SZEMSÉRÜLÉST OKOZHAT!
VIGYÁZAT – AZ EBBEN A KEZELÉSI UTASÍTÁSBAN LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ KEZELŐSZERV
HASZNÁLAT, BEÁLLÍTÁS VAGY MŰVELET VÉGREHAJTÁS KÖVETKEZTÉBEN
VESZÉLYES LÉZERSUGÁRZÁS LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBŐL.
Megjegyzés a felhasználónak:
A készüléken látható LASER CLASS 1 címke a lézersugárzókra vonatkozó szabványok szerinti (IEC 825) 1-es kategóriába sorolt teljesítményű lézert jelöl, és nem minőségi jellemző!
Az 1-es kategória a közforgalomba hozható, zárt burkolaton belül,
meghatározott teljesítményszint alatti sugárzást kibocsátó lézerre vonatkozik. (Ez néhány mW, és kb. azonos a házi CD lejátszók lézeres
kiolvasófeje által keltett sugárzás-erősséggel.) A lézeres egység megbontása nélkül ez a sugárzás nem lép ki a készülékből, ezért normális
működési körülmények között veszélytelen.
• A KÉSZÜLÉK TELJES FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉSE CSAK A HÁLÓZATI ZSINÓRNAK A FALI
CSATLAKOZÓBÓL TÖRTÉNŐ KIHÚZÁSÁVAL VALÓSUL MEG.
• A KÉSZÜLÉK TÁPLÁLÁSÁNAK MEGSZAKÍTÁSÁRA A HÁLÓZATI DUGASZÁT KELL HASZNÁLNI, EZÉRT ÜZEMELTETÉSEKOR A FALI CSATLAKOZÓ ALJZATNAK A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN,
ÉS KÖNNYEN ELÉRHETŐNEK KELL LENNIE.
• BIZTOSÍTSA, HOGY A KÉSZÜLÉK SZABAD, VAGY JÓL SZELLŐZŐ HELYEN LEGYEN ÜZEMBE
HELYEZVE, HOGY AZ ÓZONTARTALOM A LEVEGŐBEN NE NÖVEKEDJEN MEG. MIVEL AZ
ÓZON A LEVEGŐNÉL NEHEZEBB, AJÁNLATOS, HOGY A SZELLŐZTETÉST A PADLÓ
SZINTJÉNÉL VÉGEZZE.
Figyelmeztető címke
A készülékre ragasztott címke több nyelven az alábbi
figyelmeztetést tartalmazza:
VESZÉLY! Nyitott állapotban, amikor a reteszelést
hatálytalanítják, láthatatlan lézersugárzás léphet fel. NE
NÉZZEN A SUGÁRZÓ RÉSZEKBE!
9
készülékkel
Ismerkedés a
Életvédelmi és biztonsági tájékoztató
Életvédelmi és biztonsági tájékoztató
A
veszélyt jelez, amely kisebb sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
• TŰZ ILLETVE ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN CSAK 26 AWG VAGY
NAGYOBB TELEFONVEZETÉKET HASZNÁLJON.
• MINDIG KAPCSOLJA KI A HÁLÓZATOT, MIELŐTT ELTÁVOLÍTANÁ A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (FEDELEIT). A FESZÜLTSÉG RÁKAPCSOLÁSA ELŐTT MINDIG TEGYE VISSZA A FEDELE(KE)T.
FONTOS BIZTONSÁGI ÉS ÉLETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Amikor használja ezt a készüléket, egy esetleges tűz keletkezése illetve egy áramütés vagy személyi
sérülés kockázatának elkerülése érdekében az alábbiakban felsorolt, alapvető biztonsági intézkedéseket mindig be kell tartania:
• NE HASZNÁLJA EZT A KÉSZÜLÉKET VÍZ MELLETT, PÉLDÁUL FÜRDŐKÁD, MOSDÓKAGYLÓ,
KONYHAI MOSOGATÓ, MOSÓTEKNŐ VAGY ÚSZÓMEDENCE MELLETT, SEM NEDVES
ALAGSORBAN.
• VIHAROS IDŐBEN LEHETŐLEG NE HASZNÁLJA A TELEFONT (KIVÉVE A ZSINÓRNÉLKÜLI
TÍPUST). EGY VILLÁMLÁS ÁRAMÜTÉST OKOZHAT, MÉG HA TÁVOLABB CSAP IS BE.
• NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET GÁZSZIVÁRGÁS BEJELENTÉSÉRE A SZIVÁRGÁS KÖZVETLEN KÖZELÉBEN.
• CSAK AZ EBBEN AZ ÚTMUTATÓBAN MEGADOTT HÁLÓZATI ZSINÓRT HASZNÁLJA.
10
A
veszélyt jelez, amely kisebb sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
Ne telepítse a készüléket fűtő- vagy légkondicionáló berendezés mellé.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek.
Helyezze a készüléket sík felületre úgy, hogy minimálisan 10
cm távolság legyen a készülék és környezete között.
A szellőzőnyílásokat ne fedje el.
Ne helyezzen súlyos tárgyakat, és ne öntsön folyadékot a
készülékre.
11
készülékkel
Ismerkedés a
Óvintézkedések
Funkció gomb
Bármelyik funkció csak a iFUNCTIONi (Funkció) gomb megnyomásával indítható, amit a funkció száma, illetve a ▼ vagy a ▲ görgető gomb ismételt megnyomása követ, amíg a kívánt funkció meg nem
jelenik a kijelzőn.
Időzített kommunikáció
1 = Adás
2 = Lekérdezés
Bonyolultabb kommunikáció
1= Nem használt
2 = Titkos kommunikáció
3–4 = Nem használt
5 = LAN relé adás
Lekérdezés
1 = Ön kérdez le
2 = Önt kérdezik le
Listázás
1 = Napló (nyomtatás/megtekintés)
2 = Közvetlen állomásválasztás/rövidített hívószámok/tárcsázás telefonkönyvből listája
3 = Program lista
4 = Fax paraméter lista
5 = Nem használt
6 = Egyedi adási napló
7 = Telefonkönyv
Beállítási üzemmód
1 = Felhasználói paraméterek
• Dátum és időpont
• Időzóna
• Logo
• Karakter azonosító
• Azonosító (ID) szám (Fax telefonszám)
• IP cím
(Ez további funkciók részleges listája, lásd 49.
old.)
2 = Közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített
hívószámok
3 = Program gombok
4 = Fax paraméterek
5–7 = Nem használt
8 = Karbantartás
• A nyomtató görgő tisztítása
• Toner rendelési űrlap
Kiválasztás üzemmód
1 = Kommunikációs napló = OFF/ON/INC (KI/BE/HIBA)
2 = Kézbesítési értesítés = OFF/ON (KI/BE)
3 = Címlap = OFF/ON (KI/BE)
4 = Jelszavas adás = OFF/ON (KI/BE)
5 = Memória vétel = OFF/ON (KI/BE)
6–8 = Nem használt
9 = Adás a lapmemóriából = OFF/ON (KI/BE)
Fájl szerkesztés üzemmód
1 = Fájl lista (kinyomtatása/megtekintése)
2 = Időpont/állomás megváltoztatása
3 = Fájl törlés
4 = Fájl nyomtatás
5 = Irat hozzáfűzése egy fájlhoz
6 = Sikertelenül elküldött fájl újraküldése
12
Irattálca bővítő
Vételi papírtálca
ADF ajtó
Vételi papírtálca
bővítő
Nyomtató fedél
Kezelő lap
Kézibeszélő
(Opcióként áll rendelkezésre,
lásd a 242. oldalt.)
Iratgyűjtő tálca
(A felső vételi
papírkazettán
beállítva)
Vételi papírkazetta
(Alaptartozék)
250-lapos, vételi papírkazetta
(Opcióként kapható, lásd a 242. oldalt.)
MEGJEGYZÉS
1. Az egyes országok szabványaitól illetve előírásaitól függően, a kézibeszélő esetleg nem
áll rendelkezésre.
13
készülékkel
Ismerkedés a
A készülék kívülről
Kezelő lap
–
Szünet beiktatására használható, amikor egy telefonszámot tárol vagy tárcsáz, vagy az utoljára tárcsázott szám újrahívására szolgál.
–
A rövidített hívószámos tárcsázás megkezdésére
szolgál (lásd 108. és 113. old.).
–
Az alcím és a telefonszám szétválasztására, illetve
alközpontja bizonyos szolgáltatásainak elérésére
használható.
–
Letett kézibeszélő melletti tárcsázáskor használatos
(lásd 116. old.).
Billentyűzet
– Manuális telefonszám tárcsázásra,
telefonszám tárolásra, és számadatok beírására szolgál.
(TONE) gomb
– Pulse (impulzusos) tárcsázás közben ideiglenesen Tone (DTMF)
tárcsázásra való átállást hajt végre.
Kényelmi szolgáltatásként az IP
címinformáció bevitelekor pont
beadására is használható.
DX-600
DX-600
14
–
A készülék energiatakarékos üzemmódba kapcsolására szolgál (lásd 80. old.).
–
A Normal (Normál), Lighter (Világos) vagy Darker (Sötét) beállítására használatos (lásd
87. old.).
–
A Standard, Fine (Finom), Super-Fine (Szuperfinom) vagy a Halftone (Féltónus) felbontás
beállítására szolgál (lásd 87. old.).
–
Az adás azonosító bélyegzés be- (On) illetve kikapcsolására (Off) szolgál.
Világít, ha bekapcsolta az adás azonosító bélyegzést.
–
Villog, amikor a készülék iratot küld, vagy vesz.
–
Világít, ha probléma lép fel.
–
Az e-mail kommunikáció kiválasztására szolgál (Internet fax)
–
Akkor nyomja le ezt a gombot,
ha le kívánja állítani a kommunikációt, a tárolást vagy a
hangjelzést.
–
Másolatok készítésére és a
működés beállítására szolgál
(lásd 136. old.).
–
Akkor használja ezt a gombot,
ha az összes, előzőleg beállított
funkciót alaphelyzetbe kívánja
állítani.
A beadott számok illetve
karakterek javítására
használható (törlés vissza).
–
Az alábbiakra használatos:
– Funkciók elindítására vagy kiválasztására.
– Állomásnév keresésre (lásd 94, 109. és 114. old.).
– A monitor hangszóró hangerejének és a csengő
hangerő beállítására (lásd 44. old.).
– Számok és karakterek bevitelekor a kurzor
mozgatására.
– Állomásnév keresésére a telefonkönyvből való
tárcsázáskor.
– A többállomásos kommunikációnál a beadott állomás
nyugtázására.
– Az aktuális kommunikációs módok ellenőrzésére (pl.:
lapszám, azonosító, tárcsázott telefonszám, fájl
szám), amikor a készülék online állapotban van.
DX-600
DX-600
Közvetlen állomásválasztó gombok (01–28)
– Az egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázásra szolgálnak (lásd 92, 108. és 112. old.).
Program gombok (P1–P4)
– Hosszabb tárcsázási műveletek eltárolására vagy csoportos telefonszám gombként használhatók
(lásd 142–149. old.).
Karakter gombok
– A közvetlen állomásválasztó gombok és program gombok karakterek és szimbólumok beviteli gombjaiként is
működnek, amelyek a LOGO, a karakter azonosító és az állomásnevek beírásakor használatosak.
–
–
–
A LOGO, a karakter azonosító, az állomásnevek és az e-mail címek szimbólumainak beírásához
használatos.
A szimbólumok kiválasztásához használja a ▼ vagy ▲ gombot.
A LOGO, a karakter azonosító, az állomásnevek és az e-mail címek beírásakor szóköz bevitelére
használatos.
A kis- és nagybetűs karakterkészletek közötti átváltásra szolgál.
15
készülékkel
Ismerkedés a
Kezelő lap
Tudnivalók a telepítés előtt
Mielőtt Panasonic készülékét a hálózatára telepítené, kérjük olvassa végig ezt a fejezetet, hogy megismerkedjen készülék funkcióival.
Ha a készüléke egy 10Base-T/100Base-TX Ethernet helyi hálózathoz (LAN) csatlakozik, akkor az
alábbiakat képes végrehajtani:
•
•
•
•
•
•
•
•
Papíron lévő információt küld Internet e-mailként.
Internet fax üzenetet küld (Direkt Ifax adás).
Internet e-mailt fogad és nyomtat automatikusan.
A vett G3 fax üzenetet vagy e-mailt automatikusan átirányítja az előre beprogramozott e-mail címre
vagy hagyományos G3 fax készülékre (lásd a „Fax átirányítás” fejezetet a 177. oldalon).
A vett G3 fax üzenetet az ITU-T alcím segítségével automatikusan a feladó által megadott e-mail
címre vagy G3 fax készülékre irányítja (lásd a „Bejövő adat átirányítása” fejezetet a 156–159.
oldalon).
A vett G3 fax üzenetet a feladó fax azonosító kódja segítségével automatikusan az előre beprogramozott e-mail címre vagy G3 fax készülékre irányítja (lásd a „Bejövő adat átirányítása” fejezetet a
156–159. oldalon).
Hagyományos fax átvitellel egy Internet e-mailt átjátszik egy G3 fax készülékre (lásd az „Átjátszásos adás” fejezetet a 181–194. oldalon).
Hálózati szkennelés és nyomtatás.
A fenti funkciók használatához készülékét a hálózatán megfelelően kell telepíteni. A tényleges hálózati telepítéshez kérjük vegye fel a kapcsolatot a hálózat kezelőjével.
Másolja le a fejezet végén, a 19. oldalon található „Tudnivalók a telepítés előtt” űrlapot, írja be a MAC
címet, és kérje meg a hálózat kezelőt, hogy adja meg az űrlap további adatait. Készülékének MAC
címe a kinyomtatott Fax paraméter listában található (Nyomja meg a iFUNCTIONi (Funkció),
iSETi (Beállít) gombot.)
Készüléke SMTP mail szerverként illetve POP3 kliensként is beállítható. A beállítás típusától függően
a különböző funkciók az alábbiak szerint állnak rendelkezésre:
SMTP szerver
beállítás
POP3 kliens
beállítás
Papíron lévő információ küldése Internet e-mailként
Igen
Igen
Internet fax üzenet küldése és fogadása közvetlen
SMTP protokoll segítségével
Igen
Nem
Internet e-mail automatikus fogadása és nyomtatása
Igen
Igen
Internet e-mail manuális fogadása és nyomtatása
Nem
Igen
Vett G3 fax üzenetet vagy e-mail automatikus
átirányítása
Igen
Igen
Vett G3 fax üzenet automatikus irányítása
Igen
Igen
Internet e-mail átjátszása egy G3 fax készülékre
Igen
Nem
Funkció
MEGJEGYZÉS
16
1. Az SMTP (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol) szerverként való működéshez készüléke e-mail címének az Ön cég domainjén belül tartalmaznia kell a saját, egyedi Host
nevét. Ezt az egyedi Host nevet el kell tárolni az Ön hálózatának DNS (Domain Name
System) szerverében. Példa: [email protected]
2. Automatikusan az azonnali SMTP átvitelhez vagy az azonnali POP3 (Post Office
Protocol) lekéréshez folyamodik. Manuálisan folyamodik a manuális levél lekéréshez,
amikor POP3 kliensként konfigurálták.
3. Ha a DHCP-t (Dynamic Host Configuration Protocol) használja hálózati paraméterek
megszerzéséhez, vegye fel a kapcsolatot a hálózat kezelőjével, hogy foglalja le a
kinyomtatott Fax paraméter listából megkapott IP címet.
4. Készüléke csak szöveges üzenet formátumú, TIFF-F képfájl csatolással rendelkező
e-mailt vesz, nyomtat, továbbít illetve játszik át.
Beállítás SMTP (Egyszerű levéltovábbítási protokoll) mail szerverként
Készüléke SMTP szerverként való telepítéséhez hálózatán és készülékén az alábbi, hálózati paramétereket kell programozni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A DNS szerver IP címe (ha nem áll rendelkezésre, lásd a 2. megjegyzést)
Készüléke IP címe
Készüléke alhálózat maszkja
Az alapértelmezésű SMTP mail szerver neve vagy IP címe
Az alapértelmezésű átjáró (gateway) IP címe
Készüléke e-mail címe (lásd 1. megjegyzés)
Host név
SMTP hitelesítési név (ha szükséges a hitelesítés az SMTP szerverrel)
SMTP hitelesítési jelszó (ha szükséges a hitelesítés az SMTP szerverrel)
E-mail küldés (készülékéről egy PC-re) és direkt Ifax adás
[email protected]
SMTP01.panasonic.com
(SMTP Mail Szerver)
Direkt Ifax adás
Irányító (Gateway)
POP02.panasonic.com
(POP Szerver)
[email protected] panasonic.com
[email protected]
E-mail vétel (egy PC-ről készülékére) és direkt IFAX vétel
[email protected]
SMTP01.panasonic.com
(SMTP Mail Szerver)
Direkt Ifax adás
Irányító (Gateway)
[email protected]
[email protected]
MEGJEGYZÉSEK 1. Az SMTP (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol) szerverként való működéshez készü-
léke e-mail címének az Ön cég domainjén belül tartalmaznia kell a saját, egyedi Host
nevét. Ezt az egyedi Host nevet el kell tárolni az Ön hálózatának DNS (Domain Name
System) szerverében. Példa: [email protected]
2. A készüléknek alapértelmezésként szüksége van a DNS szerver IP címére, és felkéri
Önt az SMTP szerver címének bevitelére. Ha a DNS szerver nem érhető el, változtassa
meg a 161. számú (DNS SERVER – DNS SZERVER) fax paramétert „1:Invalid
(Letiltva)”-ra. Ezután a készülék felkéri Önt az SMTP szerver IP címének beadására.
17
készülékkel
Ismerkedés a
Tudnivalók a telepítés előtt
Tudnivalók a telepítés előtt
Beállítás POP3 kliensként
Készüléke POP3 kliensként való telepítéséhez hálózatán az alábbi, hálózati paramétereket kell
programozni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A DNS szerver IP címe (ha nem áll rendelkezésre, lásd a 2. megjegyzést)
Készüléke IP címe
Készüléke alhálózat maszkja
Az alapértelmezésű SMTP mail szerver neve vagy IP címe
Az alapértelmezésű átjáró (gateway) IP címe
A POP szerver neve vagy IP címe
A POP felhasználói név
A POP jelszó
Készüléke e-mail címe (lásd 1. megjegyzés)
E-mail küldés (készülékéről egy PC-re)
[email protected]
SMTP01.panasonic.com
(SMTP Mail Szerver)
Irányító (Gateway)
POP02.panasonic.com)
(POP Szerver)
[email protected]
E-mail vétel (egy PC-ről a készülékére)
[email protected]
SMTP01.panasonic.com
(SMTP Mail Szerver)
Irányító (Gateway)
POP02.panasonic.com)
(POP Szerver)
[email protected]
MEGJEGYZÉSEK 1. Az e-mail cím formátuma megegyezhet az Ön normál e-mail címének formátumával. Ha
az Ön e-mail címe [email protected], akkor a készüléke e-mail címe lehet az
[email protected]
2. A készüléknek alapértelmezésként szüksége van a DNS szerver IP címére, és felkéri
Önt az SMTP szerver címének bevitelére. Ha a DNS szerver nem érhető el, változtassa
meg a 161. számú (DNS SERVER – DNS SZERVER) fax paramétert „1:Letiltva”-ra.
Ezután a készülék felkéri Önt az SMTP és POP szerver IP címének beadására.
18
A teljes rendszer helyi hálózaton (LAN-on) át történő, megfelelő működéséhez bizonyos információt
valamint kiegészítő paramétereket is be kell állítani. A szükséges információval és a LAN-hoz való
csatlakozással kapcsolatosan forduljon az Ön hálózatának kezelőjéhez.
Fontos: Másolja le ezt az oldalt, és kérje meg a hálózat kezelőt, hogy töltse ki a szükséges információt. Miután visszakapta, tegye be a borító alá, hogy a későbbiekben a rendelkezésére álljon a hibakeresésnél, vagy ha csak valamelyik adatnak utána kíván nézni.
Felhasználói információ
Cég neve:
Cím:
Osztály:
Város:
Telefonszám:
Ország:
Fax telefonszám:
Irányítószám:
Internet paraméterek (Lásd 50. old.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
IP cím:
Alhálózat maszk:
Alapértelmezésű átjáró (gateway) IP cím:
Elsődleges DNS IP cím:
Másodlagos DNS IP cím:
E-mail cím:
SMTP szerver IP név:
POP szerver név
POP felhasználói név:
POP jelszó:
LDAP szerver név:
LDAP bejelentkezési (login) név:
LDAP jelszó:
LDAP keresési alap:
Host név:
Alapértelmezésű tárgy:
Alapértelmezésű domain:
1.
2.
3.
4.
5.
(19) Távvezérlő jelszó:
(20) Relé adás jelszó:
(21) Menedzser e-mail címe:
1.
2.
3.
4.
5.
(23)
(24)
(25)
(26)
vagy
vagy
SMTP szerver IP cím:
POP szerver IP cím:
vagy
LDAP szerver IP cím:
(18) Választható domainek:
6.
7.
8.
9.
10.
(22) Relé domainek (Az átjátszásos adásra jogos domainek):
6.
7.
8.
9.
10.
Logikai csoport név (1):
Logikai csoport név (2):
Eszköz név:
Eszköz hely:
MEGJEGYZÉSEK 1. A félkövér betűs adatokat a hálózat kezelőtől kapja.
2. A készüléknek alapértelmezésként szüksége van a DNS szerver IP címére, és felkéri
Önt az SMTP és a POP szerver címének bevitelére (a fenti 3-as és 7-es tétel). Ha a
DNS szerver nem érhető el, változtassa meg a 161. számú (DNS SERVER – DNS
SZERVER) fax paramétert „1:Invalid (Letiltva)”-ra. Ezután a készülék felkéri Önt az
SMTP és a POP szerver IP címének beadására.
iSETi (Beállít) gomb megnyomásával
3. Ha szükséges, a iFUNCTIONi (Funkció),
kinyomtathatja Fax paraméter listát, amelyben megtalálja készülékének MAC címét.
19
készülékkel
Ismerkedés a
Tudnivalók a telepítés előtt
Tudnivalók a telepítés előtt
Magyarázatok
MAC cím:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
IP cím
Alhálózat maszk
Alapértelmezésű átjáró
(gateway) IP cím
Elsődleges DNS IP cím
Másodlagos DNS IP cím
E-mail cím
SMTP szerver név vagy
SMTP szerver IP cím
POP szerver név vagy POP
szerver IP cím
POP felhasználói név
POP jelszó
LDAP szerver név
LDAP bejelentkezési (login)
név
LDAP jelszó
LDAP keresési alap
Alapértelmezésű tárgy
(16) Alapértelmezésű domain
(17) Host név
(18) Választható domainek
(19) Távvezérlő jelszó
(20) Relé adás jelszó
(21) Menedzser e-mail címe
(22) Relé domainek (01–10)
(23) Logikai csoport név (1)
(24) Logikai csoport név (2)
(25) Eszköz név
(26) Eszköz hely
MEGJEGYZÉS
20
: Készülékének MAC címe a kinyomtatott Fax paraméter listában található (Nyomja meg a iFUNCTIONi (Funkció),
iSETi (Beállít)
gombot.)
: A készülékéhez kiosztott Internet Protokoll (IP) cím.
: Az alhálózat maszk szám.
: Az alapértelmezésű átjáró (gateway) IP címe.
:
:
:
:
Az elsődleges DNS szerver IP címe.
Az elsődleges DNS szerver második IP címe.
A készülékéhez kijelölt e-mail cím (legfeljebb 60 karakter).
Az SMTP szerver neve (legfeljebb 60 karakter). Az SMTP szerver IP
címe.
: A POP szerver neve (legfeljebb 60 karakter). A POP szerver IP címe.
:
:
:
:
A POP felhasználói név (legfeljebb 40 karakter).
A POP jelszó (legfeljebb 10 karakter).
Az LDAP szerver név vagy IP cím (legfeljebb 60 karakter).
Az LDAP bejelentkezési (login) név (legfeljebb 40 karakter).
: Az LDAP jelszó (legfeljebb 10 karakter).
: Az LDAP keresési alap (legfeljebb 60 karakter).
: Az összes kimenő e-mail tárgysorához hozzáadandó információ
(legfeljebb 40 karakter).
: A gyakran használt vagy befejezetlen, kimenő e-mail címekhez hozzáadandó (legfeljebb 50 karakteres) domain nevet adja meg (pl.:
@yourcompany.com).
: A készülékéhez kijelölt név (legfeljebb 60 karakter).
: Adjon be maximálisan 10 db (legfeljebb 30 karakteres) domain nevet,
amelyeket a manuális e-mail címzésnél lehet kiválasztani.
: Adjon meg egy (legfeljebb 10 karakteres) biztonsági jelszót, hogy lehetővé tegye az Internet paraméterek és az automatikus tárcsázó távprogramozását, illetve a napló e-mailes lekérését.
: Relé állomása hálózati biztonságának érdekében adjon meg egy (legfeljebb 10 karakteres) jelszót (G3 átjátszási céllal).
: Adja be az Ön osztály menedzserének (legfeljebb 60 karakteres) e-mail
címét az összes Internet átjátszásos adás jelentéséhez, felügyeleti és
költségellenőrzési céllal.
: Adjon be maximálisan 10 db (legfeljebb 30 karakteres) domain nevet,
amelyek az átjátszásos adás igényhez jogosságot kaphatnak az Ön
Internet faxának elérésére.
: A hálózati eszköz lokátorhoz használt logikai csoport név (legfeljebb 32
karakteres).
: A hálózati eszköz lokátorhoz használt logikai csoport név (legfeljebb 32
karakteres).
: A hálózati eszköz lokátorhoz használt eszköz név (legfeljebb 32
karakteres).
: A hálózati eszköz lokátorhoz használt eszköz hely (legfeljebb 32
karakteres).
1. Minden IP cím négy, pontokkal elválasztott részből áll (pl.: 165.113.245.2). Az Ön kényelme érdekében egy IP címinformáció bevitelénél a pont „.” beadásához használhatja
a TONE (*) gombot.
Internet fax adás
Készüléke lehetővé teszi, hogy Ön az Interneten át iratokat küldjön egy másik Internet fax készülékhez vagy egy PC-hez. A készülék először beolvassa az iratot, és TIFF-F (Tag Image File Format) formátumú fájllá konvertálja, majd azután MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) kódolást használva, e-mail csatolt fájlként elküldi a távoli helyre.
A vevőoldalon az e-mail rendszernek támogatnia kell a MIME kódolást, mert különben a csatolt fájl leválasztódik, és elveszik.
Amikor Ön valakinek üzenetet küld, a készüléke az SMTP-t (Simple Mail Transfer Protocol) használja,
hogy kimenő levelét az Ön SMTP mail szerveréhez továbbítsa, amely szintén az SMTP-t használja az
Ön levelének az Internethez való elküldéséhez.
Internet fax kézbesítési értesítés (MDN)
Ha az (Internet fax) feladó nyugtázást kér a feldolgozásról, akkor magának az üzenetnek egy, ezt az
értesítési funkciót támogató eszközhöz történő elküldésekor kérnie kell az Üzenet diszponálási értesítést (Message Disposition Notification).
Számos e-mail alkalmazói program, pl. az Eudora és az Outlook Express támogatja az Internet faxból
küldött kézbesítés megerősítés értesítést, sőt válaszolni is képes rá. Továbbá az MDN (Üzenet diszponálási értesítés) funkciót támogató e-mail alkalmazások segítségével megerősítési kérést küld az
Internet faxhoz.
Az MDN-re vonatkozó további részleteket olvassa el a megfelelő referencia anyagokban, pl. az adott
e-mail alkalmazás Súgó fájljában és Felhasználói kézikönyvében.
Internet fax adás
Üzenet kézbesítési értesítés (MDN)
válasz (lehetőség értesítés)
MDN kérés
Internet fax
MDN válasz
(lehetőség
értesítés)
Internet fax
MDN válasz
MDN válasz
PC
Eudora, Outlook Express
stb.
PC
Eudora, Outlook Express
stb.
Jelmagyarázat:
: MDN kérés a kezdeményezőtől
: MDN válasz (lehetőség értesítés) a címzettől
: MDN válasz a címzettől
21
készülékkel
Ismerkedés a
Internet összeköttetési jellemzők
Internet összeköttetési jellemzők
Közvetlen SMTP (Direkt Ifax adás)
Az SMTP (Egyszerű levéltovábbítási protokoll) a levelek megbízható és hatékony továbbítására szolgál. Az SMTP képességének fontos jellemzője, hogy a leveleket hálózatokon keresztül tudja továbbítani, amelyet általában SMTP szervert alkalmazó SMTP levél átjátszásnak neveznek.
A közvetlen SMTP lehetővé teszi, hogy Ön az iratokat SMTP szerver használata nélkül továbbítsa egy
másik Internet faxhoz. A szolgáltatás megbízható működéséhez arra van szükség, hogy az IP cím ne
változzék (az IP cím lefoglalásával kapcsolatosan forduljon a hálózat kezelőjéhez). A készülékek
domain nevét és a többi rekord információt pontosan tárolni kell a DNS szerverben.
Ráadásul az általános esetekben a vállalati intranetbe csak az e-mail és web szolgáltatásokat engedik
meg az Internetből, a vállalati hálózat kezelők pedig módfelett vonakodnak megnyitni a tűzfalat más,
bejövő szolgáltatások számára, mivel minden egyes megnyitott út újabb, potenciális veszélyforrást jelent a biztonság szempontjából.
Ez vonzóvá teszi a közvetlen SMTP-t, mivel ez a szervezeten belüli Intraneten keresztül üzemel.
A lehetőség cserék és a tartalom egyeztetések is rendelkezésre állnak, hogy az Internet fax kapcsolatok közötti kommunikáció előnyei kihasználhatók legyenek.
LAN
Közvetlen SMTP
Lehetőség csere (Capability Exchange)
Internet fax
Tipikus SMTP
irányítás
Internet fax
SMTP szerver
Intranet
Internet
22
Internet levél fogadás
Készüléke lehetővé teszi, hogy a beállításától függően, Ön egy PC által továbbított e-mailt automatikusan vagy manuálisan fogadjon. Ha azonban a vett e-mail nem TIFF-F formátumú csatolt fájlt tartalmaz, pl. Word, Excel vagy Power Point, akkor a készüléke hibaüzenetet nyomtat helyette.
Internet Fax
LAN
LAN
Internet Fax
Internet Fax
adás
Internet
Internet levél
vétel
PC
PC
23
készülékkel
Ismerkedés a
Internet összeköttetési jellemzők
Internet összeköttetési jellemzők
Bejövő adat átirányítása
Készüléke a Bejövő adat átirányítása szolgáltatás segítségével a G3 fax készülékektől vett iratokat emailként e-mail cím(ek)re vagy egy LAN-hoz csatlakozó Internet fax készülék(ek)re, vagy a telefonvonalon más G3 fax készülék(ek)re képes továbbítani.
Amikor készüléke egy bejövő Internet faxot, e-mailt vagy egy hagyományos fax iratot vesz, akkor az
alábbiakat ellenőrzi:
1. Készüléke először ellenőrzi, hogy tartalmaz-e másodlagos címzést (alcímet). Ha igen, megnézi,
hogy az automatikus tárcsázóban található-e az alcímmel megegyező, majd az iratokat a megfelelő állomás e-mail cím(ek)re és/vagy telefonszám(ok)ra irányítja.
2. Ha nincs megadva alcím, akkor a készüléke megkeresi a kezdeményező fax készülék számazonosítóját (TSI – Transmission Subscriber) saját tárcsázójában, majd az iratokat a megfelelő állomás e-mail cím(ek)re és/vagy telefonszám(ok)ra irányítja.
Internet fax
Fax vétel
Internet fax
G3 fax
PC
Adás egy
G3 fax felé
G3 fax
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha a kezdeményező fax készülék nem támogatja a fenti, másodlagos címzés funkciót,
akkor az alcímes célállomás(ok) nem választható(k) ki.
2. Készüléke lehetővé teszi, hogy Ön ugyanazt az alcímet tárolja el e-mail címként és telefonszámként is. Azt is lehetővé teszi, hogy Ön az irányításhoz több e-mail címet és/vagy
fax telefonszámot megjelöljön.
24
Fax átirányítás
Készüléke képes az összes vett Internet e-mailt illetve hagyományos G3 fax iratot egy előre beprogramozott G3 faxra vagy PC célállomásra elküldeni.
Internet fax
Továbbítás G3 faxra
vagy
G3 fax
E-mail
Továbbítás egy PC-re
PC
G3 fax
Hálózati szkenner
Készüléke hálózati szkennerként is használható, egyszerűen egy képnek, egy e-mail TIFF-F formátumú csatolt fájlként, egy PC-be való elküldésével.
Ezt a szolgáltatást egy új, a 164. számú (IFAX XMT HEADER – IFAX ADÁS FEJLÉC) fax paraméter
bevezetésével továbbfejlesztettük, miáltal Ön választhat, hogy egy irat tartalmazzon-e fejlécet, amikor
elküldi egy címzetthez, amely az alapértelmezésű domain (Default Domain) paraméternél megadottal
azonos domainben van (lásd 1. megjegyzés).
Internet fax
PC
PC
MEGJEGYZÉS
1. Ha az alapértelmezésű domain paraméternél megadottól eltérő domainbe küld iratot, a
fejléc a beállítástól függetlenül rákerül.
25
készülékkel
Ismerkedés a
Internet összeköttetési jellemzők
Internet összeköttetési jellemzők
Hálózati nyomtató
Készüléke hálózati nyomtatóként is használható, oly módon, hogy a PC-jén, a különböző szoftver alkalmazásokkal létrehozott iratokat egyszerűen elküldi készülékére, a TCP/IP protokoll segítségével.
Készüléke hálózati nyomtatókét való beállítása két részből áll. Az 1. részben Önnek le kell töltenie a
szoftvert (Nyomtató illesztő és LPR) az alábbiakban megadott weboldalról, vagy telepítenie kell a készülékkel szállított CD-ROM-ról.
A 2. részben Önnek telepítenie és konfigurálnia kell a szoftvert PC-jén, hogy az együttműködjön a készülékével. (A nyomtató illesztőprogram telepítésére és működésére vonatkozó részleteket lásd a
weboldalon.)
Ön az alábbi URL címek bármelyikéről letöltheti a Panasonic nyomtató illesztőprogramot és LPR
monitort:
http://www.panasonic.co.jp/mgcs/internetfax/
http://www.panasonic.com/internetfax
Nyomtatás
MEGJEGYZÉS
26
1. Ha készülékét hálózati nyomtatóként kívánja használni, készülékébe be kell programoznia az IP címet, az alhálózat maszkot és az Alapértelmezésű átjáró (TCP/IP Gateway
Address) IP címet.
Átjátszásos adás
Készüléke lehetővé teszi, hogy Ön egy, a LAN hálózathoz csatlakozó Internet faxtól vagy PC-től vett
e-mailt több fax készülékhez is elküldjön egy telefonvonal segítségével. Ehhez az e-mailhez Ön
TIFF-F formátumú fájlokat csatolhat.
Készüléke ezután a kezdeményező fax készülék által megadott alcím használatával a vett iratokat egy
e-mail segítségével a távoli készülékhez irányítja, amely ezután ezeket az iratokat átjátssza a célállomásokhoz, ahol a vevő állomások hagyományos G3 fax készülékek.
Készüléke azt is lehetővé teszi, hogy Ön egy különböző alkalmazói programokból létrehozott adatfájlt,
pl. egy szórólapot, TIFF-F formátumú fájllá konvertálja, majd ezt a fájlt egy e-mailhez csatolva elküldje.
Az alkalmazások TIFF-F formátumúvá való alakításához azonban Önnek először a szoftvert (nyomtató illesztőprogramot) le kell töltenie az alábbiakban felsorolt weboldalakról, vagy telepítenie kell a készülékkel szállított CD-ROM-ról (Az English\Extra\Tiff Converter mappába mentve). A második részben Önnek telepítenie kell a szoftvert PC-jén.
(A nyomtató illesztőprogram telepítésére és működésére vonatkozó részleteket lásd a weboldalon.)
Ön az alábbi URL címek bármelyikéről letöltheti a Panasonic nyomtató illesztőprogramot:
http://www.panasonic.co.jp/mgcs/internetfax/
http://www.panasonic.com/internetfax
Internet fax
Továbbítás egy G3 faxhoz
Internet fax
G3 fax
Továbbítás egy G3 faxhoz
e-mail
G3 fax
Továbbítás egy
G3 faxhoz
G3 fax
27
készülékkel
Ismerkedés a
Internet összeköttetési jellemzők
Internet összeköttetési jellemzők
Dinamikus állomáskonfiguráló (gép beállító) protokoll (DHCP)
A DHCP az Internet fax és kliens PC-k IP címeinek dinamikus kijelölésére szolgál. A DHCP segítségével egy Internet fax automatikusan szerezhet egyedi IP címet minden egyes alkalommal, amikor egy hálózathoz csatlakozik, amivel a rendszergazdák (hálózatkezelők) számára megkönnyíti az
IP cím kezelést. Amikor egy Internet fax bejelentkezik a hálózatba, a DHCP szerver a mester listáról kiválaszt egy IP címet, és kijelöli a rendszerhez.
Ha Ön Internet fax készülékén engedélyezi kívánja az alábbi opciókat, akkor a DHCP művelet helyett egy statikus (a rendszergazda/hálózat kezelő számára fenntartott) IP címet és konfigurációt
kell használni.
SMTP vétel
G3 átjáró (gateway)
Közvetlen SMTP (Direkt Ifax adás)
SMTP hitelesítés
Az Internet világméretű, digitális infrastruktúraként való megjelenése drámai módon serkentette a
kommunikációorientált eszközök piacát. Mindazonáltal az Interneten számos ok következtében elterjedt, és meghatározóvá vált a „No object security” biztonságtechnika.
1. Az Internet mail multihop (többszörös ugrású) tároló és továbbító szerkezetű, ezért a csatornaalapú biztonság általában nehéz.
2. Az Internet fax szabvány nem ajánl egyetlen technikát.
A rendszer tökéletesítésének és megszilárdításának tipikus megoldásként a titkosítási technikákon
alapuló hitelesítést alkalmazzák. Ezek a technikák összekapcsolhatók az átviteli csatornával, például
egy Egyszerű hitelesítési és biztonsági réteggel (SASL – Simple Authentication and Security Layer).
Néhány Internet szolgáltató (ISP – Internet Service Provider) a hitelesítési sajátság biztosításával kihasználja az Internet mail szolgáltatást.
Az Ön Internet fax készüléke az alábbi három hitelesítési opciót biztosítja.
1. SMTP szolgáltatás kiterjesztés (SMTP AUTHENTICATION – SMTP HITELESÍTÉS) – az adás
során
2. Egyszerű kihívás-válasz mechanizmusú POP (APOP) – a vétel során
3. POP az SMTP előtt – minden egyes SMTP tranzakció előtt a POP műveletet hajt végre
Egyszerű címtár hozzáférési protokoll (LDAP)
Az Ön kényelme érdekében Internet fax készüléke rendelkezik az LDAP kliens szolgáltatással, hogy a
keresést lehetővé tegye az LDAP szerveren a fogadók e-mail címei között, ami segít a hosszú e-mail
címek beadásában.
Az Egyszerű címtár hozzáférési protokoll (LDAP) a cím szolgáltatások online elérését biztosítja. Az
LDAP kliens felkapcsolódik az LDAP szerverre, és feltesz egy kérdést. A szerver válaszol rá.
Az Ön Internet fax készüléke az LCD kijelzőn megjeleníti az LDAP szerverből érkezett keresési eredményt. Ez lehetővé teszi, hogy Ön egyszerű módon kiválaszthassa azokat a címzetteket, akiknek iratot kíván küldeni, és időt takarít meg Önnek, mert nem kell beadnia a hosszú és bonyolult e-mail
címeket.
28
Készüléke ugyanazt a kommunikációs protokollt használja, mint az e-mailek: az SMTP-t (Simple
Mail Transfer Protocol – Egyszerű levéltovábbítási protokoll). A PSTN-t (Public Switched Telephone
Network – Nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat) használó, szabványos G3 fax kommunikációtól
való eltérések a következők:
Az Internet fax és a hagyományos fax közötti különbségek
A hagyományos fax készülék lefoglalja a vonalat (zárja a hurkot), tárcsáz, a telefonhálózat pedig a
telefonvonalakon keresztül létrehozza a kapcsolatot a vevő fax készülékkel. A kapcsolatért Ön fizet. A két fax felépíti a kapcsolatot, szinkronizál és kicseréli a kép adatokat.
Az Internet fax e-mailként működik: a kép adatok csomagokra bomlanak, és a telefontársaság hálózatának használata helyett az Ön helyi hálózatán (LAN) keresztül jut el az Internetre vagy Intranetre, így megtakarítja Önnek a távolsági hívás költségeit.
Az elküldött iratok nyugtázása
1. Készüléke nem közvetlenül a célállomáshoz (lásd az alábbi megjegyzéseket), hanem a LAN-on
keresztül a Mail szerverhez csatlakozik. Ezért, ha egy iratot valamilyen hiba folytán nem lehet
megfelelően továbbítani, akkor a hibás levelet a Mail szerver esetleg visszaküldi a készülékének.
2. A hibás levél visszaküldése a célállomás helyétől, a hálózat forgalmától illetve a LAN rendszer felépítésétől függően, esetleg hosszú időt vesz igénybe (20-30 percet).
3. A Mail szervertől függően, esetleg az is előfordulhat, hogy a hibás levél egyáltalán nem kerül
vissza. Ezért, ha fontos, vagy időérzékeny iratot küld, ajánlatos, hogy a vételt egy telefonhívás
segítségével nyugtázzák.
4. Az iratok nem küldhetők el megfelelően, ha a cél Mail szerver nincs összhangban a MIME protokollal. A Mail szervertől függően, a hibás levél esetleg nem kerül vissza.
Megjegyzések:
1) Ha a 172. számú (DIRECT IFAX XMT – DIREKT IFAX ADÁS) fax paramétert „Valid (Engedélyezve)”-re állította, akkor a Közvetlen/rövidített hívószámos tárcsázást úgy alakíthatja ki, hogy
az SMTP eszköz nélkül, közvetlenül adhat a célállomásra.
2) Készüléke lehetővé teszi a kézbesítési értesítés szolgáltatást (lásd 101. old.).
Készüléke nem tud telefonhívást kezdeményezni a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Készüléke csak hagyományos telefonvonalon (PSTN) tud telefonhívást kezdeményezni.
Kommunikáció kettős csatornán
Készüléke kettős port képessége egyidejű G3 fax kommunikációt – a hagyományos telefonvonalon
(PSTN) – és LAN kommunikációt tesz lehetővé.
Adási felbontás
A PC átvitel miatt a gyárilag beállított alapértelmezés a FINE (Finom) üzemmód. Szükség esetén ez a
beállítás Normálra változtatható.
Internet levél fogadás
1. Készüléke szöveges levelet tud venni egy PC-től, és ANSI karaktereket tud nyomtatni. Ha nem ismer fel egy karaktert, helyette „ ” szimbólumot nyomtat.
2. A vett e-mail fontja és karaktermérete fix, nem változtatható meg.
3. A szöveges e-mailt oldalanként kb. 72 sorban nyomtatja ki. Az A4/Letter (levél) méretű, vételi papírt javasoljuk.
4. Ha a vett e-mail nem TIFF-F formátumú, csatolt fájlt tartalmaz, pl. Word, Excel vagy Power Point,
akkor készüléke hibaüzenetet nyomtat helyette.
5. Ha a vett e-mail TIFF-F formátumú csatolt képfájlokat tartalmaz, a szöveget és a TIFF-F formátumú képfájlt a készülék külön oldalakra nyomtatja.
29
készülékkel
Ismerkedés a
Fontos információ
Fontos információ
Iratküldés egy PC-hez a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Ha egy iratot egy e-mail címre küld, akkor a készülék a TIFF-F formátumú képfájlon kívül az alábbi
utasításokat küldi el szöveges üzenetként.
Ehhez az e-mailhez TIFF-F formátumú képadatokat csatolt. Ön az alábbi URL címekről töltheti le a
TIFF-F képnézőt:
http://www.panasonic.co.jp/mgcs/internetfax/
http://www.panasonic.com/internetfax
Internet átjátszásos adás
Ahhoz, hogy jogosulatlan állomások ne érjék el Internet átjátszásos adásra az Ön relé állomását, Önnek be kell állítania a hálózat-védelmet. Az összes Internet átjátszásos adás bejelentésére adja be a
célállomások számára titkos átjátszó állomás nevet, és a menedzser e-mail címét.
30
31
készülékkel
Ismerkedés a
Jegyzetek
Az alapkészülék és tartozékai
Csomagolja ki a kartondobozt és ellenőrizze az ábra szerint, hogy valamennyi tartozék benne van-e.
Alapkészülék
Festékkazetta
Vételi papírtálca
Telefonzsinór
Hálózati zsinór
Kezelési utasítás
CD-ROM
Telefonzsinór adapter
(Lásd a megjegyzést.)
Telefonkönyv lap borító
(Lásd a megjegyzést)
MEGJEGYZÉSEK 1. Az egyes országok szabványaitól, illetve előírásaitól függően, a telefonzsinór és a hálózati zsinór formája eltérő lehet.
2. A telefonzsinór adapter és a telefonkönyv lap borító nem minden országban áll
rendelkezésre.
32
A készülék üzembe
helyezése
A tartozékok felszerelése
A teljesen összeszerelt készülék nézeti képe
Vételi papírtálca
A tálca kiálló részeit akassza be a
készüléken lévő nyílásokba.
Kézibeszélő
[Opcióként kapható]
Kézibeszélő tartó (villa) rögzítő [Opcióként kapható]
Kézibeszélő zsinór
[Opcióként kapható]
A villa kiálló részeit illessze be a készüléken található
négyszögletes nyílásokba.
Csatlakoztassa a kábelt a készüléken lévő HANDSET dugaszba.
MEGJEGYZÉS
1. Az egyes országok szabványaitól, illetve előírásaitól függően, a telefonzsinór és a hálózati zsinór formája eltérő lehet.
33
A festékkazetta behelyezése
1
Csomagolja ki a festékkazettát, és a benne
lévő festék egyenletes eloszlatásához rázza
meg 5-6-szor, az ábrán látható módon.
Festékkazetta
2
3
34
Távolítsa el a védőszalagot.
Megjegyzés: A szalagot lassan húzza ki,
és egyenes irányban.
Nyomtató fedél
Nyissa fel a nyomtató fedelet.
4
A festékkazetta két oldalán lévő, kiálló részt
illessze be a készülék hornyaiba az ábra
szerint, majd helyezze be a festékkazettát a
készülékbe.
Megjegyzés: Nyomja a helyére a festékkazettát a fogantyújánál
fogva, először lefelé, majd a
készülék hátoldala felé.
5
Nyomtató fedél
6
Csukja le a nyomtató fedelet.
Amikor visszahelyezi a festékkazettát, azt
javasoljuk, hogy a hogy a kiváló nyomtatási
minőség megtartása érdekében tisztítsa
meg a nyomtató görgőt. A nyomtató görgő
tisztításának menetét a 235. oldalon találja.
MEGJEGYZÉS
1. A festékkazettát mindig a helyi előírásoknak és törvényeknek megfelelően kell
kiselejteznie.
35
A készülék üzembe
helyezése
A festékkazetta behelyezése
A vételi papír betöltése
Hogyan töltse be a vételi papírt
Papír előírások
Általában a legtöbb géppapír kiváló eredményt nyújt. A legtöbb fénymásoló papír is nagyon jó. Létezik
sok neves és általános használatú papírmárka. Javasoljuk, hogy próbáljon ki különféle papírokat,
amíg a várt eredményt nem kapja. A javasolt papírok részletes specifikációját a 241. oldalon találja.
Hogyan töltse be a vételi papírt
1
Emelje fel kissé a papírkazettát és csúsztassa ki a készülékből.
Papírkazetta
2
Távolítsa el a papírkazetta fedelet.
Kazetta fedél
3
1. Távolítsa el a leszorító lemezt rögzítő
csavart.
2. Tárolja a csavart a kazetta fedél alján lévő lábba csavarva, hogy szükség esetén
később használhassa.
Csavar a
szállításhoz
Kazetta fedél
36
A vételi papír betöltése
4
Max. papíradag jel
Papírszélesség
megvezető
1. Töltse be a papírt a papírkazettába.
Csúsztassa balra a papírvezetőt, amíg
az éppen hozzá nem ér a papíradaghoz,
de a papírt még nem hajlítja meg. A papírnak a papírvezető és a tálca jobb oldala között merőlegesen és szilárdan
kell feküdnie. Ha nem így teszi be a papírt, akkor esetleg rosszul töltődik be a
nyomtatóba, ami elakadást okozhat.
Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a papír a
fémből készült, papírelválasztó
leszorítók alá kerüljön, és a papíradag vastagsága ne haladja
meg a maximális papíradag jelet.
Ön kb. 250 lapot tölthet be (75
g/m2 minőségű papírból). A papír
előírásokat lásd a 241. oldalon.
2. Helyezze vissza a papírkazetta fedelet.
3. Csúsztassa be a papírkazettát a
készülékbe.
37
A készülék üzembe
helyezése
Hogyan töltse be a vételi papírt
A papírkazetta beállítása a papírhosszhoz
Hogyan kell beállítani a papírkazettát a papírhosszhoz
A papírkazetta papírhossz gyári beállítása (alapértelmezése) a letter (levél) méret. Ha a papírhosszt
„A4”-re vagy „Legal”-ra kívánja beállítani, kövesse az alábbi lépéseket.
1
Kioldó szerkezet
Papírszélesség
megvezető
Max. papíradag jel
Papírhossz
megvezető
1. Távolítsa el a papírt a papírkazettából,
és fordítsa fejjel lefelé a kazettát egy sík
felületen.
2. Miközben a kioldó szerkezetet lefelé
nyomja, húzza ki a papírhossz
megvezetőt.
3. Fordítsa vissza a papírkazettát.
4. Illessze be papírhossz megvezető kampóit a megfelelő papírhossz (A4 vagy
Legal) hornyaiba, és csúsztassa a megvezetőt a kazetta hátulja felé, amíg a
helyére nem pattan.
5. Töltse be a papírt a papírkazettába.
Csúsztassa balra a papírszélesség
megvezetőt, amíg az éppen hozzá nem
ér a papíradaghoz, de a papírt még nem
hajlítja meg. A papírnak a papírszélesség megvezető és a tálca jobb oldala
között merőlegesen és szilárdan kell
feküdnie. Ha nem így teszi be a papírt,
akkor esetleg rosszul töltődik be a
nyomtatóba, ami elakadást okozhat.
Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a papír a
fémből készült, papírelválasztó
leszorítók alá kerüljön, és a papíradag vastagsága ne haladja
meg a maximális papíradag jelet.
Ön kb. 250 lapot tölthet be (75
g/m2 minőségű papírból). A papír
előírásokat lásd a 241. oldalon.
6. Helyezze vissza a papírkazetta fedelet a
megfelelő papírpozícióba (LTR, A4,
vagy LGL).
7. Csúsztassa be a papírkazettát a
készülékbe.
2
A 23. sorszámú fax paraméter
(RECORDING PAPER SIZE – Vételi papírméret) beállításának meg kell egyeznie a
kazettába betöltött papír méretével. Ha
megváltoztatja a vételi papír méretét, kérjük
ennek megfelelően változtassa meg a
beállítást is (lásd 79. old.).
MEGJEGYZÉS
38
1. Ha a kazettába más méretű papírt helyezett és a 23. sorszámú fax paraméternél elfelejti
átállítani a vételi papírméretet, akkor egy bejövő fax esetén a készülék az 1. oldal után
leállítja a nyomtatást, és a kijelzőn a „PAPER SIZE MISMATCH – PAPÍRMÉRET ELTÉR"
hibaüzenet jelenik meg. Ezután a vételi papírméret beállítás automatikusan átáll a megfelelő méretre és a készülék az 1. oldaltól kezdve, újra nyomtatni kezdi a bejövő faxot.
A papírkazetta beállítása a papír szélességhez
A papírkazetta papírszélesség gyári beállítása (alapértelmezése) a Letter (levél) / Legal méret. Ha a
papírszélességet „A4”-re kívánja beállítani, kövesse az alábbi lépéseket.
1
Papírelválasztó leszorító
2
Papírszélesség
megvezető
Max. papíradag jel
3
1. Oldja ki a papírelválasztó leszorító
zárat.
2. Az eltávolításához húzza felfelé a
papírelválasztó leszorítót.
3. Tegye át a papírelválasztó leszorítót az
A(A4) horonyba.
4. Fordítsa lefelé a papírelválasztó
leszorítót, hogy a helyére záródjon.
1 Töltse be a papírt a papírkazettába.
Csúsztassa balra a papírszélesség megvezetőt, amíg az éppen hozzá nem ér a
papíradaghoz, de a papírt még nem hajlítja meg. A papírnak a papírszélesség
megvezető és a tálca jobb oldala között
merőlegesen és szilárdan kell feküdnie.
Ha nem így teszi be a papírt, akkor esetleg rosszul töltődik be a nyomtatóba, ami
elakadást okozhat.
Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a papír a
fémből készült, papírelválasztó
leszorítók alá kerüljön, és a papíradag vastagsága ne haladja
meg a maximális papíradag jelet.
Ön kb. 250 lapot tölthet be (75
g/m2 minőségű papírból). A papír
előírásokat lásd a 241. oldalon.
2 Helyezze vissza a papírkazetta fedelet a
megfelelő papírpozícióba (LTR, A4,
vagy LGL).
3. Csúsztassa be a papírkazettát a
készülékbe.
A 23. sorszámú fax paraméter (RECORDING PAPER SIZE. – Vételi papírméret) beállításának meg kell egyeznie a kazettába
betöltött papír méretével. Ha megváltoztatja
a vételi papír méretét, kérjük ennek megfelelően változtassa meg a beállítást is (lásd
79. old.).
MEGJEGYZÉS
1. Ha a kazettába más méretű papírt helyezett és a 23. sorszámú fax paraméternél elfelejti
átállítani a vételi papírméretet, akkor egy bejövő fax esetén a készülék az 1. oldal után
leállítja a nyomtatást, és a kijelzőn a „PAPER SIZE MISMATCH – PAPÍRMÉRET ELTÉR"
hibaüzenet jelenik meg. Ezután a vételi papírméret beállítás automatikusan átáll a megfelelő méretre és a készülék az 1. oldaltól kezdve, újra nyomtatni kezdi a bejövő faxot.
39
A készülék üzembe
helyezése
Hogyan kell beállítani a papírkazettát a papír szélességhez
A LAN kábel, a telefonzsinór és a hálózati zsinór csatlakoztatása
Hálózati zsinór
Csatlakoztassa a hálózati zsinór egyik végét egy normál fali csatlakozóba, a másikat pedig a készülék
hátulján lévő dugaszaljba.
Figyelem:
A készüléket védőföldeléses fali csatlakozó aljzatba szabad csak dugaszolni.
Hálózati zsinór (tartozék)
Telefonzsinór
Csatlakoztassa a telefonzsinór egyik végét a fali telefon aljzatba, a másikat pedig a készülék hátulján
lévő LINE feliratú csatlakozóba.
RJ-11C Telefon aljzat
Telefonzsinór (tartozék)
Ethernet LAN kábel
10Base-T/100Base-TX Ethernet Hub
Ethernet LAN (10Base-T/100Base-TX)
kábel (nem tartozék)
MEGJEGYZÉSEK 1. Készüléke kevés áramot fogyaszt, mindig bekapcsolva (ON) kell legyen. Ha a tápfeszültség túl sokáig ki van kapcsolva (OFF), az óra beállítás törlődhet.
2. Az egyes országok szabványaitól illetve előírásaitól függően, a telefonzsinór és a hálózati zsinór formája eltérő lehet.
3. A telefonzsinór adapter nem minden országban áll rendelkezésre.
40
A készülék üzembe
helyezése
A LAN kábel, a telefonzsinór és a hálózati zsinór csatlakoztatása
Külső telefonkészülék (opcionális)
Ön a készülékhez egy további, hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléket
csatlakoztathat. A telefonkészülék csatlakoztatásához törje ki a védőfület a
TEL csatlakozónál.
RJ-45 LAN csatlakozó
(10Base-T/100Base-TX)
LINK (Kapcsolat) kijelző
Világít, ha a LAN-hoz csatlakozik.
A kijelző nem világít, ha a LAN
kábel meghibásodott (pl. eltört).
ACTIVITY (Aktivitás) kijelző
Villog, ha a LAN-on adatforgalom folyik.
LAN kábel
(10Base-T/100Base-TX Cable)
Csatlakoztassa a dugaszt, amíg a helyére nem
pattan. (A LAN kábel nem tartozéka a
készüléknek.) Vásároljon Category 5 kábelt,
amely megfelel az EIA/TIA 568-A-5
szabványnak.
41
Az országkód beállítása
Néhány országban a készülék a táplálás bekapcsolása után kéri az országkód beállítását. A kijelzőn
megjelenik az alábbi üzenet.
COUNTRY CODE:
PRESS ∨ ∧ TO SELECT
(ORSZÁGKÓD
VÁLASZTÁS: ∨ ∧ GOMB)
Az Ön országának beállításához kövesse az alábbi eljárást.
1
ismételve, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik az Ön országa.
vagy
UNITED KINGDOM?
PRESS SET TO SELECT
ismételve, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik az Ön országa.
2
(EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
VÁLASZTÁS: NYOMJA LE: SET)
COMPLETED
(KÉSZ)
42
A tárcsázási mód beállítása (Tone vagy Pulse)
1
A készülék üzembe
helyezése
Készüléke mindkét tárcsázási módon működik (Tone/DTMF vagy Pulse/impulzusos), attól függően,
hogy milyen a telefonvonal, amelyre csatlakozik. Ha a tárcsázási mód megváltoztatására van szüksége, kövesse az alábbi eljárást:
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY∨ ∧)
2
FAX PARAMETER (1-174)
NO.=
(FAX PARAMÉTER (1-174)
SZÁM=■)
3
06 DIALLING METHOD
2:TONE
(06 TÁRCSÁZÁSI MÓD
2: DTMF )
4
06 DIALLING METHOD
1:PULSE
az impulzusos tárcsázáshoz
vagy
(06 TÁRCSÁZÁSI MÓD
1: IMPULZUSOS)
vagy
06 DIALLING METHOD
2:TONE
a DTMF tárcsázáshoz
(06 TÁRCSÁZÁSI MÓD
2: DTMF)
5
MEGJEGYZÉS
1. Néhány országban az ott érvényes szabványoktól illetve előírásoktól függően, ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre. Ez a szolgáltatás esetleg nem jelenik meg a kijelzőn.
43
A hangerő beállítása
Ön beállíthatja készüléke monitor hangszórójának és csengőjének hangerejét. A beépített hangszóró
lehetővé teszi, hogy hallja a tárcsázási hangot, a választási jeleket és a foglaltsági hangot. A csengő
akkor szól, amikor készülékére hívás érkezik.
A monitor hangszóró hangerejének beállítása
1
* MONITOR *
■
A hangszórón keresztül hallani fogja a tárcsázási
hangot.
2
(* BELEHALLGATÁS *)
MONITOR VOLUME
LOW [■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■] HIGH
ismételve növeli a hangerőt.
(MONITOR HANG.
HALK [■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■] HANGOS)
vagy
MONITOR VOLUME
LOW [
] HIGH
ismételve csökkenti a hangerőt.
(MONITOR HANG.
HALK [ ] HANGOS)
3
A csengő hangerő beállítása
1
Készenlét
MAR-12-2002 15:00
00%
(2002-MÁR-12 15:00)
2
RINGER VOLUME
))))
((((
ismételve növeli a hangerőt.
(CSENGŐ HANGERŐ)
vagy
RINGER VOLUME
(CSENGŐ HANGERŐ)
ismételve csökkenti a hangerőt.
3
MEGJEGYZÉS
44
1. A gombnyomást kísérőhangot és a berregő (zümmer) hangját is állítani lehet a 10. számú fax paraméterrel (KEY BUZZER VOLUME – Gomb/Berregő hangerő) (lásd 78. old.).
Felhasználói paraméterek
Készülékének számos alapbeállítása van (ezeket hívjuk felhasználói paramétereknek), hogy segítsen
megőrizni a küldött vagy vett iratok adatait. Például a beépített óra megőrzi az aktuális dátumot és
időt, az Ön LOGO-ja és ID száma segít azonosítani Önt, amikor iratokat vesz vagy küld.
A dátum és a pontos idő beállítása
Készenléti üzemmódban a kijelző a dátumot és a pontos időt mutatja. Miután a kijelzőt beállította, az
idő múlásával a kijelzés automatikusan változik.
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLL. MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM V. ∨ ∧)
2
1:USER PARAMETERS?
PRESS SET TO SELECT
(1: FELHASZNÁLÓI PARAMÉTER?
VÁLASZTÁS: NYOMJA: SET)
3
DATE & TIME
1-01-2002 00:00
(DÁTUM ÉS IDŐ
■1-01-2002 00:00)
4
Adja be az új dátumot és az időpontot.
Pl.: 12
Nap
: 12.
03
Hónap : Március
2002
Év
: 2002.
1500
Idő
: du. 3 óra
Ha hibázik, a kurzornak a hibás adatra mozgatásához
használja a ◄ és a ► gombot, majd írja felül az új
számmal.
DATE & TIME
03-12-2002 15:00
(DÁTUM ÉS IDŐ
2002-03-12 15:00)
5
45
A készülék üzembe
helyezése
Általános leírás
Felhasználói paraméterek
Az Ön LOGO-jának beállítása
Amikor iratot küld, az Ön LOGO-ja megjelenik a partner állomás által kinyomtatott papír tetején.
A LOGO segít azonosítani Önt annak, aki veszi az iratát.
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLL. MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM V. ∨ ∧)
2
1:USER PARAMETERS?
PRESS SET TO SELECT
(1: FELHASZNÁLÓI PARAMÉTER?
VÁLASZTÁS: NYOMJA: SET)
3
LOGO
■
(FEJLÉC)
Nyomja meg többször, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a következő:
4
Adja be saját LOGO-ját (max. 25 karakter és számjegy)
a karakter gombok segítségével.
Pl.: iPi iAi iNi iAi iSi iOi iNi iIi iCi
Ha hibázik, a kurzornak a hibás karakterre mozgatásához használja a ◄ és a ► gombot, nyomja meg a
iCLEARi gombot, és adja be az új karaktert.
Ha több mint 19 karaktert ad be, akkor a karakterek bal
oldali része kilép a kijelzőről.
5
46
LOGO
PANASONIC■
(FEJLÉC)
Felhasználói paraméterek
Az Ön karakter azonosítójának (ID) beállítása
1
A készülék üzembe
helyezése
Ha a másik készülék rendelkezik karakter azonosító szolgáltatással, akkor miközben Ön iratot küld
vagy vesz, az Ön karakter azonosítója megjelenik a partner állomás kijelzőjén, a partner állomásé
pedig az Ön kijelzőjén.
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLL. MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM V. ∨ ∧)
2
1:USER PARAMETERS?
PRESS SET TO SELECT
(1: FELHASZNÁLÓI PARAMÉTEREK?
VÁLASZTÁS: NYOMJA: SET)
3
CHARACTER ID
■
(KARAKTER AZONOSÍTÓ)
Nyomja meg többször, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a:
4
Adja be a karakter azonosítóját (legfeljebb 16 karakter
és számjegy) a karakter gombok segítségével.
Pl.: iHi iEi iAi iDi
iOi iFi iFi iIi iCi iEi
Ha hibázik, a kurzornak a hibás karakterre mozgatásához használja a ◄ és a ► gombot, nyomja meg a
iCLEARi gombot, majd adja be az új karaktert.
CHARACTER ID
HEAD OFFICE■
(KARAKTER AZONOSÍTÓ
HEAD OFFICE■)
5
MEGJEGYZÉS
1. A karakter azonosítóban a speciális karakterek, mint pl. az Å, Ä, Ö, Ü, Æ, è, és é, nem
használhatók.
47
Felhasználói paraméterek
Az Ön azonosító (ID) számának (telefax telefonszámának) beállítása
Ha a partner állomás készülékének nincs karakter azonosítója, csak szám azonosítója, akkor adáskor
illetve vételkor az Ön azonosító száma (fax telefonszáma) megjelenik a partner állomás készülékén és
a partner állomásé az Ön készülékén.
A jelenleg érvényes hatósági előírások szerint az azonosítót a visszaélések
elkerülése érdekében csak szerviz szakember állíthatja be.
Azt javasoljuk, hogy azonosító számként használja az Ön telefax telefonszámát (max. 20 számjegy).
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLL. MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM V. ∨ ∧)
2
1:USER PARAMETERS?
PRESS SET TO SELECT
(1: FELHASZNÁLÓI PARAMÉTEREK?
VÁLASZTÁS: NYOMJA: SET)
3
CHARACTER ID
■
(AZONOSÍTÓ SZÁM)
Nyomja meg többször, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a:
4
Adja be (legfeljebb 20 számjegyű) fax telefonszámát a
billentyűzet és a
gomb segítségével.
Pl.: 201
555
1212
Ha hibázik, a kurzornak a hibás karakterre
mozgatásához használja a ◄ és a ► gombot, nyomja
meg a iCLEARi gombot, majd adja be az új számot.
CHARACTER ID
201 555 1212■
(AZONOSÍTÓ SZÁM)
5
MEGJEGYZÉS
48
1. Az azonosító szám (fax telefonszám) elején lévő országkijelölő kód jelzésére szolgáló
„+” karaktert a
gombbal adhatja be.
Pl.: +1 201 555 1212, ahol a +1 az USA országkijelölő száma,
+81 3 111 2345, ahol a +81 Japánt jelöli ki.
Az Internet paraméterek beállítása
Az (Internet) felhasználói paraméterek beállítása
•
•
•
•
•
A készülék üzembe
helyezése
Mielőtt megkezdi a beállítást, Önnek szüksége van a 19. oldal kitöltött másolatára (Tudnivalók a
telepítés előtt). Ahhoz, hogy készüléke megfelelően működjön a hálózaton, az alábbi öt (5)
alapparamétert előre be kell programoznia a készülékbe:
IP cím
Alhálózat maszk
Alapértelmezésű átjáró (gateway) IP cím
SMTP szerver név vagy IP cím
E-mail cím
Megjegyzés: Ha hálózatán elérhető a DHCP szerver, akkor IP cím az Alhálózat maszk és az
Alapértelmezésű átjáró (gateway) IP cím automatikusan beolvasható.
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLL. MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM V. ∨ ∧)
2
1:USER PARAMETERS?
PRESS SET TO SELECT
(1: FELHASZNÁLÓI PARAMÉTEREK?
VÁLASZTÁS: NYOMJA: SET)
3
IP ADDRESS
■
(IP CÍM)
Nyomja meg többször, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a következő:
4
Adja be az IP címet a billentyűzet segítségével. A pont
„.” beadásához nyomja le a
(Lásd 3. megjegyzés)
vagy a
gombot.
IP ADDRESS
123.178.240.3
(IP CÍM)
Pl.: 12
5
SUBNET MASK
(ALHÁLÓZAT MASZK)
Folytassa a további paraméterek beállítását, vagy
nyomja le a iSTOPi gombot.
MEGJEGYZÉSEK 1. A 3. lépésben a kijelzőnek a kívánt fax paraméterekre való görgetéséhez nyomja meg a
▲ vagy a ▼ gombot.
2. Ha a DNS szerver nem érhető el, változtassa meg a 161. számú (DNS SERVER) fax
paramétert „Invalid (Letiltva)”-ra, majd adja meg helyette az IP címet.
3. Az Ön kényelme érdekében az IP címek bevitelénél a pont „.” beadásához használhatja
a
gombot. A
gomb más feltételek mellett egy csillag bevitelére szolgál.
49
Az Internet paraméterek beállítása
A felhasználói paraméterek beállítása a LAN interfészhez
Először el kell tárolni az alábbiakban felsorolt, megfelelő paramétereket attól függően, hogy készüléke
milyen módon kerül kialakításra a LAN-on történő kommunikációhoz (lásd 16–20. old.).
Paraméter
DATE & TIME (DÁTUM ÉS IDŐ)
2
TIME ZONE (IDŐZÓNA)
Az időzónára az e-mail fejléc információjaként van szükség, amikor Internet faxot küld.
3
LOGO
Legfeljebb 25 karakter és számjegy.
4
5
CHARACTER ID (KARAKTER AZONOSÍTÓ)
ID NO. (AZONOSÍTÓ SZÁM)
Legfeljebb 16 karakter és számjegy.
Az Ön fax telefonszáma (legfeljebb 20 számjegy)
6
(MAC ADDRESS) (MAC CÍM)
Hardver cím, fix kóddal a készülékében. (Szükség esetén megtalálja a [FUNCTION] [6] [4]
[SET] gomb megnyomásával kinyomtatott, fax paraméter listában.)
7
IP ADDRESS (IP CÍM)
Az Ön készülékéhez a hálózatkezelő (rendszergazda) vagy a DHCP szerver által kijelölt IP cím.
8
SUBNET MASK (ALHÁLÓZAT MASZK)
A hálózatkezelő vagy a DHCP szerver által kijelölt alhálózat maszk.
9
DEFAULT GATEWAY IP ADDR
(ALAPÉ. ÁTJÁRÓ IP CÍM)
PRIMARY DNS SERVER IP ADDRESS
(ELSŐDLEGES DNS SZERVER IP CÍM)
A hálózatkezelő vagy a DHCP szerver által kijelölt alapértelmezésű átjáró (gateway) IP cím.
11
SECONDARY DNS SERVER IP
ADDRESS (MÁSODL. DNS SZERVER IP CÍM)
A másodlagos DNS szerver IP címe.
12
E-MAIL ADDRESS
(E-MAIL CÍM)
Az Ön készülékéhez kijelölt e-mail cím, adáshoz és vételhez. (Legfeljebb 60 karakter.)
13
SMTP SERVER NAME
(SMTP SZERVER NÉV)
Az SMTP mail szerver neve. (Legfeljebb 60 karakter.)
14
SMTP SERVER IP ADDR
(SMTP SZERVER IP CÍM)
Az SMTP mail szerver címe.
15
SMTP AUTH NAME (SMTP HITELESÍTÉS)
Az SMTP szerverbe való belépéshez szükséges felhasználói név, mielőtt az engedélyezné az
e-mail üzenetek küldését. (Legfeljebb 40 karakter.)
16
17
SMTP PASSWORD (SMTP JELSZÓ)
POP SERVER NAME (POP SZERVER NÉV)
A készülékéhez kijelölt jelszó (Legfeljebb 10 karakter.)
A POP mail szerver neve. (Legfeljebb 60 karakter.)
18
POP SERVER IP ADDR
(POP SZERVER IP CÍM)
A POP mail szerver IP címe.
19
POP USER NAME (POP FELHASZN. NÉV)
Az Ön készülékéhez kijelölt felhasználói név. (Legfeljebb 40 karakter.)
20
POP PASSWORD (POP JELSZÓ)
Az Ön készülékéhez kijelölt jelszó. (Legfeljebb 10 karakter.)
21
LDAP SERVER NAME
(LDAP SZERVER NÉV)
Az LDAP szerver neve. (Legfeljebb 60 karakter.) (Csak néhány országban áll rendelkezésre.)
22
LDAP LOG IN NAME (LDAP LOGIN NÉV)
Az Ön készülékéhez kijelölt bejelentkezési név. (Legfeljebb 10 karakter.) (Csak néhány
országban áll rendelkezésre.)
23
LDAP PASSWORD (LDAP JELSZÓ)
Az Ön készülékéhez kijelölt jelszó. (Legfeljebb 10 karakter.) (Csak néhány országban áll
rendelkezésre.)
24
LDAP SEARCH BASE
(LDAP KERESÉSI ALAP)
Az LDAP szerver címtárában (telefonkönyvében) való keresés indításához szükséges
azonosító. (Legfeljebb 60 karakter.) (Csak néhány országban áll rendelkezésre.)
25
HOST NAME (HOST NÉV)
Az Ön készülékéhez kijelölt host név. (Legfeljebb 60 karakter.)
26
DEFAULT SUBJECT
(ALAPÉRTELMEZ. TÁRGY)
Az összes kimenő e-mail tárgy sorához hozzáadandó alapinformáció. (Legfeljebb 40 karakter.)
Ha ezt az információt manuálisan kívánja beadni, még az adás előtt, akkor változtassa meg a
159. számú (SUBJECT LINE ENTRY – TÁRGYSOR BEVITEL) fax paramétert
„2:Engedélyezve”-re.
27
DEFAULT DOMAIN
(ALAPÉRTELMEZ. DOMAIN)
Ha a kimenő e-mail cím nincs befejezve az SMTP szabvány szerint, akkor a készülék automatikusan az itt megadott, gyakran küldött domaint adja hozzá a címhez. Ez a szolgáltatás billentyűparancsként is hasznos, amikor az e-mail címeket egy gyakran használt domainhez adja be.
(Legfeljebb 50 karakter.)
28
SELECTABLE DOMAINS
(VÁLASZTHATÓ DOMAINEK)
(01) ~ (10)
Adjon be maximálisan 10 domain nevet, amelyeket a manuális e-mail címzésnél, a „@” Domain
gomb megnyomása után a „∨ vagy ∧” gomb használatával lehet kiválasztani. (Legfeljebb 30
karakter).
29
REMOTE PASSWORD
(TÁVVEZÉRLŐ JELSZÓ)
Ez a biztonsági jelszó lehetővé teszi az Internet paraméterek és az automatikus tárcsázó távprogramozását, illetve a napló e-mailes lekérését. (Legfeljebb 10 karakter)
30
RELAY XMT PASSWORD
(RELÉ ADÁS JELSZÓ)
Az Ön relé állomása hálózati biztonságáról gondoskodó jelszó (kizárólag G3 átjátszási céllal).
(Legfeljebb 10 karakter)
31
MANAGER’S E-MAIL ADDR
(MENEDZSER E-MAIL CÍME)
Az osztály menedzser e-mail címe az összes Internet átjátszásos adás jelentéséhez, felügyeleti
és költségellenőrzési céllal. (Legfeljebb 60 karakter)
32
RELAY DOMAIN (RELÉ DOMAINOK)
(01) – (10)
Adjon be maximálisan 10 domain nevet, amelyek az átjátszásos adás igényhez jogosságot kaphatnak az Ön Internet faxának elérésére. (Legfeljebb 30 karakter)
Relé domain, a.k.a. domain név az Ön készülékében.
33
COMMUNITY NAME
(LOGIKAI CSOPORT NÉV)
(01) ~ (02)
A hálózat eszköz lokátornál használt logikai csoport név.
34
DEVICE NAME (ESZKÖZ NÉV)
A hálózat eszköz lokátornál használt eszköz név.
35
DEVICE LOCATION (ESZKÖZ HELY)
A hálózat eszköz lokátornál használt eszköz hely.
10
50
Megjegyzések
1
Az aktuális dátum és idő.
Az elsődleges DNS szerver IP címe. Ha a DNS szerver nem érhető el, változtassa meg a 161.
számú (DNS SERVER – DNS SZERVER) fax paramétert „1:Letiltva”-ra, majd adja meg helyette
az IP címet.
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
Ez a szolgáltatás egy olyan nagyteljesítményű eszköz, amely az Internet paraméterek, a közvetlen állomásválasztás, a rövidített hívószámok, a program gombok lekérdezésének illetve programozásának és a napló lekérdezésének PC-jéről történő, kényelmes és egyszerű módját biztosítja, egy szöveges e-mail üzenetnek a készülékéhez való elküldésével.
Ha az Ön e-mail alkalmazása „Subject (Tárgy)” sorát parancsbeviteli mezőként használja, akkor Ön a készülékét
a következő parancsok végrehajtására kérheti fel:
„Subject” (Tárgy) sor parancs
1
2
3
4
5
Ahol:
#set parameters(password)#
#get parameters(password)#
#set abbr(password)#
#get abbr(password)#
#get jnl (password)#
Funkció
Programozza az Internet paramétereket.
Lekéri az Internet paramétereket.
Programozza az automatikus tárcsázót.
Lekéri az automatikus tárcsázó adatokat.
Lekéri az aktuális napló adatokat.
a „set” az adatok programozására használatos.
a „get” az adatok lekérésére használatos.
a „parameters” az Internet paramétereket jelenti.
az „abbr” az automatikus tárcsázót jelenti.
a „jnl” a naplót jelenti.
a „password” a készüléke felhasználói paramétereinél programozott távvezérlő jelszó (pl.:
123456789). Zárójelben kell megadni „( )”.
A parancsot kettős kereszt (#) karakterrel kell kezdeni és lezárni.
PC használata az Internet paraméterek távvezérléses bevitelére
Ez a szolgáltatás az Internet paramétereknek közvetlenül a PC-jéről történő, kényelmes és egyszerű beviteli
módját biztosítja, egy szöveges e-mail üzenetnek a készülékéhez való elküldésével.
Egy PC segítségével az alábbi paraméterek vihetők be távvezérléssel. A többi paramétert a készülékről, a felhasználói paramétereknél kell beadni (lásd 49. old.).
• Küldő (feladó) kiválasztás (legfeljebb 24 felhasználói név, lásd 150. old.)
• Alapértelmezésű domain
• Választható domainek:
(legfeljebb 10 további domain név)
• Távvezérlő jelszó
• Menedzser e-mail címe
• Relé adás jelszó
• Relé domainek
(legfeljebb 10, az átjátszásos adás kérésre jogos domain)
• LDAP szerver név
(Csak néhány országban áll rendelkezésre.)
• LDAP bejelentkezési (login) név
(Csak néhány országban áll rendelkezésre.)
• LDAP jelszó
(Csak néhány országban áll rendelkezésre.)
• LDAP keresési alap
(Csak néhány országban áll rendelkezésre.)
• Logikai csoport név
(legfeljebb két logikai csoport név)
• Eszköz név
• Eszköz hely
Készüléke értelmezi az Ön e-mail üzenetének „Subject (Tárgy)” sorába bevitt parancsot, és végrehajtja a következő funkciók egyikét, lekéri vagy tárolja az adatokat az Internet paraméterek (felhasználói paraméterek) között.
E-mailjének „Subject (Tárgy)” sorába az alábbi két parancstípust viheti be:
1) Az adatok táro- #set parameters(password)# : ahol a „password” a készüléke felhasználói paramétereinél
lásához írja be:
programozott távvezérlő jelszó (pl.: 123456789).
Ön a fentiekben látható Internet paramétereket ezzel a paranccsal viheti be első alkalommal. Ha azonban ezek a mezők
már tartalmaznak adatokat, akkor ne használja ezt a parancsot, mivel a meglévő információt ez törli, és felülírja. Használja helyette az alábbi, lekérő parancsot (lásd 54–55. old.).
2) Az adatok leké- #get parameters(123456789)#:
réséhez írja be:
MEGJEGYZÉS
1. A szolgáltatás aktiválásához a 158. számú (PC REMOTE UPDATE – PC
TÁVVEZ.FRISS.) fax paramétert át kell állítania „Engedélyezve”-re (lásd 83. old.).
51
A készülék üzembe
helyezése
E-mail használata paraméterek programozásához illetve lekéréséhez
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
Internet paraméterek első bevitele
Az eredeti (kódolatlan) e-mail szöveg üzenettörzsében egy „script”-et (közvetlenül, fordítás nélkül végrehajtható számítógép kódot) hoz létre, és elküldi az Ön készüléke e-mail címére. A „Subject (Tárgy)”
sornak a következőképpen kell kinéznie:
#set parameters(password)# : ahol a „password” a készüléke felhasználói paramétereinél programozott távvezérlő jelszó. Biztonsági okból mindig adja be a távvezérlő jelszót a felhasználói paramétereknél. [Ha a jelszót nem
programozta be, jelezze „()” jellel (pl. #set parameters()#), és jelöljön ki egy paramétert most.
Pl.: Ex: #set parameters( )#].
Fontos
: Ne használja a fenti parancsot, ha ezek a mezők már tartalmaznak adatokat, mert a meglévő információt ez törli, és felülírja.
Először kérje le, és mentse el PC-jére a meglévő adatokat az
Internet paraméterek lekérése és szerkesztése fejezetben, az
54–57. oldalon megadott eljárás szerint.
Az Internet paraméterek bevitelére szolgáló script minta az alábbiakban látható.
(1) To
From
Subject
52
:
:
:
Készülékének e-mail címe.
Ez a mező általában nem látható, amikor új e-mail üzenet(ek)et hoz létre. Ez az Ön
alapértelmezésű e-mail címe (e-mail alkalmazás) az Internet paraméterek lekéréséhez és a hibaüzenetes figyelmeztetésekhez.
(Az Ön e-mail programjának konfigurációs eszközével programozható.)
Az adatok tárolásához írja be: #set parameters(password)#
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
(2) @sender – @end
:
(3) @select-domain – @end :
(4) @relay-domain – @end :
(5) @system – @end
:
(6) @ldap [email protected]
:
(7) @mib to @end
:
MEGJEGYZÉS
Megadja a (2) szakaszban, a @sender – @end blokkban beállítandó, a feladóra
vonatkozó információt. A feladó kiválasztása szolgáltatáshoz tároljon maximálisan
24 felhasználónevet és e-mail címüket (lásd 150. old.).
Az egyes adatmezőket válassza el pontosvesszővel (;). (Ha a fennmaradó mezők
üresen maradnak, akkor mindegyik üres mezőbe írjon egy pontosvesszőt (;).)
Az egyes feladó kiválasztások adat-jelsorozatát egyetlen sorban kell megadni.
A szintaktikai szabály a következő:
<Feladó kiválasztási szám>; <Felhasználónév>; <E-mail cím>
(a) 01–24: a feladó kiválasztási számokat jelenti.
(b) Felhasználó név (legfeljebb 25 karakter)
(c) E-mail cím (legfeljebb 60 karakter)
Megadja a (3) szakaszban, a @select-domain – @end blokkban beállítandó, választható domaineket. Tároljon legfeljebb 10 domain nevet, amelyeket a manuális email címzésnél lehet kiválasztani (legfeljebb 30 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: <Szám>; <Domain>
Megadja a (4) szakaszban, a @relay-domain – @end blokkban beállítandó domain
neveket. Tároljon maximálisan 10 domain nevet, amelyek jogosságot kaptak az
átjátszásos adás igényhez az Ön Internet fax készülékének elérésére (legfeljebb 30
karakter).
Megadja az (5) szakaszban a @system – @end blokkban beállítandó Internet
paramétereket. Tárolja el a következő Internet paramétereket:
(a) Alapértelmezésű domain (legfeljebb 50 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: domain; <Alapértelmezésű domain név>
(b) A menedzser e-mail címe (legfeljebb 60 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: manager; <Menedzser e-mail címe>
(c) Átjátszásos adás jelszó (legfeljebb 10 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: relay; <Átjátszásos adás jelszó>. A jelszót
idézőjelek közé kell tenni, a fentiekben látható példa szerint.
(d) Távvezérlő jelszó (legfeljebb 10 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: remote; <Távvezérlő jelszó>. A jelszót
idézőjelek közé kell tenni, a fentiekben látható példa szerint.
Megadja a (6) szakaszban a @ldap – @end blokkban beállítandó Internet
paramétereket. Tárolja el a következő Internet paramétereket:
(a) LDAP szerver név (legfeljebb 60 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: szerver; <LDAP szerver név>
(b) LDAP bejelentkezési (login) név (legfeljebb 40 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: <LDAP login név>
(c) LDAP jelszó (legfeljebb 10 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: jelszó; <LDAP jelszó> idézőjelekbe „ ” kell
tenni a jelszót, a fenti példának megfelelően.
(d) LDAP keresési alap (legfeljebb 40 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: <LDAP keresési alap>
Megadja a (7) szakaszban a @mib – @end blokkban beállítandó Internet
paramétereket. Tárolja el a következő Internet paramétereket:
(a) Logikai csoport név (1) (legfeljebb 32 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: com_name1; <logikai csoport név(1)>
(b) Logikai csoport név (2) (legfeljebb 32 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: com_name2; <logikai csoportnév(2)>
(c) Eszköz név (legfeljebb 32 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: device; <eszköz név>
(d) Eszköz hely (legfeljebb 32 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: A szintaktikai szabály a következő: location;
<eszköz hely>
1. A készülék kommunikáció illetve nyomtatás közben nem programozható.
53
A készülék üzembe
helyezése
Internet paraméterek első bevitele
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
Internet paraméterek lekérése biztonsági adatmentéshez
Az aktuális Internet paraméterek lekéréséhez küldjön egy eredeti (kódolatlan) szöveges e-mailt a
készüléke e-mail címére, a „Subject (Tárgy)” sorban, az alábbi paranccsal:
#get parameters(password)# : ahol a „password” a készüléke felhasználói paramétereinél programozott távvezérlő jelszó (pl.: 123456789). Biztonsági okból
mindig adja be a távvezérlő jelszót a felhasználói paramétereknél. Ha nem programozta be, jelezze „()” jellel (pl. #set
parameters()#).
Ellenőrizze, hogy a CC…, Bcc (másolatot kap... rejtett másolatot
kap) sorok és az e-mail üzenettörzs üres.
(1) To
From
Subject
54
: Készülékének e-mail címe.
: Ez a mező általában nem látható, amikor új e-mail üzenet(ek)et hoz létre. Ez az Ön
alapértelmezésű e-mail címe (e-mail alkalmazás) az Internet paraméterek
lekéréséhez és a hibaüzenetes figyelmeztetésekhez.
(Az Ön e-mail programjának konfigurációs eszközével programozható.)
: Az adatok lekéréséhez írja be: #get parameters(password)#
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
Internet paraméterek lekérése biztonsági adatmentéshez
A készülék üzembe
helyezése
Az Internet paramétereket lekérő e-mail üzenet vétele után a készüléke egy, a levéltörzsében az
Internet paramétereket tartalmazó e-mailt küld vissza a „From (Feladó)” sorban megadott címre.
Készüléke Internet paramétereinek e-mail mintája
(1) To
From
Subject
(2) @sender – @end
(3) @select-domain – @end
(4) @relay-domain – @end
:
:
:
:
Az Ön e-mail címe, amelyet az Internet paraméterek lekérésénél használt.
Készülékének e-mail címe.
Készülékének rendszer paraméter listája
Megadja a készülékében, a feladó kiválasztása szolgáltatáshoz a (2) szakaszban, a
@sender – @end blokkban programozott, maximálisan 24 felhasználónevet és email címüket.
: Megadja a készülékébenben, a (3) szakaszban, a @select-domain – @end
blokkban programozott, legfeljebb 10 db, választható domain nevet.
: Megadja a készülékében, a (4) szakaszban, a @relay-domain – @end blokkban
programozott, maximálisan 10 db domain nevet, amelyek jogosságot kaptak az
átjátszásos adás igényhez az Ön Internet faxának elérésére.
55
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
Internet paraméterek lekérése biztonsági adatmentéshez
(5) @system – @end
(6) @ldap – @end
(7) @mib – @end
56
: Megadja a készülékében, az (5) szakaszban, a @system – @end blokkban
programozott Internet paramétereket.
(a) Alapértelmezésű domain
(b) A menedzser e-mail címe
(c) Átjátszásos adás jelszó
(d) Távvezérlő jelszó
: Megadja a készülékében, a (6) szakaszban, a @ldap – @end blokkban
programozott Internet paramétereket.
(a) LDAP szerver név
(b) LDAP bejelentkezési (login) név
(c) LDAP jelszó
(d) LDAP keresési bázis
: Megadja a készülékében, a (7) szakaszban, a @mib – @end blokkban
programozott Internet paramétereket.
(a) Logikai csoport név (1)
(b) Logikai csoport név (2)
(c) Eszköz név
(d) Eszköz hely
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
A lekért illetve elmentett Internet paraméter fájl szerkesztése
A készülék üzembe
helyezése
Miután fogadta a készülékétől érkezett, Internet paramétereket tartalmazó e-mailt, biztonsági
tartalékolási céllal tárolja el PC-jén az e-mail fájlt szövegként (.txt).
Az Internet paraméterek megváltoztatásához illetve frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Hozzon létre egy új e-mail üzenetet, töltse ki a „To (Címzett)” és a „From (Feladó) címsort és a
„Subject (Tárgy)” sort az alábbi 1) szakasz szerint:
To:
From:
Subject:
Készülékének e-mail címe.
Ez a mező általában nem látható, amikor új e-mail üzenet(ek)et hoz létre. Ez az Ön
alapértelmezésű e-mail címe az Internet paraméterek lekéréséhez és a
hibaüzenetes figyelmeztetésekhez.
Az adatok tárolásához írja be: #set parameters(password)#
2. Nyissa meg a biztonsági másolat (backup) szövegfájlt. Másolja le a szövegtörzset, és illessze be
az újonnan létrehozott e-mail üzenettörzsébe.
3. Törölje az e-mail üzenettörzsében az esetleg ott lévő fejléceket, mivel a nem támogatott adatokat
a készülék visszautasítja. Készüléke a „#” jel utáni információt figyelmen kívül hagyja.
4. Szerkessze a paramétereket és/vagy a további feladó neve(ke)t illetve domain neve(ke)t.
5. Ha befejezte, használja a „File/Save as.. (Fájl/Mentés másként…)” parancsot, és biztonsági
tartalékként mentse el a frissített fájlt, „.txt” kiterjesztéssel.
6. Az Internet paraméterek frissítéséhez küldje el az e-mail üzenetet a készülékének.
57
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
A lekért illetve elmentett Internet paraméter fájl szerkesztése
Készüléke Internet paramétereinek e-mail mintája
[Az e-mail elküldése előtt törölje ezt a fejlécet.]
(1) To
From
Subject
58
: Készülékének e-mail címe.
: Ez a mező általában nem látható, amikor új e-mail üzenet(ek)et hoz létre. Ez az Ön
alapértelmezésű e-mail címe (e-mail alkalmazás) az Internet paraméterek
lekéréséhez és a hibaüzenetes figyelmeztetésekhez.
(Az Ön e-mail programjának konfigurációs eszközével programozható.)
: Az adatok tárolásához írja be: #set parameters(password)#
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
(2) @sender – @end
(3) @select-domain – @end
(4) @relay-domain – @end
(5) @system – @end
(6) @ldap – @end
(7) @mib – @end
(8)
: Megadja a (2) szakaszban, a @sender – @end blokkban beállítandó, a feladóra
vonatkozó információt. Szerkesszen, töröljön vagy tároljon a feladó kiválasztása
szolgáltatáshoz maximálisan 24 felhasználónevet és e-mail címüket (lásd 150. old.).
Az egyes adatmezőket válassza el pontosvesszővel (;). (Ha a fennmaradó mezők
üresen maradnak, akkor mindegyik üres mezőbe írjon egy pontosvesszőt (;).)
Az egyes feladó kiválasztások adat-jelsorozatát egyetlen sorban kell megadni.
A szintaktikai szabály a következő:
<Feladó kiválasztási szám>; <Felhasználó név>; <E-mail cím>
(a) 01–24: a feladó kiválasztási számokat jelenti.
(b) Felhasználó név (legfeljebb 25 karakter)
(c) E-mail cím (legfeljebb 60 karakter)
: Megadja a (3) szakaszban, a @select-domain – @end blokkban beállítandó,
választható domaineket. Tároljon legfeljebb 10 db, választható domain nevet,
amelyeket a manuális e-mail címzésnél lehet kiválasztani (legfeljebb 30 karakter).
A szintaktikai szabály a következő:
<Szám>; <Domain>
: Megadja a (4) szakaszban, a @relay-domain – @end blokkban beállítandó domain
neveket. Tároljon maximálisan 10 db domain nevet, amelyek jogosságot kaptak az
átjátszásos adás igényhez az Ön Internet fax készülékének elérésére (legfeljebb 30
karakter).
: Megadja az (5) szakaszban, a @system – @end blokkban beállítandó Internet
paramétereket. Tárolja el a következő Internet paramétereket:
(a) Alapértelmezésű domain (legfeljebb 50 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: domain; <Alapértelmezésű domain név>
(b) A menedzser e-mail címe (legfeljebb 60 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: manager; <Menedzser e-mail címe>
(c) Átjátszásos adás jelszó (legfeljebb 10 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: relay; <Átjátszásos adás jelszó>. A jelszót
idézőjelek közé kell tenni, a fentiekben látható példa szerint.
(d) Távvezérlő jelszó (legfeljebb 10 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: remote; <Távvezérlő jelszó>. A jelszót
idézőjelek közé kell tenni, a fentiekben látható példa szerint.
(Ne feledje, hogy a fenti példában megváltoztattuk a menedzser e-mail címét, az
átjátszásos adás jelszót és a távvezérlő jelszót.)
: Megadja a (6) szakaszban a @ldap – @end blokkban beállítandó Internet
paramétereket. Tárolja el a következő Internet paramétereket:
(a) LDAP szerver név (legfeljebb 60 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: szerver; <LDAP szerver név>
(b) LDAP bejelentkezési (login) név (legfeljebb 40 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: <LDAP login név>
(c) LDAP jelszó (legfeljebb 10 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: jelszó; <LDAP jelszó> idézőjelekbe „ ” kell
tenni a jelszót, a fenti példának megfelelően.
(d) LDAP keresési alap (legfeljebb 40 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: <LDAP keresési alap>
: Megadja a (7) szakaszban a @mib – @end blokkban beállítandó Internet
paramétereket. Tárolja el a következő Internet paramétereket:
(a) Logikai csoport név (1) (legfeljebb 32 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: com_name1; <logikai csoport név(1)>
(b) Logikai csoport név (2) (legfeljebb 32 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: com_name2; <logikai csoportnév(2)>
(c) Eszköz név (legfeljebb 32 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: device; <eszköz név>
(d) Eszköz hely (legfeljebb 32 karakter).
A szintaktikai szabály a következő: A szintaktikai szabály a következő: location;
<eszköz hely>
: Ezt a fejlécet törölnie kell mielőtt az Internet paraméterek átprogramozásához
elküldi az e-mailt a készülékéhez.
A „#” jel utáni információt készüléke figyelmen kívül hagyja, miáltal Ön azt
meghagyhatja, vagy törölheti is, tetszése szerint.
59
A készülék üzembe
helyezése
A lekért illetve elmentett Internet paraméter fájl szerkesztése
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
PC használata az automatikus tárcsázó távvezérléses frissítéséhez
Ez a szolgáltatás a telefonkönyv hívószámok frissítésének, biztonsági másolásának illetve
visszaállításának közvetlenül a PC-jéről történő, kényelmes és egyszerű módját biztosítja, egy
szöveges e-mail üzenetnek a készülékéhez való elküldésével.
Készüléke értelmezi az Ön e-mail üzenetének „Subject (Tárgy)” sorába bevitt parancsot, és
végrehajtja a következő funkciók egyikét, lekéri vagy tárolja az adatokat az automatikus tárcsázóban
(telefonkönyv).
E-mailjének „Subject (Tárgy)” sorába az alábbi két parancstípust viheti be:
1) Az adatok tárolásához írja be:
#set abbr(password)#:
2) Az adatok lekéré- #get abbr(123456789)#
séhez írja be:
MEGJEGYZÉS
60
: ahol a „password” az Ön készüléke felhasználói paramétereinél programozott távvezérlő jelszó (pl.: 123456789). Ön ezzel
a paranccsal bármelyik ismert és nem használt automatikus
tárcsázó memóriarekeszt programozhatja elsőként, anélkül,
hogy előtte le kellene kérnie a telefonkönyv adatokat. Ha a kívánt automatikus tárcsázó memóriarekesz már tartalmaz adatokat, akkor a készüléke felülírja a meglévő információt, ezért
azt javasoljuk, hogy ne használja ezt a parancsot, hanem
használja helyette az alábbi, lekérő parancsot. A meglévő
automatikus tárcsázó memóriarekeszek szerkesztését lásd a
66–67. oldalon.
:
1. A szolgáltatás aktiválásához a 158. számú (PC REMOTE UPDATE – PC TÁVVEZ.
FRISS.) fax paramétert át kell állítania „Engedélyezve”-re (lásd 83. old.).
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
Az automatikus tárcsázó összes adatának törlése
A készülék üzembe
helyezése
Ha Ön a készüléke automatikus tárcsázójának összes adatát törölni kívánja, írja be az e-mail
üzenettörzsébe az alábbi parancsot:
@command
delete
@end
Ez a parancs a @begin – @end blokk elé is bevihető, hogy először a teljes automatikus tárcsázót
törölje, majd azután újra programozza az új adatokkal.
Ez a módszer megakadályozza az OVERWRITE WARNING MESSAGE (FELÜLÍRÁS FIGYELM.)
üzenet elküldését is, amelyet készüléke akkor küld vissza, amikor az aktuális automatikus tárcsázó
memóriarekeszt felülírják.
Az automatikus tárcsázó összes adatának törléséhez írja be az alábbi parancsot az Ön e-mailjének
„Subject (Tárgy)” sorába:
#set abbr(password)#
: ahol a „password” az Ön készüléke felhasználói paramétereinél programozott távvezérlő jelszó.
Kérje le, és készítsen biztonsági másolatot a meglévő adatokról az
Ön PC-jében a 64–67. oldalon található lekérés és szerkesztés
eljárásnak megfelelően.
61
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
A közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok első programozása
Hozzon létre az eredeti (kódolatlan) e-mail üzenettörzsében egy „script”-et (közvetlenül, fordítás nélkül
végrehajtható számítógép kód), és küldje el készüléke e-mail címére. A „Subject (Tárgy)” sornak a
következőképpen kell kinéznie:
#set abbr(password)#
: ahol a „password” az Ön készüléke felhasználói paramétereinél programozott távvezérlő jelszó.
A közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok első programozására szolgáló script minta
az alábbi ábrán látható:
A közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok első, távvezérléses programozása
minta
62
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
A közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok első programozása
(1) To
From
Subject
(2) @begin – @end
(3) @program – @end
: Készülékének e-mail címe.
: Ez a mező általában nem látható, amikor új e-mail üzenet(ek)et hoz létre. Ez az Ön
alapértelmezésű e-mail címe (e-mail alkalmazás) a telefonkönyv adatok
lekéréséhez és a hibaüzenetes figyelmeztetésekhez.
(Az Ön e-mail programjának konfigurációs eszközével programozható.)
: Az adatok tárolásához írja be: #set abbr(password)#
Az adatok lekéréséhez írja be: #get abbr(password)#
: Megadja a @begin – @end blokkban beállítandó, telefonkönyv adatokat.
Az egyes adatmezőket válassza el pontosvesszővel (;). (Ha a fennmaradó mezők
üresen maradnak, akkor mindegyik üres mezőbe írjon egy pontosvesszőt (;).)
Az adat-jelsorozatokat egyetlen sorban kell megadni.
(a) Beviteli szám: programozandó közvetlen állomásválasztó gombok, rövidített
hívószámok vagy program gombok
001–100:
a rövidített hívószámot jelzi 001 és 100 között (maximálisan
100 állomás)
1001–1028: az egy gombnyomásos hívószámokat jelzi 01 és 28 között
2001–2004: a program gombokat jelzi (a P1 – P4 közvetlen hívógombként
programozható)
(b) Állomásnév: A programozás alatt álló állomás neve (legfeljebb 15 alfanumerikus
karakter).
(c) Állomás cím: A programozás alatt álló állomás e-mail címe vagy telefonszáma.
(d) Irányítási alcím: Az irányításhoz használt alcím (legfeljebb 20 számjegy).
(e) Irányítási azonosító szám: Az irányításhoz használt TSI (legfeljebb 20
számjegy).
(f) A kettős kereszt (#) jel után beadott célállomás telefonszám.
: Megadja a @program – @end blokkban a program csoport gombként vagy POP
elérési gombként használt program gombokba beállítandó adatokat.
(a) Program gomb: P01 – P04
(b) Csoport gombként használt állomásnév: A programozás alatt álló állomás neve
(legfeljebb 15 alfanumerikus karakter).
(c) GROUP: A csoport gombként szereplő program gomb beállításánál használt
szintaktika.
(d) Beviteli szám: közvetlen állomásválasztó gombok, rövidített hívószámok vagy
program gombok
001–100:
a rövidített hívószámot jelzi 001 és 100 között (maximálisan
100 állomás)
1001–1028: az egy gombnyomásos hívószámokat jelzi 01 és 28 között
2001–2004: a program gombokat jelzi (a P1 – P4 közvetlen hívógombként
programozható)
(e) POP: A POP elérési gombként szereplő program gomb beállításánál használt
szintaktika.
(f) POP felhasználói név: A programozás alatt álló állomás neve (legfeljebb 40
alfanumerikus karakter).
(g) POP jelszó: POP jelszó (legfeljebb 10 alfanumerikus karakter).
(h) Beállítja, hogy a lekérés után az e-mailek törlődjenek-e a POP szerverről.
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha a POP szervert a P1 – P4 program gomba programozta, akkor az ebbe a gombba
programozott adat nem törölhető, még akkor sem, ha megadta a törlő parancsot.
2. Az e-mail cím és a telefonszám nem programozható e-mail segítségével, ha:
• Egy gombnyomásos (közvetlen állomásválasztó) számot használt a kommunikáció
lefoglaláshoz.
• A készülék vett üzenetet tárol a lapmemóriájában.
• A készülék éppen kommunikál vagy nyomtat.
3. Amikor az e-mail címet és a telefonszámot e-mail segítségével programozza, a készülék
egy, a programozás eredményét tartalmazó e-mailt küld vissza.
4. Bizonyos e-mail alkalmazások automatikusan soremelést visznek be egy sor közepén,
amikor a sorban a karakterszám meghaladja az előre megadott számot. Kapcsolja ki
(„Off”) az automatikus soremelést, vagy a soremelés megakadályozására adjon meg
nagyobb karakterszámot, mert különben az adatokat a készülék figyelmen kívül hagyja.
63
A készülék üzembe
helyezése
Magyarázatok
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
A közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok adatainak lekérése
biztonsági adatmentéshez
Az aktuális automatikus tárcsázó adatok lekéréséhez küldjön egy eredeti (kódolatlan) szöveges emailt készüléke e-mail címére, a „Subject (Tárgy)” sorban az alábbi paranccsal:
#set abbr(password)#
: ahol a „password” az Ön készüléke felhasználói paramétereinél
programozott távvezérlő jelszó (pl.: 123456789).
Ellenőrizze, hogy a CC, Bcc (másolatot kap, rejtett másolatot kap) sor és az e-mail üzenettörzs üres.
Közvetlen állomásválasztó gomb/rövidített hívószám adatok lekérése minta
(1) To
From
Subject
64
: Készülékének e-mail címe.
: Ez a mező általában nem látható, amikor új e-mail üzenet(ek)et hoz létre. Ez az Ön
alapértelmezésű e-mail címe (e-mail alkalmazás) a közvetlen állomásválasztó
gomb/rövidített hívószám adatok lekéréséhez és a hibaüzenetes
figyelmeztetésekhez.
(Az Ön e-mail programjának konfigurációs eszközével programozható.)
: Az adatok lekéréséhez írja be: #get abbr(password)#
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
A közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok adatainak lekérése
biztonsági adatmentéshez
A készülék üzembe
helyezése
Az automatikus tárcsázó adatokat lekérő e-mail üzenet vétele után az Ön készüléke egy, a
levéltörzsében az automatikus tárcsázó adatokat tartalmazó e-mailt küld vissza a „From (Feladó)”
sorban megadott címre.
Készüléke automatikus tárcsázó e-mail mintája
(1) To
From
Subject
(2) @begin – @end blokk
(3) @program – @end
:
:
:
:
Az Ön e-mail címe, amelyet az automatikus tárcsázó adatok lekérésénél használt.
Készülékének e-mail címe.
Egy gombnyomásos (közvetlen hívógombok) / rövidített hívószám lista
Megadja a készülékében, a @begin – @end blokkban, a (2) szakaszban
programozott, egy gombnyomásos gombként tárolt, közvetlen hívógombokat,
rövidített hívószámokat és program gombokat.
: Megadja az Ön készülékében, a @program – @end blokkban, a (3) szakaszban
programozott, program csoport gombként vagy POP elérési gombként tárolt
program gombokat.
65
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
A lekért illetve elmentett közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok
adatfájl szerkesztése
Miután fogadta a készülékétől érkezett, automatikus tárcsázó adatokat tartalmazó e-mailt, biztonsági
tartalékolási céllal tárolja el PC-jén az e-mail fájlt szövegként (.txt).
Az automatikus tárcsázó adatainak megváltoztatásához illetve frissítéséhez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Hozzon létre egy új e-mail üzenetet, töltse ki a „To (Címzett)” és a „From (Feladó) címsort és a
„Subject (Tárgy)” sort az alábbi, 1) szakasz szerint:
To
From
Subject
:
Készülékének e-mail címe.
: Ez a mező általában nem látható, amikor új e-mail üzenet(ek)et hoz létre. Ez az Ön
alapértelmezésű e-mail címe (e-mail alkalmazás) a közvetlen állomásválasztó
gomb/rövidített hívószám adatok lekéréséhez és a hibaüzenetes
figyelmeztetésekhez.
: Az adatok tárolásához írja be: #set abbr(password)#
2. Nyissa meg a biztonsági másolat (backup) szövegfájlt. Másolja le a szövegtörzset, és illessze be
az újonnan létrehozott e-mail üzenettörzsébe.
3. Törölje az e-mail üzenettörzsében az esetleg ott lévő fejléceket, mivel a nem támogatott adatokat
a készülék visszautasítja. Készüléke a „#” jel utáni információt figyelmen kívül hagyja.
4. Szerkessze a közvetlen állomásválasztó gomb/rövidített hívószám állomásokat és/vagy vegyen fel
újabbakat.
5. Ha befejezte, használja a „File/Save as.. (Fájl/Mentés másként…)” parancsot, és biztonsági
tartalékként mentse el a frissített fájlt „.txt” kiterjesztéssel.
6. Az automatikus tárcsázó adatainak frissítéséhez küldje el az e-mail üzenetet a készülékének.
Készüléke automatikus tárcsázójának e-mail mintája
[Az e-mail elküldése előtt törölje ezt a fejlécet.]
66
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
(1) To
From
Subject
(2) @begin – @end blokk
(3) @program – @end
: Készülékének e-mail címe.
: Ez a mező általában nem látható, amikor új e-mail üzenet(ek)et hoz létre. Ez az Ön
alapértelmezésű e-mail címe (e-mail alkalmazás) a közvetlen állomásválasztó
gomb/rövidített hívószám adatok lekéréséhez és a hibaüzenetes
figyelmeztetésekhez.
(Az Ön e-mail programjának konfigurációs eszközével programozható.)
: Az adatok tárolásához írja be: #set abbr(password)#
: Megadja a @begin – @end blokkban, a (2) szakaszban beállítandó, közvetlen
hívógombként tárolandó, közvetlen hívógombokat, rövidített hívószámokat és
program gombokat.
Szerkessze, törölje vagy tárolja az információt.
Az egyes adatmezőket válassza el pontosvesszővel (;). (Ha a fennmaradó mezők
üresen maradnak, akkor mindegyik üres mezőbe írjon egy pontosvesszőt (;).)
Az adat-jelsorozatokat egyetlen sorban kell megadni. A szintaktikai szabály a
következő:
<Beviteli szám>; <Állomásnév>; <Gomb név>; <Állomás cím>; <Irányítási alcím>;
<Irányítási azonosítási szám>
(a) Beviteli szám:
programozandó közvetlen állomásválasztó gombok,
rövidített hívószámok vagy program gombok
001–100:
a rövidített hívószámot jelzi 001 és 100 között (maximálisan
100 állomás)
1001– 1028:
az egy gombnyomásos hívószámokat jelzi 01 és 28 között
2001–2004:
a program gombokat jelzi (a P1–P4 közvetlen hívógombként programozható)
(b) Állomásnév: A programozás alatt álló állomás neve (legfeljebb 15 alfanumerikus
karakter).
(c) Állomás cím: A programozás alatt álló állomás e-mail címe vagy telefonszáma.
(d) Irányítási alcím: Az irányításhoz használt alcím (legfeljebb 20 számjegy).
(e) Irányítási azonosító szám: Az irányításhoz használt TSI (legfeljebb 20
számjegy).
(f) A kettős kereszt (#) jel után beadott célállomás telefonszám.
: Megadja a @program – @end blokkban, a (3) szakaszban beállítandó, csoport
gombként vagy POP elérési gombként tárolt program gombokat.
(a) Program gomb: P01 – P04
(b) Csoport gombként használt állomásnév: A programozás alatt álló állomás neve
(legfeljebb 15 alfanumerikus karakter).
(c) GROUP: A csoport gombként szereplő program gomb beállításánál használt
szintaktika.
(d) közvetlen állomásválasztó gombok, rövidített hívószámok vagy program gombok
001–100:
a rövidített hívószámot jelzi 001 és 100 között (maximálisan
100 állomás)
1001–1028:
az egy gombnyomásos hívószámokat jelzi 01 és 28 között
2001–2004:
a program gombokat jelzi (a P1 – P4 közvetlen
hívógombként programozható)
(e) POP: A POP elérési gombként szereplő program gomb beállításánál használt
szintaktika.
(f) POP felhasználói név: A programozás alatt álló POP felhasználói számla neve
(legfeljebb 40 alfanumerikus karakter).
(g) POP jelszó: POP jelszó (legfeljebb 10 alfanumerikus karakter).
(h) Beállítja, hogy a lekérés után az e-mailek törlődjenek-e a POP szerverről.
(4) Ezt a két rövidített hívószámot adtuk a listához.
(5) Ezt a fejlécet törölnie kell mielőtt a közvetlen állomásválasztó gomb/rövidített hívószám átprogramozásához
elküldi az e-mailt a készülékéhez.
A „#” jel utáni információt a készülék figyelmen kívül hagyja, miáltal Ön azt meghagyhatja, vagy törölheti is,
tetszése szerint.
67
A készülék üzembe
helyezése
A lekért illetve elmentett közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok
adatfájl szerkesztése
Paraméterek programozása illetve lekérése e-mail segítségével
A napló lekérése e-mail segítségével
A meglévő napló adatok lekéréséhez küldjön egy e-mailt az Ön készülékének e-mail címére, az alábbi
paranccsal a „Subject (Tárgy)” sorban:
#get jnl(password)#
: ahol a „password” az Ön készüléke felhasználói paramétereinél
programozott, távvezérlő jelszó (pl.: 123456789).
A naplót a készülék a kezdeményező állomás e-mail címére küldi vissza.
A napló vétele után használjon fix szélességű fontot (pl. Couriert), hogy a vett napló tartalmát vonalba
állítsa a PC-n.
Készüléke a felhasználói paramétereknél programozott menedzser e-mail címre elküld egy külön emailt, az „Internet fax vétel nyugtát”, hogy tájékoztassa a napló továbbításáról.
MEGJEGYZÉS
68
1. A szolgáltatás aktiválásához a 158. számú (PC REMOTE UPDATE – PC TÁVVEZ.
FRISS.) fax paramétert át kell állítania „Engedélyezve”-re (lásd 83. old.).
E-mail cím és telefonszámok programozása
Az automatikus tárcsázó (hívómű) programozása
A közvetlen állomásválasztás és rövidített hívószámos választás / e-mail címzés a teljes
telefonszámok illetve e-mail címek tárcsázásának két gyors módszere. Ezeknek a tárcsázási
eljárásoknak a használatához először el kell tárolni a telefonszámokat illetve az e-mail címeket az
alábbiak szerint.
A közvetlen állomásválasztó (automatikus hívó) gombok programozásához hajtsa végre az
alábbi lépéseket:
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
2
A készülék
programozása
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
(1: EGYG. TÁRCSÁZÁS
2: RÖVID. HÍVÁS)
3
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
(EGY GOMBNYOMÁSOS< >
KÖZV SZÁMOT NYOM)
4
Pl.:
<01>
ENTER EMAIL ADDRESS
(ADJA BE: E-MAIL CÍM)
A beviteli mód („ENTER E-MAIL ADDRESS” és
„ENTER TEL. NO.” közötti) átváltásához
nyomja le az
5
gombot.
<01>
ENTER TEL. NO.
(ADJA BE: TEL.SZÁM)
A karakter gombok segítségével adja be az e-mail
címet (legfeljebb 60 karakter).
Pl.: iai ibi ici
vagy
<01>
[email protected]
ipi iai ini iai isi ioi ini iii ici
vagy
ici ioi imi
<01>
9-555 1234■
vagy
Adja be a telefonszámot.
(Legfeljebb 36 számjegy a szünetekkel és szóközökkel
együtt.)
Pl.: 9 iPAUSEi 555
6
1234
<01>ENTER NAME
[email protected]
(<01> ADJA BE: NÉV)
vagy
<01>ENTER NAME
9-555 1234
(<01> ADJA BE: NÉV)
69
E-mail cím és telefonszámok programozása
Az automatikus tárcsázó (hívómű) programozása
7
Írja be az állomásnevet a karakter gombok segítségével
(legfeljebb 15 karaktert).
<01> SALES DEPT
[email protected]
Pl.: iSi iAi iLi iEi iSi
(<01> KERESKEDELMI OSZTÁLY)
iDi iEi iPi iTi
vagy
<01> SALES DEPT
9-555 1234
(<01> KER. OSZTÁLY)
8
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
(EGY GOMBNYOMÁSOS< >
KÖZV SZÁMOT NYOM)
További számok beírásához ismételje meg a 4–8.
lépést.
Készenléti üzemmódba a iSTOPi gomb lenyomásával
térhet vissza.
MEGJEGYZÉS
70
1. Ha az állomásnevet úgy adja be, hogy a 172. számú (DIRECT IFAX XMT – Direkt IFAX
adás) fax paramétert „Valid (Engedélyezve)”-re állította, akkor lehetősége nyílik a direkt
Ifax adásra.
E-mail cím és telefonszámok programozása
Az automatikus tárcsázó (hívómű) programozása
A rövidített hívószámok illetve az e-mail címek programozásához hajtsa végre az alábbi
lépéseket:
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
3
A készülék
programozása
(1: EGYG. TÁRCSÁZÁS
2: RÖVID. HÍVÁS)
ABBR[ ]
ENTER ABBR NO.
(RÖVID. HÍVÓSZ. TÁRCS.
ADJA BE: RÖVID. HÍVÓSZÁM)
4
Pl.: 022 (001–100, legfeljebb 100 állomás)
[022]
ENTER EMAIL ADDRESS
A beviteli mód („ENTER E-MAIL ADDRESS” és „ENTER
TEL. NO.” közötti) átváltásához
(ADJA BE: E-MAIL CÍM)
nyomja le az
[022]
ENTER TEL. NO.
gombot.
vagy
(ADJA BE: TEL.SZÁM)
5
A karakter gombok segítségével adja be az e-mail címet
(legfeljebb 60 karakter).
Pl.: iai ibi ici
ipi iai ini iai isi ioi ini iii ici
ici ioi imi
[022]
[email protected]
vagy
[022]
9-555 2345
vagy
Adja be a telefonszámot.
(Legfeljebb 36 számjegy a szünetekkel és szóközökkel
együtt.)
Pl.: 9 iPAUSEi 555
2345
6
[022] ENTER NAME
[email protected]
([022] ADJA BE: NÉV)
vagy
[022] ENTER NAME
9-555 1234
([022] ADJA BE: NÉV)
7
Írja be az állomás nevét a karakter gombok
segítségével (legfeljebb 15 karaktert).
[022] ACCOUNTING
[email protected]
Pl.: iAi iCi iCi iOi iUi iNi iTi iIi iNi iGi
([022] KÖNYVELÉS)
vagy
[022] ACCOUNTING
9-555 2345
([022] KÖNYVELÉS)
71
E-mail cím és telefonszámok programozása
Az automatikus tárcsázó (hívómű) programozása
8
ABBR[ ]
ENTER ABBR NO.
(RÖVID. HIVÓSZ. TÁRCS.
ADJA BE: RÖVID. HÍVÓSZÁM)
További számok beírásához ismételje meg a 4–8. lépést.
Készenléti üzemmódba a iSTOPi gomb lenyomásával
térhet vissza.
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha egy fővonal eléréséhez külön számot kell beadnia, írja be először azt, majd utána
nyomja meg a iPAUSEi gombot. A kijelzőn „-” (kötőjel) mutatja a szünetet.
2. Ha impulzusos tárcsázást használ, és tárcsázás közben ideiglenesen át akar térni DTMF
gombot („/” jelzi). A „/” digit tárcsázása után a többi
tárcsázásra, nyomja meg a
számjegyet készüléke „Tone” üzemmódban tárcsázza.
Pl.: 9 PAUSE * 5551234
3. Ha az állomásnevet úgy adja be, hogy a 172. számú (DIRECT IFAX XMT – Direkt IFAX
adás) fax paramétert „Valid (Engedélyezve)”-re állította, akkor lehetősége nyílik a direkt
Ifax adásra.
72
E-mail cím és telefonszámok programozása
Az automatikus tárcsázó (hívómű) számok / e-mail címek szerkesztése
Ha meg kell változtatnia, vagy törölnie kell egy állomásválasztó gombon, vagy egy rövidített
hívószámon tárolt számot illetve egy e-mail címet, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
A tárolt közvetlen/rövidített hívószámok illetve e-mail címek megváltoztatása
1
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
2
3
Nyomja le az 1 gombot a közvetlen állomásválasztó
gombok / e-mail címek esetében.
Nyomja le a 2 gombot a rövidített hívószámok / e-mail
címek esetében.
Pl.: 1
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
Adja be azt az állomást, amelyet meg akar változtatni.
Pl.:
<01> SALES DEPT
[email protected]
A készülék
programozása
(1: EGYG. TÁRCSÁZÁS
2: RÖVID. HÍVÁS)
(EGY GOMBNYOMÁSOS< >
KÖZV SZÁMOT NYOM)
(<01> KER. OSZTÁLY)
vagy
<01> SALES DEPT
9-555 1234
(<01> KER. OSZTÁLY)
4
<01> SALES DEPT
ENTER EMAIL ADDRESS
(<01> KER. OSZTÁLY
ADJA BE: E-MAIL CÍM)
vagy
<01> SALES DEPT
ENTER TEL. NO.
(<01> KER. OSZTÁLY
ADJA BE: TEL.SZÁM)
5
A beviteli mód („ENTER E-MAIL ADDRESS” és „ENTER
TEL. NO.” közötti) átváltásához
gombot.
nyomja le az
6
Adja be az új e-mail címet (lásd az 1. és 2. megjegyzést).
Pl.: ixi iyi izi
ipi iai ini iai isi ioi ini iii ici
(<01> KER. OSZTÁLY)
ici ioi imi
vagy
vagy
Adja be az új telefonszámot (lásd az 1. és 2. megjegyzést).
Pl.: 9 iPAUSEi 555
7
<01> SALES DEPT
[email protected]
345
<01> SALES DEPT
9-555 3456
(<01> KER. OSZTÁLY)
<01> SALES DEPT
[email protected]
(<01> KER. OSZTÁLY)
73
E-mail cím és telefonszámok programozása
Az automatikus tárcsázó (hívómű) telefonszámainak / e-mail címeinek
szerkesztése
8
<01>ENTER NAME
[email protected]
(<01> ADJA BE: NÉV)
Adja be az új állomás nevét (lásd az 1. megjegyzést).
Pl.: iPi iAi iNi iAi iFi iAi iXi
vagy
<01>ENTER NAME
9-555 3456
(<01> ADJA BE: NÉV)
<01> PANAFAX
[email protected]
(<01> PANAFAX)
vagy
<01> PANAFAX
9-555 3456
(<01> PANAFAX)
9
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
(EGY GOMBNYOMÁSOS< >
KÖZV. SZÁMOT NYOM)
Készenléti üzemmódba a iSTOPi gomb lenyomásával
térhet vissza.
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha hibázik, a kurzornak a hibás számra mozgatásához használja a ◄ vagy a ►
gombot, nyomja meg a iCLEARi gombot, és adja be az új számot.
2. Ha közvetlen állomásválasztó gombot / rövidített hívószámot vagy az e-mail címet már
használják egy lefoglalt összeköttetésben, a beállítások mindaddig nem változtathatók
meg, amíg a kijelölt kommunikáció meg nem történt.
A módosításhoz vagy törléshez először törölje a kommunikációt a fájl szerkesztési
üzemmódban (lásd 160. old.).
74
E-mail cím és telefonszámok programozása
Az automatikus tárcsázó (hívómű) telefonszámainak / e-mail címeinek
szerkesztése
A közvetlen állomásválasztás/rövidített hívószámos tárcsázás illetve e-mail cím beállításainak
törlése
1
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
2
3
Nyomja le az 1 gombot a közvetlen állomásválasztó
gombok / e-mail cím esetében.
Nyomja le a 2 gombot a rövidített hívószámok / e-mail
cím esetében.
Pl.: 1
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
Adja be a törölni kívánt állomást.
Pl.:
<01> SALES DEPT
[email protected]
A készülék
programozása
(1: EGYG. TÁRCSÁZÁS
2: RÖVID. HÍVÁS)
(EGY GOMBNYOMÁSOS< >
KÖZV SZÁMOT NYOM)
(<01> KER. OSZTÁLY)
vagy
<01> SALES DEPT
9-555 1234
(<01> KER. OSZTÁLY)
4
<01> SALES DEPT
ENTER EMAIL ADDRESS
(<01> KER. OSZTÁLY
ADJA BE: E-MAIL CÍM)
vagy
<01> SALES DEPT
ENTER TEL. NO.
(<01> KER. OSZTÁLY
ADJA BE: TEL.SZÁM)
5
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
(EGY GOMBNYOMÁSOS< >
KÖZV SZÁMOT NYOM)
Készenléti üzemmódba a iSTOPi gomb lenyomásával
térhet vissza.
MEGJEGYZÉS
1. Ha közvetlen állomásválasztó gombot / rövidített hívószámot vagy az e-mail címet már
használják egy lefoglalt összeköttetésben, a beállítások mindaddig nem változtathatók
meg, amíg a kijelölt kommunikáció meg nem történt.
A módosításhoz vagy törléshez először törölje a kommunikációt a fájl szerkesztési
üzemmódban (lásd 160. old.).
75
E-mail cím és telefonszámok programozása
A telefonkönyv lap kinyomtatása
Az automatikus tárcsázó beprogramozása után kinyomtathatja a telefonkönyv lapot, amely minden
állomásnévnek az első 12 karakterét tartalmazza. Vágja körbe a szaggatott vonal mentén és tegye a
közvetlen állomásválasztó gombok borítója alá. A telefonkönyv lap kinyomtatásához hajtsa végre az
alábbi lépéseket:
1
PRINT OUT
ENTER NO. OR
(1-7)
∨ ∧
(LISTA NYOM. (1-7)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
* PRINTING *
DIRECTORY SHEET
(* NYOMTATÁS *
TELEFONKÖNYV LAP)
Készüléke kinyomtatja a telefonszám kártyát.
Szaggatott vonal
(DIRECTORY SHEET = TELEFONKÖNYV LAP — DATE = DÁTUM — TIME = IDŐ — E-MAIL ADDRESS:= E-MAIL CÍM —
HEAD OFFICE = FŐOSZTÁLY)
76
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Általános leírás
Készüléke számos, változtatható fax paraméterrel rendelkezik. Ezeket a paraméter táblázatban
megtalálható paramétereket Ön helyett előre beállítottuk, és azokat nem kell megváltoztatnia. Ha
mégis módosításokat akar, olvassa el a figyelmesen táblázatot. Néhány paraméter, mint pl. a
felbontás és a kontraszt ideiglenesen megváltoztatható az adás előtt, egyszerűen a billentyűzetről.
Amikor az adás véget ér, ezek a paraméterek visszaállnak az előre beállított értékükre
(alapértékükre). Más paraméterek csak az alábbi eljárással változtathatók meg.
1
A készülék
programozása
A fax paraméterek beállítása
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
FAX PARAMETER (1-174)
NO.=
(FAX PARAM (1-174)
SZÁM=)
3
Írja be a fax paraméter számát a paraméter táblázatból.
Pl.: 001 a kontraszthoz (KONTRASZT)
FAX PARAMETER (1-174)
NO.=001
(FAX PARAM (1-174)
SZÁM=01)
4
01 CONTRAST
1:NORMAL
(01 KONTRASZT
1:NORMÁL)
5
Írja be az új beállítási értéket.
Pl.: 2 a halványhoz (VILÁGOS)
01 CONTRAST
2:LIGHTER
(01 KONTRASZT
2:VILÁGOS)
6
02 RESOLUTION
2:FINE
(02 FELBONTÁS
2: FINOM)
Másik paraméter beállításához nyomja meg a iCLEARi
gombot, hogy visszatérjen a 3. lépéshez, vagy a készenléti
üzemmódba állításhoz nyomja meg a iSTOPi gombot.
MEGJEGYZÉSEK 1. A 2. illetve a 4. lépésben a fax paraméterek görgetéséhez nyomja le a ▼ vagy a ▲
gombot.
2. A fax paraméter lista kinyomtatásához lásd a 220. oldalt.
77
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Fax paraméter táblázat
Beállítás
1
NORMÁL
2
VILÁGOS
3
SÖTÉT
1
STANDARD
2
FINOM
3
SZ.FINOM
4
FÉLTÓNUS
(FINOM)
5
FÉLTÓNUS
(SZ.FINOM)
1
KI
2
BE
1
KI
2
BE
DIALLING
METHOD
(TÁRCSÁZÁSI MÓD)
1
IMPULZUSOS
2
DTMF
HEADER PRINT
(FEJLÉC
NYOMTATÁS)
1
BELÜL
Paraméter
001
CONTRAST
(KONTRASZT)
002
004
005
006
007
008
009
010
012
013
78
Beállítási
érték
Sorsz.
RESOLUTION
(FELBONTÁS)
STAMP
(BÉLYEGZÉS)
MEMORY
(MEMÓRIA)
Megjegyzés
A CONTRAST gomb alaphelyzetének beállításához.
A RESOLUTION gomb alaphelyzetének beállításához.
A STAMP gomb alaphelyzetének beállításához.
Az adás azonosító (igazoló) bélyegző funkciójának
beállítása, amikor irat van a memóriában. (lásd a 28.
számú fax paramétert)
A memória adás/másolás beállításához. [Ez a beállítás
ideiglenesen megváltoztatható az F8-9 segítségével
(MEMORY XMT – LAPMEMÓRIA ADÁS)]
A tárcsázási mód kiválasztásához.
3
A fejléc nyomtatási helyzetének kiválasztásához.
Belül
: Az adási felületen belül.
Kívül
: Az adási felületen kívül.
NEM NYOMTAT Nem nyomtat
: A fejléc nincs kinyomtatva.
HEADER FORMAT
(FEJLÉC FORMÁTUM)
1
LOGO, ID SZÁM A fejléc formátumának kiválasztása.
2
-TŐL-NEK
RCV'D TIME
PRINT (VÉTELI IDŐ
NYOMTATÁS)
1
LETILTVA
2
2
KÍVÜL
Annak kiválasztására, hogy a készülék kinyomtassa-e
minden vett lap aljára a vételi dátumot és időpontot, a
ENGEDÉLYEZVE partner állomás azonosítóját, a kicsinyítés mértékét, és
az oldalszámot.
KEY/BUZZER
VOLUME
(GOMB/BERREGŐ
HANGERŐ)
1
KI
2
HALK
3
HANGOS
COMM. JOURNAL
(KOMMUNIKÁCIÓS
NAPLÓ)
1
KI
2
MINDIG
NYOMTAT
3
CSAK HIBA
1
LETILTVA
2
ENGEDÉLYEZVE
AUTO JOURNAL
PRINT (AUTO
NAPLÓ NYOMTATÁS)
A gombnyomást kísérőhang és a berregő (zümmer)
hangerejének beállításához.
A kommunikációs napló kinyomtatás módjának
meghatározásához: Ki/Mindig nyomat/Csak hiba
Ki
: Nincs nyomtatás
Mindig nyomtat : Mindig van nyomtatás
Csak hiba
: Csak hiba esetén van nyomtatás.
Annak kiválasztására, hogy a készülék minden 32
esemény után nyomtasson-e naplót automatikusan.
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Fax paraméter táblázat
Paraméter
017
RECEIVE MODE
018
(VÉTELI MÓD)
OPERATOR CALL
TIMER (HÍVÁS
IDŐZÍTŐ)
019
OGM LENGTH
(TAM I/F) [ÜDVÖZLÉS
HOSSZA (RÖGZ. IF.)]
020
Beállítási
érték
1
2
3
4
1
2
3
4
1
-60
Beállítás
TEL
Megjegyzés
A vételi mód beállítására.
FAX
FAX/TEL VÁLT.
RÖGZ. IF.
20 MP
30 MP
40 MP
50 MP
1 MP
-60 MP
LETILTVA
Annak az időtartamnak a kiválasztására, ameddig
készüléke egy bejövő, hagyományos telefonhívásnál
csenget a Telefax/telefon automatikus átkapcsolás
üzemmód esetén (lásd 129. old.).
Üzenetrögzítője kimenő üzenetének (OGM) hosszát
állítja be 1 és 60 másodperc közé. A készülék az
üzenetrögzítő interfész üzemmód esetén nem indítja el a
csend érzékelést, amíg egy hívás észlelése után ez az
idő el nem telik.
(Alapértelmezés = 20 mp)
A csend érzékelés üzemmód kiválasztására.
SILENT
DETECTION (TAM
I/F) [CSEND ÉRZÉ-
1
2
ENGEDÉLYEZVE
022
SUBSTITUTE RCV
1
2
LETILTVA
Annak beállítására, hogy a vételi papír vagy toner
ENGEDÉLYEZVE kifogyása, illetve a vételi papír elakadása esetén a
023
RECORDING
PAPER SIZE
1
2
3
1
2
KELÉS (RÖGZ. IF.)]
(HELYETTESÍT. VÉTEL)
(VÉTELI PAPÍRMÉRET)
024
PRINT
REDUCTION
(NYOMTATÁSI
MÉRETCSÖKK.)
025
REDUCTION
RATIO (CSÖKKENTÉS
ARÁNYA)
026
70
100
A4
LEVÉL
LEGAL
RÖGZÍTETT
AUTO
70%
100%
(----)
POLLING
PASSWORD (LE-
készülék vegyen-e a lapmemóriába.
Beállítja a készülékébe helyezett vételi papír méretét.
A nyomtatási méret csökkentés módozatának
beállítására.
Rögzített: A 25. számú fax paraméter beállításának
megfelelő méretcsökkentés
Auto:
Lecsökkenti az irat méretét a vett irat
hosszának megfelelően.
Meghatározott méretcsökkentés kiválasztása 70% és
100% között. Ezt a paramétert készüléke csak akkor
használja, ha a 24. számú fax paraméternél rögzített
méretcsökkentést állított be.
A titkos lekérdezés négyjegyű jelszavának beállítására.
KÉRDEZÉSI JELSZÓ)
027
POLLED FILE
SAVE (LEKÉRT FÁJL
1
2
STAMP AT MEM.
XMT (MEMÓRIA ADÁS
1
2
DRD SERVICE
1
2
MENTÉS)
028
BÉLYEGZÉS)
030
[DRD SZERVIZ (DRD
SZOLGÁLTATÁS)]
LETILTVA
Annak kiválasztására, hogy a készülék megőrizze-e a
ENGEDÉLYEZVE memóriájából lekérdezett iratot a lekérdezés után vagy
sem.
Annak beállítására, hogy a lapmemóriába tároláskor a
ENGEDÉLYEZVE készülék lepecsételje-e a beolvasott iratot vagy sem (a
kezelő lapon lévő STAMP gomb beállításától függően).
LETILTVA
Annak kiválasztására, hogy a készülék lehetővé teszi-e a
ENGEDÉLYEZVE megkülönböztetett csengetés érzékelését. Ha a
paramétert „ENGEDÉLYEZVE"-re állítja, készüléke csak
a megadott csengetési típus érzékelésekor veszi
automatikusan az iratot.
LETILTVA
Folytatás a következő oldalon.
79
A készülék
programozása
Sorsz.
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Fax paraméter táblázat
Sorsz.
Paraméter
031
INCOMPLETE
FILE SAVE (HIBÁS
FÁJL MENTÉS)
032
COPY
REDUCTION
(MÁSOLÁS
MÉRETCSÖKK.?)
034
ENERGY SAVER
MODE
(ENERGIATAKARÉKOS)
Beállítási
érték
1
LETILTVA
1
MANUÁLIS
2
AUTO
1
KI
2
037
038
039
DAYLIGHT TIME
(NAPPALI IDŐ)
044
046
80
Annak kiválasztására, hogy a készülék automatikusan
vagy manuálisan hajtsa-e végre a másolási méret
csökkentését.
Manuális: A készülék a másolatok készítésekor kijelzi a
kicsinyítési arányt (100%-70%)
Auto:
A készülék az eredeti irat hosszának megfelelően, automatikusan választja ki a kicsinyítési arányt.
A készülék készenléti üzemmódban történő energiafoENERGIATAKAR. gyasztásának csökkentésére válassza ki az energiatakarékos üzemmódot, és adja meg a késleltetési időtartamot
ALVÓ
(1–120 perc), ami után a készülék átmegy a kívánt
üzemmódba.
A késleltetés beállítás csak energiatakarékos üzemmódban lehetséges.
Kikapcsolva: A készülék készenléti állapotban marad,
és több energiát fogyaszt, mint az energiatakarékos vagy alvó üzemmódban.
Energiatakarékos üzemmód: Energiát takarít meg, mivel egy adott időtartam után a fixáló lekapcsolásával kevesebb energiát használ, mint a készenléti üzemmódban.
LETILTVA
Kiválasztja, hogy az óra automatikusan átálljon-e nyári
ENGEDÉLYEZVE időszámításra. A beépített óra 1 órával előbbre áll április
első vasárnapján éjjel 2:00-kor, és visszaáll 1 órával
október utolsó vasárnapján éjjel 2:00-kor.
(----)
Adjon be egy négyjegyű jelszót a memóriába vett irat
kinyomtatásához az F8-5 (RCV TO MEMORY – VÉTEL A
LAPMEM.) gombok megnyomásakor. Ha az F8-5 be van
kapcsolva, ez a paraméter nem látszik a
folyadékkristályos kijelzőn (lásd 170. old.).
ACCESS CODE
(--)
Adja be a négyjegyű hozzáférési kódot, hogy megakadályozza a készülék jogosulatlan használatát (lásd 168.
old.).
(VÉTEL A
LAPMEMÓRIÁBA)
(HOZZÁFÉRÉSI KÓD)
PIN CODE
ACCESS (PIN KÓD
CONF. POLLED
FILE SAVE (TITKOS
FÁJL MENTÉS)
043
2
memóriájában az iratot, ha sikertelen volt az adás vagy a
lekérdezés.
RCV TO MEMORY
ELÉRÉS)
042
1
Megjegyzés
ENGEDÉLYEZVE Annak kiválasztására, hogy a készülék megőrizze-e a
2
3
035
Beállítás
PASSWORD-XMT
(JELSZAVAS ADÁS)
PASSWORD-RCV
(JELSZAVAS VÉTEL)
SELECT RCV
(VÉTEL KIVÁLASZTÁS)
1
NINCS
2
TOLDALÉK
3
ELŐTÉT
1
LETILTVA
2
1
2
Annak kiválasztására, hogy a készülék a lekérdezés után
ENGEDÉLYEZVE a titkosan lekérdezett iratot a memóriában megőrizze
vagy ne.
LETILTVA
A négyjegyű adási jelszó beállítása, és annak kiválasz-
ENGEDÉLYEZVE tása, hogy a készülék adáskor az adási jelszó ellenőrzést
a vevőkészüléken végrehajtsa-e vagy ne (lásd 196. old.).
1
KI
2
BE
1
LETILTVA
2
Kiválasztja egy PIN kódos szám tárcsázásának elérési
módját (Toldalék vagy Előtét szám) (lásd. 175. old.).
A négyjegyű vételi jelszó beállítása, és annak kiválasztása, hogy a készülék vételkor a vételi jelszó ellenőrzést
az adókészüléken végrehajtsa-e vagy ne (lásd 197. old.).
Annak kiválasztása, hogy a készülék végrehajtson-e sze-
ENGEDÉLYEZVE lektív vételt vagy ne (lásd 194. old.).
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Fax paraméter táblázat
Paraméter
047
REMOTE
RECEPTION
(TÁVVEZÉRELT VÉTEL)
048
049
TELEPHONE LINE
(TELEFONVONAL)
Beállítási
érték
Beállítás
1
LETILTVA
2
Annak kiválasztására, hogy a készülék elfogadja-e a
ENGEDÉLYEZVE távvezérelt vétel parancsot (lásd 128. old.).
1
FŐVONAL
2
ALKÖZP. VONAL
(--)
PSTN ACCESS
CODE
Megjegyzés
A csatlakoztatott vonal típusának meghatározása.
A fővonal hozzáférési kód beállítása (max. 4 számjegy).
(PSTN ELÉRÉSI KÓD)
051
REMOTE
DIAGNOSTIC
(TÁVDIAGNOSZTIKA)
052
1
2
DIAGNOSTIC
PASSWORD
LETILTVA
Kiválasztja, hogy a készülék egy távoli állomástól
ENGEDÉLYEZVE elfogadja-e a firmvert vagy a távdiagnosztikát. Kérjük,
érdeklődjön a Panasonic forgalmazónál.
(---)
A jelszó beállítása távdiagnosztika üzemmódhoz. Kérjük,
érdeklődjön a Panasonic forgalmazónál.
(--)
A biztonságos, másodlagos címzéses kommunikáció 20
jegyű jelszavának beállítása.
(DIAGNOSZT. JELSZÓ)
053
SUB-ADDRESS
PASSWORD
(ALCÍM JELSZÓ)
054
056
057
058
064
FAX FORWARD
(FAX ÁTIRÁNYÍTÁS)
COVER SHEET
(FEDŐLAP)
140
PRINT
COLLATION
QUICK MEMORY
XMT (GYORS
2
BE
Kiválasztja a kijelzések és a jelentések nyelvét.
1
2
1
2
1
2
-
LAN RELAY XMT
REQUEST (LAN
1
RELAY XMT [RELÉ
ADÁS (a.k.a. LAN RELÉ
ÁLLOMÁS az UF-770-en)]
A választás üzemmódban beállítja a fedőlap (címlap)
paraméter alaphelyzetét (lásd 173. old.)
Készüléke telepítésénél kiválasztja az országkódot.
MEMORY SIZE
[MEMÓRIA MÉRET (Flash
memória)]
RELÉ ADÁS KÉRÉS)
142
KI
LANGUAGE
MEMÓRIA ADÁS)
099
1
(NYELVVÁLASZTÁS)
CHANGE
KEYBOARD
Kiválasztja, hogy a készülék végrehajtsa-e a fax
ENGEDÉLYEZVE átirányítást egy megadott célállomásra (lásd 177. old.).
(ORSZÁGKÓD)
(NYOMTATÁS
RENDEZÉSSEL
082
2
LETILTVA
COUNTRY CODE
(BILLENTYŰZET
VÁLTÁS)
065
1
2
1
2
ALAPÉRTELMEZÉS A telefonkönyv lap borító típusának kiválasztásához.
MÓDOSÍTÁS
Változtassa a beállítást „MÓDOSÍTÁS”-ra, ha a tartozék
dobozban lévő telefonkönyv lap borítót használja.
LETILTVA
Kiválasztja, hogy a készülék sorrendben nyomtassa-e ki
ENGEDÉLYEZVE az iratokat (lásd 135. old.).
LETILTVA
Kiválasztja, hogy a készülék végrehajtsa-e a gyors
ENGEDÉLYEZVE memória adást (lásd 107-109. old.).
Letiltva:
A telefonszám tárcsázása előtt az
összes iratot a memóriába tárolja.
Engedélyezve: Az első oldal tárolása után azonnal
megkezdi a tárcsázást.
-
A telepített alap- és bővítő memória méretét jelzi ki.
(Alapmemória + opcionális memória).
LETILTVA
Kiválasztja, hogy a készülék végrehajtsa-e a LAN relé
ENGEDÉLYEZVE adáskérést.
LETILTVA
Kiválasztja, hogy a készülék elfogadja-e és végrehajtsa-e
ENGEDÉLYEZVE a G3 átjátszásos adást. (Relé állomás funkciók)
Folytatás a következő oldalon.
81
A készülék
programozása
Sorsz.
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Fax paraméter táblázat
Beállítási
érték
Beállítás
1
KI
2
MINDIG
3
CSAK HIBA
E-MAIL
CHARACTER SET
1
JAPÁN
2
ANGOL
SENDER
SELECTION
1
LETILTVA
Sorsz.
Paraméter
143
RELAY XMT
REPORT (RELÉ
ADÁS NAPLÓ)
144
(E-MAIL
KARAKTERKÉSZLET)
145
(FELADÓ KIVÁLASZTÁS)
146
POP TIMER (POP
IDŐZÍTŐ)
147
148
AUTO POP RCV
(AUTO POP VÉTEL)
DELETE POP RCV
E-MAIL (POP VETT
LEVÉL TÖRLÉS)
149
DELETE POP ERR
E-MAIL (POP HIBÁS
LEVÉL TÖRLÉS)
150
IFAX RETURN
RECEIPT (IFAX
VÉTEL NYUGTA)
151
E-MAIL HEADER
FORMAT (E-MAIL
FEJLÉC FORMÁTUM)
152
SUB-ADDRESS
ROUTING (ALCÍMES
IRÁNYÍTÁS)
153
TSI ROUTING (TSI
IRÁNYÍTÁS)
154
ROUTING
HEADER FORMAT
(IRÁNYÍTÁSI FEJLÉC
FORMÁTUM)
155
PRINT ROUTED
DOCUMENT
(IRÁNYÍT. DOK.
NYOMTATÁS)
82
2
--
2
1
2
1
2
1
2
0 – 60 PERC
Minden egyes adás előtt kiválasztja az előre beprogramo-
Beállítja a készülék számára a POP szerveren történő, email ellenőrzési időt.
(0 = Nem ellenőrzi az e-maileket a POP szerveren.)
Kiválasztja, hogy a készülék automatikusan letöltse-e az
ENGEDÉLYEZVE e-maileket a POP szerverről.
LETILTVA
Kiválasztja, hogy az e-mail automatikusan törlődjön-e a
ENGEDÉLYEZVE POP szerverről a lekérés után.
LETILTVA
Kiválasztja, hogy az inkompatibilis csatolt fájlt tartalmazó
ENGEDÉLYEZVE e-mail automatikusan törlődjön-e a POP szerverről.
LETILTVA
Kiválasztja, hogy a készülék küldjön-e vétel visszajelzést,
ENGEDÉLYEZVE amikor egy másik Panafax Internet faxtól vesz.
ÖSSZES
2
TÁRGY/KITŐL/
KINEK
3
KI
1
LETILTVA
1
Kiválasztja a karakterkészletet az e-mail szöveg
vételekor, illetve küldésekor.
LETILTVA
1
2
Beállítja, hogy a kommunikációs naplót hogyan küldje el
a feladónak.
Ki:
Nem küld.
Mindig:
Mindig küld.
Csak hiba: Csak hibás kommunikáció esetén küld.
ENGEDÉLYEZVE zott feladó nevet és e-mail címet.
3
1
Megjegyzés
Kiválasztja a nyomtatandó fejléc információt, amikor a készülék e-mailt vesz. (Általában hibakeresésre használatos. Megmutatja az e-mail útját a készülékéhez történő
átvitelkor.)
Kiválasztja, hogy a készülék a vett faxot vagy e-mailt az
ITU-T
alcím segítségével automatikusan irányítsa-e.
ENGEDÉLYEZVE
LETILTVA
Kiválasztja, hogy a készülék a vett faxot a telefonkönyv-
2
ENGEDÉLYEZVE ben a feladó fax számazonosítójának segítségével előre
1
KEZDEMÉNYEZŐ Kiválasztja az egyes irányított faxok „From (Feladó)” me-
2
beprogramozott telefonszámra vagy e-mail címre irányítsa-e (TSI keret információ).
RELÉ ÁLLOMÁS zőjébe írandó fejléc típusát.
Feladó:
A kezdeményező fax készülék TSI-je
megjelenik irányított e-mail „From
(Kitől/Feladó)” mezőjében.
Átjátszó állomás: Az irányító állomás e-mail címe megjelenik irányított e-mail „From (Kitől/
Feladó)” mezőjében.
1
CSAK HIBA
2
MINDIG
Kiválasztja, hogy a készülék az irányítandó, vett faxot
mindig kinyomtassa-e, vagy csak akkor, ha az irányítási
művelet sikertelen.
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Fax paraméter táblázat
Beállítási
érték
Beállítás
Megjegyzés
PRINT
FORWARDED
DOCUMENT (ÁTIR.
1
CSAK HIBA
2
MINDIG
Kiválasztja, hogy a készülék az átirányítandó, memóriába
vett faxot vagy e-mailt mindig kinyomtassa-e, vagy csak
akkor, ha az átirányítás hibás.
TRANSACTION
JOURNAL
1
LETILTVA
Paraméter
156
DOK. NYOMTATÁS)
157
(FORGALMI NAPLÓ)
158
PC REMOTE
UPDATE (PC
TÁVVEZ. FRISSÍTÉS)
159
SUBJECT LINE
ENTRY (TÁRGYSOR
BEVITEL)
160
162
163
2
1
(TIFF NÉZŐ URL)
ROUTING
HEADER (IRÁNYÍT.
IFAX XMT
HEADER (IFAX ADÁS
FEJLÉC)
DHCP CLIENT
(DHCP KLIENS)
170
SMTP
AUTHENTICATION
(SMTP HITELESÍTÉS)
LETILTVA
2
LETILTVA
1
NINCS
2
ANGOL
3
ANGOL+JAPÁN
1
LETILTVA
2
BELEVÉVE
2
NINCS
BELEVÉVE
2
1
2
POP BEFORE
SMTP (POP SMTP
ELŐTT) (Lásd 3.
megjegyzés)
1
2
Kiválasztja, hogy az e-mail üzenettörzs tartalmazza-e az
URL címet.
Kiválasztja, hogy az irányító állomás fejléc nyomtatási
ENGEDÉLYEZVE információja rákerüljön-e minden egyes irányított oldalra.
1
1
Kiválasztja, hogy a készülék az Internet kommunikáció-
ENGEDÉLYEZVE hoz a DNS szervert használja-e.
Kiválasztja, hogy a készülék belevegye-e a fejlécet, amikor egy iratot az ugyanabban a domainben lévő címzettnek küldi el, mint amit az alapértelmezésű domain paraméternél definiáltak. (Ez akkor hasznos, amikor a készüléket a PC-jébe történő irat- visszaolvasásra használja.)
Megjegyzés: Amikor nem az alapértelmezésű domain
paraméternél definiált domainhez küld
iratot, a fejléc bekerül, függetlenül a
beállítástól.
LETILTVA
Kiválasztja, hogy a készülék automatikusan vegye-e át
ENGEDÉLYEZVE hálózati paramétereket a DHCP szervertől. (Pl. az IP
címet, az alhálózat maszkot, az alapértelmezésű átjáró
(gateway) IP címet stb.)
Megjegyzés: Ha megváltoztatja ennek a paraméternek a
beállítását, a készülék automatikusan
újratölt.
LETILTVA
Kiválasztja, hogy az Ön SMTP szervere (Kimenő mail
ENGEDÉLYEZVE szervere) egy levél elfogadása előtt kéri-e a felhasználó
nevét és jelszavát tartalmazó hitelesítést. Miután a
beállítást „Engedélyezve”-re állította, beadhatja a hálózat
kezelője által az Ön készülékéhez kiosztott felhasználói
nevet és jelszót.
(Lásd 3.
megjegyzés)
171
Kiválasztja, hogy az egyes átviteleknél a „Subject
LETILTVA
Kiválasztja, hogy a készülék a manuális tárcsázásnál
ENGEDÉLYEZVE elfogadja-e az alapértelmezésű domain beszúrását.
(Csak e-mail)
169
(a) Internet paraméterek programozása
(b) Az automatikus tárcsázó programozása
(c) A napló lekérésének engedélyezése
1
1
TIFF VIEWER URL
Kiválasztja, hogy a készülék elfogadja-e a parancsokat
ENGEDÉLYEZVE egy e-mail alkalmazástól a következőkre:
ENGEDÉLYEZVE (Tárgy)” sort lehessen-e programozni.
DNS SERVER (DNS
SZERVER)
LETILTVA
2
2
FEJLÉC)
164
1
DEFAULT
DOMAIN
(ALAPÉRTELMEZ.
DOMAIN)
161
2
Kiválasztja, hogy a készülék küldjön-e forgalmi naplót az
előre
beprogramozott e-mail címre.
ENGEDÉLYEZVE
A készülék
programozása
Sorsz.
LETILTVA
Kiválasztja, hogy az Ön SMTP szervere (Kimenő mail
ENGEDÉLYEZVE szervere) egy levél elfogadása előtt kér-e hitelesítést,
mielőtt lekéri a bejövő e-mailt a POP szerverről.
(Kérjük vegye fel a kapcsolatot a hálózat kezelőjével.)
Folytatás a következő oldalon.
83
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Fax paraméter táblázat
Sorsz.
Paraméter
Beállítási
érték
Beállítás
172
DIRECT IFAX XMT
1
LETILTVA
173
(DIREKT IFAX ADÁS)
DELIVERY
NOTICE (HOME)
[KÉZBESÍTÉSI
ÉRTESÍTÉS (KEZDŐ)]
174
APOP
AUTHENTICATION
(APOP HITELESÍTÉS)
(Lásd 3.
megjegyzés)
2
által éppen programozott állomás közvetlenül vegye-e az
Internet faxot, egy mail szerveren való áthaladás nélkül.
KI
2
BE
2
Kiválasztja, hogy a közvetlen hívógombok/rövidített
ENGEDÉLYEZVE hívószámok tárolása közben megjelenjen-e, hogy az Ön
1
1
Megjegyzés
A kézbesítési értesítés (MDN) kérés kiinduló helyzetének
beállítása e-mail/Internet fax küldésekor, a funkció
kiválasztás üzemmódnál (F8-2).
A vett kézbesítési értesítést a készülék nem nyomtatja ki.
Ez az elküldött, eredeti e-mail forgalmi naplója
kommunikációs állapotának frissítésére szolgál.
LETILTVA
Kiválasztja, hogy a POP szerverről történő e-mail/Internet
ENGEDÉLYEZVE fax lekérésekor használja-e az APOP hitelesítési módot.
(Ez a beállítás szerverfüggő. Vegye fel a kapcsolatot a
hálózat adminisztrátorral.)
MEGJEGYZÉSEK 1. A standard beállítások a fax paraméter listán vannak kinyomtatva. A fax paraméter lista
kinyomtatásához lásd a 220. oldalt.
2. A fax paraméterek tartalma az egyes országok törvényeinek illetve előírásainak
megfelelően változhat.
3. Az „Engedélyezett” akkor választható ki, ha az SMTP szerver illetve a POP szerver
támogatja a lehetőségeket.
84
Iratok betöltése
Elküldhető iratok
A készülék általában bármely A4-es, letter illetve legal méretű papírra nyomtatott iratot képes
elküldeni.
Irat méret
257 mm
(Lásd a megjegyzést.)
Minimális méret
148 mm
128 mm
2000 mm
Szóló lap esetén:
0,06 mm, 45 g/m2
0,15 mm, 112 g/m2
Több lap esetén:
0,06 mm, 45 g/m2
0,10 mm, 60 g/m2
A használat alapjai
Maximális méret
Iratvastagság
Irány
Irány
Megjegyzés:
A készülékből elküldhető irat maximális szélessége 257 mm.
Az effektív letapogatási szélesség azonban 208 mm.
El nem küldhető iratok
Sohasem szabad megpróbálnia elküldeni olyan iratokat, amelyek
Nedvesek
Tintától vagy a kifestőtől
nedvesek
Túl vékonyak (pl.
hártyapapír, légipostai papír
vagy egy újság lapja stb.)
Csavarodottak vagy
gyűröttek
Bevonatosak (pl. fényes
felületű papír stb.)
Vegyileg kezeltek (pl. átütő
papír, karbon bevonatos
papír stb.), textilből vagy
fémből készültek
Ilyen iratok elküldésekor először készítsen róluk fénymásolatot, és azt küldje el az eredeti helyett.
85
Iratok betöltése
Hogyan tegye be az iratokat
1. Ellenőrizze, hogy az irato(ko)n nincsen iratfűző kapocs, gemkapocs, nincs(enek) eltépve, nem
zsíros(ak) és nincsen rajta (rajtuk) idegen anyag.
2. Helyezze az irato(ka)t az automatikus lapadagolóba (ADF) ÍRÁSSAL LEFELÉ, amíg a lap éle a
készülékben nem ütközik.
Ha több lapot küld, vegye figyelembe, hogy készüléke a legalsó lapot küldi el legelsőként. LEGFELJEBB 30 LAPBÓL álló köteget tehet egyidejűleg a lapadagolóba, az alábbi ábrán látható
módon elrendezve. Ha több mint 30 lapja van, várja meg, amíg az adás vagy a lapmemóriába
tárolás megkezdődik, és ahogyan a lapok fogynak a lapadagolóból, tegye az utolsó lap mögé a
kimaradt lapokat.
3. Állítsa be az iratvezetőket az iratnak a lapadagoló közepére helyezéséhez.
Iratvezetők
HELYES
HELYTELEN
Amikor iratot helyez a lapadagolóba, a kijelző üzenete megváltozik, a dátum és az idő helyett (készenlét) az alábbi üzenet jelenik meg. Ekkor az alapvető adási paramétereket megváltoztathatja, vagy
megkezdheti a tárcsázást.
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT)
MEGJEGYZÉSEK
1. A több lap elküldésére vonatkozó irat korlátozások a következők:
Iratméret
Irat vastagság
Legfeljebb 20 lapig
Max. 257 × 364 mm
0,06 mm – 0,12 mm
Legfeljebb 30 lapig*
A4-es méret
0,06 mm – 0,10 mm
* Kérjük ne feledje, hogy bizonyos papírtípusok esetén esetleg nem tudja kihasználni a
30 lapos kapacitást még akkor sem, ha a méretük és vastagságuk megfelel az
előírásnak.
2. 356 mm-nél hosszabb iratok csak felhasználói segítséggel továbbíthatók.
3. A4 méretűnél hosszabb iratok továbbításakor húzza ki az irattálca bővítőt az alábbi
ábrának megfelelően.
Irattálca bővítő
86
Alapbeállítások az adáshoz
Általános leírás
Az adási beállításokat az irat lapadagolóba helyezése előtt és után is megváltoztathatja ideiglenesen.
Ezek a beállítások az alábbiak:
• Kontraszt
• Felbontás
• Adás igazoló bélyegzés
• Kommunikációs napló
Miután elküldte az irato(ka)t, a készülék automatikusan visszaáll az alapbeállításokra.
Készüléke NORMAL (NORMÁL) kontrasztra van beállítva. Ha gyenge kontrasztú iratot kell elküldenie,
jobb eredményt hozhat a beállítás LIGHTER (VILÁGOS) értékre változtatása. Ha sötét kontrasztú
iratot kell elküldenie, a beállítást változtassa DARKER (SÖTÉT) értékre.
Nyomja le a iCONTRASTi (Kontraszt) gombot, hogy:
CONTRAST:
NORMAL
KONTRASZT = Normál
CONTAST:
LIGHTER
CONTRAST:
DARKER
KONTRASZT = Halvány
KONTRASZT = Sötét
Felbontás
A készülék alapbeállítása STANDARD felbontás, amely megfelel a legtöbb dokumentum
elküldéséhez.
Finom részletezettségű dokumentumokhoz használja a FINE (FINOM) vagy az S-FINE (SZUPERFINOM), vagy a HALFTONE (FÉLTÓNUS) beállítást.
Nyomja le a iRESOLUTIONi (Felbontás) gombot, hogy:
RESOLUTION:
STANDARD
FELBONTÁS = Normál
RESOLUTION:
FINE
RESOLUTION:
S-FINE
FELBONTÁS = Finom
RESOLUTION:
HALFTONE(S-FINE)
FELBONTÁS = Féltónus (Szuperfinom)
FELBONTÁS = Szuperfinom
RESOLUTION:
HALFTONE(FINE)
FELBONTÁS = Féltónus (Finom)
MEGJEGYZÉSEK 1. A kontraszt alapértelmezés beállítás módosításához változtassa meg a 01. számú fax
paramétert (lásd 78. old.)
2. A felbontás eredetileg beállított értékének a módosításához változtassa meg a 02.
számú fax paramétert (lásd 78. old.).
87
A használat alapjai
Kontraszt
Alapbeállítások az adáshoz
Adás azonosító bélyegzés
Az adás azonosító (igazoló) bélyegzés segít Önnek ellenőrizni a sikeres adás megtörténtét oly módon,
hogy készüléke minden sikeresen leadott oldal aljára ⊗ jelet pecsétel.
Nyomja le a iSTAMPi (Bélyegzés) gombot, hogy:
STAMP
STAMP = Kikapcsolva
STAMP:
(BÉLYEGZÉS:
BE)
ON
STAMP
STAMP = Bekapcsolva
STAMP:
OFF
BÉLYEGZÉS:
KI)
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha a memóriába tárol dokumentumot, az adás azonosító a sikeres tárolás után
lepecsételi az iratot. Ebben az esetben az azonosító bélyegzés nem annak a
nyugtázása, hogy az iratot készüléke sikeresen elküldte. Ha le kívánja tiltani az adás
azonosító pecsét működését az irat memóriába tárolásakor, változtassa meg a 28.
számú fax paramétert (lásd 79. old.).
2. Az előre beállított azonosító bélyegzés funkció módosításához változtassa meg a 04.
számú fax paramétert (lásd 78. old.).
88
Alapbeállítások az adáshoz
Kommunikációs napló (COMM. JOURNAL)
A kommunikációs (adási) napló lehetővé teszi Önnek, hogy ellenőrizze az átvitel sikerességét. A
kommunikációs napló kinyomtatásának feltételét az alábbiaknak megfelelően állíthatja be.
Ha a naplózást kikapcsolja
(COMM. JOURNAL = OFF)
:
készüléke nem nyomtat kommunikációs naplót.
Ha a naplózást bekapcsolja
(COMM. JOURNAL = ON)
:
készüléke a kommunikációs naplót minden egyes kommunikáció után automatikusan kinyomtatja.
Ha naplót csak hiba esetén akar
(COMM. JOURNAL = INC)
:
a kommunikációs naplót készüléke csak összeköttetési hiba
esetén nyomtatja ki automatikusan.
1
SELECT MODE
(1-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(KIVÁL. MÓD (1-9)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
A használat alapjai
COMM. JOURNAL=INC
1:OFF 2:ON 3:INC
(ADÁSI NAPLÓ= HIBA
1:KI 2:BE 3:HIBA)
3
COMM. JOURNAL=OFF
1:OFF 2:ON 3:INC
a kikapcsoláshoz. (Nem nyomtat.)
vagy
(ADÁSI NAPLÓ= KI
1:KI 2:BE 3:HIBA)
vagy
COMM. JOURNAL=ON
1:OFF 2:ON 3:INC
a bekapcsoláshoz. (Mindig nyomtat).
vagy
(ADÁSI NAPLÓ= BE
1:KI 2:BE 3:HIBA)
vagy
COMM. JOURNAL=INC
1:OFF 2:ON 3:INC
csak a megszakadt összeköttetésekhez. (Csak
sikertelen kommunikáció esetén nyomtat.)
(ADÁSI NAPLÓ= HIBA
1:KI 2:BE 3:HIBA)
4
MEGJEGYZÉS
1. A kommunikációs (adási) napló nyomtatás megváltoztatásához módosítsa a 12. számú
fax paramétert (lásd 78. old.).
89
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Általános leírás
Az irat(oka)t a LAN-on keresztül egyetlen vagy több e-mail címre is el lehet küldeni. Az alábbi e-mail
címzési módok választhatók:
•
•
•
•
Manuális e-mail címzés
Egy gombnyomásos (közvetlen állomásválasztásos) e-mail címzés
E-mail címzés telefonkönyvből (Automatikus tárcsázó és LDAP)
Többszörös e-mail állomás címzés (körözvény adás)
A készülék automatikusan a lapmemóriából való adást választja, amikor egy e-mail címet tárol a
kiválasztott közvetlen hívógomb(ok)ban, program gomb(ok)ban illetve rövidített hívószám(ok)ban.
A készülék az iratot először mindig eltárolja a memóriába, majd csak azután kezdi meg az e-mail
üzenet elküldését.
A direkt adás, az adás beszéd üzemmódban és az újratárcsázás szolgáltatás nem áll rendelkezésre,
ha az iratokat a LAN-on keresztül küldi.
90
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Manuális e-mail címzés
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
ENTER EMAIL ADDRESS
A manuális e-mail címzési mód kiválasztásához.
3a
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
Adja be a teljes e-mail címet a karakter gombok
segítségével (legfeljebb 60 karaktert)
Pl.: iai ibi ici
(ADJA BE: E-MAIL CÍM)
[email protected]
ipi iai ini iai isi ioi ini iii ici
ici ioi imi
3b
Adja be az e-mail cím felhasználói részét, és nyomja meg
a iSETi gombot. A készülék az e-mail címet kiegészíti a
felhasználói (Internet) paramétereknél előre
beprogramozott, alapértelmezésű domainnel (pl. az e-mail
címhez hozzáadja a „@panasonic.com”-ot).
abc
3c
Ha más domainhez kívánja küldeni az iratot, akkor adja be
az e-mail cím első részét, a választható domainek listájában lévő domain nevek megjelenítéséhez pedig nyomja
gombot, és használja a ▼ vagy ▲ gombot.
meg a
Válassza ki a kívánt domaint, és nyomja meg a iSTARTi
gombot. (Lásd a 3. megjegyzést és a 99. oldalt.)
[email protected]
4
A használat alapjai
Ha hibázik, a hibás karakter törléséhez nyomja meg
iCLEARi gombot, majd adja be, most már a helyes
karaktert.
* STORE *
NO.001
PAGES=001
01%
(* TÁROLÁS * NO.001
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Ezután a LAN-hoz kapcsolódik, és megkezdi az e-mail
üzenet elküldését.
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
(* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 25%)
ON LINE * MEM.MXT *
ID:[email protected]
(VONALON * ADÁS *)
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha készüléke a 2. lépésben riasztó hangjelzést ad (ti-ti-ti), az azt jelzi, hogy a tárcsázó
megtelt (már több, mint 70 adás lefoglalást, beleértve a G3 összeköttetéseket is,
rezerváltak).
2. Ha az adást valamilyen oknál fogva nem lehet befejezni, az e-mail továbbítás nélkül
visszatér, egyébként a készülék semmilyen választ nem nyomtat.
3. Ahhoz, hogy a készülék végrehajtsa az e-mail cím kiegészítést, a 160. számú
(DEFAULT DOMAIN – ALAPÉRTELMEZ. DOMAIN) fax paramétert „Engedélyezve”-re
kell állítani és az Internet paraméterek beállításánál az „DEFAULT DOMAIN –
ALAPÉRTELMEZ. DOMAIN”-t előre be kell programozni (lásd 50. old.).
91
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Közvetlen állomásválasztó gombos e-mail címzés
A közvetlen állomásválasztás / rövidített hívószámos választás a teljes telefonszámok illetve e-mail
címek tárcsázásának két gyors módszere. Ezeknek a tárcsázási eljárásoknak a használatához a
közvetlen állomásválasztó gombokba először el kell tárolnia a telefonszámokat (lásd 69. old.).
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Nyomjon meg egy közvetlen állomásválasztó gombot
(01–28).
Pl.:
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
<01>(Állomásnév)
[email protected]
<01>(Állomásnév)
5551234
Ha a telefonszám tárolva van a közvetlen hívógombban,
az alábbi kijelzés látható:
3
* STORE *
PAGES=001
NO.001
01%
(* TÁROLÁS * NO.001
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Ezután a LAN-hoz kapcsolódik, és megkezdi az e-mail
üzenet elküldését.
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
(* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 25%)
ON LINE * MEM.MXT *
ID:(Állomásnév)
(VONALON * ADÁS *)
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha készüléke a 2. lépésben riasztó hangjelzést ad (ti-ti-ti), az azt jelzi, hogy a tárcsázó
megtelt (már több, mint 70 adás lefoglalást, beleértve a G3 összeköttetéseket is,
rezerváltak).
2. Ha az adást valamilyen oknál fogva nem lehet befejezni, az e-mail továbbítás nélkül
visszatér, egyébként a készülék semmilyen választ nem nyomtat.
92
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Rövidített hívószámos e-mail címzés
A rövidített hívószámos tárcsázás/címzés a teljes telefonszámok illetve e-mail címek tárcsázásának
gyors módja. Ezeknek a tárcsázási illetve címzési eljárásoknak a használatához az automatikus
tárcsázóba először el kell tárolnia a telefonszámokat illetve e-mail címeket, egy háromjegyű, rövidített
kóddal (lásd 71. old.).
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Nyomja meg az iABBRi gombot és adja be a
háromjegyű kódot (001–100).
Pl.:
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
[100](Állomásnév)
[email protected]
[100](Állomásnév)
5553456
3
* STORE *
PAGES=001
A használat alapjai
Ha a telefonszám tárolva van a rövidített hívószámon,
az alábbi kijelzés látható:
NO.001
01%
(* TÁROLÁS * NO.001
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Ezután a LAN-hoz kapcsolódik, és megkezdi az e-mail
üzenet elküldését.
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
(* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 25%)
ON LINE * MEM.MXT *
ID:(Állomásnév)
(VONALON * ADÁS *)
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha készüléke a 2. lépésben riasztó hangjelzést ad (ti-ti-ti), az azt jelzi, hogy a tárcsázó
megtelt (már több, mint 70 adás lefoglalást, beleértve a G3 összeköttetéseket is,
rezerváltak).
2. Ha az adást valamilyen oknál fogva nem lehet befejezni, az e-mail továbbítás nélkül
visszatér, egyébként a készülék semmilyen választ nem nyomtat.
93
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Tárcsázás telefonkönyvből
Amikor a helyi hálózaton (LAN) keresztül ad, a tárcsázás telefonkönyvből funkció lehetővé teszi, hogy
Ön egy teljes e-mail címet vagy telefonszámot az automatikus tárcsázóba és az LDAP (Egyszerű
címtár hozzáférési protokoll) szerverbe bevitt állomásnév illetve e-mail cím szerint keressen meg (lásd
3. megjegyzés).
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2a
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
ENTER LETTER(S)
Az állomásnév szerinti kereséshez.
[ADJA BE: BETŰ(K)]
vagy
2b
ENTER EMAIL ADDRESS
Az e-mail cím szerinti kereséshez.
3a
A karakter gombokkal adja be a teljes állomásnevet,
vagy annak egy részét (lásd 14. old.).
Pl.: a iPi iAi iNi iAi-t a PANASONIC megkereséséhez.
Ha hibázik, a hibás karakter törléséhez nyomja meg
iCLEARi (Törlő) gombot, majd adja be, most már a
helyes karaktert.
(ADJA BE: E-MAIL CÍM)
ENTER LETTER(S)
PANA
(ADJA BE: BETŰ(K)
PANA)
vagy
3b
A karakter gombokkal adja be a teljes e-mail címet,
vagy annak egy részét.
x
[email protected]
Pl.: a ixi az [email protected] megkereséséhez.
4
(01)Panasonic NY002
[email protected]
vagy
ismételten, amíg a kijelző annak az állomásnak a nevét
és telefonszámát / e-mail címét nem mutatja, ahová Ön
iratot kíván küldeni.
A keresési prioritás a következő: először az LDAP
szerver (keresésenként maximálisan 50 állomást kér
le), majd az automatikus tárcsázó (lásd 4. megjegyzés).
A keresés finomításához írjon be további karaktereket
az állomásnévhez / e-mail címhez.
5
vagy
X
[email protected]
(01)Panasonic NY002
[email protected]
(01)Panasonic NY002
A lekért állomás kijelzési módjának megváltoztatásához
használja a ► gombot, hogy az állomásnév és e-mail
címről átváltson a csak állomásnév illetve csak e-mail
cím megjelenítésére.
94
(02)[email protected]
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Tárcsázás telefonkönyvből
6
* STORE *
NO.001
PAGES=001
01%
(* TÁROLÁS * NO.001
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Ezután a LAN-hoz kapcsolódik, és megkezdi az e-mail
üzenet elküldését.
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
(* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 25%)
ON LINE * MEM.MXT *
ID:(Állomásnév)
A használat alapjai
(VONALON * ADÁS *)
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha készüléke a 2. lépésben riasztó hangjelzést ad (ti-ti-ti), az azt jelzi, hogy a tárcsázó
megtelt (már több, mint 70 adás lefoglalást, beleértve a G3 összeköttetéseket is,
rezerváltak).
2. Ha az adást valamilyen oknál fogva nem lehet befejezni, az e-mail továbbítás nélkül
visszatér, egyébként a készülék semmilyen választ nem nyomtat.
3. Néhány országban az LDAP szerver esetleg nem áll rendelkezésre az adott ország
műszaki előírásai miatt.
4. Az LDAP szerverből történő keresésnél néhány speciális karakter jelként jelenik meg.
95
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Iratküldés több állomásra (körözvény adás)
Ön eltárolhatja a dokumentumo(ka)t a memóriában, és a helyi hálózaton (LAN) keresztül elküldheti a
kívánt állomásokra (legfeljebb 202 címre).
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Tárcsázás telefonkönyvből; minden egyes beadott
e-mail cím után nyomja le a iSETi gombot.
• Manuális tárcsázás; minden egyes tárcsázott állomás után nyomja le a iSETi gombot. (max. 70
állomás).
Pl.:
<01>(Állomásnév)
[email protected]
Pl.:
[100](Állomásnév)
[email protected]
2 STN(S) ARE SET
ADD MORE OR START
3
• Ha ellenőrizni kívánja a tárcsázott állomások
számát, nyomja le a iSETi gombot.
(2 ÁLL. BEÁLLÍTVA
ÚJABB VAGY START)
* STORE *
NO.001
PAGES=001
01%
(* TÁROLÁS * NO.001
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Ezután a LAN-hoz kapcsolódik, és megkezdi az e-mail
üzenet elküldését.
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
(* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 25%)
ON LINE * MEM.MXT *
ID:(Állomásnév)
(VONALON * ADÁS *)
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha készüléke a 2. lépésben riasztó hangjelzést ad (ti-ti-ti), az azt jelzi, hogy a tárcsázó
megtelt (már több, mint 70 adás lefoglalást, beleértve a G3 összeköttetéseket is,
rezerváltak).
2. Ha az adást valamilyen oknál fogva nem lehet befejezni, az e-mail továbbítás nélkül
visszatér, egyébként a készülék semmilyen választ nem nyomtat.
3. A készülék elfogadja az e-mail címek és a nyilvános kapcsolt távbeszélő hálózati
(PSTN) hívószámok kombinációját is.
4. A több állomásra irányuló LAN iratküldés általában egyetlen átvitelben valósul meg az
SMTP szerver felé. Ha azonban bekapcsolta a „KÉZBESÍTÉS ÉRTESÍTÉS”-t
(DELIVERY NOTICE = ON) vagy a KÖZVETLEN IFAX ADÁS (DIRECT IFAX XMT)
módokat használja, akkor minden egyes célállomáshoz külön adás szükséges.
96
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Memória adás lefoglalás (több funkció egyidejű végrehajtása)
Ha a készülék on-line üzemmódban van, és foglalt a memóriából történő adás miatt, vagy mert iratot
vesz illetve nyomtat, akkor Ön adást foglalhat le az alábbi eljárással.
Készüléke on-line üzemmódban van (az ON-LINE
kijelző villog), vagy a vett iratot nyomtatja.
ON LINE * PC MOD *
ON LINE * MEM.XMT *
ID:(Azonosító)
(ON LINE * PC MÓD *)
(VONALON * ADÁS *
AZONOSITÓ:)
ON LINE * PRT MODE *
ON LINE * RCV *
ID:(Azonosító)
(ON LINE * PRT MÓD *)
(VONALON * VÉTEL *
AZONOSITÓ:)
* PRINTING *
PC DATA
PC DATA
* PRINTING *
(* NYOMTATÁS *
SZÁMÍTÓGÉP ADAT)
(* NYOMTATÁS *
MEMÓRIÁBA VETT IRAT)
2
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
3
A használat alapjai
1
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás; minden egyes tárcsázott állomás
után nyomja le a iSETi gombot. (legfeljebb 70 állomás).
• Tárcsázás telefonkönyvből; minden egyes beadott
állomás után nyomja le a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 91–95. oldalon.)
Pl.:
<01> (Állomásnév)
[email protected]
[100] (Állomásnév)
[email protected]
• Ha ellenőrizni kívánja a beadott állomások
hívószámait, nyomja le a iSETi gombot.
4
5
2 STN(S) ARE SET
ADD MORE OR START
(2 ÁLL. BEÁLLÍTVA
ÚJABB VAGY START)
* STORE *
NO.005
PAGES=001
01%
(* TÁROLÁS * NO. 005
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke a lapmemóriába tárolja az irato(ka)t.
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
(* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 25%)
MEGJEGYZÉS
1. A memória adás lefoglalás törlését lásd a 164. oldalon.
97
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Automatikus újratárcsázás
Ha a hálózati kapcsolat nem érhető el, vagy a célállomás (Ifax készülék)
foglalt, a készülék három percen belül, legfeljebb háromszor újrahívja a
számot. Ez alatt az idő alatt a jobb oldalon látható üzenet jelenik meg.
WAIT TO DIAL NO.001
(E-mail cím)
(TÁRCSÁZÁSRA VÁR 001)
A kijelző jobb felső sarkában megjelenik a fájl sorszáma, amennyiben az
egy memóriából adandó fájl.
Manuális újratárcsázás
Az utoljára tárcsázott számot a iREDIALi gomb megnyomásával manuálisan újrahívhatja.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
[email protected]
3
* STORE *
NO.002
PAGES=001
01%
(* TÁROLÁS * NO.002
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Ezután a LAN-hoz kapcsolódik, és megkezdi az e-mail
üzenet elküldését.
MEGJEGYZÉS
98
1. Amikor készüléke kijelzőjén a „WAIT TO DIAL – TÁRCSÁZÁSRA VÁR" üzenet látható,
Ön az azonnali újratárcsázáshoz bármikor megnyomhatja a iREDIALi gombot.
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Választható domainek
A választható domainek szolgáltatás alkalmazása a gyakran használt domain nevek csatolásával
meggyorsítja az e-mail cím beírásának folyamatát.
• Ehhez a „Választható domain” listába előre fel kell venni a maximálisan 10 db, gyakran használt
domain nevet (lásd 50. old.).
Pl.: Ha egy iratot a választható domain listába előre felvett „panasonic.com” domain segítségével
kíván elküldeni a Panasonic [email protected] kereskedelmi osztályára (Sales
Department), kövesse az alábbi lépéseket.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
ENTER E-MAIL ADDRESS
A karakter gombok segítségével adja be az e-mail cím
felhasználói részét.
(ADJA BE: E-MAIL CÍM)
A használat alapjai
Az e-mail cím szerinti kereséshez.
3
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
[email protected]
Pl.: isi iai ili iei isi
(Megjegyzés: A „@” szimbólum jelzi a készüléknek,
hogy domain név következik.)
4
Nyomja le annyiszor a ▼ vagy ▲ gombot, amíg az
LCD kijelzőn meg nem jelenik a kívánt, választható
domain.
panasonic.com
Pl.: panasonic.com
5
Nyomja le a iSETi gombot, hogy a kijelzett domain
nevet hozzáadja az e-mail cím felhasználói részéhez.
[email protected]
(Ha hibázik a domain név kiválasztásánál, a kiválasztott
domain név cseréjéhez egyszerűen nyomja le a ▼
illetve ▲ gombot, majd a iSETi gombot.
Folytatás a következő oldalon…
99
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Választható domainek
6
Újabb célállomások megadásához nyomja le a iSETi
gombot.
1 STN(S) ARE SET
ADD MORE OR START
(1 ÁLL. BEÁLLÍTVA
ÚJABB VAGY START)
vagy
7
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt (lásd 2. megjegyzés).
Ezután a LAN-hoz kapcsolódik, és megkezdi az e-mail
üzenet elküldését.
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha nem találja a kívánt domain nevet, a választható domainek listából való kilépéshez
nyomja le a iCLEARi gombot.
2. Ha a 145. számú (SENDER SELECTION – FELADÓ KIVÁLASZTÁS) fax paraméter
„Engedélyezve”-re van állítva, akkor a fenti, 7. lépésben a iSTARTi gomb megnyomása
után, a feladó kiválasztó képernyő jelenik meg. Válassza ki a levél „From (Feladó)”
mezőjébe beírandó feladót, és az irat(ok) tárolásának megkezdéséhez nyomja meg a
iSTARTi gombot. A paraméter gyári alapbeállítása: „Letiltva”.
100
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Internet fax kézbesítési értesítés (MDN)
Ön Üzenet diszponálási értesítést (MDN) kérhet a vevő oldaltól. Ha a vevő oldal támogatja az MDN
szolgáltatást, akkor a kezdeményezőhöz kézbesítés nyugta érkezik, amely jelezi, hogy az üzenetet
elolvasták.
Készüléke naplójában az eredmény mezőben „OK” jelzi, ha kézbesítési értesítést kapott.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
SELECT MODE
(1-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(KIVÁL. MÓD (1-9)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
3
(KÉZBESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS = KI
1:KI 2:BE)
4
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
5
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Tárcsázás telefonkönyvből; minden egyes beadott
állomás után nyomja le a iSETi gombot.
• Manuális tárcsázás; minden egyes tárcsázott állomás
után nyomja le a iSETi gombot. (legfeljebb 70 állomás).
<01>(Állomásnév)
[email protected]
Pl.:
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha több, egyedi állomásra küld kézbesítés értesítés kéréssel, akkor készüléke minden
egyes állomásnál a LAN-hoz kapcsolódik, és minden egyes állomástól kéri a kézbesítési
értesítést.
2. A kézbesítési értesítés előre beállított állapotának megváltoztatásához állítsa át a 173.
számú fax paramétert (DELIVERY NOTICE – KÉZBESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS).
101
A használat alapjai
DELIVERY NOTICE=OFF
1:OFF 2:ON
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Visszaküldött e-mail
Amikor az Internet kommunikációs módot használja, a készülék minden egyes átvitelnél egy
hibajelentést nyomtat, ha a szerver az e-mailt kézbesítés nélkül küldi vissza. A nyomtatás tartalmazza
a mail szerver által biztosított, kézbesítetlen üzenet tartalmát, és az adott átvitel első oldalának képét.
Hibajelentés minta (Ismeretlen felhasználó)
102
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN) keresztül
A címlista használata
A mail szerverben tárolt címlista használata leegyszerűsíti a több helyszín bevitelét, és lehetővé teszi,
hogy egyetlen, egyszerű művelettel korlátlan számú e-mail címre küldjön iratot.
A használat alapjai
A címlista használatával kapcsolatosan forduljon az Ön hálózatának rendszer kezelőjéhez.
103
Iratok küldése telefonvonalon
Általános leírás
Ön választhat a memória, a direkt adás és a beszéd üzemmódú adás között.
Használja a memória adást, amikor:
• Ugyanazt a dokumentumot több állomásnak is el akarja küldeni.
• Az elküldendő iratot azonnal ki kell vennie, mert szüksége van rá.
• Ki akarja használni a kettős üzemmód előnyeit.
Használja a direkt adást, amikor:
• A memória megtelt.
• Azonnal el kívánja küldeni az iratot.
Használja a beszéd üzemmódú adást, amikor:
• Iratot akar küldeni, ha már beszélt a partnerével.
• Iratot akar küldeni, ha már meghallgatta a bejelentkező szöveget.
104
Iratok küldése telefonvonalon
Adás lapmemóriából
Készüléke a dokumentumot gyorsan eltárolja a memóriájában.
Ezután megkezdi a telefonszám tárcsázását.
Ha az adás során hiba lép fel, a készülék automatikusan újra adja az el nem küldött oldal(aka)t.
Irat tárolása a
memóriába
Adás
„A” célállomás
Vétel
A használat alapjai
„B” célállomás
MEGJEGYZÉSEK
1. Az éppen tárolandó irat fájl száma tárolás közben a kijelző jobb felső sarkában
látható. Ez a kommunikációs naplóban (COMM JOURNAL), a forgalmi naplóban és a
fájl listában is kinyomtatódik. A memória felhasznált hányada minden egyes lap
eltárolása után a kijelző jobb alsó sarkában jelenik meg.
* STORE *
NO.003
PAGES=002
10%
(* TÁROLÁS * NO. 003
LAPSZÁM=002 10%)
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGES=005 30%
(* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 30%)
2. Ha az irat(ok)nak a memóriába történő tárolása közben memória túlcsordulás
következik be (megtelik a memória), a készülék a lapadagolóban maradt összes
iratot kiveti. Berendezése kijelzőjén megjelenik az eldöntendő kérdés, hogy az adás
elkezdődjön-e a sikeresen betárolt oldalakkal, vagy törölje-e az adást. A törléshez
nyomja meg az 1, az adáshoz a 2 gombot.
MEMORY OVERFLOW
INFO. CODE=870
(MEMÓRIA TELE
INFO. KÓD=870)
Lásd a 239. oldalon a lapmemória kapacitására vonatkozó specifikációt.
Ha 10 másodpercen belül nem reagál, készüléke megkezdi az eltárolt oldalak
adását.
15 PAGES COMPLETED
DELETE? 1:YES 2:NO
(ELKÜLDVE=15 OLD
TÖRLÉS? 1:IGEN 2:NEM)
3. Ha az adás meghiúsult vagy a hívott fél nem fogadta a hívást az utolsó automatikus
újrahívást követően, egy információs kód jelenik meg a kijelzőn.
Az ezen adáshoz tárolt dokumentum a memóriából automatikusan törlődik és az adás
egy információs kóddal nyomtatódik ki az adási naplóban (COMM. JOURNAL).
Ha szüksége van az el nem küldött iratokra az utolsó újratárcsázást követően is,
előzőleg változtassa meg a 31. sz. fax paramétert (INC FILE SAVE – HIBÁS fájl
mentés) „Engedélyezve”-re (lásd 80. old.). A sikertelenül továbbított iratok újraküldéséhez lásd a 167. oldalt.
INCOMPLETE
INFO. CODE=XXX
(SIKERTELEN
INFO. KÓD=870)
105
Iratok küldése telefonvonalon
Adás lapmemóriából
4. Az adás leállításához nyomja le a iSTOPi gombot.
A kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet:
COMMUNICATION STOP ?
1:YES 2:NO
(KOMM. LEÁLLÍTÁS?
1:IGEN 2:NEM)
Az adás leállításához nyomja le az 1 gombot. Az Ön által tárolt irat automatikusan
törlődik.
Ha Ön nem kívánja törölni az iratot, előzőleg változtassa meg „ENGEDÉLYEZVE”re a 31. sz. fax paramétert (INC FILE SAVE – HIBÁS fájl mentés) (lásd 80. old.).
Megjelenik az alábbi kijelzés, és Ön választhat, hogy befejezetlen fájlként elmenti a
fájlt további szerkesztéshez és újraküldéshez, vagy pedig manuálisan törli.
SAVE AS INCOMP.FILE?
1:YES 2:NO
(BEFEJEZETLEN, MENTI?
1:IGEN 2:NEM)
5. Ha Ön egy adás leállítása után kommunikációs naplót (COMM. JOURNAL)
szeretne nyomtatni, nyomja le az 1 gombot, amikor megjelenik a kijelzőn az
alábbi üzenet:
PRINT COMM. JOURNAL?
1:YES 2:NO
(KOMM. NAPLÓ NYOMT.?
1:IGEN 2:NEM)
6. Ha a fájl memória kapacitás eléri a 70 fájlt, és Ön újabb fájlt próbál meg tárolni, a
kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet, és a készülék mindaddig nem fogad el újabb
fájlt, amíg egy fájl adása be nem fejeződik, és elérhetővé nem válik.
FILE STORAGE IS FULL
PLEASE WAIT!
106
(FÁJL TÁR MEGTELT
KÉREM VÁRJON!)
Iratok küldése telefonvonalon
Adás lapmemóriából
Manuális tárcsázás
A telefonszám számbillentyűzetről történő, manuális tárcsázásához kövesse az alábbi lépéseket.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Adja be a telefonszámot a számbillentyűzetről.
(Legfeljebb 36 számjegyet.)
Egynél több célállomást is kijelölhet.
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
TEL. NO.
5551234
(TELEFONSZÁM)
Pl.: 5551234
3
(* TÁROLÁS * NO.002
LAPSZÁM=001 05%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Az első oldal tárolását követően azonnal tárcsázni
kezdi a telefonszámot (lásd a 3. megjegyzést).
Ezután folytatja a további oldal(ak) memóriába
tárolását.
* DIALLING *
5551234
NO.002
(* TÁRCSÁZÁS * NO.002)
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha a fővonal eléréséhez külön kódot kell tárcsáznia, tárcsázza először azt a számot,
majd egy szünet beiktatásához nyomja meg a iPAUSEi (Szünet) gombot (ezt „-” jelzi) és
ezután tárcsázza a többi számjegyet:
Pl.: 9 PAUSE 5551234
2. Ha impulzusos tárcsázást használ és a szám hívása közben át akar térni DTMF
tárcsázásra, nyomja meg a
gombot („/” jelzi). A „/” jeltől kezdve a tárcsázási mód
„Tone”-ra vált.
Pl.: 9 PAUSE * 5551234
3. Ezt a szolgáltatást nevezzük „Gyors memória adás”-nak. Ha az adás indítása előtt az
összes iratot tárolni kívánja, állítsa a 82. sz. fax paramétert (QUICK MEMORY XMT –
GYORS MEM. ADÁS) „LETILTVA”-ra (lásd 81. old.).
107
A használat alapjai
* STORE *
NO.002
PAGES=001
05%
Iratok küldése telefonvonalon
Adás lapmemóriából
Közvetlen állomásválasztás
A közvetlen állomásválasztás lehetővé teszi egy teljes telefonszám egyetlen gombnyomással való
tárcsázását. A közvetlen állomásválasztó (automatikus hívó) gombok beállításához lásd a 69. oldalt.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Nyomjon meg egy közvetlen állomásválasztó gombot.
Pl.:
3
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
<01>(Állomásnév)
5551234
* STORE *
NO.002
PAGES=001
05%
(* TÁROLÁS * NO.002
LAPSZÁM=001 05%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Az első oldal tárolását követően azonnal tárcsázni kezdi a telefonszámot (lásd az 1. megjegyzést).
Ezután folytatja a további oldal(ak) memóriába
tárolását.
* DIALLING * NO.002
(Állomásnév)
(* TÁRCSÁZÁS * NO.002)
Rövidített hívószámos tárcsázás
A rövidített hívószámos tárcsázás a gyakrabban hívott számok tárcsázásának egy gyorsabb módja
azáltal, hogy az automatikus hívóműbe előre betárolt telefonszámot egy háromjegyű kóddal rövidítheti. A rövidített hívószámok programozását lásd a 71. oldalon.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Nyomja meg az iABBRi gombot és adja be a
háromjegyű kódot.
Pl.:
3
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
[010] (Állomásnév)
5553456
* STORE *
NO.002
PAGES=001
05%
(* TÁROLÁS * NO.002
LAPSZÁM=001 05%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Az első oldal tárolását követően azonnal tárcsázni kezdi a telefonszámot (lásd az 1. megjegyzést).
Ezután folytatja a további oldal(ak) memóriába
tárolását.
MEGJEGYZÉS
108
* DIALLING * NO.002
(Állomásnév)
(* TÁRCSÁZÁS * NO.002)
1. Ezt a szolgáltatást nevezzük „Gyors memória adás”-nak. Ha az adás indítása előtt az
összes iratot tárolni kívánja, állítsa a 82. sz. fax paramétert (QUICK MEMORY XMT –
GYORS MEM. ADÁS) „Letiltva”-ra (lásd 81. old.).
Iratok küldése telefonvonalon
Adás lapmemóriából
Tárcsázás telefonkönyvből
A telefonkönyvből történő tárcsázás lehetővé teszi, hogy az automatikus hívógombok és a rövidített
hívószámok állomásnevei között megkeresse és tárcsázza a felhívandó, teljes telefonszámot.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
ENTER LETTER(S)
[ADJA BE: BETŰ(K)]
A karakter gombokkal adja be a teljes állomásnevet,
vagy annak egy részét (lásd 14. old.).
Pl.: a iPi iAi iNi iAi-t a PANASONIC megkereséséhez.
4
ENTER LETTER(S)
PANA
A használat alapjai
3
(ADJA BE: BETŰ(K)
PANA)
(01)PANASONIC
5553456
vagy
ismételten, amíg a kijelző a kívánt állomás nevét nem
mutatja.
5
([010] PANASONIC
5553456)
* STORE *
NO.002
PAGES=001
05%
(* TÁROLÁS * NO.002
LAPSZÁM=001 05%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Az első oldal tárolását követően azonnal tárcsázni
kezdi a telefonszámot (lásd az 1. megjegyzést).
Ezután folytatja a további oldal(ak) memóriába
tárolását.
MEGJEGYZÉS
* DIALLING *
PANASONIC
NO.002
(* TÁRCSÁZÁS * NO.002
PANASONIC)
1. Ezt a szolgáltatást nevezzük „Gyors memória adás”-nak. Ha az adás indítása előtt az
összes iratot tárolni kívánja, állítsa a 82. sz. fax paramétert (QUICK MEMORY XMT –
GYORS MEM. ADÁS) „Letiltva”-ra (lásd 81. old.).
109
Iratok küldése telefonvonalon
Adás lapmemóriából
Körözvény adás (Körfax)
Ha ugyanaz(oka)t a dokumentumo(ka)t több, különböző helyre kell elküldenie, időt takaríthat meg, ha
az irato(ka)t beolvassa a memóriába, és onnan küldi el. Azaz eltárolhatja a dokumentumo(ka)t a
memóriában, és automatikusan elküldheti a kívánt helyekre.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás; minden egyes tárcsázott állomás után nyomja le a iSETi gombot. (legfeljebb 70
állomás).
• Tárcsázás telefonkönyvből; minden egyes beadott
állomás után nyomja le a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 107–109. oldalon.)
Pl.:
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
<01>(Állomásnév)
5551234
[010] (Állomásnév)
5553456
2 STN(S) ARE SET
ADD MORE OR START
(2 ÁLL. BEÁLLÍTVA
ÚJABB VAGY START)
• Ha ellenőrizni kívánja a tárcsázott állomások
számát, nyomja le a iSETi gombot.
3
* STORE *
NO.001
PAGES=001
01%
(* TÁROLÁS * NO.001
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Ezután megkezdi a telefonszámok egymás utáni
tárcsázását.
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
(* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 25%)
* DIALLING *
(Állomásnév)
NO.001
(* TÁRCSÁZÁS * NO.001)
MEGJEGYZÉSEK 1. Mielőtt a dokumentumo(ka)t a memóriába olvasná, a ▼ és a ▲ gomb lenyomásával a
kijelölt állomásokat újra ellenőrizheti a 3. lépésben. Ha a kijelzőn látható állomást vagy
csoportot törölni kívánja, nyomja meg a iCLEARi gombot.
2. Ha több állomást állít be, a „Gyors memória adás” letiltódik.
110
Iratok küldése telefonvonalon
Direkt adás
Ha a készülék memóriája megtelt, vagy Ön azonnal el akarja küldeni az iratot, használja a direkt
adást.
Manuális tárcsázás (Direkt adás)
Kézi tárcsázáshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
MEMORY XMT=ON
1:OFF 2:ON
3
ENTER STATION
00%
(ÁLLOMÁST KÉR)
4
Adja be a telefonszámot a számbillentyűzetről.
Pl.: 5551234
PRESS START TO DIAL
5551234
(TÁRCSÁZ: NYOMJA: START)
5
* DIALLING *
5551234
(* TÁRCSÁZÁS *)
Készüléke elkezdi tárcsázni a telefonszámot.
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha a fővonal eléréséhez külön kódot kell tárcsáznia, tárcsázza először ezt a számot,
majd egy szünet beiktatásához nyomja meg a iPAUSEi (Szünet) gombot (ezt „-” jelzi), és
ezután tárcsázza a többi számjegyet:
Pl.: 9 PAUSE 5551234
2. Ha impulzusos tárcsázást használ, és a szám hívása közben át akar térni DTMF
gombot („/” jelzi). A „/” jeltől kezdve a tárcsázási mód
tárcsázásra, nyomja meg a
„Tone”-ra vált.
Pl.: 9 PAUSE * 5551234
3. Az adás leállításához nyomja meg a iSTOPi gombot.
A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:
COMMUNICATION STOP ?
1:YES 2:NO
(KOMM. LEÁLLITÁS?
1:IGEN 2:NEM)
Az adás megszakításához nyomja le az 1 gombot. A kommunikációs napló (COMM.
JOURNAL) beállított nyomtatási módjától függetlenül, a napló nem nyomtatódik ki.
111
A használat alapjai
(LAPMEMÓRIA ADÁS = BE
1:KI 2:BE)
Iratok küldése telefonvonalon
Direkt adás
Közvetlen állomásválasztás (Direkt adás)
A közvetlen állomásválasztás egyetlen gomb megnyomásával lehetővé teszi egy teljes telefonszám
tárcsázását. A közvetlen állomásválasztó (automatikus hívó) gombok beállítását lásd a 69. oldalon.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
MEMORY XMT=ON
1:OFF 2:ON
(LAPMEMÓRIA ADÁS = BE
1:KI 2:BE)
3
ENTER STATION
(ÁLLOMÁST KÉR)
4
112
Nyomja meg a közvetlen állomásválasztó gombot.
Pl.:
<01>(Állomásnév)
5551234
A kijelzőn megjelenik az egy gombnyomásos hívószám
és az állomás neve. Készüléke ezután a teljes
telefonszámot (pl. 5551234) tárcsázza.
* DIALLING *
(Állomásnév)
(* TÁRCSÁZÁS *)
00%
Iratok küldése telefonvonalon
Direkt adás
Rövidített hívószámos tárcsázás (Direkt adás)
A rövidített hívószámos tárcsázás a gyakrabban hívott számok tárcsázásának egy gyorsabb módja
azáltal, hogy az automatikus hívóműbe előre betárolt telefonszámot egy háromegyű kóddal rövidítheti.
A rövidített hívószámok programozását lásd a 71. oldalon.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
MEMORY XMT=ON
1:OFF 2:ON
3
ENTER STATION
00%
(ÁLLOMÁST KÉR)
4
Nyomja meg az iABBRi gombot és adja be a
háromjegyű kódot.
[010] (Állomásnév)
5553456
Pl.:
* DIALLING *
(Állomásnév)
(* TÁRCSÁZÁS *)
A kijelzőn megjelenik a rövidített hívószám és az
állomás neve.
Készüléke ezután a teljes telefonszámot (pl. 5553456)
tárcsázza.
113
A használat alapjai
(LAPMEMÓRIA ADÁS = BE
1:KI 2:BE)
Iratok küldése telefonvonalon
Direkt adás
Tárcsázás telefonkönyvből (Direkt adás)
A telefonkönyvből történő tárcsázás lehetővé teszi, hogy Ön egy teljes telefonszámot tárcsázzon az
automatikus hívógomboknál és a rövidített hívószámoknál beírt nevek közötti keresés segítségével.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
MEMORY XMT=ON
1:OFF 2:ON
(LAPMEMÓRIA ADÁS = BE
1:KI 2:BE)
3
ENTER STATION
(ÁLLOMÁST KÉR)
4
ENTER LETTER(S)
[ADJA BE: BETŰ(K)]
5
A karakter gombokkal adja be a teljes állomásnevet,
vagy annak egy részét (lásd 14. old.).
Pl.: a iPi iAi iNi iAi-t a PANASONIC megkereséséhez.
6
ENTER LETTER(S)
PANA
(ADJA BE: BETŰ(K)
PANA)
(01)PANASONIC
5553456
vagy
ismételten, amíg a kijelző a kívánt állomás nevét nem
mutatja.
7
* DIALLING *
PANASONIC
(* TÁRCSÁZÁS *
PANASONIC)
Készüléke a teljes számot (pl. 5553456) tárcsázza.
114
00%
Iratok küldése telefonvonalon
Adás beszéd üzemmódban
Ha Ön akkor akar iratot küldeni, miután már beszélt a másik féllel, használja az „Adás beszéd
üzemmódban” szolgáltatást. Ehhez berendezéséhez csatlakoztatnia kell az opcionális fax
kézibeszélőt vagy egy külső telefonkészüléket (másodkészüléket).
Tárcsázás felvett kézibeszélőnél
Felvett kézibeszélős tárcsázáshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
Emelje fel a fax kézibeszélőjét, vagy vegye fel a
csatlakoztatott másodkészülék kézibeszélőjét, és
tárcsázza a számbillentyűzetről a számot.
Pl.: 5551234
* PHONE OFF HOOK *
(* KÉZIB. FELEMELVE *)
* DIALLING *
5551234
A használat alapjai
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
(* TÁRCSÁZÁS *)
3
Ha meghallja partnere hangját, kérje meg, hogy
készüljön fel az irat vételére.
ON LINE * XMT *
(VONALON * ADÁS *)
Ezután, amikor meghallja a fax hangot,
és tegye le a kézibeszélőt.
MEGJEGYZÉS
1. Az adás leállításához nyomja meg a iSTOPi gombot.
A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:
COMMUNICATION STOP ?
1:YES 2:NO
(KOMM. LEÁLLÍTÁS?
1:IGEN 2:NEM)
Az adás megszakításához nyomja le az 1 gombot. A kommunikációs napló (COMM.
JOURNAL) beállított nyomtatási módjától függetlenül, a napló nem nyomtatódik ki.
115
Iratok küldése telefonvonalon
Adás beszéd üzemmódban
Tárcsázás a kézibeszélő felvétele nélkül
A kézibeszélő felvétele nélküli tárcsázáshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
* MONITOR *
■
(* BELEHALLGATÁS *)
A monitor hangszóróból tárcsázási hangot hall.
3
Tárcsázza a számbillentyűzetről a telefonszámot.
Pl.: 5551234
* DIALLING *
5551234
(* TÁRCSÁZÁS *)
4
Ha meghallja a fax hangot:
ON LINE * XMT *
(VONALON * ADÁS *)
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha a fővonal eléréséhez külön kódot kell tárcsáznia, tárcsázza először ezt a számot,
majd egy szünet beiktatásához nyomja meg a iPAUSEi (Szünet) gombot (ezt „-” jelzi), és
ezután tárcsázza a többi számjegyet:
Pl.: 9 PAUSE 5551234
2. Ha impulzusos tárcsázást használ, és a szám hívása közben át akar térni DTMF
tárcsázásra, nyomja meg a
gombot („/” jelzi). A „/” jeltől kezdve a tárcsázási mód
„Tone”-ra vált.
Pl.: 9 PAUSE * 5551234
116
Iratok küldése telefonvonalon
Adás lefoglalás
Miközben irato(ka)t küld a memóriából vagy irato(ka)t vesz, az alábbiakat teheti.
• Lefoglalja a következő adást a memóriában. (Legfeljebb 70 különböző fájlra.)
• Prioritásos (elsőbbségi) adást foglal le.
Memória adás lefoglalás (több funkció egyidejű végrehajtása)
Ha a készülék on-line üzemmódban van, és foglalt a memóriából történő adás miatt, vagy mert iratot
vesz illetve nyomtat, akkor Ön adást foglalhat le az alábbi eljárással.
Készüléke on-line üzemmódban van, az ON-LINE
kijelző villog, vagy a vett iratot nyomtatja.
ON LINE * PC MODE *
(ON LINE * PC MÓD *)
(VONALON * ADÁS *)
ON LINE * PRT MODE *
ON LINE * RCV *
ID:(Azonosító)
(ON LINE * PRT MÓD *)
(VONALON * VÉTEL *)
* PRINTING *
PC DATA
* PRINTING *
MEMORY RCV’D DOC
(* NYOMTATÁS *
SZÁMÍTÓGÉP ADAT)
(* NYOMTATÁS *
MEMÓRIÁBA VETT IRAT)
2
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
3
ON LINE * MEM.XMT *
ID:(Azonosító)
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás; minden egyes tárcsázott állomás
után nyomja le a iSETi gombot. (legfeljebb 70 állomás).
• Tárcsázás telefonkönyvből; minden egyes beadott
állomás után nyomja le a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 107–109. oldalon.)
Pl.:
<01>(Állomásnév)
5551234
[010] (Állomásnév)
5553456
• Ha ellenőrizni kívánja a beadott állomások
hívószámait, nyomja le a iSETi gombot.
4
* STORE *
NO.005
PAGES=001
01%
(* TÁROLÁS * NO. 005
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke a lapmemóriába tárolja az irato(ka)t.
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGE=005
25%
(* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 25%)
MEGJEGYZÉS
1. A memória adás lefoglalás törlését lásd a 164. oldalon.
117
A használat alapjai
1
Iratok küldése telefonvonalon
Adás lefoglalás
Direkt adás lefoglalás (Prioritásos adás lefoglalás)
Ha Ön nagyon siet, és gyorsan el kell küldenie egy iratot, miközben a memóriában már sok fájl
található, a sürgős irat elküldéséhez használja a direkt adás lefoglalást. Az éppen folyó kommunikációt
követően a fontos iratot készüléke azonnal elküldi.
Ne feledkezzen meg róla, hogy ily módon nem tud körözvényt küldeni.
Lefoglalás sürgős irat küldéséhez
1
Készüléke on-line üzemmódban van, az ON-LINE
kijelző villog, vagy a vett iratot nyomtatja.
ON LINE * PC MODE *
ON LINE * MEM.XMT *
ID:(Azonosító)
(ON LINE * PC MÓD *)
(VONALON * ADÁS *)
ON LINE * PRT MODE *
ON LINE * RCV *
ID:(Azonosító)
(ON LINE * PRT MÓD *)
(VONALON * VÉTEL *)
* PRINTING *
PC DATA
* PRINTING *
MEMORY RCV’D DOC
(* NYOMTATÁS *
SZÁMÍTÓGÉP ADAT)
(* NYOMTATÁS *
MEMÓRIÁBA VETT IRAT)
2
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
3
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
MEMORY XMT=ON
1:OFF 2:ON
(LAPMEMÓRIA ADÁS = BE
1:KI 2:BE)
4
ENTER STATION
(ÁLLOMÁST KÉR)
5
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás; majd nyomja le a iSTARTi gombot.
• Tárcsázás telefonkönyvből; majd nyomja le a iSTARTi
gombot.
(A részleteket lásd az 111–114. oldalon.)
Pl.:
Sürgős irathoz az adás lefoglalás csak egyetlen
állomásra lehetséges.
A kijelzőn a „DIRECT XMT RESERVED – DIREKT
ADÁS LEFOGL.” üzenet jelenik meg.
118
<01> (Állomásnév)
5551234
00%
Iratok küldése telefonvonalon
Adás lefoglalás
A direkt adás lefoglalás törlése
1
Ellenőrizze, hogy az irat a lapadagolóban van.
DIRECT XMT RESERVED
<01>(Állomásnév)
(DIREKT ADÁS LEFOGL.)
2
CANCEL XMT RESERVE ?
1:YES 2:NO
(ADÁS LEFOGL. TÖRLÉS?
1:IGEN 2:NEM)
3
A használat alapjai
ezután vegye ki az iratot a lapadagolóból.
119
Iratok küldése telefonvonalon
Újratárcsázás
Automatikus újratárcsázás
Ha a készülék foglalt vonalat érzékel, három percen belül, legfeljebb
háromszor újrahívja a számot. Ez alatt az idő alatt a jobb oldalon látható
üzenet jelenik meg.
WAIT TO DIAL NO.001
<01>(Állomásnév)
(TÁRCSÁZÁSRA VÁR 001)
A kijelző jobb felső sarkában megjelenik a fájl sorszáma, amennyiben az
egy memóriából adandó fájl.
Manuális újratárcsázás
Az utoljára tárcsázott számot a iREDIALi gomb megnyomásával újrahívhatja.
Az utoljára tárcsázott szám újrahívása a memóriából történő adáskor
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
TEL. NO.
5551234
(TELEFONSZÁM)
3
* STORE *
NO.002
PAGES=001
01%
(* TÁROLÁS * NO.002
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Ezután az utoljára tárcsázott számot újrahívja.
120
* DIALLING *
5551234
NO.002
(* TÁRCSÁZÁS * NO.002)
Iratok küldése telefonvonalon
Újratárcsázás
Az utoljára tárcsázott szám újrahívása a lapadagoló (ADF) használatakor
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
MEMORY XMT=ON
1:OFF 2:ON
(LAPMEMÓRIA ADÁS = BE
1:KI 2:BE)
3
ENTER STATION
00%
4
PRESS START TO DIAL
5551234
(TÁRCSÁZ: NYOMJA: START)
A készülék megkezdi az utoljára tárcsázott szám
újrahívását.
* DIALLING *
5551234
(* TÁRCSÁZÁS *)
MEGJEGYZÉS
1. Amikor készüléke kijelzőjén a „WAIT TO DIAL – TÁRCSÁZÁSRA VÁR” üzenet látható,
Ön az azonnali újratárcsázáshoz bármikor megnyomhatja a iREDIALi gombot.
121
A használat alapjai
(ÁLLOMÁST KÉR)
Iratok vétele a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Általános leírás
Készüléke a fax iratok vételének következő választékát kínálja: felügyelet nélküli (alapértelmezés)
illetve hagyományos telefonvonalon történő, manuális vétel.
Készüléke ugyanezt a választékot kínálja az Internet e-mail üzenetek vételénél és nyomtatásánál a
helyi hálózaton (LAN) keresztül felügyelet nélkül, illetve manuálisan, amikor előfizet egy POP mail
szervernél. Amikor azonban a készülékét úgy konfigurálta, hogy az e-mailt az SMTP protokoll
segítségével vegye, akkor az e-mail csak felügyelet nélkül vehető illetve nyomtatható.
PC-n vett Internet fax
1. ábra: Outlook Express Inbox (beérkezett üzenetek) minta
• A fenti példa „Subject (Tárgy)” oszlopában egy PC-n a készülékétől, illetve az Internet faxtól vett email üzenetek láthatók.
• Az Ön tájékoztatására közöljük, hogy a fenti példa egy Microsoft® Windows 95® alatt futó „Outlook
Express Inbox (Beérkezett üzenetek)”-ből származik. Ha Ön más e-mail alkalmazói szoftvert
használ, kérjük olvassa el a kérdéses alkalmazás felhasználói kézikönyvét.
122
Iratok vétele a helyi hálózaton (LAN) keresztül
Általános leírás
A használat alapjai
2. ábra: Egy PC-n vett Internet fax
• Az Ön tájékoztatására közöljük, hogy a fenti példa egy Microsoft® Windows 95® alatt futó
„Windows Messaging”-ból származik.
• A képnéző futtatásához, kérjük olvassa el az Ön alkalmazásának felhasználói kézikönyvét. A
csatolt fájl TIFF-F (Tagged Image File Format – jelzős képállomány formátuma módosított
Huffmann (MH) kódolású képpel) formátumú. Számos, különleges tulajdonságú TIFF képnéző
kapható, amelyek többsége képes megnyitni és megjeleníteni ezt a fájlt, néhány képnéző azonban
esetleg nem támogatja ezt a formátumot.
• A „TIFF-F Image Viewer”-t (képnézőt) PC-jére az alábbi URL címekről töltheti le:
http://www.panasonic.co.jp/mgcs/internetfax/
http://www.panasonic.com/internetfax/
• A Panasonic TIFF-F Image Viewer alkalmazás licenc-szerződése
Mielőtt PC-jére telepítené a „TIFF-F Image Viewer”-t, Önnek figyelmesen el kell olvasnia a licencszerződést. Ha nem ért egyet az egyezmény valamennyi kitételével, ne használja a szoftvert, és
semmisítse meg a program összes másolatát.
Önnek teljes felelősséget kell vállalnia a szoftver kiválasztásáért és annak működéséért / nemműködéséért, illetve az abból származó következményekért.
123
Iratok vétele a helyi hálózaton (LAN) keresztül
E-mail vétele egy POP szervertől
Készüléke az Internet e-mail üzenetek vételének és kinyomtatásának következő választékát kínálja: a
helyi hálózaton (LAN) keresztül történő, felügyelet nélküli, illetve manuális lekérést, amikor előfizet egy
POP mail szervernél.
A POP paraméterek beállítása
Állítsa be a POP szerverre vonatkozó paramétereket (a 146–149. számú fax paramétert).
146. számú (POP TIMER – POP IDŐZÍTŐ): Adja be a POP szerverről történő e-mail ellenőrzési és
lekérési időtartamot (0–60 perc). Ha „0 perc”-et ad be, akkor a készülék nem ellenőrzi a POP
szerveren a leveleket.
147. számú (AUTO POP RCV – AUTO POP VÉTEL): Amikor a POP szerveren van lekérendő levél,
készüléke felügyelet nélkül lekéri és kinyomtatja az e-mailt. Ha ezt a paramétert „1:Letiltva”-ra állítja, a
készülék nem kéri le a leveleket, de kijelzi a POP szerveren lévő levelek számát.
148. számú (DEL POP RCV MAIL – POP VETT LEVÉL TÖRLÉS): Kiválasztja, hogy a levél a POP
szerverről törlődjön-e, miután azt a készüléke lekérte.
149. számú (DEL POP ERR MAIL – POP HIBÁS LEVÉL TÖRLÉS): Kiválasztja, hogy a levél a POP
szerverről törlődjön-e, ha a csatolt fájl formátumát a készülék nem támogatja.
A fenti POP paraméterek beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY∨ ∧)
2
FAX PARAMETER (1-174)
NO.=
(FAX PARAMÉTER (1-174)
SZÁM=)
3
146 POP TIMER
3
min. (0-60)
[146 POP IDŐZÍTŐ
3 perc (0-60)]
4
Adja be a letöltési időtartamot (0–60 perc).
Pl.: 05
Ha hibázik, a számjegy törléséhez nyomja meg a
iCLEARi gombot, majd adja be a helyes értéket.
5
146 POP TIMER
5
min. (0-60)
[146 POP IDŐZÍTŐ
5 perc (0-60)]
147 AUTO POP RCV
2:VALID
(147 AUTO POP VÉTEL
2:ENGEDÉLYEZVE)
6
1 az „INVALID (LETILTVA)”-hoz.
vagy
2 a „VALID (ENGEDÉLYEZVE)”-hez.
124
147 AUTO POP RCV
2:VALID
(147 AUTO POP VÉTEL
2:ENGEDÉLYEZVE)
Iratok vétele a helyi hálózaton (LAN) keresztül
E-mail vétele egy POP szervertől
7
148 DEL POP RCV MAIL
2:VALID
(147 POP VETT LEVÉL TÖRLÉS
2:ENGEDÉLYEZVE)
8
1 az „INVALID (LETILTVA)”-hoz.
vagy
2 a „VALID (ENGEDÉLYEZVE)”-hez.
9
148 DEL POP RCV MAIL
2:VALID
(148 POP VETT LEVÉL TÖRLÉS
2:ENGEDÉLYEZVE)
149 DEL POP ERR MAIL
1:INVALID
10
1 az „INVALID (LETILTVA)”-hoz.
vagy
2 a „VALID (ENGEDÉLYEZVE)”-hez.
11
149 DEL POP ERR MAIL
1:INVALID
(149 POP HIBÁS LEVÉL TÖRLÉS
1: LETILTVA)
150 IFAX RET RECEIPT
1:INVALID
(150 IFAX VÉTEL NYUGTA
1: LETILTVA)
12
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha a készülék nem támogatott formátumú, csatolt fájlt vesz, akkor hibaüzenetet nyomtat,
hogy tudassa Önnel: a csatolt fájl nem nyomtatható ki.
2. Ha a 148. számú (DEL POP RCV MAIL – POP VETT LEVÉL TÖRLÉS) és a 149. számú
(DEL POP ERR MAIL – POP HIBÁS LEVÉL TÖRLÉS) fax paraméter „1:Letiltva”-ra van
állítva, akkor a hibás e-mailek nem törlődnek. Ez lehetővé teszi, hogy Ön PC-jéről
később kérje le ezt a levelet.
Továbbá, ha ezek a fax paraméterek „1:Letiltva”-ra vannak állítva, akkor Önnek adott
időközönként törölnie kell a leveleket a POP szerverről. A POP szerverek minden
előfizetőnek egy adott nagyságú helyet biztosítanak, ha a leveleket nem törli ki
rendszeresen, akkor az Ön postaládája megtelik, és az új bejövő leveleket a szerver
elutasítja.
Vagy kérje le ezeket a leveleket a PC-jéről, vagy állítsa a fax paramétereket
„2:Engedélyezve”-re, hogy készülékét vételre és nyomtatásra váltsa át, és az összes
levelet törölje a POP szerverről. Ez az eljárás azonban a korábban már kinyomtatott
levelek újra nyomtatását is eredményezheti.
125
A használat alapjai
(149 POP HIBÁS LEVÉL TÖRLÉS
1: LETILTVA)
Iratok vétele a helyi hálózaton (LAN) keresztül
E-mail vétele egy POP szervertől
Felügyelet nélküli e-mail vétel a POP szerverről
Ha a 146. számú (POP TIMER – POP IDŐZÍTŐ) fax paramétert 1 és 60 perc közötti értékre, és a 147.
számú (AUTO POP RCV – AUTO POP VÉTEL) fax paramétert „2:Engedélyezve”-re állította, akkor a
készülék a megadott időpontban megkérdezi a POP szervert, hogy van-e új levél.
A POP szerveren lévő leveleket automatikusan lekéri és kinyomtatja.
1 NEW MAIL(S)
(1 ÚJ LEVÉL)
Ha a 146. számú (POP TIMER – POP IDŐZÍTŐ) fax paramétert „0”-ra állította, a készülék nem
kérdezi meg a POP szervert, és a levelet nem nyomtatja ki automatikusan. Ennél a beállításnál a
levelet manuálisan kell lekérni a POP szerverről.
03-DEC-2002 17:15
< NEW MAIL(S)>
(2002. DEC. 03. 17:15
<ÚJ LEVÉL>)
Ha a 147. számú (AUTO POP RCV – AUTO POP VÉTEL) fax paramétert „1:Letiltva”-ra állította, akkor
a készülék a 146. számú fax paraméternél megadott időpontban megkérdezi a POP szervert, hogy
van-e új levél. Ha a POP szerverre új levél érkezett, a készülék nem kéri le, de kijelzi a POP szerveren
lévő levelek számát.
Manuális e-mail lekérés a POP szerverről
Kövesse az alábbi lépéseket, ha az e-mailt manuálisan kívánja lekérni a POP szerverről:
1
03-DEC-2002 17:15
00%
(2002. DEC. 03. 17:15)
vagy
03-DEC-2002 17:15
< NEW MAIL(S)>
(2002. DEC. 03. 17:15
<ÚJ LEVÉL>)
2
Ha a POP szerver nem vett új e-mailt, a következő
üzenet jelenik meg.
NO NEW MAIL
(NINCS ÚJ LEVÉL)
3
Ha a POP szerver új levelet vett, a készülék kijelzi a
szerveren lévő levelek számát, majd lekéri és
kinyomtatja az e-mailt.
MEGJEGYZÉS
126
ON LINE * RCV *
ID:[email protected]
(VONALON * VÉTEL *)
1. Ha Ön a program hívógombba egy felhasználó nevet és egy jelszót programoz, akkor az
e-mailt a POP szerverről a felhasználói paramétereknél beállítottól eltérő felhasználói
névvel kérheti le.
Iratok vétele telefonvonalon
Vételi módok
Ön választhat a készüléke által biztosított alábbi, négyféle vételi üzemmód közül.
Javasolt vételi mód
Ön hagyományos telefonhívásokat és telefax
hívásokat is fogadhat.
Ön rendes körülmények
között csak telefax
hívásokat fogadhat.
Ön hagyományos
telefonhívásokat és telefax
hívásokat is fogadhat, és
az üzenetek rögzítésére
igénybe vehet egy
csatlakoztatott
üzenetrögzítőt.
Telefax/telefon automatikus átkapcsolás
üzemmód
Készüléke jelentkezik a bejövő hívásra, majd eldönti, hogy telefon vagy telefax hívással van-e
dolga. Ha telefax hívás érkezett, a berendezés
automatikusan elkezdi venni az iratot. Ha telefon (beszéd) hívás érkezett, a berendezés a
hangszórón keresztül jelez (csenget) Önnek
(lásd a 129. oldalt).
Telefax üzemmód
Készüléke az iratot automatikusan veszi. Az
összes bejövő hívásra (beleértve a hagyományos telefonhívásokat is) a fax berendezés jelentkezik (lásd a 130. oldalt).
TAM (üzenetrögzítő) interfész üzemmód
Az üzenetrögzítő fogadja a bejövő hívást. Ez
idő alatt a készülék is figyeli, hogy
hagyományos telefonhívás érkezett-e,
miközben az üzenetrögzítő folytatja működését.
Ha telefax hívás érkezett, a berendezés
automatikusan a faxra kapcsolja a vonalat, és
elkezdi venni az iratot (lásd a 131. oldalt).
Beállítások
A 17. számú fax paraméter
„1:TEL”-re van állítva.
03-DEC-2002 15:00
RCV MODE=TEL 00%
(03-DEC.-2002 15:00
VÉTELI MÓD = TEL 00%)
A 17. számú fax paraméter
„3:FAX/TEL VÁLT.”-ra van állítva.
03-DEC-2002 15:00
RCV MODE=FAX/TEL 00%
(03-DEC.-2002 15:00
VÉTELI MÓD = FAX/TEL 00%)
A használat alapjai
Feltételek
Ön rendes körülmények
Telefon üzemmód
között csak hagyományos
telefonhívásokat fogadhat. A beérkező hívásokat az (opcionális) másodtelefonról fogadhatja. Ha a jellegzetes fax hangot
hallja, egyszerűen nyomja le a START gombot,
hogy kézi vételre kapcsoljon (lásd a 128. oldalt)
A 17. számú fax paraméter
„2:FAX”-ra van állítva.
03-DEC-2002 15:00
00%
(03-DEC.-2002 15:00)
A 17. számú fax paraméter
„4:RÖGZ. IF.”-re van állítva.
03-DEC-2002 15:00
RCV MODE=TAM/FAX 00%
(03-DEC.-2002 15:00
FAX/TAM ÜZEMMÓD)
MEGJEGYZÉSEK 1. A csatlakoztatott üzenetrögzítő (TAM) típusától függően esetleg néhány szolgáltatás
nem használható az Ön üzenetrögzítő interfész üzemmódban működő készülékén.
2. Ha Ön használja a helyi telefontársasága által biztosított „Megkülönböztetett csengetés
szolgáltatás”-t, kérjük ne feledje, hogy a fax készüléket kereső csengetés típusának
egyeznie kell a 30. számú fax paraméter (DRD SERVICE – DRD szolgáltatás)
beállításával. (Lásd a 79. oldalt.)
Ha a beállítás nem egyezik meg a csengetési típussal, készüléke nem veszi
automatikusan az iratot, hanem tovább csenget a telefon.
Ha pedig üzenetrögzítője (TAM) nem támogatja a „Megkülönböztetett csengetés
szolgáltatás”-t, akkor esetleg nem működik együtt megfelelően az üzenetrögzítő
interfésszel.
127
Iratok vétele telefonvonalon
Telefon üzemmód
Ha berendezése ebbe az üzemmódba van állítva, akkor az iratokat nem veszi automatikusan. Ha fax
hívást fogad, az iratok kézi vételéhez kövesse az alábbi eljárást:
A telefon üzemmód beállítása
1
Változtassa a 17. számú telefax paramétert (RECEIVE
MODE – VÉTELI MÓD) „1: TEL”-re (Telefon üzemmódra).
(Lásd a 79. oldalt.)
A telefon üzemmód működése
1
Ha a telefonja csenget, emelje fel a másodkészülék
kézibeszélőjét.
Ha a hallgatóból sípolást hall, az azt jelenti, hogy valaki
faxot akar küldeni. Ha pedig a hívó jelentkezik, és közli
Önnel, hogy faxot szeretne küldeni, akkor …
2
Távolítsa el az iratot a lapadagolóból, ha van benne.
3a
Ha Ön a hívást a külső telefonkészülékről fogadta,
3b
Ha Ön a hívást a másodkészülék kézibeszélőjének
felemelésével fogadta,
vagy
1 másodpercen belül a telefonkészüléken
(lásd az 1. megjegyzést).
Készüléke távvezérléssel aktiválódik.
4
Tegye a helyére a kézibeszélőt.
MEGJEGYZÉS
128
1. Ezt az eljárást „REMOTE RCV – TÁVVEZÉRELT VÉTEL”-nek nevezzük, és csak „Tone”
üzemmódú, nyomógombos készülékről vehető igénybe. Ha a másodkészülék nem Tone
(DTMF) tárcsázású, nyomja le a telefax berendezés kezelő lapján a iSTARTi gombot.
Iratok vétele telefonvonalon
Telefax/telefon automatikus átkapcsolás üzemmód
Ha berendezése ebbe az üzemmódba van kapcsolva, akkor automatikusan kapcsol iratvételre vagy
beszédkapcsolatra.
A telefax/telefon automatikus átkapcsolás üzemmód beállítása
1
Változtassa a 17. számú telefax paramétert (RECEIVE
MODE – VÉTELI MÓD) „3: FAX/TEL VÁLT.”-ra
(Telefax/telefon automatikus átkapcsolás üzemmódra).
(Lásd a 79. oldalt.)
A telefax/telefon automatikus átkapcsolás üzemmód működése
1
Berendezése egy hívás vételekor késedelem nélkül
jelentkezik, majd eldönti, hogy telefon vagy telefax hívás
érkezett-e.
2
Berendezése megkezdi az irat vételét.
A használat alapjai
Ha telefax hívás érkezett:
Ha telefonhívás érkezett:
1
Berendezése egy hívás vételekor késedelem nélkül
jelentkezik, majd eldönti, hogy telefon vagy telefax hívás
érkezett-e.
2
Berendezése a hangszóróján keresztül jelez (csenget)
Önnek (lásd az 1. megjegyzést).
3
Emelje fel a külső készülék kézibeszélőjét és nyomja le a
iSTOPi gombot.
4
Kezdje meg a beszélgetést.
MEGJEGYZÉSEK 1. A 18. számú fax paraméterrel (OP CALL TIMER – HÍVÁS IDŐZÍTŐ) megváltoztathatja
azt az időtartamot, ameddig készüléke jelez. (Lásd a 79. oldalt.)
2. A csengő hangerő beállításának módját a 44. oldalon találja.
129
Iratok vétele telefonvonalon
Telefax üzemmód
Ha készüléke ebbe az üzemmódba van kapcsolva, akkor a hívás fogadásának pillanatában, azonnal
megkezdi az irat vételét.
A telefax üzemmód beállítása
1
Változtassa a 17. számú telefax paramétert (RECEIVE
MODE – VÉTELI MÓD) „2: FAX”-ra (Telefax üzemmódra).
(Lásd a 79. oldalt.)
A telefax üzemmód működése
Készüléke egy telefax hívás érkezésekor megkezdi az irat automatikus vételét.
130
Iratok vétele telefonvonalon
TAM (telefon üzenetrögzítő) interfész üzemmód
Az Ön telefax berendezése rendelkezik egy speciális TAM (Telefon üzenetrögzítő) interfésszel, amely
lehetővé teszi, hogy egyetlen telefonvonalat (érpárt) automatikusan kapcsoljon a telefaxhoz (FAX)
vagy az üzenetrögzítőhöz (TAM). Ön a kereskedelemben kapható legtöbb üzenetrögzítőt
csatlakoztathatja a berendezéséhez, és meglévő telefonvonalát igen hatékonyan ki tudja használni.
Mindazonáltal néhány üzenetrögzítő esetleg nem kompatíbilis ezzel a berendezéssel. Az Ön helyi
telefontársasága által nyújtott hangposta szolgáltatás nem kompatíbilis ezzel a szolgáltatással. A
telefon üzenetrögzítő működését a TAM Kezelési útmutatójában találhatja meg.
Telefon üzenetrögzítőjének üzembe helyezése
2
1. Távolítsa el üzenetrögzítőjének
telefonvonal vezetékét a fali
csatlakozóból.
2. Dugaszolja be üzenetrögzítőjének telefonvonal vezetékét a telefax berendezés hátsó felén lévő TEL csatlakozóba, az ábra szerint.
Megjegyzés: Az üzenetrögzítő csatlakoztatásának módja az
egyes országok rendelkezéseitől függ.
Kérjük, az ábrákon látható
módszerekből kövesse az
Ön országára vonatkozót.
A részleteket kérdezze
meg a Panasonic helyi
forgalmazójától.
3
4
131
A használat alapjai
1
Iratok vétele telefonvonalon
TAM (telefon üzenetrögzítő) interfész üzemmód
A telefon üzenetrögzítő interfész üzemmód beállítása
1
Állítsa a 17. számú telefax paramétert (RECEIVE MODE –
VÉTELI MÓD) „4: TAM / FAX – RÖGZ. IF.”-re
(üzenetrögzítő interfész üzemmódra).
(Lásd a 79. oldalt.)
A TAM telefon üzenetrögzítő interfész üzemmód működése
Ha telefax hívás érkezett:
1
Ha üzenetrögzítője és telefax berendezése bejövő hívást
vesz, először mindig az üzenetrögzítője jelentkezik a
hívásra, és a felvett kimenő üzenetet (OGM) lejátssza a
hívó állomásnak. Mialatt az üzenetrögzítő fogadja a hívást,
telefax berendezése figyeli a vonalat, hogy telefonhívás,
vagy telefax hívás érkezett-e.
2
Berendezése a vonalat átkapcsolja a telefaxra, és a hívó
állomástól azonnal megkezdi az irat vételét.
Ha telefonhívás érkezett:
1
Ha üzenetrögzítője és telefax berendezése bejövő hívást
vesz, először mindig az üzenetrögzítője jelentkezik a
hívásra, és a felvett kimenő üzenetet (OGM) elküldi a hívó
állomásnak. Mialatt az üzenetrögzítő fogadja a hívást,
telefax berendezése figyeli a vonalat, hogy telefonhívás,
vagy telefax hívás érkezett-e.
2
Üzenetrögzítője a kimenő üzenet (OGM) lejátszása után
felveszi a bejövő üzenetet (ICM).
Minta kimenő üzenet (bejelentkező szöveg vagy üdvözlés)
Halló, itt Kovács beszél. Sajnos nem tudom hívását fogadni. Kérem hagyjon üzenetet a sípszó után,
vagy ha faxot kíván küldeni, kérem „Tone” üzemmódú telefonján nyomja le kétszer a csillag gombot,
és indítsa el telefax berendezését. Köszönöm hívását.
Csend érzékelés üzemmód
Lehetővé teszi, hogy telefax berendezését Fax üzemmódba kapcsolja, amikor olyan készülékektől
vesz iratot, amelyek nem küldenek fax jelzést (rövid sípolást) és megakadályozza, hogy
üzenetrögzítője üres bejövő üzenetet (hosszú csendet) vegyen.
A szolgáltatás aktiválásához:
1. Változtassa a 20. számú fax paramétert (SILENT DET. – CSEND ÉRZÉKELÉS) 2:
ENGEDÉLYEZVE állásra (lásd a 79. oldalt).
2. Állítsa be a 19. számú fax paraméterrel (OGM LENGTH – ÜDVÖZLÉS HOSSZA) az
üzenetrögzítője bejelentkező szövegének időtartamát (lásd a 79. oldalt).
[Azt javasoljuk, hogy állítsa az időtartamot az aktuális kimenő üzenet hosszánál 5 vagy 6
másodperccel hosszabbra.]
132
Iratok vétele telefonvonalon
Nyomtatási méret csökkentés
Ez a készülék a vételhez Letter (Levél), Legal és A4 méretű, normál papírt tud használni. Néha olyan
túlméretezett iratokat küldenek Önnek, amelyek nem férnek ki egyetlen oldalon. Amikor ez történik, az
iratot készüléke két lapra bontja szét.
E probléma kiküszöbölésére a készülék rendelkezik a kicsinyített nyomtatás szolgáltatással. Ön a
legmegfelelőbb beállítást választhatja ki az alábbi leírásnak megfelelően:
1. Automatikus csökkentés
A készülék a vett irat minden oldalát először a memóriába veszi. Az irat hossza alapján
automatikusan kiválasztja a megfelelő csökkentési arányt (70% és 100% között), hogy a teljes
iratot egy oldalra nyomtassa ki. Ha a vett irat nagyon hosszú (a vételi papír hosszánál 39%-kal
hosszabb), akkor az irat két külön oldalra kerül, méretcsökkentés nélkül.
A nyomtatási méret csökkentés üzemmód beállítása
Állítsa be a fax paramétereket az alábbiaknak megfelelően (lásd 79. old.).
1. Az automatikus kicsinyítés beállításához:
1) Állítsa a 24. számú kicsinyítési arányt (PRINT REDUCTION – NYOMT. MÉRETCSÖKK)
„AUTO”-ra.
2. A rögzített csökkentési arány beállításához:
1) Állítsa a 24. számú kicsinyítési arányt (PRINT REDUCTION – NYOMT. MÉRETCSÖKK)
„FIXED – RÖGZÍTETT” helyzetbe.
2) Állítsa a 25. számú csökkentési arányt (REDUCTION RATIO – CSÖKKENTÉS ARÁNYA) 70%
és 100% közötti, tetszőleges értékre (lásd az 1. megjegyzést).
Pl.: A4-ről A4-re
-96%
A4-ről Letter-re
-90%
Letter-ről Letter-re
-96%
Legal-ról Letter-re
-75%
MEGJEGYZÉS
1. Ha a küldő fél a fejléc kinyomtatását a másolási területen kívülre állítja be, még nagyobb
kicsinyítés válik szükségessé.
133
A használat alapjai
2. Meghatározott méretcsökkentés
Ön előre meghatározhatja a méretcsökkentés arányát 70% és 100% között, 1%-os lépésekben. A
vett irato(ka)t készüléke a méretétől függetlenül, a megadott arányban kicsinyíti.
Iratok vétele telefonvonalon
Nagyméretű iratok vétele
Ha a vett irat túlságosan hosszú (a vételi papír méreténél 39%-kal hosszabb), készüléke az iratot két
különálló oldalra bontja. A különálló oldalak nyomtatása során az első oldal alsó 10 mm-e a következő
oldal tetejére is áttolódik.
Küldött irat
Vett irat
Átlapolt nyomtatás
(10 mm)
A vett irat két oldalra kerül
átlapolásos nyomtatással.
MEGJEGYZÉS
134
1. Ha a nyomtatási méret csökkentést automatikusra állította, az irat méretcsökkentés
nélkül nyomtatódik ki két különálló oldalra. Ha a méretcsökkentést rögzítettre állította, az
irat a 25. sz. fax paraméter beállításának megfelelő csökkentéssel kerül kinyomtatásra
(lásd 79. old.).
Iratok vétele telefonvonalon
Helyettesítéses memória vétel
Ha vétel közben a vételi papír kifogy, elakad, vagy a festék kifogy, a készülék az érkező iratot
automatikusan a lapmemóriába kezdi el venni. A tárolt iratok a vételi papír behelyezése vagy a
nyomtató kazetta cseréje után automatikusan kinyomtatódnak. (Lásd az 1. és 2. megjegyzést.)
1
Amikor a készülék befejezte a memóriába történő
vételt, és nincs papír vagy festék, a kijelzőn egy
információs kód jelenik meg.
NO RECORDING PAPER
INFO. CODE=010
(PAPÍRHIÁNY
INFO. KÓD=010)
OUT OF TONER
INFO. CODE=041
(FESTÉK KIFOGYOTT
INFO. KÓD=041)
Tegyen be vételi papírt (lásd 36. old.), vagy cserélje ki a
festékkazettát (lásd 34. old.).
A készülék automatikusan megkezdi a memóriában
tárolt irat kinyomtatását.
* PRINTING *
MEMORY RCV’D DOC
(* NYOMTATÁS *
MEMÓRIÁBA VETT IRAT)
A használat alapjai
2
Fordított nyomtatási sorrend (rendezés)
Készülékének nyomtatási mechanizmusa olyan, hogy fordított sorrendben teszi le az iratokat.
Készüléke rendelkezik egy úgynevezett rendezés üzemmóddal, amikor a vett iratok lapjait a megfelelő
sorrendben rendezi. Amikor engedélyezi a kinyomtatott anyag rendezését, az összes vett irat először
mindig a memóriába tárolódik, és csak ezután nyomtatódik ki a megfelelő sorrendbe rendezve. A
kinyomtatott iratok rendezéséhez szükséges feltételek: 1) a 65. számú fax paramétert (PRINT
COLLATION – NYOM. RENDEZÉSSEL) „1”-re („ENGEDÉLYEZVE”-re) kell állítani, és 2) megfelelő
nagyságú memória álljon rendelkezésre.
Készüléke a nyomtatásnál nem rendezi az iratokat, ha a fenti feltételek bármelyike nem teljesül.
Ha használni kívánja ezt a funkciót, azt javasoljuk, hogy telepítsen egy opcionális Flash
memóriakártyát. Lásd a 242. oldalt (Opciók és fogyóanyagok).
Elküldött irat sorrendje
Lerakott irat sorrendje
Megfelelő lerakási sorrend
(rendezési üzemmód)
Fordított lerakási sorrend
(nem rendezett üzemmód)
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha a memória megtelt, a készülék megszakítja a vételt, és lekapcsolódik a vonalról. Az
eddig a pillanatig memóriába vett irato(ka)t automatikusan kinyomtatja.
2. Ha ki akarja kapcsolni a helyettesítéses vétel szolgáltatást, módosítsa a 22. számú fax
paramétert „2” (Letiltva) állásra. (Lásd a 79. oldalt.)
135
Másolatok készítése
A készülék rendelkezik másolási szolgáltatással, amellyel egy- vagy többpéldányos másolás
lehetséges.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
COPY
NO. OF COPY=1
(MÁSOLÁS
MÁSOLAT SZ.=1)
3
Adja meg a másolatok számát (max. 99).
Pl.: 10
COPY
NO. OF COPY=10
(MÁSOLÁS
MÁSOLAT SZ.=10)
4
* STORE *
NO.005
PAGES=001
01%
(* TÁROLÁS * NO. 005
LAPSZÁM=001 01%)
A készülék a memóriába tárolja az iratot, majd
kinyomtatja a másolatokat.
* COPY *
NO. OF COPY=01/10
(* MÁSOLÁS *
MÁSOLAT SZ.=01/10)
MEGJEGYZÉSEK 1. A készülék másoláskor lekicsinyíti a másolatot az eredeti irat hosszától függően. Ha azt
kívánja, hogy másoláskor a készülék kérje a kicsinyítési arányt, akkor változtassa meg a
32. sz. fax paramétert (COPY REDUCTION – MÁSOLÁS M.CSÖKK?) „MANUÁLIS”-ra)
(lásd 80. old.).
Ha a másolási méretcsökkentés manuálisra van beállítva, akkor a nagyítási arány 1%-os
lépésekben való beállításához nyomja le a ▼ illetve ▲ gombot (100% – 70%).
2. Ha szuperfinom felbontással készíti a másolatot, annak mérete kissé csökken, hogy az
adatok elférjenek egy oldalon. Ez még akkor is így történik, ha a nagyítási arányt 100%ra állította be.
3. Másoláskor megváltoztathatja a kontrasztot és a felbontást, de normál (Standard)
felbontást nem lehet beállítani.
4. Ha másoláskor memóriatúlcsordulási hiba lép fel, akkor Ön a iFUNCTIONi 8 9 iSETi
1 gomb lenyomásával ideiglenesen kikapcsolhatja („OFF – KI”) a „MEMORY XMT –
LAPMEMÓRIA ADÁS” szolgáltatást. Ilyenkor azonban a kinyomtatott másolatokat a
készülék nem rendezi.
136
Időzített összeköttetések
Általános leírás
Ön irato(ka)t küldhet egy vagy több állomásra a következő 24 óra bármely időpontjában. Legfeljebb 70
időpont állítható be időzített adás vagy időzített lekérdezés lebonyolításához.
Időzített adás
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
DEFERRED COMM. (1-2)
ENTER NO. OR ∨ ∧
3
DEFERRED XMT
START TIME
:
(IDŐZÍTETT ADÁS
KEZDET)
4
A billentyűzetről adja be a kezdési időpontot.
(Használjon 4 számjegyet, 24 órás időformát.)
Pl.: 2330 (este 11 óra 30 perc) és iSETi
5
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT)
Tárcsázza a telefonszámot az alábbi módszerek bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás, majd minden egyes állomás tárcsázása után
nyomja meg a iSETi gombot. (legfeljebb 70 állomás)
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd minden egyes állomás tárcsázása
után nyomja meg a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 107–109. oldalon.)
Pl.:
<01>
(Állomásnév)
5551234
6
* STORE *
PAGES=001
NO.002
05%
(* TÁROLÁS * NO. 002
LAPSZÁM=001 05%)
az iratok lapmemóriába tárolásához.
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGES=005 30%
* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 30%
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha a 4. lépés során téves számot írt be, nyomja meg a iCLEARi gombot, és írja be újra,
most már a helyes számot.
2. Az időzített adás beállításainak megváltoztatása vagy törlése a 162. és 164. oldalon
található.
3. Ha az időzített adást lefoglalta az irat memóriába tárolás nélkül, akkor a iSTARTi gomb
megnyomása után az utolsó lépésben a kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg.
DEF DIRECT XMT RSV’D
<01>(Állomásnév)
(IDŐZ. ADÁS LEFOGL)
137
A használat alapjai
(IDŐZ. KOMM. (1-2)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
Időzített összeköttetések
Időzített lekérdezés
1
DEFERRED COMM. (1-2)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(IDŐZ. KOMM. (1-2)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
DEFERRED POLLING
START TIME
(IDŐZÍTETT LEKÉRDEZÉS
KEZDET:)
3
Adja be a kezdési időpontot a billentyűzetről.
(Használjon 4 számjegyet és 24 órás formátumot.)
Pl.: 0330 (du. 3:30) és iSETi
4
5
6
Adja be a négyjegyű lekérdezési jelszót.
Pl.: 9876 és iSETi
DEFERRED POLLING
PASSWORD=
IDŐZÍTETT LEKÉRDEZÉS
JELSZÓ=
)
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT)
Tárcsázza a telefonszámot az alábbi módszerek bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás, majd minden egyes állomás tárcsázása után
nyomja meg a iSETi gombot. (legfeljebb 70 állomás)
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd minden egyes állomás
tárcsázása után nyomja meg a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 107–109. oldalon.)
Pl.:
<01> (Állomásnév)
5551234
* STORE * NO.001
(* TÁROLÁS * SZÁM 001)
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha rossz számot írt be a 3. lépés során, nyomja meg a iCLEARi gombot, és írja be újra
a számot.
2. Az időzített összeköttetés beállításainak megváltoztatásához vagy törléséhez lásd a
162. és 164. oldalt
138
Lekérdezés
Általános leírás
A lekérdezés annyit jelent, hogy felhív egy másik készüléket (készülékeket), és az Önnek szükséges
irato(ka)t lehívja. A másik készüléknek előre tudnia kell, hogy Ön fel fogja hívni, és az iratnak az
automatikus lapadagolóban vagy a lapmemóriába beolvasva kell lennie. Lehetséges, hogy az
adatvédelem érdekében szükség van a partner állomáséval megegyező lekérdezési jelszó
beállítására.
A lekérdezési jelszó beállítása
Ha a lekérdezési jelszó nem egyezik a lekérdezett készülékével, a partner állomás az Ön lekérdezését
automatikusan visszautasítja.
A lekérdezési jelszó beállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
FAX PARAMETER (1-174)
NO=■
(FAX PARAM (1-174)
SZÁM=)
3
26 POLLING PASSWORD
■■■■
(26 LEKÉRD. JELSZÓ)
4
5
Adja be a négyjegyű lekérdezési jelszót.
Pl.: 1234
26 POLLING PASSWORD
1234
(26 LEKÉRD. JELSZÓ)
MEGJEGYZÉSEK 1. A lekérdezés nem biztos, hogy minden készülékkel működik. Javasoljuk, hogy végezzen
próba lekérdezést, mielőtt fontosabb iratokat kellene lekérdeznie.
2. Ha a lekérdezendő készüléken nincs beállítva lekérdezési jelszó, Ön még akkor is
lekérdezheti, ha az Ön készülékének van jelszava.
139
A használat alapjai
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
Lekérdezés
Előkészületek, hogy Önt lekérdezhessék
Annak érdekében, hogy más készülékek lekérdezhessék az Ön készülékét, az irat memóriába
tárolásával fel kell készülnie. Az iratnak a memóriába tárolása előtt ellenőrizze a lekérdezési jelszót. A
lekérdezési folyamatot követően a készülékének memóriájában tárolt irat automatikusan törlődik. Ha
meg akarja őrizni a memóriában az iratot, hogy többször is lekérdezhető legyen, változtassa meg a
27. számú fax paramétert (POLLED FILE SAVE – LEKÉRT FÁJL MENT.) „ENGEDÉLYEZVE”-re.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
POLLING
NO.=
1:POLLING 2:POLLED
(LEKÉRDEZÉS? SZÁM.=
1:LEKÉRD. 2:LEKÉRDEZETT)
3
POLLED
PASSWORD=1234
(LEKÉRDEZETT
JELSZÓ=1234)
4
Adja be a négyjegyű lekérdezési jelszót
(lásd 3. megjegyzés).
Pl.: 4321
5
POLLED
PASSWORD=4321
(LEKÉRDEZETT
JELSZÓ =4321)
* STORE *
NO.015
PAGES=001
01%
(* TÁROLÁS * NO. 015
LAPSZÁM=001 01%)
Az irat(ok) eltárolódik (eltárolódnak) a memóriában.
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGES=005 24%
(* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 24%)
MEGJEGYZÉSEK 1. Ön küldhet és vehet iratokat akkor is, ha előkészült lekérdezésre.
2. Csak 1 lekérdezhető fájl tárolható a memóriába. Ha ugyanahhoz a lekérdezendő fájlhoz
további iratokat kíván hozzáadni, olvassa el a 166. oldalt
3. Ha a 26. számú fax paraméternél beállította a lekérdezési jelszót, a jelszó megjelenik a
kijelzőn.
A jelszót ideiglenesen még megváltoztathatja, ha felülírja egy újjal.
140
Lekérdezés
Iratok lekérdezése másik készülékről
A következő eljárás lehetővé teszi irat(ok) lekérdezését egy vagy több állomásról. Lekérdezés előtt
ellenőrizze, hogy a jelszó be legyen állítva (lásd 139. old.).
1
POLLING
NO.=
1:POLLING 2:POLLED
(LEKÉRDEZÉS NO.=
1:LEKÉRD. 2:LEKÉRT)
2
POLLING
PASSWORD=1234
(LEKÉRDEZÉS
JELSZÓ=1234)
Adja be a négyjegyű lekérdezési jelszót
(lásd 2. megjegyzés).
Pl.: 1111
4
POLLING
PASSWORD=1111
(LEKÉRDEZÉS
JELSZÓ=1111)
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
A használat alapjai
3
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT)
5
6
Tárcsázza a telefonszámot az alábbi módszerek bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás, majd minden egyes állomás tárcsázása után
nyomja meg a iSETi gombot. (legfeljebb 70 állomás)
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd minden egyes állomás
tárcsázása után nyomja meg a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 107–109. oldalon.)
Pl.:
<01>(Állomásnév)
5551234
* STORE *
NO.001
(* TÁROLÁS * NO. 001)
MEGJEGYZÉSEK 1. Az 5. lépésben beadott állomásokat ellenőrizheti a ▼ és ▲ a gomb segítségével; ha
szükséges, a kijelzett állomást vagy csoportot törölheti a iCLEARi gomb lenyomásával.
2. Ha a 26. számú fax paraméterrel beállította a lekérdezési jelszót, az megjelenik a
kijelzőn.
A jelszót ideiglenesen még megváltoztathatja, ha felülírja egy újjal.
141
Program gombok
Általános leírás
Fax készüléke speciális program gombokkal rendelkezik. Ezek akkor hasznosak, ha gyakran kell
iratokat küldenie ugyanazon állomáscsoportoknak, illetve azokról sűrűn kell iratokat lekérdeznie.
Ezeket a gombokat közvetlen állomáscsoport-választó gombként, a lekérdezendő állomások
sorrendjének, az időzített adás vagy lekérdezés sorrendjének eltárolásához vagy további közvetlen
állomásválasztó gombként használhatja.
Csoportos tárcsázás beállítása
Program gomb beállítása csoportos tárcsáshoz
1
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(PROGRAM (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
PROGRAM [P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM [P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
3
Pl.:
PROGRAM[P1]
ENTER NAME
NAME
(PROGRAM [P1] NÉV
ADJA BE: NÉV)
4
Adja be az állomásnevet (max. 15 karakter) a karakter
gombok segítségével (lásd 14. oldal).
Pl.: PROG.A és nyomja le a iSETi gombot.
5
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT)
Adja be a célállomásokat a közvetlen állomásválasztó
gombokkal vagy az iABBRi gombbal és egy
háromjegyű számmal.
Pl.:
és
Mielőtt a következő lépéssel folytatná, a bevitt állomás(oka)t megnézheti a ▼ illetve a ▲ gomb segítségével. Ha hibát talál, a kijelzett állomás törléséhez
használja a iCLEARi gombot.
6
<01> (Állomásnév)
5551234
[010] (Állomásnév)
5553456
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat állíthat be, vagy a iSTOPi gomb megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
142
Program gombok
Időzített adás beállítása
Program gomb beállítása időzített adáshoz
1
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(PROGRAM (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
3
Pl.:
PROGRAM[P1]
ENTER NAME
NAME
4
Adja be a gomb (állomás) nevet (max. 15 karakter) a
karakter gombok segítségével (lásd 14. oldal).
Pl.: PROG.A és nyomja le a iSETi gombot.
5
A használat alapjai
(PROGRAM [P1] NÉV
ADJA BE: NÉV)
PROGRAM[P1]
PRESS FUNCTION KEY
(PROGRAM [P1]
NYOMJA: FUNCTION)
DEFERRED XMT
START TIME
■
:
(IDŐZÍTETT ADÁS
KEZDET:)
6
7
Adja meg a kezdési időpontot négy számjegy
felhasználásával.
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
Pl.: 2330 (este 11 ó 30 p) és nyomja le a iSETi
gombot.
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT)
Tárcsázza a telefonszámot az alábbi módszerek
bármely kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd minden egyes
állomás tárcsázása után nyomja meg a iSETi
gombot.
(A részleteket lásd a 107–109. oldalon.)
<01>(Állomásnév)
5551234
Pl.:
8
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat állíthat be, vagy a iSTOPi gomb
megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
143
Program gombok
Időzített lekérdezés beállítása
Program gomb beállítása időzített lekérdezéshez
1
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(PROGRAM (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
3
Pl.:
PROGRAM[P1]
ENTER NAME
NAME
(PROGRAM [P1] NÉV
ADJA BE: NÉV)
4
Adja be az állomásnevet (max. 15 karakter) a karakter
gombok segítségével (lásd 14. old.).
Pl.: PROG.A és iSETi
5
PROGRAM[P1]
PRESS FUNCTION KEY
(PROGRAM [P1]
NYOMJA: FUNCTION)
DEFERRED POLLING
START TIME
■
:
(IDŐZÍTETT ADÁS
KEZDET:)
6
Adja be a kezdési időpontot.
Pl.: 2200 (este 10 óra) és iSETi
DEFERRED POLLING
PASSWORD =■ ■ ■ ■
(IDŐZÍTETT LEKÉRDEZÉS
JELSZÓ=)
7
8
Adja be a négyjegyű lekérdezési jelszót.
Pl.: 1111 és iSETi
A lekérdezési jelszó megjelenik, ha már korábban
beállította.
Adja be az állomást az alábbi módszerek bármely kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd minden egyes állomás
tárcsázása után nyomja meg a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 107–109. oldalon.)
Pl.:
9
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT)
<01>(Állomásnév)
5551234
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat állíthat be, vagy a iSTOPi gomb
megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
144
Program gombok
Normál lekérdezés beállítása
Program gomb beállítása normál lekérdezéshez
1
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(PROGRAM (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
3
Pl.:
PROGRAM[P1]
ENTER NAME
NAME
4
Adja be a gomb (állomás) nevet (max. 15 karakter) a
karakter gombok segítségével (lásd 14. oldal).
Pl.: PROG.A és nyomja le a iSETi gombot.
5
A használat alapjai
(PROGRAM [P1] NÉV
ADJA BE: NÉV)
PROGRAM[P1]
PRESS FUNCTION KEY
(PROGRAM [P1]
NYOMJA: FUNCTION)
POLLING
PASSWORD=
(LEKÉRDEZÉS
JELSZÓ=1234)
6
7
Adja be a négyjegyű lekérdezési jelszót.
Pl.: 1111 és nyomja le a iSETi gombot.
A lekérdezési jelszó megjelenik, ha már korábban
beállította.
Adja be az állomást az alábbi módszerek bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd nyomja meg a
iSETi gombot minden egyes állomás bevitele után.
(A részleteket lásd a 107–109. oldalon.)
Pl.:
8
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT)
<01> (Állomásnév)
5551234
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat állíthat be, vagy a iSTOPi gomb
megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
145
Program gombok
A közvetlen állomásválasztó gombok beállítása
Program gomb beállítása közvetlen állomásválasztó gombként
1
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(PROGRAM (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
3
Pl.:
PROGRAM[P1]
ENTER NAME
NAME
(PROGRAM [P1] NÉV
ADJA BE: NÉV)
4
5a
Adja be a gomb (állomás) nevet (max. 15 karakter) a
karakter gombok segítségével (lásd 14. oldal).
Pl.: PROG.A és nyomja le a iSETi gombot.
Adja be a telefonszámot (legfeljebb 36 számjegy a
szünetekkel és szóközökkel együtt).
Pl.: 9 iPAUSEi 555
5b
([P1] PROG.A
ADJA BE: TEL.SZÁM)
[P1] PROG.A
9-555 1234
1234
A karakter gombok segítségével adja be az e-mail
címet (legfeljebb 60 karakter).
Pl.:
iai ibi ici
[P1] PROG.A
ENTER TEL. NO.
[P1]PROG.A
[email protected]
ipi iai ini iai isi ioi ini iii ici
ici ioi imi
6
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat állíthat be, vagy a iSTOPi gomb
megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
146
Program gombok
A POP elérés gomb beállítása
Ez a funkció az Ön készüléke osztott használatát teszi lehetővé mások számára, hogy POP
felhasználói nevüknek és POP jelszavuknak a program hívógombokba (P1 – P4) történő, előre
beprogramozásával lekérjék e-mailjeiket a POP szerverről. Saját e-mailjeiket egyszerűen a hozzájuk
tartozó program hívógomb lenyomásával kérhetik le (lásd 1. megjegyzés).
1
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(PROGRAM (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
Pl.:
POP USER NAME
A használat alapjai
3
(POP FELHASZNÁLÓI NÉV)
4
A karakter gombok segítségével adja be a (legfeljebb
40 karakteres) POP felhasználói nevet, és nyomja le a
iSETi gombot.
Pl.:
iki iai iti iei és iseti
POP USER NAME
kate
(POP FELHASZNÁLÓI NÉV)
POP PASSWORD
(POP JELSZÓ)
5
A karakter gombok segítségével adja be a (legfeljebb
10 karakteres) POP jelszót, és nyomja meg a iSETi
gombot.
Pl.:
6
POP PASSWORD
Pana123
(POP JELSZÓ)
ipi iai ini iai 123 és iSETi
1 az üzenetek meghagyása a szerveren a lekérés
után.
DELETE EMAIL NO.=1
1:NO 2:YES
vagy
(E-MAIL TÖRLÉSE NO.=1
1:IGEN 2:NEM)
2 az üzenetek törlése a szerverről a lekérés után.
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat törölhet, vagy a iSTOPi gomb megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
MEGJEGYZÉS
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
1. Ha fontos a biztonság, és meg kell akadályozni, hogy jogosulatlan személyek lekérhessék az Ön e-mailjét a POP szerverről, akkor a program gomb programozásánál hagyja
„üresen” a POP jelszó mezőt. Ha üresen hagyja, akkor a készülék a felkéri Önt a jelszó
beadására, amikor a levelek lekéréséhez megnyomja a program gombot.
147
Program gombok
A POP elérés gomb használata
Ha az e-maileket a POP szerverről a program gomb segítségével kívánja lekérni, kövesse az alábbi
eljárást.
1
Nyomja meg a POP e-mail lekérés gombként
beprogramozott program gombot.
POP RCV USER NAME
kate
Pl.:
(POP FELHASZNÁLÓI NÉV)
Ha a POP felhasználói nevet nem programozta be
előre a program gombba, akkor adja be a (legfeljebb 40
karakteres) POP felhasználói nevet.
2
Ha a POP jelszót nem programozta be előre a program
gombba, akkor adja be a (legfeljebb 10 karakteres)
POP jelszót, és nyomja meg a iSTARTi gombot.
3
Ha a POP szerver nem vett új e-mailt, akkor a
következő üzenet jelenik meg.
NO NEW MAIL
(NINCS ÚJ LEVÉL)
4
Ha a POP szerver új e-mailt vett, a készülék kijelzi a
szerveren lévő üzenetek számát, majd lekéri és
kinyomtatja az e-mailt.
1 NEW MAIL(S)
(1 ÚJ LEVÉL)
ON LINE * RCV *
ID:[email protected]
(VONALON * VÉTEL *
AZONOSÍTÓ:)
148
Program gombok
A program gombok beállításának módosítása vagy törlése
A program gombok beállításának megváltoztatásához kövesse a 142–146. oldalon leírtakat.
• Időzített adás kezdési ideje vagy cél állomása(i).
• Állomás(ok) normál lekérdezése.
• Időzített lekérdezés kezdési ideje vagy állomása(i).
• Csoportos állomásválasztás állomása(i).
• Közvetlen állomásválasztó gomb telefonszáma és a hozzárendelt állomásnév.
Egy program gomb beállításainak törlése
1
PROGRAM
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(PROGRAM (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
A használat alapjai
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
3
Nyomja meg a törölni kívánt program gombot.
Pl.:
PROGRAM[P1]
DELETE? 1:YES 2:NO
(PROGRAM[P1]
TÖRLÉS? 1:IGEN 2:NEM)
4
* DELETING *
PROGRAM[P1]
(* TÖRLÉS *
PROGRAM[P1])
5
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat törölhet, vagy a iSTOPi gomb
megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
PROGRAM[P ]
PRESS PROGRAM KEY
(PROGRAM[P ]
NYOMJA LE: P-GOMB)
149
A feladó kiválasztása
Általános leírás
Ez a művelet lehetővé teszi, hogy a felhasználó az átvitel előtt kiválasszon egyet a 25 db, előre beállított felhasználói név és e-mail cím közül. A kiválasztott felhasználói név nyomtatásra kerül minden
egyes elküldött oldal fejlécében és a kommunikációs naplóban (COMM. JOURNAL) is. Amikor e-mailt
küld, a kiválasztott felhasználói név és/vagy e-mail cím megjelenik az e-mail üzenet „From (Feladó)”
mezőjében.
A feladó kiválasztásának beállítása
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY∨ ∧)
2
FAX PARAMETER (1-174)
NO.=
(FAX PARAMÉTER (1-174)
SZÁM=)
3
145 SENDER SELECTION
1:INVALID
(145 FELADÓ KIVÁLASZTÁSA
1: LETILTVA)
4
145 SENDER SELECTION
2:VALID
(145 FELADÓ KIVÁLASZTÁSA
2: ENGEDÉLYEZVE)
5
SENDER SELECTION
ENTER NO. OR ∨ ∧
(FELADÓ KIVÁLASZTÁSA
ADJA BE: SZÁM VAGY∨ ∧)
6
Adja be a feladó kiválasztási számot.
Pl.: 1 2 (01-24)
ENTER USER NAME
12
(ADJA BE: FELHASZNÁLÓ NÉV)
7
A karaktergombok segítségével adja be a (legfeljebb 25
karakteres és számjegyes) felhasználói nevet (lásd 14.
old.).
Pl.: iPi iAi iNi iAi iSi iOi iNi iIi iCi iSPACEi
iSi iAi iLi iEi iSi és iSETi (lásd 1. megjegyzés)
8
Adja be az e-mail üzenet „From (Feladó)” mezőjében
kinyomtatandó, (legfeljebb 60 karakteres) e-mail címet.
ENTER USER NAME
12 PANASONIC SALES
(ADJA BE: FELHASZNÁLÓ NÉV
12 PANASONIC SALES)
ENTER EMAIL ADDRESS
12
(ADJA BE: E-MAIL CÍM)
Pl.: iai ibi ici
ipi iai ini iai isi ioi ini iii ici
ici ioi imi
ENTER EMAIL ADDRESS
12 [email protected]
(ADJA BE: E-MAIL CÍM)
Folytatás a következő oldalon…
150
A feladó kiválasztása
A feladó kiválasztásának beállítása
9
ENTER USER NAME
13
(ADJA BE: FELHASZNÁLÓ NÉV)
A használat alapjai
Újabb felhasználói név tárolásához ismételje meg a
6–9. lépést.
A készenléti üzemmódba a iSTOPi gomb lenyomásával
térhet vissza.
MEGJEGYZÉS
1. A felhasználói paramétereknél programozott alapértelmezésű felhasználó név másolásához használja a iCOPYi gombot. Az alapértelmezésű felhasználói név után beadhatja
az osztály nevet is.
151
A feladó kiválasztása
Iratküldés a feladó kiválasztásával
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
Adja be az e-mail címet vagy a telefonszámot.
3
SELECT SENDER(00-24)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(VÁLASSZA KI A FELADÓT (00-24)
ADJA BE A SZÁMOT VAGY ∨ ∧)
4
Adja be a számot, vagy a kijelzőnek a használni kívánt
felhasználói névre való görgetéséhez, nyomja le a ▼
vagy ▲ gombot (lásd 2. megjegyzés).
12 PANASONIC SALES
[email protected]
(12 PANASONIC KER. OSZT.)
Pl.: 1 2
5
A készülék az iratot e-mail üzenetként küldi el, az email üzenet „From (Feladó)” mezőjében megjelenő,
kiválasztott felhasználói névvel és/vagy e-mail címmel.
MEGJEGYZÉSEK 1. A feladó kiválasztása funkció nem használható normál átvitelhez a beszédhangos
tárcsázás üzemmódban.
2. Ha a 4. lépésben nem választ ki felhasználói nevet, akkor a készülék a felhasználói
paramétereknél, a normál átvitelhez programozott, alapértelmezésű (00) felhasználói
nevet választja ki.
152
A feladó kiválasztása
A feladó kiválasztás lista kinyomtatása
A készülék a feladó kiválasztása listát a fax paraméter listát követően nyomtatja ki.
A feladó kiválasztása lista kinyomtatásának engedélyezéséhez váltsa át a 145. számú (SENDER
SELECTION – FELADÓ KIVÁLASZTÁS) fax paramétert „Engedélyezve”-re (lásd 150. old.).
1
PRINT OUT
(1-7)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(NYOMTATÁS (1-7)
ADJA BE: SZÁM VAGY∨ ∧)
2
* PRINTING *
FAX PARAMETER LIST
(* NYOMTATÁS *
FAX PARAMÉTER LISTA)
A használat alapjai
Feladó kiválasztás lista minta (A készülék a fax paraméter listát követően nyomtatja ki)
(FAX PARAMETER LIST = FAX PARAMÉTER LISTA — DATE = DÁTUM — 03-DEC-2002 = 2002. DEC. 03. — TIME = IDŐ — SENDER SELECTION LIST = FELADÓ
KIVÁLASZTÁS LISTA — NO. = SZÁM — USER NAME = FELHASZNÁLÓ NÉV — E-MAIL ADDRESS = E-MAIL CÍM)
Magyarázatok
(1) Feladó kiválasztási száma
: 01–24
(2) Felhasználói név
: Legfeljebb 25 karakter
(3) E-mail cím
: Legfeljebb 60 karakter
153
Tárgy sor bevitele
Általános leírás
Az Ön készüléke az összes kimenő e-mail „Subject (Tárgy)” sorába automatikusan beviszi a
felhasználói paraméterek beállításánál beadott alapértelmezésű tárgyat.
Ha azt kívánja, hogy a készülék minden egyes e-mail küldése előtt kérje Öntől a tárgyat, akkor állítsa
át a 159. számú (SUBJECT LINE ENTRY – TÁRGYSOR BEVITEL) fax paramétert „2:Engedélyezve”re.
E-mail küldés tárgy sor bevitelével
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
Adja be az e-mail címeket az alábbi eljárások bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Tárcsázás telefonkönyvből; minden egyes beadott
e-mail cím után nyomja le a iSETi gombot.
• Manuális tárcsázás; minden egyes tárcsázott
állomás után nyomja le a iSETi gombot. (max. 70
állomás).
Pl.:
3
<01>(Állomásnév)
[email protected]com
ENTER SUBJECT OR
PRESS START TO SEND
(ADJA BE A TÁRGYAT
V. BEFEJEZÉS: START)
4
A karakter gombok segítségével adja be a (legfeljebb
40 karaktert és számjegyet tartalmazó) tárgyat (lásd 14.
old.). A felhasználói paramétereknél előre beprogramozott, alapértelmezésű tárgy használatához egyszerűen
nyomja meg a iSTARTi gombot.
Pl.: FAX From Mr. Jones
SUBJECT
FAX from Mr. Jones
(TÁRGY
FAX Mr. John-tól)
154
Tárgy sor bevitele
E-mail küldés tárgy sor bevitelével
5
* STORE *
NO.001
PAGES=001
01%
(* TÁROLÁS * NO.001
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Ezután a LAN-hoz kapcsolódik, és megkezdi az e-mail
üzenet elküldését.
* STORE * COMPLETED
PAGES=001
10%
(* TÁROLÁS * KÉSZ
LAPSZÁM=001 10%)
ON LINE * MEM.MXT *
ID:(Állomásnév)
A használat alapjai
(VONALON * ADÁS *)
MEGJEGYZÉS
1. Ha nem programozott be alapértelmezésű tárgyat, akkor a készülék tárgyként az
„IMAGE from Internet FAX (Kép az Internet faxtól)” szöveget jeleníti meg.
155
Bejövő adat átirányítása
Az irányítási paraméterek beállítása
Az Ön készüléke egy G3 fax készüléktől vett iratokat e-mailként, e-mail cím(ek)re vagy a helyi
hálózatra csatlakoztatott Internet fax készülék(ek)re valamint telefonvonalon más G3 fax
készülék(ek)re tudja irányítani.
A szolgáltatás használatához a 152. számú (SUB-ADDRESS ROUTING – ALCÍMES IRÁNYÍTÁS)
és/vagy a 153. számú (TSI ROUTING – TSI IRÁNYÍTÁS) fax paramétert „2:Engedélyezve”-re kell
állítani.
152. számú paraméter (SUB-ADDRESS ROUTING – ALCÍMES IRÁNYÍTÁS): Állítsa be ezt a paramétert úgy, hogy az automatikus tárcsázójában ITU-T alcímes lekérdezést hajtson végre, és a vett
irato(ka)t a megfelelő állomások e-mail cím(ei)re illetve telefonszámára (telefonszámaira) irányítsa.
153. számú paraméter (TSI ROUTING – TSI IRÁNYÍTÁS): Állítsa be ezt a paramétert úgy, hogy az
automatikus tárcsázójában azonosító szám (TDI keret információ) lekérdezést hajtson végre, és a vett
irato(ka)t a megfelelő állomások e-mail cím(ei)re illetve telefonszámára (telefonszámaira) irányítsa.
154. számú paraméter (ROUTING HEADER FORMAT – IRÁNYÍTÁSI FEJLÉC FORMÁTUM):
Használja ezt a paramétert az egyes irányított faxok „From (Feladó)” mezőjében szereplő e-mail fejléc
típusának kiválasztására (Alapbeállítás: „1:Originator (Kezdeményező)”
Kezdeményező: A kezdeményező fax készülék TSI-je az irányított e-mail „From (Feladó)” mezőjében
jelenik meg.
Átjátszó (relé) állomás: Az irányító állomás e-mail címe az irányított e-mail „From (Feladó)” mezőjében
jelenik meg.
155. számú paraméter (PRINT ROUTED DOCUMENT – IRÁNYÍT. DOK. NYOMTATÁS): Állítsa be ezt
a paramétert annak kiválasztására, hogy a vett, irányítandó fax mindig nyomtatásra kerüljön-e a
készülékén, vagy csak akkor, ha az irányítás meghiúsult.
A fenti Irányítási paraméterek beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY∨ ∧)
2
FAX PARAMETER (1-174)
NO.=
(FAX PARAMÉTER (1-174)
SZÁM=)
3
152 SUB-ADDR ROUTING
1:INVALID
(152 ALCÍMES IRÁNYÍTÁS
1: LETILTVA)
4
1 az „INVALID (LETILTVA)”-hoz.
vagy
2 a „VALID (ENGEDÉLYEZVE)”-hez.
152 SUB-ADDR ROUTING
1:INVALID
(152 ALCÍMES IRÁNYÍTÁS
1: LETILTVA)
152 SUB-ADDR ROUTING
2:VALID
(152 ALCÍMES IRÁNYÍTÁS
2: ENGEDÉLYEZVE)
5
153 TSI ROUTING
1:INVALID
(153 TSI IRÁNYÍTÁS
1:INVALID)
156
Bejövő adat átirányítása
Az irányítási paraméterek beállítása
6
1 az „INVALID (LETILTVA)”-hoz.
vagy
2 a „VALID (ENGEDÉLYEZVE)”-hez.
153 TSI ROUTING
1:INVALID
(153 TSI IRÁNYÍTÁS
1: LETILTVA)
153 TSI ROUTING
2:VALID
(153 TSI IRÁNYÍTÁS
2: ENGEDÉLYEZVE)
7
154 ROUTE HEADER FMT
1:ORIGINATOR
(154 IR. FEJLÉC FORMA
1: KEZDEMÉNYEZŐ)
1 az „ORIGINATOR (KEZDEMÉNYEZŐ)”-höz.
vagy
2 a „RELAY STATION (RELÉ ÁLLOMÁS)”-hoz.
154 ROUTE HEADER FMT
1:ORIGINATOR
(154 IR. FEJLÉC FORMA
1: KEZDEMÉNYEZŐ)
154 ROUTE HEADER FMT
2:RELAY STATION
(154 IR. FEJLÉC FORMA
2: RELÉ ÁLLOMÁS)
9
155 PRINT ROUTED DOC
1:INC. ONLY
(IRÁNYÍT. DOK.NYOMTATÁS
1:CSAK HIBA)
10
1 az „INC ONLY (CSAK HIBÁ)”-hoz.
vagy
2 az „ALWAYS (MINDIG)”-hez.
155 PRINT ROUTED DOC
1:INC. ONLY
(IRÁNYÍT. DOK.NYOMTATÁS
1:CSAK HIBA)
155 PRINT ROUTED DOC
2:ALWAYS
(IRÁNYÍT. DOK.NYOMTATÁS
2:MINDIG)
11
155 PRINT FORWARD DOC
1:INC. ONLY
(ÁTIR. DOK.NYOMTATÁS
1:CSAK HIBA)
12
1 az „INVALID (LETILTVA)”-hoz.
vagy
2 a „VALID (ENGEDÉLYEZVE)”-hez.
155 PRINT FORWARD DOC
1:INC. ONLY
(ÁTIR. DOK.NYOMTATÁS
1:CSAK HIBA)
155 PRINT FORWARD DOC
2:ALWAYS
(ÁTIR. DOK.NYOMTATÁS
2:MINDIG)
13
157
A használat alapjai
8
Bejövő adat átirányítása
Közvetlen állomásválasztás/rövidített hívószámok bevitele a bejövő adat
átirányításához
Ha a bejövő adat átirányítási paramétereket beállította, akkor a közvetlen állomásválasztásnál,
rövidített hívószámoknál illetve program gomboknál minden egyes e-mail címhez egy ITU-T alcím
és/vagy kezdeményező azonosító szám (TSI keret információ) programozható be.
1
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
(1:EGYG. TÁRCSÁZÁS
2:RÖVID. HÍVÁS)
2
1 a közvetlen tárcsázás / e-mail cím kiválasztásához
2 a rövidített hívószámos tárcsázás / e-mail cím
kiválasztásához
(EGY GOMBNYOMÁSOS< >)
KÖZV SZÁMOT NYOM
Pl.: 1
3
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
Pl.:
<01>
ENTER EMAIL ADDRESS.
(<01>
ADJA BE: TEL.SZÁM)
A beviteli mód („ENTER E-MAIL ADDRESS” és
„ENTER TEL. NO.” közötti) átváltásához
nyomja le az
4
gombot.
Adjon be egy (legfeljebb 60 karakteres) e-mail címet,
vagy egy (legfeljebb 36 számjegyes) telefonszámot.
vagy
<01>
ENTER TEL. NO.
(<01>
ADJA BE: TEL.SZÁM)
<01>
[email protected]
vagy
<01>
55512342762
5
<01>ENTER NAME
[email protected]
(<01> ADJA BE: NÉV)
vagy
<01>ENTER NAME
55512342762
(<01> ADJA BE: NÉV)
6
A karaktergombok segítségével adja be az
állomásnevet (legfeljebb 15 karaktert).
<01> SALES DEPT
[email protected]
Pl.: iSi iAi iLi iEi iSi
(<01> KER: OSZTÁLY)
iDi iEi iPi iTi
vagy
<01> SALES DEPT
55512342762
<01> KER: OSZTÁLY)
7
ROUTING: SUB-ADDRESS
(IRÁNYÍTÁSI ALCÍM)
158
Bejövő adat átirányítása
Közvetlen állomásválasztás / rövidített hívószámok bevitele a bejövő adat
átirányításához
8
Adja be a (legfeljebb 20 karakteres) alcímet, és nyomja
le a iSETi gombot.
ROUTING: SUB-ADDRESS
1234567
(IRÁNYÍTÁS: ALCÍM)
ROUTING: TSI
(IRÁNYÍTÁS: TSI)
9
Adja be a (legfeljebb 20 karakteres) azonosító számot
(TSI), és nyomja le a iSETi gombot.
Nyomja le a iSTOPi gombot, ha vissza kíván térni
készenléti állapotba.
ROUTING: TSI
1234567
(IRÁNYÍTÁS: TSI)
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
MEGJEGYZÉS
A használat alapjai
(EGY GOMBNYOMÁSOS< >
KÖZV SZÁMOT NYOM)
1. A vevő készülék a „ROUTING: TSI – IRÁNYÍTÁS: TSI” mezőben a „+” és a „SPACE –
SZÓKÖZ” bevitelt figyelmen kívül hagyja.
159
Fájl szerkesztési üzemmód
Általános leírás
A készülék lapmemóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi az adás lefoglalását a memóriában, az
időzített memória adást, a memória lekérdezést, és további hasznos szolgáltatások igénybevételét.
Az összeköttetések memóriában történt lefoglalása után szükség lehet a kommunikáció beállításainak
módosítására, miközben a dokumentum még a memóriában van. Ez a fejezet leírja, hogyan
használhatja a fájl szerkesztési szolgáltatást.
Fájl lista nyomtatás
Az összeköttetés beállításait szükséges lehet módosítani vagy törölni. A tartalom ellenőrzéséhez
hajtsa végre az alábbi lépéseket, hogy kinyomtathassa a fájl listát.
1
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(FÁJL SZERK. MÓD(1-6)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
1:FILE LIST?
PRESS SET TO SELECT
(1:FÁJL LISTA?
VÁLASZTÁS: NYOMJA:SET)
3
FILE LIST
1:PRINT 2:VIEW
(FÁJL LISTA
1:NYOMT. 2:NÉZET)
4
* PRINTING *
FILE LIST
(* NYOMTATÁS *
FÁJL LISTA)
Minta fájl lista
(FILE LIST = FÁJL LISTA — DATE = DÁTUM — TIME = IDŐ — FILE = FÁJL — COMM. TYPE = KOMM. TÍPUS — CREATED TIME = KREÁLT IDŐ — START TIME =
KEZDÉSI IDŐ — PAGES = OLDAL — DESTINATION(S) = CÍMZETT(EK) — DEFERRED XMT = IDŐZÍTETT ADÁS — MEM. DEF. XMT = IDŐZ. MEM.ADÁS — HEAD
OFFICE = FŐOSZTÁLY)
Magyarázatok
(1) Fájl sorszám
(2) Az összeköttetés típusa
(3) Tárolás dátuma, időpontja
(4) Végrehajtás időpontja
(5) A tárolt oldal(ak) száma
(6) Címzett
160
: Ha a fájl éppen végrehajtás alatt áll, a fájl szám bal oldalán ezt egy „*” jelzi.
:
: A fájlok tárolásának dátuma/időpontja.
: Ha a fájl egy időzített összeköttetéshez tartozik, ebbe az oszlopba a kezdés
időpontja kerül.
Ha a fájl befejezetlen, akkor ebbe az oszlopba az „INCOMP – HIBÁS” kerül.
:
Rövidített hívószámok / közvetlen állomásválasztás / manuálisan tárcsázott
számok.
Fájl szerkesztési üzemmód
Fájl lista tartalmának megtekintése
A fájl lista tartalmát úgy is ellenőrizheti, hogy megjeleníti a kijelzőn anélkül, hogy azt kinyomtatná.
Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(FÁJL SZERK. MÓD(1-6)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
1:FILE LIST?
PRESS SET TO SELECT
(1:FÁJL LISTA?
VÁLASZTÁS: NYOMJA: SET)
3
FILE LIST
1:PRINT 2:VIEW
4
USE THE ∨ ∧ KEYS TO
SCROLL EACH FILE
(HASZNÁLJA: ∨ ∧
GÖRGESSE: FÁJLOK)
5
vagy
ismételve, amíg a szerkeszteni kívánt fájl meg nem jelenik.
Minta kijelzés
Fájl típus
XMT (ADÁS):
RLY (RELÉ):
POLL (LEKÉRDEZ):
RCV TO MEM (VÉTEL A LAPMEM.):
JOURNAL (NAPLÓ:)
Állapot
IN PRG (PROGRAMOZÁS ALATT):
Folyamatban
REDIAL (ÚRAHIV.):
Várakozás újratárcsázásra
INCOMP (BEFEJEZETLEN):
Befejezetlen fájl
Adás
Relé adás
Lekérdező
Vétel a lapmemóriába
Napló / Jelentés
001 XMT 10:00 P010
<01> (Állomásnév) ∧
Fájl sorszám
Beadott állomás
Lapszám
6
161
A használat alapjai
(FÁJL LISTA
1:NYOMT. 2:NÉZET)
Fájl szerkesztési üzemmód
Fájl indítási idejének vagy célállomásának megváltoztatása
Hajtsa végre az alábbi lépéseket az összeköttetés fájl kezdési időpontjának és/vagy célállomásának
megváltoztatásához.
1
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(FÁJL SZERK. MÓD(1-6)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=
(FÁJL SZÁM VAGY ∨ ∧
FÁJL SORSZÁM=)
3
Adja be a megváltoztatni kívánt fájl sorszámát vagy
használja a ▼ illetve ▲ gombot.
Pl.: 001
4
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=001
(FÁJL SZÁM VAGY ∨ ∧
FÁJL SORSZÁM=001)
DEFERRED XMT
START TIME
:22:30
(IDŐZÍTETT ADÁS
KEZDET: 22:30)
(Lásd a 2. megjegyzést.)
5
Adja meg az új kezdési időpontot.
Pl.: 0600 (reggel 6 óra)
(Ha nem kell a kezdési időpontot megváltoztatnia,
ugorjon át a 6. lépésre.)
6
7
DEFERRED XMT
START TIME
:06:00
(IDŐZÍTETT ADÁS
KEZDET: 06:00)
<01>(Állomásnév)
5551234
Az állomás(ok) törléséhez nyomja meg a ▼ vagy a ▲
gombot, amíg a törölni kívánt állomás meg nem jelenik.
Ezután nyomja meg a iCLEARi gombot.
vagy
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT)
Adja be a hozzáadandó állomás(ok)at.
1 STN(S) ARE SET
ADD MORE OR START
(1 ÁLL. BEÁLLÍTVA
ÚJABB VAGY START)
8
* STORE * NO.005
(* TÁROLÁS * SZÁM 005)
162
Fájl szerkesztési üzemmód
Fájl indítási idejének vagy célállomásának megváltoztatása
MEGJEGYZÉSEK 1. Készülékén nem lehet megváltoztatni annak a fájlnak az indítási időpontját és/vagy
célállomását, amelyik éppen adásban van vagy újratárcsázásra vár.
2. Ha a fájl nem időzített kommunikációs fájl, a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg:
SET DEFERRED COMM.?
1:YES 2:NO
(IDŐZ. KOMM. BEÁLLÍT?
1:IGEN 2:NEM)
Nyomja le az 1 gombot, ha a fájl típusát időzített kommunikációsra akarja
megváltoztatni.
3. Ha Ön a befejezetlen fájlként elmentett fájlt a 8. lépésben lenyomott iSTARTi gomb után
szerkeszti, akkor készüléke egy üzenettel megkérdezi, hogy a fájlt azonnal
végrehajtsa-e.
A kijelzőn az alábbi jelenik meg:
A használat alapjai
RETRY INCOMP FILE?
1:YES 2:NO
(HIBÁS FÁJL ÚJRA?
1:IGEN 2:NEM)
Ha a fájlt azonnal végre kívánja hajtani, nyomja le az 1 gombot.
163
Fájl szerkesztési üzemmód
Fájl törlése
A memóriában lévő fájl törléséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(FÁJL SZERK. MÓD(1-6)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=
(FÁJL SZÁM VAGY ∨ ∧
FÁJL SORSZÁM=)
3
Adja be a törlendő fájl számát, vagy válassza ki a
törölni kívánt fájlt a ▼ illetve ▲ gombbal.
Pl.: 001 (lásd 2. megjegyzés)
4
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=001
(FÁJL SZÁM VAGY ∨ ∧
FÁJL SORSZÁM=001)
DELETE FILE NO.001?
1:YES 2:NO
(001 SZ. FÁJL TÖRLÉSE?
1:IGEN 2:NEM)
5
* DELETING *
FILE NO.=001
(* TÖRLÉS *
FÁJL SORSZÁM=001)
Adja be a következő, törölni kívánt fájl számát, vagy
nyomja le a iSTOPi gombot, ha vissza kíván térni
készenléti állapotba.
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=
(FÁJL SZÁM VAGY ∨ ∧
FÁJL SORSZÁM=)
MEGJEGYZÉSEK 1. Készülékén nem lehet olyan fájlt törölni, amelyet éppen elküld.
2. Az összes fájl törléséhez (kivéve azt amelyik éppen adásban van) fájl sorszámként
-ot, és nyomja le a iSETi gombot. A kijelzőn megjelenik az alábbi
adjon be
üzenet:
DELETE ALL FILES?
1:YES 2:NO
(ÖSSZES FÁJL TÖRLÉS?
1:IGEN 2:NEM)
Az összes fájl törléséhez nyomja le az 1 gombot.
164
Fájl szerkesztési üzemmód
Fájl kinyomtatása
Egy kommunikációs fájl tartalmának a kinyomtatásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(FÁJL SZERK. MÓD(1-6)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=
(FÁJL SZÁM VAGY ∨ ∧
FÁJL SORSZÁM=)
Adja be a nyomtatandó fájl számát, vagy válassza ki a
nyomtatni kívánt fájlt a ▼ illetve ▲ gombbal.
Pl.: 001
4
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=001
(FÁJL SZÁM VAGY
FÁJL SORSZÁM=001)
A használat alapjai
3
* PRINTING *
PAGE=001/003
(* NYOMTATÁS *
LAPSZÁM=001/003)
Készüléke kinyomtatja a fájlt. A dokumentum(ok) a
kinyomtatás után is a memóriában marad(nak).
MEGJEGYZÉS
1. Készülékén nem lehet kinyomtatni az éppen küldés alatt álló fájlt.
165
Fájl szerkesztési üzemmód
Irat hozzáfűzése egy fájlhoz
Kövesse az alábbi lépéseket, ha iratokat akar a fájlhoz hozzáadni.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 05%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 05%)
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(FÁJL SZERK. MÓD(1-6)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
3
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=
(FÁJL SZÁM VAGY ∨ ∧
FÁJL SORSZÁM=)
Adja be a fájl számát, vagy válassza ki a hozzáadni
kívánt fájlt a ▼ vagy a ▲ gombbal.
Pl.: 001
4
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=001
(FÁJL SZÁM VAGY
FÁJL SORSZÁM=001)
* STORE *
NO.001
PAGES=002
10%
(* TÁROLÁS * NO.001
LAPSZÁM=002 10%)
Készüléke megkezdi az irato(k) tárolását egy fájlba.
MEGJEGYZÉS
166
1. Készülékén nem lehet olyan fájlhoz iratot hozzáfűzni, amelyet éppen elküld, vagy amely
újratárcsázásra vár.
Fájl szerkesztési üzemmód
Sikertelenül elküldött fájl újraküldése
Ha a memóriát használó kommunikáció vonal-foglaltság miatt meghiúsult, vagy a partner állomás nem
jelentkezett a hívásra, az utolsó újrahívás után a memóriában tárolt irat automatikusan törlődik.
Ha az irat megőrzésére a sikertelen kommunikáció után is szüksége van, előzetesen állítsa be a 31.
sz. fax paramétert (INC. FILE SAVE – HIBÁS FÁJL MENTÉS) „ENGEDÉLYEZVE”-re (lásd 80. old.).
A sikertelenül elküldött fájl újraküldéséhez nyomtassa ki a fájl listát, hogy a fájl sorszámot ellenőrizze
(lásd 160. old.). Ezután hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
EDIT FILE MODE (1-6)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(FÁJL SZERK. MÓD(1-6)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=
3
Írja be az újra adandó fájl számát, vagy válassza ki a
kívánt fájlt a ▼ vagy a ▲ gombbal.
ENTER FILE NO.OR ∨ ∧
FILE NO.=001
Pl.: 001
(FÁJL SZÁM VAGY
FÁJL SORSZÁM=001)
4
* STORE *
NO.001
<01>(Állomásnév)
(* TÁROLÁS * NO. 001)
Készüléke újra megkíséreli az adást, és azonnal
tárcsázni kezd.
* DIALLING *
(Állomásnév)
NO.001
(* TÁRCSÁZÁS * NO.001)
MEGJEGYZÉSEK 1. A fájlhoz beadott telefonszám nyugtázását vagy megváltoztatását lásd a 160. és 162.
oldalon.
2. Ha a 31. számú fax paramétert „Engedélyezve”-re állította, az összes befejezetlen fájl a
memóriában marad. A memória túlcsordulásának elkerülése érdekében, kérjük ellenőrizze gyakran a memória tartalmát. Ha használni kívánja ezt a funkciót, azt javasoljuk,
hogy telepítsen egy opcionális flash memóriakártyát. (Lásd a 242. oldalt.).
167
A használat alapjai
(FÁJL SZÁM VAGY ∨ ∧
FÁJL SORSZÁM=)
Hozzáférési kód
Általános leírás
A hozzáférési kód megakadályozza a készülék jogosulatlan használatát. Miután eltárolta a négyjegyű
hozzáférési kódot, a készüléket senki sem működtetheti a helyes hozzáférési kód beadása nélkül.
Az automatikus vételre azonban mindig lehetőség van. Miután befejezett egy műveletet, pl. beállította
az üzemmódot vagy az adást, és a kijelző visszaáll készenléti üzemmódba, Önnek újra be kell adnia a
hozzáférési kódot, ha ismét használni kívánja a készüléket. A hozzáférési kód tárolása semmilyen
más módon nem változtatja meg a készülék működését.
A hozzáférési kód beállítása
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=
(FAX PARAM (1-174)
SZÁM=)
3
38 ACCESS CODE
(38 HOZZÁFÉRÉSI KÓD)
4
Adja be a négyjegyű hozzáférési kódot.
Pl.: 1234
5
38 ACCESS CODE
1234
(38 HOZZÁFÉRÉSI KÓD)
38 ACCESS CODE
1:ALL
1234
(38 HOZZÁFÉRÉSI KÓD
1:ÖSSZES
1234)
6
Válassza ki a korlátozási szintet.
1 az összes műveletre
vagy
38 ACCESS CODE
2:PARAMETERS
1234
(38 HOZZÁFÉRÉSI KÓD
2:PARAMÉTEREK
1234)
2 csak a fax paraméterek beállítására és
nyomtatására.
Pl.: 2
7
MEGJEGYZÉS
168
1. A hozzáférési kód törléséhez adja be a hozzáférési kódot, nyomja le a iSETi gombot, és
kövesse a fenti eljárást a 3. lépésig, majd nyomja le a iCLEARi, iSETi és iSTOPi
gombot.
Hozzáférési kód
A készülék használata hozzáférési kóddal (Az összes működés korlátozása)
1
Adja be a négyjegyű hozzáférési kódot.
Pl.: 1234
MAR-12-2002 15:00
ACCESS CODE=
(2002-MÁR-12 15:00
HOZZÁF. KÓD=)
MAR-12-2002 15:00
ACCESS CODE=****
(2002-MÁR-12 15:00
HOZZÁF. KÓD=)
2
MAR-12-2002 15:00
00%
(2002-MÁR-12 15:00)
A használat alapjai
Ezután normál módon működtetheti a készüléket.
A készülék használata hozzáférési kóddal
(Csak a fax paraméter hozzáférés korlátozása
A készüléknél kiválasztható, hogy csak a fax paraméterek beállítása és kinyomtatása legyen
korlátozva.
Pl.: A fax paraméterek beállításakor:
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
ENTER ACCESS CODE
(ADJA BE: HOZZÁF. KÓD)
3
Adja be a négyjegyű hozzáférési kódot.
Pl.: 1234
4
ENTER ACCESS CODE
****
(ADJA BE: HOZZÁF. KÓD)
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=
(FAX PARAM
SZÁM=)
(1-174)
Ezután normál módon működtetheti a készüléket.
169
Vétel a lapmemóriába
Általános leírás
Ez a szolgáltatás a vett iratok biztonságát szolgálja a memóriába tárolással. A memóriából történő
kinyomtatást csak az arra feljogosított, és a helyes jelszót ismerő személy tudja elvégezni.
A memória vétel jelszavának beállítása
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=
(FAX PARAM (1-174)
SZÁM=)
3
37 RCV TO MEMORY
■■■■
(37 VÉTEL A LAPMEM.)
4
Adja be a négyjegyű, vétel a memóriába jelszót.
Pl.: 1234
37 RCV TO MEMORY
1234
37 VÉTEL A LAPMEM.)
5
A memória vétel beállítása
1
SELECT MODE
(1-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(KIVÁL. MÓD (1-9)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
RCV TO MEMORY=OFF
1:OFF 2:ON 3:PRINT
(VÉTEL A LAPMEM.=KI
1:KI 2:BE 3:NYOMTAT)
3
RCV TO MEMORY=ON
1:OFF 2:ON 3:PRINT
(VÉTEL A LAPMEM.=BE
1:KI 2:BE 3:NYOMTAT)
4
MAR-12-2002 15:00
< RCV TO MEMORY >
2002-MÁR-12 15:00
<VÉTEL A MEMÓRIÁBA>
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha memória túlcsordul (megtelik), a készülék leáll a vétellel és elbontja a vonalat. A
készülék a következő hívást nem fogadja, amíg nem szabadul fel hely a memóriában.
2. Javasoljuk, hogy ha erre a szolgáltatásra szüksége van, telepítsen opcionális flash
memóriát. A lapmemória kapacitásra vonatkozóan lásd a 239. oldalt.
170
Vétel a lapmemóriába
Iratok kinyomtatása
A jelszavas memória vétel szolgáltatás használata esetén az irat vételét követően az alábbi üzenet
jelenik meg a kijelzőn.
MESSAGE IN MEMORY
< RCV TO MEMORY >
(ÜZENET A MEMÓRIÁBAN
<VÉTEL A MEMÓRIÁBA>)
Az irat kinyomtatásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
SELECT MODE
(1-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(KIVÁL. MÓD (1-9)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
(VÉTEL A LAPMEM.=BE
1:KI 2:BE 3:NYOMTAT)
3
RCV TO MEMORY=PRINT
1:OFF 2:ON 3:PRINT
(VÉTEL A LAPMEM.=NYOM
1:KI 2:BE 3:NYOMTAT)
4
INPUT PASSWORD
(ADJA BE: JELSZÓ)
5
Az irat kinyomtatásához adja be a jelszót (lásd 1.
megjegyzés).
INPUT PASSWORD
Pl.: 1234
(ADJA BE: JELSZÓ)
6
1234
* PRINTING *
MEMORY RCV’D DOC
(* NYOMTATÁS *
MEMÓRIÁBA VETT IRAT)
A készülék elkezdi kinyomtatni az iratot.
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha nincs beállítva jelszó, a készülék nem kínálja fel a jelszó beadását.
2. Az irat kinyomtatása a 4. lépésben a iSETi gomb megnyomása után azonnal
megkezdődik.
3. Ha egyszer a jelszavas vétel a memóriába szolgáltatást (RCV TO MEMORY – VÉTEL A
LAPMEM.) bekapcsolta, a jelszót nem lehet megváltoztatni (a 37. számú fax paraméter
a kijelzőn nem látható). Ha meg akarja változtatni a jelszót, először kapcsolja ki a vétel a
lapmemóriába szolgáltatást. Ezután változtassa meg a jelszót (lásd 170. old.).
171
A használat alapjai
RCV TO MEMORY=ON
1:OFF 2:ON 3:PRINT
Megkülönböztetett csengetés érzékelő (DRD)
Általános leírás
Ez a funkció csak azon országokban lévő társaságoknál működik, ahol a DRD szolgáltatást ajánlják.
Készüléke rendelkezik egy számos, helyi telefontársaság által biztosított, opcionális szolgáltatással
kapcsolatos, speciális szolgáltatással. Képes különbséget tenni legfeljebb két telefonszám között, az
egyes telefonszámoknak megfelelő csengetési ritmus alapján. A „DRD” lehetővé teszi, hogy egyetlen
vonalon két telefonszámot alkalmazzon, egyet a telefax berendezése elérésére, egyet pedig a hivatali
vagy személyes telefonbeszélgetéseinek lebonyolítására.
Kérjük, forduljon a helyi telefontársasághoz annak ellenőrzésére, hogy ez a szolgáltatás használhatóe az adott területen.
Készülékét be lehet programozni, hogy a megadott csengetési ritmusra csak a DRD szolgáltatásnál
jelentkezzen. Ahhoz, hogy készülékét csak a fax hívások csengetési ritmusának érzékelésére
engedélyezze, állítsa át a 30. számú fax paramétert (lásd 79. oldal).
Az alábbi táblázatban egy tipikus, egyetlen telefonvonalon lévő, két-telefonszámos üzemmódot
mutatunk be.
Pl.: Megadott csengetési ritmus = Kettős csengetés
Telefonszám
Használat
Megkülönböztetett csengetés
Csengetési ritmus
5555-1111
Telefon
Cseeengetés............................Cseeengetés............................
Normál csengetés
5555-2222
Telefax
Csengetés…Csengetés..........Csengetés…Csengetés..........
Megadott csengetés
(Kettős csengetés)
Az alábbi ábrán egy olyan, tipikus elrendezést láthat, amelynél berendezése kettős csengetés vételére
van beállítva.
A telepítés helyén, ahol a megkülönböztetett
csengetés szolgáltatás biztosított
Csengetés...Csengetés........Csengetés...Csengetés
A személy a kettős csengetési ritmusról felismeri,
hogy a hívás a telefax berendezést keresi.
Csengetés...Csengetés........Csengetés...Csengetés
A telefax berendezés a kettős csengetési ritmus
alapján eldönti, hogy fax hívás érkezett és
automatikusan jelentkezik.
Fax szám „555 2222"
„555-2222” tárcsázása
Csengetés...Csengetés........Csengetés...Csengetés
A személy a kettős csengetési ritmusról felismeri,
hogy a hívás a telefax berendezést keresi.
MEGJEGYZÉSEK 1. A „Cseeengetés” hosszú, a „Csengetés” pedig rövid csengetést jelent.
2. Az egyes országok szabványaitól illetve előírásaitól függően, a megadott csengetési
ritmus eltérhet a fentiekben megadottól.
172
Telefax címlap
Általános leírás
Az Ön elküldött iratához (irataihoz) automatikusan csatolni lehet egy telefax címlapot (fedőlapot),
amelyen látható a címzett neve, a feladó neve és az utána következő lapok száma.
Elküldött irat:
Vett irat:
1. oldal fejléc 2. oldal fejléc
1. oldal
2. oldal
Telefax
címlap
1. oldal
2. oldal
Lapszám: 02
A telefax címlap használata
Ha egy irat adásakor telefax címlapot is kíván küldeni, kövesse az alábbi lépéseket:
1
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
SELECT MODE
(1-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(KIVÁL. MÓD (1-9)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
3
COVER SHEET=OFF
1:OFF 2:ON
(FEDŐLAP= KI
1:KI 2:BE)
4
COVER SHEET=OFF
1:OFF 2:ON
a kikapcsoláshoz (Nem csatol címlapot.)
(FEDŐLAP= KI
1:KI 2:BE)
vagy
vagy
COVER SHEET=ON
1:OFF 2:ON
a bekapcsoláshoz (Címlappal együtt küldi az iratot.)
(FEDŐLAP= BE
1:KI 2:BE)
5
6
Tárcsázza az állomás(oka)t, amelyre az iratot el kívánja
küldeni.
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Pl.:
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
MEGJEGYZÉSEK 1. Az előre beállított „FAX COVER SHEET – FEDŐLAP” megváltoztatásához állítsa át az
56. sz. fax paramétert; lásd 81. old.
2. Ez a funkció memóriából történő adásnál illetve direkt adásnál is igénybe vehető.
3. A telefax címlap a naplókban nem számítódik bele a lapszámba.
173
A használat alapjai
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Telefax címlap
A telefax címlap használata
Telefax címlap minta
(FACSIMILE COVER SHEET = FAX FEDLAP — MAR-12-2002 15:00 = 2002. MÁRCIUS 12. 15:00 — MESSAGE TO: = CÍMZETT: — SALES DEPT. = KERESKEDELMI
OSZTÁLY — MESSAGE FROM: = FELADÓ: — PAGE(S) = OLDAL — FOLLOWING THIS COVER PAGE = OLDALSZÁM A FEDLAPPAL EGYÜTT)
Magyarázatok
(1) A kommunikáció kezdési időpontja.
(2) A közvetlen, a rövidített hívószámos tárcsázásnál beadott név illetve a telefonszám.
(3) Az Ön LOGO-ja (legfeljebb 25 karakter) és azonosító száma (legfeljebb 20 számjegy).
(4) A fedőlapot (címlapot) követő lapok száma. Ez az információ direkt adásnál nem jelenik meg.
174
PIN kódos hozzáférés
Általános leírás
Ha alközpontjánál egy külső vonal eléréséhez szükség van a PIN (Personal Identification Number –
személyi azonosító szám) kódra, akkor készüléke beállítható oly módon, hogy a tárcsázás előtt kérje a
PIN kód beadását.
A hozzáférési mód kiválasztása (Előtét szám vagy toldalék szám)
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=
3
A használat alapjai
(FAX PARAM (1-174)
SZÁM=)
39 PIN CODE ACCESS
1:NONE
(39 PIN KÓD ELÉRÉS
1:NINCS)
4
39 PIN CODE ACCESS
2:SUFFIX
a toldalék számhoz.
(39 PIN KÓD ELÉRÉS
2:TOLDALÉK)
vagy
vagy
39 PIN CODE ACCESS
3:PREFIX
az előtét számhoz.
(39 PIN KÓD ELÉRÉS
3:ELŐTÉT)
5
MEGJEGYZÉS
1. Ez a szolgáltatás nem minden országban áll rendelkezésre.
175
PIN kódos hozzáférés
Tárcsázás PIN kóddal
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás; minden egyes tárcsázott
állomás után nyomja le a iSETi gombot (max. 70
állomás).
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd nyomja meg a
iSETi gombot minden egyes állomás bevitele után.
(A részleteket lásd a 107–109. oldalon.)
Pl.:
<01>(Állomásnév)
5551234
[010] (Állomásnév)
5553456
• Ha ellenőrizni kívánja a tárcsázott állomások
számát, nyomja le a iSETi gombot.
2 STN(S) ARE SET
ADD MORE OR START
(2 ÁLL. BEÁLLÍTVA
ÚJABB VAGY START) BE: PIN KÓD)
3
ENTER PIN CODE
■
(ADJA BE: PIN KÓD)
4
Pl.: 9876 (max. 36 számjegy)
ENTER PIN CODE
9876■
(ADJA BE: PIN KÓD)
5
* STORE * NO.002
PAGES=001 05%
(* TÁROLÁS * NO.002
LAPSZÁM=001 05%)
Készüléke megkezdi az irat(ok) memóriába tárolását.
Ezt követően tárcsázni kezdi a megadott PIN kódot és
a telefonszámot.
* DIALLING * NO.002
(Állomásnév)
(* TÁRCSÁZÁS * NO.002)
MEGJEGYZÉSEK 1. A szám tárcsázásakor a PIN kód „ ”-ként jelenik meg a kijelzőn.
2. Ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre, ha a letett vagy felemelt kézibeszélő melletti,
közvetlen tárcsázást használja.
176
Telefax átirányítás
A telefax átirányítás beállítása
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az összes bejövő fax egy közvetlen állomásválasztó gombon
vagy egy rövidített hívószámon tárolt állomásra irányítódjon át. Miután a vett faxokat a memóriájába
tárolta, a készülék tárcsázza a közvetlen állomásválasztó gombon vagy a rövidített hívószámon tárolt
telefonszámot és továbbítja a vett irat(oka)t.
Ez a funkció akkor kényelmes, amikor Ön a faxokat egy másik helyen (pl. otthon) kívánja venni, éjjel
vagy a szabadsága alatt.
1
SET MODE
ENTER NO. OR
(1-8)
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=
(FAX PARAM (1-174)
SZÁM=)
3
A használat alapjai
54 FAX FORWARD
1:INVALID
(54 FAX ÁTIRÁNYÍTÁS
1:LETILTVA)
4
54 FAX FORWARD
2:VALID
(54 FAX ÁTIRÁNYÍTÁS
2:ENGEDÉLYEZVE)
5
54 FAX FORWARD
ENTER STATION
(54 FAX ÁTIRÁNYÍTÁS
ÁLLOMÁST KÉR)
6
Egy közvetlen hívógombbal vagy egy rövidített
hívószámmal adja be azt az állomást, ahová a vett
faxokat át kívánja irányítani.
Pl.:
<01>(Állomásnév)
5551234
vagy
[100] (Állomásnév)
[email protected]
7
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha beállította a fax átirányítás funkciót, akkor a közvetlen hívógomb telefonszáma illetve
a rövidített hívószám nem szerkeszthető. Ha a telefonszámot szerkeszteni akarja, állítsa
ezt a funkciót „LETILTVA”-ra.
2. Ha a vett irat továbbítását végző kommunikáció meghiúsult, a vett irat kinyomtatódik és
törlődik a memóriából még akkor is, ha a 31. sz. fax paramétert (INC. FILE SAVE –
HIBÁS FÁJL MENTÉS) „ENGEDÉLYEZVE"-re állította.
Ha Ön az iratot el kívánja menteni a memóriába egy sikertelen kommunikáció után, állítsa
a készüléket a „RECEIVE TO MEMORY – VÉTEL A MEMÓRIÁBA” állásba (lásd 170. old).
2. Nem lehet iratot venni a memóriába, ha a készülék memóriája túlcsordul, vagy kb.
95%-ig ki van használva.
177
Ifax vétel nyugta
Általános leírás
Az Ön készüléke a másik Panasonic Internet faxtól történő e-mail vétel igazolásaként automatikusan
elküldi az Ifax vétel nyugtát a feladónak.
A szolgáltatás letiltásához kövesse az alábbi lépéseket.
1
SET MODE
ENTER NO. OR
(1-8)
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=
(FAX PARAM (1-174)
SZÁM=)
3
150 IFAX RET RECEIPT
2:VALID
(150 IFAX VÉTEL NYUGTA
2: ENGEDÉLYEZVE)
4
150 IFAX RET RECEIPT
1:INVALID
az „INVALID” (LETILTVA)-hoz.
(150 IFAX VÉTEL NYUGTA
1: LETILTVA)
5
MEGJEGYZÉS
178
1. Készüléke csak akkor küldi vissza az Ifax vétel nyugtát, ha egy másik Panasonic típusú
Internet faxtól vesz. Nem nyugtázza a PC-től küldött e-mailt. (A paraméter
alapbeállítása: „2:Engedélyezve”.
Hálózati szkenner
Általános leírás
Ön a készüléke átviteli funkciójának segítségével fax képeket importálhat.
Ha a készülék közvetlen állomásválasztó/program gombjában eltárol egy megadott e-mail címet,
akkor Ön a képeket egyetlen gomb lenyomásával importálhatja.
képek
képek
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
2
A letapogatási minőség javításához Ön ideiglenesen
átállíthatja a felbontást „S-FINE – SZ.FINOM
(szuperfinom)” módra, ha pedig színes fényképeket
vagy szürkeárnyalatos ábrákat olvas be, változtassa a
beállítást „PHOTO – FOTÓ” üzemmódra.
3
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Tárcsázás telefonkönyvből
• Manuális tárcsázás
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
Hálózati
szolgáltatások
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
4
179
Hálózati nyomtató
Általános leírás
Készüléke lehetővé teszi, hogy Ön a különböző szoftver alkalmazásokkal, a PC-jén létrehozott iratokat
kinyomtassa.
A funkció használatához Önnek először telepítenie kell a weboldalról letöltött nyomtató
illesztőprogramot és LPR szoftvert (lásd 26. old.).
Internet fax
DX-600
1
Válassza ki a készülékét a PC-je alapértelmezett
nyomtatójaként.
2
A szoftver alkalmazásból utasítsa PC-jét, hogy
nyomtasson az Ön készülékén.
3
Készüléke veszi és kinyomtatja az iratot.
MEGJEGYZÉS
180
1. Ha készülékét hálózati nyomtatóként kívánja használni, készülékébe be kell
programoznia az IP címet, az alhálózat maszkot és az Alapértelmezésű átjáró (TCP/IP
Gateway Address) IP címet.
Átjátszásos adás
Általános leírás
Az Internet átjátszásos (relézett) adás olyan szolgáltatás, amely időt és adási költséget takaríthat meg
Önnek, amikor ugyanazt az iratot kell több G3 készülékre elküldenie.
Ez különösen igaz a távolsági adásokra.
Ön készülékéről iratokat küldhet bármely G3 fax berendezésre az Internet segítségével egy helyi
hálózaton keresztül, egy másik átjátszó állomáson át.
Ön PC-jéről az éppen használt e-mail alkalmazás segítségével, egy relé állomáson keresztül, csatolt
TIFF-F fájlos e-mailt is küldhet bármely G3 fax berendezésre.
Az Internetes átjátszásos adás használatához a relé állomást megfelelően be kell állítani.
1. példa: Internetes relé adás
Célállomás
Adást kezdeményező állomás
Internet fax vagy PC
Relé állomás
G3 fax
Internet fax
Stockholm
E-mail
New York
London
KOMM.
napló
G3 fax
Berlin
Helyi telefonhívás
G3 fax
PC-jéről vagy készülékéről Ön a célállomás(ok) telefonszámával is küldhet iratot a relé állomáshoz.
Miután a relé állomás befejezte adását a célállomás felé, az Ön PC-je vagy a készüléke egy
kommunikációs naplót (COMM. JOURNAL) vesz a relé állomástól. Ez a kommunikációs napló
nyugtázza, hogy az Internetes relézett adás sikeres volt-e.
2. példa: Fax szerver (Intranetes relé adás)
Mail szerver
(1) Kezdeményezzen átjátszásos adást e-mail segítségével a mail szerver felé.
(2) A mail szerver az e-mailt a készülékéhez azokkal az átjátszási utasításokkal küldi, hogy továbbítsa azt egy G3
készülékhez.
(3) Készüléke telefonhívást kezdeményez egy G3 készülék felé, és átküldi az iratot.
181
Hálózati
szolgáltatások
Róma
Átjátszásos adás
Átjátszó (relé) hálózat
Ez a szolgáltatás időt és a távolsági hívások költségét takarítja meg Önnek, amikor az Internet faxot
közvetlenül a készülékéről küldi el a célállomás(ok)ra.
Egy relé hálózat alapvetően egy kezdeményező állomásból, amely lehet egy Internet fax készülék (az
Ön készüléke) vagy egy PC, egy átjátszó Internet fax készülékből (egy másik készülék) és egy
célállomásból (célállomásokból) áll, amely(ek) hagyományos G3 fax készülék(ek) lehet(nek).
Amikor egy iratot illetve egy e-mail üzenet elküld az Ön készülékéről, illetve egy PC-ről a relé
készülékhez, akkor azt azután az Ön készüléke hagyományos telefonvonalakon, normál G3 fax
üzenetként továbbítja a célállomás(ok)hoz.
A célállomás(ok) általában a relé állomással azonos településen található(k), ezért a fax átvitelnél csak
a helyi telefonköltségek merülnek fel.
Miután a relé állomás befejezte adását a célállomás(ok) felé, a reléző Internet fax egy kommunikációs
naplót küld vissza a kezdeményezőhöz annak nyugtázására, hogy az Internetes relézett adás sikeres
volt-e. A reléző Internet fax minden átjátszásos tevékenységre vonatkozó információt e-mailben küld el
a reléző Internet fax felhasználói paramétereinél beprogramozott menedzser e-mail címre (lásd 50.
old.).
Az Internetes átjátszásos adás használatánál egyszerűen kövesse a 184 – 193. oldalon leírt eljárást,
és a reléző készülék kezelőjétől kapott utasításokat. Az 1. ábrán egy minta hálózat látható.
Az 1. ábra egy New Yorkból (kezdeményező állomás) kiinduló minta hálózatot mutat. London és
Szingapúr a New Yorkhoz kapcsolódó relé állomás. New Yorkból nézve Stockholm, Róma, Tokió,
Hong Kong és Sydney célállomások.
Ezzel az egyszerű, két relé állomást tartalmazó hálózattal, egyetlen művelettel küldhet iratot a hálózat
bármelyik célállomására a londoni és/vagy szingapúri relé állomáson keresztül.
New York
Email cím: [email protected]
Host név: newyork
Relé adás jelszó: usa-rly
London
Email cím: [email protected]
Host név: london
Relé adás jelszó: uk-rly
Szingapúr
Email cím: [email protected]
Host név: singapore
Relé adás cím: sg-rly
1. ábra Minta hálózat
182
Átjátszásos adás
Átjátszó (relé) hálózat
A 2., 3. és 4. táblázat minta beállítások az 1. ábrán látható minta hálózatban
2. táblázat: Paraméter és telefonkönyv hívószám minta táblázat New Yorkhoz (kezdeményező állomás)
Telefonszám:
E-mail cím (SMTP):
Host név:
Relé adás jelszó:
Állomás név
London
Stockholm
Szingapúr
Tokió
London relé
Szingapúr relé
Róma
Hong Kong
Sydney
212 111 1234
[email protected]
newyork
usa-rly
E-mail cím / Telefonszám
[email protected]
46 8 111 1234
[email protected]
81 33 111 1234
[email protected]
[email protected]
39 6 111 1234
852 231123456
61 2 111 1234
Relé állomás cím
--[London relé]
--[Szingapúr relé]
----[London relé]
[Szingapúr relé]
[Szingapúr relé]
3. táblázat: Paraméter és telefonkönyv hívószám minta táblázat Londonhoz (Relé állomás)
Telefonszám:
E-mail cím (SMTP):
Host név:
Relé adás jelszó:
Állomás név
New York
Stockholm
Szingapúr
Tokió
Szingapúr relé
Róma
Hong Kong
Sydney
London relé
71 111 1234
[email protected]
london
uk-rly
E-mail cím / Telefonszám
[email protected]
46 8 111 1234
[email protected]
81 33 111 1234
[email protected]
39 6 111 1234
852 231123456
61 2 111 1234
[email protected]
Relé állomás cím
--[London relé]
--[Szingapúr relé]
--[London relé]
[Szingapúr relé]
[Szingapúr relé]
---
4. táblázat: Paraméter és telefonkönyv hívószám minta táblázat Szingapúrhoz (relé állomás)
Állomás név
London
Stockholm
New York
Tokió
London relé
Róma
Hong Kong
Sydney
Szingapúr relé
65 111 1234
[email protected]
singapore
sg-rly
E-mail cím / Telefonszám
[email protected]
46 8 111 1234
[email protected]
81 33 111 1234
[email protected]
39 6 111 1234
852 231123456
61 2 111 1234
[email protected]
Hálózati
szolgáltatások
Telefonszám:
E-mail cím (SMTP):
Host név:
Relé adás jelszó:
Relé állomás cím
--[London relé]
--[Szingapúr relé]
--[London relé]
[Szingapúr relé]
[Szingapúr relé]
---
MEGJEGYZÉSEK 1. A relé adási jelszót el kell tárolni a készülékében, ha relé állomásként kívánja működtetni
(lásd 185. old.).
2. Ha el akarja kerülni, hogy jogosulatlan állomások Internetes átjátszásos átvitelre elérjék
az Ön relé állomását, akkor Önnek titkosan kell beállítania hálózatát. Az összes
Internetes átjátszásos adás értesítésnél adja be az elfogadható domain nevet (neveket)
és a menedzser e-mail címét (lásd 184. old.).
183
Átjátszásos adás
Készülékének beállítása Internet relé állomásként
Annak érdekében, hogy készülékét relé állomásként készítse fel, az alábbi paramétereket pontosan
be kell állítania.
1. Relé adás (142. számú fax paraméter)
Annak kiválasztása, hogy a készülék elfogadja-e és végrehajtsa-e a G3 relézett adást (lásd 81.
old.).
1) Invalid (Letiltva)
2) Valid (Engedélyezve)
– A készülék nem fogadja el a relé adás kérést.
– A készülék elfogadja a relé adás kérést.
2. Relé adás jelentés (143. számú fax paraméter)
Annak kiválasztása, hogy az átjátszásos adás kommunikációs naplója hogyan legyen elküldve a
kezdeményezőnek.
1) Off (Ki)
2) Always (Mindig)
3) Inc. Only (Csak hiba)
– Nem küld
– A kommunikációs naplót mindig elküldi, legyen az átjátszásos adás
sikeres vagy hibás.
– A kommunikációs naplót a csak a hibás átjátszásos adás után küldi
el.
3. Relé adás jelszó (Felhasználói paraméter) (Lásd 1. megjegyzés)
Adja be a (legfeljebb 10 karakteres) relé adás jelszót, amelyet a jogosulatlan (külső) állomások
elleni védelemre használhat, hogy azok ne érjék el készülékét, és ne legyenek képesek a
nyilvános kapcsolt távbeszélő hálózaton (PSTN) át relézett üzeneteket küldeni egy G3 fax
készüléknek. Ezt a jelszót csak az arra jogos személyeknek szabad megadni.
4. Relé cím (Automatikus tárcsázó)
Adja be a készüléke által használandó relé állomás relé e-mail címét kijelölő, három számjegyű
rövidített hívószámot.
5. Menedzser e-mail címe (Felhasználói paraméter)
Tárolja el a felügyeleti és költségellenőrzési célokat szolgáló osztály menedzser e-mail címét.
Miután eltárolta, a készülék minden egyes, távoli állomástól vett, átjátszásos adás kérésről e-mail
értesítést küld erre az e-mail címre.
(From
: A kezdeményező állomás e-mail címe.)
(To
: A címzett G3 fax készülék telefonszáma.)
6. Domain nevek (Felhasználói paraméter) (Lásd 2. megjegyzés)
Tároljon el maximálisan 10 db (legfeljebb 30 karakteres) domain nevet, amelyektől készüléke
elfogadja majd a nyilvános kapcsolt távbeszélő hálózaton (PSTN) át történő átjátszásos adás
igényt egy másik G3 fax készülékre.
Pl.: Tárolt domain nevek
(01): rdnn.mgcs.co.jp
(02): rdmg.mgcs.co.jp
(03): panasonic.com
A fenti példában a készülék a relézett adás kérést csak azokról a domain címekről fogadja el, amelyek
tartalmazzák a rdnn.mgcs.co.jp, rdmg.mgcs.co.jp vagy panasonic.com domain nevet.
MEGJEGYZÉSEK 1. Ennek különböznie kell az Ön készülékének hagyományos e-mail Internet faxok vételére
használt e-mail címétől, mert a készüléke e-mail címét mindig tartalmazza az összes
elküldött e-mail üzenet fejléce. Így bárki, aki a készüléktől egy Internet faxot vesz,
könnyen megtudhatná a relé adás jelszót, ha az ugyanaz lenne, mint az e-mail cím.
2. Ha az összes domain nevet üresen hagyja, akkor az Internet fax minden domainről
elfogadja a relézett adás kérést.
184
Átjátszásos adás
Készülékének beállítása átjátszásos adáshoz
A célállomás beprogramozása a készülék automatikus tárcsázójába
Ha a 140. számú (LAN RELAY REQUEST – LAN RELÉ ADÁSKÉR.) fax paramétert „Engedélyezve”re állítja, akkor Ön a következő eljárással adhatja be a relé címet.
A közvetlen állomásválasztó gombok / rövidített hívószámok beállítása a relé adáskérésre
1
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
(1:EGYG. TÁRCSÁZÁS
2:RÖVID. HÍVÁS)
2
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
(EGY GOMBNYOMÁSOS< >
KÖZV SZÁMOT NYOM)
Pl.:
3
Nyomjon le egy automatikus hívógombot (01–28)
Pl.:
<01>
ENTER EMAIL ADDRESS
(ADJA BE: E-MAIL CÍM)
4
A beviteli mód („ENTER E-MAIL ADDRESS” és
„ENTER TEL. NO.” közötti) átváltásához
<01>
ENTER TEL. NO.
(ADJA BE: TEL.SZÁM)
nyomja le az
Adja be a telefonszámot (legfeljebb 36 számjegy).
<01>
3961111234
Ha a relé állomás és a célállomás ugyanabban a
körzetben van, a célállomás telefonszámánál hagyja el
az országkódot és a körzetszámot. A relé állomásból
nézve a célállomás helyi telefonszámú.
6
Hálózati
szolgáltatások
5
gombot.
<01>ENTER NAME
3961111234
(<01> ADJA BE: NÉV)
7
8
A karakter gombok segítségével adja be az
állomásnevet (legfeljebb 15 karakter).
<01> ROME
3961111234
Pl.: iRi iOi iMi iEi
(<01> RÓMA)
<01> RELAY ADDRESS
(<01> RELÉ CÍM)
185
Átjátszásos adás
Készülékének beállítása átjátszásos adáshoz
9
Adja be annak a relé állomásnak a három számjegyű,
rövidített hívószámát, amelyet célállomásként kíván
kijelölni.
A rövidített hívószámnak tartalmaznia kell a relé
állomás relé adási jelszavát.
<01> RELAY ADDRESS
001
Pl.:
10
(<01> RELÉ CÍM)
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
(EGY GOMBNYOMÁSOS< >
KÖZV SZÁMOT NYOM)
Újabb közvetlen állomásválasztó gombot / rövidített
hívószámot tárolhat a relé adáskérés 3–8. lépésének
megismétlésével, vagy visszatérhet készenléti
üzemmódba a iSTOPi gomb lenyomásával.
186
Átjátszásos adás
Iratküldés Internet átjátszón keresztül
Miután az alábbiakban leírt eljárás segítségével készülékében az összes, szükséges paramétert
eltárolta, automatikusan küldhet iratot az Internet relé állomáson keresztül egy vagy több G3 fax
berendezésre. Az Internet relé állomáson is előre be kell állítani az összes, szükséges paramétert.
Egy előre beprogramozott átjátszó állomással rendelkező helyre
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Adja be csak a célállomás(ok) telefonszámát, az alábbi
módszerek bármely kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás; minden egyes tárcsázott
állomás után (max. 70 állomás) nyomja meg a iSETi
gombot (lásd a megjegyzést).
• Tárcsázás telefonkönyvből; minden egyes beadott
állomás után nyomja meg a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 91–94. oldalon)
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
<02> STOCKHOLM
4681111234
Pl.:
3
* STORE *
NO.002
PAGES=001
05%
A készülék eltárolja az irato(ka)t a memóriába, és megkezdi az irat(ok) elküldését – a célállomás telefonszámával együtt – a relé állomás relé e-mail címére.
Pl.: Célállomás:
Relé állomás:
4681111234
(Telefonszám)
(lásd 1. megjegyzés)
[email protected]
Miután a relé állomás befejezte adását a célállomás(ok)
felé, egy kommunikációs naplót (COMM. JOURNAL)
küld az Ön készülékére.
Ez a napló nyugtázza, hogy az Internetes átjátszásos
adás sikeres volt-e.
MEGJEGYZÉS
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGES=005 25%
(* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 25%)
ON LINE * MEM.MXT *
ID: uk-rly#4681111234
(VONALON * ADÁS *)
1. Ha a relé állomásnak a külső vonal eléréséhez speciális hozzáférési (előválasztó)
számra van szüksége, akkor a teljes szám beírása előtt, először adja be ezt a számot,
majd egy szünet beviteléhez nyomja meg a iPAUSEi gombot (amelyet a kijelzőn egy „-”
mutat).
187
Hálózati
szolgáltatások
(* TÁROLÁS * NO.002
LAPSZÁM=001 05%)
Átjátszásos adás
Iratküldés Internet átjátszón keresztül
Olyan helyre, amely nem rendelkezik előre beprogramozott átjátszó állomással
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
RELAY XMT
ENTER RELAY STATION
(RELÉ ADÁS
ADJA BE: RELÉ ÁLLOMÁS)
3
Jelölje ki a relé állomást az alábbi módszerek
egyikével:
• Manuális e-mail címzés (először nyomja le az
iINTERNETi gombot, majd adja be a relé állomás email címét)
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Tárcsázás telefonkönyvből
(A részleteket lásd a 91–94. oldalon)
Pl.: iABBRi 001
4
(LONDON RELÉ)
RELAY XMT
ENTER STATION(S)
[RELÉ ADÁS
ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)]
Adja be csak a célállomás(ok) telefonszámát, az alábbi
módszerek bármely kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás (max. 70 állomás); minden
egyes tárcsázott állomás után nyomja meg a iSETi
gombot (lásd a megjegyzést).
• Tárcsázás telefonkönyvből; minden egyes beadott
állomás után nyomja meg a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 91–94. oldalon)
Pl.:
188
[001]LONDON RELAY
[email protected]
<02> STOCKHOLM
4681111234
Átjátszásos adás
Iratküldés Internet átjátszón keresztül
5
* STORE *
NO.002
PAGES=001
05%
(* TÁROLÁS * NO.002
LAPSZÁM=001 05%)
A készülék eltárolja az irato(ka)t a memóriába, és megkezdi az irat(ok) elküldését – a célállomás telefonszámával együtt – a relé állomás relé e-mail címére.
Pl.: Célállomás:
Relé állomás:
4681111234
(Telefonszám)
(lásd 1. megjegyzés)
[email protected]
(* TÁROLÁS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZÁM=005 25%)
ON LINE * MEM.MXT *
ID: uk-rly#4681111234
(VONALON * ADÁS *)
Hálózati
szolgáltatások
Miután a relé állomás befejezte adását a célállomás(ok)
felé, egy kommunikációs naplót (COMM. JOURNAL)
küld az Ön készülékére.
Ez a napló nyugtázza, hogy az Internetes átjátszásos
adás sikeres volt-e.
* STORE * COMPLETED
TOTAL PAGES=005 25%
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha a relé állomásnak a külső vonal eléréséhez speciális hozzáférési (előválasztó)
számra van szüksége, akkor a teljes szám beírása előtt, először adja be ezt a számot,
majd egy szünet beviteléhez nyomja meg a iPAUSEi gombot (amelyet a kijelzőn egy „-”
mutat).
2. A relé állomás e-mail címénél a „#” karakter nem áll rendelkezésre.
189
Átjátszásos adás
Irat(ok) küldése egy PC-ből egy G3 fax készülékre
Ön PC-jéről az e-mail alkalmazása segítségével, automatikusan küldhet bármilyen iratot TIFF-F
fájlmellékletként az Internet relé állomáson keresztül egy vagy több G3 fax berendezésre.
Az Internet relé állomáson (az Ön készülékén) az összes, szükséges paramétert megfelelően be kell
programozni.
Ha a saját e-mail alkalmazását használó PC-jéről átjátszásos adással kíván iratot küldeni, járjon el az
alábbi példa szerint.
Pl.: E-mail alkalmazása „To (Címzett)” szövegdobozába írja be a következőket:
sg-rly#[email protected]
vagy
sg-rly#*[email protected]
•
•
•
•
•
Relé adás jelszó
# + Célállomás (telefonszámmal)
# *+ Célállomás (rövidített hívószámmal)
# *+ Célállomás (egy gombnyomásos hívószámmal)
# *+ Célállomás (csoport gombként kijelölt program
gombbal)
• @ + Relé állomás domain neve
:
:
:
:
sg-rly
#81331111234 (lásd 1. megjegyzés)
#*001 – #*100 (lásd 1. megjegyzés)
#*1001 – #*1028 (lásd 1. megjegyzés)
: #*2001 – #*2004 (lásd 1. megjegyzés)
: @singapore.panasonic.co.sg
PC-je a szöveges irat(oka)t a célállomás telefonszámával együtt elküldi a relé állomás relé e-mail
címére.
Miután a relé állomás befejezte adását a célállomás(ok) felé, egy kommunikációs naplót küld az Ön
készülékére. Ez a napló nyugtázza, hogy az Internetes átjátszásos adás sikeres volt-e.
MEGJEGYZÉSEK 1. A relé adás jelszó után be kell adni a „#” és a „*” szimbólumot, mivel ez jelzi az Ön
készüléke számára, hogy utána célállomás telefonszám következik.
2. Ha a relé állomásnak a külső vonal eléréséhez speciális hozzáférési (előválasztó)
számra van szüksége, akkor a teljes szám beírása előtt, először adja be ezt a számot,
majd egy szünet beviteléhez nyomja meg a PAUSE gombot (amelyet a kijelzőn egy „-”
mutat).
190
Átjátszásos adás
Irat(ok) küldése egy PC-ből egy G3 fax készülékre
A TIFF Converter (TIFF átalakító) szoftver az Ön PC-jén az irat(ok) „TIFF” fájl formátumúvá
konvertálására szolgál, amely lehetővé teszi, hogy az Internet fax az iratot egy e-mail fájl
mellékleteként vegye. Amikor Ön finoman részletezett, grafikus irato(ka)t küld egy DP1810F/2000/2500/3000, DX-600/800/1000/2000 típusú készülékhez, akkor a tisztább kép elérésére
400 dpi felbontást állíthat be.
A Ifax Mailer (Ifax levelező) szoftver a TIFF Converter kiegészítő programja, amely a MAPI e-mail
klienst hozzákapcsolja az Internet fax TIFF konverteréhez.
Ha az alkalmazásból egy nyomtatási képet kíván elküldeni az Internet faxhoz, akkor Önnek a fájlt
olyan formátumúvá kell konvertálnia, amelyet az Internet fax a TIFF fájl létrehozó funkciójának
segítségével vehet és kinyomtathat. Önnek az adott fájlt irat mellékletként is el kell küldenie az
Internet faxhoz.
Az Ifax Mailer lehetővé teszi, hogy Ön egyetlen, az Internet faxon TIFF átalakítóként kialakított gomb
lenyomásával, automatikusan hozza létre a TIFF fájlokat.
Ön az alábbi URL címek bármelyikéről letöltheti a Panasonic TIFF Converter és Ifax Mailer programot
valamint felhasználói útmutatójukat:
http://www.panasonic.co.jp/mgcs/internetfax/
http://www.panasonic.com/internetfax
A Panasonic az átjátszásos adás működésének egyszerűsítéséhez kifejlesztette az „Optional Panafax
Fax Gateway” (opcionális Panafax fax átjáró) szoftvert. Ha további részletekre kíváncsi, kérjük,
keresse fel az alábbi URL címet:
Hálózati
szolgáltatások
http://www.panasonic.com/office
191
Átjátszásos adás
Naplók nyomtatása
Amikor Ön átjátszásos adást alkalmaz, a relé állomás az alábbi két jelentést küldi el Önnek, hogy
ellenőrizhesse és nyomon követhesse faxait.
1. Átjátszásos adás jelentés (COMM. JOURNAL)
Amikor az átjátszó állomás befejezi az adást a célállomás felé, elküldi Önnek a kommunikációs
naplót, amennyiben Ön a 143. számú (RELAY XMT REPORT – RELÉ ADÁS NAPLÓ) fax
paramétert „ALWAYS – MINDIG”-re vagy „INC. ONLY – CSAK HIBÁ”-ra állította. Ez jelzi Önnek,
hogy az átvitel sikeres volt-e vagy sem.
2. Adási napló
Amikor a relé állomás átjátszásos adás parancsot vesz, akkor az eltárolt menedzser címére e-mail
figyelmeztetést küld (lásd a „Készülékének beállítása Internet relé állomásként” fejezetet a 184.
oldalon).
Relé adás napló minta (COMM. JOURNAL)
(COMM. JOURNAL = KOMMUNIKÁCIÓS NAPLÓ — DATE = DÁTUM — 03-DEC-2002 = 2002. DEC. 03. — TIME = IDŐ — MODE = RELAYED TRANSMISSION = MÓD
= ÁTJÁTSZÁSOS ADÁS — START = KEZDÉS — END = VÉGE — FILE NO = FÁJL SORSZÁM — STN NO. = ÁLL. SZÁM — COMM = KOMM. — ONE-TOUCH ABBR
NO. = GOMB NÉV RÖV. HÍVÓSZÁM — STATION NAME/E-MAIL ADDRESS/TELEPHONE NO. = ÁLLOMÁSNÉV/E-MAIL CÍM/TEL.SZÁM — PAGES = OLDAL —
DURATION = IDŐTARTAM — HEAD OFFICE = FŐOSZTÁLY)
(1) Az összeköttetési mód kijelzése
:
(2) Az összeköttetés kezdetének időpontja
:
(3) Az összeköttetés befejezésének időpontja :
(4) Fájl sorszám
: 001-999
(5) Az állomások sorszáma
:
(6) Az összeköttetés eredménye
: az „R-OK” jelzi, hogy az átjátszásos adás kérés sikeres volt.
Háromjegyű információs (lásd 226. old.) kód jelzi, ha az
összeköttetés során probléma merült fel.
(7) A célállomás telefonszáma, e-mail címe
vagy állomás neve
: A háromjegyű szám a sikeresen leadott vagy vett oldalak
száma.
(9) A kommunikáció időtartama
:
MEGJEGYZÉS
192
:
(8) A küldött vagy vett oldalak száma
1. Ha több mint egy átjátszó állomáson át küldi az iratot, akkor külön eredmény jelentést
kap.
Átjátszásos adás
Naplók nyomtatása
Átjátszásos adás figyelmeztető e-mail a menedzsernek – minta
Magyarázatok:
(1) A feladó Internet fax (az Ön készüléke) vagy PC e-mail címe
Hálózati
szolgáltatások
(2) A célállomás G3 fax telefonszám(ai)
193
Szelektív vétel
Általános leírás
Készülékének van egy speciális szolgáltatása, a szelektív vétel, amely megakadályozza a nem kívánt
faxok vételét (pl. eltévedt vagy reklámozó faxok).
Irat vétele előtt az adó készüléktől vett azonosító szám (ID) utolsó 4 jegyét a készülék összehasonlítja
a közvetlen állomásválasztó gombok vagy a rövidített hívószámok beprogramozott telefonszámainak
utolsó 4 jegyével. Ha egyezés áll fenn, a készülék elkezdi venni az iratot. Ha nincs egyezés, a
készülék törli a vételt és a naplóba a 406 kód kerül.
A szelektív vétel beállítása
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=
(FAX PARAM (1-174)
SZÁM=)
3
46 SELECT RCV
1:INVALID
(46 VÉTEL KIVÁLASZTÁS
1:LETILTVA)
4
46 SELECT RCV
2:VALID
(46 VÉTEL KIVÁLASZTÁS
2:ENGEDÉLYEZVE)
5
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha a szelektív vétel be van állítva, készüléke csak az automatikus hívómű memóriájába
tárolt telefonszámokról tud iratot venni.
2. Ha nincs beállítva az azonosító száma (ID), akkor készüléke lehet, hogy nem tud venni
néhány típusú készülékről. Az Ön azonosító számának beállítását lásd a 48. oldalon.
194
Jelszavas összeköttetések
Általános leírás
A jelszavas összeköttetések, amelyek közé a jelszavas adás és a jelszavas vétel tartozik,
megakadályozza a készülékét abban, hogy téves állomásra adjon, vagy arra nem feljogosított
készüléktől adást vegyen. Az adási és a vételi jelszót egymástól függetlenül is és megegyezően is
megadhatja.
A jelszavas adáshoz előre meg kell adnia egy négyjegyű jelszót. A jelszónak más, kompatíbilis
Panafax készülékek jelszavával egyeznie kell. Ha a készüléke adási jelszava nem egyezik a többi
Panafax készülék adási jelszavával, nem valósul meg az adás. A jelszavas adást irat küldésekor a 43.
számú fax paraméter (PASSWORD-XMT – JELSZAVAS ADÁS) „ON – BE” beállítással lehet
kiválasztani.
A jelszavas vétel használatához előre be kell állítani egy négyjegyű vételi jelszót. A jelszót a másik
(többi) Panafax készülék(ek)nek is ismernie kell. Ha az Ön készülékének a jelszava nem egyezik meg
a kompatíbilis Panafax készülék vételi jelszavával, a vétel nem jön létre. Ha a jelszót beállította, és a
paramétert bekapcsoltra állította ("ON – BE"), akkor amíg ki nem kapcsolja ("OFF – KI"), az ugyanaz
marad.
Együttműködés más készülékekkel
• DF1100
• UF-160
• UF-585
• UF-770
• DF-1810F
• UF-160M
• UF-590
• UF-788
• DP-2000
• UF-170
• UF-595
• UF-790
• DP-2500
• UF-260
• UF-650
• UF-880
• DP-3000
• UF-270
• UF-733
• UF-885
• DP-3510
• UF-270M
• UF-744
• UF-890
• DP-4510
• UF-280M
• UF-745
• UF-895
• DP-6010
• UF-300
• UF-750
• UF-990
• DX-600
• UF-312
• UF-750D
• UF-M500
• DX-800
• UF-322
• UF-755
• FP-D250F
• UF-550
• UF-755e
• FP-D350F
• UF-560
• UF-766
Hálózati
szolgáltatások
A jelszavas adást és vételt csak az alábbiakban felsorolt Panafax készülékek között valósíthatja
meg.
195
Jelszavas összeköttetések
A jelszavas adás beállítása
Az adási jelszó és paraméter beállítása
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=
(FAX PARAM (1-174)
SZÁM=)
3
43 PASSWORD-XMT
(43 JELSZAVAS ADÁS)
4
Adja be a négyjegyű adási jelszót.
Pl.: 1234 és nyomja meg a iSETi gombot.
43 PASSWORD-XMT
1:OFF
1234
(43 JELSZAVAS ADÁS
1: KI
1234)
5
43 PASSWORD-XMT
1:OFF
1234
a kikapcsoláshoz (nincs jelszó ellenőrzés)
(43 JELSZAVAS ADÁS
1: KI
1234)
vagy
vagy
43 PASSWORD-XMT
2:ON
1234
a bekapcsoláshoz (van jelszó ellenőrzés)
(43 JELSZAVAS ADÁS
1: BE
1234)
6
MEGJEGYZÉSEK 1. A beállítást minden egyes adáskor ideiglenesen megváltoztathatja a 8–4 funkció
(PASSWORD-XMT – Jelszavas adás) megváltoztatásával. A részleteket lásd a 198.
oldalon.
2. A jelszó megváltoztatásához a 4. lépésben nyomja meg a iCLEARi gombot. Ezután adja
be az új jelszót.
196
Jelszavas összeköttetések
A jelszavas vétel beállítása
A vételi jelszó és paraméter beállítása
1
SET MODE
(1-8)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(BEÁLLÍTÁS MÓD (1-8)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
FAX PARAMETER(1-174)
NO.=
(FAX PARAM (1-174)
SZÁM=)
3
44 PASSWORD-RCV
■■■■
(44 JELSZAVAS VÉTEL)
4
Adja be a négyjegyű vételi jelszót.
Pl.: 1234 és nyomja meg a iSETi gombot.
44 PASSWORD-RCV
1:OFF
1234
(44 JELSZAVAS VÉTEL
1: KI)
5
44 PASSWORD-RCV
1:OFF
1234
a kikapcsoláshoz (OFF) (nincs jelszó ellenőrzés)
(44 JELSZAVAS VÉTEL
1: KI)
vagy
vagy
44 PASSWORD-RCV
2:ON
1234
(44 JELSZAVAS VÉTEL
1: BE)
Hálózati
szolgáltatások
a bekapcsoláshoz (ON) (van jelszó ellenőrzés)
6
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha a paramétert beállította, akkor), az egyes vételeknél már nem választhatja ki a bevagy kikapcsolt paramétert („ON – BE” vagy „OFF – KI”). Mindig ki vagy be van
kapcsolva, amíg a beállítást meg nem változtatja.
2. A jelszó megváltoztatásához a 4. lépésben nyomja meg a iCLEARi gombot. Ezután adja
be az új jelszót.
197
Jelszavas összeköttetések
A jelszavas adás használata
A jelszavas adás használatához minden egyes adásnál választhat, hogy a jelszót bekapcsolja vagy
kikapcsolja (PASSWORD-XMT – JELSZAVAS ADÁS „OFF – KI” vagy „ON – BE”) az alábbi módon:
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
SELECT MODE
(1-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(KIVÁL. MÓD (1-9)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
3
PASSWD-XMT=OFF
1:OFF 2:ON
(JELSZAVAS ADÁS=KI
1:KI 2:BE)
4
PASSWD-XMT=OFF
1:OFF 2:ON
a kikapcsoláshoz (OFF) (nincs jelszó ellenőrzés)
(JELSZAVAS ADÁS=KI
1:KI 2:BE)
vagy
vagy
PASSWD-XMT=ON
1:OFF 2:ON
a bekapcsoláshoz (ON) (van jelszó ellenőrzés)
5
(JELSZAVAS ADÁS=BE
1:KI 2:BE)
NTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT)
6
Tárcsázzon az alábbi módszerek bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás, majd minden egyes állomás
tárcsázása után nyomja meg a iSETi gombot
(legfeljebb 70 állomás).
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd minden egyes
állomás beadása után nyomja meg a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 107–109. oldalon.)
Pl.:
198
<01>(Állomásnév)
5551234
Jelszavas összeköttetések
7
Ha készülékének adási jelszava megegyezik a partner
állomás adási jelszavával, készüléke elkezdi küldeni az
iratot.
Ha az adás befejeződött, a PASSWORD-XMT
(JELSZAVAS ADÁS) visszatér az eredeti beállításhoz
(„ON – BE”- vagy „OFF – KI” állásba).
A jelszavas vétel használata
Hálózati
szolgáltatások
Amikor a 197. oldalon leírt eljárást követve beállította a paramétert, akkor már semmilyen további
műveletet nem kell végeznie. Az egyes vételeknél nem tudja kiválasztani az „OFF (KI)” (kikapcsolva)
illetve a „ON (BE)” (bekapcsolva) paramétert. A beállítás megváltoztatásáig az mindig „OFF (KI)”
illetve „ON (BE)” állapotban marad.
199
Titkos postaláda
Általános leírás
Készüléke két szolgáltatással is rendelkezik, hogy biztosítsa a titkos kommunikációt, lehetővé téve,
hogy bizonyos titkos, elküldött információkat csak a helyes titkossági kód ismeretével rendelkező
személy vehessen.
Titkos postaláda
A titkos postaláda szolgáltatás mintegy postafiókként használható egy négy számjegyű titkos kód
felhasználásával, kompatíbilis (együttműködő) típusok között. A titkos postaláda szolgáltatás titkos
kóddal rendelkező irato(ka)t vesz a memóriába. Ezek a dokumentumok azután csak a titkossági kódot
ismerő személy által nyomtathatók ki.
Panafax
kompatibilis
típus
Az 1000
titkos
kóddal elküldve
Panafax
kompatibilis
típus
A 2000
titkos
kóddal elküldve
Panafax kompatibilis típus (lásd 5. megjegyzés)
POSTALÁDA
Az „A” és „B” irat a
memóriában van eltárolva.
Panafax
kompatibilis
típus
(lásd 5. megjegyzés)
Lekérdezés
az 1000
titkos kóddal
Nyomtatás
a 2000
titkos kóddal
Együttműködés más készülékekkel
Az 1. táblázat mutatja, mely típusok képesek a titkos postaláda szolgáltatást igénybe venni. Az is
látható, hogy szükség van-e különleges beállításra vagy sem.
1. táblázat: Titkos postaláda követelmények
DF-1100
DX-600
UF-344
UF-745
UF-885
DP-1810
DX-800
UF-550
UF-755
UF-890
DP-2000
UF-280M
UF-560
UF-755e
UF-895
Kompatibilis típus
DP-2500 DP-3000
UF-312
UF-322
UF-585
UF-590
UF-766
UF-770
Speciális beállítás
DP-3510
UF-332
UF-595
UF-788
DP-4510
UF-333
UF733
UF-790
DP-6010
UF342
UF-744
UF-880
Nem szükséges.
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha készüléke két titkos iratot vesz ugyanazzal a kóddal, mindkét irat ugyanabba a titkos
postaládába tárolódik el.
2. Legfeljebb 10 postaláda fájl tárolható a memóriában. Ez azt jelenti, hogy 10 különböző
titkos kódot használhat a titkos faxok vételéhez.
3. Ha a memória túlcsordul (megtelik), a készülék leáll a vétellel és lekapcsolódik a vonalról.
4. Javasoljuk, hogy ennek a szolgáltatásnak a használatához helyezzen üzembe opcionális
flash memóriát. A lapmemória kapacitást lásd a 239. oldalon.
5. Ha titkos faxot vett egy UF-733 típusú készülék postaládájába, az iratot nem tudja belőle
lekérdezni. Az UF-733 úgy lett tervezve, hogy a titkos iratokat csak helyben tudja
kinyomtatni.
200
Titkos postaláda
Titkos irat küldése egy másik készülék postaládájába
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
CONF. COMM.
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(TITKOS KOMM. (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
3
CONFIDENTIAL XMT
CONF. CODE=
(TITKOS ADÁS
TITKOS KÓD=)
4
Adja be a 4 számjegyű titkos kódot.
Pl.: 2233
CONFIDENTIAL XMT
CONF. CODE=2233
(TITKOS ADÁS
TITKOS KÓD=2233)
5
ENTER STATION
THEN PRESS START
(ÁLLOMÁST KÉR
NYOMJON START-OT)
Tárcsázzon az alábbi módok egyikével:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás a billentyűzetről
• Tárcsázás telefonkönyvből
Pl.:
<01> (Állomásnév)
5551234
Hálózati
szolgáltatások
6
7
Ha szükséges, tájékoztassa a partner állomás
kezelőjét, és közölje vele a titkos kódot.
201
Titkos postaláda
Titkos irat lekérdezése másik készülék postaládájából
Miután Önt tájékoztatták arról, hogy valaki titkos iratot küldött Önnek egy másik készülék
postaládájába, az alábbi módon lehívhatja azt onnan:
1
CONF. COMM.
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(TITKOS KOMM. (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
CONFIDENTIAL POLL
CONF. CODE=
(TITKOS LEKÉRDEZÉS
TITKOS KÓD=)
3
Adja be a 4 számjegyű titkos kódot.
Pl.: 2233
CONFIDENTIAL POLL
CONF. CODE=2233
(TITKOS LEKÉRDEZÉS
TITKOS KÓD=2233)
4
ENTER STATION
THEN PRESS START
(ÁLLOMÁST KÉR
NYOMJON START-OT)
5
Tárcsázzon az alábbi módok egyikével:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás a billentyűzetről
• Tárcsázás telefonkönyvből
Pl.:
<01> (Állomásnév)
5551234
6
MEGJEGYZÉS
202
1. A lekérdezés után a központi készülékben tárolt titkos irat automatikusan törlődik.
Titkos postaláda
Titkos irat vétele saját készüléke postaládájába
Nincs szükség különleges beállításokra, erre a szolgáltatásra a készüléke máris készen áll. Készüléke
a titkos faxokat ugyanúgy veszi, mint a normál fax adásokat. Titkos irat vétele esetén a kijelzőn
megjelenik az alábbi üzenet, és kinyomtatódik a CONF. RCV REPORT (TITKOS VÉTELI NAPLÓ).
MESSAGE IN MAIL BOX
(LEVÉL A POSTAFIÓKBAN)
Titkos vételi napló minta
(CONF. RCV REPORT = TITKOS VÉTELI NAPLÓ — DATE = DÁTUM — 03-DEC-2002 = 2002. DEC. 12. — TIME = IDŐ — NOTICE OF CONFIDENTIAL DOCUMENT
HELD = ÉRTESÍTÉS TITKOS IRAT TÁROLÁSÁRÓL — FILE NO. = FÁJL SORSZÁM — RECEIVED FROM = FELADÓ — PAGES = OLDAL — TIME RECEIVED =
VÉTEL IDEJE — HEAD OFFICE = FŐOSZTÁLY)
Magyarázatok:
Fájl sorszám
A partner állomás (iratküldő) vett azonosítója
A vett oldalak száma
A vétel dátuma és időpontja
: 001–999
: Karakter vagy számjegyes azonosító
:
:
Hálózati
szolgáltatások
(1)
(2)
(3)
(4)
MEGJEGYZÉSEK 1. Ha készüléke két titkos iratot vesz ugyanazzal a titkossági kóddal, akkor mindkét iratot
ugyanabban a titkos postaláda rekeszben tárolja.
2. A készülék 10 titkos rekesszel rendelkezik. Ezért 10 különböző titkossági kódú titkos
faxot képes venni.
3. Ha a memória túlcsordul (megtelik), a készülék leállítja a vételt és lekapcsolódik a
vonalról.
4. A fájl lista kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a készülék vett-e titkos faxot (lásd 160.
old.)
203
Titkos postaláda
Titkos irat tárolása készüléke postaládájában
Ha készüléke titkos postaládájába iratot kíván tárolni, kövesse az alábbi eljárást. Miután a titkos iratot
eltárolta a titkos postaládában, az egy másik készülékkel lekérdezhető.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
CONF. COMM.
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(TITKOS KOMM. (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
3
CONFIDENTIAL POLLED
CONF. CODE=
(TITKOSAN LEKÉRDEZETT
TITKOS KÓD=)
4
Adja be a négyjegyű titkos kódot.
Pl.: 2233
CONFIDENTIAL POLLED
CONF. CODE=2233
(TITKOSAN LEKÉRDEZETT
TITKOS KÓD=2233)
5
* STORE *
PAGES=001
NO.002
01%
(* TÁROLÁS * NO.002
LAPSZÁM=001 01%)
Az irat(ok) a memóriában tárolódik (tárolódnak).
Ha szükséges, tájékoztassa a titkos irat címzettjét, és
közölje vele a lekérdezés titkos kódját.
MEGJEGYZÉS
204
1. A titkos fájl a lekérdezés után automatikusan törlődik.
Ha meg akarja tartani a titkos fájlt lekérdezés után is, a 42. számú fax paramétert
(CONF. POLLED SAVE – TITKOS FÁJL MENT.) állítsa „Engedélyezve”-re.
Titkos postaláda
Titkos irat kinyomtatása készüléke postaládájából
Ha Ön értesült róla, hogy valaki titkos iratot küldött készüléke postaládájába, azt az alábbi lépések
végrehajtásával kinyomtathatja.
1
CONF. COMM.
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(TITKOS KOMM. (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
PRINT CONF. FILE
CONF. CODE=
(TITKOS FÁJLT NYOMTAT
TITKOS KÓD=)
3
Írja be a titkos kódját annak az iratnak, amelyet ki akar
nyomtatni.
PRINT CONF. FILE
CONF. CODE=2233
Pl.: 2233
(TITKOS FÁJLT NYOMTAT
TITKOS KÓD=2233)
4
* PRINTING *
PAGE=001/001
(* NYOMTATÁS *
LAPSZÁM=001/001)
Hálózati
szolgáltatások
A készülék elkezdi a titkos irat nyomtatását.
MEGJEGYZÉS
1. A titkos irat a kinyomtatás után még akkor is automatikusan törlődik, ha a 42. számú fax
paraméter (CONF. POLLED FILE SAVE – TITKOS FÁJL MENT) „Engedélyezve”-re van
állítva.
205
Titkos postaláda
Tárolt, titkos irat törlése készüléke postaládájából
Ha a memória megtelt, vagy csak ki akarja törölni a titkos iratokat, akkor az alábbi eljárással egy vagy
több, készülékében tárolt, titkos telefaxot is törölhet.
A titkos fájl törlésének két fajtája van, az egyik a titkossági kódonkénti törlés, a másik az összes titkos
fájl törlése.
Fájl törlés titkossági kóddal
1
CONF. COMM.
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(TITKOS KOMM. (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
DELETE CONF. FILE
CONF. CODE=
(BIZ. FÁJL TÖRLÉSE
TITKOS KÓD=)
3
Adja be a négyjegyű titkossági kódot.
Pl.: 2233
DELETE CONF. FILE
CONF. CODE=2233
(BIZ. FÁJL TÖRLÉSE
TITKOS KÓD=2233)
4
* DELETING *
CONF. CODE=2233
(* TÖRLÉS *
TITKOS KÓD=2233)
Az összes titkos fájl törlése a memóriából
1
CONF. COMM.
(1-5)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(TITKOS KOMM. (1-5)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
DELETE CONF. FILE
CONF. CODE=
(BIZ. FÁJL TÖRLÉSE
TITKOS KÓD=)
3
DELETE ALL CONF.
FILES? 1:YES 2:NO
(ÖSSZ. BIZ. TÖRLÉS?
1:IGEN 2:NEM)
4
* DELETING *
ALL CONF. FILES
(* TÖRLÉS *
ÖSSZ. TITKOS FÁJL)
206
Másodlagos címzés
Általános leírás
A másodlagos címzés funkció az Ön számára az irat(ok) további irányítását, átirányítását illetve
átjátszását teszi lehetővé a kívánt fogadó(k)hoz, ha azt Panasonic Internet Faxra alkalmas típusokkal
és/vagy a HydraFax/LaserFAX szoftver Networking (Hálózatképzés) verziójával kombinálva használja.
Ez a funkció kielégíti az alcímet alkalmazó T.Routing-Facsimile Routing-ra (T.irányítás-Fax irányításra) vonatkozó ITU-T ajánlást.
Hálózati példa
Tárcsázás:
Alcím:
TSI:
5551234
0001
555 9999
Telefonvonal
G3 fax
Panasonic Internet Faxra
alkalmas típusok
G3 fax
A Panasonic Internet Faxra alkalmas típusok automatikus irányítási táblázata
(Saját telefonszám: 555 1234)
Közvetlen hívószám
Tárcsázás:
Alcím:
TSI:
Alcím
TCI
Irány
5551234
Nincs
555 6789
• Alcímes adás:
DF-1100/DP-135FP/150FP/150FX/DP-2000/2500/3000/DX-600/800/1000/2000/
FP-D250F/D350F/UF-332/333/342/344/490/550/560/585/595/770/788/790/880/
885/895 (lásd a 2. megjegyzést)
• Alcímes vétel:
DX-600/800/1000/2000/DP-2000/2500/3000 I-FAX opcióval és DF-1100/UF342/344/550/560/585/595/770/788/880 a HydraFax/LaserFAX szoftver
Networking (Hálózatképzés) verzióját alkalmazó PC interfésszel.
Másodlagos címzéses adási módszerek
Ön egy iratot az alcímre vonatkozó információval együtt az alábbi módszerekkel küldhet el a kívánt
vételi helyre.
• Az alcím információt eltárolja a közvetlen/rövidített hívószámokba.
• Az alcím információt a manuális tárcsázás során adja meg.
Irányítás, átirányítás illetve átjátszás beállítása
Ön a Panasonic Internet Faxra alkalmas típus és/vagy a HydraFax/LaserFAX irányítási táblázata
segítségével saját felhasználásra a LAN (Local Area Network – helyi hálózat), a PSTN (nyilvános
hálózat) illetve az alközponti mellékállomások bármilyen kombinációjára kialakíthatja az automatikus
irányítást (kérjük olvassa el az alkalmazandó Panasonic típusok és/vagy a HydraFax/LaserFAX
kezelési utasítását).
MEGJEGYZÉSEK 1. A HydraFax és a LaserFAX a Wordcraft International Ltd. védjegye.
2. UF-788 PC interfész opcióval vagy opcionális, telepített ROM-mal.
207
Hálózati
szolgáltatások
Együttműködés más készülékekkel
Másodlagos címzés
Másodlagos címzés beállítása a közvetlen/rövidített hívószámos tárcsázásban
1
1:ONE-TOUCH
2:ABBR NO.
(1:EGYG. TÁRCSÁZÁS
2:RÖVID. HÍVÁS)
2
ONE-TOUCH< >
PRESS ONE-TOUCH
a közvetlen tárcsázás kiválasztásához
(EGY GOMBNYOMÁSOS< >
KÖZV SZÁMOT NYOM)
vagy
a rövidített hívószámos tárcsázás
kiválasztásához
Pl.: 1
3
Pl.:
<01>
ENTER TEL. NO.
(<01>
ADJA BE: TEL.SZÁM)
4
Adja be a telefonszámot, nyomja le a iSUB-ADDRi
gombot, majd adja be az alcímet (legfeljebb 20
számjegy).
(A telefonszám számjegyeinek, a szüneteknek, a betűközöknek, a FLASH-nek és az alcím számjegyeinek az
együttes száma nem lehet több 36-nál.)
Pl.: telefonszám = 5551234, alcím = 2762
Ezt a következőképpen kell beadnia:
<01>
5551234s2762
5551234
iSUB-ADDRi 2762
5
<01> SALES DEPT■
5551234s2762
(<01> KERESKEDELMI OSZTÁLY)
Adja be az állomásnevet (lásd 69. old.).
Pl.: SALES DEPT
6
MEGJEGYZÉS
208
1. A másodlagos címet a telefonszámtól a íSUB-ADDRí választja el, amely a kijelzőn
„s”-ként jelenik meg.
Másodlagos címzés
Iratküldés másodlagos címzéssel
A közvetlen hívógombos/rövidített hívószámos tárcsázás használata
A működés megegyezik a normál tárcsázással.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Pl.:
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
<01>(Állomásnév)
5551234s2762
3
* STORE *
PAGES=001
NO.001
01%
(* TÁROLÁS * NO.001
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja, és megkezdi
az állomás tárcsázását majd elküldi az irato(ka)t a
másodlagos címzési információval együtt.
A manuális tárcsázás használata
A telefonszám és az alcím elválasztásához használja a iFLASHi gombot.
1
ENTER STATION(S)
THEN PRESS START 00%
2
Adja be a telefonszámot, nyomja le a iFLASHi gombot,
majd adja be az alcímet (legfeljebb 20 számjegy).
(A telefonszám számjegyeinek, a szüneteknek, a betűközöknek, a FLASH-nek és az alcím számjegyeinek az
együttes száma nem lehet több 36-nál.)
Pl.: telefonszám = 5551234, alcím = 2762
Ezt a következőképpen kell beadnia:
5551234
iFLASHi 2762
3
(ADJA BE: ÁLLOMÁS(OK)
NYOMJON START-OT 00%)
Hálózati
szolgáltatások
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
TEL. NO.
5551234s2762
(TELEFONSZÁM)
* STORE * NO.001
PAGES=001
01%
(* TÁROLÁS * NO.001
LAPSZÁM=001 01%)
Készüléke az iratot a memóriába tárolja, és megkezdi
az állomás tárcsázását majd elküldi az irato(ka)t a
másodlagos címzési információval együtt.
MEGJEGYZÉSEK 1. A másodlagos címet a telefonszámtól a iFLASHi választja el, amely a kijelzőn „s”-ként
jelenik meg.
2. A letett illetve felvett kézibeszélő melletti, manuális tárcsázás nem használható a
másodlagos címes iratküldésnél.
3. Manuális újratárcsázáskor készüléke az alcímet nem küldi el.
209
Naplók és listák
Általános leírás
Annak érdekében, hogy áttekintése legyen az elküldött és vett iratokról, továbbá legyen egy listája a tárolt telefonszámokról, az Ön készüléke képes kinyomtatni a következő naplókat és listákat: forgalmi napló, egyedi adási
napló, kommunikációs napló, egy gombnyomásos (közvetlen állomás-választás)/rövidített hívószámok/ telefonkönyvbeli számok listája, programlista, fax paraméter lista, telefonkönyv lap és fájl lista.
Forgalmi napló (JOURNAL)
A „JOURNAL” az utolsó 32 átvitel jegyzőkönyve (az átvitel feljegyzésre kerül minden irat adásánál, illetve vételénél), amelyet készüléke minden 32 átvitel után automatikusan kinyomtat (lásd az 1. megjegyzést), de manuálisan
is kinyomtathatja az alábbiak szerint.
1
PRINT OUT
(1-7)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(LISTA NYOM. (1-7)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
JOURNAL
1:PRINT 2:VIEW
(NAPLÓ
1:NYOMT. 2:NÉZET)
3a
1 A napló nyomtatásához.
* PRINTING *
JOURNAL
(* NYOMTATÁS *
NAPLÓ)
3b
2 A napló megtekintéséhez.
JOURNAL VIEW
1:XMT ONLY 2:ALL
(NAPLÓ
1:CSAK AD 2:ÖSSZ)
4
Válassza ki a megtekintés módját.
1 ha csak az adásokat kívánja megnézni.
2 ha az összes átvitelt meg akarja nézni.
Pl.: 2
Ön a ▼ vagy a ▲ gomb lenyomásával átnézheti a naplóban
az átviteleket. Készenléti állapotba a ISTOPI gomb
lenyomásával térhet vissza.
Dátum és időpont
A kommunikáció típusa
Adás
Vétel
Lekérdező
Fax átirányítás
MEGJEGYZÉS
210
(HASZNÁLJA: ∨ ∧
GÖRGESSE: NAPLÓ)
A kommunikáció eredménye
12/12 10:00
OK P01
ADÁS
5551234
∧
XMT (ADÁS):
RCV (VÉTEL):
POL (LEKÉRD):
FWD (ÁTIR):
USE THE ∨ ∧KEYS TO
SCROLL EACH RECORD
Vett azonosító (ID)
A tárolt név vagy a tárcsázott telefonszám vagy
az e-mail cím
OK:
BUSY (FOGLALT):
STOP:
P-OK
Az átvitel sikeres volt.
Foglalt a vonal.
Megnyomták a STOP gombot.
A lefoglalt adás sikeres volt a
memória megtelt feltétel mellett.
R-OK
A relézett adás sikeres volt.
--:
LAN átvitel
3 jegyű információs kód: Az átvitel meghiúsult.
(A részleteket lásd a 220. oldalon.)
A sikeresen elküldött, illetve vett oldalak száma.
Görgetés jelző
∧ : A legutolsó átvitel
∨ : A legrégebbi átvitel
: Csak egy (1) átvitel
1. Ha le akarja tiltani a forgalmi napló automatikus nyomtatását, változtassa meg a 13.
számú fax paramétert „Letiltva” beállításra (lásd 78. old.).
Naplók és listák
Egyedi adási napló (IND. XMT JOURNAL)
Az egyedi adási napló a legutolsó adás információit tartalmazza.
1
PRINT OUT
ENTER NO. OR
(1-7)
∨ ∧
(LISTA NYOM. (1-7)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
6:IND. XMT JOURNAL?
PRESS SET TO PRINT
(6:EGYEDI ADÁSNAPLÓ
NYOMTAT: NYOMJA: PRINT)
* PRINTING *
IND. XMT JOURNAL
(* NYOMTATÁS *
EGYEDI ADÁS NAPLÓ)
Naplók, listák
kinyomtatása
3
211
Naplók és listák
Forgalmi napló (JOURNAL) / Egyedi adási napló (IND. XMT JOURNAL)
Forgalmi napló (JOURNAL) minta
(JOURNAL = NAPLÓ — DATE = DÁTUM — 03-DEC-2002 = 2002. DEC. 03. — TIME = IDŐ — COMM. = KOMM. — PAGES = OLDAL — FILE = FÁJL — DURATION =
IDŐTART — X/R = A/V — IDENTIFICATION = AZONOSÍTÁS — DIAGNOSTIC = DIAGNOSZTIKA — HEAD OFFICE = FŐOSZTÁLY)
Egyedi adás napló (IND. XMT JOURNAL) minta
(IND. XMT JOURNAL = EGYEDI ADÁS NAPLÓ — DATE = DÁTUM — 03-DEC-2002 = 2002. DEC. 03. — TIME = IDŐ — DATE/TIME = DÁTUM/IDŐ — JOURNAL NO. =
NAPLÓ SZÁM — COMM. RESULT = KOMM. EREDMÉNYE — PAGE(S) = OLDAL — DURATION = IDŐTARTAM — FILE NO. = FÁJL SORSZÁM — MODE – MEMORY
TRANSMISSION = MÓD – ADÁS A LAPMEMÓRIÁBÓL — DESTINATION = CÉLÁLLOMÁS — RECEIVED ID = VETT AZONOSÍTÓ — RESOLUTION – STD =
FELBONTÁS – STANDARD — HEAD OFFICE = FŐOSZTÁLY)
212
Naplók és listák
Forgalmi napló (JOURNAL) / Egyedi adási napló (IND. XMT JOURNAL)
Magyarázatok
A nyomtatás dátuma
A nyomtatás időpontja
A napló sorszáma
Az összeköttetés eredménye
:
:
:
: az „OK” jelzi, hogy az összeköttetés sikeres volt.
a „BUSY – FOGLALT” jelzi, hogy az átvitel a vonal foglaltsága miatt
meghiúsult.
a „STOP – ÁLLJ” jelzi, hogy az összeköttetés alatt megnyomták a STOP
gombot.
a „P-OK” jelzi, hogy memória túlcsordulás vagy helytelen irat behelyezés
történt a memóriába tárolás során, de a sikeresen eltárolt irat(ok) el lett(ek)
küldve.
az „R-OK” jelzi, hogy a relézett adás illetve a titkos átvitel sikeres volt.
A „- -” jelzi a LAN átvitelt (lásd 2. megjegyzés)
Háromjegyű információs kód (lásd 226. old.) jelzi, ha az összeköttetés során
probléma merült fel.
(5) Az adott vagy vett oldalak száma: A háromjegyű szám a sikeresen leadott vagy vett oldalak száma.
Amikor iratokat tárolt a memóriában, két háromjegyű szám jelenik meg.
Az első háromjegyű szám jelenti a sikeresen leadott oldalak számát.
A második háromjegyű szám a leadni kívánt oldalak számát jelenti.
A csillag „*” azt jelenti, hogy a vett oldalak között rossz minőségű is van.
(6) Fájl sorszám
: : 001-999 (Ha az összeköttetést a memóriában tárolta, minden egyes
átvitelhez egy fájl sorszám rendelődik hozzá.)
(7) Az összeköttetés időtartama :
(8) Az összeköttetés típusa
: „XMT – ADÁS”
– adás
„RCV – VÉTEL”
– vétel
„POLL – LEKÉRD.” – lekérdezés
„FWD – ÁTIR.”
– fax átirányítás
(9) A partner állomás azonosítója : Név: A közvetlen állomásválasztó vagy a rövidített hívószámhoz felvett név
vagy a partner állomás karakter azonosítója.
szám: A tárcsázott telefonszám.
Szám: A partner állomás ID száma.
E-mail cím
(10) Az összeköttetés dátuma
:
(11) Az összeköttetés kezdetének
időpontja
:
(12) Diagnosztika
: Csak szerviz szakember részére
A kétjegyű szám a célállomás száma.
Az „STN(S) LAN” a LAN átvitelt jelzi.
Az „(MDN) LAN” a kézbesítési értesítéses LAN átvitelt jelzi.
(13) Saját LOGO
: Legfeljebb 25 karakter
(14) Saját azonosító (ID) szám
: Legfeljebb 20 számjegy
(15) Saját karakter azonosító
: Legfeljebb 16 karakter
(16) A kommunikáció típusa
: Átvitel vagy memória átvitel
(17) Célállomás
: Ha az átvitelnél közvetlen hívógombot vagy rövidített hívószámot/e-mail
címet használt: Közvetlen hívógomb vagy rövidített hívószám/e-mail cím
vagy telefonszám/hozzárendelt név
Ha nem: e-mail cím vagy telefonszám
(18) A partner állomás vett
Karakter azonosító vagy azonosító szám
azonosítója (ID)
:
(19) Felbontás
: az „STD – STANDARD” a normál felbontást jelzi
a „FINE – FINOM” a finom felbontást jelzi
az „S-FINE – SZ.FINOM” a szuperfinom felbontást jelzi.
MEGJEGYZÉSEK 1. A több helyre elküldött e-mail adás a naplóban egyetlen átvitelként szerepel.
2. A kommunikáció eredményben „OK” jelenik meg, ha a feladó a másik féltől a levélre
válaszként „DELIVERY NOTICE – KÉZBESÍTÉS ÉRTESÍTÉS” választ kap. Általában
időt vesz igénybe, amíg megérkezik a KÉZBESÍTÉS ÉRTESÍTÉS, ezért az adás után
közvetlenül egy „- -” látható. Ha a KÖZVETLEN IFAX ADÁS (DIRECT IFAX XMT)
sikeres, akkor is „OK” jelenik meg az eredmény mezőben.
213
Naplók, listák
kinyomtatása
(1)
(2)
(3)
(4)
Naplók és listák
Kommunikációs napló (COMM. JOURNAL)
A kommunikációs napló (COMM. JOURNAL) az Ön részére lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy
az adás vagy lekérdezés sikeres volt-e. Ön meghatározhatja a nyomtatás feltételeit (OFF/Always/Inc.
Only – Ki/Mindig/Csak hiba) a 12. számú fax paraméter beállításával.
Minta kommunikációs napló
(COMM. JOURNAL = KOMM. NAPLÓ — DATE = DÁTUM — 03-DEC-2002 = 2002. DEC. 03. — TIME = IDŐ — MODE - MEMORY TRANSMISSION = MÓD - ADÁS A
LAPMEMÓRIÁBÓL — START = INDÍT — END = VÉGE — FILE NO. = FÁJL SORSZÁM — STN NO. = ÁLL.SZÁM — COMM. = KOMM. — ONE-TOUCH/ABBR NO. =
KÖZVETLEN/RÖV.HSZ. — STATION NAME/E-MAIL ADDRESS/TELEPHONE NO. = ÁLLOMÁS NÉV/E-MAIL CÍM/TEL.SZÁM — PAGES = OLDAL — DURATION =
IDŐTARTAM — HEAD OFFICE = FŐOSZTÁLY)
214
Naplók és listák
Kommunikációs napló (COMM. JOURNAL)
Magyarázatok
(1) Az összeköttetési mód kijelzése:
(2) Az összeköttetés kezdetének
időpontja
:
(3) Az összeköttetés befejezésének
időpontja
:
(4) Fájl sorszám
: 001-999 (Ha az összeköttetést a memóriában tárolta, minden egyes
összeköttetéshez egy fájl sorszám rendelődik hozzá.)
(5) Állomás sorszám
: Az állomások sorszáma:
(6) Az összeköttetés eredménye
: az „OK” jelzi, hogy az összeköttetés sikeres volt.
a „BUSY – FOGLALT” jelzi, hogy az átvitel a vonal foglaltsága miatt
meghiúsult.
a „STOP – ÁLLJ” jelzi, hogy az összeköttetés alatt megnyomták a STOP
gombot.
a „P-OK” jelzi, hogy memória túlcsordulás vagy helytelen irat behelyezés
történt a memóriába tárolás során, de a sikeresen eltárolt irat(ok) el lett(ek)
küldve.
az „R-OK” jelzi, hogy a relézett adás illetve a titkos átvitel sikeres volt.
A „- -” jelzi a LAN átvitelt
Háromjegyű információs kód (lásd 226. old.) jelzi, ha az összeköttetés
során probléma merült fel.
Ebben az esetben a készülék kinyomtatja a naplót, amely a küldött irat
első oldalával együtt nyomtatódik ki, az előző oldalon látható módon.
(7) Rövidített hívószám vagy
jel : A
jel mutatja a számbillentyűzetről tárcsázott telefonszámot.
(8) A telefonkönyvben tárolt név,
direkt hívószám vagy az e-mail
cím
:
A háromjegyű szám a sikeresen leadott vagy vett oldalak száma.
: Amikor iratokat tárolt a memóriában, két háromjegyű szám jelenik meg.
Az első háromjegyű szám jelenti a sikeresen leadott oldalak számát.
A második háromjegyű szám az összes elküldeni kívánt oldal számát
mutatja.
(10) A kommunikáció időtartama
:
Naplók, listák
kinyomtatása
(9) A küldött vagy vett oldalak
száma
215
Naplók és listák
Egy gombnyomásos (közvetlen állomásválasztás)/rövidített hívószám és
telefonkönyv lista
Az Ön által eltárolt egy gombnyomásos (közvetlen állomásválasztás)/rövidített hívószámok és a
telefonkönyv lista kinyomtatásához:
1
PRINT OUT
(1-7)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(LISTA NYOM. (1-7)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
2:ONE-TCH/ABBR LIST?
PRESS SET TO PRINT
(2:EGYG/RÖV.HIVÓSZ.?
NYOMTAT: NYOMJA: PRINT)
3
1:ONE-TOUCH/ABBR NO.
2:DIR. SEARCH
(1:EGYG/RÖV.HIVÓSZ.
2:TEL.KÖNYV KERES)
4
* PRINTING *
ONE-TOUCH/ABBR LIST
az egy gombnyomásos (közvetlen állomásválasztás) / rövidített hívószámok listájának
kinyomtatásához
(* NYOMTATÁS *
EGYG./RÖV.HIVÓSZÁMOK)
* PRINTING *
DIR. SEARCH LIST
a telefonkönyv számok kinyomtatásához
216
(* NYOMTATÁS *
TEL.KÖNYV KERES)
Naplók és listák
Egy gombnyomásos (közvetlen)/rövidített hívószám és telefonkönyv lista
Minta a közvetlen állomásválasztó gombok telefonszámainak kilistázására
(ONE-TOUCH LIST = EGY GOMBNY. HIVÓSZ.LISTA — DATE = DÁTUM — 03-DEC-2002 = 2002. DEC. 03. — TIME = IDŐ — ONE TOUCH = EGY GOMBNY. —
STATION NAME = ÁLLOMÁSNÉV — E-MAIL ADDRESS / TELEPHONE NO. / E-MAIL CÍM/TELEFONSZÁM — ROUTING SUB-ADDR = IRÁNYÍTÁSI ALCÍM —
ROUTING TSI = IRÁNYÍTÁSI TSI — RELAY ADDR (ABBR NO.) = RELÉ CÍM (RÖV. HSZ:) — NO. OF STATION = ÁLL. SORSZÁM — HEAD OFFICE = FŐOSZTÁLY)
Naplók, listák
kinyomtatása
Minta a rövidített hívószámok telefonszámainak kilistázására
(ABBR NO. LIST = RÖV. HSZ. LISTA — DATE = DÁTUM — 03-DEC-2002 = 2002. DEC. 03. — TIME = IDŐ — ABBR NO. = RÖV. HSZ. — STATION NAME =
ÁLLOMÁSNÉV — E-MAIL ADDRESS / TELEPHONE NO. = E-MAIL CÍM / TELEFONSZÁM — ROUTING SUB-ADDR = IRÁNYÍTÁSI ALCÍM — ROUTING TSI =
IRÁNYÍTÁSI TSI — RELAY ADDR (ABBR NO.) = RELÉ CÍM (RÖV. HSZ:) — NO. OF STATION = ÁLL. SORSZÁM — HEAD OFFICE = FŐOSZTÁLY)
217
Naplók és listák
Egy gombnyomásos (közvetlen állomásválasztás)/rövidített hívószám és
telefonkönyv lista
Minta a telefonkönyv számainak listájára
(DIR. SEARCH LIST = TEL.KÖNYV KERES. LISTA — DATE = DÁTUM — 03-DEC-2002 = 2002. DEC. 03. — TIME = IDŐ — STATION NAME = ÁLLOMÁSNÉV — ONETOUCH/ABBR NO. = EGY GOMBNY./RÖV.HSZ. — E-MAIL ADDRESS / TELEPHONE NO. = E-MAIL CÍM/TELEFONSZÁM — ROUTING SUB-ADDR = IRÁNYÍTÁSI
ALCÍM — ROUTING TSI = IRÁNYÍTÁSI TSI — RELAY ADDR (ABBR NO.) = RELÉ CÍM (RÖV. HSZ:) — NO. OF STATION = ÁLL. SORSZÁM — HEAD OFFICE =
FŐOSZTÁLY)
Magyarázatok
(1) Egy gombnyomásos vagy rövidített hívószám : <nn> = Egy gombnyomásos hívószám, [nn] = Rövidített
hívószám
(2) Az állomás készülékben tárolt neve
: Legfeljebb 15 karakter
(3) A készülékben tárolt telefonszám
A készülékben tárolt e-mail cím
szám
: Legfeljebb 36 számjegy (Telefonszám)
: Legfeljebb 60 karakter (E-mail cím)
: Az egy gombnyomásos (közvetlen állomásválasztó) /
rövidített hívószámoknál programozott telefonszám
(4) A közvetlen állomásválasztó vagy a rövidített
hívószám sorszáma
:
(5) Irányítási alcím
: Legfeljebb 20 számjegy
(6) Irányítási TSI
: Legfeljebb 20 számjegy
(7) Relé cím
: 3 számjegyű
(8) A készülékében felvett állomásnév kezdőbetűje
218
Naplók és listák
Program lista
A program gombokhoz előzőleg hozzárendelt tárcsázási sorozatok program listájának
kinyomtatásához.
1
PRINT OUT
ENTER NO. OR
(1-7)
∨ ∧
(LISTA NYOM. (1-7)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
3:PROGRAM LIST?
PRESS SET TO PRINT
(3:PROGRAMLISTA?
NYOMTAT: NYOMJA: PRINT)
3
* PRINTING *
PROGRAM LIST
(* NYOMTATÁS *
PROGRAMLISTA)
Program lista minta
(PROGRAM LIST = PROGRAM LISTA — DATE = DÁTUM — 03-DEC-2002 = 2002. DEC. 03. — TIME = IDŐ — PROGRAM NAME = PROGRAM NÉV — TYPE = TÍPUS
— TIMER = IDŐZÍTŐ — ABBR NOS. = RÖV. HSZ.OK — TIMER XMT = ADÁS IDŐZÍTŐ — XMT = ADÁS — TIMER POLL = LEKÉRD. IDŐZÍTŐ — POLL = LEKÉRD. —
HEAD OFFICE = FŐOSZTÁLY)
(1) Program gomb
:
(2) A program neve
: max. 15 karakter
(3) Az összeköttetés típusa
: Az „XMT – ADÁS” adást jelent
A „POLL – LEKÉRD.” lekérdezést jelent
Az „ABBR/GRP – RÖV.HSZ./CSOP.” jelzi, hogy a program gombot
csoport gombnak programozták be.
A „ONE-TOUCH – EGY-GOMBNYOM.” jelzi, hogy a program gombot
közvetlen állomásválasztó gombnak programozták.
(4) Időzítő
: Jelzi a kezdési időt.
„---” jelzi, hogy a program gomb „nem időzített” programozást
tartalmaz.
(5) A programba felvett telefonszámok
: Közvetlen állomásválasztás/rövidített hívószám
219
Naplók, listák
kinyomtatása
Magyarázatok
Naplók és listák
Fax paraméter lista
1
PRINT OUT
(1-7)
ENTER NO. OR ∨ ∧
(LISTA NYOM. (1-7)
ADJA BE: SZÁM VAGY ∨ ∧)
2
4:FAX PARAM. LIST?
PRESS SET TO PRINT
(4:FAX PARAM LISTA?
NYOMTAT: NYOMJA: PRINT)
3
* PRINTING *
FAX PARAMETER LIST
(* NYOMTATÁS *
FAX PARAMÉTER LISTA)
Fax paraméter lista minta
(FAX PARAMETER LIST = FAX PARAMÉTER LISTA — DATE = DÁTUM — 03-DEC-2002 = 2002. DEC. 03. — TIME = IDŐ — PARAMETER NUMBER = PARAMÉTER
SZÁM — DESCRIPTION = LEÍRÁS — SELECTION = KIVÁLASZTÁS — CURRENT SETTING = AKTUÁLIS BEÁLLÍTÁS — STANDARD SETTING = NORMÁL
BEÁLLÍTÁS — CONTRAST (HOME) = KONTRASZT (KEZDŐ) — (1:NORMAL 2:LIGHTER 3:DARKER) = (1:NORMÁL 2:VILÁGOS 3:SÖTÉT) — RESOLUTION (HOME)
= FELBONTÁS (KEZDŐ) — (1:STANDARD 2:FINE 3:S-FINE 4:HALFTONE (FINE) 5:HALFTONE (S-FINE) = (1:NORMÁL 2:FINOM 3:SZ.FINOM 4:FÉLTÓNUS (FINOM)
5:FÉLTÓNUS (SZ.FINOM) — MEMORY SIZE = MEMÓRIA MÉRET — HEAD OFFICE = FŐOSZTÁLY)
Magyarázatok
220
(1) Paraméter sorszám
:
(2) Leírás
: "(KEZDŐ)" az alapbeállítást jelenti.
(3) Kiválasztás
:
(4) Jelenlegi beállítás
: "----" jelzi, hogy a kód vagy a jelszó nincs beállítva. Ha a kódot vagy a
jelszót beállították, akkor az jelenik meg a zárójelben.
(5) Standard beállítás
: Gyárilag beállított értékek.
(6) Memória méret
:
(7) Megváltoztatott beállítás
: A „*” azt jelzi, hogy a gyári beállítást megváltoztatták.
Naplók és listák
Festékkazetta rendelési űrlap
A festékkazetta rendelési űrlap kinyomtatása
1
1:CLEAN ROLLER?
3:PRINT ORDER FORM?
(1:GÖRGŐ TISZTÍTÁS?
2:RENDELŐ ŰRLAP?)
2
* PRINTING *
TONER ORDER FORM
(* NYOMTATÁS *
FESTÉKRND. ŰRLAP)
Naplók, listák
kinyomtatása
Festékkazetta rendelési űrlap minta
(TONER CARTRIDGE ORDER FORM = Festékkazetta rendelési űrlap — The toner supply in your machine is running low = Készülékében a festék kifogyóban van. — To
order a replacement Cartridge from your Authorized Dealer = Cserekazetta rendelése a hivatalos forgalmazótól — by Phone: = Telefonon: — by Fax: = Faxon: — Thank
you for your order. = Köszönjük megrendelését. — Customer Name and Address = A felhasználó neve és címe: — Ship to: = Címzett: — Bill to: = Számla: — Attention: =
ÁTVEVŐ: — PHONE NO.: = TELEFONSZÁM: — CUSTOMER ID: = FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÓ: — P.O. NO.(IF REQUIRED): = POSTAUTALVÁNY SZÁMA (HA
SZÜKSÉGES): — TONER CARTRIDGE: = FESTÉKKAZETTA:— SERIAL NO.: = GYÁRI SZÁM: — PRINT YOUR NAME AND TITLE = NYOMTASSA KI NEVÉT ÉS
CÍMÉT — SIGNATURE & DATE = ALÁÍRÁS ÉS DÁTUM)
221
Hibaelhárítás
Ha az alábbiak közül bármelyik probléma felmerülne
Működés
Probléma adás
közben
Jelenség
Az irat nem töltődik
be/több lap
egyszerre történő
behúzása
Oldal
85
86
235
Irat elakadás
A kijelzőn a 031 információs kód jelenik meg, ha irat
elakadás történt.
232
Nincs adás igazoló
bélyegzés
1. Ellenőrizze, hogy a Stamp (Bélyegző) feliratú LED
világít-e.
2. Ellenőrizze a 04. és 28. számú fax paraméter
beállítását.
88
Cserélje ki a bélyegzőt.
236
Az adás igazoló
pecsét túl halvány
78
Adási másolási
Függőleges vonalak Ellenőrizze a másolás minőségét. Ha a másolat rendben
minőségi problémák láthatók az elküldött van, a készüléke nem hibás, jelezze a partner állomásnak,
hogy nála van a probléma. Ha a másolat nem jó, tisztítsa
iraton
meg az irat letapogatási területet.
233
Az elküldött irat üres 1. Ellenőrizze, hogy az irat írással lefelé lett-e behelyezve.
2. Ellenőrizze a másolás minőségét. Ha a másolat
rendben van, a készüléke nem hibás, jelezze a partner
állomásnak, hogy nála van a probléma. Ha a másolat
nem jó, tisztítsa meg az irat letapogatási területet.
233
Probléma vétel
közben
222
Teendő
1. Ellenőrizze, hogy az iraton nincs iratfűző kapocs vagy
gemkapocs, nem zsíros vagy szakadt.
2. Ellenőrizze, hogy az irat alkalmas-e a fax készülékből
való küldésre. Ehhez tanulmányozza a „El nem küldhető
iratok” listáját. Ha az irat szerepel a listán, készítsen róla
fénymásolatot, és azt küldje el helyette.
3. Ellenőrizze, hogy az irat megfelelően lett-e behelyezve.
4. Állítsa be a behúzó erőt az automatikus lapadagolón.
Nincs vételi papír
Ha a papír kifogyott, a 010 információs kód jelenik meg.
36
Vételi papír
elakadás
Ha a papír elakadt, a 001, 002, 007 vagy a 008 információs
kód jelenik meg a kijelzőn.
231
A vételi papírt nem
Ellenőrizze, hogy van-e papír a papírkazettában. Kövesse a
húzza be a készülék papírbetöltés utasításait.
36
Ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a papír elakadás a
A vételi papírt
nyomtatás után nem készülék belsejében történt-e.
adja ki a készülék
231
A vételi papírt a
készülék nem
sorrendben teszi le,
a nyomtatást nem
az utolsó vett
oldaltól kezdi
1. Ellenőrizze, hogy a 65. fax paraméter
„ENGEDÉLYEZVE”-re van-e állítva.
2. Ha a memória a vétel közben megtelt, a készülék az 1.
vett oldaltól kezdi a nyomtatást. Azt javasoljuk, hogy
telepítsen opcionális flash memóriát, ha ez a jelenség
gyakran előfordul.
81
242
Az automatikus
méretcsökkentés
nem működik
Ellenőrizze a méretcsökkentés beállítását.
133
Kifogyott a festék
A kijelzőn a 041 információs kód jelenik meg, ha a toner
kifogyott a festékkazettából.
34
Hibaelhárítás
Másolási minőségi
problémák
Összeköttetési
problémák
A készülék nem
működik
Jelenség
Teendő
Oldal
A vett iraton
függőleges vonalak
látszanak
Nyomtasson ki egy naplót (pl. FUNCTION, 6, 1, SET és 1),
és ellenőrizze a minőséget, hogy meggyőződjön róla, a
készüléke hibás vagy sem.
Ha a napló rendben van, a készüléke hibátlan, jelezze az
adó félnek, hogy a hiba nála van.
Ha a másolat nem jó, cserélje ki a festékkazettát.
210
Gyenge minőségű
nyomtatás
1. Győződjön meg róla, hogy a legjobb minőség
eléréséhez a megfelelő papírt használja-e.
2. Próbálja megfordítani a vételi papírt az ellenkező
oldalára.
241
Hiányzó pontok
vagy vonalak /
egyenlőtlen sötét
árnyalat
nyomtatáskor
1. Győződjön meg róla, hogy a legjobb minőség
eléréséhez a megfelelő papírt használja-e.
2. Cserélje ki a festékkazettát.
241
Elhalványuló
nyomtatás
Lehetséges, hogy a toner kifogyott a festékkazettából.
Cserélje ki a festékkazettát.
34
Elmosódott
nyomtatás
Lehetséges, hogy a lehető legjobb minőség érdekében
másfajta papírt kell használnia.
241
Nincs tárcsázási
hang
1. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a fali
telefoncsatlakozóhoz.
2. Ellenőrizze a telefonvonalat.
237
Nincs automatikus
hívásfogadás
1. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van a fali
telefoncsatlakozóhoz.
2. Ellenőrizze a vételi mód beállítását.
3. Ha a 13. fax paraméter (AUTO JOURNAL PRINT –
AUTO NAPLÓ NYOMT.) „ENGEDÉLYEZVE”-re van
állítva (alapbeállítás), és a készülék éppen nyomtatja a
memóriából a vett iratot, ami a 32 átvitelnél is
előfordulhat, akkor a készülék az átviteli napló
kinyomtatásának befejezéséig nem fogadja
automatikusan a hívásokat.
237
Nem lehet adni, és
nem lehet venni.
Információs kód jelenik meg a kijelzőn. Ellenőrizze az
információs kód táblázatban leírtakat.
226
A készülék nem
működik
A készülék alaphelyzetbe állításához húzza ki a hálózati
zsinórt néhány másodpercre, és dugaszolja be újra.
40
34
34
127
Problémakezelés
Működés
223
Hibaelhárítás
Működés
Üzenetrögzítő
(TAM) interfész
probléma
jelentkezik a
felügyelet nélküli
üzenetrögzítő
interfész
üzemmódban
(FELÜGY. NÉLK.
MÓD)
224
Jelenség
Teendő
Oldal
Nem tudja az üzenetrögzítő
(TAM) távvezérelt
bekapcsolás szolgáltatását
használni. A 8. csengetés
után mindig a telefax
berendezés jelentkezik.
Ez a szolgáltatás nem kompatíbilis. A telefax
berendezést úgy terveztük, hogy a 8. csengetés után
jelentkezzen, ha a TAM nem fogadja a hívást.
--
A telefax berendezés nem
indul, amikor az
üzenetrögzítő csak kimenő
üzenet (OGM) adására van
állítva.
A csak kimenő üzenetre (üdvözlésre) állított TAM
nem kompatíbilis. A telefax berendezés olyan TAMmal működik együtt, amely bejövő üzenetek (ICM)
vételére van beállítva.
--
A telefon üzenetrögzítő
sípolásokat vett fel.
A kimenő üzenet (OGM) felvételekor az egyes
szavak között tartson egy kis szünetet, azaz
beszéljen kicsit lassabban.
--
A telefax berendezés az
OGM közben elindul, még
akkor is, ha a hívó
hangüzenetet kíván hagyni.
Győződjön meg róla, hogy a kimenő üzenetben
nincs-e 5 mp-nél hosszabb szünet.
--
Nem tud bejövő üzenetet
(ICM) felvenni. Telefax
berendezése az OGM vége
előtt indít, még mielőtt a
szalag az utolsó ICM végére
csévélődne.
(Üzenetrögzítője egyetlen
kazettát használ a kimenő
üzenet lejátszására és a
bejövő üzenetek
rögzítéséhez.)
Állítsa a 20. számú telefax paramétert („SILENT
DETECTION – CSEND ÉRZÉKELÉS”-t) „LETILTVA”
állásra, és közölje a hívó féllel, hogy az Ön telefax
berendezésének távvezérléses indításához a kimenő
üzenet közben „Tone” üzemmódú telefonkészülékének
gombját kétszer le kell nyomnia.
79
Ön esetleg nem tud faxot
venni olyan berendezéstől,
amelyik a tárcsázás után
nem küld hívóhangot (CNG
–3 mp-enkénti, rövid, sípoló
hang).
Állítsa a 20-as telefax paramétert („SILENT
DETECTION – CSEND ÉRZÉKELÉS”-t)
„ENGEDÉLYEZVE” állásra.
Vagy: közölje a hívó féllel, hogy az Ön telefax
berendezésének távvezérléses indításához a kimenő
üzenet közben DTMF telefonkészülékének
gombját kétszer le kell nyomnia.
79
Nem tudja meghallgatni
üzeneteit távvezérléssel,
mert telefax berendezése a
beadott vezérlő kód után
mindig elindul.
Állítsa a 20-as telefax paramétert („SILENT
DETECTION – CSEND ÉRZÉKELÉS”-t) „LETILTVA”
állásra.
79
Csak hangüzenetet tud
venni, faxot nem.
Ellenőrizze kimenő üzenetét, nem túlságosan
hosszú-e, és ezért a hívó telefax berendezés leidőzít.
Próbálja meg kimenő üzenetét 15 mp-nél rövidebbre
fogni, vagy kérje meg a hívót, hogy a telefax
berendezésükön az Ön telefonszámát a végén 3
szünettel és a „#”gomb lenyomásával programozza
be. (Pl.: 5551212 PAUSE PAUSE PAUSE #)
--
Hibaelhárítás
Jelenség
A felügyelet
nélküli telefax
üzemmódban az
üzenetrögzítővel
probléma adódik
(OUT MODE –
FELÜGY. NÉLK.
MÓD)
Az automatikus hívásfogadás
üzemmódban az üzenetrögzítővel
együttműködő telefax berendezés
nem kezdi meg a vételt.
Teendő
Növelje a csengetések számát a telefon
üzenetrögzítő csengetésérzékelőjénél.
Oldal
--
Problémakezelés
Működés
225
Hibaelhárítás
Információs kódok
Amikor valami szokatlan történik, a készülék az alábbi információs kódtáblázat szerint adhat
felvilágosítást. Ez segítségére lesz a hiba azonosításában és elhárításában.
Információs kód
Jelentés
001
002
007
Vételi papír elakadás az 1. kazettából való betöltéskor.
Vételi papír elakadás a 2. kazettából való betöltéskor.
A vételi papír nem jön ki teljesen a készülékből.
008
Papírbetöltés közben kinyitotta a papírkazettát.
010
011
017
Oldal
Vegye ki az elakadt papírt.
Vegye ki az elakadt papírt.
Távolítsa el a festékkazettát, és vegye ki az
elakadt papírt.
Vegye ki az elakadt papírt és csukja le a
kazettát.
231
231
231
Nincs vételi papír.
Nincs megfelelően betéve a vételi papír kazetta.
Nem megfelelő méretű papírt tett be a papírtálcába
Tegyen be papírt.
Helyezze be a vételi papír kazettát.
Tegyen be megfelelő méretű papírt (A4, Letter,
Legal) a papírtálcába.
030
Rossz iratbetöltés.
031
Az irat túl hosszú vagy elakadt.
Az irat hossza meghaladja a 2 métert.
1.
2.
3.
1.
2.
36
38
39
86
232
235
86
232
041
043
045
060
061
400
Kifogyott a toner.
Kezd kifogyni a toner.
Nincs behelyezve a festékkazetta.
A nyomtatófedél nyitva van.
A lapadagoló fedél nyitva van.
A kezdeti kapcsolatfelvétel során a vevőállomás nem
válaszolt, vagy összeköttetési hiba lépett fel.
401
A partner állomás vételi jelszót kért az irat vételéhez.
A partner állomásnak nincs titkos postaládája.
A partner állomás kéri a készülék azonosító számát
(fax telefonszámát).
402
A kezdeti kapcsolatfelvétel során összeköttetési hiba
lépett fel.
A partner állomáson nincs lekérdezési lehetőség.
Helyezze be újra az iratot.
Vegye ki az elakadt iratot.
Állítsa be az automatikus lapadagolót.
Helyezze be újra az iratot.
Vegye ki az elakadt iratot.
231
Cserélje ki a festékkazettát.
34
Tegye be a festékkazettát.
Csukja le a nyomtatófedelet.
Csukja le a lapadagoló fedelet.
1. Ellenőrizze a partner állomással együtt.
2. Tegye be újra az iratot és küldje újra.
Ellenőrizze a partner állomást.
Programozza be azonosító számát (fax
telefonszámát). (Lásd 48. old.)
34
----
Tegye be újra az iratot és küldje el újra.
--
Kérje meg a partner állomást, hogy álljon
„POLLED=ON – LEKÉRDEZETT
BEKAPCSOLVA” üzemmódba.
--
A kezdeti kapcsolatfelvétel során összeköttetési hiba
lépett fel.
Nem egyezik az adási jelszó.
Nem egyezik a vételi jelszó.
Szelektív vételi módban illetéktelen állomástól vétel
történt.
Nincs visszaigazolás a partner állomástól az előző
oldal vételéről.
Tegye be újra az iratot és küldje el újra.
--
Várjon néhány percet és küldje el újra.
--
Várjon néhány percet és küldje újra.
--
410
Szabálytalan visszaigazolás a partner állomástól az
előző oldal vételéről.
Az adó oldal bontotta a kommunikációt.
Ellenőrizze a partner állomással együtt.
411
A lekérdezési jelszó nem egyezik.
Ellenőrizze a lekérdezési jelszót.
403
404/405
406
407
408/409
226
Teendő
Ellenőrizze a jelszót vagy a telefonszámot a
közvetlen állomásválasztó vagy a rövidített
hívószámok között.
--
194
196
197
-139
Hibaelhárítás
Információs kódok
415
Lekérdezési adási hiba.
416/417/ A vett adatokban túl sok a hiba.
418/419
420/421 A készülék vételi üzemmódra kapcsol, de nem kap
utasítást az adó oldalról.
Teendő
Oldal
Ellenőrizze a partner állomással együtt.
Ellenőrizze a lekérdezési jelszót.
-139
Ellenőrizze a lekérdezési jelszót.
Ellenőrizze a partner állomással együtt.
139
--
1. A partner állomás mellétárcsázott.
2. Ellenőrizze a partner állomással közösen.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
--
422/427
430/434
Az interfész nem kompatíbilis.
Összeköttetési hiba lépett fel vétel közben.
436/490
456
A vett adatokban túl sok a hiba.
A készülék titkos iratot vett vagy titkos iratot
kérdeztek le tőle az alábbi feltételek mellett:
1. A memóriában nincs elég hely a titkos irat
vételéhez.
2. A titkos postaláda megtelt.
3. A vett irato(ka)t éppen nyomtatja.
A készüléktől relézett adást kértek.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
1. Nyomtassa ki a fájl listát és ellenőrizze a
tartalmát.
2. Várjon egy kicsit a nyomtatás befejeződéséig.
492/493/
494
495
501/502
Összeköttetési hiba lépett fel vétel közben.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
--
A telefonvonal elbomlott.
A belső V.34 modem használatakor összeköttetési
hiba lépett fel.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
---
540/541/
542/
543/544
550
Összeköttetési hiba lépett fel adás közben.
1. Tegye be az iratot és küldje el újra.
2. Ellenőrizze a partner állomással közösen.
--
A telefonvonal elbomlott.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
--
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
--
552/553/ Összeköttetési hiba lépett fel vétel közben.
554/555
580
Másodlagos címzéses adás olyan készülék felé,
amely nem rendelkezik másodlagos címzési
funkcióval.
---160
Ellenőrizze a partner állomást.
195
581
Másodlagos címzéses, jelszavas adás olyan
készülék felé, amely nem rendelkezik másodlagos
címzéses, jelszavas funkcióval.
Ellenőrizze a partner állomást.
195
601
Lapadagolós adás közben kinyitotta a lapadagoló
ajtaját.
Nem volt irat a lapadagolóban.
Az újrahívás foglaltság miatt sikertelen volt.
Tárcsázás közben megnyomták a STOP gombot.
Csukja be a lapadagoló ajtaját, és küldje el ismét az
iratot.
Tegye be ez iratot és küldje újra.
Tegye be ez iratot és küldje újra.
Tegye be ez iratot és küldje újra.
232
623
630
631
634
----
638
Az újrahívás sikertelen volt rossz szám tárcsázása Ellenőrizze a telefonszámot, és küldje újra az iratot.
miatt, vagy a hívott állomás nem jelentkezett.
Megjegyzés: Ha a készülék nem észlel foglaltsági
hangot, akkor csak egyszer tárcsáz újra.
Az összeköttetés során hálózatkimaradás történt. Ellenőrizze a hálózati zsinórt és a csatlakozót.
711
Helytelen LDAP beállítások.
712
Hibás e-mail cím.
714
Nem lehet bejelentkezni a LAN-nál.
Ellenőrizze a 10/Base-T/100Base-Tx kábel
csatlakozást. Váratlan LAN probléma lépett fel.
Vegye fel a kapcsolatot a hálózat adminisztrátorral.
--
715
A TCP/IP kapcsolat leidőzített.
Ellenőrizze az Internet fax paraméterek beállítását.
Ellenőrizze az IP címet, az alapértelmezésű irányító
IP címét és az SMTP szerver IP címét.
--
Ellenőrizze az LDAP szerver nevét, az LDAP
bejelentkezési (login) nevet és az LDAP jelszót, az
LDAP keresési alapot.
Ellenőrizze a tárolt e-mail címet. Ellenőrizze az SMTP
szerver IP címét a hálózat adminisztrátorral együtt.
--
40
--
227
Problémakezelés
InformáJelentés
ciós kód
412
Az adó oldalról nem érkezik adat.
414
A lekérdezési jelszó nem egyezik.
Hibaelhárítás
Információs kódok
InformáJelentés
ciós kód
716
Nem lehet bejelentkezni az SMTP szervernél.
Oldal
717
Hibás SMTP protokoll átvitel. Esetleg megtelt az
SMTP szerver merevlemeze.
Ellenőrizze az SMTP szerver IP cím beállítását.
Vegye fel a kapcsolatot a hálózat
adminisztrátorral.
Az SMTP szerver meghibásodott. Vegye fel a
kapcsolatot a hálózat adminisztrátorral.
718
Lapmemória túlcsordulás történt a nyomtatási
adatok vételekor. Az Ön által, az alkalmazásában, a
nyomtatáshoz kiválasztott papírméret nagyobb, mint
a kazettá(k)ban lévő.
Ellenőrizze az iratméretet és a felbontást. Kérje
meg a feladót, hogy küldje újra az iratot a
készülék által támogatott méretben és
felbontással.
--
719
A LAN-on vett adat formátumát a készülék nem
támogatja.
--
720
Nem lehet csatlakozni a POP szerverhez. (Téves
POP szerver IP cím.) A POP szerver nem működik.
Kérje meg a feladót, hogy küldje újra az iratot a
készülék által támogatott fájl formátumban:
*TIFF-F formátumban.
*A képadatok alkalmazkodnak a vételi papír
méretéhez.
Ellenőrizze a POP szerver IP címét.
Vegye fel a kapcsolatot a hálózat
adminisztrátorral.
721
Nem lehet csatlakozni a POP szerverhez.
(Felhasználó név vagy jelszó hiba.)
--
722
Nem sikerült megszerezni a hálózati paramétereket
(például: az IP címet, az alhálózat maszkot, az
alapértelmezésű átjáró (gateway) IP címet stb.) a
DHCP szervertől.
725
A DNS szerver kapcsolat leidőzítet. A DNS szerver
nem működik.
Ellenőrizze a POP felhasználó nevet és jelszót
illetve az APOP beállítást.
Vegye fel a kapcsolatot a hálózat
adminisztrátorral.
1. Ellenőrizze a LAN csatlakozást.
2. Vegye fel a kapcsolatot a hálózat
adminisztrátorral, és ellenőrizzék, hogy a
DHCP elérhető-e az Ön hálózatában. Ha
nem, állítsa át a 169. számú fax paramétert
(DHCP CLIENT – DHCP KLIENS)
„LETILTVA”-ra, és állítsa be manuálisan a
többi hálózati paramétert (lásd 16. old.).
Ellenőrizze a DNS szerver IP címét. Vegye fel a
kapcsolatot a hálózat adminisztrátorral.
726
Hibajelzés vétele a DNS szervertől.
--
729
Nem sikerült a hitelesítés (SMTP
AUTHENTICATION – SMTP HITELESÍTÉS) amikor
az SMTP szerverhez kapcsolódott.
730
Nem lehet egy PC-ről távvezérléssel, e-mailben
lekérni a naplót, az Internet paramétereket, sem az
automatikus tárcsázó adatokat.
Ellenőrizze a POP szerver nevét. Ellenőrizze az
SMTP szerver nevét.
Ellenőrizze az „SMTP HITELESÍTÉS”-t, a
felhasználó nevet és a jelszót.
Vegye fel a kapcsolatot a hálózat
adminisztrátorral.
Ellenőrizze a 158. számú (PC REMOTE UPDATE
– PC TÁVVEZ. FRISSÍTÉS) fax paramétert, hogy
az „2:Engedélyezve”-re van-e állítva.
731
A manuális tárcsázás puffertárolója megtelt (70
állomás), amikor a készülék relé adás kérést vett.
Kérje meg a feladót, hogy küldje újra a relé adás
kérést, miután a lefoglalt kommunikáció
befejeződött.
--
A készüléktől relézett adást vagy a titkos
kommunikációt kértek, de az nem képes rá.
Megtelt a postaláda.
Memória túlcsordulás következett be az iratok
memória adáshoz tároláskor.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
--
800-816
825
815
870
MEGJEGYZÉS
228
Teendő
E
Küldje el az iratot memóriába tárolás nélkül.
2. Telepítsen opcionális flash memóriakártyát.
--
--
--
--
83
200
111
242
1. Ha a probléma azonosítása, és a javasolt teendők végrehajtása után az információs kód
még mindig látható, vagy pedig olyan információs kód jelenik meg segítségként, amelyik
a fentiekben nincs felsorolva, akkor kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi Panasonic
forgalmazóval.
Hibaelhárítás
E-mail rövidített hívószám programozási hibák
A feladónak elküldött hibaüzenet
Hibaüzenetek az Ön készülékétől az eredeti feladó felé, az automatikus tárcsázó e-mail segítségével
történő távprogramozása során.
Hibaüzenet
Lehetséges ok
1
554 Data transfer error (broken header)
A fejléc illetve az alfejléc dekódolás éppen feldolgozás alatt állt
az üzenet befejezése közben. Próbálja meg újra.
2
554 Data transfer error (broken data)
Többszörös tartalom áll fenn, és éppen feldolgozás alatt állt az
üzenet befejezése közben. Próbálja meg újra.
3
554 Data transfer error (FAX module)
A LAN modullal fennálló kommunikáció közben adatátviteli hiba
lépett fel a fax modulban. Próbálja meg újra.
4
554 MIME attachment not supported
(message/file)
E művelet közben a MIME mellékletet a készülék nem
támogatja, küldje újra oly módon, hogy az üzenettörzs csak
kódolatlan szöveget tartalmazzon.
5
554 MIME format not supported
A készülék nem támogatja a MIME fájltípust, küldje újra oly
módon, hogy az üzenettörzs csak kódolatlan szöveget
tartalmazzon.
6
554 G3 relay permission denied
A relézett adáshoz kért domain nincs tárolva.
7
554 Relay address unknown
A relézett adás célállomásának telefonszáma ismeretlen.
8
554 Memory full (FAX module)
A fax memória megtelt, próbálja meg újra.
9
554 Data transfer error
A fentiekben felsoroltaktól eltérő hiba, próbálja meg újra.
Internet fax vétel nyugta hibaüzenetek
Az Internet fax vétel nyugtában nyomtatott hibaüzenetek, amikor az automatikus tárcsázó e-mail
segítségével történő távprogramozása sikertelen.
Hibaüzenet
Lehetséges ok
Format Error: <@command block, the „@end”
command is missing.>
A blokkzáró „@end” parancs hiányzik a „@command” blokkból,
írja hozzá a „@end” parancsot, és próbálja meg újra.
2
Format Error: <@begin block, the „@begin” command A blokkindító „@begin” parancs hiányzik a „@begin” blokkból,
is missing.>
írja hozzá a „@begin” parancsot, és próbálja meg újra.
3
Format Error: <@begin block, the „@end” command
is missing.>
A blokkzáró „@end” parancs hiányzik a „@begin” blokkból, írja
hozzá a „@end” parancsot, és próbálja meg újra.
4
Format Error: <@system block, the „@end” command
is missing.>
A blokkzáró „@end” parancs hiányzik a „@system” blokkból,
írja hozzá a „@end” parancsot, és próbálja meg újra.
5
Format Error: <@sender block, the „@end” command
is missing.>
A blokkzáró „@end” parancs hiányzik a „@sender” blokkból, írja
hozzá a „@end” parancsot, és próbálja meg újra.
6
Format Error:<@domain block, the „@end” command
is missing.>
A blokkzáró „@end” parancs hiányzik a „@domain” blokkból,
írja hozzá a „@end” parancsot, és próbálja meg újra.
7
Format Error: <@program block, the „@end”
command is missing.>
A blokkzáró „@end” parancs hiányzik a „@program” blokkból,
írja hozzá a „@end” parancsot, és próbálja meg újra.
8
Format Error:<@system block, the „@system”
command is missing.>
A rendszerblokk indító „@system” parancs hiányzik a
„@system” blokkból, írja hozzá a „@system” parancsot, és
próbálja meg újra.
9
Permission denied: <Fax Forward parameter is set to
„Valid”.>
Állítsa át a fax átirányítás paramétert „Engedélyezve”-re, és
próbálja meg újra.
10
Permission denied: <Fax machine is busy performing
a task.>
Próbálja meg újra később, amikor a készülék nem foglalt.
Problémakezelés
1
229
Hibaelhárítás
E-mail rövidített hívószám programozási hibák
Hibaüzenet
230
Lehetséges ok
11
Error: <Programmed ABBR overwrite prohibited.
Use open ABBR only.>
Nem lehet felülírni a meglévő, programozott adatokat. Először
használja a „Delete” parancsot a meglévő adatok törléséhez.
12
Permission denied: <Password is incorrect.>
Javítsa ki a jelszót, és próbálja meg újra.
13
Permission denied: <Remote Dialer Update parameter Állítsa át a távvezérelt tárcsázó frissítés paramétert
is set to „Invalid”.>
„Engedélyezve”-re
14
Format Error: <error line>
A bevitel formátuma hibás / befejezetlen vagy az egyes
állomások adat jelsorozata nem egyetlen sorban lett megadva.
15
Warning: <error line>
A bevitel formátuma hibás vagy a bevitt karakterek száma
meghaladja a mezőben beadható maximumot. Javítsa ki, és
próbálja meg újra.
16
Warning: Field limit exceeded<error line>
Túllépte az állomásnevek, gomb nevek, domain nevek, feladó
kiválasztás nevek, program nevek stb. maximális számát.
Hibaelhárítás
A vételi papír elakadásának megszüntetése
Ha a vételi papír elakad a készülékben, a kijelzőn a 001, 002, 007 vagy a 008 információs kód látható.
A 001, 002 vagy 008 információs kódú elakadás megszüntetése
1
(1) Csúsztassa ki a papírkazettát és
távolítsa el a papírkazetta fedelet.
(2) Távolítsa el az elakadt vagy
meggyűrődött papírt, és töltse be úja a
vételi papírt a papírkazettába.
A 007 információs kódú elakadás megszüntetése
1
(1) Nyissa fel a nyomtató fedelet.
(2) Vegye ki a festékkazettát.
(3) Távolítsa el az elakadt papírt.
Problémakezelés
Megjegyzések:
1. Ha az egyáltalán lehetséges,
először próbálja meg eltávolítani az
elakadt papírt a készülék belsejéből
(a felső ábra szerint), nehogy a
fixálatlan festék a papírra kerüljön
és beszennyezze a fixáló (beégető)
görgőt.
2. A készülék hátuljánál az elakadt
papír eltávolításához (az alsó
ábrának megfelelően), először
vegye ki a vételi papírtálca
szerelvényt, majd finoman,
egyenesen húzza kifelé az elakadt
papírt. Vigyázzon, nehogy eltépje.
MEGJEGYZÉS
1. A vételi papír elakadását jelző üzenetet csak a nyomtató fedél felnyitásával és
lezárásával törölheti a kijelzőről.
231
Hibaelhárítás
Irat elakadás megszüntetése
Ha az irat elakad a készülékben, a kijelzőn a 030 vagy 031 információs kód jelenik meg.
Az elakadás megszüntetéséhez:
1
232
(1) Nyissa ki a lapadagoló (ADF) ajtaját.
(2) Vegye ki az elakadt papírt.
Hibaelhárítás
Az irat letapogatási felület megtisztítása
Ha a vevőállomás jelzi, hogy a vett iratok feketék vagy fekete vonalakat tartalmaznak, készítsen próba
másolatot a készülékével. Ha a másolat fekete, vagy fekete csíkok vannak rajta, az irat letapogató
felület piszkos lehet, és meg kell tisztítani.
A letapogató felület megtisztításához:
1
Nyissa ki a lapadagoló (ADF) ajtaját.
Lapadagoló ajtó
2
Óvatosan törölje meg a letapogató felületet
egy puha ruhával vagy géz darabbal, amely
etilalkohollal van megnedvesítve. Csak
tiszta ruhát használjon, mert a letapogatási
felület könnyen megkarcolódik.
Problémakezelés
Letapogatási terület
233
Hibaelhárítás
A nyomtató görgő tisztítása
Ha a vételi papír hátoldalán festéket észlel, a fixáló egység nyomtató görgője elpiszkolódhatott.
A nyomtató görgő tisztításához
1
1:CLEAN ROLLER?
3:PRINT ORDER FORM?
(1:GÖRGŐ TISZTÍTÁS?
2:RENDELŐ ŰRLAP?)
2
* PRINTING *
CLEANING CHARTS
A készülék 3 oldalnyi tisztító lapot nyomtat ki.
Ezután visszaáll készenléti üzemmódba.
(* NYOMTATÁS *
TISZTÍTÓÁBRÁK)
(<NYOMTATÓ GÖRGŐ TISZTÍTÓ ÁBRA> HOGYAN KELL BETÖLTENI A TISZTÍTÓ ÁBRÁKAT, 1. VEGYE KI A PAPÍRKAZETTÁT (HA TÖBBKAZETTÁS
ELRENDEZÉSŰ, VEGYE KI A FELSŐ PAPÍRKAZETTÁT), 2. HELYEZZE BE EZT A 3 TISZTÍTÓ ÁBRÁT ÍRÁSSAL FELFELÉ, 3. TEGYE VISSZA A
PAPÍRKAZETTÁT, 4. A TISZTÍTÁS INDÍTÁSÁHOZ NYOMJA LE A [FUNCTION] [7] [8] [SET] [1] [SET] [2] GOMBOT, 5. DOBJA KI A TISZTÍTÓ ÁBRÁKAT
*** HELYEZZE EZT A VÉGÉT ELŐRE, ÍRÁSSAL LEFELÉ ***)
3
4
Helyezze be a tisztító ábrákat a papírkazettába, írással
felfelé (lásd az 1. megjegyzést).
1:CLEAN ROLLER?
3:PRINT ORDER FORM?
(1:GÖRGŐ TISZTÍTÁS?
2:RENDELŐ ŰRLAP?)
5
* CLEANING *
PRINTER ROLLER
(* TISZTÍTÁS *
NYOMTATÓ GÖRGŐ)
A készülék behúzza az ábrákat, és megtisztítja a
nyomtató görgőt.
MEGJEGYZÉS
234
1. Ha opcionális kazettá(ka)t is használ, a tisztító ábrákat a felső kazettába helyezze be.
Hibaelhárítás
Az automatikus lapadagoló (ADF) beállítása
Ha gyakran fordul elő helytelen lapbehúzás, javasoljuk, állítsa be a lapadagolót.
A lapadagoló beállításához:
1
Csúsztassa a behúzás szabályozó kart a
megfelelő irányba, a kívánt hatásnak
megfelelően.
Helyzet
Lapbehúzás-kimaradás elkerülésére.
Normál helyzet.
Több lap egyidejű behúzásának elkerülésére.
Problémakezelés
1
2
3
Kívánt hatás
235
Hibaelhárítás
Adás azonosító bélyegzés
Az adás azonosító (igazoló) bélyegző tintát tartalmaz. Amikor a bélyegzés kezd halványodni vagy
nehezen látható, ki kell cserélni, vagy meg kell újra tintával tölteni.
A bélyegző eltávolításához:
1
Nyissa ki az automatikus lapadagoló (ADF)
ajtaját.
Automatikus
lapadagoló ajtó
2
MEGJEGYZÉS
236
(1) Távolítsa el a bélyegző szerelvényt oly
módon, hogy felfelé húzza.
(2) Vegye ki a bélyegzőt. Cserélje ki egy
újra.
1. Ha új bélyegzőt kíván venni, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Panasonic
szakkereskedővel. Az adás azonosító bélyegző rendelési számát lásd a 242. oldalon.
Hibaelhárítás
A telefonvonal ellenőrzése
Ha nem hallja a tárcsázási hangot a készülékhez csatlakoztatott telefonon, vagy ha a telefonkészülék
nem csenget, (nincs automatikus vétel)::
1
Húzza ki a telefonzsinórt a fali
csatlakozóból.
2
Csatlakoztasson a helyére egy másik,
normál telefonkészüléket.
3
Ellenőrizze a tárcsázási hangot a
kézibeszélőn. Ha még mindig nincs
tárcsázási hang, jelezze a helyi
telefontársaságnak.
vagy
Problémakezelés
Hívja fel egy másik telefonról ezt a számot.
Ha a telefonkészülék nem csenget, jelezze
a helyi telefontársaságnak.
237
Műszaki adatok
Kompatibilitás (G3 Fax)
Kompatibilitás (LAN)
Szabvány teljesítés (LAN)
Csatlakozó interfészek (LAN)
Kommunikációs protokoll (LAN)
Fájl formátum (LAN)
E-mail vételi szélesség (LAN)
Kódolás
Modem típus
Modem sebesség
Iratméret
Iratvastagság
ADF (Automatikus lapadagoló)
kapacitás
Letapogatási mód
Effektív letapogatási szélesség
Szkenner felbontás
Nyomtatási eljárás
Vételi papír
Vételi papírméret
Nyomtató felbontás
Effektív nyomtatási felület
238
ITU-T Group 3
IETF RFC 2305, ITU-T T.37
10Base-T Ethernet (IEEE 802.3), 100Base-TX Fast Ethernet
(IEEE802.3u)
10/100 Base-TX port: RJ-45
TCP/IP, SMTP, POP3. MIME
TIFF MH [IETF RFC 2301 Profile S], MMR (csak 400 dpi)
Legfeljebb LETTER (levél) méret
MH, MR, MMR (megfelel az ITU-T ajánlásoknak)
ITU-T V.34, V.17, V.29, V.27 ter és V.21
33600–2400 bps
Max. 257 x 2000 mm
(kezelői közreműködéssel)
Min. 148 x 128 mm
Egy lap esetén:
0,06 (45 g/m2) – 0,15 mm (112 g/m2)
Több lap esetén:
0,06 (45 g/m2) – 0,12 mm (75 g/m2)
Beépített lapadagoló, max. 30 lap
Megjegyzés: Több oldal elküldése esetén az iratra vonatkozó
korlátozások a következők:
Iratméret
Iratvastagság
Max. 20 lapig
Max. 257 x 364 mm
0,06 mm – 0,12 mm
Max. 30 lapig* A4-es vagy Letter méret 0,06 mm – 0,10 mm
* Kérjük ne feledje, hogy bizonyos papírtípusok esetén esetleg
nem tudja kihasználni a 30 lapos kapacitást még akkor sem, ha
a méretük és vastagságuk megfelel az előírásnak.
Lapbehúzás, CCD típusú képérzékelővel
208 mm
Vízszintes
Függőleges
Normál mód:
8 pel/mm
x
3,85 sor/mm
Finom mód:
8 pel/mm
x
7,7 sor/mm
Szuperfinom mód: 8 pel/mm
x
15,4 sor/mm
Lézernyomtató
Normál papír
Letter (Levél), A4 vagy Legal
Fax/Másoló:
406 x 391 dpi
Nyomtató:
600 x 600 dpi
300 x 300 dpi
Letter
: 208 mm x 271 mm
A4
: 202 mm x 289 mm
Legal
: 208 mm x 348 mm
Műszaki adatok
Nyomtatási margók (Lásd az 1. megjegyzést.)
Vételi papír kapacitás
kb. 250 lap (75 g/m2 minőségű papír használatakor)
Egy gombnyomásos (közvetlen) /
rövidített hívószámok
memóriakapacitása
132 állomás
(ebből 28 közvetlen állomás és 4 program gomb)
Az egyes állomásoknál legfeljebb 36 számjegyű telefonszámok
(beleértve a szüneteket és a szóközöket) és legfeljebb 15
karakteres állomásneveknek tárolhatók.
Manuális tárcsázó
70 állomás
(e-mail cím/telefonszámok)
Képmemória kapacitás
Alap memória (4 MB):
240 oldal
2 MB-os, opcionális Flash memória kártyával:
400 oldal
4 MB-os, opcionális Flash memória kártyával:
560 oldal
8 MB-os, opcionális Flash memória kártyával:
880 oldal
(Az ITU-T 1. sz. mérőábra felhasználásával, normál
felbontásnál.)
1. Amikor egy Letter (levél) vagy Legal méretű iratot 600 dpi-s felbontással nyomtat egy
PC-ről, akkor a bal és a jobb oldali nyomtatási margó 5,5 mm.
239
Függelék
MEGJEGYZÉS
Műszaki adatok
Tápfeszültség
198–255 VAC, 47–63 Hz, egyfázisú: 200 V-os változat
Teljesítményfelvétel
Készenléti (energiatakarékos üzemmód: be)
Készenléti (energiatakarékos üzemmód: ki)
[Környezeti hőmérséklet: 25 °C]
Adási
Vételi
Másolási
Maximális
Méretek (szélesség x 370 mm x 457 mm x 250 mm
mélység x magasság) (a kiálló részek és az opcionális papírkazetta nélkül)
240
Tömeg
kb. 9,0 kg
(a fogyóanyagok és opciók nélkül)
Üzemi környezet
Hőmérséklet
Relatív páratartalom
: 10–35 °C
: 15–70%
kb. 8,0 Wh
kb. 25,0 Wh
kb. 19,0 W
kb. 480 W
kb. 480 W
kb. 490 W
Vételi papír előírások
Általában a legtöbb fénymásoló papír is nagyon jól megfelel. Sok „neves” és „eredeti” márkájú papír
kapható. Javasoljuk, hogy próbáljon ki különböző papírfajtákat, amíg a kívánt minőséget nem kapja.
Az alábbi táblázat összefoglalja a fő papír specifikációkat, amelyeket fehér vagy színes papírok
kiválasztásánál figyelembe kell venni.
Tiszta tömeg
Élek vágása
Erezet
Nedvességtartalom
Átlátszatlanság
Csomagolás
Méretek
MEGJEGYZÉS
Letter
A4
Legal
Vágott lap
: 216 × 279 mm
: 210 × 297 mm
: 216 × 356 mm
1. Lehetséges, hogy a nyomtatandó papír specifikációja megegyezik a fenti felsorolás
paramétereivel, és mégsem lesz szép a nyomtatás a papírgyártás minőségi ingadozása
miatt. Ezért javasoljuk, hogy alaposan vizsgálja meg a papírt, mielőtt nagyobb
mennyiséget vásárolna belőle.
241
Függelék
Típus
60–90 g/m2
Éles pengével, látható egyenetlenségek nélkül.
Hosszú erezet
3,7–5,3 súlyszázalék
minimálisan 88%
Polilaminált, nedvességálló rizsma csomagolás
Opciók és fogyóanyagok
Kérjük vegye fel a kapcsolatot egy Panasonic szakkereskedővel.
A. Opciók:
Rendelési szám
Kép
Megnevezés
UE-403176
Kézibeszélő készlet
UE-409070
250 lapos Letter / Legal / A4 méretű papírkazetta,
adagoló egységgel
UE-410046
2 MB-os Flash memória bővítő kártya
UE-410047
4 MB-os Flash memória bővítő kártya
UE-410048
8 MB-os Flash memória bővítő kártya
B. Fogyóeszközök:
Rendelési szám
DZHT000004
UG-3350
242
Kép
Megnevezés
Adás igazoló bélyegző
Festékkazetta
Opciók és fogyóanyagok
A Flash memória kártya behelyezése
Mielőtt elkezdené a telepítést, ellenőrizze, hogy nincs-e irat a memóriában tárolva. Ezt ellenőrizheti a
fájl lista kinyomtatásával (lásd 160. old.). Amikor a memória kártyát telepítette, a készülék elkezdi
inicializálni a lapmemóriát. Ekkor valamennyi, memóriában tárolt irat elvész.
1
Nyomtató fedél
(1) Húzza ki a hálózati zsinórt.
(2) Nyissa fel a nyomtató fedelet, és vegye
le a memóriakártya fedelét.
Memóriakártya fedél
2
(1) Helyezze be finoman a memória kártyát
úgy, hogy a Panasonic felirat kifelé
nézzen a készülékből.
Memóriakártya
Vigyázat!
Ha a memóriakártyát fordítva teszi
be, az tönkreteheti a készülékben
lévő csatlakozó kivezetéseket.
(2) Tegye vissza a memóriakártya fedelét,
és csukja le a nyomtató fedelet.
MEGJEGYZÉS
Dugaszolja be a hálózati zsinórt. Nyomtassa
ki a fax paraméter listát (lásd 220 old.) és
ellenőrizze a lapmemória méretet a 99.
számú paraméternél (lásd 81. old.).
1. A memóriában tárolt irat(ok) elveszik (elvesznek) ha a memória kártyát kiveszi.
243
Függelék
3
Tájékoztató a rendelkezésekről és előírásokról
Megfelelési nyilatkozat (DoC):
A Matsushita Graphic Communication Systems, Inc./ Panasonic Testing Centre (Europe) GmbH
(PTC), ezennel kijelenti, hogy jelen G3 telefax berendezés kielégíti az 1999/5/EC irányelveinek
alapvető követelményeit és egyéb, vonatkozó rendelkezéseit.
Tanács:
Ha Ön hozzá szeretne jutni az R&TTE-re (Radio and Telecommunications Terminal Equipment – rádió
és távközlési végberendezésekre) vonatkozó, eredeti megfelelési nyilatkozat egy másolatához, kérjük
keresse fel web címünket: http://doc.panasonic-tc.de.
Hálózati együttműködés
Ezt az UF-590-** típusú terméket (a ** az alábbi táblázatban található országkódot jelenti), úgy
terveztük meg, hogy együttműködjön az egyes országok analóg, nyilvános kapcsolt távbeszélő
hálózatával (PSTN).
**
Ország
**
Ország
**
Ország
**
Ország
AA
Ausztria
AJ
Spanyolország
EE
Olaszország
AB
Egyesült Királyság /Írország
AD
Dánia
AM Svájc
AR
Belgium
AG
Németország
AF
Finnország
AN
Norvégia
AS
Svédország
YG
Görögország
AH
Hollandia
AP
Portugália
AV
Franciaország
A
olyan potenciális veszélyforrást jelez, ami komoly sérülést vagy halált okozhat.
• A telefonzsinór csatlakoztatása előtt a hálózati zsinórt csatlakoztassa egy normál hálózati
csatlakozóba. Mielőtt a hálózati zsinórt kihúzná a csatlakozóból, mindig húzza ki a telefonzsinórt.
• A berendezést azonnal kapcsolja ki, húzza ki a telefon- és a hálózati zsinórt, ha az olyan fizikai
sérülést szenved, aminek következtében a működés során a belső alkatrészek hozzáférhetővé
válnak. Ilyen esetben a berendezést meg kell javíttatnia vagy váljon meg tőle.
• Ha a készülék hálózati és/vagy telefonzsinórja megsérül, azonnal ki kell cserélnie egy
szakszervizben beszerezhető, speciális zsinórra.
A
veszélyt jelez, amely kisebb sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
• Ha tudomást szerez arról, hogy vihar közeleg, azt javasoljuk, hogy:
1. Húzza ki a telefonzsinórt a telefoncsatlakozóból.
2. Kapcsolja ki a hálózatot, és húzza ki a hálózati zsinórt a fali csatlakozóból.
• Ez a készülék nem szükségszerűen biztosítja a hívások átvételét, illetve átadását egy
párhuzamosan (ugyanarra a vonalra) csatlakoztatott telefonkészülékről, illetve telefonkészülékre.
• Ha ezt a készüléket olyan telefonvonalon üzemelteti, amelyre más olyan berendezések is
csatlakoznak, mint pl. telefonok vagy egyéb, hangjelző eszközök illetve automatikus
csengetésérzékelők, az a készülék csengőjének megszólalását illetve téves kikapcsolását
okozhatja. Ha esetleg ilyen probléma áll elő, nem a telefontársaság hibabejelentőjéhez kell
fordulnia.
244
245
Függelék
Tájékoztató a rendelkezésekről és előírásokról
Tájékoztató a rendelkezésekről és előírásokról
Ez a készülék a magyar, nyilvános, közcélú analóg telefonhálózathoz csatlakoztatható.
A Panasonic az ENERGY STAR® partnereként kijelenti, hogy ez a termék megfelel az
energiatakarékosságra vonatkozó ENERGY STAR® irányelveknek.
Ez az önkéntesen vállalt program bizonyos energiafogyasztási és használati szabványokat
határoz meg. Ez a készülék automatikusan kikapcsolódik egy előre beállított időtartam után, ha
a berendezést nem használták. Az ENERGY STAR® jelet viselő készülék csökkentett
energiafogyasztása hasznos a környezetvédelem szempontjából.
A fenti funkció a Panasonic szakszerviz segítségével az Ön irodájának igényeihez igazítható. A
részletekkel kapcsolatosan kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Panasonic forgalmazóval.
FIGYELMEZTETÉS
Ez az „A” osztályú termék a háztartási környezetben rádió interferenciát okozhat, amelyet a
felhasználónak megfelelő intézkedések foganatosításával ki kell küszöbölnie.
246
10Base-T/100Base-TX
Ethernet kábel szabvány. A 10/100 a 10/100 Mbps sávszélességét jelenti, a base az
egycsatornás sávszélességet, a T pedig a sodrott érpárt. A kábel két, árnyékolatlan, sodrott
vezetékpárt alkalmaz.
A feladó kiválasztása
A felhasználó minden egyes átvitel előtt választhat a 24, előre beprogramozott feladó név
és e-mail cím/telefonszám közül.
Adás azonosító bélyegzés
A sikeresen elküldött vagy beolvasott oldalakra nyomtatott, a felhasználó által beállítható
adás azonosító bélyegzés.
Adás lefoglalás
Az a képesség, hogy miközben a készülék más funkciót hajt végre, beállíthatja a
telefonszámot, ahová az iratot majd el akarja küldeni, azaz lefoglalja az adást.
Adási jelszó
Négy számjegyű jelszó, amely egy irat elküldésekor ellenőrzésre kerül.
Adást kezdeményező
állomás
Relé hálózatokban az iratküldést kezdeményező állomás.
Alapértelmezésű átjáró IP
cím
Ez az Ön átjárójának (gateway) címe. Ezt más hálózatok annak a meghatározására
használják, hogy az Ön Internet fax készülékével történő kommunikációhoz melyik irányt
foglalják le.
Alhálózat maszk
A hálózati azonosítókkal meghatározott hálózat rész-szegmenseinek kezelésére használt
maszk bit.
Állomásnév
Alfanumerikus (betű) azonosító, amelyet minden egyes közvetlen hívógombhoz és rövidített
hívószámhoz be lehet programozni.
Alvó üzemmód
Az a legkisebb energiaigényű állapot, amelybe készüléke egy megadott időtartam után
belép anélkül, hogy ténylegesen kikapcsolna.
Átlapolt nyomtatás
Ha a vett irat túlságosan hosszú, készüléke az iratot két különálló oldalra nyomtatja, kb. 10
mm-es átlapolással.
Automatikus lapadagoló
(ADF)
A készüléknek az a mechanizmusa, amely az irat lapkötegéből a letapogató részbe
egyesével beveszi a lapokat.
Automatikus nyomtatási
méret csökkentés
A vett iratok méretének automatikus csökkentése annak érdekében, hogy a vett irat a
használt, szabványos méretű, normál papír egy oldalára kiférjen. Például készüléke a
beérkező legal méretű lapot eredeti méretének 75%-ára kicsinyíti annak érdekében, hogy
az elférjen egy letter (levél) méretű papíron.
Automatikus távhívás (DDD –
Direct Distance Dialling)
Az a telefonszolgáltatás, amely a tárcsázást kezelő közreműködése nélkül teszi lehetővé.
Automatikus vétel
Az az üzemmód, amely az Ön közreműködése nélkül is lehetővé teszi az iratok vételét.
BPS (Bit Per Second –
másodpercenként továbbított
bitek száma)
A telefonvonalon továbbított adat mennyisége. Készüléke a maximális modemsebességről
indít és automatikusan visszalép a megfelelő sebességre, a telefonvonal zajosságától és a
vevőkészülék adottságaitól függően.
C.C.I.T.T.
(Consultative Comittee on International Telegraph and Telephone – Nemzetközi Távíró és
Távbeszélő Tanácsadó Bizottság) Ez a szervezet a telefax berendezések
együttműködésének biztosítására az ipari szabványok négy csoportját dolgozta ki
mostanáig.
Célállomás
Relé hálózatban az irat(ok) vételére kijelölt utolsó állomás.
Címlap
Az Ön elküldött iratához (irataihoz) csatolni lehet egy telefax címlapot (fedőlapot), amelyen
látható a címzett neve, a feladó neve és az utána következő lapok száma.
Címlista
Egy rendszer, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy egy e-mailt egyetlen címre
küldjenek el, ami után üzenetük a címlistán szereplő több előfizetőre is továbbítódik.
Csoportos tárcsázás
Annak a lehetősége, hogy egy gombra több telefonszámot is programozzon, miáltal
egyetlen gombnyomással egymás után több állomás is tárcsázható.
Direkt tárcsázás
Az a tárcsázási mód, amikor a teljes telefonszámot a számbillentyűzetről adja be.
Domain név
Egy egyedi név, amely egy Internet helyet határoz meg.
A domain nevek mindig pontokkal elválasztott, két vagy több részből állnak.
A bal oldalon lévő rész a legjellemzőbb, a jobb oldalon álló rész pedig a legáltalánosabb.
DTMF (Dual Tone Multi
Frequency – hangfrekvenciás
kódok)
Tárcsázási mód, amely különböző frekvenciákat használ egy számbillentyű
megnyomásakor. Általában a nyomógombos telefonok képesek így tárcsázni „Tone”
üzemmódban.
ECM (Error Correction Mode
– hibajavító üzemmód)
Az a képesség, hogy a készülék az adás közbeni hibákat érzékeli és kijavítja.
247
Függelék
Szójegyzék
Szójegyzék
248
Egyedi adási napló
Naplójelentés, amelyet a küldő állomás nyomtat ki az utolsó átvitelre vonatkozó adatokról.
E-mail cím
Az e-maillel küldött és vett adatok címe. A felhasználói névből, az aldomain névből és a
domain névből áll.
Energiatakarékos üzemmód
Energiát takarít meg azáltal, hogy a készülék készenléti üzemmódban a fixáló egységet egy
előre megadott időtartam után kikapcsolja, és ezáltal kevesebb energiát fogyaszt.
Ethernet
Egy LAN-ban lévő, számítógépekből és berendezésekből létrehozott hálózatkialakítás
általános módszere. Az Ethernet maximálisan 100 Mbps-t képes kezelni, és a legtöbb
számítógéptípussal használható.
F.C.C.
(Federal Communications Commission. – Szövetségi Hírközlési Bizottság. Az Amerikai
Egyesült Államok kormány szervezete,, amely az Egyesült Államokban kezdeményezett és
az ott végződő kommunikációkat szabályozza.
Fájl (File)
Az a feladat, amit Ön készüléke memóriájába tárolt. Például az időzített adások.
FAX átirányítás
Az a képesség, hogy a készülék az összes, bejövő faxot a megadott, rövidített hívószámon
tárolt állomásra irányítsa át.
Fax paraméter lista
A lista tartalmazza a fax paraméterek azon alapbeállításait, amelyeket készülékébe Ön
programozott be.
FAX/TEL (telefax/telefon)
automatikus átkapcsolás
Az a képesség, hogy készüléke egyetlen telefonvonalat használ a fax és a
beszédhívásokhoz.
Fejléc
Információs sor, amelyet az adó készülék küld, és minden oldal tetejére kinyomtatódik a
vételi oldalon. Ez azonosítja az adó készüléket és tájékoztat az adásról, pl. az idejéről és
dátumáról.
Felbontás (RESOLUTION)
Az adott négyzetegységenként letapogatott és kinyomtatott képpontok számára vonatkozik.
A képpontok négyzetegységenkénti számának növelésével a kép minősége javul.
Felhasználói paraméter
Beprogramozott paraméterek, amelyek információval látják el a partner állomást. Például
LOGO, karakter azonosító, dátum és időpont.
Féltónus (HALFTONE)
A letapogatási eljárás különbséget tesz a fekete és a fehér szürkeárnyalatai között.
Készüléke 64 szürkeárnyalatot különböztet meg féltónus üzemmódban.
Funkció (FUNCTION) gomb
A kezelő lap gombja, amelyet egy művelet vagy szolgáltatás beállításának megkezdésekor
használ.
G3 üzemmód (Group 3)
A jelenlegi fax generációra szabványaira és adási képességeire vonatkozó norma.
Hálózat
Ha Ön bármikor két vagy több számítógépet összekapcsol oly módon, hogy azok
megoszthassák az erőforrásokat, akkor Önnek már van egy számítógép hálózata.
Kapcsoljon össze két vagy több hálózatot, és máris van egy internete.
Hálózati cím
Egy egyéni, négyjegyű, címző szám, egy közvetlen állomásválasztó gombhoz /rövidített
hívószámhoz rendelve, a relé hálózat egy adott állomásának azonosítására.
Hálózati jelszó
Négy számjegyű jelszó annak megakadályozására, hogy a relé állomáshoz illetéktelen
készülékek kapcsolódhassanak.
Helyettesítéses memória
vétel
Készülékének az a szolgáltatása, hogy az érkező iratot a memóriában tárolja, ha nincs
vételi papír betéve vagy a festék kifogyott.
Honlap
Az az oldal, amelyet böngészője az indításkor megjelenít, vagy egy cég, szervezet stb.
weboldala.
Host
A hálózat bármely számítógépe, amelyen elérhető a hálózat többi számítógépe számára a
szolgáltatások tárháza.
A hostnak saját, egyedi host névvel kell rendelkeznie egy domainen belül.
A host az FQDN (Fully Qualified Domain Name – Teljes mértékben minősített domain név)
első (bal szélső) része. Az FQDN további része a domain, amely gyakran arról nyújt
információt, hogy a készülékét hol helyezték el (pl. a Panasonicnál).
Példa:
Az Ön készülékének e-mail címe: [email protected]
A fenti példában a „Fax01” a host és a „panasonic.com” a domain.
Hozzáférési kód
Egy négyjegyű, programozható kódszám, amely megakadályozza az Ön fax készülékének
illetéktelen használatát.
ID
Legfeljebb 20 számjegyből álló, programozható cím, a készülék azonosítására.
Időzített adás
Az a képesség, hogy a készülék iratot tud adni egy másik készüléknek egy későbbi,
megadott időpontban.
Időzített lekérdezés
Az a képesség, hogy a készülék iratot tud lehívni egy másik készülékből egy későbbi,
megadott időpontban.
Industry Canada (D.O.C.)
(Department of Communications – Távközlési osztály), A kanadai kormány szervezete,,
amely a Kanadában kezdeményezett és az ott végződő kommunikációkat szabályozza.
Információs kód
Egy, az Ön fax készüléke által generált kód, kezelői vagy gépi hiba jelzésére.
Internet
Az összekapcsolt hálózatok óriási nagy kollekciója, amelyek mindegyike a TCP/IP
protokollokat használja. Az Internet a független hálózatokat egyetlen hatalmas, világméretű
hálózattá kapcsolja össze.
Intranet
Egy cégen vagy szervezeten belüli privát hálózat, amely a közcélú Interneten is
megtalálható szoftvertípust alkalmazza, de csak belső használatra.
IP cím
Az Interneten lévő berendezések vagy host számítógépek azonosítására szolgáló, egyedi
szám.
Irányító (Átjáró)
Speciális célú számítógép (vagy szoftver csomag), amely a két vagy több számítógép
közötti kapcsolatot kezeli. Az átjárók (gateway) ugyanúgy tevékenykednek, mint a
közlekedési rendőrök, idejüket a rajtuk átjutó csomagok cél címeinek figyelésével, és annak
meghatározásával töltik, hogy azokat melyik irányba küldjék.
ISP (Internet Service Provider
– Internet szolgáltató)
Egy intézmény, amely valamilyen formában hozzáférést biztosít az Internethez, általában
pénzért.
ITU-T 1. sz. mérőábra
Egy ipari standard irat, amely lehetővé teszi, a fax készülékek átviteli sebességének és
képességeinek összehasonlítását.
ITU-T
(International Telecommunication Union – Telecommunication / Nemzetközi Távközlési
Egyesület – Távközlés) korábban C.C.I.T.T.:-ként volt ismert.
Karakter azonosító (ID)
Beprogramozott saját kódnév, amely az Ön fax készülékének azonosítására szolgál és
legfeljebb 16 alfanumerikus karakterből állhat.
Karakter gombok
Azok a gombok, amelyek betűk és szimbólumok beadására használatosak a különböző
programozási funkciók során.
Kényszerkapcsolat
(Handshaking)
A vezérlőjelek egy csoportja, amely az összeköttetés során az adó és a vevő készülék
között, kölcsönösen továbbításra kerül. Ezek a jelek határozzák meg, hogy az
összeköttetés milyen feltételekkel jöhet létre.
Kézbesítés értesítés
A kézbesítés értesítés a küldő Ifax által kezdeményezett Üzenet diszponálási értesítés
(MDN) kérés a cél Ifax felé. A vevő fax kézbesítés feldolgozás nyugtázással válaszol az
üzenet (e-mail) elolvasása után.
Kliens
A kliensek olyan számítógépek, amelyek azokat a szoftver programokat futtatják, amelyeket
a más számítógépeken lévő szerver szoftver programokkal való kapcsolatfelvételre és
adatlehívásra használnak, gyakran nagy távolságról.
Kódolási séma
A fax készülék által alkalmazott adattömörítő eljárás. Készüléke ismeri a módosított
Huffman (MH), a módosított Read (MR) és a módosított, módosított Read (MMR) kódolást.
Kommunikációs napló
(COMM. JOURNAL)
Lehet kommunikációs napló, relé adási napló vagy titkos adási napló is.
Kontraszt (CONTRAST)
Az elküldeni kívánt eredeti irat oldalainak világosságára vagy sötétségére vonatkozó
letapogatási érzékenység jelzése.
Körözvény adás (Körfax)
Az az adási képesség, amellyel ugyanazon irathalmaz több, beprogramozott címzetthez is
elküldhető.
Közvetlen állomásválasztás
Egy teljes telefonszám tárcsázása egyetlen gomb lenyomásával.
Közvetlen SMTP
Lehetővé teszi, hogy az Ifax készülékek a tűzfalon belül (Intranet) közvetlenül
kommunikáljanak egymással, anélkül, hogy át kellene menniük a mail szerveren, ami
csökkenti a mail szerver terhelését.
LAN (Local Area Network –
Helyi hálózat)
Egy közvetlen területre, pl. egy irodára, gyárra vagy egyetemre korlátozott számítógépes
hálózati rendszer és nyomtató, amelyet az adatok integrálására és cseréjére használnak.
Lapmemória kapacitás
Mutatja a rendelkezésre álló memória kapacitást az iratok lapjainak memóriába
olvasásához. A lapok számának mértékegysége az ITU-T 1. sz. mérőábráján alapul.
LCD
Folyadékkristályos kijelző. A készüléken található kijelző felület.
LDAP
Az Egyszerű címtár hozzáférési protokoll (LDAP – Lightweight Directory Access Protocol)
egy telefonkönyv szolgáltatási protokoll, amely a TCP/IP-n fut.
249
Függelék
Szójegyzék
Szójegyzék
250
Lekérdezés (Polling)
Az a képesség, hogy készüléke egy másik készülékről iratot tud átvenni.
Lekérdezési jelszó
Négy számjegyű programozott kód, amely biztosítja a lekérdezendő dokumentum
titkosságát.
LOGO
A beprogramozott cég név vagy azonosító, amely legfeljebb 25 karakterből állhat.
MAC cím
Erre a készülékéhez kijelölt, hardver címre gyakran hivatkoznak MAC-ként (Media Access
Control – közeghozzáférés vezérlése). A MAC cím gyári kódolású, és nem konfigurálható. A
MAC cím 6 hexadecimális, kettőspontokkal elválasztott számból áll. Példa:
00:00:c0:34:f1:50
Mail gateway (átjáró) IP cím
A mail szerver címe.
Az Internet fax minden összeköttetésnél az Ön meglévő mail szerverével kommunikál.
Manuális vétel
Az az üzemmód, amikor a bejövő irat vételéhez kezelői közreműködésre van szükség.
MAPI
A Message Application Programming Interface (üzenet alkalmazás programozási interfész)
betűszava. Szabványos Windows interfész az üzenetváltáshoz, amely különböző levelező
programok és más levél-felismerő alkalmazások, mint pl. a szövegszerkesztők és
szórólapok, számára lehetővé teszi az üzenetek és a mellékletek egymás közötti cseréjét.
Másodlagos cím (alcím)
ITU-T ajánlás a bejövő telefaxok további irányításához, átirányításához illetve
átjátszásához.
Másodlagos cím (alcím)
jelszó
ITU-T ajánlás az alcímhez tartozó, további biztonság érdekében.
MDN
Ezt az Üzenet diszponálási értesítést (MDN) a feladó kéri a fax kézbesítés feldolgozás
nyugtázására, ami jelezi, hogy az üzenetet (e-mailt) elolvasták.
Meghatározott nyomtatási
méret csökkentés
Az a módszer, amellyel Ön meghatározza a vett iratok kicsinyítésének mértékét, például
75% az összes bejövő iratra.
Megtekintés üzemmód – fájl
lista
Lehetővé teszi, hogy a folyadékkristályos kijelzőn áttekintse a memóriában lévő fájlokat
anélkül, hogy ki kellene nyomtatnia a memóriában lévő fájlok listáját.
Megtekintés üzemmód –
napló
Lehetővé teszi, hogy a folyadékkristályos kijelzőn áttekintse a napló tartalmát anélkül, hogy
azt ki kellene nyomtatnia.
Memória adás
Az irat beolvasásra kerül a memóriába, mielőtt még készüléke az adáshoz felkapcsolódna
a telefonvonalra.
MIME
(Multipurpose Internet Mail Extension – Többcélú Internet levél kiterjesztés)
Szabvány, amely az Internet e-mail üzenetekhez a nem szöveg (kép) fájlok csatolására
szolgál.
Modem
Egy eszköz, amely a fax készülék jeleit átalakítja a telefonvonalon való továbbításra
alkalmas formába.
Napló (Journal)
Jelentés, amit a készüléke nyomtat ki az utolsó 32 összeköttetésről.
Nyomtatási méret
csökkentési mód
Azok a módszerek, amelyek meghatározzák a beérkező iratok kicsinyítési mértékét, hogy
azok kinyomtathatók legyenek a betöltött vételi papírra.
Nyomtatott irat rendezése
Készülékének az a képessége, hogy a vett iratokat a megfelelő sorrendben rakja le.
Panasonic szuper simítás
(Panasonic Super
Smoothing)
Elektronikus kép javítás, amely különösen a másolás minőségét javítja.
POP (Post Office Protocol –
postai protokoll)
A POP arra a módra vonatkozik, ahogyan a levelezőprogram, pl. az Eudora vagy az Ön
készüléke, megkapja a levelet a szervertől. Önnek mindig rendelkeznie kell egy POP
jelentéssel, hogy a használandó levélkezelő programját levelének lekérésére utasítsa.
Program gombok
Gombok, amelyek arra szolgálnak, hogy tárcsázandó vagy lekérdezendő állomások
sorozatát tárolják.
Protokoll
A protokoll a kommunikáció azon speciális szabályhalmaza, amelyet egy távközlési
összeköttetés végpontjai használnak, amikor előre és hátra irányú jeleket küldenek. A
protokollt mindkét végpontnak fel kell ismernie és be kell tartania.
PSTN
(Public Switched Telephone Network – Nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat) Az
összekapcsolt kapcsoló berendezések (telefonközpontok) és átviteli eszközök hálózata.
Relé adás
Irat küldése egy relé állomáshoz, amely azután az iratot a célállomáshoz küldi el.
Relé állomás
Egy bizonyos telefax típus, amely tárolni és továbbítani tud iratokat egy célállomásra
és/vagy egy relé állomásra egy másik relé hálózatban.
Ez a készülék nem használható relé állomásként.
Relé cím
Az Ön készülékét azonosító, három számjegyű kód, amelyet átjátszó hálózatban
programoztak be.
Relé hálózat
Telefax berendezések egy csoportja, amelyek egy relé állomáson keresztül
kommunikálnak.
Relézett adás napló
Jelentés, amely az utolsó, relé állomásra küldött iratra vonatkozó információt tartalmazza.
Rövidített hívószám (ABBR.
No.)
Az a képesség, hogy a hívóműbe teljes telefonszámokat illetve e-mail címeket lehet
eltárolni és a tárcsázásukat a későbbiekben mindössze néhány billentyű megnyomásával,
a gyorstárcsázással végezheti.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol – Egyszerű postai átviteli protokoll)
Ez az e-mailek Interneten való küldéséhez és fogadásához használt fő kommunikációs
protokoll.
Számbillentyűzet
A számjegy gombok csoportja a kezelő lapon.
Szelektív vétel
Egy olyan szolgáltatás, amellyel biztosítható, hogy a készüléke csak olyan készülékektől
vesz iratot, amelyek száma az automatikus hívóműben megtalálható.
Szerver
Egy számítógép vagy egy szoftvercsomag, amely a más számítógépeken futó kliens
program számára speciális szolgáltatásokat biztosít. Egyetlen szerver gép több,
különböző szerver szoftvercsomag is futhat, miáltal a hálózat kliensei számára számos,
különböző szerverként szolgálhat.
TAM interfész
Az a képesség, hogy készüléke csatlakoztatható egy telefon üzenetrögzítő
berendezéshez (TAM), amellyel együttműködik.
Tárcsázás felvett
kézibeszélőnél
A telefonszámok direkt tárcsázása, felvett kézibeszélő mellett.
Tárcsázás letett kézibeszélőnél
A telefonszám direkt tárcsázása, miközben a kézibeszélő nincs felvéve.
Tárcsázás telefonkönyvből
A telefonkönyvből történő tárcsázás lehetővé teszi, hogy a közvetlen állomásválasztó
vagy a rövidített hívószámok állomásnevei között megkeresse és tárcsázza a felhívandó,
teljes telefonszámot vagy e-mail címet.
Tárolt iratok
Azok az iratok, amelyeket készüléke beolvasott és a lapmemóriába tárolt.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Átviteli vezérlő protokoll/Internet
protokoll)
A TCP/IP egy protokoll készlet, amelyet az Internethez és a nagy kiterjedésű
hálózatokhoz (WAN) való csatlakozásra használnak.
Telefonkönyv lap (telefonszám
kártya)
Az a lista, amely a készülékbe programozott telefonszámokhoz tartozó állomásneveket
tartalmazza.
Teljesítményfelvétel csökkentő
üzemmód
A készülék készenléti üzemmódban történő energiafogyasztásának csökkentésére
válassza ki azt az időtartamot, ami után a magas hőmérsékletű fixáló kikapcsolódik,
miközben a nyomtató nyugalmi helyzetű.
TIFF képnéző
A TIFF-F fájlok tartalmának megtekintésére szolgáló, felhasználói szoftver.
Bizonyos TIFF képnézők esetleg nem pontosan jelenítik meg az adatokat.
TIFF-F
(Tagged Image File Format – jelzős képállomány formátuma)
A grafikus adatokból létrehozott, csatolt képfájl formátuma, a különböző egységek közötti,
zökkenőmentes átvitelhez.
A formátum kódolási módja ugyanazt a kódolást támogatja, mint a módosított Huffmann
(MH) és a többoldalas képadatok.
Többszörös Logo
A felhasználó az adás előtt kiválaszthat egyet a 25 db, előre beállított LOGO közül.
Vételi jelszó
Négy számjegyű jelszó, amit irat vételekor ellenőriznek.
251
Függelék
Szójegyzék
ITU-T 1. sz. mérőábra
Az összes specifikáció az ITU-T 1. sz. mérőábráján alapszik. (Az alábbiakban látható példa nem
mérethű.)
252
Tárgymutató
A
F
A feladó kiválasztása .......................................150
A nyomtató görgő tisztítása .............................234
Adás azonosító bélyegzés.........................88, 236
Adás lapmemóriából ........................................105
Adás lefoglalás ................................................ 117
Adási jelszó......................................................196
APOP AUTHENTICATION (APOP
HITELESÍTÉS) .............................................84
Átjátszásos adás jelentés (COMM.
JOURNAL)..................................................192
Átjátszásos adás..............................................181
Átjátszó (relé) hálózat ......................................182
Átlapolt nyomtatás ...........................................134
Automatikus lapadagoló kapacitás ..................238
Automatikus lapadagoló ....................................86
Automatikus méretcsökkentés.........................133
Automatikus tárcsázó számok...........................73
Automatikus tárcsázó ............................60, 61, 69
Az automatikus lapadagoló (ADF)
beállítása ....................................................235
Az irat letapogatási felület megtisztítása .........233
Fájl lista ........................................................... 160
Fájl szerkesztési üzemmód............................. 160
Fax átirányítás ................................................ 177
Fax paraméter lista ......................................... 220
Fax paraméter táblázat ..................................... 78
Fax/Tel automatikus átkapcsolás.................... 129
Fejléc formátum ................................................ 78
Fejléc nyomtatás ............................................... 78
Feladó kiválasztás lista ................................... 153
Felbontás .......................................................... 87
Felhasználói paraméterek................................. 45
Festékkazetta rendelési űrlap ......................... 221
Festékkazetta.................................................... 34
Forgalmi napló .......................................... 83, 210
Funkciógomb lista ............................................. 12
B
Bejövő adat átirányítása ............................24, 156
Biztonsági adatmentés ................................54, 64
C
Címlap (Fedőlap) .............................................173
Címlista ............................................................103
Csengő hangerő ................................................44
Csoportos tárcsázás ........................................142
Csökkentési arány .............................................79
D
Dátum és időpont...............................................45
DELIVERY NOTICE (HOME)
(KÉZBESÍTÉSI ÉRTESÍTÉS)
(KEZDŐ) .......................................................84
DHCP CLIENT (DHCP KLIENS) .......................83
Diagnosztikai jelszó ...........................................81
DIRECT IFAX XMT (DIREKT IFAX
ADÁS)...........................................................84
Direkt adás lefoglalása ....................................118
Direkt adás....................................................... 111
DNS SERVER (DNS SZERVER) ......................83
E
H
Hálózati nyomtató ............................................. 26
Hálózati szkenner ..................................... 25, 179
Helyettesítéses memória vétel........................ 135
Hibás (befejezetlen) fájl mentés ....................... 80
Hozzáférési kód .............................................. 168
I
ID szám ............................................................. 48
Időzített adás .................................................. 137
Időzített lekérdezés......................................... 138
Ifax vétel nyugta .............................................. 178
Információs kódok........................................... 226
Internet összeköttetés....................................... 21
Internet paraméterek..................................... 2, 49
Internet relé állomás ....................................... 184
Irat elakadás ................................................... 232
Iratbetöltés ........................................................ 85
Iratküldés több állomásra (körözvény
adás) .....................................................96, 110
Iratméret.......................................................... 238
Iratok küldése a helyi hálózaton (LAN)
keresztül....................................................... 90
Iratok vétele a helyi hálózaton (LAN)
keresztül..................................................... 122
Iratvastagság................................................... 238
ITU-T 1. sz. mérőábra..................................... 252
J
Jelszavas adás ............................................... 196
Jelszavas vétel................................................ 197
Egyedi adási napló ..........................................211
E-MAIL CHARACTER SET (E-mail
karakterkészlet) ............................................82
E-mail cím..........................................................73
E-MAIL HEADER FORMAT (E-MAIL
FEJLÉC FORMÁTUM) .................................82
E-mail rövidített hívószám programozási
hibák ...........................................................229
E-mail vétele egy POP szervertől....................124
253
Tárgymutató
K
Karakter azonosító ............................................ 47
KEY/BUZZER VOLUME
(GOMB/BERREGŐ HANGERŐ).................. 78
Kézbesítési értesítés ....................................... 101
Kezelő lap.......................................................... 14
Kinyomtatott irat rendezése............................. 135
Kommunikációs napló (COMM.
JOURNAL) ...........................................89, 214
Kontraszt ........................................................... 87
Közvetlen állomásválasztás ............................ 112
Közvetlen állomásválasztás/Rövidített
hívószámok .................................................. 62
Közvetlen állomásválasztó gomb ...................... 69
Közvetlen állomásválasztó gombos
e-mail címzés ............................................... 92
Közvetlen hívószámok listája .......................... 217
L
LAN interfész ..................................................... 50
Lapmemória kapacitás .................................... 239
LDAP ................................................................. 20
Lekérdezés ...................................................... 139
Lekérdezési jelszó........................................... 139
LOGO ................................................................ 46
M
Manuális e-mail címzés..................................... 91
Manuális tárcsázás.......................................... 107
Másodlagos cím(alcím) jelszó ........................... 81
Másodlagos címzés......................................... 207
Másolatok készítése........................................ 136
Megkülönböztetett csengetés érzékelő
(DRD) ......................................................... 172
Megtekintés üzemmód – fájl lista .................... 161
Memória adás lefoglalás ........................... 97, 117
Memória vétel .................................................. 170
Memóriakártya................................................. 243
Méretek............................................................ 240
Monitor hangszóró hangerő ........................42, 44
N
Napló .........................................................68, 210
Nyomtatási margó ........................................... 239
Nyomtatási méret csökkentés ......................... 133
Nyomtatási méret csökkentési arány .............. 133
P
Papír előírások ................................................ 241
Paraméterek programozása illetve
lekérése........................................................ 51
PIN kód............................................................ 175
POP elérés gomb .................................... 147, 148
POP paraméterek............................................ 124
POP szerver .................................................... 124
POP3 kliens....................................................... 18
Prioritásos (elsőbbségi) adás lefoglalás.......... 118
254
Program gombok .............................................142
Program lista....................................................219
R
Rögzített méretcsökkentés ..............................133
Rövidített hívószámok listája ...........................217
Rövidített hívószámok .......................................71
Rövidített hívószámos e-mail címzés ................93
Rövidített hívószámos tárcsázás.............108, 113
S
Sikertelenül elküldött fájl újraküldése ..............167
SMTP AUTHENTICATION (SMTP
HITELESÍTÉS) .............................................83
SMTP mail szerver ............................................17
Szelektív vétel..................................................194
Szkenner (letapogatási) felbontás ...................238
Szünet beiktatás ................................................14
T
TAM interfész üzemmód ..................................131
Tárcsázás a kézibeszélő felvétele nélkül ........ 116
Tárcsázás felvett kézibeszélőnél..................... 115
Tárcsázás telefonkönyvből ................94, 109, 114
Tárcsázási mód (Tone vagy Pulse) .............43, 78
Tárgy sor bevitele ............................................154
Telefax üzemmód.............................................130
Telefon üzemmód ............................................128
Telefonkönyv lap ................................................76
Teljesítményfelvétel .........................................240
Titkos postaláda...............................................200
Tömeg..............................................................240
Tudnivalók a telepítés előtt ................................16
U
Újratárcsázás...................................................120
Üzemi környezet ..............................................240
V
Választható domainek .......................................99
Vételi idő nyomtatás ..........................................78
Vételi jelszó......................................................197
Vételi módok ....................................................127
Vételi papír elakadás .......................................231
Visszaküldött e-mail.........................................102
Az Ön Panasonic szervize: ______________________________________________________________
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
T0502-0
DZSD001832-0
2002. május
Magyarországon nyomtatva.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement