Panasonic UF6100, UF5100 Operating instructions

Panasonic UF6100, UF5100 Operating instructions
(a telefaxhoz)
UF-5100/6100
Magyar
Függelék
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük olvassa el ezt a kezelési utasítást és őrizze meg, mert a
későbbiekben is hasznára lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
Problémakezelés
Naplók, listák
kinyomtatása
Hálózati
szolgáltatások
Bonyolultabb
szolgáltatások
A használat
alapjai
A készülék
programozása
Típusszám:
Ismerkedés a
készülékkel
Kezelési utasítás
A készülék üzembe
helyezése
Telefax készülék
FONTOS INFORMÁCIÓK
Amikor információt kér, fogyóanyagot vagy javítást rendel, hivatkozzon mindig készüléke típusszámára és a gyári számára. A készüléke típusszámát és gyári számát feltüntető tábla az
ábrán látható helyen található.
Az Ön kényelme érdekében az alábbiakban helyet biztosítottunk azon információk számára,
amelyekre a jövőben szüksége lehet.
Típusszám:
Gyári szám:
A vásárlás időpontja:
Forgalmazó cég:
Cím:
Telefonszám:
(
)
–
Fogyóeszközöket biztosító cég telefonszáma:
(
)
–
Szerviz telefonszám:
(
)
–
Típusszám és gyári szám
Copyright © 2005 by Panasonic Communications Co., Ltd.
Minden jog fenntartva. A jogosulatlan másolást és forgalmazást a törvény bünteti.
A Kezelési utasításban foglaltak minden külön értesítés nélkül változhatnak.
Tartalomjegyzék
Ismerkedés a készülékkel
Életvédelmi és biztonsági tájékoztató.......................................................................................................7
Óvintézkedések ...........................................................................................................................................9
Funkció gomb ............................................................................................................................................10
A készülék kívülről ....................................................................................................................................11
Kezelő lap...................................................................................................................................................12
A készülék üzembe helyezése
Az alapkészülék és tartozékai ..................................................................................................................14
A tartozékok felszerelése..........................................................................................................................15
A festékkazetta behelyezése ....................................................................................................................16
A vételi papír betöltése .............................................................................................................................18
Hogyan töltse be a vételi papírt ...............................................................................18
A papírkazetta beállítása a papírhosszhoz .............................................................................................20
Hogyan kell beállítani a papírkazettát a papírhosszhoz..........................................20
A papírkazetta beállítása a papír szélességhez......................................................................................21
Hogyan kell beállítani a papírkazettát a papír szélességhez ..................................21
A telefonzsinór és a hálózati zsinór csatlakoztatása.............................................................................22
A tárcsázási mód beállítása (Tone vagy Pulse)......................................................................................24
A hangerő beállítása .................................................................................................................................25
Felhasználói paraméterek.........................................................................................................................26
Általános leírás ........................................................................................................26
A dátum és a pontos idő beállítása .........................................................................26
Az Ön LOGO-jának beállítása.................................................................................27
Az Ön karakter azonosítójának (ID) beállítása........................................................28
Az Ön azonosító (ID) számának (telefax telefonszámának) beállítása ..................29
A készülék programozása
Közvetlen/rövidített hívószámos tárcsázás............................................................................................30
A közvetlen/rövidített hívószámos tárcsázás telefonszámainak beírása ................30
A közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok szerkesztése ............32
A telefonkönyv lap kinyomtatása .............................................................................34
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően............................................................................35
Általános leírás ........................................................................................................35
A fax paraméterek beállítása ...................................................................................35
Fax paraméter táblázat............................................................................................36
A használat alapjai
Iratok betöltése ..........................................................................................................................................40
Elküldhető iratok ......................................................................................................40
El nem küldhető iratok .............................................................................................40
Hogyan tegye be az iratokat....................................................................................41
Alapbeállítások az adáshoz......................................................................................................................42
Általános leírás ........................................................................................................42
Kontraszt..................................................................................................................42
Felbontás .................................................................................................................42
Adás azonosító bélyegzés ......................................................................................43
Kommunikációs napló (KOMM. NAPLO) ................................................................44
3
Tartalomjegyzék
Iratok küldése ............................................................................................................................................45
Általános leírás ........................................................................................................45
Adás lapmemóriából................................................................................................46
Direkt adás ..............................................................................................................52
Adás beszéd üzemmódban.....................................................................................56
Adás lefoglalás ........................................................................................................58
Újratárcsázás ..........................................................................................................61
Iratok vétele................................................................................................................................................62
Vételi módok............................................................................................................62
Telefon üzemmód ....................................................................................................63
Telefax / telefon automatikus átkapcsolás üzemmód..............................................64
Telefax üzemmód ....................................................................................................65
TAM (telefon üzenetrögzítő) interfész üzemmód ....................................................66
Nyomtatási méret csökkentés .................................................................................68
Nagyméretű iratok vétele ........................................................................................69
Helyettesítéses memória vétel ................................................................................70
Fordított nyomtatási sorrend (rendezés) .................................................................70
Másolatok készítése..................................................................................................................................71
Bonyolultabb szolgáltatások
Időzített összeköttetések..........................................................................................................................72
Általános leírás ........................................................................................................72
Időzített adás ...........................................................................................................72
Időzített lekérdezés .................................................................................................73
Lekérdezés .................................................................................................................................................74
Általános leírás ........................................................................................................74
A lekérdezési jelszó beállítása ................................................................................74
Előkészületek, hogy Önt lekérdezhessék ...............................................................75
Iratok lekérdezése másik készülékről .....................................................................76
Program gombok.......................................................................................................................................77
Általános leírás ........................................................................................................77
Csoportos tárcsázás beállítása ...............................................................................77
Időzített adás beállítása ..........................................................................................78
Időzített lekérdezés beállítása.................................................................................79
Normál lekérdezés beállítása..................................................................................80
A közvetlen állomásválasztó gombok beállítása.....................................................81
A program gombok beállításának módosítása vagy törlése ...................................82
Fájl szerkesztési üzemmód ......................................................................................................................83
Általános leírás ........................................................................................................83
Fájl lista nyomtatás..................................................................................................83
Fájl lista tartalmának megtekintése .........................................................................84
Fájl indítási idejének vagy célállomásának megváltoztatása..................................85
Fájl törlése ...............................................................................................................87
Fájl kinyomtatása.....................................................................................................88
Irat hozzáfűzése egy fájlhoz....................................................................................89
Sikertelenül elküldött fájl újraküldése ......................................................................90
4
Tartalomjegyzék
Hozzáférési kód .........................................................................................................................................91
Általános leírás ........................................................................................................91
A hozzáférési kód beállítása....................................................................................91
A készülék használata hozzáférési kóddal
(Az összes működés korlátozása) ..........................................................................92
A készülék használata hozzáférési kóddal
(Csak a fax paraméter hozzáférés korlátozása) .....................................................92
Vétel a lapmemóriába................................................................................................................................93
Általános leírás ........................................................................................................93
A memória vétel jelszavának beállítása ..................................................................93
A memória vétel beállítása ......................................................................................93
Iratok kinyomtatása .................................................................................................94
Megkülönböztetett csengetés érzékelő (DRD) .......................................................................................95
Általános leírás ........................................................................................................95
Telefax címlap ............................................................................................................................................96
Általános leírás ........................................................................................................96
Telefax címlap használata .......................................................................................96
PIN kódos hozzáférés ...............................................................................................................................98
Általános leírás ........................................................................................................98
A hozzáférési mód kiválasztása (Előtét szám vagy toldalék szám) ........................98
Tárcsázás PIN kóddal .............................................................................................99
Telefax átirányítás ...................................................................................................................................100
A telefax átirányítás beállítása...............................................................................100
Hálózati szolgáltatások
Szelektív vétel ..........................................................................................................................................101
Általános leírás ......................................................................................................101
A szelektív vétel beállítása ....................................................................................101
Jelszavas összeköttetések.....................................................................................................................102
Általános leírás ......................................................................................................102
Együttműködés más készülékekkel ......................................................................102
A jelszavas adás beállítása ...................................................................................103
A jelszavas vétel beállítása ...................................................................................104
A jelszavas adás használata .................................................................................105
A jelszavas vétel használata .................................................................................106
Titkos postaláda ......................................................................................................................................107
Általános leírás ......................................................................................................107
Titkos postaláda.....................................................................................................107
Titkos irat küldése egy másik készülék postaládájába..........................................108
Titkos irat lekérdezése másik készülék postaládájából.........................................109
Titkos irat vétele saját készüléke postaládájába ................................................... 110
Titkos irat tárolása készüléke postaládájában....................................................... 111
Titkos irat kinyomtatása készüléke postaládájából ............................................... 112
Tárolt, titkos irat törlése készüléke postaládájából................................................ 113
Másodlagos címzés.................................................................................................................................114
Általános leírás ...................................................................................................... 114
Másodlagos címzés beállítása a közvetlen/rövidített hívószámos
tárcsázásban ......................................................................................................... 115
Iratküldés másodlagos címzéssel ......................................................................... 116
5
Tartalomjegyzék
Naplók, listák kinyomtatása
Naplók és listák ....................................................................................................................................... 117
Általános leírás ...................................................................................................... 117
Forgalmi napló (NAPLO) ....................................................................................... 117
Egyedi adási napló (EGYEDI ADAS NAPLO) ....................................................... 118
Kommunikációs napló (KOMM. NAPLO) ..............................................................121
Egy gombnyomásos (közvetlen)/rövidített hívószám és telefonkönyv lista ..........123
Program lista .........................................................................................................126
FAX paraméter lista ...............................................................................................127
Festékkazetta rendelési űrlap ...............................................................................128
Problémakezelés
Hibaelhárítás ............................................................................................................................................129
Információs kódok .................................................................................................133
A vételi papír elakadásának megszüntetése.........................................................136
Irat elakadás megszüntetése ................................................................................137
Az irat letapogatási felület megtisztítása...............................................................138
A nyomtató görgő tisztítása ...................................................................................139
Az automatikus lapadagoló (ADF) beállítása ........................................................140
Adás azonosító bélyegzés ....................................................................................141
A telefonvonal ellenőrzése ....................................................................................142
Függelék
Műszaki adatok........................................................................................................................................143
Vételi papír előírások ..............................................................................................................................146
Opciók és fogyóanyagok........................................................................................................................147
A Flash memória kártya behelyezése ...................................................................148
Tájékoztató a rendelkezésekről és előírásokról...................................................................................149
Szójegyzék ...............................................................................................................................................152
ITU-T 1. sz. mérőábra ..............................................................................................................................155
Tárgymutató.............................................................................................................................................156
6
Ismerkedés a készülékkel
Életvédelmi és biztonsági tájékoztató
A
olyan veszélyes potenciált jelez, ami komoly sérülést vagy halált okozhat.
• TŰZ, ILLETVE ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK
VAGY MÁS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.
• AZ ÁRAMÜTÉS ESÉLYÉNEK, ILLETVE A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET MEGFELELŐEN FÖLDELNI KELL.
• A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN LÉZERSUGARAT HASZNÁL. A LÉZEREGYSÉG MEGBONTÁSA CSAKIS SZAKEMBER SZÁMÁRA ENGEDHETŐ MEG, AZT SZAKÉRTELEM HIÁNYÁBAN
VÉGEZNI HATÁROZOTTAN TILOS, MERT SZEMSÉRÜLÉST OKOZHAT!
VIGYÁZAT – AZ EBBEN A KEZELÉSI UTASÍTÁSBAN LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ KEZELŐSZERV
HASZNÁLAT, BEÁLLÍTÁS VAGY MŰVELET VÉGREHAJTÁS KÖVETKEZTÉBEN VESZÉLYES
LÉZERSUGÁRZÁS LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBŐL.
Megjegyzés a felhasználónak:
A készüléken látható LASER CLASS 1 címke a lézersugárzókra vonatkozó szabványok szerinti (IEC 825) 1-es kategóriába sorolt teljesítményű lézert jelöl, és nem minőségi jellemző!
Az 1-es kategória a közforgalomba hozható, zárt burkolaton belül, meghatározott teljesítményszint alatti sugárzást kibocsátó lézerre vonatkozik.
(Ez néhány mW, és kb. azonos a házi CD lejátszók lézeres kiolvasófeje
által keltett sugárzás-erősséggel.) A lézeres egység megbontása nélkül ez
a sugárzás nem lép ki a készülékből, ezért normális működési
körülmények között veszélytelen.
• A KÉSZÜLÉK TELJES FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉSE CSAK A HÁLÓZATI ZSINÓRNAK A FALI
CSATLAKOZÓBÓL TÖRTÉNŐ KIHÚZÁSÁVAL VALÓSUL MEG.
• A KÉSZÜLÉK TÁPLÁLÁSÁNAK MEGSZAKÍTÁSÁRA A HÁLÓZATI DUGASZÁT KELL HASZNÁLNI,
EZÉRT ÜZEMELTETÉSEKOR A FALI CSATLAKOZÓ ALJZATNAK A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN, ÉS
KÖNNYEN ELÉRHETŐNEK KELL LENNIE.
• BIZTOSÍTSA, HOGY A KÉSZÜLÉK SZABAD, VAGY JÓL SZELLŐZŐ HELYEN LEGYEN ÜZEMBE
HELYEZVE, HOGY AZ ÓZONTARTALOM A LEVEGŐBEN NE NÖVEKEDJEN MEG. MIVEL AZ ÓZON
A LEVEGŐNÉL NEHEZEBB, AJÁNLATOS, HOGY A SZELLŐZTETÉST A PADLÓ SZINTJÉNÉL
VÉGEZZE.
• HA FÜSTÖT, FURCSA SZAGOT VAGY SZOKATLAN ZAJT ÉSZLEL A KÉSZÜLÉKBEN, AZONNAL
HÚZZA KI A HÁLÓZATI ZSINÓRT A FALI CSATLAKOZÓ ALJZATBÓL! ILYEN ESETBEN NE
MŰKÖDTESSE TOVÁBB A KÉSZÜLÉKET, MERT AZ TÜZET VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHAT.
MIUTÁN ELLENŐRIZTE A FÜST MEGSZŰNÉSÉT, FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ.
• A BÉLYEGZŐT TARTSA TÁVOL KISGYERMEKEKTŐL. HA VALAKI VÉLETLENÜL LENYELI A
BÉLYEGZŐT, AZONNAL FORDULJANAK ORVOSHOZ.
Figyelmeztető címke
A készülékre ragasztott címke több nyelven az alábbi
figyelmezetést tartalmazza:
VESZÉLY! Nyitott állapotban, amikor a reteszelést
hatálytalanítják, láthatatlan lézersugárzás léphet fel.
NE NÉZZEN A SUGÁRZÓ RÉSZEKBE!
7
Életvédelmi és biztonsági tájékoztató
A
veszélyt jelez, amely kisebb sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
• TŰZ ILLETVE ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN CSAK 26 AWG VAGY
NAGYOBB TELEFONVEZETÉKET HASZNÁLJON.
• MINDIG KAPCSOLJA KI A HÁLÓZATOT, MIELŐTT ELTÁVOLÍTANÁ A KÉSZÜLÉK FEDELÉT
(FEDELEIT). A FESZÜLTSÉG RÁKAPCSOLÁSA ELŐTT MINDIG TEGYE VISSZA A FEDELE(KE)T.
FONTOS BIZTONSÁGI ÉS ÉLETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Amikor használja ezt a készüléket, egy esetleges tűz keletkezése illetve egy áramütés vagy személyi
sérülés kockázatának elkerülése érdekében az alábbiakban felsorolt, alapvető biztonsági intézkedéseket
mindig be kell tartania:
• NE HASZNÁLJA EZT A KÉSZÜLÉKET VÍZ MELLETT, PÉLDÁUL FÜRDŐKÁD, MOSDÓKAGYLÓ,
KONYHAI MOSOGATÓ, MOSÓTEKNŐ VAGY ÚSZÓMEDENCE MELLETT, SEM NEDVES
ALAGSORBAN.
• VIHAROS IDŐBEN LEHETŐLEG NE HASZNÁLJA A TELEFONT (KIVÉVE A ZSINÓRNÉLKÜLI
TÍPUST). EGY VILLÁMLÁS ÁRAMÜTÉST OKOZHAT, MÉG HA TÁVOLABB CSAP IS BE.
• NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET GÁZSZIVÁRGÁS BEJELENTÉSÉRE A SZIVÁRGÁS KÖZVETLEN
KÖZELÉBEN.
• ŐRIZZE MEG EZT A KEZELÉSI UTASÍTÁST.
8
Ismerkedés a készülékkel
Óvintézkedések
A
veszélyt jelez, amely kisebb sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
Ne telepítse a készüléket fűtő- vagy légkondicionáló berendezés
mellé.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek.
Helyezze a készüléket sík felületre úgy, hogy minimálisan 10 cm
távolság legyen a készülék és környezete között.
A szellőzőnyílásokat ne fedje el.
Ne helyezzen súlyos tárgyakat, és ne öntsön folyadékot a
készülékre.
9
Funkció gomb
Bármelyik funkció csak a iFUNCTIONi (Funkció) gomb megnyomásával indítható, amit a funkció száma
követ, illetve a ▼ vagy a ▲ görgető gomb ismételt megnyomása, amíg a kívánt funkció meg nem jelenik
a kijelzőn.
Időzített kommunikáció
1 = Adás
2 = Lekérdezés
Bonyolultabb kommunikáció
1= Nem használt
2 = Titkos kommunikáció
Lekérdezés
1 = Ön kérdez le
2 = Önt kérdezik le
Listázás
1 = Napló (nyomtatás/megtekintés)
2 = Közvetlen állomásválasztás/rövidített hívószámok/tárcsázás telefonkönyvből listája
3 = Program lista
4 = Fax paraméter lista
5 = Nem használt
6 = Egyedi adási napló
7 = Telefonkönyv
Beállítási üzemmód
1 = Felhasználói paraméterek
• Dátum és időpont
• Logo
• Karakter azonosító
• Azonosító (ID) szám (Fax telefonszám)
2 = Közvetlen állomásválasztó gombok / rövidített
hívószámok
3 = Program gombok
4 = Fax paraméterek
5–7 = Nem használt
8 = Karbantartás
• A nyomtató görgő tisztítása
• Toner rendelési űrlap
Kiválasztás üzemmód
1 = Kommunikációs napló = KI/BE/HIBA
2 = Nem használt
3 = Címlap = KI/BE
4 = Jelszavas adás = KI/BE
5 = Memória vétel = KI/BE/NYOMTAT
6–8 = Nem használt
9 = Adás a lapmemóriából = KI/BE
Fájl szerkesztés üzemmód
1 = Fájl lista (kinyomtatása/megtekintése)
2 = Időpont/állomás megváltoztatása
3 = Fájl törlés
4 = Fájl nyomtatás
5 = Irat hozzáfűzése egy fájlhoz
6 = Sikertelenül elküldött fájl újraküldése
10
Ismerkedés a készülékkel
A készülék kívülről
Irattálca bővítő
Vételi papírtálca
ADF ajtó
Vételi papírtálca
bővítő
Nyomtató fedél
Kezelő lap
Kézibeszélő
(Opcióként áll rendelkezésre,
lásd a 147. oldalt.)
Iratgyűjtő tálca
Vételi papírkazetta
(alaptartozék)
250-lapos, vételi papírkazetta
(Opcióként kapható, lásd a 147. oldalt.)
MEGJEGYZÉS
1. Az egyes országok szabványaitól illetve előírásaitól függően, a kézibeszélő esetleg
nem áll rendelkezésre.
11
Kezelő lap
–
Szünet beiktatására használható, amikor egy
telefonszámot tárol vagy tárcsáz, vagy az utoljára
tárcsázott szám újrahívására szolgál.
–
A rövidített hívószámos tárcsázás megkezdésére
szolgál (lásd 49. és 54. old.).
–
Az alcím és a telefonszám szétválasztására
használható.
Billentyűzet
– Kézi telefonszám tárcsázásra,
telefonszám tárolásra, és
számadatok beírására szolgál.
–
–
12
Letett kézibeszélő melletti tárcsázáskor használatos
(lásd 57. old.).
gomb
Pulse (impulzusos) tárcsázás közben ideiglenesen Tone (DTMF) tárcsázásra való átállást hajt végre.
–
A készülék energiatakarékos üzemmódba kapcsolására szolgál (lásd 38. old.).
–
A NORMÁL, VILÁGOS vagy SÖTÉT beállítására használatos (lásd 42. old.).
–
A STANDARD, FINOM, SZ.FINOM (szuperfinom) vagy a FÉLTONUS felbontás beállítására
szolgál (lásd 42. old.).
–
Az adás azonosító bélyegzés be- (BE) illetve kikapcsolására (KI) szolgál.
Világít, ha bekapcsolta az adás azonosító bélyegzést.
–
Villog, amikor a készülék iratot küld vagy vesz.
–
Világít, ha probléma lép fel.
–
Akkor nyomja le ezt a gombot, ha
le kívánja állítani a kommunikációt, a tárolást vagy a
hangjelzést.
–
Másolatok készítésére és a
működés beállítására szolgál
(lásd 71. old.).
–
Akkor használja ezt a gombot,
amikor az összes, előzőleg
beállított funkciót alaphelyzetbe
kívánja állítani.
Az alábbiakra használatos:
– Funkciók elindítására vagy kiválasztására.
– Állomásnév keresésre (lásd 50. és 55. old.).
– A monitor hangszóró hangerejének és a csengő
hangerő beállítására (lásd 25. old.).
– Számok és karakterek bevitelekor a kurzor
mozgatására.
– Állomásnév keresésére a telefonkönyvből való
tárcsázáskor.
– A több állomásos kommunikációnál a beadott állomás
nyugtázására.
– Az aktuális kommunikációs módok ellenőrzésére (pl.:
lapszám, azonosító, tárcsázott telefonszám, fájl szám),
amikor a készülék on line állapotban van.
Közvetlen állomásválasztó gombok (01–28)
– Az egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázásra szolgálnak (lásd 49. és 53. old.).
Program gombok (P1–P4)
– Hosszabb tárcsázási műveletek eltárolására vagy csoportos telefonszám gombként használhatók
(lásd 77–82. old.).
Karakter gombok
– A közvetlen állomásválasztó gombok és program gombok karakterek és szimbólumok beviteli gombjaiként is
működnek, amelyek a LOGO, a karakter azonosító és az állomásnevek beírásakor használatosak.
–
A LOGO, a karakter azonosító és az állomásnevek szimbólumainak beírásához használatos.
A szimbólumok kiválasztásához használja a ▼ vagy ▲ gombot.
–
A LOGO, a karakter azonosító és az állomásnevek beírásakor szóköz bevitelére használatos.
–
A kis és nagybetűs karakterkészletek közötti átváltásra szolgál.
13
Ismerkedés a készülékkel
Kezelő lap
Az alapkészülék és tartozékai
Csomagolja ki a kartondobozt és ellenőrizze az ábra szerint, hogy valamennyi tartozék benne van-e.
Alapkészülék
Festékkazetta
Vételi papírtálca
Telefonzsinór
Hálózati zsinór
Kezelési utasítás
CD-ROM
Telefonzsinór adapter
(Lásd a megjegyzést.)
MEGJEGYZÉSEK
14
1. Az egyes országok szabványaitól illetve előírásaitól függően, a telefonzsinór és a
hálózati zsinór formája eltérő lehet.
2. A telefonzsinór adapter nem minden országban áll rendelkezésre.
A készülék üzembe
helyezése
A tartozékok felszerelése
A teljesen összeszerelt készülék nézeti képe
Vételi papírtálca
A tálca kiálló részeit akassza be a
készüléken lévő nyílásokba.
Kézibeszélő
[Opcióként kapható]
Kézibeszélő tartó (villa) rögzítő [Opcióként kapható]
Kézibeszélő zsinór
[Opcióként kapható]
A villa kiálló részeit illessze be a készüléken található
négyszögletes nyílásokba.
Csatlakoztassa a kábelt a készüléken lévő HANDSET dugaszba.
MEGJEGYZÉS
1. Az egyes országok szabványaitól illetve előírásaitól függően, a kézibeszélő esetleg
nem áll rendelkezésre.
15
A festékkazetta behelyezése
1
Csomagolja ki a festékkazettát, és a benne
lévő festék egyenletes eloszlatásához rázza
meg 5–6-szor, az ábrán látható módon.
Festékkazetta
2
3
16
Távolítsa el a védőszalagot.
Megjegyzés: A szalagot lassan húzza ki, és
egyenes irányban.
Nyomtató fedél
Nyissa fel a nyomtató fedelet.
4
A festékkazetta két oldalán lévő, kiálló részt
illessze be a készülék hornyaiba az ábra
szerint, majd helyezze be a festékkazettát a
készülékbe.
Megjegyzés: Nyomja a helyére a festékkazettát a fogantyújánál
fogva, először lefelé, majd a
készülék hátoldala felé.
5
Nyomtató fedél
6
Csukja le a nyomtató fedelet.
Amikor visszahelyezi a festékkazettát, azt
javasoljuk, hogy a hogy a kiváló nyomtatási
minőség megtartása érdekében tisztítsa meg
a nyomtató görgőt. A nyomtató görgő
tisztításának menetét a 139. oldalon találja.
MEGJEGYZÉS
1. A festékkazettát mindig a helyi előírásoknak és törvényeknek megfelelően kell
kiselejteznie.
17
A készülék üzembe
helyezése
A festékkazetta behelyezése
A vételi papír betöltése
Hogyan töltse be a vételi papírt
Papír előírások
Általában a legtöbb géppapír kiváló eredményt nyújt. A legtöbb fénymásoló papír is nagyon jó. Létezik
sok neves és általános használatú papírmárka. Javasoljuk, hogy próbáljon ki különféle papírokat,
amíg a várt eredményt nem kapja. A javasolt papírok részletes specifikációját a 146. oldalon találja.
Hogyan töltse be a vételi papírt
1
Emelje fel kissé a papírkazettát és csúsztassa
ki a készülékből.
Papírkazetta
2
Távolítsa el a papírkazetta fedelet.
Kazetta fedél
3
1. Távolítsa el a leszorító lemezt rögzítő
csavart.
2. Tárolja a csavart a kazetta fedél alján lévő
lábba csavarva, hogy szükség esetén
később használhassa.
Csavar a
szállításhoz
Kazetta fedél
18
A vételi papír betöltése
4
Max. papíradag jel
Papírszélesség
megvezető
1. Töltse be a papírt a papírkazettába.
Csúsztassa balra a papírvezetőt, amíg az
éppen hozzá nem ér a papíradaghoz, de a
papírt még nem hajlítja meg. A papírnak a
papírvezető és a tálca jobb oldala között
merőlegesen és szilárdan kell feküdnie.
Ha nem így teszi be a papírt, akkor esetleg
rosszul töltődik be a nyomtatóba, ami
elakadást okozhat.
Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a papír a
fémből készült, papírelválasztó
leszorítók alá kerüljön, és a papíradag vastagsága ne haladja
meg a maximális papíradag jelet.
Ön kb. 250 lapot tölthet be (80
g/m2 minőségű papírból).
A papír előírásokat lásd a 146.
oldalon.
2. Helyezze vissza a papírkazetta fedelet.
3. Csúsztassa be a papírkazettát a
készülékbe.
19
A készülék üzembe
helyezése
Hogyan töltse be a vételi papírt
A papírkazetta beállítása a papírhosszhoz
Hogyan kell beállítani a papírkazettát a papírhosszhoz
A papírkazetta papírhossz gyári beállítása (alapértelmezése) az A4-es méret. Ha a papírhosszt „Letter”-re
(levélméretre) vagy „Legal”-ra kívánja beállítani, kövesse az alábbi lépéseket.
1
Kioldó szerkezet
Papírszélesség
megvezető
Max. papíradag jel
Papírhossz
megvezető
1. Távolítsa el a papírt a papírkazettából és
fordítsa fejjel lefelé a kazettát egy sík
felületen.
2. Miközben a kioldó szerkezetet lefelé
nyomja, húzza ki a papírhossz
megvezetőt.
3. Fordítsa vissza a papírkazettát.
4. Illessze be papírhossz megvezető kampóit
a megfelelő papírhossz (Letter vagy Legal)
hornyaiba, és csúsztassa a megvezetőt a
kazetta hátulja felé, amíg a helyére nem
pattan.
5. Töltse be a papírt a papírkazettába.
Csúsztassa balra a papírszélesség
megvezetőt, amíg az éppen hozzá nem ér
a papíradaghoz, de a papírt még nem
hajlítja meg. A papírnak a papírszélesség
megvezető és a tálca jobb oldala között
merőlegesen és szilárdan kell feküdnie.
Ha nem így teszi be a papírt, akkor esetleg
rosszul töltődik be a nyomtatóba, ami
elakadást okozhat.
Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a papír a
fémből készült, papírelválasztó
leszorítók alá kerüljön, és a papíradag vastagsága ne haladja
meg a maximális papíradag jelet.
Ön kb. 250 lapot tölthet be (80
g/m2 minőségű papírból). A papír
előírásokat lásd a 146. oldalon.
6. Helyezze vissza a papírkazetta fedelet a
megfelelő papírpozícióba (LTR, A4, vagy
LGL).
7. Csúsztassa be a papírkazettát a
készülékbe.
2
A 23. sorszámú fax paraméter (VÉTELIPAPIRMÉRET) beállításának meg kell egyeznie a kazettába betöltött papír méretével. Ha
megváltoztatja a vételi papír méretét, kérjük
ennek megfelelően változtassa meg a
beállítást is. (Lásd 37. old.)
MEGJEGYZÉS
20
1. Ha a kazettába más méretű papírt helyezett, és a 23. sorszámú fax paraméternél
elfelejti átállítani a vételi papírméretet, akkor egy bejövő fax esetén a készülék az 1.
oldal után leállítja a nyomtatást, és a kijelzőn a „PAPIRMÉRET ELTÉRÉS” hibaüzenet
jelenik meg. Ezután a vételi papírméret beállítás automatikusan átáll a megfelelő
méretre és a készülék az 1. oldaltól kezdve, újra nyomtatni kezdi a bejövő faxot.
A papírkazetta beállítása a papírszélességhez
Hogyan kell beállítani a papírkazettát a papírszélességhez
1
1. Oldja ki a papírelválasztó leszorító reteszt.
2. Az eltávolításához húzza felfelé a
papírelválasztó leszorítót.
3. Tegye át a papírelválasztó leszorítót az
LTR/LGL horonyba.
4. Fordítsa lefelé a papírelválasztó leszorítót,
hogy a helyére záródjon.
Papírelválasztó leszorító
2
Papírszélesség
megvezető
Max. papíradag jel
3
1 Töltse be a papírt a papírkazettába.
Csúsztassa balra a papírszélesség
megvezetőt, amíg az éppen hozzá nem ér
a papíradaghoz, de a papírt még nem
hajlítja meg. A papírnak a papírszélesség
megvezető és a tálca jobb oldala között
merőlegesen és szilárdan kell feküdnie.
Ha nem így teszi be a papírt, akkor esetleg
rosszul töltődik be a nyomtatóba, ami
elakadást okozhat.
Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a papír a
fémből készült, papírelválasztó
leszorítók alá kerüljön, és a papíradag vastagsága ne haladja
meg a maximális papíradag jelet.
Ön kb. 250 lapot tölthet be (80
g/m2 minőségű papírból). A papír
előírásokat lásd a 146. oldalon.
2 Helyezze vissza a papírkazetta fedelet a
megfelelő papírpozícióba (LTR, A4, vagy
LGL).
3 Csúsztassa be a papírkazettát a
készülékbe.
A 23. sorszámú fax paraméter (VÉTELIPAPIRMÉRET) beállításának meg kell egyeznie a kazettába betöltött papír méretével. Ha
megváltoztatja a vételi papír méretét, kérjük
ennek megfelelően változtassa meg a
beállítást is. (Lásd 37. old.)
MEGJEGYZÉS
1. Ha a kazettába más méretű papírt helyezett, és a 23. sorszámú fax paraméternél
elfelejti átállítani a vételi papírméretet, akkor egy bejövő fax esetén a készülék az 1.
oldal után leállítja a nyomtatást, és a kijelzőn a „PAPIRMÉRET ELTÉRÉS” hibaüzenet
jelenik meg. Ezután a vételi papírméret beállítás automatikusan átáll a megfelelő
méretre és a készülék az 1. oldaltól kezdve, újra nyomtatni kezdi a bejövő faxot.
21
A készülék üzembe
helyezése
A papírkazetta papírszélesség gyári beállítása (alapértelmezése) az A4-es méret. Ha a papírszélességet
„Letter”-re (levélméretre) vagy „Legal”-ra kívánja beállítani, kövesse az alábbi lépéseket.
A telefonzsinór és a hálózati zsinór csatlakoztatása
Hálózati zsinór
Csatlakoztassa a hálózati zsinór egyik végét egy normál fali csatlakozóba, a másikat pedig a készülék
hátulján lévő dugaszaljba.
Figyelem: A készüléket védőföldeléses fali csatlakozó aljzatba szabad csak dugaszolni.
Hálózati zsinór (tartozék)
Telefonzsinór
Csatlakoztassa a telefonzsinór egyik végét a fali telefon aljzatba, a másikat pedig a készülék hátulján
lévő LINE feliratú csatlakozóba.
Telefon aljzat
Telefonzsinór (tartozék)
MEGJEGYZÉSEK
22
1. Készüléke kevés áramot fogyaszt, mindig bekapcsolva (ON) kell legyen. Ha a
tápfeszültség túl sokáig ki van kapcsolva (OFF), az óra beállítás törlődhet.
2. Az egyes országok szabványaitól illetve előírásaitól függően, a telefonzsinór és a
hálózati zsinór formája eltérő lehet.
3. A telefonzsinór adapter nem minden országban áll rendelkezésre.
A készülék üzembe
helyezése
A telefonzsinór és a hálózati zsinór csatlakoztatása
Telefonzsinór adapter
Külső telefonkészülék (opcionális)
Ön a készülékhez egy további, hagyományos,
kéthuzalos telefonkészüléket csatlakoztathat. A
telefonkészülék csatlakoztatásához törje ki a
védőfület a TEL csatlakozónál.
23
A tárcsázási mód beállítása (Tone vagy Pulse)
Készüléke mindkét tárcsázási módon működik (Tone/DTMF vagy Pulse/impulzusos), attól függően, hogy
milyen a telefonvonal, amelyre csatlakozik. Ha a tárcsázási mód megváltoztatására van szüksége,
kövesse az alábbi eljárást:
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
FAX PARAM.
(01-99)
NO.=■
3
06 TARCSAZASI MOD
2:DTMF
4
06 TARCSAZASI MOD
1:IMPULZUSOS
az impulzusos tárcsázáshoz
vagy
vagy
06 TARCSAZASI MOD
2:DTMF
a DTMF tárcsázáshoz
5
MEGJEGYZÉS
24
1. Néhány országban az ott érvényes szabványoktól illetve előírásoktól függően, ez a
szolgáltatás nem áll rendelkezésre. Ez a szolgáltatás esetleg nem jelenik meg a
kijelzőn.
A hangerő beállítása
A készülék üzembe
helyezése
Ön beállíthatja készüléke monitor hangszórójának és csengőjének hangerejét. A beépített hangszóró
lehetővé teszi, hogy hallja a tárcsázási hangot, a választási jeleket és a foglaltsági hangot. A csengő
akkor szól, amikor készülékére hívás érkezik.
A monitor hangszóró hangerejének beállítása
1
* BELEHALLGATAS *
■
A hangszórón keresztül hallani fogja a tárcsázási
hangot.
2
MONITOR HANG.
HALK [■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■] HANG
ismételve növeli a hangerőt.
MONITOR HANG.
HALK [
] HANG
ismételve csökkenti a hangerőt.
3
A csengő hangerő beállítása
1
Készenlét
nn-HHH-éééé 15:00
00%
2
CSENGÖ HANGERÖ
((((
))))
ismételve növeli a hangerőt.
CSENGÖ HANGERÖ
ismételve csökkenti a hangerőt.
3
MEGJEGYZÉS
1. A gombnyomást kísérőhangot és a berregő (zümmer) hangját is állítani lehet a 10.
számú fax paraméterrel (GOMB/BERR.HANGERÖ) (lásd 36. old.).
25
Felhasználói paraméterek
Általános leírás
Készülékének számos alapbeállítása van (ezeket hívjuk felhasználói paramétereknek), hogy segítsen
megőrizni a küldött vagy vett iratok adatait. Például a beépített óra megőrzi az aktuális dátumot és időt,
az Ön LOGO-ja és ID száma segít azonosítani Önt, amikor iratokat vesz vagy küld.
A dátum és a pontos idő beállítása
Készenléti üzemmódban a kijelző a dátumot és a pontos időt mutatja. Miután a kijelzőt beállította, az idő
múlásával a kijelzés automatikusan változik.
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
1:FELASZN. PARAM.?
KIVÁLASZT:NYOMJA:SET
3
DATUM ÉS IDÖ
■1-01-2001 00:00
4
5
26
Adja be az új dátumot és az időpontot.
Pl.: 12
Nap
: 12.
03
Hónap : Március
2005
Év
: 2005.
1500
Idő
: du. 3 óra
Ha hibázik, a kurzornak a hibás adatra mozgatásához
használja a ◄ és a ► gombot, majd írja felül az új
számmal.
DATUM ÉS IDÖ
12-03-2005 15:00
Felhasználói paraméterek
Az Ön LOGO-jának beállítása
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
1:FELASZN. PARAM.?
KIVÁLASZT:NYOMJA:SET
3
FEJLÉC/LOGO
■
Nyomja meg többször, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a:
4
Adja be saját LOGO-ját (max. 25 karakter és számjegy)
a karakter gombok segítségével.
Pl.: P A N A S O N iIi C
Ha hibázik, a kurzornak a hibás karakterre
mozgatásához használja a ◄ és a ► gombot, nyomja
meg a iCLEARi gombot, és adja be az új karaktert.
Ha több mint 19 karaktert ad be, akkor a karakterek bal
oldali része kilép a kijelzőről.
FEJLÉC/LOGO
PANASONIC■
5
27
A készülék üzembe
helyezése
Amikor iratot küld, az Ön LOGO-ja megjelenik a partner állomás által kinyomtatott papír tetején.
A LOGO segít azonosítani Önt annak, aki veszi az iratát.
Felhasználói paraméterek
Az Ön karakter azonosítójának (ID) beállítása
Ha a másik készülék rendelkezik karakter azonosító szolgáltatással, akkor miközben Ön iratot küld vagy
vesz, az Ön karakter azonosítója megjelenik a partner állomás kijelzőjén, a partner állomásé pedig az Ön
kijelzőjén.
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
1:FELASZN. PARAM.?
KIVÁLASZT:NYOMJA:SET
3
KARAKTER AZONOSITO
■
Nyomja meg többször, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a:
4
Adja be a karakter azonosítóját (legfeljebb 16 karakter
és számjegy) a karakter gombok segítségével.
Pl.: H E A D
O F F iIi C E
Ha hibázik, a kurzornak a hibás karakterre
mozgatásához használja a ◄ és a ► gombot, nyomja
meg a iCLEARi gombot, majd adja be az új karaktert.
KARAKTER AZONOSITO
HEAD OFFICE■
5
MEGJEGYZÉS
28
1. A karakter azonosítóban a speciális karakterek, mint pl. az Å, Ä, Ö, Ü, Æ, è, és é,
nem használhatók.
Felhasználói paraméterek
Az Ön azonosító (ID) számának (telefax telefonszámának) beállítása
A jelenleg érvényes hatósági előírások szerint az azonosítót a visszaélések elkerülése
érdekében csak szerviz szakember állíthatja be.
Azt javasoljuk, hogy azonosító számként használja az Ön telefax telefonszámát (max. 20 számjegy).
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
1:FELASZN. PARAM.?
KIVÁLASZT:NYOMJA:SET
3
AZONOSITO SZAM
■
Nyomja meg többször, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a:
4
Adja be (legfeljebb 20 számjegyű) fax telefonszámát a
billentyűzet és a
gomb segítségével.
AZONOSITO SZAM
201 555 1212■
Pl.: 201
555
1212
Ha hibázik, a kurzornak a hibás karakterre
mozgatásához használja a ◄ és a ► gombot, nyomja
meg a iCLEARi gombot, majd adja be az új számot.
5
MEGJEGYZÉS
1. Az azonosító szám (fax telefonszám) elején lévő országkijelölő kód jelzésére szolgáló
gombbal adhatja be.
„+” karaktert a
Pl.: +1 201 555 1212,
ahol a +1 az USA országkijelölő száma,
+81 3 111 2345,
ahol a +81 Japánt jelöli ki.
29
A készülék üzembe
helyezése
Ha a partner állomás készülékének nincs karakter azonosítója, csak szám azonosítója, akkor adáskor
illetve vételkor az Ön azonosító száma (fax telefonszáma) megjelenik a partner állomás készülékén és a
partner állomásé az Ön készülékén.
Közvetlen/rövidített hívószámos tárcsázás
A közvetlen/rövidített hívószámos tárcsázás telefonszámainak beírása
A közvetlen állomásválasztás és rövidített hívószámos választás a teljes telefonszámok tárcsázásának
két gyors módszere. Ezeknek a tárcsázási eljárásoknak a használatához először el kell tárolni a
telefonszámokat az alábbiak szerint.
A közvetlen állomásválasztó (automatikus hívó) gombok hívószámainak beviteléhez
hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
1:EGYGOMBOS
2:RÖVID SZAM
3
EGY GOMBNYOMASOS< >
NYOMJA:EGYG.VAGY ∨ ∧
4
Pl.:
<01>
ADJA BE:TELEFONSZAM
5
Adja be a telefonszámot.
(Legfeljebb 36 számjegy a szünetekkel és szóközökkel
együtt.)
<01>
9-555 1234■
Pl.: 9 iPAUSEi 555
1234
6
7
<01> ADJA BE:NÉV
9-555 1234
Írja be az állomásnevet a karakter gombok
segítségével (legfeljebb 15 karaktert).
Pl.: S A L E S
DEPT
8
1:EGYGOMBOS
2:RÖVID SZAM
További számok beírásához ismételje meg a 4–8.
lépést.
Készenléti üzemmódba a iSTOPi gomb lenyomásával
térhet vissza.
30
<01>SALES DEPT■
9-555 1234
Közvetlen/rövidített hívószámos tárcsázás
A közvetlen/rövidített hívószámos tárcsázás telefonszámainak beírása
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
1:EGYGOMBOS
2:RÖVID SZAM
3
RÖV.HSZ. [
]
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
4
Pl.: 022 (001–100)
[022]
ADJA BE: TELEFONSZAM
5
Adja be a telefonszámot.
(Legfeljebb 36 számjegy a szünetekkel és szóközökkel
együtt.)
[022]
9-555 2345■
Pl.: 9 iPAUSEi 555
2345
6
7
[022] ADJA BE:NÉV
9-555 2345
Írja be az állomás nevét a karakter gombok segítségével
(legfeljebb 15 karaktert).
Pl.: A C C O U N T iIi N G
8
[022] ACCOUNTING■
9-555 2345
RÖV.HSZ. [
]
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
További számok beírásához ismételje meg a 4–8. lépést.
Készenléti üzemmódba a iSTOPi gomb lenyomásával
térhet vissza.
MEGJEGYZÉSEK
1. Ha egy fővonal eléréséhez külön számot kell beadnia, írja be először azt, majd utána
nyomja meg a iPAUSEi gombot. A kijelzőn „-” (kötőjel) mutatja a szünetet.
2. Ha impulzusos tárcsázást használ, és tárcsázás közben ideiglenesen át akar térni
gombot („/” jelzi). A „/” digit tárcsázása után a
DTMF tárcsázásra, nyomja meg a
többi számjegyet készüléke „Tone” üzemmódban tárcsázza.
Pl.: 9 PAUSE * 5551234
3. Nem használt, közvetlen állomásválasztó gombot vagy rövidített hívószám helyet a
▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával kereshet a 3. vagy a 4. lépés során.
31
A készülék
programozása
A rövidített hívószámok beírásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
Közvetlen/rövidített hívószámos tárcsázás
A közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok szerkesztése
Ha meg kell változtatnia, vagy törölnie kell egy állomásválasztó gombon, vagy egy rövidített hívószámon
tárolt számot, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
A tárolt közvetlen/rövidített hívószámok megváltoztatása
1
1:EGYGOMBOS
2:RÖVID SZAM
2
Nyomja le az 1 gombot a közvetlen állomásválasztó
gombok esetében.
Nyomja le a 2 gombot a rövidített hívószámok esetében.
Pl.: 1
EGY GOMBNYOMASOS< >
NYOMJA:EGYG.VAGY ∨ ∧
3
Adja be azt az állomást, amelyet meg akar változtatni.
Pl.:
<01> SALES DEPT
9-555 1234
4
<01> SALES DEPT
ADJA BE: TELEFONSZAM
utána írja be az új telefonszámot (lásd az 1. megjegyzést).
Pl.: 9 iPAUSEi 555
<01> SALES DEPT
9-555 3456■
3456
5
<01> SALES DEPT
9-555 3456
6
<01>ADJA BE: NÉV
9-555 3456
ezután írja be az új állomás nevét (l. az 1. megjegyzést).
<01> PANAFAX■
9-555 3456
Pl.: P A N A F A X
7
EGY GOMBNYOMASOS< >
NYOMJA:EGYG.VAGY ∨ ∧
Készenléti üzemmódba a iSTOPi gomb lenyomásával
térhet vissza.
MEGJEGYZÉSEK
32
1. Ha hibázik, a kurzornak a hibás számra mozgatásához használja a ▲ vagy a ▼
gombot, nyomja meg a iCLEARi gombot, és adja be az új számot.
2. Ha a közvetlen állomásválasztó gombot vagy a rövidített hívószámot már használják
egy lefoglalt összeköttetésben, a beállítások mindaddig nem változtathatók meg,
amíg a kijelölt kommunikáció meg nem történt.
A módosításhoz vagy törléshez először törölje a kommunikációt a fájl szerkesztési
üzemmódban (lásd 83. old.).
Közvetlen/rövidített hívószámos tárcsázás
A közvetlen állomásválasztó gombok/rövidített hívószámok szerkesztése
A közvetlen állomásválasztás/rövidített hívószámos tárcsázás beállításainak törlése
1
1:EGYGOMBOS
2:RÖVID SZAM
Nyomja le az 1 gombot a közvetlen állomásválasztó
gombok esetében.
Nyomja le a 2 gombot a rövidített hívószámok esetében.
Pl.: 1
EGY GOMBNYOMASOS< >
NYOMJA:EGYG.VAGY ∨ ∧
3
Adja be a törölni kívánt állomást.
Pl.:
<01> SALES DEPT
9-555 1234
A készülék
programozása
2
4
<01> SALES DEPT
ADJA BE: TELEFONSZAM
5
EGY GOMBNYOMASOS< >
NYOMJA:EGYG.VAGY ∨ ∧
Készenléti üzemmódba a iSTOPi gomb lenyomásával
térhet vissza.
MEGJEGYZÉS
1. Ha a közvetlen állomásválasztó gombot vagy a rövidített hívószámot már használják
egy lefoglalt összeköttetésben, a beállítások mindaddig nem változtathatók meg,
amíg a kijelölt kommunikáció meg nem történt.
A módosításhoz vagy törléshez először törölje a kommunikációt a fájl szerkesztési
üzemmódban (lásd 83. old.).
33
Közvetlen/rövidített hívószámos tárcsázás
A telefonkönyv lap kinyomtatása
A közvetlen állomásválasztás beprogramozása után kinyomtathatja a telefonkönyv lapot, amely minden
állomásnévnek az első 12 karakterét tartalmazza. Vágja körbe a szaggatott vonal mentén és tegye a
közvetlen állomásválasztó gombok borítója alá. A telefonkönyv lap kinyomtatásához hajtsa végre az
alábbi lépéseket:
1
NYOMTATAS
(1-7)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
* NYOMTATAS *
TELEFONKÖNYV LAP
Készüléke kinyomtatja a telefonszám kártyát.
- TELEFONKÖNYV LAP -
Szaggatott vonal
34
DATUM nn-HHH-éééé
IDÖ 15:00
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Általános leírás
Készüléke számos, változtatható fax paraméterrel rendelkezik. Ezeket a paraméter táblázatban megtalálható paramétereket Ön helyett előre beállítottuk, és azokat nem kell megváltoztatnia. Ha mégis
módosításokat akar, olvassa el a figyelmesen táblázatot. Néhány paraméter, mint pl. a felbontás és a
kontraszt ideiglenesen megváltoztatható az adás előtt, egyszerűen a billentyűzetről. Amikor az adás
véget ér, ezek a paraméterek visszaállnak az előre beállított értékükre (alapértékükre). Más paraméterek
csak az alábbi eljárással változtathatók meg.
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
FAX PARAM.
(01-99)
NO.=■
3
Írja be a fax paraméter számát a paraméter táblázatból.
Pl.: 01 a kontraszthoz (KONTRASZT)
4
5
FAX PARAM.
(01-99)
NO.=01
01 KONTRASZT
1:NORMAL
Írja be az új beállítási értéket.
Pl.: 2 a halványhoz (VILÁGOS)
6
01 KONTRASZT
2:VILAGOS
02 FELBONTAS
1:STANDARD
Másik paraméter beállításához nyomja meg a iCLEARi
gombot, hogy visszatérjen a 3. lépéshez, vagy a készenléti
üzemmódba állításhoz nyomja meg a iSTOPi gombot.
MEGJEGYZÉSEK
1. A 2. illetve a 4. lépésben a fax paraméterek görgetéséhez nyomja le a ▼ vagy a ▲
gombot.
2. A fax paraméter lista kinyomtatásához lásd a 127. oldalt.
35
A készülék
programozása
A fax paraméterek beállítása
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Fax paraméter táblázat
Sorsz.
Paraméter
Beállítási
érték
Beállítás
01
KONTRASZT
1
NORMÁL
2
VILÁGOS
3
SÖTÉT
1
STANDARD
2
FINOM
3
SZ.FINOM
4
FÉLTONUS
(FINOM)
5
FÉLTONUS
(SZ.FINOM)
02
04
05
FELBONTAS
BÉLYEGZÉS
MEMORIA
KI
2
BE
1
KI
2
BE
IMPULZUSOS
06
TÁRCSÁZÁSI MOD
1
2
DTMF
07
FEJLÉC NYOMTATAS
1
BELÜL
2
KÍVÜL
3
NINCS
NYOMTATVA
1
FEJLÉC,
AZONOSITO
2
TÖL NEK
1
LETILTVA
2
ENGED
1
KI
2
HALK
3
ERÖS
1
KI
08
09
10
12
13
17
FEJLÉC FORMATUM
VÉTELI IDÖ NYOMT.
GOMB/BERR.
HANGERÖ
KOMM. NAPLO
AUTO NAPLO NYOMT.
VÉTELI MOD
Folytatás a következő oldalon.
36
1
2
MINDIG
3
CSAK HIBAS
1
LETILTVA
2
ENGED
1
TEL
2
FAX
3
FAX/TEL VALT.
4
RÖGZ. IF.
Megjegyzés
A CONTRAST gomb alaphelyzetének beállításához.
A RESOLUTION gomb alaphelyzetének beállításához.
A STAMP gomb alaphelyzetének beállításához.
Az adás igazoló bélyegző funkciójának beállítása, amikor
a készülék iratot tárol a memóriában. (lásd a 28. számú
fax paramétert)
A MEMORY (Memória) gomb alaphelyzetének
beállításához. (Ez a beállítás ideiglenesen
megváltoztatható az F8-9 segítségével (LAPMEMORIA
ADAS))
A tárcsázási mód kiválasztásához.
A fejléc nyomtatási helyzetének kiválasztásához.
Belül: Az adási felületen belül.
Kívül: Az adási felületen kívül.
Nincs nyomtatva: A fejléc nincs kinyomtatva.
A fejléc formátumának kiválasztása.
Annak kiválasztására, hogy a készülék kinyomtassa-e
minden vett lap aljára a vételi dátumot és időpontot, a
partner állomás azonosítóját, a kicsinyítés mértékét, és
az oldalszámot.
A gombnyomást kísérőhang és a berregő (zümmer)
hangerejének beállításához.
A kommunikációs napló kinyomtatás módjának
meghatározásához: Ki/Mindig/Csak hibas
Ki: Nincs nyomtatás
Mindig: Mindig van nyomtatás
Csak hibas: Csak hiba esetén van nyomtatás.
Annak kiválasztására, hogy a készülék minden 32
esemény után nyomtasson-e naplót automatikusan.
A vételi mód beállítására.
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Fax paraméter táblázat
Beállítás
1
2
3
4
1
-60
20 MP
30 MP
40 MP
50 MP
1 MP
-60 MP
1
2
1
2
LETILTVA
ENGED
LETILTVA
ENGED
1
2
3
1
2
A4
LEVÉL
LEGAL
FIX
AUTO
70
---100
70%
---100%
1
2
(----)
LETILTVA
ENGED
MEM.ADAS BÉLYEGZ.
1
2
LETILTVA
ENGED
30
DRD SZOLGALTATAS
1
2
LETILTVA
ENGED
31
HIBAS FAJL MENTÉS
1
2
LETILTVA
ENGED
32
MASOLATCSÖKKENTES
1
2
KÉZI
AUTO
Paraméter
18
HIVAS IDÖZÍTÖ
19
KIMENÖ ÜZ. HOSSZ
(RÖGZ. IF.)
20
CSEND ÉRZÉKELÉS
(RÖGZ. IF.)
22
HELYETTESIT.
VÉTEL
23
VÉTELI-PAPIRMÉRET
24
NYOMT.
MÉRETCSÖKK
25
CSÖKKENTÉS ARANYA
26
27
LEKÉRD. JELSZO
LEKÉRT FAJL MENT.
28
Megjegyzés
Annak az időtartamnak a kiválasztására, ameddig
készüléke egy bejövő, hagyományos telefonhívásnál
csenget a Telefax/telefon automatikus átkapcsolás
üzemmód esetén (lásd 64. old.).
Üzenetrögzítője kimenő üzenetének (OGM) hosszát
állítja be 1 és 60 másodperc közé. A készülék az üzenetrögzítő interfész üzemmód esetén nem indítja el a
csend érzékelést, amíg egy hívás észlelése után ez az
idő el nem telik.
(Alapértelmezés = 20 mp)
A csend érzékelés üzemmód kiválasztására.
Annak beállítására, hogy a vételi papír vagy a toner
kifogyása, illetve a vételi papír elakadása esetén a
készülék vegyen-e a lapmemóriába.
Beállítja a készülékébe helyezett vételi papír méretét.
A nyomtatási méret csökkentés módozatának
beállítására.
Fix:
A 25. számú fax paraméter beállításának
megfelelő méretcsökkentés
Auto:
Lecsökkenti az irat méretét a vett irat
hosszának megfelelően.
Meghatározott méretcsökkentés kiválasztása 70% és
100% között. Ezt a paramétert készüléke csak akkor
használja, ha a 24. számú fax paraméternél rögzített
méretcsökkentést állított be.
A titkos lekérdezés négyjegyű jelszavának beállítására.
Annak kiválasztására, hogy a készülék megőrizze-e a
memóriájából lekérdezett iratot a lekérdezés után vagy
sem.
Annak beállítására, hogy a lapmemóriába tároláskor a
készülék lepecsételje-e a beolvasott iratot vagy sem (a
kezelő lapon lévő STAMP gomb beállításától függően).
Annak kiválasztására, hogy a készülék lehetővé teszi-e a
megkülönböztetett csengetés érzékelését. Ha a
paramétert „ENGED”-re állítja, készüléke csak a
megadott csengetési típus érzékelésekor veszi
automatikusan az iratot.
Annak kiválasztására, hogy a készülék megőrizze-e a
memóriájában az iratot, ha sikertelen volt az adás vagy a
lekérdezés.
Annak kiválasztására, hogy a készülék automatikusan
vagy manuálisan hajtsa-e végre a másolási méret
csökkentését.
Kézi:
A készülék a másolatok készítésekor kijelzi a
kicsinyítési arányt (100–70%)
Auto:
A készülék az eredeti irat hosszának
megfelelően, automatikusan választja ki a
kicsinyítési arányt.
Folytatás a következő oldalon.
37
A készülék
programozása
Beállítási
érték
Sorsz.
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Fax paraméter táblázat
Sorsz.
Paraméter
34
ENERGIATAKAR. MOD
1
2
3
Beállítás
KI
ALVO
NYARI IDÖSZ.
37
MEMORIA VÉTEL
(----)
38
ELÉRÉSI KOD
(--)
39
PIN KOD ELÉRÉS
42
TITKOS FAJL MENT.
43
1
2
Megjegyzés
A készülék készenléti üzemmódban történő energia-
ENERGIATAKARÉKOS fogyasztásának csökkentésére válassza ki az energia-
35
LETILTVA
ENGED
1
2
3
1
2
NINCS
TOLDALÉK
ELÖTÉT
LETILTVA
ENGED
JELSZAVAS ADAS
1
2
KI
BE
44
JELSZAVAS VÉTEL
1
2
KI
BE
46
VÉTEL KIVALSZTAS
47
TAVVEZÉRELT VÉTEL
48
TELEFONVONAL
1
2
1
2
1
2
49
PSTN ELÉRÉSI KOD
LETILTVA
ENGED
LETILTVA
ENGED
FÖVONAL
ALKÖZPONTI
(--)
Folytatás a következő oldalon.
38
Beállítási
érték
takarékos vagy az alvó üzemmódot, és adja meg a
késleltetési időtartamot (1–120 perc), ami után a készülék
átmegy a kívánt üzemmódba.
A késleltetés beállítás csak energiatakarékos vagy alvó
üzemmódban lehetséges.
Kikapcsolva:
A készülék készenléti állapotban
marad, és több energiát fogyaszt,
mint az energiatakarékos vagy alvó
üzemmódban.
Energiatakarékos üzemmód: Energiát takarít meg,
mivel egy adott időtartam után a
fixáló lekapcsolásával kevesebb
energiát használ, mint a készenléti
üzemmódban.
Alvó üzemmód:
A készülék egy adott időtartam után,
tényleges kikapcsolás nélkül lép
ebbe az üzemmódba, és ilyenkor
használja a legkevesebb energiát.
Kiválasztja, hogy az óra automatikusan átálljon-e nyári
időszámításra. A beépített óra 1 órával előbbre áll
március utolsó vasárnapján éjjel 1:00-kor, és visszaáll 1
órával október utolsó vasárnapján éjjel 1:00-kor.
Adjon be egy négyjegyű jelszót a memóriába vett irat
kinyomtatásához az F8-5 (MEMORIA VÉTEL) gombok
megnyomásakor. Ha az F8-5 be van kapcsolva, ez a
paraméter nem látszik a folyadékkristályos kijelzőn (lásd
93. old.).
Adja be a négyjegyű hozzáférési kódot, hogy megakadályozza a készülék jogosulatlan használatát (lásd 91. old.).
Kiválasztja egy PIN kódos szám tárcsázásának elérési
módját (Toldalék vagy Előtét szám) (lásd. 98. old.).
Annak kiválasztására, hogy a készülék a lekérdezés után
a titkosan lekérdezett iratot a memóriában megőrizze
vagy ne.
A négyjegyű adási jelszó beállítása, és annak kiválasztása, hogy a készülék adáskor az adási jelszó ellenőrzést
a vevőkészüléken végrehajtsa-e vagy ne (lásd 103. old.).
A négyjegyű vételi jelszó beállítása, és annak kiválasztása, hogy a készülék vételkor a vételi jelszó ellenőrzést
az adókészüléken végrehajtsa-e vagy ne (lásd 104. old.).
Annak kiválasztása, hogy a készülék végrehajtson-e
szelektív vételt vagy ne (lásd 101. old.).
Annak kiválasztására, hogy a készülék elfogadja-e a
távvezérelt vétel parancsot (lásd 63. old.).
A csatlakoztatott vonal típusának meghatározása.
A fővonal hozzáférési kód beállítása (max. 4 számjegy).
A készülék beállítása az Ön igényeinek megfelelően
Fax paraméter táblázat
Paraméter
Beállítási
érték
Beállítás
51
TAVDIAGNOSZTIKA
1
LETILTVA
2
ENGED
Megjegyzés
Kiválasztja, hogy a készülék egy távoli állomástól elfogadja-e a firmvert vagy a távdiagnosztikát. Kérjük,
érdeklődjön a Panasonic forgalmazónál.
52
DIAGNOSZT. JELSZO
(---)
A jelszó beállítása távdiagnosztika üzemmódhoz. Kérjük,
érdeklődjön a Panasonic forgalmazónál.
53
ALCIM JELSZO
(--)
A biztonságos, másodlagos címzéses kommunikáció 20jegyű jelszavának beállítása.
54
FAX ATIRANYITAS
56
57
FEDÖLAP
1
LETILTVA
2
ENGED
1
KI
2
BE
ORSZAGKOD
NYELV
63
PC-FAX VÉTELI MOD
Kiválasztja a kijelzések és a jelentések nyelvét.
1
2
3
82
99
NYOM.RENDEZÉSSEL
GYORS MEM. ADAS
MEMORIA MÉRET
(Flash memória)
MEGJEGYZÉSEK
A választás üzemmódban beállítja a fedőlap (címlap)
paraméter alaphelyzetét (lásd 96. old.)
Készüléke telepítésénél kiválasztja az országkódot.
58
65
Kiválasztja, hogy a készülék végrehajtsa-e a fax átirányítást egy megadott célállomásra (lásd 100. old.).
NYOMTAT
Kiválasztja, hogy a készülék mit tegyen a vett fax irattal
(iratokkal). Ha a készülék „ÁTTÖLTÉS”-re vagy
TÖLT ÉS NYOMT
„TÖLT&NY”-ra van állítva, akkor nem tud alvó üzemÁTTÖLTÉS
módba állni
Nyomtat:
Kinyomtatja a vett irat(oka)t.
Tölt és nyomt: Kinyomtatja a vett irat(oka)t, és áttölti
a fájlját.
Áttöltés:
Áttölti a vett iratfájlt.
1
LETILTVA
2
ENGED
1
LETILTVA
2
ENGED
-
-
Kiválasztja, hogy a készülék sorrendben nyomtassa-e ki
az iratokat (lásd 70. old.).
Kiválasztja, hogy a készülék végrehajtsa-e a gyors
memória adást (lásd 48–50. old.).
Letiltva:
A telefonszám tárcsázása előtt az
összes iratot a memóriába tárolja.
Enged:
Az első oldal tárolása után azonnal
megkezdi a tárcsázást.
A memória méretét jelzi ki.
1. A standard beállítások a fax paraméter listán vannak kinyomtatva. A fax paraméter
lista kinyomtatását lásd a 127. oldalon.
2. A fax paraméterek tartalma az egyes országok törvényeinek illetve előírásainak
megfelelően változhat.
39
A készülék
programozása
Sorsz.
Iratok betöltése
Elküldhető iratok
A készülék általában bármely A4-es méretű papírra nyomtatott iratot képes elküldeni.
Irat méret
Maximális méret
257 mm
(Lásd a megjegyzést.)
Iratvastagság
Minimális méret
148 mm
128 mm
2000 mm
Szóló lap esetén:
0,06 mm, 45 g/m2
0,15 mm, 112 g/m2
Több lap esetén:
0,06 mm, 45 g/m2
0,10 mm, 60 g/m2
Irány
Irány
Megjegyzés:
A készülékből elküldhető irat maximális szélessége 257 mm.
Az effektív letapogatási szélesség azonban 208 mm.
El nem küldhető iratok
Sohasem szabad megpróbálnia elküldeni olyan iratokat, amelyek
Nedvesek
Tintától vagy a kifestőtől
nedvesek
Túl vékonyak (pl.
hártyapapír, légipostai papír
vagy egy újság lapja stb.)
Csavarodottak vagy
gyűröttek
Bevonatosak (pl. fényes
felületű papír stb.)
Vegyileg kezeltek (pl. átütő
papír, karbon bevonatos
papír stb.), textilből vagy
fémből készültek
Ilyen iratok elküldésekor először készítsen róluk fénymásolatot, és azt küldje el az eredeti helyett.
40
Iratok betöltése
Hogyan tegye be az iratokat
1. Ellenőrizze, hogy az irato(ko)n nincsen iratfűző kapocs, gemkapocs, nincs(enek) eltépve, nem
zsíros(ak) és nincs rajta (rajtuk) idegen anyag.
2. Helyezze az irato(ka)t az automatikus lapadagolóba (ADF) ÍRÁSSAL LEFELÉ, amíg a lap éle a
készülékben nem ütközik.
Ha több lapot küld, vegye figyelembe, hogy készüléke a legalsó lapot küldi el legelsőként.
LEGFELJEBB 30 LAPBÓL álló köteget tehet egyidejűleg a lapadagolóba. Ha több mint 30 lapja van,
várja meg amíg az adás vagy a lapmemóriába tárolás megkezdődik, és ahogyan a lapok fogynak a
lapadagolóból, tegye az utolsó lap mögé a kimaradt lapokat.
3. Állítsa be az iratvezetőket az iratnak a lapadagoló közepére helyezéséhez.
HELYES
A használat alapjai
Iratvezetők
HELYTELEN
Amikor iratot helyez a lapadagolóba, a kijelző üzenete megváltozik, a dátum és az idő helyett (készenlét)
az alábbi üzenet jelenik meg. Ekkor az alapvető adási paramétereket megváltoztathatja, vagy
megkezdheti a tárcsázást.
ADJA BE: ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
MEGJEGYZÉSEK
1. A több lap elküldésére vonatkozó irat korlátozások a következők:
Iratméret
Irat vastagság
Legfeljebb 20 lapig
Max. 257 × 364 mm
0,06 mm – 0,12 mm
Legfeljebb 30 lapig*
A4-es méret
0,06 mm – 0,10 mm
* Kérjük ne feledje, hogy bizonyos papírtípusok esetén esetleg nem tudja kihasználni a
30 lapos kapacitást még akkor sem, ha a méretük és vastagságuk megfelel az
előírásnak.
2. 356 mm-nél hosszabb iratok csak felhasználói segítséggel továbbíthatók.
3. A4 méretűnél hosszabb iratok továbbításakor húzza ki az irattálca bővítőt az alábbi
ábrának megfelelően.
Irattálca bővítő
41
Alapbeállítások az adáshoz
Általános leírás
Az adási beállításokat az irat lapadagolóba helyezése előtt és után is megváltoztathatja ideiglenesen.
Ezek a beállítások az alábbiak:
• Kontraszt
• Felbontás
• Adás igazoló bélyegzés
• Kommunikációs napló
Miután elküldte az irato(ka)t, a készülék automatikusan visszaáll az alapbeállításokra.
Kontraszt
Készüléke NORMÁL kontrasztra van beállítva. Ha gyenge kontrasztú iratot kell elküldenie, jobb eredményt hozhat a beállítás VILÁGOS értékre változtatása. Ha sötét kontrasztú iratot kell elküldenie, a
beállítást változtassa SÖTÉT értékre.
Nyomja le a iCONTRASTi (Kontraszt) gombot, hogy:
KONTRASZT:
NORMAL
KONTRASZT:
VILAGOS
KONTRASZT = Normál
KONTRASZT:
SÖTÉT
KONTRASZT = Halvány
KONTRASZT = Sötét
Felbontás
A készülék alapbeállítása STANDARD felbontás, amely megfelel a legtöbb dokumentum elküldéséhez.
Finom részletezettségű dokumentumokhoz használja a FINOM, SZ.FINOM (Szuperfinom), vagy a
FÉLTONUS beállítást.
Nyomja le a iRESOLUTIONi (Felbontás) gombot, hogy:
FELBONTAS:
STANDARD
FELBONTAS:
FINOM
FELBONTÁS = Normál
FELBONTÁS = Finom
FELBONTAS:
FÉLTONUS (SZ.FINOM)
FELBONTÁS = Féltónus (Szuperfinom)
MEGJEGYZÉSEK
42
FELBONTAS:
SZ.FINOM
FELBONTÁS = Szuperfinom
FELBONTAS:
FÉLTONUS (FINOM)
FELBONTÁS = Féltónus (Finom)
1. A kontraszt alapértelmezés beállítás módosításához változtassa meg a 01. számú fax
paramétert (lásd 36. old.).
2. A felbontás eredetileg beállított értékének a módosításához változtassa meg a 02.
számú fax paramétert (lásd 36. old.).
Alapbeállítások az adáshoz
Adás azonosító bélyegzés
Az adás azonosító bélyegzés segít Önnek ellenőrizni a sikeres adás megtörténtét oly módon, hogy
készüléke minden sikeresen leadott oldal aljára ⊗ jelet pecsétel.
Nyomja le a iSTAMPi (Bélyegzés) gombot, hogy:
STAMP
STAMP = Kikapcsolva
BE
STAMP = Bekapcsolva
BÉLYEGZÉS:
KI
A használat alapjai
BÉLYEGZÉS:
STAMP
MEGJEGYZÉSEK
1. Ha a memóriába tárol dokumentumot, az adás azonosító a sikeres tárolás után
lepecsételi az iratot. Ebben az esetben az azonosító bélyegzés nem annak a
nyugtázása, hogy az iratot készüléke sikeresen elküldte. Ha le kívánja tiltani az adás
azonosító pecsét működését az irat memóriába tárolásakor, változtassa meg a 28.
számú fax paramétert (lásd 37. old.).
2. Az előre beállított azonosító bélyegzés funkció módosításához változtassa meg a 04.
számú fax paramétert (lásd 36. old.).
43
Alapbeállítások az adáshoz
Kommunikációs napló (KOMM. NAPLO)
A kommunikációs (adási) napló lehetővé teszi Önnek, hogy ellenőrizze az átvitel sikerességét. A
kommunikációs napló kinyomtatásának feltételét az alábbiaknak megfelelően állíthatja be.
Ha a naplózást kikapcsolja
(KOMM. NAPLO = KI)
:
készüléke nem nyomtat kommunikációs naplót.
Ha a naplózást bekapcsolja
(KOMM. NAPLO = BE)
:
készüléke a kommunikációs naplót minden egyes kommunikáció
után automatikusan kinyomtatja.
Ha naplót csak hiba esetén akar
(KOMM. NAPLO = SIKERT.)
:
a kommunikációs naplót készüléke csak összeköttetési hiba
esetén nyomtatja ki automatikusan.
1
ÜZEMMOD KIVAL. (1-9)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
KOMM. NAPLO=SIKERT.
1:KI 2:BE 3:SIKERT.
3
KOMM. NAPLO=KI
1:KI 2:BE 3:SIKERT.
a kikapcsoláshoz.
vagy
vagy
KOMM. NAPLO=BE
1:KI 2:BE 3:SIKERT.
a bekapcsoláshoz (mindig van nyomtatás).
vagy
vagy
KOMM. NAPLO=SIKERT.
1:KI 2:BE 3:SIKERT.
csak a megszakadt összeköttetésekhez:
4
MEGJEGYZÉS
44
1. A kommunikációs napló nyomtatás megváltoztatásához módosítsa a 12. számú fax
paramétert (lásd 36. old.).
Iratok küldése
Általános leírás
Ön választhat a memória, a direkt adás és a beszéd üzemmódú adás között.
Használja a memória adást, amikor:
• Ugyanazt a dokumentumot több állomásnak is el akarja küldeni.
• Az elküldendő iratot azonnal ki kell vennie, mert szüksége van rá.
• Ki akarja használni a kettős üzemmód előnyeit.
Használja a direkt adást, amikor:
• A memória megtelt.
• Azonnal el kívánja küldeni az iratot.
A használat alapjai
Használja a beszéd üzemmódú adást, amikor:
• Iratot akar küldeni, ha már beszélt a partnerével.
• Iratot akar küldeni, ha már meghallgatta a bejelentkező szöveget.
45
Iratok küldése
Adás lapmemóriából
Készüléke a dokumentumot gyorsan eltárolja a memóriájában.
Ezután megkezdi a telefonszám tárcsázását.
Ha az adás során hiba lép fel, a készülék automatikusan újra adja az el nem küldött oldal(aka)t.
Irat tárolása a
memóriába
Adás
„A” irat
Vétel
„B” irat
MEGJEGYZÉSEK
1. Az éppen tárolandó irat fájl száma tárolás közben a kijelző jobb felső sarkában
látható. Ez a kommunikációs naplóban (KOMM. NAPLO), a forgalmi naplóban és a
fájl listában is kinyomtatódik. A memória felhasznált hányada minden egyes lap
eltárolása után a kijelző jobb alsó sarkában jelenik meg.
* TAROLAS * NO. 003
LAPSZAM=002 10%
* TAROLAS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZAM=005 30%
2. Ha az irat(ok)nak a memóriába történő tárolása közben memória túlcsordulás
következik be (megtelik a memória), a készülék a lapadagolóban maradt összes iratot
kiveti. Berendezése kijelzőjén megjelenik az eldöntendő kérdés, hogy az adás
elkezdődjön-e a sikeresen betárolt oldalakkal, vagy törölje-e az adást. A törléshez
nyomja meg az 1, az adáshoz a 2 gombot.
MEMORIA MEGTELT
INFO. KOD=870
Lásd a 144. oldalon a lapmemória kapacitására vonatkozó specifikációt.
Ha 10 másodpercen belül nem reagál, készüléke megkezdi az eltárolt oldalak adását.
15 OLDAL KÉSZ
TÖRÖL? 1:IGEN 2:NEM
3. Ha az adás meghiúsult vagy a hívott fél nem fogadta a hívást az utolsó automatikus
újrahívást követően, egy információs kód jelenik meg a kijelzőn.
Az ezen adáshoz tárolt dokumentum a memóriából automatikusan törlődik, és az
adás egy információs kóddal nyomtatódik ki a kommunikációs naplóban (KOMM.
NAPLO).
46
Iratok küldése
Adás lapmemóriából
Ha szüksége van az el nem küldött iratokra az utolsó újratárcsázást követően is,
előzőleg változtassa meg a 31. sz. fax paramétert (HIBAS FAJL MENTÉS) „ENGED”re (lásd 37. old.). A sikertelenül továbbított iratok újraküldéséhez lásd a 90. oldalt.
SIKERTELEN
INFO. KOD=XXX
4. Az adás leállításához nyomja le a iSTOPi gombot.
A kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet:
KOMM. LEALLITAS?
1:IGEN 2:NEM
BEFEJEZETLEN, MENTI?
1:IGEN 2:NEM
5. Ha Ön egy adás leállítása után kommunikációs naplót (KOMM. NAPLO) szeretne
nyomtatni, nyomja le az 1 gombot, amikor megjelenik a kijelzőn az alábbi üzenet:
KOMM. NAPLO NYOMT.?
1:IGEN 2:NEM
6. Ha a fájl memória kapacitás eléri a 10 fájlt, és Ön újabb fájlt próbál meg tárolni, a
kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet, és a készülék mindaddig nem fogad el újabb
fájlt, amíg egy fájl adása be nem fejeződik, és elérhetővé nem válik.
FAJL TAROLO MEGTELT,
KÉREM VARJON!
47
A használat alapjai
Az adás leállításához nyomja le az 1 gombot. Az Ön által tárolt irat automatikusan
törlődik.
Ha Ön nem kívánja törölni az iratot, előzőleg változtassa meg „ENGED”-re a 31. sz.
fax paramétert (HIBAS FAJL MENTÉS) (lásd 37. old.).
Megjelenik az alábbi kijelzés, és Ön választhat, hogy befejezetlen fájlként elmenti a
fájlt további szerkesztéshez és újraküldéshez, vagy pedig manuálisan törli.
Iratok küldése
Adás lapmemóriából
Manuális tárcsázás
A telefonszám számbillentyűzetről történő, manuális tárcsázásához kövesse az alábbi lépéseket.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Adja be a telefonszámot a számbillentyűzetről.
(Legfeljebb 36 számjegyet.)
Egynél több célállomást is kijelölhet.
TARCSAZ:NYOMJA:START
5551234■
Pl.: 5551234
3
* TAROLAS *
NO.002
LAPSZAM=001 05%
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Az első oldal tárolását követően azonnal tárcsázni
kezdi a telefonszámot (lásd a 3. megjegyzést).
Ezután folytatja a további oldal(ak) memóriába
tárolását.
MEGJEGYZÉSEK
* TARCSAZAS * NO.002
5551234
1. Ha a fővonal eléréséhez külön kódot kell tárcsáznia, tárcsázza először azt a számot,
majd egy szünet beiktatásához nyomja meg a iPAUSEi (Szünet) gombot (ezt „-” jelzi)
és ezután tárcsázza a többi számjegyet:
Pl.:9 PAUSE 5551234
2. Ha impulzusos tárcsázást használ és a szám hívása közben át akar térni DTMF
tárcsázásra, nyomja meg a
gombot („/” jelzi). A „/” jeltől kezdve a tárcsázási mód
„Tone”-ra vált.
Pl.:9 PAUSE * 5551234
3. Ezt a szolgáltatást nevezzük „Gyors memória adás”-nak. Ha az adás indítása előtt
az összes iratot tárolni kívánja, állítsa a 82 sz. fax paramétert (GYORS MEM. ADAS)
„LETILTVA”-ra (lásd 39. old.).
48
Iratok küldése
Adás lapmemóriából
Közvetlen állomásválasztás
A közvetlen állomásválasztás lehetővé teszi egy teljes telefonszám egyetlen gombnyomással való
tárcsázását. A közvetlen állomásválasztó (automatikus hívó) gombok beállításához lásd a 30. oldalt.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
Nyomjon meg egy közvetlen állomásválasztó gombot.
Pl.:
3
<01> (Állomásnév)
5551234
* TAROLAS *
NO.002
LAPSZAM=001
05%
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Az első oldal tárolását követően azonnal tárcsázni kezdi a telefonszámot (lásd az 1. megjegyzést).
Ezután folytatja a további oldal(ak) memóriába
tárolását.
* TARCSAZAS * NO.002
(Állomásnév)
Rövidített hívószámos tárcsázás
A rövidített hívószámos tárcsázás a gyakrabban hívott számok tárcsázásának egy gyorsabb módja
azáltal, hogy az automatikus hívóműbe előre betárolt telefonszámot egy háromjegyű kóddal rövidítheti. A
rövidített hívószámok programozását lásd a 31. oldalon.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Nyomja meg az iABBRi gombot és adja be a
háromjegyű kódot.
Pl.:
3
[010] (Állomásnév)
5553456
* TAROLAS *
NO.002
LAPSZAM=001
05%
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Az első oldal tárolását követően azonnal tárcsázni kezdi a telefonszámot (lásd az 1. megjegyzést).
Ezután folytatja a további oldal(ak) memóriába
tárolását.
MEGJEGYZÉS
* TARCSAZAS * NO.002
(Állomásnév)
1. Ezt a szolgáltatást nevezzük „Gyors memória adás”-nak. Ha az adás indítása előtt
az összes iratot tárolni kívánja, állítsa a 82 sz. fax paramétert (GYORS MEM. ADAS)
„LETILTVA”-ra (lásd 39. old.).
49
A használat alapjai
2
Iratok küldése
Adás lapmemóriából
Tárcsázás telefonkönyvből
A telefonkönyvből történő tárcsázás lehetővé teszi, hogy az automatikus hívógombok és a rövidített
hívószámok állomásnevei között megkeresse és tárcsázza a felhívandó, teljes telefonszámot.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
3
ADJA BE: BETÜ(K)
■
A karakter gombokkal adja be a teljes állomásnevet,
vagy annak egy részét.
Pl.: a P A N A-t a PANASONIC megkereséséhez.
4
ADJA BE: BETÜ(K)
PANA■
[010] PANASONIC
5553456
vagy
ismételten, amíg a kijelző a kívánt állomás nevét nem
mutatja.
5
* TAROLAS *
NO.002
LAPSZAM=001
05%
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Az első oldal tárolását követően azonnal tárcsázni
kezdi a telefonszámot (lásd az 1. megjegyzést).
Ezután folytatja a további oldal(ak) memóriába
tárolását.
MEGJEGYZÉS
50
* TARCSAZAS * NO.002
PANASONIC
1. Ezt a szolgáltatást nevezzük „Gyors memória adás”-nak. Ha az adás indítása előtt
az összes iratot tárolni kívánja, állítsa a 82 sz. fax paramétert (GYORS MEM. ADAS)
„LETILTVA”-ra (lásd 39. old.).
Iratok küldése
Adás lapmemóriából
Körözvény adás (Körfax)
Ha ugyanaz(oka)t a dokumentumo(ka)t több, különböző helyre kell elküldenie, időt takaríthat meg, ha az
irato(ka)t beolvassa a memóriába, és onnan küldi el. Azaz eltárolhatja a dokumentumo(ka)t a
memóriában, és automatikusan elküldheti a kívánt állomásokra.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
2
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás; minden egyes tárcsázott állomás után nyomja le a iSETi gombot. (max. 12
állomás).
• Tárcsázás telefonkönyvből; minden egyes beadott
állomás után nyomja le a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 48–50. oldalon.)
Pl.:
<01> (Állomásnév)
5551234
[010] (Állomásnév)
5553456
2 ALL. BEALLITVA
ADJON UJAT V.START
• Ha ellenőrizni kívánja a tárcsázott állomások
számát, nyomja le a iSETi gombot.
3
* TAROLAS *
NO.001
LAPSZAM=001
01%
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Ezután megkezdi a telefonszámok egymás utáni
tárcsázását.
MEGJEGYZÉS
* TAROLAS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZAM=005 25%
* TARCSAZAS * NO.001
(Állomásnév)
1. Mielőtt a dokumentumo(ka)t a memóriába olvasná, a ▼ és a ▲ gomb lenyomásával
a 3. lépésben beadott állomásokat újra ellenőrizheti. Ha a kijelzőn látható állomást
vagy csoportot törölni kívánja, nyomja meg a iCLEARi gombot.
2. Ha több állomást állít be, a „Gyors memória adás” letiltódik.
51
A használat alapjai
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
Iratok küldése
Direkt adás
Ha a készülék memóriája megtelt, vagy Ön azonnal el akarja küldeni az iratot, használja a direkt adást.
Manuális tárcsázás (Direkt adás)
Kézi tárcsázáshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
LAPMEMORIA ADAS=BE
1:KI 2:BE
3
ADJA BE:ALLOMAS
4
00%
Adja be a telefonszámot a számbillentyűzetről.
Pl.: 5551234
5
TARCSAZ:NYOMJA:START
5551234■
* TARCSAZAS *
5551234
Készüléke elkezdi tárcsázni a telefonszámot.
MEGJEGYZÉSEK
1. Ha a fővonal eléréséhez külön kódot kell tárcsáznia, tárcsázza először ezt a számot,
majd egy szünet beiktatásához nyomja meg a iPAUSEi (Szünet) gombot (ezt „-” jelzi),
és ezután tárcsázza a többi számjegyet:
Pl.:9 PAUSE 5551234
2. Ha impulzusos tárcsázást használ, és a szám hívása közben át akar térni DTMF
tárcsázásra, nyomja meg a
gombot („/” jelzi). A „/” jeltől kezdve a tárcsázási mód
„Tone”-ra vált.
Pl.:9 PAUSE * 5551234
3. Az adás leállításához nyomja meg a iSTOPi gombot.
A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:
KOMM. LEALLITAS?
1:IGEN 2:NEM
Az adás megszakításához nyomja le az 1 gombot. A kommunikációs napló (KOMM.
NAPLO) beállított nyomtatási módjától függetlenül, a napló nem nyomtatódik ki.
52
Iratok küldése
Direkt adás
Közvetlen állomásválasztás (Direkt adás)
A közvetlen állomásválasztás egyetlen gomb megnyomásával lehetővé teszi egy teljes telefonszám
tárcsázását. A közvetlen állomásválasztó (automatikus hívó) gombok beállítását lásd a 30. oldalon.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
LAPMEMORIA ADAS=BE
1:KI 2:BE
3
ADJA BE:ALLOMAS
Nyomja meg a közvetlen állomásválasztó gombot.
Pl.:
A kijelzőn megjelenik az egy gombnyomásos hívószám
és az állomás neve. Készüléke ezután a teljes
telefonszámot (pl. 5551234) tárcsázza.
A használat alapjai
4
00%
<01>(Állomásnév)
5551234
* TARCSAZAS *
(Állomásnév)
53
Iratok küldése
Direkt adás
Rövidített hívószámos tárcsázás (Direkt adás)
A rövidített hívószámos tárcsázás a gyakrabban hívott számok tárcsázásának egy gyorsabb módja
azáltal, hogy az automatikus hívóműbe előre betárolt telefonszámot egy háromegyű kóddal rövidítheti. A
rövidített hívószámok programozását lásd a 31. oldalon.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
LAPMEMORIA ADAS=BE
1:KI 2:BE
3
ADJA BE:ALLOMAS
4
00%
Nyomja meg az iABBRi gombot és adja be a
háromjegyű kódot.
Pl.:
A kijelzőn megjelenik a rövidített hívószám és az
állomás neve.
Készüléke ezután a teljes telefonszámot (pl. 5553456)
tárcsázza.
54
[010] (Állomásnév)
5553456
* TARCSAZAS *
(Állomásnév)
Iratok küldése
Direkt adás
Tárcsázás telefonkönyvből (Direkt adás)
A telefonkönyvből történő tárcsázás lehetővé teszi, hogy Ön egy teljes telefonszámot tárcsázzon az
automatikus hívógomboknál és a rövidített hívószámoknál beírt nevek közötti keresés segítségével.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
LAPMEMORIA ADAS=BE
1:KI 2:BE
3
ADJA BE:ALLOMAS
4
ADJA BE: BETÜ(K)
■
5
A karakter gombokkal adja be a teljes állomásnevet,
vagy annak egy részét (lásd 12. old.).
Pl.: a P A N A-t a PANASONIC megkereséséhez.
6
A használat alapjai
00%
ADJA BE: BETÜ(K)
PANA■
[010] PANASONIC
5553456
vagy
ismételten, amíg a kijelző a kívánt állomás nevét nem
mutatja.
7
* TARCSAZAS *
PANASONIC
Készüléke a teljes számot (pl. 5553456) tárcsázza.
55
Iratok küldése
Adás beszéd üzemmódban
Ha Ön akkor akar iratot küldeni, miután már beszélt a másik féllel, használja az „Adás beszéd
üzemmódban” szolgáltatást. Ehhez berendezéséhez csatlakoztatnia kell az opcionális fax kézibeszélőt
vagy egy külső telefonkészüléket (másodkészüléket).
Tárcsázás felvett kézibeszélőnél
Felvett kézibeszélős tárcsázáshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Emelje fel a fax kézibeszélőjét, vagy vegye fel a
csatlakoztatott másodkészülék kézibeszélőjét, és
tárcsázza a számbillentyűzetről a számot.
Pl.: 5551234
3
Ha meghallja partnere hangját, kérje meg, hogy
készüljön fel az irat vételére.
* KÉZIB. FELEMELVE *
* TARCSAZAS *
5551234■
VONALBAN * ADAS *
Ezután, amikor meghallja a fax hangot,
és tegye le a kézibeszélőt.
MEGJEGYZÉSEK
1. Az adás leállításához nyomja meg a iSTOPi gombot.
A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:
KOMM. LEALLITAS?
1:IGEN 2:NEM
Az adás megszakításához nyomja le az 1 gombot. A kommunikációs napló (KOMM.
NAPLO) beállított nyomtatási módjától függetlenül, a napló nem nyomtatódik ki.
2. Az egyes országok szabványaitól illetve előírásaitól függően, a kézibeszélő esetleg
nem áll rendelkezésre.
56
Iratok küldése
Adás beszéd üzemmódban
Tárcsázás a kézibeszélő felvétele nélkül
A kézibeszélő felvétele nélküli tárcsázáshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
* BELEHALLGATAS *
■
A monitor hangszóróból tárcsázási hangot hall.
Tárcsázza a számbillentyűzetről a telefonszámot.
4
Ha meghallja a fax hangot:
Pl.: 5551234
MEGJEGYZÉSEK
* TARCSAZAS *
555123■
A használat alapjai
3
VONALBAN * ADAS *
1. Ha a fővonal eléréséhez külön kódot kell tárcsáznia, tárcsázza először ezt a számot,
majd egy szünet beiktatásához nyomja meg a iPAUSEi (Szünet) gombot (ezt „-” jelzi),
és ezután tárcsázza a többi számjegyet:
Pl.: 9 PAUSE 5551234
2. Ha impulzusos tárcsázást használ, és a szám hívása közben át akar térni DTMF
tárcsázásra, nyomja meg a
gombot („/” jelzi). A „/” jeltől kezdve a tárcsázási mód
„Tone”-ra vált.
Pl.: 9 PAUSE * 5551234
57
Iratok küldése
Adás lefoglalás
Miközben irato(ka)t küld a memóriából vagy irato(ka)t vesz, az alábbiakat teheti.
• Legfeljebb 10 különböző fájlra lefoglalja a következő adást a memóriában.
• Prioritásos (elsőbbségi) adást foglal le.
Memória adás lefoglalás (több funkció egyidejű végrehajtása)
Ha a készülék on-line üzemmódban van, és foglalt a memóriából történő adás miatt, vagy mert iratot
vesz illetve nyomtat, akkor Ön adást foglalhat le az alábbi eljárással.
1
Készüléke on-line üzemmódban van (az ON-LINE
kijelző villog), vagy a vett iratot nyomtatja.
ON LINE * PC MOD *
VONALON * ADAS *
AZONOSITO:
ON LINE * NYOM MOD *
VONALBAN * VÉTEL *
AZONOSITO:
* NYOMTATAS *
SZAMITOGÉP ADAT
* NYOMTATAS *
MEMORIABA VETT IRAT
2
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
3
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás; minden egyes tárcsázott állomás után nyomja le a iSETi gombot. (max. 12
állomás).
• Tárcsázás telefonkönyvből; minden egyes beadott
állomás után nyomja le a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 48–50. oldalon.)
Pl.:
<01> (Állomásnév)
5551234
[010] (Állomásnév)
5553456
• Ha ellenőrizni kívánja a beadott állomások
hívószámait, nyomja le a iSETi gombot.
4
* TAROLAS * NO. 005
LAPSZAM=001
01%
Készüléke a lapmemóriába tárolja az irato(ka)t.
MEGJEGYZÉS
58
1. A memória adás lefoglalás törlését lásd a 87. oldalon.
* TAROLAS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZAM=005 25%
Iratok küldése
Adás lefoglalás
Direkt adás lefoglalás (Prioritásos adás lefoglalás)
Ha Ön nagyon siet, és gyorsan el kell küldenie egy iratot, miközben a memóriában már sok fájl található,
a sürgős irat elküldéséhez használja a direkt adás lefoglalást. Az éppen folyó kommunikációt követően a
fontos iratot készüléke azonnal elküldi.
Ne feledkezzen meg róla, hogy ily módon nem tud körözvényt küldeni.
Lefoglalás sürgős irat küldéséhez
Készüléke on-line üzemmódban van (az ON-LINE
kijelző villog), vagy a vett iratot nyomtatja.
ON LINE * PC MOD *
VONALON * ADAS *
AZONOSITO:
ON LINE * NYOM MOD *
VONALBAN * VÉTEL *
AZONOSITO:
* NYOMTATAS *
SZAMITOGÉP ADAT
* NYOMTATAS *
MEMORIABA VETT IRAT
2
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
3
LAPMEMORIA ADAS=BE
1:KI 2:BE
4
ADJA BE:ALLOMAS
5
00%
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás; majd nyomja le a iSTARTi
gombot.
• Tárcsázás telefonkönyvből; majd nyomja le a
iSTARTi gombot.
(A részleteket lásd az 52–55. oldalon.)
Pl.:
<01> (Állomásnév)
5551234
Sürgős irathoz az adás lefoglalás csak egyetlen
állomásra lehetséges.
A kijelzőn a „DIREKT ADAS LEFOGL.” üzenet
jelenik meg.
59
A használat alapjai
1
Iratok küldése
Adás lefoglalás
A direkt adás lefoglalás törlése
1
Ellenőrizze, hogy az irat a lapadagolóban van.
2
ADAS LEFOGL. TÖRLÉS?
1:IGEN 2:NEM
3
ezután vegye ki az iratot a lapadagolóból.
60
DIREKT ADAS LEFOGL.
<01>(Állomásnév)
Iratok küldése
Újratárcsázás
Automatikus újratárcsázás
Ha a készülék foglalt vonalat érzékel, három percen belül, legfeljebb
háromszor újrahívja a számot. Ez alatt az idő alatt a jobb oldalon látható
üzenet jelenik meg.
VAR.TARCSAZ. NO. 001
<01>(Állomásnév)
A kijelző jobb felső sarkában megjelenik a fájl sorszáma, amennyiben az egy
memóriából adandó fájl.
Manuális újratárcsázás
Az utoljára tárcsázott számot a iREDIALi gomb megnyomásával újrahívhatja.
Az utoljára tárcsázott szám újrahívása a memóriából történő adáskor
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
2
TARCSAZ:NYOMJA:START
5551234
3
* TAROLAS * NO. 002
LAPSZAM=001
01%
Készüléke az iratot a memóriába tárolja egy fájl
sorszám alatt.
Ezután az utoljára tárcsázott számot újrahívja.
* TARCSAZAS * NO.002
555 1234
Az utoljára tárcsázott szám újrahívása a lapadagoló (ADF) használatakor
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
3
LAPMEMORIA ADAS=BE
1:KI 2:BE
4
ADJA BE:ALLOMAS
3
TARCSAZ:NYOMJA:START
5551234
00%
A készülék megkezdi az utoljára tárcsázott szám
újrahívását.
MEGJEGYZÉS
* TARCSAZAS *
5551234
1. Amikor készüléke kijelzőjén a „VAR.TARCSAZ. NO.” üzenet látható, Ön az azonnali
újratárcsázáshoz bármikor megnyomhatja a iREDIALi gombot.
61
A használat alapjai
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
Iratok vétele
Vételi módok
Ön választhat a készüléke által biztosított alábbi, négyféle vételi üzemmód közül.
Feltételek
Ön rendes körülmények
között csak
hagyományos
telefonhívásokat
fogadhat.
Telefon üzemmód
Ön hagyományos
telefonhívásokat és
telefax hívásokat is
fogadhat.
Telefax/telefon automatikus átkapcsolás üzemmód
Ön rendes körülmények
között csak telefax
hívásokat fogadhat.
Telefax üzemmód
Ön hagyományos
telefonhívásokat és
telefax hívásokat is
fogadhat, és az üzenetek
rögzítésére igénybe
vehet egy csatlakoztatott
üzenetrögzítőt.
MEGJEGYZÉSEK
62
Javasolt vételi mód
A beérkező hívásokat az (opcionális) másodtelefonról
fogadhatja. Ha a jellegzetes fax hangot hallja, egyszerűen
nyomja le a START gombot, hogy kézi vételre kapcsoljon
(lásd a 63. oldalt)
Készüléke jelentkezik a bejövő hívásra, majd eldönti,
hogy telefon vagy telefax hívással van-e dolga. Ha telefax
hívás érkezett, a berendezés automatikusan elkezdi
venni az iratot. Ha telefon (beszéd) hívás érkezett, a
berendezés a hangszórón keresztül jelez (csenget)
Önnek (lásd a 64. oldalt).
Készüléke az iratot automatikusan veszi. Az összes
bejövő hívásra (beleértve a hagyományos telefonhívásokat is) a fax berendezés jelentkezik (lásd a 65.
oldalt).
TAM (üzenetrögzítő) interfész üzemmód
Az üzenetrögzítő fogadja a bejövő hívást. Ez idő alatt a
készülék is figyeli, hogy hagyományos telefonhívás
érkezett-e, miközben az üzenetrögzítő folytatja működését. Ha telefax hívás érkezett, a berendezés automatikusan a faxra kapcsolja a vonalat, és elkezdi venni
az iratot (lásd a 66. oldalt).
Beállítások
A 17. számú fax paraméter
„1:TEL”-re van állítva.
nn-HHH-éééé 15:00
VÉTELI MOD=TEL
00%
A 17. számú fax paraméter
„3:FAX/TEL VALT.”-ra van
állítva.
nn-HHH-éééé 15:00
VÉT. MOD=FAX/TEL
00%
A 17. számú fax paraméter
„2:FAX”-ra van állítva.
nn-HHH-éééé 15:00
00%
A 17. számú fax paraméter
„4:RÖGZ. IF.”-re van állítva.
nn-HHH-éééé 15:00
FAX/TAM ÜZEMMOD 00%
1. A csatlakoztatott üzenetrögzítő (TAM) típusától függően, esetleg néhány szolgáltatás
nem használható az Ön üzenetrögzítő interfész üzemmódban működő készülékén.
2. Ha Ön használja a helyi telefontársasága által biztosított „Megkülönböztetett
csengetés szolgáltatás”-t, kérjük ne feledje, hogy a fax készüléket kereső csengetés
típusának egyeznie kell a 30. számú fax paraméter (DRD SZOLGALTATAS)
beállításával. (Lásd a 37. oldalt.)
Ha a beállítás nem egyezik meg a csengetési típussal, készüléke nem veszi
automatikusan az iratot, hanem tovább csenget a telefon.
Ha pedig üzenetrögzítője (TAM) nem támogatja a „Megkülönböztetett csengetés
szolgáltatás”-t, akkor esetleg nem működik együtt megfelelően az üzenetrögzítő
interfésszel.
Iratok vétele
Telefon üzemmód
Ha berendezése ebbe az üzemmódba van állítva, akkor az iratokat nem veszi automatikusan. Ha fax
hívást fogad, az iratok kézi vételéhez kövesse az alábbi eljárást:
A telefon üzemmód beállítása
1
Változtassa a 17. számú telefax paramétert (VÉTELI
MOD) „1: TEL”-re (Telefon üzemmódra).
(Lásd a 36. oldalt.)
1
Ha a telefonja csenget, emelje fel a másodkészülék
kézibeszélőjét.
Ha a hallgatóból sípolást hall, az azt jelenti, hogy valaki
faxot akar küldeni. Ha pedig a hívó jelentkezik, és közli
Önnel, hogy faxot szeretne küldeni, akkor…
2
Távolítsa el az iratot a lapadagolóból, ha van benne.
3a
Ha Ön a hívást a külső telefonkészülékről fogadta,
3b
Ha Ön a hívást a másodkészülék kézibeszélőjének
felemelésével fogadta,
A használat alapjai
A telefon üzemmód működése
vagy
1 másodpercen belül a telefonkészüléken (lásd az 1.
megjegyzést).
Készüléke távvezérléssel aktiválódik.
4
Tegye a helyére a kézibeszélőt.
MEGJEGYZÉS
1. Ezt az eljárást „TAVVEZÉRELT VÉTEL”- nek nevezzük, és csak „Tone” üzemmódú,
nyomógombos készülékről vehető igénybe. Ha a másodkészülék nem Tone (DTMF)
tárcsázású, nyomja le a telefax berendezés kezelő lapján a iSTARTi gombot.
63
Iratok vétele
Telefax/telefon automatikus átkapcsolás üzemmód
Ha berendezése ebbe az üzemmódba van kapcsolva, akkor automatikusan kapcsol iratvételre vagy
beszédkapcsolatra.
A telefax/telefon automatikus átkapcsolás üzemmód beállítása
1
Változtassa a 17. számú telefax paramétert (VÉTELI
MOD) „3: FAX/TEL VALT.”-ra (Telefax/telefon
automatikus átkapcsolás üzemmódra).
(Lásd a 36. oldalt.)
A telefax/telefon automatikus átkapcsolás üzemmód működése
Ha telefax hívás érkezett:
1
Berendezése egy hívás vételekor késedelem nélkül
jelentkezik, majd eldönti, hogy telefon vagy telefax
hívás érkezett-e.
2
Berendezése megkezdi az irat vételét.
Ha telefonhívás érkezett:
1
Berendezése egy hívás vételekor késedelem nélkül
jelentkezik, majd eldönti, hogy telefon vagy telefax
hívás érkezett-e.
2
Berendezése a hangszóróján keresztül jelez (csenget)
Önnek (lásd az 1. megjegyzést).
3
Emelje fel a külső készülék kézibeszélőjét és nyomja le
a iSTOPi gombot.
4
Kezdje meg a beszélgetést.
MEGJEGYZÉSEK
64
1. A 18. számú fax paraméterrel (HIVAS IDÖZITÖ) megváltoztathatja azt az időtartamot,
ameddig készüléke jelez. (Lásd a 37. oldalt.)
2. A csengő hangerő beállításának módját a 25. oldalon találja.
Iratok vétele
Telefax üzemmód
Ha készüléke ebbe az üzemmódba van kapcsolva, akkor a hívás fogadásának pillanatában, azonnal
megkezdi az irat vételét.
A telefax üzemmód beállítása
1
Változtassa a 17. számú telefax paramétert (VÉTELI
MOD) „2: FAX”-ra (Telefax üzemmódra).
(Lásd a 36. oldalt.)
A telefax üzemmód működése
A használat alapjai
Készüléke egy telefax hívás érkezésekor megkezdi az irat automatikus vételét.
65
Iratok vétele
TAM (telefon üzenetrögzítő) interfész üzemmód
Az Ön telefax berendezése rendelkezik egy speciális TAM (Telefon üzenetrögzítő) interfésszel, amely
lehetővé teszi, hogy egyetlen telefonvonalat (érpárt) automatikusan kapcsoljon a telefaxhoz (FAX) vagy
az üzenetrögzítőhöz (TAM). Ön a kereskedelemben kapható legtöbb üzenetrögzítőt csatlakoztathatja a
berendezéséhez, és meglévő telefonvonalát igen hatékonyan ki tudja használni. Mindazonáltal néhány
üzenetrögzítő esetleg nem kompatíbilis ezzel a berendezéssel. Az Ön helyi telefontársasága által nyújtott
hangposta szolgáltatás nem kompatíbilis ezzel a szolgáltatással. A telefon üzenetrögzítő működését a
TAM Kezelési útmutatójában találhatja meg.
Telefon üzenetrögzítőjének üzembe helyezése
1
2
3
4
66
1. Távolítsa el üzenetrögzítőjének
telefonvonal vezetékét a fali
csatlakozóból.
2. Dugaszolja be üzenetrögzítőjének
telefonvonal vezetékét a telefax
berendezés hátsó felén lévő TEL
csatlakozóba, az ábra szerint.
Megjegyzés: Az üzenetrögzítő csatlakoztatásának módja az egyes
országok rendelkezéseitől
függ.
Kérjük, az ábrákon látható
módszerekből kövesse az Ön
országára vonatkozót. A
részleteket kérdezze meg a
Panasonic helyi
forgalmazójától.
Iratok vétele
TAM (telefon üzenetrögzítő) interfész üzemmód
A telefon üzenetrögzítő interfész üzemmód beállítása
1
Állítsa a 17. számú telefax paramétert (VÉTELI MOD)
„4: RÖGZ. IF.”-re (üzenetrögzítő interfész üzemmódra).
(Lásd a 36. oldalt.)
A TAM telefon üzenetrögzítő interfész üzemmód működése
1
Ha üzenetrögzítője és telefax berendezése bejövő hívást vesz, először mindig az üzenetrögzítője jelentkezik
a hívásra, és a felvett kimenő üzenetet (OGM) lejátssza
a hívó állomásnak. Mialatt az üzenetrögzítő fogadja a
hívást, telefax berendezése figyeli a vonalat, hogy
telefonhívás, vagy telefax hívás érkezett-e.
2
Berendezése a vonalat átkapcsolja a telefaxra, és a
hívó állomástól azonnal megkezdi az irat vételét.
A használat alapjai
Ha telefax hívás érkezett:
Ha telefonhívás érkezett:
1
Ha üzenetrögzítője és telefax berendezése bejövő hívást vesz, először mindig az üzenetrögzítője jelentkezik
a hívásra, és a felvett kimenő üzenetet (OGM) lejátsza
a hívó állomásnak. Mialatt az üzenetrögzítő fogadja a
hívást, telefax berendezése figyeli a vonalat, hogy
telefonhívás, vagy telefax hívás érkezett-e.
Üzenetrögzítője a kimenő üzenet (OGM) lejátszása
után felveszi a bejövő üzenetet (ICM).
Minta kimenő üzenet (bejelentkező szöveg vagy üdvözlés)
Halló, itt Kovács beszél. Sajnos nem tudom hívását fogadni. Kérem hagyjon üzenetet a sípszó után,
vagy ha faxot kíván küldeni, kérem „Tone” üzemmódú telefonján nyomja le kétszer a csillag gombot, és
indítsa el telefax berendezését. Köszönöm hívását.
Csend érzékelés üzemmód
Lehetővé teszi, hogy telefax berendezését Fax üzemmódba kapcsolja, amikor olyan készülékektől vesz
iratot, amelyek nem küldenek fax jelzést (rövid sípolást) és megakadályozza, hogy üzenetrögzítője üres
bejövő üzenetet (hosszú csendet) vegyen.
A szolgáltatás aktiválásához:
1. Változtassa a 20. számú fax paramétert (CSEND ÉRZÉKELÉS) 2: ENGED állásra (lásd a 37. oldalt).
2. Állítsa be a 19. számú fax paraméterrel (KIMENÖ ÜZ. HOSSZ) az üzenetrögzítője bejelentkező
szövegének időtartamát (lásd a 37. oldalt).
[Azt javasoljuk, hogy állítsa az időtartamot az aktuális kimenő üzenet hosszánál 5 vagy 6 másodperccel hosszabbra.]
67
Iratok vétele
Nyomtatási méret csökkentés
Ez a készülék a vételhez Letter (Levél), Legal és A4 méretű, normál papírt tud használni. Néha olyan
túlméretezett iratokat küldenek Önnek, amelyek nem férnek ki egyetlen oldalon. Amikor ez történik, az
iratot készüléke két lapra bontja szét.
E probléma kiküszöbölésére a készülék rendelkezik a kicsinyített nyomtatás szolgáltatással. Ön a
legmegfelelőbb beállítást választhatja ki az alábbi leírásnak megfelelően:
1. Automatikus csökkentés
A készülék a vett irat minden oldalát először a memóriába veszi. Az irat hossza alapján automatikusan
kiválasztja a megfelelő csökkentési arányt (70% és 100% között), hogy a teljes iratot egy oldalra
nyomtassa ki. Ha a vett irat nagyon hosszú (a vételi papír hosszánál 39%-kal hosszabb), akkor az irat
két külön oldalra kerül, méretcsökkentés nélkül.
2. Meghatározott méretcsökkentés
Ön előre meghatározhatja a méretcsökkentés arányát 70% és 100% között, 1%-os lépésekben. A vett
irato(ka)t készüléke a méretétől függetlenül, a megadott arányban kicsinyíti.
A nyomtatási méret csökkentés üzemmód beállítása
Állítsa be a fax paramétereket az alábbiaknak megfelelően.
1. Az automatikus kicsinyítés beállításához:
1) Állítsa a 24. számú kicsinyítési arányt (NYOMT.MÉRETCSÖKK) „AUTO” (Auto)-ra.
2. A rögzített csökkentési arány beállításához:
1) Állítsa a 24. számú kicsinyítési arányt (NYOMT.MÉRETCSÖKK) „FIX” helyzetbe.
2) Állítsa a 25. számú csökkentési arányt (CSÖKKENTÉS ARANYA) 70% és 100% közötti,
tetszőleges értékre (lásd az 1. megjegyzést).
Pl.: A4-ről A4-re – 96%
A4-ről Letter-re – 90%
Letter-ről Letter-re – 96%
Legal-ról Letter-re – 75%
MEGJEGYZÉS
68
1. Ha a küldő fél a fejléc kinyomtatását a másolási területen kívülre állítja be, még
nagyobb kicsinyítés válik szükségessé.
Iratok vétele
Nagyméretű iratok vétele
Ha a vett irat túlságosan hosszú (a vételi papír méreténél 39%-kal hosszabb), készüléke az iratot két
különálló oldalra bontja. A különálló oldalak nyomtatása során az első oldal alsó 10 mm-e a következő
oldal tetejére is áttolódik.
Küldött irat
Vett irat
A használat alapjai
Átlapolt nyomtatás
(10 mm)
A vett irat két oldalra kerül
átlapolásos nyomtatással.
MEGJEGYZÉS
1. Ha a nyomtatási méret csökkentést automatikusra állította, az irat méretcsökkentés
nélkül nyomtatódik ki két különálló oldalra. Ha a méretcsökkentést rögzítettre állította,
az irat a 25. sz. fax paraméter beállításának megfelelő csökkentéssel kerül
kinyomtatásra (lásd 37. old.).
69
Iratok vétele
Helyettesítéses memória vétel
Ha vétel közben a vételi papír kifogy, elakad, vagy a festék kifogy, a készülék az érkező iratot
automatikusan a lapmemóriába kezdi el venni. A tárolt iratok a vételi papír behelyezése vagy a
festékkazetta cseréje után automatikusan kinyomtatódnak. (Lásd az 1. és 2. megjegyzést.)
1
2
Amikor a készülék befejezte a memóriába történő
vételt, és nincs papír vagy festék, a kijelzőn egy
információs kód jelenik meg.
VÉTELI PAPIRHIANY
INFO. KOD=010
Tegyen be vételi papírt (lásd 18. old.), vagy cserélje ki a
festékkazettát (lásd 16. old.).
* NYOMTATAS *
MEMORIABA VETT IRAT
FESTÉK KIFOGYOTT
INFO. KOD=041
A készülék automatikusan megkezdi a memóriában
tárolt irat kinyomtatását.
Fordított nyomtatási sorrend (rendezés)
Az UF-5100/6100 nyomtatási mechanizmusa olyan, hogy fordított sorrendben teszi le az iratokat. Az UF5100/6100 rendelkezik egy úgynevezett rendezés üzemmóddal, amikor a vett iratok lapjait a megfelelő
sorrendben rendezi. Amikor engedélyezi a kinyomtatott anyag rendezését, az összes vett irat először
mindig a memóriába tárolódik, és csak ezután nyomtatódik ki a megfelelő sorrendbe rendezve. A
kinyomtatott iratok rendezéséhez szükséges feltételek: 1) a 65. számú fax paramétert
(NYOM.RENDEZÉSSEL) „ENGED”-re kell állítani, és 2) megfelelő nagyságú memória álljon
rendelkezésre.
Készüléke a nyomtatásnál nem rendezi az iratokat, ha a fenti feltételek bármelyike nem teljesül.
Elküldött irat sorrendje
Lerakott irat sorrendje
Megfelelő lerakási sorrend
(rendezési üzemmód)
MEGJEGYZÉSEK
70
Fordított lerakási sorrend
(nem rendezett üzemmód)
1. Ha a memória megtelt, a készülék megszakítja a vételt, és lekapcsolódik a vonalról.
Az eddig a pillanatig memóriába vett irato(ka)t automatikusan kinyomtatja.
2. Ha ki akarja kapcsolni a helyettesítéses vétel szolgáltatást, módosítsa a 22. számú
fax paramétert „LETILTVA” állásra. (Lásd a 37. oldalt.)
Másolatok készítése
A készülék rendelkezik másolási szolgáltatással, amellyel egy- vagy többpéldányos másolás lehetséges.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Adja meg a másolatok számát.
Pl.: 10
4
MASOLAS
MASOLATSZAM=10
* TAROLAS *
NO.005
LAPSZAM=001
01%
* MASOLAS *
MASOLATSZAM=01/10
A készülék a memóriába tárolja az iratot, majd
kinyomtatja a másolatokat.
MEGJEGYZÉSEK
1. A készülék másoláskor lekicsinyíti a másolatot az eredeti irat hosszától függően. Ha
azt kívánja, hogy másoláskor a készülék kérje a kicsinyítési arányt, akkor változtassa
meg a 32. sz. fax paramétert (MASOLATCSÖKKENTÉS) „KÉZI”-re) (lásd 37. old.).
Ha a másolási méretcsökkentés manuálisra van beállítva, akkor a nagyítási arány
1%-os lépésekben való beállításához nyomja le a ▼ illetve ▲ gombot
(100% – 70%)
2. Ha szuperfinom felbontással készíti a másolatot, annak mérete kissé csökken, hogy
az adatok elférjenek egy oldalon. Ez még akkor is így történik, ha a nagyítási arányt
100%-ra állította be.
3. Másoláskor megváltoztathatja a kontrasztot és a felbontást, de normál (Standard)
felbontást nem lehet beállítani.
4. Ha másoláskor memóriatúlcsordulási hiba lép fel, akkor Ön a iFUNCTIONi 8 9
iSETi 1 gomb lenyomásával ideiglenesen kikapcsolhatja („KI”) a „LAPMEMORIA
ADAS” szolgáltatást. Ilyenkor azonban a kinyomtatott másolatokat a készülék nem
rendezi.
71
A használat alapjai
3
MASOLAS
MASOLATSZAM=1
Időzített összeköttetések
Általános leírás
Ön irato(ka)t küldhet egy vagy több állomásra a következő 24 óra bármely időpontjában. Legfeljebb 10
időpont állítható be időzített adás vagy időzített lekérdezés lebonyolításához.
Időzített adás
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
IDÖZ. LEKÉRD
(1-2)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
3
IDÖZITETT ADAS
KEZDÉS IDÖ
4
A billentyűzetről adja be a kezdési időpontot.
(Használjon 4 számjegyet, 24 órás időformát.)
■
:
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Pl.: 2330 (este 11 óra 30 perc) és iSETi
5
Tárcsázza a telefonszámot az alábbi módszerek bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás, majd minden egyes állomás tárcsázása után
nyomja meg a iSETi gombot. (legfeljebb 12 állomás)
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd minden egyes állomás tárcsázása után nyomja meg a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 48–50. oldalon.)
Pl.:
<01> (Állomásnév)
5551234
Sürgős irathoz az adás lefoglalás csak egyetlen
állomásra lehetséges.
6
* TAROLAS *
NO.002
LAPSZAM=001
05%
az iratok lapmemóriába tárolásához.
MEGJEGYZÉSEK
1. Ha a 4. lépés során téves számot írt be, nyomja meg a iCLEARi gombot, és írja be
újra, most már a helyes számot.
2. Az időzített adás beállításainak megváltoztatása vagy törlése a 85. és 87. oldalon
található.
3. Ha az időzített adást lefoglalta az irat memóriába tárolás nélkül, akkor a iSTARTi
gomb megnyomása után az utolsó lépésben a kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg.
DEF DIR.ADAS LEFOGL.
<01>(Állomásnév)
72
* TAROLAS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZAM=005 30%
Időzített összeköttetések
Időzített lekérdezés
1
IDÖZ. LEKÉRD
(1-2)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
IDÖZITETT LEKÉRDEZÉS
KEZDÉS IDÖ
■ :
3
Adja be a kezdési időpontot a billentyűzetről.
(Használjon 4 számjegyet és 24-órás formátumot)
IDÖZITETT LEKÉRDEZÉS
JELSZO=■ ■ ■ ■
Pl.: 0330 (du. 3:30) és iSETi
Adja be a négyjegyű lekérdezési jelszót.
5
Tárcsázza a telefonszámot az alábbi módszerek bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás, majd minden egyes állomás tárcsázása után
nyomja meg a iSETi gombot. (legfeljebb 12 állomás)
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd minden egyes állomás
tárcsázása után nyomja meg a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 48–50. oldalon.)
Pl.:
Pl.: 9876 és iSETi
6
MEGJEGYZÉSEK
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:START
Bonyolultabb
szolgáltatások
4
<01> (Állomásnév)
5551234
* TAROLAS *
NO.001
1. Ha rossz számot írt be a 3. lépés során, nyomja meg a iCLEARi gombot, és írja be
újra a számot.
2. Az időzített összeköttetés beállításainak megváltoztatásához vagy törléséhez lásd a
85. és 87. oldalt.
73
Lekérdezés
Általános leírás
A lekérdezés annyit jelent, hogy felhív egy másik készüléket (készülékeket), és az Önnek szükséges
irato(ka)t lehívja. A másik készüléknek előre tudnia kell, hogy Ön fel fogja hívni, és az iratnak az
automatikus lapadagolóban vagy a lapmemóriába beolvasva kell lennie. Lehetséges, hogy az
adatvédelem érdekében szükség van a partner állomáséval megegyező lekérdezési jelszó beállítására.
A lekérdezési jelszó beállítása
Ha a lekérdezési jelszó nem egyezik a lekérdezett készülékével, a partner állomás az Ön lekérdezését
automatikusan visszautasítja.
A lekérdezési jelszó beállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1
BEALLITAS MOD
1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
FAX PARAM.
NO.=■
3
26 LEKÉRD. JELSZO
■■■■
4
Adja be a négyjegyű lekérdezési jelszót.
Pl.: 1234
(01-99)
26 LEKÉRD. JELSZO
1234
5
MEGJEGYZÉSEK
74
1. A lekérdezés nem biztos, hogy minden készülékkel működik. Javasoljuk, hogy
végezzen próba lekérdezést, mielőtt fontosabb iratokat kellene lekérdeznie.
2. Ha a lekérdezendő készüléken nincs beállítva lekérdezési jelszó, Ön még akkor is
lekérdezheti, ha az Ön készülékének van jelszava.
Lekérdezés
Előkészületek, hogy Önt lekérdezhessék
Annak érdekében, hogy más készülékek lekérdezhessék az Ön készülékét, az irat memóriába
tárolásával fel kell készülnie. Az iratnak a memóriába tárolása előtt ellenőrizze a lekérdezési jelszót. A
lekérdezési folyamatot követően a készülékének memóriájában tárolt irat automatikusan törlődik. Ha meg
akarja őrizni a memóriában az iratot, hogy többször is lekérdezhető legyen, változtassa meg a 27. számú
fax paramétert (LEKÉRT FAJL MENT.) „ENGED”-re.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
LEKÉRD.
NO.=■
1:LEKÉRD. 2:LEKÉRT
3
LEKÉRDEZETT
JELSZO=1234
4
Adja be a négyjegyű lekérdezési jelszót
(lásd 3. megjegyzés).
LEKÉRDEZETT
JELSZO =4321
Pl.: 4321
5
* TAROLAS * KÉSZ
ÖSSZ.LAPSZAM=005 24%
Az irat(ok) eltárolódik (eltárolódnak) a memóriában.
MEGJEGYZÉSEK
1. Ön küldhet és vehet iratokat akkor is, ha előkészült lekérdezésre.
2. Csak 1 lekérdezhető fájl tárolható a memóriába. Ha ugyanahhoz a lekérdezendő
fájlhoz további iratokat kíván hozzáadni, olvassa el a 89. oldalt.
3. Ha a 26. számú fax paraméternél beállította a lekérdezési jelszót, a jelszó megjelenik
a kijelzőn.
A jelszót ideiglenesen még megváltoztathatja, ha felülírja egy újjal.
75
Bonyolultabb
szolgáltatások
* TAROLAS * NO. 015
LAPSZAM=001 01%
Lekérdezés
Iratok lekérdezése másik készülékről
A következő eljárás lehetővé teszi irat(ok) lekérdezését egy vagy több állomásról. Lekérdezés előtt
ellenőrizze, hogy a jelszó be legyen állítva (lásd 74. old.).
1
LEKÉRD.
NO.=■
1:LEKÉRD. 2:LEKÉRDE.
2
LEKÉRDEZÉS
JELSZO=1234
3
Adja be a négyjegyű lekérdezési jelszót
(lásd 2. megjegyzés).
LEKÉRDEZÉS
JELSZO=1111
Pl.: 1111
4
5
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:START
Tárcsázza a telefonszámot az alábbi módszerek bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás, majd minden egyes állomás tárcsázása után
nyomja meg a iSETi gombot. (legfeljebb 12 állomás)
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd minden egyes állomás
tárcsázása után nyomja meg a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 48–50. oldalon.)
Pl.:
6
MEGJEGYZÉSEK
76
<01> (Állomásnév)
5551234
* TAROLAS *
NO.001
1. Az 5. lépésben beadott állomásokat ellenőrizheti a ▼ és ▲ a gomb segítségével; ha
szükséges, a kijelzett állomást vagy csoportot törölheti a iCLEARi gomb
lenyomásával.
2. Ha a 26. számú fax paraméterrel beállította a lekérdezési jelszót, az megjelenik a
kijelzőn.
A jelszót ideiglenesen még megváltoztathatja, ha felülírja egy újjal.
Program gombok
Általános leírás
Fax készüléke speciális program gombokkal rendelkezik. Ezek akkor hasznosak, ha gyakran kell iratokat
küldenie ugyanazon állomáscsoportoknak, illetve azokról sűrűn kell iratokat lekérdeznie. Ezeket a
gombokat közvetlen állomáscsoport-választó gombként, a lekérdezendő állomások sorrendjének, az
időzített adás vagy lekérdezés sorrendjének eltárolásához vagy további közvetlen állomásválasztó
gombként használhatja.
Csoportos tárcsázás beállítása
Program gomb beállítása csoportos tárcsáshoz
1
PROGRAM
(1-4)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
PROGRAM[P ]
NYOMJA:PROGRAM GOMB
3
Pl.:
PROGRAM [P1]
ADJA BE: NÉV
4
Adja be az állomásnevet (max. 15 karakter) a karakter
gombok segítségével (lásd 12. oldal).
Pl.: PROG.A és nyomja le a iSETi gombot.
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:START
5
Adja be a célállomásokat a közvetlen állomásválasztó
gombokkal vagy az iABBRi gombbal és egy
háromjegyű számmal.
Pl.:
és
Mielőtt a következő lépéssel folytatná, a bevitt állomás(oka)t megnézheti a ▼ illetve a ▲ gomb segítségével. Ha hibát talál, a kijelzett állomás törléséhez
használja a iCLEARi gombot.
6
<01> (Állomásnév)
5551234
[010] (Állomásnév)
5553456
PROGRAM[P ]
NYOMJA:PROGRAM GOMB
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat állíthat be, vagy a iSTOPi gomb megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
77
Bonyolultabb
szolgáltatások
NÉV
Program gombok
Időzített adás beállítása
Program gomb beállítása időzített adáshoz
1
PROGRAM
(1-4)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
PROGRAM[P ]
NYOMJA:PROGRAM GOMB
3
Pl.:
PROGRAM [P1]
ADJA BE: NÉV
4
Adja be a gomb (állomás) nevet (max. 15 karakter) a
karakter gombok segítségével (lásd 12. oldal).
Pl.: PROG.A és nyomja le a iSETi gombot.
PROGRAM [P1]
NYOMJA LE:FUNCTION
5
6
IDÖZITETT ADAS
KEZDÉS IDÖ
Adja meg a kezdési időpontot négy számjegy
felhasználásával.
NÉV
■
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Pl.: 2330 (este 11 ó 30 p) és nyomja le a iSETi
gombot.
7
Tárcsázza a telefonszámot az alábbi módszerek bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd minden egyes állomás
tárcsázása után nyomja meg a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 48–50. oldalon.)
Pl.:
8
78
<01> (Állomásnév)
5551234
PROGRAM[P ]
NYOMJA:PROGRAM GOMB
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat állíthat be, vagy a iSTOPi gomb
megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
:
Program gombok
Időzített lekérdezés beállítása
Program gomb beállítása időzített lekérdezéshez
1
PROGRAM
(1-4)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
PROGRAM[P ]
NYOMJA:PROGRAM GOMB
3
Pl.:
PROGRAM [P1]
ADJA BE: NÉV
4
Adja be az állomásnevet (max. 15 karakter) a karakter
gombok segítségével (lásd 12. old.).
Pl.: PROG.A és iSETi
PROGRAM [P1]
NYOMJA LE:FUNCTION
IDÖZITETT ADAS
KEZDÉS IDÖ
6
Adja be a kezdési időpontot.
7
Adja be a négyjegyű lekérdezési jelszót.
8
Adja be az állomást az alábbi módszerek bármely kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd minden egyes állomás
tárcsázása után nyomja meg a iSETi gombot.
(A részleteket lásd a 48–50. oldalon.)
Pl.:
Pl.: 2200 (este 10 óra) és iSETi
Pl.: 1111 és iSETi
8
■
:
IDÖZITETT LEKÉRDEZÉS
JELSZO=■ ■ ■ ■
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
<01> (Állomásnév)
5551234
PROGRAM[P ]
NYOMJA:PROGRAM GOMB
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat állíthat be, vagy a iSTOPi gomb
megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
79
Bonyolultabb
szolgáltatások
5
NÉV
Program gombok
Normál lekérdezés beállítása
Program gomb beállítása normál lekérdezéshez
1
PROGRAM
(1-4)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
PROGRAM[P ]
NYOMJA:PROGRAM GOMB
3
Pl.:
PROGRAM [P1]
ADJA BE: NÉV
4
Adja be a gomb (állomás) nevet (max. 15 karakter) a
karakter gombok segítségével (lásd 12. oldal).
Pl.: PROG.A és nyomja le a iSETi gombot.
PROGRAM [P1]
NYOMJA LE:FUNCTION
5
LEKÉRDEZÉS
JELSZO=■ ■ ■ ■
6
Adja be a négyjegyű lekérdezési jelszót.
7
Adja be az állomást az alábbi módszerek bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd nyomja meg a
iSETi gombot minden egyes állomás bevitele után.
(A részleteket lásd a 48–50. oldalon.)
Pl.:
Pl.: 1111 és nyomja le a iSETi gombot.
A lekérdezési jelszó megjelenik, ha már korábban
beállította.
8
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:START
<01> (Állomásnév)
5551234
PROGRAM[P ]
NYOMJA:PROGRAM GOMB
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat állíthat be, vagy a iSTOPi gomb
megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
80
NÉV
Program gombok
A közvetlen állomásválasztó gombok beállítása
Program gomb beállítása közvetlen állomásválasztó gombként
1
PROGRAM
(1-4)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
PROGRAM[P ]
NYOMJA:PROGRAM GOMB
3
Pl.:
PROGRAM [P1]
ADJA BE: NÉV
4
Adja be a gomb (állomás) nevet (max. 15 karakter) a
karakter gombok segítségével (lásd 12. oldal).
Pl.: PROG.A és nyomja le a iSETi gombot.
[P1] PROG.A
ADJA BE: TELEFONSZAM
5
Adja be a telefonszámot (legfeljebb 36 számjegy a
szünetekkel és szóközökkel együtt).
[P1] PROG.A
9-555 1234■
1234
6
PROGRAM[P ]
NYOMJA:PROGRAM GOMB
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat állíthat be, vagy a iSTOPi gomb
megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
81
Bonyolultabb
szolgáltatások
Pl.: 9 iPAUSEi 555
NÉV
Program gombok
A program gombok beállításának módosítása vagy törlése
A program gombok beállításának megváltoztatásához kövesse a 77–81. oldalon leírtakat.
• Időzített adás kezdési ideje vagy cél állomása(i).
• Állomás(ok) normál lekérdezése.
• Időzített lekérdezés kezdési ideje vagy állomása(i).
• Csoportos állomásválasztás állomása(i).
• Közvetlen állomásválasztó gomb telefonszáma és a hozzárendelt állomásnév.
Egy program gomb beállításainak törlése
1
PROGRAM
(1-4)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
PROGRAM[P ]
NYOMJA:PROGRAM GOMB
3
Nyomja meg a törölni kívánt program gombot.
Pl.:
4
5
82
PROGRAM[P1]
TÖRÖL? 1:IGEN 2:NEM
* TÖRLÉS *
PROGRAM[P1]
Az eljárást a 3. lépéstől megismételve, további program
gombokat törölhet, vagy a iSTOPi gomb
megnyomásával visszatérhet készenléti üzemmódba.
PROGRAM[P ]
NYOMJA:PROGRAM GOMB
Fájl szerkesztési üzemmód
Általános leírás
A készülék lapmemóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi az adás lefoglalását a memóriában, az
időzített memória adást, a memória lekérdezést, és további hasznos szolgáltatások igénybevételét.
Az összeköttetések memóriában történt lefoglalása után szükség lehet a kommunikáció beállításainak
módosítására, miközben a dokumentum még a memóriában van. Ez a fejezet leírja, hogyan használhatja
a fájl szerkesztési szolgáltatást.
Fájl lista nyomtatás
Az összeköttetés beállításait szükséges lehet módosítani vagy törölni. A tartalom ellenőrzéséhez hajtsa
végre az alábbi lépéseket, hogy kinyomtathassa a fájl listát.
FAJL SZERK. MOD(1-6)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
1:FAJL LISTA?
KIVÁLASZT:NYOMJA:SET
3
FAJL LISTA
1:NYOMTAT 2:MEGNÉZ
4
* NYOMTATAS *
FAJL LISTA
Bonyolultabb
szolgáltatások
1
Minta fájl lista
************* -FAJL LISTA- ****************** DATUM nn-HHH-éééé ******** IDÖ 15:00 ********
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
FAJL
No.
KOMM.TIPUS
KREALT IDÖ
KEZDÉSI IDÖ
OLDAL
CIMZETT(EK)
001
IDÖZITETT ADAS
nn-HHH
20:30
002
IDÖZ.MEM.ADAS.
nn-HHH
22:30
[001]
003
[011][012][013]…
-PANASONIC
***************************-HEAD OFFICE-
- ******** -
201 555 1212- **************
Magyarázatok
(1) Fájl sorszám
Ha a fájl éppen végrehajtás alatt áll, a fájl szám bal oldalán ezt egy „*” jelzi.
(2) Az összeköttetés típusa
(3) Tárolás dátuma, időpontja
A fájlok tárolásának dátuma/időpontja.
(4) Végrehajtás időpontja
Ha a fájl egy időzített összeköttetéshez tartozik, ebbe az oszlopba a kezdés
időpontja kerül.
Ha a fájl befejezetlen, akkor ebbe az oszlopba a „HIBAS” kerül.
(5) A tárolt oldal(ak) száma
(6) Címzett
Rövidített hívószámok / közvetlen állomásválasztás / manuálisan tárcsázott
számok.
83
Fájl szerkesztési üzemmód
Fájl lista tartalmának megtekintése
A fájl lista tartalmát úgy is ellenőrizheti, hogy megjeleníti a kijelzőn anélkül, hogy azt kinyomtatná. Ehhez
hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
FAJL SZERK. MOD(1-6)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
1:FAJL LISTA?
KIVÁLASZT:NYOMJA:SET
3
FAJL LISTA
1:NYOMTAT 2:MEGNÉZ
4
NYOMJA LE: ∨ ∧ GOMB
FAJLOK GÖRGETÉSE
5
vagy
ismételve, amíg a szerkeszteni kívánt fájl meg nem jelenik.
Minta kijelzés
Fájl típus
ADAS:
KÉRD:
LEKÉRDEZET:
MEM.VÉTEL:
BIZ.LEVÉL:
PC FELADAT:
NAPLO:
Állapot
nn:nn:
PROGRAMOZAS
ALATT:
UJRAHIVAS:
Adás
Lekérdező
Lekérdezett
Vétel a lapmemóriába
Titkos vétel / Titk. lekérdezett
PC interfész feladat (Opció)
Napló / Jelentés
HIBAS:
Kezdési időpont
Folyamatban
Várakozás
újratárcsázásra
Befejezetlen fájl
001 ADAS 10:00 P010
<01> (Állomásnév) ∧
Fájl sorszám
6
84
Beadott állomás
Lapszám
Fájl szerkesztési üzemmód
Fájl indítási idejének vagy célállomásának megváltoztatása
Hajtsa végre az alábbi lépéseket az összeköttetés fájl kezdési időpontjának és/vagy célállomásának
megváltoztatásához.
1
FAJL SZERK. MOD(1-6)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
BE:FAJL NO. VAGY ∨ ∧
FAJL NO.=■ ■ ■
3
Adja be a megváltoztatni kívánt fájl sorszámát vagy
használja a ▼ illetve ▲ gombot.
BE:FAJL NO. VAGY ∨ ∧
FAJL NO.=001
Pl.: 001
4
IDÖZITETT ADAS
KEZDÉS IDÖ
22:30
5
Adja meg az új kezdési időpontot.
Pl.: 0600 (reggel 6 óra)
(Ha nem kell a kezdési időpontot megváltoztatnia,
ugorjon át a 6. lépésre.)
6
7
IDÖZITETT ADAS
KEZDÉS IDÖ
06:00
<01>(Állomásnév)
5551234
Az állomás(ok) törléséhez nyomja meg a ▼ vagy a ▲
gombot, amíg a törölni kívánt állomás meg nem jelenik.
Ezután nyomja meg a iCLEARi gombot.
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
vagy
Adja be a hozzáadandó állomás(ok)at.
1 ALL. BEALLITVA
ADJON UJAT V. START
8
* NYOMTATAS *
005
85
Bonyolultabb
szolgáltatások
(Lásd a 2. megjegyzést.)
Fájl szerkesztési üzemmód
Fájl indítási idejének vagy célállomásának megváltoztatása
MEGJEGYZÉSEK
1. Készülékén nem lehet megváltoztatni annak a fájlnak az indítási időpontját és/vagy
célállomását, amelyik éppen adásban van vagy újratárcsázásra vár.
2. Ha a fájl nem időzített kommunikációs fájl, a kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg:
IDÖZ. KOMM. BEALLIT?
1:IGEN 2:NEM
Nyomja le az 1 gombot, ha a fájl típusát időzített kommunikációsra akarja
megváltoztatni.
86
Fájl szerkesztési üzemmód
Fájl törlése
A memóriában lévő fájl törléséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
FAJL SZERK. MOD(1-6)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
BE:FAJL NO. VAGY ∨ ∧
FAJL NO.=■ ■ ■
3
Adja be a törlendő fájl számát, vagy válassza ki a törölni
kívánt fájlt a ▼ illetve ▲ gombbal.
BE:FAJL NO. VAGY ∨ ∧
FAJL NO.=001
4
TÖRÖLJEM FAJLT:001?
1:IGEN 2:NEM
5
* TÖRLÉS *
FAJL NO.=001
Adja be a következő törölni kívánt fájl számát, vagy
nyomja le a iSTOPi gombot, ha vissza kíván térni
készenléti állapotba.
MEGJEGYZÉSEK
BE:FAJL NO. VAGY ∨ ∧
FAJL NO.=■ ■ ■
1. Készülékén nem lehet olyan fájlt törölni, amelyet éppen elküld.
2. Az összes fájl törléséhez (kivéve azt amelyik éppen adásban van) fájl sorszámként
-ot, és nyomja le a iSETi gombot. A kijelzőn megjelenik az alábbi
adjon be
üzenet:
ÖSSZES FAJL TÖRLÉS?
1:IGEN 2:NEM
Az összes fájl törléséhez nyomja le az 1 gombot.
87
Bonyolultabb
szolgáltatások
Pl.: 001 (lásd 2. megjegyzés)
Fájl szerkesztési üzemmód
Fájl kinyomtatása
Egy kommunikációs fájl tartalmának a kinyomtatásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
FAJL SZERK. MOD(1-6)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
BE:FAJL NO. VAGY ∨ ∧
FAJL NO.=■ ■ ■
3
Adja be a nyomtatandó fájl számát, vagy válassza ki a
nyomtatni kívánt fájlt a ▼ illetve ▲ gombbal.
BE:FAJL NO. VAGY ∨ ∧
FAJL NO.=001
Pl.: 001
4
* NYOMTATAS *
OLDAL=001/003
Készüléke kinyomtatja a fájlt. A dokumentum(ok) a
kinyomtatás után is a memóriában marad(nak).
MEGJEGYZÉS
88
1. Készülékén nem lehet kinyomtatni az éppen küldés alatt álló fájlt.
Fájl szerkesztési üzemmód
Irat hozzáfűzése egy fájlhoz
Kövesse az alábbi lépéseket, ha iratokat akar a fájlhoz hozzáadni.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 05%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
FAJL SZERK. MOD(1-6)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
3
BE:FAJL NO. VAGY ∨ ∧
FAJL NO.=■ ■ ■
BE:FAJL NO. VAGY ∨ ∧
FAJL NO.=001
Adja be a fájl számát, vagy válassza ki a hozzáadni
kívánt fájlt a ▼ vagy a ▲ gombbal.
Pl.: 001
4
Bonyolultabb
szolgáltatások
* TAROLAS *
NO.001
LAPSZAM=002
10%
Készüléke megkezdi az irato(k) tárolását egy fájlba.
MEGJEGYZÉS
1. Készülékén nem lehet olyan fájlhoz iratot hozzáfűzni, amelyet éppen elküld, vagy
amely újratárcsázásra vár.
89
Fájl szerkesztési üzemmód
Sikertelenül elküldött fájl újraküldése
Ha a memóriát használó kommunikáció vonal-foglaltság miatt meghiúsult, vagy a partner állomás nem
jelentkezett a hívásra, az utolsó újrahívás után a memóriában tárolt irat automatikusan törlődik.
Ha az irat megőrzésére a sikertelen kommunikáció után is szüksége van, előzetesen állítsa be a 31 sz.
fax paramétert (HIBAS FAJL MENTÉS) „ENGED”-re (lásd 37. old.).
A sikertelenül elküldött fájl újraküldéséhez nyomtassa ki a fájl listát, hogy a fájl sorszámot ellenőrizze
(lásd 83. old.). Ezután hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
FAJL SZERK. MOD(1-6)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
BE:FAJL NO. VAGY ∨ ∧
FAJL NO.=■ ■ ■
3
Írja be az újra adandó fájl számát, vagy válassza ki a
kívánt fájlt a ▼ vagy a ▲ gombbal.
BE:FAJL NO. VAGY ∨ ∧
FAJL NO.=001
Pl.: 001
4
* TAROLAS *
NO.001
<01>(Állomásnév)
* TARCSAZAS * NO.001
<01>(Állomásnév)
Készüléke újra megkíséreli az adást, és azonnal
tárcsázni kezd.
MEGJEGYZÉSEK
90
1. A fájlhoz beadott telefonszám nyugtázását vagy megváltoztatását lásd a 83. és 85.
oldalon.
Hozzáférési kód
Általános leírás
A hozzáférési kód megakadályozza a készülék jogosulatlan használatát. Miután eltárolta a négyjegyű
hozzáférési kódot, a készüléket senki sem működtetheti a helyes hozzáférési kód beadása nélkül.
Az automatikus vételre azonban mindig lehetőség van. Miután befejezett egy műveletet, pl. beállította az
üzemmódot vagy az adást, és a kijelző visszaáll készenléti üzemmódba, Önnek újra be kell adnia a
hozzáférési kódot, ha ismét használni kívánja a készüléket. A hozzáférési kód tárolása semmilyen más
módon nem változtatja meg a készülék működését.
A hozzáférési kód beállítása
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
FAX PARAM.
NO.=■
3
38 ELÉRÉSI KOD
■■■■
Adja be a négyjegyű hozzáférési kódot.
1234
Pl.: 1234
5
6
38 ELÉRÉSI KOD
Válassza ki a korlátozási szintet.
1 az összes műveletre
38 ELÉRÉSI KOD
1:MIND
1234
38 ELÉRÉSI KOD
2:PARAMÉT.-E
1234
vagy
2 csak a fax paraméterek beállítására és
nyomtatására.
Pl.: 2
7
MEGJEGYZÉS
1. A hozzáférési kód törléséhez adja be a hozzáférési kódot, nyomja le a iSETi gombot,
és kövesse a fenti eljárást a 3. lépésig, majd nyomja le a iCLEARi, iSETi és iSTOPi
gombot.
91
Bonyolultabb
szolgáltatások
4
(01-99)
Hozzáférési kód
A készülék használata hozzáférési kóddal
(Az összes működés korlátozása)
1
Adja be a négyjegyű hozzáférési kódot.
nn-HHH-éééé 15:00
ELÉRÉSI KOD=■
Pl.: 1234
nn-HHH-éééé 15:00
ELÉRÉSI KOD=****
2
nn-HHH-éééé 15:00
00%
Ezután normál módon működtetheti a készüléket.
A készülék használata hozzáférési kóddal
(Csak a fax paraméter hozzáférés korlátozása)
A készüléknél kiválasztható, hogy csak a fax paraméterek beállítása és kinyomtatása legyen korlátozva.
Pl.: A fax paraméterek beállításakor:
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
ADJA BE:ELÉRÉSI KOD
■
3
Adja be a négyjegyű hozzáférési kódot.
Pl.: 1234
4
FAX PARAM.
NO.=■
Ezután normál módon működtetheti a készüléket.
92
ADJA BE:ELÉRÉSI KOD
****
(01-99)
Vétel a lapmemóriába
Általános leírás
Ez a szolgáltatás a vett iratok biztonságát szolgálja a memóriába tárolással. A memóriából történő
kinyomtatást csak az arra feljogosított, és a helyes jelszót ismerő személy tudja elvégezni.
A memória vétel jelszavának beállítása
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
FAX PARAM.
NO.=■
3
37 MEMORIA VÉTEL
■■■■
4
Adja be a négyjegyű, vétel a memóriába jelszót.
Pl.: 1234
(01-99)
37 MEMORIA VÉTEL
1234
Bonyolultabb
szolgáltatások
5
A memória vétel beállítása
1
ÜZEMMOD KIVAL. (1-9)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
MEMORIA VÉTEL=KI
1:KI 2:BE 3:NYOMTAT
3
MEMORIA VÉTEL=BE
1:KI 2:BE 3:NYOMTAT
4
nn-HHH-éééé 15:00
<VÉTEL A MEMORIABA>
MEGJEGYZÉSEK
1. Ha memória túlcsordul (megtelik), a készülék leáll a vétellel és elbontja a vonalat. A
készülék a következő hívást nem fogadja, amíg nem szabadul fel hely a memóriában.
93
Vétel a lapmemóriába
Iratok kinyomtatása
A jelszavas memória vétel szolgáltatás használata esetén az irat vételét követően az alábbi üzenet
jelenik meg a kijelzőn.
ÜZENET A MEMORIABAN
<VÉTEL A MEMORIABA>
Az irat kinyomtatásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.
1
ÜZEMMOD KIVAL. (1-9)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
MEMORIA VÉTEL=BE
1:KI 2:BE 3:NYOMTAT
3
MEMORIA VÉTEL=NYOMT.
1:KI 2:BE 3:NYOMTAT
4
ADJA BE: JELSZO
5
■■■■
Az irat kinyomtatásához adja be a jelszót (lásd 1.
megjegyzés).
ADJA BE: JELSZO
1234
Pl.: 1234
6
* NYOMTATAS *
MEMORIABA VETT IRAT
A készülék elkezdi kinyomtatni az iratot.
MEGJEGYZÉSEK
94
1. Ha nincs beállítva jelszó, a készülék nem kínálja fel a jelszó beadását.
2. Az irat kinyomtatása a 4. lépésben a iSETi gomb megnyomása után azonnal
megkezdődik.
3. Ha egyszer a jelszavas vétel memóriába szolgáltatást (MEMORIA VÉTEL) bekapcsolta, a jelszót nem lehet megváltoztatni (a 37. számú fax paraméter a kijelzőn
nem látható). Ha meg akarja változtatni a jelszót, először kapcsolja ki a vétel a
lapmemóriába szolgáltatást. Ezután változtassa meg a jelszót (lásd 93. old.).
Megkülönböztetett csengetés érzékelő (DRD)
Általános leírás
Ez a funkció csak azon országokban lévő társaságoknál működik, ahol a DRD szolgáltatást ajánlják.
Készüléke rendelkezik egy számos, helyi telefontársaság által biztosított, opcionális szolgáltatással
kapcsolatos, speciális szolgáltatással. Képes különbséget tenni legfeljebb két telefonszám között, az
egyes telefonszámoknak megfelelő csengetési ritmus alapján. A „DRD” lehetővé teszi, hogy egyetlen
vonalon két telefonszámot alkalmazzon, egyet a telefax berendezése elérésére, egyet pedig a hivatali
vagy személyes telefonbeszélgetéseinek lebonyolítására.
Kérjük, forduljon a helyi telefontársasághoz annak ellenőrzésére, hogy ez a szolgáltatás használható-e
az adott területen.
Készülékét be lehet programozni, hogy a megadott csengetési ritmusra csak a DRD szolgáltatásnál
jelentkezzen. Ahhoz, hogy készülékét csak a fax hívások csengetési ritmusának érzékelésére engedélyezze, állítsa át a 30. számú fax paramétert (lásd 37. oldal).
Az alábbi táblázatban egy tipikus, egyetlen telefonvonalon lévő, két-telefonszámos üzemmódot mutatunk
be.
Pl.: Megadott csengetési ritmus = Kettős csengetés
Telefonszám
Használat
Megkülönböztetett csengetés
Csengetési ritmus
5555-1111
Telefon
Cseeengetés............................Cseeengetés............................
Normál csengetés
5555-2222
Telefax
Csengetés…Csengetés..........Csengetés…Csengetés..........
Megadott csengetés
(Kettős csengetés)
Az alábbi ábrán egy olyan, tipikus elrendezést láthat, amelynél berendezése kettős csengetés vételére
van beállítva.
Bonyolultabb
szolgáltatások
A telepítés helyén, ahol a megkülönböztetett
csengetés szolgáltatás biztosított
Csengetés...Csengetés........Csengetés...Csengetés
A személy a kettős csengetési ritmusról felismeri,
hogy a hívás a telefax berendezést keresi.
Csengetés...Csengetés........Csengetés...Csengetés
A telefax berendezés a kettős csengetési ritmus
alapján eldönti, hogy fax hívás érkezett és
automatikusan jelentkezik.
Fax szám „555 2222"
„555-2222” tárcsázása
Csengetés...Csengetés........Csengetés...Csengetés
A személy a kettős csengetési ritmusról felismeri,
hogy a hívás a telefax berendezést keresi.
MEGJEGYZÉSEK
1. A „Cseeengetés” hosszú, a „Csengetés” pedig rövid csengetést jelent.
2. Az egyes országok szabványaitól illetve előírásaitól függően, a megadott csengetési ritmus eltérhet a fentiekben megadottól.
95
Telefax címlap
Általános leírás
Az Ön elküldött iratához (irataihoz) automatikusan csatolni lehet egy telefax címlapot (fedőlapot),
amelyen látható a címzett neve, a feladó neve és az utána következő lapok száma.
Vett irat:
Elküldött irat:
1. oldal fejléc 2. oldal fejléc
1. oldal
2. oldal
Telefax
címlap
1. oldal
2. oldal
Lapszám: 02
A telefax címlap használata
Ha egy irat adásakor telefax címlapot is kíván küldeni, kövesse az alábbi lépéseket:
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
ÜZEMMOD KIVAL. (1-9)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
3
FEDÖLAP= KI
1:KI 2:BE
4
FEDÖLAP= KI
1:KI 2:BE
a kikapcsoláshoz (Nem csatol címlapot.)
vagy
vagy
FEDÖLAP= BE
1:KI 2:BE
a bekapcsoláshoz (Címlappal együtt küldi az iratot.)
5
6
Tárcsázza az állomás(oka)t, amelyre az iratot el
kívánja küldeni.
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Pl.:
MEGJEGYZÉSEK
96
1. Az előre beállított „FEDÖLAP” megváltoztatásához állítsa át az 56. sz. fax
paramétert; lásd 39. old.
2. Ez a funkció memóriából történő adásnál illetve direkt adásnál is igénybe vehető.
3. A telefax címlap a naplókban nem számítódik bele a lapszámba.
Telefax címlap
A telefax címlap használata
Telefax címlap minta
***** FAX FEDLAP *****
(1)
nn-HHH-éééé 15:00
(2)
Címzett:
SALES DEPT.
(3)
Felado:
Bonyolultabb
szolgáltatások
PANASONIC
201 555 1212
(4)
02
Oldal
Oldalszam a fedlappal együtt
Magyarázatok
(1)
(2)
(3)
(4)
A kommunikáció kezdési időpontja.
A közvetlen, a rövidített hívószámos tárcsázásnál beadott név illetve a telefonszám.
Az Ön LOGO-ja (legfeljebb 25 karakter) és azonosító száma (legfeljebb 20 számjegy)
A fedőlapot (címlapot) követő lapok száma. Ez az információ direkt adásnál nem jelenik meg.
97
PIN kódos hozzáférés
Általános leírás
Ha alközpontjánál egy külső vonal eléréséhez szükség van a PIN (Personal Identification Number –
személyi azonosító szám) kódra, akkor készüléke beállítható oly módon, hogy a tárcsázás előtt kérje a
PIN kód beadását.
A hozzáférési mód kiválasztása (Előtét szám vagy toldalék szám)
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
FAX PARAM.
NO.=■
3
39 PIN KOD ELÉRÉS
1:NINCS
4
39 PIN KOD ELÉRÉS
2:UTOTAG
(01-99)
a toldalék számhoz.
vagy
vagy
39 PIN KOD ELÉRÉS
3:ELÖTAG
az előtét számhoz.
5
MEGJEGYZÉS
98
1. Ez a szolgáltatás nem minden országban áll rendelkezésre.
PIN kódos hozzáférés
Tárcsázás PIN kóddal
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás; minden egyes tárcsázott
állomás után nyomja le a iSETi gombot. (max. 12
állomás).
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd nyomja meg a
iSETi gombot minden egyes állomás bevitele után.
(A részleteket lásd a 48–50. oldalon.)
Pl.:
<01> (Állomásnév)
5551234
[010] (Állomásnév)
5553456
3
4
Bonyolultabb
szolgáltatások
Ha ellenőrizni kívánja a tárcsázott állomások számát,
nyomja le a iSETi gombot.
2 ALL. BEALLITVA
ADJON UJAT V. START
ADJA BE: PIN KOD
■
Pl.: 9876 (max. 36 számjegy)
5
ADJA BE: PIN KOD
9876■
* TAROLAS *
NO.002
LAPSZAM=001
05%
* TARCSAZAS * NO.002
(Állomásnév)
Készüléke megkezdi az irat(ok) memóriába tárolását.
Ezt követően tárcsázni kezdi megadott PIN kódot és a
telefonszámot.
MEGJEGYZÉSEK
1. A szám tárcsázásakor a PIN kód „ ”-ként jelenik meg a kijelzőn.
2. Ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre, ha a letett vagy felemelt kézibeszélő melletti,
közvetlen tárcsázást használja.
99
Telefax átirányítás
A telefax átirányítás beállítása
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az összes bejövő fax egy közvetlen állomásválasztó gombon vagy
egy rövidített hívószámon tárolt állomásra irányítódjon át. Miután a vett faxokat a memóriájába tárolta, a
készülék tárcsázza a közvetlen állomásválasztó gombon vagy a rövidített hívószámon tárolt
telefonszámot és továbbítja a vett irat(oka)t.
Ez a funkció akkor kényelmes, amikor Ön a faxokat egy másik helyen (pl. otthon) kívánja venni, éjjel vagy
a szabadsága alatt.
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
FAX PARAM.
NO.=■
3
54 FAX ATIRANYITAS
1:LETILTVA
4
54 FAX ATIRANYITAS
2:ENGED
5
54 FAX ATIRANYITAS
ADJA BE:ALLOMAS
6
Egy közvetlen hívógombbal vagy egy rövidített
hívószámmal adja be azt az állomást, ahová a vett
faxokat át kívánja irányítani.
Pl.:
(01-99)
<01> (Állomásnév)
5551234
7
MEGJEGYZÉSEK
100
1. Ha beállította a fax átirányítás funkciót, akkor a közvetlen hívógomb telefonszáma
illetve a rövidített hívószám nem szerkeszthető. Ha a telefonszámot szerkeszteni
akarja, állítsa ezt a funkciót „LETILTVA”-ra.
2. Ha a vett irat továbbítását végző kommunikáció meghiúsult, a vett irat kinyomtatódik
és törlődik a memóriából még akkor is, ha a 31. sz. fax paramétert (HIBAS FAJL
MENTÉS) „ENGED-re állította.
Ha Ön az iratot el kívánja menteni a memóriába egy sikertelen kommunikáció után,
állítsa a készüléket a „MEMORIA VÉTEL” állásba (lásd 93. old).
3. Nem lehet iratot venni a memóriába, ha a készülék memóriája túlcsordul, vagy kb.
95%-ig ki van használva.
Szelektív vétel
Általános leírás
Készülékének van egy speciális szolgáltatása, a szelektív vétel, amely megakadályozza a nem kívánt
faxok vételét (pl. eltévedt vagy reklámozó faxok).
Irat vétele előtt az adó készüléktől vett azonosító szám (ID) utolsó 4 jegyét a készülék összehasonlítja a
közvetlen állomásválasztó gombok vagy a rövidített hívószámok beprogramozott telefonszámainak
utolsó 4 jegyével. Ha egyezés áll fenn, a készülék elkezdi venni az iratot. Ha nincs egyezés, a készülék
törli a vételt és a naplóba a 406 kód kerül.
A szelektív vétel beállítása
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
FAX PARAM.
NO.=■
3
46 VÉTEL KIVALASZTAS
1:LETILTVA
4
46 VÉTEL KIVALASZTAS
2:ENGED
(01-99)
MEGJEGYZÉSEK
Hálózati
szolgáltatások
5
1. Ha a szelektív vétel be van állítva, készüléke csak az automatikus hívómű
memóriájába tárolt telefonszámokról tud iratot venni.
2. Ha nincs beállítva az azonosító száma (ID), akkor készüléke lehet, hogy nem tud
venni néhány típusú készülékről.
Az azonosító szám beállítását lásd a 29. oldalon.
101
Jelszavas összeköttetések
Általános leírás
A jelszavas összeköttetések, amelyek közé a jelszavas adás és a jelszavas vétel tartozik, megakadályozza a készüléket abban, hogy téves állomásra adjon, vagy arra nem feljogosított készüléktől adást
vegyen. Az adási és a vételi jelszót egymástól függetlenül is és megegyezően is megadhatja.
A jelszavas adáshoz előre meg kell adnia egy négyjegyű jelszót. A jelszónak más, kompatíbilis Panafax
készülékek jelszavával egyeznie kell. Ha a készüléke adási jelszava nem egyezik a többi Panafax
készülék adási jelszavával, nem valósul meg az adás. A jelszavas adást irat küldésekor a Function 8-4
(JELSZAVAS ADÁS) „BE” beállítással lehet kiválasztani.
A jelszavas vétel használatához előre be kell állítani egy négyjegyű vételi jelszót. A jelszót a másik (többi)
Panafax készülék(ek)nek is ismernie kell. Ha az Ön készülékének a jelszava nem egyezik meg a
kompatibilis Panafax készülék vételi jelszavával, a vétel nem jön létre. Ha a jelszót beállította, és a
paramétert bekapcsoltra állította („BE”), akkor amíg ki nem kapcsolja („KI”), az ugyanaz marad.
Együttműködés más készülékekkel
A jelszavas adást és vételt az alábbiakban felsorolt Panafax készülékek között valósíthatja meg.
Típus
• DF-1100 • DP-180 • DP-190
• DP-1810F • DP-1820E • DP-1820P
• DP-2000 • DP-2310 • DP-2500
• DP-3000 • DP-3010 • DP-3510
• DP-3520 • DP-4510 • DP-4520
• DP-6010 • DP-6020
• DX-600 • DX-800
• FP-D250F • FP-D350F
• UF-160 • UF-160M • UF-170
• UF-260 • UF-270 • UF-270M • UF-280M
• UF-300 • UF-312 • UF-322
• UF-550 • UF-560 • UF-585
• UF-590 • UF-595 • UF-650
• UF-733 • UF-745 • UF-750
• UF-750D • UF-755 • UF-755e
• UF-766 • UF-770 • UF-780 • UF-788
• UF-790 • UF-880 • UF-885 • UF-890
• UF-895 • UF-990 • UF-5100 • UF-6000
102
Speciális beállítás
Szükséges.
Kérjük tekintse át a készülékek saját kezelési utasítását.
Jelszavas összeköttetések
A jelszavas adás beállítása
Az adási jelszó és paraméter beállítása
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
FAX PARAM.
NO.=■
3
43 JELSZAVAS ADAS
■■■■
4
Adja be a négyjegyű adási jelszót.
Pl.: 1234 és nyomja meg a iSETi gombot.
5
(01-99)
43 JELSZAVAS ADAS
1: KI
1234
43 JELSZAVAS ADAS
1: KI
1234
a kikapcsoláshoz (nincs jelszó ellenőrzés)
vagy
vagy
43 JELSZAVAS ADAS
2: BE
1234
a bekapcsoláshoz (van jelszó ellenőrzés)
MEGJEGYZÉSEK
Hálózati
szolgáltatások
6
1. A beállítást minden egyes adáskor ideiglenesen megváltoztathatja a 8-4 funkció
(JELSZAVAS ADAS) megváltoztatásával. A részleteket lásd a 105. oldalon.
2. A jelszó megváltoztatásához a 4. lépésben nyomja meg a iCLEARI gombot. Ezután
adja be az új jelszót.
103
Jelszavas összeköttetések
A jelszavas vétel beállítása
A vételi jelszó és paraméter beállítása
1
BEALLITAS MOD (1-8)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
FAX PARAM.
NO.=■
3
44 JELSZAVAS VÉTEL
■■■■
4
Adja be a négyjegyű vételi jelszót.
Pl.: 1234 és nyomja meg a iSETi gombot.
5
(01-99)
44 JELSZAVAS VÉTEL
1: KI
1234
44 JELSZAVAS VÉTEL
1: KI
1234
a kikapcsoláshoz (nincs jelszó ellenőrzés)
vagy
vagy
44 JELSZAVAS VÉTEL
2: BE
1234
a bekapcsoláshoz (van jelszó ellenőrzés)
6
MEGJEGYZÉSEK
104
1. Ha a paramétert beállította, akkor), az egyes vételeknél már nem választhatja ki a bevagy kikapcsolt paramétert („BE” vagy „KI”). Mindig ki vagy be van kapcsolva, amíg a
beállítást meg nem változtatja.
2. A jelszó megváltoztatásához a 4. lépésben nyomja meg a iCLEARI gombot. Ezután
adja be az új jelszót.
Jelszavas összeköttetések
A jelszavas adás használata
A jelszavas adás használatához minden egyes adásnál választhat, hogy a jelszót bekapcsolja vagy
kikapcsolja (JELSZAVAS ADAS „KI” vagy „BE”) az alábbi módon:
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
ÜZEMMOD KIVAL. (1-9)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
3
ADAS JELSZO =KI
1:KI 2:BE
4
ADAS JELSZO=KI
1:KI 2:BE
a kikapcsoláshoz (nincs jelszó ellenőrzés)
vagy
vagy
ADAS JELSZO=BE
1:KI 2:BE
a bekapcsoláshoz (van jelszó ellenőrzés)
5
Hálózati
szolgáltatások
6
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Tárcsázzon az alábbi eljárások bármely
kombinációjával:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás; minden egyes tárcsázott
állomás után nyomja le a iSETi gombot. (legfeljebb
12 állomás).
• Tárcsázás telefonkönyvből, majd nyomja meg a
iSETi gombot minden egyes állomás bevitele után.
(A részleteket lásd a 48–50. oldalon.)
Pl.:
<01> (Állomásnév)
5551234
105
Jelszavas összeköttetések
7
Ha készülékének adási jelszava megegyezik a partner
állomás adási jelszavával, készüléke elkezdi küldeni az
iratot.
Ha az adás befejeződött, az ADAS JELSZO visszatér
az eredeti beállításhoz (BE- vagy KIkapcsolva).
A jelszavas vétel használata
Amikor a 104. oldalon leírt eljárást követve beállította a paramétert, akkor már semmilyen további
műveletet nem kell végeznie. Az egyes vételeknél nem tudja kiválasztani a „KI” (kikapcsolva) illetve a
„BE” (bekapcsolva) paramétert. A beállítás megváltoztatásáig az mindig „KI” illetve „BE” állapotban
marad.
106
Titkos postaláda
Általános leírás
Készüléke két szolgáltatással is rendelkezik, hogy biztosítsa a titkos kommunikációt, lehetővé téve, hogy bizonyos
titkos, elküldött információkat csak a helyes titkossági kód ismeretével rendelkező személy vehessen.
Titkos postaláda
A titkos postaláda szolgáltatás mintegy postafiókként használható egy négy számjegyű titkos kód felhasználásával,
kompatibilis (együttműködő) típusok között. A titkos postaláda szolgáltatás titkos kóddal rendelkező irato(ka)t vesz a
memóriába. Ezek a dokumentumok azután csak a titkossági kódot ismerő személy által nyomtathatók ki.
Panafax
kompatibilis
típus
Panafax
kompatibilis
típus
A 2000
titkos
kóddal elküldve
Az 1000
titkos
kóddal elküldve
Panafax kompatibilis típus (lásd 5. megjegyzés)
POSTALÁDA
Az „A” és „B” irat a
memóriában van eltárolva.
Panafax
kompatibilis
típus
(lásd 5. megjegyzés)
Lekérdezés
az 1000
titkos kóddal
Nyomtatás
a 2000
titkos kóddal
Az 1. táblázat mutatja, mely típusok képesek a titkos postaláda szolgáltatást igénybe venni. Az is látható, hogy
szükség van-e különleges beállításra vagy sem.
1. táblázat: Titkos postaláda követelmények
DF-1100
DP-2500
DP-6020
UF-342
UF-744
UF-790
UF-6100
DP-180
DP-3000
DX-600
UF-344
UF-745
UF-880
UF-9000
MEGJEGYZÉSEK
DP-190
DP-3010
DX-800
UF-550
UF-755
UF-885
Kompatibilis típus
DP-1810F DP-1820P
DP-3510 DP-3520
UF-280M UF-312
UF-560
UF-585
UF-755e UF-766
UF-890
UF-895
Speciális beállítás
DP-1820E
DP-4510
UF-322
UF-590
UF-770
UF-990
DP-2000
DP-4520
UF-332
UF-595
UF-780
UF-5100
DP-2310
DP-6010
UF-333
UF-733
UF-788
UF-6000
Nem szükséges
1. Ha készüléke két titkos iratot vesz ugyanazzal a kóddal, mindkét irat ugyanabba a
titkos postaládába tárolódik el.
2. Legfeljebb 10 postaláda fájl tárolható a memóriában. Ez azt jelenti, hogy 10 különböző titkos kódot használhat a titkos faxok vételéhez.
3. Ha a memória túlcsordul (megtelik), a készülék leáll a vétellel és lekapcsolódik a
vonalról.
4. Ha titkos faxot vett egy UF-733 típusú készülék postaládájába, az iratot nem tudja
belőle lekérdezni. Az UF-733 úgy lett tervezve, hogy a titkos iratokat csak helyben
tudja kinyomtatni.
107
Hálózati
szolgáltatások
Együttműködés más készülékekkel
Titkos postaláda
Titkos irat küldése egy másik készülék postaládájába
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
TITKOS KOMM.
(1-5)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
3
TITKOS ADAS
TITKOS KOD=■ ■ ■ ■
4
Adja be a négyjegyű titkos kódot.
Pl.: 2233
5
6
ADJA BE:ALLOMAS
UTANA NYOMJA:START
Tárcsázzon az alábbi módok egyikével:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás a billentyűzetről
• Tárcsázás telefonkönyvből
Pl.:
7
Ha szükséges, tájékoztassa a partner állomás
kezelőjét, és közölje vele a titkos kódot.
108
TITKOS ADAS
TITKOS KOD=2233
<01> (Állomásnév)
5551234
Titkos postaláda
Titkos irat lekérdezése másik készülék postaládájából
Miután Önt tájékoztatták arról, hogy valaki titkos iratot küldött Önnek egy másik készülék postaládájába,
az alábbi módon lehívhatja azt onnan:
1
TITKOS KOMM.
(1-5)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
TITKOS LEKÉRDEZÉS
TITKOS KOD=■ ■ ■ ■
3
Adja be a négyjegyű titkos kódot.
Pl.: 2233
4
5
TITKOS LEKÉRDEZÉS
TITKOS KOD=2233
ADJA BE:ALLOMAS
UTANA NYOMJA:START
Tárcsázzon az alábbi módok egyikével:
• Közvetlen állomásválasztás
• Rövidített hívószámos tárcsázás
• Manuális tárcsázás a billentyűzetről
• Tárcsázás telefonkönyvből
Pl.:
<01> (Állomásnév)
5551234
MEGJEGYZÉS
Hálózati
szolgáltatások
6
1. A lekérdezés után a központi készülékben tárolt titkos irat automatikusan törlődik.
109
Titkos postaláda
Titkos irat vétele saját készüléke postaládájába
Nincs szükség különleges beállításokra, erre a szolgáltatásra a készüléke máris készen áll. Készüléke a
titkos faxokat ugyanúgy veszi, mint a normál fax adásokat. Titkos irat vétele esetén a kijelzőn megjelenik
az alábbi üzenet, és kinyomtatódik a TITKOS VÉTELI NAPLO.
LEVÉL A POSTAFIOKBAN
Titkos vételi napló minta
********** -TITKOS VÉTELI NAPLO- ************** DATUM nn-HHH-éééé ***** IDÖ 15:00 ********
** ÉRTESITÉS TITKOS IRAT TÁROLÁSÁROL *
(1)
(2)
(3)
(4)
FAJL SZAM
FELADO
OLDAL
VÉTEL IDEJE
040
PANAFAX
001
nn-HHH 15:00
-PANASONIC
*********************************** -HEAD OFICE
- ***** -
201 555 1212- *********
Magyarázatok:
(1)
(2)
(3)
(4)
Fájl sorszám
A partner állomás (iratküldő) vett azonosítója
A vett oldalak száma
A vétel időpontja
MEGJEGYZÉSEK
110
001-999
Karakter vagy számjegyes azonosító
1. Ha készüléke két titkos iratot vesz ugyanazzal a titkossági kóddal, akkor mindkét
iratot ugyanabban a titkos postaláda rekeszben tárolja.
2. A készülék 10 titkos rekesszel rendelkezik. Ezért 10 különböző titkossági kódú titkos
faxot képes venni.
3. Ha a memória túlcsordul (megtelik), a készülék leállítja a vételt és lekapcsolódik a
vonalról.
4. A fájl lista kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a készülék vett-e titkos faxot (lásd 83.
old.)
Titkos postaláda
Titkos irat tárolása készüléke postaládájában
Ha készüléke titkos postaládájába iratot kíván tárolni, kövesse az alábbi eljárást. Miután a titkos iratot
eltárolta a titkos postaládában, az egy másik készülékkel lekérdezhető.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
TITKOS KOMM.
(1-5)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
3
TITKOSAN LEKÉRDEZETT
TITKOS KOD=■ ■ ■ ■
4
Adja be a négyjegyű titkos kódot.
Pl.: 2233
5
TITKOSAN LEKÉRDEZETT
TITKOS KOD=2233
* TAROLAS *
NO.002
LAPSZAM=001 01%
Hálózati
szolgáltatások
Az irat(ok) a memóriában tárolódik (tárolódnak).
Ha szükséges, tájékoztassa a titkos irat címzettjét, és
közölje vele a lekérdezés titkos kódját.
MEGJEGYZÉS
1. A titkos fájl a lekérdezés után automatikusan törlődik.
Ha meg akarja tartani a titkos fájlt lekérdezés után is, a 42. számú fax paramétert
(TITKOS FAJL MENT.) állítsa „ENGED”-re.
111
Titkos postaláda
Titkos irat kinyomtatása készüléke postaládájából
Ha Ön értesült róla, hogy valaki titkos iratot küldött készüléke postaládájába, azt az alábbi lépések
végrehajtásával kinyomtathatja.
1
TITKOS KOMM.
(1-5)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
TITKOS FAJLT NYOMTAT
TITKOS KOD=■ ■ ■ ■
3
Írja be a titkos kódját annak az iratnak, amelyet ki akar
nyomtatni.
TITKOS FAJLT NYOMTAT
TITKOS KOD=2233
Pl.: 2233
4
* NYOMTATAS *
OLDAL=001/001
A készülék elkezdi a titkos irat nyomtatását.
MEGJEGYZÉS
112
1. A titkos irat a kinyomtatás után még akkor is automatikusan törlődik, ha a 42. számú
fax paraméter (TITKOS FAJL MENT) „ENGED”-re van állítva.
Titkos postaláda
Tárolt, titkos irat törlése készüléke postaládájából
Ha a memória megtelt, vagy csak ki akarja törölni a titkos iratokat, akkor az alábbi eljárással egy vagy
több, készülékében tárolt, titkos telefaxot is törölhet.
A titkos fájl törlésének két fajtája van, az egyik a titkossági kódonkénti törlés, a másik az összes titkos fájl
törlése.
Fájl törlés titkossági kóddal
1
TITKOS KOMM.
(1-5)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
TITKOS FAJL TÖRLÉSE
TITKOS KOD=■ ■ ■ ■
3
Adja be a négyjegyű titkossági kódot.
Pl.: 2233
4
TITKOS FAJL TÖRLÉSE
TITKOS KOD=2233
* TÖRLÉS *
TITKOS KOD=2233
1
TITKOS KOMM.
(1-5)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
TITKOS FAJL TÖRLÉSE
TITKOS KOD=■ ■ ■ ■
3
MINDEN TITKOS FAJL
TÖRL? 1:IGEN 2:NEM
4
* TÖRLÉS *
ÖSSZ.TITKOS FAJL
113
Hálózati
szolgáltatások
Az összes titkos fájl törlése a memóriából
Másodlagos címzés
Általános leírás
A másodlagos címzés funkció az Ön számára az irat(ok) további irányítását, átirányítását illetve átjátszását teszi lehetővé a kívánt fogadó(k)hoz, ha azt Panasonic Internet Faxra alkalmas típusokkal és/vagy
a HydraFax/LaserFAX szoftver Networking (Hálózatképzés) verziójával kombinálva használja. Ez a
funkció kielégíti az alcímet alkalmazó T.Routing-Facsimile Routing-ra (T.irányítás-Fax irányítás-ra)
vonatkozó ITU-T ajánlást.
Hálózati példa
Tárcsázás:
Alcím:
TSI:
5551234
0001
555 9999
Telefonvonal
G3 fax
Panasonic Internet Faxra
alkalmas típusok
G3 fax
A Panasonic Internet Faxra alkalmas típusok automatikus irányítási táblázata
(Saját telefonszám: 555 1234)
Közvetlen hívószám
Tárcsázás:
Alcím:
TSI:
Alcím
TCI
Irány
5551234
Nincs
555 6789
Együttműködés más készülékekkel
•
Alcímes adás:
DF-1100/DP-135FP/150FP/150FX/190/1810F/1820E/1820P/2000/2310/2330/2500/3000/3010/3030/3510/
3520/3530/4510/4520/4530/6010/6020/6030/DX-600/800/1000/2000/FPD250F/D350F/UF-332/333/342/
344/490/550/560/585/590/595/770/790/880/885/890/895/990/4000/4100/5100/6000/6100/7000/7100/8000/
8100/9000 (lásd az 1. megjegyzést)
•
Alcímes vétel:
DX-600/800/UF-4000/4100/5100/6000/6100/7000/7100/8000/8100/9000 és DP-1810F/1820E/1820P/2000/
2310/2330/2500/3000/3010/3030/3510/3520/3530/4510/4520/4530/6010/6020/6030 Internet Faxszal
Másodlagos címzéses adási módszerek
Ön egy iratot az alcímre vonatkozó információval együtt az alábbi módszerekkel küldhet el a kívánt vételi helyre.
•
Az alcím információt eltárolja a közvetlen/rövidített hívószámokba.
•
Az alcím információt a manuális tárcsázás során adja meg.
Irányítás, átirányítás illetve átjátszás beállítása
Ön a LAN (Local Area Network – helyi hálózat), a PSTN (nyilvános kapcsolt hálózat) illetve a Panasonic Internet Fax-képes
alközponti mellékállomások bármilyen kombinációjára kialakíthatja az automatikus irányítást.
MEGJEGYZÉSEK
114
1. UF-788 PC interfész opcióval vagy opcionális, telepített ROM-mal.
Másodlagos címzés
Másodlagos címzés beállítása a közvetlen/rövidített hívószámos tárcsázásban
1
1:EGYGOMBOS
2:RÖVID SZAM
2
EGY GOMBNYOMASOS< >
NYOMJA:EGYG.VAGY ∨ ∧
a közvetlen tárcsázás kiválasztásához
vagy
a rövidített hívószámos tárcsázás
kiválasztásához
Pl.: 1
3
Pl.:
4
Adja be a telefonszámot, nyomja le a iSUB-ADDRi
gombot, majd adja be az alcímet (legfeljebb 20
számjegy).
(A telefonszám számjegyeinek, a szüneteknek, a betűközöknek, a FLASH-nek és az alcím számjegyeinek az
együttes száma nem lehet több 36-nál.)
Pl.: telefonszám =5551234, alcím=2762
<01>
ADJA BE: TELEFONSZAM
<01>
5551234s2762■
5551234
iSUB-ADDRi 2762
5
<01> SALES DEPT■
5551234s2762
Adja be az állomásnevet (lásd 30. old.).
Pl.: SALES DEPT
6
MEGJEGYZÉS
1. A másodlagos címet a telefonszámtól a iSUB-ADDRi választja el, amely a kijelzőn
„s”-ként jelenik meg.
115
Hálózati
szolgáltatások
Ezt a következőképpen kell beadnia:
Másodlagos címzés
Iratküldés másodlagos címzéssel
A közvetlen hívógombos/rövidített hívószámos tárcsázás használata
A működés megegyezik a normál tárcsázással.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Pl.:
<01> (Állomásnév)
5551234s2762
3
* TAROLAS *
NO.001
LAPSZAM=001
01%
Készüléke az iratot a memóriába tárolja, és megkezdi
az állomás tárcsázását majd elküldi az irato(ka)t a
másodlagos címzési információval együtt.
A manuális tárcsázás használata
A teleifonszám és az alcím elválasztásához használja a iSUB-ADDRi gombot.
1
ADJA BE:ALLOMAS(OK)
UTANA NYOMJA:STA 00%
Helyezze be az irato(ka)t írással lefelé.
2
Adja be a telefonszámot, nyomja le a iSUB-ADDRi
gombot, majd adja be az alcímet (legfeljebb 20
számjegy).
(A telefonszám számjegyeinek, a szüneteknek, a betűközöknek, a FLASH-nek és az alcím számjegyeinek az
együttes száma nem lehet több 36-nál.)
Pl.: telefonszám =5551234, alcím=2762
TARCSAZ:NYOMJA:START
5551234s2762
Ezt a következőképpen kell beadnia:
5551234
iSUB-ADDRi 2762
3
* TAROLAS *
NO.001
LAPSZAM=001
01%
Készüléke az iratot a memóriába tárolja, és megkezdi
az állomás tárcsázását majd elküldi az irato(ka)t a
másodlagos címzési információval együtt.
MEGJEGYZÉSEK
116
1. A másodlagos címet a telefonszámtól a iSUB-ADDRi választja el, amely a kijelzőn
„s”-ként jelenik meg.
2. A letett illetve felvett kézibeszélő melletti, manuális tárcsázás nem használható a
másodlagos címes iratküldésnél.
3. Manuális újratárcsázáskor készüléke az alcímet nem küldi el.
Naplók és listák
Általános leírás
Annak érdekében, hogy áttekintése legyen az elküldött és vett iratokról, továbbá legyen egy listája a tárolt
telefonszámokról, az Ön készüléke képes kinyomtatni a következő naplókat és listákat: forgalmi napló,
egyedi adási napló, kommunikációs napló, egy gombnyomásos (közvetlen állomás-választás) / rövidített
hívószámok/telefonkönyvbeli számok listája, programlista, fax paraméter lista, telefonkönyv lap és fájl
lista.
Forgalmi napló (NAPLO)
A „NAPLO” az utolsó 32 átvitel jegyzőkönyve (az átvitel feljegyzésre kerül minden irat adásánál, illetve
vételénél), amelyet készüléke minden 32 átvitel után automatikusan kinyomtat (lásd az 1. megjegyzést),
de manuálisan is kinyomtathatja az alábbiak szerint.
1
NYOMTATAS
(1-7)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
NAPLO
1:NYOMTAT 2:MEGNÉZ
3a
3b
4
1 A napló nyomtatásához.
* NYOMTATAS *
NAPLO
2 A napló megtekintéséhez.
NAPLO NÉZET
1:CSAK ADAS 2:ÖSSZES
Válassza ki a megtekintés módját.
1 ha csak az adásokat kívánja megnézni.
2 ha az összes átvitelt meg akarja nézni.
Pl.: 2
Ön a ▼ vagy a ▲ gomb lenyomásával átnézheti a
naplóban az átviteleket. Készenléti állapotba a ISTOPI
gomb lenyomásával térhet vissza.
NYOMJA LE: ∨ ∧ GOMB
A GÖRGETÉSHEZ
Dátum és időpont
A kommunikáció eredménye
12/12 10:00
OK P01
ADAS
5551234
∧
A kommunikáció típusa
ADAS:
VÉTEL:
LEKÉRD.:
PLD:
ATIR:
TAV:
Adás
Vétel
Lekérdező
Lekérdezett
Fax átirányítás
Távdiagnosztika/
firmver frissítés
MEGJEGYZÉS
Vett azonosító (ID)
A tárolt név vagy a
tárcsázott
telefonszám
Az átvitel sikeres volt.
A lefoglalt adás sikeres volt a
memória megtelt feltétel mellett.
R-OK:
A titkos adás sikeres volt.
FOGLALT:
Foglalt a vonal.
STOP:
Megnyomták a STOP gombot.
3 jegyű információs kód: Az átvitel meghiúsult.
(A részleteket lásd a 133. oldalon.)
Naplók, listák
kinyomtatása
OK:
P-OK:
A sikeresen elküldött illetve vett oldalak száma.
Görgetés jelző
∧ : A legutolsó átvitel
∨ : A legrégebbi átvitel
: Csak egy (1) átvitel
1. Ha le akarja tiltani a forgalmi napló automatikus nyomtatását, változtassa meg a 13.
számú fax paramétert „LETILTVA” beállításra (lásd 36. old.)
117
Naplók és listák
Egyedi adási napló (EGYEDI ADAS NAPLO)
Az egyedi adási napló a legutolsó adás információit tartalmazza.
118
1
NYOMTATAS
(1-7)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
6:EGYEDI ADAS NAPLO
NYOMTAT:NYOMJA:SET
3
* NYOMTATAS *
EGYEDI ADAS NAPLO
Naplók és listák
Forgalmi napló (NAPLO) / Egyedi adási napló (EGYEDI ADAS NAPLO)
Forgalmi napló (NAPLO) minta
Naplók, listák
kinyomtatása
Egyedi adás napló (EGYEDI ADAS NAPLO) minta
119
Naplók és listák
Forgalmi napló (NAPLO) / Egyedi adási napló (EGYEDI ADAS NAPLO)
Magyarázatok
(1)
(2)
(3)
(4)
A nyomtatás dátuma:
A nyomtatás időpontja:
A napló sorszáma:
Az összeköttetés eredménye:
(5)
Az adott vagy vett oldalak
száma:
A háromjegyű szám a sikeresen leadott vagy vett oldalak száma.
Amikor iratokat tárolt a memóriában, két háromjegyű szám jelenik meg.
Az első háromjegyű szám jelenti a sikeresen leadott oldalak számát.
A második háromjegyű szám a leadni kívánt oldalak számát jelenti.
A csillag „*” azt jelenti, hogy a vett oldalak között rossz minőségű is van.
(6)
Fájl sorszám:
001-999 (Ha az összeköttetést a memóriában tárolta, minden egyes átvitelhez
egy fájl sorszám rendelődik hozzá.)
(7)
(8)
Az összeköttetés időtartama:
Az összeköttetés típusa:
(9)
A partner állomás azonosítója:
(10) Az összeköttetés dátuma:
(11) Az összeköttetés kezdetének
időpontja:
(12) Diagnosztika:
(13) Saját LOGO:
(14) Saját azonosító (ID) szám:
(15) Saját karakter azonosító:
(16) A kommunikáció típusa:
(17) Célállomás:
(18) A partner állomás vett
azonosítója (ID):
(19) Felbontás:
120
az „OK” jelzi, hogy az összeköttetés sikeres volt.
a „FOGLALT” jelzi, hogy az átvitel a vonal foglaltsága miatt meghiúsult.
a „ALLJ” jelzi, hogy az összeköttetés alatt megnyomták a STOP gombot.
az „M-OK” jelzi, hogy a lapmemóriába vétel történt, de az üzenet nem lett
kinyomtatva.
a „P-OK” jelzi, hogy memória túlcsordulás vagy helytelen irat behelyezés
történt a memóriába tárolás során, de a sikeresen eltárolt irat(ok) el lett(ek)
küldve.
az „R-OK” jelzi, hogy a titkos átvitel sikeres volt.
Háromjegyű információs kód (lásd 133. old.) jelzi, ha az összeköttetés során
probléma merült fel.
„ADAS” – adás
„VÉTEL” – vétel
„LEKÉRD.” – lekérdezés
„PLD” – lekérdezett
„ATIR.” – fax átirányítás
„RMT” – távdiagnosztika/firmver frissítés
Név:
A közvetlen állomásválasztó vagy a rövidített hívószámhoz felvett
név vagy a partner állomás karakter azonosítója.
szám: A tárcsázott telefonszám.
Szám:
A partner állomás ID száma.
Csak szerviz szakember részére
Legfeljebb 25 karakter
Legfeljebb 20 számjegy
Legfeljebb 16 karakter
Átvitel vagy memória átvitel
Ha az átvitelnél közvetlen hívógombot vagy rövidített hívószámot használt:
Közvetlen hívógomb vagy rövidített hívószám/telefonszám/hozzárendelt név
Ha nem: telefonszám
Karakter azonosító vagy azonosító szám
a „STANDARD” a normál felbontást jelzi
a „FINOM” a finom felbontást jelzi
a „SZ.FINOM” a szuperfinom felbontást jelzi.
Naplók és listák
Kommunikációs napló (KOMM. NAPLO)
A kommunikációs napló (KOMM. NAPLO) az Ön részére lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy az adás
vagy lekérdezés sikeres volt-e. Ön meghatározhatja a nyomtatás feltételeit (Ki/Mindig/Csak hibas) a 8-1
funkció illetve a 12. számú fax paraméter beállításával.
Minta kommunikációs napló
-KOMM. NAPLOMOD = ADAS A LAPMEMORIABOL
DATUM nn-HHH-éééé
INDIT=nn-HHH 14:50
IDÖ 15:00
VÉGE=nn-HHH 15:010
FAJL SORSZAM=050
KOMM. EGY-GOMB./
RÖV.HSZ.
ALLOMAS NÉV/TEL.SZAM
OLDAL
IDÖTART.
FOGLALT
Naplók, listák
kinyomtatása
ALL.
SZAM
121
Naplók és listák
Kommunikációs napló (KOMM. NAPLO)
Magyarázatok
(1)
(2)
(3)
(4)
Az összeköttetési mód kijelzése:
Az összeköttetés kezdetének
időpontja:
Az összeköttetés befejezésének
időpontja:
Fájl sorszám:
001-999 (Ha az összeköttetést a memóriában tárolta, minden egyes
összeköttetéshez egy fájl sorszám rendelődik hozzá.)
(5)
Állomás sorszám:
Az állomások sorszáma:
(6)
Az összeköttetés eredménye:
az „OK” jelzi, hogy az összeköttetés sikeres volt.
a „FOGLALT” jelzi, hogy az átvitel a vonal foglaltsága miatt meghiúsult.
a „ALLJ” jelzi, hogy az összeköttetés alatt megnyomták a STOP gombot.
az „M-OK” jelzi, hogy a lapmemóriába vétel történt, de az üzenet nem lett
kinyomtatva.
a „P-OK” jelzi, hogy memória túlcsordulás vagy helytelen irat behelyezés
történt a memóriába tárolás során, de a sikeresen eltárolt irat(ok) el lett(ek)
küldve.
az „R-OK” jelzi, hogy a titkos átvitel sikeres volt.
Háromjegyű információs kód (lásd 133. old.) jelzi, ha az összeköttetés során
probléma merült fel. Ebben az esetben a készülék kinyomtatja a naplót,
amely a küldött irat első oldalával együtt nyomtatódik ki, az előző oldalon
látható módon.
(7)
Rövidített hívószám vagy
A
(8)
A tárolt közvetlen vagy rövidített
hívószámos név vagy a direkt
hívószám:
A küldött vagy vett oldalak száma: A háromjegyű szám a sikeresen leadott vagy vett oldalak száma.
Amikor iratokat tárolt a memóriában, két háromjegyű szám jelenik meg.
Az első háromjegyű szám jelenti a sikeresen leadott oldalak számát.
A második háromjegyű szám az összes elküldeni kívánt oldal számát
mutatja.
(9)
(10) A kommunikáció időtartama:
122
jel:
jel mutatja a számbillentyűzetről tárcsázott telefonszámot.
Naplók és listák
Egy gombnyomásos (közvetlen)/rövidített hívószám és telefonkönyv lista
Az Ön által eltárolt egy gombnyomásos (közvetlen állomásválasztás)/rövidített hívószámok és a
telefonkönyv lista kinyomtatásához:
1
NYOMTATAS
(1-7)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
2:EGYG./RÖV.H LISTA?
NYOMTAT:NYOMJA:SET
3
1:EGYGOMB/RÖV.SZAMOK
2:TELEFON KÖNYV
4
* NYOMTATAS *
EGYG./RÖV.HIVOSZAMOK
az egy gombnyomásos (közvetlen állomásválasztás)/ rövidített hívószámok listájának
kinyomtatásához
* NYOMTATAS *
TEL.KÖNYV LISTA
Naplók, listák
kinyomtatása
a telefonkönyv számok kinyomtatásához
123
Naplók és listák
Egy gombnyomásos (közvetlen)/rövidített hívószám és telefonkönyv lista
Minta a közvetlen állomásválasztó gombok telefonszámainak kilistázására
-EGY GOMBNY.HIVOSZ.LISTA-
EGY GOMBNY.
ALLOMASNÉV
DATUM nn-HHH-éééé
IDÖ 15:00
TELEFONSZAM
ALL. SORSZAM
Minta a rövidített hívószámok telefonszámainak kilistázására
-RÖV.HSZ. LISTA-
RÖV.HSZ. ALLOMASNÉV
ALL. SORSZAM
124
DATUM nn-HHH-éééé
TELEFONSZAM
IDÖ 15:00
Naplók és listák
Egy gombnyomásos (közvetlen)/rövidített hívószám és telefonkönyv lista
Minta a telefonkönyv számainak listájára
-TEL.KÖNYV KERES.LISTA-
ALLOMASNÉV
RÖV.HSZ.
DATUM nn-HHH-éééé
IDÖ 15:00
TELEFONSZAM
ALL. SORSZAM
(1)
Egy gombnyomásos vagy rövidített hívószám: <nn> = Egy gombnyomásos hívószám,
[nn] = Rövidített hívószám
(2)
Az állomás készülékben tárolt neve:
Legfeljebb 15 karakter
(3)
A készülékben tárolt telefonszám:
Legfeljebb 36 számjegy
(4)
A közvetlen állomásválasztó vagy a rövidített
hívószám sorszáma:
Készüléke telefonkönyvébe felvett állomásnév
kezdőbetűje:
(5)
Naplók, listák
kinyomtatása
Magyarázatok
125
Naplók és listák
Program lista
A program gombokhoz előzőleg hozzárendelt tárcsázási sorozatok program listájának kinyomtatásához.
1
NYOMTATAS
(1-7)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
3:PROGRAMLISTA?
NYOMTAT:NYOMJA:SET
3
* NYOMTATAS *
PROGRAMLISTA
Program lista minta
-PROGRAM LISTAPROGRAM
DATUM nn-HHH-éééé
PROGRAM NÉV
TIPUS
ADAS IDÖZITÖ
LEKÉRD. IDÖZITÖ
PROG. A
ADAS
LEKÉRD.
LEKÉRD.
IDÖZITÖ
IDÖ 15:00
RÖV.HSZ.OK
Magyarázatok
(1)
(2)
Program gomb:
A program neve:
(3)
Az összeköttetés típusa:
Az „ADAS” adást jelent
A „LEKÉRD.” lekérdezést jelent
Az „RÖV.HSZ./CSOP.” jelzi, hogy a program gombot csoport gombnak
programozták be.
A „EGY-GOMBNYOM.” jelzi, hogy a program gombot közvetlen
állomásválasztó gombnak programozták.
(4)
Időzítő:
Jelzi a kezdési időt.
„---” jelzi, hogy a program gomb „nem időzített” programozást tartalmaz.
(5)
A programba felvett telefonszámok:
Közvetlen állomásválasztás/rövidített hívószám
126
max. 15 karakter
Naplók és listák
FAX paraméter lista
1
NYOMTATAS
(1-7)
ADJA BESZAM VAGY ∨ ∧
2
4:FAX PARAM LISTA?
NYOMTAT:NYOMJA:SET
3
* NYOMTATAS *
FAX PARAMÉTER LISTA
Fax paraméter lista minta
-FAX PARAMÉTER LISTAPARAMÉTER
SZAM
LEIRAS
KONTRASZT (KEZDÖ)
FELBONTAS (KEZDÖ)
DATUM nn-HHH-éééé
KIVALASZTAS
IDÖ 15:00
AKTUALIS
BEALLITAS
NORMAL
BEÁLLITAS
(1:Normal
2:Vilagos
3:Sötét)
(1:Standard 2:Finom
3:Sz.Finom
4:Féltonus(Finom) 5:Féltonus(Sz.Finom)
MEMORIA MÉRET
(8MB)
Magyarázatok
(1)
(2)
Paraméter sorszám
Leírás:
(3)
(4)
Kiválasztás
Jelenlegi beállítás:
(5)
Standard beállítás:
Gyárilag beállított értékek.
(6)
(7)
Memória méret:
Megváltoztatott beállítás:
A „*” azt jelzi, hogy a gyári beállítást megváltoztatták.
A „----” jelzi, hogy a kód vagy a jelszó nincs beállítva. Ha a kódot vagy a
jelszót beállították, akkor az jelenik meg a zárójelben.
127
Naplók, listák
kinyomtatása
„(KEZDÖ)” az alapbeállítást jelenti.
Naplók és listák
Festékkazetta rendelési űrlap
A festékkazetta rendelési űrlap kinyomtatása
1
1:GÖRGÖ TISZTITÁS?
3:NYOMT.PAR.KITÖL?
2
* NYOMTATAS *
FESTÉKRND.ÜRLAP
Festékkazetta rendelési űrlap minta
FESTÉKKAZETTA RENDELÉSI ÜRLAP
Készülékében a festék kifogyóban van.
Cserekazetta rendelése a hivatalos forgalmazotol
Telefonon:
Faxon:
Köszönjük megrendelését.
A felhasználo neve és cime:
Cimzett:
Vevö:
Atvevö:
Atvevö:
Telefonszam:
Telefonszam:
Felhasznalo azonosito:
Postafiok száma
Festékkazetta: UG-3350
Gyari szam:
Nyomtatott betüvel: név,cim
128
(ha szükséges):
Alairas és datum
Hibaelhárítás
Ha az alábbiak közül bármelyik probléma felmerülne
Probléma adás
közben
Adási másolási
minőségi problémák
Probléma vétel
közben
Jelenség
Teendő
Oldal
Az irat nem töltődik
be/több lap
egyszerre történő
behúzása
1. Ellenőrizze, hogy az iraton nincs iratfűző kapocs vagy
gemkapocs, nem zsíros vagy szakadt.
2. Ellenőrizze, hogy az irat alkalmas-e a fax kszülékből való
küldésre. Ehhez tanulmányozza a „El nem küldhető iratok”
listáját. Ha az irat szerepel a listán, készítsen róla
fénymásolatot, és azt küldje el helyette.
3. Ellenőrizze, hogy az irat megfelelően lett-e behelyezve.
4. Állítsa be a behúzó erőt az automatikus lapadagolón.
40
41
140
Irat elakadás
A kijelzőn a 031 információs kód jelenik meg, ha irat elakadás
történt.
137
Nincs adás igazoló
bélyegzés
1. Ellenőrizze, hogy a STAMP (Bélyegző) feliratú LED világíte.
2. Ellenőrizze a 04. és 28. számú fax paraméter beállítását.
43
36
37
Az adás igazoló
pecsét túl halvány
Cserélje ki a bélyegzőt.
141
Függőleges vonalak
láthatók az elküldött
iraton
Ellenőrizze a másolás minőségét. Ha a másolat rendben van,
a készüléke nem hibás, jelezze a partner állomásnak, hogy
nála van a probléma. Ha a másolat nem jó, tisztítsa meg az
irat letapogatási területet.
138
Az elküldött irat üres
1. Ellenőrizze, hogy az irat írással lefelé lett-e behelyezve.
2. Ellenőrizze a másolás minőségét. Ha a másolat rendben
van, a készüléke nem hibás, jelezze a partner állomásnak,
hogy nála van a probléma. Ha a másolat nem jó, tisztítsa
meg az irat letapogatási területet.
138
Nincs vételi papír
Ha a papír kifogyott, a 010 információs kód jelenik meg.
18
Vételi papír elakadás Ha a papír elakadt, a 001, 002, 007 vagy a 008 információs
kód jelenik meg a kijelzőn.
136
A vételi papírt nem
húzza be a készülék
Ellenőrizze, hogy van-e papír a papírkazettában. Kövesse a
papírbetöltés utasításait.
18
A vételi papírt
nyomtatás után nem
adja ki a készülék
Ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a papír elakadás a
készülék belsejében történt-e.
136
Ellenőrizze, hogy a 65. fax paraméter „ENGED”-re van-e
A vételi papírt a
állítva.
készülék nem
sorrendben teszi le,
a nyomtatást nem az
utolsó vett oldaltól
kezdi
39
Az automatikus
méretcsökkentés
nem működik
Ellenőrizze a méretcsökkentés beállítását.
68
Kifogyott a festék
A kijelzőn a 041 információs kód jelenik meg, ha a toner
kifogyott a festékkazettából.
16
Problémakezelés
Működés
Folytatás a következő oldalon.
129
Hibaelhárítás
Működés
Másolási minőségi
problémák
Összeköttetési
problémák
A készülék nem
működik
130
Jelenség
Teendő
Oldal
A vett iraton
függőleges vonalak
látszanak
Nyomtasson ki egy naplót (pl. FUNCTION, 6, 1, SET és 1), és
ellenőrizze a minőséget, hogy meggyőződjön róla, a
készüléke hibás vagy sem.
Ha a napló rendben van, a készüléke hibátlan, jelezze az adó
félnek, hogy a hiba nála van. Ha a másolat nem jó, cserélje ki
a festékkazettát.
117
16
Gyenge minőségű
nyomtatás
1. Győződjön meg róla, hogy a legjobb minőség eléréséhez
a megfelelő papírt használja-e.
2. Próbálja megfordítani a vételi papírt az ellenkező oldalára.
146
Hiányzó pontok vagy 1. Győződjön meg róla, hogy a legjobb minőség eléréséhez
a megfelelő papírt használja-e.
vonalak / egyenlőtlen
2. Cserélje ki a festékkazettát.
sötét árnyalat
nyomtatáskor
146
16
Elhalványuló
nyomtatás
Lehetséges, hogy a toner kifogyott a festékkazettából.
Cserélje ki a festékkazettát.
16
Elmosódott
nyomtatás
Lehetséges, hogy a lehető legjobb minőség érdekében
másfajta papírt kell használnia.
146
Nincs tárcsázási
hang
1. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a fali
telefoncsatlakozóhoz.
2. Ellenőrizze a telefonvonalat.
142
Nincs automatikus
hívásfogadás
1. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van a fali
telefoncsatlakozóhoz.
2. Ellenőrizze a vételi mód beállítását.
3. Ha a 13. fax paraméter (AUTO NAPLO NYOMT.)
„ENGED”-re van állítva (alapbeállítás), és a készülék
éppen nyomtatja a memóriából a vett iratot, ami a 32
átvitelnél is előfordulhat, akkor a készülék az átviteli napló
kinyomtatásának befejezéséig nem fogadja automatikusan
a hívásokat.
142
62
Nem lehet adni és
nem lehet venni.
Információs kód jelenik meg a kijelzőn. Ellenőrizze az
információs kód táblázatban leírtakat.
133
A készülék nem
működik
A készülék alaphelyzetbe állításához húzza ki a hálózati
zsinórt néhány másodpercre, és dugaszolja be újra.
22
Hibaelhárítás
Működés
Üzenetrögzítő
(TAM) interfész
probléma
jelentkezik a
felügyelet nélküli
üzenetrögzítő
interfész
üzemmódban
(FELÜGY.NÉLK.M
OD)
Jelenség
Teendő
Oldal
Nem tudja az üzenetrögzítő
(TAM) távvezérelt
bekapcsolás szolgáltatását
használni. A 8. csengetés
után mindig a telefax
berendezés jelentkezik.
Ez a szolgáltatás nem kompatíbilis. A telefax
berendezést úgy terveztük, hogy a 8. csengetés után
jelentkezzen, ha a TAM nem fogadja a hívást.
--
A telefax berendezés nem
indul, amikor az üzenerögzítő
csak kimenő üzenet (OGM)
adására van állítva.
A csak kimenő üzenetre (üdvözlésre) állított TAM nem
kompatíbilis. A telefax berendezés olyan TAM-mal
működik együtt, amely bejövő üzenetek (ICM) vételére
van beállítva.
--
A telefon üzenetrögzítő
sípolásokat vett fel.
A kimenő üzenet (OGM) felvételekor az egyes szavak
között tartson egy kis szünetet, azaz beszéljen kicsit
lassabban.
--
A telefax berendezés az OGM Győződjön meg róla, hogy a kimenő üzenetben nincs-e
közben elindul, még akkor is, 5 mp-nél hosszabb szünet.
ha a hívó hangüzenetet kíván
hagyni.
--
Nem tud bejövő üzenetet
(ICM) felvenni. Telefax
berendezése az OGM vége
előtt indít, még mielőtt a
szalag az utolsó ICM végére
csévélődne. (Üzenetrögzítője
egyetlen kazettát használ a
kimenő üzenet lejátszására
és a bejövő üzenetek
rögzítéséhez.)
Állítsa a 20. számú telefax paramétert („CSEND
ÉRZÉKELÉS”-t) „LETILTVA” állásra, és közölje a hívó
féllel, hogy az Ön telefax berendezésének
távvezérléses indításához a kimenő üzenet közben
„Tone” üzemmódú telefonkészülékének
gombját
kétszer le kell nyomnia.
37
Ön esetleg nem tud faxot
venni olyan berendezéstől,
amelyik a tárcsázás után nem
küld hívóhangot (CNG –3 mpenkénti, rövid, sípoló hang).
Állítsa a 20-as telefax paramétert („CSEND
ÉRZÉKELÉS”-t) „ENGED” állásra.
Vagy: közölje a hívó féllel, hogy az Ön telefax
berendezésének távvezérléses indításához a kimenő
üzenet közben DTMF telefonkészülékének
gombját
kétszer le kell nyomnia.
37
Állítsa a 20-as telefax paramétert („CSEND
Nem tudja meghallgatni
üzeneteit távvezérléssel, mert ÉRZÉKELÉS”-t) „LETILTVA” állásra.
telefax berendezése a
beadott vezérlő kód után
mindig elindul.
37
Csak hangüzenetet tud venni, Ellenőrizze kimenő üzenetét, nem túlságosan hosszúfaxot nem.
e, és ezért a hívó telefax berendezés leidőzít. Próbálja
meg kimenő üzenetét 15 mp-nél rövidebbre fogni, vagy
kérje meg a hívót, hogy a telefax berendezésükön az
Ön telefonszámát a végén 3 szünettel és a „#”gomb
lenyomásával programozza be. (Pl.: 5551212 PAUSE
PAUSE PAUSE #).
--
Problémakezelés
Folytatás a következő oldalon.
131
Hibaelhárítás
Működés
A felügyelet
nélküli telefax
üzemmódban az
üzenetrögzítővel
probléma adódik
(FELÜGY.NÉLK.
MOD)
132
Jelenség
Az automatikus hívásfogadás
üzemmódban az üzenetrögzítővel
együttműködő telefax berendezés
nem kezdi meg a vételt.
Teendő
Növelje a csengetések számát a telefon
üzenetrögzítő csengetésérzékelőjénél.
Oldal
--
Hibaelhárítás
Információs kódok
Amikor valami szokatlan történik, a készülék az alábbi információs kódtáblázat szerint adhat
felvilágosítást. Ez segítségére lesz a hiba azonosításában és elhárításában.
Jelentés
002
007
Vételi papír elakadás az 1. kazettából való
betöltéskor.
Vételi papír elakadás a 2. kazettából való betöltéskor.
A vételi papír nem jön ki teljesen a készülékből.
008
Papírbetöltés közben kinyitotta a papírkazettát.
010
011
017
Nincs vételi papír.
Nincs megfelelően betéve a vételi papír kazetta.
Nem megfelelő méretű papírt tett be a
papírtálcába
Rossz iratbetöltés.
030
031
041
043
045
060
061
400
401
402
403
404/405
406
407
408/409
410
411
Az irat túl hosszú vagy elakadt.
Az irat hossza meghaladja a 2 métert.
Kifogyott a toner.
Kezd kifogyni a toner.
Nincs behelyezve a festékkazetta.
A nyomtatófedél nyitva van.
A lapadagoló fedél nyitva van.
A kezdeti kapcsolatfelvétel során a vevőállomás
nem válaszolt, vagy összeköttetési hiba lépett fel.
A partner állomás vételi jelszót kért az irat
vételéhez.
A partner állomásnak nincs titkos postaládája.
A partner állomás kéri a készülék azonosító
számát (fax telefonszámát).
A kezdeti kapcsolatfelvétel során összeköttetési
hiba lépett fel.
A partner állomáson nincs lekérdezési lehetőség.
A kezdeti kapcsolatfelvétel során összeköttetési
hiba lépett fel.
Nem egyezik az adási jelszó.
Nem egyezik a vételi jelszó.
Szelektív vételi módban illetéktelen állomástól
vétel történt.
Nincs visszaigazolás a partner állomástól az előző
oldal vételéről.
Szabálytalan visszaigazolás a partner állomástól
az előző oldal vételéről.
Az adó oldal bontotta a kommunikációt.
A lekérdezési jelszó nem egyezik.
Teendő
Oldal
Vegye ki az elakadt papírt.
136
Vegye ki az elakadt papírt.
Távolítsa el a festékkazettát, és vegye ki az
elakadt papírt.
Vegye ki az elakadt papírt és csukja le a
kazettát.
Tegyen be papírt.
Helyezze be a vételi papír kazettát.
Tegyen be megfelelő méretű papírt (A4,
Letter, Legal) a papírtálcába.
1. Helyezze be újra az iratot.
2. Vegye ki az elakadt iratot.
3. Állítsa be az automatikus lapadagolót.
1. Helyezze be újra az iratot.
2. Vegye ki az elakadt iratot.
Cserélje ki a festékkazettát.
136
136
Tegye be a festékkazettát.
Csukja le a nyomtatófedelet.
Csukja le a lapadagoló fedelet.
1. Ellenőrizze a partner állomással együtt.
2. Tegye be újra az iratot és küldje újra.
Ellenőrizze a partner állomást.
Programozza be azonosító számát (fax
telefonszámát). (Lásd 29. old.)
16
----
Tegye be újra az iratot és küldje el újra.
--
Kérje meg a partner állomást, hogy álljon
„lekérdezett bekapcsolva” üzemmódba.
Tegye be újra az iratot és küldje el újra.
--
Ellenőrizze a jelszót vagy a telefonszámot a
közvetlen állomásválasztó vagy a rövidített
hívószámok között.
136
18
20
21
41
137
140
41
137
16
--
-101
103
104
Várjon néhány percet és küldje el újra.
--
Várjon néhány percet és küldje el újra.
--
Ellenőrizze a partner állomással együtt.
Ellenőrizze a lekérdezési jelszót.
-74
Folytatás a következő oldalon.
133
Problémakezelés
Inform.
kód
001
Hibaelhárítás
Információs kódok
Inform.
kód
412
414
415
416/417/
418/419
420/421
Jelentés
Az adó oldalról nem érkezik adat.
A lekérdezési jelszó nem egyezik.
Lekérdezési adási hiba.
A vett adatokban túl sok a hiba.
Teendő
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
Ellenőrizze a lekérdezési jelszót.
Ellenőrizze a lekérdezési jelszót.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
A készülék vételi üzemmódra kapcsol, de nem kap 1. A partner állomás mellétárcsázott.
utasítást az adó oldalról.
2. Ellenőrizze a partner állomással
közösen.
422/427 Az interfész nem kompatíbilis.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
430/434 Összeköttetési hiba lépett fel vétel közben.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
436/490 A vett adatokban túl sok a hiba.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
1. Nyomtassa ki a fájl listát és ellenőrizze a
456
A készülék titkos iratot vett vagy titkos iratot
tartalmát.
kérdeztek le tőle az alábbi feltételek mellett:
2. Várjon egy kicsit a nyomtatás
1) A memóriában nincs elég hely a titkos irat
befejeződéséig.
vételéhez.
2) A titkos postaláda megtelt.
3) A vett irato(ka)t éppen nyomtatja.
A készüléktől relézett adást kértek.
492/493/ Összeköttetési hiba lépett fel vétel közben.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
494
495
A telefonvonal elbomlott.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
501/502 A belső V.34 modem használatakor összeköttetési Ellenőrizze a partner állomással közösen.
hiba lépett fel.
1. Tegye be az iratot és küldje el újra.
540/541/ Összeköttetési hiba lépett fel adás közben.
2. Ellenőrizze a partner állomással
542/543/
közösen.
544
550
A telefonvonal elbomlott.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
552/553/ Összeköttetési hiba lépett fel vétel közben.
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
554/555
Ellenőrizze a partner állomást.
580
Másodlagos címzéses adás olyan készülék felé,
amely nem rendelkezik másodlagos címzési
funkcióval.
Ellenőrizze a partner állomást.
581
Másodlagos címzéses, jelszavas adás olyan
készülék felé, amely nem rendelkezik másodlagos
címzéses, jelszavas funkcióval.
623
Nem volt irat a lapadagolóban.
Tegye be ez iratot és küldje újra.
630
Az újrahívás foglaltság miatt sikertelen volt.
Tegye be ez iratot és küldje újra.
631
Tárcsázás közben megnyomták a STOP gombot. Tegye be ez iratot és küldje újra.
634
Az újrahívás sikertelen volt rossz szám tárcsázása Ellenőrizze a telefonszámot, és küldje újra
miatt, vagy a hívott állomás nem jelentkezett.
az iratot.
Megjegyzés: Ha a készülék nem észlel foglaltsági
hangot, akkor csak egyszer tárcsáz újra.
638
Az összeköttetés során hálózatkimaradás történt. Ellenőrizze a hálózati zsinórt és a
csatlakozót.
800/816/ A készüléktől relézett adást vagy a titkos
Ellenőrizze a partner állomással közösen.
825
kommunikációt kértek, de az nem képes rá.
134
Oldal
-74
74
---
---83
-----
--102
102
-----
22
--
Hibaelhárítás
Információs kódok
Inform.
kód
Jelentés
Teendő
Oldal
Megtelt a postaláda.
Telepítsen opcionális flash memóriakártyát.
147
870
Memória túlcsordulás következett be az iratok
memória adáshoz tároláskor.
Küldje el az iratot memóriába tárolás nélkül.
52
Problémakezelés
815
MEGJEGYZÉS
1. Ha a probléma azonosítása, és a javasolt teendők végrehajtása után az információs
kód még mindig látható, vagy pedig olyan információs kód jelenik meg segítségként,
amelyik a fentiekben nincs felsorolva, akkor kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi
Panasonic forgalmazóval.
135
Hibaelhárítás
A vételi papír elakadásának megszüntetése
Ha a vételi papír elakad a készülékben, a kijelzőn a 001, 002, 007 vagy a 008 információs kód látható.
A 001, 002 vagy 008 információs kódú elakadás megszüntetése
1
(1) Csúsztassa ki a papírkazettát és távolítsa
el a papírkazetta fedelet.
(2) Távolítsa el az elakadt vagy meggyűrődött
papírt, és töltse be úja a vételi papírt a
papírkazettába.
A 007 információs kódú elakadás megszüntetése
1
(1) Nyissa fel a nyomtató fedelet.
(2) Vegye ki a festékkazettát.
(3) Távolítsa el az elakadt papírt.
Megjegyzések:
1. Ha az egyáltalán lehetséges, először
próbálja meg eltávolítani az elakadt
papírt a készülék belsejéből (a felső
ábra szerint), nehogy a fixálatlan festék
a papírra kerüljön és beszennyezze a
fixáló (beégető) görgőt.
2. A készülék hátuljánál az elakadt papír
eltávolításához (az alsó ábrának
megfelelően), először vegye ki a vételi
papírtálca szerelvényt, majd finoman,
egyenesen húzza kifelé az elakadt
papírt. Vigyázzon, nehogy eltépje.
MEGJEGYZÉS
136
1. A vételi papír elakadását jelző üzenetet csak a nyomtató fedél felnyitásával és
lezárásával törölheti a kijelzőről.
Hibaelhárítás
Irat elakadás megszüntetése
Ha az irat elakad a készülékben, a kijelzőn a 030 vagy 031 információs kód jelenik meg.
Az elakadás megszüntetéséhez:
(1) Nyissa ki a lapadagoló (ADF) ajtaját.
(2) Vegye ki az elakadt papírt.
Problémakezelés
1
137
Hibaelhárítás
Az irat letapogatási felület megtisztítása
Ha a vevőállomás jelzi, hogy a vett iratok feketék vagy fekete vonalakat tartalmaznak, készítsen próba
másolatot a készülékével. Ha a másolat fekete, vagy fekete csíkok vannak rajta, az irat letapogató felület
piszkos lehet, és meg kell tisztítani.
A letapogató felület megtisztításához:
1
Nyissa ki a lapadagoló (ADF) ajtaját.
Lapadagoló ajtó
2
Óvatosan törölje meg a letapogató felületet egy
puha ruhával vagy géz darabbal, amely
etilalkohollal van megnedvesítve. Csak tiszta
ruhát használjon, mert a letapogatási felület
könnyen megkarcolódik.
Letapogatási terület
138
Hibaelhárítás
A nyomtató görgő tisztítása
Ha a vételi papír hátoldalán festéket észlel, a fixáló egység nyomtató görgője elpiszkolódhatott.
A nyomtató görgő tisztításához
1
1:GÖRGÖ TISZTITÁS?
3:NYOMT.PAR.KITÖL?
2
* NYOMTATAS *
TISZTITOABRAK
A készülék 3 oldalnyi tisztító lapot nyomtat ki.
Ezután visszaáll készenléti üzemmódba.
<NYOMTATO GÖRGÖ TISZTITO ABRA>
HOGYAN KELL BETÖLTENI A TISZTITO ABRAKAT
1. VEGYE KI A PAPIRKAZETTAT
(Ha többkazettas elrendezésü, VEGYE KI A FELSÖ PAPIRKAZETTAT)
2. HELYEZZE BE EZT A 3 TISZTITO ABRAT IRASSAL LEFELÉ
3. TEGYE VISSZA A PAPIRKAZETTAT
4. NYOMJA LE A [FUNCTION] [7] [8] [SET] [1] [2] GOMBOT.
A TISZTITÁS INDITASAHOZ
5. DOBJA KI A TISZTITO ABRAKAT
*** HELYEZZE EZT A VÉGÉT ELÖRE, IRASSAL LEFELÉ ***
3
Helyezze be a tisztító ábrákat a papírkazettába, írással
felfelé (lásd az 1. megjegyzést).
1:GÖRGÖ TISZTITÁS?
3:NYOMT.PAR.KITÖL?
Problémakezelés
* TISZTITÁS *
NYOMTATO GÖRGÖ
A készülék behúzza az ábrákat, és megtisztítja a
nyomtató görgőt.
MEGJEGYZÉS
1. Ha opcionális kazettá(ka)t is használ, a tisztító ábrákat a felső kazettába helyezze be.
139
Hibaelhárítás
Az automatikus lapadagoló (ADF) beállítása
Ha gyakran fordul elő helytelen lapbehúzás, javasoljuk, állítsa be a lapadagolót.
A lapadagoló beállításához:
1
Csúsztassa a behúzás szabályozó kart a
megfelelő irányba, a kívánt hatásnak
megfelelően.
Helyzet
1
2
3
140
Kívánt hatás
Lapbehúzás-kimaradás elkerülésére.
Normál helyzet.
Több lap egyidejű behúzásának elkerülésére.
Hibaelhárítás
Adás azonosító bélyegzés
Az adás azonosító bélyegző tintát tartalmaz. Amikor a bélyegzés kezd halványodni vagy nehezen látható,
ki kell cserélni, vagy meg kell újra tintával tölteni.
A bélyegző eltávolításához:
1
Nyissa ki az automatikus lapadagoló ajtaját.
automatikus
lapadagoló ajtó
2
Problémakezelés
(1) Távolítsa el a bélyegző szerelvényt oly
módon, hogy felfelé húzza.
(2) Vegye ki a bélyegzőt. Cserélje ki egy újra.
MEGJEGYZÉS
1. Ha új bélyegzőt kíván venni, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Panasonic
szakkereskedővel. A rendelési számot lásd a 147. oldalon.
141
Hibaelhárítás
A telefonvonal ellenőrzése
Ha nem hallja a tárcsázási hangot a készülékhez csatlakoztatott telefonon, vagy ha a telefonkészülék
nem csenget, (nincs automatikus vétel):
1
Húzza ki a telefonzsinórt a fali csatlakozóból.
2
Csatlakoztasson a helyére egy másik, normál
telefonkészüléket.
3
Ellenőrizze a tárcsázási hangot a kézibeszélőn.
Ha még mindig nincs tárcsázási hang, jelezze a
helyi telefontársaságnak.
vagy
Hívja fel egy másik telefonról ezt a számot. Ha
a telefonkészülék nem csenget, jelezze a helyi
telefontársaságnak.
142
Műszaki adatok
Kompatibilitás
Kódolás
Modem típus
Modem sebesség
Iratméret
Iratvastagság
ADF (Automatikus lapadagoló)
kapacitás
ITU-T Group 3
MH, MR, MMR (megfelel az ITU-T ajánlásoknak)
ITU-T V.34, V.17, V.29, V.27 ter és V.21
33600–2400 bps
Max.
: 257 × 2000 mm
: (kezelői közreműködéssel)
Min.
: 148 × 128 mm
Egy lap esetén
: 0,06 (45 g/m2) – 0,15 mm (112 g/m2)
Több lap esetén : 0,06 (45 g/m2) – 0,12 mm (75 g/m2)
Beépített lapadagoló, max. 30 lap
Megjegyzés: Több oldal elküldése esetén az iratra vonatkozó
korlátozások a következők:
Iratméret
Iratvastagság
Max. 20 lapig
Max. 257 × 364 mm
0,06 mm – 0,12 mm
Max. 30 lapig*
A4-es vagy Letter méret 0,06 mm – 0,10 mm
* Kérjük ne feledje, hogy bizonyos papírtípusok esetén esetleg nem
tudja kihasználni a 30 lapos kapacitást még akkor sem, ha a
méretük és vastagságuk megfelel az előírásnak.
Letapogatási mód
Effektív letapogatási szélesség
Szkenner felbontás
Lapbehúzás, CCD típusú képérzékelővel
208 mm
Normál mód
: 8 pel/mm × 3,85 sor/mm
Finom mód
: 8 pel/mm × 7,7 sor/mm
Szuperfinom mód
: 8 pel/mm × 15,4 sor/mm
Nyomtatási eljárás
Lézernyomtató
Vételi papír
Normál papír
Vételi papírméret
Letter (Levél), A4 vagy Legal
Nyomtató felbontás
Fax/Másoló
: 406 × 391 dpi
Nyomtató
: 600 × 600 dpi
: 300 × 300 dpi
Effektív nyomtatási felület
Letter
: 208 mm × 271 mm
A4
: 202 mm × 289 mm
Legal
: 208 mm × 348 mm
Nyomtatási margók (Lásd az 1. megjegyzést.)
kb. 250 lap (75 g/m2 minőségű papír használatakor)
143
Függelék
Vételi papír kapacitás
Műszaki adatok
Egy gombnyomásos (közvetlen) /
rövidített hívószámok
memóriakapacitása
132 állomás
(ebből 28 közvetlen állomás és 4 program gomb)
Az egyes állomásoknál legfeljebb 36 számjegyű telefonszámok
(beleértve a szüneteket és a szóközöket) és legfeljebb 15
karakteres állomásneveknek tárolhatók.
Lapmemória kapacitás
480 oldal
(Az ITU-T 1. sz. mérőábra felhasználásával, normál felbontásnál.)
MEGJEGYZÉS
144
1. Amikor egy Letter (levél) vagy Legal méretű iratot 600 dpi-s felbontással nyomtat egy
PC-ről, akkor a bal és a jobb oldali nyomtatási margó 5,5 mm.
Műszaki adatok
Tápfeszültség
198–255 VAC, 47–63 Hz, egyfázisú: 200 V-os változat
Teljesítményfelvétel
Készenléti (alvó üzemmód
: be)
Készenléti (energiatakarékos üzemmód : be)
Készenléti (energiatakarékos üzemmód : ki)
[Környezeti hőmérséklet: 25 °C]
Adási
Vételi
Másolási
Maximális
kevesebb, mint 2,4 Wh
kb. 6,5 Wh
kb. 22 Wh
kb. 17 W
kb. 480 W
kb. 480 W
kb. 490 W
Méretek (szélesség x
mélység x magasság)
370 mm × 457 mm × 250 mm
(a kiálló részek és az opcionális papírkazetta nélkül)
Tömeg
kb. 9,0 kg
(A fogyóanyagok és opciók nélkül)
Üzemi környezet
Hőmérséklet
Relatív páratartalom
145
Függelék
: 10–35 °C
: 15–70%
Vételi papír előírások
Általában a legtöbb fénymásoló papír is nagyon jól megfelel. Sok „neves” és „eredeti” márkájú papír
kapható. Javasoljuk, hogy próbáljon ki különböző papírfajtákat, amíg a kívánt minőséget nem kapja.
Az alábbi táblázat összefoglalja a fő papír specifikációkat, amelyeket fehér vagy színes papírok
kiválasztásánál figyelembe kell venni.
Tiszta tömeg
Élek vágása
Erezet
Nedvességtartalom
Átlátszatlanság
Csomagolás
Méretek
Típus
MEGJEGYZÉS
146
60–90 g/m2
Éles pengével, látható egyenetlenségek nélkül.
Hosszú erezet
3,7–5,3 súlyszázalék
minimálisan 88%
Polilaminált, nedvességálló rizsma csomagolás
Letter
: 216 × 279 mm
A4
: 210 × 297 mm
Legal
: 216 × 356 mm
Vágott lap
1. Lehetséges, hogy a nyomtatandó papír specifikációja megegyezik a fenti felsorolás
paramétereivel, és mégsem lesz szép a nyomtatás a papírgyártás minőségi
ingadozása miatt. Ezért javasoljuk, hogy alaposan vizsgálja meg a papírt, mielőtt
nagyobb mennyiséget vásárolna belőle.
Opciók és fogyóanyagok
Kérjük vegye fel a kapcsolatot egy Panasonic szakkereskedővel.
A. Opciók:
Rendelési szám
Kép
Megnevezés
UE-403176
Kézibeszélő készlet
UE-409070
250 lapos Letter / Legal / A4 méretű papírkazetta,
adagoló egységgel
B. Fogyóeszközök:
DZHT000004
UG-3350
Kép
Megnevezés
Adás igazoló bélyegző
Festékkazetta
147
Függelék
Rendelési szám
148
Tájékoztató a rendelkezésekről és előírásokról
Megfelelőségi nyilatkozat (DoC):
A Panasonic Communications Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy jelen G3 telefax berendezés kielégíti az
1999/5/EC irányelveinek alapvető követelményeit és egyéb, vonatkozó rendelkezéseit.
Ha Ön hozzá szeretne jutni termékünk 1999/5/EC irányelveire vonatkozó, eredeti megfelelési
nyilatkozatának egy másolatához, kérjük keresse fel web címünket: http://doc.panasonic.de
Kapcsolatfelvétel:
Panasonic Services Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
Hálózati együttműködés
Ezt az UF-5100/6100** típusú terméket (a ** az alábbi táblázatban található országkódot jelenti), úgy
terveztük meg, hogy együttműködjön az egyes országok analóg, nyilvános kapcsolt távbeszélő
hálózatával (PSTN).
**
Ország
**
Ország
**
Ország
**
AA
Ausztria
AJ
Spanyolország
EE
Olaszország
AB
Egyesült Királyság /Írország
EN
Dánia
AM
Svájc
AR
Belgium
AG
Németország
EN
Finnország
EN
Norvégia
AS
Svédország
YG
Görögország
AH
Hollandia
AP
Portugália
AV
Franciaország
EN
Skandináv típus
A
Ország
olyan potenciális veszélyforrást jelez, ami komoly sérülést vagy halált okozhat.
• A telefonzsinór csatlakoztatása előtt a hálózati zsinórt csatlakoztassa egy normál hálózati
csatlakozóba. Mielőtt a hálózati zsinórt kihúzná a csatlakozóból, mindig húzza ki a telefonzsinórt.
• A berendezést azonnal kapcsolja ki, húzza ki a telefon- és a hálózati zsinórt, ha az olyan fizikai
sérülést szenved, aminek következtében a működés során a belső alkatrészek hozzáférhetővé
válnak. Ilyen esetben a berendezést meg kell javíttatnia vagy váljon meg tőle.
• Ha a készülék hálózati és/vagy telefonzsinórja megsérül, azonnal ki kell cserélnie egy szakszervizben
beszerezhető, speciális zsinórra.
A
veszélyt jelez, amely kisebb sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
• Ha tudomást szerez arról, hogy vihar közeleg, azt javasoljuk, hogy:
1. Húzza ki a telefonzsinórt a telefoncsatlakozóból.
2. Kapcsolja ki a hálózatot, és húzza ki a hálózati zsinórt a fali csatlakozóból.
• Ez a készülék nem szükségszerűen biztosítja a hívások átvételét, illetve átadását egy párhuzamosan
(ugyanarra a vonalra) csatlakoztatott telefonkészülékről, illetve telefonkészülékre.
149
Függelék
• Ha ezt a készüléket olyan telefonvonalon üzemelteti, amelyre más olyan berendezések is
csatlakoznak, mint pl. telefonok vagy egyéb, hangjelző eszközök illetve automatikus
csengetésérzékelők, az a készülék csengőjének megszólalását illetve téves kikapcsolását okozhatja.
Ha esetleg ilyen probléma áll elő, nem a telefontársaság hibabejelentőjéhez kell fordulnia.
Tájékoztató a rendelkezésekről és előírásokról
Ez az oldal szándékosan maradt üresen.
150
Tájékoztató a rendelkezésekről és előírásokról
Ez a készülék a magyar, nyilvános, közcélú analóg telefonhálózathoz csatlakoztatható.
A Panasonic az ENERGY STAR® partnereként kijelenti, hogy ez a termék megfelel az
energiatakarékosságra vonatkozó ENERGY STAR® irányelveknek.
Ez az önkéntesen vállalt program bizonyos energiafogyasztási és használati szabványokat határoz
meg. Ez a készülék automatikusan kikapcsolódik egy előre beállított időtartam után, ha a
berendezést nem használták. Az ENERGY STAR® jelet viselő készülék csökkentett
energiafogyasztása hasznos a környezetvédelem szempontjából.
151
Függelék
A fenti funkció a Panasonic szakszerviz segítségével az Ön irodájának igényeihez igazítható. A
részletekkel kapcsolatosan kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Panasonic forgalmazóval.
Szójegyzék
Adás azonosító bélyegzés
A sikeresen elküldött vagy beolvasott oldalakra nyomtatott, a felhasználó által beállítható
adás azonosító bélyegzés.
Adás lefoglalás
Az a képesség, hogy miközben a készülék más funkciót hajt végre, beállíthatja a telefonszámot, ahová az iratot majd el akarja küldeni, azaz lefoglalja az adást.
Adási jelszó
Négyszámjegyű jelszó, amely egy irat elküldésekor ellenőrzésre kerül.
Adást kezdeményező állomás
Relé hálózatokban az iratküldést kezdeményező állomás.
Állomásnév
Alfanumerikus (betű) azonosító, amelyet minden egyes közvetlen hívógombhoz és rövidített
hívószámhoz be lehet programozni.
Alvó üzemmód
Az a legkisebb energiaigényű állapot, amelybe készüléke egy megadott időtartam után belép
anélkül, hogy ténylegesen kikapcsolna.
Átlapolt nyomtatás
Ha a vett irat túlságosan hosszú, készüléke az iratot két különálló oldalra nyomtatja, kb. 10
mm-es átlapolással.
Automatikus lapadagoló (ADF)
A készüléknek az a mechanizmusa, amely az irat lapkötegéből a letapogató részbe egyesével beveszi a lapokat.
Automatikus nyomtatási méret
csökkentés
A vett iratok méretének automatikus csökkentése annak érdekében, hogy a vett irat a
használt, szabványos méretű, normál papír egy oldalára kiférjen. Például készüléke a
beérkező legal méretű lapot eredeti méretének 75%-ára kicsinyíti annak érdekében, hogy az
elférjen egy letter (levél) méretű papíron.
Automatikus távhívás (DDD –
Direct Distance Dialling)
Az a telefonszolgáltatás, amely a tárcsázást kezelő közreműködése nélkül teszi lehetővé.
Automatikus vétel
Az az üzemmód, amely az Ön közreműködése nélkül is lehetővé teszi az iratok vételét.
A telefonvonalon továbbított adat mennyisége. Készüléke a maximális modemsebességről
BPS (Bit Per Second –
másodpercenként továbbított bitek indít és automatikusan visszalép a megfelelő sebességre, a telefonvonal zajosságától és a
vevőkészülék adottságaitól függően.
száma)
C.C.I.T.T.
(Consultative Comittee on International Telegraph and Telephone – Nemzetközi Távíró és
Távbeszélő Tanácsadó Bizottság) Ez a szervezet a telefax berendezések együttműködésének biztosítására az ipari szabványok négy csoportját dolgozta ki mostanáig.
Célállomás
Relé hálózatban az iratvételre kijelölt utolsó állomás.
Címlap
Az Ön elküldött iratához (irataihoz) csatolni lehet egy telefax címlapot (fedőlapot), amelyen
látható a címzett neve, a feladó neve és az utána következő lapok száma.
Csoportos tárcsázás
Annak a lehetősége, hogy egy gombra több telefonszámot is programozzon, miáltal egyetlen
gombnyomással egymás után több állomás is tárcsázható.
Direkt tárcsázás
Az a tárcsázási mód, amikor a teljes telefonszámot a számbillentyűzetről adja be.
DTMF (Dual Tone Multi Frequency
– hangfrekvenciás kódok)
Tárcsázási mód, amely különböző frekvenciákat használ egy számbillentyű megnyomásakor.
Általában a nyomógombos telefonok képesek így tárcsázni „Tone” üzemmódban.
ECM (Error Correction Mode –
hibajavító üzemmód)
Az a képesség, hogy a készülék az adás közbeni hibákat érzékeli és kijavítja.
Egyedi adási napló
Naplójelentés, amelyet a küldő állomás nyomtat ki az utolsó átvitelre vonatkozó adatokról.
Energiatakarékos üzemmód
Energiát takarít meg azáltal, hogy a készülék készenléti üzemmódban a fixáló egységet egy
előre megadott időtartam után kikapcsolja, és ezáltal kevesebb energiát fogyaszt.
Fájl (File)
Az a feladat, amit Ön készüléke memóriájába tárolt. Például az időzített adások.
FAX átirányítás
Az a képesség, hogy a készülék az összes bejövő faxot a megadott, rövidített hívószámon
tárolt állomásra irányítsa át.
Fax paraméter lista
A lista tartalmazza a fax paraméterek azon alapbeállításait, amelyeket készülékébe Ön
programozott be.
FAX/TEL (telefax/telefon)
automatikus átkapcsolás
Az a képesség, hogy készüléke egyetlen telefonvonalat használ a fax és a
beszédhívásokhoz.
Fejléc
Információs sor, amelyet az adó készülék küld, és minden oldal tetejére kinyomtatódik a
vételi oldalon. Ez azonosítja az adó készüléket és tájékoztat az adásról, pl. az idejéről és
dátumáról.
152
Felbontás (RESOLUTION)
Az adott négyzetegységenként letapogatott és kinyomtatott képpontok számára vonatkozik.
A képpontok négyzetegységenkénti számának növelésével a kép minősége javul.
Felhasználói paraméter
Beprogramozott paraméterek, amelyek információval látják el a partner állomást. Például
LOGO, karakter azonosító, dátum, időpont.
Féltónus (HALFTONE)
A letapogatási eljárás különbséget tesz a fekete és a fehér árnyalatai között. A készüléke 64
szürke árnyalatot különböztet meg féltónus üzemmódban.
Funkció gomb (Function)
A kezelő lap gombja, amelyet egy művelet vagy szolgáltatás beállításának megkezdésekor
használ.
G3 üzemmód (Group 3)
A jelenlegi fax generációra szabványaira és adási képességeire vonatkozó norma.
Hálózati cím
Egy egyéni, négyjegyű, címző szám, egy közvetlen állomásválasztó gombhoz /rövidített
hívószámhoz rendelve, a relé hálózat egy adott állomásának azonosítására.
Hálózati jelszó
Négyjegyű jelszó annak megakadályozására, hogy a relé állomáshoz illetéktelen készülékek
kapcsolódhassanak.
Helyettesítéses memória vétel
Készülékének az a szolgáltatása, hogy az érkező iratot a memóriában tárolja, ha nincs vételi
papír betéve, vagy a festék kifogyott.
Hozzáférési kód
Egy négyjegyű, programozható kódszám, amely megakadályozza az Ön fax készülékének
illetéktelen használatát.
ID
Legfeljebb 20 számjegyből álló, programozható cím, a készülék azonosítására.
Időzített adás
Az a képesség, hogy a készülék iratot tud adni egy másik készüléknek egy későbbi, megadott időpontban.
Időzített lekérdezés
Az a képesség, hogy a készülék iratot tud lehívni egy másik készülékből egy későbbi, megadott időpontban.
Információs kód
Egy, az Ön fax készüléke által generált kód, kezelői vagy gépi hiba jelzésére.
ITU-T 1. sz. mérőábra
Egy ipari standard irat, amely lehetővé teszi, a fax készülékek átviteli sebességének és
képességeinek összehasonlítását.
ITU-T Karakter azonosító
(International Telecommunication Union – Telecommunication/ Nemzetközi Távközlési
Egyesület – Távközlés) korábban C.C.I.T.T.-ként volt ismert.
(ID)
Beprogramozott saját kódnév, amely az Ön fax készülékének azonosítására szolgál és
legfeljebb 16 alfanumerikus karakterből állhat.
Karakter gombok
Azok a gombok, amelyek betűk és szimbólumok beadására használatosak a különböző
programozási funkciók során.
Kényszerkapcsolat (Handshaking)
A vezérlőjelek egy csoportja, amely az összeköttetés során az adó és a vevő készülék
között, kölcsönösen továbbításra kerül. Ezek a jelek határozzák meg, hogy az összeköttetés
milyen feltételekkel jöhet létre.
Kódolási séma
A fax készülék által alkalmazott adattömörítő eljárás. Készüléke ismeri a módosított Huffman
(MH), a módosított Read (MR) és a módosított, módosított Read (MMR) kódolást.
Kommunikációs napló (KOMM.
NAPLO)
Lehet kommunikációs napló, relé adási napló vagy titkos adási napló is.
Kontraszt (CONTRAST)
Az elküldeni kívánt eredeti irat oldalainak világosságára vagy sötétségére vonatkozó
letapogatási érzékenység jelzése.
Körözvény adás (Körfax)
Az az adási képesség, amellyel ugyanazon irathalmaz több, beprogramozott címzetthez is
elküldhető.
Közvetlen állomásválasztás
Egy teljes telefonszám tárcsázása egyetlen gomb lenyomásával.
Lapmemória kapacitás
Mutatja a rendelkezésre álló memória kapacitást az iratok lapjainak memóriába olvasásához.
A lapok számának mértékegysége az ITU-T 1. sz. mérőábráján alapul.
LCD
Folyadékkristályos kijelzőn található kijelző felület.
Lekérdezés (Polling)
A készüléke Az a képesség, hogy készüléke egy másik készülékről iratot tud átvenni.
Lekérdezési jelszó
Négyjegyű programozott kód, amely biztosítja a lekérdezendő dokumentum titkosságát.
LOGO
A beprogramozott cég név vagy azonosító, amely legfeljebb 25 karakterből állhat.
Manuális vétel
Az az üzemmód, amikor a bejövő irat vételéhez kezelői közreműködésre van szükség.
153
Függelék
Szójegyzék
Szójegyzék
Másodlagos cím (alcím)
ITU-T ajánlás a bejövő telefaxok további irányításához, átirányításához illetve átjátszásához.
Másodlagos cím (alcím) jelszó
ITU-T ajánlás az alcímhez tartozó, további biztonság érdekében.
Meghatározott nyomtatási méret
csökkentés
Az a módszer, amellyel Ön meghatározza a vett iratok kicsinyítésének mértékét, például
75% az összes bejövő iratra.
Megtekintés üzemmód – fájl lista
Lehetővé teszi, hogy a folyadékkristályos kijelzőn áttekintse a memóriában lévő fájlokat
anélkül, hogy ki kellene nyomtatnia a memóriában lévő fájlok listáját.
Megtekintés üzemmód – napló
Lehetővé teszi, hogy a folyadékkristályos kijelzőn áttekintse a napló tartalmát anélkül, hogy
azt ki kellene nyomtatnia.
Memória adás
Az irat beolvasásra kerül a memóriába, mielőtt még készüléke az adáshoz felkapcsolódna a
telefonvonalra.
Modem
Egy eszköz, amely a fax készülék jeleit átalakítja a telefonvonalon való továbbításra alkalmas formába.
Napló (Journal)
Jelentés, amit a készüléke nyomtat ki az utolsó 32 összeköttetésről.
Nyomtatási méret csökkentési mód Azok a módszerek, amelyek meghatározzák a beérkező iratok kicsinyítési mértékét, hogy
azok kinyomtathatók legyenek a betöltött vételi papírra.
Nyomtatott irat rendezése
Készülékének az a képessége, hogy a vett iratokat a megfelelő sorrendben rakja le.
Panasonic szuper simítás
(Panasonic Super Smoothing)
Elektronikus kép javítás, amely különösen a másolás minőségét javítja.
Program gombok
Gombok, amelyek arra szolgálnak, hogy tárcsázandó vagy lekérdezendő állomások sorozatát tárolják.
Protokoll
A protokoll a kommunikáció azon speciális szabályhalmaza, amelyet egy távközlési összeköttetés végpontjai használnak, amikor előre és hátra irányú jeleket küldenek. A protokollt
mindkét végpontnak fel kell ismernie és be kell tartania.
PSTN
(Public Switched Telephone Network – Nyilvános kapcsolt távbeszélőhálózat) Az
összekapcsolt kapcsoló berendezések (telefonközpontok) és átviteli eszközök hálózata.
Rövidített hívószám (ABBR. No.)
Az a képesség, hogy a hívóműbe teljes telefonszámokat lehet eltárolni és a tárcsázásukat a
későbbiekben mindössze néhány billentyű megnyomásával, a gyorstárcsázással végezheti.
Számbillentyűzet
A számjegy gombok csoportja a kezelő lapon.
Szelektív vétel
Egy olyan szolgáltatás, amellyel biztosítható, hogy a készüléke csak olyan készülékektől
vesz iratot, amelyek száma az automatikus hívóműben megtalálható.
TAM interfész
Az a képesség, hogy készüléke csatlakoztatható egy telefon üzenetrögzítő berendezéshez
(TAM), amellyel együttműködik.
Tárcsázás felvett kézibeszélőnél
A telefonszámok direkt tárcsázása, felvett kézibeszélő mellett.
Tárcsázás letett kézibeszélőnél
A telefonszám direkt tárcsázása, miközben a kézibeszélő nincs felvéve.
Tárcsázás telefonkönyvből
A telefonkönyvből történő tárcsázás lehetővé teszi, hogy a közvetlen állomásválasztó vagy a
rövidített hívószámok állomásnevei között megkeresse és tárcsázza a felhívandó, teljes
telefonszámot.
Tárolt iratok
Azok az iratok, amelyeket készüléke beolvasott és a lapmemóriába tárolt.
Telefonkönyv lap (telefonszám
kártya)
Az a lista, amely a készülékbe programozott telefonszámokhoz tartozó állomásneveket
tartalmazza.
Teljesítményfelvétel csökkentő
üzemmód
A készülék készenléti üzemmódban történő energiafogyasztásának csökkentésére válassza
ki azt az időtartamot, ami után a magas hőmérsékletű fixáló kikapcsolódik, miközben a
nyomtató nyugalmi helyzetű.
Többszörös Logo
A felhasználó az adás előtt kiválaszthat egyet a 25 db, előre beállított LOGO közül.
Vételi jelszó
Négyszámjegyű jelszó, amit irat vételekor ellenőriznek.
154
ITU-T 1. sz. mérőábra
155
Függelék
Az összes specifikáció az ITU-T 1. sz. mérőábráján alapszik. (Az alábbiakban látható példa nem
mérethű.)
Tárgymutató
A
I
A nyomtató görgő tisztítása ............................... 139
Adás azonosító bélyegzés .......................... 43, 141
Adás lapmemóriából............................................ 46
Adás lefoglalás .................................................... 58
Adási jelszó ....................................................... 103
Átlapolt nyomtatás ............................................... 69
Automatikus lapadagoló ...................................... 41
Automatikus lapadagoló kapacitás.................... 143
Automatikus méretcsökkentés ............................ 68
Az automatikus lapadagoló (ADF) beállítása .... 140
Az irat letapogatási felület megtisztítása........... 138
ID szám ................................................................29
Időzített adás........................................................72
Időzített lekérdezés ..............................................73
Információs kódok .............................................. 133
Irat elakadás.......................................................137
Iratbetöltés ...........................................................40
Iratméret.............................................................143
Iratvastagság......................................................143
ITU-T 1. sz. mérőábra ........................................155
B
Jelszavas adás...................................................103
Jelszavas vétel...................................................104
Billentyűnyomás hang / berregő (zümmer) hangerő36
C
Címlap (Fedőlap)................................................. 96
Csengő hangerő.................................................. 25
Csoportos tárcsázás............................................ 77
Csökkentési arány............................................... 37
D
Dátum és időpont ................................................ 26
Diagnosztikai jelszó............................................. 39
Direkt adás .......................................................... 52
Direkt adás lefoglalása ........................................ 59
E
Egyedi adási napló .............................................118
F
Fájl lista ............................................................... 83
Fájl szerkesztési üzemmód................................. 83
Fax átirányítás ................................................... 100
Fax paraméter lista............................................ 127
Fax pararméter táblázat ...................................... 36
Fax/Tel automatikus átkapcsolás ........................ 64
Fejléc formátum................................................... 36
Fejléc nyomtatás ................................................. 36
Felbontás............................................................. 42
Felhasználói paraméterek ................................... 26
Festékkazetta ...................................................... 16
Festékkazetta rendelési űrlap ........................... 128
Forgalmi napló....................................................117
Funkciógomb lista ............................................... 10
H
Helyettesítéses memória vétel ............................ 70
Hibás (befejezetlen) fájl....................................... 37
Hozzáférési kód................................................... 91
156
J
K
Karakter azonosító ...............................................28
Kezelő lap ............................................................12
Kinyomtatott irat rendezése .................................70
Kommunikációs napló (KOMM. NAPLO).....44, 121
Kontraszt ..............................................................42
Körözvény adás (körfax) ......................................51
Közvetlen állomásválasztás...........................49, 53
Közvetlen állomásválasztó gomb.........................30
Közvetlen hívószámok listája.............................124
L
Lapmemória kapacitás.......................................144
Lekérdezés...........................................................74
Lekérdezési jelszó ...............................................74
LOGO ...................................................................27
M
Manuális tárcsázás ........................................48, 52
Másodlagos cím (alcím).....................................101
Másodlagos cím jelszó....................................... 114
Másolatok készítése ............................................ 71
Megkülönböztetett csengetés érzékelő (DRD) ....95
Megtekintés üzemmód – fájl lista.........................84
Memória adás lefoglalás ......................................58
Memória vétel.......................................................93
Memóriakártya ...................................................148
Méretek ..............................................................145
Monitor hangszóró hangerő .................................25
N
Napló .................................................................. 117
Nyomtatási margó ..............................................143
Nyomtatási méret csökkentés..............................68
Nyomtatási méret csökkentési arány...................68
Tárgymutató
P
Papír előírások .................................................. 146
PIN kód ................................................................ 98
Prioritásos (elsőbbségi) adás lefoglalás.............. 59
Program gombok ................................................. 77
Program lista ..................................................... 126
R
Rögzített méretcsökkentés.................................. 68
Rövidített hívószámok ......................................... 31
Rövidített hívószámok listája............................. 124
Rövidített hívószámos tárcsázás................... 49, 54
S
Sikertelenül elküldött fájl újraküldése .................. 90
Szelektív vétel ................................................... 101
Szkenner (letapogatási) felbontás..................... 143
Szünet beiktatás .................................................. 12
T
TAM interfész üzemmód...................................... 66
Tárcsázás a kézibeszélő felvétele nélkül ............ 57
Tárcsázás felvett kézibeszélőnél ........................ 56
Tárcsázás telefonkönyvből............................ 50, 55
Tárcsázási mód (Tone vagy Pulse) ............... 24, 36
Telefax üzemmód ................................................ 65
Telefon üzemmód ................................................ 63
Telefonkönyv lap.................................................. 34
Telefonkönyv lista .............................................. 125
Teljesítményfelvétel ........................................... 145
Titkos postaláda................................................. 107
Tömeg................................................................ 145
U
Újratárcsázás....................................................... 61
Üzemi környezet................................................ 145
V
157
Függelék
Vételi idő nyomtatás ............................................ 36
Vételi jelszó ....................................................... 104
Vételi módok........................................................ 62
Vételi papír elakadás ......................................... 136
Az Ön Panasonic szervize: _____________________________________________________________
Vevőszolgálat:
Panasonic Communications Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
http://www.panasonic.co.jp/global/
To0305-0
PJQMC0252ZA
2005. március
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement