Panasonic UF7100, UF8100 Operating instructions

Panasonic UF7100, UF8100 Operating instructions
Eerste kennismaking
met uw toestel
Digitaal Document Systeem
(Voor fax- en kopieerfuncties)
UF-7100/8100
Voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, gelieve eerst de instructies grondig
door te nemen en te bewaren voor toekomstige vragen.
Nederlands
Aanhangsel
Problemen verhelpen
Verslagen en
lijsten afdrukken
Programmering
van uw toestel
Kopieerfuncties
Modelnr
Faxfuncties
Fax
Eerste kennismaking met uw toestel
Nuttige kantoorfuncties
Faxen
• Zeer snelle G3-compatibele fax voor normaal papier met JBIG
compressie
Kopiëren
• Kopiëren tot formaat A4.
• Mogelijkheid tot kopiëren van originelen met tekst, foto’s of
grijswaarden.
e-mailen
• Mogelijkheid tot verzenden van e-mailberichten wanneer de
optionele internetfax/e-mail/netwerkscanner module is
geïnstalleerd
Scannen of archiveren
• Te gebruiken als scanner wanneer de optionele internetfax/email/netwerkscanner module is geïnstalleerd
• Scanresolutie tot 600 dpi
Print
• Standaard printerbesturing, afdrukresolutie 300 dpi of 600 dpi
• Mogelijkheid tot PCL afdrukken wanneer de optionele PCLbesturing is geïnstalleerd
Software
• Documentbeheer
• Documentviewer
• Netwerkscanner
• Hulpprogramma’s
(netwerkstatusmonitor, adresboekeditor,
netwerkconfiguratie editor)
• Panafax Desktop
Op de CD-ROM die met dit toestel wordt meegeleverd, staan de volgende gebruiksaanwijzingen met gedetailleerde
informatie.
2
<Fax- en kopieerfuncties>
Raadpleeg de meegeleverde CD-ROM (Gebruiksaanwijzingen) wanneer
tijdens het gebruik van de fax- of kopieerfunctie tussenkomst van de
gebruiker vereist is.
Voorbeeld: Hoe u faxberichten ontvangt of verstuurt, kopieën maakt, het
papier bijvult of de tonercassette vervangt, enz.
<Internetfax-/e-mail- en
netwerkscannerfuncties>
Raadpleeg de meegeleverde CD-ROM voor informatie over de optionele
internetfax-/e-mail- en netwerkscannerfuncties.
Voorbeeld: Hoe u e-mailberichten of gescande documenten ontvangt of
verstuurt of wat u moet doen als er een foutmelding verschijnt, enz.
<Printer- & overige geavanceerde
functies>
Raadpleeg de meegeleverde CD-ROM (Documentbeheersysteem) voor
informatie over het gebruik als netwerkprinter, het bewerken van
nummerkeuze met het adresboek, apparaatinstellingen, de
netwerkstatusmonitor en/of het documentbeheersysteem.
Eerste kennismaking
met uw toestel
Indeling van deze handleiding
Eerste
kennismaking
met uw toestel
Voor het gebuik
Faxfuncties
Voorzorgsmaatregelen (Zie blz. 9-15)
Vlot bedieningsoverzicht, papier bijvullen (Zie blz. 22-27)
Probleemoplossing, geheugencapaciteit, vervangen van
de tonercassette, oplossen van papierdoorvoerfouten,
foutcodes (U-code/J-code) (Zie blz. 27-33)
Overzicht van de toetsen/aanduidingen op het
bedieningspaneel (Zie blz. 36, 37)
Gebruiksaanwijzing voor de fax (Zie blz. 38-85)
Kopieerfuncties
Bedieningsaanwijzingen voor het maken van kopieën
(Zie blz. 86-91)
Programmering
van uw toestel
Wijzigen van de oorspronkelijke apparaat-instellingen
Instellingen: algemeen, kopieerapparaat, printer en
scanner (Zie blz. 92-117)
Verslagen en
lijsten afdrukken
Problemen verhelpen
Aanhangsel
Transactieverslag (Zie blz. 118, 119)
Communicatieverslag (Zie blz. 120, 121)
Lijst van snelkiesnummers, verkorte kiesnummers en
adresboekregistraties (Zie blz. 122, 123)
Programmalijst (Zie blz. 124, 125)
Lijst met faxparameters (Zie blz. 126, 127)
Verhelpen van storingen/onderhoud (Zie blz. 128-133)
Datum en tijd instellen (Zie blz. 104)
Vervangen van de batterij (Zie blz. 133)
Technische gegevens, Systeem informatie, enz.
(Zie blz. 134-145)
3
Eerste kennismaking met uw toestel
Symbolen en pictogrammen
A
B
C
In alle gebruiksaanwijzingen worden de volgende symbolen en pictogrammen gebruikt.
Leg origineel (originelen) op de
ADF
Maak u met het toestel bekend
voordat u begint
Druk op een willekeurige toets op
het bedieningspaneel
Druk op toets
Bij het verzenden of ontvangen
van documenten
Getallen invoeren
Telefoonnummers, aantal kopieën, enz,
When making copies
Tekst invoeren met het QWERTY-toetsenbord
Bestemmingsnaam, adresboek doorzoeken, enz.
Om functies van het toestel in te
stellen
Ga naar de volgende stap
5
Bij het afdrukken van rapporten of
lijsten
Ga naar de volgende (onderstaande)
stap
Oplossen van problemen
Aanhangsel
(Technische gegevens, index)
4
Eerste kennismaking
met uw toestel
Eerste kennismaking met uw toestel
Inhoud
Eerste kennismaking met uw toestel
Nuttige kantoorfuncties......................................................................
Indeling van deze handleiding...........................................................
Symbolen en pictogrammen..............................................................
Voorzorgsmaatregelen .......................................................................
2
3
4
9
Voor uw veiligheid ..........................................................................
Waarschuwingen en voorzorgen bij de opstelling..........................
Waarschuwingen en voorzorgen voor stroomvoorziening en
aarding WAARSCHUWING ..........................................................
Overigen ........................................................................................
Veiligheidsvoorschriften voor gebruik ............................................
Overigen ........................................................................................
Voorschriften voor verbruiksmaterialen .........................................
Voor uw veiligheid ..........................................................................
Verbruiksmaterialen .......................................................................
Installatie ........................................................................................
Wettelijk verboden kopieën ............................................................
Ventilatie ........................................................................................
Behandeling ...................................................................................
Laser ..............................................................................................
Waarschuwingslabell .....................................................................
9
9
9
10
10
11
11
12
12
12
12
13
13
14
14
Officiële voorshriften..........................................................................
16
<Voor gebruikers in het V.K.> ........................................................
<Voor gebruikers in Duitsland>......................................................
<Voor gebruikers in Nieuw-Zeeland> ............................................
BELANGRIJK BERICHT ................................................................
17
18
18
18
Aansluiten van de snoeren ................................................................
Doorzoeken van adresboek en snel zoeken op naam.....................
Bedieningsschema .............................................................................
19
20
22
Documenten verzenden .................................................................
Om de verzending te stoppen ........................................................
Kopiëren.........................................................................................
Gebruik van de ADF ......................................................................
Kopiëren op transparanten (voor overheadprojectors),
dik (zwaar) papier, enz. (behalve dun papier)................................
Papier bijvullen (Papierlades: lade-1 en lade-2) ............................
Papier bijvullen (Enkelvel-Invoer) ..................................................
Printer kan niet afdrukken ..............................................................
22
24
24
24
25
26
26
27
Functie-instellingen ............................................................................
34
Functies gebruiken.........................................................................
34
Bedieningspaneel ...............................................................................
36
5
Eerste kennismaking met uw toestel
Inhoud
Faxfuncties
6
Documenten verzenden.....................................................................
38
Algemene beschrijving...................................................................
Geheugenverzending ....................................................................
Om de verzending te stoppen........................................................
De snelkiesnummers gebruiken ....................................................
De als laatste gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen............
Reservering voor directe verzending (prioritaire verzending) ........
De reservering voor de directe verzending annuleren...................
Dubbelzijdige verzending...............................................................
Nummerkeuze vanop het faxtoestel ..............................................
Nummerkeuze met een telefoon (verzending met de
gespreksmodus) ............................................................................
38
38
39
40
40
42
43
44
46
Documenten ontvangen ....................................................................
48
Automatische ontvangst ................................................................
Manuele ontvangst ........................................................................
Tijdelijke ontvangst via het geheugen............................................
Instelling voor verkleind afdrukken ................................................
Dubbelzijdige ontvangst.................................................................
48
48
48
48
49
Vooraf geprogrammeerde communicatie ........................................
50
Algemene beschrijving...................................................................
Uitgestelde verzending ..................................................................
Uitgestelde polling .........................................................................
50
50
50
Gegroepeerde verzending.................................................................
52
Algemene beschrijving...................................................................
Gegroepeerde verzending in real-time ..........................................
52
52
Polling .................................................................................................
54
Algemene beschrijving...................................................................
Opvraging door anderen voorbereiden..........................................
Zelf documenten opvragen bij andere toestel................................
54
54
56
Programmeertoetsen .........................................................................
58
Algemene beschrijving...................................................................
Instellen voor gegroepeerde nummerkeuze ..................................
Instellen voor geprogrammeerde communicatie............................
Instellingen van programmatoetsen wijzigen.................................
58
58
60
60
Subadressering ..................................................................................
62
Een faxbericht met subadres verzenden .......................................
Een subadres in het adresboek registreren...................................
62
62
Faxvoorblad........................................................................................
64
Gebruik van het faxvoorblad..........................................................
64
Ontvangst in het geheugen...............................................................
66
Wachtwoord voor geheugenontvangst instellen ............................
Geheugenontvangst instellen ........................................................
Documenten afdrukken..................................................................
66
66
66
Toegang met pincode ........................................................................
68
Algemene beschrijving...................................................................
Toegangsmethode kiezen (voorvoegsel of achtervoegsel) ...........
Kiezen met een pincode ................................................................
68
68
68
46
Eerste kennismaking
met uw toestel
Faxfuncties
Afdelingscode .....................................................................................
70
Algemene beschrijving ...................................................................
Afdelingscode instellen ..................................................................
Afdelingscode wijzigen of wissen...................................................
Document met afdelingscode verzenden.......................................
Activiteitsverslag afdelingscode afdrukken ....................................
70
70
72
72
74
Werken met bestanden.......................................................................
76
Algemene beschrijving ...................................................................
Bestandenlijst afdrukken en bekijken.............................................
Begintijdstip of bestemming van een bestand wijzigen..................
Bestanden wissen ..........................................................................
Bestanden afdrukken .....................................................................
Documenten toevoegen aan een bestand .....................................
Een onvolledig bestand opnieuw proberen ....................................
76
76
78
78
80
80
82
Toegangscode.....................................................................................
84
Algemene beschrijving ...................................................................
Toegangscode instellen .................................................................
Bedienen van FAX/EMAIL met de toegangscode .........................
84
84
84
Kopieerfuncties
Basis menu..........................................................................................
86
Kopiëren in hetzelfde formaat als het origineel (1:1) .....................
Sorteerfunctie.................................................................................
Vergroten of verkleinen met zelfgekozen of vaste
zoomverhoudingen ........................................................................
Gebruik van de ADF ......................................................................
86
86
Creatieve functies ...............................................................................
88
1
2
86
87
2 kopiëren ................................................................................
2 kopiëren Kopie, 2 1 kopiëren Kopie ...................................
88
88
Overige functies..................................................................................
90
Wijzigen van het papierformaat (handinvoer) ................................
Energiebesparing (stroomspaarstand, ruststand/uitschakelfunctie)
90
90
Programmering van uw toestel
Aanpassen van het volume en kiesmethode (toon of pulse) .........
92
IKiesmethode instellen (toon of puls) .............................................
Luidsprekervolume instellen ..........................................................
Belvolume instellen ........................................................................
92
92
92
Programmeren van de automatische nummerkiezer ......................
94
Algemene beschrijving ...................................................................
Programmering voor nummerkeuze met het adresboek................
Invoeren van snelkiesnummers .....................................................
Invoeren van verkorte kiesnummers ..............................................
Naamtoetsenlijst afdrukken (optie) ................................................
Wijzigen van een adresboekregistratie ..........................................
Wissen van een adresboekregistratie ............................................
Instellingen van snelkiesnummers/verkorte kiesnummers wijzigen
of wissen ........................................................................................
94
94
96
96
98
100
100
102
7
Eerste kennismaking met uw toestel
Inhoud
Programmering van uw toestel
Gebruikersparameters (Voor de faxfunctie) .................................... 104
Algemene beschrijving...................................................................
Gebruikersparameters instellen.....................................................
104
104
Faxparameters.................................................................................... 106
General Description .......................................................................
Faxparameters instellen ................................................................
106
106
Kopieerparameters ............................................................................ 114
Instellen van de kopieerparameters...............................................
Instellingen voor kopiëren..............................................................
Instellingen voor kopiëren (voor de beheerder) .............................
114
114
115
Veranderen van papierformaat ......................................................... 116
Veranderen van papierformaat (papierlade)..................................
116
Verslagen en lijsten afdrukken
Transactieverslag...............................................................................
Communicatieverslag (COMM. JOURNAAL) ...................................
Lijst van snelkiesnummers, verkorte kiesnummers en
adresboekregistraties........................................................................
Programmalijst ...................................................................................
Lijst met faxparameters.....................................................................
118
120
122
124
126
Problemen verhelpen
Moeilijkheden oplossen / Onderhoud .............................................. 128
Informatiecodes ................................................................................. 130
Controlestempel................................................................................. 133
Controlestempel.............................................................................
Vervangen van de batterij..............................................................
133
133
Aanhangsel
Technische gegevens........................................................................
Verklarende woordenlijst ..................................................................
ITU-T beeld nr. 1 .................................................................................
Index....................................................................................................
8
134
138
143
144
Eerste kennismaking
met uw toestel
Eerste kennismaking met uw toestel
Voorzorgsmaatregelen
Voor uw veiligheid
Lees dit hoofdstuk aandachtig door voordat u de UF-7100/8100 in gebruik neemt, zodat u het apparaat op goede en
verantwoorde wijze kunt gebruiken en gevaar voor ongelukken met mogelijk ernstig lichamelijk letsel of fatale gevolgen
kunt vermijden.
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingstekens gebruikt.
WAARSCHUWING:
Dit teken duidt op mogelijk gevaar, met kans op letsel of de dood.
CAUTION:
Geeft gevaren aan die kunnen leiden tot beperkt persoonlijk letsel of schade aan de machine.
Bovendien worden in deze gebruiksaanwijzing ook nog de volgende waarschuwingstekens gebruikt.
Deze symbolen dienen om de gebruiker te wijzen op gevaarlijke zaken die
om veiligheidsreden vermeden moeten worden.
Deze symbolen dienen om de gebruiker te wijzen op specifieke aanwijzingen
die moeten worden opgevolgd voor een veilig gebruik van het apparaat.
Waarschuwingen en voorzorgen bij de opstelling
!
CAUTION
Zet dit apparaat niet vlak naast een verwarmingstoestel of dicht bij brandbare materialen zoals gordijnen en
dergelijke die vlam zouden kunnen vatten.
Installeer dit apparaat niet op een plaats met veel stof, vocht, hitte of slechte ventilatie. Langdurige blootstelling
aan dergelijke omstandigheden kan gevaar voor brand of een elektrische schok opleveren.
Plaats dit apparaat op een vlakke solide ondergrond, met een draagvermogen van tenminste 22 kg. Als het
apparaat scheef kom te staan, kan het omvallen en iemand verwonden.
Neem contact op met een erkende Panasonic dealer wanneer het apparaat verplaatst of vervoert moet worden.
Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact. Bij verplaatsen met de stekker
nog in het stopcontact bestaat er kans op schade aan het netsnoer met gevaar voor brand of een elektrische schok.
Waarschuwingen en voorzorgen voor stroomvoorziening en aarding WAARSCHUWING
!
WAARSCHUWING
Zorg dat er geen stof aan de stekker of het stopcontact kleeft. In een vochtige omgeving zou een stoffige
aansluiting nogal wat lekstroom en warmte kunnen veroorzaken, hetgeen uiteindelijk tot brandgevaar kan leiden.
Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij dit apparaat is geleverd. Als een verlengsnoer nodig is, kiest u dan
zorgvuldig een snoer met het juiste stroomvermogen.
200 V/13 A, of 120 V/15 A
Als u een snoer met onvoldoende stroomvermogen gebruikt, zou het apparaat of het snoer erg heet kunnen
worden en een schroeilucht kunnen afgeven.
Pas op dat het netsnoer niet bekneld raakt, geknakt, afgeschaafd of uitgerekt wordt, en probeer het niet aan te
passen. Plaats nooit zware voorwerpen op het snoer. Een beschadigd netsnoer kan gevaar voor brand of een
elektrische schok veroorzaken.
Raak het netsnoer nooit met natte handen aan. U zou een elektrische schok kunnen krijgen.
Als het netsnoer beschadigd is en er stroomdraden blootliggen, neem dan contact op met uw erkende
Panasonic dealer om het netsnoer te laten vervangen. Het gebruik van een beschadigd netsnoer kan brand- of
schokgevaar opleveren.
9
Eerste kennismaking met uw toestel
Voorzorgsmaatregelen
Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat wanneer het apparaat rook, een brandlucht of vreemde
geluiden produceert, bijzonder heet wordt of als er vloeistof in gemorst is. Dergelijke verschijnselen kunnen
brand veroorzaken. Schakel het apparaat onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem direct
contact op met een erkende Panasonic dealer.
Trek nooit de stekker uit het stopcontact en sluit die niet aan terwijl het apparaat nog ingeschakeld staat.
Losmaken van een stekker die onder stroom staat kan ernstige schade en gevaar voor brand opleveren.
Om de stroomtoevoer te verbreken trekt u de stekker uit het stopcontact, maar trekt u in geen geval aan het
snoer. Schade aan het netsnoer kan gevaar voor brand of een elektrische schok veroorzaken.
Wanneer u het apparaat voorlopig niet meer gebruikt, schakelt u het uit en trekt u de stekker uit het
stopcontact. Als het apparaat een tijdlang ongebruikt op het stopcontact aangesloten blijft, zou er door
versleten isolatie stroom kunnen gaan lekken, met gevaar voor brand of een elektrische schok.
Schakel altijd eerst het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u binnenin het apparaat
onderhoud verricht, onderdelen schoonmaakt of een storing gaat verhelpen. Het inwendige bevat onderdelen
die bij aanraking een gevaarlijke elektrische schok kunnen geven.
Schakel altijd eerst het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u binnenin het apparaat
onderhoud verricht, kabels aansluit of losmaakt of een storing gaat verhelpen. Het inwendige bevat onderdelen
die bij aanraking een gevaarlijke elektrische schok kunnen geven.
Trek eenmaal per maand de stekker uit het stopcontact en controleer het netsnoer op het volgende. Neem
contact op met een erkende Panasonic dealer als er iets mis is.
Zorg dat de stekker stevig in het stopcontact zit.
Let op dat de stekker niet verbogen, verroest of oververhit is geweest.
Zorg dat de stekker en het stopcontact schoon en stofvrij zijn.
Let op dat het netsnoer niet gebarsten of gerafeld is.
Overigen
Het apparaat heeft een ingebouwde beveiliging tegen spanningspieken door blikseminslag. Toch kunt u het apparaat
tijdens hevig onweer beter uitschakelen. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot het onweer voorbij is voordat
u het apparaat weer aansluit.
Als u storing in beeld of geluidsweergave opmerkt bij dichtbij staande audio- of video-apparatuur, zou dit apparaat de
bron van die storing kunnen zijn. Schakel het apparaat uit en als de was die inderdaad te wijten aan dit apparaat. Volg
dan de onderstaande aanwijzingen totdat de storing is verholpen.
Zet dit apparaat en uw TV-toestel of geluidsapparatuur iets verder uit elkaar.
Verander de plaats of richting van dit apparaat en uw radio- en/of TV-antenne.
Trek de stekker van dit apparaat, uw TV-toestel en/of radio uit en steek de stekkers van de appratuur in
stopcontacten van verschillende groepen.
Verander de richting van uw radio- en/of TV-antenne en leid zonodig ook de snoeren anders, totdat de storing
verdwijnt. Voor gebruik van een buitenantenne kunt u de hulp inroepen van een bevoegd elektricien.
Gebruik een coaxiaalkabel voor het aansluiten van de antenne.
Veiligheidsvoorschriften voor gebruik
!
WAARSCHUWING
Plaatsen waar deze waarschuwingslabels zijn bevestigd mag u niet aanraken, want die kunnen zo heet worden
dat u brandwonden zou kunnen oplopen.
Plaats nooit gevulde koffiekopjes, bekers of bloemenvazen op het apparaat. Gemorste vloeistoffen kunnen
gevaar voor brand of een elektrische schok veroorzaken.
Leg nooit metalen voorwerpen zoals nietjes of paperclips op het apparaat. Als er metalen of brandbare
voorwerpen binnenin het apparaat geraken, kan dat gevaar voor brand of een elektrische schok opleveren.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer er vreemde voorwerpen (metaal of
vloeistof) in het apparaat terechtkomen. Neem contact op met een erkende Panasonic dealer. Het gebruik van
een met vreemde voorwerpen bevuild apparaat kan brand- of schokgevaar opleveren.
Open nooit enige afdekkap of deksel dat met schroeven dicht zit, tenzij dit specifiek wordt voorgeschreven in
de “Handleiding”. Onderdelen die onder hoogspanning staan kunnen een gevaarlijke elektrische schok geven.
Probeer niet om de configuratie van het apparaat aan te passen of enig onderdeel te wijzigen.
Ongeoorloofde aanpassingen kunnen leiden tot brandgevaar.
10
Eerste kennismaking
met uw toestel
!
CAUTION
Plaats geen magneet vlakbij de beveiligingsschakelaar van het apparaat. De magneet zou het apparaat
plotseling kunnen inschakelen, met kans op ongelukken.
Gebruik geen vluchtige stoffen of spuitbussen in de buurt van het apparaat. Het zou gevaar voor brand kunnen
opleveren.
Raak nooit onderdelen van of nabij de warmteroller aan die met een waarschuwingslabel zijn voorzien. U zou
zich kunnen branden. Als een vel papier zich om de warmteroller heeft gewikkeld, probeer het dan niet zelf te
verwijderen omdat u brandwonden kunt oplopen. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met
een erkende Panasonic dealer.
Gebruik geen geleidend papier zoals zilverpapier, carbonpapier of gelakt papier in het apparaat. Als het papier
vastloopt, kan daar kortsluiting of brand door ontstaan.
Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Als het uit balans raakt kan het omvallen, met kans op schade
en/of persoonlijk letsel.
Zorg voor een goede ventilatie wanneer u het apparaat langdurig achtereen gebruikt, om de de hoeveelheid
ozon in de lucht beperkt te houden.
Schuif de papierlades langzaam en voorzichtig uit, on ongelukken te voorkomen.
Let er bij het verwijderen van vastgelopen papier op dat er geen papiersnippers in het apparaat achterblijven.
In het apparaat achtergebleven papiersnippers kunnen brand veroorzaken. Als een vel papier zich om de
warmteroller heeft gewikkeld, of wanneer u het vastgelopen papier niet kunt zien of nauwelijks kunt bereiken,
probeer het dan niet zelf te verwijderen. U zou zich kunnen branden of bezeren. Schakel het apparaat
onmiddellijk uit en neem contact op met een erkende Panasonic dealer.
Overigen
Voor het oplossen van een storing zoals vastgelopen papier volgt u nauwkeurig de aanwijzingen in de Handleiding.
Voorschriften voor verbruiksmaterialen
!
WAARSCHUWING
Werp een tonercassette nooit in het vuur. Achtergebleven toner kan ontploffen en u zou brandwonden kunnen
oplopen.
Werp losse toner of een tonercassette ook als die leeg is nooit in het vuur. Toner kan ontploffen en u zou
brandwonden kunnen oplopen.
Bewaar knoopbatterijen en stempels buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg direct een arts wanneer een
knoopbatterij of stempel wordt ingeslikt.
!
CAUTION
Zorg dat de afdruktrommel nooit verhitof bekrast wordt. Een verhitte of bekraste drum kan schadelijk zijn voor
uw gezondheid.
Gebruik uitsluitend het voorgeschreven type batterijen.
Zorg dat de batterijen met de juiste polariteit van plus en min worden geplaatst. Batterijen die verkeerd zijn
geplaatst, kunnen barsten en gaan lekken en schade of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
11
Eerste kennismaking met uw toestel
Voorzorgsmaatregelen
Voor uw veiligheid
Het maximale stroomverbruik bedraagt 1000 W.
Er is een goed geaard stopcontact vereist dat 240 V/15 A (of 120 V/15 A) wisselstroom levert. Gebruik geen verlengsnoer.
Om de stroomtoevoer te verbreken trekt u de netsnoerstekker van dit apparaat uit het stopcontact.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact in de nabijheid, dat steeds goed toegankelijk is.
Waarschuwing: Trek de stekker uit het stopcontact voordat u enig deksel opent.
Verbruiksmaterialen
Bewaar tonercassettes en papier op een koele plaats met een geringe luchtvochtigheid.
Panasonic beveelt het gebruik van papier van een goede kwaliteit met een gewicht van 60 - 90 g/m2 (handinvoer:
60 - 133 g/m2) aan, omdat mindere papiersoorten meestel sterker omkrullen waardoor u de uitvoerlade vaker moet
legen om papierdoorvoerfouten te voorkomen.
Voor de beste prestaties willen we u aanbevelen in dit apparaat gebruik te maken van originele Panasonic merkartikelen.
Bepaalde typen transparanten kunnen niet geschikt zij en kunnen schade veroorzaken aan uw machine.
Neem contact op met uw Panasonic leverancier voor advies inzake niet-standaard papiertypes. (Panasonic heeft
de "3M CG3300" transparanten getest en deze geschikt bevonden.)
Het gebruik van andere dan originele Panasonic verbruiksartikelen kan de printer beschadigen. Gebruik uitsluitend de
originele Panasonic tonercassette (UG-5530/5535) die is ontworpen voor de UF-7100/8100.
De gemiddelde opbrengst van de UG-5530/5535 bedraagt ca. 5.000 pagina’s (5% bedekking).
Opmerking: De gemiddelde opbrengst is gebaseerd op herhaaldelijk afdrukken van 10 pagina’s (Letter/A4-formaat,
enkelzijdig, standaard densiteit) met een bedekking van 5% van het afdrukbare gebied. De opbrengst van een
tonercassette is afhankelijk van de mate van bedekking, de temperatuur, de luchtvochtigheid, de gebruikte media,
enz. De gemiddelde opbrengst kan daarom niet worden gegarandeerd. Continue afdrukken met een bedekking
van 10% van het afdrukbare gebied zal de gemiddelde opbrengst ongeveer doen halveren in vergelijking met een
5% bedekking. De maximum opbrengst van een tonercassette zal nooit hoger zijn dan 6.000 pagina’s.
Installatie
Installeer het apparaat niet in een omgeving met de volgende schadelijke omstandigheden:
Extreem hoge of lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.
Omgeving:
Temperatuur: 10 – 30 °C
Relatieve Luchtvochtigheid: 30% – 80%
Omgeving waar de temperatuur en luchtvochtigheid snel kunnen veranderen.
Direkte blootstelling aan zonlicht.
Direkt in de luchtstroom van de airconditioning.
In stofrijke omgeving.
Slecht geventileerde omgeving.
Omgeving waar chemische dampen hangen.
Omgeving met extreme vibratie.
Onstabiele of ongelijke ondergrond.
Wettelijk verboden kopieën
Het kopiëren van bepaalde documenten is bij de wet verboden.
Het kopiëren van bepaalde documenten is strafrechtelijk verboden. Bij overtreding van de wettelijke voorschriften kunt u
strafbaar zijn, middels boetes en/of gevangenisstraf. Hieronder enkele voorbeelden van documenten waarvan het
kopiëren verboden kan zijn.
Geld en waardepapieren
Bankbiljetten en bankcheques
Certificaten voor aandelen en staatsobligaties
Paspoorten en identificatiepapieren
Handelsmerken en materialen beschermd door auteursrechten, zonder uitdrukkelijke toestemming van de
auteursrechthouder.
Postzegels en andere waardezegels
Dit lijstje is niet bedoeld als een nauwkeurig en volledig overzicht van de geldende bepalingen.
Raadpleeg een juridisch adviseur in geval van twijfel.
Advies:
Installeer het apparaat op een plaats waar toezicht mogelijk is, om onwettig kopiëren van verboden materialen te voorkomen.
12
Eerste kennismaking
met uw toestel
Ventilatie
De machine moet worden geïnstalleerd in een ruimte die goed geventileerd wordt om een te hoge ozonconcentratie in
de lucht te voorkomen.
Behandeling
Tijdens het kopiëren of afdrukken mag de netspanning niet worden uitgeschakeld en mag het voorpaneel niet worden
geopend.
Omtrent de energiebesparingsstand
Bij gebruik van de printerfunctie (lokale USB- en netwerkverbindingen) is het raadzaam om de
energiebesparingstand op de standaard fabrieksinstelling (ruststand) te laten staan. (Zie blz. 90)
Key-operator Wachtwoord
De oorspronkelijke apparaat-instellingen zijn te controleren en te wijzigen met de functieregeling, maar daarvoor
zult u wel eerst het wachtwoord van de beheerder moeten invoeren.
Voor de beheerder: Het is raadzaam om bij het installeren van het apparaat in overleg met een erkende
Panasonic dealer een wachtwoord voor het beheer van het apparaat te bedenken, dat te
noteren en op een veilige plaats te bewaren.
Afdelingscode
VOER AFD. CODE IN
********
1 t/m 8 - posities
Als de afdelingskopieënteller is ingesteld, verschijnt het invoerscherm voor de
afdelingsteller op de display. In dat geval is er een geregistreerde afdelingscode (van
1 tot 8 cijfers) vereist voor toegang van alle beveiligde functies, anders kunnen de
betreffende fax-/scannerfuncties niet worden gebruikt. Overleg met de beheerder van
het apparaat betreffende de afdelingscode(s) voor de gewenste functie.
Werkwijze:
(1) Voer een geregistreerde afdelingscode (van 1 tot 8 cijfers) in.
(2) Druk op de SET of START toets.
Aantal kopieën
Het maximum aantaal kopieën bedraagt 999 (3 cijfers met het toetsenbord). Wanneer u 4-8 cijfers invoert terwijl de
kopieerfunctie is ingeschakeld, dan wordt aangenomen dat u een telefoonnummer invoert en wordt automatisch
overgeschakeld naar de faxfunctie waarbij het nummer op de display wordt getoond.
Automatische resettijd
Omdat de automatische resettijd standaard is ingesteld op 1 minuut, wordt automatisch de standaard gebruiksfunctie
(fax) weer ingeschakeld nadat 1 minuut is verstreken. Als u de automatische resettijd wilt wijzigen, wijzigt u de waarde
van faxparameternr. 121. (Zie blz. 111).
13
Eerste kennismaking met uw toestel
Voorzorgsmaatregelen
Laser
LASER VEILIGHEID
Deze machine gebruikt een laser. Uitsluitend erkend, gekwalificeerd onderhoudspersoneel mag deze
machine repareren zodat oogletsel wordt voorkomen.
Dit product maakt gebruik van een laser.:
Als de bediening, aanpassingen of de uitvoering van procedures anders geschieden dan hierin beschreven,
bestaat het gevaar dat u wordt blootgesteld aan straling.
Waarschuwingslabell
14
Eerste kennismaking
met uw toestel
END_Pre
!
CAUTION
Dit teken wijst op gevaren die lichte verwondingen of schade aan het toestel tot gevolg kunnen
hebben.
•GEBRUIK ALLEEN TELEFOONSNOEREN VAN HET TYPE NR. 26 AWG OF DIKKER OM HET RISICO VOOR
ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND TE BEPERKEN.
•TREK DE STEKKER VAN HET TOESTEL UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U HET (DE) DEKSEL(S)
VERWIJDERT. BRENG HET (DE) DEKSEL(S) OPNIEUW AAN VOORDAT U DE STEKKER IN HET STOPCONTACT
STEEKT.
!
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Als u het telefoontoestel gebruikt, moet u altijd de volgende basisveiligheidsvoorzorgen nemen om het risico voor brand,
elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken:
•GEBRUIK DIT PRODUCT NIET IN DE BUURT VAN WATER, ZOALS BIJVOORBEELD EEN BAD, EEN WASKOM,
KEUKENAANRECHT, EEN NATTE KELDER OF BIJ EEN ZWEMBAD.
•GEBRUIK DE TELEFOON NIET TIJDENS EEN ONWEER MET BLIKSEM (BEHALVE INDIEN HET EEN DRAADLOOS
TYPE IS). ER IS EEN KLEINE KANS DAT U DOOR DE BLIKSEM WORDT GEËLEKTROCUTEERD.
•GEBRUIK DE TELEFOON NIET IN DE BUURT VAN EEN GASLEK.
BEWAAR DEZE HANDLEIDINGEN.
Energy Star
Als partner in het ENERGY STAR® programma, heeft Panasonic besloten dat dit
®
product voldoet aan de eisen gesteld in de regelgeving voor de ENERGY STAR .
it vrijwillige programma specificeert energieverbruik en gebruikstandaarden. Dit
product zal uitschakelen nadat het een periode niet is gebruikt. Het gebruik van
®
dit aan het ENERGY STAR compliant zijnde product zal het energieverbuik
verminderen en ten goede komen aan het milieu.
De standaard instellingen kunnen worden veranderd afhankelijk van uw wensen.
Neem contact op met uw verkoper voor meer details.
15
Eerste kennismaking met uw toestel
Officiële voorshriften
Verklaring van Conformiteit (DoC)
Panasonic Communications Co., Ltd. verklaart dat dit G3 faxtoestel voldoet aan de essentiële vereisten en overige
voorwaarden van richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de originele verklaring van conformiteit van onze producten die verband houden met richtlijn 1999/5/EC is
te vinden op onze website met het adres: http://www.doc.panasonic.de
Contactadres:
Panasonic Services Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Bondsrepubliek Duitsland
Netwerkcompatibiliteit
Dit product, model UF-7100/8100-** (** staat voor de landenafkortingen in de onderstaande tabel), werd ontworpen voor
gebruik met een analoge telefooncentrale (PSTN) in elk land.
!
**
Land
**
Land
AA
Oostenrijk
EE
Italie
EH
Nederland/Belgie
AV
Frankrijk
EP
Spanje/Portugal/Griekenland
EB
Verenigd Koninkrijk
AM
Zwitserland
AG
Bondsrepububliek Duitsland
ER
Denemarken/Finland/Noorwegen/Zweden/ YC
Turkije
Tsjechië/Hongarije/Polen/Slowakije
WAARSCHUWING
• Steek de stekker in een gewoon stopcontact voordat u het telefoonsnoer aansluit. Verwijder het telefoonsnoer voordat
u de stekker uit het stopcontact trekt.
• Trek het toestel onmiddellijk uit het stopcontact als het beschadigd is en u bij normaal gebruik interne onderdelen kunt
aanraken. In dit geval moeten de gebruikers het toestel laten repareren of het weggooien.
• Als het netsnoer en/of het telefoonsnoer van dit toestel beschadigd is, moet u het vervangen door een speciaal snoer
van een erkend servicecentrum van Panasonic.
!
CAUTION
• Wij bevelen u aan de volgende stappen te nemen als u weet dat een onweer op komst is:
1. Trek het telefoonsnoer uit de telefooncontactdoos.
2. Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
• Dit toestel werkt mogelijk niet goed voor het overschakelen van een verbinding naar of van een telefoon die op
dezelfde lijn is aangesloten.
• Als u dit toestel gebruikt op dezelfde lijn als een telefoon of een ander toestel met een hoorbare waarschuwingstoon of
automatische beldetectoren, zal u deze toestellen horen bellen of de beldetector ongewenst inschakelen. Gelieve
hierover geen contact op te nemen met de klachtenafdeling van het telefoonbedrijf.
16
Eerste kennismaking
met uw toestel
<Voor gebruikers in het V.K.>
Voor uw veiligheid en gemak wordt dit toestel geleverd met een gegoten stekker met 3 pennen.
Deze stekker is voorzien van een zekering van 13 amp.
Vervang de zekering uitsluitend door een door ASTA of BSI volgens BS1362 goedgekeurde zekering van 13 amp.
Het ASTA
of BSI
symboll moet op de zekering voorkomen.
IfAls de stekker voorzien is van een afneembaar zekeringdeksel, moet u dit opnieuw aanbrengen wanneer u de zekering
hebt vervangen.
Als u het zekeringdeksel hebt verloren, mag u de stekker niet gebruiken voordat u een nieuw deksel hebt aangebracht.
Een nieuw zekeringdeksel is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Panasonic-dealer.
ALS DE VOORZIENE GEGOTEN STEKKER NIET GESCHIKT IS VOOR HET STOPCONTACT IN UW KANTOOR,
MOET U DE ZEKERING VERWIJDEREN EN DE STEKKER AFSNIJDEN. ALS U DE AFGESNEDEN STEKKER IN EEN
STOPCONTACT VAN 13 AMP STEEKT, LOOPT U GEVAAR OP EEN ZWARE ELEKTRISCHE SCHOK.
Volg de onderstaande bedradingscode wanneer u een nieuwe stekker wilt installeren.
Neem contact op met een erkende elektricien als u niet zeker bent.
WAARSCHUWING : DIT TOESTEL MOET GEAARD WORDEN.
BELANGRIJK : De kleuren van de draden in dit netsnoer zijn als volgt:
Groen en geel
Blauw
Bruin
: Aarding
: Nulleider
: Stroomvoerend
Aangezien de kleuren van de draden in het netsnoer van dit toestel mogelijk niet overeenstemmen met de
kleuraanduidingen in de stekker, gaat u als volgt te werk:
De GROEN-GELE draad moet worden aangesloten in de stekker op de contactklem aangegeven met de letter E, het
aardingssymbool “
” of de GROEN of GROEN-GEEL gekleurde contactklem.
De BLAUWE draad moet worden aangesloten in de stekker op de contactklem aangegeven met de letter N of de ZWART
gekleurde contactklem.
De BRUINE draad moet worden aangesloten in de stekker op de contactklem aangegeven met de letter L of de ROOD
gekleurde contactklem.
Vervangen van de zekering.
Open het zekeringvak met een schroevendraaier en vervang de zekering.
17
Eerste kennismaking met uw toestel
Officiële voorshriften
<Voor gebruikers in Duitsland>
Machinegeluidsinformatie -voorschrift- 3. GPSGV, 6 januari, 2004: Het hoogst gemeten akoestische geluidsdrukniveau
bedraagt 70dB of minder volgens EN ISO 7779".
<Voor gebruikers in Nieuw-Zeeland>
De afgifte van een Telepermit telecommunicatievergunning voor elk willekeurig communicatietoestel geeft slechts aan dat
Telecom heeft aanvaard dat het toestel voldoet aan de minimumeisen voor aansluiting op haar netwerk.
Het duidt niet op goedkeuring van het product door Telecom, noch op enige soort van garantie. Het biedt bovendien geen
enkele zekerheid dat het product naar behoren zal functioneren met andere apparatuur van een ander merk of een ander
model waarvoor een Telepermit vergunning is afgegeven, evenmin wordt geïmpliceerd dat het product compatibel is met
alle netwerkdiensten van Telecom.
De automatische belfuncties van deze apparatuur mogen geen overlast voor andere telecom-gebruikers veroorzaken.
Apparatuur waarvoor een Telepermit vergunning is afgegeven mag uitsluitend op de extra telefoonaansluiting worden
aangesloten. De extra telefoonaansluiting is specifiek ontworpen voor met 3 draden aan te sluiten apparatuur. Met 3
draden aan te sluiten apparatuur reageert mogelijk niet op binnenkomende gesprekken als ze op deze aansluiting zijn
aangesloten.
Door afwijkende eigenschappen van de apparatuur waarmee wordt gecommuniceerd en/of variaties in de kwaliteit van de
lijnverbinding kunnen er de oorzaak van zijn dat het niet altijd mogelijk is om te communiceren op de zeer hoge snelheid
waarvoor dit toestel is ontworpen.
In dergelijke gevallen aanvaarden Telecom noch Panasonic Nieuw-Zeeland enige aansprakelijkheid.
BELANGRIJK BERICHT
Als er een stroompanne is zal deze telefoon misschien niet werken. Zorg voor een aparte telefoon die niet afhankelijk is
van de stroomvoorziening voor noodgevallen.
Dit toestel mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt voor doeleinden die andere telecomklanten storen.
Stel dit toestel niet in om automatisch een oproep naar de '111' telecoom nooddienst tot stand te brengen.
Niet alle telefoontoestellen zullen reageren op een inkomende oproep wanneer zij op de uitbreidingsaansluiting zijn
aangesloten.
18
Eerste kennismaking
met uw toestel
Aansluiten van de snoeren
USB-poort
Zie gebruiksaanwijzing (voor
documentbeheersysteem en
printer)
ACTIVITY-indicator
Licht op wanneer er dataverkeer
op het netwerk is.
Netwerkaansluiting
(10Base-T/100Base-TX)
Netwerkkabel
(10Base-T/100Base-TX kabel)
Steek de stekker zo ver in de aansluiting
dat hij vast klikt. (Netwerkkabel niet meegeleverd.)
Koop een kabel van categorie 5 die voldoet aan
de EIA/TIA 568-A-5 norm.
LINK-indicator
Licht op wanneer er een
verbinding met het lokale netwerk
is. De indicator licht niet op
wanneer de netwerkkabel defect
is (breuken heeft).
10Base-T/100Base-TX ethernet-hub
Ethernet-netwerkkabel
(10Base-T/100Base-TX)
(Niet meegeleverd)
Netsnoer (meegeleverd)
Optioneel telefoontoestel
(UE-403172)
Aansluiting voor optioneel telefoontoestel
Sluit het telefoonsnoer van het optionele
telefoontoestel aan op de HANDSETaansluiting aan de achterkant van de
machine.
Aansluiting voor extern
telefoontoestel
Het is mogelijk om een extra
standaardtelefoon op het toestel aan te
sluiten. Hiervoor moet eerst het beschermlipje
van de TEL-aansluiting verwijderd worden.
Telefoonkabeladapter
Netschakelaar
Zet de hoofdschakelaar aan de
achterkant van de machine op ON
( | ) nadat alle kabels inclusief het
netsnoer zijn aangesloten.
Telefoonlijnaansluiting
Sluit één uiteinde van het
telefoonsnoer aan op de door het
telecombedrijf aangelegde
telefooncontactdoos en sluit het
andere uiteinde aan op de LINEaansluiting aan de achterkant
van de machine.
(Raadpleeg de kiesmethode. Zie
blz. 92.)
Telefoonaansluiting
Opmerking
Optionele 2de telefoonlijnaansluiting
(Hiervoor is de optionele G3 faxcommunicatiekaart (UE-407026)
vereist.)
1. Het optionele telefoontoestel is in sommige landen niet verkrijgbaar.
2. Het telefoonsnoer en het netsnoer kunnen er per land anders uitzien vanwege de geldende
voorschriften of aanwezige technische voorzieningen.
3. De telefoonkabeladapter is alleen verkrijgbaar in bepaalde landen.
19
Eerste kennismaking met uw toestel
Doorzoeken van adresboek en snel zoeken op naam
De functie "Doorzoeken van adresboek" voor het op naam opzoeken van e-mailadressen werkt met de volgende
databases.
•
De LDAP-server op uw lokale netwerk (alleen in sommige landen beschikbaar)
•
De automatische nummerkiezer van uw machine (adresboek of snelkiesnummer/verkort kiesnummer)
Als het adres van uw LDAP-server in de machine is geprogrammeerd (zie het hoofdstuk over de gebruikersparameters
(internetparameters) in de gebruiksaanwijzing (voor internetfax-/email- en netwerkscannerfuncties), dan raadpleegt
“Doorzoek van adresboek” eerst de database van de LDAP en pas daarna die van de automatische nummerkiezer. Als er
geen LDAP-server is ingeprogrammeerd, wordt alleen de automatische nummerkiezer geraadpleegd.
Bij "Doorzoeken van adresboek" kunnen meerdere letters worden ingevoerd met behulp van het QWERTY-toetsenbord
om de zoekopdracht te verfijnen. Daardoor kan de gewenste bestemming snel kan worden gevonden, ook uit grotere
databases zoals een LDAP-server of de optionele automatische nummerkiezer voor 1.000 bestemmingen.
De functie "Snel zoeken op naam" werkt alleen met de automatische nummerkiezer van de machine. Door de eerste
letter van de gewenste bestemming herhaaldelijk in te drukken, verschijnen alle namen die met die letter beginnen één
voor één op de display. In sommige gevallen kunt u de naam van de bestemming sneller en gemakkelijker opzoeken dan
met snelkiesnummers of verkorte kiesnummers.
Op deze manier kunt u ook geprogrammeerde communicaties, zoals gegroepeerde nummerkeuze, uitgestelde
verzending, enz., op naam opzoeken.
20
Eerste kennismaking
met uw toestel
memo
21
Eerste kennismaking met uw toestel
Bedieningsschema
Documenten verzenden
1
A
B
C
Te kopiëren kant
naar boven
*Voor het instellen van de breedte pakt
u de geleiders in het midden vast.
voer nummer in
DRUK OP START
OPMERKING:
1. Probeer geen originelen die korter zijn
dan 120 mm te verzenden of te scannen.
Zie blz. 24 "Gebruik van de ADF".
Controleer of bovenstaande melding op
de display verschijnt. Druk op de
STOP-toets als dat niet het geval is.
Origineel geleiders* Max. 100 pagina’s
Instellen op de breedte (originelen van A4-formaat)
(Zie blz. 24)
van het origineel.
3a
Formaat van origineel:
A5 - A4
Nummerkeuze met snel zoeken op naam (Zie opmerking 2)
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "2:Snelzoeken”; zie blz. 111.)
SALES 3
5551234
SALES 2
Druk herhaaldelijk op de eerste
letter van de naam waarnaar u
wilt zoeken, totdat de gezochte
naam op de display verschijnt.
Vb: "S"
3b
00%
+
5551234
SALES
5551234
SET
(Zie opmerking 4)
Snelkiezen/verkort kiezen (Zie opmerking 2)
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "1:Naamtoets”; zie blz. 111.)
of
ABBR
DIAL
(Zie blz. 40)
3c
+ Verkort kiesnr.
(3 cijfers)
Handmatig nummers kiezen (max. 50 bestemmingen)
Telefoonnummer
+
3d
SET
Nummerkeuze via doorzoeken van het adresboek (Zie opmerking 3)
VOER LETTER(S) IN
SA
+
DIRECTORY
SEARCH
22
[100]SALES 3
5551234
[005]SALES 2
5551234
[001]SALES
Voer de eerste letter(s) van
5551234
de op te zoeken naam in.
Vb: "SA"
(Zie opmerking 4)
SET
Eerste kennismaking
met uw toestel
2
Zendinstellingen
CONTRAST
Kies de gewenste
zendinstelling.
(Zie nevenstaande kolom)
3a
of
(
3b
Nummerkiezen met snel
zoeken op naam
Lichter Normaal Donkerder
Snelkiezen/verkort kiezen)
CONTRAST
- [
] +
en/of
3c
Handmatig nummerkiezen
RESOLUTION
en/of
4
3d
U kunt dezelfde documenten naar
meerdere bestemmingen verzenden.
Meerdere bestemmingen kunnen worden
gekozen door stap 3a (3b), 3c en/of 3d uit te
voeren en vervolgens op START
Nummerkiezen met
doorzoeken van adresboek
(Zie opmerking 3)
STANDAARDvoor standaardoriginelen
FIJN
voor originelen met veel details
S-FIJN
voor originelen met nog meer
details
600 dpi
resolutie van 600 dpi voor
originelen met veel detail
FOTOSTAND (FIJN)
fijne resolutie voor fotooriginelen
FOTOSTAND (S-FIJN)
S-fijn resolutie voor fotooriginelen
FOTOSTAND (600 dpi)
resolutie van 600 dpi voor fotooriginelen
Controlestempel
STAMP
AAN : De indicator brandt.
UIT : De indicator is gedoofd.
te drukken.
START
Het document wordt (of de documenten worden)
met een bestandnummer in het geheugen
opgeslagen. Vervolgens wordt het document (of
worden de documenten) verzonden.
Instellen van het contrast van de
gescande beelddata met behulp
van de cursortoetsen (
/
).
Weergavevoorbeeld van een kiesnummer
Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op
"1:Naamtoets”. (Zie blz. 111.)
<Verkort kiesnummer>
[001]SALES
5551234
<Snelkiesnummer>
<01 >SALES
5551234
:Bovenkant
:Onderkant
Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op
"2:Snelzoeken”. (Zie blz. 111.)
SALES
5551234
Opmerking
1. Als er in stap 3 een alarmsignaal (piep-piep-piep) weerklinkt, dan duidt dit erop dat de
nummerkiezer vol is (er zijn meer dan 50 uitgestelde verzendingen gereserveerd).
2. De automatische nummerkiezer (adresboek/snelkiezen/verkort kiezen) is alleen beschikbaar
wanneer er bestemmingen zijn opgeslagen. (Zie blz. 94, 96)
3. Het is mogelijk dat door de beperkte ontvangstmogelijkheden van het ontvangende toestel de
afdrukkwaliteit afneemt wanneer de resolutie S-fijn of 600 dpi wordt gebruikt. Gebruik in
dergelijke gevallen de resolutie "Fijn".
4. U kunt met behulp van de cursortoetsen (
dezelfde letter begint.
/
) zoeken naar een andere naam die met
23
Eerste kennismaking met uw toestel
Bedieningsschema
Om de verzending te stoppen
1
2
3
COMMUNICATIE STOPPEN
1:JA 2:NEE
OPSLAAN INCOMPL.BER.
1:JA 2:NEE
1 : Sla het bestand op.
STOP
2 : Wis het bestand.
Opmerking: Om de afdrukinstellingen van het comm. journaal te kiezen,
verandert u de instelling van faxparameternr. 12. (Zie blz. 108)
• Als faxparameternr. 31
(OPSLAAN INC. BER.) op "Aan"
is ingesteld. (Zie Blz. 109).
• Zie blz. 82 om een onvolledig To
bestand opnieuw proberen te
verzenden.
Kopiëren
1
2
3
A
B
C
Te kopiëren kant
naar boven
Origineel geleiders* Max. 100 pagina’s
Instellen op de breedte
van het origineel
ORIGINAL
SIZE
COPY
(originelen van A4-formaat)
Formaat van origineel
A4
: A4-R
A5
: A5
A5
: A5-R
FLS
: FLS
*Voor het instellen van de breedte pakt
u de geleiders in het midden vast.
Formaat van origineel: A5 - A4
Gebruik van de ADF
24
Bovengrens-aanduiding
(A)
A
B
Bovengrens-geleiderand (B)
A
B
C
Originelen die niet automatisch in te voeren zijn
• Briefkaarten, overtrekpapier, transparanten, etiketten,
extra-zwaar papier, dunne papiersoorten, folie,
thermisch papier
Niet-geschikte originelen
• Papier met een glad oppervlak zoals gesatineerd papier
• Originelen waarvan de bovenrand gescheurd, gekreukt,
omgekruld, gekarteld of geplakt is
• Post-it stickers
• Doordrukgevoelig of carbon-papier
• Opgekruld papier
• Originelen met nietjes
• Nieuw afgedrukte vellen uit een laserprinter
• Originelen met verse correcties (met vers aangebrachte
correctievloeistof)
Leg de originelen tegen de
bovengrens-aanduiding (A)
en de papiergeleider (B).
ADF document-invoerlade
Origineel geleiders
Instellen op de breedte van het origineel
Opmerking:
Probeer geen originelen die korter zijn dan 120 mm
te verzenden of te scannen.
Eerste kennismaking
met uw toestel
4
5
Stop de verzending.
AFDRUK ZENDJOURNAAL?
1:JA 2:NEE
Druk het communicatieverslag af.
(COMM. JOURNAAL)
4
5
OF
Zoomen
(Zie blz. 86)
6
Aantal
kopieën
(Maximaal
999)
STOP
START
of
COPY
STOP om terug te
keren naar stand-by.
Opmerking:
Gebruik de handinvoer
wanneer er geen papier van het
gewenste papierformaat in de
papierlade(s) ligt (Zie blz. 90).
Kopiëren op transparanten (voor overheadprojectors), dik (zwaar) papier, enz. (behalve dun papier)
Voordat u op de Start-toets drukt
Achterpaneel
1
2
3
Kopiëren
Opvangen
Open het achterpaneel.
Vang de uitgeworpen kopie op (niet aan trekken).
Sluit het achterpaneel.
Opmerking:
Open het achterpaneel niet tijdens het kopiëren op
dun papier omdat er anders een papierdoorvoerfout
kan optreden.
25
Eerste kennismaking met uw toestel
Bedieningsschema
Papier bijvullen (Papierlades: lade-1 en lade-2)
1
2
Voor papierlade-1
Papierlade
De papierindicator (oranje) daalt naarmate de
papierstapel kleiner wordt om aan te geven dat
het papier opraakt.
Papierlade-1 Max. hoogte-indicator
Voor lade-2 (optie)
Vol
Leeg
Opmerking: Wanneer de melding "PAP TOEV" op de
display verschijnt, is het papier in
papierlade-1 of in papierlade-2 op of is
één van de lade niet goed gesloten. (Zie
blz. 33).
Vul het papier in de papierlade(s) bij en
controleer of ze goed gesloten zijn.
Papierlade-2 Max. hoogte-indicator
Papier bijvullen (Enkelvel-Invoer)
Kopiëren op speciaal papier, enz.
1
2
1 Voer 1 vel papier tegelijk in.
Papiergewicht: 60-165 g/m2
Te bedrukken zijde
naar boven
2 Stel de breedtegeleiders in.
Foutieve instelling kan ertoe leiden dat het papier
kreukt, vastloopt of scheef trekt.
Opmerking: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
Panasonic documentbeheersysteem op de
meegeleverde CD-ROM voor details over het
bedrukken van enveloppen.
26
Druk pas op Start wanneer "PAP
FORMT" met een "✽" op de display
verschijnt.
Druk op de "✽" toets om een ander
formaat te kiezen. (Zie blz. 90)
Eerste kennismaking
met uw toestel
3
Voor papierlade-1
Plaats papier: Te bedrukken zijde
naar beneden
Papiergewicht: 60-105 g/m2
(2-zijdig: 75-90 g/m2)
Papiercapaciteit: 250 vel (75 g/m2)
Voor papierlade-2
Plaats papier: Te bedrukken zijde
naar beneden
Papiergewicht: 60-105 g/m2
(2-zijdig: 75-90 g/m2)
Papiercapaciteit: 550 vel (75 g/m2)
Sluit de papierlade goed.
Papierlade-1
Papierlade-2
Opmerking:
1. Om papierdoorvoerfouten en andere
problemen te voorkomen moeten de
papiergeleiders (in lengte en
breedte) goed worden afgesteld
wanneer het papier in de papierlade
wordt bijgevuld.
2. Zie blz. 116 voor het wijzigen van het
papierformaat.
3. Controleer of het papier op de juiste
wijze in de papierlade is gelegd en
de max. hoogte-indicator van
papierlade-1/papierlade-2 niet wordt
overschreden.
Printer kan niet afdrukken
Opmerking:
1) Als het kopiëren/afdrukken wordt gestart en er
papier wordt ingevoerd via de handinvoer terwijl
er tegelijkertijd papier wordt ingevoerd vanuit
papierlade-1 of papierlade-2, dan verschijnt de
melding "VERWDR VASTGEL PAP J00" op de
display. Wanneer dit zich voordoet neemt u het
papier uit de handinvoer om de foutindicatie te
herstellen en hervat u het kopiëren/afdrukken.
2) Laat geen papier in de handinvoer liggen omdat
er anders een papierdoorvoerfout op de display
kan verschijnen.
Papier bijvullen
De tonercassette vervangen
(Zie blz. 28)
Vastgelopen papier verwijderen
(Zie blz. 30)
U##
(Foutcodes voor de gebruiker)
(Zie blz. 32)
J## (Vastloop-foutcodes)
(Zie blz. 32)
E## (Machinefoutcodes)
(Neem contact op met een erkende Panasonic dealer)
Limiet voor maximum aantal kopieën (Zie blz. 33)
27
Eerste kennismaking met uw toestel
Bedieningsschema
Printer kan niet afdrukken
(Laat de hoofdschakelaar in de
stand "ON" staan)
ƒ De tonercassette vervangen
1
De volgende meldingen geven het tonerverbruik aan:
(Bestel een tonercassette met behulp van het bestelformulier (Zie
onderstaande Opmerking). Vervang de tonercassette voordat de toner
helemaal op is)
Weinig toner.
TONER IS BIJNA OP
U13 De machine kan nog maximaal 500
afdrukken maken*.
Voorpaneel
LET OP: WEINIG TONER
MINDER DAN 50 PAG.
TONER IS OP
U13
Toner is bijna op.
De machine kan nog maximaal 50
afdrukken maken*.
5
VERWIJDEREN
Toner is op.
De machine stopt.
* Gebaseerd op een bedekking van 5%.
Beschermfolie
Opmerking:
Druk als volgt een bestelformulier voor het bestellen van een
tonercassette af en fax dit naar een erkende Panasonic dealer.
Druk op
FUNCTION
CAUTION
Voorkom dat het oppervlak van de OPCdrum (groen) wordt beschadigd en raak
de drum nooit met blote handen aan. De
OPC-drum is lichtgevoelig.
Om optische belichtingsproblemen te
voorkomen mag de OPC-drum nooit aan
direct zonlicht of fel kunstlicht worden
blootgesteld.
van het bedieningspaneel.
FUNCTIE
(1-9)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
Druk op 7 8
SET
9
3.
Tonercassette (nieuw)
3:TONERBESTELFRM?
DRUK OP INSTELLEN
Druk op
SET
om het bestelformulier af te drukken.
Geleiderails
Als in stap 12 op pagina 29 "2:Nee" is gekozen:
1
2
3
FUNCTIE
(1-9)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
Plaats de tonercassette op de
geleiderelais en schuif de cassette zo
ver mogelijk in de machine.
ONDERHOUD
(3-6)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
FUNCTION
SET
28
SET
Eerste kennismaking
met uw toestel
2
3
4
Tonercassette
Tonercassette
5
Nieuwe
Nieuwe toner drum
6
7
8
Nieuwe toner
9
10-15 keer
schudden
Drum
Plakband en beschermhoes
Nieuwe toner
Drum
ATTENTIE
Opmerking:
• Gebruik originele
Lever lege tonercassettes in bij
tonercassettes van Panasonic
een erkende Panasonic dealer.
voor de beste afdrukresultaten.
Bewaar tonercassettes in een
koele en donkere plaats.
Verwijder de beschermhoes niet
voordat u de tonercassette wilt
gebruiken.
10
11
12
TONERAFVAL VERVANGEN
1:JA 2:NEE
Tonercassette
Voorpaneel
Opmerking:
Als "2:NEE" is gekozen kan de
beelddichtheid onvoldoende zijn zodat
u bij het kopiëren of afdrukken
problemen met de kwaliteit ondervindt.
4
TONER VERVANGING?
1:JA 2:NEE
29
Eerste kennismaking met uw toestel
Bedieningsschema
Printer kan niet afdrukken
ƒ Vastgelopen papier verwijderen (Papierinvoer/Papierdoorvoer/Automatische Duplex Unit)
1
2
J43, J44, J82, J83:
VERWDR VASTGEL PAP
J44
Opmerking:
De J##-code geeft de meest waarschijnlijke
plaats van het vastgelopen papier aan.
Als de waarschuwing opnieuw verschijnt nadat
het vastgelopen papier is verwijderd, dan is er
waarschijnlijk ook nog papier op een andere
plaats vastgelopen. Raadpleeg de tabel met
vastloop-foutcodes op pagina 32 voor de
overige controleplaatsen en verwijder al het
vastgelopen papier.
Vastgelopen papier
Achterpaneel
6
7
Vastgelopen papier
Pin
Pin
Papiervrijmaakhendel
(Achterzijde)
1
2
J01, J02, J43, J44, J80:
Tonercassette
Voorpaneel
6
7
Tonercassette
Tonercassette
Geleiderail
Plaats de tonercassette op de geleiderelais en
schuif de cassette zo ver mogelijk in de machine.
ƒ Vastgelopen papier verwijderen (ADF) : J71, J72, J74, J75, J92, J93
1
2
en/of
Vb:
VERWDR VASTGEL PAP
J92
ADF-deksel
Vastgelopen papier
Verwijder het vastgelopen papier
30
Eerste kennismaking
met uw toestel
3
4
5
Papierlade
Achterste papierladedeksel
6
Achterpaneel
8
9
Papierlade
3
Voorpaneel
4
Tonercassette
5
Vastgelopen papier
6
Vastgelopen papier
8
CAUTION
Zorg dat er geen krassen op het oppervlak
van de OPC drum (groen komen en raak die
niet met blote handen aan. De OPC drum is
lichtgevoelig. Om problemen bij de belichting
te voorkomen, mag de OPC drum niet worden
blootgesteld aan direct zonlicht of fel
lamplicht.
Front Cover
4
3
ADF-deksel
Vastgelopen papier
ADF document-invoerlade
31
Eerste kennismaking met uw toestel
Bedieningsschema
Printer kan niet afdrukken
ƒ Foutcodes voor de gebruiker
U20
U90
U01
U13
U16
Code
U01
U13
U16
Controlepunten
Voorpaneel staat open.
Toner bijna of helemaal op. (Zie blz. 28)
Tonercassette is niet juist geïnstalleerd.
Code
U20
U90
Controlepunten
De klep van de ADF documentinvoer staat open.
De batterij moet vervangen worden.(Zie blz. 133)
Code
J71,
J72,
J74,
J75,
J92,
J93
Controlepunten
Verwijder het in de ADF vastgelopen papier.
(Zie blz. 30)
ƒ Vastloop-foutcodes (J-code)
Code
J00
Controlepunten
1 Verwijder het papier vanuit de enkelvel-invoer.
2 Open en sluit het voorpaneel.
J01,
J02
J43,
J44,
J80,
J82,
J83
Neem de papierlade(s) uit en verwijder het in de
lade(s) vastgelopen papier.
Controleer of de papiergeleiders in de
papierlade(s) goed zijn afgesteld. (Zie blz. 30)
Verwijder het in de machine vastgelopen papier.
(Zie blz. 30)
Opmerking
1. De J## code geeft de meest waarschijnlijke plaats van het vastgelopen papier aan. Als de
waarschuwing na het weghalen van het papier weer verschijnt, dan zit het papier
waarschijnlijk ook nog ergens anders vast. Controleer de vastloop-foutcodes hierboven voor
de andere controlepunten en verwijder al het vastgelopen papier.
2. Controleer of de vastloop-foutcode verdwenen is nadat het vastgelopen papier is verwijderd.
3. De vastloop-foutcode verdwijnt niet als zich ergens in de machine nog vastgelopen papier
bevindt. Controleer nogmaals en verwijder al het vastgelopen papier.
32
Eerste kennismaking
met uw toestel
ATTENTIE
(Zijaanzicht)
Correct
Incorrect
Wanneer de optionele papierlade-2 is geïnstalleerd en
papierlade-1 of -2 niet goed is gesloten, dan kan er een
papierdoorvoerfout optreden.
Opmerking: Wanneer de optionele papierlade-2 is geïnstalleerd en er in beide papierlades papier van hetzelfde
papierformaat wordt gelegd, dan wordt eerst het papier in papierlade-2 gebruikt. Dit is de standaard
instelling die door een erkende Panasonic dealer kan worden gewijzigd.
Kopiëren met de handinvoer
1. Leg de originelen in de ADF.
2.
3.
4.
5.
Druk op COPY .
Leg een vel papier in de handinvoer.
Op de bovenste regel van de display verschijnt "✽".
Als u met de handinvoer meerdere kopieën wilt maken (dik papier), dan voert u eerst het gewenste aantal kopieën in,
legt u het eerste vel in de handinvoer en drukt u op START . Nadat het eerste vel is verwerkt, verschijnt de melding
"BYPASS PAP TOEV" op de display. Leg nu het volgende vel (één voor één) in de handinvoer en herhaal dit totdat u
klaar bent.
Papier bijvullen/ papierlade-2
Neem altijd al het papier uit papierlade-2, schud de stapel goed los en leg de stapel recht voordat u het papier in de
papierlade legt. Dit helpt voorkomen dat er vanuit papierlade-2 meerdere vellen papier tegelijk worden ingevoerd zodat er
minder papierdoorvoerfouten optreden.
Limiet voor maximum aantal kopieën
Neem contant op met de beheerder als het maximum aantal kopieën per afdeling is ingesteld (Zie blz. 115) en het
maximum aantal is bereikt waardoor de melding "MAX AANT KOP AFD IS BEREIKT" op de display verschijnt.
33
Eerste kennismaking met uw toestel
Functie-instellingen
Functies gebruiken
De volgende functies kunnen worden gestart door eerst op FUNCTION te drukken en vervolgens het functienummer
in te voeren, of door herhaaldelijk op de
verschijnt.
en
bladertoetsen te drukken totdat de gewenste functie op de display
1
Uitgestelde communicatie
1 = Uitgestelde verzending
2 = Uitgestelde polling
3 = Geavanceerde communicatie
2
Geavanceerde communicatie
4 = Verzending naar een subadres (Zie blz. 62)
5 = Netwerkrelais XMT
(Alleen voor de internetfax-/e-mailfunctie)
3
Polling (opvragen van documenten)
1 = Polling door uzelf
(Zie blz. 56)
2 = Polling door anderen
(Zie blz. 54)
6
Afdrukken
1 = Verslag (afdrukken/bekijken)
2 = Naamtoetsenlijst
(snelkiesnummers/
verkorte kiesnummers)
3 = Programmalijst
(Zie opmerking 2)
4 = Faxparameterlijst
(& Lijst van
gebruikersparameters)
6 = Individueel verzendverslag
7 = Naamtoetsenlijst
(Zie opmerking 1)
(Zie blz. 50)
(Zie blz. 50)
FUNCTION
Opmerking
(Zie blz. 118)
(Zie blz. 122)
(Zie blz. 124)
(Zie blz. 126)
(Zie blz. 98)
1. Beschikbaar wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "1:Naamtoets”. (Zie blz. 111)
2. De instellingen van selectiemodus (
FUNCTION
8 ) kunnen voor de huidige
communicatie tijdelijk worden gewijzigd. Na beëindiging worden deze parameters echter weer
ingesteld op hun standaardwaarde. U kunt de standaardwaarde van deze instellingen wijzigen
via de faxparameters. (Zie blz. 106)
34
Eerste kennismaking
met uw toestel
7
8
Instellingsmodus
1 = Gebruikersparameters
• Datum & tijd
• Logo
• Karakter ID
• ID-nummer (faxnummer)
2 = Adresboek
(snelkiesnummers/verkorte kiesnummers)
(Zie opmerking 1)
3 = Programmeertoetsen
4 = Faxparameters
8 = Onderhoud = Toner-bestelformulier/Tonervervanging/
Helderheid van de display (Zie opmerking 3)
Selectiemodus (zie opmerking 2)
1 = Communicatieverslag = UIT/AAN/INC
2* = Ontvangstbevestiging internetfax = UIT/AAN *
3 = Voorblad = UIT/AAN
5 = Geheugenontvangst = UIT/AAN/AFDRUK
6* = Bestandstype en -naam = TIFF/PDF *
9 = Geheugenverzending = UIT/AAN
(Zie blz. 104)
(Zie blz. 94)
(Zie blz. 58)
(Zie blz. 106)
(Zie blz. 28)
(Zie blz. 120)
(Zie blz. 64)
(Zie blz. 38, 42)
(*2 en 6 alleen voor de internetfax-/e-mailfunctie)
9
Opmerking
Werken met bestanden
1 = Bestandenlijst (afdrukken/bekijken)
2 = Aanvangstijd/bestemming wijzigen
3 = Bestand wissen
4 = Bestand afdrukken
5 = Document toevoegen
6 = Onvolledig bestand opnieuw proberen
(Zie blz. 76)
(Zie blz. 78)
(Zie blz. 78)
(Zie blz. 80)
(Zie blz. 80)
(Zie blz. 82)
3. Om de helderheid van de tekens op de display in te stellen drukt u op
SET
, 6
SET
, en vervolgens op
of
FUNCTION
7 8
totdat de gewenste helderheid wordt
verkregen.
35
Eerste kennismaking met uw toestel
Bedieningspaneel
1
2
24
Nr.
Pictogram
3
4
5
6
7
23
8
9
22
Beschrijving
PRINT-toets
Gebruikt voor de printerfunctie.
1
3
5
7
9
11
12
10
21
Nr.
2
EMAIL-toets
Gebruikt om de EMAIL-functie te
selecteren.
(Beschikbaar wanneer de optionele
internetfax/e-mail/netwerkscanner
module (UE-404090) is geïnstalleerd.)
DUPLEX-toets
Gebruikt voor het dubbelzijdig scannen
van de documenten.
RESOLUTION-toets
Gebruikt om de resolutie in te stellen op
standaard, fijn, superfijn, 600 dpi of
halftoon (fijn, superfijn, 600dpi).
(Zie blz. 23)
FUNCTION-toets
Gebruikt om functies en subfuncties te
starten of te selecteren. Deze functies
worden op blz. 34 gedetailleerd
beschreven.
11
4
6
8
10
13
14
20 19
18
12
Pictogram
15
17
Beschrijving
SCAN/FILE-toets
Gebruikt voor de optionele
netwerkscannerfunctie.
(Beschikbaar wanneer de optionele
internetfax/e-mail/netwerkscanner
module (UE-404090) is geïnstalleerd.)
ENERGY SAVER-toets
Gebruikt om de energiespaarstand van
het toestel in te schakelen.
CONTRAST-toets
Gebruikt om de belichting handmatig in
te stellen.
(Zie blz. 23)
STAMP-toets
Gebruikt om het controlestempel in of
uit te schakelen.
Licht op wanneer het controlestempel is
ingeschakeld.
(Zie blz. 109, faxparameternr. 028)
CLEAR-toets
Gebruikt om cijfers of tekens op de
display te wissen.
Deze toets brengt u tevens terug naar
een vorige display en fungeert
bovendien als backspace-toets.
SET-toets
Gebruikt om alle invoer te bevestigen.
Cursortoetsen
• Voor in het stellen van het luidsprekervolume en belvolume.
• Voor het verplaatsen van de cursor tijdens invoer van cijfers en tekens.
• Voor het zoeken naar de naam van de bestemming met snel zoeken op naam en het
doorzoeken van het adresboek.
• Voor het bevestigen van ingevoerde bestemmingen voor multi-station verzending.
• Voor het selecteren van functies.
• Voor het bevestigen van de huidige communicatiefuncties (d.w.z. paginanummer, ID, gekozen
telefoonnummer of e-mailadres, bestandnummer) wanneer het toestel on-line is.
Voor het kiezen van de zoomverhouding (kopiëren), enz.
ORIGINAL SIZE-toets
Gebruikt om het formaat van het origineel handmatig in te stellen.
Papier lade toets
Voor keuze van de papierlade.
36
16
Eerste kennismaking
met uw toestel
Nr.
Pictogram
13
15
17
Beschrijving
REDIAL/PAUSE-toets
Gebruikt om tijdens het kiezen of tijdens
het opslaan van een telefoonnummer
een pauze in te voegen, of om het laatst
gekozen nummer opnieuw te kiezen.
(Zie blz. 40)
STOP-toets
Druk op deze toets de huidige bewerking
te onderbreken en de gekozen functie te
resetten (e-mail-/kopieer-/scanfuncties)
en om teug te keren naar de faxfunctie.
START-toets
Druk op deze toets om de machine in
werking te stellen.
FLASH/SUB-ADDR-toets
Gebruikt om het subadres in te voeren
en om toegang tot bepaalde functies
van uw huiscentrale te krijgen.
ACTIVE-indicator (GROEN)
Knippert:
Wanneer het toestel bezig is.
Brandt:
Wanneer een faxbericht is ontvangen
en in het geheugen is opgeslagen.
19
21
Pictogram
14
Beschrijving
ABBR DIAL-toets
Gebruikt voor verkort kiezen.
(Zie blz. 22)
COPY-toets
Gebruikt voor de kopieerfunctie.
16
MONITOR-toets
Gebruikt om handenvrij te kiezen.
18
20
22
LOWER-toets
Gebruikt om over te schakelen tussen
de bovenste en onderste rij van de
snelkiestoetsen. (Zie blz. 96)
STATUS LED (ROOD)
Brandt/knippert wanneer zich een
probleem voordoet.
Brandt:
Het toestel geeft een probleemstatus
weer.
• Er zit geen papier in de gekozen
papierlade of de toner is op.
• Het toestel heeft een probleem
waargenomen, zoals een
papierdoorvoerfout.
Knippert:
Het toestel geeft een alarmstatus weer.
• Er zit geen papier in de papierlade.
(Er is geen papierlade gekozen)
• De toner raakt op, enz.
PRINT DATA-indicator (GROEN)
Knippert:
Wanneer er voor afdruk bestemde
gegevens worden ontvangen.
Brandt:
Tijdens het afdrukken.
23
24
Nr.
Stel faxparameternr. 64 in op "2:Veranderen"
wanneer u het andere dekplaatje voor de
naamtoetsenlijst dat is meegeleverd (voor op het
toetsenbord), wilt gebruiken. Zie pag. 110.
(Het dekplaatje voor de naamtoetsenlijst is alleen
verkrijgbaar in bepaalde landen.)
QWERTY-toetsebord (tekeninvoer)
• Gebruikt om tekens in te voeren.
• Gebruikt als snelkiestoetsen.
• Gebruikt voor invoer van symbolen tijdens het invoeren
van het logo, het letter-ID, namen van bestemmingen en
e-mailadressen. Gebruik
of
om de gewenste
symbolen te selecteren.
LCD aanduidingen (kopieerfunctie)
a
b
c
a Origineel formaat
d
Selecteer het formaat van het origineel handmatig met behulp van de cursortoets (
A4
->A4
[A4 1]
ZOOM:100% EXEMPL:001
e
f
).
b Kopieformaten
Kies de zoomverhouding (kopiëren) met behulp van de cursortoetsen (
/
).
c Gescande beelden worden geroteerd.
d Papierformaat in papierlade
Selecteer de papierlade met behulp van de cursortoets (
).
("PRESS✽" geeft aan dat de handinvoer moet worden gebruikt.)
e Zoomverhouding
f Paginanummer
37
Faxfuncties
Documenten verzenden
Algemene beschrijving
Het toestel slaat de documenten snel in het geheugen op. Vervolgens wordt het telefoonnummer gekozen. Als de
verzending mislukt, zal het toestel automatisch de nog niet verzending pagina's opnieuw verzenden.
Geheugenverzending
1
* Voor het instellen van de
breedte pakt u de geleiders in
het midden vast.
A
B
C
Te kopiëren kant
naar boven
3a
Max. 100 pagina’s
(originelen van A4-formaat)
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Controleer of bovenstaande melding op
de display verschijnt.
Druk op de STOP-toets als dat niet het
geval is.
Origineel geleiders*
Nummerkeuze met snel zoeken op naam (Zie opmerking 2)
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "2:Snelzoeken”; Zie blz. 111.)
SALES 3
5551234
SALES 2
+
5551234
SALES
5551234
Druk herhaaldelijk op de eerste letter van de
naam waarnaar u wilt zoeken, totdat de
(Zie opmerking 5)
gezochte naam op de display verschijnt.
Vb: "S"
kiezen (zie opmerking 2)
3b Snelkiezen/verkort
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "1:Naamtoets”; Zie blz. 111.)
SET
of
ABBR
DIAL
(Zie blz. 40)
3c
+ Verkort kiesnr.
(3 cijfers)
Handmatig nummers kiezen (max. 50 bestemmingen)
Telefoonnummer
+
SET
3d
Nummerkeuze via doorzoeken van het
adresboek (zie opmerking 3)
VOER LETTER(S) IN
SA
+
DIRECTORY
SEARCH
Opmerking
38
Voer de eerste letter(s)
van de op te zoeken
naam in.
Vb: "SA"
[100]SALES 3
5551234
[005]SALES 2
5551234
[001]SALES
5551234
SET
(Zie opmerking 5)
1. Wanneer er een voorvoegsel moet worden ingevoerd om een buitenlijn te kiezen, dan voert u
eerst het voorvoegsel in en drukt u op PAUSE om een pauze in te voegen (aangeduid met
een “-“) voordat u het telefoonnummer invoert.
Vb: 9 PAUSE 5551234
2. De automatische nummerkiezer (adresboek/snelkiezen/verkort kiezen) is alleen beschikbaar
wanneer er bestemmingen zijn opgeslagen. (Zie blz. 94, 96)
3a
Nummerkiezen met snel zoeken op naam
3b
Snelkiezen/verkort kiezen)
Faxfuncties
2
of
Kies de gewenste zendinstelling.
(Zie blz. 23)
(
en/of
3c
Handmatig nummerkiezen
3d
Nummerkiezen met doorzoeken van adresboek
en/of
4
Meerdere bestemmingen kunnen
worden gekozen door een combinatie
van de stappen 3a (3b), 3c en/of 3d
uit te voeren en vervolgens op
START
te drukken.
START
Het document wordt (of de
documenten worden) met een
bestandnummer in het geheugen
opgeslagen. Vervolgens wordt
het document (of worden de
documenten) verzonden.
• Als de capaciteit van het geheugen wordt overschreden, stopt de machine en
blijven de resterende documenten in de ADF liggen. In the factory default setting
(Fax Parameter No. 82 (SNELLE GEH. VERZ.)) is set to "Aan", the machine will
transmit the stored documents automatically when transmitting to one station. If
Fax Parameter No. 82 is set to "Uit" and transmitting to one station, the machine
will change the transmission mode from Memory to Direct XMT automatically
when it detects that memory overflow will occur.
Als de faxparameter op "Aan" is ingesteld en er meerdere bestemmingen zijn
gekozen, dan verschijnt de melding "GEHEUGEN VOL" en wordt u gevraagd of
u de documenten die wel zijn opgeslagen wilt verzenden, of of u de verzending
wilt annuleren.
Druk op 1 "Ja" om de verzending te annuleren of druk op 2 "Nee" om de
documenten te verzenden. Als er binnen 10 seconden geen actie wordt
ondernomen, dan worden de opgeslagen documenten automatisch verzonden.
Als de geheugencapaciteit al bij de eerste pagina wordt overschreden, gebruik
de directe verzending.
• Wanneer na diverse pogingen de verzending opnieuw mislukt of de oproep niet
wordt beantwoord, dan wordt er een informatiecode weergegeven. De voor
verzending opgeslagen documenten worden automatisch uit het geheugen
gewist en de informatiecode van de verzending wordt op het
communicatieverslag (COMM. JOURNAAL) afgedrukt.
Als u wilt dat de onvolledig verzonden documenten ook na de laatste poging
bewaard, dan stelt u vooraf faxparameternr. 31 (OPSLAAN INC. BER.) in op
"Aan". (Zie blz. 109)
Zie blz. 82 voor het opnieuw verzenden van onvolledig verzonden documenten.
Om de verzending te stoppen
1
2
Neem de
documenten uit de
ADF.
3
4
COMMUNICATIE STOPPEN
1:JA 2:NEE
AFDRUK ZENDJOURNAAL?
1:JA 2:NEE
1 Druk het
STOP
communicatieverslag af
en stop de verzending.
2 Stop de verzending.
Opmerking
3. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
TONE (aangeduid als een "/"). De kiesmethode verandert van puls in toon na het kiezen van "/".
Vb: 9 PAUSE
TONE 5551234
4. Het is mogelijk dat door de beperkte ontvangstmogelijkheden van het ontvangende toestel de
afdrukkwaliteit afneemt wanneer de resolutie S-fiji of 600 dpi wordt gebruikt. Gebruik in
dergelijke gevallen de resolutie "Fijn".
5. U kunt met behulp van de cursortoetsen ( / ) zoeken naar een andere naam die met
dezelfde letter begint.
39
Faxfuncties
Documenten verzenden
De snelkiesnummers gebruiken
1
2
ADF document-invoerlade
A
B
C
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld
op "1:Naamtoets”; zie blz. 111.)
Snelkiesnummers kunnen worden gebruikt
wanneer er telefoonnummers zijn
opgeslagen onder de snelkiestoetsen. Er
kunnen maximaal 80 bestemmingen (2
bestemmingen onder de snelkiestoets 1 - 40)
als snelkiesnummers worden opgeslagen.
Druk op een
snelkiestoets (1 - 40)
Origineel geleiders
Instellen op de breedte van
het origineel.
of
Als er twee bestemmingen onder
een snelkiestoets zijn opgeslagen.
Druk op een
snelkiestoets (1 - 40)
Onderste rij-indicator
De als laatste gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen
2
1
ADF document-invoerlade
A
B
C
De als laatste gekozen telefoonnummers
(maximaal 5 nummers) worden opgeslagen
en kunnen eenvoudig opnieuw worden
gekozen.
REDIAL/
PAUSE
Origineel geleiders
Instellen op de breedte van
het origineel.
40
Faxfuncties
3
4
De onderste rij-indicator is gedoofd.
→
<13 > SALES 01
0123456789001
De onderste rij-indicator brandt.
START
→
<13 > SALES 02
0123456789012
Het document wordt (of de
documenten worden) met een
bestandnummer in het geheugen
opgeslagen.
Vervolgens wordt het document
(of worden de documenten)
verzonden.
Herhaal stap 2 om een andere
bestemming te kiezen.
3
4
TEL.NR.
5551234
TEL.NR.
DIRECTORY SEARCH
Kies het nummer.
(
/
)
5551234
TEL.NR.
0123456789012
TEL.NR.
0123456789012
TEL.NR.
0123456789012 ∨ ∧
START
Het document wordt (of de
documenten worden) met een
bestandnummer in het geheugen
opgeslagen.
Vervolgens wordt het document (of
worden de documenten)
verzonden.
41
Faxfuncties
Documenten verzenden
Reservering voor directe verzending (prioritaire verzending)
Als u zeer dringend een document moet
verzenden, maar er zitten nog heel wat
bestanden te wachten in het geheugen,
gebruik dan reservering voor onmiddellijke
verzending om dat dringende document te
versturen. Het wordt dan verzonden zodra
de lopende communicatie beëindigd is.
Verzenden
A
B
C
1
Gebruik directe verzending wanneer het
geheugen van het toestel vol is.
Opmerking: U kunt het document niet
naar meer dan één bestemming verzenden.
5a
Slaat origineel
(originelen) niet in
het geheugen op.
Ontvangen
Nummerkeuze met snel zoeken op naam (zie opmerking 2)
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "2:Snelzoeken”; zie blz. 111.)
SALES 3
SALES
2
5551234
5551234
SALES
5551234
5b
Druk herhaaldelijk op de eerste letter van
(Zie opmerking 5)
de naam waarnaar u wilt zoeken, totdat de
gezochte naam op de display verschijnt.
Vb: "S"
Snelkiezen/verkort kiezen (zie opmerking 2)
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "1:Naamtoets”; Zie blz. 111.)
Het is niet nodig om in stap 6 op de START-toets te drukken.
of
Als het(de) telefoonnummer(s) of emailadres(sen) als snelkiesnummers of
verkorte kiesnummers zijn opgeslagen.
5c
ABBR
DIAL + Verkort kiesnr.
(3 cijfers)
Handmatig nummers kiezen (max. 50 bestemmingen)
Telefoonnummer
(maximaal 36 cijfers)
5d
Nummerkeuze via doorzoeken van het adresboek (zie opmerking 2)
VOER LETTER(S) IN
SA
DIRECTORY
SEARCH
Opmerking
42
Voer de eerste letter(s) van
de op te zoeken naam in.
Vb: "SA"
[100]SALES 3
5551234
[005]SALES 2
5551234
[001]SALES
5551234
(Zie opmerking 5)
1. Wanneer er een voorvoegsel moet worden ingevoerd om een buitenlijn te kiezen, dan voert u
eerst het voorvoegsel in en drukt u op PAUSE om een pauze in te voegen (aangeduid met
een “-“) voordat u het telefoonnummer invoert.
Vb: 9 PAUSE 5551234
2. De automatische nummerkiezer (adresboek/snelkiezen/verkort kiezen) is alleen beschikbaar
wanneer er bestemmingen zijn opgeslagen. (Zie blz. 94)
3. Zie blz. 39 over de verzending te stoppen.
Faxfuncties
3
2
4
Stel indien nodig de
gewenste
zendinstellingen in.
(Zie blz. 23)
ZNDN GEH=AAN
1:UIT 2:AAN
5a
of
FUNCTION
(
SET
5b
en/of
SET
Verander de waarde van
faxparameternr. 5 als u de
standaardpositie voor het
geheugen wilt wijzigen.
(Zie blz. 108)
6
5c
en/of
5d
Nummerkiezen met
snel zoeken op naam
Snelkiezen/
verkort kiezen)
Handmatig
nummerkiezen
Nummerkiezen met
doorzoeken van
adresboek
START
U kunt de verzending van een
dringend document slechts
reserveren voor één bestemming.
De reservering voor de directe verzending annuleren
1
2
DIRECT ZENDEN GERES.
(NAAM)
3
STOP
3
4
WIS ZENDRESERVERING
1:JA 2:NEE
Opmerking
Neem de documenten uit de
ADT/i-ADT nadat de
verzending is voltooid.
4. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
drukt u op TONE (aangeduid als een "/").
De kiesmethode verandert van puls in toon na het kiezen van "/".
Vb: 9 PAUSE
TONE 5551234
5. U kunt met behulp van de cursortoetsen ( / ) zoeken naar een andere naam die met
dezelfde letter begint.
43
Faxfuncties
Documenten verzenden
Dubbelzijdige verzending
Dubbelzijdige originelen kunnen in de juiste volgorde worden verzonden.
<Origineel>
1
<Ontvangen>
4
2
1
3
2
3 4
1
2
A
B
C
ADF document-invoerlade
DUPLEX
6
Leg voor de achterkant de originelen van
stap 1 terug op de ADF in de volgorde en in
de richting waarin ze zijn uitgeworpen.
Even-genummerde pagina’s
Langwerpige Korte, brede
originelen
originelen
5
Stap 1
Paginanummer
3
A
B
1C
VOEG 2E ZIJDE IN
ORIENTATIE ALS IN
2
2
4
4
6
6
Achterkant
44
6
4
2
Faxfuncties
3
4
5
6
SET
Druk op
of
om
de plaats van de
boekband te selecteren.
(Kies binnen 10 seconden.)
START
Voer de bestemming(en) in.
Lange zijde
Lange Kort
7
DRUK OP STARTTOETS
DOORGAAN
START
Opmerking: Als het aantal pagina’s voor de achterkant niet overeenkomt
met het aantal pagina’s voor de voorkant (d.w.z. wanneer de
originelen tweemaal ingevoerd), dan verschijnen de
meldingen "PAG. 1&2 TELLERTIK NIET KIJKEN" en "SCAN
ORIG. OPNIEUW IN BEGIN MET 1E ZIJDE " op de display
en worden alle scangegevens gewist. Wanneer dit zich
voordoet, moet u weer opnieuw beginnen vanaf stap 1 en
gaat u via stap 4 naar stap 7.
De functies voor real-time en snelle geheugenverzending zijn
niet beschikbaar.
45
Faxfuncties
Documenten verzenden
Nummerkeuze vanop het faxtoestel
1
2
3
A
B
C
* KIEZEN *
5551234
De machine kiest het
telefoonnummer.
MONITOR
U hoort de kiestoon via de
luidspreker.
Nummerkeuze met een telefoon (verzending met de gespreksmodus)
Gebruik de verzending met
de gespreksmodus als u een
document wilt verzenden
nadat u met de beoogde
bestemming heeft gesproken.
Hiervoor is het optionele
telefoontoestel of een extern
telefoontoestel vereist.
Opmerking
3
2
Telefoonnummer
1. Wanneer er een voorvoegsel moet worden ingevoerd om een buitenlijn te kiezen, dan voert u
eerst het voorvoegsel in en drukt u op PAUSE om een pauze in te voegen (aangeduid met
een “-“) voordat u het telefoonnummer invoert.
Vb: 9 PAUSE 5551234
46
4
Als u een persoon aan
de lijn krijgt, zegt u dat u
een document wilt faxen.
A
B
C
1
Faxfuncties
4
START
Druk op START
pieptoon hoort.
zodra u een
5
START
Zodra u een pieptoon hoort, drukt u op
START
en legt u de hoorn op de haak.
Opmerking
2. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
drukt u op TONE (aangeduid als een "/").
De kiesmethode verandert van puls in toon na het kiezen van "/".
Vb: 9 PAUSE
TONE 5551234
3. Nummerkeuze met een telefoon is niet mogelijk met de tweede telefoonlijn (lijn-2).
47
Faxfuncties
Documenten ontvangen
Automatische ontvangst
Documenten worden automatisch ontvangen.
Verzenden
Ontvangen
Manuele ontvangst
Om documenten manueel te
ontvangen, wijzigt u
faxparameternr. 17
(ONTVANGSTMODE) in
"Handmatig" (Zie blz. 109).
Verzenden
1
Rinkelt
Ontvangen
Tijdelijke ontvangst via het geheugen
Als tijdens de ontvangst van een faxbericht het
kopieerpapier opraakt, er een papierdoorvoerfout
optreedt of als de toner opraakt, dan worden de
ontvangen documenten automatisch in het geheugen
opgeslagen. Opgeslagen documenten worden
automatisch afgedrukt nadat de het papier of de toner
zijn bijgevuld of nadat de papierdoorvoerfout is
verholpen. (Zie opmerkingen 1, 2 en 3)
1
BERICHT IN GEHEUGEN
03%
Als de geheugenontvangst is
voltooid en het papier of de
toner op is, dan verschijnt deze
foutmelding op de display.
Instelling voor verkleind afdrukken
Verzonden document
Ontvangen document
Bovenmaatse documenten
Opmerking
48
Verkleind tot het
papierformaat dat in de
papierlade ligt
(Zie opmerking 4)
Automatic Reduction
Based on the document length, your machine will automatically
calculate the suitable reduction ratio (70% to 100%).
Faxparameternr. 24 (VERKLEINEN AFDRUK) instellen op
"Automatisch". (Zie blz. 109)
Vaste verkleining
tel het verkleiningsgraad in tussen 70% en 100% in stappen
van 1%.
a) Faxparameternr. 24 ((VERKLEINEN AFDRUK) instellen
op "Vast Formaat".
b) Faxparameternr. 25 (VERKLEININGSFACT.). (Zie blz.
109)
1. Indien de capaciteit van het geheugen wordt overschreden, beëindigt het toestel de ontvangst
en wordt de lijn vrijgemaakt.
De documenten die op dat moment in het geheugen aanwezig zijn worden afgedrukt.
2. Als u de functie geheugenontvangst wil uitschakelen, moet u faxparameternr. 22 instellen op
"Uit". (Zie blz. 109)
3. Het is niet mogelijk de ontvangen documenten via de handinvoer van het toestel af te
drukken.
Faxfuncties
Dubbelzijdige ontvangst
Stel faxparameternr. 95 (DBLZ AFDR) in op ”Aan”. (Zie opmerking 5) (Zie blz. 110)
Onder de volgende omstandigheden is dubbelzijdige ontvangst niet mogelijk.
Er wordt automatisch overgeschakeld naar enkelzijdige ontvangst.
- Wanneer er documenten van het formaat Legal met een resolutie van
600 dpi worden ontvangen.
- Wanneer de geheugencapaciteit van het toestel wordt overschreden.
- Wanneer het kopieerpapier, met uitzondering van het papierformaat A4,
Letter of Legal, in de papierlade is gelegd.
3
4
Druk op START en leg
de hoorn op de haak.
De documenten worden
ontvangen.
A
B
C
2
Neem de hoorn
op van de haak
Verwijder eventuele
documenten van de ADF.
START
2
Vul het papier of de toner bij of verwijder het
vastgelopen papier.
De in het geheugen opgeslagen
documenten worden automatisch afgedrukt.
Vb: Van A4 naar A4
Van A4 naar letter
Van letter naar letter
Van legal (VS) naar letter
Opmerking
96%
90%
96%
75%
4. Als het ontvangen document heel lang is (meer
dan 39% langer dan het papier in het toestel),
wordt het document vesrdeeld over afzonderlijke bladen.
(Bij afdruk over afzonderlijke pagina's overlapt de
onderste 13 mm van de eerste pagina het
bovenste gedeelte van de tweede pagina.)
Overlappende
afdruk
13 mm
5. Als de geheugencapaciteit van het toestel tijdens dubbelzijdige ontvangst wordt overschreden,
dan wordt automatisch overgeschakeld van dubbelzijdige naar enkelzijdige ontvangst.
49
Faxfuncties
Vooraf geprogrammeerde communicatie
Algemene beschrijving
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip binnen de volgende 24 uur een document naar een of meer toestellen
verzenden. Er kunnen tot 50 ingebouwde timers ingesteld worden voor uitgestelde verzending of uitgestelde polling.
Uitgestelde verzending
1 Slaat document(en) in het
geheugen op.
1
A
B
C
2 Belt op het voorgeprogrammeerde
2
tijdstip in.
SET
FUNCTION
1 Verzenden
3
4
4
1 Ontvangen
Kies het nummer door
middel van een
willekeurige combinatie
van onderstaande
methoden:
• Snelkiezen/verkort
kiezen
• Snel zoeken op
naam
• Nummerkeuze via
doorzoeken van het
adresboek (Zie blz. 38)
voer nummer in
DRUK OP START
of
Uitgestelde polling
1 Slaat document(en) in het
geheugen op. (Zie blz. 54)
1
2 Belt op het
voorgeprogrammeerde
tijdstip in.
SET
FUNCTION
3 Polling
1
3
UITGEST.AFROEP
AFROEPCODE=
4
1 Ontvangen
Voer een pollingwachtwoord van 4
cijfers in en druk op
SET
.
SET
Opmerking
50
1. Om de instellingen voor de uitgestelde communicatie te wijzigen of te wissen, zie blz. 78.
Faxfuncties
3
UITGEST.ZENDEN
STARTTIJD
Voer de begintijd in met behulp van het
:
cijferklavier en druk op SET
(4 cijfers, 24-uurs aanduiding)
Vb: 2 3 3 0 en
.
4
SET
SET
5
[001](NAAM)
5551234
START
2
UITGEST.AFROEP
STARTTIJD
Voer de begintijd in met behulp
van het cijferklavier.
(4 cijfers, 24-uurs aanduiding)
:
SET
4
Vb: 2 3 3 0 en
SET
Kies het nummer door middel
van een willekeurige combinatie
van onderstaande methoden:
voer nummer in
DRUK OP START
of
3
5
(NAAM)
5551234
• Snelkiezen/verkort
kiezen
• Snel zoeken op naam
• Nummerkeuze via doorzoeken
van het adresboek (Zie blz. 38)
START
Opmerking
2. Als u een verkeerd cijfer invoert, dan drukt u op CLEAR om het cijfer te wissen en voert u
het juiste cijfer nogmaals in.
51
Faxfuncties
Gegroepeerde verzending
Algemene beschrijving
Met deze functie kunt u op verbindingstijd en -kosten besparen door meerdere documenten voor dezelfde bestemming
te groeperen (verzamelen) en gedurende een enkele verbinding te verzenden.
Gegroepeerde verzending in real-time
naar NY
naar LA
naar Londen
naar LA
naar Londen
Tijd
Verzend
naar NY
Verzend
naar LA Verzend
naar Londen
Opmerking
52
1. De machine kan geen bestanden meer groeperen die momenteel worden verzonden of
waarvan het nummer van de bestemming al is gekozen en moet worden herkozen. Bestanden
waarvan het nummer van de bestemming nog niet is gekozen, worden wel gegroepeerd.
Faxfuncties
Bij verzending uit het geheugen verzendt uw toestel bestanden (maximaal 5) uit het geheugen die werden
gereserveerd voor verzending naar dezelfde bestemming, en groepeert en verzendt ze automatisch in één verbinding.
53
Faxfuncties
Polling
Algemene beschrijving
Polling betekent dat u andere faxtoestellen opbelt om er een document op te vragen dat daar klaar ligt. Uw
correspondent moet uiteraard vooraf weten dat u gaat opbellen en moet op zijn ADT of in het geheugen een document
klaar hebben. Voor meer veiligheid zult u misschien met uw correspondent een opvraagwachtwoord moeten
overeenkomen.
Opvraging door anderen voorbereiden
Om andere bestemmingen documenten te kunnen laten opvragen van uw toestel, moet u uw toestel daarop
voorbereiden door documenten in het geheugen op te slaan. Zorg ervoor dat u het polling-wachtwoord vastlegt
voordat u de documenten in het geheugen opslaat. Nadat de documenten zijn opgevraagd, worden ze automatisch
uit het geheugen gewist. Om de documenten in het geheugen te bewaren zodat ze meerdere malen opgevraagd
kunnen worden dient u faxparameternr. 27 (OPSLAAN AFR. BER.) in te stellen op "Aan". (Zie blz. 109)
2
A
B
C
1
1
2
1 Slaat document(en)
FUNCTION
in het geheugen op.
Opmerking
54
1. U kunt nog altijd document verzenden of ontvangen terwijl het toestel klaar staat voor een
opvraging.
2. In het geheugen kan slechts één op te vragen bestand worden opgeslagen. Als u in hetzelfde
op te vragen bestand een document moet toevoegen, zie blz. 80.
3. Zie blz. 78 voor het wissen van een opgevraagd document.
4. Als u het polling-wachtwoord onder faxparameternr. 26 hebt ingevoerd, verschijnt het op het
display. (zie blz. 109)
U kunt dat wachtwoord tijdelijk wijzigen voor een nieuw te tikken over het vaste.
Faxfuncties
3
4
AFROEPMODE
NR.=
1:AFR.ONTV 2:AFR.ZND
AFROEP ZENDEN
AFROEPCODE=
5
AFROEP ZENDEN
AFROEPCODE=4321
START
Om documenten in het
geheugen op te slaan.
Voer een polling-wachtwoord
van 4 cijfers in.
Vb: 4 3 2 1
Opmerking
5. Indien op het andere toestel geen wachtwoord is geprogrammeerd, kunt u daar toch opvragen
ook al is uw toestel wél van een wachtwoord voorzien.
55
Faxfuncties
Polling
Zelf documenten opvragen bij andere toestel
1
2
1 Polling
AFROEPMODE
NR.=
1:AFR.ONTV 2:AFR.ZND
FUNCTION
Slaat document(en)
in het geheugen op.
(Zie blz. 54)
Zie blz. 30 voor
uitgestelde polling.
Zie blz. 50.
1 Verzenden
2
Ontvangen
6
(NAAM)
5551234
START
Opmerking
56
1. YU kunt nog altijd document verzenden of ontvangen terwijl het toestel klaar staat voor een
opvraging.
2. Als u het polling-wachtwoord onder faxparameternr. 26 hebt ingevoerd, verschijnt het op het
display. (zie blz. 109)
U kunt dat wachtwoord tijdelijk wijzigen voor een nieuw te tikken over het vaste.
AFROEP ONTVANGEN
AFROEPCODE=
4
5
AFROEP ONTVANGEN
AFROEPCODE=4321
SET
Voer een polling-wachtwoord
van 4 cijfers in.
Faxfuncties
3
voer nummer in
DRUK OP START
6
Voer de bestemmingen in.
• Snel zoeken op naam
• Snelkiezen/verkort kiezen
• Handmatige nummerkeuze
• Nummerkeuze via doorzoeken
van het adresboek
(Zie blz. 38 voor details)
Vb: 4 3 2 1
57
Faxfuncties
Programmeertoetsen
Algemene beschrijving
Uw toestel is uitgerust met speciale programmatoetsen die elk geprogrammeerd kunnen worden om een veelgebruikte
functie uit te voeren. Deze toetsen zijn bij voorbeeld handig wanneer u dezelfde groep van bestemmingen regelmatig
oproept. U kunt deze toetsen gebruiken voor het opslaan van een als snelkiesnummer te kiezen groep van
bestemmingen, een reeks van te pollen toestellen of een uitgestelde verzending.
Instellen voor gegroepeerde nummerkeuze
De programmatoetsen zijn handig wanneer u dezelfde bestemming of groep van bestemmingen regelmatig oproept.
Vb. Snel zoeken op naam (De standaard instelling van faxparameternr. 119 is "1:Naamtoets”. Zie blz. 111.)
2
1
PROGRAMMEREN
(1-5)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
SET
FUNCTION
SET
4
5
GROEP <10 ↑>
NAAM INVOEREN
NAAM
voer nummer in
DRUK OP START
Voer de groepsnaam
(max. 15 tekens)
in met behulp van de
tekentoetsen en druk op
SET
Opmerking
58
SET .
Vb: GROUP.A
Voer de bestemmingen in door middel van een
willekeurige combinatie van de volgende methoden:
• Snelkiezen/verkort kiezen
• Kiezen met doorzoeken van het adresboek
(Zie pag. 38 voor details.)
1. Druk op FUNCTION
SET
7 3
4 om een gegroepeerd of geprogrammeerd
nummer te wijzigen.
2. De "Programmatoets" kan niet worden gewijzigd of gewist totdat de geplande communicatie is
voltooid. Om de instellingen te wijzigen of te wissen moet de geplande communicatie eerst
worden geannuleerd met behulp van de bestandsfuncties. (Zie blz. 78)
Faxfuncties
3
GROEPSKIEZEN[
]
DRUK OP ONE-TOUCH
Druk op een snelkiestoets
(1-40 ↑ of ↓) om het
gegroepeerde kiesnummer op
te slaan.
4
Vb: 10χ
6
7
U kunt nu andere programmatoetsen
programmeren door de procedure vanaf
stap 3 te herhalen, of afsluiten door op
(NAAM)
5551234
STOP
te drukken.
START
Opmerking
3. Zie blz. 124 voor het afdrukken van een programmalijst.
4. Wanneer de gegroepeerde nummerkeuze is opgeslagen, verschijnt het teken voor
gegroepeerde nummerkeuze op de display en wordt de groep afgedrukt op de
naamtoetsenlijst.
59
Faxfuncties
Programmeertoetsen
Instellen voor geprogrammeerde communicatie
Gebruik de "Programmatoetsen" voor
het opslaan van meerdere te pollen
faxtoestellen of voor het instellen van
een uitgestelde verzending.
(Voorbeeld met faxparameternr. 119
ingesteld op "2:Snelzoeken” (Zie blz.
111).)
1
2
PROGRAMMEREN
(1-5)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
SET
FUNCTION
SET
4
5
PROGRAMMA
DRUK OP FUNCTIETOETS
FUNCTIE
(1-3)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
Kies de te programmeren functie.
1: Uitgestelde communicatie (Zie blz. 50)
2: Geavanceerde communicatie
(Zie blz. 62)
3: Polling (Zie blz. 54)
FUNCTION
Instellingen van programmatoetsen wijzigen
Om de functie van een programmatoets te wijzigen voert u de procedure voor het programmeren van een
programmatoets op blz. 58 t/m 61 uit.
• Begintijd of bestemmingen voor uitgestelde verzending
• Bestemmingen voor normale polling
• Begintijd of bestemmingen voor uitgestelde polling
• Bestemmingen voor gegroepeerde nummerkeuze
Opmerking
1. Druk op
FUNCTION
7 3
SET
4 om een gegroepeerd of geprogrammeerd
nummer te wijzigen ( 5 of te wissen).
2. De gegroepeerde nummerkeuze of de programmeertoets kan niet gewijzigd of gewist worden
totdat de geplande communicatie voltooid is. Om de instellingen te wijzigen of te wissen moet
de geplande communicatie eerst met behulp van de bestandsfuncties worden geannuleerd.
(Zie blz. 78)
60
Faxfuncties
3
PROGRAMMA
NAAM INVOEREN
NAAM
4
Voer de programmanaam
(max. 15 tekens) in met
behulp van de tekentoetsen en
druk op
SET
SET
.
Vb: PROG.A
6
U kunt nu andere programmatoetsen
programmeren door de procedure
vanaf stap 4 te herhalen, of afsluiten
door op
STOP
te drukken.
LINK_P61
Opmerking
3. Zie blz. 124 voor het afdrukken van een programmalijst.
61
Faxfuncties
Subadressering
Documenten met SUB
Vb.
Kies: 2013331234
SUB=0001
Documenten met SUB
Vb.
Kies : 2013331234
SUB=2222
Een faxbericht met subadres verzenden
1
A
B
C
Voorbeeld van een netwerk
bbb
aaa
Telefoonlijn
PSTN
netwerk
Nevennetwerk
PBX
Tel. nr.
201-333-1234
Ext. nr.
2222
3333
1111
Een subadres in het adresboek registreren
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "2:Snelzoeken”; Zie blz. 111.)
1
2
aaa
G3/Internetfax
G3 fax
G3 fax
Automatische routingtabel van Panasonic
Internetfax capabele modelleb
Adresboek Tel. nr.
Subadres
E-mailadres
G3 fax
2222
2222
Nr.001
G3 fax
3333
3333
Nr.002
Mail Bob
[email protected]
pana.com
0001
ADRESBOEK
(1-3)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
FUNCTION
SET
SET
4
5
VOEG STN
5551234s2762
NAAM INVOEREN
5551234s2762
LAN netwerk
Bob
Dave
bbb
John
SET
Voer de naam van de
bestemming in.
Compatibiliteit met andere toestellen
• Verzending met subadressering: D350F/DF-1100/DP-135FP/150FP/150FX/190/1810F/1820E/1820P/2000/2310/2500/
3000/3010/3510/3520/4510/4520/6010/6020/DX-600/800/1000/2000/FP-D250F/UF332/333/342/344/490/550/590/560/585/595/770/790/880/885/890/895/990/7000/
7100/8000/8100/9000 (zie opmerking 4)
• Ontvangst met subadressering: DX-600/800/UF-7000/7100/8000/8100/9000 en DP-/1810F/1820E/1820P/2000/2310/
2500/3000/3010/3510/3520/4510/4520/6010/6020 met Internetfax.
Opmerking
62
1. SUB-ADDR scheidt het subadres van het telefoonnummer en wordt aangegeven door een
"s" op het display.
2. De subadressering kan niet gebruikt worden bij manueel kiezen met afgehaakte hoorn of bij
kiezen met ingehaakte hoorn.
Faxfuncties
2
3
TEL.NR.
5551234s2762
FLASH/ Subadres
Tel. nr.
SUB-ADDR
Voer het telefoonnummer in, druk op SUB-ADDR ,
en voer het subadres in. (Max. 20 cijfers)
(Max. 36 cijfers voor het volledige telefoonnummer,
inclusief pauzes, spaties, FLASH en subadres)
START
Verzend het document met de
subadresgegevens.
(Zie opmerking 5)
Vb: 5551234 SUB-ADDR 2762
3
VOEG STN
TELEFOONNR. INVOEREN
4
Voer het telefoonnummer in, druk op SUB-ADDR en voer het subadres in.
(Max. 20 cijfers)
(Max. 36 cijfers voor het volledige telefoonnummer, inclusief pauzes, spaties, FLASH en
subadres)
Vb: 5551234 SUB-ADDR 2762
6
SALES DEPT
5551234s2762
U kunt het document met behulp van nummerkeuze
met het adresboek verzenden als het subadres in
de betreffende adresboekregistratie is opgenomen.
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op
"1:Naamtoets” kunt u snel- of verkort kiezen.)
SET
Opmerking
STOP
3. UF-788 met geïnstalleerde PC-interface optie of ROM-optie.
4. Het subadreswachtwoord wordt verzonden als faxparameternr. 53 (WWRD SUBADRES) is
ingesteld. (Zie blz. 110)
5. U kunt een subadreswachtwoord tijdelijk wijzigen met behulp van
SET
.
FUNCTION
2 4
63
Faxfuncties
Faxvoorblad
Gebruik van het faxvoorblad
Pagina
1
2
A
B
C
1
Verzenden
Ontvangen
2
FUNCTION
+
SET
Pagina
Voorblad
1
2
5
START
Verklaring van de inhoud
(1) Starttijd communicatie.
(2) De in het adresboek opgenomen naam van de bestemming.
(3) Uw LOGO (max. 25 tekens) en ID-nummer (max. 20 cijfers).
(4) Het aantal volgende pagina’s.
Voorbeeld van een faxvoorblad
***** FAX VOORBLAD *****
(1)
DD-MM-yyyy 15:00
(2)
BERICHT AAN :
SALES DEPT.
(3)
BERICHT VAN :
PANASONIC
201 555 1212
(4)
02
AANTAL PAGINA'S
VOLGEND OP DIT BLAD
Opmerking
64
1. Het faxvoorblad wordt niet meegerekend in de kolom van het totaal aantal pagina’s op de verslagen.
2. Om de vooraf geprogrammeerde instelling van het faxvoorblad te wijzigen, wijzigt u de instelling
van faxparameternr. 56, zie blz. 110.
4
FAXVOORBL.=UIT
1:UIT 2:AAN
voer nummer in
DRUK OP START
SET
Opmerking
00%
Faxfuncties
3
5
Kies de bestemming door middel van een
willekeurige combinatie van onderstaande methoden:
• Snelkiezen/verkort kiezen
• Handmatig kiezen
• Handmatige nummerkeuze
• Nummerkeuze via doorzoeken van het adresboek
(Zie blz. 38 voor details)
3. Wanneer de instelling van het faxvoorblad is ingesteld op "Aan", wordt de functie voor snelle
geheugenverzending automatisch uitgeschakeld.
65
Faxfuncties
Ontvangst in het geheugen
Wachtwoord voor geheugenontvangst instellen
Deze mogelijkheid wordt om alle
ontvangen documenten te
beveiligen door ze in het
geheugen op te slaan. Om de
documenten vanuit het geheugen
af te drukken, moet men eerst het
correcte wachtwoord kunnen
intikken.
aaa
bbb
1
2
TSL.PARAMETER(1-169)
NR.=
FUNCTION
SET
ccc
SET
(Zie opmerking 4)
Geheugenontvangst instellen
1
2
ONTV. IN GEH.=UIT
1:UIT 2:AAN 3:AFDRUK
Geheugen
aaa
bbb
ccc
FUNCTION
SET
Documenten afdrukken
Wanneer er documenten zijn ontvangen met de functie geheugenontvangst,
verschijnt de volgende melding op de display.
1
2
BERICHT IN GEHEUGEN
<AUTOM. GEH. ONTV.>
FUNCTION
Opmerking
66
ONTV. IN GEH.=AAN
1:UIT 2:AAN 3:AFDRUK
SET
1. Wanneer de geheugencapaciteit wordt overschreden, stopt het toestel met ontvangen en
wordt de telefoonlijn vrijgemaakt. Het toestel zal geen oproepen meer beantwoorden zolang
er geen ruimte wordt gemaakt in het geheugen.
2. Het verdient aanbeveling om de optionele SD-geheugenkaart te installeren wanneer u deze
functie wilt gebruiken. Zie blz. 136.
3. Als er geen wachtwoord werd geregistreerd, zal het toestel niet vragen om een wachtwoord in
te tikken. De documenten worden dan onmiddellijk afgedrukt nadat u bij stap 3 op SET
hebt gedrukt.
Faxfuncties
3
4
37 AUTOM. GEH. ONTV.
37 AUTOM. GEH. ONTV.
1234
SET
Geheugenontvangstwachtwoord van 4 cijfers
Vb: 1234
STOP
3
4
ONTV. IN GEH.=AAN
1:UIT 2:AAN 3:AFDRUK
dd-mm-yyyy 15:00
<AUTOM. GEH. ONTV.>
SET
3
4
ONTV. IN GEH.=AFDRUK
1:UIT 2:AAN 3:AFDRUK
SET
INVOEREN CODEWOORD
SET
Geheugenontvangst-wachtwoord
van 4 cijfers en druk op SET .
Vb: 1234
Opmerking
4. Zodra u de functie geheugenontvangst (AUTOM. GEH. ONTV.) activeert, kan het wachtwoord
niet gewijzigd worden (faxparameternr. 37 wordt niet weergegeven op het LCD-display). Als u
het wachtwoord wil wijzigen, moet u de functie AUTOM. GEH. ONTV.. eerst uitschakelen.
Vervolgens wijzigt u het wachtwoord. (Zie blz. 109)
67
Faxfuncties
Toegang met pincode
Algemene beschrijving
Wanneer bij uw huiscentrale (PBX) een pincode voor een buitenlijn vereist is, kan het toestel zodanig worden ingesteld
dat de gebruiker voor het kiezen om een pincode wordt gevraagd. (Niet in alle landen beschikbaar.)
Toegangsmethode kiezen (voorvoegsel of achtervoegsel)
1
aaa
Huiscentrale (PBX)
Pincode*
Verzenden
*Pin
(Personal Identification Number)
SET
FUNCTION
4
39 PINCODE TOEGANG
2:Suffix
Kiezen met een pincode
2
A
B
C
1
voer nummer in
DRUK OP START
00%
Kies de bestemming door middel van een willekeurige
combinatie van onderstaande methoden:
• Snelkiezen/verkort kiezen
• Handmatig kiezen
• Handmatige nummerkeuze
• Nummerkeuze via doorzoeken van het adresboek
(Zie blz. 38 voor details)
5
6
VOER PINCODE IN
9876
START
Opmerking
68
Het nummerkiezen met een
pincode begint.
1. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de pincode tijdens het kiezen op de display weergegeven
als " ".
Faxfuncties
2
3
TSL.PARAMETER(1-169)
NR.=
SET
Opmerking:
39 PINCODE TOEGANG
Wanneer de
1:GEEN
optionele
internetfax/e-mail/
2: suffix
netwerkscanner
3: prefix
module is
geïnstalleerd, zijn de
faxparameters
genummerd van 1
t/m 177.
4
5
SET
STOP
3
4
(NAAM)
5551234
VOER PINCODE IN
5
START
Pincode (maximaal 36 cijfers)
Vb: 9876
Opmerking
2. Deze functie is niet beschikbaar als het nummer wordt gekozen met het telefoongedeelte en
tijdens direct kiezen.
69
Faxfuncties
Afdelingscode
Algemene beschrijving
Voor deze functie moet de gebruiker een afdelingscode (van maximaal 8 cijfers) invoeren voordat verzending mogelijk
is. De afdelingsnaam van de gekozen afdelingscode wordt afgedrukt in de koptekst van elke verstuurde pagina, op het
voorblad, op het communicatieverslag en op individueel verzendingsverslag.
Zodra de afdelingscode werd ingesteld, wordt de afdruk van het transactieverslag geordend volgens het nummer van
de afdelingscode (1 - 50).
Afdelingscode instellen
1
Vereist het
invoeren van een
vooraf ingestelde
afdelingscode
(maximaal 8 cijfers)
SET
FUNCTION
De afdelingscode
wordt afgedrukt
4
aaa
AFD CODE
(1-50)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
Ontvangen
SET
Voer het nummer van de
afdelingscode (1 t/m 50) in
en druk op SET .
Vb: 12
7
INVOER AFD CODE
13
Herhaal de stappen 5 en 6 om nog een
afdelingscode vast te leggen.
Druk op STOP om af te sluiten.
STOP
Opmerking
70
1. De afdelingscodelijst kan samen met de faxparameterlijst worden afgedrukt. Om de
afdelingscodelijst te kunnen afdrukken moet eerst faxparameternr. 77 (AFDELINGSCODE)
op “Aan” worden gezet. (Zie blz. 72 en 110)
Faxfuncties
2
3
TSL.PARAMETER(1-169)
NR.=
SET
Opmerking:
Wanneer de
optionele
internetfax/e-mail/
netwerkscanner
module is
geïnstalleerd, zijn de
faxparameters
genummerd van 1
t/m 177.
77 AFDELINGSCODE
1:UIT
SET
2: Aan
5
6
INVOER AFD CODE
12
VOER AFD. CODE IN
12
SET
Afdelingsnaam (maximaal
25 tekens) en druk op
SET .
Vb: PANASONIC
4
SET
7
Afdelingscode
(max. 8 cijfers)
Vb: 12345678
71
Faxfuncties
Afdelingscode
Afdelingscode wijzigen of wissen
1
Vereist het
invoeren van
een vooraf
ingestelde
afdelingscode
(maximaal 8
cijfers).
2
TSL.PARAMETER(1-169)
NR.=
SET
FUNCTION
SET
5
INVOER AFD CODE
12 PANASONIC SALES
Druk op CLEAR , voer een nieuwe
afdelingsnaam in en druk op
SET
.
Vb: PANAFAX
Als u de afdelingscode wilt wissen, dan druk u op
na SET op CLEAR . Ga naar Stap 7.
CLEAR
Document met afdelingscode verzenden
1
A
B
C
Vereist het
invoeren van
een vooraf
ingestelde
afdelingscode
(maximaal 8
cijfers).
2
Kies de bestemming door middel van
een willekeurige combinatie van
onderstaande methoden:
• Snelkiezen/verkort kiezen
• Handmatig kiezen
• Handmatige nummerkeuze
• Nummerkeuze via doorzoeken van het
adresboek
(Zie blz. 38 voor details)
5
START
72
De kopregel van het te verzenden
document wordt voorzien van de naam van
de gekozen afdeling. De naam van de
afdeling verschijnt tevens op het
communicatieverslag en het individuele
transmissieverslag.
4
77 AFDELINGSCODE
2:AAN
AFD CODE
(1-50)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
SET
SET
Faxfuncties
3
5
Voer het te wijzigen of te wissen
nummer van de afdelingscode
(1 t/m 50) in en druk op
SET .
Vb: 12
6
7
VOER AFD. CODE IN
12 (Vorige code)
INVOER AFD CODE
13
Druk op CLEAR ,
voer vervolgens een
nieuwe afdelingscode
in en druk op
SET .
CLEAR
Herhaal de stappen 5 t/m 10
om nog een afdelingscode te
wijzigen of te wissen. Druk op
STOP om af te sluiten.
Vb: 12345678
3
4
(NAAM)
551234
VOER AFD. CODE IN
5
Afdelingscode
(max. 8 cijfers)
Vb: 12345678
START
73
Faxfuncties
Afdelingscode
Activiteitsverslag afdelingscode afdrukken
Voorbeeld van een activiteitsverslag afdelingscode / uitgaande oproepen
*************** -JOURNAAL- ************** DATUM dd-mm-yyyy ***** TIJD 15:00 *** P.01
VERZONDEN EFECTUADAS
dd-mm NAAR dd-mm (1)
(2)
TOT.AANTAL PAGINA'S = 000038
(4)
(5)
01: Panafax Sales
-------------------------------NR. COMM. PAG.(S) BER. TIJDSDUUR Z/O
01
21
OK
OK
(3)
TOTALE TIJD = 00:23:56
IDENTIFICATIE
DATUM
TIJD
005
00:05:13 VRZ
5551234
dd-MM
021/021 019
00:10:15 DST FAX FORWARD
dd-MM
(6)
(7)
TOT.AANTAL PAGINA'S= 000026
TOTALE TIJD = 00:15:28
15:10
18:10
02: Panafax Service
-------------------------------NR. COMM. PAG.(S) BER. TIJDSDUUR Z/O
IDENTIFICATIE
DATUM
TIJD
19
30
5551234
SERVICE DEPT.
dd-MM
dd-MM
10:10
13:10
OK
OK
001/001
011/011
017
045
00:00:13
00:08:15
VRZ
VRZ
TOT.AANTAL PAGINA'S = 000012
DIAGNOSE
C0044903C0000
C0044903C0000
DIAGNOSE
C0044903C0000
C0044903C0000
TOTALE TIJD = 00:08:28
-PANASONIC
- ********* -
***** UF-xxxx *********************** -HEAD OFFICE
201 555 1212 - ********
Voorbeeld van een activiteitsverslag afdelingscode / ontvangen oproepen
*************** -JOURNAAL- ************** DATUM dd-mm-yyyy ***** TIJD 15:00 *** P.01
ONTVANGEN BERICHTEN
dd-mm NAAR dd-mm (1)
(2)
TOT.AANTAL PAGINA'S = 000011
NR.
COMM. PAG.(S)
(3)
TOTALE TIJD = 00:13:41
BER.
TIJDSDUUR Z/O
IDENTIFICATIE
DATUM
TIJD
55
56
OK
OK
005
005/005
020
00:05:13
00:08:15
ONT
A/Z
4445678
111 222 333
dd-MM
dd-MM
12:10
19:15
C0044903C0000
C0044903C0000
70
OK
001
017
00:00:13
ONT
44567345
dd-MM
10:10
C0044903C0000
***** UF-xxxx *********************** -HEAD OFFICE
74
DIAGNOSE
-PANASONIC
- ********* -
201 555 1212 - ********
FUNCTION
SET
2
3
JOURNAAL
1:AFDRUK 2:BEKIJKEN
* AFDRUKKEN *
JOURNAAL
Faxfuncties
1
1 : Een verslag afdrukken
2 : Een verslag bekijken (Zie ble. 118)
Vb: 1
Verklaring van de inhoud
(1) Datum van dit activiteitsverslag.
(2) Aantal door dit toestel verzonden/ontvangen volledige pagina’s.
(3) Totale duur verzonden/ontvangen faxberichten voor dit toestel.
(4) Afdelingscode.
(5) Afdelingsnaam.
(6) Aantal door deze afdeling verstuurde/ontvangen volledige pagina’s.
(7) Totale duur verzonden/ontvangen faxberichten voor deze afdeling.
75
Faxfuncties
Werken met bestanden
Algemene beschrijving
Uw toestel heeft een beeldgeheugen voor documenten, waarmee u verzending vanuit dat geheugen kunt reserveren,
documenten met uitstel kunt verzenden, opvragen met behulp van het geheugen enz.
Nadat de communicatietaak in het geheugen als "FILES" is gereserveerd, kan het nodig zijn de instellingen van de
communicatie(s) te veranderen terwijl deze zich nog in het geheugen bevinden.
In dit hoofdstukje wordt beschreven hoe u bestanden kunt wijzigen.
Bestandenlijst afdrukken en bekijken
1
2
BERICHTENLIJST
1:AFDRUK 2:BEKIJKEN
FUNCTION
SET
1 : voor het afdrukken van een
bestandslijst
3a
2 : voor het weergeven van een
bestandslijst
3b
Voorbeeld van een bestandenlijst (Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "2:Snelzoeken”; Zie blz. 111.)
*************** -BERICHTENLIJST- ****************** DATUM dd-mm-yyyy ***** TIJD 15:00 ********
(1)
BER.
No.
(2)
SOORT COMM.
(3)
TIJD OPGESL.
(4)
(5)
(6)
STARTTIJD
PAG.(S)
001
UITGEST. VRZ
dd-mm 13:20
20:30
002
UITGEST. GEH. ZND.
dd-mm 13:20
22:30
[001]
003
-PANASONIC
***** UF-xxxx *********************** -HEAD OFFICE
Verklaring van de inhoud
(1) Bestandnummer
(2) Communicatietype
(3) Aanmaakdatum-/tijd
(4) Uitvoeringstijdstip
(5) Aantal opgeslagen pagina’s
(6) Bestemming
76
BESTEMMING(EN)
- ***** -
[011] [012] [013] [016] [017]
201 555 1212- *********
Indien het bestand in uitvoering is, staat links van het bestandnummer een "*".
Datum/tijdstip waarop deze bestanden zijn aangemaakt.
Als het om een vooraf geprogrammeerde communicatie gaat, wordt in deze kolom
het begintijdstip afgedrukt.Als een bestand onvolledig is, wordt in deze kolom
"ONVOL." afgedrukt.
Naam van de bestemming/Verkort kiesnr./Snelkiesnr./Handmatig kiesnr./Emailadres
Faxfuncties
3a
* AFDRUKKEN *
BERICHT LIJST
3b
DRUK OP ∨ OF ∧ VOOR
BEKIJKEN BERICHTEN
Voorbeeldlijst (Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "2:Snelkiezen".)
Type van communicatie
VRZ
:Ont.in geh.
GEHEUG.ONTV :Ontvangst in het geheugen
AF/O
:Polling (opvragen)AFR.
AFROEP ZENDEN:Polled (opgevraagd)
D.ST
AFST.
:Faxberichten doorsturen
:Diagnostiek op afstand
Begintijd
Aantal pagina's
Bestandnummer
123 VRZ 12:00 P001
<01 > SALES
Bestemmingnr.
Naam van de
bestemming
Bladertoets
: Laatste transactie
: Oudste transactie
77
Faxfuncties
Werken met bestanden
Begintijdstip of bestemming van een bestand wijzigen
Volg onderstaande
procedure om de
begintijd en/of de
bestemmingen in
een communicatiebestand te
wijzigen.
1
2
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=
SET
FUNCTION
of
Bestandsnr. of bladeren
Vb: 0 0 1
5
TEL.NR.
5551234
Blader met
door de
ingevoerde bestemmingen. Druk op
CLEAR om bestemmingen te
verwijderen.
Of voer nieuwe bestemmingen in.
Bestanden wissen
Volg onderstaande
procedure om het
bestand uit het
geheugen te
verwijderen.
1
2
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=
FUNCTION
SET
5
* WISSEN *
BER.NR.=001
of
Bestandsnr. of bladeren
Druk op
om alle bestanden
te verwijderen en
Vb: 0 0 1
druk op
SET
.
6
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=
Voer het bestandnummer in van het
volgende bestand dat u wilt wissen of
druk op STOP om af te sluiten.
Opmerking
1. Uw toestel kan het bestand niet wissen tijdens de verzending.
2. Als het bestand geen uitgesteld communicatiebestand is, dan verschijnt de volgende melding
op de display.
UITGESTELD VERZEND.?
1:JA 2:NEE
Druk op 1 om het bestandstype te wijzigen in een uitgestelde communicatie.
78
4
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=001
UITGEST.ZENDEN
STARTTIJD
22:30
Faxfuncties
3
5
Druk op CLEAR , voer een
nieuwe begintijd in en druk op
SET .
SET
CLEAR
Vb: 0600 (6 uur's morgens)
6
START
3a
4a
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=001
WIS BERICHT
1:JA 2:NEE
NR.001?
5
SET
3b
4b
WIS ALLE BERICHTEN?
1:JA 2:NEE
* WISSEN *
ALLE BERICHTEN
Opmerking
3. Als u een bestand bewerkt dat als onvolledig bestand is opgeslagen, dan vraagt het toestel u
nadat u in stap 6 op START heeft gedrukt of u het bestand onmiddellijk wilt uitvoeren.
Op het display staat:
HERH.INCOMPL.BER.?
1:JA 2:NEE
Druk op 1 om het bestand onmiddellijk uit te voeren.
4. Als u "WISSEN BERICHT" kiest, kan dit een aantal minuten duren.
79
Faxfuncties
Werken met bestanden
Bestanden afdrukken
1
Volg onderstaande
procedure om de
inhoud van het
communicatiebestand
af te drukken.
2
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=
SET
FUNCTION
of
Bestandsnr. of bladeren
Vb: 0 0 1
Documenten toevoegen aan een bestand
1
2
A
B
C
Volg onderstaande
procedure om
documenten aan het
bestand toe te voegen.
FUNCTION
SET
5
OPSLAAN BER. NR.=001
PAG.=002 10%
Opmerking
80
1. Uw toestel kan het bestand niet afdrukken tijdens de verzending.
2. Uw toestel kan het document niet toevoegen aan het bestand tijdens de verzending of terwijl
het aan het wachten is om opnieuw te kiezen.
4
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=001
Faxfuncties
3
* AFDRUKKEN *
AANTAL PAG=001/003
SET
3
4
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=001
5
of
SET
Bestandsnr. of bladeren
Vb: 0 0 1
81
Faxfuncties
Werken met bestanden
Een onvolledig bestand opnieuw proberen
Indien een communicatie vanuit het
geheugen niet met succes kon
worden afgesloten omdat de lijn
bezet was, wordt het opgeslagen
document na de laatste herhaling
van het telefoonnummer
automatisch uit het geheugen
gewist.
Als u het document ook na het
mislukken van de communicatie wil
behouden, moet u de instelling van
faxparameternr. 31 (OPSLAAN
INC. BER.) op voorhand wijzigen in
"Aan". (Zie blz. 109)
1
2
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=
FUNCTION
SET
of
Bestandsnr. of bladeren
Vb: 0 0 1
Volg onderstaande procedure om
het onvolledig bestand opnieuw te
proberen.
Opmerking
82
1. Zet u faxparameternr. 31 "Aan", dan blijven alle onvolledige bestanden in het geheugen
behouden. Controleer geregeld de geheugeninhoud om te vermijden dat het geheugen vol
raakt.
Faxfuncties
3
4
VOER BER. NR IN OF∨∧
BER.NR.=001
OPSLAAN BER. NR.=001
(NAAM)
* KIEZEN *
(NAAM)
NR.001
SET
83
Faxfuncties
Toegangscode
Algemene beschrijving
De toegangscode voorkomt ongeoorloofd gebruik van het toestel. Wanneer er eenmaal een toegangscode van 4 cijfers is
geregistreerd, kan het toestel niet worden bediend zonder dat de juiste toegangscode wordt ingevoerd.
Het blijft echter wel mogelijk om automatisch berichten te ontvangen. Nadat een bepaalde bewerking zoals een functieinstelling of een verzending is uitgevoerd en het toestel weer stand-by is gezet, moet de toegangscode opnieuw worden
ingevoerd om het toestel weer te kunnen bedienen. Het registreren van de toegangscode heeft geen andere gevolgen
voor het gebruik van het toestel.
Toegangscode instellen
1
2
3
38 TOEGANGSCODE
TSL.PARAMETER(1-169)
NR.=
FUNCTION
SET
Toegangscode SET
van 4 cijfers
Vb: 1234
SET
Bedienen van FAX/EMAIL met de toegangscode
Alle bedieningsmogelijkheden beperken
1a
2a
dd-mm-yyyy 15:00
TC= ****
dd-mm-yyyy 15:00
TC=
Toegangscode van 4 cijfers
Vb: 1234
SET
Alleen het instellen en afdrukken van de
faxparameters beperken
(Vb: Voor het instellen van de faxparameters.)
1b
2b
VOER TOEGANGSCODE IN
FUNCTION
SET
Toegangscode van 4
cijfers
Vb: 1234
Opmerking
1. Voor het verwijderen van de toegangscode voert u eerst de toegangscode in, drukt u op
volgt u bovenstaande procedure tot stap 2. Vervolgens drukt u op CLEAR ,
84
SET
en
SET
en
STOP
.
Faxfuncties
4
5
38 TOEGANGSCODE
1:VOLLEDIG
1234
38 TOEGANGSCODE
2:PARAMETERS
1234
Kies de gewenste beperkingen.
1: Volledig;
of
2: Parameters;
Vb: 2: Parameters
SET
STOP
4
dd-mm-yyyy 15:00
00%
of
TSL.PARAMETER(1-169)
NR.=
U kunt nu het toestel
normaal gebruiken.
Opmerking:
Wanneer de optionele “internetfax/email/netwerkscanner module” is
geïnstalleerd, zijn de faxparameters
genummerd van 1 t/m 177.
3b
VOER TOEGANGSCODE IN
****
SET
END_FF
85
Kopieerfuncties
Basis menu
Kopiëren in hetzelfde formaat als het origineel (1:1)
Het kopieformaat wordt automatisch gekozen.
2
A
B
C
1
100%
COPY
ORIGINAL
SIZE
A4
: A4-R
A5
: A5
A5
: A5-R
FLS
: FLS
Sorteerfunctie
1
2
1
3
2
1
3
2
3
Gesorteerd
Er worden meerdere setjes
gekopieerd die automatisch in de
oorspronkelijke paginavolgorde
worden gesorteerd.
Ongesorteerd
Er worden van elk origineel
meerdere kopieën gemaakt die
niet worden gesorteerd.
Opmerking:
De standaard sorteerinstellingen zijn
instelbaar met behulp van de functieinstellingen. (Zie blz. 114)
Kopieerinstellingsnr. 10 ingesteld op
"2:Sorteren"
Vergroten of verkleinen met zelfgekozen of vaste zoomverhoudingen
Traploos regelbare zoomverhoudingen
Voor kopiëren met zelfgekozen zoomwaarden
van 71% tot 141% in stapjes van 1%.
141%
2
A
B
C
71%
1
COPY
Vast ingestelde verhoudingen (Vb: Verkleinen)
ORIGINAL
SIZE
A4
86
A5
Opmerking:
Gebruik de handinvoer
wanneer het papierformaat
wordt aangeduid met "****".
(Zie blz. 26)
A4
: A4-R
A5
: A5
A5
: A5-R
FLS
: FLS
3
4
Nadat u op de CONTRAST-toets
heeft gedrukt, kunt u de
cursortoetsen gebruiken om de
belichting handmatig in te stellen.
START
Aantal kopieën
(Maximaal 999)
CONTRAST
- [
] +
: Lichter
COPY
of
Kopieerfuncties
CONTRAST
: Donkerder
Gebruik van de ADF
Bovengrens-aanduiding
(A)
A
B
Bovengrens-geleiderand (B)
A
B
C
Originelen die niet automatisch in te voeren zijn
• Briefkaarten, overtrekpapier, transparanten, etiketten,
extra-zwaar papier, dunne papiersoorten, folie,
thermisch papier
Niet-geschikte originelen
• Papier met een glad oppervlak zoals gesatineerd papier
• Originelen waarvan de bovenrand gescheurd, gekreukt,
omgekruld, gekarteld of geplakt is.
• Originelen met verschillende papierbreedtes
• Post-it stickers
• Doordrukgevoelig of carbon-papier
• Opgekruld papier
• Originelen met nietjes
• Nieuw afgedrukte vellen uit een laserprinter
• Originelen met verse correcties (met vers aangebrachte
correctievloeistof)
Leg de originelen tegen de
bovengrens-aanduiding (A)
en de papiergeleider (B).
ADF document-invoerlade
Origineel geleiders
Instellen op de breedte van het origineel
3
4
<Verkleinen>
Vb. Origineel van A4-formaat
<Vergroten>
Vb. Origineel van A5-formaat
A4
A4
[A4 1]
ZOOM:100% EXEMPL:001
A5
A5
[A5 1]
ZOOM:100% EXEMPL:001
Druk op de q toets.
A4
ZOOM:99%
Tot 141% vergroten in
stapjes van 1%
Tot 71% verkleinen in
stapjes van 1%
[****]
EXEMPL:001
Houd de q toets
ingedrukt.
A4
A5
ZOOM:71%
[****]
EXEMPL:001
Druk op de p toets.
A5
[****]
ZOOM:101% EXEMPL:001
Houd de p toets
ingedrukt.
A5
A4
[A4 1]
ZOOM:141% EXEMPL:001
START
Aantal kopieën
of
(Maximaal 999) COPY
Opmerking:
Druk op de STOP
toets om deze functie te
verlaten.
87
Kopieerfuncties
Creatieve functies
1 2 kopiëren
2-zijdige kopie
1
2
A
B
C
1-zijdige
Staand
3
A
2
1
1
Opmerking:
Als de handinvoer wordt gebruikt, is 1 2
kopiëren niet mogelijk.
COPY
Liggend
ORIGINAL
SIZE
A
2
3
A4
: A4-R
A5
: A5
A5
: A5-R
FLS
: FLS
A4
: A4-R
A5
: A5
A5
: A5-R
FLS
: FLS
2 2 kopiëren Kopie, 2 1 kopiëren Kopie
2 kopiëren 2-zijdige
2-zijdige kopie
1
2
A
B
C
2
Oneven genummerde
pagina’s
2
1 kopiëren
2-zijdige
1-zijdige kopie Langwerpige Korte, brede
originelen
5
originelen
1
3
A
ORIGINAL
SIZE
1
3
5
A
6
VOEG 2E ZIJDE IN
ORIENTATIE ALS IN
Plaats de originelen van stap 1
nu met de andere kant in de
volgorde en richting van uitdraai.
Paginanummer Even-genummerde pagina’s
1
A
OPMERKING:
Als de handinvoer wordt
gebruikt, is 2 2 kopiëren
niet mogelijk.
COPY
3
Langwerpige Korte, brede
originelen
originelen
5
stap 1
2
2
4
4
6
6
Achterkant
Opmerking
88
6
4
2
1. De functie 2-zijdig kopiëren is beschikbaar wanneer er kopieerpapier van het formaat A4, B5,
Letter of Legal in de papierlade is gelegd.
3
4
5
6
STOP
DIRECTORY
SEARCH SET
Aantal kopieën
(Maximaal 999)
START
STOP om
de faxfunctie
weer in te
schakelen.
Schakel de functie voor
Plaats van de boekband
dubbelzijdig kopiëren in ( of [1])
Lange zijde
kopiëren 1-zijdig
origineel
naar
2-zijdige
Lange Kort
kopie
(Voor Alleen2
3
4
Druk na het
kopiëren op
Kopieerfuncties
DIRECTORY
SEARCH SET
DUPLEX
1 kopiëren)
5
6
DIRECTORY
SEARCH SET Schakel de functie voor
DIRECTORY
SEARCH SET
DUPLEX
dubbelzijdig kopiëren in
(
of [2], [3])
1: 1
2 kopiëren : 1-zijdig origineel naar
2-zijdige kopie
2 kopiëren : 2-zijdig origineel naar
2-zijdige kopie
Plaats van boekband
1 kopiëren : 2-zijdig origineel naar
1-zijdige kopie
Lange Kort
2: 2
3: 2
7
8
DRUK OP STARTTOETS
DOORGAAN
PLAATS ORIG IN ADF
START
Aantal kopieën
(Maximaal 999)
START
Lange zijde
Opmerking:
Als van de dubbelzijdige originelen het aantal pagina’s
voor de achterkant niet overeenkomt met het aantal
pagina’s voor de voorkant (d.w.z. wanneer de originelen
tweemaal ingevoerd), dan verschijnen de meldingen
"PAG. 1&2 TELLERTIK NIET KIJKEN" en "SCAN ORIG.
OPNIEUW IN BEGIN MET 1E ZIJDE" op de display en
worden alle scangegevens gewist. Wanneer dit zich
voordoet, moet u weer opnieuw beginnen vanaf stap 1
en stap 5 naar stap 7.
9
STOP
Druk na het
kopiëren op
STOP om
de faxfunctie
weer in te
schakelen.
89
Kopieerfuncties
Overige functies
Wijzigen van het papierformaat (handinvoer)
Met de handinvoer kunnen de papierformaten B5, A5, A4, FLS1, FLS2, Invoice, Letter en Legal worden ingevoerd.
Bovendien kunnen transparanten worden ingevoerd.
1
2
3
Zo ver mogelijk
Drukken
COPY
Te bedrukken zijde
naar boven
1 Voer de vellen één voor één in.
Papiergewicht: 60 - 165 g/m2
2 Stel de papiergeleiders goed af.
Als de papiergeleiders niet goed zijn
afgesteld, kan het papier
scheefgetrokken worden waardoor het
papier kan verkreukelen en er
papierdoorvoerfouten kunnen optreden.
Energiebesparing (stroomspaarstand, ruststand/uitschakelfunctie)
Deze functies zorgen voor energiebesparing wanneer het apparaat niet in gebruik is.
U kunt de gewenste spaarstand en schakelklok instellen met behulp van faxparameternr.
34. (Zie blz. 109)
Energiebesparingsstand
Invoeren
Sluiten
of
ENERGY
SAVER
Standaard wordt de
energiebesparingstand
10 minuten nadat de
machine voor het laatst
is bediend, automatisch
ingeschakeld.
toevoegen :
Energiebesparingsstand
of een
willekeurige
toets
Ruststand/Uitschakelstand
De ruststand/uitschakelstand wordt automatisch
ingeschakeld, 10 minuten nadat de machine voor
het laatst is bediend.
Opmerking:
Zie blz. 109 over het instellen van de schakelklok.
Modes
Stroomverbruik
100 V versie
Normaal gebruik
90
ENERGY
SAVER
ENERGY
SAVER
Sluiten
ENERGY
SAVER
Opwarmtijd
200 V versie
Ongeveer 80 W
Ongeveer 80 W
–
Energiebesparingsstand Ongeveer 12 W
Ongeveer13 W
Ongeveer 19 sec.
Energie
Ongeveer 7 W
Ongeveer 8 W
Ongeveer 19 sec.
Uitschakelen
Ongeveer 1 W
Ongeveer 1.2 W Ongeveer 19 sec.
Brandt :
Ruststand/
Uitschakelstand
ENERGY
SAVER
A4
→ A4
[A4
*]
ZOOM:100% EXEMPL:001
5
6
7
Kies het papierformaat
Kies de papiersoort
Voor LETTER/A4
A4
PAPIERTYPE=NORMAAL
1:NORM.2:ZWAAR 3:OHP
B5
A5
(A5-R)
LEGAL
LETTER
(Letter-R)
SET
Overige
Kopieerfuncties
4
PAPIERTYPE=NORMAAL
1:NORMAAL 2:ZWAAR
INVOICE
(Invoice-R)
FLS1
FLS2
SET
of
of
en
Opmerking:
De “3:OHP” selectie verschijnt alleen
wanneer de papierformaten Letter of
A4 worden gekozen. (Zie blz. 25)
91
Programmering van uw toestel
Aanpassen van het volume en kiesmethode (toon of pulse)
IKiesmethode instellen (toon of puls)
(Opmerking: Niet in alle landen beschikbaar.)
1
2
3
TSL.PARAMETER(1-169)
NR.=
06 KIESMETHODE
2:TOONKIEZEN(L-1)
SET
FUNCTION
(Zie opmerking 1)
SET
1 : voor PULSKIEZEN
2 : voor TOONKIEZEN
Vb: 1
Luidsprekervolume instellen
1
2
3
* LUIDSPREKER *
VOLUME LUIDSPREKER
LAAG [
] HOOG
MONITOR
of
herhaaldelijk indrukken om het volume
te verlagen of te verhogen.
Belvolume instellen
1
2
dd-mm-yyyy 15:00
00%
3
BELVOLUME
))))
((((
STOP
of
Om af te sluiten.
herhaaldelijk indrukken om het volume
te verlagen of te verhogen.
Opmerking
92
1. Deze melding verschijnt wanneer de optionele G3 faxcommunicatiekaart is geïnstalleerd.
4
06 KIESMETHODE
1:PULSKIEZEN (L-1)
STOP
Programmering van
uw toestel
SET
4
MONITOR
Om af te sluiten.
93
Programmering van uw toestel
Programmeren van de automatische nummerkiezer
Algemene beschrijving
De automatische nummerkiezer van de machine beschikt over twee standen. Met behulp van faxparameternr. 119 kunt u
tussen deze standen overschakelen.
Wanneer de automatische nummerkiezer is ingesteld op:
"1: Naamtoets" : U kunt de gewenste snelkiestoets, verkort kiesnummer en de programmatoets handmatig kiezen.
"2: Snelzoeken" : U kunt de bestemming kiezen door te zoeken naar de naam van de bestemming of het programma.
Programmering voor nummerkeuze met het adresboek
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "2:Snelzoeken”; Zie blz. 111.)
1
2
ADRESBOEK
(1-3)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
FUNCTION
SET
6
5
VOEG STN
335
NAAM INVOEREN
335
SET
SET
Vb: SALES
Voer de naam van de
bestemming (maximaal 15
tekens) in met behulp van het
QWERTY-toetsenbord.
Opmerking
1. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
drukt u op TONE (aangeduid als een "/"). De kiesmethode verandert van puls in toon na
het kiezen van "/".
2. Wanneer u nummerkeuze met het adresboek gebruikt, is nummerkeuze met verkorte
kiesnummers niet mogelijk.
94
4
1:VOEG STN?
DRUK OP INSTELLEN
VOEG STN
TELEFOONNR. INVOEREN
SET
7
VOEG STN
TELEFOONNR. INVOEREN
5
Programmering van
uw toestel
3
Voer het telefoonnummer
(maximaal 36 cijfers) in.
8
Herhaal de stappen 4 t/m 6 om een andere
bestemming te programmeren.
Druk op
STOP
om af te sluiten.
(maximaal 280 bestemmingen, plus 720 extra
bestemmingen wanneer de optionele SDgeheugenkaart is geïnstalleerd.)
95
Programmering van uw toestel
Programmeren van de automatische nummerkiezer
Invoeren van snelkiesnummers
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "1:Naamtoets”; Zie blz. 111.)
1
FUNCTION
2
3
1:NAAMTOETS
2:VERKORTE KIESCODE
NAAMTOETS< >
DRUK OP ONE-TOUCH
SET
LOWER
Om over te schakelen naar de onderste
rij (↓) van de snelkiestoets.
5
6
→
of
<13 >
TELEFOONNR. INVOEREN
→
<13 >
TELEFOONNR. INVOEREN
De onderste rij-indicator brandt.
<13 >NAAM INVOEREN
335
→
De onderste rij-indicator is gedoofd.
Voer het telefoonnummer
(maximaal 36 cijfers) in.
Vb: 335
SET
SET
Vb: SALES
Voer de naam van de bestemming
(maximaal 15 tekens) in met behulp
van het QWERTY-toetsenbord.
Invoeren van verkorte kiesnummers
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "1:Naamtoets”; zie blz. 111.)
1
FUNCTION
2
3
1:NAAMTOETS
2:VERKORTE KIESCODE
KIESCODE[
]
VOER KIESCODE IN
SET
Vb: 0 2 2
(001 - 200)
Opmerking
96
1. Als u de pulskiesmethode gebruikt en wilt overschakelen naar toonkiezen tijdens het kiezen,
drukt u op TONE (aangeduid als een "/"). De kiesmethode verandert van puls in toon na
het kiezen van "/".
2. Wanneer u nummerkeuze met het adresboek gebruikt, is nummerkeuze met verkorte
kiesnummers niet mogelijk.
4
NAAMTOETS< >
DRUK OP ONE-TOUCH
5
Kies een snelkiestoets
Vb: 13
7
NAAMTOETS< >
DRUK OP ONE-TOUCH
Druk op
sluiten.
STOP
Programmering van
uw toestel
Herhaal de stappen 4 t/m 7
om nog een nummer vast te
leggen.
om af te
4
5
6
[022]
TELEFOONNR. INVOEREN
[022]NAAM INVOEREN
335
KIESCODE[
]
VOER KIESCODE IN
Herhaal de stappen 3 t/m 5 om
nog een nummer vast te leggen.
1 Voer het telefoonnummer
SET
(maximaal 36 cijfers) in.
Vb: 335
SET
2
Voer de naam van de bestemming
(maximaal 15 tekens) in met behulp
van het QWERTY-toetsenbord.
Vb: SALES
Druk op
sluiten.
STOP
om af te
(maximaal 200 bestemmingen,
plus 720 extra bestemmingen
wanneer de optionele
SD-geheugenkaart is geïnstalleerd.)
97
Programmering van uw toestel
Programmeren van de automatische nummerkiezer
Naamtoetsenlijst afdrukken (optie)
Nadat u de snelkiesnummers heeft ingeprogrammeerd kunt u de naamtoetsenlijst met de namen van alle bestemmingen
afdrukken. Deze lijst is beschikbaar wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "1:Naamtoets”. (Zie blz. 111)
1
2
* AFDRUKKEN *
NAAMTOETSENLIJST
FUNCTION
98
SET
De naamtoetsenlijst wordt
afgedrukt.
******************* - NAAMTOETSENLIJST - ***************** DATUM dd-mm-yyyy **** TIJD 15:00 *****
AMERICA
AFRICA
........
BRAZIL
CANADA
JAPAN
........
........
***** UF-xxxx ****************************** -HEAD OFFICE
PANASONIC
- ****** 201 555 1212- ******
Programmering van
uw toestel
ASIA
Knip de naamtoetsenlijst langs de stippellijnen op maat en steek de
lijst in de houder.
Opmerking: IOm de naamtoetsenlijst goed in de houder te kunnen
steken kan het nodig zijn dat u iets meer van de lijst
afknipt dan is aangegeven.
Verklaring van de inhoud
: Er is een telefoonnummer ingeprogrammeerd
: Er is een e-mailadres ingeprogrammeerd
: Er is een gegroepeerd nummer ingeprogrammeerd
(Geen) : De programmatoets is niet geprogrammeerd
99
Programmering van uw toestel
Programmeren van de automatische nummerkiezer
Wijzigen van een adresboekregistratie
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "2:Snelzoeken”; zie blz. 111.)
1
2
ADRESBOEK
(1-3)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
FUNCTION
SET
2
5
6
PANA
335
PANA
335
Druk op CLEAR , voer een
nieuw telefoonnummer in en
druk op
SET
SET
SET
.
Wissen van een adresboekregistratie
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "2:Snelzoeken”; zie blz. 111.)
1
2
ADRESBOEK
(1-3)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
FUNCTION
SET
5
PANA
335
SET
Opmerking
1. Voer met behulp van MONITOR
leesbaarheid te vergroten.
een spatie tussen de telefoonnummers in om de
2. Gebruik voor het herstellen van een fout de
of
toets om de cursor rechts van het
verkeerde cijfer te plaatsen, druk op CLEAR en voer het juiste cijfer in.
100
3
4
2:STATION WIJZ?
DRUK OP INSTELLEN
STATION WIJZ
VOER LETTER(S) IN
Voer de eerste letter(s) van de te
zoeken naam in en druk
vervolgens op
of
om de te
wijzigen bestemming te kiezen.
SET
Vb. "PA"
7
8
PANA
555
Druk op
STOP
om af te sluiten.
SET
en druk op
SET
Programmering van
uw toestel
Druk op CLEAR , voer met
behulp van de tekentoetsen
maximaal 15 tekens van de
naam van de bestemming in
.
3
4
3:STATION VERW?
DRUK OP INSTELLEN
STATION VERW
VOER LETTER(S) IN
5
Voer de eerste letter(s) van de te
zoeken naam in en druk
vervolgens op
of
om de
te wissen bestemming te kiezen.
SET
Vb. "PA"
6
7
PANA
WISSEN? 1:JA 2:NEE
Opmerking
Druk op
STOP
om af te sluiten.
3. Als de automatische nummerkiezer wordt gebruikt voor een uitgestelde communicatie, dan
kunnen de instellingen niet worden gewijzigd of gewist totdat de communicatie is voltooid.
Om de instellingen te wijzigen of te wissen moet de geplande communicatie eerst worden
geannuleerd met behulp van de bestandsfuncties. (Zie blz. 78)
101
Programmering van uw toestel
Adresboek/snelkiesnummers/verkorte kiesnummers
Instellingen van snelkiesnummers/verkorte kiesnummers wijzigen of wissen
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "1:Naamtoets”; zie blz. 111.)
1
2
1:NAAMTOETS
2:VERKORTE KIESCODE
FUNCTION
SET
Vb: 2
4a
Om te
wijzigen
[001]SALES DEPT
9-555 2345
+
SET
CLEAR
Druk op CLEAR , voer een nieuw
telefoonnummer of e-mailadres in
en druk op
SET
.
4b
Om te
wissen
[001]SALES DEPT
9-555 2345
CLEAR
Opmerking
1. Wanneer er een voorvoegsel moet worden ingevoerd om een buitenlijn te kiezen, dan voert u eerst
het voorvoegsel in en drukt u op PAUSE . Een pauze wordt aangeduid met een “-“.
2. Voer met behulp van MONITOR een spatie tussen de telefoonnummers in om de leesbaarheid
te vergroten.
3. Als u één van de snelkiesnummers/verkorte kiesnummers moet wijzigen, dan voert u nadat u na elke stap
op CLEAR heeft gedrukt een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of naam voor de bestemming in.
4. Gebruik voor het herstellen van een fout de
of
toets om de cursor rechts van het verkeerde
cijfer te plaatsen, druk op CLEAR
102
en voer het juiste cijfer in.
3
KIESCODE[ ]
VOER KIESCODE IN
4a
Om te wijzigen
of
4b
Vb: 0 0
Om te wissen
1
5a
6a
+
Om af te sluiten.
STOP
SET
CLEAR
Programmering van
uw toestel
KIESCODE[ ]
VOER KIESCODE IN
[001]SALES DEPT
9-555 3456
Druk op CLEAR , voer met behulp van het
QWERTY-toetsenbord de naam van de bestemming
in (maximaal 15 tekens) en druk op
Vb: PANAFAX
5b
[001]SALES DEPT
TELEFOONNR. INVOEREN
SET
.
6b
KIESCODE[ ]
VOER KIESCODE IN
Om af te sluiten.
SET
Opmerking
STOP
5. Als de automatische nummerkiezer wordt gebruikt voor een uitgestelde communicatie, dan
kunnen de instellingen niet worden gewijzigd of gewist totdat de communicatie is voltooid.
Om de instellingen te wijzigen of te wissen moet de geplande communicatie eerst worden
geannuleerd met behulp van de bestandsfuncties. (Zie blz. 78)
103
Programmering van uw toestel
Gebruikersparameters (Voor de faxfunctie)
Algemene beschrijving
Uw faxtoestel beschikt over een aantal basis-instelwaarden (gebruikersparameters) waarmee u kunt bijhouden welke
documenten u hebt verzonden of ontvangen. Zo houdt de ingebouwde klok de datum en het juiste uur bij, terwijl uw
LOGO en ID-nummer aan andere partijen vertelt wie u bent.
Deze parameters kunnen op de pc worden geprogrammeerd met behulp van de configuratie-editor op de Panasonic
documentbeheersysteem CD-ROM die met de machine wordt meegeleverd.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de Panasonic documentbeheersysteem CD-ROM.
Gebruikersparameters instellen
1
FUNCTION
2
3
KLOK INSTELLEN
dd-mm-yyyy 12:00
KLOK INSTELLEN
dd-mm-yyyy 15:00
SET
SET
Voer de nieuwe datum en tijd
in.
Vb: dd-mm-yyyy 15:00
6
7
8
KARAKTER ID INSTEL.
KARAKTER ID INSTEL.
HEAD OFFICE
TEL NR. INSTELLEN
SET
Voer uw letter-ID (max. 16 letters
en cijfers) in.
Vb: HEAD OFFICE
Voor uw ID (max. 20 cijfers) in.
(Druk op
SPACE
in te voegen)
om een spatie
Vb: 201
555
SPACE
SPACE
Opmerking
1212
1. Speciale tekens, zoals Å, Ä, Ö, Ü, Æ, È en É, kunnen niet voor het letter-ID worden gebruikt.
2. Een foutief ingevoerd cijfer kunt u corrigeren door op
of
te drukken om de cursor
rechts van het foutief ingevoerde cijfer of teken te zetten, op CLEAR te drukken om het te
wissen en vervolgens het juiste cijfer of teken in te voeren.
104
4
5
LOGO INSTELLEN
LOGO INSTELLEN
PANASONIC
6
SET
Programmering van
uw toestel
Voer uw LOGO (max. 25
letters en cijfers) in.
Vb: PANASONIC
9
TEL NR. INSTELLEN
201 555 1212
SET
Om af te sluiten.
Opmerking
STOP Voor het verlaten van de functie voor de
gebruikersparameters.
(Het programmeren van andere gebruikersparameters is niet vereist om de faxfunctie te
kunnen gebruiken.)
3. Met behulp van de TONE kunt u een "+" teken invoeren aan het begin van het begin van
het ID-nummer om aan te duiden dat de erop volgende cijfers uw landcode vormen.
Vb: +1 201 555 1212 +1 voor de landcode van de V.S.
+81 3 111 2345 +81 voor de landcode van Japan.
105
Programmering van uw toestel
Faxparameters
General Description
Uw faxtoestel beschikt over tal van instelbare faxparameters. Deze faxparameters staan vermeld in de parametertabel, werden voor u vooraf ingesteld en hoeven niet te worden gewijzigd. Als u toch een wijziging wilt aanbrengen,
leest u de tabel eerst aandachtig door. Bepaalde parameters, waaronder die voor resolutie en contrast, kunnen
tijdelijk gewijzigd worden door op een bepaalde toets te drukken net voor de verzending. Aan het einde van de
verzending keren deze parameters echter terug naar hun vooraf ingestelde waarde (standaardwaarde). Andere
parameters kunnen enkel gewijzigd worden aan de hand van onderstaande procedure.
Faxparameters instellen
1
FUNCTION
2
3
TSL.PARAMETER(1-169)
NR.=
TSL.PARAMETER(1-169)
NR.=004
SET
SET
Voer een faxparameternummer uit
de tabel met faxparameters in.
Vb: 0 0 4
OPMERKING:
Wanneer de optionele internetfax/e-mail/netwerkscanner
module is geïnstalleerd, zijn de faxparameters
genummerd van 1 t/m 177.
Opmerking
1. Druk op
of
om in stap 2 door de beschikbare faxparameters te bladeren.
2. Om een lijst met faxparameters af te drukken, zie blz. 126.
106
5
04 STEMPEL
1:UIT
04 STEMPEL
2:AAN
Programmering van
uw toestel
4
SET
Wijzig de instelling.
Vb: 2 Voor "Aan"
Om een andere faxparameter in te stellen
drukt u op CLEAR zodat u terugkeert
naar stap 3. Druk op
sluiten.
Opmerking
STOP
om af te
3. De faxparameters kunnen alleen worden ingesteld wanneer het toestel gebruiksklaar is.
107
Programmering van uw toestel
Fax Parameters
Faxparametertabel
Nr.
Parameter
001
CONTRAST
Instellings
nr.
1
2
3
4
5
002
RESOLUTIE
1
2
3
4
5
6
7
004
STEMPEL
1
2
005
GEHEUGEN
006
KIESMETHODE
007
AFDRUK KOPTEKST
1
2
1
2
1
108
009
AFDR. ONTVANGTIJD
010
TOON TOETS/ZOEMER
012
ZENDJOURNAAL
013
AUT.JOURNAAL AFDR
Uit
Aan
Pulskiezen
Toonkiezen
Binnen
Dokument
Buiten
Dokument
Geen Afdruk
Standaardwaarde voor CONTRAST instellen.
Standaardpositie voor RESOLUTIE instellen.
Standaardwaarde voor STEMPEL instellen.
Om de stempelfunctie te kiezen wanneer het
document in het geheugen is opgeslagen (zie
faxparameternr. 28).
Standaardwaarde voor GEHEUGEN instellen.
Kiesmethode kiezen.
1
2
3
1
2
3
Hard
Uit
Altijd
Incompleet
1
2
Uit
Aan
3
VORM KOPTEKST
Meest
Lichter
Lichter
Normaal
Donkerder
Meest
Donker
Standaard
Fijn
S-Fijn
600 dpi
Fotostand
(Fijn)
Fotostand
(S-Fijn)
Fotostand
(600 dpi)
Uit
Aan
Commentaar
Afdrukpostitie van de kopregel kiezen.
Binnen Dokument : binnen de grenzen van de
afdrukbare zone.
Buiten Dokument : buiten de grenzen van de
afdrukbare zone.
Geen Afdruk
: kopregel wordt weggelaten.
Logo ID Nr. Formaat van de kopregel kiezen.
Van Naar
Uit
Kiezen of het toestel al dan niet de ontvangstdatum en
het tijdstip, de ID van de correspondent, het
Aan
verkleiningspercentage en nummer van pagina’s
afdrukt onderaan elk ontvangen document.
Uit
Instellen van de pieptoon van het toetsenpaneel
sound.
Zacht
2
008
Instelling
1
2
1
2
Standaardwaarde kiezen voor het afdrukken van een
verzendingsverslag:
Uit
: geen afdruk
Altijd
: altijd een verzendingsverslag
Incompleet : alleen een afdruk wanneer
communicatie mislukt is.
Kiezen of het toestel het activiteitsverslag na 200
transacties automatisch afdrukt.
Parameter
Instellings
nr.
Instelling
014
JOURN.BER.OPGESL.
1
2
Uit
Aan
017
ONTVANGSTMODE
022
ONTV.GEH GEEN PAP
1
2
1
2
023
FORMAAT AFDRUKPAP
024
VERKLEINEN AFDRUK
1
2
70
---100
Kiezen of het toestel het bestandenontvangstverslag
afdrukt.
Als u deze parameter op geldig instelt, wordt een
verslag afgedrukt nadat het document in het geheugen
is bewaard.
Handmatig Ontvangstmodus instellen op automatisch of manueel.
Automatisch
Uit
Kiezen of het toestel al dan niet ontvangt in het
geheugen wanneer er geen afdrukpapier of toner meer
Aan
is of wanneer het afdrukpapier vastloopt.
(----)
Kiezen van de papierlade en het papierformaat.
(Zie blz. 116)
Vast
Verkleiningswijze bij het afdrukken kiezen.
Vast Formaat: Verkleint document overeenkomstig de
Formaat
instelling van faxparameternr. 25.
Automatisch
Automatisch : Verkleint de ontvangen documenten tot
de lengte van de documenten.
70%
De vaste verkleiningsgraad kiezen tussen 70 en 100%.
Deze parameter werkt alleen wanneer onder
---faxparameternr. 24 gekozen is voor "Vast".
100%
(----)
Instellen van een 4-cijferig wachtwoord voor beveiligde
opvraging.
Uit
Kiezen of het toestel al dan niet het opgevraagde
document in zijn geheugen bewaart, zelfs nadat het
Aan
document één keer is opgevraagd.
025
VERKLEININGSFACT.
026
AFROEPCODE
027
OPSLAAN AFR. BER.
1
2
028
STEMPEL ZEND GEH.
1
2
Uit
Aan
030
DRD-SERVICE
1
2
Uit
Aan
031
OPSLAAN INC. BER.
1
2
Uit
Aan
034
ENERGIESPAARSTAND
1
2
3
4
1
2
Uit
Kiezen of het toestel de originele documenten die het
in zijn geheugen opslaat al dan niet moet afstempelen.
(afhankelijk van de instelling van de stempel op het
bedieningspaneel. Bij instelling op “Uit” wordt er zelfs
geen stempel gezet wanneer de stempelindicator
brandt)
Kiezen of de "DRD Service" van het toestel al dan niet
beschikbaar is. Als deze parameter op "Aan" wordt
gezet, detecteert het toestel het speciale belpatroon
voor het automatisch ontvangen van documenten.
Kiezen of het toestel het document al dan niet in zijn
geheugen bewaart als het document niet met succes
is verzonden.
Stel de energiebesparingsstand en de schakelklok in.
Energiebesparing 1: Uit / 2: Energiebesparing / 3: Sleep Mode /
Slaapst
4: Uitsch.
Functieschakelklok: 1-240 min.
Uitsch.
035
WINTER/ZOMERTIJD
037
AUTOM. GEH. ONTV.
Uit
Aan
(----)
038
TOEGANGSCODE
(----)
Continua alla pagina seguente...
Commentaar
Kiezen of de functie voor het instellen van de zomertijd
al dan niet wordt ingeschakeld.
Een 4-cijferig wachtwoord invoeren om het in het
geheugen ontvangen document af te drukken met F8-5
(ONTV. IN GEHEUGEN). Wanneer F8-5 actief is, dan
verschijnt deze parameter niet op het LCD-display. Als
u het wachtwoord wilt wijzigen, moet eerst F8-5 op Uit
worden gezet.
Een toegangscode van 4 cijfers invoeren om
ongeoorloofd gebruik van het toestel te voorkomen.
(Zie blz. 84)
109
Programmering van
uw toestel
Nr.
Programmering van uw toestel
Faxparameters
Nr.
Parameter
Instellings
nr.
Instelling
Commentaar
039
PINCODE TOEGANG
TELEFOONLIJN
049
052
TOEGANGSCIJFER
WWRD DIAGNOSE
Geen
Suffix
Prefix
PSTN
PBX
(----)
(----)
Kiezen van de toegangsmethode (Achter- of
voorvoegsel) om een nummer met pincode te kiezen.
048
1
2
3
1
2
053
WWRD SUBADRES
(----)
054
FAX DOORSTUREN
1
2
Uit
Aan
PSTN-toegangscode (max. 4 cijfers) instellen.
Een wachtwoord opgeven voor de diagnostiek op
afstand. Gelieve meer details te vragen bij uw officiële
Panasonic-verdeler.
Instellen van het wachtwoord (maximaal 20 cijfers)
voor beveiligde subadrescommunicaties.
Kiezen of het toestel faxberichten doorstuurt naar de
opgegeven bestemming.
056
VOORBLAD
Uit
Aan
Standaardwaarde instellen van de parameter Voorblad
in de selectiemodus. (Zie blz. 64)
057
LANDENNUMMER
1
2
-
058
064
TAAL
TOETSENB VERAND.
1
2
AFDELINGSCODE
1
2
082
SNELLE GEH. VERZ.
1
2
Uit
Aan
088
LIJNKEUZE
095
DBLZ AFDR
1
2
3
1
Auto
Lijn 1
Lijn 2
Uit
2
Aan
1
2
3
Geen
Lade 1
Lade 2
-
-
1
2
3
4
5
6
Uit
4 cijf
5 cijf
6 cijf
6 cijf
8 cijf
SPEC LADE
Nr.1 - 2
099 GEHEUGENCAPACITEIT
(SD-geheugen)
118
AUTO FAX WISSEL
110
Kiezen van de landcode tijdens de installatie van uw
toestel.
Kiezen van de standaardtaal voor de display.
Standaard Het type van repertoriumdekblad selecteren. Verander
Veranderen de instellingen in VERANDEREN bij gebruik van
repertoriumdekblad meegeleverd met de toebehoren.
Uit
Kiezen of het toestel Afdelingcode uitvoert.
Aan
077
097
Kiezen van het type aangesloten lijn.
Kiezen of het toestel de snelle verzending vanuit het
geheugen uitvoert.
Uit
: Slaat alle documenten eerst in het
geheugen op en vormt dan het
telefoonnummer.
Aan
: Begint onmiddellijk het nummer te kiezen
nadat de eerste pagina is opgeslagen.
Kiezen van de telefoonlijn
wanneer de optionele G3
faxcommunicatiekaart is geïnstalleerd.
Kiezen of het toestel in duplex afdrukt wanneer de
documenten van G3 faxtoestel of internetfax worden
ontvangen.
Kiezen van een speciale lade die niet voor het
afdrukken van ontvangen faxberichten wordt gebruikt
(Papierlade 1 of 2). Er moet altijd één lade beschikbaar
zijn om faxberichten te ontvangen. Deze instelling is
beschikbaar wanneer de optionele 2de
papierinvoermodule is geïnstalleerd.
Toont de beschikbare hoeveelheid geheugen.
Instellen van het aantal cijfers waarmee bepaald moet
worden of het ingevoerde getal een faxnummer is.
Wanneer het opgegeven aantal cijfers wordt
gedetecteerd, schakelt het toestel automatisch over
van kopieerfunctie naar faxfunctie.
Parameter
Instellings
nr.
119
QWERTY TOETSENB.
1
2
121
AUTOM RESETTIJD
1
2
140
LAN RLX XMT VERZ
142
LAN-RELS ZNDN
(alias netwerkrelaisstation
op UF-770i)
143
RPRT RELAIS ZNDN
144
EMAIL TEKENS
145
ZENDERKEUZE
146
POP TIMER
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
Uit
Aan
Uit
Aan
1
2
3
Uit
Altijd
Incompleet
1
2
1
2
Japans
Engels
Uit
Aan
----
AUTO POP OTV
148
POP ONTV ML WISS
149
POP FT MAIL VERW
150
ONTV BEV IFAX
151
INDLNG E-MAILKOP
152
SUBADR ROUTERING
Continua alla pagina seguente...
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2
Commentaar
Naamtoets Kiezen of de toetsen van het QWERTY-toetsenbord
Snelzoeken fungeren als snelkiestoetsen of als toetsen voor het
snel opzoeken van de naam van de bestemming.
Naamtoets : Aan elke toets (1-40) kan een emailadres of telefoonnummer worden
toegekend om de bestemming snel te
kiezen.
Snelzoeken : Door de eerste letter van de naam van
een ingeprogrammeerde bestemming
in te voeren kan de bestemming snel
worden teruggevonden en gekozen.
Uit
Kiezen van resettijd van het bedieningspaneel.
30 sec
3
4
5
6
1
2
1
2
3
147
Instelling
Kiezen of het toestel relaisverzoeken van het netwerk
uitvoert.
Kiezen of het toestel G3 relaisverzoeken accepteert en
uitvoert. (Relaisstationfuncties)
Instellen hoe het communicatieverslag voor
relaisverzending naar de oorspronkelijke afzender
wordt verzonden.
Uit
: Nooit verzenden.
Altijd
: Altijd verzenden.
Incompleet : Alleen verzenden wanneer een
relaisverzending mislukt.
Kiezen van de te gebruiken tekenset bij verzending of
ontvangst van e-mailberichten in tekstindeling.
Kiezen van een voorgeprogrammeerde
afzendersnaam en e-mailadres van een bestemming
voor elke verzending.
0 t/m
Instellen van het aantal minuten in waarna de POP60 minuten server op nieuwe e-mailberichten gecontroleerd wordt.
(0 = Controleer de POP-server niet op nieuwe
berichten.)
Uit
Kiezen of het toestel automatisch nieuwe emailberichten van de POP-server ophaalt.
Aan
Uit
Kiezen of e-mailberichten van de POP-server
verwijdert nadat ze zijn opgehaald.
Aan
Uit
Kiezen of e-mailberichten van de POP-server verwijdert
als de indeling van bijlagen niet wordt ondersteund.
Aan
Uit
Kiezen of een ontvangstbevestiging wordt verzonden
bij ontvangst van een andere Panasonic internetfax.
Aan
Volledig
Kiezen van de af te drukken kopregels van ontvangen
Onderwerp/ e-mailberichten. (Normaliter gebruikt voor
Van/Naar probleemoplossing. De kopregel vermeldt het pad dat
het e-mailbericht heeft afgelegd.)
Uit
Uit
Kiezen of het toestel automatisch fax- of emailberichten routeert met behulp van het ITU-T
Aan
subadres.
111
Programmering van
uw toestel
Nr.
Programmering van uw toestel
Faxparameters
Nr.
Parameter
153
TSI-ROUTE
154
INDLNG ROUTEKOP
1
2
155
GEROUT DOC AFDR
156
PRT DOC DOORZEND
157
TRANSACTIEJRNL
158
BIJW OP AFST PC
1
2
1
2
1
2
1
2
159
ONDERW REGL INV
160
STNDRDDOMEIN
161
DNS SERVER
162
URL TIFF VIEWER
163
KOPR ROUTERING
164
KOPREGEL IFAX
(alleen voor de e-mail)
168
112
CC/BCC STATION
Instellings
nr.
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
Instelling
Commentaar
Uit
Aan
Kiezen of het toestel automatisch faxberichten naar
een in het adresboek geprogrammeerd
telefoonnummer of e-mailadres verzendt met behulp
van het ID-nummer (TSI informatie) van de afzender.
Afzender Kiezen van het type kopregel dat aan het "Van:" veld
Relaisstation van alle gerouteerde faxberichten wordt toegevoegd.
Afzender
: De identificatienaam (TSI) van het
verzendende toestel verschijnt in het
"Van:" veld van het gerouteerde emailbericht.
Relaisstation : Het e-mailadres van de router
verschijnt in het "Van:" veld van het
gerouteerde e-mailbericht.
Alleen Ink. Kiezen of het te routeren faxbericht altijd moet worden
afgedrukt of alleen als het routeren mislukt.
Altijd
Alleen Ink. Kiezen of het door te sturen faxbericht altijd moet
worden afgedrukt of alleen als het doorsturen mislukt.
Altijd
Uit
Kiezen of het toestel een verzendingsverslag naar het
voorgeprogrammeerde e-mailadres verzendt.
Aan
Uit
Kiezen of het toestel opdracht van een emailprogramma accepteert voor:
Aan
(a) het programmeren van de internetparameters
(b) het programmeren van de automatische
nummerkiezer
(c) het opvragen van het verslag
Uit
Kiezen of de "Onderwerp" regel voor elke
verzendingingevoerd kan worden.
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
Geen
Engels
Engels+
Japans
Uit
Aan
Inbegrepen
Kiezen of het standaarddomein kan worden ingevuld
bij het handmatig invoeren van e-mailadressen.
Kiezen of de DNS-server moet worden gebruikt voor
alle internetverbindingen.
Kiezen of de URL in de tekst van het e-mailbericht
wordt opgenomen.
Kiezen of de kopregel van de router bovenaan op elke
gerouteerde pagina wordt afgedrukt.
Kiezen of de kopregel moet worden toegevoegd bij de
verzending van een document naar een geadresseerde
Niet
in hetzelfde domein als het als standaard
inbegrepen
geprogrammeerde domein. (Dit is handig wanneer u het
toestel gebruikt om documenten weer in te scannen.)
Opmerking: Bij verzending naar een ander domein dan
het als standaard geprogrammeerde domein
wordt de kopregel toegevoegd ongeacht deze
instelling.
Uit
Aan
Kiezen of er e-mailadressen in de CC/BCC-velden
ingevoerd mogen worden.
Parameter
Instellings
nr.
Instelling
Commentaar
169
DHCP CLIENT
1
2
Uit
Aan
170
SMTP AUT
(Zie opmerking 3)
Kiezen of de machine automatisch alle
netwerkgegevens (zoals IP-adres, subnetmasker, IPadres van de standaard gateway, enz.) van de DHCPserver moet ontvangen.
Opmerking: Als deze parameter wordt gewijzigd,
wordt de machine automatisch opnieuw
opgestart.
Bij verzending naar de SMTP-server worden
gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt voor
authenticatie. Door "Aan" te kiezen kunt u een
gebruiksnaam en wachtwoord instellen.
Bij verzending naar de SMTP-server worden de POPgebruikersnaam en het POP-wachtwoord gebruikt
voor authenticatie.
Kiezen of bij het invoeren van adresboekregistraties
gevraagd wordt of de bestemming die wordt ingevoerd
internetfaxberichten rechtstreeks en zonder
tussenkomst van een mailserver ontvangt.
Instellen van de standaardwaarde of er wordt gevraagd
om een bevestiging van leveringsverwering (MDN) om
bij de verzending van e-mail/internetfaxbericht aan te
geven dat het e-mail-/internetfaxbericht is afgeleverd.
Deze instelling wordt de standaardwaarde voor de
selectiemodusfunctie (F8-2).
Deze parameter maakt het mogelijk om tijdens het
inloggen in bij de POP-server het POP-wachtwoord te
versleutelen.
Kiezen of het document bij de scan-naar-email functie
naar de TIFF-F indeling of naar de PDF indeling, en bij
verzending naar een internetfax naar de TIFF-F
indeling moet worden geconverteerd.
De standaard instelling is "PDF" omdat de PDF
indeling de huidige norm voor het uitwisselen van
documenten tussen computers (scan-naar-email) is.
De PDF en de JPEG indelingen kunnen echter niet
worden gebruikt voor het verzenden van
internetfaxberichten (van internetfax naar internetfax)
omdat deze bestandsindelingen niet door de huidige
generatie internetfaxtoestellen worden ondersteund.
Daarom moet bij verzending naar een
internetfaxtoestel de TIFF-F indeling worden gebruikt.
(Deze instelling kan tijdelijk worden gewijzigd bij
verzending van een internetfaxbericht met
selectiemodusfunctie (F8-6) "XMT BESTANDSOORT/
NAAM")
171
172
1
Uit
2
Aan
POP VOOR SMTP
(Zie opmerking 3)
1
Uit
2
Aan
DIRECT IFAX ZND.
1
Uit
2
Aan
173
AFLEVERBERICHT
(standaard)
1
2
Uit
Aan
174
APOP
(Zie opmerking 3)
1
2
Uit
Aan
177
XMT BESTAND SOORT
1
2
TIFF
PDF
Opmerking
1. De standaardinstellingen en de huidige instellingen worden afgedrukt op de lijst met
faxparameters. Om een lijst met faxparameters af te drukken, zie blz. 126.
2. De inhoud van de faxparameters kan verschillen naar gelang van de voorschriften of
technische gegevens in ieder land.
3. "Aan" kan worden geselecteerd wanneer de SMTP-server of de POP-server deze
functionaliteit ondersteund.
113
Programmering van
uw toestel
Nr.
Programmering van uw toestel
Kopieerparameters
Instellen van de kopieerparameters
1
2
Kies een functie
COPIER
(04-19)
DRUK OP NR.=
Instelling van de gewenste
functieparameter(s).
FUNCTION
of
COPY
4
Kies een functie met de op/neer/links/
rechts-toetsen of de cijfertoetsen.
STOP
(2 keer)
Om af te sluiten.
Instellingen voor kopiëren
Nr.
Modes
Functie
Standaard instelling
04
DEF DUBBELZ MODUS
Voor keuze van de oorspronkelijke duplexvoorrangfunctie.
1:UIT / 2:1→2 / 3:2→2
1:UIT
09
AUTOM BELICHT
Voor instelling van de automatische belichting.
1:ONGELDG / 2:AAN
2:AAN
10
ADF SORT VOORKEUR
Voor keuze van de sorteervolgorde bij gebruik van de
ADF documentinvoer.
1:NIET-GESORT / 2:GESORT
2:GESORT
12
1→2 INBIND DEF.
Selecteert de bindpositie voor 1 →2 kopie.
1:LANG / 2:KORT
1:LANG
13
2→1 INBIND DEF.
Selecteert de bindpositie voor 2 → 1 kopie.
1:LANG / 2:KORT
1:LANG
19
TOETSBED. MODUS
Voor invoeren van het wachtwoord voor de beheerder.
Opmerking
1. Voor functie-instellingen van opties dient u de gebruiksaanwijzing van de betreffende opties te
raadplegen.
2. Functie-instellingen zijn alleen mogelijk wanneer de machine gebruiksklaar is.
114
3a
Kies de gewenste functieparameter,
kies een instelling en druk op
SET
.
4
3b-1
3b-2
Bij keuze van de beheerdersstand:
Kies de gewenste functieparameter,
kies een instelling en druk op
SET
.
19 TOETSBED. MODUS
_
Voer het wachtwoord voor
de beheerder in (3 cijfers)
(Zie blz. 13)
Voor de volgende parameter-instellingen is de invoer van het beheerderswachtwoord vereist:
Instellingen voor kopiëren (voor de beheerder)
Nr.
Modes
Functie
Standaard instelling
00
KOPIEER INSTELL.
Voor afdrukken van de lijst met kopieerinstellingen.
DRUK OP INSTELLEN
01
FOTOSTAND
Kiest de standaard halftooninstelling.
1:UIT / 2:AAN
1:UIT
02
CONTRAST
Kiest de contrastinstelling voor de tekstmodus.
1-5
3
04
FOTOST. CONTRAST
Kiest de contrastinstelling voor de fotomodus.
1-5
3
05
INST MAX KOPIEEN
Bepaalt het maximum aantal kopieën/setjes dat
gekopieerd kan worden.
1-999
999
08
WAARSCH GEH FOUT
Voor keuze van de reactie wanneer het geheugen vol 1:AFDRUKK
is.
1:AFDRUKK / 2:ANNULRN
09
TONER RESPAREN
Kiest de tonerbesparing voor de tekstmodus.
1:UIT / 2:AAN
1:UIT
11
TONER BESP. (FS)
Kiest de tonerbesparing voor de halftoonmodus.
1:UIT / 2:AAN
1:UIT
115
Programmering van
uw toestel
SET
Programmering van uw toestel
Veranderen van papierformaat
Veranderen van papierformaat (papierlade)
De papierladen zijn ontworpen voor A4, Letter, Legal en andere papierformaten.
1
2
3
TSL.PARAMETER(1-169)
NR.=
23 FORMAAT AFDRUKPAP
1:LADE-1
[A4 ]
SET
FUNCTION
+
SET
SET
6
7
8
LETTER / alleen A4-formaat / Papierlade-1
Papierlade
PAPIERTYPE=NORMAAL
1:NORMAAL 2:OHP
STOP
SET
1:PLAIN
2:OHP
Wanneer de optionele 2de papierinvoermodule (PAPIERLADE-2) is
geïnstalleerd, drukt u eenmaal op
de SET-toets en herhaalt u de
stappen 4 en 5.
116
4
LADE-1
A4
5
∨ ∧
6
A4
SET
B5
A5
LEGAL
LETTER
9
10
11
Papiergeleider
B
Papiergeleider
A
Drukken
Programmering van
uw toestel
Voor formaat Legal Voor overige formaten
Drukken
Ontgrendeltoets
Papierlade
Afstelling van de papiergeleiders A/B
Lengte-afstelling van papiergeleider A
117
Verslagen en lijsten afdrukken
Transactieverslag
Het "verslag" maakt een lijst
van de laatste 200
transacties (een transactie
gebeurt telkens wanneer u
een document verstuurt of
ontvangt). Het verslag wordt
automatisch afgedrukt
telkens na 200 transacties
(zie opmerking 1) of u kunt
het verslag ook manueel
afdrukken of inkijken door
als volgt te werk te gaan:
1
2
JOURNAAL
1:AFDRUK 2:BEKIJKEN
SET
FUNCTION
1 : voor het afdrukken van een
transactieverslag 3a
2 : voor het bekijken van een
transactieverslag 3b
Voorbeeld van het transactieverslag
(1)
(2)
*************** -JOURNAAL- ********************** DATUM dd-mm-yyyy ***** TIJD 15:00 ***** P.01
(3)
NR.
01
02
03
04
05
006
007
49
50
(4)
(5)
COMM. PAG.(S)
(6)
BER.
OK
--OK
OK
634
408 *
001/001
001/001
003/003
003
001
000/003
003
149
151
153
154
155
156
000/001
001/001
159
160
OK
OK
(7)
(8)
TIJDSDUUR Z/O
(9)
IDENTIFICATIE
00:00:52 VRZ
00:00:02 VRZ
00:00:20 VRZ
00:00:21 ONT
00:00:19 ONT
00:00:00 VRZ
00:02:14 VRZ
00:00:07
00:00:16
VRZ
VRZ
TEL XMT
TEL XMT
<< VERVOLG
Voorbeeldlijst
Datum en tijd
01/12 10:00
OK P01
VRZ 5551234
Type van communicatie
118
Verzending
Ontvangst
Polling (opvragen)
Polled (opgevraagd)
Faxberichten doorsturen
Diagnostiek op afstand
Opmerking
(11)
TIJD
(12)
DIAGNOSE
215
dd-mm 20:04
C8444B0577000
TEST
dd-mm 20:07
01 STN(S) LAN
[email protected]
dd-mm 20:09
01 STN(S) LAN
[email protected] dd-mm 20:10
LAN
215
dd-mm 20:11
C0542B0577000
216
DD-mm 20:14
0000000000000
217
DD-mm 21:17
0040440A30080
***** UF-xxxx ********************* -HEAD OFFICE
(15)
VRZ :
ONT :
A/O :
A/Z :
DST :
AFS :
(10)
DATUM
>>
(13)
-PANASONIC
- ***** -
dd-mm
dd-mm
20:18
20:19
CA40462000000
C8444B0577000
201 555 1212- *********
(14)
Resultaat van de communicatie:
OK
: De communicatie is geslaagd.
M-OK : De geheugenontvangst is geslaagd.
BZET : De lijn was bezet.
STOP : Er werd op STOP gedrukt.
P-OK : Gereserveerde verzending met succes voltooid
terwijl geheugen vol was.
R-OK : Relaisverzending is geslaagd
B-OK : Gegroepeerde verzending
-: Verzending over het lokale netwerk
Informatiecode : De communicatie is mislukt. van 3
cijfers (Zie blz. 130 voor meer details)
Aantal pagina's die met succes werden verzonden of ontvangen.
Ontvangen ID,
geprogrammeerde naam,
gekozen telefonnummer
of e-mailadres
Bladertoets
: Laatste transactie
: Oudste transactie
: Slechts 1 transactie
1. Als u de functie automatisch afdrukken van het transactieverslag wilt uitschakelen, moet u
faxparameternr. 13 op “Uit” zetten. (Zie blz. 108)
3a
* AFDRUKKEN *
JOURNAAL
3b-1
3b-2
JOURNAAL BEKIJKEN
1:ALLEEN VRZ.2:ALLES
DRUK OP ∨ OF ∧ VOOR
BEKIJKEN COMMUNICAT.
U kunt de transacties in het versla
bekijken door op
Druk op
Vb: 2
STOP
of op
te drukken.
om af te sluiten.
Verklaring van de inhoud
Datum van de afdruk
Tijdstip van de afdruk
Nummering
Communicatieresultaat
: dd-mm-yyyy duiden respectievelijk op de dag, de maand en het jaar.
: "OK" wijst erop dat de communicatie geslaagd is.
"M-OK" betekent dat de geheugenontvangst is geslaagd.
"BZET" wijst erop dat de communicatie mislukt is omwille van een bezette lijn.
"STOP" wijst erop dat op STOP werd gedrukt tijdens de communicatie.
"P-OK" wijst erop dat tijdens de opslag van de documenten in het geheugen voor
latere verzending een geheugenoverloop is opgetreden of een document verkeerd
werd ingevoerd, maar dat de correct opgeslagen documenten wel werden verzonden.
"R-OK" wijst erop dat de gerelayeerde verzending geslaagd is.
"B-OK" geeft aan dat de gegroepeerde verzending met succes is voltooid.
"- -" duidt op een verzending over het lokale netwerk.
Een informatiecode van 3 cijfers (Zie blz. 174) wijst erop dat de communicatie mislukt is.
: Het 3-cijferig getal is het aantal bladzijden dat met succes werd verzonden of ontvangen.
Wanneer de documenten in het geheugen werden opgeslagen, verschijnen twee 3cijferige getallen.
Het eerste staat voor het aantal met succes verzonden bladzijden. Het tweede voor
het totaal aantal dat men geprobeerd heeft te verzenden.
De asterisk "*" geeft aan dat sommige ontvangen kopieën van slechte kwaliteit waren.
: 001-999 (Indien de communicatie in het geheugen werd opgeslagen, wordt een
bestandnummer toegekend aan elke communicatie.)
(5)
Aantal verzonden of
ontvangen bladzijden
(6)
Bestandnummer
(7)
(8)
Duur van de communicatie
Communicatietype
: "VRZ" staat voor verzending
"ONT" staat voor ontvangst
"A/O" staat voor polling (opvragen)
"A/Z" staat voor polled (opgevraagd)
"DST" staat voor faxbericht doorsturen
"AFS" betekent diagnostiek op afstand
Identificatie ander toestel : Naam : De opslagen naam van snelkiesnummers of verkorte kiesnummers of het
letter-ID van een bestemming.
nummer: Het gekozen telefoonnummer.
Nummer : ID-nummer van het andere toestel.
geeft aan dat voor de communicatie de tweede telefoonlijn (lijn-2) werd gebruikt.
E-mailadres
Communicatiedatum
Begintijdstip communicatie
Diagnose
: Alleen ten behoeve van onderhoudspersoneel
Eigen LOGO
: Max. 25 tekens
Eigen ID-nummer
: Max. 20 cijfers
Eigen letter-ID
: Max. 16 tekens
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Opmerking
2. E-mailberichten die naar meerdere locaties zijn gezonden worden in het verslag vastgelegd
als een enkele transactie.
119
Verslagen en
lijsten afdrukken
(1)
(2)
(3)
(4)
Verslagen en lijsten afdrukken
Communicatieverslag (COMM. JOURNAAL)
Op het communicatieverslag (ZENDJOURNAAL) kunt u controleren of de verzending of polling geslaagd is. U kunt
de afdrukvoorwaarde selecteren (Uit/Altijd/Incompleet) in faxparameternr. 12.
Voorbeeld van een communicatieverslag
************** - COMMUNICATIEJOURNAAL - ************ DATUM dd-mm-yyyy **** TIJD 15:00 *** P.01
(1)
MODE = VANUIT GEHEUGEN ZENDEN
(2)
BEGIN=dd-mm 14:50
(3)
EINDE=dd-mm 15:00
BER.NR.= 050 (4)
(5)
BEST.
NR.
(6)
(7)
COMM. ONE-TOUCH/
KIESCODE
(8)
NAAM BEST./E-MAIL ADRES/TELEFOONNUMMER
(9)
PAG.(S)
(10)
TIJDSDUUR
001
OK
<01 >
SERVICE DEPT.
001/001
00:01:30
002
OK
<02 >
SALES DEPT.
001/001
00:01:25
003
004
407
BZET
<03 >
ACCOUNTING DEPT.
021 111 1234
000/001
000/001
00:01:45
00:00:00
***** UF-xxxx ************************** - HEAD OFFICE
120
- PANASONIC - ****** - 201 555 1212 - *******
EVerklaring van de inhoud
(1) Aanduiding van de
communicatiewijze
(2) Begintijdstip van de communicatie
(3) Eindtijdstip van de communicatie
001-999 (Indien de communicatie in het geheugen werd opgeslagen, wordt
een bestandnummer toegekend aan elke communicatie.)
(5) Bestemmingnummer
Volgnummer van de toestellen.
(6) Communicatieresultaat
"OK" wijst erop dat de communicatie geslaagd is.
"M-OK" betekent dat de geheugenontvangst is geslaagd.
"BZET" wijst erop dat de communicatie mislukt is omwille van een bezette
lijn.
"STOP" wijst erop dat op STOP werd gedrukt tijdens de communicatie.
"P-OK" wijst erop dat tijdens de opslag van de documenten in het geheugen
voor latere verzending een geheugenoverloop is opgetreden of een
document verkeerd werd ingevoerd, maar dat de correct opgeslagen
documenten wel werden verzonden.
"D-OK" wijst erop dat de gerelayeerde verzending geslaagd is.
"B-OK" geeft aan dat de gegroepeerde verzending met succes is voltooid.
"- -" duidt op een verzending over het lokale netwerk.
Een informatiecode van 3 cijfers (Zie blz. 130) wijst erop dat de communicatie
mislukt is. In dat geval drukt het toestel een bijbehorend verslag af met de
eerste pagina van uw document (zoals geïllustreerd wordt op de vorige
pagina).
(7) Snelkiesnummer/verkort
kiesnummer of symbool
teken wijst erop dat het nummer via het toetsenbord is ingevoerd.
(8) De in het adresboek opgenomen
naam, het directe kiesnummer of
het e-mailadres
(9) Aantal verzonden of ontvangen
bladzijden
Het 3-cijferig getal is het aantal bladzijden dat met succes werd verzonden of
ontvangen.
Wanneer de documenten in het geheugen werden opgeslagen, verschijnen
twee 3-cijferige getallen.
Het eerste staat voor het aantal met succes verzonden bladzijden.
Het tweede voor het totaal aantal dat men geprobeerd heeft te verzenden.
(10) Duur van de communicatie
121
Verslagen en
lijsten afdrukken
(4) Bestandnummer
Verslagen en lijsten afdrukken
Lijst van snelkiesnummers, verkorte kiesnummers en adresboekregistraties
Voor het afdrukken van een
lijst van adresboekregistraties
of snelkiesnummers/verkorte
kiesnummers en de
naamtoetsenlijst van de
telefoonnummers die u heeft
geprogrammeerd.
1
2a
Faxparameternr. 119:
1:Naamtoets
1:NAAMT./KIESCODES
2:NUMMERZOEKEN
FUNCTION
SET
1 : voor lijst van snelkiesnummers/
verkorte kiesnummers
2 : voor lijst van adresboekregistraties
Faxparameternr. 119:
2b 2:Snelzoeken
* AFDRUKKEN *
ADRESBOEKLIJST
Voorbeeld van een lijst van adresboekregistraties
E-mailadressen en (3), (5) t/m (7) worden niet afgedrukt wanneer de internetfax/e-mail/netwerkscanner module niet is
geïnstalleerd.
****************** -ADRESBOEK- ******************* DATUM dd-mm-yyyy **** TIJD 15:00 *** P.01
(8)
(2)
(1)
(3)
NAAM BESTEMMING E-MAIL ADRES / TELEFOONNUMMER
(7)
ROUTING SUB-ADRES (5) ROUTING TSI (6)
RELAY ADRES
[B]
[J]
Bob Jones
John Smith
Jane Smith
[P]
[email protected]
123456
201 555 1212
201 555 3456
4452
+1 201 123 4567
[009]
201 555 1212
1212
212 555 1234
[010]
Panafax1
[email protected]
4827
+81 03 5251 1234
Panafax2
[email protected]
1773
+81 0467 5251 1234
AANTAL KIESCODES = 005 (4)
-PANASONIC
***** UF-xxxx ***********************************-HEAD OFFICE - ***** - 201 555 1212- *********
Verklaring van de inhoud
122
(1)
(2)
(3)
Snelkiesnummer of verkort kiesnummer
De in het toestel opgeslagen naam van bestemming
Het in het toestel opgeslagen telefoonnummer
Het in het toestel opgeslagen e-mailadres
nummer
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Volgnummer van de snel- en verkorte kiesnummers
Subadres voor routeren
ID-nummer (TSI) voor routeren
Relaisadres
De eerste letter van de in het toestel opgeslagen naam
van de bestemming
:
:
:
:
<nn> = snelkiesnummer, [nnn] = verkort kiesnummer
Max. 15 tekens
Max. 36 cijfers (telefoonnummer)
Max. 60 tekens (e-mailadres)
Telefoonnummer geprogrammeerd in snelkiesnummer /
verkort kiesnummer
: Max. 20 cijfers
: Max. 20 cijfers
: 3 cijfers
3a
* AFDRUKKEN *
KIESCODELIJST
3b
* AFDRUKKEN *
NUMMERZOEKEN LIJST
Voorbeeld van een lijst van verkorte kiesnummers
[001]
[002]
[003]
John Smith
Jane Smith
Bob Jones
201 555 3456
4452
+1 201 123 4567
[009]
201 555 1212
1212
212 555 1234
[010]
[email protected]
123456
201 555 1212
[004]
Panafax1
[email protected]
4827
+81 03 5251 1234
[005]
Panafax2
[email protected]
1773
+81 0467 5251 1234
AANTAL KIESCODES = 005 (4)
-PANASONIC
***** UF-xxxx ***********************************-HEAD OFFICE - ***** - 201 555 1212- *********
Voorbeeld van een lijst van snelkiesnummers (zie opmerking
************** -NAAMTOETSENLIJST- ****************** DATUM dd-mm-yyyy **** TIJD 15:00 *** P.01
(1)
(2)
(3)
ONE- NAAM BESTEMMING E-MAIL ADRES / TELEFOONNUMMER
(7)
TOUCH
ROUTING SUB-ADRES(5) ROUTING TSI (6)
RELAY ADRES(VERK.KIES)
<01↑>
John Smith
<02↑>
Jane Smith
<03↑>
Bob Jones
<04↑>
Panafax1
<05↑>
Panafax2
201 555 3456
4452
+1 201 123 4567
201 555 1212
1212
212 555 1234
[email protected]
123456
201 555 1212
[email protected]
4827
+81 03 5251 1234
[email protected]
1773
+81 0467 5251 1234
[001]
[002]
AANTAL KIESCODES = 05 (4)
↑ = BOVEN (01-40) ↓ = BENEDEN (01-40)
-PANASONIC
***** UF-xxxx ***********************************-HEAD OFFICE - ***** - 201 555 1212- *********
123
Verslagen en
lijsten afdrukken
************** -KIESCODELIJST- ****************** DATUM dd-mm-yyyy **** TIJD 15:00 *** P.01
(1)
(2)
(3)
ABBR
NAAM BESTEMMING E-MAIL ADRES / TELEFOONNUMMER
(7)
NO.
ROUTING SUB-ADRES(5) ROUTING TSI (6)
RELAY ADRES(VERK.KIES)
Verslagen en lijsten afdrukken
Programmalijst
Voor het afdrukken van een
programmalijst of de
kiespatronen die onder de
programmatoetsen en
snelkiestoetsen zijn
opgeslagen.
1
2
* AFDRUKKEN *
PROGRAMMALIJST
SET
FUNCTION
Voorbeeld van een programmalijst
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "2:Snelzoeken”.)
************** -PROGRAMMALIJST- **************** DATUM dd-mm-yyyy **** TIJD 15:00 **********
(1)
(2)
PROGRAMMANAAM
PROG.A
PROG.B
[P]
[T]
TIMER POLL
TIMER XMT
(3)
SOORT
POLL
GROUP
(4)
TIJD
-------
AFR.
ZEND
19:00
12:00
(5)
DESTEMMING(EN)
[SALES1
[PANASONIC1
[TIMER POLL
[TIMER XMT
][SALES2
][PANASONIC2
]
]
-PANASONIC
***** UF-xxxx ********************** -HEAD OFFICE
]
]
- ***** -
201 555 1212- *********
Voorbeeld van een programmalijst
(Wanneer faxparameternr. 119 is ingesteld op "1:Naamtoets”.)
************** -PROGRAMMALIJST- **************** DATUM dd-mm-yyyy **** TIJD 15:00 **********
(1)
(2)
PROGRAMMA PROGRAMMANAAM
<03↑>
<03↓>
<05↑>
<05↓>
TIMER
TIMER
PROG.
PROG.
XMT
POLL
A
B
↑ = BOVEN (01-40)
(3)
SOORT
ZEND
AFR.
AFR.
KC/GROEP
(4)
TIJD
12:00
19:00
---------
↓ = BENEDEN (01-40)
***** UF-xxxx ********************** -HEAD OFFICE
124
(5)
KIESCODES
[001]
[002]
[001] [002]
[001] [002] [003]
-PANASONIC
- ***** -
201 555 1212- *********
Verklaring van de inhoud
(1)
Programmatoets
(2)
Programmanaam
Max. 15 tekens
(3)
Communicatietype
"VRZ" duidt op een transmissie.
"AF/O" duidt op polling.
"KC/GROEP" geeft aan dat de programmatoets is geprogrammeerd voor
gegroepeerde nummerkeuze.
"POP" geeft aan dat de programmatoets als POP-toegangstoets is
geprogrammeerd.
(4)
Timer
Geeft de begintijd aan.
"----" geeft aan dat de programmatoets een "niet-uitgesteld" programma
bevat.
(5)
Aantal geregistreerde
nummers in de
programmatoets
Verslagen en
lijsten afdrukken
Snelkiesnummers/verkorte kiesnummers
Telefoonnummer of e-mailadres
125
Verslagen en lijsten afdrukken
Lijst met faxparameters
Om een lijst met faxparameters
af te drukken.
2
1
* AFDRUKKEN *
TSL. PARAMETERLIJST
FUNCTION
SET
Voorbeeld van een lijst met faxparameters
************ -TOESTELPARAMETERLIJST- ************* DATUM dd-mm-yyyy **** TIJD 15:00 ****** P.01
(1)
PARAMETER
NUMMER
(2)
OMSCHRIJVING
(3)
MOGELIJKHEDEN
(6)001
*002
CONTRAST
RESOLUTIE
(1:M-Lichter
(1:Stadaard
(4)
HUIDIGE
INSTELLING
3:Normaal 5:M-Donker)
2:Fijn
3:Super-Fijn)
-PANASONIC
***** UF-xxxx ********************** -HEAD OFFICE
126
- ***** -
(5)
STANDAARD
INSTELLING
3
3
3
2
201 555 1212- *********
Verklaring van de inhoud
(1) Parameternummer
(4) Huidige instelling
: “----” geeft aan dat er geen code
of wachtwoord is ingesteld.
(5) Standaardinstelling
: Zoals in de fabriek ingesteld
(6) Gewijzigde
instelling
: "*" geeft aan dat de vooraf
ingestelde fabrieksinstelling
werd gewijzigd.
(3) Keuzemogelijkheden
Verslagen en
lijsten afdrukken
(2) Beschrijving
127
Problemen verhelpen
Moeilijkheden oplossen / Onderhoud
Als u met een van de volgende problemen zit:
Wanneer
Tijdens het
verzenden van
faxberichten of
tijdens het kopiëren
Symptoom
Oorzaak / Wat doen?
Document(en) geraken 1. Controleer of uw document geen nietjes of papierklemmen
bevat en of het niet vettig of gescheurd is.
van de documentlade
2. Check that your document is the right type to send through
af
an ADF by consulting.toestel kunt verzenden. Als het
document beantwoordt aan de kenmerken uit die lijst,
maak er dan eerst een fotokopie van en verstuur die.
Raadpleeg de handleiding (voor kopieer- en
netwerkscannerfuncties) voor details.
3. Controleer of het document correct in de toevoer ligt.
22
Geen controlestempel
(Voor de faxfunctie)
108
109
Controleer de instelling van faxparameternrs. 4 en 28.
Controlestempel te licht Vervang de stempel of vul inkt bij.
(Voor de faxfunctie)
133
Afdrukkwaliteit van
de faxberichten of
kopieën
Verticale strepen of de
ontvangen berichten/
afgedrukte kopieën
Controleer eerst de kopieerkwaliteit. Als u een degelijke kopie
kunt maken, is uw toestel OK en moet u uw correspondent
verwittigen dat het probleem bij hem zit. Is de kopie niet goed,
reinig dan de zone die de documenten scant.
--
Tijdens het
ontvangen van
faxberichten of
tijdens het kopiëren
Geen kopieerpapier
Vul papier bij.
26
Papier vastgelopen
Verwijder het vastgelopen papier.
30
Afdrukpapier gaat niet
in het toestel
Controleer of er kopieerpapier in de papierlade ligt. Volg de
aanwijzingen voor het bijvullen van het papier.
26
Afdrukpapier komt na
het afdrukken niet uit
het toestel
Controleer of het papier in het toestel is vastgelopen.
Controleer of de uitvoerlade leeg en vrij van obstructies is.
30
Automatische
documentverkleining
werkt niet
Controleer de instellingen voor verkleind afdrukken.
48
De toner is op
Vervang de tonercassette.
28
Geen kiestoon
1. Controleer de aansluiting van de telefoonlijn.
2. Controleer de telefoonlijn.
19
Geen automatisch
antwoord
1. Controleer de aansluiting van de telefoonlijn.
2. Controleer voor welke ontvangstwijze het toestel ingesteld
is. (Faxparameternr. 17)
3. Als faxparameternr. 13 (AUT.JOURNAAL AFDR) is
ingesteld op “Aan” (standaardinstelling) en het toestel het
ontvangen document afdrukt vanuit zijn geheugen en het
document de 200ste transactie is, kan het toestel niets
ontvangen tot het transactieverslag helemaal afgedrukt is.
19
48
Kan niet verzenden of
ontvangen
Een informatiecode verschijnt op het display. Raadpleeg de
tabel met informatiecodes om te kijken wat het probleem is.
130
Problemen met de
communicatie
128
Blz.
Wanneer
De machine
functioneert niet
Symptoom
De machine
functioneert niet
Oorzaak / Wat doen?
U moet het toestel terugstellen: schakel de stroom enige
seconden uit en schakel dan opnieuw in.
Blz.
--
Onderhoud
Wanneer er strepen of kale plekken voorkomen op de gemaakte kopieën of gescande beelden, dan kan het scangedeelte
vuil zijn.
A A
Opnamerol
Doorvoerrol
ADF-deksel
Scheiderrol
Kussen
Contactbeeldsensor
Veeg eventuele vlekken op de
contactbeeldsensor weg met behulp
van een droge, zachte doek.
Reinig de opnamerol/doorvoerrollen
met behulp van een doek die met
water bevochtigd en vervolgens goed
uitgewrongen is.
Veeg eventuele vlekken op het witte
vel weg met behulp van een droge,
zachte doek.
Reinig de scheiderrol met behulp
van een doek die met water
bevochtigd en vervolgens goed
uitgewrongen is.
Reinig het kussen met behulp van
een zachte, droge doek.
Problemen verhelpen
Open het ADF-deksel.
Wit vel
Sluit het ADF-deksel.
129
Problemen verhelpen
Informatiecodes
Wanneer er iets ongewoons gebeurt, kan het display één van de onderstaande informatiecodes weergeven. Aan de hand
daarvan kunt u het probleem opsporen en verhelpen.
Info.
code
Betekenis
Blz.
030
Verkeerde documenttoevoer.
1. Breng het document opnieuw in, maar
correct.
2. Verwijder het vastgelopen document.
3. Regel de ADT bij.
30
031
Documentpapier is te lang of zit vast.
Het document is langer dan 1 meter. De maximale
lengte voor 600 dpi is afhankelijk van de beschikbare
hoeveelheid geheugen.
600 dpi
(Max. lengte is 600 mm)
1. Breng het document opnieuw in, maar
correct.
2. Verwijder het vastgelopen document.
30
061
Het ADF-deksel staat open.
Sluit de ADT-klep.
--
400
Het ontvangsttoestel reageerde niet tijdens de
oproepfase, of er deed zich een communicatiefout
voor.
1. Controleer bij uw correspondent.
2. Breng het document opnieuw in en
verzend nogmaals.
--
402
Tijdens de oproepfase deed zich een
communicatiefout voor.
Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
--
403
Polling niet mogelijk bij uw correspondent.
Vraag of uw correspondent "AFROEP
ZENDEN" op "Aan" wil zetten.
--
Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
--
404/405 Tijdens de oproepfase deed zich een
communicatiefout voor.
406
Verzendingswachtwoord komt niet overeen.
Ontvangstwachtwoord komt niet overeen.
Bij selectieve ontvangst: ontvangen van een
ongewenst toestel.
Controleer het wachtwoord of het
telefoonnummer van het snelkiesnummer of
het verkorte kiesnummer.
--
407
Geen bevestiging voor de vorige verzonden pagina
vanwege het ontvangend toestel.
Wacht een paar minuten en verzend opnieuw.
--
Wacht een paar minuten en verzend opnieuw.
--
408/409 De ontvanger geeft aan dat de vorige pagina(‘s)
onleesbaar is (zijn).
130
Wat doen ?
410
Communicatie afgebroken door de zender.
Controleer bij uw correspondent.
--
411
Polling-wachtwoord komt niet overeen.
Controleer het polling-wachtwoord.
56
412
Geen gegevens vanwege het versturend toestel.
Controleer bij uw correspondent.
--
414
Polling-wachtwoord komt niet overeen.
Controleer het polling-wachtwoord.
56
415
Polling-verzendingsfout.
Controleer het polling-wachtwoord.
56
416/417/ Ontvangen gegevens bevatten te veel fouten.
418/419
Controleer bij uw correspondent.
--
420/421 Toestel gaat in ontvangststand, maar ontvangt geen
commando vanwege het verzendend toestel.
1. Verkeerde nummervorming vanwege de
correspondent.
2. Controleer bij uw correspondent.
--
422/427 Interface is niet compatibel.
Controleer bij uw correspondent.
--
430/434 Communicatiefout deed zich voor tijdens ontvangst.
Controleer bij uw correspondent.
--
436/490 Ontvangen gegevens bevatten te veel fouten.
Controleer bij uw correspondent.
--
456
Betekenis
Wat doen ?
• Er is een vertrouwelijk document ontvangen of er is 1. Druk een bestandenlijst af en controleer de
een vertrouwelijk document opgevraagd terwijl zich
inhoud.
één of meer van de volgende omstandigheden
2. Wacht tot het afdrukken achter de rug is.
voordeden.
1. Het geheugen had onvoldoende ruimte om het
vertrouwelijke document te ontvangen.
2. De vertrouwelijke mailbox was vol.
3. Terwijl het toestel een ontvangen document
afdrukte.
• De machine werd verzocht een document te relayeren.
492/493/ Communicatiefout deed zich voor tijdens ontvangst.
494
Blz.
76
Controleer bij uw correspondent.
--
Controleer bij uw correspondent.
--
501/502/ Communicatiefout opgetreden bij gebruik van het
503/504 ingebouwde V.34 modem.
Controleer bij uw correspondent.
--
540/541/ Communicatiefout deed zich voor tijdens verzending.
542/
543/544
1. Breng het document opnieuw in en
verzend nogmaals.
2. Controleer bij uw correspondent.
--
Controleer bij uw correspondent.
--
Controleer bij uw correspondent.
--
495
550
Telefoonverbinding verbroken.
Telefoonverbinding verbroken.
552/553/ Communicatiefout deed zich voor tijdens ontvangst.
554/555
580
Verzending met subadres naar eenheid zonder
subadresfunctie.
Controleer bij het andere toestel.
62
581
Verzending met subadreswachtwoord naar eenheid
zonder subadresfunctie met wachtwoord.
Controleer bij het andere toestel.
62
623
Er is geen document in de ADT geplaatst.
Plaats het document en probeer opnieuw.
--
630
Herhaling van het gekozen nummer lukte niet omdat
de lijn bezet was.
Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
--
631
Er werd op STOP gedrukt tijdens de nummervorming. Breng het document opnieuw in en verzend
nogmaals.
--
634
Herhaling van het gekozen nummer lukte niet omdat
de correspondent geen gehoor gaf of het verkeerde
nummer werd gekozen.
Controleer het telefoonnummer en verzend
opnieuw.
--
Opmerking: Als de lijn niet bezet was, herhaalt het
toestel het nummer slechts één keer.
638
Er deed zich een stroomonderbreking voor tijdens de
communicatie.
Controleer netsnoer en stekker.
--
718
Overloop van paginageheugen tijdens ontvangst van
af te drukken gegevens. Het in uw toepassing
gekozen papierformaat is groter dan het
papierformaat dat in de papierlade is gelegd.
Controleer het formaat en de resolutie van het
document.
Vraag de afzender het document opnieuw te
verzenden in een aanvaardbaar formaat en
resolutie.
--
Vervolg op volgende blz...
131
Problemen verhelpen
Info.
code
Problemen verhelpen
Information Code
Info.
code
Betekenis
730
Het ophalen van het verslag en het op afstand
programmeren van de internetparameters en de
automatische nummerkiezer via e-mail vanaf de pc
was niet mogelijk.
731
De kiesbuffer voor handmatige nummerkeuze was vol Vraag de afzender het document opnieuw te
(50 bestemmingen) op het moment dat een
verzenden nadat de geplande verzendingen
relaisverzoek werd ontvangen.
zijn uitgevoerd en er weer ruimte in de buffer
is.
800/814/ Het toestel ontving een relaisverzoek of een
816/825 vertrouwelijke verzending, maar heeft deze
capaciteiten niet.
Controleer of faxparameternr. 158 (BIJW OP
AFST PC) op “Aan” is gezet.
Controleer bij uw correspondent.
Blz.
112
--
--
826
Het ontvangen subadres is niet in de automatische
Controleer de automatische nummerkiezer.
nummerkiezer (snelkiesnummer/verkort kiesnummer) Controleer de bestemming.
opgeslagen.
--
870
Het geheugen raakte vol tijdens het in het geheugen
opslaan van te verzenden documenten.
42
871
Het beheersgebied voor een bestand waarbij het
geheugen vol raakte.
Opmerking
132
Wat doen ?
1. Verzend de documenten zonder ze in het
geheugen op te slaan. Gebruik directe
verzending voor G3 communicatie.
2. Installeer de optionele geheugenkaart.
(SD-geheugenkaart).
Wacht totdat de machine klaar is met het
afdrukken of verzenden van de documenten.
136
--
1. Neem contact op met uw officiële Panasonic-verdeler als de informatiecode terug blijft komen
nadat u de aard van het probleem heeft vastgesteld en de aanbevolen handeling heeft
opgezocht, of voor informatie over foutcodes die op uw toestel verschijnen maar niet in
bovenstaande lijst vermeld worden.
Problemen verhelpen
Controlestempel
Controlestempel
De controlestempel bevat inkt. Wanneer de stempel op het papier moeilijk zichtbaar wordt, moet u de stempel vervangen
of inkt bijvullen.
Om de stempel te verwijderen
1
2
Open het ADF-deksel.
3
Verwijder de stempel. Vervang de stempel door een
nieuwe of vul de stempel achteraan bij met enkele
druppeltjes speciale inkt.
(Zie opmerking 1)
Bestelnr. controlestempel:
DZHT000004 (voor andere landen)
DZHT000027 (voor VS en Canada)
Sluit het ADF-deksel.
Vervangen van de batterij
Het apparaat werkt met een inwendige batterij (typenummer CR2032) voor
het instandhouden van de datum en tijd. Wanneer de batterij vervangen
moet worden, verschijnt de volgende mededeling.
2
1
LAGE BATTERIJSTAND
U90
3
4
Batterijhouder
Batterijhouder
de achterkant van de machine
in de stand OFF.
2 : Verwijder de schroef en open
de batterijhouder uit.
De "+" van de batterij
moet naar boven wijzen.
(Let op de polariteit, zie
onderstaande
WAARSCHUWING!)
4
Volg de procedure op pagina 104 om de klok op de
juiste tijd in te stellen als de klok op de display knippert.
!
CAUTION
!
CAUTION
Opmerking
1 : Sluit de batterijhouder en
draai de zo juist verwijderde
schroef weer vast.
2 : Zet de hoofdschakelaar aan
de achterkant van de
machine in de stand ON.
Opmerking:
Bij normaal gebruik gaat de batterij ongeveer 1 jaar mee.
Dit teken wijst op gevaren die lichte verwondingen of schade aan het toestel tot gevolg
kunnen hebben.
DIT PRODUCT WERKT MET EEN LITHIUMBATTERIJ. ALLEEN TE VERVANGEN DOOR
EEN IDENTIEK OF SOORTGELIJK TYPE. “ONJUISTE VERVANGING OF MISBRUIK KAN
LEIDEN TOT OVERVERHITTING, BARSTEN OF ONTPLOFFEN, MET GEVAAR VOOR
BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL. ZORG DAT LEGE BATTERIJEN VERWERKT
WORDEN VOLGENS DE GELDENDE BEPALINGEN VOOR KLEIN CHEMISCH AFVAL”.
Houd knoopbatterijen en andere kleine voorwerpen buiten bereik van kinderen, om
verstikking of vergiftiging te voorkomen. Als een kind een knoopbatterij inslikt, raadpleegt u
dan onmiddellijk een arts.
1. Neem contact op met uw officiële Panasonic-verdeler voor de aankoop van een nieuwe
stempel.
133
Problemen verhelpen
1 : Zet de hoofdschakelaar aan
Aanhangsel
Technische gegevens
Model
Desk top
Geschikte originelen
Vellen (A5 - FLS-formaat)
Kopieermethode
Laser elektrofotografie
Scanningmethode
Contactbeeldsensor
Fuseermethode
Warmteroller
Beeldvormingsmethode
Contactbeeldvorming met niet-magnetische, droge toner uit 1 component
Resolutie
Maximaal 600 dpi
Bedieningspaneel
LCD Display
Kopieformaten
A5 - A4 via papierlade / FLS - A5 via handinvoer
Lege gebieden
Max. 5 mm
Opwarmtijd
Ca. 19 seconden (20 °C)
Tijd eerste kopie
UF-7100: Ca. 25 seconden (A4 uit papierlade-1)
UF-8100: Ca. 19 seconden (A4 uit papierlade-1)
Snelheid bij doorlopend kopiëren
UF-7100: 14,5 kopieën/minuut (A4-formaat)
UF-8100: 18,5 kopieën/minuut (A4-formaat)
Vergrotingspercentages
van 101% t/m 141% in stappen 1%
Verkleiningspercentages
van 99% t/m 71% in stappen van 1%
Papierinvoer
Papierladen (250 vel standaard + 550 vel optie) + extra handinvoer voor invoer
van enkelvoudige vellen
•Transparanten moeten worden ingevoerd via de standaard papierlade
(papierlade-1/ 20 vel) of de handinvoer (1 vel).
Papier gewicht
Papierlade: 60 - 105 g/m2 / 75 - 90 g/m2 (2-zijdig kopiëren)
Handinvoer: 60 - 165 g/m2
Hoeveelheidskeuze
Max. 999 vel (Capaciteit uitvoer is 150 vel)
Stroomverbruik
AC 120V, 60Hz, 8A
AC 220 - 240V, 50/60Hz, 4A
Stroomverbruik
Verzending:
Ontvangst :
Maximaal :
(100 V versie,
Ca. 21 W
Ca. 860 W
1000 W
200 V versie)
Ca. 23 W
Ca. 850 W
1000 W
Afmetingen (b x h x d)
450 mm x 418 mm x 448 mm
Gewicht (massa)
22 kg
Bedrijfsomstandigheden
Temperatuur: 10 - 30°C
Vochtigheidsgraad maximaal 70% bij 30°C
Relatieve luchtvochtigheidsgraad: 30 - 80%
Temperatuur maximaal 27°C bij luchtvochtigheid 80% RH
*Bij exclusief gebruik van het door Panasonic aanbevolen papier van het formaat A4.
134
Voor G3 faxtoestel
Compatibiliteit
ITU-T groep 3
Coderingsschema
JBIG, MH, MR, MMR (Conform de ITU-T richtlijnen)
Modemtype
ITU-T V.34, V.17, V.29, V.27 ter en V.21
Modemsnelheid
33600 - 2400 bps
Afmetingen document
Invoice/A5 - Letter/A4
Max
: 216 x 2000 mm
(met hulp van de gebruiker)
Min
: 214 x 216 mm (A5)
Nuttige scanningbreedte
212 mm
Resolutie scanner
Horizontaal : 8 punten/mm
: 16 punten/mm
: 600 dpi
Verticaal
: 3,85 lijnen/mm
: 7,7 lijnen/mm
: 15,4 lijnen/mm
: 600 dpi
Geheugencapaciteit voor
snelkiesnummers/verkorte
kiesnummers
200 bestemmingen (verkorte kiesnummers) + 80 bestemmingen (snelkiestoetsen of
programmatoetsen) + 50 bestemmingen (directe kiesnummers)
(plus 720 extra bestemmingen wanneer de optionele SD-geheugenkaart is
geïnstalleerd)
Onder elk nummer kan men max. 36 cijfers registreren voor het telefoonnummer
(met inbegrip van pauzes en spaties) en max. 15 tekens voor een naam.
Beeldgeheugencapaciteit
Basisgeheugen
: 720 pagina’s (UF-8100) / 180 pagina’s
(UF-7100)
(Op basis van de ITU-T gegevens van beeld nr. 1 bij standaard resolutie) (Zie blz.
143)
135
Aanhangsel
Vervolg op volgende blz...
: Standaard en fijn resolutie
: Superfijn resolutie
: 600 dpi resolutie
: Standaard resolutie
: Fijn resolutie
: Superfijn resolutie
: 600 dpi resolutie
Aanhangsel
Technische gegevens
ADF (standaard)
Capaciteit lade
A4, A5 : 100 vel (75 g/m2)
Papier formaat
A5/A4/FLS
Papier gewicht
50 - 105 g/m2
Elektrische aansluiting
Gevoed vanaf de UF-7100/8100
2de papierinvoermodule (DA-DS188) (optie)
Papier formaat
A4/B5/Letter/Legal
Papier gewicht
60 - 105 g/m2 / 75 - 90 g/m2 (2-zijdig kopiëren)
Elektrische aansluiting
Gevoed vanaf de machine
Afmetingen (b x h x d)
450 mm x 383 mm x 140 mm
Gewicht (massa)
5 kg
Opties en verbruiksgoederen
Onderdeel
Onderdeelnr.
Opmerking
2de papierinvoermodule
DA-DS188
voor extra papierinvoer (papierlade-2)
G3 faxcommunicatiekaart
UE-407026
Voor extra telefoonlijn.
Telefoontoestel
UE-403171
UE-403172
Telefoontoestel (voor de Verenigde Staten en Canada)
Telefoontoestel (voor andere landen)
8 MB uitbreidingskaart
DA-EM600
Extra uitbreidingskaart voor PCL-printer
Printerstuurmodule
UE-404091
Printerbesturing voor PCL6
Internetfax/e-mail/netwerkscanner module
UE-404090
Voor netwerkscan- en e-mailfunctionaliteit
Tonercassette
UG-5530
UG-5535
Alles-in-één cassette (voor de Verenigde Staten en
Canada)
Alles-in-één cassette (voor andere landen)
SD-geheugenkaart
• Een originele 32MB tot 512MB SD-geheugenkaart
(met SD logo) kan worden gebruikt.
• Gegevensoverdracht op hoge snelheid verdient de
voorkeur.
• De SD-geheugenkaart wordt geformatteerd in het
door deze machine gebruikte formaat. Hierdoor gaan
ALLE eventueel op de kaart aanwezige bestanden
verloren.
Neem contact op met een erkende Panasonic dealer
voor details over de aanschaf en installatie van een SDgeheugenkaart.
De Panasonic onderdeelnummers voor de SDgeheugenkaart zijn:
RP-SD032B*** (32MB)
RP-SD064B*** (64MB)
RP-SD128B*** (128MB)
RP-SDH256*** (256MB)
RP-SDH512*** (512MB)
***- letteraanduiding is afhankelijk van de bestemming
van het product.
136
137
Aanhangsel
memo
Aanhangsel
Verklarende woordenlijst
Adresboek
De mogelijkheid om volledige telefoonnummers of e-mailadressen in de nummerkiezer te
programmeren om deze telefoonnummers of e-mailadressen met een enkele toetsaanslag
te kunnen kiezen.
ADT (Automatische
documenttoevoer)
Het mechanisme waarmee een stapel documentbladzijden pagina voorpagina in de scanner
wordt ingebracht.
Afdelingscode
Voor deze functie moet de gebruiker vóór de verzending een vooraf ingestelde
afdelingscode (maximaal 8 cijfers) invoeren. De afdelingsnaam van de gekozen
afdelingscode wordt afgedrukt in de koptekst van elke verstuurde pagina, op het voorblad,
op het communicatieverslag en op het individueel verzendingsverslag.
Afdrukcollationering
De mogelijkheid om ontvangen documenten in de juiste volgorde te stapelen.
Afdrukverkleiningsmodi
De methoden die bepalen hoe een binnenkomend document wordt verkleind en op het
papier in uw toestel wordt afgedrukt.
Automatisch afdrukken
met verkleining
Methode voor het automatisch verkleinen van een ontvangen document zodat het kan
worden afgedrukt op een standaardpapierformaat. Bijvoorbeeld, uw machine verkleint een
inkomend blad van legal-formaat tot 75% van zijn originele formaat zodat het past op een
blad van letter-formaat.
Automatische FAX/TELomschakeling
De mogelijkheid een telefoonlijn voor zowel faxverkeer als gesprekken te gebruiken.
Automatische ontvangst Met deze modus kunt u faxdocumenten ontvangen zonder tussenkomst van de gebruiker.
138
Bestand
Een opdracht die in het geheugen van uw toestel is opgeslagen; voorbeeld: uitgestelde
verrichtingen.
Bits per second (bps)
Het aantal gegevens dat via de telefoonlijn wordt verstuurd. Uw toestel start op de maximale
modemsnelheid en verkleint deze automatisch tot beide snelheden met elkaar overeenstemmen. De snelheid is afhankelijk van de kwaliteit van de telefoonlijn en van de
mogelijkheden van het ontvangsttoestel.
(Max. modemsnelheid 33600 BPS)
Capaciteit
beeldgeheugen
Dit is de grootte van het geheugen in uw toestel voor het opslaan van documenten. Alle
pagina-afmetingen zijn gebaseerd op het ITU-T beeld nr. 1.
C.C.I.T.T.
Consultative Committee on International Telegraph and Telephone. Deze organisatie heeft
tot op heden vier groepen van industriele normen opgesteld waarmee de compatibiliteit
tussen faxtoestellen gewaarborgd kan worden.
Cijferklavier
Een groep cijfertoetsen op het bedieningspaneel.
Cliënt
Clients zijn computers waarop programmatuur draait, waarmee een verbinding (vaak over
een grote afstand) tot stand kan worden gebracht met server-software dat op een andere
computer draait, met als doel het verkrijgen van gegevens.
Coderingsschema
De manier waarop faxtoestellen de gegevens comprimeren. Uw toestel gebruikt de
codesystemen Modified Huffman (MH), Modified Read (MR), Modified Modified Read
(MMR) en Joint Bi-level experts Group (JBIG).
Comm. Journaal
Verwijst naar het communicatieverslag of het relais-verzendingsverslag.
Contrast
De aftastgevoeligheid (licht of donker) van uw originele te verzenden pagina’s.
Een door de gebruiker instelbare controlestempel kan worden aangebracht op gescande
documenten die met succes verzonden zijn.
DDD (Direct Distance
Dialing)
Een telefonische dienst waarmee nummerkeuze zonder assistentie van de gebruiker
mogelijk is.
Direct kiezen
De methode van kiezen waarbij het volledige telefoonnummer of e-mailadres met behulp
van het toetsenbord wordt ingevoerd.
DTMF
Dual Tone Multi-Frequency. Methode voor het nummerkiezen waarbij voor elk cijfer van de
kiestoetsen een frequentie wordt verzonden. Algemeen bekend als toonkiezen.
Duplex scannen
De mogelijkheid om beide zijden van een dubbelzijdig origineel in te scannen voor
verzending.
ECM
Error Correction Mode. De mogelijkheid om verzendingsfouten te corrigeren naarmate ze
tijdens de verzending worden ontdekt.
Eindbestemming
In een relaisnetwerk is dit het eindstation dat het document zal ontvangen.
Energiespaarstand
Bespaart energie door minder stroom te verbruiken dan in stand-by door na de ingestelde
tijd het verwarmingselement uit te schakelen.
Faxparameterlijst
De lijst met standaardinstellingen van de faxparameters die u in uw toestel hebt
geprogrammeerd.
Foto (halfton)
Een scantechniek om meerdere grijsniveau’s te kunnen onderscheiden van zwart en wit. Uw
faxtoestel kan in de halftone-modus (foto) onderscheid maken tussen 256 grijsniveau’s.
Function
De toets op het bedieningspaneel waarmee een verrichting of de instelling van een
mogelijkheid wordt begonnen.
G3 (Groep 3)
Verwijst naar het geheel van normen en transmissiemogelijkheden van de huidige generatie
faxtoestellen.
Gebruikerparameter
Geprogrammeerde parameter die informatie levert aan andere toestellen. B.v. logo, letterID, datum en uur.
Gegroepeerde
nummerkeuze
De mogelijkheid om meer dan één telefoonnummer en/of e-mailadres in één programma
onder te brengen, zodat u ze met de druk op slechts één knop allemaal achter elkaar kunt
opbellen.
Gegroepeerde
verzending
De mogelijkheid om verschillende documenten voor dezelfde bestemming(en) te groeperen
en samen te verzenden met één telefoonoproep.
Geheugenverzending
De documenten worden eerst ingelezen in het geheugen en pas daarna over de telefoonlijn
doorgestuurd.
Gereserveerde
verzending
De mogelijkheid om een telefoonnummer te programmeren zodat de verzending erheen
reeds wordt gereserveerd terwijl uw toestel nog een andere functie verricht.
Individueel
verzendingsverslag
Verslag dat door het verzendtoestel wordt afgedrukt en waarin gegevens staan over de
laatste documentverrichting.
Informatiecode
Code die intern wordt gegenereerd door uw toestel en die een welbepaalde bedieningsfout
of toestelpanne weergeeft.
ITU-T
International Telecommunication Union – Telecommunication, vroeger bekend als C.C.I.T.T.
Vervolg op volgende blz...
139
Aanhangsel
Controlestempel
Aanhangsel
Verklarende woordenlijst
ITU-T beeld nr. 1
Een industriële norm die vergelijking van verzendsnelheid en capaciteiten van de
faxtoestellen mogelijk maakt.
Kopregel
Een regel informatie die door het verzendtoestel wordt meegestuurd en door het ontvangtoestel boven elke bladzijde wordt afgedrukt. Hij geeft aan van waar de fax komt, naast
andere gegevens zoals datum en uur van verzending.
LCD
Liquid Crystal Display. Display met vloeibare kristallen waarop uw toestel allerlei gegevens
weergeeft.
Letter-ID
Een geprogrammeerde codenaam van maximum 16 alfanumerieke tekens die dienst doen
als "identiteitskaart" van uw toestel.
LOGO
De geprogrammeerde bedrijfs- of identificatienaam van maximaal 25 alfanumerieke tekens.
Manuele ontvangst
Een modus waarbij de gebruiker moet tussenkomen om een binnenkomend document te
ontvangen.
Meervoudige logo's
U kunt voor verzending één van 25 voorgeprogrammeerde logo's selecteren.
Modem
Toestel dat signalen van uw toestel omzet in signalen die via een telefoonlijn kunnen worden
overgebracht.
Multi-station verzending
De mogelijkheid om eenzelfde reeks documenten naar een geprogrammeerd aantal
plaatsen te verzenden.
Naam van de
bestemming
Alfanumerieke identificatie die voor elk telefoonnummer of e-mailadres in de automatische
nummerkiezer geprogrammeerd kan worden.
Naamtoetsenlijst
De lijst met de namen van in het toestel geprogrammeerde bestemmingen.
Nummerkeuze met het
adresboek
De mogelijkheid om volledige telefoonnummers of e-mailadressen met een enkele
toetsaanslag te kiezen.
Nummerkeuze via
doorzoeken van het
adresboek
De mogelijkheid om volledige telefoonnummers of e-mailadressen te kiezen door naar een
in het adresboek opgenomen bestemming te zoeken.
Nummerkeuze met
faxgedeelte
Rechtstreekse keuze van telefoonnummers vanop het faxgedeelte, dus met de
telefoonhoorn ingehaakt.
Nummerkeuze met
telefoongedeelte
Rechtstreekse keuze van telefoonnummers vanop het telefoongedeelte, nadat men de
hoorn heeft afgehaakt.
Ontvangstwachtwoord
Een wachtwoord met 4 cijfers dat vóór de ontvangst van een document wordt vereist om in
te voeren.
Oorspronkelijke
verzendingsstation
In een relaisnetwerk is dit het station waar het oorspronkelijke document vandaan komt.
Opgeslagen documenten Documenten die werden ingescand en nu in het geheugen van uw toestel zijn opgeslagen.
140
Oproepfase
Uitwisseling van een aantal controlesignalen tussen zender en ontvanger. Deze signalen
bepalen de omstandigheden waarin communicatie kan plaatsvinden.
Overlappende afdruk
Documenten die te lang zijn kunnen verkleind worden om automatisch afgedrukt te worden
op twee pagina's met een overlappende strook van ong. 13 mm.
Panasonic Superafvlakking
Elektronische beeldverbeteraar die welbepaalde patronen creëert om de afdrukkwaliteit te
verbeteren.
Polling
De mogelijkheid om documenten van een ander faxtoestel op te vragen.
Polling-wachtwoord
Een geprogrammeerde code met 4 cijfers die een beveiliging voor de polling-documenten
instelt.
Programmatoetsen
Toetsen waaronder een reeks van stations worden opgeslagen die gebeld of voor polling
gebruikt moeten worden.
PSTN
Public Switched Telephone Network. Netwerk van onderling verbonden schakelapparatuur
en verzendingsfaciliteiten.
QWERTY-toetsenbord
Een toetsenbord op het bedieningspaneel dat wordt gebruikt om letters en symbolen in te
voeren voor diverse programmeerfuncties.
Relaisverzendingsrapport
Verslag dat informatie bevat over de laatste relaisverzending.
Relaisverzending
De verzending van een document naar een relaisstation die op zijn beurt het document naar
de eindbestemming verzendt.
Resolutie
Heeft betrekking op het aantal per inch gescande of afgedrukte punten. De kwaliteit van het
beeld neemt toe naarmate het aantal punten per inch toeneemt.
Slaapstand
De zuinigste bedrijfsstand van het toestel, complete uitschakeling uitgezonderd, die na een
bepaalde periode van inactiviteit wordt ingeschakeld.
Subadres
ITU-T richtlijn voor verdere routing, doorzending of relais van inkomende faxen.
Subadreswachtwoord
ITU-T richtlijn voor bijkomende beveiliging dat overeenkomt met het subadres.
Tabbladen
Een reeks alfabetisch geordende tabbladen waarmee u de in het adresboek
geprogrammeerde bestemmingen eenvoudig kunt terugvinden.
Tekentoetsen
De toetsen die worden gebruikt om letters en symbolen in te voeren voor diverse
programmeerfuncties.
Tijdelijke geheugenontvangst
Mogelijkheid van uw toestel om een binnenkomend document op te slaan in zijn geheugen
wanneer het afdrukpapier of de toner op is.
Toegangscode
Een uit 4 cijfers bestaande, programmeerbare toegangscode waarmee ongeautoriseerde
gebruik van uw toestel voorkomen kan worden.
Uitgestelde polling
De mogelijkheid om op een later tijdstip documenten op te vragen bij andere toestellen.
Uitgestelde verzending
De mogelijkheid om op een later tijdstip documenten te verzenden naar andere toestellen.
Vaste afdrukverkleining
Methode waarmee u één verkleiningsgraad, b.v. 75%, kunt vastleggen voor alle
binnenkomende documenten.
Verslag
De lijst die uw toestel afdrukt met laatste 200 verstuurde en ontvangen transacties.
Voorblad
Aan uw te verzenden documenten kan automatisch een faxvoorblad toegevoegd worden
waarop de naam van de ontvanger, de naam van de afzender en het aantal aangehechte
pagina's vermeld worden.
Weergavemodus Bestandenlijst
Hiermee krijgt u op het LCD-display een korte inhoud te zien van de geheugenbestanden,
zonder de volledige lijst ervan te moeten afdrukken.
Vervolg op volgende blz...
141
Aanhangsel
Verzendingswachtwoord Een wachtwoord met 4 cijfers dat vóór de verzending van een document wordt vereist om in
te voeren.
Aanhangsel
Verklarende woordenlijst
Weergavemodus Verslag
Hiermee krijgt u op het LCD-display een korte inhoud te zien van het verslag, zonder dit te
moeten af te drukken.
Zoeksleutel
Een alternatief voor de naam van de bestemming die voor elke adresboekregistratie
geprogrammeerd kan worden. (Standaard de eerste 15 tekens van de naam van de
bestemming.)
Glossary
Glossary
142
ITU-T beeld nr. 1
143
Aanhangsel
Alle gegevens zijn gebaseerd op het ITU-T beeld nr. 1 (Het voorbeeld hieronder is niet op schaal afgebeeld).
Aanhangsel
Index
A
H
Activiteitsverslag afdelingscode ...........................74
Adresboek..........................................................100
ADT (Automatische
documenttoevoer) .......................24, 87, 136, 138
Afdelingscode ......................................................70
Afdruk van koptekst ...........................................108
Afdruk van ontvangtijd .......................................108
Afmetingen document ........................................135
Automatische ontvangst.......................................48
Automatische verkleining .....................................48
Handinvoer .................................................... 26, 90
Handmatig nummerkiezen....................... 22, 38, 42
B
Batterij................................................................133
Bedieningspaneel ................................................36
Beeldgeheugencapaciteit...................................135
Belvolume ............................................................92
Bestandenlijst.......................................................76
C
Communicatieverslag
(COMM. JOURNAAL) .....................................120
Contrast .......................................................23, 108
Controlestempel.................................................133
D
Datum en tijd......................................................104
Diagnostiek wachtwoord ....................................110
Directe ifaxverzending .......................................113
Dubbelzijdige ontvangst.......................................49
Dubbelzijdige verzending.....................................44
Duplex afdruk.......................................................49
ID-nummer......................................................... 104
Informatiecodes ................................................. 130
Instelling voor verkleind afdrukken ...................... 48
ITU-T beeld nr. 1 ............................................... 143
J
Journals and Lists.............................................. 118
K
Kiesmethode (toon of puls).......................... 92, 108
Kiesnummers van adresboek/snelkiesnummers/
verkorte kiesnummers..................................... 102
Kopieerparameters ............................................ 114
Kopiëren .............................................................. 24
L
Landcode........................................................... 110
Letter-ID............................................................. 104
Leveringsbericht (MDN)..................................... 113
Lijst met faxparameters ..................................... 126
Lijst van adresboekregistraties .......................... 122
Lijst van snelkiesnummers ................................ 123
Lijst van verkorte kiesnummers ......................... 123
LOGO ................................................................ 105
Luidsprekervolume .............................................. 92
M
E
Manuele ontvangst .............................................. 48
Email lettertype ..................................................111
Energiebesparing.................................................90
N
F
Faxparameters...................................................106
Faxvoorblad .........................................................64
Formaat e-mail kopregel ....................................112
Formaat van koptekst ........................................108
Foutcodes voor de gebruiker (U code) ................32
Functie-instellingen ..............................................34
FUNCTION-toets .................................................34
G
Gebruikersparameters .......................................104
Gegroepeerde nummerkeuze ..............................58
Gegroepeerde verzending ...................................52
Geheugenverzending...........................................38
144
I
Naamtoetsenlijst .................................................. 98
Nummerkeuze herhalen ...................................... 40
Nummerkeuze met een telefoon (verzending
met de gespreksmodus).................................... 46
Nummerkeuze vanop het faxtoestel .................... 46
Nummerkiezen met doorzoeken van
adresboek ............................................. 22, 38, 42
Nummerkiezen met het adresboek...................... 94
Nummerkiezen met snel zoeken op
naam ..................................................... 22, 38, 42
O
Om de verzending te stoppen ....................... 24, 39
Onderhoud......................................................... 129
One-Touch/Abbreviated and Directory
Search List ...................................................... 122
Ontvangst in het geheugen ................................. 66
Ontvangstbevestigingen voor
internetfaxberichten......................................... 111
Onvolledig bestand opnieuw proberen................ 82
Opslaan onvolledig bestand .............................. 109
Opties en verbruiksgoederen ............................ 136
Overlappende afdruk........................................... 49
Subadressering....................................................62
T
Papierformaat.............................................. 90, 116
Pincode ............................................................... 68
Polling ................................................................. 54
Polling-wachtwoord ............................................. 55
Programmalijst .................................................. 124
Programmeertoetsen .......................................... 58
Tijdelijke ontvangst via het geheugen..................48
To Stop the Transmission ....................................24
Toegang met pincode ..........................................68
Toegangscode .....................................................84
Toegangsmethode (voorvoegsel of
achtervoegsel)...................................................68
Tonercassette ......................................................28
Transactieverslag.......................................112, 118
Traploos regelbare zoomverhoudingen ...............86
Q
U
QWERTY-toetsenbord ...................................... 111
Uitgestelde polling................................................50
Uitgestelde verzending ........................................50
P
R
Reservering voor directe verzending ............ 42, 43
Resolutie ..................................................... 23, 108
Resolutie scanner ............................................. 135
Resolution ........................................................... 23
S
Snelkiesnummers................................................ 96
Snelkiezen........................................................... 40
Snelkiezen/verkort kiezen ....................... 22, 38, 42
Snelle geheugenverzending.............................. 110
Sorteerfunctie ...................................................... 86
Sub-adres wachtwoord ..................................... 110
V
Vast ingestelde verhoudingen..............................86
Vaste verkleining..................................................48
Vastgelopen papier ..............................................30
Vastloop-foutcodes (J code) ................................32
Verkleiningsgraad ........................................48, 109
Verkorte kiesnummers .........................................96
W
Wachtwoord voor geheugenontvangst ................66
Werken met bestanden........................................76
In deze handleiding worden de volgende handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken gebruikt.
Copyright © 2004 door Panasonic Communications Co., Ltd.
Alle rechten voorbehouden. Kopiëren of verspreiden zonder toestemming is in strijd met de wet. Gedrukt in Japan.
De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan worden veranderd zonder kennisgeving.
145
Aanhangsel
Adobe, Acrobat Reader en het Adobe logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
Alle overige hier gebruikte handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.
Service wordt verleend door:
For Customer Support:
Panasonic Communications Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
http://www.panasonic.co.jp/global/
T1104-0
PJQMC0079ZA
November 2004
Published in Japan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement