Panasonic TX32ASR600 Operating Instructions

Panasonic TX32ASR600 Operating Instructions
Үлгі №
Қазақша
TX-32ASR600 TX-32ASR605
Русский
Українська
Пайдалану нұсқаулары
СК теледидар
Толық нұсқауларды [eHELP] (бекітілген
пайдалану нұсқаулары) бөлімінен алыңыз.
● Пайдалану нұсқаулары [eHELP]
(15-бет)
Осы Panasonic өнімін сатып алғаныңыз үшін рақмет.
Осы өнімді пайдаланудан бұрын осы нұсқауларды мұқият оқып
шығыңыз және болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Бұл нұсқаулықтағы суреттер тек көрнекілік мақсатында берілген.
Көмек алу үшін жергілікті Panasonic дилеріне хабарласу қажет болса,
бүкіл еуропалық кепілдік картасын қараңыз.
T0214-0
Қазақша
● Сауда белгілері туралы ақпаратты [eHELP]
бөлімінен алыңыз (Қолдау көрсету > Лицензия).
Мазмұны
Оқып шығуды ұмытпаңыз
Маңызды ескертпе��������������������������������������������������������3
Қауіпсіздік шаралары����������������������������������������������������4
Пайдаланушыға арналған қысқаша
нұсқаулық
Керек-жарақтар�������������������������������������������������������������6
Қосылымдар������������������������������������������������������������������8
Басқару элементтерін анықтау���������������������������������� 11
Алғаш рет авто реттеу������������������������������������������������13
VIERA пайдалану
Пайдалану�������������������������������������������������������������������14
Пайдалану нұсқаулары eHELP����������������������������������15
Басқалары
Жиі қойылатын сұрақтар��������������������������������������������16
Техникалық қызмет көрсету���������������������������������������17
Техникалық сипаттамалар�����������������������������������������17
2
Қазақша
Маңызды ескертпе
Тек тік күйінде тасымалдаңыз
Қорғау класы II
DVB / Деректерді тарату / IPTV
функциялары жөніндегі ескертпе
Осы нәтиже тұрмыс жағдайда ТВ- бағдарламаны
көруге арналған.
● Бұл теледидар DVB-T / T2 (MPEG2 және MPEG4AVC(H.264)) сандық жердегі қызметтерінің,
DVB-C (MPEG2 және MPEG4-AVC(H.264))
сандық кабельдік қызметтерінің (2013 жылдың
тамызындағы жай-күйі бойынша) стандарттарына
сәйкес жасалған.
DVB-T / T2 қызметтерінің аймағыңыздағы қол
жетімділігі туралы жергілікті дилерден сұраңыз.
Бұл теледидарда DVB-C қызметтерінің қол
жетімділігі туралы кабельдік телевизия
қызметтерін көрсетушіден сұраңыз.
● Бұл теледидар DVB-T / T2 стандарттарына сәйкес
келмейтін сигналмен дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
● Мүмкіндіктердің барлығы бірдей елге, аймаққа,
таратушыға, қызмет жеткізушіге және желілік
ортаға байланысты қол жетімді болмайды.
● Кейбір CI модульдері осы теледидармен дұрыс
жұмыс істемейді. Қол жетімді CI модулі туралы
қызмет жеткізушіден сұраңыз.
● Бұл теледидар қызмет жеткізушісі мақұлдамаған
CI модулімен дұрыс жұмыс істей алмауы мүмкін.
● Қызмет жеткізушісіне байланысты қосымша ақы
алынуы мүмкін.
● Болашақтағы қызметтермен үйлесімділігіне
кепілдік берілмейді.
● Қол жетімді қызметтер туралы ең соңғы мəліметті
келесі веб-сайттан қараңыз. (Тек ағылшын тілінде)
http://panasonic.net/viera/support
Panasonic компаниясы басқа өндірушілер жасаған
сыртқы құрылғылардың жұмысы мен өнімділігіне
кепілдік бермейді; басқа өндірушілердің сыртқы
құрылғылары жұмысына және/немесе өнімділігіне
қатысты жауапкершіліктен немесе залалдардан бас
тартамыз.
Бұл өнім AVC патенттік жинағының лицензиясы
бойынша жеке және коммерциялық емес мақсатта
қолданушы тарапынан (i) бейне файлды AVC
стандартына (“AVC бейне”) сай шифрлау және/
немесе (ii) жеке және коммерциялық емес әрекет
жасайтын тұтынушы арқылы шифрланған жəне/
немесе AVC бейне өнімді ұсыну лицензиясы бар
бейне өнім провайдерінен алынған AVC бейне
файлдың шифрын бұзу үшін беріледі. Лицензия
басқа мақсатқа берілмейді немесе берілген боп
есептелмеуі тиіс.
Қосымша ақпаратты MPEG LA, LLC компаниясынан
алуға болады.
http://www.mpegla.com сайтын қараңыз.
Қазақша
3
Қауіпсіздік
шаралары
Электр тогының соғуы, өрт, зақымдану немесе
жарақаттану қаупінің алдын алу үшін мына
ескертулер мен сақтық шараларды орындаңыз:
■■Электр айыры мен сымы
Абайлаңыз
Егер қандай да бір ақауды
байқасаңыз, электр сымын
дереу суырып алыңыз!
● Бұл теледидар 220-240 В, 50 / 60 Гц, айнымалы
токпен жұмыс істеуге арналған.
● Электр айырын розеткаға толығымен кіргізіңіз.
● Штепсель айырдың розетқаға оңфй жету жолын
қамтамасыз етіңіз.
● Теледидарды тазалаған кезде электр айырын
ажыратыңыз.
● Электр айырын дымқыл қолдарыңызбен
ұстамаңыз.
● Электр шнурын зақымдап алмаңыз.
•• Сымға ауыр заттар
қоймаңыз.
•• Сымды температурасы
жоғары нәрселерге
жақын қоймаңыз.
•• Сымнан тартпаңыз.
Ашаны ажыратқан кезде
ашаның негізгі бөлігінен
ұстаңыз.
•• Теледидарды шнуры розеткаға жалғаулы
күйінде жылжытпаңыз.
•• Шнурын шиыршықтамаңыз, оны қатты
қайырмаңыз немесе оны созбаңыз.
•• Зақымдалған шнур айырынан немесе розетканы
пайдаланбаңыз.
•• Теледидардың қуат шнурын зақымдамауын
қамтамасыз етіңіз.
● Осы теледидардың ток сымынан басқа ток
сымдарын пайдаланбаңыз.
■■Сақ болыңыз
Абайлаңыз
● Теледидардың қақпақтарын ашпаңыз
және оның бөлшектеріне тиіспеңіз,
себебі қақпақтар ашылған кезде қауіпті
заттар қол жетімді болады. Оның ішінде
пайдаланушы жөндейтін бөліктер жоқ.
4
Қазақша
● Теледидарға жаңбырдың
немесе қатты дымқылдың
әсер етуіне жол бермеңіз.
Бұл теледидар су
тамшылайтын немесе
шашырайтын жерде және
ішінде сұйықтық бар заттың
астында тұрмасын, мысалы
құмыра теледидардың
үстінде немесе астында
тұрмауы керек.
● Теледидар ішіне ауа кіретін тесіктер арқылы бөгде
заттардың түсуіне жол бермеңіз.
● Мақұлданбаған орнату жабдығын пайдаланбаңыз.
Жергілікті Panasonic дилерінен мақұлданған
қабырғаға орнату жабдықтарын орнатып беруді
сұрауды ұмытпаңыз.
● Дисплей панеліне қатты күш немесе соққы
келтірмеңіз.
● Теледидарды қиғаш немесе
тұрақсыз жерге қоймаңыз
жəне теледидардың
тұғырының шетінен ілініп
тұрмауын қадағалаңыз.
● Бұл теледидар үстел үстінде пайдалануға
арналған.
● Теледидарды күн көзіне
тікелей жəне басқа жылу
көздеріне шығармаңыз.
Өрттің алдын алу
үшін шамдарды
немесе басқа ашық
от көздерін əрқашан
теледидардан аулақ
ұстаңыз
■■Қауіпті бөлшектер / шағын бөлшектер
Абайлаңыз
● Бұл өнімде пластик қапшықтар сияқты қауіпті
бөлшектер болады, олармен жас балалардың
байқаусызда тыныс алуы немесе жұтып қоюы
мүмкін. Бұл бөлшектерді жас балалардың қолы
жетпейтін жерде ұстаңыз.
■■Негіз
Абайлаңыз
● Негізді бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
Сақтаныңыз
● Осы теледидармен бірге қамтамасыз етілгеннен
басқа негізді пайдаланбаңыз.
● Майысса немесе зақымдалса негізді пайдаланбаңыз.
Мұндай жағдай орын алса, жақын маңдағы
Panasonic делдалымен хабарласыңыз.
● Орнату кезінде барлық бұрандалардың мықтап
тартылғанына көз жеткізіңіз.
● Теледидарды негіз орнату барысында оның
зақымдалмауын қадағалаңыз.
● Балалардың негізге өрмелемеуін қадағалаңыз.
● Теледидарды негізге кемінде екі адаммен
орнатыңыз не одан шығарыңыз.
● Теледидарды көрсетілген процедурамен
орнатыңыз немесе алыңыз.
■■Радио толқыны
Абайлаңыз
● Теледидарды медициналық мекемелерде немесе
медициналық жабдық бар орындарда пайдалануға
болмайды. Радиотолқындар медициналық
жабдыққа кедергі келтіруі және дұрыс жұмыс
істемеу нәтижесінде қайғылы оқиғаларға әкелуі
мүмкін.
● Теледидарды автоматты басқарылатын
жабдық (мысалы, автоматты есіктер немесе
өрт дабылдары) жанында пайдаланбаңыз.
Радиотолқындар автоматты басқару жабдығына
кедергі келтіруі және дұрыс жұмыс істемеу
нәтижесінде қайғылы оқиғаларға әкелуі мүмкін.
● Кардиостимуляторыңыз болса, теледидардан
қашықтық кемінде 22 см болуы керек. Радио
толқындар жүрек ынталандырғыш жұмысына
кедергі келтіруі мүмкін.
● Теледидарды бөлшектеуге және алмастыруға
болмайды.
■■Кірістірілген сымсыз жергілікті желі
Сақтаныңыз
● Пайдалану құқықтарыңыз жоқ қандай да бір
кірістірілген сымсыз жергілікті желіге (SSID*)
қосылу үшін кірістірілген сымсыз жергілікті
желіні пайдалануға болмайды. Мұндай желілер
іздеулер нәтиждесі ретінде тізімі берілуі мүмкін.
Алайда оларды пайдалану заңсыз кіру ретінде
қарастырылуы мүмкін.
*SSID беру үшін пайдаланылатын белгілі бір
сымсыз желіні анықтауға арналған атау болып
табылады.
● Кірістірілген сымсыз жерлігікті желіні жоғары
температуралар, тікелей күн сәулесі немесе ылғал
әсеріне қалдыруға болмайды.
● Радиотолқындар арқылы жіберілген және деректер
бөгелуі және бақылануы мүмкін.
● Кірістірілген сымсыз жергілікті желі 2,4 ГГц және
5 ГГц жиілік диапазонын жұмсайды. Радиотолқын
кедергісінен пайда болатын ақаулықтарды
болдырмау үшін, басқа кірістірілген жергілікті
желіні пайдаланған кезде, теледидарды басқа
сымсыз жергілікті желі құрылғыларынан,
микротолқынды пештерден, ұялы телефондардан
және 2,4 ГГц және 5 ГГц сигналдарын
пайдаланатын құрылғылардан алыс ұстаңыз.
● Статикалық электр тогына байланысты шу орын
алған кезде т.б. теледидар құрылғыны қорғау үшін
жұмысын тоқтатуы керек. Желілік қуатты қосу /
өшіру қосқышы арқылы теледидарды өшіріңіз,
сонан соң оны қайтадан қосыңыз.
● Сымсыз жергілікті желі және қатынас нүктесі
туралы қосымша мәліметтер келесі веб-сайтта
болуы мүмкін.
(Тек ағылшын тілінде)
http://panasonic.net/viera/support
■■Желдету
Сақтаныңыз
Кейбір электронды бөлшектердің ерте істен шығуына
себеп болатын шамадан тыс қызудың алдын алуға
көмектесу үшін теледидардың айналасына жеткілікті
бос орын қалдырыңыз.
Ең аз арақашықтық:
10
10
10
10
(cm)
● Желдетуге желдету
тесіктерін газеттер,
дастархандар және перделер
сияқты заттармен жабу
арқылы кедергі жасамау
керек.
● Негізді қолдансаңыз да, қолданбасаңыз
да, әрқашан теледидардың астындағы
желдеткіштердің бітелмеуін және дұрыс желдету
үшін жеткілікті бос орын болуын қамтамасыз етіңіз.
■■Теледидарды жылжыту
Сақтаныңыз
Теледидарды жылжытпас бұрын, барлық кабельдерді
ажыратыңыз.
● Теледидарды кемінде
екі адам көмегімен
жылжытыңыз.
Жарақаттануды немесе
құлауды болдырмау үшін
көрсетілген күйінде ұстаңыз.
■■Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын
кезде
Сақтаныңыз
Желілік штепсель розеткаға қосылып тұрғандықтан,
теледидар өшірулі тұрғанның өзінде аздап электр
қуатын пайдаланады.
● Теледидар ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса,
желілік штепсельді қабырға розеткасынан
ажыратыңыз.
Қазақша
5
■■Шамадан тыс дыбыс деңгейі
Сақтаныңыз
● Дауысын құлақаспаптан
қатты шығарып
тыңдамаңыз. Қалпына
келтіру мүмкін емес зиян
тиюі мүмкін.
● Құлағыңызда дүңгірлеген дыбыс естілсе, дыбысын
өшіріңіз немесе құлақаспаптарды пайдалануды
тоқтатыңыз.
■■Қашықтан басқару құралының батареясы
Сақтаныңыз
● Дұрыс орнатпау батарея ағуына, мүжілуіне немесе
жарылуына әкелуі мүмкін.
● Тек бірдей немесе баламалы түрімен
ауыстырыңыз.
● Ескі жəне жаңа батареяларды бірге қолданбаңыз.
● Əр түрлі батареяларды (мысалы, сілтілі жəне
марганецті батареяларды) араластырмаңыз.
● Зарядталмалы (Ni-Cd және т.б.) батареяларды
пайдаланбаңыз.
● Батареяларды жақпаңыз немесе сындырмаңыз.
● Батареяларды күннің көзі, өрт немесе сондай
сияқты жоғары ыстыққа шығармаңыз.
● Батареялардың дұрыс тасталғанына көз жеткізіңіз.
● Батарея ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған кезде
батарея ағуының, шіруінің және жарылуының
алдын алу үшін оны құрылғыдан алып қойыңыз.
Керек-жарақтар
Қашықтан басқару пульті
(11-бет)
● N2QAYB000830
Негіз
(7-б.)
Қуат шнуры
(8-б.)
Батареялар (2)
● R6
(12-бет)
Пайдалану нұсқаулары
Кепілдік
● Керек-жарақтарды бірге орналастыруға болмайды.
Оларды байқаусызда лақтырып тастамаңыз.
● Қосымша керек-жарақтар туралы ақпаратты
[eHELP] бөлімінен алыңыз (Қолдау көрсету >
Қосымша керек жарақтар).
6
Қазақша
Негізді бекіту / Алу
3 Негізді теледидарға берік бекіту үшін негізге
арналған жинау бұрандаларын пайдаланыңыз.
Бекіткіш бұранда (4)
M4 × 16
Негіз
■■Негізді құрастыру
1 Зақымдардан және сызаттардан қорғау үшін
теледидарды бетін төмен қаратып жұмсақ, таза
бетке қойыңыз.
4 Жинау бұрандаларының бұрауышпен бекітілгенін
тексеріңіз.
2 Негізгі ілгекті теледидардың астыңғы жағындағы
саңылауға салыңыз.
Қазақша
7
Қосылымдар
Негізгі қосылымдар
● Суретте көрсетілген сыртқы жабдық пен кабельдер
теледидармен бірге берілмеген.
● Кабельдерді жалғамас немесе ажыратпас бұрын
теледидардың токтан ажыратылғанына көз
жеткізіңіз.
● Қосқан кезде терминал түрі мен кабель
ашаларының дұрыс екенін тексеріңіз.
● Толық сымды HDMI үйлесімді кабельді
пайдаланыңыз.
● Толық сымды SCART кабелін пайдаланыңыз.
■■Қуат шнуры
Желілік сым
(жинақта бар)
● Теледидарды электрондық жабдықтан (бейне
жабдықтан, т.б.) немесе инфрақызыл сенсоры
бары жабдықтан алыста ұстаңыз, әйтпесе сурет
/ дыбыс бұрмалануы мүмкін немесе басқа
жабдықтың жұмысына кедергі жасалады.
● Сондай-ақ, қосылатын жабдықтың нұсқаулығын да
оқып шығыңыз.
220-240 В
айнымалы ток,
50 / 60 Гц
Желілік штепсельді орнына
мықтап салыңыз.
● Қуат сымын ажыратқан кезде
алдымен ток ашасын токтан
ажыратуды ұмытпаңыз.
■■Антенна
Терминалдар
Теледидар
Кабель
7
RF кабелі
Жер антеннасы
● DVB-C, DVB-T, аналогтық үшін
8
9
AV құрылғылар
■■DVD жазғыш құрал / VCR
Теледидар
1
4
23
1 ETHERNET
5 6
(9-б.)
2 DIGITAL AUDIO
3 AV1 (SCART)
(8-б.)
4 AV2 (COMPONENT / VIDEO)
5 HDMI1 - 2
6 Жер / кабель терминалы
7 CI слоты
(9-б.)
(9-б.)
Кабель
(8-б.)
(10-б.)
8 Құлақаспап ұяшығы
(10-б.)
9 USB порты
SCART кабелі
РЖ кабелі
DVD жазғыш құралы / VCR
Жер антеннасы
8
Қазақша
■■DVD жазғыш құралы (VCR) / приставка
Теледидар
Басқа қосылымдар
■■DVD ойнатқыш
(COMPONENT жабдығы)
Кабель
Теледидар
(Тыңдау)
(Көру)
SCART кабелі
RF кабелі
HDMI кабелі
Жерсерік тәрелкесі
Жер антеннасы
DVD ойнатқышы
DVD жазғыш құралы / VCR
Приставка
■■Бейнекамера / Ойын жабдығы
(VIDEO жабдығы)
Желі
Интернет қызметін пайдалану үшін кең жолақты желі
ортасы қажет.
● Егер кең ауқымды желі қызметтері болмаса, көмек
үшін сатушыға хабарласыңыз.
● Интернетті сымды қосылым немесе сымсыз
қосылымға дайындаңыз.
● Желілік қосылымды орнату теледидарды бірінші
рет пайдаланғанда басталады. (13-б.)
Теледидар
■■Сымды қосылым
Теледидар
(Тыңдау)
(Көру)
Интернет ортасы
LAN кабелі (қорғалған)
● Қорғалған бұралған жұп (STP) LAN кабелін
пайдаланыңыз.
■■Сымсыз қосылым
Ойын жабдығы
Бейнекамера
Интернет
ортасы
Кірістірілген сымсыз жергілікті желі
Кіру нүктесі
Қазақша
9
■■Дыбыс зорайтқыш (динамиктермен
тыңдау үшін)
● Дыбыс зорайтқышты қосу үшін HDMI2
қолданыңыз. Бұл байланысты ARC (Аудио қайтару
арнасы) бар дыбыс зорайтқыш қолданғанда ғана
қолдануға болады.
ARC функциясы жоқ күшейткіш үшін DIGITAL
AUDIO пайдаланыңыз.
● Қосымша ақпарат алу үшін [eHELP] (Functions
(Функциялар) > Common Interface (Жалпы
интерфейс)) бөлімін қараңыз, CI модулінің
нұсқаулығын оқыңыз немесе мазмұн
жеткізушісінен біліңіз.
Теледидар
● Сыртқы жабдықтардан шығатын көп арналы
дыбысты тыңдау үшін (мысалы, Dolby Digital
5,1ch) жабдықты дыбыс зорайтқышқа жалғаңыз.
Жалғауларды жасау үшін жабдық пен дыбыс
зорайтқыштың нұсқаулықтарын оқыңыз.
Теледидар
CI модулі
■■Байланыс камерасы
HDMI кабелі
Динамик жүйесі бар дыбыс зорайтқыш
Сыртқы жабдық (DVD ойнатқышы, т.б.)
■■Құлақаспаптар
● Дыбыс деңгейін реттеу үшін Sound (Дыбыс)
мәзірінде
[Headphone Volume (Құлақаспаптың дыбыс
деңгейі)] тармағына өтіңіз
Теледидар
(M3 стерео мини штепсель)
■■Ортақ интерфейс
● CI модулін салғанда немесе алғанда теледидарды
қуат көзін қосу / ажырату қосқышы арқылы
өшіріңіз.
● Егер смарт карта және CI модулі жинақ ретінде
жеткізілетін болса, алдымен CI модулін салыңыз,
содан кейін смарт картаны CI модуліне салыңыз.
● CI модулін көрсетілген дұрыс бағытта толығымен
салыңыз немесе алыңыз.
● Әдетте шифрланған арналар пайда болады.
(Көруге болатын арналар және олардың
мүмкіндіктері CI модуліне байланысты.)
Егер «Реттеу» мәзіріндегі [Common Interface (Жалпы интерфейс]
тармағында шифрланған арналар пайда
болмаса
● Нарықта осы жаңа CI+ v1.3 теледираымен
толығымен жұмыс істемейтін ескірек
микробағдарлама нұсқалары бар біраз CI
модульдері болуы мүмкін. Бұл жағдайда мазмұн
жеткізушісіне хабарласыңыз.
10
Қазақша
● USB портын байланыс камерасын қосу үшін
пайдаланыңыз.
● Қосымша ақпарат алу үшін [eHELP] (Support
(Қолдау) > Optional accessories (Қосымша керекжарақтар) > Communication Camera (Байланыс
камерасы)) бөлімін қараңыз.
■■VIERA Link
● VIERA Link қосылымы үшін HDMI портын
пайдаланыңыз.
● Қосымша ақпарат алу үшін [eHELP] (Functions
(Функциялар) > VIERA Link «HDAVI Control™»)
бөлімін қараңыз.
Басқару
элементтерін
анықтау
Қашықтан басқару пульті
6APPS
● [Список приложений] көрсетеді (қолданбалар
тізімі).
7OK
● Таңдауларды растайды.
● Бағдарламаны жылдам өзгерту үшін арна
орындарын жылдам өзгерту.
● Арналар тізімін көрсетеді.
8 [Дополнительное меню]
● Көру, дыбыс және т.б. үшін жеңіл қосымша
параметр.
9 Түрлі түсті түймелер
(қызыл-жасыл-сары-көк)
● Əр түрлі функцияларды таңдауға, жылжытуға
жəне жұмыс істеуге пайдаланылады.
10Дыбыс деңгейін арттыру / азайту
11Сандық түймелер
● Арна жəне телемəтін беттерін өзгертеді.
● Таңбалар орнатады.
● Күту режимінде болған кезде, теледидарды іске
қосады.
12[eHELP]
● [eHELP] көрсетеді (бекітілген пайдалану
нұсқаулары).
13Кіріс режимін таңдау
● TV - DVB-C / DVB-T / аналогтық режимге
ауыстырады.
● AV - кіріс таңдау тізімінен AV кіріс режиміне
ауыстырады.
14Арақатынас
● Арақатынас өлшемін өзгертеді.
15Субтитрлер
● Субтитрлерді көрсетеді.
16Шығу
● [Домашняя страница] бетіне қайтарады.
17HOME
● [Домашняя страница] көрсетеді.
18ТД нұсқаулығы
● Электрондық бағдарлама нұсқаулығын
көрсетеді.
19Жүгіргі түймелері
● Таңдау және реттеу.
1 Күту режимін қосу / өшіру қосқышы
2 Өшіру таймері
● Теледидар автоматты түрде өшетін уақытты
орнатады.
3 [Главное меню]
● Сурет, Дыбыс, Желі, Таймер, Орнату және
Анықтама мәзірлеріне кіру үшін басыңыз.
4 Телемәтін түймесі
20Қайтару
● Алдыңғы мəзірге / бетке қайтарады.
21Бір арна жоғары / төмен
22Дыбысты өшіру / қосу
23Соңғы көрініс
● Алдыңғы көрген арнаға немесе кіріс режиміне
ауыстырып қосады.
24Мазмұн алу үшін жасалатын әрекеттер,
қосылған жабдық, т.б.
5 Ақпарат
● Арна және бағдарлама туралы ақпаратты
бейнелейді.
Қазақша
11
■■Батареяларды орнату / алу
● Экрандық дисплей мәзірін ашады немесе
жабады.
Тартып ашу
5
● Дыбыс деңгейін өзгертеді.
● Экрандық дисплей мәзірінде таңдалған элементтің мәнін реттейді.
Ілмек
6
● Арналарды өзгертеді
● Экрандық дисплей мәзіріндегі элементті
таңдайды.
Жабу
Дұрыс полярлылықты
ескеру (+ немесе -)
Көрсеткіш / Басқару тақтасы
● 4, 5, 6 түймелерін басқан кезде, экранның оң
жағында басқару тақтасы бағыттауышы басылған
түймені ерекшелеу үшін 3 секундқа пайда болады.
1 27
3
4
5
6
Төменгі жағы
1 Кіріс режимін таңдау
● Қажетті режимге жеткенше, қайталап басыңыз.
2
Қуат индикаторы
Қызыл: Күту режимі
Жасыл: Қосулы
● Теледидар қашықтан басқару пультінен пәрмен
алған кезде жарық диоды жыпылықтайды.
3
4
12
(POWER)
● Теледидарды қосады немесе өшіреді.
● Теледидарды толығымен өшіру үшін розеткадан
сымды ажыратыңыз.
HOLD for MENU
● Кіріс көзін таңдайды.
● Экрандық дисплей мәзірінде таңдауды
растайды және енгізеді.
Қазақша
7 Қоршаған орта сенсоры
● “Меню изображения” мәзірінде [Датчик
освещенности] [Вкл.] күйіне қойылғанда
жарықтықты сезеді.
Алғаш рет авто
реттеу
Желілік қосылымды орнату
Теледидарды алғаш рет іске қосқан кезде
теледидарды автоматты түрде реттейді және қол
жетімді теледидар арналарын іздейді.
● Орнатуды жергілікті дилер аяқтаған жағдайда, бұл
қадамдар қажет емес.
● «Автонастройка» әрекетін бастамас бұрын
жалғанған жабдықтың қосылымдары (8 - 10-б.)
мен параметрлерін (қажет болса) орнатыңыз.
Жалғанған жабдық туралы қосымша мәлімет алу
үшін жабдықтың нұсқаулығын оқыңыз.
: реттеуді өткізіп жіберу
● “Автонастройка” экраны таңдалған елге және
сигнал режиміне байланысты әртүрлі болады.
● [Настройки сети DVB-C]
1 Теледидарды желілік розеткаға
тығыңыз және іске қосыңыз
● Бірнеше секундтан кейін көрсетіледі.
Еліңізді таңдаңыз
Теледидар сигналы режимі құсбелгісін, сосын
[Начать aвтонастройку] опциясын таңдаңыз
: реттеу (қол жетімді арналарды іздеу)
Әдетте [Частота] және [Сетевой ID] параметрлерін
[Авто] күйіне орнатыңыз.
Егер [Авто] көрсетілмесе немесе қажет болса,
кабельдік телевизия қызметтерін көрсетуші
көрсеткен [Частота] және [Сетевой ID]
параметрлерін сандық түймелер арқылы енгізіңіз.
3 [Домашняя страница] түрін
таңдаңыз
[Моя домашняя страница] пайдалану жолын
түсіндіретін көрсетілім шығады. Экрандағы
нұсқауларды орындау арқылы көрсетілімді растап,
қалаған [Домашняя страница] бетін таңдаңыз.
Мысал: [Выб. дом. cтраницы]
2 Мына элементтерді таңдаңыз
Экрандағы нұсқауларды орындау арқылы әрбір
элементті реттеңіз.
Мысал:
Көру ортасын таңдаңыз.
Home (Басты)
Shop (Дүкен)
Мысал: [TV Home Screen (Теледидардың басты
экраны)]
■■Қашықтан басқару пультін пайдалану
əдісі
Жүгіргіні жылжыту
Элементке қатынасу / параметрді сақтау
Алдыңғы элементке (қол жетімді болса)
оралу
Авто реттеу аяқталды және
теледидарыңыз көруге дайын.
Егер реттеу орындалмаса, желілік қосылымды, RF
кабелін тексеріп, содан кейін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
Ескертпе
Тілді таңдау
[Дома] таңдау
Үй жағдайында көру үшін [Дома] көру ортасын
таңдаңыз.
● [Shop (Дүкен)] дүкенде көрсетуге арналған.
● Көру ортасын кейін өзгерту үшін Shipping Condition
(Жөнелту кезіндегі күй) тармағына кіру арқылы
барлық параметрлерді баптандыру керек.
● Таймер мәзіріндегі [Авто Режим ожидания]
параметрі [Вкл.] күйіне орнатылған кезде, 4 сағат
бойы ешбір әрекет орнатылмаса, теледидар күту
режиміне автоматты түрде өтеді.
● Таймер мәзіріндегі [Откл.пит.при отсут.сигн]
параметрі [Вкл.] күйіне орнатылған кезде 10 минут
бойы ешбір әрекет орнатылмаса және ешбір
сигнал қабылданбаса, теледидар күту режиміне
автоматты түрде өтеді.
Қазақша
13
● Барлық арналарды қайта реттеу үшін [Tuning Menu (Реттеу мәзірі)] (Setup
Menu (Реттеу мәзірі)) ішінде [Auto Setup
(Автоматты реттеу)] тармағына өтіңіз
● Қол жетімді ТД сигналы режимін кейінірек қосу
үшін [Tuning Menu (Реттеу мәзірі)] (Setup Menu
(Реттеу мәзірі)) ішінде [Add TV Signal (ТД
сигналын қосу)] тармағына өтіңіз
● Барлық параметрлерді баптандыру үшін [System Menu (Жүйе мәзірі)] (Setup Menu
(Реттеу мәзірі)) ішінде [Shipping Condition
(Жөнелту кезіндегі күйі)] тармағына өтіңіз
Пайдалану
Қуат көзіне қосу
(ТД)
немесе
(қашықтан басқару пульті)
● Қуат көзін қосу / өшіру қосқышы қосулы болуы
керек. (12-б.)
Соңғы қаралған [Домашняя страница] көрсетіледі.
Мысал: [TV Home Screen (Теледидардың басты
экраны)]
Мысал: Таңдалған мазмұн экраны
● [Домашняя страница] бетіне кез келген уақытта
оралу үшін
● [Home Screen (Басты экранды)] қажет ақпаратты
көрсетуге, белгілі бір мүмкіндіктерге оңай
қатынасуға, әдепкі [Home Screen (Басты экранды)]
таңдауға, т.б. реттеуге болады. Мәліметтер алу
үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз немесе
[eHELP] (my Home Screen (Менің басты экраным)
> my Home Screen (Менің басты экраным)) бөлімін
қараңыз.
Теледидар көру
1 Теледидар қарау құралын [Home
Screen (Басты экран)] ішінен
таңдаңыз
таңдау
қатынасу
14
Қазақша
2 Режимді таңдаңыз
Выбор ТВ
DVB-C
DVB-T
Аналоговый
● Таңдауға болатын режимдер сақталған арналарға
байланысты әр түрлі болады.
таңдау
қатынасу
● Сондай-ақ, TV түймесін қайталап басу арқылы
режимді таңдауға болады.
● Егер [Выбор ТВ] мәзірі көрсетілмесе, режимді
ауыстыру үшін TV түймесін басыңыз.
Пайдалану
нұсқаулары eHELP
[eHELP] – теледидарға орнатылған егжей-тегжейлі
пайдалану нұсқаулары, ол әрбір мүмкіндіктің
қызметін толығырақ түсінуге көмектеседі.
1 [eHELP] көрсету
немесе
3 Арнаны таңдау
жоғары
төмен
немесе
[Справка]
[eHELP]
● Егер теледидар қосылған кезде [eHELP] бірінші
рет көрсетіліп тұрмаса, [First Page (Бірінші бет)]
немесе [Last Page (Соңғы бет)] таңдауға арналған
растау экраны көрсетіледі.
2 Санат пен элементті таңдаңыз
● 2 немесе одан көп цифр бар арнаны, мысалы, 399,
таңдау үшін
Санат өрісі
Элемент өрісі
санатты
таңдау
қатынасу
Әрбір мүмкіндікті ашу
[Список приложений] бөліміне кіріп, бір
мүмкіндікті таңдаңыз
Мысал: [Список приложений]
элементті
таңдау
қатынасу
Ішкі элемент өрісі
Сипаттамасы
ішкі элементті
таңдау
қатынасу
APPS теледидар бағдарламалары (мүмкіндіктері)
болып табылады.
● Әрбір мүмкіндікті пайдалану және [Список
приложений] параметрлерін орнату үшін
экрандағы нұсқауларды орындаңыз немесе
[eHELP] бөліміне жүгініңіз (my Home Screen (Менің
басты экраным) > Список приложений).
● Алдыңғы өріске оралу
● Сипаттаманы жылжыту (1 беттен көп болса)
Сипаттама ерекшеленген кезде
● Сипаттамаға қатысты мәзірді көрсету (тек кейбір
сипаттамаларға арналған)
(қызыл)
Қазақша
15
Жиі қойылатын
сұрақтар
Ақауды шешу үшін қызмет немесе көмекке жүгінбес
бұрын мына қарапайым нұсқауларды орындаңыз.
● Қосымша ақпаратты [eHELP] бөлімінен алыңыз
(Қолдау көрсету > Жиі қойылатын сұрақтар).
Теледидар қосылмайды
● Қуат сымының теледидар мен разеткаға
қосылғанын тексеріңіз.
Теледидар күту режиміне өтеді
● Автоматты қуат сақтау функциясы іске қосылған.
Қашықтан басқару пульті істемейді
● Батареялар дұрыс орнатылған ба?
(12-б.)
● Теледидар қосылды ма?
● Батареялардың қуаты азаюы мүмкін. Оларды
жаңасымен ауыстырыңыз.
● Қашықтан басқару пультін тікелей
теледидардың қашықтан басқару пультінің
сигналын қабылдағышқа бағыттаңыз (сигнал
қабылдағыштан 7 м аралықта және 30 градус
бұрышта).
● Теледидардың қашықтан басқару пульті
сигналынын қабылдағышына кедерге етпеуі үшін
теледидарды күн сәулесі немесе өзге да қатты
жарық көздерінен алшақ орнатыңыз.
Ешқандай кескінді көру мүмкін емес
● Теледидардың қосылғанын тексеріңіз.
● Қуат сымының теледидар мен разеткаға
қосылғанын тексеріңіз.
● Дұрыс кіріс режимінің таңдалғанына көз жеткізіңіз.
● Сыртқы жабдықтың шығысына сәйкес келу үшін
[AV2] ([COMPONENT] / [VIDEO]) параметрін
[Выбор входа] ішінен тексеріңіз.
● Сурет мәзіріндегі [Контраст], [Яркость] немесе
[Цвет] ең төмен деңгейге орнатылған ба?
● Барлық қажетті кабельдері мен қосылымдарының
орнында екеніне көз жеткізіңіз.
Әдеттегіден тыс кескін шығады
● Теледидарды қуат көзін қосу / ажырату қосқышы
арқылы өшіріңіз, сосын оны қайтадан қосыңыз.
● Егер мәселе қайталана берсе, барлық
параметрлерді баптандырыңыз. [System Menu (Жүйе мәзірі)] (Setup Menu
(Реттеу мәзірі)) ішіндегі [Shipping Condition
(Жөнелту кезіндегі күйі)]
16
Қазақша
Теледидар бөлшектері қызып кеткен
● Алдыңғы, жоғары және артқы тақта бөлшектерінің
температурасы көтерілсе де, мұндай
температураның жоғарылуы орындалуға немесе
сапаға ешқандай кедергі келтірмейді.
Саусақпен итергенде СКД панелі аздап жылжиды
және дыбыс шығады
● Панельдің зақымдалуын болдырмау үшін
панельдің айналасында шағын саңылау болады.
Бұл ақауға жатпайды.
Техникалық
қызмет көрсету
Техникалық
сипаттамалар
Алдымен шнурдың ашасын
розеткадан ажыратыңыз.
■■Теледидар
Дисплей панелі, Корпус, Негіз
Үлгі №
TX-32ASR600,TX-32ASR605
Үнемі қадағалап отырыңыз:
Мөлшерленген қуатты пайдалану
Дисплей тақтасының, шкафтың немесе негіздің бетін
жұмсақ шүберекпен сүртіп, кірден немесе саусақ
іздерінен тазалаңыз.
50 Вт
Дақтарды кетіру үшін:
0,3 Вт
(1) Алдымен беттегі щаңнан тазалаңыз..
(2) Жұмсақ шүберекті таза сумен немесе сұйытылған
жұмсақ детергентпен (судың 100 бөлігіне
детергенттің 1 бөлігі) сулаңыз.
(3) Шүберекті қатты сығыңыз. (Сұйықтықтардың
теледидар ішіне кірмеуін қадағалаңыз. Өнім істен
шығуы мүмкін.)
(4) Соңында бүкіл ылғалды сүртіп алыңыз.
Сақтаныңыз
● Қатты шүберекті пайдалануға немесе бетін қатты
ысқылауға болмайды, керісінше жағдайда бұл
бетіне сызаттар түсіруі мүмкін.
● Бетіне жәндікке қарсы, езгіш, ерітінді немесе басқа
ұшатын заттарды жақындатпаңыз. Бұл аппарат
сыртының сапасын нашарлатуы не бояуын кетіріп
жіберуі мүмкін.
● Дисплей панелінің бетіне арнайы күтім керек
жəне тез зақымдалуы мүмкін. Дисплей бетін
тырнағыңызбен не басқа өткір затпен тырнамаңыз.
● Шкафтың және негіздің резеңкеге немесе ПВХдан жасалған затқа ұзақ уақыт бойы тиюіне жол
бермеңіз. Бұл беттің сапасын нашарлатуы мүмкін.
Шнур ашасы
Желілік ашаны құрғақ шүберекпен жүйелі
аралықтармен сүртіңіз. Дымқыл мен шаң өрттің
шығуына немесе ток соғуға себеп болуы мүмкін.
Күту режимінде қуатты тұтыну*1
Өлшемдері (Е × Б*2 × Д)
727 mm × 465 mm × 194 mm (Негізбен)
727 mm × 432 mm × 67 mm (тек ТД)
Салмағы
5.5
Net (Негізбен)
5.0
Net (тек ТД)
Қуат көзі
220-240 В айнымалы ток, 50 / 60 Гц
Дисплей ажыратымдылығы
1 366 (Е) × 768 (Б)
Тақта
Жарық диодты СКД тақтасы
Дыбыс
Динамик шығысы
10 Вт (5 Вт + 5 Вт)
Құлақаспаптар
M3 (3,5 мм) стерео мини ұяшық × 1
Қосылым терминалдары
AV1 кірісі / шығысы
SCART (Audio/Video in, Audio/Video out, RGB in)
AV2 кірісі (COMPONENT / VIDEO)
VIDEO
RCA ШПЛИНТ түрі × 1
1,0 В[бір шектен екінші шекке дейін] (75 Ω)
AUDIO L - R
RCA ШПЛИНТ түрі × 2
0,5 В[орташа шаршы мән]
Y
1,0 В[p-p] (синхронизацияны қоса)
PB, PR
±0,35 В[p-p]
Қазақша
17
HDMI 1 / 2 кірісі
A ТИПТІ жалғағыштар
HDMI1: Мазмұн түрі
HDMI2: Мазмұн түрі, аудио қайтару арнасы
● Бұл теледидар “HDAVI Control 5” функциясын
қолдайды.
Карта ұяшығы
Əдеттегі интерфейс саңылауы (CI Plus
жүйесімен үйлесімді) × 1
ETHERNET
RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX
USB порты
5 В тұрақты ток, ең көбі 500 мА [Hi-Speed USB
(USB 2.0)]
DIGITAL AUDIO шығысы
PCM / Dolby Digital / DTS, оптикалық талшық
Қабылдау жүйелері / Диапазон атауы
Қол жетімді қызметтер туралы ең соңғы мəліметті
келесі веб-сайттан қараңыз. (Тек ағылшын тілінде)
http://panasonic.net/viera/support
DVB-C
Сандық кабель қызметтері (MPEG2 жəне
MPEG4-AVC(H.264))
DVB-T / T2
Сандық жерлік қызметтер (MPEG2 жəне
MPEG4-AVC(H.264))
PAL D, K
SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69
PAL 525/60
NTSC таспасын кейбір PAL бейне жазғыш
құралдары (VCR) арқылы ойнату
M.NTSC
M.NTSC бейне жазғыш құралдары (VCR)
арқылы ойнату
NTSC (тек AV кірісі)
NTSC бейне жазғыш құралдары (VCR) арқылы
ойнату
18
Қазақша
Антенна кірісі
VHF / UHF
Пайдалану шарттары
Температура
0 °C - 35 °C
Ылғалдылық
20 % - 80 % RH (конденсатсыз)
Кірістірілген сымсыз жергілікті желі
Стандарт талаптарына сәйкестік және жиілік
ауқымы*2
IEEE802.11a/n
5,180 ГГц - 5,320 ГГц, 5,500 ГГц - 5,580 ГГц,
5,660 ГГц - 5,700 ГГц
IEEE802.11b/g/n
2,412 ГГц - 2,472 ГГц
Қауіпсіздік
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 бит/128 бит)
*1: теледидар қашықтан басқару пультімен өшірілген
кезде және ешбір функция белсенді болмағанда
*2: Жиілік пен арна елге байланысты әр түрлі
болады. Жиілік ауқымына қол жеткізу үшін
еліңізге қатысты ержелерді орындаңыз.
Ескертпе
● Дизайны мен техникалық сипаттамасы ескертусіз
өзгертілуі мүмкін. Көрсетілген салмақ пен
өлшемдер шамамен берілген.
● Ашық көз бағдарламалық құралы туралы
ақпаратты [eHELP] бөлімінен алыңыз (Қолдау
көрсету > Лицензия).
■■Қабырға кронштейнін пайдаланған кезде
● Ұсынылған қабырғаға ілетін кронштейнді
сатып алу үшін жергілікті Panasonic дилеріне
хабарласыңыз.
● Қабырғаға ілу кронштейнін орнатуға арналған
тесіктер
Теледидардың артқы жағы
a: 100 mm
b: 100 mm
(Бүйірінен көрінісі)
Бұранданың тереңдігі
ең азы: 13 мм
ең көбі: 17 мм
Диаметр: M4
Теледидарды қабырғаға ілуге арналған
кронштейніне бекітуге арналған бұранда
(теледидармен бірге қамтамасыз
етілмейді)
Қазақша
19
Еуропа Одағынан өзге елдердің өндірісінде пайдаланбау туралы ақпарат
Нышан тек Еуропа Одағында жарамды.
Егер осы өнімді жойғыңыз келсе, жергілікті өкілеттік немесе дилеріңізге хабарласып, өндірісте
пайдаланбаудың дұрыс əдісін сұраңыз.
Электр жəне электрондық жабдықтардағы кейбiр зиянды заттарды
қолдануға шектеу қою туралы регламенттiң техникалық талаптарына сәйкестiк жөніндегі декларация
(Украинаның министрлер кабинетінің №1057 бекiтiлген қаулысы)
Бұйым электр және электрондық жабдықтардағы кейбiр зиянды заттарды қолдануға шектеу қою туралы
техникалық регламент талаптарына сәйкес. (ЗЗҚШ ТР)
ЗЗҚШ Т Регламенттiң №2 Қосымшасында ескерiлмеген жағдайлардағы зиянды заттарының құрамы:
1.Қорғасын (Pb) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейiнгі шоғырлануынан
аспайды;
2.Кадмий (Cd) – заттың 0,01 wt % салмағынан немесе миллионнан 100 бөлікке дейiнгі шоғырлануынан
аспайды;
3.Сынап (Hg) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейiнгі шоғырлануынан
аспайды;
4.Алты валентті хром (Cr6+) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейiнгі
шоғырлануынан аспайды;
5.Полибромбифенол (PBB) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейiнгі
шоғырлануынан аспайды;
6.Полибромбифенол эфирлері (PBDE) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке
дейiнгі шоғырлануынан аспайды;
Ресей үшін 802.11abgn стандартының пайдаланылатын жиіліктер диапазоны: <nl /> (2400 - 2483,5) және/немесе
(5150 - 5350 и 5650 - 5725) МГц
Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00
Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Для фiксаванай сувязi званок па тэррыторыi Беларусi бясплатны.
Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 8-820-007-1-21-00
Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880
Panasonic ақпараттық орталығы
Қазақстан мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін.
Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (7272) 98-09-09
Тұтынушының жазбасы
Осы өнімнің үлгі нөмірі мен сериялы нөмірін оның артқы панелінен табуға болады. Осы сериялы нөмірді
төмендегі берілген орынға ескертпе жазыңыз, осы кітапты, онымен қоса сатып алу хабарламасын, ұрлану
мен жоғалу оқиғасында жеке мәліметтерді тез іске қосу аумағы ретінде және Кепілдік қызметі үшн сатып
алудың тұрақты жазбасын сақтаңыз.
Үлгі нөмірі
Сериялық нөмірі
Қазақша
Web Site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2014
Ресей басылған
Модель №
Қазақша
TX-32ASR600 TX-32ASR605
Русский
Українська
Инструкция по
эксплуатации
ЖК телевизор
Для получения более подробных инструкций
обращайтесь к [eHELP] (интегрированной
инструкции по эксплуатации).
● Как использовать [eHELP]
(стр. 15)
Благодарим Вас за покупку изделия компании Panasonic.
Перед эксплуатацией данного изделия, пожалуйста, прочтите эту
инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.
Изображения, приведенные в этом руководстве, используются только
для пояснительных целей.
Воспользуйтесь панъевропейской гарантийной картой, если Вам
необходимо связаться с Вашим местным дилером Panasonic для
получения помощи.
T0214-0
Русский
● Для получения информации о товарных знаках
обращайтесь к [eHELP] (Поддержка > Лицензии).
Содержание
Обязательно прочитайте
Важное примечание�������������������������������������������� 3
Меры предосторожности�������������������������������������� 4
Руководство по быстрой
подготовке к эксплуатации
Принадлежности������������������������������������������������� 6
Подключения������������������������������������������������������ 8
Ознакомление с элементами управления��������������11
Автонастройка при первом использовании������������13
Использование VIERA
Работа��������������������������������������������������������������14
Как использовать eHELP�������������������������������������15
Другое
Часто задаваемые вопросы���������������������������������16
Уход�����������������������������������������������������������������17
Технические характеристики�������������������������������17
2
Русский
Важное
примечание
видеоинформации, имеющего разрешение на
предоставление видеозаписей AVC. Использование
с иными другими целями, прямо или косвенно, не
разрешается.
Для получения дополнительной информации
обращайтесь в компанию MPEG LA, LLC.
См. http://www.mpegla.com.
Примечание к функциям DVB
/ передачи данных с каналов
телевизионного вещания / IPтелевидения
● Конструкция данного телевизора отвечает (по
состоянию на август 2013 года) стандартам
цифровых наземных служб DVB-T/T2 (MPEG2 и
MPEG4-AVC(H.264)), цифровых кабельных служб
DVB-C (MPEG2 и MPEG4-AVC(H.264)).
Транспортируйте только в вертикальном положении
Класс защиты II
Данный продукт предназначен для просмотра ТВпрограмм в бытовых условиях.
Проконсультируйтесь с Вашим местным дилером
по вопросам доступности служб DVB-T/T2 в
Вашем регионе.
Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг
кабельного телевидения по вопросу доступа к
службам DVB-C для этого телевизора.
● Если сигнал не отвечает стандартам DVB-T/T2
или DVB-C, данный телевизор может работать
неправильно.
● В зависимости от страны, региона, вещательной
компании, поставщика услуг и сетевого окружения
могут быть доступны не все функции.
● С данным телевизором не все модули CI работают
надлежащим образом. Проконсультируйтесь с
Вашим поставщиком услуг по вопросам работы
модуля CI.
● Данный телевизор может работать ненадлежащим
образом с модулем CI, который не был утвержден
поставщиком услуг.
● Поставщик услуг может взимать дополнительную
плату.
● Не гарантируется совместимость со службами,
запуск которых планируется в будущем.
● Проверьте последнюю информацию о доступных
службах на веб-сайте, указанном ниже, (только на
английском языке)
http://panasonic.net/viera/support
Компания Panasonic не гарантирует
работоспособность и производительность
периферийных устройств других производителей
и отказывается от ответственности и любых
обязательств, связанных с повреждениями,
возникшими при использовании периферийных
устройств сторонних производителей.
Этот продукт выпускается по лицензии согласно
патентному портфелю AVC для личного и
некоммерческого использования потребителем с
целью (i) кодирования видеозаписей в соответствии
со стандартом AVC (“Видео AVC”) и/или (ii)
декодирования видеозаписей AVC, закодированных
потребителем в ходе личной некоммерческой
деятельности и/или полученных от провайдера
Русский
3
Меры
предосторожности
Во избежание поражения электрическим током,
получения травмы или повреждения изделия,
пожалуйста, следуйте приведенным ниже
предупреждениям и предостережениям:
■■Штепсельная вилка и шнур питания
Предупреждение
При ненормальном
функционировании телевизора
немедленно отсоедините
штепсельную вилку.
● Этот телевизор предназначен для работы от сети
220–240 В переменного тока, 50/60 Гц.
● Полностью вставляйте штепсельную вилку в
сетевую розетку.
● Обеспечьте простой доступ к розетке для
штепсельной вилки.
● Отсоединяйте штепсельную вилку перед чисткой
телевизора.
● Не трогайте штепсельную вилку
мокрыми руками.
● Не повреждайте шнур питания.
•• Не ставьте на шнур
питания тяжелые
предметы.
•• Не располагайте шнур
питания возле горячих
предметов.
•• Не тяните за шнур
питания. Отсоединяя
штепсельную вилку от
розетки, удерживайте ее
за корпус.
•• Не перемещайте телевизор, когда шнур питания
подсоединен к сетевой розетке.
•• Не перекручивайте шнур питания, не сгибайте
его сильно и не растягивайте.
•• Не используйте поврежденную штепсельную
вилку или сетевую розетку.
•• Убедитесь в том, что шнур питания не зажат
телевизором.
● Не используйте шнур питания, отличающийся от
шнура, поставляемого с этим телевизором.
4
Русский
■■Будьте осторожны
Предупреждение
● Не снимайте крышки и никогда не
вносите изменения в конструкцию
телевизора самостоятельно, в
противном случае возможен контакт
с частями, находящимися под
напряжением. Внутри телевизора нет
деталей, требующих обслуживания
пользователем.
● Не подвергайте телевизор
воздействию дождя или
чрезмерной влажности.
Над телевизором нельзя
размещать сосуды,
содержащие жидкость,
например, вазы. Не
подставляйте телевизор
под капающую или текущую
воду.
● Не вставляйте в телевизор через вентиляционные
отверстия какие-либо посторонние предметы.
● Для установки подставки не используйте
крепежные приспособления, неодобренные
производителем. Обязательно обращайтесь к
местному дилеру Panasonic для выполнения
настройки или установки рекомендованных
настенных кронштейнов.
● Не подвергайте дисплейную панель сильным
внешним воздействиям или ударам.
● Не устанавливайте
телевизор на наклонных или
неустойчивых поверхностях,
а также следите за тем,
чтобы телевизор не
выступал над краем
подставки.
● Этот телевизор предназначен для использования
на поверхности стола.
● Не подвергайте телевизор
воздействию прямых
солнечных лучей и других
источников тепла.
Для
предотвращения
пожара никогда
не оставляйте
свечи или другой
источник открытого
огня вблизи
телевизионного
приемника
■■Опасные детали / Мелкие предметы
Предупреждение
● В комплект данного изделия входят потенциально
опасные детали, например полиэтиленовые
пакеты, которые маленькие дети могут случайно
вдохнуть или проглотить. Храните эти детали так,
чтобы они были недоступны для маленьких детей.
■■Основание
Предупреждение
● Не разбирайте и не модифицируйте основание.
Предостережение
● Используйте только основание, поставляемое с
этим телевизором.
● Не используйте основание со следами
деформации и физических повреждений. В этом случае следует немедленно обратиться к
ближайшему дилеру Panasonic.
● При установке следует надежно затянуть все
винты.
● Во время установки подставки не подвергайте
телевизор ударным нагрузкам.
● Не разрешайте детям забираться на подставку.
● Чтобы снять телевизор или установить его на
подставку, требуется не менее двух человек.
● Устанавливайте или снимайте телевизор в
соответствии с указанной процедурой.
■■Радиоволны
Предупреждение
● Не используйте телевизор в медицинских
учреждениях или помещениях, где имеется
медицинское оборудование. Радиоволны могут
мешать работе медицинского оборудования, что
может привести к несчастным случаям вследствие
его выхода из строя.
● Не используйте телевизор вблизи оборудования
автоматического управления, например
вблизи автоматических дверей или пожарной
сигнализации. Радиоволны могут мешать работе
оборудования автоматического управления, что
может привести к несчастным случаям вследствие
его выхода из строя.
● Если Вы пользуетесь кардиостимулятором,
не приближайтесь к телевизору ближе чем
на 22 см. Радиоволны могут мешать работе
кардиостимулятора.
● Не разбирайте телевизор и не вносите какие-либо
изменения в его конструкцию.
■■Встроенное оборудование беспроводной
локальной сети
Предостережение
*SSID – это название, служащее для определения
беспроводной сети передачи данных.
● Не подвергайте встроенное оборудование
беспроводной локальной сети воздействию
высоких температур, прямых солнечных лучей или
влаги.
● Данные, передаваемые с помощью радиоволн,
могут быть перехвачены и отслежены.
● Встроенное оборудование беспроводной
локальной сети использует диапазоны частот
2,4 ГГц и 5 ГГц. Чтобы избежать неисправностей
или медленной работы оборудования
вследствие интерференции радиоволн,
никогда не устанавливайте телевизор во время
использования встроенного оборудования
беспроводной локальной сети вблизи других
устройств беспроводной локальной сети,
микроволновых печей, мобильных телефонов и
устройств, использующих сигналы частотой 2,4
ГГц и 5 ГГц.
● При возникновении шумов, вызванных
статическим электричеством и т. д., телевизор
может прекратить работу с целью защиты
устройств. В этом случае выключите телевизор с
помощью переключателя включения / выключения
сетевого питания, а затем снова включите его.
● Дополнительная информация о беспроводной
локальной сети и точке доступа доступна на вебсайте, указанном ниже.
(только на английском языке)
http://panasonic.net/viera/support
■■Вентиляция
Предостережение
Обеспечьте достаточное свободное пространство
вокруг телевизора во избежание его перегрева,
иначе перегрев телевизора может привести к
преждевременному выходу из строя некоторых
электронных компонентов.
Минимальное расстояние:
10
10
10
10
(cm)
● Следите за тем, чтобы
вентиляционные отверстия
не были закрыты газетами,
скатертями или занавесками,
нарушающими нормальную
вентиляцию.
● Независимо от того, используется основание
или нет, следите, чтобы отверстия на нижней
панели телевизора не были заблокированы и
обеспечивалась достаточная вентиляция.
● Не используйте встроенное оборудование
беспроводной локальной сети для подключения к
беспроводной сети (SSID*), для которой у Вас нет
прав пользования. Такие сети могут содержаться в
результатах поиска. Однако доступ к таким сетям
может считаться незаконным.
Русский
5
■■Перемещение телевизора
Предостережение
Прежде чем перемещать телевизор, следует
отсоединить все кабели.
● Перемещать телевизор
должны как минимум два
человека. Во избежание
травм при опрокидывании
или падении телевизора
поддерживайте его, как
показано на рисунке.
■■Если телевизор не используется в
течение длительного времени
Принадлежности
Пульт дистанционного
управления
(стр. 11)
● N2QAYB000830
Основание
(стр. 7)
Предостережение
Этот телевизор все еще будет потреблять некоторое
количество электроэнергии даже в выключенном
состоянии до тех пор, пока штепсельная вилка
подсоединена к действующей сетевой розетке.
● Извлекайте штепсельную вилку из сетевой
розетки, если не собираетесь использовать
телевизор в течение длительного времени.
■■Чрезмерная громкость
Предостережение
● Не делайте слишком
громким звук в наушниках.
Это может привести
к необратимому
повреждению слуха.
● Если Вы услышали шум в ушах, уменьшите
громкость или прекратите использование
наушников на некоторое время.
■■Батарея для пульта дистанционного
управления
Предостережение
● Неправильная установка может привести к утечке
электролита, коррозии и к взрыву батареек.
● Заменяйте батарейку только батарейкой того же
или аналогичного типа.
● Не используйте вместе старые и новые батарейки.
● Не используйте вместе батарейки разных типов
(например, щелочные и марганцевые батарейки).
● Не используйте перезаряжаемые батарейки (Ni-Cd
и т. п.).
● Не сжигайте и не разрушайте батарейки.
● Не подвергайте батарейки воздействию
чрезмерного тепла, например, от прямых
солнечных лучей, огня и т. п.
● Утилизируйте батарейки надлежащим образом.
● Во избежание вытекания электролита, коррозии
или взрыва батареи извлекайте ее из устройства,
если Вы не собираетесь использовать устройство
в течение длительного времени.
6
Русский
Шнур питания
(стр. 8)
Батарейки (2)
● R6
(стр. 12)
Инструкция по эксплуатации
Гарантия
● Не все аксессуары могут быть уложены вместе.
Будьте внимательны, чтобы случайно их не
выбросить.
● Для получения информации о дополнительных
принадлежностях обращайтесь к [eHELP]
(Поддержка > Дополнительные принадлежности).
Сборка / Oтсоединение основания
3 Тщательно закрепите основание на телевизоре
сборочными винтами для основания.
Сборочный винт (4)
M4 × 16
Основание
■■Установка подставки
1 Положите телевизор экраном вниз на чистую
поверхность, накрытую мягким одеялом, для
защиты экрана от повреждений и царапин.
4 Надежно затяните сборочные винты отверткой.
2 Вставьте крючок на основании в отверстие на
нижней части телевизора.
Русский
7
Подключения
Основные подсоединения
● Изображенное внешнее оборудование и кабели не
поставляются с этим телевизором.
● Перед присоединением или отсоединением
любых шнуров, убедитесь, пожалуйста, в том, что
аппарат отсоединен от сетевой розетки.
● Выполняя подключение, убедитесь, что штекеры
кабелей соответствуют разъемам.
● Используйте полностью экранированный HDMIсовместимый кабель.
● Используйте полностью экранированный кабель
SCART.
● Следите за тем, чтобы телевизор находился как
можно дальше от электронного оборудования
(видеооборудования и т. д.) или оборудования
с инфракрасным датчиком, иначе может
возникнуть искажение изображения/звука, или
могут появиться проблемы в работе другого
оборудования.
● Также прочитайте руководство по эксплуатации
подключаемого оборудования.
■■Шнур питания
Шнур питания
(входит в комплект
поставки)
220–240 В
переменного тока
50 / 60 Гц
Надежно вставьте шнур питания
в разъем.
● При отсоединении шнура питания
обязательно сначала отсоедините
штепсельную вилку от сетевой
розетки.
■■Антенна
Телевизор
Разъемы
TV
Кабель
7
РЧ-кабель
Наземная антенна
● Для DVB-C, DVB-T, аналогового
8
9
Устройства AV
■■Записывающее устройство DVD /
Видеомагнитофон
Телевизор
1
4
23
5 6
1 ETHERNET (стр. 9)
2 DIGITAL AUDIO
3 AV1 (SCART)
(стр. 8)
4 AV2 (COMPONENT/VIDEO)
(стр. 9)
5 HDMI1 - 2 (стр. 9)
6 Разъем для наземной антенны/кабеля
(стр. 8)
7 Слот CI
Кабель
(стр. 10)
8 Гнездо для наушников
9 USB-порт
(стр. 10)
Кабель SCART
8
Русский
■■Беспроводное соединение
РЧ-кабель
Записывающее устройство DVD /
Видеомагнитофон
Наземная антенна
Интернетокружение
■■Записывающее устройство DVD
(Видеомагнитофон)/декодер
Встроенное оборудование беспроводной
локальной сети
Телевизор
Точка доступа
Кабель
Другие подсоединения
■■DVD-плеер
(оборудование выхода COMPONENT)
Телевизор
Кабель SCART
РЧ-кабель
(Прослушивание)
Кабель HDMI
(Просмотр)
Спутниковая антенна
Наземная антенна
Записывающее устройство DVD / Видеомагнитофон
Декодер
Сеть
Для использования интернет-служб Вам необходимо
широкополосное сетевое окружение.
● Вам необходимо подключить телевизор к
широкополосному сетевому окружению. Если
у Вас нет доступа к широкополосным сетевым
службам, обратитесь к своему дистрибьютору за
помощью.
● Подготовьте интернет-окружение для проводного
или беспроводного подключения.
● Установка сетевого подключения начнется при
первом использовании телевизора.
(стр. 8)
DVD-плеер
■■Видеокамера / Игровая приставка
(оборудование выхода VIDEO)
Телевизор
■■Проводное соединение
Телевизор
(Прослушивание)
(Просмотр)
Интернет-окружение
Кабель локальной сети (экранированный)
● Используйте экранированный сетевой кабель –
витую пару (STP).
Русский
9
Игровая приставка
Видеокамера
■■Усилитель (для прослушивания с помощью
динамиков)
● Используйте HDMI2 для подключения
усилителя. Данное соединение применяется
при использовании усилителя с функцией ARC
(функция обратного аудиоканала).
● Для получения дополнительной информации
обратитесь к [eHELP] (Функции > Обычный
интерфейс), прочитайте руководство к модулю
CI или проверьте информацию с контентпоставщиком.
Телевизор
Если усилитель не поддерживает функцию ARC,
воспользуйтесь разъемом DIGITAL AUDIO.
● Для прослушивания многоканального звука с
внешнего оборудования (например, Dolby Digital 5.1) подсоедините оборудование к
усилителю. Относительно подсоединения
прочитайте инструкции по эксплуатации
оборудования и усилителя.
Телевизор
Модуль CI
■■Камера для видеосвязи
● Используйте порт USB для подключения камеры
для видеосвязи.
● Для получения дополнительной информации
обратитесь к [eHELP] (Поддержка >
Дополнительные аксессуары > Камера для
видеосвязи).
■■VIERA Link
● Используйте HDMI для подключения VIERA Link.
Кабель HDMI
Усилитель с системой динамиков
Внешнее оборудование (DVD-проигрыватель и т. п.)
■■Наушники
● Чтобы подрегулировать громкость
[Громк. наyшников] в меню Звук
Телевизор
(M3 стерео мини штекер)
■■Обычный интерфейс
● Выключите телевизор кнопкой On/Off сетевого
питания при каждом подключении или отключении
модуля CI.
● Если смарт-карта просмотра и модуль CI
поставляются в комплекте, сначала подключите
модуль CI, а затем вставьте в него смарт-карту.
● Вставляйте или извлекайте модуль CI в верном
направлении полностью, как показано на рисунке.
● Появятся каналы с нормальной
криптографической защитой. (Видимые каналы и
их функции зависят от модуля CI).
Если каналы с нормальной криптографической
защитой не появятся,
[Обычный интерфейс] в меню Установки
● На рынке могут быть модули CI со старыми
версиями программного обеспечения, которые
не полностью совместимы с новым CI+ v1.3 ТВ.
В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с Вашим
контент-поставщиком.
10
Русский
● Для получения дополнительной информации
обратитесь к [eHELP] (Функции > VIERA Link
“HDAVI Control™”).
Ознакомление
с элементами
управления
Пульт дистанционного управления
6APPS
● Отображает [Список приложений] (список
приложений).
7OK
● Подтверждает выбор.
● Нажмите после выбора позиций каналов, чтобы
быстро изменить канал.
● Отображает список каналов.
8 [Option Menu]
● Удобная дополнительная настройка просмотра,
звука и т. д.
9 Цветные кнопки
(красная–зеленая–желтая–голубая)
● Используются для выбора, навигации и
управления различными функциями.
10Volume Up/Down
11Цифровые кнопки
● Изменяет канал и страницы телетекста.
● Вводит символы.
● Включает телевизор, если он находится в
режиме ожидания.
12[eHELP]
● Отображает [eHELP] (интегрированную
инструкцию по эксплуатации).
13Input mode selection
● TV – переключает на DVB-C / DVB-T/
аналоговый режим.
● AV – переключает в режим входа AV из списка
Выбор входа.
14Aspect
● Меняет соотношение сторон телевизионного
изображения.
15Subtitles
● Отображает субтитры.
16Exit
● Возвращает к [Домашняя страница].
17HOME
● Отображает [Домашняя страница].
18TV Guide
● Отображает электронную программу передач.
19Кнопки курсора
● Осуществляет выбор и регулировки.
1 Кнопка On/Off режима ожидания
2 Off Timer
● Задает время, через которое телевизор
автоматически отключается.
3 [Main Menu]
● Нажмите, чтобы получить доступ к меню
изображения, звука, сетевых служб, таймера,
установок или к справке.
4 Teletext button
20Return
● Возвращает к предыдущему меню / странице.
21Channel Up/Down
22Sound Mute On/Off
23Last view
● Переключает на предыдущий канал или режим
входа.
24Управление контентом, подсоединенным
оборудованием и т. д.
5Information
● Отображает информацию о канале и о
программе.
Русский
11
■■Установка / Извлечение батареек
4
Потяните и
откройте
Крючок
HOLD for MENU
● Выбор источника сигнала.
● Подтверждение и ввод выбранного элемента в
экранном меню.
● Вход или выход из экранного меню.
5
● Настройка громкости.
● Корректировка значения выбранного пункта
экранного меню.
Закройте
6
● Переключение каналов.
Вставьте батарейки
с учетом полярности
(+ или -)
● Выбор пунктов экранного меню.
Индикаторная панель / Панель
управления
● При нажатии кнопок 4, 5, 6 с правой стороны
экрана на 3 секунды появляются инструкции
панели управления, выделяя нажатую кнопку.
1 27
3
4
5
6
Нижняя панель
1 Приемник сигнала пульта ДУ
● Не помещайте никакие предметы между
приемником сигнала пульта ДУ телевизора и
пультом дистанционного управления.
2 Индикатор питания
Красный: Режим ожидания
Зеленый: On
● Светодиод мигает, когда телевизор получает
сигнал от пульта дистанционного управления.
3
12
(ПИТАНИЕ)
● Включение или отключение телевизора.
● Для полного отключения телевизора выньте
вилку из настенной розетки.
Русский
7 Датчик освещенности
● Следит за яркостью для регулировки качества
изображения, когда [Датчик освещенности] в
меню изображения установлен на [Вкл.].
Автонастройка
при первом
использовании
При первом включении телевизора данная функция
осуществляет его автоматическую настройку, а также
производит поиск доступных телевизионных каналов.
● Действия этих пунктов не нужны, если установка
была выполнена Вашим местным дилером.
● Пожалуйста, выполните соединения (стр.
8 - 10) и установки (если необходимо) на
подсоединяемом оборудовании перед запуском
функции Автонастройка. Для получения
дополнительной информации об установках
подсоединенного оборудования прочитайте
руководство по эксплуатации оборудования.
1 Вставьте штепсельную вилку
телевизора в сетевую розетку и
включите его
● Для отображения требуется несколько
секунд.
Выберите язык
Выберите [Дома]
Выберите условия просмотра [Дома] для
использования телевизора дома.
● [В магазине] для показа в магазине.
● Чтобы изменить условия просмотра позже, Вам
потребуется инициализировать все установки
путем возврата к начальным установкам.
Установка сетевого подключения
Выберите свою страну
Отметьте режим телевизионного сигнала,
который необходимо настроить, а затем
выберите [Начать aвтонастройку]
: настроить (поиск доступных каналов)
: пропустить настройку
● Экран автонастройки может отличаться в
зависимости от выбранной Вами страны и
сигнала.
● [Настройки сети DVB-C]
В обычных случаях [Частота] и [Сетевой ID]
установите на [Авто].
При необходимости или если [Авто] не
отображается, с помощью цифровых кнопок
введите значения для [Частота] и [Сетевой ID],
которые Вы получите от Вашего поставщика услуг
кабельного телевидения.
3 Выберите тип [Домашняя страница]
2 Выберите следующие параметры
Задайте каждый параметр, следуя инструкциям на
экране.
Отображается пояснение того, как можно
воспользоваться функцией [Моя домашняя
страница]. Следуйте инструкциям, отображаемым
в пояснении, а затем выберите нужный [Домашняя
страница].
Пример: [Выбор домашней страницы]
Пример:
Пожалуйста, выберите условия просмотра.
Дом
Магазин
■■Как использовать пульт дистанционного
управления
Переместите курсор
Пример: [Домашняя страница]
Измените параметр/сохраните настройку
Вернитесь к предыдущему параметру
(если доступно)
Русский
13
Теперь автоматическая установка
завершена, и Ваш телевизор готов
для просмотра.
Если настройка завершилась неудачей, проверьте
сетевое подключение и подключение РЧ-кабеля, а
затем следуйте инструкциям на экране.
Примечание
● Телевизор автоматически перейдет в режим
ожидания, если в течение 4 часов не выполняется
никакая операция и параметр [Авто Режим
ожидания] в меню Таймера установлен на [Вкл.].
● Телевизор автоматически перейдет в режим
ожидания, если в течение 10 минут не
принимается никакой сигнал и не выполняется
никакая операция, а параметр [Откл.пит.при отсут.
сигн] в меню Таймера установлен на [Вкл.].
● Для перенастройки всех каналов
[Автонастройка] в [Меню настройки] (меню
Установки)
● Чтобы добавить доступный режим телевизионного
сигнала позже [Добавить ТВ-сигнал] в [Меню настройки]
(меню Установки)
● Для инициализации всех настроек [Начальные установки] в [Системное меню]
(меню Установки)
Работа
Включите питание
(Телевизор)
или
Пульт дистанционного управления
● Кнопка Вкл/Выкл сетевого питания должна быть в
положении Вкл. (стр. 12)
Отображается последний просматриваемый
[Домашняя страница].
Пример: [Домашняя страница]
Пример: Экран выбранного контента
● Для возврата к [Домашняя страница] в любое
время
● Вы можете настроить или создать [Домашняя
страница] для отображения нужной информации,
простого доступа к определенным функциям,
выбора [Домашняя страница] по умолчанию и
т. д. Для получения дополнительной информации
следуйте инструкциям на экране или обратитесь
к [eHELP] (Моя домашняя страница > Моя
домашняя страница).
Просмотр телевизора
1 Выберите TV viewer на [Домашняя
страница]
выбор
доступ
14
Русский
2 Выберите режим
Выбор ТВ
DVB-C
DVB-T
Аналоговый
● Доступные для выбора режимы отличаются в
зависимости от сохраненных каналов.
выбор
доступ
● Вы также можете выбрать режим многократным
нажатием кнопки TV.
● Если [Выбор ТВ] не отображается, нажмите на
кнопку TV, чтобы переключить режим.
3 Выберите канал
Как использовать
eHELP
[eHELP] – это детальная инструкция по
эксплуатации, интегрированная в телевизор, которая
помогает Вам лучше понять назначение каждой
функции.
1 Отобразить [eHELP]
или
[Справка]
вверх
вниз
или
● Для выбора канала с 2-значным или более
номером, например, 399
[eHELP]
● Если с момента включения телевизора Вы
уже просматривали [eHELP], появится экран
подтверждения, где Вы сможете выбрать
[ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА] или [ПОСЛЕДНЯЯ
ПРОСМАТРИВАЕМАЯ СТРАНИЦА].
2 Выберите категорию и параметр
Поле категории
Поле параметра
Для получения доступа к каждой
функции
выбор
категории
доступ
Перейдите к [Список приложений] и выберите
функцию
выбор
параметра
доступ
Пример: [Список приложений]
Поле подпараметра
Описание
выбор
подпараметра
доступ
APPS – это приложения (функции) телевизора.
● Для получения информации о работе каждой
функции и установке [Список приложений]
следуйте инструкциям на экране или обратитесь
к [eHELP] (Моя домашняя страница > Список
приложений).
● Для возврата к предыдущему полю
● Для прокрутки описания (если оно длиннее 1
страницы)
Когда описание выделено
● Для отображения меню, относящегося к описанию
(только для некоторых описаний)
(красный)
Русский
15
Часто задаваемые
вопросы
Перед тем как обращаться за техобслуживанием или
помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым
советам, чтобы разрешить проблему.
● Для получения дополнительной информации
обратитесь к [eHELP] (Поддержка > Часто
задаваемые вопросы).
Телевизор не включается
● Проверьте, подключен ли шнур питания к
телевизору и вставлена ли штепсельная вилка в
сетевую розетку.
Телевизор переходит в режим ожидания
● Функция автоматического перехода в режим
ожидания активирована.
Пульт дистанционного управления не работает
или работает с перебоями
● Правильно ли установлены батарейки? (стр. 12)
● Включен ли телевизор?
● Возможно, разрядились батарейки. Замените их
новыми.
● Направьте пульт дистанционного управления
непосредственно на приемник сигнала
дистанционного управления телевизора (на
расстоянии не более приблизительно 7 м под
углом 30 градусов к приемнику сигнала).
● Расположите телевизор так, чтобы солнечный свет
или другие источники яркого света не светили на
приемник сигнала дистанционного управления
телевизора.
Изображение не может быть отображено
● Убедитесь, что телевизор включен.
● Проверьте, подключен ли шнур питания к
телевизору и вставлена ли штепсельная вилка в
сетевую розетку.
● Проверьте правильность выбора входного
режима.
● Проверьте, соответствует ли настройка [AV2]
([COMPONENT] / [VIDEO]) в [Выбор входа] выходу
внешнего оборудования.
● Не установлены ли [Контраст], [Яркость] или
[Цвет] в меню Картинка на минимальные
значения?
● Проверьте, что есть все необходимые кабели и
соединения надежно выполнены в нужных местах.
16
Русский
Отображается необычное изображение
● Выключите переключатель включения /
выключения сетевого питания телевизора, а затем
снова включите его.
● Если проблема не устраняется, верните все
начальные установки. [Начальные установки] в [Системное меню]
(меню Установки)
Части телевизора становятся горячими
● Даже если температура передней, верхней
и задней панелей повысилась, это не
вызовет никаких проблем, связанных с
производительностью или качеством работы.
ЖК-панель слегка меняет форму и раздается
треск, если к ЖК-панели прикоснуться пальцем
● Вокруг панели есть небольшое пространство для
предотвращения ее повреждения. Это не является
неисправностью.
Уход
Сначала отсоедините штепсельную
вилку от сетевой розетки.
Экран, корпус, Основание
Регулярный уход:
Аккуратно протрите поверхности экрана, корпуса или
основания мягкой тканью для удаления следов грязи
и отпечатков пальцев.
Для сильных загрязнений:
(1) Сначала очистите поверхность от пыли.
(2) Смочите мягкую ткань водой или разведенным
нейтральным моющим средством (1 часть на 100 частей воды).
Технические
характеристики
■■Телевизор
Модель №
TX-32ASR600, TX-32ASR605
Номинальная мощность
50 Вт
Потребляемая мощность в режиме
ожидания*1
0,3 Вт
(3) Тщательно выжмите ткань. (Пожалуйста,
убедитесь, что жидкость не попала внутрь
телевизора. Это может привести к неисправности
изделия).
Габаритные размеры (Ш × В*2 × Г)
(4) Удалите остатки влаги.
Масса
Предостережение
● Не используйте жесткую ткань и не трите
поверхность слишком сильно, иначе Вы можете ее
поцарапать.
● Избегайте контакта телевизора со средствами
против насекомых, растворителями и другими
агрессивными жидкостями. Это может испортить
поверхность или привести к отслоению краски.
● Поверхность дисплейной панели обработана
специальным образом и может быть легко
повреждена. Не стучите и не царапайте
поверхность ногтями и другими твердыми
предметами.
● Не допускайте длительного воздействия на
поверхность телевизора и основания резиновых
или ПВХ-содержащих веществ. Это может
испортить поверхность.
Штепсельная вилка
Регулярно протирайте штепсельную вилку сухой
мягкой тканью. Влага и пыль могут привести к
возгоранию или к поражению электрическим током.
727 mm × 465 mm × 194 mm (c основанием)
727 mm × 432 mm × 67 mm (только телевизор)
5,5
Нетто (c основанием)
5,0
Нетто (только телевизор)
Источник питания
220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Разрешение экрана
1366 (Ш) × 768 (В)
Панель
ЖК-панель со светодиодной подсветкой
Звук
Выход для динамика
10 Вт (5 Вт + 5 Вт)
Наушники
M3 (3,5 мм) стерео мини гнездо × 1
Соединительные разъемы
Вход / Выход AV1
SCART (аудио-/видеовход, аудио-/видеовыход,
вход RGB)
Вход AV2 (COMPONENT / VIDEO)
VIDEO
RCA штырькового типа × 1
1,0 В[p-p] (75 Ω)
AUDIO L - R
RCA штырькового типа × 2
0.5 В[среднеквадратичное]
Y
1,0 В[p-p] (включая синхронизацию)
Русский
17
PB, PR
±0,35 В[p-p]
Вход HDMI 1 / 2
Разъемы типа А
HDMI1: Content Type
HDMI2: Content Type, функция обратного
аудиоканала
● Этот телевизор поддерживает функцию “HDAVI
Control 5”.
Слот для карты
Слот общего интерфейса (совместим с CI Plus)
×1
ETHERNET
RJ45, IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX
USB-порт
5 В постоянного тока, макс. 500 мА [Hi-Speed
USB (USB)]
Выход DIGITAL AUDIO
PCM / Dolby Digital / DTS, волоконно-оптический
кабель
Системы приема/Диапазон
Проверьте последнюю информацию о доступных
службах на веб-сайте, указанном ниже, (только на
английском языке)
http://panasonic.net/viera/support
DVB-C
Цифровые кабельные службы (MPEG2 и
MPEG4-AVC(H.264))
DVB-T / T2
Цифровые наземные службы (MPEG2 и
MPEG4-AVC(H.264))
PAL D, K
SECAM D, K
VHF R1 – R2
VHF R3 – R5
VHF R6 – R12
UHF E21 – E69
PAL 525/60
Воспроизведение кассет NTSC с некоторых
видеомагнитофонов PAL (VCR)
M.NTSC
Воспроизведение с видеомагнитофонов
M.NTSC (VCR)
18
Русский
NTSC (только вход AV)
Воспроизведение с видеомагнитофонов NTSC
(VCR)
Вход антенны
ОВЧ / УВЧ
Условия эксплуатации
Температура
0 °C – 35 °C
Влажность
20 % - 80 % относительной влажности (при
отсутствии конденсации)
Встроенное оборудование беспроводной
локальной сети
Соответствие стандартам и диапазон частот*2
IEEE802.11a/n
5,180 ГГц – 5,320 ГГц, 5,500 ГГц – 5,580 ГГц,
5,660 ГГц – 5,700 ГГц
IEEE802.11b/g/n
2,412 ГГц – 2,472 ГГц
Безопасность
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 бит/128 бит)
*1: Когда телевизор выключен с помощью пульта
дистанционного управления при отсутствии
активных функций
*2: Частота и канал отличаются в зависимости от
страны. Следуйте действующим в Вашей стране
правилам относительно диапазона частот.
Примечание
● Конструкция и технические характеристики могут
быть изменены без уведомления. Указанная
масса и габаритные размеры являются
приблизительными величинами.
● Для получения информации о программном
обеспечении с открытым исходным кодом
обратитесь к [eHELP] (Поддержка > Лицензии).
■■При использовании настенного
кронштейна
● По вопросам покупки рекомендуемого настенного
кронштейна, пожалуйста, обращайтесь к местному
дилеру Panasonic.
● Отверстия для крепления настенного кронштейна
Задняя панель телевизора
a: 100 mm
b: 100 mm
(вид сбоку)
Глубина винта
минимум: 13 мм
максимум: 17 мм
Резьба: M4
Винты для крепления телевизора
к настенному кронштейну (не
поставляется в комплекте с
телевизором)
Русский
19
Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский
Союз
Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз.
Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у
дилера, как следует поступать с отходами такого типа.
Декларация о Соответствии
Требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ
в электрическом и электронном оборудовании
(утвержденного Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)
Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых
Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).
Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:
1.свинец (Pb) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
2.кадмий (Cd) – не превышает 0,01wt % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей;
3.ртуть (Hg) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
4.шестивалентный хром (Cr6+) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000
миллионных частей;
5.полибромбифенилы (PBB) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000
миллионных частей;
6.полибромдифениловые эфиры (PBDE) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до
1000 миллионных частей.
Для России используемый диапазон частот стандарта 802.11abgn: (2400 - 2483,5) и/или (5150 - 5350 и 5650 5725) МГц
Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00
Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Для фiксаванай сувязi званок па тэррыторыi Беларусi бясплатны.
Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 8-820-007-1-21-00
Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880
Panasonic ақпараттық орталығы
Қазақстан мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін.
Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (7272) 98-09-09
Памятка покупателя
Номер модели и серийный номер этого изделия можно найти на задней панели. Вы должны записать этот
серийный номер в отведенном для этого месте внизу и сохранить эту книгу вместе с квитанцией о покупке
телевизора как постоянный документ о Вашей покупке, для облегчения поиска в случае кражи или потери и
для гарантийного технического обслуживания.
Номер модели
Серийный номер
Русский
Web Site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2014
Напечатано в России
Модель №.
Қазақша
TX-32ASR600 TX-32ASR605
Русский
Українська
Інструкція з експлуатації
РК телевізор
Для отримання більш докладних інструкцій
звертайтесь до [eHELP] (інтегрованої інструкції з
експлуатації).
● Як користуватися [eHELP]
(стор. 15)
Дякуємо Вам за покупку виробу компанії Panasonic.
Будь ласка, прочитайте ці інструкції перед початком експлуатації
телевізора та збережіть їх для використання у майбутньому.
Зображення в цьому посібнику наведені виключно з ілюстративною
метою.
Зверніться до всеєвропейської гарантійної картки, якщо вам необхідно
зв'язатися з місцевим представником компанії Panasonic для
отримання допомоги.
T0214-0
Українська
● Для отримання інформації щодо торгових марок
звертайтесь до [eHELP] (Підтримка > Ліцензія).
Зміст
Обов’язково прочитайте
Важлива примітка���������������������������������������������������������3
Запобіжні заходи�����������������������������������������������������������4
Посібник зі швидкого підключення
Приладдя�����������������������������������������������������������������������6
Підключення������������������������������������������������������������������8
Визначення елементів керування������������������������������ 11
Автонастройка при першому використанні���������������13
Використання VIERA
Робота��������������������������������������������������������������������������14
Як користуватися eHELP��������������������������������������������15
Інше
Питання та відповіді���������������������������������������������������16
Обслуговування����������������������������������������������������������17
Технічні характеристики���������������������������������������������17
2
Українська
Важлива примітка
За додатковою інформацією звертайтеся до компанії
MPEG LA, LLC.
Примітка щодо функцій DVB/передачі
даних з каналів телевізійного
мовлення/IP-телебачення
Переміщуйте виріб строго у вертикальному положенні
● Конструкція цього телевізора відповідає
стандартам (станом на серпень 2013 року)
служб наземного цифрового мовлення DVB-T/T2
(MPEG2 та MPEG4-AVC(H.264)), служб цифрового
кабельного мовлення DVB-C (MPEG2 та MPEG4AVC(H.264)).
Див. http://www.mpegla.com.
Клас захисту II
Даний продукт призначений для домашнього
перегляду ТВ-програм.
Проконсультуйтеся з Вашим місцевим дилером
з питань доступності служб DVB-T/T2 у Вашому
регіоні.
Проконсультуйтеся з Вашим постачальником
послуг кабельного телебачення з питань
доступності служб DVB-C для цього телевізора.
● Якщо сигнал не відповідає стандартам DVB-T/
T2 або DVB-C, телевізор може працювати
неналежним чином.
● Залежно від країни, регіону, станції мовлення,
постачальника послуг та мережевого середовища
можуть бути доступні не всі функції.
● Не всі модулі CI працюють належним чином з
цим телевізором. Проконсультуйтеся з Вашим
постачальником послуг з питань роботи модуля CІ.
● Цей телевізор може працювати неналежним
чином з модулем CІ, який не був затверджений
постачальником послуг.
● Залежно від постачальника послуг може
стягуватися додаткова плата.
● Не гарантується сумісність зі службами, запуск
яких планується в майбутньому.
● Останню інформацію щодо доступних служб
Ви можете отримати на цьому веб-сайті. (тільки
англійською мовою)
http://panasonic.net/viera/support
Компанія Panasonic не гарантує роботи та
ефективності периферійних пристроїв, виготовлених
іншими виробниками; ми відмовляємося від будь-якої
відповідальності за збитки внаслідок експлуатації та/
або роботи периферійних пристроїв інших виробників.
Цей продукт випускається по ліцензії згідно з
патентним портфелем AVC для особистого та
некомерційного використання споживачем з
метою (i) кодування відеозаписів відповідно до
стандарту AVC („Відео AVC”) і/або (ii) декодування
відеозаписів AVC, закодованих споживачем під час
особистої некомерційної діяльності і/або отриманих
від провайдера відеоінформації, який має дозвіл
надавати відеозаписи AVC. Використання з будьякою іншою метою, безпосередньо чи побічно, не
дозволяється.
Українська
3
Запобіжні заходи
Щоб запобігти ризику ураження електричним
струмом, отримання травми або ушкодження
виробу, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче
попереджень і застережень:
■■Штепсельна вилка та шнур електричного
живлення
Попередження
У разі виявлення будь-яких
відхилень у роботі пристрою
негайно від’єднуйте штепсельну
вилку від розетки.
● Цей телевізор призначений для роботи від
джерела живлення 220–240 В змінного струму,
50/60 Гц.
● Вставляйте вилку шнура живлення до розетки
повністю.
● Забезпечте легкий доступ до джерела
електроживлення.
● Від’єднуйте вилку шнура живлення перед
чищенням телевізора.
● Не торкайтеся штепсельної вилки
вологими руками.
● Не пошкоджуйте шнур електричного живлення.
•• Не ставте на шнур
електричного живлення
ніякі важкі предмети.
•• Не розташовуйте шнур
електричного живлення
поблизу гарячих
предметів.
•• Не тягніть за шнур. При
від’єднанні вилки міцно
тримайтесь за корпус
вилки.
•• Не переставляйте телевізор, коли вилка
вставлена до розетки живлення.
•• Не перекручуйте, не згинайте та не розтягуйте
шнур.
•• Не використовуйте пошкоджені вилку або
розетку живлення.
•• Перевіряйте, щоб шнур живлення не був
затиснутий телевізором.
● Не використовуйте інші мережні шнури
електричного живлення, крім того, що
постачається в комплекті з цим телевізором.
■■Будьте обережними
Попередження
● Не знімайте кришки й ніколи не
змінюйте конструкцію телевізора
самостійно, інакше стане можливим
контакт із частинами, що перебувають
під напругою. Усередині знаходяться
деталі, котрі користувач не в змозі
відремонтувати.
● Телевізор не повинен
піддаватися впливу дощу
чи надмірної вологи. Не
ставте на пристрій посудини
з рідиною, наприклад, вази;
телевізор також не повинен
знаходитися під водою, що
капає, або проточною водою.
● Не вставляйте в телевізор через вентиляційні
отвори будь-які сторонні предмети.
● Не використовуйте несхвалене обладнання
для встановлення на платформу. Обов’язково
звертайтеся до місцевого дилера Panasonic
по допомогу в настроюванні або встановленні
рекомендованого кронштейна для настінної
установки.
● Не докладайте до дисплейної панелі надмірну
силу та не піддавайте її ударам.
● Не розміщуйте телевізор
на похилих та нестійких
поверхнях та забезпечте,
щоб він не виступав над
краєм поверхні, на яку
встановлюється.
● Цей телевізор призначений для використання на
поверхні стола.
● Не піддавайте телевізор
впливу прямих сонячних
променів та інших джерел
тепла.
Для запобігання
пожежі ніколи не
залишайте свічки
чи інші джерела
відкритого вогню
біля телевізора
■■Небезпечні деталі / Предмети невеликого
розміру
Попередження
● До комплекту даного виробу входять потенційно
небезпечні деталі, наприклад поліетиленові
пакети, які маленькі діти можуть випадково
вдихнути або проковтнути. Ці частини зберігайте в
недоступному для маленьких дітей місці.
4
Українська
■■Основа
Попередження
● Не розбирайте і не модифікуйте основу.
Застереження
● Не користуйтеся жодною іншою основою, окрім
наданої з цим телевізором.
● Не користуйтеся основою, якщо вона деформована
або фізично пошкоджена. У цьому випадку слід
негайно звернутися до найближчого дилера
Panasonic.
● Під час монтажу обов’язково щільно затягуйте усі
гвинти.
● Під час встановлення підставки не піддавайте
телевізор ударним навантаженням.
● Слідкуйте, щоб діти не вилазили на платформу.
● Встановлення або знімання телевізора з платформи
мають виконувати принаймні двоє людей.
● Установлюйте або знімайте телевізор,
дотримуючись зазначеної процедури.
■■Радіохвилі
Попередження
● Не використовуйте телевізор у медичних
установах або приміщеннях, де є медичне
обладнання. Радіохвилі можуть заважати роботі
медичного обладнання, що у свою чергу може
призводити до нещасних випадків внаслідок
виходу цього обладнання з ладу.
● Не використовуйте телевізор поблизу обладнання
автоматичного керування, наприклад поблизу
автоматичних дверей або пожежної сигналізації.
Радіохвилі можуть заважати роботі обладнання
автоматичного керування, що у свою чергу може
призводити до нещасних випадків внаслідок
виходу цього обладнання з ладу.
● Якщо Ви користуєтеся кардіостимулятором,
не наближайтеся до телевізора ближче ніж
на 22 см. Радіохвилі можуть заважати роботі
кардіостимулятора.
● Не розбирайте телевізор та жодним чином не
змінюйте його конструкцію.
■■Убудоване обладнання бездротової
локальної мережі
Застереження
● Не використовуйте вбудоване обладнання
бездротової локальної мережі LAN для
підключення до бездротової мережі (SSID*),
для якої у Вас немає прав на користування. Такі
мережі можуть зберігатися в результатах пошуку.
Однак доступ до таких мереж може вважатися
незаконним.
*SSID – це назва, що служить для визначення
певної бездротової мережі передачі даних.
● Не піддавайте убудоване обладнання бездротової
локальної мережі впливу високих температур,
прямих сонячних променів або вологи.
● Дані, що передаються за допомогою радіохвиль,
можуть бути перехоплені й проконтрольовані.
● Убудоване обладнання бездротової локальної
мережі використовує діапазони частот 2,4 ГГц
і 5 ГГц. Щоб уникнути повільної роботи або
несправностей, викликаних дією радіохвиль,
під час використання убудованого обладнання
бездротової локальної мережі ніколи не
поміщайте телевізор поблизу інших пристроїв
бездротової локальної мережі, мікрохвильових
печей, мобільних телефонів і пристроїв, що
використовують сигнали 2,4 ГГц та 5 ГГц.
● При виникненні шумів, викликаних статичною
електрикою тощо, телевізор може припинити
роботу з метою захисту пристроїв. Від’єднайте
вимкніть перемикач живлення Увімк. / Вимк.
телевізора, а потім знову увімкніть його.
● Додаткову інформацію щодо бездротової
локальної мережі LAN та точки доступу можна
знайти на цьому веб-сайті.
(тільки англійською мовою)
http://panasonic.net/viera/support
■■Вентиляція
Застереження
Забезпечте достатній вільний простір навколо
телевізора, щоб уникнути його перегріву, інакше
перегрів телевізора може призвести до передчасного
виходу з ладу деяких електронних компонентів.
Мінімальна відстань:
10
10
10
10
(cm)
● Слідкуйте за тим, щоб ніщо
не перешкоджало вентиляції
й вентиляційні отвори не
були заблоковані газетами,
скатертинами й фіранками.
● Незалежно від того, чи платформа
використовується, чи ні, завжди пильнуйте, щоб
вентиляційні отвори на дні телевізора не було
заблоковано і щоб було достатньо простору для
належної вентиляції.
■■Переміщення телевізора
Застереження
Перш ніж переміщати телевізор, слід від’єднати усі
кабелі.
● Переміщати телевізор
повинні щонайменше дві
людини. З метою уникнення
травми в результаті
перекидання або падіння
телевізора підтримуйте
пристрій, як зображено.
Українська
5
■■Якщо телевізор не використовується
протягом тривалого часу
Застереження
Телевізор споживає невелику кількість енергії, навіть
якщо він вимкнений, але під’ єднаний до розетки
живлення.
● Виймайте штепсельну вилку з розетки живлення,
якщо не збираєтесь користуватися телевізором
протягом тривалого часу.
Приладдя
Пульт дистанційного
керування
(стор. 11)
● N2QAYB000830
■■Занадто висока гучність
Застереження
● Не вмикайте звук у
навушниках занадто
голосно. Це може призвести
до невідновлюваного
пошкодження слуху.
● Якщо Ви почули шум у вухах, зменште гучність або
припиніть використання навушників на деякий час.
■■Батарея для пульта дистанційного
керування
Основа
(стор. 7)
Шнур електричного
живлення
(стор. 8)
Застереження
● Неправильне встановлення може призвести до
витікання електроліту з батарейок, корозії або
вибуху.
● Замінюйте батарею тільки батареєю того ж самого
або аналогічного типу.
● Не використовуйте одночасно старі та нові
батареї.
● Не використовуйте різні типи батарей разом
(наприклад, лужні та марганцеві батареї).
● Не використовуйте акумуляторні батареї (нікелькадмієві тощо).
● Не спалюйте та не розкривайте батареї.
● Не піддавайте батареї впливу надмірного тепла,
наприклад, від прямих сонячних променів, вогню
тощо.
● Утилізуйте батареї належним чином.
● Щоб уникнути витікання електроліту, корозії або
вибуху батареї, витягайте її з пристрою, якщо Ви
не збираєтеся використовувати пристрій протягом
тривалого часу.
6
Українська
Батареї (2)
● R6
(стор. 12)
Інструкція з експлуатації
Гарантія
● Аксесуари можуть не лежати разом. Будьте уважні,
щоб випадково щось не викинути.
● Для отримання інформації щодо додаткових
аксесуарів звертайтеся до [eHELP] (Підтримка >
Додаткові аксесуари).
Збирання / Знімання основи
3 Гвинтами для збору основи надійно прикріпіть
основу до телевізора.
Монтажний гвинт (4)
M4 × 16
Основа
■■Збирання платформи
1 Розташуйте телевізор екраном вниз на достатньо
м’якій чистій поверхні, щоб захистити екран від
пошкоджень і подряпин.
4 Як слід закрутіть гвинти за допомогою викрутки.
2 Вставте гак основи в отвір внизу телевізора.
Українська
7
Підключення
Основні підключення
● Зображені на малюнках зовнішні пристрої
та кабелі не входять до комплекту поставки
телевізора.
● Перед тим, як підключати або відключати будь-які
шнури, будь ласка, переконайтеся, що пристрій
відключений від розетки живлення.
● Виконуючи підключення, перевіряйте, щоб
штекери кабелів відповідали гніздам.
● Використовуйте повністю екранований HDMIсумісний кабель.
● Використовуйте повністю екранований кабель
SCART.
● Стежте за тим, щоб телевізор перебував якнайдалі
від електронного обладнання (відеообладнання
тощо) або обладнання з інфрачервоним датчиком,
інакше може виникнути викривлення зображення/
звука або можуть з'явитися проблеми в роботі
іншого обладнання.
● Також прочитайте інструкцію до обладнання, яке
Ви підключаєте.
Гнізда
■■Шнур електричного живлення
Шнур електричного
живлення (входить
до комплекту)
220–240 В змінного
струму
50 / 60 Гц
Надійно вставте штепсельну
вилку у гніздо.
● При від’єднанні мережного шнура
живлення спочатку обов’язково
виймайте вилку з розетки живлення.
■■Антена
Телевізор
Кабель
7
РЧ-кабель
Наземна антена
● Для DVB-C, DVB-T, аналогового
Пристрої AV
8
9
1
23
1 ETHERNET
2
3
4
5
6
7
8
9
4
■■DVD-рекордер / відеомагнітофон
Телевізор
5 6
(стор. 9)
DIGITAL AUDIO
AV1 (SCART) (стор. 8)
AV2 (COMPONENT / VIDEO) (стор. 9)
HDMI1 - 2 (стор. 9)
Гніздо для наземної антени/кабелю (стор. 8)
Слот CI (стор. 10)
Гніздо для навушників (стор. 10)
USB-порт
Cable
Кабель SCART
РЧ-кабель
DVD-рекордер/відеомагнітофон
Наземна антена
8
Українська
■■DVD-рекордер (відеомагнітофон)/декодер
Телевізор
Кабель
Вбудоване обладнання бездротової локальної
мережі LAN
Точка доступу
Інші підключення
■■DVD-програвач
(обладнання входу COMPONENT)
Телевізор
Кабель SCART
РЧ-кабель
(Перегляд)
Кабель HDMI
(Прослуховування)
Супутникова антена
Наземна антена
DVD-рекордер/відеомагнітофон
Декодер
Сеть
Для використання служб інтернет Вам необхідне
широкосмугове мережеве середовище.
● Якщо у Вас немає доступу до широкосмугових
мережевих служб, будь ласка, зверніться по
допомогу до свого дистриб’ютора.
● Підготуйте інтернет-середовище для дротового
або бездротового підключення.
● Установка мережевого підключення розпочнеться
при першому використанні телевізора. (стор. 8)
DVD-програвач
■■Відеокамера / Ігрове обладнання
(обладнання входу VIDEO)
Телевізор
■■Дротове підключення
Телевізор
Інтернет-оточення
(Перегляд)
(Прослуховування)
Кабель локальної мережі LAN (екранований)
● Використовуйте екрановану звиту пару (STP)
кабелю локальної мережі.
■■Бездротове підключення
Інтернетоточення
Ігрова приставка
Відеокамера
Українська
9
■■Підсилювач (для прослуховування через
акустичну систему)
● Використовуйте HDMI2 для підключення
підсилювача. Дане з’єднання застосовується
при використанні підсилювача з функцією ARC
(функція зворотного аудіоканалу).
● Для отримання детальнішої інформації
звертайтеся до [eHELP] (Функції > Звичайний
інтерфейс), прочитайте посібник до модуля CI або
перевірте з контент-постачальником.
Телевізор
Якщо підсилювач не підтримує функцію ARC,
скористайтеся гніздом DIGITAL AUDIO.
● Щоб насолоджуватись багатоканальним звуком із
зовнішнього обладнання (наприклад, Dolby Digital
5.1), підключіть обладнання до підсилювача.
Інформацію щодо з’єднання можна знайти
в інструкціях з експлуатації обладнання та
підсилювача.
Модуль CІ
Телевізор
■■Камера для відеозв'язку
● Використовуйте USB для підключення камери для
відеозв’язку.
● Для отримання більш детальної інформації
звертайтеся до [eHELP] (Підтримка > Додаткові
аксесуари > Камера для відеозв'язку).
■■VIERA Link
Кабель HDMI
Підсилювач з акустичною системою
Зовнішнє обладнання (DVD-програвач тощо)
■■Навушники
● Щоб відрегулювати гучність [Гучність навушників] у звуковому меню
Телевізор
(Міні-штекер M3, стерео)
■■Звичайний інтерфейс
● Вимикайте телевізор кнопкою живлення On/
Off кожного разу, як встановлюєте або знімаєте
модуль CI.
● Якщо смарт-картка та модуль CI поставляються в
комплекті, спочатку підключіть модуль CI, а потім
вставте в нього смарт-картку.
● Вставляйте та знімайте модуль CI повністю у
вірному напрямку, як показано.
● З'являться канали з нормальним криптографічним
захистом. (Видимі канали та їхні функції залежать
від модуля CI.)
Якщо канали з криптографічним захистом не
з'являться [Звичайний інтерфейс] в меню Установки
● На ринку можуть бути деякі модулі CI з більш
старими версіями програмного забезпечення,
які не взаємодіють в повній мірі з новими
телевізорами CI+ v1.3 TV. У цьому випадку,
будь ласка, зв'яжіться з Вашим постачальником
контенту.
10
Українська
● Використовуйте HDMI для підключення VIERA Link.
● Для отримання більш детальної інформації
звертайтеся до [eHELP] (Функції> VIERA Link
“HDAVI Control™”).
Визначення
елементів
керування
Пульт дистанційного керування
6APPS
● Відображає [Список приложений] (список
прикладних програм).
7OK
● Натисніть для підтвердження вибору.
● Натисніть після вибору положень каналів, щоб
швидко змінити канал.
● Відображає список каналів.
8 [Option Menu]
● Зручне додаткове настроювання перегляду,
звука тощо.
9 Кольорові кнопки
(червоний-зелений-жовтий-синій)
● Застосовуються для вибору, навігації та
виконання різноманітних функцій.
10Volume Up / Down
11Цифрові кнопки
● Зміна каналу і сторінок телетексту.
● Установлює символи.
● Умикає телевізор, якщо він перебуває в режимі
очікування.
12[eHELP]
● Відображає [eHELP] (інтегровану інструкцію з
експлуатації).
13Input mode selection
● TV – перемикає на режими DVB-C/DVB-T/
аналоговий.
● AV – вмикає режим входу AV зі списку вибору
входу.
14Aspect
● Змінює формат зображення.
15Subtitles
● Відображає субтитри.
16Exit
● Повертає до [Домашняя страница].
17HOME
● Відображає [Домашняя страница].
18TV Guide
● Відображає електронну програму передач.
19Кнопки керування курсором
● Вибір параметрів і налаштувань.
1 Standby On / Off switch
2 Off Timer
● Встановлює час, через який телевізор
автоматично вимикається.
3 [Main Menu]
● Натисніть, щоб увійти до меню зображення,
звука, мережі, таймера, установки та довідки.
4 Teletext button
20Return
● Повернення до попереднього меню / сторінки.
21Channel Up/Down
22Sound Mute On/Off
23Last view
● Перемикає на попередній канал або режим
входу.
24Керування контентом, під’єднаним
обладнанням тощо.
5Information
● Відображає інформацію про канал та програму.
Українська
11
■■Установлення / Виймання батарей
4
Потягніть, щоб
відкрити
Гак
HOLD for MENU
● Вибирає джерело входу.
● Підтвердження і відкривання вибраного пункту
екранного меню.
● Відкриваж або закриває екранне меню.
5
● Змінює гучність.
● Регулює значення вибраного пункту екранного
меню.
Закрийте
6
● Змінює канали.
Зверніть увагу на
полярність (+ або -)
● Вибирає пункт з екранного меню.
Індикаторна панель / Панель
керування
● При натисканні кнопок 4, 5, 6 праворуч екрана на
3 секунди з’являються інструкції панелі керування,
виділяючи натиснуту кнопку.
1 27
3
4
5
6
Нижня частина
1 Input mode selection
● Натискайте, доки не досягнете необхідного
режиму.
2 Індикатор живлення
Червоний: Очікування
Зелений: Вкл.
● Світлодіод мерехтить, коли телевізор отримує
команду від пульту дистаційного керування.
3
12
(ЖИВЛЕННЯ)
● Вмикає або вимикає телевізор.
● Щоб повністю вимкнути телевізор, будь ласка,
вийміть шнур живлення з розетки електромережі.
Українська
7 Датчик освітленості
● Визначає тип яскравості для налаштування
якості зображення, коли [Датчик освещенности]
у меню Картинка встановлено на [Вкл.].
Автонастройка
при першому
використанні
При першому увімкненні телевізора ця функція
здійснює його автоматичне настроювання, а також
виконує пошук доступних телевізійних каналів.
● Виконувати ці кроки не обов’язково, якщо
настройка виконувалася технічним персоналом
місцевого представника.
● Здійсніть з'єднання (стор. 8 - 10)
та задайте настройки (за необхідністю)
підключеного обладнання перед запуском функції
Автонастройка. Докладну інформацію про
настройки підключеного обладнання шукайте в
інструкції до обладнання.
1 Підключіть телевізор до розетки
живлення та увімкніть його
● Для появи зображення необхідно декілька
секунд.
Виберіть мову
Виберіть [Дома]
Оберіть середовище перегляду [Дома] для
використання телевізора вдома.
● [Магазин] для відображення в магазині.
● Щоб змінити середовище перегляду пізніше,
відновіть усі налаштування, виконавши Початкові
установки.
Установка мережевого підключення
Виберіть країну
Позначте режим телевізійного сигналу, який
необхідно настроїти, а потім виберіть [Начать
aвтонастройку]
: налаштувати (пошук доступних каналів)
: пропустити налаштування
● Екран автонастройки відрізняється залежно від
обраної крани та сигналу.
● [Настройки сети DVB-C]
Звичайно встановлюйте [Частота] та [Сетевой ID]
на [Авто].
Якщо [Авто] не відображається або якщо
необхідно, за допомогою цифрових кнопок уведіть
значення для [Частота] та [Сетевой ID], які Ви
отримали від Вашого постачальника послуг
кабельного телебачення.
3 Виберіть тип [Домашняя страница]
2 Виберіть такі параметри
Задайте кожний параметр, дотримуючись інструкцій
на екрані.
Відображається пояснення того, як можна
скористатися функцією [Моя домашняя страница].
Дотримуйтесь інструкцій, відображуваних на екрані, а потім виберіть необхідний [Домашняя страница].
Приклад: [Обрати початкову сторінку]
Приклад:
Будь ласка, оберіть середовище перегляду.
Головна сторінка
Магазин
■■Користування пультом дистанційного
керування
Приклад: [Сторінка ТБ]
Переміщення курсору
Відкриття параметру/збереження
настройок
Повернення до попереднього параметру
(якщо доступне)
Українська
13
Автонастройка завершена, і
телевізор готовий до перегляду.
Якщо налаштування завершилося невдачею,
перевірте мережеве підключення, РЧ-кабель, а потім
дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Примітка
● Телевізор автоматично перейде до режиму
очікування, якщо протягом 4 годин не виконується
жодна операція і параметр [Авто Режим
очікування] у меню Таймера встановлений на
[Вімкн].
● Телевізор автоматично перейде до режиму
очікування, якщо протягом 10 хвилин не
приймається жодного сигналу й не виконується
жодна операція, а параметр [Вимкнути живлення
при відсутності сигналу] у меню Таймера
встановлений на [Вімкн.].
● Для повторного налаштування всіх каналів
[Автоналаштування] в [меню Налаштування]
(меню Установки)
● Щоб додати доступний режим телевізійного
сигналу пізніше [Додати ТБ-сигнал] в [меню Налаштування]
(меню Установки)
● Для ініціалізації усіх настройок [Початкові установки] в [Системне меню]
(меню Установки)
Робота
Увімкніть живлення
(Телевізор)
або
(Пульт дистанційного керування)
● Перемикач живлення On/Off повинен бути
ввімкненим. (стор. 12)
Відображається [Домашняя страница], який було
переглянуто останнім.
Приклад: [Сторінка ТБ]
Приклад: Екран обраного контента
● Щоб повернутися до [Домашняя страница] у будьякий час
● Ви можете настроїти або створити [Головна
сторінка] для відображення потрібної інформації,
простого доступу до певних функцій, вибору
[Головна сторінка] за замовчуванням тощо. Для
отримання додаткової інформації дотримуйтесь
інструкцій на екрані або зверніться до [eHELP]
(моя Головна сторінка > моя Головна сторінка).
Перегляд телевізійних програм
1 Виберіть TV viewer на [Домашняя
страница]
вибір
доступ
2 Виберіть режим
Выбор ТВ
DVB-C
DVB-T
Аналоговый
14
Українська
● Доступні для вибору режими відрізняються
залежно від збережених каналів.
вибір
доступ
● Ви також можете вибрати режим багаторазовим
натисканням на кнопку TV.
● Якщо меню [Вибір ТБ] не відображається,
натисніть на кнопку TV, щоб перемкнути режим.
3 Виберіть канал
Як користуватися
eHELP
[eHELP] – це інструкція з експлуатації, інтегрована
в телевізор, яка допомагає Вам краще зрозуміти
призначення кожної функції.
1 Відобразіть [eHELP]
вгору
вниз
або
або
[Справка]
● Щоб вибрати канал із двозначним або більшим
номером, наприклад 399
Щоб отримати доступ до кожної
функції
Увійдіть до [Список приложений] і оберіть
функцію
[eHELP]
● Якщо з моменту увімкнення телевізора Ви
вже переглядали [eHELP], з’явиться екран
підтвердження, де Ви зможете вибрати [ГОЛОВНА
СТОРІНКА] або [ОСТАННЯ ПЕРЕГЛЯНУТА
СТОРІНКА].
2 Виберіть категорію та параметр
Поле категорії
Поле параметра
вибір
категорії
доступ
Приклад: [Список застосунків]
вибір
параметра
доступ
APPS – це прикладні програми (функції) телевізора.
● Для отримання інформації щодо роботи кожної
функції й установки [Список застосунків]
дотримуйтесь інструкцій на екрані або зверніться
до [eHELP] (Моя головна сторінка > Список
застосунків).
Поле підпараметра
Опис
вибір
підпраметра
доступ
● Щоб повернутися до попереднього поля
● Для прокручування опису (якщо він довше 1
сторінки)
Коли опис виділений
● Для відображення меню, що має відношення до
опису (тільки для деяких описів)
(червоний)
Українська
15
Питання та
відповіді
Перш ніж замовляти обслуговування або технічну
підтримку, спробуйте вирішити проблему самотужки
за допомогою цих простих указівок.
● Для отримання більш детальної інформації
звертайтеся до [eHELP] (Підтримка > Питання та
відповіді).
Телевізор не вмикається
● Перевірте, чи вставлена вилка шнура живлення
телевізора у розетку живлення.
Телевізор перемикається в режим очікування
● Функція автоматичного переходу до режиму
очікування активована.
Пульт дистанційного керування не працює або
працює з перервами
● Чи правильно вставлені батареї? (стор. 12)
● Чи увімкнений телевізор?
● Можливо, розрядилися батареї. Замініть їх на нові.
● Направте пульт дистанційного керування
безпосередньо на приймач сигналу дистанційного
керування телевізора (на відстані не більше
приблизно 7 м під кутом 30 градусів до приймача
сигналу).
● Розташуйте телевізор таким чином, щоб сонячне
чи інше яскраве світло не падало на приймач
сигналу пульту дистанційного керування
телевізора.
Зображення не з’являється
● Чи увімкнений телевізор?
● Перевірте, чи вставлена вилка шнура живлення
телевізора у розетку живлення.
● Перевірте правильність вибраного режиму входу.
● Перевірте, чи відповідає настройка [AV2]
([COMPONENT] / [VIDEO]) в [Выбор входа] виходу
зовнішнього обладнання.
● Можливо, параметри [Контраст], [Яркость] або
[Цвет] в меню Картинка встановлені на мінімальні
значення?
● Перевірте, чи всі необхідні кабелі та з’єднання
надійно під’єднані.
Відображається незвичне зображення
● Вимкніть телевізор перемикачем живлення Увімк. /
Вимк., а потім знову його увімкніть.
● Якщо проблему не усунено, відновіть усі
настройки. [Початкові установки] в [Системне меню]
(меню Установки)
16
Українська
Частини телевізора стають гарячими
● Навіть якщо температура передньої, верхньої та
задньої панелі підвищилася, це не викличе ніяких
проблем, пов’язаних із продуктивністю або якістю
роботи.
РК-панель злегка змінює форму та можна почути
тріск, якщо до РК-панелі доторкнутися пальцем
● Навколо панелі є невеликий простір для
запобігання її ушкодженню. Це не є ознакою
несправності.
Обслуговування
Спочатку вийміть вилку з розетки
живлення.
Дисплей, Kорпус, Основа
Постійний догляд:
Обережно протирайте поверхню панелі дисплею,
корпус або основу м’якою тканиною, щоб почистити
від бруду або відбитків пальців.
Сильне забруднення:
(1) Спочатку очистіть поверхню від пилу.
(2) Змочіть м’яку тканину чистою водою або
розведеним нейтральним миючим засобом (1 частина миючого засобу на 100 частин води).
(3) Вижміть тканину як слід. (Проконтролюйте, щоб
рідина не потрапила всередину телевізора. Це
може призвести до ушкодження виробу).
(4) Потім зітріть усю вологу.
Застереження
● Не використовуйте цупку тканину й не тріть
поверхню занадто сильно, інакше Ви можете її
подряпати.
● Не піддавайте поверхню телевізора дії засобів
від комах, розчинників, розріджувачів та
інших летючих речовин. Це може пошкодити
поверхню екрана або призвести до відшарування
спеціального покриття.
● Спеціально оброблену поверхню екрана дуже
легко пошкодити. Будьте обережні, щоб не
вдарити або не подряпати екран нігтями або
іншими предметами.
● Уникайте контакту корпусу і основи з гумою або
ПВХ впродовж тривалого часу. Це може зіпсувати
поверхню..
Вилка живлення
Регулярно протирайте вилку живлення сухою
тканиною. Волога та бруд можуть стати причиною
займання або ураження електричним струмом.
Технічні
характеристики
■■Tелевізор
Модель №.
TX-32ASR600, TX-32ASR605
Розрахункове споживання електроенергії
50 Вт
Споживання електроенергії в режимі
очікування*1
0,3 Вт
Розміри (Ш × В*2 × Г)
727 мм × 465 мм × 194 мм (З основою)
727 мм × 432 мм × 67 мм (лише телевізор)
Вага
5,5
нетто (З основою)
5,0
нетто (лише телевізор)
Джерело живлення
220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Роздільна здатність дисплея
1366 (Ш) × 768 (В)
Панель
РК-панель зі світлодіодним підсвічуванням
Звук
Вихід динаміка
10 Вт (5 Вт + 5 Вт)
Навушники
Міні-штекер M3 (3,5 мм) стерео × 1
Гнізда для з’єднання
Вхід/вихід AV1
SCART (вхід аудіо/відео, вихід аудіо/відео, вхід RGB)
Вхід AV2 (COMPONENT / VIDEO)
VIDEO
RCA штиркового типу × 1
1,0 В[p-p] (75 Ω)
AUDIO L - R
RCA штиркового типу × 2
0.5 В[rms]
Y
1,0 V[p-p] (включаючи синхронізацію)
Українська
17
PB, PR
±0,35 V[p-p]
Вхід HDMI 1/2
Відтворення з відеомагнітофонів NTSC (VCR)
Вхід антени
Гніздо ТИП А
ДВЧ / УВЧ
HDMI1: Тип контента
Умови експлуатації
HDMI2: Тип контента, функція зворотного
аудіоканалу
● Цей телевізор підтримує функцію „HDAVI Control 5”.
Слот для карток
Слот загального інтерфейсу (сумісний із CI Plus)
×1
ETHERNET
RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX
USB-порт
5 В постійного струму, макс. 500 мA [Hi-Speed
USB (USB 2.0)]
Вихід DIGITAL AUDIO
PCM / Dolby Digital / DTS, волоконно-оптичний
Системи прийому/Назва полоси частот
Останню інформацію щодо доступних служб
Ви можете отримати на цьому веб-сайті. (тільки
англійською мовою)
http://panasonic.net/viera/support
DVB-C
Цифрові кабельні служби (MPEG2 і MPEG4AVC(H.264))
DVB-T / T2
Цифрові наземні служби (MPEG2 і MPEG4AVC(H.264))
PAL D, K,
SECAM D, K
VHF R1 – R2
VHF R3–R5
VHF R6 – R12
UHF E21–E69
PAL 525/60
Відтворення касет NTSC з деяких
відеомагнітофонів PAL (VCR)
M.NTSC
Відтворення з відеомагнітофонів M.NTSC (VCR)
18
NTSC (тільки AV-вхід)
Українська
Температура
0 °C – 35 °C
Вологість
20 % - 80 % RH відносної вологості (без
конденсації)
Убудоване обладнання бездротової
локальної мережі
Відповідність стандарту та діапазон частот*2
IEEE802.11a/n
5,180 ГГц – 5,320 ГГц, 5,500 ГГц – 5,580 ГГц,
5,660 ГГц – 5,700 ГГц
IEEE802.11b/g/n
2,412 ГГц – 2,472 ГГц
Безпека
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 біт/128 біт)
*1: Коли телевізор виключений за допомогою пульта
дистанційного керування і відсутні активні функції
*2: Частота та канал відрізняються залежно від
країни. Дотримуйтесь діючих у Вашій країні
правил щодо діапазону частот.
Примітка
● Дизайн та технічні характеристики можуть
змінюватись без повідомлення. Зазначені маса та
розміри є приблизними.
● Для отримання інформації щодо програмного
забезпечення з відкритим вихідним кодом
звертайтесь до [eHELP] (Підтримка > Ліцензія).
■■У разі використання кронштейна для
настінної установки
● З питань купівлі рекомендованого кронштейна для
настінної установки, будь ласка, звертайтеся до
місцевого дилера Panasonic.
● Отвори для кронштейна для настінної установки
Задня панель телевізора
a: 100 мм
б: 100 мм
(вид збоку)
Глибина гвинта
мінімальна: 13 мм
максимальна: 17 мм
Діаметр: M4
Гвинти для закріплення телевізора на
кронштейн для настійної установки
(не входять до комплекту поставки
телевізора)
Українська
19
Інформація щодо утилізації в країнах, які не входять в Європейський Союз
Даний символ дійсний тільки на території Європейського Союзу.
При потребі утилізації даного виробу зверніться до місцевого керівництва або дилера щодо
правильного методу її здійснення.
Декларація про Відповідність
Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в
електричному та електронному обладнанні
(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)
Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в
електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).
Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР:
1.свинець (Pb) – не перевищує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2.кадмій (Cd) – не перевищує 0,01wt % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3.ртуть (Hg) – не перевищує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4.шестивалентний хром (Cr6+) – не перевищує 0,1 wt % або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5.полібромбіфеніли (PBB) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на
мільйон;
6.полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000
частин на мільйон.
Для Росії використовуваний діапазон частот стандарту 802.11abgn: <nl /> (2400–2483,5) і/або (5150–5350 і
5650–5725) МГц
Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00
Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Для фiксаванай сувязi званок па тэррыторыi Беларусi бясплатны.
Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 8-820-007-1-21-00
Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880
Panasonic ақпараттық орталығы
Қазақстан мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін.
Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (7272) 98-09-09
Реєстрація покупця
Номер моделі та реєстраційний номер цього приладу можна знайти на його задній панелі. Ви повинні
занотувати реєстраційний номер в наданому нижче полі і зберігати цю книгу, а також Ваш чек на придбання,
для ідентифікації в нещасному випадку чи при пограбуванні, а також для гарантійних цілей.
Номер моделі
Реєстраційний номер
Українська
Web Site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2014
Надруковано в Росії
X41G32MV03724A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement