Panasonic | TX32C300E | Operating instructions | Panasonic TX32C300E Operating Instructions

UPUTE ZA UPORABU
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE
TX-32C300E
TELEVIZOR U BOJI S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
BAREVNÝ TELEVIZOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM
SZÍNES TELEVÍZIÓ TÁVIRÁNYÍTÓVAL
TELEVIZOR COLOR CU TELECOMANDĂ
Sadržaj
Sigurnosne Informacije............................................3
Održavanje..............................................................4
Panel zaslona, Ormarić, Postolje............................4
Strujni Utikač...........................................................4
Sastavljanje / Odvajanje Postolja............................4
Prilikom Uporabe Zidnog Nosača............................5
Informacije o Zaštiti Okoliša....................................5
Funkcije...................................................................6
Dodaci Uključeni......................................................6
Obavijest o Pripravnosti..........................................6
Kontrolni gumbi Televizora i Rukovanje...................6
Stavljanje Baterija u Daljinski Upravljač..................7
Priključivanje Strujnog Kabela ................................7
Antenski Priključak..................................................7
Obavijest.................................................................7
Specifikacija............................................................8
Daljinski Upravljač...................................................9
Priključci................................................................10
Uključivanje/Isključivanje....................................... 11
Prva Instalacija...................................................... 11
Reprodukcija Medija Putem USB Ulaza................ 11
Izbornik Preglednik Medija....................................12
CEC i CEC RC Prosljeđivanje
(tzv. "Passthrough")...............................................12
Sadržaji Izbornika Televizora.................................13
Općenito o rukovanju televizorom.........................17
Rukovanje Popisom Kanala..................................17
Konfiguriranje Postavki Kontrole Pristupa.............17
Elektronički Programski Vodič (EPG)....................17
Teletekst Usluge....................................................18
Nadogradnja Softvera...........................................18
Uklanjanje Uzroka Nepravilnog Rada i Savjeti......18
PC ulaz - Tipični Modovi Prikaza...........................19
Kompatibilnost AV i HDMI Signala.........................19
Formati Datoteka Koje Podržava USB Mod..........20
Podržane DVI Rezolucije......................................21
Hrvatski - 2 -
•Ne izlažite televizor izravnom sunčevom
svjetlu, otvorenom plamenu te ga ne izlažite
izvorima topline poput električne grijalice.
Sigurnosne Informacije
OPREZ
•Prejako pojačana glasnoća u slušalicama i može
rezultirati oštećenjem ili gubitkom sluha.
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA
NE OTVARATI
PAŽNJA: SMANJITE OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I NE
SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJU DIO)
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK
MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POVJERITE
KVALIFICIRANOM OSOBLJU.
Ne koristite televizor u ekstremnim uvjetima jer
to može izazvati oštećenje televizora.
U ekstremnim vremenskim prilikama (npr.
grmljavinsko nevrijeme) i kod dugih razdoblja
nekorištenja (npr. godišnji odmor) isključite
televizor iz strujne utičnice. Mrežni utikač koristi
se za isključivanje televizora iz mreže i zato mora
biti spreman za rad.
Ovaj znak nalazi se pored važnih informacija
vezanih uz rukovanje i održavanje uređaja u
priloženim uputama.
Napomena: Za rad s određenim funkcijama slijedite upute
na zaslonu.
VAŽNO - Molimo, prije instalacije
ili rukovanja u cijelosti pročitajte ove
upute.
POZOR: Ljudima (uključujući i djecu) sa
smanjenim fizičkim, živčanim ili mentalnim
smetnjama ili koji nemaju dovoljno iskustva i / ili
znanja ne dozvolite korištenje električnih uređaja
bez nadzora!
•Na uređaj se ne smiju stavljati izvori
otvorenog plamena, npr. upaljene svijeće.
•Radi sprječavanja ozljeda, televizor mora biti sigurno
pričvršćen na zid u skladu s uputama za postavljanje
na zid (ako ta mogućnost postoji).
•Povremeno je moguća pojava nekoliko neaktivnih
piksela na zaslonu u obliku fiksne plave, zelene ili
crvene točke. Međutim, to ne utječe na kvalitetu
rada vašeg proizvoda. Pazite da ne ogrebete zaslon
noktima ili drugim tvrdim predmetima.
•Prije čišćenja, izvadite utikač televizora iz zidne
utičnice. Čistite mekom, suhom krpom.
Upozorenje
Opasnost od ozbiljne ozlijede
ili smrti
Opasnost od
strujnog udara
Opasnost od opasnog napona
Oprez
Opasnost od ozlijede ili
oštećenja imovine
Važno
Napomena
•Za ventilaciju ostavite najmanje 10 cm slobodnog
prostora sa svih strana uređaja.
•Ne blokirajte otvore za ventilaciju.
•Ne postavljajte televizor na kosu ili nestabilnu
podlogu, jer se televizor može prevrnuti.
•Uređaj koristite u umjerenoj klimi.
•Utikač strujnog kabela treba biti lako dostupan.
Ne stavljajte televizor, komade namještaja i sl.
na struji kabel. Oštećeni priključni kabel/utikač
može izazvati požar ili strujni udar. Rukujte
priključnim kabelom držeći ga za utikač, ne
isključujte televizori povlačenjem strujnog kabela.
Nikada ne dirajte strujni kabel/utikač mokrim rukama
zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog udara.
Nikada ne pravite čvorove na kabelu i ne vežite ga
drugim kabelima. Ako je kabel oštećen treba ga
zamijeniti, posao povjerite samo kvalificiranom
osoblju.
•Ne koristite ovaj televizor u vlažnom ili mokrom
okruženju. Ne izlažite televizor tekućini. Ako u
kućište dospije tekućina, odmah isključite televizora
iz utičnice i pozovite kvalificiranog električara prije
ponovnog rada.
Hrvatski - 3 -
Ispravno rukovanje sustavom
Dodatne napomene su
označene
Održavanje
Sastavljanje / Odvajanje Postolja
Prvo, odspojite strujni utikač iz strujne utičnice.
Panel zaslona, Ormarić, Postolje
Redovito održavanje:
Lagano obrišite površinu panela zaslona, ormarića
ili postolja pomoću mekane krpe i uklonite nečistoću
ili otiske prstiju.
Pripreme
Izvadite postolje(a) i televizor iz pakiranja te stavite
televizor na radni stol tako da je panel zaslona okrenut
prema dolje na čistu i mekanu tkaninu (deku, itd.)
•Koristite ravni i čvrsti stol koji je veći od televizora.
•Ne držite za dio panela zaslona.
Za tvrdokornu nečistoću:
•Vodite računa i nemojte ograbati ili slomiti televizor.
1. Prašinu prvo očistite s površine.
Sastavljanje postolja
2. Mekanu krpu navlažite sa čistom vodom
ili razrijeđenim neutralnim deterdžentom
(deterdžent razrijedite s vodom u omjeru 1:100).
1. Postavite stalak(stalke) na predložak(podložke)
za montiranje na stražnjoj strani televizora.
3. Dobro iscijedite krpu. (Molimo upamtite, ne
dozvolite da tekućina prodre u unutrašnjost
televizora, jer to može izazvati kvar proizvoda.)
4. Pažljivo obrišite s navlaženom krpom i uklonite
tvrdokornu nečistoću.
5. Na kraju, obrišite preostalu vodu.
Oprez
Ne koristite tvrde tkanine i ne trljajte prejako površinu,
jer u protivnom to može ostaviti tragove na površini.
•Vodite računa i ne izlažite površine sredstvima
protiv insekata, otopinama, razrjeđivačima i drugim
hlapljivim tvarima. Oni mogu umanjiti kvalitetu
površine ili izazvati guljenje boje.
•Površina panela zaslona je posebno tretirana i može
se lako oštetiti. Pazite da ne dirate ili ne ogrebete
zaslon noktima ili drugim tvrdim predmetima.
2. Umetnite četiri vijka (M4 x 12) isporučena sa
stalkom i lagano ih zatežite sve dok se stalak
ispravno ne pričvrsti.
•Ne dozvolite da ormarić ili postolje nisu duže vrijeme
u kontaktu s gumenim ili PVC tvarima. To može
umanjiti kvalitetu površine.
Strujni Utikač
Strujni utikač obrišite sa suhom krpom u redovitim
intervalima.
Vlaga i prašina mogu izazvati požar ili strujni udar.
Odvajanja postolja od televizora
Vodite računa da postolje odvojite na sljedeći način
kada koristite zidni nosač ili kada ponovo pakirate
televizor.
•Stavite televizor na radni stol tako da panel zaslona
položite na čistu i mekanu tkaninu. Neka postolje(a)
strši preko ivice podloge na koju je postavljen
televizor.
•Odvijte vijke koji pričvršćuju stalak(stalke).
•Odvojite stalak(stalke).
Hrvatski - 4 -
Prilikom Uporabe Zidnog Nosača
Informacije o Zaštiti Okoliša
Molimo, kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika tvrtke
Panasonic za kupovinu preporučene zidne konzole.
Otvori za postavljanje zidnog nosača;
Ako opciju Uštede Energije podesite na Minimum,
Srednje, Maksimum ili na Automatsko televizor će
smanjiti potrošnju energije u skladu s podešenom
opcijom. Ako opciju Pozadinsko Svjetlo želite
podesiti na fiksnu vrijednost tada je podesite kao
Prilagođenu te Pozadinsko Svjetlo (koje se nalazi
ispod postavke Uštede Energije) podesite ručno
pomoću lijevog ili desnog gumba na daljinskom
upravljaču. Za isključivanje ove postavke podesite
je na Isključeno.
Stražnja strana televizora
a
b
a (mm)
200
b (mm)
100
Ovaj televizor izrađen je kao siguran po okoliš. Za
smanjenje potrošnje energije trebate slijediti ove
korake:
Napomena: Dostupne opcije Uštede Energije mogu se
razlikovati ovisno o odabranom Modu u izborniku slike.
Postavke Uštede Energije mogu se pronaći u
izborniku Slike. Upamtite kako se neke postavke slike
neće moći izmijeniti .
Ako se pritisne desni gumb kada je odabrana opcija
Automatski ili lijevi gumb kada je odabran opcija
Prilagođenu tada će se na zaslonu pojaviti poruka,
“Zaslon će se isključiti za 15 sekundi”. Za trenutno
isključivanje zaslona odaberite Nastavak i pritisnite
OK. Ako ne pritisnete niti jedan gumb zaslon će se
isključiti za 15 sekundi. Za ponovno uključivanje
zaslona pritisnite bilo koji gumb na daljinskom
upravljaču ili na televizoru. Razina osvjetljenja povećat
će se na jako nisku razinu tako da je izbornik sada
vidljiv. Za promjenu opcije Uštede Energije pritisnite
gumb lijevo ili desno.
Bočni prikaz
a
Dužina vijka
(a)
min. (mm)
5
maks. (mm)
7
Promjer
M4
Napomena: Opcija Isključivanje Zaslona nije dostupna kada
je mod podešen na Igra.
Napomena: Vijci za pričvršćivanje televizora na zidni noač
nisu isporučeni s televizorom.
Kada se televizor ne koristi, molimo isključite ga ili
isključite televizor iz struje putem glavnog strujnog
kabela. I to će smanjiti potrošnju energije.
Hrvatski - 5 -
Funkcije
Kontrolni gumbi Televizora i Rukovanje
•Televizor u boji s daljinskim upravljanjem
•Potpuno integrirani digitalni/kabelski televizor
(DVB-T/C).
•HDMI ulazi za spajanje drugih uređaja s HDMI
utičnicama
•USB ulaz
•Sustav OSD izbornika
•Scart utičnica za vanjske uređaje (Scart utičnica
za vanjske uređaje (kao što su DVD playeri, PVR
uređaji, video igre, itd).
•Stereo zvučni sustav
1. Smjer gore
•Teletekst
2. Smjer dolje
•Priključak za slušalice
•Sustav automatskog programiranja
•Ručno podešavanje
•Automatsko isključivanje nakon osam sati.
•Samoisključivanje
•Blokada za djecu
•Automatsko prigušivanje zvuka kada nema
emitiranja.
•NTSC reprodukcija
•AVL (Automatsko Ograničenje Glasnoće)
•PLL (Traženje Frekvencije)
•PC ulaz
•Mod Igre (opcija)
•Funkcija isključivanja slike
Dodaci Uključeni
•Daljinski upravljač
•Baterije : 2 x AAA
•Priručnik s uputama
•Odvojivi stalak
•Vijci za montiranje stalka (M4 x 12)
Obavijest o Pripravnosti
Ako televizor ne primi nikakav ulazni signal (npr. iz
izvora poput zračne antene ili HDMI izvora) u roku od
5 minuta, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti.
Kad sljedeći put uključite televizor, pojavit će se
sljedeća poruka: “Televizor se automatski prebacio
u mod pripravnosti jer duže vrijeme nije bilo
signala.” Za nastavak pritisnite OK.
Ako je televizor uključen, a neko vrijeme se njime nije
rukovalo tada će televizor preći u mod pripravnosti.
Kad sljedeći put uključite televizor, pojavit će se
sljedeća poruka. “Televizor se automatski prebacio
u mod pripravnosti jer duže vrijeme nije bilo
signala.” Za nastavak pritisnite OK.
3. Glasnoća / Info / Odabir popisa izvora i
prebacivanje u mod pripravnosti
Kontrolni gumb omogućava vam kontrolu funkcija
televizora poput glasnoće/ programa / izvora i
pripravnosti.
Za promjenu glasnoće: Povećajte glasnoću
pritiskom gumba prema gore. Smanjite glasnoću
pritiskom gumba prema dolje.
Za promjenu kanala: Pritisnite sredinu gumba, a
informacijska traka pojavit će se na zaslonu. Pređite
pohranjene kanale pritiskom gumba gore ili dolje.
Za promjenu izvora: Pritisnite sredinu gumba dvaput
(ukupno dva puta), na zaslonu će se pojaviti popis
izvora. Pređite dostupne kanale pritiskom gumba
gore ili dolje.
Isključivanje televizora: Pritisnite sredinu gumba
prema dolje i držite tako nekoliko sekundi, televizor
će se prebaciti u mod pripravnosti.
Napomene:
•Ako isključite televizor, krug počinje ispočetka
počevši s postavkama glasnoće.
•OSD glavnog izbornika ne može se prikazati
pomoću kontrolnog gumba.
Rukovanje Daljinskim Upravljačem
Pritisnite gumb Menu na daljinskom upravljaču za
prikaz glavnog izbornika na zaslonu. Koristite gumbe
sa strelicama za odabir oznake izbornika te pritisnite
OK za ulaz. Koristite gumbe sa strelicama za odabir
ili postavljanje stavke. Pritisnite gumb Return/Back
ili Menu za napuštanje zaslona izbornika.
Odabir ulaza
Nakon što ste na televizor spojili vanjske sustave,
možete ga prebaciti na različite izvore ulaza. Za odabir
različitih izvora uzastopno pritisnite gumb Source na
daljinskom upravljaču.
Hrvatski - 6 -
Promjena kanala i glasnoće
Kanal možete promijeniti i podesiti glasnoću pomoću
gumba Glasnoća +/- i Program +/- na daljinskom
upravljaču.
Zbrinjavanje Stare Opreme i Baterija
Samo za Europsku uniju i Države sa
Sustavima Recikliranja
Ovi simboli na proizvodima, pakiranjima
i/ili priloženim dokumentima značke
kako se korišteni električni i elektronički
proizvodi i baterije ne smiju miješati s
ostalim kućanskim otpadom.
Stavljanje Baterija u Daljinski Upravljač
Prvo uklonite vijak koji pričvršćuje poklopac odjeljka
za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.
Lagano podignite poklopac. Umetnite dvije AAA
baterije. Vodite računa o podudaranju (+) i (-) znakova
(vodite računa o ispravnom polaritetu). Vratite
poklopac na njegovo mjesto. Zatim ponovo zavijdajte
poklopac.
Za ispravnu obradu, povrat i recikliranje
starih proizvoda i baterija, molimo
odnesite ih u odgovarajuće sabirne
centre u skladu s vašim nacionalnim
zakonodavstvom.
Ispravnim zbrinjavanjem pomažete
sačuvati vrijedne resurse i sprječavate
potencijalne negativne učinke na
ljudsko zdravlje i okoliš.
Za više informacija o prikupljanju
i recikliranju kontaktirajte lokalne
nadležna općinska tijela.
Za neispravno zbrinjavanje otpada
mogu se platiti kazne u skladu s
nacionalnim zakonodavstvom.
Napomena za Simbol Baterije
(Donji Simbol):
Priključivanje Strujnog Kabela
Ovaj simbol može se koristiti u
kombinaciji s kemijskim simbolom. U
tom slučaju usklađen je sa zahtjevima
postavljenim direktivom za sadržane
kemikalije.
VAŽNO: Televizor je namijenjen radu na napajanju iz
utičnice od 220-240V AC, 50 Hz. Nakon uklanjanja
ambalaže, prije priključivanja televizora na strujnu
mrežu, ostavite ga da dosegne sobnu temperaturu.
Uključite mrežni kabel u mrežnu utičnicu.
Antenski Priključak
Spojite utikač antenske ili kabelske televizije u utičnicu
za ANTENSKI ULAZ (ANT) koja se nalazi na pozadini
televizora.
Obavijest
POTVRDA O ZAŠTITNOM ZNAKU
Pojmovi HDMI, HDMI logotip i High-Definition
Multimedia Interface zaštićeni su i registrirani zaštitni
znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim
državama i ostalim zemljama.
Ovlašteni predstavnik:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Web Site: http://www.panasonic.com
Proizvedeno pod licencijom Dolby Laboratories. Dolby
i dvostruki D znak su zaštitni znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
Hrvatski - 7 -
Specifikacija
TV emitiranje
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK
Prijemni kanali
VHF (POJAS I/III) - UHF
(POJAS U) - HIPERPOJAS
Digitalni prijem
Potpuno integrirani digitalni
televizor s prijemom
zemaljskih/kabelskih
programa
(DVB-T-C)
Broj podešenih
programa
1.000
Indikator kanala
Zaslonski prikaz (OSD)
RF antenski ulaz
75 Ohma (nebalansirani)
Radni napon
220-240V AC, 50Hz.
Audio
A2 Stereo+Nicam Stereo
Slušalice
3.5mm mini stereo utikač
Izlazna audio snaga
(WRMS.) (10% THD)
2x6W
Potrošnja energije (W)
65 W
Težina (Kg)
6 Kg
TV dimenzije
DebljinaxDužinaxVisina
(s podnožjem) (mm)
185 x 735 x 478
TV dimenzije
DebljinaxDužinaxVisina
(bez podnožja) (mm)
77/97 x 735 x 438
Zaslon
16/9 32”
Radna temperatura i
vlaga
0ºC pa do 40ºC, 85% maks.
vlaga
Hrvatski - 8 -
Daljinski Upravljač
1. Pripravan: Uključivanje/isključivanje televizora
2. Brojčani gumbi: Prebacivanje kanala, unos broja ili
slova u tekstualni okvir na zaslonu.
3. Televizor: Prikazivanje popisa kanala / Prebacivanje
na televizijski izvor
4. Prigušeno: Potpuno isključuje glasnoću televizora
5. Glasnoća +/6. Izbornik: Prikazuje TV izbornik
7. Gumbi za navigaciju: Pomažu pri navigaciji po
izbornicima, sadržajima i sl. te za prikaz podstranica u
modu teleteksta kada je pritisnut gumb desnoili lijevo
8. OK: Potvrda korisničkog odabira, zadrži stranicu (u
TXT modu), prikaz popisa kanala (u DTV modu)
9. Natrag/Povratak: Povratak na prethodni zaslon,
otvaranje stranice kazala (u TXT modu)
10. Preglednik medija: Otvara zaslon preglednika medija
11. Info: Prikaz informacija o sadržaju na zaslonu, prikaz
skrivenih informacija (otkrij - u TXT modu)
12. Moj gumb 1 (*)
13. Gumbi u boji: Za funkcije gumba u boji slijedite upute
na zaslonu
14. Jezik: Prebacivanje između modova zvuka (analogni
televizor), prikaz i izmjena jezika zvuka/podnaslova
(digitalni televizor, ako je dostupno)
15. Podnaslovi: Uključuje i isključuje podnaslove (ako je
dostupno)
16. Brzo natrag: Brzo vraća kadrove unatrag kod medija
poput filmova
17. Nema funkcije
18. Reproduciraj: Pokretanje reprodukcije odabranog
medija
19. Stop: Zaustavlja reprodukciju medija
20. Brzo naprijed: Brzo pomiče kadrove unaprijed kod
medija poput filmova
21. Pauza: Zaustavlja reprodukciju medija
22. Zaslon: Mijenja omjer širine i dužine zaslona
23. Tekst: Prikaz teleteksta (ako je dostupan), pritisnite
ponovo za postavljanje teleteksta preko normalno
emitirane slike (miks)
24. Nema funkcije
25. EPG (Elektronički programski vodič): Prikaz
elektroničkog programskog vodiča
26. Izlaz: Zatvaranje i izlaz iz prikazanih izbornika ili
povratak na prethodni zaslon
(*) MOJ GUMB 1:
Ovaj gumb može imati zadanu funkciju ovisno o modelu.
Međutim, ovim gumbom možete dodijeliti posebnu funkciju
ako ga držite pritisnutim pet sekundi kada je podešen željeni
izvor ili kanal. Na zaslonu će se pojaviti potvrdna poruka. Sada
je MOJ GUMB 1 povezan s odabranom funkcijom.
Upamtite, ako vršite Prvu Instalaciju, MOJ GUMB 1 vraća
se na zadanu funkciju.
27. Brzi izbornik: Prikaz popisa izbornika za brzi pristup
28. Nema funkcije
29. Program +/30. Zamijeni: Brzi prijelaz između prethodnih i trenutnih
kanala ili izvora
31. Izvor: Prikaz svih dostupnih emitiranih kanala i izvora
sadržaja
Hrvatski - 9 -
Priključci
Konektor
Tip
Kabeli
Uređaj
Scart
priključak
(stražnji)
VGA
priključak
(stražnji)
BOČNI AV
PC/YPbPr
Audio
priključak
(bočni)
YPbPr/PC Audio kabel (nije
isporučen)
HDMI
priključak
(stražnji)
SPDIF
BOČNI AV
SPDIF
(koaksijalni
izlaz)
priključak
(stražnji)
Bočni AV
(Audio/
Video)
priključak
(bočni)
SLUŠALICE
Priključak
za slušalice
(bočni)
YPBPR
YPbPr Video
priključak
(stražnji)
AV kabel (nije
isporučen)
PC na YPbPr priključni kabel (nije
isporučen)
USB
priključak
(bočni)
CI
priključak
(bočni)
NAPOMENA: Prilikom
priključivanja uređaja putem
YPbPr ili bočnog AV ulaza,
morate koristiti isporučene
priključne kabele za aktiviranje
priključka. Pogledajte sliku na
lijevoj strani. | Možete koristiti
YPbPr za VGA kabel (nije
isporučen) za omogućavanje
YPbPr signala putem VGA ulaza.
| VGA i YPbPr ne možete koristiti
istovremeno. | Za aktiviranje PC/
YPbPr zvuka trebate koristiti
bočne audio ulaze s YPbPr/PC
audio kabelom (nije isporučen) za
audio vezu. | Ako se vanjski uređaj
spaja preko SCART utičnice,
televizor se automatski prebacuje
u AV mod.| Prilikom primanja
DTV kanala (Mpeg4 H.264) ili
kad ste u pregledniku medija,
izlazni signal neće biti dostupan
putem scart utičnice. | Prilikom
uporabe kompleta za postavljanje
na zid (dostupno na tržištu u
ponudi trećih strana ukoliko nisu
isporučeni), preporučamo da sve
kabele uključite na stražnji dio
televizora prije samog postavljanja
na zid. | Umetnite ili uklonite CI
modul samo kada je televizor
ISKLJUČEN. Detalje možete
potražite u priručniku s uputama za
modul. | Svaki USB ulaz televizora
podržava uređaje do 500mA.
Spajanje uređaja čije su trenutne
vrijednosti veće od 500mA može
oštetiti televizor. | Spajanjem
HDMI kabela na vaš televizor
morate koristiti samo oklopljeni
HDMI kable kao jamčenu dovoljnu
zaštitu od zračenja uslijed
radiofrekvencijskih smetnji.
CAM
module
Ukoliko želite priključiti uređaj na televizor provjerite jesu li i televizor i uređaj isključeni prije priključivanja. Nakon
priključenja, možete uključiti obje jedinice i koristiti ih.
Hrvatski - 10 -
procesa pretraživanja. Kada završite, za nastavak
pritisnite OK.
Uključivanje/Isključivanje
Uključivanje Televizora
Uključite strujni kabel u izvor el. energije poput zidne
utičnice (220-240V AC, 50 Hz).
Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili:
•Pritisnite gumb Pripravan, Program +/- ili brojčani
gumb na daljinskom upravljaču.
•Pritisnite bočni funkcijski gumb na televizoru dok se
televizor ne uključi iz moda pripravnosti.
Isključivanje Televizora
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb Pripravan
ili pritisnite bočni funkcijski gumb na televizoru dok se
televizor ne prebaci u mod pripravnosti.
Za potpuno isključivanje TV uređaja, izvucite
mrežni kabel iz mrežne utičnice.
Napomena: Kada se televizor prebaci u mod pripravnosti,
LED svjetlo za mod pripravnosti može treperiti što znači da
je aktivna funkcija poput Pretraživanje u modu pripravnosti,
Bežično učitavanje ili Tajmer. LED svjetlo može treperiti i kada
uključite televizor iz moda pripravnosti.
Prva Instalacija
Prilikom prvog uključenja, pojavit će se izbornik za
odabir jezika. Odaberite željeni jezik i pritisnite OK.
Na sljedećem zaslonu podesite vaše preferencije
pomoću navigacijskih gumba.
Napomena: U ovom trenutku, ovisno o odabranoj državi
možda će se od vas tražiti podešavanje i potvrda PIN-a.
Odabrani PIN ne može biti 0000. Ako se od vas traži morate
unijeti broj PIN-a koji će se koristiti prilikom kasnijeg rukovanja
izbornikom
O odabiru tipa emitiranja
Zračni signal: Ako je uključena opcija emitiranja
zračni signal tada će televizor pretraživati digitalne
zemaljske televizijske programe nakon završetka
drugih početnih postavki.
Kabelski signal: Ako je uključena opcija emitiranja
kabelski signal tada će televizor pretraživati digitalne
kabelske programe nakon završetka drugih početnih
postavki. Ovisno o vašim drugim preferencijama
možda će se prija početka pretrage pojaviti potvrdna
poruka. Odaberite DA i pritisnite OK za nastavak.
Za poništenje postupka, odaberite NE i pritisnite
OK. Možete odabrati mrežu ili podesiti vrijednosti
poput Frekvencije, ID mreže i Korak Pretrage. Kad
završite pritisnite gumb OK.
Napomena: Trajanje pretraživanja mijenjat će se ovisno o
odabranom koraku pretrage.
Analogna: Ako je uključena opcija emitiranja
analogna tada će televizor pretraživati analogne
televizijske programe nakon završetka drugih početnih
postavki.
Uz to, možete podesiti tip emitiranja kao vaš omiljeni.
Prioritet će se dati odabranom tipu emitiranja tijekom
U ovom trenutku možete aktivirati opciju Mod
Prikazivanja u Trgovini. Ova opcija konfigurirat
će postavke vaše televizora za najbolju kvalitetu
prikazivanja. Ova opcija namijenjena je samo
za uporabu u trgovini. Preporučuje se odabrati
Mod Prikazivanja Kod Kuće za uporabu u
kućanstvima. Ova opcija bit će dostupna u izborniku
Podešavanje>Dodatno i može se naknadno uključiti/
isključiti.
Za nastavak pritisnite gumb OK na daljinskom
upravljaču. Nakon završetka početnog podešavanja
televizor će početi pretraživati dostupne televizijske
programe odabranih tipova emitiranja.
Nakon što su spremljene sve dostupne postaje,
pokazat će se rezultati pretraživanja. Za nastavak
pritisnite OK. Kao idući prikazat će se izbornik Uredi
Popis Kanala. Popis kanala možete urediti u skladu
s vašim preferencijama ili pritisnuti gumb Menu za
izlazak i gledanje televizije.
Za vrijeme pretraživanja može se pojaviti poruka koja
će vas pitati želite li sortirati kanale prema LCN(*).
Odaberite Da i za potvrdu pritisnite OK.
(*) LCN je sustav logičkog broja kanala koji organizira
dostupne emitirane kanala prema prepoznatljivom nizu kanala
(ako je dostupno).
Napomena: Ne isključujte televizor za vrijeme pokretanja
prve instalacije. Upamtite kako neke opcije možda neće biti
dostupne ovisno o odabiru države.
Reprodukcija Medija Putem USB Ulaza
Na televizor možete priključiti 2.5" i 3.5" inčni (hdd s vanjskim
napajanjem) vanjski pogon tvrdog diska ili USB memorijski
štapić pomoću USB ulaza na televizoru.
VAŽNO! Sigurnosno pohranite datoteke na uređaj
za pohranu prije spajanja na televizor. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za oštećenje ili gubitak
podataka. Neke vrste USB uređaja (npr. MP3 uređaji)
ili pogoni USB tvrdog diska/memorijski štapići nisu
kompatibilni s ovim televizorom. Televizor podržava
formate diska NTFS i FAT32.
Prilikom formatiranja USB tvrdih pogona koji imaju
više od 1 TB (tera bajt) prostora za pohranu možete
imati problema tijekom procesa formatiranja.
Pričekajte nekoliko trenutaka prije spajanja i
odspajanja, jer player možda još uvijek očitava
datoteke. To može izazvati fizičko oštećenje USB
playera te samog USB uređaja. Ne izvlačite pogon
dok se datoteka reproducira.
USB adaptere možete koristiti za USB ulaze
televizora. USB adapteri s vanjskim napajanjem
preporučuju se u ovom slučaju.
Preporučuje se koristiti izravno USB ulaz(e) televizora
ako ćete spojiti USB tvrdi disk.
Hrvatski - 11 -
Napomena: Prilikom prikazivanja slikovnih datoteka izbornik
Preglednika Medija može prikazati 1000 slikovnih datoteka
pohranjenih na spojenom USB uređaju.
Izbornik Preglednik Medija
Možete reproducirati slikovne, glazbene i filmske
datoteke pohranjene na USB disku priključivanjem
na televizor. Priključite USB disk na USB ulaz koji
se nalazi sa strane televizora. Pritiskom na gumb
Menu kad ste u modu Preglednika Medija moći ćete
pristupiti izborniku opcija Slike, Zvuka i Podešavanja.
Ponovnim pritiskom na gumb Menu izići ćete iz ovog
zaslona. Željene postavke Preglednika Medija
možete podesiti pomoću izbornika Podešavanja.
Rukovanje modom petlja/nasumično
Sve datoteke na popisu
kontinuirano će se
reproducirati po izvornom
redoslijedu
Reprodukciju pokrenite
pritiskom na gumb
Reprodukcija i aktivirajte
Reprodukciju pokrenite
pritiskom na gumb OK i
aktivirajte
Isti zapis koji će se neprekidno
reproducirati (ponavljati)
Sve datoteke na popisu
reproducirat će se jednom
prema nasumičnom
redoslijedu
Reprodukciju pokrenite
pritiskom na gumb
Reprodukcija i aktivirajte
Reprodukciju pokrenite
pritiskom na gumb
Reprodukcija i aktivirajte
,
Sve datoteke na popisu
kontinuirano će se
reproducirati po istom
nasumičnom redoslijedu.
CEC i CEC RC Prosljeđivanje (tzv. "Passthrough")
Ova funkcija omogućava upravljanje uređajima s
aktiviranim CEC-om koji su spojenim putem HDMI
priključaka pomoću daljinskog upravljača televizora.
Opcija CEC u izborniku Podešavanje>Dodatno
treba se prvo podesiti na Aktivirano. Pritisnite gumb
Izvor i odaberite HDMI ulaz spojenog CEC uređaja
s izbornika Popis izvora. Kada se spoji novi CEC
uređaj on će se prikazati na popisu u izborniku izvora
i to naveden pod svojim imenom, a ne pod imenom
spojenog HDMI priključka (poput DVD player, recorder
1, itd.)
Daljinski upravljač televizora automatski može izvršiti
glavne funkcije nakon odabira spojenog HDMI izvora.
Za prekid ove operacije i ponovno upravljanje
televizorom pomoću daljinskog upravljača pritisnite
gumb Brzog Izbornika na daljinskom upravljaču i
označite CEC RC Prosljeđivanje (tzv. "Passthrough)
te podesite na isključeno pritiskom na gumb lijevo ili
desno. Ova funkcija može se aktivirati ili deaktivirati
u izborniku Sustav>Dodatno.
Također, televizor podržava funkciju ARC(Audio
Return Channel). Ova funkcija je audio poveznica
čiji je cilj zamijeniti druge kabele između televizora
i audio sustava (sustav A/V prijemnika ili zvučnika).
Kada je ARC aktivan televizor ne prigušuje automatski
ostale audio izlaze. Zato morate ručno smanjiti
glasnoću televizora na nulu ako želite slušati samo
zvuk iz spojenog audio uređaja (isto kao s drugim
optičkim ili koaksijalnim digitalnim zvučim izlazima).
Ako želite promijeniti razinu glasnoće spojenog
uređaja trebate odabrati uređaj s popisa izvora. U tom
slučaju gumbi za upravljanje glasnoćom usmjereni su
na spojeni audio uređaj.
Napomena: ARC je podržan samo putem HDMI1 ulaza.
Upravljanje audio sustavom
Omogućuje korištenje audio pojačala/prijemnika
zajedno s televizorom. Glasnoća se može kontrolirati
pomoću daljinskog upravljača televizora. Za
aktiviranje ove funkcije opciju Zvučnici u izborniku
Podešavanje>Dodatno podesite na Pojačalo.
Prigušit će se zvuk zvučnika televizora, a zvuk
izvora gledanog programa emitirat će se iz spojenog
zvučnog sustava.
Napomena: Audio uređaj treba podržavati funkciju
Upravljanje audio sustavom, a opciju CEC treba podesiti
na Aktivirano.
Hrvatski - 12 -
Sadržaji Izbornika Televizora
Sadržaji Izbornika Slike
Mod
Mod slike možete izmijeniti tako da udovoljava vašim željama ili zahtjevima. Mod
slike može se postaviti kao jednu od ovih opcija: Kino, Igra, Sportovi, Dinamičan i
Prirodno.
Kontrast
Podešava vrijednosti osvjetljenja i potamnjenja zaslona.
Osvjetljenje
Podešava vrijednosti osvjetljenja zaslona.
Oštrina
Podešavanje vrijednosti oštrine prikaza objekata koji se vide na zaslonu.
Boja
Podešavanje vrijednosti boje njihovim podešavanjem.
Ušteda Energije
Za podešavanje Uštede Energije na Prilagođeno, Minimum, Srednje, Maksimum,
Automatsko, Slika Isključena ili Isključeno.
Napomena: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranom modu.
Pozadinsko Svjetlo
Ova postavka kontrolira razinu pozadinskog svjetla. Funkcija pozadinskog svjetla neće
biti aktivna kada je Ušteda Energije podešena na opciju različitu od Prilagođene.
Pozadinsko svjetlo ne može se aktivirati ako je mod slike podešen na ıgra.
Napredne Postavke
Dinamički
Kontrast
Omjer dinamičkog kontrasta možete podesiti na željenu vrijednost.
Smanjenje Šuma
Ako je emitirani signal slab i slika ima šumove, smanjite šum pomoću postavke
Smanjenje Šuma.
Temperatura Boje
Postavljanje željene vrijednosti temperature boje. Dostupne opcije su Hladna, Normalna,
Topla i Prilagođena.
Bijela Točka
Ako je opcija Temperature Boje podešena na prilagođeno tada će ova opcija biti
dostupna. Povećajte "toplinu" ili "hladnoću" slike pritiskom na gumbe lijevo ili desno.
Zumiranje Slike
Podešavanje željenog formata veličine slike.
Filmski Mod
Filmovi snimljeni s različitim brojem kadrova po sekundi u usporedbi s običnim televizijskim
programima. Uključite ovu funkciju kada gledate filmove za jasni prikaz brzih scena.
Boja Tema
Boja tema može se mijenjati između -5 i 5.
Promjena Boje
Prilagođava željenu nijansu boje.
Hdmi Puni
Raspon
Ova opcija bit će vidljiva prilikom gledanja iz HDMI izvora. Ovu funkciju možete koristiti za
pojačavanje zatamnjenja slike.
Položaj Računala
Pojavljuje se samo kada je ulazni izvor podešen na VGA/PC.
Autopozicioniranje Automatski optimizira prikaz. Pritisnite OK za optimizaciju.
H Položaj
Ova stavka sliku pomiče vodoravno udesno ili ulijevo na zaslonu.
V Položaj
Ova stavka pomiče sliku okomito prema gore ili dolje na zaslonu.
Dot Clock Uklanjanje
Okomitih Smetnji
Prilagođavanje uklanjanja okomitih crta (Dot Clock) ispravlja smetnje koje se javljaju kao
okomite crte u prezentacijama s dosta crta kao što su radni listovi, odjeljci ili tekst s malim
slovima.
Faza
Ovisno o ulazu izvora (računalo itd.) na zaslonu možete vidjeti zamagljenu sliku ili sliku sa
snijegom. Pomoću principa pokušaja i greške koristeći se fazom možete pokušati dobiti
jasniju sliku.
Resetiranje
Resetira postavke slike na tvornički zadane vrijednosti (osim moda Igra).
Dok je aktivan VGA (PC) mod, pojedine stavke u izborniku Slika neće biti dostupne. Umjesto toga, postavke moda VGA dodat će
se Postavkama Slike u računalnom modu.
Hrvatski - 13 -
Sadržaj Izbornika Zvuka
Glasnoća
Prilagodite razinu glasnoće.
Ekvalizator
Odabir moda ekvalizatora. Prilagođene postavke mogu se podesiti samo u
Korisničkom modu.
Balans Zvuka
Podešava emitiranje zvuka putem lijevog ili desnog zvučnika.
Slušalice
Podešava glasnoću u slušalicama.
Molimo, prije uporabe slušalice provjerite je li glasnoća u slušalicama podešena na
nižu razinu radi sprječavanja oštećenja sluha.
Mod Zvuka
Možete odabrati mod zvuka (ako to podržava kanal koji gledate).
AVL (Automatsko
Ograničenje
Glasnoće)
Podešava fiksnu razinu zvuka između programa.
Slušalice/Izlaz za
Slušalice
Prilikom priključivanja vanjskog pojačala na vaš televizor pomoću ulaza za slušalice,
ovu opciju možete podesiti kao Lineout. Ako ste na televizor priključili slušalice, ovu
opciju podesite kao Slušalice.
Molimo, prije uporabe slušalica podesite ovaj izbornik na Slušalice. Ako je podešena
na Lineout, izlaz iz utičnice slušalica bit će podešen na maksimum što može izazvati
oštećenje sluha.
Dinamički Bas
Aktiviranje ili deaktiviranje Dinamičkog Basa.
Surround Zvuk
Surround zvuk možete Uključiti ili Isključiti.
Vanjski digitalni Zvuk
Postavlja tip vanjskog digitalnog audio signala.
Hrvatski - 14 -
Podešavanje - Sadržaji Izbornika Postavki
Uvjetovani Pristup
Kontrolira modul uvjetnog pristupa kada postoji.
Jezik
Možete podesiti razne jezike ovisno o televizijskoj kući koja emitira program ili državi.
Kontrola Pristupa
Za izmjenu kontrole pristupa trebate unijeti ispravnu lozinku. U ovom
izborniku možete jednostavno podesiti Zaključavanje Izbornika, Dobno
Zaključavanje(možda nije dostupno, ovisno o odabiru države prilikom Prve
Instalacije) Iblokadu za Djecu. Također, možete podesiti novi pin broj pomoću
opcije Podesi PIN.
Napomena: Zadani PIN može se podesiti na 0000 ili 1234. Ako ste definirali PIN (tražit će se od vas ovisno
o odabranoj državi) tijekom prve instalacije tad koristite PIN koji ste definirali.
Tajmeri
Podešava tajmer samoisključivanja na isključivanje televizora nakon protoka
određenog vremena. Podešava tajmere za odabrane programe.
Datum/Vrijeme
Podešava datum i vrijeme.
Izvori
Omogućava ili onemogućava odabrane opcije izvora.
Pristupačnost
Prikazuje opcije pristupačnosti televizora.
Za Osobe
Oštećena Sluha
Aktivacija svih posebnih funkcija emitiranih od strane televizijske kuće.
Audio Opis
Narativna snimka reproducirat će se za gledatelje koji su slijepi ili imaju problema
s vidom. Pritisnite OK za prikaz svih dostupnih opcija izbornika Zvučni Opis.
Ova funkcija je dostupna samo ako televizijske kuće koje emitiraju programe to
podržavaju.
Dodatno
Prikazuje opcije drugih postavki televizora.
Trajanje
Izbornika
Mijenja vrijeme trajanja zaslona izbornika.
Plava Pozadina
Uključuje ili isključuje sustav plave pozadine ako je signal slab ili ga nema.
Nadogradnja
Softvera
Osigurava najnoviju verziju firmwarea na televizoru.
Verzija Aplikacije
Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Podnaslov
Ova opcija koristi se za odabir koji će mod podnaslova biti vidljiv na zaslonu (DVB
podnaslov / teletekst podnaslov) kad su oba dostupna. Zadani je DVB podnaslov. Ova
funkcija dostupna je samo ako je opcija države podešena na Norvešku.
Automatsko
Isključivanje
Televizora
Podesite željeno vrijeme kada će se televizor automatski prebaciti u mod pripravnosti
kada se ne koristi.
Mod Prikazivanja
u Trgovini
Ovaj mod odaberite za prikazivanje u trgovini. Kad je Mod Prikazivanja u Trgovini
aktiviran, neke stavke televizijskog izbornika neće biti dostupne.
Mod Uključivanja
Ova funkcija podešava postavke moda uključivanja. Dostupne su opcije zadnje
Odabrano i Pripravnost.
CEC
Pomoću ove postavke možete potpuno aktivirati ili deaktivirati CEC funkcionalnost.
Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijevo ili desno.
Zvučnici
Za slušanje zvuka televizora putem spojenog kompatibilnog audio uređaja podesite
ga Pojačalo. Za upravljanje glasnoćom audio uređaja koristite daljinski upravljač
televizora.
Hrvatski - 15 -
Instalirajte i Ponovno podesite Sadržaj Izbornika
Automatsko
Pretraživanje
Kanala
(Ponovno
Podešavanje)
Prikazuje opcije automatskog podešavanja. Digitalna Zračna Antena: Pretražuje i
pohranjuje zračne DVB stanice. Digitalna Kabelska Antena: Pretražuje i sprema kabelske
DVB kanale. Analogna: Pretražuje i pohranjuje analogne stanice.
Ručno
Pretraživanje
Kanala
Ova funkcija može se koristiti za izravan unos kanala.
Pretraživanje
Mrežnih
Kanala
Pretražuje povezane kanala u sustavu emitiranih kanala. Digitalna Zračna Antena:
Pretražuje televizijske kanale koji se emitiraju zrakom. Digitalna Kabelska Antena:
Pretražuje televizijske kanale koji se emitiraju posredstvom kabelske mreže.
Analogno
Fino
Podešavanje
Ovu postavku možete koristiti za podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna
ako su analogni kanali pohranjeni.
Postavke
Instalacije
Prikazivanje izbornika postavki instalacije. Pretraživanje u Modu Pripravnosti (opcija) Dok
je u modu pripravnosti televizor će pretražiti nove kanale ili kanale koji nedostaju. Prikazat će
se svi novopronađeni kanali.
Briši Popis
Servisa
Pomoću ove postavke izbrišite spremljene kanale. Ova postavka vidljiva je samo ako je opcija
Država podešena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku.
Odabir
Aktivne Mreže
Ova postavka omogućuje vam odabir samo onih emitiranih kanala koji su u okviru odabrane
televizijske kuće, a koji će se pojaviti na popisu kanala. Ova funkcija dostupna je samo ako je
opcija države podešena na Norvešku.
Prva
Instalacija
Brisanje svih pohranjenih kanala i postavki, vraćanje tvorničkih postavki televizora.
Hrvatski - 16 -
Općenito o rukovanju televizorom
Rukovanje Popisom Kanala
Televizor sortira sve spremljene postaje u Popis
Kanala. Pomoću opcija Popisa Kanala možete
uređivati popis kanala, postaviti favorite ili aktivne
stanice koje će se pojaviti na popisu. Pritisnite gumb
OK/TV za otvaranje Popisa Kanal. Kanale prikazane
na popisu možete filtrirati pritiskom na Plavi gumb
ili otvoriti izbornik Uredi Popis Kanala pritiskom
na Zeleni gumb sa ciljem izvršavanja naprednih
promjena na trenutnom popisu.
Upravljanje popisima favorita
Možete kreirati različite popise koji sadrže vaše
omiljene kanale. Pristupite Popisu Kanala na
glavnom izborniku ili pritisnite Zeleni kada se na
zaslonu prikazuje Popis Kanala radi otvaranja
izbornika Uredi Popis Kanala. Odaberite željeni
kanal s popisa. Možete izvršiti višestruke odabire
pritiskom na Žuti gumb. Zatim pritisnite gumb OK
za otvaranje izbornika Opcije Uređivanja Kanala
i odaberite opciju Dodaj/Ukloni Favorite. Ponovo
pritisnite gumb OK. Opciju željenog popisa podesite
na Uključeno. Odabrani kanal(i) dodat će se na popis.
Za uklanjanje jednog ili više kanala s popisa favorita
slijedite iste korake i podesite opciju željenog popisa
na Isključeno.
Možete koristiti funkciju Filtra u izborniku Uredi Popis
Kanala za trajno filtriranje kanala na Popisu Kanala
u skladu s vašim preferencijama. Korištenjem opcije
Filtra možete podesiti jedan od četiri popisa vaših
favorita koji će se prikazati svaki put kada se otvori
Popis Kanala. Funkcija filtriranja u izborniku Popis
Kanala filtrirat će samo trenutno prikazani Popis
Kanala za prikazivanje kanala i njegovo podešavanje.
Ove promjene neće se zadržati kada sljedeći put
otvorite Popis Kanala.
Konfiguriranje Postavki Kontrole Pristupa
Opcije izbornika kontrole pristupa mogu se koristiti
za kako bise korisnicima zabranilo gledanje određenih
programa, kanala ili uporaba izbornika. Ove postavke
nalaze se u izborniku Podešavanje>Kontrola
Pristupa.
Za prikaz opcija izbornika kontrole pristupa, treba
upisati PIN broj. Nakon kodiranja ispravnog PIN broja,
prikazat će se izbornik Kontrole Pristupa.
Zaključavanje Izbornika: Ova postavka aktivira ili
deaktivira pristup svim izbornicima ili instalacijskim
izbornicima televizora.
Dobno Zaključavanje: Ako je ova opcija podešena
televizor dobiva informacije o dobnoj zaštiti
od televizijske kuće, a ako je ta dobna zaštita
onemogućena, onemogućuje pristup tom kanalu.
Napomena: Ako je opcija države kod Prve Instalacije
podešena na Francusku, Italiju ili Austriju, vrijednost Dobnog
zaključavanja bit će podešeno na 18 godina kao zadana
vrijednost.
Blokada za Djecu: Ako se ova opcija podesi na
Uključeno televizorom će se moći upravljati samo
pomoću daljinskog upravljača. U tom slučaju gumbi
na televizoru neće raditi.
Postavi PIN: Definira novi PIN broj.
Zadani CICAM PIN: Ova opcija pojavit će se
zasivljena ako niti jedan CI modul nije umetnut u
CI otvor televizora. Zadani PIN CI CAM-a možete
promijeniti pomoću ove opcije.
Napomena: Zadani PIN može se podesiti na 0000 ili 1234.
Ako ste definirali PIN (potreban je ovisno o odabranoj državi)
tijekom Prve Instalacije tad koristite PIN koji ste definirali.
Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabiru
države prilikom Prve Instalacije.
Elektronički Programski Vodič (EPG)
Neki kanali šalju informacije o rasporedu emitiranja
programa. Pritisnite gumb Epg za prikaz izbornika
Programskog Vodiča.
Dostupna su 3 različita tipa prikaza rasporeda,
Vremenski raspored, Popis rasporeda i Trenutni/
sljedeći raspored. Za prebacivanje između njih
slijedite upute na dnu zaslona.
Vremenski Raspored
Zum (Žuti gumb): Pritisnite Žuti gumb za prikaz
događaja u dužem vremenskom intervalu.
Filtar (Plavi gumb): Prikazuje opcije filtriranja.
Pojedinosti događaja (Info gumb): Prikazuje
detaljne informacije o odabranim programima.
Odabir žanra (gumb Podnaslova): Prikazivanje
izbornika Odabir Žanra. Pomoću ove funkcije možete
pretraživati bazu podataka programskog vodiča u
skladu s odabranim žanrom. Pretražuju se informacije
dostupne u programskom vodiču, a rezultati koji
odgovaraju vašim kriterijima su označeni.
Idući/Prethodni dan (gumbi Program +/-):
Prikazivanje programa prethodnog ili sljedećeg dana.
Opcije (OK gumb): Prikaz programskih opcija.
Pretraga (Tekstualni gumb): Prikazuje izbornik
Pretraživanje vodiča.
Sada (gumb Zamjene): Prikazuje trenutni događaj
na označenom kanalu.
Popis Rasporeda (*)
(*) Ova opcija prikaza na popisu će se pojaviti samo događaji
označenog kanala.
Prethod. Vremenski Odsječak (Crveni gumb):
Prikazuje programe prethodnog vremenskog
odsječka.
Idući/Prethodni dan (gumbi Program +/-):
Prikazivanje programa prethodnog ili sljedećeg dana.
Pojedinosti Događaja (Info gumb): Prikazuje
detaljne informacije o odabranim programima.
Filtar (Tekstualni gumb): Prikazuje opcije filtriranja.
Idući Vremenski Odsječak (zeleni gumb): Prikaz
programa u sljedećem vremenskom odsječku.
Opcije (OK gumb): Prikaz programskih opcija.
Hrvatski - 17 -
Sada/Sljedeće na Rasporedu
K r e tanje (Nav iga cijs ki gum bi) : Pr itis nite
Navigacijske Gumbe za kretanje kroz kanale i
programe.
Opcije (OK gumb): Prikaz programskih opcija.
Pojedinosti Događaja (Info gumb): Prikazuje
detaljne informacije o odabranim programima.
Filtar (Plavi gumb): Prikazuje opcije filtriranja.
Opcije programa
Koristite navigacijske gumbe za označavanje
programa te pritisnite gumb OK za prikaz izbornika
Opcije Događaja. Dostupne su sljedeće opcije.
Odabir kanala: Pomoću ove opcije možete prebaciti
na odabrani kanal.
Tajmer za događaj / Brisanje Tajmera za Događaj:
Kad ste u EPG izborniku odabrali program, pritisnite
gumb OK. Odaberite opciju Podesi Tajmer ili
Događaj i pritisnite gumb OK. Možete podesiti tajmer
za buduće programe. Za poništenje već podešenog
tajmera, označite program i pritisnite gumb OK. Zatim
odaberite opciju Brisanje Tajmera ili Događaja.
Tajmer će se otkazati.
Napomene: Ne možete se prebaciti na drugi kanal ili izvor
dok je aktivan tajmer na trenutnom kanalu.
Nije moguće podesiti tajmer za dva ili više pojedinačna
događaja u istom vremenskom intervalu.
Teletekst Usluge
Za ulaz pritisnite gumb Text. Ponovno pritisnite i
aktivirajte miks mod, koji vam omogućuje istovremeni
prikaz teletekst stranice i emitirani televizijski program.
Za izlaz pritisnite još jednom. Ako je dostupno dijelovi
stranice teleteksta označeni su bojama što znači da se
mogu odabrati tipkama u boji. Pratite upute prikazane
na zaslonu.
Digitalni Teletekst
Za prikaz digitalnih teletekst informacija pritisnite gumb
Text. Koristite gumbe u boji, gumbe pokazivača te gumb
OK. Način rada razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog
teleteksta. Pratite upute prikazane na zaslonu digitalnog
teleteksta. Kada se pritisne gumb Text, televizor se vraća
na normalan način emitiranja.
Nadogradnja Softvera
Vaš televizor ima mogućnost automatski pronaći i
ažurirati firmware putem emitiranog signala.
Pretraživanje nadogradnji softvera preko
korisničkog sučelja
Na glavnom izborniku odaberite Podešavanje
i pritisnite gumb OK. Prikazat će se Izbornik
Podešavanja. Zatim odaberite opciju Dodatno i
pritisnite gumb OK. Pomaknite se na Nadogradnju
Softvera i pritisnite gumb OK. U izborniku Opcije
Nadogradnje odaberite Pretraži Nadogradnje
i pritisnite gumb OK za provjeru postoje li nove
nadogradnje softvera.
Ako se pronađe nova nadogradnja, počinje njezino
preuzimanje. Kada je preuzimanje završeno potvrdno
odgovorite na pitanje o ponovnom pokretanja sustava
televizora pritiskom na gumb OK za nastavak
postupka ponovnog pokretanja sustava.
Pretraživanje u 3 sata ujutro i nadogradnja
Televizor će tražiti nove nadogradnje u 3:00 sata,
ako je opcija Automatsko Pretraživanje u izborniku
Opcije Nadogradnje podešena na Aktivirano i ako
je televizor priključen na zračnu antenu. Ako je novi
softver pronađen i uspješno preuzet instalirat će se
prilikom sljedećeg uključivanja televizora.
Napomena: Ne isključujte strujni kabel dok led svjetlo treperi
tijekom postupka ponovnog pokretanja sustava. Ako se
televizor ne uključi nakon nadogradnje isključite televizor na
dvije sekunde te ga ponovo uključite.
Uklanjanje Uzroka Nepravilnog Rada i Savjeti
Televizor se ne Uključuje
Provjerite je li utikač strujnog kabela na siguran način
uključen u zidnu utičnicu. Provjerite jesu li baterije
istrošene. Pritisnite gumb uključivanje/isključivanje
na televizoru.
Loša Slika
•Provjerite je li odabran ispravan TV sustav?
•Slab signal može izazvati iskrivljenu sliku. Provjerite
antenski priključak.
•Ako ste ručno vršili fino podešavanje, provjerite jeste
li unijeli ispravnu frekvenciju kanala.
•Na kvalitetu slike može utjecati istovremeno spajanje
dva uređaja na televizor. U tom slučaju, odspojite
jedan od uređaja.
Nema Slike
•To znači kako televizor ne prima signal. Provjerite
je li odabran pravilan ulazni izvor.
•Je li antena ispravno spojena?
•Je li antenski kabel možda oštećen?
•Jesu li korišteni prikladni utikači za spajanje antene?
•Ako niste sigurni, obratite se prodavaču.
Nema Zvuka
•Provjerite je li zvuk televizora prigušen. Za provjeru
pritisnite gumb Prigušeno ili pojačajte glasnoću.
•Zvuk može dolaziti samo iz jednog zvučnika.
Provjerite postavke balansa zvuka u izborniku
Zvuka.
Daljinsku Upravljač - ne Radi
•Baterije su se možda istrošile. Zamijenite baterije.
Ulazni izvori - ne Mogu se Odabrati
•Ako ne možete odabrati izvor ulaza, možda nije
spojen nijedan uređaj. Ako ne;
•Provjerite AV kabele i priključke ako pokušavate
prebaciti ulazni izvor namijenjen spojenom uređaju.
Hrvatski - 18 -
PC ulaz - Tipični Modovi Prikaza
Kompatibilnost AV i HDMI Signala
U sljedećoj tablici prikazani su neki od tipičnih modova
video zaslona. Vaš televizor možda neće podržavati
sve rezolucije.
Kazalo
Rezolucija
Frekvencija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Izvor
IZLAZ
(SCART)
Podržani Signali
Dostupno
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
O
RGB 50/60
Bočni AV
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
S-VIDEO 50Hz (PAL)
S-VIDEO 60Hz (NTSC)
YPbPr
HDMI
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Nije Dostupno, O: Dostupno)
U nekim slučajevima signal na televizoru neće
se moći ispravno prikazati. Problem je možda u
nepodudarnosti sa standardima kod opreme izvora
signala (DVD, digitalni prijemnik za kabelsku televiziju
–STB, itd.) Ako imate takvih problema, molimo
kontaktirajte vašeg prodavača i proizvođača opreme
izvora signala.
Hrvatski - 19 -
Formati Datoteka Koje Podržava USB Mod
Medij
Ekstenzija
Format
Napomene
Video
.dat, .mpg,
.mpeg
Mpeg1-2
1080P@30fps, 50Mbit/sek
.ts, .trp, .tp,
.m2ts
MPEG2 , H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Ostali:
1080P@30fps - 50Mbit/sek
.vob
MPEG2
1080P@30fps 50Mbit/sek
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
.mp4, .mov
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/sek
.3gp
MPEG4, H.264
1920x1080@30P 20Mbit/sek
.asf, .wmv
VC1
1080P@30fps, 50Mbit/sek
.mp3
MPEG1/2 sloj
1/2/3 (MP3)
Sloj1: 32Kbps ~ 448Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 16KHz ~ 48KHz
(Brzina uzorkovanja)
Audio
Sloj2: 8Kbps ~ 384Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 16KHz ~ 48KHz
(Brzina uzorkovanja)
Sloj3: 8Kbps ~ 320Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 16KHz ~ 48KHz
(Brzina uzorkovanja)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA Pro
WMA: 128bps ~ 320Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 8KHz ~ 48Khz
(Brzina uzorkovanja)
WMA Pro: < 768kbps (Brzina prijenosa podataka) / ~ 96KHz (Brzina
uzorkovanja)
Slika
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Free Format (Brzina prijenosa podataka) / 8KHz ~ 48KHz (Brzina
uzorkovanja)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 16KHz ~ 48KHz (Brzina
uzorkovanja)
(radi samo
za datoteke
videozapisa)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 32KHz, 44.1KHz,
48KHz (Brzina uzorkovanja)
EAC3
32Kbps ~ 6 Mbps (Brzina prijenosa podataka) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Brzina uzorkovanja)
LPCM
64Kbps ~ 1.5Mbps (Brzina prijenosa podataka) / 8KHz ~ 48Khz (Brzina
uzorkovanja)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 8KHz ~ 48Khz (Brzina
uzorkovanja)
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 8KHz (Brzina uzorkovanja)
Osnovno
Rezolucija(ŠxV): 15360x8640, 4147200 bajtova
Progresivno
Rezolucija(ŠxV): 1024x768, 6291456 bajtova
.jpeg, .jpg
.png
neisprepleteno
Rezolucija(ŠxV): 9600x6400, 3840000 bajtova
isprepleteno
Rezolucija(ŠxV): 1200x800, 3840000 bajtova
Rezolucija(ŠxV): 9600x6400, 3840000 bajtova
.bmp
Podnaslov
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Hrvatski - 20 -
Podržane DVI Rezolucije
Prilikom spajanja uređaja na konektore televizora pomoću DVI na HDMI kabele (nisu obuhvaćeni isporukom),
možete uzeti u obzir sljedeće informacije o rezoluciji.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
75Hz
þ
640x480
800x600
72Hz
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
þ
1152x870
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Hrvatski - 21 -
Obsah
Bezpečnostní Informace........................................23
Údržba...................................................................24
Zobrazovací Panel, Skříňka, Podstavec...............24
Elektrická Zástrčka................................................24
Montáž / Demontáž Podstavce.............................24
Při Použití Držáku pro Zavěšení na Zeď...............25
Environmentální Informace...................................25
Vlastnosti...............................................................25
Zahrnuté Příslušenství..........................................25
Oznámení o Režimu Pohotovosti..........................26
Kontrolní Tlačítka a Obsluha.................................26
Vložení Baterií do Dálkového Ovladače................26
Připojení Napájení ................................................26
Připojení Antény....................................................26
Oznámení..............................................................27
Technické údaje.....................................................27
Dálkové Ovládání..................................................28
Připojení................................................................29
Zapínání/vypínání..................................................30
První Instalace.......................................................30
Media Playback přes USB vstup...........................30
Menu Prohlížeč Médií ...........................................31
CEC a CEC RC Průchod.......................................31
Obsah Menu Televizoru ........................................32
Obsluha Televizoru................................................36
Ovládání seznamu kanálů.....................................36
Konfigurace Rodičovského Nastavení..................36
Elektronický Programový Průvodce (EPG)...........36
Teletextové Služby................................................37
Aktualizace Softwaru.............................................37
Řešení Problémů a Tipy........................................37
Typické zobrazovací režimy PC vstupu.................38
Kompatibilita AV a HDMI.......................................38
Podporované Formáty Souboru pro USB Režim..39
Podporované DVI Rozlišení..................................40
Čeština - 22 -
Bezpečnostní Informace
VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTŘINOU
NEOTEVÍREJTE
VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTŘINOU
NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST).
UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY
OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. PRO OPRAVU
KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.
Nepoužívejte televizor v extrémních podmínkách
prostředí, protože by mohlo dojít k poškození
televizoru.
Za extrémního počasí (bouře, blesky) a dlouhé
období nečinnosti (odjezdu na dovolenou)
odpojte televizor od elektrické sítě. Síťová
zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto
musí zůstat snadno přístupná.
Tato značka je přítomna všude tam, kde jsou
v doprovázející literatuře pro zařízení velmi
důležité informace týkající se provozu a údržby.
Poznámka: Pro obsluhu příslušných funkcí následujte
pokyny na obrazovce.
DŮLEŽITÉ - Před zahájením
instalace a používáním si prosím
pečlivě přečtěte návod k použití
VAROVÁNÍ: Tento přístroj není určen pro
použití osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi
nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití
kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří
jsou naváděni osobou zodpovědnou za jejich
bezpečnost.
•Nepoužívejte tento televizor ve vlhkém nebo
mokrém prostředí. Nevystavujte televizor jakékoli
kapalině. V případě, že se skříň dostane do kontaktu
s jakoukoliv kapalinou, televizor ihned odpojte a
předtím, než jej začnete opět používat, nechte jej
zkontrolovat odborníkem.
•N e v y s t a v u j t e t e l e v i z o r p ř í m é m u
slunečnímu záření, otevřenému ohni nebo
jej neumísťujte v blízkosti intenzivních
zdrojů tepla jako jsou elektrické ohřívače.
•Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může
způsobit ztrátu sluchu.
•Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného
ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na
povrchu televizor.
•Pokud chcete připevnit zařízení na stěnu, pro
zabránění úrazu je nutno opatrně následovat
montážní pokyny (pokud je tato možnost k dispozici).
•Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví
několik stálých pixelů v modré, zelené nebo červené
barvě. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku. Dbejte
na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem nebo
jiným tvrdým předmětem.
•Před čištěním odpojte přístroj z elektrické zásuvky
ve zdi. Používejte měkký, suchý hadřík.
Varování
Nebezpečí vážného poranění
či smrti
Nebezpečí zranění
elektrickým proudem
Nebezpečí poranění vysokým
napětím
Upozornění
N ebezpečí zranění nebo
poškození majetku
Důležité
•Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm
volného prostoru pro ventilaci.
•Neblokujte větrací otvory.
•Nepokládejte televizor na nakloněné nebo vratké
povrchy, televizor může přepadnout.
•Používejte toto zařízení v běžných klimatických
podmínkách.
•Síťový kabel by měl být snadno přístupný.
Nepokládejte na síťový kabel nábytek, televizor
nebo jiné věci. Poškozený síťový kabel může
způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujte
vytažením za zástrčku, nikoli zatažením za kabel.
Nikdy nesahejte na síťový kabel mokrýma rukama,
může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy
kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Pokud
je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí
být provedeno kvalifikovanou osobou.
Čeština - 23 -
Upozornění
Provozujte systém správně
Další poznámky
Údržba
Montáž / Demontáž Podstavce
Nejprve odstraňte zástrčku ze zásuvky.
Přípravy
Zobrazovací Panel, Skříňka, Podstavec
Vyjměte podstavec a televizor z balení a položte
stojan na pracovní stůl nebo jinou rovnou plochu.
Pravidelná péče:
Pro odstranění nečistot a otisků prstů jemně
otřete povrch zobrazovacího panelu, skříňky nebo
podstavce pomocí měkkého hadříku.
•Použijte plochý a pevný stůl větší než je televizor.
•Neberte televizor za obrazovku.
Pro zaschlé nečistoty:
•Dávejte pozor, abyste televizor nepoškrábali nebo
nerozbili.
1. Nejprve očistěte prach z povrchu.
Montáž podstavce
2. Namočte měkký hadřík do čisté vody nebo vody
zředěné neutrálním saponátem (1 díl saponátu
na 100 dílů vody).
1. Stojan(y) umístěte na schéma montáže
stojanu(ů) na zadní straně televizoru.
3. Hadřík řádně vyždímejte. (Nenechte kapalinu
zatéct dovnitř televizoru, jelikož to může vést ke
jeho poruše.)
4. Pečlivě ho navlhčete a setřete odolné nečistoty.
5. Nakonec z něj otřete veškerou vlhkost.
Výstraha
Nepoužívejte tvrdé utěrky nebo hubky s příliš tvrdým
povrchem, protože mohou způsobit poškrábání
povrchu.
•Dávejte pozor, aby se na povrch nedostaly repelenty,
rozpouštědla, ředidla nebo jiné těkavé látky. Mohou
snížit kvalitu povrchu nebo způsobit odlupování
barvy.
•Povrch zobrazovacího panelu je speciálně upraven
a může se snadno poškodit. Dávejte pozor, abyste
neponičili ani nepoškrábali displej nehty neponičili
ani nepoškrábali displej nehty nebo jinými tvrdými
předměty.
2. Vložte dodané šrouby (M4 x 12) a jemně
je dotáhněte, dokud stojan není pořádně
připevněn.
•Nedopusťte, aby se skříňka a podstavec, dostal do
kontaktu s gumou nebo PVC po delší dobu. Mohou
snížit kvalitu povrchu.
Elektrická Zástrčka
Pravidelně otírejte síťovou zástrčku suchým hadříkem.
Vlhkost a prach mohou způsobit požár nebo úraz
elektrickým proudem.
Odstranění podstavce z televizoru
Ujistěte se, že při použití závěsu na stěnu nebo při
opětovném balení televizoru demontujete podstavec
následujícím způsobem.
•Položte televizor na pracovní stůl obrazovkou dolů
na čistý, měkký hadr Nechte stojan(y), přečnívat
přes okraj povrchu.
•Odšroubujte šrouby upevňující stojan(y).
•Demontujte stojan(y).
Čeština - 24 -
Při Použití Držáku pro Zavěšení na Zeď
Pro nákup doporučeného držáku pro zavěšení na
zeď se prosím obraťte na svého místního prodejce
Panasonic.
Otvory pro montáž držáku pro zavěšení na stěnu;
Zadní strana televizoru
a
Při stisknutí Pravého tlačítka, současně s volbou Auto
nebo levým tlačítkem, při zvolené možnosti Vlastní, se
na obrazovce zobrazí zpráva "Obrazovka se vypne
do 15 sekund.". Zvolte Pokračovat a stiskněte OK
pro okamžité vypnutí obrazovky. Pokud nestisknete
žádné tlačítko, displej se vypne za 15 sekund. Pro
opětovné zapnutí obrazu stiskněte libovolné tlačítko
na dálkovém ovladači nebo na TV. Úroveň jasu přejde
až na velmi nízkou úroveň, takže se okamžitě zobrazí
menu. Pro změnu Úspory energie stiskněte tlačítko
vlevo nebo vpravo.
Poznámka: Možnost Vypnutí obrazovky není k dispozici,
pokud je nastaven režim Hry.
b
Když se televizor nepoužívá, vypněte jej nebo jej
odpojte ze sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.
Vlastnosti
a (mm)
200
b (mm)
100
•Dálkově ovládaný barevný televizor.
•Plně integrovaný digitální/kabelový TV (DVB-T/C).
•HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI
zdířkami.
•USB vstup.
Pohled ze strany
•OSD menu systém.
•Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video,
video hry, audio set, atd.)
a
•Stereo zvukový systém.
•Teletext.
•Připojení pro sluchátka.
•Automatický programovací systém.
•Ruční ladění.
Hloubka šrou- min. (mm)
bu (a)
max. (mm)
Průměr
•Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
5
•Časovač vypnutí.
7
•Dětská pojistka.
•Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
M4
Poznámka: Šrouby pro upevnění televizoru na zavěšení na
stěnový držák nejsou součástí dodávky s televizorem.
•Přehrávání NTSC.
•AVL (Automatické Omezování Hlasitosti).
•PLL (Hledání frekvence).
Environmentální Informace
Tento TV přijímač byl navržen, aby byl šetrný k
životnímu prostředí. Pro snížení spotřeby energie
postupujte podle následujících kroků:
Pokud nastavíte Úsporu Energie na Minimální,
Střední, Maximální nebo Automatickou, televizor
v souladu s tím sníží spotřebu energie. Chcete-li
nastavit Podsvícení na pevnou hodnotu, nastavte ji
jako Vlastní a nastavte Podsvícení (umístěné pod
nastavením Úspory Energie) manuálně pomocí
levého nebo pravého tlačítka na dálkovém ovladači.
Pro vypnutí tohoto nastavení nastavte jako Vypnuto.
•PC vstup.
•Režim pro hry (volitelný).
•Funkce vypnutí obrazu.
Zahrnuté Příslušenství
•Dálkové Ovládání
•Baterie: 2 x AAA
•Návod k Obsluze
•Odnímatelný Stojan
•Šrouby pro Montáž Stojanu (M4 x 12)
Poznámka: Dostupné možnosti Úspory energie se mohou
lišit v závislosti na zvoleném Režimu v menu Obraz.
Nastavení Úspory energie můžete najít v menu
Obraz. Některá nastavení obrazu není možné změnit.
Čeština - 25 -
Oznámení o Režimu Pohotovosti
Pokud televizoru nepřijímá žádný signál (např. od
antény nebo HDMI zdroje) po dobu 5 minut, přepne
se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí
televizoru se zobrazí následující zpráva: “Televizor
se automaticky přepne do pohotovostního režimu,
protože po delší dobu nepřijímal žádný signál.”
Pro pokračování stiskněte OK.
Pokud je televizor zapnutý a není provozován, za
chvíli se přepne do pohotovostního režimu. Po
opětovném zapnutí televizoru se zobrazí následující
zpráva. “Televizor se automaticky přepne do
pohotovostního režimu, protože po delší dobu
nebyla vykonána žádná operace.” Pro pokračování
stiskněte OK.
Kontrolní Tlačítka a Obsluha
Ovládání Dálkovým Ovladačem
Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovladači pro
zobrazení obrazovky hlavního menu. Použitím
směrových tlačítek vyberte nabídkovou kartu a
potvrďte stisknutím tlačítka OK. Pro volbu nebo
nastavení položky znovu použijte směrová tlačítka.
Stiskněte tlačítko Return/Back nebo Menu pro
ukončení menu obrazovky.
Výběr Vstupu
Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vašemu
televizoru, můžete přepínat k různým zdrojům vstupů.
Stiskněte tlačítko Source na dálkovém ovladači pro
přímou volbu zdroje.
Změna Kanálů a Hlasitosti
S použitím tlačítek Hlasitost +/- a Program +/- na
dálkovém ovladači můžete změnit kanál a nastavit
hlasitost.
Vložení Baterií do Dálkového Ovladače
Nejprve odstraňte šroub, který zajišťuje kryt prostoru
pro baterie na zadní straně dálkového ovládání.
Opatrně zvedněte kryt. Vložte dvě baterie velikosti
AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte
na správnou polaritu). Nasaďte zpět kryt. Pak znovu
zašroubujte kryt.
1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Volba hlasitosti/informací/seznamu zdrojů a
Vypínač-On spínač
Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/
programy/zdroje a funkce pohotovostního režimu
na TV.
Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem
nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem
dolů snížíte hlasitost.
Ke změně kanálů: Stiskněte prostřední tlačítko a na
obrazovce se zobrazí informační tabulka o kanále.
Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím
tlačítek nahoru a dolů.
Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko
dvakrát (podruhé celkem) a zobrazí se informace
o kanále. Mezi uloženými programy se pohybujete
stisknutím tlačítek nahoru a dolů.
Vypínání televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a
na pár vteřin ho podržte, televizor se tak přepne do
pohotovostního režimu.
Poznámky:
•Pokud vypnete televizor, tento okruh se spustí
znovu, počínaje nastavením hlasitosti.
•Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích
tlačítek.
Čeština
Připojení Napájení
DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím
220 - 240V AC při 50 Hz. Po vybalení nechte , aby
televizor dosáhl pokojové teploty, než přístroj připojíte
do sítě. Zapojte napájecí kabel do výstupu zásuvky.
Připojení Antény
Připojte zástrčku antény nebo kabelové televize do
konektoru ANTÉNNÍ VSTUP (ANT) na zadní straně
televizoru.
- 26 -
Oznámení
OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE
HDMI, High-Definition Multimedia Interface a HDMI
logo jsou registrovanými obchodními známkami HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol
dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby
Laboratories.
Autorizovaný zástupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Web Site: http://www.panasonic.com
Technické údaje
Likvidace starého zařízení a baterií
Televizní Vysílání
pouze pro Evropskou unii a země s
recyklační systémem
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK
Příjem Kanálů
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Digitální Příjem
Plně integrovaná digitální
terestriální-kablová TV
(DVB-T-C)
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci
starých výrobků a baterií, je prosím
vezměte na příslušná sběrná místa v
souladu s právními předpisy vaší země.
Počet
Přednastavených
Kanálů
1.000
Indikátor Kanálu
Zobrazování na displeji
Jejich správnou likvidací pomůžete
šetřit cenné zdroje a zabráníte možným
negativním vlivům na lidské zdraví a
životní prostředí.
Vstup RF Antény
75 Ohm (nevyvážené)
Provozní Napětí
220-240V AC, 50Hz.
Audio
A2 Stereo+Nicam Stereo
Sluchátka
3.5mm mini stereo jack
Zvukový Výkon
(WRMS.) (10% THD)
2x6W
Spotřeba (W)
65 W
Hmotnost (Kg)
6 Kg
Rozměry TV HxŠxV
(s podstavcem) (mm)
185 x 735 x 478
Rozměry TV HxŠxV
(bez podstavce) (mm)
77/97 x 735 x 438
Obrazovka
16/9 32”
Provozní teplota a
vlhkost vzduchu
0ºC až 40ºC, max. vlhkost
vzduchu 85%
Tyto symboly na výrobcích, na obalu
a/nebo v průvodní dokumentaci
znamenají, že použité elektrické a
elektronické výrobky a baterie nesmějí
přijít do běžného komunálního odpadu.
Pro více informací o sběru a recyklaci,
obraťte se na vaši místní samosprávu.
Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu
lze obdržet pokutu v závislosti na státní
legislativě.
Poznámka k symbolu baterie
(symbol na spodní straně):
Tento symbol může být použit v
kombinaci s chemickým symbolem.
V tom případě je v souladu s
požadavky, které jsou předepsány pro
danou chemickou látku.
Čeština - 27 -
1. Pohotovostní režim: Zapnutí / vypnutí televizoru
Dálkové Ovládání
2. Číselná tlačítka: Přepne kanál, zadá číslo nebo
písmeno v textovém poli na obrazovce.
3. TV: Zobrazí seznam kanálů / Přepne na TV zdroj
4. Ztlumit: Úplně vypne zvuk televizoru
5. Hlasitost +/6. Menu: Zobrazí menu televizoru
7. Navigační tlačítka: Umožňují pohyb v menu, obsahu,
atd. a při stisknutí Pravého nebo Levého tlačítka v
režimu TXT zobrazí podstránky
8. OK: Potvrzuje uživatelské volby, podrží stránky (v TXT
režimu), zobrazí Seznam kanálů (DTV režim)
9. Zpět / Návrat: Vrátí se na předchozí obrazovku,
otevírá indexování stránky (v režimu TXT)
10. Prohlížeč médií: Otevírá obrazovku mediálního
prohlížeče
11. Info: Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce,
zobrazuje skryté informace (odhalit - v režimu TXT)
12. Moje tlačítko 1(*)
13. Barevná tlačítka: Pro funkce barevných tlačítek
postupujte podle pokynů na obrazovce
14. Jazyk: Přepíná mezi režimy zvuku (analogová
televize), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku / titulků
(digitální TV, pokud je k dispozici)
15. Titulky: Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou
k dispozici)
16. Rychlé přetáčení: Přesune obraz dozadu v médiích,
jako jsou filmy
17. Žádné funkce
18. Přehrát: Spouští přehrávání zvoleného média
19. Zastavit: Zastaví přehrávány média
20. Rychle dopředu: Přesune obraz dopředu v médiích,
jako jsou filmy
21. Pauza: Pozastavuje přehrávání média
22. Obrazovka: Mění poměr stran obrazovky
23. Text: Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), stiskněte
znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací
obraz (mix)
24. Bez funkce
25. EPG (Elektronický programový průvodce): Zobrazí
elektronického programového průvodce
26. Opustit: Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrátí
se na předchozí obrazovku
27. Rychlé Menu: Zobrazí seznam menu pro rychlý
přístup
(*) MOJE TLAČÍTKO 1
Toto tlačítko může mít výchozí funkce v závislosti na modelu.
Nicméně speciální funkce tohoto tlačítka můžete nastavit
podržením tlačítka po dobu pěti sekund na požadovaný zdroj
nebo kanál. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Teď
je MOJE TLAČÍTKO 1 přiřazené k vybrané funkci.
Pokud znovu provádíte První instalaci, MOJE TLAČÍTKO 1
se navrátí zpět do původní funkce.
28. Žádná funkce
29. Program +/30. Výměna: Rychle přepíná mezi předchozími a
stávajícími programy nebo zdroji
31. Zdroj: Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje
obsahu
Čeština - 28 -
Připojení
Přípojka
Typ
Kabely
Zařízení
Připojení
Scart
(zadní)
Připojení
VGA
(zadní)
BOČNÍ AV
Připojení
PC/YPbPr
Audio
(postranní)
YPbPr/PC Audio Kabel
(není součástí dodávky)
Připojení
HDMI
(zadní)
SPDIF
BOČNÍ AV
SPDIF
(Koaxiální
výstup)
Připojení
(zadní)
Boční AV
(Audio/
Video)
Připojení
(postranní)
SLUCHÁTKA
Připojení
Sluchátka
(postranní)
YPBPR
YPbPr Video
připojení
(Zadní)
AV kabel (není součástí
dodávky)
POZNÁMKA: Při připojování
zařízení pomocí YPbPr nebo
bočního AV vstupu použijte
příslušné kabely, viz ilustrace
na levé straně. Viz ilustrace na
levé straně. |Můžete použít YPbPr
na VGA kabel (není dodáván)
pro propojení YPbPr signálu
skrz VGA vstup. | VGA a YPbPr
nelze použít najednou. | Chcete-li
povolit PC/YPbPr audio, budete
muset připojit boční audio vstupy
s PC/YPbPr audio kabelem (není
součástí balení) pro připojení
audia. | Pokud je skrz zdířku Scart
připojeno externí zařízení, TV se
automaticky přepne do režimu AV.|
Při přijímání kanálů DTV (Mpeg4
H.264) nebo při aktivním režimu
Prohlížeče médií nebude výstup
zdířky Scart dostupný. | Při montáži
televizoru na zeď doporučujeme
připojit všechny kabely na zadní
straně televizoru před samotným
zavěšením televizoru na držák.
Držák na zeď je běžně dostupným
příslušenstvím. Není součástí
balení. | CI jednotku můžete vložit
nebo vyjmout pouze pokud je
televizor vypnutý. Pro podrobnosti
o nastavení si prohlédněte návod
k obsluze modulu. | Každý vstup
USB na TV podporuje zařízení
do 500mA. Připojení zařízení nad
500mA může poškodit Váš TV.|
Pro zajištění dostatečné odolnosti
proti rušivému frekvenčnímu
záření použijte k propojení vašeho
televizoru pouze stíněný kabel
HDMI.
PC na YPbPr připojovací kabel
(není součástí balení)
USB
Připojení
(postranní)
Cl
Připojení
(postranní)
CAM
module
Chcete-li připojit jakékoliv zařízení k televizoru, nejprve se ujistěte, že jsou televizor i připojované zařízení vypnuty.
Po připojení můžete obě jednotky znovu zapnout a používat.
Čeština - 29 -
zvolený typ vysílání. Když jste skončili, stiskněte pro
pokračování OK.
Zapínání/vypínání
Zapnutí Televizoru
Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je
například zásuvka (220-240V AC, 50 Hz).
K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete
zvolit jednu z možností:
•Stiskněte tlačítko Vypínač, Program +/- nebo
číselné tlačítko na dálkovém ovládání.
•Stiskněte boční spínač funkcí na televizoru, dokud
se televizor nezapne z pohotovostního režimu.
Vypnutí Televizoru
Stiskněte tlačítko Vypínač na ovladači nebo stiskněte
boční spínač funkcí na televizoru, dokud se televizoru
nepřepne do pohotovostního režimu.
Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí
kabel ze zásuvky.
Poznámka: Pokud je televizor v pohotovostním režimu,
LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba
hledání aktualizace, stahování, anebo časovač jsou aktivní.
Kontrolka LED může také blikat , když televizor přepnete z
pohotovostního režimu.
První Instalace
Při prvním zapnutí se objeví obrazovka s výběrem
jazyků. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK.
Na další obrazovce pomocí navigačních tlačítek
nastavte své preference.
Poznámka: V závislosti na volby Země, v tomto bodě můžete
být vyzváni k nastavení a potvrzení PIN kódu. Zvolený PIN
kód nemůže být 0000. Budete ho muset zadat později při
každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.
O Výběru Typu Vysílání
Anténa: Pokud je zapnutá volba vyhledávání
Anténního vysílání, po dokončení dalších počátečních
nastavení televizoru, vyhledá pozemní digitální
vysílání.
Kabel: Pokud je zapnutá volba vyhledávání
Kabelového vysílání, po dokončení dalších
počátečních nastavení televizoru, vyhledá kabelové
digitální vysílání. V souladu s ostatními vašimi
preferencemi se před zahájením vyhledávání může
zobrazit potvrzující zpráva. Zvolte ANO a stiskněte
tlačítko OK pro pokračování. Pro zrušení operace
vyberte NE a stiskněte OK. Můžete si vybrat Síť, nebo
nastavit hodnoty jako jsou Frekvence, ID sítě a Kroky
Vyhledávání. Po skončení stiskněte tlačítko OK.
Poznámka: Doba vyhledávání se mění podle vybraných
Vyhledávacích kroků.
Analog: Pokud je zapnutá volba vyhledávání
Analogového vysílání, po dokončení dalších
počátečních nastavení televizoru, vyhledá Analogové
vysílání.
Navíc si můžete nastavit typ vysílání jako své
oblíbené. V průběhu vyhledávání bude mít přednost
V tomto bodě můžete aktivovat Režim Obchodu.
Tato volba bude konfigurovat nastavení vašeho
televizoru pro nejlepší kvalitu zobrazení. Tato možnost
je určena pouze pro účely vystavení výrobku v
obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit
Domácí Režim. Tato možnost bude k dispozici v
nabídce Nastavení>Další a později může být vypnuta
/ zapnuta.
Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači pro
pokračování.Po ukončení počátečních nastavení
televizoru, začne vyhledávat dostupné vysílání
vybraných typů vysílání.
Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí
výsledky skenování. Pro pokračování stiskněte OK.
Následně se zobrazí menu Upravit Seznam Kanálů.
Zde můžete editovat seznam kanálů podle svých
preferencí nebo stiskněte tlačítko Menu pro ukončení
a sledování televize.
Zatímco probíhá hledání, zobrazí se zpráva s
dotazem, zda chcete třídit kanály podle LCN(*). Zvolte
Ano a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
(*) LCN je logické číslo kanálu, která organizuje dostupná
vysílání podle rozeznatelné sekvence kanálu (pokud je
dostupná).
Poznámka: Během první instalace televizor nevypínejte.
Pamatujte, že některé možnosti nemusí být v závislosti na
výběru země k dispozici.
Media Playback přes USB vstup
Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2.5” a 3.5” palcový
externí pevný disk (pevný disk s externím napájením) nebo
USB paměť.
DŮLEŽITÉ! Před připojením k televizoru, zálohujte
své soubory na paměťové zařízení. Výrobce
nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Je možné,
že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače)
nebo USB pevné disky / paměťové karty nebudou
s touto televizor kompatibilní. Televizor podporuje
FAT32 a NTFS formát disku.
Při formátování USB pevných disků, které mají více
než 1 TB (Tera Byte) úložného prostoru, může dojít k
určitým problémům v procesu formátování.
Počkejte chvilku před každým připojením a
odpojením, protože přehrávač může ještě číst
soubory. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit
fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení.
Disk během přehrávání souboru nevytahujte.
Lze použít USB hub. Doporučeny jsou disky s
externím napájením.
Pokud připojujete USB pevný disk, zapojte jej přímo.
Poznámka: Při prohlížení obrazových souborů může menu
Mediálního prohlížeče zobrazit jen 1000 snímků uložených
na připojeném USB zařízení.
Čeština - 30 -
Menu Prohlížeč Médií
CEC a CEC RC Průchod
Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na
USB disku a to zapojením do vaší TV. Připojte USB
disk k jednomu z USB vstupů umístěných na boční
straně televizoru. Stisknutí tlačítka Menu v Prohlížeči
médií Vám umožní přístup do menu Obraz, Zvuk a
Nastavení. Opětovným stisknutím Menu opustíte tuto
obrazovku. Použitím okna Nastavení můžete nastavit
předvolby Prohlížeče Medií.
Provoz ve smyčce/náhodně
tlačítka Přehrát a aktivujte
Všechny soubory v seznamu
se přehrají jednou v původním
pořadí
Přehrávání spustíte pomocí
tlačítka OK a aktivujte
Stejný soubor se přehraje
plynule (bude se opakovat)
Přehrávání spustíte pomocí
tlačítka Přehrát a aktivujte
Všechny soubory v seznamu
se přehrají jednou v
náhodném pořadí
Přehrávání spustíte pomocí
tlačítka Přehrát a aktivujte
,
Všechny soubory v seznamu
se budou přehrávat trvale ve
stejném náhodném pořadí.
Přehrávání spustíte pomocí
Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení, která
jsou připojena přes HDMI porty, pomocí dálkového
ovládání televizoru.
Nejprve nastavte možnost CEC v nabídce Nastavení>
Další jako Povolené. Stiskněte tlačítko Zdroj a zvolte
HDMI vstup připojeného CEC zařízení z nabídky
Seznam Zdrojů. Když je připojeno nové CEC
zdrojové zařízení, bude uvedeno v nabídce zdrojů
pod vlastním jménem místo názvu připojeného HDMI
portu (jako DVD přehrávač, rekordér 1 atd.).
Dálkový ovladač televizoru je automaticky schopen
plnit základní funkce po zvolení připojeného zdroje
HDMI.
Pokud chcete ukončit operaci a znovu ovládat televizor
pomocí dálkového ovladače, stiskněte tlačítko Quick
Menu na dálkovém ovladači, zvýrazněte CEC RC
Průchod a nastavte jako Vypnuté stisknutím Levého
nebo Pravého tlačítka. Tuto funkci můžete také povolit
nebo zakázat v nabídce Nastavení> Další.
TV podporuje také funkci ARC (Audio Return
Channel). Tato funkce je audio linkou s cílem nahradit
jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (A/V
přijímač nebo reproduktorový systém).
Když je ARC aktivní, televizor automaticky neztlumí
své další audio výstupy. Pokud budete chtít slyšet jen
zvuk z připojeného zvukového zařízení, musíte snížit
hlasitost televizoru na nulu manuálně (to stejné platí
v případě jiných optických nebo koaxiálních audio
výstupů). Pokud chcete změnit hlasitost připojeného
zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V
tomto případě budou tlačítka ovládání hlasitosti
přesměrovány na připojené zvukové zařízení.
Poznámka: ARC je podporováno prostřednictvím HDMI1
vstupu.
Kontrola Zvuku Systému
Umožňuje použití audio zesilovače/přijímače
s televizorem. Hlasitost lze ovládat pomocí
dálkového ovládání televizoru. Chcete-li tuto funkci
aktivovat, nastavte možnost Reproduktory v menu
Nastavení>Další jako Zesilovač. Reproduktory
televizoru se ztlumí a zvuk sledovaného zdroje bude
vysílán z připojeného zvukového systému.
Poznámka: Audio zařízení může podporovat funkci System
Audio Control a možnost CEC by měla být nastavena jako
Zapnutá.
Čeština - 31 -
Obsah Menu Televizoru
Menu Obraz
Režim
Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z
těchto možností: Kino, Hra, Sporty, Dynamický a Přírodní.
Kontrast
Nastaví světlost a tmavost obrazu.
Jas
Nastaví jas obrazovky.
Ostrost
Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva
Nastaví barvu.
Úspora energie
Pro nastavení Úspory energie jako Vlastní, Minimum, Střední, Maximum, Auto,
Vypnutí obrazu nebo Vypnuto.
Poznámka: Dostupné možnosti mohou být neaktivní v závislosti na zvoleném Režimu.
Zadní podsvícení
Toto nastavení ovládá úroveň světla obrazovky. Funkce podsvícení bude aktivní v
případě, že Úspora energie je nastavena na jinou volbu než Vlastní. Podsvícení se
nemůže aktivovat, pokud je obrazový režim nastaven na Hry.
Pokročilá nastavení
Dynamický
Kontrast
Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu.
Redukce Šumu
Pokud je vysílací signál slabý a obraz je se zašuměn, použijte nastavení Redukce
šumu.
Teplota barev
Nastaví požadovanou hodnotu teploty barev. K dispozici jsou volby Studená, Normální,
Teplá a Vlastní.
Bílý bod
Toto nastavení bude dostupné, pokud je volba Teplota barev nastavená jako Vlastní.
Zvyšte "teplost" nebo "chladnost" obrazu stisknutím levého nebo pravého tlačítka.
Zoom obrazu
Nastaví požadovaný formát velikosti obrazu.
Filmový Režim
Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních
programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovaly rychle se
pohybující scény.
Tón Pleti
Tón pleti lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevný Posun
Nastaví požadovaný tón barvy.
Kompletní
Rozsah HDMI
Tato funkce je viditelná během sledování ze zdroje HDMI. Tuto funkci můžete použít pro
zesílení černé v obraze.
Pozice PC
Zobrazí se pouze pokud je vstupní zdroj nastaven na VGA/PC.
Automatické
Umístění
Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
H Pozice
Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky.
V Pozice
Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
Bodové Hodiny
Nastavení bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích
s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Fáze
V závislosti na vstupním zdroji (počítač atd.), můžete vidět zastřený nebo rušený obraz na
obrazovce. Můžete použít tuto funkci a vyčistit obraz metodou pokusu a omylu.
Resetovat
Nastaví obraz na tovární nastavení (kromě režimu Hry).
Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v menu Obrazu nebudou dostupné. Místo toho bude v PC režimu přidáno do
Nastavení obrazu nastavení VGA režimu.
Čeština - 32 -
Nastavení Menu Zvuku
Hlasitost
Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér
Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v Uživatelském
režimu.
Balance
Nastavuje, zda zvuk přichází z pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka
Nastaví hlasitost sluchátek.
Před použitím sluchátek se ujistěte, že hlasitost sluchátek je nastavena na nízkou
úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
Režim Zvuku
Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazený kanál podporuje).
AVL (automatické
omezování hlasitosti)
Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitost mezi programy.
Sluchátka/Výstup
Linky
Pokud připojíte externí zesilovač k televizoru pomocí konektoru sluchátek, můžete
vybrat možnost Výstup linky. Pokud jste k televizoru připojili sluchátka, vyberte
možnost Sluchátka.
Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že je tato položka v menu nastavena na
Sluchátka. Pokud je nastavena na Linkový výstup, bude výstup z konektoru pro
sluchátka nastaven na maximum a může poškodit váš sluch.
Dynamické Basy
Povolí nebo zakáže dynamické basy.
Prostorový Zvuk
Prostorový režim lze Zapnout nebo Vypnout.
Digitální Výstup
Nastaví typ digitálního audio výstupu.
Čeština - 33 -
Obsah Menu Systém - Nastavení
Podmíněný Přístup
Kontroluje podmínění přístup, jestliže je dostupní.
Jazyk
Můžete nastavit jiný jazyk v závislosti na vysílání a krajiny.
Rodičovské
Pro změnu rodičovského nastavení navolte správné heslo. V této nabídce můžete
snadno nastavit Zámek nabídky, Zámek podle věku (v závislosti na výběru země
při První instalaci nemusí být k dispozici) a Dětský zámek. Můžete také nastavit
nový pin kód pomocí volby Nastavit PIN.
Poznámka: Výchozí PIN je možné nastavit na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v
závislosti na volbě země) během První Instalace použijte PIN kód, který jste definovali.
Časovače
Nastavení časovač na vypnutí TV po uplynutí určitého času. Nastaví časovače
vybraných programů.
Datum/Čas
Nastaví datum a čas.
Zdroje
Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Přístupnost
Zobrazí možnosti přístupu televizoru.
Pro
Nedoslýchavé
Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním.
Zvukový Popis
Pro nevidomé a zrakově postižené diváky bude přehrávána namluvená stopa.
Stisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny dostupné možnosti nabídky Popis zvuku.
Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji vysílač podporuje.
Více
Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový Limit Pro
Zobrazení Menu
Mění časový limit zobrazení obrazovky nabídek.
Modré Pozadí
Pokud je slabý nebo není žádný signál, aktivuje nebo deaktivuje tato funkce modré
pozadí.
Aktualizace
Softwaru
Zajistí nejnovější firmware pro váš televizor.
Verze Aplikace
Zobrazí aktuální verzi softwaru.
Titulky
Používáním této funkce si můžete vybrat, který režim nadpisů bude na obrazovce
(DVB nadpis / Teletext nadpis), pokud jsou dostupné obě. Výchozí hodnota je DVB
nadpis. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.
Automatické
vypnutí TV
Pokud není používán, nastaví požadovaný čas pro automatické přepnutí televizoru
do pohotovostního režimu.
Režim Prodejna
Zvolte tento režim pro účely vystavení v obchodě. Jestliže je Režim obchod
aktivovaný, některé funkce nemusí být dostupné.
Režim Zapnutí
Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. K dispozici jsou Poslední stav a
Pohotovostní režim.
CEC
S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítek
vlevo nebo vpravo aktivujte nebo deaktivujte vybranou možnost.
Reproduktory
Chcete-li poslouchat zvuk televizoru z připojeného kompatibilního audio zařízení,
nastavte jej jako Zesilovač. K ovládání hlasitosti zvukového zařízení můžete použít
dálkový ovladač televizoru.
Čeština - 34 -
Instalovat nebo Přeladit Obsah Menu
Automatické
Skenování
Kanálů
(Přeladění)
Zobrazí možnosti automatického ladění. Digitální Anténa: Hledá a ukládá anténní DVB
stanice. Digitální Kabel: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Analog: Hledá a ukládá
analogové stanice.
Ruční
Prohledávání
Kanálů
Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
Vyhledávání
Kanálů V Síti
Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. Digitální Anténa: Hledá pozemní kanály.
Digitální Kabel: Hledá kanály v kabelové síti.
Jemné
Analogové
Ladění
Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná,
pokud nejsou uloženy žádné kanály.
Nastavení Pro
Instalaci
Zobrazí nabídku nastavení instalace. Ladění v Pohotovostním Režimu (Volitelně): Zatímco
je v pohotovostním režimu, bude televizor hledat nové či chybějící kanály. Zobrazí se všechna
nově nalezená vysílání.
Vyčištění
Seznamu
Služeb
Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů. Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li
nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko.
Zvolte Aktivní
Síť
Toto nastavení vám umožňuje zvolit, zda má být vysílání v rámci zvolené sítě uvedeno v
seznamu kanálů. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.
První
Instalace
Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního nastavení.
Čeština - 35 -
Obsluha Televizoru
Ovládání seznamu kanálů
Televizor uspořádá všechny uložené stanice v
Seznamu Kanálů. Tento seznam můžete upravit,
nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím
možnosti Seznamu Kanálů. Stiskněte tlačítko OK/
TV pro otevření nabídky Seznamu Kanálů. Uvedené
kanály můžete filtrovat stisknutím Modrého tlačítka
nebo otevřete nabídku Upravit Seznam Kanálů
stisknutím Zeleného tlačítka.
Správa Seznamu Oblíbených
Můžete vytvořit čtyři různé seznamy vašich oblíbených
kanálů. Pro otevření menu Editování Seznamu
Kanálů vstupte do Seznamu Kanálů v hlavním
menu nebo stiskněte Zelené Tlačítko, dokud je
na obrazovce zobrazen Seznam Kanálů. Vyberte
požadovaný kanál na seznamu. Můžete si zvolit více
možností stisknutím Žlutého tlačítka. Poté stiskněte
tlačítko OK, otevřete nabídku Možnosti pro Editování
Kanálu a vyberte možnost Přidat/Odebrat Oblíbené.
Znovu stiskněte tlačítko OK. Nastavte požadovanou
možnost seznamu na Zapnuto. Vybrané kanál/y
budou přidány do seznamu. S cílem odstranit
kanál nebo kanály ze seznamu oblíbených kanálů
postupujte stejnými kroky a nastavte požadovanou
možnost v seznamu na Vypnuto.
Pro filtrování kanálů v Seznamu Kanálů trvale
podle vašich preferencí můžete použít funkci Filtru
v nabídce Upravit Seznam Kanálů. Pomocí této
možnosti Filtru, můžete nastavitjeden ze svých čtyř
oblíbených seznamů, který bude vždy zobrazen při
otevření Seznamu Kanálů. Funkce filtrování v menu
Seznamu Kanálů bude filtrovat pouze aktuálně
zobrazený Seznam Kanálů s cílem nalézt kanál a
naladit ho. Tyto změny nezůstanou při opětovném
otevření Seznamu Kanálů.
Konfigurace Rodičovského Nastavení
Volbou nabídky Rodičovského Nastavení lze
uživatelům zakázat prohlížení některých programů,
kanálů a používání menu. Tato nastavení jsou
umístěna v menu Nastavení> Rodičovské.
Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte
vložit PIN. Pokud je PIN zadán správně, zobrazí se
menu Rodičovského Nastavení.
Zámek Menu: Toto nastavení povolí nebo zakáže
přístup ke všem menu nebo instalačním menu
televizoru.
Zámek podle věku: Pokud je tato možnost nastavena,
TV získává informace o přístupnosti vysílaných
pořadů, a zakáže přístup k vysílání.
Poznámka: Pokud je volba země v První Instalaci nastavena
jako Francie, Itálie nebo Rakousko, hodnota Zámku podle
věku bude jako výchozí nastavena na 18.
Dětský zámek: Když je tato funkce ZAPNUTA,
televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V
takovém případě nebudou ovládací tlačítka na TV
fungovat.
Nastavení kódu PIN: Nastaví nový PIN.
Výchozí CICAM PIN: Tato možnost se zobrazí jako
šedá, pokud do CI slotu televizoru není vložen CI
modul. Pomocí této volby můžete změnit výchozí
PIN CI CAM.
Poznámka: Výchozí PIN je možné nastavit na 0000 nebo
1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti
na volbě země) během První Instalace použijte PIN kód,
který jste definovali.
Některé možnosti nemusí být v závislosti na výběruzemě
během První Instalace k dispozici.
Elektronický Programový Průvodce (EPG)
Některé kanály mohou vysílat informace o svých
vysílacích seznamech. Stiskněte tlačítko Epg pro
zobrazení menu Programový průvodce.
K dispozici jsou 3 různé typy rozvržení, Plán časové
osy, Plán seznamu a Plán nyní/pak. Chcete-li mezi
nimi přepnout, postupujte podle pokynů na spodní
části obrazovky.
Harmonogram na časové ose
Přiblížení (Žluté tlačítko): Stiskněte Žluté tlačítko
pro zobrazení událostí v širším časovém intervalu.
Filter (Modré tlačítko): Zobrazí možnosti filtrování.
Podrobnosti o události (tlačítko Info): Zobrazí
podrobné informace o vybraných programech.
Volba žánru (tlačítko Subtitles): Zobrazí menu
Volba žánru. Použitím této funkce můžete vyhledávat
v databázi programového průvodce žánry, které
jste si vybrali. Vyhledají se informace dostupné
v programovém průvodci a zvýrazní se výsledky
vyhovující zadaným kritériím.
Další/předchozí den (Programová tlačítka +/-):
Zobrazí programy předchozího nebo následujícího
dne.
Možnosti (tlačítko OK): Zobrazí programové
možnosti.
Vyhledávání (tlačítko Text): Zobrazí menu Průvodce
vyhledáváním.
Nyní (tlačítko Swap): Zobrazí aktuální událost
zvýrazněného kanálu.
Harmonogram v seznamu (*)
(*) V této možnosti rozložení budou uvedeny jen události pro
zvýrazněné kanály.
Předch. časový úsek (Červené tlačítko): Zobrazí
programy z předešlého dne.
Další/předchozí den (Programová tlačítka +/-):
Zobrazí programy předchozího nebo následujícího
dne.
Podrobnosti o události (tlačítko Info): Zobrazí
podrobné informace o vybraných programech.
Filter (tlačítko Text): Zobrazí možnosti filtrování.
Násl. Časový úsek (Zelené tlačítko): Zobrazí
programy následujícího časového úseku.
Čeština - 36 -
Možnosti (tlačítko OK): Zobrazí programové
možnosti.
Současný/další seznam
Navigace (Navigační tlačítka): Stiskněte Navigační
tlačítka pro navigaci uvnitř seznamu kanálů nebo
programů.
Možnosti (tlačítko OK): Zobrazí programové
možnosti.
Podrobnosti o události (tlačítko Info): Zobrazí
podrobné informace o vybraných programech.
Filter (Modré tlačítko): Zobrazí možnosti filtrování.
Možnosti programu
Pomocí navigačních tlačítek zvýrazněte program a
stiskněte tlačítko OK pro zobrazení nabídky Možnosti
událostí. K dispozici jsou následující možnosti.
Zvolte kanál: Použití této možnosti můžete přepnout
do vybraného kanálu.
Časovač na událost / Odstranění Časovače
na událost: Po vybrání programu v EPG menu
stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Nastavit
časovač na událost a stiskněte tlačítko OK. Můžete
nastavit časovač pro programy v budoucnosti. Pokud
chcete zrušit již nastaven časovač, zvýrazněte
daný program a stiskněte tlačítko OK. Pak vyberte
možnost Odstranit časovač na událost. Časovač
bude zrušen.
Poznámky: Pokud je aktivní časovač na současném kanálu,
nelze přepnout na jiný kanál.
Není možné nastavit časovač pro dva nebo více programů
ve stejném časovém intervalu.
Teletextové Služby
Stiskněte tlačítko Text pro vstup. Stiskněte znovu pro
aktivování režimu Mix, který umožňuje zobrazit stránku
teletextu a televizní vysílání současně. Pro opuštění
stiskněte ještě jednou. Pokud jsou k dispozici, sekce
teletextových stránek budou barevně kódované a mohou
být vybrány stisknutím barevných tlačítek. Následujte
instrukce zobrazené na obrazovce.
Digitální Teletext
Pro shlédnutí informací z digitálního teletextu stiskněte
tlačítko Text. Ovládejte ho pomocí barevných tlačítek,
šipek a tlačítka OK. Možnosti se mohou měnit v závislosti
na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce
zobrazené na obrazovce. Když stisknete tlačítko Text,
televizor se vrátí na sledování televizního vysílání.
Aktualizace Softwaru
Váš televizor dokáže automaticky vyhledat aktualizace
firmwaru přes vysílaný signál.
Vyhledávání aktualizací softwaru přes
uživatelské rozhraní
Aktualizaci a stiskněte tlačítko OK pro kontrolu nové
aktualizace softwaru.
Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její
stahování. Po dokončení stahování potvrďte otázku
o restartování televizoru stisknutím tlačítka OK pro
pokračování v operaci restartu.
Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM
Váš televizor bude vyhledávat nové aktualizace o
03:00 hodině, pokud je v menu Možnosti aktualizace
nastavené Povolené Automatické skenování, a
pokud je televizor připojen k signálu z antény. Pokud
byl nalezen a úspěšně stažen nový software, bude
nainstalován při příštím zapnutí.
Poznámka: Neodpojujte napájecí kabel, pokud kontrolka
během restartu bliká. Pokud se televizor po aktualizaci
nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho
znovu.
Řešení Problémů a Tipy
Televizor se nezapne
Ujistěte se, že síťový kabel je správně připojen do
zásuvky. Zkontrolujte, zda nejsou slabé baterie.
Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na televizoru.
Špatný obraz
•Zkontrolujte, zda jste zvolili správný televizní systém.
•Špatný obraz může způsobovat slabý signál.
Zkontrolujte prosím vstup antény.
•Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte,
zda jste navolili správnou frekvenci.
•Kvalita obrazu se může zhoršit, pokud jsou k
televizoru připojena dvě zařízení. V takovém případě
odpojte jedno z nich.
Žádný Obraz
•To znamená, že televizor nepřijímá žádný signál.
Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupu.
•Je anténa připojena správně?
•Není kabel antény poškozen?
•Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
•Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.
Není zvuk
•Zkontrolujte, zda televizor není ztlumen. Pro zrušení
ztlumení, stiskněte tlačítko Ztlumit nebo zvyšte
hlasitost.
•Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru.
Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu Zvuku.
Dálkové ovládání - nefunguje
•Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.
Vstupní zdroje - není možná volba
V hlavním menu vyberte položku Nastavení a
stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se Menu nastavení.
Vyberte možnost Více a stiskněte tlačítko OK.
Přejděte na Aktualizace softwaru a stiskněte tlačítko
OK. V menu Možnosti aktualizace vyberte Vyhledat
•Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není
připojeno žádné zařízení. Pokud ne:
•Zkontrolujte AV kabely a připojení, jestliže se snažíte
přepnout na vstupní zdroj určený k připojenému
zařízení.
Čeština - 37 -
Typické zobrazovací režimy PC vstupu
Kompatibilita AV a HDMI
V následující tabulce jsou uvedené některé typické
režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí
podporovat všechna rozlišení.
Index
Rozlišení
Frekvence
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Zdroj
EXT
(SCART)
Podporované Signály
Dostupnost
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
O
RGB 50/60
Boční
AV
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
S-VIDEO 50Hz (PAL)
S-VIDEO 60Hz (NTSC)
YPbPr
HDMI
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Není k dispozici, O: Dostupné)
V některých případech se může stát, že signál TV není
zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti
s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se
setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho
prodejce a také výrobce vybavení.
Čeština - 38 -
Podporované Formáty Souboru pro USB Režim
Media
Rozšíření
Formát
Poznámky
Video
dat, mpg,
mpeg
Mpeg1-2
1080P@30fps, 50Mbit/s
.ts, .trp,
.tp, .m2ts
MPEG2 ,H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Jiné:
1080P@30fps - 50Mbit/s
.vob
MPEG2
1080P@30fps 50Mbit/s
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/s
.mp4 .mov
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/s
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/s
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/s
Audio
.3gp
MPEG4, H.264
1920x1080@30P 20Mbit/s
asf, wmv
VC1
1080P@30fps, 50Mbit/s
.mp3
MPEG1/2 Layer
1/2/3 (MP3)
Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (přenosová rychlost) / 16KHz ~ 48 kHz
(vzorkovací frekvence)
Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (přenosová rychlost) / 16KHz ~ 48 kHz
(vzorkovací frekvence)
Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (přenosová rychlost) / 16KHz ~ 48 kHz
(vzorkovací frekvence)
.wav
LPCM
.WMA/
ASF
WMA, WMA Pro
WMA: 128Kbps ~ 320Kbps (přenosová rychlost) / 8KHz ~ 48 kHz
(vzorkovací frekvence)
WMA Pro: < 768kbps (přenosová rychlost) / ~ 96KHz (vzorkovací
frekvence)
Obraz
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Volný formát (přenosová rychlost) / 8kHz ~ 48 kHz (vzorkovací frekvence)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (přenosová rychlost) / 16KHz ~ 48 kHz (vzorkovací
frekvence)
(pouze
pro video
soubory)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (přenosová rychlost) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Vzorkovací frekvence)
EAC3
32Kbps ~ 6Mbps (přenosová rychlost) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Vzorkovací frekvence)
LPCM
64Kbps ~ 1.5Mbps (přenosová rychlost) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovací
frekvence)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kbps (přenosová rychlost) / 8KHz ~ 48 kHz (vzorkovací frekvence)
.jpeg, .jpg
.png
G711 A/mu-law
64~128Kbps (přenosová rychlost) / 8KHz (vzorkovací frekvence)
Základní
Rozlišení (šxv): 15360x8640, 4147200 bajtů
Progresivní
Rozlišení (šxv): 1024x768, 6291456 bajtů
non-interlace
Rozlišení (šxv): 9600x6400, 3840000 bajtů
interlace
Rozlišení (šxv): 1200x800, 3840000 bajtů
Rozlišení (šxv): 9600x6400, 3840000 bajtů
.bmp
Titulky
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Čeština - 39 -
Podporované DVI Rozlišení
Pokud připojujete přístroje ke konektorům televize pomocí DVI konvertor kabelů (DVI do HDMI kabelu - nejsou
dodávány), podívejte se na následující informace o rozlišení.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
75Hz
þ
640x480
800x600
72Hz
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
þ
1152x870
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Čeština - 40 -
Spis treści
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa.................42
Konserwacja..........................................................43
Ekran, Obudowa, Stojak Kolumnowy....................43
Wtyczka Elektryczna.............................................43
Montaż / Zdejmowanie podstawy..........................43
Gdy używasz wspornika naściennego..................44
Informacje Ekologiczne.........................................44
Funkcje..................................................................44
Załączone Akcesoria.............................................45
Informacje w Trybie Oczekiwania..........................45
Przycisk Kontrolny TV i Obsługa...........................45
Wkładanie Baterii do Pilota...................................46
Podłączanie Zasilania ..........................................46
Podłączenie Anteny...............................................46
Uwaga...................................................................46
Specyfikacje..........................................................47
Pilot.......................................................................48
Połączenia.............................................................49
Włączanie/wyłączanie...........................................50
Pierwsza Instalacja................................................50
Odtwarzanie Mediów Poprzez Wejście USB.........50
Menu Przeglądarki Mediów...................................51
CEC i CEC RC Passthrough.................................51
Zawartość menu TV..............................................52
Działanie Ogólne TV..............................................56
Korzystanie z listy kanałów...................................56
Konfiguracja Ustawień Kontroli Rodzicielskiej.......56
Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG).56
Usługi Teletekstowe...............................................57
Aktualizacja Oprogramowania...............................57
Rozwiązywanie Problemów i Wskazówki..............57
Typowe Tryby Wyświetlania dla Wejścia PC.........58
Kompatybilność Sygnałów AV i HDMI...................58
Obsługiwane Formaty Plików dla Trybu USB........59
Rozdzielczość DVI................................................60
Polski - 41 -
innymi przewodami. Jeśli się uszkodzi, musi zostać
wymienione przez osobę wykwalifikowaną.
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ
OSTROŻNIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM,
NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYŁU).
W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI,
KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK.
POWIERZAJ NAPRAWĘ WYKWALIFIKOWANEMU
PERSONELOWI.
Nie użytkować telewizora w ekstremalnych
warunkach środowiska, gdyż może to
spowodować jego uszkodzenie.
W przypadku ekstremalnych warunków
pogodowych (burze, błyskawice) i długich
okresów nieużywania (wyjazd wakacyjny)
wyciągnij wtyczkę telewizora z kontaktu. Wtyczka
zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od
zasilania, powinna więc być łatwo dostępna.
Znak ten pojawia się za każdym razem, gdy
w instrukcji pojawia się ważna informacja
dotycząca funkcjonowania i obsługi technicznej
urządzenia.
Uwaga: W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postępuj
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
WA Ż N E - P r o s z ę p r z e c z y t a ć
całą instrukcję przed instalacją i
użytkowaniem
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozwalaj osobom
(również dzieciom) z fizycznymi, sensorycznymi
lub umysłowymi upośledzeniami lub brakiem
doświadczenia i/lub wiedzy na korzystanie
urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
•Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół
urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm
wolnej przestrzeni.
•Nie blokuj otworów wentylacyjnych.
•Nie umieszczaj TV na pochyłych lub niestabilnych
powierzchniach, może się on przewrócić.
•To urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w
umiarkowanym klimacie.
•Nie używać tego TV (telewizora) w warunkach
wilgotnych lub w warunkach skraplania się pary.
Nie wystawiaj TV na działanie płynów. W przypadku
dostania się jakiegoś płynu do obudowy telewizora,
należy go natychmiast odłączyć od zasilania i
przekazać do sprawdzenia wykwalifikowanemu
personelowi punktu naprawy przed ponownym
użyciem.
•Nie wystawiać TV na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, otwartych
płomieni i nie ustawiaj go w miejscach w
pobliżu intensywnych źródeł ciepła, takich
jak grzejniki.
•Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na
słuchawkach może spowodować utratę słuchu.
•S p r a w d z i ć , c z y n a u r z ą d z e n i u n i e
umieszczono żadnych nieosłoniętych źródeł
ognia, np. palących się świec.
•Aby zapobiec obrażeniom, TV musi być solidnie
przymocowany do ściany zgodnie z instrukcją
instalacji (jeżeli taka opcja jest dostępna).
•Czasem na ekranie może się pojawić kilka
nieaktywnych pikseli, które mają wygląd
nieruchomych punktów koloru niebieskiego,
zielonego lub czerwonego. Proszę zauważyć, że
nie wpływa to na sprawność i wydajność Twojego
urządzenia. Uważaj, aby nie porysować ekranu
paznokciami lub innymi twardymi przedmiotami.
•Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć
wtyczkę z gniazdka. Do czyszczenia używaj tylko
miękkiej i suchej ściereczki.
Ostrzeżenie
Ryzyko porażenia
prądem
Uwaga
Ważne
•Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo
dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych
elementów wyposażenia mieszkania na przewodzie
zasilającym. Uszkodzony przewód zasilania/
wtyczka może spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym. Wyciągając wtyczkę z
gniazdka trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel
zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki
mokrymi rękami, jako że może to spowodować
spięcie lub porażenie prądem. Nigdy nie należy na
przewodzie zawiązywać supłów ani wiązać go z
Polski - 42 -
Wskazówka
Ryzyko poważnych obrażeń
lub śmierci
Ryzyko niebezpiecznego
napięcia
Ryzyko obrażeń lub
uszkodzenia mienia
Właściwe użytkowanie
systemu
Uwagi dodatkowe
Konserwacja
Montaż / Zdejmowanie podstawy
Najpierw wyciągnij wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
Przygotowanie
Regularna konserwacja:
Wyjmij podstawę (podstawy) i TV z pudełka i umieść
TV na powierzchni roboczej ekranem do dołu, na
miękkim i czystym materiale (koc, itp.)
Delikatnie przetrzyj powierzchnie ekranu, obudowy lub
stojaka kolumnowego miękką ściereczką, aby usunąć
brud lub ślady palców.
•Skorzystaj z płaskiego i solidnego stołu większego
niż TV.
•Nie trzymaj za ekran.
Uporczywy brud:
•Uważaj, aby nie porysować lub złamać telewizora.
1. Najpierw usuń z powierzchni kurz.
Montaż podstawy
2. Zwilż miękką ściereczkę czystą wodą lub
słabym roztworem detergentu (1 część
detergentu na 100 części wody).
1. Umieść stojak(i) na prowadnicy (prowadnicach)
znajdujących się z tyłu TV.
Ekran, Obudowa, Stojak Kolumnowy
3. Mocno wykręć ściereczkę. (Proszę uważać, aby
nie pozwolić na dostanie się płynu do wnętrza
telewizora, gdyż może to doprowadzić do
zepsucia się urządzenia.)
4. Ostrożnie zetrzyj brud nawilżoną ściereczką.
5. Wreszcie, wytrzyj powierzchnie do sucha.
Uwaga
Nie używaj twardego materiału i pocieraj za mocno,
aby nie porysować powierzchni.
•Uważaj, aby narażać powierzchni na kontakt
ze sprejem na insekty, rozpuszczalnikiem,
rozcieńczalnikiem lub innymi lotnymi substancjami.
Może to doprowadzić do degradacji jakości
powierzchni i spowodować łuszczenie się lakieru.
•Powierzchnia ekranu jest pokryta specjalnym
środkiem i może być łatwo uszkodzona. Uważaj,
aby nie porysować powierzchni paznokciami lub
innymi twardymi przedmiotami.
2. Umieść dołączone do zestawu śruby (M4 x 12)
i dokręć je delikatnie, aby poprawnie umocować
stojak.
•Nie pozwalaj obudowie lub stojakowi na stykanie
się z gumą lub PCV przez dłuższy czas. Może to
obniżyć jakość powierzchni.
Wtyczka Elektryczna
Wycieraj wtyczkę regularnie suchą ściereczką.
Wilgoć i kurz mogą spowodować pożar lub porażenie
prądem.
Zdejmowanie podstawy z telewizora
Uważnie zdejmij podstawę w opisany sposób, gdy
korzystasz z systemu montażu naściennego lub gdy
pakujesz telewizor.
•Umieść TV na powierzchni roboczej ekranem do
dołu, na miękkim i czystym materiale. Stojak (stojaki)
powinien wystawać poza krawędź tej powierzchni.
•Wykręć śruby mocujące stojak(i).
•Zdejmij stojak.
Polski - 43 -
Gdy używasz wspornika naściennego
Proszę skontaktować się z lokalnym dealerem firmy
Panasonic, aby zakupić zalecany wspornik naścienny.
Otwory do montażu wspornika naściennego;
Tył telewizora
a
b
a (mm)
200
b (mm)
100
Opcje Oszczędzania Energii można odnaleźć w
menu Obrazu. Zwróć uwagę na to, że niektóre
ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione.
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk kierunkowy w
prawo, gdy wybrana jest opcja Auto lub w lewo, gdy
wybrana jest opcja Osobista, na ekranie pojawi się
wiadomość, że "Ekran wyłączy się za 15 sekund".
Wybierz Wykonaj i naciśnij OK, aby wyłączyć ekran
od razu. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku,
ekran wyłączy się po 15 sekundach.. Naciśnij dowolny
przycisk na pilocie lub telewizorze, aby ponownie
włączyć ekran. Poziom jasności zostanie zwiększony
do bardzo niskiego poziomu, aby menu stało się
widoczne. Wciśnij przycisk w lewo lub prawo, aby
zmienić opcję Oszczędzania Energii.
Uwaga: Opcja Wyłączania Ekranu jest niedostępna, jeśli
tryb ustawiony jest na Grę.
Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo
odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. To także
zredukuje zużycie energii.
Widok z boku
Funkcje
•Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.
•W pełni zintegrowana TV cyfrowa naziemna/
kablowa (DVB-T/C)
a
•Wejścia HDMI do podłączania innych urządzeń
wyposażonych w gniazda HDMI
•Wejście USB
•System menu OSD
Głębokość
śruby (a)
min. (mm)
5
maks. (mm)
7
Średnica
M4
•Gniazdko SCART przeznaczone dla urządzeń
zewnętrznych (takich jak odtwarzacze DVD, PVR,
gry tv itd.)
•System dźwięku stereofonicznego
•Teletekst
•Podłączenie słuchawek
Uwaga: Śruby do zamocowania telewizora do wspornika
naściennego nie są dołączone do telewizora.
Informacje Ekologiczne
Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być
przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie
energii, można wykonać kroki:
•Automatyczny System Programowania
•Strojenie ręczne
•Automatyczna wyłączanie po maksimum ośmiu
godzinach.
•Wyłącznik czasowy
Jeśli ustawisz Oszczędzanie Energii na Minimalne,
Średnie, Maksymalne lub Auto, TV odpowiednio
zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz
ustawić Podświetlenie na określoną wartość
ustawioną jako Osobistą i ustawić Podświetlenie
(umiejscowione w ustawieniach Oszczędzania
Energii) ręcznie, korzystając z przycisków lewo
i prawo na pilocie. Ustaw jako Wyłączone, aby
wyłączyć.
•Blokada klawiszy
Uwaga: Dostępne opcje Oszczędzania Energii mogą różnić
się w zależności od wybranego Trybu w menu Obrazu.
•Tryb Gry (opcja)
•Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest
odbierana żadna transmisja.
•Odtwarzanie w standardzie NTSC
•AVL (Funkcja Automatycznego Ograniczania
Głośności)
•PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)
•Wejście PC
•Funkcja wyłączania obrazu
Polski - 44 -
Załączone Akcesoria
•Pilot
•Baterie: 2 x AAA
•Instrukcja obsługi
Przycisk Kontrolny TV i Obsługa
•Odłączany stojak
•Śruby do montażu stojaka (M4 x 12)
Informacje w Trybie Oczekiwania
Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny
lub źródła HDMI) przez 5 minut, przełączy się on
w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączysz TV,
zostanie wyświetlona następująca wiadomość: „TV
automatycznie przełączył się w tryb oczekiwania
z powodu braku sygnału przez dłuższy okres
czasu.” Naciśnij OK, aby kontynuować.
Jeśli telewizor nie będzie obsługiwany przez
pewien czas, przełączy się on w tryb oczekiwania.
Gdy następnie włączysz TV, zostanie wyświetlona
następująca wiadomość: „TV automatycznie
przełączył się w tryb oczekiwania z powodu
niekorzystania z niego przez dłuższy okres
czasu.” Naciśnij OK, aby kontynuować.
1. Kierunek góra
2. Kierunek dół
3. Wybór Głośność / Info / Lista źródeł oraz
włącznik trybu oczekiwania
Przycisk kontrolny pozwala na obsługę głośności/
kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.
Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając
przycisk do góry. Zmniejsz głośność popychając
przycisk w dół.
Aby zmienić kanał: Naciśnij środek przycisku, a
na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale.
Przewijaj zapisane kanały popychając przycisk do
góry lub w dół.
Aby zmienić źródło: Naciśnij dwukrotnie środek
przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli
się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając
przycisk do góry lub w dół.
Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku
i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w
tryb oczekiwania.
Uwagi:
•Jeśli wyłączysz TV, cykl rozpocznie się ponownie
od ustawienia głośności.
•Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu
przycisku kontrolnego.
Obsługa za Pomocą Pilota
Naciśnij przycisk Menu na pilocie, aby wyświetlić
ekran głównego menu. Użyj lewego lub prawego
przycisku kierunkowego, aby wybrać zakładkę menu
i naciśnij OK, aby wejść. Ponownie użyj przycisków
kierunkowych, aby wybrać lub ustawić element.
Naciśnij przycisk Return/Back lub Menu, aby wyjść
z ekranu menu.
Wybór Wejścia
Po podłączeniu systemów zewnętrznych do
telewizora, można go przełączyć na różne źródła
wejściowe. Naciskaj przycisk Source na pilocie, aby
wybrać inne źródła.
Polski - 45 -
Zmiana Kanałów i Głośności
Używając przycisków Volume +/- na pilocie można
dopasować głośność, a przycisków Program +/-, aby
zmienić kanał.
Utylizacja Starego Sprzętu i Baterii
Tylko dla Unii Europejskiej i krajów z
systemem recyklingu
Te s y m b o l e n a p r o d u k t a c h ,
opakowaniach i / lub w dokumentacji
towarzyszącej oznaczają, że zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
baterie nie należy mieszać z innymi
odpadami domowymi.
Wkładanie Baterii do Pilota
Najpierw wykręć śrubkę zabezpieczającą przegródkę
na baterie, znajdującą się z tyłu pilota. Delikatnie
podnieś pokrywkę. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij
się, że (+) i (-) są skierowane we właściwą stronę.
Zamocuj klapkę z powrotem. Następnie, przykręć
śrubkę z powrotem.
Dla właściwego przetwarzania,
utylizacji oraz recyklingu zużytych
produktów i baterii, należy oddawać
je do odpowiednich punktów zbiórki
odpadów, zgodnie z przepisami prawa
krajowego.
Poprzez ich właściwą utylizację,
pomożesz oszczędzać cenne zasoby
i zapobiegniesz potencjalnemu,
negatywnemu wpływowi na ludzkie
zdrowie oraz środowisko naturalne.
Aby uzyskać więcej informacji na
temat zbiórki i recyklingu, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
Kary mogą zostać nałożone za
niewłaściwe pozbycie się odpadów,
zgodnie z prawem obowiązującym w
danym kraju.
Podłączanie Zasilania
WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do
korzystania z prądu zmiennego 220-240V, 50 Hz. Po
rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć
temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do
prądu. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu.
Uwaga dotycząca symbolu
baterii (dolny symbol):
Symbol ten może być stosowany w
połączeniu z symbolem chemicznym.
W takim przypadku spełnia on
wymagania Dyrektywy w sprawie
określonego środka chemicznego.
Podłączenie Anteny
Podłącz antenę lub telewizję kablową do gniazda
WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT) znajdującego się
z tyłu telewizora.
Uwaga
ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH
Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories.
Dolby i podwójne-D są znakiem towarowym Dolby
Laboratories.
Autoryzowany reprezentant:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Web Site: http://www.panasonic.com
Polski - 46 -
Specyfikacje
Transmisje Telewizyjne
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK
Kanały Odbioru
VHF (ZAKRES I/III) UHF
(ZAKRES U)- HYPERBAND
Odbiór Cyfrowy
Całkowicie zintegrowana
naziemna telewizja cyfrowa
(DVB-T-C)
Liczba Ustawionych
Fabrycznie Kanałów
1.000
Wskaźnik Kanału
OSD
Wejście Anteny Rf
75 Ohm (niezbalansowane)
Napięcie Robocze
220-240V AC, 50Hz.
Dźwięk
A2 Stereo+Nicam Stereo
Słuchawki
3.5 mm wejście słuchawkowe
Moc Wyjściowa Audio
(WRMS.) (10% THD)
2x6W
Zużycie Energii (W)
65 W
Waga (Kg)
6 Kg
Wymiary Telewizora
Gł. X Dł. X Wys. (z
podstawą) (mm)
185 x 735 x 478
Wymiary Telewizora
Gł. X Dł. X Wys. (bez
podstawy) (mm)
77/97 x 735 x 438
Ekran
16/9 32”
Temperatura i
Wilgotność Pracy:
0ºC do 40ºC, 85% maks.
rel. wilg.
Polski - 47 -
Pilot
1. Tryb oczekiwania: Włącza/Wyłącza odbiornik TV
2. Przyciski numeryczne: Włącza kanał, wprowadza
liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
3. TV: Wyświetla listę kanałów / przełącza na źródła TV
4. Wyciszenie: Całkowicie wyłącza dźwięk TV
5. Głośność +/6. Menu: Wyświetla menu TV
7. Przyciski nawigacyjne: Pomagają poruszać się po
menu, zawartości, itp. oraz wyświetlają podstrony w
trybie teletekstu po naciśnięciu prawego lub lewego
przycisku
8. OK: Potwierdza wybory użytkownika, wstrzymuje
stronę (w trybie teletekstu), wyświetla listę kanałów (w
trybie DTV)
9. Wstecz/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu,
otwiera stronę indeksu (w trybie teletekstu)
10. Przeglądarka mediów: Otwiera ekran przeglądarki
mediów
11. Info: Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych
na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odsłoń - w
trybie teletekstu)
12. Mój przycisk 1 (*)
13. Kolorowe przyciski: Postępuj zgodnie ze
wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby
skorzystać z funkcji kolorowych przycisków
14. Język: Przełącza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja
analogowa), wyświetla i zmienia audio/język napisów
(telewizja cyfrowa, gdy dostępna)
15. Napisy: Włącza i wyłącza napisy (gdy dostępne)
16. Szybkie przewijanie do tyłu: Przewija klatki do tyłu w
mediach takich, jak filmy
17. Brak funkcji
18. Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych
mediów
19. Stop: Zatrzymuje odtwarzanie mediów
20. Szybkie przewijanie do przodu: Przewija klatki do
przodu w mediach takich, jak filmy
21. Pauza: Wstrzymuje odtwarzanie mediów
22. Ekran: Zmienia aspekt ekranu
23. Teletekst: Wyświetla teletekst (gdy dostępny), naciśnij
ponownie, aby nałożyć teletekst na obraz telewizyjny
(mix)
24. Brak funkcji
(*) Mój przycisk 1:
Przycisk ten może mieć różne funkcje domyślne, w zależności
od modelu. Niemniej jednak, możesz ustawić specjalne
funkcje dla tego przycisku, naciskając go przez pięć sekund,
gdy TV przełączony jest na żądane źródło lub kanał. Na
ekranie pojawi się komunikat potwierdzający wybór. MÓJ
PRZYCISK 1 został skojarzony z wybraną funkcją.
Zauważ, że po przeprowadzeniu Pierwszej Instalacji, MÓJ
PRZYCISK 1 przywróci swoją domyślną funkcję.
25. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach):
Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach
26. Wyjście: Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu
lub powraca do poprzedniego ekranu
27. Szybkie menu: Wyświetla listę menu dla szybkiego
do nich dostępu
28. Brak funkcji
29. Program + / 30. Zamiana: Szybko przeskakuje pomiędzy poprzednim i
bieżącym kanałem lub źródłami
31. Źródło: Wyświetla wszystkie dostępne audycje i
źródła
Polski - 48 -
Połączenia
Złącze
Typ
Kable
Urządzenie
Połączenie
Scart
(tył)
Połączenie
VGA
(tył)
BOCZNE AV
Połączenie
PC/YPbPr
Audio
(bok)
Kabel YPbPr/PC audio (nie
załączony)
Połączenie
HDMI
(tył)
SPDIF
BOCZNE AV
Połączenie
SPDIF
(wyjście
koncentryczne)
(tył)
Połączenie
boczne AV
(Audio/Video))
(bok)
SŁUCHAWKI
Połączenie
słuchawkowe
(bok)
YPBPR
Połączenie
wideo YPbPr
(tył)
Kabel AV (nie
dołączony do zestawu)
Kabel do połączeń PC do YPbPr
(nie załączony)
Połączenie
USB
(bok)
Połączenie
CI
(bok)
CAM
module
UWAGA: Do podłączania
urządzeń poprzez YPbPr lub
boczne wejście AV należy
użyć kabli dołączonych do
zestawu. Patrz: rysunki po
lewej stronie. | Aby przesłać
sygnał YPbPr poprzez wejście
VGA, można użyć kabla YPbPr
do VGA (nie załączony). | Nie
można korzystać z VGA i
YPbPr w tym samym czasie. |
Aby włączyć dźwięk PC/YPbPr
, do połączenia audionale ży
użyć bocznego wejścia audio
i kabla PC/YPbPr audio (nie
załączony). | Jeśli urządzenie
zewnętrzne jest podłączone
poprzez gniazdko SCART, TV
automatycznie przełączy się
na tryb AV.| Podczas oglądania
kanałów DTV (Mpeg4 H.264)
lub w trybie przeglądarki
mediów, wyjście poprzez
gniazdko scart nie będzie
dostępne. | Przy korzystaniu
z montażu naściennego
(dostępnego na rynku, jeśli
poza zestawem), zalecamy
podłączenie wszystkich
kabli do tylnych wejść w
TV przed zamontowaniem
urządzenia na ścianie. | Moduł
CI można wprowadzić lub
wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest
WYŁĄCZONY. Szczegółowe
informacje o ustawieniach
znajdą Państwo w instrukcji
obsługi modułu. Każde
wejście USB odbiornika TV
obsługuje urządzenia do
500mA włącznie. Podłączanie
urządzeń o natężeniu prądu
elektrycznego powyżej
500mA może uszkodzić TV.
Podłączając kabel HDMI do
swojego telewizora, musisz
korzystać wyłącznie z
ekranowanego kabla HDMI,
gwarantującego wystarczającą
ochronę przed szkodliwym
promieniowaniem.
Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że i to urządzenie, i telewizor są wyłączone.
Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.
Polski - 49 -
Włączanie/wyłączanie
Aby Włączyć Telewizor
Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko
elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).
Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie
oczekiwania:
•Wciśnij na pilocie przycisk Oczekiwania, Program
+/- lub przycisk numeryczny.
•Naciskaj boczny przycisk funkcyjny na TV, aż włączy
się on z trybu oczekiwania.
Aby Wyłączyć Telewizor
Naciśnij przycisk Oczekiwania na pilocie lub boczny
przycisk funkcyjny na telewizorze - telewizor przełączy
się wtedy w tryb oczekiwania.
Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę
kabla z gniazdka.
Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda
LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje
takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są
aktywne. Dioda LED może także mrugać podczas włączania
TV z trybu oczekiwania.
Pierwsza Instalacja
Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru
języka. Wybierz żądany język i naciśnij OK.
Na tym ekranie ustaw swoje preferencje dotyczące
korzystania z przycisków nawigacyjnych.
Uwaga: W zależności od wybranego kraju, w tym miejscu
może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wybrany PIN
nie może być 0000. Musisz go wprowadzić, jeśli później
zostaniesz poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek
zmian w menu.
Wybór typu nadawania sygnału
telewizyjnego
Antena: Jeśli wybrana jest opcja Anteny, po
ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka
naziemne sygnały telewizji cyfrowej.
Kabel: Jeśli wybrana jest opcja Kabel, po ukończeniu
innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe
sygnały telewizji kablowej. Zgodnie z innymi
osobistymi, przed rozpoczęciem wyszukiwania może
zostać wyświetlona wiadomość potwierdzająca.
Wybierz TAK i naciśnij OK, aby kontynuować. Aby
anulować operację proszę wybrać NIE i nacisnąć OK.
Możesz wybrać sieć lub ustawić wartości, takie jak:
Częstotliwość, ID Sieci i Krok Wyszukiwania. Po
zakończeniu proszę wcisnąć przycisk OK.
Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależeć od
wybranego kroku wyszukiwania.
Analogowy: Jeśli wybrana jest opcja Analogowa, po
ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka
naziemne sygnały telewizji analogowej.
Dodatkowo, możesz ustawić typ nadawania sygnału
telewizyjnego, jako swój ulubiony. Podczas procesu
wyszukiwania, wybrany typ nadawania sygnału
telewizyjnego będzie miał pierwszeństwo. Po
zakończeniu wciśnij przycisk OK, aby zapisać.
Można w tym momencie uruchomić Tryb Sklepu.
Opcja ta skonfiguruje Twój TV w celu uzyskania
najlepszej jakości obrazu. To ustawienie jest
przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w sklepie.
Dla użytku domowego zaleca się wybranie Trybu
Domowego. Opcja ta będzie dostępna w menu
Ustawienia>Więcej, i można ją będzie później
włączyć/wyłączyć.
Naciśnij przycisk OK na pilocie, aby kontynuować.
Po zakończeniu wprowadzania ustawień wstępnych,
TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnych audycji
wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego.
Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji,
wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania. Proszę
wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Następnie,
zostanie wyświetlone menu Edycji Listy Kanałów.
Możesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi
preferencjami lub nacisnąć przycisk Menu, aby wyjść
i oglądać TV.
Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość
pytająca, czy chcesz posortować kanały według
LCN(*). Wybierz Tak i naciśnij OK, aby potwierdzić.
(*) LCN to system logicznego numerowania kanałów,
organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną
sekwencję numerów kanałów (jeśli dostępny).
Uwaga: Nie wyłączaj telewizora podczas inicjalizacji
pierwszej instalacji. Należy zwrócić uwagę, iż niektóre opcje
mogą być niedostępne, zależnie od wybranego kraju.
Odtwarzanie Mediów Poprzez Wejście USB
Używając wejść USB można podłączyć do telewizora dysk
twardy 2.5” i 3.5” (z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive.
WAŻNE! Przed podłączeniem nośnika danych do
telewizora, wykonaj kopię zapasową znajdujących
się na nim danych. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub
utratę danych. Pewne typy urządzeń USB (np.
odtwarzacze MP3), lub dyski twarde/pendrivy mogą
nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. Telewizor
obsługuje formatowanie dysku FAT32 i NTFS.
Podczas formatowania twardych dysków USB o
pojemności większej niż 1 TB (TeraBajt), mogą
pojawić się pewne problemy.
Odczekaj chwilę przez każdym podłączaniem i
odłączaniem, gdyż odtwarzacz może nadal czytać
pliki. Nie zastosowanie się do tej wskazówki może
spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB,
oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj napędu
podczas odtwarzania pliku.
Do wejść USB telewizora można podłączyć hub USB.
W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnętrznym
zasilaniem.
Polski - 50 -
Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twardy USB
zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia
USB telewizora.
Uwaga: Podczas oglądania plików graficznych, menu
Przeglądarki Mediów może wyświetlić tylko 1000 plików
przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB.
Menu Przeglądarki Mediów
Można wyświetlać zdjęcia, odtwarzać muzykę
i filmy przechowywane na dysku USB po jego
podłączeniu do TV. Podłącz dysk USB do jednego z
wejść USB znajdujących się z boku TV. Naciskając
przycisk Menu w trybie Przeglądarki Mediów
uzyskasz dostęp do opcji menu Obrazu, Dźwięku i
Konfiguracji. Ponowne naciśnięcie przycisku Menu
spowoduje wyjście z tego ekranu. Możesz zmienić
ustawienia Przeglądarki Mediów przy pomocy menu
Konfiguracji.
Obsługa Trybu Pętla/ Losowe
Rozpocznij odtwarzanie,
używając przycisku
Wszystkie pliki wykazu będą
nieprzerwanie odtwarzane w
pierwotnej kolejności
Odtwarzania i uruchom
Rozpocznij odtwarzanie,
używając przycisku OK i
uruchom
Plik będzie odtwarzany bez
przerwy (powtarzany)
Rozpocznij odtwarzanie,
używając przycisku
Wszystkie pliki wykazu będą
odtwarzane raz w kolejności
losowej
Odtwarzania i uruchom
Rozpocznij odtwarzanie,
używając przycisku
Odtwarzania i uruchom
,
Wszystkie pliki wykazu będą
nieprzerwanie odtwarzane w
tej samej kolejności losowej.
CEC i CEC RC Passthrough
Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z
aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI przy
pomocy pilota TV.
Najpierw trzeba Włączyć funkcję CEC w menu
Ustawienia>Więcej. Naciśnij przycisk Źródło i
wybierz wejście HDMI podłączonego urządzenia
CEC z menu Listy Źródeł. W przypadku podłączenia
nowego urządzenia źródłowego CEC, zostanie ono
wymienione w menu źródeł (source menu) z nazwą
własną zamiast nazwą podłączonego portu HDMI (jak
no. Odtwarzacz DVD, Rejestrator 1 itp.).
Pilot TV jest automatycznie zdolny do wykonania
głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła
HDMI.
Aby wyłączyć tę funkcję i obsługiwać telewizor
ponownie za pomocą pilota, naciśnij przycisk Quick
Menu na pilocie, podświetl CEC RC Passthrough,
a następnie Wyłącz tę funkcję naciskając przycisk
kierunkowy w lewo lub prawo. Funkcję tę można też
włączyć lub wyłączyć w menu Ustawienia>Więcej.
Odbiornik TV obsługuje także funkcję ARC (kanał
zwrotny audio). Ta funkcja oznacza łącze audio
mające zastąpić inne kable pomiędzy telewizorem
a systemem audio (odbiornikiem A/V lub układem
głośnikowym).
Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wycisza
automatycznie innych swoich wyjść audio. Dlatego
zachodzi konieczność ręcznego zmniejszenia
głośności telewizora do zera, jeśli użytkownik
życzy sobie słuchać ścieżki dźwiękowej tylko z
podłączonego urządzenia audio (tak samo jako w
przypadku innych optycznych czy współosiowych
wyjść audio). Jeśli zajdzie potrzeba zmiany poziomu
głośności podłączonego urządzenia, należy wybrać
to urządzenie z listy źródeł (source list). W takim
przypadku klawisze kontroli poziomu głośności
zostaną przyporządkowane do podłączonego
urządzenia audio.
Uwaga: ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI1.
Sterowanie Systemem Audio
Pozwala zastosować wzmacniacz/odbiornik audio
(Audio Amplifier/Receiver) razem z TV. Głośność
można regulować pilotem TV. Aby uruchomić tę
funkcję, należy ustawić opcję Głośników w menu
Ustawienia>Więcej jako Wzmacniacz. Głośniki
telewizora zamilkną, a dźwięk oglądanego źródła
będzie emitowany z podłączonego systemu audio.
Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję
System Audio Control, a opcja CEC powinna być Włączona.
Polski - 51 -
Zawartość menu TV
Zawartość Menu Obrazu
Tryb
Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może
zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: Kino, Gry, Sport, Dynamiczny i Naturalny.
Kontrast
Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.
Jasność
Dopasowuje wartości jasności ekranu.
Ostrość
Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
Kolor
Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
Oszczędzanie Energii
Dla ustawień Oszczędzania Energii na Osobiste, Minimum, Średnie, Maksymalne,
Auto, Obraz Wyłączone lub Wyłączone.
Uwaga: Dostępność opcji może zależeć od wybranego Trybu.
Podświetlenie
To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie
wyłączona, jeśli Oszczędzanie Energii jest ustawione na opcję inną niż Osobiste. Jeśli
tryb obrazu to Gra, nie będzie można włączyć podświetlenia.
Ustawienia
Zaawansowane
Kontrast
Dynamiczny
Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Redukcja
Szumów
Jeżeli transmitowany sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia
Redukcji Szumu, aby zredukować takie zakłócenia.
Temperatura
Koloru
Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje Zimny, Normalny, Ciepły i
Osobiste.
Biały Punkt
Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja Temperatury Koloru jest ustawiona na
Osobistą. Zwiększ "ciepło" lub "zimno" koloru, naciskając przyciski kierunkowe Lewo lub
Prawo.
Powiększenie
Obrazu
Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.
Tryb Filmu
Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż
w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania
filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.
Odcień Skóry
Poziom kontrastu może być zmieniony pomiędzy -5 a 5.
Zmiana Koloru
Ustawia pożądany ton koloru.
Pełny Zakres
Hdmi
Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby
poprawić czerń w obrazie.
Pozycja Pc
Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGA/PC.
Automatyczne
Pozycjonowanie
Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK, aby zoptymalizować.
Pozycja Pozioma
Ten element przesuwa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Pozycja Pionowa
Ten element przesuwa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.
Zegar Punktów
Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma
pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w
paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką.
Faza
Zależnie od źródła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zamglony lub
zaszumiony. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą prób i błędów.
Reset
Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych. (za wyjątkiem trybu Gry)
W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu Obrazu będą niedostępne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostaną dodane do
Ustawień Obrazu podczas trybu PC.
Polski - 52 -
Zawartość Menu Dźwięku
Głośność
Ustawia głośność.
Equalizer
Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie
Użytkownika.
Balans
Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.
Słuchawki
Ustawia głośność słuchawek.
Przed użyciem słuchawek proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest
ustawiony na niskim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Tryb Dźwięku
Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).
Avl (Funkcja
Automatycznego
Ograniczania
Głośności)
Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Słuchawki/Wyjście
Audio
Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego,
możesz wybrać tę opcję jako Lineout. Jeśli podłączyłeś słuchawki do TV, ustaw te
opcję jako Słuchawki.
Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony
na słuchawki. Jeśli jest ustawiony na Lineout, sygnał wyjściowy w gniazdku
słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
Basy Dynamiczne
Włącza lub wyłącza basy dynamiczne.
Dźwięk Przestrzenny
Dźwięk przestrzenny może być Włączony lub Wyłączony.
Wyjście Cyfrowe
Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.
Polski - 53 -
Konfiguracja - Zawartość Menu Ustawień
Dostęp Warunkowy
Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Język
Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju.
Kontrola
Rodzicielska
Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W tym
menu możesz z łatwością dostosować Blokadę Menu, Blokadę Wiekową (może
być niedostępna, w zależności od kraju wybranego podczas Pierwszej Instalacji)
oraz Blokadę Klawiszy. Możesz również ustawić nowy PIN, korzystając z opcji
Ustaw PIN.
Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w
zależności od wybranego kraju) podczas Pierwszej Instalacji, użyj go.
Timery
Ustawia timer uśpienia, który wyłączy telewizor po wybranym czasie. Ustawia timery
dla wybranych programów.
Data/Godzina
Ustawia datę i godzinę.
Źródła
Włącza lub wyłącza opcje wybranych źródeł.
Dostępność
Wyświetla opcje dostępności telewizora.
Osoby
Niedosłyszące
Włącza funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.
Opis Audio
Dla oglądających program osób niewidomych i niedowidzących odtwarzana będzie
ścieżka dźwiękowa z narracją. Naciśnij OK, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje
menu Opisu Audio. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca.
Więcej
Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.
Limit Czasu
Menu
Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.
Niebieskie Tło
Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie tło podczas, gdy sygnał jest słaby lub go w
ogóle nie ma.
Aktualizacja
Oprogramowania
Zapewnia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora.
Wersja Aplikacji
Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Tryb Napisy
Opcja ta jest używana to wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy
DVB / napisy teletekstowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to
napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Automatyczne
Wyłączanie
Telewizora
Ustawia żądaną godzinę, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania.
Tryb Sklepu
Wybierz ten tryb w celu demonstracji możliwości telewizora. Podczas, gdy włączony
jest Tryb Sklepu, niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić.
Tryb Włączania
Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni
Stan i Tryb Oczekiwania.
CEC
Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij
przycisk w lewo lub w prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Głośniki
Aby usłyszeć dźwięk TV poprzez podłączone kompatybilne urządzenie audio,
ustaw jako Wzmacniacz. Możesz korzystać z pilota TV do sterowania głośnością
urządzenia audio.
Polski - 54 -
Zawartość Menu Instalacji i Dostrajania
Automatyczne
Wyszukiwanie
Kanałów
(Ponowne
Strojenie)
Wyświetla opcje automatycznego strojenia. Antena Cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje stacje
DVB. Kabel Cyfrowy: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB. Analogowy: Wyszukuje i
zapisuje stacje analogowe.
Ręczne
Wyszukiwanie
Kanałów
Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.
Wyszukiwanie
Kanałów
Sieciowych
Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Antena Cyfrowa: Wyszukuje kanały sieciowe
odbierane przez antenę. Kabel Cyfrowy: Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez kabel.
Dostrajanie
Analogowe
Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Funkcja ta jest
niedostępna jeśli nie są zapisane żadne kanały analogowe.
Ustawienia
Instalacji
Wyświetla menu ustawień instalacji. Wyszukiwanie w Trybie Oczekiwania (Opcja): TV
wyszuka, będąc w trybie oczekiwania, brakujące lub nowe kanały. Wyświetlone zostaną wszelkie
nowo odnalezione programy.
Czyszczenie
Listy
Serwisowej
Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne tylko
wtedy, gdy opcja Kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię.
Wybierz
Aktywną Sieć
Ustawienie to pozwala na wyświetlanie na liście kanałów tylko audycji z konkretnej sieci.
Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Pierwsza
Instalacja
Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych.
Polski - 55 -
Działanie Ogólne TV
Korzystanie z listy kanałów
Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na Liście
Kanałów. Listę tę możesz edytować, ustawiać ulubione
kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji Listy
Kanałów. Naciśnij przycisk OK/TV, aby otworzyć Listę
Kanałów. Możesz filtrować listę kanałów, naciskając
Niebieski przycisk lub otworzyć menu Edytowania
Listy Kanałów, naciskając zielony przycisk, aby
dokonać zaawansowanych zmian w bieżącej liście.
Zarządzanie listą ulubionych
Możesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych
kanałów. Wejdź w Listę Kanałów w menu głównym lub
naciśnij Zielony przycisk, gdy na ekranie wyświetlona
jest Lista Kanałów, aby otworzyć menu Edytowania
Listy Kanałów. Wybierz żądany kanał z listy. Możesz
dokonać kilku wyborów równocześnie, naciskając Żółty
przycisk. Następnie, naciśnij przycisk OK, aby otworzyć
menu Opcji Edytowania Kanałów i wybierz opcję
Dodaj/Usuń Ulubione. Ponownie naciśnij przycisk OK.
Zmień ustawienie opcji listy na Włączoną. Wybrane
kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub
kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób,
ustawiając żądaną opcję listy na Wyłączoną.
Możesz skorzystać z funkcji Filtrowania w menu
Edytowania Listy Kanałów, aby na stałe filtrować
kanały na Liście Kanałów, zgodnie z własnymi
upodobaniami. Korzystając z tej opcji Filtrowania,
możesz ustawić jedną ze swych list ulubionych tak, aby
była każdorazowo wyświetlana po otworzeniu Listy
Kanałów. Funkcja filtrowania w menu Listy Kanałów
będzie filtrować tylko aktualnie wyświetloną Listę
Kanałów, aby odnaleźć kanał i na niego przełączyć.
Zmiany nie zostaną zachowane do czasu następnego
otworzenia Listy Kanałów.
Konfiguracja Ustawień Kontroli Rodzicielskiej
Opcje menu Ustawień Rodzicielskich mogą być
użyte do zabronienia użytkownikom oglądania
pewnych programów, kanałów lub korzystania z
menu. Ustawienia te można odnaleźć w menu
Konfiguracja>Rodzicielskie.
Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej,
powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu
poprawnego PINu, pojawi się menu Ustawień Kontroli
Rodzicielskiej.
Blokada menu: Ustawienie to zezwala na dostęp
lub blokuje dostęp do wszystkich menu lub menu
instalacyjnego TV.
Blokada Programów Niedozwolonych dla Dzieci:
Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera ze stacji nadawczej
informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i
jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp
do audycji.
Programów Niedozwolonych dla Dzieci ustawi się na 18
jako wartość domyślna.
Blokada Klawiszy: Kiedy blokada klawiszy zostanie
włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie
za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski kontrolne
na TV nie będą działać.
Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN.
Domyślny PIN CICAM: Opcja ta będzie zacieniowana
jeśli moduł CI nie będzie obecny w gnieździe CI
telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić
domyślny PIN CI CAM.
Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234.
Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego
kraju) podczas Pierwszej instalacji, użyj go.
Niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od wybranego
kraju przy Pierwszej Instalacji.
Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG)
Niektóre kanały przesyłają informacje na temat ich
programu. Naciśnij przycisk Epg aby wyświetlić menu
Programu Telewizyjnego.
Dostępne są 3 tryby wyświetlania programu: wg
Godziny, Listy i Teraz/Następny. Aby przełączać
pomiędzy nimi, stosuj się do poleceń znajdujących się
u dołu ekranu.
Program Godzinny
Zoom (Żółty przycisk): Naciśnij żółty przycisk, aby
zobaczyć programy w większym przedziale czasowym.
Filtr (Niebieski przycisk): Wyświetla opcje filtrowania.
Szczegóły programu (przycisk Info): Wyświetla
szczegółowe informacje o wybranych programach.
Wybierz typ (przycisk Subtitles): Wyświetla Wyboru
Menu typu. Przy pomocy tej funkcji można przeszukać
bazę danych przewodnika po programach zgodnie z
wybranym rodzajem programu. Informacje dostępne
w przewodniku po programach zostaną wyszukane
i podświetlone zostaną wyniki odpowiadające
wprowadzonym kryteriom.
Następny/poprzedni dzień (przyciski Programme +/): Wyświetla program na poprzedni lub następny dzień.
Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.
Wyszukiwanie (przycisk Text): Wyświetla menu
Wyszukiwanie w Przewodniku.
Teraz (przycisk Swap): Wyświetla bieżący program na
podświetlonym kanale.
Program Lista(*)
(*) W tej opcji wyświetlania, będą pokazane tylko programy na
podświetlonym kanale.
Poprz. Przedział czasu (Czerwony przycisk):
Wyświetla programy z poprzedniego wycinka czasu.
Następny/Poprzedni Dzień (przyciski Programme +/): Wyświetla program na poprzedni lub następny dzień.
Szczegóły programu (przycisk Info): Wyświetla
szczegółowe informacje o wybranych programach.
Filtr (przycisk Text): Wyświetla opcje filtrowania.
Uwaga: Jeśli opcja kraju przy Pierwszej instalacji jest
ustawiona na Francję, Włochy lub Austrię, wartość Blokady
Następny Przedział Czasu (Zielony przycisk):
Wyświetla programy z następnego wycinka czasu.
Polski - 56 -
Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.
Teraz/Następny Program
Nawigacja (przyciski Nawigacyjne): Naciśnij
Przyciski Nawigacyjne, aby poruszać się po kanałach
i programach.
Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu.
Szczegóły Programu (przycisk Info): Wyświetla
szczegółowe informacje o wybranych programach.
Filtr (niebieski przycisk): Wyświetla opcje filtrowania.
Opcje Programów
Skorzystaj z przycisków nawigacyjnych, aby podświetlić
program i naciśnij przycisk OK, by wyświetlić menu
Opcji Programu. Dostępne są następujące opcje:
Wybór Kanału: Używając tej opcji, możesz przełączyć
na wybrany kanał.
Zaprogramowane Nagranie Audycji / Usuń
Zaprogramowane Nagranie Audycji: Po wybraniu
programu w menu EPG naciśnij przycisk OK. Wybierz
opcję Ustaw timer dla programu i naciśnij przycisk
OK. Możesz ustawić timer dla przyszłych programów.
Aby usunąć ustawiony timer, podświetl dany program i
naciśnij przycisk OK . Następnie, wybierz opcję Usuń
Timer Programu. Timer zostanie usunięty.
Uwagi: Nie można zmieniać kanałów lub źródeł podczas
aktywnego timera na danym kanale.
Nie można ustawić timera dla dwóch lub więcej programów
wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.
Usługi Teletekstowe
Naciśnij przycisk Text, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby
włączyć tryb Mix, pozwalający na jednoczesne oglądanie
stron teletekstu i audycji TV. Naciśnij ponownie, aby wyjść.
Gdy dostępne, sekcje na stronie teletekstu są kodowane
kolorami i można je wybrać poprzez wciśnięcie przycisku
o odpowiednim kolorze. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlonymi na ekranie.
Cyfrowy Teletekst
Naciśnij przycisk Text, aby wyświetlić informacje teletekstu
cyfrowego. Do jego obsługi służą kolorowe przyciski,
przyciski kursora i przycisk OK Metoda obsługi może się
różnić w zależności od zawartości teletekstu cyfrowego.
Postępuj zgodnie z instrukcjami teletekstu cyfrowego
wyświetlonymi na ekranie. Po ponownym wciśnięciu
przycisku Text telewizor powraca do trybu transmisji
telewizyjnej.
Aktualizacja Oprogramowania
Twój TV jest w stanie automatycznie odnaleźć i
zainstalować aktualizacje poprzez sygnał audycji.
Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania
poprzez interfejs
W menu głównym wybierz Konfigurację i naciśnij
przycisk OK. Wyświetli się Menu Konfiguracji.
Następnie wybierz opcję Więcej i naciśnij OK. Przejdź
do Aktualizacji Oprogramowaniai naciśnij przycisk
OK. W Opcjach Aktualizacji należy wybrać Poszukaj
Aktualizacji i nacisnąć przycisk OK, aby wyszukać
nową aktualizację oprogramowania.
Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor
rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania
potwierdź pytanie dotyczące restartu TV, naciskając
przycisk OK, by kontynuować operację restartu.
Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem
Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie
3 nad ranem, jeśli Automatyczne Wyszukiwanie w
Opcjach Aktualizacji jest Aktywne, a telewizor odbiera
sygnał z anteny. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie
znalezione i pomyślnie pobrane, zainstaluje się przy
następnym włączeniu.
Uwaga: Nie odłączać kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED
w trakcie procesu restartu (reboot). Jeśli po aktualizacji TV nie
będzie chciał się włączyć, wyciągnij na dwie minuty wtyczkę z
kontaktu i włącz go ponownie.
Rozwiązywanie Problemów i Wskazówki
TV nie chce się włączyć
Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do
gniazdka. Sprawdź, czy nie wyczerpały się baterie.
Naciśnij włącznik na TV.
Słaba jakość obrazu
• Sprawdź, czy wybrany został prawidłowy system TV.
• Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu.
Sprawdź antenę.
• Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość
kanału, jeśli dostrajałeś TV manualnie.
• Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa
urządzenia są podłączone do telewizora w tym samym
czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z
urządzeń.
Brak obrazu
• Może to oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału
transmisji. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe
źródło.
• Czy antena jest podłączona prawidłowo?
• Czy kabel anteny jest uszkodzony?
• Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich
wtyczek?
• W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować
ze sprzedawcą.
Brak dźwięku
• Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to
sprawdzić, naciśnij przycisk Mute lub zwiększ poziom
głośności.
• Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika.
Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku.
Pilot nie działa
• Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.
Nie można wybrać źródła
• Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może
nie zostało podłączone żadne urządzenie. Jeśli nie;
• Sprawdź kable AV i podłączenia, jeśli próbujesz
przełączyć na wejście źródła podłączonego urządzenia.
Polski - 57 -
Typowe Tryby Wyświetlania dla Wejścia PC
Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe
tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać
wszystkich rozdzielczości.
Indeks
Rozdzielczość
Częstotliwość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Kompatybilność Sygnałów AV i HDMI
Źródło
EXT
(SCART)
Obsługiwane Sygnały
Dostępne
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
O
RGB 50/60
Boczne AV
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
S-VIDEO 50Hz (PAL)
S-VIDEO 60Hz (NTSC)
YPbPr
HDMI
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Niedostępne, O: Dostępne)
W niektórych przypadkach sygnał może nie być
wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem
może być spowodowany niekompatybilnością
ze standardami urządzenia źródłowego (DVD,
dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich
problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą
oraz producentem sprzętu.
Polski - 58 -
Obsługiwane Formaty Plików dla Trybu USB
Multimedia
Rozszerzenie
Format
Uwagi
Wideo
.dat, .mpg, .mpeg
Mpeg1-2
1080P@30fps, 50Mbit/sek.
.ts, .trp, .tp, .m2ts
MPEG2 , H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps
Inne: 1080P@30fps - 50Mbit/sek.
.vob
MPEG2
1080P@30fps 50Mbit/sek.
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/
sek.
.mp4, .mov
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/
sek.
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/
sek.
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/
sek.
.3gp
MPEG4, H.264
1920x1080@30P 20Mbit/sek.
.asf, .wmv
VC1
1080P@30fps, 50Mbit/sek.
.mp3
MPEG1/2 Layer
1/2/3 (MP3)
Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (przepływność) / 16KHz ~ 48KHz
(częstotliwość próbkowania)
Dźwięk
Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (przepływność) / 16KHz ~ 48KHz
(częstotliwość próbkowania)
Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (przepływność) / 16KHz ~ 48KHz
(częstotliwość próbkowania)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA Pro
WMA: 128Kbps ~ 320Kbps (przepływność) / 8KHz ~ 48KHz
(częstotliwość próbkowania)
WMA Pro: < 768kbps (przepływność) / ~ 96KHz (częstotliwość
próbkowania)
Obraz
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Wolny format (przepływność) / 8KHz ~ 48KHz (częstotliwość
próbkowania)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (przepływność) / 16KHz ~ 48KHz
(częstotliwość próbkowania)
(działa wyłącznie
z plikami wideo)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (przepływność) / 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
(częstotliwość próbkowania)
EAC3
32Kbps ~ 6 Mbps (przepływność) / 32KHz, 44,1KHz, 48KHz
(częstotliwość próbkowania)
LPCM
64Kbps ~ 1.5Mbps (przepływność) / 8KHz ~ 48KHz
(częstotliwość próbkowania)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kbps (przepływność) / 8KHz ~ 48KHz (częstotliwość
próbkowania)
G711 A/mu-law
64~128Kbps (przepływność) / 8KHz (częstotliwość próbkowania)
Linia bazowa
Rozdzielczość (Sz. x W.): 15360x8640, 4147200 bitów
Progresywna
Rozdzielczość (Sz. x W.): 1024x768, 6291456 bitów
bez przeplotu
Rozdzielczość (Sz. x W.): 9600x6400, 3840000 bitów
z przeplotem
Rozdzielczość (Sz. x W.): 1200x800, 3840000 bitów
.jpeg, .jpg
.png
Rozdzielczość (Sz. x W.): 9600x6400, 3840000 bitów
.bmp
Napisy
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Polski - 59 -
Rozdzielczość DVI
Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przelotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno),
możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
75Hz
þ
640x480
800x600
72Hz
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
þ
1152x870
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Polski - 60 -
Tartalomjegyzék
Biztonsági Információ............................................62
Karbantartás..........................................................63
Kijelző Panel, Készülék, Állvány...........................63
Hálózati csatlakozó...............................................63
A talp Osszeszerelése és Eltávolítása..................63
Fali Tartó Használata Esetén.................................64
Környezetvédelemmel Kapcsolatos Információk...64
Jellemzők..............................................................65
Mellékelt Tartozékok..............................................65
Készenléti Jelzések...............................................65
TV Vezérlőgombok és Működtetés........................65
Helyezze az Elemeket a Távirányítóba.................66
Dugja be a Tápvezetéket ......................................66
Az Antenna Csatlakoztatása.................................66
Megjegyzések.......................................................66
Műszaki Jellemzők................................................67
Távirányító.............................................................68
Csatlakozások.......................................................69
Be-ki Kapcsolás.....................................................70
Első telepítés.........................................................70
Média Lejátszás az USB Bemeneten Keresztül....70
Médiaböngésző Menü...........................................71
CEC és CEC RC Passthrough..............................71
TV-Menü Tartalom.................................................72
A TV Általános Működtetése.................................76
A Csatornalista Használata...................................76
Szülői Felügyelet Beállítása..................................76
Elektronikus Programfüzet (EPG).........................76
Teletext Szolgáltatások..........................................77
Szoftverfrissítés.....................................................77
Hibaelhárítás és Tippek.........................................77
PC Bemenet Tipikus Képernyőmódjai...................78
AV és HDMI jel Kompatibilitás...............................78
Támogatott Fájlformátumok az USB Módhoz.......79
Támogatott DVI felbontások..................................80
Magyar - 61 -
kábelekkel. A meghibásodás esetén ki kell cserélni,
amit csak a megfelelő szakember végezhet el.
Biztonsági Információ
FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA KI
FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET
(VAGY HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NEM TALÁLHATÓK A
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK.
A JAVÍTÁST VÉGEZTESSE SZAKEMBERREL.
A T V- k é s z ü l é k s z é l s ő s é g e s k ö r n y e z e t i
körülmények között való alkalmazása a készülék
károsodását okozhatja.
Szélsőséges időjárási viszonyok esetén (vihar,
villámlás) vagy ha hosszú ideig nem használja
(nyaralás alatt), húzza ki a TV-készüléket a
hálózatból. A hálózati kábel arra szolgál, hogy
lekösse a TV-készüléket a hálózatról, ezért
mindig tökéletesen kell működnie.
Ez a jel minden fontos, a készülék kezelésére
és karbantartására vonatkozó információ mellett
megtalálható.
Megjegyzés: A kapcsolódó funkciók működtetéséhez
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
FONTOS – Kérjük olvassa el figyelmesen
ezeket az utasításokat a telepítés és a
üzemeltetés megkezdése előtt.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyjon felügyelet
nélkül gyermekeket vagy olyan személyeket az
eszköz közelében, akik fizikális, érzékelési vagy
szellemi képességeikben korlátozottak vagy
hiányosak ismereteik, tapasztalataik az eszköz
működtetésével kapcsolatban!
•A szellőzés biztosításához hagyjon legalább 10 cm
helyet szabadon a készülék körül.
•Ne használja ezt a TV-készüléket nedves vagy
párás környezetben. A TV-készülék nem kerülhet
kapcsolatba folyadékkal. Ha a készülék bármilyen
folyadékkal érintkezik, azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozókábelt a konnektorból, majd ellenőriztesse
szakemberrel, mielőtt tovább használná.
•Ne tegye ki a TV-készüléket közvetlen
napsütésnek, nyílt lángnak és ne helyezze
azt hőforrások, pl. elektromos hősugárzók
közelébe.
•A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott
hangnyomás halláskárosodást okozhat.
•Ne helyezzen nyílt láng forrásokat, pl. égő
gyertyákat, a TV-készülék tetejére.
•A sérülések elkerülése érdekében a készüléket ha azt a falra rögzítik - biztonságosan kell a falhoz
rögzíteni a telepítési utasításoknak megfelelően.
•Alkalmanként megjelenhet néhány nem működő
pixel a képernyőn, kék, zöld vagy piros rögzített
pontként. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem
befolyásolja a termék teljesítményét. Ügyeljen arra,
hogy ne karcolja meg a képernyőt körömmel, vagy
más kemény tárggyal.
•Mielőtt tisztítja, húzza ki a TV-készüléket a fő falon
található áramellátásból, konnektorból. Használjon
puha és száraz ruhát a tisztításhoz.
Figyelmeztetés
Áramütés
veszélye
Figyelem
Fontos
Megjegyzés
•Ne zárja el a nyílásokat.
•Ne helyezze a TV-készüléket csúszós vagy instabil
felületre, mert a TV-készülék leeshet.
•A készüléket mérsékelt éghajlatú területen használja.
•Az elektromos vezeték dugaszának könnyen
megközelíthetőnek kell lenni. Ne helyezze a
TV-készüléket, bútort stb. a hálózati kábelre (a
csatlakozó kábelre), és ne szorítsa be a kábelt. A
sérült hálózati kábel tüzet vagy áramütést okozhat.
Mindig a dugasznál fogva használja a vezetéket, ne
húzza ki a TV-t a konnektorból a vezetéknél fogva.
Soha ne nyúljon a tápvezetékhez nedves kézzel,
mert rövidzárlatot és áramütést okozhat. Soha ne
csomózza össze a kábelt, és ne fűzze össze más
Magyar - 62 -
Olyan veszély, mely halált,
vagy súlyos sérülést okozhat
Veszélyes feszültségből
eredő kockázat
Személyi vagy tárgyi sérülés
veszélye
A rendszer helyes
működtetése
További megjegyzések
megjelölve
Karbantartás
A talp Osszeszerelése és Eltávolítása
Először húzza ki a hálózati dugót az aljzatból.
Kijelző Panel, Készülék, Állvány
Hagyományos ápolás:
A por vagy ujjnyomok eltávolításához egy puha
ruhával törölje át a kijelző panel, a készülék vagy az
állvány felületét.
Makacs szennyeződés:
Előkészületek
Vegye ki a talp(ok)at és a TV-készüléket a dobozból
és helyezze a TV-készüléket egy munkaasztalra
a kijelző panellel lefelé egy tiszta és puha ruhára
(szőnyeg, stb.).
•Használjon egy, a TV-készüléknél nagyobb, sima
és stabil asztalt.
•Ne tegye félre a kijelző panelt.
1. Először távolítsa el a port a felületről.
2. Nedvesítsen be egy puha ruhát tiszta vízzel
vagy egy semleges tisztítószeres oldattal (1
rész tisztítószer 100 rész víz).
3. Csavarja ki a ruhát alaposan. (Figyeljen arra,
hogy ne kerüljön folyadék a TV-készülék
belsejébe, mert ez a termék meghibásodását
okozhatja.)
•Győződjön meg róla, hogy nem karcolja meg vagy
töri el a TV-készüléket.
A talp összeszerelése
1. Helyezze az állvány(oka)t az állványrögzítõ
hely(ek)re a TV-készülék hátoldalán.
4. Gondosan törölje át és távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
5. Végül törölje szárazra.
Figyelem
Ne használjon kemény ruhát és ne súrolja túlságosan
a felületet, mert ezzel felkarcolhatja a felületet.
•Ügyeljen arra, hogy a füleleten ne használjon
rovarirtót, oldószert, hígítót vagy más illékony
anyagot. Ezek károsíthatják a felület minőségét vagy
a festék lehámlását okozhatják.
•A kijelző panel felülete különös eljárással kezelt
és könnyen károsodhat. Ügyeljen arra, hogy ne
karcolja meg a képernyőt körömmel vagy más
kemény tárggyal.
2. Helyezze be a mellékelt csavarokat (M4 x 12)
és óvatosan húzza meg őket, amíg az állvány
megfelelően rögzül.
•Ne hagyja a készüléket vagy az állványt gumival
vagy PVC anyaggal huzamosabb ideig érintkezni.
Ez károsíthatja a felület minőségét.
Hálózati csatlakozó
A hálózati csatlakozót rendszeres időközönként törölje
át egy száraz ruhával.
A nedvesség és a por tüzet vagy áramütést okozhat.
Az állvány eltávolítása a TV-készülékből
Győződjön meg róla, hogy az alábbiaknak megfelelően
távolítja el az állványt, ha fali tartót használ vagy
visszacsomagolja a TV-készüléket.
•Helyezze a TV-készüléket egy munkaasztalra a
kijelző panellel lefelé egy tiszta és puha ruhára.
Hagyja az állvány(oka)t túlnyúlni a felület szélén.
•Hajtsa ki az állvány(oka)t rögzítő csavarokat.
•Távolítsa el az állvány(oka)t.
Magyar - 63 -
Fali Tartó Használata Esetén
Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Panasonic
forgalmazóval javasolt fali tartó vásárlása érdekében.
Lyukak a fali tartó telepítéséhez;
A TV-készülék hátulja
a
b
a (mm)
200
b (mm)
100
Az Energiamegtakarítás beállítások a Kép
menüben találhatók. Vegye figyelembe, hogy egyes
képbeállítások így nem elérhetők.
Ha lenyomja a Jobb gombot, míg az Auto opció ki
van választva vagy a Bal gombot, amíg az Egyéni
opció ki van választva, a képernyőn megjelenik az
“A képernyő 15 másodpercen belül kikapcsol.”
üzenet. Válassza ki a Folytatás opciót és nyomja meg
az OK gombot a képernyő azonnali kikapcsolásához.
Ha nem nyom le egy gombot sem, a képernyő
15 másodpercen belül kikapcsol. A képernyő
ismételt bekapcsolásához nyomjon le egy gombot
a távirányítón vagy a TV-készüléken. A fényerősség
szint nagyon alacsony szintre csökkent, hogy a menü
látható legyen. Nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot
az Energiamegtakarítás opció módosításához.
Megjegyzés: A Képernyő ki opció nem áll rendelkezésre,
ha a Mód Játékra van állítva.
Ha a TV-készülék használaton kívül van, kérjük,
kapcsolja ki vagy húzza ki a hálózati csatlakozót. Ez
csökkenti az energiafelhasználást.
Oldalnézet
a
A csavar
mélysége (a)
min. (mm)
5
max. (mm)
7
Átmérő
M4
Megjegyzés: A TV-készüléket a fali tartóhoz rögzítő csavarok
nincsenek mellékelve a TV-készülékhez.
Környezetvédelemmel Kapcsolatos Információk
E z a T V- k é s z ü l é k k ö r n y e z e t b a r á t . A z
energiafelhasználás csökkentéséhez kövesse a
következő lépéseket:
Ha az Energiamegtakarítást Minimumra,
Közepesre, Maximumra vagy Automatikusra
állítja, akkor a TV-készülék megfelelően csökkenteni
fogja az energiafogyasztást. Ha a Háttérvilágítást
egy Egyéniként beállított fix értékre kívánja állítani,
és manuálisan be szeretné állítani a Háttérvilágítást
(az Energiamegtakarítás beállítások alatt), használja
a távirányító Bal vagy a Jobb gombját. Állítsa be Ki-ra
e beállítás kikapcsolásához.
Megjegyzés: A rendelkezésre álló Energiamegtakarító
opciók a Kép menüben kiválasztott Módtól függően
eltérhetnek.
Magyar - 64 -
Jellemzők
TV Vezérlőgombok és Működtetés
•Távirányítóval vezérelt színes televízió.
•Teljesen kompakt digitális földi/kábel TV (DVB-T/C)
•HDMI bemenetek egyéb HDMI kimenettel
rendelkező készülékek csatlakoztatásához
•USB bemenet
•OSD menürendszer
•Scart aljzattal rendelkezik a külső berendezésekhez
(mint pl. DVD lejátszó, PVR, videojátékok, stb.).
•Sztereó hangrendszer
•Teletext
•Fejhallgató csatlakozás
1. Felfelé
•Automatikus programozó rendszer
2. Lefelé
•Kézi hangolás
3. Hangerő / Info / Forráslista kiválasztás és
Készenlét-Be választókapcsoló
A Control gomb lehetővé teszi a TV Hangerő/Program/
Forrás és a Készenlét-Be funkcióinak beállítását.
A hangerő megváltoztatása: Növelje a hangerőt a
gomb felfelé nyomásával. Csökkentse a hangerőt a
gomb lefelé nyomásával.
Csatornák váltása: Nyomja le a gomb közepét és a
képernyőn megjelenik az információs sáv. Görgessen
a tárolt csatornák között a gomb felfelé vagy lefelé
nyomásával.
A forrás váltása: Nyomja le (másodszor is) kétszer a
gomb közepét és a képernyőn megjelenik a forráslista.
Görgessen az elérhető források között a gomb felfelé
vagy lefelé nyomásával.
A TV kikapcsolása: Nyomja le a gomb közepét és
tartsa lenyomva néhány másodpercig, a TV készenléti
módra vált.
Megjegyzések:
•Ha kikapcsolja a TV-készüléket, ez a ciklus ismét
elkezdődik a hangerő beállításával.
•A főmenü OSD nem jeleníthető meg az ellenőrző
gombokkal.
•Automatikus kikapcsolás nyolc üzemóra után.
•Kikapcsolási időzítő
•Gyerekzár
•Automatikus hangnémítás, ha nincs adás.
•NTSC megjelenítés
•AVL (Automatikus hangerőkorlátozás)
•PLL (Frequency Search/Frekvencia keresés)
•PC bemenet
•Játék üzemmód (opcionális)
•Kép kikapcsolás funkció
Mellékelt Tartozékok
•Távirányító
•Elemek: 2 x AAA
•Használati Utasítás
•Levehető Állvány
•Állványrögzítő Csavarok (M4 x 12)
Készenléti Jelzések
Ha a TV-készülék 5 percig nem fogad semmilyen
bemenő jelet (pl. egy antenna vagy HDMI forrástól),
a TV-készülék készenléti üzemmódba vált. Amikor
ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg: „A
TV-készülék automatikusan készenléti módba
váltott, mert sokáig nem volt jel.” Nyomja meg az
OK gombot a folytatáshoz.
Ha a TV-készülék be van kapcsolva és sokáig nem
kerül használatra, akkor készenléti állapotba vált.
Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik
meg: „A TV-készülék automatikusan készenléti
módba váltott, mert sokáig semmilyen műveletet
sem végzett.” Nyomja meg az OK gombot a
folytatáshoz.
Vezérlés a Távirányítóval
Nyomja meg a Menü gombot a távirányítón a főmenü
megjelenéséhez. A nyilakkal lehet egy menü fület
kiválasztani, a belépéshez nyomja le az OK gombot.
A nyilak használatával állítható be egy elem. A menü
képernyőből való kilépéshez nyomja le a Return/Back
vagy a Menu gombot.
Bemenet Kiválasztása
Ha csatlakoztatta a külső rendszereket a TVkészülékhez, akkor átválthat a különböző bemeneti
forrásokra. A különböző források kiválasztásához
nyomja le a Source gombot a távirányítón.
Magyar - 65 -
Csatorna- és Hangerő Váltás
A csatornaváltáshoz és a hangerőbeállításához
használja a Hangerő +/- és a Program +/- gombokat
a távirányítón.
A Régi Berendezés és az Elemek
Ártalmatlanítása
Csak az Európai Unió és olyan
országok részére, amelyek
begyűjtő rendszerekkel
rendelkeznek
Helyezze az Elemeket a Távirányítóba
Először távolítsa el a hátirányító hátulján az elemtartó
rekesz fedelét rögzítő csavart. Óvatosan emelje fel a
fedelet. Helyezze be a két AAA elemet. Győződjön
meg róla, hogy az elemeket a megfelelő polaritással
helyezte be. Helyezze vissza a fedelet. Majd
csavarozza vissza a fedelet.
A termékeken, a csomagoláson és/
vagy a kísérő dokumentumokon
szereplő szimbólumok azt jelentik,
hogy az elhasználódott elektromos és
elektronikus termékeket, szárazelemeket
és akkumulátorokat tilos az általános
háztartási hulladékkal keverni.
Az elhasználódott készülékek,
szárazelemek és akkumulátorok
megfelelő kezelése, hasznosítása és
újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy a
helyi törvényeknek, megfelelően juttassa
el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és
akkumulátorok előírásszerű
ártalmatlanításával Ön hozzájárul az
értékes erőforrások megóvásához, és
megakadályozza az emberi egészség
és a környezet károsodását.
Amennyiben a begyűjtéssel és
újrafelhasználással kapcsolatban további
kérdése lenne, kérjük, érdeklődjön a
helyi önkormányzatnál.
Dugja be a Tápvezetéket
FONTOS: A TV-készüléket 220-240 V AC, 50 Hz-es
működésre tervezték. A kicsomagolás után hagyja,
hogy a TV-készülék a szoba hőmérsékletét elérje,
mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz.
A hulladékok szabálytalan elhelyezése a
hazai jogszabályok értelmében büntetést
vonhat maga után.
Az Antenna Csatlakoztatása
Megjegyzés a szárazelem- és
akkumulátor-szimbólummal
kapcsolatban (alsó
szimbólumpélda):
Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltévé
csatlakozóját a TV hátsó részén található ANTENNA
BEMENETHEZ (ANT).
Ezek a szimbólumok kémiai
szimbólummal együtt alkalmazhatók.
Ebben az esetben teljesíti az EU
irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó
követelményét.
Megjegyzések
KERESKEDELMI VÉDJEGY NYILATKOZAT
A HDMI, a High-Definiton Multimedia Interface és
a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegye ill.
regisztrált védjegyei az Egyesült Államokban és más
országokban.
A Dolby Laboratories licence alapján készült. A Dolby
és a kettõs D jel a Dolby Laboratories védjegye.
Felhatalmazott Képviselő:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Web Site: http://www.panasonic.com
Magyar - 66 -
Műszaki Jellemzők
TV Sugárzás
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK
Vett Csatornák
VHF (I/III SÁV) - UHF (U
SÁV) - SZÉLESSÁV
Digitális Vétel
Teljesen integrált digitális
földi-kábel TV
(DVBT-C)
Az Előre Beállított
Csatornák Száma
1.000
Csatorna Kijelző
Képernyőn lévő kijelző
RF Antenna Bemenet
75 Ohm
(kiegyensúlyozatlan)
Üzemi Feszültség
220-240V AC, 50Hz.
Audió
A2 Sztereo+Nicam Sztereo
Fejhallgató
3.5mm-es mini sztereó
bemenet
Audio Kimeneti
Feszültség (WRMS.)
(10% THD)
2x6W
Áramfogyasztás (W)
65 W
Tömeg (Kg)
6 Kg
TV Méretei DxLxH
(Lábbal Együtt) (mm)
185 x 735 x 478
TV Méretei DxLxH
(Láb Nélkül) (mm)
77/97 x 735 x 438
Kijelzõ
16/9 32”
Működtetési
Hőmérséklet és
Páratartalom
0ºC-tól 40ºC-ig, legfeljebb
85% páratartalom
Magyar - 67 -
Távirányító
1. Készenlét: A TV Be-/Kikapcsolása
2. Számgombok: Csatornát vált, szám vagy betű írható
be a képernyőn levő szövegmezőbe
3. TV: Megjeleníti a Csatornalistát / Átvált a TV forrásra
4. Némítás: Teljesen kikapcsolja a TV hangerejét
5. Hangerő +/6. Menü: Megjeleníti a TV menüt
7. Navigációs gombok: A menükben, tartalmakban
stb. való navigációt segíti, és Teletext üzemmódban a
Jobb vagy Bal gomb megnyomásakor megjeleníti az
aloldalakat
8. OK : Megerősíti a felhasználó kiválasztásait, megtartja
az oldalt (a TXT módban), megjeleníti a csatornalistát
(DTV módban)
9. Vissza / Visszatérés Visszatér az előző oldalra,
megnyitja a tartalomjegyzék oldalt (a TXT módban)
10. Médiaböngésző: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
11. Infó: Megjeleníti a képernyőn levő tartalmakra
vonatkozó információkat (reveal - a TXT módban)
12. Saját Gomb1 (*)
13. Színgombok: A színgombok funkcióira vonatkozóan
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
14. Nyelv: A hangmódok között vált (analóg TV),
megjeleníti és módosítja a hang/felirat nyelvét (digitális
TV, ha van)
15. Feliratok: Be-/kikapcsolja a feliratokat (ha van)
16. Gyors visszajátszás: A médiában, pl. filmek esetén
visszajátsza a filmkockákat
17. Nincs funkció
18. Lejátszás: Elkezdi a kiválasztott média lejátszását
19. Stop: Leállítja a lejátszott médiát
20. Gyors lejátszás: A médiában, pl. filmek esetén előre
tekeri a filmkockákat
21. Szünet: Szünetelteti a lejátszott médiát
22. Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
23. Szöveg: Megjeleníti a teletext opciót (ha van), nyomja
meg ismét, ha a képernyőn egyszerre kívánja látni a
tévéműsor képét és a teletext szövegoldalt (mix).
24. Nincs funkció
25. EPG (Elektronikus Műsorújság): Megjeleníti az
elektromos műsorújságot
26. Kilépés: Bezárja és kilép a megjelenített menükből
vagy visszatér az előző oldalra.
(*) SAJÁT GOMB 1:
Ez a gomb rendelkezhet egy, a modelltől függő alapértelmezett
funkcióval. Ugyanakkor, a kívánt forráson vagy csatornán öt
másodpercig lenyomva ezt a gombot, beállíthat egy speciális
funkciót. Egy jóváhagyó üzenet fog megjelenni a képernyőn.
Most a SAJÁT GOMB 1 a kiválasztott funkcióhoz kerül
hozzárendelésre.
Ügyeljen arra, hogy amennyiben ezt az Első telepítés
alkalmával végzi el, a SAJÁT GOMB 1 visszatér az
alapértelmezett funkciójához.
27. Gyors menü: A gyors hozzáférés érdekében
megjeleníti a menük listáját
28. Nincs funkció
29. Program +/30. Csere: Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna
vagy forrás között
31. Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló
műsort és forrást
Magyar - 68 -
Csatlakozások
Csatlakozó
Típus
Kábelek
Eszközök
Scart
csatlakoztatása
(hátul)
VGA
csatlakoztatása
(hátul)
OLDALSÓ AV
PC/YPbPr
Audio
csatlakoztatása
(oldalról)
YPbPr/PC audiókábel
(nincs mellékelve)
HDMI
csatlakoztatása
(hátul)
SPDIF
OLDALSÓ AV
SPDIF
(Koaxiális
kimenet)
csatlakoztatása
(hátul)
Oldalsó AV
(Audió/Videó)
csatlakoztatása
(oldalról)
FEJHALLGATÓ
Fejhallgató
csatlakoztatása
(oldalról)
YPBPR
YPbPr Videó
csatlakoztatása
(hátul)
AV Kábel (nincs a
csomagban)
PC-rő YPbPr-re csatlakozó kábel
(nincs mellékelve)
USB
csatlakoztatása
(oldalról)
CI
csatlakoztatása
(oldalról)
MEGJEGYZÉS: Egy eszköz
csatlakoztatása esetén az YPbPr
vagy az Oldalsó AV-n keresztül,
a mellékelt csatlakozókábeleket
kell használni. Lásd a bal oldali
ábrát. A VGA kábelt YPbPr-rel is
használhatja (nem támogatott)
ahhoz, hogy a VGA bemenet
YPbPr jeleket is tudjon fogadni.
| A VGA és YPgPr egyszerre
nem használható. | A PC/YPbPr
audió engedélyezéséhez, a
hang csatlakozásához használja
az oldalsó audió bemenetet
egy YPbPr/PC hangkábellel
(nincs mellékelve). | Ha a
SCART aljzaton keresztül egy
külső eszköz csatlakozik, a
TV automatikusan AV módba
kapcsol.| DTV csatornák vétele
esetén (Mpeg4 H.264) vagy
a Média Böngésző módban a
scart aljzat nem használható
kimenetként. | A fali rögzítőkészlet
használata esetén (harmadik féltől
kapható a kereskedelemben, ha
nincs mellékelve) ajánlatos az
összes kábel csatlakoztatása
a TV hátoldalára még a fali
felszerelés előtt. | Csak akkor
illessze be vagy távolítsa el a CI
modult, ha a TV KIKAPCSOLT
állapotban van. Forduljon a
modul használati utasításához
a beállítások részleteiért. A TV
USB-bemenetei legfeljebb 500mA
típusú eszközöket támogatnak. Az
olyan eszközök csatlakoztatása,
melyek áramerőssége
meghaladja az 500mA-t a TV
meghibásodását okozhatják. |
Ha egy HDMI kábelt csatlakoztat
a TV-készülékhez, akkor csak
árnyékolt HDMI kábelt használhat
a káros frekvenciasugárzás elleni
védelem biztosítása érdekében.
CAM
module
Ha a TV-készülékhez eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg arról, hogy a TV és az eszköz
is ki van kapcsolva. A kapcsolat létrehozása után be lehet kapcsolni és használatba lehet venni a készülékeket.
Magyar - 69 -
Be-ki Kapcsolás
A TV-Készülék Bekapcsolása
Csatlakoztassa a tápkábelt egy áramforráshoz, pl. egy
fali konnektorhoz (220-240V AC, 50 Hz).
A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is.
•Nyomja meg a Parengties gombot, a Program +/vagy egy számgombot a távirányítón.
•A TV készenlétről történp átváltása közben nyomja
le az oldalsó funkciókapcsolót.
A TV-Készülék Kikapcsolása
Nyomja le a Parengties gombot a távirányítón, vagy
nyomja le az oldalsó funkciókapcsol, amíg a TV
készenléti módra vált.
A TV-készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a
hálózati kábelt a konnektorból.
Megjegyzés: A TV készenléti üzemmódjában a készenléti
LED villoghat, jelezve, hogy bizonyos funkciók, például a
Készenléti keresés, a Letöltés vagy az Időzítő, aktívak. A LED
villoghat, amikor Ön a TV-t a készenléti módból bekapcsolja.
Első telepítés
Az első bekapcsoláskor a nyelv kiválasztása ablak
jelenik meg. Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja
le az OK gombot.
A következő ablakban állítsa be a kedvenceit a
navigációs gombok segítségével.
Megjegyzés: A kiválasztott Országtól függően ekkor a
rendszer kérheti a PIN-kód beállítását és megerősítését. A
kiválasztott PIN kód nem lehet 0000. Amennyiben a rendszer
keri a PIN kódot a menük későbbi használatához, akkor meg
kell adnia ezt.
Ezenkívül, beállíthatja a kedvenc műsortípusát is.
A keresési folyamat során a kiválasztott műsortípus
előnyben részesül. Ha befejezte, nyomja meg az OK
gombot a folytatáshoz.
Ekkor aktiválhatja a Bolti Módot. Ez az opció
konfigurálja a TV-készülék beállításait a legjobb
képernyőminőségre. Ez az opció csak a bolti
használathoz tartozik. Az otthoni használathoz
válassza ki az Otthoni Módot. Ez az opció a
Beállítás>Több menü alatt érhető el és később be/
ki lehet kapcsolni.
A folytatáshoz nyomja meg a távirányítón lévő
OK gombot. A kezdeti keresés befejezése után a
TV-készülék megkezdi a keresést a kiválasztott
műsortípushoz tartozó rendelkezésre álló műsorok
kereséséhez.
Miután minden elérhető állomást eltárolt, a keresési
eredmények megjeleníthetők a képernyőn. Nyomja
meg az OK gombot a folytatáshoz. Ezután megjelenik
a Csatornalista Szerkesztése menü. Igényeinek
megfelelően szerkesztheti a csatornalistát vagy
nyomja meg a Menu gombot a kilépéshez és a TVkészülék nézéséhez.
Amíg a keresés folyamatban van, megjelenik egy
üzenet. A rendszer megkérdezi, hogy meg akarja-e
jeleníteni a csatornákat az LCN(*)-nek megfelelően.
Válassza ki az Igen opciót és a jóváhagyáshoz nyomja
meg az OK gombot.
(*) Az LCN a logikai csatornaszám rendszer, amely az
elérhető adásokat a felismert csatorna sorszám szerint
rendszerezi. (ha választható)
A Műsortípusok Kiválasztásáról
Megjegyzés: Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a
TV-készüléket. Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban
bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.
Antenna: Ha az antennás műsorkeresés opció be
van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi
műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás
befejezése után.
A TV-hez 2.5" és 3.5" (külső tápfeszültséggel rendelkező
merevlemez) külső merevlemezeket vagy USB háttértárakat
is lehet csatlakoztatni a TV USB bemeneteinek segítségével.
Kábel: Ha a Kábeles műsorkeresés opció be
van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi
műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás
befejezése után. Igényeinek megfelelően megjelenhet
egy jóváhagyó üzenet a keresés megkezdése előtt.
Válassza ki az IGEN opciót, és nyomja meg az
OK gombot a folytatáshoz. A művelet törléséhez
válassza a NEM opciót és nyomja le az OK gombot.
Kiválaszthatja a Hálózatot vagy beállíthat olyan
értékeket, mint Frekvencia, Hálózati ID és Keresési
léptetés. Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés: A keresés ideje kiválasztott Keresési
léptetéstől függ.
Analóg: Ha az Analóg műsorkeresés opció be
van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi
műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás
befejezése után.
Média Lejátszás az USB Bemeneten Keresztül
FONTOS! Mentse el a memória eszközökön
lévő fájlokat, mielőtt ezeket a TV-készülékhez
csatlakoztatná. Megjegyzés: A gyártó nem vállal
felelősséget a fájlok bárminemű károsodásáért vagy
az adatvesztésért. Bizonyos típusú USB-eszközök
(MP3-lejátszók) vagy USB merevlemezek/háttértárak
nem kompatibilisek ezzel a TV-vel. A TV-készülék a
FAT32 és NTFS meghajtó formázását támogatja.
Az 1TB (Tera Byte) memóriát meghaladó USB
merevlemezek formázása során a formázási folyamat
során nehézségekbe ütközhet.
Várjon egy kicsit, mielőtt csatlakoztatná és eltávolítani,
mivel a lejátszó még olvashatja a fájlokat. Ez fizikai
sérülést okozhat az USB-lejátszóban, és különösen
Magyar - 70 -
magában az USB-eszközben. Fájl lejátszása közben
ne húzza ki az eszközt.
A TV-készülékhez egy USB eszköz csatlakoztatható
az USB bemenethez. Ebben az esetben egy külső
tápellátású USB hub használata javasolt.
Ha egy USB merevlemezt csatlakoztat, javasoljuk a
TV-készülék USB bemenet(ek) közvetlen használatát.
Megjegyzés: Kép fájlok megtekintése során a
Médiaböngésző menü csak 1000 tárolt kép fájlt tud tárolni
a csatlakoztatott USB eszközön.
Médiaböngésző Menü
A M é d i a b ö n g é s z ő s e g í t s é g é v e l a T V- h e z
csatlakoztatott USB háttértáron tárolt fényképek,
zene és filmfájlok jeleníthetők meg. Csatlakoztassa
az USB háttértárat az egyik USB bemenetre a TV
hátoldalán. A Menu gomb Médiaböngésző mód
közbeni lenyomásával megnyílnak a Kép, Hang
és a Beállítások menü opciók. A képernyőből való
kilépéshez nyomja meg újra a Menu gombot. A
Médiaböngészőt beállíthatja a Beállítás menü
használatával.
Ismétlés/Keverés Mód Működtetése
A lejátszás a Lejátszás
gombbal és aztán az
aktiválással
lehetséges.
A listán lévő összes fájl az
eredeti sorrendben kerül
folyamatos lejátszásra.
A lejátszás az OK gombbal és
aztán az aktiválással
lehetséges.
Ugyanaz a fájl kerül
folyamatos lejátszásra
(ismétlés)
A lejátszás a Lejátszás
gombbal és aztán az
A listán lévő fájlokat egyszer,
véletlenszerű sorrendben
játssza le a készülék.
aktiválással
lehetséges.
A lejátszás a Lejátszás
gombbal és aztán az
aktiválással
lehetséges.
A listán lévő összes fájl az
eredeti sorrendben kerül
véletlenszerű lejátszásra.
CEC és CEC RC Passthrough
Ez a funkció lehetővé teszi az HDMI bemeneteken
keresztül csatlakoztatott CEC kompatibilis eszközök
vezérlését a TV-készülék távirányítójával.
A CEC opciót először a Beállítások>Több menüben
Engedélyezett állapotúra kell állítani. Nyomja le
a Forrás gombot és válassza ki a csatlakoztatott
CEC eszköz HDMI bemenetét a Forráslista
menüből. Amikor egy új CEC forráseszköz kerül
csatlakoztatásra, akkor ez a forrás menüben kerül
megjelenítésre a saját nevével a csatlakoztatott HDMI
bemenetek neve helyett (DVD lejátszó, Felvevő 1
stb.).
A TV-készülék távirányítója automatikusan el tudja
végezni a főbb funkciókat, miután a csatlakoztatott
HDMI forrás ki lett választva.
A művelet befejezéséhez és a TV-készülék
távirányítóval való vezérléséhez nyomja meg a
távirányítón lévő Gyors Menu gombot, jelölje ki a CEC
RC Passthrough opciót és a Bal vagy a Jobb gombbal
állítsa Ki-ra. Ez a funkció a Beállítások>Több menü
alatt is engedélyezhető vagy letiltható.
A TV-készülék támogatja az ARC (Audio Return
Channel) funkciót is. Ez a funkció egy audió kapcsolat,
mely a TV-készülék és az audiórendszer (A/V vevő
vagy hangszóró-rendszer) közötti többi kábelt
helyettesíti.
Amikor az ARC aktív, a TV-készülék nem némulja
el automatikusan a többi audió kimeneteket. Ezért a
TV-készülék hangerejét manuálisan kell lenulláznia,
ha csak a csatlakoztatott audió eszközből érkező
audiót szeretné hallani (ugyanez vonatkozik a többi
optikai vagy koaxiális digitális audió kimenetekre).
Ha módosítani kívánja a csatlakoztatott eszköz
hangerő-szintjét, akkor ki kell választania ezt az
eszközt a forráslistából. Ebben az esetben a hangerőt
szabályozó gombok a csatlakoztatott audió eszközt
vezérlik.
Megjegyzés: Az ARC csak a HDMI1 bemenet által
támogatott.
Összehangolt Hangbeállítás
Lehetővé teszi, hogy egy erősítőt/vevő egységet
használhasson a TV-készülékkel. A hangerőt
a TV-készülék távirányítójával lehet beállítani.
E funkció aktiválásához állítsa a Hangszórók
opciót a Beállítások>Több menüben Erősítőre.
A TV-készülék hangszórói elnémulnak és a nézett
forrás hangját a csatlakoztatott hangrendszer fogja
biztosítani.
Megjegyzés: Az audió eszköznek támogatnia kell a System
Audio Control funkciót és a CEC opciót Engedélyezett-re
kell állítani.
Magyar - 71 -
TV-Menü Tartalom
Képmenü tartalom
Mód
A képmód megváltoztatható kívánság, vagy igény szerint. A kép mód az alábbi opciók
egyikére állítható be: Mozi, Játék, Sportok, Dinamikus és Természetes.
Kontraszt
Beállítja a kép világosságának és sötétségének értékeit.
Fényerő
Beállítja a kép világosságának és sötétségének értékeit.
Élesség
Beállítja az képernyőn lévő objektumok élességének értékét.
Szín
Beállítja az színértékét, a színek igazításával együtt.
Energiamegtakarítás
Az Energiamegtakarítást Normálra, Minimumra, Közepesre, Maximumra,
Automatikusra, Kép Ki vagy Ki opcióra állíthatja.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a kiválasztott üzemmódban a rendelkezésre álló opciók
eltérnek.
Háttérvilágítás
Ez a beállítás szabályozza a háttérvilágítás szintjét. A háttérvilágítás funkció ki van
kapcsolva, ha az Energiamegtakarítás a Normáltól eltérő opcióra van állítva. A
háttérvilágítás nem aktiválható, ha a kép mód Játékra van állítva.
Haladó Beállítások
Dinamikus
Kontraszt
A Dinamikus kontraszt arány kívánság szerint beállítható.
Zajcsökkentés
Ha a műsorszóró jele gyenge és a kép zajos, használja a Zajcsökkentés beállítást a
zaj mennyiségének csökkentéséhez.
Színhőmérséklet
Beállítja a kívánt színhőmérséklet értéket. A Hideg, Normál, Meleg és Egyénre szabott
opciók állnak rendelkezésre.
Fehér Pont
Ha a Színhőmérséklet Egyénre szabottra van állítva, akkor ez a beállítás rendelkezésre
áll. Növelje a kép "melegségét" vagy a "hidegségét" a Bal vagy a Jobb gomb
megnyomásával.
Kép Zoom
Állítsa be a kívánt képméret formátumot.
Film Üzemmód
A filmek a normál televíziós műsorokhoz képest más másodpercenkénti képkockaszámmal
készülnek. Kapcsolja be ezt a beállítást, ha filmet néz, hogy a gyorsan mozgó jeleneteket
tisztán lássa.
Bőrtónus
Felülettónus -5 és 5 között állítható.
Színeltolás
Beállítja a kívánt színtónust.
Hdmi Full Range
Egy HDMI forrásról nézve ez a funkció látható lesz. ezzel a funkcióval a fekete szín
megjelenítése javítható.
Pc Pozíciója
Csak akkor jelenik meg, ha a bemeneti forrás VGA/PC-re van állítva.
Automatikus
Pozíció
Automatikusan optimalizálja a kijelzést. Az optimalizásáshoz nyomja meg az OK gombot.
H Pozíció
Ez a menüpont pozíció beigazítja a képet vízszintesen a képernyő jobb vagy bal oldalára.
V Pozíció
Ez a funkció a képet függőlegesen mozgatja a képernyő teteje vagy alja felé.
Képpont Óra
A Képpont óra beállítja a helyes interferenciát, amely mint függőleges sáv jelenik meg a
pontintenzív prezentációknál, mint a táblázatkezelők vagy paragrafusok vagy kis betűs
szövegek.
Fázis
A bemeneti forrástól (számítógép, stb.) függően a kép homályos vagy zajos lehet. Egy
tisztább kép érdekében használhatja a fázist.
Gyári Beállítások
Visszaállítása
Visszaállítja a képbeállításokat az alapbeállításra (kivéve a Játék módot).
A VGA (PC) módban a Kép menü egyes elemei nem elérhetők. Ehelyett a VGA mód beállításai hozzáadódnak a Képbeállításhoz
a PC üzemmódban.
Magyar - 72 -
Hang Menü Tartalom
Hangerõ
Beállítja a hangszintet.
Ekvalizátor
Kiválasztja a hangkeverő módot. A saját beállítások csak a Felhasználói módban
alkalmazhatók.
Balansz
Beállítja, hogy a hang a bal vagy a jobb oldali hangszóróból jön-e.
Fejhallgató
Beállítja a fejhallgató hangerejét.
A fejhallgató használata előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató hangereje egy
alacsony szintre legyen állítva, hogy elkerülje a hallás károsodását.
Hangmód
A hangmód kiválasztható (ha a kiválasztott csatorna támogatja).
Avl (Automatikus
Hangerőkorlátozás)
Beállítja a műsorok közötti rögzített hang kimeneti szintjét.
Fejhallgató/Line
Kimenet
Ha a TV-hez egy külső hangkeverő csatlakozik a fejhallgató-csatlakozón keresztül,
akkor ez a kimenet Line kimenet ként választható. Ha a TV-hez fejhallgató csatlakozik,
a kimenet opciót Fejhallgató-ra kell állítani.
A fejhallgató használata előtt győződjön meg róla, hogy ez a menüopció Fejhallgatóra legyen állítva. Amennyiben Line van állítva, a fejhallgató aljzat kimenete
maximumra lesz állítva, mely károsíthatja a hallását.
Dinamikus Mélyhang
Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Dinamikus mélyhangot.
Térhatású Hang
A térhatású hangot Ki vagy Be lehet kapcsolni.
Digitális Kimenet
Beállítja a digitális kimenet hangtípusát.
Magyar - 73 -
Beállítás - Beállítások Menü Tartalom
Feltételes
Hozzáférés
Szabályozza a feltételes hozzáférési modulokat, ha elérhetők.
Nyelv
A műsorszórástól és az országtól függően beállíthat egy eltérő nyelvet.
Felnőtt
A szülői beállítások megváltoztatásához meg kell adni a jelszót. Egyszerűen
beállíthatja a Menüzárat, a Korhatár-Zárat (az Első telepítés során kiválasztott
ország függvényében előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre) és a Gyerekzárat
ebben a menüben. Beállíthat egy új PIN-számot is a PIN Beállítása opció
segítségével.
Megjegyzés: A PIN gyári beállítása 0000 vagy 1234 lehet. Ha beállította a Pin kódot (a rendszer a
kiválasztott országtól függően kérheti) az Első telepítés alkalmával, akkor az Ön által beállított PIN
kódot használja.
Idõzítõk
Kikapcsolja a TV elalvásidőzítőjét egy bizonyos idő elteltével. Beállítja az időzítőt a
kívánt műsorokhoz.
Dátum/Idő
Dátum és idő beállítása.
Források
Engedélyezheti vagy letilthatja a kiválasztott forrásopciókat.
Hozzáférhetőség
A TV-készülék hozzáférési opcióit jeleníti meg.
Nagyothalló
Engedélyezi a műsorszolgáltató által nyújtott funkciókat.
Audio Leírás
Az elbeszélés megjelenik a vak vagy gyengénlátó közönség számára. Nyomja meg
az OK gombot az összes rendelkezésre álló Audió Leírás megtekintéséhez. Ez
funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a műsorszolgáltató támogatja.
Több
A TV készülék egyéb beállítási opcióit jeleníti meg.
Kijelzési Időhatár
Megváltoztatja a menüképernyő kijelzési időhatárát.
Kék Háttér
Aktiválja vagy deaktiválja a kék héttér rendszert, ha a jel gyenge vagy hiányzik.
Szoftverfrissítés
Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a legújabb firmware-rel rendelkezik-e.
Alkalmazás
Verzió
Megjeleníti az aktuális szoftver verziót.
Felirat Mód
Ezzel az opcióval kiválaszthatja a képernyőn megjelenő felirat módját (DVB felirat /
Teletext felirat), ha mind a kettő rendelkezésre áll. Az alapértelmezett beállítás a DVB
felirat. Ez a funkció csak Norvégiában érhető el.
Auto TV Ki
Beállítja azt a kívánt időpontot, amikor a TV-készülék automatikusan készenléti
állapotba vált, ha nincs használva.
Tárolás Mód
Válassza ezt a módot bolti célokra. Amikor a Bolti Mód engedélyezve van, a TV
menü egyes elemeu nem elérhetők.
Indítás Mód
Ez a beállítás konfigurálja az indítás módjának beállításait. Utolsó Állapot és
Készenléti Üzemmód opciók rendelkezésre állnak.
CEC
Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy letilthatja teljesen a CEC funkciót. A funkció
engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Bal vagy a Jobb gombot.
Hangszórók
Ahhoz, hogy a TV-készülék hangját a csatlakoztatott kompatibilis audió eszközről
hallhassa, válassza ki az Erősítő opciót. Az audió eszköz hangerejét a TV-készülék
távirányítójával állíthatja be.
Magyar - 74 -
Telepítés és Újrahangolás Menü Tartalom
Automatikus
Csatornakeresés
(Újrahangolás)
Az automatikus hangolás opciók megjelenítése. Digitális Antenna: Keresi és tárolja az
antennán fogható DVB csatornákat. Digitális Kábel: Keresi és tárolja a kábelen fogható
DVB csatornákat. Analóg: Analóg állomásokat keres és tárol el.
Kézi
Csatornakeresés
Ez a funkció közvetlen műsor beírásához használható.
Hálózati
Csatornakeresés
A linkelt csatornák keresi a távközlési rendszerben. Digitális Antenna: Hálózati
csatornakeresés. Digitális Kábel: Kábelhálózati csatornakeresés.
Analóg
Finomhangolás
Ez a beállítás lehetővé teszi az analóg csatornák hangolását. Ez funkció nem
választható, ha nincs analóg csatorna tárolva.
Telepítési
Beállítások
Megjeleníti a telepítési beállítások menüt. Készenléti Keresés (Opcionális): Készenléti
állapotban a TV-készülék új vagy hiányzó csatornákat fog keresni. Az összes új műsorszórás
megjelenítésre kerül.
Szolgáltatáslista
Törlése
Használja ezt a beállítást a tárolandó csatornák törléséhez. Ez a beállítás csak akkor látható,
ha az Ország beállítás Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország.
Az Aktív Hálózat
Kiválasztása
Ez a beállítás lehetővé teszi csak azoknak az adásoknak a kiválasztását a kiválasztott
hálózaton belül, melyek megjelenjenek a csatornalistában. Ez a funkció csak
Norvégiában érhető el.
Első Bekapcsolás
Törli az összes tárolt csatornát és beállítást, visszaállítja a TV-t a gyári beállításokra.
Magyar - 75 -
A TV Általános Működtetése
A Csatornalista Használata
A TV kiválogatja az eltárolt állomásokat a Csatornalistába.
A Csatornalista opciók használatával szerkesztheti a
Csatornalistákat, beállíthatja a kedvenceket vagy a
kilistázandó aktív állomásokat. Nyomja le az OK/TV
gombot a Csatornalista megnyitásához. A megjelenített
csatornák a Kék gombbal szűrhetők vagy nyissa meg
a Csatornalista Szerkesztése menüt a Zöld gomb
lenyomásával, hogy haladó módosításokat hajtson végre
az aktuális listában.
A Kedvencek Listák Kezelése
A kedvenc csatornák négy különböző listáját hozhatja
létre. Adja meg a Csatornalistát a főmenüben vagy
nyomja meg a Zöld gombot, amíg a Csatornalista meg
nem jelenik a kijelzőn hogy megnyissa a Csatornalista
Szerkesztése menüt. Válassza ki a kívánt csatornát a
listáról. A Sárga gomb megnyomásával egyszerre több
opciót is kiválaszthat. Majd nyomja meg az OK gombot
a Csatornaszerkesztés Opciók menü megnyitásához
és válassza ki a Kedvencek Hozzáadása/Eltávolítása
opciót. Nyomja meg ismét az OK gombot. Állítsa On-ra
a kívánt listaopciót. A kiválasztott csatorna/csatornák
a listához adódik/adódnak. Ha a kedvencek listáról
törölni kíván egy vagy több csatornát, akkor kövesse
ugyanezeket a lépéseket és állítsa Off-ra a kívánt
listaopciót.
Használhatja a Szűrő funkciót a Csatornalista
Szerkesztése menüben a csatornák igényeinek
megfelelő végleges szűréséhez a Csatornalistában. E
Szűrő opció használatával beállíthatja a négy kedvencek
listájának az egyikét, hogy az mindig megjelenjen,
valahányszor a Csatornalista megnyitásra kerül. A
szűrőfunkció a Csatornalista menüben csak szűrni
fogja az aktuálisan megjelenített Csatornalistát, hogy
megtaláljon egy csatornát vagy ráhangoljon. Ezek a
módosítások a következő Csatornalista megnyitásakor
nem jelennek meg.
Szülői Felügyelet Beállítása
A Szülői felügyelet beállítása menüopció segítségével
megtilthatja a felhasználóknak bizonyos programok,
csatornák nézését és a menük használatát. Ezek a
beállítások a Beállítások>Szülői felügyelet menüben
találhatók.
A szülői felügyelet menüopcióinak megjelenítéséhez egy
PIN kódot kell beírni. A megfelelő PIN szám megadása
után a Szülői Beállítások menü jelenik meg.
Menüzár: Ez a beállítás engedélyezi vagy megtiltja a
hozzáférést az összes menühöz vagy a TV-készülék
telepítési menüihez.
Korhatár-zár: Ha ez az opció be van állítva, akkor a
műsorból lekérdezi a korhatár-információt, és ha az nem
engedélyezett, akkor nem engedélyezi a műsorhoz való
hozzáférést.
Megjegyzés: Ha az ország opció az Első Telepítésben
Franciaországra, Olaszországra vagy Ausztriára van állítva,
akkor a Korhatár-zár értéke alapértelmezetten 18-ra lesz állítva.
Gyerekzár: Ha ez az opció be van Állítva, a TV-készülék
kizárólag a távirányítón keresztül irányítható. Ebben az
esetben a TV-készüléken található vezérlőgombok nem
működnek.
PIN kód beállítása: Új PIN kód határozható meg.
Alapértelmezett CICAM PIN: Ez az opció szürkén jelenik
meg, ha nincs behelyezve CI-modul a TV-készülék CI
bemenetébe. Ezen opció segítségével módosíthatja a
CI CAM alapértelmezett PIN-kódját.
Megjegyzés: A PIN gyári beállítása 0000 vagy 1234 lehet. Ha
beállította a Pin kódot (a rendszer a kiválasztott országtól függően
kérheti) az Első telepítés alkalmával, akkor az Ön által beállított
PIN kódot használja.
Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban az Első Telepítésben
bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.
Elektronikus Programfüzet (EPG)
Néhány csatorna információkat küld a műsorszórásról.
Nyomja meg az Epg gombot a Műsorfüzet
megtekintéséhez.
3 különböző típusú megjelenítés áll rendelkezésre:
Időzítő Utmezés, Lista Utemezés és Most/Következő
Utemezés. Az ezek közötti váltáshoz kövesse a képernyő
alján lévő utasításokat.
Időzítő ütmezés
Zoom (Sárga gomb): Nyomja le a Sárga gombot
az események szélesebb időtartományban való
megjelenítéséhez.
Szűrő (Kék gomb): A szűrőbeállítások megtekintése.
Esemény Részletei (Info gomb): Megjeleníti a
kiválasztott műsorokra vonatkozó információkat.
Műfaj Kiválasztása (Felirat gomb): Megjeleníti a Műfaj
Kiválasztása menüt. Ennek a funkciónak a segítségével
a műsorújság adatbázisában kereshet a műfajnak
megfelelően. A készülék a műsorfüzet adataiban keres,
majd a keresési feltételnek megfelelő műsorokat kijelöli.
Következő/Előző nap (Program +/- gombok): Az előző
vagy következő naphoz tartozó csatornákat jeleníti meg.
Opciók (OK gomb): Megmutatja a csatornákhoz tartozó
opciókat.
Keresés (Text gomb): Megjeleníti a Műsorújság kereső
menüt.
Most (Swap gomb): Megjeleníti a kijelölt csatorna
aktuális eseményét.
Lista Utemezés(*)
(*) Ebben a megjelenítési opcióban csak a kiválasztott csatorna
eseményei jelennek meg.
Előző Előző időzítés (Piros gomb): Az előző időzítéshez
tartozó csatornákat jeleníti meg.
Következő/Előző nap (Program +/- gombok): Az előző
vagy következő naphoz tartozó csatornákat jeleníti meg.
Esemény Részletei (Info gomb): Megjeleníti a
kiválasztott műsorokra vonatkozó információkat.
Szűrő (Text gomb): A szűrőbeállítások megtekintése.
Következő Időzítés (Zöld gomb): A következő
időzítéshez tartozó csatornákat jeleníti meg.
Magyar - 76 -
Opciók (OK gomb): Megmutatja a csatornákhoz tartozó
opciókat.
Most/következő Utemezés
Navigálás (Navigációs gombok): Nyomja meg a
Navigációs gombokat a csatornákon és a programokon
át való navigáláshoz.
Opciók (OK gomb): Megmutatja a csatornákhoz tartozó
opciókat.
Esemény Részletei (Info gomb): Megjeleníti a
kiválasztott műsorokra vonatkozó információkat.
Szűrő (Kék gomb): A szűrőbeállítások megtekintése.
Program Opciók
Használja a navigációs gombokat egy műsor kijelöléséhez
és nyomja le az OK gombot az Esemény Beállítások
menü megnyitásához. A következő opciók állnak
rendelkezésre.
A csatorna Kiválasztása: Az opció használatával a
kiválasztott csatornára válthat.
Időzítő egy eseményen/Időzítő törlése egy eseményről:
Miután egy műsor az EPG menüben kiválasztásra
került, nyomja le az OK gombot. Válassza ki a “Időzítő
beállítása eseményhez" opciót és nyomja le az OK
gombot. Beállíthatja az időzítőt a későbbi műsorokra. Egy
már beállított emlékeztető törléséhez jelölje ki a műsort és
nyom ja le az OK gombot. Aztán válassza ki az Időzítő
törlése egy eseményről opciót. A időzítő törlésre kerül.
Megjegyzések: Nem válthat át más csatornára vagy forrásra
amíg egy aktív időzítő az aktuális csatornán folyamatban van.
Az időzítő beállítása nem lehetséges kettő vagy több különálló
eseményhez egyazon időszakon belül.
Teletext Szolgáltatások
A belépéshez nyomja le a Text gombot. A vegyes mód
aktiválásához nyomja meg ismét, így egyszerre láthatja
a teletext oldalt és a műsort. A kilépéshez nyomja le
újra a gombot. Ha elérhető, akkor a teletext oldalak
szekciói színkódolást kapnak, és az egyik színes gombbal
kiválaszthatók. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Digitális Teletext
A digitális szöveginformáció megtekintéséhez nyomja
le a Text gombot újra. Használja a színes gombokat, a
kurzorgombokat és az OK gombot. A működtetés eltérő lehet
a digitális teletext tartalmától függően. Kövesse a digitális
teletext képernyőn megjelenő utasításokat. Amikor a Text
gombot megnyomja, a televízió visszatér a sugárzott műsorra.
Szoftverfrissítés
A TV alkalmas arra, hogy megkeresse és automatikusan
frissítse a firmware-t a műsorszóró jelen keresztül.
Szoftverfrissítés keresése felhasználói
profilon keresztül
Ha egy új frissítés jelenik meg, a készülék megkezdi a
letöltést. A letöltés befejezése után hagyja jóvá a TVkészülék újraindítására vonatkozó kérdést az OK gomb
megnyomásával, hogy folytassa az újraindítási műveletet.
3 AM keresés és frissítés üzemmód
A TV-készülék 3:00 órakor új frissítéseket fog keresni,
ha a Frissítési opciók menüben az Automatikus
letapogatás Engedélyezve van, és a TV-készülék egy
antennajelhez van csatlakoztatva. Ha egy új szoftver
kerül találásra és sikeres letöltésre, akkor ez a következő
bekapcsolásnál telepítésre kerül.
Megjegyzés: Ne húzza ki a tápcsatlakozót, amíg az újraindítást
jelző led villog. Ha a TV-készülék a frissítés után nem indul újra,
húzza ki a TV-t 2 percre és ezután dugja be újra.
Hibaelhárítás és Tippek
A TV nem kapcsol be
Bizonyosdjon meg arról, hogy a vezeték szorosan be
van dugva a fali aljzatba. Ellenőrizze, hogy az elemek
lemerültek-e. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a
TV-készüléken.
Gyenge képminőség
• Ellenőrizze, hogy a helyes TV-rendszert választotta-e?
• Az alacsony jelszint zavaros képet okozhat. Kérjük
ellenőrizze az antennacsatlakozást.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát adta
meg a kézi hangolás során.
• A képminőség leromolhat, ha egyszerre két készüléket
csatlakoztat a TV-készülékhez. Ebben az esetben az
egyik készüléket távolítsa el.
Nincs kép
• Ez azt jelenti, hogy a TV-készülék egyáltalán nem
tud adást fogni. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő
bemeneti forrást választotta-e ki.
• Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
• Nincs-e megsérülve az antenna kábel?
• Megfelelő csatlakozót használt az antenna
csatlakoztatására?
• Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék
eladóját.
Nincs hang
• Ellenőrizze, hogy a TV-készülék nincs-e elnémítva? Az
ellenőrzéshez nyomja meg a Némítás gombot vagy
növelje a hangerőt.
• A hang csak az egyik hangszóróból jön. A Hang
menüben ellenőrizze a balansz beállításokat.
Távirányító - nem működik
• Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.
A főmenüben válassza ki a Beállítás opciót és nyomja
meg az OK gombot. Megjelenik a Beállítás menü. Ezután
válassza ki a Több opciót és nyomja le az OK gombot.
Navigáljon a Szoftverfrissítés opcióhoz, majd nyomja
meg az OK gombot. A Frissítési opciók menüben
válassza a Frissítések keresés opciót és az OK gomb
megnyomásával keresheti az új szoftverfrissítéseket.
Bemeneti források – nem választható
• Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor
lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva. Ha
nem,
• Ellenőrizze az AV kábeleket és csatlakozásokat, ha át
szeretne váltani a csatlakoztatott eszköz input forrására.
Magyar - 77 -
PC Bemenet Tipikus Képernyőmódjai
AV és HDMI jel Kompatibilitás
A következő táblázat néhány tipikus videokijelző
adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja
az eltérő felbontást.
Tartalomjegyzék
Felbontás
Frekvencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Forrás
EXT
(SCART)
Támogatott Jelek
Elérhetõ
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
O
RGB 50/60
Oldalsó
AV
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
S-VIDEO 50Hz (PAL)
S-VIDEO 60Hz (NTSC)
YPbPr
HDMI
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Nem Elérhető, O: Elérhető)
Néhány esetben a TV-készüléken a jel nem jelenik
meg megfelelően. A hibát az okozhatja, hogy a
szabványok eltérnek a forrás berendezéstől (DVD,
Set-top box, stb. ). Ha ilyen hibát észlel, lépjen
kapcsolatba a viszonteladóval és a forrás berendezés
gyártójával is.
Magyar - 78 -
Támogatott Fájlformátumok az USB Módhoz
Média
Fájlkiterjesztés
Formátum
Megjegyzések
Videó
.dat, .mpg,
.mpeg
Mpeg1-2
1080P@30fps, 50Mbit/sec
.ts, .trp, .tp,
.m2ts
MPEG2 , H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Egyéb:
1080P@30fps - 50Mbit/sec
.vob
MPEG2
1080P@30fps 50Mbit/sec
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sec
.mp4, .mov
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sec
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sec
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/sec
.3gp
MPEG4, H.264
1920x1080@30P 20Mbit/sec
.asf, .wmv
VC1
1080P@30fps, 50Mbit/sec
.mp3
MPEG1/2 Layer
1/2/3 (MP3)
Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (adatátviteli sebesség) / 16KHz ~ 48KHz
(mintavételezési sebesség)
Audió
Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (adatátviteli sebesség) / 16KHz ~ 48KHz
(mintavételezési sebesség)
Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (adatátviteli sebesség) / 16KHz ~ 48KHz
(mintavételezési sebesség)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA Pro
WMA: 128bps ~ 320Kbps (adatátviteli sebesség) / 8KHz ~ 48Khz
(mintavételezési sebesség)
WMA Pro: < 768kbps (adatátviteli sebesség) / ~ 96KHz
(mintavételezési sebesség)
Kép
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Szabad formátum (adatátviteli sebesség) / 8KHz ~ 48KHz
(mintavételezési sebesség)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (adatátviteli sebesség) / 16KHz ~ 48KHz
(mintavételezési sebesség)
(csak
videófájlokkal
működik)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (adatátviteli sebesség) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(mintavételezési sebesség)
EAC3
32Kbps ~ 6 Mbps (adatátviteli sebesség) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(mintavételezési sebesség)
LPCM
64Kbps ~ 1.5Mbps (adatátviteli sebesség) / 8KHz ~ 48Khz
(mintavételezési sebesség)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kbps (adatátviteli sebesség) / 8KHz ~ 48Khz (mintavételezési
sebesség)
G711 A/mu-law
64~128Kbps (adatátviteli sebesség) / 8KHz (mintavételezési
sebesség)
Alapszint
Felbontás(WxH): 15360x8640, 4147200 bytes
Progresszív
Felbontás(WxH): 1024x768, 6291456 bytes
.jpeg, .jpg
Nem összefűzött
Felbontás(WxH): 9600x6400, 3840000 bytes
összefűzött
Felbontás(WxH): 1200x800, 3840000 bytes
.sub
-
Sub1, Sub2, Sub3
.srt
-
.png
Felbontás(WxH): 9600x6400, 3840000 bytes
.bmp
Felirat
Magyar - 79 -
Támogatott DVI felbontások
Ha a TV-készülék csatlakozójához DVI átalakítók (DVI-HDMI kábel - nincs benne a készletben) használatával
eszközöket csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi, felbontásról szóló információkat.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
75Hz
þ
640x480
800x600
72Hz
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
þ
1152x870
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Magyar - 80 -
Cuprins
Informaţii Despre Siguranţă...................................82
Mentenanţă...........................................................83
Ecranul de Afişare, Carcasa, Piedestalul..............83
Ștecherul...............................................................83
Asamblarea/Scoaterea piedestalului.....................83
Când utilizați suportul de montare pe perete.........84
Informaţii Legate de Mediu....................................84
Funcţii....................................................................85
Accesorii Incluse...................................................85
Notificări Pentru Modul Standby............................85
Operarea şi Comutatorul de Control al
Televizorului...........................................................85
Introducerea Bateriilor în Telecomandă.................86
Conectare la Sursa de Alimentare ........................86
Conexiune Antenă.................................................86
Notificare...............................................................86
Specificaţii.............................................................87
Telecomandă.........................................................88
Conexiuni..............................................................89
Pornire/Oprire........................................................90
Prima Instalare......................................................90
Media Playback prin Intrare USB..........................90
Meniu Navigator Media.........................................91
Transmitere CEC și CEC RC................................91
Conţinutul Meniului Televizorului...........................92
Reguli Generale de Utilizare a Yelevizorului.........96
Folosirea Listei de Canale.....................................96
Configurarea Setărilor Parentale...........................96
Ghid Programe Electronic (GPE)..........................96
Servicii Teletext......................................................97
Actualizare Software.............................................97
Depanare & Sfaturi................................................97
Moduri Tipice de Afişare la Intrarea PC.................98
Compatibilitatea Semnalului AV şi HDMI...............98
Formate de Fişiere Compatibile cu Modul USB....99
Rezoluţiile DVI Suportate....................................100
Română - 81 -
imediat televizorul din priză şi consultaţi personalul
calificat înainte de a-l porni din nou.
Informaţii Despre Siguranţă
•Nu expuneţi televizorul la lumina directă a
soarelui, la flăcări deschise şi nu îl aşezaţi
lângă surse de căldură puternică, cum ar
fi radiatoarele electrice.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE,
NU ÎNDEPĂRTAŢI CARCASA (SAU CAPACUL DIN
SPATE).
NU EXISTĂ PIESE PENTRU REPARARE ÎNĂUNTRU.
LUCRĂRILE DE SERVICE TREBUIE REALIZATE DE
PERSONAL DE SERVICE CALIFICAT.
Nu folosiţi televizorul în condiţii extreme de
ambient, deoarece televizorul ar putea fi deteriorat.
În cazul unor condiţii meteorologice extreme
(furtuni, fulgere) şi perioadelor lungi de
inactivitate (atunci când plecaţi în concediu),
deconectaţi televizorul de la reţeaua electrică.
Ştecherul de la reţea este utilizat pentru a
deconecta televizorul de la reţea şi, prin urmare,
trebuie să fie în permanenţă utilizabil.
Acest semn este prezent oriunde există
informaţii foarte importante despre funcţionarea
şi întreţinerea echipamentului în documentaţia
care îl însoţeşte.
Notă: Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a utiliza
funcţiile corespunzătoare.
IMPORTANT - Vă rugăm să citiţi în
întregime aceste instrucţiuni înainte
de instalare sau operare
AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată persoane
(inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau fără experiență și/
sau cunoștințe să folosească aparate electrice
nesupravegheați.
•Volumul excesiv în căşti şi căşti auriculare poate
duce la pierderea auzului.
•Asigurați-vă că nicio sursă de foc deschis,
cum ar fi lumânări aprinse, nu este așezată
pe televizor.
•Pentru a evita vătămările, televizorul trebuie fixat
bine de perete, conform instrucţiunilor (dacă această
opţiune este disponibilă).
•Ocazional, câţiva pixeli non-activi pot apărea pe
ecran ca puncte fixe albastre, verzi şi roşii. Atenţie,
însă: acest efect nu diminuează performanţa
produsului dvs. Evitați zgârierea ecranului cu
unghiile sau cu alte obiecte dure.
•Înainte de a curăţa aparatul, scoateţi-l din priză.
Curăţaţi televizorul utilizând o bucată de pânză
moale şi uscată.
Avertisment
Risc de
electrocutare
Pericol de rănire gravă sau
deces
Risc de înaltă tensiune
Atenție
Risc de rănire sau distrugere
a obiectelor
Important
Utilizarea corectă a sistemului
Observaţie
•Pentru a asigura o ventilaţie bună, lăsaţi un spaţiu
liber de cel puţin 10 cm de jur împrejurul televizorului.
•Nu obstrucţionaţi gurile de ventilaţie.
•Nu așezați televizorul pe suprafețe înclinate sau
instabile, televizorul se poate răsturna.
•Folosiţi acest aparat în climate moderate.
•Cablul de alimentare ar trebui să fie uşor accesibil.
Nu așezați televizorul, mobilierul, etc. pe cablul de
alimentare. Un cablu de alimentare deteriorat poate
duce la incendiu sau electrocutare. Manevrați cablul
de alimentare de ștecher, nu deconectați televizorul
trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeţi cablul
de alimentare/ștecherul dacă aveţi mâinile ude,
deoarece aţi putea provoca un scurtcircuit sau un şoc
electric. Nu înnodaţi cablul de alimentare şi nu îl legaţi
de alte cabluri. Atunci când este deteriorat, acesta
trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.
•Nu utilizaţi acest televizor în medii umede sau cu
igrasie. Nu vărsaţi lichide pe televizor. În cazul în
care carcasa intră în contact cu lichide, scoateţi
Română - 82 -
Observaţiile suplimentare sunt
marcate
Mentenanţă
Asamblarea/Scoaterea piedestalului
Scoateți mai întâi ștecherul din priză.
Pregatiri
Ecranul de Afişare, Carcasa, Piedestalul
Îngrijirea periodică:
Ștergeți cu atenție suprafața ecranului de afișare,
carcasei sau piedestalului cu o cârpă moale pentru a
îndepărta urmele de murdărie sau amprentele.
Pentru urme persistente de murdărie:
Scoateţi piedestalul (piedestalurile) și televizorul din
cutie și puneți televizorul pe o masă de lucru cu panoul
ecranul în jos pe o cârpă curată și moale (pătură, etc.)
•Folosiți o masă plană și stabilă mai mare decât
televizorul.
•Nu apucați de panoul ecranului.
1. Ștergeți mai întâi praful de pe suprafață.
•Nu zgâriați și nu spargeți televizorul.
2. Umeziți o cârpă moale cu apă curată sau cu
apă care conține o cantitate mică de detergent
neutru diluat (1 parte detergent la 100 părți
apă).
1. Așezați suportul (suporturile) pe structura
(structurile) de montare a suportului pe partea
din spate a televizorului.
Asamblarea piedestalului
3. Stoarceți bine cârpa. (Atenție: nu lăsați lichidul
să ajungă în interiorul televizorului, există
pericolul defectării produsului)
4. Ștergeți cu grijă urmele de apă și urmele
persistente de murdărie.
5. La final, ștergeți toate urmele de apă.
ATENȚIE
Nu utilizați o cârpă cu asperități și nu frecați suprafața
prea puternic, în caz contrar aceasta poate zgâria
suprafața.
•Aveți grijă ca suprafețele să nu intre în contact cu
insecticide, solvenți, diluanți sau alte substanțe
volatile. Acestea ar putea afecta calitatea suprafeței
sau cauza desprinderea stratului de vopsea.
•Suprafața ecranului de afișare are un strat de
acoperire special tratat și se poate deteriora ușor.
Evitați lovirea sau zgârierea suprafaței cu unghiile
sau cu alte obiecte dure.
2. Introduceți șuruburile (M4 x 12) furnizate și
strângeți-le ușor până când suportul este
montat corect.
•Nu lăsați carcasa sau piedestalul să intre în contact
o perioadă lungă de timp cu obiecte din cauciuc sau
PVC. Acest lucru poate afecta calitatea suprafeței.
Ștecherul
Ștergeți ștecherul cu o cârpă uscată la intervale
regulate.
Umezeala și praful pot provoca incendii sau
electrocutare.
Scoaterea piedestalului de la televizor
Scoateți piedestalul în modul următor atunci când
folosiți suportul de montare pe perete sau când
reambalați televizorul.
•Puneți televizorul pe o masă de lucru cu panoul
ecranulului în jos pe o cârpă curată și moale.
Lăsați suportul (suporturile) să iasă peste marginea
suprafeței.
Română - 83 -
•Desfaceți șuruburile care fixează suportul
(suporturile).
•Scoateți suportul (suporturile).
Când utilizați suportul de montare pe perete
Contactați reprezentantul local Panasonic pentru a
achiziționa suportul de montare pe perete recomandat.
Găuri pentru instalarea suportului de montare pe
perete;
Partea din spate a televizorului
a
200
b (mm)
100
Dacă setați opțiunea Economisire Energie la Minim,
Mediu, Maxim sau Auto televizorul va reduce
consumul de energie în mod corespunzător. Dacă
doriți să setați Lumina de Fundal la o valoare fixă
setați ca Personalizată și reglați manual Lumina
de Fundal (localizată sub setarea Economisire
Energie), cu ajutorul butoanelor Stânga sau Dreapta
de pe telecomandă. Setați ca Pornit pentru a
dezactiva această setare.
Notă: Opțiunile de Eonomisire Energie disponibile pot diferi
în funcție de Modul selectat din meniul Imagine.
b
a (mm)
Informaţii Legate de Mediu
Acest televizor a fost conceput pentru a respecta
mediul înconjurător. Pentru a reduce consumul de
energie, puteţi urma aceşti paşi:
Setările de Eonomisire energie pot fi găsite în meniul
Imagine. Unele setări de imagine nu pot fi modificate.
Dacă butonul Dreapta este apăsat în timp ce opțiunea
Auto este selectată sau butonul Stânga în timp
ce opțiunea Personalizat este selectată, mesajul
‘‘Ecranul se va opri în 15 secunde.” va fi afișat pe
ecran. Selectați Continuați și apăsați OK pentru a
opri ecranul imediat. Dacă nu acţionaţi niciun buton,
ecranul se va opri în 15 secunde. Acţionaţi orice
buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru
a activa din nou ecranul. Nivelul de luminozitate este
mărit până la un nivel foarte scăzut, astfel încât meniul
poate fi văzut acum. Apăsați butoanele Stânga sau
Dreapta pentru a schimba opțiunea Economisire
Energie.
Vedere laterală
a
Notă: Opțiunea Ecran Oprit nu este disponibilă dacă Modul
este setat pe Joc.
Adâncimea
șurubului (a)
min. (mm)
5
max. (mm)
7
Diametrul
M4
Atunci când nu utilizaţi televizorul, opriţi-l sau
deconectaţi-l de la fişa de conectare la sursa de
alimentare principală. Astfel, consumul de energie
va fi redus.
Notă: Șuruburile pentru fixarea televizorului pe suportul de
perete nu sunt furnizate odată cu televizorul.
Română - 84 -
Operarea şi Comutatorul de Control al
Televizorului
Funcţii
•Televizor color cu telecomandă.
•Televizor digital/cablu complet integrat (DVB-T/C)
•Intrări HDMI pentru a conecta alte dispozitive la
mufele HDMI.
•Intrare USB
•Sistemul meniului OSD
•Priză Scart pentru dispozitive externe (cum ar fi DVD
Playere, PVR, jocuri video, etc.)
•Sistem de sunet stereo.
•Teletext
•Conectare căşti.
1. În sus
•Sistem de programare automată.
2. În jos
•Căutare manuală
•Oprire automată după maximum opt ore.
•Oprire automată
•Blocare
•Comutare automată sunet mut atunci când nu există
nicio transmisiune.
•Redare NTSC.
•AVL (Limitare Automată a Volumului).
•PLL (Căutare de Frecvenţă).
•Intrare PC.
•Modul joc (Opţional).
•Funcţie fără imagine
Accesorii Incluse
•Telecomandă
•Baterii: 2 X AAA
•Manual de instrucţiuni
•Suport detașabil
•Șuruburi de montare a suportului (M4 x 12)
Notificări Pentru Modul Standby
Dacă televizorul nu primește nici un semnal de intrare
(de exemplu, de la o antenă sau sursă HDMI) timp de
5 minute, va intra în modul standby. Când porniţi apoi
televizorul, va fi afişat următorul mesaj: “Televizorul
a trecut automat în modul standby deoarece nu a
primit niciun semnal o perioadă lungă de timp.”
Apãsaţi OK pentru a continua.
Dacă televizorul este pornit şi nu este utilizat o
anumită perioadă de timp, acesta va intra în modul
standby. Când porniţi apoi televizorul, va fi afişat
următorul mesaj: “Televizorul a trecut automat în
modul standby deoarece nicio operație nu a fost
efectuată o perioadă lungă de timp.” Apãsaţi OK
pentru a continua.
3. Buton de selecţie Volum/Informaţii/Lista de
surse şi Butonul de Veghe-Pornire
Butonul Control vă permite să controlaţi funcţiile
Volum/ Program/ Sursă şi Standby Pornit ale
televizorului.
Pentru a modifica volumul: Măriţi volumul apăsând
pe partea superioară a butonului. Reduceţi volumul
apăsând pe partea inferioară a butonului.
Pentru a schimba canalul: Apăsaţi butonul din
mijloc şi va apărea bannerul cu informaţiile pe ecran.
Derulaţi printre canalele memorate apăsând pe partea
superioară sau inferioară a butonului
Pentru a schimba sursa: Apăsaţi pe partea din
mijloc a butonului de două ori (în total, de două ori),
iar pe ecran va fi afişată lista surselor. Derulaţi printre
sursele disponibile apăsând pe partea superioară sau
inferioară a butonului.
Pentru a opri televizorul: Apăsaţi în jos pe partea
centrală a butonului şi ţineţi-o apăsată câteva
secunde; televizorul va intra în modul standby.
Notă:
•Dacă opriţi televizorul, acest cerc începe din nou cu
setarea volumului.
•Meniul principal OSD nu poate fi afișat via butonul
de control.
Folosirea Telecomenzii
Apăsaţi butonul Menu de pe telecomandă pentru a
afișa ecranul cu meniul principal. Utilizați butoanele
direcționale pentru a selecta o filă de meniu și apăsați
OK pentru a intra. Utilizați butoanele direcționale din
nou pentru a selecta sau pentru a seta un element.
Apăsaţi butoanele Return/Back sau Menu pentru a
ieși din ecranul meniului.
Selectarea Semnalului
După ce aţi conectat sistemele externe la televizor,
puteţi comuta pe diferite surse de semnal. Apăsaţi
Română - 85 -
butonul Source de pe telecomandă în mod consecutiv
pentru a selecta diferite surse.
Schimbarea canalelor şi reglarea volumului
Puteţi să schimbaţi canalul şi să reglaţi volumul
utilizând butoanele V+/- şi P+/- de pe telecomandă.
Aruncarea Echipamentelor și Bateriilor
Vechi
Doar pentru Uniunea
Europeană și țările cu sisteme
de reciclare
Introducerea Bateriilor în Telecomandă
Aceste simboluri de pe produse,
ambalaje și/sau documentele
însoțitoare indică faptul că produsele
și bateriile electrice și electronice vechi
nu trebuie amestecate împreună cu
gunoiul menajer.
Scoateți mai întâi șurubul care fixează capacul
compartimentului bateriei de pe partea din spate
a telecomenzii. Ridicați capacul ușor. Introduceţi
două baterii de tip AAA. Asiguraţi-vă că însemnele
(+) şi (-) corespund (respectaţi polaritatea corectă).
Montaţi înapoi capacul. Apoi înșurubați capacul din
spate din nou.
Pentru tratarea, recuperarea și
reciclarea adecvată a produselor și
bateriilor vechi, vă rugăm să le duceți
la punctele de colectare aplicabile în
conformitate cu legislația națională.
Aruncarea lor corectă va contribui la
economisirea unor resurse valoroase
și la prevenirea oricăror efecte potențial
negative asupra sănătății umane și a
mediului.
Pentru mai multe informații despre
colectare si reciclare, contactați
autoritățile locale.
Se pot aplica penalizări pentru
maipularea incorectă a deşeurilor, în
conformitate cu legislaţia naţională.
Conectare la Sursa de Alimentare
Notă pentru simbolul bateriei
(simbolul din partea de jos):
IMPORTANT: Televizorul este conceput să
funcționeze la o priză de 220-240V CA, 50 Hz.
După despachetare, lăsaţi televizorul să ajungă la
temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa
de curent. Introduceţi cablul de alimentare în priză.
Acest simbol poate fi utilizat în
combinație cu un simbol chimic. În
acest caz, respectă cerințele stabilite
de Directiva pentru produsul chimic
implicat.
Conexiune Antenă
Introduceţi fişa televizorului cu conexiune prin antenă
sau cablu în mufa INTRARE ANTENĂ (ANT) aflată
în partea din spate a televizorului.
Notificare
DECLARAŢIE PRIVIND MĂRCILE COMERCIALE
Termenii HDMI şi High-Definition Multimedia Interface
şi Sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Reprezentant Autorizat:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Web Site: http://www.panasonic.com
Produs sub licenţa Dolby Laboratories. Dolby şi
simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby
Laboratories.
Română - 86 -
Specificaţii
Transmitere la
Televizor
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK
Canale Receptoare
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Recepţie Digitală
Televizor cu cablu terestru
digital complet integrat
(DVB-T-C)
Număr de Canale
Presetate
1.000
Indicator canal
Afişaj Pe Ecran
Intrare antenă RF
75 Ohm (dezechilibrat)
Tensiune de
Funcţionare
220-240 V CA, 50Hz.
Audio
A2 Stereo+Nicam Stereo
Căşti
Mini mufă stereo de 3.5 mm
Puterea ieșirii audio
(WRMS.) (10% THD)
2x6W
Consum Energie
Electrică
65 W
Greutate (Kg)
6 Kg
Dimensiuni Televizor
AxlxÎ (cu picior) (mm)
185 x 735 x 478
Dimensiuni Televizor
AxlxÎ (fără picior) (mm)
77/97 x 735 x 438
Ecran
16/9 32”
Temperatura şi gradul
de umiditate de
funcţionare
0ºC- 40ºC, 85% umiditate
maximă
Română - 87 -
Telecomandă
1. Standby: Închide/Deschide televizorul
2. Butoane numerice: Schimbă canalele, introduce un
număr sau o literă în caseta de text de pe ecran.
3. TV: Afișează lista de canale / Comută la Sursa
televizorului
4. Mut: Suprimã integral volumul televizorului
5. Volum +/6. Meniu: Afişează meniul televizorului
7. Butoane de navigare: Ajută la navigarea în interiorul
meniului, al conţinutului etc. şi afişeazã subpaginile în
modul TXT la apãsarea butonului Dreapta sau Stânga
8. OK: Confirmă selecţiile utilizatorului, menţine pagina
(în modul TXT), vizualizează lista de canale (în modul
DTV)
9. Back/Return: Revine la ecranul anterior, deschide
pagina de index (în modul TXT)
10. Navigator media: Deschide ecranul de navigare
media
11. Info: Afişează informaţii despre conţinutul de pe
ecran, prezintă informaţii ascunse (relevare - în modul
TXT)
12. Butonul meu 1 (*)
13. Butoanele Colorate: Urmați instrucțiunile de pe ecran
pentru funcțiile butoanelor colorate
14. Limba: Comută între modurile de sunet (televiziune
analogică) şi schimbă limba audio/de subtitrare
(televiziune digitală, acolo unde această opţiune este
disponibilă)
15. Subtitrãri: Afişează și ascunde subtitrãrile (acolo
unde aceastã opþiune este disponibilã)
16. Înapoi rapid: Deruleazã cadrele înapoi în cadrul
mediilor de redare, ca de exemplu filme
17. Fără funcţie
18. Redare: Începe redarea mediilor selectate
19. Stop: Opreşte mediul aflat în curs de redare
20. Înainte rapid: Deruleazã cadrele înainte în cadrul
mediilor de redare, ca de exemplu filme
21. Pauză: Întrerupe mediul aflat în curs de redare
22. Ecran: Modificã raportul de aspect al ecranului
23. Text: Afişează teletextul (acolo unde aceastã opţiune
este disponibilã), iar apãsat din nou, suprapune
teletextul peste o transmisiune normalã (mix)
24. Fără funcţie
(*) BUTONUL MEU 1:
Acest buton poate avea o funcție implicită în funcție de model.
Totuși, puteți seta o funcție specială la acest buton ținând
apăsat pe el timp de cinci secunde atunci când sunteți pe o
sursă sau canal dorit. Un mesaj de confirmare va apărea pe
ecran. Acum BUTONUL MEU 1 este asociat funcției selectate.
Rețineți că, dacă efectuați Prima instalare, BUTONUL MEU
1 va reveni la funcția implicită.
25. Ghid programe electronic (GPE): Afișează ghidul de
programe electronic
26. Leșire: Închide ți iese din meniurile afişate sau revine
la ecranul anterior
27. Meniu Rapid: Afişeazã o listã de meniuri pentru acces
rapid
28. Fără funcţie
29. Program +/30. Comutare: Trece prin canalele sau sursele anterioare
și actuale
31. Sursã: Indicã toate sursele de transmisiune și de
conţinut
Română - 88 -
Conexiuni
Conector
Tip
Cabluri
Dispozitive
Conexiune
Scart
(în spate)
Conexiune
VGA
(în spate)
AV LATERAL
Conexiune
Audio PC/
YPbPr
(în laterală)
Cablu audio YPbPr/PC
(nefurnizat)
Conexiune
HDMI
(în spate)
SPDIF
AV LATERAL
CĂŞTI
YPBPR
Conexiune
SPDIF
(Ieşire
coaxială)
(în spate)
Conexiune
AV
(audio/video)
laterală
(în laterală)
Cablu AV (nefurnizat)
Conexiune
Cască
(în laterală)
Conexiune
YPbPr Video
(spate)
Cablu de conectare PC la YPbPr
(nefurnizat)
Conexiune
USB
(în laterală)
Conexiune
CI
(în laterală)
NOTĂ: Atunci când
conectaţi un dispozitiv printr-o
intrare YPbPr sau AV laterală,
trebuie să utilizaţi cablurile de
conexiune pentru a asigura
conexiunea. Consultaţi ilustraţiile
din partea stângă. | Puteţi utiliza
cablul YPbPr - VGA (nefurnizat)
pentru a asigura semnalul YPbPr
prin intermediul intrării VGA. |
Nu puteți utiliza VGA și YPbPr,
în același timp. | Pentru a activa
PC / YPbPr audio, va trebui să
utilizați intrările audio laterale cu
un cablu YPbPr / PC audio (nu
este furnizat) pentru conexiune
audio. | Dacă prin intermediul
mufei SCART este conectat un
dispozitiv extern, televizorul va
trece automat la modul AV.| Atunci
când recepţionaţi canale DTV
(Mpeg4 H.264) sau când vă aflaţi
în modul browser media, ieşirea
nu va fi disponibilă prin ieşirea
scart. | Atunci când utilizaţi setul
de montare pe perete (disponibil
în comerţ, dacă nu este furnizat),
vă recomandăm să conectaţi toate
cablurile în spatele televizorului
înainte de a-l monta pe perete.
| Introduceţi sau îndepărtaţi
modulul CI numai atunci când
televizorul este OPRIT. Trebuie să
consultaţi manualul de instrucţiuni
al modulului pentru detalii
referitoare la setări. | Intrarea/
fiecare intrare USB a televizorului
dumneavoastră este compatibilă
cu dispozitive de până la 500
mA. Conectarea dispozitivelor cu
o valoare a curentului de peste
500 mA poate deteriora televizorul
dumneavoastră. | Când conectaţi
un cablu HDMI la televizorul
dvs., utilizaţi numai un cablu
HDMI ecranat pentru a garanta
o imunitate suficientă împotriva
radiaţiilor parazite a frecvenţei.
CAM
module
Dacă doriţi să conectaţi un dispozitiv la televizor, asiguraţi-vă că televizorul şi dispozitivul sunt oprite înainte de a
realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiuni, puteţi porni unităţile şi le puteţi utiliza.
Română - 89 -
procesului de căutare. Dupã ce ați terminat, apãsați
butonul OK pentru a continua.
Pornire/Oprire
Pentru a Porni Televizorul
Conectaţi cablul electric la o sursă electrică cum ar fi
o priză de perete (220-240 V CA, 50 Hz).
Pentru a porni televizorul din modul standby:
•Apăsați butonul Standby, Program +/- sau un buton
numeric de pe telecomandă.
•Apăsaţi pe butonul funcţional lateral până când
televizorul iese din standby.
Pentru a Opri Televizorul
Apăsați butonul Standby de pe telecomandă sau
apăsați comutatorul funcțional lateral de pe televizor
până când televizorul trece în modul standby.
Pentru a opri televizorul complet, scoateţi cablul
de alimentare din priză.
Notă: Atunci când televizorul este în modul standby, LEDUL de standby poate clipi pentru a indica faptul că una
dintre funcţiile Căutare în Standby, Descărcare Directă Sau
Cronometru este activă. Este posibil ca LED-ul să lumineze
intermitent atunci porniţi televizorul din modul standby.
Prima Instalare
Când porniţi dispozitivul pentru prima dată, este afişat
ecranul pentru selectarea limbii. Selectaţi limba dorită
şi apăsaţi pe butonul OK.
În ecranul următor, setați preferințele folosind
butoanele de navigare.
Notă: În funcţie de ţara selectată, puteţi fi rugat să setaţi
şi să confirmaţi un cod PIN în acest moment. Numărul PIN
selectat nu poate fi 0000. Trebuie să-l introduceţi dacă sunteţi
rugat să introduceţi un cod PIN pentru acţionările ulterioare
ale meniului.
Despre Selectarea Tipului de Transmisie
Antenă: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin
Antenă este activată, televizorul va căuta transmisii
digitale terestre după ce alte setări inițiale sunt
finalizate.
Cablu: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin
Cablu este activată, televizorul va căuta transmisii
digitale prin cablu după ce alte setări inițiale sunt
finalizate. Conform altor preferințe ale dumneavoastră
un mesaj de confirmare poate fi afișat înainte de a
începe căutarea. Selectaţi DA şi apăsaţi pe OK pentru
a continua. Pentru a anula operaţiunea, selectaţi NU
şi apăsaţi OK. Puteți selecta Rețea sau seta valori,
cum ar fi Frecvența, ID Rețea și Etapă de Căutare.
După ce aţi terminat, apăsaţi butonul OK.
Notă: Durata căutării se va schimba în funcție de Etapa de
Căutare selectată.
Analog: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei
Analog este activată, televizorul va căuta transmisii
analogice după ce alte setări inițiale sunt finalizate.
În plus, puteți seta tipul de transmisie preferat. Se va
acorda prioritate tipului de transmisie selectat în timpul
Puteţi activa opţiunea Modul Magazin în acest
moment. Această opțiune va configura setarile
televizorului dumneavoastră pentru cea mai bună
calitate de afișare. Această opţiune este destinată
numai stocării. Vă recomandăm să selectaţi Modul
Acasă pentru utilizarea acasă. Această opţiune va fi
disponibilă în meniul Configurare>Mai multe şi poate
fi dezactivată/activată ulterior.
Apăsați butonul OK de pe telecomandă pentru a
continua. După ce setările inițiale sunt finalizate
televizorul va începe să caute transmisiile disponibile
din tipurile de transmisii selectate.
După ce toate posturile disponibile sunt stocate,
rezultatele scanării vor fi afișate. Apãsaţi OK pentru
a continua. Meniul Editare Listă Canale va fi apoi
afișat. Puteți edita lista de canale în funcție de
preferințele dvs. Sau apăsa butonul Menu pentru a
iesi si a vă uita la televizor.
În timp ce căutarea continuă, poate apărea un mesaj
care vă va întreba dacă doriţi să sortaţi canalele în
funcţie de LCN(*). Selectaţi Da şi apăsaţi pe OK
pentru a confirma.
(*) LCN este sistemul de Numere de Canale Logice care
organizeaza transmisiile disponibile în conformitate cu o
secventa de canal recognoscibila (daca exista).
Notă: Nu închideţi televizorul în timpul inițializării primei
instalări. Unele opţiuni pot să nu fie disponibile, în funcţie
de ţara selectată.
Media Playback prin Intrare USB
Aveţi posibilitatea să conectaţi unităţi de hard disk extern
de 2.5 şi 3.5 inci (hard disk extern cu sursă de alimentare
externă) sau discuri de memorie USB la televizorul dvs.
utilizând intrările USB ale acestuia.
IMPORTANT! Realizaţi o copie de rezervă pentru
fişiere pe dispozitivele dumneavoastră de stocare
înainte de a le conecta la televizor. Producătorul
nu este responsabil pentru daunele aduse fişierelor
sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea
ca anumite tipuri de dispozitive USB (de ex. MP3
Player) sau discuri/stick-uri de memorie USB să nu
fie compatibile cu acest dispozitiv. Televizorul acceptă
doar formatarea FAT32 şi NTFS.
În timpul formatării unităţilor USB care au un spaţiu de
stocare de peste 1 TB (Terabait), vă puteţi confrunta
cu probleme în procesul de formatare.
Aşteptaţi puţin înainte de fiecare conectare şi
deconectare, deoarece este posibil ca player-ul să
citească încă fişierele. Acest lucru poate provoca
daune fizice player-ului USB şi dispozitivului USB. Nu
scoateţi modulul USB în timp ce este redat un fişier.
Puteţi utiliza huburi USB pentru conectare la intrările
USB ale televizorului. În acest caz, se recomandă
huburile USB cu sursă de alimentare externă.
Română - 90 -
Se recomandă utilizarea directă a intrărilor USB ale
televizorului dacă intenţionaţi să conectaţi un hard
disk USB.
Notă: Când vizualizați fișiere imagine meniul Navigator
Media poate afișa doar 1000 fișiere imagine stocate pe
dispozitivul USB conectat.
Meniu Navigator Media
Puteţi reda fişiere foto, muzicale şi video stocate pe
un disc USB conectându-l la televizor. Conectaţi discul
USB la una dintre intrările USB aflate în partea laterală
a televizorului. Apăsând butonul Menu în timp ce
sunteți în modul Navigator Media veți putea accesa
opțiunile de meniu Imagine, Sunet și Configurare.
Apăsaţi din nou pe butonul Menu pentru a închide
acest ecran. Puteți seta preferințele Navigator Media
folosind meniul Configurare.
Operarea İn modul Repetare/ Selecţie Aleatorie
Porniţi redarea cu ajutorul
butonului Redare şi activaţi
Toate fişierele din listă vor fi
redate continuu în ordinea
originală
Porniţi redarea cu ajutorul
butonului OK şi activaţi
Acelaşi fişier va fi redat în
mod continuu (repetat)
Porniţi redarea cu ajutorul
butonului Redare şi activaţi
Toate fişierele din listă vor
fi redate o dată în ordine
aleatorie
Porniți redarea cu ajutorul
butonului Redare şi activați
,
Toate fişierele din listă vor fi
redate continuu în aceeaşi
ordine aleatorie.
Transmitere CEC și CEC RC
Această funcţie vă permite să controlaţi dispozitivele
cu CEC activat care sunt conectate prin porturile HDMI
folosind telecomanda televizorului.
Opțiunea CEC din meniul Configurare>Mai multe ar
trebui setată ca Activată la început. Apăsați butonul
Sursă și selectați intrarea HDMI a dispozitivului CEC
conectat din meniul Lista de Surse. Atunci cînd noul
dispozitiv sursă CEC este conectat, va fi enumerat
în meniul surselor cu propriul nume în locul numelui
portului HDMI conectat (precum DVD Playerului
înregistrator 1 etc).
Telecomanda televizorului poate să efectueze
automat principalele funcţii după ce sursa HDMI
conectată a fost selectată.
Pentru a termina această operație și a controla
televizorul cu ajutorul telecomenzii, apăsați butonul
Quick Menu de pe telecomandă, evidențiați
Transmitere CEC RC și stabiliți ca Dezactivată
apăsând butonul Dreapta sau Stânga. Această funcţie
poate fi, de asemenea, activată sau dezactivată din
meniul Configurare>Mai multe.
Televizorul este compatibil şi cu funcţia ARC Canal
de retur al semnalului audio). Această funcţie este
o legătură audio menită să înlocuiască alte cabluri
dintre televizor şi sistemul audio (receptor A/V sau
sistem de difuzoare).
Atunci când ARC este activ, televizorul nu face ca
alte ieşiri audio să fie automat fără sunet. Deci, va
trebui să reduceţi manual volumul televizorului la zero,
dacă doriţi să auziţi semnalul audio de la dispozitivul
audio conectat (la fel ca alte ieşiri audio optice sau
digitale coaxiale). Dacă doriţi să schimbaţi nivelul de
volum al dispozitivului conectat, ar trebui să selectaţi
acel dispozitiv din lista surselor. În acest caz, tastele
de control al volumului sunt asociate dispozitivului
audio conectat.
Notă: ARC este compatibil doar prin intermediul intrării
HDMI1.
Controlul Audio al Sistemului
Permite ca un Amplificator/Receptor audio să fie
folosit cu televizorul. Volumul poate să fie controlat
folosind telecomanda televizorului. Pentru a activa
această funcție setați opțiunea Difuzoare în meniul
Configurare>Mai multe ca Amplificator. Difuzoarele
televizorului vor fi fără sunet, iar sunetul sursei
urmărite va fi furnizat de la sistemul de sunet conectat.
Notă: Dispozitivul audio ar trebui să fie compatibil cu funcția
Controlul Sistemului Audio și opțiunea CEC ar trebui setată
ca Activată.
Română - 91 -
Conţinutul Meniului Televizorului
Conţinutul Meniului Imagine
Mod
Aveţi posibilitatea să modificaţi modul imagine după preferinţele şi dorinţele
dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat la una dintre următoarele opţiuni:
Cinema, Joc, Sport, Dinamic și Natural.
Contrast
Ajustează valorile de iluminare şi întuneric ale ecranului.
Luminozitate
Ajustează valorile de luminozitate ale ecranului.
Claritate
Setează valoarea de claritate pentru obiectele afişate pe ecran.
Culoare
Setează valorile culorilor, ajustând culorile.
Economisire Energie
Pentru setarea opțiunii Economisire energie la Personalizat, Minim, Mediu, Maxim,
Auto, Imagine Dezactivată sau Dezactivat.
Notă: Opțiunile disponibile pot diferi în funcție de Modul selectat.
Lumină de Fundal
Această setare controlează nivelul luminii de fundal. Funcția Lumină de fundal
va fi inactivă dacă modul Economisire energie este setat la o altă opțiune decât
Personalizat. Lumina de fundal nu poate fi activată dacă modul imaginii este setat la
Joc.
Setări Avansate
Contrast Dinamic
Modificaţi rata dinamică a contrastului la valoarea dorită.
Reducerea
Zgomotului
Dacă semnalul de emisie este slab şi imaginea este bruiată, utilizaţi setarea Reducere
Zgomot pentru a reduce nivelul zgomotului.
Temperatura
Culorii
Setează valoarea temperaturii dorite a culorilor. Opțiunile Rece, Normală, Caldă și
Personalizată sunt disponibile.
Punctul Alb
Dacă opțiunea Temperatura Culorii este setată ca Personalizată, această setare va
fi disponibilă. Măriți „căldura" sau „răceala" imaginii apăsând pe butoanele Stânga sau
Dreapta.
Focalizare
Imagine
Setează formatul dimensiunii dorite a imaginii.
Mod Film
Filmele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de
televiziune normale. Activaţi această funcţie când vizionaţi filme, pentru a vedea mai clar
scenele cu mişcare rapidă.
Efect Ton
Efectul ton poate fi modificat între -5 şi 5.
Schimbare
Culoare
Setează tonul dorit al culorilor.
Gama Completă
HDMI
Atunci când priviți de la o sursă HDMI,această funcție va fi vizibilă. Puteți utiliza această funcție
pentru a mări întunericul în imagine.
Poziţie PC
Este afişată numai atunci când sursa intrării este setată la VGA/PC.
Poziţie Automată
Optimizează automat afişarea imaginii. Apăsaţi OK pentru a optimiza.
Poziţia H
Acest element mută imaginea pe orizontală la stânga sau la dreapta ecranului.
Poziţie Verticală
Acest articol mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.
Ceas Pixel
Ajustarea Ceasului pixel corectează interferenţele care apar ca dungi verticale în
prezentările cu imagine intensă precum foile de calcul, paragrafele sau textele cu caractere
mici.
Fază
În funcţie de sursa de intrare (computer etc.), puteţi observa pe ecran o imagine neclară
sau cu mult zgomot. Puteţi utiliza faza pentru a obţine o imagine mai bună, prin încercări
repetate.
Resetare
Resetează setările imaginii la setările implicite din fabrică (cu excepția modului Joc).
În timpul modulului VGA (PC), unele elemente din meniul Imagine nu vor fi disponibile. În schimb, setările modului VGA vor fi
adăugate la setările de Imagine în timpul modului PC.
Română - 92 -
Conţinutul Meniului Sunet
Volum
Reglează nivelul volumului.
Egalizator
Selectează modul Egalizator. Puteţi efectua setări personalizate doar în modul
Utilizator.
Balans
Stabileşte dacă sunetul este emis din difuzorul din stânga sau dreapta.
Căşti
Setează volumul căştilor.
Asiguraţi-vă, de asemenea, înainte de a utiliza căştile că volumul căştilor este setat la
un nivel redus pentru a preveni afectarea auzului dumneavoastră.
Mod Sunet
Puteţi selecta un mod de sunet (în cazul în care canalul selectat îl poate susţine).
AVL (Limitare
Automată a
Volumului)
Această funcţie reglează sunetul pentru obţinerea unui nivel de ieşire fix între
programe.
Căşti/Ieşire
Atunci când conectaţi un amplificator extern la televizor utilizând mufa pentru căşti,
puteţi seta această opţiune la Leşire. Dacă aţi conectat căştile la televizor, setaţi
această opţiune la Căşti.
Înainte de a utiliza căşti, asiguraţi-vă că această opţiune din meniu este setată la
Căşti. Dacă este setată la Leşire linie, ieşirea de la mufa căştilor va fi setată la
maxim, putând să vă afecteze auzul.
Bas Dinamic
Activează sau dezactivează Basul dinamic.
Sunet Surround
Modul sunetului surround poate fi modificat ca Activat sau Dezactivat.
Leșire Digitală
Setează tipul de ieșire audio digitală.
Română - 93 -
Configurare - Conţinutul Meniului Setărilor
Acces Condiţionat
Controlează modulele de acces condiţionat (dacă există).
Limbă
Puteţi seta o limbă diferită în funcţie de emiţător şi de ţară.
Parental
Introduceţi parola corectă pentru a modifica setările parentale. Puteți ajusta cu
ușurință opțiunile Blocare Meniu, Blocare Vârstă (e posibil să nu fie disponibilă,
în funcție de selectarea țării la Prima Instalare) și Blocare Acces Copii în acest
meniu. Puteți, de asemenea seta un nou număr pin folosind opțiunea Setare PIN.
Notă: Codul PIN implicit poate să fie setat la 0000 sau 1234. Dacă aţi definit codul PIN (este solicitat în funcţie
de ţara selectată) în timpul Primei Instalări, folosiţi codul PIN pe care l-aţi definit.
Cronometre
Setează cronometrul pentru închiderea automată a televizorului după un anumit timp.
Setează cronometrul pentru programele selectate.
Dată/Oră
Setează data şi ora.
Surse
Activează sau dezactivează opţiunile sursei selectate.
Accesibilitate
Afişează opţiunilor de accesibilitate a televizorului.
Pentru
Persoanele cu
Probleme de Auz
Activează orice funcţie specială permisă de emiţător.
Descriere Audio
O piesă narativă va fi redată pentru persoanele oarbe sau cu tulburări de vedere.
Apăsați OK pentru a vedea toate opțiunile de meniu Descriere audio disponibile.
Această funcţie este disponibilă numai dacă emiţătorul suportă această funcţie.
Mai multe
Afişează restul opţiunilor de setare a televizorului
Pauză Meniu
Modifică durata pauzelor pentru meniuri.
Fundal Albastru
Activează sau dezactivează sistemul fundalului albastru atunci când semnalul este
slab sau inexistent.
Actualizare
Software
Asigură faptul că televizorul dumneavoastră dispune de cel mai recent firmware.
Versiune
Aplicaţie
Afişează versiunea curentă a aplicaţiei.
Mod Subtitrare
Această opțiune este utilizată pentru a selecta care mod de subtitrare va apărea pe
ecran (subtitrare DVB / subtitrare teletext), dacă ambele sunt disponibile. Valoarea
implicită este subtitrarea DVB. Această funcție este disponibilă numai dacă țara
selectată este Norvegia.
Auto TV Oprit
Setează intervalul dorit pentru televizor pentru a trece direct în modul standby atunci
când acesta nu este utilizat.
Modul Magazin
Selectaţi acest mod pentru a stoca afişajul. Atunci când Modul Magazin este activat,
există posibilitatea ca unele funcţii din meniul televizorului să nu fie disponibile.
Modul Pornire
Această setare configurează modul preferat de pornire. Opțiunile Ultima Stare și
Standby sunt disponibile.
CEC
Cu aceasta setare, puteți activa și dezactiva complet funcționalitatea CEC. Apăsați
butonul Dreapta sau Stânga pentru a activa sau dezactiva funcția.
Difuzoare
Pentru a auzi semnalul audio al televizorului de la dispozitivul audio compatibil
conectat setat ca Amplificării. Puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a
controla volumul dispozitivului audio.
Română - 94 -
Instalarea şi Reacordarea Cuprinsului Meniului
Scanarea
Automată
a Canalelor
(Reacordare)
Afişează opţiunile de acordare automată. Antenă Digitală: Caută şi stochează posturile
DVB prin antenă. Cablu Digital: Caută şi stochează posturile DVB prin cablu. Analog:
Caută şi stochează posturile analogice.
Scanarea
Manuală a
Canalelor
Această funcţie poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.
Scanarea
Canalului de
Retea
Caută canalele asociate în sistemul de transmisie. Antenă Digitală: Caută canalele de rețea
prin antenă. Cablu Digital: Caută canalele de rețea prin cablu.
Acordare Fină
Analogică
Puteţi folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această funcţie nu este
disponibilă dacă nu sunt memorate canale analogice.
Setări de
Instalare
Afișează meniul de setări de instalare. Căutare Standby (Opţional): Televizorul dumneavoastră
va realiza căutări de noi canale sau canale lipsă atunci când se află în aşteptare. Vor fi afişate
toate posturile noi.
Ştergerea
Lstei de
Servicii
Folosiţi această setare pentru a şterge canalele memorate. Această setare este vizibilă numai
când opțiunea Tară este setată pe Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda.
Selectarea
Retelei Active
Această setare vă permite să selectați numai transmisiile din cadrul rețelei selectate pentru
a fi listate în lista de canale. Această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este
Norvegia.
Prima
Instalare
Şterge toate canalele şi setările memorate, resetează televizorul la setările din fabrică.
Română - 95 -
Reguli Generale de Utilizare a Yelevizorului
Folosirea Listei de Canale
Televizorul sortează toate posturile memorate în lista
de canale. Puteţi să editaţi această listă de canale, să
setaţi posturile favorite sau active ce vor fi enumerate
cu ajutorul opţiunilor Listă de Canale. Apăsați butonul
OK / TV pentru a deschide Lista de Canale. Puteți filtra
canalele enumerate apăsând butonul Albastru sau
deschide meniul Editare Listă Canale apăsând butonul
Verde, pentru a face modificări avansate în lista curentă.
Gestionarea Listelor Favorite
Puteți crea patru liste diferite de canale preferate.
Introduceți Lista de Canale în meniul principal sau
apăsați butonul Verde în timp ce Lista de Canale este
afișată pe ecran pentru a deschide meniul Editare
Listă de Canale. Selectați canalul dorit din listă. Puteți
face mai multe alegeri apăsând butonul Galben. Apoi
apăsați butonul OK pentru a deschide meniul Opțiuni
de Editare Canal și selectați opțiunea Adăugare/
Eliminare Favorite. Apăsați din nou butonul OK.
Setați opțiunea listă dorită la Activată. Canalul/canalele
selectat(e) va/vor fi adăugat(e) la lista. Pentru a elimina
un canal sau canale dintr-o listă favorită urmați aceiași
pași și setați opțiunea listă dorită la Dezactivată.
Puteți folosi funcția de Filtrare din meniul Editare Listă
Canale pentru a filtra canalele din Lista de Canale
permanent în funcție de preferințele dumneavoastră.
Folosind această opțiune de Filtrare, puteți seta una
dintre cele patru liste favorite pentru a fi afișate de fiecare
dată când Lista de Canale este deschisă. Funcția de
filtrare din meniul Listă de Canale va filtra doar lista de
canale afișată în prezent pentru a găsi un canal și a-l
acorda la aceasta. Aceste schimbări nu se vor păstra
următoarea dată când Lista de Canale va fi deschisă.
Configurarea Setărilor Parentale
Opțiunile meniului Setări Parentale pot fi folosite pentru
a interzice utilizatorilor să vizualizeze anumite programe,
canale și să folosească anumite meniuri. Aceste setări
pot fi găsite în meniul Configurare>Setări parentale.
Pentru a afișa opțiunile de meniu pentru blocarea
accesului copiilor, trebuie introdus un număr PIN. După
introducerea numărului PIN corect, va fi afişat meniul de
Blocare a Accesului Copiilor.
Blocarea meniului: Această setare activează sau
dezactivează accesul la toate meniurile sau meniurile
de instalare ale televizorului.
Blocarea de Vârstă: Atunci când este setată această
opţiune, televizorul obţine informaţiile referitoare la vârstă
de la emiţător şi dacă nivelul de vârstă este dezactivat,
se restricţionează accesul la acea emisiune.
Notă: Dacă opțiunea Țară din Prima Instalare este setată pe
Franța, Italia sau Austria, vârsta de la opțiunea Blocarea de
Vârstă va fi setată implicit la 18.
Blocarea accesului Copiilor: Dacă această opțiune
este Activată, televizorul poate fi controlat doar prin
telecomandă. În acest caz, butoanele de control de pe
televizor nu vor funcționa.
Setare PIN: Defineşte un nou număr PIN.
PIN CICAM Implicit: Această opțiune va apărea în
gri dacă niciun modul CI nu este introdus în fanta CI a
televizorului. Puteți schimba numărul PIN implicit al CAM
CI folosind această opțiune.
Notă: Codul PIN implicit poate să fie setat la 0000 sau 1234.
Dacă aţi definit codul PIN (este solicitat în funcţie de ţara
selectată) în timpul Primei Instalări, folosiţi codul PIN pe care
l-aţi definit.
Unele opțiuni pot să nu fie disponibile, în funcție țara selectată
la Prima Instalare.
Ghid Programe Electronic (GPE)
Unele canale trimit informaţii despre programele lor de
emisiuni. Apăsați butonul Epg pentru a vizualiza meniul
Ghidul Programelor.
Exista 3 tipuri diferite de configuraţii a programelor
disponibile, Program Cronologie, Program Listă și
Program acum/următor. Pentru a comuta între ele
urmați instrucţiunile din pe partea de jos a ecranului.
Program Cronologie
Zoom (Butonul galben): Apăsaţi pe butonul Galben
pentru a vizualiza evenimentele într-un interval temporal
mai larg.
Filtru (butonul Albastru): Afişează opţiunile de filtrare.
Detalii Eveniment (butonul Info): Afişează informaţii
detaliate referitoare la programele selectate.
Selectare Gen (butonul Subtitrări): Afișează meniul
Selectare Gen. Folosind această funcţie, puteţi căuta
în baza de date a ghidului de programe în conformitate
cu genul selectat. Informațiile disponibile în ghidul
programelor vor fi căutate și rezultatele care corespund
criteriilor dumneavoastră vor fi evidențiate.
Ziua Următoare/Anterioară (butoanele Program +/-):
Afișează programele zilei anterioare sau următoare.
Opțiuni (butonul OK): Afişează opţiunile de program.
Căutare (butonul Text): Afişează meniul Căutare a
Ghidului.
Acum (butonul Comutare): Afişează evenimentul
actual din canalul evidenţiat.
Program Listă(*)
(*) În această opţiune de configuraţie vor fi enumerate doar
evenimentele din canalul evidenţiat.
Anterior Interval de Timp (butonul Roşu): Afişează
programele perioadei anterioare.
Ziua următoare/anterioară (butoanele Program
+/-): Afișează programele zilei anterioare sau următoare.
Detalii Eveniment (butonul Info): Afişează informaţii
detaliate referitoare la programele selectate.
Filtru (butonul Text): Afişează opţiunile de filtrare.
Intervalul de Timp Următor (butonul Verde): Afișează
programele din intervalul de timp următor.
Opțiuni (Butonul OK): Afişează opţiunile de program.
Program Acum/Următor
Navigare (Butoane de navigare): Apăsați butoanele
de Navigare pentru a naviga prin canale și programe.
Opțiuni (Butonul OK): Afişează opţiunile de program.
Română - 96 -
Detalii Eveniment (butonul Info): Afişează informaţii
detaliate referitoare la programele selectate.
Filtru (butonul Albastru): Afişează opţiunile de filtrare.
Opţiuni de Program
Utilizați butoanele de navigare pentru a evidenția un
program și apăsați butonul OK pentru a afișa meniul
Opțiuni Evenimente. Următoarele opţiuni sunt
disponibile.
Selectarea Canalului: Folosind această opţiune, puteţi
comuta pe canalul selectat.
Setare Temporizator pentru Eveniment / Ştergere
Temporizator pentru Eveniment: După ce aţi
selectat un program din meniul EPG, apăsaţi pe
butonul OK. Selectați opțiunea Setare Cronometru
pentru Eveniment și apăsaţi pe butonul OK. Puteţi seta
un cronometru pentru programele viitoare. Pentru a
anula un cronometru deja setat, selectaţi programul şi
apăsaţi pe butonul OK. Apoi selectați opțiunea Ştergere
Cronometru Pentru Eveniment. Cronometrul va fi
anulat.
Note: Nu puteți comuta pe niciun alt canal sau sursă în timp ce
există un cronometru activ în canalul curent.
Nu este posibil să setați cronometre pentru mai mult de două
evenimente individuale în acelaşi interval de timp.
Servicii Teletext
Apăsați butonul Text pentru a intra. Apăsaţi din nou pentru
a activa modul combinat, care vă permite să vizualizaţi
pagina de teletext şi transmisiunile de la televizor în acelaşi
timp. Apăsaţi încă o dată butonul pentru a ieşi. Când sunt
disponibile, secţiunile dintr-o pagină a teletextului vor deveni
colorate, putând fi selectate prin apăsarea butoanelor ce
corespund culorii respective. Urmați instrucţiunile afişate
pe ecran.
Teletext Digital
Apăsați butonul Text pentru a vizualiza informațiile teletext
digitale. Utilizați-l cu ajutorul butoanelor colorate, butoanelor
cursor și butonului OK. Metoda de operare poate fi diferită în
funcţie de conţinutul teletextului digital. Urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecranul teletextului digital. Când butonul Text
este apăsat din nou, televizorul revine la transmisiunile de
televiziune.
Actualizare Software
Televizorul dumneavoastră poate să găsească și să-și
actualizeze firmware-ul în mod automat prin intermediul
semnalului emis.
Căutarea actualizării software via interfaţa
pentru utilizator
În meniul principal selectați Configurare și apăsați
butonul OK. Meniul Configurare va fi afișat. Apoi
selectați Mai Mult și apăsați butonul OK. Navigați la
Actualizare software și apăsați butonul OK. În meniul
Opțiuni de actualizare selectați Scanare pentru
actualizare și apăsați butonul OK pentru a verifica dacă
există vreo nouă actualizare de software.
Dacă se găsește o nouă actualizare, începeți să
descărcați actualizarea. După ce descărcarea se
termină, confirmaţi întrebarea legată de repornirea
televizorului apăsând pe butonul OK pentru a trece la
operaţia de repornire.
Modul de căutare şi actualizare 3 AM
Televizorul dumneavoastră va căuta actualizări noi
la ora 3:00, dacă opțiunea de scanare automată
în meniul de Opțiuni de Actualizare este setată la
Activată și dacă televizorul este conectat la un semnal
antenă. Dacă o nouă aplicaţie software este găsită şi
descărcarea reuşeşte, va fi instalată la următoarea
pornire a televizorului.
Notă: Nu scoateţi cablul de alimentare atunci cînd ledul
clipeşte în timpul procesului de repornire. Dacă televizorul
dumneavoastră nu porneşte după actualizare, deconectaţi
televizorul, aşteptaţi două minute şi conectaţi-l înapoi.
Depanare & Sfaturi
Televizorul nu porneşte
Verificaţi cablul de alimentare şi asiguraţi-vă că este
introdus corespunzător în priza de pe perete. Verificaţi
dacă bateriile nu sunt descărcate. Apăsaţi butonul de
alimentare de pe televizor.
Imagine slabă
• Verificaţi dacă aţi selectat sistemul TV corect.
• Nivelul scăzut al semnalului poate determina o
distorsiune a imaginii. Verificaţi conexiunea prin
antenă.
• În cazul în care aţi efectuat căutarea manual, verificaţi
dacă aţi introdus frecvenţa de canal corectă.
• Calitatea imaginii se poate degrada atunci când la
televizor sunt conectate două dispozitive în acelaşi
timp. În acest caz, deconectaţi una dintre ele.
Fără imagine
• Aceasta înseamnă că televizorul dumneavoastră
nu recepţionează nicio transmisiune. De asemenea
asiguraţi-vă că a fost selectată sursa corectă.
• Antena este conectată corespunzător?
• Cablul antenei este deteriorat?
• Sunt utilizate fişe corespunzătoare pentru conectarea
antenei?
• În cazul în care aveţi îndoieli, consultaţi distribuitorul
dumneavoastră.
Fără sunet
• Verificaţi dacă sonorul televizorului a fost dezactivat.
Apăsați butonul Mut sau măriți volumul pentru a
verifica.
• Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările
de echilibru din meniul Sunet.
Telecomanda - nu funcționează
• Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiţi bateriile.
Sursele de intrare - nu pot fi selectate
• În cazul în care nu puteţi selecta o sursă de intrare,
este posibil să nu fie conectat niciun dispozitiv. În caz
contrar,
• Verificați cablurile AV și conexiunile dacă încercați să
comutați la sursa de intrare dedicată dispozitivului
conectat.
Română - 97 -
Moduri Tipice de Afişare la Intrarea PC
Compatibilitatea Semnalului AV şi HDMI
Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de
afişare a imaginii. Televizorul dumneavoastră s-ar
putea să nu suporte mai multe rezoluţii.
Index
Rezoluţie
Frecvenţă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Sursă
EXT
(SCART)
Semnale Compatibile
Disponibil
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
O
RGB 50/60
AV Lateral
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
S-VIDEO 50Hz (PAL)
S-VIDEO 60Hz (NTSC)
YPbPr
HDMI
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
1080p
24 Hz, 25
Hz, 30 Hz,
50 Hz, 60
Hz
O
(X: Indisponibil, O: Disponibil)
În anumite cazuri, este posibil ca un semnal să
nu fie afişat corect pe televizor. Problema poate fi
reprezentată de o incompatibilitate cu standardele
echipamentului sursă (DVD, casetă superioară,
etc. ). Dacă vă confruntaţi cu o astfel de problemă,
contactaţi dealerul dumneavoastră şi producătorul
echipamentului sursă.
Română - 98 -
Formate de Fişiere Compatibile cu Modul USB
Suport
Extensie
Format
Note
Video
.dat, .mpg,
.mpeg
Mpeg1-2
1080P@30fps, 50Mbit/sec
.ts, .trp,
.tp, .m2ts
MPEG2 , H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Altele:
1080P@30fps - 50Mbit/sec
.vob
MPEG2
1080P@30fps 50Mbit/sec
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sec
.mp4,
.mov
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sec
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sec
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/sec
Audio
.3gp
MPEG4, H.264
1920x1080@30P 20Mbit/sec
.asf, .wmv
VC1
1080P@30fps, 50Mbit/sec
.mp3
MPEG1/2 Layer
1/2/3 (MP3)
Nivelul1: 32Kbps ~ 448Kbps (Rata de transfer) / 16KHz ~ 48KHz (Rata de
eşantionare)
Nivelul2: 8Kbps ~ 384Kbps (Rata de transfer) / 16KHz ~ 48KHz (Rata de
eşantionare)
Nivelul3: 8Kbps ~ 320Kbps (Rata de transfer) / 16KHz ~ 48KHz (Rata de
eşantionare)
.wav
LPCM
.WMA/
ASF
WMA, WMA Pro
WMA: 128bps ~ 320Kbps (Rata de transfer) / 8KHz ~ 48Khz (Rata de
eşantionare)
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Format liber (Rata de transfer) / 8KHz ~ 48KHz (Rata de eşantionare)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (Rata de transfer) / 16KHz ~ 48KHz (Rata de
eşantionare)
(compatibil
exclusiv
cu fişiere
video)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (Rata de transfer) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Rata de
eşantionare)
EAC3
32Kbps ~ 6 Mbps (Rata de transfer) / 32KHz, 44,1 KHz, 48 KHz (Rata de
eşantionare)
LPCM
64Kbps ~ 1.5Mbps (Rata de transfer) / 8KHz ~ 48Khz (rata de
eşantionare)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kbps (Rata de transfer) / 8KHz ~ 48Khz (Rata de eşantionare)
WMA Pro: < 768kbps (Rata de transfer) / ~ 96KHz (Rata de eşantionare)
Imagine
.jpeg, .jpg
.png
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Rata de transfer) / 8KHz (Rata de eşantionare)
Elemente de
bază
Rezoluţie (lxÎ): 15360x8640, 4147200 octeți
Progresiv
Rezoluţie (lxÎ): 1024x768, 6291456 octeți
neîncrucișat
Rezoluţie (lxÎ): 9600x6400, 3840000 octeți
încrucişat
Rezoluţie (lxÎ): 1200x800, 3840000 octeți
Rezoluţie (lxÎ): 9600x6400, 3840000 octeți
.bmp
Subtitrare
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Română - 99 -
Rezoluţiile DVI Suportate
Atunci când conectaţi dispozitive la conectorii televizorului dumneavoastră folosind cabluri adaptoare DVI
(cablul adaptor DVI - HDMI nu este furnizat), puteţi să folosiţi următoarele informaţii cu privire la rezoluţii.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
75Hz
þ
640x480
800x600
72Hz
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
1152x870
þ
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Română - 100 -
Download PDF

advertising