Panasonic | TX32C300E | Operating instructions | Panasonic TX32C300E Upute za uporabu

UPUTE ZA UPORABU
TX-32C300E
TELEVIZOR U BOJI S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
Sadržaj
Sigurnosne Informacije............................................3
Održavanje..............................................................4
Panel zaslona, ormarić, postolje.4
Strujni utikač...........................................................4
Sastavljanje / Odvajanje postolja.4
Prilikom uporabe zidnog nosača.5
Informacije o zaštiti okoliša.5
Funkcije...................................................................5
Dodaci uključeni.5
Obavijest o pipravnosti...........................................6
Kontrolni gumbi televizora i rukovanje.6
Stavljanje baterija u daljinski upravljač.6
Priključivanje strujnog kabela .................................6
Antenski priključak..................................................6
Obavijest.................................................................6
Specifikacija............................................................7
Daljinski upravljač.8
Priključci................................................................. 9
Uključivanje/Isključivanje....................................... 10
Prva instalacija. 10
Reprodukcija medija putem USB Ulaza................ 10
Izbornik preglednika medija.11
CEC i CEC RC Prosljeđivanje (tzv.
"Passthrough").......................................................11
Sadržaji izbornika televizora..................................12
Općenito o rukovanju televizorom.........................16
Rukovanje popisom kanala...................................16
Konfiguriranje postavki kontrole pristupa.16
Elektronički Programski Vodič (EPG)....................16
Teletekst usluge.17
Nadogradnja softvera...........................................17
Uklanjanje uzroka nepravilnog rada i savjeti.17
PC ulaz - uobičajeni načini prikaza........................18
Kompatibilnost AV i HDMI signala.18
Formati datoteka koje podržavaju USB Mod.
Podržane DVI rezolucije........................................20
Hrvatski - 2 -
•Ne izlažite televizor izravnom sunčevom
svjetlu, otvorenom plamenu te ga ne izlažite
izvorima topline poput električne grijalice.
Sigurnosne Informacije
OPREZ
•Prejako pojačana glasnoća u slušalicama i može
rezultirati oštećenjem ili gubitkom sluha.
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA
NE OTVARATI
PAŽNJA: SMANJITE OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I NE
SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJU DIO)
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK
MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POVJERITE
KVALIFICIRANOM OSOBLJU.
Ne koristite televizor u ekstremnim uvjetima jer
to može izazvati oštećenje televizora.
U ekstremnim vremenskim prilikama (npr.
grmljavinsko nevrijeme) i kod dugih razdoblja
nekorištenja (npr. godišnji odmor) isključite
televizor iz strujne utičnice. Mrežni utikač koristi
se za isključivanje televizora iz mreže i zato mora
biti spreman za rad.
Ovaj znak nalazi se pored važnih informacija
vezanih uz rukovanje i održavanje uređaja u
priloženim uputama.
Napomena: Za rad s određenim funkcijama slijedite upute
na zaslonu.
VAŽNO - Molimo, prije instalacije
ili rukovanja u cijelosti pročitajte ove
upute.
POZOR: Ljudima (uključujući i djecu) sa
smanjenim fizičkim, živčanim ili mentalnim
smetnjama ili koji nemaju dovoljno iskustva i / ili
znanja ne dozvolite korištenje električnih uređaja
bez nadzora!
•Na uređaj se ne smiju stavljati izvori
otvorenog plamena, npr. upaljene svijeće.
•Radi sprječavanja ozljeda, televizor mora biti sigurno
pričvršćen na zid u skladu s uputama za postavljanje
na zid (ako ta mogućnost postoji).
•Povremeno je moguća pojava nekoliko neaktivnih
piksela na zaslonu u obliku fiksne plave, zelene ili
crvene točke. Međutim, to ne utječe na kvalitetu
rada vašeg proizvoda. Pazite da ne ogrebete zaslon
noktima ili drugim tvrdim predmetima.
•Prije čišćenja, izvadite utikač televizora iz zidne
utičnice. Čistite mekom, suhom krpom.
Upozorenje
Opasnost od ozbiljne ozlijede
ili smrti
Opasnost od
strujnog udara
Opasnost od opasnog napona
Oprez
Opasnost od ozlijede ili
oštećenja imovine
Važno
Napomena
•Za ventilaciju ostavite najmanje 10 cm slobodnog
prostora sa svih strana uređaja.
•Ne blokirajte otvore za ventilaciju.
•Ne postavljajte televizor na kosu ili nestabilnu
podlogu, jer se televizor može prevrnuti.
•Uređaj koristite u umjerenoj klimi.
•Utikač strujnog kabela treba biti lako dostupan.
Ne stavljajte televizor, komade namještaja i sl.
na struji kabel. Oštećeni priključni kabel/utikač
može izazvati požar ili strujni udar. Rukujte
priključnim kabelom držeći ga za utikač, ne
isključujte televizori povlačenjem strujnog kabela.
Nikada ne dirajte strujni kabel/utikač mokrim rukama
zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog udara.
Nikada ne pravite čvorove na kabelu i ne vežite ga
drugim kabelima. Ako je kabel oštećen treba ga
zamijeniti, posao povjerite samo kvalificiranom
osoblju.
•Ne koristite ovaj televizor u vlažnom ili mokrom
okruženju. Ne izlažite televizor tekućini. Ako u
kućište dospije tekućina, odmah isključite televizora
iz utičnice i pozovite kvalificiranog električara prije
ponovnog rada.
Hrvatski - 3 -
Ispravno rukovanje sustavom
Dodatne napomene su
označene
Održavanje
Sastavljanje / Odvajanje postolja
Prvo, odspojite strujni utikač iz zidne strujne
utičnice.
Pripreme
Redovito održavanje:
Izvadite postolje(a) i televizor iz pakiranja te stavite
televizor na radni stol tako da je panel zaslona okrenut
prema dolje na čistu i mekanu tkaninu (deku, itd.)
Lagano obrišite površinu panela zaslona, ormarića
ili postolja pomoću mekane krpe i uklonite nečistoću
ili otiske prstiju.
•Vodite računa i nemojte ogrebati ili slomiti televizor.
Panel zaslona, ormarić, postolje
Za tvrdokornu nečistoću:
•
•Ne držite za dio panela zaslona.
Sastavljanje postolja
1. Prašinu prvo očistite s površine.
1. Postavite stalak (stalke) na predložak(podložke)
za montiranje na stražnjoj strani televizora.
2. Mekanu krpu navlažite sa čistom vodom
ili razrijeđenim neutralnim deterdžentom
s vodom u omjeru 1:100.
3. Krpu dobro iscijedite. (Molimo upamtite, ne
dozvolite da tekućina prodre u unutrašnjost
televizora, jer se proizvod može pokvariti.)
4. Navlaženom krpom pažljivo obrišite s i uklonite
tvrdokornu nečistoću.
5. Na kraju, obrišite preostalu vodu.
Oprez
Ne koristite tvrde tkanine i ne trljajte prejako površinu,
jer u protivnom može ostaviti tragove na površini.
•Vodite računa i ne izlažite površine sredstvima
protiv insekata, otopinama, razrjeđivačima i drugim
hlapljivim tvarima. Oni mogu umanjiti kvalitetu
površine ili izazvati guljenje boje.
2. Umetnite vijke (M4 x 12) isporučene sa stalkom
i lagano ih zatežite sve dok stalak ispravno ne
•Površina panela zaslona je posebno obrađena i može
pričvrstite.
se lako oštetiti. Pazite da ne dirate ili ne ogrebete
or scratch the surface with your fingernail or other
zaslon noktima ili drugim tvrdim predmetima.
•Ne dozvolite da ormarić ili postolje nisu duže vrijeme
u kontaktu s gumenim ili PVC tvarima. Možete
umanjiti kvalitetu površine.
Strujni utikač
Strujni utikač obrišite sa suhom krpom u redovitim
vremenskim razmacima.
Vlaga i prašina mogu izazvati požar ili strujni udar.
Odvajanje postolja od televizora
Vodite računa da postolje odvojite na sljedeći način
kada koristite zidni nosač ili kada ponovo pakirate
televizor.
•
položite na čistu i mekanu tkaninu. Neka postolje(a)
viri preko ruba podloge na koju je postavljen televizor.
•
•Odvojite stalak(stalke).
Hrvatski - 4 -
Prilikom uporabe zidnog nosača
Molimo, kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika tvrtke
Panasonic za kupovinu preporučene zidne konzole.
Otvori za postavljanje zidnog nosača.
Stražnja strana televizora
a
b
Ako pritisnete desni gumb kada je odabrana opcija
Automatski ili lijevi gumb kada je odabran opcija
Prilagođen tada će se na zaslonu pojaviti poruka,
“Zaslon će se isključiti za 15 sekundi”. Za trenutno
isključivanje zaslona odaberite Nastavak i pritisnite OK.
Ako ne pritisnete niti jedan gumb zaslon će se isključiti
za 15 sekundi. Za ponovno uključivanje zaslona pritisnite
bilo koji gumb na daljinskom ili televizoru. Razina
osvjetljanja povećat će se na jako nisku razinu tako da
je izbornik vidljiv.Promjena opcije Ušteda energije
pritiskm na lijevi ili desni gumb .
Napomena: Opcija isključivanje zaslona nije dostupna kada
je mod podešen na Game (Igra).
Kada ne koristite televizor isključite ga iz napajanja
kako bi smanjili potrošnju energije.
reFunkcije
a (mm)
200
• Televizor u boji s daljinskim upravljanjem
b (mm)
00
• Potpuno integrirani digitalni / kabelski televizor (DVB-T/C)
• HDMI ulazi za spajanje drugih uređaja s HDMI
utičnicama.
Bočni prikaz
• USB ulaz
• Sustav OSD izbornika
• Scart utičnica za vanjske uređaje (kao što su DVD
reproduktori, PVR uređaji, video igre, itd)
a
• Stereo zvučni sustav
• Teletekst
• Priključak za slušalice
• Sustav automatskog programiranja
• Ručno podešavanje
Dubina
vijka (a)
min. (mm)
5
• Automatsko isključivanje nakon osam sati.
maks. (mm)
• Samoisključivanje
• Blokada za djecu
Promjer0
Napomena: Vijci za pričvršćivanje televizora na zidni nosač
nisu isporučeni s televizorom.
Informacija o zaštiti okoliša
• Automatsko prigušenje zvuka kada nema emitiranja.
• NTSC reprodukcija
• AVL (Automatsko ograničenje glasnoće)
Ovaj televizor izrađen je kao siguran po okoliš. Za
smanjenje potrošnje energije trebate slijediti ove
korake:
• PLL (Traženje frekvencije)
Ako opciju Uštede energije podesite na Minimum,
Srednje ili Maksimum ili Automatsko televizor će
smanjiti potrošnju energije u skladu s podešenom opcijom.
FIksnu vrijednost Pozadinskog svjetla podesite na
Prilagođenu te Pozadinski svjetlo (koje se nalazi
ispod postavke Uštede energije) podesite ručno lijevim
ili desnim gumbom na daljinskom. Isključite na Off .
• Funkcija isključivanja slike
Napomena: Dostupne opcije uštede energije mogu se
razlikovati ovisno o odabranom modu u izborniku slike.
• PC ulaz ( Ulaz za računalo)
• Mod igre (Opcija)
Uključen pribor
• Daljinski upravljač
• Baterije: 2 x AAA
• priručnik s uputama
• Montažni stalak
• Vijci za montiranje stalka (M 4 x 12)
Postavke Uštede energije mogu se pronaći u
izborniku slike. Upamtite kako se neke postavke
slike neće moći izmijeniti .
Hrvatski - 5 -
Obavijest o pripravnosti
Ako televizor ne primi nikakav ulazni signal (npr. iz
izvora poput zračne antene ili HDMI izvora) u roku od
15 minuta, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti.
Kod slijedećeg uključenja televizora pojavit će se poruka:
" Televizor se automatski prebacio u mod pripravnosti
je dulje vrijeme nije bilo signala.” Za nastavak prtisnite OK
Ako se uključenim televizorom nije rukovalo neko vrijeme
televizor će prijeći u mod pripravnosti. Kada slijedeći
put uključite televizor, pojavit će se poruka. “Televizor
se automatski prebacio u mod pripravnosti jer duže
vrijeme nije bilo signala.” Za nastavak pritisnite OK.
Kontrolni gumbi televizora i rukovanje
sa strelicama za odabir oznake izbora i pritisnite OK
za ulaz. Gumbe sa strelicama koristite za odabir ili
postavljanje stavke. Pritisnite Return/Back ili Menu
gumb za napuštanje Input Selection .
Nakon što ste na televizor spojili vanjske sustave,
možete ga prebaciti na različite izvore ulaza. Za odabir
različitih izvora uzastopno pritisnite gumb Source na
daljinskom upravljaču.
Promjena kanala i glasnoće
Kanal možete promijeniti i podesiti glasnoću pomoću
gumba Glasnoća +/- i Program +/- na daljinskom
upravljaču.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
Prvo uklonite vijak koji pričvršćuje poklopac odjeljka
za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.
Lagano podignite poklopac. Umetnite dvije AAA
baterije. Vodite računa o podudaranju (+) i (-) znakova
Vratite poklopac na njegovo mjesto. Zatim ponovno
vijkom pričvrstite poklopac odjeljka baterija.
1. Smjer gore
2. Smjer dolje
3. Glasnoća / Info / Odabir popisa izbora i
prebacivanje u mod pripravnosti
Kontrolni gumb omogućava vam kontrolu funkcija
televizora poput glasnoće/ programa / izvora i
pripravnosti.
Za promjenu glasnoće: Povećajte glasnoću pritiskom
gumba prema gore. Smanjite glasnoću pritiskom
gumba prema dolje.
Za promjenu kanala: Pritisnite sredinu gumba, a
informacijska traka pojavit će se na zaslonu. Pređite
pohranjene kanale pritiskom gumba gore ili dolje.
.
Za promjenu izvora: Pritisnite sredinu gumba dva
puta (ukupno dva puta), na uaslonu će se pojaviti
popis izvora. Prođite kroz dostupne izvore, pritiskom
gumba gore ili dolje.
Isključivanje televizora: Pritisnite sredinu gumba
prema dolje i držite tako nekoliko sekundi, televizor
će se prebaciti u mod pripravnosti.
Napomene:
•Ako isključite televizor, krug počinje ispočetka
počevši s postavkama glasnoće.
•OSD glavnog izbornika ne može se prikazati
pomoću kontrolnog gumba.
Rukovanje daljinskim upravljačem
Priključivanje naponskog kabela
VAŽNO: Televizor je namijenjen radu na napajanju iz
220-240V AC, 50 Hz utičnice. Nakon odstranjivanja
ambalaže, prije uključivanja televizora na naponsku
mrežu, ostavite ga da dosegne sobnu temperaturu.
Uključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.Antenki priključak
Spojite utikač antenske ili kabelske televizije u utičnicu
za ANTENSKI ULAZ (ANT) na stražnjoj strani televizora:
Obavijest
POTVRDA O ZAŠTITNOM ZNAKU
Pojmovi HDMI, HDMI logotip i High-Definition
Multimedia Interface zaštićeni su i registrirani zaštitni
znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim
državama i ostalim zemljama.
Pritisnite gumb Menu (izbornik) na dalljinskom upravljaču
za prikaz glavnog izbornika na zaslonu. Koristite gumbe
Hrvatski - 6 -
Proizvedeno pod licencijom Dolby Laboratories. Dolby
i dvostruki D znak su zaštitni znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
Zbrinjavanje stare opreme i baterija
Samo za Europsku uniju i države sa
sustavima recikliranja
Ovi simboli na proizvodima, pakiranjima
i/ili priloženim dokumentima znače
kako se korišteni električni i elektronički
proizvodi i baterije ne smiju miješati s
ostalim kućanskim otpadom.
Za ispravnu obradu, povrat i recikliranje
starih proizvoda i baterija, molimo
odnesite ih u odgovarajuće sabirne
centre u skladu s vašim nacionalnim
zakonodavstvom.
Ispravnim zbrinjavanjem pomažete
sačuvati vrijedne resurse i spriječavate
potencijalne negativne učinke po
ljudsko zdravlje i okoliš.
Za više informacija o prikupljanju i
recikliranju kontaktirajte lokalne vlasti i
nadležna općinska tijela.
Za neispravno zbrinjavanje otpada
možete platiti kazne u skladu s
nacionalnim zakonodavstvom.
Napomena za simbol baterije
(donji simbol):
Specifikacije
TV emitiranje
PAL BG/DK/II’
SECAM BG/DK
Prijemni kanali
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Digitalni prijam
Potpuno integrirani digitalni
TV s prijamom zemaljskih/
kabelskih (DVB-T-C) programa.
Broj podešenih
programa
1.000
Indikator kanala
Prizaz na zaslonu
RF antenski ulaz
75 Ohm (neujednačeni)
Radni napon
220-240V AC, 50Hz.
Audio
A2 Stereo+Nicam Stereo
Slušalice
3.5 mm mini stereo utikač
Izlazna audio snaga
(WRMS.) (10% THD)
2x6W
Potrošnja energije (W)
65 W
Težina (Kg)
6 Kg
TV dimenzije DxDxV
(spodnožjem) (mm)
185 x 735 x 478
TV dimenzije DxDxV
(bez podnožja) (mm)
77/97 x 735 x 438
Zaslon
Radna temperatura
i vlaga
Ovaj simbol možete koristiti u
kombinaciji s kemijskim simbolom.
U tom slučaju usklađen je sa zahtjevima
postavljenim direktivom za sadržane
kemikalije.
Ovlašteni predstavnik:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Web Site: http://www.panasonic.com
Hrvatski - 7 -
16/9 32”
Od 0ºC sve do 40ºC,
maks.vlaga 85%
Daljinski upravljač
1. Pripravan: Uključivanje/isključivanje televizora
2. Brojčani gumbi: Prebacivanje kanala, unos broja ili
slova u tekstualni okvir na zaslonu.
3. Televizor: Prikazivanje popisa kanala / Prebacivanje
na televizijski izvor
4. Prigušeno: Potpuno isključuje glasnoću televizora
5. Glasnoća +/6. Izbornik: Prikazuje TV izbornik
7. Gumbi za navigaciju: Pomažu pri navigaciji po
izbornicima, sadržajima i sl. te za prikaz podstranica u
modu teleteksta kada je pritisnut gumb desno ili lijevo.
8. OK: Potvrda korisničkog odabira, zadrži stranicu (u
TXT modu), prikaz popisa kanala (u DTV modu)
9. Natrag/Povratak: Povratak na prethodni zaslon,
otvaranje stranice kazala (u TXT modu)
10. Preglednik medija: Otvara zaslon preglednika medija
11. Info: Prikaz informacija o sadržaju na zaslonu, prikaz
skrivenih informacija (otkrij - u TXT modu)
12. Moj gumb 1 (*)
13. Gumbi u boji: Za funkcije gumba u boji slijedite upute
na zaslonu
14. Jezik: Prebacivanje između modova zvuka (analogni
televizor), prikaz i izmjena jezika zvuka/podnaslova
(digitalni televizor, ako je dostupno)
15. Podnaslovi: Uključuje i isključuje podnaslove (ako je
dostupno)
16. Brzo natrag: Brzo vraća kadrove unatrag kod medija
poput filmova
17. Nema funkcije
18. Reprodukcija: Pokretanje reprodukcije odabranog
medija
19. Stop: Zaustavlja reprodukciju medija
20. Brzo naprijed: Brzo pomiče kadrove unaprijed kod
medija poput filmova
21. Pauza: Zaustavlja reprodukciju medija
22. Zaslon: Mijenja omjer širine i dužine zaslona
23. Tekst: Prikaz teleteksta (ako je dostupan), pritisnite
ponovo za postavljanje teleteksta preko normalno
emitirane slike (miks)
24. Nema funkcije
25. EPG (Elektronički programski vodič): Prikaz
elektroničkog programskog vodiča
26. Izlaz: Zatvaranje i izlaz iz prikazanih izbornika ili
povratak na prethodni zaslon
(*) MOJ GUMB 1:
Ovaj gumb može imati zadanu funkciju ovisno o modelu.
Međutim, ovim gumbom možete dodijeliti posebnu funkciju
ako ga držite pritisnutim pet sekundi kada je podešen željeni
izvor ili kanal. Na zaslonu će se pojaviti potvrdna poruka. Sada
je MOJ GUMB 1 povezan s odabranom funkcijom.
Upamtite, ako vršite Prvu Instalaciju, MOJ GUMB 1 vraća
se na zadanu funkciju.
27. Brzi izbornik: Prikaz popisa izbornika za brzi pristup
28. Nema funkcije
29. Program +/30. Zamijeni: Brzi prijelaz između prethodnih i trenutnih
kanala ili izvora
31. Izvor: Prikaz svih dostupnih emitiranih kanala i izvora
sadržaja
Hrvatski - 8 -
Priključci
Konektor
Tip
Kabeli
Uređaj
Scart
priključak
(stražnji)
VGA
priključak
(stražnji)
BOČNI AV
PC/YPbPr
Audio
priključak
(bočni)
YPbPr/PC Audio kabel
(nije isporučen)
HDMI
priključak
(stražnji)
SPDIF
SPDIF
(optički izlaz)
priključak
(stražnji)
BOČNI AV
Bočni AV
(Audio/
Video)
priključak
(bočni)
SLUŠALICE
Priključak
za slušalice
(bočni)
YPBPR
YPbPr Video
priključak
(stražnji)
AV kabel (nije
isporučen)
PC na YPbPr priključni kabel
(nije isporučen)
USB
priključak
(bočni)
CI
priključak
(bočni)
NAPOMENA: Prilikom
priključivanja uređaja putem
YPbPr ili bočnog AV ulaza,
morate koristiti isporučene
priključne kabele za aktiviranje
priključka. Pogledajte sliku na
lijevoj strani. | Možete koristiti
YPbPr za VGA kabel (nije
isporučen) za omogućavanje
YPbPr signala putem VGA ulaza.
| VGA i YPbPr ne možete koristiti
istovremeno. | Za aktiviranje PC/
YPbPr zvuka trebate koristiti
bočne audio ulaze s YPbPr/PC
audio kabelom (nije isporučen) za
audio vezu. | Ako se vanjski uređaj
spaja preko SCART utičnice,
televizor se automatski prebacuje
u AV mod.| Prilikom primanja
DTV kanala (Mpeg4 H.264) ili
kad ste u pregledniku medija,
izlazni signal neće biti dostupan
putem scart utičnice. | Prilikom
uporabe kompleta za postavljanje
na zid (dostupno na tržištu u
ponudi trećih strana ukoliko nisu
isporučeni), preporučamo da sve
kabele uključite na stražnji dio
televizora prije samog postavljanja
na zid. | Umetnite ili uklonite CI
modul samo kada je televizor
ISKLJUČEN. Detalje možete
potražite u priručniku s uputama za
modul. | Svaki USB ulaz televizora
podržava uređaje do 500mA.
Spajanje uređaja čije su trenutne
vrijednosti veće od 500mA može
oštetiti televizor. | Spajanjem
HDMI kabela na vaš televizor
morate koristiti samo oklopljeni
HDMI kable kao jamčenu dovoljnu
zaštitu od zračenja uslijed
radiofrekvencijskih smetnji.
CAM
module
Ukoliko želite priključiti uređaj na televizor provjerite jesu li i televizor i uređaj isključeni prije priključivanja. Nakon
priključenja, možete uključiti obje jedinice i koristiti ih.
Hrvatski - 9 -
procesa pretraživanja. Kada završite, za nastavak
pritisnite OK.
Uključivanje/Isključivanje
Uključivanje televizora
Uključite strujni kabel u izvor el. energije poput zidne
utičnice (220-240V AC, 50 Hz).
Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili:
•Pritisnite gumb Pripravan, Program +/- ili brojčani
gumb na daljinskom upravljaču.
•Pritisnite bočni funkcijski gumb na televizoru dok se
televizor ne uključi iz moda pripravnosti.
Isključivanje Televizora
Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb Pripravan
ili pritisnite bočni funkcijski gumb na televizoru dok se
televizor ne prebaci u mod pripravnosti.
Za potpuno isključivanje TV uređaja, izvucite
mrežni kabel iz mrežne utičnice.
Napomena: Kada se televizor prebaci u mod pripravnosti,
LED svjetlo za mod pripravnosti može treperiti što znači da
je aktivna funkcija poput Pretraživanje u modu pripravnosti,
Bežično učitavanje ili Tajmer. LED svjetlo može treperiti i kada
uključite televizor iz moda pripravnosti.
Prva instalacija
Prilikom prvog uključenja, pojavit će se izbornik za
odabir jezika. Odaberite željeni jezik i pritisnite OK.
Na sljedećem zaslonu podesite vaše preferencije
pomoću navigacijskih gumba.
Napomena: U ovom trenutku, ovisno o odabranoj državi
možda će se od vas tražiti podešavanje i potvrda PIN-a.
Odabrani PIN ne može biti 0000. Ako se od vas traži morate
unijeti broj PIN-a koji će se koristiti prilikom kasnijeg rukovanja
izbornikom
O odabiru tipa emitiranja
Zračni signal: Ako je uključena opcija emitiranja
zračni signal tada će televizor pretraživati digitalne
zemaljske televizijske programe nakon završetka
drugih početnih postavki.
Kabelski signal: Ako je uključena opcija emitiranja
kabelski signal tada će televizor pretraživati digitalne
kabelske programe nakon završetka drugih početnih
postavki. Ovisno o vašim drugim preferencijama
možda će se prija početka pretrage pojaviti potvrdna
poruka. Odaberite DA i pritisnite OK za nastavak.
Za poništenje postupka, odaberite NE i pritisnite
OK. Možete odabrati mrežu ili podesiti vrijednosti
poput Frekvencije, ID mreže i Korak pretrage. Kad
završite pritisnite gumb OK.
Napomena: Trajanje pretraživanja mijenjat će se ovisno o
odabranom koraku pretrage.
Analogna: Ako je uključena opcija emitiranja
analogna tada će televizor pretraživati analogne
televizijske programe nakon završetka drugih početnih
postavki.
Uz to, možete podesiti tip emitiranja kao vaš omiljeni.
Prioritet će se dati odabranom tipu emitiranja tijekom
U ovom trenutku možete aktivirati opciju Mod
prikazivanja u trgovini. Ova opcija konfigurirat
će postavke vaše televizora za najbolju kvalitetu
prikazivanja. Ova opcija namijenjena je samo
za uporabu u trgovini. Preporučuje se odabrati
Mod prikazivanja kod kuće za uporabu u
kućanstvima. Ova opcija bit će dostupna u izborniku
Podešavanje>Dodatno i može se naknadno uključiti/
isključiti.
Za nastavak pritisnite gumb OK na daljinskom
upravljaču. Nakon završetka početnog podešavanja
televizor će početi pretraživati dostupne televizijske
programe odabranih tipova emitiranja.
Nakon što su spremljene sve dostupne postaje,
pokazat će se rezultati pretraživanja. Za nastavak
pritisnite OK. Kao idući prikazat će se izbornik Uredi
Popis kanala. Popis kanala možete urediti u skladu
s vašim preferencijama ili pritisnuti gumb Menu za
izlazak i gledanje televizije.
Za vrijeme pretraživanja može se pojaviti poruka koja
će vas pitati želite li sortirati kanale prema LCN(*).
Odaberite Da i za potvrdu pritisnite OK.
(*) LCN je sustav logičkog broja kanala koji organizira
dostupne emitirane kanala prema prepoznatljivom nizu kanala
(ako je dostupno).
Napomena: Ne isključujte televizor za vrijeme pokretanja
prve instalacije. Upamtite kako neke opcije možda neće biti
dostupne ovisno o odabiru države.
Reprodukcija medija putem USB ulaza
Na televizor možete priključiti 2.5" i 3.5" inčni (hdd s vanjskim
napajanjem) vanjski pogon tvrdog diska ili USB memorijski
štapić pomoću USB ulaza na televizoru.
VAŽNO! Sigurnosno pohranite datoteke na uređaj
za pohranu prije spajanja na televizor. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za oštećenje ili gubitak
podataka. Neke vrste USB uređaja (npr. MP3 uređaji)
ili pogoni USB tvrdog diska/memorijski štapići nisu
kompatibilni s ovim televizorom. Televizor podržava
formate diska NTFS i FAT32.
Prilikom formatiranja USB tvrdih pogona koji imaju
više od 1 TB (tera bajt) prostora za pohranu možete
imati problema tijekom procesa formatiranja.
Pričekajte nekoliko trenutaka prije spajanja i
odspajanja, jer player možda još uvijek očitava
datoteke. To može izazvati fizičko oštećenje USB
playera te samog USB uređaja. Ne izvlačite pogon
dok se datoteka reproducira.
USB adaptere možete koristiti za USB ulaze
televizora. USB adapteri s vanjskim napajanjem
preporučuju se u ovom slučaju.
Preporučuje se koristiti izravno USB ulaz(e) televizora
ako ćete spojiti USB tvrdi disk.
Hrvatski - 10 -
Napomena: Prilikom prikazivanja slikovnih datoteka izbornik
Preglednika Medija može prikazati 1000 slikovnih datoteka
pohranjenih na spojenom USB uređaju.
Izbornik preglednik medija
Možete reproducirati slikovne, glazbene i filmske
datoteke pohranjene na USB disku priključivanjem
na televizor. Priključite USB disk na USB ulaz koji
se nalazi sa strane televizora. Pritiskom na gumb
Menu kad ste u modu Preglednika medija moći ćete
pristupiti izborniku opcija Slike, Zvuka i Podešavanja.
Ponovnim pritiskom na gumb Menu izići ćete iz ovog
zaslona. Željene postavke Preglednika medija
možete podesiti pomoću izbornika Podešavanja.
Rukovanje modom petlja/nasumično
Sve datoteke na popisu
kontinuirano će se
reproducirati po izvornom
redoslijedu
Reprodukciju pokrenite
pritiskom na gumb
Reprodukcija i aktivirajte
Reprodukciju pokrenite
pritiskom na gumb OK i
aktivirajte
Isti zapis koji će se neprekidno
reproducirati (ponavljati)
Sve datoteke na popisu
reproducirat će se jednom
prema nasumičnom
redoslijedu
Reprodukciju pokrenite
pritiskom na gumb
Reprodukcija i aktivirajte
Reprodukciju pokrenite
pritiskom na gumb
Reprodukcija i aktivirajte
,
Sve datoteke na popisu
kontinuirano će se
reproducirati po istom
nasumičnom redoslijedu.
CEC i CEC RC prosljeđivanje (tzv. "Passthrough")
Ova funkcija omogućava upravljanje uređajima s
aktiviranim CEC-om koji su spojenim putem HDMI
priključaka pomoću daljinskog upravljača televizora.
Opcija CEC u izborniku Podešavanje>Dodatno
treba se prvo podesiti na Aktivirano. Pritisnite gumb
Izvor i odaberite HDMI ulaz spojenog CEC uređaja
s izbornika Popis izvora. Kada se spoji novi CEC
uređaj on će se prikazati na popisu u izborniku izvora
i to naveden pod svojim imenom, a ne pod imenom
spojenog HDMI priključka (poput DVD player, recorder
1, itd.)
Daljinski upravljač televizora automatski može izvršiti
glavne funkcije nakon odabira spojenog HDMI izvora.
Za prekid ove operacije i ponovno upravljanje
televizorom pomoću daljinskog upravljača pritisnite
gumb Brzog izbornika na daljinskom upravljaču i
označite CEC RC Prosljeđivanje (tzv. "Passthrough)
te podesite na isključeno pritiskom na gumb lijevo ili
desno. Ova funkcija može se aktivirati ili deaktivirati
u izborniku Sustav>Dodatno.
Također, televizor podržava funkciju ARC(Audio
Return Channel). Ova funkcija je audio poveznica
čiji je cilj zamijeniti druge kabele između televizora
i audio sustava (sustav A/V prijemnika ili zvučnika).
Kada je ARC aktivan televizor ne prigušuje automatski
ostale audio izlaze. Zato morate ručno smanjiti
glasnoću televizora na nulu ako želite slušati samo
zvuk iz spojenog audio uređaja (isto kao s drugim
optičkim ili koaksijalnim digitalnim zvučim izlazima).
Ako želite promijeniti razinu glasnoće spojenog
uređaja trebate odabrati uređaj s popisa izvora. U tom
slučaju gumbi za upravljanje glasnoćom usmjereni su
na spojeni audio uređaj.
Napomena: ARC je podržan samo putem HDMI1 ulaza.
Upravljanje audio sustavom
Omogućuje korištenje audio pojačala/prijemnika
zajedno s televizorom. Glasnoća se može kontrolirati
pomoću daljinskog upravljača televizora. Za
aktiviranje ove funkcije opciju Zvučnici u izborniku
Podešavanje>Dodatno podesite na Pojačalo.
Prigušit će se zvuk zvučnika televizora, a zvuk
izvora gledanog programa emitirat će se iz spojenog
zvučnog sustava.
Napomena: Audio uređaj treba podržavati funkciju
Upravljanje audio sustavom, a opciju CEC treba podesiti
na Aktivirano.
Hrvatski - 11 -
Sadržaji izbornika televizora
Sadržaji izbornika slike
Mod
Mod slike možete izmijeniti tako da udovoljava vašim željama ili zahtjevima. Mod
slike može se postaviti kao jednu od ovih opcija: Kino, Igra, Sportovi, Dinamičan i
Prirodno.
Kontrast
Podešava vrijednosti osvjetljenja i potamnjenja zaslona.
Osvjetljenje
Podešava vrijednosti osvjetljenja zaslona.
Oštrina
Podešavanje vrijednosti oštrine prikaza objekata koji se vide na zaslonu.
Boja
Podešavanje vrijednosti boje njihovim podešavanjem.
Ušteda energije
Za podešavanje Uštede energije na Prilagođeno, Minimum, Srednje, Maksimum,
Automatsko, Slika Isključena ili Isključeno.
Napomena: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranom modu.
Pozadinsko svjetlo
Ova postavka kontrolira razinu pozadinskog svjetla. Funkcija pozadinskog svjetla neće
biti aktivna kada je Ušteda energije podešena na opciju različitu od Prilagođene.
Pozadinsko svjetlo ne može se aktivirati ako je mod slike podešen na ıgra.
Napredne postavke
Dinamički
kontrast
Omjer dinamičkog kontrasta možete podesiti na željenu vrijednost.
Smanjenje šuma
Ako je emitirani signal slab i slika ima šumove, smanjite šum pomoću postavke
Smanjenje šuma.
Temperatura boje
Postavljanje željene vrijednosti temperature boje. Dostupne opcije su Hladna, Normalna,
Topla i Prilagođena.
Bijela točka
Ako je opcija Temperature boje podešena na prilagođeno tada će ova opcija biti
dostupna. Povećajte "toplinu" ili "hladnoću" slike pritiskom na gumbe lijevo ili desno.
Zumiranje slike
Podešavanje željenog formata veličine slike.
Filmski mod
Filmovi snimljeni s različitim brojem kadrova po sekundi u usporedbi s običnim televizijskim
programima. Uključite ovu funkciju kada gledate filmove za jasni prikaz brzih scena.
Boja tena
Boja tena može se mijenjati između -5 i 5.
Promjena boje
Prilagođava željenu nijansu boje.
HDMI puni
raspon
Ova opcija bit će vidljiva prilikom gledanja iz HDMI izvora. Ovu funkciju možete koristiti za
pojačavanje zatamnjenja slike.
Položaj računala
Pojavljuje se samo kada je ulazni izvor podešen na VGA/PC.
Autopozicioniranje Automatski optimizira prikaz. Pritisnite OK za optimizaciju.
H položaj
V položaj
Ova stavka sliku pomiče vodoravno udesno ili ulijevo na zaslonu.
Ova stavka pomiče sliku okomito prema gore ili dolje na zaslonu.
Dot Clock Uklanjanje
okomitih smetnji
Prilagođavanje uklanjanja okomitih crta (Dot Clock) ispravlja smetnje koje se javljaju kao
okomite crte u prezentacijama s dosta crta kao što su radni listovi, odjeljci ili tekst s malim
slovima.
Faza
Ovisno o ulazu izvora (računalo itd.) na zaslonu možete vidjeti zamagljenu sliku ili sliku sa
snijegom. Pomoću principa pokušaja i greške koristeći se fazom možete pokušati dobiti
jasniju sliku.
Resetiranje
Resetira postavke slike na tvornički zadane vrijednosti (osim moda Igra).
Dok je aktivan VGA (PC) mod, pojedine stavke u izborniku Slika neće biti dostupne. Umjesto toga, postavke moda VGA dodat će
se Postavkama Slike u računalnom modu.
Hrvatski - 12 -
Sadržaj izbornika zvuka
Glasnoća
Prilagodite razinu glasnoće.
Ekvalizator
Odabir moda ekvalizatora. Prilagođene postavke mogu se podesiti samo u
Korisničkom modu.
Balans zvuka
Podešava emitiranje zvuka putem lijevog ili desnog zvučnika.
Slušalice
Podešava glasnoću u slušalicama.
Molimo, prije uporabe slušalice provjerite je li glasnoća u slušalicama podešena na
nižu razinu radi sprječavanja oštećenja sluha.
Mod zvuka
Možete odabrati mod zvuka (ako to podržava kanal koji gledate).
AVL (Automatsko
ograničenje
glasnoće)
Podešava fiksnu razinu zvuka između programa.
Slušalice/ Izlaz za
slušalice
Prilikom priključivanja vanjskog pojačala na vaš televizor pomoću ulaza za slušalice,
ovu opciju možete podesiti kao Lineout. Ako ste na televizor priključili slušalice, ovu
opciju podesite kao Slušalice.
Molimo, prije uporabe slušalica podesite ovaj izbornik na Slušalice. Ako je podešena
na Lineout, izlaz iz utičnice slušalica bit će podešen na maksimum što može izazvati
oštećenje sluha.
Dinamički bas
Aktiviranje ili deaktiviranje Dinamičkog Basa.
Surround zvuk
Surround zvuk možete Uključiti ili Isključiti.
Vanjski digitalni zvuk
Postavlja tip vanjskog digitalnog audio signala.
Hrvatski - 13 -
Podešavanje - Sadržaji izbornika postavki
Uvjetovani pristup
Kontrolira modul uvjetnog pristupa kada postoji.
Jezik
Možete podesiti razne jezike ovisno o televizijskoj kući koja emitira program ili državi.
Kontrola pristupa
Za izmjenu kontrole pristupa trebate unijeti ispravnu lozinku. U ovom
izborniku možete jednostavno podesiti Zaključavanje Izbornika, Dobno
Zaključavanje(možda nije dostupno, ovisno o odabiru države prilikom Prve
Instalacije) I blokadu za djecu. Također, možete podesiti novi pin broj pomoću
opcije Podesi PIN.
Napomena: Zadani PIN može se podesiti na 0000 ili 1234. Ako ste definirali PIN (tražit će se od vas ovisno
o odabranoj državi) tijekom prve instalacije tad koristite PIN koji ste definirali.
Tajmeri
Podešava tajmer samoisključivanja na isključivanje televizora nakon protoka
određenog vremena. Podešava tajmere za odabrane programe.
Datum/ vrijeme
Podešava datum i vrijeme.
Izvori
Omogućava ili onemogućava odabrane opcije izvora.
Pristupačnost
Prikazuje opcije pristupačnosti televizora.
Za osobe
oštećena sluha
Aktivacija svih posebnih funkcija emitiranih od strane televizijske kuće.
Audio opis
Narativna snimka reproducirat će se za gledatelje koji su slijepi ili imaju problema
s vidom. Pritisnite OK za prikaz svih dostupnih opcija izbornika Zvučni Opis.
Ova funkcija je dostupna samo ako televizijske kuće koje emitiraju programe to
podržavaju.
Dodatno
Prikazuje opcije drugih postavki televizora.
Trajanje
izbornika
Mijenja vrijeme trajanja zaslona izbornika.
Plava pozadina
Uključuje ili isključuje sustav plave pozadine ako je signal slab ili ga nema.
Nadogradnja
softvera
Osigurava najnoviju verziju firmwarea na televizoru.
Verzija aplikacije
Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Podnaslov
Ova opcija koristi se za odabir koji će mod podnaslova biti vidljiv na zaslonu (DVB
podnaslov / teletekst podnaslov) kad su oba dostupna. Zadani je DVB podnaslov. Ova
funkcija dostupna je samo ako je opcija države podešena na Norvešku.
Automatsko
isključivanje
televizora
Podesite željeno vrijeme kada će se televizor automatski prebaciti u mod pripravnosti
kada se ne koristi.
Mod prikazivanja
u trgovini
Ovaj mod odaberite za prikazivanje u trgovini. Kad je Mod prikazivanja u trgovini
aktiviran, neke stavke televizijskog izbornika neće biti dostupne.
Mod uključivanja
Ova funkcija podešava postavke moda uključivanja. Dostupne su opcije zadnje
Odabrano i Pripravnost.
CEC
Pomoću ove postavke možete potpuno aktivirati ili deaktivirati CEC funkcionalnost.
Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijevo ili desno.
Zvučnici
Za slušanje zvuka televizora putem spojenog kompatibilnog audio uređaja podesite
ga Pojačalo. Za upravljanje glasnoćom audio uređaja koristite daljinski upravljač
televizora.
Hrvatski - 14 -
Instalirajte i ponovno podesite sadržaj izbornika
Automatsko
pretraživanje
kanala
(Ponovno
podešavanje)
Prikazuje opcije automatskog podešavanja. Digitalna zračna antena: Pretražuje i
pohranjuje zračne DVB stanice. Digitalna kabelska antena: Pretražuje i sprema kabelske
DVB kanale. Analogna: Pretražuje i pohranjuje analogne stanice.
Ručno
pretraživanje
kanala
Ova funkcija može se koristiti za izravan unos kanala.
Pretraživanje
mrežnih
kanala
Pretražuje povezane kanala u sustavu emitiranih kanala. Digitalna zračna antena:
Pretražuje televizijske kanale koji se emitiraju zrakom. Digitalna kabelska antena:
Pretražuje televizijske kanale koji se emitiraju posredstvom kabelske mreže.
Analogno
fino
podešavanje
Ovu postavku možete koristiti za podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna
ako su analogni kanali pohranjeni.
Postavke
instalacije
Prikazivanje izbornika postavki instalacije. Pretraživanje u modu Pripravnosti (opcija). Dok
je u modu pripravnosti televizor će pretražiti nove kanale ili kanale koji nedostaju. Prikazat će
se svi novopronađeni kanali.
Briši popis
servisa
Pomoću ove postavke izbrišite spremljene kanale. Ova postavka vidljiva je samo ako je opcija
Država podešena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku.
Odabir
aktivne mreže
Ova postavka omogućuje vam odabir samo onih emitiranih kanala koji su u okviru odabrane
televizijske kuće, a koji će se pojaviti na popisu kanala. Ova funkcija dostupna je samo ako je
opcija države podešena na Norvešku.
Prva
instalacija
Brisanje svih pohranjenih kanala i postavki, vraćanje tvorničkih postavki televizora.
Hrvatski - 15 -
Općenito o rukovanju televizorom
Rukovanje popisom kanala
Televizor sortira sve spremljene postaje u Popis
kanala. Pomoću opcija Popisa kanala možete
uređivati popis kanala, postaviti favorite ili aktivne
stanice koje će se pojaviti na popisu. Pritisnite gumb
OK/TV za otvaranje Popisa kanal. Kanale prikazane
na popisu možete filtrirati pritiskom na Plavi gumb
ili otvoriti izbornik Uredi popis kanala pritiskom
na Zeleni gumb sa ciljem izvršavanja naprednih
promjena na trenutnom popisu.
Upravljanje popisima favorita
Možete kreirati različite popise koji sadrže vaše
omiljene kanale. Pristupite Popisu kanala na
glavnom izborniku ili pritisnite Zeleni kada se na
zaslonu prikazuje Popis kanala radi otvaranja
izbornika Uredi popis kanala. Odaberite željeni
kanal s popisa. Možete izvršiti višestruke odabire
pritiskom na Žuti gumb. Zatim pritisnite gumb OK
za otvaranje izbornika Opcije uređivanja kanala
i odaberite opciju Dodaj/ Ukloni favorite. Ponovo
pritisnite gumb OK. Opciju željenog popisa podesite
na Uključeno. Odabrani kanal (i) dodat će se na popis.
Za uklanjanje jednog ili više kanala s popisa favorita
slijedite iste korake i podesite opciju željenog popisa
na Isključeno.
Možete koristiti funkciju Filtra u izborniku Uredi popis
kanala za trajno filtriranje kanala na Popisu kanala
u skladu s vašim preferencijama. Korištenjem opcije
Filtra možete podesiti jedan od četiri popisa vaših
favorita koji će se prikazati svaki put kada se otvori
Popis kanala. Funkcija filtriranja u izborniku Popis
Kanala filtrirat će samo trenutno prikazani Popis
kanala za prikazivanje kanala i njegovo podešavanje.
Ove promjene neće se zadržati kada sljedeći put
otvorite Popis kanala.
Konfiguriranje postavki kontrole pristupa
Opcije izbornika kontrole pristupa mogu se koristiti
za kako bise korisnicima zabranilo gledanje određenih
programa, kanala ili uporaba izbornika. Ove postavke
nalaze se u izborniku Podešavanje>Kontrola
pristupa.
Za prikaz opcija izbornika kontrole pristupa, treba
upisati PIN broj. Nakon kodiranja ispravnog PIN broja,
prikazat će se izbornik Kontrole pristupa.
Zaključavanje Iibornika: Ova postavka aktivira ili
deaktivira pristup svim izbornicima ili instalacijskim
izbornicima televizora.
Dobno zaključavanje: Ako je ova opcija podešena
televizor dobiva informacije o dobnoj zaštiti
od televizijske kuće, a ako je ta dobna zaštita
onemogućena, onemogućuje pristup tom kanalu.
Napomena: Ako je opcija države kod Prve Instalacije
podešena na Francusku, Italiju ili Austriju, vrijednost Dobnog
zaključavanja bit će podešeno na 18 godina kao zadana
vrijednost.
Blokada za Djecu: Ako se ova opcija podesi na
Uključeno televizorom će se moći upravljati samo
pomoću daljinskog upravljača. U tom slučaju gumbi
na televizoru neće raditi.
Postavi PIN: Definira novi PIN broj.
Zadani CICAM PIN: Ova opcija pojavit će se
zasivljena ako niti jedan CI modul nije umetnut u
CI otvor televizora. Zadani PIN CI CAM-a možete
promijeniti pomoću ove opcije.
Napomena: Zadani PIN može se podesiti na 0000 ili 1234.
Ako ste definirali PIN (potreban je ovisno o odabranoj državi)
tijekom Prve Instalacije tad koristite PIN koji ste definirali.
Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabiru
države prilikom Prve Instalacije.
Elektronički programski vodič (EPG)
Neki kanali šalju informacije o rasporedu emitiranja
programa. Pritisnite gumb EPG za prikaz izbornika
Programskog vodiča.
Dostupna su 3 različita tipa prikaza rasporeda,
Vremenski raspored, Popis rasporeda i Trenutni/
sljedeći raspored. Za prebacivanje između njih
slijedite upute na dnu zaslona.
Vremenski raspored
Zum (Žuti gumb): Pritisnite Žuti gumb za prikaz
događaja u dužem vremenskom intervalu.
Filtar (Plavi gumb): Prikazuje opcije filtriranja.
Pojedinosti događaja (Info gumb): Prikazuje
detaljne informacije o odabranim programima.
Odabir žanra (gumb Podnaslova): Prikazivanje
izbornika Odabir žanra. Pomoću ove funkcije možete
pretraživati bazu podataka programskog vodiča u
skladu s odabranim žanrom. Pretražuju se informacije
dostupne u programskom vodiču, a rezultati koji
odgovaraju vašim kriterijima su označeni.
Idući/Prethodni dan (gumbi Program +/-):
Prikazivanje programa prethodnog ili sljedećeg dana.
Opcije (OK gumb): Prikaz programskih opcija.
Pretraga (Tekstualni gumb): Prikazuje izbornik
Pretraživanje vodiča.
Sada (gumb Zamjene): Prikazuje trenutni događaj
na označenom kanalu.
Popis Rasporeda (*)
(*) Ova opcija prikaza na popisu će se pojaviti samo događaji
označenog kanala.
Prethod. vremenski odsječak (Crveni gumb):
Prikazuje programe prethodnog vremenskog
odsječka.
Idući/Prethodni dan (gumbi Program +/-):
Prikazivanje programa prethodnog ili sljedećeg dana.
Pojedinosti događaja (Info gumb): Prikazuje
detaljne informacije o odabranim programima.
Filtar (Tekstualni gumb): Prikazuje opcije filtriranja.
Idući vremenski odsječak (zeleni gumb): Prikaz
programa u sljedećem vremenskom odsječku.
Opcije (OK gumb): Prikaz programskih opcija.
Hrvatski - 16 -
Sada/Sljedeće na rasporedu
K r e tanje (Na vigac ijsk i gum bi) : Pr itis nite
Navigacijske gumbe za kretanje kroz kanale i
programe.
Opcije (OK gumb): Prikaz programskih opcija.
Pojedinosti događaja (Info gumb): Prikazuje
detaljne informacije o odabranim programima.
Filtar (Plavi gumb): Prikazuje opcije filtriranja.
Opcije programa
Koristite navigacijske gumbe za označavanje
programa te pritisnite gumb OK za prikaz izbornika
Opcije događaja. Dostupne su sljedeće opcije.
Odabir kanala: Pomoću ove opcije možete prebaciti
na odabrani kanal.
Tajmer za događaj / Brisanje tajmera za događaj:
Kad ste u EPG izborniku odabrali program, pritisnite
gumb OK. Odaberite opciju Podesi tajmer ili
Događaj i pritisnite gumb OK. Možete podesiti tajmer
za buduće programe. Za poništenje već podešenog
tajmera, označite program i pritisnite gumb OK. Zatim
odaberite opciju Brisanje tajmera ili događaja.
Tajmer će se otkazati.
Napomene: Ne možete se prebaciti na drugi kanal ili izvor
dok je aktivan tajmer na trenutnom kanalu.
Nije moguće podesiti tajmer za dva ili više pojedinačna
događaja u istom vremenskom intervalu.
Teletekst usluge
Za ulaz pritisnite gumb Text. Ponovno pritisnite i
aktivirajte miks mod, koji vam omogućuje istovremeni
prikaz teletekst stranice i emitirani televizijski program.
Za izlaz pritisnite još jednom. Ako je dostupno dijelovi
stranice teleteksta označeni su bojama što znači da se
mogu odabrati tipkama u boji. Pratite upute prikazane
na zaslonu.
Digitalni teletekst
Za prikaz digitalnih teletekst informacija pritisnite gumb
Text. Koristite gumbe u boji, gumbe pokazivača te gumb
OK. Način rada razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog
teleteksta. Pratite upute prikazane na zaslonu digitalnog
teleteksta. Kada se pritisne gumb Text, televizor se vraća
na normalan način emitiranja.
Nadogradnja softvera
Vaš televizor ima mogućnost automatski pronaći i
ažurirati firmware putem emitiranog signala.
Pretraživanje nadogradnji softvera preko
korisničkog sučelja
Na glavnom izborniku odaberite Podešavanje
i pritisnite gumb OK. Prikazat će se Izbornik
podešavanja. Zatim odaberite opciju Dodatno i
pritisnite gumb OK. Pomaknite se na Nadogradnju
softvera i pritisnite gumb OK. U izborniku Opcije
nadogradnje odaberite Pretraži nadogradnje
i pritisnite gumb OK za provjeru postoje li nove
nadogradnje softvera.
Ako se pronađe nova nadogradnja, počinje njezino
preuzimanje. Kada je preuzimanje završeno potvrdno
odgovorite na pitanje o ponovnom pokretanja sustava
televizora pritiskom na gumb OK za nastavak
postupka ponovnog pokretanja sustava.
Pretraživanje u 3 sata ujutro i nadogradnja
Televizor će tražiti nove nadogradnje u 3:00 sata,
ako je opcija Automatsko pretraživanje u izborniku
Opcije nadogradnje podešena na Aktivirano i ako
je televizor priključen na zračnu antenu. Ako je novi
softver pronađen i uspješno preuzet instalirat će se
prilikom sljedećeg uključivanja televizora.
Napomena: Ne isključujte strujni kabel dok led svjetlo treperi
tijekom postupka ponovnog pokretanja sustava. Ako se
televizor ne uključi nakon nadogradnje isključite televizor na
dvije sekunde te ga ponovo uključite.
Uklanjanje uzroka nepravilnog rada i savjeti
Televizor se ne uključuje
Provjerite je li utikač strujnog kabela na siguran način
uključen u zidnu utičnicu. Provjerite jesu li baterije
istrošene. Pritisnite gumb uključivanje/isključivanje
na televizoru.
Loša slika
•Provjerite je li odabran ispravan TV sustav?
•Slab signal može izazvati iskrivljenu sliku. Provjerite
antenski priključak.
•Ako ste ručno vršili fino podešavanje, provjerite jeste
li unijeli ispravnu frekvenciju kanala.
•Na kvalitetu slike može utjecati istovremeno spajanje
dva uređaja na televizor. U tom slučaju, odspojite
jedan od uređaja.
Nema slike
•To znači kako televizor ne prima signal. Provjerite
je li odabran pravilan ulazni izvor.
•Je li antena ispravno spojena?
•Je li antenski kabel možda oštećen?
•Jesu li korišteni prikladni utikači za spajanje antene?
•Ako niste sigurni, obratite se prodavaču.
Nema zvuka
•Provjerite je li zvuk televizora prigušen. Za provjeru
pritisnite gumb Prigušeno ili pojačajte glasnoću.
•Zvuk može dolaziti samo iz jednog zvučnika.
Provjerite postavke balansa zvuka u izborniku
Zvuka.
Daljinski upravljač - ne radi
•Baterije su se možda istrošile. Zamijenite baterije.
Ulazni izvori - ne mogu se odabrati
•Ako ne možete odabrati izvor ulaza, možda nije
spojen nijedan uređaj. Ako ne;
•Provjerite AV kabele i priključke ako pokušavate
prebaciti ulazni izvor namijenjen spojenom uređaju.
Hrvatski - 17 -
PC ulaz - Tipični modovi prikaza
Kompatibilnost AV i HDMI signala
U sljedećoj tablici prikazani su neki od tipičnih modova
video zaslona. Vaš televizor možda neće podržavati
sve rezolucije.
Kazalo
Rezolucija
Frekvencija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
640x350
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Izvor
IZLAZ
(SCART)
Podržani signali
Dostupno
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
O
RGB 50/60
Bočni AV
PAL
O
SECAM
O
NTSC4.43
O
NTSC3.58
S-VIDEO 50Hz (PAL)
S-VIDEO 60Hz (NTSC)
YPbPr
HDMI
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
480i, 480p
60Hz
O
576i, 576p
50Hz
O
720p
50Hz,60Hz
O
1080i
50Hz,60Hz
O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Nije Dostupno, O: Dostupno)
U nekim se slučajevima signal na televizoru
neće moći ispravno prikazati. Problem je možda u
nepodudarnosti sa standardima kod opreme izvora
signala (DVD, digitalni prijemnik za kabelsku televiziju
–STB, itd.) Ako imate takvih problema, molimo
kontaktirajte vašeg prodavača i proizvođača opreme
izvora signala.
Hrvatski - 18 -
Formati datoteka koje podržava USB mod
Medij
Ekstenzija
Format
Napomene
Video
.dat, .mpg,
.mpeg
Mpeg1-2
1080P@30fps, 50Mbit/sek
.ts, .trp, .tp,
.m2ts
MPEG2 , H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@ 24fps Ostali:
1080P@30fps - 50Mbit/sek
.vob
MPEG2
1080P@30fps 50Mbit/sek
.mkv
MPEG1-2-4,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
.mp4, .mov
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sek
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps, 40Mbit/sek
.3gp
MPEG4, H.264
1920x1080@30P 20Mbit/sek
.asf, .wmv
VC1
1080P@30fps, 50Mbit/sek
.mp3
MPEG1/2 sloj
1/2/3 (MP3)
Sloj1: 32Kbps ~ 448Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 16KHz ~ 48KHz
(Brzina uzorkovanja)
Audio
Sloj2: 8Kbps ~ 384Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 16KHz ~ 48KHz
(Brzina uzorkovanja)
Sloj3: 8Kbps ~ 320Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 16KHz ~ 48KHz
(Brzina uzorkovanja)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA Pro
WMA: 128bps ~ 320Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 8KHz ~ 48Khz
(Brzina uzorkovanja)
WMA Pro: < 768kbps (Brzina prijenosa podataka) / ~ 96KHz (Brzina
uzorkovanja)
Slika
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Free Format (Brzina prijenosa podataka) / 8KHz ~ 48KHz (Brzina
uzorkovanja)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 16KHz ~ 48KHz (Brzina
uzorkovanja)
(radi samo
za datoteke
videozapisa)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 32KHz, 44.1KHz,
48KHz (Brzina uzorkovanja)
EAC3
32Kbps ~ 6 Mbps (Brzina prijenosa podataka) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Brzina uzorkovanja)
LPCM
64Kbps ~ 1.5Mbps (Brzina prijenosa podataka) / 8KHz ~ 48Khz (Brzina
uzorkovanja)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
384Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 8KHz ~ 48Khz (Brzina
uzorkovanja)
.jpeg, .jpg
.png
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Brzina prijenosa podataka) / 8KHz (Brzina uzorkovanja)
Osnovno
Rezolucija(ŠxV): 15360x8640, 4147200 bajtova
Progresivno
Rezolucija(ŠxV): 1024x768, 6291456 bajtova
neisprepleteno
Rezolucija(ŠxV): 9600x6400, 3840000 bajtova
isprepleteno
Rezolucija(ŠxV): 1200x800, 3840000 bajtova
Rezolucija(ŠxV): 9600x6400, 3840000 bajtova
.bmp
Podnaslov
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Hrvatski - 19 -
Podržane DVI rezolucije
Prilikom spajanja uređaja na konektore televizora pomoću DVI na HDMI kabele (nisu obuhvaćeni isporukom),
možete uzeti u obzir sljedeće informacije o rezoluciji.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
75Hz
þ
640x480
800x600
72Hz
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
þ
1152x870
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Hrvatski - 20 -
Download PDF

advertising