Panasonic TX32FSR500 Інструкції з користування

Panasonic TX32FSR500 Інструкції з користування
TX-32FSR500
TX-40FSR500
TX-49FSR500
e HELP
Українська
Обов’язково прочитати
Перед використанням
•Ліцензія
12
Функції
•Домашня сторінка
15
•DVB-через-IP
16
•Прост.подкл.зерк. отоб.
17
Домашня сторінка
Домашня сторінка
•Інформація
18
•Як користуватися
20
•Добавить на дом. страницу22
•Додаткове меню
23
Прямая трансляция
•Як користуватися
24
•Дополнительное меню
25
Приложения
•Як користуватися
28
•Додаткове меню
29
Устройства
•Як користуватися
30
•Додаткове меню
31
Перегляд
Основні функції
•Основні підключення
32
•Вибір каналу
35
•Інформаційний банер
37
•Субтитры
40
•Попередній перегляд
41
•Таймер откл ТВ
42
•Функції енергозбереження
43
-2-
•Налаштування часу
45
•Язык
46
Зовнішнє обладнання
•Зовнішнє підключення
47
•Перегляд через зовнішній вхід
51
•Керування за допомогою пульта дистанційного керування
телевізора
53
•Функції HDMI
55
•Настройки HDMI HDR
57
•Використовувані вхідні сигнали
58
Для найкращого зображення
•Режим просмотра
59
•Изменение формата
61
•Контрольний сигнал формату
62
•Основні настройки
64
•Датчик освещенности
65
•Настройки яркости HDR
66
•Настройки зменшення шумів
67
•Дополн.настройки
68
•Опция настройки
72
•Настройки экрана
74
•Скопировать настройку
76
Для найкращого аудіосигналу
•Режим звуку
77
•Основні настройки
78
•Настройки гучності
80
•Голосовые подсказки
82
•Аудиоописание
84
•Додаткові настройки
85
ТВ Гид
•Використання функції ТБ Гід
88
•Программир. таймера
90
-3-
Телетекст
•Перегляд телетексту
91
•Режим телетексту
93
•Язык телетекста
94
Налаштування і редагування каналів
•Меню настройки
95
•Редактор списка каналов
96
•Редактор Избранного
99
•Автонастройка
101
•Ручная настройка
105
•Обновить список каналов
108
•Состояние сигнала
109
•Інші настройки
110
•Доступні супутники
111
Запис
Установлення USB HDD-пристрою
•Підготовка
112
•Настройка USB HDD-пристрою
114
Запис поточної програми
•Запись одной кнопкой
116
•REW LIVE TV
117
Программир. таймера
•Настройка програмувального таймера
119
•Редагування програмувального таймера
121
•Примітка
122
Технічна інформація
•USB HDD
123
Медіаплеєр
Використання медіаплеєра
•Інформація
124
•Вибір пристрою / режиму
126
-4-
•Мережевий пристрій
128
Вид пр. списка
•Вибір файлу
129
•Фільтрування файлів
131
Вид п. со смш. ф.
•Вибір файлу
132
•Фільтрування файлів
134
•Сортування файлів
135
Відтворення
•Відтворення
136
•Настр. показа слайдов
138
•Настройка видео
140
•Настройки виведення звука
141
Режим запису з телевізора
•Вибір контента
142
•Перегляд запису з телевізора
143
•Групування контента
145
•Видалення контента
146
•Оглавление
147
•Настройки виведення звука
148
Підключений пристрій
•Застереження щодо використання пристроїв
149
•USB-пристрої
150
Підтримуваний формат
•Формат фотофайлу
151
•Формат відеофайлу
152
•Формат музичних фалів
155
Мережа
Інтернет-контент
•Інформація
156
•Вибір інтернет-контента
157
•Примітка
158
-5-
DLNA
•Потокова передача даних у межах домашньої мережі
159
•Використання функцій DLNA
162
Мережеві підключення
•Інтернет-підключення
163
•Підключення DLNA
165
•Примітка
168
Настройки мережі
•Сетевое подключение
169
•Ручное - Беспроводная
171
•Ручное - Проводная
174
•Ручное - Бесп.точка доступа
176
•Состояние сети
178
•Название телевизора
179
•Настр. прил. TV Remote
180
•Настройка соединения
182
•Наст.совм.дост.к файлам
184
•Настр. зеркал. отобр.
185
•Настройки Control4
186
•Обновление программы
187
•Сообщение о новом ПО
188
•Пользоват. соглаш. и настройки
189
Фото
•Вибір файлу
190
•Перегляд фотографій
191
•Використання показу слайдів
192
Відео
•Вибір файлу
193
•Перегляд відео
194
•Настройка видео
196
•Настройки виведення звука
198
Музика
•Вибір файлу
199
-6-
•Відтворення музичних файлів
200
•Настройка музыки
201
Підтримуваний формат
•Формат фотофайлу
202
•Формат відеофайлу
203
•Формат музичних фалів
206
Функції
Зерк. отображ.
•Як користуватися
207
•Настр. зеркал. отобр.
208
DVB-через-IP
•Підключення клієнта DVB-через-IP
209
•Выбор сервера DVB-через-IP
211
•Примітка
213
VIERA Link „HDAVI Control™”
•Коротко про VIERA Link
214
•Підготовка
219
•Просте відтворення
220
•Совместное вкл.
221
•Совместное выкл.222
•Эконом. режим ожидания
223
•Интеллект. режим ожид.
224
•Упр. VIERA Link
225
•Выбор динамика
227
•Примітка
228
Блокировка от детей
•Використання функції блокування від дітей
229
•PIN-код
230
Сервис Данных
•Використання служби передачі даних
231
•Настройки конфиденциальности
232
•Примітка
234
-7-
Обычный интерфейс
•Застереження
235
•Використання загального інтерфейсу (CI)
236
Начальные установки
•Начальные установки
237
Оновлення програмного забезпечення телевізора
•Інформація
238
•Автооновлення
239
•Оновлення вручну
240
Уведення символів
•Використання цифрових кнопок
241
Клавіатура
•Клавіатура
242
Настройки
Меню настройки
•Як користуватися
243
Картинка
•Режим просмотра
245
•Основні настройки
246
•Датчик освещенности
247
•Настройки яркости HDR
248
•Настройки зменшення шумів
249
•Дополн.настройки
250
•Опция настройки
251
•Настройки экрана
253
•Настр. кнопки PICTURE
254
•Скопировать настройку
255
•Заводские установки
256
Звук
•Режим звука
257
•Основні настройки
258
•Настройки гучності
259
-8-
•Голосовые подсказки
260
•Аудиоописание
261
•Додаткові настройки
262
•Заводские установки
263
Сеть
•Сетевое подключение
264
•Состояние сети
265
•Название телевизора
266
•Настр. прил. TV Remote
267
•Настройка соединения
268
•Наст.совм.дост.к файлам
269
•Настр. зеркал. отобр.
270
•Настройки Control4
271
•Інші настройки
272
Таймер
•Таймер откл ТВ
273
•Программир. таймера
274
•Часовой пояс
275
•Авто Режим ожидания
276
•Откл.пит.при отсут.сигн
277
Установки
•Эконавигация
278
•Настройка USB-устр.
279
•Настройка записи
280
•Блокировка от детей
281
•Меню настройки
282
•Язык
284
•Настройки экрана
285
•Настройки HDMI HDR
286
•Обычный интерфейс
287
•Установки VIERA Link
288
•Сервис Данных
289
•Системное меню
290
•Другие настройки
291
-9-
Підтримка
Меню довідки
•Використання меню довідки
292
Питання та відповіді
•Зображення
293
•Цифрове телебачення
295
•Аналогове телебачення
297
•Звук
298
•HDMI
299
•Мережа
300
•Інше
302
•Докладна інформація
304
Обслуговування
•Догляд і очищення
305
- 10 -
Як користуватися
■■Значення значків
OK :
Слова у дужках позначають назви кнопок на пульті дистанційного
керування.
меню :
Слова бірюзового кольору позначають пункти, відображувані на
екрані.
:
Довідкова інформація в eHELP
Перейти до сторінки можна, натиснувши кнопку OK, поки курсор
наведено на область довідкової інформації.
■■Інструкції
= Примітка =
●●
Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватися без
повідомлення.
●●
Зображення в eHELP наведені виключно з ілюстративною метою.
●●
У цій eHELP міститься інформація для всіх моделей, але певні функції
в деяких моделях можуть бути недоступні.
●●
Перегляньте паперовий посібник і наявне меню на телевізорі тощо,
щоб перевірити функції моделі.
- 11 -
Обов’язково прочитати
Перед використанням
Ліцензія
Навіть якщо про компанію чи торгову марку продукту відсутнє
зауваження, чинність цих торгових марок цілком зберігається.
DVB та логотипи DVB є торговими марками DVB Project.
DiSEqC™ є торговою маркою EUTELSAT.
DLNA®, логотип DLNA і DLNA CERTIFIED™ є торговими марками,
знаками обслуговування або сертифікаційними марками Digital Living
Network Alliance.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є
торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками
HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.
HDAVI Control™ є торговою маркою компанії Panasonic Corporation.
Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio та емблема з подвійним “D” – торговельні марки
компанії Dolby Laboratories.
Text-To-Speech Powered by Dragon
2002-2018 Nuance Communications, Inc. All rights reserved.
„PlayReady” є торговою маркою, зареєстрованою компанією Microsoft.
Будь ласка, зверніть увагу на такі положення.
(а) У даному виробі використовується технологія, у відношенні якої діють
певні права на інтелектуальну власність компанії Microsoft. Використання
або поширення цієї технології поза даним виробом без одержання від
компанії Microsoft відповідної ліцензії (ліцензій) заборонене.
- 12 -
(б) Власники контента використовують технологію доступу до контента
Microsoft PlayReady™ з метою захисту своєї інтелектуальної власності,
у тому числі й контента, захищеного авторським правом. Цей пристрій
використовує технологію PlayReady для доступу до контента, захищеного
за допомогою технології PlayReady, і/або до контента, захищеного
за допомогою технології WMDRM. Якщо даний пристрій не зможе
забезпечити обмеження щодо використання контента, то власники
контента мають право вимагати від компанії Microsoft скасування
повноважень даного пристрою щодо доступу до контента, захищеного
за допомогою технології PlayReady. Скасування таких повноважень
не повинно позначатися на доступі до незахищеного контента або до
контента, захищеного за допомогою інших технологій.
Власники контента можуть запропонувати Вам обновити PlayReady, щоб
Ви могли одержати доступ до їхнього контента.
Якщо Ви відхилите оновлення, Ви не зможете одержати доступ до
контента, для перегляду якого потрібне це оновлення.
У виробі використовується таке програмне забезпечення:
(1) програмне забезпечення, спеціально розроблене компанією
Panasonic Corporation або для неї,
(2) програмне забезпечення, що належить третій стороні й
використовується компанією Panasonic Corporation за ліцензією,
(3) програмне забезпечення, використовуване за ліцензією GNU
GENERAL PUBLIC LICENSE, версія 2.0 (GPL V2.0),
(4) програмне забезпечення, використовуване за ліцензією GNU LESSER
GENERAL PUBLIC LICENSE, версія 2.1 (LGPL V2.1), і/або
(5) програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, відмінне від
програмного забезпечення, що використовується за ліцензією GPL V2.0 і/
або LGPL V2.1.
Програмне забезпечення, позначене як (3)-(5), поширюється в надії на
те, що воно буде корисним, але БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, у тому числі
без непрямої гарантії ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ або ПРИДАТНОСТІ
ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ. Зверніться до відповідних умов і положень,
наведених у меню цього виробу „Лицензия прогр.”.
- 13 -
Протягом щонайменше трьох (3) років від дня поставки даного виробу
компанія Panasonic зобов’язується надавати будь-якій третій стороні,
що звернеться до компанії, використовуючи наведену нижче контактну
інформацію, повну, придатну для машинного зчитування копію
відповідного вихідного коду, у відношенні якого діють норми GPL V2.0,
LGPL V2.1 або інші ліцензії, що передбачають таке зобов’язання, а також
відповідне повідомлення про авторське право, за винагороду, що не
перевищує вартості фізичного акту передачі копії вихідного коду.
Контактна інформація: cdrequest@unipf.jp
Ви також можете безкоштовно завантажити вихідний код і повідомлення
про авторське право, відвідавши наш веб-сайт
http://www.unipf.jp/dl/EUIDTV18/
- 14 -
Функції
Домашня сторінка
„Домашня сторінка” відкриває доступ до телевізійних програм,
прикладних програм, підключених пристроїв.
Забезпечує простий доступ до усіх функцій.
Домашня сторінка > Домашня сторінка > Інформація
- 15 -
DVB-через-IP
Цей телевізор оснащений функцією клієнта DVB-через-IP і може
підключатися до сервера DVB-через-IP або серверів SAT>IP для
перегляду даних, що передаються у ході потокової передачі даних.
Функції > DVB-через-IP > Підключення клієнта DVB-через-IP
- 16 -
Прост.подкл.зерк. отоб.
За допомогою функції дзеркального відображення ви можете
переглядати на екрані цього телевізора зображення, відображувані на
інших пристроях (смартфоні тощо). Ви також можете запустити функцію
дзеркального відображення з інших пристроїв без виконання будь-яких
операцій на телевізорі.
Функції > Зерк. отображ. > Як користуватися
- 17 -
Домашня сторінка
Домашня сторінка
Інформація
„Домашня сторінка” відкриває доступ до телевізійних програм,
прикладних програм, підключених пристроїв.
Домашня сторінка відображається після натискання кнопки HOME і
забезпечує простий доступ до всіх функцій, як показано нижче (приклад).
Домашня сторінка
Прямая трансляция
– Доступ до телевізійних програм
Домашня сторінка > Прямая трансляция
Приложения
– Доступ до різноманітних прикладних програм (інтернет-контента
тощо)
Домашня сторінка > Приложения
Устройства
– Доступ до підключених пристроїв (обладнання HDMI, USBпристрою, мережевого пристрою тощо)
Домашня сторінка > Устройства
- 18 -
= Примітка =
●●
При відображенні на екрані телевізора повідомлення про оновлення
програмного забезпечення необхідно обновити програмне
забезпечення. Якщо програмне забезпечення не оновлене, можливо,
Ви не зможете користуватися Домашня сторінка. Ви можете обновити
програмне забезпечення пізніше вручну.
Мережа > Настройки мережі > Обновление программы
- 19 -
Як користуватися
З Домашня сторінка Ви можете отримати доступ до всіх функцій,
наприклад до телевізійних програм, прикладних програм і підключених
пристроїв.
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
(Приклад)
●●
Натисніть
/ , щоб відобразити вкладки з відповідною інформацією
про програму, рекомендованим контентом тощо.
●●
Для використання інтернет-послуг необхідне широкосмугове
мережеве середовище.
Мережа > Мережеві підключення > Інтернет-підключення
2. Виберіть Прямая трансляция / Приложения / Устройства і натисніть
OK для доступу.
●●
Для перегляду телебачення в повноекранному режимі виберіть
Прямая трансляция.
(Приклад)
= Примітка =
●●
Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватися без
повідомлення.
- 20 -
■■Поиск
Ви можете здійснювати пошук контенту в різних джерелах.
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Натисніть
, щоб вибрати Поиск, і натисніть OK для доступу.
●●
Може відобразитись історія пошуку і ви зможете вибрати її для пошуку
за ключовими словами.
●●
Видалення історії пошуку
1) Виберіть Поиск або ключове слово та натисніть OPTION.
2) Виберіть Удал. всю истор. / Удал. историю і натисніть OK.
3. Дотримуйтесь екранних інструкцій.
■■Настройки
Ви можете налаштувати Домашня сторінка, вкладки тощо.
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Натисніть
повторно, щоб відобразити вкладку настройок.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Настр. вкладки / Активация Автоматическое закрепление /
Отключение Автоматическое закрепление
4. Дотримуйтесь екранних інструкцій.
Настр. вкладки
Редагування вкладок Домашня сторінка.
Активация Автоматическое закрепление / Отключение Автоматическое
закрепление
Указує, чи слід автоматично додавати ярлик для часто використовуваної
функції на Домашня сторінка.
- 21 -
Добавить на дом. страницу
Ви можете додати для часто використовуваної функції кнопку швидкого
доступу на Домашня сторінка.
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Виберіть Прямая трансляция / Приложения / Устройства і натисніть
OK для доступу.
3. Виберіть функцію (телевізійна програма / прикладна програма /
пристрій).
4. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
5. Виберіть Добавить на дом. страницу і натисніть OK для встановлення.
6. Виберіть позицію, яку слід додати на Домашня сторінка.
●●
Щоб видалити кнопку швидкого доступу з Домашня сторінка,
установіть Убрать с дом. страницы.
Домашня сторінка > Домашня сторінка > Додаткове меню
- 22 -
Додаткове меню
Ви можете індивідуально настроїти Домашня сторінка.
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Убрать с дом. страницы / Сдвинуть
3. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Убрать с дом. страницы
Видалення кнопки швидкого доступу з Домашня сторінка.
Сдвинуть
Настроювання розташування значків.
- 23 -
Прямая трансляция
Як користуватися
Прямая трансляция – доступ до телевізійних програм.
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Виберіть Прямая трансляция.
(Приклад)
3. Натисніть OK для доступу.
(Приклад)
●●
Для отримання докладної інформації щодо перегляду телевізора
Перегляд > Основні функції
●●
Щоб додати значок кнопки швидкого доступу
Домашня сторінка > Домашня сторінка > Добавить на дом. страницу
- 24 -
Дополнительное меню
Підтвердьте або змініть поточний стан.
●●
Щоб скористатися цією функцією, відобразіть зображення в
повноекранному режимі.
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Добавить на дом. страницу / Голосовые подсказки / Тип аудиосигнала
/ Мульти видео / Мульти аудио / 2 аудиоканала / Субканал / Язык
субтитров / Язык телетекста / Язык телетекста / MPX / Коррекция
громк.
●●
Параметри цієї функції відрізняються залежно від обраної країни та
режиму телевізора.
3. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Добавить на дом. страницу
Додається кнопка швидкого доступу для часто використовуваної функції
на Домашня сторінка.
Домашня сторінка > Домашня сторінка > Добавить на дом. страницу
Голосовые подсказки
Настройки голосового супроводу для користувачів із порушенням зору
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Голосовые подсказки
Тип аудиосигнала
Установіть на Аудиоописание, якщо для програми передбачена служба
тифлокоментування, і тоді Ви почуєте додаткову звукову доріжку, що
озвучує події на екрані (якщо цей параметр доступний).
●●
Для DVB
●●
Для регулювання гучності тифлокоментування
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Аудиоописание
Мульти видео
Вибір із групи відеосигналів (якщо цей параметр доступний).
●●
Ця настройка не запам’ятовується й повертається до значення за
замовчуванням після виходу з поточної програми.
●●
Для DVB
- 25 -
Мульти аудио
Вибір тифлокоментування або іншої мови для звукової доріжки (якщо цей
параметр доступний).
●●
Ця настройка не запам’ятовується й повертається до значення за
замовчуванням після виходу з поточної програми.
●●
Для DVB
2 аудиоканала
Вибір стереофонічного або монофонічного режиму (якщо цей параметр
доступний).
●●
Для DVB
Субканал
Вибір програми або субканалу, що надходять із мультифіда (якщо цей
параметр доступний).
●●
Для DVB
Язык субтитров
Вибір іншої мови або типу субтитрів (якщо цей параметр доступний).
●●
Ця настройка не запам’ятовується й повертається до значення за
замовчуванням після виходу з поточної програми.
●●
Для DVB
Язык телетекста
Визначення шрифту мови телетексту.
Перегляд > Телетекст > Язык телетекста
Язык телетекста
Вибір іншої мови телетексту (якщо цей параметр доступний).
●●
Ця настройка не запам’ятовується й повертається до значення за
замовчуванням після виходу з поточної програми.
●●
Для DVB
- 26 -
MPX
Вибір мультиплексного звукового режиму (якщо цей параметр
доступний).
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
●●
Для аналогового
Коррекция громк.
Регулювання гучності кожного окремого каналу або режиму входу.
- 27 -
Приложения
Як користуватися
З Приложения можна отримати простий доступ до різноманітних
прикладних програм (наприклад, до інтернет-контента тощо).
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Виберіть Приложения і натисніть OK для доступу.
(Приклад)
●●
Для виходу з Приложения
EXIT
●●
Щоб додати значок кнопки швидкого доступу
Домашня сторінка > Домашня сторінка > Добавить на дом. страницу
●●
Ви можете призначити улюблену програму кнопці MY APP на пульті
дистанційного керування телевізора.
Домашня сторінка > Приложения > Додаткове меню
3. Виберіть прикладну програму і натисніть OK для доступу.
4. Дотримуйтесь екранних інструкцій.
= Примітка =
●●
Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватися без
повідомлення.
●●
Прикладні інтернет-програми надаються відповідними
постачальниками послуг і будь-коли можуть бути змінені, перервані
або скасовані.
●●
Для повного використання можливостей цієї функції необхідне
широкосмугове мережеве середовище.
- 28 -
Додаткове меню
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Добавить на дом. страницу / Назначить как Мое приложение /
Сдвинуть / Блокировка / Разблокировать / Деинсталлировать /
Отобразить инфо
3. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Добавить на дом. страницу
Додається кнопка швидкого доступу для часто використовуваної функції
на Домашня сторінка.
Домашня сторінка > Домашня сторінка > Добавить на дом. страницу
Назначить как Мое приложение
Призначає улюблену прикладну програму кнопці MY APP на пульті
дистанційного керування телевізора.
●●
На призначеній прикладній програмі відображається
.
●●
Щоб змінити призначення, виберіть Назначить как Мое приложение,
поки курсор наведено на іншу програму.
Сдвинуть
Настроювання розташування прикладних програм.
Блокировка, Разблокировать
Блокування / розблокування певної програми з метою обмеження
доступу (якщо даний параметр доступний).
●●
Для доступу до заблокованої прикладної програми необхідно ввести
PIN-код функції блокування від дітей.
Функції > Блокировка от детей > PIN-код
Деинсталлировать
Видалення прикладної програми з Приложения (якщо даний параметр
доступний).
Отобразить инфо
Відображається інформація стосовно обраної прикладної програми.
- 29 -
Устройства
Як користуватися
З Устройства можна отримати простий доступ до підключених пристроїв
(обладнання HDMI, USB-пристрою, мережевого пристрою тощо).
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Виберіть Устройства і натисніть OK для доступу.
(Приклад)
●●
Для виходу з Устройства
EXIT
●●
Щоб додати значок кнопки швидкого доступу
Домашня сторінка > Домашня сторінка > Добавить на дом. страницу
3. Виберіть пристрій і натисніть OK для доступу.
●●
Для зовнішнього обладнання
Перегляд > Зовнішнє обладнання
●●
Для USB-пристрою, мережевого пристрою для медіаплеєра
Медіаплеєр > Використання медіаплеєра
●●
Для мережевого обладнання для DLNA
Мережа > DLNA
●●
Для функції дзеркального відображення
Функції > Зерк. отображ.
= Примітка =
●●
Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватися без
повідомлення.
- 30 -
Додаткове меню
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Добавить на дом. страницу / Доступность / Перек.на комп.вход /
Перекл. на Видео / Отобразить инфо
3. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Добавить на дом. страницу
Додається кнопка швидкого доступу для часто використовуваної функції
на Домашня сторінка.
Домашня сторінка > Домашня сторінка > Добавить на дом. страницу
Доступность
Настройки голосового супроводу для користувачів із порушенням зору
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Голосовые подсказки
Перек.на комп.вход / Перекл. на Видео
Ви можете вибрати COMPONENT та VIDEO в AV.
Отобразить инфо
Відображається інформація про обраний пристрій.
- 31 -
Перегляд
Основні функції
Основні підключення
Будь ласка, перед тим як підключати або відключати будь-які кабелі,
переконайтеся, що пристрій відключений від мережевої розетки.
●●
Зображені на малюнках зовнішні пристрої та кабелі не входять до
комплекту поставки телевізора.
■■Супутникова антена
Гніздо для супутникової антени
Супутниковий кабель
Супутникова антена
●●
Для DVB-S
●●
Щоб установити супутникову антену належним чином,
проконсультуйтеся зі своїм місцевим дилером. Крім того, зверніться
до компаній супутникового мовлення для отримання додаткової
інформації.
●●
Доступні супутники й вирівнювання супутникової антени для
налаштування каналів DVB-S
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Доступні супутники
- 32 -
■■Антена
Гніздо для наземної антени / кабелю
РЧ-кабель
Наземна антена / Кабель
●●
Для DVB-C, DVB-T, аналогового
■■DVD-рекордер / Blu-ray рекордер тощо.
Гніздо для наземної антени / кабелю
РЧ-кабель
DVD-рекордер / Blu-ray рекордер тощо.
Наземна антена / Кабель
Гніздо HDMI
Кабель HDMI
- 33 -
■■Приставка
Гніздо HDMI
Кабель HDMI
Приставка
Кабель
= Примітка =
●●
Для отримання докладної інформації щодо підключень DVB-через-IP
Функції > DVB-через-IP
●●
Для отримання докладної інформації щодо підключень VIERA Link
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Коротко про VIERA Link
●●
Будь ласка, прочитайте також інструкцію до обладнання, яке Ви
підключаєте.
●●
Стежте за тим, щоб телевізор перебував якнайдалі від
електронного обладнання (відеообладнання тощо) або обладнання
з інфрачервоним датчиком, інакше може виникнути викривлення
зображення / звуку або можуть з’явитися проблеми в роботі іншого
обладнання.
●●
Використовуйте повністю екранований HDMI-сумісний кабель.
●●
Перевіряйте, щоб штекери кабелів та тип гнізда відповідали
виконуваному підключенню.
- 34 -
Вибір каналу
1. Виберіть режим за допомогою TV.
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-через-IP / Аналоговый
●●
Доступні для вибору режими відрізняються залежно від збережених
каналів.
2. Виберіть канал за допомогою Наступний/попередній канал або
Цифрові кнопки.
●●
Натисніть Цифрові кнопки, щоб вибрати позицію каналу з номером,
що містить 2 цифри або більше (наприклад, щоб набрати 399,
натисніть
).
■■Для вибору каналу зі списку каналів
1. Відобразіть список каналів за допомогою OK.
2. Виберіть канал зі списку і натисніть OK для перегляду.
●●
Для сортування назв каналів за абеткою
(Червона)
●●
Для зміни категорії
(Синя)
■■Для вибору каналу за допомогою інформаційного банера
1. Відобразіть інформаційний банер за допомогою
відображений.
, якщо він не
2. Виберіть канал і натисніть OK для перегляду під час відображення
банера.
Перегляд > Основні функції > Інформаційний банер
■■Для вибору каналу за допомогою функції ТБ Гід
1. Відобразіть ТВ Гид за допомогою GUIDE.
2. Виберіть поточну програму і натисніть OK для доступу.
– Поточна програма відображається ліворуч у верхній частині
екрана.
3. Виберіть Просмотр і натисніть OK для перегляду.
Перегляд > ТВ Гид > Використання функції ТБ Гід
●●
Недійсне в аналоговому режимі
- 35 -
■■Для перегляду платного телебачення
●●
Для отримання докладної інформації щодо закодованих каналів
Функції > Обычный интерфейс > Використання загального інтерфейсу (CI)
●●
Для одержання додаткової інформації про умови надання послуг
зверніться до оператора / станції мовлення або до виробника модуля
CI.
- 36 -
Інформаційний банер
Відобразіть інформаційний банер за допомогою
●●
.
Він також з’являється при перемиканні каналів.
(Приклад)
Позиція та назва каналу
Тип каналу (Радио, HDTV тощо) / закодований канал (
перегляду телевізора ( , , , , )
) / Режим
Програма
Час початку / час закінчення (окрім аналогових каналів)
Позиція каналу тощо (Аналоговий)
Індикатор часу обраної програми (окрім аналогових каналів)
Категория
●●
Для зміни категорії (DVB)
1) Відобразіть список категорій за допомогою
(Синя).
2) Виберіть категорію і натисніть OK для зміни.
Поточний час
Доступні функції / значення повідомлень
Плохой сигнал:
Низька якість телевізійного сигналу
DD, DD+, HE-AAC:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) або звукова доріжка
HE-AAC
AD:
Доступна служба тифлокоментування
●●
Ця функція допомагає людям із порушеннями зору,
забезпечуючи додаткову звукову доріжку для озвучування подій
на екрані.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Аудиоописание
- 37 -
:
Доступні субтитри
:
Доступний телетекст
:
Доступно декілька аудіосигналів
:
Доступно декілька відеосигналів
:
Доступно декілька аудіо- та відеосигналів
Стерео, Моно:
Режим звука
:
Доступна служба передачі даних (гібридне широкосмугове
мовлення)
Функції > Сервис Данных > Використання служби передачі даних
1 – 90:
Час, що залишився до вимкнення
Перегляд > Основні функції > Таймер откл ТВ
●●
Для вибору іншого налаштованого каналу
/
●●
Для перегляду каналу, наведеного в банері
OK
●●
Інформація про наступну програму (DVB)
●●
Додаткова інформація (DVB)
– Натисніть ще раз, щоб сховати банер.
●●
Щоб сховати банер
EXIT
- 38 -
●●
Щоб налаштувати час відображення банера, установіть Тайм-аут
баннера.
1) Відобразіть меню за допомогою MENU.
2) Виберіть Установки > Настройки экрана > Тайм-аут баннера і
натисніть OK для доступу.
3) Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
- 39 -
Субтитры
Відображення / приховання субтитрів (якщо цей параметр доступний) за
допомогою STTL.
●●
Для вибору бажаної мови для субтитрів DVB (якщо цей параметр
доступний) установіть Предпочт. субтитры.
Перегляд > Основні функції > Язык
●●
Для вибору бажаного типу субтитрів
1) Відобразіть меню за допомогою MENU.
2) Виберіть Установки > Настройки экрана > Предпочт. Тип Субтитров
і натисніть OK для доступу.
3) Виберіть Стандарт / Для слабослышащих і натисніть OK для
встановлення.
– Для слабослышащих полегшує розуміння й надає насолоду від
перегляду з субтитрами DVB (залежно від станції мовлення).
●●
Пріоритет віддається Предпочт. Субтитры 1 / 2 на мові.
Перегляд > Основні функції > Язык
= Примітка =
●●
При натисканні STTL в аналоговому режимі запускається послуга
телетексту та викликає улюблену сторінку. Натисніть EXIT, щоб
повернутися до режим телевізора.
- 40 -
Попередній перегляд
Просте перемикання на попередній канал перегляду або режим входу за
допомогою LAST VIEW.
●●
Натисніть ще раз, щоб повернутися до поточного перегляду.
= Примітка =
●●
Залежно від певних умов перемикання каналів може бути
недоступним.
●●
Перегляд, що триває менше 10 секунд, не вважається попереднім
каналом або режимом входу.
- 41 -
Таймер откл ТВ
Автоматичний перехід телевізора в режим очікування після зазначеного
періоду часу.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Таймер > Таймер откл ТВ і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть час із інтервалом у 15 хвилин і натисніть OK для
встановлення.
90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / Выкл. (минут)
●●
Для скасування встановіть на Выкл. або вимкніть телевізор.
●●
Час, що залишився, відображається праворуч у нижній частині екрана.
●●
Коли до вимкнення залишається менше 3 хвилин, на екрані починає
блимати час, що залишився.
- 42 -
Функції енергозбереження
Використання функцій енергозбереження забезпечує екологічність цього
телевізора.
Телевізор переходить до режиму очікування у таких випадках:
●●
Эконавигация встановлено на Настр.Эко-режима.
●●
Активований Таймер откл ТВ.
Перегляд > Основні функції > Таймер откл ТВ
●●
Параметр Авто Режим ожидания встановлений на Вкл., і протягом 4
годин не виконується жодної операції.
●●
Параметр Откл.пит.при отсут.сигн встановлений на Вкл., і протягом
10 хвилин не приймається жодного сигналу й не виконується жодної
операції.
= Примітка =
●●
Ця функція не впливає на запис.
■■Авто Режим ожидания
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Таймер > Авто Режим ожидания і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Вкл. / Выкл. і натисніть OK для встановлення.
Авто Режим ожидания
(Вкл. / Выкл.)
Автоматичний перехід телевізора до режиму очікування з метою
енергозбереження, якщо протягом 4 годин не виконується ніяких
операцій.
●●
Автоматичний вибір входу при приєднаному обладнанні впливає на
цю функцію – відбувається скидання відліку часу.
●●
За 3 хвилини до переходу до режиму очікування з’являється
повідомлення.
●●
Зміна конфігурації за замовчуванням може призвести до збільшення
споживання електроенергії продуктом.
■■Откл.пит.при отсут.сигн
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Таймер > Откл.пит.при отсут.сигн і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Вкл. / Выкл. і натисніть OK для встановлення.
- 43 -
Откл.пит.при отсут.сигн
(Вкл. / Выкл.)
Автоматичний перехід телевізора до режиму очікування з метою
зменшення енергоспоживання, якщо протягом 10 хвилин не приймається
ніякого сигналу й не виконується ніяких операцій.
●●
За 3 хвилини до переходу до режиму очікування з’являється
повідомлення.
■■Эконавигация
Автоматичне налаштування телевізора на режим енергозбереження, що
підходить понад усе.
Відображаються відповідні пункти та їхні поточні настройки. Виберіть
Настр.Эко-режима, щоб відразу задати для них енергозберігаючі
настройки.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Эконавигация і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Настр.Эко-режима і натисніть OK для встановлення.
●●
Авто Режим ожидания та Откл.пит.при отсут.сигн активні, коли
Эконавигация встановлено на Настр.Эко-режима.
■■Режим Радио
Налаштування таймера автоматичного вимикання екрана у разі вибору
радіоканалу.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Настройки экрана > Режим Радио і натисніть OK
для доступу.
3. Виберіть час і натисніть OK для встановлення.
20 / 15 / 10 / 5 / Выкл. (секунд)
●●
Звук залишається активним навіть при вимкненому екрані. Ця функція
ефективно знижує споживання електроенергії при прослуховуванні
радіоканалів.
●●
Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку, окрім Перемикач
увімкнення / вимкнення телевізора (режиму очікування), Збільшення /
зменшення гучності та MUTE.
●●
Недійсне в аналоговому режимі
- 44 -
Налаштування часу
Налаштування часу.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Таймер > Часовой пояс і натисніть OK для доступу.
3. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
●●
Час коригується за Гринвічем.
- 45 -
Язык
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Язык і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Язык меню / Предпочтение Аудио 1 / 2 / Предпочт. Субтитры 1 / 2 /
Предпочтение Телетекст
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Язык меню
Зміна мови екранних повідомлень.
Предпочтение Аудио 1 / 2
Вибір першої й другої мови для багатоканальних DVB (залежно від
станції мовлення).
Предпочт. Субтитры 1 / 2
Вибір першої й другої мови для субтитрів DVB (залежно від станції
мовлення).
●●
Для відображення субтитрів
Перегляд > Основні функції > Субтитры
Предпочтение Телетекст
Вибір бажаної мови для послуги телетексту DVB (залежно від станції
мовлення).
- 46 -
Зовнішнє обладнання
Зовнішнє підключення
На цих схемах зображено рекомендований спосіб підключення
телевізора до різноманітного обладнання. Для підключення іншого
обладнання дивіться інструкції до цього обладнання.
●●
Для отримання докладної інформації щодо основних підключень
Перегляд > Основні функції > Основні підключення
●●
Перевіряйте, щоб штекери кабелів та тип гнізда відповідали
виконуваному підключенню.
●●
Зображені на малюнках зовнішні пристрої та кабелі не входять до
комплекту поставки телевізора.
■■Обладнання HDMI
Гніздо HDMI
Кабель HDMI
Записуючий пристрій / Програвач / Приставка / Відеокамера /
Підсилювач із акустичною системою
= Примітка =
●●
Використовуйте повністю екранований HDMI-сумісний кабель.
●●
Для отримання докладної інформації щодо підключень VIERA Link
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Коротко про VIERA Link
●●
Використовуйте HDMI2 для підключення телевізора до підсилювача з
функцією ARC (функція зворотного аудіоканалу).
- 47 -
■■Пристрої AV
Гніздо AV (COMPONENT)
Компонентні кабелі
DVD-програвач тощо.
Гніздо AV (VIDEO)
Композитні кабелі
Відеокамера / Ігрове обладнання
- 48 -
■■USB-пристрої
USB-порт
USB-кабель
USB HDD-пристрій тощо
= Примітка =
●●
Рекомендується підключати пристрій безпосередньо до USB-порту
телевізора.
●●
Ви не можете використовувати одночасно два або більше USBпристроїв однакового типу, окрім флеш-пам’яті USB або USB HDDпристрою.
●●
Використовуйте USB-порт 2 для підключення USB HDD-пристрою.
●●
Деякі USB-пристрої або USB HUB не можуть використовуватися з цим
телевізором.
●●
Ви не можете підключати будь-які пристрої за допомогою USBкартридера.
■■Прослуховування через зовнішні динаміки
DIGITAL AUDIO
Цифровий оптичний аудіокабель
Підсилювач із акустичною системою
●●
Щоб насолоджуватися багатоканальним звуком із зовнішнього
обладнання (наприклад, Dolby Audio (Dolby Digital) 5.1-канальний),
підключіть обладнання до підсилювача. Інформацію щодо підключень
можна знайти в інструкціях з експлуатації обладнання та підсилювача.
- 49 -
●●
Щоб вибрати пристрій виведення звуку для налаштування гучності,
установіть Настр.динам.телевизора.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Настройки гучності
■■Навушники
Гніздо для навушників
Стерео міні-роз’єм 3,5 мм
Навушники
●●
Щоб відрегулювати гучність, задайте Громк. наyшников.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Настройки гучності
●●
Щоб вибрати пристрій виведення звуку для налаштування гучності,
установіть Настр.динам.телевизора.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Настройки гучності
- 50 -
Перегляд через зовнішній вхід
Підключіть зовнішнє обладнання (VCR, DVD тощо) та насолоджуйтеся
переглядом через цей вхід.
1. Відобразіть меню вибору входу за допомогою AV.
2. Виберіть вхід, до якого підключене обладнання, і натисніть OK для
перегляду. (Обраний режим входу відображається ліворуч у верхній
частині екрана.)
●●
Ви також можете вибрати вхід, натиснувши AV. Повторно натискайте,
доки не буде обраний необхідний вхід.
●●
Ви можете вибрати COMPONENT та VIDEO в AV.
●●
Ви можете помітити або пропустити кожний режим входу. Пропущені
режими входу не будуть відображатися при натисканні кнопки AV.
(Метки входа)
●●
Пульт дистанційного керування може керувати контентом або
зовнішнім обладнанням.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Керування за допомогою пульта
дистанційного керування телевізора
●●
Для повернення до режиму телевізора
TV
= Примітка =
●●
Якщо на зовнішньому обладнанні є функція налаштування формату
зображення, установіть формат на 16:9.
●●
Докладнішу інформацію отримайте з інструкції до обладнання або
зверніться до місцевого представника.
■■Метки входа
Перехід до списку міток входу дає змогу змінити назву входу або
пропустити непідключений вхід, що поліпшує ідентифікацію й вибір
параметрів у банері Выбор входа.
Перегляд > Основні функції > Інформаційний банер
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Настройки экрана > Метки входа і натисніть OK
для доступу.
3. Установіть параметр і натисніть OK для встановлення.
●●
Для вільного надання імені кожному режиму входу виберіть
Переименовать вход та уведіть символи (максимум 10 символів).
●●
Щоб пропустити режим входу, виберіть Пропуск.
- 51 -
■■Таймер игры
Установіть на Вкл. для відображення безперервного відліку часу,
проведеного в Игровой режим, у верхній частині екрана праворуч кожні
30 хвилин.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Настройки экрана > Таймер игры і натисніть OK
для доступу.
3. Виберіть Вкл. / Выкл. і натисніть OK для встановлення.
●●
Ця функція доступна, коли Игровой режим встановлено на Вкл..
- 52 -
Керування за допомогою пульта дистанційного
керування телевізора
Контентом у медіаплеєрі / на медіасервері, функціями запису або
підключеним до телевізора обладнанням можна керувати за допомогою
таких кнопок пульта дистанційного керування цього телевізора.
:
Відтворення (VCR / DVD / відеоконтент)
:
Зупинення операцій
:
Перемотування назад, швидкий перегляд зображення назад (VCR)
Перехід до попередньої доріжки, заголовка або розділу (DVD /
відеоконтент)
:
Перемотування назад, швидкий перегляд зображення назад (VCR)
Пошук у зворотному напрямку (DVD / відеоконтент)
:
Швидке перемотування вперед, швидкий перегляд зображення
вперед (VCR)
Перехід до наступної доріжки, заголовка або розділу (DVD /
відеоконтент)
:
Швидке перемотування вперед, швидкий перегляд зображення
вперед (VCR)
Пошук у прямому напрямку (DVD / відеоконтент)
:
Пауза / Поновлення
Натисніть та утримуйте для відтворення на маленькій швидкості
(DVD)
:
Запись одной кнопкой
Запис > Запис поточної програми > Запись одной кнопкой
- 53 -
■■Як змінити код
Кожний продукт Panasonic має власний код дистанційного керування.
Змінюйте код відповідно до продукту, яким Ви хочете керувати.
1. Натисніть та утримуйте Перемикач увімкнення / вимкнення телевізора
(режиму очікування) протягом наступних операцій.
2. Уведіть відповідний код за допомогою Цифрові кнопки.
●●
Коди для кожного продукту й функцій
70: DVD-рекордер, DVD-програвач, Програвач дисків формату Blu-ray
71: Домашній кінотеатр, Домашній кінотеатр із підтримкою дисків
формату Blu-ray
72: VCR
73 (за замовчуванням):
Використання для запису на USB HDD-пристрій, для роботи
медіаплеєра, функцій DLNA або функції VIERA Link
3. Натисніть
для зміни.
= Примітка =
●●
Переконайтеся, що після зміни коду пульт дистанційного керування
працює правильно.
●●
Якщо відбулась заміна батарей, коди можуть повернутися до значень
за замовчуванням.
●●
Залежно від обладнання деякі операції можуть бути недоступними.
- 54 -
Функції HDMI
HDMI (мультимедійний інтерфейс високої чіткості) – це перший у світі
повністю цифровий інтерфейс побутової електроніки AV, що підтримує
стандарт передачі нестиснутих сигналів.
HDMI дозволяє насолоджуватись чітким цифровим зображенням та
високоякісним звуком завдяки підключенню телевізора до зовнішнього
обладнання.
Сумісне з інтерфейсом HDMI обладнання , що має вихідне гніздо
HDMI або DVI, наприклад DVD-програвач, приставка або ігрове
обладнання, може бути приєднане до гнізда HDMI за допомогою повністю
екранованого HDMI-сумісного кабелю.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Зовнішнє підключення
: На HDMI-сумісному обладнанні присутній логотип HDMI.
■■Застосовні функції HDMI
●●
Вхідний аудіосигнал:
2-канальна LPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)
– Налаштування звуку можна виконувати для Аудиоформат HDMI у
меню Звук.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
●●
Вхідний відеосигнал:
Відповідність настройці вихідного сигналу цифрового обладнання.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Використовувані вхідні сигнали
●●
VIERA Link (HDAVI Control 5)
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Коротко про VIERA Link
●●
Content Type
●●
Функція зворотного аудіоканалу
– Функція зворотного аудіоканалу (ARC) посилає цифрові
аудіосигнали кабелем HDMI.
– Для HDMI2
- 55 -
■■З’єднання DVI
Якщо зовнішнє обладнання має тільки вихід DVI, Ви можете здійснити
підключення до гнізда HDMI за допомогою кабелю-адаптера DVI-HDMI.
При використанні кабелю-адаптера DVI-HDMI підключайте аудіокабель
до гнізда аудіовходу (використовуйте аудіогнізда COMPONENT/VIDEO).
●●
Замовляйте кабель-адаптер HDMI в місцевій крамниці цифрових
виробів.
= Примітка =
●●
Налаштування звуку можна виконувати для Аудиоформат HDMI / Вход
HDMI у меню Звук.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
●●
Якщо на підключеному обладнанні є функція настроювання формату
зображення, установіть формат „16:9”.
●●
Тип цих з’єднувачів HDMI - „Тип А”.
●●
Ці гнізда HDMI сумісні з технологією захисту авторських прав HDCP
(High-Bandwidth Digital Content Protection).
●●
Обладнання, що не має цифрових виходів, можна підключати до
вхідних гнізд „COMPONENT” або „VIDEO” для прийому аналогових
сигналів.
●●
Цей телевізор оснащений технологією HDMI™.
- 56 -
Настройки HDMI HDR
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Настройки HDMI HDR і натисніть OK для
доступу.
3. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Настройки HDMI HDR
(Вкл. / Выкл.)
Установіть Вкл., коли жорсткий диск підключений до телевізора.
●●
Виберіть для цієї функції значення Выкл., якщо зображення виглядає
неприродно. Причиною може бути сумісність із підключеним
пристроєм або джерелом зображень.
●●
Якщо налаштування змінено, зображення може зникнути на декілька
секунд.
●●
Для HDMI
= Примітка =
●●
Підтримка формату HDR не збільшує максимальну яскравість
телевізійної панелі.
●●
Можливість надсилати сигнал HDR (не 4K) через HDMI повністю
залежить від пристрою відтворення.
●●
Щоб відтворювати контент у форматі HDR на більшості дисків Blu-ray
4K телевізор повинен підтримувати HDCP2.2, тоді як вхід HDMI на
цьому телевізорі підтримує лише HDCP1.4; відповідно не весь контент
у форматі HDR можна переглядати на телевізорі.
- 57 -
Використовувані вхідні сигнали
■■COMPONENT, HDMI
Найменування сигналу
COMPONENT
HDMI
525 (480) / 60i, 60p
○
○
625 (576) / 50i, 50p
○
○
750 (720) / 60p, 50p
○
○
1 125 (1 080) / 60i, 50i
○
○
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p
○
○: Застосовний вхідний сигнал
= Примітка =
●●
Сигнали, що не відповідають наведеним вище специфікаціям, можуть
не відображатись належним чином.
●●
Зазначені сигнали переформатуються для оптимального
відображення на екрані.
- 58 -
Для найкращого зображення
Режим просмотра
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Картинка > Режим просмотра і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть режим і натисніть OK для встановлення.
Режим просмотра
(Динамический / Нормальный / Кинотеатр / Режим True Cinema /
Пользовательский / Спорт / Игра)
Вибір Вашого улюбленого режиму зображення для кожного входу.
Динамический:
Поліпшує контрастність і різкість зображення при перегляді в
яскраво освітленому приміщенні.
Нормальный:
Стандартне використання для перегляду при звичайному
освітленні.
Кинотеатр:
Поліпшує такі характеристики, як контрастність і передача
відтінків чорного й кольорів, при перегляді фільму у затемненому
приміщенні.
Режим True Cinema:
Точна передача оригінального зображення без змін і втрати якості.
Пользовательский:
Налаштування кожного пункту меню вручну для одержання якості
зображення за Вашим бажанням.
Спорт:
Поліпшує якість зображення під час перегляду спортивних програм
тощо.
●●
Для режиму звуку автоматично встановлюється значення
Стадион, якщо для Режим просмотра вибрано Спорт. Щоб
скасувати взаємозалежність режиму звуку та перегляду, для
Спорт Канал установіть значення Выкл..
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Основні настройки
Игра:
Поліпшує якість зображення для відтворення ігор тощо.
●●
Для HDMI, AV (COMPONENT / VIDEO)
- 59 -
●●
Для Игровой режим автоматично встановлюється значення
Вкл., якщо для Режим просмотра вибрано Игра.
Перегляд > Для найкращого зображення > Опция настройки
●●
Для кожного режиму можна настроїти й зберегти наступні параметри.
Подсветка / Контраст / Яркость / Цвет / Растровый фон / Четкость
/ Цветовая температура / Яркий цвет / Авт. регулир. подсветки /
Датчик освещенности / Настройки яркости HDR / Шумоподавление /
Ремастеринг MPEG / Ремаст. динам.диапазона / Четкое движение
●●
Цю функцію можна відповідно запам’ятати для режиму входу або
режиму перегляду телевізора.
■■Зміна режиму перегляду за допомогою PICTURE
Ви можете легко змінювати режим перегляду, просто натиснувши кнопку
PICTURE.
1. Відобразіть Режим просмотра за допомогою PICTURE.
2. Виберіть режим і натисніть OK для встановлення.
●●
Ви також можете змінити режим, натиснувши PICTURE.
(Натискайте, доки не досягнете необхідного режиму.)
●●
Вибір режиму перегляду
1) Відобразіть меню за допомогою MENU.
2) Виберіть Картинка > Настр. кнопки PICTURE і натисніть OK для
доступу.
3) Виберіть режим перегляду для встановлення.
- 60 -
Изменение формата
Змінює формат зображення (розмір зображення).
■■Щоб змінити формат зображення вручну
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Картинка > Настройки экрана і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Изменение формата і натисніть OK для доступу.
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Авто:
Найкраще співвідношення сторін обирається автоматично відповідно
до „Контрольного сигналу формату”.
Перегляд > Для найкращого зображення > Контрольний сигнал формату
16:9:
Відображення зображення у форматі 16:9 без викривлень
(анаморфне).
4:3:
Відображення зображення в стандартному форматі 4:3 без
викривлень.
Увеличение:
Відображення зображення формату 16:9 у вигляді поштової скриньки
або зображення формату 4:3 без викривлень.
= Примітка =
●●
Для використання всіх можливостей цієї функції необхідно
відобразити зображення в повноекранному режимі.
●●
Формат зображення можна окремо запам’ятовувати для сигналів SD
(стандартна чіткість) та HD (висока чіткість).
●●
Формат зображення не можна змінити у послузі телетексту.
●●
Формат зафіксовано на 16:9 у таких випадках:
– Игровой режим встановлено на Вкл..
- 61 -
Контрольний сигнал формату
Програми звичайно мають „Контрольний сигнал формату”
(широкоформатний сигнал, контрольний сигнал через гніздо HDMI)
У режимі Авто у верхній частині екрана ліворуч з’являється індикація
формату зображення, якщо знайдено широкоформатний сигнал (WSS)
або контрольний сигнал через гніздо HDMI. Для формату зображення
встановлюється необхідне співвідношення сторін.
Перегляд > Для найкращого зображення > Изменение формата
■■Доступні умови
●● Гніздо для супутникової антени (тільки WSS)
Дійсний формат вхідного сигналу:
DVB-S
●● Гніздо для наземної антени / кабелю (тільки WSS)
Дійсний формат вхідного сигналу:
DVB-C
DVB-T / DVB-T2
PAL D, K
SECAM D, K
Недійсний формат вхідного сигналу:
PAL 525/60 6,5 МГц
PAL 525/60 6,0 МГц
PAL 525/60 5,5 МГц
M.NTSC 6,5 МГц
M.NTSC 6,0 МГц
M.NTSC 5,5 МГц
- 62 -
●● Гніздо AV (VIDEO)
Дійсний формат вхідного сигналу:
PAL
SECAM
PAL 525/60
M.NTSC
NTSC
: Контрольний сигнал тільки через гніздо HDMI
●● Гніздо AV (COMPONENT) (тільки WSS)
Дійсний формат вхідного сигналу:
625 (576) / 50i, 50p
Недійсний формат вхідного сигналу:
525 (480) / 60i, 60p
750 (720) / 60p, 50p
1 125 (1 080) / 60i, 50i
●● Гніздо HDMI
Дійсний формат вхідного сигналу:
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1 125 (1 080) / 60i, 50i
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p
●●
Гніздо HDMI не отримує сигнал WSS.
= Примітка =
●●
Якщо розмір екрана виглядає незвично при відтворенні на VCR
записаної широкоформатної програми, відрегулюйте трекінг на VCR.
Дивіться інструкцію з експлуатації VCR.
- 63 -
Основні настройки
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Картинка і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Подсветка / Контраст / Яркость / Цвет / Растровый фон / Четкость /
Цветовая температура / Яркий цвет / Авт. регулир. подсветки / Ремаст.
динам.диапазона / Четкое движение
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Подсветка, Контраст, Яркость, Цвет, Растровый фон, Четкость
Регулювання рівнів цих параметрів відповідно до Ваших потреб.
Цветовая температура
Установлення загального колірного тону зображення (більш блакитний –
більш червоний).
Яркий цвет
(Вкл. / Выкл.)
Автоматичне регулювання на природні кольори.
Авт. регулир. подсветки
Автоматичне керування рівнем підсвічування відповідно до зображень.
Ремаст. динам.диапазона
(Вкл. / Выкл.)
Робить яскраві області зображення ближчими до оригінального
освітлення з метою посилення враження від зображення.
●●
Недійсне в таких випадках:
– Авт. регулир. подсветки встановлено на Выкл..
– Управление контрастом встановлено на Выкл..
– Відеосигнал HDR
Четкое движение
(Вкл. / Выкл.)
Робить відеозображення чіткішим завдяки керуванню рівнем
підсвічування.
●●
Недійсне для фотоконтента
- 64 -
Датчик освещенности
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Картинка > Датчик освещенности і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Вкл. / Выкл. і натисніть OK для встановлення.
Датчик освещенности
(Вкл. / Выкл.)
●●
Функція автоматичного контролю яскравості
Автоматичне налаштування настройок зображення відповідно до умов
оточуючого освітлення.
●●
Недійсне для відеосигналу HDR
- 65 -
Настройки яркости HDR
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Картинка > Настройки яркости HDR і натисніть OK для
доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Автом. яркость HDR / HDR Brightness Enhancer
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Автом. яркость HDR
(Вкл. / Выкл.)
Автоматично покращує яскравість під час перегляду HDR-відео в добре
освітленому середовищі.
HDR Brightness Enhancer
Регулює яскравість під час перегляду HDR-відео в добре освітленому
середовищі.
= Примітка =
●●
Підтримка формату HDR не збільшує максимальну яскравість
телевізійної панелі.
●●
Можливість надсилати сигнал HDR (не 4K) через HDMI повністю
залежить від пристрою відтворення.
●●
Щоб відтворювати контент у форматі HDR на більшості дисків Blu-ray
4K телевізор повинен підтримувати HDCP2.2, тоді як вхід HDMI на
цьому телевізорі підтримує лише HDCP1.4; відповідно не весь контент
у форматі HDR можна переглядати на телевізорі.
- 66 -
Настройки зменшення шумів
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Картинка > Шумоподавление / Ремастеринг MPEG і натисніть
OK для доступу.
3. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Шумоподавление
(Авто / Максимальное / Среднее / Минимальное / Выкл.)
Зменшення небажаних шумів зображення.
●●
Недійсне в таких випадках:
– 1080p Pixel Direct встановлено на Вкл..
– Игровой режим встановлено на Вкл..
Ремастеринг MPEG
(Авто / Максимальное / Среднее / Минимальное / Выкл.)
Зменшення мерехтіння на контурах зображення та блокових шумів.
●●
Недійсне в таких випадках:
– 1080p Pixel Direct встановлено на Вкл..
– Игровой режим встановлено на Вкл..
- 67 -
Дополн.настройки
Ви можете відрегулювати та задати детальні настройки зображення,
коли Режим просмотра встановлено на Кинотеатр, Режим True
Cinema або Пользовательский. Настройки в Режим True Cinema або
Пользовательский можна зберегти для кожного входу.
Перегляд > Для найкращого зображення > Режим просмотра
1. Виберіть режим входу за допомогою AV або TV.
2. Відобразіть меню за допомогою MENU.
3. Виберіть Картинка > Режим просмотра і натисніть OK для доступу.
4. Виберіть режим і натисніть OK для встановлення.
Кинотеатр / Режим True Cinema / Пользовательский
■■Регулювання детальних настройок зображення
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Картинка > Дополн.настройки і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Управление контрастом / Цветовая гамма / Баланс белого / Colour
Management / Гамма / Заводские установки
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
■■Управление контрастом
Управление контрастом
(Пользоват. настройка / Авто / Выкл.)
Автоматичне регулювання докладних настройок контрастності. Виберіть
Пользоват. настройка, щоб установити Настр. упр. контрастом вручну.
Настр. упр. контрастом
Автом. регулир. гаммы:
Регулювання кривої гами для збільшення яскравості зображення.
Расш. диап. черного цв.:
Поступове регулювання відтінків чорного кольору.
Эффект чист.бел.цвета:
Підвищення чіткості білих областей.
Заводские установки:
Скидання параметрів для Настр. упр. контрастом.
- 68 -
■■Цветовая гамма
Цветовая гамма
(Авто / Нормальный / Исходный)
Точне відтворення кольору зображення відповідно до стандартів
колірного трикутника.
Авто:
Автоматичне налаштування колірного трикутника відповідно до
вхідного сигналу.
Нормальный:
Відображення кольорів відповідно до колірного трикутника.
Исходный:
Відображення глибоких кольорів шляхом максимального
розширення колірного трикутника.
●●
Недійсне для фотоконтента
■■Баланс белого
Усиление красного / Усиление зеленого / Усиление синего
Налаштування балансу білого яскраво-червоної / яскраво-зеленої /
яскраво-блакитної областей.
Отсечка красного / Отсечка зеленого / Отсечка синего
Налаштування балансу білого темно-червоної / темно-зеленої / темноблакитної областей.
Детализир. Регулировка
Налаштування більш детальних параметрів для Баланс белого.
Уровень входн. сигнала:
Регулює рівень вхідного сигналу.
Усиление красного / Усиление зеленого / Усиление синего:
Більш точне регулювання балансу білого яскраво-червоної /
яскраво-зеленої / яскраво-блакитної областей.
Заводские установки:
Скидання параметрів для Детализир. Регулировка.
Заводские установки
Відновлення початкових настройок Баланс белого.
- 69 -
■■Colour Management
Красный оттенок / Насыщенность красным / Яркость-красный
Налаштування відтінку / насиченості / яскравості червоних ділянок
зображення.
Зеленый оттенок / Насыщенность зеленым / Яркость-зеленый
Налаштування відтінку / насиченості / яскравості зелених ділянок
зображення.
Синий оттенок / Насыщенность синим / Яркость-синий
Налаштування відтінку / насиченості / яскравості синіх ділянок
зображення.
Детализир. Регулировка
Налаштування більш детальних параметрів для Colour Management.
Голубой оттенок / Пурпурный оттенок / Желтый оттенок:
Налаштування відтінку зображення бірюзової / пурпурної / жовтої
областей.
Насыщенность голубым / Насыщенность пурпурным / Насыщенность
желтым:
Налаштування насиченості бірюзової / пурпурної / жовтої областей.
Заводские установки:
Скидання параметрів для Детализир. Регулировка.
Заводские установки
Відновлення початкових настройок Colour Management.
■■Гамма
Гамма
Переключення кривої гами.
●●
Будь ласка, зверніть увагу, що цифрові величини наведені як
орієнтири для виконання налаштування.
- 70 -
Детализир. Регулировка
Налаштування більш детальних параметрів для Гамма.
Уровень входн. сигнала:
Регулює рівень вхідного сигналу.
Усиление:
Регулює посилення гами для обраного рівня сигналу.
Заводские установки:
Скидання параметрів для Детализир. Регулировка.
Заводские установки
Відновлення початкових настройок Гамма.
■■Заводские установки
Заводские установки
Відновлення початкових настройок Дополн.настройки.
- 71 -
Опция настройки
Деякі функції доступні не в усіх моделях. Доступні пункти меню відображаються на екрані
телевізора.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Картинка > Опция настройки і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Игровой режим / Режим Фильм каденцию / 1080p Pixel Direct / Тип
контента HDMI / Тип HDMI EOTF / Тип EOTF / Диап.RGB для HDMI /
Система цвета AV / Фильтр 3D-COMB
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Игровой режим
(Вкл. / Выкл.)
Забезпечує належну якість зображення під час гри.
●●
Не працює у режимі телевізора
●●
Для відображення безперервного відліку часу, проведеного в Игровой
режим, задайте Таймер игры.
Режим Фильм каденцию
(Авто / Вкл. / Выкл.)
Поліпшення вертикальної роздільної здатності зображення під час
перегляду фільмів.
●●
Ця функція доступна для черезрядкових сигналів (окрім мережевих
служб та випадків, коли Игровой режим встановлено на Вкл.).
1080p Pixel Direct
(Вкл. / Выкл.)
Детальна передача оригінального зображення без втрати якості для
вхідного сигналу 1080p (HDMI).
Тип контента HDMI
(Графика / Фотографии / Авто / Выкл.)
Регулювання настройок зображення кожного входу HDMІ відповідно до
обраного типу контента.
Авто:
Автоматична настройка зображення відповідно до отримуваного
контента HDMI, якщо підключене обладнання підтримує тип
контента HDMI.
- 72 -
●●
Щоб установити доступність кожного типу контента для автоматичного
режиму, виберіть Авт. подроб. настр..
●●
Для HDMI
Тип HDMI EOTF
(Авто / Традиционная гамма / HLG / PQ)
Вибір типу EOTF для кожного входу HDMI. Задайте значення Авто для
загального використання.
●●
Для HDMI
Тип EOTF
(Авто / Традиционная гамма / HLG / PQ)
Вибір типу EOTF для трансляцій і відеоконтенту.
Працює належним чином лише за умови відповідності сигналу кожному
типу EOTF. Задайте значення Авто для загального використання.
●●
Автоматичне перемикання на значення Авто для трансляцій кожного
разу, коли обрано необхідний вхід/канал.
●●
Для DVB, відеоконтента
Диап.RGB для HDMI
(Авто / Полный / Нормальный)
Регулювання рівня чорного в зображенні для кожного входу HDMI.
●●
Коли рівень чорного є невідповідним, виберіть Полный.
●●
Для HDMI
Система цвета AV
(Авто / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)
Вибір додаткової колірної системи залежно від відеосигналів.
●●
Для AV (VIDEO)
Фильтр 3D-COMB
(Вкл. / Выкл.)
Завдяки цій функції нерухомі або повільні зображення є більш природними.
●●
Іноді під час відтворення нерухомих та повільних зображень
погіршується передача кольорів. Установіть на Вкл. для відображення
більш чітких та точних кольорів.
●●
Для прийому сигналів PAL / NTSC у режимі телевізора або через
композитне підключення
- 73 -
Настройки экрана
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Картинка > Настройки экрана і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Изменение формата / Режим 16:9 Overscan / Настройки увеличения /
Дисплей
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Изменение формата
Змінює формат зображення (розмір зображення).
Перегляд > Для найкращого зображення > Изменение формата
Режим 16:9 Overscan
(Вкл. / Выкл.)
Вибір області екрана для відображення зображення у форматі 16:9.
Вкл.:
Збільшує зображення, щоб приховати його краї.
Выкл.:
Показує зображення оригінального розміру.
●●
Установіть на Вкл., якщо по краях екрана з’являються шуми.
●●
Цю функцію можна відповідно запам’ятати для сигналів SD
(стандартна чіткість) та HD (висока чіткість).
●●
Недійсне в таких випадках:
– Фотоконтент
– Игровой режим встановлено на Вкл..
Настройки увеличения
Налаштування вертикального положення й розміру, коли формат
зображення встановлений на Увеличение.
- 74 -
Дисплей
(Вкл. / Выкл.)
Вимикання екрана при виборі Выкл.
●●
Ця функція ефективно знижує споживання електроенергії при
відтворенні аудіо без перегляду зображення на екрані телевізора.
●●
Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку (окрім Перемикач
увімкнення / вимкнення телевізора (режиму очікування)).
- 75 -
Скопировать настройку
Копіювання настройок зображення режимів Режим True Cinema або
Пользовательский у якості настройок для режиму іншого входу або для
іншого режиму перегляду.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Картинка > Скопировать настройку > Реж.просм.места
назнач. / Назначение і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть місце призначення для копіювання і натисніть OK для
встановлення.
4. Виберіть Запуск копирования і натисніть OK для копіювання.
5. Коли відображатиметься екран підтвердження, виберіть Дa і натисніть
OK для встановлення.
= Примітка =
●●
Опция настройки та Настройки экрана не підлягають копіюванню.
- 76 -
Для найкращого аудіосигналу
Режим звуку
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Звук > Режим звука і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть режим і натисніть OK для встановлення.
Режим звука
(Стандарт / Музыка / Речь / Стадион / Пользователь)
Вибір Вашого улюбленого режиму звука для кожного входу.
Стандарт:
Забезпечення відповідної якості звуку для всіх типів сцен.
Музыка:
Поліпшує якість звука при перегляді музичних відеокліпів тощо.
Речь:
Поліпшує якість звука при перегляді новин, постановочних програм
тощо.
Стадион:
Поліпшує звук під час перегляду спортивних програм тощо.
●●
Для режиму звуку автоматично встановлюється значення
Стадион, якщо для Режим просмотра вибрано Спорт. Щоб
скасувати взаємозалежність режиму звуку та перегляду, для
Спорт Канал установіть значення Выкл..
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Основні настройки
Пользователь:
Налаштування звука вручну за допомогою еквалайзера для
одержання якості звука за Вашим бажанням.
●●
Для кожного режиму можна настроїти й зберегти наступні параметри.
Низкие частоты / Высокие частоты / Окр. Звучание / Усиление басов
●●
У режимі Пользователь Эквалайзер доступний у меню Звук замість
Низкие частоты та Высокие частоты. Виберіть Эквалайзер та
налаштуйте частоту.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Основні настройки
●●
Ця функція доступна тільки для звуку з динаміків телевізора.
- 77 -
Основні настройки
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Звук і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Низкие частоты / Высокие частоты / Эквалайзер / Баланс / Окр.
Звучание / Усиление басов / Спорт Канал
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Низкие частоты
Регулювання вихідного рівня низьких частот звука.
Высокие частоты
Регулювання вихідного рівня високих частот звука.
Эквалайзер
Налаштування рівня частоти для одержання якості звука за Вашим
бажанням.
●●
Ця функція доступна, коли Режим звука встановлено на Пользователь.
●●
Виберіть частоту та налаштуйте її рівень.
●●
Щоб підсилити басовий тон, підвищте рівень низьких частот. Щоб
підсилити високі частоти, підвищте рівень високих частот.
●●
Для повернення рівня кожної частоти до значення за замовчуванням
виберіть Заводские установки і натисніть OK.
●●
Ця функція доступна тільки для звуку з динаміків телевізора.
Баланс
Регулювання рівня гучності правого та лівого динаміків.
Окр. Звучание
(Cinema surround / Стадион, окр. звучание / Выкл.)
Вибір настройок об’ємного звучання.
Cinema surround:
Забезпечує відповідний звук для перегляду фільмів, покращуючи
просторові ефекти.
Стадион, окр. звучание:
Забезпечує динамічний звук для перегляду спортивних програм,
покращуючи просторові ефекти.
- 78 -
●●
Ця функція доступна тільки для звуку з динаміків телевізора.
Усиление басов
(Вкл. / Выкл.)
Поліпшення звукових ефектів низьких частот.
●●
Ця функція доступна тільки для звуку з динаміків телевізора.
Спорт Канал
(Вкл. / Выкл.)
Для режиму звуку автоматично встановлюється значення Стадион, якщо
для Режим просмотра вибрано Спорт.
- 79 -
Настройки гучності
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Звук і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Выбор динамика / Настр.динам.телевизора / Громк. наyшников /
Автоконтроль громкости / Коррекция громк. / Настройка чистоты звука
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Выбор динамика
(ТВ / Дом. кинотеатр)
Дозволяє керувати акустичною системою домашнього кінотеатру
за допомогою пульта дистанційного керування цього телевізора,
спрямувавши його на приймач сигналу телевізора.
ТВ:
Активуються динаміки телевізора.
Дом. кинотеатр:
Звук виводиться через динаміки домашнього кінотеатру. Домашній
кінотеатр, домашній кінотеатр із підтримкою дисків формату
Blu-ray чи підсилювач будуть автоматично включені, якщо вони
перебувають у режимі очікування.
●●
●●
Звук динаміків телевізора вимкнений. При вимкненні
обладнання динаміки телевізора знову активуються.
●●
Ви можете використовувати Збільшення / зменшення гучності і
MUTE.
Ця функція доступна, коли до цього телевізора підключена акустична
система домашнього кінотеатру із підтримкою функції VIERA Link.
Настр.динам.телевизора
(Динамик телевизора / Наушники / Выкл.)
Вибір пристрою виведення звуку для налаштування гучності.
●●
Звук з динаміка телевізора відключається, коли обрано Наушники або
Выкл..
- 80 -
Громк. наyшников
Регулювання рівня гучності навушників.
Автоконтроль громкости
(Вкл. / Выкл.)
Автоматичне регулювання істотних перепадів рівня звука між каналами й
входами.
Коррекция громк.
Регулювання гучності кожного окремого каналу або режиму входу.
Настройка чистоты звука
(Вкл. / Выкл.)
Якщо звук із динаміків телевізора нечіткий у зв’язку із середовищем
інсталяції, рекомендовано встановити значення Вкл..
●●
Ця функція доступна тільки для звуку з динаміків телевізора.
- 81 -
Голосовые подсказки
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Звук > Голосовые подсказки і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Голосовые подсказки / Скорость / Громкость / Язык / Уровень
пользователя / Веб-браузер
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Голосовые подсказки
(Вкл. / Выкл.)
Установіть на Вкл., щоб активувати голосовий супровід основних функцій
(повідомлення на екрані тощо) для користувачів із порушенням зору.
Скорость
(Высокая / Нормальный / Медленно)
Вибір швидкості читання для голосового супроводу.
Громкость
(Максимальное / Среднее / Минимальное)
Вибір гучності читання для голосового супроводу.
Язык
Зміна мови голосового супроводу.
●●
Не усі мови можуть бути доступними. Якщо обрана мова не
підтримується, Язык автоматично встановлюється на Английский.
Уровень пользователя
(Начальный / Продвинутый)
Вибір рівня словесного наповнення для голосового супроводу.
Веб-браузер
(Вкл. / Выкл.)
Установіть на Вкл. для активування голосового супроводу мережевого
контента у веб-браузері.
- 82 -
= Примітка =
●●
Функція голосового супроводу може відповідати не повністю.
- 83 -
Аудиоописание
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Звук > Аудиоописание і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Предпоч. тип аудиосигн. / Громкость
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
●●
Для DVB
Предпоч. тип аудиосигн.
(Аудиоописание / Стандарт)
Настройки голосового супроводу для користувачів із порушеннями зору
Виберіть Аудиоописание, щоб активувати звукову доріжку з дикторським
текстом, якщо вона доступна в трансльованому сигналі.
●●
На доступність звукової доріжки тифлокоментування вказує AD на
інформаційному банері.
Громкость
Регулювання гучності тифлокоментування.
- 84 -
Додаткові настройки
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Звук і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
MPX / Предпочтения аудио / Выбор SPDIF / Аудиоформат HDMI /
Оптический уровень PCM / Задержка SPDIF / Вход HDMI
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
MPX
Вибір мультиплексного звукового режиму (якщо цей параметр
доступний).
Стерео:
Використовується як стандартна настройка.
Моно:
Коли стереосигнал не приймається
M1 / M2:
Параметр доступний при передачі моносигналу
●●
Для аналогового
Предпочтения аудио
(Авто / MPEG)
Вибір початкових настройок для звукових доріжок.
Авто:
Автоматичний вибір звукових доріжок за наявності в програмі двох
або більше доріжок. Пріоритет надається в наступному порядку:
Dolby Audio (Dolby Digital Plus), HE-AAC, Dolby Audio (Dolby Digital),
MPEG.
MPEG:
Пріоритет віддається MPEG.
●●
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) — це метод кодування
цифрового сигналу, розроблений компанією Dolby Laboratories. Крім
формату стерео (2 канали), ці звукові сигнали також можуть бути
багатоканальними.
●●
HE-AAC – це перцепційний метод кодування, який використовується
для стискання цифрового аудіосигналу для забезпечення
ефективності його зберігання та передачі.
- 85 -
●●
MPEG – це метод стискання аудіосигналу до невеликих розмірів без
помітних втрат якості звука.
●●
Dolby Audio (Dolby Digital Plus) та HE-AAC використовуються в
технології передач HD-програм (програм із високою чіткістю).
●●
Для DVB
Выбор SPDIF
(Авто / PCM / Dolby Audio)
Вибір початкової настройки для вихідного цифрового аудіосигналу з гнізд
DIGITAL AUDIO та HDMI2 (функція ARC).
●●
SPDIF – це стандартний формат передачі звука.
Авто:
Багатоканальні Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) та HEAAC виводяться як Dolby Digital Bitstream. MPEG виводиться як
PCM.
PCM:
Цифровий вихідний сигнал закріплено за PCM.
Dolby Audio:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC та AAC
виводяться як Dolby Digital Bitstream або Dolby Digital Plus
Bitstream.
●●
ARC (функція зворотного аудіоканалу) – це функція виведення
цифрового аудіосигналу за допомогою кабелю HDMI.
●●
Для DVB, відеоконтента
Медіаплеєр > Відтворення > Настройки виведення звука
Мережа > Відео > Настройки виведення звука
Аудиоформат HDMI
(Авто / Битстрим / PCM)
Вибір аудіоформату для вхідного сигналу HDMI.
Авто:
Коли динаміки телевізора активні, аудіоформат налаштовано на
PCM. Коли звук виводиться через динаміки домашнього кінотеатру,
аудіоформат налаштовано на Bitstream.
Битстрим:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) виводиться як Dolby
Audio Bitstream. Інші вихідні цифрові аудіосигнали виводяться як
PCM.
- 86 -
PCM:
Цифровий аудіосигнал виводиться як PCM.
Оптический уровень PCM
Налаштування рівня виходу аудіо PCM через гнізда DIGITAL AUDIO та
HDMI2 (функція ARC), щоб зрівняти його із іншими типами аудіо.
Задержка SPDIF
Налаштування часу затримки виходу звуку через гніздо DIGITAL AUDIO
та HDMI2 (функція ARC) за відсутності синхронізації звука та зображення.
●●
Для DVB
Вход HDMI
(Цифровой / Аналоговый)
Вибір для відповідності вхідному сигналу.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Функції HDMI
Цифровой:
Коли звук передається через підключення кабелю HDMI
Аналоговый:
Коли звук не передається через підключення кабелю-адаптера
HDMI-DVI
●●
Для HDMI
- 87 -
ТВ Гид
Використання функції ТБ Гід
ТВ Гид – електронна програма передач (EPG) – виводить на екран
список програм, які транслюються в цей час і заплановані на найближчі
сім днів (залежно від станції мовлення).
●●
Недійсне в аналоговому режимі
1. Виберіть режим за допомогою TV.
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-через-IP
2. Відобразіть ТВ Гид за допомогою GUIDE.
(Приклад)
Екран телевізора
Дата
Час
Програма
Позиція та назва каналу
●●
Для перегляду програм
1) Виберіть поточну програму і натисніть OK для доступу.
– Поточна програма відображається ліворуч у верхній частині
екрана.
2) Виберіть Просмотр і натисніть OK для перегляду.
– Для використання Программир. таймера
Перегляд > ТВ Гид > Программир. таймера
●●
До попереднього дня
(Червона)
- 88 -
●●
До наступного дня
(Зелена)
●●
Для пошуку заголовків програм і перегляду списку шуканих програм
(якщо даний параметр доступний)
1) Відобразіть список пошуку за допомогою
(Жовта).
2) Виберіть Поиск і натисніть OK для доступу.
3) Уведіть символи за допомогою Кнопки керування курсором або
Цифрові кнопки і натисніть OK для встановлення.
4) Натисніть
(Зелена), щоб розпочати пошук.
– У вигляді списку будуть представлені всі заголовки програм, що
містять задане слово.
– У результаті пошуку без уведення символів у вигляді списку
будуть представлені всі програми, у тому числі поточні
програми.
●●
Для перегляду списку каналів обраної категорії
1) Відобразіть список категорій за допомогою
(Синя).
2) Виберіть категорію і натисніть OK для перегляду.
– Для відображення улюблених каналів у вигляді списку задайте
Редактор Избранного.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Редактор
Избранного
●●
Для перегляду більш детальної інформації про програму
1) Виберіть програму.
2) Натисніть
для перегляду.
– Натисніть ще раз для повернення до функції ТВ Гид.
●●
Для виходу з ТВ Гид
EXIT
= Примітка =
●●
При першому увімкненні телевізора або у тому випадку, коли
телевізор був вимкнений більше тижня, для повного відображення
функції ТВ Гид може знадобитися деякий час.
- 89 -
Программир. таймера
Ця функція дозволяє обирати програми, які Ви б хотіли записати на USB
HDD-пристрій.
1. Відобразіть ТВ Гид за допомогою GUIDE.
2. Виберіть заплановану програму і натисніть OK для доступу.
●●
Ви також можете встановити подію програмувального таймера,
.
натиснувши
●●
Для перевірки / зміни / скасування події таймера
Запис > Программир. таймера > Редагування програмувального
таймера
●●
Світлодіод займається жовтогарячим кольором у режимі
очікування, коли встановлений Программир. таймера.
●●
Для повернення до ТВ Гид
BACK/RETURN
●●
Якщо Ви виберете поточну програму, з’явиться екран
підтвердження із запитом, чи хочете Ви переглянути або записати
дану програму. Виберіть Программир. таймера і натисніть OK, щоб
установити USB HDD і розпочати запис відразу після завершення
налаштування події таймера.
●●
відображається на екрані функції ТБ Гід, якщо Программир.
таймера заданий за допомогою функції ТВ Гид.
= Примітка =
●●
Недійсне в аналоговому режимі
●●
Надійна робота Программир. таймера забезпечується тільки в тому
випадку, якщо сигнал станції мовлення або постачальника послуг
містить правильну інформацію про час.
●●
Ви не зможете вибрати інші канали під час виконання запису
відповідно до Программир. таймера.
●●
Якщо Ви записуєте програми на USB HDD-пристрій, USB HDDпристрій необхідно відформатувати, а також слід активувати функцію
запису в меню Настройка USB-устр..
Запис > Установлення USB HDD-пристрою
- 90 -
Телетекст
Перегляд телетексту
1. Перейдіть до телетексту за допомогою TEXT.
●●
Відображає сторінку індексів (контент залежить від станції мовлення).
●●
Номери поточної / додаткових сторінок відображаються ліворуч у
верхній частині екрана.
●●
Час / дата відображаються праворуч у верхній частині екрана.
●●
Кольорова смуга відображається внизу екрана.
2. Виберіть сторінку за допомогою Кнопки керування курсором,
Цифрові кнопки або
(кольорові кнопки).
●●
Для регулювання контрасту
1) Натисніть MENU тричі для відображення Контраст.
2) Налаштуйте і натисніть OK для встановлення.
●●
Для виходу з режиму телетексту
EXIT
■■Відображення схованих даних
1. Натисніть MENU.
2. Відобразіть за допомогою
●●
(Червона).
Натисніть ще раз, щоб сховати.
■■Для перегляду збереженої улюбленої сторінки
Натисніть STTL для перегляду улюбленої сторінки.
●●
Відображення сторінки, збереженої на
●●
Стандартне налаштування - „P103”.
■■ПОВНИЙ / ВЕРХ / НИЗ
1. Натисніть MENU.
2. Для зміни вигляду натисніть
(Зелена).
- 91 -
(Синя). (Режим списку)
■■Одночасний перегляд телебачення і телетексту у двох
вікнах
1. Натисніть MENU двічі.
2. Установіть Изображение и текст на Вкл. / Выкл..
●●
Операції можна виконувати тільки на екрані телетексту.
■■Збереження сторінок телетексту, які Ви часто
переглядаєте, на кольоровій смужці (режим списку)
1. Натисніть
сторінка.
(кольорові кнопки), поки відображається
2. Натисніть та утримуйте OK.
●●
Номер збереженої сторінки стає білим.
●●
Щоб змінити збережені сторінки
1) Натисніть
(кольорові кнопки) для зміни.
2) Уведіть новий номер сторінки за допомогою Цифрові кнопки.
3) Натисніть та утримуйте OK.
■■Перегляд додаткової сторінки
Кількість додаткових сторінок відображається у верхній частині екрана.
Натисніть
/
для перегляду додаткової сторінки. (Тільки якщо в
телетексті більше однієї сторінки.)
●●
Кількість додаткових сторінок залежить від станції мовлення (може
бути до 79 сторінок).
●●
Пошук може зайняти якийсь час, протягом якого Ви можете дивитися
телевізор.
●●
Для перегляду певної додаткової сторінки
1) Натисніть MENU.
2) Натисніть
(Синя).
3) Уведіть 4-значний номер (наприклад, щоб набрати стор. 6,
натисніть
).
- 92 -
Режим телетексту
Послуга телетексту – це текстова інформація, що надається станцією
мовлення.
●●
Функції можуть відрізнятися залежно від станції мовлення.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Настройки экрана > Телетекст і натисніть OK
для доступу.
3. Виберіть TOP (FLOF) / Список і натисніть OK для встановлення.
■■Режим TOP (у разі мовлення тексту TOP)
TOP – це особливе вдосконалення режиму звичайного телетексту,
результатом якого є простіший пошук та корисні вказівки.
●●
Доступний швидкий огляд інформації телетексту
●●
Легкий для використання поетапний вибір тематичного об’єкта
●●
Інформація щодо стану сторінки в нижній частині екрана
●●
Доступний перехід сторінок угору / вниз
(Червона) /
●●
(Зелена)
Для вибору серед груп об’єктів
(Синя)
●●
Для вибору наступного об’єкта у межах групи об’єктів
(Жовта)
(Після останнього об’єкта здійснюється перехід до наступної групи
об’єктів.)
■■Режим FLOF (FASTEXT) (у разі мовлення FLOF
(FASTEXT))
У режимі FLOF чотири об’єкти різного кольору розміщені у нижній частині
екрана.
Для того щоб отримати більше інформації по кожному з цих об’єктів,
натисніть належну кольорову кнопку.
Ця функція надає швидкий доступ до зазначених об’єктів.
■■Режим списку
У режимі списку у нижній частині екрана розташовані чотири
різнокольорові номери сторінок. Кожен із цих номерів можна змінити і
зберегти в пам’яті телевізора.
Перегляд > Телетекст > Перегляд телетексту
- 93 -
Язык телетекста
Вибір шрифту мови телетексту.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Настройки экрана > Язык телетекста і натисніть
OK для доступу.
3. Виберіть шрифт і натисніть OK для встановлення.
Запад:
Англійська, французька, німецька, грецька, італійська, іспанська,
шведська, турецька тощо.
Восток 1:
Чеська, англійська, естонська, латиська, румунська, російська,
українська тощо.
Восток 2:
Чеська, угорська, латиська, польська, румунська тощо.
- 94 -
Налаштування і редагування каналів
Меню настройки
Ви можете змінювати настройки каналів, редагувати списки каналів,
створювати списки улюблених каналів тощо.
1. Виберіть режим за допомогою TV.
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-через-IP / Аналоговый
2. Відобразіть меню за допомогою MENU.
3. Виберіть Установки > Меню настройки і натисніть OK для доступу.
Меню настройки DVB-S / Меню настройки DVB-C / Меню настройки
DVB-T / Меню настройки DVB-через-IP / Меню аналог. настройки
●●
Назва меню відрізняється залежно від режиму телевізора.
4. Виберіть одну з функцій і натисніть OK для доступу.
Редактор списка каналов / Редактор Избранного / Автонастройка
/ Ручная настройка / Обновить список каналов / Сообщение о нов
канале / Состояние сигнала / Аттенюатор / Добавить ТВ-сигнал
●●
Параметри цієї функції відрізняються залежно від обраної країни та
режиму телевізора.
- 95 -
Редактор списка каналов
■■Редагування каналів DVB
Ви можете редагувати список усіх каналів DVB — додавати, видаляти
або переміщати канали.
●●
Канали, які відсутні у списку всіх каналів DVB, можна відобразити
тільки за допомогою цієї функції.
1. Виберіть Редактор списка каналов і натисніть OK для доступу.
●●
Для зміни позиції каналу/переміщення каналу
1) Натисніть
(Зелена) для редагування.
2) Виберіть нову позицію за допомогою Кнопки керування
курсором або Цифрові кнопки і натисніть
(Зелена) для
збереження.
●●
Для видалення каналу
(Синя)
●●
Для видалення всіх каналів
(Жовта)
●●
Для додавання каналу
1) Виберіть канал у Найдены каналы.
2) Натисніть OK для додавання усіх каналів DVB.
●●
Для сортування назв каналів за абеткою
(Червона)
●●
●●
Щоб додати до списку всі канали (якщо цей параметр доступний)
1) Натисніть
(Жовта).
2) Натисніть
мовлення).
(Зелена), щоб додати усі (залежно від компанії
Щоб додати до списку одразу декілька каналів, розташованих один
за іншим (якщо цей параметр доступний)
1) Натисніть
(Жовта).
2) Створіть блок каналів і натисніть OK для додавання.
●●
Для зміни категорії Найдены каналы
(Синя)
- 96 -
2. Натисніть BACK/RETURN та OK для збереження.
●●
Для обміну списком каналів (DVB-S)
1) Відобразіть меню за допомогою MENU.
2) Виберіть Установки > Другие настройки > Поменять список каналов
і натисніть OK для доступу.
3) Дотримуйтесь екранних інструкцій.
– Під час виконання цієї операції виймайте усі інші пристрої USB,
окрім використовуваної для цієї функції флеш-пам’яті USB.
Настройки > Установки > Другие настройки
■■Для пропуску непотрібних аналогових каналів
Ви можете приховати (пропустити) непотрібні канали. Приховані канали
можна переглянути тільки за допомогою цієї функції.
1. Виберіть Список каналов і натисніть OK для доступу.
2. Виберіть канал.
3. Натисніть OK, щоб установити Показать / Скрыть (пропустити).
: Показать
: Скрыть (пропустити)
●●
Щоб відобразити всі канали (якщо даний параметр доступний)
(Жовта)
■■Редагування аналогових каналів
●●
Для зміни позиції каналу/переміщення каналу (якщо даний параметр
доступний)
1) Натисніть
(Зелена) для редагування.
2) Виберіть нову позицію за допомогою Кнопки керування курсором та
натисніть
(Зелена) для збереження.
●●
Для перенастроювання кожного каналу (Ручная настройка)
(Червона)
- 97 -
●●
Щоб змінити назву каналу
1) Натисніть
(Синя) для редагування.
2) Уведіть символи (максимум 5 символів) за допомогою Кнопки
керування курсором або Цифрові кнопки і натисніть OK для
встановлення.
3) Натисніть BACK/RETURN для збереження.
= Примітка =
●●
Якщо VCR підключено тільки через РЧ-кабель в аналоговому режимі,
відредагуйте VCR.
- 98 -
Редактор Избранного
■■Створення списку улюблених каналів DVB
Створіть списки улюблених каналів різних станцій мовлення (до 4
списків: Избранное від 1 до 4).
Списки улюблених каналів доступні для перемикання на інформаційному
банері та екрані функції ТБ Гід.
Перегляд > Основні функції > Інформаційний банер
Перегляд > ТВ Гид > Використання функції ТБ Гід
1. Виберіть Редактор Избранного і натисніть OK для доступу.
2. Виберіть канал для додавання до списку із усіх каналів DVB.
●●
●●
з’являється, коли канал заблоковано.
Для відображення інших улюблених каналів
(Зелена)
●●
Для сортування назв каналів за абеткою
(Червона)
●●
Для зміни категорії
(Синя)
3. Натисніть OK, щоб додати до списку улюблених каналів.
●●
●●
Щоб додати до списку всі канали (якщо цей параметр доступний)
1) Натисніть
(Жовта).
2) Натисніть
(Зелена), щоб додати усі.
Щоб додати до списку одразу декілька каналів, розташованих один
за іншим
1) Натисніть
(Жовта).
2) Створіть блок каналів і натисніть OK для додавання.
4. Натисніть BACK/RETURN та OK для збереження.
- 99 -
■■Редагування списку улюблених каналів DVB
Ви можете редагувати список улюблених каналів, поки курсор перебуває
на тому чи іншому каналі у списку улюблених каналів.
●●
Для переміщення каналу
1) Виберіть канал.
2) Натисніть
(Зелена).
3) Виберіть нову позицію за допомогою Кнопки керування курсором.
4) Натисніть
●●
(Зелена) для збереження.
Для видалення каналу
1) Виберіть канал.
●●
2) Натисніть
(Синя) для видалення.
– Натисніть
(Жовта), щоб видалити усі канали.
Для перейменування списку улюблених каналів
1) Натисніть
(Червона).
2) Уведіть символи (максимум 10 символів) за допомогою Кнопки
керування курсором або Цифрові кнопки і натисніть OK для
встановлення.
3) Натисніть BACK/RETURN для збереження.
- 100 -
Автонастройка
Автоматичне переналаштування каналів, що приймаються у даному регіоні.
●●
Ця функція доступна в тому випадку, якщо налаштування каналів вже
проводилося.
●●
Тільки обраний режим буде переналаштований. Усі попередні
установки настроювання стираються.
●●
Для перенастроювання заблокованих каналів необхідно ввести PINкод функції блокування від дітей.
Функції > Блокировка от детей > PIN-код
●●
Якщо настроювання не було виконано повністю, задайте Ручная
настройка.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Ручная настройка
■■DVB-S
1. Виберіть Система антенны і натисніть OK для доступу.
2. Виберіть Один LNB / MiniDiSEqC / DiSEqC 1.0 / Одиночный кабель і
натисніть OK для встановлення.
Один LNB:
Сумісність із одиночним конвертером LNB.
MiniDiSEqC:
Можливість керування роботою до 2 конвертерів LNB.
DiSEqC 1.0:
Можливість керування роботою до 4 конвертерів LNB.
Одиночный кабель:
У разі використання маршрутизатора із одиночним кабелем
доступно до 32 користувальницьких смуг.
●●
Ви можете одержувати сигнали з декількох супутників, якщо у Вас є
система керування DiSEqC.
●●
Цей телевізор підтримує DiSEqC, версія 1.0.
3. Виберіть Конфигурация LNB і натисніть OK для доступу.
4. Виберіть LNB / Спутник для встановлення.
1) Спочатку установіть LNB.
– У разі встановлення на Один LNB, LNB не обирається.
– У разі встановлення на MiniDiSEqC або Одиночный кабель
виберіть конвертер LNB AA або AB.
– У разі встановлення на DiSEqC 1.0 виберіть конвертер LNB AA,
AB, BA або BB.
- 101 -
2) Установіть Спутник для обраного конвертера LNB.
– Виберіть Никаких спутников, якщо не знаєте підключений
супутник. (Пошук доступного супутника здійснюється в
Автонастройка.)
– Виберіть Определено пользователем, щоб установити Тестовая
частота транспондера вручну.
– У разі встановлення на Одиночный кабель потрібні додаткові
настройки. Задайте Версия одиночного кабеля, Пользоват.
полоса, Пользоват. частота та PIN код (залежно від
використовуваного маршрутизатора з одиночним кабелем).
Для отримання докладної інформації зверніться до інструкцій з
експлуатації маршрутизатора з одиночним кабелем.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Доступні
супутники
5. Натисніть BACK/RETURN для збереження.
6. Виберіть Автонастройка і натисніть OK для доступу.
7. Виберіть Режим поиска / Режим сканирования і натисніть OK для
доступу.
8. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
●●
Режим сканирования
Быстрый:
Сканування відповідної частоти для обраного супутника.
Полный:
Сканування усього діапазону частот.
●●
Після проведення налаштування виберіть Начать сканирование і
натисніть OK для пошуку.
9. Відображається екран підтвердження. Натисніть OK, щоб розпочати
Автонастройка. (Настройки виконуються автоматично.)
●●
Після завершення операції буде відображено канал у найнижчій
позиції.
■■DVB-C, DVB-T, Аналоговий
1. Виберіть Автонастройка і натисніть OK для доступу.
2. Установіть Параметры автонастройки DVB-C і натисніть OK для
збереження. (DVB-C)
●●
Режим сканирования
Быстрый:
Сканування частот, що відповідають Вашій країні.
- 102 -
Полный:
Сканування усього діапазону частот.
●●
Звичайно встановлюйте Частота, Символьная скорость та Сетевой
ID на Авто. Якщо Авто не відображається або якщо необхідно, за
допомогою Цифрові кнопки уведіть значення, яке Ви отримали від
Вашого постачальника послуг кабельного телебачення.
●●
Після проведення налаштування виберіть Начать сканирование і
натисніть OK для пошуку.
3. Відображається екран підтвердження. Натисніть OK, щоб розпочати
Автонастройка. (Настройки виконуються автоматично.)
●●
Після завершення операції буде відображено канал у найнижчій
позиції.
■■DVB-через-IP
●●
Переконайтеся в тім, що мережеві підключення та настройки мережі
завершено.
Функції > DVB-через-IP > Підключення клієнта DVB-через-IP
Мережа > Настройки мережі
1. Виберіть Автонастройка і натисніть OK для доступу.
2. Коли відображатиметься екран підтвердження, натисніть OK для
доступу.
3. Виберіть сервер із Список серверов.
4. Виберіть Настройки клиента і натисніть OK для доступу.
●●
Виберіть Окружение Unicast для використання в домашній мережі.
●●
Виберіть Окружение Multicast для використання у багатоквартирних
будинках, готелях, лікарнях тощо. (Усі сервери вибираються
автоматично.)
5. Виберіть Поиск каналов і натисніть OK для доступу.
6. Установіть Режим поиска DVB-через-IP та виберіть Начать
aвтонастройку.
●●
Установіть конфігурацію DVB-через-IP для настроювання каналів
DVB.
●●
Після завершення операції буде відображено канал у найнижчій
позиції.
- 103 -
■■Виконання Автонастройка за допомогою кнопок на
телевізорі
1. Натисніть і утримуйте Кнопка INPUT/OK/HOLD for MENU протягом 3
секунд, щоб відобразити меню.
2. Задайте Автонастройка за допомогою таких кнопок на панелі
керування.
●●
Перемістити курсор / вибрати з набору опцій / вибрати пункт меню
●●
Відкриття меню / збереження настройок після того, як були
виконані налаштування або встановлені параметри за допомогою
Кнопка INPUT/OK/HOLD for MENU
- 104 -
Ручная настройка
●●
Звичайно використовуйте Автонастройка або Обновить список
каналов для переналаштування каналів DVB.
●●
Якщо налаштування не було завершене або необхідно відрегулювати
напрямок наземної або супутникової антени, скористайтеся цією
функцією. (DVB)
●●
Усі знайдені канали DVB додаються до Редактор списка каналов.
■■DVB-S
●●
Будь ласка, проконсультуйтеся з компаніями супутникового віщання з
питань настройки.
1. Виберіть Частота транспондера / Символьная скорость / Поляризация
/ Модуляция / Идентификатор услуги і встановіть за допомогою
Кнопки керування курсором або Цифрові кнопки.
2. Виберіть Начать сканирование і натисніть OK для пошуку.
■■DVB-C
1. Уведіть частоту за допомогою Цифрові кнопки.
●●
Звичайно встановлюйте Символьная скорость та Идентификатор
услуги на Авто.
2. Виберіть Начать сканирование і натисніть OK для пошуку.
■■DVB-T
1. Виберіть канал і налаштуйте частоту для кожного каналу.
●●
Установіть, де рівень Качество сигнала стає максимальним.
2. Натисніть OK для здійснення пошуку.
- 105 -
■■Аналоговий
Установлення аналогового каналу вручну після проведення
Автонастройка.
1. Виберіть позицію каналу за допомогою Цифрові кнопки.
2. Виберіть канал за допомогою Наступний/попередній канал.
3. Установіть Ручная настройка.
4. Виберіть Сохранить і натисніть OK для встановлення.
●●
Використовуйте Точная настройка для додаткового регулювання
настройки окремих програм (якщо настройка піддається впливу
погодних умов тощо).
●●
Якщо VCR підключений тільки через РЧ-кабель, виберіть позицію
каналу 0.
■■DVB-через-IP (DVB-S)
●●
Будь ласка, проконсультуйтеся з компаніями супутникового віщання з
питань настройки.
1. Виберіть Частота транспондера / Символьная скорость / Поляризация
/ Модуляция / FEC / Идентификатор услуги і встановіть за допомогою
Кнопки керування курсором або Цифрові кнопки.
2. Виберіть Начать сканирование і натисніть OK для пошуку.
■■DVB-через-IP (DVB-C)
1. Виберіть Частота / Диапазон частот / Тип модуляции / Символьная
скорость / FEC / Идентификатор услуги і встановіть за допомогою
Кнопки керування курсором або Цифрові кнопки.
●●
Звичайно встановлюйте Символьная скорость на Авто.
2. Виберіть Начать сканирование і натисніть OK для пошуку.
- 106 -
■■DVB-через-IP (DVB-T)
1. Виберіть Частота / Диапазон частот / Модуляция / FEC /
Идентификатор услуги і встановіть за допомогою Кнопки керування
курсором або Цифрові кнопки.
2. Виберіть Начать сканирование і натисніть OK для пошуку.
= Примітка =
●●
Для отримання докладної інформації щодо підключень DVB-через-IP
Функції > DVB-через-IP > Підключення клієнта DVB-через-IP
●●
Недійсне, коли Настройки клиента встановлено на Окружение
Multicast (DVB-через-IP)
- 107 -
Обновить список каналов
Обновляючи список каналів DVB, Ви можете додавати й видаляти
канали, автоматично змінювати назви й позиції каналів.
●●
Список каналів оновлюється зі збереженням настройок в Редактор
списка каналов, Редактор Избранного, Блокировка от детей тощо.
●●
Залежно від стану сигналу оновлення може не відбуватися належним
образом.
●●
Щоб обновити канали DVB-S, перед виконанням оновлення установіть
Режим поиска та Режим сканирования.
1) Виберіть Режим поиска / Режим сканирования і натисніть OK для
доступу.
2) Установіть кожний параметр і натисніть OK для збереження.
3) Після проведення налаштування виберіть Начать сканирование і
натисніть OK для пошуку.
= Примітка =
●●
Недійсне, коли Настройки клиента встановлено на Окружение
Multicast (DVB-через-IP)
- 108 -
Состояние сигнала
Вибір каналу і перевірка стану сигналу за допомогою індикаторів.
●●
Високий рівень сигналу не є показником впевненого прийому сигналу.
●●
Вертикальні смуги відображають максимальне значення сигналу
обраного каналу.
●●
Для зміни каналу
●●
Для DVB
- 109 -
Інші настройки
Сообщение о нов канале
Вибір того, чи виводити на екран повідомлення при виявленні нового
каналу DVB, чи ні.
●●
При відображенні повідомлення Ви можете виконати Обновить список
каналов, натиснувши OK.
●●
Недійсне для DVB-через-IP
Аттенюатор
(Вкл. / Выкл.)
Автоматичне послаблення сигналу DVB-C, щоб уникнути перешкод.
●●
Надто сильний сигнал DVB-C може спричиняти перешкоди. У цьому
випадку встановіть на Вкл. для автоматичного послаблення сигналу.
Добавить ТВ-сигнал
Додавання режиму телевізора.
●●
Дозволяє додати будь-який режим перегляду телевізора, який був
пропущений підчас початкового Автонастройка.
- 110 -
Доступні супутники
■■Доступні супутники й вирівнювання супутникової антени
для налаштування каналів DVB-S
Щоб установити супутникову антену належним чином, проконсультуйтеся
зі своїм місцевим дилером.
Крім того, будь ласка, зверніться до компаній супутникового віщання для
отримання додаткової інформації.
●●
Intelsat, 85,2° с. д.
●●
Hot Bird, 13° с. д.
●●
ABS 1, 75° с. д.
●●
Eutelsat, 10° с. д.
●●
Express, 53° с. д.
●●
Eutelsat, 9° с. д.
●●
Intelsat, 45° с. д.
●●
Eutelsat, 7° с. д.
●●
Turksat, 42° с. д.
●●
Astra, 4,8° с. д.
●●
Hellas, 39° с. д.
●●
Thor, 0,8° з. д. / Intelsat, 1° з. д.
●●
Eutelsat, 36° с. д.
●●
Amos, 4° з. д.
●●
Eutelsat, 33° с. д.
●●
Eutelsat , 5° з. д.
●●
Astra, 28,2° с. д.
●●
Eutelsat , 7° з. д.
●●
Badr, 26° с. д.
●●
Eutelsat , 8° з. д.
●●
Eutelsat, 25,5° с. д.
●●
Eutelsat , 12,5° з. д.
●●
Astra, 23,5° с. д.
●●
Telstar, 15° з. д.
●●
Eutelsat, 21,5° с. д.
●●
SES, 22° з. д.
●●
Astra, 19,2° с. д.
●●
Intelsat, 24,5° з. д.
●●
Eutelsat, 16° с. д.
●●
Hispasat, 30° з. д.
- 111 -
Запис
Установлення USB HDD-пристрою
Підготовка
Ви можете записувати цифрові телевізійні програми на підключений USB
HDD-пристрій і відтворювати їх різними способами.
●●
Підготуйте USB HDD-пристрій для спеціального використання й
запису за допомогою цього телевізора.
●●
Підключіть USB HDD-пристрій до порту USB 2 за допомогою кабелю
USB.
●●
Підключіть USB HDD-пристрій до розетки живлення.
●●
Для безпечного виймання USB HDD-пристрою з телевізора виконайте
Безопасное извл. USB в Настройка USB-устр..
Запис > Установлення USB HDD-пристрою > Настройка USB HDD-пристрою
●●
Перевіряйте, щоб штекери кабелів та тип гнізда відповідали
виконуваному підключенню.
USB-порт
USB-кабель
USB HDD
Розетка живлення
= Застереження =
●●
Усі дані на USB HDD-пристрої будуть видалені у таких випадках:
– При форматуванні USB HDD-пристрою за допомогою цього
телевізора
Запис > Установлення USB HDD-пристрою > Настройка USB HDDпристрою
– При форматуванні USB HDD-пристрою за допомогою ПК тощо.
- 112 -
●●
Після проведення ремонту телевізора внаслідок несправності,
можливо, Вам знадобиться ще раз відформатувати USB HDD-пристрій
за допомогою телевізора для його подальшого використання (при
форматуванні всі дані будуть видалені).
●●
З метою використання USB HDD-пристрою на ПК після запису на
нього даних за допомогою телевізора, відформатуйте його знову за
допомогою ПК. (можливо, для форматування на ПК Вам потрібно
буде виконати спеціальні операції або скористатися спеціальними
інструментами; для отримання додаткової інформації зверніться до
інструкції з експлуатації USB HDD-пристрою).
●●
Дані, записані на USB HDD-пристрій за допомогою цього телевізора,
можуть бути відтворені тільки на цьому телевізорі. Ви не можете
відтворювати цей контент на іншому телевізорі (у тому числі й на
телевізорі аналогічної моделі) або на будь-якому іншому обладнанні.
●●
Не вимикайте телевізор, не від’єднуйте шнур живлення від розетки
й не витягуйте USB HDD-пристрій під час виконання операцій
(форматування, запису тощо). Інакше це може призвести до
несправності пристрою або до ушкодження записаних даних.
(Припинення подачі електроенергії також може призвести до
несправності.)
= Примітка =
●●
Запис аналогових телевізійних програм на USB HDD-пристрій
неможливий.
●●
Дані, передані з каналів телевізійного мовлення (MHEG тощо), і
радіопередачі не записуються, а також функція запису не працює в
період відсутності сигналу.
●●
Залежно від компанії мовлення й постачальника послуг можуть бути
записані не всі програми.
●●
Залежно від стану мережі функція запису може працювати
неналежним чином у DVB-через-IP.
●●
Ви не можете копіювати телевізійні програми, записані на USB HDDпристрій.
●●
Для отримання докладної інформації щодо USB HDD-пристрою
Запис > Технічна інформація > USB HDD
- 113 -
Настройка USB HDD-пристрою
Для виконання запису на USB HDD-пристрій відформатуйте й
налаштуйте його за допомогою цього телевізора.
У вигляді списку відображатимуться всі USB-пристрої, розпізнавані як
змінні носії інформації.
●●
Будь ласка, зверніть увагу, що після виконання даної установки
USB HDD-пристрій буде відформатований і всі дані на ньому будуть
видалені.
●●
Перед проведенням налаштування приєднайте USB HDD-пристрій та
включіть його.
Запис > Установлення USB HDD-пристрою > Підготовка
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Настройка USB-устр. і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть USB HDD-пристрій для запису і натисніть OK, щоб розпочати
настройку.
●●
Деякі USB HDD-пристрої можуть не відображатися.
●●
Для відображення інформації про виділений пристрій
4. Коли відображатиметься екран попередження й підтвердження
використання USB HDD-пристрою, виберіть Дa і натисніть OK для
продовження.
5. Коли відображатиметься екран підтвердження імені USB HDDпристрою, виберіть Дa і натисніть OK для встановлення.
●●
Ім’я USB HDD-пристрою створюється автоматично. Якщо Ви хочете
відредагувати ім’я, виберіть Дa.
1) Уведіть символи за допомогою Кнопки керування курсором або
Цифрові кнопки і натисніть OK для встановлення.
2) Натисніть BACK/RETURN для збереження.
6. Коли відображатиметься екран підтвердження щодо призначення
USB HDD-пристрою для запису, виберіть Дa і натисніть OK для
встановлення.
●●
Якщо інший відформатований USB HDD-пристрій для запису
вже існує, то цей екран підтвердження буде відображений для
призначення даного USB HDD-пристрою для запису.
- 114 -
●●
Режим USB HDD-пристрою
: USB HDD-пристрій доступний для запису/відтворення.
Для запису доступний тільки один USB HDD-пристрій у списку.
: USB HDD-пристрій доступний для відтворення.
●●
Для зміни режиму
OK
●●
Для редагування імені USB HDD-пристрою
(Зелена)
●●
Для форматування
(Червона)
●●
Для безпечного виймання USB HDD-пристрою з телевізора
(Жовта)
= Примітка =
●●
Ви можете вибрати тільки один USB HDD-пристрій для кожної операції
запису.
●●
Ви не зможете змінити настройки USB HDD-пристрою під час
виконання запису.
- 115 -
Запис поточної програми
Запись одной кнопкой
Негайний запис поточної програми на USB HDD-пристрій.
●●
Переконайтеся, що на пульті дистанційного керування обраний код
„73”.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Керування за допомогою пульта
дистанційного керування телевізора
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Настройка записи > Запись одной кнопкой і
натисніть OK для доступу.
3. Виберіть максимальний час запису 30 / 60 / 90 / 120 / 180 (минут) і
натисніть OK для встановлення.
■■Щоб розпочати запис однією кнопкою
Виберіть
●●
, щоб розпочати.
Ви не можете вибирати інші канали під час виконання запису.
■■Для припинення запису у процесі
Натисніть
, щоб зупинити.
■■Для відтворення або видалення записаного контента
Записані телевізійні програми можна відтворювати у режимі медіаплеєра.
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Виберіть Устройства і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть USB HDD-пристрій для запису і натисніть OK для доступу.
Медіаплеєр > Режим запису з телевізора
●●
Навіть під час виконання Запись одной кнопкой Ви можете
відтворювати будь-який контент. (Залежно від USB HDD-пристрою
відтворення може бути неможливим або ж запис під час відтворення
може здійснюватися неналежним чином.)
- 116 -
REW LIVE TV
Постійний запис поточної програми на USB HDD-пристрій протягом
максимального часу запису.
●●
Переконайтеся, що на пульті дистанційного керування обраний код
„73”.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Керування за допомогою пульта
дистанційного керування телевізора
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Настройка записи > REW LIVE TV і натисніть OK
для доступу.
3. Виберіть Авто для запуску REW LIVE TV.
●●
При виборі Авто запис розпочнеться автоматично.
●●
Запис може не розпочатися, якщо виконується інша операція запису,
надходить слабкий телевізійний сигнал або зображення не виводяться
на екран.
■■Керування REW LIVE TV
●●
Щоб поставити на паузу
●●
Щоб зробити пошук у зворотному напрямку (до 90 хвилин)
●●
Після паузи або пошуку у зворотному напрямку для роботи доступні
такі кнопки.
: Пошук у зворотному напрямку
: Пошук у прямому напрямку
: Повернення до поточної програми
OK : Відтворення / Пауза
: Пошук у зворотному напрямку / Пошук у прямому напрямку
: Пауза / Поновлення
: Відтворення
: Повернення до поточної програми
- 117 -
■■Зупинення REW LIVE TV
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Настройка записи > REW LIVE TV і натисніть OK
для доступу.
3. Виберіть Выкл., щоб зупинити REW LIVE TV.
●●
У разі зупинення REW LIVE TV, записаний контент REW LIVE TV буде
видалений.
●●
REW LIVE TV зупиняється, а записаний контент автоматично
видаляється у таких випадках: (Навіть якщо виконання функції
REW LIVE TV зупиняється через одну із перерахованих причин, то,
якщо задана настройка Авто, нова операція запису розпочинається
автоматично за наявності умов, що відповідають настройкам запису.)
– Обрані інші канали
– Обрано заблокований канал
– Обрано недійсний канал
– Телевізійний сигнал відсутній
– Обраний зовнішній вхід
– Коли запущена прикладна програма на весь екран (ТБ Гід,
медіаплеєр, eHELP тощо)
– При переході телевізора до режиму очікування або при його
вимиканні
– При запуску іншої операції запису
- 118 -
Программир. таймера
Настройка програмувального таймера
Ця функція дозволяє обирати програми, які Ви б хотіли записати на USB
HDD-пристрій.
●●
Недійсне в аналоговому режимі
1. Виберіть режим за допомогою TV.
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-через-IP
2. Відобразіть меню за допомогою MENU.
3. Виберіть Таймер > Программир. таймера і натисніть OK для доступу.
4. Натисніть OK, щоб розпочати настройку.
USB HDD:
Запис програми на USB HDD-пристрій.
5. Виберіть і установіть параметр (канал, дату, час початку, час
закінчення).
●●
та
можна також увести за допомогою Цифрові кнопки.
- 119 -
(Приклад)
!: Події таймера, які накладаються одна на одну за часом
Функція (USB HDD)
Режим перегляду телевізора
: DVB-S
: DVB-C
: DVB-T
: DVB-через-IP
– Ви не можете змінювати режим з даного меню.
Позиція каналу, назва каналу тощо.
Дата
– Вс. - Сб.: з неділі по суботу
– Пн. - Сб.: з понеділка по суботу
– Пн. - Пт.: з понеділка по п’ятницю
– По Воскр. / Пон-кам / Вторникам / Средам / Четвергам /
Пятницам / Субботам: у той самий час щотижня у той самий
день
Час початку / час закінчення / тривалість (відображається
автоматично)
6. Збережіть за допомогою OK.
- 120 -
Редагування програмувального таймера
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Таймер > Программир. таймера і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть подію.
●●
Для зміни події таймера
OK
– Виправте відповідним чином.
Запис > Программир. таймера > Настройка програмувального таймера
●●
Для видалення події таймера
1) Натисніть
(Червона).
2) Натисніть OK для видалення.
■■Для відтворення або видалення записаного контента
Записані телевізійні програми можна відтворювати у режимі медіаплеєра.
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Виберіть Устройства і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть USB HDD-пристрій для запису і натисніть OK для доступу.
Медіаплеєр > Режим запису з телевізора
- 121 -
Примітка
●●
Щоб задати подію таймера, можна також скористатися функцією ТВ
Гид.
Перегляд > ТВ Гид > Программир. таймера
●●
За допомогою функції Программир. таймера можна зберегти до 15
подій.
●●
Надійна робота Программир. таймера забезпечується тільки в тому
випадку, якщо сигнал станції мовлення або постачальника послуг
містить правильну інформацію про час.
●●
Для здійснення запису відповідно до Программир. таймера телевізор
повинен бути або включеним, або перебувати в режимі очікування.
●●
Ви не зможете вибрати інші канали під час виконання запису
відповідно до Программир. таймера.
●●
Запис закодованих (захищених від копіювання) програм може бути
недоступним.
●●
Залежно від стану мережі функція запису може працювати
неналежним чином у DVB-через-IP.
●●
Коли наблизиться час запису, відбудеться автоматичне перемикання
каналу й розпочнеться вивід відео- і аудіосигналу. Якщо Ви будете
дивитися телевізор, то за 2 хвилини до початку запису з’явиться
повідомлення з нагадуванням.
– Щоб сховати повідомлення й запустити виконання програми
натисніть OK.
– Щоб скасувати виконання програми натисніть EXIT.
●●
Світлодіод займається жовтогарячим кольором у режимі очікування,
коли встановлений Программир. таймера.
●●
„!” означає, що дві або більше подій таймера накладаються
одна на одну за часом. Що стосується записуваних подій, які
накладаються одна на одну за часом, то перша з них розпочинається
й завершується відповідно до запрограмованого часу. Потім
розпочинається запис наступної події.
●●
При виконанні запису відповідно до Программир. таймера телевізор
автоматично переключається на запрограмований канал за декілька
секунд до початку запису.
●●
Для отримання докладної інформації щодо USB HDD-пристрою
Запис > Технічна інформація
- 122 -
Технічна інформація
USB HDD
■■USB HDD
(для запису цифрових телепрограм за допомогою цього телевізора)
●●
Із цим телевізором може використовуватися USB HDD-пристрій
обсягом від 160 Гб до 6 Тб.
●●
Підключайте USB HDD-пристрій до розетки живлення, щоб належним
чином здійснювати операції запису й відтворення за допомогою цього
телевізора.
●●
Використовуйте USB HDD-пристрій, відформатований за допомогою
цього телевізора.
Запис > Установлення USB HDD-пристрою > Настройка USB HDD-пристрою
●●
Не для всіх USB HDD-пристроїв гарантується належна продуктивність.
= Примітка =
●●
Дані, модифіковані за допомогою ПК, можуть не відображатися.
●●
Не витягуйте пристрій, коли телевізор зчитує дані. Інакше це може
ушкодити пристрій або телевізор.
●●
Не доторкайтеся до гнізд на пристрої.
●●
Не піддавайте пристрій дії сильного тиску та ударам.
●●
Уставляйте пристрій у відповідному напрямку. Інакше це може
ушкодити пристрій або телевізор.
●●
Електричні перешкоди, статичні заряди або неправильні дії можуть
призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.
- 123 -
Медіаплеєр
Використання медіаплеєра
Інформація
За допомогою медіаплеєра Ви можете відтворювати фотографії,
відеофайли або музику, записані на флеш-пам’ять USB / мережевий
пристрій, а також контент, записаний за допомогою цього телевізора на
відформатований USB HDD-пристрій.
(Приклад)
Вид пр. списка:
Відтворюються фотографії/рухомі зображення, зроблені за допомогою
цифрової камери або цифрової відеокамери.
Вид п. со смш. ф.:
Відображаються всі файли, згруповані по папках.
Режим запису з телевізора:
(Тільки для USB HDD-пристроїв) Відтворюються телевізійні програми,
записані на USB HDD-пристрій за допомогою цього телевізора.
●●
Під час роботи звуковий сигнал виводиться із гнізд DIGITAL AUDIO
та HDMI2 (функція ARC). Однак відеосигнали не надходять. Для
використання HDMI2 із функцією ARC (функцією зворотного
аудіоканалу) підключіть підсилювач із функцією ARC і встановіть
акустичну систему домашнього кінотеатру.
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™”
●●
На цьому телевізорі зображення може відображатися неправильно
залежно від використовуваного записуючого обладнання.
●●
Для відображення може знадобитися якийсь час, якщо файлів і папок
багато.
●●
Частково пошкоджені файли можуть відображатися зі зменшеною
роздільною здатністю.
●●
Настройки зображення можуть не працювати залежно від певних
умов.
●●
Імена папок і файлів можуть відрізнятися від імен на використовуваній
цифровій камері або відеокамері.
- 124 -
■■Щоб уставити або витягти флеш-пам’ять USB
Уставляйте та виймайте пристрій повністю, тримаючи його прямо.
●●
Для безпечного виймання флеш-пам’яті USB з телевізора виконайте
Безопасное извл. USB в Настройка USB-устр..
1) Відобразіть меню за допомогою MENU.
2) Виберіть Установки > Настройка USB-устр. і натисніть OK для
доступу.
3) Виберіть пристрій і натисніть
(Жовта) для встановлення.
= Примітка =
●●
Для підключення USB HDD-пристрою
Запис > Установлення USB HDD-пристрою
●●
Перевіряйте, щоб пристрій та тип гнізда відповідали виконуваному
підключенню.
●●
Для отримання докладної інформації щодо пристроїв
Медіаплеєр > Підключений пристрій
●●
Для отримання докладної інформації щодо підтримуваних форматів
файлів
Медіаплеєр > Підтримуваний формат
- 125 -
Вибір пристрою / режиму
1. Уставте флеш-пам’ять USB у телевізор.
Медіаплеєр > Використання медіаплеєра > Інформація
●●
Щоб відтворити контент із USB HDD-пристрою, перевірте
підключення й переконайтеся, що виконано відповідні настройки.
Запис > Установлення USB HDD-пристрою
●●
Щоб відтворити контент із мережевого пристрою, перевірте
підключення й переконайтеся, що виконано відповідні настройки.
Медіаплеєр > Використання медіаплеєра > Мережевий пристрій
2. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
3. Виберіть Устройства і натисніть OK для доступу.
4. Виберіть пристрій (Флеш-пам’ять USB / USB HDD-пристрій /
мережевий пристрій) і натисніть OK для доступу.
●●
Коли буде відображений екран підтвердження стосовно
використання мережевого пристрою, уведіть Пользователь /
Пароль для доступу.
5. Виберіть Вид пр. списка / Вид п. со смш. ф. / Запись с ТВ і натисніть
OK для доступу.
Вид пр. списка
Медіаплеєр > Вид пр. списка
Вид п. со смш. ф.
Медіаплеєр > Вид п. со смш. ф.
Запись с ТВ
Медіаплеєр > Режим запису з телевізора
6. Буде відображений режим перегляду мініатюр.
(Приклад)
●●
Щоб відобразити / сховати інформацію про виділений контент
- 126 -
= Примітка =
●●
Пункт Запись с ТВ доступний для контента, записаного за допомогою
цього телевізора на USB HDD-пристрій.
●●
Виберіть відповідний пристрій і контент для відтворення кожного
файлу.
●●
Під час відтворення Ви можете використовувати такі кнопки.
Переконайтеся, що на пульті дистанційного керування обраний код
„73”.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Керування за допомогою пульта
дистанційного керування телевізора
- 127 -
Мережевий пристрій
Ви можете насолоджуватися фотографіями, музикою або відеофайлами,
що зберігаються на мережевих пристроях.
●●
Щоб активувати цю функцію, підключіть свій телевізор до домашньої
мережі.
Мережа > Мережеві підключення
Мережа > Настройки мережі
■■Як задати Пользователь / Пароль
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Наст.совм.дост.к файлам > Список сетевых устройств
і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть мережевий пристрій і натисніть OK для доступу.
4. Введіть Пользователь / Пароль за допомогою Кнопки керування
курсором або Цифрові кнопки і натисніть OK для встановлення.
●●
Натисніть BACK/RETURN для збереження.
●●
Для реєстрації нового мережевого пристрою встановіть Имя
сервера / Общая папка. Для отримання додаткової інформації
прочитайте посібник з експлуатації цього обладнання.
5. Виберіть Регистрация і натисніть OK для встановлення.
●●
Для видалення зареєстрованого пристрою виберіть Удалить і
натисніть OK для встановлення.
= Примітка =
●●
Не для всіх серверів гарантується належна продуктивність.
●●
Можна зареєструвати до 48 пристроїв.
- 128 -
Вид пр. списка
Вибір файлу
Відтворюються фотографії/рухомі зображення, зроблені за допомогою
цифрової камери або цифрової відеокамери.
Виберіть файл у режимі перегляду мініатюр і натисніть OK, щоб
розпочати відтворення.
●●
Якщо файл або папку змінено або перейменовано на цифровій
камері, цифровій відеокамері, ПК тощо, мініатюри можуть не
відображатися належним чином.
: Помилка
●●
Сортування за місяцем
1) Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2) Виберіть Календарь і натисніть OK для доступу.
●●
Якщо попередній перегляд підтримується, він розпочнеться при
виділенні заголовка / сцени у режимі перегляду мініатюр. Для
відключення попереднього перегляду установіть Пред. просмотр
видео на Выкл..
1) Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2) Виберіть
і натисніть OK для доступу.
3) Виберіть Настройка видео > Пред. просмотр видео і натисніть OK
для доступу.
4) Виберіть Вкл. / Выкл. і натисніть OK для встановлення.
– У режимі перегляду мініатюр показ зображення може бути
затриманий на мить. Щоб це виправити, установіть параметр
попереднього перегляду на Выкл..
– Ця функція доступна в режимі перегляду мініатюр.
●●
Для отримання докладної інформації щодо підтримуваних форматів
файлів
Медіаплеєр > Підтримуваний формат
●●
Відтворення файлу
Медіаплеєр > Відтворення > Відтворення
- 129 -
■■Настройки
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть
і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Воспр. выбранное / Повтор / Переключение
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Воспр. выбранное
Настройки вибору файлу для відтворення
Повтор
(Папка / Повтор файла / Выкл.)
Повторне відтворення
Папка:
Повторення відтворення вмісту обраної папки
Повтор файла:
Повторення відтворення одного обраного файлу
Переключение
(Вкл. / Выкл.)
Файли відтворюються у випадковому порядку.
- 130 -
Фільтрування файлів
Ви можете фільтрувати файли за типом вмісту. (Фото / Видео)
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть Фильтр і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Фото / Видео і натисніть OK для встановлення.
4. Виберіть OK і натисніть OK для зміни.
●●
Вибір музичного файлу
Медіаплеєр > Вид п. со смш. ф. > Фільтрування файлів
- 131 -
Вид п. со смш. ф.
Вибір файлу
Відображаються мініатюри всіх файлів, згруповані по папках.
Виберіть папку/файл і натисніть OK, щоб розпочати відтворення.
: Помилка
●●
Якщо попередній перегляд підтримується, він розпочнеться при
виділенні заголовка / сцени у режимі перегляду мініатюр. Для
відключення попереднього перегляду установіть Пред. просмотр
видео на Выкл..
1) Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2) Виберіть
і натисніть OK для доступу.
3) Виберіть Настройка видео > Пред. просмотр видео і натисніть OK
для доступу.
4) Виберіть Вкл. / Выкл. і натисніть OK для встановлення.
– У режимі перегляду мініатюр показ зображення може бути
затриманий на мить. Щоб це виправити, установіть параметр
попереднього перегляду на Выкл..
– Ця функція доступна в режимі перегляду мініатюр.
●●
Для отримання докладної інформації щодо підтримуваних форматів
файлів
Медіаплеєр > Підтримуваний формат
●●
Відтворення файлу
Медіаплеєр > Відтворення > Відтворення
■■Настройки
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть
і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Воспр. выбранное / Повтор / Переключение
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Воспр. выбранное
Настройки вибору файлу для відтворення
- 132 -
Повтор
(Папка / Повтор файла / Выкл.)
Повторне відтворення
Папка:
Повторення відтворення вмісту обраної папки
Повтор файла:
Повторення відтворення одного обраного файлу
Переключение
(Вкл. / Выкл.)
Файли відтворюються у випадковому порядку.
- 133 -
Фільтрування файлів
Ви можете фільтрувати файли за типом вмісту. (Фото / Видео / Музыка)
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть Фильтр і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Фото / Видео / Музыка і натисніть OK для встановлення.
4. Виберіть OK і натисніть OK для зміни.
- 134 -
Сортування файлів
Ви можете сортувати файли в алфавітному порядку або за датою
створення.
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть Сортировать і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Алфавит(А...Я) / Алфавит(Я...А) / Дата(1...9) / Дата(9...1) і
натисніть OK для зміни.
- 135 -
Відтворення
Відтворення
■■Відтворення фотографій
:
До попередньої фотографії
:
До наступної фотографії
:
Зупинення
OK :
Змініть режим відтворення (По одному / Показ слайдов).
(Синя) :
Поворот
:
Відображення/приховання інструкцій.
BACK/RETURN :
Повернення до мініатюри.
■■Відтворення відео/музики
:
Перемотування назад
:
Швидке перемотування вперед
:
Зупинення
OK :
Пауза (відображається смуга пошуку за часом) / Відтворення
●●
Для переходу до обраного моменту часу
1) Відобразіть смугу пошуку за часом за допомогою OK.
2) Коли відображається смуга пошуку за часом
Натисніть
/
:
Пошук у межах приблизно 10 секунд
- 136 -
Натисніть та утримуйте
/
:
Прискорений пошук
3) Перейдіть до обраного моменту часу за допомогою OK.
(Червона) :
До попереднього заголовка/сцени/доріжки
(Зелена) :
До наступного заголовка/сцени/доріжки
:
Відображення/приховання інструкцій.
BACK/RETURN :
Повернення до мініатюри.
= Примітка =
●●
Встановлення значення Повтор / Переключение для відтворення
Медіаплеєр > Вид пр. списка > Вибір файлу
Медіаплеєр > Вид п. со смш. ф. > Вибір файлу
- 137 -
Настр. показа слайдов
Установлення настройок для режиму Фото.
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть Настр. показа слайдов за допомогою OK.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Режим экрана / Интервал / Фоновая музыка
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Режим экрана
(Нормальный / Увеличение)
Вибір збільшеного або нормального перегляду.
●●
Залежно від розміру фотографії вона може не бути розтягнута на весь
екран (наприклад, портрет).
Интервал
(Длинный / Нормальный / Короткий)
Вибір інтервалу для показу слайдів.
Фоновая музыка
(Выкл. / Тип1 / Тип2 / Тип3 / Тип4 / Тип5 / Пользователь / Авто)
Вибір фонової музики для перегляду в режимі Фото.
Тип1 - 5:
Відтворюються музичні файли, установлені на телевізор під час
виконання заводських налаштувань.
Авто:
Відтворюються музичні файли, що зберігаються на поточному
пристрої.
●●
Якщо музичні дані недоступні, звук не відтворюється.
Пользователь:
Відтворюються музичні файли, зареєстровані Вами на пристрої.
●●
Звук не відтворюється, якщо музичні файли не були зареєстровані
або пристрій із зареєстрованими музичними файлами було
витягнуто.
- 138 -
●● Для реєстрації музичних файлів
1) Виберіть музичний файл і натисніть OK для доступу.
●●
Залежно від умов пристрою вибирайте папки, доки не знайдете
потрібний музичний файл.
2) Виберіть Файл / Папка і натисніть OK для встановлення.
Файл:
Обраний музичний файл зареєстрований.
Папка:
Усі музичні файли в папці, що містить обраний музичний файл,
підлягають реєстрації.
= Примітка =
●●
Якість зображення може погіршитися залежно від настройки показу
слайдів.
●●
Настройки зображення можуть не працювати залежно від настройки
показу слайдів.
- 139 -
Настройка видео
Установлення настройок для режиму Видео.
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть Настройка видео за допомогою OK.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Мульти аудио / Аудио с двойн. моно / Настройки субтитров
●●
Пункти меню й обирані параметри відрізняються залежно від
контента.
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Мульти аудио, Аудио с двойн. моно
Вибір доступних звукових доріжок (якщо цей параметр доступний).
●●
Щоб змінити звук, може знадобитися декілька секунд.
●●
Ця функція доступна під час відтворення.
Настройки субтитров
Задається настройка субтитрів.
●●
Ця функція доступна під час відтворення.
Субтитры:
Відображення / приховання субтитрів (якщо цей параметр
доступний).
Текст субтитров:
Вибір типу шрифту для належного відображення субтитрів (якщо
цей параметр доступний).
Размер текста субтитров:
Вибір розміру шрифту субтитрів.
Цвет текста субтитров:
Вибір кольору субтитрів.
Полож. текста субтитров:
Регулювання положення субтитрів на екрані.
Задерж.текста субтитров:
Регулювання часу затримки субтитрів.
- 140 -
Настройки виведення звука
Ви можете насолоджуватися багатоканальним звуком через підсилювач,
приєднаний до гнізда DIGITAL AUDIO або HDMI2 (функція ARC).
●●
Для підтвердження або зміни поточного стану звука
Медіаплеєр > Відтворення > Настройка видео
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Звук > Выбор SPDIF і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Авто / PCM / Dolby Audio і натисніть OK для встановлення.
Выбор SPDIF
(Авто / PCM / Dolby Audio)
Вибір початкової настройки для вихідного цифрового аудіосигналу з гнізд
DIGITAL AUDIO та HDMI2 (функція ARC).
●●
SPDIF – це стандартний формат передачі звука.
Авто:
Багатоканальні Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) та HEAAC виводяться як Dolby Digital Bitstream. MPEG виводиться як
PCM.
PCM:
Цифровий вихідний сигнал закріплено за PCM.
Dolby Audio:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC та AAC
виводяться як Dolby Digital Bitstream або Dolby Digital Plus
Bitstream.
●●
ARC (функція зворотного аудіоканалу) – це функція виведення
цифрового аудіосигналу за допомогою кабелю HDMI.
- 141 -
Режим запису з телевізора
Вибір контента
●●
Для спеціальних USB HDD-пристроїв
●●
Щоб відтворити контент із USB HDD-пристрою, перевірте підключення
й переконайтеся, що виконано відповідні настройки.
Запис > Установлення USB HDD-пристрою
1. У режимі запису з телевізора відображається список контента
обраного пристрою.
●●
Вільне місце, що залишилося на обраному пристрої,
відображається у верхньому правом куті. (залежно від певних умов
дане значення може бути неточним.)
●●
Список контента відображається як Все або Не просмотрено.
Все:
У вигляді списку відображаються усі записані телевізійні
програми.
Не просмотрено:
У вигляді списку відображається тільки невідтворений контент.
●●
Відображаються значки.
: Контент, що раніше не відтворювався (після відтворення
контента цей значок зникне).
: Захищений контент не може бути видалений.
: Виконується запис (Ви можете відтворити контент, що
записується.)
: Група контента
2. Виберіть контент і натисніть OK, щоб розпочати відтворення.
●●
●●
Якщо Ви перервали попередню операцію відтворення, не
дочекавшись кінця, на екран може бути виведене повідомлення
із пропозицією вибрати один із варіантів – або продовжити
відтворення з місця зупинення перегляду останнього разу, або
розпочати його спочатку.
Для отримання докладної інформації щодо підтримуваних форматів
файлів
Медіаплеєр > Підтримуваний формат > Формат відеофайлу
- 142 -
Перегляд запису з телевізора
■■Відтворення
●●
Керування відтворенням
: Ручной пропуск
– Натисніть для пропуску вперед фрагменту тривалістю
приблизно 30 секунд.
– Натисніть та утримуйте для пропуску назад фрагменту
тривалістю приблизно 15 секунд.
: Перемотування назад
: Швидке перемотування вперед
: Зупинення
OK : Пауза (відображається смуга пошуку за часом) / Відтворення
●●
Для переходу до обраного моменту часу
1) Відобразіть смугу пошуку за часом за допомогою OK.
2) Коли відображається смуга пошуку за часом
Натисніть
/
:
Пошук у межах приблизно 10 секунд
Натисніть та утримуйте
/
:
Прискорений пошук
3) Перейдіть до обраного моменту часу за допомогою OK.
●●
Для відображення/приховання інструкцій та інформаційного банера
●●
Для повтору між точкою початку „A” і точкою закінчення „B”
(Синя)
(Задайте „A” і „B” по черзі.)
– Скидання точок відбувається при повторному натисканні або при
виконанні інших операцій.
●●
До попереднього/наступному розділу
(Червона) /
(Зелена)
– Записаний контент автоматично поділяється на розділи
(тривалістю приблизно по 5 хвилин).
●●
Зміна формату
Перегляд > Для найкращого зображення > Изменение формата
- 143 -
●●
Для відображення субтитрів (якщо даний параметр доступний)
STTL
●●
Для підтвердження або зміни поточного стану (якщо даний параметр
доступний)
Домашня сторінка > Прямая трансляция > Дополнительное меню
●●
Щоб повернутися до списку
BACK/RETURN
- 144 -
Групування контента
1. Виберіть контент для редагування і натисніть
позначити його у списку контента.
(Синя), щоб
2. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
3. Виберіть Сгруппировать / Разгруппировать / Исключить из группы /
Изменить статус защиты і натисніть OK для встановлення.
Сгруппировать:
Створіть групу контента. Виберіть і позначте весь необхідний
контент, а потім виберіть Сгруппировать.
Разгруппировать:
Виберіть групу, яку Ви хочете розгрупувати, а потім виберіть
Разгруппировать. (щоб розгрупувати декілька груп одночасно,
позначте усі потрібні групи.)
Исключить из группы:
Виберіть групу й натисніть OK, щоб відобразити згрупований
контент. Щоб виключити із групи певний контент, позначте його,
а потім виберіть Исключить из группы. (Щоб виключити із групи
декілька одиниць контента одночасно, позначте усі потрібні одиниці
контента.)
Изменить статус защиты:
Виберіть контент, який Ви хочете захистити від видалення, а потім
виберіть Изменить статус защиты. Щоб зняти захист, виконайте
ту ж операцію. (Щоб змінити статус декількох одиниць контента
одночасно, позначте всі потрібні одиниці контента.)
- 145 -
Видалення контента
1. Виберіть контент для редагування і натисніть
позначити його у списку контента.
2. Видаліть контент за допомогою
(Синя), щоб
(Червона).
3. Коли відображатиметься екран підтвердження, виберіть Дa і натисніть
OK для встановлення.
- 146 -
Оглавление
Ви можете розпочати відтворення з обраного Вами списку розділів.
1. Відобразіть список розділів за допомогою
(Жовта).
2. Виберіть розділ і натисніть OK, щоб розпочати відтворення.
= Примітка =
●●
Список розділів не відображається під час запису обраного контента.
●●
Залежно від записаних програм деякі операції відтворення можуть
працювати неналежним чином.
- 147 -
Настройки виведення звука
Ви можете насолоджуватися багатоканальним звуком через підсилювач,
приєднаний до гнізда DIGITAL AUDIO або HDMI2 (функція ARC).
●●
Для підтвердження або зміни поточного стану звука
Медіаплеєр > Відтворення > Настройка видео
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Звук > Выбор SPDIF і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Авто / PCM / Dolby Audio і натисніть OK для встановлення.
Выбор SPDIF
(Авто / PCM / Dolby Audio)
Вибір початкової настройки для вихідного цифрового аудіосигналу з гнізд
DIGITAL AUDIO та HDMI2 (функція ARC).
●●
SPDIF – це стандартний формат передачі звука.
Авто:
Багатоканальні Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) та HEAAC виводяться як Dolby Digital Bitstream. MPEG виводиться як
PCM.
PCM:
Цифровий вихідний сигнал закріплено за PCM.
Dolby Audio:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC та AAC
виводяться як Dolby Digital Bitstream або Dolby Digital Plus
Bitstream.
●●
ARC (функція зворотного аудіоканалу) – це функція виведення
цифрового аудіосигналу за допомогою кабелю HDMI.
- 148 -
Підключений пристрій
Застереження щодо використання пристроїв
●●
Дані, модифіковані за допомогою ПК, можуть не відображатися.
●●
Не витягуйте пристрій, коли телевізор зчитує дані. Інакше це може
ушкодити пристрій або телевізор.
●●
Не доторкайтеся до гнізд на пристрої.
●●
Не піддавайте пристрій дії сильного тиску та ударам.
●●
Уставляйте пристрій у відповідному напрямку. Інакше це може
ушкодити пристрій або телевізор.
●●
Електричні перешкоди, статичні заряди або неправильні дії можуть
призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.
●●
Регулярно робіть резервні копії записаних даних на випадок
погіршення їхньої якості чи пошкодження або на випадок
неправильної роботи телевізора. Компанія Panasonic не несе
відповідальності за погіршення якості або пошкодження записаних
даних.
- 149 -
USB-пристрої
●●
Рекомендується підключати пристрій безпосередньо до USB-порту
телевізора.
●●
Деякі USB-пристрої або USB HUB не можуть використовуватися з цим
телевізором.
●●
Ви не можете підключати будь-які пристрої за допомогою USBкартридера.
■■Флеш-пам’ять USB
Формат флеш-пам’яті USB:
FAT16, FAT32 або exFAT
●●
USB HDD-пристрої, відформатовані за допомогою ПК, можуть не
підтримуватися медіаплеєром.
■■USB HDD
●●
Із цим телевізором може використовуватися USB HDD-пристрій
обсягом від 160 Гб до 6 Тб.
●●
Підключайте USB HDD-пристрій до розетки живлення, щоб належним
чином здійснювати операції запису й відтворення за допомогою цього
телевізора.
●●
Використовуйте USB HDD-пристрій, відформатований за допомогою
цього телевізора.
Запис > Установлення USB HDD-пристрою > Настройка USB HDD-пристрою
●●
Не для всіх USB HDD-пристроїв гарантується належна продуктивність.
- 150 -
Підтримуваний формат
Формат фотофайлу
■■Підтримувані формати фотофайлів
●● JPEG (.jpg, .jpeg)
Субдискретизація:
4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Роздільна здатність зображення (пікселі):
від 8 × 8 до 30 719 × 17 279
●●
Стандарти DCF та EXIF
●●
Progressive JPEG не підтримується.
= Примітка =
●●
Деякі файли можуть не відтворюватися, навіть якщо вони
задовольняють усім цим умовам.
●●
Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від
роздільної здатності тощо.
●●
Не можна використовувати кількабайтові символи або інші спеціальні
коди для назви файлів.
●●
У разі перейменування файлів або папок приєднаний пристрій може
стати непридатним для використання з цим телевізором.
- 151 -
Формат відеофайлу
■■Підтримувані формати відеофайлів
●● AVI (.avi)
Відеокодек:
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9
Аудіокодек:
AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC,
LPCM, MP3, WMA, WMA Pro
●● MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)
Відеокодек:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Аудіокодек:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3
●●
Цей телевізор підтримує дані, записані виробами компанії Panasonic.
Для отримання докладної інформації зверніться до інструкцій з
експлуатації виробів.
●● MKV (.mkv)
Відеокодек:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Аудіокодек:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3,
Vorbis
●● ASF (.asf, .wmv)
Відеокодек:
MPEG4, VC-1, WMV9
Аудіокодек:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3, WMA, WMA Pro
●●
Захищені від копіювання файли не можуть бути відтворені.
- 152 -
●● FLV (.flv)
Відеокодек:
H.264
Аудіокодек:
AAC, MP3
●● 3GPP (.3gp, .3g2)
Відеокодек:
H.264, MPEG4
Аудіокодек:
AAC, HE-AAC
●● PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)
Відеокодек:
H.264, MPEG1, MPEG2, VC-1
Аудіокодек:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3
●● TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)
Відеокодек:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, VC-1
Аудіокодек:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3
●● WebM (.webm)
Відеокодек:
VP9
Аудіокодек:
Vorbis
- 153 -
■■Підтримувані формати субтитрів
●● MicroDVD, SubRip, TMPlayer (.srt, .sub, .txt)
●●
Відеофайл і файл із текстом субтитрів перебувають в одній папці,
імена цих файлів збігаються, але їхні розширення відрізняються.
●●
Якщо в папці перебуває більше одного файлу з текстом субтитрів,
вони відображаються в наступному порядку: „.srt”, „.sub”, „.txt”.
= Примітка =
●●
Деякі файли можуть не відтворюватися, навіть якщо вони
задовольняють усім цим умовам.
●●
Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від
роздільної здатності, швидкості передачі кадрів тощо.
●●
Деякі функції субтитрів або розділів можуть бути недоступні.
●●
Не можна використовувати кількабайтові символи або інші спеціальні
коди для назви файлів.
●●
У разі перейменування файлів або папок приєднаний пристрій може
стати непридатним для використання з цим телевізором.
●●
Підтримувані медіаплеєром та медіасервером формати файлів
відрізняються.
- 154 -
Формат музичних фалів
■■Підтримувані формати музичних файлів
●● MP3 (.mp3)
●● AAC / Apple Lossless (.m4a)
●●
Захищені від копіювання файли не можуть бути відтворені.
●● FLAC (.flac)
●● WMA / WMA Pro (.wma)
●●
Захищені від копіювання файли не можуть бути відтворені.
●● LPCM (.wav)
= Примітка =
●●
Деякі файли можуть не відтворюватися, навіть якщо вони
задовольняють усім цим умовам.
●●
Не можна використовувати кількабайтові символи або інші спеціальні
коди для назви файлів.
●●
У разі перейменування файлів або папок приєднаний пристрій може
стати непридатним для використання з цим телевізором.
- 155 -
Мережа
Інтернет-контент
Інформація
Ви можете отримати доступ до деяких спеціальних веб-сайтів,
підтримуваних компанією Panasonic, і насолоджуватися інтернетконтентом, наприклад відеофайлами, іграми, засобами зв’язку тощо, за
допомогою Приложения.
(Приклад)
●●
Для використання цієї функції необхідне широкосмугове мережеве
середовище. Переконайтеся в тім, що мережеві підключення та
настройки мережі завершено.
Мережа > Мережеві підключення
Мережа > Настройки мережі
- 156 -
Вибір інтернет-контента
1. Відобразіть Приложения за допомогою APPS.
●●
Для отримання докладної інформації щодо Приложения
Домашня сторінка > Приложения
●●
Залежно від умов використання читання всіх даних може зайняти
час.
2. Виберіть необхідний пункт і натисніть OK для доступу.
(Приклад)
●●
Для виходу з Приложения
EXIT
●●
Для введення символів у прикладних програмах Ви можете
підключити клавіатуру. Ви також можете використовувати
клавіатуру для керування телевізором.
Функції > Клавіатура
- 157 -
Примітка
●●
Якщо Вам не вдається отримати доступ до інтернет-контента,
перевірте мережеві підключення й настройки мережі.
Мережа > Мережеві підключення
Мережа > Настройки мережі
●●
Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватися без
повідомлення.
●●
Доступні не всі можливості веб-сайтів.
●●
При відображенні на екрані телевізора повідомлення про оновлення
програмного забезпечення необхідно обновити програмне
забезпечення. Якщо програмне забезпечення не оновлене, можливо,
Ви не зможете користуватися Приложения. Ви можете обновити
програмне забезпечення пізніше вручну.
Мережа > Настройки мережі > Обновление программы
●●
Послуги через Приложения надаються відповідними постачальниками
послуг, і їхнє надання може бути припинене тимчасово або остаточно
без попереднього повідомлення. Тому компанія Panasonic не дає
гарантії відносно контента або тривалості надання послуг.
●●
Залежно від обраної Вами країни контент може бути недоступний.
●●
Контент може бути представлений певними мовами.
●●
Підключення до Інтернету може бути повільним або ж може
завершитися невдачею залежно від середовища підключення.
- 158 -
DLNA
Потокова передача даних у межах домашньої
мережі
Цей телевізор є виробом DLNA Certified™.
DLNA® (Digital Living Network Alliance) – це стандарт, завдяки якому
цифрова електроніка DLNA Certified стає більш простою і зручною для
використання в умовах домашньої мережі. Щоб довідатися більше,
відвідайте www.dlna.org.
●●
Щоб активувати цю функцію, підключіть свій телевізор до домашньої
мережі.
Мережа > Мережеві підключення
Мережа > Настройки мережі
■■Відтворення контента, що спільно використовується та
зберігається на медіасервері
Зберігайте фотографії, відеофайли та музичний контент на медіасервері
DLNA Certified, підключеному до Вашої домашньої мережі. Ви зможете
насолоджуватися цим контентом на екрані телевізора.
(Приклад)
●●
Для отримання докладної інформації щодо перегляду та керування
контентом на цьому телевізорі
Мережа > DLNA > Використання функцій DLNA
●●
Для отримання докладної інформації щодо підтримуваних форматів
файлів
Мережа > Підтримуваний формат
- 159 -
■■Відтворення контента, що спільно використовується, на
телевізорі за допомогою мережевого обладнання DMC
(цифрового медіаконтролера)
Ви можете насолоджуватися контентом, що зберігається на медіасервері,
використовуючи мережеве обладнання DMC, підключене до Вашої
домашньої мережі.
●●
Для використання цієї функції на смартфоні або ПК установіть у цьому
телевізорі Настр. прил. TV Remote.
Мережа > Настройки мережі > Настр. прил. TV Remote
Вам також необхідно встановити програму для керування телевізором
на смартфоні.
Підтримка > Питання та відповіді > Докладна інформація
Для отримання докладних відомостей зверніться до довідкової
інформації програми.
■■Використання контента цього телевізора на іншому
мережевому обладнанні
Ви можете отримувати насолоду від використання контента цього
телевізора на іншому мережевому обладнанні, підключеному до Вашої
домашньої мережі.
Доступний контент:
●●
Фотографії, відеофайли або музичний контент цього телевізора
Доступне мережеве обладнання:
●●
●●
Телевізор DLNA Certified
●●
Смартфон тощо
Щоб використовувати цю функцію за допомогою смартфона,
необхідно встановити програму для керування телевізором на
смартфоні.
Підтримка > Питання та відповіді > Докладна інформація
Для отримання докладних відомостей зверніться до довідкової
інформації програми.
●●
Для використання цієї функції з іншим телевізором DLNA Certified,
задайте Настройка соединения цього телевізора.
Мережа > Настройки мережі > Настройка соединения
●●
Контент цього телевізора можна використовувати тільки на 1 одиниці
іншого обладнання.
- 160 -
= Примітка =
●●
Ця функція недоступна, коли телевізор вимкнений за допомогою
Перемикач живлення Увімк. / Вимк..
- 161 -
Використання функцій DLNA
Щоб скористатися функціями DLNA®, переконайтеся в тому, що
підготовка медіасервера, мережевих підключень і настройок мережі
завершена.
Мережа > DLNA > Потокова передача даних у межах домашньої мережі
Мережа > Мережеві підключення
Мережа > Настройки мережі
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Виберіть Устройства і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть медіасервер і натисніть OK для доступу.
●●
Щоб відобразити / сховати інформацію про виділений медіасервер
1) Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2) Виберіть Отобразить инфо і натисніть OK для доступу.
4. Виберіть файл і натисніть OK для доступу.
(Приклад)
●●
Залежно від умов медіасервера, можливо, Вам знадобиться
вибрати папку перед вибором файлу.
●●
Щоб відобразити / сховати інформацію про виділений файл
= Примітка =
●●
Файли, які неможливо відтворити, також відображаються у списку, але
їх не можна вибрати.
●●
Під час відтворення Ви можете використовувати такі кнопки.
Переконайтеся, що на пульті дистанційного керування обраний код
„73”.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Керування за допомогою пульта
дистанційного керування телевізора
- 162 -
Мережеві підключення
Інтернет-підключення
Для використання інтернет-послуг необхідне широкосмугове мережеве
середовище.
●●
Якщо у Вас немає доступу до широкосмугових мережевих служб, будь
ласка, зверніться по допомогу до свого дистриб’ютора.
●●
Підключення до Інтернету за допомогою телефонної лінії не може
бути використане.
●●
Необхідна (ефективна) швидкість: як мінімум 1,5 Мбіт для якості
зображення в SD-форматі (стандартна якість) й 6 Мбіт – в HD-форматі
(висока якість) відповідно. Якщо швидкість передачі даних недостатня,
контент може відтворюватися неправильно.
■■Бездротове підключення
Убудоване обладнання бездротової локальної мережі (із заднього
боку телевізора)
Точка доступу
Інтернет-оточення
- 163 -
■■Дротове підключення
Гніздо ETHERNET
Кабель локальної мережі (екранований)
●●
Використовуйте кабель STP (екрановану кручену пару) для
підключення до локальної мережі.
Інтернет-оточення
- 164 -
Підключення DLNA
Якщо Ви хочете використовувати функції DLNA, Вам необхідне домашнє
мережеве середовище – Ви зможете використовувати функції без
широкосмугового мережевого середовища.
●●
Для використання інтернет-послуг необхідне широкосмугове
мережеве середовище.
Мережа > Мережеві підключення > Інтернет-підключення
■■Бездротове підключення (для DLNA та інтернет-послуг)
Убудоване обладнання бездротової локальної мережі (із заднього
боку телевізора)
Точка доступу
Мережевий концентратор / маршрутизатор
Інтернет-оточення
Смартфон тощо
Медіасервер DLNA Certified (ПК тощо)
- 165 -
■■Дротове підключення (для DLNA та інтернет-послуг)
Гніздо ETHERNET
Кабель локальної мережі (екранований)
●●
Використовуйте кабель STP (екрановану кручену пару) для
підключення до локальної мережі.
Мережевий концентратор / маршрутизатор
Інтернет-оточення
Медіасервер DLNA Certified (ПК тощо)
- 166 -
■■Бездротове підключення (для DLNA)
ТВ
●●
Для використання телевізора як бездротової точки доступу
Мережа > Настройки мережі > Ручное - Бесп.точка доступа
Медіасервер DLNA Certified (ПК тощо)
Смартфон тощо
- 167 -
Примітка
●●
Обов’язково використовуйте прямий кабель локальної мережі.
●●
Установіть й підключіть необхідне для мережевого середовища
обладнання. На цьому телевізорі Ви не можете задавати такі
настройки. Читайте інструкції з експлуатації відповідного обладнання.
●●
Якщо Ваш модем не підтримує функції широкосмугового
маршрутизатора, використовуйте широкосмуговий маршрутизатор.
●●
Якщо Ваш модем підтримує функції широкосмугового
маршрутизатора, однак у ньому немає вільних портів, використовуйте
концентратор.
●●
Переконайтеся, що широкосмугові маршрутизатори й концентратори
сумісні з 10BASE-T / 100BASE-TX.
●●
Якщо Ви використовуєте обладнання, сумісне тільки з 100BASE-TX,
Вам будуть потрібні кабелі локальної мережі категорії 5 або вище.
●●
Зверніться до Вашого постачальника інтернет-послуг (ISP) або до
телекомунікаційної компанії, якщо Вам необхідна допомога стосовно
мережевого обладнання.
●●
Перевірте положення й умови договорів з Вашим постачальником
інтернет-послуг (ISP) або телекомунікаційною компанією. Залежно
від умов договорів з Вас може стягуватися додаткова плата або
здійснення декількох паралельних підключень може виявитися
неможливим.
●●
Коли Ви змінюєте або повторно встановлюєте мережеве підключення,
телевізор слід вимкнути за допомогою Перемикач живлення Увімк. /
Вимк., а потім знову увімкнути.
●●
Залежно від стану мережі контент може не відтворюватися належним
чином.
●●
Для отримання докладної інформації щодо підключень DVB-через-IP
Функції > DVB-через-IP > Підключення клієнта DVB-через-IP
- 168 -
Настройки мережі
Сетевое подключение
Переконайтеся, що всі підключення встановлені, перед тим як розпочати
настройку мережі.
Мережа > Мережеві підключення
■■Авто - Беспроводная
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Сетевое подключение і натисніть OK для доступу.
●●
Перед початком налаштування підтвердьте ключ кодування,
настройки та положення Вашої точки доступу. Для отримання
додаткової інформації зверніться до інструкції з експлуатації точки
доступу.
3. Виберіть Авто і натисніть OK для доступу.
●●
При під’єднанні кабелю локальної мережі настройка дротового
підключення виконується автоматично.
4. Виберіть потрібну точку доступу і натисніть OK для доступу.
●●
Доступні бездротові мережі відображаються автоматично.
: Закодована точка доступу
●●
Для WPS (Кнопка Push)
1) Виберіть Простая настройка с помощью кнопки Push і натисніть
OK для доступу.
2) Натисніть на кнопку WPS на точці доступу, доки не почне мигати
світловий індикатор.
3) З’єднайте телевізор із точкою доступу за допомогою OK.
– WPS: Wi-Fi Protected Setup™
– Якщо підключення завершилося невдачею, перевірте настройки
та положення Вашої точки доступу. Потім дотримуйтесь
інструкцій на екрані.
●●
Рекомендується вибирати закодовану точку доступу.
5. Уведіть ключ кодування точки доступу і натисніть OK для
встановлення.
●●
Ви можете ввести символи, використовуючи Цифрові кнопки.
●●
Натисніть BACK/RETURN для збереження.
- 169 -
6. Виконується автоматична установка, а потім відображається
Состояние сети.
Мережа > Настройки мережі > Состояние сети
7. Виберіть Выход і натисніть OK для встановлення.
●●
Установити вручну
Мережа > Настройки мережі > Ручное - Беспроводная
■■Авто - Проводная
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Сетевое подключение і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Авто і натисніть OK для доступу.
4. Виконується автоматична установка, а потім відображається
Состояние сети.
Мережа > Настройки мережі > Состояние сети
5. Виберіть Выход і натисніть OK для встановлення.
●●
Установити вручну
Мережа > Настройки мережі > Ручное - Проводная
= Примітка =
●●
Для відключення бездротового підключення встановіть Прост.подкл.
зерк. отоб. на Выкл. і переконайтеся, що тип мережевого підключення
встановлений на Проводная.
- 170 -
Ручное - Беспроводная
Переконайтеся, що всі підключення встановлені, перед тим як розпочати
настройку мережі.
Мережа > Мережеві підключення
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Сетевое подключение > Ручное > Беспроводная і
натисніть OK для доступу.
●●
Перед початком налаштування підтвердьте ключ кодування,
настройки та положення Вашої точки доступу. Для отримання
додаткової інформації зверніться до інструкції з експлуатації точки
доступу.
3. Виберіть потрібну точку доступу і натисніть OK для доступу.
●●
Доступні бездротові мережі відображаються автоматично.
: Закодована точка доступу
●●
Для WPS (Кнопка Push)
1) Натисніть
(Червона).
2) Натисніть на кнопку WPS на точці доступу, доки не почне мигати
світловий індикатор.
3) З’єднайте телевізор із точкою доступу за допомогою OK.
– WPS: Wi-Fi Protected Setup™
– Якщо підключення завершилося невдачею, перевірте настройки
та положення Вашої точки доступу. Потім дотримуйтесь
інструкцій на екрані.
●●
Для WPS (PIN)
1) Натисніть
(Зелена).
2) Уведіть PIN-код для точки доступу.
3) З’єднайте телевізор із точкою доступу за допомогою OK.
●●
Для Ручное
1) Натисніть
(Жовта).
2) Ви можете встановити SSID, задати настройки безпеки і ключ
кодування вручну.
3) Дотримуючись інструкцій на екрані, виконайте настроювання
вручну.
●●
Повторити пошук точок доступу
(Синя)
●●
Щоб відобразити / сховати інформацію про виділену точку доступу
- 171 -
●●
Рекомендується вибирати закодовану точку доступу.
4. Уведіть ключ кодування точки доступу і натисніть OK для
встановлення.
●●
Ви можете ввести символи, використовуючи Цифрові кнопки.
●●
Натисніть BACK/RETURN для збереження.
5. Відображаються Настройка IP/DNS.
Получение IP-адреса / Получение адреса DNS
●●
Рекомендується Авто.
●●
Доступні настройки відображаються автоматично.
●●
Щоб встановити вручну, виберіть і задайте IP-адрес / Маска подсети /
Шлюз по умолчанию / Адрес DNS.
Настройки прокси
●●
Для звичайного домашнього використання це є непотрібним.
●●
Деякі інтернет-послуги можуть бути недоступними залежно від
настройки прокси.
Прокси:
Це є адресою сервера ретрансляції, з’єднаного між навігатором і
цільовим сервером для відправлення даних на навігатор.
1) Виберіть Прокси і натисніть OK для доступу.
2) Уведіть адресу за допомогою Кнопки керування курсором або
Цифрові кнопки і натисніть OK для встановлення.
3) Натисніть BACK/RETURN для збереження.
Прокси порт:
Постачальник також указує цей номер із прокси-адресою.
1) Виберіть Прокси порт.
2) Уведіть номер за допомогою Цифрові кнопки.
- 172 -
3) Натисніть BACK/RETURN для збереження.
6. Виберіть Состояние сети і натисніть OK для доступу.
Мережа > Настройки мережі > Состояние сети
7. Виберіть Выход і натисніть OK для встановлення.
- 173 -
Ручное - Проводная
Переконайтеся, що всі підключення встановлені, перед тим як розпочати
настройку мережі.
Мережа > Мережеві підключення
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Сетевое подключение > Ручное > Проводная і
натисніть OK для доступу.
3. Відображаються Настройка IP/DNS.
Получение IP-адреса / Получение адреса DNS
●●
Рекомендується Авто.
●●
Доступні настройки відображаються автоматично.
●●
Щоб встановити вручну, виберіть і задайте IP-адрес / Маска подсети /
Шлюз по умолчанию / Адрес DNS.
Настройки прокси
●●
Для звичайного домашнього використання це є непотрібним.
●●
Деякі інтернет-послуги можуть бути недоступними залежно від
настройки прокси.
Прокси:
Це є адресою сервера ретрансляції, з’єднаного між навігатором і
цільовим сервером для відправлення даних на навігатор.
1) Виберіть Прокси і натисніть OK для доступу.
2) Уведіть адресу за допомогою Кнопки керування курсором або
Цифрові кнопки і натисніть OK для встановлення.
3) Натисніть BACK/RETURN для збереження.
Прокси порт:
Постачальник також указує цей номер із прокси-адресою.
1) Виберіть Прокси порт.
2) Уведіть номер за допомогою Цифрові кнопки.
3) Натисніть BACK/RETURN для збереження.
- 174 -
4. Виберіть Состояние сети і натисніть OK для доступу.
Мережа > Настройки мережі > Состояние сети
5. Виберіть Выход і натисніть OK для встановлення.
= Примітка =
●●
Для відключення бездротового підключення встановіть Прост.подкл.
зерк. отоб. на Выкл. і переконайтеся, що тип мережевого підключення
встановлений на Проводная.
- 175 -
Ручное - Бесп.точка доступа
Ви можете використовувати цей телевізор як бездротову точку доступу й
підключати мережеве обладнання без точки доступу.
●●
Перед початком установки підтвердьте PIN-код і настройки мережі
цього обладнання. Для отримання додаткової інформації прочитайте
посібник з експлуатації цього обладнання.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Сетевое подключение > Ручное > Бесп.точка доступа
і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Подкл.с WPS і натисніть OK для доступу.
●●
Щоб установити вручну, виберіть Изм.наст (див. нижче).
4. Виберіть і встановіть WPS (Кнопка Push) / WPS (PIN), а потім
натисніть OK для доступу.
WPS (Кнопка Push):
Налаштуйте обладнання для WPS (Кнопка Push). Для отримання
додаткової інформації прочитайте посібник з експлуатації цього
обладнання.
WPS (PIN):
Уведіть PIN-код обладнання.
●●
Якщо підключення завершилося невдачею, перевірте настройки й
положення обладнання. Потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.
■■Изм.наст
Ви можете налаштувати Имя(SSID) сети, Ключ кодирования, Беспров.
тип та Метод настройки каналов вручну.
Дотримуючись інструкцій на екрані, виконайте настроювання вручну.
●●
Установіть Сбр.настр., щоб виконати скидання параметрів для Изм.
наст.
= Примітка =
●●
Ви не можете підключити інтернет-послуги, коли телевізор
установлений на Бесп.точка доступа.
●●
Ви можете підключити до 7 пристроїв. Але швидкість передачі даних
варіюється залежно від комунікаційного середовища або кількості
одиниць підключеного обладнання.
●●
Для підтвердження поточних настройок мережі
Мережа > Настройки мережі > Состояние сети
- 176 -
●●
Для здійснення цього налаштування переконайтеся, що обладнання,
яке необхідно підключити, підтримує WPS.
●●
WPS: Wi-Fi Protected Setup™
- 177 -
Состояние сети
Відображення та перевірка стану мережі (MAC-адреси, поточних
настройок мережі тощо).
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Состояние сети і натисніть OK для доступу.
3. Виконується автоматичне тестування, а потім відображається
Состояние сети.
Повторите попытку:
Виконання автоматичного тестування мережевого підключення для
телевізора й відображення поточного стану ще раз.
Подробный статус:
Відображення детальної інформації про стан мережі (SSID,
настройки безпеки тощо).
●●
Для отримання інформації щодо мережевого підключення виберіть
Справка.
- 178 -
Название телевизора
Установлюється улюблене ім’я для цього телевізора.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Название телевизора і натисніть OK для доступу.
3. Уведіть символи і натисніть OK для встановлення.
●●
Це ім’я використовуватиметься як ім’я цього телевізора, що
відображатиметься на екрані іншого мережевого обладнання.
●●
У разі використання у Вашому мережевому середовищі двох
телевізорів або більше надайте кожному телевізору своє ім’я.
- 179 -
Настр. прил. TV Remote
Настройка керування телевізором за допомогою обладнання (смартфону
тощо), підключеного до Вашої мережі.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Настр. прил. TV Remote і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
TV Remote / Вкл. с помощью прилож. / Сеть в режиме ожидания
/ Поток.перед. в дом.сети / Устр.для загр.контента / Удалить все
сопряжения
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
TV Remote
(Вкл. / Выкл.)
Активування керування телевізором з мережевого обладнання
(смартфонів тощо).
Вкл. с помощью прилож.
(Вкл. / Выкл.)
Активування увімкнення телевізора з мережевого обладнання
(смартфонів тощо).
●●
Залежно від умов мережі може буде необхідно увімкнути телевізор
за допомогою Перемикач увімкнення / вимкнення телевізора (режиму
очікування) на пульті дистанційного керування.
●●
Зміна конфігурації за замовчуванням може призвести до збільшення
споживання електроенергії продуктом.
●●
Світлодіод займається жовтогарячим кольором у режимі очікування,
коли Вкл. с помощью прилож. встановлено на Вкл..
Сеть в режиме ожидания
(Вкл. / Выкл.)
Активування функції включення телевізора через кабель локальної
мережі або обладнання бездротової локальної мережі за допомогою
повідомлення про пробудження, відправленого з мережевого обладнання
у межах домашньої мережі.
●●
Зміна конфігурації за замовчуванням може призвести до збільшення
споживання електроенергії продуктом.
- 180 -
Поток.перед. в дом.сети
(Всегда / Только когда включен)
Спільне використання телепрограм та контента цього телевізора на
мережевому обладнанні (смартфоні тощо) у межах домашньої мережі.
●●
Зміна конфігурації за замовчуванням може призвести до збільшення
споживання електроенергії продуктом.
●●
Світлодіод займається жовтогарячим кольором у режимі очікування,
коли Поток.перед. в дом.сети встановлено на Всегда.
Устр.для загр.контента
Вибір пристрою для завантаження контента з мережевого обладнання
(смартфонів тощо).
Удалить все сопряжения
Видалення інформації щодо сполучення всіх сполучених пристроїв.
= Примітка =
●●
Ця функція недоступна, коли телевізор вимкнений за допомогою
Перемикач живлення Увімк. / Вимк..
●●
Вам необхідно встановити програму для керування телевізором на
смартфоні.
Підтримка > Питання та відповіді > Докладна інформація
Для отримання докладних відомостей зверніться до довідкової
інформації програми.
●●
Залежно від стану мережі ця функція може бути недоступною.
●●
Залежно від регіону ця функція може бути недоступною. Для
отримання додаткової інформації проконсультуйтеся з Вашим
місцевим дилером Panasonic.
- 181 -
Настройка соединения
Настройка керування телевізором за допомогою пристроїв, підключених
до мережі.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Настройка соединения і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Сервер DLNA / Тип регистрации / Список удал. устройств
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Сервер DLNA
(Вкл. / Выкл.)
Спільне використання вмісту цього телевізора на мережевому
обладнанні (телевізорі DLNA Certified тощо).
●●
Щоб використовувати цю функцію за допомогою іншого телевізора,
виберіть ім’я цього телевізора зі списку DLNA-серверів іншого
телевізора, а потім виберіть контент для спільного використання. Див.
також інструкцію з експлуатації іншого телевізора.
●●
Щоб використовувати цю функцію за допомогою смартфона,
необхідно встановити програму для керування телевізором на
смартфоні.
Підтримка > Питання та відповіді > Докладна інформація
Для отримання докладних відомостей зверніться до довідкової
інформації програми.
●●
Зміна конфігурації за замовчуванням може призвести до збільшення
споживання електроенергії продуктом.
●●
Світлодіод займається жовтогарячим кольором у режимі очікування,
коли Сервер DLNA встановлено на Вкл..
Тип регистрации
(Авто / Ручное)
Вибір типу обмеження доступу до даного телевізора для кожної одиниці
обладнання в домашній мережі.
Авто:
Доступне все обладнання в домашній мережі (максимальна
кількість одиниць обладнання – 16).
Ручное:
Установка обмежень для кожної одиниці обладнання в Список
удал. устройств.
- 182 -
Список удал. устройств
Відображення списку обладнання в домашній мережі, доступного для
телевізора.
= Примітка =
●●
Залежно від регіону ця функція може бути недоступною. Для
отримання додаткової інформації проконсультуйтеся з Вашим
місцевим дилером Panasonic.
- 183 -
Наст.совм.дост.к файлам
Список сетевых устройств
Перерахування у вигляді списку мережевих пристроїв, доступних для
відтворення контента за допомогою медіаплеєра.
Медіаплеєр > Використання медіаплеєра > Мережевий пристрій
- 184 -
Настр. зеркал. отобр.
Настройки для функції дзеркального відображення
Функції > Зерк. отображ. > Настр. зеркал. отобр.
- 185 -
Настройки Control4
Настройки функції Control4
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Настройки Control4 і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Control4 Discovery / Отправить идентификацию і натисніть
OK для доступу.
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Control4 Discovery
(Вкл. / Выкл.)
Активується режим Control4.
Отправить идентификацию
Відправлення повідомлення ідентифікації на контролер Control4.
●●
Ця функція доступна, коли Control4 Discovery встановлено на Вкл..
= Примітка =
●●
Для отримання докладної інформації щодо настройок та операцій
зверніться до місцевого дилера Control4.
- 186 -
Обновление программы
Перехід на спеціальний веб-сайт для оновлення програмного
забезпечення телевізора, якщо оновлення програм доступне.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Обновление программы і натисніть OK для доступу.
3. Дотримуйтесь екранних інструкцій.
●●
Для використання цієї функції необхідне широкосмугове мережеве
середовище.
- 187 -
Сообщение о новом ПО
Вибір того, чи виводити на екран повідомлення при виявленні нового
програмного забезпечення у мережі, чи ні.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Сообщение о новом ПО і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Вкл. / Выкл. і натисніть OK для встановлення.
- 188 -
Пользоват. соглаш. и настройки
Відображення умов використання послуги та налаштувань.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Пользоват. соглаш. и настройки і натисніть OK для
доступу.
3. Дотримуйтесь екранних інструкцій.
- 189 -
Фото
Вибір файлу
Переконайтеся в тому, що підготовка медіасервера, мережевих
підключень і настройок мережі завершена.
Мережа > DLNA > Потокова передача даних у межах домашньої мережі
Мережа > Мережеві підключення
Мережа > Настройки мережі
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Виберіть Устройства і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть медіасервер і натисніть OK для доступу.
●●
Щоб відобразити / сховати інформацію про виділений медіасервер
1) Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2) Виберіть Отобразить инфо і натисніть OK для доступу.
4. Виберіть файл і натисніть OK для доступу.
●●
Залежно від умов медіасервера, можливо, Вам знадобиться
вибрати папку перед вибором файлу.
●●
Щоб відобразити / сховати інформацію про виділений файл
= Примітка =
●●
Файли, які неможливо відтворити, також відображаються у списку, але
їх не можна вибрати.
- 190 -
Перегляд фотографій
■■Відтворення
●●
Керування переглядом зображень по одному
: До попередньої фотографії
: До наступної фотографії
: Зупинення (повернення до списку)
OK : Показ слайдів
●●
Для відображення/приховання інструкцій
●●
Щоб перевернути на 90°
(Синя)
●●
Щоб повернутися до списку
BACK/RETURN
- 191 -
Використання показу слайдів
1. Із числа мініатюр фотографій виберіть файл для перегляду першим.
2. Розпочніть показ слайдів за допомогою
(Червона) та OK.
●●
Для відображення/приховання інструкцій
●●
Щоб зробити паузу (повернення до перегляду зображень по одному)
OK
●●
Щоб повернутися до списку
BACK/RETURN
■■Настр. показа слайдов
Задайте установки для керування фотофайлами на цьому телевізорі.
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть Настр. показа слайдов і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Интервал / Повтор / Фоновая музыка
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Интервал
(Длинный / Нормальный / Короткий)
Вибір інтервалу для показу слайдів.
Повтор
(Вкл. / Выкл.)
Повтор показу слайдів
Фоновая музыка
(Выкл. / Тип1 / Тип2 / Тип3 / Тип4 / Тип5)
Вибір фонової музики для перегляду в режимі Фото.
- 192 -
Відео
Вибір файлу
Переконайтеся в тому, що підготовка медіасервера, мережевих
підключень і настройок мережі завершена.
Мережа > DLNA > Потокова передача даних у межах домашньої мережі
Мережа > Мережеві підключення
Мережа > Настройки мережі
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Виберіть Устройства і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть медіасервер і натисніть OK для доступу.
●●
Щоб відобразити / сховати інформацію про виділений медіасервер
1) Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2) Виберіть Отобразить инфо і натисніть OK для доступу.
4. Виберіть файл і натисніть OK для доступу.
●●
Залежно від умов медіасервера, можливо, Вам знадобиться
вибрати папку перед вибором файлу.
●●
Щоб відобразити / сховати інформацію про виділений файл
= Примітка =
●●
Файли, які неможливо відтворити, також відображаються у списку, але
їх не можна вибрати.
- 193 -
Перегляд відео
■■Відтворення
Якщо Ви перервали попередню операцію відтворення, не дочекавшись
кінця, на екран може бути виведене повідомлення із пропозицією вибрати
один із варіантів – або продовжити відтворення з місця зупинення
перегляду останнього разу, або розпочати його спочатку.
●●
Керування відтворенням
: Ручной пропуск (якщо цей параметр доступний)
– Натисніть для пропуску вперед фрагменту тривалістю
приблизно 30 секунд.
: Перемотування назад
: Швидке перемотування вперед
: Зупинення
OK : Пауза (відображається смуга пошуку за часом / уповільнене
відтворення) / Відтворення
●●
Для переходу до обраного моменту часу
1) Відобразіть смугу пошуку за часом за допомогою OK.
2) Коли відображається смуга пошуку за часом
Натисніть
/
:
Пошук у межах приблизно 10 секунд
Натисніть та утримуйте
/
:
Прискорений пошук
3) Перейдіть до обраного моменту часу за допомогою OK.
●●
Для відображення/приховання інструкцій та інформаційного банера
●●
До попереднього контента
(Червона)
●●
До наступного контента
(Зелена)
- 194 -
●●
Зміна формату
1) Відобразіть меню за допомогою MENU.
2) Виберіть Картинка > Настройки экрана > Изменение формата і
натисніть OK для доступу.
3) Виберіть режим і натисніть OK для встановлення.
Аспект 1:
Відображення контента оригінального розміру.
Аспект 2:
Відображення контента збільшеним без викривлення.
– Зміна формату може не відбуватися залежно від контента.
●●
Щоб повернутися до списку
BACK/RETURN
- 195 -
Настройка видео
Задайте установки для керування відеофайлами на цьому телевізорі.
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть Настройка видео і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Пред. просмотр видео / Мульти аудио / 2 аудиоканала / Аудио с двойн.
моно / Повтор / Настройки субтитров
●●
Пункти меню й обирані параметри відрізняються залежно від
контента.
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Пред. просмотр видео
(Вкл. / Выкл.)
Запуск попереднього перегляду заголовка або сцени у режимі перегляду
мініатюр.
●●
У режимі перегляду мініатюр показ зображення може бути затриманий
на мить. Щоб це виправити, установіть параметр попереднього
перегляду на Выкл..
Мульти аудио, 2 аудиоканала, Аудио с двойн. моно
Вибір доступних звукових доріжок (якщо цей параметр доступний).
●●
Щоб змінити звук, може знадобитися декілька секунд.
●●
Ця функція доступна під час відтворення.
Повтор
(Вкл. / Выкл.)
Повторне відтворення обраного файлу
Настройки субтитров
Задається настройка субтитрів.
●●
Ця функція доступна під час відтворення.
Субтитры:
Відображення / приховання субтитрів (якщо цей параметр
доступний).
Текст субтитров:
Вибір типу шрифту для належного відображення субтитрів (якщо
цей параметр доступний).
- 196 -
Размер текста субтитров:
Вибір розміру шрифту субтитрів.
Цвет текста субтитров:
Вибір кольору субтитрів.
Полож. текста субтитров:
Регулювання положення субтитрів на екрані.
Задерж.текста субтитров:
Регулювання часу затримки субтитрів.
- 197 -
Настройки виведення звука
Ви можете насолоджуватися багатоканальним звуком через підсилювач,
приєднаний до гнізда DIGITAL AUDIO або HDMI2 (функція ARC).
●●
Для підтвердження або зміни поточного стану звука
Мережа > Відео > Настройка видео
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Звук > Выбор SPDIF і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Авто / PCM / Dolby Audio і натисніть OK для встановлення.
Выбор SPDIF
(Авто / PCM / Dolby Audio)
Вибір початкової настройки для вихідного цифрового аудіосигналу з гнізд
DIGITAL AUDIO та HDMI2 (функція ARC).
●●
SPDIF – це стандартний формат передачі звука.
Авто:
Багатоканальні Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) та HEAAC виводяться як Dolby Digital Bitstream. MPEG виводиться як
PCM.
PCM:
Цифровий вихідний сигнал закріплено за PCM.
Dolby Audio:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC та AAC
виводяться як Dolby Digital Bitstream або Dolby Digital Plus
Bitstream.
●●
ARC (функція зворотного аудіоканалу) – це функція виведення
цифрового аудіосигналу за допомогою кабелю HDMI.
= Примітка =
●●
Під час роботи звуковий сигнал виводиться із гнізд DIGITAL AUDIO
та HDMI2 (функція ARC). Однак відеосигнали не надходять. Для
використання HDMI2 із функцією ARC (функцією зворотного
аудіоканалу) підключіть підсилювач із функцією ARC і встановіть
акустичну систему домашнього кінотеатру.
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™”
- 198 -
Музика
Вибір файлу
Переконайтеся в тому, що підготовка медіасервера, мережевих
підключень і настройок мережі завершена.
Мережа > DLNA > Потокова передача даних у межах домашньої мережі
Мережа > Мережеві підключення
Мережа > Настройки мережі
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Виберіть Устройства і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть медіасервер і натисніть OK для доступу.
●●
Щоб відобразити / сховати інформацію про виділений медіасервер
1) Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2) Виберіть Отобразить инфо і натисніть OK для доступу.
4. Виберіть файл і натисніть OK для доступу.
●●
Залежно від умов медіасервера, можливо, Вам знадобиться
вибрати папку перед вибором файлу.
●●
Щоб відобразити / сховати інформацію про виділений файл
= Примітка =
●●
Файли, які неможливо відтворити, також відображаються у списку, але
їх не можна вибрати.
- 199 -
Відтворення музичних файлів
■■Відтворення
●●
Керування відтворенням
: Перемотування назад
: Швидке перемотування вперед
: Зупинення
OK : Пауза (відображається смуга пошуку за часом) / Відтворення
●●
Для переходу до обраного моменту часу
1) Відобразіть смугу пошуку за часом за допомогою OK.
2) Коли відображається смуга пошуку за часом
Натисніть
/
:
Пошук у межах приблизно 10 секунд
Натисніть та утримуйте
/
:
Прискорений пошук
3) Перейдіть до обраного моменту часу за допомогою OK.
●●
Для відображення/приховання інструкцій
●●
До попередньої доріжки
(Червона)
●●
До наступної доріжки
(Зелена)
●●
Щоб повернутися до списку
BACK/RETURN
- 200 -
Настройка музыки
Задайте установки для керування музичними файлами на цьому
телевізорі.
1. Відобразіть додаткове меню за допомогою OPTION.
2. Виберіть Настройка музыки > Повтор за допомогою OK.
3. Виберіть Выкл. / Папка / Один і натисніть OK для встановлення.
Папка:
Повторення відтворення вмісту обраної папки
Один:
Повторення відтворення одного обраного файлу
- 201 -
Підтримуваний формат
Формат фотофайлу
■■Підтримувані формати фотофайлів
●● JPEG (.jpg, .jpeg)
Субдискретизація:
4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Роздільна здатність зображення (пікселі):
від 8 × 8 до 30 719 × 17 279
●●
Стандарти DCF та EXIF
●●
Progressive JPEG не підтримується.
= Примітка =
●●
Деякі файли можуть не відтворюватися, навіть якщо вони
задовольняють усім цим умовам.
●●
Не можна використовувати кількабайтові символи або інші спеціальні
коди для назви файлів.
●●
У разі перейменування файлів або папок приєднаний пристрій може
стати непридатним для використання з цим телевізором.
- 202 -
Формат відеофайлу
■■Підтримувані формати відеофайлів
●● AVI (.avi)
Відеокодек:
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9
Аудіокодек:
AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC,
LPCM, MP3, WMA
●● MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)
Відеокодек:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Аудіокодек:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3
●●
Цей телевізор підтримує дані, записані виробами компанії Panasonic.
Для отримання докладної інформації зверніться до інструкцій з
експлуатації виробів.
●● MKV (.mkv)
Відеокодек:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Аудіокодек:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3,
Vorbis
●● ASF (.asf, .wmv)
Відеокодек:
MPEG4, VC-1, WMV9
Аудіокодек:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3, WMA
●●
Захищені від копіювання файли не можуть бути відтворені.
- 203 -
●● FLV (.flv)
Відеокодек:
H.264
Аудіокодек:
AAC, MP3
●● 3GPP (.3gp, .3g2)
Відеокодек:
H.264, MPEG4
Аудіокодек:
AAC, HE-AAC
●● PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)
Відеокодек:
MPEG1, MPEG2
Аудіокодек:
Dolby Audio (Dolby Digital), LPCM
●● TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)
Відеокодек:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2
Аудіокодек:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC
●● WebM (.webm)
Відеокодек:
VP9
Аудіокодек:
Vorbis
- 204 -
■■Підтримувані формати субтитрів
●● MicroDVD, SubRip, TMPlayer (.srt, .sub, .txt)
●●
Відеофайл і файл із текстом субтитрів перебувають в одній папці,
імена цих файлів збігаються, але їхні розширення відрізняються.
●●
Якщо в папці перебуває більше одного файлу з текстом субтитрів,
вони відображаються в наступному порядку: „.srt”, „.sub”, „.txt”.
= Примітка =
●●
Деякі файли можуть не відтворюватися, навіть якщо вони
задовольняють усім цим умовам.
●●
Деякі функції субтитрів або розділів можуть бути недоступні.
●●
Не можна використовувати кількабайтові символи або інші спеціальні
коди для назви файлів.
●●
У разі перейменування файлів або папок приєднаний пристрій може
стати непридатним для використання з цим телевізором.
●●
Підтримувані медіаплеєром та медіасервером формати файлів
відрізняються.
- 205 -
Формат музичних фалів
■■Підтримувані формати музичних файлів
●● MP3 (.mp3)
●● AAC / Apple Lossless (.m4a)
●●
Захищені від копіювання файли не можуть бути відтворені.
●● FLAC (.flac)
●● WMA (.wma)
●●
Захищені від копіювання файли не можуть бути відтворені.
●● LPCM (.wav)
= Примітка =
●●
Деякі файли можуть не відтворюватися, навіть якщо вони
задовольняють усім цим умовам.
●●
Не можна використовувати кількабайтові символи або інші спеціальні
коди для назви файлів.
●●
У разі перейменування файлів або папок приєднаний пристрій може
стати непридатним для використання з цим телевізором.
- 206 -
Функції
Зерк. отображ.
Як користуватися
За допомогою функції дзеркального відображення ви можете
переглядати на екрані цього телевізора зображення, відображувані на
інших пристроях (смартфоні тощо).
Смартфон тощо
ТВ
1. Відобразіть Домашня сторінка за допомогою HOME.
2. Виберіть Устройства і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Зерк. отображ. і натисніть OK.
4. Дотримуйтесь екранних інструкцій.
●●
При використанні цієї функції реєструється інформація щодо
сполучення цього пристрою (смартфону тощо).
■■Прост.подкл.зерк. отоб.
Ви також можете запустити функцію дзеркального відображення з інших
пристроїв (смартфона тощо), коли параметр Прост.подкл.зерк. отоб.
встановлений на Вкл..
Функції > Зерк. отображ. > Настр. зеркал. отобр.
●●
Ви не можете використовувати функцію Easy Mirroring, коли телевізор
установлений на Бесп.точка доступа.
Мережа > Настройки мережі > Состояние сети
= Примітка =
●●
Ця функція доступна тільки з іншими пристроями (смартфонами
тощо), що підтримують функцію дзеркального відображення.
Для отримання докладної інформації зверніться до інструкцій з
експлуатації цих пристроїв.
- 207 -
Настр. зеркал. отобр.
Ви можете задати параметри для функції дзеркального відображення.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Сеть > Настр. зеркал. отобр. і натисніть OK.
3. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Прост.подкл.зерк. отоб. / Вкл.при прост. подкл.зерк.отоб. / Удалить все
сопряжения
4. Установіть параметр і натисніть OK для збереження.
Прост.подкл.зерк. отоб.
(Вкл. / Выкл.)
Активується запуск функції дзеркального відображення з іншого
пристрою (смартфона тощо) без виконання будь-яких операцій на
телевізорі.
●●
Для відключення бездротового підключення встановіть Прост.подкл.
зерк. отоб. на Выкл. і переконайтеся, що тип мережевого підключення
встановлений на Проводная.
Мережа > Настройки мережі > Состояние сети
●●
Недійсне, коли телевізор установлений на Бесп.точка доступа
Вкл.при прост. подкл.зерк.отоб.
(Вкл. / Выкл.)
Активується автоматичне увімкнення телевізора під час активування
функції дзеркального відображення з інших пристроїв (смартфона тощо).
●●
Зміна конфігурації за замовчуванням може призвести до збільшення
споживання електроенергії продуктом.
●●
Функцію дзеркального відображення використовуйте для увімкнення
цього телевізора тільки тоді, коли Ви бачите стан цього телевізора.
●●
Перед використанням цієї функції зареєструйте пристрої (смартфон
тощо).
●●
Світлодіод займається жовтогарячим кольором у режимі очікування,
коли Вкл.при прост. подкл.зерк.отоб. встановлено на Вкл..
Удалить все сопряжения
Видалення інформації щодо сполучення всіх сполучених пристроїв.
- 208 -
DVB-через-IP
Підключення клієнта DVB-через-IP
Цей телевізор оснащений функцією клієнта DVB-через-IP і може
підключатися до сервера DVB-через-IP або серверів SAT>IP для
перегляду даних, що передаються у ході потокової передачі даних.
Будь ласка, перед тим як підключати або відключати будь-які кабелі,
переконайтеся, що пристрій відключений від мережевої розетки.
●●
Підключення до сервера DVB-через-IP рекомендується виконувати за
допомогою кабелю локальної мережі.
■■Дротове підключення
Гніздо ETHERNET
Кабель локальної мережі (екранований)
●●
Використовуйте кабель STP (екрановану кручену пару) для
підключення до локальної мережі.
Сервер DVB-через-IP
Супутникова антена / Наземна антена / Кабель
- 209 -
■■Бездротове підключення
Убудоване обладнання бездротової локальної мережі (із заднього
боку телевізора)
Точка доступу
Сервер DVB-через-IP
Супутникова антена / Наземна антена / Кабель
= Примітка =
●●
Зображені на малюнках зовнішні пристрої та кабелі не входять до
комплекту поставки телевізора.
●●
Перевіряйте, щоб штекери кабелів та тип гнізда відповідали
виконуваному підключенню.
●●
Внаслідок стану мережі або певних обмежень станції мовлення ця
функція може бути недоступною.
●●
Для підтвердження поточних настройок мережі
Мережа > Настройки мережі > Состояние сети
●●
Для отримання інформації щодо підключень зверніться до інструкції з
експлуатації сервера DVB-через-IP.
- 210 -
Выбор сервера DVB-через-IP
■■Підготовка
●●
Переконайтеся в тім, що мережеві підключення та настройки мережі
завершено.
Функції > DVB-через-IP > Підключення клієнта DVB-через-IP
Мережа > Настройки мережі
●●
Переконайтеся, що настройки сервера завершено. Для отримання
докладної інформації зверніться до інструкції з експлуатації сервера
DVB-через-IP.
■■Вибір сервера DVB-через-IP
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Меню настройки > Добавить ТВ-сигнал і
натисніть OK для доступу.
3. Виберіть DVB-через-IP і натисніть OK для доступу.
4. Виберіть Начать aвтонастройку і натисніть OK для доступу.
5. Виберіть сервер із Список серверов і натисніть OK для встановлення.
6. Виберіть Настройки клиента і натисніть OK для доступу.
●●
Виберіть Окружение Unicast для використання в домашній мережі.
●●
Виберіть Окружение Multicast для використання у багатоквартирних
будинках, готелях, лікарнях тощо. (Усі сервери вибираються
автоматично.)
7. Виберіть Поиск каналов і натисніть OK для доступу.
8. Установіть Режим поиска DVB-через-IP та виберіть Начать
aвтонастройку.
●●
Установіть конфігурацію DVB-через-IP для настроювання каналів
DVB.
●●
Після завершення операції буде відображено канал у найнижчій
позиції.
= Примітка =
●●
Якщо настроювання не було виконано повністю, задайте Ручная
настройка.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Ручная настройка
●●
Внаслідок стану мережі або певних обмежень станції мовлення ця
функція може бути недоступною.
- 211 -
●●
Якщо клієнт DVB-через-IP встановлюється в багатопотоковому
середовищі, зверніться до професійного дилера або виробника
сервера.
- 212 -
Примітка
●●
Внаслідок стану мережі або певних обмежень станції мовлення ця
функція може бути недоступною.
●●
Ця функція недоступна, коли телевізор вимкнений за допомогою
Перемикач живлення Увімк. / Вимк..
●●
Зверніться також до інструкції з експлуатації сервера DVB-через-IP.
- 213 -
VIERA Link „HDAVI Control™”
Коротко про VIERA Link
Отримуйте задоволення від додаткової функціональної HDMI-сумісності
виробів Panasonic, які мають функцію „HDAVI Control™”.
VIERA Link (HDAVI Control) з’єднує телевізор із обладнанням, що
підтримує функцію VIERA Link, і забезпечує просте керування,
відтворення й електрозбереження, а також надає можливість створення
домашнього кінотеатру тощо без виконання складних настройок.
Підключення до обладнання (DVD-рекордер, Відеокамера HD, Домашній
кінотеатр, Підсилювач тощо) за допомогою кабелю HDMI забезпечує їхню
автоматичну взаємодію. Ці функції наявні лише у моделях із позначками
„HDAVI Control” і „VIERA Link”.
●●
Цей телевізор підтримує функцію „HDAVI Control 5”.
●●
Деякі функції можуть бути недоступними залежно від версії HDAVI
Control обладнання. Обов’язково перевірте версію HDAVI Control на
підключеному обладнанні.
●●
Функція VIERA Link „HDAVI Control”, що базується на функціях
керування, доступних завдяки HDMI – промисловому стандарту,
відомому як HDMI CEC (Consumer Electronics Control), – це унікальна
можливість, розроблена та запроваджена компанією Panasonic.
Тому функціонування з обладнанням інших виробників, що підтримує
стандарт HDMI CEC, не гарантується.
●●
Функції VIERA Link можуть бути доступними навіть із обладнанням
інших виробників, що підтримує стандарт HDMI CEC.
●●
Зверніться до відповідних посібників з експлуатації обладнання інших
виробників з підтримкою функції VIERA Link.
●●
За інформацією про сумісне обладнання Panasonic зверніться до
місцевого представника Panasonic.
■■VIERA Link (з’єднання HDMI)
●●
Використовуйте повністю екранований HDMI-сумісний кабель.
●●
Підключайте обладнання, що підтримує VIERA Link, до гнізда HDMI
телевізора за допомогою кабелю HDMI.
Інформацію щодо кабелю HDMI для підключення відеокамери HD
Panasonic чи фотоапарату LUMIX читайте в інструкції до обладнання.
- 214 -
Гніздо HDMI
Кабель HDMI
Обладнання з функцією VIERA Link (DVD-рекордер / DVD-програвач
/ Програвач дисків формату Blu-ray / Відеокамера HD / Фотокамера
LUMIX)
■■Доступні функції (з’єднання HDMI)
DVD-рекордер / DVD-програвач / Програвач дисків формату Blu-ray
●●
Просте відтворення
●●
Совместное вкл.
●●
Совместное выкл.
●●
Эконом. режим ожидания
●●
Интеллект. режим ожид.
●●
Упр. VIERA Link
Відеокамера HD / Фотокамера LUMIX
●●
Просте відтворення
●●
Совместное вкл.
●●
Совместное выкл.
●●
Упр. VIERA Link
: Для обладнання, що має функцію „HDAVI Control 2 чи пізнішої версії”.
: Для обладнання, що має функцію „HDAVI Control 4 чи пізнішої версії”.
- 215 -
■■VIERA Link (підключення до HDMI та аудіовиходів)
●●
Використовуйте повністю екранований HDMI-сумісний кабель.
●●
Підключайте обладнання, що підтримує VIERA Link, до гнізда HDMI
телевізора за допомогою кабелю HDMI.
●●
Для аудіовиходу з телевізора використовуйте оптичний цифровий
аудіокабель.
Гніздо HDMI / DIGITAL AUDIO
Кабель HDMI
DVD-рекордер із функцією VIERA Link
Кабель HDMI (Цифровий оптичний аудіокабель )
Підсилювач із функцією VIERA Link
Акустична система
Домашній кінотеатр / Домашній кінотеатр із підтримкою дисків
формату Blu-ray із функцією VIERA Link
Відеокамера HD / Фотокамера LUMIX із функцією VIERA Link
: Якщо підключене обладнання має функцію „HDAVІ Control 5”, немає
необхідності використовувати цей аудіокабель (Цифровий оптичний
аудіокабель). У цьому випадку підключіть обладнання до гнізда
телевізора HDMІ2 за допомогою кабелю HDMІ.
- 216 -
■■Доступні функції (підключення до HDMI та аудіовиходів)
Домашній кінотеатр
●●
Просте відтворення
●●
Совместное вкл.
●●
Совместное выкл.
●●
Интеллект. режим ожид.
●●
Упр. VIERA Link
●●
Выбор динамика
Домашній кінотеатр із підтримкою дисків формату Blu-ray
●●
Просте відтворення
●●
Совместное вкл.
●●
Совместное выкл.
●●
Эконом. режим ожидания
●●
Интеллект. режим ожид.
●●
Упр. VIERA Link
●●
Выбор динамика
Підсилювач
●●
Совместное выкл.
●●
Интеллект. режим ожид.
●●
Выбор динамика
: Для обладнання, що має функцію „HDAVI Control 2 чи пізнішої версії”.
: Для обладнання, що має функцію „HDAVI Control 4 чи пізнішої версії”.
: Під час відтворення диска
: Крім перегляду диска
- 217 -
■■Керування обладнанням, сумісним із VIERA Link Control
Нижче наведена максимальна кількість одиниць сумісного обладнання,
яким можна управляти за допомогою функції VIERA Link Control.
Уключаючи обладнання, вже підключене до телевізора.
Наприклад, DVD-програвач, підключений до підсилювача, який у свою
чергу приєднаний до телевізора за допомогою кабелю HDMІ.
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Упр. VIERA Link
●●
Записуючий пристрій:
Максимальна кількість – 3
●●
Програвач:
Максимальна кількість – 3 (DVD-програвач, Програвач дисків
формату Blu-ray, Відеокамера HD, Фотокамера LUMIX, цифрова
камера, Домашній кінотеатр, Домашній кінотеатр із підтримкою
дисків формату Blu-ray тощо)
●●
Аудіосистема:
Максимальна кількість – 1 (Домашній кінотеатр, Домашній
кінотеатр із підтримкою дисків формату Blu-ray, Підсилювач тощо)
●●
Тюнер:
Максимальна кількість – 4 (Приставка тощо)
- 218 -
Підготовка
●●
Підключіть обладнання з підтримкою VIERA Link.
●●
Для отримання докладної інформації щодо підключень VIERA Link
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Коротко про VIERA Link
●●
Використовуйте повністю екранований HDMI-сумісний кабель.
●●
Налаштуйте підключене обладнання. Читайте інструкції з експлуатації
відповідного обладнання.
●●
Установіть VIERA Link на Вкл. в меню Установки.
●●
Налаштуйте параметри телевізора. Після під’єднання увімкніть
підключене обладнання, а потім увімкніть телевізор. Виберіть
вхід HDMI в Выбор входа за допомогою AV та переконайтеся,
що зображення відтворюється правильно. (Така настройка має
виконуватися кожного разу у таких випадках.)
– Перше використання
– Додавання або повторне підключення обладнання
– Зміна установок
- 219 -
Просте відтворення
Автоматичний вибір входу – При виконанні операцій із підключеним
обладнанням режим входу перемикається автоматично.
- 220 -
Совместное вкл.
Для використання цієї функції установіть Совместное вкл. на Вкл. в
Установки VIERA Link.
При виконанні операцій із підключеним обладнанням телевізор
автоматично вмикається. (тільки якщо телевізор перебуває у режимі
очікування.)
- 221 -
Совместное выкл.
Для використання цієї функції установіть Совместное выкл. на Вкл. в
Установки VIERA Link.
Коли телевізор перемикається у режим очікування, підключене
обладнання також автоматично переводиться до режиму очікування.
●●
Ця функція буде працювати, навіть якщо в телевізорі автоматично
вмикається режим очікування за допомогою автоматичного переходу
до режиму очікування.
- 222 -
Эконом. режим ожидания
Для використання цієї функції установіть Эконом. режим ожидания на
Вкл. в Установки VIERA Link.
Споживання енергії в режимі очікування підключеного обладнання
збільшується або зменшується, синхронізуючись із увімкненим/
вимкненим станом телевізора з метою зменшення енергоспоживання.
Якщо телевізор переходить до режиму очікування, підключене
обладнання також автоматично переходить до режиму очікування і
споживання електроенергії підключеним обладнанням автоматично стає
мінімальним.
Після ввімкнення телевізора підключене обладнання все ще залишається
в режимі очікування, але споживання енергії збільшується, щоб
прискорити ввімкнення підключеного обладнання.
●●
Ця функція працює, якщо підключене обладнання здатне змінювати
рівень споживання енергії в режимі очікування і встановлено вищий
рівень енергоспоживання.
●●
Ця функція активна, коли Совместное выкл. встановлено на Вкл..
- 223 -
Интеллект. режим ожид.
Для використання цієї функції установіть Интеллект. режим ожид. на Вкл.
в Установки VIERA Link.
Коли телевізор увімкнено, підключене обладнання, що не
використовується, автоматично переходить до режиму очікування, щоб
зменшити споживання електроенергії. Наприклад, коли перемкнути
режим входу з HDMI або коли для параметра Выбор динамика
встановлюється значення ТВ (крім перегляду диска).
●●
Ця функція може не працювати належним чином залежно від
підключеного обладнання. У цьому випадку встановіть на Выкл..
- 224 -
Упр. VIERA Link
Деякими функціями підключеного обладнання можна керувати за
допомогою пульта дистанційного керування телевізора, спрямувавши
його на приймач сигналу телевізора.
1. Відобразіть Приложения за допомогою APPS.
2. Виберіть VIERA Link і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Упр. VIERA Link і натисніть OK для доступу.
4. Виберіть один із наступних пунктів і натисніть OK для доступу.
Рекордер / Плеер / Дом. кинотеатр / Видеокамера / LUMIX / Цифровая
камера / Другие
(Буде відображено меню доступного обладнання. Режим входу буде
змінено автоматично.)
●●
Залежно від обладнання відображуваний пункт може відрізнятися.
●●
Дом. кинотеатр означає домашній кінотеатр, домашній кінотеатр із
підтримкою дисків формату Blu-ray або кінотеатр рекордера.
●●
Другие означає приставку тюнера.
5. Для керування меню обладнання дотримуйтесь інструкцій на екрані.
●●
Переконайтеся, що на пульті дистанційного керування обраний код
„73”.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Керування за допомогою пульта
дистанційного керування телевізора
●●
Для відображення інструкцій
OPTION
(Якщо отримано доступ до обладнання інших виробників, може
відображатися меню установок / вибору контента.)
●●
Доступні кнопки пульта дистанційного керування телевізора
залежать від підключеного обладнання.
■■Якщо підключено декілька рекордерів чи програвачів
Кожний записуючий пристрій / програвач має свій номер. Нумерація
ведеться, починаючи із нижчого номера гнізда HDMI телевізора,
підключеного до обладнання такого ж типу. Наприклад, у випадку коли до
гнізд HDMI1 та HDMI2 підключено два рекордери, рекордер, підключений
до гнізда HDMI1, відображається як Рекордер1, а підключений до HDMI2
– як Рекордер2.
- 225 -
■■У разі доступу до обладнання, не сумісного з VIERA Link
Відобразиться тип підключеного обладнання. Незважаючи на те
що Ви можете отримати доступ до підключеного обладнання, Ви не
зможете ним керувати. Використовуйте пульт дистанційного керування
приєднаного обладнання.
= Примітка =
●●
Якщо керування обладнанням неможливе, перевірте настройки та
обладнання.
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Коротко про VIERA Link
●●
Залежно від обладнання деякі операції можуть бути недоступними.
У цьому випадку використовуйте пульт дистанційного керування
приєднаного обладнання.
●●
Докладну інформацію про роботу з підключеним обладнанням
шукайте у посібнику до обладнання.
- 226 -
Выбор динамика
Ви можете керувати акустичною системою домашнього кінотеатру
за допомогою пульта дистанційного керування цього телевізора,
спрямувавши його на приймач сигналу телевізора.
1. Відобразіть Приложения за допомогою APPS.
2. Виберіть VIERA Link і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Выбор динамика і натисніть OK для доступу.
4. Виберіть ТВ / Дом. кинотеатр і натисніть OK для встановлення.
ТВ:
Активуються динаміки телевізора.
Дом. кинотеатр:
Звук виводиться через динаміки домашнього кінотеатру. Домашній
кінотеатр, домашній кінотеатр із підтримкою дисків формату
Blu-ray чи підсилювач будуть автоматично включені, якщо вони
перебувають у режимі очікування.
●●
Звук динаміків телевізора вимкнений. При вимкненні
обладнання динаміки телевізора знову активуються.
●●
Ви можете використовувати Збільшення / зменшення гучності і
MUTE.
■■Багатоканальний звук
Якщо Ви хочете насолоджуватись багатоканальним звуком (наприклад,
Dolby Audio (Dolby Digital) 5.1-канальний) через підсилювач, установіть
з’єднання за допомогою кабелю HDMI та цифрового оптичного
аудіокабелю, а потім виберіть Дом. кинотеатр. Якщо Ваш підсилювач
має функцію „HDAVI Control 5”, Вам потрібно тільки підключити його за
допомогою кабелю HDMI до гнізда HDMI2 телевізора.
Щоб насолоджуватись багатоканальним звуком з DIGA-рекордера,
під’єднайте кабель HDMI від DIGA-рекордера до підсилювача.
= Примітка =
●●
Якщо керування обладнанням неможливе, перевірте настройки та
обладнання.
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Коротко про VIERA Link
●●
Залежно від обладнання деякі операції можуть бути недоступними.
- 227 -
Примітка
●●
Ці функції можуть не працювати належним чином залежно від
підключеного обладнання.
●●
Після зміни режиму входу зображення або звук можуть не виводитись
перші декілька секунд.
●●
„HDAVI Control 5” є новітнім стандартом для обладнання, сумісного з
HDAVI Control. Цей стандарт сумісний із традиційним обладнанням з
підтримкою HDAVI.
●●
Перевірте версію HDAVI Control цього телевізора
Підтримка > Меню довідки > Використання меню довідки
- 228 -
Блокировка от детей
Використання функції блокування від дітей
Ви можете заблокувати певні канали / гнізда входу AV, щоб обмежити до
них доступ. При виборі заблокованого каналу/входу на екран виводиться
повідомлення. Для перегляду уведіть PIN-код.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Блокировка от детей і натисніть OK для доступу.
3. Уведіть PIN-код (4 цифри) за допомогою Цифрові кнопки.
●●
При першому настроюванні введіть номер PIN-коду двічі.
●●
Запишіть номер PIN-коду на випадок, якщо Ви його забудете.
4. Виберіть Меню Блок. от детей і натисніть OK для доступу.
5. Виберіть канал / вхід і натисніть OK для блокування.
●●
●●
з’являється, коли канал / вхід заблоковано.
Для скасування
1) Виберіть заблокований канал / вхід.
2) Натисніть OK.
●●
Для сортування назв каналів за абеткою
(Червона)
●●
Щоб заблокувати всі канали
(Зелена)
●●
Щоб скасувати всі блокування
(Жовта)
●●
Для переміщення до початку наступної групи каналів / входів
(Синя)
■■Показать прил. для взр.
Установіть на Выкл., щоб заблокувати ті або інші прикладні програми з
метою обмеження до них доступу (якщо даний параметр доступний).
= Примітка =
●●
Для інтернет-контента
- 229 -
PIN-код
Ви можете змінити PIN-код.
1. Виберіть Изменить PIN код і натисніть OK для доступу.
2. Двічі введіть новий PIN-код за допомогою Цифрові кнопки.
= Примітка =
●●
Настройка Начальные установки видаляє PIN-код та усі настройки.
- 230 -
Сервис Данных
Використання служби передачі даних
Ви можете використовувати гібридне широкосмугове мовлення, яке може
надаватися як інтерактивна служба передачі даних цифрового мовлення.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Сервис Данных > Сервис і натисніть OK для
доступу.
3. Виберіть Автоматический запуск / Ручной запуск / Выкл. для кожного
каналу.
Автоматический запуск:
Автоматичний запуск програми.
Ручной запуск:
Запуск програми натисканням кнопки
●●
(Червона).
Для сортування назв каналів за абеткою
(Червона)
●●
Щоб установити Автоматический запуск для всіх каналів
(Зелена)
●●
Вимкнення служби для всіх каналів
(Жовта)
●●
Щоб установити Ручной запуск для всіх каналів
(Синя)
4. Натисніть BACK/RETURN для збереження.
●●
Якщо дана служба буде доступною, на екран буде виведене
відповідне повідомлення. Дотримуйтесь екранних інструкцій.
●●
відображається на інформаційному банері, якщо програма
використовує гібридне широкосмугове мовлення.
Перегляд > Основні функції > Інформаційний банер
●●
Для завершення запущеної програми. (Відразу може запуститися
програма за замовчуванням).
EXIT
- 231 -
Настройки конфиденциальности
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Сервис Данных > Настройки
конфиденциальности і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Низк / Выс / Пользовательский і натисніть OK для
встановлення.
■■Зміна настройок конфіденційності вручну
Ви можете задати детальні настройки конфіденційності, якщо для
Настройки конфиденциальности задано значення Пользовательский.
Сохранять файлы Cookie
(Вкл. / Выкл.)
Збереження технічної інформації, яку служба передачі даних залишає на
телевізорі, для використання у майбутньому.
Удалить файлы Cookie
Видалення всієї технічної інформації, залишеної службою передачі
даних.
Настр. функ. не отслеживать
(Режим1 / Режим2 / Режим3)
Задається настройка стосовно відправлення на веб-сайти й у деякі
прикладні програми повідомлень щодо відстеження вашої роботи в
браузері.
Режим1:
На веб-сайти відправляються повідомлення про те, що Ви не проти
відстеження Вашої діяльності.
Режим2:
На веб-сайти відправляються повідомлення про те, що Ви проти
відстеження Вашої діяльності.
Режим3:
Блокування відправлення інформації про конфігурацію, що
використовується для відстеження.
- 232 -
Разрешить уник. ID устройства
(Вкл. / Выкл.)
Надсилання ідентифікатора цього телевізора для служби передачі даних.
Сброс уникал. ID устройства
Скидання ідентифікатора цього телевізора.
- 233 -
Примітка
●●
Для повного використання можливостей гібридного широкосмугового
мовлення необхідне широкосмугове мережеве середовище.
Переконайтеся в тім, що мережеві підключення та настройки мережі
завершено.
Мережа > Мережеві підключення
Мережа > Настройки мережі
●●
Залежно від країни, регіону та станції мовлення можуть бути
доступними не всі служби передачі даних.
●●
Підключення до Інтернету може бути повільним або ж може
завершитися невдачею залежно від середовища підключення.
●●
Залежно від компанії мовлення операції можуть відрізнятися.
Дотримуйтесь екранних інструкцій.
●●
Інструкції на екрані можуть не відповідати кнопкам пульта
дистанційного керування.
- 234 -
Обычный интерфейс
Застереження
Якщо на екрані відображається закодоване повідомлення, це означає,
що не вставлений необхідний для даної послуги коректний модуль CІ та
смарт-картка.
■■Як вставити модуль CІ та смарт-картку
●●
Щоразу під час підключення або відключення модуля CІ вимикайте
телевізор, натиснувши Перемикач живлення Увімк. / Вимк..
●●
Якщо смарт-картка та модуль CІ поставляються в комплекті, спочатку
підключіть модуль CІ, а потім вставте в модуль CІ смарт-картку.
●●
Повністю вставте або витягніть модуль CI у належному напрямку, як
показано на малюнку.
●●
Витягніть із телевізора модуль CI, якщо Ви розташовуєте телевізор
дисплейною панеллю вгору. Інакше модуль CI або слот CI можуть
зазнати ушкоджень.
= Примітка =
●●
У продажу можуть бути модулі CІ із застарілими версіями вбудованого
програмного забезпечення, які не будуть повноцінно взаємодіяти
з цим новим телевізором, сумісним із CІ+ v1.4. У такому випадку
звертайтеся, будь ласка, до постачальника контента.
- 235 -
Використання загального інтерфейсу (CI)
За допомогою меню модуля звичайного інтерфейсу Ви можете перейти
до програмного забезпечення, що міститься у модулях звичайного
інтерфейсу (CІ).
●●
У деяких країнах і регіонах ця функція може бути недоступною.
●●
Залежно від станції мовлення або служби деякі відео- і аудіосигнали
можуть не виводитися.
Хоча завдяки модулю CІ Ви зможете користуватися деякими послугами,
виробник все ж таки не гарантує, що цей телевізор буде підтримувати
всі послуги (наприклад, закодовані платні телеканали). Будь ласка,
використовуйте тільки модуль CI, затверджений компанією мовлення.
Для одержання додаткової інформації про умови надання послуг
зверніться до оператора / станції мовлення або до виробника модуля CI.
■■Вставка модуля CІ (додаткова функція)
●●
Звичайно закодовані канали стають доступними. (Доступні для
перегляду канали та їхні функції залежать від модуля CI.) Якщо
закодовані канали усе ще недоступні, виконайте такі дії.
●●
Для отримання детальної інформації прочитайте інструкцію з
експлуатації модуля CІ або зверніться до компанії-постачальника
контента.
1. Виберіть режим за допомогою TV.
DVB-S / DVB-C / DVB-T
2. Відобразіть меню за допомогою MENU.
3. Виберіть Установки > Обычный интерфейс і натисніть OK для доступу.
4. Виберіть Слот 1:, натисніть OK та дотримуйтесь інструкцій на екрані.
●●
Щоб ввести PIN-код CICAM, виберіть Опция настройки.
●●
Інструкції на екрані можуть не відповідати кнопкам пульта
дистанційного керування.
- 236 -
Начальные установки
Начальные установки
Повернення телевізора до початкового стану (тобто без налаштованих
каналів).
Усі настройки, окрім Настройка USB-устр., повертаються до початкових
значень (канали, зображення, настройки звука тощо).
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Системное меню > Начальные установки і
натисніть OK для доступу.
3. Коли відображатиметься екран підтвердження, виберіть Дa і натисніть
OK для встановлення.
4. Дотримуйтесь екранних інструкцій.
●●
Автоматично запускається Автонастройка.
= Примітка =
●●
Тільки для переналаштування телевізійних каналів (наприклад, після
зміни помешкання) установіть Автонастройка.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Автонастройка
- 237 -
Оновлення програмного
забезпечення телевізора
Інформація
Час від часу може з’являтися нова версія програмного забезпечення,
яку Ви можете завантажити, щоб підвищити продуктивність і поліпшити
роботу свого телевізора.
Якщо доступне оновлення і канал містить інформацію про оновлення, на
екран виводиться відповідне повідомлення.
●●
Для того щоб установити нове програмне забезпечення, виберіть Реж.
ожидания / Сейчас і натисніть OK для встановлення.
Реж. ожидания:
Установлення нового програмного забезпечення в режимі
очікування.
Сейчас:
Негайне установлення програмного забезпечення.
- 238 -
Автооновлення
Ви можете оновлювати програмне забезпечення автоматично.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Системное меню > Обновление системы >
Автопоиск обновл. при ожидании і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть час і натисніть OK для встановлення.
●●
Якщо є доступне оновлення програмного забезпечення, на екран буде
виведене відповідне повідомлення. Для того щоб установити нове
програмне забезпечення, виберіть Реж. ожидания / Сейчас і натисніть
OK для встановлення.
Реж. ожидания:
Установлення нового програмного забезпечення в режимі
очікування.
Сейчас:
Негайне установлення програмного забезпечення.
●●
При виконанні функції оновлення системи програмне забезпечення
буде оновлено (функції телевізора може бути змінено). Якщо Ви не
хочете робити це, установіть Автопоиск обновл. при ожидании на
Выкл..
●●
Автоматичне оновлення не здійснюється за таких умов:
– Телевізор вимкнений за допомогою Перемикач живлення Увімк. /
Вимк.
– Виконується запис.
– DVB-через-IP
= Примітка =
●●
Завантаження може тривати декілька годин.
●●
Під час виконання завантаження й оновлення НЕ ВИМИКАЙТЕ
телевізор.
●●
Повідомлення може виступати нагадуванням. У цьому випадку
на екран виводиться інформація про розклад оновлення (дата
використання нової версії). Ви можете зарезервувати оновлення.
Оновлення не розпочнеться, якщо телевізор вимкнено.
- 239 -
Оновлення вручну
Ви можете оновлювати програмне забезпечення вручну.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Установки > Системное меню > Обновление системы > Идет
поиск обновления системы і натисніть OK для доступу.
3. Здійснює пошук оновлення (протягом декількох хвилин) і за наявності
оновлення виводить на екран відповідне повідомлення.
4. Завантажте за допомогою OK.
= Примітка =
●●
Завантаження може тривати декілька годин.
●●
Під час виконання завантаження й оновлення НЕ ВИМИКАЙТЕ
телевізор.
- 240 -
Уведення символів
Використання цифрових кнопок
За допомогою Цифрові кнопки можна вводити символи для об’єктів
вільного введення.
Натискайте Цифрові кнопки, доки не отримаєте необхідний символ.
:.@/1!:#+-*_()“‘%&?,;=$[]~<>{}|`^\
:2абвгАБВГ
:3дежзДЕЖЗ
:4ийклИЙКЛ
:5мнопМНОП
:6рстуРСТУ
:7фхцчФХЦЧ
:8шщъыШЩЪЫ
:9ьэюяЬЭЮЯ
: Пробіл 0
●●
Символ буде автоматично введено, якщо відпустити кнопку на 1
секунду.
●●
Ви також можете увести символ, натиснувши й утримуючи OK або
іншу Цифрові кнопки не більше 1 секунди.
●●
Символи можуть відрізнятися залежно від об’єкта вільного введення.
- 241 -
Клавіатура
Клавіатура
●●
Клавіатури, що вимагають встановлення драйверів, не підтримуються.
●●
Щоб змінити тип мови, установіть Раскладка USB клав..
1) Відобразіть меню за допомогою MENU.
2) Виберіть Установки > Системное меню > Раскладка USB клав. і
натисніть OK для доступу.
3) Виберіть мову і натисніть OK для встановлення.
●●
Символи можуть відображатися на екрані телевізора некоректно
залежно від підключеної клавіатури або настройки розкладки
клавіатури.
●●
Функції деяких клавіш клавіатур можуть відповідати функціям кнопок
пульта дистанційного керування.
Клавіатура
Пульт дистанційного керування
↑/↓/←/→
/
/
/
Enter
OK
Backspace
BACK/RETURN
Esc
EXIT
0–9/Символ
Цифрові кнопки
F1
HOME
F2
APPS
F3
MENU
F4
AV
F5/F6
Попередній/наступний канал
F7/F8
Зменшення / збільшення гучності
F9/F10/F11/F12
Кольорові кнопки
- 242 -
Настройки
Меню настройки
Як користуватися
Різні меню дозволяють налаштовувати зображення, звуки та інші функції.
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
●●
Відображувані пункти відрізняються залежно від вхідного сигналу.
2. Виберіть меню і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть пункти і натисніть OK для доступу.
●●
Можуть бути обрані тільки доступні пункти.
●●
Ви також можете перейти з eHELP, натискаючи
(Червона) для
кожного пункту (якщо даний параметр доступний).
●●
Ви можете вибрати із числа варіантів за допомогою
OK для встановлення.
●●
Ви можете виконати налаштування за допомогою смуги
прокручування, використовуючи
/ , і натиснути OK для
встановлення.
●●
Ви можете перейти до наступного екрана за допомогою OK.
●●
Для деяких елементів можна вводити назви або номери.
/
і натиснути
1) Уведіть символи один за одним за допомогою Кнопки керування
курсором і натисніть OK для встановлення.
– Ви можете ввести символи, використовуючи Цифрові кнопки.
Функції > Уведення символів > Використання цифрових кнопок
2) Натисніть BACK/RETURN для збереження.
- 243 -
●●
Для відновлення настройок
– Щоб відновити тільки настройки звука або зображення, виберіть
Заводские установки у меню Картинка або у меню Звук.
– Для відновлення всіх початкових настройок виберіть Начальные
установки.
Функції > Начальные установки
●●
Для виходу з екрана меню
EXIT
●●
Щоб повернутися до попереднього екрана
BACK/RETURN
= Примітка =
●●
Пункти меню й доступні для вибору опції відрізняються залежно від
режиму (режим телевізора, медіаплеєр, мережеві служби тощо).
●●
Залежно від моделі, початкове значення параметра Режим просмотра
може відрізнятися між Дома та В магазине навіть при виборі того ж
режиму перегляду.
Значення параметрів можна регулювати, натиснувши MENU та
вибравши Изображение.
■■Використання кнопок панелі керування
1. Натисніть і утримуйте Кнопка INPUT/OK/HOLD for MENU протягом 3
секунд, щоб відобразити меню.
2. Виберіть і задайте за допомогою таких кнопок на панелі керування.
●●
Перемістити курсор / вибрати з набору опцій / вибрати пункт меню /
відрегулювати рівні
●●
Відкриття меню / збереження настройок після того, як були
виконані налаштування або встановлені параметри за допомогою
Кнопка INPUT/OK/HOLD for MENU
- 244 -
Картинка
Режим просмотра
Вибір Вашого улюбленого режиму зображення для кожного входу.
Перегляд > Для найкращого зображення > Режим просмотра
- 245 -
Основні настройки
Подсветка, Контраст, Яркость, Цвет, Растровый фон, Четкость
Регулювання рівнів цих параметрів відповідно до Ваших потреб.
Перегляд > Для найкращого зображення > Основні настройки
Цветовая температура
Установлення загального колірного тону зображення (більш блакитний –
більш червоний).
Перегляд > Для найкращого зображення > Основні настройки
Яркий цвет
Автоматичне регулювання на природні кольори.
Перегляд > Для найкращого зображення > Основні настройки
Авт. регулир. подсветки
Автоматичне керування рівнем підсвічування відповідно до зображень.
Перегляд > Для найкращого зображення > Основні настройки
Ремаст. динам.диапазона
Робить яскраві області зображення ближчими до оригінального
освітлення з метою посилення враження від зображення.
Перегляд > Для найкращого зображення > Основні настройки
Четкое движение
Робить відеозображення чіткішим завдяки керуванню рівнем
підсвічування.
Перегляд > Для найкращого зображення > Основні настройки
- 246 -
Датчик освещенности
Функція автоматичного контролю яскравості
Автоматичне налаштування настройок зображення відповідно до умов
оточуючого освітлення.
Перегляд > Для найкращого зображення > Датчик освещенности
- 247 -
Настройки яркости HDR
Ви можете відрегулювати та задати детальні настройки яскравості HDR.
Перегляд > Для найкращого зображення > Настройки яркости HDR
- 248 -
Настройки зменшення шумів
Шумоподавление
Зменшення небажаних шумів зображення.
Перегляд > Для найкращого зображення > Настройки зменшення шумів
Ремастеринг MPEG
Зменшення мерехтіння на контурах зображення та блокових шумів.
Перегляд > Для найкращого зображення > Настройки зменшення шумів
- 249 -
Дополн.настройки
Ви можете відрегулювати та задати детальні настройки зображення.
Перегляд > Для найкращого зображення > Дополн.настройки
- 250 -
Опция настройки
Деякі функції доступні не в усіх моделях. Доступні пункти меню відображаються на екрані
телевізора.
Игровой режим
Забезпечує належну якість зображення під час гри.
Перегляд > Для найкращого зображення > Опция настройки
Режим Фильм каденцию
Поліпшення вертикальної роздільної здатності зображення під час
перегляду фільмів.
Перегляд > Для найкращого зображення > Опция настройки
1080p Pixel Direct
Детальна передача оригінального зображення без втрати якості для
вхідного сигналу 1080p (HDMI).
Перегляд > Для найкращого зображення > Опция настройки
Тип контента HDMI
Регулювання настройок зображення кожного входу HDMІ відповідно до
обраного типу контента.
Перегляд > Для найкращого зображення > Опция настройки
Тип HDMI EOTF
Вибір типу EOTF для кожного входу HDMI. Задайте значення Авто для
загального використання.
Перегляд > Для найкращого зображення > Опция настройки
Тип EOTF
Вибір типу EOTF для трансляцій і відеоконтенту.
Перегляд > Для найкращого зображення > Опция настройки
Диап.RGB для HDMI
Регулювання рівня чорного в зображенні для кожного входу HDMI.
Перегляд > Для найкращого зображення > Опция настройки
- 251 -
Система цвета AV
Вибір додаткової колірної системи залежно від відеосигналів.
Перегляд > Для найкращого зображення > Опция настройки
Фильтр 3D-COMB
Завдяки цій функції нерухомі або повільні зображення є більш
природними.
Перегляд > Для найкращого зображення > Опция настройки
- 252 -
Настройки экрана
Изменение формата
Змінює формат зображення (розмір зображення).
Перегляд > Для найкращого зображення > Изменение формата
Режим 16:9 Overscan
Вибір області екрана для відображення зображення у форматі 16:9.
Перегляд > Для найкращого зображення > Настройки экрана
Настройки увеличения
Налаштування вертикального положення й розміру, коли формат
зображення встановлений на Увеличение.
Перегляд > Для найкращого зображення > Настройки экрана
Дисплей
Вимикання екрана при виборі Выкл.
Перегляд > Для найкращого зображення > Настройки экрана
- 253 -
Настр. кнопки PICTURE
Установлює режим перегляду після натискання кнопки PICTURE.
Перегляд > Для найкращого зображення > Режим просмотра
- 254 -
Скопировать настройку
Копіювання настройок зображення режимів Режим True Cinema або
Пользовательский у якості настройок для режиму іншого входу або для
іншого режиму перегляду.
Перегляд > Для найкращого зображення > Скопировать настройку
- 255 -
Заводские установки
Повернення поточного режиму перегляду зображення на настройки за
замовчуванням.
- 256 -
Звук
Режим звука
Вибір Вашого улюбленого режиму звука для кожного входу.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Режим звуку
- 257 -
Основні настройки
Низкие частоты
Регулювання вихідного рівня низьких частот звука.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Основні настройки
Высокие частоты
Регулювання вихідного рівня високих частот звука.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Основні настройки
Эквалайзер
Налаштування рівня частоти для одержання якості звука за Вашим
бажанням.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Основні настройки
Баланс
Регулювання рівня гучності правого та лівого динаміків.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Основні настройки
Окр. Звучание
Вибір настройок об’ємного звучання.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Основні настройки
Усиление басов
Поліпшення звукових ефектів низьких частот.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Основні настройки
Спорт Канал
Для режиму звуку автоматично встановлюється значення Стадион, якщо
для Режим просмотра вибрано Спорт.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Основні настройки
- 258 -
Настройки гучності
Выбор динамика
Дозволяє керувати акустичною системою домашнього кінотеатру
за допомогою пульта дистанційного керування цього телевізора,
спрямувавши його на приймач сигналу телевізора.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Настройки гучності
Настр.динам.телевизора
Вибір пристрою виведення звуку для налаштування гучності.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Настройки гучності
Громк. наyшников
Регулювання рівня гучності навушників.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Настройки гучності
Автоконтроль громкости
Автоматичне регулювання істотних перепадів рівня звука між каналами й
входами.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Настройки гучності
Коррекция громк.
Регулювання гучності кожного окремого каналу або режиму входу.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Настройки гучності
Настройка чистоты звука
Якщо звук із динаміків телевізора нечіткий у зв’язку із середовищем
інсталяції, рекомендовано встановити значення Вкл..
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Настройки гучності
- 259 -
Голосовые подсказки
Голосовые подсказки
Установіть на Вкл., щоб активувати голосовий супровід основних функцій
(повідомлення на екрані тощо) для користувачів із порушенням зору.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Голосовые подсказки
Скорость
Вибір швидкості читання для голосового супроводу.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Голосовые подсказки
Громкость
Вибір гучності читання для голосового супроводу.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Голосовые подсказки
Язык
Зміна мови голосового супроводу.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Голосовые подсказки
Уровень пользователя
Вибір рівня словесного наповнення для голосового супроводу.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Голосовые подсказки
Веб-браузер
Установіть на Вкл. для активування голосового супроводу мережевого
контента у веб-браузері.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Голосовые подсказки
- 260 -
Аудиоописание
Предпоч. тип аудиосигн.
Настройки голосового супроводу для користувачів із порушеннями зору
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Аудиоописание
Громкость
Регулювання гучності тифлокоментування.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Аудиоописание
- 261 -
Додаткові настройки
MPX
Вибір мультиплексного звукового режиму (якщо цей параметр
доступний).
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
Предпочтения аудио
Вибір початкових настройок для звукових доріжок.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
Выбор SPDIF
Вибір початкової настройки для вихідного цифрового аудіосигналу з гнізд
DIGITAL AUDIO та HDMI2 (функція ARC).
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
Аудиоформат HDMI
Вибір аудіоформату для вхідного сигналу HDMI.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
Оптический уровень PCM
Налаштування рівня виходу аудіо PCM через гнізда DIGITAL AUDIO та
HDMI2 (функція ARC), щоб зрівняти його із іншими типами аудіо.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
Задержка SPDIF
Налаштування часу затримки виходу звуку через гніздо DIGITAL AUDIO
та HDMI2 (функція ARC) за відсутності синхронізації звука та зображення.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
Вход HDMI
Вибір для відповідності вхідному сигналу.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
- 262 -
Заводские установки
Повернення поточного режиму звуку на настройки за замовчуванням.
- 263 -
Сеть
Сетевое подключение
Настройка мережі для використання цього телевізора у Вашому
мережевому середовищі.
Мережа > Настройки мережі > Сетевое подключение
- 264 -
Состояние сети
Відображення та перевірка стану мережі (MAC-адреси, поточних
настройок мережі тощо).
Мережа > Настройки мережі > Состояние сети
- 265 -
Название телевизора
Установлюється улюблене ім’я для цього телевізора.
Мережа > Настройки мережі > Название телевизора
- 266 -
Настр. прил. TV Remote
Настройка керування телевізором з мережевого обладнання (смартфонів
тощо).
Мережа > Настройки мережі > Настр. прил. TV Remote
- 267 -
Настройка соединения
Настройка керування телевізором за допомогою пристроїв, підключених
до мережі.
Мережа > Настройки мережі > Настройка соединения
- 268 -
Наст.совм.дост.к файлам
Список сетевых устройств
Перерахування у вигляді списку мережевих пристроїв, доступних для
відтворення контента за допомогою медіаплеєра.
Медіаплеєр > Використання медіаплеєра > Мережевий пристрій
- 269 -
Настр. зеркал. отобр.
Настройки для функції дзеркального відображення
Функції > Зерк. отображ. > Настр. зеркал. отобр.
- 270 -
Настройки Control4
Настройки функції Control4
Мережа > Настройки мережі > Настройки Control4
- 271 -
Інші настройки
Обновление программы
Перевірка наявності оновлень програмного забезпечення на веб-сайті
Panasonic.
Мережа > Настройки мережі > Обновление программы
Сообщение о новом ПО
Вибір того, чи виводити на екран повідомлення при виявленні нового
програмного забезпечення у мережі, чи ні.
Мережа > Настройки мережі > Сообщение о новом ПО
Пользоват. соглаш. и настройки
Відображення умов використання послуги та налаштувань.
Мережа > Настройки мережі > Пользоват. соглаш. и настройки
- 272 -
Таймер
Таймер откл ТВ
Настройка періоду часу, після закінчення якого телевізор автоматично
переходить до режиму очікування.
Перегляд > Основні функції > Таймер откл ТВ
- 273 -
Программир. таймера
Установлення таймера для запису запланованих програм.
Запис > Программир. таймера > Настройка програмувального таймера
- 274 -
Часовой пояс
Налаштування часу.
Перегляд > Основні функції > Налаштування часу
- 275 -
Авто Режим ожидания
Автоматичний перехід телевізора до режиму очікування з метою
енергозбереження, якщо протягом 4 годин не виконується ніяких
операцій.
Перегляд > Основні функції > Функції енергозбереження
- 276 -
Откл.пит.при отсут.сигн
Автоматичний перехід телевізора до режиму очікування з метою
зменшення енергоспоживання, якщо протягом 10 хвилин не приймається
ніякого сигналу й не виконується ніяких операцій.
Перегляд > Основні функції > Функції енергозбереження
- 277 -
Установки
Эконавигация
Автоматичне налаштування телевізора на режим енергозбереження, що
підходить понад усе.
Перегляд > Основні функції > Функції енергозбереження
- 278 -
Настройка USB-устр.
Форматування USB HDD-пристрою або безпечне виймання USBпристрою.
Запис > Установлення USB HDD-пристрою > Настройка USB HDD-пристрою
- 279 -
Настройка записи
Настройки функції запису на USB HDD-пристрій
Запис > Запис поточної програми > Запись одной кнопкой
Запис > Запис поточної програми > REW LIVE TV
- 280 -
Блокировка от детей
Активація контролю доступу до каналів або входів, щоб уникнути
небажаного доступу.
Функції > Блокировка от детей > Використання функції блокування від дітей
- 281 -
Меню настройки
Редактор списка каналов
Ви можете відредагувати список каналів додаванням / видаленням та
переміщенням каналів.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Редактор списка каналов
Редактор Избранного
Створення списку улюблених каналів.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Редактор Избранного
Автонастройка
Автоматичний пошук доступних каналів.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Автонастройка
Ручная настройка
Пошук каналів вручну.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Ручная настройка
Обновить список каналов
Оновлення списку каналів без зміни заданих настройок.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Обновить список
каналов
Сообщение о нов канале
Вибір того, чи виводити на екран повідомлення при виявленні нового
каналу, чи ні.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Інші настройки
Состояние сигнала
Перевірка стану сигналу.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Состояние сигнала
Система антенны
Налаштування системи антени на використання декількох конвертерів
LNB, що дозволяє приймати сигнал із декількох супутників.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Автонастройка
- 282 -
Конфигурация LNB
Вибір супутника для кожного конвертера LNB.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Автонастройка
Аттенюатор
Автоматичне послаблення сигналу DVB-C, щоб уникнути перешкод.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Інші настройки
Добавить ТВ-сигнал
Додавання режиму телевізора.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Інші настройки
= Примітка =
●●
Настройки в Меню настройки застосовуються тільки для обраного
режиму телевізора. Назва меню відрізняється залежно від режиму
телевізора. (Меню настройки DVB-S / Меню настройки DVB-C / Меню
настройки DVB-T / Меню настройки DVB-через-IP / Меню аналог.
настройки)
- 283 -
Язык
Язык меню
Зміна мови екранних повідомлень.
Перегляд > Основні функції > Язык
Предпочтение Аудио 1 / 2
Вибір першої й другої мови для багатоканальних DVB (залежно від
станції мовлення).
Перегляд > Основні функції > Язык
Предпочт. Субтитры 1 / 2
Вибір першої й другої мови для субтитрів DVB (залежно від станції
мовлення).
Перегляд > Основні функції > Язык
Предпочтение Телетекст
Вибір бажаної мови для послуги телетексту DVB (залежно від станції
мовлення).
Перегляд > Основні функції > Язык
- 284 -
Настройки экрана
Предпочт. Тип Субтитров
Вибір бажаного типу субтитрів.
Перегляд > Основні функції > Субтитры
Телетекст
Вибір режиму відображення телетексту.
Перегляд > Телетекст > Режим телетексту
Язык телетекста
Вибір шрифту мови телетексту.
Перегляд > Телетекст > Язык телетекста
Метки входа
Перехід до списку міток входу дає змогу змінити назву входу або
пропустити непідключений вхід, що поліпшує ідентифікацію й вибір
параметрів у банері Выбор входа.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Перегляд через зовнішній вхід
Тайм-аут баннера
Налаштування часу відображення інформаційного банера на екрані.
Перегляд > Основні функції > Інформаційний банер
Таймер игры
Установіть на Вкл. для відображення безперервного відліку часу,
проведеного в Игровой режим, у верхній частині екрана праворуч кожні
30 хвилин.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Перегляд через зовнішній вхід
Режим Радио
Налаштування таймера автоматичного вимикання екрана у разі вибору
радіоканалу.
Перегляд > Основні функції > Функції енергозбереження
Уведомление
(Вкл. / Выкл.)
Відображення повідомлення.
- 285 -
Настройки HDMI HDR
Установіть Вкл., коли жорсткий диск підключений до телевізора.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Настройки HDMI HDR
- 286 -
Обычный интерфейс
Налаштування перегляду закодованих каналів тощо.
Функції > Обычный интерфейс > Використання загального інтерфейсу (CI)
- 287 -
Установки VIERA Link
VIERA Link
Задає використання функцій VIERA Link.
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Підготовка
Совместное вкл.
Задає використання функцій спільного увімкнення.
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Совместное вкл.
Совместное выкл.
Задає використання функцій спільного вимикання.
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Совместное выкл.
Эконом. режим ожидания
Контроль споживання електроенергії підключеним обладнанням у режимі
очікування з метою зменшення енергоспоживання.
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Эконом. режим ожидания
Интеллект. режим ожид.
Вмикає режим очікування для підключеного обладнання, що не
переглядається чи не використовується, щоб зменшити споживання
електроенергії.
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Интеллект. режим ожид.
- 288 -
Сервис Данных
Сервис
Задає використання всіх функцій гібридного широкосмугового мовлення.
Функції > Сервис Данных > Використання служби передачі даних
Настройки конфиденциальности
Настройки конфіденційності в інтерактивній службі передачі даних
Функції > Сервис Данных > Настройки конфиденциальности
- 289 -
Системное меню
Раскладка USB клав.
Вибір мови, яку підтримує Ваша USB-клавіатура.
Функції > Клавіатура > Клавіатура
Начальные установки
Повернення всіх настройок до їхнього початкового стану.
Функції > Начальные установки > Начальные установки
Обновление системы
Завантаження в телевізор нового програмного забезпечення.
Функції > Оновлення програмного забезпечення телевізора >
Автооновлення
Лицензии
Відображення інформації про ліцензію програми.
- 290 -
Другие настройки
Энергосохр.
(Вкл. / Выкл.)
Зменшення яскравості зображення для економії споживаної енергії.
Поменять список каналов
Експортування/імпортування настройок списку каналів DVB-S,
використовуючи пристрій USB, щоб ви могли використовувати ці
настройки на телевізорах, які мають аналогічну функцію.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Редактор списка каналов
- 291 -
Підтримка
Меню довідки
Використання меню довідки
1. Відобразіть меню за допомогою MENU.
2. Виберіть Справка і натисніть OK для доступу.
3. Виберіть Самотестирование / Системная информация / Информ. об
устройстве і натисніть OK для доступу.
Самотестирование
Проведення діагностики проблем, пов’язаних із зображенням або звуком.
Дотримуйтесь екранних інструкцій.
Системная информация
Відображення інформації про систему цього телевізора.
Информ. об устройстве
Відображення інформації про пристрої цього телевізора.
- 292 -
Питання та відповіді
Зображення
Перш ніж замовляти обслуговування або технічну підтримку, спробуйте
вирішити проблему самотужки за допомогою цих простих указівок.
Також здійснюється діагностика проблем, пов’язаних із зображенням, у
Самотестирование.
Підтримка > Меню довідки > Використання меню довідки
Якщо проблема не зникає, зверніться по допомогу до місцевого
представника компанії Panasonic.
Автоформат
●●
Автоформат розроблений для визначення формату зображення, що
найкраще підходить до розміру екрана.
Перегляд > Для найкращого зображення > Контрольний сигнал формату
●●
Виберіть Изменение формата у меню зображення, якщо потрібно
змінити формат зображення вручну.
Перегляд > Для найкращого зображення > Изменение формата
Чорно-біле зображення
●●
Перевірте, чи співпадає вихідний сигнал зовнішнього обладнання із
вхідним сигналом телевізора.
Хаотичне зображення, перешкоди
●●
Установіть Шумоподавление та Ремастеринг MPEG в меню Картинка
для усунення шуму.
Перегляд > Для найкращого зображення > Настройки зменшення шумів
●●
Перевірте наявність поблизу електричного обладнання (автомобілів,
мотоциклів, ламп тощо).
Немає зображення
●●
Перевірте правильність вибраного режиму входу.
●●
Перевірте, чи відповідає настройка AV (COMPONENT / VIDEO) в
Выбор входа вихідному сигналу зовнішнього обладнання.
Перегляд > Зовнішнє обладнання
- 293 -
●●
Можливо, параметри Подсветка, Контраст, Яркость або Цвет в меню
Картинка встановлені на мінімальні значення?
Перегляд > Для найкращого зображення > Основні настройки
●●
Перевірте, чи всі необхідні кабелі та з’єднання надійно під’єднані.
Розпливчасте або викривлене зображення (немає звука або низька
гучність)
●●
Настройте канали знову.
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Автонастройка
На екрані можуть з’явитися червоні, сині, зелені й чорні крапки
●●
Це є властивістю рідкокристалічних панелей і не є проблемою.
Рідкокристалічна панель створена за допомогою високоточної
технології, завдяки якій передається високоякісне зображення. Іноді
на екрані можуть з’являтися неактивні пікселі у вигляді червоних,
зелених, синіх або чорних крапок. Це не впливає на роботу Вашої
панелі.
- 294 -
Цифрове телебачення
Перш ніж замовляти обслуговування або технічну підтримку, спробуйте
вирішити проблему самотужки за допомогою цих простих указівок.
Якщо проблема не зникає, зверніться по допомогу до місцевого
представника компанії Panasonic.
Блокові шуми, зображення може застигати або зникати / не можна
налаштувати деякі канали
●●
Перевірте положення, напрямок та підключення наземної або
супутникової антени.
●●
Перевірте Состояние сигнала. Якщо рівень Качество сигнала низький,
сигнал DVB слабкий. Пряме підключення антени до телевізора може
поліпшити якість сигналу в порівнянні з підключенням антени за
допомогою іншого обладнання (Приставка, DVD тощо).
Перегляд > Налаштування і редагування каналів > Состояние сигнала
Перегляд > Основні функції > Основні підключення
●●
На сигнал впливають погодні умови (сильний дощ, сніг тощо),
особливо це стосується регіонів зі слабким прийомом. Навіть у гарну
погоду підвищений тиск може спричиняти слабкий прийом сигналу
деяких каналів.
●●
Через діючу технологію прийому цифрового сигналу в деяких
випадках його якість може бути порівняно низькою – незважаючи на
впевнений прийом аналогового сигналу.
●●
Перевірте мережеві підключення й настройки (DVB-через-IP).
Функції > DVB-через-IP
Мережа > Настройки мережі
●●
Вимкніть телевізор за допомогою Перемикач живлення Увімк. / Вимк.,
після чого знову увімкніть його.
Автонастройка DVB-S не може бути здійснена повністю
●●
Перевірте підключення й вирівнювання супутникової антени.
Перегляд > Основні функції > Основні підключення
●●
Якщо проблема не усунута, проконсультуйтеся зі своїм місцевим
дилером.
З’являється повідомлення Faulty dish
- 295 -
●●
Можливо, відбулося коротке замикання супутникового кабелю,
або виникли проблеми з підключенням кабелю. Перевірте кабель
і підключення, потім вимкніть телевізор за допомогою Перемикач
живлення Увімк. / Вимк., після чого увімкніть його знову.
●●
Якщо повідомлення не зникає, зверніться до установника
супутникової антени з питань перевірки антени й кабелю.
У функції ТВ Гид не відображаються програми
●●
Перевірте цифровий передавач.
●●
Налаштуйте напрямок наземної або супутникової антени на інший
передавач, установлений поблизу.
- 296 -
Аналогове телебачення
Перш ніж замовляти обслуговування або технічну підтримку, спробуйте
вирішити проблему самотужки за допомогою цих простих указівок.
Якщо проблема не зникає, зверніться по допомогу до місцевого
представника компанії Panasonic.
На зображенні з’являються білі плями або тіні (зображення двоїться) / не
можна налаштувати деякі канали
●●
Перевірте положення, напрямок та з’єднання антени.
●●
На сигнал впливають погодні умови (сильний дощ, сніг тощо),
особливо це стосується регіонів зі слабким прийомом. Навіть у гарну
погоду підвищений тиск може спричиняти слабкий прийом сигналу
деяких каналів.
●●
Вимкніть телевізор за допомогою Перемикач живлення Увімк. / Вимк.,
після чого знову увімкніть його.
●●
Якщо проблему не усунено, проконсультуйтеся з Вашим місцевим
дилером або постачальником послуг з питання доступу до служб.
- 297 -
Звук
Перш ніж замовляти обслуговування або технічну підтримку, спробуйте
вирішити проблему самотужки за допомогою цих простих указівок.
Також здійснюється діагностика проблем, пов’язаних із звуком, у
Самотестирование.
Підтримка > Меню довідки > Використання меню довідки
Якщо проблема не зникає, зверніться по допомогу до місцевого
представника компанії Panasonic.
Звук не чути
●●
Чи не активовано режим „Вимкнення звука”? Натисніть MUTE, щоб
включити або виключити звук.
●●
Можливо, рівень гучності встановлено на мінімум?
●●
Перевірте підключення і настройку зовнішнього обладнання.
Перегляд > Зовнішнє обладнання
●●
Переконайтеся, що Выбор динамика встановлено на ТВ.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Настройки гучності
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Выбор динамика
●●
Переконайтеся, що Настр.динам.телевизора встановлено на Динамик
телевизора.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Настройки гучності
Рівень звука низький або звук викривляється
●●
Можливо, слабкий прийом звукового сигналу.
●●
Установіть MPX на Моно в меню Звук. (Аналоговий)
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
- 298 -
HDMI
Перш ніж замовляти обслуговування або технічну підтримку, спробуйте
вирішити проблему самотужки за допомогою цих простих указівок.
Якщо проблема не зникає, зверніться по допомогу до місцевого
представника компанії Panasonic.
Звук незвичний
●●
Перевірте, чи відповідає параметр Аудиоформат HDMI у меню Звук
звуковому сигналу від підключеного обладнання.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
●●
Перевірте настройку Вход HDMI в меню Звук.
Перегляд > Для найкращого аудіосигналу > Додаткові настройки
●●
Якщо проблеми виникають із цифровим підключенням, виконайте
аналогове підключення.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Функції HDMI
Зображення із зовнішнього обладнання виглядає незвичним при
підключенні через HDMI
●●
Перевірте правильність підключення кабелю HDMI.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Зовнішнє підключення
●●
Вимкніть телевізор та обладнання та знову ввімкніть їх.
●●
Перевірте вхідний сигнал з обладнання.
Перегляд > Зовнішнє обладнання > Використовувані вхідні сигнали
●●
Використовуйте обладнання, сумісне із EIA/CEA-861/861D.
- 299 -
Мережа
Перш ніж замовляти обслуговування або технічну підтримку, спробуйте
вирішити проблему самотужки за допомогою цих простих указівок.
Якщо проблема не зникає, зверніться по допомогу до місцевого
представника компанії Panasonic.
Неможливо підключитися до мережі
●●
Перевірте правильність підключення кабелю локальної мережі або
обладнання бездротової локальної мережі.
Мережа > Мережеві підключення
●●
Перевірте підключення й настройки.
Мережа > Мережеві підключення
Мережа > Настройки мережі
●●
Перевірте мережеве обладнання й мережеве середовище.
●●
Маршрутизатор може бути не встановлений на автоматичне
визначення IP-адреси. Якщо адміністратор мережі воліє призначати
IP-адресу, установіть IP-адресу вручну.
Мережа > Настройки мережі
●●
Маршрутизатор, можливо, використовує фільтр MAC-адреси
(настройка безпеки). Підтвердьте MAC-адресу цього телевізора і
встановіть маршрутизатор для використання.
Мережа > Настройки мережі > Состояние сети
●●
Якщо проблема не вирішена, зверніться до свого постачальника
інтернет-послуг або в телекомунікаційну компанію.
Неможливо вибрати файл під час роботи DLNA
●●
Медіасервер підключеного обладнання готовий?
Мережа > DLNA > Потокова передача даних у межах домашньої мережі
●●
Перевірте застосовний формат даних.
Мережа > Підтримуваний формат
●●
Перевірте настройку Настройка соединения.
Мережа > Настройки мережі > Настройка соединения
Неможливо використовувати інтернет-контент
- 300 -
●●
Перевірте підключення й настройки.
Мережа > Мережеві підключення > Інтернет-підключення
Мережа > Настройки мережі
●●
Можливо, сервер або підключена лінія зараз зайняті.
- 301 -
Інше
Перш ніж замовляти обслуговування або технічну підтримку, спробуйте
вирішити проблему самотужки за допомогою цих простих указівок.
Якщо проблема не зникає, зверніться по допомогу до місцевого
представника компанії Panasonic.
VIERA Link функція не працює, та з’являється повідомлення про помилку
●●
Перевірте підключення.
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™” > Коротко про VIERA Link
●●
Увімкніть підключене обладнання, а потім увімкніть телевізор.
Функції > VIERA Link „HDAVI Control™”
Частини телевізора стають гарячими
●●
Частини телевізора стають гарячими. Таке підвищення температури
не викличе ніяких проблем, пов’язаних із продуктивністю або якістю
роботи.
З’являється повідомлення про помилку перевантаження
●●
Цю помилку, можливо, спричиняє підключений USB-пристрій.
Від’єднайте пристрій і вимкніть телевізор за допомогою Перемикач
живлення Увімк. / Вимк., після чого знову увімкніть його.
●●
Перевірте, чи немає сторонніх предметів усередині USB-порту.
З’являється повідомлення про помилку
●●
Виконайте інструкції у повідомленні.
●●
Якщо проблема повторюється, зверніться по допомогу до Вашого
місцевого дилера Panasonіc або до авторизованого сервісного центру.
Світлодіод не займається червоним у режимі очікування
- 302 -
●●
Світлодіод займається жовтогарячим кольором у режимі очікування за
таких умов:
– Виконується запис.
– Встановлений Программир. таймера.
– Сервер DLNA встановлено на Вкл..
– Вкл. с помощью прилож. встановлено на Вкл..
– Поток.перед. в дом.сети встановлено на Всегда.
– Вкл.при прост. подкл.зерк.отоб. встановлено на Вкл..
Якщо до дисплейної панелі доторкнутися пальцем, вона трохи змінить
форму й буде чутно шум
●●
Навколо панелі є невеликий простір для запобігання її ушкодженню.
Це не є ознакою несправності.
- 303 -
Докладна інформація
Довідкову інформацію про програму, додаткові пристрої, використання
тощо див. на веб-сайті
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ (тільки англійською мовою)
- 304 -
Обслуговування
Догляд і очищення
Спочатку від’єднайте штепсельну вилку від розетки живлення.
■■Дисплей, корпус, підставка
Постійний догляд:
Обережно зітріть бруд або відбитки пальців з поверхні дисплейної
панелі, корпусу або підставки за допомогою м’якої тканини.
Сильне забруднення:
(1) Спочатку очистіть поверхню від пилу.
(2) Змочіть м’яку тканину чистою водою або розведеним нейтральним
миючим засобом (1 частина миючого засобу на 100 частин води).
(3) Добре відіжміть тканину. (Пам’ятайте про те, що в жодному разі не
можна дозволити рідині потрапити всередину телевізора, оскільки це
може призвести до виходу виробу з ладу.)
(4) Щоб очистити місця сильного забруднення, обережно протріть їх
вологою тканиною.
(5) Наостанок зітріть усю вологу.
= Застереження =
●●
Не використовуйте цупку тканину й не тріть поверхню занадто сильно,
інакше Ви можете її подряпати.
●●
Не піддавайте поверхню телевізора дії засобів від комах, розчинників,
розріджувачів та інших летючих речовин. Це може пошкодити
поверхню екрана або призвести до відшарування спеціального
покриття.
●●
Спеціально оброблену поверхню екрана дуже легко пошкодити.
Будьте обережні, щоб не вдарити або не подряпати екран нігтями або
іншими предметами.
●●
Запобігайте тривалому контакту корпусу телевізора і підставки з
гумовими або поліхлорвініловими речовинами. Це може погіршити
якість поверхні.
■■Вилка живлення
●●
Регулярно протирайте вилку живлення сухою тканиною. Волога та
бруд можуть стати причиною пожежі або ураження електричним
струмом.
- 305 -
ver.3.000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement