Panasonic TX49FXR740, TX55FXR600, TX75FXR780, TX55FXR740, TX65FXR600, TX49FXR610, TX43FXR610, TX43FXR600, TX49FXR600 Operating instructions

Panasonic TX49FXR740, TX55FXR600, TX75FXR780, TX55FXR740, TX65FXR600, TX49FXR610, TX43FXR610, TX43FXR600, TX49FXR600 Operating instructions
TX-75FXR780
TX-49FXR740
TX-55FXR740
TX-43FXR610
TX-49FXR610
TX-43FXR600
TX-49FXR600
TX-55FXR600
TX-65FXR600
e AJUTOR
Română
A se citi înainte
Înainte de utilizare
•Licenţă
13
Funcţii
•Rezoluţie 4K
16
•Ecran principal
17
•DVB prin IP
18
•Tuner dual
19
•Easy Mirroring20
Ecran principal
Ecran principal
•Informaţii
21
•Modul de utilizare
23
•Atașați la ecranul principal25
•Meniu opţiuni
26
Live TV
•Modul de utilizare
27
•Meniu opţiuni
28
Aplicaţii
•Modul de utilizare
29
•Meniu opţiuni
30
Dispozitive
•Modul de utilizare
31
•Meniu opţiuni
32
Vizionare
De bază
•Conexiune prin satelit
33
•Conexiune de bază
36
•Selectarea canalului
39
•Banner informativ
41
•Opţiuni AV
43
-2-
•Subtitrare
46
•Ultima vizualizare
47
•Timp oprire
48
•Funcţii de economisire a energiei
49
•Reglarea orei
51
•Limbă52
Rezoluţie 4K
•Echipament compatibil 4K
53
•Setare automată HDMI
54
•Format 4K valid
55
Echipamente externe
•Conexiune externă
56
•Urmărirea intrării externe
60
•Operarea cu telecomanda televizorului
62
•Funcţii HDMI
64
•Setare HDMI HDR
66
•Semnale de intrare valide
67
Pentru cea mai bună imagine
•Mod de vizionare
68
•Modificare aspect
70
•Semnal de control al aspectului
71
•Setări de bază
73
•Senzor lumină ambientală
76
•Setare luminozitate HDR
77
•Setări de reducere a zgomotului
78
•Setări avansate
79
•Setări de opţiuni
83
•Setări ecran
86
•Copiere ajustare
88
Pentru sunete optime
•Mod Sunet
89
•Setări de bază
90
•Setări de volum
92
-3-
•Îndrumări vocale
94
•Descriere audio
96
•Setări avansate
97
Ghid TV
•Utilizarea ghidului TV
100
•Programare temporizator
102
Teletext
•Vizualizare Teletext
103
•Modul Teletext
105
•Setare caractere teletext
106
Acordarea şi editarea canalelor
•Meniul Setare
107
•Editor listă canale
108
•Editor favorite
111
•Setare automată
113
•Acord manual
117
•Actualizare listă canale
120
•Stare semnal
121
•Alte setări
122
•Sateliţi selectabili
123
Înregistrarea
Configurarea HDD USB
•Pregătiri
124
•Setări pentru HDD USB
126
Înregistrarea programului curent
•Înreg. cu o sing.atingere
128
•REW LIVE TV
129
Programare temporizator
•Setarea programării temporizatorului
131
•Editarea programării temporizatorului
133
•Observaţie
134
-4-
Informaţii tehnice
•USB HDD
136
Media Player
Utilizarea Media Player
•Informaţii
137
•Selectarea dispozitivului/modului
139
•Dispozitiv de reţea
141
•Partajarea fişierelor
142
Vizualizare Easy List
•Selectarea fişierului
143
•Filtrarea fișierelor
145
Vizualizare Dosar mixt
•Selectarea fişierului
146
•Filtrarea fișierelor
148
•Sortarea fișierelor
149
Redare
•Redare
150
•Setări Slide show
152
•Configurare video
154
•Setări audio de ieşire
155
Mod TV înregistrat
•Selectarea conţinutului
156
•Vizionarea programelor TV înregistrate
157
•Gruparea conţinutului
159
•Ştergerea conţinutului
160
•Listă capitole
161
•Setări audio de ieşire
162
Dispozitiv conectat
•Măsuri de precauţie la manipularea dispozitivului
163
•Dispozitive USB
164
Format compatibil
•Format foto
165
-5-
•Format video
166
•Format muzică
169
Reţea
Conţinut Internet
•Informaţii
170
•Selectarea conţinutului Internet
171
•Observaţie
172
DLNA
•Flux continuu intern
173
•Folosirea funcţiilor DLNA
176
Conexiuni de reţea
•Conexiune la Internet
177
•Conexiune DLNA
178
•Observaţie
181
Setări de reţea
•Conexiune de reţea
182
•Manual - Wireless
184
•Manual - Cu cablu
187
•Manual - Punct acces wireless
189
•Stare reţea
190
•Nume televizor
191
•Setări aplicaţie “TV Remote”
192
•Setări legătură de reţea
194
•Setări server DVB-via-IP
196
•Setări partajare fişiere
197
•Setări „Mirroring”
198
•Setări Control4
199
•Actualizare program200
•Mesaj software nou
201
•Condiții pt. serviciu şi setări202
Fotografii
•Selectarea fişierului
203
-6-
•Vizualizarea fotografiilor
204
•Utilizarea diaporamei
205
Videoclipuri
•Selectarea fişierului
206
•Vizionarea clipurilor video
207
•Configurare video
209
•Setări audio de ieşire
211
Muzică
•Selectarea fişierului
212
•Redarea muzicii
213
•Setare muzică
214
Format compatibil
•Format foto
215
•Format video
216
•Format muzică
219
Funcţii
Control vocal
•Informaţii
220
•Modul de utilizare
221
•Setări
222
•Observaţie
223
Aplicaţia Replicare
•Modul de utilizare
224
•Setări „Mirroring”225
DVB prin IP
•Conexiune server DVB via IP
226
•Setări server DVB-via-IP
228
•Conexiune client DVB via IP
229
•Selecţie server DVB-via-IP
231
•Observaţie
232
Ferestre multiple
•Informaţii
233
-7-
•Ferestre multiple
234
•Observaţie
237
VIERA Link „HDAVI Control™”
•Sumarul funcţiei VIERA Link
238
•Pregătiri
243
•Redare uşoară
244
•Link activat
245
•Link dezactivat
246
•Standby economic
247
•Standby Intelligent Auto
248
•Control VIERA Link
249
•Selectare difuzor
251
•Observaţie
252
Control Parental
•Utilizarea funcţiei Blocare copii
253
•Număr PIN
254
Aplicaţia Data Service
•Utilizarea aplicaţiei Servicii de date
255
•Setare Confidențialitate
256
•Observaţie
257
Interfaţă comună
•Atenţie
258
•Utilizarea interfeţei comune
259
Condiţii presetate
•Condiţii presetate
260
Actualizarea softului televizorului
•Informaţii
261
•Actualizare automată
262
•Actualizare manuală
263
Setarea caracterelor
•Utilizând butoanele numerice
264
-8-
Dispozitive Bluetooth
•Configurare Bluetooth
265
Tastatură
•Tastatură
268
Setări
Meniul Setare
•Modul de utilizare
269
Imagine
•Mod de vizionare
271
•Setări de bază
272
•Senzor lumină ambientală
274
•Setare luminozitate HDR
275
•Setări de reducere a zgomotului
276
•Setări avansate
277
•Setări de opţiuni
278
•Setări ecran
280
•Setarea butonului PICTURE
281
•Copiere ajustare
282
•Setări implicite
283
Sunet
•Mod sunet
284
•Setări de bază
285
•Setări de volum
286
•Îndrumări vocale
287
•Descriere audio
288
•Setări avansate
289
•Setări implicite
290
Reţea
•Conexiune de reţea
291
•Stare reţea
292
•Nume televizor
293
•Setări aplicaţie “TV Remote”
294
-9-
•Setări legătură de reţea
295
•Setări server DVB-via-IP
296
•Setări partajare fişiere
297
•Setări „Mirroring”
298
•Setări Control4
299
•Alte setări
300
Temporiz.
•Timp oprire
301
•Programare temporizator
302
•Fus orar
303
•Standby automat
304
•Oprire în absenţa semnalului
305
Setare
•Navigare Eco
306
•Setări control vocal
307
•Setare dispozitiv USB
308
•Configurare înregistrare
309
•Configurare Bluetooth
310
•Control Parental
311
•Meniu acord
312
•Limbă
314
•Setări afişaj
315
•Setare automată HDMI
316
•Setare HDMI HDR
317
•Interfaţă comună
318
•Setări VIERA Link
319
•Aplicaţia Data Service
320
•Meniu sistem
321
•Alte setări
322
Asistenţă
Meniul Ajutor
•Utilizarea meniului Ajutor
323
- 10 -
Întrebări frecvente
•Imagine
324
•TV digital
326
•Televizor analogic
328
•Sunet
329
•HDMI
330
•Reţea
331
•Altele
333
•Informații detaliate
335
Întreţinere
•Îngrijirea şi curăţarea
336
- 11 -
Modul de utilizare
■■Semnificaţia simbolurilor
OK :
Literele incluse între paranteze indică butoane ale telecomenzii.
Meniu :
Literele prezentate cu azuriu indică elementele pentru afişajele pe ecran.
:
Pentru referinţe, consultaţi eAJUTOR
Puteți sări la pagina apăsând pe OK în timp ce cursorul se află pe
preferințe.
■■Ghid de utilizare
= Observaţie =
●●
Designul şi caracteristicile pot fi modificate fără aviz prealabil.
●●
Imaginile prezentate în eAJUTOR au doar scop ilustrativ.
●●
Acest eAJUTOR se referă la toate modelele, totuși, unele funcții pot să nu
fie disponibile pentru anumite modele.
●●
Consultați manualul tipărit și meniul efectiv al televizorului etc. pentru a
confirma funcțiile modelului dvs.
- 12 -
A se citi înainte
Înainte de utilizare
Licenţă
Chiar dacă nu s-a făcut o referire specială la mărcile înregistrate sau
produsele companiei, aceste mărci înregistrate au fost pe deplin respectate.
DVB şi logo-urile DVB sunt mărci înregistrate ale DVB Project.
DiSEqC™ este o marcă comercială a EUTELSAT.
Marca de cuvânt Bluetooth® şi siglele sunt mărci comerciale înregistrate,
aflate în proprietatea Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestora de către
Panasonic Corporation se face în condiţii de licenţă. Alte mărci comerciale şi
nume comerciale sunt deţinute de proprietarii respectivi.
DLNA®, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™ sunt mărci comerciale, mărci de
service sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance.
Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing
Administrator, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.
x.v.Colour™ este o marcă comercială.
HDAVI Control™ este marcă comercială a Panasonic Corporation.
Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Simbolurile Dolby, Dolby Audio şi double-D sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
Speech Powered by Dragon
2002-2018 Nuance Communications, Inc. All rights reserved.
- 13 -
„PlayReady” este o marcă comercială înregistrată de Microsoft. Vă rugăm să
reţineţi următoarele.
(a) Acest produs conţine o tehnologie care face obiectul anumitor drepturi
de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea acestei
tehnologii în afara acestui produs fără licenţa (licenţele) adecvată(e) de la
Microsoft este interzisă.
(b) Proprietarii de conţinut folosesc tehnologia de accesare a conţinutului
Microsoft PlayReady™ pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală, inclusiv
conţinutul protejat de drepturi de autor. Acest dispozitiv utilizează tehnologia
PlayReady pentru a accesa conţinutul protejat de PlayReady şi/sau conţinutul
protejat de WMDRM. Dacă dispozitivul nu reuşeşte să aplice corect restricţiile
de utilizare a conţinutului, proprietarii conţinutului pot cere Microsoft să revoce
capacitatea produsului de a reda conţinut protejat de PlayReady. Revocarea
nu trebuie să afecteze conţinutul neprotejat sau conţinutul protejat de alte
tehnologii de accesare a conţinutului.
Proprietarii de conţinut vă pot cere să upgradaţi PlayReady pentru a accesa
conţinutul lor.
Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi putea să accesaţi conţinutul care necesită
upgradarea.
Acest produs încorporează următoarele produse software:
(1) software dezvoltat independent de sau pentru Panasonic Corporation,
(2) software deţinut de un terţ şi licenţiat către Panasonic Corporation,
(3) software-ul licenţiat în baza GNU GENERAL PUBLIC LICENSE,
Versiunea 2.0 (GPL V2.0),
(4) software-ul licenţiat în baza GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Versiunea 2.1 (LGPL V2.1) şi/sau
(5) alt software cu sursă deschisă decât software-ul licenţiat în baza GPL
V2.0 şi/sau LGPL V2.1.
Software-ul care se încadrează în categoriile (3) - (5) este distribuit în
speranţa că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANŢIE, nici măcar garanţia
implicită de VANDABILITATE sau ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP. Vă
rugăm să consultaţi termenii şi condiţiile detaliate prezentate în meniul
„Licenţă program soft” al acestui produs.
- 14 -
Pentru cel puţin trei (3) ani de la livrarea acest produs, compania Panasonic
va oferi oricărui terţ care ne contactează folosind datele de contact furnizate
mai jos, contra unui tarif care nu depăşeşte costul suportat de noi pentru
execuţia fizică a distribuţiei codului sursă, o copie completă lizibilă de
computer a codului sursă corespunzător acoperită în condiţiile GPL V2.0,
LGPL V2.1 sau a celorlalte licenţe cu obligaţia de a proceda astfel, precum şi
informaţiile privind dreptul de autor respective.
Date de contact: [email protected]
Codul sursă şi informaţiile privind dreptul de autor sunt, de asemenea,
disponibile gratuit pe site-ul nostru Web indicat mai jos.
http://www.unipf.jp/dl/EUIDTV18/
- 15 -
Funcţii
Rezoluţie 4K
Puteţi viziona conţinut în format 4K, care dispune de o rezoluţie orizontală şi
verticală duble faţă de semnalul 1080p.
Vizionare > Rezoluţie 4K > Echipament compatibil 4K
- 16 -
Ecran principal
„Ecran principal” reprezintă o poartă de acces către programele TV, aplicaţiile
şi dispozitivele conectate.
Aceasta vă oferă o modalitate uşoară de acces la toate funcţiile.
Ecran principal > Ecran principal > Informaţii
- 17 -
DVB prin IP
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele.
Acest TV poate fi configurat ca un server DVB via IP pentru a vă furniza
transmisii în flux continuu către un alt TV ce suportă funcţia client DVB via IP
sau dispozitive compatibile SAT>IP.
Funcţii > DVB prin IP > Conexiune server DVB via IP
Acest TV are funcţia client DVB via IP şi se poate conecta la serverul DVB via
IP sau servere compatiblie SAT>IP pentru a recepționa transmisiuni în flux
continuu.
Funcţii > DVB prin IP > Conexiune client DVB via IP
- 18 -
Tuner dual
Doar pentru modelul cu tuner dublu
Puteţi viziona sau înregistra 2 programe simultan, puteţi viziona un program
în timp ce înregistraţi un altul etc.
Funcţii > Ferestre multiple > Ferestre multiple
- 19 -
Easy Mirroring
Puteţi viziona și afișa imaginile altor dispozitive (telefon inteligent etc.) pe
ecranul televizorului, utilizând o funcţie de oglindire. De asemenea, puteţi
iniţia funcţia de oglindire de la celelalte dispozitive, fără a utiliza televizorul.
Funcţii > Aplicaţia Replicare > Modul de utilizare
- 20 -
Ecran principal
Ecran principal
Informaţii
„Ecran principal” reprezintă o poartă de acces către programele TV, aplicaţiile
şi dispozitivele conectate.
Ecran principal este afişat apăsând pe HOME şi vă oferă o cale facilă de a
accesa toate funcţiile astfel cum este prezentat mai jos (exemplu).
Ecran principal
Live TV
– Poartă de acces către programele TV
Ecran principal > Live TV
Aplicaţii
– Poartă de acces către diferite aplicaţii (conţinut internet etc.)
Ecran principal > Aplicaţii
Dispozitive
– Poartă de acces către dispozitivele conectate (echipament HDMI,
dispozitiv USB, dispozitiv de reţea etc.)
Ecran principal > Dispozitive
- 21 -
= Observaţie =
●●
Asiguraţi-vă că actualizaţi software-ul atunci când o notificare de
actualizare software este afişată pe ecranul televizorului. Dacă software-ul
nu este actualizat, este posibil să nu puteţi putea utiliza Ecran principal.
Puteţi actualiza manual software-ul ulterior.
Reţea > Setări de reţea > Actualizare program
- 22 -
Modul de utilizare
Din Ecran principal, puteţi accesa toate funcţiile, precum programele TV,
aplicaţiile şi dispozitivele conectate.
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
(Exemplu)
●●
Apăsaţi pe
/
pentru a afişa filele care vă oferă informaţii relevante
privind programele, conţinut recomandat, etc.
●●
Pentru a utiliza servicii de internet este nevoie de un mediu de reţea de
bandă largă.
Reţea > Conexiuni de reţea > Conexiune la Internet
2. Selectaţi Live TV / Aplicaţii / Dispozitive şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
Pentru a viziona emisiuni TV pe tot ecranul, selectaţi Live TV.
(Exemplu)
= Observaţie =
●●
Designul şi caracteristicile pot fi modificate fără aviz prealabil.
■■Lansare căutare
Puteţi căuta conţinut din mai multe surse.
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Apăsaţi pe
pentru a selecta Căutare şi apăsaţi pe OK pentru accesare.
●●
Un istoric de căutare poate fi afişat şi îl puteţi selecta pentru căutarea
cuvântului cheie.
●●
Pentru a şterge istoricul de căutare
1) Selectaţi Căutare sau un cuvânt cheie şi apăsaţi pe OPTION.
2) Selectaţi Ştergeți tot istoricul sau Ştergeți un istoric şi apăsaţi pe OK.
3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
- 23 -
■■Setări
Puteţi configura Ecran principal, file, etc.
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Apăsaţi pe
în mod repetat pentru a afişa fila pentru setări.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Setări filă / Activare Fixare automată / Dezactivare Fixare automată
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Setări filă
Editează filele pentru Ecran principal.
Activare Fixare automată / Dezactivare Fixare automată
Selectează dacă să se adauge automat o scurtătură pentru o funcţie utilizată
frecvent pe Ecran principal.
- 24 -
Atașați la ecranul principal
Puteţi adăuga o comandă rapidă pentru o funcţie utilizată în mod frecvent pe
Ecran principal.
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Selectaţi Live TV / Aplicaţii / Dispozitive şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi o funcţie (program TV / aplicaţie / dispozitiv).
4. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
5. Selectaţi Atașați la ecranul principal şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
6. Selectaţi poziţia pentru adăugare pe Ecran principal.
●●
Pentru a elimina o comandă rapidă din Ecran principal, setaţi Îndepărtați
din ecranul principal.
Ecran principal > Ecran principal > Meniu opţiuni
- 25 -
Meniu opţiuni
Puteţi personaliza Ecran principal.
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Îndepărtați din ecranul principal / Deplasare
3. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Îndepărtați din ecranul principal
Elimină o comandă rapidă din Ecran principal.
Deplasare
Aranjează poziţia pictogramelor.
- 26 -
Live TV
Modul de utilizare
Live TV reprezintă o poartă de acces către programele TV.
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Selectaţi Live TV.
(Exemplu)
3. Apăsaţi pe OK pentru a accesa.
(Exemplu)
●●
Pentru detalii privind vizionarea programelor TV
Vizionare > De bază
●●
Pentru a adăuga o pictogramă de comandă rapidă
Ecran principal > Ecran principal > Atașați la ecranul principal
- 27 -
Meniu opţiuni
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Atașați la ecranul principal / Accesibilitate / Opţiuni AV
3. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Atașați la ecranul principal
Adaugă o comandă rapidă pe Ecran principal pentru o funcţie utilizată în mod
frecvent.
Ecran principal > Ecran principal > Atașați la ecranul principal
Accesibilitate
Setări de ghidare pentru utilizatori cu handicap vizual
Vizionare > Pentru sunete optime > Îndrumări vocale
Opţiuni AV
Setare opţională simplă pentru vizionare, sunet etc.
Vizionare > De bază > Opţiuni AV
●●
Elementele de meniu şi opţiunile selectabile variază în funcţie de modul
TV.
- 28 -
Aplicaţii
Modul de utilizare
Diferite aplicaţii (conţinut internet etc.) pot fi accesate cu uşurinţă din Aplicaţii.
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Selectați Aplicaţii şi apăsați pe OK pentru a accesa.
(Exemplu)
●●
Pentru a părăsi Aplicaţii
EXIT
●●
Pentru a adăuga o pictogramă de comandă rapidă
Ecran principal > Ecran principal > Atașați la ecranul principal
●●
Puteţi aloca o aplicaţie preferată la MY APP pentru telecomanda
televizorului.
Ecran principal > Aplicaţii > Meniu opţiuni
3. Selectaţi o aplicaţie şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
= Observaţie =
●●
Designul şi caracteristicile pot fi modificate fără aviz prealabil.
●●
Aplicaţiile de pe internet sunt furnizate de operatorii de servicii aferenţi şi
pot fi schimbate, întrerupte sau terminate oricând.
●●
Pentru utilizarea completă a acestei funcţii este necesar un mediu de reţea
de bandă largă.
- 29 -
Meniu opţiuni
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Atașați la ecranul principal / Alocare ca Aplicația mea / Deplasare / Blocare
/ Deblocare / Dezinstalare / Afişare informaţii
3. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Atașați la ecranul principal
Adaugă o comandă rapidă pe Ecran principal pentru o funcţie utilizată în mod
frecvent.
Ecran principal > Ecran principal > Atașați la ecranul principal
Alocare ca Aplicația mea
Alocă aplicaţia dvs. preferată la MY APP din telecomanda televizorului.
●●
●●
este afișat pe aplicația atribuită.
Pentru a schimba alocarea, setaţi Alocare ca Aplicația mea în timp ce
cursorul este pe o aplicaţie.
Deplasare
Aranjează poziţia aplicaţiilor.
Blocare, Deblocare
Blochează / deblochează o aplicaţie specifică pentru a restricţiona accesul la
acesta (dacă este disponibilă).
●●
Codul PIN pentru Blocare copii este cerut pentru a accesa aplicaţia
blocată.
Funcţii > Control Parental > Număr PIN
Dezinstalare
Şterge o aplicaţie din Aplicaţii (dacă este disponibilă).
Afişare informaţii
Afişează informaţiile despre aplicaţie selectată.
- 30 -
Dispozitive
Modul de utilizare
Dispozitivele conectate (echipament HDMI, dispozitiv USB, dispozitiv în reţea
etc.) pot fi accesate cu uşurinţă din Dispozitive.
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Selectați Dispozitive şi apăsați pe OK pentru a accesa.
(Exemplu)
●●
Pentru a părăsi Dispozitive
EXIT
●●
Pentru a adăuga o pictogramă de comandă rapidă
Ecran principal > Ecran principal > Atașați la ecranul principal
3. Selectaţi un dispozitiv şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
Pentru echipamente externe
Vizionare > Echipamente externe
●●
Pentru dispozitivul USB, dispozitivul în reţea pentru Media Player
Media Player > Utilizarea Media Player
●●
Pentru echipamentul în reţea pentru DLNA
Reţea > DLNA
●●
Pentru funcţia de oglindire
Funcţii > Aplicaţia Replicare
= Observaţie =
●●
Designul şi caracteristicile pot fi modificate fără aviz prealabil.
- 31 -
Meniu opţiuni
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Atașați la ecranul principal / Accesibilitate / Comutare la Component /
Comutare la Video / Afişare informaţii
3. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Atașați la ecranul principal
Adaugă o comandă rapidă pe Ecran principal pentru o funcţie utilizată în mod
frecvent.
Ecran principal > Ecran principal > Atașați la ecranul principal
Accesibilitate
Setări de ghidare pentru utilizatori cu handicap vizual
Vizionare > Pentru sunete optime > Îndrumări vocale
Comutare la Component / Comutare la Video
Puteţi selecta COMPONENT şi VIDEO în AV.
Afişare informaţii
Afişează informaţiile despre dispozitivul selectat.
- 32 -
Vizionare
De bază
Conexiune prin satelit
Doar pentru modelul cu tuner dublu
Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la priză înainte de a lega sau
deconecta orice fel de cabluri.
●●
Echipamentele externe şi cablurile ilustrate în imagini nu se livrează
împreună cu televizorul.
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de conectarea sau deconectarea cablurilor.
●●
Pentru DVB-S
■■Tuner dual (DiSEqC)
Conectare ambelor terminale de satelit IN 1 și IN 2 la o antenă parabolică cu
Comutator multiplu face posibilă vizionarea sau înregistraea a 2 programe
DVB-S simultan.
Borne de satelit IN 1/IN 2
Cabluri satelit cu Comutator multiplu
Antenă parabolică
- 33 -
■■Tuner dual (Cablu singular)
Conectarea terminalului satelit IN 1 la o antenă parabolică cu un router cu
cablu singular face posibilă vizionarea sau înregistrarea a 2 programe DVB-S
simultane, atâta timp, cât ambele programe sunt pe același transponder.
Borna de satelit IN 1
Cablu satelit cu router Cablu singular
Antenă parabolică
■■Tuner singular
Conectaţi borna de satelit IN 1 la antena parabolică.
●●
Vizionarea sau înregistrarea simultană a 2 programe DVB-S etc. nu este
suportată în mod tuner singular.
Borna de satelit IN 1
Cablu satelit
Antenă parabolică
= Observaţie =
●●
Pentru a vă asigura că antena parabolică este corect montată, vă rugăm
să consultaţi furnizorul local. Consultaţi, de asemenea, operatorii de
transmisie prin satelit, pentru mai multe detalii.
●●
Sateliţi selectabili şi poziţionarea antenei parabolice pentru acordarea
canalelor DVB-S
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Sateliţi selectabili
- 34 -
●●
Ţineţi televizorul la distanţă de echipamentele electronice (echipamente
video etc.) sau echipamentele cu senzori în infraroşu, deoarece în caz
contrar pot apărea distorsiuni de imagine/sunet, iar funcţionarea celorlalte
echipamente poate fi afectată.
●●
Pentru conectare, verificaţi dacă tipul de terminale şi ştecăre este corect.
●●
Funcţia de tuner dublu (urmărirea sau înregistrarea a 2 programe
simultan, urmărirea unui program în timpul înregistrării unui alt program
etc.) nu este disponibilă în timpul folosirii funcţiei server DVB via IP.
- 35 -
Conexiune de bază
Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la priză înainte de a lega sau
deconecta orice fel de cabluri.
●●
Echipamentele externe şi cablurile ilustrate în imagini nu se livrează
împreună cu televizorul.
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de conectarea sau deconectarea cablurilor.
■■Antenă parabolică
Terminal de satelit
Cablu satelit
Antenă parabolică
●●
Pentru DVB-S
●●
Pentru a vă asigura că antena parabolică este corect montată, vă rugăm
să consultaţi furnizorul local. Consultaţi, de asemenea, operatorii de
transmisie prin satelit, pentru mai multe detalii.
●●
Sateliţi selectabili şi poziţionarea antenei parabolice pentru acordarea
canalelor DVB-S
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Sateliţi selectabili
- 36 -
■■Antenă
Terminal terestru/de cablu
Cablu RF
Antenă terestră / Cablu
●●
Pentru DVB-C, DVB-T, Analogic
■■Recorder DVD / echipament de înregistrare Blu-ray etc.
Terminal terestru/de cablu
Cablu RF
Recorder DVD / echipament de înregistrare Blu-ray etc.
Antenă terestră / Cablu
Terminal HDMI
Cablu HDMI
- 37 -
■■Decodor
Terminal HDMI
Cablu HDMI
Decodor
Cablu
= Observaţie =
●●
Pentru detalii privind conexiunile DVB via IP
Funcţii > DVB prin IP
●●
Pentru detalii privind conexiunile prin VIERA Link
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Sumarul funcţiei VIERA Link
●●
Vă rugăm citiţi, de asemenea, manualul echipamentului conectat.
●●
Ţineţi televizorul la distanţă de echipamentele electronice (echipamente
video etc.) sau echipamentele cu senzori în infraroşu, deoarece în caz
contrar pot apărea distorsiuni de imagine/sunet, iar funcţionarea celorlalte
echipamente poate fi afectată.
●●
Folosiţi un fir complet cablat compatibil HDMI.
●●
Pentru conectare, verificaţi dacă tipul de terminale şi ştecăre este corect.
- 38 -
Selectarea canalului
1. Selectaţi modul cu TV.
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB prin IP / Analogic
●●
Modurile selectabile variază în funcţie de canalele stocate.
2. Selectaţi un canal cu Canal următor/anterior sau Butoane numerice.
●●
Apăsaţi pe Butoane numerice pentru a selecta poziţii de canale cu 2
sau mai multe cifre (de exemplu, pentru 399, apăsaţi pe
).
■■Pentru a selecta un canal din lista de canale
1. Afişaţi lista de canale cu OK.
2. Selectaţi un canal din listă şi apăsaţi pe OK pentru a viziona.
●●
Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetică
(Roşu)
●●
Pentru a schimba categoria
(Albastru)
■■Selectarea unui canal folosind bannerul informativ
1. Afişaţi bannerul informativ cu
, dacă acesta nu este afişat.
2. Selectaţi un canal şi apăsaţi pe OK pentru a viziona în timp ce este afişat
bannerul.
Vizionare > De bază > Banner informativ
■■Pentru selectarea unui canal folosind ghidul TV
1. Afişaţi Ghid TV cu GUIDE.
2. Selectaţi programul curent şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
– Programul curent este afişat în partea din stânga sus a ecranului.
3. Selectaţi Vizualizare şi apăsaţi pe OK pentru a viziona.
Vizionare > Ghid TV > Utilizarea ghidului TV
●●
Nu este valabil în modul analogic
- 39 -
■■Pentru a viziona TV cu plată
●●
Pentru detalii privind canalele codificate
Funcţii > Interfaţă comună > Utilizarea interfeţei comune
●●
Consultaţi operatorul/postul de televiziune sau producătorul modulului CI
pentru mai multe informaţii şi pentru condiţiile serviciilor.
- 40 -
Banner informativ
Afişaţi bannerul informativ cu
●●
.
Apare şi la schimbarea unui canal.
(Exemplu)
Poziţia şi numele canalului
Tip canal (Radio, HDTV etc.) / Canal codificat (
)
) / Mod TV ( ,
,
,
,
Program
Oră de început / Oră de sfârşit (cu excepţia opţiunii Analogic)
Poziţie canal etc. (Analogic)
Indicatorul de progres temporal al programului selectat (cu excepţia
opţiunii Analogic)
Categorie
●●
Pentru a schimba categoria (DVB)
1) Afişaţi lista de categorii cu
(Albastru).
2) Selectaţi categoria şi apăsaţi pe OK pentru a modifica.
Ora curentă
Funcţii disponibile/Semnificaţia mesajelor
Semnal slab:
Calitate slabă semnal TV
DD, DD+, HE-AAC:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) sau pistă audio HE-AAC
AD:
Serviciu descriere audio disponibil
●●
Această funcţie poate ajuta persoanele cu deficienţe de vedere
prin furnizarea unei piste audio suplimentare care să descrie
evenimentele de pe ecran.
Vizionare > Pentru sunete optime > Descriere audio
- 41 -
:
Serviciu subtitrări disponibil
:
Serviciu teletext disponibil
:
Audio multiplu disponibil
:
Video multiplu disponibil
:
Semnal audio şi video multiplu disponibil
Stereo, Mono:
Mod audio
:
Serviciu de date disponibil (aplicaţie Hybrid Broadcast Broadband TV)
Funcţii > Aplicaţia Data Service > Utilizarea aplicaţiei Servicii de date
1 – 90:
Durata rămasă pentru Timp deconectare
Vizionare > De bază > Timp oprire
●●
Pentru a confirma un alt canal acordat
/
●●
Pentru a viziona canalul din banner
OK
●●
Informaţii despre programul următor (DVB)
●●
Informaţii suplimentare (DVB)
– Apăsaţi din nou pentru a ascunde bannerul.
●●
Pentru a ascunde bannerul
EXIT
●●
Pentru a regla expirarea bannerului, setaţi Durată afiş. baner.
1) Afişaţi meniul cu MENU.
2) Selectaţi Setare > Setări afişaj > Durată afiş. baner şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
3) Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
- 42 -
Opţiuni AV
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele. Elementele disponibile din meniu sunt afișate pe
ecranul televizorului dvs.
Confirmaţi sau modificaţi starea curentă.
●●
Afișați imaginea în modul ecran complet pentru a utiliza această funcție.
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectați Opţiuni AV şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Tip audio / Multi Video / Multi Audio / Dual Audio / Sub canal / Limbă
subtitrare / Setare caractere teletext / Limbă teletext / MPX / Corecţie
volum / Selecţie CAM
●●
Elementele funcţiei variază în funcţie modul TV şi de ţara pe care aţi
selectat-o.
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Tip audio
Setaţi la Descriere audio dacă programul are serviciul Descriere audio, apoi
veţi auzi o pistă audio suplimentară care descrie evenimentele de pe ecran
(dacă este disponibil).
●●
Pentru DVB
●●
Pentru a regla volumul pentru Descriere audio
Vizionare > Pentru sunete optime > Descriere audio
●●
Nu este valabil în modul ferestre multiple
Multi Video
Selectează dintr-un grup de mai multe videoclipuri (dacă este disponibil).
●●
Această setare nu este memorată şi revine la setarea predefinită când
ieşiţi din programul curent.
●●
Pentru DVB
Multi Audio
Selectează între limbă alternativă sau Descriere audio pentru coloanele
sonore (dacă este disponibilă).
●●
Această setare nu este memorată şi revine la setarea predefinită când
ieşiţi din programul curent.
●●
Pentru DVB
- 43 -
Dual Audio
Selectează stereo/mono (dacă este disponibilă).
●●
Pentru DVB
Sub canal
Selectează programul – canalul secundar multifeed (dacă este disponibilă).
●●
Pentru DVB
Limbă subtitrare
Selectează între limbile sau tipurile de subtitrare alternative (dacă este
disponibil).
●●
Această setare nu este memorată şi revine la setarea predefinită când
ieşiţi din programul curent.
●●
Pentru DVB
●●
Nevalid pe ecranul secundar în modul ferestre multiple
Setare caractere teletext
Setează caracterele limbii teletextului.
Vizionare > Teletext > Setare caractere teletext
Limbă teletext
Selectează între limbile alternative pentru teletext (dacă este disponibil).
●●
Această setare nu este memorată şi revine la setarea predefinită când
ieşiţi din programul curent.
●●
Pentru DVB
MPX
Selectează modul sunet multiplex (dacă este disponibil).
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
●●
Pentru Analogic
Corecţie volum
Reglează volumul fiecărui canal sau mod de intrare individual.
- 44 -
Selecţie CAM
Selectează modulul CI (dacă este disponibil).
●●
Nu este valabil în cursul operaţiei de înregistrare
●●
Pentru DVB
- 45 -
Subtitrare
Afişează/ascunde subtitrările (dacă sunt disponibile) cu STTL.
●●
Pentru a selecta limba preferată pentru subtitrările DVB (dacă sunt
disponibile), setaţi Subtitrare preferată.
Vizionare > De bază > Limbă
●●
Pentru a selecta tipul de subtitrare preferat
1) Afişaţi meniul cu MENU.
2) Selectaţi Setare > Setări afişaj > Tip subtitrare preferată şi apăsaţi pe
OK pentru a accesa.
3) Selectaţi Standard / Deficienţe auditive şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
– Deficienţe auditive facilitează înţelegerea şi utilizarea subtitrărilor DVB
(în funcţie de postul de televiziune).
●●
Subtitrare 1 / 2 preferată din Limbă au prioritate.
Vizionare > De bază > Limbă
= Observaţie =
●●
Dacă apăsaţi pe STTL în modul Analogic, televizorul comută la serviciul
teletext şi afişează o pagină favorită. Apăsaţi pe EXIT pentru a reveni la
modul TV.
●●
Nevalid pe ecranul secundar în modul ferestre multiple
- 46 -
Ultima vizualizare
Treceţi simplu la un canal vizionat sau la un mod de intrare anterior cu
LAST VIEW.
●●
Apăsaţi din nou pentru a reveni la vizualizarea curentă.
= Observaţie =
●●
Este posibil să nu fie disponibilă comutarea canalelor în funcţie de
echipament.
●●
Vizionarea a mai puţin de 10 secunde nu se reflectă în modul de intrare
sau canalul vizionat anterior.
- 47 -
Timp oprire
Trece automat în modul de aşteptare al televizorului după o perioadă fixă.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Temporiz. > Timp oprire şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi ora cu incremente de 15 minute şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / Dezactivat (minute)
●●
Pentru anulare, setaţi la Dezactivat sau închideţi televizorul.
●●
Timpul rămas este afişat în partea din dreapta jos a ecranului.
●●
Timpul rămas va clipi pe ecran când au rămas mai puțin de 3 minute.
- 48 -
Funcţii de economisire a energiei
Televizorul poate fi prietenos cu mediul înconjurător folosind funcţiile de
economisire a energiei.
Televizorul intră în modul Standby în următoarele condiţii:
●●
Navigare Eco este setat la Setare Eco.
●●
Timp oprire este activ.
Vizionare > De bază > Timp oprire
●●
Nu se execută nicio operaţie timp de 4 ore atunci când Standby automat
este setat la Activat.
●●
Nu se recepţionează niciun semnal şi nu se execută nicio operaţie timp de
10 minute atunci când Oprire în absenţa semnalului este setat la Activat.
= Observaţie =
●●
Această funcţie nu afectează înregistrarea.
■■Standby automat
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Temporiz. > Standby automat şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Activat / Dezactivat şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Standby automat
(Activat / Dezactivat)
Comută automat televizorul la modul de aşteptare, pentru economisirea
energiei, când nu se execută nicio operaţie timp de 4 ore.
●●
Comutarea automată a intrării cu echipamentul conectat afectează
această funcţie, iar cronometrul se resetează.
●●
Un mesaj de notificare va apărea cu 3 minute înainte de intrarea în modul
Standby.
●●
Modificarea configuraţiei implicite poate avea ca rezultat un consum mai
ridicat de energie al produsului.
■■Oprire în absenţa semnalului
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Temporiz. > Oprire în absenţa semnalului şi apăsaţi pe OK pentru
a accesa.
3. Selectaţi Activat / Dezactivat şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
- 49 -
Oprire în absenţa semnalului
(Activat / Dezactivat)
Trece automat televizorul în modul de aşteptare, pentru a preveni consumul
inutil de energie, când nu se recepţionează niciun semnal şi nu se execută
nicio operaţie timp de 10 minute.
●●
Un mesaj de notificare va apărea cu 3 minute înainte de intrarea în modul
Standby.
■■Navigare Eco
Setează automat televizorul la modul cel mai potrivit pentru economisirea
energiei.
Sunt afişate elementele respective şi setările curente ale acestora. Selectaţi
Setare Eco pentru a le stabili ca setări pentru economisirea energiei pe toate
simultan.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Navigare Eco şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Setare Eco şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Standby automat şi Oprire în absenţa semnalului sunt active atunci când
Navigare Eco este setat la Setare Eco.
■■Mod Radio
Setează temporizatorul pentru stingerea automată a ecranului atunci când
este selectat un canal radio.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Setări afişaj > Mod Radio şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Selectaţi ora şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
20 / 15 / 10 / 5 / Dezactivat (secunde)
●●
Sunetul este activ chiar dacă ecranul se stinge. Această funcţie este
eficientă în reducerea consumului de energie la ascultarea unui canal
radio.
●●
Apăsaţi orice butoane exceptând Buton de activare/dezactivare a modului
de aşteptare, Creştere / Reducere volum şi MUTE pentru a aprinde
ecranul.
●●
Nu este valabil în modul analogic
- 50 -
Reglarea orei
Reglează ora.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Temporiz. > Fus orar şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
●●
Datele privind ora sunt corectate pe baza orei GMT.
- 51 -
Limbă
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Limbă şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Limbă mesaje OSD / Audio 1 / 2 preferat / Subtitrare 1 / 2 preferată /
Teletext preferat
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Limbă mesaje OSD
Modifică limba meniurilor afişate pe ecran.
Audio 1 / 2 preferat
Selectează prima şi a doua limbă preferată pentru DVB multi audio (în funcţie
de postul de televiziune).
Subtitrare 1 / 2 preferată
Selectează prima şi a doua limbă preferată pentru subtitrările DVB (în funcţie
de postul de televiziune).
●●
Pentru afişarea subtitrărilor
Vizionare > De bază > Subtitrare
Teletext preferat
Selectează limba preferată pentru serviciul teletext DVB (în funcţie de postul
de televiziune).
- 52 -
Rezoluţie 4K
Echipament compatibil 4K
Puteţi viziona conţinut în format 4K, care dispune de o rezoluţie orizontală şi
verticală duble faţă de semnalul 1080p.
●●
Pentru detalii privind formatul 4K valid
Vizionare > Rezoluţie 4K > Format 4K valid
●●
Conectaţi echipamentul compatibil 4K la terminalul HDMI folosind un cablu
compatibil 4K şi puteţi urmări conţinut în format 4K.
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de conectarea sau deconectarea cablurilor.
■■Echipament compatibil 4K
Terminal HDMI
Cablu HDMI
Echipament compatibil 4K
●●
Pentru conectare, verificaţi dacă tipul de terminale şi ştecăre este corect.
●●
Folosiţi un fir complet cablat compatibil HDMI.
- 53 -
Setare automată HDMI
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Setare automată HDMI şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Setare automată HDMI
(Mod1 / Mod2)
Reproduce imaginea în mod mai precis cu gama de culori extinsă, atunci
când se conectează un echipament compatibil 4K. Selectați modelul, în
funcție de echipament.
Mod1:
Pentru o mai bună compatibilitate. Setaţi la Mod1 atunci când imaginea
sau sunetul din intrarea HDMI nu este afişat(ă) corespunzător.
Mod2:
Pentru echipamentul compatibil 4K care are funcția de a reda imaginea
cu precizie, cu gama de culori extinsă
●●
Setarea poate fi stocată pentru fiecare intrare HDMI.
●●
Pentru HDMI1/2
●●
Format valid (4K)
– Mod1: 4:4:4 / 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:2:0 (60p, 50p)
– Mod2: 4:4:4 / 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 (60p, 50p)
- 54 -
Format 4K valid
■■Format 4K valid (HDMI)
●● 4K UHD
3 840 × 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)
– Aspectul este fixat la 16:9.
●● DCI 4K
4 096 × 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)
– Rezoluţia reală este de 3 840 × 2 160p.
– Aspectul este fixat la V complet.
= Observaţie =
●●
Conectați la HDMI1 sau HDMI2 pentru următoarele formate.
– 60p, 50p / 4:4:4, 4:2:2
●●
Semnalele de mai sus sunt reformate pentru a fi vizualizate optim pe
ecran.
●●
Pentru detalii privind aspectul
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Modificare aspect
- 55 -
Echipamente externe
Conexiune externă
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele.
Aceste scheme prezintă recomandările noastre referitoare la conectarea
televizorului la diferite echipamente. Pentru alte conexiuni, consultaţi
instrucţiunile aferente fiecărui echipament.
●●
Pentru detalii privind conexiunea de bază
Vizionare > De bază > Conexiune de bază
●●
Pentru a utiliza dispozitive specifice compatibile cu tehnologia wireless
Bluetooth
Funcţii > Dispozitive Bluetooth
●●
Pentru conectare, verificaţi dacă tipul de terminale şi ştecăre este corect.
●●
Echipamentele externe şi cablurile ilustrate în imagini nu se livrează
împreună cu televizorul.
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de conectarea sau deconectarea cablurilor.
■■Echipament HDMI
Terminal HDMI
Cablu HDMI
Recorder / Player / Decodor / Cameră video / Amplificator cu sistem de
difuzoare
= Observaţie =
●●
Folosiţi un fir complet cablat compatibil HDMI.
●●
Pentru detalii privind conexiunile prin VIERA Link
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Sumarul funcţiei VIERA Link
●●
Utilizaţi HDMI2 pentru a conecta televizorul la un amplificator care are
funcţia ARC (Canal Revenire Audio).
- 56 -
■■Dispozitive AV
Terminale AV (COMPONENT)
Cabluri pe componente
Player DVD etc.
Terminale AV (VIDEO)
Cabluri compozite
Cameră video / Echipamente pentru jocuri
- 57 -
■■Dispozitive USB
Port USB
Cablu USB
USB HDD etc.
= Observaţie =
●●
Se recomandă conectarea dispozitivului direct la portul USB al
televizorului.
●●
Nu puteţi utiliza două sau mai multe dispozitive USB de acelaşi tip în mod
simultan, cu excepţia memoriei flash USB şi a HDD-ului USB.
●●
Utilizaţi portul USB 1 sau USB 2 pentru conectarea HDD USB. (Consultați
indicațiile privind terminalele de pe televizor.)
●●
Unele dispozitive USB sau USB HUB nu pot fi utilizate cu acest televizor.
●●
Nu puteţi conecta dispozitive utilizând cititorul de card USB.
■■Ascultarea cu difuzoare externe
DIGITAL AUDIO
Cablu audio digital optic
Amplificator cu sistem de difuzoare
●●
Pentru a vă delecta cu sunetul transmis prin mai multe canale al
echipamentului extern (ex. Dolby Audio (Dolby Digital) 5.1 canale),
conectaţi echipamentul la amplificator. Pentru informaţii despre conexiuni,
citiţi manualele echipamentului şi amplificatorului.
●●
Pentru a selecta ieşirea audio în vederea reglării volumului, setaţi Setare
difuzoare TV.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de volum
- 58 -
■■Căşti
Mufă cască
3,5 mm mini-fișă stereo
Căşti
●●
Pentru a regla volumul, setaţi Volum căşti.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de volum
●●
Pentru a selecta ieşirea audio în vederea reglării volumului, setaţi Setare
difuzoare TV.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de volum
- 59 -
Urmărirea intrării externe
Conectaţi echipamentele externe (VCR, DVD etc.) şi puteţi viziona semnalul
de intrare.
1. Afişaţi meniul de selecţie a intrării cu AV.
2. Selectaţi modul de intrare conectat la echipament şi apăsaţi pe OK pentru
a viziona. (Modul selectat este afişat în partea din stânga sus a ecranului.)
●●
De asemenea, puteţi selecta intrarea apăsând pe AV. Apăsaţi de mai multe
ori, până când este selectată intrarea dorită.
●●
Puteţi selecta COMPONENT şi VIDEO în AV.
●●
Puteţi denumi sau omite fiecare mod de intrare. Intrările omise nu sunt
afişate atunci când se apasă pe AV. (Etichete intrare)
●●
Telecomanda poate opera conţinutul sau echipamentele externe.
Vizionare > Echipamente externe > Operarea cu telecomanda televizorului
●●
Pentru a reveni la modul TV
TV
= Observaţie =
●●
Dacă echipamentul extern are o funcţie pentru reglarea aspectului, alegeţi
setarea 16:9.
●●
Pentru mai multe detalii, citiţi manualul sau întrebaţi reprezentantul local.
■■Etichete intrare
Accesarea listei cu etichetele de intrare permite să schimbați numele intrării
sau să săriți peste dacă intrarea nu este conectată, îmbunătățind identificarea
și selectarea în bannerul Selectare intrare.
Vizionare > De bază > Banner informativ
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Setări afişaj > Etichete intrare şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Pentru a denumi în mod liber fiecare mod de intrare, selectaţi Intrare
utilizator şi setaţi caracterele (maximum 10 caractere).
●●
Pentru a omite modul de intrare, selectaţi Salt peste.
- 60 -
■■Afişare timp de joc
Setaţi la Activat pentru a afişa o perioadă de timp de utilizare continuă în Mod
joc, în partea din dreapta sus a ecranului, la fiecare 30 de minute.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Setări afişaj > Afişare timp de joc şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
3. Selectaţi Activat / Dezactivat şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Această funcţie este disponibilă când Mod joc este setat la Activat.
- 61 -
Operarea cu telecomanda televizorului
Puteţi opera conţinutul din Media Player/serverul media, funcţiile de
înregistrare sau echipamentul conectat cu următoarele butoane ale acestei
telecomenzi a televizorului.
:
Redare (VCR / DVD / conţinut video)
:
Oprirea operaţiunilor
:
Derulare înapoi, vizionarea rapidă a imaginii înapoi (VCR)
Salt la melodia, titlul sau capitolul anterior (DVD / conţinut video)
:
Derulare înapoi, vizionarea rapidă a imaginii înapoi (VCR)
Căutare înapoi (DVD / conţinut video)
:
Derulare înainte, vizionare rapidă a imaginii înainte (VCR)
Salt la melodia, titlul sau capitolul următor (DVD / conţinut video)
:
Derulare înainte, vizionare rapidă a imaginii înainte (VCR)
Căutare înainte (DVD / conţinut video)
:
Pauză / Reluare
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru a reda la viteză mică (DVD)
:
Înreg. cu o sing.atingere
Înregistrarea > Înregistrarea programului curent > Înreg. cu o sing.atingere
- 62 -
■■Schimbarea codului
Fiecare produs Panasonic dispune de propriul său cod de telecomandă.
Modificaţi codul în funcţie de produsul care va fi utilizat.
1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat Buton de activare/dezactivare a modului de
aşteptare în timpul următoarelor operaţii.
2. Introduceţi codul corespunzător, după cum urmează, cu
Butoane numerice.
●●
Coduri pentru fiecare produs şi caracteristici
70: Recorder DVD, Player DVD, Player Blu-ray Disc
71: Player theatre, Blu-ray Disc theatre
72: VCR
73 (predefinit):
Utilizare la înregistrarea pe HDD USB, Media Player, funcţii DLNA sau
VIERA Link
3. Apăsaţi pe
pentru a modifica.
= Observaţie =
●●
Confirmaţi funcţionarea corectă a telecomenzii după ce aţi modificat codul.
●●
Codurile pot fi resetate la valorile predefinite dacă se înlocuiesc bateriile.
●●
Este posibil ca unele operaţiuni să nu fie disponibile în funcţie de
echipament.
- 63 -
Funcţii HDMI
HDMI (interfaţă multimedia de înaltă definiţie) este prima interfaţă AV complet
digitală din lume pentru consumatori finalizată în conformitate cu un standard
fără comprimare.
HDMI permite delectarea cu imagini digitale de înaltă definiţie şi cu sunet de
înaltă calitate prin conectarea televizorului la un echipament extern.
Echipamentul compatibil HDMI cu terminal de ieşire HDMI sau DVI, cum ar
fi un DVD player, un decodor sau o consolă pentru jocuri, poate fi conectat la
terminalul HDMI cu un cablu compatibil HDMI complet cablat.
Vizionare > Echipamente externe > Conexiune externă
: Sigla HDMI este afişată pe echipamentele compatibile cu HDMI.
■■Caracteristici HDMI acceptate
●●
Semnal audio de intrare:
LPCM 2 canale, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)
– Setările audio pot fi efectuate din meniul Sunet la Format audio pentru
HDMI.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
●●
Semnal video de intrare:
Corespunde cu setarea de ieşire a echipamentului digital.
Vizionare > Echipamente externe > Semnale de intrare valide
●●
VIERA Link (HDAVI Control 5)
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Sumarul funcţiei VIERA Link
●●
Tip conţinut
●●
Deep Colour
●●
Canal Revenire Audio
– Audio Return Channel (ARC) este o funcţie care permite trimiterea de
semnale audio digitale prin cablu HDMI.
– Pentru HDMI2
●●
x.v.Colour™
●●
4K
Vizionare > Rezoluţie 4K > Format 4K valid
- 64 -
■■Conexiune DVI
Dacă echipamentul extern are numai o ieşire DVI, realizaţi conexiunea la
terminalul HDMI printr-un cablu adaptor DVI la HDMI. Dacă se foloseşte
cablul adaptor DVI la HDMI, conectaţi cablul audio la terminalul de intrare
audio (utilizaţi terminalele audio COMPONENT/VIDEO).
●●
Solicitaţi informaţii despre cablul adaptor HDMI de la magazinele locale de
echipamente digitale.
= Observaţie =
●●
Setările audio pot fi efectuate din meniul Sunet la Format audio pentru
HDMI / Intrare HDMI.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
●●
Dacă echipamentul conectat are o funcţie pentru reglarea aspectului,
alegeţi setarea „16:9”.
●●
Aceşti conectori HDMI sunt de „tip A”.
●●
Aceşti conectori HDMI sunt compatibili cu HDCP (protecţia pentru conţinut
digital de înaltă definiţie) protecţie drepturi de autor.
●●
Echipamentul care nu are terminale de ieşire digitală poate fi conectat la
terminalul de intrare component sau video pentru a recepţiona semnale
analogice.
●●
Acest televizor încorporează tehnologie HDMI™.
- 65 -
Setare HDMI HDR
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Setare HDMI HDR şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Setare HDMI HDR
(Activat / Dezactivat)
Setaţi la Activat când dispozitivul HDR este conectat la televizor.
●●
Vă rugăm să setaţi această funcţie ca Dezactivat dacă imaginea pare
denaturată. Aceasta poate să se întâmple în anumite cazuri precum
compatibilitatea cu dispozitivul conectat, imaginile sursă sau în cazul
utilizării funcţiei de ferestre multiple.
●●
E posibil ca imaginea să dispară timp de câteva secunde când setarea
este schimbată.
●●
Pentru HDMI
= Observaţie =
●●
Compatibilitea cu HDR nu mărește capacitățile de luminozitate maximă ale
panoului TV.
- 66 -
Semnale de intrare valide
■■COMPONENT, HDMI
Denumire semnal
COMPONENT
HDMI
525 (480)/60i, 60p
○
○
625 (576)/50i, 50p
○
○
750 (720)/60p, 50p
○
○
1 125 (1 080)/60i, 50i
○
○
1 125 (1 080)/60p, 50p, 24p
○
3 840 × 2 160/60p, 50p, 30p,
25p, 24p
○
4 096 × 2 160/60p, 50p, 30p,
25p, 24p
○
○: Semnal de intrare aplicabil
= Observaţie =
●●
Alte semnale decât cele de mai sus pot să nu fie afişate corect.
●●
Semnalele de mai sus sunt reformate pentru a fi vizualizate optim pe
ecran.
●●
Pentru detalii privind formatul 4K valid
Vizionare > Rezoluţie 4K > Format 4K valid
- 67 -
Pentru cea mai bună imagine
Mod de vizionare
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Imagine > Mod de vizionare şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi modul şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Mod de vizionare
(Dinamic / Normal / Cinema / True Cinema / Particularizat / Sport / Joc)
Selectează modul imagine preferat pentru fiecare intrare.
Dinamic:
Îmbunătăţeşte contrastul şi claritatea la vizionarea într-o cameră
luminoasă.
Normal:
Utilizare normală pentru vizionarea într-o cameră cu condiţii normale
de iluminare.
Cinema:
Îmbunătățește performanța contrastului, culoarea neagră și
reproducerea culorilor pentru vizionarea unui film într-o cameră
întunecată.
True Cinema:
Reproduce precis calitatea originală a imaginii, fără alte procesări.
Particularizat:
Reglează manual fiecare element de meniu, pentru adaptarea la
calitatea dumneavoastră preferată a imaginii.
Sport:
Îmbunătățește calitatea imaginii pentru vizionarea de sporturi, etc.
●●
Modul de sunet este setat automat ca Stadion atunci când Mod de
vizionare este setat ca Sport. Pentru a anula asocierea modului de
sunet cu cel de vizualizare, setați Link Sport ca Dezactivat.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de bază
Joc:
Îmbunătățește calitatea imaginii pentru jocuri, etc.
●●
Pentru HDMI, AV (COMPONENTĂ/VIDEO)
●●
Mod joc este setat automat ca Activat atunci când Mod de vizionare
este setat ca Joc.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de opţiuni
- 68 -
●●
Următoarele elemente pot fi reglate şi memorate pentru fiecare mod.
Iluminare / Contrast / Luminozitate / Culoare / Nuanţă / Claritate /
Temperatură culoare / Culori vii / Remasterizare culori / Remasterizare
culori Rec.2020 / Efect film diapozitiv / Control adaptiv al iluminării /
Senzor lumină ambientală / Setare luminozitate HDR / Reducere zgomot
de imagine / Remaster MPEG / Remaster rezoluţie / Remasterizare gamă
dinamică / Intelligent Frame Creation / Mișcare clară
●●
Această funcție poate fi memorată pentru intrare sau mod TV.
■■Pentru a schimba modul de vizualizare cu PICTURE
Puteți schimba în mod facil modul de vizualizare apăsând pe PICTURE.
1. Afişaţi Mod de vizionare cu PICTURE.
2. Selectaţi modul şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Puteți de asemenea să schimbați modul apăsând pe PICTURE.
(Apăsaţi de mai multe ori până ajungeţi la modul dorit.)
●●
Pentru a seta selecția modului de vizualizare
1) Afişaţi meniul cu MENU.
2) Selectaţi Imagine > Setarea butonului PICTURE şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
3) Selectați modul de vizualizare de setat.
- 69 -
Modificare aspect
Schimbă raportul de aspect (dimensiunea imaginii).
■■Pentru modificarea manuală a formatului imaginii
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Imagine > Setări ecran şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectați Modificare aspect şi apăsați pe OK pentru a accesa.
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Auto:
Raportul optim este selectat automat, conform parametrului „Semnal de
control al aspectului”.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Semnal de control al aspectului
16:9:
Afişează direct imaginea în format 16:9 fără distorsiuni (anamorfozată).
4:3:
Afişează imaginea la standardul 4:3 fără distorsiuni.
Zoom:
Afişează o imagine 16:9 tip letterbox sau 4:3 fără distorsiune.
V complet:
Afişează imaginea mărită pe verticală, pentru a se potrivi pe ecran fără
distorsiuni.
●●
Pentru formatul DCI 4K
= Observaţie =
●●
Afișați imaginea în modul ecran complet pentru a utiliza această funcție în
mod complet.
●●
Modul aspect poate fi memorat separat pentru semnalele SD (Definiţie
standard) şi HD (Înaltă definiţie).
●●
Aspectul nu poate fi modificat în serviciul teletext.
●●
Aspectul este fixat la 16:9 în următoarele condiţii:
– Mod joc este setat la Activat.
– 1080p Pure Direct este setat la Activat.
– 4K Pure Direct este setat la Activat.
– 1080p Pixel by 4pixels este setat la Activat.
– conţinut în format 4K, cu excepţia DCI 4K
- 70 -
Semnal de control al aspectului
De regulă, programele conţin un „Semnal de control al aspectului”. (Semnal
ecran lat, semnal de control prin terminalul HDMI)
În modul Auto, modul aspect apare în partea stângă sus a ecranului dacă
s-a detectat un semnal de identificare a ecranului lat (WSS) sau dacă s-a
detectat un semnal de comandă prin terminalul HDMI. Aspectul comută la
raportul corespunzător.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Modificare aspect
■■Situaţii posibile
●● Terminal de satelit (numai WSS)
Format valid al semnalului de intrare:
DVB-S
●● Terminal terestru/de cablu (numai WSS)
Format valid al semnalului de intrare:
DVB-C
DVB-T / DVB-T2
PAL D, K
SECAM D, K
Format nevalid al semnalului de intrare:
PAL 525/60 6,5 MHz
PAL 525/60 6,0 MHz
PAL 525/60 5,5 MHz
M.NTSC 6,5 MHz
M.NTSC 6,0 MHz
M.NTSC 5,5 MHz
- 71 -
●● Terminale AV (VIDEO)
Format valid al semnalului de intrare:
PAL
SECAM
PAL 525/60
M.NTSC
NTSC
: Semnal de control numai prin terminalul HDMI
●● Terminale AV (COMPONENT) (numai WSS)
Format valid al semnalului de intrare:
625 (576)/50i, 50p
Format nevalid al semnalului de intrare:
525 (480)/60i, 60p
750 (720)/60p, 50p
1 125 (1 080)/60i, 50i
●● Terminal HDMI
Format valid al semnalului de intrare:
525 (480)/60i, 60p
625 (576)/50i, 50p
750 (720)/60p, 50p
1 125 (1 080)/60i, 50i
1 125 (1 080)/60p, 50p, 24p
3 840 × 2 160/60p, 50p, 30p, 25p, 24p
4 096 × 2 160/60p, 50p, 30p, 25p, 24p
●●
Terminalul HDMI nu primeşte semnalul WSS.
= Observaţie =
●●
Dacă dimensiunea ecranului pare neobişnuită când se redă pe VCR
un program înregistrat pentru ecran lat, reglaţi urmărirea pe VCR. Citiţi
manualul VCR.
●●
Pentru detalii privind formatul 4K valid
Vizionare > Rezoluţie 4K > Format 4K valid
- 72 -
Setări de bază
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele. Elementele disponibile din meniu sunt afișate pe
ecranul televizorului dvs.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectați Imagine şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Iluminare / Contrast / Luminozitate / Culoare / Nuanţă / Claritate /
Temperatură culoare / Culori vii / Remasterizare culori / Remasterizare
culori Rec.2020 / Efect film diapozitiv / Control adaptiv al iluminării /
Remaster rezoluţie / Remasterizare gamă dinamică / Intelligent Frame
Creation / Mișcare clară
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Iluminare, Contrast, Luminozitate, Culoare, Nuanţă, Claritate
Reglează nivelurile acestor opţiuni, în funcţie de preferinţele dumneavoastră
personale.
●●
Claritate nu este disponibil când 1080p Pixel by 4pixels este setat la
Activat.
Temperatură culoare
Setează tonul culorii predominante a imaginii (mai albastru - mai roşu).
Culori vii
(Activat / Dezactivat)
Reglează automat culorile la tonuri intense.
Remasterizare culori
(Maxim / Minim / Dezactivat)
Afişează imaginile cu culori vii cu gama extinsă de culori.
●●
Nu este valabil pentru conţinut foto
Remasterizare culori Rec.2020
(Activat / Dezactivat)
Afişează imaginile cu culori vii cu gama adecvată de culori.
●●
Această funcţie este disponibilă numai pentru Rec. 2020 şi este afişată în
loc de Remasterizare culori.
- 73 -
Efect film diapozitiv
(Maxim / Minim / Dezactivat)
Oferă efecte de imagine precum filmul diapozitiv pentru conţinutul de tip foto.
●●
Pentru conţinut foto
Control adaptiv al iluminării
Controlează automat nivelul de retroiluminare în funcţie de imagini.
Remaster rezoluţie
(Auto / Maxim / Mediu / Minim / Dezactivat)
Îmbunătăţeşte rezoluţia imaginii astfel încât aceasta devine mai clară.
●●
Nu este valabil când 1080p Pixel by 4pixels este setat la Activat
Remasterizare gamă dinamică
(Activat / Dezactivat)
Îmbunătăţeşte zonele luminoase ale imaginii mai aproape de luminanţa
originală, realizând un impact îmbunătăţit al imaginii.
●●
Nu este valabil în următoarele condiţii:
– Fereastră multiplă
– Control adaptiv al iluminării este setat la Dezactivat.
– Control contrast este setat la Dezactivat.
– Semnal video HDR
Intelligent Frame Creation
(Particularizat / Maxim / Mediu / Minim / Dezactivat)
Compensează automat frecvenţa cadrelor imaginii şi elimină mişcările de
trepidaţie pentru a crea o fluenţă a imaginilor.
●●
În funcţie de conţinut, imaginile pot fi afectate de zgomote. Pentru a
preveni zgomotele, modificaţi setarea.
●●
Selectaţi Particularizat pentru a seta Intelligent Frame Creation manual.
Reducere neclaritate:
Reglează omogenitatea conținutului camerei pentru micșorarea
neclarității.
Omogenitate film:
Reglează omogenitatea conținutului filmului.
- 74 -
Resetare la valorile implicite:
Resetează elementele pentru Intelligent Frame Creation.
●●
Nu este valabil în următoarele condiţii:
– Mod joc este setat la Activat.
– 1080p Pixel by 4pixels este setat la Activat.
– 1080p Pure Direct este setat la Activat.
– 4K Pure Direct este setat la Activat.
– Conţinut foto
Mișcare clară
(Activat / Dezactivat)
Face imaginile în mișcare mai clare controlând nivelul luminii din fundal.
●●
Nu este valabil pentru conţinut foto
- 75 -
Senzor lumină ambientală
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Imagine > Senzor lumină ambientală şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Selectaţi Activat / Dezactivat şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Senzor lumină ambientală
(Activat / Dezactivat)
●●
Funcţie Control Automat Luminozitate
Reglează automat setările imaginii în funcţie de intensitatea luminii ambiante.
●●
Nu este valabil pentru semnal video HDR
- 76 -
Setare luminozitate HDR
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Imagine > Setare luminozitate HDR şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Luminozitate automată HDR / HDR Brightness Enhancer
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Luminozitate automată HDR
(Activat / Dezactivat)
Îmbunătățește automat luminozitatea la vizionarea unui videoclip HDR într-un
mediu luminos.
HDR Brightness Enhancer
Ajustează luminozitatea la vizionarea unui videoclip HDR într-un mediu
luminos.
= Observaţie =
●●
Compatibilitea cu HDR nu mărește capacitățile de luminozitate maximă ale
panoului TV.
- 77 -
Setări de reducere a zgomotului
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Imagine > Reducere zgomot de imagine / Remaster MPEG şi
apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Reducere zgomot de imagine
(Auto / Maxim / Mediu / Minim / Dezactivat)
Reduce paraziţii nedoriţi ai imaginii.
●●
Nu este valid în următoarele condiții (Condiția poate fi diferită în funcție de model.):
– Mod joc este setat la Activat.
– 1080p Pure Direct este setat la Activat.
– 4K Pure Direct este setat la Activat.
Remaster MPEG
(Auto / Maxim / Mediu / Minim / Dezactivat)
Reduce scintilaţiile din zonele conturate ale unei imagini şi zgomotul de
imagine.
●●
Nu este valid în următoarele condiții (Condiția poate fi diferită în funcție de model.):
– Mod joc este setat la Activat.
– 1080p Pure Direct este setat la Activat.
– 4K Pure Direct este setat la Activat.
- 78 -
Setări avansate
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele. Elementele disponibile din meniu sunt afișate pe
ecranul televizorului dvs.
Puteţi ajusta şi configura setările detaliate de imagine atunci când Mod de
vizionare este setat la Cinema, True Cinema sau Particularizat. Setările din
True Cinema sau Particularizat pot fi memorate pentru fiecare intrare.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Mod de vizionare
1. Selectaţi modul intrare cu AV sau TV.
2. Afişaţi meniul cu MENU.
3. Selectaţi Imagine > Mod de vizionare şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
4. Selectaţi modul şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Cinema / True Cinema / Particularizat
■■Reglarea setărilor detaliate ale imaginii
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Imagine > Setări avansate şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Control contrast / Gamă de culori / Nivel tonuri de alb / Reglare culori /
Gamma / Resetare la iniţial
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
■■Control contrast
Control contrast
(Particularizat / Auto / Dezactivat)
Reglează automat setările de contrast detaliate. Selectaţi Particularizat pentru
a seta Setare control contrast manual.
Setare control contrast
Control gamma adaptiv:
Reglează curba gamma pentru a mări luminozitatea imaginii.
Expandor de negru:
Reglează gradat nuanţele de negru.
Efect alb clar:
Sporeşte claritatea zonei de alb.
Resetare la iniţial:
Resetează elementele pentru Setare control contrast.
- 79 -
■■Gamă de culori
Gamă de culori
(Auto / Normal / Nativ / Rec. 709 / SMPTE-C / EBU / Rec. 2020)
Reproduce cu precizie culoarea imaginii, în conformitate cu standardele
pentru gama de culori.
Auto:
Reglează automat gama de culori în funcție de semnalul de intrare.
Normal:
Afişează culorile în conformitate cu gama de culori.
Nativ:
Afişează culori profunde prin extinderea la maximum a gamei de culori.
Rec. 709:
Standard pentru HD (Înaltă definiţie)
SMPTE-C:
Standard pentru NTSC
EBU:
Standard pentru PAL
Rec. 2020:
Oferă gama de culori potrivită pentru Rec. 2020.
●●
Nu este valabil pentru conţinut foto
●●
Setaţi opţiunea Remasterizare culori la Dezactivat pentru a utiliza această
funcţie.
●●
Setați Remasterizare culori Rec.2020 ca Dezactivat pentru a utiliza
această funcție pentru semnalul Rec. 2020.
■■Nivel tonuri de alb
Câştig roşu / Câştig verde / Câştig albastru
Reglează nivelul tonului de alb al zonelor de roşu/verde/albastru deschis.
Tăiere-roşu / Tăiere-verde / Tăiere-albastru
Reglează nivelul tonului de alb al zonelor de roşu/verde/albastru închis.
Ajustări mai detaliate
Reglează elemente mai detaliate pentru Nivel tonuri de alb.
- 80 -
Nivel semnal de intrare:
Reglează nivelul semnalului de intrare.
Câştig roşu / Câştig verde / Câştig albastru:
Reglează nivelul tonului de alb detaliat al zonelor de roşu/verde/
albastru deschis.
Setări implicite:
Resetează elementele pentru Ajustări mai detaliate.
Resetare la iniţial
Resetează Nivel tonuri de alb la setările iniţiale.
■■Reglare culori
Nuanţă-Roşu / Saturaţie-Roşu / Luminanţă-Roşu
Reglează nuanţa/saturaţia/luminanţa zonelor de roşu ale imaginii.
Nuanţă-Verde / Saturaţie-Verde / Luminanţă-Verde
Reglează nuanţa/saturaţia/luminanţa zonelor de verde ale imaginii.
Nuanţă-Albastru / Saturaţie-Albastru / Luminanţă-Albastru
Reglează nuanţa/saturaţia/luminanţa zonelor de albastru ale imaginii.
Ajustări mai detaliate
Reglează elemente mai detaliate pentru Reglare culori.
Nuanţă-C / Nuanţă-M / Nuanţă-Y:
Reglează nuanţa zonelor de azuriu / purpuriu / galben ale imaginii.
Saturaţie-C / Saturaţie-M / Saturaţie-Y:
Reglează saturaţia zonelor de azuriu / purpuriu / galben.
Luminanţă-C / Luminanţă-M / Luminanţă-Y:
Reglează intensitatea luminoasă a zonelor de azuriu / purpuriu /
galben.
Setări implicite:
Resetează elementele pentru Ajustări mai detaliate.
Setări implicite
Resetează Reglare culori la setările iniţiale.
- 81 -
■■Gamma
Gamma
Comută curba gama.
●●
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că valorile numerice sunt referinţe pentru
reglare.
Ajustări mai detaliate
Reglează elemente mai detaliate pentru Gamma.
Nivel semnal de intrare:
Reglează nivelul semnalului de intrare.
Câştig:
Reglează câştigul de gamma pentru nivelul semnalului selectat.
Setări implicite:
Resetează elementele pentru Ajustări mai detaliate.
Setări implicite
Resetează Gamma la setările iniţiale.
■■Resetare la iniţial
Resetare la iniţial
Resetează Setări avansate la setările iniţiale.
- 82 -
Setări de opţiuni
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele. Elementele disponibile din meniu sunt afișate pe
ecranul televizorului dvs.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Imagine > Setări de opţiuni şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Mod joc / Mod cadenţă film / 1080p Pure Direct / 4K Pure Direct / 1080p
Pixel by 4pixels / Tip conţinut HDMI / Tip EOTF pt. HDMI / Tip EOTF /
Inter. RGB pt. HDMI / Sistem color AV / 3D-COMB
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Mod joc
(Activat / Dezactivat)
Furnizează imagini corespunzătoare pentru semnal cu răspuns rapid pentru
jocuri.
●●
Nu este valabil în modul TV
●●
Pentru a afişa o evidenţă continuă a timpului consumat utilizând Mod joc,
setaţi Afişare timp de joc.
Mod cadenţă film
(Auto / Activat / Dezactivat)
Îmbunătăţeşte rezoluţia verticală pentru imaginile din filme.
●●
Această funcţie este disponibilă pentru semnale întreţesute (cu excepţia
modului ferestre multiple, Servicii de reţea sau când Mod joc este setat la
Activat).
1080p Pure Direct
(Activat / Dezactivat)
Reproduce în detaliu calitatea originală a imaginii pentru semnalul de intrare
1080p (HDMI).
●●
Nu este valabil în următoarele condiţii:
– Fereastră multiplă
– 1080p Pixel by 4pixels este setat la Activat.
- 83 -
4K Pure Direct
(Activat / Dezactivat)
Reproduce în detaliu calitatea originală a imaginii pentru semnalul de intrare
4K (HDMI).
●●
Nu este valabil în următoarele condiţii:
– Fereastră multiplă
1080p Pixel by 4pixels
(Activat / Dezactivat)
Ecrane de tip pixel cu pixel, pentru a face imaginea mai clară la semnalul
1080p.
●●
Pentru HDMI
●●
Nu toate imaginile pot fi afişate în mod precis sub forma pixel cu pixel.
●●
Nu este valabil în următoarele condiţii:
– Fereastră multiplă
Tip conţinut HDMI
(Grafică / Fotografii / Auto / Dezactivat)
Reglează setările de imagine ale fiecărei intrări HDMI, în funcţie de tipul de
conţinut selectat.
Auto:
Reglează automat setările de imagine în funcţie de conţinutul HDMI
recepţionat, dacă echipamentul conectat acceptă tipul de conţinut
HDMI.
●●
Pentru a seta disponibilitatea fiecărui tip de conţinut pentru modul Auto,
selectaţi Ajust.automată detalii.
●●
Pentru HDMI
Tip EOTF pt. HDMI
(Auto / Gamma tradițional / HLG / PQ)
Selectează tipul de EOTF pentru fiecare intrare HDMI. Setați la Auto pentru
utilizare generală.
●●
Pentru HDMI
- 84 -
Tip EOTF
(Auto / Gamma tradițional / HLG / PQ)
Selectează tipul de EOTF pentru conținutul video sau transmisiuni.
Funcționează corect numai când semnalul corespunde fiecărui tip de EOTF.
Setați la Auto pentru utilizare generală.
●●
Se comută automat la Auto pentru difuzare de fiecare dată când se
selectează o altă intrare/un alt canal.
●●
Pentru DVB, conţinut video
Inter. RGB pt. HDMI
(Auto / Complet / Normal)
Reglează nivelul de negru al imaginii pentru fiecare intrare HDMI.
●●
Când nivelul de negru nu este adecvat, selectaţi Complet.
●●
Pentru HDMI
Sistem color AV
(Auto / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)
Selectează sistemul opţional de culoare, bazat pe semnalele video.
●●
Pentru AV (VIDEO)
3D-COMB
(Activat / Dezactivat)
Fotografiile statice sau în mişcare lentă arată mult mai vii.
●●
Ocazional, în timpul vizionării imaginilor statice sau lente, poate fi
observată cromatica imaginii. Setaţi la Activat pentru a afişa culori mai
aprinse şi mai aproape de realitate.
●●
Pentru recepţia de semnal PAL/NTSC în modul TV sau de la conexiunea
de tip compozit
- 85 -
Setări ecran
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Imagine > Setări ecran şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Modificare aspect / Suprascanare 16:9 / Reglaje zoom / Ecran
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Modificare aspect
Schimbă raportul de aspect (dimensiunea imaginii).
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Modificare aspect
Suprascanare 16:9
(Activat / Dezactivat)
Selectează zona de ecran care afişează imaginea pentru un aspect de 16:9.
Activat:
Imaginea este mărită pentru a ascunde marginile imaginii.
Dezactivat:
Afişează imaginea la dimensiunile sale iniţiale.
●●
Setaţi la Activat dacă paraziţii apar la marginea ecranului.
●●
Această funcţie poate fi memorată pentru semnalele SD (Definiţie
standard), respectiv HD (Înaltă definiţie).
●●
Nu este valabil în următoarele condiţii:
– Conţinut foto
– Mod joc este setat la Activat.
– Conţinut 4K
– 1080p Pixel by 4pixels este setat la Activat.
– 1080p Pure Direct este setat la Activat.
– 4K Pure Direct este setat la Activat.
– Fereastră multiplă
- 86 -
Reglaje zoom
Reglează poziţia şi dimensiunea verticală când setarea de aspect este Zoom.
●●
Nu este valabil în următoarele condiţii:
– Conţinut 4K
– Fereastră multiplă
Ecran
(Activat / Dezactivat)
Stinge ecranul atunci când selectaţi Dezactivat.
●●
Această funcţie este eficientă în reducerea consumului de energie atunci
când ascultaţi sunetul fără a urmări ecranul TV.
●●
Apăsaţi orice butoane (cu excepţia butonului Buton de activare/
dezactivare a modului de aşteptare) pentru a aprinde ecranul.
- 87 -
Copiere ajustare
Copiază setările de imagine ale True Cinema sau Particularizat în setările
aferente celuilalt mod de intrare sau mod de vizionare.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Imagine > Copiere ajustare > Destinaţie Mod Vizionare /
Destinaţie şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi destinaţia de copiere şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
4. Selectaţi Începere copierea şi apăsaţi pe OK pentru a copia.
5. Când este afişat un ecran de confirmare, selectaţi Da şi apăsaţi pe OK
pentru a seta.
= Observaţie =
●●
Setări de opţiuni şi Setări ecran nu se copiază.
- 88 -
Pentru sunete optime
Mod Sunet
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Sunet > Mod sunet şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi modul şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Mod sunet
(Standard / Muzică / Dialog / Stadion / Utilizator)
Selectează modul sunet preferat de dumneavoastră pentru fiecare intrare.
Standard:
Furnizează o calitate adecvată a sunetului pentru toate tipurile de
scene.
Muzică:
Îmbunătăţeşte calitatea sunetului pentru urmărirea videoclipurilor
muzicale, etc.
Dialog:
Îmbunătăţeşte calitatea sunetului pentru urmărirea ştirilor, pieselor de
teatru etc.
Stadion:
Îmbunătățește calitatea sunetului pentru vizionarea de sporturi, etc.
●●
Modul de sunet este setat automat ca Stadion atunci când Mod de
vizionare este setat ca Sport. Pentru a anula asocierea modului de
sunet cu cel de vizualizare, setați Link Sport ca Dezactivat.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de bază
Utilizator:
Ajustează sunetul manual prin utilizarea egalizatorului, în funcţie de
calitatea sonică preferată de dumneavoastră.
●●
Următoarele elemente pot fi reglate şi memorate pentru fiecare mod.
Sunete joase / Sunete înalte / Surround / Amplificare bas
●●
Pentru modul Utilizator, Egalizor este disponibil în meniul Sunet în loc de
Sunete joase şi Sunete înalte. Selectaţi Egalizor şi ajustaţi frecvenţa.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de bază
●●
Această funcţie este eficientă numai pentru sunetul de la difuzoarele
televizorului.
- 89 -
Setări de bază
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectați Sunet şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Sunete joase / Sunete înalte / Egalizor / Balans / Surround / Amplificare
bas / Link Sport
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Sunete joase
Ajustează nivelul pentru a accentua sau minimiza sunetele de ieşire joase,
profunde.
Sunete înalte
Ajustează nivelul pentru a accentua sau minimiza sunetele de ieşire ascuţite,
înalte.
Egalizor
Ajustează nivelul frecvenţei pentru a corespunde calităţii sonice preferate de
dumneavoastră.
●●
Această funcţie este disponibilă când Mod sunet este setat la Utilizator.
●●
Selectaţi frecvenţa şi reglaţi nivelul de frecvenţă.
●●
Pentru accentuarea başilor, ridicaţi nivelul frecvenţei mai joase. Pentru
accentuarea sunetelor înalte, măriţi nivelul frecvenţei mai ridicate.
●●
Pentru a reseta nivelurile fiecărei frecvenţe la setările implicite, selectaţi
Setări implicite şi apăsaţi pe OK.
●●
Această funcţie este eficientă numai pentru sunetul de la difuzoarele
televizorului.
Balans
Reglează nivelul de volum pentru difuzoarele din stânga şi din dreapta.
Surround
(Cinema surround / Stadion surround / Dezactivat)
Selectează setările pentru sunet surround.
Cinema surround:
Oferă sunet potrivit pentru vizionarea unui film prin îmbunătățirea
efectelor spațiale.
- 90 -
Stadion surround:
Oferă sunet dinamic pentru vizionarea sporturilor prin îmbunătățirea
efectelor spațiale.
●●
Această funcţie este eficientă numai pentru sunetul de la difuzoarele
televizorului.
Amplificare bas
(Activat / Dezactivat)
Accentuează efectul sunetelor de bas.
●●
Această funcţie este eficientă numai pentru sunetul de la difuzoarele
televizorului.
Link Sport
(Activat / Dezactivat)
Setează automat modul de sunet ca Stadion atunci când Mod de vizionare
este setat ca Sport.
- 91 -
Setări de volum
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectați Sunet şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Selectare difuzor / Setare difuzoare TV / Volum căşti / Control automat
amplif. / Corecţie volum / Reglare claritate sunet
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Selectare difuzor
(TV / Home Cinema)
Activează controlul difuzorului sistemului theatre cu telecomanda televizorului
îndreptând telecomanda spre receptorul de semnal al televizorului.
TV:
Difuzoarele televizorului sunt active.
Home Cinema:
Sunetul provine de la incintele acustice tip cinematograf. Player
theatre, Blu-ray Disc theatre sau amplificatorul va fi pornit automat
dacă este în modul aşteptare.
●●
●●
Sonorul difuzoarelor televizorului este dezactivat. Dacă
echipamentul este oprit, difuzoarele televizorului vor fi activate.
●●
Puteţi utiliza Creştere / Reducere volum şi MUTE.
Această funcţie este disponibilă atunci când difuzoarele sistemului theatre
compatibile cu funcţia VIERA Link sunt conectate la televizor.
Setare difuzoare TV
(Difuzor TV / Căşti / Dezactivat)
Selectează ieşirea audio în vederea reglării volumului.
●●
Sunetul de la difuzorul televizorului de opreşte când se selectează Căşti
sau Dezactivat.
Volum căşti
Reglează volumul căştilor.
- 92 -
Control automat amplif.
(Activat / Dezactivat)
Reglează automat diferenţele mari dintre nivelurile de sunet dintre canale şi
intrări.
Corecţie volum
Reglează volumul fiecărui canal sau mod de intrare individual.
Reglare claritate sunet
(Activat / Dezactivat)
Dacă sunetul de la difuzoarele televizorului este neclar din cauza mediului de
instalare, se recomandă opțiunea Activat.
●●
Această funcţie este eficientă numai pentru sunetul de la difuzoarele
televizorului.
- 93 -
Îndrumări vocale
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Sunet > Îndrumări vocale şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Îndrumări vocale / Viteză / Volum / Limbă / Nivel utilizator / Browser Web
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Îndrumări vocale
(Activat / Dezactivat)
Setaţi la Activat pentru a activa ghidarea vocală a funcţiilor de bază (mesaje
pe ecran etc.) pentru utilizatorii cu handicap vizual.
●●
Nu este valabil în modul ferestre multiple
Viteză
(Rapid / Normal / Lent)
Selectează viteza de citire pentru ghidarea vocală.
Volum
(Maxim / Mediu / Minim)
Selectează volumul pentru ghidarea vocală.
Limbă
Schimbă limba pentru ghidarea vocală.
●●
Este posibil ca nu toate limbile să fie disponibile. Când nu există suport
pentru limba selectată, opţiunea Limbă este automat setată la Engleză.
Nivel utilizator
(Începător / Expert)
Selectează nivelul de prolixitate vocală pentru ghidarea vocală.
Browser Web
(Activat / Dezactivat)
Setaţi la Activat pentru a permite ghidarea vocală a conţinutului de reţea în
funcţia de browser web.
- 94 -
= Observaţie =
●●
Este posibil ca funcţia de ghidare vocală să nu corespundă exact.
- 95 -
Descriere audio
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Sunet > Descriere audio şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Tip audio preferat / Volum
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
●●
Pentru DVB
Tip audio preferat
(Descriere audio / Standard)
Setări de naraţiune pentru utilizatori cu handicap vizual
Setaţi la Descriere audio pentru a activa coloana sonoră de naraţiune, atunci
când este disponibilă în semnalul difuzat.
●●
Disponibilitatea pistei de sunet de descriere audio este indicată de AD în
bannerul informativ.
●●
Nu este valabil în modul ferestre multiple
Volum
Reglează volumul pentru Descriere audio.
- 96 -
Setări avansate
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectați Sunet şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
MPX / Preferinţe audio / Selectare SPDIF / Format audio pentru HDMI /
Nivel optic PCM / Întârziere SPDIF / Intrare HDMI
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
MPX
Selectează modul sunet multiplex (dacă este disponibil).
Stereo:
Utilizaţi această opţiune în mod normal.
Mono:
Când nu puteţi recepţiona semnal stereo
M1 / M2:
Disponibil când se transmite semnalul mono
●●
Pentru Analogic
Preferinţe audio
(Auto / MPEG)
Selectează setarea iniţială pentru înregistrările audio.
Auto:
Selectează automat înregistrările audio dacă programul are două sau
mai multe melodii. Prioritatea este acordată în următoarea ordine Dolby Audio (Dolby Digital Plus), HE-AAC, Dolby Audio (Dolby Digital),
MPEG.
MPEG:
Prioritatea este acordată fişierului MPEG.
●●
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) este o metodă de codificare
a semnalelor digitale, dezvoltată de Dolby Laboratories. Pe lângă audio
stereo (2 canale), aceste semnale pot fi semnale audio transmise prin mai
multe canale.
●●
HE-AAC este o metodă de codificare perceptivă, folosită pentru a
comprima semnalele audio digitale, în vederea stocării şi transmiterii
eficiente.
- 97 -
●●
MPEG este o metodă de comprimare audio, care reduce dimensiunea
fişierului audio, fără a determina diminuarea considerabilă a calităţii
sunetului.
●●
Dolby Audio (Dolby Digital Plus) şi HE-AAC sunt tehnologii aplicabile
programelor HD (de înaltă definiţie).
●●
Pentru DVB
Selectare SPDIF
(Auto / PCM / Dolby Audio)
Selectează setarea iniţială a semnalului audio digital de ieşire de la
terminalele DIGITAL AUDIO şi HDMI2 (funcţia ARC).
●●
SPDIF este un format de fişier de transfer audio standard.
Auto:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) şi canalul multiplu HEAAC sunt redate ca Dolby Digital Bitstream. MPEG este transmis ca
PCM.
PCM:
Semnalul digital transmis este fixat la PCM.
Dolby Audio:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC și AAC sunt
generate ca Dolby Digital Bitstream sau Dolby Digital Plus Bitstream.
●●
ARC (Audio Return Channel) este o funcţie de redare a semnalului audio
digital cu ajutorul unui cablu HDMI.
●●
Pentru DVB, conţinut video
Media Player > Redare > Setări audio de ieşire
Reţea > Videoclipuri > Setări audio de ieşire
Format audio pentru HDMI
(Auto / Flux binar / PCM)
Selectează formatul audio pentru semnalul de intrare HDMI.
Auto:
Dacă difuzoarele televizorului sunt active, formatul aduio este fixat pe
PCM. Dacă sunetul este livrat prin difuzoare de sistem theatre, formatul
audio este fixat pe Bitstream.
Flux binar:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) este redat ca Dolby
Audio Bitstream. Alte semnale de ieşire audio digitală ies ca PCM.
- 98 -
PCM:
Semnalul audio digital iese ca PCM.
Nivel optic PCM
Reglează nivelul audio al ieşirii PCM de la DIGITAL AUDIO şi terminalele
HDMI2 (funcţia ARC) pentru a egaliza cu cele ale altor tipuri audio.
Întârziere SPDIF
Reglează timpul de întârziere al ieşirii audio de la terminalele DIGITAL AUDIO
şi HDMI2 (funcţia ARC) dacă sunetul nu este sincronizat cu imaginea.
●●
Pentru DVB
Intrare HDMI
(Digital / Analogic)
Selectaţi conform semnalului de intrare.
Vizionare > Echipamente externe > Funcţii HDMI
Digital:
Când sunetul este transportat prin intermediul conexiunii cu cablu
HDMI
Analogic:
Când sunetul nu este transportat prin intermediul unei conexiuni prin
cablu adaptor HDMI-DVI
●●
Pentru HDMI
- 99 -
Ghid TV
Utilizarea ghidului TV
Ghid TV - Ghidul electronic de programe (EPG) oferă o listă pe ecran a
programelor transmise în momentul de faţă şi a transmisiunilor viitoare pentru
următoarele şapte zile (în funcţie de postul de televiziune).
●●
Nu este valabil în modul analogic
1. Selectaţi modul cu TV.
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB prin IP
2. Afişaţi Ghid TV cu GUIDE.
(Exemplu)
Ecranul TV
Data
Ora
Program
Poziţia şi numele canalului
●●
Pentru a urmări programul
1) Selectaţi programul curent şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
– Programul curent este afişat în partea din stânga sus a ecranului.
2) Selectaţi Vizualizare şi apăsaţi pe OK pentru a viziona.
– Pentru a utiliza Programare temporizator
Vizionare > Ghid TV > Programare temporizator
●●
În ziua anterioară
(Roşu)
- 100 -
●●
În ziua următoare
(Verde)
●●
Pentru a căuta în titlurile de programe şi pentru a vizualiza o listă a
programelor căutate (dacă este disponibilă)
1) Afişaţi lista de căutare cu
(Galben).
2) Selectați Căutare şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3) Introduceţi caractere cu Butoane cursor sau Butoane numerice şi
apăsaţi pe OK pentru a seta.
4) Apăsaţi pe
(Verde) pentru a începe căutarea.
– Sunt prezentate toate titlurile de programe care includ cuvântul pe
care l-aţi setat.
– Căutarea fără caractere determină prezentarea tuturor programelor,
inclusiv a programelor curente.
●●
Pentru a vizualiza o listă de canale din categoria selectată
1) Afişaţi lista de categorii cu
(Albastru).
2) Selectaţi categoria şi apăsaţi pe OK pentru a viziona.
– Pentru a lista canalele preferate, setaţi Editor favorite.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Editor favorite
●●
Pentru a vizualiza mai multe detalii ale programului
1) Selectaţi programul.
2) Apăsaţi pe
pentru a viziona.
– Apăsaţi din nou pentru a reveni la Ghid TV.
●●
Pentru a părăsi Ghid TV
EXIT
= Observaţie =
●●
Atunci când televizorul este pornit pentru prima dată sau este oprit pentru
mai mult de o săptămână, poate dura o vreme până când ghidul TV să fie
afişat în întregime.
- 101 -
Programare temporizator
Această funcţie vă permite să selectaţi programele pe care doriţi să le
înregistraţi pe USB HDD.
1. Afişaţi Ghid TV cu GUIDE.
2. Selectaţi programul viitor şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
De asemenea, puteţi seta un eveniment de temporizator apăsând
●●
Pentru a verifica/schimba/anula un eveniment de temporizator
.
Înregistrarea > Programare temporizator > Editarea programării
temporizatorului
●●
LED-ul va lumina în portocaliu în modul Standby când este setată
opţiunea Programare temporizator.
●●
Pentru a reveni la Ghid TV
BACK/RETURN
●●
Dacă selectaţi programul curent, va apărea un ecran de confirmare,
în care sunteţi întrebat dacă doriţi să urmăriţi sau să înregistraţi
programul. Selectaţi Programare temporizator şi apăsaţi pe OK pentru
a seta Înrg.USB HDD să înregistreze din momentul în care încheiaţi
setarea evenimentului de temporizator.
●●
este afişat pe ecranul Ghid TV dacă Programare temporizator este
setată din Ghid TV.
= Observaţie =
●●
Nu este valabil în modul analogic
●●
Programare temporizator funcţionează corect doar dacă sunt recepţionate
informaţii corecte de oră printr-un semnal de la postul TV sau furnizorul de
servicii.
●●
Niciun alt canal nu poate fi selectat în timp ce înregistrarea Programare
temporizator este în curs. (Doar pentru modelul cu un singur tuner)
●●
La înregistrarea programelor pe HDD-ul USB, asiguraţi-vă că formataţi
HDD-ul USB şi că îl activaţi pentru înregistrare în Setare dispozitiv USB.
Înregistrarea > Configurarea HDD USB
- 102 -
Teletext
Vizualizare Teletext
1. Comutaţi la teletext cu TEXT.
●●
Afişează pagina de index (conţinutul variază în funcţie de postul de
televiziune).
●●
Numerele paginii curente / secundare sunt afişate în partea din stânga sus
a ecranului.
●●
Data şi ora sunt afişate în partea din dreapta sus a ecranului.
●●
Bara de culori este afişată la baza ecranului.
2. Selectaţi pagina cu Butoane cursor, Butoane numerice sau
(butoane colorate).
●●
Pentru reglarea contrastului
1) Apăsaţi pe MENU de trei ori pentru a afişa Contrast.
2) Reglaţi şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Pentru a închide teletextul
EXIT
■■Afişarea datelor ascunse
1. Apăsaţi pe MENU.
2. Afişaţi cu
●●
(Roşu).
Apăsaţi încă o dată pentru a ascunde.
■■Pentru a vizualiza o pagină favorită memorată
Apăsaţi pe STTL pentru a vizualiza o pagină preferată.
●●
Afişaţi pagina memorată în
●●
Setarea din fabrică este „P103”.
(Albastru). (Modul Listare)
■■COMPLET/SUS/JOS
1. Apăsaţi pe MENU.
2. Apăsaţi pe
(Verde) pentru a schimba orientarea.
- 103 -
■■Vizualizaţi programul TV şi teletextul în două ferestre simultan
1. Apăsaţi de două ori pe MENU.
2. Setaţi Imagine şi text la Activat / Dezactivat.
●●
Operaţiunile pot fi efectuate numai în ecranul de teletext.
■■Memorarea paginilor vizualizate des în bara de culori (modul
Listă)
1. Apăsaţi pe
afişată.
(butoane colorate) în timp ce pagina este
2. Apăsaţi şi menţineţi OK.
●●
Numărul paginii memorate se schimbă în alb.
●●
Pentru modificarea paginilor memorate
1) Apăsaţi pe
(butoane colorate) pentru a modifica.
2) Introduceţi un nou număr de pagină cu Butoane numerice.
3) Apăsaţi şi menţineţi OK.
■■Vizualizarea subpaginii
Numărul de pagini secundare este afişat în partea de sus a ecranului. Apăsaţi
pe
/
pentru a vizualiza o pagină secundară. (Numai când teletextul are
mai mult de o pagină.)
●●
Numărul de pagini secundare variază în funcție de emițător (până la 79 de
pagini).
●●
Căutarea poate necesita timp în timp ce vizionaţi programe TV.
●●
Pentru vizualizarea unei anumite pagini secundare
1) Apăsaţi pe MENU.
2) Apăsaţi pe
(Albastru).
3) Introduceţi numărul din 4 cifre (de ex., P6, apăsaţi pe
- 104 -
).
Modul Teletext
Serviciile teletext sunt informaţii text furnizate de postul de televiziune.
●●
Opţiunile pot diferi în funcţie de transmiţător.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Setări afişaj > Teletext şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Selectaţi TOP (FLOF) / Listare şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
■■Modul TOP (Pentru difuzarea TOP în format text)
TOP este o îmbunătăţire specială a serviciului teletext standard care are ca
rezultate o căutare mai uşoară şi o ghidare eficientă.
●●
Prezentare generală rapidă a informaţiilor teletext disponibile
●●
Selectare facilă, pas cu pas, a subiectului de interes
●●
Informaţii despre pagină în partea de jos a ecranului
●●
Posibilitate de deplasare înainte/înapoi cu o pagină
(Roşu) /
●●
(Verde)
Pentru a selecta un grup de subiecte
(Albastru)
●●
Pentru a selecta următorul subiect din grupul de subiecte
(Galben)
(După ultimul subiect, trece la următorul grup de subiecte.)
■■Modul FLOF (FASTEXT) (Pentru transmisia FLOF
(FASTEXT))
În modul FLOF, patru subiecte colorate diferit sunt dispuse în partea de jos a
ecranului.
Pentru a accesa informaţiile legate de unul dintre aceste subiecte, apăsaţi
butonul de culoarea corespunzătoare.
Această funcţie vă permite accesul rapid la informaţiile legate de acele
subiecte.
■■Modul Listare
În modul Listare, în partea de jos a ecranului se afişează patru numere de
pagini colorate diferit. Fiecare dintre aceste numere poate fi modificat şi
salvat în memoria televizorului.
Vizionare > Teletext > Vizualizare Teletext
- 105 -
Setare caractere teletext
Selectează caracterele limbii teletextului.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Setări afişaj > Setare caractere teletext şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
3. Selectaţi caracterele şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Vest:
engleză, franceză, germană, greacă, italiană, spaniolă, suedeză, turcă
etc.
Est1:
cehă, engleză, estonă, letonă, română, rusă, ucraineană etc.
Est2:
cehă, maghiară, letonă, poloneză, română etc.
- 106 -
Acordarea şi editarea canalelor
Meniul Setare
Puteți să reglați din nou canalele, să editați lista de canale, să creați lista cu
canale favorite, etc.
1. Selectaţi modul cu TV.
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB prin IP / Analogic
2. Afişaţi meniul cu MENU.
3. Selectaţi Setare > Meniu acord şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
Meniu acord DVB-S / Meniu acord DVB-C / Meniu acord DVB-T / Meniu
acord DVB prin IP / Meniu acord analogic
●●
Numele meniului variază în funcţie de modul TV.
4. Selectaţi una dintre funcţii şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
Editor listă canale / Editor favorite / Setare automată / Acord manual /
Actualizare listă canale / Mesaj canal nou / Stare semnal / Atenuator /
Adaugă semnal TV
●●
Elementele funcţiei variază în funcţie modul TV şi de ţara pe care aţi
selectat-o.
- 107 -
Editor listă canale
■■Editarea canalelor DVB
Puteți edita lista cu toate canalele DVB prin adăugarea / ștergerea și mutarea
canalelor.
●●
Canalele care nu sunt în lista cu toate canalele DVB nu pot fi afișate,
exceptând această funcție.
1. Selectați Editor listă canale şi apăsați pe OK pentru a accesa.
●●
Pentru a schimba/muta poziția canalului
1) Apăsaţi pe
(Verde) pentru a edita.
2) Setaţi noua poziţie cu Butoane cursor sau Butoane numerice şi
apăsaţi pe
(Verde) pentru a stoca.
●●
Pentru a şterge canalul
(Albastru)
●●
Pentru a şterge toate canalele.
(Galben)
●●
Pentru a adăuga un canal
1) Selectați un canal din Canale găsite.
2) Apăsaţi pe OK pentru a-l adăuga la toate canalele DVB.
●●
Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetică
(Roşu)
●●
Pentru a adăuga toate canalele la listă (dacă este disponibilă)
1) Apăsaţi pe
(Galben).
2) Apăsaţi pe
(Verde) pentru a le adăuga pe toate (în funcţie de
postul de televiziune).
●●
Pentru a adăuga simultan canale consecutive pe listă (dacă este
disponibilă)
1) Apăsaţi pe
(Galben).
2) Realizaţi blocul de canale şi apăsaţi pe OK pentru a adăuga.
●●
Pentru a schimba categoria Canale găsite
(Albastru)
- 108 -
2. Apăsaţi pe BACK/RETURN şi pe OK pentru a memora.
●●
Pentru a înlocui lista de canale (DVB-S)
1) Afişaţi meniul cu MENU.
2) Selectaţi Setare > Alte setări > Schimbare listă canale şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
3) Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
– În timpul operaţiei, îndepărtaţi dispozitivele USB altele decât memoria
flash USB utilizată pentru această funcţie.
Setări > Setare > Alte setări
■■Ignorarea canalelor analogice nedorite
Puteţi ascunde (omite) canalele nedorite. Canalele ascunse nu pot fi afişate
decât în această funcţie.
1. Selectați Listă canale şi apăsați pe OK pentru a accesa.
2. Selectaţi un canal.
3. Apăsaţi pe OK pentru a seta Afişare / Ascundere (omitere).
: Afişare
: Ascundere (omitere)
●●
Pentru a afişa toate canalele (dacă sunt disponibile)
(Galben)
■■Editarea canalelor analogice
●●
Pentru a schimba/muta poziţia canalului (dacă este disponibilă)
1) Apăsaţi pe
(Verde) pentru a edita.
2) Setaţi noua poziţie cu Butoane cursor şi apăsaţi pe
a stoca.
●●
Pentru a reacorda fiecare canal (Acord manual)
(Roşu)
●●
Pentru a redenumi canalul
1) Apăsaţi pe
(Albastru) pentru a edita.
- 109 -
(Verde) pentru
2) Introduceţi caracterele (maximum 5 caractere) cu Butoane cursor sau
Butoane numerice şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
3) Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
= Observaţie =
●●
În cazul în care un VCR este conectat numai cu cablul RF în modul
Analogic, editaţi VCR.
- 110 -
Editor favorite
■■Listarea canalelor DVB preferate
Creaţi lista dumneavoastră de canale favorite de la diverşi transmiţători (până
la 4: Favorite de la 1 la 4).
Listele de canale favorite sunt disponibile pentru alternare din bannerul
informativ şi în ecranul Ghid TV.
Vizionare > De bază > Banner informativ
Vizionare > Ghid TV > Utilizarea ghidului TV
1. Selectați Editor favorite şi apăsați pe OK pentru a accesa.
2. Selectaţi un canal pentru listare din toate canalele DVB.
●●
●●
apare atunci când canalul este criptat.
Pentru a afişa alte favorite
(Verde)
●●
Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetică
(Roşu)
●●
Pentru a schimba categoria
(Albastru)
3. Apăsaţi pe OK pentru a-l adăuga la lista de favorite.
●●
●●
Pentru a adăuga toate canalele la listă (dacă este disponibilă)
1) Apăsaţi pe
(Galben).
2) Apăsaţi pe
(Verde) pentru a le adăuga pe toate.
Pentru a adăuga simultan canale consecutive pe listă
1) Apăsaţi pe
(Galben).
2) Realizaţi blocul de canale şi apăsaţi pe OK pentru a adăuga.
4. Apăsaţi pe BACK/RETURN şi pe OK pentru a memora.
- 111 -
■■Editarea listei de canale DVB favorite
Puteţi edita lista de canale favorite în timp ce cursorul se află pe numele
canalului din lista de canale favorite.
●●
Pentru a muta canalul
1) Selectaţi canalul.
2) Apăsaţi pe
(Verde).
3) Selectaţi noua poziţie cu Butoane cursor.
4) Apăsaţi pe
●●
(Verde) pentru a memora.
Pentru a şterge canalul
1) Selectaţi canalul.
●●
2) Apăsați pe
(Albastru) pentru a șterge.
– Apăsaţi pe
(Galben) pentru a şterge toate canalele.
Pentru a denumi favoritele
1) Apăsaţi pe
(Roşu).
2) Introduceţi caracterele (maximum 10 caractere) cu Butoane cursor sau
Butoane numerice şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
3) Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
- 112 -
Setare automată
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele. Elementele disponibile din meniu sunt afișate pe
ecranul televizorului dvs.
Efectuează automat reacordarea tuturor canalelor recepţionate în zonă.
●●
Această funcţie este disponibilă dacă acordul canalului a fost deja
efectuat.
●●
Numai modul selectat este reacordat. Toate setările anterioare pentru
acordare sunt şterse.
●●
Codul PIN pentru Blocare copii este cerut pentru a reacorda canalele
blocate.
Funcţii > Control Parental > Număr PIN
●●
Dacă acordul nu a fost finalizat, setaţi Acord manual.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Acord manual
■■DVB-S
1. Selectați Sistem antenă şi apăsați pe OK pentru a accesa.
2. Selectaţi Un LNB / MiniDiSEqC / DiSEqC 1.0 / Cablu singular şi apăsaţi pe
OK pentru a seta.
Un LNB:
Compatibil cu un singur LNB.
MiniDiSEqC:
Se pot controla până la 2 LNB-uri.
DiSEqC 1.0:
Se pot controla până la 4 LNB-uri.
Cablu singular:
La utilizarea routerului Cablu singular, sunt disponibile până la 32 benzi
de utilizator.
●●
Puteţi recepţiona mai mulţi sateliţi dacă aveţi un sistem de control
antenă DiSEqC.
●●
Acest televizor acceptă DiSEqC versiunea 1.0.
3. Selectați Configurare LNB şi apăsați pe OK pentru a accesa.
●●
Selectaţi Mod Tuner dual, setaţi la Activat pentru a utiliza funcţia de
tuner dual.
4. Selectaţi LNB / Satelit şi setaţi.
●●
Selectaţi IN 1 / IN 2 în Intrare semnal în vederea setării pentru fiecare
tuner.
- 113 -
1) Setaţi mai întâi LNB.
– Dacă setaţi la Un LNB, opţiunea LNB nu este selectabilă.
– Dacă setaţi la MiniDiSEqC sau la Cablu singular, selectaţi dintre
LNB AA şi AB.
– Dacă setaţi la DiSEqC 1.0, selectaţi dintre LNB AA, AB, BA şi BB.
2) Setaţi Satelit pentru LNB-ul selectat.
– Selectaţi Niciun satelit dacă nu cunoaşteţi satelitul conectat.
(Satelitul disponibil este căutat în Setare automată.)
– Selectaţi Definire utilizator pentru a seta Frecvenţă test transporder
manual.
– Dacă setaţi la Cablu singular, sunt necesare setări suplimentare.
Setaţi Versiune cablu singular, Bandă utilizator, Frecvenţă utilizator
şi PIN (în funcţie de routerul cu cablu singular pe care îl utilizaţi).
Pentru detalii, citiţi manualul routerului Cablului singular.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Sateliţi selectabili
5. Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
6. Selectați Setare automată şi apăsați pe OK pentru a accesa.
7. Selectaţi Mod căutare / Mod scanare şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
8. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
●●
Mod scanare
Rapid:
Scanează frecvenţa potrivită pentru satelitul selectat.
Complet:
Scanează întregul spectru de frecvenţe.
●●
După setări, selectaţi Începere căutare şi apăsaţi pe OK pentru a căuta.
9. Este afişat un ecran de confirmare, apăsaţi pe OK pentru a porni Setare
automată. (Setările se efectuează automat.)
●●
La finalizarea operaţiunii, va fi afişat canalul din poziţia cea mai de jos.
= Observaţie =
●●
Setaţi Mod Tuner dual la Activat pentru a selecta semnalul DVB-S pentru
funcţia server DVB via IP. (Doar pentru modelul cu tuner dublu)
- 114 -
■■DVB-C, DVB-T, Analogic
1. Selectați Setare automată şi apăsați pe OK pentru a accesa.
2. Setaţi Setări pentru Setare automată DVB-C şi apăsaţi pe OK pentru a
memora. (DVB-C)
●●
Mod scanare
Rapid:
Scanează frecvenţa potrivită pentru ţara dumneavoastră.
Complet:
Scanează întregul spectru de frecvenţe.
●●
În mod normal, setaţi Frecvenţă, Symbol Rate şi ID reţea la Auto.
Dacă Auto nu este afişat sau dacă este necesar, introduceţi fiecare
valoare specificată de furnizorul dumneavoastră de cablu utilizând
Butoane numerice.
●●
După setări, selectaţi Începere căutare şi apăsaţi pe OK pentru a căuta.
3. Este afişat un ecran de confirmare, apăsaţi pe OK pentru a porni Setare
automată. (Setările se efectuează automat.)
●●
La finalizarea operaţiunii, va fi afişat canalul din poziţia cea mai de jos.
■■DVB prin IP
●●
Asiguraţi-vă că s-au efectuat conexiunile de reţea şi setările de reţea.
Funcţii > DVB prin IP > Conexiune client DVB via IP
Reţea > Setări de reţea
1. Selectați Setare automată şi apăsați pe OK pentru a accesa.
2. Este afişat un ecran de confirmare, apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi un server din Listă servere.
4. Selectați Setări client şi apăsați pe OK pentru a accesa.
●●
Selectaţi Mediu Unicast pentru a folosi o reţea de domiciliu.
●●
Selectaţi Mediu Multicast pentru a folosi în blocuri de locuinţe, hoteluri,
spitale etc. (Toate serverele sunt selectate automat.)
5. Selectați Căutare canale şi apăsați pe OK pentru a accesa.
6. Setați Mod căutare DVB prin IP și selectați Pornire setare auto..
●●
Setați configurația DVB-via-IP pentru reglarea canalelor DVB.
●●
La finalizarea operaţiunii, va fi afişat canalul din poziţia cea mai de jos.
- 115 -
■■Setare automată utilizând butoanele de pe televizor
1. Ţineţi apăsat butonul INPUT/OK/HOLD for MENU pentru circa 3 secunde,
pentru a se afişa meniul.
2. Setaţi Setare automată cu următoarele butoane de la panoul de control.
●●
Mutaţi cursorul/selectaţi dintr-o gamă de opţiuni/selectaţi elementul de
meniu
●●
Accesarea meniului/memorarea setărilor după efectuarea reglajelor
sau setarea opţiunilor cu butonul INPUT/OK/HOLD for MENU
- 116 -
Acord manual
●●
Utilizaţi în mod normal Setare automată sau Actualizare listă canale pentru
a reacorda canalele DVB.
●●
Dacă acordarea nu a fost făcută complet sau pentru reglarea direcţiei
antenei terestre sau parabolice, folosiţi această funcţie. (DVB)
●●
Toate canalele DVB găsite sunt adăugate la Editor listă canale.
■■DVB-S
●●
Vă rugăm să consultaţi operatorii de transmisie prin satelit pentru setare.
1. Selectaţi Frecvenţă transponder / Symbol Rate / Polarizare / Modulaţie /
Service ID şi setaţi cu Butoane cursor sau Butoane numerice.
2. Selectaţi Începere căutare şi apăsaţi pe OK pentru a căuta.
■■DVB-C
1. Introduceţi frecvenţa cu Butoane numerice.
●●
În mod normal, setaţi Symbol Rate şi Service ID la Auto.
2. Selectaţi Începere căutare şi apăsaţi pe OK pentru a căuta.
■■DVB-T
1. Selectaţi un canal şi reglaţi frecvenţa pentru fiecare canal.
●●
Setaţi locaţia în care nivelul pentru Calitate semnal ajunge la maximum.
2. Apăsaţi pe OK pentru a căuta.
- 117 -
■■Analogic
Setaţi manual canalul analogic după Setare automată.
1. Selectaţi poziţia canalului cu Butoane numerice.
2. Selectaţi canalul cu Canal următor/anterior.
3. Setaţi Acord manual.
4. Selectaţi Memorare şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Utilizaţi Acord fin pentru a face mici reglaje la acordul unui program
individual (afectat de condiţiile meteo etc.).
●●
În cazul în care un VCR este conectat numai cu cablul RF, selectaţi poziţia
canalului 0.
■■DVB prin IP (DVB-S)
●●
Vă rugăm să consultaţi operatorii de transmisie prin satelit pentru setare.
1. Selectaţi Frecvenţă transponder / Symbol Rate / Polarizare / Modulaţie /
FEC / Service ID şi setaţi cu Butoane cursor sau Butoane numerice.
2. Selectaţi Începere căutare şi apăsaţi pe OK pentru a căuta.
■■DVB prin IP (DVB-C)
1. Selectaţi Frecvenţă / Lăţime de bandă / Tip modulaţie / Symbol Rate / FEC
/ Service ID şi setaţi cu Butoane cursor sau Butoane numerice.
●●
În mod normal, setaţi Symbol Rate la Auto.
2. Selectaţi Începere căutare şi apăsaţi pe OK pentru a căuta.
- 118 -
■■DVB prin IP (DVB-T)
1. Selectaţi Frecvenţă / Lăţime de bandă / Modulaţie / FEC / Service ID şi
setaţi cu Butoane cursor sau Butoane numerice.
2. Selectaţi Începere căutare şi apăsaţi pe OK pentru a căuta.
= Observaţie =
●●
Pentru detalii privind conexiunile DVB via IP
Funcţii > DVB prin IP > Conexiune client DVB via IP
●●
Nu este valabil când Setări client este setat la Mediu Multicast (DVB prin
IP)
- 119 -
Actualizare listă canale
Prin actualizarea listei de canale DVB, puteţi adăuga canale noi, puteţi şterge
canalele eliminate sau puteţi modifica automat numele şi poziţiile canalelor.
●●
Lista de canale este actualizată păstrând setările dumneavoastră în Editor
listă canale, Editor favorite, Control Parental etc.
●●
În funcţie de starea semnalului, este posibil ca actualizarea să nu poată fi
efectuată.
●●
Pentru actualizarea canalelor DVB-S, setaţi Mod căutare şi Mod scanare
înainte de actualizare.
1) Selectaţi Mod căutare / Mod scanare şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
2) Setaţi fiecare element şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
3) După setări, selectaţi Începere căutare şi apăsaţi pe OK pentru a
căuta.
= Observaţie =
●●
Nu este valabil când Setări client este setat la Mediu Multicast (DVB prin
IP)
- 120 -
Stare semnal
Selectează un canal şi verifică starea semnalului cu ajutorul unor indicatori.
●●
O intensitate bună a semnalului nu este o indicaţie a unei recepţii
adecvate a semnalului.
●●
Barele verticale indică valoarea maximă a semnalului pentru canalul
selectat.
●●
Pentru a schimba canalul
●●
Pentru DVB
- 121 -
Alte setări
Mesaj canal nou
Selectează dacă se afişează un mesaj de notificare la găsirea unui nou canal
DVB.
●●
La apariţia unui mesaj de notificare, puteţi efectua Actualizare listă canale
apăsând pe OK.
●●
Nu este valid în DVB via IP
Atenuator
(Activat / Dezactivat)
Reduce automat semnalul DVB-C pentru a evita interferenţele.
●●
Dacă semnalul DVB-C este prea puternic, pot apărea interferenţe. În acest
caz, setaţi la Activat pentru a reduce automat semnalul.
Adaugă semnal TV
Adaugă modul TV.
●●
Permite adăugarea oricărui mod TV care a fost ignorat la Setare automată
inițial.
- 122 -
Sateliţi selectabili
■■Sateliţi selectabili şi poziţionarea antenei parabolice pentru
acordarea canalelor DVB-S
Pentru a vă asigura că antena parabolică este corect montată, vă rugăm să
consultaţi furnizorul local.
Consultaţi, de asemenea, operatorii de transmisie prin satelit pentru mai
multe detalii.
●●
Intelsat la 85,2° est
●●
Hot Bird la 13° est
●●
ABS 1 la 75° est
●●
Eutelsat la 10° est
●●
Express la 53° est
●●
Eutelsat la 9° est
●●
Intelsat la 45° est
●●
Eutelsat la 7° est
●●
Turksat la 42° est
●●
Astra la 4,8° est
●●
Hellas la 39° est
●●
Thor la 0,8° vest / Intelsat la 1° vest
●●
Eutelsat la 36° est
●●
Amos la 4° vest
●●
Eutelsat la 33° est
●●
Eutelsat la 5° vest
●●
Astra la 28,2° est
●●
Eutelsat la 7° vest
●●
Badr la 26° est
●●
Eutelsat la 8° vest
●●
Eutelsat la 25,5° est
●●
Eutelsat la 12,5° vest
●●
Astra la 23,5° est
●●
Telstar la 15° vest
●●
Eutelsat la 21,5° est
●●
SES la 22° vest
●●
Astra la 19,2° est
●●
Intelsat la 24,5° vest
●●
Eutelsat la 16° est
●●
Hispasat la 30° vest
- 123 -
Înregistrarea
Configurarea HDD USB
Pregătiri
Puteţi înregistra programele TV digitale pe HDD-ul USB conectat şi vă puteţi
bucura de vizionarea lor în diferite moduri.
●●
Pregătiţi HDD-ul USB pentru utilizarea exclusivă în scopuri de înregistrare
cu ajutorul acestui televizor.
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de conectarea sau deconectarea cablurilor.
●●
Conectaţi HDD-ul USB la portul USB 1 sau USB 2, cu ajutorul cablului
USB. (Consultați indicațiile privind terminalele de pe televizor.)
●●
Conectaţi unitatea USB HDD la priza de alimentare.
●●
Pentru deconectarea în siguranţă a HDD-ului USB de la televizor, efectuaţi
Deconect. USB în sigur. în Setare dispozitiv USB.
Înregistrarea > Configurarea HDD USB > Setări pentru HDD USB
●●
Pentru conectare, verificaţi dacă tipul de terminale şi ştecăre este corect.
Port USB
Cablu USB
USB HDD
Priză
= Atenţie =
●●
Toate datele de pe HDD-ul USB vor fi şterse în următoarele cazuri:
– Când HDD-ul USB este formatat cu ajutorul acestui televizor
Înregistrarea > Configurarea HDD USB > Setări pentru HDD USB
– Când HDD-ul USB este formatat pentru a fi utilizat pe PC etc.
●●
Când televizorul este reparat din cauza unei defecţiuni, este posibil să fiţi
nevoiţi să formataţi din nou HDD-ul USB cu ajutorul televizorului, pentru a-l
putea utiliza. (După formatare, toate datele vor fi şterse.)
- 124 -
●●
Pentru a utiliza HDD-ul USB pe PC-ul dumneavoastră după ce l-aţi
folosit cu acest televizor pentru înregistrare, formataţi-l din nou pe PCul dumneavoastră. (Pot fi necesare operaţiuni sau instrumente speciale
pentru formatare pe PC-ul dumneavoastră. Pentru detalii, consultaţi
manualul HDD-ului USB.)
●●
Datele înregistrate pe HDD-ul USB cu acest televizor pot fi redate doar pe
acest televizor. Nu îi puteţi reda conţinutul pe un alt televizor (inclusiv un
televizor cu acelaşi număr de model) sau pe orice alt echipament.
●●
Nu opriţi televizorul, nu scoateţi fişa cablului de alimentare din priză şi nu
scoateţi HDD-ul USB pe durata operaţiei (formatare, înregistrare etc.).
Aceasta poate determina funcţionarea defectuoasă a dispozitivului sau
distrugerea datelor înregistrate. (O altă cauză de defecţiune o poate
reprezenta o cădere de tensiune.)
= Observaţie =
●●
Programele TV analogice nu pot fi înregistrate pe HDD USB.
●●
Transmisiile de date (MHEG etc.) şi transmisiunile radio nu sunt
înregistrate, iar funcţia de înregistrare nu este operaţională în decursul
perioadei fără semnal.
●●
Nu toate programele pot fi înregistrate, acest lucru depinzând de postul
emitent şi de furnizorul de servicii.
●●
În funcţie de starea reţelei, este posibil ca funcţia de înregistrare să nu se
comporte corespunzător în DVB via IP.
●●
Funcţia de tuner dublu (urmărirea sau înregistrarea a 2 programe
simultan, urmărirea unui program în timpul înregistrării unui alt program
etc.) nu este disponibilă în timpul folosirii funcţiei server DVB via IP. (Doar
pentru modelul cu tuner dublu)
●●
Nu puteţi copia programele TV înregistrate ale HDD-ului USB.
●●
Este posibil ca redarea conţinutului înregistrat să nu se realizeze
corespunzător în funcţie de progresul înregistrării. (Doar pentru modelul cu tuner
dublu)
●●
Pentru detalii privind USB HDD
Înregistrarea > Informaţii tehnice > USB HDD
- 125 -
Setări pentru HDD USB
Formataţi şi setaţi HDD-ul USB pe acest televizor, ca să îl folosiţi pentru
înregistrare.
Toate dispozitivele USB recunoscute ca dispozitive de stocare cu memorie de
mare capacitate sunt afişate.
●●
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că HDD-ul USB va fi formatat şi toate
datele pe care le conţine vor fi şterse după această setare.
●●
Înainte de setări, conectaţi HDD-ul USB şi asiguraţi-vă că porniţi HDD-ul
USB.
Înregistrarea > Configurarea HDD USB > Pregătiri
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Setare dispozitiv USB şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Selectaţi HDD-ul USB pentru înregistrare şi apăsaţi pe OK pentru a începe
setarea.
●●
Unele HDD-uri USB nu pot fi afişate.
●●
Pentru a afişa informaţiile dispozitivului evidenţiat
4. Când este afişat ecranul de atenţionare şi de confirmare pentru utilizarea
HDD USB, selectaţi Da şi apăsaţi pe OK pentru a continua.
5. Când este afişat un ecran de confirmare al numelui HDD-ului USB,
selectaţi Da şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Numele HDD-ului USB este creat în mod automat. Dacă doriţi să editaţi
numele, selectaţi Da.
1) Introduceţi caractere cu Butoane cursor sau Butoane numerice şi
apăsaţi pe OK pentru a seta.
2) Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
6. Când este afişat un ecran de confirmare pentru a activa HDD-ul USB
pentru înregistrare, selectaţi Da şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Dacă un alt HDD USB formatat pentru înregistrare există deja, acest
ecran de confirmare va fi afişat pentru a comuta în vederea activării
acestui HDD USB pentru înregistrare.
- 126 -
●●
Modul HDD-ului USB
: HDD-ul USB este disponibil pentru înregistrare/redare.
Un singur HDD USB de pe listă este disponibil pentru înregistrare.
: HDD-ul USB este disponibil pentru redare.
●●
Pentru modificarea modului
OK
●●
Pentru a edita numele HDD-ului USB
(Verde)
●●
Pentru a formata
(Roşu)
●●
Pentru deconectarea în siguranţă a HDD-ului USB de la televizor
(Galben)
= Observaţie =
●●
Pentru înregistrări puteţi selecta un singur HDD USB la un moment dat.
●●
Nu puteţi modifica setările pentru HDD-ul USB în timp ce se înregistrează.
●●
Asiguraţi-vă că Mod Tuner dual este setat la Activat în Configurare LNB
pentru a înregistra 2 programe simultan în modul DVB-S. (Doar pentru modelul
cu tuner dublu)
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Setare automată
- 127 -
Înregistrarea programului curent
Înreg. cu o sing.atingere
Înregistrează imediat programul curent pe HDD USB.
●●
Confirmaţi valoarea „73” pentru codul telecomenzii.
Vizionare > Echipamente externe > Operarea cu telecomanda televizorului
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Configurare înregistrare > Înreg. cu o sing.atingere şi
apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi durata maximă de înregistrare 30 / 60 / 90 / 120 / 180 (minute) şi
apăsaţi pe OK pentru a seta.
■■Pentru a iniţia Înreg. cu o sing. atingere
Apăsaţi pe
●●
pentru a începe.
Niciun alt canal nu poate fi selectat în timp ce înregistrarea este în
desfăşurare. (Doar pentru modelul cu un singur tuner)
■■Pentru a opri înregistrarea în curs
Apăsaţi pe
pentru a opri.
■■Pentru a reda sau a şterge conţinutul înregistrat
Programele TV înregistrate pot fi redate în Media Player.
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Selectați Dispozitive şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi USB HDD pentru înregistrare şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
Media Player > Mod TV înregistrat
●●
Chiar dacă Înreg. cu o sing.atingere este în desfăşurare, puteţi reda
întregul conţinut. (În funcţie de HDD-ul USB, s-ar putea ca redarea să nu
fie posibilă sau ca înregistrarea să nu funcţioneze corect în timpul redării.)
- 128 -
REW LIVE TV
Înregistrează programul curent în mod constant la HDD-ul USB, cu durata
maximă de înregistrare.
●●
Confirmaţi valoarea „73” pentru codul telecomenzii.
Vizionare > Echipamente externe > Operarea cu telecomanda televizorului
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Configurare înregistrare > REW LIVE TV şi apăsaţi pe
OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Auto pentru a iniţia REW LIVE TV.
●●
Când selectaţi Auto, înregistrarea va începe automat.
●●
Este posibil ca înregistrarea să nu înceapă dacă o altă înregistrare este în
curs, dacă starea semnalului TV este slabă sau nu sunt afişate imagini.
■■Pentru utilizarea REW LIVE TV
●●
Pentru a întrerupe
●●
Pentru a căuta înapoi (cu până la 90 minute)
●●
După întreruperea temporară sau căutarea înapoi, următoarele butoane
sunt disponibile pentru operare.
: Căutare înapoi
: Căutare înainte
: Revenire la programul curent
OK : Redare / Pauză
: Căutare înapoi / Căutare înainte
: Pauză / Reluare
: Redare
: Revenire la programul curent
- 129 -
■■Pentru oprirea REW LIVE TV
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Configurare înregistrare > REW LIVE TV şi apăsaţi pe
OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Dezactivat pentru a opri REW LIVE TV.
●●
Dacă opriţi REW LIVE TV, conţinutul înregistrat pentru REW LIVE TV va fi
şters.
●●
REW LIVE TV este oprit şi conţinutul înregistrat este şters automat în
următoarele condiţii: (Chiar dacă REW LIVE TV se opreşte în următoarele
condiţii, atâta timp cât setarea este la valoarea Auto, o nouă înregistrare
începe automat într-o situaţie care permite înregistrarea.)
– Alte canale selectate
– Canal blocat selectat
– Canal selectat nevalabil
– Fără semnal TV
– Este selectată intrarea externă
– Când este lansată aplicaţia pe ecran complet (Ghid TV, Media Player,
eAJUTOR etc.)
– Când televizorul intră în modul aşteptare este oprit
– La începerea unei alte înregistrări (Doar pentru modelul cu un singur tuner)
- 130 -
Programare temporizator
Setarea programării temporizatorului
Această funcţie vă permite să selectaţi programele pe care doriţi să le
înregistraţi pe USB HDD.
●●
Nu este valabil în modul analogic
1. Selectaţi modul cu TV.
DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB prin IP
2. Afişaţi meniul cu MENU.
3. Selectaţi Temporiz. > Programare temporizator şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
4. Apăsaţi pe OK pentru a începe realizarea setărilor.
Înrg.USB HDD:
Înregistrează programul pe HDD-ul USB.
●●
Apăsaţi
(Galben) pentru a selecta modulul CI corespunzător
pentru programul de înregistrat. (Doar pentru modelul cu tuner dublu)
Funcţii > Interfaţă comună
5. Selectaţi şi setaţi elementul (canal, dată, oră de început, oră de sfârşit).
●●
şi
pot fi, de asemenea, introduse cu Butoane numerice.
- 131 -
(Exemplu)
!: Evenimente de temporizator suprapuse
Funcţie (Înrg.USB HDD)
Mod TV
: DVB-S
: DVB-C
: DVB-T
: DVB prin IP
– Nu puteţi modifica modul din cadrul meniului.
Poziţia canalului, numele canalului etc.
Data
– Zilnic Dum-Sâm: Duminică - Sâmbătă
– Zilnic Lun-Sâm: Luni - Sâmbătă
– Zilnic Lun-Vin: Luni - Vineri
– Săptămânal Dum / Lun / Mar / Mie / Joi / Vin / Sâm: Aceeaşi oră
în aceeaşi zi, săptămânal
Oră de început / Oră de sfârşit / Durată (afişare automată)
6. Memoraţi cu OK.
- 132 -
Editarea programării temporizatorului
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Temporiz. > Programare temporizator şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Selectaţi evenimentul.
●●
Pentru a modifica un eveniment de temporizator
OK
– Corectaţi în modul necesar.
Înregistrarea > Programare temporizator > Setarea programării
temporizatorului
●●
Pentru a şterge un eveniment de temporizator
1) Apăsaţi pe
(Roşu).
2) Apăsați pe OK pentru a şterge.
■■Pentru a opri înregistrarea (Doar pentru modelul cu tuner dublu)
1. Apăsaţi pe
.
2. Selectaţi programul şi apăsaţi pe OK pentru a accesa (când 2 înregistrări
sunt în curs).
3. Selectaţi Da şi apăsaţi pe OK pentru a opri.
■■Pentru a reda sau a şterge conţinutul înregistrat
Programele TV înregistrate pot fi redate în Media Player.
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Selectați Dispozitive şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi USB HDD pentru înregistrare şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
Media Player > Mod TV înregistrat
●●
Este posibil ca redarea conţinutului înregistrat să nu se realizeze
corespunzător în funcţie de progresul înregistrării. (Doar pentru modelul cu tuner
dublu)
- 133 -
Observaţie
●●
Funcţia de tuner dublu (urmărirea sau înregistrarea a 2 programe
simultan, urmărirea unui program în timpul înregistrării unui alt program
etc.) nu este disponibilă în timpul folosirii funcţiei server DVB via IP. (Doar
pentru modelul cu tuner dublu)
●●
Ghid TV poate fi, de asemenea, utilizat pentru a seta un eveniment de
temporizator.
Vizionare > Ghid TV > Programare temporizator
●●
Programare temporizator poate memora până la 15 evenimente.
●●
Programare temporizator funcţionează corect doar dacă sunt recepţionate
informaţii corecte de oră printr-un semnal de la postul TV sau furnizorul de
servicii.
●●
Pentru înregistrare utilizând funcţia Programare temporizator, televizorul
trebuie să fie pornit sau în modul aşteptare.
●●
În funcţie de progresul înregistrării, canalul analogic ar putea să nu fie
selectat. (Doar pentru modelul cu tuner dublu)
●●
Niciun alt canal nu poate fi selectat în timp ce înregistrarea Programare
temporizator este în curs. (Doar pentru modelul cu un singur tuner)
●●
Înregistrarea unui program codificat poate să nu fie posibilă (protejat la
copiere).
●●
În funcţie de starea reţelei, este posibil ca funcţia de înregistrare să nu se
comporte corespunzător în DVB via IP.
●●
În momentul pornirii, canalul poate fi comutat automat, iar semnalele video
şi audio pot fi transmise. Cu 2 minute înainte de ora de început, poate
apărea un mesaj de reamintire în cazul în care vă uitaţi la televizor. (Doar
pentru modelul cu tuner dublu)
●●
În momentul pornirii, canalul va fi comutat automat, iar semnalele video
şi audio vor fi transmise. Cu 2 minute înainte de ora de început, apare un
mesaj de reamintire în cazul în care vă uitaţi la televizor. (Doar pentru modelul
cu un singur tuner)
– Pentru a şterge mesajul şi a începe programarea, apăsaţi pe OK.
– Pentru a anula programarea, apăsaţi pe EXIT.
●●
LED-ul va lumina în portocaliu în modul Standby când este setată
opţiunea Programare temporizator.
●●
„!” identifică faptul că trei sau mai multe evenimente de temporizator sunt
suprapuse. În ceea ce priveşte evenimentele de înregistrare suprapuse,
primul eveniment începe şi se încheie conform programării. Apoi, poate
începe evenimentul următor. (Doar pentru modelul cu tuner dublu)
- 134 -
●●
„!” identifică faptul că două sau mai multe evenimente de temporizator sunt
suprapuse. În ceea ce priveşte evenimentele de înregistrare suprapuse,
primul eveniment începe şi se încheie conform programării. Apoi, poate
începe evenimentul următor. (Doar pentru modelul cu un singur tuner)
●●
Înregistrarea cu Programare temporizator poate trece automat la canalul
programat cu câteva secunde înainte de ora de început. (Doar pentru modelul
cu tuner dublu)
●●
Înregistrarea cu Programare temporizator trece automat la canalul
programat cu câteva secunde înainte de ora de început. (Doar pentru modelul
cu un singur tuner)
●●
Pentru detalii privind USB HDD
Înregistrarea > Informaţii tehnice
- 135 -
Informaţii tehnice
USB HDD
■■USB HDD
(pentru înregistrarea programelor TV digitale cu acest televizor)
●●
Capacitatea HDD-ului USB care funcţionează cu acest televizor este
cuprinsă între 160 GB şi 6 TB.
●●
Conectaţi unitatea USB HDD la priza de alimentare pentru a înregistra şi
reda în mod corespunzător cu acest televizor.
●●
Utilizaţi HDD-ul USB formatat cu acest televizor.
Înregistrarea > Configurarea HDD USB > Setări pentru HDD USB
●●
În privinţa performanţelor, acestea nu sunt garantate pentru toate HDDurile USB.
= Observaţie =
●●
Datele modificate cu un calculator este posibil să nu fie afişate.
●●
Nu scoateţi dispozitivul în timp ce televizorul accesează datele. În caz
contrar, dispozitivul sau televizorul pot suferi defecţiuni.
●●
Nu atingeţi pinii de pe dispozitiv.
●●
Nu expuneţi dispozitivul la presiuni mari sau şocuri.
●●
Introduceţi dispozitivul în direcţia corectă. În caz contrar, dispozitivul sau
televizorul pot suferi defecţiuni.
●●
Interferenţele electrice, electricitatea statică sau utilizarea greşită poate
deteriora datele sau dispozitivul.
- 136 -
Media Player
Utilizarea Media Player
Informaţii
Media Player vă permite să vizionaţi fotografii, clipuri video sau muzică
înregistrate pe un dispozitiv de memorie flash USB/HDD USB/un dispozitiv
de reţea, precum şi conţinut înregistrat cu acest televizor pe HDD-ul USB
formatat.
(Exemplu)
Vizualizare Easy List:
Sunt redate imaginile statice/în mişcare înregistrate cu camere video
digitale sau camere digitale.
Vizualizare Dosar mixt:
Sunt afișate toate fișierele grupate pe dosar.
Mod TV înregistrat:
(Exclusiv pentru HDD USB) Programele TV înregistrate pe HDD-ul USB
cu acest televizor sunt redate.
●●
În timpul funcţionării, semnalul audio este transmis prin terminalele
DIGITAL AUDIO şi HDMI2 (funcţia ARC). Nu sunt transmise semnale
video. Pentru a utiliza HDMI2 cu funcţia ARC, conectaţi un amplificator
care dispune de funcţia ARC şi setaţi-l pentru a utiliza incinte acustice tip
cinematograf.
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™”
●●
Este posibil ca fotografiile să nu apară corect la acest televizor, în funcţie
de echipamentul de înregistrare utilizat.
●●
Afişarea poate dura anumit timp atunci când sunt multe fişiere sau foldere.
●●
Fişierele parţial degradate ar putea fi afişate la o rezoluţie mai mică.
●●
Este posibil ca setările de imagine să nu funcţioneze, în funcţie de
condiţie.
●●
Denumirile de foldere şi de fişiere pot fi diferite de cele de la camera
digitală sau camera video digitală utilizată.
- 137 -
■■Pentru a introduce sau scoate memoria Flash USB
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de introducerea sau scoaterea dispozitivului
de memorie flash USB.
Asiguraţi-vă că alinierea este dreaptă şi completă atunci când introduceţi sau
scoateţi.
●●
Pentru deconectarea în siguranţă a dispozitivului de memorie flash USB
de la televizor, efectuaţi Deconect. USB în sigur. în Setare dispozitiv USB.
1) Afişaţi meniul cu MENU.
2) Selectaţi Setare > Setare dispozitiv USB şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3) Selectaţi dispozitivul şi apăsaţi pe
(Galben) pentru a seta.
= Observaţie =
●●
Pentru conectarea HDD-ului USB
Înregistrarea > Configurarea HDD USB
●●
Pentru conectare, verificaţi dacă tipul de terminale şi dispozitive sunt
corecte.
●●
Pentru detalii privind dispozitivele
Media Player > Dispozitiv conectat
●●
Pentru detalii privind formatele acceptate de fişiere
Media Player > Format compatibil
- 138 -
Selectarea dispozitivului/modului
1. Introduceţi dispozitivul de memorie flash USB în televizor.
Media Player > Utilizarea Media Player > Informaţii
●●
Pentru a reda conţinutul de pe HDD-ul USB, verificaţi dacă au fost
finalizate setările şi conexiunea.
Înregistrarea > Configurarea HDD USB
●●
Pentru a reda conţinutul de pe dispozitivul de reţea, verificaţi dacă au
fost finalizate setările şi conexiunea.
Media Player > Utilizarea Media Player > Dispozitiv de reţea
2. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
3. Selectați Dispozitive şi apăsați pe OK pentru a accesa.
4. Selectaţi dispozitivul (Memorie flash USB / USB HDD / dispozitiv de reţea)
şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
Când se afişează un ecran de confirmare despre dispozitivul de reţea,
introduceţi Utilizator / Parolă pentru a accesa.
5. Selectaţi Vizualizare Easy List / Vizualizare Dosar mixt / TV înreg. şi
apăsaţi pe OK pentru a accesa.
Vizualizare Easy List
Media Player > Vizualizare Easy List
Vizualizare Dosar mixt
Media Player > Vizualizare Dosar mixt
TV înreg.
Media Player > Mod TV înregistrat
6. Se afişează vizualizarea de tip imagine miniaturală.
(Exemplu)
●●
Pentru a afişa/ascunde informaţiile conţinutului evidenţiat
- 139 -
= Observaţie =
●●
TV înreg. este disponibil pentru conţinutul înregistrat pe HDD-ul USB cu
ajutorul acestui televizor.
●●
Selectaţi dispozitivul şi conţinutul corespunzătoare pentru redarea fiecărui
fişier.
●●
Puteţi utiliza următoarele butoane în timpul redării. Confirmaţi valoarea
„73” pentru codul telecomenzii.
Vizionare > Echipamente externe > Operarea cu telecomanda televizorului
- 140 -
Dispozitiv de reţea
Vă puteţi bucura de fotografii, videoclipuri sau muzică stocate pe dispozitivele
de reţea.
●●
Pentru activarea acestei funcţii, conectaţi acest televizor la reţeaua
dumneavoastră de acasă.
Reţea > Conexiuni de reţea
Reţea > Setări de reţea
■■Modul de setare Utilizator / Parolă
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Setări partajare fişiere > Listă dispozitive reţea şi apăsaţi
pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi dispozitivul de reţea şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
4. Introduceţi Utilizator / Parolă cu Butoane cursor sau Butoane numerice şi
apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
●●
Pentru a înregistra noul dispozitiv de reţea, setaţi Nume server / Folder
partajat. Pentru informaţii suplimentare, citiţi manualul echipamentului.
5. Selectaţi Înregistrare şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Pentru a şterge dispozitivul înregistrat, selectaţi Ştergere şi apăsaţi pe
OK pentru a seta.
= Observaţie =
●●
În privinţa performanţelor, acestea nu sunt garantate pentru toate
serverele.
●●
Se pot înregistra până la 48 dispozitive.
- 141 -
Partajarea fişierelor
Puteţi seta partajarea fişierelor între PC şi dispozitivele conectate la acest
televizor.
●●
Pentru activarea acestei funcţii, conectaţi acest televizor la reţeaua
dumneavoastră de acasă.
Reţea > Conexiuni de reţea
Reţea > Setări de reţea
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Setări partajare fişiere > Server partajare fişiere şi
apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Activat şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
4. Utilizaţi PC-ul pentru partajarea fişierelor.
●●
Această funcţie nu este disponibilă când televizorul este oprit cu Buton de
pornire/oprire a alimentării. Puteţi partaja fişierele în modul Standby când
opţiunea Server DLNA este setată la Activat.
= Observaţie =
●●
În privinţa performanţelor, acestea nu sunt garantate pentru toate PC-urile.
●●
Nu opriţi televizorul, nu scoateţi fişa cablului de alimentare din priză şi
nu scoateţi dispozitivul pe durata operaţiei (citire, copiere etc.). Aceasta
poate determina funcţionarea defectuoasă a dispozitivului sau distrugerea
datelor înregistrate.
●●
Toate datele de pe HDD-ul USB vor fi şterse la formatarea HDD-ului USB
la acest televizor, în vederea înregistrării.
●●
Pentru conectarea HDD-ului USB
Înregistrarea > Configurarea HDD USB
●●
Pe ecran pot apărea paraziţi de imagine la începerea redării în timpul
operaţiei (citire, copiere etc.).
●●
Pentru detalii privind dispozitivele
Media Player > Dispozitiv conectat
- 142 -
Vizualizare Easy List
Selectarea fişierului
Sunt redate imaginile statice/în mişcare înregistrate cu camere video digitale
sau camere digitale.
Selectaţi fişierul în vizualizarea de tip imagine miniaturală şi apăsaţi pe OK
pentru a începe redarea.
●●
Dacă un fișier sau dosar este editat sau redenumit de camera digitală,
camera video digitală, PC, etc., imaginea miniaturală s-ar putea să nu fie
redată corespunzător.
: Afişare erori
●●
Pentru sortare după lună
1) Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2) Selectați Calendar şi apăsați pe OK pentru a accesa.
●●
Previzualizarea va începe când titlul/scena este evidenţiat(ă) în
vizualizarea de tip imagine miniaturală, dacă acceptă o previzualizare.
Pentru a dezactiva previzualizarea, setaţi Previzualizare video la
Dezactivat.
1) Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2) Selectați
şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3) Selectaţi Configurare video > Previzualizare video şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
4) Selectaţi Activat / Dezactivat şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
– Este posibil ca imaginile să nu fie afişată imediat în vizualizarea
de tip imagine miniaturală. Setează previzualizarea la Dezactivat
pentru a rezolva acest lucru.
– Această funcţie este disponibilă în vizualizarea de tip imagine
miniaturală.
●●
Pentru detalii privind formatele acceptate de fişiere
Media Player > Format compatibil
●●
Pentru redarea unui fișier
Media Player > Redare > Redare
- 143 -
■■Setări
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectați
şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Selectare Redare / Repetare / Amestecare
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Selectare Redare
Setări pentru selectarea redării fișierului
Repetare
(Folder / Repetare fişier / Dezactivat)
Repetare redare
Folder:
Repetarea redării în cadrul folderului selectat
Repetare fişier:
Repetarea redării unui fişier selectat
Amestecare
(Activat / Dezactivat)
Fișierele sunt redate aleatoriu.
- 144 -
Filtrarea fișierelor
Puteți filtra fișierele în funcție de tipul de conținut. (Fotografii / Video)
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectați Filtrare şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Fotografii / Video şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
4. Selectați OK și apăsați pe OK pentru a modifica.
●●
Pentru a selecta fișierul de muzică
Media Player > Vizualizare Dosar mixt > Filtrarea fișierelor
- 145 -
Vizualizare Dosar mixt
Selectarea fişierului
Afișează imaginea miniaturală a tuturor fișierelor care sunt grupate în funcție
de director.
Selectaţi directorul/fișierul şi apăsaţi pe OK pentru a începe redarea.
: Afişare erori
●●
Previzualizarea va începe când titlul/scena este evidenţiat(ă) în
vizualizarea de tip imagine miniaturală, dacă acceptă o previzualizare.
Pentru a dezactiva previzualizarea, setaţi Previzualizare video la
Dezactivat.
1) Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2) Selectați
şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3) Selectaţi Configurare video > Previzualizare video şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
4) Selectaţi Activat / Dezactivat şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
– Este posibil ca imaginile să nu fie afişată imediat în vizualizarea
de tip imagine miniaturală. Setează previzualizarea la Dezactivat
pentru a rezolva acest lucru.
– Această funcţie este disponibilă în vizualizarea de tip imagine
miniaturală.
●●
Pentru detalii privind formatele acceptate de fişiere
Media Player > Format compatibil
●●
Pentru redarea unui fișier
Media Player > Redare > Redare
■■Setări
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectați
şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Selectare Redare / Repetare / Amestecare
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Selectare Redare
Setări pentru selectarea redării fișierului
- 146 -
Repetare
(Folder / Repetare fişier / Dezactivat)
Repetare redare
Folder:
Repetarea redării în cadrul folderului selectat
Repetare fişier:
Repetarea redării unui fişier selectat
Amestecare
(Activat / Dezactivat)
Fișierele sunt redate aleatoriu.
- 147 -
Filtrarea fișierelor
Puteți filtra fișierele în funcție de tipul de conținut. (Fotografii / Video / Muzică)
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectați Filtrare şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Fotografii / Video / Muzică şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
4. Selectați OK și apăsați pe OK pentru a modifica.
- 148 -
Sortarea fișierelor
Puteți sorta fișierele în ordine alfabetică/în ordinea datei.
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectați Sortare şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectați Alfabet(A...Z) / Alfabet(Z...A) / Dată(1...9) / Dată(9...1) şi apăsaţi
pe OK pentru a modifica.
- 149 -
Redare
Redare
■■Redarea fotografiilor
:
Spre fotografia anterioară
:
Spre fotografia următoare
:
Stop
OK :
Comutați modul de redare (Câte una / Slide show).
(Albastru) :
Rotiți
:
Afişați/ascundeți ghidul de utilizare.
BACK/RETURN :
Reveniți la modul de vizualizare a imaginii miniaturale.
■■Redarea conținutului video/muzical
:
Derulare înapoi
:
Derulare rapidă înainte
:
Stop
OK :
Pauză (afişează bara de căutare a timpului) / Redare
●●
Pentru a trece la momentul de timp specificat
1) Afişaţi bara de căutare a timpului cu OK.
2) Când este afişată bara de căutare a timpului
Apăsaţi pe
/
:
Căutaţi circa 10 secunde
- 150 -
Apăsaţi şi menţineţi
/
:
Căutaţi rapid
3) Treceţi la momentul de timp specificat cu OK.
(Roşu) :
La titlul/scena/melodia anterioară
(Verde) :
La titlul/scena/melodia următoare
:
Afişați/ascundeți ghidul de utilizare.
BACK/RETURN :
Reveniți la modul de vizualizare a imaginii miniaturale.
= Observaţie =
●●
Pentru a seta Repetare / Amestecare pentru redare
Media Player > Vizualizare Easy List > Selectarea fişierului
Media Player > Vizualizare Dosar mixt > Selectarea fişierului
- 151 -
Setări Slide show
Configuraţi setările pentru modul Foto.
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectaţi Setări Slide show cu OK.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Mod ecran / Interval / Muzică de fundal
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Mod ecran
(Normal / Zoom)
Selectează vizualizare mărită sau normală.
●●
În funcţie de dimensiunea fotografiei, este posibil ca aceasta să nu fie
mărită complet pentru a umple ecranul (de exemplu, în cazul unei imagini
portret).
Interval
(Lung / Normal / Scurt)
Selectează intervalul diaporamei.
Muzică de fundal
(Dezactivat / Tip1 / Tip2 / Tip3 / Tip4 / Tip5 / Utilizator / Auto)
Selectează muzica de fundal în timpul modului Foto.
Tip1 - 5:
Sunt redate fişierele muzicale instalate la acest televizor, la setările din
fabrică.
Auto:
Sunt redate fişierele muzicale salvate în dispozitivul curent.
●●
Dacă nu există date de muzică disponibile, nu se redă niciun sunet.
Utilizator:
Sunt redate fişierele muzicale de pe dispozitivul înregistrat de
dumneavoastră.
●●
Dacă nu au fost înregistrate fişiere muzicale sau dacă este scos
dispozitivul cu muzică înregistrată, nu se redă niciun sunet.
- 152 -
●● Pentru a înregistra muzică
1) Selectaţi fişierul muzical şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
În funcţie de condiţia dispozitivului, selectaţi directoarele până când
ajungeţi la fişierul de muzică dorit.
2) Selectaţi Fişier / Folder şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Fişier:
Fişierul de muzică selectat este înregistrat.
Folder:
Toate fişierele de muzică din folderul care conţine fişierul de muzică
selectat sunt înregistrate.
= Observaţie =
●●
Calitatea imaginii se poate degrada în funcţie de setarea diaporamei.
●●
Este posibil ca setările de imagine să nu funcţioneze, în funcţie de setarea
diaporamei.
- 153 -
Configurare video
Configuraţi setările pentru modul Video.
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectaţi Configurare video cu OK.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Multi Audio / Semnal audio dual mono / Setări subtitrare
●●
Elementele de meniu şi opţiunile selectabile variază în funcţie de
conţinut.
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Multi Audio, Semnal audio dual mono
Selectează dintre coloanele sonore selectabile (dacă sunt disponibile).
●●
Schimbarea sunetului poate dura mai multe secunde.
●●
Această funcţie este disponibilă în timpul redării.
Setări subtitrare
Stabileşte setarea pentru subtitrare.
●●
Această funcţie este disponibilă în timpul redării.
Subtitrare:
Afişare/ascunde subtitrările (dacă este disponibilă).
Text subtitrare:
Selectează tipul de font pentru a afişa corect subtitrările (dacă este
disponibil).
Dimensiune text subtitrare:
Selectează dimensiunea fontului pentru subtitrare.
Culoare text subtitrare:
Selectează culoarea subtitrării.
Poziţie text subtitrare:
Reglează poziţia subtitrărilor pe ecran.
Întârziere text subtitrare:
Reglează decalajul temporal al subtitrărilor.
- 154 -
Setări audio de ieşire
Vă puteţi delecta cu sunetul transmis prin mai multe canale prin intermediul
unui amplificator conectat la terminalul DIGITAL AUDIO sau HDMI2 (funcţia
ARC).
●●
Pentru a confirma sau schimba starea curentă a sunetului
Media Player > Redare > Configurare video
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Sunet > Selectare SPDIF şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Auto / PCM / Dolby Audio şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Selectare SPDIF
(Auto / PCM / Dolby Audio)
Selectează setarea iniţială a semnalului audio digital de ieşire de la
terminalele DIGITAL AUDIO şi HDMI2 (funcţia ARC).
●●
SPDIF este un format de fişier de transfer audio standard.
Auto:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) şi canalul multiplu HEAAC sunt redate ca Dolby Digital Bitstream. MPEG este transmis ca
PCM.
PCM:
Semnalul digital transmis este fixat la PCM.
Dolby Audio:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC și AAC sunt
generate ca Dolby Digital Bitstream sau Dolby Digital Plus Bitstream.
●●
ARC (Audio Return Channel) este o funcţie de redare a semnalului audio
digital cu ajutorul unui cablu HDMI.
- 155 -
Mod TV înregistrat
Selectarea conţinutului
●●
Exclusiv pentru HDD USB
●●
Pentru a reda conţinutul de pe HDD-ul USB, verificaţi dacă au fost
finalizate setările şi conexiunea.
Înregistrarea > Configurarea HDD USB
1. Lista de conţinut a dispozitivului selectat este afişată în modul TV
înregistrat.
●●
Capacitatea rămasă a dispozitivului selectat este afişată în dreapta
sus. (Este posibil ca această valoare să nu fie exactă, în funcţie de
stare.)
●●
Lista de conţinut este afişată sub forma Toate sau Nevizionat.
Toate:
Sunt listate toate programele TV înregistrate.
Nevizionat:
Este afişat conţinutul care nu a fost încă redat.
●●
Sunt afişate pictograme.
: Conţinutul nu poate fi încă redat (În momentul redării conţinutului,
această pictogramă va dispărea.)
: Conţinutul protejat nu poate fi şters.
: În curs de înregistrare (Puteţi reda acest conţinut înregistrat.)
: Grup de conţinut
2. Selectaţi conţinutul şi apăsaţi pe OK pentru a începe redarea.
●●
●●
Dacă aţi oprit ultima redare în timpul desfăşurării, este posibil să se
afişeze un ecran de confirmare pentru a alege dacă doriţi să începeţi
de unde v-aţi oprit ultima dată sau de la început.
Pentru detalii privind formatele acceptate de fişiere
Media Player > Format compatibil > Format video
- 156 -
Vizionarea programelor TV înregistrate
■■Redare
●●
Pentru operarea redării
: Salt manual
– Apăsaţi pentru un salt înainte cu aproximativ 30 de secunde.
– Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru un salt înapoi cu aproximativ 15
secunde.
: Derulare înapoi
: Derulare rapidă înainte
: Stop
OK : Pauză (afişează bara de căutare a timpului) / Redare
●●
Pentru a trece la momentul de timp specificat
1) Afişaţi bara de căutare a timpului cu OK.
2) Când este afişată bara de căutare a timpului
Apăsaţi pe
/
:
Căutaţi circa 10 secunde
Apăsaţi şi menţineţi
/
:
Căutaţi rapid
3) Treceţi la momentul de timp specificat cu OK.
●●
Pentru a afişa/ascunde ghidul de utilizare şi banner-ul de informaţii
●●
Pentru a repeta între punctul de pornire „A” şi punctul de terminare „B”
(Albastru)
(Setaţi „A” şi „B” în ordine.)
– Punctele sunt resetate apăsând din nou sau prin alte operaţiuni.
●●
La capitolul anterior/următor
(Roşu) /
(Verde)
– Un conţinut înregistrat este împărţit automat în capitole (aprox.
5 minute pentru fiecare).
●●
Pentru a modifica raportul
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Modificare aspect
●●
Pentru a afişa subtitrarea (dacă este disponibilă)
STTL
- 157 -
●●
Pentru a confirma sau modifica starea curentă (dacă este disponibilă)
Vizionare > De bază > Opţiuni AV
●●
Pentru a reveni la listă
BACK/RETURN
= Observaţie =
●●
Este posibil ca redarea conţinutului înregistrat să nu se realizeze
corespunzător în funcţie de progresul înregistrării. (Doar pentru modelul cu tuner
dublu)
- 158 -
Gruparea conţinutului
1. Selectaţi conţinutul de editat şi apăsaţi pe
lista de conţinut.
(Albastru) pentru a bifa în
2. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
3. Selectaţi Creare grup / Eliberare grup / Excludere din grup / Schimb. stare
protecţie şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Creare grup:
Creaţi un grup de conţinut. Selectaţi şi bifaţi întregul conţinut dorit, apoi
selectaţi Creare grup.
Eliberare grup:
Selectaţi grupul creat pentru a-l elibera, apoi selectaţi Eliberare grup.
(Pentru a elibera simultan mai multe grupuri, bifaţi toate grupurile
dorite.)
Excludere din grup:
Selectaţi grupul şi apăsaţi pe OK pentru a afişa conţinutul grupat.
Pentru a exclude din grup un conţinut specific, bifaţi-l şi selectaţi
Excludere din grup. (Pentru a exclude simultan mai multe elemente de
conţinut, bifaţi toate elementele de conţinut dorite.)
Schimb. stare protecţie:
Selectaţi conţinutul care va fi protejat la ştergere, apoi selectaţi Schimb.
stare protecţie. Procedaţi la fel pentru a anula protecţia. (Pentru a
schimba simultan starea pentru unele elemente de conţinut, bifaţi toate
elementele de conţinut dorite.)
- 159 -
Ştergerea conţinutului
1. Selectaţi conţinutul de editat şi apăsaţi pe
lista de conţinut.
2. Ştergeţi conţinutul cu
(Albastru) pentru a bifa în
(Roşu).
3. Când este afişat un ecran de confirmare, selectaţi Da şi apăsaţi pe OK
pentru a seta.
- 160 -
Listă capitole
Puteţi porni redarea din lista de capitole pe care aţi selectat-o.
1. Afişaţi lista de capitole cu
(Galben).
2. Selectaţi capitolul şi apăsaţi pe OK pentru a începe redarea.
= Observaţie =
●●
Lista de capitole nu este afişată în timpul înregistrării conţinutului selectat.
●●
În funcţie de programele înregistrate, este posibil ca unele operaţii de
redare să nu funcţioneze corect.
- 161 -
Setări audio de ieşire
Vă puteţi delecta cu sunetul transmis prin mai multe canale prin intermediul
unui amplificator conectat la terminalul DIGITAL AUDIO sau HDMI2 (funcţia
ARC).
●●
Pentru a confirma sau schimba starea curentă a sunetului
Media Player > Redare > Configurare video
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Sunet > Selectare SPDIF şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Auto / PCM / Dolby Audio şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Selectare SPDIF
(Auto / PCM / Dolby Audio)
Selectează setarea iniţială a semnalului audio digital de ieşire de la
terminalele DIGITAL AUDIO şi HDMI2 (funcţia ARC).
●●
SPDIF este un format de fişier de transfer audio standard.
Auto:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) şi canalul multiplu HEAAC sunt redate ca Dolby Digital Bitstream. MPEG este transmis ca
PCM.
PCM:
Semnalul digital transmis este fixat la PCM.
Dolby Audio:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC și AAC sunt
generate ca Dolby Digital Bitstream sau Dolby Digital Plus Bitstream.
●●
ARC (Audio Return Channel) este o funcţie de redare a semnalului audio
digital cu ajutorul unui cablu HDMI.
- 162 -
Dispozitiv conectat
Măsuri de precauţie la manipularea dispozitivului
●●
Datele modificate cu un calculator este posibil să nu fie afişate.
●●
Nu scoateţi dispozitivul în timp ce televizorul accesează datele. În caz
contrar, dispozitivul sau televizorul pot suferi defecţiuni.
●●
Nu atingeţi pinii de pe dispozitiv.
●●
Nu expuneţi dispozitivul la presiuni mari sau şocuri.
●●
Introduceţi dispozitivul în direcţia corectă. În caz contrar, dispozitivul sau
televizorul pot suferi defecţiuni.
●●
Interferenţele electrice, electricitatea statică sau utilizarea greşită poate
deteriora datele sau dispozitivul.
●●
Efectuaţi o copie de siguranţă a datelor înregistrate la intervale regulate,
pentru a preveni deteriorarea datelor, distrugerea datelor sau funcţionarea
eronată a televizorului. Panasonic nu îşi asumă răspunderea pentru
distrugerea sau deteriorarea datelor înregistrate.
- 163 -
Dispozitive USB
●●
Se recomandă conectarea dispozitivului direct la portul USB al
televizorului.
●●
Unele dispozitive USB sau USB HUB nu pot fi utilizate cu acest televizor.
●●
Nu puteţi conecta dispozitive utilizând un cititor de card USB.
■■Memorie flash USB
Format Memorie flash USB:
FAT16, FAT32 sau exFAT
●●
HDD-urile USB formatate la un PC nu funcţionează garantat în Media
Player.
■■USB HDD
●●
Capacitatea HDD-ului USB care funcţionează cu acest televizor este
cuprinsă între 160 GB şi 6 TB.
●●
Conectaţi unitatea USB HDD la priza de alimentare pentru a înregistra şi
reda în mod corespunzător cu acest televizor.
●●
Utilizaţi HDD-ul USB formatat cu acest televizor.
Înregistrarea > Configurarea HDD USB > Setări pentru HDD USB
●●
În privinţa performanţelor, acestea nu sunt garantate pentru toate HDDurile USB.
- 164 -
Format compatibil
Format foto
■■Formate foto acceptate
●● JPEG (.jpg, .jpeg)
Subeşantionare:
4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Rezoluţie imagine (pixeli):
de la 8 × 8 la 30 719 × 17 279
●●
Standarde DCF şi EXIF
●●
Progressive JPEG nu este acceptat.
= Observaţie =
●●
Este posibil ca anumite fişiere să nu poată fi redate chiar dacă îndeplinesc
aceste condiţii.
●●
Anumite fișiere pot să nu fie redate corespunzător în funcție de rezoluție,
etc.
●●
Nu utilizaţi caractere pe mai mulţi octeţi sau alte coduri speciale pentru
numele de fişiere.
●●
Dispozitivele conectate pot deveni inutilizabile cu acest televizor dacă
denumirile de fişier sau de folder sunt modificate.
- 165 -
Format video
■■Formate video acceptate
●● AVI (.avi)
Codec video:
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9
Codec audio:
AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC,
LPCM, MP3, WMA, WMA Pro
●● MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)
Codec video:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Codec audio:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3
●●
Acest televizor acceptă acest conţinut înregistrat cu produsele Panasonic.
Pentru informaţii suplimentare, citiţi manualul produselor.
●● MKV (.mkv)
Codec video:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Codec audio:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3,
Vorbis
●● ASF (.asf, .wmv)
Codec video:
MPEG4, VC-1, WMV9
Codec audio:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3, WMA, WMA Pro
●●
Fişierele protejate împotriva copierii nu pot fi redate.
- 166 -
●● FLV (.flv)
Codec video:
H.264
Codec audio:
AAC, MP3
●● 3GPP (.3gp, .3g2)
Codec video:
H.264, MPEG4
Codec audio:
AAC, HE-AAC
●● PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)
Codec video:
H.264, MPEG1, MPEG2, VC-1
Codec audio:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3
●● TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)
Codec video:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, VC-1
Codec audio:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3
●● WebM (.webm)
Codec video:
VP9
Codec audio:
Vorbis
- 167 -
■■Formate de subtitrări acceptate
●● MicroDVD, SubRip, TMPlayer (.srt, .sub, .txt)
●●
Fişierul video şi fişierul text de subtitrări se află în interiorul aceluiaşi folder,
iar numele fişierelor coincid, cu excepţia extensiilor.
●●
Dacă se află mai multe fişiere text de subtitrări în acelaşi director, acestea
vor fi afişate în ordinea următoare: „.srt”, „.sub”, „.txt”.
= Observaţie =
●●
Este posibil ca anumite fişiere să nu poată fi redate chiar dacă îndeplinesc
aceste condiţii.
●●
Anumite fișiere pot să nu fie redate corespunzător în funcție de rezoluție,
frecvența de cadru, etc.
●●
Este posibil ca unele subtitrări sau funcţii de capitol să nu fie disponibile.
●●
Nu utilizaţi caractere pe mai mulţi octeţi sau alte coduri speciale pentru
numele de fişiere.
●●
Dispozitivele conectate pot deveni inutilizabile cu acest televizor dacă
denumirile de fişier sau de folder sunt modificate.
●●
Formatele acceptate diferă în Media Player faţă de serverul media.
- 168 -
Format muzică
■■Formate de fişiere muzicale acceptate
●● MP3 (.mp3)
●● AAC / Apple Lossless (.m4a)
●●
Fişierele protejate împotriva copierii nu pot fi redate.
●● FLAC (.flac)
●● WMA / WMA Pro (.wma)
●●
Fişierele protejate împotriva copierii nu pot fi redate.
●● LPCM (.wav)
= Observaţie =
●●
Este posibil ca anumite fişiere să nu poată fi redate chiar dacă îndeplinesc
aceste condiţii.
●●
Nu utilizaţi caractere pe mai mulţi octeţi sau alte coduri speciale pentru
numele de fişiere.
●●
Dispozitivele conectate pot deveni inutilizabile cu acest televizor dacă
denumirile de fişier sau de folder sunt modificate.
- 169 -
Reţea
Conţinut Internet
Informaţii
Puteţi accesa unele site-uri web specifice acceptate de Panasonic şi
viziona conţinut de pe Internet, precum imagini video, jocuri, instrumente de
comunicare etc. din Aplicaţii.
(Exemplu)
●●
Pentru utilizarea acestei funcţii este necesar un mediu de reţea de bandă
largă. Asiguraţi-vă că s-au efectuat conexiunile de reţea şi setările de
reţea.
Reţea > Conexiuni de reţea
Reţea > Setări de reţea
- 170 -
Selectarea conţinutului Internet
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele.
1. Afişaţi Aplicaţii cu APPS.
●●
Pentru detalii privind Aplicaţii
Ecran principal > Aplicaţii
●●
În funcţie de condiţiile de utilizare, poate dura câtva timp citirea tuturor
datelor.
2. Selectaţi elementul dorit şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
(Exemplu)
●●
Pentru a părăsi Aplicaţii
EXIT
●●
Puteţi conecta o tastatură pentru introducerea caracterelor în aplicaţii.
Puteţi utiliza şi tastatura pentru operarea televizorului.
Funcţii > Dispozitive Bluetooth
Funcţii > Tastatură
- 171 -
Observaţie
●●
Dacă nu puteţi accesa conţinutul Internet, verificaţi conexiunile şi setările
de reţea.
Reţea > Conexiuni de reţea
Reţea > Setări de reţea
●●
Designul şi caracteristicile pot fi modificate fără aviz prealabil.
●●
Nu toate funcţiile site-urilor web sunt disponibile.
●●
Asiguraţi-vă că actualizaţi software-ul atunci când o notificare de
actualizare software este afişată pe ecranul televizorului. Dacă softwareul nu este actualizat, este posibil să nu puteţi putea utiliza Aplicaţii. Puteţi
actualiza manual software-ul ulterior.
Reţea > Setări de reţea > Actualizare program
●●
Serviciile prin Aplicaţii sunt gestionate de respectivii furnizori de servicii,
iar serviciul poate fi întrerupt temporar sau permanent, fără preaviz. Prin
urmare, Panasonic nu garantează conţinutul sau continuitatea serviciilor.
●●
În funcţie de ţara pe care o selectaţi, este posibil ca conţinutul să nu fie
disponibil.
●●
Conţinutul poate fi prezentat în anumite limbi.
●●
În funcţie de mediul de conectare, conexiunea Internet poate fi lentă sau
este posibil să nu se poată efectua.
- 172 -
DLNA
Flux continuu intern
Acest televizor este un produs DLNA Certified™.
DLNA® (Digital Living Network Alliance) este un standard care facilitează
folosirea aparatelor electronice digitale DLNA Certified conectate la reţeaua
de acasă. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.dlna.org.
●●
Pentru activarea acestei funcţii, conectaţi acest televizor la reţeaua
dumneavoastră de acasă.
Reţea > Conexiuni de reţea
Reţea > Setări de reţea
■■Redarea conţinutului partajat stocat în serverul media
Stocaţi fotografii, videoclipuri sau conţinut muzical în serverul media DLNA
Certified conectat la reţeaua dumneavoastră de acasă. Ulterior, veţi putea
urmări conţinutul respectiv la televizor.
(Exemplu)
●●
Pentru detalii privind vizionarea şi operarea de conţinut la acest televizor
Reţea > DLNA > Folosirea funcţiilor DLNA
●●
Pentru detalii privind formatele acceptate de fişiere
Reţea > Format compatibil
■■Redarea conţinutului partajat la acest televizor cu
echipamentul de reţea DMC (Digital Media Controller)
Puteţi urmări conţinutul stocat în serverul media controlându-l cu
echipamentul de reţea DMC conectat la reţeaua dumneavoastră de acasă.
●●
Pentru utilizarea acestei funcţii cu telefonul inteligent sau PC, setaţi
opţiunea Setări aplicaţie “TV Remote” a acestui televizor.
Reţea > Setări de reţea > Setări aplicaţie “TV Remote”
Şi trebuie să instalaţi aplicaţia pentru a putea controla acest televizor de
pe smartphone-ul dvs.
Asistenţă > Întrebări frecvente > Informații detaliate
- 173 -
Pentru detalii despre operaţii, vă rugăm să consultaţi informaţiile de
asistenţă ale aplicaţiei.
■■Partajarea conţinutului acestui televizor cu un alt echipament
de reţea
Puteţi urmări conţinutul de la acest televizor cu un alt echipament în reţea
conectat la reţeaua dumneavoastră de acasă.
Conţinut disponibil:
●●
Conţinut de tip fotografii, video sau muzică de la acest televizor
●●
Programul TV digital curent
●●
Programe TV înregistrate pe HDD-uri USB cu acest televizor
Echipament de reţea disponibil:
●●
●●
Televizor cu certificare DLNA
●●
Telefon inteligent etc.
Pentru a utiliza această funcţie împreună cu smartphone-ul dvs., trebuie
să instalaţi aplicaţia pentru a putea controla acest televizor de pe
smartphone-ul dvs.
Asistenţă > Întrebări frecvente > Informații detaliate
Pentru detalii despre operaţii, vă rugăm să consultaţi informaţiile de
asistenţă ale aplicaţiei.
●●
Pentru a utiliza această funcţie împreună cu un alt televizor cu certificare
DLNA, setaţi Setări legătură de reţea pentru acest televizor.
Reţea > Setări de reţea > Setări legătură de reţea
●●
Este posibil ca partajarea programului curent să nu fie disponibilă la
selectarea canalelor radio, a programelor criptate (protejate la copiere),
respectiv atunci când transmisia interzice redarea de semnal video şi
audio.
●●
Afişează televizorul în mod ecran complet pentru partajarea programului
TV cu un alt echipament de reţea.
●●
Numai 1 componentă din celelalte echipamente poate partaja conţinutul
acestui televizor.
= Observaţie =
●●
Această funcţie nu este disponibilă când televizorul este oprit cu Buton de
pornire/oprire a alimentării.
●●
Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în următoarea stare a
televizorului:
– În cursul operaţiei de înregistrare
- 174 -
●●
Este posibil ca selectarea canalului sau a modului TV la telefonul inteligent
să nu fie disponibilă în timp ce înregistrarea este în curs.
- 175 -
Folosirea funcţiilor DLNA
Pentru utilizarea funcţiilor DLNA®, asiguraţi-vă că pregătirile serverului media,
conexiunilor de reţea şi setărilor de reţea au fost finalizate.
Reţea > DLNA > Flux continuu intern
Reţea > Conexiuni de reţea
Reţea > Setări de reţea
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Selectați Dispozitive şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi serverul media şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
Pentru a afişa/ascunde informaţiile referitoare la serverul media
evidenţiat
1) Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2) Selectați Afişare informaţii şi apăsați pe OK pentru a accesa.
4. Selectaţi fişierul şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
(Exemplu)
●●
În funcţie de condiţia serverului media, poate să fie nevoie să selectaţi
folderul înainte de selectarea fişierului.
●●
Pentru a afişa/ascunde informaţiile fişierului evidenţiat
= Observaţie =
●●
Fişierele ce nu pot fi redate sunt afişate, dar nu pot fi selectate.
●●
Puteţi utiliza următoarele butoane în timpul redării. Confirmaţi valoarea
„73” pentru codul telecomenzii.
Vizionare > Echipamente externe > Operarea cu telecomanda televizorului
- 176 -
Conexiuni de reţea
Conexiune la Internet
Pentru a utiliza servicii de internet este nevoie de un mediu de reţea de
bandă largă.
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de conectarea sau deconectarea cablului
LAN.
●●
Dacă nu aveţi servicii de reţea în bandă largă, vă rugăm să consultaţi
furnizorul dumneavoastră pentru asistenţă.
●●
Conexiunile dial-up nu pot fi utilizate.
●●
Viteză (efectivă) necesară: cel puţin 1,5 Mbps pentru calitate a imaginii de
tip definiţie standard (SD), respectiv 6 Mbps pentru înaltă definiţie (HD).
Dacă viteza de transfer nu este suficientă, conţinutul nu va fi redat corect.
■■Conexiune wireless
LAN wireless integrat (Partea din spate a televizorului)
Punct de acces
Mediu Internet
■■Conexiune prin cablu
Terminal ETHERNET
Cablu LAN (Ecranat)
●●
Folosiţi cablul LAN torsadat în pereche, ecranat (STP).
Mediu Internet
- 177 -
Conexiune DLNA
Pentru a utiliza funcţiile DLNA, aveţi nevoie de un mediu de reţea la domiciliu
şi puteţi utiliza funcţiile fără un mediu de reţea în bandă largă.
●●
Pentru a utiliza servicii de internet este nevoie de un mediu de reţea de
bandă largă.
Reţea > Conexiuni de reţea > Conexiune la Internet
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de conectarea sau deconectarea cablului
LAN.
■■Conexiune wireless (Pentru DLNA şi serviciul Internet)
LAN wireless integrat (Partea din spate a televizorului)
Punct de acces
Hub / Router
Mediu Internet
Telefon inteligent etc.
Server media DLNA Certified (PC etc.)
- 178 -
■■Conexiune prin cablu (Pentru DLNA şi serviciul Internet)
Terminal ETHERNET
Cablu LAN (Ecranat)
●●
Folosiţi cablul LAN torsadat în pereche, ecranat (STP).
Hub / Router
Mediu Internet
Server media DLNA Certified (PC etc.)
- 179 -
■■Conexiune wireless (Pentru DLNA)
TV
●●
Pentru a utiliza televizorul ca punct de acces wireless
Reţea > Setări de reţea > Manual - Punct acces wireless
Server media DLNA Certified (PC etc.)
Telefon inteligent etc.
- 180 -
Observaţie
●●
Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu LAN de tip drept.
●●
Instalaţi şi conectaţi echipamentele necesare pentru mediul de reţea.
Efectuarea unor asemenea setări la acest televizor este imposibilă. Citiţi
manualul echipamentului.
●●
Dacă modemul dumneavoastră nu are bandă largă, folosiţi un router în
bandă largă.
●●
Dacă modemul dumneavoastră are funcţii de router în bandă largă, dar
toate porturile sunt ocupate, folosiţi un hub.
●●
Asiguraţi-vă că routerele în bandă largă şi huburile sunt compatibile cu
10BASE-T/100BASE-TX.
●●
Dacă folosiţi un echipament compatibil doar cu 100BASE-TX, sunt
necesare cabluri LAN categoria 5 sau ulterioare.
●●
Contactaţi furnizorul de servicii Internet (ISP) sau compania de
telecomunicaţii pentru asistenţă suplimentară cu privire la echipamentul de
reţea.
●●
Verificaţi clauzele şi condiţiile contractelor cu furnizorul de servicii Internet
(ISP) sau cu compania de telecomunicaţii. În funcţie de contracte, pot fi
impuse taxe adiţionale sau conexiunile multiple la Internet pot fi imposibile.
●●
Opriţi televizorul cu Buton de pornire/oprire a alimentării, apoi reporniţi-l, la
schimbarea sau la restabilirea conexiunii de reţea.
●●
În funcţie de starea reţelei, este posibil ca redarea corespunzătoare a
conţinutului să nu fie posibilă.
●●
Pentru detalii privind conexiunile DVB via IP
Funcţii > DVB prin IP > Conexiune client DVB via IP
- 181 -
Setări de reţea
Conexiune de reţea
Asiguraţi-vă că au fost făcute conexiunile înainte de a începe setarea reţelei.
Reţea > Conexiuni de reţea
■■Auto - Wireless
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Conexiune de reţea şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
Confirmaţi cheia de codificare, setările şi poziţia punctului
dumneavoastră de acces înainte de a începe setarea. Pentru detalii,
citiţi manualul punctului de acces.
3. Selectați Auto şi apăsați pe OK pentru a accesa.
●●
Când cablul LAN este conectat, configurarea conexiunii prin cablu se
va face automat.
4. Selectaţi punctul de acces dorit şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
Reţelele wireless disponibile sunt afişate automat.
: Punct de acces criptat
●●
Pentru WPS (Buton de apăsare)
1) Selectați Setare uşoară cu butonul de conectare şi apăsați pe OK
pentru a accesa.
2) Apăsaţi butonul WPS de la punctul de acces până când ledul
luminează intermitent.
3) Conectaţi televizorul la punctul de acces cu OK.
– WPS: Wi-Fi Protected Setup™
– În cazul în care conexiunea eşuează, verificaţi setările şi poziţiile
punctului de acces. Apoi, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
●●
Se recomandă selectarea punctului de acces codificat.
5. Introduceţi cheia de codificare a punctului de acces şi apăsaţi pe OK
pentru a seta.
●●
Puteţi seta caracterele folosind Butoane numerice.
●●
Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
- 182 -
6. Se execută automat configurarea şi se afişează Stare reţea.
Reţea > Setări de reţea > Stare reţea
7. Selectaţi Ieşire şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Pentru a seta manual
Reţea > Setări de reţea > Manual - Wireless
■■Auto - Cu cablu
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Conexiune de reţea şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectați Auto şi apăsați pe OK pentru a accesa.
4. Se execută automat configurarea şi se afişează Stare reţea.
Reţea > Setări de reţea > Stare reţea
5. Selectaţi Ieşire şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Pentru a seta manual
Reţea > Setări de reţea > Manual - Cu cablu
= Observaţie =
●●
Pentru dezactivarea funcţiei wireless, setaţi Easy Mirroring la Dezactivat şi
confirmaţi că tipul de conexiune la reţea este setat la Cu cablu.
- 183 -
Manual - Wireless
Asiguraţi-vă că au fost făcute conexiunile înainte de a începe setarea reţelei.
Reţea > Conexiuni de reţea
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Conexiune de reţea > Manual > Wireless şi apăsaţi pe
OK pentru a accesa.
●●
Confirmaţi cheia de codificare, setările şi poziţia punctului
dumneavoastră de acces înainte de a începe setarea. Pentru detalii,
citiţi manualul punctului de acces.
3. Selectaţi punctul de acces dorit şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
Reţelele wireless disponibile sunt afişate automat.
: Punct de acces criptat
●●
Pentru WPS (Buton de apăsare)
1) Apăsaţi pe
(Roşu).
2) Apăsaţi butonul WPS de la punctul de acces până când ledul
luminează intermitent.
3) Conectaţi televizorul la punctul de acces cu OK.
– WPS: Wi-Fi Protected Setup™
– În cazul în care conexiunea eşuează, verificaţi setările şi poziţiile
punctului de acces. Apoi, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
●●
Pentru WPS (PIN)
1) Apăsaţi pe
(Verde).
2) Introduceţi codul PIN al punctului de acces.
3) Conectaţi televizorul la punctul de acces cu OK.
●●
Pentru Manual
1) Apăsaţi pe
(Galben).
2) Puteţi seta manual SSID, setările de securitate şi cheia de criptare.
3) Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi setaţi manual.
●●
Pentru a căuta din nou punctul de acces
(Albastru)
●●
Pentru a afişa/ascunde informaţiile punctului de acces evidenţiat
●●
Se recomandă selectarea punctului de acces codificat.
- 184 -
4. Introduceţi cheia de codificare a punctului de acces şi apăsaţi pe OK
pentru a seta.
●●
Puteţi seta caracterele folosind Butoane numerice.
●●
Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
5. Setări IP/DNS este afişat.
Preluare adresă IP / Preluare adresă DNS
●●
Se recomandă Auto.
●●
Setările disponibile vor fi afişate automat.
●●
Pentru a seta manual, selectaţi şi setaţi Adresă IP / Mască de subreţea /
Poartă implicită / Adresă DNS.
Setări proxy
●●
Nu este necesar pentru utilizarea casnică normală.
●●
Este posibil ca, în funcţie de setarea proxy, anumite servicii internet să nu
fie disponibile.
Proxy:
Aceasta este adresa serverului de retransmisie care este conectat între
browser şi serverul-ţintă pentru a trimite date browserului.
1) Selectați Proxy şi apăsați pe OK pentru a accesa.
2) Introduceţi adresa cu Butoane cursor sau Butoane numerice şi
apăsaţi pe OK pentru a seta.
3) Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
Port proxy:
Acest număr este specificat şi de furnizor cu adresa proxy.
1) Selectaţi Port proxy.
2) Introduceţi numărul cu Butoane numerice.
3) Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
- 185 -
6. Selectați Stare reţea şi apăsați pe OK pentru a accesa.
Reţea > Setări de reţea > Stare reţea
7. Selectaţi Ieşire şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
- 186 -
Manual - Cu cablu
Asiguraţi-vă că au fost făcute conexiunile înainte de a începe setarea reţelei.
Reţea > Conexiuni de reţea
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Conexiune de reţea > Manual > Cu cablu şi apăsaţi pe
OK pentru a accesa.
3. Setări IP/DNS este afişat.
Preluare adresă IP / Preluare adresă DNS
●●
Se recomandă Auto.
●●
Setările disponibile vor fi afişate automat.
●●
Pentru a seta manual, selectaţi şi setaţi Adresă IP / Mască de subreţea /
Poartă implicită / Adresă DNS.
Setări proxy
●●
Nu este necesar pentru utilizarea casnică normală.
●●
Este posibil ca, în funcţie de setarea proxy, anumite servicii internet să nu
fie disponibile.
Proxy:
Aceasta este adresa serverului de retransmisie care este conectat între
browser şi serverul-ţintă pentru a trimite date browserului.
1) Selectați Proxy şi apăsați pe OK pentru a accesa.
2) Introduceţi adresa cu Butoane cursor sau Butoane numerice şi
apăsaţi pe OK pentru a seta.
3) Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
Port proxy:
Acest număr este specificat şi de furnizor cu adresa proxy.
1) Selectaţi Port proxy.
2) Introduceţi numărul cu Butoane numerice.
3) Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
- 187 -
4. Selectați Stare reţea şi apăsați pe OK pentru a accesa.
Reţea > Setări de reţea > Stare reţea
5. Selectaţi Ieşire şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
= Observaţie =
●●
Pentru dezactivarea funcţiei wireless, setaţi Easy Mirroring la Dezactivat şi
confirmaţi că tipul de conexiune la reţea este setat la Cu cablu.
- 188 -
Manual - Punct acces wireless
Puteţi utiliza televizorul ca punct de acces wireless şi conecta echipamentul
de reţea fără un punct de acces.
●●
Confirmaţi codul PIN şi setările de reţea ale echipamentului înainte
de a începe setarea. Pentru informaţii suplimentare, citiţi manualul
echipamentului.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Conexiune de reţea > Manual > Punct acces wireless şi
apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectați Conectaţi-vă la dispozitiv in modul WPS şi apăsați pe OK pentru
a accesa.
●●
Pentru a seta manual, selectaţi Modificaţi setările (a se vedea mai jos).
4. Selectaţi şi setaţi WPS (Buton de apăsare) / WPS (PIN) şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
WPS (Buton de apăsare):
Configuraţi echipamentul pentru WPS (Buton de apăsare). Pentru
informaţii suplimentare, citiţi manualul echipamentului.
WPS (PIN):
Introduceţi codul PIN al echipamentului.
●●
În cazul în care conexiunea eşuează, verificaţi setările şi poziţiile
echipamentului. Apoi, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
■■Modificaţi setările
Puteţi seta Nume reţea(SSID), Cheie codificare, Tip wireless şi Metodă setare
canal manual.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi setaţi manual.
●●
Setaţi Resetare setări pentru a reseta elementele pentru Modificaţi
setările.
= Observaţie =
●●
Nu vă puteţi conecta la serviciul Internet cât timp televizorul este setat la
Punct acces wireless.
●●
Puteţi conecta până la 7 dispozitive. Însă rata de transfer diferă în funcţie
de mediul de comunicaţii sau de numărul de echipamente conectate.
●●
Pentru confirmarea setărilor de reţea curente
Reţea > Setări de reţea > Stare reţea
●●
Asiguraţi-vă că echipamentul de conectat acceptă WPS pentru această
setare.
●●
WPS: Wi-Fi Protected Setup™
- 189 -
Stare reţea
Afişează şi verifică starea reţelei (adresa MAC, setările actuale de reţea etc.).
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Stare reţea şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Se execută automat testarea şi se afişează Stare reţea.
Încercaţi din nou:
Efectuează o testare automată a conexiunii de reţea pentru televizor şi
afişează din nou starea curentă.
Detalii stare:
Afişează starea detaliată a reţelei (SSID, setări de securitate etc.).
●●
Pentru informaţii despre conexiunea de reţea, selectaţi Ajutor.
- 190 -
Nume televizor
Setează numele dumneavoastră preferat pentru acest televizor.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Nume televizor şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Introduceţi caracterele şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Acest nume este folosit ca nume al acestui televizor pe ecranul celuilalt
echipament de reţea.
●●
Când utilizaţi două sau mai multe televizoare în mediul dvs. de reţea,
setaţi câte un nume pentru fiecare.
- 191 -
Setări aplicaţie “TV Remote”
Setează posibilitatea de a controla televizorul cu orice echipament (telefon
inteligent etc.) conectat la reţeaua dumneavoastră.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Setări aplicaţie “TV Remote” şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
TV Remote / Pornit din Aplicaţie / Networked Standby / Streaming Acasă /
Dispozitiv pentru încărcat conţinut / Se şterg toate asocierile
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
TV Remote
(Activat / Dezactivat)
Activează controlul televizorului prin echipamentele de reţea (telefon inteligent
etc.).
Pornit din Aplicaţie
(Activat / Dezactivat)
Permite pornirea televizorului prin echipamentele de reţea (telefon inteligent
etc.).
●●
În funcţie de starea reţelei, este posibil să fie necesară pornirea
televizorului cu Buton de activare/dezactivare a modului de aşteptare al
telecomenzii televizorului.
●●
Modificarea configuraţiei implicite poate avea ca rezultat un consum mai
ridicat de energie al produsului.
●●
LED-ul va lumina în portocaliu în modul Standby când opţiunea Pornit din
Aplicaţie este setată la Activat.
Networked Standby
(Activat / Dezactivat)
Permite pornirea televizorului prin componenta LAN wireless sau cablul
LAN utilizând un mesaj de reactivare trimis de la un echipament de reţea în
reţeaua de acasă.
●●
Modificarea configuraţiei implicite poate avea ca rezultat un consum mai
ridicat de energie al produsului.
- 192 -
Streaming Acasă
(Întotdeauna / Doar când este pornit)
Permite partajarea programului de televizor şi a conţinutului acestui televizor
cu echipamentul de reţea (telefon inteligent etc.) în reţeaua de acasă.
●●
Modificarea configuraţiei implicite poate avea ca rezultat un consum mai
ridicat de energie al produsului.
●●
LED-ul va lumina în portocaliu în modul Standby când opţiunea Streaming
Acasă este setată la Întotdeauna.
Dispozitiv pentru încărcat conţinut
Selectează un dispozitiv pentru încărcarea conţinutului de la echipamentul de
reţea (telefon inteligent etc.).
Se şterg toate asocierile
Ştergeţi informaţiile de asociere pentru toate dispozitivele asociate.
= Observaţie =
●●
Această funcţie nu este disponibilă când televizorul este oprit cu Buton de
pornire/oprire a alimentării.
●●
Trebuie să instalaţi aplicaţia pentru a putea controla acest televizor de pe
smartphone-ul dvs.
Asistenţă > Întrebări frecvente > Informații detaliate
Pentru detalii despre operaţii, vă rugăm să consultaţi informaţiile de
asistenţă ale aplicaţiei.
●●
În funcţie de starea reţelei, este posibil ca această opţiune să nu fie
disponibilă.
●●
În funcţie de zonă, este posibil ca această opţiune să nu fie disponibilă.
Pentru detalii, consultaţi distribuitorul Panasonic local.
- 193 -
Setări legătură de reţea
Setează controlul televizorului cu dispozitivele conectate la reţea.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Setări legătură de reţea şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Server DLNA / Tip înregistrare / Listă aparate conectate
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Server DLNA
(Activat / Dezactivat)
Permite partajarea programului de televizor şi a conţinutului acestui televizor
cu echipamentul de reţea (Televizor cu certificare DLNA, etc.).
●●
Pentru a utiliza această funcţie împreună cu un alt televizor, selectaţi
numele acestui televizor din listare de server DLNA a unui alt televizor,
apoi selectaţi conţinutul de partajat. De asemenea, citiţi manualul celuilalt
televizor.
●●
Pentru a utiliza această funcţie împreună cu smartphone-ul dvs., trebuie
să instalaţi aplicaţia pentru a putea controla acest televizor de pe
smartphone-ul dvs.
Asistenţă > Întrebări frecvente > Informații detaliate
Pentru detalii despre operaţii, vă rugăm să consultaţi informaţiile de
asistenţă ale aplicaţiei.
●●
Modificarea configuraţiei implicite poate avea ca rezultat un consum mai
ridicat de energie al produsului.
●●
LED-ul va lumina în portocaliu în modul Standby când opţiunea Server
DLNA este setată la Activat.
Tip înregistrare
(Auto / Manual)
Selectează tipul pentru a restricţiona accesul la acest televizor pentru fiecare
echipament din reţeaua de acasă.
Auto:
Toate echipamentele disponibile din reţeaua de acasă sunt accesibile
(maximum 16 echipamente).
- 194 -
Manual:
Setează restricţiile pentru fiecare echipament din Listă aparate
conectate.
Listă aparate conectate
Prezintă echipamentele accesibile pentru acest televizor din reţeaua de
acasă.
= Observaţie =
●●
În funcţie de zonă, este posibil ca această opţiune să nu fie disponibilă.
Pentru detalii, consultaţi distribuitorul Panasonic local.
- 195 -
Setări server DVB-via-IP
Numai pentru modelul care acceptă funcția server DVB-via-IP
Selectează semnalul TV şi activează acordul prin funcţia server DVB via IP.
Funcţii > DVB prin IP > Setări server DVB-via-IP
- 196 -
Setări partajare fişiere
Server partajare fişiere
(Activat / Dezactivat)
Setează partajarea fişierelor între PC şi dispozitivele conectate la acest
televizor.
Media Player > Utilizarea Media Player > Partajarea fişierelor
Listă dispozitive reţea
Enumeră dispozitivele de reţea accesibile pentru a reda conţinutul în Media
Player.
Media Player > Utilizarea Media Player > Dispozitiv de reţea
- 197 -
Setări „Mirroring”
Setări pentru funcţia de oglindire
Funcţii > Aplicaţia Replicare > Setări „Mirroring”
- 198 -
Setări Control4
Setări pentru funcţia Control4
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Setări Control4 şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Descoperire Control4 / Trimitere Identificare şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Descoperire Control4
(Activat / Dezactivat)
Activează modul Control4.
Trimitere Identificare
Trimite mesaj de identificare către controlerul Control4.
●●
Această funcţie este disponibilă când Descoperire Control4 este setat la
Activat.
= Observaţie =
●●
Pentru detalii privind setările şi operaţiile, consultaţi-vă distribuitorul
Control4 local.
- 199 -
Actualizare program
Accesează site-ul web specific pentru a actualiza software-ul televizorului,
dacă sunt disponibile actualizări.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Actualizare program şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
●●
Pentru utilizarea acestei funcţii este necesar un mediu de reţea de bandă
largă.
- 200 -
Mesaj software nou
Selectează dacă se afişează un mesaj informativ când este găsit un nou
software prin intermediul reţelei.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Mesaj software nou şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Activat / Dezactivat şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
- 201 -
Condiții pt. serviciu şi setări
Afişează condiţiile serviciului şi setările.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Condiții pt. serviciu şi setări şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
- 202 -
Fotografii
Selectarea fişierului
Asiguraţi-vă că serverul media, conexiunile de reţea şi setările de reţea au
fost pregătite.
Reţea > DLNA > Flux continuu intern
Reţea > Conexiuni de reţea
Reţea > Setări de reţea
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Selectați Dispozitive şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi serverul media şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
Pentru a afişa/ascunde informaţiile referitoare la serverul media
evidenţiat
1) Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2) Selectați Afişare informaţii şi apăsați pe OK pentru a accesa.
4. Selectaţi fişierul şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
În funcţie de condiţia serverului media, poate să fie nevoie să selectaţi
folderul înainte de selectarea fişierului.
●●
Pentru a afişa/ascunde informaţiile fişierului evidenţiat
= Observaţie =
●●
Fişierele ce nu pot fi redate sunt afişate, dar nu pot fi selectate.
- 203 -
Vizualizarea fotografiilor
■■Redare
●●
Pentru a opera vizualizarea Câte una
: Spre fotografia anterioară
: Spre fotografia următoare
: Stop (revenire la listă)
OK : Slide show
●●
Pentru a afişa/ascunde ghidul de utilizare
●●
Pentru rotire la 90°
(Albastru)
●●
Pentru a reveni la listă
BACK/RETURN
- 204 -
Utilizarea diaporamei
1. Selectaţi fişierul din imaginile miniaturale ale fotografiilor pentru prima
vizualizare.
2. Începeţi diaporama cu
(Roşu) şi OK.
●●
Pentru a afişa/ascunde ghidul de utilizare
●●
Pentru pauză (revenire la vizualizare Câte una)
OK
●●
Pentru a reveni la listă
BACK/RETURN
■■Setări Slide show
Configuraţi setările pentru operaţiile cu fişiere foto la acest televizor.
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectați Setări Slide show şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Interval / Repetare / Muzică de fundal
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Interval
(Lung / Normal / Scurt)
Selectează intervalul diaporamei.
Repetare
(Activat / Dezactivat)
Repetare diaporamă
Muzică de fundal
(Dezactivat / Tip1 / Tip2 / Tip3 / Tip4 / Tip5)
Selectează muzica de fundal în timpul modului Foto.
- 205 -
Videoclipuri
Selectarea fişierului
Asiguraţi-vă că serverul media, conexiunile de reţea şi setările de reţea au
fost pregătite.
Reţea > DLNA > Flux continuu intern
Reţea > Conexiuni de reţea
Reţea > Setări de reţea
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Selectați Dispozitive şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi serverul media şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
Pentru a afişa/ascunde informaţiile referitoare la serverul media
evidenţiat
1) Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2) Selectați Afişare informaţii şi apăsați pe OK pentru a accesa.
4. Selectaţi fişierul şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
În funcţie de condiţia serverului media, poate să fie nevoie să selectaţi
folderul înainte de selectarea fişierului.
●●
Pentru a afişa/ascunde informaţiile fişierului evidenţiat
= Observaţie =
●●
Fişierele ce nu pot fi redate sunt afişate, dar nu pot fi selectate.
- 206 -
Vizionarea clipurilor video
■■Redare
Dacă aţi oprit ultima redare în timpul desfăşurării, este posibil să se afişeze
un ecran de confirmare pentru a alege dacă doriţi să începeţi de unde v-aţi
oprit ultima dată sau de la început.
●●
Pentru operarea redării
: Salt manual (dacă este disponibilă)
– Apăsaţi pentru un salt înainte cu aproximativ 30 de secunde.
: Derulare înapoi
: Derulare rapidă înainte
: Stop
OK : Pauză (afişează bara de căutare a timpului/redare lentă) / Redare
●●
Pentru a trece la momentul de timp specificat
1) Afişaţi bara de căutare a timpului cu OK.
2) Când este afişată bara de căutare a timpului
Apăsaţi pe
/
:
Căutaţi circa 10 secunde
Apăsaţi şi menţineţi
/
:
Căutaţi rapid
3) Treceţi la momentul de timp specificat cu OK.
●●
Pentru a afişa/ascunde ghidul de utilizare şi banner-ul de informaţii
●●
La conţinutul anterior
(Roşu)
●●
La conţinutul următor
(Verde)
●●
Pentru a modifica raportul
1) Afişaţi meniul cu MENU.
2) Selectaţi Imagine > Setări ecran > Modificare aspect şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
3) Selectaţi modul şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Aspect1:
Afişează conţinutul la dimensiunile sale iniţiale.
- 207 -
Aspect2:
Afişează conţinutul mărit, fără distorsiuni.
– Aspectul nu poate fi modificat în funcţie de conţinut.
●●
Pentru a reveni la listă
BACK/RETURN
- 208 -
Configurare video
Configuraţi setările pentru operaţiile cu fişiere video la acest televizor.
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectați Configurare video şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Previzualizare video / Multi Audio / Dual Audio / Semnal audio dual mono /
Repetare / Setări subtitrare
●●
Elementele de meniu şi opţiunile selectabile variază în funcţie de
conţinut.
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Previzualizare video
(Activat / Dezactivat)
Setează iniţierea previzualizării titlului sau scenei în vizualizarea de tip
imagine miniaturală.
●●
Este posibil ca imaginile să nu fie afişată imediat în vizualizarea de tip
imagine miniaturală. Setează previzualizarea la Dezactivat pentru a
rezolva acest lucru.
Multi Audio, Dual Audio, Semnal audio dual mono
Selectează dintre coloanele sonore selectabile (dacă sunt disponibile).
●●
Schimbarea sunetului poate dura mai multe secunde.
●●
Această funcţie este disponibilă în timpul redării.
Repetare
(Activat / Dezactivat)
Repetaţi redarea în cadrul fişierului selectat
Setări subtitrare
Stabileşte setarea pentru subtitrare.
●●
Această funcţie este disponibilă în timpul redării.
Subtitrare:
Afişare/ascunde subtitrările (dacă este disponibilă).
Text subtitrare:
Selectează tipul de font pentru a afişa corect subtitrările (dacă este
disponibil).
- 209 -
Dimensiune text subtitrare:
Selectează dimensiunea fontului pentru subtitrare.
Culoare text subtitrare:
Selectează culoarea subtitrării.
Poziţie text subtitrare:
Reglează poziţia subtitrărilor pe ecran.
Întârziere text subtitrare:
Reglează decalajul temporal al subtitrărilor.
- 210 -
Setări audio de ieşire
Vă puteţi delecta cu sunetul transmis prin mai multe canale prin intermediul
unui amplificator conectat la terminalul DIGITAL AUDIO sau HDMI2 (funcţia
ARC).
●●
Pentru a confirma sau schimba starea curentă a sunetului
Reţea > Videoclipuri > Configurare video
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Sunet > Selectare SPDIF şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Auto / PCM / Dolby Audio şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Selectare SPDIF
(Auto / PCM / Dolby Audio)
Selectează setarea iniţială a semnalului audio digital de ieşire de la
terminalele DIGITAL AUDIO şi HDMI2 (funcţia ARC).
●●
SPDIF este un format de fişier de transfer audio standard.
Auto:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) şi canalul multiplu HEAAC sunt redate ca Dolby Digital Bitstream. MPEG este transmis ca
PCM.
PCM:
Semnalul digital transmis este fixat la PCM.
Dolby Audio:
Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC și AAC sunt
generate ca Dolby Digital Bitstream sau Dolby Digital Plus Bitstream.
●●
ARC (Audio Return Channel) este o funcţie de redare a semnalului audio
digital cu ajutorul unui cablu HDMI.
= Observaţie =
●●
În timpul funcţionării, semnalul audio este transmis prin terminalele
DIGITAL AUDIO şi HDMI2 (funcţia ARC). Nu sunt transmise semnale
video. Pentru a utiliza HDMI2 cu funcţia ARC, conectaţi un amplificator
care dispune de funcţia ARC şi setaţi-l pentru a utiliza incinte acustice tip
cinematograf.
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™”
- 211 -
Muzică
Selectarea fişierului
Asiguraţi-vă că serverul media, conexiunile de reţea şi setările de reţea au
fost pregătite.
Reţea > DLNA > Flux continuu intern
Reţea > Conexiuni de reţea
Reţea > Setări de reţea
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Selectați Dispozitive şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi serverul media şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
Pentru a afişa/ascunde informaţiile referitoare la serverul media
evidenţiat
1) Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2) Selectați Afişare informaţii şi apăsați pe OK pentru a accesa.
4. Selectaţi fişierul şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
În funcţie de condiţia serverului media, poate să fie nevoie să selectaţi
folderul înainte de selectarea fişierului.
●●
Pentru a afişa/ascunde informaţiile fişierului evidenţiat
= Observaţie =
●●
Fişierele ce nu pot fi redate sunt afişate, dar nu pot fi selectate.
- 212 -
Redarea muzicii
■■Redare
●●
Pentru operarea redării
: Derulare înapoi
: Derulare rapidă înainte
: Stop
OK : Pauză (afişează bara de căutare a timpului) / Redare
●●
Pentru a trece la momentul de timp specificat
1) Afişaţi bara de căutare a timpului cu OK.
2) Când este afişată bara de căutare a timpului
Apăsaţi pe
/
:
Căutaţi circa 10 secunde
Apăsaţi şi menţineţi
/
:
Căutaţi rapid
3) Treceţi la momentul de timp specificat cu OK.
●●
Pentru a afişa/ascunde ghidul de utilizare
●●
La melodia anterioară
(Roşu)
●●
La melodia următoare
(Verde)
●●
Pentru a reveni la listă
BACK/RETURN
- 213 -
Setare muzică
Configuraţi setările pentru operaţiile cu fişiere muzicale la acest televizor.
1. Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2. Selectaţi Setare muzică > Repetare cu OK.
3. Selectaţi Dezactivat / Folder / Unu şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Folder:
Repetarea redării în cadrul folderului selectat
Unu:
Repetarea redării unui fişier selectat
- 214 -
Format compatibil
Format foto
■■Formate foto acceptate
●● JPEG (.jpg, .jpeg)
Subeşantionare:
4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Rezoluţie imagine (pixeli):
de la 8 × 8 la 30 719 × 17 279
●●
Standarde DCF şi EXIF
●●
Progressive JPEG nu este acceptat.
= Observaţie =
●●
Este posibil ca anumite fişiere să nu poată fi redate chiar dacă îndeplinesc
aceste condiţii.
●●
Nu utilizaţi caractere pe mai mulţi octeţi sau alte coduri speciale pentru
numele de fişiere.
●●
Dispozitivele conectate pot deveni inutilizabile cu acest televizor dacă
denumirile de fişier sau de folder sunt modificate.
- 215 -
Format video
■■Formate video acceptate
●● AVI (.avi)
Codec video:
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9
Codec audio:
AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC,
LPCM, MP3, WMA
●● MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)
Codec video:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Codec audio:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3
●●
Acest televizor acceptă acest conţinut înregistrat cu produsele Panasonic.
Pentru informaţii suplimentare, citiţi manualul produselor.
●● MKV (.mkv)
Codec video:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Codec audio:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3,
Vorbis
●● ASF (.asf, .wmv)
Codec video:
MPEG4, VC-1, WMV9
Codec audio:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3, WMA
●●
Fişierele protejate împotriva copierii nu pot fi redate.
- 216 -
●● FLV (.flv)
Codec video:
H.264
Codec audio:
AAC, MP3
●● 3GPP (.3gp, .3g2)
Codec video:
H.264, MPEG4
Codec audio:
AAC, HE-AAC
●● PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)
Codec video:
MPEG1, MPEG2
Codec audio:
Dolby Audio (Dolby Digital), LPCM
●● TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)
Codec video:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2
Codec audio:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC
●● WebM (.webm)
Codec video:
VP9
Codec audio:
Vorbis
- 217 -
■■Formate de subtitrări acceptate
●● MicroDVD, SubRip, TMPlayer (.srt, .sub, .txt)
●●
Fişierul video şi fişierul text de subtitrări se află în interiorul aceluiaşi folder,
iar numele fişierelor coincid, cu excepţia extensiilor.
●●
Dacă se află mai multe fişiere text de subtitrări în acelaşi director, acestea
vor fi afişate în ordinea următoare: „.srt”, „.sub”, „.txt”.
= Observaţie =
●●
Este posibil ca anumite fişiere să nu poată fi redate chiar dacă îndeplinesc
aceste condiţii.
●●
Este posibil ca unele subtitrări sau funcţii de capitol să nu fie disponibile.
●●
Nu utilizaţi caractere pe mai mulţi octeţi sau alte coduri speciale pentru
numele de fişiere.
●●
Dispozitivele conectate pot deveni inutilizabile cu acest televizor dacă
denumirile de fişier sau de folder sunt modificate.
●●
Formatele acceptate diferă în Media Player faţă de serverul media.
- 218 -
Format muzică
■■Formate de fişiere muzicale acceptate
●● MP3 (.mp3)
●● AAC / Apple Lossless (.m4a)
●●
Fişierele protejate împotriva copierii nu pot fi redate.
●● FLAC (.flac)
●● WMA (.wma)
●●
Fişierele protejate împotriva copierii nu pot fi redate.
●● LPCM (.wav)
= Observaţie =
●●
Este posibil ca anumite fişiere să nu poată fi redate chiar dacă îndeplinesc
aceste condiţii.
●●
Nu utilizaţi caractere pe mai mulţi octeţi sau alte coduri speciale pentru
numele de fişiere.
●●
Dispozitivele conectate pot deveni inutilizabile cu acest televizor dacă
denumirile de fişier sau de folder sunt modificate.
- 219 -
Funcţii
Control vocal
Informaţii
Funcţia Control vocal permite operarea televizorului (de ex., selectarea unui
canal), căutarea de conţinut din diferite caracteristici etc. în mod vocal, din
telefonul dumneavoastră inteligent.
●●
Pentru utilizarea completă a acestei funcţii este necesar un mediu de
reţea de bandă largă. Asiguraţi-vă că s-au efectuat conexiunile de reţea şi
setările de reţea.
Reţea > Conexiuni de reţea
Reţea > Setări de reţea
●●
Pentru a utiliza această funcţie împreună cu smartphone-ul dvs., trebuie
să instalaţi aplicaţia pentru a putea controla acest televizor de pe
smartphone-ul dvs.
Asistenţă > Întrebări frecvente > Informații detaliate
Pentru detalii despre operaţii, vă rugăm să consultaţi informaţiile de
asistenţă ale aplicaţiei.
- 220 -
Modul de utilizare
1. Apăsaţi
de pe ecranul telefonului dvs. inteligent pentru afişarea ghidului
de utilizare.
●●
Când se afişează un ecran de confirmare, citiţi cu atenţie şi iniţiaţi funcţia
Control vocal.
(Exemplu)
2. Rostiţi un cuvânt cheie (de ex. Volume up) în microfon în timp ce este
afişat ghidul de utilizare.
(Exemplu)
●●
Ghidul de utilizare devine albastru în timpul procesării.
●●
Ghidul de utilizare dispare automat după o anumită perioadă de timp.
din nou pentru a porni funcţia Control vocal.
Apăsaţi
●●
Pentru afişarea listei de comenzi vocale
●●
Pentru a părăsi funcţia Control vocal
- 221 -
Setări
Puteţi seta elemente pentru funcţia Control vocal.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Setări control vocal şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Limbă / Nivel detecţie vorbire / Termenii serviciului / Instrucțiuni pt. Control
vocal
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Limbă
Selectaţi limba pentru funcţia Control vocal.
●●
Este posibil ca nu toate limbile să fie disponibile. Când nu există suport
pentru limba selectată, opţiunea Limbă este automat setată la Engleză.
Nivel detecţie vorbire
(Ridicat / Standard)
Reglează sensibilitatea pentru a permite recunoaşterea vocii dvs.
Termenii serviciului
Afişează condiţiile de utilizare a serviciului.
Instrucțiuni pt. Control vocal
Afişează detalii despre funcţia Control vocal în eAJUTOR.
- 222 -
Observaţie
●●
Când porniţi funcţia Control vocal, nivelul de sunet al televizorul se reduce.
●●
Este posibil ca funcţia Control vocal să nu se comporte corespunzător în
următoarele condiţii:
– Nu se pronunţă cuvintele clar şi corect
– Se vorbește prea tare sau prea încet.
– Înconjurat de zgomot de fundal mare.
●●
Este posibil ca expresii necunoscute funcţiei Comandă vocală să nu fie
recunoscute.
●●
Este posibil ca funcţia Control vocal să nu se comporte corespunzător, în
funcţie de microfonul telefonului inteligent.
●●
Designul şi caracteristicile pot fi modificate fără aviz prealabil.
●●
Pentru utilizarea la parametri maximi a acestei funcţii este necesar un
mediu de reţea de bandă largă, deoarece această funcţie accesează
serverul de recunoaştere a vocii cu ajutorul conexiunii la internet. Chiar
dacă dispuneţi de mediul internet, este posibil ca această funcţie să nu
fie disponibilă, în funcţie de setarea proxy. Vă rugăm să vă conectaţi la
Internet fără setări proxy. (Setările proxy nu sunt necesare pentru utilizarea
casnică normală. Pentru detalii privind mediul internet, consultaţi-vă cu
furnizorul de servicii internet (ISP) sau cu firma de telecomunicaţii.)
- 223 -
Aplicaţia Replicare
Modul de utilizare
Puteţi viziona și afișa imaginile altor dispozitive (telefon inteligent etc.) pe
ecranul televizorului, utilizând o funcţie de oglindire.
Telefon inteligent etc.
TV
1. Afişaţi Ecran principal cu HOME.
2. Selectați Dispozitive şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Aplicaţia Replicare şi apăsaţi pe OK.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
●●
Informaţiile de asociere ale dispozitivului (telefon inteligent etc.) sunt
înregistrate o dată ce aţi utilizat această funcţie.
■■Easy Mirroring
De asemenea, puteţi iniţia funcţia de oglindire de la celelalte dispozitive
(telefon inteligent etc.) atunci când opţiunea Easy Mirroring este setată la
Activat.
Funcţii > Aplicaţia Replicare > Setări „Mirroring”
●●
Nu este posibilă utilizarea funcţiei Oglindire uşoară când televizorul este
setat la Punct acces wireless.
Reţea > Setări de reţea > Stare reţea
= Observaţie =
●●
Această funcţie este disponibilă şi la celelalte dispozitive (telefon
inteligent etc.) compatibile cu funcţia de oglindire. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale dispozitivelor.
- 224 -
Setări „Mirroring”
Puteţi seta elemente pentru funcţia de oglindire.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Setări „Mirroring” şi apăsaţi pe OK.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Easy Mirroring / Pornit prin „Easy Mirroring” / Se şterg toate asocierile
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Easy Mirroring
(Activat / Dezactivat)
Permite iniţierea funcţiei de oglindire de la celelalte dispozitive (telefon
inteligent etc.) fără operarea televizorului.
●●
Pentru dezactivarea funcţiei wireless, setaţi Easy Mirroring la Dezactivat şi
confirmaţi că tipul de conexiune la reţea este setat la Cu cablu.
Reţea > Setări de reţea > Stare reţea
●●
Nu este valid când televizorul este setat la Punct acces wireless
Pornit prin „Easy Mirroring”
(Activat / Dezactivat)
Permite pornirea automată a televizorului atunci când funcţia de oglindire este
activată de la celelalte dispozitive (telefon inteligent etc.).
●●
Modificarea configuraţiei implicite poate avea ca rezultat un consum mai
ridicat de energie al produsului.
●●
Utilizaţi funcţia de oglindire pentru a porni televizorul numai atunci când
puteţi vedea starea acestuia.
●●
Înregistraţi dispozitivele (telefon inteligent etc.) înainte de a utiliza această
funcţie.
●●
LED-ul va lumina în portocaliu în modul Standby când opţiunea Pornit prin
„Easy Mirroring” este setată la Activat.
Se şterg toate asocierile
Ştergeţi informaţiile de asociere pentru toate dispozitivele asociate.
- 225 -
DVB prin IP
Conexiune server DVB via IP
Numai pentru modelul care acceptă funcția server DVB-via-IP
Acest TV poate fi configurat ca un server DVB via IP pentru a vă furniza
transmisii în flux continuu către un alt TV ce suportă funcţia client DVB via IP
sau dispozitive compatibile SAT>IP.
Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la priză înainte de a lega sau
deconecta orice fel de cabluri.
■■Conexiune
TV (Antenă parabolică / Antenă terestră / Cablu)
Terminal ETHERNET
Cablu LAN (Ecranat)
●●
Folosiţi cablul LAN torsadat în pereche, ecranat (STP).
Hub / Router
Client DVB-via-IP (TV, etc.)
= Observaţie =
●●
Echipamentele externe şi cablurile ilustrate în imagini nu se livrează
împreună cu televizorul.
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de conectarea sau deconectarea cablurilor.
●●
Pentru conectare, verificaţi dacă tipul de terminale şi ştecăre este corect.
- 226 -
●●
Pentru a utiliza această funcţie, setaţi Setări server DVB-via-IP.
Reţea > Setări de reţea > Setări server DVB-via-IP
●●
Funcţia de tuner dublu (urmărirea sau înregistrarea a 2 programe
simultan, urmărirea unui program în timpul înregistrării unui alt program
etc.) nu este disponibilă în timpul folosirii funcţiei server DVB via IP.
●●
Datorită stării de rețea sau a unor restricții de transmisie, această funcție
este posibil să nu fie disponibilă.
●●
Pentru confirmarea setărilor de reţea curente
Reţea > Setări de reţea > Stare reţea
- 227 -
Setări server DVB-via-IP
Numai pentru modelul care acceptă funcția server DVB-via-IP
■■Pregătiri
●●
Asiguraţi-vă că s-au efectuat conexiunile de reţea şi setările de reţea.
Funcţii > DVB prin IP > Conexiune server DVB via IP
Reţea > Setări de reţea
●●
Asiguraţi-vă că Mod Tuner dual este setat la Activat în Configurare LNB.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Setare automată
■■Setări server DVB-via-IP
Selectează semnalul TV şi activează acordul prin funcţia server DVB via IP.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Reţea > Setări server DVB-via-IP şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Selectaţi DVB-S / DVB-C / DVB-T şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Modurile TV selectabile pentru client variază în funcţie de canalele
memorate.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Setare automată
4. Selectați Activare server DVB-via-IP şi apăsați pe OK pentru a accesa.
5. Este afişat un ecranul de confirmare, apăsaţi pe OK pentru a seta.
(Televizorul reporneşte automat.)
●●
Modificarea configuraţiei implicite poate avea ca rezultat un consum mai
ridicat de energie al produsului.
●●
LED-ul devine portocaliu în modul Standby când această funcţie este
activă.
= Observaţie =
●●
Funcţia de tuner dublu (urmărirea sau înregistrarea a 2 programe
simultan, urmărirea unui program în timpul înregistrării unui alt program
etc.) nu este disponibilă în timpul folosirii funcţiei server DVB via IP.
●●
Această funcţie nu este disponibilă când televizorul este oprit cu Buton de
pornire/oprire a alimentării.
●●
Datorită stării de rețea sau a unor restricții de transmisie, această funcție
este posibil să nu fie disponibilă.
- 228 -
Conexiune client DVB via IP
Acest TV are funcţia client DVB via IP şi se poate conecta la serverul DVB via
IP sau servere compatiblie SAT>IP pentru a recepționa transmisiuni în flux
continuu.
Asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la priză înainte de a lega sau
deconecta orice fel de cabluri.
●●
Se recomandă conectarea serverului DVB via IP cu un cablu LAN.
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de conectarea sau deconectarea cablului
LAN.
■■Conexiune prin cablu
Terminal ETHERNET
Cablu LAN (Ecranat)
●●
Folosiţi cablul LAN torsadat în pereche, ecranat (STP).
Server DVB via IP
Antenă parabolică / Antenă terestră / Cablu
- 229 -
■■Conexiune wireless
LAN wireless integrat (Partea din spate a televizorului)
Punct de acces
Server DVB via IP
Antenă parabolică / Antenă terestră / Cablu
= Observaţie =
●●
Echipamentele externe şi cablurile ilustrate în imagini nu se livrează
împreună cu televizorul.
●●
Pentru conectare, verificaţi dacă tipul de terminale şi ştecăre este corect.
●●
Datorită stării de rețea sau a unor restricții de transmisie, această funcție
este posibil să nu fie disponibilă.
●●
Pentru confirmarea setărilor de reţea curente
Reţea > Setări de reţea > Stare reţea
●●
Pentru informaţii despre conexiuni, citiţi manualul serverului DVB via IP.
- 230 -
Selecţie server DVB-via-IP
■■Pregătiri
●●
Asiguraţi-vă că s-au efectuat conexiunile de reţea şi setările de reţea.
Funcţii > DVB prin IP > Conexiune client DVB via IP
Reţea > Setări de reţea
●●
Asiguraţi-vă că setările serverului sunt finalizate. Pentru detalii, citiţi
manualul serverului DVB via IP.
■■Selecţie server DVB via IP
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Meniu acord > Adaugă semnal TV şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
3. Selectați DVB prin IP şi apăsați pe OK pentru a accesa.
4. Selectați Pornire setare auto. şi apăsați pe OK pentru a accesa.
5. Selectaţi un server din Listă servere şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
6. Selectați Setări client şi apăsați pe OK pentru a accesa.
●●
Selectaţi Mediu Unicast pentru a folosi o reţea de domiciliu.
●●
Selectaţi Mediu Multicast pentru a folosi în blocuri de locuinţe, hoteluri,
spitale etc. (Toate serverele sunt selectate automat.)
7. Selectați Căutare canale şi apăsați pe OK pentru a accesa.
8. Setați Mod căutare DVB prin IP și selectați Pornire setare auto..
●●
Setați configurația DVB-via-IP pentru reglarea canalelor DVB.
●●
La finalizarea operaţiunii, va fi afişat canalul din poziţia cea mai de jos.
= Observaţie =
●●
Dacă acordul nu a fost finalizat, setaţi Acord manual.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Acord manual
●●
Datorită stării de rețea sau a unor restricții de transmisie, această funcție
este posibil să nu fie disponibilă.
●●
Dacă instalați clientul DVB via IP într-un mediu cu transmisie multiplă, vă
rugăm să consultați furmizorul profesional sau producătorul serverului.
- 231 -
Observaţie
●●
Datorită stării de rețea sau a unor restricții de transmisie, această funcție
este posibil să nu fie disponibilă.
●●
Această funcţie nu este disponibilă când televizorul este oprit cu Buton de
pornire/oprire a alimentării.
●●
Funcţia de tuner dublu (urmărirea sau înregistrarea a 2 programe
simultan, urmărirea unui program în timpul înregistrării unui alt program
etc.) nu este disponibilă în timpul folosirii funcţiei server DVB via IP. (Doar
pentru modelul cu tuner dublu)
●●
Vă rugăm de asemenea citiţi şi manualul serverului DVB via IP.
- 232 -
Ferestre multiple
Informaţii
■■Ferestre multiple
Doar pentru modelul cu tuner dublu
Afişează două ferestre simultan pentru vizionarea programelor TV sau a
intrării externe (AV / COMPONENT / HDMI) conform indicaţiilor de mai jos
(exemplu).
(Verde)
Previzualizare
Vedere duală
OK
Previzualizare
●●
Previzualizare
Pentru alternarea ferestrelor
OK
– Nu este valabil în cursul operaţiei de înregistrare
●●
Pentru a ieşi din ferestre multiple
EXIT
- 233 -
Ferestre multiple
Doar pentru modelul cu tuner dublu
Puteţi selecta un canal în timp ce vizionaţi un alt program sau o intrare
externă.
1. Afişaţi Aplicaţii cu APPS.
2. Selectați Ferestre multiple şi apăsați pe OK pentru a accesa.
■■Previzualizare
(Exemplu)
Ecran principal
Mod TV / mod intrare / Poziţia şi numele canalului (pentru ecranul
principal)
Mod TV / mod intrare (pentru ecranul secundar)
– Apăsaţi pe
/
pentru a selecta modul TV / modul de intrare al
ecranului secundar.
Informaţii despre programul curent (dacă sunt disponibile) (pentru ecranul
secundar)
– Apăsaţi pe
/
pentru a selecta programul ecranului secundar.
Ecran secundar/ecran informativ
– Apăsaţi pe
●●
(Albastru) pentru a schimba ecranul.
Sunetul provine numai de la ecranul principal.
- 234 -
■■Vedere duală
(Exemplu)
Ecran principal
Mod TV / mod intrare / Poziţia şi numele canalului
Ecran secundar
●●
Apăsaţi pe
–
●●
/
pentru a selecta ecranul de operat.
se afişează pe ecran.
Pentru selectarea sunetului
1) Afişaţi meniul opţiuni cu OPTION.
2) Selectați Ieşire sunet şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3) Selectaţi Principal / Secundar şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
–
●●
se afişează pe ecran.
Pentru a confirma sau schimba starea curentă
OPTION
– Elementele de meniu şi opţiunile selectabile variază de la ecranul
principal la ecranul secundar.
Vizionare > De bază > Opţiuni AV
●●
Pentru a afişa/ascunde ghidul de utilizare
= Observaţie =
●●
Operaţiunile pot varia atunci când se utilizează funcţia server DVB via IP
după cum urmează.
PandP:
Apăsaţi pe
(Galben) pentru a comuta la modul imagine-şi-imagine.
PinP:
Apăsaţi pe
(Verde) pentru a comuta la modul imagine-în-imagine.
Ecranul principal este afişat pe întregul ecran şi ecranul secundar este
afişat în partea dreaptă jos a ecranului principal.
- 235 -
– Puteţi alterna ecranul principal şi cel secundar cu
– Apăsaţi pe
(Albastru).
pentru a afişa/ascunde ghidul de utilizare.
– În ferestre multiple, sunetul se aude doar din ecranul principal.
- 236 -
Observaţie
●●
În funcţie de formatul semnalului, este posibil ca această opţiune să nu
funcţioneze corect.
●●
Asiguraţi-vă că Mod Tuner dual este setat la Activat în Configurare LNB
pentru a afişa DVB-S în ambele ferestre. (Doar pentru modelul cu tuner dublu)
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Setare automată
●●
Funcţia de tuner dublu (urmărirea sau înregistrarea a 2 programe
simultan, urmărirea unui program în timpul înregistrării unui alt program
etc.) nu este disponibilă în timpul folosirii funcţiei server DVB via IP.
●●
Nu este valabil în modul analogic
●●
Serviciile de date nu sunt disponibile în modul ferestre multiple.
●●
Nu puteţi schimba formatul imaginii în ferestre multiple.
●●
Modul de intrare extern poate fi afişat fie pe ecranul principal, fie pe
ecranul secundar.
●●
Conexiunea HDMI este disponibilă pentru ecranul principal.
●●
Unele semnale sunt reconvertite pentru o vizualizare corectă pe ecranul
dumneavoastră.
●●
Redarea cu derulare înainte sau înapoi pe ecranul secundar poate
influenţa calitatea imaginii pe ecranul principal.
- 237 -
VIERA Link „HDAVI Control™”
Sumarul funcţiei VIERA Link
Beneficiaţi de interoperabilitatea suplimentară HDMI cu produsele Panasonic
care au funcţia „HDAVI Control™”.
VIERA Link (HDAVI Control) conectează televizorul şi echipamentul prin
intermediul funcţiei VIERA Link şi permite un control uşor, redarea, economia
de energie, crearea unui sistem de redare tip cinematograf etc., fără setări
complicate. Conexiunile la echipamente (Recorder DVD, Cameră video HD,
Player theatre, Amplificator, etc.) cu cablul HDMI permit interconectarea
automată a acestora. Aceste funcţii sunt limitate la modelele care
încorporează „HDAVI Control” şi „VIERA Link”.
●●
Acest televizor acceptă funcţia „HDAVI Control 5”.
●●
Unele opţiuni nu sunt disponibile, în funcţie de versiunea HDAVI Control
a echipamentului. Verificaţi versiunea HDAVI Control a echipamentului
conectat.
●●
VIERA Link „HDAVI Control” este o funcţie unică pe care am dezvoltat-o
şi am adăugat-o pe baza funcţiilor de control furnizate de către HDMI,
standard industrial cunoscut sub denumirea de HDMI CEC (Control
echipamente electronice consumator). În consecinţă, funcţionarea cu
echipamentele altor producători care acceptă HDMI CEC nu poate fi
garantată.
●●
Caracteristicile VIERA Link pot fi disponibile chiar şi cu echipamentele
altor producători care acceptă HDMI CEC.
●●
Vă rugăm să consultaţi manualele separate pentru echipamentele altor
producători compatibile cu funcţia VIERA Link.
●●
Pentru informaţii privind produsele Panasonic compatibile, contactaţi
distribuitorul Panasonic local.
■■VIERA Link (conexiune HDMI)
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de conectarea sau deconectarea cablurilor.
●●
Folosiţi un fir complet cablat compatibil HDMI.
●●
Conectaţi echipamentul care acceptă VIERA Link la terminalul HDMI al
televizorului, cu ajutorul unui cablu HDMI.
Pentru informaţii despre cablul HDMI pentru conectarea camerei video HD
Panasonic sau a camerei LUMIX, citiţi manualul echipamentului.
- 238 -
Terminal HDMI
Cablu HDMI
Echipament cu funcţie VIERA Link (Recorder DVD / Player DVD / Player
Blu-ray Disc / Cameră video HD / Aparat foto LUMIX)
■■Funcţii disponibile (conexiune HDMI)
Recorder DVD / Player DVD / Player Blu-ray Disc
●●
Redare uşoară
●●
Link activat
●●
Link dezactivat
●●
Standby economic
●●
Standby Intelligent Auto
●●
Control VIERA Link
Cameră video HD / Aparat foto LUMIX
●●
Redare uşoară
●●
Link activat
●●
Link dezactivat
●●
Control VIERA Link
: Pentru echipamente dotate cu funcţia „HDAVI Control 2 sau ulterioară”.
: Pentru echipamente dotate cu funcţia „HDAVI Control 4 sau ulterioară”.
- 239 -
■■VIERA Link (conexiunile HDMI şi ieşire audio)
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de conectarea sau deconectarea cablurilor.
●●
Folosiţi un fir complet cablat compatibil HDMI.
●●
Conectaţi echipamentul care acceptă VIERA Link la terminalul HDMI al
televizorului, cu ajutorul unui cablu HDMI.
●●
Utilizaţi cablul audio digital optic pentru ieşirea audio a televizorului.
Terminal HDMI / DIGITAL AUDIO
Cablu HDMI
Recorder DVD cu funcţie VIERA Link
Cablu HDMI (Cablu audio digital optic )
Amplificator cu funcţie VIERA Link
Sistem de difuzoare
Player theatre / Blu-ray Disc theatre cu funcţie VIERA Link
Cameră video HD / Aparat foto LUMIX cu funcţie VIERA Link
: Dacă echipamentul conectat dispune de funcţia „HDAVI Control 5”, nu
trebuie să utilizaţi acest cablu audio (Cablu audio digital optic). În acest
caz, conectaţi echipamentul la terminalul HDMI2 de la TV, cu ajutorul unui
cablu HDMI.
- 240 -
■■Funcţii disponibile (conexiunile HDMI şi ieşire audio)
Player theatre
●●
Redare uşoară
●●
Link activat
●●
Link dezactivat
●●
Standby Intelligent Auto
●●
Control VIERA Link
●●
Selectare difuzor
Blu-ray Disc theatre
●●
Redare uşoară
●●
Link activat
●●
Link dezactivat
●●
Standby economic
●●
Standby Intelligent Auto
●●
Control VIERA Link
●●
Selectare difuzor
Amplificator
●●
Link dezactivat
●●
Standby Intelligent Auto
●●
Selectare difuzor
: Pentru echipamente dotate cu funcţia „HDAVI Control 2 sau ulterioară”.
: Pentru echipamente dotate cu funcţia „HDAVI Control 4 sau ulterioară”.
: În timpul redării unui disc
: Cu excepţia vizionării unui disc
- 241 -
■■Control VIERA Link al echipamentului compatibil
Mai jos este indicat numărul maxim de echipamente compatibile care pot fi
controlate de Control VIERA Link. Acesta include conexiunile la echipamentul
deja conectat la televizor.
De exemplu, playerul DVD conectat la amplificator, care este conectat la
televizor prin intermediul unui cablu HDMI.
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Control VIERA Link
●●
Recorder:
Maximum 3
●●
Player:
Maximum 3 (Player DVD, Player Blu-ray Disc, Cameră video HD,
Aparat foto LUMIX, Camera foto digitală, Player theatre, Blu-ray Disc
theatre etc.)
●●
Sistem audio:
Maximum 1 (Player theatre, Blu-ray Disc theatre, Amplificator etc.)
●●
Tuner:
Maximum 4 (Decodor etc.)
- 242 -
Pregătiri
●●
Conectaţi echipamentul compatibil VIERA Link.
●●
Pentru detalii privind conexiunile prin VIERA Link
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Sumarul funcţiei VIERA Link
●●
Folosiţi un fir complet cablat compatibil HDMI.
●●
Configuraţi echipamentul conectat. Citiţi manualul echipamentului.
●●
Setaţi VIERA Link la Activat în meniul Setare.
●●
Configuraţi televizorul. După conectare, porniţi echipamentul conectat
şi apoi televizorul. Selectaţi intrarea HDMI de la Selectare intrare cu AV
şi asiguraţi-vă că imaginea este corect afişată. (Această setare trebuie
efectuată ori de câte ori apar următoarele situaţii.)
– Prima utilizare
– Adăugarea sau la reconectarea echipamentului
– Modificarea configuraţiei
- 243 -
Redare uşoară
Comutare automată a intrării - Când echipamentul conectat este în funcţiune,
modul de intrare este comutat automat.
- 244 -
Link activat
Setaţi Link activat la Activat în Setări VIERA Link pentru a utiliza această
funcţie.
Când echipamentul conectat este în funcţiune,televizorul este pornit automat.
(Numai dacă televizorul este în modul de aşteptare.)
- 245 -
Link dezactivat
Setaţi Link dezactivat la Activat în Setări VIERA Link pentru a utiliza această
funcţie.
Când televizorul trece în modul de aşteptare, echipamentul conectat trece şi
el automat în modul de aşteptare.
●●
Această funcţie va opera chiar dacă televizorul intră în modul de aşteptare
prin funcţia automată standby.
- 246 -
Standby economic
Setaţi Standby economic la Activat în Setări VIERA Link pentru a utiliza
această funcţie.
Consumul de curent al echipamentului conectat în modul de aşteptare este
reglat la un nivel mai ridicat sau mai scăzut, sincronizat cu starea pornit/oprit
a televizorului, pentru a reduce consumul.
Când televizorul trece în modul aşteptare, echipamentul conectat este setat
automat în modul aşteptare şi consumul de curent al echipamentului conectat
este automat redus la minimum.
Când televizorul este pornit, echipamentul conectat este încă în modul
aşteptare, dar consumul de putere creşte, pentru o pornire rapidă a
echipamentului conectat.
●●
Această funcţie este eficientă dacă echipamentul conectat poate schimba
consumul de curent în modul de aşteptare şi dacă este setat la un consum
mai ridicat.
●●
Această opţiune funcţionează atunci când Link dezactivat este setat la
Activat.
- 247 -
Standby Intelligent Auto
Setaţi Standby Intelligent Auto la Activat în Setări VIERA Link pentru a utiliza
această funcţie.
Când televizorul este pornit, echipamentul conectat neutilizat intră automat
în modul aşteptare, pentru a reduce consumul de energie. De exemplu,
când modul de intrare este comutat de la HDMI sau când opţiunea Selectare
difuzor este schimbată la TV (cu excepţia vizionării unui disc).
●●
În funcţie de echipamentul conectat, este posibil ca această opţiune să nu
funcţioneze corect. În acest caz, setaţi la Dezactivat.
- 248 -
Control VIERA Link
Puteţi controla unele funcţii ale echipamentului conectat cu telecomanda
acestui televizor îndreptând telecomanda spre receptorul de semnal al
televizorului.
1. Afişaţi Aplicaţii cu APPS.
2. Selectați VIERA Link şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectați Control VIERA Link şi apăsați pe OK pentru a accesa.
4. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Recorder / Player / Home Cinema / Cameră video / LUMIX / Camera foto
digitală / Alte
(Se afişează meniul echipamentului accesat. Modul de intrare se modifică
automat.)
●●
Elementul afişat poate varia, în funcţie de echipamentul conectat.
●●
Home Cinema se referă la Player theatre, Blu-ray Disc theatre sau la
echipamentul de înregistrare tip theatre.
●●
Alte se referă la decodorul Tuner.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a utiliza meniul echipamentului.
●●
Confirmaţi valoarea „73” pentru codul telecomenzii.
Vizionare > Echipamente externe > Operarea cu telecomanda televizorului
●●
Pentru a afişa ghidul de utilizare
OPTION
(Dacă se accesează echipamentul altor producători, se poate afişa
meniul Setare / Selectare conţinut.)
●●
Butoanele disponibile ale telecomenzii televizorului depind de
echipamentul conectat.
■■Dacă sunt conectate mai multe echipamente de înregistrare
sau playere
Fiecare echipament de înregistrare/player este numerotat. Numărul este
dat de terminalul HDMI cu număr mai mic al televizorului conectat la acelaşi
tip de echipament. De exemplu, când două echipamente de înregistrare
sunt conectate la HDMI2 şi HDMI3, echipamentul de înregistrare conectat
la HDMI2 este afişat ca Recorder1, iar cel conectat la HDMI3 este afişat ca
Recorder2.
- 249 -
■■Dacă accesaţi echipamente non-VIERA Link
Este afişat tipul de echipament conectat. Deşi puteţi accesa echipamentul
conectat, nu-l puteţi utiliza. Utilizaţi telecomanda echipamentului conectat.
= Observaţie =
●●
Dacă nu îl puteţi utiliza, verificaţi setările şi echipamentul.
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Sumarul funcţiei VIERA Link
●●
Este posibil ca unele operaţiuni să nu fie disponibile în funcţie de
echipament. În acest caz, utilizaţi telecomanda echipamentului conectat.
●●
Pentru detalii despre operaţiunile echipamentului conectat, citiţi manualul
echipamentului.
- 250 -
Selectare difuzor
Puteţi controla difuzorul sistemului theatre cu telecomanda televizorului
îndreptând telecomanda spre receptorul de semnal al televizorului.
1. Afişaţi Aplicaţii cu APPS.
2. Selectați VIERA Link şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectați Selectare difuzor şi apăsați pe OK pentru a accesa.
4. Selectaţi TV / Home Cinema şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
TV:
Difuzoarele televizorului sunt active.
Home Cinema:
Sunetul provine de la incintele acustice tip cinematograf. Player
theatre, Blu-ray Disc theatre sau amplificatorul va fi pornit automat
dacă este în modul aşteptare.
●●
Sonorul difuzoarelor televizorului este dezactivat. Dacă
echipamentul este oprit, difuzoarele televizorului vor fi activate.
●●
Puteţi utiliza Creştere / Reducere volum şi MUTE.
■■Sunet prin canale multiple
Dacă doriţi să vă beneficiaţi de sunet transmis prin mai multe canale (de
exemplu Dolby Audio (Dolby Digital) 5.1 canale) prin intermediul unui
amplificator, conectaţi-l cu un cablu HDMI şi un cablu audio digital optic, apoi
selectaţi Home Cinema. Dacă amplificatorul dumneavoastră dispune de
funcţia „HDAVI Control 5”, este suficient să-l conectaţi, prin cablul HDMI, la
terminalul HDMI2 al televizorului.
Pentru a beneficia de sunet transmis prin mai multe canale de la
echipamentul de înregistrare DIGA, conectaţi un cablu HDMI de la
echipamentul de înregistrare DIGA la amplificator.
= Observaţie =
●●
Dacă nu îl puteţi utiliza, verificaţi setările şi echipamentul.
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Sumarul funcţiei VIERA Link
●●
Este posibil ca unele operaţiuni să nu fie disponibile în funcţie de
echipament.
- 251 -
Observaţie
●●
În funcţie de echipamentul conectat, este posibil ca aceste opţiuni să nu
poată fi utilizate corect.
●●
Este posibil ca imaginea sau sunetul să nu fie furnizate în primele secunde
de la comutarea modului de intrare.
●●
„HDAVI Control 5” este cel mai recent standard pentru echipamentele
compatibile HDAVI Control. Acest standard este compatibil cu
echipamentele HDAVI obişnuite.
●●
Pentru a confirma versiunea HDAVI Control a televizorului
Asistenţă > Meniul Ajutor > Utilizarea meniului Ajutor
- 252 -
Control Parental
Utilizarea funcţiei Blocare copii
Puteţi bloca anumite canale/terminale de intrare AV pentru a limita accesul
la acestea. Când se selectează canalul/intrarea blocată, apare un mesaj.
Introduceţi codul PIN pentru a viziona.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Control Parental şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Introduceţi codul PIN (4 cifre) cu Butoane numerice.
●●
Introduceţi codul PIN de două ori la prima setare.
●●
Notaţi-vă codul PIN, în caz că îl uitaţi.
4. Selectați Listă Control Parental şi apăsați pe OK pentru a accesa.
5. Selectaţi canalul / intrarea şi apăsaţi pe OK pentru a bloca.
●●
●●
apare atunci când canalul/intrarea este blocat(ă).
Pentru a anula
1) Selectaţi canalul / intrarea blocat(ă).
2) Apăsaţi pe OK.
●●
Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetică
(Roşu)
●●
Pentru a le bloca pe toate
(Verde)
●●
Pentru a le debloca pe toate
(Galben)
●●
Pentru a accesa partea de sus a următorului grup de canale/intrări
(Albastru)
■■Afişează App Adulţi
Setaţi pe Dezactivat pentru a bloca anumite aplicaţii pentru a restricţiona
accesul la acestea (dacă sunt disponibile).
= Observaţie =
●●
Pentru conţinutul internet
- 253 -
Număr PIN
Puteţi modifica numărul PIN.
1. Selectați Modificare PIN şi apăsați pe OK pentru a accesa.
2. Introduceţi noul cod PIN de două ori cu Butoane numerice.
= Observaţie =
●●
Setarea Condiţii presetate şterge codul PIN şi toate setările.
- 254 -
Aplicaţia Data Service
Utilizarea aplicaţiei Servicii de date
Puteți să vă bucurați de aplicația Hybrid Broadcast Broadband TV, care poate
fi furnizat prin transmisie digitală ca serviciu de date interactiv.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Aplicaţia Data Service > Serviciu şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
3. Selectați Start Auto / Start manual / Dezactivat pentru fiecare canal.
Start Auto:
Pornește automat aplicația.
Start manual:
Pornește aplicația prin acționarea
●●
(Roşu).
Pentru a sorta numele canalelor în ordine alfabetică
(Roşu)
●●
Pentru a seta Start Auto pentru toate canalele
(Verde)
●●
Pentru a dezactiva serviciul pentru toate canalele
(Galben)
●●
Pentru a seta Start manual pentru toate canalele
(Albastru)
4. Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
●●
Când aplicaţia este disponibilă, va apărea un mesaj de notificare. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
●●
este afişat pe bannerul informativ dacă programul are aplicaţia Hybrid
Broadcast Broadband TV.
Vizionare > De bază > Banner informativ
●●
Pentru a opri aplicația în rulare. (Aplicația implicită poate porni imediat.)
EXIT
- 255 -
Setare Confidențialitate
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Aplicaţia Data Service > Setare Confidențialitate şi
apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Scăzut / Ridicat / Personalizat şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
■■Pentru modificarea manuală a setărilor privind
confidențialitatea
Puteţi configura setările detaliate privind confidențialitatea atunci când Setare
Confidențialitate este setat la Personalizat.
Memorare cookie
(Activat / Dezactivat)
Permite memorarea informaţiilor tehnice pe care o aplicaţie de servicii de
date le lasă în televizor pentru a o putea recunoaşte în vederea reutilizării.
Ştergere cookie
Şterge toate informaţiile tehnice lăsate de o aplicaţie de servicii de date.
Setări Do Not Track
(Mod1 / Mod2 / Mod3)
Setare pentru notificarea site-urilor web și a unor aplicații cu privire la
urmărirea activităţilor dumneavoastră de căutare.
Mod1:
Notifică site-urile web că doriţi să fiţi urmărit/ă.
Mod2:
Notifică site-urile web că nu doriţi să fiţi urmărit/ă.
Mod3:
Nu trimite nicio informaţie de configurare privind urmărirea.
Permite ID unic de dispozitiv
(Activat / Dezactivat)
Transmite codul ID de identificare a acestui televizor pentru aplicația de
servicii de date.
Resetare ID unic de dispozitiv
Resetează ID-ul de identificare a acestui televizor.
- 256 -
Observaţie
●●
Pentru utilizarea la maximum a aplicaţiei Hybrid Broadcast Broadband
TV este necesar un mediu de reţea de bandă largă. Asiguraţi-vă că s-au
efectuat conexiunile de reţea şi setările de reţea.
Reţea > Conexiuni de reţea
Reţea > Setări de reţea
●●
Nu toate serviciile de date sunt disponibile, în funcţie de ţară, zonă şi post
de televiziune.
●●
Nu este valabil în modul ferestre multiple
●●
În funcţie de mediul de conectare, conexiunea Internet poate fi lentă sau
este posibil să nu se poată efectua.
●●
Este posibil ca operaţiile să varieze în funcţie de postul de televiziune.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
●●
Este posibil ca instrucţiunile de pe ecran să nu corespundă butoanelor
telecomenzii.
- 257 -
Interfaţă comună
Atenţie
Dacă pe ecran este afişat mesajul criptat, nu sunt introduse modulul corect de
interfaţă comună (CI) şi cartela inteligentă necesare pentru acest serviciu.
■■Introducerea modulului CI şi a cartelei inteligente
●●
Opriţi televizorul de la Buton de pornire/oprire a alimentării atunci când
introduceţi sau scoateţi modulul CI.
●●
În funcție de model, poate fi nevoie să îndepărtați capacul pentru terminal/
capacul pentru cablu înainte de introducerea sau scoaterea modulului CI.
●●
Dacă o cartelă inteligentă şi un modul CI sunt livrate ca set, introduceţi mai
întâi modulul CI şi apoi introduceţi cartela inteligentă în modulul CI.
●●
Introduceţi sau scoateţi complet modulul CI în direcţia corectă, aşa cum
este prezentat.
●●
Scoateţi modulul CI din televizor atunci când amplasaţi televizorul cu faţa
în sus. Aceasta poate cauza deteriorarea modulului CI şi a fantei pentru
CI.
= Observaţie =
●●
Pot exista unele module CI pe piaţă cu versiuni firmware mai vechi care nu
funcţionează în mod complet interoperaţional cu acest nou televizor CI+
v1.4. În acest caz, vă rugăm să vă contactaţi furnizorul de conţinut.
- 258 -
Utilizarea interfeţei comune
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele.
Meniul Modul interfaţă obişnuită asigură accesul la software-ul din modulele
de interfaţă comună (CI).
●●
Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în unele ţări sau
regiuni.
●●
Este posibil ca semnalele audio şi video să nu fie redate, în funcţie de
transmiţător sau serviciu.
Cu toate că modulul CI vă poate asigura vizualizarea anumitor servicii, acest
televizor nu poate garanta toate serviciile (de exemplu, urmărirea canalelor cu
plată codate). Vă rugăm să utilizaţi numai modulul CI aprobat de către postul
transmiţător. Consultaţi operatorul/postul de televiziune sau producătorul
modulului CI pentru mai multe informaţii şi pentru condiţiile serviciilor.
■■Introducerea modulului CI (opţional)
●●
Vor fi afişate canalele codificate în mod normal. (Canalele care pot fi
vizionate şi caracteristicile aferente acestora depind de modulul CI.) În
cazul în care canalele criptate nu apar, parcurgeţi următorii paşi.
●●
Pentru detalii, citiţi manualul modulului CI sau luaţi legătura cu furnizorul
de conţinut.
1. Selectaţi modul cu TV.
DVB-S / DVB-C / DVB-T
2. Afişaţi meniul cu MENU.
3. Selectaţi Setare > Interfaţă comună şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
4. Selectaţi Slot 1: / Slot 2:, apăsaţi pe OK şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
●●
Pentru a introduce codul PIN CICAM, selectaţi Setări de opţiuni.
●●
Este posibil ca instrucţiunile de pe ecran să nu corespundă butoanelor
telecomenzii.
●●
De asemenea, puteţi selecta modulul CI pentru a viziona canalele criptate
din Selecţie CAM.
Vizionare > De bază > Opţiuni AV
= Observaţie =
●●
Pentru a vă acorda corespunzător aparatul la frecvenţa canalelor criptate,
asiguraţi-vă că modulul CI corespunzător este introdus şi selectat.
●●
Pentru a utiliza această funcţie la capacitate maximă (vizionare,
înregistrare etc.) introduceţi acelaşi modul CI pentru fiecare slot.
- 259 -
Condiţii presetate
Condiţii presetate
Resetează televizorul la starea iniţială (adică fără niciun canal acordat).
Toate setările diferite de Setare dispozitiv USB sunt resetate (canale, setări
de imagine, de sunet etc.).
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Meniu sistem > Condiţii presetate şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
3. Când este afişat un ecran de confirmare, selectaţi Da şi apăsaţi pe OK
pentru a seta.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
●●
Setare automată începe automat.
= Observaţie =
●●
Pentru a reacorda numai canalele TV, (de exemplu, după ce v-aţi mutat),
setaţi Setare automată.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Setare automată
- 260 -
Actualizarea softului televizorului
Informaţii
Este posibil ca o nouă versiune software să fie lansată pentru descărcare, în
vederea îmbunătăţirii performanţei sau a operaţiilor efectuate cu televizorul.
Dacă există o actualizare disponibilă şi canalul dispune de informaţiile de
actualizare, este afişat un mesaj de notificare.
●●
Pentru instalarea unui software nou, selectaţi Mod aşteptare / Acum şi
apăsaţi pe OK pentru a seta.
Mod aşteptare:
Instalează software-ul nou în starea de aşteptare.
Acum:
Instalează software-ul nou acum.
- 261 -
Actualizare automată
Puteţi actualiza automat noul software.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Meniu sistem > Actualizare sistem > Căut. actual.autom.
în aştep. şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi ora şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Dacă sunt disponibile actualizări de software, va apărea un mesaj de
notificare. Pentru instalarea unui software nou, selectaţi Mod aşteptare /
Acum şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
Mod aşteptare:
Instalează software-ul nou în starea de aşteptare.
Acum:
Instalează software-ul nou acum.
●●
Dacă se execută actualizarea sistemului, software-ul va fi actualizat (se
pot modifica funcţiile televizorului). Dacă nu doriţi să procedaţi astfel, setaţi
Căut. actual.autom. în aştep. la Dezactivat.
●●
Actualizarea automată nu se poate efectua în următoarele situaţii:
– Televizorul este oprit cu Buton de pornire/oprire a alimentării
– Înregistrarea este în curs.
– DVB prin IP
= Observaţie =
●●
Descărcarea poate dura câteva ore.
●●
În timpul descărcării şi actualizării software, NU opriţi televizorul.
●●
Este posibil ca un mesaj de notificare să fie un mesaj de reamintire. În
acest caz, vor fi afişate informaţiile despre programare (data la care poate
fi folosită noua versiune). Puteţi restricţiona actualizarea. Actualizarea nu
va începe când televizorul este oprit.
- 262 -
Actualizare manuală
Puteţi actualiza manual noul software.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Meniu sistem > Actualizare sistem > Căutare actualizări
sist. acum şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Caută o actualizare (timp de câteva minute) şi afişează un mesaj
corespunzător dacă o găseşte.
4. Descărcaţi cu OK.
= Observaţie =
●●
Descărcarea poate dura câteva ore.
●●
În timpul descărcării şi actualizării software, NU opriţi televizorul.
- 263 -
Setarea caracterelor
Utilizând butoanele numerice
Puteţi tasta caracterele, folosind Butoane numerice, pentru introducerea
elementelor conform preferinţelor dumneavoastră.
Apăsaţi Butoane numerice de mai multe ori până ajungeţi la caracterul dorit.
:[email protected]/1!:#+-*_()“‘%&?,;=$[]~<>{}|`^\
:abc2ABCáâăÁÂĂ
:def3DEFéÉ
:ghi4GHIîíÎÍ
:jkl5JKL
:mno6MNOöóÖÓ
:pqrs7PQRSşŞ
:tuv8TUVţüŢÜ
:wxyz9WXYZ
: Spaţiu 0
●●
Caracterul este setat automat dacă nu acţionaţi în interval de 1 secundă.
●●
De asemenea, puteţi seta caracterul apăsând pe OK sau pe alte
Butoane numerice pentru mai puţin de 1 secundă.
●●
Caracterele pot diferi în funcţie de elementul introdus.
- 264 -
Dispozitive Bluetooth
Configurare Bluetooth
Numai pentru modelul care acceptă funcția Bluetooth
Puteţi utiliza tastaturi Bluetooth , mouse-uri Bluetooth şi dispozitive audio
Bluetooth (căşti, smartphone, etc.) împreună cu acest televizor setând
Configurare Bluetooth în Meniul Configurare.
: Tastaturile şi mouse-urile care sunt în conformitate cu HID (Human
Interface Device Profile) pot fi utilizate.
: Dispozitivele audio care sunt în conformitate cu A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) şi AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) pot fi
utilizate.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectaţi Setare > Configurare Bluetooth şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
3. Selectaţi unul dintre următoarele elemente şi apăsaţi pe OK pentru a
accesa.
Dispozitive / Setare mod audio Bluetooth / Setări audio Bluetooth
4. Setaţi elementul şi apăsaţi pe OK pentru a memora.
Dispozitive
Caută dispozitivul disponibil şi afişează starea.
●●
Poziţionaţi dispozitivul la o distanţă de maximum 50 cm de televizor în
timp ce înregistrarea este în curs.
●●
Porniţi dispozitivul pentru înregistrare. Este posibil să fie necesară
configurarea pentru înregistrare, în funcţie de dispozitiv. Citiţi manualul
dispozitivului.
●●
Nu puteţi utiliza simultan două sau mai multe dispozitive audio compatibile
A2DP.
Neasociat:
Dispozitivul nu este înregistrat. Înregistraţi dispozitivul respectând
instrucţiunile de pe ecran, pentru a-l utiliza împreună cu acest televizor.
Conectat:
Dispozitivul este înregistrat şi puteţi să îl folosiţi împreună cu acest
televizor.
- 265 -
Neconectat:
Acest dispozitiv este deja înregistrat, însă nu este conectat la acest
televizor. Verificaţi dacă dispozitivul este pornit şi dacă se află în raza
de acoperire disponibilă.
Setare mod audio Bluetooth
(Transmiţător / Receptor)
Selectează modul audio Bluetooth al televizorului.
Transmiţător:
Conectează un dispozitiv audio precum căşti, difuzor, etc.
Receptor:
Conectează un dispozitiv audio precum un smartphone, un player
audio, etc.
Setări audio Bluetooth
Ajustează volumul pentru un dispozitiv audio, etc. în modul transmiţător.
Ieşire audio:
Setează Numai Bluetooth să dezactiveze automat sunetul difuzoarelor
televizorului la utilizarea unui dispozitiv audio Bluetooth. Şi puteţi ajusta
volumul dispozitivului folosind Creştere / Reducere volum.
Volum:
Ajustează volumul unui dispozitiv audio Bluetooth.
Control audio:
Setează pentru a controla un dispozitiv audio Bluetooth Panasonic cu
acest televizor.
●●
Setările de pe un dispozitiv audio Bluetooth Panasonic sunt de
asemenea necesare pentru a utiliza această funcţie de control
audio.
●●
Este posibil ca setările din meniul Sunet să nu fie eficiente pentru
dispozitivele audio Bluetooth.
●●
Pentru a utiliza Audio Link
1) Afişaţi Aplicaţii cu APPS.
2) Selectați Audio Link şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3) Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
- 266 -
●●
În cazul utilizării benzii de 2,4 GHz pe routerul wireless, utilizarea
simultană cu dispozitivul Bluetooth poate rezulta în întreruperi ale
conexiunii. În cazul în care routerul dvs. wireless acceptă banda de 5 GHz,
încercaţi să utilizaţi banda de 5 GHz. Dacă aveţi o conexiune LAN cablată,
încercaţi să utilizaţi conexiunea LAN cablată.
●●
Dacă are loc întreruperea sunetului, poziţionaţi dispozitivul Bluetooth mai
aproape de televizor.
●●
Când un dispozitiv Bluetooth este conectat la televizor, este posibil ca
audio-ul Bluetooth generat să nu fie sincronizat (cu alte cuvinte, poate fi
întârziat) în comparaţie cu imaginile de pe ecran. Acesta nu reprezintă un
defect al televizorului sau al dispozitivului. Timpul întârzierii va fi diferit în
funcţie de dispozitiv.
- 267 -
Tastatură
Tastatură
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele. Elementele disponibile din meniu sunt afișate pe
ecranul televizorului dvs.
●●
Tastaturile care necesită drivere nu sunt acceptate.
●●
Pentru a schimba tipul limbii, setaţi Format tastatură (Format tastatură
USB).
1) Afişaţi meniul cu MENU.
2) Selectați Setare > Meniu sistem > Format tastatură (Format tastatură
USB) și apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3) Selectaţi limba şi apăsaţi pe OK pentru a seta.
●●
Caracterele nu vor fi afişate întotdeauna corect pe ecranul televizorului,
acest lucru depinzând de tastatura conectată sau de setarea formatului
tastaturii.
●●
Anumite taste ale tastaturilor pot corespunde operării telecomenzii.
Tastatură
Telecomandă
↑/↓/←/→
/
/
/
Introduceţi
OK
Backspace
BACK/RETURN
Esc
EXIT
0 - 9/Caracter
Butoane numerice
F1
HOME
F2
APPS
F3
MENU
F4
AV
F5/F6
Canalul anterior/următor
F7/F8
Reducerea/creşterea volumului
F9/F10/F11/F12
Butoane colorate
- 268 -
Setări
Meniul Setare
Modul de utilizare
Diferite meniuri permit efectuarea setărilor pentru imagine, sunet şi alte
funcţii.
1. Afişaţi meniul cu MENU.
●●
Elementele afişate variază în funcţie de semnalul de intrare.
2. Selectaţi meniul şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi elementele şi apăsaţi pe OK pentru a accesa.
●●
Se pot selecta doar elementele disponibile.
●●
De asemenea, puteţi accesa din eAJUTOR apăsând pe
la fiecare element (dacă este disponibil).
●●
Puteţi selecta dintre alternative cu
seta.
/
●●
Puteţi regla utilizând bara glisantă cu
a seta.
●●
Puteţi trece la ecranul următor cu OK.
●●
Puteţi introduce liber nume sau numere pentru unele elemente.
(Roşu) de
şi puteţi apăsa pe OK pentru a
/
şi puteţi apăsa pe OK pentru
1) Introduceţi caracterele unul câte unul folosind Butoane cursor şi apăsaţi
pe OK pentru a seta.
– Puteţi seta caracterele folosind Butoane numerice.
Funcţii > Setarea caracterelor > Utilizând butoanele numerice
2) Apăsaţi pe BACK/RETURN pentru a memora.
- 269 -
●●
Pentru a reiniţializa setările
– Pentru a iniţializa numai setările de imagine sau de sunet, selectaţi
Setări implicite în meniul Imagine sau în meniul Sunet.
– Pentru iniţializarea tuturor setărilor, selectaţi Condiţii presetate.
Funcţii > Condiţii presetate
●●
Pentru a închide ecranul de meniuri
EXIT
●●
Pentru a reveni la ecranul anterior
BACK/RETURN
= Observaţie =
●●
Elementele de meniu şi opţiunile selectabile variază în funcţie de mod
(mod TV, Media Player, servicii de reţea etc).
●●
Este posibil ca unele setări din meniul Imagine să poată, de asemenea,
afecta ecranul de meniu la vizionarea conţinutului în format 4K.
●●
În funcție de model, valoarea setării inițiale pentru Mod de vizionare poate
fi diferită între Acasă și Magazin chiar și la selectarea aceluiași mod de
vizionare.
Valoarea setării poate fi ajustată apăsând pe MENU și selectând Imagine.
■■Utilizarea butoanelor de la panoul de control
1. Ţineţi apăsat butonul INPUT/OK/HOLD for MENU pentru circa 3 secunde,
pentru a se afişa meniul.
2. Selectaţi şi setaţi cu următoarele butoane de la panoul de control.
●●
Mutaţi cursorul/selectaţi dintr-o gamă de opţiuni/selectaţi elementul de
meniu/reglaţi nivelurile
●●
Accesarea meniului/memorarea setărilor după efectuarea reglajelor
sau setarea opţiunilor cu butonul INPUT/OK/HOLD for MENU
- 270 -
Imagine
Mod de vizionare
Selectează modul imagine preferat pentru fiecare intrare.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Mod de vizionare
- 271 -
Setări de bază
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele. Elementele disponibile din meniu sunt afișate pe
ecranul televizorului dvs.
Iluminare, Contrast, Luminozitate, Culoare, Nuanţă, Claritate
Reglează nivelurile acestor opţiuni, în funcţie de preferinţele dumneavoastră
personale.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de bază
Temperatură culoare
Setează tonul culorii predominante a imaginii (mai albastru - mai roşu).
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de bază
Culori vii
Reglează automat culorile la tonuri intense.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de bază
Remasterizare culori
Afişează imaginile cu culori vii cu gama extinsă de culori.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de bază
Remasterizare culori Rec.2020
Afişează imaginile cu culori vii cu gama adecvată de culori.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de bază
Efect film diapozitiv
Oferă efecte de imagine precum filmul diapozitiv pentru conţinutul de tip foto.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de bază
Control adaptiv al iluminării
Controlează automat nivelul de retroiluminare în funcţie de imagini.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de bază
Remaster rezoluţie
Îmbunătăţeşte rezoluţia imaginii astfel încât aceasta devine mai clară.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de bază
- 272 -
Remasterizare gamă dinamică
Îmbunătăţeşte zonele luminoase ale imaginii mai aproape de luminanţa
originală, realizând un impact îmbunătăţit al imaginii.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de bază
Intelligent Frame Creation
Compensează automat frecvenţa cadrelor imaginii şi elimină mişcările de
trepidaţie pentru a crea o fluenţă a imaginilor.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de bază
Mișcare clară
Face imaginile în mișcare mai clare controlând nivelul luminii din fundal.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de bază
- 273 -
Senzor lumină ambientală
Funcţie Control Automat Luminozitate
Reglează automat setările imaginii în funcţie de intensitatea luminii ambiante.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Senzor lumină ambientală
- 274 -
Setare luminozitate HDR
Puteţi ajusta şi configura detaliile luminozităţii HDR.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setare luminozitate HDR
- 275 -
Setări de reducere a zgomotului
Reducere zgomot de imagine
Reduce paraziţii nedoriţi ai imaginii.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de reducere a zgomotului
Remaster MPEG
Reduce scintilaţiile din zonele conturate ale unei imagini şi zgomotul de
imagine.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de reducere a zgomotului
- 276 -
Setări avansate
Puteţi regla şi seta setările de imagine detaliate.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări avansate
- 277 -
Setări de opţiuni
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele. Elementele disponibile din meniu sunt afișate pe
ecranul televizorului dvs.
Mod joc
Furnizează imagini corespunzătoare pentru semnal cu răspuns rapid pentru
jocuri.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de opţiuni
Mod cadenţă film
Îmbunătăţeşte rezoluţia verticală pentru imaginile din filme.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de opţiuni
1080p Pure Direct
Reproduce în detaliu calitatea originală a imaginii pentru semnalul de intrare
1080p (HDMI).
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de opţiuni
4K Pure Direct
Reproduce în detaliu calitatea originală a imaginii pentru semnalul de intrare
4K (HDMI).
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de opţiuni
1080p Pixel by 4pixels
Ecrane de tip pixel cu pixel, pentru a face imaginea mai clară la semnalul
1080p.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de opţiuni
Tip conţinut HDMI
Reglează setările de imagine ale fiecărei intrări HDMI, în funcţie de tipul de
conţinut selectat.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de opţiuni
Tip EOTF pt. HDMI
Selectează tipul de EOTF pentru fiecare intrare HDMI. Setați la Auto pentru
utilizare generală.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de opţiuni
- 278 -
Tip EOTF
Selectează tipul de EOTF pentru conținutul video sau transmisiuni.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de opţiuni
Inter. RGB pt. HDMI
Reglează nivelul de negru al imaginii pentru fiecare intrare HDMI.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de opţiuni
Sistem color AV
Selectează sistemul opţional de culoare, bazat pe semnalele video.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de opţiuni
3D-COMB
Fotografiile statice sau în mişcare lentă arată mult mai vii.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de opţiuni
- 279 -
Setări ecran
Modificare aspect
Schimbă raportul de aspect (dimensiunea imaginii).
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Modificare aspect
Suprascanare 16:9
Selectează zona de ecran care afişează imaginea pentru un aspect de 16:9.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări ecran
Reglaje zoom
Reglează poziţia şi dimensiunea verticală când setarea de aspect este Zoom.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări ecran
Ecran
Stinge ecranul atunci când selectaţi Dezactivat.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări ecran
- 280 -
Setarea butonului PICTURE
Setează selecţia modului de vizualizare la apăsarea pe PICTURE.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Mod de vizionare
- 281 -
Copiere ajustare
Copiază setările de imagine ale True Cinema sau Particularizat în setările
aferente celuilalt mod de intrare sau mod de vizionare.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Copiere ajustare
- 282 -
Setări implicite
Resetează modul curent Vizionare imagine la setările iniţiale.
- 283 -
Sunet
Mod sunet
Selectează modul sunet preferat de dumneavoastră pentru fiecare intrare.
Vizionare > Pentru sunete optime > Mod Sunet
- 284 -
Setări de bază
Sunete joase
Ajustează nivelul pentru a accentua sau minimiza sunetele de ieşire joase,
profunde.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de bază
Sunete înalte
Ajustează nivelul pentru a accentua sau minimiza sunetele de ieşire ascuţite,
înalte.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de bază
Egalizor
Ajustează nivelul frecvenţei pentru a corespunde calităţii sonice preferate de
dumneavoastră.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de bază
Balans
Reglează nivelul de volum pentru difuzoarele din stânga şi din dreapta.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de bază
Surround
Selectează setările pentru sunet surround.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de bază
Amplificare bas
Accentuează efectul sunetelor de bas.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de bază
Link Sport
Setează automat modul de sunet ca Stadion atunci când Mod de vizionare
este setat ca Sport.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de bază
- 285 -
Setări de volum
Selectare difuzor
Activează controlul difuzorului sistemului theatre cu telecomanda televizorului
îndreptând telecomanda spre receptorul de semnal al televizorului.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de volum
Setare difuzoare TV
Selectează ieşirea audio în vederea reglării volumului.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de volum
Volum căşti
Reglează volumul căştilor.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de volum
Control automat amplif.
Reglează automat diferenţele mari dintre nivelurile de sunet dintre canale şi
intrări.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de volum
Corecţie volum
Reglează volumul fiecărui canal sau mod de intrare individual.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de volum
Reglare claritate sunet
Dacă sunetul de la difuzoarele televizorului este neclar din cauza mediului de
instalare, se recomandă opțiunea Activat.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de volum
- 286 -
Îndrumări vocale
Îndrumări vocale
Setaţi la Activat pentru a activa ghidarea vocală a funcţiilor de bază (mesaje
pe ecran etc.) pentru utilizatorii cu handicap vizual.
Vizionare > Pentru sunete optime > Îndrumări vocale
Viteză
Selectează viteza de citire pentru ghidarea vocală.
Vizionare > Pentru sunete optime > Îndrumări vocale
Volum
Selectează volumul pentru ghidarea vocală.
Vizionare > Pentru sunete optime > Îndrumări vocale
Limbă
Schimbă limba pentru ghidarea vocală.
Vizionare > Pentru sunete optime > Îndrumări vocale
Nivel utilizator
Selectează nivelul de prolixitate vocală pentru ghidarea vocală.
Vizionare > Pentru sunete optime > Îndrumări vocale
Browser Web
Setaţi la Activat pentru a permite ghidarea vocală a conţinutului de reţea în
funcţia de browser web.
Vizionare > Pentru sunete optime > Îndrumări vocale
- 287 -
Descriere audio
Tip audio preferat
Setări de naraţiune pentru utilizatori cu handicap vizual
Vizionare > Pentru sunete optime > Descriere audio
Volum
Reglează volumul pentru Descriere audio.
Vizionare > Pentru sunete optime > Descriere audio
- 288 -
Setări avansate
MPX
Selectează modul sunet multiplex (dacă este disponibil).
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
Preferinţe audio
Selectează setarea iniţială pentru înregistrările audio.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
Selectare SPDIF
Selectează setarea iniţială a semnalului audio digital de ieşire de la
terminalele DIGITAL AUDIO şi HDMI2 (funcţia ARC).
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
Format audio pentru HDMI
Selectează formatul audio pentru semnalul de intrare HDMI.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
Nivel optic PCM
Reglează nivelul audio al ieşirii PCM de la DIGITAL AUDIO şi terminalele
HDMI2 (funcţia ARC) pentru a egaliza cu cele ale altor tipuri audio.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
Întârziere SPDIF
Reglează timpul de întârziere al ieşirii audio de la terminalele DIGITAL AUDIO
şi HDMI2 (funcţia ARC) dacă sunetul nu este sincronizat cu imaginea.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
Intrare HDMI
Selectaţi conform semnalului de intrare.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
- 289 -
Setări implicite
Resetează modul Sunet curent la setările iniţiale.
- 290 -
Reţea
Conexiune de reţea
Determină setarea de reţea pentru utilizarea televizorului în mediul
dumneavoastră de reţea.
Reţea > Setări de reţea > Conexiune de reţea
- 291 -
Stare reţea
Afişează şi verifică starea reţelei (adresa MAC, setările actuale de reţea etc.).
Reţea > Setări de reţea > Stare reţea
- 292 -
Nume televizor
Setează numele dumneavoastră preferat pentru acest televizor.
Reţea > Setări de reţea > Nume televizor
- 293 -
Setări aplicaţie “TV Remote”
Setează controlul televizorului prin echipamentele de reţea (telefon inteligent
etc.).
Reţea > Setări de reţea > Setări aplicaţie “TV Remote”
- 294 -
Setări legătură de reţea
Setează controlul televizorului cu dispozitivele conectate la reţea.
Reţea > Setări de reţea > Setări legătură de reţea
- 295 -
Setări server DVB-via-IP
Numai pentru modelul care acceptă funcția server DVB-via-IP
Selectează semnalul TV şi activează acordul prin funcţia server DVB via IP.
Funcţii > DVB prin IP > Setări server DVB-via-IP
- 296 -
Setări partajare fişiere
Server partajare fişiere
Setează partajarea fişierelor între PC şi dispozitivele conectate la acest
televizor.
Media Player > Utilizarea Media Player > Partajarea fişierelor
Listă dispozitive reţea
Enumeră dispozitivele de reţea accesibile pentru a reda conţinutul în Media
Player.
Media Player > Utilizarea Media Player > Dispozitiv de reţea
- 297 -
Setări „Mirroring”
Setări pentru funcţia de oglindire
Funcţii > Aplicaţia Replicare > Setări „Mirroring”
- 298 -
Setări Control4
Setări pentru funcţia Control4
Reţea > Setări de reţea > Setări Control4
- 299 -
Alte setări
Actualizare program
Verifică dacă sunt disponibile actualizări software pe site-ul web Panasonic.
Reţea > Setări de reţea > Actualizare program
Mesaj software nou
Selectează dacă se afişează un mesaj informativ când este găsit un nou
software prin intermediul reţelei.
Reţea > Setări de reţea > Mesaj software nou
Condiții pt. serviciu şi setări
Afişează condiţiile serviciului şi setările.
Reţea > Setări de reţea > Condiții pt. serviciu şi setări
- 300 -
Temporiz.
Timp oprire
Setează intervalul de timp după care televizorul intră automat în modul
Aşteptare.
Vizionare > De bază > Timp oprire
- 301 -
Programare temporizator
Setează un temporizator pentru a înregistra programele viitoare.
Înregistrarea > Programare temporizator > Setarea programării temporizatorului
- 302 -
Fus orar
Reglează ora.
Vizionare > De bază > Reglarea orei
- 303 -
Standby automat
Comută automat televizorul la modul de aşteptare, pentru economisirea
energiei, când nu se execută nicio operaţie timp de 4 ore.
Vizionare > De bază > Funcţii de economisire a energiei
- 304 -
Oprire în absenţa semnalului
Trece automat televizorul în modul de aşteptare, pentru a preveni consumul
inutil de energie, când nu se recepţionează niciun semnal şi nu se execută
nicio operaţie timp de 10 minute.
Vizionare > De bază > Funcţii de economisire a energiei
- 305 -
Setare
Navigare Eco
Setează automat televizorul la modul cel mai potrivit pentru economisirea
energiei.
Vizionare > De bază > Funcţii de economisire a energiei
- 306 -
Setări control vocal
Setări pentru funcţia Control vocal
Funcţii > Control vocal > Setări
- 307 -
Setare dispozitiv USB
Formatează HDD-ul USB sau elimină în siguranţă dispozitivul USB.
Înregistrarea > Configurarea HDD USB > Setări pentru HDD USB
- 308 -
Configurare înregistrare
Setările pentru funcţia de înregistrare a HDD-ului USB
Înregistrarea > Înregistrarea programului curent > Înreg. cu o sing.atingere
Înregistrarea > Înregistrarea programului curent > REW LIVE TV
- 309 -
Configurare Bluetooth
Numai pentru modelul care acceptă funcția Bluetooth
Setări pentru dispozitive specifice compatibile cu tehnologia wireless
Bluetooth
Funcţii > Dispozitive Bluetooth > Configurare Bluetooth
- 310 -
Control Parental
Aplică controlul accesului pentru canale sau intrări, în vederea prevenirii
accesului nedorit.
Funcţii > Control Parental > Utilizarea funcţiei Blocare copii
- 311 -
Meniu acord
Editor listă canale
Puteți edita lista de canalele prin adăugarea / ștergerea și mutarea canalelor.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Editor listă canale
Editor favorite
Creează o listă de canale preferate.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Editor favorite
Setare automată
Caută automat canalele care pot fi recepţionate.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Setare automată
Acord manual
Caută manual canalele.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Acord manual
Actualizare listă canale
Actualizează lista de canale, păstrând setările.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Actualizare listă canale
Mesaj canal nou
Selectează dacă se afişează un mesaj de notificare la găsirea unui nou canal.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Alte setări
Stare semnal
Verifică starea semnalului.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Stare semnal
Sistem antenă
Setează sistemul de antenă pentru a folosi mai multe LNB-uri pentru recepţia
mai multor sateliţi.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Setare automată
- 312 -
Configurare LNB
Selectează satelitul pentru fiecare LNB.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Setare automată
Atenuator
Reduce automat semnalul DVB-C pentru a evita interferenţele.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Alte setări
Adaugă semnal TV
Adaugă modul TV.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Alte setări
= Observaţie =
●●
Setările din Meniu acord sunt aplicabile numai pentru modul TV selectat.
Numele meniului variază în funcţie de modul TV. (Meniu acord DVB-S /
Meniu acord DVB-C / Meniu acord DVB-T / Meniu acord DVB prin IP /
Meniu acord analogic)
- 313 -
Limbă
Limbă mesaje OSD
Modifică limba meniurilor afişate pe ecran.
Vizionare > De bază > Limbă
Audio 1 / 2 preferat
Selectează prima şi a doua limbă preferată pentru DVB multi audio (în funcţie
de postul de televiziune).
Vizionare > De bază > Limbă
Subtitrare 1 / 2 preferată
Selectează prima şi a doua limbă preferată pentru subtitrările DVB (în funcţie
de postul de televiziune).
Vizionare > De bază > Limbă
Teletext preferat
Selectează limba preferată pentru serviciul teletext DVB (în funcţie de postul
de televiziune).
Vizionare > De bază > Limbă
- 314 -
Setări afişaj
Tip subtitrare preferată
Selectează tipul de subtitrare preferat.
Vizionare > De bază > Subtitrare
Teletext
Selectează modul de afişare teletext.
Vizionare > Teletext > Modul Teletext
Setare caractere teletext
Selectează caracterele limbii teletextului.
Vizionare > Teletext > Setare caractere teletext
Etichete intrare
Accesarea listei cu etichetele de intrare permite să schimbați numele intrării
sau să săriți peste dacă intrarea nu este conectată, îmbunătățind identificarea
și selectarea în bannerul Selectare intrare.
Vizionare > Echipamente externe > Urmărirea intrării externe
Durată afiş. baner
Setează durata de persistenţă pe ecran a bannerului informativ.
Vizionare > De bază > Banner informativ
Afişare timp de joc
Setaţi la Activat pentru a afişa o perioadă de timp de utilizare continuă în Mod
joc, în partea din dreapta sus a ecranului, la fiecare 30 de minute.
Vizionare > Echipamente externe > Urmărirea intrării externe
Mod Radio
Setează temporizatorul pentru stingerea automată a ecranului atunci când
este selectat un canal radio.
Vizionare > De bază > Funcţii de economisire a energiei
Notificare
(Activat / Dezactivat)
Afişează un mesaj de notificare.
- 315 -
Setare automată HDMI
Setaţi la Mod1 atunci când imaginea sau sunetul din intrarea HDMI nu este
afişat(ă) corespunzător.
Vizionare > Rezoluţie 4K > Setare automată HDMI
- 316 -
Setare HDMI HDR
Setaţi la Activat când dispozitivul HDR este conectat la televizor.
Vizionare > Echipamente externe > Setare HDMI HDR
- 317 -
Interfaţă comună
Setează pentru vizionarea canalelor criptate etc.
Funcţii > Interfaţă comună > Utilizarea interfeţei comune
- 318 -
Setări VIERA Link
VIERA Link
Setează utilizarea funcţiilor VIERA Link.
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Pregătiri
Link activat
Setează utilizarea funcţiilor Link activat.
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Link activat
Link dezactivat
Setează utilizarea funcţiilor Link dezactivat.
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Link dezactivat
Standby economic
Controlează echipamentul conectat astfel încât să reducă puterea consumată
în modul aşteptare.
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Standby economic
Standby Intelligent Auto
Determină intrarea echipamentului nesupravegheat sau neutilizat în modul de
aşteptare, pentru reducerea consumului de putere.
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Standby Intelligent Auto
- 319 -
Aplicaţia Data Service
Serviciu
Setează utilizarea aplicaţiei Hybrid Broadcast Broadband TV.
Funcţii > Aplicaţia Data Service > Utilizarea aplicaţiei Servicii de date
Setare Confidențialitate
Setările de confidențialitate a datelor în cadrul serviciilor interactive privind
datele
Funcţii > Aplicaţia Data Service > Setare Confidențialitate
- 320 -
Meniu sistem
Unele funcții nu sunt disponibile pe toate modelele. Elementele disponibile din meniu sunt afișate pe
ecranul televizorului dvs.
Format tastatură (Format tastatură USB)
Selectează limba suportată de tastatura dumneavoastră USB sau Bluetooth.
Funcţii > Tastatură > Tastatură
Condiţii presetate
Resetează toate setările la starea originală.
Funcţii > Condiţii presetate > Condiţii presetate
Actualizare sistem
Descarcă noul software pe acest televizor.
Funcţii > Actualizarea softului televizorului > Actualizare automată
Meniu licenţă
Afişează informaţii despre licenţa programului software.
- 321 -
Alte setări
Economisire energie
(Activat / Dezactivat)
Reduce luminozitatea imaginii pentru a economisi consumul de energie.
Schimbare listă canale
Exportă/Importă setările listei de canale DVB-S folosind dispozitivul USB
pentru a utiliza aceleaşi setări precum alt televizor care are aceeaşi funcţie.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Editor listă canale
- 322 -
Asistenţă
Meniul Ajutor
Utilizarea meniului Ajutor
1. Afişaţi meniul cu MENU.
2. Selectați Ajutor şi apăsați pe OK pentru a accesa.
3. Selectaţi Autotest TV / Informaţii sistem / Informaţii aparat şi apăsaţi pe OK
pentru a accesa.
Autotest TV
Realizează o diagnoză a problemelor de imagine sau de sunet.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Informaţii sistem
Afişează informaţiile de sistem ale acestui televizor.
Informaţii aparat
Afişează informaţiile de dispozitiv ale acestui televizor.
- 323 -
Întrebări frecvente
Imagine
Înainte de a solicita service sau asistenţă, urmaţi aceste indicaţii simple
pentru a rezolva problema. De asemenea, realizează un diagnostic al
problemei de imagine în Autotest TV.
Asistenţă > Meniul Ajutor > Utilizarea meniului Ajutor
Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul Panasonic local pentru
asistenţă.
Aspect automat
●●
Funcţia de aspect automat este prevăzută pentru a vă oferi cel mai bun
raport de aspect pentru a umple ecranul.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Semnal de control al aspectului
●●
Setaţi Modificare aspect din Meniul Imagine dacă doriţi să modificaţi
manual raportul de aspect.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Modificare aspect
Imagine alb-negru
●●
Verificaţi ca ieşirea echipamentului extern să fie compatibilă cu intrarea
televizorului.
Imagine haotică, cu zgomote
●●
Setaţi Reducere zgomot de imagine şi Remaster MPEG din meniul
Imagine, pentru a elimina paraziţii.
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de reducere a zgomotului
●●
Verificaţi echipamentele electrice din apropiere (maşină, motocicletă,
lampă cu neon).
Nu se afişează nicio imagine
●●
Verificaţi selectarea corectă a modului de intrare.
●●
Verificaţi setarea AV (COMPONENT / VIDEO) din Selectare intrare astfel
încât să corespundă semnalului de ieşire redat de echipamentul extern.
Vizionare > Echipamente externe
- 324 -
●●
Sunt Iluminare, Contrast, Luminozitate sau Culoare din meniul Imagine
setate la valoarea minimă?
Vizionare > Pentru cea mai bună imagine > Setări de bază
●●
Verificaţi dacă toate cablurile necesare şi conexiunile sunt bine fixate.
Imagine înceţoşată sau distorsionată (sunetul lipseşte sau volumul este
redus)
●●
Resetaţi canalele.
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Setare automată
S-ar putea să apară o imagine neagră de scurtă durată
●●
Se afișează o imagine neagră pentru a evita distorsionarea imaginii atunci
când se schimbă un semnal de intrare.
Pot apărea puncte roşii, albastre, verzi şi negre pe ecran
●●
Aceasta este o caracteristică a panourilor cu cristale lichide şi nu
reprezintă o problemă. Panoul cu cristale lichide este construit cu
tehnologie de foarte înaltă precizie, oferindu-vă detalii fine ale imaginii.
Rareori, câţiva pixeli care nu sunt activi pot apărea pe ecran ca un punct
fix de culoare roşie, verde, albastră sau neagră. Vă rugăm să reţineţi că
acest lucru nu afectează performanţa panoului.
- 325 -
TV digital
Înainte de a solicita service sau asistenţă, urmaţi aceste indicaţii simple
pentru a rezolva problema.
Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul Panasonic local pentru
asistenţă.
Zgomot de imagine, imagine îngheţată sau imaginea dispare/Unele canale nu
pot fi acordate
●●
Verificaţi poziţia, direcţia şi conexiunea antenei de televizor sau a antenei
parabolice.
●●
Verificaţi Stare semnal. Dacă nivelul Calitate semnal este redus, semnalul
DVB este slab. Conectarea antenei direct la televizor poate determina
îmbunătăţirea semnalului faţă de situaţia în care antena este conectată
prin intermediul echipamentului (Decodor, DVD etc.).
Vizionare > Acordarea şi editarea canalelor > Stare semnal
Vizionare > De bază > Conexiune de bază
●●
Intemperiile afectează recepţia semnalului (ploaie abundentă, zăpadă
etc.), în special în zone cu recepţie slabă. Chiar şi în condiţii de vreme
favorabilă, o presiune ridicată poate cauza o recepţie slabă a unor canale.
●●
Din cauza tehnologiilor de recepţie digitală implicate, calitatea semnalelor
digitale poate fi slabă în unele cazuri, în ciuda bunei recepţii a canalelor
analogice.
●●
Verificaţi conexiunile şi setările de reţea (DVB prin IP).
Funcţii > DVB prin IP
Reţea > Setări de reţea
●●
Opriţi televizorul de la Buton de pornire/oprire a alimentării, iar apoi
porniţi-l din nou.
Setare automată DVB-S nu poate fi efectuată complet
●●
Verificaţi conectările şi poziţia antenei parabolice.
Vizionare > De bază > Conexiune de bază
●●
Dacă problema persistă, contactaţi furnizorul local.
Apare mesajul Faulty dish
- 326 -
●●
Cablul de satelit poate fi scurtcircuitat sau pot exista probleme de
conexiune a cablului. Verificaţi cablul şi conexiunea şi opriţi televizorul de
la Buton de pornire/oprire a alimentării, apoi porniţi-l din nou.
●●
Dacă mesajul persistă, consultaţi un instalator de antene care să verifice
antena parabolică şi cablul.
Niciun canal nu este afişat în Ghid TV
●●
Verificaţi transmiţătorul digital.
●●
Reglaţi direcţia antenei terestre sau parabolice spre un alt emiţător instalat
în apropiere.
- 327 -
Televizor analogic
Înainte de a solicita service sau asistenţă, urmaţi aceste indicaţii simple
pentru a rezolva problema.
Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul Panasonic local pentru
asistenţă.
Apar pete albe sau imagini remanente (imagini duble)/Unele canale nu pot fi
acordate
●●
Verificaţi poziţia, direcţia şi conexiunea antenei de televizor.
●●
Intemperiile afectează recepţia semnalului (ploaie abundentă, zăpadă
etc.), în special în zone cu recepţie slabă. Chiar şi în condiţii de vreme
favorabilă, o presiune ridicată poate cauza o recepţie slabă a unor canale.
●●
Opriţi televizorul de la Buton de pornire/oprire a alimentării, iar apoi
porniţi-l din nou.
●●
Dacă problema persistă, consultaţi distribuitorul local sau furnizorul de
servicii privind disponibilitatea serviciilor.
- 328 -
Sunet
Înainte de a solicita service sau asistenţă, urmaţi aceste indicaţii simple
pentru a rezolva problema. De asemenea, realizează un diagnostic al
problemei de sunet în Autotest TV.
Asistenţă > Meniul Ajutor > Utilizarea meniului Ajutor
Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul Panasonic local pentru
asistenţă.
Nu se redă niciun sunet
●●
Este activată opţiunea „Suprimare sonor”? Apăsaţi pe MUTE pentru a
activa sau dezactiva sunetul.
●●
Volumul este setat la minim?
●●
Verificaţi conexiunile şi setarea echipamentului extern.
Vizionare > Echipamente externe
●●
Asiguraţi-vă că Selectare difuzor este setat la TV.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de volum
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Selectare difuzor
●●
Asiguraţi-vă că Setare difuzoare TV este setat la Difuzor TV.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări de volum
Nivelul sunetului este scăzut sau sunetul este distorsionat
●●
Este posibil ca recepţia semnalului să fie deficitară.
●●
Setaţi MPX din meniul Sunet la Mono. (Analogic)
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
- 329 -
HDMI
Înainte de a solicita service sau asistenţă, urmaţi aceste indicaţii simple
pentru a rezolva problema.
Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul Panasonic local pentru
asistenţă.
Sunetul este neobişnuit
●●
Verificați setările Format audio pentru HDMI în meniul de sunet pentru a
potrivi semnalul audio de la echipamentul conectat.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
●●
Verificaţi setarea Intrare HDMI din meniul de sunet.
Vizionare > Pentru sunete optime > Setări avansate
●●
În cazul în care conexiunea pentru sunet digital are o problemă, selectaţi
conexiunea pentru sunet analogic.
Vizionare > Echipamente externe > Funcţii HDMI
●●
Setaţi Setare automată HDMI din meniul Setare la Mod1.
Vizionare > Rezoluţie 4K > Setare automată HDMI
Imaginile de la un echipament extern sunt neobişnuite când echipamentul
este conectat prin HDMI
●●
Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul HDMI.
Vizionare > Echipamente externe > Conexiune externă
●●
Opriţi televizorul şi echipamentul, după care porniţi-le din nou.
●●
Verificaţi semnalul de intrare de la echipament.
Vizionare > Echipamente externe > Semnale de intrare valide
●●
Utilizaţi echipamente compatibile cu EIA/CEA-861/861D.
●●
Setaţi Setare automată HDMI din meniul Setare la Mod1.
Vizionare > Rezoluţie 4K > Setare automată HDMI
●●
Formatul valabil 4K variază în funcție de terminalul HDMI.
Vizionare > Rezoluţie 4K > Format 4K valid
- 330 -
Reţea
Înainte de a solicita service sau asistenţă, urmaţi aceste indicaţii simple
pentru a rezolva problema.
Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul Panasonic local pentru
asistenţă.
Nu se conectează la reţea
●●
Verificaţi dacă aţi conectat corect componenta LAN wireless sau cablul
LAN.
Reţea > Conexiuni de reţea
●●
Verificaţi conexiunile şi setările.
Reţea > Conexiuni de reţea
Reţea > Setări de reţea
●●
Verificaţi echipamentul de reţea şi mediul de reţea.
●●
Routerul nu poate fi configurat pentru a transmite automat adresa IP. Dacă
administratorul de reţea preferă să aloce o adresă IP, setaţi adresa IP
manual.
Reţea > Setări de reţea
●●
Routerul poate utiliza filtrarea de adresă MAC (setare de securitate).
Confirmaţi adresa MAC a acestui televizor şi setaţi routerul pentru a-l
utiliza.
Reţea > Setări de reţea > Stare reţea
●●
Dacă problema persistă, contactaţi furnizorul de servicii Internet sau
compania de telecomunicaţii.
Fişierul nu poate fi selectat în timpul operaţiunilor DLNA
●●
Serverul media al echipamentului conectat este pregătit?
Reţea > DLNA > Flux continuu intern
●●
Verificaţi formatul de date aplicabil.
Reţea > Format compatibil
●●
Verificaţi setările Setări legătură de reţea.
Reţea > Setări de reţea > Setări legătură de reţea
Conţinutul Internet nu poate fi operat
- 331 -
●●
Verificaţi conexiunile şi setările.
Reţea > Conexiuni de reţea > Conexiune la Internet
Reţea > Setări de reţea
●●
Serverul sau linia de conectare pot fi ocupate în acest moment.
- 332 -
Altele
Înainte de a solicita service sau asistenţă, urmaţi aceste indicaţii simple
pentru a rezolva problema.
Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul Panasonic local pentru
asistenţă.
VIERA Link nu funcţionează şi este afişat un mesaj de eroare
●●
Verificaţi conexiunile.
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™” > Sumarul funcţiei VIERA Link
●●
Porniţi echipamentul conectat şi apoi televizorul.
Funcţii > VIERA Link „HDAVI Control™”
Părţi ale televizorului devin fierbinţi
●●
Părţi ale televizorului pot deveni fierbinţi. Aceste creşteri de temperatură
nu prezintă vreo problemă în ceea ce priveşte performanţele şi calitatea.
Apare mesajul de eroare de supracurent
●●
Dispozitivul USB conectat poate cauza această eroare. Scoateţi
dispozitivul şi opriţi televizorul de la Buton de pornire/oprire a alimentării,
apoi porniţi-l din nou.
●●
Verificaţi dacă în interiorul portului USB nu sunt prezente obiecte străine.
Apare un mesaj de eroare
●●
Urmaţi instrucţiunile din mesaj.
●●
Dacă problema persistă, consultaţi distribuitorul local Panasonic sau
centrul de service autorizat.
LED-ul nu devine roşu în modul Standby
- 333 -
●●
LED-ul devine portocaliu în modul Standby în următoarele situaţii:
– Înregistrarea este în curs.
– Programare temporizator este setat.
– Server DLNA este setat la Activat.
– Pornit din Aplicaţie este setat la Activat.
– Streaming Acasă este setat la Întotdeauna.
– Pornit prin „Easy Mirroring” este setat la Activat.
– Setări server DVB-via-IP este setat la Activare server DVB-via-IP.
La atingerea cu un deget, panoul de afişare se mişcă încet şi emite un sunet.
●●
În jurul panoului există un mic spaţiu liber pentru a preveni deteriorarea
panoului. Aceasta nu este o defecţiune.
- 334 -
Informații detaliate
Informaţii de suport despre aplicații, dispozitive opționale, utilizare, etc. pot fi
găsite pe următorul site web.
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ (Doar în limba engleză)
- 335 -
Întreţinere
Îngrijirea şi curăţarea
Mai întâi, scoateţi ştecărul din priză.
■■Ecranul de afişare, carcasa, piedestalul
Îngrijirea periodică:
Ştergeţi cu atenţie suprafaţa ecranului de afişare, carcasa sau piedestalul
prin utilizarea unei cârpe moi pentru a curăţa urmele de murdărie sau
amprentele.
Pentru urme persistente de murdărie:
(1) Mai întâi, ştergeţi praful de pe suprafaţă.
(2) Umeziţi o cârpă moale cu apă curată sau cu apă care conţine o
cantitate mică de detergent neutru (1 parte detergent la 100 părţi apă).
(3) Stoarceţi cârpa temeinic. (Atenţie, nu lăsaţi să pătrundă lichid în
interiorul televizorului, deoarece poate duce la defectarea produsului.)
(4) Umeziţi cu atenţie cu o cârpă şi apoi îndepărtaţi murdăria persistentă.
(5) La final, ştergeţi toată umezeala de pe suprafaţă cu o cârpă uscată.
= Atenţie =
●●
Nu utilizaţi o cârpă din material dur şi nu frecaţi suprafaţa prea insistent,
deoarece pot apărea zgârieturi pe suprafaţă.
●●
Aveţi grijă ca suprafeţele să nu ajungă în contact cu insecticide, solvenţi,
diluanţi sau alte substanţe volatile. Acestea ar putea distruge calitatea
suprafeţei prin desprinderea stratului de vopsea.
●●
Suprafaţa panoului de afişare are un strat de acoperire special care
se deteriorează foarte uşor. Evitaţi lovirea sau zgârierea suprafeţei cu
unghiile sau cu alte obiecte dure.
●●
Nu lăsaţi carcasa şi piedestalul să ajungă în contact o perioadă mai lungă
cu obiecte din cauciuc sau PVC. Acest lucru ar putea afecta calitatea
suprafeţei.
■■Ştecărul
●●
Ştergeţi ştecărul cu o cârpă uscată la intervale regulate. Umezeala şi
praful pot duce la incendii sau electrocutare.
- 336 -
ver.3.001
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement