Panasonic TXL24C5E Operating instructions

Panasonic TXL24C5E Operating instructions
Mallinro
TX-L24C5E
Käyttöohjeet
LCD TV
Kiitos, kun ostit tämän Panasonic-tuotteen.
Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä ja pidä ne tallessa
tulevaa käyttöä varten.
Tämän käyttöoppaan kuvat ovat vain havainnollistamista varten.
Katso yleiseurooppalaisesta takuukortista yhteystiedot, jos sinun on otettava
yhteys paikalliseen Panasonic-jälleenmyyjään avun saamiseksi.
Suomi
Sisältö
TURVALLISUUSVAROTOIMET.......................................................................................... 3
Varoitus���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Vaara.................................................................................................................................. 4
Kunnossapito.................................................................................................................... 4
Näyttöpaneeli, Kotelo, Jalusta��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Virtapistoke�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Huomautus DVB-toiminnoista........................................................................................ 5
Vakiolisävarusteet............................................................................................................ 6
Jalustan kiinnittäminen................................................................................................... 6
Jalustan asentaminen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Jalustan poistaminen�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Seinäkiinnike (ei kuulu toimitukseen)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
OSIEN NIMET JA TOIMINNOT........................................................................................... 8
TV:n ohjaimet/merkkivalot��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
TV (sivulta/takaa)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Liitännät............................................................................................................................ 9
Tietokoneliitäntä���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Videolaiteliitäntä���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
AC-virtajohtoliitäntä�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  10
Antenni- tai kaapeliliitäntä������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  10
Kaukosäätimen paristojen asennus.............................................................................. 10
Kaukosäädin................................................................................................................... 11
Kytkee LCD TV:n Päälle/Pois.......................................................................................... 12
Virtalähteen valitseminen............................................................................................. 12
KUVASUHDE.................................................................................................................... 12
Alkuasetus....................................................................................................................... 13
Näyttövalikko................................................................................................................. 17
Kuva��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  17
Ääni��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  18
Ajastin����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  19
Asetukset����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  19
Mediasoitin������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  21
VIANETSINTÄ.................................................................................................................. 23
TEKNISET TIEDOT............................................................................................................ 24
Tulosignaalin yhteensopivuustaulukko....................................................................... 25
KOMPONENTTI (Y, PB, PR), HDMI�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  25
PC (D-sub-päätteestä / HDMI-päätteestä)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  25
Tuetun multimedian määritykset................................................................................. 26
Valokuva�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  26
Musiikki�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  26
Elokuva��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  26
LISENSSI.......................................................................................................................... 27
2
TURVALLISUUSVAROTOIMET
Älä altista laitetta sateelle tai liialliselle
kosteudelle
stääksesi vahingon, joka voi johtaa sähköiskuun tai
•Etulipaloon,
älä altista tätä TV-vastaanotinta sateelle tai
Varoitus
Virtapistokkeen ja johdon käsittely
liialliselle kosteudelle.
iitä virtapistoke kokonaan pistorasiaan. (jos virtapistoke jää •T V-vastaanotinta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle
•Llöysälle,
vedelle eikä nesteellä täytettyjä kohteita, kuten maljakkoja,
se voi kuumentua ja aiheuttaa tulipalon.)
saa asettaa TV-vastaanottimen päälle.
että virtapistoke on helppopääsyisessä paikassa.
•VÄarmista,
lä kosketa virtapistoketta märin käsin. Se voi aiheuttaa
Älä aseta vieraita esineitä TV:n sisään
•sähköiskun.
lä päästä mitään esineitä putoamaan laitteeseen
•Äilmanvaihtoaukkojen
lä vahingoita sähköjohtoa. Vahingoittunut johto voi
•Äaiheuttaa
kautta, sillä tämä voisi aiheuttaa palon
tulipalon tai sähköiskun.
−− Älä siirrä TV-vastaanotinta johdon ollessa liitettynä
pistorasiaan.
−− Älä aseta raskasta esinettä johdon päälle äläkä aseta
johtoa minkään kuuman kohteen lähelle.
−− Älä kierrä, taivuta liikaa tai venytä johtoa.
−− Älä vedä johdosta. Pidä kiinni pistokkeesta, kun vedät
pistokkeen irti pistorasiasta.
−− Älä käytä vahingoittunutta virtapistoketta tai pistorasiaa.
−− Varmista, ettei TV-vastaanotin litistä virtajohtoa.
Jos havaitset johdossa
mitään epätavallista,
irrota pistoke välittömästi
pistorasiasta!
tai sähköiskun.
Älä sijoita TV-vastaanotinta epävakaille
tasoille.
•TV voi pudota tai kaatua.
Käytä ainoastaan alkuperäistä,
tarkoitukseen suunniteltua jalustaa/
kiinnityslaitetta
uun kuin hyväksytyn jalustan tai muiden kiinnikkeiden
•Mkäyttö
voi tehdä TV-vastaanottimesta epävakaan ja
muodostaa loukkaantumisvaaran. Muista pyytää paikallista
Panasonic-edustajaa suorittamaan asetus tai asennus.
Käytä hyväksyttyä jalustaa/seinäkiinnikettä.
•

Vaihtovirta 220-240 V,
50 Hz
Virtalähde
TV-vastaanotin on suunniteltu käytettäväksi
•TACämä220-240
V, 50 Hz -virralla.
Älä poista kansia äläkä KOSKAAN mukauta
TV-vastaanotinta itse
orkeajännitteiset osat voivat aiheuttaa vakavan
•Ksähköiskun.
Älä poista takakantta, jännitteiset osat tulevat
esiin, kun kansi poistetaan.
isällä ei ole käyttäjän huollettavia osia.
•SJätä
TV-vastaanotin paikallisen Panasonic-edustajan
•tarkistettavaksi,
säädettäväksi tai korjattavaksi.
Älä altista TV-vastaanotinta suoralle
auringonpaisteelle tai muille
lämmönlähteille
ältä altistamasta TV-vastaanotinta suoralle
•Vauringonpaisteelle
ja muille lämmönlähteille.
Tulipalon estämiseksi
pidä kynttilät ja muu
avotuli aina loitolla
tästä tuotteesta
3
Vaara
Kunnossapito
Irrota virtapistoke ennen kuin puhdistat TVvastaanottimen
ännitteisen TV-vastaanottimen puhdistaminen voi
•Jaiheuttaa
sähköiskun.
Ensiksi, irrota sähköpistoke
seinäpistorasiasta.
Näyttöpaneeli, Kotelo, Jalusta
Irrota virtapistoke seinäpistorasiasta, kun
TV:tä ei käytetä pitkään aikaan
V kuluttaa pois päältä -tilassa edelleen vähän virtaa
•Tvirtapistokkeen
ollessa liitettynä pistorasiaan.
rrota virtapistoke seinäpistorasiasta ennen johtojen
•Iliittämistä
tai irrottamista.
Säännöllinen huolenpito:
Pyyhi varovasti lika ja sormenjäljet näyttöpaneelin, kotelon ja
jalustan pinnasta pehmeällä liinalla.
Piintynyt lika:
Kostuta pehmeä liina puhtaalla vedellä tai laimennetulla
neutraalilla pesuaineella (1 osa pesuainetta 100 osaan vettä),
Kierrä liina ja pyyhi pinta. Pyyhi lopuksi kostea pinta kuivaksi.
Älä altista korviasi kuulokkeiden liian
kovalle äänenvoimakkuudelle.
Vaara
•Se voi aiheuttaa peruuttamattoman vamman.
lä käytä kovaa liinaa tai hiero pintaa liian kovaa. Se voi
•Änaarmuttaa
pintaa.
aro altistamasta TV-vastaanottimen pintoja vedelle tai
•Vpesuaineelle.
Nesteen joutuminen TV:n sisään voi johtaa
Älä kohdista voimaa tai iskuja
näyttöpaneeliin
•Se voi johtaa vahinkoon ja siitä seuraavan vammaan.
Kuljeta TV-vastaanotinta pystyasennossa
Älä tuki taustapuolen tuuletusaukkoja
tuotteen vioittumiseen.
aro altistamasta pintoja hyönteiskarkottimille, liuottimille,
•Vohentimille
tai muille herkästi haihtuville aineille. Ne
voivat huonontaa pinnan laatua tai johtaa maalipinnan
iittävä tuuletus on olennaisen tärkeää elektronisten osien
•Rvioittumisen
kuoriutumiseen.
estämisessä.
Näyttöpaneelin pinta on erikoiskäsitelty, ja se voi
•
uuletusaukkoja ei saa peittää sanomalehdellä,
•Tpöytäliinoilla,
vahingoittua helposti. Älä taputa tai naarmuta pintaa
ikkunaverhoilla, jne.
kynnellä tai muulla kovalla esineellä.
n suositeltavaa jättää vähintään 10 cm vapaata tilaa TV•Ovastaanottimen
lä anna kotelon tai jalustan joutua kosketuksiin kumin tai
•ÄPVC-muovin
ympärille silloinkin, kun TV-vastaanotin on
kanssa pitkiä aikoja. Se voi huonontaa pinnan
sijoitettu kaappiin tai hyllyyn.
laatua.
K
äytettäessä
jalustaa
jätä
tilaa
TV-vastaanottimen
pohjan
•ja sijoitusalustan väliin. Jos jalustaa ei käytetä, varmista,
Virtapistoke
etteivät TV-vastaanottimen pohjan tuuletusaukot ole
tukittuja.
Pyyhi virtapistoke säännöllisesti kuvalla liinalla. Kosteus ja
pöly voivat johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
Minimietäisyys
10 cm
10 cm
4
10 cm
10 cm
Huomautus DVB-toiminnoista
Tämä televisio on suunniteltu vastaamaan digitaalisen antenniverkkopalvelun standardeja (elokuu 2010) DVB-T (MPEG2 ja
MPEG4-AVC(H.264)) ja digitaalisia kaapeliverkkopalvelun standardeja DVB-C (MPEG2 ja MPEG4-AVC(H.264)).
Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja alueesi DVB-T-palveluista.
Kysy kaapelikanavien tarjoajalta tietoja tähän televisioon saatavista DVB-C-palveluista.
Tämä televisio ei ehkä toimi oikein, jos vastaanotettava signaali ei täytä DVB-T- tai DVB-C-standardeja.
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä riippuen maasta, alueesta, ohjelman lähettäjästä ja palveluntarjoajasta.
Kaikki CI-moduulit eivät toimi tämän television kanssa. Kysy lisätietoja yhteensopivista CI-moduuleista palveluntarjoajalta.
Tämä TV ei välttämättä toimi oikein käytettäessä CI-moduulia, jota palveluntarjoaja ei ole hyväksynyt.
Palveluntarjoaja saattaa laskuttaa mahdollisia lisämaksuja.
Tulevien DVB-palveluiden toimivuutta ei taata.
Tarkista viimeisimmät tiedot palveluista seuraavasta sivustosta.(vain englanniksi)
•
•
•
•
•
•
•
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Panasonic ei takaa, että tämä laite toimii moitteettomasti muiden valmistajien oheislaitteiden kanssa. Panasonic ei vastaa
muun valmistajan oheislaitteen käytöstä johtuvista mahdollisista vahingoista eikä korvaa niitä.
5
Vakiolisävarusteet
Jalustan kiinnittäminen
Tarkista näkyvätkö kaikki kohteet.
 Kaukosäädin
(TZZ00000007A)
 Paristo (R03•AAA) x 2
Varoitus
Älä pura tai mukauta jalustaa.
uuten TV voi kaatua ja vahingoittua, mikä voi johtaa
•Mhenkilövahinkoon.
Vaara
Älä käytä muuta kuin tämän TVvastaanottimen toimitukseen kuuluvaa
jalustaa.
uuten TV voi kaatua ja vahingoittua, mikä voi johtaa
•Mhenkilövahinkoon.
Älä käytä jalustaa, jos se on vääntynyt tai fyysisesti
vahingoittunut.
Fyysisesti vahingoittuneen jalustan käyttö voi johtaa
henkilövahinkoon. Ota välittömästi yhteys lähimpään
Panasonic-jälleenmyyjään.
•
 Tuki ja jalusta
 Ruuvit
Ruuvi x 4
(Alustan asennusruuvit)
Ruuvi x 2
(Jalustan asennusruuvit)
Käytä kokoonpanoon ainoastaan toimitukseen kuuluvia
ruuveja ja varmista, että kaikki ruuvit on kiinnitetty
tiukasti.
Jos ruuveja ei kiristetä riittävästi jalustaa koottaessa, jalusta
ei ole tarpeeksi luja kannattamaan TV-vastaanottimen
painoa. TV-vastaanotin voi kaatua ja vahingoittua ja johtaa
henkilövammaan.
•
Varmista, ettei TV-vastaanotin pääse kaatumaan.
Jos TV-vastaanottimeen kohdistuu isku tai lapsi kiipeää
jalustalle, johon TV on asennettu, TV-vastaanotin voi kaatua,
mikä voi johtaa henkilövahinkoon.
•
 Virtajohto
TV-vastaanottimen asentamiseen ja siirtämiseen
tarvitaan kaksi henkilöä.
Jos kahta tai useampaa henkilöä ei käytetä, TV-vastaanotin
voi pudota, minkä seurauksena voi syntyä henkilövahinko.
•
Vaara
Pieni esine
Tämä tuote sisältää potentiaalisesti vaarallisia osia, jotka
voidaan hengittää sisään, tai jotka voivat joutua pienten
lasten vahingossa nielemiksi
Pidä vaaralliset osat pienten lasten ulottumattomissa.
•
Jalustan varren metalliosassa on terävät reunat.
Ole varovainen käsitellessäsi jalustan vartta.
6
Jalustan asentaminen
Seinäkiinnike (ei kuulu toimitukseen)
1. Aseta LCD TV näyttöruutu alaspäin tasaiselle, pehmeällä
materiaalilla, kuten huovalla, pehmustetulle alustalle
näyttöruudun suojaamiseksi.
2. Kiinnitä varsi tukevasti kiinni alustaan neljällä
kokoonpanoruuvilla.
Seinäripustussarja
Ruuvin syvyys: minimi 8 mm
maksimi 10 mm
Halkaisija: M4
Ruuvi TV:n kiinnittämiseksi
seinäkiinnikkeeseen
(ei kuulu TV:n toimitukseen)
(Näkymä sivulta)
TV-koko
24 tuumaa
3. Säätää jalustan kohdalleen TV:n alla.
VESA-standardiliittymä
100 x 100 mm
Seinäripustuskiinnike (valinnainen)
Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään ostaaksesi suositellut
valinnaiset lisävarusteet.
Katso lisätietoja valinnaisista lisävarusteista käyttöoppaasta.
Varoitus
uiden seinäkiinnikkeiden käyttö tai seinäkiinnikkeiden
•Masennus
itse voi johtaa henkilövahingon ja tuotteen
vahingoittumisen vaaraan. Laitteen suorituskyvyn ja
turvallisuuden säilyttämiseksi pyydä ehdottomasti
jälleenmyyjää tai valtuutettua huoltoa kiinnittämään
seinäkiinnikkeet. Kaikki vahingot, jotka aiheutuvat muun
kuin valtuutetun asentajan käytöstä, mitätöivät takuun.
Älä kiinnitä laitetta suoraan kattolampun alle (kohdevalot,
valonheittimet tai halogeenilamput), jotka normaalisti
kuumenevat käytössä. Se voi vääntää tai vahingoittaa
kotelon muoviosia.
Ole varovainen kiinnittäessäsi seinäkiinnikkeitä seinään.
Varmista aina ennen kiinnitystä, ettei kiinnityskohdan alla
ole sähköjohtoja tai vesiputkia.
Estääksesi TV:n putoamisen ja vamman syntymisen, irrota
TV seinäkiinnityksestä, kun sitä ei enää käytetä.
•
4. Käytä TV:n kiinnittämiseen tiukasti jalustaan vain
toimitukseen kuuluvia kokoonpanoruuveja.
•
•
Jalustan poistaminen
1. Aseta LCD TV näyttöruutu alaspäin tasaiselle, pehmeällä
materiaalilla, kuten huovalla, pehmustetulle alustalle
näyttöruudun suojaamiseksi.
2. Irrota ruuvit kahdesta reiästä ruuvitaltalla.
7
OSIEN NIMET JA TOIMINNOT
TV:n ohjaimet/merkkivalot
1 Kaukosäätimen signaalin
vastaanotin
lä aseta mitään esineitä TV:n kaukosäätimen
•Äsignaalin
vastaanottimen ja kaukosäätimen
väliin.
2 Virran merkkivalo
3
4
Punainen: Valmiustila
Vihreä: Päällä
Vilkkuva vihreä: Vastaanottaa komentoa
kaukosäätimestä.
3 VOL +/-
änenvoimakkuuden muuttamiseen.
•ÄKuvaruutuvalikon
•muuttamiseen. valitun kohteen arvon
5 4 CH /
anavan vaihtamiseen.
6 KKuvaruutuvalikon
kohteen valitsemiseen.
1
•
•
7 5 MENU (VALIKKO)
uvaruutuvalikon avaamiseen tai
•Ksulkemiseen.
2
6 INPUT (TULOLÄHDE)/OK
valintaan.
•TVulolähteen
• alinnan antamiseen ja vahvistamiseen.
7
VIRTA
•TV:n kytkemiseen päälle tai pois päältä.
TV (sivulta/takaa)
1 HDMI 1/HDMI 2
aikentyyppisten HDMI-lähtölaitteiden
•Kliittämiseen.
un liität DVI-laitteen käyttämällä HDMI-DVI•Ksovitinta,
liitä laite HDMI1-liittimellä.
2 AV 2
ideo- ja audiotulon liittämiseen
•Vvideolaitteesta.
7
AV IN
ST3
PC AUDIO
via AV 2
Manufactured under license
from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D
symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
ST3
>PC<
>PC<
1
3 DIGITAL AUDIO OUT (Digitaalinen
audiolähtö)
•Audiovahvistimen liittämiseen.
4 PC
ietokonetulojen liittämiseen.
•TLiitä
audiokaapeli AV2:n V/O-liitäntöihin ja
•tietokoneen
audiolähtöliitäntään.
5 AV 1
8
äysi SCART, joka lähettää RGB-, S-video- ja
•TCVBS-tuloa
sekä audio/video-lähtöä (vain
9
6 Antenniliitin
analoginen),
•TV RF -signaaliliitäntään (Antenni/CATV),
7 Common Interface
ommon Interface Module -valikolla
•Ckäytetään
Common Interface (CI)
-moduuleihin sisältyviä ohjelmistoja.
8 Kuuloke
2
34 5
6
un liität stereokuulokkeet tähän liitäntään,
•KTV-kaiutin
mykistyy.
9 USB
8
iitä USB-muistitikku tähän päätteeseen
•Lmultimedian
toistamiseksi.
Liitännät
Tietokoneliitäntä
Liitäntäkaapeli (tämä kaapeli ei kuulu LCD TV:n toimitukseen),
PC/VGA-kaapeli (15-pinninen D-SUB)
HDMI-kaapeli
Audiokaapeli [L/R]
•
•
•
Huomautus:
Kaapeleita liitettäessä sekä LCD TV:n että ulkoisen
laitteen virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta. Kytke
LCD TV ja oheislaite päälle ennen tietokoneen päälle
kytkemistä.
Huomautus:
Voit liittää DVI-lähteen HDMI1-tulopäätteeseen käyttämällä DVI–HDMI-muuntajaa ja kytkemällä sitten audiotulon PC audio
-tulopäätteeseen (AV2:n L/R-liitännät),
Videolaiteliitäntä
Liitäntäkaapelit (nämä kaapelit eivät kuulu LCD TV:n toimitukseen), Huomautus:
Komponentti/video, audiokaapeli
Kaapeleita liitettäessä sekä LCD TV:n että ulkoisen
HDMI-kaapeli: HDMI-tulo
laitteen virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta.
•
•
HDMI-tulo
Digitaalinen audiolähtö
AV IN
ST3
PC AUDIO
via AV 2
Manufactured under license
from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D
symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
ST3
>PC<
Videokaapeli
(RCAx3)
Komponentti-/Videolähde
AV2 IN käyttää komponenttitai videokaapelia.
DVD-videolaite
(kuten DVD-soitin tai
teräväpiirto-TV-lähde)
Audiokaapeli
(RCAx2)
Huomautus:
Digitaalinen audiolähtö: Audiovahvistimen liittämiseen.
•
9
Kaukosäätimen paristojen asennus
AC-virtajohtoliitäntä
Tämä LCD TV käyttää 220-240V AC -nimellisvirtajännitettä.
Se on suunniteltu toimimaan yksivaiheisilla
sähköjärjestelmillä. Pienentääksesi sähköiskun vaaraa, älä liitä
sitä mihinkään muun tyyppiseen sähköjärjestelmään. Jollet
ole varma minkä tyyppinen sähköjärjestelmä on käytössä
alueellasi, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai
sähköyhtiöön.
Liitä kaikki oheislaitteet LCD TV -vastaanottimeen ennen kuin
kytket LCD TV:n päälle.
1. Poista paristolokeron kansi.
Vaara
rrota turvallisuuden vuoksi virtajohto, kun LCD TV:tä ei
•Ikäytetä.
2. Aseta sisään kaksi R03•AAA-paristoa (1,5 V) paristolokeron
napaisuusmerkinnät ”+” ja ”-” huomioiden.
3. Sulje paristolokeron kansi.
Antenni- tai kaapeliliitäntä
Liitäntäkaapeli (tämä ulkoantennikaapeli ei kuulu LCD TV:n
toimitukseen),
Antennikaapeli
•
Vaara
AV IN
ST3
PC AUDIO
via AV 2
Manufactured under license
from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D
symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
ST3
>PC<
Huomautus:
Jos antennipiirissä ilmenee ongelmia, ota yhteys
paikalliseen jälleenmyyjään.
•
10
Varmistaaksesi turvallisen käytön, huomioi seuraavat
varotoimet:
Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti.
Älä käytä samanaikaisesti uutta ja vanhaa paristoa.
Vältä kosketusta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä altista kaukosäädintä tai paristoja kosteudelle, tai
kuumuudelle, kuten auringonpaiste, tuli tms.
Älä pudota kaukosäädintä.
Jos kaukosäätimen paristo vuotaa, pyyhi kotelo varovasti
puhtaaksi ja asenna uudet paristot.
Räjähdysvaara, jos paristot on vaihdettu vääräntyyppisiin
paristoihin.
Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.
Kaukosäätimessä on R03•AAA-paristo, joka on pidettävä
pienten lasten ulottumattomissa vahingossa nielemisen
välttämiseksi.
Vaihda vain samaan tai vastaavaan tyyppiin. Älä käytä eri
paristotyyppejä sekaisin (kuten alkali- ja mangaaniparistoja).
Älä käytä ladattavia (Ni-Cd) paristoja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaukosäädin
1
16
2
3
17
4
5
18
19
6
20
7
8
9
21
22
23
24
10
25
11
12
13
14
15
26
27
28
29
7 INPUT (TV) (Tulolähde (TV))
T V-tulolähteeseen vaihtamiseen.
8
MUTE (Mykistys)
Äänen mykistämiseen/palauttamiseen.
9
TEXT (Teksti)
Teksti-tv-tilaan vaihtamiseen.
10 MENU (VALIKKO)
Kuvaruutuvalikon avaamiseen tai sulkemiseen.
11 R/G/Y/B (Väripainike)
Eri toimintojen valintaan, navigointiin ja käyttämiseen.
12 F.P. (Suosikkisivu)
Suosikkisivuluettelon avaamiseen Teksti-tv-tilassa.
•
•
•
•
•
•
Huomautus:
lisääminen suosikkisivuluetteloon:
•T−eksti-tv-sivun
− Kun siirryt Teksti-tv-sivulle, paina F.P.-painiketta
avataksesi suosikkikanavaluettelon, paina
sitten OK-painiketta lisätäksesi Teksti-tv-sivun
suosikkisivuluetteloon.
Suosikkisivun katsominen:
−− Avaa suosikkisivuluettelo painamalla F.P.-painiketta,
valitse Teksti-tv-sivu ja siirry sisältöön painamalla OKpainiketta.
Suosikkisivun poistaminen suosikkisivuluettelosta:
−− Avaa suosikkisivuluettelo painamalla F.P.-painiketta,
valitse Teksti-tv-sivu ja siirry sisältöön painamalla OKpainiketta.
−− Paina F.P.-painiketta uudelleen avataksesi
suosikkisivuluettelon, valitse nykyinen Teksti-tv-sivu
ja paina OK-painiketta poistaaksesi Teksti-tv-sivun
suosikkisivuluettelosta.
13 REVEAL (PALJASTA)
Paljastaa piilotetut tiedot, kuten tietokilpailun vastaukset.
14
Multimediatoiston taaksepäinkelaukseen. (Katso sivut 21-22)
15
Multimediatoiston toistamiseen tai keskeyttämiseen.
(Katso sivut 21-22)
16 (Tiedot)
Kanava- ja ohjelmatietojen näyttämiseen.
17
LAST VIEW (VIIMEINEN NÄKYMÄ)
Vaihtaa viimeksi katsotulle kanavalle tai edelliseen tulotilaan.
18 GUIDE (OPAS)
Näyttää TV-oppaan.
19 ASPECT (KUVASUHDE)
Kuvasuhteen muuttamiseen.
20 CH /
Kanavan valintaan järjestyksessä.
21 INPUT (AV) (Tulolähde (AV))
Avaa tulolähdeluettelon ja vaihtaa videotulolähteeseen.
22 EXIT (Poistu)
Palauttaa normaaliin näyttötilaan.
23 STTL
Näyttää tekstityksen.
24 a/b/c/d/ OK
Valintojen ja vaihtoehtojen vahvistamiseen.
25 BACK/RETURN (Takaisin/Palaa)
Palauttaa edelliseen valikkoon/edelliselle sivulle.
26 SUBPAGE (ALASIVU)
Alasivun valitsemiseen, kun nykyisellä sivulla on alasivuja.
27 SIZE (Koko)
Teksti-TV:n kokotoimintonäppäin.
28
Pysäyttää multimediatoiston. (Katso sivut 21-22)
29
Multimediatoiston eteenpäinkelaukseen.
(Katso sivut 21-22)
•
•
•
•
•
1 Valmiustila Päälle/Pois -kytkin
Kytkee TV:n päälle tai pois päältä valmiustilaan.
2 Numeropainikkeet
Kanavan tai Teksti-TV:n sivujen vaihtamiseen.
3 FAVORITE (SUOSIKKI)
Suosikkikanavaluettelon avaamiseen.
Huomautus:
Lisää kanava suosikkikanavaluetteloon:
−− Kun siirryt kanavalle, paina FAVORITEpainiketta avataksesi suosikkikanavaluettelon,
paina sitten OK-painiketta lisätäksesi kanavan
suosikkikanavaluetteloon.
Suosikkikanavan katsominen:
−− Avaa suosikkikanavaluettelo painamalla FAVORITEpainiketta, valitse kanava ja siirry kanavalle painamalla
OK-painiketta.
Suosikkikanava poistaminen suosikkikanavaluettelosta:
−− Avaa suosikkikanavaluettelo painamalla FAVORITEpainiketta, valitse kanava ja siirry kanavalle painamalla
OK-painiketta.
−− Paina FAVORITE-painiketta uudelleen avataksesi
suosikkikanavaluettelon, valitse nykyinen kanava
ja paina OK-painiketta poistaaksesi kanavan
suosikkikanavaluettelosta.
4 AUDIO (ÄÄNI)
Moni-audion valintaan DVB-tilassa tai MPX:n valintaan
analogisessa tilassa.
5
OFF TIMER (Ajastin)
Ajastimen aika-asetusten asettamiseen.
6 VOL +/Äänenvoimakkuuden säätämiseen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11
Kytkee LCD TV:n Päälle/Pois
1. Tee kaikki oheislaiteliitännät ennen kuin kytket LCD TV:n
päälle.
2. Liitä LCD TV:n virtajohto seinäpistorasiaan.
3. Paina LCD TV:n sivuohjauspaneelin VIRTA-painiketta tai
kytke TV päälle kaukosäätimellä.
Virran merkkivalo syttyy (vihreä),
4. Kytke TV valmiustilaan painamalla virtapainiketta
uudelleen, virran merkkivalo muuttuu punaiseksi.
Huomautus:
Jos mitään ei tapahdu, kun painat kaukosäätimen (VIRTA)
-painiketta, paina uudelleen sivupaneelin
(VIRTA)
-painiketta aktivoidaksesi TV-vastaanottimen.
Virtalähteen valitseminen
Valitse tila AV 1, AV 2, HDMI 1, HDMI 2, PC, USB tai TV
painamalla kaukosäätimen INPUT(AV)-painiketta tai
sivupaneelin INPUT/OK-painiketta.
Tulon valinta
AV 1
AV 2
HDMI 1
HDMI 2
PC
USB
TV
12
KUVASUHDE
Valitse näyttökoko vaihtoehdoista ”Automaattinen”, ”4:3”,
”Zoom 1”, ”Zoom 2”, ”16:9” painamalla kaukosäätimen
ASPECT-painiketta.
[Automaattinen]
Optimaalinen koko ja kuvasuhde
voidaan valita automaattisesti, jolloin
pääset nauttimaan paremmasta
kuvanlaadusta.
[4:3]
Näyttää kuvan vakio-4:3kuvasuhteessa ilman vääristymää.
[Zoomi 1]
Skaalaa perinteisen 4:3-muodon
14:9-muotoon.
[Zoomi 2]
Skaalaa perinteisen 4:3-muodon
16:9-muotoon.
[16:9]
Näyttää kuvan suotaan
16:9-muodossa ilman vääristymää
(anamorfinen),
Huomautus:
[Automaattinen]-tila määrittää parhaan kuvasuhteen näytön
täyttämiseksi. Määritys tapahtuu kolmivaiheisena prosessina
(WSS, kontrollisignaali SCARTin kautta / HDMI-pääte),
Alkuasetus
1 Alkuasetus <Näyttö>
<Kaukosäädin/Käyttö>
Alkuasetus
Tervetuloa alkuasetuksen ohjattuun toimintoon !!
Paina [OK] ohjatun toiminnon aloittamiseksi.
2 Kieliasetus <Näyttö>
<Kaukosäädin/Käyttö>
Alkuasetus
Kieli
Valitse kieli:
Poistu
Hrvatski
Dansk
Takaisin
Nederlands
Valitse
Seuraava
English
Suomi
Takaisin
Valitse
Seuraava
Exit
Poistu
3 Valitse tila (TV-sijaintiasetus) <Näyttö>
Alkuasetus
tila Valitse
<Kaukosäädin/Käyttö>

Ole hyvä ja valitse tila:
Poistu
Koti
Myymälä
Takaisin
Seuraava
Takaisin
Valitse
Seuraava
Exit
Valitse
Poistu
Huomautus:
Jos valitsit Myymälä, näkyviin tulee viesti ”Oletko varma?”. Jatka valitsemalla Kyllä tai muuta valintaasi valitsemalla Ei.
Valitse Koti-katsomisympäristö käyttääksesi TV:tä kotiympäristössä.
Myymälä-katsomisympäristö on esittelytila, jolla voidaan selittää useita tämän TV:n ominaisuuksia.
Voidaksesi vaihtaa ympäristöä myöhemmin, sinun on alustettava kaikki asetukset käyttämällä Tehdasasetukset-valintaa.
•
•
13
Alkuasetus
4 Maa-asetus <Näyttö>
<Kaukosäädin/Käyttö>
Asetukset

Maa
Valitse maa:
Poistu
Itävalta
Belgia
Takaisin
Sveitsi
Valitse
Seuraava
Tšekki
Saksa
Takaisin
Valitse
Seuraava
Exit
Poistu
5 PIN-asetus <Näyttö>
<Kaukosäädin/Käyttö>
Alkuasetus
Aseta salasana. "0000" ei ole kelvollinen salasana
Uusi salasana
Vahvista PIN
Poistu
OK
Seuraava
Exit
Poistu
Seuraava
Huomautus:
PIN-asetus-näyttö on käytössä vain tietyissä maissa.
14
Alkuasetus
6 Viritintila-asetus <Näyttö>
Alkuasetus
<Kaukosäädin/Käyttö>

Viritintila
Valitse viritintila:
Poistu
Antenni
Kaapeli
Takaisin
Valitse
Seuraava
Takaisin
Valitse
Seuraava
Exit
Poistu
Huomautus:
Kun valitset Antenni-valinnan, siirry vaiheeseen 9 aloittaaksesi kanavahaun.
Kun valitset Kaapeli-valinnan, näkyviin tulee Hakutapa-määritysnäyttö.
•
•
7 Valitse Operaattori <Näyttö>
Alkuasetus
<Kaukosäädin/Käyttö>
Valitse Verkon

Voit valita vain yhden operaattorin seuraavalta listalta.
Poistu
Unitymedia
Muut
Takaisin
Valitse
Seuraava
Takaisin
Valitse
Seuraava
Exit
Poistu
Huomautus:
Käyttäjä-näyttö on käytössä vain tietyissä maissa.
8 Hakutavan määritys <Näyttö>
<Kaukosäädin/Käyttö>
Alkuasetus
Please configure the cable info.
Hakutapa
Poistu
Nopea
Taajuus
Automaattinen
Modulaatio:
Automaattinen
Symbolinopeus(Ksym/s):
Automaattinen
Lähetysverkon ID
Automaattinen
Valitse
OK
Seuraava
Seuraava
Exit
Valitse
Poistu
15
Alkuasetus
9 Kanavahaku <Näyttö>
Alkuasetus
Kanavien haku
<Kaukosäädin/Käyttö>

Liitä antenni.
Poistu
Käynnistä kanavahaku nyt?
Jos ohitat tämän, voidaan haku suorittaa valikosta.
Takaisin
Haku
Takaisin
Valitse
Valitse
Seuraava
Ohita haku
Seuraava
Poistu
Exit
10 Hae kanavia <Näyttö>
Alkuasetus
<Kaukosäädin/Käyttö>
Kanavien haku

Kanavahaku voi kestää jonkin aikaa.
Peruuta
Tila:Haetaan...
Analogiset kanavat: 2
Digitaaliset kanavat: 0
15%
Exit
Peruuta
11 Ensimmäinen asetus valmis <Näyttö>
Alkuasetus
Valmis!
<Kaukosäädin/Käyttö>

Onnittelut!
Ensimmäinen asennus on valmis.
Poistu ohjatusta toiminnosta valitsemalla [OK].
Takaisin
16
Takaisin
Näyttövalikko
Väri
•Lisää tai vähentää väritasoja mieltymystesi mukaan. (0~100)
Kuva
•
Päävalikko
Kuva
Ääni
Ajastin
Asetukset
Katseluasetukset
Valikkoon
90
50
50
50
0
Kirkkaus
Väri
Terävyys
Sävy
Väritasapaino
Valitse
Normaali
Kontrasti
Normaali
P-NR
Päällä
3D-COMB
Päällä
Näyttö
Päällä
Poistu
Sävy
un NTSC-signaalilähde on liitetty TV-vastaanottimeen,
•Kkuvan
sävyä voi säätää makuusi sopivaksi. (-50~50)
•Vain NTSC-signaalin vastaanottoon.
•
•
1. Valitse ”Kuva” painamalla MENU-painiketta ja abpainikkeita, Kuvavalikko tulee näkyviin.
2. Siirry Kuvavalikkoon painamalla OK-painiketta.
3. Valitse haluttu kohde painamalla ab-painikkeita.
4. Säädä arvoa painamalla cd-painikkeita.
5. Palaa edelliseen valikkoon painamalla BACK/RETURNpainiketta.
6. Lopeta valikon käyttö painamalla EXIT-painiketta.
Katseluasetukset
Peruskuvatila Dynaaminen/Normaali/Elokuva/Käyttäjä/
Peli.
Dynaaminen
arantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä katsottaessa TV:tä
•Pkirkkaassa
huoneessa.
uuta sisävalaistuksessa väritasapainoasetukseksi
•MNormaali
tai Warm saadaksesi parhaan kuvan.
Normaali
uositeltava katsottaessa TV:tä normaalissa
•Shuonevalaistuksessa.
Elokuva
atsottaessa elokuvia pimennetyssä huoneessa
•Kparannetulla
kontrastilla sekä mustan ja värien toistolla.
Käyttäjä
•Haluamiesi asetusten asettamiseen.
PELI
opea vastaussignaali, joka sopii erityisesti kuvien
•Ntuottamiseen
peleissä.
•
Kontrasti
Lisää tai vähentää kontrastitasoja mieltymystesi mukaan.
(0~100)
Kirkkaus
isää tai vähentää kirkkaustasoja mieltymystesi mukaan.
•L(0~100)
Väritasapaino
Mahdollistaa kuvan yleisvärisävyn säätämisen
vaihtoehdoilla Viileä/Normaali/Lämmin
Muuta sisävalaistuksessa väritasapainoasetukseksi
Normaali tai Warm saadaksesi parhaan kuvan.
Takaisin
•
Terävyys
Lisää tai vähentää terävyystasoja mieltymystesi mukaan.
(0~100)
P-NR
ttaa P-NR:n (Kuvan kohinanesto) käyttöön tai pois käytöstä
•OPienentää
automaattisesti kuvan kohinaa ja välkyntää
•kuvien ääriviivoissa.
3D-COMB
ekee liikkumattomista tai hitaasti liikkuvista kuvista
•Teloisampia.
•Vain CVBS-signaalin vastaanottoon.
•
•
•
•
Näyttö
Kytkee näyttöruudun Päälle tai Pois päältä.
Kytke näyttöruutu päälle painamalla mitä tahansa
painiketta (paitsi Valmiustila).
Ääni pysyy päällä, vaikka näyttöruutu sammuu.
Virrankulutus vähenee, kun tällä toiminnolla kuunnellaan
ääntä TV:tä katsomatta.
Lisäasetukset
•
16:9-yliskannaus
näyttöalueen valintaan näyttöruudussa.
•K−uvan
− Päällä: Suurentaa kuvaa kuvan reunojen piilottamiseksi.
Tarjoaa useita lisäasetuksia kuvanlaadun parantamiseen.
−− Pois: Näyttää kuvan alkuperäisessä koossa.
AV-värijärjestelmä
alitsee valinnaisen värijärjestelmän perustuen
•Vvideosignaaliin
AV-tilassa Automaattinen/PAL/SECAM/M.
NTSC/NTSC.
•Vain AV-tulolähteellä.
Adapt. Kirkkaus
äätää automaattisesti kirkkautta ja kontrastia tulosignaalin
•Sanalysoinnin
jälkeen. Tämä toiminto rikastuttaa kuvan värit
ja syvyyden.
Dynaaminen taustavalo
ptimoi automaattisesti tummien näkymien
•Otaustavalotasot.
17
DVI-tuloasetukset
Kuulokkeiden
uuttaa kuvan mustan tasoa HDMI-tulotilassa, kun DVI•Mtulosignaali
äänenvoimakkuus
on asetettu manuaalisesti.
•Vain HDMI-päätteessä DVI-tulosignaalilla.
•Säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta. (0~100)
3:2 Pulldown
Surround
unnistaa automaattisesti filmipohjaisen lähteen (koodattu
•Talunperin
24 kuvaa/sekunti), analysoi sen ja luo sitten
R
ikastaa
(laajentaa ja syventää) äänenlaatua.
•
uudelleen jokaisen kuvan teräväpiirtolaadulla.
:2 pulldown -toiminto on valittavissa, kun kanavanäyttö
MPX
•3näyttää
tulotarkkuudeksi 576i, 480i tai 1080i-tarkkuuden.
multiplex-äänitilan (jos käytettävissä).
•VValitsee
• ain analogisessa tilassa.
Ääni
Päävalikko
Kuva
Ääni
Ajastin
Asetukset
Äänitila
Musiikki
0
0
0
30
Basso
Diskantti
Balanssi
Kuulokevoimakkuus
Surround
MPX
SPDIF-valinta
SPDIF-viive
Pois päältä
Stereo
Automaattinen
Ei
•
•
SPDIF-valinta
SPDIF: Vakio audiosiirtotiedostomuoto.
Valitsee alkuasetukset digitaaliselle audiolähtösignaalille
DIGITAL AUDIO OUT -päätteistä.
Automaattinen
ähettää Dolby Digital - (jos käytettävissä) tai
•Loletusaudiolähdettä
DIGITAL AUDIO OUT -päätteisiin.
os audio on tallennettu Dolby Digital -järjestelmällä, lähtö
•JDIGITAL
AUDIO OUT -päätteistä on Dolby Digital -muotoa.
PCM
Valikkoon
Valitse
•Lähettää PCM-muotoa DIGITAL AUDIO OUT -päätteisiin.
Poistu
Takaisin
1. Valitse ”Ääni” painamalla MENU-painiketta ja abpainikkeita, Äänivalikko tulee näkyviin.
2. Siirry Äänivalikkoon painamalla OK-painiketta.
3. Valitse haluttu kohde painamalla ab-painikkeita.
4. Säädä arvoa painamalla cd-painikkeita.
5. Palaa edelliseen valikkoon painamalla BACK/RETURNpainiketta.
6. Lopeta valikon käyttö painamalla EXIT-painiketta.
Äänitila
•Valitsee perusäänitilan Musiikki/Puhe.
Musiikki
•Optimoi äänenlaadun katsottaessa musiikkivideoita jne.
Puhe
•Optimoi äänenlaadun katsottaessa uutisia, draamaa jne.
Basso
uurentaa tai pienentää tasoa matalamman, syvemmän
•Säänilähdön
korostamiseksi tai minimoimiseksi. (-14~14)
Diskantti
uurentaa tai pienentää tasoa terävämmän, korkeamman
•Säänilähdön
korostamiseksi tai minimoimiseksi. (-14~14)
•
Balanssi
Säätää vasemman ja oikean kaiuttimen
äänenvoimakkuuden tasoa. (-50~50)
18
SPDIF-viive
äätää DIGITAL AUDIO OUT -päätteestä tulevan äänen
•Sviiveaikaa,
jos ääni ei ole synkronissa kuvan kanssa.
HDMI1-tulo
•
•
Digitaalinen
alitsee Digitaalinen-tilan audiosignaalin lähettämiseksi
•VHDMI-päätteestä.
Valitsee audiosignaalin tuloväylän.
Vain HDMI1-päätteellä.
Analoginen
alitsee Analoginen-tilan audiosignaalin lähettämiseksi
•VAV2-tulon
V/O-liitännästä.
•
Äänikuvaus
Vain TV-tilassa.
Äänikuvaus
−− Normaali: Asettaa vain normaalin audion.
−− Kuulovammainen: Asettaa kuulovammaisen audion ja
tavallisen audion sekoituksen.
−− Näkövammainen: Asettaa näkövammaisen audion ja
tavallisen audion sekoituksen.
Äänenvoimakkuus
•Säätää Äänikuvauksen äänenvoimakkuutta. (0~100)
Ajastin
Asetukset
Päävalikko
Kuva
Ääni
Päävalikko
Ajastin
Autom. valmiustilaan
Kuva
Pois päältä
4 tunnin kuluttua
Ääni
Ajastin
Ajastin
Asetukset
Asetukset
Viritysvalikko
Kieli
Näyttöasetukset
Common Interface
HMDI:n hallinta
Päällä
Järjestelmävalikko
Lapsilukko
Muut asetukset
Valikkoon
Valitse
Poistu
Valikkoon
Valitse
Takaisin
1. Valitse ”Ajastin” painamalla MENU-painiketta ja abpainikkeita, Ajastinvalikko tulee näkyviin.
2. Siirry Ajastinvalikkoon painamalla OK-painiketta.
3. Valitse haluttu kohde painamalla ab-painikkeita.
4. Säädä arvoa painamalla cd-painikkeita.
5. Palaa edelliseen valikkoon painamalla BACK/RETURNpainiketta.
6. Lopeta valikon käyttö painamalla EXIT-painiketta.
Ajastin
settaa ajan, milloin TV kytkeytyy automaattisesti
•Avalmiustilaan.
Automaattinen valmiustila
settaa ei-katsotun tai käyttämättömän laitteen
•Avalmiustilaan
virrankulutuksen vähentämiseksi.
Poistu
Takaisin
1. Valitse ”Asetukset” painamalla MENU-painiketta ja abpainikkeita, Asetusvalikko tulee näkyviin.
2. Siirry Asetusvalikkoon painamalla OK-painiketta.
3. Valitse haluttu kohde painamalla ab-painikkeita.
4. Säädä arvoa painamalla cd-painikkeita.
5. Palaa edelliseen valikkoon painamalla BACK/RETURNpainiketta.
6. Lopeta valikon käyttö painamalla EXIT-painiketta.
PC-asetukset
•Vain PC-tulolähteellä.
Resoluutio
•Valinnat muuttuvat signaalin mukaan.
Clock
•Asettaa kohinan minimitason, jos sitä ilmenee.
H-pos
•Säätää vaakasijaintia.
V-pos
•Säätää pystysijaintia.
Clock phase
•Poistaa välkyntää ja vääristymää.
Automaattisäätö
äätää automaattisesti kuva-asetuksia, kuten sijaintia ja
•Svaihetta.
Viritysvalikko
Viritintila
•Valittavissa Antenni tai Kaapeli.
Käyttäjä
•Maakohtainen.
Automaattinen asetus
•Asettaa kanavat automaattisesti
Päivitä kanavaluettelo
kanavaluettelon poistamatta alkuperäisiä tietoja.
•PKäivittää
• äytettävissä vain, kun viritintilaksi on asetettu Antenni.
19
Yksittäinen RF-haku
akee yksittäisiä RF-kanavia ja tarkistaa signaalin
•Hvoimakkuuden.
Analoginen manuaalinen haku
akee ja tallentaa analogisia TV-kanavia manuaalisesti.
•HVain
• TV-tilassa.
Huomautus:
TV tallentaa haettuja kanavia, vaikka kanavien haku ei olisi
valmis.
Suosikki kanavan valinta
•
Kanavan ohitus
hittaa yhden tai useita kanavia, kun kanavien
•Ovaihtamiseen
käytetään kaukosäädintä.
Vain Norjassa.
Kanavalajittelu
•Järjestää ohjelmaluettelon kanavat.
Kanavamuokkaus
•Muokkaa kanavan numeroa tai nimeä.
Dekooderi
anavia dekoodaavia dekoodereita voidaan liittää SCART•Kpäätteeseen.
analogisessa TV-tilassa.
•VVain
• ain Ranskassa.
Hienoviritys
ienosäätää analogisia kanavia manuaalisesti, kun
•Hvastaanotto
on heikko.
Poista k.lista
•Tyhjentää kaikki nykyiset TV-kanavat.
Kieli
Näytön kieli
•Kuvaruutunäyttöjen kielen muuttamiseen.
Valittu ääni 1 / Valittu ääni 2
alitsee ensimmäisen ja toisen halutun kielen DVB•Vmoniaudiolle
(lähetysaseman mukaan).
Valittu tekstitys 1 / Valittu tekstitys 2
alitsee ensimmäisen ja toisen halutun kielen DVB•Vtekstitykselle
(lähetysaseman mukaan).
Valittu Teksti-tv
alitsee halutun kielen DVB-teksti-tv-palvelulle
•V(lähetysaseman
mukaan).
Näyttöasetukset
Valittu tekstitystyyppi
tekstitystyypin valintaan.
•H−alutun
− Normaali: Tarjoaa esiasetetut tekstitystyypit
(lähetysasemakohtainen).
−− Kuulovammaiset: Avustaa DVD-tekstitysten
ymmärtämisessä ja käytössä (lähetysasemakohtainen).
Teksti-tv merkit
•Valitsee Teksti-tv-kielen.
Palkkinäyt aikakatk.
•Asettaa kuinka kauan tietopalkki näkyy näytöllä.
20
Common Interface
•Käyttää Include-toimintoa salattujen kanavien katsomiseksi.
HMDI:n hallinta
Yhdistä TV ensin HDMI-yhteensopivaan laitteeseen.
T V kytkeytyy päälle ja näyttää aiemmin katsotun
tulolähteen, kun liitetty HDMI-yhteensopiva laite on
kytketty päälle.
Liitetty HDMI-yhteensopiva laite kytkeytyy valmiustilaan,
kun TV-vastaanotin kytkeytyy valmiustilaan.
•
•
SCART
•
Automaattinen
•Tunnistaa CVBS-, RGB- tai S-videosignaalin automaattisesti.
Yhdistä
•Sekoita CVBS- ja RGB-signaali.
RGB
•RGB-signaalia näytetään.
Composite
•Komposiittisignaalia näytetään.
S-VIDEO
•S-video-signaalia näytetään.
Vain AV1 (SCART) -tulolähteellä.
Järjestelmävalikko
Tehdasasetukset
ollaa kaikki asetukset, esimerkiksi muutettaessa toiselle
•Nalueelle.
OAD
•Kytkee OAD-toiminnon Päälle tai Pois päältä.
Autom. lataus
ataa uuden ohjelmiston automaattisesti antennin
•Lvälityksellä.
Autom. Asennus
•Asentaa uuden ohjelmiston automaattisesti
Manuaalinen OAD
•Päivittää ohjelman antennin välityksellä manuaalisesti.
Järjestelmätiedot
•Näyttää TV-vastaanottimen järjestelmätiedot.
Ohjelmiston käyttöoikeus
•Näyttää TV-vastaanottimen ohjelmiston käyttöoikeustiedot.
Lapsilukko
kanavan / AV-tulon sen käytön estämiseksi.
•LKukitsee
un lukittu kanava / tulo on valittu, viesti tulee näkyviin.
•Käyttäjän
on annettava PIN-koodi voidakseen katsoa
rajoitettua sisältöä.
PIN
inun on annettava PIN-koodi aina, kun käytät lukittuja
•Skanavia
tai tuloja.
Kanavan estäminen
•Estää lapsia katsomasta tiettyjä kanavia.
Intervallilukitus
•Vain Norjassa.
Luokittelu
stää lapsia katsomasta tiettyjä TV-ohjelmia ikäluokituksen
•Eperusteella.
Mediasoitin
Mediasoitin
Syötön esto
•Ottaa pois käytöstä tietyt ulkoiset tulosignaalit.
Vaihda PIN
•Muuta 4-numeroista lapsilukon PIN-koodia.
Tyhjennä kaikki
•Tyhjentää lapsilukkoasetukset.
Muut asetukset
Virransäästö
•Vähentää kuvan kirkkautta virran säästämiseksi.
Aikavyöhyke
säätämiseen.
•AAikatietojen
• ikatiedot korjataan GMT:hen perustuen.
Maan aluetunnus
•Vain Espanjassa tai Portugalissa.
Ohjelmatyyppi
Valitse
Valokuva
Valikkoon
Musiikki
Elokuva
Storage Media
1. Liittää USB-tallennuslaitteen TV-vastaanottimen USBporttiin.
2. Painamalla INPUT(AV)-painiketta tulolähdeluettelo tulee
näkyviin näyttöön.
3. Valitse a/b-painikkeita painamalla USB ja siirry
multimediasisältöön painamalla OK-painiketta.
Huomautus:
Osiointi: FAT32, NTFS-muoto ei tuettu.
(FAT32 - Maks. osiointikoko: 32 Gt, maks. tiedostokoko: 4 Gt)
Jotkut USB-tallennuslaitteet eivät ehkä ole yhteensopivia
tämän TV:n kanssa. Kokeile toista USB-tallennuslaitetta.
Katso sivulta 26 USB-tallennuslaitteiden yhteensopivuus.
•
•
•
Valokuva
•Pikkukuvahakemisto/Yksi näkymä
Painikkeet
Punainen
Vihreä
Keltainen
Sininen
(Tiedot)
a/b/c/d
Kuvaus
diaesitys.
•TVoista
katselutyypin.
•Valitsee
alitsee Valokuvan, Musiikin tai
•Elokuvan
•Avaa vaihtoehtovalikon.
•Näytä tiedoston tiedot.
•Valitsee valokuvat.
•Siirry edelliseen valokuvaan.
•Toista diaesitys.
alaa pikkukuva•Pvalokuvahakemistoon.
•Siirry seuraavaan valokuvaan.
•Diaesityksen toistaminen
Painikkeet
Sininen
Kuvaus
vaa vaihtoehtovalikon.
•ASiirry
• edelliseen valokuvaan.
eskeytä diaesitys ja näytä
•Kvalokuvan
yksittäisnäkymä
opeta diaesitys ja palaa
•Lpikkukuva-valokuvahakemistoon.
•Siirry seuraavaan valokuvaan.
21
Musiikki
Painikkeet
Sininen
Keltainen
(Tiedot)
a/b/c/d
Vaihtoehtoluettelo
Kuvaus
Avaa vaihtoehtovalikon.
Valitsee Valokuvan, Musiikin tai
Elokuvan.
Näytä tiedoston tiedot.
Valitsee musiikin.
Kelaa valittua musiikkia
taaksepäin.
Toista tai keskeytä valittu
musiikki.
Pysäytä valittu musiikki ja palaa
pikkukuva-musiikkihakemistoon.
Kelaa valittua musiikkia
eteenpäin.
•
•
•
•
•
•
•
•
Elokuva
Painikkeet
Sininen
Keltainen
(Tiedot)
a/b/c/d
22
Kuvaus
vaa vaihtoehtovalikon.
•AValitsee
•Elokuvan.Valokuvan, Musiikin tai
•Näytä tiedoston tiedot.
videot.
•KValitsee
elaa valittua elokuvaa
•taaksepäin
oista tai keskeytä valittu
•Telokuva.
ysäytä valittu elokuva ja palaa
•Ppikkukuva-elokuvahakemistoon.
elaa valittua elokuvaa
•Keteenpäin.
oit valita multimediavalikossa sinistä painiketta painamalla
•Vyhden
seuraavista vaihtoehdoista.
Valokuvien katselu
vaihto
•LViikkuva
•Valokuvakoko
aihtumisaika
•Toisto
•
Musiikin toistaminen
•Toisto
Elokuvien toistaminen
oniääni
•MTekstitys
•Kuvasuhteen muutos
•Toisto
•Katseluasetukset
•
VIANETSINTÄ
Ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään tai
huoltokeskukseen avun saamiseksi, käy läpi uudelleen
seuraavat kohdat.
1. Varmista, että olet liittänyt LCD TV:n ja laitteen toisiinsa.
2. Tarkista kaapeliliitäntä. Varmista, että kaikki laitteet ja
virtajohdot on liitetty kunnolla.
3. Varmista, että kaikkien laitteiden virta on kytketty päälle.
4. Jos LCD TV ei edelleenkään näytä kuvaa, käynnistä
ulkoinen laite uudelleen.
5. Jos kuvaa ei näy edelleenkään, irrota LCD TV ulkoisesta
laitteesta ja tarkista ulkoisen laitteen toiminta. Ongelma
saattaa johtua ennemminkin grafiikan ohjauksesta kuin
LCD TV:stä. (Kun liität LCD TV:n uudelleen, muista kytkeä
ulkoinen laite ja TV pois päältä ennen kuin käynnistät LCD
TV:n. Kytke laitteet takaisin päällä, LCD TV ensin, sitten
ulkoinen laite.)
6. Jos ongelma ei poistu, käy läpi seuraava taulukko.
Ongelma
EI VIRTAA
Ongelma
Ei ääntä
TV:n kuvaruudulla
näkyy pieniä mustia
pisteitä ja/tai kirkkaita
pisteitä
•
Kokeile näitä ratkaisuja
LCD TV seinäpistorasiaan.
•LPiitä
aina sivupaneelin tai
•kaukosäätimen
VIRTA-painiketta
kytkeäksesi LCD TV:n päälle.
•
vastaanottimessa on vika.
paristot.
•TVarkista
armista, ettei kaukosäätimen ja
•infrapunatunnistimen
välissä ole
mitään.
Varmista, ettet ole liian kaukana
LCD TV:stä käyttäessäsi
kaukosäädintä.
Maksimikäyttöalue on 7 m ja 30
asteen kulma TV:n edestä.
Osuuko auringonvalo tai
keinovalo suoraan LCD TV:n
infrapunavastaanottimeen?
Estä valo sulkemalla verhot,
suuntaamalla lamppu eri
suuntaan jne.
Tämä malli vaatii oman
kaukosäätimensä. Muiden
tuotemerkkien (mukaan lukien
Panasonicin muut mallit)
kaukosäätimiä ei voi käyttää.
Tarkista ulkoisen laitteen ja LCD
TV:n välinen liitäntä.
Kun kytket LCD TV:n päälle,
kuvan tuleminen näkyviin kestää
muutaman sekunnin.
Tarkista vastaako valitsemasi
järjestelmä ulkoista laitetta tai
videolaitetta.
Varmista, ettei lämpötila ole
käyttölämpötila-alueen (0°C 35°C) ulkopuolella.
Sammuta virta, kytke se
uudelleen päälle ja käynnistä LCD
TV uudelleen.
•
•
•
vihreitä tai sinisiä), Tämä
on luonteenomaista LCDpaneeleille, se ei ole LCD TV:n
vika.
LCD-paneeli valmistetaan
erittäin tarkalla teknologialla.
Pistepikseleistä yli 99,99 on
toimivia ja vain 0,01 % tai
vähemmän pistepikseleitä
puuttuu tai pysyy jatkuvasti
päällä. Tämä ei ole vika.
LCD-paneelin luonteesta
johtuen näytön vaihtuessa kuva
voi jäädä näkyviin (peilikuvan
kaltaisena), kun sama kuva on
pysynyt näytöllä pitkään. Kuvan
vaihtaminen tai virran katkaisu
saattaa poistaa ilmiön.
Raitakuvio (lisää häiriöraitoja) voi
näkyä näytössä heijastetun kuvan
mukaan.
Säädä väriarvoa.
•
arkista palaako virran
•Tmerkkivalo.
Jos se ei pala, TVKaukosäädin ei toimi
Kokeile näitä ratkaisuja
arkista audiotulolähteen
•Taudiokaapeliliitäntä.
äänijärjestelmää.
•SPäädä
VOLUME (+) -painiketta.
•Paina
MUTE-painiketta.
•Kaina
voi näkyä tummia
•taiuvaruudulla
kirkkaita pisteitä (punaisia,
Kuvan värit näkyvät
epänormaalisti
•
Varoitus
Tätä LCD TV:tä käytetään korkeilla jännitteillä.
Älä yritä avata koteloa.
Jos ongelma ei poistu kokeiltuasi kaikkia käyttöohjeita,
ota yhteys jälleenmyyjään, josta ostit LCD TV:n, tai
huoltokeskukseen. Anna mallinumero ja selitä ongelman
laatu. Sinulle kerrotaan, miten huolto järjestetään.
•
Ei kuvaa
•
•
•
•
•
23
TEKNISET TIEDOT
TX-L24C5E
Virtalähde
Vaihtovirta 220–240 V, 50 Hz
Energiatehokkuusluokka
C
Päällä-tilassa
keskimääräinen
virrankulutus
48 W
Vuotuinen virrankulutus*1
70 kWh
Nimellisvirrankulutus
98 W
Virrankulutus
valmiustilassa*2
0,3 W
Mitat (l x k x s)
Jalustan kanssa:
612 mm × 438 mm × 230 mm
Ilman jalustaa (Vain TV):
612 mm × 396 mm × 122 mm
Paino
Jalustan kanssa:
6 kg
Ilman jalustaa (Vain TV):
5,5 kg
Näyttöpaneeli
Ääni
Kuvasuhde
16:9
Näkyvä kuvaruudun koko
531,7 mm (l) x 298,9 mm (k)
61cm / 24 tuumaa (halkaisija)
Pikselien lukumäärä
1 049 088 (1 366 (l) × 768 (k))
Kaiutin
(100 mm × 27 mm × 27 mm) × 2, 16 Ω
Audiolähtö
6 W (3 W + 3 W), 10% THD
Kuulokkeet
3,5 mm:n ministereoliitin × 1
Vastaanottojärjestelmä
DVB-T/C
PAL
SECAM
Kanavapeitto
Matala kaistanleveys: 47 MHz - 146 MHz
Normaali kaistanleveys: 146 MHz - 430 MHz
Korkea kaistanleveys: 430 MHz - 862 MHz
Antennitulo
VHF/UHF
Käyttöolosuhteet
Lämpötila: 0 °C - 35 °C
Kosteus: 20 % - 80 % (ei-tiivistyvä)
*1: Virrankulutus XYZ per vuosi, perustuen virrankulutukseen käytettäessä TV:tä 4 tuntia päivässä 365 päivänä. Todellinen
virrankulutus on TV:n käytön mukainen.
*2: Kun TV kytketään pois päältä kaukosäätimellä eikä mikään toiminto ole aktiivinen.
24
Tulosignaalin yhteensopivuustaulukko
KOMPONENTTI (Y, PB, PR), HDMI
Signaalin nimi
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1 125 (1 080) / 60i, 50i
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p
KOMPONENTTI
HDMI
Merkintä: Käytettävissä oleva
tulosignaali
PC (D-sub-päätteestä / HDMI-päätteestä)
Signaalin nimi
640 × 400 @70 Hz
640 × 480 @60 Hz
640 × 480 @75 Hz
800 × 600 @60 Hz
800 × 600 @75 Hz
800 × 600 @85 Hz
1 024 × 768 @60 Hz
1 024 × 768 @70 Hz
1 024 × 768 @75 Hz
1 024 × 768 @85 Hz
1 280 × 768 @60 Hz
1 280 × 1 024 @60 Hz
1 366 × 768 @60 Hz
Macintosh 13” (640 × 480)
Macintosh 16” (832 × 624)
Macintosh 21” (1 152 × 870)
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
31,47
31,47
37,50
37,88
46,88
53,67
48,36
56,48
60,02
68,68
47,78
63,98
48,39
35,00
49,73
68,68
70,08
59,94
75,00
60,32
75,00
85,08
60,00
70,07
75,03
85,00
59,87
60,02
60,04
66,67
74,55
75,06
Käytettävissä oleva PC-tulosignaali on pohjimmiltaan yhteensopiva VESA-standardiajoitukselle
Käytettävissä oleva PC-tulosignaali on pohjimmiltaan yhteensopiva HDMI-standardiajoitukselle
Huomautus:
Muut kuin yllä mainitut signaalit eivät näy oikein.
Yllä mainitut signaalit on alustettu uudelleen optimaalisen näkymisen varmistamiseksi näytöllä.
PC-signaali on vahvistettu tai pakattu näyttöä varten niin, että hienot yksityiskohdat eivät ehkä näy riittävällä tarkkuudella.
Vain HDMI 1 tukee PC/DVI:tä (yhteiskäyttö R/L of YPbPr RCA -liitännän V/O-liitännällä DVI-tilan audiotuloa varten),
•
•
•
•
25
Tuetun multimedian määritykset
Valokuva
Muoto
JPEG
Kuvatarkkuus
(pikseli)
Tiedostotunniste
Baseline jpeg:
4 x 4 – 17 000 x10 000
Progressiivinen jpeg:
4 x 4 - 4 000 x 4 000
.jpeg
Tiedot / Rajoitukset
DCF*1 - ja EXIF∗2 -standardit
Alanäytteenotto: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
∗1 : Design rule for Camera File system - yhdistetty standardi, jonka on määritellyt Japan Electronics ja Information Technology
Industries Association (JEITA)
∗2 : Exchangeable Image File - digikameroissa käytetty tiedostomuoto
Musiikki
Koodekki
Tiedostotunniste
Rajoitukset
MP3
.mp3
–
AAC
.m4a
–
WMA
.wma
WMA lossless/WMA Pro eivät ole tuettuja.
Elokuva
Säilö
Tiedostotunniste
Videokoodekki
Audiokoodekki
AVCHD
.mts
H.264 BP/MP/HP
Dolby Digital
AVI
.avi
H.264 BP/MP/HP
MPEG4
MP3, MPEG1 Layer1/2, Dolby Digital, AAC,
HE-AAC
ASF
.asf
.wmv
Windows Media Video v9/VC-1
Windows Media Audio v8, MP3
MKV
.mkv
H.264 BP/MP/HP
MP3, MPEG1 Layer1/2, Dolby Digital, AAC,
HE-AAC
MP4
.mp4
.m4v
H.264 BP/MP/HP
MP3, AAC, HE-ACC
TS
.ts
.tp
H.264 BP/MP/HP
MPEG2
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MP3,
AAC, HE-AAC
PS
.mpg
.mpeg
MPEG1/MPEG2
Dolby Digital, MPEG1 Layer1/2, AAC, DVD
LPCM
FLV
.flv
.f4v
H.264 BP/MP/HP
MP3, AAC, HE-AAC
3GPP
.3gp
H.264 BP/MP/HP
MPEG4
AAC, HE-AAC
Huomautus:
Joitakin tiedostoja ei voi toistaa, vaikka ne täyttäisivät nämä ehdot.
Älä käytä tiedoissa kaksitavuisia merkkejä tai muita erikoiskoodeja.
Kortti voi tulla käyttökelvottomaksi tässä TV:ssä, jos tiedosto- tai kansionimiä muutetaan.
•
•
•
26
LISENSSI
Tähän tuotteeseen sisältyy seuraava ohjelmisto tai teknologia:
(1) ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Groupin työhön
(2) Free Type Projectin kehittämä ohjelmisto.
Dolby
almistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
•Vtavaramerkkejä.
HDMI
DMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
•Htavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
HD TV
•The "HD TV"-logo on DIGITALEUROPEn tavaramerkki.
27
Tietoa käyttäjille käytöstä poistettujen laitteiden ja paristojen keräyksestä ja hävittämisestä

Nämä symbolit tuotteissa, pakkauksessa ja/tai toimituksen kuuluvissa asiakirjoissa tarkoittavat, että käytettyjä
sähköisiä ja elektronisia tuotteita ja paristoja ei saa sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen. Käsitelläksesi,
palauttaaksesi ja kierrättääksesi vanhoja tuotteita ja käytettyjä paristoja oikein, vie ne asianmukaisiin
keräyspisteisiin kansallisen lainsäädännön ja 2002/96/EY- ja 2006/66/EY-direktiivien mukaisesti.
Hävittämällä nämä tuotteet ja paristot oikein autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
potentiaalisesti negatiivisia vaikutuksia ihmisen terveydelle ja ympäristölle, joka muuten seuraisi
epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä.
Saat lisätietoja vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä ottamalla yhteyttä
paikallisviranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteet.
Kansallisen lainsäädännön mukaisesti tällaisen jätteen väärä hävittäminen voi olla rangaistava teko.
Yrityskäyttäjät Euroopan unionissa
Jos haluat hävittää sähköisen ja elektronisen tuotteen, ota yhteys jälleenmyyjään tai toimittajaan saadaksesi
lisätietoja.
[Tietoja jätteen hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa]
Nämä symbolit ovat käytössä vain Euroopan unionissa. Jos haluat hävittää nämä tuotteet, ota yhteys
paikallisviranomaisiin ja kysy ohjeet oikeasta hävitystavasta.
Huomautus paristosymbolista (kaksi symboliesimerkkiä alla):
Tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemiallisen symbolin kanssa. Tässä tapauksessa se on yhdenmukainen
käytetyistä kemiallisista aineista annetun direktiivin vaatimusten mukainen.
Yhdenmukaisuusvakuutus (DoC)
Valtuutettu edustaja:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Asiakkaan tosite
Tämän tuotteen malli- ja sarjanumerot löytyvät takapaneelista. Merkitse tämä sarjanumero alle varattuun tilaan ja säilytä
tämä kirja ja ostokuitti pysyvänä ostotositteena avuksi laitteen yksilöimisessä varkauden tai katoamisen yhteydessä ja
takuuvaadetta varten.
Mallinumero
Web Site : http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2012
Sarjanumero
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement