Panasonic EBGD67 Operating instructions

Panasonic EBGD67 Operating instructions
Használati utasítás
Digitális mobiltelefon
EB-GD67
A készülék használata elõtt kérjük, olvassa végig az alábbi tudnivalókat.
Fontos információk
Fontos információk
A Matsushita Mobile Communications Development of Europe Ltd kijelenti,
hogy az EB-GD67 megfelel az alapvetõ és egyéb vonatkozó
követelményeknek, amelyeket az 1999/5/EC elõírás tartalmaz. Az ezzel
kapcsolatos alkalmassági nyilatkozat megtalálható a következõ weblapon:
http://www.panasonicmobile.com/support
Biztonsági szempontok
Az alábbi információkat érdemes elolvasni és tudomásul venni, mivel olyan
részleteket tartalmaznak, amelyek lehetõvé teszik, hogy Ön úgy használhassa
a telefonját, hogy az biztonságos legyen mind az Ön, mind a környezete
számára, továbbá megfeleljen a mobiltelefonok használatára vonatkozó
minden jogi elõírásnak.
Ezt a készüléket csak jóváhagyott töltõberendezéssel szabad
tölteni. Az ettõl eltérõ használat érvénytelenné tesz a készülékre
vállalt mindenféle garanciát, és veszélyes lehet. A jóváhagyott
töltõberendezés használatát javasoljuk az optimális teljesítmény
biztosítása és a telefon károsodásának elkerülése érdekében. Ha
külföldre utazik, gyõzõdjön meg róla, hogy az útitöltõ feszültsége
megfelel e az adott országban használtnak.
Egy útitöltõt (EB-CAD95xx*) mellékelünk az alapkészlethez.
Egyéb, a töltéshez javasolt készülék: autóstöltõ (EB-CDD95).
Megjegyzés* az xx jelzi a töltés helyszínét, pl. CN, EU, HK, UK.
Repülõgépen kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok
repülõgépen történõ használata veszélyeztetheti a repülõgép
üzemeltetését, használhatatlanná teheti a mobilhálózatot, és
törvényellenesnek minõsülhet. Ennek az utasításnak a figyelmen
kívül hagyása a mobiltelefonnal kapcsolatos szolgáltatások
felfüggesztéséhez vagy megtagadásához vezethet, valamint jogi
következményekkel is járhat.
Ne dobja tûzbe és ne dobja ki az akkumulátort, mint a közönséges
szemetet. Az akkumulátort a helyi törvényeknek megfelelõen kell
kiselejtezni, esetleg újrahasznosítani.
i
Fontos információk
Nem javasoljuk a készülék használatát üzemanyagtöltõ állomáson.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét a rádiófrekvenciás berendezések
használatára vonatkozó korlátozások betartására
üzemanyagraktárakban, vegyi üzemekben és minden olyan helyen,
ahol robbantási munkálatok folynak. Soha ne tegye ki az
akkumulátort szélsõséges hõmérsékleti viszonyoknak (60°C fölött).
A vezetõnek okvetlenül képesnek kell lennie gépjármûve
mindenkori megfelelõ irányítására. Vezetés közben ne tartsa
kézben a telefonját, elõbb keressen egy biztonságos helyet, ahol
megállhat. Ne beszéljen a kihangosítókészlet mikrofonjába, ha az
elvonja az útról a figyelmét. Mindig alaposan ismerje meg a
mobiltelefonok használatára vonatkozó korlátozásokat azon a
területen, ahol éppen gépkocsit vezet, és tartsa be azokat
mindenkor.
Ügyelni kell a telefon használatára, ha a közvetlen közelben
személyi orvosi készülékek vannak, például pacemakerek vagy
hallókészülékek.
A leghatékonyabb használat érdekében tartsa a mobiltelefonját
úgy, ahogy bármilyen közönséges telefont tartana. Az Ön GD67
mobiltelefonja belsõ antennával van felszerelve, amely a telefon
felsõ részében helyezkedik el, a kijelzõ képernyõ felett. A
jelminõség illetve az antenna teljesítmény romlásának elkerülése
érdekében, ne érintse az antenna felületét, amikor a telefon be van
kapcsolva. (Lásd az "SAR nyilatkozatot" a iii oldalon.)
Ezt a Panasonic mobil telefont úgy tervezték, gyártották és
tesztelték, hogy az megfeleljen a gyártás idején érvényes
rádiófrekvencia sugárzási irányelvek elvárásainak, megfelelve az
EU, USA FCC, és az Ausztrál ACA szabályozásnak; vagy mint
ahogy azt a termékhez mellékelt külön nyilatkozat specifikusan
meghatározza.
Kérjük, látogassa meg weboldalunkat, ahol megtalálja a legfrissebb
információkat/szabványokat és megfelelõségüket az ön
országában/használati területén.
http://www.panasonicmobile.com/health.html
ii
SAR Statement
SAR Statement
INTERNATIONAL - ICNIRP
THIS PANASONIC PHONE (MODEL EB-GD67) MEETS THE EU REQUIREMENTS FOR
EXPOSURE TO RADIO WAVES.
Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and
manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency
(RF) energy recommended by The Council of the European Union. These
limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels
of RF energy for the general population. The guidelines were developed
by independent scientific organisations through periodic and thorough
evaluation of scientific studies. The limits include a substantial safety
margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age
and health.
The exposure standard for mobile phones employs a unit of
measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR
limit recommended by The Council of the European Union is 2.0 W/kg.*
Tests for SAR have been conducted using standard operating positions
with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested
frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified
power level, the actual SAR level of the phone while operating can be
well below the maximum value. This is because the phone is designed to
operate at multiple power levels so as to use only the power required to
reach the network. In general, the closer you are to a base station
antenna, the lower the power output.
Before a phone model is available for sale to the public, compliance with
the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as
one essential requirement the protection of the health and the safety for
the user and any other person. The SAR value for this model phone,
when tested for use at the ear, for compliance against the standard was
x.xxx W/kg. While there may be differences between the SAR levels of
various phones and at various positions, they all meet the EU
requirements for RF exposure.
* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram
(W/kg) averaged over ten grams of tissue. The limit incorporates a
substantial margin of safety to give additional protection for the public and
to account for any variations in measurements. SAR values may vary
depending on national reporting requirements and the network band. For
SAR information in other regions please look under product information at
http://www.panasonicmobile.com/health.html
iii
SAR nyilatkozat
SAR nyilatkozat
INTERNATIONAL - ICNIRP
EZ A (EB-GD67 ES TåPUSÚ) PANASONIC TELEFON MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS
SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ EU KÖVETELMÉNYEKNEK.
Az ön mobiltelefonja egy rádió adóvevõ. A készüléket úgy tervezték és
gyártották, hogy az általa keltett rádiófrekvenciás (RF) energia hatása ne
haladja meg a nemzetközi útmutatók (ICNIRP) ajánlásaiban megjelölt
határértékeket. Ezek a határértékek átfogó jellegû irányelvekben vannak
rögzítve, és az RF-energiának a lakosság egészére vonatkozó
megengedett szintjeit jelölik ki. Az irányelveket tudományos vizsgálódások
alapján, független tudományos szervezetek dolgozták ki, rendszeres és
alapos értékelést követõen. Az irányelvek számottevõ biztonsági többletet
vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát
szavatolják életkoruktól és egészségi állapotuktól függetlenül.
Mielõtt egy telefontípus a nagyközönség számára is elérhetõvé válik a
piacon, igazolni kell, hogy a termék megfelel az európai R&TTE
irányelveknek. Ezek az irányelvek tartalmazzák a felhasználó és a
környezetében lévõ személyek egészségvédelmi és biztonági
követelményeit. A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a
fajlagos abszorpciós tényezõ (SAR) néven ismert mértékegységen alapul.
A nemzetközi irányelvekben meghatározott SAR-határérték 2,0 W/kg.* A
SAR-méréseket szokásos használati helyzetekben hajtják végre, amikor a
telefon a legmagasabb hitelesített energiaszinten sugároz minden
ellenõrzött frekvenciasávban. Annak ellenére, hogy a SAR-értéket a
legmagasabb hitelesített energiaszinten határozzák meg, a telefon
használata során a tényleges SAR értéke jóval a maximális alatt lehet. Ez
azért lehetséges, mert a telefont úgy tervezték, hogy különbözõ
energiaszinteken üzemelve mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges
energiát vegye igénybe. Általában véve minél közelebb tartózkodunk egy
bázisállomáshoz, annál kisebb a telefon kimeneti energiája.
A jelen telefontípusra vonatkozó SAR érték fül melletti használatkor, az
útmutatók szerinti megfelelõséget illetõen xxxx W/kg volt. Jóllehet, az
egyes telefonok és az egyes telefonálási helyzetek különbözõ SAR
értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek az RF-sugárzásra
vonatkozó nemzetközi útmutatók követelményeinek.
* Lakossági mobiltelefonok esetén a SAR átlagos határértéke 2,0
watt/kilogramm (W/kg) tíz grammnyi testszövetre vonatkoztatva. Az
útmutatókban jelentõs biztonsági értéktartománnyal számolnak annak
érdekében, hogy fokozott védelmet nyújtsanak a lakosságnak, és
figyelembe vegyék a mérési eredményekben megmutatkozó eltéréseket. A
SAR-értékek az adott ország bejelentési követelményeitõl és a hálózati
sávtól függõen eltérõek lehetnek. A többi régióra vonatkozó, SAR-ral
kapcsolatos információról szíveskedjék az alábbi weblapon, a
terméktájékoztató alapján tájékozódni.
http:www.panasonicmobiles.com/health.html
iv
Tartozékok
Tartozékok
Autós
Autóstöltõ
EB-CDD95
Töltse fel teljesen az akkumulátort a gépkocsiban úgy, hogy
csatlakoztassa ezt a tartozékot a telefonjához, illetve a
szivargyújtó csatlakozójához.
Autóstartó
EB-KAD67
Ez a kisméretû autóstartó a gépkocsiba szerelhetõ,
kényelmes és tetszetõs elhelyezést tesz lehetõvé az Ön
telefonja számára.
Személyes
Bõrtok
EB-YKD67
Ez a tetszetõs, csípõn hordható tok megvédi az Ön telefonját,
az övcsipesz használatával pedig mindig kéznél lesz a
készülék.
Li-ion akkumulátor
EB-BSD67
Duplázza meg a beszélgetési idõt egy tartalék
akkumulátorral.
Személyes kihangosító
EB-EMD35
Ennek a tartozéknak a használatával beszélgethet és
mozoghat, miközben a keze szabadon marad. Csak tegye a
fülhallgatót a fülébe, az adaptert pedig csatlakoztassa a
készülék oldalába, és már beszélhet is.
v
Tartozékok
Irodai
Úti gyorstöltõ
EB-CAD95UK
Vigye magával mindenhová ezt a könnyû, hordozható töltõt,
hogy mindig legyen elég energia a beszélgetéshez.
Úti gyorstöltõ
EB-CAD95EU
Adatkábel
EB-RSD67
Ezzel az adatkábellel egy személyi számítógéphez
csatlakoztathatja a telefonját, lehetõvé téve közöttük az
adatáramlást. Ezt az ingyenes Panasonic Data Connection
Assistant Software program használatával teheti meg.
A szoftver a
http://www.panasonicmobile.com/support/software címrõl tölthetõ le.
Hogyan ismerhetõ fel egy eredeti
Panasonic tartozék?
A Panasonic mobiltelefonok a ma kapható legkorszerûbb készülékek közé
tartoznak. Így nem meglepõ, hogy az ezekhez gyártott kiegészítõk választéka
egyedülálló.
A legtöbb, eredeti Panasonic tartozékon található címkén az “EB-XXX00”
típusszám látható.
vi
Gondozás és karbantartás
Gondozás és karbantartás
A gombok megnyomása erõs hanghatással járhat. Ne tartsa a
füléhez közel a telefont, amikor a gombokat nyomogatja.
A szélsõséges hõmérsékleti viszonyok ideiglenesen
befolyásolhatják a telefon mûködését. Ez normális, és nem utal
meghibásodásra.
Ne módosítsa, és ne szedje szét a készüléket. Nincsenek a
felhasználó által javítható részei.
Ne tegye ki a készüléket túlzott rázkódásnak vagy ütõdésnek.
Kerülje a folyadékokkal történõ érintkezést. Ha a készüléket
nedvesség éri, azonnal vegye ki az akkumulátort, és forduljon a
kereskedõhöz.
Ne hagyja a készüléket tûzõ napon, illetve nyirkos, poros vagy forró
helyen.
Tartson távol minden olyan fémtárgyat a készüléktõl, amely
véletlenül hozzáérhet a csatlakozókhoz.
Az akkumulátort mindig jól szellõzõ helyiségben töltse fel, +5°C és
+35°C közötti hõmérsékleten,ne a tûzõ napon. Az akkumulátort
nem lehet feltölteni, ha a hõmérséklet kívül esik a megadott
határokon.
Ha a telefont egy külsõ forráshoz csatlakoztatja, a helyes
csatlakoztatás és a biztonsági óvintézkedések érdekében olvassa
el a berendezés használati utasítását. Gyõzõdjön meg róla, hogy a
telefon kompatibilis azzal a berendezéssel, amelyikhez
csatlakoztatni kívánja.
Ha ki akar dobni bármilyen csomagolóanyagot vagy régi
berendezést, érdeklõdjön a helyi hatóságoknál az
újrahasznosítással kapcsolatban.
vii
Gyors útmutató
Gyors útmutató
Q
„Nyomja meg (F) a gombot a kiválasztáshoz.”
abcd
Az az irány, amelyben a felhasználó a képernyõn
mozoghat a navigációs gomb használatával.
F
F+tartsa
Menu
Nyomjon meg egy gombot egy bizonyos
telefonmûvelethez.
„Nyomjon meg és tartson lenyomva” egy gombot egy
bizonyos telefonfunkcióhoz.
A képernyõmenü opcióját jelzi.
A
SMásodlagos opciógomb.
B
Negatív opciógomb/Törlésgomb.
1- 0
Számbillentyûk.
D
Jelentkezik egy hívásra, vagy hív egy tárcsázott
telefonszámot.
E
Hívás befejezése vagy visszatérés a kezdõ
képernyõre, vagy F + tartsa lenyomva a telefon
kikapcsolásához.
Q
Azt jelzi, hogy egy funkció SIM kártyafüggõ.
R
Azt jelzi, hogy egy funkció hálózatfüggõ.
#
A Csendes mód be és kikapcsolása.
viii
Tartalom
Fontos információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
Biztonsági szempontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
SAR Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
INTERNATIONAL - ICNIRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
SAR nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
INTERNATIONAL - ICNIRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
Tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Autós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Személyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Irodai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
Hogyan ismerhetõ fel egy eredeti Panasonic tartozék? . . . . . . . . . . . vi
Gondozás és karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Gyors útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
Ismerkedés a telefonnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
A vezérlõgombok elhelyezkedése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Hogyan fogjon hozzá? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A SIM kártya behelyezése és kivétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Az akkumulátor és a hátsó fedõlap helyreillesztése . . . . . . . . . . . . . 2
A hátsó fedõlap és az akkumulátor kivétele . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Az akkumulátor töltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Képkártyák behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A töltöttségszintjelzõ mûködése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Figyelmeztetés a lemerülõ akkuról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A menürendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A kijelzõ ikonjai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A menürendszer használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Egy funkció kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Használati alapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A telefon be /kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hívás kezdeményezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nemzetközi tárcsázás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Segélyhívások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Automatikus újratárcsázás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hívás befejezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hívás fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hívó fél azonosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A hallgató hangerejének szabályozása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A telefon lezárása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A PIN kód használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A Csendes mód beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A csengõ és a billentyûlenyomás hangerejének a beállítása. . . . . . . . 12
A billentyûhang típusának a beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Telefonkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Szám tárolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Védelem felülírás ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A telefonkönyv böngészése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Szám kikeresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A telefonkönyv bejegyzések szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A telefonkönyv bejegyzések csoportosítása . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hangparancsok használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzés készítése . . . . . . . . . . . . . . 18
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések elõhívása . . . . . . . . . . . . 18
ix
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések tárcsázása . . .
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések szerkesztése . .
Saját számok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A telefon személyre szabása . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kezdõ üdvözlés készítése . . . . . . . . . . . . . . . .
Animációk megjelenítése . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Kijelzõ képek megjelenítése . . . . . . . . . . . . . .
Média mappák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szín témák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A csengõhang megváltoztatása . . . . . . . . . . . . .
Adatok letöltése (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dallam készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A háttérvilágítás idejének beállítása . . . . . . . . . . .
A nyelv megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . .
A gyári telefonbeállítások visszaállítása . . . . . . . . .
Telefonbiztonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A billentyûzár bekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . .
A billentyûzár kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . .
A biztonsági kódok megváltoztatása . . . . . . . . . . .
Híváskorlátozás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alkalmazások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az otthoni idõ elõzetes beállítása. . . . . . . . . . . . .
Az óraformátum beállítása . . . . . . . . . . . . . . . .
Az idõ/dátum megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . .
A Nyári idõszámítás beállítása . . . . . . . . . . . . . .
A csengetés (ébresztés) beállítása . . . . . . . . . . . .
A csengetés (ébresztés) elnémítása . . . . . . . . . . .
A telefon Be /kikapcsolás idejének beállítása . . . . . .
Számológép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pénznemek közötti átszámítás . . . . . . . . . . . . . .
Szöveges üzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A telefon beállítása rövid, szöveges üzenetekhez . . . .
Az üzenetközpont számának beállítása . . . . . . . . .
Szöveges üzenet készítése. . . . . . . . . . . . . . . .
Szöveges üzenetek fogadása . . . . . . . . . . . . . .
Üzenetopciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenet szövegének kivágása / másolása és beillesztése
Üzenetlisták kezelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chat SMS-ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sablonok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paraméterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásokkal kapcsolatos információk . . . . . . . . . . . . .
Utoljára hívott számok . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hívás idõtartama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásköltségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tarifa beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsõ díjkorlát beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figyelmeztetési határ beállítása . . . . . . . . . . . . .
Hívóazonosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haladó mûveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívások átirányítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívástartás és hívásvárakoztatás . . . . . . . . . . . .
Második hívás kezdeményezése . . . . . . . . . . . . .
Második hívás érkezése . . . . . . . . . . . . . . . . .
Második hívás fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . .
x
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19
19
20
21
21
21
21
22
22
22
24
26
27
27
27
28
28
28
28
29
31
31
31
31
32
32
32
32
33
34
34
36
36
36
36
37
38
38
39
39
40
40
41
43
43
44
45
45
45
46
46
47
47
47
47
48
48
Második hívás elutasítása . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az aktuális hívás befejezése és a második hívás fogadása
Mûveletek két hívás közben . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásátadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konferenciabeszélgetés . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakozás új hálózatra . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tevékenységek ütemezése (Határidõnapló). . . . . . . . . . .
Emlékeztetõ készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emlékeztetõk megtekintése . . . . . . . . . . . . . . . .
Emlékeztetõk törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ünnepi emlékeztetõk beállítása . . . . . . . . . . . . . .
Ünnepi emlékeztetõk törlése . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugrás adott dátumra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Játékok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Letölthetõ játékok (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beépített játékok (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAP Böngészõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Böngészõ beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Böngészõ bekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . .
Navigálás a szövegben . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Böngészõ menüje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Könyvjelzõk használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Böngészõ kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az Automatikus lekapcsolási idõ beállítása. . . . . . . . .
További szolgáltatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hangrögzítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DTMF hangok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jegyzettömb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Második óra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az óra kijelzõjének beállítása . . . . . . . . . . . . . . . .
A tartozékokhoz kapcsolódó funkciók . . . . . . . . . . .
Szövegbevitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T9 Szövegbeírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egyéb szövegüzemmódok . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szöveg szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fontos hibaüzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szakkifejezések magyarázata . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mûszaki jellemzõk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon (Akkumulátorral együtt) . . . . . . . . . . . . . .
Személyes beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menüszerkezet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licencek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
®
*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
48
48
48
49
49
51
52
52
52
52
53
53
53
54
54
54
55
55
56
56
56
57
58
59
60
60
60
61
61
62
63
64
65
65
65
66
68
70
72
72
73
74
77
78
xi
Ismerkedés a telefonnal
Ismerkedés a telefonnal
A vezérlõgombok elhelyezkedése
Töltés /Bejövõ hívás
jelzõje
Hallgató
Kijelzõ
Elsõdleges
opciógomb
Másodlagos
opciógomb
Hívógomb
Negatív
opciógomb
Be /kikapcsolás,
Törlésgom
Fülhallgató/
mikrofon aljzat
Billentyûzet
xii
Hogyan fogjon hozzá?
Hogyan fogjon hozzá?
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic digitális mobiltelefont. Ezt a
telefont GSM - GSM900 vagy GSM1800 hálózatokon történõ használatra
tervezték, valamint támogatja a GPRS adatcsomag kapcsolatokat is.
Használat elõtt gyõzõdjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött
állapotban van.
A telefon használatba vétele elõtt kérjük, olvassa el a „Fontos
információk” c. részt az i oldalon.
Ez a használati útmutató az alapkészletben található berendezések
használatát részletezi.
Egyes bemutatott szolgáltatások hálózatfüggõk, és (R) jellel vannak
megjelölve, illetve esetleg csak külön elõfizetéssel érhetõk el. Egyes funkciók
SIM kártyafüggõk, és (M) jellel vannak megjelölve. Bõvebb információkért
forduljon a szolgáltatóhoz. Ha a telefonmenük valamelyike hálózat vagy
SIM kártyafüggõ és nem elérhetõ, akkor az illetõ opció “beszürkítve” jelenik
meg. Ha a kiemelõsáv egy “beszürkített” opció fölé kerül, az elsõdleges
opciógomb címkéje eltûnik.
A SIM kártya behelyezése és kivétele
A SIM kártya helye a telefon hátsó részében, az akkumulátor alatt van.
1
Hogyan fogjon hozzá?
Az akkumulátor és a hátsó fedõlap
helyreillesztése
A hátsó fedõlap és az akkumulátor
kivétele
Az akkumulátor kivétele elõtt gyõzõdjön meg róla, hogy a telefon ki van
kapcsolva, a töltõ pedig nincs a telefonhoz csatlakoztatva.
2
Hogyan fogjon hozzá?
Az akkumulátor töltése
Az úti gyorstöltõ csatlakoztatása
A töltõ csatlakoztatását megelõzõen az akkumulátornak a telefonban kell
lennie. Miután meggyõzõdött róla, hogy a csatlakozón lévõ nyilak a telefon
elülsõ része felé néznek, dugaszolja a csatlakozót a telefon aljába.
Megjegyzés: NE erõltesse a csatlakozót, mert ezzel kárt tehet a telefonban
és/vagy a töltõben.
Csatlakoztassa a töltõt a hálózathoz. A töltésjelzõ kigyullad, a
töltöttségszintjelzõ pedig a töltés közben jobbról balra mozog.
Az úti gyorstöltõ lekapcsolása
Ha a töltés befejezõdött, húzza ki a töltõt a hálózatból, illetve a telefonból.
3
Hogyan fogjon hozzá?
Képkártyák behelyezése
A telefon hátsó részébe, az átlátszó fedõlap alá egyedi képkártyák illeszthetõk.
A töltöttségszintjelzõ mûködése
Töltés közben
A töltés befejezõdött
A telefon bekapcsolva
K
H
A telefon kikapcsolva
K
Az akkumulátor LCD
töltöttségjelzõje
kikapcsolva
Figyelmeztetés a lemerülõ akkuról
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, figyelmeztetõ hangjelzést fog
hallani, és a villogó AKKUMULÁTOR LEMERÜLT üzenet jelenik meg. Ha erre
beszélgetés közben kerül sor, haladéktalanul fejezze be a hívást. A
figyelmeztetõ hangjelzés után az áramellátás automatikusan megszakad.
Töltse fel teljesen az akkumulátort. Lásd: „Az akkumulátor töltése”, 3. oldal.
(Töltés közben hívások kezdeményezhetõk és fogadhatók.)
Az akkumulátor optimális élettartamának és teljesítményének a fenntartásához
a töltések között ajánlott az akkumulátor teljes lemerítése.
4
Hogyan fogjon hozzá?
A menürendszer
A menürendszer lehetõvé teszi, hogy a felhasználó elérhesse az összes olyan
telefonfunkciót, amely pusztán gombok lenyomásával nem hozzáférhetõ.
Minden menü egy opciólistát tartalmaz. Egyes menükbõl további almenük
nyílnak.
A kijelzõ ikonjai
Néhány mûveletet követõen a kijelzõ három másodperc múlva, illetve bármely
gomb lenyomása után automatikusan törlõdik.
Állapotikonok
Az állapotikonok az éppen aktivált funkcióknak megfelelõen jelennek meg. Az
Antenna, a Jel (térerõsségjelzõ) és az Akkumulátor ikon mindig látható, ha a
készülék be van kapcsolva és egy hálózathoz csatlakozik.
Állapotikonok
Információs
terület
Alapkijelzõ
Levá èást
pole nabídky
Elsõdleges
választási terület
Y
t
]
Jobb oldali
választási
terület
akkor látható, ha Ön külföldi hálózathoz csatlakozik - roaming
azt jelzi, hogy a hívásátirányítás be van kapcsolva
azt jelzi, hogy a Csendes mód (vibrációs hívásjelzõ) be van
kapcsolva
[
azt jelzi, hogy az összes hang és a csengõhangerõ ki van
kapcsolva
N
Ez az ikon akkor villog, ha a postaládában olvasatlan üzenet van,
illetve állandóan világít, ha a tároló megtelt.
O
S
azt jelzi, hogy a telefonzár be van kapcsolva
azt jelzi, hogy csak segélyhívások kezdeményezhetõk
5
Hogyan fogjon hozzá?
q
q
H
GSM jel erõssége: r – gyenge jel, q – erõs jel
GPRS jel erõssége: r - gyenge jel, q - erõs jel
az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi: H - feltöltve, G (villog) –
lemerülõ akku
?
>
azt jelzi, hogy a csengetés (ébresztés) be van kapcsolva
<
azt jelzi, hogy az aktuális telefonkönyv bejegyzés a SIM
Telefonkönyvbõl származik
g
azt jelzi, milyen irányokban lehet lenyomni a Navigációs gombot
azt jelzi, hogy az aktuális telefonkönyv bejegyzés a Mobil
Telefonkönyvbõl származik
A menürendszer használata
A menürendszer biztosítja azokat az eszközöket, amelyekkel elérhetõ minden
olyan funkció, amely nem rendelkezik hozzárendelt gombokkal a
billentyûzeten.
A menüfunkciók kiválasztása az ötirányú Navigációs gomb használatával
történik (g).
Egy funkció kiválasztása
F Q, majd g, és navigáljon a kijelzõn látható ikonok között. Ha egy
bizonyos menüpont ki van emelve, akkor F Q, és egy almenü jelenik meg.
Bármelyik almenübõl a e gomb nyomogatásával kiválasztható a kívánt
menüpont, F Q
Példa:
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza a Telefon menü > Biztonság >
Telefonzár > Státus opciót, majd F Q
A e gombbal választhatja ki az Engedélyez vagy a Kikapcsol opciót, F Q
Írja be a telefonzár kódját, lásd “A telefon lezárása” c. részt a 10. oldalon, F
Q
Részletesebben:
1
2
3
4
A g gombbal lépjen be a menürendszerbe.
5
6
F Q háromszor a Telefonzár menübe történõ belépéshez.
A e gombbal válassza ki az Engedélyez vagy a Kikapcsol, opciót
F Q
Írja be a telefonzár kódját, F Q
7
6
A d a gombbal emelje ki a Telefon menü menüpontot.
F Q a menübe történõ belépéshez
A a gomb kétszeri megnyomásával emelje ki a Biztonság
menüpontot.
Hogyan fogjon hozzá?
Bizonyos mûveletek után a kijelzõ három másodperc múlva, automatikusan
törlõdik. Amennyiben nem így történne, F E az Kijelzõ képekre való
visszatéréshez.
Gyorsbillentyûk (M)
Ha már megismerkedett a menü felépítésével, használhatja a billentyûzetet is
a menü számának a beírásához. Ez lehetõvé teszi a felhasználó számára,
hogy anélkül érje el a kívánt funkciót, hogy végig kellene mennie a kijelzõ
menüpontjain. Például, F Q vagy g a menübe történõ belépéshez, majd
7 3 1 közvetlenül az Engedélyez/Kikapcsol menüponthoz visz.
Válassza ki az Engedélyez vagy a Kikapcsol opciót, F Q, majd írja be a
telefonzár kódját, F Q
7
Használati alapok
Használati alapok
A GD67 újdonsága a “Keresõlista” bevezetése, amely kiterjedten használható
a különbözõ telefonfunkciókkal. A e gombbal mozogva a Keresõlistában a
felhasználó kiemelhet egy opciót, mielõtt “kipipálna” egy jelölõnégyzetet vagy
kiválasztaná az opciótól balra látható gombot.
F Q a választás megerõsítéséhez, majd F B az elõzõ képernyõhöz
történõ visszatéréshez.
A telefon be /kikapcsolása
F +Tartsa lenyomva a E gombot.
Amikor bekapcsolja a telefont, egy üdvözlés jelenik meg, majd a
telefon a Kijelzö képekre vált.
Hívás kezdeményezése
Gyõzõdjön meg róla, hogy a telefon be van kapcsolva, a hálózatüzemeltetõ
logója látható, és a térerõsségjelzõ szerint az adott területen elérhetõk a
hálózat szolgáltatásai.
1
2
Írja be a körzetszámot és a telefonszámot
FD
Nemzetközi tárcsázás
Az automatikus nemzetközi hozzáférés kódjának (+) a
használatával Ön külföldi számokat is tud hívni,
anélkül, hogy tudnia kellene a nemzetközi központ
kódját.
Ha tudja a nemzetközi számot, írja be a megszokott
módon, majd írja utána a körzetszámot és a
telefonszámot.
1
2
3
4
A Kijelzõ képeknél F+ tartsa lenyomva a
0 gombot, amíg a + jel meg nem jelenik
A e gombbal menjen végig a rövidített nemzetközi elnevezéseken,
majd F Q a kívánt kód kiválasztásához
Írja be a körzetszámot és a telefonszámot
F D
Megjegyzés: Sok ország/régió körzetszáma elõtt van egy „0”. Ezt a legtöbb
esetben nem kell beírni külföldi számok tárcsázásakor. Ha nehézségei
adódnának a nemzetközi tárcsázással kapcsolatban, forduljon a
szolgáltatóhoz.
8
Használati alapok
Segélyhívások
Segélyhívás lebonyolításához az antennaszimbólumnak (S) látszania kell.
Írja be: 112, F D vagy ha nincs SIM kártya a telefonban, F QaQ
Automatikus újratárcsázás
Ha nem jön létre a kapcsolat, F Q amikor
megjelenik az OK üzenet, és megkezdõdik a
visszaszámlálás másodpercekben a következõ
újrahívásig.
Az újratárcsázás megszakításához F Q, amikor a
Töröl jelenik meg az elsõdleges választási területen.
Ha a kapcsolat létrejött, egy sípszót fog hallani.
Auto Redial
00:00:59
Cancel
Ha a hívás ismételten sikertelen, akkor a telefon nem fogja automatikusan
újratárcsázni a számot. Ebben az esetben kézzel kell újratárcsázni a
telefonszámot.
Hívás befejezése
FE
Hívás fogadása
Hívás fogadásához a telefonnak bekapcsolva kell
lennie, és a térerõsségjelzõnek látszania kell.
F a E kivételével bármely gombot a
hívás fogadásához
F E a hívás elutasításához
Bejövõ hívás közben F Q, hogy megjelenjen a Fogad vagy
Elvet opció. A e gombbal válassza ki valamelyik opciót, majd F
Q
Ha egy hívást nem fogadnak vagy elutasítják, megjelenik a nem fogadott,
bejövõ hívások száma.
F bármelyik gombot a kijelzõ törléséhez
Hívó fél azonosítása
Ez az opció lehetõvé teszi, hogy Ön azonosíthassa a bejövõ hívásokat. A hívó
fél telefonszáma, valamint a neve (ha elõzõleg tárolta a telefonkönyvben) kerül
kijelzésre.
Megjegyzés: A hívóazonosítás nem mindig elérhetõ.
9
Használati alapok
A hallgató hangerejének szabályozása
Hívás közben be lehet állítani a hangerõt:
A a gombbal csökkenthetõ, a b gombbal növelhetõ a hangerõ.
Megjegyzés: A személyi kihangosítókészlet hangerejét ugyanilyen módon
lehet beállítani.
A telefon lezárása
Ha a telefonzár be van kapcsolva, akkor a használat
csupán a bejövõ hívások fogadására, illetve
segéyhívások kezdeményezésére korlátozódik. A
telefonzár gyárilag beállított kódja „0000”.
1
2
3
4
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a
Telefon menü > Biztonság > Telefonzár
opciót, majd F Q
Az elõugró menübõl válassza ki a Státus opciót, majd
F Q
Válassza ki az Engedélyez opciót, majd F Q
Írja be a négyjegyû kódot, majd F Q
Ekkor a telefonzár ikonja (O) jelenik meg.
A telefonzár feloldása
Írja be a telefonzár kódját, majd F Q. Ha azonban Ön kikapcsolja, majd
ismét bekapcsolja a telefont, a telefonzár kódját újra be kell írnia. Ha a helyes
kód került beírásra, az elsõdleges választási területen egy “pipa” fog
megjelenni,F Q
A telefonzár letiltása
A telefonzár letiltásához a telefonzárat fel kell oldani.
1
2
3
4
10
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza a Telefon menü >
Biztonság > Telefonzár opciót, majd F Q
Az elõugró menübõl válassza ki a Státus opciót, majd
F Q
Válassza ki a Tilt opciót, majd F Q
Írja be a négyjegyû kódot, majd F Q
Használati alapok
A PIN kód használata
A PIN kód megvédi az Ön SIM kártyáját az illetéktelen használat ellen. Ha a
PIN kód engedélyezve van, valahányszor a telefon bekapcsolásra kerül, kérni
fogja a PIN kód beírását.
A PIN2 a Fix hívások tárolójának,a Hívás díjszámlálás, valamint a Hívás tiltás
opció biztonságát szabályozza.
Ha akár a PIN , akár a PIN2 kód háromszor hibásan kerül beírásra, a
telefonzár aktiválódik, és a felhasználónak meg kell adnia a PUK/ PUK2 kódot.
A PUK/PUK2 kódot a szolgáltatójától kaphatja meg.
Megjegyzés: Ha a PUK/PUK2 kód tízszer helytelenül kerül beírásra, a
telefon végleg megszûnik mûködni. A SIM kártyán tárolt minden információ
elvész, és a SIM kártyát ki kell cserélni. További részletekért forduljon a
szolgáltatóhoz.
A PIN kód engedélyezése/tiltása
1
2
3
4
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza a Telefon menü >
Biztonság > PIN opciót, majd F Q
A a gombbal válassza a Státus opciót, majd F Q
Az elõugró menübõl válassza az Engedélyez / Kikapcsol vagy PIN
kód módosítás? opciót, majd F Q
Írja be a PIN kódot (4 és 8 számjegy között), majd F Q
A Csendes mód beállítása
Ha szükséges, a telefont be lehet úgy állítani, hogy beérkezõ hívás esetén
rezegjen. A Csendes mód lehetõvé teszi, hogy beérkezõ hívás esetén a
felhasználó válasszon a Folyamatos vagy Szaggatott vibrációs hívásjelzés
között, illetve beállíthatja a csengõ hangerejét.
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza a Beállítások > Csendes
mód opciót, majd F Q
Válassza ki a Cseng.hangerõ opciót, majd F Q
Állítsa be a kívánt csengõhangerõt.
3
4
F B az elõzõ menübe történõ visszatéréshez, válassza ki a
Vibráció opciót, majd F Q
Válassza ki a kívánt rezgésbeállítást, a Folyamatos, Szaggatott vagy
Tilt opciót, majd F Q
Megjegyzés: Ha ez az opció aktiválva van, a telefon röviden rezegni fog.
11
Használati alapok
A csengõ és a billentyûlenyomás
hangerejének a beállítása
A csengõ, illetve a billentyûlenyomás hangerejének a megváltoztatása azonos
módon történik. Ha a csengõhangerõt a maximálisnál nagyobbra állítja, akkor
egy fokozatosan erõsödõ hang kerül beállításra. Amennyiben kikapcsolja a
csengetést, a némítást jelzõ ikon ([) kerül kijelzésre.
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Beállítások > Hangok
opciót, majd F Q
Válassza ki a Cseng.hangerõ vagy Bill.hangerõ opciót, majd F
Q
A e gombbal állítsa be a hangerõt, majd F Q
A billentyûhang típusának a beállítása
1
2
12
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza a Beállítások > Hangok >
Gombhang típus opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki a hangtípust, majd F Q
Telefonkönyv
Telefonkönyv
Telefonszámokat két helyen lehet tárolni:
A SIM Telefonkönyvben (M)
A Mobil Telefonkönyvben. Ez azt jelenti, hogy ha kicseréli a
SIM kártyát, a telefonban tárolt számok nem vesznek el.
A Mobil Telefonkönyvnek megvan az az elõnye, hogy a benne lévõ
telefonszám bejegyzések csoportosíthatók.
Szám tárolása
Szám tárolása a SIM Telefonkönyvben
1
2
3
4
A Kijelzõ képeknél írja be a telefonszámot,
és F A gombot
A SIM Telefonkönyv kiválasztásához F Q
Írja be a nevet – lásd: „Szövegbevitel”, 64.
oldal, majd F Q kétszer
Írja be a tárolóhely számát, majd F Q
Úgy is dönthet, hogy nem írja be a tárolóhely
számát, ebben az esetben a bejegyzés a következõ szabad helyre
kerül. Egyszerûen F Q, amikor az Auto üzenet jelenik meg.
Szám tárolása a Mobil Telefonkönyvben
1
2
3
4
5
6
A Kijelzõ képeknél írja be a telefonszámot,
majd F A
A a gombbal válassza ki a Mobil tel.könyv
opciót, majd F Q
Írja be a nevet – lásd: „Szövegbevitel”, 64.
oldal, majd F a
Erõsítse meg a telefonszámot, F Q
kétszer
A e gombbal válasszon ki egy csoportot – lásd: „Telefonkönyv
bejegyzések csoportosítása”, 16. oldal -, amelyikben a bejegyzést
tárolni kívánja, majd F Q
Írja be a tárolóhely számát, majd F Q
A tárolóhely számát nem szükséges beírni. Ebben az esetben a bejegyzés a
következõ szabad helyre kerül. Egyszerûen F Q, amikor az Auto üzenet
jelenik meg.
13
Telefonkönyv
Védelem felülírás ellen
Ha egy tárolóhely foglalt, egy kérdés jelenik meg annak megerõsítéséhez,
hogy az aktuális adatokat felül akarjuk írni.
F Q a kiválasztott tárolóhely felülírásához
F B egy másik tárolóhelyszám választásához
Megjegyzés: Amennyiben egy olyan, a telefonkönyvben tárolt bejegyzést
módosít, amelyhez Hangtárcsázás parancs van rendelve, törölnie kell, majd
újra hozzá kell rendelnie az adott Hangtárcsázás parancsot – lásd:
„Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések szerkesztése”, 19. oldal.
A telefonkönyv böngészése
A telefonkönyvben akár név, akár hely szerint lehet keresni. A böngészéshez
az alapbeállítás a név szerinti. Amikor név szerint keres, egy betûbillentyû
lenyomásával az elsõ ilyen betûvel kezdõdõ névhez ugorhat.
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, majd válassza ki a Telefonkönyv >
Keresés opciót, majd F Q
A e gombbal választhat a Nevek vagy a Hely opció között, majd F
Q
A e gombbal válassza ki azt a Telefonkönyvet, amelyikben böngészni
szeretne, majd F Q
Szám kikeresése
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F A
A e gombbal böngészhet a Telefonkönyvben, és kiemelheti a kívánt
bejegyzést, majd F Q
A e gombbal választhatja az elõhívás opciót, majd F Q
Megjegyzés: Az utoljára használt Telefonkönyv lesz az alapbeállítás, amikor
legközelebb F a A gombot. Az alapbeállítás megváltoztatásához
használja a Telefonkönyv menüt, ahol kiválaszthat egy adott telefonkönyvet.
SIM Telefonkönyvben tárolt szám gyorstárcsázása
1
A Kijelzõ képeknél írja be a tárolóhely számát - a szám elején álló
nullák elhagyhatók
2
3
F #
14
F D
Telefonkönyv
A telefonkönyv bejegyzések szerkesztése
Lehetséges a Telefonkönyvben tárolt információk Részletezése,
Megtekintése, Elõhívása, Szerkesztése, Törlése vagy Létrehozása.
Bármelyik itt felsorolt funkció eléréséhez ugyanazt az eljárást kell követnie.
Ha a kijelzõn egy telefonszám vagy egy név látható:
1
F A A e gombbal navigálhat a Részl., Átnéz, Elõhív, Javít,
Töröl vagy Új opciók között.
2
F Q a kívánt opció kiválasztásához
Részl.
Megmutatja a kiválasztott telefonkönyv bejegyzés minden elemét. A e
gombbal jeleníthetõ meg a bejegyzés következõ/elõzõ eleme. Minden elem
szerkeszthetõ - F Q a Q, hajtsa végre a kívánt szerkesztést, F Q
kétszer, a változtatások mentéséhez.
Átnéz
Megmutat egy konkrét nevet és telefonszámot a névlistáról.
Elõhív
Megmutatja a telefonszámot, lehetõvé téve, hogy Ön megváltoztassa vagy
felhívja az adott számot.
Javít
Megmutatja a bejegyzést, lehetõvé téve, hogy Ön végrehajtsa a kívánt
változtatásokat. F Q kétszer, a változtatások mentéséhez.
Töröl
Törli a bejegyzést a Telefonkönyvbõl.
Új
Új bejegyzést hoz létre a Telefonkönyvben.
15
Telefonkönyv
A telefonkönyv bejegyzések
csoportosítása
A telefonkönyv bejegyzések csoportosítási lehetõsége
a Mobil Telefonkönyv extra funkciója.
Szám elõhívása egy csoportból
A csoportok létrehozásával Telefonkönyv bejegyzések
különbözõ típusai gyûjthetõk egybe, például üzleti vagy
személyes jellegûek. Minden csoportnak megfelelõ név
adható a benne szereplõ bejegyzések gyors
elérhetõsége érdekében.
A csoportokhoz vagy az egyes telefonszámokhoz csengetési profilok
rendelhetõk, ily módon lehetõvé téve a beérkezõ hívások alapján a hívó fél
azonosítását. Lásd a “Csengetési típusok” c. részt a 16. oldalon.
1
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefonkönyv > Csoport
beáll. opciót, majd F Q, vagy pedig a Kijelzõ képeknél F A
kétszer
2
3
A e gombbal válassza ki a csoportot, majd F Q kétszer
A e gombbal válassza ki a kívánt bejegyzést, majd F Q kétszer a
szám elõhívásához
Csoportok átnevezése
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefonkönyv > Csoport
beáll. opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki a kívánt csoportot, majd F Q
A e gombbal válassza ki a Javít opciót, majd F Q
Törölje az adott nevet, majd írja be az újat – lásd: „Szövegbevitel”
64. oldal.
4
F Q kétszer a változtatások mentéséhez
Csengetési típusok
A csengetési típus lehetõvé teszi, hogy Ön azonosíthassa a hívókat egy
bizonyos csengõhang és a kijelzett kép/animáció alapján, megkönnyítve ezzel
az egyes hívók vagy hívócsoportok megkülönböztetését.
Csengetési profil létrehozása
1
2
3
16
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefonkönyv >
Csengetés típus: opciót, majd F Q
F Q ,válassza ki a Tárol vagy a Beszúr opciót az elõugró
menübõl.
A e gombbal válassza ki a Személyes vagy a Csoport opciót, majd
F Q
Telefonkönyv
4
5
6
Hívja elõ a telefonszámot / válasszon ki egy csoportot a
Telefonkönyvbõl – lásd: „Szám elõhívása”, 14. oldal, majd F Q
A e gombbal válassza ki azt a csengõhangot, amelyet az adott
profilhoz használni kíván, majd F Q
A e gombbal válassza ki a képet, majd F Q
Telefonszámok gyorshívása
Lehetõség van a Telefonkönyvben vagy a Telefonkönyv Szervizhívás
részében szereplõ telefonszámok nagyon gyors tárcsázására. Néhány
gyorshívással elérhetõ telefonszámot a Szolgáltató fenntarthat magának,
például elképzelhetõ, hogy az elsõ három gyorshívásos telefonszám
szervizhívásokhoz van rendelve (R).
1
2
F + tartson lenyomva egy számbillentyût 1 - 9
F D
Megjegyzés: Egyes esetekben a 9 gomb hosszú lenyomása a Játékok
menüpontot aktiválja.
A gyorstárcsázás forrásának beállítása
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefonkönyv >
Gyorshívás opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki a SIM tel.könyv vagy a Mobil tel.könyv
opciót, majd F Q
Információs számok vagy szervizszámok hívása
Lehet, hogy az Ön szolgáltatója elõzetesen beprogramozott néhány
telefonszámot a SIM kártyába ( R). Ezeket a telefonszámokat nem lehet
módosítani.
1
2
F + tartsa lenyomva a A gombot.
F e a szervizhívások telefonszámai közötti böngészéshez
A kijelölt telefonszámot kizárólag újrahívni vagy tárcsázni lehet.
A telefonkönyv foglaltságvizsgálata
A Telefonkönyv menü Foglaltság funkciója megmutatja, hány szabad
tárolóhely van még a Telefonkönyvben.
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefonkönyv >
Foglaltság opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki a SIM tel.könyv vagy a Mobil tel.könyv
opciót, majd F Q
A kijelzõn a kiválasztott Telefonkönyv adatai jelennek meg.
17
Telefonkönyv
Hangparancsok használata
Mielõtt a telefon bármelyik beszédhanggal aktiválható funkcióját használhatná,
a telefont úgy kell konfigurálni, hogy fel tudjon ismerni egy adott beszédhangot
és hanglejtést.
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzés
készítése
Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó hangparancsokkal elõhívhassa
vagy tárcsázhassa a Telefonkönyvben szereplõ számokat.
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefonkönyv > Hang
parancs > Hang tárcsázás opciót, majd F Q
F Q egy új hangtárcsázással elérhetõ bejegyzésnek a listához
történõ hozzáadásához
A Telefonkönyvet böngészve válassza ki azt a bejegyzést, amelyhez
hangparancsot kíván rendelni, majd F Q kétszer
Megjegyzés: minden bejegyzés rövid idõtartamú, ezért készüljön fel, hogy a
felvétel elkezdése után azonnal beszélhessen.
4
Ha felkészült, a telefont tartsa a szájától körülbelül 20 cm re, F
Q, majd beszéljen tisztán a mikrofonba, és így vegye fel a
kiválasztott Telefonkönyv bejegyzés hangparancsát
Ha a felvétel megszakad, a hangparancsot újra fel kell venni.
5
Ha megjelenik a promptjel, F Q és ismételje meg a
hangparancsot
Miután a második felvétel is befejezõdött, a kijelzõn megjelenik, hogy sikeres
volt e a felvétel. Ha nem sikerült, ismételje meg az eljárást a 4. lépéstõl.
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések
elõhívása
A Kijelzõ képeknél nyomja meg, és tartsa lenyomva a navigációs gombot
(g) a négy irány valamelyikének megfelelõen: a, b, c vagy d. Ejtse ki tisztán
az elõhívni kívánt hangparancsot (pontosan úgy, ahogy felvette), és várjon.
A fenti eljárás elõhívja a telefonszámot, majd a felvett hangtárcsázással
elérhetõ bejegyzés megismétlõdik. A hívás kezdeményezéséhez F D.
18
Telefonkönyv
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések
tárcsázása
Az Engedély használata
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefonkönyv > Hang
parancs > Engedély opciót, majd F Q
Ha ez a funkció be van kapcsolva, az elõhívott telefonszám automatikusan
tárcsázásra kerül, további beavatkozás nélkül.
Az Engedély funkció kikapcsolásához és a hangtárcsázással elérhetõ
bejegyzések elõhívásához történõ visszatéréshez ismételje meg ezt az
eljárást.
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések
szerkesztése
Lehetõség van bármilyen, hangtárcsázással elérhetõ bejegyzés hozzáadására,
lejátszására vagy törlésére. Amikor a hangtárcsázással elérhetõ bejegyzés
megjelenik:
F Q, és a e gombbal válassza ki a Tárol, Play (Lejátszás)
vagy Töröl opciót, majd F Q a kívánt opció kiválasztásához
Tárol
Egy új, hangtárcsázással elérhetõ bejegyzés hozzáadásához.
Play (Lejátszás)
Egy új, hangtárcsázással elérhetõ bejegyzés meghallgatásához.
Töröl
Egy bejegyzés törléséhez.
19
Saját számok
Saját számok
A Saját számok a Telefonkönyv olyan kényelmi szolgáltatása, amellyel
beszédhívás , fax és adattelefonszám(ok) tárolható(k) és jeleníthetõ(k) meg
(M)
Számok hozzáadása
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefonkönyv > Saját
számok opciót, majd F Q kétszer
Addig nyomogassa a e gombot, míg az elõugró menüben meg nem
jelenik az Új opció, majd F Q
Írja be a nevet – lásd: „Szövegbevitel”, 64. oldal, majd nyomja meg a
a gombot
Megjegyzés: Ha a T9 szövegbevitelt alkalmazza, a a elõtt használja a c t,
®
különben egy másik szó kerül kiválasztásra.
4
5
Írja be a telefonszámot, majd F Q kétszer
Írja be a tárolóhely számát, vagy válassza az Auto opciót, majd
F Q
A tárolt telefonszámok megtekintése
1
2
3
20
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefonkönyv > Saját
számok opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki az Átnéz vagy a Részl. opciót az elõugró
menübõl, majd F Q
Ha egynél több szám van tárolva, a e gombbal választhat a felsorolt
számok közül
A telefon személyre szabása
A telefon személyre szabása
Kezdõ üdvözlés készítése
A telefon bekapcsolt állapotában személyre szabott
üdvözlõszöveg rögzíthetõ.
1
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a
Beállítások > Kijelzõ beáll. > Üdvözlés
opciót, majd F Q
2
Az üdvözlés beírásához használja a
szövegbevitel szolgáltatást, majd F Q
kétszer – lásd: „Szövegbevitel”, 64. oldal
T9 Menu
Animációk megjelenítése
A telefon bekapcsolása vagy kikapcsolása során
animációk jeleníthetõk meg
1
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a
Beállítások > Kijelzõ beáll. > Animáció
opciót, majd F Q
2
A e gombbal válasszon a rendelkezésre álló
animációs témák közül
3
4
A megtekintéshez használja a A gombot.
Animation
Off
Gems Forever
Purple Haze
View
F Q a kívánt téma kiválasztásához vagy az animáció
kikapcsolásához
A Kijelzõ képek megjelenítése
A Kijelzõ képek helyett letöltött színes képek vagy színes témák is
megjeleníthetõk.
A Kijelzõ képek helyetti kép kiválasztásához:
1
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Beállítások > Kijelzõ
beáll. > Kijelzõ képek opciót
2
3
4
A e gombbal navigálva válassza ki a kívánt képet
A A gombbal megtekintheti a képet
F Q
Lehetõség van a kiválasztott kép megtekintésére, mielõtt az rögzítésre kerülne
a Kijelzõképek helyett. Amikor a másodlagos választási területen az Átnéz
opció jelenik meg, F A.
21
A telefon személyre szabása
Média mappák
Ez az opció lehetõvé teszi a felhasználó számára, hogy manipulálja a
harmadik féltõl letöltött és a telefonkészülékben tárolt médiafájlokat. Ezek
közül néhányat csengõhangként vagy a Kijelzõ képeket felváltó képként, illetve
szöveges üzenetek mellé csatolt mellékletekként lehet felhasználni.
Megjegyzés: Kizárólag EMS formátumú animációk/képek csatolása
lehetséges.
A Médiamappa valamelyik elemének a kiválasztásához:
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q válassza ki a Beállítások > Média
mappák opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki a média típusát, majd F Q
A e gombbal válasszon ki egy objektumot
A e gombbal megtekintheti a kiválasztott fájlt, mielõtt bármilyen változtatást
végezne rajta.
4
F Q, majd a e gombbal válassza ki az Átnevezés, Töröl vagy
Össz. töröl opciót, és F Q
F B bármikor, a Média mappák almenübe történõ visszatéréshez
Szín témák
A Témák rendeltetése, hogy alternatív színkombinációkat kínáljanak a háttér
és a szöveg számára.
A Szín téma használatához:
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Beállítások > Kijelzõ
beáll. > Szín témák opciót, majd F Q
A A gombbal elõzetesen megtekintheti a szín témákat
A e gombbal válassza ki a kívánt szín témát, majd
F Q
A Kijelzõ képekre történõ visszatéréshez F E
A csengõhang
megváltoztatása
Voice Calls:
Type 1
A telefon csengõhangjait ki lehet cserélni számos, elõre
definiált hang bármelyikére, egy letöltött csengõhangra
vagy egy hangfelvételre (csengõhangként használt
hangfelvétel).
Type 3
Type 2
Type 4
Play
Minden beszéd , fax és adathívásnak, illetve üzenetnek lehet saját, a többitõ l
eltérõ csengõhangja.
A csengõhang megváltoztatásához: (beszédhívások)
22
A telefon személyre szabása
1
2
3
4
5
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Beállítások > Hangok >
Csengetés típus opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki a módosítani kívánt hívástípust, majd
F Q
A e gombbal válassza ki a kívánt csengõhangot
F A, a csengõhang elõzetes meghallgatásához
F Q, a kiválasztott csengõhang megerõsítéséhez
Arra is van lehetõség, hogy a Dallamkészítõ segítségével személyre szabott
csengõhangot állítson elõ. Lásd: „Dallam készítése”, 26. oldal.
Elõre definiált csengõhang beállítása
Hangok és dallamok gyûjteményébõl választhat.
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Beállítások > Hangok >
Csengetés típus opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki a megfelelõ hívástípust, amelyet ki akar
cserélni, majd F Q
A e gombbal válassza ki a kívánt csengõhangot, majd
F Q
Hangfelvétel készítése
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Beállítások > Hangok >
Hang felvétel opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki a megfelelõ hangfelvételt, amelyet ki akar
cserélni, majd F Q
F Q, majd kezdjen beszélni a mikrofonba. A felvétel
automatikusan befejezõdik, illetve a Q gombbal leállítható
A felvétel lejátszásához nyomja meg a e gombot, válassza ki a megfelelõ
hangfelvételt, majd F Q, ezután válassza a Lejátszás opciót és, F Q
Minden hang tiltása/engedélyezése
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Beállítások > Hangok
opciót, majd F Q
F Q
A e gombbal válassza ki a Tilt vagy az Engedélyez opciót, majd
F Q
Amikor visszaáll a Kijelzõ képekre, a némítást jelzõ ikon ([) jelenik meg.
23
A telefon személyre szabása
Adatok letöltése (R)
A Panasonic GD67 képes különbözõ, letöltött adatok felhasználására. A
letöltött adat a Médiamappában kerül tárolásra, és onnan EMS sel, SMS sel
vagy a WAP használatával (Download Fun) érhetõ el. Ennek a szolgáltatásnak
a részleteit a weboldalunkon találhatja meg.
Bõvebb információkért látogasson el az alábbi címre:
http://www.panasonicmobile.com/support
Animációk, képek és dallamok letöltése
Animációs, kép és dallamadatok az Internetrõl, EMS sel, SMS sel (harmadik
fél által nyújtott szolgáltatás) tölthetõk le, vagy a Download Funnal, a WAP
használatával. Feltéve, hogy a letöltött adat nem áll szerzõi jogi védelem alatt,
a felhasználó továbbküldheti azt egy másik mobiltelefonra (R).
Animációk letöltése
A telefonba animációkat lehet letölteni az Internetrõl. Ennek a szolgáltatásnak
a részleteit a weboldalunkon találhatja meg.
Ez a szolgáltatás hálózatfüggõ.
Bõvebb információkért látogasson el az alábbi címre:
http://www.panasonicmobile.com/support
A szolgáltatás esetleges tiltó korlátozások miatt lehet, hogy nem minden
országban elérhetõ, ezért kérjük, ellenõrizze azt a fenti honlapon.
A letöltött animációk tárolása és elõhívása: Beállítások > Kijelzõ beáll. >
Média mappák > Animációk
Ha olyan SMS t vagy EMS t kapott, amely animációt tartalmaz:
1
2
F Q, az animáció vételének a megerõsítéséhez
A e gombbal válasszon, F Q kétszer
Az animáció ezzel tárolásra került, és kívánság szerint felhasználható.
Képek letöltése
A telefonba képeket lehet letölteni az Internetrõl. Ennek a szolgáltatásnak a
részleteit a weboldalunkon találhatja meg.
Ez a szolgáltatás hálózatfüggõ.
Bõvebb információkért látogasson el az alábbi címre:
http://www.panasonicmobile.com/support
A szolgáltatás esetleges tiltó korlátozások miatt lehet, hogy nem minden
országban elérhetõ, ezért kérjük, ellenõrizze azt a fenti honlapon.
24
A telefon személyre szabása
A letöltött képek tárolása és elõhívása: Beállítások > Kijelzõ beáll. > Média
mappák > Képek. Ha olyan SMS t vagy EMS t kapott, amely képet tartalmaz:
1
2
F Q, a kép vételének a megerõsítéséhez
A e gombbal válasszon, F Q kétszer
A képek ezzel tárolásra kerültek, és kívánság szerint felhasználhatók.
Dallam letöltése
Az Internetrõl dallamokat lehet letölteni a telefonba. Ennek a szolgáltatásnak a
részleteit a weboldalunkon találhatja meg.
Ez a szolgáltatás hálózatfüggõ.
Bõvebb információkért látogasson el az alábbi címre:
http://www.panasonicmobile.com/support
A szolgáltatás esetleges tiltó korlátozások miatt lehet, hogy nem minden
országban elérhetõ, ezért kérjük, ellenõrizze azt a fenti honlapon.
Amikor dallamot tartalmazó üzenet érkezik:
1
F Q a dallam megérkezésének nyugtázásához
A dallam ezzel tárolásra került, és csengõhangként felhasználható.
Logó letöltése
Az Internetrõl logókat lehet letölteni a telefonba.
Ez a szolgáltatás hálózatfüggõ.
Bõvebb információkért látogasson el az alábbi címre:
http://www.panasonicmobile.com/support
Ha Logót tartalmazó üzenet érkezett:
1
2
F Q, Így erõsítve meg, hogy megkapta a Logót
Használja a e gombot a Logó helyének kiválasztásához, F Q
kétszer
A logo ezzel tárolásra került, és a Kijelzõ képek opcióként kiválasztható a
Beállítások menübõl, illetve képként felhasználható a Csengetés típus
beállításánál.
25
A telefon személyre szabása
Dallam készítése
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Beállítások > Hangok
> Dallamkészítõ opciót, majd F Q
A saját dallam elkészítéséhez az alábbi referenciatáblázat segítségével írja be
a hangjegyeket (mély, közepes és magas közül választhat), a szüneteket,
valamint a hozzájuk tartozó idõtartamokat.
Megjegyzés: A szerkesztés közben F A bármikor lejátszhatja az
aktuális dallamot: F A
Amikor elkészült a dallamszerkesztéssel, az elmentéséhez F Q kétszer.
Gomb
1-szer
lenyomva
1
C21
C3
C4
C1
2
D2
D3
D4
D1
3
E22
E32
E42
E12
2-szer
lenyomva
3-szor
lenyomva
4-szer
lenyomva
4
F2
F3
F4
F1
5
G2
G3
G4
G1
6
A2
A3
A4
A1
7
B22
B32
B42
B12
1/4
1/2
1/1
5-ször
lenyomva
8
9
1
2
0
szünet
*
1/8
#
Kereszt
A második oktávba tartozó hangot jelöl
Azt jelzi, hogy a “Kereszt” nem alkalmazható ezekhez a hangokhoz
26
1/16
A telefon személyre szabása
A dallam módosítása
Miután a dallamot elmentette, az alábbi mûveleteket végezheti el módosítás
céljából:
F B: a kurzortól balra lévõ karakter törlése
A g gombbal mozgathatja a kurzort a kijelzõn
A megfelelõ gombokkal írja be az új hangjegyeket/szüneteket
A háttérvilágítás idejének beállítása
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Beállítások > Kijelzõ
beáll. > Megvilágítás idõ opciót, majd F Q
A e gombbal választhat a rendelkezésre álló idõtartamok közül
F Q a kívánt idõtartam kiválasztásához
A nyelv megváltoztatása
Lehetõség van a telefon által az üzenetek
Display Language
megjelenítéséhez és/vagy a szövegbevitelhez használt
Tegic Language
nyelv megváltoztatására (R).
1
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a
Beállítások > Nyelv opciót, majd F Q
2
A e gombbal válassza ki a Kijelzés nyelve:
1
vagy a Szótár nyelve: (szövegbevitel) opciót,
amelyet meg akar változtatni, majd F Q
3
A e gombbal válassza ki a kívánt nyelvet, majd F Q
A gyári telefonbeállítások visszaállítása
Bármelyik személyes beállítás helyett visszahívható a gyári alapbeállítás,
néhány szolgáltatás, mint például a Telefonzár kódja és a Nyelv kivételével.
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Beállítások >
Alaphelyzet opciót, majd F Q
F Q az alapbeállítások visszaállításához
27
Telefonbiztonság
Telefonbiztonság
A telefon számos, olyan biztonsági funkcióval rendelkezik, amely véd az
illetéktelen használat ellen, és lehetõvé teszi, hogy a felhasználó korlátozhassa
a hozzáférést bizonyos szolgáltatásokhoz – lásd: „A PIN kód használata”,
11. oldal. Ajánlatos megjegyezni minden biztonsági kódot. Ha szükséges
bármelyik biztonsági kód feljegyzése, soha ne írja azt le oly módon, hogy
valaki más által is felismerhetõ legyen. Ha elfelejtené a Telefonzár kódját,
forduljon a forgalmazóhoz, ha a PIN vagy a PIN2 kódot felejtené el, akkor
pedig a szolgáltatóhoz.
A billentyûzár bekapcsolása
A Billentyûzár funkció használatának célja egy gomb
véletlenszerû megnyomásának a megakadályozása,
például a telefon szállítása közben.
A Kijelzõ képeknél F Q, 3 szor, vagy F +
tartsa lenyomva a Qgombot, válassza ki a
Billentyûzár opciót, majd F Q kétszer.
Ha hívás érkezik, a Billentyûzár átmenetileg kikapcsol, lehetõvé téve, hogy a
felhasználó a E kivételével bármelyik gombot lenyomja a hívás fogadásához.
Segélyhívások ilyenkor is végrehajthatók – lásd: „Segélyhívások”, 9. oldal.
Megjegyzés: Ha olyankor bonyolít le segélyhívást, amikor a „Billentyûzár” be
van kapcsolva, sem hallható, sem látható jele nem lesz annak, hogy a szám
tárcsázása megtörtént.
A billentyûzár kikapcsolása
F bármelyik gombot,
amikor a Szabad üzenet megjelenik,
F A Q
A biztonsági kódok
megváltoztatása
1
2
3
28
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a
Telefon menü > Biztonság opciót, majd
F Q
A e gombbal válassza ki a Telefonzár, PIN
vagy PIN2 opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki a Vált opciót, majd F Q
Telefonbiztonság
4
5
6
Írja be az aktuális kódot, majd F Q
Írja be az új kódot, majd F Q
Erõsítse meg az új kódot, majd F Q
Híváskorlátozás
Hívás letiltása
A Hívásletiltás funkció használatával korlátozhatók bizonyos kimenõ és/vagy
bejövõ hívások. A Hívásletiltás biztonsági jelszóval vezérelhetõ, amelyet a
szolgáltató bocsát rendelkezésre. A Hívásletiltás aktualizálásához vagy
állapotának ellenõrzéséhez a telefonnak csatlakoztatva kell lennie valamelyik
hálózathoz. Különbözõ hívásletiltásos korlátozások vehetõk igénybe a
beszélgetéshez, a faxoláshoz, illetve az adatforgalomhoz. A híváskorlátozások
bármilyen kombinációja beállítható.
1
2
3
4
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a
Telefon menü > Biztonság > Hívásletiltás
opciót, majd F Q kétszer
A e, billentyûvel válassza ki a Beszédtiltás,
Fax tiltás vagy Adat tiltás opciót, majd F
Q kétszer
A e gombbal válassza ki az alkalmazni kívánt
hívásletiltási szintet, majd F Q
Írja be a Hívásletiltás jelszavát, majd F Q
Hívástiltás
A Hívástiltás funkció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó letiltsa a SIM kártyán
tárolt, összes telefonszámnak a telefonról történõ hívását. Ennek a funkciónak
a használatához a PIN2 kódra van szükség.
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefon menü >
Biztonság > Hívás tiltás opciót, majd F Q
Írja be a PIN2 kódot, majd F Q
Fix hívások
A Fix hívások Tára a Telefonkönyv része, de fokozott biztonság jellemzi. Ha a
Fix hívások biztonsági szolgáltatás be van kapcsolva, akkor csak olyan
telefonszámokra kezdeményezhetõk hívások, amelyek a Fix hívások Tárában
szerepelnek.
Ha a Fix hívások be van kapcsolva, minden kézzel tárcsázott telefonszámnak
meg kell egyeznie a Fix hívások Tárában szereplõ valamelyik
telefonszámmal.
29
Telefonbiztonság
A Fix hívások Tárában lévõ telefonszámok tárolásához, szerkesztéséhez vagy
törléséhez a Fix hívások funkciónak bekapcsolva kell lennie. Ha a Fix hívások
be van kapcsolva, bármilyen szám tárolható, szerkeszthetõ vagy törölhetõ a
szokásos módon, de ehhez meg kell adni a PIN2 kódot.
„Vad” számok (Helyettesítõ jelek)
A vad számok olyan szóközök, amelyek a telefonszámokkal együtt tárolhatók.
A „vad” számok helyét a telefonszám tárcsázása elõtt ki kell tölteni. A Fix
hívásokkal kapcsolatban alkalmazva hívásokat lehet korlátozni például egy
adott körzetre, ha eltároljuk a körzetszámot, és a többi számot akkor írjuk be,
amikor azt elõhívjuk. A „vad” számok egy tárolt telefonszámon belül bárhol
lehetnek.
1
F+ tartsa lenyomva a 0 gombot, amíg a vad szám beírásához
meg nem jelenik a _ jel
2
Amikor elõhív egy telefonszámot, a „vad” számokat a megfelelõ
számbillentyû lenyomásával tudja kitölteni
30
Alkalmazások
Alkalmazások
Óra
Ez a telefon rendelkezik egy dátumot/idõt mutató órával, egy ébresztõórával és
egy ki /bekapcsolási funkcióval.
Alternatív idõ méréséhez egy második óra is rendelkezésre áll – lásd:
„Második óra”, 61. oldal.
Az otthoni idõ elõzetes beállítása
1
2
3
4
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az
Alkalmazások > Óra funkciók > Órát
beállít > Otthoni idõ > Idõt beállítva
opciót, majd F Q
Válassza ki a 12 vagy a 24 órás formátumot,
majd F Q
Írja be a dátum számjegyeit nap/hónap/év
formátumban, majd F Q kétszer a dátum
elfogadásához
Írja be a pontos idõ számjegyeit, majd F Q kétszer az idõ
elfogadásához
Az óraformátum beállítása
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az
Alkalmazások > Óra funkciók > Óra
formátuma > Kijelzési forma opciót, majd
F Q
A e gombbal választhat a különbözõ óra
és/vagy dátumformátumok közül, vagy le is
tilthatja
F Q a kívánt kijelzéstípus kiválasztásához
31
Alkalmazások
Az idõ/dátum megváltoztatása
1
2
3
4
5
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Alkalmazások > Óra
funkciók > Órát beállít > Otthoni idõ > Idõ beállítva opciót, majd
F Q
Válassza ki a 12 vagy a 24 órás formátumot
Írja be a számjegyeket nap/hónap/év formátumban
F Q kétszer a dátum elfogadásához
Írja be a számjegyeket, majd F Q kétszer az idõ elfogadásához
A Nyári idõszámítás beállítása
1
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Alkalmazások > Óra
funkciók > Órát beállít > Otthoni idõ > Nyári idõszám. opciót,
majd
2
F Q a nyári idõszámítás be vagy kikapcsolásához
A csengetés (ébresztés) beállítása
Ha az óra még nem lenne beállítva, a felhasználót egy promptjel figyelmezteti
a beállítására, a csengetést csak ezután tudja beállítani.
Négy különbözõ csengetés használható, amelyek egymástól függetlenül
állíthatók be.
1
2
3
4
5
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Alkalmazások > Óra
funkciók > Csengetési idõ opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki, melyik csengetést akarja beállítani, majd
F Q
Írja be az idõt, majd F Q
A e gombbal válassza ki a csengetés gyakoriságát, majd F Q
A e gombbal válassza ki a csengetés típusát, majd F Q
Miután a csengetés (ébresztés) beállításra került, és az óra látható, a ?
szimbólum jelenik meg a Kijelzõ képeknél.
A csengetés az aktuálisan használt óra (Otthoni vagy Második) szerint kapcsol
be
A csengetés (ébresztés) elnémítása
A beállított idõpont elérésekor a csengetés bekapcsol, a kijelzõn pedig villogó
üzenet jelenik meg. A csengetés körülbelül 30 másodpercig lesz hallható. Ha a
csengetés hívás közben lenne aktuális, akkor a vibrációs hívásjelzõ kapcsol
be.
32
Alkalmazások
A csengetés leállításához:
F bármely gombot
A csengetés letiltása
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Alkalmazások > Óra
funkciók > Csengetési idõ opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki, melyik csengetést akarja letiltani, majd
F Q háromszor
A e gombbal válassza ki a Letiltva opciót, majd F Q
Ha a csengetés ki van kapcsolva, a fenti eljárás megismétlése újra bekapcsolja
a csengetést.
A csengetési idõ módosítása
1
2
3
4
5
6
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Alkalmazások > Óra
funkciók > Csengetési idõ opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki, melyik csengetést akarja módosítani, majd
F Q
F+ tartsa lenyomva a B gombot az aktuális csengetési idõ
törléséhez
Írja be az idõ számjegyeit, majd F Q kétszer
A e gombbal válassza ki a csengetés gyakoriságát, majd F Q
A e gombbal válassza ki a csengetés típusát, majd F Q
A telefon Be /kikapcsolás idejének
beállítása
A Be /kikapcsolás szolgáltatás használatával a telefont
be lehet úgy állítani, hogy egy adott idõpontban
automatikusan be vagy kikapcsoljon. Az automatikus
Be /kikapcsolás beállításához vagy módosításához
használt eljárás hasonlít az óra idejének a
beállításához. A kívánt idõpont beállításához vagy
megváltoztatásához az Óra funkciók menübõl válassza
ki a Bekapcs. idõ, illetve a Kikapcs. idõ opciót.
Figyelmeztetés: Gyõzõdjön meg róla, hogy a Csengetés vagy a
Bekapcsolás funkció használatával nem sért meg semmilyen szabályt,
például egy repülõgépen vagy egy orvosi berendezés közelében stb. történõ
automatikus bekapcsolással – lásd a „Fontos információk” c. részt az i lapon.
33
Alkalmazások
Számológép
A négyfunkciós számológép lehetõvé teszi, hogy a
felhasználó egyszerû számtani mûveleteket hajtson
végre (összeadás/kivonás/szorzás és osztás).
1
2
3
4
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az
Alkalmazások > Számológép opciót, majd
F Q
Írjon be egy számot (maximum 10
számjegyût). Az adott szám a kijelzõ jobb felsõ részében jelenik meg.
Ha tizedes vesszõre van szükség, F #
A g gombbal válassza ki az elvégezni kívánt számtani mûveletet (b
a szorzáshoz, c az összeadáshoz, a az osztáshoz, d a kivonáshoz)
Írjon be egy számot (maximum 10 számjegyût). Az adott szám a
mûveleti jel mellett jelenik meg a kijelzõn.
Ha egy másik számtani mûvelet elvégzéséhez a g gombot használja, egy
köztes számítás kerül végrehajtásra, az eredmény pedig a felsõ soron jelenik
meg.
5
F A a számítás elvégzéséhez, amikor az = jel látható a bal
oldali mûveleti területen
Pénznemek közötti átszámítás
A pénznemek közötti átszámítási funkció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó
átváltson a saját pénznemérõl/pénznemére az általa beírt árfolyam alapján.
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Alkalmazások >
Pénznem átváltó opciót, majd F Q
Induló árfolyam megadása
1
2
3
4
34
F Q
Írja be a saját pénznemének a rövidítését (legfeljebb 3 karakter), majd
F Q kétszer
Írja be a külföldi pénznem rövidítését (legfeljebb 3 karakter), majd
F Q kétszer
Írja be az árfolyamot, majd F Q kétszer
Alkalmazások
Konkrét érték átváltása
1
Ellenõrizze, hogy a kívánt árfolyam van e beírva, majd F Q
kétszer
2
Írja be az átváltandó értéket, majd F Q kétszer
A beírt árfolyam tárolva marad a telefonban. Amikor legközelebb használja az
átváltót, az árfolyamot / pénznemrövidítést az Árfolyam képernyõrõl
módosíthatja. F Q, majd a e gombbal válassza ki a Javít opciót, végül
F Q
A pénznemátváltás irányának a megfordítása
Ha az árfolyam megfelelõ, és Ön készen áll az átváltandó érték beírására,
felcserélheti az átváltáshoz használt pénznemeket a külföldi pénznemrõl a
sajátra történõ átszámításhoz.
1
2
F Q, a e gomb segítségével választható ki a Csere, F Q
Írja be az átváltandó értéket, majd F Q kétszer
35
Szöveges üzenetek
Szöveges üzenetek
Ugyanazon a hálózaton belül vagy bármilyen, roaming egyezménnyel
rendelkezõ hálózatban lehetõség van egyedi vagy összefûzött szöveges
üzenetek vételére, megjelenítésére, szerkesztésére és/vagy mobiltelefonokra
történõ küldésére. Az üzenet elküldése elõtt a felhasználó számára kijelzésre
kerül az elküldendõ szöveges üzenetek száma, amennyiben az egynél
nagyobb.
A telefon beállítása rövid, szöveges
üzenetekhez
Mielõtt elküldhetné az üzenetet, be kell írnia az Üzenetközpont számát a
Paraméterek között (az Üzenetközpont számát a szolgáltatótól kapja meg).
Az Üzenetközpont számát lehet, hogy elõre beprogramozták a SIM kártyába.
Az üzenetközpont számának beállítása
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Üzenetek >
Paraméterek > Üzenetközpont opciót, majd F Q
Írja be az üzenetközpont telefonszámát nemzetközi formátumban – lásd:
„Nemzetközi tárcsázás”, 8. oldal.
Szöveges üzenet készítése
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az
Üzenetek > Új opciót, majd F Q
F A, a e gombbal egy elõugró menübõl
válassza ki a szövegbeviteli módot, majd
F Q vagy A
AWAITING NEW
EMS/SMS
GRAPHIC
F B az elõugró menübõl történõ
kilépéshez, a szövegopció megváltoztatása
nélkül
Készítsen egy szöveges üzenetet - lásd a “Szövegbevitel” c. részt a 64.
oldalon.
A Karakterek menüpont “Numerikus üzemmódban” nem érhetõ el. Szöveges
üzemmódokban a következõképpen érhetõ el: F + tartsa lenyomva a
1- 9gombot vagy F A, a e gombbal válassza ki a Karakterek
opciót az elõugró menübõl, majd F Q.
Vagy T9 üzemmódban F + tartsa lenyomva a 1gombot.
A F B segítségével léphet ki a karaktermenübõl.
3
36
A g gombbal mozoghat a képernyõn, illetve szöveget vihet be vagy
törölhet
Szöveges üzenetek
4
F Q kétszer
Lehet, hogy a felhasználónak meg kell erõsítenie, hogy el akarja küldeni az
üzenetet. Ha nem akarja elküldeni, F A , és az üzenet tárolásra kerül.
5
6
F Q majd írja be a céltelefonszámot (vagy hívjon elõ egy
telefonszámot a Telefonkönyvbõl) – lásd: „Szám elõhívása”, 14. oldal,
majd F Q kétszer
Lehet, hogy a felhasználó kérheti az üzenet vételének a
visszaigazolását. Ha nem tart rá igényt, a e gombbal válassza a Nem
opciót, majd F Q. Ha igen, a e gombbal válassza az Igen opciót,
majd F Q
A vétel visszaigazolás alpértelmezése az Értesítés paraméterrel kapcsolható
be vagy ki, a Paraméter menübõl.
A szöveghez csatolt mellékletek
Szöveges üzenet készítésekor lehetõség van mellékletek hozzácsatolására.
(Ha a szerzõi jog nem sérül.)
Melléklet csatolásához:
1
Az Új/Szerk. menüpontból F Q, majd az elõugró menübõl
válassza ki a Beszúr opciót
2
3
A e gombbal válasszon az elõugró menübõl, majd F Q
A e gombbal válassza ki a szövegbe beilleszteni kívánt fájlt, majd
F Q
Szöveges üzenetek fogadása
Ha SMS (rövid szöveges üzenet) érkezik a telefonra, a kijelzõn megjelenik az
“1 új üzenet érkezett” üzenet, az üzenetjelzõ (N) pedig villogni kezd,
valamilyen hallható dallam vagy rezgés kíséretében. Ez azt jelzi, hogy új
üzenet érkezett.
Amikor az Olvas opció jelenik meg, F Q az üzenet
elolvasásához. A e gombbal mozoghat a képernyõn, és
megnézheti a feladót, valamint az üzenet elküldésének az
idõpontját. Ha a kijelzõn látható a telefonszám, F D a
kijelzett szám tárcsázásához.
Megjegyzés: Ha az üzenetjelzõ folyamatosan látható (nem villog), az azt
jelenti, hogy az üzenettároló megtelt, és ahhoz, hogy Ön a jövõben új
üzeneteket fogadhasson, törölnie kell a régieket.
37
Szöveges üzenetek
Üzenetopciók
Üzenet megválaszolása
Ha üzenetet kapott és elolvasta, választhatja azt a lehetõséget, hogy válaszol
a küldõnek.
F Q kétszer. Ez lehetõvé teszi a felhasználó számára, hogy
válaszüzenetet készítsen
Üzenet törlése
1
2
F Q
A e gombbal válassza a Töröl opciót, majd F Q az üzenet
törléséhez
Az üzenetek automatikus törlésének az engedélyezéséhez lásd:
„Paraméterek”, 41. oldal.
Üzenet szerkesztése
1
2
F Q
A e gombbal válassza a Javít opciót, majd F Q az üzenet
szerkesztéséhez
F Q, ez lehetõvé teszi a szerkesztett üzenet elküldését – lásd:
„Szöveges üzenet készítése”, 36. oldal. F B, ha nem szükséges
elküldeni az üzenetet, amely így tárolásra kerül az elküldendõk között.
Üzenet szövegének kivágása / másolása
és beillesztése
Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó kivágjon vagy kimásoljon egy
szövegrészt egy általa kiválasztott vagy készített üzenetbõl, és azt beillessze
egy új vagy egy meglévõ üzenetbe. Arra is használható, hogy egy korábban
már elküldött üzenetbe illesszen be szöveget – lásd: „Üzenet szerkesztése”,
38. oldal.
1
2
Amikor a kívánt üzenet megjelenik, F Q, válassza ki a Kivágás
vagy a Másol opciót, majd F Q
A g gombbal viheti a kurzort a kivágni vagy másolni szándékozott
szöveg elejére, majd F Q
3
A g gombbal jelölje ki a kívánt szövegrészt, majd F Q
A kivágott vagy kimásolt szöveg addig a telefon memóriájában marad, amíg
nem kerül újabb szöveg kivágásra vagy másolásra.
4
5
38
Válassza ki azt a szöveget, amelybe a kivágott vagy kimásolt
szövegrészt be akarja illeszteni, majd F Q
Válassza ki a Beilleszt opciót, majd F Q
Szöveges üzenetek
Fogadott üzenetbõl történõ szövegkivágáshoz vagy másoláshoz válassza az
Átirá. opciót, majd ismételje meg az 1 – 3. lépést.
Üzenetlisták kezelése
Minden elküldött vagy fogadott üzenet többnyire törlésig megõrzésre kerül a
telefonban. Ha kiválaszt egy tárolt üzenetet, megválaszolhatja, szerkesztheti
vagy törölheti azt.
Fogadott üzenetek listája
A fogadott üzenetek a Fogadott üzenetek listájában kerülnek tárolásra. A lista
valamelyik bejegyzése melletti N szimbólum olvasatlan üzenetet jelez.
Üzenet olvasásakor a szöveg alatt megjelennek a küldõ fél adatai. F e a
küldõ azonosítójának (ha van ilyen), valamint az üzenet elküldése idõpontjának
a megjelenítéséhez. F Q kétszer, lehetõvé teszi, hogy a felhasználó
válaszoljon az üzenetre.
A Fogadott üzenetek listájából lehetõség van egy üzenet továbbítására, egy
szövegrészletének a kivágására és annak továbbítására, illetve az üzenet
küldõjével történõ chatelésre. Lásd a “Chat SMS-ek” c. részt a 39. oldalon.
Küldött üzenetek listája
Az elküldött vagy szerkesztett üzenetek a Küldött üzenetek listájában kerülnek
tárolásra.
Új üzenet készítése
Ez az opció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó új üzenetet készítsen, illetve
egy fogadott üzenetet megválaszoljon.
Chat SMS-ek
A Chat (Csevegés) opció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó egy képernyõn
tudja olvasni az elküldött és a fogadott üzeneteket, amennyiben a telefon a
hívott féllel Chat SMS-ek üzemmódban van.
1
2
3
Korábban elküldött és fogadott üzenetek olvasása közben a csevegés
kiválasztásához: F Q e Q
Írja be a céltelefonszámot, majd, F QQ
Adja meg a becenevét (legfeljebb 18 karakter) – lásd:
“Szövegbevitel”, 64. oldal
Ekkortól cseveghet a partnerével, amennyiben az õ telefonja alkalmas Chat
SMS-ekre. Írja be az üzenetét - lásd a “Szövegbevitel” c. részt a 64. oldalon.
Csevegõ üzemmódban való üzenetvétel során a szöveg automatikusan az Ön
elõzõ üzenete fölött jelenik meg.
4
F Q, majd a csevegés folytatásához válassza az OK opciót
39
Szöveges üzenetek
Ha egy csevegõ üzenetre adott válasz vételekor a telefon nem csevegõ
üzemmódban van, akkor az üzenet szokásos sms-ként érkezik a készülékre.
Ha csevegõ üzemmódban telefonhívás érkezik, akkor a telefon lehetõvé teszi
a felhasználónak, hogy válaszoljon a bejövõ hívásra, majd a hívás befejeztével
visszatérjen csevegõ üzemmódba.
5
A csevegõ üzemmódból való kilépéshez: F Qe Q
Az utoljára elküldött üzenet a Küldött üzenetek listájában kerül tárolásra.
A fogadott üzenet utolsó része a Fogadott üzenetek listájában kerül tárolásra.
A legutolsó csevegés minden egyéb üzenete automatikusan törlõdik a
telefonból.
Csevegési üzemmód kezdeményezhetõ az Üzenetek menübõl is.
Sablonok
Ez a szolgáltatás lehetõvé teszi, hogy a felhasználó egy elõre definiált
szöveges üzenetet készítsen, amely tárolásra kerül a telefonban.
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Üzenetek > Új opciót,
majd F Q
F Q, a e gombbal válasszon Q
A e gombbal válasszon ki egy eltárolt üzenetet, majd F Q
A szöveges üzenet most már elküldhetõ. Lásd a “Szöveges üzenet készítése”
c. részt a 36. oldalon.
Hírek
A felhasználónak elõbb meg kell határoznia a hírekként fogadni kívánt
információs témá(ka)t, és csak ezután kaphatja meg azokat. A hírek optimális
fogadása érdekében a felhasználó okvetlenül gyõzõdjön meg róla, hogy a lista
üres.
1
2
3
4
5
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Üzenetek > Hírek >
Témakörök opciót, majd F Q
F Q egy új témakör beillesztéséhez
A e gombbal válogathat a rendelkezésre álló témakörök közül
F Q, válassza ki a Vétel Be opciót az elõugró menübõl
F Q az éppen megjelenített témakörnek a hírlistába történõ
beillesztéséhez
Megjegyzés: 3 Hírek opció van: Nem fogad, Fogad és Fogad és
visszaigazol
Üzenetlista
Ez a fogadott hírek tárolására szolgáló hely. A hírüzenetek innen törölhetõk.
Nyelv
A hírüzenetek megjelenítésére szolgáló nyelvet meg lehet változtatni (R).
40
Szöveges üzenetek
Hírek engedélyezése/tiltása
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Üzenetek > Hírek
opciót, majd F Q
Válassza a Fogadás opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki az Engedélyez/Kikapcsol opciók
valamelyikét, majd F Q
Megjegyzés: Az elõugró menü megjelenése változhat.
Ha engedélyezve van, ugyanezt az eljárást követve letilthatja a híreket.
Amikor alacsony prioritású hír érkezik, a kiindulási képernyõn a $ szimbólum
jelenik meg, és egy figyelmeztetõ hang hallható (ha engedélyezve van). Ha
igen magas prioritású hír érkezik, annak szövege megjelenik a Kijelzö
képeknél.
Üzenetet jelzõ figyelmeztetés
A Hírek üzeneteit jelzõ figyelmeztetõ hang bekapcsolása:
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q válassza ki az Üzenetek > Hírek >
Üzenet figyelm., majd F Q
A e gombbal válassza ki az Engedélyez opciót
F Q az aktiváláshoz
Az üzenetet jelzõ figyelmeztetés kikapcsolásához kövesse ugyanezt az
eljárást, majd az Üzenet figyelm. menübõl válassza a Kikapcsol opciót.
Paraméterek
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Üzenetek > Paraméterek opciót,
majd F Q
Az alábbi paramétereket lehet beállítani:
Címzett csoport
5 különféle címzett csoport létezik, melyek
mindegyikében akár tíz címzett is eltárolható.
A Címzett csoport segítségével a felhasználó elõre
meghatározhatja szöveges üzeneteinek a címzettjeit.
41
Szöveges üzenetek
Címzettcsoport beállítása
1
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Üzenetek >
Paraméterek > Címzett csoport opciót, majd F Q
Új név beírásához F Q , válassza ki a Kivál. opciót, és írja be a címzett
nevét a valamelyik telefonkönyvben tárolt nevek közül, (lásd a “Szám
elõhívása” c. részt a 14. oldalon), F Q kétszer, válassza ki az OK opciót
az elõugró menübõl, majd F Q
Auto. törlés
Ha be van kapcsolva, az üzenetek automatikusan törlõdni fognak:
Olvasott – felülírja a legrégebbi, olvasott üzenetet.
Fogadott - felülírja a legrégebbi üzenetet, még ha az olvasatlan is.
Érvényesség
Az üzenet Üzenetközpontban történõ tárolásának az idõtartamát jelzi. A
kézbesítési kísérletek addig ismétlõdnek, amíg az üzenet fogadásra nem kerül,
illetve amíg az Érvényesség le nem jár.
Üzenetközpont
Lehetõvé teszi az Üzenetközpont telefonszámának a szerkesztését – lásd: „A
telefon beállítása rövid, szöveges üzenetekhez”, 36. oldal.
Értesítés
Ha az Ön üzenete kézbesítésre került, errõl visszajelzést kap, amennyiben az
Értesítés opció Igen re van állítva.
Protokoll
Az Üzenetközpont adott esetben az üzenetet a kiválasztott protokollban
meghatározott formátumra tudja konvertálni.
42
Hívásokkal kapcsolatos információk
Hívásokkal kapcsolatos
információk
Utoljára hívott számok
Az utoljára tárcsázott számok az Utolsó hívás listában kerülnek tárolásra.
Ha a Hívóazonosítás lehetséges, úgy a hívó telefonszáma a Fogadott
menüben kerül tárolásra, amennyiben a hívást fogadták, illetve a Nem fog.
hív. menüben, ha a hívást nem fogadták.
Ha a Hívóazonosítás nem lehetséges, úgy a hívások tárolásra kerülnek ugyan,
de csak a hozzájuk tartozó dátummal és idõponttal.
Ha a tároló megtelt, a soron következõ telefonszám felül fogja írni a
legrégebbit.
1
2
A Kijelzõ képeknél F D
A e gombbal válassza ki az Utolsó hívás, Fogadott vagy Nem
fog. hív. opciót, majd F Q
3
A e gombbal válassza ki az újratárcsázni kívánt telefonszámot (vagy
nevet), majd F D
Tárcsázás elõtt szerkesztheti vagy törölheti az adott telefonszámot – lásd: „A
Telefonkönyv bejegyzések szerkesztése”, 15. oldal.
Amennyiben a kiválasztott számot a Telefonkönyvben szeretné tárolni,
F A, amikor a kijelzõn az illetõ szám látható – lásd: „Szám tárolása”,
13. oldal.
Az utoljára tárcsázott szám hívása
Az utoljára hívott telefonszám újratárcsázásához F D kétszer.
Nem fogadott hívás megválaszolása
Amikor a kijelzõ azt mutatja, hogy hívások érkeztek, de nem kerültek
fogadásra.
1
F Q
Az utolsó hívó telefonszáma jelenik meg, amennyiben hozzáférhetõ.
2
3
A e gombbal válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot
F D
43
Hívásokkal kapcsolatos információk
A hívás idõtartama
1
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefon menü >
Szolgálatok > Hívások opciót, majd F Q
Megjegyzés: A Hívások funkció SIM kártyafüggõ ( M). Ha a SIM kártya
nem támogatja ezt a funkciót, akkor a Hívások menüpontban szereplõ
bejegyzések közvetlenül a Szolgálatok menüben fognak megjelenni.
2
A e gombbal válassza ki az egyik, alább leírt
funkciót, majd F Q
Az Utolsó hívás funkció az utolsó hívás idõtartamát és
díját jeleníti meg, ha az elérhetõ. Az idõkijelzés
formátuma: óra (0-99), perc (0-59), másodperc (0-59) ÓÓ:PP:MM.
Az Összes hívás funkció a bejövõ és kimenõ hívások
összesített idõtartamát és díját mutatja meg, ha erre
mód van. Az idõmérõ és a hívásköltség nullázásához szükség van a lezáró
kódra vagy a PIN2 kódra.
A GPRS hívás idõtartama
1
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefon menü >
Szolgálatok > Csatlakozások opciót, majd F Q
Megjegyzés: A Csatlakozások funkció SIM kártyafüggõ ( M).
2
A e gombbal válassza ki az egyik, alább leírt funkciót, majd F Q
Utolsó csatlak. funkció az utolsó hívás idõtartamát és adatátvitel mennyiségét
jeleníti meg. Az idõkijelzés formátuma: óra (0-99), perc (0-59), másodperc
(0-59) - ÓÓ:PP:MM.
Az idõmérõ nullázásához szükség van lezáró kódra vagy a PIN2 kódra.
A Hívás prioritás funkció segítségével határozhatja meg, hogy a beérkezõ
telefonos (beszéd) hívások megszakítsák-e az adathívásokat.
44
Hívásokkal kapcsolatos információk
Hívásköltségek
Valamennyi lebonyolított hívás költségének a kézben tartásához a telefonon
beállítható, hogy az összhasználat egy véges hívásegységre korlátozódjon.
(M)
A tarifa beállítása
Elõször egy egységenként fizetendõ díjat kell megadni. Ez az a díj, amelyet a
Szolgáltató egy hívásegységért felszámít. (M)
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefon menü >
Szolgálatok > Szolgáltatás díj > Egységár opciót, majd F Q
F Q az értékek megváltoztatásához
Ekkor be kell írnia a PIN2 vagy a Lezáró kódot, majd F Q.
3
Írja be a pénznemet (legfeljebb három karakter), pl. GBP, majd F
Q kétszer
4
Írja be a tarifát, majd F Q kétszer
Felsõ díjkorlát beállítása
Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó elõre meghatározza a
lebonyolított hívásokért kifizethetõ maximális költséget. (M)
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefon menü >
Szolgálatok > Szolgáltatás díj > Költséghatár opciót, majd F
Q
F Q kétszer az értékek szerkesztéséhez
Ekkor be kell írnia a PIN2 vagy a Lezáró kódot, majd F Q.
3
Írja be azt az értéket (az egységek számát), amely a megengedhetõ
maximum, majd megjelenik az ennek megfelelõ költség
4
F Q kétszer a megerõsítéshez
Megjegyzés: Egy egység idõtartama a nap folyamán változhat, a
csúcsidõnek, illetve a kedvezményes idõszaknak megfelelõen. Emiatt a
hívásköltség kiszámításánál ezt figyelembe kell venni. A hívásköltségre
vonatkozó információ azonban lehet, hogy nem fogja pontosan tükrözni a
Szolgáltató által felszámolt díjat.
45
Hívásokkal kapcsolatos információk
Figyelmeztetési határ beállítása
Be lehet állítani, hogy a telefon mikor figyelmeztessen, amennyiben a
költséghatárt megközelítettük. (M)
1
2
3
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefon menü >
Szolgálatok > Szolgáltatás díj > Tartalék opciót, majd F Q
F Q kétszer az érték szerkesztéséhez
Írja be azt az értéket (egységekben), amelynél szeretné, ha a
figyelmeztetés megszólalna, majd F Q kétszer
Hívóazonosítás
A Szolgálatok menüben szereplõ Számkijelzés, illetve Számküldés funkció
lehetõvé teszi, hogy beállítsa, történjen e számkijelzés a fogadó, illetve a hívó
félnél. (A Számküldés R)
Megjegyzés: Az állapot lekérdezéséhez a telefonnak a hálózathoz
csatlakoztatva kell lennie.
46
Haladó mûveletek
Haladó mûveletek
Hívások átirányítása
A beszéd-, fax- és adathívásokat különbözõ körülmények között, különbözõ
számokra átirányíthatja. Például, átirányíthatja a beszédhívásokat a
Hangpostára, amikor a telefon ki van kapcsolva.
1
2
3
4
A Kijelzõ képeknél F Q válassza ki a Telefon menü >
Átirányítás opciót, majd F Q
A e gombbal válassza ki az átirányítandó hívások típusát, F Q
kétszer
A e gombbal válassza ki az átirányítás kezdeményezésének
körülményeit F Q
Adja meg azt a számot, ahová az átirányítást szeretné, F Q
kétszer
Ha az átirányítás engedélyezve van, akkor az átirányítást jelzõ ikon (t)
látható.
Amikor frissíti vagy ellenõrzi az Átirányítás státusát, a telefonnak a hálózatra
bejelentkezve kell mûködnie. (R)
Hívástartás és hívásvárakoztatás
Hívástartás
Hívás alatt:
1
2
F Q
A e gombbal válassza ki a Tart opciót, F Q
Hívás folytatása
1
2
F Q
A e gombbal válassza ki a Folyt. opciót, F Q
Második hívás kezdeményezése
1
Adja meg a telefonszámot (vagy hívja elõ a Telefonkönyvbõl - lásd:
„Szám elõhívása”, 14. oldal)
2
F D
Az elsõ hívás tartásba kerül.
47
Haladó mûveletek
Második hívás érkezése
Második hívást fogadhat, ha a Várakozás funkció be van kapcsolva. Ezt az
opciót a Telefon menü > Szolgálatok menüpontból lehet engedélyezni.
Nem lehet egynél több fax- vagy adathívása. Minden beszédhívást be kell
fejeznie, mielõtt fax- vagy adathívást fogadhat (M).
Második hívás fogadása
1
2
F Q
A e gombbal válassza ki a Fogad opciót, majd F Q
Az aktuális hívást tartásba kerül.
Második hívás elutasítása
1
2
F Q
A e gombbal válassza ki az Elvet opciót, majd F Q
Az aktuális hívás befejezése és a második
hívás fogadása
1
2
F E várakozó hívás esetén
F bármelyik gombot a E vagy g kivételével
Mûveletek két hívás közben
Csere a hívások között
A ! promptjel a kijelzõn az aktuális hívást jelzi
1
2
F Q
A e gombbal válassza ki a Csere opciót, F Q
Az aktuális hívás befejezése
1
2
F Q
A e gombbal válassza ki a Vége opciót, F Q
A hívás tartása folytatódik.
Mindkét hívás befejezése
F E
48
Haladó mûveletek
Hívásátadás
Két párhuzamos hívás esetén a Hívásátadás lehetõvé teszi, hogy a használó,
saját kapcsolatainak befejezésével, a másik két partnert összekapcsolja. (M)
Ha két hívás van folyamatban:
1
2
F Q
A e gombbal válassza ki az Átad opciót, F Q
A két hívás összekapcsolódik, az Ön hívásai pedig befejezõdnek.
Megjegyzés: Két hívásátadás nem alkalmazható konferenciabeszélgetés
módban.
Konferenciabeszélgetés
A konferenciabeszélgetéssel három-öt személy egyszerre beszélgethet.
Cserére is lehetõség van a konferenciabeszélgetés és egy másik hívás között
ugyanúgy, mint két független hívás esetén. (M)
Konferenciabeszélgetés indítása
Két összekapcsolt hívás esetén (egyik aktív, másik tartásban):
1
2
F Q
A e gombbal válassza ki az Összev opciót, F Q
A konferenciabeszélgetés megkezdõdik, mindhárom személy beszélhet
egymással.
Bevonás konferenciabeszélgetésbe
Bekapcsolódhat egy konferenciabeszélgetésbe (max. 5 fõ), hívásindítással
vagy bejövõ hívás fogadásával is. Ezután hívása belekapcsolódott a
konferenciabeszélgetésbe.
Megjegyzés: Hívás indításakor vagy bejövõ hívás fogadásakor a
konferenciabeszélgetés nem szakad meg. A konferenciabeszélgetés
résztvevõi továbbra is kommunikálhatnak egymással.
Kivétel konferenciabeszélgetésbõl
Kiválaszthat valakit a konferenciabeszélgetés résztvevõi közül, és kiveheti a
kapcsolatot a konferenciából. Ezáltal privát beszélgetést folytathat az illetõvel a
konferenciabeszélgetés többi résztvevõjének jelenléte nélkül.
49
Haladó mûveletek
Konferenciabeszélgetés ideje alatt:
1
2
3
4
5
F Q
A e gombbal válassza ki az Opció beállítást, F Q
A e gombbal válasszon egy hívót a konferenciabeszélgetésbõl
F Q
A e gombbal válassza ki a Szétv. opciót, F Q
A kiválasztott személyt ezzel kizárja a konferenciabeszélgetésbõl, ugyanakkor
a konferenciabeszélgetés továbbra is él (a konferenciabeszélgetés többi
résztvevõje továbbra is kommunikálhat egymással).
Konferenciabeszélgetés bontása
Kiválaszthat egy személyt a konferenciabeszélgetés résztvevõi közül és
bonthatja a hívást, vagy befejezheti a Konferenciabeszélgetést is. Ha a hívás
tartásban van, vagy másik bejövõ hívás érkezik, akkor nem bonthatja az
egyéni hívást.
Egyetlen kapcsolat bontása
Konferenciabeszélgetés ideje alatt:
1
2
3
F Q
A e gombbal válassza ki az Opció beállítást, F Q
A e gombbal válasszon egy hívót a konferenciabeszélgetés résztvevõi
közül
4
5
F Q
A e gombbal válassza ki a Vége opciót, F Q
Minden kapcsolat befejezése
Konferenciabeszélgetés ideje alatt:
F E, hogy egyszerre befejezze az összes hívást
50
Haladó mûveletek
Csatlakozás új hálózatra
Ha nem saját országában/körzetében van, olyan hálózatot is használhat,
melynek nem közvetlen elõfizetõje, ezt hívják BARANGOLÁSnak (ROAMING).
A nemzeti törvény nem mindig ad lehetõséget a saját körzetben való
barangolásra.
Az Új hálózat funkció segítségével manuálisan kiválaszthat egy olyan
hálózatot, amely az aktuális helyen elérhetõ.
1
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Telefon menü > Hálózat
> Új hálózat opciót, majd F Q
2
A e gombbal válasszon ki egyet a rendelkezésre álló hálózatok közül,
F Q
Ha nem léphet be a kiválasztott hálózatba, úgy az a hálózat beszürkítve jelenik
meg.
Amikor a Keresési Mód Automatikusra van állítva, a telefon automatikusan új
hálózatot választ, hogy optimális hálózati elérhetõséget biztosíthasson. Ha a
Keresési Mód Kézi-re van állítva, a készülék csak a kiválasztott hálózatot fogja
használni. Ha a lefedettség megszûnik, másik hálózatot kell választania.
A hálózatlistát akkor kell használni, ha a Keresési Mód Automatikusra van
állítva. Az elõnyben részesített hálózatok listáján a helyek sorszáma mutatja a
keresés prioritásait.
A Beszúr választásával az éppen kijelzett helyen tárolja új hálózatot, és lefelé
mozdítja a többi hálózatot, a Szerk. pedig felülírja a régi hálózatot az újjal, míg
a Tárol az új hálózatot a lista végén tárolja.
51
Tevékenységek ütemezése (Határidõnapló)
Tevékenységek ütemezése
(Határidõnapló)
Az Ütemezõ használatával emlékeztetõket rögzíthet személyes eseményekhez
vagy ünnepekhez.
Figyelem: Gondoskodjon arról, hogy az Ütemezõ beállításai semmilyen
szabályt ne szegjenek meg, pl. a telefon ilyenkor automatikusan bekapcsol a
repülõgépen vagy egészségügyi intézményekben, stb. is. Lásd: „Fontos
információk”, i. oldal.
Emlékeztetõ készítése
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza az Ütemezés opciót, F Q
1
A navigációs gombbal (g) válassza ki a dátumot az emlékeztetõhöz
2
3
F Q kétszer, ezzel új tételt vihet be, amikor a kívánt dátum
kijelölésre kerül, F Q kétszer
Írja be az idõpont számjegyeit a 12 vagy a 24 órás formátumot
használva, majd F Q kétszer
4
A e gombbal határozza meg az emlékeztetõ gyakoriságát F Q
A Naponta, Hetente vagy Évente kiválasztásakor
lehetõsége van arra, hogy használja a „Száml.
ismétlést”, ezzel beállíthatja a csengetés gyakoriságát
F Q, majd a e gombbal válassza ki a Tel.beáll.
opciót, és F Q. Innen lehetõség van egy
telefonkönyv bejegyzés elõhívására. F A, majd
válasszon ki egy számot. F Q
5
Adja meg a memo-t az emlékeztetõhöz - lásd:
„Szövegbevitel”, 64. oldal, F Q kétszer
6
A e gombbal válasszon csengetéstípust az emlékeztetõhöz, F Q
Annak jelzésére, hogy emlékeztetõ lett beállítva, a dátum inverz formában fog
megjelenni.
Emlékeztetõk megtekintése
Az Ütemezés menübõl a navigációs gomb (g)
segítségével válassza ki a kívánt dátumot, F A az
adott dátumhoz tartozó emlékeztetõk átnézéséhez.
Emlékeztetõk törlése
1
52
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza az
Ütemezés opciót, F Q
Tevékenységek ütemezése (Határidõnapló)
2
3
4
A g gombbal válassza ki az emlékeztetõbõl a kívánt dátumot, F
A
A e gombbal válassza ki azt az emlékeztetõt, amit törölni szeretne,
F Q
A e gombbal válassza a Töröl opciót, F Q kétszer
Ünnepi emlékeztetõk beállítása
1
2
3
4
5
A Kijelzõképekrõl F Q, válassza az Ütemezés opciót, F Q
A navigációs gomb (g) segítségével válassza ki az ünnepnapot,
F Q
A e gombbal válassza a Funkció opciót,F Q
A e gombbal válassza az Ünnep beállítás opciót, F Q
A e gombbal válassza ki a Nap, A hét napja opciót, a e gombbal
válasszon ki egy napot, F Q frissítse az Ünnep listát
Szükség szerint minden ünnepnapra ismételje meg a fenti folyamatot.
Megjegyzés: Az ünnepi emlékeztetõ beállítását az jelzi, hogy a dátum/ok
vastag betûtípussal jelennek meg.
Ünnepi emlékeztetõk törlése
Ünnepi emlékeztetõk törléséhez:
1
2
3
4
5
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza az Ütemezés opciót, F Q
A navigációs gomb (g) segítségével válassza ki azt az ünnepnapot,
amit törölni szeretne F Q
A e gombbal válassza a Funkció opciót, F Q
A e gombbal válassza az Ünnep beállítás opciót, F Q
A e gombbal válassza az Ünnep lista opciót, válassza ki a törölni
kívánt dátumot, F Q kétszer. Ha az Összes
Ünnepnap-emlékeztetõt törölni szeretné, válassza a Mindent töröl
opciót, F Q kétszer
Ugrás adott dátumra
1
2
3
4
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza az Ütemezés opciót, F Q
5
A 0 - 9 gombbal adja meg a dátumot (a választott dátumforma
használatával) ahová ‘ugorni’ szeretne, F Q kétszer
F Q
A e gombbal válassza az Ugrás opciót F Q
F + tartsa lenyomva a B gombot az aktuális dátum
eltávolításához
53
Játékok
Játékok
Letölthetõ játékok (R)
A Letölthetõ játékok menüpont lehetõvé teszi, hogy a felhasználó egy gyárilag
beépített játékot használjon, illetve hogy letöltsön egy játékot a
játékkatalógusból.
Megjegyzés: Egy letöltött játék felül fogja írni az elõzõleg letöltött játékot.
A Kijelzõ képeknél F Q vagy F + tartsa lenyomva a 9,
gombot, válassza ki a Játékok opciót, vagy az Alkalmazások
menüpontból válassza ki a Játékok opciót
A játékok szalagcíme fog megjelenni a képernyõn. A szalagcímes bevezetõ
átugrásához F Q
F Q, majd a e gombbal navigálhat a játékmenüben
F Q a választáshoz
Kövesse a képernyõn megjelenõ utasításokat a játékmenüben történõ
tájékozódáshoz.
A játékok letöltésével és szabályaival kapcsolatos minden információ a
játékmenüben található.
Beépített játékok (R)
A Beépített játékok menüjébe történõ belépéshez:
F Q, válassza ki a Játékok opciót, vagy az Alkalmazások
menüpontból válassza ki a Játékok opciót
A e gombbal válasszon ki egy játékot, majd F Q
Kövesse az elõugró menü utasításait a játékszabályokkal és játékopciókkal
kapcsolatban
54
WAP Böngészõ
WAP Böngészõ
A telefon WAP (Vezeték nélküli alkalmazási protokoll) böngészõjével
hozzáférhet az Internet azon szolgáltatásaihoz, amelyeket a hálózat támogat,
pl. hírek, idõjárás-jelentés, sport stb.
Böngészõ beállítások
Mielõtt hozzáférhet az Internet szolgáltatásokhoz, a SIM
kártyán engedélyezni kell az adathívásokat, és a
készüléken meg kell adni a megfelelõ, konfigurációs
beállításokat.
Ezeket a beállításokat a hálózati szolgáltató elõzetesen is
beprogramozhatja.
Megjegyzés: Az elõzetesen megadott beállítások módosítása hibát
eredményezhet a Böngészõben.
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Böngészõ > Böngészõ
beáll. > Szerver beáll. opciót, majd F Q
Két szervert állíthat be a telefonhoz. A e gombbal válassza ki
valamelyik szerverbeállítást, F Q
3
A e gombbal válassza a Javít opciót, F Q
Megjelenik a kijelzõn egy konfigurációs paraméter-lista. A Név paraméter van
kijelölve, és a Javít jelenik meg.
4
5
6
7
F Q
Adja meg a WAP szerver nevét, F Q kétszer
A e gombbal válassza ki egymás után az egyes paramétereket,
szerkessze meg az információt, F Q kétszer
Miután az összes paramétert megadta, F B, hogy visszamenjen
az elõzõ menüszintre
8
Válassza ki azt a szerverbeállítást amelyet most szerkesztett
F Q. A e gombbal válassza a Kész opciót, F Q
årja be WAP beállításait ennek a füzetnek a hátsó részében, hogy a
továbbiakban könnyen használhassa õket.
55
WAP Böngészõ
A Böngészõ bekapcsolása
A Böngészõ aktiválásához:
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza a Böngészõ > Böngészõ
indul opciót F Q
Amikor elsõ alkalommal aktiválja a Böngészõt, nincs tárolva semmilyen
tartalom, ezért a Honlap címe jelenik meg a kijelzõn (a hálózati szolgáltató által
meghatározott módon). A honlap címét a böngészõ minden elindításkor a
cache bõl (tárolóból) veszi. (A közvetítõ tároló az a telefon-memória, amelyben
a múltban letöltött tartalom van eltárolva). A közvetítõ tároló tartalmának
elõhívásakor a telefon off-line állapotban van (nem csatlakozik a WAP
szerverhez).
Navigálás a szövegben
A navigációs gomb (g) segítségével az alábbi módon végiggördítheti a
képernyõn a tartalmat:
A e gombbal haladjon le/fel az aktuális oldalon
A d gombbal térhet vissza az elõzõ objektumra
A c gombbal ugorhat a következõ, kiválasztható objektumra
Amikor kapcsolódó szöveg (aláhúzott szöveg) van kijelölve, F Q a link
által képviselt oldal letöltéséhez.
A Böngészõ menüje
A Böngészõnek is van saját menüje, mely akkor alkalmazható, amikor a
tartalom éppen megjelenik a kijelzõn (lehet on-line vagy off-line).
A Böngészõ menübe történõ belépéshez F f a képernyõ bal felsõ részén
látható böngészõikon kiválasztásához, F Q, vagy a böngészõbõl is
elérhetõ: F + tartsa lenyomva a Qgombot.
Ezt a menüt az alábbi módon kell használni:
Vissza
A felhasználót a böngészõ kiindulási menüjébe viszi vissza.
Honlap
A Honlap címét a hálózati szolgáltató által meghatározott módon jeleníti meg.
Kilépés
Kikapcsolja a Böngészõt.
Honlap megjelölése
Egy hely késõbbi visszatérés céljából történõ megjelölésére szolgál.
56
WAP Böngészõ
Könyvjelzõk
Könyvjelzõket használhat, tárolhat, törölhet és átnevezhet.
Fogadott üzenetek
Szöveges üzenet elõhívására szolgál.
Kép mentése
Egy képnek a böngészõbõl történõ elmentéséhez.
Újratöltés
Újratölti és frissíti az aktuális oldalt.
Beállítások
Lehetõvé teszi, hogy a felhasználó törölje a cache tartalmát, illetve
megjelenítse a Honlap tartalmát. Azt is lehetõvé teszi, hogy a felhasználó elõre
meghatározza a billentyûk funkcióit és sebességét, például a görgetés
sebességét.
Info
Információkat közöl a böngészõ típusáról és a biztonsági opciókról.
URL:
Egy ismert oldalra történõ ugráshoz írja be közvetlenül a címet.
Alapbeállítás
Törli a cache tartalmát, illetve megjeleníti a Honlap tartalmát.
Könyvjelzõk használata
A Könyvjelzõk menüponthoz történõ hozzáadás a ”böngészõn belüli” menübõl
valósítható meg. A gyakran látogatott oldalakat idõmegtakarítás céljából
könyvjelzõvel lehet ellátni. Ezáltal nincs szükség arra, hogy a Honlap címét
újra megadja.
Könyvjelzõ tárolása
1
2
3
A tartalom átnézésekor F A
A e gombbal válassza a Könyvjelzõ opciót
F Q kétszer a könyvjelzõ regisztrálásához
57
WAP Böngészõ
Oldalak elõhívása Könyvjelzõk segítségével
1
2
3
A kijelzett tartalomnál F A
A e gombbal válassza ki a Könyvjelzõ opciót, F Q
A e gombbal válassza ki a megfelelõ könyvjelzõt a listáról, F Q
Könyvjelzõ átnevezése
1
2
3
4
5
A kijelzett tartalomnál F A
A e gombbal válassza ki a Könyvjelzõ opciót, F Q
A e gombbal válassza ki a megfelelõ könyvjelzõt a listáról, F A
F Q
F + tartsa lenyomva a B gombot a könyvjelzõ nevének
eltávolításához, majd újra írja be a kívánt nevet, F Q kétszer
Könyvjelzõk törlése
1
2
3
4
A tartalom kijelzésekor F A
A e gombbal válassza ki a Könyvjelzõ opciót, F Q
A e gombbal válassza ki a megfelelõ könyvjelzõt a listáról, F A
A e gombbal válassza a Töröl opciót, F Q kétszer
A Böngészõ kikapcsolása
A Böngészõt a következõ módon lehet kikapcsolni:
On-line böngészéskor F E off-line átnézheti a közvetítõ tárolót
Off-line böngészéskor F E visszatérhet a Kijelzõ képekre
58
WAP Böngészõ
Az Automatikus lekapcsolási idõ beállítása
A telefon automatikusan lekapcsolódik a WAP szerverrõl egy beállított idõ
letelte után, ha nincs kapcsolat. Ez az idõtartam az Aut. Lekapcs. idõben,
másodpercben van meghatározva..
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki a Böngészõ > Böngészõ
beáll. > Aut. lekapcs. idõ opciót, majd F Q
F + tartsa lenyomva az B gombot az aktuális automatikus
lekapcsolási idõ törléséhez, ezután írja be a kívánt új értéket, majd
F Q kétszer
59
További szolgáltatások
További szolgáltatások
Hangrögzítés
Híváskor felveheti kétirányú beszélgetését. Új SIM kártya behelyezéskor az
összes hangrögzítés elveszik.
Figyelem: A felvett üzenet biztonsága az Ön felelõssége. A felvétel
megkezdése elõtt kérnie KELL a másik fél beleegyezését.
Beszélgetés rögzítése
Hívás közben:
F Q
A e gombbal válassza Memo opciót F Q
A felvétel kezdetekor egy hangjelzést hall. Hangjelzést hall a felvétel
befejezésekor is.
Ha F Q a beszédüzenet felvétele közben, a felvétel leáll, de egyik fél sem
hall semmilyen hangot.
Beszélgetés visszajátszása
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza az Alkalmazások > Hangr.
lejátszás > Lejátszás, F Q
A visszajátszás leállításához, F Q kétszer
A Jegyzettömb funkció visszajátszáskor használható - lásd: „Jegyzettömb”, 61.
oldal.
A hangerõ szabályozása visszajátszáskor
A visszajátszás ideje alatt:
A e gombbal állítsa be a beszédüzenet hangerejét
Memo törlése
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza az Alkalmazások > Hangr.
lejátszás > Töröl opciót, F Q kétszer
DTMF hangok
A DTMF hangokat beszélgetés közben küldheti el. Ezeket gyakran használják
hangposta lehallgatásakor, személyhívóknál vagy számítógépes banki
szolgáltatásoknál. Például, meg kell adnia egy számot, ha távolról akarja
lehallgatni hangposta üzeneteit. A Telefonkönyvben DTMF hangokkal tárolhat
telefonszámot, így behívással tárcasázhatja a számot, és készüléke a DTMF
számot automatikusan elküldi.
60
További szolgáltatások
DTMF hangok küldése hívás alatt
Adja meg a számjegyeket (0 - 9, # és *)
Szünet beiktatása
Szünetek beiktatásával automatikusan küldhet DTMF hangokat.
1
2
3
Adja meg a telefonszámot
F és tartsa lenyomva a 0 gombot, amíg egy P nem jelenik meg
a beírt telefonszám végén
Adja meg a DTMF számjegyeket a szünet után, pl. adja meg a
hangposta-üzenet hozzáféréshez szükséges számot
4
F D
Sikeres hívás esetén a DTMF jelzéseket 3 másodperc múlva elküldi, vagy
F D küldje el kézzel a DTMF hangokat.
Sikertelen DTMF hangküldés esetén a hívás célállomása a jelzések hosszának
növelését teheti szükségessé.
5
6
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza a Beállítások > DTMF hossz
opciót, F Q
A e gombbal válassza a Hosszú opciót, F Q
Jegyzettömb
Hívás alatt megadhatja azt a számot, amelyet a hívás befejezése után akar
tárcsázni.
A hívás ideje alatt:
1
2
Adja meg a telefonszámot
A hívás befejezésekor F D a szám hívásához
A Telefonkönyvben való tároláshoz F A, miközben a szám megjelenik a
kijelzõn - lásd: „Szám tárolása”, 13. oldal.
Második óra
A második óra beállítható automatikusan, ilyenkor a második idõ az aktuális
hálózat kódjáról automatikusan kerül beállításra, illetve kézzel is beállítható
egy meghatározott idõeltérés.
61
További szolgáltatások
Az óra kijelzõjének beállítása
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza az
Alkalmazások > Óra funkciók > Óra
formátuma > Kijelzési minta opciót F Q
A e gombbal válassza a Második idõ vagy
Otthoni idõ beállítást, F Q
Automatikus beállítás
Ha olyan országba/régióba utazik, amelynek barangolásra vonatkozó
egyezménye van a felhasználó saját hálózatával, a Második idõ beállítása
automatikusan történik. Azokban az országokban/régiókban viszont, ahol egy
területen belül több idõzóna van, kézi beállításra van szükség.
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza az Alkalmazások > Óra
funkciók > Órát beállít > Második idõ > Auto beállítás >
Anyaország opciót, F Q
A e gombbal válassza ki az anyaországot, F Q
Az Automatikus beállítás bekapcsolása
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza ki az Alkalmazások > Óra
funkció > Órát beállít > Második idõ > Auto beállítás opciót,
majd F Q
Ismételje meg, ha ki akarja kapcsolni az Automatikus beállítást.
Kézi beállítás
1
2
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza az Alkalmazások > Óra
funkciók > Órát beállít > Második idõ > Idõeltérés opciót, F Q
A e gombbal válassza ki a kívánt idõeltérést, F Q az érték
beállításához
A nyári idõszámítás beállítása
A Kijelzõ képeknél F Q, válassza az Alkalmazások > Óra
funkciók > Órát beállít > Második idõ > Nyári idõszám. opciót,
F Q
Ha egyszer bekapcsolta, ugyanezzel az eljárással ki is kapcsolhatja a Nyári
idõszámítást.
62
További szolgáltatások
A tartozékokhoz kapcsolódó funkciók
Amikor az Auto. válasz be van kapcsolva, és a Személyes kihangosító
mûködik, a készülék gombnyomás nélkül fogadja a hívást. Bármilyen várakozó
hívást a szokásos módon kell fogadni.
A használati tudnivalókkal kapcsolatban olvassa el a megfelelõ
tartozékra vonatkozó dokumentációt.
63
Szövegbevitel
Szövegbevitel
A telefon különbözõ funkciókkal támogatja a telefonkönyv rovatainak
kitöltéséhez, a szöveges üzenetek megírásához és az egyéb mûveletekhez
szükséges alfanumerikus karakterek beírását. Ebben a részben részleteket
olvashat arra vonatkozólag, milyen karaktereket adhat meg, és ennek
megfelelõen milyen billentyûket kell megnyomnia.
Szöveg mód
Gomb
T9
®
0
Lehetõségek
1
Központozás
2
Normál
(ABC)
Görög
(ÁÂÃ)
Kiterjesztett
(AÄÅ)
(0 - 9)
+_
+_
+_
0+P_
Numerikus
[email protected]/:;*#+-”,!¡?¿_()[]{}’&%\^~|<>=_£$¥¤§
1
abc
ABCabc
ABÃ
AÄÅÆBCÇaäåæàbc
2
3
def
DEFdef
ÄÅÆ
DEÉFdeéèf
3
4
ghi
GHIghi
ÇÈÉ
GHIghiì
4
5
jkl
JKLjkl
ÊËÌ
JKLjkl
5
6
mno
7
pqrs
8
tuv
MNOmno
ÍÎÏ
MNÑOÖØmnñoöøò
6
PQRSpqrs
ÐÑÓ
PQRSpqrsß
7
TUVtuv
ÔÕÖ
TUÜVtuüùv
8
WXYZwxyz
×ØÙ
WXYZwxyz
9
9
wxyz
*
Váltás/Zár**
Váltás/Zár*
#
Szóköz
Szóköz
Szóköz
Váltás/Zár**
@
Szóköz
#
* F * egyszer, ha egy nagybetût akar beírni (a következõ karakterek
kisbetûsek lesznek). F * kétszer úgy mûködik, mint a CAPS LOCK
(nagybetû) funkció, tehát a következõ karakterek is nagybetûk lesznek. F
* harmadszor, visszatér a kisbetûs karakterbevitelhez.
Ha pedig F+ lenyomva tartja bármelyik számbillentyût a karaktermenü
megadásához, addig navigálhat a menüben (g), amíg a kívánt karakter kerül
kijelölésre F Q a kiválasztáshoz.
F B visszatér az üzenet-képernyõre
64
Szövegbevitel
T9 Szövegbeírás
®
Ez a szövegbeírási mód drasztikusan lecsökkenti a szükséges gombnyomások
számát:
Nyomja meg egyszer azt a billentyût, amelyrõl valamelyik betût meg akarja
adni. Elõfordulhat, hogy nem a kívánt betû jelenik meg. Folytassa további
billentyûk megnyomásával, míg nem ér valamilyen szó végére; ezután
ellenõrizze, helyesen van-e a szó beírva, mielõtt a következõ szóra menne.
Ha a betûk kombinációja nem azt a szót adja, amit Ön be akart írni, nyomja
meg ismételten a 0 gombot, amíg a megfelelõ szó meg nem jelenik a
kijelzõn. Folytassa a következõ szóval.
Ha a kívánt szó nincs a beépített szótárban (pl. tulajdonnév vagy ritkán
használt szó), akkor a Normál (U) módban kell beírnia
Egyéb szövegüzemmódok
Ha bármely más szövegbeviteli módhoz akar hozzáférni, nyomja le a A
gombot annyiszor, amíg a kívánt mód meg nem jelenik az Információs
területen.
Normál (U), Görög (V) vagy Kiterjesztett (W) szövegbeviteli mód
használatakor, minden gombnyomásnál gyors egymásutánban megjelennek
azok a karakterek, amelyek az adott billentyûhöz tartoznak (ha megnyomja és
nyomva tartja a billentyût, körbehaladhat a rendelkezésre álló karakterek
mindegyikén). Ha felengedi a billentyût vagy másikat nyom meg, az éppen
kijelzett karaktert írja be, a kurzor pedig a következõ helyre lép.
Szöveg szerkesztése
A e megnyomásával felfelé és lefelé mozoghat a szöveg sorai közt (vagy a
Telefonkönyv mezõiben), a f megnyomásakor pedig egy karakterrel jobbra
vagy balra léphet. Ha a kurzorral átlép egy karakteren, majd megnyom egy
másik billentyût, akkor az új karaktert közvetlenül a kiválasztott karakter elé
szúrja be. A B megnyomásával törli a kurzor bal oldalára esõ karaktert, vagy
- ha hosszan lenyomva tartja - az aktuális sort törli vele.
65
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Bármilyen, tartósan fennálló hiba esetén lépjen kapcsolatba az értékesítõvel.
Probléma
Ok
A telefon nem
kapcsol be.
Tennivaló
Ellenõrizze, hogy az
akkumulátor teljesen fel van
töltve, és a megfelelõ módon
csatlakozik a telefonhoz.
Nagyon rövid
akkumulátor
élettartam új
akkunál.
Az Ön által használt
hálózat és az
akkumulátor állapota
befolyásolják az
akkumulátor
élettartamát.
Rövid
akkumulátor
élettartam régi
akkumulátornál.
Az akkumulátor
elhasználódott.
Cserélje le új, teljesen
feltöltött akkumulátorra.
Néhány percig hagyja
Az akkumulátor Az akkumulátor nem
csatlakozik a
töltõdni az akkumulátort, és
töltésjelzõje nem
telefonhoz, vagy - ha mielõtt a jelzés világítani nem
világít, az
kezd, ne próbálja meg
az akkumulátor
akkumulátor
bekapcsolni a készüléket.
nagyon lemerült töltöttségi
csak kis idõ elteltével
szintjének jele
kezd világítani a
nem látható, és
jelzés.
a telefont
töltéskor nem
lehet
bekapcsolni.
Az akkumulátor
nem töltõdik.
Az akkumulátor nincs
a telefonhoz
csatlakoztatva.
Az akkumulátor
azután lett a
telefonhoz
csatlakoztatva, hogy
az úti gyorstöltõ be
lett kapcsolva.
66
Csatlakoztassa megfelelõen
az akkumulátort a telefonhoz
a töltés megkezdése elõtt.
Hibaelhárítás
Nem tud hívást
indítani.
A telefon le van
zárva.
Oldja fel a telefonzárat.
A kimenõ hívások
korlátozva vannak.
Kapcsolja ki a kimenõ hívások
tiltását vagy a híváskorlátozást.
A telefon nincs
hálózatra
regisztrálva.
Menjen a hálózat által lefedett
területre, és csak a hálózati
regisztráció után használja a
telefont.
Ellenõrizze, hogy a SIM
támogatja-e a Fix hívásokat.
Ellenõrizze, be van-e kapcsolva
a Fix hívások funkció.
Ellenõrizze, tárolva van-e a
telefonszám a Fix hívásokban.
Nem tud hívást
indítani a Fix
hívások
tárolóból.
A telefon nincs
bekapcsolva.
Kapcsolja be a telefont.
Nem tud
hívásokat
fogadni.
A bejövõ hívások
le vannak tiltva.
Kapcsolja ki a bejövõ hívások
tiltását.
A telefon nincs
hálózatra
regisztrálva.
Menjen a hálózat által lefedett
területre és csak a hálózati
regisztráció után használja a
telefont.
Nem tud
segélyhívást
indítani.
GSM által nem
lefedett területen
tartózkodik.
Ellenõrizze, látható-e az S
antennaszimbólum - Menjen a
hálózat által lefedett területre,
és akkor próbálja használni a
telefont, ha az antenna
szimbóluma látható a kijelzõn.
Nem tud
telefonszámokat
elõhívni a
telefonkönyvbõl.
A telefon le van
zárva.
Oldja fel a telefonzárat.
A telefonszám
korlátozva van.
Kapcsolja ki a korlátozást.
67
Hibaelhárítás
Fontos hibaüzenetek
Íme néhány, a kijelzõn látható legfontosabb hibaüzenetek közül:
68
Tiltott körzet
A Barangolás (roaming) a kiválasztott területen
nem engedélyezett.
Hálózat
törlése
A Barangolás (roaming) a kiválasztott hálózaton
nem engedélyezett.
Védelem hiba
A hálózat jogosultsági hibát észlelt, mert az Ön
SIM kártyája nem regisztrált az adott hálózatra lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval.
SIM lezárva
/Hívja a
szolgáltatót
A SIM le van zárva, mert a PIN vagy PIN2 feloldó
kódok valamelyikét (PUK/PUK2) tízszer
helytelenül adta be - lépjen kapcsolatba a
Szolgáltatóval.
SIM hiba
A telefon SIM-problémát észlelt - kapcsolja ki a
telefont, majd kapcsolja be újra; ha még ekkor is
látja az üzenetet, lépjen kapcsolatba a
Szolgáltatóval.
Érvénytelen
SIM
A SIM sikertelenül hajtott végre egy vagy több
SIM perszonalizációs ellenõrzést - lépjen
kapcsolatba a Szolgáltatóval.
A funkció
nem elérhetõ
A választott funkciót a SIM nem támogatja, illetve
az érvényes elõfizetéssel nem elérhetõ - lépjen
kapcsolatba a Szolgáltatóval.
PIN2
érvénytelen
A PIN2 tartósan le van zárva, mert nem
megfelelõ PUK2 -t adott be tízszer, a PIN2-höz
kapcsolódó szolgáltatásokat nem használhatja lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval.
Üzenet
elutasítva,
Tár megtelt
Üzenete érkezett, de az üzenettár megtelt üzenetek fogadásához töröljön néhány régebbi
üzenetet vagy állítsa az üzeneteket Automatikus
törlésre.
Telefonszám
túl hosszú
(Max:20)
A szerkesztett vagy újonnan létrehozott
Telefonkönyv-szám túl hosszú a SIM-nek.
Figyelem! a
tár megtelt.
Folytatja?
Az üzenetek területe megtelt. Üzenetét nem
tárolhatja, amíg néhány régebben eltárolt
üzenetet nem töröl.
Hibaelhárítás
Azonosítás
hiba
A telefonzár kódjának megváltoztatásakor az új
kód ismétlése helytelen - próbálja a lezáró kódot
újra megváltoztatni, ismételje helyesen
Hibás lezáró
kód
A lezáró kód ki vagy bekapcsolásakor rosszul
adta meg a lezáró kódot - adja meg újra a lezáró
kódot
Hibás PIN /
PIN2 / PUK /
PUK2
A megadott kód helytelen - adja meg a kódot
helyesen.
Újrahívó lista
megtelt
A sikertelenül hívott számok újrahívó listája
megtelt - kapcsolja ki a telefont, majd kapcsolja
be újra.
69
Szakkifejezések magyarázata
Szakkifejezések magyarázata
A hálózati
mûködtetõje
A GSM hálózat mûködtetéséért felelõs szervezet.
APN
Telefonszám (Access Point Name). A felhasználót az
IP címre (az átjáróhoz) vagy a kívánt szolgáltatáshoz
irányítja.
Barangolás
Az a lehetõség, mellyel telefonját az otthoni
hálózaton kívül más hálózatokon is használhatja.
CHAP
Kapcsolat kezdeményezés hitelesítési protokoll
(Challenge Handshake Authentication Protocol). A
GPRS hálózat biztonsági funkciója.
DTMF
Hangok
Többõl két frekvenciás hangkódok, melyek
segítségével számítógépes telefonrendszerekkel,
hangpostafiókokkal stb. kommunikálhat.
70
EMS
Enhanced Message Service (Kiemelt
üzenetszolgáltatások). Szöveges üzenetek UPAGE
opciója
GPRS
General Packet Radio Service (Általános
csomagkapcsolt rádió szolgáltatás). A telefon által
használt technológia.
GSM
A mobil kommunikáció globális rendszere; annak a
modern digitális technológiának a neve, amellyel az
Ön telefonja is mûködik.
Jelszó
A hívástiltás szabályozására használható. A
Szolgáltató biztosítja.
Kivág
Véglegesen eltávolítja a választott szövegrészt a
rövid szöveges üzenetbõl.
Másol
Átmásolja a kiválasztott szöveget a rövid szöveges
üzenetbõl anélkül, hogy kivágná az eredeti
üzenetbõl.
PAP
Jelszó hitelesítési protokoll (Password Authentication
Protocol). A GPRS hálózat biztonsági funkciója.
PIN
Személyi azonosító szám; a SIM biztonságát segíti
elõ és a Szolgáltató biztosítja. Ha 3-szor helytelenül
adja be a PIN-kódot, a PIN-t lezárja a Szolgáltató.
Szakkifejezések magyarázata
PIN2
A Fix hívástárat és Hívásdíj-mérést szabályozó
személyi azonosító szám. A Szolgáltató biztosítja.
Ha a PIN2 kódot 3-szor helytelenül adja be, a PIN2-t
lezárja a szolgáltató.
PUK/PUK2
PIN/PIN2 kioldó kód. A PIN/PIN2 kioldásához
használható. A Szolgáltató biztosítja. Ha a
PUK/PUK2-t 10-szer helytelenül adja be, a
PUK/PUK2-t lezárja a Szolgáltató.
Regisztráció
GSM hálózatra való csatlakozás. Általában
automatikusan végzi a telefon.
SIM
Elõfizetõi azonosító modul; kis méretû
memóriakártya, amely az egyedi és a felhasználó
által megadott információkat tárolja, mint pl.
Telefonkönyv, Rövid üzenetek. A Szolgáltató
biztosítja.
Szolgáltató
A GSM hálózathoz való hozzáférésért felelõs
szervezet.
WAP
Vezeték nélküli alkalmazási protokoll (Wireless
Application Protocol) az a kommunikációs szabvány,
melynek segítségével különbözõ erõforrásokat
tölthet le az Internetrõl telefonjára
71
Mûszaki jellemzõk
Mûszaki jellemzõk
Telefon (Akkumulátorral együtt)
Típus
Hõmérsékleti határok
Töltés
Tárolás
Tömeg
Méret
Hossz x Szélesség x Vastagság
Üzemi feszültség
Készenléti idõ
Beszélgetési idõ
Töltési idõ (Kikapcsolt telefonnál)
*
GSM900 4-es osztály
GSM1800 1-es osztály
+5°C - +35°C
-20°C - +60°C
82 g
*
Antenna
SIM kártya típusa
109 x 45 x 20 mm
3,7 V DC, 690 mAh Li-ion
Max. 150 óra
Max. 300 perc
Max. 90 perc (úti gyorstöltõ)
Max. 120 perc (Autós töltõ)
Beépített
Csak 3 V
Telefonkönyv memóriája
Animációs témák
Beszédüzenet
Használó által írható dallam
Letölthetõ dallam
Letölthetõ Logó
Rögzíthetõ csengetés
Játék (R)
Háttérvilágítás
Csengõhangok
Ütemezõ (Határidõnapló)
Csengetés
200 + SIM
2
1 x 16 másodperc
Egy
Max. 5
Max. 5
2 x 10 másodperc
Max. 2
1
23 Fix + Változtatható
Max. 100 tétel
4
Megjegyzés: A töltési idõ hosszabb, ha a telefon be van kapcsolva. Az
akkumulátor élettartama függ attól, milyen hálózatot használ, illetve
befolyásolja az akkumulátor állapota is.
72
Személyes beállítások
Személyes beállítások
Az alábbi táblázatba feljegyezheti az aktuális GSM/GPRS WAP beállításokat.
Adat
1. sz. információ a
beállításról
2. sz. információ a
beállításról
Név
Honlap címe
Átjáró IP
Biztonság
Nem biztonságos /
Biztonságos
(A nem kívánt törlendõ)
Hordozó típusa
Vonalkapcsolt (GSM)
Digitális tárcsázás #
Analóg tárcsázás #
Áramkör típusa
A felhasználó neve
Jelszó
Lekapcsolási idõ
Csomagkapcsolt (GPRS)
Telefonszám (APN)
A felhasználó neve
Jelszó
Hitelesítés
Nincs/Normál/
Biztonságos
(PAP) (Chap)
73
Megjegyzések
Megjegyzések
74
Megjegyzések
75
Megjegyzések
76
KIJELZõ KÉPEK
» Nyelvek
5.Billentyûzár
3.Játékok/STK
1.Beállítások
2.Telefonkönyv
7.Telefon menü
4.Böngészõ
6.Üzenetek
9.Alkalmazások
8.Ütemezés
» Hangok
» Keresés
Autóverseny
Böngészõ indul
Fogadott üzenet
» Szolgálatok
Játékok
» Kijelzõ beáll.
» Új
Labdajáték
» Böngészõ beáll.
Küldött üzenet
» Átirányítás
Hangr. lejátszás
» Csendes mód
» Hang parancs
Új üzenet
» Biztonság
» Óra funkciók
» Média mappák
» Csengetés típus
Chat SMS ek
» Hálózat
Számológép
» Auto. válasz
» Csoport beáll.
EMS sablonok
Pénznem váltó
» DTMF hossz
» Foglaltság
Hírek
» Adat letöltés
» Alaphelyzet
» Saját számok
» Paraméterek
» Gyorshívás
» Foglaltság
» Info számok vagy
Szervizhívás
1. hangpostaláda
2. hangpostaláda
» » Azt jelzi, hogy további almenük vannak
A Kijelzõ képeknél F Q a fõmenü megjelenítéséhez. Egy menüpont
kiválasztásához a g gombbal navigáljon a kívánt menüpont ikonjához. F
Q, amikor az ikon kiválasztásra kerül. Az aktuális menübõl történõ kilépéshez
és az elõzõ szinthez történõ visszatéréshez F B.
A menürendszerbõl történõ kilépéshez F+ Tartsa lenyomva B.
Menüszerkezet
77
Menüszerkezet
Licencek
Licencek
In-Fusio
AWAITING TEXT
Game Kitchen
AWAITING TEXT
OpenWave
AWAITING TEXT AND LOGO
Tegic
A T9 a Tegic Communications Inc.T9 védjegye. A szövegbevitel az alábbiak
licensze: USA Szab. Eng. Sz.: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, és
6,011,554; Kanada Szab. Eng. Sz.: 1,331,057; Egyesült Királyság Szab. Eng.
Sz.: 2238414B; Hong Kong Standard Szab. Eng. Sz.:HK0940329; Szingapúri
Köztársaság Szab. Eng. Sz.: 51383; Európai Szab. Eng. Sz.: 0 842 463
(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT.ES, SE, GB; illetve további
szabadalmak kiadása világszerte folyamatban.
®
®
0168
CP8 szabadalom
© Matsushita Mobile Communications Development of Europe Ltd 2002
Ezen dokumentumban foglalt információk elõzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak. A jelen utasítás semmilyen része nem reprodukálható vagy
továbbítható, semmilyen formában vagy eszköz segítségével sem, a
Matsushita Mobile Communications Development of Europe Ltd kifejezett
engedélye nélkül.
78
A gyári szám a telefon külsõ részén, az akkumulátor alatt látható.
Saját kényelme érdekében azt javasoljuk, hogy az alábbi adatokat a
vásárlás dokumentálásaként, jegyezze fel.
Típusszám
Gyári szám
Az értékesítõ neve
A vásárlás dátuma
GD6 7 DPK1 1 A
Matsushita Communication Industrial Czech
s.r.o
Nyomtatva a Cseh Köztársaságban Pardubice, Cseh Köztársaság
cwww.panasonicmobile.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement