Panasonic EBGD75 Operating instructions

Panasonic EBGD75 Operating instructions
Használati utasítás
Digitális mobiltelefon
EB-GD75
A készülék használata elõtt kérjük, olvassa végig az alábbi tudnivalókat.
Fontos információk
Fontos információk
A Matsushita Communication Industrial UK Ltd., kijelenti, hogy az EB-GD75
megfelel az alapvetõ és egyéb vonatkozó követelményeknek, amelyeket az
1999/5/EC direktíva tartalmaz. Az ezzel kapcsolatos alkalmassági nyilatkozat
megtalálható a http://www.panasonicmobile.co.uk/support címen.
Biztonsági szempontok
Az alábbi információkat érdemes elolvasni és tudomásul venni, mivel olyan
részleteket tartalmaznak, amelyek lehetõvé teszik, hogy Ön úgy használhassa
a telefonját, hogy az biztonságos legyen mind az Ön, mind a környezete
számára, továbbá megfeleljen a mobiltelefonok használatára vonatkozó
minden jogi elõírásnak.
Ezt a készüléket csak jóváhagyott töltõberendezéssel szabad
tölteni. Az ettõl eltérõ használat érvénytelenné tesz a készülékre
vállalt mindenféle garanciát, és veszélyes lehet. A jóváhagyott
töltõberendezés használatát javasoljuk az optimális teljesítmény
biztosítása és a telefon károsodásának elkerülése érdekében. Ha
külföldre utazik, gyõzõdjön meg róla, hogy az útitöltõ feszültsége
megfelel­e az adott országban használtnak.
Az útitöltõt (EB-CAD95xx*) mellékeljük az alapkészlethez. Egyéb,
a töltéshez javasolt készülékek: autóstöltõ (EB-CDD95), autós
kihangosítókészlet (EB-HFD75Z).
Megjegyzés* az xx jelzi a töltés helyszínét, pl. CN, EU, HK, UK.
Repülõgépen kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok
repülõgépen történõ használata veszélyeztetheti a repülõgép
üzemeltetését, használhatatlanná teheti a mobilhálózatot, és
törvényellenesnek minõsülhet. Ennek az utasításnak a figyelmen
kívül hagyása a mobiltelefonnal kapcsolatos szolgáltatások
felfüggesztéséhez vagy megtagadásához vezethet a vétkes
vonatkozásában, vagy jogi lépések megtételéhez, illetve
mindkettõhöz.
Nem javasoljuk a készülék használatát üzemanyagtöltõ állomáson.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét a rádiófrekvenciás
berendezések használatára vonatkozó korlátozások betartására
üzemanyagraktárakban, vegyi üzemekben és minden olyan
helyen, ahol robbantási munkálatok folynak. Soha ne tegye ki az
akkumulátort szélsõséges hõmérsékleti viszonyoknak (60°C fölött).
i
Fontos információk
A felhasználónak okvetlenül képesnek kell lennie gépjármûve
mindenkori megfelelõ irányítására. Vezetés közben ne tartsa
kézben a telefonját, elõbb keressen egy biztonságos helyet, ahol
megállhat. Ne beszéljen a kihangosítókészlet mikrofonjába, ha az
elvonja az útról a figyelmét. Mindig alaposan ismerje meg a
mobiltelefonok használatára vonatkozó korlátozásokat azon a
területen, ahol éppen gépkocsit vezet, és tartsa be azokat
mindenkor.
Óvatosan kell a telefont használni, ha a közvetlen közelben
személyi orvosi készülékek vannak, például pacemakerek vagy
hallókészülékek.
A leghatékonyabb használat érdekében tartsa a mobiltelefonját
úgy, ahogy bármilyen közönséges telefont tartana. Az antenna a
válla fölé mutasson használat közben. Az ön GD75 mobil telefonja
belsõ antennával van felszerelve, amely a telefon felsõ részében
helyezkedik el, a kijelzõ képernyõ felett. Hogy elkerülje a
jelminõség vagy az antenna teljesítményének romlását, ne érintse
az antenna területét, amikor a telefon be van kapcsolva.
Ezt a Panasonic mobil telefont úgy tervezték, gyártották és
tesztelték, hogy az megfeleljen a gyártás idején érvényes
rádiófrekvencia sugárzási irányelvek elvárásainak, megfelelve az
EU, USA FCC, és az Ausztrál ACA szabályozásnak; vagy mint
ahogy azt a termékhez mellékelt külön nyilatkozat specifikusan
meghatározza.
Kérjük, látogassa meg weboldalunkat, ahol megtalálja a legfrisseb
információkat/szabványokat és megfelelõségüket az ön
országában/használati területén.
www.panasonicmobile.co.uk/2001/health
ii
Gondozás és karbantartás
Gondozás és karbantartás
A gombok megnyomása erõs hanghatással járhat. Ne tartsa a
füléhez közel a telefont, amikor a gombokat nyomogatja.
A szélsõséges hõmérsékleti viszonyok ideiglenesen
befolyásolhatják a telefon mûködését. Ez normális, és nem utal
meghibásodásra.
Ne módosítsa és ne szedje szét a készüléket. Nincsenek a
felhasználó által javítható részei.
Ne tegye ki a készüléket túlzott rázkódásnak vagy ütõdésnek.
Kerülje a folyadékokkal történõ érintkezést. Ha a készüléket
nedvesség éri, azonnal vegye ki az akkumulátort, és forduljon a
kereskedõhöz.
Ne hagyja a készüléket tûzõ napon, illetve nyirkos, poros vagy
forró helyen.
Tartson távol minden olyan fémtárgyat a készüléktõl, amely
véletlenül hozzáérhet a csatlakozókhoz.
Az akkumulátort mindig jól szellõzõ helyiségben töltse fel, ne a
tûzõ napon, +5°C és +35°C közötti hõmérsékleten. Az
akkumulátort nem lehet feltölteni, ha a hõmérséklet kívül esik a
megadott határokon.
Ne dobja tûzbe vagy ne dobja ki az akkumulátort, mint a
közönséges szemetet. Az akkumulátort a helyi törvényeknek
megfelelõen kell kiselejtezni, esetleg újrahasznosítani.
Ha ki akar dobni bármilyen csomagolóanyagot vagy régi
berendezést, érdeklõdjön a helyi hatóságoknál az
újrahasznosítással kapcsolatban.
iii
Gyors útmutató
Gyors útmutató
Q
abcd
Z
Z + tartsa
lenyomva
Menü
Az az irány, amelyben a felhasználó mozoghat a
navigációs gomb használatával.
Nyomjon meg egy gombot egy bizonyos
telefonmûvelethez.
„Nyomjon meg és tartson lenyomva” egy gombot egy
bizonyos telefonfunkcióhoz.
A képernyõmenü opcióját jelzi.
A
Telefonkönyv­gomb.
B
Jobbkéz­opciógomb.
1-0
iv
„Nyomja meg (Z) a gombot a kiválasztáshoz.”
Számbillentyûk.
D
Jelentkezik egy hívásra vagy hív egy tárcsázott
telefonszámot.
E
Hívás befejezése vagy visszatérés a kezdõ képernyõre,
vagy Z + tartsa lenyomva a telefon kikapcsolásához.
Q
Azt jelzi, hogy egy funkció SIM­kártyafüggõ.
R
Azt jelzi, hogy egy funkció hálózatfüggõ.
#
A diszkrét üzemmód be­ vagy kikapcsolása.
Tartalom
Fontos információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
Biztonsági szempontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
Gondozás és karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Gyors útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
Hogyan fogjon hozzá? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A SIM­kártya behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A SIM­kártya kivétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Az akkumulátor behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Az akkumulátor kivétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Az akkumulátor töltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A töltöttségszintjelzõ mûködése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Az úti gyorstöltõ lekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Figyelmeztetés a lemerülõ akkuról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ismerkedés a telefonnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A menürendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A kijelzõ ikonjai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Információk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Navigációs promptjel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A menürendszer használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Egy funkció kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Használati alapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A telefon be­/kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hívás kezdeményezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nemzetközi tárcsázás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Segélyhívások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Automatikus újratárcsázás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hívás befejezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hívás fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hívó fél azonosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A hallgató hangerejének szabályozása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A telefon lezárása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A PIN­kód használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A vibrációs hívásjelzõ beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Diszkrét üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A csengõ és a billentyûlenyomás hangerejének a beállítása. . . . . . . . 12
Telefonkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Szám tárolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Védelem felülírás ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A telefonkönyv böngészése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Szám kikeresése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A telefonkönyv­bejegyzések szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A telefonkönyv­bejegyzések csoportosítása. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Saját számok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A telefon személyre szabása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kezdõ üdvözlés készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dallam letöltése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Logók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
A háttérvilágítás idejének beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hangparancsok használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzés készítése . . . . . . . . . . . . . . 22
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések elõhívása . . . . . . . . . . . . 22
v
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések tárcsázása . . .
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések szerkesztése. .
A nyelv megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . .
A gyári telefonbeállítások visszaállítása . . . . . . . . .
Telefonbiztonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A billentyûzár használata . . . . . . . . . . . . . . . . .
A billentyûzár kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . .
A biztonsági kódok megváltoztatása . . . . . . . . . . .
Híváskorlátozás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alkalmazások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az otthoni idõ elõzetes beállítása. . . . . . . . . . . . .
Az óraformátum beállítása . . . . . . . . . . . . . . . .
Az idõ/dátum megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . .
Nyári idõszámítás beállítása . . . . . . . . . . . . . . .
A csengetés (ébresztés) beállítása . . . . . . . . . . . .
A csengetés (ébresztés) elnémítása . . . . . . . . . . .
Be­/kikapcsolás idejének a beállítása . . . . . . . . . .
Számológép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pénznemek közötti átszámítás . . . . . . . . . . . . . .
Szöveges üzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A telefon beállítása rövid, szöveges üzenetekhez . . . .
Az üzenetközpont számának a beállítása . . . . . . . .
Szöveges üzenet készítése. . . . . . . . . . . . . . . .
Szöveges üzenetek fogadása . . . . . . . . . . . . . .
Üzenetopciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenet szövegének kivágása / másolása és beillesztése
Üzenetlisták kezelése. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paraméterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásokkal kapcsolatos információk . . . . . . . . . . . . .
Utoljára hívott számok . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hívás idõtartama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásköltségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tarifa beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsõ díjkorlát beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . .
Figyelmeztetési határ beállítása . . . . . . . . . . . . .
Hívóazonosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haladó mûveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívások átirányítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívástartás és hívásvárakoztatás . . . . . . . . . . . .
Második hívás kezdeményezése . . . . . . . . . . . . .
Második hívás érkezése . . . . . . . . . . . . . . . . .
Második hívás fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . .
Második hívás elutasítása . . . . . . . . . . . . . . . .
Az aktuális hívás befejezése és második hívás fogadása
Mûveletek két hívás közben . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásátadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konferenciabeszélgetés . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bevonás konferenciabeszélgetésbe . . . . . . . . . . .
Kivétel konferenciabeszélgetésbõl . . . . . . . . . . . .
Konferenciabeszélgetés részleges bontása . . . . . . .
Konferenciabeszélgetés teljes befejezése . . . . . . . .
Csatlakozás új hálózatra . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tevékenységek ütemezése (Határidõnapló). . . . . . . . . .
Emlékeztetõ készítése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emlékeztetõk megtekintése . . . . . . . . . . . . . . .
Emlékeztetõk törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23
23
23
24
25
25
25
25
26
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
31
32
32
32
32
33
33
34
34
35
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
44
45
45
45
45
Ünnepi emlékeztetõk beállítása . . . . . .
Ünnepi emlékeztetõk törlése . . . . . . . .
Ugrás egy jövõbeni dátumra . . . . . . . .
Játékok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autóverseny . . . . . . . . . . . . . . . .
Labdajáték . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAP Böngészõ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szerverbeállítások . . . . . . . . . . . . .
A Böngészõ bekapcsolása . . . . . . . . .
Navigálás a szövegben . . . . . . . . . . .
A Böngészõ menüje . . . . . . . . . . . .
Könyvjelzõk használata. . . . . . . . . . .
A Böngészõ kikapcsolása . . . . . . . . .
Az Automatikus lekapcsolási idõ beállítása.
Utolsó hiba . . . . . . . . . . . . . . . . .
További szolgáltatások . . . . . . . . . . . . . .
Kihangosítás . . . . . . . . . . . . . . . .
Hangrögzítés . . . . . . . . . . . . . . . .
Beszélgetés rögzítése . . . . . . . . . . .
DTMF hangok. . . . . . . . . . . . . . . .
Jegyzettömb . . . . . . . . . . . . . . . .
Második óra. . . . . . . . . . . . . . . . .
Az óra kijelzõjének beállítása . . . . . . . .
A tartozékokhoz kapcsolódó funkciók . . .
Szövegbevitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T9 Szövegbeírás . . . . . . . . . . . . . .
Egyéb szövegüzemmódok . . . . . . . . .
Szöveg szerkesztése . . . . . . . . . . . .
Menüszerkezet. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fontos hibaüzenetek . . . . . . . . . . . .
Szakkifejezések magyarázata . . . . . . . . . .
Mûszaki jellemzõk . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon (Akkumulátorral együtt) . . . . . .
Személyes adatok . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAP-beállítások . . . . . . . . . . . . . .
®
*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46
46
46
47
47
47
48
48
49
49
49
50
51
51
51
52
52
52
52
53
54
54
54
55
56
57
57
57
58
59
60
62
64
64
65
65
vii
Hogyan fogjon hozzá?
Hogyan fogjon hozzá?
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic digitális mobiltelefont. Ezt a
telefont a Mobilkommunikációs Globális Rendszerben (GSM), a GSM900­ban
és a GSM1800-ban történõ mûködésre tervezték. Használat elõtt gyõzõdjön
meg róla, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van.
A telefon használatba vétele elõtt kérjük, olvassa el a „Fontos
információk” c. részt az i oldalon.
Ez a használati útmutató az alapkészletben található berendezések
használatát részletezi.
Egyes bemutatott szolgáltatások hálózatfüggõk, és (R) jellel vannak
megjelölve, illetve esetleg csak külön elõfizetéssel érhetõk el. Egyes funkciók
SIM­kártyafüggõk, és (Q) jellel vannak megjelölve. Bõvebb információkért
forduljon a szolgáltatóhoz.
A SIM­kártya behelyezése
A SIM­kártya helye a telefon
hátsó részében, az akkumulátor
alatt van. Vegye ki az
akkumulátort – lásd „Az
akkumulátor kivétele”, 2. oldal.
Nyissa ki a SIM­kártyatartót
úgy, hogy felfelé, a telefon felsõ
része felé csúsztatja (1).
Óvatosan engedje le a
SIM­kártyatartót. Illessze a
SIM­kártyát a helyére,
megbizonyosodva, hogy a
levágott sarka kerüljön a
mélyedés bal felsõ sarkába (2).
Illessze a helyére a
SIM­kártyatartót, majd lefelé
csúsztatva rögzítse. A
SIM­kártyatartó akkor van
rögzítve, ha a helyére kerülve
kattan egyet (3).
Megjegyzés: Gyõzõdjön meg róla, hogy a SIM­kártyatartó megfelelõen
rögzítve van­e. Ha ezt elmulasztja, nem fogja tudni a helyére tenni az
akkumulátort és az akkumulátorfedelet.
1
Hogyan fogjon hozzá?
A SIM­kártya kivétele
Nyissa ki a SIM­kártyatartót úgy,
hogy felfelé, a telefon felsõ része
felé csúsztatja (1). Óvatosan
engedje le a SIM­kártyatartót (2),
majd vegye ki a SIM­kártyát SIM
(3). Mielõtt a helyére tenné az
akkumulátort és az
akkumulátorfedelet, gyõzõdjön
meg róla, hogy a SIM­kártyatartó
megfelelõen rögzítve van­e.
Az akkumulátor behelyezése
Miután meggyõzõdött róla, hogy a
címke felül van, illessze az
akkumulátor tetején lévõ két fület a
telefon hátsó részéhez (1). (Ekkor
az akkumulátor alja kissé ki fog
emelkedni.) Illessze az
akkumulátorfedél tetjén lévõ két
fület a telefon hátsó részéhez (2).
Enyhe nyomással tegye a helyére
az akkumulátorfedelet, majd az
akkumulátorfedél rögzítõkapcsának
megnyomásával zárja le (3).
Az akkumulátor kivétele
Nyomja le az akkumulátorfedél rögzítõkapcsát (1). Az
akkumulátorfedél alja ki fog emelkedni a helyérõl (2).
Vegye le az akkumulátorfedelet. Most már kiveheti az
akkumulátort a telefonból (3).
2
Hogyan fogjon hozzá?
Az akkumulátor töltése
Az úti gyorstöltõ csatlakoztatása
A töltõ csatlakoztatását megelõzõen az
akkumulátornak a telefonban kell lennie. Miután
meggyõzõdött róla, hogy a csatlakozódugón lévõ nyilak a
telefon eleje felé mutatnak, csatlakoztassa a töltõt a
telefon aljához.
Megjegyzés: NE erõltesse a csatlakozót, mivel ezzel kárt tehet a telefonban
és/vagy a töltõben.
Csatlakoztassa a töltõt a hálózathoz. A töltésjelzõ kigyullad, a
töltöttségszintjelzõ pedig a töltés közben jobbról balra mozog.
A töltöttségszintjelzõ mûködése
Töltés közben
A telefon bekapcsolva
A telefon kikapcsolva
A töltés befejezõdött
K
H
K
Az LCD
töltöttségszintjelzõ
nem látható
Ha a töltés befejezõdött, húzza ki a töltõ csatlakozóit a hálózatból, majd a
telefonból. Lásd alább, „Az úti gyorstöltõ lekapcsolása” részben 3.
Az úti gyorstöltõ lekapcsolása
Húzza ki a töltõ csatlakozóját a hálózatból.
Nyomja össze a töltõ csatlakozódugóján lévõ két gombot
(1), majd azokat összenyomva tartva húzza ki a
csatlakozót a telefon aljából (2).
3
Hogyan fogjon hozzá?
Figyelmeztetés a lemerülõ akkuról
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, figyelmeztetõ hangjelzést fog
hallani, és a villogó AKKUMULÁTOR LEMERÜLT üzenet jelenik meg. Ha erre
beszélgetés közben kerül sor, haladéktalanul fejezze be a hívást. A
figyelmeztetõ hangjelzés után az áramellátás automatikusan megszakad.
Töltse fel teljesen az akkumulátort. Lásd „Az akkumulátor töltése”, 3. oldal.
(Töltés közben hívások kezdeményezhetõk és fogadhatók.)
Az akkumulátor optimális élettartamának és teljesítményének a fenntartásához
a töltések között ajánlott az akkumulátor teljes lemerítése.
Ismerkedés a telefonnal
A vezérlõgombok elhelyezkedése
Hallgató
Kijelzõ
Navigációs
gomb
Fülhallgató/
mikrofon aljzat
Mikrofon
Külsõ
csatlakozó
g
Navigációs gomb – felfelé/lefelé/balra/jobbra mozgatva az
alapkijelzõn látható opciók között lehet navigálni. Ennek a gombnak a
megnyomása a fõ opciók közül éppen látható funkciót aktiválja.
B
Törlés gomb – ez a gomb fõleg az aktuális mûvelet törlésére, illetve
az elõzõ menüszinthez történõ visszatérésre használható. Bizonyos
menükben más funkciói vannak.
A
Elsõsorban a Telefonkönyv elérésére vagy a betûtípusok közötti
váltásra használható.
D
E
Hívást kezdeményez vagy újrahívja a legutoljára hívott számokat.
Befejez egy hívást, vagy Z+ lenyomva tartva lehetõvé teszi, hogy
a felhasználó be­/kikapcsolja a telefont.
4
Hogyan fogjon hozzá?
1
A számbillentyûk 0­tól 9­ig, *, valamint # – # a diszkrét
üzemmódot kapcsolják be és ki.
A menürendszer
A menürendszer lehetõvé teszi, hogy a felhasználó elérhesse az összes olyan
telefonfunkciót, amely pusztán gombok lenyomásával nem hozzáférhetõ.
A kijelzõ ikonjai
Néhány mûveletet követõen a kijelzõ három másodperc múlva, illetve bármely
gomb lenyomása után automatikusan törlõdik.
Információs
terület
Alapkijelzõ
Állapotikonok
Másodlagos opciók
területe
Navigációs promptjel
Fõ opciók területe
Állapotikonok
Az állapotikonok az éppen aktivált funkcióknak megfelelõen jelennek meg. Az
Antenna, a Jel és az Akkumulátor ikon mindig látható, ha a készülék be van
kapcsolva és egy hálózathoz csatlakozik.
Y
akkor jelenik meg, ha Ön külföldi hálózathoz van csatlakoztatva roaming
t
]
akkor jelenik meg, ha a hívásátirányítás be van kapcsolva
P
[
akkor jelenik meg, ha a diszkrét üzemmód be van kapcsolva
akkor jelenik meg, ha a vibrációs hívásjelzõ be van kapcsolva
akkor jelenik meg, ha az összes hang és a csengõhangerõ ki van
kapcsolva
N
akkor villog, ha olvasatlan üzenet kerül tárolásra, illetve világít, ha az
üzenettároló megtelik
O
akkor jelenik meg, ha a telefonzár be van kapcsolva
5
Hogyan fogjon hozzá?
S
T
H
azt jelzi, hogy segélyhívások kezdeményezhetõk
a vett jel erõsségét jelzi: \ - gyenge jel, T – erõs jel
az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi: H - feltöltve, G (villog) –
lemerülõ akku
Információk
Ikonok segítségével kerül kijelzésre az aktuális fõmenü, az almenü száma, a
szövegbevitel módja, a Telefonkönyv típusa, a Telefonkönyv tárolóhelyének a
száma, illetve az ébresztõ beállítása, attól függõen, hogy melyik üzemmód van
éppen kiválasztva.
?
>
azt jelzi, hogy a csengetés (ébresztõ) be van állítva
<
azt jelzi, hogy az aktuális telefonkönyv­bejegyzés a SIM
Telefonkönyvbõl származik
azt jelzi, hogy az aktuális telefonkönyv­bejegyzés a Mobil
Telefonkönyvbõl származik
Navigációs promptjel
p
Ez a terület azt jelzi, milyen irányban lehet lenyomni a Navigációs
gombot, az aktuális üzemmódnak megfelelõen
A menürendszer használata
A menürendszer biztosítja azokat az eszközöket, amelyekkel elérhetõ minden
olyan funkció, amely nem rendelkezik hozzárendelt gombokkal a
billentyûzeten.
A menüfunkciók kiválasztása az ötirányú Navigációs gomb használatával
történik.
Egy funkció kiválasztása
Z Q , majd a navigációs gombot mint egy botkormányt (joysticket)
használva mozogjon a kijelzõn látható ikonok között, a lehetséges négy irány
bármelyikében (a,b,c,d). Ha egy bizonyos menüpont ki van emelve, Z
Q, és megjelenik egy almenü. Bármelyik almenübõl a e gomb
nyomogatásával kiválasztható a kívánt menüpont, Z Q
6
Hogyan fogjon hozzá?
Példa:
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza a Beállítások > Kijelzõ beáll. >
Animáció opciókat, Z Q
Részletesebben:
1
2
3
4
5
6
7
8
Z Q a menürendszerbe történõ belépéshez
A db gomb használatával válassza ki a Beállítások menüt.
Z Q a menübe történõ belépéshez
Nyomja meg háromszor a a gombot a Kijelzõ beáll. menü
kijelöléséhez.
Z Q a menübe történõ belépéshez
Nyomja meg kétszer a a gombot az Animáció menü kijelöléséhez.
Z Q a menübe történõ belépéshez
Nyomja meg a ab gombot a Ki, 1. téma vagy 2. téma opcióhoz,
ZQ
Bizonyos mûveletek után a kijelzõ három másodperc múlva, automatikusan
törlõdik. Amennyiben nem így történne, Z E az Üres képernyõhöz való
visszatéréshez.
Gyorsbillentyûk
Ha már megismerkedett a menü felépítésével, használhatja a billentyûzetet is
a menü számának a beírásához. Ez lehetõvé teszi a felhasználó számára,
hogy anélkül érje el a kívánt funkciót, hogy végig kellene mennie a kijelzõ
menüpontjain. Például, Z Q vagy g a menübe történõ belépéshez, majd
143 közvetlenül az Animáció menübe jutáshoz.
7
Használati alapok
Használati alapok
A telefon be­/kikapcsolása
A telefon be­ vagy kikapcsolásához Z+tartsa lenyomva E.
Amikor bekapcsolja a telefont, egy üdvözlés jelenik meg, majd a telefon Üres
képernyõre vált.
Hívás kezdeményezése
Gyõzõdjön meg róla, hogy a telefon be van kapcsolva, a hálózatüzemeltetõ
logója látható, és a térerõsségjelzõ szerint az adott területen elérhetõk a
hálózat szolgáltatásai.
1
2
Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
ZD
Nemzetközi tárcsázás
Az automatikus nemzetközi hozzáférés kódjának (+) a
használatával Ön külföldi számokat is tud hívni, anélkül
hogy tudnia kellene a nemzetközi központ kódját.
Ha tudja a nemzetközi számot, írja be a megszokott
módon, majd írja utána a körzetszámot és a
telefonszámot.
1
Az Üres képernyõrõl Z+ tartsa lenyomva
0, amíg a + jel meg nem jelenik.
2
A e gombbal menjen végig a rövidített
nemzetközi elnevezéseken, majd Z Q a
kívánt kód kiválasztásához.
3
4
Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
ZD
Megjegyzés: Sok ország/régió körzetszáma elõtt van egy „0”. Ezt a legtöbb
esetben nem kell beírni külföldi számok tárcsázásakor. Ha nehézségei
adódnának a nemzetközi tárcsázással kapcsolatban, forduljon a
szolgáltatóhoz.
8
Használati alapok
Segélyhívások
Segélyhívás lebonyolításához az antennaszimbólumnak (S) látszania kell.
Írja be: 112 Z D, vagy ha nincs SIM­kártya a telefonban, Z QaQ.
Automatikus újratárcsázás
Ha egy hívás sikertelen, szükség lehet az adott szám automatikus
újratárcsázására.
Ha nem jön létre a kapcsolat, Z Q, amikor megjelenik az Ok üzenet, és
megkezdõdik a visszaszámlálás másodpercekben a következõ újrahívásig.
Az újratárcsázás megszakításához nyomja Z Q gombot, amikor a Töröl
üzenet jelenik meg a fõopciók között, vagy pedig a B gombot, amikor C
jelenik meg a másodlagos opciók között.
Ha a kapcsolat létrejött, egy sípszót fog hallani.
Ha a hívás ismételten sikertelen, a telefonszám automatikus újratárcsázása
nem kivitelezhetõ. Ebben az esetben kézzel kell újratárcsázni a telefonszámot.
Hívás befejezése
Z E.
Hívás fogadása
Hívás fogadásához a telefonnak bekapcsolva kell lennie, és a
térerõsségjelzõnek látszania kell.
Z a E kivételével bármely gombot a hívás fogadásához.
Z E a hívás elutasításához.
Bejövõ hívás közben Z Q, hogy megjelenjen az Fogad vagy Elvet
opció. A e gombbal válassza ki valamelyik opciót, majd Z Q.
Ha egy hívást nem fogadnak vagy elutasítják, megjelenik a nem
fogadott, bejövõ hívások száma.
Z bármelyik gombot a kijelzõ törléséhez.
Hívó fél azonosítása
Ez a szolgáltatás lehetõvé teszi, hogy Ön azonosíthassa a bejövõ hívásokat,
és ennek megfelelõen fogadja vagy elutasítsa azokat. A hívó fél telefonszáma,
valamint a neve (ha elõzõleg tárolta a telefonkönyvben) kerül kijelzésre.
Megjegyzés: A hívóazonosítás nem mindig elérhetõ.
9
Használati alapok
A hallgató hangerejének szabályozása
Hívás közben be lehet állítani a hangerõt:
A a gombbal csökkenthetõ, a b gombbal növelhetõ a hangerõ.
Megjegyzés: A személyi kihangosítókészlet hangerejét ugyanilyen módon
lehet beállítani.
A telefon lezárása
Ha a telefonzár be van kapcsolva, akkor a használat
csupán a bejövõ hívások fogadására, illetve sürgõsségi
hívások kezdeményezésére korlátozódik. A telefonzár
gyárilag beállított kódja „0000”.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a
Telefonmenü > Biztonság > Telefonzár
opciót, majd Z Q.
2
3
Válassza ki az Enged opciót, majd Z Q.
Írja be a négyjegyû kódot, majd Z Q.
A telefon lezárásra kerül, és a zárikon (O) lesz látható.
A telefonzár feloldása
A normál mûködés visszaállításához írja be a zárkódot, majd Z Q. A
zárikon eltûnik a kijelzõrõl. Ha azonban kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a
telefont, a zárkódot újra be kell írnia. A helyes kód beírása után Z Q.
A telefonzár letiltása
A telefonzár letiltásához a telefonzárat fel kell oldani.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefon menü >
Biztonság > Telefonzár opciót, majd Z Q.
2
3
Válassza ki a Tilt opciót, majd Z Q.
Írja be a négyjegyû kódot, majd Z Q.
A PIN­kód használata
A PIN (Személyi azonosítószám) megvédi az Ön SIM­kártyáját az illetéktelen
használat ellen. Ha a PIN­kód engedélyezve van, valahányszor a telefon
bekapcsolásra kerül, kérni fogja a PIN­kód beírását.
A PIN2 a Fix hívószám tárolása, a Hívásszámláló, valamint a Hívástiltás opció
biztonságát szabályozza.
10
Használati alapok
A PIN­kód engedélyezése/tiltása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefon menü >
Biztonság > PIN opciót, majd Z Q.
2
A a gombbal válassza ki az Enged / Tilt vagy Vált PIN opciót, majd
Z Q.
3
Írja be a PIN­kódot (4 és 8 számjegy között), majd Z Q.
A vibrációs hívásjelzõ beállítása
Ha szükséges, a telefont be lehet úgy állítani, hogy beérkezõ hívás esetén
rezegjen. A vibrációs hívásjelzõ lehetõvé teszi, hogy beérkezõ hívás esetén a
felhasználó válasszon a Folyamatos, illetve a Szaggatott vibrációs
hívásjelzés között. A vibrációs hívásjezlõ bekapcsolása a csengõt egyúttal
elnémítja. Ha azonban a csengõ hangereje a vibrációs hívásjelzés
bekapcsolása után kerül beállításra, vagy ha a diszkrét üzemmód van
bekapcsolva (lásd a „Diszkrét üzemmód beállítása”, 11. oldal), és annak
profilja engedélyezi a csengõhangokat, akkor a telefon csengeni és rezegni is
fog, ha hívás érkezik.
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Vibrációs
jelzõ opciót.
Válassza ki a kívánt rezgésbeállítást, a Folyamatos, Szaggatott vagy
Tilt opciót, majd Z Q.
Ha aktiválásra kerül, a telefon rövid ideig rezegni fog.
Megjegyzés: Ha a diszkrét üzemmód be van kapcsolva, annak profiljai
elnyomják a vibrációs hívásjelzéséit.
Diszkrét üzemmód
A diszkrét üzemmód lehetõvé teszi, hogy a felhasználó válasszon a „Csak
rezeg”, „Csak csengõhang” vagy mindkettõ között.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Diszkrét
Mód opciót.
2
A e gombbal válassza ki a Cseng.hangerõ vagy a Vibráció opciót,
majd Z Q.
3
A e gombbal válassza ki a kívánt rezgéstípust vagy a
csengõhangerõt.
4
5
Z Q a kívánt rezgéstípus vagy a csengõhangerõ kiválasztásához.
Z+tartsa lenyomva #
Megjegyzés: Ha a csengõhangerõ a „Max”­ot meghaladja, egy fokozatosan
erõsödõ hang kerül beállításra.
11
Használati alapok
A csengõ és a billentyûlenyomás
hangerejének a beállítása
A csengõ, illetve a billentyûlenyomás hangerejének a megváltoztatása azonos
módon történik. Ha a csengõhangerõt a maximálisnál nagyobbra állítja, akkor
egy fokozatosan erõsödõ hang kerül beállításra. Amennyiben kikapcsolja a
csengetést, a némítást jelzõ ikon ([) kerül kijelzésre.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Hangok
opciót, majd Z Q.
2
Válassza ki a Cseng.hangerõ vagy Bill.hangerõ opciót, majd Z
Q.
3
A e gombbal állítsa be a hangerõt, majd Z Q.
12
Telefonkönyv
Telefonkönyv
Telefonszámokat két helyen lehet tárolni:
A SIM Telefonkönyvben (Q).
A Mobil Telefonkönyvben. Ez azt jelenti, hogy ha kicseréli a
SIM­kártyát, a telefonban tárolt számok nem vesznek el.
A Mobil Telefonkönyvnek megvan az az elõnye, hogy a benne lévõ
telefonszám­bejegyzések csoportosíthatók.
Szám tárolása
Szám tárolása a SIM Telefonkönyvben
1
Az Üres képernyõrõl írja be a telefonszámot
és Z A gombot
2
A SIM Telefonkönyv kiválasztásához Z Q
gombot
3
Írja be a nevet – lásd a „Szövegbevitel”,
56. oldal, majd Z Q kétszer
4
Írja be a tárolóhely számát, majd Z Q
Úgy is dönthet, hogy nem írja be a tárolóhely számát, ebben az esetben a
bejegyzés a következõ szabad helyre kerül. Egyszerûen Z Q, amikor
az Auto üzenet jelenik meg.
Szám tárolása a Mobil Telefonkönyvben
1
Az Üres képernyõrõl írja be a telefonszámot,
majd Z A
2
A a gombbal válassza ki a Mobil tel.könyv
opciót, majd Z Q
3
Írja be a nevet – lásd a „Szövegbevitel”,
56. oldal, majd Z a
4
5
Erõsítse meg a telefonszámot, Z Q kétszer
6
Írja be a tárolóhely számát, majd Z Q
13
A e gombbal válasszon ki egy csoportot – lásd a „Telefonkönyv­
bejegyzések csoportosítása”, 16. oldal -, amelyikben a bejegyzést
tárolni kívánja, majd Z Q.
Telefonkönyv
Tárolóhelyszámot nem szükséges megadni, ebben az esetben a bejegyzés a
következõ szabad helyen kerül tárolásra. Egyszerûen Z Q, amikor az
Auto üzenet jelenik meg.
Védelem felülírás ellen
Ha egy tárolóhely foglalt, egy promptjel jelenik meg annak megerõsítéséhez,
hogy az aktuális adatokat felül akarjuk írni.
Z Q a kiválasztott tárolóhely felülírásához
Z B egy másik tárolóhelyszám választásához
Megjegyzés: Amennyiben egy olyan, a telefonkönyvben tárolt bejegyzést
módosít, amelyhez Hangtárcsázás parancs van rendelve, törölnie kell, majd
újra hozzá kell rendelnie az adott Hangtárcsázás parancsot – lásd a
„Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések szerkesztése”, 23. oldal.
A telefonkönyv böngészése
A telefonkönyvben akár név, akár hely szerint lehet keresni. A böngészéshez
az alapbeállítás a név szerinti. Amikor név szerint keres, egy betûbillentyû
lenyomásával az elsõ ilyen betûvel kezdõdõ névhez ugorhat.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, majd válassza ki a Tel.könyv >
Keresés opciót, majd Z Q
2
A e gombbal váltogathat a Nevek vagy Hely opciók között, majd
ZQ
3
A e gombbal válassza ki azt a Telefonkönyvet, amelyikben böngészni
szeretne, majd Z Q
Szám kikeresése
1
2
Az Üres képernyõrõl Z A
A e gombbal böngészhet a Telefonkönyvben
Miután kiválasztott egy telefonszámot vagy nevet, számos mûveletet
hajthat végre. A kiválasztott szám tárcsázásához Z D.
Megjegyzés: Az utoljára használt Telefonkönyv lesz az alapbeállítás, amikor
legközelebb Z A gombot. Az alapbeállítás megváltoztatásához
használja a Telefonkönyv menüt, ahol kiválaszthat egy adott telefonkönyvet.
SIM Telefonkönyvben tárolt szám gyorstárcsázása
1
Az Üres képernyõrõl írja be a tárolóhely számát - a szám elején álló
nullák elhagyhatók
2
3
Z#
ZD
14
Telefonkönyv
A telefonkönyv­bejegyzések szerkesztése
Lehetséges a Telefonkönyvben tárolt információk Részletezése,
Megtekintése, Elõhívása, Szerkesztése, Törlése vagy Létrehozása.
Bármelyik itt felsorolt funkció eléréséhez ugyanazt az eljárást kell követnie. Ha
a kijelzõn egy telefonszám vagy egy név látható:
Részl.
Megmutatja a kiválasztott telefonkönyv­bejegyzés minden elemét. A e
gombbal jeleníthetõ meg a bejegyzés következõ/elõzõ eleme. Minden elem
szerkeszthetõ - Z QaQ, hajtsa végre a kívánt szerkesztést, Z Q
kétszer a változtatások mentéséhez.
Átnéz
Megmutat egy konkrét nevet és telefonszámot a névlistáról.
Amennyiben egy e-mail cím is van a Mobil Telefonkönyvben, az is kijelzésre
kerül a névvel és a számmal együtt.
Elõhív
Megmutatja a telefonszámot, lehetõvé téve, hogy Ön megváltoztassa vagy
felhívja az adott számot.
Szerk.
Megmutatja a bejegyzést, lehetõvé téve, hogy Ön végrehajtsa a kívánt
változtatásokat. Z Q kétszer a változtatások mentéséhez.
Töröl
Törli a bejegyzést a Telefonkönyvbõl.
Új
Új bejegyzést hoz létre a Telefonkönyvben.
1
A e gombbal választhatja ki a Részl., Átnéz, Elõhív, Szerk., Töröl
vagy Új opciót
2
Z Q a kívánt opció kiválasztásához
15
Telefonkönyv
A telefonkönyv­bejegyzések csoportosítása
A telefonkönyv­bejegyzések csoportosításának a lehetõsége a Mobil
Telefonkönyv extra funkciója.
Szám elõhívása egy csoportból
A csoportok létrehozásával Telefonkönyv­bejegyzések különbözõ típusai
gyûjthetõk egybe, például üzletiek vagy személyes jellegûek. Minden
csoportnak megfelelõ név adható a benne szereplõ bejegyzések gyors
elérhetõsége érdekében.
A csoportokhoz vagy az egyes telefonszámokhoz csengetési profilok
rendelhetõk, ily módon lehetõvé téve a beérkezõ hívások alapján a hívó fél
azonosítását. Lásd a „Csengetési profilok használata”, 16. oldal.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefonkönyv >
Csoport beáll. opciót, majd Z Q , vagy pedig az Üres
képernyõrõl Z A kétszer.
2
A e gombbal válassza ki a csoportot, majd Z Q kétszer
3
A e gombbal válassza ki a kívánt bejegyzést, majd Z Q kétszer a
szám elõhívásához
Csoportok átnevezése
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefonkönyv >
Csoport beáll. opciót, majd Z Q
2
A e gombbal válassza ki a csoportot, majd Z Q
3
A e gombbal válassza ki a Szerk. opciót, majd Z Q
Törölje az adott nevet, majd írja be az újat – lásd a „Szövegbevitel” ,
56. oldal
4
Z Q kétszer a változtatások mentéséhez
Csengetési profilok használata
A csengetési profil lehetõvé teszi, hogy Ön azonosíthassa a hívókat egy
bizonyos csengõhang és a kijelzett kép alapján, megkönnyítve ezáltal az
egyes hívók vagy hívócsoportok megkülönböztetését.
Csengetési profil létrehozása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefonkönyv >
Csengetés típ. opciót, majd Z Q
2
Z Q egy új profil hozzáadásához
3
A e gombbal válassza ki a Személyes vagy a Csoport opciót, majd
ZQ
4
Hívja elõ a telefonszámot / válasszon ki egy csoportot a Telefonkönyvbõl –
lásd a „Szám elõhívása”, 14. oldal, majd Z Q
5
ZQ
16
Telefonkönyv
6
A e gombbal válassza ki azt a csengõhangot, amelyet az adott
profilhoz használni kíván, majd Z Q.
7
A e gombbal válassza ki a képet, majd Z Q
Telefonszámok gyorshívása
Lehetõség van a Telefonkönyvben vagy a Telefonkönyv Szervizhívás
részében szereplõ telefonszámok nagyon gyors tárcsázására. Néhány
gyorshívással elérhetõ telefonszámot a Szolgáltató fenntarthat magának,
például elképzelhetõ, hogy az elsõ három gyorshívásos telefonszám
szervizhívásokhoz van rendelve (R).
1
Z + tartson lenyomva egy számbillentyût 1 - 9
2
ZD
A gyorstárcsázás forrásának a beállítása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefonkönyv >
Gyorshívás opciót, majd Z Q
2
Az e gombbal válassza ki a SIM tel.könyv vagy a Mobil tel.könyv
opciót, majd Z Q
Szervizhívások telefonszámai
Lehet, hogy az Ön szolgáltatója elõzetesen beprogramozott néhány
telefonszámot a SIM­kártyába (R). A szervizhívások telefonszámait nem
lehet módosítani.
1
2
Z + tartsa lenyomva A
Z e a szervizhívások telefonszámai közötti böngészéshez
A kijelölt telefonszámot kizárólag újrahívni vagy tárcsázni lehet.
A telefonkönyv foglaltságvizsgálata
A Telefonkönyv menü Foglaltság funkciója megmutatja, hány szabad
tárolóhely van még a Telefonkönyvben.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefonkönyv >
Foglaltság opciót, majd Z Q
2
A e gombbal válassza ki a SIM tel.könyv vagy a Mobil tel.könyv
opciót, majd Z Q
A kijelzõn a kiválasztott Telefonkönyv adatai jelennek meg.
3
17
A e gombbal a Telefonkönyv tárolóhelyeinek a részletes adatai
tekinthetõk meg. A foglalt tárolóhelyeket „w” jelzi.
Saját számok
Saját számok
A Saját számok a Telefonkönyv olyan kényelmi szolgáltatása, amellyel
beszédhívás­, fax­ és adattelefonszám(ok) tárolható(k) és jeleníthetõ(k) meg.
(Q)
Számok hozzáadása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefonkönyv > Saját
számok opciót, majd Z Q kétszer
2
3
A e gombbal válassza ki az Új opciót, majd Z Q
Írja be a nevet – lásd a „Szövegbevitel”, 56. oldal, majd nyomja meg a
a gombot
Megjegyzés: Ha a T9 szövegbevitelt alkalmazza, a a elõtt használja a c­t,
különben egy másik szó kerül kiválasztásra.
®
4
5
Írja be a telefonszámot, majd Z Q kétszer
Írja be a tárolóhely számát, vagy válassza az Auto opciót, majd Z
Q
A tárolt telefonszámok megtekintése
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefonkönyv > Saját
számok opciót, majd Z Q
2
Ha egynél több szám van tárolva, a e gombbal választhat a felsorolt
számok közül
18
A telefon személyre szabása
A telefon személyre szabása
Kezdõ üdvözlés készítése
A telefon bekapcsolt állapotában személyre szabott üdvözlõszöveg rögzíthetõ.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Kijelzõ
beáll. > Üdvözlés opciót, majd Z Q
2
Az üdvözlet beírásához használja a szövegbevitel szolgáltatást, majd
Z Q kétszer – lásd a „Szövegbevitel”, 56. oldal
Animációk megjelenítése
A telefon bekapcsolt állapotában animációk jeleníthetõk meg.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Kijelzõ
beáll. > Animáció opciót, majd Z Q
2
3
A e gombbal válasszon a rendelkezésre álló animációs témák közül
Z Q a kívánt téma kiválasztásához vagy az animáció
kikapcsolásához
A csengõhang megváltoztatása
A telefon csengõhangjait ki lehet cserélni számos, elõre definiált hang
valamelyikére vagy egy hangfelvételre (csengõhangként használt letöltött
hang).
Minden beszéd-, fax-, adathívásnak és üzenetnek lehet saját, a többitõl eltérõ
csengõhangja.
Arra is van lehetõség, hogy a Dallamkészítõ segítségével személyre szabott
csengõhangot állítson elõl. Lásd a „Dallam készítése”, 20. oldal.
Elõre definiált csengõhang beállítása
Hangok és dallamok gyûjteményébõl választhat.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Hangok >
Csengetés típus opciót, majd Z Q
2
A e gombbal válassza ki a megfelelõ hívástípust, amelyet ki akar
cserélni, majd Z Q
3
A e gombbal válassza ki a kívánt csengõhangot, majd Z Q
Hangfelvétel készítése
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Hangok >
Hang felvétel opciót, majd Z Q
2
A e gombbal válassza ki a megfelelõ hangfelvételt, amelyet ki akar
cserélni, majd Z Q
19
A telefon személyre szabása
3
Z Q, majd kezdjen beszélni a mikrofonba. A felvétel
automatikusan befejezõdik, illetve a Q gombbal megállítható.
4
A felvétel lejátszásához nyomja meg a e gombot, válassza ki a
megfelelõ hangfelvételt, majd Z Q, ezután válassza a Lejátszás
opciót és Z Q
Dallam készítése
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Hangok >
Dallamkészítõ opciót, majd Z Q.
A saját dallam elkészítéséhez az alábbi referenciatáblázat segítségével írja be
a hangjegyeket (mély, közepes és magas közül választhat), a szüneteket,
valamint a hozzájuk tartozó idõtartamokat.
Megjegyzés: A szerkesztés Z A megnyomásával bármikor lejátszhatja
az aktuális dallamot.
Amikor elkészült a dallamszerkesztéssel, az elmentéséhez Z Q kétszer.
Gomb
1-szer
lenyomva
2-szer
lenyomva
3-szor
lenyomva
4-szer
lenyomva
5-ször
lenyomva
6-szor
lenyomva
1
C
C#
mély C
mély C#
magas C
magas C#
2
D
D#
mély D
mély D#
magas D
magas D#
3
E
mély E
magas E
4
F
F#
mély F
mély F#
magas F
magas F#
5
G
G#
mély G
mély G#
magas G
magas G#
6
A
A#
mély A
mély A#
magas A
magas A#
7
B
mély B
8
9
0
szünet
*
1/8
1/16
1/1
1/2
1/4
#
1/2
1/1
1/16
1/8
1/4
20
A telefon személyre szabása
A dallam módosítása
Miután a dallamot elmentette, az alábbi mûveleteket végezheti el módosítás
céljából:
Z B a kurzortól balra lévõ karakter törlése
A g gombbal mozgathatja a kurzort a kijelzõn
A megfelelõ gombokkal írja be az új hangjegyeket/szüneteket
Hangok tiltása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Hangok
opciót, majd Z Q
2
Z Q valamennyi hang letiltásához. Amikor a kijelzõ Üres
képernyõre vált, a némítást jelzõ ikon ([) jelenik meg.
Az összes hang engedélyezéséhez ismételje meg az eljárást.
Dallam letöltése
Az Internetrõl dallamokat tölthet le a telefonba, rövid szöveges üzenetek
segítségével.
További információkért látogasson el a http://www.panasonicmobile.co.uk/
support/ringtones címre.
A letöltött dallamok felülírják az elõre definiált 16-20. számú csengõhangot.
Amikor dallamot tartalmazó üzenet érkezik:
1
2
Z Q a dallam megérkezésének nyugtázásához
A e gombbal válassza ki a felülírandó csengõhang számát, majd
Z Q kétszer
A dallam ezzel tárolásra került, és választható elõre definiált
csengõhangként.
Logók
A Logókat az Internetrõl lehet a telefonra letölteni, rövid szöveges üzenetek
útján.
További információt az alábbi címen talál:
http://www.panasonicmobile.co.uk/support/logos
A letöltött Logók 5, a Logó menüben elõre kiválasztott Logót írnak felül.
Ha Logót tartalmazó üzenet érkezett:
1
2
Z Q Így erõsítve meg, hogy megkapta a Logót
Használja a e A Logó helyének kiválasztásához Z Q kétszer
A Logót most már el van mentve, és kiválasztható üres képernyõ opcióként a
beállítások menübõl
21
A telefon személyre szabása
A háttérvilágítás idejének beállítása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Kijelzõ
beáll. > Megvilágít. idõ opciót, majd Z Q
2
3
A e gombbal választhat a rendelkezésre álló idõtartamok közül
Z Q a kívánt idõtartam kiválasztásához
Hangparancsok használata
Mielõtt a telefon bármelyik beszédhanggal aktiválható funkcióját használhatná,
a telefont úgy kell konfigurálni, hogy fel tudjon ismerni egy adott beszédhangot
és hanglejtést.
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzés
készítése
Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó hangparancsokkal
elõhívhasson vagy tárcsázzon a Telefonkönyvben szereplõ számokat.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Hang
parancs > Hang tárcsázás opciót, majd Z Q
2
Z Q egy új hangtárcsázással elérhetõ bejegyzésnek a listához
történõ hozzáadásához
3
A Telefonkönyvet böngészve válassza ki azt a bejegyzést, amelyhez
hangparancsot kíván rendelni, majd Z Q kétszer
Megjegyzés: minden bejegyzés rövid idõtartamú, ezért készüljön fel, hogy a
felvétel elkezdése után azonnal beszélhessen.
4
Ha felkészült, a telefont tartsa a szájától körülbelül 20 cm­re, Z Q,
majd beszéljen tisztán a mikrofonba, és így vegye fel a kiválasztott
Telefonkönyv­bejegyzés hangparancsát
Ha a felvétel megszakad, a hangparancsot újra fel kell venni.
5
Ha megjelenik a promptjel, Z Q és ismételje meg a
hangparancsot
Miután a második felvétel is befejezõdött, a kijelzõn megjelenik, hogy sikeres
volt­e a felvétel. Ha nem sikerült, ismételje meg az eljárást a 4. lépéstõl.
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések
elõhívása
Az Üres képernyõrõl nyomja meg és tartsa lenyomva a navigációs gombot
(g) a négy irány valamelyikének megfelelõen: a,b,c vagy d. Ejtse ki tisztán
az elõhívni kívánt hangparancsot (pontosan úgy, ahogy felvette), és várjon.
A fenti eljárás elõhívja a telefonszámot, majd a felvett hangtárcsázással
elérhetõ bejegyzés megismétlõdik. A hívás kezdeményezéséhez Z D.
22
A telefon személyre szabása
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések
tárcsázása
Az Engedély használata
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Hang
parancs > Engedély opciót, majd Z Q
Ha ez a funkció be van kapcsolva, az elõhívott telefonszám automatikusan
tárcsázásra kerül, további beavatkozás nélkül.
Az Engedély funkció kikapcsolásához és a hangtárcsázással elérhetõ
bejegyzések elõhívásához történõ visszatéréshez ismételje meg ezt az
eljárást.
Hangtárcsázással elérhetõ bejegyzések
szerkesztése
Lehetõség van bármilyen, hangtárcsázással elérhetõ bejegyzés hozzáadására,
lejátszására vagy törlésére. Amikor a hangtárcsázással elérhetõ bejegyzés
megjelenik:
Z Q , és a e gombbal válassza ki a Tárol, Play (Lejátszik) vagy
Töröl opciót, majd Z Q a kívánt opció kiválasztásához
Tárol
Egy új, hangtárcsázással elérhetõ bejegyzés hozzáadásához.
Play (Lejátszik)
Egy új, hangtárcsázással elérhetõ bejegyzés meghallgatásához.
Töröl
Egy bejegyzés törléséhez.
A nyelv megváltoztatása
Lehetõség van a telefon által az üzenetek megjelenítéséhez és/vagy a
szövegbevitelhez használt nyelv megváltoztatására.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások > Nyelv
opciót, majd Z Q
2
A e gombbal válassza ki a Kijelzés nyelve vagy a Szótár nyelve
(szövegbevitel) opciót, amelyet meg akar változtatni, majd Z Q
3
A e gombbal válassza ki a kívánt nyelvet, majd Z Q
23
A telefon személyre szabása
A gyári telefonbeállítások visszaállítása
Bármelyik személyes beállítás helyett visszahívható a gyári alapbeállítás,
néhány szolgáltatás, mint például a Telefonzár kódja és a Nyelv kivételével.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Beállítások >
Beállítások opciót, majd Z Q
2
Z Q az alapbeállítások visszaállításához
24
Telefonbiztonság
Telefonbiztonság
A telefon számos olyan biztonsági funkcióval rendelkezik, amely véd az
illetéktelen használat ellen, és lehetõvé teszi, hogy a felhasználó korlátozhassa
a hozzáférést bizonyos szolgáltatásokhoz – lásd „A PIN­kód használata”,
10. oldal. Ajánlatos megjegyezni minden biztonsági kódot. Ha szükséges
bármelyik biztonsági kód feljegyzése, soha ne írja azt le oly módon, hogy
valaki más által is felismerhetõ legyen. Ha elfelejtené a Telefonzár kódját,
forduljon a forgalmazóhoz, ha a PIN­ vagy a PIN2­kódot felejtené el, akkor
pedig a szolgáltatóhoz.
A billentyûzár használata
A Billentyûzár funkció használatának célja egy gomb
véletlenszerû megnyomásának a megakadályozása,
például a telefon szállítása közben.
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a
Billentyûzár opciót, majd Z Q kétszer a
Billentyûzár bekapcsolásához, vagy pedig Z +
tartsa lenyomva a Q gombot, Z Q kétszer.
Ha hívás érkezik, a Billentyûzár átmenetileg kikapcsol,
lehetõvé téve, hogy a felhasználó a E kivételével
bármelyik gombot lenyomja a hívás fogadásához.
Segélyhívások ilyenkor is végrehajthatók – lásd a
„Segélyhívások”, 9. oldal.
Megjegyzés: Ha olyankor bonyolít le segélyhívást, amikor a „Billentyûzár” be
van kapcsolva, sem hallható, sem látható jele nem lesz annak, hogy a szám
tárcsázása megtörtént.
A billentyûzár kikapcsolása
ZQ
Amikor a „Billentyûzet feloldása” üzenet látható, a a gombbal válassza
az Igen opciót, majd Z Q
A biztonsági kódok megváltoztatása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefonmenü >
Biztonság opciót, majd Z Q
2
A e gombbal válassza ki a Telefonzár, PIN vagy PIN2 opciót, majd
ZQ
3
4
A e gombbal válassza ki a Vált opciót, majd Z Q
25
Írja be az aktuális kódot, majd Z Q
Telefonbiztonság
5
6
Írja be az új kódot, majd Z Q
Erõsítse meg az új kódot, majd Z Q
Híváskorlátozás
Hívás letiltása
A Hívásletiltás funkció használatával korlátozhatók bizonyos kimenõ és/vagy
bejövõ hívások. A Hívásletiltás egy biztonsági jelszóval vezérelhetõ, amelyet a
szolgáltató bocsát rendelkezésre. A Hívásletiltás aktualizálásához vagy
állapotának ellenõrzéséhez a telefonnak csatlakoztatva kell lennie valamelyik
hálózathoz. Különbözõ hívásletiltásos korlátozások vehetõk igénybe a
beszélgetéshez, a faxoláshoz, illetve az adatforgalomhoz. A híváskorlátozások
bármilyen kombinációja beállítható.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefonmenü >
Biztonság > Hívásletiltás opciót, majd Z Q
2
A e billentyûvel válassza ki a Beszédtiltás, Fax tiltás vagy Adat
tiltás opciót, majd Z Q kétszer
3
A e gombbal válassza ki az alkalmazni kívánt hívásletiltási szintet,
majd Z Q
4
Írja be a Hívásletiltás jelszavát, majd Z Q
Hívástiltás
A Hívástiltás funkció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó letiltsa a SIM­kártyán
tárolt összes telefonszámnak a telefonról történõ hívását. Ennek a funkciónak
a használatához a PIN2­kódra van szükség.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefonmenü >
Biztonság > Hívás tiltás opciót, majd Z Q
2
Írja be a PIN2­kódot, majd Z Q
Fix hívások
A Fix hívások Tára a Telefonkönyv része, de fokozott biztonság jellemzi. Ha a
Fix hívások biztonsági szolgáltatás be van kapcsolva, akkor csak olyan
telefonszámokra kezdeményezhetõk hívások, amelyek a Fix hívások Tárában
szerepelnek.
Ha a Fix hívások be van kapcsolva, minden kézzel tárcsázott telefonszámnak
meg kell egyeznie a Fix hívások Tárában szereplõ valamelyik
telefonszámmal.
A Fix hívások Tárában lévõ telefonszámok tárolásához, szerkesztéséhez vagy
törléséhez a Fix hívások funkciónak bekapcsolva kell lennie. Ha a Fix hívások
be van kapcsolva, bármilyen szám tárolható, szerkeszthetõ vagy törölhetõ a
szokásos módon, de ehhez meg kell adni a PIN2­kódot.
26
Telefonbiztonság
„Vad” számok (Helyettesítõ jelek)
A vad számok olyan szóközök, amelyek a telefonszámokkal együtt tárolhatók.
A „vad” számok helyét a telefonszám tárcsázása elõtt ki kell tölteni. A Fix
hívásokkal kapcsolatban alkalmazva hívásokat lehet korlátozni például egy
adott körzetre, ha eltároljuk a körzetszámot, és a többi számot akkor írjuk be,
amikor azt elõhívjuk. A „vad” számok egy tárolt telefonszámon belül bárhol
lehetnek.
1
Z+ tartsa lenyomva a 0 gombot, amíg a vad szám beírásához
meg nem jelenik a _ jel
2
Amikor elõhív egy telefonszámot, a „vad” számokat a megfelelõ
számbillentyû lenyomásával tudja kitölteni
27
Alkalmazások
Alkalmazások
Óra
Ez a telefon rendelkezik egy dátumot/idõt mutató órával, egy ébresztõórával és
egy ki­/bekapcsolási funkcióval.
Alternatív idõ méréséhez egy második óra is rendelkezésre áll – lásd a
„Második óra”, 54. oldal.
Az otthoni idõ elõzetes beállítása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az
Alkalmazások > Óra funkciók > Órát beállít
> Otthoni idõ > Idõt beállít opciót, majd Z
Q
2
Írja be a dátum számjegyeit nap/hónap/év
formátumban, majd Z Q
3
Írja be az idõt a 24 órás formátum
használatával, majd Z Q
Az óraformátum beállítása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az
Alkalmazások > Óra funkciók > Óra
formátum > Kijelzési formátum opciót, majd Z Q
2
A e gombbal választhat a különbözõ óra­ és/vagy dátumformátumok
közül
3
Z Q a kívánt kijelzéstípus kiválasztásához
Az idõ/dátum megváltoztatása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az Alkalmazások > Óra
funkciók > Órát beállít > Otthoni idõ > Idõt beállít opciót, majd
ZQ
2
3
4
Z+ tartsa lenyomva a B gombot az aktuális dátum törléséhez
Írja be a számjegyeket nap/hónap/év formátumban
Z Q a dátum elfogadásához
28
Alkalmazások
5
6
Z+ tartsa lenyomva a B gombot az aktuális idõ törléséhez
Írja be az idõt a 24 órás formátum használatával, majd Z Q
Nyári idõszámítás beállítása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az Alkalmazások > Óra
funkciók > Órát beállít > Otthoni idõ > Nyári idõszám. opciót, majd
ZQ
2
Z Q a nyári idõszámítás be­ vagy kikapcsolásához
A csengetés (ébresztés)
beállítása
Ha az óra még nem lenne beállítva, a felhasználót egy
promptjel figyelmezteti a beállítására, a csengetést
csak ezután tudja beállítani.
Négy különbözõ csengetés használható, amelyek
egymástól függetlenül állíthatók be.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az Alkalmazások > Óra
funkciók > Csengetési idõ opciót, majd Z Q
2
A e gombbal válassza ki, melyik csengetést akarja beállítani, majd
ZQ
3
4
5
Írja be az idõt, majd Z Q
A e gombbal válassza ki a csengetés gyakoriságát, majd Z Q
A e gombbal válassza ki a csengetés típusát, majd Z Q
Miután a csengetés beállításra került, a kiindulási képernyõn a ? jel lesz
látható.
A csengetés az aktuálisan használt óra (Otthoni vagy Második) szerint kapcsol be.
A csengetés (ébresztés) elnémítása
A beállított idõpont elérésekor a csengetés bekapcsol, a kijelzõn pedig villogó
üzenet jelenik meg. A csengetés körülbelül 30 másodpercig lesz hallható. Ha a
csengetés hívás közben lenne aktuális, akkor a vibrációs hívásjelzõ kapcsol
be.
A csengetés leállításához:
Z bármely gombot
29
Alkalmazások
A csengetés letiltása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az Alkalmazások > Óra
funkciók > Csengetési idõ opciót, majd Z Q
2
A e gombbal válassza ki, melyik csengetést akarja letiltani, majd Z
Q kétszer
3
A e gombbal válassza ki a Letiltva opciót, majd Z Q
Ha a csengetés ki van kapcsolva, a fenti eljárás megismétlése újra bekapcsolja
a csengetést.
A csengetési idõ módosítása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az Alkalmazások > Óra
funkciók > Csengetési idõ opciót, majd Z Q
2
A e gombbal válassza ki, melyik csengetést akarja módosítani, majd
ZQ
3
Z+ tartsa lenyomva a B gombot az aktuális csengetési idõ
törléséhez
4
5
6
Írja be az idõt, majd Z Q
A e gombbal válassza ki a csengetés gyakoriságát, majd Z Q
A e gombbal válassza ki a csengetés típusát, majd Z Q
Be­/kikapcsolás idejének a beállítása
A Be­/kikapcsolás szolgáltatás használatával a telefont be lehet úgy állítani,
hogy egy adott idõpontban automatikusan be­ vagy kikapcsoljon. Az
automatikus Be­/kikapcsolás beállításához vagy módosításához használt
eljárás hasonlít az óra idejének a beállításához. A kívánt idõpont beállításához
vagy megváltoztatásához az Órafunkciók menübõl válassza ki a Bekapcs. idõ,
illetve a Kikapcs. idõ opciót.
Figyelmeztetés: Gyõzõdjön meg róla, hogy a Csengetés vagy a Bekapcsolás
funkció használatával nem sért meg semmilyen szabályt, például egy
repülõgépen vagy egy orvosi berendezés közelében, stb. történõ automatikus
bekapcsolással – lásd a „Fontos információk” c. részt az i lapon.
Számológép
A négyfunkciós számológép lehetõvé teszi, hogy a felhasználó egyszerû
számtani mûveleteket hajtson végre (összeadás/kivonás/szorzás és osztás).
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az Alkalmazások >
Számológép opciót, majd Z Q
2
Írjon be egy számot (maximum 10 számjegyût). Az adott szám a
kijelzõ jobb felsõ részében jelenik meg. Ha tizedes vesszõre van
szükség, Z+ tartsa lenyomva a 1 gombot
30
Alkalmazások
3
A g gombbal válassza ki az elvégezni kívánt számtani mûveletet (b
a szorzáshoz, c az összeadáshoz, a az osztáshoz, d a kivonáshoz)
4
Írjon be egy számot (maximum 10 számjegyût). Az adott szám a
mûveleti jel mellett jelenik meg a kijelzõn.
Ha a g gombbal egy másik számtani mûveletet akar elvégezni, akkor egy
köztes számítás kerül végrehajtásra, az eredménye pedig a középsõ vonalon
jelenik meg
5
Amikor az = jel jelenik meg a mûveleti mezõ közepén, Z Q a
számítás befejezéséhez
Pénznemek közötti átszámítás
A pénznemek közötti átszámítási funkció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó
átváltson a saját pénznemérõl/pénznemére az általa beírt árfolyam alapján.
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az Alkalmazások >
Pénznem váltó opciót, majd Z Q
Induló árfolyam megadása
1
2
ZQ
3
Írja be a külföldi pénznem rövidítését (legfeljebb 3 karakter), majd
Z Q kétszer
4
Írja be az árfolyamot, majd Z Q kétszer
Írja be a saját pénznemének a rövidítését (legfeljebb 3 karakter), majd
Z Q kétszer
Konkrét érték átváltása
1
2
Ellenõrizze, hogy a kívánt árfolyam van­e beírva, majd Q kétszer
Írja be az átváltandó értéket, majd Q kétszer
A beírt árfolyam tárolva marad a telefonban. Amikor legközelebb használja az
átváltót, az árfolyamot / pénznemrövidítést a Pénznem / árfolyam képernyõrõl
módosíthatja. Z Q, majd a e gombbal válassza ki a Szerk. opciót, végül
ZQ
A pénznemátváltás irányának a megfordítása
Ha az árfolyam megfelelõ, és Ön készen áll az átváltandó érték beírására,
felcserélheti az átváltáshoz használt pénznemeket a külföldi pénznemrõl a
sajátra történõ átszámításhoz.
1
2
31
A e gombbal válassza ki a Csere opciót, majd Z Q
Írja be az átváltandó értéket, majd Z Q kétszer
Szöveges üzenetek
Szöveges üzenetek
Lehetséges szöveges üzenetek vétele, megjelenítése, szerkesztése és/vagy
küldése, legfeljebb 459 karakterig, (Az adott nyelvtõl függõen) mobil
telefonokra ugyanazon a hálózaton vagy bármely hálózaton, amelynek van
barangolási egyezménye. Az üzenetek egy üzenetként küldhetõk el, de
(legfeljebb) három üzenetként fogadhatóak. (A fogadó fél telefonjának
paramétereitõl függõen).
A telefon beállítása rövid, szöveges
üzenetekhez
Mielõtt elküldhetné az üzenetet, be kell írnia az Üzenetközpont számát a
Paraméterek között (az Üzenetközpont számát a szolgáltatótól kapja meg).
Az Üzenetközpont számát lehet, hogy elõre beprogramozták a SIM­kártyába.
Az üzenetközpont számának a beállítása
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az Üzenetek >
Paraméterek > Üzenetközpont opciót, majd Z Q
Írja be az üzenetközpont telefonszámát nemzetközi formátumban – lásd a
„Nemzetközi tárcsázás”, 8. oldal.
Szöveges üzenet készítése
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az
Üzenetek > Új opciót, majd Z Q
Írjon be egy (legfeljebb 459 karakteres)
szöveges üzenetet – lásd a „Szövegbevitel”,
56. oldal
Z + tartsa lenyomva a 1- 0 gombot a
karaktermenübe történõ belépéshez
Z Q a karakter menübõl való kilépéshez.
2
A g gombbal mozoghat a képernyõn, illetve szöveget vihet be vagy
törölhet
3
Z Q kétszer
Lehet, hogy a felhasználónak meg kell erõsítenie, hogy el akarja küldeni az
üzenetet. Ha nem akarja elküldeni, Z C, és az üzenet tárolásra kerül.
4
Z Q, majd írja be a céltelefonszámot (vagy hívjon elõ egy
telefonszámot a Telefonkönyvbõl)) – lásd a „Szám elõhívása”,
14. oldal, majd Z Q kétszer
32
Szöveges üzenetek
5
Lehet, hogy a felhasználó kérheti az üzenet vételének a
visszaigazolását. Ha nem tart rá igényt, a e gombbal válassza a Nem
opciót, majd Z Q. Ha igen, a e gombbal válassza az Igen opciót,
majd Z Q
A vétel­visszaigazolás alpértelmezése az Értesítés paraméterrel kapcsolható
be vagy ki, a Paraméter menübõl.
Szöveges üzenetek fogadása
Ha rövid szöveges üzenetet küldenek a telefonra, az üzenetjelzõ (N) villogni
kezd a kijelzõn, valamilyen hallható dallam vagy rezgés kíséretében. Ez azt
jelzi, hogy új üzenet érkezett.
Amikor az Olvas opció jelenik meg, Z Q az üzenet elolvasásához.
A g gombbal mozoghat a képernyõn és megnézheti a feladót, valamint
az üzenet elküldésének az idõpontját.
Megjegyzés: Ha az üzenetjelzõ folyamatosan látható (nem villog), az azt
jelenti, hogy az üzenettároló megtelt, és ahhoz, hogy a jövõbeni új üzeneteket
fogadhasson, törölnie kell a régieket.
Üzenetopciók
Üzenet megválaszolása
Ha üzenetet kapott és elolvasta, választhatja azt a lehetõséget, hogy válaszol
a küldõnek.
Z Q kétszer. Ez lehetõvé teszi a felhasználó számára, hogy
válaszüzenetet készítsen
Üzenet törlése
1
2
ZQ
A e gombbal válassza a Töröl opciót, majd Z Q az üzenet
törléséhez
Az üzenetek automatikus törlésének az engedélyezéséhez lásd a
„Paraméterek”, 35. oldal.
Üzenet szerkesztése
1
2
ZQ
A e gombbal válassza a Szerk. opciót, majd Z Q az üzenet
szerkesztéséhez
Z Q, ez lehetõvé teszi a szerkesztett üzenet elküldését – lásd a
„Szöveges üzenet készítése”, 32. oldal. Z B, ha nem szükséges
elküldeni az üzenetet, amely így tárolásra kerül az elküldendõk között.
33
Szöveges üzenetek
Üzenet szövegének kivágása / másolása
és beillesztése
Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó kivágjon vagy kimásoljon egy
szövegrészt egy általa kiválasztott vagy készített üzenetbõl, és azt beillessze
egy új vagy egy meglévõ üzenetbe. Arra is használható, hogy egy korábban
már elküldött üzenetbe illesszen be szöveget – lásd az „Üzenet szerkesztése”,
33. oldal.
1
Amikor a kívánt üzenet megjelenik, Z Q, válassza ki a Kivág vagy
a Másol opciót, majd Z Q
2
A g gombbal viheti a kurzort a kivágni vagy másolni szándékozott
szöveg elejére, majd Z Q
3
A g gombbal jelölje ki a kívánt szövegrészt, majd Z Q
A kivágott vagy kimásolt szöveg addig a telefon memóriájában marad, amíg
nem kerül újabb szöveg kivágásra vagy másolásra.
4
Válassza ki azt a szöveget, amelybe a kivágott vagy kimásolt
szövegrészt be akarja illeszteni, majd Z Q
5
Válassza ki a Beilleszt opciót, majd Z Q
Fogadott üzenetbõl történõ szövegkivágáshoz vagy másoláshoz válassza az
Átirá. opciót, majd ismételje meg az 1 – 3. lépést.
Üzenetlisták kezelése
Minden elküldött, illetve fogadott üzenet a tárolásra kerül a SIM­kártyán, és ott
törlésig megõrzõdik. Ha kiválaszt egy tárolt üzenetet, megválaszolhatja,
szerkesztheti vagy törölheti azt.
Fogadott üzenetek listája
A fogadott üzenetek a Fogadott üzenetek listájában kerülnek tárolásra. A lista
valamelyik bejegyzése mellett villogó N szimbólum olvasatlan üzenetet jelez.
Üzenet olvasásakor a szöveg alatt megjelennek a küldõ fél adatai. A e
gombbal megjeleníthetõ a küldõ azonosítója (ha van ilyen), az üzenet
elküldésének az idõpontja, valamint az üzenetközpont telefonszáma. Z Q
kétszer megnyomva lehetõvé teszi, hogy a felhasználó válaszoljon az
üzenetre.
Küldött üzenetek listája
Az elküldött vagy szerkesztett üzenetek a Küldött üzenetek listájában kerülnek
tárolásra.
Új üzenet készítése
Ez az opció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó új üzenetet készítsen, illetve
egy fogadott üzenetet megválaszoljon.
34
Szöveges üzenetek
Chat SMS­ek
A Chat (Csevegés) opció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó egy képernyõn
tudja olvasni az elküldött és a fogadott üzeneteket, amennyiben a telefon Chat
SMS­ek üzemmódban van.
Foglaltság
A Foglaltság opció lehetõvé teszi, hogy Ön ellenõrizze az üzenettároló
telítettségét.
Paraméterek
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az Üzenetek > Paraméterek
opciót, majd Z Q
Az alábbi paramétereket lehet beállítani:
Címzettcsoport
A Címzettcsoport opció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó elõre definiálja a
szöveges üzenetek címzettjeit.
Auto. törlés
Ha be van kapcsolva, az üzenetek automatikusan törlõdni fognak:
Olvasott – felülírja a legrégebbi olvasott üzenetet.
Fogadott - felülírja a legrégebbi üzenetet, még ha az olvasatlan is.
Érvényesség
Az üzenet Üzenetközpontban történõ tárolásának az idõtartamát jelzi. A
kézbesítési kísérletek addig ismétlõdnek, amíg az üzenet nem kerül fogadásra,
illetve amíg az Érvényesség le nem jár.
Üzenetközpont
Lehetõvé teszi az Üzenetközpont telefonszámának a szerkesztését – lásd a „A
telefon beállítása rövid, szöveges üzenetekhez”, 32. oldal.
Értesítés
Ha az Ön üzenete kézbesítésre került, errõl visszajelzést kap, amennyiben az
Értesítés opció Igen­re van állítva.
Protokoll
Az Üzenetközpont adott esetben az üzenetet a kiválasztott protokollban
meghatározott formátumra tudja konvertálni.
35
Szöveges üzenetek
Hírek
Ha híreket kíván fogadni, elõtte meg kell határoznia, milyen információs
témákra tart igényt.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az Üzenetek > Hírek >
Témakörök opciót, majd Z Q
2
3
4
Z Q kétszer új témakör beillesztéséhez
A e gombbal válogathat a rendelkezésre álló témakörök közül
Z Q az éppen megjelenített témakörnek a hírlistába történõ
beillesztéséhez
Hírek engedélyezése/tiltása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki az Üzenetek > Hírek
opciót, majd Z Q
2
Válassza a Fogadás opciót, majd Z Q
Ha engedélyezve van, a fenti eljárás megismétlése le fogja tiltani a híreket.
Üzenetlista
Ez a fogadott hírek tárolására szolgáló hely. A hírüzenetek innen törölhetõk.
Nyelv
A hírüzenetek megjelenítésére szolgáló nyelvet meg lehet változtatni (R).
36
Hívásokkal kapcsolatos információk
Hívásokkal kapcsolatos
információk
Utoljára hívott számok
Az utoljára tárcsázott számok az Utolsó hívás listában kerülnek tárolásra.
Ha a Hívóazonosítás lehetséges, úgy a hívó telefonszáma a Fogadott
menüben kerül tárolásra, amennyiben a hívást fogadták, illetve a Nem
fogadott menüben, ha a hívást nem fogadták.
Ha a Hívóazonosítás nem lehetséges, úgy a hívások tárolásra kerülnek ugyan,
de csak a hozzájuk tartozó dátummal és idõponttal.
Ha a tároló megtelt, a soron következõ telefonszám felül fogja írni a
legrégebbit.
1
2
Az Üres képernyõrõl Z D
A e gombbal válassza ki az Utolsó hívás, Fogadott vagy Nem
fogadott opciót, majd Z Q
3
A e gombbal válassza ki az újratárcsázni kívánt telefonszámot (vagy
nevet), majd Z D
Tárcsázás elõtt szerkesztheti vagy törölheti az adott telefonszámot – lásd „A
Telefonkönyv­bejegyzések szerkesztése”, 15. oldal.
Amennyiben a kiválasztott számot a Telefonkönyvben szeretné tárolni, Z
A, amikor a kijelzõn az illetõ szám látható – lásd a „Szám tárolása”, 13.
oldal.
Az utoljára tárcsázott szám hívása
Az utoljára hívott telefonszám újratárcsázásához Z D kétszer.
Nem fogadott hívás megválaszolása
Amikor a kijelzõ azt mutatja, hogy hívások érkeztek, de nem kerültek
fogadásra:
1
ZQ
Az utolsó hívó telefonszáma jelenik meg, amennyiben hozzáférhetõ.
2
3
37
A e gombbal válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot
ZD
Hívásokkal kapcsolatos információk
A hívás idõtartama
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefon menü >
Szolgálatok > Hívások opciót, majd Z Q
Megjegyzés: A Hívások funkció SIM­kártyafüggõ (Q). Ha a SIM­kártya nem
támogatja ezt a funkciót, akkor a Hívások menüpontban szereplõ bejegyzések
közvetlenül a Szolgálatok menüben fognak megjelenni.
2
A e gombbal válassza ki az egyik, alább leírt funkciót, majd Z Q
Az Utolsó hívás funkció az Üres képernyõn az utolsó hívás idõtartamát és ­
amennyiben elérhetõ ­ díját jeleníti meg, hívás közben pedig az aktuális
hívásét. Az idõkijelzés formátuma: óra (0-99), perc (0-59), másodperc (0-59) ÓÓ:PP:MM.
Az Összes hívás funkció a bejövõ és kimenõ hívások felhalmozódott
idõtartamát és díját mutatja meg, ha erre mód van. Az idõmérõ és a
hívásköltség nullázásához szükség van a lezáró kódra vagy a PIN2­kódra.
Hívásköltségek
Valamennyi lebonyolított hívás költségének a nyomon követéséhez a telefonon
beállítható, hogy az összhasználat egy véges hívásegységre korlátozódjon.
(Q)
A tarifa beállítása
Elõször egy egységenként fizetendõ díjat kell megadni. Ez az a díj, amelyet a
Szolgáltató egy hívásegységért felszámít. (Q)
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefon menü >
Szolgálatok > Szolgáltatás díj > Egységár opciót, majd Z Q
2
Z Q az értékek megváltoztatásához
Ekkor be kell írnia a PIN2­ vagy a Lezáró kódot, majd Z Q
3
Írja be a pénznemet (legfeljebb három karakter), pl. GBP, majd Z
Q kétszer
4
Írja be a tarifát, majd Z Q kétszer
38
Hívásokkal kapcsolatos információk
Felsõ díjkorlát beállítása
Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy a felhasználó elõre meghatározza a
lebonyolított hívásokért kifizethetõ maximális költséget. (Q)
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefon menü >
Szolgálatok > Szolgáltatás díj > Költséghatár opciót, majd
ZQ
2
Z Q kétszer az értékek szerkesztéséhez
Ekkor be kell írnia a PIN2­ vagy a Lezáró kódot, majd Z Q.
3
Írja be azt az értéket (az egységek számát), amely a megengedhetõ
maximum, majd megjelenik az ennek megfelelõ költség
4
Z Q kétszer a megerõsítéshez
Megjegyzés: Egy egység idõtartama a nap folyamán változhat, a
csúcsidõnek, illetve a kedvezményes idõszaknak megfelelõen. Emiatt a
hívásköltség kiszámításánál ezt figyelembe kell venni. A hívásköltségre
vonatkozó információ azonban lehet, hogy nem fogja pontosan tükrözni a
Szolgáltató által felszámolt díjat.
Figyelmeztetési határ beállítása
Be lehet állítani, hogy a telefon mikor figyelmeztessen, amennyiben a
költséghatárt megközelítettük. Ez a funkció SIM­kártyafüggõ.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza ki a Telefon menü >
Szolgálatok > Szolgáltatás díj > Tartalék opciót, majd Z Q
2
3
Z Q kétszer az érték szerkesztéséhez
Írja be azt az értéket (egységekben), amelynél szeretné, ha a
figyelmeztetés megszólalna, majd Z Q kétszer
Hívóazonosítás
A Szolgálatok menüben szereplõ Számkijelzés, illetve Számküldés funkció
lehetõvé teszi, hogy beállítsa, történjen­e számkijelzés a fogadó, illetve a hívó
félnél. (A Számküldés R.)
Megjegyzés: Az állapot lekérdezéséhez a telefonnak a hálózathoz
csatlakoztatva kell lennie.
39
Haladó mûveletek
Haladó mûveletek
Hívások átirányítása
A hang-, fax- és adathívásokat különbözõ körülmények között, különbözõ
számokra átirányíthatja. Például, átirányíthatja a hanghívásokat a
Hangpostára, amikor a telefon ki van kapcsolva.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q válassza a Telefon menü >
Átirányítás opciót Z Q
2
A e gombbal válassza ki az átirányítandó hívások típusát, Z Q
kétszer
3
A e gombbal válassza ki az átirányítás kezdeményezésének
körülményeit Z Q
4
Adja meg azt a számot, ahová az átirányítást szeretné Z Q
kétszer
Amikor az átirányítás indul, az átirányítás ikonja (t) megjelenik a kijelzõn.
Amikor frissíti vagy ellenõrzi az Átirányítás státusát, a telefonnak a hálózatra
bejelentkezve kell mûködnie. (Q)
Hívástartás és hívásvárakoztatás
Hívástartás
Hívás alatt:
1
2
ZQ
A e gombbal válassza a Tart opciót Z Q
Hívás folytatása
1
2
ZQ
A e gombbal válassza a Folyt. opciót Z Q
Második hívás kezdeményezése
1
Adja meg a telefonszámot (vagy hívja elõ a Telefonkönyvbõl - lásd
„Szám elõhívása”, 14. oldal)
2
ZD
Az elsõ hívás tartásba kerül.
40
Haladó mûveletek
Második hívás érkezése
Második hívást fogadhat, ha a Várakozás funkció be van kapcsolva. Ez a
Telefon Menü > Szolgálatok használatával lehetséges. Nem lehet egynél
több fax- vagy adathívása. Minden beszédhívást be kell fejeznie, mielõtt faxvagy adathívást fogadhat. (Q)
Második hívás fogadása
1
2
ZQ
A e gombbal válassza a Fogad opciót Z Q
Az aktuális hívást tartásba kerül.
Második hívás elutasítása
1
2
ZQ
A e gombbal válassza az Elvet opciót Z Q
Az aktuális hívás befejezése és második
hívás fogadása
1
2
Z E várakozó hívás esetén
Z bármelyik gombot a E vagy g kivételével
Mûveletek két hívás közben
Csere a hívások között
A ! promptjel a kijelzõn az aktuális hívást jelzi
1
2
ZQ
A e gombbal válassza a Csere opciót Z Q
Az aktuális hívás befejezése
1
2
ZQ
A e gombbal válassza a Vége opciót Z Q
A hívás tartása folytatódik.
Mindkét hívás befejezése
ZE
41
Haladó mûveletek
Hívásátadás
Két párhuzamos hívás esetén a Hívásátadás lehetõvé teszi, hogy a használó,
saját kapcsolatainak befejezésével, a másik két partnert összekapcsolja. (Q)
Ha két hívás van folyamatban:
1
2
ZQ
A e gombbal válassza az Átir. opciót Z Q
A két hívás összekapcsolódik, az Ön hívásai pedig befejezõdnek.
Megjegyzés: Két hívásátadás nem alkalmazható konferenciabeszélgetés
módban.
Konferenciabeszélgetés
A konferenciabeszélgetéssel három-öt személy egyszerre beszélgethet.
Cserére is lehetõség van a konferenciabeszélgetés és egy másik hívás között
ugyanúgy, mint két független hívás esetén. (Q)
Konferenciabeszélgetés indítása
Két összekapcsolt hívás esetén (egyik aktív, másik tartásban):
1
2
ZQ
A e gombbal válassza az Összev. opciót Z Q
A konferenciabeszélgetés megkezdõdik, mindhárom személy beszélhet
egymással.
Bevonás konferenciabeszélgetésbe
Bekapcsolódhat egy konferenciabeszélgetésbe (max. 5 fõ), hívásindítással
vagy bejövõ hívás fogadásával is. Ezután hívása belekapcsolódott a
konferenciabeszélgetésbe.
Megjegyzés: Hívás indításakor vagy bejövõ hívás fogadásakor a
konferenciabeszélgetés nem szakad meg. A konferenciabeszélgetés
résztvevõi továbbra is kommunikálhatnak egymással.
Kivétel konferenciabeszélgetésbõl
Kiválaszthat valakit a konferenciabeszélgetés résztvevõi közül, és kiveheti a
kapcsolatot. Ezáltal privát beszélgetést folytathat az illetõvel
konferenciabeszélgetés többi résztvevõjének jelenléte nélkül.
42
Haladó mûveletek
Konferenciabeszélgetés ideje alatt:
1
2
3
4
5
ZQ
A e gombbal válassza az Opció beállítást Z Q
A e gombbal válasszon egy hívót a konferenciabeszélgetésbõl
ZQ
A e gombbal válassza a Szétv. opciót Z Q
A kiválasztott személyt ezzel kiveszi a konferenciabeszélgetésbõl, ugyanakkor
a konferenciabeszélgetés tartásba kerül (a konferenciabeszélgetés többi
résztvevõje továbbra is kapcsolatban marad).
Konferenciabeszélgetés részleges
bontása
Kiválaszthat egy személyt a konferenciabeszélgetés résztvevõi közül és
bonthatja a hívást, vagy befejezheti a Konferenciabeszélgetést is. Ha a hívás
tartásban van, vagy másik bejövõ hívás érkezik, akkor nem bonthatja az
egyéni hívást.
Egyetlen kapcsolat bontása
Konferenciabeszélgetés ideje alatt
1
2
3
ZQ
4
5
ZQ
A e gombbal válassza az Opció beállítást Z Q
A e gombbal válasszon egy hívót a konferenciabeszélgetés résztvevõi
közül
A e gombbal válassza a Vége opciót Z Q
Konferenciabeszélgetés teljes befejezése
Konferenciabeszélgetés ideje alatt:
Z E egyszerre befejezi az összes hívást
43
Haladó mûveletek
Csatlakozás új hálózatra
Ha nem saját országában/körzetében van, olyan hálózatot is használhat,
melynek nem közvetlen elõfizetõje, ezt hívják BARANGOLÁSnak (ROAMING).
A nemzeti törvény nem mindig ad lehetõséget a saját körzetben való
barangolásra.
Az Új hálózat funkció segítségével manuálisan kiválaszthat egy olyan
hálózatot, amely az aktuális helyen elérhetõ.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza a Telefon Menü >
Hálózatok > Új hálózat opciókat Z Q
2
A e gombbal válasszon ki egyet a rendelkezésre álló hálózatok közül
ZQ
Egy X látható a kijelzõ információ-területén, ha nem jelentkezhet be a
kiválasztott hálózatra.
Amikor a Keresési Mód Automatikusra van állítva, a telefon automatikusan új
hálózatot választ, hogy optimális hálózati elérhetõséget biztosíthasson. Ha a
Keresési Mód Kézi-re van állítva, a készülék csak a kiválasztott hálózatot fogja
használni. Ha a lefedettség megszûnik, másik hálózatot kell választania.
A Hálózatok Listáját akkor kell használni, ha a Keresési Mód Automatikusra
van állítva. Az elõnyben részesített hálózatok listáján a helyek sorszáma
mutatja a keresés prioritásait.
A Beszúr választásával az éppen kijelzett helyen tárolhat új hálózatot, lefelé
mozdít más hálózatokat, a Szerk. pedig felülírja a régi hálózatot egy újjal, míg
a Tárol az új hálózatot a lista végén tárolja.
44
Tevékenységek ütemezése (Határidõnapló)
Tevékenységek ütemezése
(Határidõnapló)
Az Ütemezõ használatával emlékeztetõket rögzíthet személyes eseményekhez
vagy ünnepekhez.
Figyelem: Gondoskodjon arról, hogy az Ütemezõ beállításai semmilyen
szabályt ne szegjenek meg, pl. a telefon ilyenkor automatikusan bekapcsol a
repülõgépen vagy egészségügyi intézményekben, stb. is. - Lásd a „Fontos
információk”, i. oldal.
Emlékeztetõ készítése
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza az Ütemezés opciót Z Q
1
A navigációs gombbal (g) válassza ki a dátumot az emlékeztetõhöz
Z Q kétszer, ezzel új tételt vihet be, amikor a kívánt dátum
kijelölésre kerül.
2
Adja meg a számjegyeket az idõ meghatározásához a nap 24 órájából
Z Q kétszer
3
A e gombbal határozza meg az emlékeztetõ gyakoriságát Z Q
A Naponta, Hetente vagy Évente kiválasztásakor lehetõsége van arra, hogy
használja a „Száml. ismétlést”, ezzel beállíthatja a csengetés gyakoriságát.
4
Adja meg a memo-t az emlékeztetõhöz - lásd a „Szövegbevitele”,
56. oldal, Z Q kétszer
5
A e gombbal válasszon csengetéstípust az emlékeztetõhöz Z Q
Amikor a dátum sötét alapon, fehér számmal jelenik meg a kijelzõn, az
emlékeztetõ beállítása megtörtént.
Emlékeztetõk megtekintése
Az Ütemezés menübõl a navigációs gomb (g) segítségével válassza ki a
kívánt dátumot Z A az adott dátumhoz tartozó emlékeztetõk
átnézéséhez.
Emlékeztetõk törlése
1
2
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza az Ütemezés Z Q
3
A e gombbal válassza ki azt az emlékeztetõt, amit törölni szeretne
ZQ
4
A e gombbal válassza a Töröl opciót Z Q kétszer
45
A e gombbal válassza ki az emlékeztetõbõl a kívánt dátumot Z
A
Tevékenységek ütemezése (Határidõnapló)
Ünnepi emlékeztetõk beállítása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q válassza az Ütemezés opciót
ZQ
2
3
4
5
A navigációs gombbal (g) válassza ki az ünnepnapot Z Q
A e gombbal válassza a Funkciót Z Q
A e gombbal válassza az Ünnep beállítás opciót Z Q
A e gombbal válassza a Nap, A hét napja opciókat Z Q
háromszor az ünneplista frissítéséhez
Szükség szerint minden ünnepnapra ismételje meg a fenti folyamatot.
Ünnepi emlékeztetõk törlése
Ünnepi emlékeztetõk törléséhez:
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza az Ütemezés opciót
ZQ
2
A navigációs gomb (g) segítségével válassza ki azt az ünnepnapot,
amit törölni szeretne Z Q
3
4
5
A e gombbal válassza a Funkciót Z Q
A e gombbal válassza az Ünnep beállítás opciót Z Q
A e gombbal válassza az Ünnep lista opciót, válassza ki a törölni
kívánt dátumot Z Q kétszer
Ha az Összes Ünnepnap-emlékeztetõt törölni szeretné, válassza a Mindent
töröl opciót Z Q kétszer
Megjegyzés: Az ünnepi emlékeztetõ beállítását az jelzi, hogy a dátum/ok
üres téglalapban jelenik/jelennek meg.
Ugrás egy jövõbeni dátumra
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza az Ütemezés opciót
ZQ
2
3
4
5
ZQ
A e gombbal válassza az Ugrás opciót Z Q
Z + tartsa nyomva B az aktuális dátum eltávolításához
A 0 – 9 gombbal adja meg a dátumot (a választott dátumforma
használatával) ahová ‘ugorni’ szeretne Z Q kétszer
46
Játékok
Játékok
Autóverseny
Ebben a játékban úgy kell egy versenyautót kormányozni a körpályán, hogy
elkerüljük az ütközést a többi versenyzõvel, a lehetõ legnagyobb sebesség
mellett, a pálya különbözõ akadályainak (pl. olajfoltoknak) a kikerülésével is
növelhetjük a pontszámot.
Minden új menet elején három „életet” kap a versenyzõ.
Hogyan kell játszani?
1
Az Üres képernyõrõl Z Q válassza a Játékok > Autóverseny
opciót Z Q, kétszer
2
A e gombbal válasszon ügyességi szintet Z Q, így léphet be a
játékképernyõre.
Kb. három másodperccel a játékképernyõre való belépés után indul a stopper.
3
A e gombbal változtathatja a sebességet (b gyorsíthat, lassíthat a
vagy megállhat).
A kijelzõ jobb oldalán van a sebességváltó jelzése, itt ellenõrizheti a
sebességváltó aktuális helyzetét.
4
A f gombbal mozdíthatja az autót oldalirányban.
Labdajáték
A játék lényege, hogy a játékos a szintek közt felemelkedve szerezhet
pontokat, ha nem esik le a képernyõ aljára, és nem ütközik a tûzgolyóval.
Hogyan kell játszani?
1
Az Üres képernyõrõl Z Q válassza Játékok > Labdajáték
opciót Z Q
2
3
A e gombbal válassza a JÁTÉK INDULZ Q
A f gombbal válassza ki a nehézségi szintet Z Q
Egy rövid bemutató után indul a játék.
4
A f gombbal kormányozhat a szintek között
Az aktuális pontszám a képernyõ jobb oldalán látható.
47
WAP Böngészõ
WAP Böngészõ
A telefon WAP (Vezeték nélküli alkalmazási protokoll) böngészõjével
hozzáférhet az Internet azon szolgáltatásaihoz, amelyeket a hálózat támogat,
pl. hírek, idõjárás-jelentés, sport stb.
Szerverbeállítások
Mielõtt hozzáférhet az Internethez szolgáltatásokhoz, a SIM kártyán
engedélyezni kell az adathívásokat, és a készüléken meg kell adni a
megfelelõ, konfigurációs beállításokat.
Ezeket a beállításokat a hálózati szolgáltató elõzetesen is beprogramozhatja.
Megjegyzés: Az elõzetesen megadott beállítások módosítása hibát
eredményezhet a Böngészõben.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza a Böngészõ > Böngészõ
beáll. > Szerver beáll. opciót Z Q
2
Két szervert állíthat be a telefonhoz. A e gombbal válassza ki
valamelyik szerverbeállítást Z Q
3
A e gombbal válassza a Szerk. opciót Z Q
Megjelenik a kijelzõn egy konfigurációs paraméter-lista. A Név paraméter van
kijelölve, a Szerk. jelenik meg.
4
5
6
ZQ
7
Miután az összes paramétert megadta, Z B, hogy visszamenjen
az elõzõ menüszintre
8
Válassza ki azt a Szerverbeállítást, amelyet most szerkesztett Z
Q. A e gombbal válassza a Kész opciót Z Q
Adja meg a WAP szerver nevét Z Q kétszer
A e gombbal válassza ki egymás után az egyes paramétereket,
szerkessze meg az információt Z Q kétszer
Rögzítse WAP beállításait ennek a füzetnek a hátsó részében, hogy a
továbbiakban könnyen használhassa.
48
WAP Böngészõ
A Böngészõ bekapcsolása
A Böngészõ aktiválásához:
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza a Böngészõ > Böngészõ
indul opciót Z Q
Amikor elsõ alkalommal aktiválja a Böngészõt, nincs tárolva semmilyen
tartalom, ezért a Honlap címe jelenik meg a kijelzõn (a hálózat mûködtetõje
által meghatározott módon). A böngészõ minden aktiválásakor a Honlap címe
kerül elõhívásra a közvetítõ tárolóból. (A közvetítõ tároló az a telefon-memória,
amelyben a múltban letöltött tartalom van eltárolva). A közvetítõ tároló
tartalmának elõhívásakor a telefon off-line állapotban van (nem csatlakozik a
WAP szerverhez).
Navigálás a szövegben
A navigációs gomb (g) segítségével az alábbi módon végiggördítheti a
képernyõn a tartalmat:
A e gombbal haladjon le/fel az aktuális oldalon
A d gombbal visszatérhet az elõzõ oldalra
A c gombbal visszatérhet a következõ oldalra (csak akkor
alkalmazható, ha visszatért az elõzõ oldalra)
Amikor a kapcsolódó szöveg (aláhúzott szöveg) van kijelölve, Z Q a link
által képviselt oldal letöltéséhez.
(
táblázatot jelöl – a kijelzõn Átnéz látható Z Q a táblázat
tartalmának megtekintéséhez
)
~
Olyan képet jelöl, ami nem jeleníthetõ meg
'
On-line böngészést jelöl (Biztonságos)
On-line böngészést jelöl (Nem Biztonságos)
A Böngészõ menüje
A Böngészõnek is van saját menüje, mely akkor alkalmazható, amikor a
tartalom éppen megjelenik a kijelzõn (lehet on-line vagy off-line).
A Böngészõmenü hozzáféréséhez Z A amikor a Menü a kijelzõ alján
megjelenik.
Ezt a menüt az alábbi módon kell használni:
Kezdõlap
A Honlap címét a hálózati szolgáltató által meghatározott módon jeleníti meg.
Könyvjelzõ
Könyvjelzõket használhat, tárolhat, törölhet és átnevezhet.
49
WAP Böngészõ
URL:
Írja be az URL címet, ha közvetlenül szeretne egy ismert oldalra menni.
Újratöltés
Újratölti és frissíti az aktuális oldalt.
Alapbeállítás
Törli a közvetítõ tároló tartalmát és megjeleníti a Honlap címének tartalmát.
Kilépés
Kikapcsolja a Böngészõt.
Könyvjelzõk használata
A gyakran látogatott oldalakat idõmegtakarítás céljából könyvjelzõvel lehet
ellátni. Ezáltal nincs szükség arra, hogy a Honlap címét újra megadja.
Könyvjelzõ tárolása
1
2
3
A tartalom átnézésekor Z A
A e gombbal válassza a Könyvjelzõ opciót
Z Q kétszer a könyvjelzõ regisztrálásához
Oldalak elõhívása Könyvjelzõk segítségével
1
2
3
A kijelzett tartalomnál Z A
A e gombbal válassza a Könyvjelzõ opciót Z Q
A e gombbal válassza ki a megfelelõ könyvjelzõt a listáról, Z Q
Könyvjelzõ átnevezése
1
2
3
4
5
A tartalom kijelzésekor Z A
A e gombbal válassza a Könyvjelzõ opciót Z Q
A e gombbal válassza ki megfelelõ könyvjelzõt a listáról, Z A
ZQ
Z + Tartsa lenyomva a B gombot a könyvjelzõ nevének
eltávolításához, majd újra írja be a kívánt nevet Z Q kétszer
50
WAP Böngészõ
Könyvjelzõk törlése
1
2
3
4
A tartalom kijelzésekor Z A
A e gombbal válassza a Könyvjelzõ opciót Q
A e gombbal válassza ki a megfelelõ könyvjelzõt a listáról, Z A
A e gombbal válassza a Töröl opciót Z Q kétszer
A Böngészõ kikapcsolása
A Böngészõt a következõ módon lehet kikapcsolni:
On-line böngészéskor Z E off-line átnézheti a közvetítõ tárolót
Off-line böngészéskor Z E visszatérhet Üres módba
Az Automatikus lekapcsolási idõ beállítása
A telefon automatikusan lekapcsolódik a WAP szerverrõl egy beállított idõ
letelte után, ha nincs kapcsolat. Ez az idõtartam az Aut. Lekapcs. Idõben,
másodpercben van meghatározva.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza a Böngészõ > Böngészõ
beállít. > Aut. lekapcs. idõ opciót Z Q
2
Z + Tartsa lenyomva a B gombot a jelenlegi automatikus
lekapcsolási idõ eltávolításához, majd adja meg újra a kívánt értéket
Z Q kétszer
Utolsó hiba
Ha a Böngészõ használata során hiba történik, ezzel a funkcióval
tájékoztathatja a hálózati szolgáltatót a telefon utolsó hibájáról, hogy az
segítsen a probléma meghatározásában.
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza a Böngészõ > Böngészõ
beállít. > Utolsó hiba opciót Z Q
51
További szolgáltatások
További szolgáltatások
Kihangosítás
A kihangosítás funkció segítségével úgy beszélgethet, hogy nem kell a füléhez
tartani a telefont.
Megjegyzés: Kihangosítás módban NE tartsa a füléhez a telefont.
Váltás kihangosított és kézi üzemmód között
Kézi hívásnál:
1
2
ZQ
A e gombbal válassza H-tel opciót Z Q
Kihangosított hívásnál:
Z Q kétszer, ha vissza akar térni a kézi használathoz
Hívásfogadás kihangosításnál:
Kihangosításnál a hívás fogadásához Z + Tartsa lenyomva a D
gombot
Hangrögzítés
Híváskor felveheti kétirányú beszélgetését. Új SIM kártya behelyezéskor az
összes hangrögzítés elveszik.
Figyelem: A felvett üzenet biztonsága az Ön felelõssége. A felvétel
megkezdése elõtt kérnie KELL a másik fél beleegyezését.
Beszélgetés rögzítése
ZQ
A e gombbal válassza Memo opciót Z Q
A felvétel kezdetekor egy hangjelzést hall. Hangjelzést hall a felvétel
befejezésekor is.
Ha Z Q a beszédüzenet felvétele közben, a felvétel leáll, de egyik fél sem
hall semmilyen hangot.
52
További szolgáltatások
Beszélgetés visszajátszása
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza az Alkalmazások > Hangr.
lejátszás > Visszajátszás Z Q
A visszajátszás leállításához, Z Q kétszer
A Jegyzettömb funkció visszajátszáskor használható - lásd a „Jegyzettömb”,
54. oldal.
A hangerõ szabályozása visszajátszáskor
A visszajátszás ideje alatt:
A e gombbal állítsa be a beszédüzenet hangerejét
Memo törlése
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza az Alkalmazások > Hangr.
lejátszás > Töröl opciót Z Q kétszer
DTMF hangok
A DTMF hangokat beszélgetés közben elküldheti. Ezeket gyakran használják
hangposta lehallgatásakor, személyhívóknál vagy számítógépes banki
szolgáltatásoknál. Például, meg kell adnia egy számot, ha távolról akarja
lehallgatni hangposta üzeneteit. A Telefonkönyvben DTMF hangokkal tárolhat
telefonszámot, így elõhívással hívhatja a számot, a DTMF számot
automatikusan elküldve.
DTMF hangok küldése hívás alatt
Adja meg a számjegyeket (0 - 9, # és *)
Szünetelés
Szünetek beiktatásával automatikusan küldhet DTMF hangokat.
1
2
Adja meg a telefonszámot
3
Adja meg a DTMF számjegyeket a szünetelés után, pl. adja meg a
hangposta-üzenet hozzáféréshez szükséges számot.
4
ZD
Z + Tartsa lenyomva a 0-át, amíg egy P látható a megadott
telefonszám végén
Sikeres hívás esetén a DTMF hangokat 3 másodperc múlva elküldi, vagy Z
D küldje el kézzel a DTMF hangokat.
Sikertelen DTMF hangküldés esetén a hívás célállomása azt teheti
szükségessé, hogy növelje hangok hosszát.
5
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza a Beállítások > DTMF
Hossz opciót Z Q
6
A e gombbal válassza a Hosszú opciót Z Q
53
További szolgáltatások
Jegyzettömb
Hívás alatt megadhatja azt a számot, amelyet a hívás befejezése után akar
tárcsázni.
A hívás ideje alatt:
1
2
Adja meg a telefonszámot
A hívás befejezésekor Z D a szám hívásához
A Telefonkönyvben való tároláshoz Z A gombot, miközben a szám
megjelenik a kijelzõn - lásd a „Szám tárolása”, 13. oldal.
Második óra
A második óra beállítható automatikusan, ilyenkor a második idõ az aktuális
hálózat kódjáról automatikusan kerül beállításra, illetve kézzel is beállítható
egy meghatározott idõeltérés.
Az óra kijelzõjének beállítása
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza az Alkalmazások > Óra
funkciók > Óra formátuma > Kijelzési minta opciót Z Q
2
A e gombbal válassza a Második idõ vagy Otthoni idõ beállítást
ZQ
Automatikus beállítás
Ha olyan országba/régióba utazik, amelynek barangolásra vonatkozó
egyezménye van a felhasználó saját hálózatával, a Második idõ beállítása
automatikusan történik. Azokban az országokban/régiókban viszont, ahol egy
területen belül több idõzóna van, kézi beállításra van szükség.
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza az Alkalmazások > Óra
funkciók > Órát beállít > Második idõ > Auto. beállítás >
Anyaország opciót Z Q
2
A e gombbal válassza ki az anyaországot Z Q
Az Automatikus beállítás bekapcsolása
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza az Alkalmazások > Óra
funkciók > Órát beállít > Második idõ > Auto. beállítás > Auto.
beállítás opciót Z Q
Ismételje meg, ha ki akarja kapcsolni az Automatikus beállítást.
Kézi beállítás
1
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza az Alkalmazások > Óra
funkciók > Órát beállít > Második idõ > Idõeltérés opciót Z Q
2
A e gombbal válassza ki a kívánt idõeltérést Z Q az érték
beállításához
54
További szolgáltatások
Nyári idõszámítás beállítása
Az Üres képernyõrõl Z Q, válassza az Alkalmazások > Óra
funkciók > Órát beállít > Második idõ > Nyári idõszám. opciót
ZQ
Ha egyszer bekapcsolta, ugyanezzel a folyamattal ki is kapcsolhatja a Nyári
idõszámítást.
A tartozékokhoz kapcsolódó funkciók
Amikor az automatikus válasz be van kapcsolva, és a Személyes kihangosítás
mûködik, a készülék gombnyomás nélkül fogadja a hívást. Bármilyen várakozó
hívást a szokásos módon kell fogadni.
Ugyanez alkalmazható az Autós kihangosító készlet tartozékaira is.
A használati tudnivalókkal kapcsolatban olvassa el a megfelelõ
tartozékra vonatkozó dokumentumokat.
55
Szövegbevitel
Szövegbevitel
A telefon különbözõ funkciókkal támogatja a telefonkönyv rovatainak
kitöltéséhez, a szöveges üzenetek megírásához és az egyéb mûveletekhez
szükséges alfanumerikus karakterek beírását. Ebben a részben részleteket
olvashat arra vonatkozólag, milyen karaktereket adhat meg, és ennek
megfelelõen milyen billentyûket kell megnyomnia.
Szöveg mód
Gomb
T9
®
0
Lehetõségek
1
Központozás
2
Normál
(ABC)
+_
Görög
(ÁÂÃ)
Kiterjesztett
Numerikus
(AÄÅ)
(0 - 9)
+_
0+P_
+_
[email protected]/:;*#+-”,!¡?¿_()[]{}’&%\^~|<>=_£$¥¤§
1
abc
ABCabc
ABÃ
AÄÅÆBCÇaäåæàbc
2
3
def
DEFdef
ÄÅÆ
DEÉFdeéèf
3
4
ghi
GHIghi
ÇÈÉ
GHIghiì
4
5
jkl
JKLjkl
ÊËÌ
JKLjkl
5
6
mno
MNOmno
ÍÎÏ
MNÑOÖØmnñoöøò
6
7
pqrs
PQRSpqrs
ÐÑÓ
PQRSpqrsß
7
8
tuv
TUVtuv
ÔÕÖ
TUÜVtuüùv
8
9
wxyz
WXYZwxyz
×ØÙ
WXYZwxyz
9
*
Váltás/Zár*
Váltás/Zár*
#
Szóköz
Szóköz
@
Szóköz
Szóköz
Szóköz
* Z * egyszer, ha egy nagybetût akar beírni (a következõ karakterek
kisbetûsek lesznek). Z * kétszer úgy mûködik, mint a CAPS LOCK
(nagybetû) funkció, tehát a következõ karakterek is nagybetûk lesznek. Z
* harmadszor, visszatér a kisbetûs karakterbevitelhez.
Ha pedig Z + lenyomva tartja bármely számbillentyût a karaktermenü
megadásához, addig navigálhat a menüben (g), amíg a kívánt karakter kerül
kijelölésre Z Q a kiválasztáshoz.
ZC visszatér az üzenet-képernyõre
56
Szövegbevitel
T9 Szövegbeírás
®
Ez a szövegbeírási mód drasztikusan lecsökkenti a szükséges gombnyomások
számát:
Nyomja meg egyszer azt a billentyût, amelyrõl valamelyik betût meg akarja
adni. Elõfordulhat, hogy nem a kívánt betû jelenik meg. Folytassa további
billentyûk megnyomásával, míg nem ér valamilyen szó végére; ezután
ellenõrizze, helyesen van-e a szó beírva, mielõtt a következõ szóra menne.
Ha a betûk kombinációja nem azt a szót adja, amit Ön be akart írni, nyomja
meg ismételten a 0 gombot, amíg a megfelelõ szó meg nem jelenik a
kijelzõn. Folytassa a következõ szóval.
Ha a kívánt szó nincs a beépített szótárban (pl. tulajdonnév vagy ritkán
használt szó), akkor a Normál (ABC) módban kell beírnia.
Egyéb szövegüzemmódok
Ha bármely más szövegbeviteli módhoz akar hozzáférni, nyomja le a A
gombot annyiszor, amíg a kívánt mód meg nem jelenik az Információs
területen.
Normál (U), Görög (V) vagy Kiterjesztett (W) szövegbeviteli mód
használatakor, minden gombnyomásnál gyors egymásutánban megjelennek
azok a karakterek, amelyek az adott billentyûhöz tartoznak (ha megnyomja és
nyomva tartja a billentyût, körbehaladhat a rendelkezésre álló karakterek
mindegyikén). Ha felengedi a billentyût vagy másikat nyom meg, az éppen
kijelzett karaktert írja be, a kurzor pedig a következõ helyre lép.
Szöveg szerkesztése
A e megnyomásával felfelé és lefelé mozoghat a szöveg sorai közt (vagy a
Telefonkönyv mezõiben), a f megnyomásakor pedig egy karakterrel jobbra
vagy balra léphet. Ha a kurzorral átlép egy karakteren, majd megnyom egy
másik billentyût, akkor az új karaktert közvetlenül a kiválasztott karakter elé
szúrja be. A B megnyomásával törli a kurzor bal oldalára esõ karaktert, vagy
- ha hosszan lenyomva tartja - az aktuális sort törli vele.
A T9 is a Tegic Communications Inc.T9 védjegye. A szövegbevitel az alábbiak
licensze: USA Szab. Eng. Sz.: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, és
6,011,554; Kanada Szab. Eng. Sz.: 1,331,057; Egyesült Királyság Szab. Eng. Sz.:
2238414B; Hong Kong Standard Szab. Eng. Sz.:HK0940329; Szingapúri
Köztársaság Szab. Eng. Sz.: 51383; Európai Szab. Eng. Sz.: 0 842 463
(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT.ES, SE, GB; illetve további szabadalmak
kiadása világszerte folyamatban.
®
57
®
Menüszerkezet
Menüszerkezet
Az Üres képernyõrõl Z Q a menütulajdonságok megjelenítéséhez. A
tulajdonság kiválasztásához használja a g a kívánt tulajdonság ikonjának
eléréséhez.
Z Q amikor az ikon ki van jelölve.
Kilépés az aktuális menübõl és visszatérés az elõzõ szinthez Z B. Ha
teljesen ki akar lépni a menüstruktúrából, Z + Tartsa lenyomva a B, vagy
E gombot (kivéve) hívás ideje alatt).
Hívások ideje alatt egy korlátozott menü áll rendelkezésre.
1 Beállítások
Nyelv
Hangok
Összes hang
Cseng. hangerõ
Csengetés típus
Dallamkészítõ
Hang felvétel
Bill. hangerõ
Gombhang típus
Figyelm. hang
Hang parancs
Hang tárcsázás
Engedély
Kijelzõ beáll.
Üres képernyõ
Üdvözlés
Animáció
Kontraszt
Megvilágítás idõ
Vibrációs jelzõ
Folyamatos
Szaggatott
Kikapcsolva
Diszkrét Mód
Cseng. hangerõ
Vibrációs jelzõ
Folyamatos
Szaggatott
Kikapcsolva
Fix üzenet
Auto. válasz
DTMF hossz
Beállítások
2 Játékok
Autóverseny
Labdajáték
1
2
3 Telefonkönyv
Keresés
Új bejegyzés
Csengetés típ.
Csoport beáll.
Foglaltság
Saját számok
Gyorshívás
1
2
2
2
4 Billentyûzár
2
2
5 Böngészõ
Böngészõ indul
Böngészõ beáll.
Aut. Lekapcs. idõ
Utolsó hiba
Szerver beáll.
6 Üzenetek
Fogadott
Küldött
Új üzenet
Chat SMS-ek
Foglaltság
Paraméterek
Hírek
8 Alkalmazások
Játékok
Hangr. lejátszás
Adat letöltés
Melódia
Logo
Óra funkciók
Órát beállít
Óra formátuma
Csengetési idõ
Bekapcs. idõ
Kikapcs. idõ
Számológép
Pénznem átváltó
1
2
7 Telefon Menü
Szolgálatok
Hívások
Utolsó hívás
Összes hívás
Várakoztatás
Számkijelzés
Rejtett szám
*Saját számok
*Szolgáltatás díj
Átirányítás
Beszédhívások
*
*
*
Faxhívások
Adathívások
Össz. törlés
Státus
Biztonság
Telefonzár
Hívásletiltás
PIN
PIN2
Fix hívások
Hívás tiltás
Hálózatok
Új hálózat
Keresési mód
Hálózatlista
9 Ütemezés
1
*
*
A funkció hálózat függõ (R)
A funkció SIM kártya függõ (M)
Egy szinttel feljebb kerül, ha a SIM kártya nem támogatja a Hívások funkciót.
58
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Bármilyen, tartósan fennálló hiba esetén lépjen kapcsolatba az értékesítõvel.
Probléma
Ok
A telefon nem
kapcsol be
Tennivaló
Ellenõrizze, hogy az
akkumulátor teljesen fel van
töltve, és a megfelelõ módon
csatlakozik a telefonhoz.
Nagyon rövid
akkumulátor
élettartam új
akkunál
Az Ön által
használt hálózat
és az akkumulátor
állapota
befolyásolják az
akkumulátor
élettartamát
Rövid
akkumulátor
élettartam régi
akkumulátornál
Az akkumulátor
elhasználódott
Cserélje le új, teljesen feltöltött
akkumulátorra
Az akkumulátor
jelzõje nem
világít, az
akkumulátor
töltöttségi
szintjének jele
nem látható, és
a telefont
töltéskor nem
lehet
bekapcsolni
Az akkumulátor
nem csatlakozik a
telefonhoz, vagy ha az akkumulátor
jelentõsen alul van
töltve - csak kis
idõ elteltével kezd
világítani a jelzés
Néhány percig hagyja töltõdni
az akkumulátort, és mielõtt a
jelzés világítani nem kezd, ne
próbálja meg bekapcsolni a
készüléket
Nem tud hívást
indítani
A telefon le van
zárva
Oldja fel a telefonzárat
A kimenõ hívások
korlátozva vannak
Kapcsolja ki a kimenõ hívások
tiltását vagy a híváskorlátozást
A telefon nincs
hálózatra
regisztrálva
Menjen a hálózat által lefedett
területre, és csak a hálózati
regisztráció után használja a
telefont.
59
Hibaelhárítás
Nem tud hívást
indítani a Fix
hívások tárolóból
Ellenõrizze, hogy a SIM
támogatja-e a Fix hívásokat
Ellenõrizze, be van-e kapcsolva
a Fix hívások funkció
Ellenõrizze, tárolva van-e a
telefonszám a Fix hívásokban
A telefon nincs
bekapcsolva
Kapcsolja be a telefont
A bejövõ hívások
le vannak tiltva
Kapcsolja ki a bejövõ hívások
tiltását
A telefon nincs
hálózatra
regisztrálva
Menjen lefedett területre és
csak a hálózati regisztráció után
használja a telefont.
Nem tud
segélyhívást
indítani
GSM által nem
lefedett területen
tartózkodik
Ellenõrizze, látható-e az S
antennaszimbólum - Menjen a
hálózat által lefedett területre,
és akkor próbálja használni a
telefont, ha az antenna
szimbóluma látható a kijelzõn
Nem tud
telefonszámokat
elõhívni a
telefonkönyvbõl
A telefon le van
zárva
Oldja fel a telefonzárat
A telefonszám
korlátozva van
Kapcsolja ki a korlátozást
Nem tud
hívásokat
fogadni
Fontos hibaüzenetek
Íme néhány a kijelzõn látható legfontosabb hibaüzenetek közül:
Tiltott körzet
A barangolás (roaming) a kiválasztott területen nem
engedélyezett
Hálózat törlése
A Barangolás (roaming) a kiválasztott hálózaton
nem engedélyezett
Védelmi hiba
A hálózat jogosultsági hibát észlelt, mert az Ön SIM
kártyája nem regisztrált az adott hálózatra - lépjen
kapcsolatba a Szolgáltatóval
SIM lezárva
/Hívja a
szolgáltatót
A SIM le van zárva, mert a PIN vagy PIN2 feloldó
kódok valamelyikét (PUK/PUK2) tízszer helytelenül
adta be - lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval
60
Hibaelhárítás
SIM hiba
A telefon SIM-problémát észlelt - kapcsolja ki a
telefont, majd kapcsolja be újra; ha még ekkor is
látja az üzenetet, lépjen kapcsolatba a
Szolgáltatóval
Érvénytelen SIM
A SIM sikertelenül hajtott végre egy v. több SIM
perszonalizációs ellenõrzést - lépjen kapcsolatba a
Szolgáltatóval
A funkció nem
elérhetõ
A választott funkciót a SIM nem támogatja, ill. az
érvényes elõfizetéssel nem elérhetõ - lépjen
kapcsolatba a Szolgáltatóval
PIN2 érvénytelen
A PIN2 tartósan le van zárva, mert nem megfelelõ
PUK2 -t adott be tízszer, a PIN2-höz kapcsolódó
szolgáltatásokat nem használhatja - lépjen
kapcsolatba a Szolgáltatóval
Üzenet
elutasítva, Tár
megtelt
Üzenete érkezett, de az üzenettár megtelt üzenetek fogadásához töröljön néhány régebbi
üzenetet vagy állítsa az üzeneteket Automatikus
törlésre
Telefonszám túl
hosszú (Max:20)
A szerkesztett vagy újonnan létrehozott
Telefonkönyv-szám túl hosszú a SIM-nek
Figyelem! a tár
megtelt.
Folytatja?
Az üzenetek területe megtelt. Üzenetét nem
tárolhatja, amíg néhány régebben eltárolt üzenetet
nem töröl
Azonosítási hiba
A telefonzár kódjának megváltoztatásakor az új kód
ismétlése helytelen - próbálja a zár kódját újra
megváltoztatni, ismételje helyesen
Hibás lezáró kód A zárkód ki- vagy bekapcsolásakor rosszul adta meg
a zárkódot - adja meg újra a zárkódot
Hibás PIN / PIN2
/ PUK / PUK2
A megadott kód helytelen - adja meg a kódot
helyesen
Újrahívó lista
megtelt
A sikertelenül hívott számok újrahívó listája megtelt kapcsolja ki a telefont, majd kapcsolja be újra
61
Szakkifejezések magyarázata
Szakkifejezések magyarázata
A hálózati
mûködtetõje
A GSM hálózat mûködtetéséért felelõs szervezet.
Barangolás
Az a lehetõség, mellyel telefonját az otthoni
hálózaton kívül más hálózatokon is használhatja.
DTMF
Hangok
Többõl két frekvenciás hangkódok, melyek
segítségével számítógépes telefonrendszerekkel,
hangpostafiókokkal stb. kommunikálhat.
GSM
A mobil kommunikáció globális rendszere; annak a
modern digitális technológiának a neve, amellyel az
Ön telefonja is mûködik.
Jelszó
A hívástiltás szabályozására használható. A
Szolgáltató biztosítja.
Kivág
Véglegesen eltávolítja a választott szövegrészt a
rövid szöveges üzenetbõl.
Másol
Átmásolja a kiválasztott szöveget a rövid szöveges
üzenetbõl anélkül, hogy kivágná az eredeti
üzenetbõl.
PIN
Személyi azonosító szám; a SIM biztonságát segíti
elõ és a Szolgáltató biztosítja. Ha 3-szor helytelenül
adja be a PIN-kódot, a PIN-t lezárja a Szolgáltató.
PIN2
A Fix hívástárat és Hívásdíj-mérést szabályozó
személyi azonosító szám. A Szolgáltató biztosítja.
Ha a PIN2 kódot 3-szor helytelenül adja be, a PIN2-t
lezárja a szolgáltató.
PUK/PUK2
PIN/PIN2 kioldó kód. A PIN/PIN2 kioldásához
használható. A Szolgáltató biztosítja. Ha a
PUK/PUK2-t 10-szer helytelenül adja be, a
PUK/PUK2-t lezárja a Szolgáltató.
Regisztráció
GSM hálózatra való csatlakozás. Általában
automatikusan végzi a telefon.
SIM
Elõfizetõi azonosító modul; kis méretû
memóriakártya, amely az egyedi és a felhasználó
által megadott információkat tárolja, mint pl.
Telefonkönyv, Rövid üzenetek. A Szolgáltató
biztosítja.
62
Szakkifejezések magyarázata
63
Szolgáltató
A GSM hálózathoz való hozzáférésért felelõs
szervezet.
WAP
Vezeték nélküli alkalmazási protokoll az a
kommunikációs szabvány, melynek segítségével
különbözõ forrásokat tölthet le az Internetrõl
telefonjára
Mûszaki jellemzõk
Mûszaki jellemzõk
Telefon (Akkumulátorral együtt)
Típus
Hõmérsékleti határok
Töltés
Tárolás
Tömeg
Méret
Hossz x Szélesség x Vastagság
Üzemi feszültség
Készenléti idõ
Beszélgetési idõ
Töltési idõ (Kikapcsolt telefonnál)
*
GSM900 4-es osztály
GSM1800 1-es osztály
+5ºC - +35ºC
-20ºC - +60ºC
82 g*
106 x 46 x 16 mm
Antenna
SIM kártya típusa
3,7 V egyenáram, 650 mAh Li-ion
Max. 150 óra
Max. 360 perc
Max. 90 perc (Útitöltõ)
Max. 120 perc (Autós töltõ)
Beépített
Csak 3 V
Telefonkönyv memóriája
Animációs témák
Beszédüzenet
Használó által írható dallam
Letölthetõ dallam
Rögzíthetõ csengetés
Játék
Megvilágítás színe
Csengõhangok
Ütemezõ (Határidõnapló)
Csengetés
200 + SIM
2
2 x 16 másodperc
Egy
Max. 5
2 x 10 másodperc
2
1 (világoskék)
23 Fix + Változtatható
Max. 100 tétel
4
Megjegyzés: A töltési idõ hosszabb, ha a telefon be van kapcsolva. Az
akkumulátor élettartama függ attól, milyen hálózatot használ, illetve
befolyásolja az akkumulátor állapota is.
64
Személyes adatok
Személyes adatok
A gyári szám a telefon külsõ részén, az akkumulátor alatt látható.
Saját kényelme érdekében azt javasoljuk, hogy az alábbi adatokat a
vásárlás dokumentálásaként, jegyezze fel.
Típusszám
Gyári szám
Az értékesítõ neve
A vásárlás dátuma
WAP-beállítások
Az alábbi táblázatban rögzítse WAP-beállításait.
Tétel
Javaslat
Név
WAP szervernév
Honlap címe
A szerver URL címe
Biztonság
Biztonságos v. Nem
Digitális behívószám
Telefonszám
Analóg behívószám
Telefonszám
Áramkör típusa
Analóg, Digitális v. Auto.
65
PPP azonosító
Név
PPP jelszó
Jelszó
Átjáró IP
IP cím
Aktuális beállítás
BULL CP8 SZABADALOM
© Matsushita Communication Industrial UK Limited 2001
Ezen dokumentumban foglalt információk elõzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak. A jelen utasítás semmilyen része nem reprodukálható vagy
továbbítható, semmilyen formában vagy eszköz segítségével sem, a
Matsushita Communication Industrial UK Limited kifejezett engedélye nélkül.
Nyomtatva az Egyesült Királyságban
www.panasonicmobile.co.uk
GD75DPK18A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement