Panasonic EBX700 Operating instructions

Panasonic EBX700 Operating instructions
TARTALOM
Fénypontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hogyan fogjunk hozzá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A telefonhasználat elemei, hívások kezelése 15
Szöveg bevitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Navigálás az Alkalmazásokban . . . . . . . . . . 28
Az Alkalmazások menütérképe . . . . . . . . . . . 34
Névjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Naptár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Üzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Csatlakozás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Beállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Hívásnaplók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Quickoffice (GyorsIroda) . . . . . . . . . . . . . . . 165
Játékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Kedvencek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Hibakeresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
i
ii
FÉNYPONTOK
Az alábbiakban csak néhány olyan dolgot sorolunk fel, amit az
X700 mobiltelefonnal meg lehet csinálni.
• Színes képek és
• Megnézheti, ki hívja: az
videoklipek küldése
X700 külső kijelzőjén, képes
barátoknak és családtagoknak,
multimédiás üzenetek vagy email üzenetek útján.
•
•
számkijelzéssel.
•
Java™ és Series 60
alkalmazások.
Képeket, videót, elektronikus
névjegyeket és más adatokat
Küldhet a Bluetooth®, Infra,
vagy USB csatlakozás
segítségével más
készülékekre.
•
Tartalom cseréje a
•
Fájlok megkeresése;
például játékok, képek,
telepítőkészletek, valamint
video- és hangklipek.
•
Microsoft® Word-, Excel- és
PowerPoint®-fájlok fogadása,
szerkesztése és
megtekintése.
Dokumentumok kiküldése
nyomtatókra és kivetítokre
(megfelelo berendezéssel).
•
Név vagy szám
kimondásával
tárcsázhatja a kívánt számot
Szörfözés az Interneten az
XHTML-konfigurált mobil
Internet-böngészővel.
•
Keretek, szöveg és pop
art hozzáadása VGAméretű képekhez.
•
Videoklipek felvétele.
•
40 hangú polifonikus
csengõhangok lejátszása.
•
Nem kell többé vezetékes
fejbeszélõ! Használjon
Bluetooth® vezeték nélküli
fejbeszélőt.
•
Szinkronizálhatja a
Névjegyzékét és
Naptárbejegyzéseit egyéb
Tekintse meg az összes
médiafájlját egy helyen, a
Médiagalériában.
megfelelő eszközök között a
mellékelt miniSD card és
adapter segítségével.
•
Játékok, képek, témák,
hangok, videók, valamint
a hangutasítások segítségével.
•
Mondja azt: “nyisd meg
az Üzeneteket” vagy
“nyisd meg a
Fotókamerát”, és a telefon
közvetlenül az adott
alkalmazást fogja megnyitni a
hangparancsokkal.
hálózati eszközeivel.
1
HOGYAN FOGJUNK HOZZÁ
A Panasonic X700 GSMTM/GPRS mobiltelefon az egész világon
használható Mobil Kommunikációk Globális Rendszere (Global
System for Mobile Communications, GSM) típusú hálózatokban
működik, amelyek integrált hangpostát, rövid szöveges üzenet
(SMS) szolgáltatást, multimédiás üzenetküldő szolgáltatást
(MMS), csalás elleni védelmet, valamint kitűnő hangminőséget
biztosítanak. A GSM egyik legfontosabb előnye a kivehető SIM
(előfizető-azonosítási modul) kártya, amely olyan személyes
információkat tartalmaz, mint például az előfizetési információk,
privát titkosítókulcsok és telefonszámok.
Elérhető funkciók
Egyes funkciók hálózatfüggők vagy csak akkor elérhetők, ha Ön
előfizet az adott szolgáltatásra. Egyes funkciók SIM-kártyafüggők.
Érdemes tudni, hogy mielőtt használhatna vagy aktiválhatna
számos hálózati funkciót, elő kell fizetnie a kívánt
szolgáltatásokra. Bővebb információkért forduljon a
mobilszolgáltatójához.
Mielőtt használatba venné a telefont
Ahhoz, hogy a telefon működjön a mobilhálózatban, a SIMkártyának a telefonban kell lennie. Helyezze be a SIM-kártyát,
majd csatlakoztassa az akkumulátort és teljesen töltse fel.
A SIM-KÁRTYA BEHELYEZÉSE ÉS KIVÉTELE
Figyelmeztetés: Ez a termék kisméretű alkatrészeket tartalmaz. Tartsa
távol a kisgyermekektől.
Vigyázzon, hogy ne karcolja vagy ne hajlítsa meg a
SIM-kártyát és az aranyozott érintkezőket.
A SIM-kártya behelyezése
1. Tegye a hüvelykujjait az
akkumulátorfedél külső
széleire, nyomja lefelé, majd
csúsztassa le az
akkumulátorfedelet a telefon
alja felé. 4Vegye ki az
akkumulátort (lásd 4. o.).
2
2. Helyezze be a SIM-kártyát a jelzett
módon, úgy, hogy az aranyozott
érintkezők a telefon felé nézzenek és
a bemetszett sarok kerüljön először a
telefonba. Óvatosan csúsztassa a
SIM-kártyát kattanásig a SIMkártyarekeszbe.
• Ha a SIM-kártya nem helyesen lett
behelyezve vagy megsérült, a
SIM-kártya
Helyezzen be egy SIM-kártyát
üzenet jelenhet meg. Vegye ki a
SIM-kártyát, majd újra helyezze be.
• Ha a A SIM-kártya elutasítva üzenet jelenik meg,
forduljon a mobilszolgáltatójához.
A SIM-kártya kivétele
1. Tegye a hüvelykujjait az
akkumulátorfedél külső
széleire, nyomja lefelé,
majd csúsztassa le az
akkumulátorfedelet a
SIM-kártya
telefon alja felé. 4 Vegye ki
az akkumulátort
(lásd 4. o.).
2. Finoman nyomja előre a SIM-kártya alsó szélét a SIMkártyarekesz felé, hogy a SIM-kártya kiszabadulhasson.
3. Miután a SIM-kártya kiugrott a helyéről, óvatosan vegye ki.
Megjegyzés:
Ha fejleszti a telefonját és az előző telefon nem
támogatta az új szolgáltatásokat, például az MMS-t
(Multimédia Üzenet Szolgáltatás), lehet, hogy új SIMkártyát kell használnia. Tájékozódjon
mobilszolgáltatójánál.
3
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS
KIVÉTELE
Figyelmeztetés: Ha nem Panasonic tartozékokat használ, vagy
olyanokat, amelyeket a mobilszolgáltató nem javasol,
az a telefon gyenge teljesítményéhez vezethet, vagy
akár áramütést is okozhat.
Az akkumulátor behelyezése
1. Tartsa az akkumulátort
45ş-os szögben;
csúsztassa az
akkumulátor felső
szélén lévő füleket az
akkumulátortartó felső
részén található
nyílásokba.
2. Nyomja le kattanásig az akkumulátor alsó részét.
3. A fedelet a telefon alja felé csúsztatva tegye a helyére az
akkumulátorfedelet. A fedélnek pontosan, hézagok nélkül kell
illeszkednie.
Az akkumulátor kivétele
Megjegyzés:
Mielőtt kivenné az akkumulátort, kapcsolja ki a telefont
és válassza le a telefont a töltőről vagy bármilyen más
eszközről.
1. Tegye a hüvelykujjait az
akkumulátorfedél külső
széleire, nyomja lefelé,
majd csúsztassa le az
akkumulátorfedelet a
telefon alja felé.
2. Az akkumulátor
felemeléséhez és kivételéhez használja az akkumulátor alján
lévő füleket.
3. Tegye a helyére az akkumulátorfedelet.
4
AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
Megjegyzés:
Előbb győződjön meg róla, hogy az akkumulátor a
helyén van-e.
1. Nyissa ki a csatlakozó
fedelét.
2. Helyezze a csatlakozót a
telefon alsó részén a
csatlakozási terület bal
oldalába (2 aranyszínű
érintkező) . Csatlakoztassa a
töltőberendezést a hálózati
aljzatba. Csatlakoztassa az
úti töltőt a hálózati
dugaszolóaljzatba.
3. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a hálózati csatlakozót,
majd nyomja meg a kioldógombot, hogy a töltőt
leválaszthassa a telefonról.
• NE ERŐLTESSE a csatlakozót. Megsérülhet a telefon vagy az
úti töltő.
Töltési ikonok a fő- és a külső kijelzőn
töltés közben a sávok mozognak
amikor a töltés befejeződött, a sávok
mozgása megszűnik
• Ha a telefon be van kapcsolva, az Akkumulátor feltöltve
üzenet jelenik meg a töltés befejezésekor.
Figyelmeztetés a lemerülő akkumulátorra
Amikor az akkumulátor lemerülőben van, a Merül az
akkumulátor üzenet jelenik meg és egy figyelmeztető hangjelzés
hallatszik; a telefon automatikusan kikapcsol. Teljesen töltse fel az
akkumulátort. Ha beszélgetés közben kapja a lemerült akkura
figyelmeztető jelzést, haladéktalanul fejezze be a beszélgetést.
5
A miniSD CARD BEHELYEZÉSE ÉS KIVÉTELE
A miniSD card olyan memóriakártya, amely kiterjeszti a telefon
memóriáját, és lehetőséget ad fájlok más eszközökre történő
átvitelére.
A miniSD card behelyezése
1. Emelje fel a telefon tetején lévő
miniSD card-fedelet.
2. Csúsztassa a miniSD cardot
kattanásig a miniSD cardrekeszbe úgy, hogy először a
bemetszett sarka kerüljön a
MiniSD Card
telefonba és az aranyozott
érintkezők felfelé nézzenek.
Csukja le kattanásig a miniSD card-fedelet.
Megjegyzés:
A miniSD cardon kívül semmit ne tegyen a miniSD
card-rekeszbe.
Ne rakjon címkét stb. a miniSD cardra. A kártya
vastagságában bekövetkező csekély eltérés is
megnehezítheti a kivételt, az érintkezés
megszűnéséhez vagy adatvesztéshez vezethet.
Vigyázzon, hogy ne karcolja vagy ne hajlítsa meg a
miniSD cardot és az aranyozott érintkezőket.
A miniSD card kivétele
3. Nyomja meg a Be/Ki kapcsológombot
, válassza: MiniSD
card kidobása, majd nyomja meg: OK. A miniSD card
eltávolítása előtt várja meg, míg befejeződnek a fájlmentési
vagy -másolási folyamatok.
4. Emelje fel a telefon tetején lévő
miniSD card-fedelet.
5. A miniSD card kiszabadításához
finoman nyomja a miniSD card
alsó szélét a rekesz felé.
6. Miután a miniSD card kiugrott a
helyéről, óvatosan vegye ki.
MiniSD Card
Csukja le kattanásig a miniSD
card-fedelet.
6
7
A TELEFON ÁTTEKINTÉSE
Hallgató
Főkijelző
Bal
Prog. gomb
Jobb
Prog. gomb
Navigációs
gomb
Szerkesztés g.
Törlés gomb
Küldés gomb
Befejezés
gomb
Alkalmazás
Csendes mód
Csillag gomb
Be/Ki
kapcsológomb
Böngésző
gomb
Mikrofon
Zéró gomb
miniSD Card-rekesz
Kameralencse
Multigomb
Személyi
kihangosító és
TTY csatlakozó
Jelzőfény és
Fotofény
Infravörös
port
Külső kijelző és
kereső
Tartozékcsatlakozó
8
A GOMBOK FUNKCIÓI
Gomb
Funkció
Be/Ki kapcsológomb
A telefon be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa
lenyova.
Nyomja meg különböző csengőhangok kiválasztásához, a
miniSD card kidobásához, a billentyűzet lezárásához vagy a
telefon lezárásához.
Navigációs gomb
A menükben és szövegben történő navigáláshoz nyomja
meg a külső széleket a felfelé , lefelé , balra vagy
jobbra mozgáshoz.
Opció kiválasztásához nyomja meg a közepét
.
A fő alkalmazásmenübe történő belépéshez készenléti
módban nyomja meg a közepét
.
Kép készítéséhez Fotókamera módban nyomja meg .
Küldés gomb
Hívás kezdeményezése.
Készenléti módban nyomja meg a legutóbb tárcsázott
számok előhívásához. Mozgassa a kurzort a fogadott és
elmulasztott hívások listájának megtekintéséhez.
Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a
hangutasítások aktiválásához.
Befejezés gomb
Hívás befejezése.
Visszatérés készenléti módba.
Alkalmazások gomb
Belépés a fő alkalmazás-menüterületre.
Visszatérés készenléti módba.
Az éppen futó alkalmazások megtekintéséhez nyomja meg
és tartsa lenyomva.
Bal programozható gomb
A kijelzõ bal alsó sarkában megnevezett mûvelet végrehajtása.
Készenléti módban billentyûparancs az elõre beállított
alkalmazás megnyitásához. A billentyûparancs
megváltoztatásához lásd: A készenléti mód beállításai 126. o.
A gombok lezárásához, készenléti üzemmódban nyomja
meg:
, majd nyomja meg:
. A gombok kioldásához
nyomja meg:
, majd nyomja meg:
.
9
Gomb
Funkció
Jobb programozható gomb
A kijelzõ jobb alsó sarkában megnevezett mûvelet
végrehajtása. Készenléti módban billentyûparancs az elõre
beállított alkalmazás megnyitásához. A billentyûparancs
megváltoztatásához lásd: A készenléti mód beállításai 126. o.
Szerkesztés gomb
Szótár kiválasztása prediktív szövegbevitelhez, szavak
beillesztése és szerkesztése, illetve alfa módszer vagy
numerikus módszer választása.
Számok vagy szimbólumok beillesztése.
A beírás nyelvének megváltoztatása.
Több tétel kijelöléséhez egy listában, tartsa lenyomva:
majd használja a
vagy . gombokat a kijelöléshez.
,
Törlés gomb
Szerkesztési módban karakter törlése.
A megjelölt bevitt bejegyzés törlése.
Böngésző gomb
Megnyitja a Böngészőt.
Csillag gomb
Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a
Fotofény vagy vaku be- vagy kikapcsolásához.
Számjegy és készenléti módban, nyomja meg ismételten a *,
+, p és w karakterek használatához.
A szótáras módszernél egyéb találatok megtekintése, ha a
szó alá van húzva.
Szerkesztési módban nyomja meg a speciális karakterek
táblázatához.
Zéró gomb
Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a +
karakter beírásához a tárcsázáshoz.
Szerkesztési módban szóköz beírása.
Csendes mód gomb
Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a
Csendes mód be- vagy kikapcsolásához.
Szerkesztési módban váltás nagybetűk és kisbetűk között,
kétszer röviden lenyomva a prediktív szövegbeviteli Szótár
be- vagy kikapcsolása.
10
Gomb
Funkció
Multigomb (a telefon oldalán)
A külsõ kijelzõrõl 15 másodpercre bekapcsolja a háttérvilágítást,
vagy ha az már be van kapcsolva, megjeleníti a státusikonokat.
Beérkező hívás közben kikapcsolja a csengőt.
Képet készít, ha a flip le van csukva.
A kézikönyvben használt szimbólumok
-
Nyomja meg a Be/Ki
kapcsológombot.
Nyomja meg az
Alkalmazások gombot.
Nyomja meg a navigációs
gomb külsõ széleit a
felfelé, lefelé, balra vagy
jobbra mozgáshoz a
menükben vagy
szövegben.
Nyomja meg a navigációs
gomb közepét.
Nyomja meg a Küldés
gombot.
Nyomja meg a Befejezés
gombot.
Nyomja meg a Bal
programozható gombot.
Nyomja meg a Jobb
programozható gombot.
Nyomja meg a
Szerkesztés gombot.
Nyomja meg a Törlés
gombot.
Nyomja meg a
számgombokat.
Nyomja meg a Böngészõ
gombot.
Nyomja meg a Csillag
gombot.
Nyomja meg a Csendes
mód gombot.
Nyomja meg a
Multigombot (a telefon
oldalán).
11
IKONOK
Az éppen használt funkcióktól és a kiválasztott opcióktól függően
különböző ikonok jelennek meg.
Ikon
12
Jelentés
Ikon
Jelentés
Hét szint jelöli az
akkumulátor töltöttségét.
Amikor az akkumulátor
töltődik, sávok mozognak.
Csengetés bekapcsolva
Hét szint jelzi annak a
hálózatnak a térerejét,
amelyre a telefon éppen
csatlakozik
Új hangpostaüzenet
érkezett (ha két
telefonvonala van, a bal
oldali kör sötét, ha az 1.
vonalon, a jobb oldali sötét,
ha a 2. vonalon)
Elérhető GPRS
szolgáltatás
Új üzenet érkezett
A GPRS szolgáltatás
várakozik beszédhívás
közben
Üzenet vár elküldésre a
Küldött üzenet mappában
A GPRS-kapcsolat aktív
A Bluetooth® engedélyezve
Több GPRS-kapcsolat
aktív
A Bluetooth® aktív
Elmulasztott hívás
Az infravörös
engedélyezve (villog, ha
aktív)
Átirányítás aktív (ha két
telefonvonala van,
megjelenik az 1 vagy 2 is)
USB-kapcsolat
engedélyezve
2. vonal kiválasztása (SIMkártyafüggő, ha van 2
telefonvonala)
Navigációs gomb –
görgetés és felfelé vagy
lefelé mozgás az opciók
között
Ikon
Jelentés
Ikon
Jelentés
Adathívás
Navigációs gomb –
görgetés balra vagy jobbra,
balra vagy jobbra mozgás a
fülek között
A billentyűzet lezárva
Minden csengőhang/
csengőhangerő
kikapcsolva (Néma
csengőhang)
Fülhallgató hangja
bekapcsolva
Személyi kihangosító
készlet csatlakoztatva
A hangszóró hangja
13
A KÉSZENLÉTI MÓD KIJELZŐ
FŐKIJELZŐi
Idő
A telefon által használt
hálózat
Térerő ikon
Akku töltöttségi
szintje ikon
Dátum
Tapéta
Jobb prog. gomb
választási területe
Jobb prog. gomb
választási területe
KÜLSÕ KIJELZÕ
Nyomja meg a multigombot egyszer a háttérvilágítás
bekapcsolásához, majd nyomja meg, ahányszor szükséges,
az óra és ikon nézet közötti váltáshoz.
Telefonstátus
ikonterület
A telefon által használt
hálózat
Idő és dátum
terület
Akku töltöttségi
szintje ikon
Térerő ikon
Hálózati státus
ikonterület
14
A TELEFONHASZNÁLAT ELEMEI,
HÍVÁSOK KEZELÉSE
A TELEFON BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
Nyomja meg és tartsa lenyomva
Megjegyzés:
.
Ha az Ön SIM-kártyáját PIN-kód védi, szüksége lesz a
PIN-kódjára. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg:
OK. Lásd a Biztonsági beállítások c. részt: 126.
oldaltól
HÍVÁSOK LEBONYOLÍTÁSA
Mielőtt tárcsázna, ellenőrizze, hogy a telefon be van-e kapcsolva,
a térerőikonnak legalább egy sávja látszik
, és hogy a
hálózatkezelő logo látható-e.
A tárcsázandó telefonszám beírása
1. Készenléti üzemmódban írja be a körzeti hívószámot és a
telefonszámot, majd nyomja meg:
.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg:
.
Megjegyzés:
Egy szám törléséhez nyomja meg:
.
Hívás közben mozgassa a kurzort
vagy
hangszóró hangerejének a beállításához.
a
Figyelmeztetés:A flip becsukása hívás közben befejezi a hívást, ha
alapbeállításon van. Ha úgy kívánja beállítani a telefont,
hogy a flip lecsukása ne fejezze be a hívást, lásd: Aktív
kagylóhéj a Hívásbeállítások c. 127. o.
.
Hívás Névjegykártya felhasználásával
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Válassza ki a kívánt kártya nevét, majd nyomja meg:
.
• Ha a kártyán több telefonszám van tárolva, válassza ki azt,
amelyet fel kíván hívni.
15
Információknak a Névjegyzékhez történõ hozzáadásához lásd: 36.
oldaltól
Hívás SIM-telefonkönyvbejegyzés felhasználásával
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Válassza ki a
segítségével a SIM-telefonkönyv nézetet.
2. Válassza ki a kívánt nevet, majd nyomja meg:
.
Neveknek vagy számoknak a SIM-telefonkönyvhöz történő
hozzáadásához lásd: 36. oldaltól
Hívás a név bemondásával
Tárcsázás a felhívni kívánt személy nevének a bemondásával:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva
.
2. Miután megjelenik a “Parancs bemondása” üzenet, mondja
be: “Hangtárcsázás”.
3. Miután a “Mondja be a nevet vagy a számot üzenet megjelent,
mondja be a Névjegyzék listán szereplő személy teljes nevét,
tehát a vezeték- és a keresztnevét is.
4. A név ismétlésre kerül, majd a telefon tárcsázni kezd.
További Hangparancs-opciókhoz lásd: 142. oldaltól.
Gyorstárcsázás
Ha gyorstárcsázó gombokat (lásd: 141. oldaltól) rendelt hozzá a
gyakran hívott számaihoz, 2 gombnyomással felhívhatja azokat.
1. Készenléti módból nyomja meg az előre beállított
gyorstárcsázó gombot:
majd nyomja meg:
.
• Ha a Gyorstárcsázás Be van kapcsolva (lásd:
Hívásbeállítások 127. oldaltól), csak nyomja le és tartsa
lenyomva a beállított gyorstárcsázó gombot a hozzárendelt
szám tárcsázásához.
Megjegyzés:
Az 1. hely le lehet foglalva a hangposta szám számára.
Tárcsázott számok, fogadott vagy nem fogadott hívások listája
Gyorsan feltárcsázhatja a korábban Tárcsázott számokat, a
fogadott hívások számait, illetve a nem fogadott hívások számait.
1. Készenléti állapotból nyomja meg:
.
16
2. A tárcsázott számok listájából válassza ki a kívánt bejegyzést,
majd a tárcsázáshoz nyomja meg:
.
a Fogadott hívások fülre, illetve az
• Mozgassa a kurzort
Nem fogadott hívások fülre egy számnak a két lista
valamelyikéről történő kiválasztásához.
Automatikus újratárcsázás
Ha az Automatikus gyorstárcsázást Be értékre állítja a
Hívásbeállítások menüben (lásd: 127. oldaltól), akkor a telefon
bizonyos körülmények között legfeljebb 10-szer újra fogja
tárcsázni a számot, például ha nem válaszol vagy foglalt, a
hálózat foglalt, vagy egyéb hiba lép fel a csatlakozásban.
Nyomja meg: Vége vagy
az automatikus újratárcsázás
befejezéséhez.
Tárcsázás üzenetekből
Ha egy fogadott üzenet telefonszámot tartalmaz, felhívhatja a
Bejövőből. Fel is hívhatja egy SMS szöveges üzenet feladóját.
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek. Válassza ki: Bejövő, majd nyissa
meg.
2. Válassza ki a kívánt üzenetet, majd nyissa meg.
3. Az üzenetben lévő telefonszám megkereséséhez nyomja
meg: Opciók, majd válassza: Keres > Telefonszám, E-mail
cím vagy Webcím. A megtalált szöveg és a számok aláhúzva
jelennek meg.
• Egy SMS szöveges üzenet feladójának a megnyitott
üzenetből történő felhívásához nyomja meg:
a feladó
telefonszámának tárcsázásához.
Nemzetközi hívások
Készenléti módból nyomja meg és tartsa lenyomva:
a +,
nemzetközi hívójel beírásához, amely a nemzetközi
híváslehetőség billentyűparancsa. Ezután írja be az ország
17
hívószámát, a körzeti hívószámot, illetve a telefonszámot.
Nyomja meg:
.
Megjegyzés:
Sok ország/régió körzetszáma előtt van egy “0“. A
legtöbb esetben ezt figyelmen kívül hagyhatja, amikor
nemzetközi számokat tárcsáz. További segítségért
forduljon a mobilszolgáltatójához.
Segélykérő hívások
Hívja fel az adott helyen használt helyi segélyhívó számot.
1. Kapcsolja be a telefont, ha még nincs bekapcsolva.
2. Ellenőrizze, hogy látható-e az antennaikon.
3. Írja be a helyi segélyhívó számot (pl.: 112), majd nyomja meg:
Megjegyzés:
.
A helyi segélyhívó számot akkor is felhívhatja, ha a
billentyűzet le van zárva.
A segélyhívások lebonyolíthatósága SIM-kártya nélkül
ország- vagy hálózatüzemeltető-függő.
Hírüzenet küldése a hálózatnak
Megkérheti a mobilszolgáltatóját, hogy egy adott szolgáltatást
szolgáltatói parancs küldésével aktiváljon. Ezek a parancsok, amelyeket
USSD parancsoknak is neveznek, olyan szolgáltatásokat aktiválhatnak,
mint pl. a mobil-bérmentesítés és a csevegés.
1. A megfelelő szolgáltatói parancsok kódjáért előbb forduljon a
mobilszolgáltatójához.
2. Írja be a kapott szolgáltatói parancs kódját. Ha a telefon
felismeri azt mint kiegészítő szolgáltatási vagy USSD-kérést,
nyomja meg: Hírüzenet küldése.
HÍVÁSOK MEGVÁLASZOLÁSA
Amikor bejövő hívás érkezik, a telefon csengeni kezd és zölden villog.
Megjegyzés: Ha a telefon úgy van beállítva, hogy a vibrációs
hívásjelzés aktív, akkor a telefon csengés helyett
zölden villog és rezeg.
1. Nyissa fel a flippet a hívás megválaszolásához
.
• Ha a flip nyitva van, nyomja meg a
gombot a hívás
megválaszolásához.
18
Ahhoz, hogy a hívást a
,
, vagy
, gombok kivételével
bármely gomb megnyomásával lehessen fogadni, lásd: Válasz
bármely gombbal (Hívásbeállítások,127. oldaltól).
Csengőhang elnémítása
A csengőhang elnémításához nyomja meg a gombot, ha a flip
csukva van. Ha a flip nyitva van, nyomja meg a Némítás-t,
.
A hívást a
megnyomásával válaszolhatja meg.
A megválaszolás beállítások megváltoztatása
A beállítás megválaszolásához, úgy, hogy a flip felnyitása ne
válaszoljon a hívásra, lásd: Aktív kagylóhéj, a Hívás beállítások c.
részben a 127. o.
Bejövő hívások átirányításához
A hívások átirányítását a hangpostára, vagy más számra, lásd a Hívás
átirányítás c. részben a 136. o. Ezután megnyomhatja a
gombot, vagy az Elutasítás opciót, és a hívás átirányítása
megkezdõdik.
Ha a hívást figyelmen kívül hagyja, és egy gombot se nyom le, a hívás
részletei feltûnnek a Nem fogadott hívások listáján.
AKTÍV HÍVÁSOPCIÓK
Hívás közben lehetőség van a hívás várakoztatására, a mikrofon
elnémítására, billentűhangok jelszóként történő elküldésére stb.,
illetve többrésztvevős beszélgetések kialakítására, a hálózati
lehetőségektől függően.
Hívások várakoztatása
Egy hívás várakoztatásához, illetve a várakoztatás feloldásához
nyomja meg: Opciók, majd válassza: Tart vagy Visszavétel.
Ha 2 híváshoz is csatlakozik (egy aktívhoz és egy
várakoztatotthoz), nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Felcserél
Az aktív hívás várakoztatásra, a várakoztatott
hívás feloldásra kerül.
19
Átadás
Egy aktív és egy várakoztatott hívás összekapcsolása, vagy egy bejövő hívás egy aktív vagy egy
várakoztatott hívás összekapcsolása, illetve
kilépés mindkét hívásból, hogy a két hívó
egymással beszélhessen.
Billentyűparancsok: A
megnyomásával is átválthat egy hívás
Tart és Visszavétel státusa között, illetve
átkapcsolhat egy aktív és egy várakoztatott hívás
között (Csere).
Egy várakoztatott hívás befejezéséhez és az aktív
hívás folytatásához nyomja meg:
és
.
Az aktív hívás befejezéséhez és a várakoztatott
hívás folytatásához nyomja meg:
és
.
KIHANGOSÍTOTT BESZÉLGETÉS
Ahhoz, hogy a hívó hangját a kihangosító hangszóróján keresztül
hallhassa, nyomja meg: Hangszóró. Tegye le a telefont a
közelben, hogy Ön és mások úgy beszélgethessenek, hogy ne
kelljen közben a telefont tartani.
A telefon hangszórójához történő visszatéréshez válassza:
Kézibeszélő.
Hangszóróikon – a kihangosítás aktív.
Hallgatóikon – a kihangosítás nem aktív.
Ha Ön egy Bluetooth® kihangosító fejbeszélőt aktivált, nyomja
meg: Opciók, majd válassza: BT tartozék ahhoz, hogy a hívó
hangját a Bluetooth® fejbeszélőn keresztül hallhassa.
Hangerő-szabályozás
Mozgassa a kurzort
vagy
a telefonhangszóró
,a
kihangosító
, illetve a csatlakoztatott fejbeszélő hangerejének
növeléséhez vagy csökkentéséhez. Megjegyzés: a hangerő
módosítása közben a hangerősávok változnak.
A mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához nyomja
meg: Opciók, majd válassza: Némítás vagy Némítás ki. A
Némítás kikapcsolja a telefon mikrofonját, illetve valamennyi
20
esetlegesen csatlakoztatott mikrofont. A Némítás vége újra
bekapcsolja a mikrofont.
VÁRAKOZTATÁS
Ha Ön a Hívásbeállításoknál (lásd: 127. oldaltól), aktiválta a
Várakoztatás hálózati szolgáltatást, akkor egy aktív hívás közben is
megválaszolhat egy bejövõ hívást.
1. Az aktív hívás közben nyomja meg:
a bejövő hívás
megválaszolásához. Az aktív hívás várakoztatásra kerül.
• A hívások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg: Felcserél
vagy
.
• Az éppen aktív hívás befejezéséhez és a bejövő hívás
megválaszolásához nyomja meg: Felcserél.
2. Az éppen aktív hívás befejezéséhez nyomja meg:
.A
várakoztatott hívás aktívvá válik.
• Mindkét hívás befejezéséhez nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Minden hívás vége.
• Ha megnyomja és lenyomva tartja:
, minden hívás és
adatkapcsolat befejeződik.
A bejövő hívás elutasításához nyomja meg: Elutasít. A hívó
foglalt jelzést kap, vagy a hangpostához kerül átirányításra.
DTMF-billentyűhangok küldése
Hívás közben DTMF-billentyûhangokat egyszerûen a telefonon lévõ
gombok (0-tól 9-ig, #, *) megnyomásával lehet továbbítani. A
billentyûhangok gyakran olyan szolgáltatások eléréséhez használhatók,
mint pl.: postafiókok, névjegykártyás hívások, illetve banki mûveletek.
Hívás közben nyomja meg: Opciók, majd válassza: DTMFküldés, ha eltárolt valamilyen DTMF-billentyűhang-sorozatot egy
Névjegyzék kártyán. Nyomja meg: Keres, vigye a kurzort a kívánt
bejegyzéshez és válassza ki.
Ilyen billentyűhang-sorozat tárcsázásához vagy tárolásához:
1. Írja be a hozzáférés telefonszámát.
2. Mielőtt beírná a billentyűhang-számjegyeket, nyomogassa:
a *, +,p és w karakterek közötti navigáláshoz:
• egy rövid szünet a számjegyek átvitele előtt (p karakter).
21
• egy kézi várakoztatási időtartam (w karakter) amely esetén
a számjegyek átviteléhez meg kell nyomnia a Küldés
gombot a hívás során.
• + karakter egy gyorstárcsázás tárhelyen tárolt dallamhívás
sorozat átviteléhez (lásd 141. oldaltól).
3. Írja be a billentyűhang-számjegyeket, például a postafiókja
eléréséhez szükséges kódokat.
4. Nyomja meg:
hívás azonnali tárcsázásához, vagy
nyomja meg: Opciók, majd válassza: Hozzáadás a
Névjegyzékhez a sorozatnak a Névjegyzékhez történő
tárolásához (lásd: 36. oldaltól).
Megjegyzés:
Több szünet-, várakozás- és gyorstárcsázás-karaktert,
illetve billentyűhang-sorozatot is beírhat.
Alkalmazások megnyitása hívás közben
Hívás közben nyissa meg a fő alkalmazásmenüt a
,
megnyomásával, majd nyissa meg a kívánt alkalmazást, például
nézze meg a Naptárt egy közelgő találkozás időpontjával
kapcsolatban. Az aktív hívás vonalban marad, és egy kis előugró
ablak jelzi. Az aktív hívás ablakához történő visszatéréshez lépjen
ki az alkalmazásból.
Ha megnyomja:
, az aktív hívás mindig bontásra kerül.
Hangklipek lejátszása/felvétele hívás közben
Egy hangklip hívás közbeni lejátszásához nyissa meg a
hangklipet jelenlegi helyéről, és játssza le. A másik fél hallani
fogja a hangklipet. Az aktuális hívás felvételéhez lásd: 150.
oldaltól.
Konferenciabeszélgetés
Egy konferenciabeszélgetés során legfeljebb 5 különbözõ résztvevõvel
beszélgethet egyidejûleg, ha ezt a hálózat támogatja.
1. Hívja fel az első résztvevőt.
2. Miután a kapcsolat létrejött, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Új hívás egy szám beírásához, vagy nyomja meg:
Keres a számnak a Névjegyzékből történő tárcsázásához,
majd nyomja meg:
. Az első hívás várakoztatásra kerül.
22
3. Miután az új hívás megválaszolásra kerül, nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Konferencia a várakoztatott hívás és
az aktív hívás összekapcsolásához. Ettől kezdve már csak
egy aktív hivás van: a konferenciabeszélgetés.
4. Újabb résztvevő hozzáadásához ismételje meg a 2. lépést,
ezután nyomja meg: Opciók, majd válassza: Konferencia >
Konferenciába.
5. A valamelyik résztvevõvel folytatandó privát beszélgetéshez nyomja
meg: Opciók, majd válassza: Konferencia > Magán. Válassza
ki a kívánt résztvevõt, majd nyomja meg: Magán. Az elkülönített
résztvevõ lesz az aktív hívás az Ön telefonján, a
konferenciabeszélgetés várakoztatásra kerül; a többi hívó azonban
tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést A
konferenciabeszélgetéshez történõ visszatéréshez nyomja meg:
Felcserél. A Privát hívásnak a konferenciabeszélgetéshez történõ
visszatéréséhez nyomja meg: Opciók, majd válassza:
Konferencia.
6. Egy résztvevőnek a konferenciabeszélgetésből történő
kizárásához nyomja meg: Opciók, majd válassza:
Konferencia > Résztvevő bontása. Válassza ki a kívánt
résztvevőt, majd nyomja meg: Bont.
7. A konferenciabeszélgetés befejezéséhez nyomja meg:
.
Megjegyzés:
Aktív hívás közben, ha már van egy várakoztatott
hívása, kezdje a 3. lépéssel.
HÍVÁSOK BEFEJEZÉSE
Egy hívás befejezésének több módja van:
• Csukja le a flippet.
• Nyomja meg:
.
• Nyomja meg a Hívás vége programozható gombot.
• Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Aktív hívás vége.
Ha egynél több hívás van, az összes befejezéséhez:
• Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Összes hívás vége.
Ha megnyomja és lenyomva tartja:
adatkapcsolat befejeződik.
, minden hívás és
23
24A várakoztatott hívások, várakozó hívások és
konferenciabeszélgetések befejezésével kapcsolatban lásd: Aktív
hívás opciói, a on 19. oldaltól.
Lásd a 19. oldalon kezdődő Aktív hívás opciók fejezetet, a tartott
hívások, várakozó hívások, és több résztvevős hívások
befejezéséről.
TELEFON BECSUKÁSA HÍVÁS KÖZBEN
A flip kagylóhéj lecsukása befejezi a hívást. Ez az Aktív
kagylóhéj alapbeállítása a Hívás beállításokban. Ha be akarja
csukni a telefont és kezeit felszabadítva kíván beszélni egy hívás
közben, állítsa át az Aktív kagylóhéj beállítását a Ki opcióra. Ez
a beállítás átkapcsolja a hívó hangját a hátsó hangszóróra, így
kezeit felszabadítva tud beszélni.
A hívások folytatásához a flip becsukása esetén és a hívás
megválaszolás megelőzéséhez a flip kinyitása esetén, lásd az
Aktív kagylóhéj részt a Hívás beállítások c. fejezetben a 127. o.
24
SZÖVEG BEVITELE
A szövegbevitelnek két fő módja van: a prediktív szövegszótár
használatával, a szavak gyors beírásához, illetve az alfa módszer,
amelyben minden gombot addig kell nyomogatni, amíg a kívánt
betű meg nem jelenik.
PREDIKTÍV SZÖVEGBEVITELI SZÓTÁR
A szótár egy prediktív (előrejelző) szöveges rendszert használ a
szavak beírásához, amelyben betűnként csak egyszer kell
lenyomni a gombokat a tervezett szó megjelenítéséhez, nem
pedig többször, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.
A TERVEZETT SZÓTALÁLATOK MEGJELENÍTÉSE
Ha nem a helyes szó jelenik meg, nyomogassa:
az alternatív
szavak listájának áttekintéséhez. Az összes szótalálatból történő
választáshoz nyomja meg:
, majd válassza: Szótár >
Találatok.
SZAVAK HOZZÁADÁSA A PREDIKTÍV SZÖVEGES SZÓTÁRHOZ
Egy olyan szó hozzáadásához, amely nincs még a szótárban,
nyomja meg:
majd válassza Szótár > Szó beírása. A szót
akkor is hozzáadhatja a szótárhoz, amikor a Beír programozható
gomb megjelenik.
ÁLTALÁNOS SZÖVEGBEVITEL
Szöveget és számokat három különböző módszerrel lehet beírni:
Alfa módszer minden gombot addig kell nyomogatni, amíg
a kívánt betű meg nem jelenik.
Szótáras módszer betűnként csak egy gombot kell
megnyomni a kívánt szó megjelenítéséhez.
Numerikus módszer – számok beírása.
Billentyűparancs:
Számok beírásához az alfa vagy a szótáras
módszerrel: nyomja meg és tartsa lenyomva a
kívánt
számgombot.
25
Mind az alfa, mind a szótáras módszernél választhat az alábbiak
közül:
Az első betű nagybetű
Az összes nagybetű
Kisbetű
Szimbólumok beírásához nyomja meg:
beszúrása.
Szöveg beírásához villogó kurzornál:
majd válassza: Jel
1. Nyomogassa a tervezett betűkkel összefüggő
számgombokat, amíg a kívánt betű meg nem jelenik a
képernyőn.
• Szövegnek a prediktív szöveges szótárral történő
beírásához nyomja meg:
majd válassza: Szótár be,
ha az még nem lenne aktív.
•
Az egyes gombokhoz és billentyűparancsokhoz tartozó
szerkesztési műveletek:
Szóköz beírása.
Központozás beírása nyomogatással.
A szótáras módszernél nyomja meg:
, majd nyomoamíg a kívánt központozás meg nem jelenik.
gassa:
Karakter törlése.
A szöveges és a numerikus módok közötti átváltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva.
A nagybetűs, kisbetűs és első betű nagybetűs módok
közötti váltáshoz kell megnyomni.
A Szótár be- vagy kikapcsolásához nyomja meg kétszer röviden.
A Szótár be- vagy kikapcsolása.
Átkapcsolás numerikus módba.
Szimbólumok beszúrása.
A beírás nyelvének megváltoztatása.
A szótáras módszernél egyéb találatok megtekintése, ha a
szó alá van húzva.
A külső szélek megnyomásával viheti a kurzort a szövegben
fel, le, balra vagy jobbra.
26
Szöveg kivágása, másolása és beillesztése
1. Szöveg kivágásához, másolásához és beillesztéséhez vigye
a kurzort a másolni kívánt szöveg elé (balra).
2. Miközben lenyomva tartja:
, nyomja meg és tartsa
lenyomva:
szöveg kijelöléséhez.
3. A kijelölés befejezéséhez engedje fel a gombokat.
4. Nyomja meg:
, majd válasszon: Kivágás vagy Másolás.
5. Az üzenetmezőben vigye a kurzort a kívánt új helyre, nyomja
meg:
majd válassza: Beszúrás.
27
NAVIGÁLÁS AZ ALKALMAZÁSOKBAN
A fő alkalmazásablak megtekintéséhez nyomja meg:
.
Navigációs gomb
Nyomja meg a navigációs gomb bal, jobb, felső és alsó
széleit a kijelzőn történő mozgatáshoz.
Nyomja meg
:
• Egy alkalmazás megnyitásához.
• Egy kiemelt menüpont kiválasztásához.
• Egy kiválasztás megerősítéséhez.
• Fénykép készítéséhez a fotókamerával.
Ha a kijelző alján egy felfelé vagy lefelé mutató nyíl jelenik meg, a
kurzorral
vagy
további bejegyzésekre ugorhat.
Billentyűparancs:
Ahhoz, hogy az első 9 alkalmazásbejegyzés
egyikére ugorjon és megnyissa azt (ha még nem
mozgatta a kurzort), egyszerűen nyomja meg a
kívánt bejegyzés keretnézetben elfoglalt helyének
megfelelő számgombot. A keretnézet (rácsnézet)
számozási rendszere a következő:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fülek
Egy alkalmazásbejegyzéshez több fájl,
mappa vagy oldal is tartozhat, amelyeket a
képernyőn jobbra vagy balra mozogva lehet
megnézni. Ezt jelezhetik fülek
, nyilak
, vagy számok a
képernyő felső részén. Ha Ön például egy
fájlhoz tartozó 12 oldal közül az 5.-et nézi, a
kijelzőn 5/12 és nyilak láthatók.
• Mozgassa a kurzort
és
a füleken és
oldalakon keresztül történő navigáláshoz.
28
Sűrített utasítások
Ebben a kézikönyvben a megfogalmazások tömörítése érdekében
olyan kifejezéseket használunk, mint pl.: “Nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Megnyit”. Ez azt jelenti: nyomja meg: Opciók, jelölje meg:
Megnyit, majd nyomja meg: Kiválaszt. Lehet, hogy a menüben
mozgatnia kell a kurzort, amíg eléri: Megnyit. Sok menübejegyzés
érhetõ el az Opciók menükben és más menükben; ezért ezeket a
rövidített kifejezéseket fogjuk használni az egész kézikönyvben a
hasonló típusú folyamatok jelöléséhez.
Ebben a kézikönyvben egy olyan kifejezés, mint pl.: “Válassza ki:
Küld > MMS-ben” azt jelenti: vigye a kurzort a Küld opcióhoz,
majd mozgassa a kurzort
ahhoz az előugró menühöz,
amelyben az MMS-ben opció található, majd nyomja meg:
vagy a Kiválaszt programozható gombot a MMS-ben opció
kiválasztásához. Lehet, hogy az előugró menün belül mozgatnia
kell a kurzort az MMS-ben opció megjelöléséhez.
Opciók programozható gomb
Minden menübejegyzés elsõ szintjén az Opciók
jelenik meg,
mint a menürendszer szervezésének vagy testre szabásának egy
módja. Az opciók az éppen látható menüszinttõl függõen változnak.
Az Opciók menü megnyitásához:
• Nyomja meg: Opciók, mozgassa a kurzort a kívánt mûvelet
megjelöléséhez, majd nyomja meg:
vagy nyomja meg:
Kiválaszt.
Megnyit
A bejegyzés megnyitása.
Listanézet
A menübejegyzések megtekintése lista
formájában. Ha ezt választja ki, az opció átváltozik
Keretnézetre (rácsnézetre) a menübejegyzések
rácsszerű formában történő megtekintéséhez.
Áthelyezés
A bejegyzésnek az alkalmazások rendszerén belül
egy másik helyre történő áthelyezéséhez.
Áthelyezés
mappába
Az alkalmazásbejegyzésnek egy mappába történő
áthelyezéséhez.
Új mappa
Új mappa létrehozása és elnevezése.
29
Memória adatai Megtekintheti a telefon memóriájában és a memória
kártyán (miniSD kártyán) tárolt elemekre vonatkozó
információkat.
Kilépés
Kilépés a menüpontból.
A következő további műveletek lehetnek még elérhetők az Opciók
menüből:
Törlés
17Egy bejegyzés vagy egy listán vagy táblázatban
(rács) szereplő kijelölt bejegyzés törléséhez (lásd
Kijelölés/Elvetés 30. o. ) nyomja meg:
.
Átnevezés
Új elnevezés a bejegyzés számára.
Szerk.
A korábban beírt információk megváltoztatása.
Kijelölés/Elvetés
A sok fájlt tartalmazó menübejegyzésekben konkrét fájlokat jelölhet ki
egy adott mûvelet tárgyaként. Elõfordulhat például, hogy Ön 5 képet
kíván törölni a 29 képet tartalmazó Képek mappájából.
Egy bejegyzés vagy bejegyzések kijelöléséhez:
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Kijelölés/Elvetés >
Kijelölés, amire a kívánt fájl mellé egy kiválasztójel kerül.
Szükség szerint mozgassa a kurzort további bejegyzések
kijelöléséhez, vagy válassza: Mindegyik kijelölése valamennyi
fájl kijelöléséhez.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza ki a kívánt műveletet,
pl.: Törlés, Küldés, Áthelyezés.
Egy bejegyzés vagy bejegyzések törléséhez:
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Kijelölés/Elvetés >
Elvetés, amire a kívánt fájl mellől eltűnik a kiválasztójel.
Valamennyi fájlkiválasztás törléséhez válassza: Mindegyik
elvetése.
Billentyűparancsok: Egy bejegyzés kijelöléséhez vagy törléséhez
tartsa lenyomva:
, majd nyomja meg:
.
Több bejegyzés kijelöléséhez vagy törléséhez
tartsa lenyomva:
, majd nyomja meg és tartsa
lenyomva:
vagy
a navigációs gombon, a
kívánt bejegyzések közötti navagáláshoz. A
kijelölés befejezéséhez engedje fel:
vagy .
30
Menük egy menün belül
Ha egynél több választási lehetőség áll
rendelkezésre, egy előugró menü jelenik
meg. Egy Névjegy bejegyzést például
többféleképpen lehet elküldeni: SMS-ben,
MMS-ben, e-mailben, Bluetooth®-on, illetve
infrán keresztül.
Egy előugró menübe történő belépéshez:
• Mozgassa a kurzort , vagy nyomja meg:
, illetve a Kiválaszt programozható
gombot.
Egy előugró menü bezárásához:
• Mozgassa a kurzort , vagy nyomja meg a Mégse
programozható gombot.
Változások elmentése
Sok esetben, szöveg vagy számok szerkesztésekor, vagy egy
beállítás megváltoztatásakor a változások automatikus
elmentéséhez nyomja meg a Vissza programozható gombot.
TÖBBFELADATÚSÁG
Egyidejűleg több menübejegyzéssel is dolgozhat. Például
elkezdhet egy új üzenetet szerkeszteni, egy képet átnevezni,
valamint egy Kapcsolatok bejegyzést szerkeszteni, mindezt
anélkül, hogy a már beírt adatok elvesznének.
Egy menübejegyzés megnyitva tartásához:
Nyomja meg:
a készenléti képernyőre ugráshoz. A
megnyomása nem zárja be a megnyitott menübejegyzést.
Megjegyzés:
Telefonhívás közben a
befejezi a hívást, és nem
viselkedik a készenléti képernyõre mutató
hivatkozásikonként (billentyûparancsként).
Menübejegyzések megnyitása és bezárása
Többféle módon lehet menübejegyzéseket megnyitni:
• Nyomja meg: .
• Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Megnyit.
Többféle módon lehet menübejegyzéseket bezárni:
• Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Kilépés.
31
• Nyomja meg: Vissza, amíg a Kilépés programozható gomb
meg nem jelenik, majd nyomja meg: Kilépés.
• Nyomja meg: Bezár.
Hivatkozásikon (billentyűparancs) a bejegyzések közötti
váltáshoz
Ha több menübejegyzés van nyitva, a
megnyomásával és lenyomva tartásával
előhívhat egy előugró ablakot, majd a
kurzorral megkeresheti a kívánt megnyitott
bejegyzést. Amikor megnyit egy bejegyzést,
ugyanarról a pontról folytathatja, ahol
előzőleg abbahagyta. Egy megnyitott
bejegyzésnek az előugró ablakból történő
bezárásához válassza ki a kívánt
bejegyzést, nyomja meg:
, majd
válassza: Igen.
KERESÉSI OPCIÓ
Egyes menübejegyzéseknél egy nagyítóikon
jelenik meg, amely lehetővé teszi egy név, fájl vagy bejegyzés
megkeresését.
A kereséshez írja be a kívánt név vagy fájl első betűjét. A telefon
megkeresi, majd kijelzi a megtalált bejegyzéseket. A keresés
finomításához írjon be két vagy több betűt.
MEGOSZTOTT TELEFONMEMÓRIA
A telefon memóriakapacitásán osztozik az összes kép, szöveges,
multimédiás és e-mail üzenet, Névjegykártya, video- és hangklip,
csengőhang, Naptár- és Jegyzettömbbejegyzés, valamint a
telefonon tárolt letöltött alkalmazások. Minél több fájlt tárol a
telefonon, annál kevesebb memória áll rendelkezésre új fájlok
tárolásához, vagy egyes alkalmazások futtatásához.
A felhasznált telefonmemória mennyiségének csökkentéséhez:
(1) az adatokat tárolja a miniSD cardon; (2) törölje ki a régi,
máshová átmásolt vagy nem használt adatokat; (3) miután a
mellékleteket elmentette valamelyik alkalmazáshoz, törölje a
Bejövő üzenetek közül a mellékleteket tartalmazó üzeneteket; (4)
a Fotókamerával készített képekhez -- amikor csak lehetséges -használja az arcképformátumot. Az arcképformátum fájlmérete
sokkal kisebb, mint a standard formátumé.
32
A telefonmemória és a miniSD card használatával kapcsolatos
részletek, illetve a szabad memória mennyiségének
megtekintéséhez:
1. Nyomja meg:
.
2. Nyomja meg: Opciók.
3. Válassza ki: Memória adatai.
4. Használja a
gombot a telefon memória vagy memória
kártya (miniSD kártya) kiválasztásához.
Lásd még: Fájlkezelõ, 157. o.
33
AZ ALKALMAZÁSOK MENÜTÉRKÉPE
Az alábbiakban felsoroljuk a telefon fő alkalmazásmenüit. A
listában szereplő elnevezések a listanézetben látható neveket
mutatják. A rácsnézetben kissé eltérhetnek az elnevezések.
Megjegyzés:
Lehetséges, hogy a menük nem az itt leírt sorrendben
vagy nem ugyanezekkel az ikonokkal jelennek meg. A
sorrend és az ikonok a mobilszolgáltatótól függenek,
illetve egyéni beállításokat tükrözhetnek.
Beállítások
Kamera
Naptár
Eszközök
Számológép
Átváltó
Jegyzettömb
Hangrögzítő
miniSD Kártya
Teendők listája
Alkalmazáskezel
ő
Fájlkezelő
PhotoFény
SIM Eszköz
készlet (opciós)
Csengőhang
profilok
Témák
Beállítások
Óra
Gyorstárcsázás
Hangparancsok
PrintBoy
beállítás
A termékről
Névjegyzék
Média
Médiagaléria
PhotoBase
RealOne lejátszó
Videorögzítő
34
Hívásnaplók
Üzenetek
Csatlakozás
Utolsó hívások
Hívásidőtartam
GPRS-számláló
Hangpostafiók
Üzenetek
Böngésző
Operátormenü
Modem
Bluetooth
Infra
USB
Csatlakozáskezelő
SyncML
Eszközkezelő
Kedvencek
Játékok
QuickOffice
MikroGolf
Léggömbfejű fiú
35
NÉVJEGYZÉK
Egy Névjegykártyán neveket, telefonszámokat, e-mail, web- és
postacímeket, sőt még egy indexképet is lehet tárolni. A
Névjegyzék menüből közvetlenül kezdeményezhető hívás vagy
küldhető üzenet. Számok a SIM-kártyán is tárolhatók. Lásd
Szövegbevitel c. fejezetet a 25. oldalon a szöveg beviteléről.
ÚJ NÉVJEGYKÁRTYÁK LÉTREHOZÁSA
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Új
Névjegy.
2. Írja be az információkat a fő mezőkbe.
Keresztnév
Telefon
Vezetéknév
Mobil
Cég
Fax
Beosztás
E-mail
3. A fő mezőkből nyomja meg: Opciók:
Új indexkép
Egy képet helyez a Képek mappából a kártyára.
Adatok
hozzáadása
vagy törlése
Válassza ki a kívánt mezõket és ikonokat a listáról,
például: Beosztás, Telefon, Tel. (otthoni), Tel. (üzleti),
3 mobil-, 3 fax-, személyhívószám, 3 E-mail mezõ, 3
Webcím, 3 postacím-mezõ, DTMF-hangok, Születésnap, valamint Megjegyzés.
Címke
szerkesztése
A mező elnevezésének megváltoztatása.
4. A bejegyzés elmentéséhez nyomja meg: Kész..
Megjegyzés:
Lásd a SIM-telefonkönyv c. részt azzal kapcsolatban,
hogyan lehet bejegyzéseket létrehozni és másolni a
SIM-telefonkönyvbe.
SIM-TELEFONKÖNYV
A SIM-telefonkönyv tartalmazza a SIM-kártyán tárolt neveket és
számokat. A Névjegyzék bejegyzéstől eltérően a SIMtelefonkönyv bejegyzés csak egy névből és egy telefonszámból
áll.
36
Számok másolása a SIM-telefonkönyvbe
1. A Névjegyzék listából jelölje meg a kívánt kártyát.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Másolás SIM-re.
3. Válassza ki a másoláshoz az egyik telefonszámmezőt, majd
nyomja meg: OK.
• Ha az Összes opciót választja, a telefon egy külön SIMtelefonkönyv bejegyzést hoz létre a Névjegyzék
bejegyzésnévvel tárolt minden egyes telefonszámhoz.
Megjegyzés:
SIM-bejegyzéseknek a Névjegyzékhez történő
átmásolásához jelölje meg a kívánt SIM-bejegyzést,
majd nyomja meg: Opciók, és válassza: Másolás a
Névj.-be.
Amikor a Névjegyzék menü első alkalommal kerül
megnyitásra egy másik SIM-kártya telefonba helyezése
után, nyomja meg: OK, ha a SIM-névjegyeket a
Névjegyzék memóriába szeretné átmásolni.
SIM-telefonkönyv bejegyzések létrehozása és kezelése
1. A Névjegyzékben, a gomb segítségével válassza ki a SIM
telefonkönyvet.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Hívás
A megjelölt bejegyzés felhívása.
Új SIM-névjegy
Új SIM-névjegybejegyzés létrehozása. Nyissa
meg és írja be: Név, majd írja be: Szám, és nyomja meg: Kész.
Szerk.
A megjelölt SIM-bejegyzés szerkesztése. A
mobilszolgáltató által eltárolt számok nem
szerkeszthetők.
Törlés
A megjelölt SIM-bejegyzés törlése. A mobilszolgáltató által eltárolt számok nem törölhetõk.
Másolás a
Névj.-be
A megjelölt SIM-bejegyzés átmásolása a Névjegyzék listára.
Saját számok
A saját telefonszámok megtekintése.
SIM-adatok
A felhasznált és szabad SIM-bejegyzéshelyek
számának megtekintése.
37
NÉVJEGY KÁRTYA MEGKERESÉSE
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Válassza ki a kívánt bejegyzést, vagy írja be a kívánt
bejegyzés első betűjét:
. Az adott betűvel
kezdődő bejegyzések jelennek meg.
2. A bejegyzés megnyitásához nyomja meg:
.
HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Válassza ki a kívánt Névjegyzék bejegyzést, majd nyomja
meg:
.
Vagy pedig nyomja meg: Opciók, majd válassza: Hívás.
• Ha a bejegyzés egynél több számot tartalmaz, válassza ki
a tárcsázni kívánt számot, mielőtt megnyomná:
.
Megjegyzés:
A SIM telefonkönyvbõl történő híváshoz, a
Névjegyzék alkalmazásból a gombbal lépjen be a SIM
telefonkönyvbe. Válassza ki a megfelelő bejegyzést
.
és nyomja meg:
ÜZENET LÉTREHOZÁSA
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Válassza ki a kívánt Névjegyzék bejegyzést, majd nyomja
meg: Opciók.
2. Válassza: Üzenet létrehozása > Szöveges üzenet,
Multimediás üzenet vagy E-mail.
3. Szöveges üzenetek készítéséhez lásd 53. o. ; a Multimédiás
üzenetekhez: 54. o. ; az e-mail üzenetekhez: 56. o.
NÉVJEGY KÁRTYÁK SZERKESZTÉSE
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Jelölje meg a kívánt Névjegykártyát.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Szerk..
3. Válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt, majd kezdje meg az
adatok beírását. Ha a mezőben már vannak információk,
válassza: a szerkesztési pontra ugráshoz, majd nyomja
meg:
egy betű vagy számjegy törléséhez.
38
4. Nyomja meg: Opciók
Új indexkép
Egy képet helyez a Képek mappából a telefon
memóriájába vagy a miniSD cardra.
Adatok
hozzáadása
vagy törlése
Válassza ki a kívánt mezőket és ikonokat a
listáról, például: Beosztás, Telefon, Tel. (otthoni), Tel.
(üzleti), 3 mobil-, 3 fax-, személyhívószám, 3 E-mail
mezõ, 3 Webcím, 3 postacím-mezõ, DTMF-hangok,
Születésnap, valamint Megjegyzés.
Címke
szerkesztése
A mező elnevezésének megváltoztatása.
5. A bejegyzés elmentéséhez nyomja meg: Kész.
Alapbeállítású szám kijelölése tárcsázáshoz
Egy Névjegykártyán egy speciális telefonszámot vagy címet lehet
beállítani, amelyet a telefon minden alkalommal használni fog,
amikor az adott személyt fel kívánja hívni vagy üzeneteket kíván
neki küldeni.
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Válassza ki a kívánt Névjegykártyát, majd nyissa meg.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Alapbeállítások.
3. Jelöljön meg egy mezőt:
Telefonszám
SMS-szám
MMS szám/cím
E-mail cím
4. Nyomja meg: Kijelöl.
5. Válassza ki a kívánt bejegyzést, majd nyomja meg: Kiválaszt.
• Alapbeállítású számoknak a többi mezőhöz történő
kijelöléséhez ismételje meg a 4-6. lépéseket.
Megjegyzés:
Ha a hangok nem szólalnak meg, változtassa a telefon
hangbeállítását az Általános vagy Utcai beállításra,
a hangok megszólaltatásához.
Csengőhang kijelölése
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Válassza ki a kívánt Névjegykártyát, majd nyissa meg.
39
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Csengõhang.
3. Válassza ki a kívánt csengetési dallamot (a dallam egy rövid
szünet után felhangzik). Felhasználhat beépített,
üzenetekben küldött (lásd 58. o. ), letöltött (lásd 102. o. ),
illetve felvett (lásd o.) hangokat. 149. o. ).
Megjegyzés:
Ha a dallamokat nem lehet lejátszani, változtassa a
telefon csengőhangját Általánosra vagy Kültérire, hogy
hallani lehessen.
Ha egy csoporthoz kíván csengőhangot kijelölni, válassza ki a
Csoportok fület, navigáljon a kívánt csoporthoz, majd folytassa a
3. lépéssel.
Gyorstárcsázás
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Válassza ki a kívánt Névjegykártyát, majd nyissa meg.
2. Válassza ki a kívánt telefonszámmezőt, amelyhez a
gyorstárcsázó gombot hozzá akarja rendelni, nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Gyorstárcsázás.
3. Nyomja meg vagy válassza ki a kívánt számot és nyomja
meg: Kijelöl. Az
ikon azt jelzi, hogy az adott számmezőhöz
gyorstárcsázó gomb lett hozzárendelve.
Ahhoz, hogy gyorstárcsázással hívjon egy számot, nyomja meg a
hozzárendelt számgombot, majd nyomja meg:
.
Egy létező gyorstárcsázó gomb törléséhez a Névjegyzék
alkalmazásból:
1. Válassza ki a kívánt Névjegykártyát, majd nyissa meg.
2. Válassza ki a gyorstárcsázás telefonszámmezőjét, nyomja
meg: Opciók, majd válassza: Gyorstárcsázás törlése.
A gyorstárcsázási opciókkal kapcsolatban lásd: 141. o.
Webcím megnyitása
Ha a Névjegykártya webcímet tartalmaz, elindíthatja a Böngészőt
és közvetlenül a webcímre ugorhat.
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Válassza ki a kívánt Névjegykártyát, majd nyissa meg.
40
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Webcím megnyitása.
A NÉVJEGYZÉK LISTA KEZELÉSE
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Nyomja meg az Opciók gombot és válasszon a Szerkesztés,
Törlés, vagy Másolás közül.
Megjegyzés:
Több bejegyzés kiválasztásához lásd: Megjelöl/Töröl
30. o.
A Névjegyzék által elfoglalt memória
A kártyák számának, a használt csoportoknak és a felhasznált
memóriamennyiségnek a megtekintéséhez a Névjegyzék
alkalmazásból:
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Névjegyzék-infó >
Memória.
Lista sorbarendezése vezetéknév vagy keresztnév alapján
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
2. Nyissa meg a Név kijelzése mezőt, a sorbarendezéshez
pedig válasszon: Vezetéknév elõször vagy Keresztnév
elõször.
Megjegyzés:
Ez a funkció nem érhető el, ha a telefon kínai nyelvet
használ.
NÉVJEGYKÁRTYA ELKÜLDÉSE
Mielőtt egy Névjegykártyát el lehetne üzenetként vagy egy másik
eszközre küldeni, a telefon azt egy elektronikus névjegykártyaformátumra alakítja át, amelynek neve vCard.
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Válassza ki a kívánt Névjegy bejegyzést.
2. Nyomja meg: Opciók, válassza ki: Küldés > SMS-ben, MMSben, E-mailben, Bluetooth®-on vagy Infrán.
3. A szöveges üzenetek elkészítéséhez lásd 53. o. ; a
mutimédiás üzenetekhez 54. o. ; az e-mail üzenetekhez 56. o.
; a Bluetooth®-hoz 110. o. ; az infravöröshöz pedig 112. o.
41
SZOLGÁLTATÓ SZÁMAI
Ha a mobilszolgáltatója szolgáltatói számokat tárolt el a SIMkártyájára, Ön megtekintheti és felhívhatja ezeket a számokat.
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Szolgáltató számai.
CSOPORTOK LÉTREHOZÁSA ÉS KEZELÉSE
Több Névjegy bejegyzést egy csoportba lehet helyezni. Ha egy új
üzenet címzettjeként egy csoport nevét választja ki, az üzenet a
csoport minden tagjának elküldésre kerül. Beállíthat például egy
Üzleti vagy Családi csoportot. Az üzenetek elküldésével
kapcsolatban lásd: Üzenetek (az 50. oldaltól).
Új csoport létrehozása
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Válassza ki a Csoportok fület.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Új csoport.
3. Írjon be egy nevet a csoport számára, majd nyomja meg: OK.
4. Nyissa meg a csoport nevét, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Új tagok.
5. Válassza ki a hozzáadni kívánt Névjegykártyát.
• Egy tagnak a csoportból történő törléséhez válassza ki a
kívánt nevet, nyomja meg: Opciók, majd válassza: Törlés
a csoportból.
Csoportok kezelése
A Névjegyzék alkalmazásból:
1. Válassza ki a Csoportok fület.
2. Válassza ki a kívánt csoportot, nyomja meg: Opciók, majd
válasszon: Megnyit egy csoport megtekintéséhez, Törlés,
Átnevezés, Csengõhang hozzáadása egy csoporthoz.
Annak megnézéséhez, hogy egy személy része-e a csoportnak,
vagy egy személynek a csoporthoz adásához a Névjegyzék
alkalmazásból:
1. Válassza ki a kívánt Névjegykártyát.
42
2. Nyomja meg az Opciók gombot és válassza a Csop.-hoz
tartozik vagy Hozzáadás csop.-hoz opciót. A hozzáadás
során válassza ki a kívánt csoportot és nyomja meg a
Hozzáad opciót.
43
KÉP ELKÉSZÍTÉSE ÉS HOZZÁADÁSA
NÉVJEGYKÁRTYÁHOZ
A Fotókamera alkalmazásból:
1. Amikor a flip fel van nyitva, a fő kijelző keresőként működik.
Amikor a flip le van csukva, a külső kijelző működik
keresőként.
2. A kép elkészítéséhez nyomja meg:
, ha a flip fel van nyitva.
Vagy pedig nyomja meg a telefon oldalán lévő Multigombot,
ha a flip le van csukva.
• A kép a Médiagaléria Képek mappájában kerül tárolásra.
3. Nyissa meg: Névjegyzék.
4. Jelölje meg a kívánt Névjegykártyát.
5. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Szerk..
6. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Új indexkép.
7. Válassza: Telefonmemória.
8. Nyissa meg a Képek mappát. Jelölje meg a kurzorral a képet,
majd nyomja meg: Kiválaszt.
9. Nyomja meg a Kész-t.
44
NAPTÁR
Kövesse nyomon a küszöbön álló összejöveteleket, találkozókat
és különleges dátumokat. A közelgő eseményekhez állítson be
emlékeztető jelzéseket. A naptári események elküldhetők és
fogadhatók mint vCalendar üzenetek, és az ütemezés nyomon
követéséhez más eszközökkel is szinkronizálhatók.
NAPTÁRI ESEMÉNYEK LÉTREHOZÁSA
A Naptár alkalmazásból:
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Új bejegyzés >
Találkozó – események kezdő és befejező időponttal,
Emlékeztetõ – utazások vagy vakációk stb., vagy Évforduló
– olyan egynapos események, mint például a születésnapok
vagy évfordulók.
2. Számok vagy betűk beírásával töltse ki az alábbi mezőket:
Találkozó
Emlékeztető
Évforduló
Tárgy
Tárgy
Alkalom
Hely
Kezdő dátum
Dátum
Kezdő időpont
Befejezési dátum
Csengetés
Befejezési időpont
Szinkronizálás
Szinkronizálás
Kezdő dátum
Befejező dátum
Jelzés
Ismétlődés
Szinkronizálás
3. Az esemény elmentéséhez nyomja meg: Kész.
Billentyűparancs:
Ha a Naptár megnyitása után elkezdi a beírást,
automatikusan egy Találkozóbejegyzés
tárgymezőjébe kerül.
A naptári jelzés beállítása
Ha az ébresztő Be van kapcsolva, a
ébresztés dátumát és idejét.
segítségével állítsa be az
45
Amikor a jelzés felhangzik, a Leállít
gombbal tudja
kikapcsolni. A jelzés szüneteltetéséhez nyomja meg a Szundi
, vagy bármelyik egyéb gombot.
Az esemény ismétlődési ciklusának a beállítása
Ha egy esemény rendszeresen előfordul (például futballedzés
vagy zeneórák), nyissa meg az Ismétlõdés mezőt az időközök
beállításához, például Hetente vagy Havonta.
Szinkronizálás beállítása
Amikor a Naptár eseményeit egy számítógéppel szinkronizálja,
beállíthatja a nyilvánossági szintet.
• Használja a Magán beállítást, ha az eseményeket mások elől
el akarja rejteni.
• Használja a Nyilvános beállítást, ha mások számára is
lehetővé akarja tenni az esemény megtekintését.
• Használja a Nincs beállítást, ha nem akarja az eseményt a
számítógép naptárával szinkronizálni. Lásd: Szinkronizálás
113. o.
A NAPTÁR BÖNGÉSZÉSE
A naptárat napi, havi vagy heti nézetben lehet megtekinteni.
A nézet megváltoztatásához nyomja meg: Opciók, majd
válasszon: Havi nézet vagy Heti nézet.
Billentyűparancsok:A kurzorbillentyűkkel lehet a naptárban navigálni.
Ha egy kívánt dátumra akar ugrani,
nyomja meg: Opciók, majd válassza: Ugrás a
dátumhoz.
Nyomja meg a mai napra ugráshoz.
NAPTÁRIKONOK
Találkozó
46
Emlékeztető
Évforduló
Havi nézet
Ütemezett esemény – háromszög egy dátum
jobb alsó sarkában.
Aktuális dátum – aláhúzva.
Választott dátum – bekeretezve; a dátum a
navigációs sávban is megjelenik.
Bal szélső oszlop hányadik hét az évben
(lásd a Heti nézetet a Beállításoknál).
Heti nézet
A hét napjai oszloponként jelennek meg. A
nap minden óráját egy cella jelöli.
Találkozóesemények színes sáv az
ütemezett időszakokban.
Emlékeztető- és Évfordulóikonok a reggel 7
és 8 óra között jelennek meg.
A hét aktuális napja – aláhúzva (ha az
aktuális hetet nézi).
Választott dátum – bekeretezve; a dátum a navigációs sávban is
megjelenik.
Képernyő címsora vagy a hét sorszáma, vagy az aktuális hét
dátumai, a Naptár beállításaitól függően.
Napi nézet
Egy bizonyos nap megtekintéséhez válassza
ki a dátumot, majd nyissa meg.
Az ütemezett események egy listán láthatók.
47
NAPTÁRI ESEMÉNYEK SZERKESZTÉSE
1. Válassza ki a kívánt dátumot bármelyik nézetben, majd nyissa
meg.
2. Válassza ki az ütemezett eseményt, majd nyissa meg.
Szerkessze a kívánt mezőket.
3. Amikor befejezte, nyomja meg: Kész.
ESEMÉNYEK TÖRLÉSE
1. Válassza ki a kívánt dátumot a Havi vagy Heti nézetben,
valamint az időszakot a Heti nézetben, majd nyissa meg.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Törlés, vagy nyomja
meg:
.
Több esemény törlése:
1. A naptár megtekintése hónap nézetben.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Tétel törlése > Dátum
elõtt, ha egy megadott dátum előtti eseményeket akar törölni,
illetve: Minden tétel.
NAPTÁR-BEÁLLÍTÁSOK
A Naptár alkalmazásból:
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások. Nyissa meg
az egyes opciókat:
Naptári
jelzőhang
Alapnézet
Válassza ki a kívánt csengetési dallamot (a dallam egy rövid szünet után felhangzik).
Válasszon: Havi nézet, Heti nézet vagy Napi
nézet.
A hét
kezdőnapja
Válassza ki a hét kezdőnapját.
Heti nézet címe
Válasszon: A hét sorszáma az évben (pl. 12.
hét) vagy Heti dátumok (pl. 20.03.05-26.03.05).
Megjegyzés:
48
A Heti nézet címe beállítás csak akkor elérhető, ha A
hét kezdõnapja hétfőre van állítva. A hét sorszáma
akkor látható, ha A hét kezdõnapja hétfőre van
állítva.
NAPTÁRI ESEMÉNYEK ELKÜLDÉSE
Mielőtt egy naptári eseményt el lehetne üzenetként vagy egy
másik eszközre küldeni, a telefon azt egy elektronikus naptári
csereformátumra alakítja át, amelynek neve vCalendar.
1. Egy megnyitott naptári eseménynél a Napi nézetből nyomja
meg: Opciók, majd válassza: Küldés > SMS-ben, Emailben, Bluetooth®-on vagy Infrán.
2. A szöveges üzenetek elkészítéséhez lásd 53. o. ; a
mutimédiás üzenetekhez 54. o. ; az e-mail üzenetekhez
56. o. ; a Bluetooth®-hoz 110. o. ; az infravöröshöz pedig
110. o.
KÍNAI HOLDNAPTÁR
A kínai holdnaptár dátumai és fesztiváljai akkor is
megjeleníthetők, amikor a nyugati naptár szerinti információkat
tekinti meg.
Megjegyzés:
A kínai holdnaptár csak akkor jelenik meg, ha a telefon
kijelző nyelv beállítása a Kínai.
A kínai holdnaptár információinak a megjelenítéséhez:
1. A megnyitott Naptárból nyomja meg: Opciók, majd válassza:
Beállítások.
2. Válassza ki a Holdnaptár opciót.
3. Válassza: Be.
4. A kínai holdnaptár adatainak a megtekintéséhez nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Holdadatok megtekintése.
A kínai holdnaptár információinak a kikapcsolásához:
1. A megnyitott Naptárból nyomja meg: Opciók, majd válassza:
Beállítások.
2. Válassza ki a Holdnaptár opciót.
3. Válassza: Ki.
49
ÜZENETEK
Az Üzenetek menü a következő fő opciókat tartalmazza:
Hangposta
Üzenetek
HANGPOSTA
A Hangposta szolgáltatás olyan hívók hangüzeneteit tárolja, akik
nem tudták Önt elérni. Az üzenetek a mobilszolgáltatója
hálózatán tárolódnak, nem a telefonon. Ennek a szolgáltatásnak
a használata előtt előbb elő kell fizetnie a hangpostára a
mobilszolgáltatójánál.
Hangpostaüzenetek meghallgatása
Amikor új hangpostaüzenete érkezik, egy figyelmeztető hang
hallatszik (ha a csengőhang nem lett elnémítva), és a hangposta
ikonja jelenik meg.
1.
Nyomja meg és tartsa lenyomva készenléti módban a
hangpostaüzenet-központ tárcsázásához.
•
és
Vagy nyomja meg: és készenléti módban.
2. A hangpostaüzenetei meghallgatásához kövesse az
utasításokat.
Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, írja be a
hangpostaüzenet-központ számát, amelyet a
mobilszolgáltatójától kapott.
A hangpostafiók számának a megváltoztatásához az Üzenetek
alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Hangposta.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Szám módosítása.
ÜZENETEK
Szöveges üzenetből (SMS), multimédiából (MMS),
50
e-mailből, a szolgáltatótól és a hálózati hírszolgálattól származó
üzeneteket küldhet, fogadhat és tárolhat.
Üzenettípusok
SMS: A Rövid szöveges üzenet szolgáltatás lehetővé teszi, hogy
rövid szöveges üzeneteket küldjön és fogadjon olyan telefonokról,
amelyek képesek erre a szolgáltatásra, ugyanarról a hálózatról,
vagy bármely roaming-lehetőséggel rendelkező hálózatról. Az
üzenetbe egy kisméretű fekete-fehér képüzenet illeszthető.
MMS: A Multimédiás üzenetküldő szolgáltatás lehetővé teszi,
hogy képeket, videoklipeket, hangklipeket és szöveget tartalmazó
üzeneteket küldjön. Prezentációsablonok állnak rendelkezésre a
médiaobjektumok előre megtervezett elrendezésben történő
elhelyezésére. A multimédiás üzenetek elküldhetők egy
multimédiás képességű másik telefonra, vagy egy e-mail címre.
E-mail: E-mail üzeneteket hozhat létre, küldhet és fogadhat,
amelyek mellékleteket tartalmazhatnak.
Intelligens üzenetek: Olyan üzenetek, amelyek például a
következő adatokat tartalmazhatják: elektronikus üzleti kártyák,
csengőhangok, Java™-alkalmazások, vagy WAP- és multimédiabeállítások konfigurációs adatai.
Ezek a szolgáltatások nem úgy működnek, hogy azonnal elküldik
az üzeneteket a címzettnek; ehelyett speciálisan erre a célra
szánt hálózati szervereken tárolják, majd innen továbbítják
azokat.
Az üzenetküldő szolgáltatások használata előtt
Mielőtt használhatná a multimédiás vagy e-mail üzenetküldést,
konfigurálnia kell a csatlakozási beállításokat.
Lehet, hogy a multimédiás konfigurációs beállításokat a
mobilszolgáltatója már elvégezte. Ha a beállítások nem állnak
rendelkezésre, forduljon a mobilszolgáltatójához.
Az e-mail konfigurációs beállításokat egy olyan Internetszolgáltató (ISP) biztosítja, aki támogatja a POP3/IMAP4/SMTP
protokollokat.
51
Mielőtt e-mailt küldhetne vagy fogadhatna:
(1) szüksége van egy adatszolgáltatás-előfizetésre,
(2) szerződést kell kötnie egy Internet-szolgáltatóval,
(3) konfigurálnia kell egy Internet-hozzáférési pontot (lásd: A
Hozzáférési pont beállításai 128. o. ).
Az Üzenetek menü fő opciói
Új üzenet
Új üzenetek létrehozása.
Piszkozatok
Befejezetlen üzenetek tárolása.
Bejövő
Fogadott üzenetek tárolása, kivéve
e-mail és hírszolgáltatás.
Elküldött
Elküldött üzenetek tárolása.
Saját mappák
Áthelyezett üzenetek és sablonok
tárolása.
Kimenő
Elküldésre váró üzenetek
ideiglenes tárolása.
Postafiók
E-mail üzenetek fogadása és
tárolása.
Jelentések
Szöveges, multimédiás és
intelligens üzenetek kézbesítési
státusa.
Egyes Üzenetek opcióknál ikonok jelzik az üzenet típusát:
SMS
Bluetooth®
Hálózati
hírszolgálat
Multimedia
Infra
Ismeretlen
E-mail
WAP push
Melléklet
Intelligens
95A Hálózati hírszolgálat üzenetek megtekintéséhez lásd: 72. o.
52
ÚJ SZÖVEGES ÜZENETEK LÉTREHOZÁSA
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyissa meg: Új üzenet, majd válassza:
SMS.
3. A Címzett mezőbe írja be a címzett
telefonszámát.
• A Névjegy kártyáról történő
letöltéséshez nyomja meg:
, vagy:
Opciók, majd válassza: Új címzett.
Válassza ki a kívánt nevet, majd
nyomja meg: OK. Válassza ki a kívánt számot, ha a
bejegyzés több számot tartalmaz.
• Több címzett elválasztásához írjon be egy pontosvesszőt
(;) a megnyomásával
.
4. Mozgassa a kurzort
a szövegbeviteli mezőre, majd írja be
a szöveget.
5. Ha szükséges, nyomja meg: Opciók, majd válassza:
Beszúrás >
Kép
Képes üzenet a Médiagalériából.
Sablon
Válasszon egy mondatokat tartalmazó listáról,
amelyekben Ön tölti ki az üres helyeket.
6. Az elküldéshez nyomja meg:
majd válassza: Küld.
Megjegyzés:
, vagy nyomja meg: Opciók,
A szöveges üzenet legfeljebb 160 karakteres lehet. A
számláló nyomon követi a felhasználható karakterek
számát. Ha 160 karakternél többet használ fel, új
szöveges üzenet kezdődik, amelyet a címzett egy vagy
több üzenetként érzékel. Lehet, hogy többet kell
fizetnie, mint egyetlen üzenetért.
53
ÚJ MULTIMÉDIA ÜZENETEK LÉTREHOZÁSA
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyissa meg: Új üzenet, majd válassza:
Multimédia üzenet.
3. A Címzett mezőbe írja be a címzett
telefonszámát vagy e-mail címét.
• A Névjegy kártyáról történő
letöltéséshez: , vagy pedig: Opciók,
majd válassza: Új címzett. Válassza ki
a kívánt nevet, majd nyomja meg: OK.
Válassza ki a kívánt számot, ha a bejegyzés több számot
tartalmaz. A kártyának telefonszámot vagy e-mail címet
kell tartalmaznia ahhoz, hogy látható legyen.
• Több címzett elválasztásához írjon be egy pontosvesszőt
(;) a megnyomásával.
.
4. Mozgassa a kurzort
a szövegbeviteli mezőre, majd írja be
a szöveget.
5. Ha szükséges, nyomja meg: Opciók, majd válassza:
Beszúrás >
Kép
Kép a Képek mappából.
Hangfájl
Hangklip a Hangklipek mappából.
Videofájl
Videoklip a Videoklipek mappából.
Új kép
Új kép a Fotókamerából.
Új hangfájl
Új hangklip a Felvevőből.
Dia
Új dia hozzáadása az üzenethez.
6. Az elküldéshez nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Küld.
Megjegyzés:
, vagy nyomja meg:
Ha a multimédiás üzeneteket olyan eszközökre küldi, amelyek
nem rendelkeznek multimédiás vagy e-mail képességekkel, a
címzett egy weboldalra mutató linket kaphat.
Prezentáció létrehozása
Egy hatásos multimédiás prezentáció elkészítéséhez válasszon
egyet a négy prezentációsablon közül.
1. Hajtsa végre az Új multimédiás üzenetek rész 1., 2. és 3.
lépését 54. o.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Prez. létrehozása.
54
3. Válasszon egy sablont a listáról:
• Képsablon
• Videósablon
• Int. képsablon
• Címes sablon
4. Jelölje ki a kívánt sablont, majd nyomja meg: Kiválasztás.
5. Vigye a kurzort a sablon videós, szöveges vagy képes
részére a kijelöléshez.
6. Ha szükséges, nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beszúrás >
Kép
Kép a Képek mappából.
Hangfájl
A prezentáció kezdetén lejátszandó hang.
Videofájl
Videoklip a Videoklipek mappából.
Megjegyzés
Megjegyzés a Jegyzettömbből (ha a szöveges
terület ki van jelölve).
Új kép
Új kép a Fotókamerából.
Új dia
Új dia hozzáadása a prezentációhoz.
Megjegyzés:
Az elérhető lehetőségek a kijelölt területtől függenek.
7. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Küldés
A teljes prezentáció elküldése.
Teljes kijelzõ
Szerkesztés teljes kijelzős nézetben.
Normál kijelzõ
Szerkesztés normál kijelzőn, jelzőikonnal,
diaszámmal és a látható programozhatógombfeliratokkal.
Szöveg
szerkesztése
A szövegszerkesztés elkezdése, befejezése, a
szövegszín megváltoztatása.
Üzenet
megtekint.
Elküldés előtt az egész üzenet megtekintése.
Eltávolítás
Kép, hangklip, videoklip vagy az aktuális dia törlése.
Háttér
beállításai
A háttérszín beállítása, háttérkép hozzáadása az
aktuális diához vagy az egész prezentációhoz,
háttérkép törlése.
Hatások
beállítása
Az áttűnési effektus beállítása képek és diák
között.
55
8. A küldéshez nyomja meg:
majd válassza: Küld.
, vagy nyomja meg: Opciók,
ÚJ E-MAIL ÜZENETEK LÉTREHOZÁSA
Mielőtt e-mail üzenetet írhatna, konfigurálnia kell legalább egy
postafiókot. Lásd: 61. o.
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyissa meg: Új üzenet, majd válassza: Email.
3. A Címzett mezõbe írja be a címzett e-mail
címét.
• A Névjegykártyáról történõ letöltéséshez
nyomja meg: , vagy pedig: Opciók,
majd válassza: Új címzett. Válassza ki a
kívánt nevet, majd nyomja meg: OK. A kártyán lennie kell e-mail
címnek ahhoz, hogy látható legyen.
• Több címzett elválasztásához írjon be egy pontosvesszőt
(;) a
megnyomásával.
4. Címzettek beírásához vigye a kurzort
a Cc (courtesy copy
= udvariassági másolat) mezőre, majd írja be a tárgyat a
tárgymezőbe (mindkét mező opcionális).
5. Mozgassa a kurzort
a szövegbeviteli mezőre, majd írja be
a szöveget.
6. Ha szükséges, nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beszúrás >
Kép
Kép a Képek mappából.
Hangfájl
Hangklip a Hangklipek mappából.
Videofájl
Videoklip a Videoklipek mappából.
Megjegyzés
Megjegyzés a Jegyzettömbből.
Sablon
Válasszon egy mondatokat tartalmazó listáról,
amelyekben Ön tölti ki az üres helyeket.
7. Az elküldéshez nyomja meg:
, vagy nyomja meg: Opciók,
majd válassza: Küld.
• A mellékletek elküldés előtti megtekintéséhez,
hozzáadásához vagy törléséhez nyomja meg: Opciók,
majd válassza: Mellékletek.
• Ha a telefon úgy van beállítva, hogy az e-mailt a
postafiókhoz történő következő csatlakozáskor küldje el,
akkor a függőben lévő e-mail a Kimenő mappában
56
tárolódik. A beállítás megváltoztatásához nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Küldési lehetõségek.
GYAKORI ÍRÁSI FELADATOK
• Szöveg kivágásához, másolásához és beillesztéséhez lásd: 27. o.
• Az elküldés előtti mentéshez nyomja meg: Bezár. Az üzenet
automatikusan a Piszkozatok mappában kerül tárolásra.
• A Címzett és Cc mezőkben lévő neveknek a Névjegyzékben
lévőkkel történő egybevetéséhez nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Névjegyek ellenõrzése.
ÚJ ÜZENETEK FOGADÁSA
Amikor Ön új üzenetet kap, a készenléti képernyőn egy új üzenet
ikon jelenik meg
, valamint az új üzenetek számát mutató
jelzés. Az üzenet elolvasásához nyomja meg: Megjelen.. Ha
egynél több üzenet van, a Bejövő mappa megnyitásához nyomja
meg: Megjelen., majd válassza ki a kívánt üzenet fejlécét és
nyissa meg.
BEJÖVŐ (FOGADOTT ÜZENETEK)
A Bejövő mappa szöveges, multimédiás és intelligens üzeneteket
tárol. A beérkező Bluetooth®-, infra-, WAP push, SIM-, hangpostaés várakozó e-mail üzenetek is ide kerülnek.
Az üzenetek addig maradnak a Bejövők között, amíg át nem
helyezi azokat a Saját mappákba, vagy amíg nem törli őket.
Az olvasatlan üzenetek ikonján egy bejövő nyíl látható, amely
megmutatja az üzenet típusát.
Az elolvasott üzenetek ikonján nincs nyíl.
A Bejövő üzenetek elolvasása vagy lejátszása
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza ki: Bejövõ, majd nyissa meg.
3. Üzenetfejlécek listája jelenik meg az üzenettípus
megjelölésével (Multimédia, Bluetooth® stb.), valamint egy
ikon. Válassza ki a kívánt üzenetfejlécet, majd nyissa meg.
• Az üzenettípustól függően, vagy mert az nagy fájlokat
tartalmazhat, lehet, hogy az üzenetet előbb el kell hozni a
hálózati szerverről.
• Ha szükséges, a videoklipekhez, hangklipekhez és
prezentációkhoz nyomja meg: Lejátszás.
57
• Ha az üzenet képet tartalmaz, az automatikusan megnyílik.
Megjegyzés:
Mozgassa a kurzort
vagy növeléséhez.
a hangerő csökkentéséhez
Bejövő üzenetek: válasz és továbbítás
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza: Bejövõ.
3. Válassza ki a kívánt üzenetet, nyomja meg: Opciók és
válassza: Válasz > A feladónak vagy Mindenkinek vagy
Továbbküldés.
4. A válaszhoz írja be a szöveget a szövegmezőbe.
A továbbításhoz írja be a címzett(ek) telefonszámait vagy email címeit.
5. Nyomja meg:
.
Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy a telefon nem engedélyezi egyes
copyrighttal védett képek, csengőhangok és más
tartalmak másolását, módosítását, átvitelét, vagy
továbbküldését.
Bejövő üzenetek tárolása
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza: Bejövõ.
3. Jelölje ki a kívánt üzenetet.
4. Nyomja meg: Opciók és válassza: Áthely. mappába.
5. Válasszon egy mappát, majd nyomja meg: OK.
Melléklet vagy adatok elmentése
Elmentheti az üzenetekből származó képeket vagy médiaklipeket.
Az e-mail mellékletek, webes médialinkek, Névjegy kártyák,
naptárbejegyzések, csengőhangok és konfigurációs adatok
szintén elmenthetők.
1. Nyissa meg a kívánt üzenetet.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Mentés.
• Ha szükséges, az adatok a megfelelő alkalmazáshoz
lesznek irányítva.
58
3. Ha szükséges, válassza ki, hogy a mentés a telefon
memóriájába vagy a miniSD cardra történjen, majd nyomja
meg: OK.
4. Ha szükséges, válassza ki a kívánt mappát, ahová az
objektumot vagy mellékletet helyezni kívánja, majd nyomja
meg: Megnyitás vagy Mentés. Ha kívánja, nevezze át a fájlt.
Nyomja meg: Mentés.
Megjegyzés:
A fogadott alkalmazások vagy játékok közvetlenül a
Bejövőből telepíthetők. Amikor megnyitja az üzenetet, a
telefon megkérdezi, kívánja-e rögtön installálni.
A melléklet vagy objektum a Bejövőben marad egy
másik alkalmazásba történt elmentése után.
Memóriaterület felszabadításához törölje az üzenetet a
Bejövőből.
Telefonszám, E-mail vagy webcím megkeresése egy
üzenetben
A fogadott üzenetekben megtalálható egy telefonszám, e-mail
vagy webcím az üzenet szövegén belül, amely felhasználható
híváshoz, íráshoz, egy szolgáltatás eléréséhez vagy egy
Névjegykártya létrehozásához.
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza ki: Bejövõ vagy Saját mappák, majd nyissa meg.
3. Válassza ki a kívánt üzenetet, majd nyissa meg.
4. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Keresés >
Telefonszám, E-mail cím vagy Webcím.
5. A megtalált szöveg és számok kiemelve jelennek meg. Ha
egynél több találat van, mozgassa a kurzort a kívánt
bejegyzés kijelöléséhez.
6. Nyomja meg a
gombot az üzenet alábbi
felhasználásaihoz: Küldés, Névjegyzékhez ad, a
Névjegyzék kibővítése vagy frissítése, egy szám Hívása,
Webcím megnyitása, vagy Hozzáad könyvjel. egy webcím
hozzáadásához a könyvjelzőkhöz.
SAJÁT MAPPÁK (ÜZENETEK RENDEZÉSE)
Üzenetek tárolása a Saját mappákban. Új mappákat is
létrehozhat és elnevezhet. Például létrehozhat egy mappát a
Barátok, és egyet a Család üzenetei számára. Mappákat az
üzenet típusa vagy tárgya szerint is létre lehet hozni.
59
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza: Saját mappák.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Új mappa.
4. Írjon be egy nevet a mappa számára, majd nyomja meg: OK.
Megjegyzés: Egy mappán belül nem lehet újabb mappákat nyitni.
Egy mappa átnevezéséhez vagy törléséhez az Üzenetek
alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza: Saját mappák.
3. Válassza ki a kívánt mappát, nyomja meg: Opciók, majd
válasszon: Mappa átnevezése vagy Törlés.
Sablonok
A sablonok rövid mondatok, amelyekben Ön töltheti ki az üres
részeket, majd elküldheti az üzenetet. A sablonmondatok
hosszabb üzenetekbe is beilleszthetők.
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza: Saját mappák. Válassza: Sablonok.
3. Válassza ki a kívánt szöveget. Nyomja meg: Opciók, majd
válasszon: Küld > SMS-ben, MMS-ben vagy E-mailben.
4. Nyomja meg:
és egy új üzenet nyílik meg a beillesztett
sablonszöveggel.
5. Írja be a szükséges információt, majd nyomja meg:
.
Megjegyzés:
Hosszabb üzenetekben a kurzornál nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Beszúrás > Sablon. A
sablonszöveg a kurzornál kerül beillesztésre.
Saját sablonszöveg létrehozásához az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza: Saját mappák. Válassza: Sablonok.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Új sablon.
4. Írjon be szöveget, számokat vagy szimbólumokat, majd
nyomja meg: Kész.
60
POSTAFIÓK (E-MAIL ÜZENETEK)
Az e-mailek egy külön postafiókba kerülnek fogadásra és
tárolásra. Miután beállít egy postafiókot, a Postafiók átnevezésre
kerül és az új névvel jelenik meg a fő Üzenetek listában.
Legfeljebb 6 postafiókot állíthat be; mindegyik önállóan jelenik
meg a fő Üzenetek listában.
Miután beállította az e-mailt, használhatja a postafiókot e-mailek
megtekintésére és küldésére. A telefon memóriájában vagy a
miniSD cardon lévő fájlok, mint például a képek, hang- és
videoklipek, mellékletként csatolhatók. A támogatott e-mail
kliensek közé tartoznak a standard POP3, IMAP4, SMTP, MIME
kliensek. Az e-mail üzenetküldés a CSD és GPRS átvitel felett
történik, standard Internet e-mail protokollt használva a TCP/IP
felett.
Megjegyzés:
Mielőtt e-mailt küldhetne vagy fogadhatna, előbb be kell
állítania egy postafiókot.
Postafiókok konfigurálása
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
3. Válassza ki: E-mail, majd nyissa meg.
4. Jelölje ki: Postafiókok, majd nyissa meg.
5. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Új postafiók.
6. Írja be az információkat a mezőkbe. Azokat a mezőket,
amelyeket a telefonban egy piros csillag (*) jelöl, kötelező
kitölteni.
Postafiók neve Használja az alapbeállítású nevet, vagy írjon be
egyet a postafiókja számára, majd nyomja meg:
OK.
* Használt
hozzáférési pont
Használt hozzáférési pont.
* Saját e-mail
cím
Írja be a saját e-mail címét, majd nyomja meg:
OK. Lehet, hogy a mobil- vagy az Internetszolgáltató adja meg.
* Kimenõ mail- Írja be az SMTP mail-szerver címét.
szerver
61
Üzenet küldése Válasszon: Köv. csatl.-kor vagy Azonnal.
Másolat saját
címre
Válasszon: Igen vagy Nem.
Aláírást
tartalmaz
Válassza: Igen a kimenő e-mail üzenetek aláírással történő ellátásához.
Felhasználónév
Írjon be egy nevet a szolgáltató távoli postafiókjába történő bejelentkezéshez.
Jelszó
Adja meg a jelszót.
* Bejövõ mailszerver
Írja be a bejövő mail-szerver (POP vagy IMAP)
címét, melyet a szolgáltató ad meg.
Postafiók típusa Válasszon: POP3 vagy IMAP4.
Biztonság
Válasszon: Ki vagy Be. Az Internet-szolgáltató
meghatározása szerint.
Válassza: Igen az ellenőrzött POP bejelentAPOP bizt.
bejelentk. (csak kezéshez; titkosítja a jelszót.
POP3)
Melléklet
letöltése (csak
IMAP4)
A mellékletnek az üzenettel együtt történő
automatikus elhozásához válassza: Igen vagy
Nem.
Fejlécek
letöltése (csak
IMAP4)
Válassza: Összes valamennyi üzenetfejléc
letöltéséhez, illetve válassza: Felh. által meghat.,
és írjon be egy számot csak a legutóbbiak
letöltéséhez.
Az e-mail küldéshez használt Postafiók kiválasztása
Annak kiválasztásához, hogy melyik postafiók kerüljön
felhasználásra az e-mail üzenetek elküldéséhez, lásd: 70. o.
Ha egynél több postafiókja van, és egy új üzenetet kezd írni, a
telefon értesíti, hogy milyen nevű postafiók van éppen
használatban. A használatban lévő postafiók beállítás
megváltoztatásához lásd: 70. o.
Új e-mail üzenet létrehozása
Új e-mail üzenet létrehozásához lásd: 56. o.
62
E-mail letöltése
A postafiókját akár online, akár offline megtekintheti. Online
módban megnézheti a távoli szerveren tárolt üzeneteit. Offline
módban a távoli szerverről a telefonra letöltött üzeneteket nézheti
meg, illetve a le nem töltött üzenetek fejléceit. Az IMAP4 protokoll
lehetővé teszi az üzenetek mellékletek nélküli letöltését, így a sok
memóriát igénylő fájlok az online postafiókban maradhatnak, nem
pedig a telefonon tárolódnak.
Az üzeneteket megjelölheti olvasottként, illetve törölheti vagy egy
másik mappába másolhatja azokat, offline módban pedig
megtekintheti az üzenetek adatait. Online állapotban a postafiókja
szinkronizálódik a szerverrel.
Amikor új e-mail üzenetet kap, egy új üzenet értesítés jelenik meg
a készenléti képernyőn.
A postafiókhoz történő csatlakozáshoz az Üzenetek
alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza: Postafiók (vagy az átnevezett postafiók).
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Csatlakozás.
4. Miután a csatlakozás létrejött, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: E-mail letöltése > Új, Kiválasztott vagy Összes.
• Az egyes üzenetek kiválasztásához használja a Kijelölés/
Elvetés opciót.
5. Miután az üzenetek letöltődtek, offline is elolvashatja azokat.
Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Kapcsolat bontása.
Üzenetek olvasása offline módban
Az
1.
2.
3.
Üzenetek alkalmazásból:
Nyissa meg: Üzenetek.
Válassza: Postafiók (vagy az átnevezett postafiók).
Amikor a telefon megkérdezi, csatlakozzon-e a postafiókhoz,
nyomja meg: Nem.
4. Válassza ki a kívánt üzenetet, majd nyissa meg.
E-mail üzenetek megválaszolása
Az Üzenetek alkalmazásból:
63
1.
2.
3.
4.
Nyissa meg: Üzenetek.
Válassza: Postafiók (vagy az átnevezett postafiók).
Jelölje ki a kívánt üzenetet.
Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Válasz > Feladónak
vagy Mindenkinek.
E-mail üzenetek másolása
Az
1.
2.
3.
4.
5.
Üzenetek alkalmazásból:
Nyissa meg: Üzenetek.
Válassza: Postafiók (vagy az átnevezett postafiók).
Jelölje ki a kívánt üzenetet.
Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Másolás mappába.
Válasszon a megfelelő mappák közül, majd nyomja meg: OK.
Üzenetlista sorbarendezése
Az
1.
2.
3.
Üzenetek alkalmazásból:
Nyissa meg: Üzenetek.
Válassza: Postafiók (vagy az átnevezett postafiók).
Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Rendezés: > Dátum,
Feladó vagy Tárgy.
Melléklet vagy adatok elmentése
A mellékleteket (pl. Névjegy kártyákat, naptárbejegyzéseket,
webes médialinkeket és konfigurációs adatokat) el lehet menteni.
1. Nyissa meg a kívánt üzenetet.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Mellékletek >
Megnyitás
Melléklet megnyitása csak olvasható módban.
Mentés
Melléklet elmentése.
Küld
Melléklet elküldése Bluetooth®-on vagy
infravörösön keresztül .
Megjegyzés:
64
Egy üzenetet nem lehet megnyitni, elmenteni vagy
elküldeni, ha nem lett letöltve.
E-mail cím hozzáadása Névjegy kártyához
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza: Postafiók (vagy az átnevezett postafiók).
3. Nyissa meg a kívánt üzenetet.
4. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Hozzáad. Névj.-hez >
Új létrehozása egy új Névjegykártya létrehozásához, a feladó
e-mail címének felhasználásával, vagy: Létezõ módosítása
a feladó e-mail címének egy meglévő Névjegy kártyához
adásához.
5. A folytatáshoz lásd: Új Névjegy kártyák 36. o. vagy
Névjegykártyák szerkesztése 38. o.
Postafiókok kezelése
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
3. Válassza ki: E-mail, majd nyissa meg.
4. Jelölje ki: Postafiókok, majd nyissa meg.
5. Válassza ki a kívánt postafiók nevét, nyomja meg: Opciók,
majd válasszon: Szerkesztés vagy Törlés.
PISZKOZATOK
A befejezetlen szöveges (SMS), multimédiás (MMS) és e-mail
üzenetei, amelyeket még nem küldött el, a Piszkozatok
mappában tárolódnak.
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza ki: Piszkozatok, majd nyissa meg.
3. Válassza ki a kívánt üzenetet, majd nyissa meg.
4. Írja be a hiányzó információkat.
5. Nyomja meg:
, vagy ha kívánja, nyomja meg: Opciók, és
válasszon:
Küld
Üzenet elküldése.
Új címzett
Küldés egynél több címre.
Beszúrás >
Fotó, Kép, Hangfájl, Videofájl vagy Sablon
típusú fájlok beillesztése, attól függően, hogy az
üzenettípus mit támogat.
65
Mellékletek
(E-mail)
Mellékletek vagy objektumok megnyitása,
beillesztése vagy törlése.
Objektumok
(Multimédia)
Prezentáció
szerkesztése
Prezentáció szerkesztése.
(Multimédia)
Üzenet
megtekint.
Az üzenet megtekintése elküldés előtt.
(Multimédia)
Névjegyek
ellenőrzése
A Címzett és a Cc mezőkben lévő nevek egybevetése a Névjegyzékben lévőkkel.
Üzenet adatai
Olyan adatok megtekintése, mint pl. az üzenet
mérete.
Küldési
lehetőségek
Küldési lehetőségek megtekintése vagy megváltoztatása, az üzenet típusától függően.
ELKÜLDÖTT
A sikeresen elküldött multimédiás, intelligens és e-mail üzenetek
az Elküldött mappában tárolódnak, amely az utolsó 15 elküldött
üzenetet tárolja.
Elküldött üzenetek áthelyezése Saját mappákba
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza ki: Elküldött, majd nyissa meg.
3. Válassza ki a kívánt üzenetet, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Áthelyezés mappába.
4. Válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg: OK.
Elküldött üzenetek megtekintése vagy törlése
Az elküldött üzenetek, illetve az objektumok vagy mellékletek
megtekintéséhez vagy törléséhez az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza ki: Elküldött, majd nyissa meg.
3. Válassza ki a kívánt üzenetet, majd nyissa meg.
66
4. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Mellékletek
(E-mail)
Mellékletek vagy objektumok megnyitása,
elmentése vagy elküldése.
Objektumok
(Multimédia)
Törlés
Üzenet, objektum vagy melléklet törlése.
Üzenet adatai
Olyan adatok megtekintése, mint pl. az üzenet
mérete.
KIMENŐ
A Kimenő elküldésre váró üzeneteket tárol, illetve olyan
üzeneteket, amelyeket nem lehetett elküldeni, mert például
megszakadt a hálózati kapcsolat.
Ezenkívül ideiglenesen tárol Bluetooth®- és infraüzeneteket is,
amelyek a fogadó eszközhöz történő csatlakozásra várnak. Ha a
kapcsolat megszakad, a Kimenő nem őrzi meg az üzenetet.
A Kimenő ikon
jelenik meg a készenléti képernyőn, amikor
üzenet van a Kimenő mappában.
A Kimenő üzenetek státusa:
Küldés
Csatlakozás a
hálózathoz
Sorbanálló Csatlakozásra váró emai
Várakozó
Várakozás a
csatlakozásra
Újraküldendõ Ha a küldés
meghiúsul, kísérlet az
újraküldésre
Elhalasztott Küldés felfüggesztése Sikertelen
egy késõbbi idõpontig
A küldés nem sikerült
Kimenő üzenetek küldése, megtekintése és kezelése
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Válassza ki: Kimenõ, majd nyissa meg.
3. Válassza ki a kívánt üzenetet. Nyomja meg: Opciók, majd
válasszon:
Küldés
elhalasztása
A küldés elhalasztása meghatározatlan időpontig.
67
Üzenet adatai
Olyan adatok megtekintése, mint pl. az üzenet
mérete.
Küld
Üzenet azonnali elküldése.
Piszkozatokba
áth.
Az üzenet áthelyezése a Piszkozatok mappába,
ahol az szerkeszthető vagy újraküldhető.
A Kimenő mappában várakozó üzenetek automatikusan
újraküldésre kerülnek (kivéve a következő csatlakozáskor
elküldendő e-mailt), a hálózat elérhetőségétől függően.
Az
1.
2.
3.
68
újraküldés törléséhez az Üzenetek alkalmazásból:
Nyissa meg: Üzenetek.
Válassza ki: Kimenõ, majd nyissa meg.
Válassza ki a kívánt üzenetet. Nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Törlés.
JELENTÉSEK
A szöveges, multimédiás és intelligens üzenetekre vonatkozó
kézbesítési jelentéseket a mobilszolgáltatótól kaphat, és az
Jelentések mappában tárolhatja azokat. E-mail üzenetekről nem
kérhető kézbesítési értesítés.
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
3. SMS esetében nyissa meg: SMS, válassza ki: Kézbesítési
jelentés, majd válassza: Igen. Multimédiás üzenetek
esetében nyissa meg: Multimédia üzenet, válassza ki:
Kézbesítési jelentés, majd válassza: Igen.
ÜZENET BEÁLLÍTÁSAI
SMS beállításai
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
3. Nyissa meg: SMS. Szükség szerint nyissa meg a mezőket:
Üzenetközpon- Válasszon a rendelkezésre álló hálózati és SIMüzenetközpontok listájáról.
tok
Használt
Üzenetközpont
Válassza ki a szöveges üzenetek küldéséhez
használt üzenetközpontot.
Kézbesítési
jelentés
Válasszon: Igen vagy Nem. Ha Igen, akkor az
elküldött üzenetek státusára vonatkozó
kézbesítési jelentések tárolásra kerülnek az
Jelentések mappában.
Üzenetérvényesség
Válasszon egy időtartamot 1 óra és a maximum
között, amely alatt az üzenetközpont megkísérli a
szöveges üzenet kézbesítését.
Üzenet típusa:
Válassza: Személyhívó vagy E-mail, ha a
szöveges üzenetét valamelyik fenti formátumra
szeretné konvertálni és úgy elküldeni. Csak akkor
elérhető, ha a hálózat képes elvégezni az átalakítást.
Preferált
csatlakozás
Válasszon: GSM vagy GPRS csatlakozás.
69
Válasz
útvonala ua.
Válassza: Igen, ha lehetővé akarja tenni, hogy a
szöveges üzenet címzettjei az Ön üzenetközpontján keresztül válaszoljanak, anélkül, hogy elő
kellene fizetniük egy SMS-szolgáltatásra.
Multimédia üzenetek beállításai
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
3. Nyissa meg a Multimédia üzenetet. Szükség szerint nyissa
meg a mezőket:
* Használt
hozzáférési
pont
Válasszon a listáról egy hozzáférési pontot.
Hozzáférési pontok létrehozásához és
szerkesztéséhez lásd: 128. o.
Multimédia
fogadása
Válasszon: Csak hazai hálóz., Mindig be
vagy Ki a beérkezõ üzenetekre vonatkozóan.
Üzenet
érkezésekor
Válasszon: Letöltés azonnal, Letöltés
késõbb vagy Üz. elutasítása.
Anonim üz.
fogadása
Válassza: Igen a névtelen (ismeretlen)
feladóktól származó üzenetek fogadásához.
Reklámok
fogadása
Hirdetések fogadásához válassza: Igen.
Kézbesítési
jelentés
Kézbesítési jelentések fogadásához válassza:
Igen.
Jel.küldés
letiltása
Ahhoz, hogy a telefon ne küldjön egy új üzenet
fogadását megerõsítõ kézbesítési értesítést,
válassza: Igen.
Üzenetérvény- Válasszon egy idõtartamot, amely alatt az
esség
üzenetközpont megkísérli az üzenet
kézbesítését.
Képméret
Válasszon: Kicsi (alapbeállítás) a 160x120 (max.)
képmérethez, vagy Nagy a 640x480 (max.) képmérethez.
Alapért.
hangszóró
Válassza ki, hogy a lejátszandó hangklipek
Hangszórón, vagy a Telefon hangszóróján
szólaljanak meg.
E-mail üzenet beállításai
Az Üzenetek alkalmazásból:
70
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
3. Nyissa meg: E-mail. Szükség szerint nyissa meg a mezőket:
Postafiókok
A beállított postafiókok listájának
megtekintése.
Használt
postafiók
Válassza ki az e-mail küldéséhez használandó
postafiókot.
Szolgáltatói üzenetek beállításai
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
3. Nyissa meg a Szolgáltatói üzenetet. Nyissa meg a
szükséges részeket:
Szolgáltatói
üzenetek
Szolgáltatói üzenetek fogadásához válassza:
Be.
Üzenetek
letöltése
Válassza ki: Kézi, hogy csak a jóváhagyott
küldõ felek küldhessenek szolgáltatói
üzeneteket.
Hálózati hírszolgálat üzenetek beállításai
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
3. Nyissa meg: Hálózati hírszolgálat. Szükség szerint nyissa
meg a mezőket:
Fogadás
Hálózati hírszolgálat üzenetek fogadásához
válassza: Be.
Nyelv
Válassza: Összes, ha minden lehetséges nyelven
kívánja a hírszolgáltatást, vagy: Kiválasztott, ha
egy listáról akar választani, illetve: Egyéb, ha a
keresett nyelv nincs a listán.
Témaérzékelés A hálózat által kínált témaindexek
megtekintéséhez válassza: Be.
Egyéb üzenetbeállítások
Az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
71
3. Nyissa meg: Egyéb. Szükség szerint nyissa meg a mezőket:
Elküldött
üzenetek
mentése
Válassza az Igen-t, az elküldött üzenetek
mentéséhez a Küldött mappába.
Mentett üzen.
száma
Írjon be egy számot a Küldött mappába elmentendõ üzenetek maximális számának
meghatározásához.
SIM-ÜZENETEK
A SIM-kártyán tárolt SMS-üzenetek megtekintéséhez,
másolásához vagy törléséhez az Üzenetek alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Üzenetek.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: SIM-üzenetek.
3. A SIM-kártyán tárolt üzenetek listája jelenik meg.
4. Az üzenetek megtekintéséhez elõbb másolja át azokat a telefon
memóriájába. Mielõtt több üzenetet másolna át, válassza:
Kijelölés/Elvetés > Kijelöl vagy Mindegyik kijelölése a kívánt
üzenetek egyszerre történõ átmásolásához. Nyomja meg: Opciók,
majd válassza: Másolás.
5. Válassza ki a kívánt mappát, ahová a másolatot helyezni
akarja, majd nyomja meg: OK.
6. Ha kívánja, nyomja meg: Opciók, majd válassza: Törlés a
SIM-kártyán lévő üzenetek törléséhez.
HÁLÓZATI HÍRSZOLGÁLAT ÜZENETEK
A hírszolgáltatás (mobilhírmondó) üzeneteket a mobilszolgáltató küldi
egy adott terület GSM-ügyfelei számára. Ezek általános információkkal
szolgálnak olyan témaról, mint pl. az idõjárásjelentések, közlekedési
hírek, valamint ügyfél-szolgáltatások. A rendelkezésre álló témák nevét
és számát a mobilszolgáltató adja meg.
Megjegyzés:
Az
1.
2.
3.
Üzenetek alkalmazásból:
Nyissa meg: Üzenetek.
Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Hálózati hírszolgálat.
Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Megnyitás
72
Ha a Hálózati hírszolgálat opció Be van kapcsolva, az
csökkenti az akkumulátor élettartamát.
Téma megnyitása
Előfizetés vagy
Lemondás
Elõfizetés a kiválasztott témara a rá vonatkozó
üzenetek fogadásához. Válassza: Lemondás, ha
már nem kíván ide vonatkozó üzeneteket kapni.
Fontos vagy
Nem fontos
Ha a téma sürgősként van megjelölve, Ön
értesítést kap, amikor ilyen üzenet érkezik.
Téma >
Válassza: Manuális hozzáadás, a téma
nevének, számának beírásához, vagy a Mindent
töröl alkalmazásához.
Beállítások
A Hálózati hírszolgálat fogadásának a be- vagy
kikapcsolásához, a Hálózati hírszolgálat
nyelvének a kiválasztásához, valamint a
témaérzékelés be- vagy kikapcsolásához lásd:
Hálózati hírszolgálat üzenetbeállításai (71. o. ).
SZOLGÁLTATÓI PARANCS
Megkérheti a mobilszolgáltatóját, hogy egy adott szolgáltatást
szolgáltatói parancs küldésével aktiváljon. Ezek a parancsok,
amelyeket USSD parancsoknak is neveznek, olyan
szolgáltatásokat aktiválhatnak, mint pl. a mobil-bérmentesítés és
a csevegés.
1. A megfelelő Szolgáltatói parancs ismertetéséért forduljon a
mobilszolgáltatójához.
Az Üzenetek alkalmazásból:
2. Nyissa meg: Üzenetek.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Szolgáltatói parancs.
4. Írja be a szolgáltatói parancsot, majd nyomja meg:
.
73
KAMERA
Képeket készíthet, amelyeket elküldhet multimédiás vagy e-mail
üzenetben, illetve a Névjegykártyák részére. A képeket infrán
vagy Bluetooth®-on keresztül is el lehet küldeni.
Megjegyzés:
Kamera módban az akkumulátor gyorsabban lemerül.
Az akkumulátor kímélése céljából a telefon 1 perc után
kamera-készenléti módba kapcsol, ha nem történik
gombnyomás.
FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSE
A Kamera alkalmazásból:
1. Ha a flip fel van nyitva, a főkijelző
keresőként szolgál. A tárgy befogásához
mozgassa körbe a telefont.
2. A kép elkészítéséhez nyomja meg:
.
• A kép automatikusan a Képek
mappába kerül elmentésre. Lásd:
Galéria (80. o.).
A kép azonnali elküldéséhez nyomja meg:
. Válasszon: MMS-ben, E-mailben, Bluetooth®-on vagy
Infrán. A multimédiás üzenetek elkészítéséhez lásd: 54. o.; az email üzenetekhez: 56. o.; a Bluetooth®-hoz: 113. o.; az
infravöröshöz: 113. o.
Ha nem akarja elmenteni, vagy:
• Nyomja meg:
és válassza: Igen.
• vagy nyomja meg: Opciók, majd válassza: Törlés.
Felvételi módok megváltoztatása
A különböző képlopási módok kiválasztásához mozgassa a
kurzort:
Jó
Szabványméretű tájképek (640x480 pixel [VGA]).
Arckép
Kisebb képek, amelyek sokkal kevesebb memóriát
használnak fel, és elhelyezhetők a Kapcsolatok
kártyákon (80x96 pixel).
74
• A jobb felső sarokban lévő piros szám a telefon memóriájában
elférő képek számát jelzi, a kiválasztott képmérettől függően.
Zoom (Nagyítás/kicsinyítés)
A kép elkészítése előtt rázoomolhat a tárgyra.
1. Amikor a keresőben nézi a tárgyat, nyomja meg egyszer a 2x
zoomhoz: , illetve nyomja meg még egyszer a 4x zoomhoz.
Ha egy zoomolási szintet vissza akar lépni, nyomja
meg: .
2. A kép elkészítéséhez nyomja meg:
.
Önkioldó
A fotókamerát be lehet úgy is állítani, hogy az önkioldó a képet a
zár megadott késleltetésével készítse el.
1. A keresőből nyomja meg: Opciók, majd válasszon: Önkioldó
> 10 másodperc, 20 másodperc vagy 30 másodperc.
2. A tárgy befogásához mozgassa körbe a telefont.
3. Az időzítő elindításához nyomja meg: Aktiválás.
• Amikor a kép elkészült, a zár hangjelzést ad.
• A kép a Médiagaléria mappában kerül tárolásra.
Fotófény
Kép készítése előtt a téma megvilágításához. Lásd: Fotófény
(159. o.).
75
ÖNARCKÉP KÉSZÍTÉSE
A Kamera alkalmazásból:
1. Csukja le a telefonflipet. A külső kijelző keresőként szolgál. A
tárgy befogásához mozgassa körbe a telefont.
2. A kép elkészítéséhez nyomja meg a telefon oldalán lévő
Multigombot: .
3. Nyissa fel a flipet. A kép megjelenik a főkijelzőn.
• A kép automatikusan a Médiagaléria Képek mappába kerül
elmentésre. Ha változtatni akar a képen, nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Galéria. Lásd: Galéria (80. o.).
A kép azonnali elküldéséhez lásd: Képek küldése (79. o.).
Ha nem akarja elmenteni, nyomja meg: Opciók, majd válassza:
Törlés.
KÉPEK ELMENTÉSE
A képek automatikusan a Médiagaléria Képek mappájába
kerülnek elmentésre a telefonmemóriában, de a miniSD cardra is
elmenthetők.
A képeknek a miniSD cardra történő elmentéséhez a Kamera
alkalmazásból:
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
2. Válassza ki: Felhasznált memória, majd nyissa meg.
3. Válassza: NINCS NÉV, vagy válassza a miniSD kártyához
rendelt nevet.
• Minden kép a miniSD cardra kerül elmentésre, amíg ezt a
beállítást nem változtatja Telefonmemória opcióra, vagy el
nem távolítja a miniSD cardot.
Megjegyzés:
A miniSD kártya átnevezéséhez, lásd a miniSD Kártya
(MEMÓRIA KÁRTYA) c. fejezetet a 157
KÉPEK MEGTEKINTÉSE
A Kamera alkalmazásból:
76
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Galéria. Megjelenik a
telefonmemóriában tárolt képek listája. Válassza ki a kívánt
képet, majd nyissa meg.
• Vagy, a miniSD kártya képeinek megtekintéséhez, nyomja
meg: Vissza, válassza ki a
segítségével a miniSD
kártyát. Válassza ki a kívánt képet vagy mappát és nyissa
meg.
77
KÉPEK ELNEVEZÉSE
Az új képek elnevezéséhez alapbeállításként használt név
megváltoztatásához a Kamera alkalmazásból:
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
2. Nyissa meg: Alapértelm. képnév, majd írja be a kívánt
szöveget.
• Ha például Sítúrára változtatja a kép elnevezését, akkor a
képek a Sítúra, Sítúra(01), Sítúra(02) stb. neveket fogják
kapni, amíg meg nem változtatja az alapbeállítást.
Egy kép átnevezéséhez, miután elkészítette a képet:
1. Amikor a főkijelzőn az elmentett kép látható, nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Átnevez.
2. Írjon be egy új nevet a kép számára.
KÉPMINŐSÉG
A későbbi képek tömörítési szintjének (memóriaméretének) a
kiválasztásához a Kamera alkalmazásból:
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások. Nyissa
meg: Képminõség.
2. Válasszon: Kiváló, Jó vagy Átlagos. Minél magasabb
képminőséget választ, annál nagyobb lesz a fájlméret.
Ha a képeket számítógépen tervezi megnézni, használja a Kiváló
vagy Jó képminőséget, hogy a minőség jobban megmaradjon a
képernyőn történő nagyításkor.
Az Átlagos képminőség akkor a legcélszerűbb, ha a képeket
telefonokon és egyéb kis képernyőkön tekintik meg.
Megjegyzés:
78
Mindhárom szint felbontása (élessége) 640x480 pixel.
KÉPEK KÜLDÉSE
Az éppen elkészült képet elküldheti családtagjainak és
barátainak.
1. Amikor a főkijelzőn az elmentett kép látható, nyomja meg: ,
vagy pedig nyomja meg:
, Opciók, majd válassza:
Küldés > MMS-ben, E-mailben, Bluetooth®-on vagy Infrán.
2. A multimédiás üzenetek elkészítéséhez lásd: 54. o.; az e-mail
üzenetekhez: 56. o.; a Bluetooth®-hoz: 110. o.; az
infravöröshöz: 110. o.
Kép hozzáadása egy Névjegykártyához
Egy képnek egy Névjegykártyához történő hozzáadásához lásd:
Névjegy kártyák szerkesztése (38. o.).
Bejövő hívások kamera üzemmódban
Ha hívás érkezik, amikor Ön kamera üzemmódban van, a telefon
átmenetileg kilép a kamera üzemmódból és átkapcsol a bejövő
hívásra. Miután befejezte a beszélgetést, a képernyő visszatér
Kamera módba, és egy kis aktív ikon jelenik meg. Ha az előnézeti
képernyőn egy felvett kép látható, az elmentésre kerül a
Médiagaléria Képek mappájába.
79
MÉDIA
A Média menü a következő fő opciókat tartalmazza:
Galéria
PhotoBase
RealOne
lejátszó
Videorögzítő
GALÉRIA
A fényképeit, képeit, videoklipjeit, hangklipjeit és folyamatos
linkjeit (webcímek) tárolhatja, lejátszhatja vagy kezelheti a telefon
memóriájában vagy a miniSD cardon. A médiafájlokat elküldheti
barátainak és családtagjainak multimédia útján, e-mailben,
Bluetooth®-on vagy infrán keresztül.
A támogatott média-fájlformátumokkal kapcsolatban lásd:
Műszaki adatok a Felhasználói útmutató 2. részében.
KÉP-, HANG- ÉS VIDEÓMAPPÁK MEGTEKINTÉSE
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Galéria.
2. A Telefonikon fül megmutatja a telefon memóriájában tárolt
adatokat, vagy mozgassa a kurzort a miniSD cardon tárolt
adatok megtekintéséhez.
3. Válassza ki a mappát:
Dokumentumok
A QuickOffice dokumentumok megtekintéséről
lásd a Fájlkezelő c. fejezetet a 157. oldalon.
Képek
Válassza ki a kívánt képet, vagy nyissa meg a
háttérképek mappát a háttérkép fájlok
megtekintéséhez. Érdeklődjön mobilszolgáltatójánál a Képüzenet szolgáltatás
elérhetőségéről.
Hangfájlok
Válassza a Digitális hangok mappát vagy a
Dallamok mappát.
Videofájlok
Videoklipek.
80
KÉPEK MEGTEKINTÉSE, NAGYÍTÁSA ÉS
BEÁLLÍTÁSA HÁTTÉRKÉNT
Amikor egy kép meg van nyitva, zoomolni lehet rá közelítve vagy
távolítva, el lehet forgatni, teljes kijelzőn nézni, és más
műveleteket végezni az alábbiak szerint.
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Galéria.
2. A Telefonikon fül megmutatja a telefon memóriájában tárolt
adatokat, vagy mozgassa a kurzort a miniSD cardon tárolt
adatok megtekintéséhez.
3. Nyissa meg a Képek mappát, majd válassza ki és nyissa meg
a kívánt képet.
4. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
A fájl elküldése egy másik eszközre.
Küldés >
Készenléti módban használt háttérként lehet
Beállítás
beállítani a képet.
háttérként
A kép elforgatása Balra vagy Jobbra, 90 fokos
Elforgatás >
Nagyítás /
Kicsinyítés
Teljes kijelző
lépésekben.
Nagyítás vagy Kicsinyítés 12,5%-tól 800%-ig.
Eltünteti az állapotsort és a programozható gombok szövegét, hogy több hely maradjon a képnek.
A teljes kijelző módban, nyomja meg:
, majd
Normál
válassza a Normál kijelzőt az állapotsor és a
képernyő
programozható gombok szövegének
megtekintéséhez.
A kép átnevezése.
Átnevezés
Az olyan adatok megtekintése mint a fájlformátum
Adatok
megtekintése és –méret, illetve a kép létrehozásának időpontja
és dátuma.
Parancsikon hozzáadása, hogy a képet a
Hozzáadás a
Kedvencekhez Kedvencek mappából meg lehessen nézni.
Parancsikonok zoomoláshoz, elforgatáshoz és
pásztázáshoz
Zoom
közelítve zoomol;
távolítva zoomol;
közelítve zoomol; újra megnyomva aktiválja a Teljes
kijelzõt
81
Pásztázás
és
felfelé pásztáz;
és
lefelé pásztáz;
és
balra pásztáz;
és
jobbra pásztáz
Elforgatás
az óramutató járásával megegyezõ irányba forgat;
az óramutató járásával ellenkezõ irányba forgat
Eredeti
Nyomja meg és tartsa lenyomva:
az eredeti
méretű nézethez történő visszatéréshez
Teljes kijelző
átkapcsol a teljes kijelzős nézet és az eredeti
méretű nézet között
• ha a kép nincs zoomolva, mozgassa a kurzort
az aktuális
mappában lévő következő képre ugráshoz.
82
VIDEÓ, HANGKLIPEK ÉS WEBES MÉDIA
LEJÁTSZÁSA
Videoklipeket nézhet, hangklipeket hallgathat, vagy webes médiát
játszhat le. A webes média olyan hang és videó, amelyet az
Internetről vagy a hálózati szerverekről lehet lejátszani; így a fájl
nem tárolódik a telefonban és nem foglal el értékes memóriát.
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Galéria.
2. A Telefonikon fül megmutatja a telefon memóriájában tárolt
adatokat, vagy mozgassa a kurzort a miniSD cardon tárolt
adatok megtekintéséhez.
3. Nyissa meg a kívánt mappá(ka)t, majd válassza ki és nyissa
meg a kívánt video- vagy hangklipet. Amikor egy webes
médiára mutató linket választ, a telefon elkezdi az Internetre
vagy a hálózatra történő csatlakozási folyamatot.
• Lásd: A lejátszó vezérlõszervei (85. o. ).
Megjegyzés:
Webes médiák esetében, miután a telefon sikeresen
csatlakozott a linkre (a webes média webcímére), egy
rövid töltési időszak következik a lejátszás
előkészítéséhez, majd megkezdődik a webes média
lejátszása. Lásd: A lejátszó vezérlõszervei (85. o. ).
Nyomja meg: Opciók, majd válasszon a következő további
opciók közül:
Exportálás
miniSD-re
Másolás ide
Átnevezés
Galérialetöltések >
Fogadás infrán
Adatok
megtekintése
Fájl másolása vagy áthelyezése miniSD cardra.
Fájl másolása a telefon memóriájába vagy a
miniSD cardra.
Klip átnevezése.
Ugrás a Böngészőben képek, videók vagy
hangok letöltési linkjéhez.
Fájl fogadása infrán.
A klip olyan adatainak a megtekintése mint a fájlformátum, -méret, felbontás és időtartam.
83
Hozzáadás a
Kedvencekhez
Beállítások
Megjegyzés:
84
Parancsikon hozzáadása, hogy a klipet a Kedvencek mappából meg lehessen nézni vagy hallgatni.
A multimédiás beállítások módosítása (lásd 92. o. ).
A Galérialetöltések és a Fogadás infrán funkciók
nem minden esetben elérhetőek.
A LEJÁTSZÓ VEZÉRLŐSZERVEI
Videovezérlők
Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Lejátszás. Az
első megnyitáskor a Videó automatikusan elkezdi a
lejátszást.
Nyomja meg a Stop programozható gombot.
Állj!:
Nyomja meg a Szünet programgombot vagy nyomja
Szünet:
meg: . A lejátszás újraindításához nyomja meg:
majd válassza: Folytatás, vagy nyomja meg:
Opciók és válassza Folytatás.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a navigációs gomGyors
előretekerc- bon lejátszás közben.
Lejátszás:
selés:
Gyors visszatekercselés:
Nyomja meg és tartsa lenyomva
bon lejátszás közben.
a navigációs gom-
Hangvezérlők
A gombok képernyőről történő kiválasztásához mozgassa a
kurzort vagy a gomb megjelölásáhez, majd nyomja meg:
Play:
Pause:
Rewind:
Stop:
Fast forward:
Record:
:
Hangerő-szabályozás
Mozgassa a kurzort
a hengerő növeléséhez; mozgassa
a
hangerő csökkentéséhez (a skálát lásd a képernyő felső részén).
A hang némításához mozgassa a kurzort
, amíg az elnémított
hangszóró ikon
meg nem jelenik. A hang visszakapcsolásához
mozgassa a kurzort .
Hangklipek lejátszásakor a leghalkabb hangerő-beállítás az 1.
szint.
KÉPEK, VIDEO- ÉS HANGKLIPEK KÜLDÉSE
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Galéria.
2. A Telefonikon fül megmutatja a telefon memóriájában tárolt
adatokat, vagy mozgassa a kurzort a miniSD cardon tárolt
adatok megtekintéséhez.
3. Nyissa meg a megfelelő mappát, majd jelölje ki a kívánt fájlt.
85
4. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon: Küldés > MMS-ben,
E-mailben, Bluetooth®-on vagy Infrán.
5. A multimédiás üzenetek elkészítéséhez lásd: 54. o. ; az email üzenetekhez: 56. o. ; a Bluetooth®-hoz: 110. o. ; az
infravöröshöz: 110. o.
Megjegyzés: A Küld opció webes médiához nem alkalmazható.
KÉPEK, VIDEO- ÉS HANGKLIPEK LETÖLTÉSE
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Galéria.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Galérialetöltések >
Grafikus letöltések, Videóletöltések vagy
Dallamletöltések.
3. Megnyílik a Böngésző. A kívánt média letöltéséhez válasszon
ki egy weboldal-könyvjelzőt.
Megjegyzés: Az X700 telefonhoz ingyenes letöltéseket is kaphat. A
www.panasonicbox.com weboldalon a letöltésre
vonatkozó információkat találhat. A szolgáltatás
elérhetősége az országtól/ régiótól vagy a hálózattól függ.
A letöltés ingyenes, azonban a letöltés során maga a
kapcsolat nem.
KÉPFELTÖLTŐ
Személyes képeit egy képszerveren tárolhatja, és megoszthatja
azokat családtagjaival és barátaival. Ennek a szolgáltatásnak a
használatához (1) meg kell vásárolnia ezt a szolgáltatást (ha
elérhető) a mobilszolgáltatójától, (2) konfigurálnia kell egy
Internet-hozzáférési pontot.
Forduljon mobilszolgáltatójához a képszerver beállítások
megszerzése érdekében. Vigye be a képszerver beállításokat a
telefonba (lásd 86. oldal).
Megjegyzés: A képfeltöltő csak a JPG formátumú fájlokat támogatja.
A képszerver beállítása
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Galéria.
86
2. Mozgassa a kurzort egy képhez és jelölje ki.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Képfeltöltő >
Beállítások.
4. Nyissa meg: Képszerverek. Az első alkalommal válassza:
Igen egy képszerver meghatározásához.
5. Írja be minden mezőbe az információkat:
Írjon be egy jellemző nevet a képszerver
Képszerver
számára.
neve
A listából válassza ki a kívánt hozzáférési pontot.
* Használt
Lásd: 128. o.
hozzáférési
pont
Írja be a felhasználónevet a feltöltő számára.
Felhasználónév
Írja be a jelszót a feltöltő számára.
Jelszó
Írja be a képszerver webcímét.
* Webcím
Auto. mappael- Válassa: Be, ha azt akarja, hogy az aktuális
időpont és dátum legyen az alapbeállítású neve a
nevezés
szerveren lévő mappáinak.
További képszerverek szerkesztéséhez vagy hozzáadásához a
Képszerverek megnyitása után nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Szerk. vagy Új képszerver. Innen törölni is lehet
képszervereket.
Ha több képszervert állított be, a használt képszerver
megváltoztatásához nyissa meg a: Használt képszerver
beállításait és válassza ki a kívánt képszervert.
Képek feltöltése
Képeknek egy képfeltöltő szolgáltatásra történő feltöltéséhez a
Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Galéria.
2. Vigye a kurzort a kívánt képre, hogy kijelölje a feltöltéshez.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Képfeltöltő >
Feltöltés.
PHOTOBASE
Képeket készíthet, majd közvetlenül a telefonról megmuathatja
azokat a barátainak egy “diavetítés” formájában. Mielőtt
megosztaná másokkal a képeit, eltávolíthatja róluk a vörösszemeffektust, vághatja, forgathatja őket, vagy megváltoztathatja a
87
fényerőt és a kontrasztot. Kereteket, clip artot és szöveget is
hozzáadhat a képeihez.
Megjegyzés:
Terméktámogatásért és a PhotoBase-szel kapcsolatos
további információkért keresse fel: www.arcsoft.com.
KÉP KÉSZÍTÉSE A PHOTOBASE HASZNÁLATÁVAL
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: PhotoBase.
2. Nyissa meg: Fotókamera.
3. Ha a flip fel van nyitva, a fő kijelző keresőként szolgál. A tárgy
befogásához mozgassa körbe a telefont.
4. Nyomja meg: , vagy nyomja meg: Opciók, majd válassza:
Felvétel egy kép elkészítéséhez.
A kép megjelenik a kijelzőn.
A nagyítás (zoom) vagy a kontraszt és a fényerő.
A kép törléséhez nyomja meg: Elvetés.
Kép készítése elõtt
A közelítés módosításához, használja:
vagy . A kontraszt és
fényerő megváltoztatásához , használja:
vagy .
A kép készítése előtt, ha szükséges, nyomja meg: Opciók és
válassza:
Mód >
Keret hozzáadásához a képhez válassza: Keret.
A Vízszintes panoráma és Függőleges
panoráma segítségével 3 képet összeilleszthet.
Kép mappa >
Válassza ki a képek tárolására szolgáló
memóriát. A testre szabás segítségével új
Beállítások
Album
mappát hozhat létre.
Konfigurálhatja a kamera beállításokat.
Megnyitja az albumot.
FOTÓK MEGTEKINTÉSE
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: PhotoBase.
2. Nyissa meg: Album.
3. Válassza ki a kívánt fotót, majd nyissa meg.
• A közelítő vagy távolító zoomoláshoz nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Nagyítás vagy Kicsinyítés.
88
Mozgassa a kurzort , , , vagy
a zoomolt képek
pásztázásához.
• Mozgassa a kurzort
az előző fotó megtekintéséhez,
illetve
a következő megtekintéséhez.
Diavetítés
A Képek mappában lévő fotók diavetítés-szerű megtekintéséhez
a Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: PhotoBase.
2. Nyissa meg: Album.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Diavetítés.
4. Válassza ki a diák közötti időtartamot, és válasszon egy
áttűnési effektust (pl.: Fentről lefelé), amely minden kockáról
kockára váltásnál érvényesül.
5. Nyomja meg: Lejátszás.
6. A kilépéshez nyomja meg: .
FOTÓK SZERKESZTÉSE
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: PhotoBase.
2. Nyissa meg: Album.
3. Válassza ki a kívánt fotót, majd nyissa meg.
4. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Szerkesztés.
5. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
A szerkesztett fotónak az eredeti fotó helyetti
Mentés
elmentéséhez.
A szerkesztett fotó számára új név beírásához és
annak új fájlkénti elmentéséhez
A fotó elküldése E-mailben, Bluetooth, Infrán
vagy MMS-ben (multimedia útján).
Forgatás balra A fotó balra forgatásához.
A fotó jobbra forgatásához.
Forgatás
Mentés
másként
Küldés >
jobbra
Fényerő és
kontraszt
Vörös szem
eltávolítása
Körülvágás
Átméretezés
Mozgassa a kurzort
vagy
a fényesség
beállításához, mozgassa
vagy
a kontraszt
beállításához
A vörösszem-effektusnak a fotóról történő
eltávolításához
Lásd a Fotók körülvágásai c. részt: 90. o. .
A fotó átméretezése 200%-ra vagy 50%-ra.
89
Fotók körülvágása
1. Amikor a megnyitott fotó látható a képernyőn, nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Szerkesztés.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Körülvágás.
3. Egy pontozott vonalakból álló körülvágó keret (doboz) jelenik meg.
Mozgassa a kurzort
a körülvágás négyszögének nyújtásához,
illetve
az összenyomásához. Mozgassa a kurzort
a doboz
szélesítéséhez, illetve
a dobozméret szûkítéséhez.
4. A körülvágó keretnek a fotón belüli mozgatásához nyomja
meg: Opciók, majd válassza: Áthelyezés. Mozgassa a
kurzort a körülvágó keret áthelyezéséhez.
• Ha áthelyezte a keretet, válassza: Átméretez a keret
méretének újbóli beállításához.
5. A körülvágás végrehajtásához nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Körülvágás.
6. A körülvágott fotó új fotókénti elmentéséhez nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Mentés másként. Írjon be egy nevet
a fotó számára.
CLIP ART ÉS KERETEK HOZZÁADÁSA FOTÓKHOZ
1. A képernyőn látható megnyitott fotónál mozgassa a kurzort
a Műhely képernyőhöz.
2. Válassza: Clip Art clip art hozzáadásához, illetve Keretek
keretek hozzáadásához.
3. Vigye a kurzort a kívánt clip artra vagy keretre és válassza ki.
4. Miután a clip art vagy a keret megjelenik a fotón, nyomja meg:
Opciók, majd válasszon:
Mozgassa a kurzort , ,
vagy
Áthelyezés
Mozgassa a kurzort ,
a növeléshez, ,
a
Átméretezés
Elforgatás
csökkentéshez.
Mozgassa a kurzort ,
a balra forgatáshoz,
,
a jobbra forgatáshoz.
5. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Küldés a küldési
opciókhoz.
Fotók hajlítása
1. A képernyőn látható megnyitott fotónál mozgassa a kurzort
a Műhely képernyőhöz.
2. Válassza: Hajlítás.
90
3. A fotón egy fekete hajszálkereszt jelenik meg. Mozgassa a kurzort
, , vagy
arra a kívánt pontra, ahol a hajlítás kezdõdni
fog. A jel pirosra változtatásához nyomja meg: , majd
mozgassa a kurzort abba az irányba, amerre a hajlítást szeretné.
• További hajlítási pontok hozzáadásához szükség szerint
nyomja meg:
a jel fekete és piros közötti
váltogatásához.
4. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Mentés, Mentés
másként vagy Küldés a kívánt opcióhoz.
Szöveg hozzáadása fotókhoz
1. A képernyőn látható megnyitott fotónál mozgassa a kurzort
a Szöveg hozzáadása fülhöz.
2. A szöveg szerkesztéséhez nyomja meg: Opciók, majd
válasszon: Aktuális sor szerkesztése, Aktuális sor törlése,
Szövegméret megváltoztatása, illetve Előző/következő sor
szerkesztése.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Mentés, Mentés
másként vagy Küldés a kívánt opcióhoz.
REALONE LEJÁTSZÓ
A RealOne Player olyan médialejátszó, amely le tudja játszani az Ön
videoklipjeit, hangklipjeit és webes médialinkjeit (webcímek),
amelyeket a telefon memóriájában vagy a miniSD cardon tárol. Az
üzenetekhez csatolt video- és hangklipeket a RealOne lejátszó
automatikusan lejátssza anélkül, hogy azt elõbb meg kellene nyitnia.
Ha klipeket nyit meg a Médiagalériából, Fájlkezelõbõl, Böngészõbõl és
a Kedvencek alkalmazásokból, elindul a RealOne lejátszó.
A támogatott média-fájlformátumokkal kapcsolatban lásd:
Specifikációk a Felhasználói útmutató 2. részében.
VIDEKLIPEK ÉS WEBES MÉDIA LEJÁTSZÁSA
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: RealOne.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Megnyit > Legutóbbi
klipek az utoljára megnyitott különböző médiafájlhoz, vagy
pedig: Mentett klip a telefon memóriájában vagy a miniSD
cardon található meglévő fájlok és linkek megkereséséhez.
3. Nyissa meg a kívánt mappá(ka)t, majd válassza ki és nyissa
meg a kívánt video- vagy hangklipet. Amikor egy webes
91
médiára mutató linket választ, a telefon elkezdi az Internetre
vagy a hálózatra történő csatlakozási folyamatot.
• Lásd: A lejátszó vezérlõszervei (85. o. ).
Megjegyzés:
Webes médiák esetében, miután a telefon sikeresen
csatlakozott a linkre (a webes média webcímére), egy
rövid töltési időszak következik a lejátszás
előkészítéséhez, majd megkezdődik a webes média
lejátszása. Lásd: A lejátszó vezérlõszervei (85. o. ).
REALONE LEJÁTSZÓ BEÁLLÍTÁSAI
Megtekintheti és módosíthatja a videólejátszás és a webes
médialinkek beállításait.
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: RealOne.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
3. Jelölje ki: Videó, majd nyissa meg.
4. Válasszon:
vagy
Kontraszt
Nyissa meg, majd mozgassa a kurzort
a százalékarány módosításához.
Ismétlés
Válassza: Be a lejátszás megismétléséhez, vagy:
Ki az egyszeri lejátszáshoz.
A webes média beállításainak a megtekintéséhez és
módosításához a Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: RealOne.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
3. Válassza ki: Csatlakozás, majd nyissa meg.
4. Válassza: Proxy, majd válasszon: Nem vagy Igen.
• Ha a választása Igen, akkor vigye lejjebb a kurzort és írja
be: Proxyszerver neve, illetve: Proxy portszáma.
5. Nyomja meg: Vissza, majd a kurzorral válassza ki: Hálózat.
Nyissa meg: Hálózat, majd válasszon:
Alapbeállítású
hozzáférési
pont
92
Válasszon egyet a beállított hozzáférési pontok
közül. Lásd: A hozzáférési pont beállításai,
128. o.
Online idő
Válassza: Korlátlan, vagy válassza: Felh. adja
meg, ha meg akarja határozni, hogy aktivitás
híján a telefon mennyi idő után bontsa a kapcsolatot.
Maximális
sávszélesség
Válassza ki a webes médiához használható maximális sávszélességet.
Csatlakozás
időtúllépése
Válassza ki azt a maximális várakozási időt,
amely a webes médialink kiválasztása és a
szerverhez csatlakozás között eltelhet. Mozgassa a kurzort balra és jobbra a csúszka
állításához és az idő megváltoztatásához.
Szerver
időtúllépése
Válassza ki azt a maximális várakozási időt, amelynek letelte előtt a médiaszervernek meg kell
kezdenie a webes média küldését. Mozgassa a
kurzort balra és jobbra a csúszka állításához és
az idő megváltoztatásához.
Legalsó UDPport
Írjon be egy UDP-portszámot.
Legfelső UDP- Írjon be egy UDP-portszámot.
port
Bejövő hívás média lejátszása közben
Ha videoklippek lejátszása közben bejövõ hívás érkezik, a lejátszó
szünetelteti a médialejátszást. A hívások alatt a háttérben várakozik. A
lejátszás folytatásához térjen vissza a megnyitott fájlhoz, nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Folytat.
A lejátszó akkor is szünetelteti a lejátszást, ha figyelmeztető
csengetés hallatszik vagy egy üzenet jelenik meg, illetve ha Ön
egy másik alkalmazást nyit meg. Amikor visszatér a lejátszóhoz,
nyomja meg: Opciók, majd válassza: Folytat.
93
Ha webes média lejátszása közben nyit meg egy alkalmazást, a
webes média lejátszása szünetelni kezd, az auto. bontási idő
elérése után pedig leáll.
VIDEORÖGZÍTŐ
A telefonnal videoklipeket vehet fel, amelyeket elküldhet
másoknak, vagy a klipeket le is játszhatja a telefonon.
Megjegyzés:
Az akkumulátor kímélése céljából a telefon 40
másodperc után készenléti módba kapcsol, ha nem
történik gombnyomás. Nyomja meg a Folytat
programozható gombot a kereső módba történő
visszatéréshez.
VIDEOKLIP FELVÉTELE
A közelben hallható hangoknak a videóval történő felvételéhez
lásd: A videorögzítõ beállításai, 95. o.
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Videorögzítő.
2. A fő kijelző keresőként szolgál. A tárgy befogásához
mozgassa körbe a telefont.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Felvétel a felvétel
elkezdéséhez. Figyelje a képernyőt, és szükség esetén
mozgassa a telefont, hogy a téma látható maradjon.
• Mozgassa a kurzort
a közelítő zoomoláshoz; mozgassal
a távolító zoomoláshoz (közelítés után).
• A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg: Szünet; a
folytatásához nyomja meg: Folytat.
4. A videofelvevő addig vesz fel, amíg el nem éri a klip
mérethatárát (amely a Beállítások Fájlidőtartammenüpontjában van meghatározva), vagy amíg Ön
meg nem nyomja az Állj! programozható gombot.
5. Várjon néhány másodpercet, amíg a videoklip elmentésre
kerül a Médiagaléria Videók mappájában vagy a miniSD
cardon, a Videotároló beállítás szerint. A felvétel utolsó
állóképe a képernyőn marad.
A videoklip azonnali elküldéséhez lásd: Videoklip küldése, 95. o.
94
Ha nem akarja elmenteni, nyomja meg:
, majd válassza: Igen,
vagy nyomja meg: Opciók, majd válassza: Törlés.
Megjegyzés:
A kijelzett képek minősége eltérő lehet, a tárgytól vagy
a környezettől függően.
A kijelzett képek torzulhatnak, ha mozgó tárgyakat vesz
fel, különösen gyorsan mozgó környezetben.
VIDEOKLIP KÜLDÉSE
1. Amikor a főkijelzőn a videoklip látható, nyomja meg:
,
vagy pedig nyomja meg: Opciók, majd válassza: Küldés >
MMS-ben, E-mailben, Bluetooth®-on vagy Infrán.
2. A multimédiás üzenetek elkészítéséhez lásd: 54. o. ; az email üzenetekhez: 56. o. ; a Bluetooth®-hoz: 110. o. ; az
infravöröshöz: 111. o.
Videoklip lejátszása
Az éppen felvett videoklip lejátszásához nyomja meg: Opciók,
majd válassza: Lejátszás.
Egy tárolt videoklip lejátszásához a Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Videorögzítő.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Videóalbum.
3. Folytassa a Videó, hangklipek és webes média lejátszása c.
rész 3. lépésével (83. o. ).
VIDEOFELVEVŐ BEÁLLÍTÁSAI
A Média alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Videorögzítő.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
3. Válasszon:
Felbontás
A képernyőkijelzés méretének a kiválasztása:
Átlagos vagy Kiváló.
Hangfelvétel
A közelben hallható hang felvételéhez állítsa Be
állásba. A Ki beállítás kikapcsolja a mikrofont.
Videónév alapja Írja be a kívánt szöveget. Ha például Sítúrára változtatja az elnevezést, akkor a videoklipek a
Sítúra, Sítúra(01), Sítúra(02) stb. neveket fogják
kapni, amíg meg nem változtatja az alapnévbeállítást.
95
videó tárolása
Válassza ki, hogy a videoklipek a telefon
memóriájában vagy a miniSD cardon kerüljenek-e
tárolásra.
Fájl hossza
A felvett klipekhez válasszon egy fix méretet,
vagy állítsa korlátlanra.
Videó minősége Válassza: Átlagos vagy Kiváló.
FotoFény
Videoklip elkészítése előtt a téma megvilágításához. Lásd:
Fotofény (159. o. ).
Bejövõ hívások Videorögzítõ üzemmódban
Ha a videofelvétel közben érkezik hívás, a videofelvétel
szünetelni kezd, a videoklip pedig elmentésre kerül. A hívás
befejezése után a felvett klip utolsó képkockája látható.
96
CSATLAKOZÁS
Böngészhet az Interneten. Megtekintheti és kezelheti azokat a
kapcsolatokat, amelyeken keresztül a telefonja más eszközökhöz
csatlakozik, kábelekkel vagy anélkül. Szinkronizálhatja a
Kapcsolatait és Naptárbejegyzéseit más hálózati eszközeivel. Az
Ön hálózati, Internet- és e-mail szolgáltatói segíthetnek a
csatlakozási beállítások konfigurálásában és kezelésében, az
Eszközkezelő használatával. Az aktív csatlakozások
megtekintése a Csatlakozáskezelővel lehetséges. A Csatlakozás
menü a következő fő opciókat tartalmazza:
Böngésző
Operátor
Modem
Bluetooth®
Infra
USB
Csatl. kez.
SyncML
Eszk. kez.
BÖNGÉSZŐ
A telefon rendelkezik egy XHTML-konfigurált vezeték nélküli Internetböngészõvel, amely lehetõvé teszi, hogy Ön olyan szolgáltatásokat
érhessen el, mint például a hírek, idõjárás-jelentések, banki
információk, sport, utazási információk és tõzsdei hírek.
A vezeték nélküli weboldalakat úgy tervezik, hogy azok
megtekinthetők legyenek a mobiltelefon-képernyőkön, ezért főleg
szövegből állnak, de egyszerű grafikát is tartalmazhatnak. A
vezeték nélküli honlapokat Vezeték nélküli kódolási nyelven
(WML) és XHTML (Bővíthető hipertext kódolási nyelv) nyelven
írják meg, amelyek különböznek a Hipertext kódolási nyelvtől
(HTML), amelyet a számítógépes Internet-weboldalakon
használnak, és ezeket nem lehet mobiltelefonnal elérni.
Az Ön telefonböngészője WAP 2.0 honlapok elérésére képes,
továbbá játékok, hang, szoftver, WBMP képek, vCard és
vCalendar események és egyebek letöltésére.
Az adatkapcsolatok típusai
Az Internet elérésére a GPRS és az adathívás (CSD)
adathordozó technológiákat használják.
97
A GPRS (General Packet Service) Általános csomagrádiószolgáltatást jelent, ami olyan nagy sebességű adatátviteli
technológián alapul, amely lehetővé teszi a folyamatos
kapcsolatot, amelyen sok felhasználó osztozik, az adatcsomagok
pedig csak akkor kerülnek átvitelre, amikor az szükséges.
Az adathívás vagy CSD Vonalkapcsolt adatokat jelent, ami olyan
dedikált kapcsolatot használ, amely nagyon hasonlít a
közönséges beszédalapú telefonszolgáltatáshoz.
Megjegyzés:
A Böngészőhöz kapcsolódó szolgáltatástípusokat és
felkínált tartalmakat teljes egészében a
mobilszolgáltató biztosítja.
A BÖNGÉSZÕHÖZ CSATLAKOZÁS BEÁLLÍTÁSA
Mielőtt elkezdené: (1) Önnek elő kell fizetnie adatszolgáltatásokra
a mobilszolgáltatójánál, valamint (2) konfigurálnia kell egy
Internet-hozzáférési pontot.
Lehet, hogy a mobilszolgáltatója már elvégezte az Internethozzáférési pont beállítását, vagy elküldte azt Önnek egy
üzenetben. A beállítási információk elérhetőségével kapcsolatban
forduljon a mobilszolgáltatójához.
Ha Ön állítja be az Internet-hozzáférési pontot, tanulmányozza
ehhez az 128 oldalon lévő részt.
KAPCSOLÓDÁS AZ INTERNETRE
A mobil internetes oldalakra mutató parancsikonok tárolásának
két fő módja van. (1)
A Könyvjelző lista olyan címeket tárol,
amelyeket Ön vagy a mobilszolgáltatója mentett el erre a listára.
(2) Az Elmentett
oldalak lista olyan tényleges WAP-oldalakat
tárol, amelyeket online vagy offline tekinthet meg.
Billentyűparancs:
Nyomja meg a Böngészõ indításához:
.
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Böngészõ.
2. Internet-hozzáférési pontok és könyvjelzõk listája jelenik meg, és
mappák is megjelenhetnek. Lehet, hogy a mobilszolgáltatója
elhelyezett a szolgáltatásaira mutató linkeket, amelyek
könyvjelzõként jelennek meg. Mozgassa a kurzort a kívánt
kapcsolatra vagy könyvjelzõre, majd válassza ki.
98
• Vagy navigáljon az Elmentett oldalak listához
amely olyan WAP-oldalakat tárol, amelyeket offline
nézegethet, illetve elindíthatja frissítésüket.
3. A telefon elkezdi a csatlakozási folyamatot.
Megjegyzés:
,
Lehet, hogy a mobilszolgáltatója úgy állította be a
telefont, hogy a Böngésző indításakor az ő
szolgáltatásainak a honlapja jelenjen meg.
NAVIGÁLÁS AZ INTERNETEN
Általában, amikor a Böngészõn keresztül csatlakozik az Internethez:
A navigációs gomb külső széleinek nyomogatásával mozofel, ,le balra vagy
jobbra az oldalon.
ghat
Egy megjelölt tételt választ ki, vagy egy aláhúzott weboldalt tölt be.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Könyvjelző listához.
Karakter törlése.
Vissza – Egy szinttel visszalép a navigációs folyamatban.
Bezárás Ugrás a Könyvjelzők vagy Elmentett oldalak nézetre.
Mégse – Befejezi az aktuális letöltést.
Tartsa lenyomva a Böngésző kapcsolatának azonnali
bontásához.
Biztonságos online böngészőkapcsolatot jelez.
Megjegyzés:
Ha sok grafikát tartalmazó oldalra ugrik, tovább tarthat
a képek letöltése. A képek letöltésének megállításához
lásd: Képek megjelenítése (100. o.).
Biztonságos kapcsolatok
A biztonságos kapcsolat azt jelenti, hogy a telefon és a hálózati
kiszolgálógép közötti adatátvitelhez használt kapcsolatot
biztonságossá tették és titkosították. A hálózati kiszolgálógép és
az internetes oldalak közötti kapcsolat biztonságossá tételéért a
mobilszolgáltató felel.
A biztonságos kapcsolat lehetőségeire vonatkozó részletekért
forduljon a mobilszolgáltatójához. Óvatosan járjon el, amikor
fájlokat és tartalmat tölt le, vagy ha kényes információkat ad meg.
99
Online opciók
Internetes kapcsolat közben lehetőség van könyvjelzők
hozzáadására és frissítésére, oldalak újbóli letöltésére és az aktív
kapcsolat adatainak a megtekintésére.
Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Megnyitás
Nyissa meg a megjelölt linket.
Elfogad
A szövegbevitel elfogadása az aktuális oldalra.
Szolgáltatásopciók >
Az oldalra vonatkozó további parancslisták vagy
műveletek megnyitásához.
Könyvjelzõk
Lásd a Könyvjelzők listát.
A webcím mentése könyvjelzőként.
Mentés
könyvjelzõként
Kép
megtekintése
Ha vannak képek az oldalon, képlista megnyitása.
Egy konkrét kép megtekintéséhez válassza ki a
képet, majd nyomja meg : OK.
Navigálási
opciók >
Egy előzőleg megtekintett oldal kiválasztásához
(az aktuális kapcsolat közben) Webcím megnyitása, Elõzmények, a cache-memória törléséhez Cache ürítése, az adott oldal
frissítéséhez Újratöltés.
További
opciók >
Eredeti kijelzõ a lap kijelzõre illesztéséhez, Lap
mentése az aktuális oldal elmentéséhez az Elmentett
oldalak listájába, Kapcsolat bontása a kapcsolat
Képek
megjelenítése
Akkor jelenik meg, ha a Képek megjelenítése
beállítás Nem értékre van állítva a Böngésző
beállításaiban, az aktuális oldal képeinek letöltése
kapcsán.
Könyvjelzõ
küldése >
Aktuális oldal küldése SMS-ben.
Keresés >
Telefonszám, e-mail cím vagy webhely megkeresése az aktuális oldalon. Amikor elkezdi a
beírást, megjelenik a Keresés mező.
Adatok
Az aktuális kapcsolat adatainak és biztonságának
megtekintése.
Beállítások
Lásd a Böngészõ beállításai c. részt: 102. o.
befejezéséhez.
Szolgáltatói üz. Akkor jelenik meg, ha van olvasatlan WAP push-üzenet.
100
Online üzemmódban lehet, hogy egy aktuális oldalról hívásokat is
kezdeményezhet. Rákattintva egy linkre például jegyet foglalhat,
vagy ajándékokat rendelhet. A link lehetővé teszi, hogy
közvetlenül a böngészőből kezdeményezzen egy telefonhívást.
Amikor valamilyen címjegyzéket nézeget, megjelenhet a
Hozzáadás a Névjegyzékhez link. Ha a linkre kattint, egy új
Névjegy bejegyzésséma jelenik meg. A böngészőhöz történő
visszatéréshez mentse el a bejegyzést.
Internetes kapcsolat bontása
Az internetes kapcsolat bontásához vagy nyomja le és tartsa
lenyomva:
, vagy nyomja meg: Opciók, majd válassza:
Kapcsolat bontása.
KÖNYVJELZŐOPCIÓK
A könyvjelzőit offline vagy online üzemmódban is kezelheti.
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Böngészõ.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Letöltés
Csatlakozás a kiválasztott könyvjelzőre.
Könyvjelzõkezelõ >
Áthelyezés mappába, Új mappa,
Könyvjelzõ szerkesztése, Könyvjelzõ
hozzáadása, Törlés.
Kijelölés/
elvetés >
Több bejegyzésen végrehajtandó műveletekhez
válassza: Kijelölés vagy Mindegyik
kijelölése.
Navigációs
beáll.-ok >
Ugrás webhelyre vagy Cache ürítése.
Speciális
beállítások >
Hozzáadás a kedvencekhez - a könyvjelzõt a
Kedvencek közé helyezi.
Küldés >
Webcím átküldése egy másik eszközre.
Könyvjelző
keresése
Egy vagy két karakter beírásával ugrás az adott
karakterrel kezdődő könyvjelzőkre.
Beállítások
Lásd a Böngészõ beállításai c. részt: 102. o.
101
FÁJLOK LETÖLTÉSE AZ INTERNETRŐL
A Böngészőn keresztül csengőhangokat, játékokat, video- és
hangklipeket, illetve alkalmazásokat tölthet le a telefonra. Letöltés
után ezek a fájlok a telefon megfelelő menüjébe kerülnek
elmentésre.
Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy ez a funkció nem elérhető.
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Böngészõ.
2. Válasszon: Alkalmazásletöltések, Képletöltések, Bõrök
letöltése, Hangletöltések vagy Videoletöltések, majd
nyissa meg.
3. Vigye a kurzort a kívánt könyvjelzőre, amennyiben több is
van, majd nyissa meg a könyvjelzőt. A telefon elkezdi a
csatlakozási folyamatot.
4. A webhelyhez történő csatlakozás után válassza ki a fájlt
tartalmazó hotlinket, majd nyissa meg.
5. Miután a fájl letöltődött, abba a menüben kerül tárolásra,
ahonnan a fájl megnyitható; egy videoklip például a Galériába
kerül.
Megjegyzés:
A Panasonic nem vállal felelősséget a letöltött
tartalmak minőségéért, vagy a telefon szoftverének
esetleges károsodásáért.
Előfordulhat, hogy a telefon nem engedélyezi egyes
copyrighttal védett képek, csengőhangok, vagy más
adatok másolását, módosítását, átvitelét vagy
továbbküldését.
A BÖNGÉSZŐ BEÁLLÍTÁSAI
Ellenőrizheti az alapértelmezett hozzáférési pontot, megadhatja,
hogy kívánja-e képek automatikus letöltését, vagy engedélyezheti
a “sütik (cookie-k) tárolását a telefonon.
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Böngészõ.
102
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
Alapért. hozzáf. A Böngészõn keresztül az Internetre csatlakozás
alapértelmezett hozzáférési pontjának megváltozpont
tatása.
Képek megjelenítése
A gyorsabb internetes szörfözéshez válassza:
Nem, megakadályozva ezzel a képek automatikus letöltését. Online üzemmódban, egy képnek
adott oldalról történõ letöltéséhez nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Képek megjelenítése.
Betûméret
Annak kiválasztása, hogy a weboldal szövege
milyen betûmérettel jelenjen meg.
Alapbeállítású
kódolás.
Válasszon egyet az alábbiak közül a
böngészõoldalak helyes megjelenítéséhez: S.
kínai, Nyugat- európai, T. kínai, Unicode (UTF-8),
Közép-európai, Balti, Cirill, Görög, Török, Héber
(ISO-Logical), Héber (ISO-Visual), Arab (ISO),
Arab (Windows), Héber (Windows), Közép-eur.
(Wind.), Cirill (Windows), Görög (Windows), Török
(Wind.), Balti (Windows) vagy Automatikus.
Cookie-k
Válassza: Engedélyez, ha tárolni kívánja a
“sütiket” (cookie-kat), amelyek olyan rövid
szöveges üzenetek, melyeket egy webkiszolgáló
küld a telefonra például abból a célból, hogy Ön
testre szabhassa a weboldalakat.
Biztonsági
figyelmeztetések
A biztonságos webhelyre vonatkozó értesítéshez
válassza: Megjelenítés vagy Elrejtés.
Jelszavas
DTMF-küldés
Mielõtt DTMF-kódokat küldene hívás közben,
online üzemmódban, válasszon: Csak elõször
vagy Mindig.
ELMENTETT OLDALAK
Az Elmentet oldalak olyan weboldalak és mappák, amelyeket
offline nézegetéshez lehet tárolni a telefonon.
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Böngészõ.
2. Válassza ki megnyitáshoz az Elmentett oldalak
fület.
3. Navigáljon a kívánt oldalhoz, majd válassza ki azt.
103
4. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Vissza az oldalhoz
Az Elmentett oldalak megnyitása
előtti oldalra történő visszatéréshez.
Újratöltés
Az elmentett oldal legújabb változatának a letöltéséhez és
tárolásához.
Elmentett oldalak kez. >
Áthely. mappába az elmentett
oldal másik mappába helyezéséhez, Új mappa, Átnevez
vagy Törlés.
Megjelöl/Töröl >
Több bejegyzésen végrehajtandó műveletekhez válassza:
Megjelöl vagy Mindet megjelöli.
Navigálási opciók >
Cache ürítése a cache-memória
tartalmának törléséhez.
További opciók >
Hozzáadás a kedvencekhez a Kedvencek alkalmazásból
kapcsolatot létesíthet az oldallal.
Beállítások
Lásd a Böngészõ beállításai c.
részt: 102. o.
OPERÁTORMENÜ
A hálózatkezelõje szolgáltatásokat ajánlhat Önnek, amelyeket a
Böngészõvel tekinthet meg. A kínált szolgáltatások elérhetõségével és
típusaival kapcsolatban forduljon a hálózatkezelõhöz.
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Operátor.
2. Az oldalon nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Megnyit
Nyissa meg a megjelölt linket.
Böngészõ
bezárása
Lezárja a kapcsolatot a mobilszolgáltató szolgáltatási oldalaival.
Navigálási
opciók >
Webcím megnyitása az új címre ugráshoz,
Elõzmények a korábban megtekintett oldalak
kiválasztásához, Újratöltés az aktuális oldal frissítéséhez.
104
További opciók Eredeti kijelzõ az oldal elhelyezése a telefon
kijelzőjén, Oldal mentése - az aktuális oldal
mentéséhez a mentett oldalak listájában, Kapcsolat bontása - a kapcsolat bontása.
Keresés >
Telefonszám, e-mail cím vagy webhely megkeresése az aktuális oldalon. Amikor elkezdi a
beírást, megjelenik a Keresés mező.
Részletek
Az aktuális kapcsolat adatainak és biztonságának
megtekintése.
Beállítások
Lásd a Böngésző beállításai c. részt: 102. o.
MODEM
Az X700-as telefonját modemként összekapcsolhatja egy
számítógéppel vagy egy PDA-val, hogy így férjen hozzá az
Internethez.
A telefon és a számítógép összekapcsolása Interneteléréshez
Az X700 modemként történő használatára három lehetőség
kínálkozik: csatlakozás az infravörös porton keresztül,
csatlakozás Bluetooth-on keresztül, illetve csatlakozás a
Panasonic USB adatkábel (EB-UCX71) segítségével. Az USB
adatkábellel kapcsolatos információkat lásd: Tartozékok az XX.
oldalon .
Előfeltételek
•
Telefonos előfizetést kell létesítenie egy Internetszolgáltatónál (ISP).
• Az Internet-szolgáltatójától meg kell kapnia a telepítő CD-t
vagy az előfizetés adatait (vagyis a telefonszámot,
felhasználónevet, jelszót, DNS-szerverek címeit) ahhoz, hogy
konfigurálhassa a telefonos hálózatot.
• Amikor először hozza létre az Internetes előfizetést,
győződjön meg róla, hogy kapcsolódó modemként az X700-as
legyen kiválasztva. További részletekért forduljon az Internetszolgáltatóhoz. A Windows® telefonos hálózatával
kapcsolatos segítséghez tanulmányozza a Windows®
súgófájljait.
105
Az X700 modemkénti telepítése a számítógépen
Az alábbiak leírják, hogyan kell beállítani egy számítógépet
ahhoz, hogy az X700-hoz csatlakozzon. A leírt eljárás
különbözhet más szoftvercsomagok esetében.
Megjegyzés:
Ez az információ rajta lehet a CD-ROM-on.
Íme egy példa a telefonnak modemként történő telepítéséhez a
számítógépen. A számítógépen válassza: Start > Beállítások >
Vezérlőpult > Modemek > Hozzáadás > Egyéb > Ne keresse a
modemet > Standard 33600 bps modem > Kommunikációs port >
Virtuális COM port. A számítógép operációs rendszerére
vonatkozó konkrét utasításokat a számítógép online súgójában
találhatja meg
Megjegyzés:
Ha adatkábellel csatlakozik, válassza a COM1-et a
Kommunikációs port mezőben.
A csatlakozás beállítása
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Modem.
2. Irányítsa a telefon infravörös portját a számítógép infravörös
portja felé.
3. Az infracsatlakozás megnyitásához válassza: Csatlakozás
infrán.
• Bluetooth használatához először a számítógépről vagy a
csatlakozáshoz használt eszközről el kell indítani a
Bluetooth csatlakozást. A telefon Bluetooth-on keresztül
történő csatlakozásának előkészítéséhez lásd: A Bluetooth
beállítása, az 108 oldalon.
• USB adatkábel használatához először a számítógépről
vagy a csatlakozáshoz használt eszközről el kell indítani a
csatlakozást.
4. A telefon jelzi, ha a kapcsolat létrejött.
106
• Ha sikeres volt a Bluetooth-csatlakozás, és kiválasztja a
Csatlakozás infrán opciót, a telefon közli, hogy a modemet
már a Bluetooth használja.
Megjegyzés:
A csatlakozás lezárásához, nyomja meg a Bont.
programgombot. Ha egy adathívás folyamatban van,
előbb a hívás befejezésére kerül sor.
Make Connection to Internet
1. Létrehozhat egy új GPRS-csatlakozást. Például a
számítógépen válassza: Start > Programok > Tartozékok >
Kommunikáció > Telefonos hálózat > Új kapcsolat
létrehozása. A konkrét tudnivalókat lásd a számítógép online
súgójában.
2. Írja be az X700-at mint a tárcsázott kapcsolat nevét,
eszközként válassza a Standard 33600 bps modemet, majd
válassza: Tovább. Maximális sebességként válassza: 115200.
A telefonszám mezőbe írja be: *99#, majd kattintson a
Befejezésre.
3. Ekkor megjelenik egy X700 kapcsolatikon a számítógép
képernyőjén. Kattintson duplán az ikonra, majd a csatlakozás
megkezdéséhez válassza: Csatlakozás.
A BLUETOOTH® VEZETÉK NÉLKÜLI
TECHNOLÓGIA
A Bluetooth® vezeték nélküli technológia rádióhullámokat használ
a más Bluetooth® eszközökkel történő kommunikációhoz,
maximum 10 méteres hatótávolságon belül. Üzleti kártyákat,
képeket, naptári eseményeket, video- és hangklipeket és egyéb
adatokat küldhet és fogadhat olyan Bluetooth® eszközök között,
mint például a mobiltelefonok és a számítógépek.
A Bluetooth® fejbeszélő segítségével vezeték nélkül beszélgethet
a telefonján, miközben az a zsebében vagy a táskájában van.
107
Ez a telefon a Bluetooth® v1.1 szabványú csatlakozást támogatja
a következő profilokkal: Soros port, Telefonos hálózat, Objektumpush, Fájlátvitel, Fejbeszélő és Kihangosító.
Megjegyzés:
Bár a Bluetooth® eszközök 10 méteres hatótávolságon
belül képesek csatlakozásra, a falak vagy egyéb
közelben lévő akadályok akadályozhatják azt.
A Bluetooth® vezeték nélküli technológia alkalmazása
előtt érdeklődjön a helyi hatóságoknál, mivel egyes
országok korlátozhatják a Bluetooth® eszközök
használatát.
Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban:
Ha a Bluetooth® beállítás sokáig Be állásban van, az
akkumulátor gyorsabban lemerül. Az akkumulátor
kímélése érdekében kapcsolja ki a Bluetooth®
beállítást, amikor nem használja. A Bluetooth® be- vagy
kikapcsolása a Beállítások menüben lehetséges.
A BLUETOOTH® BEÁLLÍTÁSA
Az első használat előtt a Bluetooth®
csatlakozásokat be kell állítani. Ezt követően
a Beállítás fül kiválasztásával lehet a
Bluetooth® beállítást be- vagy kikapcsolni,
illetve azt megváltoztatni, hogy láthassák-e
más Bluetooth® eszközök az Ön telefonját.
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Bluetooth®.
2. A Beállítások fülnél a következő mezőket
lehet megnyitni:
Bluetooth®
Válassza ki a Be vagy a Ki opciót.
A telefonom
láthatósága
Válassza: Mindenki láthatja, ha lehetővé akarja
tenni más Bluetooth® eszközök számára a telefon
megtalálását, illetve Rejtett, ha nem akarja, hogy
más Bluetooth® eszközök megtalálhassák azt.
108
Láthatóság
időzítése
Válassza: Kikapcsolva, ekkor A telefonom
láthatósága beállítás Mindenki láthatja
marad, vagy pedig válasszon ki egy időtartamot,
amelynek letelte után más Bluetooth® eszközök
nem találhatják meg a telefont (A telefonom
láthatósága beállítás Rejtettre változik).
A telefonom
neve
Használja az alapbeállítású nevet, vagy írjon be egy
nevet a telefon számára, amelyet más eszközök látni
fognak, amikor keresik az Ön telefonját.
Átviteli
sebességem
Válasszon: Normál, Gyors vagy Nagyon
gyors.
PÁROSÍTÁS MÁSIK ESZKÖZZEL ÉS
ÖSSZEKAPCSOLÁS
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Bluetooth®.
2. Válassza ki
a Párosított készülékek részt.
3. Győződjön meg róla, hogy a párosításhoz használt eszköz be
van-e kapcsolva és a Bluetooth®-beállítása aktív-e.
4. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Új párosított eszköz.
Ha a Bluetooth®-beállítás ki van kapcsolva, a
bekapcsolásához nyomja meg: Igen.
5. A telefon megkezdi az eszközök keresését és értesíti, amikor
megtalálta a másik eszközt.
6. Nyomja meg: Kiválaszt. Ha szükséges, írja be a jelszót a
csatlakozó eszköz számára, majd nyomja meg: OK. Ha a
másik eszköz még nem lett párosítva, előbb egyezzenek meg
egy jelszóban a másik személlyel, majd a felszólításra írja azt
be, utána pedig nyomja meg: OK.
7. Az eszközhöz történő csatlakozáshoz nyissa meg az eszköz
nevét, majd válassza: Csatlakozás.
Megjegyzés:
Lehet, hogy a jelszót a csatlakozó eszköz használati
utasítása tartalmazza.
109
ADATOK KÜLDÉSE ÉS FOGADÁSA
BLUETOOTH®-ON KERESZTÜL
A Bluetooth®-on keresztül névjegykártyaként használható
Névjegykártyákat, naptári eseményeket, képeket, video- és
hangklipeket, könyvjelzőket és konfigurációs üzeneteket, valamint
a telefon által támogatott alkalmazásokat küldhet és fogadhat..
Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy a telefon nem engedélyezi egyes
copyrighttal védett képek, csengőhangok, vagy más
adatok másolását, módosítását, átvitelét vagy
továbbküldését.
Adatküldés Bluetooth®-on keresztül:
1. Győződjön meg róla, hogy a párosításhoz használt eszköz be
van-e kapcsolva és a Bluetooth®-beállítása aktív-e. A
telefonon válassza ki azt a menüt, amely az elküldendő
adatokat tartalmazza, például egy névjegykártya
elküldéséhez menjen a Névjegyzékhez.
2. Jelölje meg az elküldeni kívánt bejegyzést.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Küldés > Bluetooth®on. Ha a Bluetooth®-beállítás ki van kapcsolva, a
bekapcsolásához nyomja meg: Igen.
4. A telefon automatikusan keresni kezdi a közelben lévő
Bluetooth®-eszközöket.
• Az eszközök egyenként jelennek meg. Ha az eszköz már
párosításra került, az
ikon jelenik meg az eszköz
nevével. Amikor a kívánt eszköznév felbukkan, a keresés
befejezéséhez nyomja meg: Leállít.
• Ha a másik eszköz még nem lett párosítva, elõbb egyezzenek
meg egy jelszóban a másik felhasználóval, majd a felszólításra
írja azt be, utána pedig nyomja meg: OK.
5. Navigáljon a kívánt eszközhöz, majd válassza ki azt. Egy
összekapcsolási üzenet jelenik meg, majd amennyiben a
másik eszköz elfogadja, egy megerősítő üzenet jelenik meg,
ha az átvitel befejeződött.
• Ha a másik eszköz nem fogadja az adatokat, a Bluetooth®csatlakozás nem képes adatküldésre.
Adatok fogadása Bluetooth®-on keresztül:
1. Az adatokat tartalmazó beérkező üzenet fogadásához nyomja
meg: Megjelenítés. (Ha a telefon nem készenléti módban
110
van, a Megjelenítés opció nem jelenik meg.) Az üzenet az
Üzenetek menü Fogadott üzenet menüpontjába kerül.
2. Nyissa meg az üzenetet, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Mentés az üzenetnek a telefon memóriájába vagy a
miniSD cardra történő elmentéséhez.
Megjegyzés:
Előbb megerősítésre van szükség, ha a párosított
eszköz nincs jogosultként beállítva.
PÁROS ESZKÖZÖK KEZELÉSE
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Bluetooth®.
2. Válassza ki
a Párosított készülékek részt, majd válassza
ki a kívánt készüléket.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Új párosított
készülék
Elérhető Bluetooth készülékek keresése.
Becenév
A párosított eszköz nevének megváltoztatása egy
könnyen megjegyezhető névre.
Beállítás jogosultként vagy
jogosulatlanként
Automatikus kapcsolódás engedélyezése
(anélkül, hogy minden alkalommal kézzel kellene
elfogadni), ikonnal jelölve. A
Jogosulatlanként
beállítás minden alkalommal megköveteli a
megerősítést, valahányszor az eszköz csatlakozni próbál a telefonhoz.
Törlés
A párosított eszköz törlése a listáról.
Össz. töröl
Valamennyi párosított eszköz törlése.
Párosított eszközök ikonjai:
audio
Megjegyzés:
egyéb
telefon
számítógép
Több készülék is párosítható; azonban egy alkalommal
csak egy aktív kapcsolat lehetséges.
INFRA
Infravörös hullámhosszon működő kapcsolattal lehetőség van
adatok továbbítására a telefon és egyéb infravörös képességű
eszközök között. Az infrakapcsolattal ezenkívül igénybe vehet
111
GSM adatszolgáltatásokat, továbbá hozzáférhet az Internethez
és e-mailezhet is más eszközökön keresztül.
Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy a telefon nem engedélyezi egyes
copyrighttal védett képek, csengőhangok, vagy más
adatok másolását, módosítását, átvitelét vagy
továbbküldését.
Figyelmeztetés:Ez az eszköz egy kis teljesítményű, Class 1 szintű
lézerterméket tartalmaz (infravörös LED), amely
normál körülmények között nem károsítja a szemet.
Bár az a szem számára láthatatlan, mégse irányítsa az
infravörös sugarat senki szemébe. A közelben lévő
infravörös eszközök interferenciát okozhatnak.
INFRAKAPCSOLAT ELŐKÉSZÍTÉSE
Helyezze el a telefonját és a másik eszközt az infrakapcsolat
hatótávolságán, kb. 20 cm-en belülre.
• Győződjön meg róla, hogy a két eszköz között nincs akadály.
• Győződjön meg róla, hogy az infravörös portok egymás felé
néznek.
• Aktiválja az infravörös portot a fogadó eszközön.
• Ha a másik eszköz egy számítógép, akkor a számítógépen be
kell állítani az infrakapcsolatot. A Windowsban például
válassza: Start > Beállítások > Vezérlőpult > Opciók fül >
Infrakapcsolat engedélyezése. A számítógép operációs
rendszerére vonatkozó konkrét infravörös-beállítási
tudnivalókat a számítógép online súgójában találhatja meg.
Megjegyzés:
112
Windows® 2000-felhasználók számára az infravörös
engedélyezése fájlok átviteléhez: Start > Beállítások >
Vezérlőpult > Vezeték nélküli kapcsolat. A Fájlátvitel
fülnél jelölje be: “Fájlok számítógépre küldésének
engedélyezése mások számára, infravörös
kommunikáció használatával”.
ADATOK KÜLDÉSE ÉS FOGADÁSA INFRÁN
KERESZTÜL
Az infrán keresztül névjegykártyaként használható
Névjegykártyákat, naptári eseményeket, képeket, hangklipeket,
könyvjelzőket és konfigurációs üzeneteket, valamint a telefon által
támogatott alkalmazásokat küldhet és fogadhat.
Adatküldés infravörösön keresztül:
1. Készítse elő az infrakapcsolatot a 112 oldalon leírt módon.
2. Válassza ki azt a menüt, amely az elküldendő adatokat
tartalmazza, például egy üzleti kártya elküldéséhez menjen a
Kapcsolatokhoz.
3. Nyissa meg az elküldeni kívánt bejegyzést.
4. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Küldés > Infrán.
5. A telefon automatikusan elkezdi az infravörös kapcsolatot,
amit villogás jelez.
. Átvitel közben az ikon mozdulatlan. Ha
kész, egy megerősítő üzenet jelenik meg.
Adatok fogadása infravörösön keresztül:
1. Készítse elő az infravörös kapcsolatot a 112 oldalon leírt
módon.
2. A Csatlakozás alkalmazásból nyissa meg: Infra.
3. Egy villogó ikon
jelenik meg, amely azt jelenti, hogy a
telefon kész az adatok fogadására.
4. A küldő megkezdheti az adatátvitelt. Amikor az átvitel
befejeződött, egy hangjelzés hallatszik.
5. Az adatokat tartalmazó beérkező üzenet fogadásához nyomja
meg: Megjelenítés. Az üzenet a Fogadott üzenet
menüpontjába kerül.
6. Nyissa meg az üzenetet, nyomja meg: Opciók, majd az
adatoknak a megfelelő alkalmazáshoz mentéséhez válassza:
Mentés. A fájl átnevezhető.
• Ha az átvitel 40 másodpercen belül nem kezdődik el, az
infravörös kapcsolat automatikusan megszakad.
SZINKRONIZÁLÁS
Profilokat állíthat be és más hálózati eszközökkel szinkronizálhatja a
Névjegyzék és a Határidõnapló (Naptár) bejegyzéseit.
113
ÚJ SZINK. PROFIL LÉTREHOZÁSA
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: SyncML.
2. Ha nincsenek profilok, egy új profil létrehozásához válassza:
Igen. Vagy pedig nyomja meg: Opciók, válassza: Új szinkr.
üzemmód, majd Igen.
3. Írja be az információkat a mezőkbe. Azokat a mezőket,
amelyeket a telefonban egy piros csillag (*) jelöl, kötelező
kitölteni.
* Szinkr. mód
neve
Ha még nincs kitöltve, írjon be egy nevet.
Hozzáférési
pont
Válassza ki a kívánt hozzáférési pont nevét.
* Gazda címe
Írja be a szink. kiszolgálógép webcímét.
Port
Írja be a szink. kiszolgálógép portszámát.
Felhasználónév Írja be az Ön felhasználónevét a kiszolgálógép
számára.
Jelszó
Írjon be egy jelszót.
4. Ezután válassza ki a Tartalom fület .
5. Minden mező esetében nyomja meg: Opciók, és válassza:
Vált, majd: Igen.
6. Nyissa meg: Távoli adatbázis, majd írja be valamennyi
adatbázis hálózati helyét.
7. Nyissa meg: Szinkronizáció típusa, és minden adatbázis
esetében válasszon, hogy mindkét irányban kíván-e
szinkronizálni (Normál), vagy a kiszolgálógépről a telefon felé
(Csak telefon), vagy a telefonról a kiszolgálógép felé (Csak
szerver).
CSATLAKOZÁSKEZELŐ
Megtekinthető valamennyi éppen aktív GPRS és Adathívás
hálózati kapcsolat státusa, valamint az átvitt adatok mennyisége.
A CSATLAKOZÁS ADATAINAK MEGTEKINTÉSE
A Csatlakozás alkalmazásból:
114
1. Nyissa meg: Csatlakozáskezelõ.
2. Az éppen aktív hálózati kapcsolatok listája jelenik meg, amelyek a
csatlakozás kezdeti idõpontja szerint vannak sorba rendezve.
3. Válassza ki a kívánt csatlakozást, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Adatok, a következők megtekintéséhez: név,
hordozó (GPRS, adathívás), státus (kapcsolat létrehozása,
passzív, aktív, várakozik, kapcsolat bontása, illetve nincs
kapcsolat), fogadott és küldött adatok mennyisége byte-ban,
időtartam, letöltési és feltöltési átvitel sebessége kb/mp-ben,
telefonszám (csak adathívásnál), GPRS hozzáférési pont
neve (csak GPRS-nél), valamint megosztás.
CSATLAKOZÁSOK BEFEJEZÉSE
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Csatlakozáskezelõ.
2. Az éppen aktív hálózati kapcsolatok listája jelenik meg,
amelyek a csatlakozás kezdeti időpontja szerint vannak sorba
rendezve.
3. Egy csatlakozás befejezéséhez válassza ki a csatlakozást,
majd nyomja meg:
Az összes aktív csatlakozás befejezéséhez nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Összes bontása.
• Ha minden csatlakozást befejez, először az Adathívás
csatlakozások fejeződnek be, majd a GPRS csatlakozások
kerülnek bontásra a létrejöttük sorrendjében.
Megjegyzés:
A GPRS-csatlakozást nem lehet bontani, ha az
valamilyen vonalkapcsolási tevékenység miatt éppen
fel van függesztve.
USB
Csatlakozhat a PC-szoftvercsomaghoz az USB-kábelen
keresztül, az USB alkalmazás használatával.
CSATLAKOZÁS A PC-SZOFTVERCSOMAGHOZ
1. Dugja be az USB-kábelt a telefonba.
2. A Csatlakozás alkalmazásból nyissa meg: USB.
115
3. Az USB ikon jelenik meg, ami azt jelzi, hogy az USBkapcsolat létrejött.
4. A számítógépen kezdje el a kívánt feladatot, például az
adatmentést vagy a szinkronizálást.
Csatlakozás modemhez
1.
2.
3.
4.
Dugja be az USB-kábelt a telefonba.
A Csatlakozás alkalmazásból nyissa meg: Faxmodem.
Válassza: Csatlakozás USB-n.
Az USB ikon jelenik meg, ami azt jelzi, hogy az USBkapcsolat létrejött.
5. A számítógépén elindíthat egy csatlakozást, amelyhez a
telefont használja modemként.
SZINKRONIZÁLÁS
Ha a kiszolgálógépről a telefon felé szinkronizál, üzenetet fog
kapni az Üzenetek Fogadott üzenet menüpontjába. Amikor
megnyitja az üzenetet, válaszolnia kell, kívánja-e, hogy a
kiszolgálógép megkezdje a szinkronizálási folyamatot. Ha
elfogadja, a folyamat automatikusan elkezdődik.
A szinkronizálásnak a telefonról történő elindításához: a
Csatlakozás alkalmazásból
1. Nyissa meg: SyncML.
2. Jelölje meg a kívánt profilt, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Szinkronizálás.
Bármely irányú szinkronizálás közben a telefonon követheti a
folyamatot. A telefon közli a befejezést.
A szinkronizálás törléséhez nyomja meg: Töröl.
Ha a szinkronizálás nem sikerül, mert például a szinkronizáló
kiszolgálógép foglalt, vagy az adatbázist nem lehet megnyitni, Ön
értesítést kap a hiba típusáról.
SZINK. PROFILOK ÉS TARTALOM
MEGTEKINTÉSE VAGY SZERKESZTÉSE
A Csatlakozás alkalmazásból:
116
1. Nyissa meg: SyncML.
2. Jelölje meg a kívánt profilt, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Szinkr. mód szerk..
3. Válassza ki a kívánt mezőket, majd nyissa meg a
szerkesztéshez.
Ha egy profil szinkronizálásra került, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Napló megtekintése, ahol megnézheti a profil nevét, a
távoli kiszolgálógép nevét, az utolsó szinkronizálás dátumát,
időpontját és státusát, valamint a tartalomátvitel adatait.
A Tartalom beállításainak a megtekintéséhez vagy
szerkesztéséhez válassza ki a Tartalom fület, majd folytassa a 6.
lépéssel, lásd:
Új szink. profil létrehozása (114. o.).
ESZKÖZKEZELŐ
Az Ön hálózati, Internet- és e-mail szolgáltatói segíthetnek a
csatlakozási beállítások konfigurálásában és kezelésében.
Ezeket a beállításokat az Ön telefonjára küldik el. Az
Eszközkezelő menü lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy
az Ön érdekében a kiszolgálógépeikről konfigurálják és frissítsék
ezeket a beállításokat. A beállítások tartalmazhatnak hálózati
hozzáférési pontokat, multimédiás, e-mail és szinkronizációs
csatlakozásokat.
KONFIGURÁLÁS
Konfigurálást vagy a telefon Eszközkezelő alkalmazásából lehet
kezdeményezni, vagy a szolgáltató kiszolgálógépéről.
Ha a szolgáltató kezdeményezi a konfigurálást, a telefonon
megjelenik egy figyelmeztető üzenet. Mielőtt a konfigurálás
elkezdődhetne, a telefon kéri a kiszolgálógépes kapcsolat és a
profil aktiválását, ha ki lennének kapcsolva. Ezután a telefon kéri
annak tudomásul vételét, hogy a kiszolgálógép készen áll a
117
konfigurálásra. Ha nem kívánja a konfigurálás lefolytatását,
nyomja meg: Elutasít vagy Töröl.
Megjegyzés:
Ha úgy állította be a kiszolgálógépes profilt, hogy az
jóváhagyás nélkül fogadja el a konfigurálásokat, akkor
a konfigurálás a háttérben elindul. A folyamatot az
Eszközkezelő alkalmazás megnyitásával kísérheti
figyelemmel.
Miután a konfigurálás elkezdődött, a telefonon státusüzenetek
jelennek meg a folyamat szakaszairól: kapcsolódás a
kiszolgálógéphez, adatok fogadása a kiszolgálógépről, adatok
feldolgozása, illetve kapcsolat bontása.
Ön is kezdeményezheti a konfigurálást (ha a kiszolgálógépes
profil be van állítva): a Csatlakozás alkalmazásból
1. Nyissa meg: Eszközkezelõ.
2. Válassza ki a szerver profilt, amelyben meg kívánja kezdeni a
konfigurálást.
3. Nyomja meg: Opciók és válassza: Indít.
ÚJ SZINK. PROFIL LÉTREHOZÁSA
A kiszolgálógépes profil (szerverprofil) azokat a beállításokat
tartalmazza, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a telefon
kapcsolatot létesítsen a szolgáltató eszközkezelő
kiszolgálógépével, amely a konfigurálási folyamatot végrehajtja.
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Eszközkezelõ.
2. Ha nincsenek profilok, egy új profil létrehozásához válassza:
Igen. Vagy pedig nyomja meg: Opciók, majd válassza: Új
szerverprofil.
3. Írja be az információkat a mezõkbe. Azokat a mezõket, amelyeket
a telefonban egy piros csillag (*) jelöl, kötelezõ kitölteni.
* Szerver neve
Használja a felkínált nevet, vagy írjon be egy
másikat.
* Szerver ID
A szerver egyedi ID-je azonosítja a távoli
kiszolgálógépet.
Szerverjelszó
A szerverjelszót a szolgáltató biztosítja, hogy a
telefon ellenőrizhesse a szervert.
118
Hozzáférési
pont
Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot.
* Gazda címe
A szerver webcíme.
Port
A szerver portszáma.
* Felhasználónév
Írja be az Ön felhasználónevét a kiszolgálógép
számára.
Jelszó
Az Eszközkezelő jelszót a szolgáltató biztosítja,
hogy a szerver ellenőrizhesse a telefont.
Konfigurálás
engedélyezése
Válassza: Igen, ha engedélyezi, hogy a szerver
végrehajtsa az eszközök kezelését.
Elfogadva
Válassza: Igen, ha engedélyezi, hogy a szerver
az Elfogad parancs nélkül végrehajtsa az eszközök kezelését.
SZERVERPROFILOK MEGTEKINTÉSE VAGY
SZERKESZTÉSE
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Eszközkezelõ.
2. Válassza ki a kívánt szerverprofilt, nyomja meg: Opciók, majd
válasszon: Profil szerkesztése vagy Törlés.
Folyamatnapló megtekintése
Egy kiválasztott szerver utolsó konfigurálási eredményének a
megtekintéséhez, a Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Eszközkezelõ.
2. Válassza ki a kívánt profilt, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Napló megtekintése.
A napló megmutatja a konfigurált szerver nevét, a konfigurálás
eredményét, a dátumot és az időt, valamint a konfigurálás során
esetlegesen előfordult hibákat.
BILLENTYŰPARANCS A KONFIGURÁLÁSI
FOLYAMATOK MEGÁLLÍTÁSÁHOZ
Előfordulhat, hogy nem kívánja, a konfigurálási folyamatok
lefuttatását. Ahelyett, hogy minden egyes szerverprofil esetében
119
beállítaná az Aktív opciót a szerver eszközkonfigurálásának a
letiltásához, beállíthatja úgy a telefont, hogy semmilyen szerver
ne hajthasson végre eszközkonfigurálást.
Az alapbeállítás az eszközkonfigurálás engedélyezése
(Konfigurálások engedélyezése).
A Csatlakozás alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Eszközkezelõ.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Szinkr. mód szerk..
• Minden szerverprofil letiltásra kerül, és semmilyen
konfigurálás nem lehetséges.
A konfigurálások újbóli engedélyezéséhez nyomja meg: Opciók,
majd válassza: Konfig. engedélyezése.
120
BEÁLLÍTÁSOK
Ebben a menüben beállíthatja a csengőhangokat és témákat.
Módosíthatja a telefon-, hívás-, csatlakozás-, biztonsági,
hívásátirányítás-, hívásletiltás-, GSM hálózat, és tartozék
beállításokat. Beállíthatja továbbá az órát, ébresztőórát, és a
gyorstárcsázást.
A beállítások menü az alábbi fő opciókat tartalmazza:
Csengőhangok
Témák
Beállítások
Óra
Gyorstárcsázás
Hang
PB Beállítás
Névjegy
CSENGŐHANGOK
A csengõhang profilok egyedi csengõhang, csengetés, és hangerõ
beállítások, amelyek segítségével értesülhet a hívások és üzenetek
érkezésérõl. Válasszon az Általános, Néma, Találkozó, Szabadtéri, és
Személyhívó beállítások közül. Mindegyik módosítható, hogy
megfeleljen az Ön igényeinek. Felhasználhat üzenetben, Bluetooth®
vagy infraérzékelõs csatlakozáson keresztül kapott, letöltött, vagy a
Hangrögzítõ alkalmazásban felvett csengõhangot. A tartalommal
kapcsolatban keresse fel: www.panasonicbox.com.
Az X700 telefonhoz ingyenes letöltéseket is kaphat. A
www.panasonicbox.com weboldalon a letöltésre vonatkozó
információkat találhat. A szolgáltatás elérhetõsége az országtól/
régiótól vagy a hálózattól függ. A letöltés ingyenes, azonban a letöltés
során maga a kapcsolat nem.
CSENGŐHANG AKTIVÁLÁSA
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Csengõhangok.
2. Válassza ki a kívánt csengőhangot.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Aktiválás.
121
CSENGŐHANGOK, CSENGETÉSEK ÉS
HANGERŐ MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ VAGY
MÓDOSÍTÁSÁHOZ.
Megváltoztathat, vagy egyénileg beállíthat egyes paramétereket
a csengőhangon belül is. Például, az Általános csengőhangban, a
csengőhangot átállíthatja egy letöltött csengőhangra.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg a Csengõhangokat.
2. Válassza ki a kívánt csengőhangot.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Egyéni beállítás.
4. Válassza ki a kívánt beállítást.
Csengőhang, 1.
vonal
Görgesse végig a hangok listáját: A hang meghallgatásához válassza ki a hang nevét és várjon. A
befejezéshez nyomja meg bármelyik gombot. A
hang kiválasztásához válassza ki a hang nevét és
nyomja meg: Kiválasztás.
Csengőhang, 2.
vonal
Megegyezik az 1. vonal csengőhangjával.
Csengetéstípus
Válasszon a Csengetés, Növekvő, Egyszer csenget, Egy sípolás, vagy Néma közül.
Cseng. hangerő
A
Üzenetjelző
dallam
Megegyezik az 1. vonal csengőhangjával.
gombokkal állítsa be a hangerőt.
Csev. figyelmezt. Megegyezik az 1. vonal csengőhangjával.
hangja
Vibrációs
hívásjelző
Válassza ki a Be vagy a Ki opciót.
Billentyűhangok
Válassza ki a ki, 1. szint, 2. szint, vagy 3. szint
opciót.
Figyelmezt. hang Válassza ki a Be vagy a Ki opciót.
Figyelmeztetés
122
Ha Csoportokat hozott létre, válassza ki a kívánt csoport nevét, ha azt szeretné, hogy a telefon csak az
adott csoport tagjainak hívása esetén csörögjön. A
többi bejövõ hívás esetén a néma jelzés van érvényben.
Profilnév
Megváltoztathatja bármelyik csengőhang nevét, az
Általánost kivéve.
Csengőhang és hangjelzés hangereje
A csengőhangok és hangjelzések csak akkor szólalnak meg, ha a
telefon jelenlegi csengőhang-beállítása Általános vagy Kültéri. A
többi csengőhang beállítás elnémítja a csengőhangokat.
A hangok erejének megváltoztatásához válassza ki a listából a
Csengetés hangerejét és állítsa be a hangerőt.
TÉMÁK
A telefonkijelző látványának megváltoztatása a Témák
módosítása nélkül. A Témák tapéták, szöveg- és ikonszínek,
valamint a témában használt csomagok. A témák vagy bőrök elő
vannak telepítve a telefon vásárlásakor, vagy személyesen
letölthetők és telepíthetők.
Megjegyzés:
Az X700 telefonhoz ingyenes letöltéseket is kaphat. A
www.panasonicbox.com weboldalon a letöltésre
vonatkozó információkat találhat. A szolgáltatás
elérhetősége az országtól/ régiótól vagy a hálózattól
függ. A letöltés ingyenes, azonban a letöltés során
maga a kapcsolat nem.
TÉMÁK MEGTEKINTÉSE
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Témák.
2. Válassza ki a kívánt téma nevét.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Megtekintés.
TÉMA AKTIVÁLÁSA
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Témák.
2. Válassza ki a kívánt téma nevét.
3. Nyomja meg: Opciók majd válassza: Bekapcs..
• A téma megtekintése során nyomja meg a Bekapcs.-ot a
téma aktiválásához.
Megjegyzés:
Egyes ikonok megjelenése megváltozhat, amikor más
témát alkalmaz.
123
HÁTTÉRKÉP ÉS KÉPERNYŐVÉDŐ
MEGVÁLTOZTATÁSA
Megváltoztathatja a készenléti- és a kedvenc képernyő
háttérképét, a keretek és oszlopok színét, és a kijelzővédőt.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Témák.
2. Nyomja meg: Opciók és válassza ki: Módosítás; vagy egy
adott téma módosításához, előbb állítsa a kurzort az adott
témára az Opciók megnyomása előtt:
Alaphelyzet háttérképe
Üres képernyő Válasszon az
Alapértelm., Felh. adja meg
(saját kép a Galériából vagy letöltött
kép), más témák, vagy Nincs közül.
Színpaletta
Válasszon az alapértelmezett szín
vagy a felsorolt színek közül, az
oszlopok, ikonok és keretek
számára.
Kijelzővédő
Válasszon a Dátum és idõ
(Alapértelmezett), vagy Szöveg
(írja be saját szöveges üzenetét)
közül.
Ikonok
Válassza ki a téma ikon készletét a
listából.
Kedvencek háttérképe
Kedvencek Válasszon az
Alapértelm., Felh. adja meg
(saját kép a Galériából vagy letöltött
kép), más témák, vagy Nincs közül.
Megjegyzés:
Ha megjelenik a másolás opció, lemásolhatja a telefon
memóriájában lévõ témákat a miniSD kártyát, illetve fordítva.
ÚJ TÉMA LETÖLTÉSE
Letölthet témákat közvetlenül az előbeállított weboldalakrol,
anélkül, hogy előbb átlépne a Böngésző alkalmazásba. Ezeket a
linkeket a témákat biztosító tartalomszolgáltatókkal való
megegyezések határozzák meg.
A Beállítások alkalmazásból:
124
1. Nyissa meg: Témák.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Témaletöltések.
3. Egy mappa jelenik meg, amely hivatkozásokat tartalmaz a
tartalomszolgáltatók weboldalain található tartalomra.
• Saját hivatkozásait is hozzáadhatja a mappához.
4. Nyissa meg a mappát, majd válassza ki és nyissa meg a
kívánt hivatkozást.
5. A Böngésző aktiválása megkezdődik.
Megjegyzés:
Egyes hivatkozások a tartalomszolgáltatók által
meghatározott előbeállítások, és nem törölhetőek.
BEÁLLÍTÁSOK
A beállítások menüben módosíthatja a telefon, hívás,
csatlakozás, dátum és idő, biztonság, hívásátirányítás, letiltás,
GSM hálózat, és tartozék beállításokat.
TEL. BEÁLLÍTÁSOK
Beállíthatja a telefon nyelvét, bevitel nyelvét,
és az üdvözlőszöveget vagy logót.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Nyissa meg: Telefon.
3. Nyissa meg: Általános, válassza ki:
Telefon nyelve
Válasszon egy nyelvet, amelyen
megjelenik a képernyőn a szöveg.
Az Automatikus a SIM-kártya
által jelzett nyelvet használja.
Bevitel nyelve
Válasszon egy nyelvet, amelyen
megjelenik az Ön által beírt szöveg,
például egy szöveges üzenet írása
során.
Szótár
Válassza ki a Be opciót a szöveg
kiegészítő szótár használatához, ami
meggyorsítja a szöveg bevitelét.
125
Üdvözlő szöveg vagy logo
Az Alapértelm. a telefonnal
érkező üdvözlő szöveget vagy képet
használja, amely a telefon bekapcsolása során jelenik meg. A saját
üdvözlés beírásához válassza ki:
Szöveg. Ha a média galériából
szeretne képet választani, válassza
ki: Kép.
Eredeti beállítások
Akkor használatos, ha egy hálózatüzemeltetõ beállításvédelmet alkalmazott a telefonon, és késõbb meg
kell változtatni a védett beállításokat.
Használatához szükség van a
zárkódra.
Kijelző beállításai
Módosíthatja a kijelző fényességét és beállíthatja a kijelzővédő
bekapcsolásához szükséges időtartamot.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Nyissa meg: Telefon.
3. Válassza ki: Kijelzõ, majd nyissa meg. Válassza ki:
Fényerő
Mozgassa a kurzort a fényerő növeléséhez, vagy
lefelé a kijelző sötétítéséhez, majd nyomja meg az
OK-t.
Kijelzővédő ideje Használja a kurzort vagy , egy 1 perc és 30 perc
közötti időtartam kiválasztásához, amely elteltével a
kijelzővédő bekapcsol, ha nem használja a telefont,
majd nyomja meg az OK-t.
Készenléti mód beállítások
Válassza ki egy-egy alkalmazás nevét, amely megjelenik a bal,
illetve jobb oldali szoftver gombokon, és hivatkozásikonként
használható a kiválasztott alkalmazások eléréséhez.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Nyissa meg: Telefon.
3. Válassza ki a Készenléti állapotot, majd nyissa meg.
Válassza ki és nyissa meg: Bal programozható gomb
Válassza ki a kívánt alkalmazást, majd nyomja meg: OK.
126
Jobb programozható gomb Válassza ki a kívánt alkalmazást,
majd nyomja meg: OK.
HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Hívás, majd nyissa meg.
3. Válassza ki:
Saját szám
küldése
Válassza: Hálózat adja meg, Igen vagy Nem. Azt
határozza meg, hogy az Ön mobilszáma megjelenjene a hívott személy telefonján. Hálózatfüggõ.
Hívásvárakoztatás
Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Állapot
ellenőrzése. Ha szükséges, válassza: Aktiválás. A
hálózat megerősítő jelzést küld. Ha aktiválva van, ha
hívás közben egy másik hívás érkezik, várakoztathatja
az első hívást, és válaszolhat a másodikra. Lásd
Hívásvárakoztatás, a 21 o.
Automatikus
újratárcsázás
Válassza a Be opciót, az újratárcsázáshoz, ha a hívás
nem kapcsol. Nyomja meg a
-t az automatikus
újratárcsázás leállításához.
Hívás utáni
jelentés
Kapcsolja Be, ha rövid összegzést szeretne az utolsó
hívás időtartamáról.
Gyorstárcsázás
Kapcsolja Be, egy elõbeállított számjegy gomb lenyomva tartásával történõ híváshoz készenléti üzemmódból. Elõbb állítsa be a Gyorstárcsázó gombokat a
Beállításokban (lásd Gyorstárcsázás, a 141 o. ).
Bármely gomb
fogad
Kapcsolja Be, hogy a beérkező hívásokat a
vagy
kivételével bármely gomb
megnyomásával fogadhassa.
Aktív kagylóhéj
Kapcsolja Be, ahhoz, hogy egy hívást a kagylóhéj-flip
felnyitásával fogadhasson, illetve a kagylóhéj-flip becsukásával befejezhessen. Ha Ki van kapcsolva, és
beszélgetés közben becsukja a kagylóhéj-flipet, akkor
a hívó hangja a hátsó hangszórón lesz hallható.
Használt
telefonvonal
Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha előfizetett egy Váltakozó vonal szolgáltatásra, amely két külön telefonvonalat biztosít ugyanazon a SIM kártyán. Válassza az
1. vonalat vagy a 2. vonalat.
,
127
Vonalváltás
Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha előfizetett egy
Váltakozó vonal szolgáltatásra, (Lásd a használt
telefonvonal beállítást). Megszüntetheti az egyik
telefonvonal kiválasztását. Egy korábban leblokkolt vonal újbóli használatához szüksége lesz
a PIN2 kódra.
KAPCSOLAT BEÁLLÍTÁSA
Hozzáférési pont beállításai
A hozzáférési pontok olyan beállítás készletek, amelyek
biztosítják a telefon kapcsolatát az Internettel és más
szolgáltatásokkal. Az Ön telefonja három fő hozzáférési pont
készletet használ: Multimédia (MMS), Böngésző, és Internet. A
hozzáférési pontokat be kell állítani, a multimédia és email
üzenetek küldéséhez és fogadásához, a Böngésző, SyncML,
Eszközkezelő használatához, a telefon modemként történő
felhasználásához, és a letöltéshez.
A hozzáférési pontok adatszolgáltatásokat használnak a
csatlakozáshoz. A felhasználható adatszolgáltatások a
következők: Adathívás (Vonalkapcsolt adatok) és GPRS
(Adatcsomagok). Az elérhető adatátviteli technológiával és az
előfizetéssel kapcsolatban forduljon mobilszolgáltatójához.
Előfordulhat, hogy a mobilszolgáltató előre beállít egyes
hozzáférési pontokat, vagy az összesét, ez esetben ezek nem
módosíthatók. A hozzáférési pontok konfigurációját a
mobilszolgáltatótól intelligens üzenetben is megkaphatja.
Lehetséges, hogy további hozzáférési pontokat is állíthat be.
A hozzáférési pontok megtekintéséhez, módosításához, vagy új
pontok létrehozásához, előbb meg kell szereznie és be kell vinnie
telefonjába a megfelelő konfigurációkat a mobilszolgáltatójától és
Internet szolgáltatójától.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Csatlakozás, majd nyissa meg.
3. Nyissa meg: Hozzáférési pontok, a már létező hozzáférési
pontok megtekintéséhez.
• Az adathívást a D ikon jelzi. A GPRS adatcsomag hívást
a G ikon
jelzi.
128
4. Új hozzáférési pont létrehozásához, nyomja meg: Opciók, és
válassza: Új hozzáférési pont > Alapbeáll. használata vagy
Meglévõ beáll. haszn.. Hozza létre az új hozzáférési pontot
az előbeállított alapértelmezett beállításokból, vagy
használjon fel egy meglévő hozzáférési pontot, és módosítsa.
• Egy hozzáférési pont szerkesztéséhez nyomja meg:
Opciók, és válassza: Módosítás.
5. Írja be az információkat a mezőkbe. Azokat a mezőket,
amelyeket a telefonban egy piros csillag (*) jelöl, kötelező
kitölteni. A választott adatátvitel típus meghatározza, milyen
mezők jelennek meg.
* Csatlakozás
neve
Ha még nincs kitöltve, írjon be egy könnyen megjegyezhető nevet.
Adatátvitel
Válasszon a GPRS vagy Adathívás közül.
* Tárcsázandó
szám (csak
adathívás)
Írja be a hozzáférési ponthoz tárcsázandó telefonszámot.
Hozzáférési
Írja be a nevet, amelyet a szolgáltatójától kapott.
pont neve (csak
GPRS)
Felhasználónév
Írja be a szolgáltató által biztosított felhasználónevet, ha szükséges.
Jelszókérés
Ha azt szeretné, hogy a telefon minden csatlakozás
alkalmával jelszót kérjen, válassza az Igent.
Jelszó
Írja be a szolgáltató által biztosított jelszót, ha
szükséges.
Hitelesítés
Válasszon: Normál vagy Biztonságos.
Honlap
Írja be a szolgáltatás Internetes webcímét.
Adathívás
típusa (Csak
A mobilszolgáltató és Internet szolgáltató
határozza meg.
adathívás)
Maximális
Válasszon egy határértéket a csatlakozási
adatátviteli
sebességnek, ha többet kell fizetnie a nagyobb
sebesség (Csak sebességért.
adathívás)
129
6. A fő mezőkből nyomja meg: Opciók, válassza ki: További
beállítások, majd írja be:
Telefon IP-címe Adja meg a telefon IP-címét, és hogy statikus
vagy dinamikus-e. A szolgáltató határozza meg,
hogy az IP cím statikus, vagy dinamikus-e.
Elsõdl.
névszerver
Írja be az elsődleges domain-névszerver IPcímét.
Másodl.
névszerver
Írja be a másodlagos domain-névszerver IPcímét.
Proxy-szerv.
címe
Adja meg a proxyszerver címét a hozzáférési
ponthoz.
Proxy
portszáma
Adja meg a proxyszerver portszámát a
hozzáférési ponthoz.
Visszahívó szerverek használatához válassza:
Visszahívás
(csak adathívás) Igen.
Visszahívás
típusa (csak
adathívás)
Válassza ki a visszahívás módját: Szerverszám,
vagy Másik szám.
Írja be a telefonszámot amit a visszahívó szervVisszahívószám (csak ernek kell használnia.
adathívás)
PPP-tömörítés PPP (Point-to-Point Protocol) tömörítés
(csak adathívás) használatához válassza: Igen.
Bejel. par.fájl
haszn. (csak
adathívás)
A bejelentkező parancsfájl mezőben meghatározott bejelentkező parancsfájl használatához
válassza: Igen.
Bejel. parancs- Adja meg a felhasználandó bejelentkező parancsfájlt.
fájl (csak
adathívás)
Modem inicial- Ha szükséges, adjon meg egy modeminicializáló
sort (AT parancssort)
izálása (csak
adathívás)
Megjegyzés:
130
Ha egyes beállításokat a mobilszolgáltató védetté tett,
azokat nem tudja megváltoztatni.
GPRS-beállítások
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Csatlakozás, majd nyissa meg.
3. Válassza ki: GPRS, majd nyissa meg.
4. Nyissa meg a szerkesztéshez:
GPRS-kapcso- Ha csak akkor szeretne GPRS szolgáltatáshoz
csatlakozni, amikor a GPRS-t használó alkallat
mazást nyit meg, válassza: Ha szükséges. Az
alkalmazás bezárása után a GPRS szolgáltatás
megbontja a kapcsolatot.
Ha folyamatosan kapcsolatban akar lenni, mikor
GPRS szolgáltatással ellátott területen tartózkodik válassza: Ha rend. áll. Ez esetben a
GPRS ikon
váltja fel a térerő ikont .
Hozzáférési
pont
Válasszon egy, a szolgáltató által biztosított
hozzáférési pontot, ha a telefont modemként
akarja használni, a számítógépes GPRS-kapcsolat létrehozásához.
Megjegyzés:
Ha Ön a GPRS-szel történő folyamatos kapcsolatot
választotta, amikor az rendelkezésre áll, azonban olyan
területen tartózkodik, ahol nincs GPRS-szolgáltatás, a
telefon időnként megpróbál csatlakozni a GPRSszolgáltatáshoz.
Adathívás beállításai
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Csatlakozás, majd nyissa meg.
3. Válassza ki: Adathívás, majd nyissa meg.
4. Nyissa meg: Online idõ Állítson be egy időszakot, amelynek
elteltével az adathívás megszakad, ha ezalatt nem használja.
DÁTUM- ÉS IDŐBEÁLLÍTÁSOK
A dátum és idő beállításokat az Óra menüből végezheti el. Lásd:
Óra, a 139 oldalon.
131
BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK
Telefon és SIM
Az Ön telefonja és SIM-kártyája biztonsági kódokkal van ellátva,
amelyek segítségével korlátozhatja a telefonhoz való hozzáférést.
Jegyezze fel kódjait írásban egy biztonságos helyen.
• Írja be a PIN kódot a telefon használatához
A PIN és PIN2 kódok (4-től 8 számjegyig), amelyeket a
mobilszolgáltató biztosít, megvédik az Ön SIM-kártyáját a
jogosulatlan használattól.
Ha bekapcsolja a PIN kód kérését, a PIN-kódot mindig be kell írni,
amikor bekapcsolja a telefont.
A PIN2-kód egyes hálózati szolgáltatások eléréséhez szükséges,
például a rögzített tárcsázás és a hívásköltség szolgáltatásokhoz. A
leblokkolt PIN2 kód újbóli használatához használja a PUK2 kódot.
A PIN és PIN2 kódok csak a jelenleg használt SIM-kártyát
befolyásolják, mert nem a telefon memóriájában, hanem a SIMkártyán tárolódnak.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Biztonság, majd nyissa meg. Nyissa meg:
Telefon és SIM.
3. Válassza ki a kívánt beállítást és válasszon az alábbiak közül:
A telefon-PIN
aktiválása
Ha az Igent választja, a telefon minden bekapcsolásakor kéri a PIN-kódot. Az aktiváláshoz szükség van a PIN kódra.
PIN-kód
A PIN-kód megváltoztatásához adja meg a jelenlegi PIN-kódot, majd az új PIN-kódot kétszer. Nyomja meg az OK-t.
PIN2-kód
A PIN2-kód megváltoztatásához adja meg a
jelenlegi PIN2-kódot, majd az új PIN2-kódot
kétszer. Nyomja meg az OK-t.
Megjegyzés:
132
Ha 3-szor helytelenül adja meg a PIN- vagy PIN2-kódot, a
SIM-kártya leblokkol. A PUK/PUK2-kódot (PIN kioldó kód) a
mobilszolgáltatójától kaphatja meg. Ha a PUK/PUK2-kód 10szer hibásan kerül megadásra, a telefon
mûködésképtelenné válik, a SIM-kártyán tárolt minden
információ elvész, és a SIM-kártyát ki kell cserélni.
• Biztonsági kód megadása a telefon használatához
Az engedélyezetlen használat elkerülése érdekében lezárhatja a
telefont. Amikor a telefon zárva van, a telefon használatához meg
kell adni a biztonsági kódot. A telefonzár ikon
jelzi, hogy a
telefon zárva van.
A telefonzár kioldásához írja be a biztonsági kódot. Amikor a
telefon zárva van, hívhatja a helyi segélykérő számokat, és
fogadhat bejövő hívásokat.
Billentyûparancs: A telefon lezárásához nyomja meg a
válassza ki: Telefon lezárása.
, és
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Biztonság, majd nyissa meg. Nyissa meg:
Telefon és SIM.
3. Válassza ki a kívánt módot és válasszon az alábbiak közül:
Automata zár
ideje
A telefon egy bizonyos idõ elteltével záródik, ha ezalatt
nem használják. Válassza ki: Felh. adja meg az
idõtartam beírásához, percekben. Használatához
szükség van a biztonsági kód beállítására.
Biztonsági kód A biztonsági kód megváltoztatásához adja meg a
jelenlegi biztonsági kódot, majd az új biztonsági
kódot kétszer. Jegyezze fel az új kódot biztonságos
helyen. Az elõbeállított biztonsági kód: 12345.
SIM-cserénél
lezárás
Figyelmeztetés:
A telefon egy ismeretlen SIM-kártyával történő
használatának a megakadályozásához válassza:
Igen.
Ha megváltoztatja a biztonsági kódot, és késõbb nem
jut eszébe, a mobilszolgáltató nem tudja meghatározni
a kódot. Ez esetben a telefont alaphelyzetbe kell hozni
egy erre jogosult szerviz központban.
• Rögzített tárcsázás és Zárt hívócsoport
A rögzített tárcsázás az ezt a funkciót támogató SIM-kártyán lévő
“rögzített számokra korlátozza a kimenő hívásokat. Ha be van
kapcsolva, a rögzített tárcsázási listán kívüli számok nem
tárcsázhatóak. Listán kívüli számokra történő hívásátirányítás és
üzenet küldés sem használható. E funkció használatához
szüksége van a PIN2 kódra.
133
A rögzített tárcsázásba történő belépést követően, nyomja meg:
Opciók, és válassza ki: Új névjegy vagy Hozzáad. Névj.-bõl,
hogy egy telefonszámot hozzáadjon a rögzített tárcsázási
listához. A rögzített tárcsázási listában lévő számokat hívhatja,
módosíthatja és le is törölheti.
Egyes mobilszolgáltatók lehetővé teszik a Zárt hívócsoport
funkció használatát, amely segítségével a telefon csak bizonyos
csoportokon belül fogad hívásokat, illetve engedélyez kimenő
hívást. A csoportok beállítása a mobilszolgáltatóval történik, az
előfizetéses vásárlás során.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Biztonság, majd nyissa meg. Nyissa meg:
Telefon és SIM.
3. Válassza ki a kívánt módot és válasszon az alábbiak közül:
Rögzített
tárcsázás
Adja meg a PIN2-kódot. Nyomja meg: Opciók, és
válassza ki: Új névjegy vagy Hozzáad. Névj.bõl, a rögzített tárcsázási lista létrehozásához. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Rögzített
tárcs. be, a szolgáltatás aktiválásához.
Zárt
hívócsoport
Válassza ki: Alapértelmezett, a mobilszolgáltatónál beállított alapértelmezett csoportra történő
alkalmazáshoz. Válassza ki: Be, egy másik, korábban beállított csoport aktiválásához.
SIM-szolg.
visszaig.
A telefon és a hálózat között küldött
megerősítések megtekintéséhez, amikor SIMkártya alkalmazásokat és eszközöket vesz
igénybe, válassza: Igen.
Szerver törlése
Átállíthatja a megbízott szolgáltató szerver beállításokat, ha egy üzenetben beállításokat kapott. Az új
beállításokért forduljon a szolgáltatóhoz.
Tanúsítványok kezelése
A tanúsítványok elektronikus üzenetekhez csatolva igazolják a küldõt
és a címzettet, az olyan nem biztonságos hálózatokon, mint az e-mail
szerverek vagy az Internet. A tanúsítványok két típusa, melyeket az
Ön telefonja tárol a hitelesítõ- és a magán tanúsítvány.
134
A hitelesítõ tanúsítványok a telefonra letöltve a szerver
tanúsítványainak, aláírásainak ellenõrzésére alkalmazhatók, és annak
garantálására, hogy a tanúsítványt egy tanúsítóhatóság állította ki.
A személyes tanúsítványokat egy tanúsítóhatóság bocsátja ki az
Ön számára.
A tanúsítványok csak egy meghatározott időszakra érvényesek,
és időnként meg kell őket újítani. A megújításhoz lépjen
kapcsolatba a tanúsítvány kibocsájtójával.
Bizalmas információ letöltését vagy küldését megelőzően,
ellenőrizze az átjáró vagy szerver digitális aláírását és
érvényességi idejét a tanúsítványon.
A telefon figyelmezteti Önt, ha a böngésző vagy a szerver
azonosítója nem megbízható, vagy ha nem rendelkezik a
megfelelő tanúsítvánnyal a telefonban.
• Tanúsítványok megtekintése
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Biztonság, majd nyissa meg.
3. Válassza ki: Tanúsítványkezelés, majd nyissa meg.
• Megjelenik a hitelesítő tanúsítványok listája.
4. Nyomja meg: Opciók és válassza: Tanúsítvány adatai.
• Megjelenik egy lista, amely olyan részleteket tartalmaz,
mint a kiállító, tárgy, érvényességi időszak, tanúsítvány
helye, tanúsítvány formátuma, algoritmus, szériaszám és
ujjlenyomat.
• A hitelesítõ és a személyes tanúsítványok eltérõ információkat
tartalmaznak. Ha a személyes tanúsítvány egy külsõ szerverrõl
származik, akkor eltérõ információkat tartalmaz.
5. A segítségével válassza ki a megtekinteni kívánt
személyes tanúsítványokat, ha azok hozzáférhetőek.
• Bizalmi beállítások
Ellenőrizheti, hogy egyes alkalmazások (Böngésző,
Alkalmazáskezelő, vagy Internet) képesek-e egy kiválasztott
tanúsítvány használatára.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Biztonság, majd nyissa meg.
3. Válassza ki: Tanúsítványkezelés, majd nyissa meg.
4. Válaszon ki egy hitelesítő tanúsítványt, nyomja meg: Opciók
és válassza ki: Bizalmi beállítások.
135
5. Minden alkalmazás esetén válassza ki az Igen-t, ezzel
engedélyezve a tanúsítvány számára, hogy ellenőrizze a
böngészőoldalakat, szervereket vagy szoftvereket. Válassza
Nem-et, megtiltva ezzel a tanúsítvány számára, hogy
ellenőrizze a böngészőoldalakat, szervereket vagy
szoftvereket.
Megjegyzés:
A bizalmi beállítások megváltoztatása elõtt gyõzõdjön meg
arról, hogy a tanúsítvány kibocsájtója megbízható, és hogy a
tanúsítvány a feltüntetett kibocsájtóhoz tartozik.
HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS
Bejövő hívások (hang, adat) más számra történő átirányításához.
Hálózatfüggő szolgálat.
Lekérdezheti az Hívásátirányítás állapotát
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Hívásátirányít., majd nyissa meg.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Állapot ellenõrzése. A
hálózat jelzést küld az aktuális állapotról.
Hívásátirányítás aktiválása
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Hívásátirányít., majd nyissa meg.
3. Válasszon ki egy vagy több opciót: Minden hanghívás, Ha
foglalt, Ha nem válaszol, Ha ki van kapcsolva, Ha nem
érhetõ el, Minden fax hívás, vagy Minden adathívás.
4. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Aktiválás.
5. Válassza ki, hogy a hívásokat a Hangpostafiókra vagy
Másik számra irányítsa át.
6. Írja be a telefonszámot, majd nyomja meg: OK.
• A Keresés megnyomásával válasszon egy bejegyzést a
Kapcsolatlistáról.
7. A hálózat megerősítő jelzést küld.
A hívásátirányítás törléséhez válassza ki az Opciók-at, majd
válassza ki: Törlés vagy Minden átir. törlése.
136
HÍVÁSKORLÁTOZÁS
A híváskorlátozás egy, a szolgáltató által adott jelszó segítségével
korlátoz bizonyos kimenő és/vagy bejövő hívástípusokat.
Hálózatfüggő szolgáltatás.
Lekérdezheti a Híváskorlátozás állapotát
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Híváskorlátoz., majd nyissa meg.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Állapot ellenõrzése. A
hálózat jelzést küld az aktuális állapotról.
Híváskorlátozás aktiválása
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Híváskorlátoz., majd nyissa meg.
3. Válasszon: Kimenõ hívások, Nemzetközi hívások,
Nemzetközi hívások, kivéve haza., Bejövõ hívások, vagy
Bejövõ hívások külföldön.
4. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Aktiválás.
5. Írja be a korlátozó jelszót, majd nyomja meg: OK.
6. A hálózat megerősítő jelzést küld.
A híváskorlátozás törléséhez válassza ki az Opciók-at, majd
válassza ki: Törlés vagy Minden korl. törlése.
A híváskorlátozó jelszó megváltoztatásához nyomja meg:
Opciók, és válassza: Korl. jelszó mód.. Írja be a jelszót, amelyet
a mobilszolgáltatójától kapott. Írja be, majd erősítse meg az új
jelszót.
HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK
Ha Ön nem a saját országában vagy régiójában tartózkodik,
lehet, hogy használhat egy olyan hálózatot, amelyhez közvetlenül
nem csatlakozott. Ezt roaming-nak (barangolásnak) nevezik.
Megjegyzés:
A nemzeti törvény nem mindig ad lehetőséget a saját
körzetben való barangolásra.
137
Válasszon hálózatot.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Hálózat, majd nyissa meg.
3. Állítsa az Operátorválasztást Automatikus-ra, hogy a
telefon automatikusan hálózatot válasszon roaming közben.
Állítsa az Operátorválasztást Kézi-re hogy maga
választhassa ki a hálózatot egy listából, amely a jelenlegi
tartozkódási hely azon hálózatait tartalmazza, melyek
roaming megállapodással rendelkeznek a hazai hálózattal.
• Mikrocellás hálózat használata
Amikor a telefon mikrocellás hálózatot (MCN) használ, a
készenléti állapotban jelezheti ezt egy MCN jelzéssel. Kapcsolja
Be az Adókörz.-információ-t a jelzés bekapcsolásához, MCN-be
történő belépés esetén.
TARTOZÉK BEÁLLÍTÁSOK
Ha egy fülhallgatót vagy Bluetooth® fülhallgatós tartozékot
csatlakoztat a telefonra, beállíthatja a csengőhangot (Általános,
Néma, Találkozó, Utcai, Személyhívó) amelyet a telefon használ,
mikor a tartozék csatlakoztatva van.
Lásd Csengõhangok a 121 oldalon a csengőhangokról.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Tartozékok, majd nyissa meg.
3. Válassza: Fülhallgató vagy BT-tartozék, majd nyissa meg.
4. Válassza ki az Alapüzemmód beállítást (Aktív profil,
Általános, Néma, Találkozó, Utcai, vagy Személyhívó).
5. Kapcsolja Be az Automatikus válasz-t ha azt kívánja, hogy a
telefon automatikusan megválaszolja a hívásokat, mikor a
tartozék csatlakoztatva van.
• Használt tartozék
Válassza ki, melyik tartozék van a telefonhoz csatlakoztatva.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Beállítások.
2. Válassza ki: Tartozékok, majd nyissa meg.
138
3. Nyissa meg: Használt tartozék, majd válassza: Fülhallgató
vagy BT-tartozék.
ÓRA
Válassza ki egy analóg vagy digitális óra megjelenítését
készenléti üzemmódban. Egyes eseményekhez állítson be
ébresztőórát vagy hangjelzést. Ha a telefon ki van kapcsolva az
ébresztési idő elérésekor, a telefon bekapcsol, és megszólal az
ébresztőóra hangja.
DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Óra
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
3. Válassza ki a kívánt beállítást, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Módosítás.
Idő
Írja be a számokat, vagy használja a kurzort az
gombokkal léphet a
idő megadásához. A
mezők között.
Dátum
Adja meg a dátumot az idővel megegyező módon.
Dátumformátum
Válasszon formátumot, hh = hónap, nn = nap,
éééé = év.
Dátumelválasztó Válasszon a szimbólumok közül [ . : / - ].
Időformátum
Válasszon: 12 órás vagy 24 órás.
Időelválasztó
Válasszon a szimbólumok közül : vagy ..
Óratípus
Válasszon: Analóg vagy Digitális.
Ébresztőóra
hangja
A dallam kiválasztásához görgesse végig a csengőhangok listáját. A dallam meghallgatásához jelölje
meg a dallam nevét, és várjon. A befejezéshez nyomja
meg bármelyik gombot. A dallam kiválasztásához
jelölje meg a dallam nevét, majd nyomja meg:
Kiválasztás.
Idő autom.
frissítése
Válassza a Be opciót, hogy a telefon automatikusan frissítse az időt a hálózatból. Hálózatfüggő
szolgáltatás.
139
Eltérés a
GMT-től
Ha az idő automatikus frissítése nem használható,
válassza ki az időzóna eltérését a GMT időtől
(például, +05:00 vagy -05:00).
Nyári
időszámítás
Kapcsolja Be, hogy +01:00 órával növelje az
eltérést az aktuális GMT időtől.
Megjegyzés:
Az Eltérés a GMT-tõl és a Nyári idõszámítás
beállítások csak akkor elérhetőek, ha az Idõ autom.
frissítés Ki van kapcsolva.
ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Óra
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Ébr. beállítása.
3. Adja meg az ébresztés idejét, beírva azt, vagy a . gombok
segítségével. A
gombokkal léphet a mezők között.
Nyomja meg az OK-t.
Ha már be van állítva egy ébresztési időpont, átállíthatja vagy
törölheti azt, ha megnyomja az Opciók-at és kiválasztja: Ébr.
módosítása vagy Ébresztés törlése.
Amikor az ébresztő megszólal
Az ébresztési idő elérésekor megszólal az ébresztőóra hangja, a
kijelző villog, és egy üzenet jelenik meg.
Az ébresztő kikapcsolásához nyomja meg: Leállít.
Az ébresztés 5 percre történő szüneteltetéséhez nyomja meg a
Szundi-t vagy bármelyik gombot.
• Ha a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol, és
megszólal az ébresztés.
• Ha megnyomja a Szundi-t, a telefon 5 percre
automatikusan kikapcsol, majd az ébresztő újra megszólal
(maximum 5 alkalommal).
• Ha megnyomja: Leállít, a készülék megkérdezi, hogy be
kívánja-e kapcsolni a telefont.
Figyelmeztetés:Ne nyomja meg az Igen-t, amikor repülőgépen,
érzékeny orvosi berendezés közelében vagy
benzinkútnál tartózkodik, vagy ha az interferenciát
vagy veszélyt okozhat.
140
A Leállítás megnyomásával az ébresztés törlődik. Ha másnap is
ébresztést szeretne, újra be kell állítania az ébresztést.
GYORSTÁRCSÁZÁS
Állítsa be a telefont, hogy a gyakran hívott számokat 2 gomb
megnyomásával gyorsabban hívhassa.
GYORSTÁRCSÁZÁS HOZZÁRENDELÉSE
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Gyorstárcsázás.
2. Az 1 - 9 közötti számokat mutató táblázat
jelenik meg.
• Ha valamely számjegyet ikon
helyettesít, a mobilszolgáltató lefoglalta
az adott gombot egy speciális szám,
például egy hangpostafiók szám
tárcsázására.
3. Válassza ki a számot, nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Kijelöl.
4. Válassza ki a kívánt Kapcsolatok bejegyzést, majd nyomja
meg: Kiválasztás.
5. Válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg: Kiválaszt.
GYORSTÁRCSÁZÁS HASZNÁLATA
Egy már beállított gyorstárcsázási szám hívásához, válasszon az
alábbi módszerek közül:
• Készenléti üzemmódban nyomja meg a megfelelő számjegy
gombot
és nyomja meg:
.
• A gyorstárcsázás menüből válassza ki a kívánt számot és
nyomja meg:
, vagy nyomja meg: Opciók, majd válassza:
Hívás.
GYORSTÁRCSÁZÓ SZÁMOK MÓDOSÍTÁSA,
TÖRLÉSE VAGY MEGTEKINTÉSE
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Gyorstárcsázás.
2. Válassza ki a kívánt számot a táblázatban.
141
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Módosítás,
Eltávolítás, vagy Szám megtekintése.
HANGUTASÍTÁSOK
Tartsa lenyomva a
, gombot, mondja be: “Hangtárcsázás“,
majd mondjon be egy nevet a névjegyzékből és a telefon
tárcsázza a megfelelő számot. Tartsa lenyomva a
gombot,
mondja be: “nyisd meg az Üzeneteket” vagy “nyisd meg a
kamerát”, és a telefon közvetlenül megnyitja az adott alkalmazást.
HANGUTASÍTÁSOK AKTIVÁLÁSA
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
• vagy a Beállítások alkalmazásból, nyissa meg: Hang.
2. Egy utasítást hall: “Mondjon be egy parancsot”.
3. Mondja ki a telefonban felsorolt lehetőségek egyikét, amelyet
használni kíván: Hangtárcsázás, Névkeresés vagy Megnyitás
(alkalmazást).
HANGTÁRCSÁZÁS
Tárcsázás név szerint
A felhívni kívánt név kimondásával történő tárcsázáshoz:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
2. A “Mondjon be egy parancsot” utasítást követően mondja be:
“Hangtárcsázás”.
3. Miután meghallja a “Mondja be a nevet vagy a számot”
utasítást, mondjon be egy teljes nevet a névjegyzékből, a
keresztnevet és vezetéknevet egyaránt.
4. A készülék megismétli a nevet, és a telefon megkezdi a
tárcsázást.
• Ha a névhez a névjegyzékben több szám is tartozik,
mondja be a kívánt szám megnevezését.
Tárcsázás szám szerint
A szám kimondásával történő tárcsázásához:
1. Miután meghallja a “Mondja be a nevet vagy a számot”
utasítást, mondja be a kívánt telefonszám számjegyeit,
anélkül, hogy szünetet tartana a számjegyek között.
2. Ha a készülék felismeri a számot, megismétli azt, és a telefon
megkezdi a tárcsázást.
142
Ha telefon nem biztos a számban, megjeleníti a választási
lehetőségeket és az “Ezt mondta...?” üzenetet, majd megállapítja
az első lehetőségét.
• Ha a szám helyes, mondja be: “Igen”. Ha a szám nem helyes,
mondja azt hogy “Nem“ a következő lehetőség
meghallgatásához, vagy válassza ki a gombokkal a helyes
számot a listából.
NÉVKERESÉS
Kikeresheti egy személy kapcsolati információját a névjegyzékből,
a telefonszám automatikus tárcsázása nélkül.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
2. A “Mondjon be egy parancsot” utasítást követően mondja be:
“Névkeresés”.
3. Miután meghallja a “Mondja be a nevet” utasítást, mondjon be
egy teljes nevet a névjegyzékből, a keresztnevet és
vezetéknevet egyaránt.
4. A névjegyzék bejegyzés megjelenik a képernyőn.
ALKALMAZÁS MEGNYITÁSA
Nyisson meg egy alkalmazást, kimondva a “Megnyitás” szót, majd
a kívánt alkalmazás nevét.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
2. A “Mondjon be egy parancsot” utasítást követően mondja be:
“Megnyitás”, majd mondja be az alkalmazás nevét, például
“Üzenetek”.
3. Az alkalmazás megnyílik.
A megnyitható alkalmazások kiválasztásáról lásd: Hangutasításbeállítások.
HANGUTASÍTÁS-BEÁLLÍTÁSOK
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
2. A “Mondjon be egy parancsot” utasítást követően nyomja
meg: Beállítások, és válasszon:
Számjegytárcsázás
Ha a telefon rendszeresen nem képes a kimondott
számjegyek felismerésére, válassza ki a Számjegyadaptálást, hogy felvételek készítésével tanítsa meg
a rendszert hangjának felismerésére. Az eredeti felismerőprogram visszaállításához válassza a Számjegyek visszaállítása opciót.
143
Érzékenység
Ha a telefon nem képes a legtöbb parancs felismerésére, állítsa az érzékenységet a kevesebb
elutasítás irányába. Ha a telefon túl sok parancsot
ismer fel tévesen, állítsa az érzékenységet a több
elutasítás irányába.
Válassza ki: Parancsok vagy Nevek. Ezután
mozgassa a kurzort fel vagy le a beállítás megváltoztatásához.
Lehetőségek
listája
Állítsa be, hogy feltüntesse-e a különböző
lehetőségeket a telefon, ha nem ismeri fel a
parancsot.
Hang
Kapcsolja be vagy ki az utasítások, nevek, és
számjegyek visszajátszását. A visszajátszás
sebességének vagy hangerejének megváltoztatásához válassza ki: Névbeállítások.
Nyelv
Válasszon a nyelvek listájáról egy nyelvet, amelyet a szoftver az audioüzenetek, szöveges
üzenetek és a hanfelismerés céljára fog
használni.
Alkalmazásmegnyitás
Válassza ki a listáról, mely alkalmazások legyenek megnyithatók az Alkalmazás megnyitás
használatával.
Névjegyek
frissítése
A Hangutasítások megnyitása esetén, a program
ellenőrzi, nem történt-e módosítás vagy új név a
Névjegyzékben, és ha szükséges, újra betölti a
listát. Ha a lista hosszú, az újratöltés tovább
tarthat. Válassza ki a Konfigurálást az Automatikus vagy a Kézi újratöltés kiválasztásához.
Névjegy
Copyright-információ a hangfelismerő szoftverről.
PRINT BOY BEÁLLÍTÁS
A PrintBoy Beállítás a QuickOffice menüvel használható a
QuickOffice dokumentumok vezeték nélküli nyomtatásához a
telefonról a megfelelő nyomtatók segítségével.
A Beállítások menüből:
1. Nyissa meg: PB Beállítás.
144
2. A Meghajtók részben a megfelelő nyomtató meghajtók listája
látható. Válassza ki a kívánt nyomtatót.
3. Nyomja meg: Opciók és válassza: Konfigurálás. Válasszon
az alábbiak közül:
Kommunikáció Válassza ki az adatközlés módját a nyomtatóra.
Papír méret
Válasszon papír méretet.
Bal margó
Válassza ki a bal margó méretét.
4. A nyomtató konfigurálását követően, használja:
meg: Opciók és válassza :
, nyomja
Teszt
nyomtatás
Teszt nyomtatást hajt végre.
Bluetooth >
Válassza a Nyomtatót keres opciót a nyomtatóval
történõ párosításhoz.
A Meghajtók részben, alapértelmezettként állítja
Beállítás
alapértelmezés be a kiválasztott nyomtatót.
ként
NÉVJEGY
A telefonra és a telefonon használt szoftverre vonatkozó
copyright-információk megtekintése.
A Beállítások alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Névjegy.
145
ESZKÖZÖK
Az eszközök lehetővé teszik, hogy Ön többféle feladatot egy
helyen végezzen el. A Számológép gyors számítások
elvégzésére használható. Az Átszámítóval pénznemek és
mértékegységek válthatók át. A Jegyzettömbbe gyors
megjegyzéseket írhat be. A Rögzítővel rövid hangklipek vehetők
fel. A Fájlkezelővel egy helyen nézheti meg a fájljait, és kezelheti
a miniSD cardon tárolt adatokat. Az Alkalmazáskezelővel Java™
MIDlet (Mobile Information Device) alkalmazásokat telepíthet.
Az Eszközök menü a következő fő opciókat tartalmazza:
Számológép
Átváltó
Jegyzettömb
Rögzítő
miniSD
Teendők
Alk.kez.
Fájlkezelő
Fotófény
SIM-szerszámosláda
SZÁMOLÓGÉP
A számológéppel egyszerű matematikai számítások végezhetők.
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Számológép.
2. Egy virtuális számológép jelenik meg.
Írja be a számítás első számát, amely a
képernyő alsó részén fog megjelenni.
• Tizedesvesszõ beírásához nyomja
meg:
.
• Számjegyek törléséhez nyomja meg:
.
• Egy szám előjelének a
megváltoztatásához vigye a kurzort a
pozitív/negatív gombra és válasszon.
3. Mozgassa a kurzort
vagy a keretnek a kívánt matematikai
mûvelethez mozgatásához, majd nyomja meg: a kiválasztáshoz.
4. Írja be a következő számot. Az eredmény megjelenítéséhez
vigye a kurzort az egyenlőségjel-gombhoz és válassza ki.
146
• Az utolsó eredmény megtekintéséhez nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Utolsó eredmény.
A képernyõ bal oldala “szalagként” szolgál a számítások rögzítésére.
Használja a képernyõn látható kettõs felfelé és a kettõs lefelé mutató
nyíl-gombot a “szalag” felfelé és lefelé történõ görgetéséhez.
Egy számnak a számológép memóriájában történő elmentéséhez
válassza ki az MS (Memory Save = memóriába mentés) gombot.
A szám előhívásához válassza ki az MR (Memory Recall =
memóriából előhívás) gombot.
Billentyűparancs:
TAz automatikus összeadáshoz, kivonáshoz,
szorzáshoz vagy osztáshoz írja be az első számot.
Nyomogassa:
, amíg oda nem ér a kívánt
számtani művelethez: hagyja abba a
,
nyomogatását, és a művelet beillesztésre kerül.
ÁTVÁLTÓ
Különféle mértékegységeket válthat át egymás között, pl.: a világ
pénznemei, terület, hosszúság, térfogat, hőmérséklet,
teljesítmény, sebesség.
Az alappénznem beállítása
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Átváltó.
2. Ha a Típus mező nem Pénznemre van állítva, nyissa meg és
állítsa Pénznemre.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Árfolyamok. A világ
pénznemeinek a listája jelenik meg (3 betűs
pénznemkódokkal). Az alappénznem (ha be van állítva) a
képernyő felső részén van feltüntetve.
• Legelőször a leggyakrabban használt pénznemek
szerepelnek a listán. Ezek: USD = amerikai dollár, EUR =
euró, GBP = brit font sterling, JPY = japán jen.
4. Válassza ki az alapként beállítani kívánt pénznem kódját,
nyomja meg: Opciók, majd válassza: Alapként beállít.
• Minden korábban beírt árfolyam nullázásra kerül.
5. Válassza ki a kívánt pénznemkódokat, majd írja be a
pénznem átváltási árfolyamát, melynek alapja az újonnan
beállított alappénznem (= 1).
• Tizedesvessző beírásához nyomja meg:
.
6. Nyomja meg: Kész.
147
7. A folytatáshoz lásd: Mértékegységek átszámítása, 3. lépés
(148 o.).
Megjegyzés:
Az árfolyamok szerkesztéséhez nyomja meg: Opciók,
majd válassza: Árfolyamok.
Mértékegységek átszámítása
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Átváltó.
2. Nyissa meg a Típus mezőt, válassza ki a kívánt
mértékegység típusát, majd nyomja meg: OK.
3. Vigye a kurzort az első Mértékegység
mezőre, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Egység kiválaszt.
• Ha Pénznemet vált át, nyomja meg:
Opciók, majd válassza: Pénznem
beáll..
4. Válassza ki azt a mértékegységet,
amelyről átvált, majd nyomja meg: OK.
5. Vigye a kurzort a második Mértékegység
mezőre, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Egység kiválaszt..
• Ha Pénznemet vált át, nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Pénznem átnevez.
6. Válassza ki azt a mértékegységet, amelyre átvált, majd
nyomja meg: OK.
7. Vigye a kurzort az első Mennyiség mezőre; nyomja meg:
a nulla kitörléséhez. Írja be az átszámítani kívánt
mértékegység mennyiségét.
• Tizedesvessző beírásához nyomja meg:
.
• A + és mínusz (hőmérséklethez), és az E (exponens,
kitevő) szimbólumok beírásához nyomja meg:
.
Az átszámított mennyiség automatikusan megjelenik a második
Mennyiség mezőben.
Megjegyzés:
148
A mennyiségeket visszafelé is át lehet számítani. A
második mezõbe írja be a mennyiséget; az átváltott
mennyiség automatikusan megjelenik az elsõ mezõben.
JEGYZETTÖMB
A Jegyzettömbbe gyors megjegyzéseket írhat le. Megnyithat és
szerkeszthet egyszerű szöveges dokumentumokat (.txt), amelyek
üzenetküldő alkalmazásokból lettek elmentve.
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Jegyzettömb.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Új jegyzet.
Jegyzet elküldése
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Jegyzettömb.
2. Nyomja meg: Opciók, válassza ki: Küld > SMS-ben, MMSben, E-mailben, Bluetooth®-on vagy Infrán.
A szöveges üzenetek elkészítéséhez lásd 53 o.; a mutimédiás
üzenetekhez 54 o.; az e-mail üzenetekhez 56 o.; a Bluetooth®hoz 108 o.; az infravöröshöz pedig 111 o.
RÖGZÍTŐ
Legfeljebb 1 perc hosszúságú hangos emlékeztetők rögzíthetők.
Lehetőség van kétirányú telefonbeszélgetés rögzítésére is. A
rögzített hangklipek .amr formátumban kerülnek tárolásra.
Hangklip felvétele
Az
1.
2.
3.
Eszközök alkalmazásból:
Nyissa meg: Rögzítõ.
Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Hangfájl rögzítése.
Kezdjen el a mikrofonba beszélni. Nyomja meg: Állj! a felvétel
megállításához.
• A képernyő alján lévő Másodpercszámláló és az
Időtartammérő is nyomon követi az eltelt másodperceket.
4. A hangklip átnevezéséhez a listán nyomja meg: Opciók, majd
válassza ki: Hangfájl-átnevezés.
Hangklip lejátszása
Ha nem lett rögzítve hangfájl, menjen a 4. lépéshez. Vagy az
Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Rögzítõ.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Galéria.
3. Nyissa meg a kívánt mappát, majd válassza ki a kívánt
hangfájlt és nyissa meg.
149
• Hangerő-szabályozás Mozgassa a kurzort
a hangerő
beállításához. Megjegyzés: a képernyő felső részén egy
hangszóróikon és egy hangerőskála látható.
• A gombok képernyõn történõ kiválasztásához mozgassa a kurzort
vagy a gomb megjelöléséhez, majd nyomja meg: :
Lejátszás:
Szünet:
Visszatekercselés:
Állj!:
Gyors
előretekercselés:
Felvétel:
Egy hangklip hívás közbeni lejátszásához nyissa meg a hangklipet
jelenlegi helyérõl, és játssza le. A másik fél hallani fogja a hangklipet.
Beszélgetés rögzítése
Figyelmeztetés: A rögzített üzenet biztonságáért Ön a felelős.
Felvétel előtt kérje a másik fél beleegyezését, és
tartsa be a hangfelvételre vonatkozó helyi
törvényeket.
1. A telefonbeszélgetés közben nyomja meg:
majd kövesse
az 1-3. lépéseket a Hangklip felvétele részben leírtak szerint
(149 o.).
2. A beszélgetés felvétele elkezdődik.
3. Nyomja meg: Állj! a felvétel megállításához.
Hangklip küldése
Ha nem lett rögzítve hangfájl, menjen a 4. lépéshez. Vagy az
Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Rögzítõ.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Galéria.
3. Nyissa meg a kívánt mappát, majd válassza ki a kívánt
hangfájlt.
4. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon: Küld > MMS-ben, Emailben, Bluetooth-on vagy Infrán.
5. TA multimédiás üzenetek elkészítéséhez lásd: 53 o.; az email üzenetekhez: 54 o.; a Bluetooth®-hoz: 108 o.; az
infravöröshöz: 111 o.
150
Rögzítő beállításai
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Rögzítõ.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások. Válassza ki:
Felhasznált
memória
A felvételek tárolása a Telefonmemóriában vagy
a miniSD card on.
Alapért.
hangszóró
Válasszon: Hangszóró vagy Kézibeszélő.
A felvétel felhasználása csengőhangként
Ahhoz, hogy a felvételt csengőhangként lehessen használni, a
hangklipet a Hangklip felvétele c. részben (149 o.) leírt módon
kell rögzíteni.
Az új hangklip automatikusan megjelenik a csengőhanglistákon a
Csengőhangok, Kapcsolatok, Óra és Naptár (csengetés)
alkalmazásokban. Csengõhangok hozzárendeléséhez lásd:
Csengőhangok (121 o.), Csengõhang hozzárendelése (39 o.),
illetve Csengetések beállítása (121 o.).
151
miniSD CARD
A telefon memóriájáról biztonsági másolatot készíthet a miniSD
cardra. A miniSD cardokat a miniSD cardadapter segítségével
más eszközök standard méretű memóriakártya-foglalatába is be
lehet helyezni (lásd: A mimiSD card és a miniSD adapter
használata, 153 o.). A miniSD card adatainak fájlmérete függhet
az aktuális elérhetőségtől.
A miniSD card kivétele
1. Nyomja meg:
, válassza: MiniSD card kidobása, majd
nyomja meg: OK. A miniSD card eltávolítása előtt várja meg,
míg befejeződnek a fájlmentési vagy másolási folyamatok.
2. A folytatáshoz lásd: A miniSD card kivétele, 6 o.
A miniSD card formázása és adatainak megtekintése
Fájlok biztonsági mentése (backupja)
Figyelmeztetés:Ne formázzon meg olyan miniSD cardot, amely fontos
szoftvereket tartalmaz, mert az megsemmisiti a miniSD
cardon lévő összes adatot.
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: miniSD. Megjelenik egy lista, amely a nevet,
tárhelyet, felhasznált tárhelyet, és szabad tárhelyet mutatja.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Távolítsa el a
miniSD Kártyát
A miniSD card kidobása előtt elmenti az adatokat
és bezárja az alkalmazásokat.
Tel.mem.
másolása
A telefonmemória tartalmát a miniSD cardra
másolja.
152
Visszaáll.
kártyáról
Visszamásolja a telefonra a miniSD cardra korábban elmentett adatokat.
MiniSD card
formázása
Más gyártmányú miniSD cardok formázása az
első használat előtt, ha szükséges.
miniSD card
neve
A miniSD cardnak adott elnevezés beírása.
Memória adatai
Az egyes alkalmazásokban (pl.: Naptár,
Üzenetek, dokumentumok) tárolt bájtok
számának megtekintése. Az összes használt
memória és a szabad memória is megnézhető.
Jelszó egyes miniSD cardoknál
Egyes miniSD card-gyártmányoknál a kártyák egy jelszó
beírásával lezárhatók a jogosulatlan hozzáférés elől. Ha egy
lezárható miniSD cardot helyez a telefonba, a következő
opcióbejegyzések jelennek meg:
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: MiniSD Card.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Jelszó
megadása
Írja be a miniSD card lezárásához használandó
jelszót. Ezt követõen a miniSD card bármilyen eszközben történõ használatához be kell írni a jelszót.
Jelszó
eltávolítása
A jelszó törlése feloldja a miniSD cardot, így az
egy másik eszközben jelszó nélkül használható.
Jelszó
módosítása
Megváltoztatja az adott miniSD card jelszavát.
miniSD
feloldása
A miniSD card jelszóval történő feloldása.
A miniSD Card és a miniSD adapter használata
Ha a miniSD cardot behelyezi a miniSD adapterbe, akkor a
miniSD cardot egy memóriakártya-kompatibilis számítógépben is
használhatja. Biztonsági adatmentést végezhet, egy nyomtatóval
pedig kinyomtathatja a képeket.
A miniSD card behelyezése a miniSD adapterbe:
153
1. A miniSD adapter zárófülét
MiniSD
állítsa nyitott helyzetbe.
MiniSD Card
2. Csúsztassa kattanásig be
a miniSD cardot úgy, hogy
a bemetszett sarka előre, a Írásvédő kapcsoló
miniSD adapter bal
oldalára kerüljön.
MiniSD adapter,
benne a miniSD
3. A miniSD cardnak a
carddal
Zár
kompatibilis számítógépbe
helyezésével és az adatok
elérésével kapcsolatban kövesse a gyártó utasításait.
A miniSD CARD ÍRÁSVÉDETTÉ TÉTELE
• A fontos adatok megvédéséhez állítsa az írásvédő kapcsolót
Zár állásba. A miniSD card írásvédett, nem lehet rá adatokat
írni, menteni, illetve nem lehet róla adatokat törölni, és
formázni sem lehet.
• Ahhoz, hogy adatokat írhasson a miniSD cardra, állítsa az
írásvédő kapcsolót nyitott állásba.
TEENDŐK LISTÁJA
Listát készíthet a feladatokról, és mindegyikhez beállíthat
határidőt és prioritást.
Új teendőbejegyzés létrehozása
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Teendõk.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Új teendõ.
3. Írja be az információkat a mezőkbe:
Tárgy
A feladat vagy tárgy leírása.
Határidő
dátuma
Jelöljön ki egy esedékességi dátumot.
Fontosság
Nyissa meg és válasszon: Sürgõs, Normál vagy
Nem sürgõs..
4. Az elmentéshez nyomja meg: Kész.
Megjegyzés:
154
A feladatlistában az ! ikon Magas prioritású feladatot
jelent; az - ikon Alacsony prioritású feladatot.
Teendők szerkesztése és kijelölése
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Teendõk.
2. Válassza ki a kívánt feladatot.
• A szerkesztéshez nyissa meg a feladatot, majd a kívánt
mezőkben módosítsa az információkat.
• A feladat befejezettként történő megjelöléséhez vagy a
feladat visszaállításához nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Elvégzett vagy Elvégzetlen.
Megjegyzés:
Egy kereten belül lévő kiválasztójel azt jelenti, hogy a
feladat el lett végezve. Egy üres keret azt jelenti, hogy a
feladat nincs elvégezve.
ALKALMAZÁSKEZELŐ
Az Alkalmazáskezelő Java™ MIDlet (Mobile Information Device)
alkalmazások, valamint eszköz-szoftvertelepítő fájlok telepítését
és kezelését teszi lehetővé. Ilyenek lehetnek például a játékok, a
biztonságos adattárolás és a tömörítőszoftverek. Ezenkívül
hitelesítő és személyi tanúsítványokat is kezelhet (lásd:
Tanúsítványkezelés,134 o.).
Alkalmazás adatainak megtekintése
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Alk.kez.
2. Válassza ki a kívánt alkalmazás telepítőfájlját.
• A .sis kiterjesztésű fájlok eszköz-szoftvertelepítő fájlok. A
.jad vagy .jar kiterjesztésű fájlok Java™-alkalmazások.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Adatok megjelenít.
• Egy lista jelenik meg olyan adatokkal, mint pl.: név, verzió,
típus, a tanúsítvány és az aláírás részletei, megbízhatósági
státus a MIDletekhez, az alkalmazás mérete és
forgalmazója.
Tanúsítvány megtekintése
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Alk.kez.
155
2. Válassza ki a kívánt alkalmazás telepítőfájlját.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Tan. megjelenítése.
• Egy lista jelenik meg olyan adatokkal, mint pl.: kibocsátó,
érvényességi időtartam, sorozatszám, illetve ujjlenyomat.
Lásd: Tanúsítványkezelés,134 o.
Alkalmazás vagy szoftver telepítése
A telefon a Symbian™ operációs rendszer számára készült szoftverek
és alkalmazások telepítését támogatja. Mivel ezek a fájlok általában
nagyok és tömörítettek, gyõzõdjön meg róla, hogy van-e elegendõ ideje
és telefonmemóriája a teljes telepítési folyamathoz.
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Alk.kez.
2. Válassza ki a kívánt alkalmazás telepítőfájlját.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Telepítés.
Megjegyzés:
A Panasonic nem vállalja a felelősséget a letöltött
tartalomért vagy a telefon szoftverének esetleges
meghibásodásáért.
Ha a szoftverhez vagy alkalmazáshoz nincs digitális aláírás vagy
tanúsítvány csatolva, a telefon figyelmeztetéseket jelenít meg a
forrás ellenőrzése nélküli telepítés kockázataival kapcsolatban.
Csak olyan forrásokból származó szoftvereket vagy
alkalmazásokat telepítsen, amelyeket személyesen ellenőrzött,
és amelyekben tökéletesen biztos.
A telepítési folyamat különböző fázisaiban üzeneteket fog látni
azzal a kérdéssel, hogy kívánja-e folytatni, vagy mégse.
Ha a telepítési folyamat valamilyen oknál fogva megszakad,
például mert a telefon memóriája elfogy, akkor a telepítés nem
teljes, csak részleges. A részleges telepítés befejezéséhez vagy
távolítsa el a részben telepített alkalmazást, vagy telepítse azt
újra.
Ha problémák merülnének fel a telepítésnél, megnézheti a
telepítési naplót, illetve elküldheti azt egy ügyfélszolgálatnak
hibakeresés céljából. Nyomja meg: Opciók, majd válassza:
Napló megtekintése vagy Napló küldése.
156
Alkalmazás vagy szoftver eltávolítása
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Alk.kez.
2. Válassza ki a kívánt alkalmazás telepítőfájlját.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Eltávolítás.
Megjegyzés:
Egy szoftveralkalmazás eltávolítása lehetetlenné teheti
az adott szoftverrel létrehozott dokumentumok
megtekintését, más szoftverek pedig lehet, hogy nem
fognak működni, ha az eltávolított szoftvertől függenek.
FÁJLKEZELŐ
Rendszerezheti és kezelheti a telefon memóriájában és a miniSD
cardon tárolt fájlokat. Így könnyen megtalálhat fájlokat és
mappákat.
Mappák és fájlok megtekintése
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Fájlkez..
2. A telefon memóriájában tárolt mappák és
fájlok listája jelenik meg. Egyes mappák
almappákat tartalmazhatnak, például a
Képek mappa három almappát –
Tapéták, Képüzenetek és Tapéta. A nem
mappában tárolt fájlok a mappák nevei
után vannak felsorolva.
• Mozgassa a kurzort a miniSD
cardon tárolt mappák és fájlok megtekintéséhez.
3. Válassza ki a kívánt mappát vagy fájlt, és nyissa meg.
Mappák és fájlok megkeresése
Egy mappa vagy fájl megkereséséhez írjon be betűket vagy
kulcsszavakat a keresőkeretbe
.
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Fájlkez..
2. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Keres.
157
3. Válassza ki, hogy a telefon memóriájában vagy a miniSD
cardon kíván-e keresni.
4. Írja be a keresendő kulcsszót, vagy csak írjon be néhány
betűt, majd nyomja meg: Keres.
5. Egy rövid keresési idő után megjelenik a kulcsszót tartalmazó
fájlok vagy mappák listája.
6. A lista úgy van sorbarendezve, hogy a legközelebbi találat
van legelöl, a legtávolabbi pedig leghátul. Az ugyanolyan
nevű mappák és fájlok közül a mappa megelőzi a fájlt.
Mappák és fájlok kezelése
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Fájlkez..
2. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Megnyitás
A kiválasztott mappa vagy fájl megnyitása.
Törlés
A kiválasztott mappa vagy fájl törlése.
Áthelyz.
mappába
A kiválasztott bejegyzés áthelyezése egy másik
mappába.
Másolás
mappába
A kiválasztott bejegyzés átmásolása egy másik
mappába úgy, hogy az eredeti a helyén marad.
Új mappa
Új mappa létrehozása.
Kijelölés/
Elvetés
Több fájl egyszerre történő kijelölése vagy
törlése. Mappákhoz nem használható.
Átnevezés
A bejegyzés nevének megváltoztatása. Az alapbeállítású mappák nem nevezhetők át.
Fogadás infrán
Fájl infrán keresztül történő fogadásához lásd:
113 o.
Adatok
megjelenít.
Név, formátumtípus, módosítás dátuma és
időpontja, méret bájtban vagy kilobájtban (ha a
bejegyzés mappa, akkor a méret a mappában
lévő összes fájl és mappa összmérete), alapbeállítású mappa-e, az almappák száma és a
fájlok száma is megtekinthető.
Memória adatai
Az egyes alkalmazásokban (pl.: Naptár vagy
Üzenetek) tárolt bájtok számának megtekintése.
Az összes használt memória és a szabad
memória is megnézhető. A telefon memóriája
megtekinthető a telefonmemória-fülön, a miniSD
.
card memóriájához pedig mozgassa a kurzort
158
Fájlok küldése
Az Eszközök alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Fájlkez.
2. Nyissa meg a kívánt mappát, majd nyissa meg a fájlt.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon: Küldés > MMS-ben,
E-mailben, Bluetooth-on vagy Infrán.
4. TA multimédiás üzenetek elkészítéséhez lásd: 54 o.; az email üzenetekhez: 56 o.; a Bluetooth®-hoz: 108 o.; az
infravöröshöz: 111 o.
Megjegyzés:
Előfordulhat, hogy a telefon nem engedélyezi egyes
copyrighttal védett képek, csengőhangok, vagy más
adatok másolását, módosítását, átvitelét vagy
továbbküldését.
A Küldés nem használható, ha egy mappa vagy lista ki
van választva.
Ha egy mappa vagy lejátszási lista ki van jelölve, akkor
a küldés nem lehetséges.
FOTÓFÉNY
Fénykép elkészítése vagy
videoklip felvétele előtt meg
lehet világítani a témát. A
Fotófény bekapcsolásához:
1. Készenléti üzemmódban
nyomja meg és tartsa
Jelzőfény és
lenyomva:
.
Fotófény
2. Nyissa meg a Kamerát,
majd a folytatáshoz:
Fénykép készítése, 74
o.Videoklip felvételéhez
lásd: Videoklip felvétele
94 o.
A Fotófény kikapcsolásához
térjen vissza készenléti módba, majd nyomja meg és tartsa
lenyomva:
.
Vagy pedig az Eszközök alkalmazásból kapcsolhatja be vagy ki a
Fotófényt:
1. Nyissa meg: Fotófény.
159
A kamera vakujától eltérően a Fotófény nem villan. a Fotófény
addig marad bekapcsolva, amíg ki nem kapcsolja.
Megjegyzés:
Ne használja a Fotófényt a szemhez közel. A Fotófény
kiegészítő fényként szolgál fotók homályos helyen
történő elkészítéséhez. Nem állít elő olyan erős fényt,
mint egy tipikus kameravaku.
Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban:
Ha a Fotófény sokáig be van kapcsolva, az
akkumulátor gyorsabban lemerül. Az akkumulátor
kímélése érdekében kapcsolja ki a Fotófényt, amikor
nem használja.
A Fotófény használata vakuként
A Fotófényt kis vakuként történő használathoz is be lehet
kapcsolni.
1. Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva:
.A
Fotófény bekapcsol.
A Fotófény kikapcsolásához térjen vissza készenléti módba, majd
nyomja meg és tartsa lenyomva:
.
• A Fotófény bekapcsolva marad, amíg Ön ki nem kapcsolja,
függetlenül attól, hogy a flip le van-e csukva vagy sem.
• Amikor kikapcsolja a telefont, a Fotófény is kikapcsol.
SIM-ESZKÖZKÉSZLET
A SIM-eszközkészlet lehetővé teszi a SIM-kártyán található
alkalmazások számára, hogy azok a telefonon működjenek. Ezek
a SIM-memóriában tárolt alkalmazások plusz szolgáltatások.
Lehet, hogy a hálózatkezelője úgy konfigurálta a kártyáját, hogy
az alkalmazások szerepelnek a menüben.
• További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.
160
HÍVÁSNAPLÓK
Ellenőrizheti legutóbbi elmulasztott vagy fogadott hívásait, illetve
a tárcsázott számokat. Megtekintheti a GPRS-en keresztül küldött
és fogadott adatok mennyiségét. Megtekintheti minden olyan
beérkező vagy kimenő kommunikációs esemény adatait, mint
például a beszédhívások, szöveges üzenetek vagy GPRSkapcsolatok.
Ezek a funkciók SIM-kártyafüggőek.
NEM FOGADOTT HÍVÁSOK, FOGADOTT
HÍVÁSOK ÉS TÁRCSÁZOTT SZÁMOK.
Ha elmulaszt egy beérkező hívást, egy elmulasztott hívás-ikon
és egy figyelmeztetés jelenik meg a készenléti képernyőn. Az
elmulasztott hívás adatainak a megtekintéséhez nyomja meg:
Megjelen..
A Hívásnaplók alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Utolsó hívások.
2. Nyissa meg: Nem fogadott hívások, Fogadott hívások vagy
Tárcsázott sz..
3. Az utolsó 20 hívás listája jelenik meg a hívóval vagy a
tárcsázott számmal (vagy névvel, ha szerepel a
Kapcsolatokban), valamint a hívás dátumával
és
időpontjával. A listák megtekintéséhez a kurzort is
használhatja.
Billentyűparancs:
Ha meg akarja nézni a Tárcsázott sz. listáját, a
készenléti képernyőről nyomja meg:
.
Minden Utolsó hívások lista (Nem fogadott hívások, Fogadott
hívások és Tárcsázott sz.) egyszerre végrehajtott törléséhez
nyissa meg: Utolsó hívások, majd nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Utolsó hívások törlése.
Hívás vagy hozzáadás a Névjegyzékhez
Hívást kezdeményezhet az utolsó hívások listáján szereplő
számra, illetve hozzáadhatja a számot a Kapcsolatok listához.
A Hívásnaplók alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Utolsó hívások.
2. Keresse meg a kívánt számot az Nem fogadott hívások,
Fogadott hívások vagy Tárcsázott sz. között, majd jelölje meg.
161
3. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Hívás
Tárcsázza a számot.
Üzenet
létrehozása >
A számra címzett új üzenet létrehozásához
válassza: SMS-ben vagy MMS-ben.
Szám
használata
A számot használja alapként egy hasonló felhívandó szám szerkesztéséhez.
Lista törlése
Minden számot töröl a kiválasztott listáról.
Névjegyzékhez
ad >
A szám használatával Névjegykártyához választhat opciót: Új létrehozása vagy Létezõ
módosítása.
A HÍVÁS IDŐTARTAMA
Ellenőrizheti az utolsó hívás időtartamát, vagy a kezdeményezett
hívások, fogadott hívások, illetve az összes hívás összesített
időtartamát.
A Hívásnaplók alkalmazásból:
1. Nyissa meg: Hívás idõtartama.
2. Az időtartam megtekintéséhez válassza ki: Utolsó hívás,
Tárcsázott sz., Fogadott hívások vagy Minden hívás (a
számláló legutóbbi nullázása óta).
• Az időtartamok jelölése óra:perc:másodperc.
Az minden Hívásidőtartam-lista (Utolsó hívások, Tárcsázott sz.,
Fogadott hívások és Minden hívás) egyszerre végrehajtott
törléséhez nyomja meg: Opciók, majd válassza: Számlálók
nullázása.
Ahhoz, hogy a Hívásidőtartam-listákat bontani tudja a két vonal,
az 1. vonal és a 2. vonal vonatkozásában, nyomja meg: Opciók,
majd válassza: Számlálók szûrése.
Megjegyzés:
162
A mobilszolgáltató által a hívások és szolgáltatások
után ténylegesen kiszámlázott időtartamok eltérhetnek
a hívásszámlálókétól, az igénybe vett hálózati
szolgáltatások számától, a számlázás kezdetétől és
befejezésétől, a kerekítésektől stb. függően.
GPRS ADATSZÁMLÁLÓ
Megtekintheti azoknak az adatoknak a mennyiségét kilobájtban,
amelyeket a telefonnal küldött vagy fogadott, olyan GPRS
adatcsomagok útján, mint például a WAP-oldalak, e-mail
üzenetek, letöltött csengőhangok és alkalmazások.
A Hívásnaplók alkalmazásból:
1. Nyissa meg: GPRS számláló.
2. Az Elküldött és a Fogadott mennyisége kilobájtban jelenik meg.
A GPRS számláló törléséhez nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Számlálók nullázása. Írja be a telefon lezáró kódját,
majd nyomja meg: OK.
Lásd a Biztonsági beállítások c. részt: 132. o.
HÍVÁSNAPLÓK BEÁLLÍTÁSAI
A Hívásnaplók alkalmazásból:
1. Nyomja meg: Opciók, majd válassza: Beállítások.
2. A kurzorral válasszon:
Időtartam
naplózása
Az információk naplókban történő tárolásához
válasszon: Nincs napló, 1 nap, 10 nap vagy 30
nap.
Hívás
időtartama
Az eltelt idő számlálójának a hívás közbeni
kijelzéséhez válassza: Igen.
ÁLTALÁNOS HÍVÁSNAPLÓK
Megtekintheti minden olyan beérkező vagy kimenő
kommunikációs esemény adatait, mint például a beszédhívások,
szöveges üzenetek vagy GPRS-kapcsolatok.
A Hívásnaplók alkalmazásból:
1. Válassza ki
az Általános naplók fület.
.
2. A kommunikációs események listája jelenik meg. A lefelé mutató
nyílikon
kimenő vagy elküldött, míg a lefelé mutató nyílikon
bejövő vagy fogadott eseményeket jelöl.
163
3. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Adatok
megtekint.
Válassza ki a kívánt eseményt az olyan adatok
megtekintéséhez, mint például az irány (be/ki),
típus (beszéd, adat stb.), időtartam (hívásoké).
Napló törlése
Minden eseményt töröl a naplóból.
Szűrés
Az eseményeket típus szerint listákra bontja, úgy
mint Kimenő, Bejövő, Hanghívások, Adathívások.
Névjegyzékhez
ad >
Válassza ki a kívánt eseményt a Névjegykártyához, majd a szám vagy a cím használatával:
Új létrehozása vagy Létezõ módosítása.
164
QUICKOFFICE (GYORSIRODA)
A telefonon tárolhatja Microsoft® Word-, Excel- és PowerPoint®dokumentumait. Közvetlenül a telefonon szerkesztheti azokat,
majd az új dokumentumokat átküldheti egy másik eszközre, illetve
elmentheti a miniSD cardra.
Megjegyzés:
Terméktámogatásért és a QuickOffice-szal kapcsolatos
további információkért keresse fel:
www.quickoffice.com.
DOKUMENTUMOK MEGTEKINTÉSE
A QuickOffice alkalmazásból:
1. Mozgassa a kurzort a Quickword, Quicksheet vagy
Quickpoint dokumentumfülhöz.
2. A telefon memóriájában lévő dokumentumok listája jelenik
meg.
3. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Megnyit
Nyissa meg a megjelölt fájlt.
Új
Új dokumentum létrehozása.
Áttekintés
Válassza ki a memóriát a tallózáshoz. Nyissa
meg a megfelelő mappákat a dokumentumok megtekintéséhez.
Fájlkezelés
Fájlok rendezése név, méret, dátum vagy
kiterjesztés szerint, vagy Hely pásztázása
beállítása: Alapért. pásztázás, Posta pásztázása vagy Mindent pásztáz.
Frissítés
A listanézet frissítése.
Tulajdons.
A megjelölt fájl adatainak megtekintése.
Küldés:
Válasszon: MMS-ben, E-mailben, Bluetoothon vagy Infrán.
Törlés
A megjelölt fájl törlése.
Terméknévjegy
A termékre vonatkozó szerzői jogi információ
megjelenítése.
EULA
A szoftver licencszerződésének a megjelenítése.
165
Megjegyzés:A dokumentumok a fájlmenedzserből (lásd 157. o.) is
megtekinthetők és mozgathatók.
MICROSOFT® WORD-DOKUMENTUMOK
MEGTEKINTÉSE
A dokumentumok csak olvasható, teljes képernyõs nézetben kerülnek
megnyitásra. Ahhoz, hogy szerkeszthessen egy dokumentumot, meg
kell nyomnia: Opciók, majd kiválasztania: Szerk. mód.
Mozgassa a kurzort
, ha egyszerre egy sornyit kíván ugrani,
vagy mozgassa , ha egy oldalnyit.
Ugrás-parancsikonok (a teljes dokumentum százalékában): Nyomja
meg:
20%-hoz,
30%-hoz stb.,
a kezdethez ugráshoz.
Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Szerk. mód
a Szerkeszési módba ugráshoz.
Keresés >
Válassza: Keresés, Következõ vagy
Felcserélés. Írja be a keresendő szöveget a
Keresés mezőbe. A többi mezőben mozgassa a
a keresési szint beállításához. Majd
kurzort
nyomja meg: Keresés.
Ugrás >
A dokumentum egy tetszőleges helyére ugráshoz
válasszon: Eleje, Százalék vagy Vége.
Zoom >
Kicsinyítés, Zoom 100% vagy Nagyítás a dokumentumban, a kívánt mértékben.
Auto.görgetés
Automatikusan sorról sorra görgeti a dokumentumot.
Mozgassa a kurzort a sebesség növeléséhez,
mozgassa a sebesség csökkentéséhez.
Nyomtatás
A dokumentum kinyomtatása MMS-ben, Bluetooth®-on vagy infrán keresztül.
MICROSOFT® WORD-DOKUMENTUMOK
SZERKESZTÉSE
1. Egy megnyitott dokumentumból nyomja meg: Opciók, majd
válassza: Szerk. mód.
2. Mentse el a dokumentumot egy új fájlnéven.
3. A dokumentumban történő navigáláshoz:
- egy sorral lejjebb
- egy sorral feljebb
166
- egy szóközzel balra
- egy szóközzel jobbra
Szöveg formázáshoz történő kiemeléséhez nyomja meg:
,
majd mozgassa a kurzort vagy . A szöveg kiemelésre kerül.
További szövegszerkesztési opciókhoz lásd: Szöveg bevitele, 25. o.
Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Nézet mód
A Nézet módba ugráshoz.
Betûkészlet
Válasszon betűkészletnevet és -méretet a
megjelölt szöveghez.
Stílus >
Válassza ki a félkövért, a dőltet vagy az aláhúzottat a kijelölt szöveg formázásához.
Igazítás >
Válassza ki a balra, középre vagy jobbra zárt
opciót a kijelölt szöveg igazításához.
Szín
Válasszon ki egy színt a kijelölt szöveghez.
Felsorolásjelző
Felsorolásjelző karaktert ad a kijelölt szöveghez.
Keresés >
Válassza: Keresés, Következõ vagy
Felcserélés. Írja be a keresendő szöveget a
Keresés mezőbe. A többi mezőben mozgassa a
a keresési szint beállításához. Majd
kurzort
nyomja meg: Keresés.
Nyomtatás
A dokumentum kinyomtatása MMS-en, Bluetooth®-on vagy infrán keresztül.
Megjegyzés:
Microsoft® Word dokumentumokban lévő táblázatok,
képek vagy beágyazott objektumok nem jeleníthetők
meg a telefonon.
MICROSOFT® EXCEL-DOKUMENTUMOK
MEGTEKINTÉSE
A dokumentumok csak olvasható, teljes képernyős nézetben
kerülnek megnyitásra.
A dokumentumban történő navigáláshoz:
- egy cellával lejjebb
- egy cellával feljebb
- egy cellával balra
- egy cellával jobbra
- átkapcsolás a nézet mód és a szerkesztési mód között
167
Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Cella
szerkesztése
A kijelölt cella szerkesztése.
Munkalapok >
Munkalapok Kiválasztása, Beszúrása vagy
Átnevezése.
Váltás teljes
képernyőre
Oda-vissza váltás a teljes képernyő és a kicsinyített képernyő között.
Zoom >
Válasszon méretet a dokumentum zoomolásához.
Zárolás >
A kijelölt cellával kapcsolatos Sor, Oszlop vagy
Mindkettõ zárolása.
Oszlopszélesség állítása
Mozgassa a kurzort
beállításához.
Vágólap >
A kijelölt cellákon végrehajtandó mûvelethez válasszon: Kivágás, Másol, Beszúr, illetve Mindent
kijelöl.
Keresés >
Válassza: Keresés, Következõ vagy
Felcserélés. Írja be a keresendő szöveget a
Keresés mezőbe. A többi mezőben mozgassa a
a keresési szint beállításához. Majd
kurzort
nyomja meg: Keresés.
Tulajdons.
A bejegyzés után állítja a kurzormozgást, illetve
váltja az auto-újraszámítás opciót.
Nyomtatás
A dokumentum kinyomtatása MMS-ben, Bluetooth® vagy infrán elküldve.
az oszlopszélesség
MICROSOFT EXCEL®-DOKUMENTUMOK
SZERKESZTÉSE
A dokumentumok csak olvasható, teljes képernyős nézetben
kerülnek megnyitásra.
- átkapcsolás a nézet mód és a szerkesztési mód között
Szerkesztési módban:
- kurzor balra mozgatása cellán belül
- kurzor jobbra mozgatása cellán belül
A cellák kiválasztásához tartsa lenyomva a
navigáljon a vagy gombokkal.
168
-t, majd
Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Szövegszerk.
elfogadása
Hajtsa végre a szerkesztést.
Szövegszerk.
megfordítása
Az előző cellatartalom visszaállítása.
Operátorok >
Válasszon a matematikai operátorok és gyakran
használt szimbólumok listájáról.
Függvények >
Válasszon a táblázatkezelő-függvények listájáról.
Tartomány
kiválasztása
Kijelöléssel válasszon ki egy cellákból álló tartományt.
Formázás >
Válasson a formázási listáról.
Igazítás >
Válassza ki az Alapértelmezés, Balra, Középre
vagy Jobbra zárt opciót a kijelölt szöveg
igazításához.
Igazítás >
Válassza ki az Alapbeállítás, Balra, Középre
vagy Jobbra zárt opciót a kijelölt szöveg
igazításához.
Betûkészlet
Félkövér vagy Aláhúzott betűtípus alkalmazása.
Szín >
Betûtípus vagy Cella színezése.
Stílus >
Válasszon a szöveg- és számstílusok listájáról.
Vágólap >
A kijelölt cellákon végrehajtandó művelethez
válasszon: Kivágás, Másol, Beszúr, illetve Mindent kijelöl.
Törlés
Törli a kijelölt cella formázását, a képlettartalmat
vagy mindkettőt.
Nyomtatás
A dokumentum kinyomtatása MMS-ben, Bluetooth® vagy infrán elküldve.
Megjegyzés:
Microsoft Excel® dokumentumokban lévő táblázatok,
képek vagy beágyazott objektumok nem jeleníthetők
meg a telefonon.
MICROSOFT® POWERPOINTDOKUMENTUMOK MEGTEKINTÉSE
A dokumentumok vázlatnézetben kerülnek megnyitásra.
169
A vázlat-, jegyzet-, dia- és indexképnézetek közötti váltáshoz
mozgassa a kurzort
.
Navigációs gyorsbillentyűk
Megtekintés
Vázlat, Jegyzetek,
Dia
Dianézet teljes
képernyőn
Vázlat, Jegyzetek,
Dia
Indexkép
(oldalanként 4 dia)
Vázlat
Művelet
Gombnyomás
Oda-vissza váltás a
teljes képernyő és a
kicsinyített képernyő
között.
Zoomolás ki
Zoomolás be
Képernyõre igazítás
Elõzõ dia
vagy
Következõ dia
vagy
Egy oldallal fel
Egy oldallal le
Következõ dia
Elõzõ dia
Dia vissza
Dia kiterjesztése
Mindent vissza
Mindent kiterjeszt
Dia szerk.
Opciók Menü
Megnyitott PowerPoint® dokumentumnál az Opciók menü
attól függően változik, melyik 4 nézetet használja.
Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Képernyõ váltás
A képernyőnézet váltása vázlat-, jegyzet-, és dianézet között.
Szerkesztés >
Vázlat nézetben bejegyzéseket szerkeszthet, diák
illeszthet be, vagy törölhet. Jegyzet módban
szerkesztheti a bejegyzést.
Vázlat >
Vázlat nézetben, egy dia, vagy az összes dia
bővítése vagy szűkítése.
170
Navigálás >
Minden nézetben átlép az előző vagy következő
oldalra, vagy diára.
Átlép >
Átlépés másik nézetbe.
Léptetés >
Léptető eszköz indítása vagy leállítása.
Nyomtatás
Vázlat vagy jegyzet módban, a dokumentum
kinyomtatása MMS-en, Bluetooth®-on vagy infrán
keresztül.
Kilépés >
Megjegyzés:
Index nézetben, válasszon az alábbiak közül:
Bezárás és mentés, Bezárás és mentés
másként, vagy Bezárás mentés nélkül.
A Microsoft® PowerPoint®-dokumentumokban lévő
animációk, multimédia vagy beágyazott objektumok
nem jeleníthetők meg a telefonon.
171
JÁTÉKOK
A telefonban két beépített játék van, a Mikrogolf és a
Léggömbfejű fiú.
Megjegyzés:
A Mikrogolffal és a Léggömbfejű fiúval kapcsolatos
további információkért és terméktámogatásért keresse
fel: www.morpheme.co.uk.
JÁTÉKOK LETÖLTÉSE
Lásd: Fájlok letöltése az internetrõl (102. oldalon). A letöltött
tartalommal kapcsolatos terméktámogatásért keresse fel a
forgalmazó weboldalát.
Megjegyzés:
A Panasonic nem vállalja a felelősséget a letöltött
tartalomért vagy a telefon szoftverének esetleges
meghibásodásáért.
Az X700 telefonhoz ingyenes letöltéseket is kaphat. A
www.panasonicbox.com weboldalon a letöltésre vonatkozó
információkat találhat. A szolgáltatás elérhetősége az országtól/
régiótól vagy a hálózattól függ. A letöltés ingyenes, azonban a
letöltés során maga a kapcsolat nem.
MIKROGOLF JÁTÉK
Miniatűr golfjáték játszható 18 lyukkal.
A Játékok alkalmazásból:
1. A MikroGolf ikon megnyitása.
2. Navigálási opciók:
Forgatás jobbra.
Mozgassa a kurzort
vagy nyomja meg:
.
Forgatás balra.
Mozgassa a kurzort
vagy nyomja meg:
.
Irányítás az
átlóra:
Nyomja meg:
Erő növelése.
Nyomja meg:
engedje fel.
172
,
vagy
,
, vagy
.
. A labda megütéséhez
Golfozó be- vagy
kikapcsolása:
Nyomja meg:
.
Kézi görgetés be/kikapcsolása a
központi nézetnél
távolabb
tekintéshez:
Nyomja meg:
. A nézet 8 irányba lehetséges
mozgatásához nyomja meg a számgombokat.
Hang be- vagy
kikapcsolása:
Lásd az Opciók menüt.
LÉGGÖMBFEJŰ FIÚ JÁTÉK
Juttassa túl a Léggömbfejű fiút különböző szinteken, hogy
megmenthesse a születésnapi partira szánt léggömböket.
Ügyeljen a békákra!
A Játékok alkalmazásból:
1. Nyissa meg a Léggömbfejű fiú ikonját.
2. Lehet, hogy a játékban tippek jelennek meg, hogy melyik
gombbal mozogjon.
3. Navigálási opciók:
Mozgás jobbra:
Mozgassa a kurzort
nyomja meg:
Mozgás balra:
Mozgás felfelé:
Mozgassa a kurzort
meg:
.
Mozgás lefelé:
vagy nyomja
Mozgassa a kurzort
nyomja meg:
Vissza az előző képernyőre:
Nyomja meg:
Hang be- vagy kikapcsolása:
Nyomja meg
vagy
.
Mozgassa a kurzort
nyomja meg:
vagy
.
vagy
.
.
a
címképernyőnél, a hangszóróikon
alatt.
173
KEDVENCEK
A Kedvencek mintegy “falitáblaként” szolgálnak olyan
hivatkozásikonok tárolásához, amelyek a telefon memóriájában
vagy a miniSD cardon található gyakran használt alkalmazásokra
vagy dokumentumokra mutatnak.
KEDVENCEK HIVATKOZÁSIKON MEGNYITÁSA
Nyissa meg a Kedvencek alkalmazást:
1. Válassza ki a kívánt hivatkozásikont,
nyomja meg: Opciók, majd válassza:
Megnyit. Vagy pedig nyomja meg:
a
megnyitáshoz.
HIVATKOZÁSIKON
HOZZÁADÁSA A
KEDVENCEKHEZ
1. Nyissa meg az alkalmazásból azt a bejegyzést, illetve nyissa
meg azt a dokumentumot, amelyhez hivatkozásikont kíván
létrehozni a Kedvencekben.
2. yomja meg: Opciók, majd válassza: Hozzáadás a
Kedvencekhez.
• A Hozzáadás a kedvencekhez csak bizonyos
alkalmazásokhoz elérhető.
KEDVENCEK KEZELÉSE
Nyissa meg a Kedvencek alkalmazást:
1. Válassza ki a kívánt hivatkozásikont.
2. Nyomja meg: Opciók, majd válasszon:
Hivatkozásnév
mód.
Írja be a hivatkozásikon nevét.
Hivatkozásikon
Amikor ez az opció megjelenik, egy táblázatból
kiválaszthat egy másik ikonképet.
Áthelyezés
A parancsikonon egy kiválasztójel jelenik meg.
Mozgassa a kurzort:
vagy a kívánt helyre
történő áthelyezéshez, majd nyomja meg: OK.
174
Listanézet/
Keretnézet
A hivatkozásikonok listában vagy táblázatban
történő megtekintése.
Hivatkozásikon
törlése
Eltávolítja a hivatkozásikont a Kedvencekből.
Megjegyzés:
A következő alapbeállítású hivatkozásikonok nem
törölhetők és nem cserélhetők ki: Ma a Naptárban,
Bejövő az Üzenetekben, illetve Jegyzettömb.
A Kedvencek képernyő tapétájának megváltoztatásához lásd:
Tapéta vagy képernyõkímélõ cseréje (124. o.).
175
TARTOZÉKOK
Az Ön Panasonic telefonjához számos tartozék kapható. Az
eredeti Panasonic tartozékok vásárlásához forduljon a
mobilszolgáltatójához. Ha nem Panasonic tartozékokat használ,
vagy olyanokat, amelyeket a mobilszolgáltató nem javasol, az a
telefon gyenge teljesítményéhez vezethet, vagy akár áramütést is
okozhat.
780 MAH-S LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR
(EB-BSX700)
Tartsa magánál mint tartalék akkumulátort.
ÚTITÖLTŐ
(EB-CAX70AU)
(EB-CAX70UK)
(EB-CAX70CN)
(EB-CAX70US)
(EB-CAX70EU)
Az akkumulátort egy dugaszolóaljzat segítségével
töltheti fel. Számos országban használható
különböző dugasz kapható.
miniSD CARD
A miniSD (secure data = biztonságos adatok)
memóriakártya hang-, videó-, kép- és
beszédfájlokat tárol. A kártya memóriamérete
különböző lehet.
miniSD CARD ADAPTER
Ez az adapter lehetővé teszi a miniSD card standard
SD-foglalatban történő használatát. Lásd a miniSD
Card c. részt: 153. o.
Figyelmeztetés: Ha a miniSD cardot egy SD memóriakártyás eszközzel
használja, kérjük, helyezze a kártyát a mellékelt
miniSD adapterbe. Ha a kártyát egy SD
memóriakártyás eszközzel használja, kérjük, a kártyát
az adapterrel együtt, egyszerre helyezze be, illetve
vegye ki, és az adaptert soha ne hagyja az eszközben.
176
AUTÓSTÖLTŐ (EGYENÁRAM-ADAPTER)
(EB-CDX70)
Az akkumulátort fel lehet tölteni a gépkocsi
szivargyújtója segítségével.
AUTÓSTARTÓ
(EB-KAX700)
A gépkocsiba szerelve megtartja a telefont. A
kihangosítókészlettel együtt használható, a kezek
szabaddá tételére.
BŐRTOK
(EB-YKX700)
A tokot a ruházathoz vagy a táskához lehet
erősíteni, hogy a telefon kéznél legyen.
KIHANGOSÍTÓKÉSZLET
(EB-EMD87)
Csatlakoztassa a telefonhoz, és anélkül
beszélgethet, hogy a telefont a füléhez tartaná.
PC-SZOFTVERCSOMAG (PC SOFTWARE SUITE)
TERMÉK CD
A telefon és a számítógép közötti adatátvitelhez,
Bluetooth®, infravörös vagy USB-adatkábelen
keresztül.
USB-ADATKÁBEL TÖLTÉSI LEHETŐSÉGGEL
(EB-UCX700)
Ezzel az eszközzel a telefonját személyi
számítógéphez csatlakoztathatja, és így adatokat
vihet át közöttük. A CD-ROM-on lévő szoftverrel
együtt használható.
177
BLUETOOTH® FEJBESZÉLŐ
(EB-BHX70)
A kezek és kábelek használata nélkül beszélgethet.
Tegye a fejbeszélőt a fülére, a telefont pedig a
zsebébe, anélkül, hogy kábelekkel kötné össze
azokat.
BLUETOOTH® AUTÓSKÉSZLET
Parrot model CK3000 vagy Parrot model DriveBlue
Ezek a Parrot gyártmányú, Bluetooth®-kompatibilis
autós kihangosítókészletek lehetővé teszik, hogy a
gépkocsiban úgy használja a telefonját, hogy
közben a keze szabad marad. A CK3000 modell
telepítést igényel, a DriveBlue modell pedig az autó
szivargyújtójába dugható.
Hogyan lehet felismerni egy valódi Panasonic tartozékot?
A Panasonic a jelenleg kapható legfejlettebb mobiltelefonok
gyártója. Így, ahogy ez elvárható a piac vezetőjétől, a tartozékok
is egyedülálló választékban kaphatók. A legtöbb eredeti
Panasonic tartozék egy cimkével van ellátva, amin az “EBXXXXX” típus szám látható.
178
HIBAKERESÉS
PROBLÉMÁK
Probléma
Tennivaló
A telefon nem kapcsol
be.
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor
megfelelően van-e behelyezve és fel van-e
töltve.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább
két másodpercig:
.
Rövid akkumulátorélettartam új akkunál
Az akkumulátor élettartama lecsökken, ha
játékokat futtat
• a Bluetooth® bekapcsolva marad
• videoklipeket vesz fel a Videorögzítővel
• hangfájlokat rögzít a Rögzítővel
• gyakran használja a Fotófényt
• a Fotófény gyakori használata
• adatokat tölt le
• a Hálózati hírszolgálat bekapcsolva marad
• a telefon gyenge vételkörzetben van, több
akkumulátorenergiát fogyaszt
Az akkumulátortöltés
jelzése nem látható, és
a telefont nem lehet
bekapcsolni, miután a
töltés elkezdődött
Hagyja a telefont néhány percig töltődni,
mielőtt bekapcsolná. Lehet, hogy az
akkumulátor teljesen lemerült.
Az akkumulátor nem
tölt
Ne csatlakoztassa az útitöltőt, amíg az
akkumulátort nem helyezte be.
A kijelző halvány
Ellenőrizze a fényerő beállítását (lásd: A
kijelzõ beállításai, 126. o.).
Nem tud segélyhívást
indítani
Ellenőrizze, látható-e a
szimbólum menjen lefedett területre és akkor próbálja
használni a telefont, ha az antennaszimbólum
látható a kijelzőn.
179
Probléma
Nem lehet hívásokat
kezdeményezni vagy
fogadni
Megjegyzés:
Tennivaló
• Ellenőrizze, hogy a telefon be van-e
kapcsolva
• Ha a billentyűzet le van zárva, nyomja meg
a Kiold programozható gombot, majd
nyomja meg:
.
• Ha a telefon le van zárva, írja be a
biztonsági kódot.
• Ellenőrizze, hogy a térerőjelzőn
látszik-e
legalább egy sáv. Menjen egy hálózatilag
jobban lefedett helyre.
• Ha nem jelenik meg a hálózat neve, lehet,
hogy a telefon nincs csatlakoztatva
semmilyen hálózathoz. Menjen át egy másik
helyre, és figyelje, csatlakozik-e a telefon
valamelyik hálózathoz.
• Ellenőrizze a Híváskorlátozás, Rögzített
tárcsázás, Zárt hívócsoport és
Hívásátirányítás beállításokat a Beállítások
alkalmazásban.
A kijelzett képek minősége eltérő lehet, a tárgytól vagy
a környezettől függően.
A kijelzett képek torzulhatnak, ha mozgó tárgyakat vesz
fel, különösen gyorsan mozgó környezetben.
Hibaüzenetek
Íme néhány a kijelzőn látható legfontosabb hibaüzenetek közül:
Hibaüzenet
Nem lehet telepíteni
180
Jelentés
Különböző okokból nem lehet játékot,
csengőhangot, alkalmazást stb. telepíteni,
például azért, mert nincs elég memória, vagy
nem sikerült a letöltés.
Hibaüzenet
Jelentés
Nincs hozzáférési pont
megadva. Megadja
most?
Be kell állítania egy hozzáférési pontot, hogy a
telefon elérhesse a kívánt szolgáltatást,
például a multimédiás üzenetküldést, e-mailt,
Internet-böngészést vagy csevegést.
A memória megtelt
A telefon memóriája megtelt. Töröljön néhány
fájlt, mielőtt újakat tárolhatna. Lásd:
Megosztott telefonmemória, 32. o.
Nincs hálózati
lefedettség
Nincs hálózati szolgáltatás azon a helyen,
ahol éppen tartóz kodik.
A hálózat foglalt.
Csatlakozási hiba
A hálózat túl van terhelve hívásokkal, vagy
hiba történt a hálózatra csatlakozás közben.
Az üzenet küldése
sikertelen. Maximális
üzenet méret: xxx.
Az üzenethez csatolt elküldendő fájl mérete túl
nagy. Az xxx helyett a fájlméret fog
megjelenni. A fájlt infravörös, Bluetooth®, vagy
PC Software Suite segítségével küldheti el.
Csatlakozás sikertelen.
Nincs hálózati
lefedettség.
Nem lehet a kívánt szerverre csatlakozni.
A biztonságos
kapcsolat nem áll
rendelkezésre
A hálózat nem tud biztonságos kapcsolatot
teremteni.
SIM-kártya
regisztrációja sikertelen
A hálózat nem tudja regisztrálni az Ön SIMkártyáját. Forduljon a mobilszolgáltatójához.
PIN-kód blokkolva. Írja
be a PUK-kódot:
A PIN-kód háromszor helytelenül lett beírva,
ezért a SIM-kártya le lett zárva. Írja be a PUKkódot, amelyet a mobilszolgáltatójától kapott.
PIN2 blokkolva. Írja be
a PUK2-kódot:
A PIN2-kód háromszor helytelenül lett beírva,
ezért a SIM-kártya le lett zárva. Írja be a
PUK2-kódot, amelyet a mobilszolgáltatójától
kapott.
A SIM-kártya elutasítva
A telefon úgy van beállítva, hogy csak
bizonyos SIM-kártyákat fogadjon el. A jelenleg
behelyezett SIM-kártyát nem fogadja el .
181
TÁRGYMUTATÓ
A
Adathívás
Hozzáférési pontok . . . 128
Meghatározás . . . . . . . . 98
Adatküldés Bluetoothon . . 110
Adatküldés infrán . . . . . . . 113
Akkumulátor
Behelyezés . . . . . . . . . . . 4
Kivétel . . . . . . . . . . . . . . . 4
Töltés . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Aktív kagylóhéj . . . . . . . . . 127
Alkalmazáskezel . . . . . . . . 152
Alkalmazások
Bezárás . . . . . . . . . . . . . 32
Megnyitás . . . . . . . . . . . 32
Menütérkép . . . . . . . . . . 34
Opciók programozható
gomb . . . . . . . . . . . . . . . 29
Alkalmazások bezárása . . . 32
Alkalmazások megnyitása . 32
Áttekintés, telefon . . . . . . . . . 8
Átváltó . . . . . . . . . . . . . . . . 157
B
Be vagy ki, a telefon
kapcsolása . . . . . . . . . . . . . 15
Beállítások . . . . . . . . 125–139
Biztonság . . . . . . . . . . . 132
Ébresztés (jelzés) . . . . 140
Gyorstárcsázás . . . . . . 141
Hálózat . . . . . . . . . . . . . 137
Hívás . . . . . . . . . . . . . . 127
Hívásátirányítás . . . . . . 136
Hozzáférési pont . . . . . 128
Kapcsolat . . . . . . . . . . . 128
182
Korlátozás . . . . . . . . . . 137
Óra . . . . . . . . . . . . . . . 139
Tanúsítványkezel . . . . 134
Tartozékok . . . . . . . . . 138
Telefon . . . . . . . . . . . . 125
Bejöv . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Billentyzár . . . . . . . . . . . . . . . 9
Biztonsági beállítások . . . 132
Biztonsági kód . . . . . . . . . 133
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . 107
Böngész . . . . . . . . . . . 97–104
Beállítás . . . . . . . . . . . . 98
Beállítások . . . . . . . . . 102
Elmentett oldalak . . . . 103
Fájlok letöltése az internetrl
102
Kapcsolódás az internetre 98
Könyvjelzk . . . . . . . . . . 101
Online opciók . . . . . . . 100
C
Csatlakozás . . . . . . . . 97–116
Bluetooth . . . . . . . . . . . 107
Eszközkezel . . . . . . . . 117
Faxmodem . . . . . . . . . 114
Infra . . . . . . . . . . . . . . . 111
Kapcsolatkezel . . . . . . 114
Operátor . . . . . . . . . . . 104
Szinkronizálás . . . . . . . 113
Csenghangok . . . . . . . . . . 121
Csoportok a Névjegyzékben 42
D
DTMF-billentyhangok
küldése . . . . . . . . . . . . . . . . 21
E
H
Ébresztés (jelzés) beállítása
Naptár . . . . . . . . . . . . . . 45
Óra . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Elvetés . . . . . . . . . . . . . . . . 30
E-mail üzenetek . . . . . . . . . 61
E-mail üzenetek létrehozása 56
Eszközkezel . . . . . . . . . . . 117
Eszközök . . . . . . . . . 146–160
Hálózati beállítások . . . . . 137
Hálózati hírszolgálat
üzenetei . . . . . . . . . . . . . . . 72
Hanger
Csenghang . . . . . . . . . 122
Hangfájl . . . . . . . . . . . . . 85
Hívás . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lejátszó . . . . . . . . . . . . . 85
Videófájl . . . . . . . . . . . . 85
Hangfájlok küldése . . . . . . . 85
Hangfájlok, lejátszás . . . . . 83
Hangposta . . . . . . . . . . . . . 50
Hangrögzít . . . . . . . . . . . . 149
Hangszóró . . . . . . . . . . . . . 20
Hangtárcsázás . . . . . . . . . 142
Hangutasítások . . . . . . . . 142
Hibakeresés . . . . . . . . . . . 179
Hívás
Alkalmazások megnyitása
közben . . . . . . . . . . . . . 22
Befejezés . . . . . . . . . . . 23
Fogadás . . . . . . . . . . . . 18
Hanger . . . . . . . . . . . . . 20
Idtartam . . . . . . . . . . . . 162
Kezdeményezés . . . . . . 15
Kihangosított beszélgetés 20
Némítás vagy
bekapcsolás . . . . . . . . . 20
Opciók . . . . . . . . . . . . . . 19
Tartás vagy visszavétel . 19
Válasz a flip
felnyitásával . . . . . . . . 127
Hívás beállításai . . . . . . . . 127
Hívás kezdeményezése . . . 38
Hívásátirányítás . . . . . . . . 136
Híváskorlátozás . . . . . . . . 137
Hívásnaplók . . . . . . . . . . . 161
F
Fájlkezel . . . . . . . . . . . . . . 157
Faxmodem . . . . . . . . . . . . 114
Fotófény . . . . . . . . . . . . . . 159
Fülek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
G
Galéria . . . . . . . . . . . . . 80–87
Clip art hozzáadása . . . . 90
Diavetítés . . . . . . . . . . . . 89
Fotók szerkesztése . . . . 89
Képek megtekintése . . . 81
Képek, videó, hangfájlok
küldése . . . . . . . . . . . . . 85
Lejátszó kezelszervei . . . 85
Nagyítás/kicsinyítés
(Zoom) . . . . . . . . . . . . . . 81
Videó, hangfájlok és webes
média lejátszása . . . . . . 83
Gombfunkciók . . . . . . . . . . . . 9
Gombok, zár . . . . . . . . . . . . . 9
GPRS
Hozzáférési pontok . . . 128
Meghatározás . . . . . . . . 98
GPRS-adatszámláló . . . . . 163
Gyorstárcsázás . . . . . . . . . 141
183
Hívások
Fogadott . . . . . . . . . . . . 161
Konferencia
(többrésztvevs) . . . . . . . 22
Nem fogadott . . . . . . . . 161
Segély . . . . . . . . . . . . . . 18
Hívások befejezése . . . . . . 23
Hívásvárakoztatás . . . . . . . 21
Hozzáférési pont beállításai 128
I
Ikonok (jelzk) . . . . . . . . . . . . 12
Infra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Internet. Lásd
J
Játékok . . . . . . . . . . . . . . . 172
Jegyzettömb . . . . . . . . . . . 149
K
Kamera . . . . . . . . . . . . . 74–79
Fotófény . . . . . . . . . . . . 159
Kép készítése . . . . . . . . 74
Képek küldése . . . . . . . . 79
Képek megtekintése . . . 76
Képek mentése . . . . . . . 76
Képminség . . . . . . . . . . . 78
Kapcsolat beállításai . . . . . 128
Kapcsolatkezel . . . . . . . . . 114
Kedvencek . . . . . . . . . . . . 174
Kép készítése . . . . . . . . . . . 74
Kép, készítés . . . . . . . . . . . 74
Képek küldése . . . . . . . 79, 85
Képek, szerkesztés . . . . . . . 89
Képminség . . . . . . . . . . . . . 78
Keresés . . . . . . . . . . . . . . . . 32
184
Keretek, hozzáadás fotókhoz 90
Készenléti állapot kijelzi . . . 14
Kihangosított beszélgetés . 20
Kijelölés . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kimen . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kínai holdnaptár . . . . . . . . . 49
Konferenciahívások . . . . . . 22
Korlátozás . . . . . . . . . . . . 137
M
Média . . . . . . . . . . . . . . 80–96
Galéria . . . . . . . . . . . . . 80
PhotoBase . . . . . . . . . . 87
RealOne lejátszó . . . . . . 91
Videorögzít . . . . . . . . . . 94
Memória adatai . . . . . . . . . 32
Menütérkép . . . . . . . . . . . . 34
miniSD card
Alkalmazás . . . . . . . . . 157
Behelyezés . . . . . . . . . . . 6
Kidobás . . . . . . . . . . . . . . 9
Kivétel . . . . . . . . . . . . . . . 6
miniSD card kidobása . . . . . 9
Multimédiás üzenetek l
étrehozása . . . . . . . . . . . . . 54
N
Nagyítás/kicsinyítés (Zoom) 75
Galéria . . . . . . . . . . . . . 81
Videorögzít . . . . . . . . . . 94
Naptár . . . . . . . . . . . . . 45–49
Beállítások . . . . . . . . . . 48
Ébresztés (jelzés)
beállítása . . . . . . . . . . . . 45
Események elküldése . . 49
Kínai holdnaptár . . . . . . 49
Nézetek . . . . . . . . . . . . . 46
Új létrehozása . . . . . . . . 45
Naptári események
elküldése . . . . . . . . . . . . . . . 49
Navigálás az
alkalmazásokban . . . . . . . . 28
Nem fogadott hívások . . . . 161
Nemzetközi hívások . . . . . . 17
Névjegy (szerzi jogok) . . . 145
Névjegykártya küldése . . . . 41
Névjegyzék . . . . . . . . . . 36–44
Csoportok . . . . . . . . . . . 42
Hívás kezdeményezése . 38
Keresés . . . . . . . . . . . . . 38
Névjegykártya küldése . . 41
Saját számok . . . . . . . . . 37
SIM-telefonkönyv . . . . . . 36
Szerkesztés . . . . . . . . . . 38
Szolgáltatói számok . . . . 42
Új létrehozása . . . . . . . . 36
Nyelv
Böngészoldal
megjelenítése . . . . . . . 103
Hálózati hírszolgálat . . . 71
Írás . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Telefon . . . . . . . . . . . . . 125
O
Opciók programozható gomb 29
Operátor menü . . . . . . . . . 104
Óra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
P
PhotoBase . . . . . . . . . . . . . 87
PIN2-kód . . . . . . . . . . . . . . 132
PIN-kód . . . . . . . . . . . . . . . 132
Problémák . . . . . . . . . . . . . 179
Q
QuickOffice . . . . . . . . . . . . 165
R
RealOne lejátszó . . . . . . . . 91
Rögzít, hang . . . . . . . . . . . 149
Rögzített tárcsázás . . . . . 133
S
Saját számok . . . . . . . . . . . 37
Segélyhívások . . . . . . . . . . 18
SIM-kártya
Behelyezés . . . . . . . . . . . 2
Kivétel . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIM-telefonkönyv . . . . . . . . 36
SyncML . . . . . . . . . . . . . . 113
Számológép . . . . . . . . . . . 146
Szolgáltatói számok . . . . . . 42
Szótár . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Szövegbevitel
Általános szövegbevitel 25
Szótár a prediktív
szövegbevitelhez . . . . . 25
Szöveges üzenet
létrehozása . . . . . . . . . . . . . 53
T
Tanúsítványkezel . . . . . . . 134
Tapéta, csere . . . . . . . . . . 124
Tartozékbeállítások . . . . . 138
Tartozékok . . . . . . . . . . . . 176
Telefon
Áttekintés . . . . . . . . . . . . 8
Be- vagy kikapcsolás . . 15
Beállítások . . . . . . . . . 125
Telefon lezárása . . . . . . . . 133
Telefonmemória . . . . . . . . . 32
185
Témák . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Többfeladatúság . . . . . . . . . 31
U
USB . . . . . . . . . . . . . 115, 177
Üzenetek . . . . . . . . . . . . 50–73
Beállítások . . . . . . . . . . . 69
Bejöv . . . . . . . . . . . . . . . 57
Elküldött . . . . . . . . . . . . . 66
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . 59
E-mail (Postafiók) . . . . . 61
Hálózati hírszolgálat . . . 72
Jelentések . . . . . . . . . . . 69
Kimen . . . . . . . . . . . . . . . 67
Piszkozatok . . . . . . . . . . 65
Prezentáció létrehozása 54
Saját mappák . . . . . . . . . 59
SIM . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Szolgáltatói parancs . . . 73
Típusok . . . . . . . . . . . . . 51
Új e-mail létrehozása . . . 56
Új fogadása . . . . . . . . . . 57
Új multimédia létrehozása 54
Új szöveg létrehozása . . 53
V
Vaku . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Videó, hangfájlok és webes
média lejátszása . . . . . . . . . 83
Videófájlok küldése . . . . . . . 85
Videolejátszó kezelszervei . 85
Videorögzít . . . . . . . . . . . . . 94
W
Webes médis, lejátszás . . . 83
186
Z
Zárt hívócsoport . . . . . . . . 133
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement