Panasonic | KXTU150 | Operating instructions | Panasonic KXTU150 Upute za uporabu

Upute za uporabu
Mobilni telefon za jednostavnu uporabu
Model br.
KX-TU150
Hvala što ste kupili Panasonicov proizvod.
Molimo, pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja i spremite
ih za buduću uporabu..
Prije uporabe samog uređaja, pogledajte ”Važne informacije”
na strani 4.
Priloženi dodatci
– Prilagodnik za izmjeničnu struju
(Dio br. A31A-050055U-EU1): 1 kom
– Punjiva baterija (Dio br. 454854AR): 1 kom
– Slušalice (Dio br. JYK-E112): 1 kom
1
Sadržaj
1 Važne informacije.........................................................................................4
2 Osnovne informacije....................................................................................9
2.1Profil....................................................................................................10
2.2 Sigurnosne informacije.......................................................................10
2.3 Upozorenje za vašu sigurnost i pažnju...............................................10
2.4 Mjere opreza......................................................................................11
3 Vaš telefon..................................................................................................12
3.1 Pregled telefona..................................................................................12
3.2 Status ikona.........................................................................................12
3.3 Funkcije tipaka....................................................................................13
3.4Tehničke specifikacije.........................................................................14
4 Početak rada...............................................................................................15
4.1 Umetanje SIM kartice i baterije..........................................................15
4.2 Umetanje memorijske kartice.............................................................16
4.3 Punjenje baterije.................................................................................16
4.4 Uključivanjer/ isključivanje mobilnog telefona....................................17
4.5 Povezivanje na mrežu.........................................................................17
4.6 BIranje poziva....................................................................................17
4.7 Uporaba slušalica...............................................................................18
5 Način unosa................................................................................................18
5.1 Ikone za načine unosa........................................................................18
5.2 Prijelaz iz jednog u drugi način...........................................................18
5.3 Unos brojeva.......................................................................................18
2
5.4 Unos slova i brojeva:.............................................................................18
5.5 Umetanje simbola.................................................................................19
6 Uporaba izbornika.........................................................................................20
6.1 Telefonski imenik.................................................................................20
6.2 Poruka..................................................................................................20
6.3 Pozivni centar.......................................................................................21
6.4 Kamera.................................................................................................22
6.5 Multimedija...........................................................................................22
6.6 Organizator...........................................................................................22
6.7 Upravitelj datoteka...............................................................................22
6.8 Postavke...............................................................................................23
7 Dodatak..........................................................................................................25
Dodatak 1: Rukovanje baterijom i SIM karticom.......................................25
Dodatak 2: Rješavanje problema................................................................26
Dodatak 3: Za buduću uporabu .................................................................27
Dodatak 4: Odjel prodaje............................................................................28
Dodatak 5: Grafički simboli.........................................................................30
3
1 Važne informacije
Za Vašu sigurnost
Pažljivo pročitajte ovaj dio prije uporabe proizvoda kako biste osigurali pravilan i siguran rad.
U suprotnom može doći do teških ozljeda, gubitka života/imovine ili ista može biti
protuzakonito. Pročitajte u potpunosti priložene upute prije rukovanja uređajem
UPOZORENJE
Priključivanje napajanja
• Koristite samo izvor električne energije naznačen na proizvodu.
• Nemojte preopterećivati utičnice ili produžne kablove. Isto može dovesti do rizika od požara
ili električnog udara.
• AC adapter do kraja umetnite u utičnicu, U suprotnom može doći do strujnog udara i/ili
prevelikog zagrijavanja, što može uzrokovati požar.
• Redovito uklanjajte prašinu i slično s AC adaptera na način da ga prvo isključite iz utičnice, a
nakon toga obrišete suhom krpom. Nakupljena prašina može uzrokovati oštećenje izolacije
radi vlage i sličnog, što može uzrokovati požar.
• Isključite proizvod iz utičnice i uklonite bateriju iz telefona ukoliko iz njega izlazi dim,
neprirodan miris ili stvara neuobičajenu buku. Ova stanja mogu dovesti do požara ili
strujnog udara. Potvrdite da je dim prestao izlaziti i kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
• Isključite uređaj iz utičnice i nikad ne dodirujte unutrašnjost proizvoda, ukoliko je vanjski
omotač pukao i otvorio se.
• Nikad ne dodirujte utikač mokrim rukama. Postoji opasnost od strujnog udara.
• AC adapter treba koristiti samo u unutrašnjim prostorijama.
• Ne koristite priloženi AC adapter s drugim uređajima.
Instalacija
• Ovaj proizvod nije otporan na vodu. Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog
udara, nemojte izlagati proizvod kiši ili bilo kakvoj vrsti vlage.
• Čuvajte sve dodatke, uključujući i SIM karticu i mikro SD memorijsku karticu van dohvata
djece, kako biste spriječili da ih progutaju.
• Ovaj proizvod emitira radio valove i može uzrokovati smetnje drugih elektroničkih naprava.
• Nemojte dozvoliti pretjerano povlačenje, savijanje i opterećivanje AC adaptera.
• Kako biste spriječili velika oštećenja proizvoda, izbjegavajte jake udarce i grubo rukovanje.
• Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar, nemojte modificirati SIM karticu ili mikro SD karticu ili
dodirivati zlatno obojene kontakte kartice.
Baterija
● Koristite samo navedenu bateriju.
● Ukoliko je baterija zamijenjena neodgovarajućom vrstom, može doći do eksplozije.
Iskorištene baterije odložite sukladno uputama.
● Nemojte otvarati, bušiti, udarati ili bacati bateriju. Oštećenu bateriju ne smijete koristiti. Isto
može dovesti do opasnosti od požara, eksplozije, pregrijavanja i curenja elektrolita.
● Odmah prestanite koristiti bateriju i držite ju udaljeno od vatre ukoliko emitira abnormalan
miris ili iz nje curi elektrolit. Izliveni elektrolit može uzrokovati požar ili opekline.
● Ne dodirujte izliveni elektrolit, ukoliko baterija curi. On može uzrokovati opekline ili ozljede
oka ili kože. Elektrolit je otrovan i može biti štetan ukoliko se proguta. Ako ga dodirnete,
odmah isperite ta područja vodom i potražite medicinsku pomoć.
● Baterijom rukujte nježno. Nemojte dozvoliti da bateriju dodirnu vodiči, kao što je prstenje,
4
narukvice ili ključevi, jer u suprotnom kratki spoj može izrokovati pregrijavanje baterije ili
vodiča, što može uzrokovati opekline.
● Nemojte koristiti ili puniti mokru bateriju. Isto može dovesti do opasnosti od požara,
eksplozije, pregrijavanja i curenja elektrolita.
● Punite bateriju priloženu uz proizvod ili navedenu za uporabu s ovim proizvodom,
sukladno uputama i ograničenjima navedenim u ovim uputama.
● Za punjenje baterije koristite samo kompatibilan punjač. Nemojte prepravljati punjač. Ukoliko
ne slijedite ove upute, baterija se može napuhati ili eksplodirati.
● Nemojte stavljati vodljive materijale, kao što su kovanice ili ukosnice na kontakte za
punjenje. Isto može dovesti do pregrijavanja.
● Bateriju ne stavljajte u vatru.
● Pazite da vam baterija ne padne.
● Ne rastavljajte bateriju.
● Ne dozvolite djeci da se igraju s baterijama.
Mjere zaštite tijekom rada
● Proizvod isključite iz utičnice prije čišćenja. Ne koristite tekuća ili sredstva za čišćenje u spreju.
● Nemojte rastavljati proizvod.
● Nemojte dozvoliti da tekućine kao što je voda ili strani materijali, kao što su dijelovi
metala ili zapaljive tvari uđu u utor za SIM karticu. Isto može uzrokovati požar, strujni
udar ili kvar.
● Nemojte ostavljati ovaj proizvod blizu izvora topline (kao što su radijatori, štednjaci
itd.), na izravnom sunčevom svjetlu ili u autu pod sjajem sunca. Ne bi ga se trebalo
ostavljati u prostorijama u kojima je temperatura niža od 0°C ili viša od 40 °C.
● Savjetujemo da ne koristite telefon u avionu. Isključite ga prije ukrcavanja. Isključite
alarm kako se telefon ne bi automatski uključio. Uporaba ovog telefona u avionu
može ugroziti radnje zrakoplova i omesti bežične komunikacije. Isto može biti i
protuzakonito.
● Savjetujemo da ne koristite ovaj proizvod na benzinskim crpkama. Podsjećamo korisnike
da prate ograničenja za uporabu radio uređaja na benzinskim crpkama, tvornicama
kemikalija ili na mjestima na kojima su u tijeku radnje miniranja.
● Nužno je da vozači pravilno nadziru vozilo u svakom trenutku. Nemojte koristiti telefon
dok vozite, pronađite sigurno mjesto i prije razgovora zaustavite vozilo. Ne koristite hands
free mikrofon ako će Vam odvratiti pažnju s ceste. Uvijek se detaljno upoznajte s
ograničenjima u vezi korištenja telefona u područjima u kojima vozite i pridržavajte ih se u
svakom trenutku.
● Signali radijske frekvencije mogu utjecati na elektronske sustave u motornim vozilima (na
primjer, na ubrizgavanje goriva, sustav zračnih jastuka) koji su nepravilno instalirani ili nisu
dostatno zaštićeni. Za dodatne informacije, upitajte proizvođača svog vozla ili opreme.
● Slušanje preglasnih zvukova putem slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
● Kako biste spriječili mogući gubitak sluha, nemojte slušati preglasan zvuk tijekom dugog
vremenskog razdoblja.
● Nemojte svijetliti LED svjetlom u blizini nečijih očiju ili isključite LED svjetlo u smjeru vozača.
U suprotnom može doći do ozljeda ili nezgoda.
5
Medicinske informacije
● Posavjetujte se s proizvođačem osobnih medicinskih proizvoda, kao što su elektrostimulatori
srca ili implantabilni kardioverter defibrilatori kako biste odredili jesu li dostatno zaštićeni
od vanjske energije radijske frekvencije.
● Istraživači bežične tehnologije preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 cm između bežičnog
uređaja i ugrađenog medicinskog uređaja, kao što je elektrostimulator srca ili implantabilni
kardioverter defibrilator, kako bi se izbjeglo moguće međudjelovanje s medicinskim uređajem.
Ako imate bilo kakav razlog posumnjati da Vaš telefon ometa elektrostimulator srca ili neki
drugi medicinski uređaj, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču elektrostimulatora
srca ili drugog medicinskog uređaja.
● Isključite telefon u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama kad Vas bilo kakav pravilnik
postavljen u području upućuje da to učinite. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu
koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku energiju radijske frekvencije.
OPREZ
Instalacija
● AC adapter se koristi kao glavni način odspajanja. Osigurajte da je utičnica instalirana blizu
proizvoda i da je lako dostupna.
● Preporučuje se da imate zapisane važne podatke koje pohranjujete u svom telefonu ili na
SIM kartici kako biste izbjegli eventualan gubitak istih.
Radno okruženje
● Nemojte postavljati magnetne kartice ili slične predmete u blizini telefona. Magnetni podatci
na karticama, kreditnim karticama, telefonskim karticama i disketama, itd., mogu biti obrisani.
● Ne mostavljajte magnetizirane tvari u blizini telefona. Jak magnetizam može utjecati na
njegov rad.
Važne sigurnosne upute
Tijekom uporabe proizvoda, uvijek je potrebno slijediti osnovne sigurnosne upute kako bi
se smanjila opasnost od požara, strujnog udara i ozljede osobe, uključujući i sljedeće:
● Ne koristite proizvod u blizini vode. Na primjer, izbjegavajte područja u blizini kade, sudopera,
strujnog udara radi grmljavine.
● Izbjegavajte korištenje telefona ako se puni tijekom oluje. Može postojati mala opasnost od
strujnog udara radi grmljavine.
● Ne koristtite telefon kako biste dojavili o curenju plina u blizini mjesta na kojem plin curi.
● Koristite samo kabel i bateriju naznačene u uputi. Ne stavljajte bateriju u vatru. Može
explodirati. Provjerite lokalne oznake za moguće posebne upute za odlaganje otpadnih baterija.
● Nemojte bojati telefon ili na njega stavljati debele naljepnice. Isto može spriječiti pravilan rad.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
6
Za najbolji način rada
Okolina
● Proizvod treba zaštititi od pretjeranog dima, prašine, vlage, visoke temperature i vibracija.
● Kako biste izbjegli oštećenja, bateriju punite samo na temperaturama u rasponu od 5°C do
40°C.
Rutinsko održavanje
● Vanjske površine proizvoda i/ili kontakte punjača prebrišite suhom mekom krpom.
● Ne koristite benzin, razrjeđivač ili abrazivni prah.
Druge informacije
Napomene za odlaganje, predaju ili povrat proizvoda
● Ovaj proizvod i SIM kartica mogu sadržavati Vaše privatne/ povjerljive podatke. Kako biste
zaštitili svoju privatnost/ povjerljivost, preporučujemo da obrišete podatke, kao što su
kontakti pohranjeni u popisu kontakata, zapise poziva i SMS/MMS poruke iz memorije prije
odlaganja, predaje ili povrata proizvoda.
Informacije za korisnike o prikupljanju i odlaganju stare opreme i iskorištenih baterija
1
2
Ove oznake ( 1 , 2 ) na proizvodu, pakiranju i/ili pratećim dokumentima znače da se
iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s kućnim otpadom.
Za pravilan postupak, oporavak i recikliranje starih proizvoda i baterija, molimo, odnesite ih na
odgovarajuće mjesto prikupljanja, sukladno nacionalnim propisima Vaše zemlje.
Ukoliko ih pravilno odložite, pomoći ćete očuvanju vrijednih resursa i spriječiti bilo kakve
potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš.
Za dodatne podatke o prikupljanju i recikliranju, molimo, kontaktirajte svoje lokalne vlasti.
Sukladno nacionalnom zakonodavstvu Vaše zemlje, za nepravilno odlaganje ovog otpada
moguće su i kazne.
Za poslovne korisnike u Europskoj uniji
Ako želite baciti električnu ili elektroničku opremu, molimo, obratite se svom
dobavljaču ili opskrbljivaču radi dodatnih informacija.
Podatci o odlaganju u drugim zemljama van Europske unije
Ove oznake ( 1 , 2 ) valjane su samo u Europskoj uniji. Ako želite baciti ove predmete,
molimo obratite se lokalnim vlastima ili dobavljaču i upitajte za pravilnu metodu odlaganja.
7
Napomena o simbolu na bateriji
Ovaj simbol ( 2 ) može se koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom slučaju,
podliježe zahtjevima navedenim u Direktivi za navedene kemikalije.
Napomena za postupak vađenja baterije
2
Uklonite poklopac telefona ( 1 ) i podignite
bateriju( 2 ), a zatim je izvucite ( 3 ).
3
1
Zaštićeni nazivi
● MikroSDHC Logo je zaštitni znak SD-3C, LLC.LLC.
● Bluetooth® oznake i logotipovi registrirani su zaštićeni nazivi čiji je vlasnik Bluetooth SIG, Inc.,
a bilo kakva uporaba ovakvih znakova od strane Panasonic korporacije regulirana je licencom.
● Sva druga zaštićena imena koja su ovdje navedena vlasništvo su njihovih vlasnika.
Napomena
● Telefon podržava mikroSD i mikroSDHC memorijske kartice. U ovom dokumentu, pojam
“mikroSD kartica” koristi se kao generički pojam za bilo koju od podržanih kartica.
Informacije o ekodizajnu
Informacije o ekodizajnu prema EU Regulativi (EC) broj 1275/2008 odobrene od strane (EU)
Regulative broj 801/2013. od 1. siječnja 2015.
Molimo, posjetite stranicu: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Kliknite [Downloads] (Preuzimanja)
→ Informacije o proizvodu vezane za energiju (Javno)
Potrošnja električne energie u mrežnom statusu spremnosti i upute spomenute su na
mrežnoj stranici iznad.
SAR Specifična brzina apsorpcije
Ovaj model ispunjava međunarodne upute i EU zahtjeve za izloženost radiovalovima. Vaš
bežični uređaj je radio odašiljač i primatelj. Dizajniran je da ne prelazi ograničenja izloženosti
radiovalovima preporučenim u međunarodnim uputama. Ove je upute razvila neovisna
znanstvena organizacija ICNIRP i one uključuju sigurnosne granične vrijednosti namijenjene
osiguranju svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.
Ove upute čine i osnovu međunarodnih pravila i standarda izloženosti radijskoj frekvenciji.
Upute koriste jedinicu mjerenja poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR.
SAR ograničenje za bežične uređaje je 2 W/kg.
Najviša SAR vrijednost za ovaj uređaj testirana na glavi bila je:0.427W/kg
Najviša SAR vrijednost za ovaj uređaj testirana na tijelu bila je:0.969W/kg*1
Kako je SAR mjeren pod najvećom snagom odašiljanja uređaja, stvarni SAR ovog uređaja
tijekom rada je obično ispod vrijednosti navedenih iznad. To je posljedica automatskih
8
promjena razine napajanja uređaja, kako bi se osiguralo da koristi minimalne razine
potrebne za komuniciranje s mrežom.
ICNIRP (http://www.icnirp.org)
*1
Ovaj je uređaj testiran kod uobičajenih radnji nošenja, s udaljenošću telefona
0.5 cm od tijela.
Specifkacije
● Standard:
Dual band GSM 900/1800 MHz Bluetooth
verzija 3.0, Class 1
USB verzija 2.0
● Prikaz: TFT u boji 2.4-inčni
(QVGA: 240 x 320 pixels)
● Kamera: 0.3 MP
● Raspon frekvencije:
● Izvor napajanja:
100–240 V AC, 50/60 Hz
● Potrošnja energije (tijekom punjenja):
Priprema:približno0.06W
Maksimalno:približno2.5W
● Uvjeti rada/punjenja:
Rad: 0 °C – 40 °C, 20 % – 80 %
Relativna vlažnost zraka (suho)
Punjenje: 5 °C – 40 °C
● Baterija:
Li-Ion 3.7 V/1,400 mAh
● Radni učinak baterije (priložene):
Vrijeme razgovora: Približno 7.0 sati*1
Pripremno stanje: približno 150 sati*1, *2
● Antena:
Unutrašnja
● Vrsta SIM kartice:
1.8 V/3 V
● Vrsta memorijske kartice:
microSD, microSDHC do 32 GB
(nije u opremi)
GSM900 890.2-914.8 MHz
935.2-959.8 MHz
GSM1800 1710.2-1784.8 MHz
1805.2-1879.8 MHz
Bluetooth: 2.402-2.48 GHz
● Snaga odašiljanja RF :
GSM900:2W(maksimalno),
GSM1800:1W(maksimalno)
Bluetooth:2.5mW(maksimalno)
Vrijeme rada ovisi o okolini korištenja, starosti baterije i uvjetima. Vrijednosti su izračunate
sukladno GSMA TS.09.
*2Indikator dolaznih poziva i indikator poruka bljeskaju kad postoji propušten poziv ili je
primljena nova poruka. Vrijeme rada u pripremi će se skratiti ukoliko ostavite indikator
da bljeska.
*1
2 Osnovne informacije
● Ovaj je telefon namijenjen radu na GSM mreži – GSM900/1800 MHz.
● Ova je oprema namijenjena uporabi u Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Francuskoj,Nizozemskoj,
Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Rumunjskoj,
Bugarskoju, Slovačkoj, Estoniji, Litvi i Latviji.
● U slučaju problema, prvo trebate kontaktirati svog dobavljača.
● Za korištenje u drugim zemljama, molimo kontaktirajte svog dobavljača.
9
Dodatni/ zamjenski dijelovi
Molimo, kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili urađaj ili prodajni ured Panasonica za
informacije o prodaji.
Dio
Broj modela
Punjiva baterija
454854AR
● Litij-ionska(Li-Ion)baterija
Slušalice
JYK-E112
2.1 Profil
Pročitajte pažljivo ove upute kako bi ga sačuvali u dobrom stanju.
Nača kompanija može napraviti izmjene na mobnilnom telefonu bez prethodne najave i
zadržava pravo na opis rada uređaja na vlastiti način.
Zbog različitih programa rada i rada operaterasoftwareaDue to different software and network
operators, display on your phone may be different, refer to your phone for details.
2.2 Sigurnosne informacije
Ako ste izgubili telefon ili vam je ukraden, obavijestite telekom operatera da vam onesposobe
SIM karticu(potrebna mrežna podrška).Ovim ćete smanjiti mogućnost financijskog gubitka
neovlaštenim rukovanjem uređaja. Podesite slijedeće, kao bi smanjili mogućnost neovlaštene
uporabe telefona:
Podesite PIN kod SIM kartice
Postavite lozinku telefona
2.3 Upozorenja za vašu sigurnost i pažnju
Sigurnosno upozorenje
● Sigurnost na cesti je primarna
Nemojte koristiti telefon dok vozite.Upotrijebite hands-freepostavku tijekom vožnje ukoliko
je poziv koji nemožete izbjeći. U pojedinim zemljama je zabranjena uporaba te funkcije.
●Isključite ga u avionu
Bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u zrakoplovu tijekom leta.Uporaba mobilnih
telefona u zrakoplovu je nelegalna i može ugroziti rad zrakoplova.
Provjerite da li ste isključili mobilni uređaj u tijekom leta zrakoplovom.
● Isključite telefon prije ulaska u rizično područje
U rizičnim područjima, strogo se pridržavajte odgovarajućih propisa, načina ponašanja i
pravila o upporabi mobilnih telefona u rizičnim područjima. Isključite mobilni telefon prije
ulaska u prostor osjetljiv na eksploziju, kao što je benzinska stanica, cisterna goriva,
kemijska tvornica ili prostora gdje je u tijeku miniranje.
● Pazite na posebna pravila
Slijedite svaki važeći poseban propis u područjima kao što su bolnice i isključite vaš
mobilni telefon kada je to naznačeno i potrebno ili kada mogu uzrokovati smetnje ili
opasnost. Pravilno koristite mobilni telefon u blizini medicinskih aparata, kao što su
pacemakeri, slušna pomagala i neki drugi medicinski uređaji, jer mogu prouzročiti
smetnje.
● Smetnje
Kvaliteta razgovora može biti smanjena utjecajem radiovalova.Antena je ugrađena u mobilni
telefon i smještena ispod mikrofona. Za vrijeme razgovora ne dotičite antenski prostor, kako
ne bi smanjili kvalitetu razgovora.
10
● Stručni servis
Samo kvalificirani serviseri mogu instalirati i popravljati uređaj.Ako sami instalirate ili
popravljate uređaj, možete dovesti do većeg oštećenja i poništenja jamstva.
● Pribor i baterije
Upotrebljavajte samo odobreni pribor i baterije.
● Razumna uporaba
Upotrebljavajte ga u razumno i u pogodnim trenucima.
● Žurni pozivi
Provjerite da li je telefon uključen i aktivan, unestite broj, na primjer 112, a zatim pritisnite
tipku za biranje. Predstavite se i ukratko opišite vašu situaciju. Ne prekidajte poziv dok
navedeno ne izrečete,
Napomena: Kao i ostali mobilni telefoni i ovaj mobilni telefon ne mora podržavati sve funkcije navedene u ovim uputama, ovisno o
mreži ili problemima kod prijenosa radiovalova. Neke mreže ne omogućavaju pozive hitnim službama. Stoga se ne pouzdajte u
potpunosti na mobilni telefon u kritičnim situacijama i pozivima kao npr. poziv prvoj pomoći. Posavjetujte se sa lokalnim operaterom
2.4 Mjere predostrožnosti
Ovaj mobilni telefon je odličan fino izrađeni proizvod.Paljivo rukujte uređajem.Slijedeći
savjeti će vam pomoći dugotrajnijem radu mobilnog telefona:
● Držite mobili telefon i sve njegove priključke podalje od male djece.
● Mobilni telefon držite podalje od kiše, vlage, tekućina ili ostalih sastojaka koje mogu
prouzročiti koroziju elektroničkih dijelova.
● Ne spremajte i ne koristite mobilni telefon na prašnjavim mjestima, jer se dijelovi
telefona mogu oštetiti.
● Nemojte ostavljati ovaj proizvod izložen visokoj temperaturi. Visoka temperatura će skratiti
vijek trajanja elektroniskih sklopova, oštetiti bateriju i neke plastične djelova.
● Ne ostavljajte telefon na hladnim mjestima. U protivnom se može stvoriti vlaga u
unutrašnjosti telefona i oštetiti elektronske sklopove kad uređaj premjestite u prostor sa
stalnom temperaturom.
● Uređaj nemojte bacati, ispuštati ga iz ruku ili udarati njime, jer će se oštetiti unutarnji
elektronski sklopovi i dijelovi mobilnog telefona.
11
3 Vaš telefon
3.1 Pregled telefona
3.2 Stanje ikona
Tablica dolje prikazuje ikone koje se mogu pojaviti na statuslnoj crti telefona. Osim ikona
signala jakosti mreže i napajanja, ostale ikone prikazuju trenutni način rada i preritete
telefona.
Ikona
Opis
Označava jakost signala mreže
Označava trenutni kapacitet baterije.
Označava da imate nepročitanu poruku.
Označava da imate propušteni poziv.
Trenutno imate samo podešen ton zvona.
Trenutno imate podešenu samo vibraciju.
Trenutni način rada je rad sa slušalicama.
Uključena budilice.
Tipkovnica zaključana.
Uključen Bluetooth.
12
3.3 FunNFLMHWLSNL
obilni telefon nudi slijedeće tipke:
● LLMHYDLGHVQDIXQNFLMVNDWLSND
Na donjoj liniji ekrana prikazuje se funkcija lijeve i desne funkcijske tipke
● DRGLUQHWLSNH]DELUDQMH
Pritisnite za odabir pozivnog broja ili odabir kontakta iz telefonskog imenika; ili pritisnite za
prihvat dolaznog poziva; ili pritisnite u stanju mirovanja mobilnog uređaja za prikaz
zabilježenog, zadnjeg pozivnog broja.
● 7LSNDSUHNLGD
Pritisnite za kraj poziva kojeg ste birali ili dolaznog poziva; ili pritisnite za izlaz iz izbornika i
povrat u stanje mirovanja. ritiskom na tipku dvije tri sekunde možete uklju iti ili isklju iti
mobilni telefon.
● 7LSNHVPMHUD
Pritisnite za odabir funkcije, tijekom pregleda liste funkcija . Kod uređivanja ili prilagodbe
uređaja, pritisnite tipku smjera za upravljanje.
● OK tipka
Pritiskom na tipku potvrđujete odabir.
● Brojčane tipke, * tipka i # tipka
Pritiskom na tipku od 0 do 9 unosite željeni broj ili znak ili uređujete postojeće stanje;
Tipka # i tpka * predstavljaju različite funkcije u različitim uvjetima ili različitim izbornicima
funkcija.
Držite tipku # pritisnutu do 2 sekunde u pripremnom stanju kako bi uključili tihi način rada.
Pritisnite tipku # kod uvjetim uređivanja za prijelaz iz jednog načina rada u drugi.
Pritisnite tipku * u uvjetima uređivanja za odabir simbola.
Na početnom ekranu, možete pritisnuti lijevu funkcijsku tipku, zatim tipku*kako bi
zaključali tipkovnicu.kada je tipkovnica zaključana, pritiskom na lijevu funkcijsku tipku, a
zatim na tipku * otključat ćete tipkovnicu.
Pritisnite i držite tipku "0" do 2 sekunde za upis“+”u pripremnom sučelju.Kada se pojavi
oznaka “+”,brzo pritisnite tipku"0"za unos“P”ili“W”.“P”i“W”se upotrebljavaju za
poziv lokalnog broja; “+” se upotrebljava za međunarodni poziv .
●1(
) tipka
Dulje pritisnite za biranje broja glasovne poruke, ako ste podesiti broj glasovne poruke.
●2(
) tipka
Dulje pritisnite za biranje broja na brzom biranju, ako ste podesiti brzo biranje broja.
●3(
) tipka
Dulje pritisnite za biranje broja na brzom biranju, ako ste podesili broj za brzo biranje.
13
1
Klizna tipka
10
Tipkovnica
2
Centralna tipka
11
USB priključak
3
Lijeva tipka
12
Tipka za svjetiljku
4
Tipka biranja broja
13
Kamera
5
Ušno područje
14
SOS tipka
6
Ekran
15
Zvučnik
7
Tipke smjera kretanja
16
Svjetiljka
8
Desna tipka
17
Priključak za slušalice
9
Tipka za prekid / napajanje
3.4 Tehničke specifikacije
Telefon
Dimenzije(121.3ˣ58.2ˣ11.8mm):
Masa:100.3g(Sa baterijom)
Litijska baterija
Nazivni kapacitet: 1400 mAh
Vrijeme razgovora: približno 7.0 sati
Vrijeme mirivanja: približno 150 sati
Ostale podatke vezane uz bateriju i punjač pogledajte na njihovim
naljepnicama.
14
4 Početak
4.1 Umetanje SIM kartice i baterije
SIM kartica ( nije priložena) nosi važne informacije, uključivši vaš broj mobilnog telefona,
PIN (Osobni identifikacijski broj),PIN2,PUK(PINključ za otključavanje uređaja),PUK2
(PIN2ključ za otključavanje uređaja),IMSI(Identitet međunarodnog mobilnog korisnika),
informaciju mreže, brojeve telefona i kratke poruke.
Napomena: Nakon isključivanja vašeg mobilnog telefona, pričekajte par sekundi prije vađenje ili umetanja SIM kartice.
Pažljivo rukujte SIM karticom, jer savijanje ili grebanje može oštetiti SIM karticu
Ispravno čuvajte mobilni telefon kako njegovi dijelovi, kao što je SIM kartica ne dođu na dohvat ruke maloj djeci
Postavljanje
● Tipku za kraj rada držite neko vrijeme pritisnutu i isključite mobilni telefon.
● Podignite zadnji poklopac i odstranite ga.
● Podignite bateriju prema gore i izvadite je iz ležišta.
● Oprezno umetnite SIM karticu u utor za SIM karticu tako da zlatna pločica na kartici bude
okrenuta prema dolje, gurnite je sve dok SIM kartica ne dođe do kraja.
● Metalne kontakte na bateriji ukrenite prema metalnim kontaktima u utoru baterije,
pritisnite bateriju prema dolje dok ne legne na svoje mjesto.
Uporaba šifre
Mobilni telefoni i SIM kartice podržavaju neku vrstu lozinke, kako bi ih sačuvali od neovlaštene
uporabe.Kada ste zamoljeni za unos bilo koje od dolje spomenutih šifri, pazite da ih unesete
ispravno i zatim pritisnete tipku OK. Ako ste unijeli neispravnu šifru, pritisnite desnu funkcijsku
tipku i izbrišite je, a zatim unesite ispravnu šifru.
Šifra zaključavanja telefona
Šifra za zaključavanje mobilnog telefona mođe se postaviti da spriječi zloporabu uređaja. Ovu
šifru isporučuje proizvođač zajedno sa mobilnim telefonom. Početna tvorničke šifra za mobilni
telefon je podešena na 1122. Ako je postavljena šifra za zaključavanje mobilnog telefona,
morate unijeti šifru telefona svaki put kad uključite telefon.
PIN
PIN(Osobni identifikacijski broj,4do8brojeva)šifra štiti vašu SIMkarticu od neovlaštene
uporabe. U pravilu PIN dolazi sa SIM karticom koju izdaje mrežni operater. Ako je PIN unešen
u mobilni telefon, prije svake uporabe mobilnog telefona, morate unijeti PIN šifru. Ako PIN šifru
krivo unesete tri puta, SIM kartica će se zaključati. Načini otključavanja su slijedeći:
- Unesite ispravan PUK vođeni savjetima na ekranu za otključavanje SIM kartice.
- Zatim unesite novu PIN šifru i pritisnite tipku OK .
- Ponovno unesite novu PIN šifru i zatim pritisnite tipku OK.
- Ako je unos PUKa ispravan, SIM kartica će se otključati i PIN šifra će se ponovno pohraniti.
Napomena: Ako unesete krivu PIN šifru tri puta, SIM kartica će se zaključati. SIM karticu možete otključati unosom PUK šifre. PUK
šifru možete zatražiti kod vašeg mrežnog operatera.
PUK
PUKšifra(Osobna šifra za otključavanje)je potrebna za zamjenu blokirane PIN šifre.
Isporučuje se zajedno sa SIM karticom. Ako nije, posavjetujte se sa vašim mrežnim
operaterom. Ako krivo unesete PUK šifru 10 puta, SIM kartica će postati nevažeća.
posavjetujte se sa vašim mrežnim operaterom sa vam zamijeni SIM karticu.
Šifra zabrane poziva
Šifra zabrane poziva je potrebna kada želimo zabraniti prijem nekih brojeva.Ovu šifru možete
dobiti od mobilnih operater kako bi podesili funkciju zabrane poziva.
15
4.2 Umetanje memorijske kartice
Memorijska kartica (nije u opremi) je mobilna kartica unutar mobilnog telefona
koja proširuje mogućnost pohrane podataka. Umetnite memorijsku karticu u
utor za memorijsku karticu.
Ako želite ukloniti memorijsku karticu, izvadite je iz utora.
Napomena:
1. Uključeni mobilni telefon ne može automatski prepoznati umetnutu memorijsku karticu. Mobilni telefon morate prvo isključiti iz
napajanja, a zatim ga ponovno uključiti, kako bi telefon prepoznao memorijsku karticu.
2. Memorijska kartica je malenog oblika, te pripazite da ne dođe u blizinu djece kako je nebi progutala.
4.3 Punjenje baterije
Litijsku bateriju isporučenu s ovim mobilnim telefonom možete odmah raspakirati i umetnuti u
njen utor u telefonu te odmah početi upotrebljavati
● Vaš mobilni telefon može pratiti i prikazivati stanje baterije.
● Preostala napunjenost baterije prikazuje se ikonom razine ispunjenosti
baterije u gornjem desnok kutu ekrana telefona.
● Pri nedovoljnoj napunjenosti baterije, na ekranu mobilnog telefona pojavljuje se natpis
“Batterylow”- "Baterija prazna".Ako ste podesili alarm, oglasiti će se alarm.
● Tijekom punjenja baterije prikazuje se na ekranu se prikazuje punjenja baterije.nakon
završenog punjenja, animacija punjenja nestaje sa ekrana.
Uporaba putnog adaptera:
● Prije punjenja baterije, umetnite bateriju u telefon.
● Priključite adapter putnog punjača sa utorom za punjenje u mobilni telefon.
Provjerite da li je adapter gurnut do kraja.
● Provjerite da i utikač putnog punjača umetnut u utičnicu odgovarajućeg napona.
● Tijekom punjenja,crtice u ikoni baterije na ekranu bljeskaju sve dok se baterija u
potpunosti na napuni.
● Normalno je da se baterija zagrije tijekom punjenja.
● Kada zavrži potupak punjenja ikona baterije više ne treperi.
Napomena: Pripazite sa su utikači punjača, utikači slušalica i utikač USB kabela priključeni u pravom smjeru. U protivnom tijekom
punjenja može doći do greške u punjenju i drugih problema.
prije punjenja provjerite da li standardni napon i frekvencija lokalnog glavnog napajanja odgovara nazivnom naponu i snazi
putnog punjača.
Uporaba baterije
Svojstvo baterije ovisi o više faktora:obliku radio mreže,snazi signala,temperaturi okoline,
odabiru funkcija ili postavkam,postavkama telefona,glasu, podacima i ostalim aplikacijama
koje ste odabrali upotrebljavati
Za optmalna svojstva baterije, pridržavajte se slijedećih pravila:
● Upotrebljavajte samo bateriju koju sporučuje proizvođač mobilnog telefona.U protivnom
može doći do oštećenja i ozlijeda tijekom punjenja baterije.
● Isključite napajanje mobilnog telefona prije vađenja baterije.
● Proces punjenja je dugotrajniji kod nove baterije ili baterije koja nije bila dugo u uporabi.
Akon je baterija pre slaba za pokretanje mobilnog telefona, punite bateriju dulje vrijeme. U
tom slučaju ikona baterije ne treperi dulje vrijeme od početka punjenja.
● Za vrijeme punjenja postavite bateriju na sobnu temperaturu ili u okruženje blizu sobne
temperature.
● Odmah prekinite uporabu baterije ako osjetite neugodan miris,pucketanje,izobličenje ili
16
neka druga oštećenja, ili počne curiti elektrolit.
● Baterije izvan uporabe.Za bateriju koja nije dugo bila u uporabi potrebno je dulje vrijeme
punjenja. Ako se ukupno trajanje baterije smanjuje a punjenje produžuje iako je baterija
napunjena do kraja, kupite novu bateriju kod vašeg prodavača mobilnog telefona ili
odobrenu od naše kompanije.Upotreba baterije slabog kapaciteta prouzročiti će kvar na
vašem mobilnom telefonu ili izložiti vas opasnosti!
Napomena: Zbog vaše osobne sigurnosti i zaštite okoliša, ne rastavljajte i ne bacajte bateriju! Vratite staru bateriju proizvođaču
ili prodavaču mobilnog telefona ili je odložite na posebno za to označeno mjesto. Ne bacajte baterije sa ostalim otpadom.
Upozorenje: Kratki spoj baterije može dovesti do eksplozije,požara, ozlijeda osoba i drugih ozbiljnih posljedica!
4.4 Uključivanje/isključivanje napajanja mobilnog telefona
Držite pritisnutim tipku za kraj rada kako bi uključili mobilni telefon. Na ekranu se pojavi
animacija uključenja telefona..
Unesite šifru za otključavanje šifre telefona i pritisnite tipku OK , ako vas telefon zatraži
unost šifre za otključavanje telefona. Izvorna šifra je 1122.
Unesite PIN i pritisnite tipku OK , ako vas mobilni telefon zatraži unos PIN broja. PIN broj
dodjeljuje mrežni operater za novo otvaranje SIM kartice.
Ušli ste u pošetno sučelje.
Ako želite isključiti mobilni telefon, držite pritisnutim tipku za kraj rada nekoliko sekundi.
4.5 Povezivanje na mrežu
Nakon što ste uspješno otključali SIM karticu i mobilni telefon, mobilni telefon automatski traži
dostupnu mrežu.Nakon pronalaska mreže,mobilni telefon ulazi u pripremno stanje.Kada je
mobilni telefon prijavi na mrežu, naziv mrežnog operatera je prikazan na ekranu telefona.
Možete zvai ili primati pozive.
4.6 Pozivanje
U pripremnom stanju pritisnite brojčane tipke za unos šifre područja i telefonskog broja, a
zatim pritisnite tipku za poziv. Za prekid pritisnite tipku za prestanak pozivanja.
● Biranje međunarodnih poziva
Pritisnite i držite tipku 0 dok se ne prikaže “+” (međunarodni predznak). zatim unesite šifru
zemlje,šifru područja ili mređe te telefonski broj .Na kraju pritisnite tipku za pozivanje.
● Biranje broja iz telefonskog imanika
Uđite u telefonski imanik te pomoći tiki smjera pronađite željeni telefonski broj koji želite
nazvati.
Pritisnite tipku za pozivanje. Mobilni telefon automatski poziva obabrani broj.
● Ponovno pozivanje zadnje biranog broja
U pripremnom stanju, pritisnite tipku za pozivanje za prikaz zadnje biranih brojeva.
Odaberite broj koji tražite tipkama smjera gore dolje i pritisnite tipku za pozivanje
● Javljanje na dolazne pozive
Pritisnte tipku za pozivenje ili lijevi funkcijsku tipku za javljanje na
dolazni poziv. Pritiskom na tipku za kraj rada, prekidate razgovor.
Pritiskom natipku za kraj rada ili desnu funkcijsku tipku prekidate
dolazni poziv..
Napomena: Ako pozivni broj postoji u vašem telefonskom imeniku pojavit će se ime pozivatelja. Ako pozivatelj ne može biti
identificiran, mobilni telefon će prikazati sasmo pozivni broj. Možete se javiti na pozivn i kada koristite listu funkcija ili
pretražujete telefonski imenik.
17
● Uporaba drugih mogućnosti tijekom razgovora
Tijekom razgovora možete odabrati druge mogućnostit kao na pr. pauza, kraj odlaznog
poziva, pregled telefonskog imenika, pregled informacija, podešavanje prekida glasnoće itd.
Detaljnije možete pogledati u vodiču izbornika.
4.7 Uporaba slušalica
Spajanjem utikača slušalica na priključak za slušalice, uređaj automatski prelazi na način
rada sa slušalicama. Provjerite da li ste utikač slušalica gurnuli do kraja, jer u protivnom neće
raditi.
5 Način unosa
Ovaj model mobilnog telefona omogućava više način aunosa podataka, uključujući hrvatski
tekst, znakove i brojeve. Možete ih koristiti kod uređivanja telefonskog imenika,kratkih poruka
i dokumenata.
5.1 Ikone za načine unosa
Kad ste ušli u prozor uređivanja kao što je uređivanje telefonskog imenika, kratkih poruka,
prikazuje se ikona koja označava trenutni način unosa:
Brojčani unos: “123”
Unos štampanih slova : “ABC”
Unos malih slova: “abc”
5.2 Prijelaz iz jedan u drugi način
Pritisnite tipku # za prijelaz iz jednog u drugi način unosa.
5.3 Unos brojeva
Načinom unošenja brojeva možete unositi brojeve. Pritisnite brojčanu tipku za unos
odgovarajućeg broja.
5.4 Unos teksta, znakova i brojeva:
Tipke za unošenje znakova i brojevaopisani su u slijedećoj tablici:
Tipka
Znak ili funkcija
Brojčana tipka 1
. , - ? ! ’@ : # $ /_ 1
Brojčana tipka 2
ABCabc2
Brojčana tipka 3
DEFdef3
Brojčana tipka 4
GHIghi4
Brojčana tipka 5
JKLjkl5
Brojčana tipka 6
MNOmno6
Brojčana tipka 7
PQRSpqrs7
18
Opaska
Brojčana tipka 8
TUVtuv8
Brojčana tipka 9
WXYZwxyz9
Brojčana tipka 0
0
*tipka
Pritisnite za unos
simbola
# tipka
Pritisnite za prijelaz
između način ulaza
Tipka smjera za gore
Pritisnite za pomak u
lijevo
Tipka smjera za dole
Pritinite za pomak u
desno
Kraj poziva
Pritisnite za povratak u
početno sučelje
Unos teksta:
● Svaka tipka koja se koristi predstavlja više znakova.Brzo i bez prestanka pritiščite tipku
dok se ne pojavi znak koji želite. Unesite slijedeći zna kada se pomakne kursor.
● Pritisnite tipku#za prijelaz između način unosa
● Ako želite unijeti razmak,prebacite na unos znakova(velika ili mala slova) i zatim pritisnite
brojčanu tipku 0.
● Krivi unos možete obrisati pritiskom na desnu funkcijsku tipku.
5.5 Unos simbola
Pritisnite tipku * za ulaz u sučelje Odabir simbola, upotrijebite tipke smjera odabir željenog
simbola.
19
6 Uporaba izbornika
6.1 Telefonski imenik
Mobilni telefon može pohraniti do 300 telefonskih brojeva. Količina telefonskih brojeva koje
možete pohraniti na SIM kartici ovisi o kapacitetu pohrane SIM kartice. Telefonski brojevi
pohranjeni u mobilnom telefonu i na SIM kartici iu telefonskog imenika.
Dodavanje novog kontakta:
Kreiranje novog kontakta u telefonski imenik.
Nakon odabira telefonskog broja u telefonskom imeniku, odaberite Opcije kako bi mogli izvesti
slijedeće radnje:
Pregled:
Pregled sadržaja telefonskog broja.
Slanje tekstualne poruke:
Slanje tekstualne poruke odabranom broju.
Poziv:
Poziv trenutnom broju sa SIM1 ili SIM2.
Uređivanje:
Uređivanje odabranog broja i imena.
Brisanje:
Brisanje telefonskog broja iz telefonskog imenika.
Kopiranje:
Dupliranje telefonskog broja sa mobilnog telefona na SIM karticu i sa SIM kartice na mobilni
telefon.
Grupe:
Kontakt možete pridružiti dodijeljenoj grupi pozivatelja. Svakoj grupi možete dodijelti naziv.
Podešavanje telefonskog imenika:
Podešavanje nekih parametara telefonskog imenika.
6.2 Poruke
Ako je memorija za kratke poruke puna, u vrhu ekrana pojaviti će se trepereća ikona poruka.
Za ponovno primanje kratkih poruka, neke od postojećih poruka morate obrisati.
Kada je uključena funkcija izvješća o slanju poruka i ako je primalac primio kratku poruku
koju ste mu poslali, telefon se neće zvučno oglasiti o statusu slanja poruke.
Pisanje poruke
Pristupite ovom izborniku kako bi mogli napisati poruku.
Ulazni spremnik
U ovom izborniku je lista primljenih poruka.
Skice
Poruke koje se nisu uspjele poslati pohranjene su sandučiću izlazna pošte-Outbox.
Izlazni spremnik
Poruke koje se nisu uspjele poslati pohranjene su sandučiću izlazna pošte-Outbox.
Poslane poruke
U ovom izborniku nalazi se lista poslanih poruka .
SMS postavke
Ova funkcija omogućava postavljanje dodijeljenih funkcija tekstualnoj poruci i uređivanje
poruke.
20
6.3 Pozivni centar
Povijest poziva
Propušteni pozivi
Možete vidjeti listu najnovijih propuštenih poziva.
Napomena:Kada mobilni telefon prikaže da je neki poziv propušten,odaberite "Pregled" za ulaz u listu propuštenih poziva.
Tipkama smjera odaberite propušten poziv i pritisnite tipku "Pozivanje" kao bi nazvali propušten poziv.
Birani pozivi
Pregled najnovijih biranih poziva. Odaberite Birani pozivi i zatim odaberite da li ih želite
ponovno pozvati, brisati, pohraniti ili poslati kratku poruku.
Primljeni pozivi
Pregled najnovijih primljenih poziva. Odaberite primljeni pozivi i zatim odaberite da li ih želite
obrisati, pohraniti, pozivati ili poslati kratku poruku.
Brisanje zapisa poziva
Možete obrisati poslijednji zapis poziva. Odaberite Brisanje zapisa poziva i zatim odaberite
brisanje svih brojeva koje ste pozivali ili brisanje brojeva sa liste propuštenih poziva, liste
pozivnih brojeva ili liste primljenih poziva.
Mjerači vremena pozivanja
Odaberite Mjerače vremena poziva za pregled trajanja zadnjeg poziva, ukupnog trajanja svih
poziva, ukupnog trajanja svih primljenih poziva i ukupnog vremena rada uređaja i /ili brisanje
svih zapisa mjerenja.
Postavke poziva
SIM1/2 postavke poziva
● Poziv na čekanju: Nakon što odaberete "Uključite",mobilni telefon će se spojiti s mrežom.
Nakon toga, mreža će odgovoriti i poslati poruku da potvrđuje vašu radnju. Ako je
uključena funkcija poziv na čekanju, mreža će vas upozoriti, a na ekranu mobilnog
telefona će se prikazati broj dolaznog poziva ako vas netko zove usred razgovora s
drugom osobom.
● Preusmeravanje poziva: ova funkcija mreža omogućuje proslijeđivanje dolaznih poziva na
na prethodno određene brojeve.
● Zabrana poziva: Ova funkcija omogućuje zabranu poziva ako je to potrebno.Kada postavite
funkciju, morate upotrijebiti mrežnu šifru za zabranu poziva, koju vam može dodijeliti mrežni
operater. Ako je šifra pogrešna, odmah će se pojaviti na ekranu napis da je šifra pogrešna.
Nakon odabira mogućnosti zabrane poziva, nastavite sa odabirom "Uključiti " ili "Isključi".
Mobilni telefon će vas zatražiti da unesete šifru za zabranu poziva i zatim nazovite mrežu.
Trenutak kasnije, mreža će odgovoriti i poslati rezultate mobilnom telefonu.
● Prebacivanje linije: Prebacivanje na Line 1 ili Line 2. Tvorničkko podešenje je na Line 1.
Napomena: Ako odaberete Line 2, poziv se možda neće uspostaviti. Ovisi o primjeni mreže operatera.
Napredne postavke
● Automatsko ponovno biranje: Postavite ga na uključeno ili isključeno i time omogućite
ili onemogućite mobilnom telefonu ponovno biranje, trenutak poslije ako pozivni broj ne
odgovori. Količina automatskog ponovnog pozivanja može se postaviti na maksimalno 10
puta. U razdoblju automatskog ponovnog pozivanja, ne možete pozivati druge brojeve. Za
prestanak automatskog ponovnog pozivanja pritisnite tipku za završetak rada.
Napomena:Ova funkcija zahtijeva podržku mrežnog operatera na koga je SIM kartica prijavljena.
● Podsjetnik vremena poziva: postavljanje jednostrukog ili povremenog tona za određeni
vremenski poziv.
● Način odgovora: Odaberitte način odgovora na poziv prema vašim željama.
21
6.4 Kamera
Telefon je opremljen kamerom, s kojom možete snimati fotografije. Poravnajte telefon sa
slikom i pritisnite tipku OK za snimanje fotografije. Slike će se pohraniti u sustavu datoteka
telefona ili memorijske kartice. Tijekom snimanja, možete približiti ili udaljiti objekt snimanja
pritiskom na tipke smera.
6.5 Multimedija
● Pregled slika
Pomoću ove funkcije možete vršiti pregled snimljenih slika.
● Snimač video zapisa
Ova funkcija vam omogućuje snimanje video zapisa. Tijekom snimanja, možete približiti ili
udaljiti objekt snimanja pritiskom na tipke smjera gore ili dolje, zatim pritisnite tipku OK
za snimanje video zapisa. Ne možete snimati video zapise bez memorijske kartice.
● FM radio
Vaš telefon možete koristiti za slušanje FM radio postaja, priključenjem originalnih slušalica
u priključak za slušalicu. U FM radio sučelju, ručnu pretragu kanala možete vršiti pritiskom
na tipke * i # , gore ili dolje tipkama smjera za automatsko pretraživanje; tipkom ok za
reprodukciju / pauzu sviranja trenutnog kanala.
6.6 Organizator
● Alarm
Pet različitih alarma odjednom možete podesiti. Možete uključiti jedan, više njih ili sve
ako vam je potrebno. Dan i vrijeme zvona za svaki alarm možete posebno podesiti.
● Svjetski sat
Pritiskom na lijevu/desnu tipku smjera na karti svijeta možete promijeniti vremensku zonu i
provjeriti vrijeme i dan različitih gradova i regija u svijetu.
● Bluetooth
Bluetoothom se možete bežično povezati sa drugim kompatibilnim uređajima,kao što su
mobilni uređaji, slušalice i automobili.
● SIM toolkit
SIM toolkit usluga je alat SIM kartice. Ovaj telefon podržava servinu funkciju.
Određene stavke ovise o SIM kartici i mreži. Servsni izbornik će automatski biti dodan
izborniku telefona kada je podržan mrežom i SIM karticom.
6.7 Upravitelj datoteka
Telefon je osigurao određeni prostor za korisnike kako bi mogli upravljati datotekama i pružati
pomoć memorijskoj kartici. Kapacitet memorijske karice možete odabrati. Upravitelj datoteka
možete koristiti za prikladno upravljanje različitim imenicima i dokumentima na telefonu i
memorijskoj kartici.
Odaberite Upravitelj datoteka za ulaz u bazni imeni memorije. Bazni imenik će ispisati
dodijeljene mape, nove mape i korisničke datoteke.Kada ste uključili mobilni telefon po prvi
put ili kad niste promijenili imenik, bazni imenik sadrži samo dodijeljene mape.
22
6.8 Postavke
● Profili
Mobilni telefon omogućava rad u više profila - načina rada, tako da možete prilagoditi neke
postavke specifičnim događajima i okolini.
Prilagodite korisničke profile prema vašim potrebama i zatim pokrenite korisnički profil.
Korisnički profili nude se u četiri izvedbe: Općenito, Tišina, Sastanak, Vani.
Kada priključite slušalice u mobilni telefon, uređaj automatski ulazi u način rada sa
slušalicama. Nema mogućnosti pokretanja načina rada sa slušalicama na ekranu. Detaljnije
o ovom načinu rada, pogledajte u Općenito.
Pokrenite ( aktivirajte)
Odaberite Aktiviraj za pokretanje odabranog načina rada.
Prilagodba
Nakon odabira jednog od četiri gore navedenog načina rada, odaberite Prilagodba za
uređivanje slijedećih stavki: Vrsta alarma, Vrsta zvona, način zvona dolaznog poziva, jačina
zvuka zvona, Zvuk zvona poruka, Zvuk zvona tipkovnice, itd.
Ponovno postavljanje
Upotrijebite ovu funkciju za ponovno postavljanje tvorničkog podešenja korisničkog profila.
Napomena: Ako izvadite bateriju iz mobilnog telefona ili je kapacitet baterije oslabio ili potpuno nestao prije puno vremena,
možda ćete morati ponovno podesiti datum i vrijeme kod ponovnog umetanja baterije ili punujenja baterije.
● Postavke dvostruke SIM settings
Dual-SIM označava utor za dvije SIM kartice i dvije kartice mogu biti u pripremnom stanju u
isto vrijeme ili podešena jedna od njih i prikazana na početnom ekranu.
●Postavke telefona
Vrijeme i datum: spostavite izgled datuma, izgled vremena i točno vrijeme na vašoj lokaciji.
Napomena: Ako izvadite bateriju iz mobilnog telefona ili je kapacitet baterije oslabio ili potpuno nestao prije puno vremena,
možda ćete morati ponovno podesiti datum i vrijeme kod ponovnog umetanja baterije ili punujenja baterije.
Jezik:
Odabir jezika za prikaz na mobilnom telefonu.
Jezik upisa:
Odabir jezika za pisanje ako je potrebno.
Zaslon:
Korisnici pristupaju ovoj stavki kad žele promijeniti sliku početnog ekrana, prikazati datum , vrijeme, itd.
Dodijeljene tipke :
Za često upotrebljavane funkcije možete podesiti tipke za prečac.
Automatski podešavanje vremena:
Aktivirajte/deaktivirajte ovu funkciju prema potrebi.
Veličina znakova:
Korisnici mogu odabrati veličinu znakova ili dodijeljenu veličinu za određenu temu.
Razne postavke:
Možete podesiti pozadinsko osvjetljenje LCDa i vrijeme.
Jedna tipka za pomoć:
Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti i postaviti sadržaj kod traženja pomoći (Help content),
telefonski broj pomoći (help number) itd.
Postavke mreže:
Kontaktirajte mrežnog operatera za uključenje usluga mreže
Odabir mreže:
Postavite na način rada Odabir mrežena Automatski ili Ručno.Preporuča se Automatski , jer
mobilni telefon daje prednost mreži na koju je SIM kartica registrirana. Ako je odabitr mreže
postavljen na Ručno morate sami odabrati mrežu na koju je SIM kartica registrirana.
23
GPRS SUYHQVWYRSULMHQRVD:
Odaberite 3R]LYSUYRCall first ili 3RGDFLSUYRData first.).
● SLJXUQRVQHSRVWDYNH
2YDIXQNFLMDRPRJXüXMHRGUHÿHQHSRVWDYNHVLJXUQRVWL ]DYDãXXSRUDEX.
SIM sLJLUQRVQHSRVWDYNH:
● PIN ãLIUD:
=DDNWLYDFLMX PIN ãLIUHPRUDWHXQLMHWLLVSUDYQX PIN ãLIUX. $NRSRVWDYLWH PIN ãLIUXQD
XNOMXþHQR, VYDNLSXWNDGDXNOMXþLWHPRELOLWHOHIRQPRUDWHXQLMHWL PIN 8VOXþDMXGDWULSXWD
]DUHGRPXQHVHWHSRJUHãDQPIN ; PRUDWHXQLMHWLPIN ãLIUX]DRWNOMXþDYDQMH (PUK).PUK VH
NRULVWLi ]DRWNOMXþDYDQMHLL]PMHQX]DNOMXþDQRJPIND. 2EUDWLWHVHPUHåQRPRSHUDWHUX]D
GRELYDQMH PUKD
● ,]PMHQD PIND:
,]PMHQD PIN ãLIUHSIM NDUWLFH.
● ,]PMHQD PIN2:
,]PMHQD PIN2 ãLIUH SIM NDUWLFH.
6LJXUQRVWWHOHIRQD
●
● ,]PMHQDOR]LQNH:
,]PMHQDOR]LQNH WHOHIRQD.
$XWRPDWVNR]DNOMXþDYDQMHHNUDQD
2YRPIXQNFLMRP]DNOMXþDYDWHRWNOMXþDYDWHWLSNRYQLFX. 9ULMHPHDXWRPDWVNRJ]DNOMXþDYDQMD
PRåHWHSRGHVLWLQD 15s, 30s, 1min LOL 5min. =DWRYULMHPHWLSNRYQLFDüHELWL]DNOMXþDQDEH]
PRJXüQRVWLUDGD
=DãWLWDSULYDWQRVWL
8RYRPL]ERUQLNX, PRåHWHSRVWDYLWLOR]LQNX-]DãWLWXL]ERUQLNXSUHPSRWUHEL. =DL]ERUQLNRWYRULWH
]DãWLWXSULYDWQRVWL, NDGXOD]LWHXWHOHIRQXQHVLWHOR]LQNXWHOHIRQD Uđite u druge module koji
imaju otvorenu funkciju, ne unostite ponovno lozinku sve dok ne dođete do početnog ekrana i
prestane mjerodavnost rada.
3RQRYQRSRGHãDYDQMH:
2YRPIXQNFLMRPSRQRYQRSRGHãDYDWHWYRUQLþNHSRVWDYNH. 3RþHWQDOR]LQNDMH 1122.
24
7 Dodatak
Dodatak 1: Rukovanje baterijom i SIM karticom
● Uklonite poklopac sa zadnje
strane telefone iznad baterije.
● Povucite lijevo ispupčenje baterije
prema van, podignite bateriju i
izvadite je iz ležišta.
● Umetnite Micro SD karticu tako da je
razvedeni dio okrenuti prema dolje,
umetnite karticu u utor za karticu.
● Umetnite SIM karticu u utor za SIM
karticu oprezno tako da je odrezani kut
kartice suprotno od utora, a zlatno
obojeni kontakti okrenuti prema dolje,
sve dok SIM karticu ne možete dalje
gurati.
25
Dodatak 2: Rješavanje problema
Ako tijekom rada naiđete na poteškoće, ponovno podesite tvorničke postavke, a zatim
slijedite upute iz ove tablice i pokušajte riješiti postojeći problem. Ako problem i dalje
postoji kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Greška
Uzrok
Rješenje
Oštećena SIM karticad.
Greška SIM kartice
Slaba kvaliteta
prijamnog signala
Mobilni telefon
ne možete uključiti
u napajanje
Ne možete pozivati
SIM kartica nije umetnuta
Očistite SIM karticu
čistom krpom
Nema mrežne usluge na trenutnoj
lokaciji. Na primjer radio valovi se ne
mogu prenositi u blizini visokih
zgrada ili u podrumu.
Pomaknite se na mjesto gdje
imate normalan prijem
signala.
Zagušenje mreže tijekom
uporabe mobilnog telefona u
vrijeme kada se puno telefonira
Izbjegavajte uporabu
mobilnog telefona tijekom
vršnih opterećenja.
Baterija se ispraznila.
Uključena je funkcija zabrane
poziva
Mobilni telefon nije u dometu usluga
GSM mreže
Napunite bateriju.
Isključite funkciju zabrane
poziva.
Kontaktirajte vašeg
mrežnog operatera
Pomaknite se na područje
djelovanja vašeg mrežnog
operatera
Pomaknite se na područje sa
boljim signalom mreže.
Slabi signal.
Baterija se ne može
napuniti.
Provjerite SIM karticu
Metalni dio SIM kartice je
prljav.
Neispravna SIM kartica
Mobilni telefon
se ne može
spojiti na mrežu.
Kontaktirajte svog mrežnog operatera
Napon punjenja ne odgovara
rasponu napajanja prikazanom na
mrežnom adapteru.
Osigurajte da napon punjenja
odgovara rasponu napajanja
prikazanom na mrežnom adapteru.
Upotrebljavate neodgovarajući
adapter.
Upotrijebite punjač posebno
napravljen za mobilni telefon
Slab kontakt
Provjerite da li je utikač adaptera
do kraja uključen u mobilni telefon.
26
Dodatak 3: Za buduću uporabu
Preporučujemo bilježenje sljedećih podataka kako bi Vam pomogli prilikom popravka pod
jamstvom.
Serijski broj
(nalazi se na kartonskoj kutiji ili u odjeljku baterije)
Naziv i aadresa dobavljača
Ovdje pričvrstite svoj račun.
27
Datum kupovine
Appendix 4: Odjel prodaje
Odjeli prodaje
Belgique/België
Panasonic Belgium is a branch of
Panasonic Marketing Europe GmbH
France
Panasonic France, une Succursale
de Panasonic Marketing Europe GmbH
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgium
Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden
VAT BE0867.862.661 RPM/RPR Brussels
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex, France
Service Consommateurs:
08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
Service après-vente:
01 70 48 91 73 (numéro non surtaxé)
Deutschland
Panasonic Deutschland eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH
Italia
Panasonic Italia - branch office of
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
22525 Hamburg
www.panasonic.de
Viale dell’Innovazione
3-20126 Milano
servizio clienti: 02-67 07 25 56
www.panasonic.it
España
Panasonic España, Sucursal de
Panasonic Marketing Europe GmbH
Nederland
Panasonic Netherlands
WTC Almeda Park
Plaza dela Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 Cornella de Llobregat, Barcelona
Número del teléfono de atención al cliente:
902 15 30 60
www.panasonic.es
Europalaan 28E
5232 BC ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 6 402 802
Reparaties:
www.panasonic.nl
28
OdSales department/Értékesítési osztály/Dział sprzedaży/Obchodné zastúpenie/
Obchodní zastoupení/Kontakt/Prodajni oddelek/Departamentul de vânzări/Отдел
„Продажби“/ Odeljenje prodaje/Оддел за продажба/Departamenti i shitjeve/Prodajni
odjel
Magyarország
Panasonic Marketing Europe GmbH.
South-East Europe Fióktelep
Romania
Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden,
Germania, Sucursala Bucureşti, Romania
1117 Budapest, Neumann János utca 1.
Tel.:
+36 80 201 006
E-mail: Customer.Budapest@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.hu
B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
Bucureşti, 062204, Romania
Telefon:
+40 21 316 31 61
Fax:
+40 21 316 04 46
E-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.ro
Česká republika
Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika
Polska - Dystrybucja w Polsce
Panasonic Marketing Europe GmbH, Oddział
w Polsce (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
Telefon:
+420 236 032 511
Centrální fax:
+420 236 032 411
Zákaznická linka: +420 236 032 911
E-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.cz
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
Produkt Panasonic
Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie
są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl
lub pod numerem telefonu:
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
oraz komórkowej
Slovenská republika
Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11
811 01 Bratislava, Slovenská republika
Telefón:
+421 2 2062 2211
Fax:
+421 2 2062 2311
Zákaznická linka: +421 2 2062 2911
E-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.sk
29
Dodatak 5: Grafički simboli
Simbol
Značenje
Simbol
Značenje
1) Izmjenična struja (A.C.)
7) Class P equipment
(equipment in which protection against
electric shock rely on Double Insulation
or Reinforced Insulation.)
2) Istosmjerna struja (D.C.)
8)“ON” (Uključeno napajanje)
3) Uzemljenje
9)“OFF” (Isključeno napajanje)
4) Protective bonding earth
10)U sranju mirovanja (napajanje)
5)Funkcionalno uzemljenje
11)“ON”/“OFF” (Uklj. / Isklj. )
(napajanje; push-push)
6)Samo za unutarnju uporabu
12) Oprez, rizik od električnog udara
Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan
www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2018
30
Translation Data of the DoC’s statement for Enlarged EU CEQAD (English) The object of the declaration described above <A> is in conformity with the requirements of the following EU legislations <B> and harmonized standards <C> and other provided information if any<D> . (German) Das oben beschriebene Objekt <A> entspricht den Anforderungen der nachfolgend aufgeführten EU‐
Richtlinien/ Verordnungen <B>, harmonisierten Standards <C> und, wenn aufgeführt, weiteren Angaben <D>. (French) L’objet de la déclaration décrite ci‐dessus <A> est conforme aux conditions stipulées dans les législations de l’Union européenne énoncées ci‐après <B> et aux normes harmonisées <C>, et autres informations fournies le cas échéant <D>. (Spanish) El objeto de la declaración mencionada anteriormente <A> es conforme a los requerimientos de las siguientes regulaciones CE <B> y estándares armonizados <C> y a otra información provista, si aplica <D>. (Italian) L’oggetto <A> della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti delle seguenti legislazioni europee <B> e norme armonizzate <C>e alle informazioni fornite se presenti<D>. (Swedish) Föremålet för den deklaration som beskrivs ovan <A> är i överensstämmelse med kraven i nedan nämnda EU‐lagstiftning <B> och harmoniserade standarder <C> samt eventuell övrig information <D>. (Dutch) De inhoud van de verklaring hierboven <A> is conform de vereisten van de volgende EU wetgeving <B> en de geharmoniseerde standaarden <C> en desgevallend met andere geleverde informatie<D>. (Norwegian) Gjenstand for erklæringen som beskrives ovenfor <A> er i overensstemmelse med kravene ifølge EU‐
lovene <B> og de harmoniserte normer <C> og eventuell annen informasjon om denne foreligger <D>. (Finnish) Yllä mainitussa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa mainittu laite <A> täyttää EU‐lainsäädäntöön sisältyvien seuraavien asetuksien <B> sekä harmonisoitujen standardien <C> vaatimukset. Ja muiden annettujen tietojen, jos yhtään on annettu <D>. (Danish) Genstanden for ovennævnte erklæring <A> er i overensstemmelse med kravene i følgende EU‐
lovgivning <B> og harmoniserede standarder <C> Samt andet givet information hvis tilgængeligt <D>. (Portugiese) O objecto da declaração supra descrita <A> encontra‐se em conformidade com os requisitos das legislações seguintes da UE <B> e das normas standard <C> e outras informações providenciadas se existentes<D>. (Greek) Το αντικείμενο της παρούσας Δήλωσης, το οποίο περιγράφεται στο εδάφιο <A>, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ακόλουθων, στο εδάφιο<B> αναφερόμενων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εναρμονισμένων πρότυπων κανονισμών του εδαφίου <C>. παρέχονται και άλλες πληροφορίες εφόσον υπάρχουν <D>.. (Hungarian) A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált szabványok <C> követelményeivel összhangban van. És egyéb tájékoztató jellegű információ, ha felmerül<D>. (Czech) Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU <B> a harmonizovanými normami <C> a další poskytnuté informace v případě <D>. (Polish) Przedmiot deklaracji opisany wyżej <A> jest zgodny z wymogami następujących przepisów prawnych UE <B> i zharmonizowanych norm <C>potrzebne informacje zostały przekazane <D>. (Slovene) Predmeti, opisani v deklaraciji zgoraj <A> ustrezajo zahtevam zakonodaje EU <B> in so v skladu s pristojnimi standardi <C>. in druge splošne informacije, v kolikor jih je<D>. (Slovak) Cieľ vyššie uvedeného prehlásenia <A> je v súlade s požiadavkami nasledujúcich legislatívnych ustanovení EÚ <B> a harmonizovanými normami <C> a ďalšie poskytnuté informácie keď dostupné<D>. (Estonian) Ülalkirjeldatud deklareeritav toode <A> vastab Euroopa Ühenduse määruste <B> ja ühtsete standardite <C> nõuetele. ja muu (sellega) seotud informatsioon <D>. (Latvian) Augstākminētās deklarācijas objekts <A> atbilst šādu ES likumdošanas aktu prasībām <B> un vienotajiem standartiem <C> un citu sniegto informāciju, ja kāda ir <D>. (Lithuanian) Aukščiau aprašytos deklaracijos objektas <A> atitinka šių Europos Sąjungos įstatymų reikalavimus <B> ir suderintus standartus <C> ir kita pateikta informacija jei yra <D>. (Bulgarian) Целта на горепосочената декларация <А> съответства на изискванията на следните законодателни актове на ЕС <B> и хармонизираните стандарти <C> и друга предоставена информация, при наличие на такава <D>. (Romanian) Obiectul declaraţiei descris mai sus <A> este în conformitate cu cerinţele următoarelor legislaţii UE <B> şi standardele armonizate <C> și alte informații furnizate în cazul în care sunt <D>. (Turkish) Beyana tabi yukarıda yazılı <A> ürünler aşağıda belirtilen Avrupa Birliği <B> mevzuatlarına, standartlarına <C> ve diğer ek bilgilere <D> uygundur. (Croatian) Predmet gore navedene izjave <A> je sukladan sa zahtjevima pravnih propisa EU u nastavku <B> i harmoniziranih normi <C> i druge pružene informacije, ukoliko ih ima <D>. 
Download PDF

advertising