Panasonic DPMB310 Instrucțiuni de utilizare

Panasonic DPMB310 Instrucțiuni de utilizare
Instrucţiuni de utilizare
Imprimantă multifuncţională
Model No.
Pentru descrieri cu marcajul ( ), consultați “
de la pagina 3 pentru disponibilitate.
•
KX-MB2230
KX-MB2270
KX-MB2515
KX-MB2545
KX-MB2575
DP-MB310
Lista caracteristicilor și echipamentelor disponibile”
NU conectaţi unitatea la un computer cu cablul USB decât atunci când programul
Multi-Function Station (CD-ROM) vă solicită acest lucru.
Selecție de locație (numai pentru modelele fax compatibile) (
):
Setarea implicită este Germany (germană).
• Pentru a schimba setarea, consultaţi pagina 73 (funcţia #114).
Vă mulţumim că aţi cumpărat un produs Panasonic.
Selectarea limbii:
Puteţi selecta limba dorită. Afişajul şi rapoartele vor fi în
limba selectată. Setarea implicită este English
(engleză).
• Pentru a schimba setarea de locaţie, consultaţi
pagina 72 (funcţia #110).
Selectarea locației (numai pentru modelele fax
compatibile) (
):
Setarea implicită este Germany (germană).
• Pentru a schimba setarea de locaţie, consultaţi
pagina 73 (funcţia #114).
Atenţie:
• Nu frecaţi şi nu folosiţi o gumă pe partea tipărită
a hârtiei de înregistrare, deoarece tiparul se
poate întinde.
Informaţii privind evacuarea la deşeuri, transferul
sau returnarea aparatului (numai pentru modelele
fax sau LAN compatibile) ( ):
•
Acest aparat poate stoca în memoria sa datele
dumneavoastră personale sau confidenţiale.
Pentru protejarea intimităţii/confidenţialităţii, vă
recomandăm ca, înainte de evacuarea la deşeuri,
transferul sau returnarea aparatului, să ştergeţi
din memorie informaţiile stocate (funcţia #159 de
la pagina 75).
Mediu:
• Direcţia strategică a Panasonic integrează protecţia
mediului înconjurător în toate aspectele ciclului de
viaţă al produsului, de la dezvoltarea produsului la
conceptele de economisire a energiei; de la un mare
grad de reutilizare a produsului la practici de
ambalare ecologică.
Notă:
• În aceste instrucţiuni, sufixul din numele modelului
va fi omis.
• Disponibilitatea de modelul curent depinde de
ţară/zonă.
• Majoritatea ilustraţiilor prezentate în aceste
instrucţiuni de utilizare se bazează pe un model
KX-MB2230.
• Pentru a utiliza aparatul cu un computer, aceste
instrucţiuni de operare voe explica paşii pentru
Windows® 7, Windows Vista® și Windows® XP.
• Pentru a utiliza aparatul cu Windows® 8, este
recomandat să opereze un calculator în modul
Desktop. Pentru a utiliza programul Multi-Function
Station, deschideți ecranul de pornire şi porniți
programul Multi-Function Station. La configurarea
sau confirmarea setărilor computerului, deschideți
ecranul Desktop și efectuați procedurile necesare.
• Screenshot-urile și mesajele afișate pe ecran în
aceste instrucțiuni pot fi ușor diferite de cele ale
produsului real.
• Caracteristicile software-ului şi aspectul se pot
schimba fără notificare.
2
Mărci comerciale:
• Microsoft, Windows, Windows Server, Windows
Vista, Internet Explorer şi PowerPoint sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.
• Pentium este marcă comercială a Intel
Corporation în SUA şi/sau alte ţări
.
• Adobe şi Reader sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Adobe Systems
Incorporated în SUA şi/sau alte ţări
• Avery este marcă comercială înregistrată a Avery
Dennison Corporation
• MMac, OS X şi Bonjour sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate. în SUA şi alte ţări
• Toate celelalte mărci comerciale identificate aici
sunt proprietatea posesorilor acestora
Drepturile de autor:
• Drepturile de proprietate intelectuală asupra
acestui material aparţin Panasonic System
Networks Co., Ltd., şi pot fi reproduse numai
pentru uz intern. Orice altfel de reproducere,
integrală sau parţială, este interzisă fără acordul
exprimat în scris de Panasonic System Networks
Co., Ltd.
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013
Funcții principale
Lista de funcții şi echipamente disponibile
Următoarele funcții și echipamentele pot să nu fie disponibile pentru unitatea dumneavoastră. Pentru explicații cu
o marcă ( ), vă rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru a determina dacă unitatea dumneavoastră are o
anumită funcție sau piesă de echipament.
„ Funcții fax
Funcție
KX-MB2230
KX-MB2270
KX-MB2515
KX-MB2545
KX-MB2575
DP-MB310
Fax
z
z
—
z
z
z
Internet fax
—
—
—
z
z
z
Difuzare
z
z
—
z
z
z
One-touch dial
(taste stație/ taste
de difuzare)
—
—
—
—
—
z
KX-MB2230
KX-MB2270
KX-MB2515
KX-MB2545
KX-MB2575
DP-MB310
LAN
z
z
z
z
z
z
LAN Wireless
—
z
—
—
z
—
KX-MB2230
KX-MB2270
KX-MB2515
KX-MB2545
KX-MB2575
DP-MB310
OCR
—
—
z
z
z
z
Driver PCL
—
—
z
z
z
z
KX-MB2230
KX-MB2270
KX-MB2515
KX-MB2545
KX-MB2575
DP-MB310
—
—
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
Alimentator automat de documente (ADF)
z
z
z *1
z *1
z *1
z *1
Tava manuală*2
z
z
—
—
—
—
Tava multifuncțională*3
—
—
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
„ Funcții network
Funcție
„ Software furnizat
Funcție
„ Echipamente
Echipamente
Iluminare din
spate LCD
Port USB pentru
dispozitivul de
memorie
Tavă de intrare
inferioară
(opțional)
*1 Este compatibilă scanarea față-verso.
*2 Acesta poate stoca 1 foaie în aceleși timp.
*3 Acesta poate stoca până la 50 de foi în aceleși timp.
3
Funcții principale
Funcții principale atunci când se utilizează un calculator
Conectarea unității la un calculator și la o rețea vă permite să utilizați funcțiile convenabile pentru scanare și
trimitere/primire fax.
LAN
USB
„ Funcții scan
Push scan
Scanare la un calculator
Puteţi scana documentul prin acţionarea panoului de
operaţii de pe aparat și apoi să îl trimitiți către calculator
(pagina 45). Puteți selecta următoarele moduri de scanare:
–
–
–
–
Vizualizarea folosind Multi-Function Viewer
(Scanare la Multi-Function Viewer).
Salvarea ca fişier în calculatorul dumneavoastră
(Scanare pentru salvare ca fișier).
Activarea rețelei de e-mail implicită a calculatorului
dumneavoastră, iar apoi atașarea imaginei scanate
ca fișier (Scanare pentru e-mail).
Deschiderea imaginei scanate cu ajutorul
programelor OCR (Scanare în OCR).
Scanare la o adresă de e-mail (numai pentru
modele LAN compatibile) (
)
Puteţi trimite documentul scanat ca fişier ataşat la un
e-mail folosind programul de e-mail din calculatorul
dumneavoastră (pagina 45). Pentru a activa această
funcție, setați în prealabil următoarele:
– Programaţi setările de server de e-mail (pagina 99).
– Înregistrați destinaţiile de e-mail (pagina 101).
Scanare la o adresă de e-mail (numai pentru
modele LAN compatibile) (
)
Scanare la un server FTP:
Puteţi trimite imaginea scanată la un folder de pe un
server FTP (pagina 45). Pentru a activa această funcție,
setați în prealabil următoarele:
– Programaţi setările de server FTP (pagina 98).
Scanare la un folder SMB:
Puteţi trimite documentul scanat la un folder SMB
(pagina 45). Pentru a activa această funcție, setați în
prealabil următoarele:
– Programaţi setările de folder SMB (pagina 98).
Pull scan
Scanare de la un calculator
4
Puteţi scana documentul de la calculator (Pull scan)
(pagina 47). Următoarele aplicaţii pot fi utilizate:
– Aplicația scanare Multi-Function (pagina 47)
– Multi-Function Viewer (pagina 47)
– Alte aplicații de scanare TWAIN sau WIA
compatibile (pagina 47)
Funcții principale
„Funcții fax (
)
Expediere fax
Puteți trimite un document electronic ca un mesaj fax
de la calculatorul dumneavoastră. Pentru mai multe
detalii despre această funcție, consultați „9.9 Trimiterea
unui document electronic sub forma unui mesaj de fax
de la calculatorul dumneavoastră“ de la pagina 68.
Expediere fax de la PC
Primire fax
Recepțioare fax de la PC
Puteți primi un document fax pe calculatorul dumneavoastră (pagina 68). Pentru a activa această funcție,
setați în prealabil următoarele:
– Asigurați-vă în prealabil că setarea de fax a PC-ului
este la “ALWAYS” sau “CONNECTED” (funcție #442
de la pagina 83).
– Asigurați-vă în prealabil că setarea calculatorului
pentru recepția de fax PC este setată (funcție #443
de la pagina 68) (numai pentru modele LAN
compatibile). (
)
– Asigurați-vă în prealabil că modul de vizualizare fax
este dezactivat (funcție #448 de la pagina 69)
(numai pentru modele LAN compatibile). (
)
Notă:
• Faxurile primite nu vor putea fi imprimate de la unitate.
• Mesajele transferate către calculatorul dumneavoastră vor fi șterse de pe unitate.
Previzualizare fax web (numai pentru modele
LAN compatibile) (
)
Puteți afișa un document de fax primit într-un browser
web, fără a-l imprima, și imprima sau salva documentul
necesar după ce confirmați imaginea. Pentru a activa
această funcție, setați în prealabil următoarele:
– Activați modul de previzualizare fax (funcție #448
de la pagina 69).
– Setați codul de acces de previzualizare fax web
(funcție #450 de la pagina 84).
– Activați notificarea pentru recepționarea de faxuri
(funcție #451 de la pagina 84) (recomandat).
Calculatorul selectat va primi o notificare atunci
când memoria va devine plină de documente primite.
Notă:
• Documentele fax primite nu pot fi șterse de pe
unitate.
• Asigurați-vă că ștergeți documentele primite prin fax,
odată ce le verificați sau să le imprimați (pagina 69).
• În cazul în care memoria este plină, nu veți putea
primi mai multe documente fax.
5
Funcții principale
Primire fax
Fax la adresa de e-mail (numai pentru modele
LAN compatibile) (
)
Puteți să transferați automat un document de fax primit
(fax la funcția de e-mail) la una sau mai multe adrese
de e-mail. Mesajele transferate nu vor fi șterse de pe
unitate. Pentru a activa această funcție, setați în
prealabil următoarele:
– Setați unitatea la modul FAX ONLY (pagina 64).
– Activați faxul la adresa de e-mail (funcția #452 de la
pagina 84).
– Programați setările serverului de e-mail (pagina 99).
– Înregistrați destinațiile de e-mail (recomandat)
(pagina 101).
–
Setați faxul la destinațiile de e-mail (pagina 98).
Notă:
• Vă recomandăm să activați receptie fax pe PC și
păstrați calculatorul dumneavoastră pornit, preventiv
încărcând unitatea cu hârtie, eliberând memoria, etc.
Pentru detalii suplimentare despre această funcție,
consultați pagina 69.
Internet (E-mail) fax (
Prin intermediul serverului de e-mail
Internet
Direct SMTP
)
Expediați sau recepționați documentul prin
intermediul unui server de e-mail
Puteți trimite sau primi documentul ca atașare la un
mesaj de e-mail (pagina 70).
Pentru a trimite documentul prin intermediul unui
server de e-mail, setați în prealabil următoarele:
– Programați setările serverul de e-mail pentru fax
internet (pagina 100).
– Înregistrați destinațiile de e-mail (pagina 101)
(recomandat).
Pentru a primi documentul prin intermediul unui
server de e-mail, setați în prealabil următoarele:
– Programați setările serverul de e-mail pentru fax
internet (pagina 100).
– Programați setarea cronomet POP (funcția #428 de
la pagina 82).
Expediați sau recepționați documentul direct la o
altă unitate care acceptă fax Internet (Direct SMTP)
În cazul în care cealaltă unitate suportă Direct SMTP,
puteți trimite sau primi documentul direct, fără a utiliza
un server de e-mail (pagina 70). Pentru a activa
această funcție, setați în prealabil următoarele:
– Activați setarea Direct SMTP (funcția #425 de la
pagina 82).
– Introduceți adresa de e-mail (de la) în setările
serverului de e-mail pentru Internet fax (pagina 100).
– Înregistrați adresa de e-mail, etc. (pagina 101).
6
Informaţii importante
Pentru siguranţa dumneavoastră
Radiaţie laser
PRODUS LASER CLASA 1
•
Imprimanta acestui echipament foloseşte un laser.
Utilizarea elementelor de control sau a reglajelor
sau efectuarea de proceduri altele decât cele
specificate aici pot avea ca rezultat o expunere
periculoasă la radiaţii.
Proprietăţi ale diodei laser
Putere de ieşire laser : Max. 10 mW
Lungime de undă : 760 nm - 800 nm
Durata emisiei : Continuă
Lumină LED
PRODUS LASER CLASA 1
•
Atunci când utilizați unitatea, nu priviți direct la
lumina LED-uri CSI. Expunerea directă a ochilor
poate provoca leziuni oculare.
Lumină LED, proprietăţi CIS
Putere radiaţie LED : Max. 1 mW
Lungime de undă :
Roşu : 630 nm caracteristic
Verde : 520 nm caracteristic
Albastru : 465 nm caracteristic
Durata emisiei : Continuă
Role de ieşire a hârtiei de înregistrare şi unitate
de fuziune
•
În timpul imprimării sau imediat după imprimare,
axul rolei de ieșire a hârtiei de înregistra er ( )
şi unității de fuziune ( ) se încălzesc. Acest
lucru este normal. Nu atingeţi modulul cuptor.
Notă:
• Suprafaţa din apropierea locaţiei de ieşire a hârtiei
de înregistrare ( ) se încălzeşte, de asemenea.
Acest lucru este normal.
Pentru performanţe optime
Cartuşul cu toner şi modulul cilindru
• Când înlocuiţi cartuşul cu toner sau modulul cilindru,
nu permiteţi intrarea în contact a prafului, a apei sau
lichidelor cu cilindrul. Aceasta poate afecta calitatea
tipăririi.
• Pentru performanţe optime, se recomandă utilizarea
de cartuşe cu toner şi module cilindru autentice
Panasonic. Producătorul nu este responsabil de
probleme care pot fi provocate de un cartuş cu toner
sau un modul cilindru de la un alt producător decât
Panasonic:
– Deteriorarea aparatului
– Calitate redusă a tipăririi
– Operare necorespunzătoare
7
Informaţii importante
Cartuş cu toner
• Nu lăsaţi timp îndelungat cartuşul cu toner în afara
capsulei de protecţie. Aceasta va afecta calitatea
de imprimare.
Modulul cilindru
• Citiţi instrucţiunile de la pagina 19 înainte de a
începe instalarea modulului cilindru. Modulul cilindru
conţine un cilindru fotosensibil. Expunerea acestuia
la lumină poate deteriora cilindrul.
– Nu expuneţi modulul cilindru la lumină timp de
peste 5 minute.
– Nu atingeţi şi nu zgâriaţi suprafaţa cilindrului
( ).
•
•
•
•
•
•
•
–
•
Nu amplasaţi modulul cilindru în zone cu praf
sau murdărie, respectiv într-o zonă cu
umiditate ridicată.
– Nu expuneţi modulul cilindru la lumina solară
directă.
Pentru a prelungi durata de viaţă a modulului
cilindru, aparatul nu trebuie niciodată oprit imediat
după tipărire. Lăsaţi aparatul cuplat la reţeaua de
alimentare cu energie electrică minimum 30 de
minute după tipărire.
Aparatul trebuie ferit de praf, temperaturi ridicate şi
vibraţii.
Aparatul nu trebuie expus la lumină solară directă.
Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat. Când lăsaţi
aparatul neutilizat pentru o perioadă mai lungă de
timp, scoateţi-l din priza de alimentare.
Aparatul trebuie ferit de surse de căldură, precum
radiatoare, cuptoare de bucătărie etc. Trebuie de
asemenea evitate subsolurile umede.
Nu utilizați această unitate în locuri în care este
supusă direct aerului condiționat, ventilatoarelor,
etc. Interiorul aparatului se poate supraîncălzi, și
poate cauza deformarea aparatului.
Nu zgâriați unitatea cu un obiect ascuțit, cum ar fi
un stilou. Zona din jurul display-ul este deosebit de
netedă și sensibilă la zgârieturi sau ruperi a foaiei
netede.
Nu acoperiţi fantele sau deschiderile aparatului.
Inspectaţi regulat orificiile de circulaţie a aerului şi
eliminaţi orice acumulare de praf cu ajutorul unui
aspirator ( ).
Locaţie
• Pentru a evita defecţiunile, nu poziţionaţi aparatul
în apropierea unor echipamente precum televizoare
sau difuzoare, care generează un câmp magnetic
intens.
Electricitate statică
• Pentru a preveni deteriorările conectorilor de interfaţă
sau ale altor componente electrice din interiorul
aparatului din cauza electricităţii statice, atingeţi
suprafaţă metalică legată la pământ înainte de a
atinge componentele.
Mediu
•
8
Ţineţi produsul la distanţă de dispozitive generatoare
de perturbaţii electrice, precum lămpi fluorescente şi
motoare.
Întreţinere de rutină
•
Ştergeţi suprafaţa exterioară a aparatului cu
o lavetă moale. Nu utilizaţi benzen, solvent
sau praf abraziv.
Informaţii importante
Mutarea aparatului
Unitatea este grea. Este foarte recomandat ca două
persoane să se ocupe de această unitate. Atunci când
se deplasează unitate ţineţi de mânerele de prindere
de pe ambele părţi ( ).
–
–
Materiale protejate de legislaţia drepturilor de
autor sau mărci comerciale, fără consimţământul proprietarului
Mărci poştale şi alte instrumente negociabile
Această listă nu este completă şi nu ne asumăm
nici o răspundere pentru completitudinea sau
acurateţea sa.
În caz de dubiu, contactaţi pe consilierul
dumneavoastră juridic.
Notă:
• Instalaţi echipamentul în apropierea unei zone
supravegheate, pentru a preveni efectuarea unor
copii ilegale.
Important:
• Nu transportați tava de intrare inferioară și
unitatea împreună. (
)
Copii ilegale
•
Copierea anumitor documente este ilegală.
Copierea anumitor documente poate fi ilegală în
ţara/zona dumneavoastră. Penalizări cu amendă
şi/sau închisoare pot fi aplicate celor găsiţi vinovaţi.
Următoarele sunt exemple de articole a căror
copiere poate fi ilegală în ţara/zona
dumneavoastră.
–
–
–
–
Monedă
Bancnote şi cecuri
Obligaţiuni şi titluri bancare şi
guvernamentale
Paşapoarte şi cărţi de identitate
9
Cuprins
1. Introducere
Accesorii
1.1
1.2
Accesorii incluse...........................................12
Informaţii privind accesoriile..........................13
Localizarea comenzilor
1.3
1.4
Descrierile butoanelor...................................14
Prezentare generală......................................16
2. Instalare
Instalare
2.1
Cartuşul cu toner şi modulul cilindru.............19
3. Pregătire
Conexiuni şi configurare
3.1
3.2
3.3
Conexiuni......................................................22
Pornirea/oprirea aparatului...........................23
Selectarea modului de operare.................... 24
Reglarea volumului
3.4
Reglarea volumului (numai pentru modelele
fax compatibile)
.......................................24
8. Număr de telefon și adresă de
e-mail
Caractere de intrare
8.1
Stocarea, Editarea și Ștergerea Elementelor
8.2
8.3
8.4
8.5
3.5
Programarea inițială a aparatului..................25
3.6
3.7
3.8
Configurarea unității pentru accesarea
rețelei LAN ...............................................26
Setările LAN wireless
............................. 26
Parametrii necesari ai mediului.................... 27
Instalarea și pornirea software-lui
3.9
Instalare software-lui (inclusiv imprimantă,
scanner și alte drivere).................................27
3.10 Pornirea programului Multi-Function
Station.......................................................... 30
4. Hârtie de înregistrare și
Documente
Hârtie de înregistrare
4.1
Hârtie de înregistrare....................................32
Documente
4.2
4.3
Cerințe privind documentul...........................37
Setarea documentelor..................................38
5. Imprimantă
Imprimantă
5.1
5.2
5.3
Tipărire din aplicaţiile Windows....................40
Utilitar Easy Print..........................................42
Tipărire directă de pe un dispozitiv de
memorie USB
........................................ 43
6. Scanner
Scanner
6.1
6.2
Scanare de la aparat (Push Scan)............... 45
Scanare de la un calculator (Pull Scan)....... 47
7. Copiator
Copiator
7.1
7.2
10
Realizarea unei copii....................................48
Alte funcţii de copiere...................................49
Stocarea numerelor de telefon și adreselor
de e-mail în cartea de adrese.......................58
Stocarea numerelor de telefon și adreselor
de e-mail în funcția one-touch dial
..........58
Editarea şi ştergerea un element memorat.. 58
Programarea elementelor într-o memorie
difuzorie
.................................................59
9. Fax
Expedierea faxurilor
9.1
9.2
9.3
Programare inițială
Configurarea accesului la rețea
Caractere de intrare (numai pentru modele
Fax sau LAN compatibile)
...................... 56
Disponibilitatea caracteristicii faxului............61
Procedura de bază pentru expedierea
unui fax.........................................................61
Expedierea aceluiași document la părți
pre-programate (transmisie prin difuzare)....62
Recepționarea faxurilor
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Selectarea modului de utilizare a faxului......63
Recepţionarea automată a unui fax:
funcţia de răspuns automat activată.............64
Recepţionarea manuală a unui fax:
funcţia de răspuns automat dezactivată.......65
Utilizarea aparatului cu un robot telefonic.... 66
Recepţionarea apelurilor selective
(regăsirea unui fax existent pe un alt
aparat de fax)................................................67
Caracteristici avansate Fax
9.9
Trimiterea unui document electronic ca un
mesaj fax de la calculator.............................68
9.10 Recepţionarea unui fax la calculatorul
dumneavoastră.............................................68
9.11 Previzualizare Web fax (numai pentru
modelele LAN compatibile)
....................69
9.12 Transferul de fax-uri la adresa de email
(numai pentru modelele LAN compatibile)... 69
9.13 Internet fax ...............................................70
10. Funcţii programabile
Rezumatul funcțiilor
10.1 Programare de la unitate..............................72
10.2 Programare prin intermediul unui browser
web (numai pentru modelele LAN
compatibile) .............................................97
11. Informaţii utile
Informații utile
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Starea aparatului.........................................103
Listele de referinţă şi rapoarte....................103
Modul de ecologie.......................................104
Anularea operaţiilor.....................................104
Modul de restricţie.......................................105
Dispozitiv de memorie USB ...................106
Opţiune
11.7 Tava inferioară de intrare (opțional)
.......106
Cuprins
12. Ajutor
Rapoarte și afișări
12.1 Mesaje raport (numai pentru modelele
fax compatibile)
.....................................108
12.2 Mesaje de afişare........................................110
12.3 Coduri de stare network (numai pentru
modelele LAN compatibile)
...................115
Ghid de rezolvare a problemelor
12.4 Când o funcţie nu este operaţională...........116
13. Blocaje ale hârtiei
Blocaje
13.1 Blocaje cu hârtia de înregistrare.................126
13.2 Blocaje ale documentelor (Alimentator
automat cu documente) .........................130
14. Curăţare
Curățare
14.1 Curăţarea plăcilor albe şi a sticlei...............132
14.2 Curăţarea rolelor de alimentare cu
documente .............................................133
14.3 Curăţarea rolelor de alimentare cu hârtie
de înregistrare din tava multifuncțională
............................................133
14.4 Curăţarea rolelor de preluare..................... 134
14.5 Curăţarea modulului cilindru.......................134
15. Informaţii generale
Specificatii
15.1 Specificaţii....................................................136
Drepturile de autor
15.2 Informaţii privind drepturile de autor şi
licenţele.......................................................144
16. Index
16.1 Index..........................................................158
11
1. Introducere
1.1 Accesorii incluse
Cartuş toner
(starter)*1
1. . Introduction
Modul cilindru
(pre-instalat în
interiorul unităţii)
Ghid de instalare
CD-ROM
(inclusiv driver-ul pen- rapidă
tru imprimantă etc.)
Modele
KX-MB2230
KX-MB2270
z *2
KX-MB2515
KX-MB2545
z
*3
z
*4
KX-MB2575
DP-MB310
Ghid de informații
importante
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Ghid panou de
operare
Cablu de
alimentare*5
Cablu telefonic*5
Modele
KX-MB2230
z
z
z
z
KX-MB2270
z
z
z
z
KX-MB2515
z
z
z
—
KX-MB2545
z
z
z
z
KX-MB2575
z
z
z
z
DP-MB310
z
z
z
z
*1 Atunci când utilizaţi unitatea pentru prima dată, vă rugăm să folosiţi cartuş toner starter.
*2 Tipăreşte aproximativ 1,000 pagini la standard ISO/IEC 19752.
*3 Tipăreşte aproximativ 2,000 pagini la standard ISO/IEC 19752.
*4 Tipăreşte aproximativ 3,000 pagini la standard ISO/IEC 19752.
*5 Utilizați cablul furnizat care este potrivit pentru cazul în care utilizați această unitate.
Notă:
• Păstraţi cartonul şi materialele de ambalare originale pentru viitoarele expediţii şi transporturi ale
aparatului.
• După dezambalarea produsului, ocupaţi-vă de materialele de ambalare şi/sau de capacul fişei de
alimentare.
12
1. Introducere
1.2 Informaţii privind accesoriile
„ Înlocuirea accesoriului
Pentru a vă asigura că aparatul funcţionează în mod corespunzător, recomandăm utilizarea unui cartuş cu toner
şi a unui modul cilindru Panasonic.
Pentru KX-MB2230/KX-MB2270
Accesorii
Cartuş cu toner
Modul cilindru
Nr. model (Nr. piesă)
Tipărește aproximativ (pagini)
KX-FAT420X
1,500*1
KX-FAT430X
3,000*1
KX-FAD422X
18,000
Nr. model (Nr. piesă)
Tipărește aproximativ (pagini)
KX-FAT420X
1,500*1
KX-FAT430X
3,000*1
KX-FAT431X
6,000*1
KX-FAD422X
18,000
Pentru KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575
Accesorii
Cartuş cu toner
Modul cilindru
Pentru DP-MB310
Nr. model (Nr. piesă)
Tipărește aproximativ (pagini)
Cartuş cu toner
Accesorii
DQ-TCC008X
8,000*1
Modul cilindru
DQ-DCC018X
18,000
*1 Valoarea randamentului declarat este în conformitate cu ISO / IEC 19752. Randamentele reale pot varia în
funcție de tipurile de imagini imprimate și de alți factori.
„ Accesorii opționale
Pentru KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575
Accesorii
Tava inferioară de intrare
Nr. model (Nr. piesă)
KX-FAP107
Pentru DP-MB310
Accesorii
Tava inferioară de intrare
Nr. model (Nr. piesă)
KX-FAP107
Notă:
• Standard ISO/IEC 19752:
– Mediu: 23 ± 2 °C / 50 ± 10 % RH
– Mod de tipărire: Tipărire continuă
13
1. Introducere
1.3 Descrierile butoanelor
KX-MB2230/KX-MB2545
KX-MB2270/KX-MB2575
KX-MB2515
DP-MB310
Butoane
(Transmitere)
(Scanare)
Descriere
Pentru a trimite un document la mai multe părţi (pagina 62).
Pentru a comuta în modul scanare (paginile 24, 45).
(Calitate)
Pentru a selecta un contrast (pagina 48) și rezoluția (pagina 48) la
copiere.
(Calitate)*2
Pentru a selecta un contrast (pagina 61) și rezoluția (pagina 61) la
expedierea unui fax.
(Format pagină)
(Email)*3
(Monitor)*2
Pentru a efectua copii utilizând diverse formate de pagină (pagina 51).
Pentru a trimite sau a primi un fax Internet (pagina 70).
Pentru a iniţia apelarea. Când apăsaţi pe
în timpul recepţionării
unui apel, vă veţi putea auzi interlocutorul, dar acesta nu vă va putea
auzi
Pentru a memora o setare în timpul programării.
(Răspuns automat)*2 Pentru a activa (ON) / dezactiva (OFF) setarea de răspuns automat (pagina 64).
Pentru semnale sonore *4
(Stop)
Taste staţionare*1
(Lower)*1
Vor fi auzite semnale sonore ale tastelor etc..
Pentru a opri o operaţie sau o sesiune de programare.
Pentru a şterge un caracter/număr.
Pentru a utiliza funcţia de apelare cu o singură atingere (paginile 58, 61).
Pentru a selecta elementele 4–6 pentru funcţia de apelare cu o singură
atingere (paginile 58, 61).
(Fax)*2
Pentru a comuta în modul fax (paginile 24, 61).
(Copiere)
Pentru a comuta la modul de copiere (paginile 24, 48).
(Copiere dimensiuni) Pentru a selecta dimensiunea de copiere (pagina 48).
(Reapelare)*2
(Pauză)*2
(Zoom)
(Reapelare)*2
14
Pentru a reapela ultimul număr format. Dacă linia este ocupată atunci când
expediaţi un fax,aparatul va re-forma numărul în mod automat, de 2 sau mai
multe ori.
Pentru a insera o pauză în timpul formării numărului.
Pentru a mări sau micşora un document în timpul copierii (pagina 49).
Pentru o avea acces la servicii speciale telefonice sau pentru transferul apelurilor
de extensie.
1. Introducere
Butoane
(Duplex)
(Menu)
Tastă navigare
(Colaţionare)
(Agendă)*2
(Imprimare directă)*6
Descriere
Pentru a face copii duplex (pagina 49).
Pentru a scana sau trimite 2 fețe originale (paginile 45, 61).*5
Pentru a iniţia sau părăsi programarea.
Pentru a selecta setările dorite.
Pentru a regla volumul (pagina 24).*2
Pentru a face o copie de colaționare (pagina 50).
Pentru a căuta un element de memorat (pagina 61).
Pentru a utiliza caracteristicile de imprimare directă (pagina 43).
Pentru a activa setarea de mod ecologie ON (activare) / OFF
(dezactivare) (pagina 104).
Pentru a vă conecta cu ușurință la o rețea LAN wireless (pagina 26).
Pentru copierea unui document (pagina 48).
(Iniţiere)
Pentru a scana un document (apasă scanare) (pagina 45).
Pentru a expedia un fax (pagina 61).*2
Pentru a expedia un Internet fax (pagina 70).*3
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Numai pentru modele compatibile cu funcția de apelare one-touch/chei de difuzare. (
Numai pentru modele fax compatibile. (
)
Numai pentru modele compatibile Internet fax. (
)
Numai pentru modele fără caracteristică de fax. (
)
Numai pentru modele scanare față-verso compatibile. (
)
Numai pentru modele cu un port USB. (
)
Numai pentru modele LAN wireless compatibile. (
)
)
Buton Reapelare (pentru a utiliza funcția de reapelare) (Pentru UK, numai pentru modele fax
compatibile) (
)
este folosit pentru a accesa serviciile opţionale telefonice.
Contactaţi furnizorul de servicii telefonice pentru detalii suplimentare.
Notă:
• În cazul în care unitatea dumneavoastră este conectată la un PBX, apăsarea butonului
accesați unele funcții ale PBX, cum ar fi transferul uni apel de prelungire.
vă permite să
15
1. Introducere
1.4 Prezentare generală
1.4.1 Vedere din faţă
„ KX-MB2230/KX-MB2270
„ KX-MB2515
„ KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310
KX-MB2230
KX-MB2270
KX-MB2515
KX-MB2545
KX-MB2575
DP-MB310
Întrerupător
z
z
z
Port USB
—
z
z
Capac ADF (Auto Document Feeder –
Alimentator automat cu documente)
Tavă de ieşire
z
z
z
z
z
z
Acces document
z
z
z
Ghidaje de document
z
z
z
Tavă intrare hârtie
z
z
z
Piese
16
1. Introducere
Piese
KX-MB2230
KX-MB2270
KX-MB2515
KX-MB2545
KX-MB2575
DP-MB310
Tavă secundară de documente
z
z
z
Mufă de conectare receptor
z
—
z
Tavă manuală
z
—
—
Tavă multifuncțională
—
z
z
Ghidaje de hârtie de înregistrare
z
z
z
Tavă intrare hârtie
z
z
z
Ieşire hârtie de înregistrare
z
z
z
Ieşire document
z
z
z
Capacul documentului
z
z
z
17
1. Introducere
1.4.2 Vedere din spate
„ KX-MB2230/KX-MB2270/KX-MB2545/
KX-MB2575/DP-MB310
KX-MB2230/KX-MB2270/
KX-MB2545/KX-MB2575/
DP-MB310
KX-MB2515
LED
z
z
Conector interfaţă LAN
• 10Base-T/100Base-TX
z
z
Capac posterior
z
z
Alimentare
z
z
Mufă linie telefonică
z
—
Mufă telefon externă
z
—
Conector interfaţă USB
z
z
Piese
18
„ KX-MB2515
2. . Installation
2. Instalare
2.1 Cartuşul cu toner şi modulul
cilindru
1 Apăsați butonul (
) şi deschideţi capacul din faţă.
Cartuşul de toner inclus este un cartuş de toner iniţial.
• Atunci când utilizați unitatea pentru prima dată, vă
rugăm să folosiți cartușul de toner starter.
Atenţie:
• Citiţi instrucţiunile următoare înainte de a
începe instalarea. Modulul cilindru conţine un
cilindru fotosensibil. Expunerea acestuia la
lumină poate deteriora cilindrul.
– Nu expuneţi modulul cilindru la lumină
timp de peste 5 minute.
– Nu atingeţi şi nu zgâriaţi suprafaţa
cilindrului ( ).
Pentru KX-MB2230/KX-MB2270:
• În cazul în care unitatea se află în modul de
repaus, apăsați o tastă pentru a pune unitatea
în modul de așteptare pentru procesul următor
atunci când înlocuiți cartușul de toner.
2 Scoateţi modulul cilindru (
), care este pre-
instalat în unitate.
–
•
•
Nu amplasaţi modulul cilindru în zone cu
praf sau murdărie, respectiv într-o zonă cu
umiditate ridicată.
– Nu expuneţi modulul cilindru la lumina
solară directă.
Nu lăsaţi timp îndelungat cartuşul cu toner în
afara capsulei de protecţie. Aceasta va afecta
calitatea de imprimare.
Nu adăugaţi toner la cartuşul cu toner.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio
deteriorare a aparatului sau a calităţii tipăririi
care pot surveni din utilizarea unui cartuş cu
toner şi a unui modul cilindru de la alt
producător decât Panasonic.
Notă:
• Închideți tava manuală/tava multifuncțională și
tava de ieșire înainte de deschiderea capacului
din față.
19
2. Instalare
3 Îndepărtați folia de protecție ( ) de pe modulul
cilindru.
• Nu atingeţi şi nu zgâriaţi suprafaţa modului
cilindru.
•
•
Este afișat “PAPER JAMMED” înainte de
îndepărtarea foliei de protecție.
După îndepărtarea foliei de protecție,
reinstalaţi modulul cilindru și blocaţi-l în loc.
4 Extrageţi cartuşul cu toner (
6 Detaşaţi capacul protector portocaliu (
) din
cartuşul cu toner.
• Nu atingeţi cilindrul.
7 Ţineţi cartuşul cu toner (
) prin ghidajul de
centru, apoi introduceţi-l ferm pentru a-l bloca
în loc.
) din capsula
de protecţie.
5 Scuturaţi cartuşul cu toner pe verticală de
8 Închideţi capacul din față.
mai mult de 5 ori.
Pentru a înlocui cartuşul cu toner şi modulul
cilindru
Când pe ecran apar mesajele următoare, înlocuiţi
cartuşul cu toner.
– “TONER EMPTY” (Toner gol)
– “TONER LIFE OVER”
Când pe ecran apar mesajele următoare, cartuşul cu
toner se apropie de sfârşitul duratei de funcţionare utilă.
Vă rugăm să fiţi pregătiţi să înlocuiţi cartuşul în curând.
– “TONER LOW” (Toner aproape consumat)
– “TONER LIFE LOW”
Când pe ecran apar mesajele următoare, înlocuiţi
modulul cilindru.
20
2. Instalare
– “DRUM LIFE LOW”
– “DRUM LIFE OVER”
Durată de viaţă toner și durata de viaţă a
cilindrului
• Consultați pagina 143 pentru informații
suplimentare referitor la durata de viață toner și
a cilindrului.
• Pentru a verifica durata de viaţă şi calitatea
cilindrului, vă rugăm să imprimaţi lista de
testare a imprimantei (pagina 103) şi să citiţi
pagina 143 pentru informaţii privind durata de
viaţă a cilindrului. În cazul în care calitatea
tipăririi continuă să rămână deficitară sau pe
ecran apare mesajul “DRUM LIFE OVER”,
înlocuiţi cartuşul cu toner şi modulul cilindru.
• Pentru a conserva calitatea tipăririi şi durata de
viaţă a aparatului, vă recomandăm să curăţaţi
fantele şi deschiderile (pagina 8) şi interiorul
aparatului (paginile 132, 133) când înlocuiţi
cartuşul cu toner şi/sau modulul cilindru.
Notă:
• Pentru a vă asigura că aparatul funcţionează în
mod corespunzător, recomandăm utilizarea unui
cartuş cu toner şi a unui modul cilindru
Panasonic. Consultaţi pagina 13 pentru informaţii
despre accesorii.
Metodă de debarasare la deşeuri
Deşeurile trebuie debarasate în condiţii care să
corespundă tuturor reglementărilor de mediu
naţionale şi locale.
Funcţia de economisire a tonerului
Dacă doriţi să reduceţi consumul de toner, setaţi funcţia
de economisire a tonerului la ON (Activare) (funcţia
#482 de la pagina 79). Cartuşul cu toner va avea o
durată de viaţă cu circa 20 % mai mare.
Această funcţie poate afecta negativ calitatea tipăririi.
21
3. . Preparation
3. Pregătire
Cablu LAN (nu este inclus)*2
3.1 Conexiuni
Atenţie:
• Nu instalați niciodată cabluri telefonice în timpul
unei furtuni cu fulgere (numai pentru modele fax
compatibile). (
)
• Când utilizaţi acest produs, priza de alimentare
trebuie să se afle în apropierea produsului şi să
fie uşor accesibilă.
• Aveţi grijă să folosiţi cablul telefonic inclus în
acest aparat (numai pentru modele fax
compatibile). (
)
• Nu prelungiţi cablul telefonic (numai pentru
modele fax compatibile). (
)
•
Pentru a asigura o complianţă continuă la
limitele de emisii, folosiţi numai un cablu LAN
ecranat (Cablu drept de categoria 5 (Cat-5)).
Robot telefonic (nu este inclus)*1*3
Prelungire telefon (nu este inclus)*1*4
Router de reţea/Hub de reţea (nu este inclus)*2
•
*1
*2
*3
*4
Se pot conecta şi calculatoare legate în reţea.
La Internet *2
Numai pentru modele fax compatibile (
)
Numai pentru modele LAN compatibile (
)
Numai pentru Franța și Belgia
Numai pentru alte țări decât Franța și Belgia
NOTĂ IMPORTANTĂ PENTRU CONEXIUNEA USB
•
Cablu de alimentare
•
Conectaţi la o priză de alimentare
(220-240 V, 50 Hz).
Cablu telefonic*1
•
Conectaţi la o mufă telefonică de linie simplă.
La o mufă telefonică de linie simplă
Pentru utilizatorii din Germania si Austria,
utilizaţi cablul de linie telefonică corespunzătoare.
Pentru Germania
Pentru Austria
Mufă [EXT]*1
•
22
Puteţi conecta un robot telefonic sau un telefon
de interior. Demontaţi opritorul, dacă este montat,
și aveți grijă în mod corespunzător.
NU CONECTAŢI UNITATEA LA UN CALCULATOR CU UN CABLUL USB DECÂT ATUNCI
CÂND PROGRAMUL MULTI-FUNCTION
STATION VĂ CERE ACEASTA (pagina 27).
Notă:
• O priză de contact de împământare trebuie utilizată
la conectarea aparatului la sursa de alimentare
(numai pentru Polonia).
• Nu amplasaţi niciun obiect la distanţă de:
– Dreapta și stânga: 10 cm
– Partea din spate a aparatului: 20 cm
• Nu acoperiți sloturile și deschiderile aparatului.
Acestea sunt prevăzute pentru ventilație și protecție
împotriva supraîncălzirii.
• Dacă orice alt dispozitiv este conectat la aceeaşi
linie telefonică înafară de această unitate, este
posibil să apară probleme neașteptate astfel cum
această unitate nu este concepută pentru a
partaja o linie telefonică (numai pentru modele fax
compatibile). (
)
• Un receptor de telefon, nu poate fi conectat direct
la această unitate. Pentru a vorbi cu cealaltă parte,
vă rugăm să conectați un telefon suplimentar
(numai pentru modele fax compatibile). (
)
• Dacă folosiţi aparatul cu un calculator şi furnizorul
dumneavoastră de Internet vă indică să instalaţi
un filtru ( ), vă rugăm să-l conectaţi după cum
urmează (numai pentru modele fax compatibile).
(
)
3. Pregătire
3.2 ON (Activarea)/OFF
(Dezactivarea) aparatului
Pornirea aparatului
Numai pentru Germania și Austria: Conector
pinouts (numai pentru modelele fax
compatibile) (
)
Muftă “La linia telefonică”
1
2
3
4
5
6
a2
—
La
Lb
—
b2
2
1
3
4
1. Apăsaţi butonul de alimentare ON (Activare)
( ).
Oprirea aparatului
5
6
Utilizarea unui Router de reţea/Hub de reţea (numai
pentru modele LAN compatibile) (
)
•
Vă recomandăm utilizarea unui Router de reţea/Hub
de reţea ( ) în medii de reţea securizate.
Consultaţi administratorul dumneavoastră de reţea
pentru setările de firewall etc.
•
Garanţia nu acoperă defecţiunile datorate
problemelor de securitate sau altor disfuncţionalităţi
ce ţin de aceasta.
1. Apăsaţi butonul de alimentare.
• Pentru a dezactiva alimentarea, apăsați
•
De asemenea, puteți dezactiva alimentarea
apăsând butonul de pornire timp de
aproximativ 3 secunde.
23
3. Pregătire
3.3 Selectarea modului de
operare
Puteţi selecta modul dorit apăsând unul dintre
următoarele butoane:
KX-MB2230/KX-MB2270/KX-MB2545/KX-MB2575/
DP-MB310 (Scan/Copy/Fax)
3.4 Reglarea volumului (Numai
pentru modele fax compatibile)
Important:
• Înainte de reglarea volumului, setaţi modul de
operare la modul fax. Dacă indicatorul luminos
este dezactivat, porniți-l apăsând
butonul
.
Volumul soneriei
KX-MB2515 (Scanare/Copiere)
Când aparatul este în mod repaus, apăsaţi
sau
.
Pentru a dezactiva soneria
Apăsaţi în mod repetat
pentru a afişa “RINGER
OFF=OK?”.
• Aparatul nu va mai suna.
• Pentru a reactiva soneria, apăsaţi
.
Volum monitor
La utilizarea monitorului, apăsaţi
–
–
–
: Selectaţi acest mod la utilizarea unităţii ca
scanner (pagina 45).
: Selectaţi acest mod la utilizarea unităţii ca
copiator (pagina 48).
:
Selectaţi acest mod la utilizarea unităţii
ca fax (pagina 61).
Notă:
• Modul de operare implicit este modul de copiere.
• Puteţi schimba modul de operare implicit (funcţia #463
de la pagina 78) şi temporizatorul înainte de revenirea
la modul de operare implicit (funcţia #464 de la pagina
78) (numai pentru modele fax compatibile). ( )
24
sau
.
3. Pregătire
3.5 Programarea inițială a
aparatului
3.5.1 Data și ora (numai pentru modele fax și
LAN compatibile)
3.5.2 Sigla dumneavoastră (numai pentru
modele fax compatibile)
Vă puteți programa sigla dumneavoastră (numele,
numele companiei, etc.) astfel încât aceasta să apară
în partea de sus a fiecărei pagini expediate.
Vă recomandăm setarea datei și orei. Cealaltă parte va
primi data și ora unității dumneavoastră ca informații de
antet.
1
2 Introduceți sigla dumneavoastră, de până la 30 de
1
2 Introduceți data/luna/anul selectând câte 2 cifre
pentru fiecare.
Exemplu: 3 August, 2013
3 Introduceți ora/minutul curent selectând câte
2 cifre pentru fiecare.
Exemplu: 10:15 PM (format ceas cu 12 ore)
1.
2. Apăsați
în mod repetat pentru
a selecta “PM”.
Apăsați
în mod repetat pentru a selecta
“AM” sau “PM”, sau o intrare de oră în format
24 de ore.
caractere (consultați pagina 56 pentru introducerea
caracterelor).
3
Pentru a corecta o greșeală
Apăsați
sau
pentru a deplasa cursorul la
numărul incorect, apoi corectați.
• Pentru a șterge toate caracterele, apăsați și
mențineți apăsat butonul
.
3.5.3 Numărul dumneavoastră de fax
Vă puteți programa numărul dumneavoastră de fax
astfel încât să apară în partea de sus a fiecărei pagini
expediate..
4
Notă:
• Pentru a verifica setarea de dată și oră curentă,
apăsați
pentru a trece temporar la modul
fax (L) (pagina 24). (
)
• Data și ora unității dumneavoastră vor fi utilizate
ca informații de antet pentru următoarele:
– La trimiterea ca fișier atașat la o adresă de
email direct de la această unitate (Scanare la
adresă de email) (pagina 45) (numai pentru
modelele LAN compatibile). (
)
– La trimiterea faxurilor (pagina 61).
• Dacă data și ora nu sunt setate corect, cealaltă
parte va primi informații incorect privind data și ora
la antet. Acest lucru poate cauza confuzii pentru
cealaltă parte.
Pentru a corecta o greșeală
Apăsați
sau
pentru a deplasa cursorul la
numărul incorect, apoi corectați.
1
2 Introduceți numărul dumneavoastră de fax, de
până la 20 de cifre.
• Pentru a introduce un “+”, apăsați
.
• Pentru a introduce un spațiu, apăsați
.
• Pentru a introduce o cratimă, apăsați
.
• Pentru a șterge un număr, apăsați
.
3
Pentru a corecta o greșeală
Apăsați
sau
pentru a deplasa cursorul la
numărul incorect, apoi corectați.
• Pentru a șterge toate caracterele, apăsați și
mențineți apăsat butonul
.
25
3. Pregătire
3.6 Configurarea unității pentru
accesarea rețelei LAN
Puteți utiliza un calculator conectat la LAN pentru unele
funcțiii ale acestui aparat (imprimantă, scanner, etc.).
Pentru a activa aceste funcții trebuie să setați adresa
IP, masca de subrețea, și gateway-ul implicit pentru
aparat.
Important:
• Consultați administratorul de rețea când
setați adresa IP, masca de subrețea, și
gateway-ul implicit.
3.6.1 Setarea automată cu un server DHCP
Dacă administratorul dumneavoastră de rețea gestionează rețeaua cu un server DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol), acesta va asocia automat
aparatului o adresă IP (Internet Protocol), mască de
subrețea, și gateway implicit.
1 După conectarea cablului LAN la aparat și la
calculator, porniți aparatul.
• Adresa IP, masca de subrețea, și gateway-ul
implicit vor fi setate automat.
2 Instalați programul Multi-Function Station pe
calculatorul unde doriți să-l folosiți. Consultați
pagina 27 pentru detalii.
Notă:
• Puteți conecta două sau mai multe aparate și atribui
adresele IP în mod automat cu un server DHCP,
dar vă recomandăm atribuirea manuală a adreselor
IP statice la fiecare aparat, pentru a evita probleme
de acces și de configurare.
Pentru a corecta o eroare din adresa IP, masca de
subrețea, și gateway-ul implicit
Apăsați
sau
pentru a deplasa cursorul la
numărul incorect, apoi corectați.
3.7 Setările LAN wireless
Important:
• Când configurați setările LAN fără fir, asigurațivă că aparatul se află în raza de funcționare a
punctului de acces fără fir.
• În funcție de tipul punctului de acces fără fir,
selectați calea cea mai potrivită pentru a se
conecta la punctul de acces și aparat.
– Punctul de acces este compatibil cu WPS
(cu un buton WPS)
– Punctul de acces este compatibil cu WPS
(fără un buton WPS)
– Punctul de acces nu este compatibil cu
WPS
• Este de asemenea posibil să configurați setările
LAN fără fir când instalați driver-ul, indiferent
de tipul de punct de acces fără fir sau dacă
există un buton WPS (pagina 27).
• Pentru setările de securitate fără fir, consultați
instrucțiunile de utilizare ale routerului fără fir
și alte produse fără fir etc.
3.7.1 Punctul de acces compatibil cu WPS
(cu un buton WPS)
1 Apăsați butonul WPS de pe punctul de acces fără fir.
2 Apăsați și mențineți
pe aparat până când
LED-ul începe să clipească.
• Efectuați pasul 2 în decurs de 1 minut după
efectuarea pasului 1.
• LED-ul se aprinde intermitent în timp ce se
conectează. Când conexiunea este completă,
LED-ul nu mai clipește și se aprinde.
3.6.2 Setarea manuală
Dacă administratorul dumneavoastră de rețea nu
gestionează rețeaua cu un server DHCP, trebuie să
atribuiți manual o adresă IP, o mască de subrețea, și
gateway-ul implicit.
1
2
3 Setați fiecare element.
Pentru adresa de IP:
1.
2. Introduceți adresa IP a unității.
Pentru masca de subrețea:
1.
2. Introduceți masca de subrețea al rețelei .
Pentru gateway-ul implicit:
1.
2. Introduceți gateway-ul implicit al rețelei.
4 Instalați programul Multi-Function Station pe
calculatorul unde doriți să-l folosiți. Consultați
pagina 27 pentru detalii.
26
3.7.2 Punctul de acces compatibil cu WPS
(fără un buton WPS)
Important:
• Asigurați-vă că setarea modului LAN este setat
la“WIRELESS” în prealabil (funcția #580 de la
pagina 93).
1
•
Este afișat codul PIN al aparatului.
2 Înregistrați codul PIN la punctul de acces fără fir.
3
•
•
Efectuați pasul 3 în decurs de 1 minut după
efectuarea pasului 2.
LED-ul se aprinde intermitent în timp ce se
conectează. Când conexiunea este completă,
LED-ul nu mai clipește și se aprinde.
3. Pregătire
•
În cazul în care aparatul intră în modul de
așteptare în timpul procesului, repetăți de la
pasul 1 (codul PIN va fi reînnoit).
3.7.3 Punctul de acces incompatibil cu WPS
Important:
• Asigurați-vă că setarea modului LAN este setat
la“WIRELESS” în prealabil (funcția # 580 de la
pagina 93).
• Sunt necesare următoarele informații de setare
pentru punctul de acces fără fir:
– Nume rețea (SSID)
–
–
–
–
*1
•
Cheie de rețea (WEP / WPA key)*1
Tipul conexiunii
Rețeaua de tip autentificare
Tipul de criptare a datelor
Dacă punctul de acces fără fir este echipat
cu mai multe chei de rețea, utilizați numai
prima cheie de rețea (acest aparat este
echipat cu o singură cheie de rețea).
Dacă punctul de acces fără fir este configurat
să nu afișeze numele rețelei (SSID), introduceți
numele rețelei (SSID) manual (funcția # 585 de
la pagina 27).
1
2 Apăsați pe
sau
în mod repetat pentru a
afișa numele de rețea dorit (SSID).
• În funcție de setările pentru punctul de acces
fără fir, poate fi necesar să selectați WEP64
sau WEP128. Selectați elementul dorit, apoi
apăsați
.
3 Introduceți cheia de rețea.
•
•
În funcție de setările pentru punctul de acces
fără fir, această etapă poate fi omisă în cazul
în care criptarea nu este utilizată.
LED-ul se aprinde intermitent în timp ce se
conectează. Când conexiunea este completă,
LED-ul nu mai clipește și se aprinde.
Configurarea punctului de acces fără fir manual
1.
2. Introduceți numele rețelei (SSID).
3. Apăsați
sau
în mod repetat pentru a afișa
tipul de conexiune dorit.
4. Apăsați
sau
în mod repetat pentru a afișa
tipul de autentificare de rețea dorită.
5. Apăsați
sau
în mod repetat pentru a afișa
tipul de criptare a datelor dorite.
6. Introduceți cheia de rețea.
• În funcție de setările pentru punctul de acces
fără fir, această etapă poate fi omisă în cazul
în care criptarea nu este utilizată.
• LED-ul se aprinde intermitent în timp ce se
conectează. Când conexiunea este completă,
LED-ul nu mai clipește și se aprinde.
3.7.4 Executarea setărilor folosind
Windows® Installer
În cazul în care utilizați un calculator cu Windows, este
posibil să configurați setările LAN fără fir în timpul
instalării programului Multi-Function Station. Pentru
detalii, consultați “3.9 Instalarea software-ului (inclusiv
imprimantă, scanner și alte drivere)” (pagina 27).
3.8 Parametrii necesari ai
calculatorului
Important:
• Atunci când folosiți Windows Server® 2008 /
Windows Server 2012, numai driverul de
imprimantă poate fi acceptat. Instalați driverul
de imprimantă utilizând funcția Adăugare
imprimantă din Windows.
• Cu Mac OS X, numai driverul de imprimantă,
driverul de scaner (TWAIN / ICA) și fax pentru
PC (transmisie) sunt acceptate. Consultați
Ghidul de instalare pentru Mac OS X pentru
detalii.
Pentru a folosi Multi-Function Station în calculatorul
dumneavoastră, sunt necesare următoarele:
Operating System:
Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8
CPU:
Windows XP: Pentium® Q sau procesor superior
Windows Vista/Windows 7/Windows 8: Pentium 4
sau procesor superior
RAM:
Windows XP: 128 MB (256 MB sau mai mult
recomandat)
Windows Vista: 512 MB (1 GB sau mai mult
recomandat)
Windows 7/Windows 8: 1 GB (2 GB sau mai mult
recomandat)
Alte componente Hardware:
Unitate CD-ROM
Unitate hard-disc cu cel puțin 600 MB spațiu liber
Web browser (recomendate):
Windows Internet Explorer® 6/7/8/9
Windows Internet Explorer 10 (cu modul compatibil
recomandat)
3.9 Instalarea software-ului
(inclusiv imprimantă, scanner și
alte drivere)
Software-ul Panasonic Multi-Function Station permite
aparatului să îndeplinească următoarele funcții:
– Tipărirea pe hârtie simplă, subțire și groasă,
etichete, plicuri și carte poștale
– Afișarea previzualizării a imaginii tipărite, modificarea ordinii paginilor, ștergerea paginilor și
modificarea aspectului de imprimare, etc. înainte
de tipărire (Easy Print Utility)
– Scanarea documentelor și conversarea unei
imagini în text cu software-ul OCR ( )
27
3. Pregătire
–
–
–
–
•
•
•
Scanarea din alte aplicații pentru Microsoft®
Windows care acceptă scanarea TWAIN și WIA
(doar conexiune USB)
Stocarea, editarea sau ștergerea elementelor din
directoare cu ajutorul calculatorului
Programarea funcțiilor cu ajutorul calculatorului
Trimiterea, primirea documentelor fax cu ajutorul
calculatorului (numai pentru modelele fax
compatibile) (
)
Instalați programul Multi-Function Station (CDROM) înainte de conectarea aparatului la un
calculator prin intermediul unui cablu USB.
Dacă aparatul este conectat la un calculator cu
cablu USB înainte de instalarea programului
Multi-Function Station, va apărea caseta de
dialog [Found New Hardware Wizard](Expert
hardware nou detectat ). Executați clic pe
[Cancel](Anulare) pentru a o închide.
Funcțiile software și aspectul se pot modifica
fără notificare prealabilă.
Dacă utilizați de asemenea seria KX-MB200/
KX-MB700/KX-FLB880, consultați pagina 125.
3.9.1 Pregătirea calculatorului și a
CD-ROM-ului
1 Lansați Windows și închideți toate celelalte aplicații.
•
2
3
Trebuie să fiți înregistrat/ă în sistem ca
administrator pentru a instala programul MultiFunction Station.
Introduceți CD-ROM-ul inclus în unitatea CD-ROM
a calculatorului dumneavoastră.
• Dacă apare caseta de dialog [Select Language],
selectați limba pe care o doriți să o utilizați în
acest program. Executați clic pe [OK].
• Dacă instalarea nu începe automat:
Executați clic pe [Start]. Selectați [Run...](Executare). Tastați “D:\Install” (unde “D” este litera
unității de disc a unitații dumneavoastră).
Executați clic pe [OK].
(Dacă nu sunteți siguri de litera care reprezintă
unitatea dumneavoastră CD-ROM, folosiți
Windows Explorer și căutați unitatea CD-ROM.)
Selectați conexiunea.
• Pentru conexiunea USB /LAN, referiți-vă la
“3.9.2 Conexiunea USB / Conexiunea LAN”,
pagina 28.
• Pentru conexiunea LAN fără fir ( ), referiți-vă la
“3.9.3 Conexiunea LAN fără fir
”, pagina 28.
3.9.2 Conexiunea USB / Conexiunea LAN
1 [Easy Installation](Instalare simplă)
•
Instalarea va începe automat.
2 Când programul de configurare începe, urmați
3
28
instrucțiunile de pe ecran.
• Vor fi de asemenea instalate programele Easy
Print Utility (pagina 42) și Device Monitor
(pagina 103).
Va apărea caseta de dialog [Connection Type].
Pentru conexiunea USB:
1. [Connect directly with a USB cable.](Conectare
directă cu un cablu USB)
[Next] (Următorul)
• Va apărea caseta de dialog [Connect
Device] (Conectare dispozitiv).
2. Conectați aparatul la calculatorul cu cablu USB
( ), apoi executați clic pe [Next].
•
Dacă aparatul este conectat la calculatorul
dumneavoastră, numele modelului va fi
detectat automat.
• Dacă este necesar, puteți schimba numele
aparatului.
3. Executați clic pe [Install](Instalare), apoi urmați
instrucțiunile de pe ecran.
• Fișierele vor fi copiate în calculatorul
dumneavoastră.
Pentru conexiunea LAN (
):
1. [Connect via the Network.] (Conectare prin
intermediul rețelei)
[Next] (Următorul)
• Va apărea caseta de dialog [Select a
Network Device] (Selectare dispozitiv
de rețea).
2. Va apărea caseta de dialog [Select a Network
Device] (Selectare dispozitiv de rețea).
• Dacă numele aparatului dorit nu este afișat
pe listă și adresa IP a aparatului a fost
atribuită, selectați [Direct input] (Intrare
directă) și introduceți adresa IP.
3. [Next] (Următorul)
• Dacă este necesar, puteți schimba numele
aparatului.
4. Executați clic pe [Install] (Instalare), apoi urmați
instrucțiunile de pe ecran.
• Fișierele vor fi copiate în calculatorul
dumneavoastră.
Notă importantă
La conectarea aparatului prin intermediul cablului
USB, un mesaj poate apărea în timpul instalării
softwar-ului. Acest lucru este normal și programul nu
va crea nici un fel de dificultăți sistemului de operare.
Puteți continua instalarea fără probleme. Este afișat
următorul mesaj:
• Pentru utilizatorii de Windows XP
“Programul pe care îl instalați pentru acest echipament nu a trecut testele Windows Logo pentru
verificarea compatibilității sale cu Windows XP.)
• Pentru utilizatorii de Vista/Windows 7/Windows 8
“Would you like to install this device software?”
(Doriți să instalați acest software de dispozitiv?)”
3.9.3 Conexiunea LAN wireless
Notă:
• Se recomandă conectarea aparatului la rețeaua
fără fir înainte de instalare.
3. Pregătire
Pentru informații despre configurarea setărilor LAN
fără fir, vă rugăm să consultați "3.7 Setări LAN fără
fir
", pagina 26.
În cazul în care unitatea a fost deja conectată la
rețeaua fără fir
1. [Easy Installation (Wireless LAN)] (Instalare
simplă (conexiune LAN fără fir)
2. Selectați [Already set up wireless LAN]
(Deja setat conexiunea LAN fără fir)
• Instalarea va începe automat.
3. Atunci când începe programul de configurare,
urmați instrucțiunile de pe ecran.
• Vor fi de asemenea instalate Easy Print Utility
(pagina 42) și Device Monitor (pagina 103).
4. Va apărea caseta de dialog [Select a Network
Device] (Selectare dispozitiv de rețea).
1. Bifați [Select from the search list](Selectează
din lista căutată) și selectați aparatul din listă.
• Dacă numele aparatului dorit nu este afișat
pe listă și adresa IP a aparatului a fost atribuită, selectați [Direct input] (Intrare
directă) și introduceți adresa IP.
2. [Next] (Următorul)
• Dacă este necesar, puteți schimba numele
aparatului.
3. Executați clic pe [Install] (Instalare), apoi urmați
instrucțiunile de pe ecran.
• Fișierele vor fi copiate în calculatorul
dumneavoastră.
În cazul în care aparatul încă nu a fost conectat la
rețeaua fără fir
1. [Easy Installation (Wireless LAN)] (Instalare simplă
(conexiune LAN fără fir)
2. Selectați [Not yet set up wireless LAN] (Încă
nu este setată conexiunea LAN fără fir).
• Instalarea va începe automat.
Important:
• Este nevoie de un cablu USB pentru configurarea setărilor LAN fără fir. Setările LAN fără
fir pot fi configurate cu ajutorul funcției de
setare LAN fără fir după instalarea acesteia
printr-o conexiune USB.
3. Atunci când începe programul de configurare,
urmați instrucțiunile de pe ecran.
• Vor fi de asemenea instalate Easy Print Utility
(pagina 42) și Device Monitor (pagina 103).
4. Va apărea caseta de dialog [Connect Device]
(Conectare dispozitiv).
1. Conectați aparatul la un calculator cu ajutorul
cablului USB, apoi executați clic pe [Next]
(Următorul).
• Dacă unitatea este conectată la calculator,
numele modelului va fi detectat automat.
• Dacă este necesar, puteți schimba
numele aparatului.
2. Executați clic pe [Install] (Instalare), apoi
urmați instrucțiunile de pe ecran.
• Fișierele vor fi copiate în calculatorul
dumneavoastră.
5. Când instrumentul de setare a conexiunei LAN fără
fir este lansat, urmați instrucțiunile de pe ecran
pentru a configura setările LAN fără fir.
3.9.4 Alte informații
Pentru a vizualiza sau instala instrucțiunile de
utilizare
1. Lansați Windows și introduceți CD-ROM-ul inclus
în unitatea CD-ROM a calculatorului dumneavoastră.
2. Executați clic pe [Operating Instructions]
(Instrucțiuni de utilizare), apoi urmați instrucțiunile
de pe ecran pentru a vizualiza sau instala
instrucțiunile de utilizare în format PDF.
• Pentru vizualizarea instrucțiunile de utilizare
este necesar programul Adobe® Reader®.
Notă:
• Dacă instalați instrucțiunile de utilizare, le puteți
vizualiza oricând executând clic pe [Help] (Ajutor)
al utilitarului de lansare Multi-Function Station.
Pentru a folosi un alt aparat cu calculatorul
Trebuie să adaugați driverul de imprimantă pentru
fiecare aparat, după cum urmează.
1. Lansați Windows și introduceți CD-ROM-ul inclus
în unitatea CD-ROM a calculatorului dumneavoastră.
2. [Modify] (Modificare)
[Add Multi-Function
Station Driver] (Adăugare driver Multi-Function
Station).
Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
Notă:
• Nu puteți conecta simultan mai multe aparate la
același calculator (doar conexiune USB).
Pentru a modifica programul (Pentru a adăuga sau
dezinstala fiecare componentă)
Puteți selecta componentele pentru a le instala sau
dezinstala oricând după instalarea programului.
Trebuie să fiți înregistrat/ă în sistem ca administrator
pentru a modifica programul Multi-Function Station.
1. Lansați Windows și introduceți CD-ROM-ul inclus
în unitatea CD-ROM a calculatorului dumneavoastră.
2. [Modify] (Modificare)
[Modify Utilities]
(Utilitare de modificare). Apoi urmați instrucțiunile
de pe ecran.
Pentru a dezinstala programul
Trebuie să fiți înregistrat/ă în sistem ca administrator
pentru a dezinstala programul Multi-Function Station.
[Start]
[All Programs]
[Panasonic]
numele aparatului
[Uninstall] (Dezinstalare).
Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
29
3. Pregătire
3.10 Lansarea programului
Multi-Function Station
[Start] → [All Programs] → [Panasonic] → numele
aparatului [Multi-Function Station]
• Va apărea programul Multi-Function Station.
[Application] (Aplicație)
– [Scan] (Scanare) (pagina 47)
• Pentru a scana și a afișa imaginile scanate.
• Pentru a scana și crea un fișier imagine.
• Pentru a scana și trimite prin e-mail.
• Pentru a scana și a converti o imagine în date
text editabile folosind software-ul OCR. ( )
– [Open Scan Folder]
• Pentru a afișa folderul în care va fi
salvată imaginea selectată.
– [Viewer]
• Pentru a lansa programul Multi-Function
Viewer (pagina 47).
– [PC FAX] (numai pentru modelele fax
compatibile) (
)
• Pentru a trimite un document creat la
calculator ca mesaj fax (pagina 68).
• Pentru a afișa un document recepționat la
calculator (pagina 68).
[Device]
– [Remote Control] (Telecomandă) (pagina 103)
• Pentru a programa funcțiile.
• Pentru a stoca, edita sau șterge articolele din
directoare.
• Pentru a vizualiza articolele din raportul jurnal.*1
• Pentru a stoca sau șterge articole pentru
transmisie prin difuzare.*1
• Pentru a folosi formatul CSV (Comma Separated
Values format)(Format Valori separate prin
virgulă) pentru a importa sau exporta directoarele.
*1 Numai pentru modelele fax compatibile ( )
– [Wireless LAN Setting] ( )
• Pentru a lansa instrumentele de setare a
conexiunei LAN (pagina 31).
– [Device Monitor]
• Pentru a lansa Device Monitor (pagina 103).
– [Device List]
• Pentru a lansa Device List.
– [Configuration Web Page]
• Pentru a lansa pagina web de configurare
(pagina 103)
(numai pentru modelele LAN compatibile). ( )
30
[Settings] (Setări) (pagina 30)
• Pentru a schimba setările generale.
• Pentru a schimba setările pentru scanare.
[Help] (Ajutor)
• Pentru instrucțiuni detaliate despre Multi-Function
Station.
• Pentru a vizualiza instrucțiunile de utilizare.
• Pentru a afișa Support Web Page.
• Pentru a afișa informații despre Multi-Function
Station.
Notă:
• Puteți verifica dacă aparatul este conectat la
calculatorul dumneavoastră în aplicația Device
Monitor (pagina 103).
• Anumite funcții ale calculatorului (tipărire, scanare,
etc.) nu vor funcționa în mod adecvat în următoarele situații:
– Când aparatul este conectat la un calculator
de producție artizanală.
– Când aparatul este conectat la un calculator
prin intermediul unei cartele PCI sau a altei
cartele de extensie.
– Când aparatul este conectat la o altă componentă hardware (precum un hub USB sau un
adaptor de interfață) și nu este conectat direct
la calculator.
Pentru a schimba setările
Puteți schimba în prealabil setările programului
Multi-Function Station.
1. Selectați [Settings] (Setări) din Multi-Function
Station.
2. Executați clic pe fila dorită și scimbați setările.
[General] (Generalități)
– [Launcher display setting](Setările aplicației de
lansare): Pentru a selecta tipul de afișare al
aplicației de lansare.
– [OCR Path] (Cale OCR): Pentru a selecta
software-ul OCR. ( )
– [PC name list up on device]*1 (numai pentru
modelele LAN compatibile) ( ): Pentru a selecta
dacă numele calculatorului va fi afișat sau nu pe
aparat.
– [PC name] (Nume PC)*1 (numai pentru modelele
LAN compatibile) ( ): Numele calculatorului care
va fi afișat pe aparat.
• Atribuiți un nume unic pentru PC [PC name]
(Nume PC) pentru a evita suprapuneri, sau
pentru a evita trimiterea imaginii scanate la un
calculator nedorit.
*1 Este afișat doar atunci când aparatul este
conectat la conexiunea LAN.
[Scan]
– [Save to] (Salvare pe): Pentru a selecta folderul în
care va fi salvată imaginea selectată.
– [Viewer][File][Email][OCR][Custom]: Pentru a
schimba setările de scanare pentru aplicație de
scanare Multi-Function.
Pentru a selecta programul de e-mail implicit
Programul de e-mail implicit se folosește când se
utilizează scanare la e-mail (pagina 45).
Puteți selecta programul de e-mail implicit după cum
urmează.
3. Pregătire
Pentru Windows XP:
1. [Control Panel] → [Network and Internet
Connections] → [Internet Options] →
[Programs] → [E-mail]
2. Selectați software-ul de e-mail compatibil MAPI
dorit, precum [Outlook Express], etc. → [OK]
Pentru Windows Vista:
1. [Control Panel] → [Internet Options] →
[Programs] → [Set programs] → [Set program
access and computer defaults]
• Dacă apare caseta de dialog [User Account
Control], executați clic pe [Continue].
2. [Custom]
3. Selectați software-ul de e-mail compatibil MAPI
dorit, precum [Windows Mail], etc. din [Choose
a default e-mail program](Alegere program de
e-mail predefinit).
Pentru Windows 7/Windows 8:
1. [Control Panel] → [Network and Internet] →
[Internet Options] → [Programs] → [Set
programs] → [Set program access and
computer defaults]
2. [Custom]
3. Selectați software-ul de e-mail compatibil MAPI
dorit din [Choose a default e-mail program].
Pentru a configura setările conexiunei LAN (
)
1. Lansați Multi-Function Station.
2. Executați clic pe [Device] tab. → [Wireless LAN
Setting]
• Când instrumentele de setare sunt lansate,
urmați instrucțiunile de pe ecran.
31
4. . Recording Paper and Documents
4. Hârtie și documente de înregistrare
4.1 Hârtie de înregistrare
Notă pentru hârtia de înregistrare:
• Vă recomandăm să testați hârtia (mai ales cea de
dimensiuni și tipuri speciale) pe aparat înainte de
a achiziționa cantități mari de hârtie.
• Nu folosiți următoarele tipuri de hârtie:
– Hârtie cu un conținut de bumbac și/sau fibre
care depășește 20 %, precum hârtia de ziar
sau hârtie reciclată
– Hârtie extrem de moale sau de lucioasă, sau
hârtie puternic texturată
– Hârtie cu strat de acoperire, deteriorată sau
încrețită
– Hârtie cu obiecte străine, precum cleme sau
agrafe
– Hârtie cu praf, scame sau urme de ulei
– Hârtie care se topește, se vaporizează, se
decolorează, se lipește sau emite vapori
periculoși în apropiere de 200 °C, precum
hârtia velină. Aceste materiale se pot transfera
pe rola de topire și pot cauza deteriorări.
– Hârtie umedă
– Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală
– Hârtie trătată chimic, precum hârtia de
duplicare cu sau fără carbon
– Hârtie încărcată electrostatic
– Hârtie puternic ondulată, îndoită sau ruptă
– Hârtie cu o suprafață cu strat de acoperire
• Unele tipuri de hârtie acceptă tipărirea pe o singură
parte. Încercați să folosiți cealaltă parte a hârtiei
dacă nu sunteți satisfăcut de calitatea tipăririi sau
dacă se produce o alimentare eronată cu hârtie.
• Pentru o alimentare adecvată cu hârtie și o calitate
optimă a tiparului, recomandăm utilizarea de hârtie
cu granulație mare.
• Nu folosiți simultan hârtie de diferite tipuri sau
grosimi. Se pot produce blocaje ale hârtiei.
• Nu folosiți hârtie imprimată de acest aparat pentru
alte imprimante (inclusiv alte copiatoare sau imprimante). Se pot produce blocaje ale hârtiei.
• Pentru a evita ondularea, nu deschideți pachetele
cu hârtie decât atunci când sunteți pregătit/ă să
utilizați hârtia. Depozați hârtia nefolosită în ambalajul original, într-o locație răcoroasă și uscată.
• Pentru clienții care locuiesc în zone cu umiditate
ridicată: Asigurați-vă că depozitați hârtia întotdeauna în încăperi cu instalații de aer condiționat.
Dacă tipăriți pe hârtie umedă, pot apărea blocaje
ale hârtiei.
4.1.1 Tava de introducere a hârtiei
•
•
•
•
32
Pentru a afla numărul de foi, pe care aparatul îl
poate susține, consultați pagina 141.
Dacă încărcați o cantitatea mai mare de hârtie, se
pot produce blocaje ale hârtiei, iar hârtia se poate
deteriora.
În funcție de tipul de hârtie, hârtia încărcată poate
să depășească marcajul de limită superioară ( C ).
În acest caz, scoateți hârtia din tavă.
Aparatul este setat în mod implicit pentru
tipărire pe hârtie în format A4.
–
–
Dacă doriți să folosiți hârtie de alt format,
schimbați setarea (funcția #380 de la
pagina 76).
Dacă doriți să folosiți hârtie subțire,
schimbați setarea hârtiei de înregistrare
(funcția #383 de la pagina 77).
1 Trageți tava de introducere a hârtiei (
) până
când se fixează cu un declic, apoi trageți-o
complet în exterior, ridicând partea din față a tăvii.
2 Înainte de a încărca un set de coli de hârtie,
răsfoiți colile pentru a preveni blocajele de
hârtie
4. Hârtie și documente de înregistrare
3 Reglați partea din spate a ghidajului pentru hârtia
de înregistrare.
Pentru hârtia de dimensiuni A4, letter, legal, 16K,
216 x 330 mm, 216 x 340 mm:
Apăsați butonul ( ), și glisați prelungirea tăvii de
introducere ( ) în poziția corespunzătoare.
4 Încărcați hârtia cu partea de tipărit în jos (
).
Important:
• Împingeți și blocați placa ( ) în tava de
introducere a hârtiei, dacă este necesar.
•
Dacă este necesar, glisați ghidajul pentru hârtia
de înregistrare pentru a adapta lățimea la
dimensiunea hârtiei de înregistrare.
•
Verificați ca hârtia de înregistrare să se
găsească sub marcajul de limită al hârtiei (
și ca hârtia să nu fie încărcată deasupra
dispozitivelor de presare ( ).
Pentru alte dimensiuni de hârtie:
În cazul în care prelungirea tăvii de introducere se
extinde, apăsați butonul ( ), și apoi glisați-l în
interior.
),
33
4. Hârtie și documente de înregistrare
5 Introduceți tava de introducere a hârtiei în aparat,
ridicând partea frontală a tăvii. Apoi împingeți tava
complet în aparat.
Notă:
• Dacă hârtia nu este corect încărcată, reglați din
nou ghidajele pentru hârtie, altfel hârtia se poate
bloca.
• Dacă tava de introducere a hârtiei nu se închide,
este posibil ca placa din tava de introducere a
hârtiei să fie ridicată. Împingeți hârtia și verificați
ca hârtia să fie aplatizată în tava de introducere
a hârtiei.
Măsură de precauție pentru tava de introducere
a hârtiei
•
Nu scăpați pe jos tava de introducere a hârtiei.
•
Țineți tava de introducere a hârtiei cu ambele
mâini la demontare și instalare.
Tava de introducere a hârtiei cântărește
aproximativ 3.6 kg când este încărcată complet
cu hârtie de înregistrare.
Aproximativ 3.6 kg
34
4. Hârtie și documente de înregistrare
4.1.2 Tavă de introducere manuală/
Tavă multifuncțională
•
•
•
•
Vă rugăm consultați pagina 140 pentru informații
privind hârtia de înregistrare.
Atunci când imprimați de la un calculator, poate fi
folosită dimensiunea personalizată a hârtie de
înregistrare (pagina 40).
Aparatul este setat în mod implicit pentru
tipărire pe hârtie în format A4.
– Dacă doriți să folosiți hârtie de alt format,
schimbați setarea (funcția #381 de la
pagina 77).
– Dacă doriți să folosiți hârtie subțire,
schimbați setarea hârtiei de înregistrare
(funcția #384 de la pagina 77).
Pentru a tipări de la tava de introducere manuală/
multifuncțională, modificați setarea tăvii pentru
hârtie în prealabil.
– La tipărirea de la calculator, selectați #2
pentru proprietățile imprimantei.
– La efectuarea unei copii, setați în prealabil
setarea tăvii de introducere copie “#2”
(funcția #460 de la pagina 85).
Important:
• Pentru a imprima pe hârtie groasă, etichete,
plicuri sau carte poștale:
– Asigurați-vă că capacul din spate este
deschis înainte de a începe și imprimați
câte o coală la un moment dat. Hârtia de
înregistrare va fi imprimată pe partea din
spate.
Prin urmare, dacă imprimați cu capacul
închis, hârtia se poate bloca în interiorul
aparatului.
–
Tava manuală (
)
Poate susține o coală la un moment dat. Când se
tipăresc sau se copiază mai multe pagini, adăugați
pagina următoare după ce pagina precedentă a fost
introdusă în aparat.
1. Reglați distanța dintre elementele de ghidare ( )
în conformitate cu dimensiunea hârtiei de
înregistrare.
• În cazul în care aparatul se află în modul de
repaus, apăsați o tastă pentru a pune aparatul
în modul de așteptare pentru procesul următor.
2. Introduceți hârtia, cu partea de tipărit în sus ( )
până când aparatul prinde hârtia și se aude un
singur semnal sonor.
Notă:
• Tava manuală nu poate fi utilizată pentru a primi
faxuri.
• În cazul în care setarea tăvii de introducere de
copiere (funcția # 460 de la pagina 85) nu este
setată “#2” în prealabil, la tipărirea sau copierea
unor pagini multiple, prima pagină va fi tipărită de
la tava de introducere manuală, dar restul paginilor
vor fi tipărite de la tava de introducere a hârtiei.
Asigurați-vă că ați închis capacul din
spate după tipărire.
35
4. Hârtie și documente de înregistrare
Tava multifuncțională (
)
Poate stoca 50 de coli la un moment dat.
1. Extindeți tava multifuncțională.
2. Reglați distanța dintre elementele de ghidare
( ) în conformitate cu dimensiunea hârtiei de
înregistrare. Apoi, încărcați hârtia, imprimați cu
partea de tipărit în sus (până la 50 de coli)
Notă:
• Dacă hârtia nu este corect introdusă,
repoziționați hârtia, altfel aceasta se poate
bloca.
36
•
Asigurați-vă că pârghia de preluare ( ) este
ridicată cu fermitate la setarea hârtiei de
înregistrare. Dacă pârghia de preluare nu este
ridicată, ridicați pârghia de preluare.
4.1.3 Tava de ieșire
Puteți extinde temporar tava de ieșire înainte de
imprimare.
4. Hârtie și documente de înregistrare
4.2 Cerințe privind documentul
4.2.1 Zona efectivă de scanare
Zona efectivă de scanare este afișată de porțiunea
hașurată.
Sticla scannerului:
4 mm
208 mm
4 mm
4 mm
4 mm
289 mm
Alimetatorul automat de documente (
):
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
208 mm
216 mm
•
Atunci când folosiți aparatul ca un scanner
(paginile 45, 47), lungimea efectivă de scanare
depinde de dimensiunea hârtiei selectate.
4.2.2 Dimensiunea si greutatea documentului
(utilizând alimentatorul automat de
documente)
Dimensiunea și greutatea disponibile a documentului
sunt următoarele:
„ Dimensiunea documentului
– Dimensiunea minimă a documentului
105 mm
Notă:
• În cazul în care utilizați hârtie de înregistrare mică,
deschiderea capacului superior vă permite să
o eliminați mai ușor.
125 mm
•
Pentru scanarea față-verso, dimensiunea
minimă a documentului este de
148 mm x 210 mm.
37
4. Hârtie și documente de înregistrare
Dimensiunea maximală a documentului
600 mm
–
216 mm
•
Pentru scanarea față-verso, dimensiunea
maximală a documentului este de
216 mm x 356 mm.
„ Greutatea documentului
• O singură coală:
60 g/m² la 75 g/m²
• Mai multe coli: 60
g/m² la 75 g/m²
Notă:
• Verificați să nu se afle documente în alimentatorul
automat de documente. ( )
• Așezați cu grijă originalul pe sticla scannerului.
Nu apăsați prea puternic în jos, pentru a evita
defecțiunile.
• Dacă originalul este o carte mai groasă de 15 mm,
nu închideți capacul de documente
• Verificați dacă cerneala, pasta sau fluidul de
corectură s-a uscat complet, deoarece aceasta
poate marca sticla scannerului.
4.3.2 Utilizarea alimentatorului automat de
documente
1 Deschideți tava de documente ( ) și sub tava de
documente ( ).
• Pentru a deschide sub tava de documente,
apăsați porțiunea sa centrală ( ).
4.3 Setarea documentelor
4.3.1 Utilizarea sticlei scannerului
1 Deschideți capacul de documente ( ).
2 Așezați documentul CU FAȚA ÎN JOS pe sticla
3
38
scannerului ( ), aliniind colțul din stânga-sus al
documentului la colțul indicat de marcajul .
• Pentru a face o copie portret, așezați originalul
în direcția portret. Pentru a face o copie de
peisaj, setați originalul în direcția peisaj.
• Pentru documentele de dimensiune A6,
așezați-l întotdeauna să se potrivească în
direcția portret (chenarul lung este lăsat
lateral).
Închideți capacul de documente.
2 Introduceți documentul (de până la 50 de pagini)
CU FAȚA ÎN SUS în alimentator până când se
aude un singur semnal sonor.
• Pentru a face o copie portret, așezați originalul
în direcția portret. Pentru a face o copie de
peisaj, setați originalul în direcția peisaj.
4. Hârtie și documente de înregistrare
•
Pentru documentele de dimensiune A6, așezați-l
întotdeauna să se potrivească în direcția portret
(introduceți chenarul lung în alimentator).
•
•
•
Pentru a seta un document cu o lățime mai mică
de 210 mm, vă recomandăm utilizarea sticlei
scannerului pentru a copia documentul original pe
hârtie A4 sau hârtie de dimensiune letter, iar apoi
setarea documentului copiat pentru cele mai bune
rezultate.
Nu setați documente care nu corespund cerințelor
de dimensiune și greutate. Faceți o copie a
documentului folosind sticla scannerului și setați
copia.
Reglați distanța dintre ghidajele documentului
( ) astfel încât să corespundă dimensiunii
efective a documentului.
Notă:
• Nu așezați aparatul într-o zonă în care sub tava de
documente poate fi ușor lovită.
• Verificați să nu existe documente pe sticla
scannerului.
• Verificați dacă cerneala, pasta sau fluidul de
corectură s-a uscat complet.
• Îndepărtați clemele, agrafele sau alte elemente
de prindere.
• Nu setați următoarele tipuri de documente
(Faceți o copie a documentului folosind sticla
scannerului și setați copia.):
– Hârtie trătată chimic, precum hârtia de
duplicare cu sau fără carbon
– Hârtie încărcată electrostatic
– Hârtie puternic ondulată, îndoită sau ruptă
– Hârtie cu o suprafață cu strat de acoperire
– Hârtie cu tipar pe partea opusă care poate
fi văzut de pe partea cealaltă, cum ar fi
hârtia de ziar
• Atunci când alimentarea anumitor tipuri de
documente (de exemplu, în cazul în care partea
opusă a paginii nu este curată) prin alimentatorul
automat de documente, este posibil ca mărcile
murdare să fie lăsate pe documentul original.
Pentru a preveni acest lucru, recomandăm
alimentarea documentului o pagină la un moment
dat, atunci când se utilizează alimentatorul
automat de documente sau de a utiliza sticla
scannerului.
• Înălțimea totală a documentelor așezate plat
trebuie să fie mai mică de 7 mm.
Dacă documentele depășesc capacitatea
alimentatorului de documente, pot cădea sau
pot provoca un blocaj în alimentator.
39
5. . Printer
5. Imprimantă
5.1 Tipărire din aplicațiile
Windows
Puteți tipări un fișier creat într-o aplicație Windows.
De exemplu, pentru a tipări din WordPad, procedați
după cum urmează:
1 Deschideți documentul pe care doriți să-l tipăriți.
2 Selectați [Print] (Tipărire) din meniu.
• Va apărea caseta de dialog [Print].
3 Selectați numele aparatului ca imprimantă activă.
• Dacă ați schimbat numele aparatului la
instalare, selectați numele respectiv din listă.
• Atunci când modul de restricție (funcția # 154
de la pagina 105) este activat, introduceți codul
departamentului în setările imprimantei utilizând
[Job Type] în prealabil (pagina 40). În cazul în
care codul de departament nu se potrivește sau
codul departamentului restricționează modul de
imprimare, imprimarea va fi anulată.
• Pentru a schimba setările imprimantei, executați
clic pe [Preferences](Preferință), apoi executați
clic pe fila dorită. Schimbați setările imprimantei,
apoi executați clic pe [OK].
4 Executați clic pe [Print] (Tipărire).
• Aparatul va începe să imprime.
Notă:
• Pentru a opri tipărirea de la aparat, consultați
pagina 104.
• Pentru a încărca hârtie, consultați paginile 32, 35.
• Pentru detalii privind specificațiile hârtiei, consultați
pagina 140.
• Dacă se produce o eroare de tipărire, aplicația
Device Monitor (pagina 103) va fi lansată automat
și va afișa informații despre eroare.
Setarea proprietăților imprimantei
Puteți schimba setarea imprimantei în pasul 3.
Puteți schimba sau afișa setările în filele următoare.
[Basic]: Formatul hârtiei, tipul de suport, pagini pe
coală, duplex, etc.
[Output]: Numărul de exemplare, colaționare, etc.
[Job Type]: Introducerea codului departamentului.
• Codul departamentului este deținut pentru
viitoarele funcții ale imprimantei și trebuie să fie
introdus doar o singură dată.
[Quality]: Rezoluție, contrast, funcție de economisire
a tonerului, etc.
[Effects]: Filigran, suprapuneri.
[Profile]: Salvarea setărilor dorite, selectarea
setărilor salvate, etc.
[Support]: Informații despre versiune.
Notă:
• Selectați tipul de suport de tipărire dorit pe fila
[Basic] în funcție de hârtia de înregistrare.
40
•
Tipul hârtiei de
înregistrare
Tip suport de
tipărire
Hârtie subțire
64 g/m² până la 75 g/m²
[Thin Paper]
Hârtie groasă
90 g/m² până la 165 g/m²
[Thick Paper]
Etichetă
[Label]
Plic
[Envelope]*1
Carte poștală
[Japanese
Postcard]*2
*1 Selectați [Envelope #10], [Envelope DL],
[Japanese Envelope You #4], [Japanese
Envelope Chou #3] sau [Japanese Envelope
Chou #4] pentru formatul hârtiei. Pentru a
imprima pe un plic în mod clar, setați partea de
sus, de jos, din stânga, și marginile drepte la
mai mult de 10 mm.
*2 Selectați [Japanese Postcard] pentru formatul
hârtiei.
La tipărirea de la un calculator, proprietățile
imprimantei suprascriu următoarele funcții de
programare ale aparatului:
–
–
Setare tip suport (funcția #383 de la pagina 77
și funcția #384 de la pagina 77)
Setare de economisire toner (funcția #482 de
la pagina 79)
5.1.1 Imprimare duplex
De examplu, pentru a tipări din WordPad, procedați
după cum urmează:
•
Puteți folosi hârtie normală și hârtie subțire.
1
2
3
4
5
6
Deschideți documentul pe care doriți să-l tipăriți.
7
Selectați [Print] (Imprimare) din meniu.
Selectați numele aparatului ca imprimantă activă.
[Preferences] (Preferință)
Executați clic pe fila [Basic].
[Duplex]
Selectați aspectul duplex dorit.
[OK]
• Selectați [None] pentru a dezactiva această
funcție.
• De asemenea, puteți modifica margina duplex.
Executați clic pe [Print].
5.1.2 Imprimarea pe suporturi speciale
Tipul hârtiei de
înregistrare
Tip suport de
tipărire
Puteți tipări nu doar pe hârtie normală, ci și pe suporturi
de tipărire speciale (etichete / plicuri / cărți poștale).
• Vă rugăm consultați pagina 140 pentru informații
privind hârtia de înregistrare.
• Folosiți tava de introducere manuală/tava multifuncțională pentru tipărire pe suporturi speciale.
• Pentru a încărca hârtie, consultați pagina 35.
Hârtie normală
75 g/m² până la 90 g/m²
[Plain Paper]
Pentru a tipări pe etichete
Utilizați etichete destinate tipăririi cu lazer.
Vă recomandăm următoarele:
5. Imprimantă
Avery®
5163/L7160
•
–
Plicul YOUKEI #4/#10/DL
Asigurați-vă că partea de imprimare este orientată
ÎN SUS la încărcarea etichetelor.
Pentru mai multe detalii cu privire la numărul de foi
care se pot încărca în aparat, consultați pagina 141.
Nu folosiți următoarele tipuri de etichete:
– Etichete cu încrețituri, deteriorate sau desprinse
de coala de suport.
– Orice coală cu etichete cu spații unde unele dintre
etichete au fost desprinse.
– Etichete care nu acoperă în totalitate coala de
suport după cum urmează:
Pentru a tipări pe plicuri
Utilizați plicuri destinate tipăririi cu lazer.
Vă recomandăm următoarele:
– Plicuri de înaltă calitate de la 90 g/m² până la
110 g/m² de hârtie (pentru Plicuri CHOUKEI #3/
CHOUKEI #4/YOUKEI #4).
– Plicuri de înaltă calitate de 90 g/m² de hârtie
(pentru Plicuri #10/DL).
– Plicuri subțiri cu chenare îndoite.
– Plicuri cu construcție cusătură laterală.
– Plicuri cu conținut de umiditate de la 4 % până la
6 % în greutate (pentru Plicuri #10/DL).
– Plicuri unde cusăturile sunt la marginile fețelor
plicului (pentru Plicuri YOUKEI #4/#10/DL).
• Încărcați plicurile cu clapa de închidere ÎN JOS.
Pentru mai multe detalii cu privire la numărul de
foi care se pot încărca în aparat, consultați
pagina 141.
• Direcția de setare pentru fiecare tip de plic este
următoarea.
– Plicul CHOUKEI #3/CHOUKEI #4
Notă:
• Pot apărea riduri și ondulări în unele cazuri, chiar
și în cazul în care se utilizează plicuri de înaltă
calitate.
• Evitați imprimarea în condiții de umiditate ridicată.
Umiditatea ridicată poate provoca ondularea plicului
sau poate sigila plicul.
• Depozitați plicurile departe de umezeală și de
umiditate, unde acestea se pot pune plat, iar
marginile lor nu vor fi îndoite sau deteriorate.
Nu folosiți plicuri cu oricare dintre următoarele
caracteristici (folosirea acestora pot duce la
blocaje de hârtie):
– Plicuri cu formă neregulată
– Plicuri cu umiditate
– Plicuri cu bucle, riduri, ciupituri, îndoituri, marginile
îndoite sau alte deteriorări
– Plicuri care au cusături diagonale
– Plicuri texturate sau plicuri cu suprafețe lucioase
– Plicuri care se sigilează prin îndepărtarea unei
benzi detașabile
– Plicuri cu mai multe clape care urmează să fie
sigilate
– Plicuri cu adeziv pe clapa
– Plicuri cu umflături sau indoituri
– Plicuri gofrate
– Plicuri care au fost imprimate anterior
– Plicuri care includ bumbac și / sau material fibros
Construcție
cusătură
diagonală
Răsucit
Bandă
detașabilă
Buclat
Clape multiple
Chenare îndoite
41
5. Imprimantă
–
Ondulat
Margini îndoite
Nu încercați să imprimați pe oricare dintre
următoarele tipuri de plicuri (acestea pot provoca
deteriorarea aparatului):
– Plicuri cu cleme, agrafe sau sfoară
– Plicuri cu ferestre transparente
– Plicuri care utilizează tipuri încapsulate de adeziv
care nu necesită umezirea dar se bazează pe
o presiune pentru a le sigila
Cleme
Fereastră transparentă
Pentru a tipări pe cărți poștale
•
•
•
•
•
•
•
42
Când se imprimă partea din spate a cărții
poștale (partea unde este plasat ștampila)
Utilizați cărți poștale standarte.
Nu folosiți cărți poștale pentru imprimante cu jet de
cerneală.
Când încărcați cărțile poștale pe tavă, asigurați-vă
că ați verificat unde se află locurile de timbru și
codul poștal pe cărțile poștale.
Pentru mai multe detalii cu privire la numărul de coli
care se pot încărca în aparat, consultați pagina 141.
În cazul în care cărțile poștale sunt ondulate în jos,
îndoiți-le în direcția opusă pentru a le aplatiza, iar
apoi încărcați un maxim de 5 cărți poștale.
Dacă tipăriți duplex pe o carte poștală, imprimați
partea de mesaj (partea frontală a cărții poștale) în
primul rând. Partea de mesaj (partea frontală a cărții
poștale) va fi imprimată mai curat dacă în al doilea
rând imprimați partea de adrese (partea din spate
a cărții poștale).
Pentru a imprima curat, setați cel puțin o margine
superioară de 10 mm.
Asigurați-vă că partea imprimabilă este cu fața ÎN
SUS, atunci când încărcați cărțile poștale.
– Când se imprimă partea frontală a cărții poștale
5.2 Easy Print Utility
Prin tipărire utilizând Panasonic Easy Print Utility în
locul driver-ului imprimantei, puteți utiliza mai multe
funcții utile și convenabile de tipărire:
– Prevenire a tipăririlor inutile prin verificarea
previzualizării pe ecranul calculatorului
– Combinarea unor documente multiple
– Salvarea în format PDF
De exemplu, pentru a tipări din WordPad, procedați
după cum urmează:
1 Deschideți documentul pe care doriți să-l tipăriți.
2 Selectați [Print] (Tipărire) din meniu.
3 Selectați [Panasonic Easy Print Driver] ca
imprimantă activă.
4 Executați clic pe [Print].
•
Caseta de dialog [Panasonic Easy Print
Utility] se va afișa. Pentru detalii despre Easy
Print Utility, executați clic pe [?], apoi executați
clic pe elementul dorit.
5 Vizualizați imaginea de tipărit prin executarea unui
clic pe pagina dorită în fereastra paginii de tipărire
[Print Page Operation] (listă coloană stângă).
• Pentru a modifica setările de imprimantă,
consultați pagina 43.
• Pentru a combina documente multiple create
în diverse aplicații, consultați pagina 43.
• Pentru a salva fișierul în format PDF, consultați
pagina 43.
• Chiar dacă setați în prealabil numărul de tipăriri
pe aplicația originală, trebuie să setați din nou
Easy Print Utility.
Executați clic pe pictograma [Print] (Tipărire) de
pe bara de instrumente.
6 • Aparatul va începe tipărirea.
Notă:
• Atunci când modul de restricție (funcția # 154 de
la pagina 105) este activat, introduceți codul
departamentului în setările imprimantei utilizând
[Job Type] în prealabil (pagina 40). În cazul în
care codul de departament nu se potrivește sau
codul departamentului restricționează modul de
imprimare, imprimarea va fi anulată. Setările [Job
Type] nu pot fi efectuate din setările imprimantei
din dialogul [Panasonic Easy Print Utility].
5. Imprimantă
5.2.1 Funcții de tipărire ecologică
Puteți utiliza diferite funcții de tipărire și puteți examina
imaginea de tipărire fără tipărire test.
Setări de tipărire
Puteți schimba sau afișa setările în filele următoare,
în pasul 5.
[Basic]: Dimensiune hârtie, format tipărire, duplex
[Output]: Număr de tipăriri, sursă hârtie, tip suport de
tipărire
[Quality]: Mod culoare, economisire toner
[Effects]: Antet, filigran, notă de subsol
Combinarea unor documente multiple
Puteți afișa mai multe pagini create în diverse aplicații
și le puteți manipula sub forma unui singur document.
1. Efectuați pașii 1 - 4 din “5.2 Easy Print Utility”.
2. Deschideți un alt document pe care doriți să-l
adăugați la Easy Print Utility.
3. Selectați [Print] (Tipărire) din meniu.
• Va apărea caseta de dialog [Print].
4. Selectați [Panasonic Easy Print Driver] ca
imprimantă activă.
5. Executați clic pe [Print].
• Documentul va fi adăugat după ultima pagină
a documentului anterior în fereastra de
previzualizare tipărire.
6. Repetați pașii 2 - 5.
7. Dacă este necesar, modificați setările de
imprimantă (pagina 43).
8. Executați clic pe pictograma [Print] de pe bara
de instrumente.
Notă:
• Numărul maxim de documente care pot fi afișate
în fereastra [Print Page Operation] este de 999
pagini.
Salvarea unui fișier ca fișier PDF
Puteți salva fișierele previzualizate în format PDF în
loc de a le tipări.
1. Efectuați pașii 1 - 4 din “5.2 Easy Print Utility”.
2. Executați clic pe pictograma [Save PDF file]
(Salvare fișier PDF) de pe bara de instrumente Print.
• Caseta de dialog [Save As] (Salvare ca) este
afișată.
3. Specificați folderul în care va fi salvat fișierul,
introduceți numele fișierului, și apoi executați clic
pe [Save] (Salvare). Caseta de dialog [Save PDF
file] (Salvare fișier PDF) apare în timp ce fișierele
PDF sunt create și salvate.
Notă:
• Fișierul PDF creat cu Easy Print Utility este un tip
de imagine.
5.3 Tipărirea directă de pe un
dispozitiv de memorie USB
Puteți imprima direct un fișier stocat pe un dispozitiv de
memorie USB, fără a utiliza calculatorul.
1 Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul
USB al aparatului (pagina 16).
• A Dispozitiv de memorie USB nu este furnizat.
2
3 Apăsați
4
5
6
sau
în mod repetat pentru a selecta
fișierul dorit.
• Pentru a selecta un fișier într-un folder, apăsați
sau
în mod repetat pentru a selecta
folderul.
. Apoi selectați fișierul dorit.
• Fișierele imprimabile stocate pe dispozitivul de
memorie USB vor fi afișate.
•
Puteți selecta până la 40 de fișiere. Pentru a
selecta mai multe fișiere, repetați pașii 3 și 4.
Dacă este necesar, modificați setările de imprimare
directă. Apăsați
, și apoi selectați setările dorite.
Consultați pagina 43 pentru detalii despre setările
de imprimare directă.
•
Atunci când este activat modul de restricție
(funcția #154 de la pagina 105), introduceți
codul departamentului pentru tipărirea directă
de pe un dispozitiv de memorie USB. În cazul
în care codul de departament nu se potrivește
sau codul departamentului restricționează modul
de imprimare, imprimarea va fi anulată.
Notă:
• Următoarele tipuri de formate de fișiere pot fi
imprimate:
– TIFF
– JPEG
– PDF (Numai tip imagine, cum ar fi fișierele
scanate din aparat sau fișierele scanate de pe
calculator utilizând funcția Multi-Function Viewer.)
• Până la 8 caractere sunt afișate pentru numele
fișierului.
• Pentru detalii suplimentare despre dispozitivul de
memorie USB, consultați pagina 106.
• Dacă selectați același fișier pe care l-ați selectat în
pasul 3 și apăsați MOKN, selecția va fi anulată.
• Pentru a opri imprimarea, consultați pagina 104.
Ce înseamnă “H”
“H” lângă un nume de fișier înseamnă că fișierul este
selectat.
5.3.1 Setarea funcțiilor de imprimare directă
Puteți modifica setările de imprimare directă. Setările
sunt resetate după fiecare imprimare.
Pentru a selecta tava de introducere a hârtiei
(“INPUT TRAY”)
Puteți selecta tava de introducere a hârtiei pentru
imprimarea directă.
1. Apăsați
sau
în mod repetat pentru a
selecta setarea dorită.
– “#1”: Tava de introducere a hârtiei Standard
– “#2”: Tava multifuncțională ( )
– “#3”: Tava inferioară de introducere a hârtiei
– “#1+#2+#3”, “#1+#2”, “#1+#3” or “#2+#3”*1
*1 Aceste opțiuni sunt afișate numai atunci când
dimensiunea hârtiei (funcția #380 de la pagina
76, funcția #381 de la pagina 77 sau funcția
43
5. Imprimantă
#382 de la pagina 77) și tipul de suport (funcția
#383 de la pagina 77, funcția #384 de la pagina
77 sau funcția #385 de la pagina 78) corespund.
În cazul în care oricare dimensiune este
schimbată, această setare va fi modificată în
mod corespunzător.
2.
Pentru a modifica numărul de copii de tipărire
(“COPIES”)
Puteți de asemenea modifica setarea implicită (funcția
#660 de la pagina 95).
1. Introduceți numărul de copii(până la 99).
2.
Pentru a modifica orientarea (“ORIENTATION”)
Puteți modifica orientarea la tipărire.
Puteți de asemenea modifica setarea implicită (funcția
#661 de la pagina 95).
1. Apăsați pe
sau
repetat pentru a selecta
setarea dorită.
– “PORTRAIT”: Pentru orientarea portret.
– “LANDSCAPE”: Pentru orientarea peisaj.
2.
Pentru a selecta aspectul paginii (“N in 1 TYPE”)
Puteți economisi hârtie prin tipărirea a 2, 4 sau 8 pagini
pe o pagină. Dimensiunea documentelor va fi redusă
pentru o se potrivi hârtiei de înregistrare.
Puteți de asemenea modifica setarea implicită
(funcția #662 de la pagina 95).
1. Apăsați pe
sau
repetat pentru a selecta
setarea dorită.
– “OFF”: Dezactivează functia.
– “2 pagini pe 1 pagină”: 2 pagini vor fi
tipărite pe 1 pagină.
– “4 pagini pe 1 pagină”: 4 pagine vor fi
tipărite pe 1 pagină.
– “8 pagini pe 1 pagină”: 8 pagine vor fi
tipărite pe 1 pagină.
2.
Pentru a selecta margina paginii din N în 1
(“Nin1 PAGE BORDER”)
Puteți selecta să tipăriți sau nu linia între paginile din
N în 1.
Puteți de asemenea modifica setarea implicită
(funcția #663 de la pagina 95).
1. Apăsați pe
sau
repetat pentru a selecta
setarea dorită.
– “NONE”: Pentru tipărire fără linie.
– “SOLID LINE”: Pentru tipărire cu linie.
2.
44
Pentru a selecta tipărirea duplex (“DUPLEX”)
Puteți selecta tipul de îmbinare.
Puteți de asemenea modifica setarea implicită
(funcția #664 de la pagina 95).
1. Apăsați pe
sau
repetat pentru a selecta
setarea dorită.
– “OFF”: Dezactivează functia.
– “LONG EDGE”: Pentru îmbinarea cu o margine
lungă.
– “SHORT EDGE”: Pentru îmbinarea cu o
margine scurtă.
2.
Pentru a selecta tipărirea continuă
(“CONTINUOUS PRINT”)
Puteți selecta dacă documentele în diferite formate de
fișiere să fie imprimate pe 1 pagină în aspect imprimare
sau imprimare duplex.
Puteți de asemenea modifica setarea implicită
(funcția #665 de la pagina 95).
1. Apăsați pe
sau
în mod repetat pentru
a selecta setarea dorită.
– “DISABLED”: Numai aceleași formate de
fișiere pot fi imprimate.
– “ENABLED”: Diferite formate de fișiere pot
fi imprimate.
2.
6. . Scanner
6. Scanner
6.1 Scanare de la aparat
(Push Scan)
Puteți scana cu ușurință documentul prin acționarea
panoului de operații de pe aparat. Selectați următoarele moduri de scanare în funcție de modul de
utilizare a imaginii scanate.
Important:
• Asigurați-vă că funcțiile de scanare necesare
sunt stabilite în prealabil, la pagina 4.
Modul de scanare
“VIEWER”
“FILE”
“EMAIL”
“OCR”
“EMAIL
ADDRESS”*1
“FTP SERVER”*1
“SMB FOLDER”*1
“USB
MEMORY”*2
Vizualizarea folosind MultiFunction
Viewer (Scan to Multi-Function
Viewer)
Salvarea ca fișier în calculatorul
dumneavoastră (Scan to save
as a file)
Activarea software-ului de
e-mail implicit de pe calculator,
apoi atașarea imaginii scanate
ca fișier (Scan to email)
Deschiderea imaginii scanate
folosind software-ul OCR
(Scan to OCR)
Trimiterea ca fișier atașat la o
destinație de e-mail direct de la
aparatul dumneavoastră (Scan
to email address)
Trimiterea la un server FTP
(Scan to FTP server)
Trimiterea la un folder SMB
(Scan to SMB folder)
Trimiterea la un dispozitiv de
memorie USB (Scan to USB
memory)
*1 numai pentru modelele LAN compatibile. ( )
*2 Este afișat doar atunci când dispozitivul de memorie
USB este introdus în portul USB al aparatului. ( )
Sfaturi utile:
În cazul în care software-ul OCR nu este furnizat
împreună cu aparatul ( ), instalați software-ul terț
OCR, și apoi specificați calea software-ului OCR.
Pentru a specifica calea, vezi mai jos.
Lansați Multi-Function Station
[Settings]
Specificați calea către fișierul program OCR (.exe) în
domeniul [OCR Path].
[OK]
• Noi nu putem garanta performanța softwareului terț OCR.
Notă:
• Când scanați un document, pentru cele mai bune
rezultate recomandăm utilizarea sticlei scannerului
în locul alimentatorului automat de documente. ( )
• Nu deschideți capacul documentului atunci când
scanați un document folosind alimentatorului
automat de documente. ( )
•
Puteți seta modul de scanare dorit pentru scanare
în prealabil (funcția #493 de la pagina 90).
1 Setați originalul (pagina 38).
2 Dacă indicatorul
este STINS, PORNIȚI-L
apăsând pe
.
3 Pentru a scana originalul cu o față:
Treceți la pasul următor.
Pentru a scana originalul față-verso (numai
pentru modelele care acceptă scanarea pe 2
fețe) (
):
1.
2. Apăsați
sau
în mod repetat pentru
a selecta îmbinarea dorită a originalului.
“Margine lungă”
“Margine
scurtă”
3.
4 Apăsați
sau
în mod repetat pentru a
selecta modul de scanare.
5 Pentru conexiunea USB:
Apăsați
sau
în mod repetat pentru
a selecta “USB HOST”.
Pentru conexiunea LAN ( ):
Apăsați pe
sau
în mod repetat pentru
a selecta calculatorul la care doriți să trimiteți
imaginea scanată.
• Atunci când scanați la adresa de e-mail,
puteți introduce adresa de e-mail de destinație.
– folosind tastatura de apelare (pagina 56).
– apăsând tasta postului dorit (1-3). ( )
– apăsând
, apoi apăsând tasta
postului dorit (4-6). (
)
6 Dacă este necesar, schimbați setările de scanare.
Apăsați
, apăsați pe
sau
în
mod repetat pentru a selecta setarea dorită.
7 Atunci când folosiți sticla scannerului:
Aparatul va scana 1 pagină. Plasați
următorul document pe sticla scannerului și apăsați
45
6. Scanner
Repetăți acest lucru până când sunt scanate toate
documentele, apoi apăsați pe
.
•
Atunci când utilizați alimentatorul automat de
documente ( ):
•
8 După ce ați terminat scanarea, apăsați
pentru a reseta setarea stabilită în aceste
proceduri.
Note:
• Pentru a opri scanarea, consultați pagina 104.
Formate disponibile pentru salvarea imaginilor scanate
Mod de scanare
TIFF
JPEG
BMP
PDF
“VIEWER”
z
z
z
z
“FILE”
z
z
z
z
“EMAIL”
z
z
−
z
“OCR”
z
z
z
−
“EMAIL
ADDRESS”*1*2
z
z
−
z
“FTP
SERVER”*1*2
z
z
−
z
“SMB
FOLDER”*1*2
z
z
−
z
“USB
MEMORY”*2*3
z
z
−
z
Selectați TIFF sau PDF ca format de fișier pentru a
scana mai multe pagini și salvați-le ca un singur fișier.
*1 numai pentru modelele LAN compatibile. ( )
*2 Selectați PDF ca format de fișier pentru a scana
câteva pagini și salvați-le ca un singur fișier.
Când selectați TIFF ca formatul de fișier, vă
recomandăm să utilizați Viewer Multi-Function
pentru a afișa imaginea scanată.
*3 Este afișat doar atunci când dispozitivul de memorie
USB este introdus în portul USB al aparatului. ( )
Cum sunt manipulate datele scanate
Imaginea scanată va fi salvată automat în folderul
selectat în fereastra [Settings]. Pentru a schimba
folderul, consultați pagina 30.
• Când scanați la Multi-Function Viewer, imaginea
scanată va fi afișată în fereastra [Multi-Function
Viewer] după scanare.
Totuși, când selectați PDF ca format de fișier, va
fi lansat programul asociat cu fișierul PDF.
• Când scanați pentru e-mail, programul de
e-mail va fi pornit automat și imaginea scanată
va fi afișată la un mesaj nou de e-mail.
• Când scanați în OCR, imaginea scanată va fi
afișată în fereastra OCR după scanare.
• Când scanați la o adresa de e-mail, imaginea
scanată va fi trimisă ca document atașat la e-mail
direct de la acest aparat.
46
•
Când scanați la un server FTP, imaginea scanată
va fi salvată automat în folderul selectat de pe
serverul FTP.
Pentru a afișa imaginea scanată, descărcați în
prealabil datele pe calculatorul dumneavoastră.
Când scanați la un folder SMB, imaginea scanată
va fi salvată automat în folderul selectat din rețea.
Când scanarea la un folder SMB nu poate fi
efectuată corect, consultați administratorul de
rețea. Funcția SMB a acestui aparat nu acceptă
semnături NTLMv2 și SMB.
Când scanați în memoria USB, imaginea scanată
va fi salvată pe un dispozitiv de memorie USB.
Asigurați-vă că scoateți dispozitivul de memorie
USB de la portul USB al aparatului după ce toate
operațiile sunt complete.
6. Scanner
6.2 Scanare de la un calculator
(Pull Scan)
Notă:
• Când scanați un document, pentru cele mai bune
rezultate recomandăm utilizarea sticlei scannerului
în locul alimentatorului automat de documente. ( )
• Nu deschideți capacul documentului atunci când
scanați un document folosind alimentatorului
automat de documente. ( )
6.2.1 Utilizarea aplicației de scanare
Multi-Function
1 Setați originalul (pagina 38).
2 Lansați programul Multi-Function Station.
[Scan]
3 Executați clic pe pictograma aplicației dorite.
•
•
Când executați clic pe [Custom] (Personalizare),
este inițiată aplicația preprogramată.
Pentru a anula scanarea în timp ce documentele
sunt scanate, executați clic pe [Cancel](Anulare).
Notă:
• Puteți modifica în prealabil setările de scanare
pentru fiecare aplicație (pagina 30).
• Indicând pictograma aplicației, setările de scanare
pot fi afișate sub formă de sugestie instrument.
• Imaginea scanată va fi setată automat în folderul
selectat în fereastra [Settings] (Setări) (pagina 30).
•
Notă:
• Puteți afișa imagini în aplicații care acceptă
formatele TIFF, JPEG, PCX, DCX and BMP.
• Puteți salva imaginile în formatele TIFF, JPEG,
PCX, DCX, BMP sau PDF.
• Dacă butonul [Select...] (Selectare) este afișat în
[Target Device] (Dispozitiv țintă), executați clic pe
[Select...] (Selectare) pentru a selecta aparatul din
listă, iar apoi executați clic pe [OK].
Butonul [Select...] (Selectare) nu va fi afișat atunci
când a fost instalat un singur driver de imprimantă.
• Puteți muta, copia și șterge un fișier sau o pagină.
6.2.3 Utilizarea altor aplicații
Programul Multi-Function Station include un driver de
scaner compatibil TWAIN și WIA. Puteți de asemenea
să scanați cu alte aplicații care acceptă scanarea de
tip TWAIN sau WIA. Pentru scanare, procedați în
modul următor:
1 Setați originalul (pagina 38).
2 Lansați o aplicație care acceptă scanarea TWAIN
sau WIA.
3 Pentru scanare TWAIN:
Selectați [Acquire Image...] (Achiziție imagine)
din meniu.
6.2.2 Utilizarea Multi-Function Viewer
1 Setați originalul (pagina 38).
2 Lansați programul Multi-Function Station.
3 [Application]
[Viewer]
•
Va apărea [Multi-Function Viewer].
4 Executați clic pe pictograma [Scan] din fereastra
5
6
[Multi-Function Viewer].
• Va apărea caseta de dialog cu numele
aparatului.
Dacă este necesar, schimbați setările de scanare
ale calculatorului dumneavoastră.
• Pentru a previzualiza imaginea scanată,
executați clic pe [Preview] (Previzualizare).
Puteți trage cadrul pentru a specifica zona
scanată. Dacă modificați setările de scanare,
executați clic pe [Preview] (Previzualizare)
pentru a reîmprospăta imaginea scanată.
Dacă folosiți alimentatorului automat de
documente ( ), va fi previzualizată numai
prima pagină. Când trebuie să reîmprospătați
imaginea scanată, setați din nou documentul
pentru previzualizare.
[Scan] (Scanare)
• Dacă previzualizați imaginea scanată folosind
alimentatorului automat de documente în
pasul 5, setați din nou documentul și
executați clic pe [Scan](Scanare). (
)
• Imaginea scanată va fi afișată în fereastra
[Multi-Function Viewer] după scanare.
• Pentru a salva imaginea scanată, selectați
[Save As ...](Salvare ca...) din meniu.
Pentru a anula scanarea în timp ce documentele
sunt scanate, executați clic pe [Cancel](Anulare).
4
Pentru scanare WIA:
Selectați [From Scanner or Camera]
(De la scanner sau cameră) din meniu.
• Va apărea caseta de dialog cu numele
aparatului
Dacă este necesar, schimbați setările de scanare
ale calculatorului dumneavoastră.
[Scan]
(Scanare)
• Imaginea scanată va fi afișată în fereastra
de aplicație după scanare.
• Pentru a anula scanarea în timp ce documentele sunt scanate, executați clic pe
[Cancel] (Anulare).
Notă:
• Scanarea din aplicații compatibile WIA este
disponibilă numai printr-o conexiune USB.
• În funcția de aplicația utilizată, aspectul poate
fi ușor diferit.
• Dacă butonul [Select...] (Selectare) este afișat în
[Target Device] (Dispozitiv țintă) la efectuarea
scanării TWAIN, executați clic pe [Select...]
(Selectare) pentru a selecta aparatul din listă, iar
apoi executați clic pe [OK].
Butonul [Select...] (Selectare) nu va fi afișat
atunci când a fost instalat un singur driver de
imprimantă.
47
7. Copiator
•
7.1 Realizarea unei copii
•
7. . Copier
7.1.1 Proceduri de bază pentru a face o copie
G
M
I
2
3
4
este STINS,
APRINDEȚI-L apăsând pe
.
Setați originalul (pagina 38).
Dacă este necesar, schimbați dimensiunea copiei
(dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de înregistrare), rezoluția și
contrastul în conformitate cu tipul documentului.
• Pentru a selecta dimensiunea copiei, consultați
pagina 48.
• Pentru a selecta contrastul, consultați pagina 48.
• Pentru a selecta rezoluția, consultați pagina 48.
Dacă este necesar, introduceți numărul de copii
(până la 99).
5
•
•
Atunci când modul de restricție (funcția # 154
de la pagina 105) este activat, introduceți codul
departamentului pentru copiere. În cazul în
care codul de departament nu se potrivește
sau codul departamentului restricționează
modul de copiere, copierea va fi anulată.
Aparatul va începe copierea.
6 După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru a reinițializa setările pe care le-ați stabilit a
pașii 3 și 4.
Notă:
• Pentru a opri copierea, consultați pagina 104.
• Puteți schimba modul de operare implicit (funcția
#463 de la pagina 78) și temporizatorul înainte de
revenirea la modul de operare implicit (funcția #464
de la pagina 78) (numai pentru modelele fax
compatibile). ( )
• Dacă indicatorul
este APRINS, aparatul
poate recepționa automat faxuri chiar și atunci când
se află în modul copiere (numai pentru modelele
fax compatibile). (
)
7.1.2 Diverse setări pentru a face copii
Pentru a selecta dimensiunea copiei
1. Apăsați pe
repetat pentru a selecta
“ORIGINAL SIZE” (Dimensiunea originală).
2. Apăsați pe
sau
în mod repetat pentru a
selecta dimensiunea documentului original.
3. Apăsați pe
sau
în mod repetat pentru a
selecta dimensiunea hârtiei de înregistrare.
48
–
–
–
–
–
U
1 Dacă indicatorul
Când este selectat “#2”, puteți modifica
dimensiunea hârtiei de înregistrare apăsând
pe
repetat.
Rata de zoom corespunzătoare va fi setată
automat. Când dimensiunea documentului
original și dimensiunea hârtiei de înregistrare
sunt diferite, următoarele funcții nu sunt
disponibile:
Copiere rapidă ID (pagina 51)
Funcția de repetare imagine (pagina 51)
Funcția poster (pagina 52)
Funcția N în 1 separată (pagina 53)
Funcția broșură (pagina 54)
4.
Pentru a selecta contrastul
Puteți regla această setare în funcție de nivelul de
întunecare sau de luminozitate al documentului. Sunt
disponibile 5 niveluri(de la luminos la întunecos)
1. Apăsați pe
în mod repetat pentru a afișa
“CONTRAST”.
2. Apăsați pe
sau
pentru a modifica contrastul.
3.
Notă:
• Puteți memora setarea precidentă a contrastului
(funcția #462 de la pagina 78).
Pentru a selecta rezoluția
1. Apăsați pe
în mod repetat pentru a afișa
“RESOLUTION”.
2. Apăsați pe
sau
pentru a modifica rezoluția.
– “TEXT/PHOTO”: Pentru text și fotografii.
– “TEXT”: Doar pentru text.
– “PHOTO”: Pentru fotografii, desene hașurate,
etc.
3.
Notă:
• Puteți schimba rezoluția implicită (funcția #461 de
la pagina 85).
7. Copiator
Exemplu: copie mărită 150 % *1
Folosind sticla scannerului ( ):
7.2 Alte funcții de copiere
•
Verificați dacă indicatorul luminos
este APRINS.
Document original
Copie mărită
7.2.1 Copia Zoom (mărirea / micșorarea)
1 Setați originalul (pagina 38).
2 Apăsați repetat pe
pentru a selecta rata de
zoom care corespunde dimensiunei documentului
și hârtiei de înregistrare.
– “ZOOM =100%”*1
– “50%”
– “200%”
*1 Apăsați pe
sau
în mod repetat pentru
Folosind alimentatorul automat de documente
(
):
Document original
Copie mărită
a schimba rata zoom cu 1 % între valorile
“25%” și “400%”.
Puteți de asemenea introduce procentajul
dorit folosind tastele de formare a numărului.
3
4 Dacă este necesar, introduceți numărul de copii
(până la 99).
5 După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru
a reseta această funcție.
Notă:
• Copierea zoom nu este disponibilă pentru
următoarele funcții:
– Copiere rapidă ID (pagina 51)
– Funcția de repetare imagine (pagina 51)
– Funcția poster (pagina 52)
– Funcția N în 1 (pagina 53)
– Funcția N în 1 separată (pagina 53)
– Funcția broșură (pagina 54)
• Puteți memora setarea precedentă de zoom
(funcția #468 de la pagina 85).
• Când folosiți sticla scannerului, aparatul va
mări numai colțul din dreapta-sus al
documentului, începând de la marcajul
al
aparatului.
• Când folosiți alimentatorul automat de
documente (
), aparatul va mări numai
centrul părții superioare al documentului.
Pentru a face o copie mărită a părții de jos
a documentului, rotiți documentul și apoi
faceți o copie..
Exemplu: copie redusă 70 % *1
Folosind sticla scannerului ( ):
Document original
Copie redusă
Folosind alimentatorul automat de documente
( ):
Document original
Copie redusă
*1 Rezultatul pentru o dimensiune originala A6 va fi
diferit, deoarece acesta trebuie să fie plasat în
direcția portret (pagina 38).
7.2.2 Funcția Duplex
Următoarele tipuri de copii sunt disponibile:
– Copierea a originalelor cu o singură faţă pe o copie
față-verso
– Copierea a originalelor față-verso pe o copie cu o
singură faţă utilizând alimentatorul automat de
documente * 1
– Copierea a originalelor față-verso pe o copie fațăverso utilizând alimentatorul automat de
documente * 1
*1 Numai pentru modelele care acceptă scanarea pe
2 fețe. ( )
Trebuie să selectați îmbinarea pentru originale și/sau
copii.
49
7. Copiator
–
–
•
•
Margine lungă
Margine scurtă
Hârtia de înregistrare(normală și subțire) de dimensiunea A4, letter, legal, 216 x 330 sau 216 x 340
poate fi folosită.
Hârtia de dimensiunea A6, B6 (ISO) și B6 (JIS) nu
este acceptată la copierea originalului față-verso.
Pentru a copia originalele cu o față pe o copie
față-verso
1. Setați originalul (pagina 38).
2. KX-MB2230/KX-MB2270:
KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310:
Apăsați pe
, și apăsați pe
sau pe
în mod
repetat pentru a selecta “O FAȚĂ/FAȚĂ-VERSO”.
3. Apăsați pe
sau pe
în mod repetat pentru a
selecta setarea de îmbinare dorită pentru copii.
– “MARGINE LUNGĂ”
– “MARGINE SCURTĂ”
4.
5. Dacă este necesar, introduceți numărul de copii
(până la 99).
6. Când se folosește sticla scannerului:
1.
• Aparatul va scana o pagină.
2. Așezați documentul următorul pe sticla
scannerului și apăsați
.
• Aparatul va începe copierea.
Când se folosește alimentatorul automat de
documente ( ):
7. După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru
a reseta această funcție.
Notă:
• Copierea față-verso nu este disponibilă pentru
funcția de copiere rapidă ID (pagina 51), funcția
de repetare a imaginii (pagina 51) sau funcția
poster (pagina 52).
• Puteți salva setarea duplex precedentă (funcția #
470 de la pagina 85).
50
Pentru a copia originalele față-verso pe copii cu o
față (numai pentru modelele care acceptă scanarea
pe 2 fețe) ( )
1. Setați originalul în alimentatorul automat de
documente (pagina 38).
2. Apăsați pe
, și apăsați pe
sau
în mod
repetat pentru a selecta “2FEȚE/1FAȚĂ”.
3. Apăsați pe
sau pe
în mod repetat pentru
a selecta tipul originalului.
– “MARGINE LUNGĂ”
– “MARGINE SCURTĂ”
4.
5. Dacă este necesar, introduceți numărul de copii
(până la 99).
6.
7. După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru
a reseta această funcție.
Pentru a face originale cu 2 fețe în copii cu 2 fețe
(numai pentru modelele care acceptă scanarea pe
2 fețe) ( )
1. Setați originalul în alimentatorul automat de
documente (pagina 38).
2. Apăsați pe
, și apăsați pe
sau
în mod
repetat pentru a selecta “FAȚĂ-VERSO/O FAȚĂ”.
3. Apăsați pe
sau pe
în mod repetat pentru
a selecta tipul originalului.
– “LUNG LUNG”
– “LUNG SCURT”
– “SCURT LUNG”
– “SCURT SCURT”
4.
5. Dacă este necesar, introduceți numărul de copii
(până la 99).
6.
7. După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru
a reseta această funcție.
Notă:
• Puteți salva setarea duplex precedentă (funcția
#470 de la pagina 85).
7.2.3 Copii colaționale
Unitatea poate colaționa copii multiple în aceeași ordine
ca și paginile documentului original.
1 Dacă indicatorul
este STINS, APRINDEȚI-L
apăsând pe MDN.
Setați originalul (pagina 38).
2
3
4 Apăsați
sau
“ON”(Activare.
în mod repetat pentru a afișa
7. Copiator
5
6 Introduceți numărul de copii (până la 99).
7 Când se folosește sticla scannerului:
1.
• Aparatul va scana o pagină.
2. Așezați documentul următorul pe sticla
scannerului și apăsați
. Repetați
aceasta până sunt scanate toate documentele, apoi apăsați pe
.
• Aparatul va începe copierea.
Când se folosește alimentatorul automat de
documente ( ):
8 După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru a reseta această funcție.
Exemplu: Realizarea a două copii ale unui
document original de 4 pagini
4
3
4
2
4
1
3
3
2
4
2
3
1
2
1
Pagini colaționate
1
Notă:
• Această funcție nu poate fi utilizată atunci când
dimensiunea documentului original sau dimensiunea
hârtiei de înregistrare este setată la A6.
• Această funcție nu poate fi utilizată atunci când
funcția duplex (pagina 49), sau modul ecologic
duplex (pagina 104) este activat.
• Documentele copiate nu vor fi reduse pentru a se
încadra în dimensiunile hârtiei de înregistrare.
Această funcție este utilă pentru copierea documentelor de dimensiuni mici, cum ar fi cărți de
identitate față-verso sau pentru mai multe copii
ale documentelor de dimensiuni mici, cum ar fi
cărțile de vizită.
1 Setați originalul (pagina 38).
• Suprafața de scanare se modifică în conformitate cu setarea selectată în pasul 4. Consultați
tabelul următor pentru detalii. Va fi scanată
porțiunea hașurată.
• Nu trebuie să schimbați dimensiunea
originalului.
2 Apăsați
în mod repetat pentru a selecta
“PAGE LAYOUT”(Format pagină).
3 Apăsați
sau
în mod repetat pentru a
selecta “QUIK ID COPY”(Copiere rapidă) sau
“IMAGE REPEAT”(Repetare imagine).
4 Apăsați
sau
în mod repetat pentru a
selecta numărul documentelor originale dintre
opțiunile “2 în 1”, “4 în 1” sau “8 în 1”.
•
Pagini necolaționate
Notă:
• Aparatul va stoca documentele în memorie în
timpul colaționării copiilor. Dacă memoria se
umple în timpul stocării, aparatul va imprima
numai paginile stocate.
• Puteți memora setarea precedentă de colaționare
(funcția #469 de la pagina 85).
Funcția Proof set (numai pentru alimentatorul
automat de documente) ( )
Pentru a face mai întâi un set de copii colaționate,
apăsați
sau
în mod repetat pentru a afișa
“PROOF SET” (pasul 4 din “7.2.3 Colaționare copii”,
pagina 50). Aparatul va realiza un set de copii
colaționate și se va opri temporar, pentru ca
dumneavoastră să puteți verifica dacă respectiva
copiere se execută conform așteptărilor. În cazul în
care copia este corectă, apăsați
pentru a continua
copierea.În cazul în care copia nu este corectă,
apăsați
și reluați de la început.
7.2.4 Funcția de copiere Quick ID / Funcția
de repetare imagine (Numai pentru sticla
scannerului)
Funcția de copiere Quick ID: Pentru a copia
documente față-verso pe o singură pagină.
Funcție de repetare imagine: Pentru a copia un
singur document în mod repetat pe o singură pagină.
5
Pentru funcția de copiere rapidă ID, treceți la
pasul următor.
• Pentru funcția de repetare imagine, treceți la
pasul 6.
Apăsați
sau
în mod repetat pentru a selecta
formatul paginii între “LANDSCAPE”(Peisaj) sau
“PORTRAIT”(Portret).
6 Dacă este necesar, introduceți numărul de copii
(până la 99).
7 Funcția de copiere Quick ID:
1.
• Aparatul va scana o pagină.
2. Așezați documentul următorul pe sticla
scannerului și apăsați
. Repetați aceasta
până sunt scanate toate documentele.
• Aparatul va începe copierea.
• Puteți apăsa oricând pe butonul
pentru a începe copierea .
Funcție de repetare imagine:
8 După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru a reseta această funcție.
Notă:
• Puteți salva setarea precedentă în ceea ce
privește formatul paginii (funcția #467 de la
pagina 85).
51
7. Copiator
Pentru funcția de copiere Quick ID
Document original
Format pagină
“2 in 1”
“LANDSCAPE” (Peisaj)
Document original
Format pagină
“4 in 1”
“PORTRAIT” (Portret)
“8 in 1”
“4 in 1”
“LANDSCAPE” (Peisaj)
“PORTRAIT” (Portret)
“8 in 1”
“LANDSCAPE” (Peisaj)
7.2.5 Funcția Poster (Numai pentru sticla
scannerului)
Puteți realiza copii împărțite în secțiuni de 2 (“1 X 2”),
4 (“2 X 2”) sau 9 (“3 X 3”) pentru a face copii mărite
a secțiunilor individuale. Apoi le puteți asambla pentru
a forma un poster.
“PORTRAIT” (Portret)
Pentru funcția de repetare imagine
Document original
Format pagină
“2 in 1”
Notă:
• Această funcție nu poate fi utilizată atunci când
dimensiunea documentului original sau dimensiunea hârtiei de înregistrare este setată la A6.
• Această funcție nu poate fi utilizată atunci când
funcția duplex (pagina 49), sau modul ecologic
duplex (pagina 104) este activat.
1 Setați originalul (pagina 38).
2 Apăsați
în mod repetat pentru a selecta
3
52
“PAGE LAYOUT”(Format pagină).
Apăsați
sau
în mod repetat pentru a
selecta “POSTER”.
7. Copiator
4 Apăsați
sau
în mod repetat pentru a selecta
“1 X 2”, “2 X 2” sau “3 X 3”.
5 Dacă este necesar, introduceți numărul de copii
Document original
Format pagină
“4 in 1”
“PORTRAIT” (Portret)
(până la 99).
6 După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru
a reseta această funcție.
Notă:
• Puteți salva setarea precedentă în ceea ce privește
formatul paginii (funcția #467 de la pagina 85).
“LANDSCAPE” (Peisaj)
7.2.6 Funcția N în 1
Puteți economisi hârtie copiind 2, 4 sau 8 pagini într-o
singură pagină. Documentele vor fi reduse pentru a se
adapta la hârtia de înregistrare.
1 Setați originalul (pagina 38).
2 Apăsați
în mod repetat pentru a selecta
“PAGE LAYOUT”(Format pagină).
3 Apăsați
sau
“8 in 1”
“PORTRAIT” (Portret)
“LANDSCAPE” (Peisaj)
în mod repetat pentru a selecta
“N în 1”.
4 Apăsați
sau
în mod repetat pentru a selecta
numărul documentelor originale dintre opțiunile
“2 în 1”, “4 în 1” sau “8 în 1”.
5 Apăsați
sau
în mod repetat pentru a selecta
formatul paginii între “PORTRAIT”(Portret) sau
“LANDSCAPE”(Peisaj).
6 Dacă este necesar, introduceți numărul de copii
(până la 99).
7 Când se folosește sticla scannerului:
1.
• Aparatul va scana o pagină.
2. Așezați documentul următorul pe sticla
scannerului și apăsați
. Repetați aceasta
până sunt scanate toate documentele.
• Aparatul va începe copierea.
• Puteți apăsa oricând pe butonul
pentru a începe copierea .
Când se folosește alimentatorul automat de
documente (
):
8 După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru
a reseta această funcție.
Document original
Format pagină
“2 in 1”
“PORTRAIT” (Portret)
“LANDSCAPE” (Peisaj)
Notă:
• Puteți salva setarea precedentă în ceea ce privește
formatul paginii (funcția #467 de la pagina 85).
• În cazul în care dimensiunea documentului original
și dimensiunea hârtiei de înregistrarea sunt diferite,
puteți face doar copia documentului 2 în 1 sau
4 în 1. De exemplu, atunci când folosiți funcția
2 în 1, puteți să copiați 2 pagini de dimensiunea
originală A5 pe o hârtie de înregistrarea de
dimensiunea A4.
Funcția N în 1 separat (Numai pentru sticla
scannerului)
Puteți separa un document copiat N în 1 în paginile
sale separate, originale. Această funcție este
disponibilă pentru documente create utilizând setările
“2 în 1” și “4 în 1”.
Notă:
• Această funcție nu poate fi utilizată atunci când
dimensiunea documentului original sau dimensiunea hârtiei de înregistrare este setată la A6.
1. Setați originalul (pagina 38).
2. Apăsați
în mod repetat pentru a selecta
“PAGE LAYOUT”(Format pagină).
3. Apăsați
sau
în mod repetat pentru a
selecta “SEPARATE N in 1”(Separată N în 1).
4. Apăsați
sau
în mod repetat pentru a
selecta numărul documentelor originale dintre
opțiunile “2 în 1”, “4 în 1”.
5. Apăsați
sau
în mod repetat pentru a
selecta formatul paginii documentului original
între “PORTRAIT”(Portret) sau “LANDSCAPE”
(Peisaj).
6. Dacă este necesar, introduceți numărul de
documente (până la 99).
53
7. Copiator
7. După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru a reseta această funcție.
7.2.7 Funcția broșură
Puteți face copii, iar apoi le puteți uni în jumătate pentru
a crea broșuri. Documentele vor fi reduse pentru a se
încadra în dimensiunile hârtiei de înregistrare.
Notă:
• Pentru această funcție poate fi folosită hârtia de
înregistrare (normală și subțire) de dimensiunea
A4, letter, legal, 216 ´ 330 sau 216 ´ 340.
1 Setați originalul (pagina 38).
2 Apăsați
în mod repetat pentru a selecta
“PAGE LAYOUT” (Format pagină).
3 Apăsați
sau
în mod repetat pentru a
selecta “BOOKLET”(Broșură).
4 Apăsați
sau
în mod repetat pentru a
selecta direcția îmbinării dorite de la “ÎMBINAREA
STANGĂ” sau “ÎMBINAREA DREAPTĂ”.
sau
în mod repetat pentru a
5 Apăsați
selecta îmbinarea paginilor dorite.
– “1”: Pentru a face o broșură cu fiecare 4
documente tipărite ca blocuri separate.
– “ALL”: Pentru a face o broșură cu toate
documentele imprimate ca 1 bloc.
6
7 Dacă este necesar, introduceți numărul de copii
8
(până la 99).
• Copiile multiple vor fi colaționate automat.
Când se folosește sticla scannerului:
1.
• Aparatul va scana o pagină.
2. Așezați documentul următorul pe sticla
scannerului și apăsați
. Repetați aceasta
până sunt scanate toate documentele.
3. Dacă “1” este selectat în pasul 5, aparatul
va începe copierea.
• Puteți apăsa oricând pe butonul
pentru a începe copierea.
• Pentru copii multiple, apăsați pe butonul
pentru a începe copierea.
Dacă “ALL” este selectat în pasul 5, apăsați
pe butonul MxN pentru a începe copierea.
Când se folosește alimentatorul automat de
documente (
):
9 După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru
a reseta această funcție.
Notă:
• Aparatul poate stoca documentele în memorie la o
rezoluție redusă în cazul în care "ALL" este selectat
în pasul 5 sau mai mult de 1 exemplar este setat
pentru a fi colaționat în pasul 7. În cazul în care
memoria se umple în timpul stocării, în cazul în
care este selectat "1" în pasul 5, aparatul va tipări
numai paginile stocate. În cazul în care "ALL" este
selectat în pasul 5, aparatul va anula tipărirea.
• Puteți salva setarea precedentă în ceea ce privește
formatul paginii (funcția #467 de la pagina 85).
54
7.2.8 Funcția chenar
Puteți seta aparatul să nu copieze marginile exterioare
ale documentului, fără a reduce documentele copiate
pentru a se încadra pe hârtia de înregistrare. Acest
lucru este util la copierea documentelor cu margini
murdare.
Notă:
• Această funcție nu poate fi utilizată atunci când
dimensiunea documentului original sau dimensiunea hârtiei de înregistrare este setată la A6.
• Această funcție nu poate fi utilizată în același timp
cu funcțiile de format pagină (cu excepția funcției
N în 1).
1 Setați originalul (pagina 38).
2 Apăsați
în mod repetat pentru a selecta
“EDGE”(Chenar).
3 Apăsați
sau
în mod repetat pentru a selecta
“ON”(Activare).
4 Apăsați
sau
în mod repetat pentru a selecta
“LONG EDGE”(Margine lungă).
5 Introduceți lățimea dorită pentru marginea lungă,
utilizând tastatura.
sau
în mod repetat pentru a selecta
“SHORT EDGE”(Margine scurtă).
6 Apăsați
7 Introduceți lățimea dorită pentru marginea scurtă,
utilizând tastatura.
8 Dacă este necesar, introduceți numărul de copii
(până la 99).
9 După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru a reseta această funcție.
Notă:
• Puteți memora setarea precedentă de margine
(funcția #473 de la pagina 85).
7.2.9 Funcția Margin (Margine)
Puteți seta aparatul să nu copieze o anumită margină
a documentului. Acest lucru este util pentru îmbinarea
documentelor copiate.
Notă:
• Pentru a reduce automat copiile în funcție de
marginea setată, consultați funcția #474 de la
pagina 85.
• Această funcție nu poate fi utilizată atunci când
dimensiunea documentului original sau dimensiunea hârtiei de înregistrare este setată la A6.
• Această funcție nu poate fi utilizată în același timp
cu funcțiile de format pagină.
1 Setați originalul (pagina 38).
2 Apăsați
în mod repetat pentru a selecta
“MARGIN”(Margine).
sau
în mod repetat pentru a
selecta “ON”(Activare).
Apăsați
sau
în mod repetat pentru a selecta
formatul paginii între “PORTRAIT”(Portret) sau
“LANDSCAPE”(Peisaj).
3 Apăsați
4
7. Copiator
5 Apăsați
sau
în mod repetat pentru a
selecta muchia la care doriți să setați marginea
“TOP”(Sus), “RIGHT”(Dreapta), “LEFT”(Stânga)
sau “BOTTOM”(Jos).
6 Introduceți lățimea marginii dorite utilizând
tastatura.
7 Dacă este necesar, introduceți numărul de copii
(până la 99).
8 După ce terminați de copiat, apăsați pe
pentru a reseta această funcție.
Notă:
• Puteți memora setarea precedentă de margine
(funcția #475 de la pagina 86).
7.2.10 Rezervare copie
Puteți efectua o rezervare copie în următoarele
condiții:
– în timp ce aparatul tipărește documente de la
calculatorul dumneavoastră.
– în timp ce aparatul tipărește documente
recepționate prin fax (numai pentru modelele fax
compatibile). (
)
1 Setați originalul (pagina 38).
2 În timp ce este afișat “PC PRINTING” sau
“PRINTING”*1, comutați la modul de copiere
apăsând pe
(pagina 24), apoi apăsați
.
*1 Afișat numai pentru modelele fax compatibile
(
)
3 Faceți setările necesare, precum numărul de copii,
rezoluția, funcțiile zoom și funcția format pagină.
•
Se va afișa “COPY RESERVED”
(Copie rezervată). Aparatul va începe să
copieze după operațiunea de tipărire curentă.
55
8. . Telephone Number and Email Address
8. Numărul de telefon şi adresa de e-mail
8.1 Introducerea caracterelor (numai la modelele compatibile fax
sau LAN)
Tastele de apelare sunt utilizate pentru a introduce caractere şi numere.
– Apăsaţi
sau
pentru a deplasa cursorul.
– Apăsaţi tastele de apelare pentru a introduce caractere şi numere.
– Apăsaţi
pentru a şterge caracterul sau numărul evidenţiat de cursor. Apăsaţi şi menţineţi apăsat
pentru a şterge toate caracterele sau numerele.
– Pentru a introduce un alt caracter situat pe aceeaşi tastă, apăsaţi
pentru a deplasa cursorul la următorul
spaţiu, apoi apăsaţi tasta de apelare corespunzătoare.
*1*2
0
<
#
\
’
@
>
$
¥
~
(
!
%
I
→
*1
)
"
&
^
1 . _ – [ ]
{ } + / =
, ` : ; ? |
Comutarea între literele
majuscule sau minuscule.
Cratimă
Pentru a
introduce
un spaţiu.
Pentru a
șterge un
caracter.
*1 Anumite tipuri de simboluri nu pot fi introduse pentru anumite funcții.
*2 "\" poate afişat ca " " în unele cazuri.
„ Următoarele depind de limba selectată (caracteristica #110 de la pagina 72).
“ENGLISH”(Engleză), “DUTCH”(Olandeză), “CZECH”(Cehă), “HUNGARIAN” (Maghiară), “SLOVAK”(Slovacă),
“FRENCH”(Franceză), “TURKISH”(Turcă)
ABC2
DEF3
GHI4
JKL5
MNO6
PQ RS
7
TUV8
WXYZ
9
abc2
def3
ghi4
j kl5
mno6
pqrs7
tuv8
w x yz
9
“GERMAN” (Germană)
A À Ä BC
2
DEÈF
3
GH I Ì
4
JKL
5
MNOÒÖ
6
PQ RS
7
TU ÙÜV
8
WXYZ
9
aàäbc
2
de è f
3
gh i ì
4
j kl
5
mnoòö
6
pq rsß
7
t u ù üv
8
w x yz
9
“POLISH” (Poloneză)
A Ą B CĆ
2
DE ĘF 3
GH I 4
J K L Ł5
MN ŃO Ó
6
PQR S Ś
7
TU V 8
WX YZŹ
Ż 9
abc2
def 3
gh i4
j k l 5
mno 6
pq rs 7
t u v8
w x yz9
56
8. Numărul de telefon şi adresa de e-mail
“PORTUGUESE”(Portugheză), “SPANISH”(Spaniolă)
A Á ÃBC
Ç2
DEÉ F
3
GH I Í 4
JKL5
MN ÑO
Ó Õ6
PQRS
7
TU ÚV8
WX YZ
9
a á ãbc
ç 2
de é f3
gh i í 4
j kl5
mn ñ oó
õ 6
pq rs7
t uúv8
w x yz9
Pentru a selecta caractere cu ajutorul
sau
În loc să apăsați tastele de apelare, puteți selecta caractere utilizând
sau
.
1. Apăsaţi în mod repetat
pentru a afişa caracterul dorit. Caracterele vor fi afişate în ordinea următoare:
Majuscule
Numere
Simboluri
Minuscule *1
*1 atunci când introduceţi adresa de e-mail (adică, caracteristica de scanare și trimitere la adresa de e-mail
de la pagina 45), minusculele vor fi afişate primele (numai pentru modele care suportă LAN). (
)
• Dacă apăsaţi
, ordinea va fi inversată.
2. Apăsaţi pe
pentru a insera caracterul afișat.
3. Reveniţi la pasul 1 pentru a introduce următorul caracter.
Căutarea unui nume după inițială
Exemplu: “LISA”
1. Deschideți agenda telefonică.
2. Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa orice nume cu iniţiala "L" (consultaţi pagina 56 pentru introducerea de
caractere).
• Pentru a căuta simboluri, apăsaţi
.
3. Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a afişa "LISA".
• Pentru a opri căutarea, apăsaţi
.
57
8. Numărul de telefon şi adresa de e-mail
8.2 Stocarea numerelor de
telefon şi adreselor de e-mail în
agendă
Unitatea conţine o agendă telefonică.
– KX-MB2230/KX-MB2270: 100 de articole
– KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310:
300 de articole
Notă:
• Dacă doriţi să utilizaţi o adresă de e-mail pentru
SMTP direct sau transmisie de faxuri prin internet,
setaţi setarea SMTP direct la "ON"(Activare)
(Funcția #425 de la pagina 82).
1 Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
"ADDRESS BOOK SET” (Setează agendă telefonică).
2 Apăsaţi
sau
a selecta “NEW”(Nou).
în mod repetat pentru
•
3
Pentru DP-MB310:
Apăsaţi
după acest pas.
Introduceţi numele, până la 16 caractere (consultați
pagina 56 pentru introducerea de caractere).
4 Pentru KX-MB2515:
5
Treceţi la etapa 5.
Pentru alte modele decât KX-MB2515:
Dacă este necesar, introduceţi numărul de telefon,
până la 32 de cifre.
• O cratimă sau un spațiu introduse într-un număr
de telefon contează ca 2 cifre.
Dacă este necesar, introduceţi numărul de telefon,
până la 63 de caractere.
•
6
Pentru a programa alte articole, apăsaţi
şi repetaţi paşii de la 3 la 5.
Notă pentru modelele cu fax prin Internet (
):
• “EMAIL FAX?” (Trimite fax pe email?) va fi afişat
după etapa 5. Pentru a folosi adresa de e-mail
pentru transmitere faxuri prin internet, apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta
"ON” (Activare).
• Dacă setarea de SMTP direct (funcția #425 de la
pagina 82) este activată în prealabil, "DIRECT
SMTP?" va fi de asemenea afişat. Pentru a utiliza
de asemenea adresa de e-mail pentru SMTP direct,
apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
selecta "ON"(Activare).
58
8.3 Stocarea numerelor de
telefon şi adreselor de e-mail în
tastele rapide
Unitatea conţine o funcție de apelare rapidă cu o
singură atingere (6 articole).
• Stațiile de la 1 la 3 pot fi folosite alternativ ca taste
de difuzare (pagina 59).
1 Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
"ADDRESS BOOK SET” (Setează agendă
telefonică).
2 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
selecta “NEW”(Nou).
3 Selectați tasta stației dorite.
Pentru stațiile 1-3:
Apăsați tasta stației dorite.
Pentru stațiile 4-6:
Apăsaţi
, apoi apăsaţi tasta staţiei dorite.
4 Introduceţi numele, până la 16 caractere
(consultați pagina 56 pentru introducerea de
caractere).
5 Dacă este necesar, introduceţi numărul de telefon,
până la 32 de cifre.
6 Dacă este necesar, introduceţi adresa de email,
până la 63 de caractere.
• Pentru a seta alte elemente, repetaţi paşii 3
până la 6.
7
Notă pentru modelele cu fax prin Internet (
):
• “EMAIL FAX?” (Trimite fax pe email?) va fi afişat
după etapa 6. Pentru a utiliza de asemenea adresa
de e-mail pentru fax prin internet, apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta "ON"(Activare).
•
Dacă setarea de SMTP direct (funcția #425 de la
pagina 82) este activată în prealabil, "DIRECT
SMTP?" va fi de asemenea afişat. Pentru a utiliza de
asemenea adresa de e-mail pentru SMTP direct,
apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
selecta "ON"(Activare).
8.4 Editarea şi ştergerea unui
element memorat
8.4.1 Editarea unui element memorat
1 Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
2
3
4
5
"ADDRESS BOOK SET” (Setează agendă
telefonică).
Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta
“EDIT”(Editare).
Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a afişa
articolul dorit.
Editați numele dacă este necesar.
Pentru KX-MB2515:
Treceţi la etapa 6.
Pentru alte modele decât KX-MB2515:
Editați numărul de telefon dacă este necesar.
8. Numărul de telefon şi adresa de e-mail
6 Editați adresa de email dacă este necesar.
5
•
7
Notă pentru modelele cu fax prin Internet ( ):
• “EMAIL FAX?” (Trimite fax pe email?) va fi afişat
după etapa 6. Pentru a utiliza de asemenea
adresa de e-mail pentru fax prin internet, apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta "ON"
(Activare).
• Dacă setarea de SMTP direct (funcția #425 de la
pagina 82) este activată în prealabil, "DIRECT
SMTP?" va fi de asemenea afişat. Pentru a utiliza
de asemenea adresa de e-mail pentru SMTP direct,
apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta
"ON"(Activare).
6
8.5.2 Programarea articolelor folosind
tastele de apelare cu o singură atingere
Funcţia de difuzare utilizează stațiile 1-3. Funcția de
apelare cu o singură atingere va fi anulată.
1 Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
"BROADCAST SETUP” (Configurare difuzare).
2 Apăsaţi
.
Pentru modelele care acceptă fax prin
Internet (
):
Selectaţi "FAX" sau "E-MAIL FAX" apăsând
sau
.
Pentru a utiliza memoria de
difuzare pentru fax prin Internet, selectaţi
“EMAIL FAX”.
Selectați tasta de difuzare dorită.
•
8.4.2 Ștergerea unui element memorat
1 Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
2
3
"ADDRESS BOOK SET” (Setează agendă
telefonică).
Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta
“EDIT”(Editare).
Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a afişa
articolul dorit.
• Pentru a anula ştergerea, apăsaţi
.
3
4 Programați articolele.
Pentru stațiile 1-3:
Apăsați tasta stației dorite.
Pentru stațiile 4-6:
Apăsaţi
, apoi apăsaţi tasta staţiei dorite.
• Numărul din paranteză indică numărul de
articole înregistrate.
• Pentru a seta alte articole, repetaţi acest pas
(până la 20 de articole).
• Dacă aţi programat un articol greşit, apăsaţi
pentru a şterge articolul.
4
8.5 Programarea articolelor în
memoria de difuzare
Stocați articolele în unitate pentru a trimite același
document către mai mulți destinatari (funcția de
difuzare). Elementele dvs. programate vor rămâne în
memoria de difuzare, permițând reutilizarea frecventă.
8.5.1 Programarea articolelor utilizând
agenda
1 Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
2
"BROADCAST SETUP” (Configurare difuzare).
Apăsaţi
.
• Pentru modelele care acceptă fax prin
Internet ( ):
Selectaţi "FAX" sau "E-MAIL FAX" apăsând
sau
.
Pentru a utiliza memoria de
difuzare pentru fax prin Internet, selectaţi
“EMAIL FAX”.
5
•
8.5.3. Adăugarea unui element nou în
memoria de difuzare
1 Apăsaţi
2
3
4 Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a afişa
articolul dorit.
• Numărul din paranteză indică numărul de
articole înregistrate.
• Pentru a seta alte articole, repetaţi acest pas
(până la 20 de articole).
• Dacă aţi programat un articol greşit, apăsaţi
pentru a şterge articolul.
Pentru a seta altă memorie de difuzare, repetaţi
paşii 2 până la 5.
6
3 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a afişa
locaţia de memorie de difuzare dorită ("<BROADCAST1>"(Difuzare 1), "<BROADCAST2>"(Difuzare 2)
sau "<BROADCAST3>"(Difuzare 3)).
Pentru a seta altă memorie de difuzare, repetaţi
paşii 2 până la 5.
în mod repetat pentru a afişa
"BROADCAST SETUP” (Configurare difuzare).
Apăsaţi
.
• Pentru modelele care acceptă fax prin
Internet (
):
Selectaţi "FAX" sau "E-MAIL FAX" apăsând
sau
.
Când folosiți memoria de
difuzare pentru fax prin Internet, selectaţi
“EMAIL FAX”.
Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a afişa
locaţia de memorie de difuzare dorită ("<BROADCAST1>"(Difuzare 1), "<BROADCAST2>"(Difuzare 2)
sau "<BROADCAST3>"(Difuzare 3)).
4 Apăsaţi
5
sau
în mod repetat pentru a afişa
articolul pe care doriţi să-l adăugaţi.
• Pentru a adăuga alte articole, repetaţi acest
pas (până la 20 de articole).
59
8. Numărul de telefon şi adresa de e-mail
8.5.4. Ștergerea unui articol din memoria de
difuzare
1 Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
"BROADCAST SETUP” (Configurare difuzare).
2 Apăsaţi
.
Pentru modelele care acceptă fax prin
Internet ( ):
Selectaţi "FAX" sau "E-MAIL FAX" apăsând
sau
.
Când folosiți memoria
de difuzare pentru fax prin Internet, selectaţi
“EMAIL FAX”.
Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a afişa
locaţia de memorie de difuzare dorită ("<BROADCAST1>"(Difuzare 1), "<BROADCAST2>"
(Difuzare 2) sau "<BROADCAST3>"(Difuzare 3)).
•
3
4 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
selecta “EACH”(Fiecare).
5 Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a afişa
articolul pe care doriţi să-l ștergeți.
• Pentru a anula ştergerea, apăsaţi
.
6
60
9. . Fax
9. Fax
9.1 Disponibilitatea funcției de
fax
Important:
• E posibil ca funcția de fax să nu fie disponibilă
pentru unitatea Dvs. Consultaţi "
Lista de
funcții şi echipamente disponibile" de la pagina 3
pentru a stabili dacă unitatea are această funcție.
9.2 Procedura de bază pentru
expedierea unui fax
1 Dacă ledul
este OFF (Dezactivat),
.
porniţi-l apăsând
2 Configurați originalul (pagina 38).
3 Dacă este necesar, schimbaţi rezoluţia şi
contrastul în funcţie de tipul de document.
• Pentru a selecta contrastul, consultaţi pagina 61.
• Pentru a selecta rezoluția, consultaţi pagina 61.
4 Formaţi numărul de fax.
5 Atunci când utilizați geamul scanerului, apăsaţi
.
• Unitatea va scana 1 pagină. Aşteptaţi până când
este afişat “SCAN:PRESS OK”(Scanare: apăsați
OK) “SEND:PRESS START”(Trimitere: apăsați
Start). Puneţi următorul document pe geamul
scanerului şi apăsaţi
. Repetaţi până
când toate documentele sunt scanate, apoi
apăsaţi
.
Când utilizaţi alimentatorul automat de
documente ( ), apăsaţi
.
Notă:
• Folosind geamul scanerului, puteţi trimite pagini din
broşuri şi pagini de dimensiuni mici.
• Pentru a opri transmiterea, consultaţi pagina 104.
• Puteţi modifica setările implicite pentru modul de
operare (funcția #463 de la pagina 78) şi cronometrul înainte de a reveni la modul de funcţionare
implicit (funcția #464 de la pagina 78).
Notă:
• Puteţi salva setarea anterioară a contrastului
(funcția #462 de la pagina 78).
Selectarea rezoluției
1. Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
"RESOLUTION” (Rezoluție).
2. Apăsaţi
sau
pentru a schimba rezoluția.
– “STANDARD”: Pentru caractere de dimensiuni
normale.
– “FINE”(Fin): Pentru caractere de dimensiuni
mici.
– “SUPER FINE”(Foarte fin): Pentru caractere
de dimensiuni foarte mici.
– “PHOTO”(Foto): Pentru fotografii, desene cu
hașuri, etc.
3.
• Folosirea setărilor “FINE”, “SUPER FINE” și “PHOTO”
va spori timpul de transmisie.
• Puteţi salva rezoluția implicită a faxului (funcția #405
de la pagina 80).
Pentru a trimite originale față-verso (numai pentru
modelele care acceptă scanarea faţă-verso) (
)
1. Puneți originalul în alimentatorul automat de
documente (pagina 38).
2.
3. Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta
colaționarea dorită a originalului.
4.
9.2.2 Selectarea destinației dintre articolele
memorate
Stocați anterior numele și numerele de telefon dorite
în agenda telefonică (pagina 58).
Folosind agenda telefonică
Apăsaţi
, apoi apăsați în mod repetat
pentru a afişa articolul dorit.
Utilizând caracteristica de apelare rapidă (
sau
)
Pentru stațiile 1-3:
Apăsați tasta stației dorite.
Pentru stațiile 4-6:
Apăsaţi
, apoi apăsaţi tasta staţiei dorite.
9.2.3 Alte setări pentru trimiterea de faxuri
Pentru a reapela ultimul număr
9.2.1 Diferite setări pentru trimiterea de faxuri
Notă:
• Pentru a opri transmiterea, consultaţi pagina 104.
Selectarea contrastului
Rezervarea transmisiei fax (Acces dual)
Reglaţi setarea în funcţie de luminozitatea sau întunecimea documentului. Sunt disponibile 5 niveluri (de la
scăzut la ridicat).
în mod repetat pentru a afişa "CONTRAST”.
1. Apăsaţi
Puteți rezerva o transmisie fax chiar şi atunci când
unitatea primeşte un fax sau trimite un fax din memorie.
KX-MB2230/KX-MB2270/KX-MB2545/KX-MB2575:
– Până la 3 rezervări la trimitere
– Până la 4 rezervări la primire
2. Apăsaţi
3.
sau
pentru a schimba contrastul.
61
9. Fax
DP-MB310:
– Până la 10 rezervări la trimitere
– Până la 11 rezervări la primire
1. Setaţi originalul în timpul recepţiei fax sau
transmisiei fax din memorie.
2. Introduceţi numărul de fax utilizând tastele de
apelare sau agenda telefonică.
3. Atunci când utilizați geamul scanerului, apăsaţi
. Unitatea va scana 1 pagină. Puneţi următorul
document pe geamul scanerului şi apăsaţi
.
Repetaţi până când toate documentele sunt
scanate, apoi apăsaţi
.
Când utilizaţi alimentatorul automat de
documente (
), apăsaţi
.
• Dacă documentul depăşeşte capacitatea memoriei,
rezervarea pentru acel document va fi anulată.
Trebuie să trimiteţi întregul document manual.
Tipărirea unui raport de transmitere
Un raport de trimitere vă oferă o înregistrare tipărită a
rezultatelor transmisiunii. Pentru a tipări rapoartele de
transmitere, asiguraţi-vă că funcția #401 este activată
(pagina 80). Pentru mai multe informatii despre mesaje,
consultaţi pagina 108.
Tipărirea unui raport jurnal
Un raport jurnal vă oferă o înregistrare tipărită a celor
mai recente 30 de faxuri. Pentru a-l imprima manual,
consultaţi pagina 103. Pentru a-l imprima automat după
fiecare 30 de noi transmisii şi recepţii, asiguraţi-vă că
funcția #402 este activată (pagina 80). Pentru mai
multe informatii despre mesaje, consultaţi pagina 108.
Trimiterea unui fax la o anumită oră (trimitere întârziată)
Această caracteristică vă permite să profitaţi de orele
cu apeluri cu cost redus oferite de compania dumneavoastră de telefonie. Această funcţie poate fi setată cu
până la 24 de ore înainte de ora dorită.
1. Dacă ledul
este OFF (Dezactivat), porniţi-l
apăsând
(L).
2. Configurați originalul (pagina 38).
3. Dacă este necesar, schimbaţi rezoluţia (pagina 61)
şi contrastul (pagina 61).
4.
• Pentru modelele care acceptă scanarea
față-verso (
):
Pentru a scana un original faţă-verso, selectaţi
colarea dorită a originalului prin apăsarea
sau
în mod repetat.
Pentru a scana un original doar faţă, selectaţi
"OFF"(Dezactivat).
5. Formaţi numărul de fax.
• pentru a introduce un articol utilizând caracteristica de apelare rapidă ( ) și agenda telefonică, consultaţi pagina 61.
6.
7. Introduceţi timpul de pornire a transmisiei.
• Dacă aţi selectat introducerea orei în format 12
ore (pagina 25), apăsaţi în mod repetat
pentru a selecta AM sau PM.
• Dacă aţi selectat introducerea orei în format 24
de ore (pagina 25), ora este setată cu ajutorul
introducerii în format 24 de ore.
62
8. Atunci când utilizați geamul scanerului, apăsaţi
Când utilizaţi alimentatorul automat de documente (
), apăsaţi
.
• Documentul va fi scanat în memorie. Apoi
unitatea va transmite datele la ora specificată.
Nu puteţi să utilizaţi această caracteristică
pentru un alt fax până când trimiterea
anterioară nu este finalizată.
Notă:
• Pentru a anula această setare după programare,
apăsaţi
în timp ce unitatea este neutilizată şi
apoi apăsaţi
.
Trimiterea din memorie (funcția de scanare rapidă)
Important:
• Asiguraţi-vă că funcția de scanare rapidă este
activată în prealabil (funcția #419 de la pagina 81).
1. Configurați originalul (pagina 38).
2. Formaţi numărul de fax.
Fax prin reapelare automată
Dacă linia este ocupată sau dacă nu există niciun
răspuns, unitatea va reapela automat numărul de 2
sau mai multe ori.
Notă:
• Pentru a opri transmiterea, consultaţi pagina 104.
9.3 Trimiterea aceluiaşi document
la părţi pre-programate (difuzare)
Puteţi trimite acelaşi document mai multor părți (până
la 20). Pentru a utiliza această funcție, stocaţi numerele
de fax în memoria de difuzare (pagina 59).
•
Asigurați-vă că ledul
este ON(Activat).
1 Configurați originalul (pagina 38).
2 Dacă este necesar, schimbaţi rezoluţia (pagina 61)
şi contrastul (pagina 61).
3 Atunci când utilizaţi agenda
1.
2. Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
selecta „<BROADCAST1>", "<BROADCAST2>"
sau "<BROADCAST3>".
Când utilizaţi tasta de difuzare (
)
Apăsaţi una dintre tastele de difuzare (1-3).
• Dacă aveţi deja înregistrat numărul de telefon
în tastele de apelare rapidă, apăsaţi
or
în mod repetat pentru a selecta
“<BROADCAST1>”, “<BROADCAST2>” sau
“<BROADCAST3>”.
4 Atunci când se utilizează geamul scanerului,
unitatea va scana 1 pagină. Aşteptaţi până când
este afişat “SCAN:PRESS OK”(Scanare: apăsați
OK) “SEND:PRESS START”(Trimitere: apăsați
Start).
9. Fax
Puneţi următorul document pe geamul scanerului şi
apăsaţi
. Repetaţi până când toate documentele sunt scanate, apoi apăsaţi
.
Când utilizaţi alimentatorul automat de documente (
), toate documentele vor fi scanate.
Apoi unitatea va începe transmisia.
Notă:
• Pentru a opri transmiterea, consultaţi pagina 104.
• Dacă selectați rezoluția “FINE”, “SUPER FINE”
sau “PHOTO”, numărul de pagini pe care le poate
transmite unitatea va scădea.
• Dacă documentul depăşeşte capacitatea memoriei,
transmisia va fi anulată.
• Dacă un destinatar este ocupat sau nu răspunde,
va fi omis şi reapelat mai târziu de 2 sau mai multe
ori.
• După transmitere, unitatea va imprima automat un
raport (raport de difuzare).
9.4 Selectarea modului de a
utiliza unitatea
În funcţie de situaţia dvs., puteţi selecta modul în care
preferaţi să vă utilizaţi unitatea.
– Utilizarea numai ca fax (mod FAX ONLY).
– Utilizarea mai mult ca telefon (mod TEL).
– Utilizarea ca telefon şi/sau fax (mod TEL/FAX).
– Utilizarea cu un robot telefonic.
9.4.1 Utilizarea numai ca fax (mod FAX ONLY).
Situația Dvs.
Aveţi o linie telefonică separată doar pentru faxuri sau
doriţi să utilizaţi unitatea numai pentru primirea faxurilor.
Configurare
Setaţi unitatea la modul FAX ONLY (pagina 64)
apăsând
în mod repetat.
• Ledul
se aprinde.
Notă:
• Documentele primite prin fax pot fi transferate
automat la adresa de e-mail dorită. Pentru a utiliza
funcția de transfer la e-mail, setaţi în prealabil
e-mailul de destinaţie (pagina 101) (doar la
modelele care suportă LAN. (
)
Cum se primesc faxurile
Toate apelurile primite vor fi tratate ca faxuri.
9.4.2 Utilizarea mai mult ca telefon
(mod TEL).
Situația Dvs.
Vreți să răspundeți chiar Dvs. la apeluri. Dacă este
primit un apel de fax, trebuie să primiți manual faxul.
Setup
Setaţi unitatea la modul TEL (pagina 65) apăsând
în mod repetat.
• Ledul
se stinge.
63
9. Fax
Notă:
• Asiguraţi-vă că funcția #404 este setată în
prealabil la "TEL" (pagina 80).
Cum să primiţi apeluri telefonice şi faxuri
Trebuie să răspundeți manual la apeluri.
Pentru a primi un document fax, apăsaţi
şi apoi
.
9.4.3 Utilizarea ca telefon şi/sau fax
(mod TEL/FAX).
Situația Dvs.
Doriți să răspundeți Dvs. la apelurile telefonice și să
primiți faxurile automat, fără ca unitatea să sune.
Configurare
Setaţi unitatea la modul TEL/FAX (pagina 65) apăsând
în mod repetat.
• Ledul
se stinge.
Notă:
• Asiguraţi-vă că funcția #404 este setată în
prealabil la "TEL/FAX" (pagina 80).
Cum sunt primite apelurile telefonice și faxurile
Dacă apelul este telefonic, unitatea va suna.
Dacă se detectează tonul de fax, unitatea va primi
automat faxul, fără să sune.
9.4.4 Utilizarea cu un robot telefonic.
Situația Dvs.
Doriţi să utilizaţi unitatea cu un robot telefonic.
Configurare
Branşaţi un robot telefonic pe un telefon secundar și
setaţi numărul de semnale de apel la robotul telefonic
la 4 sau mai puţin.
• Setați numărul de semnale de apel în modul FAX
ONLY al unității la mai mult ca 4, dacă îl folosiți cu
funcția de răspuns automat setată la ON (Activare).
Cum să primiţi apeluri
Când primiţi apeluri telefonice, robotul telefonic va
înregistra mesaje vocale.
64
9.5 Primirea automată a unui fax:
Răspuns automat setat la ON
(Activare)
9.5.1 Activarea modului FAX ONLY
Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
"FAX ONLY MODE".
• Ecranul va afişa numărul de semnale de apel în
modul FAX ONLY. Dacă doriţi să-l modificaţi,
apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
afişa setarea dorită şi apăsaţi
.
• Ledul
se aprinde.
Cum se primesc faxurile
Când recepţionaţi apeluri, unitatea va răspunde în mod
automat la toate apelurile şi va primi doar documente
prin fax.
Notă:
• Numărul de semnale de apel înainte de a se
răspunde la un ape în modul FAX ONLY poate fi
schimbat (funcția #210 de la pagina 76).
• Puteţi configura imprimarea față-verso pentru
recepția faxurilor (funcția #407 de la pagina 80).
• Faxurile primite pot fi stocate în memorie, în funcţie
de setările dimensiunii hârtiei. Consultaţi funcția
#380 de pe pagina 76 şi funcția #382 de la
pagina 77 pentru detalii.
• Se recomandă înregistrarea pe hârtie de tip A4
sau Letter.
9. Fax
9.6 Primirea manuală a unui fax:
Răspuns automat setat la OFF
(Dezactivare)
Important:
• Utilizaţi acest mod cu un telefon secundar.
9.6.1 Activarea modului TEL
1 Asiguraţi-vă că funcția #404 este setată în prealabil
la "TEL" (pagina 80).
2 Apăsaţi
"TEL MODE".
• Ledul
Notă:
• Pentru a opri recepția, consultaţi pagina 104.
• Pentru a primi documente prin fax cu ajutorul telefonului secundar, asiguraţi-vă că activarea faxului
de la distanţă este setată în prealabil la ON
(Activare) (funcția #434 de la pagina 82).
Setarea implicită este "ON"(Activare).
9.6.2 Activarea modului TEL/FAX
1 Asiguraţi-vă că funcția #404 este setată în prealabil
la "TEL/FAX" (pagina 80).
2 Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
se stinge.
"TEL/FAX MODE".
• Ledul
în mod repetat pentru a afişa
se stinge.
3 Setarea volumului soneriei ar trebui să fie ON
(Activare) (pagina 24).
Notă:
• Dacă nu răspundeți la apel în termen de 10 semnale de apel, unitatea va comuta temporar pe
recepţie fax. Atunci cealaltă parte poate trimite
un fax.
– Atunci când “U.K.”(Regatul Unit), “BELGIUM”
(Belgia) sau “NETHERLANDS” (Olanda) este
selectată în funcţia #114 de la pagina 73,
această funcție nu este activată.
– Când "GERMANY" (Germania) este selectată în
funcția #114 de la pagina 73, puteţi seta
această caracteristică la OFF (Dezactivare)
(funcția #319 de la pagina 80).
• Puteţi configura imprimarea față-verso pentru
recepția faxurilor (funcția #407 de la pagina 80).
• Faxurile primite pot fi stocate în memorie, în funcţie
de setările dimensiunii hârtiei. Consultaţi funcția
#380 de pe pagina 76 şi funcția #382 de la pagina
77 pentru detalii.
• Se recomandă înregistrarea pe hârtie de tip A4 sau
Letter.
Cum să primiți faxuri cu un telefon secundar
Dacă aveţi un alt telefon conectat la priza [EXT] sau la
aceeaşi linie (telefon secundar), puteţi folosi telefonul
secundar pentru a primi faxuri.
1. Când sună telefonul secundar, ridicați receptorul
telefonului secundar.
2. Cand:
– este necesară recepția de documente,
– se aude un ton de apel de fax (un semnal sonor
lent), sau
– nu se aude niciun sunet,
Cum sunt primite apelurile telefonice și faxurile
1. Se va afișa “INCOMING CALL”(Apel intrare), dar
unitatea nu va suna.
2. Unitatea va aştepta pe durata a două semnale de
apel înainte de a răspunde la apel.
• Numărul de semnale de apel este determinat
de „TEL/FAX delayed ring count"
(Nr. semnale apel așteptare TEL/FAX) (funcția
#212 de la pagina 80).
• În această perioadă va suna telefonul secundar.
3. Unitatea va răspunde la apel şi va încerca să
detecteze un ton de apel de fax.
Când se detectează un ton de apel de fax
Unitatea primeşte faxul automat, fără să sune.
Când nu se detectează un ton de apel de fax
Unitatea va suna de 3 ori . Puteți răspunde la
apel.
• Pentru a răspunde folosind un alt telefon
conectat la mufa [EXT] a acestei unități, ridicaţi
receptorul, apoi apăsaţi
de pe unitate
pentru a vorbi cu cealaltă parte.
apăsați ferm
(codul implicit de activare
a faxului).
3. Puneți receptorul în furcă.
65
9. Fax
9.7 Folosirea unităţii cu un robot
telefonic
9.7.1 Configurarea unităţii și a unui robot
telefonic
1 Conectaţi robotul telefonic
•
•
•
•
•
.
Robotul telefonic nu este inclus. Ilustraţia este
doar un exemplu.
Vă rugăm să achiziţionaţi un adaptor de telefon
secundar (numai pentru Marea Britanie).
Demontaţi opritorul
dacă este ataşat.
La o singură linie telefonică
Pentru a răspunde folosind un alt telefon conectat
la aceeaşi linie de telefon cu această unitate,
ridicaţi receptorul și vorbiți cu cealaltă persoană.
*2
C
*1
*3
•
Numărul de semnale de apel este determinat de
„Silent fax recognition ring count”
(Recunoaștere nr. semnale apel fax silențios)
(funcția #436 de la pagina 83).
• Apelanţii vor auzi un ton de apel diferă de cel
generat de catre compania de telefonie.
Dacă nu răspundeți la apel, unitatea va activa
funcția de fax.
• Unele faxuri nu generează ton de fax atunci
când trimit faxuri, de aceea unitatea va încerca
să recepționeze un fax chiar și atunci când nu
este detectat un ton de fax.
*1 Pentru alte ţări decât doar Franţa şi Belgia
*2 Numai pentru Franţa
*3 Numai pentru Belgia
2 Setaţi numărul de semnale de apel pe robotul
telefonic la 4 sau mai puţin.
• Aceasta va permite robotului telefonic să
răspundă primul la apel.
3 Înregistraţi un mesaj de întâmpinare pe robotul
telefonic.
• Vă recomandăm să înregistraţi un mesaj de
până la zece secunde şi să nu faceți pauze
de mai mult de 4 secunde în timpul mesajului.
Altfel niciunul dintre aparate nu va funcționa
corect.
4 Activați robotul telefonic.
66
C
9. Fax
5 Setaţi unitatea la modul dorit de recepție
6
2 Formaţi numărul de fax.
(pagina 64).
• Dacă setaţi la modul FAX ONLY (Doar fax),
schimbaţi numărul de semnale de apel în
modul FAX ONLY la mai mult de 4 (funcția
#210 de la pagina 76).
Asiguraţi-vă că fiecare din următoarele este unic:
– codul de acces de la distanţă al robotului
telefonic
– codul de activare al faxului (funcția #434 de la
pagina 82)
Notă:
• Dacă apelul este vocal, robotul telefonic va
înregistra mesaje vocale.
Dacă se detectează tonul de fax, unitatea va
primi automat faxul.
• Cu privire la codul de acces de la distanţă pentru
robotul telefonic, consultați instrucțiunile de
utilizare ale robotului.
Primirea unui apel vocal și a unui document
fax în același apel
Apelantul poate lăsa un mesaj vocal și trimite un
document fax în timpul aceluiași apel. Informați în
prealabil apelantul de următoarea procedură.
1. Apelantul apelează unitatea Dvs.
• Robotul telefonic va răspunde la apel.
2. Apelantul pot lăsa un mesaj după mesajul de
întâmpinare.
3. Apelantul apasă
(codul de
activare pre-selectat al faxului).
• Unitatea va activa funcţia de fax.
4. Apelantul apasă pe butonul de pornire pentru
a trimite un document.
Notă:
• Pentru a utiliza această funcție, asiguraţi-vă că
activarea faxului de la distanţă este setată la ON
(Activare) (funcția #434 de la pagina 82).
Codul de activare al faxului poate fi, de asemenea,
schimbat.
• Dacă nu mai există spațiu în memoria robotului
Dvs. telefonic, unitatea ar putea să nu poată primi
documente. Consultați instrucțiunile de utilizare
ale robotului telefonic și ștergeți mesajele inutile.
9.8 Recepţionarea apelurilor
selective (regăsirea unui fax
existent pe un alt aparat de fax)
Această caracteristică vă permite să recuperaţi un
document de la un alt aparat compatibil. În consecinţă,
apelul este contracost.
• Verificați că aparatul interlocutorului este pregătit
pentru apelul Dvs.
• Verificaţi să nu existe documente introduse în alimentatorul automat de documente al unității Dvs.( )
1 Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa "POLLING”
(Selecție).
67
9. Fax
9.9 Trimiterea unui document
electronic ca mesaj fax din
computer
Puteţi accesa funcţia de fax dintr-o aplicaţie Windows
utilizând Staţia Multifuncţională.
De exemplu, pentru a trimite un document creat din
WordPad, procedaţi după cum urmează.
1 Deschideţi documentul pe care doriţi să-l trimiteţi.
2 Selectaţi [Print](Imprimare) din meniu.
•
Va apărea caseta de dialog [Print](Imprimare).
3 Selectaţi numele unităţii PCFAX ca imprimantă
activă.
4 Faceţi clic pe [Print](Imprimare).
•
Va apărea caseta de dialog [Send a Fax]
(Trimite un fax).
5 Introduceţi numărul de fax utilizând tastele de
apelare sau agenda telefonică.
• Pentru a opri operațiunea, apăsaţi [Cancel]
(Anulare).
6 [Send](Trimitere)
• Documentul va fi trimis prin unitate de la
calculatorul dvs.
Notă:
• Pentru a opri transmiterea, consultaţi pagina 104.
• Dacă documentul depăşeşte capacitatea memoriei
unității, transmisia va fi anulată.
• Pentru detalii, consultaţi fişierul de ajutor prin
selectarea [Help](Ajutor) de la Staţia
Multifuncţională.
• Faceţi clic pe [Select...](Selectează) pentru a
schimba unitatea activă.
Pentru a preveni trimiterea unui fax la o destinație
greșită
1. Porniţi Multi-Function Station (staţia multi
funcţională).
[Application]
[PC FAX]
2. [Tools](Instrumente)
[Function Setup...]
(Configurare funcție)
3. Selectaţi setarea dorită din lista [Send](Trimitere).
– [Display the Fax Send confirmation for every
transmission](Trimite confirmarea Fax transmis
pentru fiecare transmisie): Caseta de dialog
pentru confirmarea numărului de fax este
afişată înainte de a trimite un fax.
– [Do not enter a fax number directly]
(Nu introduceți direct un număr de fax):
Puteți doar să selectați numere de fax stocate
în agenda telefonică.
– [Re-enter to confirm the fax number]
(Reintroduceți pentru a confirma numărul de
fax): Când introduceți numărul de fax folosind
ecranul tastaturii, vi se solicită reintroducere
numărului.
4. [OK]
Notă:
• Pentru detalii despre fiecare funcţie, faceţi clic pe
[Help](Ajutor).
68
9.10 Recepționarea unui fax pe
computerul Dvs.
Puteți recepționa un fax pe computerul Dvs.
Documentul fax recepționat este salvat ca fișier
imagine (format TIFF-G4).
Important:
• Verficați că funcțiile fax necesare sunt
presetate, la pagina 5.
1 Apăsaţi
în mod repetat pentru a comuta
setarea de răspuns automat la ON (Activare)
(pagina 64).
2 Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
[Application]
[PC FAX]
3 Atunci când este primit un apel de fax, calculatorul
Dvs. va primi un document prin intermediul unităţii.
Notă:
• Puteți de asemenea recepționa un document de
fax pe internet (pagina 70) pe computerul Dvs.
• Puteţi vizualiza, tipări sau transfera documentul
primit utilizându-vă calculatorul. Totuși, nu puteți
transfera un document primit prin funcția fax pe
internet.
• Mesajele transferate pe calculatorul Dvs. vor fi
şterse de pe unitate.
Vizualizarea unui document primit
1. Selectaţi [PC FAX] de la Staţia Multifuncţională.
2. Selectaţi [Received Log](Jurnal recepționate) în
[Communication Log](Jurnal comunicații).
3. Faceți cllic pe elementul pe care doriți să-l vizualizați
4. Faceţi clic pe [File] din bara de meniu, apoi selectaţi
[View](Vizualizare), sau faceţi clic pe pictograma
[View] din bara de instrumente.
• Faxul primit va fi afişat.
Dacă un document fax primit este stocat în
memoria unităţii
Puteţi încărca documentul în calculatorul dvs.
1. Selectaţi [PC FAX] de la Staţia Multifuncţională.
2. Selectaţi [Received Log](Jurnal recepționate) în
[Communication Log](Jurnal comunicații).
3. Faceţi clic pe [File] din bara de meniu. A [Receive
a Fax](Recepționează fax)
• Dacă setarea PC fax (funcția #442 de la pagina
83) este activată, documentul fax primit va fi
transferat automat în calculator.
9.10.1 Configurarea calculatorului pentru
recepţia fax PC
Trebuie să selectați calculatorul care va fi utilizat pentru
recepționarea faxurilor.
Important:
• Asiguraţi-vă în prealabil că funcția PC fax este
setată la "ALWAYS"(Întotdeauna) sau
"CONNECTED"(Conectat) (funcția #442 de la
pagina 83).
• Asiguraţi-vă că funcția de previzualizare a
faxului este dezactivată (OFF) în prealabil
(funcția #448 de la pagina 69).
1
9. Fax
2 Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a
selecta computerul dorit.
• Puteţi afişa adresa de IP a calculatorului
selectat prin apăsarea
.
3
Notă:
• Dacă unitatea nu este conectată la LAN, calculatorul conectat la unitate prin USB este setat ca
fiind calculatorul implicit pentru recepţia PC fax.
• Pentru a selecta cu uşurinţă calculatorul dorit,
modificaţi în prealabil numele calculatorului
(pagina 30).
9.11 Previzualizarea faxurilor în
browser (numai la modelele care
suportă LAN)
Puteţi afişa un document fax recepționat în browserul
web fără tipărire şi să imprimați sau salvați documentul
necesar după ce confirmaţi imaginea.
Important:
• Verficați că funcțiile fax necesare sunt
presetate, la pagina 5.
9.11.1 Activarea modului previzualizare fax
1
2
Important:
• Asigurați-vă că unitatea nu efectuează altă
operațiune.
1 Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
2 [Device](Aparat)
[Configuration Web Page]
(Configurație pagină web)
3 Selectaţi [Web Fax Preview] din meniu.
4 Introduceți codul de acces al previzualizării
faxurilor în browser (funcția #450 de la pagina 84).
•
Va fi afişată o listă a documentelor fax primite.
5 Faceţi clic pe pictograma dorită pentru a
previzualiza, tipări sau salva un document fax.
• În timp ce previzualizați documentul, îl puteţi
manipula (Exemplu: mărire, rotire, etc.).
6 Închideţi browserul web.
Notă:
• Viteza de afişare depinde de conţinutul şi
dimensiunea documentului.
• Documentul fax recepționat este salvat ca fișier
imagine (format PDF). Aveți nevoie de Adobe
Reader pentru a-l vizualiza.
Ce înseamnă "
3
4 Introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).
•
5
9.11.2 Afişarea unui document fax primit în
browserul Web
Dacă nu vi se solicită să introduceţi parola,
codul de acces previzualizare fax în browser
(funcția #450 de la pagina 84) este setat deja.
Apăsaţi
pentru a ieşi.
Introduceţi codul de acces previzualizare fax în
browser, până la 8 caractere, folosind alfabetul
limbii engleze şi cifrele (vezi pagina 56 pentru
introducerea de caractere).
• Următoarele simboluri pot fi de asemenea
introduse cu ajutorul
sau
.
6
Notă:
• Când este activată previzualizarea faxurilor în
browser, documentele fax sunt stocate în memorie.
Memoria se poate umple cu documentele primite,
așa că vă sugerăm să ştergeți documentele din
memorie cât mai curând posibil după vizualizarea
sau imprimarea lor.
• Când este activată previzualizarea faxurilor în
browser, setarea PC Fax (funcția #442 de la
pagina 83) va fi dezactivată.
• Vă recomandăm să activați notificarea de primire
a faxurilor (funcția #451 de la pagina 84).
• Puteţi schimba codul de acces al previzualizării
faxurilor în browser (funcția #450 de la pagina 84).
"
“ ” de pe ecran arată că imaginea a fost deja
vizualizată, imprimată sau salvată.
• Pentru a şterge un document după vizualizarea
unui document fax la pasul 5, faceţi clic pe [List]
pentru a reveni la listă. Puteţi şterge imaginile care
arată " ".
• Pentru a şterge un document după imprimarea sau
salvarea unui document fax la pasul 5, faceţi clic pe
[Reload] pentru a aduce lista la zi.
Puteţi şterge imaginile care arată " ".
09.12 Transferul faxurilor la
adresa de e-mail (numai modelele
compatibile LAN)
Puteţi transfera automat un document fax primit
(caracteristica de fax la email) la una sau mai multe
adrese de e-mail.
Important:
• Verficați că funcțiile fax necesare sunt
presetate, la pagina 5.
Notă:
• Pentru a verifica starea transferului, consultaţi
pagina 98.
Informații utile:
Dacă nu sunteți lângă unitate o perioadă lungă de
timp, vă recomandăm următoarele.
1. Configurați această funcție.
69
9. Fax
2. Activați de asemenea PC Fax (pagina 68) și
păstrați computerul pornit.
• Pentru PC FAX, porniţi staţia multifuncţională,
apoi activaţi [PC FAX].
În acest caz, datele vor fi transferate în calculator
utilizând funcția PC Fax, apoi datele transferate vor fi
şterse automat din unitatea dvs. Aceleaşi date vor fi
trimise și la adresa de e-mail, astfel încât să vă puteţi
verifica mesajele zilnic iar unitatea să nu rămână fără
hârtie/memorie, etc.
9.13 Fax prin Internet
Cu ajutorul acestei caracteristici puteţi trimite şi primi
documente ca atașamente la e-mail (format TIFF-F)
prin Internet.
Dacă interlocutorul folosește un aparat care acceptă
fax prin Internet, puteţi trimite originalele direct celeilalte
părţi fără ajutorul unui server de e-mail.
Important:
• Verficați că funcțiile fax necesare sunt presetate
(pagina 5).
9.13.1 Trimiterea un fax prin Internet
•
Vă recomandăm să vă înregistraţi în prealabil
destinaţiile e-mail.
– Pentru a utiliza agenda, consultați pagina 101.
– Pentru a utiliza tastele rapide (
), consultaţi
pagina 102.
• Asigurați-vă că ledul
este ON(Activat).
1 Configurați originalul (pagina 38).
2 Dacă este necesar, schimbaţi rezoluţia (pagina 61)
şi contrastul (pagina 61) în funcţie de tipul de
document.
3 Apăsaţi
în mod repetat pentru a selecta
"EMAIL SEND” (Trimitere email).
• Pentru modelele care acceptă scanarea
față-verso (
):
Pentru a scana un original faţă-verso, selectaţi
colarea dorită a originalului prin apăsarea
sau
în mod repetat.
Pentru a scana un original doar faţă, selectaţi
"OFF"(Dezactivat).
4 Introduceţi adresa de e-mail de destinaţie
(pagina 70).
5 Atunci când utilizați geamul scanerului,
apăsaţi
.
• Unitatea va scana 1 pagină. Aşteptaţi până
când este afişat “SCAN:PRESS OK”(Scanare:
apăsați OK) “SEND:PRESS START”(Trimitere:
apăsați Start). Puneţi următorul document pe
geamul scanerului şi apăsaţi
. Repetaţi
până când toate documentele sunt scanate,
apoi apăsaţi MxN.
Când utilizaţi alimentatorul automat de
documente
(
), apăsaţi
. Toate documentele vor fi
scanate. Apoi unitatea va începe transmisia.
Fax prin internet cu reapelare automată
Dacă există vreo problemă cu conexiunea LAN sau
dacă nu există niciun răspuns, unitatea va retrimite
automat documentul de 2 sau mai multe ori.
70
Specificarea destinației
Cu ajutorul tastatelor de apelare
Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta
“ENTER ADDRESS”(Introduceți adresa)).
introduceţi adresa de e-mail.
Folosind agenda telefonică
Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a afişa
articolul dorit.
Utilizând caracteristica de apelare rapidă ( )
Pentru stațiile 1-3
Apăsați tasta stației dorite.
Pentru stațiile 4-6
Apăsaţi
, apoi apăsaţi tasta staţiei dorite.
9.13.2 Difuzarea faxurilor prin Internet
Puteţi trimite acelaşi document mai multor părți (până
la 20). Înainte de a utiliza această funcție, înregistrați
destinaţiile e-mail în memoria de difuzare pentru fax
prin Internet (pagina 101).
• Asigurați-vă că ledul
este ON(Activat).
1 Configurați originalul (pagina 38).
2 Dacă este necesar, schimbaţi rezoluţia (pagina 61)
3
şi contrastul (pagina 61) în funcţie de tipul de
document.
Apăsaţi
în mod repetat pentru a selecta
"EMAIL SEND” (Trimitere email).
• Pentru modelele care acceptă scanarea
față-verso (
):
Pentru a scana un original faţă-verso, selectaţi
colarea dorită a originalului prin apăsarea
sau
în mod repetat.
Pentru a scana un original doar faţă, selectaţi
"OFF"(Dezactivat).
4 Atunci când utilizaţi agenda
1. Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
selecta "<BROADCAST1>", "<BROADCAST2>"
sau "<BROADCAST3>".
Când utilizaţi tasta de difuzare ( )
Apăsaţi una dintre tastele de difuzare (1-3).
5 Atunci când se utilizează geamul scanerului,
unitatea va scana 1 pagină. Aşteptaţi până când
este afişat “SCAN:PRESS OK”(Scanare: apăsați OK)
“SEND:PRESS START”(Trimitere: apăsați Start).
Puneţi următorul document pe geamul scanerului şi
apăsaţi MOKN. Repetaţi până când toate documentele sunt scanate, apoi apăsaţi MxN.
Când utilizaţi alimentatorul automat de
documente (
), toate documentele vor fi
scanate. Apoi unitatea va începe transmisia.
Notă:
• Dacă există vreo problemă cu conexiunea LAN sau
dacă nu există niciun răspuns, documentul va fi
omis și retransmis automat de 2 sau mai multe ori.
9.13.3 Recepționarea unui fax prin Internet
Puteți configura unitatea să primească automat faxuri
prin internet de la serverul de email la intervale
prestabilite. Pentru a modifica intervalul automat de
9. Fax
recepție, consultați funcția #428 de la pagina 82.
Faxurile prin internet trimise direct, fără trecerea
printr-un server de email, sunt tipărite imediat după
recepție.
Puteţi confirma manual e-mailurile primite urmând
procedura de mai jos.
1 Dacă ledul
2 Apăsaţi
este OFF (Dezactivat), porniţi-l.
în mod repetat pentru a selecta
"EMAIL RECEIVE” (Recepționare email).
3
•
Unitatea primeşte orice faxuri prin Internet
de pe serverul de e-mail şi le tipăreşte.
71
10. Caracteristici programabile
10.1 Programarea unității
10. . Programmable Features
1
2 Apăsaţi
şi codul de 3 cifre (pagina 72 la pagina 96).
3 Apăsaţi tasta de selecţie corespunzătoare pentru a afişa setarea dorită.
•
Acest pas va varia în funcţie de caracteristică.
4
5 Apăsaţi
pentru a ieşi.
10.1.1 Caracteristici de bază
Caracteristică
Cod
Selecție
Dată și oră*1
#101
Introduceţi data şi ora utilizând tastatura de apelare. Consultaţi pagina 25 pentru
detalii.
Sigla dvs.*2
#102
Introduceţi sigla dvs. utilizând tastatura de apelare. Consultaţi pagina 25 pentru
detalii.
Număr dvs. de fax *2 #103
Introduceţi-vă numărul de fax utilizând tastatura de apelare. Consultaţi pagina
25 pentru detalii.
Limbă
Afişajul şi rapoartele vor fi în limba selectată.
“ENGLISH”(Engleză) (implicit)
“CZECH” (Cehă)
“DUTCH” (Olandeză)
“FRENCH” (Franceză)
“GERMAN” (Germană)
“HUNGARIAN” (Maghiară)
“POLISH” (Polonă)
“PORTUGUESE” (Portugheză)
“SLOVAK” (Slovacă)
“SPANISH” (Spaniolă)
“TURKISH” (Turcă)
#110
Notă:
• Dacă modificaţi setarea de limbă de la "POLISH"(Poloneză) la altă limbă şi
vice versa, este posibil ca unele elemente înregistrate anterior să nu poată
fi afişate corect.
72
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selectie
Locație*2
#114
Această setare trebuie să corespundă locaţiei dvs.
“BELGIUM” (Belgia)
“CZECH” (Cehia)
“EUR.STNDARD” (Standard Euro) Alte țări europene
“FRANCE” (Franța)
“GERMANY”(Germania) (implicit)
“HUNGARY” (Ungaria)
“NETHERLANDS” (Olanda)
“POLAND” (Polonia)
“PORTUGAL” (Portugalia)
“SLOVAKIA” (Slovacia)
“SPAIN” (Spania)
“U.K.” (Regatul Unit)
Mod de apelare*2
#120
Important:
• Nu este disponibil când "U.K."(Regatul Unit), "BELGIUM"(Belgia) sau
„NETHERLANDS” (OLANDA) este selectat în funcția #114 de la pagina 73.
Dacă nu puteţi efectua apeluri (pagina 61), schimbaţi această setare în funcţie
de tipul liniei Dvs. telefonice.
“PULSE”(Puls)
“TONE” (Ton) (implicit)
Recall (Reapelare)/
Flash time*2
#121
Timpul de reapelare/flash depinde de linia telefonică sau de dispozitivul PBX
gazdă.
“900ms”
“700ms”
“600ms”
“400ms”
“300ms”
“250ms”
“200ms”
“160ms”
“110ms”
“100ms” (implicit)
“90ms”
“80ms”
Notă:
• Dacă unitatea este conectată prin intermediul unui dispozitiv PBX, funcţiile
PBX (transferul unui apel etc.) ar putea să nu funcţioneze corect. Consultaţi
furnizorul PBX pentru setarea corectă.
Mod ADSL *2
#124
Când utilizaţi o linie DSL/ADSL, această caracteristică îmbunătăţeşte fiabilitatea
prin reducerea vitezei de transmisie.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“ON” (Activare)
Notă:
• Costurile apelurilor pot fi mai mari decât de obicei.
73
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selectie
Ecran LCD
Contrast
#145
Schimbarea contrastului ecranului LCD.
KX-MB2230/KX-MB2270:
“NORMAL” (implicit)
“DARKER” (Întunecat)
KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310:
“-2”
“-1”
“0” (implicit)
“1”
“2”
Selecţie scală
#147
Scala selectată va fi utilizată atunci când sunt afişate măsurătorile pe afişajul
unităţii.
“MILLIMETRES” (Milimetri) (implicit)
“INCHES” ” (Inci)
Interval de afişare
#148
Pentru a seta intervalul de afişare pentru mesajele prezentate alternativ.
“1sec” (implicit)
“2sec”
“3sec”
“4sec”
“5sec”
Administrator
cod
#151
Schimbarea codului de administrator pentru setările modului restricție.
1.
2. Introduceţi codul curent de administrator.
• Codul implicit de administrator este “0000”.
3. Introduceţi un nou codul de administrator de 4 cifre cu ajutorul 0-9.
4. Introduceţi iarăși noul cod de administrator.
Notă:
• Este recomandat să schimbaţi acest cod administrator de la codul de
administrator implicit.
Modul restricție
#154
Pentru a activa modul restricție. Consultaţi pagina 105 pentru detalii.
Schimbați parola
#155
Schimbarea parolei pentru programarea funcțiilor de la distanţă.
1.
2. Introduceţi parola curentă.
• Parola implicită este “1234”.
3. Introduceţi o nouă parolă de 4 cifre cu ajutorul 0-9.
4. Introduceti din nou noua parolă.
Notă:
• Este recomandat să schimbaţi această parolă de la parola implicită.
• Această parolă este utilizat de asemenea pentru programarea funcțiilor prin
intermediul unui browser web (numai la modelele compatibile LAN). (
)
74
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selectie
Timpii de
întreţinere
#158
Unitatea se va activa automat pentru auto-întreţinere.
1.
2. Introduceţi ora de pornire a programului de întreținere.
• Ora implicită este “00:00”.
• Dacă aţi selectat introducerea orei în format 12 ore (pagina 25), apăsaţi
în mod repetat
pentru a selecta AM sau PM.
• Dacă aţi selectat introducerea orei în format 24 de ore (pagina 25), ora
este setată cu ajutorul introducerii în format 24 de ore.
3.
Notă:
• Nu activaţi unitatea în timpul auto-întreţinerii.
Setaţi toate
caracteristicile la
valoarea implicită
#159
Înainte de a arunca, transfera sau returna produsul, activaţi această caracteristică
pentru a reseta toate caracteristicile programabile şi a şterge toate datele stocate
în memorie. Agenda telefonică și datele de transmisie fax (raportul jurnal și
faxurile primite în memorie) vor fi șterse.
• Deconectaţi cablul telefonic*1, cablul USB şi cablul LAN*2 înainte de a activa
această caracteristică.
*1 Doar modelele compatibile fax ( )
*2 Doar modelele compatibile LAN (
“NO” (Nu) (implicit)
“YES” (Da)
)
Pentru a reseta toate funcțiile:
1.
2.
3.
Tiparul soneriei*2
#161
Pentru programarea tiparului soneriei.
“A” (implicit)
“B”
“C”
Semnal sonor
#165
Pentru stabilirea semnalului sonor și a sunetelor tastelor Dacă doriți să auziți
semnalele sonore de confirmare/eroare și tastele, activați această funcție.
“OFF” (Dezactivare)
“ON” (Activare) (implicit)
Notă:
• chiar dacă această funcție este setată la "OFF"(Dezactivare), unitatea
semnalizează sonor în unele cazuri. De exemplu:
– setarea de alertă recepție în memorie (funcția #437 de la pagina 83) este
activată (numai pentru modelele compatibile fax). (
)
– capacul din faţă este deschis.
Configurarea unității pentru a vă alerta cu un semnal sonor după ce se termină
o sarcină de imprimare.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“ON” (Activare)
Notă:
• Această setare este valabilă pentru următoarele:
– imprimare de pe PC
– tipărirea automată a raportului/listei în timpul transmisiei fax (
)
– tipărirea faxurilor primite (
)
• Când se produce o eroare de imprimare, unitatea va emite un semnal acustic
de eroare în loc de acest semnal sonor, chiar dacă această funcție este
setată la “ON” (Activare).
• Selecția poate varia în funcție de configurarea locației (funcția #114 de la
pagina 73).
Notificare de
#174
terminare a sarcinii
75
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selectie
Număr semnale
apel FAX*2
#210
Ștergerea întregii
agende
#289
Schimbarea numărului de semnale de apel în modul FAX ONLY.
“1”
“2” (implicit)
“3”
“4”
“5”
“6”
“7”
“8”
“9”
Note:
• Dacă utilizaţi unitatea cu un robot telefonic, setați la mai mult de 4 (pagina
66)
• Selecția poate varia în funcție de configurarea locației (funcția #114 de la
pagina 73).
• Dacă modificaţi setarea de locaţie (caracteristică #114 de la pagina 73),
numărul de semnale de apel fax va fi resetat la "2". Dacă este necesar,
selectaţi din nou numărul dorit de semnale de apel.
Pentru a șterge toate articolele din agenda telefonică.
• Debranşaţi următoarele cabluri înainte de a activa această funcție.
– cablul telefonic (numai la modelele compatibile fax) (
)
– cablul USB
– cablul LAN (numai la modelele compatibile LAN) ( )
“NO” (Nu) (implicit)
“YES” (Da)
Pentru a şterge toate articolele:
1.
2.
3.
Dimensiune hârtie
în tava de intrare
standard
76
#380
Pentru configurarea dimensiunii hârtiei în tava de intrare standard.
“16K”
“LETTER”
“LEGAL”
“A4” (implicit)
“A5”
“B5(ISO)”
“B5(JIS)”
“216X330”
“216X340”
Notă:
• Dacă este selectat oricare din următoarele formate de hârtie, documentele
fax recepționate vor fi stocate în memorie (numai pentru modelele
compatibile fax). (
)
– “A5”
– “B5(JIS)”
– “B5(ISO)”
– “16K”
• Dacă aţi setat funcția #147 la "INCHES", numerele sunt afişate în inci.
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selecție
Dimensiune hârtie
în tava manuală/
tava multifuncţională
#381
Pentru configurarea dimensiunii hârtiei în tava manuală/tava multifuncţională.
“16K”
“LETTER”
“LEGAL”
“A4” (implicit)
“A5”
“A6”
“B5(ISO)”
“B5(JIS)”
“B6(ISO)”
“B6(JIS)”
“216X330”
“216X340”
Notă:
• Dacă aţi setat funcția #147 la "INCHES", numerele sunt afişate în inci.
Dimensiune hârtie
în tava de intrare
inferioară*3
#382
Pentru configurarea dimensiunii hârtiei în tava de intrare inferioară.
“16K”
“LETTER”
“LEGAL”
“A4” (implicit)
“A5”
“B5(ISO)”
“B5(JIS)”
“216X330”
“216X340”
Notă:
• Această funcție va fi afişată doar când tava de intrare inferioară este instalată
(pagina 106).
• Dacă este selectat oricare din următoarele formate de hârtie, documentele
fax recepționate vor fi stocate în memorie (numai pentru modelele
compatibile fax). ( )
– “A5”
– “B5(JIS)”
– “B5(ISO)”
– “16K”
• Dacă aţi setat funcția #147 la "INCHES", numerele sunt afişate în inci.
Tip hârtie în tava
de intrare standard
#383
Pentru configurarea tipului hârtiei în tava de intrare standard.
“PLAIN PAPER” (Hârtie obișnuită) (implicit)
“THIN PAPER” (Hârtie subțire)
Notă:
• Această setare va fi dezactivată la tipărirea de pe un calculator. Pentru
configurarea tipului hârtiei pentru imprimare, consultați pagina 40.
Tip hârtie în tava
manuală/tava
multifuncţională
#384
Pentru configurarea tipului hârtiei în tava manuală/tava multifuncţională.
“PLAIN PAPER” (Hârtie obișnuită) (implicit)
“THIN PAPER” (Hârtie subțire)
“THICK PAPER” (Hârtie groasă)
Notă:
• Această setare va fi dezactivată la tipărirea de pe un calculator. Pentru
configurarea tipului hârtiei pentru imprimare, consultați pagina 40.
77
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selecție
Tip hârtie în tava
de intrare
inferioară*3
#385
Pentru configurarea tipului hârtiei în tava de intrare inferioară.
“PLAIN PAPER” (Hârtie obișnuită) (implicit)
“THIN PAPER” (Hârtie subțire)
Notă:
• Această funcție va fi afişată doar când tava de intrare inferioară este
instalată (pagina 106).
• Această setare va fi dezactivată la tipărirea de pe un calculator. Pentru
configurarea tipului hârtiei pentru imprimare, consultați pagina 40.
Setarea tăvii de
intrare pentru liste
şi rapoarte*3
Economisirea
energiei
#390
#403
Pentru a seta tava de intrare care să fie utilizată pentru liste şi rapoarte.
“#1” (implicit): Tava standard de intrare.
“#3”: Tava inferioară de intrare.
“#1+#3”*1
*1 Aceste opţiuni sunt afişate numai când dimensiunea hârtiei (funcția #380 de
la pagina 76 sau funcția #382 de la pagina 77) şi tipul de media (funcția #383 de
la pagina 77 sau funcția #385 de la pagina 78) sunt compatibile. Dacă una dinte
ele este schimbată, această setare va fi modificată în consecinţă.
Pentru a seta durata de timp până la trecerea unitatății în Modul de economisire
energie.
“1min” (implicit)
“5min”
“15min”
“30min”
“45min”
Notă:
• În modul de economisire a energiei, unitatea trebuie să preîncălzească
unitatea de fixare înainte de a putea începe imprimarea.
Menținere contrast
#462
Pentru păstrarea setării anterioare a contrastului.
“DISABLED” (Dezactivat) (implicit)
“ENABLED” (Activat)
Notă:
• Setarea anterioară va fi menținută individual pentru copiere.
• Setarea anterioară va fi menținută individual pentru trimiterea de faxuri
(numai pentru modelele compatibile fax). (
)
Modul de operare
implicit*2
#463
Pentru a selecta modul de funcţionare implicit atunci când se termină timpul
selectat al modului cronometru (funcția #464).
“COPY” (Copiator) (implicit)
“FAX”
Notă:
• Nu puteţi selecta modul scanare utilizând această caracteristică.
Modul
cronometru*2
#464
Pentru a seta cronometrul înainte de a reveni la modul de funcţionare implicită
(funcția #463).
“OFF” (Dezactivare)
“30s”
“1min” (implicit)
“2min”
“5min”
Vizualizare contor
pentru
departamente
#479
Pentru a vizualiza numărul de copii/pagini tipărite pentru departamente.
Consultaţi pagina 105 pentru detalii.
78
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selecție
Economisire toner
#482
Pentru a configura funcţia de economisire a tonerului. Atunci când este selectat
"ON"(Activare), cartuşul de toner va dura mai mult.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“ON” (Activare)
Notă:
• Această caracteristică pot scădea calitatea de imprimare prin reducerea
consumului de toner.
• Această setare este valabilă pentru copiere şi atunci când se imprimă
rapoarte/liste.
• Această setare nu este validă pentru imprimarea de faxuri recepționate
(numai pentru modelele compatibile fax). ( )
*1 Numai pentru modelele care acceptă funcția fax sau conexiunea LAN. (
*2 Numai pentru modelele compatibile fax. (
)
*3 Numai pentru modelele compatibile cu tava de intrare inferioară. ( )
)
79
10. Caracteristici programabile
10.1.2 Funcții fax
Caracteristică
Cod
Selecție
Numărul de
semnale de apel
TEL/FAX
#212
Dacă folosiţi un telefon secundar în modul TEL/FAX, selectaţi numărul de
semnale de apel ale telefonului secundar înainte ca unitatea să răspundă la apel.
“1”
“2” (implicit)
“3”
“4”
“5”
“6”
“7”
“8”
“9”
Notă:
• Consultaţi pagina 65 pentru detalii.
• Selecția poate varia în funcție de configurarea locației (funcția #114 de la
pagina 73).
• Dacă modificaţi setarea de locaţie (caracteristică #114 de la pagina 73),
numărul de semnale de apel TEL/FAX va fi resetat la "2". Dacă este necesar,
selectaţi din nou numărul dorit de semnale de apel.
Comutarea funcției
AUTO ANSWER
(Răspuns automat)
#319
Această caracteristică este disponibilă numai atunci când "GERMANY” (Germania)
este selectată la funcția #114 de la pagina 73.
“OFF” (Dezactivare)
“ON” (Activare) (implicit)
Notă:
• Consultaţi pagina 65 pentru detalii.
Trimitere raport
#401
Tipărirea unui raport de transmitere.
“OFF” (Dezactivare): Rapoartele de trimitere nu vor fi imprimate
“ON” (Activare): Se va tipări un raport de trimitere după fiecare transmisie fax.
“ERROR” (Eroare) (implicit) Se va tipări un raport de trimitere doar când
transmisia fax eșuează.
Raport automat
jurnal
#402
Atunci când este selectat "ON"(Activare), unitatea va tipări automat un raport
jurnal după fiecare 30 noi transmisii şi recepţii fax (pagina 62).
“OFF” (Dezactivare)
“ON” (Activare) (implicit)
Mod răspuns
manual
#404
Pentru a modifica modul de recepţie în setarea răspuns manual (pagina 65).
“TEL” (implicit)
“TEL/FAX”
Rezoluţia de fax
implicită
#405
Pentru a schimba setarea rezoluţiei implicite pentru fax.
“STANDARD” (implicit): Pentru caractere de dimensiuni normale.
“FINE” (Fin): Pentru caractere de dimensiuni mici.
“SUPER FINE” (Super-fin): Pentru caractere de dimensiuni foarte mici.
“PHOTO” (Foto): Pentru fotografii, desene cu hașuri, etc.
Notă:
• Folosirea setărilor “FINE”, “SUPER FINE” și “PHOTO” va spori timpul de
transmisie.
Setarea de
imprimare fațăverso pentru
recepția faxurilor
80
#407
Pentru a seta tipărirea duplex pentru recepţia de faxuri.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“LONG EDGE” (Pe lungime)
“SHORT EDGE” (Pe lățime)
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selecție
Modul străinătate
#411
Dacă nu puteţi trimite un fax în străinătate chiar dacă numărul este corect şi linia
este conectată, activaţi această funcție înainte de a trimite faxul.
Această funcţie îmbunătăţeşte fiabilitatea prin reducerea vitezei de transmisie.
Costurile apelurilor pot fi mai mari decât de obicei.
“OFF” (Dezactivare): Dezactivează această funcţie.
“NEXT FAX”: Această setare este eficientă numai pentru următoarea
tentativă de transmisie fax. După transmisie, unitatea va reveni la setarea
anterioară.
“ERROR” (Eroare) (implicit): Când transmisia fax anterioară nu reuşeşte şi
doriţi să retrimiteţi documentul.
Notă:
• Această caracteristică nu este disponibilă pentru transmisia prin difuzare.
Transmisia
întârziată
#412
Trimiterea unui fax la o anumită oră. Consultaţi pagina 62 pentru detalii.
Selecție ECM
#413
Pentru a configura Error Correction Mode (ECM) (Modul de corectare a erorilor).
Această caracteristică este disponibilă când aparatele care trimit/recepționează
faxuri sunt compatibile ECM. Atunci când este selectat "ON" , transmisia/recepţia
faxurilor va fi efectuată astfel încât să nu apară erori.
“OFF” (Dezactivare)
“ON” (Activare) (implicit)
Ton de conectare
#416
Dacă aveți deseori probleme la trimiterea de faxuri, această funcție vă permite
să vă auziţi tonurile de conectare: fax, ton de apel înapoi şi ton de ocupat.
Puteţi utiliza aceste tonuri pentru a confirma starea aparatului interlocutorului.
“OFF” (Dezactivare)
“ON” (Activare) (implicit)
Notă:
• Dacă auziți în continuare tonul de apel, este posibil ca aparatul interlocutorului
să nu fie un fax sau să fi rămas fără hârtie. Verificați situația cu
interlocutorul.
• Tonul de conectare nu poate fi reglat individual. Acesta va fi schimbat în
funcţie de volumul monitorului (pagina 24).
Viteza maximă a
faxului
#418
Setarea vitezei maxime a faxului Viteza faxului poate fi mai mică decât viteza
selectată, în funcţie de conexiunea dvs.
“14.4kbps”
“33.6kbps” (implicit)
Modul de scanare
rapidă
#419
Pentru activarea modului scanare rapidă Atunci când este selectat "ALWAYS"
(întotdeauna ), unitatea va scana mai întâi documentul şi îl va stoca în memorie,
apoi unitatea va începe transmiterea documentelor.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“ALWAYS” (Întotdeauna)
Confirmarea
destinației
#420
Restricționarea
intrărilor de la
tastele de apelare
#421
Pentru confirmarea destinației înainte de transmiterea unui fax. Atunci când este
selectat "ON" (Activare), puteţi trimite un fax după confirmarea destinaţiei. Când
destinaţia afişată este corectă, apăsaţi
pentru a trimite faxul.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“ON” (Activare)
Dacă doriți să restricționați apelarea manuală a numerelor de fax prin utilizarea
tastelor de apelare (pentru a evita apelurile greșite, de exemplu), activați
această funcție.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“ON” (Activare)
Notă:
• Dacă selectaţi “ON” (Activare), nu puteţi să efectuaţi apeluri de reapelare la
numerele de fax introduse utilizând tastele de apelare.
• Dacă selectaţi “ON” (Activare), funcția de reintroducere a numărului de fax
(funcția #422 de la pagina 82) va fi dezactivată.
81
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selecție
Reintroducerea
numărului de fax
#422
Atunci când este selectat "ON" (Activare), dacă formaţi manual un număr de fax
utilizând tastatura de apelare, trebuie să reintroduceţi numărul şi să apăsaţi
.
Atunci când numărul introdus a doua oară este identic cu cel introdus prima dată
puteți trimite faxul.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“ON” (Activare)
Confirmarea
documentului
următor
#424
Atunci când este selectat "ON" (Activare), după ce documentul este scanat cu
ajutorul alimentatorului automat de documente în timpul transmisiei de faxuri din
memorie, apare un mesaj solicitându-vă să confirmați documentul următor.
Introduceți următorul document şi apăsaţi
.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“ON” (Activare)
Direct SMTP*1
#425
Pentru înregistrarea unei adrese de e-mail atunci când este selectat "ON"
(Activare), puteţi seta direct SMTP pentru adresa de e-mail.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“ON” (Activare)
Notificare de
livrare*1
#426
Atunci când este selectat "ON" (Activare), se trimite o notificare de livrare
destinatarului faxului prin internet. Dacă destinatarul trimite înapoi o notificare
se va imprima un raport de trimitere.
“OFF” (Dezactivare)
“ON” (Activare) (implicit)
Setarea
cronometrului
POP*1
#428
Pentru setarea cronometrului POP
1.
2. Setaţi cronometrul POP (intervalul de primirea automată de faxuri prin internet) la o valoare între "00" şi "60" de minute utilizând tastatura de apelare.
• Valoarea implicită este de “03” minute.
• Dacă nu doriţi să primiţi automat un fax prin Internet (pagina 70), setaţi
cronometrul la "00".
3.
Reducerea
automată
#432
Pentru primirea unui document fax care este mai lung decât hârtia Dvs. de
înregistrare. Atunci când este selectat "ON" (Activare), unitatea va redimensiona
documentele primite în conformitate cu hârtia Dvs. de înregistrare.
“OFF” (Dezactivare)
“ON” (Activare) (implicit)
Codul de activare
fax
#434
Dacă doriți să folosiți un telefon secundar pentru a primi faxuri, activați această
funcție și programați codul de activare.
“OFF” (Dezactivare)
“ON” (Activare) (implicit)
Important:
• Codul de activare al faxui trebuie să fie diferit de codul pe care l-aţi
programat pe robotul telefonic.
Pentru a schimba codul de activare al faxului
1.
2.
3. Introduceţi codul de la 2 la 4 cifre, cu ajutorul 0-9,
• Codul implicit este
.
4.
82
şi
.
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selecție
Numărul de
semnale de apel
silențioase ale
faxului
#436
Pentru a schimba numărul de apeluri efectuate de unitate în timp ce se află în
modul TEL/FAX.
“3” (implicit)
“4”
“5”
“6”
“7”
“8”
“9”
Notă:
• Consultaţi pagina 65 pentru detalii.
Alerta de recepție
în memorie
#437
Pentru a vă alerta cu un semnal sonor atunci când un document fax primit este
stocat în memorie.
“OFF” (Dezactivare)
“ON” (Activare) (implicit)
Notă:
• Dacă documentele sunt stocate în memorie din cauza unor probleme de
imprimare, semnalele sonore vor continua până când rezolvaţi problema.
Dacă se afișează un mesaj, consultați paginile de la 110 la 112 pentru
instrucțiuni despre tipărirea documentelor stocate. Asigurați-vă că unitatea
are suficientă hârtie pentru a tipări documentul stocat.
• Dacă documentele sunt stocate în memorie din cauza activării previzualizării
faxurilor în browser (funcția #448 de la pagina 69), unitatea nu va emite
semnale sonore. Totuşi, unitatea va începe să emită semnale sonore atunci
când memoria este aproape plină (numai pentru modelele compatibile LAN).
(
)
Recepţie intuitivă
#438
Pentru recepționarea automată a unui fax atunci când răspundeți la un apel și
auziți un ton de fax (semnal sonor lent). Atunci când este selectat "ON" (Activare),
nu trebuie să apăsaţi
şi apoi
pentru recepţia faxului.
“OFF” (Dezactivare)
“ON” (Activare) (implicit)
Setarea tăvii de
#440
intrare pentru fax*2
“#1”: Tava standard de intrare
“#3”: Tava inferioară de intrare
“AUTO” (implicit): Unitatea va selecta automat tava corespunzătoare
în funcţie de dimensiunea hârtiei faxurilor primite.
Notă:
• Această funcție va fi afişată doar când tava de intrare inferioară este
instalată (pagina 106).
Setarea PC fax
#442
Dacă doriţi să primiţi un fax la un calculator, activaţi această funcție şi rulaţi [PC
FAX] de la staţia multifuncţională. Această funcție este disponibilă numai atunci
când modul de previzualizare a faxurilor este oprit (funcția #448 de la pagina 69)
(numai pentru modelele compatibile LAN). ( )
“OFF” (Dezactivare): Dezactivează această funcţie.
“ALWAYS” (Întotdeauna): Dacă unitatea recunoaşte conexiunea cu computerul, va transfera documentele primite acestuia. Dacă unitatea nu poate recunoaşte conexiunea, va stoca documentele primite în memorie şi apoi va transfera
datele după recunoaşterea conexiunii cu computerul.
“CONNECTED” (Conectat) (implicit) Dacă unitatea recunoaşte conexiunea cu
computerul, va transfera documentele primite acestuia. Dacă unitatea nu poate
recunoaşte legătura, va tipări datele.
Recepţia PC fax *3
#443
Pentru selectarea calculatorului care va fi utilizat pentru recepționarea faxurilor.
Consultaţi pagina 68 pentru detalii.
Modul previzualizare faxuri *3
#448
Pentru configurarea modului previzualizare faxuri Consultaţi pagina 69 pentru
detalii.
83
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Codul de acces
#450
previzualizare
faxuri în browser *3
Selecție
Pentru configurarea codului de acces previzualizare faxuri în browser.
1.
2. Introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).
3. Introduceţi codul de acces previzualizare fax în browser, până la 8 caractere,
folosind alfabetul limbii engleze şi cifrele (consultați pagina 56 pentru
introducerea de caractere).
• Următoarele simboluri pot fi de asemenea introduse cu ajutorul
sau
.
4.
Notificarea de
recepție a faxurilor
#451
Atunci când este selectat "ON" (Activare), calculatorul conectat la unitatea
dumneavoastră prin USB/LAN*1 va primi o notificare atunci când este primit un
document fax.
*1 Doar modelele compatibile LAN (
)
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“ON” (Activare)
Configurarea
duncției fax la
adresa de e-mail*3
#452
Șterge toate
faxurile primite
#458
Notă:
• Când vă conectați la LAN ( ): Înregistrați computerele la care vor fi
transmise notificările de recepție a faxurilor prin interfața browserului web
(pagina 97).
Dacă doriţi să transferaţi un document fax primit la adresa de e-mail dorită,
activaţi această funcție (pagina 69).
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“ON” (Activare)
Pentru a șterge din memorie toate faxurile primite.
• Debranşaţi următoarele cabluri înainte de a activa această funcție.
– cablul telefonic
– cablul USB
– cablul LAN (numai la modelele compatibile LAN) ( )
“NO” (Nu) (implicit)
“YES” (Da)
1.
2.
Setaţi funcțiile fax
la valoarea
implicită
#459
Pentru a reseta caracteristicile fax la setările implicite.
“NO” (Nu) (implicit)
“YES” (Da)
1.
2.
*1 Numai pentru modelele compatibile fax prin Internet. (
)
*2 Numai pentru modelele compatibile cu tava de intrare inferioară. (
*3 Numai pentru modelele compatibile conexiune LAN. (
)
84
)
10. Caracteristici programabile
10.1.3 Funcții copiator
Caracteristică
Cod
Selecție
Setarea tăvii de
intrare pentru
copiator
#460
Pentru a seta tava de intrare care să fie utilizată pentru copiator.
KX-MB2230/KX-MB2270:
“#1” (implicit): Tava standard de intrare
“#2”: Tava manuală*1
*1 Chiar dacă selectaţi "#1", hârtia pentru înregistrare va fi întotdeauna alimentată din tava manuală dacă există hârtie de înregistrare în tava manuală
KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310:
“#1” (implicit): Tava standard de intrare
“#2”: Tavă multifuncţională
“#3”: Tava inferioară de intrare
“#1+#2+#3”, “#1+#2”, “#1+#3” or “#2+#3”*1
*1 Aceste opţiuni sunt afişate numai când dimensiunea hârtiei (funcția #380 de
la pagina 76 sau funcția #382 de la pagina 77) şi tipul de media (funcția #383
de la pagina 77 sau funcția #385 de la pagina 78) sunt compatibile. Dacă una
dinte ele este schimbată, această setare va fi modificată în consecinţă.
Pentru a schimba setarea rezoluţiei implicite pentru copiere.
“TEXT/PHOTO” (implicit): Pentru documente care conţin atât text cât şi
fotografii.
“TEXT”: Pentru documentele care conţin numai text.
“PHOTO” (Foto): Pentru documente care conțin fotografii, desene cu hașuri, etc.
Rezoluţia implicită
de copiere
#461
Menținerea
formatului paginii
#467
Pentru păstrarea setării anterioare de format al paginii.
“DISABLED” (Dezactivat) (implicit)
“ENABLED” (Activat)
Menținerea
grosismentului
#468
Pentru păstrarea setării anterioare de grosisment.
“DISABLED” (Dezactivat) (implicit)
“ENABLED” (Activat)
Menținerea
colaționării
#469
Pentru păstrarea setării anterioare de colaționare.
“DISABLED” (Dezactivat) (implicit)
“ENABLED” (Activat)
Menținerea
imprimării duplex.
#470
Pentru păstrarea setării anterioare de imprimare duplex.
“DISABLED” (Dezactivat) (implicit)
“ENABLED” (Activat)
Notă:
• Atunci când această caracteristică este activată, va fi funcțională pentru
•
•
următoarele:
– atunci când transformați originale pe o singură față în copii față-verso
(pagina 50).
– atunci când transformați originale față-verso în copii față-verso (pagina 50).
Chiar dacă această caracteristică este activată, nu va fi funcțională atunci
când transformați originale față-verso în copii pe o singură parte (pagina 50).
Atunci când transformați originale față-verso în copii față-verso, setările
documentului original vor fi resetate chiar dacă această caracteristică este
activată. Consultaţi pașii 2 la 4 de la pagina 50 pentru a schimba din nou setarea.
Păstrarea
marginilor
#473
Pentru păstrarea setării anterioare privind marginile.
“DISABLED” (Dezactivat) (implicit)
“ENABLED” (Activat)
Încadrarea
marginii
#474
Pentru setarea încadrării marginii. Atunci când este selectat "ENABLED" (Activată),
copiile va fi reduse automat în funcţie de setarea marginii. Totuşi, dacă schimbaţi
rata de grosisment (pagina 49), copiile nu vor fi reduse automat.
“DISABLED” (Dezactivat) (implicit)
“ENABLED” (Activat)
85
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selecție
Menținerea
marginii
#475
Pentru păstrarea setării anterioare privind marginile.
“DISABLED” (Dezactivat) (implicit)
“ENABLED” (Activat)
86
10. Caracteristici programabile
10.1.4 Funcții imprimare de la PC
Caracteristică
Cod
Selecție
Tava de intrare în
PCL*1
#760
Pentru a seta tava de intrare în PCL.
“#1” (implicit): Tava standard de intrare
“#2”: Tavă multifuncţională
“#3”: Tava inferioară de intrare
“#1+#2+#3”, “#1+#2”, “#1+#3” sau “#2+#3”*1
*1 Aceste opţiuni sunt afişate numai când dimensiunea hârtiei (funcția #380 de
la pagina 76 sau funcția #382 de la pagina 77) şi tipul de media (funcția
#383 de la pagina 77 sau funcția #385 de la pagina 78) sunt compatibile.
Dacă una dinte ele este schimbată, această setare va fi modificată în
consecinţă.
Numărul de copii
în PCL*1
#762
1.
2. Introduceţi numărul de copii de la "001" la "999", utilizând tastatura de apelare.
• Setarea implicită este “001”.
3.
Dimensiunea
hârtiei în PCL*1
#763
Pentru configurarea dimensiunii hârtiei în PCL.
“16K”
“LETTER”
“LEGAL”
“A4” (implicit)
“A5”
“A6”
“B5(ISO)”
“B5(JIS)”
“B6(ISO)”
“B6(JIS)”
“216X330”
“216X340”
Notă:
• Dacă aţi setat funcția #147 la "INCHES", numerele sunt afişate în inci.
Reducerea imaginii #764
în PCL*1
Orientarea hârtiei
de înregistrare în
PCL*1
#765
Imprimare A4 pe
lățime în PCL*1
#766
Configurarea
numărului de
rânduri pe pagină
în PCL *1
#767
Atunci când este selectat "ON" (Activare), rezoluţia documentului va fi redusă
automat atunci când dimensiunea datelor este prea mare pentru tipărire.
“OFF” (Dezactivare)
“ON” (Activare) (implicit)
Notă:
• Această caracteristică pot scădea calitatea de imprimare prin reducerea
rezoluției.
Pentru configurarea orientării hârtiei de înregistrare în PCL.
“PORTRAIT” (Portret) (implicit)
“LANDSCAPE” (Peisaj)
Dacă este selectat "ON" (Activare), marginea şi zona imprimabilă a hârtiei de
înregistrare A4 va fi modificată astfel încât 80 caractere în fontul cu dimensiunea
de 10 puncte să poate fi tipărite pe un rând.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“ON” (Activare)
Pentru a seta numărul de rânduri pe pagină în imprimarea PCL.
1.
2. Introduceţi numărul de rânduri pe pagină de la "005" la "128", utilizând
tastatura de apelare.
• Setarea implicită este “064”.
3.
87
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selecție
Sursa de fonturi
PCL *1
#768
„DOWNLOAD FONT" poate fi selectat după ce fontul descărcat este înregistrat în
unitate.
“RESIDENT” (implicit): Documentul va fi tipărit folosind un font rezident.
“DOWNLOAD FONT”: Documentul va fi tipărit folosind un font descărcat.
Numărul fontului
în PCL *1
#769
Pentru a seta numărul fontului care va fi utilizat în imprimarea PCL. Unitatea
atribuie un număr pentru fiecare font.
1.
2. Introduceţi numărul fontului de la "000" la "054", utilizând tastatura de apelare.
• Setarea implicită este “000”.
3.
Notă:
• Dacă sursa de font în PCL (funcția #768 de la pagina 88) este setată la
"DOWNLOAD FONT", setarea implicită este "001".
• Pentru a imprima lista de fonturi, consultaţi pagina 103.
Dimensiunea
fontului în pitch/
puncte în PCL *1
#770
Pentru a seta dimensiunea fontului care va fi utilizat în imprimarea PCL.
1.
2. Introduceţi dimensiunea fontului în pitch de la "00,44" la "99,99", sau în
puncte de la "004,00" la "999,75", utilizând tastatura de apelare.
• Dimensiunea implicită în pitch este "10,00" şi în puncte este "012,00".
• Folosirea unității pitch sau punct depinde de numărul fontului selectat în
funcția #769 (pagina 88).
3.
Configurare set
simboluri în PCL*1
#771
Pentru a configura setul de simboluri care va fi utilizat în imprimarea PCL.
1.
2. Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a afişa setul dorit de simboluri.
Întreruperile în
PCL *1
#772
Pentru a seta fiecare comportamentul la primirea codurilor CR, LF şi FF.
“CR/LF/FF” (default): CR=CR, LF=LF, FF=FF
“CR+LF/LF/FF”: CR=CR+LF, LF=LF, FF=FF
“CR/CR+LF/CR+FF”: CR=CR, LF=CR+LF, FF=CR+FF
Mod continuare
automată*1
#773
Pentru a seta durata de timp până când unitatea își revine după ce memoria dă
pe dinafară.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“20s”
“30s”
“60s”
“90s”
“120s”
Expirare timp
așteptare date
#774
Pentru schimbarea setării expirării timpului de așteptare. Unitatea va tipări
automat datele rămase în memorie când calculatorul nu trimite date către unitate
în timpul perioadei stabilite.
1.
2. Introduceţi setarea dorită privind timpul de așteptare de la "005" la "600” de
secunde, utilizând tastatura de apelare.
• Setarea implicită este “060” secunde.
3.
88
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selecție
Tipărire mutuală
A4/letter
#776
Această caracteristică permite tipărirea în format A4 chiar dacă dimensiunea
hârtiei de înregistrare încărcate este Letter şi viceversa. Atunci când este
selectat "ON" (Activare), imprimarea este posibilă între dimensiunile A4/letter.
“OFF” (Dezactivare)
“ON” (Activare) (implicit)
Notă:
• Această funcție nu este disponibilă pentru tava multifuncţională/tava manuală.
*1 Numai pentru modelele compatibile cu driverul PCL. (
)
89
10. Caracteristici programabile
10.1.5 Funcții scaner
Caracteristică
Cod
Selecție
Mod scaner
#493
Pentru configurarea modului de scanare pentru Push Scan (Scanare cu o
atingere). Consultaţi pagina 45 pentru detalii.
“VIEWER” (implicit)
“FILE”
“EMAIL”
“OCR”
“EMAIL ADDRESS”
“FTP SERVER”
“SMB FOLDER”
Note:
• E posibil ca softul OCR (recunoaștere caractere)să nu fie furnizat cu unitatea
Dvs. (
) Pentru a utiliza software OCR, trebuie să specificaţi calea către
softul OCR (pagina 45).
• Doar modelele compatibile LAN (
): Următoarele selecţii vor fi afişate
numai când setarea de server este programată în prealabil prin interfaţa
browserului web.
– “EMAIL ADDRESS” (pagina 98)
– “FTP SERVER” (pagina 98)
– “SMB FOLDER” (pagina 98)
Păstrarea para#494
metrilor de scanare
90
Pentru păstrarea parametrilor anteriori de scanare pentru Push Scan. Atunci
când este selectat "ENABLED", unitatea va păstra setările anterioare de scanare
pentru fiecare mod de Push Scan.
“DISABLED” (Dezactivat) (implicit)
“ENABLED” (Activat)
10. Caracteristici programabile
10.1.6 Funcții LAN
Caracteristică
Cod
Selecție
Modul DHCP
#500
Atunci când este selectat "ENABLED", următoarele vor fi alocate automat folosind un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol configurare dinamică gazdă).
– Adresa IP
– Subnet mask
– Gateway-ul implicit
“DISABLED” (Dezactivat)
“ENABLED” (Activat) (implicit)
Adresă IP
#501
Pentru a seta adresa de IP pentru conexiunea LAN. Această funcție este
disponibilă când funcția #500 este dezactivată.
1.
2. Introduceţi adresa IP a unităţii pe LAN utilizând tastatura de apelare.
Subnet mask
#502
Pentru a seta subnet mask pentru conexiunea LAN. Această funcție este
disponibilă când funcția #500 este dezactivată.
1.
2. Introduceţi subnet mask al unităţii pe LAN utilizând tastatura de apelare.
Gateway-ul implicit
#503
Pentru a seta gateway-ul implicit pentru conexiunea LAN. Această funcție este
disponibilă când funcția #500 este dezactivată.
1.
2. Introduceţi gateway-ul implicit al rețelei pe LAN utilizând tastatura de apelare.
DNS server #1
#504
Pentru a seta serverul DNS primar pentru conexiunea LAN. Această funcție este
disponibilă când funcția #500 este dezactivată.
1.
2. Introduceţi serverul DNS primar al rețelei pe LAN utilizând tastatura de
apelare.
DNS server #2
#505
Numele mașinii
#507
Pentru a seta serverul DNS secundar pentru conexiunea LAN. Această funcție
este disponibilă când funcția #500 este dezactivată.
1.
2. Introduceţi serverul DNS secundar al rețelei pe LAN utilizând tastatura de
apelare.
Pentru configurarea numelui mașinii.
1.
2. Introduceţi numele prin care unitatea să fie recunoscută în LAN, până la 15
caractere, folosind alfabetul limbii engleze şi cifrele (consultați pagina 56
pentru introducerea de caractere).
• Prima şi ultima literă trebuie să fie parte din alfabetul limbii engleze sau cifră.
• Se pot introduce și cratime folosind
.
3.
Adresa MAC
#508
Bonjour
#513
Notă:
• Pentru a recunoaşte unitatea pe LAN, numele implicit al unității este atribuit
automat. Dacă schimbați numele, atribuiți un nume unic pentru a evita
suprapunerea.
Pentru afișarea adresei MAC a unității.
1.
2. Va fi afișată adresa MAC a unității.
Pentru setarea funcției Bonjour.
“DISABLED” (Dezactivat)
“ENABLED” (Activat) (implicit)
91
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selecție
Starea reţelei
#526
Pentru a vedea starea rețelei. Consultaţi pagina 115 pentru detalii.
Filtrarea IP
#532
Atunci când este selectat "ENABLED" (Activat), unitatea va nega/aproba accesul
conform tiparelor IP pre-programate. Puteți programa aprobarea sau blocarea
unor adrese IP. Pot fi programate până la 4 modele fiecare pentru IPv4 şi IPv6
prin interfața de browser web (pagina 99).
“DISABLED” (Dezactivat) (implicit)
“ENABLED” (Activat)
IP automat
#533
Pentru a seta automat adresa de IP pentru conexiunea LAN. Această funcție
este disponibilă când funcția #500 este activată. Atunci când este selectat
"ENABLED"(Activat), adresa IP va fi alocată automat folosind un server DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol configurare dinamică gazdă) .
“DISABLED” (Dezactivat) (implicit)
“ENABLED” (Activat)
HTTPD
#534
Pentru a seta HTTPD pentru conexiunea LAN. Atunci când este selectat
"ENABLED” (Activat), puteţi avea acces la serverul de web.
“DISABLED” (Dezactivat)
“ENABLED” (Activat) (implicit)
Protocolul IPv6
#535
Atunci când este selectat "ENABLED" (Activat), poate fi utilizat protocolul IPv6.
După instalarea driverului imprimantei, asiguraţi-vă că schimbaţi portul la
protocolul IPv6. Puteţi să verificaţi adresa protocolului IPv6 prin tipărirea "SETUP
LIST” (Listă configurare) (pagina 103).
“DISABLED” (Dezactivat) (implicit)
“ENABLED” (Activat)
Notă:
• Pentru a activa această funcție, trebuie să rotiţi comutatorul de alimentare a
unităţii la OFF (Dezactivare), apoi la ON (Activare).
Serverul WINS #1
#538
Pentru a seta serverul WINS primar pentru conexiunea LAN. Această funcție
este disponibilă când funcția #500 este dezactivată.
1.
2. Introduceţi serverul WINS primar al rețelei pe LAN utilizând tastatura de
apelare.
Serverul WINS #2
#539
Pentru a seta serverul WINS secundar pentru conexiunea LAN. Această funcție
este disponibilă când funcția #500 este dezactivată.
1.
2. Introduceţi serverul WINS secundar al rețelei pe LAN utilizând tastatura de
apelare.
Editarea agendei
telefonice pe web
#567
Atunci când este selectat "ENABLED" (Activat), puteţi să verificaţi şi să editaţi
agenda telefonică prin interfaţa browserului web.
“DISABLED” (Dezactivat)
“ENABLED” (Activat) (implicit)
Jurnal pe web*1
#569
Atunci când este selectat "ENABLED" (Activat), puteţi să verificaţi raportul jurnal
prin interfaţa browserului web (pagina 104).
“DISABLED” (Dezactivat)
“ENABLED” (Activat) (implicit)
92
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Ștergerea tuturor
#578
adreselor FTP/SMB
Selecție
Pentru a şterge toate destinaţiile FTP şi destinațiile directoarelor SMB memorate
în unitate.
• Debranşaţi următoarele cabluri înainte de a activa această funcție.
– cablul telefonic
– cablul USB
– cablul LAN
“NO” (Nu) (implicit)
“YES” (Da)
Pentru ștergerea destinațiilor FTP:
1.
2.
3.
Pentru ștergerea destinațiilor directoarelor SMB:
1.
2.
3.
4.
Modul LAN
#580
Pentru selectarea modului LAN.
Important:
• Pentru a seta această funcție, asiguraţi-vă că:
– Unitatea este în modul standby.
– Documentul nu este setat în alimentatorul automat de documente.
– Hârtia de înregistrare nu este setată la tava manuală (
)
– Nu este activată funcția de trimitere întârziată (funcția #412 la
pagina 62).
KX-MB2230/KX-MB2515/KX-MB2545/DP-MB310
“OFF” (Dezactivare)
“WIRED” (implicit)
KX-MB2270/KX-MB2575
“OFF” (Dezactivare)
“WIRED” (implicit)
“WIRELESS”
Statutul wireless*2
#581
Dacă funcția #580 este setată la “WIRELESS”, puteți verifica starea conexiunii
LAN wireless apăsând
sau
.
WPS-PBC*2
#582
Pentru setarea conexiunii LAN wireless folosind WPS-PBC. Această funcție este
aceeași cu apăsarea butonului
. Consultaţi pagina 26 pentru detalii.
WPS-PIN*2
#583
Pentru setarea conexiunii LAN wireless folosind WPS-PIN. Consultaţi pagina 26 pentru detalii.
Căutarea SSID*2
#584
Pentru a configura conexiunea LAN wireless prin găsirea automată a SSID-ului
în reţea. Consultaţi pagina 27 pentru detalii.
Configurarea
manuală pentru
wireless*2
#585
Pentru a configura conexiunea wireless prin introducerea manuală a informaţiilor
necesare. Consultaţi pagina 27 pentru detalii.
Restabilirea
wireless*2
#586
Pentru restabilirea tuturor setărilor conexiunii LAN.
“NO” (Nu) (implicit)
“YES” (Da)
1.
2.
3.
*1 Numai pentru modelele compatibile fax. (
)
*2 Numai pentru modelele compatibile conexiune LAN wireless. (
)
93
10. Caracteristici programabile
Aceste funcţii sunt disponibile doar când funcția #580 este setată la "WIRELESS".
94
10. Caracteristici programabile
10.1.7 Funcții imprimare USB
Caracteristică
Cod
Selecție
Numărul de copii
în imprimarea USB
#660
Pentru a seta numărul de copii care vor fi tipărite.
1.
2. Introduceţi numărul dorit de copii de la "01" la "99", utilizând tastatura de apelare.
• Setarea implicită este “01”.
Orientarea hârtiei
de înregistrare în
imprimarea USB
#661
Pentru configurarea orientării hârtiei de înregistrare.
“PORTRAIT” (Portret) (implicit)
“LANDSCAPE” (Peisaj)
3.
Notă:
• Consultaţi pagina 44 pentru detalii.
Setarea N în 1 în
imprimarea USB
#662
Cu ajutorul acestei funcții puteţi economisi hârtie prin imprimarea a 2, 4 sau 8
pagini pe 1 pagină. Dimensiunea documentelor se va reduce pentru a se potrivi
pe hârtia de înregistrare.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“2 in 1”
“4 in 1”
“8 in 1”
Notă:
• Consultaţi pagina 44 pentru detalii.
Marginea paginii N
în 1 în imprimarea
USB
#663
Pentru a selecta dacă se imprimă sau nu o linie între paginile imprimate N în 1.
“NONE” (Niciuna) (implicit)
“SOLID LINE” (Linie neîntreruptă)
Notă:
• Consultaţi pagina 44 pentru detalii.
Duplexul în
imprimarea USB
#664
Pentru a selecta dacă paginile vor fi imprimate față-verso și, de asemenea, a
selecta tipul de colaționare.
“OFF” (Dezactivare) (implicit)
“LONG EDGE” (Pe lungime)
“SHORT EDGE” (Pe lățime)
Notă:
• Consultaţi pagina 44 pentru detalii.
Continuu în
imprimarea USB
#665
Pentru a selecta dacă documentele în formate de fișier diferite sunt imprimate pe
1 pagină atunci când se folosește o schemă de imprimare și imprimarea față-verso.
“DISABLED” (Dezactivat)
“ENABLED” (Activat) (implicit)
Notă:
• Consultaţi pagina 44 pentru detalii.
Tava de intrare în
imprimarea USB
#669
Pentru a seta tava de intrare care să fie utilizată pentru imprimarea USB.
“#1” (implicit): Tava standard de intrare
“#2”: Tavă multifuncţională
“#3”: Tava inferioară de intrare
“#1+#2+#3”, “#1+#2”, “#1+#3” or “#2+#3”*1
*1 Aceste opţiuni sunt afişate numai când dimensiunea hârtiei (funcția #380 de
la pagina 76 sau funcția #382 de la pagina 77) şi tipul de media (funcția
#383 de la pagina 77 sau funcția #385 de la pagina 78) sunt compatibile.
Dacă una dinte ele este schimbată, această setare va fi modificată în
consecinţă.
95
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Cod
Selecție
Setarea organizare
pe dispaly în
imprimarea USB
#672
“OFF” (Dezactivare)
“NAME ORDER” (În ordinea numelor): Fișierele și directoarele vor fi sortate
în ordine alfabetică după nume.
“DATE ORDER” (În ordinea datei)(implicit): Fișierele și directoarele vor fi
sortate după dată.
Notă:
• Selectarea “NAME ORDER” sau “DATE ORDER” va necesita ceva timp pentru
sortarea fişierelor şi directoarelor.
96
10. Caracteristici programabile
10.2 Programare prin intermediul unui browser web (numai pentru
modelele compatibile LAN)
Puteți schimba funcțiile prin interfața browserului web în locul unității.
1 Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
[Device](Aparat)
[Configuration Web Page]
(Configurație pagină web)
• Puteţi de asemenea accesa unitatea introducându-i adresa de IP într-un browser web.
2 Selectaţi categoria dorită din bara de meniu.
[Device](Aparat): Funcții ale unității
[Network](Rețea): Funcții de rețea
[Directory](Catalog): Înregistrări din adresa telefonică, etc.
3 Scrieți "root" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).
4 Selectaţi categoria dorită din meniu.
5 Modificaţi setările sau editați informaţiile.
•
Acest pas va varia în funcţie de caracteristică.
6 [Submit](Trimite)
•
Noua setare va fi transferată unităţii.
7 Închideţi browserul web.
Notă:
• Setările afişate în browserul web pot fi actualizate făcând clic pe [Reload] (Reîncarcă).
10.2.1 Caracteristici unitate
Puteţi programa caracteristicile unităţii în meniul [Device].
• Cele mai multe funcţii pot fi programate din unitate. Pentru detalii despre funcţiile şi selecţii, consultaţi paginile
72 la 96 ("10.1 Programarea din unitate").
• Următoarele caracteristici pot fi programate numai prin interfaţa browserului web.
Caracteristică
Selecție
Setarea informațiilor
computerului pentru
notificarea privind
recepția de faxuri
Selectați computerul la care să fie transmis mesajul de notificare privind recepția de
faxuri (până la 6 destinații).
1. Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
2. [Device](Aparat)
[Configuration Web Page](Configurație pagină web)
[Device](Aparat)
3. Scrieți "root" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la
pagina 74).
4. Selectaţi [FAX FEATURE] din meniu.
5. Selectaţi [ON] din lista derulantă [RECEIVE NOTIFY] (Primire notificare).
6. Faceţi clic pe [Edit] de lângă [RECEIVE PC LIST] (Primește listă pe computer).
7. Faceţi clic pe [List] lângă destinaţia dorită.
8. Faceţi clic pe computerul dorit din listă.
[Submit] (Trimite)
9. Închideţi browserul web.
97
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Selecție
Setarea destinațiilor de
fax către email
Selectaţi destinaţiile de e-mail unde doriţi să trimiteţi automat documentele
recepționate prin fax la (până la 6 destinații).
Important:
• Programați în prealabil setările serverului de e-mail (pagina 99) şi
destinaţiile de e-mail (pagina 99).
1. Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
2. [Device](Aparat)
[Configuration Web Page](Configurație pagină web)
[Device](Aparat)
3. Scrieți "root" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la
pagina 74).
4. Selectaţi [FAX FEATURE] din meniu.
5. Selectaţi [ON] din lista derulantă [FAX AUTO EMAIL] (Primire notificare).
6. Faceţi clic pe [Edit] de lângă [DESTINATION] (Destinație).
7. Faceţi clic pe [Address Book] (Agendă telefonică) lângă destinaţia dorită.
8. Faceţi clic pe numele la care doriţi să trimiteţi documentele fax primite.
9. [Submit] (Trimite)
10. Închideţi browserul web.
Notă:
• Pentru a verifica starea ultimelor 15 transferuri, faceţi clic pe [List] lângă
[RESULT] la pasul 6.
Setarea informaţiilor
pentru scanare către
FTP
Setarea informaţiilor
pentru scanare în
directorul SMB
Atunci când trimiteţi fişierele scanate la un server de FTP, puteţi înregistra
destinaţiile FTP (până la 6 destinatii) în unitate prin interfaţa browserului web.
1. Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
2. [Device](Aparat)
[Configuration Web Page](Configurație pagină web)
[Device](Aparat)
3. Scrieți "root" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la
pagina 74).
4. Selectaţi [SCAN FEATURE] (Funție scanare) din meniu.
5. Faceţi clic pe [Edit] de lângă [FTP SERVER].
6. Faceţi clic pe [Edit] de lângă serverul FTP dorit.
7. Introduceţi numele serverului, adresa IP, calea către director, etc.
[Submit]
8. Închideţi browserul web.
Notă:
• Dacă nu introduceţi o cale spre director la pasul 7, imaginea scanată va fi salvat
în directorul rădăcină.
Atunci când trimiteţi fişierele scanate la un director SMB, puteţi înregistra destinaţiile
director SMB (până la 6 destinatii) în unitate prin interfaţa browserului web.
1. Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
[Configuration Web Page](Configurație pagină web)
2. [Device](Aparat)
[Device](Aparat)
3. Scrieți "root" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la
pagina 74).
4. Selectaţi [SCAN FEATURE] (Funție scanare) din meniu.
5. Faceţi clic pe [Edit] de lângă [SMB FOLDER].
6. Faceţi clic pe [Edit] de lângă directorul SMB dorit.
7. Introduceți numele directorului și informațiile contului.
8. Faceţi clic pe [Browse] şi selectaţi un computer şi/sau director dorit din listă.
• Puteţi de asemenea introduce manual directorul.
9. [Submit] (Trimite)
10. Închideţi browserul web.
98
10. Caracteristici programabile
10.2.2 Caracteristici de rețea
Caracteristică
Meniu
Selecție
Setarea caracteristicilor LAN
[LAN FEATURE]
Introduceți setările funcției LAN. Consultaţi pagina 91 pentru detalii.
Setarea filtrării IP
[LAN FEATURE]
(Funcție LAN)
Introduceți informațiile de filtrare IP.
1. Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
2. [Device](Aparat)
[Configuration Web Page]
(Configurație pagină web)
[Network](Rețea)
3. Scrieți "root" ca nume de utilizator, apoi introduceţi
parola (funcția #155 de la pagina 74).
4. Selectaţi [LAN FEATURE] din meniu.
5. Faceţi clic pe [Edit] de lângă [IP FILTERING].
6. Faceţi clic pe [Edit] de lângă [FILTER (IPv4)]/
[FILTER (IPv6)].
7. Schimbaţi modul şi editați informaţiile de filtrare IP.
[Submit] (Trimite)
8. Închideţi browserul web.
Setarea numelui
[SNMP]
comunității pentru SNMP
Introduceți numele comunității SNMP. Consultaţi furnizorul
de servicii sau de administratorul de reţea pentru detalii.
Setarea locaţiei unde
utilizaţi această unitate
[SNMP]/[BONJOUR]
Introduceţi informaţiile despre locaţia unităţii.
Setarea numelui de
serviciu pentru Bonjour
[BONJOUR]
Introduceţi numele de serviciu Bonjour.
Afișarea linkului adresei
locale pentru IPv6
[IPv6]
Va fi afișat linkul adresei locale.
Afişarea adresei IPv6
pentru configurarea
automată
Setarea adresei IP
pentru IPv6
[IPv6]
Va fi afișată adresa IP pentru configurarea automată.
[IPv6]
Introduceți adresa IP pentru IPv6. Consultaţi furnizorul
de servicii sau de administratorul de reţea pentru detalii.
Setarea routerului
implicit pentru IPv6
[IPv6]
Introduceți adresa routerului implicit pentru IPv6. Consultaţi
furnizorul de servicii sau administratorul de reţea pentru detalii.
Setarea informaţiilor
pentru scanare către
FTP
Setarea informaţiilor
pentru scanare către
SMB
Setarea informaţiilor
serverului de e-mail
pentru scanare la adresa
de e-mail, fax la adresa
de e-mail şi notificări de
eroare
[FTP FEATURE]
(Funcția FTP)
Introduceţi informaţiile despre serverul de FTP pentru a
trimite imaginile scanate din unitate la un server FTP.
Consultaţi pagina 98 pentru detalii.
Introduceţi informaţiile despre directorul SMB pentru a
trimite imaginile scanate din unitate la un director SMB.
Consultaţi pagina 98 pentru detalii.
Introduceţi informaţiile despre serverul de e-mail pentru
a trimite imaginile scanate, mesaje de fax şi notificări de
eroare de la unitate prin intermediul unui e-mail.
[SMB FEATURE]
(Funcția SMB)
[EMAIL FEATURE]
(Funcția email)
1. Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
2. [Device](Aparat)
[Configuration Web Page]
(Configurație pagină web)
[Network](Rețea)
3. Scrieți "root" ca nume de utilizator, apoi introduceţi
parola (funcția #155 de la pagina 74).
4. Selectaţi [EMAIL FEATURE] din meniu.
5. Faceţi clic pe [Edit] de lângă [EMAIL SERVER].
6. Introduceţi adresa de e-mail (de la), informaţiile
despre serverul de e-mail şi fusul orar.
7. [Submit] (Trimite)
8. Închideţi browserul web.
99
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Meniu
Selecție
Setarea informaţiilor
serverului de e-mail
pentru fax prin Internet
[EMAIL FEATURE]
(Funcția email)
Introduceţi informaţiile despre serverul de e-mail pentru
a trimite faxuri prin internet de la unitate prin intermediul
unui e-mail.
1. Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
2. [Device](Aparat)
[Configuration Web Page]
(Configurație pagină web)
[Network](Rețea)
3. Scrieți "root" ca nume de utilizator, apoi introduceţi
parola (funcția #155 de la pagina 74).
4. Selectaţi [EMAIL FEATURE] din meniu.
5. Faceţi clic pe [Edit] de lângă [EMAIL FAX SERVER].
6. Introduceţi adresa de e-mail (de la), informaţiile
despre serverul de e-mail şi fusul orar.
7. [Submit] (Trimite)
8. Închideţi browserul web.
Notă:
• Pentru a utiliza direct SMTP pentru fax prin Internet,
introduceţi adresa de e-mail (de la) la pasul 6.
Configurarea funcției de
notificare privind erorile
[ERROR NOTIFY]
(Notificare eroare)
Înregistrarea destinaţiilor [ERROR NOTIFY]
pentru funcția de
(Notificare eroare)
notificare privind erorile
100
[ENABLED] (Activată): Unitatea va trimite un email la
destinaţiile înregistrate atunci când apare o problemă.
[DISABLED] (Dezactivat) (implicit): Dezactivează
această funcţie.
Introduceţi adresa de e-mail la care vor fi trimise
notificările de eroare şi selectaţi tipurile de probleme.
[LIFE WARNING]: O alertă indicând necesitatea
înlocuirii cartuşului de toner sau cartuşului în curând.
[MEDIA PATH ERROR]: O eroare care indică existența
unei probleme cu o tavă de intrare.
[LIFE ERROR]: O alertă indicând necesitatea înlocuirii
cartuşului de toner sau cartuşului
10. Caracteristici programabile
10.2.3 Funcții director (Agendă telefonică)
Puteţi să vă înregistraţi, edita sau şterge articole în/din agendă, etc., în meniul [Directory].
Caracteristică
Selecție
Înregistrarea şi editarea
adreselor de e-mail şi
numerelor de telefon în
agendă
Înregistraţi adresa de e-mail şi numărul de telefon. Aceste articole pot fi utilizate ca
destinaţii pentru următoarele funcții. Asiguraţi-vă că editarea pe web a agendei
telefonice (Funcția #567 de la pagina 92) este setată în prealabil la “ENABLED”.
– trimiterea de faxuri (pagina 61)
–
–
–
–
*1
trimiterea de faxuri prin internet*1 (pagina 70)
scanare la adresa de email (pagina 45)
fax la adresa de email (pagina 69)
notificare de eroare (pagina 100)
Dacă doriţi să utilizaţi destinația pentru direct SMTP pentru fax prin internet,
activaţi Funcția direct SMTP (funcția #425 de la pagina 82).
1. Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
2. [Device](Aparat)
[Configuration Web Page](Configurație pagină web)
[Directory]
3. Scrieți "root" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la
pagina 74).
4. Selectaţi [ADDRESS BOOK] (Agendă telefonică) din meniu.
5. Faceţi clic pe [Edit] de lângă articolul dorit pe care vreți să-l înregistraţi sau să-l
editaţi.
6. Introduceţi numele, adresa de e-mail, etc.
• Dacă doriţi să utilizaţi adresa de e-mail pentru fax prin Internet, selectaţi
[ON] din lista derulantă [EMAIL FAX]. Dacă doriţi să utilizaţi adresa de
e-mail pentru direct SMTP pentru fax prin internet, selectaţi [ON] din lista
derulantă [DIRECT SMTP].
7. [Submit] (Trimite)
8. Închideţi browserul web.
Notă:
• Puteţi înregistra sau edita destinaţii cu ajutorul unității (pagina 58).
Programarea articolelor
memorate pentru
transmisie prin difuzare
(
)
Destinaţiile pre-programate pot fi folosite pentru următoarele funcții.
– transmisia prin difuzare pentru faxuri (pagina 62)
– transmisia prin difuzare pentru faxuri prin internet (pagina 70)
1. Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
2. [Device](Aparat)
[Configuration Web Page](Configurație pagină web)
[Directory]
3. Scrieți "root" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la
pagina 74).
4. Selectaţi [BROADCAST] (Difuzare) din meniu.
5. Faceţi clic pe [List] de lângă memoria de difuzare dorită pe care doriţi să o
programaţi.
6. Faceţi clic pe [Address Book](Agendă telefonică) lângă destinaţia dorită.
7. Faceţi clic pe numele la care doriţi să trimiteţi documentele fax primite.
8. Selectaţi o destinaţie dorită.
• Pentru a selecta alte articole, repetaţi pașii 6 la 8 (până la 20 de articole).
9. [Submit] (Trimite)
10. Închideţi browserul web.
101
10. Caracteristici programabile
Caracteristică
Selecție
Înregistrarea şi editarea
adreselor de e-mail şi
numerelor de telefon în
tastele de apelare rapidă
(
)
Înregistraţi adresa de e-mail şi numărul de telefon. Aceste articole pot fi utilizate ca
destinaţii pentru următoarele funcții.
– trimiterea de faxuri (pagina 61)
–
–
–
–
*1
trimiterea de faxuri prin internet*1 (pagina 70)
scanare la adresa de email (pagina 45)
fax la adresa de email (pagina 69)
notificare de eroare (pagina 100)
Dacă doriţi să utilizaţi destinația pentru direct SMTP pentru fax prin internet,
activaţi Funcția direct SMTP (funcția #425 de la pagina 82).
1. Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
2. [Device](Aparat)
[Configuration Web Page](Configurație pagină web)
[Directory]
3. Selectaţi [STATION KEY] din meniu.
4. Faceţi clic pe [Edit] de lângă cheia de stație dorită pe care vreți să o înregistraţi
sau editaţi.
5. Introduceţi numele, adresa de e-mail, etc.
6. [Submit] (Trimite)
7. Închideţi browserul web.
Notă:
• Puteţi înregistra sau edita destinaţii cu ajutorul unității (pagina 58).
102
11. . Useful Information
11. Informatii utile
11.1 Starea unității
11.1.1 Folosind telecomanda
Puteţi utiliza cu uşurinţă următoarele funcţii de la
calculatorul dvs.
– Programare funcții (pagina 72)
– stocarea, editarea sau ştergerea de articole în/din
agendă (pagina 58)*1
– stocarea sau ştergerea de articole pentru transmisia
prin difuzare (pagina 59)*2
–
Vizualizarea articolelor în raportul jurnal (pagina
62) *2
– Salvarea raportului jurnal în computerul Dvs. *2
– folosirea formatului CSV (format valori separate
prin virgulă) pentru a importa sau exporta agenda
telefonică*1
*1 Numai pentru modelele care acceptă funcția fax
sau conexiunea LAN. ( )
*2 Numai pentru modelele compatibile fax. ( )
1 Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
•
[Device]
[Remote Control]
Va apărea fereastra [Multi-Function Remote
Control] (Telecomandă multifuncțională)
2 Selectaţi fila dorită.
•
Vor fi afișate ultimele date din unitate.
3 Efectuaţi operaţia dorită.
•
4
5
Pentru detalii despre fiecare funcţie, faceţi clic
pe [Help](Ajutor).
• Pentru a opri operațiunea, apăsaţi [Cancel]
(Anulare).
[OK]
• Puteţi de asemenea să faceţi clic pe [Apply]
(Aplică) pentru a continua cu operaţia
următoare fără a închide fereastra.
Introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).
Notă:
• Informaţii suplimentare (stare toner şi hârtie de
înregistrare, informaţii despre unitate etc.) vor fi
afișate în fereastra [Status] dacă faceți clic pe
[Advanced Information](Informații avansate).
• Puteţi actualiza starea unităţii făcând clic pe
[REFRESH].
• Dacă apare o eroare de imprimare, Device Monitor va
porni automat şi va afişa informaţii despre eroare.
• Pentru detalii, consultaţi fişierul de ajutor prin
selectarea [Help](Ajutor) de la Staţia Multifuncţională.
11.1.3 Folosind un browser web (numai
pentru modelele compatibile LAN)
Puteți confirma informațiile de configurare și starea
curentă a unității din browserul web.
1
Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
[Device](Aparat)
[Configuration Web Page]
(Configurație pagină web)
• Puteţi de asemenea accesa unitatea introducându-i adresa de IP într-un browser web.
2 Selectaţi o categorie din meniu.
[Status]: Informații despre toner și hârtie, etc.
[Information]: Starea curentă a unităţii şi
informaţii de reţea etc.
3 Confirmați starea unității.
Notă:
• Puteţi actualiza starea unităţii făcând clic pe
[Reload].
11.2 Liste de referință si rapoarte
Puteți imprima următoarele liste și rapoarte, pentru
referință.
– “SETUP LIST” (Listă configurare)
– “ADDRESS LIST” (Listă adrese)
–
“JOURNAL REPORT”*1 (Raport jurnal)
–
–
“BROADCAST LIST”*1 (Listă difuzare)
“PRINTER TEST” (Test imprimantă)
Notă:
• Unele dintre funcții nu pot fi programate de la
calculatorul dvs.
• Dacă o altă persoană modifică setările unităţii de la
panoul de operare al unităţii, modificările aduse de
la PC pot fi suprascrise. Deci verificaţi ca unitatea
să nu fie utilizată înainte de a face modificări la setări.
–
“PCL FONT LIST”*2 (Listă fonturi PCL)
–
“FTP SERVER LIST”*3 (Listă servere FTP)
–
“SMB FOLDER LIST”*3 (Listă directoare SMB)
–
–
“WLAN STATUS LIST”*4 (Listă de stare WLAN)
“DEPT.PRINT COUNT” (Număr imprimări
departament)
11.1.2 Folosind aplicația Device Monitor
*1 Numai pentru modelele compatibile fax. (
)
*2 Numai pentru modelele compatibile cu driverul
PCL. (
)
*3 Numai pentru modelele compatibile conexiune
LAN. (
)
*4 Numai pentru modelele compatibile conexiune
LAN wireless. (
)
•
Datele noi vor fi transferate la unitate şi
fereastra se va închide.
Puteți confirma informațiile de configurare și starea
curentă a unității de la computerul Dvs.
1 Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
2 [Device]
[Device Monitor]
•
Va apărea fereastra [Device Monitor].
3 Confirmați starea unității.
[Status]: Starea curentă unității
103
11. Informatii utile
3. Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a afişa
articolul dorit.
• Pentru a seta alte elemente, repetaţi paşii 2 și 3.
4.
1 Apăsaţi
2
3
în mod repetat pentru a afişa
"PRINT REPORT” (Raport imprimare).
Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru
a afişa articolul dorit.
Apăsaţi
pentru a începe imprimarea.
Pentru a verifica raportul jurnal prin interfaţa web
browser (numai pentru modelele compatibile LAN
și fax) (
)
Important:
• Asiguraţi-vă în prealabil că funcția jurnal web
este setată la "ENABLED” (Activat) (funcția #569
de la pagina 92).
1. Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).
2. [Device](Aparat)
[Configuration Web Page]
(Configurație pagină web)
[Device](Aparat)
3. Scrieți "root" ca nume de utilizator, apoi introduceţi
parola (funcția #155 de la pagina 74).
4. Selectaţi [FAX FEATURE] din meniu.
5. Faceţi clic pe [List] de lângă [JOURNAL].
6. Va fi afişat raportul jurnal.
7. Închideţi browserul web.
11.3 Modul eco
Selecţiile disponibile pentru fiecare setare:
“N in 1”
– “2 in 1”
– “4 in 1”
– “8 in 1”
– “OFF” (Dezactivare)
“ORIENTATION” (Orientare)
– “PORTRAIT” (Portret)
– “LANDSCAPE” (Peisaj)
“DUPLEX”
– “LONG EDGE” (Marginea lungă)
– “SHORT EDGE” (Marginea scurtă)
– “OFF” (Dezactivare)
“BACKLIGHT” (Iluminare din spate) (
)
– “OFF” (Dezactivare)
– “AUTO”
11.4 Anularea operaţiilor
Puteţi anula operaţia curentă de pe unitate. Puteţi de
asemenea să selectaţi operaţia dorită de anulat.
1
•
2 Pentru a anula tipărirea:
Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa "STOP
PRINTING?” (Oprește imprimarea?).
Prin setarea modului eco pe această unitate, puteţi
reduce numărul de copii pe care le face unitatea şi
cantitatea de energie consumată de aceasta.
Când este activat modul ecologic, următoarele vor fi
setate automat.
– este activată copierea 2 în 1.
– este activată copierea duplex.
– iluminarea din spate a ecranului LCD este oprită.
( )
– unitatea trece în modul de economisire a energiei
în 1 minut.
Pentru a anula scanarea:
Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa "STOP
SCANNING?” (Oprește scanarea?).
Pentru a anula copierea:
Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa "STOP
COPYING?” (Oprește copierea?).
Pentru a anula trimiterea sau primirea
faxurilor*1:
Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
"STOP FAX?” (Oprește faxul?).
Activarea modului eco
Pentru a anula transmisia*1:
Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
"BROAD CANCELLED?” (Anulează difuzarea?).
1. Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa "ECO
MODE ON"(Mod eco pornit).
• Se aprinde ledul
.
2.
Pentru a anula reapelarea fax*1:
Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa
"SEND CANCELLED?” (Anulează trimiterea?).
*1 Numai pentru modelele compatibile fax.(
Personalizarea modului eco
Fiecare setare a modului eco poate fi modificată.
1. Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa "ECO
MODE ON"(Mod eco pornit).
2. Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a afişa
setarea pe care doriţi să schimbați.
104
Dacă operaţia dorită nu este anulată, treceţi la
pasul 2.
3
)
11. Informatii utile
11.5 Modul restricție
Puteţi restricţiona ieșirea prin activarea codurilor de
departamente.
Doar utilizatorii care cunosc codul de departament pot:
– Face o copie (pagina 48)
– imprima un document (pagina 40)
– imprima un fişier de pe un dispozitiv de memorie
USB (pagina 43)
Notă:
• Puteţi seta coduri de departament şi setări de
restricţie pentru fiecare departament (până la 10
departamente).
• Pentru a utiliza funcția mod restricţie, nu permiteți
multor oameni să afle codul de administrator.
11.5.1 Setarea modului restricție
Pentru a activa modul restricție.
1.
2. Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de
la pagina 74).
3.
4.
Stabilirea modului de restricție pentru departamente
Important:
• Asiguraţi-vă că funcția #154 este setată în
prealabil la "ON" (pagina 105).
în mod repetat pentru a afişa "DEPART1. Apăsaţi
MENT SETUP” (Configurare departament).
2. Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de
la pagina 74).
3. Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
selecta “NEW”(Nou).
4. Introduceţi numele, până la 16 caractere (consultați
pagina 56 pentru introducerea de caractere).
5. Introduceţi un cod de departament de 4 cifre cu
ajutorul 0-9.
6. Dacă este necesar, modificați setarea "PRINT" sau
"COPy„. Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru
a afişa setarea dorită.
7.
Editarea modului de restricție pentru departamente
Important:
• Asiguraţi-vă că funcția #154 este setată în
prealabil la "ON" (pagina 105).
1. Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa "DEPARTMENT SETUP” (Configurare departament).
2. Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de
la pagina 74).
3. Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta
“EDIT”(Editare).
4. Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a afişa
articolul dorit.
5. Editați numele dacă este necesar.
6. Editați codul de departament dacă este necesar.
7. Editați setările de departament dacă este necesar.
Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a afişa
setarea dorită.
8.
Ștergerea unui element memorat
Important:
• Asiguraţi-vă că funcția #154 este setată în
prealabil la "ON" (pagina 105).
în mod repetat pentru a afişa "DEPART1. Apăsaţi
MENT SETUP” (Configurare departament).
2. Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de
la pagina 74).
3. Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta
“EDIT”(Editare).
• Pentru a şterge toate articolele, apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta "ERASE
ALL"(Șterge toate).
4. Apăsaţi în mod repetat
sau
pentru a afişa
articolul dorit.
• Pentru a anula ştergerea, apăsaţi
.
5.
11.5.2 Vizualizare contor şi număr documente
imprimate pentru departamente
Pentru a vizualiza numărul de copii/pagini tipărite
pentru departamente.
1.
2. Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de
la pagina 74).
3. Apăsaţi în mod repetat
,
,
sau
pentru
a afişa articolul dorit.
Imprimarea unui raport al numărului de copii/pagini
tipărite pentru departamente.
1. Apăsaţi
în mod repetat pentru a afişa "PRINT
REPORT” (Raport tipărire).
2. Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a
selecta “DEPT.PRINT COUNT”.
3. Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de
la pagina 74).
4.
Resetarea contoarelor pentru departamente
în mod repetat pentru a afişa "DEPART1. Apăsaţi
MENT SETUP” (Configurare departament).
2. Introduceţi codul de administrator (funcția #151
de la pagina 74).
3. Apăsaţi
sau
în mod repetat pentru a selecta
“RESET COUNTER”(Resetare contor).
4.
•
Pentru a anula resetarea, apăsaţi
.
105
11. Informatii utile
Notă:
• Contorul copiilor/imprimărilor va fi resetat numai
când este activat modul restricție (funcția # 154 la
pagina 105).
11.6 Dispozitivul de memorie
USB
Puteţi imprima fişierele stocate pe un dispozitiv de
memorie USB şi salva fişiere pe un dispozitiv de
memorie USB.
Notă:
• Un dispozitiv de memorie USB din categoria de
stocare în masă (Format: FAT12/FAT16/FAT32,
Dimensiune sector: 512 byți poate fi utilizat cu
acest aparat.
• Următoarele tipuri de dispozitive de memorie USB
nu pot fi utilizate:
– dispozitive formatate NTFS
– dispozitive USB flash cu LUN (Număr unitate
logică) multiple
– dispozitive de memorie flash USB multi-partiţie
– dispozitive cu o caracteristică de criptare/
securitate
– dispozitive cu funcție de hub USB încorporată
Chiar dacă memoria Dvs. USB nu este de aceste
tipuri, e posibil să nu funcționeze cu această
unitate.
• Dacă dispozitivul de memorie flash USB este
conectat prin intermediul unui hub USB, dispozitivul
de memorie flash USB nu va fi recunoscut. Nu vă
conectaţi prin intermediul unui hub USB.
• Pentru a reconecta un dispozitiv de memorie USB,
asiguraţi-vă că scoateți complet dispozitivul de
memorie USB înainte de a-l conecta din nou.
• Pentru fiecare pagină scanată e nevoie de până
la 10 MB de spațiu liber.
• Pentru a asigura respectarea valorilor limita de
emisie continuă:
– utilizaţi numai memorii USB care respectă
standardele EMC (Exemplu: CE, FCC)
Directoarele pe un dispozitiv de memorie USB
Când salvaţi fişiere în dispozitivul de memorie USB,
următorul director este creat pe dispozitivul de
memorie USB.
USB:/(Nume unitate)/IMAGE/XXXXXXXX
(“XXXXXXXX” sunt ultimele 8 cifre ale adresei MAC.)
Important:
• Nu scoateţi dispozitivul de memorie USB și nu
opriți comutatorul de alimentare în timpul citirii
sau scrierii datelor. Aceasta ar putea deteriora
unitatea sau corupe fişierul.
• Asiguraţi-vă că faceți o copie de rezervă a datelor.
• Nu suntem responsabili pentru niciun fel de
daune survenite în dispozitivul Dvs. de memorie
USB care rezultă din date corupte sau pierdere
de date.
• Atunci când aruncaţi sau donați dispozitivul de
memorie USB, vă recomandăm să ştergeţi datele
stocate. Datele stocate pe un dispozitiv de
memorie USB sunt doar responsabilitatea
dumneavoastră, a clientului.
106
11.07 Tava de intrare inferioară
(opţional)
Puteţi adăuga o tava de intrare inferioară Consultaţi
pagina 13 pentru informaţii despre accesorii.
Pentru numărul de coli pe care le puteți încărca în
unitate, consultaţi pagina 141.
• Unitatea este setată implicit pentru imprimare
la dimensiunea A4, hârtie simplă.
– Pentru a utiliza alte dimensiuni de hârtie,
modificați setarea dimensiunii hârtiei de
înregistrare (funcția #382 la pagina 77).
– Pentru a utiliza alte tipuri de hârtie,
modificați setarea tipului hârtiei de
înregistrare (funcția #385 la pagina 78).
Important:
• Înainte de a începe instalarea tăvii de intrare
inferioară, deconectaţi cablul de alimentare de
la unitate.
• După instalare, puteţi selecta tava de intrare
inferioară pentru a fi utilizată pentru următoarele:
– Tava de intrare hârtie pentru imprimare liste
și rapoarte (funcția #390 la pagina 78).
– Setarea tăvii de intrare hârtie pentru faxuri
(funcția #440 la pagina 83). (
)
– Setarea tăvii de intrare hârtie pentru copiere
(funcția #460 la pagina 85).
– Setarea tăvii de intrare hârtie pentru PCL
(funcția #760 la pagina 87). (
)
• Pentru a folosi tava de intrare inferioară cu
computerul dvs., trebuie să modificaţi proprietăţile imprimantei. Consultaţi pagina 107 pentru
detalii.
Avertizare privind tava de intrare inferioară
•
Nu scăpaţi pe jos tava de intrare inferioară.
11. Informatii utile
•
Ţineţi tava de intrare inferioară cu ambele mâini
când demontaţi sau instalaţi. Tava de intrare
inferioară cântăreşte aproximativ 3,6 kg când
este complet încărcată cu hârtie de înregistrare.
4 Faceţi clic pe [Auto Configuration] din sub-
5
categoria [Device].
• Tava de intrare inferioară va fi detectată
automat.
– Pentru [Number of Input Tray](Număr
tavă intrare), va fi selectat .
Dacă setarea nu este modificată automat,
schimbați-o manual.
[OK]
Aprox. 3,6 kg
•
•
Nu poziţionaţi unitatea într-o locație unde este
instabilă sau supusă la vibraţii. Unitatea cântăreşte
aproximativ 25 kg când tava de intrare inferioară
este instalată şi încărcată cu hârtie de înregistrare.
Când deplasați unitatea, aveţi grijă să scoateţi
tava de intrare inferioară în prealabil şi să le mutaţi
separat. Dacă mutaţi unitatea şi tava de intrare
inferioară împreună, tava de intrare inferioară
poate cădea.
11.7.1 Configurarea tăvii de intrare inferioară
Pentru a folosi tava de intrare inferioară împreună cu
calculatorul, procedaţi după cum urmează.
1 Deschideţi fereastra de imprimantă.
Pentru Windows XP:
[Printers and Faxes](Imprimante și faxuri)
Pentru Windows Vista:
[Control Panel](Panou de control)
[Printers]
(Imprimante)
Pentru Windows 7/Windows 8:
[Control Panel](Panou de control)
[Devices
and Printers](Accesorii și Imprimante)
2 Selectați numele unității.
3 Pentru Windows XP:
Selectaţi [Properties] din meniul [File] .
• Va apărea fereastra cu proprietățile
imprimantei.
Pentru Windows Vista:
Selectaţi [Properties] din meniul [Organize].
• Va apărea fereastra cu proprietățile
imprimantei.
Pentru Windows 7/Windows 8:
Dați clic dreapta pe pictograma unității.
[Printer properties] (Proprietăți imprimantă)
•
Va apărea fereastra cu proprietățile
imprimantei.
107
12. . Help
12. Ajutor
12.1 Mesaje de raport (Doar pentru modelele care suportă funcția
fax)
Pentru a indica starea de transmisie/recepţie fax a aparatului, unul dintre următoarele mesaje vor fi tipărite pe
rapoartele jurnal şi de expediere (pagina 62).
Mesaj
COMMUNICATION ERROR
(EROARE DE COMUNICARE)
Cod
Cauză și soluție
40-42
46-72
FF
•
A apărut o eroare de transmisie sau recepţie.
Încercaţi din nou sau consultaţi-vă cu cealaltă parte.
43
44
•
•
A apărut o problemă pe linie. Conectaţi cablul liniei
telefonice la o intrare diferită şi încercaţi din nou.
A apărut o eroare de transmisie internaţională.
Încercaţi să utilizaţi modul de transmisie internaţională (funcția #411 de la pagina 81).
DOCUMENT JAMMED
(DOCUMENT BLOCAT)
-----
•
Extrageţi documentul blocat (pagina 130).
ERROR-NOT YOUR UNIT
(EROARE - DE LA UN ALT APARAT)
53
54
59
70
•
S-a produs o problemă de transmisie sau de
recepţie din cauza unei probleme cu aparatul de
fax al interlocutorului. Verificaţi cu interlocutorul.
MEMORY FULL
(MEMORIE PLINĂ)
-----
•
Memoria este plină de documente recepţionate din
cauza unei lipse de hârtie de înregistrare sau a unui
blocaj al hârtiei. Încărcaţi hârtie (paginile 33, 35,
106) sau extrageţi hârtia blocată (pagina 126).
Dacă setarea PC fax (funcția #442 de la pagina 83)
este setată la “ALWAYS (Întotdeauna)”, verificaţi
conexiunea dintre calculator şi aparat.
Dacă modul de previzualizare fax (funcția #448 de
la pagina 69) este setat la “ON (Activare)”, utilizați
browser-ul web de pe calculatorul conectat prin LAN
pentru a vizualiza, tipări sau salva documentele, iar
apoi ștergeți documentele de care nu mai aveți
nevoie (pagina 69).
•
•
NO DOCUMENT / FAILED PICKUP
(NU EXISTĂ DOCUMENT / PRELUARE
EŞUATĂ HÂRTIE)
-----
OTHER FAX NOT RESPONDING
(FAXUL CORESPONDENT NU
RĂSPUNDE)
-----
•
•
•
•
•
•
Documentul nu a fost corect introdus în aparat.
Reintroduceţi documentul şi încercaţi din nou.
Capacul superior al ADF-ului nu este bine închis.
Împingeți cu fermitate marginile din față și din spate
al capacului superior al ADF-ului, iar apoi introduceți
din nou documentul.
Aparatul de fax al interlocutorului este ocupat sau a
rămas fără hârtie. Încercaţi din nou.
Aparatul de fax al interlocutorului sună de prea
multe ori. Trimiteţi faxul manual (pagina 61).
Aparatul interlocutorului nu este un aparat de fax.
Verificaţi cu interlocutorul.
Numărul pe care l-aţi format nu este alocat.
PRESSED THE 'Stop' KEY
(A FOST APĂSATĂ TASTA „STOP”)
-----
•
Tasta
a fost apăsată, iar comunicarea prin
fax a fost anulată.
THE COVER WAS OPENED
(CAPACUL A FOST DESCHIS)
-----
•
A fost deschis capacul frontal. Închideţi-l şi încercaţi
din nou.
OK
-----
•
Transmisia sau recepţia faxului a reuşit.
108
12. Ajutor
12.1.1 Mesaje prin internet despre rapoartele de fax (lista cu coduri de eroare)
Dacă un fax prin internet nu poate fi trimis sau primit, un cod de eroare este afișat în jurnal și în raportul de
trimitere. Dacă nu puteți rezolva problema prin instrucțiunile următoare, consultați administratorul de rețea.
Cod de eroare
Cauză
Soluție
C0
Există o problemă cu rețeaua.
Verificați cablul de conexiune 10Base-T/100
Base-TX.
C1
O eroare de comunicare a apărut în
timpul procedurii inițiale.
Solicitați interlocutorului să retrimită
documentul.
C2
Conexiunea a fost pierdută din cauza
e-mailului care a fost prea mare.
Setările SMTP sunt incorecte.
Împărțiți documentul în părți mai mici și
retrimiteți-l. Verificați setările SMTP.
C3
Adresa de e-mail a fost incorectă.
Verificați adresele de e-mail înregistrate.
C5
Există o problemă cu rețeaua.
Verificați conexiunea cablului
10Base-T/100Base-TX.
C6
Serverul SMTP specificat nu a putut fi
accesat.
Verificați setările adresei IP a serverului SMTP.
C7
Există o problemă cu rețeaua.
Verificați conexiunea cablului 10Base-T/100
Base-TX.
C8
Formatul datelor recepționate nu este
suportat.
C9
Serverul POP nu poate fi accesat
(adresă IP incorectă a serverului POP).
Serverul POP este căzut.
Serverul POP nu poate fi accesat
(eroare nume de utilizator și parolă).
Solicitați interlocutorului să retrimită datele
atașate într-un format suportat, după cum
urmează:
• Format TIFF-F
• Date imagine care se potrivesc cu
dimensiunea hârtiei
Verificați adresa IP a serverului POP.
CA
Verificați numele de utilizator și parola pentru
POP și setările APOP.
CC-CD
Eroare recepționată de la serverul DNS/ Verificați numele serverului POP. Verificați
conexiunea cu serverul DNS a expirat/
numele serverului SMTP. Verificați adresa IP a
serverul DNS a căzut.
serverului DNS.
CE
Autentificarea a eșuat când s-a încercat Verificați numele de utilizator și parola pentru
conectarea la serverul SMTP
autentificare SMTP.
(autentificare SMTP).
109
12. Ajutor
12.2 Mesaje afișate
12.2.1 Mesaje generale
Pentru a indica starea aparatului, unul sau mai multe dintre mesajele următoare vor apărea pe afişaj.
Afişare
Cauză și soluție
“CALL SERVICE”
•
“CHANGE DRUM”
•
Există o problemă cu cartuşul cilindric. Înlocuiţi cartuşul cilindric.
“CHANGE TONER”
•
•
Cartușul tonerului nu este introdus corect. Reintroduceți-l corect (pagina 19).
Există o problemă cu cartușul tonerului. Înlocuiți cartușul tonerului.
“CHECK CARTRIDGE”
•
Cartușul tonerului sau cartușul cilindric nu este introdus corect.
Reintroduceți-l corect (pagina 19).
“CHECK DOCUMENT”
•
Documentul nu a fost corect introdus în aparat. Extrageţi documentul şi
apoi apăsaţi
pentru a şterge mesajul. Reintroduceţi documentul.
Dacă erorile de alimentare se produc frecvent, curăţaţi rolele de antrenare
a documentului (pagina 133) şi încercaţi din nou.
Capacul superior al ADF-ului nu este bine închis. Împingeți cu fermitate
marginile din față și din spate al capacului superior al ADF-ului, iar apoi
introduceți din nou documentul.
•
“CHECK PAPER TRAY #1”
“CHECK INSTALL INPUT
TRAY #1”
Ceva este în neregulă cu aparatul. Contactaţi personalul nostru de service.
•
Hârtia de înregistrare încărcată nu are dimensiunea corectă. Încărcaţi
hârtie de înregistrare cu dimensiunea indicată pe afişaj.
• Dacă acest mesaj este deseori afişat, modificaţi, de asemenea, şi setarea
de dimensiune a hârtiei de înregistrare (funcţia #380 de la pagina 76).
• Setarea de dimensiune a hârtiei de înregistrare (funcţia #380 de la pagina
76) este setată la “A5”, “B5(ISO)”, “B5(JIS)” sau “16K”, astfel încât
faxurile recepţionate vor fi stocate în memorie. Modificaţi setarea de
dimensiune a hârtiei de înregistrare şi încărcaţi hârtia de înregistrare
corespunzătoare.
Notă:
• “#1”: Verificaţi tava standard de introducere a hârtiei. Dimensiunea afişată
pentru hârtie depinde de setarea de dimensiune a hârtiei de înregistrare
(funcţia #380 de la pagina 76).
• “#2”: Verificaţi tava de introducere manuală/tava multifuncțională.
Dimensiunea afişată pentru hârtie depinde de setarea de dimensiune a
hârtiei de înregistrare (funcţia #381 de la pagina 77).
• “#3”: Verificați tava de introducere de jos. Dimensiunea afişată pentru
hârtie depinde de setarea de dimensiune a hârtiei de înregistrare
(funcţia #381 de la pagina 77).
• Tava de introducere a hârtiei nu este corect instalată. Trageți afară tava de
introducere a hârtiei și reintroduceți-o.
Notă:
• “#1”: Tava de introducere standard
“CHECK PICK UP INPUT
TRAY #1”
•
•
Hârtia de înregistrare nu a fost corect introdusă în aparat. Reintroduceți
hârtia de înregistrare.
Dacă alimentarea greșită se întâmplă frecvent, curățați rolele de prindere
(pagina 134) și încercați din nou.
Notă:
• “#1”: Tava standard de introducere (pagina 33)
• “#2”: Tava manuală/tava multifuncțională (pagina 35)
• “#3”: Tava inferioară de introducere (pagina 106)
“CHECK REAR COVER”
•
Capacul din spate este deschis. Închideți-l.
“COOL DOWN FUSER PLEASE
WAIT”
•
Aparatul răceşte modulul cuptor. Aşteptaţi un interval de timp.
110
12. Ajutor
Afişare
Cauză și soluție
“DRUM LIFE LOW”
•
“DRUM LIFE OVER”
•
“EMAIL SIZE OVER”
•
“FAX IN MEMORY”
•
“FAX PREVIEW”
•
“FILE SIZE OVER”
•
“FRONT COVER OPEN”
•
“KEEP COPYING”
•
“LOW TEMP.”
•
“MEMORY FULL”
•
•
•
Durata de viaţă a cilindrului se apropie de sfârşit. Dacă nu aveți un nou
cartuș la îndemână, ar trebui să cumpărați unul cât mai curând posibil,
deoarece cartușul curent este aproape de sfârșitul duratei de viață.
Cartușul cilindric a ajuns la sfârșitul duratei de viață. Înlocuiți cartuşul
cilindric imediat.
La efectuarea scanării la adresa de e-mail, dimensiunea totală de fişiere a
datelor scanate depăşeşte limitarea de dimensiune a fişierului. Împărţiţi
documentul în secţiuni.
Aparatul are un document în memorie. Consultaţi celelalte instrucţiuni din
mesaj pentru a tipări documentul. Pentru capacitatea memoriei faxului,
consultaţi pagina 137.
Dacă modul de previzualizare fax (funcția #448 de la pagina 69) este
setat la “ON (Activare)”,
– vizualizaţi, tipăriţi sau salvaţi documentele fax recepţionate utilizând un
browser web de pe calculatorul conectat prin LAN şi apoi ştergeţi
documentele inutile (pagina 69).
– comutaţi setarea la “OFF (Dezactivare)”. Documentele fax stocate în
memorie vor fi tipărite automat.
La efectuarea scanării la serverul FTP sau la scanarea în folderul SMB,
dimensiunea totală de fişiere ale datelor scanate a depăşit limitarea de
dimensiune a fişierului. Împărţiţi documentul în secţiuni.
Capacul din față este deschis. Închideți-l.
Copierea s-a întrerupt din cauza unei probleme (Exemplu: lipsa hârtiei de
înregistrare sau un blocaj al hârtiei). Consultaţi celelalte instrucţiuni afişate
pentru a continua copierea.
Interiorul aparatului este extrem de rece, iar aparatul nu poate fi utilizat.
Folosiţi aparatul într-o zonă mai caldă.
La efectuarea transmisiei în memorie, documentul stocat a depăşit
capacitatea memoriei aparatului. Expediaţi întregul document manual.
La efectuarea copiei, documentul stocat a depăşit capacitatea memoriei
aparatului. Apăsați
pentru a şterge mesajul. Împărţiţi documentul în
secţiuni.
Nu mai există spațiu pentru a stoca noi itemi în agenda telefonică. Ștergeți
itemii care nu sunt necesari (pagina 59).
“MODEM ERROR”
•
Ceva este în neregulă cu modemul aparatului. Contactaţi personalul nostru
de service.
“NO FAX REPLY”
•
Aparatul de fax al interlocutorului este ocupat sau a rămas fără hârtie.
Încercaţi din nou.
“OUT OF PAPER INPUT TRAY
#1”
•
Hârtia de înregistrare nu este încărcată în tava de introducere manuală.
Încărcaţi hârtie.
Notă:
• “#1”: Tava standard de introducere (pagina 33)
• “#2”: Tava manuală/tava multifuncțională (pagina 35)
• “#3”: Tava inferioară de introducere (pagina 106)
“PAPER IN TRAY #2”
•
Hârtia de înregistrare este instalată în tava de introducere manuală
(pagina 35).
“PAPER JAMMED”
“OPEN REAR COVER”
“OPEN FRONT COVER”
•
S-a produs un blocaj al hârtiei de înregistrare. Îndepărtaţi hârtia blocată
(pagina 126).
Îndepărtați folia protectoare de pe cartușul cilindric (pagina 20).
•
111
12. Ajutor
Afişare
Cauză și soluție
“PC FAIL OR BUSY”
•
•
•
Cablul sau cordonul de alimentara al calculatorului nu este conectat corect.
Verificaţi conexiunile (paginile 22, 28).
Calculatorul are o anumită problemă. (Exemplu: Asigurați-vă că
calculatorul este pornit.)
Aplicația de scanare Muti-Function Station nu funcționează corect pe
calculator. Restartați calculatorul și încercați din nou.
“PCFAX”
•
Dacă setarea PC fax (funcția #442 de pe pagina 83) este setată la
“ALWAYS (Întotdeauna)”,
– verificați conexiunea dintre calculator și aparat.
– verificați dacă calculatorul este pornit.
“PLEASE WAIT”
•
Unitatea se încălzeşte. Aşteptaţi un interval de timp.
“POLLING ERROR”
•
Aparatul de fax al interlocutorului nu oferă funcţia de apel selectiv.
Verificaţi cu interlocutorul.
“REDIAL TIME OUT”
•
Aparatul de fax al interlocutorului este ocupat sau a rămas fără hârtie.
Încercaţi din nou.
“REMOVE DOCUMENT”
•
•
Documentul este blocat. Extrageţi documentul blocat (pagina 130).
S-a încercat expedierea sau copierea unui document cu o lungime mai
mare de 600 mm, folosind alimentatorul automat de documente. Extrageţi
documentul şi apoi apăsaţi
pentru a şterge mesajul. Împărţiţi documentul în două sau mai multe coli şi încercaţi din nou.
Capacul superior al ADF-ului nu este bine închis. Împingeți cu fermitate
marginile din față și din spate al capacului superior al ADF-ului, iar apoi
introduceți din nou documentul.
•
“REMOVE PAPER IN INPUT
TRAY #2”
“RX MEMORY FULL”
“SLEEP”
•
Hârtia de înregistrare este instalată în tava de introducere manuală atunci
când încercaţi să recepţionaţi faxuri sau să tipăriţi rapoarte. Extrageți hârtia
de înregistrare din tava de introducere manuală.
• Memoria este plină de documente recepţionate din cauza unei lipse de
hârtie de înregistrare sau a unui blocaj al hârtiei. Încărcați hârtie (pagina
32) sau extrageţi hârtia blocată (pagina 126).
• Dacă funcția PC fax (funcția #442 de la pagina 83) este setată la “ALWAYS”,
– verificați conexiunea dintre calculator și aparat.
– verificați dacă calculatorul este pornit.
• Dacă modul de previzualizare fax (funcția #448 de la pagina 69) este
setat la “ON”(Activare),
– vizualizaţi, tipăriţi sau salvaţi documentele fax recepţionate utilizând
browser-ul web de pe calculatorul conectat prin LAN şi apoi ştergeţi
documentele inutile (pagina 69).
– comutaţi setarea la“OFF” (Dezactivare). Documentele fax stocate în
memorie vor fi tipărite automat.
• După ce aparatul a fost în modul de economisire a energiei (funcția #403
de la pagina 78) timp de până la 5 minute, acesta va intra în modul sleep.
Apăsați pe orice buton pentru a pune aparatul în așteptare pentru
următorul proces.
Notă:
• Aparatul poate să nu intre în modul sleep când emite avertizări de alertă
sau când afișează mesaje de eroare.
“TONER EMPTY”
•
Tonerul este gol. Înlocuiţi imediat cartuşul tonerului.
“TONER LIFE LOW”
•
Durata de viaţă a tonerului se apropie de sfârşit. Înlocuiţi cartuşul cu
tonerului cât mai repede posibil.
“TONER LIFE OVER”
•
Cartușul de tonerului și-a încheiat durata de viață. Înlocuiţi imediat cartuşul
tonerului.
“TONER LOW”
•
Durata de viaţă a tonerului se apropie de sfârşit. Înlocuiţi cartuşul tonerului
cât mai repede posibil.
“TRANSMIT ERROR”
•
A apărut o eroare de transmisie. Încercaţi din nou.
112
12. Ajutor
Afişare
Cauză și soluție
“USB MEMORY ACCESS
ERROR”
•
•
“USB MEMORY FILE SIZE
OVER”
•
•
Dispozitivul de stocare USB a fost îndepărtat în timp ce era accesat pentru
citire/scriere. Introduceți dispozitivul și repetați operația.
A apărut o eroare în timp ce dispozitivul de stocare USB era accesat
pentru citire/scriere. Utilizând un calculator, verificați dacă dispozitivul
poate citi și scrie în mod normal.
Nu mai există spațiu pentru a salva noi date pe dispozitivul de stocare
USB. Ștergeți datele care nu vă mai sunt necesare utilizând un calculator.
Când s-a realizat scanarea dispozitivului de stocare USB, numărul total de
pagini scanate a depășit limita. Împărţiţi documentul în secţiuni.
“USB MEMORY FORMAT
ERROR”
•
Dispozitivul de stocare este neformatat sau este formatat într-un format
nesuportat (de exemplu, NTFS). Utilizând un calculator, formatați-l ca
FAT32. Formatarea va șterge toate informațiile de pe dispozitivul de
stocare USB. Asigurați-vă că ați realizat o copie de rezervă a informațiilor
înainte de formatare.
“USB MEMORY MEDIA ERROR”
•
Un dispozitiv de stocare USB nesuportat este conectat. Dispozitivele cu
funcții particulare de securitate sau funcții de hub nu pot fi folosite.
“USB MEMORY NOT
INSERTED”
•
•
“USB MEMORY WRITE
PROTECT”
•
Dispozitivul de stocare USB a fost îndepărtat din aparat. Reintroduceți-l.
Nu există niciun dispozitiv de stocare USB introdus în acest aparat.
Introduceți unul.
Întrerupătorul de protecție la scriere a dispozitivului de stocare USB este
pe poziția blocare. Deblocați întrerupătorul pentru a permite accesul la
scriere.
Folderul pentru salvare pe dispozitivul de stocare USB este setat pe „read
only” (doar citire). Utilizând un calculator, setați folderul de salvare la
„writable” (scriere). (Pentru detalii despre specificațiile de salvare a
numelui folderului, consultați pagina 106.)
•
113
12. Ajutor
12.2.2 Mesajele interfeței
Afişare
Cauză și soluție
“CONNECT ERROR”
•
•
“DATA ERROR”
•
•
•
•
•
Adresa IP a serverului sau configurația rețelei este incorectă. Consultați
administratorul de rețea.
Serverul este căzut. Consultați administratorul de rețea.
Cablul sau cordonul de alimentare a calculatorului nu este conectat corect.
Verificaţi conexiunile (paginile 22, 28).
Adresa IP a serverului sau configurația rețelei este incorectă. Consultați
administratorul de rețea.
Calculatorul dumneavoastră nu are suficientă memorie. Schimbați la o
rezoluție mai mică pentru a scana și încercați din nou.
Configurația serverului de e-mail necesită autentificare. Verificați
configurația serverului de e-mail.
Folderul SMB este doar pentru citire. Consultați administratorul de rețea.
“EMAIL SIZE OVER”
•
“FILE SIZE OVER”
•
“LOGIN ERROR”
•
“NAME ERROR”
•
•
Numele serverului este incorect. Consultați administratorul de rețea.
Serverul este căzut. Consultați administratorul de rețea pentru a activa
serverul.
“OFFLINE”
•
Cablul sau cordonul de alimentare a calculatorului nu este conectat corect.
Verificaţi conexiunile (paginile 22, 28).
Verificați dacă calculatorul este pornit.
•
La efectuarea scanării la adresa de e-mail, dimensiunea totală de fişiere a
datelor scanate depăşeşte limitarea de dimensiune a fişierului. Împărţiţi
documentul în secţiuni.
La efectuarea scanării la serverul FTP sau la scanarea în folderul SMB,
dimensiunea totală de fişiere ale datelor scanate a depăşit limitarea de
dimensiune a fişierului. Împărţiţi documentul în secţiuni.
Numele sau parola de logare a serverului este incorectă sau nu aveți
permisiunea de a vă loga la server. Consultați administratorul de rețea.
“PATH ERROR”
•
Calea serverului FTP sau folderul SMB nu este corect. Consultați
administratorul de rețea.
“PC ACCESS ERROR”
•
•
Verificați dacă calculatorul este pornit.
Aplicația de scanare Multi-Function Station nu funcționează corect pe
calculator. Restartați calculatorul și încercați din nou.
În cazul în care calculatorul este ocupat, închideți alte aplicații.
Software-ul dumneavoastră firewall blochează conexiunea LAN. Dezactivați software-ul firewall sau schimbați setările firewall-ului pentru a permite
aparatului să vă acceseze calculatorul.
Cablul sau cordonul de alimentare a calculatorului nu este conectat corect.
Verificaţi conexiunile (paginile 22, 28).
Calculatorul are o anumită problemă. (Exemplu: Asigurați-vă că este pornit
calculatorul.)
Aplicația de scanare Muti-Function Station nu funcționează corect pe
calculator. Restartați calculatorul și încercați din nou.
•
•
“PC FAIL OR BUSY”
•
•
•
114
12. Ajutor
12.3 Coduri pentru starea rețelei (doar pentru modelele care suportă
LAN)
Puteți confirma starea detaliată a rețelei când un mesaj este afișat în timpul scanării calculatorului (pagina 114)
sau când o funcție a rețelei nu funcționează corect.
1
•
Codul de stare a rețelei este indicat.
2
Cod
Stare
Cauză
Soluție
000
Neconectat
Aparatul nu este conectat corect la
rețea.
Verificați conexiunile (pagina 22).
110
Offline
Adresa IP nu este configurată.
Configurați adresa IP.
112
Offline
Adresa IP nu este stabilită, deoarece
configurația IP nu este corectă.
Corectați configurația informațiilor
adresei IP.
113
Offline
Adresa IP nu este determinată,
deoarece adresa IP este duplicată.
Schimbați adresa IP.
121
Offline
Aparatul alocă în mod automat o
adresă IP, utilizând un server DHCP.
—
128
Offline
Consultați administratorul de rețea.
131
Offline
Nu există niciun răspuns de la
serverul DHCP sau a apărut o eroare
cu serverul DHCP.
Acestui aparat i se alocă automat o
adresă IP prin folosirea lui Auto IP.
210
Online
Rețeaua este online prin configurarea
manuală a adresei IP.
—
220
Online
Rețeaua este online prin alocarea
adresei IP folosind DHCP.
—
230
Online
Rețeaua este online prin alocarea
adresei IP folosind DHCP.
—
342
Online
NetBIOS nu funcționează, deoarece
numele NetBIOS nu este corect.
Corectați numele mașinii (funcția #507
de la pagina 91).
343
Online
NetBIOS nu funcționează, deoarece
numele NetBIOS duplică alte nume.
Schimbați numele mașinii (funcția #507
de la pagina 91).
344
Online
352
353
354
355
801-999
Nu se poate rezolva numele NetBIOS
dintre alte rețele, deoarece nu există
niciun server WINS specificat.
Online
Bonjour nu funcționează, deoarece
numele gazdei lui Bonjour nu este
corect.
Online
Bonjour nu funcționează, deoarece
numele gazdei lui Bonjour duplică alte
nume.
Online
Bonjour nu funcționează, deoarece
numele serviciului Bonjour nu este
corect.
Online
Bonjour nu funcționează, deoarece
numele gazdei lui Bonjour duplică alte
nume.
Eroare de sistem A apărut eroarea de sistem.
—
Consultați administratorul de rețea.
Corectați numele mașinii (funcția #507
de la pagina 91).
Schimbați numele mașinii (funcția #507
de la pagina 91).
Corectați numele serviciului Bonjour
(pagina 99).
Schimbați numele serviciului Bonjour
(pagina 99).
Contactați personalul nostru de service.
115
12. Ajutor
12.4 Când o funcție nu funcționează
12.4.1 General
Problemă
Cauză și soluție
Aparatul nu funcţionează.
•
Tava de ieşire se umple rapid •
sau hârtia de înregistrare nu
se stivuieşte corect în tava de
ieşire.
Nu pot regla volumul, afișa
•
articolele memorate în
agendă.
•
O eroare de tipărire este
afișată în timp ce se folosesc
următoarele.
– PC FAX (
)
– Remote Control (Telecomandă)
– Instrumentul de setare a
LAN-ului wireless (
)
Multi-Function Station nu
funcționează corespunzător.
Nu pot instala sau dezinstala
Multi-Function Station.
116
Umiditatea ridicată poate cauza ondularea hârtiei. Încercaţi să întoarceţi
hârtia şi să o reintroduceţi. Dacă hârtia este puternic ondulată, vă rugăm
să o extrageţi din tava de ieşire. În cazul în care continuaţi să aveţi această
problemă, contactaţi personalul nostru de service.
Aparatul este setat la modul scanare sau la modul copiere. Setați aparatul
la modul fax, apăsând
(pagina 24). Dacă încă aveți această problemă,
contactați personalul nostru de service.
Driverul imprimantei este folosit pentru PC FAX, Remote Control (Telecomandă) și instrumentul de setare a LAN-ului wireless. Erorile de transmitere vor fi afișate precum erori de tipărire.
•
În cazul în care cablul USB nu este conectat la un port USB, conectați
cablul direct la conectorul interfeței USB de pe calculatorul dumneavoastră.
• Asigurați-vă că aveți instalat ultimul Service Pack disponibil pentru
versiunea de Windows instalată pe calculatorul dumneavoastră.
Consultați site-ul Microsoft pentru detalii.
• Verificați dacă calculatorul dumneavoastră are suficientă memorie și spațiu
pe hard-disk. În cazul în care calculatorul vă avertizează că memoria este
insuficientă, închideți alte aplicații. Dacă nu există suficient spațiu pe
hard-disk, ștergeți fișierele care nu sunt necesare.
• Desintalați o dată Multi-Function Station și reinstalați-o.
• Unele dintre fișierele necesare pentru instalarea sau dezinstalarea lui Multifunction Station pot fi corupte. Utilizați utilitarul MfsCleaner (pe care îl găsiți
pe CD-ROM-ul furnizat) pentru a rezolva problema.
1. Inserați CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.
• Programul de setare va porni automat.
2. [Tools] (Instrumente)
[Cleanup Tool] (Instrument de curățare)
• Fereastra [MfsCleaner] va apărea.
3. Executați clic pe [Clean] (Ștergere), iar apoi clic pe [Yes] (Da) pentru
a restarta calculatorul.
Notă:
• Pentru a instala Multi-Function Station din nou, consultați pagina 27.
Nu pot vedea instrucțiunile de •
operare folosind
Multi-Function Station.
•
Nu pot găsi asocierea dintre
[Target Device](Dispozitiv-țintă)
sau [Device Select] (Selectare
dispozitiv)când operez
următoarele funcții.
– Scanning (Scanare)
– Remote control (Telecomandă)
– PC FAX (
)
– Device monitor (Dispozitiv
monitor)
Am uitat parola pentru
programarea funcției prin
operare la distanță.
Verificați conexiunile (pagina 22, 28).
•
Instalați înainte instrucțiunile de operare în calculator (pagina 29).
Driverul imprimantei nu a fost instalat. Instalați-l pe calculatorul
dumneavoastră (pagina 27).
Poate ați schimbat funcția de programare a parolei. Dacă nu vă amintiți,
atribuiți o altă parolă folosind funcția #155 (pagina 74). Când vi se cere să
introduceți parola curentă, introduceți “0101” în loc.
12. Ajutor
Problemă
Cauză și soluție
Am uitat codul curent de
administrator pentru modul
setărilor de restricție (funcția
#151 de la pagina 74).
Funcțiile legate de e-mail nu
funcționează cum trebuie
(doar pentru modelele care
suportă LAN). (
)
“CHECK PICK UP INPUT
TRAY #2” este încă afișat
chiar și după îndepărtarea
hârtiei de înregistrare, care
nu a fost corect introdusă în
tava multifuncțională. (
)
•
Trebuie să schimbați codul de administrator. Dacă nu vi-l amintiți, atribuiți
o nouă parolă folosind funcția #151 (pagina 74). Când vi se cere să
introduceți parola curentă, introduceti “0101” în loc.
•
Pentru mediile în care criptarea SSL/TLS este necesară să trimiteți un
e-mail, activați SSL din setările serverului de email. Oricum, SSL nu este
folosit pentru fax prin internet.
•
Mânerul de ridicare a tăvii multifuncționale nu este ridicat. Vă rugăm să vă
asigurați că mânerul de ridicare este ridicat ferm când setați hârtia de
înregistrare. Pentru detalii despre cum să operați mânerul, consultați
pagina 36.
“PAPER JAMMED” este încă
afișat chiar și după îndepărtarea hârtiei de înregistrare
blocate din tava multifuncțională. (
)
•
Mânerul de ridicare a tavei multifuncționale nu este ridicat. Vă rugăm să vă
asigurați că mânerul este ferm ridicat. Pentru detalii despre cum să operați
mânerul, consultați pagina 36.
12.4.2 Probleme de tipărire
Problemă
Cauză și soluție
Hârtia de înregistrare este
zbârcită sau pliată când este
tipărită.
•
Asigurați-vă că pagina de înregistrare este încărcată corespunzător
(pagina 32).
•
Încercați să întoarceți pagina de înregistrare sau să o rotiți la 180 de grade.
Calitatea tipăririi este slabă
(de exemplu, are pete, puncte
neclare sau linii).
•
ABC
•
Unele pagini au instrucțiuni în care se recomandă pe care parte să se
tipărească. Încercați să întoarceți pagina de înregistrare.
Poate ați folosit o pagină cu un conținut de bumbac si/sau de fibre mai
mare de 20 %, ca un antet sau ca o pagină de CV.
Hârtia de înregistrare este prea umedă. Utilizați o nouă hârtie.
•
Am schimbat hârtia de
înregistrare, dar calitatea
tipăririi este în continuare
slabă.
•
O coală de hârtie este
aruncată.
•
•
•
•
•
Sticla sau rolele sunt murdare cu lichid de corectare etc. Curăţaţi-le
(pagina 132, 133). Vă rugăm să nu introduceţi un document înainte de
uscarea completă a lichidului de corectare.
Funcţia de mod de economisire toner #482 este activată (ON) (pagina 79).
Tonerul rămas este insuficient. Înlocuiți cartușul tonerului.
Pentru a verifica durata de viaţă şi calitatea cilindrului, vă rugăm să tipăriţi
lista de testare a imprimantei (pagina 103). În cazul în care calitatea
tipăririi este redusă, înlocuiţi cartuşul de toner şi cartuşul cilindric.
Ați plasat documentul orientat în direcția greșită când ați utilizat copiatorul.
Interlocutorul a aşezat greşit documentul în aparatul său de fax.
Luaţi legătura cu interlocutorul (doar pentru modelele care suportă funcția
de fax).
117
12. Ajutor
Problemă
Nu pot să instalez driverul
pentru imprimanta PCL. (
Cauză și soluție
•
)
•
Driverul PCL poate fi instalat selectând [Modify] (Modificare)
[Add
PCL Printer Driver] (Adăugare driver pentru imprimantă PCL) din meniul
de instalare.
Driverul PCL poate fi găsit în folderul următor pe CD-ROM-ul furnizat.
Procesor
Cale fișier
32 de biți
“D:\Drivers\Object\Printer\32bit\PCL”
64 de biți
“D:\Drivers\Object\Printer\64bit\PCL”
(unde “D” este litera unității CD-ROM)
Obiectele colorate și gri sunt
•
tipărite în negru în loc de gri
când se printează din Microsoft PowerPoint® sau din alte
aplicații.
Când folosiți unitatea ca
•
imprimantă, rezultatul printării
este distorsionat.
Tonerul nu este fixat pe
pagina de înregistrare care
iese prin partea din spate.
•
Selectați [Color] (Colorat) sau schimbați verificarea după [Grayscale] (Gri)
în dialogul de tipărire astfel încât obiectele colorate sau gri vor fi printate în
gri așa cum trebuie.
Când unitatea este conectată cu calculatorul prin USB, dacă anulați
tipărirea folosind calculatorul, atunci imediat restartați tipărirea, rezultatul
tipăririi poate fi distorsionat. Pentru a anula aceasta, trebuie să așteptați
60 de secunde înainte de a tipări din nou.
Mânerul verde dinăuntrul capacului din spate este în poziție liberă.
Împingeți mânerul verde în poziția sa originală. De asemenea, asigurați-vă
că ați închis capacul din spate după ce ați tipărit.
12.4.3 Scanner
Problemă
Cauză și soluție
Nu pot scana.
•
•
•
•
•
•
•
•
Documentul nu este introdus
în aparat atunci când acesta
este folosit ca scanner (doar
pentru alimentatorul automat)
(
)
•
Scanarea continuă chiar şi
după ce aţi executat clic pe
[Cancel] (Anulare).
•
118
Când scanaţi la rezoluţie ridicată, este necesară o cantitate mare de
memorie disponibilă. În cazul în care calculatorul emite o avertizare de
memorie redusă, închideţi alte aplicaţii şi încercaţi din nou.
Selectați o rezoluție mai redusă și încercați din nou.
Reduceți aria de scanare și încercați din nou.
1. Pentru a previzualiza imagea scanată, executați clic pe [Preview]
(Previzualizare).
2. Puteți trage cadrul pentru a specifica zona de scanare.
3. Executați clic pe [Scan] (Scanare) pentru a porni scanarea.
Aparatul este în funcțiune. Încercați mai târziu.
Nu există suficient spațiu pe hard-disk. Ștergeți fișierele care nu sunt
necesare și încercați din nou.
Verificați conexiunea dintre calculator și aparat (pagina 22, 28).
Reporniți calculatorul și încercați din nou.
Ați încercat să scanați un document mai lung decât dimensiunea paginii pe
care ați setat-o. Schimbați setarea sau împărțiți documentul în
dimensiunea potrivită a paginii și încercați din nou.
Extrageţi documentul din alimentatorul automat de documente şi
reintroduceţi-l (pagina 38).
Vă rugăm să aşteptaţi. Acceptarea cererii de anulare poate dura un
interval de timp mai lung.
12. Ajutor
Problemă
Cauză și soluție
Numele calculatorului dorit nu •
va fi afişat la aparat atunci
când se scanează documente •
din aparat (doar pentru
modelele care suportă LAN).
(
)
•
Dungi (franjuri) apar pe
rezultatul scanării (copierii).
•
Driverul de imprimantă nu a fost instalat. Instalaţi-l pe calculatorul
dumneavoastră (pagina 27).
Funcţia de afişare a denumirii calculatorului a fost setată la [Off] (Dezactivare). Setaţi [PC name list up on device] (Listare denumire calculator
pe dispozitiv) la [On] (Activare) (pagina 30).
Numărul maxim de calculatoare de pe LAN este conectat cu unitatea (până
la 30 de calculatoare). Setaţi [PC name list up on device] (Listare
denumire calculator pe dispozitiv)la [Off] (Dezactivare) pentru celelalte
calculatoare (pagina 30).
Franjurile de interferentă (falduri perturbatoare) pot apărea în funcție de
relația dintre tipul documentului original și rezoluția scanării (copierii).
În mod particular, pot apărea când s-au scanat materiale tipărite (reviste,
broșuri). Este un simptom normal pentru scanări.
În orice caz, schimbând rezoluția aceasta se poate îmbunătăți.
12.4.4 Copiator
Problemă
Cauză și soluție
Aparatul nu efectuează copii.
•
•
•
Nu puteţi efectua copii în timpul programării. Efectuaţi copia după
programare.
Documentul nu a fost corect introdus în aparat (pagina 38).
Pagina de înregistrare nu este încărcată sau aparatul a rămas fără hârtie.
Încărcaţi hârtie (pagina 32).
Literele din documentele
copiate nu sunt clare.
•
Documentul original este prea întunecat sau prea luminos. Modificaţi
contrastul (pagina 48) şi încercaţi din nou.
Documentele copiate sunt
prea întunecate şi nu pot fi
citite.
•
Aţi folosit ca document o hârtie colorată. Modificaţi contrastul (pagina 48)
şi faceţi o copie mai luminoasă a documentului, folosind rezoluţia “TEXT”
(pagina 48).
12.4.5 Fax
Problemă
Cauză și soluție
Nu pot transmite documente.
•
•
•
•
•
Nu pot trimite un fax
internaţional.
•
•
Interlocutorul reclamă că
literele din documentul
recepţionat sunt deformate.
•
•
Interlocutorul reclamă
calitatea slabă a
documentelor recepţionate.
•
•
Cablul telefonic este conectat la mufa [EXT] a aparatului.
Conectaţi la mufa [LINE] (Linie) (pagina 22).
Aparatul de fax al interlocutorului este ocupat sau a rămas fără hârtie.
Încercaţi din nou.
Aparatul interlocutorului nu este un aparat de fax. Verificaţi cu interlocutorul.
Aparatul de fax al interlocutorului nu a răspuns automat la fax. Trimiteţi
faxul manual (pagina 61).
Setaţi viteza maximă de fax la “14.4kbps” (funcția #418 de la pagina 81).
Folosiţi modul de transmisie internaţională (funcția #411 de la pagina 81).
Adăugaţi două pauze la sfârşitul numărului de telefon sau formaţi numărul manual.
Dacă linia dumneavoastră dispune de servicii speciale precum apel în
aşteptare, este posibil ca serviciul să fi fost activat pe durata transmisiei.
Conectaţi aparatul la o linie care nu dispune de asemenea servicii.
Un alt telefon de pe aceeaşi linie este scos din furcă. Închideţi postul
secundar şi încercaţi din nou.
Încercaţi să copiaţi documentul. Dacă imaginea copiată este clară, este
posibil să existe o defecţiune la aparatul interlocutorului.
Dacă imaginea copiată nu este clară, este prea întunecată sau apar linii
albe şi negre sau pete, consultaţi „12.4.2 Probleme de tipărire”, pagina 117.
Documentul original este prea întunecat sau prea luminos. Modificaţi
contrastul (pagina 61) şi încercaţi din nou.
119
12. Ajutor
Problemă
Cauză și soluție
Interlocutorul reclamă că
documentele recepţionate
sunt prea întunecate şi nu
pot fi citite.
•
Nu pot recepţiona documente. •
•
•
•
•
Nu pot primi întregul document (doar pentru modelele
care suportă LAN). (
)
•
Nu pot recepţiona documente
automat.
•
•
Pe ecran apare mesajul
•
„CONNECTING.....” (Conectare), dar nu se pot recepţiona
faxuri.
Calitatea de tipărire a
•
documentelor recepţionate
este redusă.
•
Interlocutorul reclamă că nu
poate expedia un document.
•
•
•
•
Nu pot selecta modul de
recepţie dorit.
•
•
Când o extensie de telefon
este conectată, nu pot primi
documente prin apăsarea
.
120
•
•
•
Aţi folosit ca document o hârtie colorată. Modificaţi contrastul (pagina 48) şi
faceţi o copie mai luminoasă a documentului, folosind rezoluţia „TEXT”
(pagina 48) și încercați din nou.
Cablul telefonic este conectat la mufa [EXT] a aparatului.
Conectaţi la mufa [LINE] (Linie) (pagina 22).
Setarea PC fax (funcția #442 de la pagina 83) este activată, iar documentele fax recepţionate sunt automat transferate la calculator. Vizualizaţi
documentele recepţionate folosind calculatorul (pagina 68).
Modul de previzualizare fax (funcţia #448 de la pagina 69) este activat, iar
documentele fax recepţionate sunt stocate automat în memorie. Vizualizaţi
documentele recepţionate folosind browser-ul web pe calculatorul conectat
prin LAN (pagina 69).
Setaţi viteza maximă de fax la “14.4kbps” (funcția #418 de la pagina 81).
Hârtia de înregistrare este instalată în tava de introducere manuală.
Îndepărtaţi hârtia de înregistrare din tava de introducere manuală.
Funcția fax către adresa de e-mail (funcția #452 la pagina 84) este activată.
În acest caz, doar faxurile care nu depășesc capacitatea memoriei (pagina
137) pot fi primite. Dezactivați funcția, apoi întrebați interlocutorul să
retrimită documentul.
Modul de recepţie este setat la TEL. Setaţi la modul FAX ONLY (pagina
64) sau la modul TEL/FAX (pagina 65).
Durata necesară pentru a răspunde la apel este prea mare. Reduceţi
numărul semnalelor de apel care se aud înainte ca aparatul să răspundă la
un apel (funcţia #210 de la pagina 76).
Apelul de intrare nu este un apel de fax. Schimbaţi modul de recepţie în
TEL (pagina 65) sau TEL/FAX (pagina 65).
Dacă documentele pot fi copiate în mod corespunzător, aparatul funcţionează normal. Este posibil ca interlocutorul să fi trimis un document şters
sau să fie ceva în neregulă cu aparatul acestuia. Cereţi-i să trimită o copie
mai clară a documentului sau să-şi verifice aparatul de fax.
Dacă documentele nu pot fi copiate în mod adecvat, consultaţi „12.4.2
Probleme de tipărire”, pagina 117.
Memoria este plină de documente recepţionate din cauza unei lipse de
hârtie de înregistrare sau a unui blocaj al hârtiei. Încărcați hârtie (pagina
32) sau extrageţi hârtia blocată (pagina 126).
Dacă setarea PC fax (funcția #442 de la pagina 83) este setată la
“ALWAYS (Întotdeauna)”, verificaţi conexiunea dintre calculator şi aparat.
Dacă modul de previzualizare fax (funcția #448 de la pagina 69) este setat
la “ON (Activare)”, utilizați browser-ul web de pe calculatorul conectat prin
LAN pentru a vizualiza, tipări sau salva documentele, iar apoi ștergeți
documentele de care nu mai aveți nevoie (pagina 69).
Aparatul nu se află în modul FAX ONLY (Doar fax). Apăsați
în mod
repetat pentru a activa
lumina.
Dacă vreți să setați modul (FAX ONLY) (Doar fax):
– apăsați
în mod repetat pentru a porni
lumina.
Dacă doriți să setați modul TEL sau modul TEL/FAX:
– selectați modul dorit folosind caracteristica #404 (pagina 80) și apăsați
în mod repetat pentru a stinge
lumina.
Trebuie să setați faxul de la distanță (funcția #434 de la pagina 82)
dinainte.
Apăsați
cu fermitate.
Puteți schimba codul de activare a faxului de la distanță
(setare predefinită). Verificați codul de activare a faxului de la distanță
(funcția #434 de la pagina 82).
12. Ajutor
Problemă
Cauză și soluție
Nu pot auzi tonul.
•
•
•
•
•
Cablul liniei de telefon este conectat la [EXT] a mufei aparatului.
Conectați la mufa [LINE] (pagina 22).
Dacă folosiți un spliter/cuplaj pentru a conecta aparatul, scoateți spliterul/
cuplajul și conectați aparatul direct la peretele prizei. Dacă aparatul
operează cum trebuie, verificați spliterul/cuplajul.
Deconectați aparatul de la linia telefonică și conectați un telefon despre
care se știe că funcționează. Dacă telefonul care funcționează operează
cum trebuie, contactați personalul nostru de service pentru a repara
aparatul. Dacă telefonul care funcționează nu operează cum trebuie,
contactați compania dumneavoastră de telefonie mobilă.
Cablul de alimentare sau linia telefonică nu este conectată. Verificați
conexiunea (pagina 22).
Dacă sunteți conectat la aparat printr-un modem de calculator, conectați
aparatul direct la priza unei linii telefonice.
Nu pot realiza apeluri.
•
Modul de formare poate fi greșit. Schimbați setarea (funcția #120 de la
pagina 73).
Aparatul nu sună.
•
Volumul soneriei est OFF (Oprit). Potriviți-o (pagina 24).
Ceilalți interlocutori se plâng
că nu pot auzi tonul de fax și
nu pot vorbi.
•
Modul FAX ONLY (Doar fax) este setat (pagina 64). Spuneți-i interlocutorului că numărul este folosit doar pentru fax.
Schimbați modul de primire cu modul TEL (pagina 65) sau modul TEL/FAX
(pagina 65).
Butonul
sau
nu
funcționează așa cum trebuie.
•
Nu pot primi un document fax
pe calculator.
•
Nu pot afișa un document fax
recepționat pe browser-ul
web (doar pentru modelele
care suportă funcția LAN).
(
)
•
Nu pot şterge un document
fax recepţionat în browser-ul
web (doar pentru modelele
care suportă LAN).(
)
•
•
•
Dacă acest buton este apăsat in timpul convorbirii, va apărea o pauză.
Dacă apăsați imediat după ce apare tonul de ocupat, ultimul număr apelat
va fi reapelat.
Asigurați-vă că următoarele funcții sunt setate dinainte.
– Primire PC fax (funcția #442 de la pagina 83)
– Setați calculatorul pentru primirea PC fax (funcția #443 de la pagina 68).
Asigurați-vă că următoarele funcții sunt setate dinainte.
– Modul previzualizare web fax (funcții #448 de la pagina 69)
– Previzualizați codul de acces prin web a faxului (funcția #450 de la
pagina 84)
Nu puteți afișa un document fax primit pe browser-ul web în timpul tipăririi,
copierii sau scanării. Încercați din nou după tipărire, copiere sau scanare.
Vizualizaţi, tipăriţi sau salvaţi documentul fax recepţionat înaintea ştergerii
(pagina 69).
12.4.6 Utilizarea unui dispozitiv de stocare USB
Problemă
Cauză și soluție
Nu pot salva informațiile pe
un dispozitiv de stocare USB.
•
•
•
•
Nu există niciun dispozitiv de stocare USB introdus în aparat. Inserați un
dispozitiv de stocare USB (pagina 106).
Dispozitivul de stocare USB este protejat contra scrierii. Deblocați protecția
contra scrierii. (Pentru detalii despre deblocarea protecției contra scrierii,
consultați documentația dispozitivului dumneavoastră.)
Dispozitivul de stocare USB poate avea probleme. Utilizând un calculator,
verificați dacă dispozitivul poate fi citit și dacă se poate scrie pe el în mod
normal.
Nu există suficient spațiu pentru a salva noi fișiere pe dispozitivul de
stocare USB. Ștergeți fișierele care nu sunt necesare și încercați din nou.
121
12. Ajutor
Problemă
Cauză și soluție
Nu pot tipări un fișier salvat
pe un dispozitiv de stocare
USB.
•
•
•
•
Nu există niciun dispozitiv de stocare USB inserat în aparat. Inserați un
dispozitiv de stocare USB (pagina 106).
Ați încercat să tipăriți formate diferite de fișiere pe o singură pagină.
Activați setarea de tipărire continuă (pagina 44).
Fișierul poate fi deteriorat. Încercați să vizualizați fișierul pe calculator.
Fișierul este prea mare sau are un format nesuportat. Utilizați un format de
fișier suportat (page 43).
12.4.7 Rețea (doar pentru modelele care suportă LAN)
Problemă
Cauză și soluție
Nu pot utiliza următoarele
funcții.
– PC printing (Tipărire PC)
– Scanning (Scanare)
– Remote Control
(Telecomandă)
– PC FAX ( )
– Device Monitor
(Monitorizare aparat)
•
•
Confirmați prezența LED-ul prin portul LAN al plăcii principale. Dacă LED-ul
este aprins sau clipește, accesul la rețea funcționează corect.
Dacă LED-ul nu este aprins sau nu clipește, verificați dacă cablul LAN
(cablu ethernet de categoria 5 (Cat-5) ) este conectat corect la portul LAN
al plăcii principale.
Dacă LED-ul clipește și nu puteți realiza operația dorită, adresa IP a aparatului poate a fost schimbată.
Pentru a detecta adresa IP, executați clic pe [IP Change] (Schimbare IP) în
dialogul mesajului de eroare la conectare.
• Adresa IP a aparatului va fi detectată.
Notă:
• Dacă adresa IP nu poate fi detectată, introduceți-o în mod manual
(funcția #501 de la pagina 91). Adresa IP a calculatorului și a aparatului
trebuie să se afle în aceeași adresă IP locală precum mai jos. Setați
adresa IP în intervalul numărului specificat în clasa corespunzătoare
scalei rețelei voastre locale.
•
•
•
122
Clasă
Mască subrețea
Adresă IP
Clasa A
255.0.0.0
10.0.0.1 10.255.255.254
Clasa B
255.255.0.0
172.xx.0.1 172.xx.255.254*1
Clasa C
255.255.255.0
192.168.xx.1 192.168.xx.254*2
*1 „xx" trebuie să aibă aceeaşi valoare pentru aparat ca şi pentru
calculator, aşa cum se vede în exemplul următor.
Exemplu: 172.16.0.1 - 172.16.255.254
(Intervalul disponibil pentru „xx” este 16 - 31)
*2 „xx” trebuie să aibă aceeaşi valoare pentru aparat ca şi pentru
calculator, aşa cum se vede în exemplul următor.
Exemplu: 192.168.0.1 - 192.168.0.254
(Intervalul disponibil pentru „xx" este 0 - 255)
Software-ul firewall blochează conexiunea. Dezactivaţi software-ul firewall
sau modificaţi setările de firewall, astfel încât Multi-Function Station să
funcţioneze corespunzător.
Dacă funcția #580 a fost setată la “OFF (Dezactivare)”, schimbați setarea
la “WIRED (Prin cablu)” sau “WIRELESS”. Dacă funcția #580 a fost setată la
“WIRELESS”, consultați “12.4.8 LAN wireless
” de la pagina 123.
Asigurați-vă că rețeaua este configurată corect. Consultați administratorul
de rețea.
12. Ajutor
Problemă
Cauză și soluție
Aparatul nu apare în caseta
•
de dialog [Select a Network
Device] (Selectare dispozitiv
de reţea) la instalarea
•
programului Multi-Function
Station.
Se afişează caseta de dialog
•
[Windows Security Alert]
(Alertă de securitate Windows)
interogând asupra blocării
[PCCMFLPD] şi nu pot utiliza
următoarele funcţii după
instalarea lui Microsoft
Windows XP Service Pack 2.
– PC printing (Tipărire PC)
– Scanning (Scanare)
– Remote Control
(Telecomandă)
– PC FAX (
)
– Device Monitor
(Monitorizare dispozitiv)
Software-ul firewall blochează conexiunea, iar programul de configurare nu
poate lista unităţile. Consultaţi administratorul de reţea şi dezactivaţi
temporar software-ul firewall.
Aparatul este conectat la un alt segment de reţea, iar programul de
configurare nu poate lista unităţile. Asiguraţi-vă că reţeaua este configurată
corect. Consultați administratorul de rețea.
Executaţi clic pe [Keep Blocking] (Menţine blocarea) şi executaţi Windows
Firewall Setting Tool pentru a permite transmiterea datelor pentru MultiFunction Station (page 124).
12.4.8 LAN wireless
Problemă
Cauză și soluție
Numele rețeței (SSID) a
punctului de acces wireless
nu poate fi detectat.
•
•
•
Nu pot găsi numele rețelei
(SSID) și/sau cheia rețelei.
Aparatul nu poate fi conectat
la punctul de acces wireless.
•
•
•
•
•
Comunicarea wireless este
înceată și/sau instabilă.
•
•
Punctul de acces wireless este configurat să nu afișeze numele rețelei
(SSID). Introduceți manual numele rețelei (SSID) (funcția #585 de la
pagina 27).
Plasați aparatul și punctul de acces wireless unul lângă celălalt și încercați
să configurați din nou.
Dacă dispozitivele care generează unde magnetice (cuptoare cu microunde, telefoane digitale fără fir) sau alte dispozitive LAN wireless sunt
localizate în apropiere:
– Țineți la distanță dispozitivele menționate mai sus față de dispozitivul
dumneavoastră wireless.
– Deconectați temporar dispozitivele menționate mai sus.
Confirmați informațiile de setare a punctului dumneavoastră de acces
wireless. Pentru detalii despre procedură, consultați documentația pentru
punctul dumneavoastră de acces wireless.
Plasați aparatul și punctul de acces wireless unul lângă celălalt și încercați
să configurați din nou.
Dacă dispozitivele care generează unde magnetice (cuptoare cu microunde, telefoane digitale fără fir) sau alte dispozitive LAN wireless sunt
localizate în apropiere:
– Țineți la distanță dispozitivele menționate mai sus față de dispozitivul
dumneavoastră wireless.
Setările pentru punctul de acces wireless sunt greșite. Confirmați informațiile
de setare a punctului dumneavoastră de acces wireless și încercați configurarea din nou. Pentru detalii despre procedură, consultați documentația
pentru punctul dumneavoastră de acces wireless.
Punctul dumneavoastră de acces wireless este configurat să limiteze
accesul anumitor dispozitive. Confirmați informațiile de setare a punctului
dumneavoastră de acces wireless.
Dacă există obstacole între aparat și punctul dumneavoastră de acces
wireless, mutați aparatul cât mai aproape posibil de punctul dumneavoastră
de acces wireless.
Dacă dispozitivele care generează unde magnetice (cuptoare cu microunde,
telefoane digitale fără fir) sunt localizate în apropiere, țineți aparatul sau
punctul dumneavoastră de acces wireless departe de dispozitivele menționate.
123
12. Ajutor
12.4.9 Utilizarea unui robot telefonic (doar pentru modelele care suportă funcția de FAX)
Problemă
Cauză și soluție
Nu pot recepţiona documente
automat.
•
•
Nu pot recepţiona mesaje
vocale.
•
•
Mesajul dumneavoastră de salut de la robotul telefonic este prea lung.
Scurtaţi mesajul. Înregistraţi un mesaj de maximum 10 secunde.
Robotul telefonic sună de prea multe ori. Setaţi numărul semnalelor de
apel la 1 sau 2.
Verificaţi dacă robotul telefonic este pornit şi conectat în mod adecvat la
aparat (pagina 66).
Setaţi numărul semnalelor de apel al robotului telefonic la 1 sau 2.
Am format codul de acces la
•
distanţă pentru a accesa
robotul telefonic de la distanţă,
dar linia era întreruptă.
Codul poate include caracterul „#”, care este folosit pentru anumite funcţii
furnizate de companiile de telefonie. Înlocuiţi codul robotului telefonic cu
un număr care nu include caracterul „#”.
•
Memoria robotului telefonic este insuficientă pentru a înregistra mesajele
vocale. Consultaţi instrucţiunile de utilizare a robotului telefonic şi ştergeţi
mesajele de care nu aveţi nevoie.
Setaţi robotul telefonic astfel încât să furnizeze numai un mesaj de salut.
Apelanţii reclamă faptul că nu
pot expedia un document.
•
12.4.10 Dacă se produce o cădere de tensiune
•
•
Aparatul nu va funcţiona.
Dacă sunt stocate documente în memorie (de exemplu în timpul copierii, al tipăririi de la calculator), acestea
se vor pierde.
Doar pentru modelele care suportă funcția de fax (
):
• Aparatul nu este proiectat pentru efectuarea de apeluri telefonice de urgenţă în cazul unei căderi de tensiune.
Este necesară realizarea unor configuraţii alternative pentru accesul la serviciile de urgenţă.
• Transmisia şi recepţia faxurilor vor fi întrerupte.
• Documentele expediate sau recepţionate prin fax se vor pierde.
• La restabilirea alimentării cu energie, se va imprima un raport de avarie, în care se vor indica articolele de fax
din memorie care au fost şterse.
12.4.11 Instrument de setare firewall pentru utilizatorii de Microsoft Windows (doar pentru
modelele care suportă LAN)
După instalarea lui Microsoft Windows XP Service Pack 2 sau ulterior/Windows Vista/Windows 7, nu veţi putea
folosi următoarele funcţii deoarece caracteristica Windows Firewall va fi activată blocând conexiunea.
– Device Monitor
– LPD Manager (Instrument de comunicaţie în reţea)
Instrumentul Windows Firewall Setting Tool vă permite să schimbaţi setările de securitate a lui Windows Firewall şi
să folosiţi funcţiile de mai sus în mod corespunzător.
1 Introduceţi CD-ROM-ul care este inclus cu aparatul în unitatea dumneavoastră CD-ROM.
•
Dacă apare caseta de dialog [Select Language] (Selectare limbă), selectaţi limba pe care doriţi să o utilizaţi
cu acest software. Executați clic pe [OK].
2 [Tools] (Instrumente)
•
[Windows Firewall Setting] (Setări Windows Firewall)
Se va afişa caseta de dialog [Windows Firewall Setting Tool] (Instrument de setare Windows Firewall) .
3 [Add to the exceptions list] (Adăugare la lista de excepţii)
[OK]
[OK]
Pentru a confirma setările de securitate (pentru utilizatorii Windows XP)
1. [Control Panel] (Panou de control)
[Security Center] (Centru de securitate)
• Se va afișa fereastra [Windows Security Center] (Centru de securitate Windows).
2. [Windows Firewall]
• Va apărea caseta de dialog [Windows Firewall].
3. Executaţi clic pe fila [Exceptions] (Excepții).
4. Verificaţi dacă sunt afişate şi selectate [Panasonic Trap Monitor Service] și [Panasonic LPD] în lista
[Programs and Services] (Programe și servicii).
124
12. Ajutor
Pentru a confirma setările de securitate (pentru utilizatorii Windows Vista)
1. [Control Panel] (Panou de control)
[Security Center] (Centru de securitate)
• Se va afișa fereastra [Windows Security Center] (Centru de securitate Windows).
2. [Windows Firewall]
• Va apărea caseta de dialog [Windows Firewall].
3. [Change settings] (Modificare setări)
• Se va afişa caseta de dialog [User Account Control] (Control cont utilizator).
4. [Continue] (Continuare)
5. Executaţi clic pe fila [Exceptions] (Excepții).
6. Verificaţi dacă sunt afişate şi selectate [Panasonic Trap Monitor Service], [Panasonic LPD Manager] și
[Panasonic LPD] în lista [Program or port] (Program și port).
Pentru a confirma setările de securitate (pentru utilizatorii Windows 7/Windows 8)
1. [Control Panel] (Panou de control)
[System and Security] (Sistem și securitate)
[Windows Firewall]
[Advanced settings] (Setări avansate)
• Se va afişa caseta de dialog [Windows Firewall Setting Tool] (Instrument de setare Windows Firewall).
2. [Inbound Rules] (Reguli de intrare)
3. Verificaţi dacă sunt afişate şi selectate [Panasonic Trap Monitor Service], [Panasonic LPD Manager] și
[Panasonic LPD] în lista [Inbound rules] (Reguli de intrare).
12.4.12 Notă pentru utilizatorii seriilor KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880
Dacă ați instalat deja Multi-Function Station pentru seriile KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 pe calculatorul
dumneavoastră, folosiți următoarele instrucțiuni pentru a modifica sau a adăuga driverul imprimantei, care se
schimbă după instalarea lui Multi-Function Station pentru seriile KX-MB2200/KX-MB2500/DP-MB250/DP-MB310.
Puteți modifica sau adăuga driverul unei imprimante, după cum urmează:
1 Porniți Windows și inserați CD-ROM-ul pentru seriile KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 în unitatea de CD-ROM.
•
Dacă apare caseta de dialog [Select Language] (Selectare limbă), selectaţi limba pe care doriţi să o
utilizaţi cu acest software. Executați clic pe [OK].
2 [Modify] (Modificare)
3 Selectați [Modify Utilities] (Modificare utilități) sau [Add Multi-Function Station Driver] (Adăugare driver
Multi-Function Station). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Important:
• Pentru utilizatorii versiunilor dinainte de 1.12, descărcați ultimul software după cum urmează, apoi
instalați-l.
[Start]
[All Programs] (Toate programele)
[Panasonic]
numele aparatului
[Support Web
Page] (Pagina de suport web). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
125
13. . Paper Jams
13. Blocaje ale hârtiei
13.1 Blocarea hârtiei de
înregistrare
13.1.1 Când hârtia de înregistrare s-a blocat
în interiorul aparatului
Caz 1:
Când hârtia de înregistrare s-a blocat în apropierea
tăvii de introducere manuală:
1. Apăsați butonul de eliberare ( ) pentru a deschide
pe jumătate capacul din partea de jos a aparatului
( ).
Afişajul va indica următoarele:
– “PAPER JAMMED” (Hârtie blocată)
“OPEN REAR COVER” (Deschideţi capacul superior)
“OPEN FRONT COVER” (Verificaţi capacul posterior)
Notă:
• Închideți tava manuală/multifuncțională și tava de
ieșire înainte de a deschide capacul frontal.
Atenție:
• Nu trageți cu putere hârtia blocată.
2. Îndepărtați hârtia blocată.(
).
Important:
• Trageți tava de introducere standard ( ) până
când așază prin clic pe poziție, apoi trageți-o cu
totul afară, ridicând de partea frontală a tăvii.
•
În funcție de cum este blocată hârtia, e
posibil să nu fie ușor vizibilă. Vă rugăm
să priviți înăuntru dintr-un unghi inferior
pentru a găsi hârtia blocată.
3. Închideți capacul din partea inferioară până
se fixează pe poziție.
Important:
• Asigurați-vă că capacul din partea
inferioară este bine închis.
–
126
Dacă tava inferioară de introducere (
)
este instalată, trageți-o și pe aceasta afară.
Dacă există hârtie blocată, îndepărtați-o.
13. Blocaje ale hârtiei
Caz 2:
Când hârtia de înregistrare s-a blocat înăuntrul
capacului din spate:
1. Deschideți capacul din spate ( ).
Atenţie:
• Modulul cuptor (
Nu îl atingeți.
) se încălzește.
Notă:
• Zona din spatele capacului din spate ( ) se
poate de asemenea încălzi.
• Dacă hârtia de înregistrare nu poate fi
îndepărtată prin partea frontală, deschideți
capacul superior și apoi îndepărtați hârtia
blocată ( ). După îndepărtare, închideți
capacul superior.
2. Împingeți în jos ambele mânere verzi (
când acestea se opresc.
) până
Atenţie:
• În apropierea ieșirii hârtiei de
înregistrare, axul rolei ( ) se
încălzește. Nu îl atingeți.
3. Îndepărtați hârtia blocată (
către dumneavoastră.
), trăgând cu atenție
4. Împingeți mânerele verzi (
originală.
) la poziția
127
13. Blocaje ale hârtiei
5. Închideți capacul din spate cu putere.
3. Îndepărtați cartușul clindrului (
).
Caz 3:
Când hârtia de înregistrare s-a blocat
înăuntrul capacului din față:
1. Apăsați butonul ( ) și deschideți capacul
din față.
4. Îndepărtați hârtia blocată.
• Dacă marginea inferioară a hârtiei de
înregistrare ( ) se află sub cilindru,
împingeți hârtia de înregistrare către
partea din spate a mașinii până când
este eliberată și apoi trageți-o afară.
2. Îndepărtați cartușul tonerului (
128
).
13. Blocaje ale hârtiei
13.1.2 Când hârtia de înregistrare nu este
introdusă în mod adecvat în aparat
Afişajul va indica următoarele:
– “CHECK PICK UP INPUT TRAY #1”
1 Trageți tava de introducere standard complet în
afară.
2 Reîncărcați hârtia de înregistrare.
3 Inserați tava de introducere standard în aparat.
Notă:
• Dacă mesajul este afişat în continuare, verificaţi
specificaţiile hârtiei de înregistrare şi reîncărcaţi
hârtia de înregistrare. Consultați pagina 32 pentru
detalii.
•
Dacă marginea superioară a hârtiei de
înregistrare ( ) atârnă în afară, trăgeți-o
de partea din față a hârtiei blocate.
13.1.3 Când hârtia de înregistrare din tava
de alimentare manuală/multifuncțională nu
este corect introdusă în aparat
Afişajul va indica următoarele.
– “CHECK PICK UP INPUT TRAY #2”
1 Extrageţi hârtia de înregistrare.
2 Reintroduceţi hârtia de înregistrare.
•
După ce hârtia blocată a fost îndepărtată,
reintroduceți cartușul tonerului și cartușul
tamburului în aparat.
5. Închideți capacul frontal și ștergeți mesajul de
eroare, apoi inserați tava de introducere a
hârtiei.
129
13. Blocaje ale hârtiei
Notă:
• Dacă mesajul de eroare este în continuare afişat,
verificaţi specificaţiile pentru hârtia de înregistrare
şi reinstalaţi hârtia de înregistrare.
Consultați pagina 35 pentru detalii.
13.2 Blocaje ale documentelor
(alimentatorul automat de
documente)
Afişajul va indica următoarele:
– “REMOVE DOCUMENT”
Atenţie:
• Nu trageți cu putere hârtia blocată înainte de
a ridica capacul ADF.
1 Deschideți capacul ADF ( ) în timp ce ţineţi de
capacul de documente (
130
).
13. Blocaje ale hârtiei
2 Extrageți cu atenție documentul ( ) blocat.
Când documentul s-a blocat aproape de
fanta de intrare a documentelor:
Când documentul s-a blocat aproape de
fanta de ieşire a documentelor:
•
•
Dacă nu puteți îndepărta documentul blocat
( ), deschideți capacul documentului, scoateți
documentul, iar apoi închideți capacul
documentului.
Dacă nu puteți îndepărta documentul blocat,
deschideți capacul intern ( ), îndepărtați
documentul ( ), iar apoi închideţi capacul.
3 Închideți capacul ADF.
•
Apăsați
pentru a şterge mesajul.
131
14. . Cleaning
14. Curățare
14.1 Curăţarea plăcilor albe şi a
sticlei
2 Ţineţi capacul de documente în timp ce curăţaţi
plăcile albe (
) şi sticla scannerului (
Curăţaţi plăcile albe şi sticla atunci când o linie neagră,
o linie albă sau murdărie apar pe:
– hârtia de înregistrare,
– documentul original,
– datele scanate sau
– documentul fax recepţionat de interlocutor. ( )
Atenţie:
• Nu utilizați produse din hârtie, precum
prosoape de hârtie sau țesături pentru
curățare.
1 Deschideţi capacul de documente ( ).
3 Închideţi capacul de documente. ( ).
132
).
14. Curățare
14.2 Curăţarea rolelor de
alimentare a documentului
4 Închideți capacul ADF.
Curățați rolele când documentele nu sunt introduse
corect sau când o linie sau un model murdar apare
pe documente.
Atenţie:
• Nu utilizați produse din hârtie, precum prosoape
de hârtie sau țesături pentru curățare.
1 Opriţi aparatul.
2 Deschideți capacul ADF ( ) în timp ce țineți de
capacul de documente (
).
5 Porniţi aparatul.
14.3 Curățarea hârtiei de înregistrare a rolelor de alimentare a tăvii
multifuncționale
Curățați rolele de alimentare a hârtiei de înregistrare
când alimentarea cu documente din tava multifuncțională nu este corect realizată.
3 Curăţaţi rolele de alimentare a documentului ( )
cu o lavetă umezită şi lăsaţi toate componentele
să se usuce bine.
Atenţie:
• Nu utilizați produse din hârtie, precum prosoape
de hârtie sau țesături pentru curățare.
1 Opriţi aparatul.
2 Apăsați butonul ( ) și deschideți capacul din față.
133
14. Curățare
3 Curăţaţi rolele de alimentare a documentului
( ) cu o lavetă umezită şi lăsaţi toate
componentele să se usuce bine.
2 Trageți tava de introducere standard ( ) până
când se așază pe poziție făcând clic, apoi trageți-o
cu totul afară, trăgând de partea din față a tăvii.
3 Curăţaţi rolele de alimentare a documentului
( ) cu o lavetă umezită şi lăsaţi toate
componentele să se usuce bine.
4 Închideți capacul din față.
4 Inserați tava de introducere standard în aparat,
ridicând partea frontală a tăvii.
Apoi, împingeți-o complet în aparat.
5 Porniţi aparatul.
14.4 Curăţarea rolelor de
alimentare a documentului
Curățați rolele de alimentare când documentele
introduse în tava de introducere nu sunt inserate
corect.
Atenţie:
• Nu utilizați produse din hârtie, precum
prosoape de hârtie sau țesături pentru
curățare.
1 Opriţi aparatul.
14.5 Curățarea cartușului
cilindric
Important:
• În cazul în care canelura cartușului cilindric
este murdară, liniile sau modelele murdare pot
apărea pe foile imprimate.
134
14. Curățare
•
•
Asigurați-vă că ați îndepărtat tonerul rămas pe
interiorul cartușului cilindric pentru a menține
calitatea tipăririi.
Un agent de curățare pentru cartușul cilindric este
livrat împreună cu cartușul tonerului de înlocuire.
Dacă înlocuiți doar cartușul tonerului, curățați
cartușul cilindric folosind agentul de curățare.
Introduceți agentul de curățare ( ) în canalul din
stânga ( ) și mișcați-l dintr-o parte în alta cel puțin
de 3 ori pentru a curăța interiorul cartușului cilindric.
Repetați acest procedeu pentru canalul din
dreapta ( ).
Notă:
• Asigurați-vă că ați șters până la marginea fiecărui
canal.
135
15. Informaţii generale
15.1 Specificaţii
Item
15. . General Information
Reţea publică de telefonie în comutaţie
Linii aplicabile*¹
Dimensiune document
Specificaţii
Sticla scannerului
Lățime: Max. 216 mm
Lungime: Max. 297 mm
Alimentator automat
documente ( )
Lăţime: Max. 216 mm/Min. 125 mm
Lungime: Max. 600 mm/Min. 105 mm
Suprafaţă efectivă de scanare
208 mm
Suprafaţă efectivă de tipărire
Letter/Legal: 208 mm
A4: 202 mm
Durată de transmisie*¹*²
Aprox. 4 s/pagină (Transmisie memorie ECM-MMR)*³
Rezoluţie de scanare
Până la 600 x 1,200 dpi (Optic)
Până la 19,200 x 19,200 dpi (Interpolat)
Rezoluţie de copiere
Până la 600 x 600 dpi
Densitate de scanare
Rezoluţie fax*¹
Orizontală
8 pels/mm
Verticală
3,85 linii/mm - la rezoluţie standard,
7,7 linii/mm - la rezoluţie fină/foto,
15,4 linii/mm - la rezoluţie super-fină
Tip scanner
Colour Contact Image Sensor (CIS)
Tip imprimantă
Imprimantă laser
Sisteme de compresie a datelor*¹
Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified
Modified READ (MMR)
Mediu de funcționare
33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 /
19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 /
2,400 bps; Derulare automată
10 °C - 32.5 °C, 20 % - 70 % RH (Umiditate relativă)
Dimensiuni (Lăţime x Adâncime x Înălțime)
Aprox. 400 mm x 413 mm x 400 mm
Masă (Greutate)
KX-MB2230/KX-MB2270:
Aprox. 15 kg
KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310:
Aprox. 16 kg
Viteză modem*¹
136
15. Informații generale
Item
OFF (Oprită)*4
Specificații
Mai puțin de 0,1 W
KX-MB2230:
Mai puțin de 1.0 W *5
Mai puțin de 1.3 W *6
KX-MB2270:
Mai puțin de 1.0 W *5
Mai puțin de 1.3 W *6
Mai puțin de 2.3 W *7
Sleep*4
Putere de consum
KX-MB2515:
Mai puțin de 1.0 W *5
Mai puțin de 1.3 W *6
KX-MB2545:
Mai puțin de 1.0 W *5
Mai puțin de 1.3 W *6
KX-MB2575:
Mai puțin de 1.0 W *5
Mai puțin de 1.3 W *6
Mai puțin de 2.3 W *7
DP-MB310:
Mai puțin de 1.0 W *5
Mai puțin de 1.3 W *6
Gata
Aprox. 55 W
Copiere
Aprox. 500 W
Maxim
Aprox. 1 000 W (Atunci când lampa cuptorului se aprinde)
Alimentare
220-240 V AC, 50 Hz
Capacitate memorie (pentru memoria de operare
și de stocare)
64 MB
KX-MB2230/KX-MB2270:
3,1 MB în total
Aprox. 80 de pagini de recepție din memorie
Aprox. 150 de pagini de transmitere din memorie
KX-MB2545/KX-MB2575:
7,3 MB în total
Aprox. 350 de pagini de recepție din memorie
Aprox. 200 de pagini de transmitere din memorie
Capacitate memorie fax*¹
DP-MB310:
7,9 MB în total
Aprox. 400 de pagini de recepție din memorie
Aprox. 200 de pagini de transmitere din memorie
(Bazat pe diagrama de test la rezoluția standard ITU-T
Nr. 1)
Scanare capacitate de memorie a adresei de
e-mail *8
5 MB în total (inclusiv headerul și mesajul de email) sau
100 de pagini, care limită intervine prima.
Scanare a capacitate memorie server FTP *8
10 MB în total sau 100 de pagini, care limită intervine prima.
Scanare capacitate memorie a folderului SMB*8
10 MB în total sau 100 de pagini, care limită intervine prima.
Scanare capacitate de memorie a USB*9
100 de pagini
Proprietăți diodă laser
Putere de ieşire laser
Max. 10 mW
Lungime de undă
760 nm - 800 nm
Durată emisie
Continuă
137
15. Informații generale
Item
Viteză de tipărire (pagini
per minut) (Aprox.)
Simplex
KX-MB2230/KX-MB2270:
A4: 28 ppm
Letter: 29 ppm
KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310:
A4: 30 ppm
Letter: 31 ppm
Duplex
A4: 28 ppm
Letter: 29 ppm
Rezoluție tipărire
Proprietăți lumină LED
CIS
LAN wireless*10
Specifications
600 x 600 dpi
Capacitate radiație LED
Max. 1 mW
Lungime de undă
Roșu: 630 nm tipic
Verde: 520 nm tipic
Albastru: 465 nm tipic
Durată emisie
Continuă
Antenă
1 x 1 (Diversitate)
Metodă de transmisie
SISO (Intrare/Ieșire) - OFDM, OFDM, DSSS
Comunicare standard
IEEE802.11n/b/g
Bandă de frecvență
(centru de frecvență)/
Canal
2.412 GHz - 2.472 GHz (1 - 13ch)
Rată de transmisie a
datelor*11
IEEE802.11n: 6.5 - 72.2 Mbps
IEEE802.11g: 6 - 54 Mbps
IEEE802.11b: 1 - 11 Mbps
Metodă de acces
Mod infrastructură/mod ad-hoc
Securitate*12
WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Sistem deschis (WEP64/WEP128)
WPS
Metoda PBC (apăsați butonul metodă), metoda PIN
(metoda codului PIN)
Protocol de
comunicare
TCP/IP, SMTP, POP3, SMTP AUTH, POP înainte de SMTP
Tip conținut MIME Base 64: Imagine/TIFF
Format e-mail
Multipart/amestecat (text/plain, Imagine/TIFF) format de
fișier ca atașament
Setare minimală RFC3949 (RFC2301), TIFF-FX
Fax internet*13
Formatul datei
Profil: TIFF-F
Schemă de codare: MH/MR/MMR
Dimensiunea maximă a documentului
(Lățime x Lungime): 216 mm x 600 mm
Rezoluție:
8 puncte x 3,85 linii/mm, 8 puncte x 7,7 linii/mm, 8 punct x
15,4 linii/mm
138
Mesaj de confirmare a
faxului prin internet
MDN
Tipuri de internet
compatibil
Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX)
Modele de suport de
transmisie
Fax prin internet compatibil cu standarde TTC (JT-T37 full
mode)
15. Informații generale
Item
Specificații
USB*14*15
Interfața calculatorului
LAN (10 Base-T/100 Base-TX)*8*14
Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n)*10
*1 Doar pentru modelele care suportă caracteristica fax. (
)
*2 Viteza de transmisie depinde de conținutul paginii, rezoluție, condițiile liniei de telefon și capacitatea
celorlalte părți ale mașinii.
*3 Viteza de transmisie este bazată pe ITU-T Nr. 1 Diagrama test cu mod original. Dacă randamentul
celorlalte părți ale mașinii este inferior aparatului, timpul de transmisie poate fi prelungit.
*4 Bazat pe standardul IEC 62301.
*5 Numai când conectați prin interfața USB și modul LAN (funcția #580 de la pagina 93) este OPRIT.
*6 Numaie când conectați la un LAN prin cablu.
*7 Numaie când conectați la o rețea LAN wireless.
*8 Numai pentru modelele care suportă conexiune LAN. (
)
*9 Numai pentru modelele care suportă stocarea USB. (
)
*10 Numai pentru modelele care suportă LAN wireless. (
)
*11 Viteza actuală a liniei poate fi diferită în funcție de mediul rețelei și de dispozitivele wireless conectate.
*12 În funcție de router-ul wireless (punct de acces wireless) utilizat, este posibil ca conexiunile să nu fie posibile
între unitate și router-ul wireless. Când este conectat la 802.11n, selectați WPA-PSK (AES) sau
WPA2-PSK (AES) pentru securitate.
*13 Numai pentru modelele care suportă fax prin internet. (
)
*14 Pentru a asigura respectarea limitei de emisie:
– utilizați doar cablu ecranat Tip A tată male/Tip B tată male USB (Exemplu: Cablu certificat Hi-Speed
USB 2.0).
– utilizați doar cablu ecranat (Cablu ethernet de categoria 5 (Cat-5)). (
)
*15 Pentru a proteja acest aparat, utilizați doar cablu USB ecranat în zonele în care apar furtuni.
139
15. Informații generale
Diagrama de test ITU-T No. 1
Notă:
• Designul şi specificaţiile se pot modifica fără o notificare prealabilă.
• Imaginile şi ilustraţiile din aceste instrucţiuni pot fi uşor diferite de produsul propriu-zis.
Specificaţii pentru hârtia de înregistrare
Item
Dimensiune
hârtie
Tava de
introducere
standard
Tip hârtie
Greutate hârtie
Specificații
Simplex
A4, Letter, A5, Legal, B5 (ISO/JIS), 16K, 216 x 330, 216 x 340
Duplex
A4, Letter, Legal, 216 x 330, 216 x 340
Simplex
Duplex
Simplex
Duplex
Hârtie simplă/Hârtie subțire
64 g/m² până la 90 g/m²
•
Dimensiune
hârtie
Tavă manuală/
tavă multifuncțională
Tip hârtie
Greutate hârtie
Dimensiune
hârtie
Tava de
introducere
inferioară
(Opțional) (
Tip hârtie
)
Greutate hârtie
Simplex
•
•
A4, Letter, A5, A6, Legal, B5 (ISO/JIS), B6 (ISO/JIS), 16K,
216 x 330, 216 x 340, Personalizat *1
Envelope #10/Envelope DL/Envelope YOUKEI #4/Envelope
CHOUKEI #3/Envelope CHOUKEI #4
Japan postcard
Duplex
A4, Letter, Legal, 216 x 330, 216 x 340
Simplex
Hârtie simplă/Hârtie subțire/Hârtie groasă/Etichetă/Plic/
Japan postcard
Duplex
Hârtie simplă/Hârtie subțire
Simplex
64 g/m² până la 165 g/m²
Duplex
64 g/m² până la 90 g/m²
Simplex
A4, Letter, A5, Legal, B5 (ISO/JIS), 16K, 216 x 330, 216 x 340
Duplex
A4, Letter, Legal, 216 x 330, 216 x 340
Simplex
Duplex
Simplex
Duplex
Hârtie simplă/Hârtie subțire
64 g/m² până la 90 g/m²
*1 Când tipăriți cu un calculator, dimensiunile de hârtie personalizate pot fi de asemenea folosite.
– GDI: 90-216 x 200-356 mm
– PCL: 90-215.9 x 200-355.6 mm
140
15. Informații generale
Capacitatea tăvii de hârtie
Tip tavă
Tavă de introducere
standard
Tavă de introducere
manuală*5/tavă
multifuncțională
Tavă de introducere
inferioară (Opțional) (
Tip hârtie
Capacitate de hârtii a tavii Capacitate de hârtii a tăvii
(Alimentator hârtie)*1
(Scoatere hârtie)*2
Hârtie subțire
(64 g/m² până la 75 g/m²)
500*3*4
150
Hârtie simplă
(75 g/m² până la 80 g/m²)
500*3*4
150
Hârtie simplă
(80 g/m² până la 90 g/m²)
410*3
150
Hârtie subțire
(64 g/m² până la 75 g/m²)
50
150
Hârtie simplă
(75 g/m² până la 90 g/m²)
50
150
Hârtie groasă
(90 g/m² până la 165 g/m²)
25
1*6
Etichetă
25
1*6
Plic
10
1*6
Vedere poștală
10
1*6
Hârtie subțire
(64 g/m² până la 75 g/m²)
500*3*4
150
Hârtie simplă
) (75 g/m² până la 80 g/m²)
500*3*4
150
410*3
150
Hârtie simplă
(80 g/m² până la 90 g/m²)
*1 Dacă ați încărcat mai mult decât cantitatea de hârtie specificată, o blocare a hârtiei poate apărea, iar hârtia
poate fi deteriorată.
*2 Numărul de hârtii care pot fi ținute în zona de ieșire a hârtiei poate varia în funcție de mediul de utilizare.
*3 200 de hârtii de dimensiune A5.
*4 În funcţie de tipul de hârtie, hârtia încărcată poate depăși marcajul limitei superioare. În acest caz, îndepărtați
câteva hârtii din tavă.
*5 Tava de introducere manuală poate încărca doar 1 hârtie pentru alimentarea tuturor tipurilor de hârtie.
*6 Hârtia groasă și mediul special vor fi printate începând cu partea din spate. În acest caz, îndepărtați fiecare
hârtie/mediu după printare.
141
15. Informații generale
Dimensiune hârtie
(lățime x lungime)
Item
Hârtie simplă/Hârtie subțire/
Hârtie groasă/Etichetă
Plic
Vedere poștală
Specificații
A4
210 x 297 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
B5 (ISO)
176 x 250 mm
B5 (JIS)
182 x 257 mm
B6 (ISO)
125 x 176 mm
B6 (JIS)
128 x 182 mm
16K
195 x 270 mm
216 x 330
216 x 330 mm
216 x 340
216 x 340 mm
Dimensiune personalizată
GDI: 90-216 x 200-356 mm
PCL*1: 90-215.9 x 200-355.6 mm
Envelope #10
104.7 x 241.3 mm
Envelope DL
110 x 220 mm
Envelope YOUKEI #4
105 x 235 mm
Envelope CHOUKEI #3
120 x 235 mm
Envelope CHOUKEI #4
90 x 205 mm
Japan postcard
100 x 148 mm
*1 Doar pentru modelele care suportă driver-ul PCL. (
142
)
15. Informații generale
Durată de viaţă toner
Cartușul tonerului trebuie să fie înlocuit în mod regulat, iar viața cartușului va depinde de tipul de documente tipărite.
Numărul așteptat de pagini este bazat pe „ISO/IEC 19752”*¹ la printarea dimensiunii A4 de pagini cu setarea
predefinită a densității tipăririi. Exemplele de mai jos arată efectul diferitor conținuturi asupra numărului așteptat de
pagini.
*1 „ISO/IEC 19752” este standardul global raportat la „Metoda de determinare a randamentului cartușului
tonerului pentru imprimante electrografice monocromatice și dispozitive multifuncționale care conțin
componentele imprimantei” emis de ISO (Institutul Internațional de Standardizare).
Exemplul 1
Table of Contents1.
1. Table of Contents 1. Introduction and Installation Accessories
1.1 Included accessories.1.2 Accessory information.Finding the Controls
1.3 Description of buttons.1.4 Overview Installation
1.5 Toner cartridge and drum unit
1.6 Document tray 1.7 Output tray1.8 Recording paper2. Preparation
2.1 Connections 2.2 Turning the power switch ON Help Button2.3 Help function Volume
4. PC Operations/ Setup 4.1 Connecting to a computer
4.2 Installing Multi-Function Station 4.3 Starting Multi-Function Station Printing
4.4 Using the unit as a printer Scanning 4.5 Using the unit as a scannerRemote Control
4.6 Operating the unit from your computer.
4.7 Fax sending/receiving using Multi-Function Station
4.8 Registering the computer in the LANnetwork with the optional LAN board
4.9 Confirming the status of the unit 5. Case / Setup
5.1 Selecting the way to use your unit 5.2 Case 1: FAX ONLY
Exemplul 2
Table of Contents1.
1. Table of Contents / Introduction and Installation Accessories
1.1 Included accessories.
1.2 Accessory information.Finding the Controls
1.3 Description of buttons.
1.4 Overview Installation
1.5 Toner cartridge and drum unit
1.6 Document tray
1.7 Output tray
1.8 Recording paper
2. Preparation
2.1 Connections
2.2 Turning the power switch ON Help Button
2.3 Help function Volume
2.4 Adjusting volume Initial Programming
2.5 Dialing mode
2.6 Date and time.
2.7 Your logo.
2.8 Your fax number
Exemplul 3
Table of Contents1.
1. Table of Contents / Introduction and Installation Accessories
1.1 Included accessories.
1.2 Accessory information.Finding the Controls
1.3 Description of buttons.
1.4 Overview Installation
1.5 Toner cartridge and drum unit
1.6 Document tray
1.7 Output tray
1.8 Recording paper
2. Preparation
2.1 Connections
Table of Contents2.
1. Table of Contents
1.1 Included accessories.1.2 Accessory information.Finding the Controls
1.3 Description of buttons.1.4 Overview Installation1.5 Toner cartridge and drum unit
1.6 Document tray 1.7 Output tray1.8 Recording paper2. Preparation
2.1 Connections 2.2 Turning the power switch ON Help Button2.3 Help function Volume
Thank you for purchasing a Panasonic fax machine.
Things you should keep a record of
Attach your sales receipt here.
For your future reference
Date of purchase
Serial number (found on the rear of the unit)
Thank you for purchasing a Panasonic fax machine.
Things you should keep a record of
Attach your sales receipt here.
For your future reference
Date of purchase
Serial number (found on the rear of the unit)
Thank you for purchasing a Panasonic fax machine.
Things you should keep a record of
Attach your sales receipt here.
For your future reference
Date of purchase
Numărul copiilor aproximative:
Numărul copiilor aproximative:
Numărul copiilor aproximative:
KX-FAT420X
1,500
KX-FAT420X
750
KX-FAT420X
500
KX-FAT430X
3,000
KX-FAT430X
1,500
KX-FAT430X
1,000
KX-FAT431X
•
DQ-TCC008X
6,000
KX-FAT431X
3,000
KX-FAT431X
2,000
8,000
DQ-TCC008X
4,000
DQ-TCC008X
2,700
Notă:
• Mai mulţi factori contribuie la durata de viaţă efectivă a cartuşului tonerului, precum temperatura, umiditatea,
tipul de hârtie şi cantitatea de toner pe care o utilizaţi pentru numărul de pagini per lucrare de tipărire.
Numărul real de coli pe care îl va tipări cartuşul dumneavoastră cilindric poate fi semnificativ inferior acestei
valori estimative dacă aparatul dumneavoastră este frecvent folosit la tipărirea unui număr redus de pagini la
fiecare lucrare. Deoarece mulţi dintre factorii care determină durata efectivă de viaţă a cartuşului cilindric nu
pot fi controlaţi, nu putem garanta un număr minim de pagini care vor fi tipărite de cartuşul dumneavoastră de
toner.
• Numărul de pagini se schimbă în funcție de adâncimea, grosimea și dimensiunea caracterelor.
• Durata de viață reală a cartușului tonerului se va schimbă în funcție de numărul de pagini printate per sarcină.
Dacă aproape toată tipărirea este gata cu 1 pagină pe sarcină, durata de viață a cartușului tonerului pot fi
reduse cu aprox. 30% față de exemplul 1 de mai sus.
• Dacă activaţi funcţia de economisire toner, cartuşul de tonerului va dura cu aproximativ 20 % mai mult.
• Pentru durata de viață a cartușului tonerului, consultați pagina 13.
Durata de viaţă a cilindrului
Cartuşul cilindric trebuie înlocuit în mod regulat. Durata de viaţă maximă a cartuşului cilindric este de aproximativ
18 000 de pagini A4 printate pe o singură parte.
Notă:
• Mai mulţi factori contribuie la durata de viaţă efectivă a cartuşului cilindric, precum temperatura, umiditatea,
tipul de hârtie utilizată. Deoarece mulţi dintre factorii care determină durata efectivă de viaţă a cartuşului
cilindric nu pot fi controlaţi, nu putem garanta un număr minim de coli care vor fi tipărite de cartuşul dumneavoastră de toner. Ca rezultat, numărul actual de pagini pe care cartușul tamburului le va tipări poate fi mai mic
decât estimarea.
• Dacă mașina indică “DRUM LIFE OVER” pe afișaj, cartușul tamburului aproape a ajuns la sfârșitul ciclului de
viață. În acest caz, mașina nu se va opri din tipărire, însă vă recomandăm să înlocuiți cartușul tonerului pentru
a evita calitatea slabă a tipăririi.
Metodă de debarasare la deşeuri
Deşeurile trebuie debarasate în condiţii care să corespundă tuturor reglementărilor de mediu naţionale şi
internaţionale.
143
15. Informaţii generale
15.2 Informaţii privind drepturile de autor şi licenţele
15.2.1 Versiunea originală în engleză
•
Acest produs conține software Net-SNMP și este folosit în baza condițiilor de licență.
---- Partea 1: CMU/UCD, notă de copyright: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
Toate drepturile rezervate
Prin prezentul document se acordă permisiunea de copiere, modificare şi distribuire a acestui software
şi a documentaţiei sale în orice scop şi cu titlu gratuit, cu condiţia ca nota de copyright precedentă să
apară în toate copiile şi ca atât nota de copyright cât şi prezenta notă de permisiune să apară în
documentaţia anexată şi ca numele CMU şi The Regents of University of California să nu fie folosite în
materiale de reclamă sau publicitate în distribuţia programului fără permisiune scrisă explicită.
CMU ŞI THE REGENTS OF OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NU ACORDĂ NICIO GARANŢIE
CU PRIVIRE LA ACEST PROGRAM, INCLUZÂND TOATE GARANŢIILE IMPLICITE LEGATE DE
VANDABILITATEA SAU DE CARACTERUL ADECVAT AL PRODUSULUI. CMU ŞI THE REGENTS
OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NU VOFI PUTEA FI FĂCUŢI RESPONSABILI, ÎN NICIO
SITUAŢIE, PENTRU NICIO DAUNĂ DE NATURĂ SPECIALĂ, INDIRECTĂ SAU PE CALE DE
CONSECINŢĂ, PRECUM ŞI PENTRU NICIO DAUNĂ INDIFERENT DE NATURA ACESTEIA,
REZULTATĂ DIN PIERDEREA DE UZ, DATE SAU PROFITURI, INDIFERENT DACĂ ÎN URMA UNUI
CONTRACT, A NEGLIJENŢEI SAU A UNEI ALTE UTILIZĂRI CARE ADUC PREJUDICII, CARE
DERIVĂ DIN UTILIZAREA SAU COMPORTAREA ACESTUI SOFTWARE.
---- Partea 2: Networks Associates Technology, Inc notă de copyright (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
Toate drepturile rezervate.
Redistribuirea şi utilizarea în formă de cod sursă şi de cod binar, cu sau fără modificări, sunt permise
cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiţii:
* Redistribuirile codului sursă trebuie să fie însoţite de nota de copyright precedentă, de această listă
de condiţii şi de următoarea declaraţie de renunţare.
* Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă nota de copyright precedentă, această listă de
condiţii şi declaraţia de renunţare următoare în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate împreună
cu distribuţia.
* Numele Networks Associates Technology, Inc. şi numele colaboratorilor acesteia nu pot fi folosite
pentru a susţine sau promova produse derivate din acest program software fără permisiune expresă
prealabilă, exprimată în scris.
ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT DE DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ŞI DE
COLABORATORI „CA ATARE” ŞI NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE
CARACTE ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP. DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTORI SAU
CONTRIBUTORII NU VO PUTEA FI SUB NICIO FORMĂ FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO
DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ SAU PE CALE DE
CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DA FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII
ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE UZ, DATE SAU PROFITURI; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII),
INDIFERENT DE MODUL DE CAUZARE A ACESTORA ŞI PE BAZA NICIUNEI TEORII DE
RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE STIPULATĂ ÎN CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ
SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ), CARE AR PUTEA APĂREA
ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS SOFTWARE, CHIAR DACĂ ACEŞTIA AU
FOST INFORMAŢI DE PROBABILITATEA UNOR ATARE DAUNE.
144
15. Informații generale
---- Partea 3: Cambridge Broadband Ltd. notă de copyright (BSD) ----Părţi din acest cod sunt copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
Toate drepturile rezervate.
Redistribuirea şi utilizarea în formă de cod sursă şi de cod binar, cu sau fără modificări, sunt permise
cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiţii:
* Redistribuirile codului sursă trebuie să fie însoţite de nota de copyright precedentă, de această listă
de condiţii şi de următoarea declaraţie de renunţare.
* Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă nota de copyright precedentă, această listă de
condiţii şi declaraţia de renunţare următoare în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate împreună
cu distribuţia.
Numele
Cambridge Broadband Ltd. nu poate fi folosit pentru a susţine sau promova produse derivate
*
din acest program software fără permisiune expresă prealabilă, exprimată în scris.
ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT DE DEŢINĂTORUL DREPTULUI DE COPYRIGHT „CA ATARE”
ŞI NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE
LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE CARACTE ADECVAT PENTRU UN
ANUMIT SCOP. DEŢINĂTORII DREPTULUI DE COPYRIGHT NU VOR PUTEA FI SUB NICIO FORMĂ
FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ
EXEMPLARĂ SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE UZ, DATE SAU PROFITURI;
SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII), INDIFERENT DE MODUL DE CAUZARE A ACESTORA ŞI PE
BAZA NICIUNEI TEORII DE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE STIPULATĂ ÎN CONTRACT,
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ),
CARE AR PUTEA APĂREA ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS SOFTWARE,
CHIAR DACĂ ACEŞTIA AU FOST INFORMAŢI DE PROBABILITATEA UNOR ATARE DAUNE.
---- Partea 4: Sun Microsystems, Inc. notă de copyright (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, U.S.A. Toate drepturile rezervate.
Utilizarea este supusă condiţiilor de licenţă de mai jos.
Această distribuţie poate include materiale realizate de terţe părţi.
Sun, Sun Microsystems, sigla Sun şi Solaris sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Sun Microsystems, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.
Redistribuirea şi utilizarea în formă de cod sursă şi de cod binar, cu sau fără modificări, sunt permise
cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiţii:
* Redistribuirile codului sursă trebuie să fie însoţite de nota de copyright precedentă, de această listă
de condiţii şi de următoarea declaraţie de renunţare.
* Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă nota de copyright precedentă, această listă de
condiţii şi declaraţia de renunţare următoare în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate împreună
cu distribuţia.
* Numele Sun Microsystems, Inc. şi numele colaboratorilor acesteia nu pot fi folosite pentru a susţine
sau promova produse derivate din acest program software fără permisiune expresă prealabilă,
exprimată în scris.
ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT DE DEŢINĂTORII DREPTULUI DE COPYRIGHT ŞI DE
COLABORATORI „CA ATARE” ŞI NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE
CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP. DEŢINĂTORII DREPTULUI DE COPYRIGHT
145
15. Informații generale
ŞI COLABORATORII ACESTORA NU VOR PUTEA FI SUB NICIO FORMĂ FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI
PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ SAU
PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI
SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE UZ, DATE SAU PROFITURI; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII), INDIFERENT DE MODUL DE CAUZARE A ACESTORA ŞI PE BAZA
NICIUNEI TEORII DE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE STIPULATĂ ÎN CONTRACT,
RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ),
CARE AR PUTEA APĂREA ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS SOFTWARE,
CHIAR DACĂ ACEŞTIA AU FOST INFORMAŢI DE PROBABILITATEA UNOR ATARE DAUNE.
De asemenea, acest produs conţine produse software care includ următoarele note şi licenţe.
/***********************************************************
Copyright 1988, 1989, 1990 de Carnegie Mellon University
Copyright 1989 TGV, Incorporated
Toate drepturile rezervate.
Prin prezentul document se acordă permisiunea de copiere, modificare şi distribuire a acestui software
şi a documentaţiei sale în orice scop şi cu titlu gratuit, cu condiţia ca nota de copyright precedentă să
apară în toate copiile şi ca atât nota de copyright, cât şi prezenta notă de permisiune să apară în
documentaţia anexată, şi ca numele CMU şi TGV să nu fie folosite în materiale de reclamă sau
publicitate în distribuţia programului fără permisiune scrisă explicită.
•
CMU ŞI TGV NU ACORDĂ NICIO GARANŢIE CU PRIVIRE LA ACEST PROGRAM, INCLUZÂND
TOATE GARANŢIILE IMPLICITE LEGATE DE VANDABILITATEA SAU DE CARACTERUL ADECVAT
AL PRODUSULUI. ÎN NICIO SITUAŢIE, CMU SAU TGV NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU NICIO
DAUNĂ DE NATURĂ SPECIALĂ, INDIRECTĂ SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, PRECUM ŞI
PENTRU NICIO DAUNĂ INDIFERENT DE NATURA ACESTEIA, REZULTATĂ DIN PIERDEREA DE
UZ, DATE SAU PROFITURI, INDIFERENT DACĂ ÎN URMA UNUI CONTRACT, A NEGLIJENŢEI
SAU A UNEI ALTE UTILIZĂRI CARE ADUC PREJUDICII, CARE DERIVĂ DIN UTILIZAREA SAU
COMPORTAREA ACESTUI PROGRAM.
******************************************************************/
Acest produs conţine produse dezvoltate de ACMELabs şi le utilizează pe baza următoarelor condiţii de
licenţă.
Copyright 1995,1998,1999, 2000 de Jef Poskanzer <jef@acme.com>.
Toate drepturile rezervate.
Redistribuirea şi utilizarea în formă de cod sursă şi de cod binar, cu sau fără modificări, sunt permise
cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiţii:
1. Redistribuirile codului sursă trebuie să fie însoţite de nota de copyright precedentă, de această
listă de condiţii şi de următoarea declaraţie de renunţare.
2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă nota de copyright precedentă, această listă
de condiţii şi declaraţia de renunţare următoare în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate
împreună cu distribuţia.
ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT DE AUTOR ȘI DE COLABORATORI „CA ATARE” ŞI NU SE
ACORDĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA,
GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUMIT
SCOP. SUB NICIO FORMĂ AUTORUL ȘI COLABORATORII NU VOR FI FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI
PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ SAU
PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI
SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE UZ, DATE SAU PROFITURI; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII), INDIFERENT DE MODUL DE CAUZARE A ACESTORA ŞI PE BAZA NICIUNEI
TEORII DE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE STIPULATĂ ÎN CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ), CARE
AR PUTEA APĂREA ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS SOFTWARE, CHIAR
DACĂ ACEŞTIA AU FOST INFORMAŢI DE PROBABILITATEA UNOR ATARE DAUNE.
146
15. Informații generale
•
Acest produs include software (MD4, DES, MD5) dezvoltat de OpenSSL Project, utilizat doar în autentificarea
de protocol SMB. De asemenea, software-ul OpenSSL este utilizat în baza următorilor termeni şi condiţii de
licenţă.
PROBLEME DE LICENŢĂ
====================
OpenSSL rămâne sub licenţă duală, adică atât condiţiile licenţei OpenSSL,
cât şi condiţiile licenţei originale SSLeay se aplică acestuia.
Consultaţi mai jos pentru textele reale de licenţă. De fapt, ambele licenţe
sunt licenţe BSD-style Open Source. În cazul unor probleme de licenţă
legate de OpenSSL, vă rugăm să contactaţi openssl-core@openssl.org.
Licenţă OpenSSL
---------------
/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2000 The OpenSSL Project. Toate drepturile rezervate.
*
* Redistribuirea şi utilizarea în formă de cod sursă şi de cod binar, cu sau fără modificări,
* sunt permise cu condiţia îndeplinirii
* următoarelor condiţii:
*
147
15. Informaţii generale
* 1. Redistribuirile codului sursă trebuie să fie însoţite de nota de copyright precedentă,
* de această listă de condiţii şi de următoarea declaraţie de renunţare.
*
* 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă nota de copyright
* precedentă, această listă de condiţii şi declaraţia de renunţare următoare în
* documentaţia şi/sau alte materiale furnizate împreună cu
* distribuţia.
*
* 3. Toate materialele publicitare care menţionează caracteristici sau utilizarea acestui
* program software trebuie să afişeze următoarea declaraţie de confirmare:
* „Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project
* pentru utilizare în OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. Denumirile "OpenSSL Toolkit" şi "OpenSSL Project" nu trebuie utilizate
* pentru a susţine sau promova produse derivate din acest software
* fără permisiune scrisă. Pentru permisiune scrisă, vă rugăm contactaţi
* openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Produsele derivate din acest software nu pot fi denumite „OpenSSL",
* iar denumirea „OpenSSL" nu poate apărea în numele acestora fără
* permisiunea scrisă a OpenSSL Project
*
* 6. Redistribuirile în orice formă vor prezenta următoarea
* confirmare:
* „Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project
* pentru utilizare în OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT DE OpenSSL PROJECT „CA ATARE”
* ŞI NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ
* A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE CARACTER ADECVAT
* PENTRU UN ANUMIT SCOP. OpenSSL PROJECT ŞI COLABORATORII ACESTUIA
* NU VOR PUTEA FI SUB NICIO FORMĂ FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ
* DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ SAU PE CALE DE
* CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI SAU
* SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE UZ, DATE SAU PROFITURI; SAU ÎNTRERUPEREA
* AFACERII), INDIFERENT DE MODUL DE CAUZARE A ACESTORA ŞI PE BAZA NICIUNEI
* TEORII DE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE STIPULATĂ ÎN CONTRACT,
* RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ),
* CARE AR PUTEA APĂREA ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS SOFTWARE,
* CHIAR DACĂ ACEŞTIA AU FOST INFORMAŢI DE PROBABILITATEA UNOR ATARE DAUNE.
* ============================================================================
*
* Acest produs conţine software criptografic scris de Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). Acest produs include software scris de Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Licenţă SSLeay originală
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* Toate drepturile rezervate.
*
* Acest pachet este o implementare SSL scrisă
* de Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* Implementarea a fost scrisă pentru a se conforma cu Netscapes SSL.
*
148
15. Informații generale
* Această bibliotecă este liberă de utilizări comerciale şi non-comerciale, atâta timp cât
* următoarele condiţii sunt respectate. Următoarele condiţii
* se aplică pentru toate codurile găsite în această distribuţie, indiferent dacă sunt coduri RC4, RSA,
* lhash, DES, etc.; nu doar pentru codul SSL. Documentaţia SSL
* inclusă în această distribuţie este acoperită de aceiaşi termeni de copyright,
* cu excepţia faptului că Tim Hudson este deţinătorul (tjh@cryptsoft.com).
*
* Drepturile de autor rămân ale lui Eric Young's şi, drept urmare, orice astfel de notificări privind
* drepturile de autor din cod nu vor fi eliminate.
* Dacă acest pachet este utilizat într-un produs, Eric Young va fi considerat autorul
* părţii de bibliotecă utilizate.
* Aceasta poate fi găsită sub forma unui mesaj text la iniţierea programului
* sau în documentaţia (online sau textuală) furnizată cu pachetul.
*
* Redistribuirea şi utilizarea în formă de cod sursă şi de cod binar, cu sau fără
* modificări, sunt permise cu condiţia îndeplinirii
* următoarelor condiţii:
* 1. Redistribuirile codului sursă trebuie să fie însoţite de nota de copyright
* precedentă, de această listă de condiţii şi de următoarea declaraţie de renunţare.
* 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă nota de copyright
* precedentă, această listă de condiţii şi declaraţia de renunţare următoare în
* documentaţia şi/sau alte materiale furnizate împreună cu distribuţia.
* 3. Toate materialele publicitare care menţionează caracteristici sau utilizarea acestui
* program software trebuie să afişeze următoarea declaraţie de confirmare:
* „Acest produs conţine software criptografic scris de
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* Cuvântul „cryptographic” poate fi omis dacă părţile de bibliotecă
* utilizate nu ţin de criptografie :-).
* 4. Dacă includeţi un cod specific Windows (sau un cod derivat) din
* directorul de aplicaţii (cod de aplicaţie) trebuie să includeţi confirmarea:
* „Acest produs include software scris de Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT DE ERIC YOUNG „CA ATARE”
* ŞI NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR
* FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE CARACTER ADECVAT
* PENTRU UN ANUMIT SCOP. AUTORUL ŞI COLABORATORII ACESTUIA NU VOR PUTEA FI SUB
* NICIO FORMĂ FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ,
* SPECIALĂ, EXEMPLARĂ SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ * (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA,
* PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE UZ, DATE SAU
* PROFITURI; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII), INDIFERENT DE MODUL DE CAUZARE A ACESTORA
* ŞI PE BAZA NICIUNEI TEORII DE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE STIPULATĂ ÎN
* CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ
* NATURĂ), CARE AR PUTEA APĂREA ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS
* SOFTWARE, CHIAR DACĂ ACEŞTIA AU FOST INFORMAŢI DE PROBABILITATEA UNOR
* ATARE DAUNE.
* Termenii de distribuţie şi licenţă pentru orice versiune publică sau
* derivat al acestui cod nu pot fi modificaţi, adică acest cod nu poate fi pur şi simplu
* copiat şi acoperit de o altă licenţă de distribuţie
* [inclusiv Licenţa Publică GNU].
• JPEG
Acest software este bazat în parte pe munca organizaţiei Independent JPEG Group.
•
libtiff este un software scris de Sam Leffler atunci când a lucrat la Silicon Graphics.
Copyright(C) 1988-1997 Sam Leffler
Copyright(C) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
149
15. Informații generale
•
zlib este o librărie scrisă de Jean-loup Gailly și Mark Adler.
Copyright(C) 1995-2005 Jean-loup Gailly și Mark Adler
•
Acest produs include software (MD5) dezvoltat de către RSA Data Security, Inc., care este folosit pentru
autentificarea SSL/TLS și prin fax pe internet.
150
16. Index
16.1 Index
#
#101 Data şi ora: 25
#102 Sigla dumneavoastră: 25
#103 Numărul dumneavoastră de fax: 25
#110 Limbă: 72
#114 Locație: 73
#120 Mod apelare: 73
#121 Durata de reapelare/flash: 73
#124 Mod ADSL: 73
#145 Contrast ecran LCD: 74
#147 Selecție scală: 74
#148 Interval ecran: 74
#151 Cod administrator: 74
#154 Mod restricție: 105
#155 Schimbare parolă: 74
#158 Interval de întreţinere: 75
#159 Setarea tuturor funcţiilor la valorile predefinite: 75
#161 Model ton de apel: 75
#165 Semnal sonor: 75
#174 Notificare terminare sarcină: 75
#210 Număr de semnale sonore FAX: 76
#212 Număr de semnale sonore TEL/FAX: 80
#289 Ștergere totală a agendei: 76
#319 Telecomandă dezactivată: 80
#380 Dimensiune hârtie în tava normală de
introducere: 76
#381 Dimensiune hârtie în tava de introducere manuală/
multi-scop: 77
#382 Dimensiune hârtie în tava de inserare inferioară: 77
#383 Dimensiune hârtie în tava de inserare standard: 77
#384 Tip hârtie pentru tava manuală/tava multifuncțională: 77
#385 Tip hârtie în tava de inserare inferioară: 78
#390 Setări de introducere a tăvii pentru liste și
rapoarte: 78
#401 Trimitere raport: 62, 80
#402 Jurnal de raport automat: 62, 80
#403 Economisire energie: 78
#404 Mod răspundere manuală: 80
#405 Rezoluție fax predefinită: 80
#407 Setare tipărire duplex pentru receptare fax: 80
#411 Mod internațional: 81
#412 Trimitere amânată: 62
#413 Selecţie ECM: 81
#416 Ton de conectare: 81
#418 Viteză maximă fax: 81
#419 Mod scanare rapidă: 81
#420 Confirmare destinație: 81
#421 Tastatură cu apelare restricție de intrare: 81
#422 Reintroducere număr fax: 82
#424 Confirmarea următorului document: 82
#425 SMTP direct: 82
#426 Notă de livrare: 82
#428 Setare temporizator POP: 82
#432 Reducere automată: 82
#434 Cod activare fax: 82
#436 Număr de semnale sonore fax silențios: 83
151
#437 Alertă de recepție memorie: 83
#438 Recepție „prietenoasă”: 83
#440 Setare tavă de introducere pentru fax: 83
#442 Setare PC fax: 83
#443 Recepţie PC fax: 68
#448 Mod de previzualizare fax: 69
#450 Cod de acces previzualizare fax web: 84
#451 Notificare de recepţie fax: 84
#452 Setare fax către adresa de e-mail: 84
#458 Ștergere totală a faxurilor primite: 84
#459 Setare a tuturor funcţiilor de fax la valorile
predefinite: 84
#460 Setare tavă de introducere pentru copie: 85
#461 Rezoluţie copie predefinită: 85
#462 Păstrare contrast: 78
#463 Mod de operare predefinit: 78
#464 Mod temporizator: 78
#467 Păstrare format pagină: 85
#468 Păstrare Zoom: 85
#469 Păstrare colaţionare: 85
#470 Păstrare duplex: 85
#473 Păstrare margine: 85
#474 Margine cadru: 85
#475 Păstrare margine: 86
#479 Vizualizare contor pentru departamente: 105
#482 Economisire toner: 21, 79
#493 Mod de scanare: 90
#494 Păstrare parametri de scanare: 90
#500 Mod DHCP: 91
#501 Adresă IP: 91
#502 Mască de subreţea: 91
#503 Gateway predefinit: 91
#504 Server DNS #1: 91
#505 Server DNS #2: 91
#507 Nume aparat: 91
#508 Adresă MAC: 91
#513 Bonjour: 91
#526 Stare rețea: 115
#532 Filtrare IP: 92
#533 Auto IP: 92
#534 HTTPD: 92
#535 Protocol IPv6: 92
#538 Server WINS #1: 92
#539 Server WINS #2: 92
#567 Editarea agendei pe web: 92
#569 Jurnal pe web: 92
#578 Ștergerea tuturor adreselor FTP/SMB: 93
#580 Mod LAN: 93
#581 Stare wireless: 93
#582 WPS-PBC: 93
#583 WPS-PIN: 26
#584 Căutare SSID: 27
#585 Setare manuală pentru wireless: 27
#586 Restaurare wireless: 93
#660 Număr de copii ale tipăririi prin USB: 95
#661 Orientarea hârtiei de înregistrare în tipărirea
USB: 95
#662 Setarea N în 1 în tipărirea USB: 95
#663 Margine pagină N în 1 în tipărirea USB: 95
#664 Duplex în tipărirea USB: 95
#665 Continuu în tipărirea USB: 95
16. Index
#669 Tava de introducere în tipărirea USB: 95
#672 Setarea sortării afișării în tipărirea USB: 96
#760 Tavă de introducere în PCL: 87
#762 Număr de copii în PCL: 87
#763 Dimensiune hârtie în PCL: 87
#764 Reducere imagine în PCL: 87
#765 Direcție hârtie de înregistrare în PCL: 87
#766 Printare largă A4 în PCL: 87
#767 Linie pe pagină în PCL: 87
#768 Sursă font în PCL: 88
#769 Număr font în PCL: 88
#770 Grad/punct font în PCL: 88
#771 Setare simbol în PCL: 88
#772 Pauze între linii în PCL: 88
#773 Mod de continuare automată: 88
#774 Depăşire timp date: 88
#776 Tipărire comună A4/letter: 89
A
Activare telecomandă (Funcția #319): 80
Adresă e-mail
Șterge toate (Funcția #578): 93
Stocare: 58, 101
Adresă fax către e-mail: 69
Adresă IP (Funcția #501): 91
Adresă MAC (Funcția #508): 91
Afișare contrast (Funcția #145): 74
Afișare interval (Funcția #148): 74
Afișare mesaje: 110
Agendă telefonică
Șterge tot (Funcția #289): 76
Trimitere faxuri: 61
Stocare: 58
Alertă recepție memorie (Funcția #437): 83
Alimentator automat document: 38
B
Bonjour (Funcția #513): 91
C
Cartuș toner: 19
Căutare SSID (Funcția #584): 27
Cod activare fax (Funcția #434): 82
Cod de acces pentru previzualizarea faxului prin web
(Funcția #450): 84
Condiții e-mail (excepție SSL): 117
Conexiuni: 22
LAN: 22
USB: 28
Confirmarea destinației (Funcția #420): 81
Confirmarea următorului document (Funcția #424): 82
Contrast: 48, 61
Copie: 48
Broșură: 54
Colaționare: 50
Duplex: 49
Margine: 54
Repetare imagine: 51
Margine: 54
N în 1: 53
N în 1 (Separat): 53
Poster: 52
Setare corectare: 51
ID rapid: 51
Rezervă: 55
Zoom: 49
Curățare
Role alimentator document: 133
Cartuș tambur: 134
Role de ridicare: 134
Role alimentator al hârtiei de înregistrare: 133
Plăci albe și sticlă: 132
D
Dată și oră (Funcția #101): 25
Dezinstalare: 29
Dimensiune copie: 48
Dimensiune hârtie
Tava de introducere inferioară (Funcția #382): 77
Tava manuală/tava multifuncțională (Funcția #381): 77
Tavă de introducere standard (Funcția #380): 76
Dimensiune hârtie de înregistrare: 140
Dimensiunea maximă a faxului (Funcția #418): 81
Director: 101
Dispozitiv de stocare USB: 43, 106
Durata de viață a cartușului tonerului: 143
Durată de viață tambur: 143
Durată flash (Funcția #121): 73
Durată mentenanță (Funcția #158): 75
Durată reapelare (Funcția #121): 73
E
Easy Print Utility: 42
Economisire energie (Funcția #403): 78
Economisire toner (Funcția #482): 21, 79
Editare pe web a agendei telefonice (Funcția #567): 92
Etichetă: 40
Expirare dată (Funcția #774): 88
Extensie telefon: 65
F
Filtrare IP (Funcția #532): 92
Formare rapidă
Trimitere faxuri: 61
Funcție duplex
Copiere: 49
Tipărire: 40
Funcții copie: 85
Funcții de bază: 72
Funcții fax: 80
Funcții LAN: 91
Funcție printare directă: 43
Funcții rețea: 97
Funcții scanare: 90
Funcții tipărire PC: 87
152
16. Index
G
Gateway predefinit (Funcția #503): 91
H
Hârtie de înregistrare: 32
HTTPD (Funcția #534): 92
I
Informații folder SMB: 98
Informații server FTP: 98
Înțepenire
Document: 130
Hârtie de înregistrare: 126
Internet Fax: 70
Difuzare: 70
Notificare livrare (Funcția #426): 82
SMTP direct (Funcția #425): 82
Setare temporizator POP (Funcția #428): 82
Primire: 70
Trimitere: 70
Intrare caractere: 56
Întrerupător electricitate: 23
IP automat (Funcția #533): 92
J
Jurnal pe web (Funcția #569): 92
L
LAN wireless: 26
Limbă (Funcția #110): 72
Linii pe pagină (Funcția #767): 87
Listă adrese: 103
Listă de difuzare: 103
Listă de setare: 103
Listă folder SMB: 103
Listă font PCL: 103
Listă server FTP: 103
Locație (Funcția #114): 73
Logo (Funcția #102): 25
M
Margine cadru (Funcția #474): 85
Mască subrețea (Funcția #502): 91
Mod ADSL (Funcția #124): 73
Mod de continuare automată (Funcția #773): 88
Mod de formare (Funcția #120): 73
Mod de operare predefinit (Funcția #463): 78
Mod DHCP (Funcția #500): 91
Mod ecologic: 104
Mod FAX ONLY (Doar fax): 64
Mod internațional (Funcția #411): 81
Mod LAN (Funcția #580): 93
Mod previzualizare fax (Funcția #448): 69
Mod răspuns automat (Funcția #404): 80
Mod restricție
Activare (Funcția #154): 105
Cod administrator (Funcția #151): 74
Vizualizare contor (Funcția #479): 105
Cod departament: 105
153
Mod scanare (Funcția #493): 90
Mod scanare rapidă (Funcția #419): 81
Model sonerie (Funcția #161): 75
Mod TEL: 65
Mod TEL/FAX: 64, 65
Mod temporizator (Funcția #464): 78
N
Notificare primire fax (Funcția #451): 84
Notificare terminare sarcină (Funcția #174): 75
Număr fax (Funcția #103): 25
Număr de semnale sonore FAX (Funcția #210): 76
Număr semnale sonore
FAX ONLY (Doar fax) (Funcția #210): 76
Fax silențios (Funcția #436): 83
TEL/FAX (Funcția #212): 80
Nume mașină (Funcția #507): 91
P
Pană de curent: 124
Parolă (Funcția #155): 74
Păstrare colație (Funcția #469): 85
Păstrare contrast (Funcția #462): 78
Păstrare duplex (Funcția #470): 85
Păstrare format pagină (Funcția #467): 85
Păstrare margină (Funcția #473): 85
Păstrare margine (Funcția #475): 86
Păstrare parametru de scanare (Funcția #494): 90
Păstrare zoom (Funcția #468): 85
PCL
Printare mare A4 (Funcția #766): 87
Număr font (Funcția #769): 88
Grad/punct font (Funcția #770): 88
Sursă font (Funcția #768): 88
Reducere imagine (Funcția #764): 87
Tavă de introducere (Funcția #760): 87
Întreruperi linie (Funcția #772): 88
Linii pe pagină (Funcția #767): 87
Număr de copii (Funcția #762): 87
Dimensiune hârtie (Funcția #763): 87
Direcție de îrnegistrare a hârtiei (Funcția #765): 87
Setare simbol (Funcția #771): 88
Plic: 41
Primire faxuri
Ștergere toate (Funcția #458): 84
Automat: 64
Calculator: 68
Manual: 65
Browser web: 69
Programare: 72
Protocol IPv6 (Funcția #535): 92
16. Index
R
Rapoarte
Adresă: 103
Difuzare: 103
Contor numărare: 105
Server FTP: 103
Fax prin internet: 109
Jurnal: 62, 80, 103, 108
Oprire: 124
Test imprimantă: 103
Trimitere: 62, 80, 108
Setare: 103
Folder SMB: 103
Raport jurnal (Funcția #402): 62, 80, 103
Raport număr contor: 105
Recepție PC fax (Funcția #443): 68
Recepție „prietenoasă” (Funcția #438): 83
Reducere automată (Funcția #432): 82
Reformare: 61, 62
Reintroducere număr fax (Funcția #422): 82
Restaurare wireless (Funcția #586): 93
Restricție de intrare pentru tastatura de formare
(Funcția #421): 81
Resetare a tuturor funcțiilor (Funcția #159): 75
Resetare funcții de fax (Funcția #459): 84
Resoluție: 48, 61
Rezoluţie copie predefinită (Funcția #461): 85
Rezoluție predefinită fax (Funcția #405): 80
Robot telefonic: 66
S
Scanare pull: 47
Aplicație de scanare: 47
Vizualizator: 47
Scanare push: 45
Scanare rapidă: 62
Selecție ECM (Funcția #413): 81
Selecție scală (Funcția #147): 74
Server DNS #1 (Easy Print #504): 91
Server DNS #2 (Easy Print #505): 91
Server WINS #1 (Funcția #538): 92
Server WINS #2 (Funcția #539): 92
Setare adresă fax către e-mail (Funcția #452): 84
Setare fax predefinit (Funcția #459): 84
Setare manuală pentru wireless (Funcția #585): 27
Setare PC fax (Funcția #442): 83
Setare tavă de introducere
Copiere (Funcția #460): 85
Fax (Funcția #440): 83
Liste și rapoarte (Funcția #390): 78
PCL (Funcția #760): 87
USB (Funcția #669): 95
Setare tipărire duplex pentru recepție fax
(Funcția #407): 80
Software Multi-Function Station
Activare: 30
Instalare: 27
Software OCR: 45
Stare rețea (Funcția #526): 115
Stare wireless (Funcția #581): 93
Ștergerea tuturor adreselor FTP/SMB
(Funcția #578): 93
Sticlă scanner 38, 61
Stocare
Agendă telefonică: 58
Difuzare: 59
Formare rapidă: 58
Sunet bip (Funcția #165): 75
T
Tăiere: 67
Tambur cartuș: 19
Tavă de introducere inferioară (opțional): 106
Tavă manuală/tavă multifuncțională: 35
Tavă standard de introducere a hârtiei: 32
Tip hârtie
Tava de introducere inferioară (Funcția #385): 78
Tavă manuală/multifuncțională (Funcția #384): 77
Tavă de introducere standard (Funcția #383): 77
Tipărire
Duplex: 40
Mediu special: 40
Dispozitiv de stocare USB: 43
Test imprimantă: 103
Tipărire comună A4/letter (Funcția #776): 89
Tipărire prin USB
Continuu (Funcția #665): 95
Setare de sortare a afișării (Funcția #672): 96
Duplex (Funcția #664): 95
Tava de introducere (Funcția #669): 95
N în 1 marginea unei pagini (Funcția #663): 95
N în setarea 1 (Funcția #662): 95
Număr de copii (Funcția #660): 95
Orientarea hârtiei de înregistrare (Funcția #661): 95
Ton conectare (Funcția #416): 81
V
Vedere japoneză: 42
Volum: 24
W
WPS-PBC (Funcția #582): 93
WPS-PIN (Funcția #583): 26
154
Note
155
Note
156
Note
157
PNQX6018ZA D0513KN0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement