Panasonic KXMB2545, DPMB310, KXMB2270, KXMB2575, KXMB2230, KXMB2515 Operating instructions

Panasonic KXMB2545, DPMB310, KXMB2270, KXMB2575, KXMB2230, KXMB2515 Operating instructions

Instrucţiuni de utilizare

Imprimantă multifuncţională

Model No.

KX-MB2230

KX-MB2270

KX-MB2515

KX-MB2545

KX-MB2575

DP-MB310

Pentru descrieri cu marcajul ( ), consultați “ Lista caracteristicilor și echipamentelor disponibile” de la pagina 3 pentru disponibilitate.

NU conectaţi unitatea la un computer cu cablul USB decât atunci când programul

Multi-Function Station (CD-ROM) vă solicită acest lucru.

Selecție de locație (numai pentru modelele fax compatibile) ( ):

Setarea implicită este Germany (germană).

• Pentru a schimba setarea, consultaţi pagina 73 (funcţia #114).

Vă mulţumim că aţi cumpărat un produs Panasonic.

Selectarea limbii:

Puteţi selecta limba dorită. Afişajul şi rapoartele vor fi în limba selectată. Setarea implicită este English

(engleză).

Pentru a schimba setarea de locaţie, consultaţi pagina 72 (funcţia #110).

Selectarea locației (numai pentru modelele fax compatibile) ( ):

Setarea implicită este Germany (germană).

Pentru a schimba setarea de locaţie, consultaţi pagina 73 (funcţia #114).

Atenţie:

Nu frecaţi şi nu folosiţi o gumă pe partea tipărită a hârtiei de înregistrare, deoarece tiparul se poate întinde.

Informaţii privind evacuarea la deşeuri, transferul sau returnarea aparatului (numai pentru modelele fax sau LAN compatibile) ( ):

Acest aparat poate stoca în memoria sa datele dumneavoastră personale sau confidenţiale.

Pentru protejarea intimităţii/confidenţialităţii, vă recomandăm ca, înainte de evacuarea la deşeuri, transferul sau returnarea aparatului, să ştergeţi din memorie informaţiile stocate (funcţia #159 de la pagina 75).

Mediu:

Direcţia strategică a Panasonic integrează protecţia mediului înconjurător în toate aspectele ciclului de viaţă al produsului, de la dezvoltarea produsului la conceptele de economisire a energiei; de la un mare grad de reutilizare a produsului la practici de ambalare ecologică.

Notă:

În aceste instrucţiuni, sufixul din numele modelului va fi omis.

Disponibilitatea de modelul curent depinde de ţară/zonă.

Majoritatea ilustraţiilor prezentate în aceste instrucţiuni de utilizare se bazează pe un model

KX-MB2230.

Pentru a utiliza aparatul cu un computer, aceste instrucţiuni de operare voe explica paşii pentru

Windows® 7, Windows Vista® și Windows® XP.

Pentru a utiliza aparatul cu Windows® 8, este recomandat să opereze un calculator în modul

Desktop. Pentru a utiliza programul Multi-Function

Station, deschideți ecranul de pornire şi porniți programul Multi-Function Station. La configurarea sau confirmarea setărilor computerului, deschideți ecranul Desktop și efectuați procedurile necesare.

Screenshot-urile și mesajele afișate pe ecran în aceste instrucțiuni pot fi ușor diferite de cele ale produsului real.

Caracteristicile software-ului şi aspectul se pot schimba fără notificare.

2

Mărci comerciale:

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows

Vista, Internet Explorer şi PowerPoint sunt mărci

• comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale

Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.

Pentium este marcă comercială a Intel

Corporation în SUA şi/sau alte ţări

Adobe şi Reader sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems

Incorporated în SUA şi/sau alte ţări

Avery este marcă comercială înregistrată a Avery

Dennison Corporation

MMac, OS X şi Bonjour sunt mărci comerciale ale

.

Toate celelalte mărci comerciale identificate aici sunt proprietatea posesorilor acestora

Drepturile de autor:

Drepturile de proprietate intelectuală asupra acestui material aparţin Panasonic System

Networks Co., Ltd., şi pot fi reproduse numai pentru uz intern. Orice altfel de reproducere, integrală sau parţială, este interzisă fără acordul exprimat în scris de Panasonic System Networks

Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013

Func ț ii principale

Lista de funcții şi echipamente disponibile

Următoarele funcții și echipamentele pot să nu fie disponibile pentru unitatea dumneavoastră. Pentru explicații cu o marcă ( ), vă rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru a determina dacă unitatea dumneavoastră are o anumită funcție sau piesă de echipament.

„

Funcții fax

Funcție KX-MB2230 KX-MB2270 KX-MB2515 KX-MB2545 KX-MB2575 DP-MB310

Fax

Internet fax

Difuzare

One-touch dial

(taste stație/ taste de difuzare)

„

Funcții network

Funcție

z

— z

— z

— z

— z z z

— z z z

— z z z z

KX-MB2230 KX-MB2270 KX-MB2515 KX-MB2545 KX-MB2575 DP-MB310

LAN

LAN Wireless

„

Software furnizat

Funcție

z

— z z z

— z

— z z z

KX-MB2230 KX-MB2270 KX-MB2515 KX-MB2545 KX-MB2575 DP-MB310

OCR

Driver PCL

„

Echipamente

Echipamente

— z z z z z z z z

Iluminare din spate LCD

Port USB pentru dispozitivul de memorie

Alimentator automat de documente (ADF)

Tava manuală*2

Tava multifuncțională*3

Tavă de intrare inferioară

(opțional)

KX-MB2230 KX-MB2270 KX-MB2515 KX-MB2545 KX-MB2575 DP-MB310

— z z

— z z

*1 Este compatibilă scanarea față-verso.

*2 Acesta poate stoca 1 foaie în aceleși timp.

*3 Acesta poate stoca până la 50 de foi în aceleși timp.

z z z

*1

— z z z z z

— z z

*1 z z z z z

*1

— z z z

*1

— z z

3

Func ț ii principale

Funcții principale atunci când se utilizează un calculator

Conectarea unității la un calculator și la o rețea vă permite să utilizați funcțiile convenabile pentru scanare și trimitere/primire fax.

LAN

USB

„

Funcții scan

Scanare la un calculator

Scanare la o adresă de e-mail (numai pentru modele LAN compatibile) ( )

Push scan

Puteţi scana documentul prin acţionarea panoului de operaţii de pe aparat și apoi să îl trimitiți către calculator

(pagina 45). Puteți selecta următoarele moduri de scanare:

– Vizualizarea folosind Multi-Function Viewer

(Scanare la Multi-Function Viewer).

– Salvarea ca fişier în calculatorul dumneavoastră

(Scanare pentru salvare ca fișier).

– Activarea rețelei de e-mail implicită a calculatorului dumneavoastră, iar apoi atașarea imaginei scanate ca fișier (Scanare pentru e-mail).

– Deschiderea imaginei scanate cu ajutorul programelor OCR (Scanare în OCR).

Puteţi trimite documentul scanat ca fişier ataşat la un e

-

mail folosind programul de e-mail din calculatorul dumneavoastră (pagina 45). Pentru a activa această funcție, setați în prealabil următoarele:

– Programaţi setările de server de e-mail (pagina 99).

– Înregistrați destinaţiile de e-mail (pagina 101).

Scanare la o adresă de e-mail (numai pentru modele LAN compatibile) ( )

Scanare de la un calculator

Scanare la un server FTP:

Puteţi trimite imaginea scanată la un folder de pe un server FTP (pagina 45). Pentru a activa această funcție, setați în prealabil următoarele:

– Programaţi setările de server FTP (pagina 98).

Scanare la un folder SMB:

Puteţi trimite documentul scanat la un folder SMB

(pagina 45). Pentru a activa această funcție, setați în prealabil următoarele:

– Programaţi setările de folder SMB (pagina 98).

Pull scan

Puteţi scana documentul de la calculator (Pull scan)

(pagina 47). Următoarele aplicaţii pot fi utilizate:

– Aplicația scanare Multi-Function (pagina 47)

– Multi-Function Viewer (pagina 47)

– Alte aplicații de scanare TWAIN sau WIA compatibile (pagina 47)

4

„

Funcții fax ( )

Expediere fax de la PC

Func ț ii principale

Expediere fax

Puteți trimite un document electronic ca un mesaj fax de la calculatorul dumneavoastră. Pentru mai multe detalii despre această funcție, consultați „9.9 Trimiterea unui document electronic sub forma unui mesaj de fax de la calculatorul dumneavoastră“ de la pagina 68.

Recepțioare fax de la PC

Previzualizare fax web (numai pentru modele

LAN compatibile) ( )

Primire fax

Puteți primi un document fax pe calculatorul dumneavoastră (pagina 68). Pentru a activa această funcție, setați în prealabil următoarele:

– Asigurați-vă în prealabil că setarea de fax a PC-ului este la “

ALWAYS

” sau “

CONNECTED

” (funcție #442 de la pagina 83).

– Asigurați-vă în prealabil că setarea calculatorului pentru recepția de fax PC este setată (funcție #443 de la pagina 68) (numai pentru modele LAN compatibile). ( )

– Asigurați-vă în prealabil că modul de vizualizare fax este dezactivat (funcție #448 de la pagina 69)

(numai pentru modele LAN compatibile). ( )

Notă:

Faxurile primite nu vor putea fi imprimate de la unitate.

Mesajele transferate către calculatorul dumneavoastră vor fi șterse de pe unitate.

Puteți afișa un document de fax primit într-un browser web, fără a-l imprima, și imprima sau salva documentul necesar după ce confirmați imaginea. Pentru a activa această funcție, setați în prealabil următoarele:

– Activați modul de previzualizare fax (funcție #448 de la pagina 69).

– Setați codul de acces de previzualizare fax web

(funcție #450 de la pagina 84).

– Activați notificarea pentru recepționarea de faxuri

(funcție #451 de la pagina 84) (recomandat).

Calculatorul selectat va primi o notificare atunci când memoria va devine plină de documente primite.

Notă:

Documentele fax primite nu pot fi șterse de pe unitate.

Asigurați-vă că ștergeți documentele primite prin fax, odată ce le verificați sau să le imprimați (pagina 69).

În cazul în care memoria este plină, nu veți putea primi mai multe documente fax.

5

Func ț ii principale

Primire fax

Fax la adresa de e-mail (numai pentru modele

LAN compatibile) ( )

Puteți să transferați automat un document de fax primit

(fax la funcția de e-mail) la una sau mai multe adrese de e-mail. Mesajele transferate nu vor fi șterse de pe unitate. Pentru a activa această funcție, setați în prealabil următoarele:

– Setați unitatea la modul FAX ONLY (pagina 64).

– Activați faxul la adresa de e-mail (funcția #452 de la pagina 84).

– Programați setările serverului de e-mail (pagina 99).

– Înregistrați destinațiile de e-mail (recomandat)

(pagina 101).

– Setați faxul la destinațiile de e-mail (pagina 98).

Not

ă

:

Vă recomandăm să activați receptie fax pe PC și păstrați calculatorul dumneavoastră pornit, preventiv

încărcând unitatea cu hârtie, eliberând memoria, etc.

Pentru detalii suplimentare despre această funcție, consultați pagina 69.

Internet

Direct SMTP

Internet (E-mail) fax ( )

Prin intermediul serverului de e-mail Expediați sau recepționați documentul prin intermediul unui server de e-mail

Puteți trimite sau primi documentul ca atașare la un mesaj de e-mail (pagina 70).

Pentru a trimite documentul prin intermediul unui server de e-mail,

setați în prealabil următoarele:

– Programați setările serverul de e-mail pentru fax internet (pagina 100).

– Înregistrați destinațiile de e-mail (pagina 101)

(recomandat).

Pentru a primi documentul prin intermediul unui server de e-mail,

setați în prealabil următoarele:

– Programați setările serverul de e-mail pentru fax internet (pagina 100).

– Programați setarea cronomet POP (funcția #428 de

la pagina 82).

Expediați sau recepționați documentul direct la o altă unitate care acceptă fax Internet (Direct SMTP)

În cazul în care cealaltă unitate suportă Direct SMTP, puteți trimite sau primi documentul direct, fără a utiliza un server de e-mail (pagina 70). Pentru a activa această funcție, setați în prealabil următoarele:

– Activați setarea Direct SMTP (funcția #425 de la pagina 82).

– Introduceți adresa de e-mail (de la) în setările serverului de e-mail pentru Internet fax (pagina 100).

– Înregistrați adresa de e-mail, etc. (pagina 101).

6

Informa ţ ii importante

Pentru siguranţa dumneavoastră

Radiaţie laser

PRODUS LASER CLASA 1

Imprimanta acestui echipament foloseşte un laser.

Utilizarea elementelor de control sau a reglajelor sau efectuarea de proceduri altele decât cele specificate aici pot avea ca rezultat o expunere periculoasă la radiaţii.

Proprietăţi ale diodei laser

Putere de ieşire laser : Max. 10 mW

Lungime de undă : 760 nm - 800 nm

Durata emisiei : Continuă

Lumină LED

PRODUS LASER CLASA 1

Atunci când utilizați unitatea, nu priviți direct la lumina LED-uri CSI. Expunerea directă a ochilor poate provoca leziuni oculare.

Lumină LED, proprietăţi CIS

Putere radiaţie LED : Max. 1 mW

Lungime de undă :

Roşu : 630 nm caracteristic

Verde : 520 nm caracteristic

Albastru : 465 nm caracteristic

Durata emisiei : Continuă

Role de ieşire a hârtiei de înregistrare şi unitate de fuziune

În timpul imprimării sau imediat după imprimare, şi unității de fuziune ( ) se încălzesc. Acest lucru este normal. Nu atingeţi modulul cuptor.

Notă:

Suprafaţa din apropierea locaţiei de ieşire a hârtiei de înregistrare ( ) se încălzeşte, de asemenea.

Acest lucru este normal.

Pentru performanţe optime

Cartuşul cu toner şi modulul cilindru

Când înlocuiţi cartuşul cu toner sau modulul cilindru, nu permiteţi intrarea în contact a prafului, a apei sau lichidelor cu cilindrul. Aceasta poate afecta calitatea tipăririi.

Pentru performanţe optime, se recomandă utilizarea de cartuşe cu toner şi module cilindru autentice

Panasonic. Producătorul nu este responsabil de probleme care pot fi provocate de un cartuş cu toner sau un modul cilindru de la un alt producător decât

Panasonic:

– Deteriorarea aparatului

– Calitate redusă a tipăririi

– Operare necorespunzătoare

7

Informa ţ ii importante

Cartuş cu toner

Nu lăsaţi timp îndelungat cartuşul cu toner în afara capsulei de protecţie. Aceasta va afecta calitatea de imprimare.

Modulul cilindru

Citiţi instrucţiunile de la pagina 19 înainte de a

începe instalarea modulului cilindru. Modulul cilindru conţine un cilindru fotosensibil. Expunerea acestuia la lumină poate deteriora cilindrul.

– Nu expuneţi modulul cilindru la lumină timp de peste 5 minute.

– Nu atingeţi şi nu zgâriaţi suprafaţa cilindrului

( ).

Aparatul trebuie ferit de praf, temperaturi ridicate şi vibraţii.

Aparatul nu trebuie expus la lumină solară directă.

Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat. Când lăsaţi aparatul neutilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateţi-l din priza de alimentare.

Aparatul trebuie ferit de surse de căldură, precum radiatoare, cuptoare de bucătărie etc. Trebuie de asemenea evitate subsolurile umede.

Nu utilizați această unitate în locuri în care este supusă direct aerului condi ț ionat, ventilatoarelor, etc. Interiorul aparatului se poate supraîncălzi, și poate cauza deformarea aparatului.

Nu zgâriați unitatea cu un obiect ascuțit, cum ar fi un stilou. Zona din jurul display-ul este deosebit de netedă și sensibilă la zgârieturi sau ruperi a foaiei netede.

Nu acoperiţi fantele sau deschiderile aparatului.

Inspectaţi regulat orificiile de circulaţie a aerului şi eliminaţi orice acumulare de praf cu ajutorul unui aspirator ( ).

– Nu amplasaţi modulul cilindru în zone cu praf sau murdărie, respectiv într-o zonă cu umiditate ridicată.

– Nu expuneţi modulul cilindru la lumina solară directă.

Pentru a prelungi durata de viaţă a modulului cilindru, aparatul nu trebuie niciodată oprit imediat după tipărire. Lăsaţi aparatul cuplat la reţeaua de alimentare cu energie electrică minimum 30 de minute după tipărire.

Locaţie

Pentru a evita defecţiunile, nu poziţionaţi aparatul

în apropierea unor echipamente precum televizoare sau difuzoare, care generează un câmp magnetic intens.

Electricitate statică

Pentru a preveni deteriorările conectorilor de interfaţă sau ale altor componente electrice din interiorul aparatului din cauza electricităţii statice, atingeţi suprafaţă metalică legată la pământ înainte de a atinge componentele.

Mediu

Ţineţi produsul la distanţă de dispozitive generatoare de perturbaţii electrice, precum lămpi fluorescente şi motoare.

8

Întreţinere de rutină

Ştergeţi suprafaţa exterioară a aparatului cu o lavetă moale. Nu utilizaţi benzen, solvent sau praf abraziv.

Mutarea aparatului

Unitatea este grea. Este foarte recomandat ca două persoane să se ocupe de această unitate. Atunci când se deplasează unitate ţineţi de mânerele de prindere de pe ambele părţi ( ).

Informa ţ ii importante

– Materiale protejate de legislaţia drepturilor de autor sau mărci comerciale, fără consimţă-

mântul proprietarului

– Mărci poştale şi alte instrumente negociabile

Această listă nu este completă şi nu ne asumăm nici o răspundere pentru completitudinea sau acurateţea sa.

În caz de dubiu, contactaţi pe consilierul dumneavoastră juridic.

Notă:

Instalaţi echipamentul în apropierea unei zone supravegheate, pentru a preveni efectuarea unor copii ilegale.

Important:

Nu transportați tava de intrare inferioară și unitatea împreună. ( )

Copii ilegale

Copierea anumitor documente este ilegală.

Copierea anumitor documente poate fi ilegală în ţara/zona dumneavoastră. Penalizări cu amendă şi/sau închisoare pot fi aplicate celor găsiţi vinovaţi.

Următoarele sunt exemple de articole a căror copiere poate fi ilegală în ţara/zona dumneavoastră.

– Monedă

– Bancnote şi cecuri

– Obligaţiuni şi titluri bancare şi guvernamentale

– Paşapoarte şi cărţi de identitate

9

Cuprins

1. Introducere

Accesorii

1.1

Accesorii incluse...........................................

12

1.2

Informaţii privind accesoriile..........................

13

Localizarea comenzilor

1.3

Descrierile butoanelor...................................

14

1.4

Prezentare generală......................................

2. Instalare

Instalare

2.1

Cartuşul cu toner şi modulul cilindru.............

19

3. Pregătire

Conexiuni şi configurare

3.1

Conexiuni......................................................

22

3.2

Pornirea/oprirea aparatului...........................

23

3.3

Selectarea modului de operare....................

24

Reglarea volumului

3.4

Reglarea volumului (numai pentru modelele

fax compatibile) .......................................

24

Programare inițială

3.5

Programarea inițială a aparatului..................

25

Configurarea accesului la rețea

3.6

Configurarea unității pentru accesarea rețelei LAN ...............................................

26

3.7

Setările LAN wireless .............................

26

3.8

Parametrii necesari ai mediului....................

27

Instalarea și pornirea software-lui

3.9

Instalare software-lui (inclusiv imprimantă, scanner și alte drivere).................................

27

3.10 Pornirea programului Multi-Function

Station..........................................................

30

4. Hârtie de înregistrare și

Documente

Hârtie de înregistrare

4.1

Hârtie de înregistrare....................................

32

Documente

4.2

Cerințe privind documentul...........................

37

4.3

Setarea documentelor..................................

38

5. Imprimantă

Imprimantă

5.1

Tipărire din aplicaţiile Windows....................

40

5.2

Utilitar Easy Print..........................................

42

5.3

Tipărire directă de pe un dispozitiv de

6. Scanner

Scanner

6.1

Scanare de la aparat (Push Scan)...............

45

6.2

Scanare de la un calculator (Pull Scan).......

47

7. Copiator

Copiator

7.1

Realizarea unei copii....................................

48

10

7.2

Alte funcţii de copiere...................................

49

8. Număr de telefon și adresă de e-mail

Caractere de intrare

8.1

Caractere de intrare (numai pentru modele

Fax sau LAN compatibile) ......................

56

Stocarea, Editarea și Ștergerea Elementelor

8.2

Stocarea numerelor de telefon și adreselor de e-mail în cartea de adrese.......................

58

8.3

Stocarea numerelor de telefon și adreselor

8.4

Editarea şi ştergerea un element memorat..

58

8.5

Programarea elementelor într-o memorie difuzorie .................................................

59

9. Fax

Expedierea faxurilor

9.1

Disponibilitatea caracteristicii faxului............

61

9.2

Procedura de bază pentru expedierea

unui fax.........................................................

61

9.3

Expedierea aceluiași document la părți pre-programate (transmisie prin difuzare)....

62

Recepționarea faxurilor

9.4

Selectarea modului de utilizare a faxului......

63

9.5

Recepţionarea automată a unui fax: funcţia de răspuns automat activată.............

64

9.6

Recepţionarea manuală a unui fax: funcţia de răspuns automat dezactivată.......

65

9.7

Utilizarea aparatului cu un robot telefonic....

66

9.8

Recepţionarea apelurilor selective

(regăsirea unui fax existent pe un alt aparat de fax)................................................

67

Caracteristici avansate Fax

9.9

Trimiterea unui document electronic ca un mesaj fax de la calculator.............................

68

9.10 Recepţionarea unui fax la calculatorul

dumneavoastră.............................................

68

9.11 Previzualizare Web fax (numai pentru modelele LAN compatibile) ....................

69

9.12 Transferul de fax-uri la adresa de email

(numai pentru modelele LAN compatibile)...

69

10. Funcţii programabile

Rezumatul funcțiilor

10.1 Programare de la unitate..............................

72

10.2 Programare prin intermediul unui browser web (numai pentru modelele LAN compatibile) .............................................

97

11. Informaţii utile

Informații utile

11.1 Starea aparatului.........................................

103

11.2 Listele de referinţă şi rapoarte....................

103

11.3 Modul de ecologie.......................................

104

11.4 Anularea operaţiilor.....................................

104

11.5 Modul de restricţie.......................................

105

11.6 Dispozitiv de memorie USB ...................

106

Opţiune

11.7 Tava inferioară de intrare (opțional) .......

106

12. Ajutor

Rapoarte și afișări

12.1 Mesaje raport (numai pentru modelele fax compatibile) .....................................

108

12.2 Mesaje de afişare........................................

110

12.3 Coduri de stare network (numai pentru modelele LAN compatibile) ...................

115

Ghid de rezolvare a problemelor

12.4 Când o funcţie nu este operaţională...........

116

13. Blocaje ale hârtiei

Blocaje

13.1 Blocaje cu hârtia de înregistrare.................

126

13.2 Blocaje ale documentelor (Alimentator

automat cu documente) .........................

130

14. Curăţare

Curățare

14.1 Curăţarea plăcilor albe şi a sticlei...............

132

14.2 Curăţarea rolelor de alimentare cu

documente .............................................

133

14.3 Curăţarea rolelor de alimentare cu hârtie de înregistrare din tava multifuncțională ............................................

133

14.4 Curăţarea rolelor de preluare.....................

134

14.5 Curăţarea modulului cilindru.......................

134

15. Informaţii generale

Specificatii

Drepturile de autor

15.2 Informaţii privind drepturile de autor şi licenţele.......................................................

144

16. Index

16.1 Index..........................................................

158

Cuprins

11

1. . Introduction

1. Introducere

1.1 Accesorii incluse

Cartuş toner

(starter)*1

Modul cilindru

(pre-instalat în interiorul unităţii)

CD-ROM

(inclusiv driver-ul pentru imprimantă etc.)

Ghid de instalare rapidă

Modele

KX-MB2230

KX-MB2270

KX-MB2515

KX-MB2545

KX-MB2575

DP-MB310

z

*2 z

*3 z

*4 z z z z z z

Ghid de informații importante

Ghid panou de operare

Modele

z z z z z z

Cablu de alimentare*5

z z z z z z

Cablu telefonic*5

KX-MB2230

KX-MB2270

KX-MB2515

KX-MB2545

KX-MB2575

DP-MB310

z z z z z z z z z z z z z z z z z z

*1 Atunci când utilizaţi unitatea pentru prima dată, vă rugăm să folosiţi cartuş toner starter.

*2 Tipăreşte aproximativ 1,000 pagini la standard ISO/IEC 19752.

*3 Tipăreşte aproximativ 2,000 pagini la standard ISO/IEC 19752.

*4 Tipăreşte aproximativ 3,000 pagini la standard ISO/IEC 19752.

*5 Utilizați cablul furnizat care este potrivit pentru cazul în care utilizați această unitate.

Notă:

Păstraţi cartonul şi materialele de ambalare originale pentru viitoarele expediţii şi transporturi ale aparatului.

După dezambalarea produsului, ocupaţi-vă de materialele de ambalare şi/sau de capacul fişei de alimentare.

z z z z z

12

1. Introducere

1.2 Informaţii privind accesoriile

„

Înlocuirea accesoriului

Pentru a vă asigura că aparatul funcţionează în mod corespunzător, recomandăm utilizarea unui cartuş cu toner şi a unui modul cilindru Panasonic.

Pentru KX-MB2230/KX-MB2270

Cartuş cu toner

Accesorii

Modul cilindru

Pentru KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575

Nr. model (Nr. piesă)

KX-FAT420X

KX-FAT430X

KX-FAD422X

Cartuş cu toner

Modul cilindru

Accesorii Nr. model (Nr. piesă)

KX-FAT420X

KX-FAT430X

KX-FAT431X

KX-FAD422X

Pentru DP-MB310

Cartuş cu toner

Accesorii

Modul cilindru

Nr. model (Nr. piesă)

DQ-TCC008X

DQ-DCC018X

Tipărește aproximativ (pagini)

1,500

*1

3,000

*1

18,000

Tipărește aproximativ (pagini)

1,500

3,000

6,000

*1

*1

*1

18,000

*1 Valoarea randamentului declarat este în conformitate cu ISO / IEC 19752. Randamentele reale pot varia în

funcție de tipurile de imagini imprimate și de alți factori.

„

Accesorii opționale

Pentru KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575

Accesorii

Tava inferioară de intrare

Nr. model (Nr. piesă)

KX-FAP107

Pentru DP-MB310

Accesorii

Tava inferioară de intrare

Nr. model (Nr. piesă)

KX-FAP107

Notă:

Standard ISO/IEC 19752:

– Mediu: 23 ± 2 °C / 50 ± 10 % RH

– Mod de tipărire: Tipărire continuă

Tipărește aproximativ (pagini)

8,000

*1

18,000

13

1. Introducere

1.3 Descrierile butoanelor

KX-MB2230/KX-MB2545 KX-MB2270/KX-MB2575

KX-MB2515 DP-MB310

14

Butoane Descriere

(Transmitere)

(Scanare)

(Calitate)

(Calitate)*2

Pentru a trimite un document la mai multe părţi (pagina 62).

Pentru a comuta în modul scanare (paginile 24, 45).

Pentru a selecta un contrast (pagina 48) și rezoluția (pagina 48) la copiere.

Pentru a selecta un contrast (pagina 61) și rezoluția (pagina 61) la expedierea unui fax.

Pentru a efectua copii utilizând diverse formate de pagină (pagina 51).

Pentru a trimite sau a primi un fax Internet (pagina 70).

(Format pagină)

(Email)*3

(Monitor)*2

Pentru a iniţia apelarea. Când apăsaţi pe în timpul recepţionării unui apel, vă veţi putea auzi interlocutorul, dar acesta nu vă va putea auzi

Pentru a memora o setare în timpul programării.

(Răspuns automat)*2

Pentru a activa (ON) / dezactiva (OFF) setarea de răspuns automat (pagina 64).

Pentru semnale sonore *4

Vor fi auzite semnale sonore ale tastelor etc..

(Stop)

Pentru a opri o operaţie sau o sesiune de programare.

Pentru a şterge un caracter/număr.

Taste staţionare*1

(Lower)*1

Pentru a utiliza funcţia de apelare cu o singură atingere (paginile 58, 61).

Pentru a selecta elementele 4–6 pentru funcţia de apelare cu o singură atingere (paginile 58, 61).

(Fax)*2

(Copiere)

(Reapelare)*2

Pentru a comuta în modul fax (paginile 24, 61).

Pentru a comuta la modul de copiere (paginile 24, 48).

(Copiere dimensiuni)

Pentru a selecta dimensiunea de copiere (pagina 48).

(Reapelare)*2

(Pauză)*2

(Zoom)

Pentru a reapela ultimul număr format. Dacă linia este ocupată atunci când expediaţi un fax,aparatul va re-forma numărul în mod automat, de 2 sau mai multe ori.

Pentru a insera o pauză în timpul formării numărului.

Pentru a mări sau micşora un document în timpul copierii (pagina 49).

Pentru o avea acces la servicii speciale telefonice sau pentru transferul apelurilor de extensie.

1. Introducere

Butoane Descriere

Pentru a face copii duplex (pagina 49).

(Duplex)

(Menu)

Pentru a scana sau trimite 2 fețe originale (paginile 45, 61).*5

Pentru a iniţia sau părăsi programarea.

Pentru a selecta setările dorite.

Tastă navigare

(Colaţionare)

Pentru a regla volumul (pagina 24).*2

Pentru a face o copie de colaționare (pagina 50).

(Agendă)*2

Pentru a căuta un element de memorat (pagina 61).

(Imprimare directă)*6

Pentru a utiliza caracteristicile de imprimare directă (pagina 43).

Pentru a activa setarea de mod ecologie ON (activare) / OFF

(dezactivare) (pagina 104).

Pentru a vă conecta cu ușurință la o rețea LAN wireless (pagina 26).

(Iniţiere)

Pentru copierea unui document (pagina 48).

Pentru a scana un document (apasă scanare) (pagina 45).

Pentru a expedia un fax (pagina 61).*2

Pentru a expedia un Internet fax (pagina 70).*3

*1 Numai pentru modele compatibile cu funcția de apelare one-touch/chei de difuzare. ( )

*2 Numai pentru modele fax compatibile. ( )

*3 Numai pentru modele compatibile Internet fax. ( )

*4 Numai pentru modele fără caracteristică de fax. ( )

*5 Numai pentru modele scanare față-verso compatibile. ( )

*6 Numai pentru modele cu un port USB. ( )

*7 Numai pentru modele LAN wireless compatibile. ( )

Buton Reapelare (pentru a utiliza funcția de reapelare) (Pentru UK, numai pentru modele fax compatibile) ( )

este folosit pentru a accesa serviciile opţionale telefonice.

Contactaţi furnizorul de servicii telefonice pentru detalii suplimentare.

Notă:

În cazul în care unitatea dumneavoastră este conectată la un PBX, apăsarea butonului vă permite să accesați unele funcții ale PBX, cum ar fi transferul uni apel de prelungire.

15

1. Introducere

1.4 Prezentare generală

1.4.1 Vedere din faţă

„

KX-MB2230/KX-MB2270

„

KX-MB2515

„

KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310

16

Piese

Întrerupător

Port USB

Capac ADF (Auto Document Feeder –

Alimentator automat cu documente)

Tavă de ieşire

Acces document

Ghidaje de document

Tavă intrare hârtie

KX-MB2230

KX-MB2270

z

z z z z z

KX-MB2515

z z z z z z z

KX-MB2545

KX-MB2575

DP-MB310

z z z z z z z

Piese

Tavă secundară de documente

Mufă de conectare receptor

Tavă manuală

Tavă multifuncțională

Ghidaje de hârtie de înregistrare

Tavă intrare hârtie

Ieşire hârtie de înregistrare

Ieşire document

Capacul documentului

KX-MB2230

KX-MB2270

z z z z z

— z z z

KX-MB2515

z z z z

— z z z

1. Introducere

KX-MB2545

KX-MB2575

DP-MB310

z z

— z z z z z z

17

1. Introducere

1.4.2 Vedere din spate

„

KX-MB2230/KX-MB2270/KX-MB2545/

KX-MB2575/DP-MB310

„

KX-MB2515

Piese

LED

Conector interfaţă LAN

10Base-T/100Base-TX

Capac posterior

Alimentare

Mufă linie telefonică

Mufă telefon externă

Conector interfaţă USB

KX-MB2230/KX-MB2270/

KX-MB2545/KX-MB2575/

DP-MB310

z z z z z z z

KX-MB2515

z z z z

— z

18

2. . Installation

2.1 Cartuşul cu toner şi modulul cilindru

Cartuşul de toner inclus este un cartuş de toner iniţial.

Atunci când utilizați unitatea pentru prima dată, vă rugăm să folosiți cartușul de toner starter.

Atenţie:

Citiţi instrucţiunile următoare înainte de a

începe instalarea. Modulul cilindru conţine un cilindru fotosensibil. Expunerea acestuia la lumină poate deteriora cilindrul.

Nu expuneţi modulul cilindru la lumină timp de peste 5 minute.

Nu atingeţi şi nu zgâriaţi suprafaţa cilindrului ( ).

2. Instalare

1

Apăsați butonul ( ) şi deschideţi capacul din faţă.

Pentru KX-MB2230/KX-MB2270:

În cazul în care unitatea se află în modul de repaus, apăsați o tastă pentru a pune unitatea

în modul de așteptare pentru procesul următor atunci când înlocuiți cartușul de toner.

2

Scoateţi modulul cilindru ( ), care este preinstalat în unitate.

Nu amplasaţi modulul cilindru în zone cu praf sau murdărie, respectiv într-o zonă cu umiditate ridicată.

Nu expuneţi modulul cilindru la lumina solară directă.

Nu lăsaţi timp îndelungat cartuşul cu toner în afara capsulei de protecţie. Aceasta va afecta calitatea de imprimare.

Nu adăugaţi toner la cartuşul cu toner.

Producătorul nu este responsabil pentru nicio deteriorare a aparatului sau a calităţii tipăririi care pot surveni din utilizarea unui cartuş cu toner şi a unui modul cilindru de la alt producător decât Panasonic.

Notă:

Închideți tava manuală/tava multifuncțională și tava de ieșire înainte de deschiderea capacului din față.

19

2. Instalare

3

Îndepărtați folia de protecție ( ) de pe modulul cilindru.

Nu atingeţi şi nu zgâriaţi suprafaţa modului cilindru.

6

Detaşaţi capacul protector portocaliu ( ) din cartuşul cu toner.

Nu atingeţi cilindrul.

Este afi

ș

at “

PAPER JAMMED

” înainte de

îndepărtarea foliei de protecție.

După îndepărtarea foliei de protecție, reinstalaţi modulul cilindru și blocaţi-l în loc.

4

Extrageţi cartuşul cu toner ( ) din capsula de protecţie.

7

Ţineţi cartuşul cu toner ( ) prin ghidajul de centru, apoi introduceţi-l ferm pentru a-l bloca

în loc.

5

Scuturaţi cartuşul cu toner pe verticală de mai mult de 5 ori.

8

Închideţi capacul din față.

Pentru a înlocui cartuşul cu toner şi modulul cilindru

Când pe ecran apar mesajele următoare, înlocuiţi cartuşul cu toner.

TONER EMPTY

(Toner gol)

TONER LIFE OVER

Când pe ecran apar mesajele următoare, cartuşul cu toner se apropie de sfârşitul duratei de funcţionare utilă.

Vă rugăm să fiţi pregătiţi să înlocuiţi cartuşul în curând.

TONER LOW

(Toner aproape consumat)

TONER LIFE LOW

Când pe ecran apar mesajele următoare, înlocuiţi modulul cilindru.

20

DRUM LIFE LOW

DRUM LIFE OVER

Durată de viaţă toner și durata de viaţă a cilindrului

Consultați pagina 143 pentru informații suplimentare referitor la durata de viață toner și a cilindrului.

Pentru a verifica durata de viaţă şi calitatea cilindrului,

v

ă rugăm să imprimaţi lista de testare a imprimantei (pagina 103) şi

citiţi pagina 143 pentru informaţii privind durata de viaţă a cilindrului. În cazul în care calitatea tipăririi continuă să rămână deficitară sau pe ecran apare mesajul “

DRUM LIFE OVER

”,

înlocuiţi cartuşul cu toner şi modulul cilindru.

Pentru a conserva calitatea tipăririi şi durata de viaţă a aparatului, vă recomandăm să curăţaţi fantele şi deschiderile (pagina 8) şi interiorul aparatului (paginile 132, 133) când înlocuiţi cartuşul cu toner şi/sau modulul cilindru.

Notă:

Pentru a vă asigura că aparatul funcţionează în mod corespunzător, recomandăm utilizarea

unui cartuş cu toner şi a unui modul cilindru

Panasonic

. Consultaţi pagina 13 pentru informaţii despre accesorii.

Metodă de debarasare la deşeuri

Deşeurile trebuie debarasate în condiţii care să corespundă tuturor reglementărilor de mediu naţionale şi locale.

Funcţia de economisire a tonerului

Dacă doriţi să reduceţi consumul de toner, setaţi funcţia de economisire a tonerului la ON (Activare) (funcţia

#482 de la pagina 79). Cartuşul cu toner va avea o durată de viaţă cu circa 20 % mai mare.

Această funcţie poate afecta negativ calitatea tipăririi.

2. Instalare

21

3. . Preparation

3. Preg ă tire

3.1 Conexiuni

Atenţie:

Nu instalați niciodată cabluri telefonice în timpul unei furtuni cu fulgere (numai pentru modele fax compatibile). ( )

Când utilizaţi acest produs, priza de alimentare trebuie să se afle în apropierea produsului şi să fie uşor accesibilă.

Aveţi grijă să folosiţi cablul telefonic inclus în acest aparat (numai pentru modele fax compatibile). ( )

Nu prelungiţi cablul telefonic (numai pentru modele fax compatibile). ( )

Cablu de alimentare

Conectaţi la o priză de alimentare

(220-240 V, 50 Hz).

Cablu telefonic*1

Conectaţi la o mufă telefonică de linie simplă.

La o mufă telefonică de linie simplă

Pentru utilizatorii din Germania si Austria,

utilizaţi cablul de linie telefonică corespunzătoare.

Cablu LAN (nu este inclus)*2

Pentru a asigura o complianţă continuă la limitele de emisii, folosiţi numai un cablu LAN ecranat (Cablu drept de categoria 5 (Cat-5)).

Robot telefonic (nu este inclus)*1*3

Prelungire telefon (nu este inclus)*1*4

Router de reţea/Hub de reţea (nu este inclus)*2

Se pot conecta şi calculatoare legate în reţea.

La Internet *2

*1 Numai pentru modele fax compatibile ( )

*2 Numai pentru modele LAN compatibile ( )

*3 Numai pentru Franța și Belgia

*4 Numai pentru alte țări decât Franța și Belgia

NOTĂ IMPORTANTĂ PENTRU CONEXIUNEA USB

NU CONECTAŢI UNITATEA LA UN CALCU-

LATOR CU UN CABLUL USB DECÂT ATUNCI

CÂND PROGRAMUL MULTI-FUNCTION

STATION VĂ CERE ACEASTA (pagina 27).

Notă:

O priză de contact de împământare trebuie utilizată la conectarea aparatului la sursa de alimentare

(numai pentru Polonia).

Nu amplasaţi niciun obiect la distanţă de:

– Dreapta și stânga: 10 cm

– Partea din spate a aparatului: 20 cm

Nu acoperiți sloturile și deschiderile aparatului.

Acestea sunt prevăzute pentru ventilație și protecție

împotriva supraîncălzirii.

Dacă orice alt dispozitiv este conectat la aceeaşi linie telefonică înafară de această unitate, este posibil să apară probleme neașteptate astfel cum această unitate nu este concepută pentru a partaja o linie telefonică (numai pentru modele fax compatibile). ( )

Un receptor de telefon, nu poate fi conectat direct la această unitate. Pentru a vorbi cu cealaltă parte, vă rugăm să conectați un telefon suplimentar

(numai pentru modele fax compatibile). ( )

Dacă folosiţi aparatul cu un calculator şi furnizorul dumneavoastră de Internet vă indică să instalaţi un filtru ( ), vă rugăm să-l conectaţi după cum urmează (numai pentru modele fax compatibile).

( )

22

Pentru Germania Pentru Austria

Mufă

[EXT]*1

Puteţi conecta un robot telefonic sau un telefon de interior. Demontaţi opritorul, dacă este montat, și aveți grijă în mod corespunzător.

3. Preg ă tire

3.2 ON (Activarea)/OFF

(Dezactivarea) aparatului

Pornirea aparatului

Nu m ai pentru Germania și Austria: Conector pinouts (numai pentru modelele fax compatibile) ( )

Muftă “La linia telefonică”

1 a2

2 —

3 La

4 Lb

5 —

6 b2

1

2

3 4

5

6

1.

Apăsaţi butonul de alimentare ON (Activare)

( ).

Oprirea aparatului

Utilizarea unui Router de reţea/Hub de reţea (numai pentru modele LAN compatibile) ( )

Vă recomandăm utilizarea unui Router de reţea/Hub de reţea ( ) în medii de reţea securizate .

Consultaţi administratorul dumneavoastră de reţea pentru setările de firewall etc.

Garanţia nu acoperă defecţiunile datorate problemelor de securitate sau altor disfuncţionalităţi ce ţin de aceasta.

1.

Apăsaţi butonul de alimentare.

Pentru a dezactiva alimentarea, apăsați

De asemenea, puteți dezactiva alimentarea apăsând butonul de pornire timp de aproximativ 3 secunde.

23

3. Preg ă tire

3.3 Selectarea modului de operare

Puteţi selecta modul dorit apăsând unul dintre următoarele butoane:

KX-MB2230/KX-MB2270/KX-MB2545/KX-MB2575/

DP-MB310 (Scan/Copy/Fax)

3.4 Reglarea volumului (Numai pentru modele fax compatibile)

Important:

Înainte de reglarea volumului, setaţi modul de operare la modul fax. Dacă indicatorul luminos este dezactivat, porniți-l apăsând butonul .

KX-MB2515 (Scanare/Copiere)

: Selectaţi acest mod la utilizarea unităţii ca scanner (pagina 45).

: Selectaţi acest mod la utilizarea unităţii ca copiator (pagina 48).

: Selectaţi acest mod la utilizarea unităţii ca fax (pagina 61).

Notă:

Modul de operare implicit este modul de copiere.

Puteţi schimba modul de operare implicit ( f uncţia #463 de la pagina 78) şi temporizatorul înainte de revenirea la modul de operare implicit (funcţia #464 de la pagina

78) (numai pentru modele fax compatibile). ( )

Volumul soneriei

Când aparatul este în mod repaus,

apăsaţi sau .

Pentru a dezactiva soneria

Apăsaţi în mod repetat

OFF=OK?

”. pentru a afişa “

Aparatul nu va mai suna.

Pentru a reactiva soneria, apăsaţi .

RINGER

Volum monitor

La utilizarea monitorului,

apăsaţi sau .

24

3. Preg ă tire

3.5 Programarea inițială a aparatului

3.5.1 Data și ora (numai pentru modele fax și

LAN compatibile)

Vă recomandăm setarea datei și orei. Cealaltă parte va primi data și ora unității dumneavoastră ca informații de antet.

3.5.2 Sigla dumneavoastră (numai pentru modele fax compatibile)

Vă puteți programa sigla dumneavoastră (numele, numele companiei, etc.) astfel încât aceasta să apară

în partea de sus a fiecărei pagini expediate.

1

2

Introduceți data/luna/anul selectând câte 2 cifre pentru fiecare.

Exemplu: 3 August, 2013

3

Introduceți ora/minutul curent selectând câte

2 cifre pentru fiecare.

Exemplu: 10:15 PM (format ceas cu 12 ore)

1.

2.

Apăsați în mod repetat pentru a selecta “

PM

”.

Apăsați în mod repetat pentru a selecta

AM

” sau “

PM

”, sau o intrare de oră în format

24 de ore.

4

Notă:

Pentru a verifica setarea de dată și oră curentă, apăsați pentru a trece temporar la modul fax (L) (pagina 24). ( )

Data și ora unității dumneavoastră vor fi utilizate ca informații de antet pentru următoarele:

– La trimiterea ca fișier atașat la o adresă de email direct de la această unitate (Scanare la adresă de email) (pagina 45) (numai pentru modelele LAN compatibile). ( )

– La trimiterea faxurilor (pagina 61).

Dacă data și ora nu sunt setate corect, cealaltă parte va primi informații incorect privind data și ora la antet. Acest lucru poate cauza confuzii pentru cealaltă parte.

Pentru a corecta o greșeală

Apăsați sau pentru a deplasa cursorul la numărul incorect, apoi corectați.

1

2

Introduceți sigla dumneavoastră, de până la 30 de caractere (consultați pagina 56 pentru introducerea caracterelor).

3

Pentru a corecta o greșeală

Apăsați sau pentru a deplasa cursorul la numărul incorect, apoi corectați.

Pentru a șterge toate caracterele, apăsați și mențineți apăsat butonul .

3.5.3 Numărul dumneavoastră de fax

Vă puteți programa numărul dumneavoastră de fax astfel încât să apară în partea de sus a fiecărei pagini expediate..

1

2

Introduceți numărul dumneavoastră de fax, de până la 20 de cifre.

Pentru a introduce un “+”, apăsați .

Pentru a introduce un spațiu, apăsați .

Pentru a introduce o cratimă, apăsați .

Pentru a șterge un număr, apăsați .

3

Pentru a corecta o greșeală

Apăsați sau pentru a deplasa cursorul la numărul incorect, apoi corectați.

Pentru a șterge toate caracterele, apăsați și mențineți apăsat butonul .

25

3. Preg ă tire

3.6 Configurarea unității pentru accesarea rețelei LAN

Puteți utiliza un calculator conectat la LAN pentru unele funcțiii ale acestui aparat (imprimantă, scanner, etc.).

Pentru a activa aceste funcții trebuie să setați adresa

IP, masca de subrețea, și gateway-ul implicit pentru aparat.

Important:

Consultați administratorul de rețea când setați adresa IP, masca de subrețea, și gateway-ul implicit.

3.6.1 Setarea automată cu un server DHCP

Dacă administratorul dumneavoastră de rețea gestionează rețeaua cu un server DHCP (Dynamic Host

Configuration Protocol), acesta va asocia automat aparatului o adresă IP (Internet Protocol), mască de subrețea, și gateway implicit.

1

După conectarea cablului LAN la aparat și la calculator, porniți aparatul.

Adresa IP, masca de subrețea, și gateway-ul implicit vor fi setate automat.

2

Instalați programul Multi-Function Station pe calculatorul unde doriți să-l folosiți. Consultați pagina 27 pentru detalii.

Notă:

Puteți conecta două sau mai multe aparate și atribui adresele IP în mod automat cu un server DHCP, dar vă recomandăm atribuirea manuală a adreselor

IP statice la fiecare aparat, pentru a evita probleme de acces și de configurare.

3.6.2 Setarea manuală

Dacă administratorul dumneavoastră de rețea nu gestionează rețeaua cu un server DHCP, trebuie să atribuiți manual o adresă IP, o mască de subrețea, și gateway-ul implicit.

1

2

3

Setați fiecare element.

Pentru adresa de IP:

1.

2.

Introduceți adresa IP a unității.

Pentru masca de subrețea:

1.

2.

Introduceți masca de subrețea al rețelei .

Pentru gateway-ul implicit:

1.

2.

Introduceți gateway-ul implicit al rețelei.

4

Instalați programul Multi-Function Station pe calculatorul unde doriți să-l folosiți. Consultați pagina 27 pentru detalii.

26

Pentru a corecta o eroare din adresa IP, masca de subrețea, și gateway-ul implicit

Apăsați sau pentru a deplasa cursorul la numărul incorect, apoi corectați.

3.7 Setările LAN wireless

Important:

Când configurați setările LAN fără fir, asigurațivă că aparatul se află în raza de funcționare a punctului de acces fără fir.

În funcție de tipul punctului de acces fără fir, selectați calea cea mai potrivită pentru a se conecta la punctul de acces și aparat.

Punctul de acces este compatibil cu WPS

(cu un buton WPS)

Punctul de acces este compatibil cu WPS

(fără un buton WPS)

Punctul de acces nu este compatibil cu

WPS

Este de asemenea posibil să configurați setările

LAN fără fir când instalați driver-ul, indiferent de tipul de punct de acces fără fir sau dacă există un buton WPS (pagina 27).

Pentru setările de securitate fără fir, consultați instrucțiunile de utilizare ale routerului fără fir și alte produse fără fir etc.

3.7.1 Punctul de acces compatibil cu WPS

(cu un buton WPS)

1

Apăsați butonul WPS de pe punctul de acces fără fir.

2

Apăsați și mențineți pe aparat până când

LED-ul începe să clipească.

Efectuați pasul 2 în decurs de 1 minut după efectuarea pasului 1.

LED-ul se aprinde intermitent în timp ce se conectează. Când conexiunea este completă,

LED-ul nu mai clipește și se aprinde.

3.7.2 Punctul de acces compatibil cu WPS

(fără un buton WPS)

Important:

Asigurați-vă că setarea modului LAN este setat la“WIRELESS” în prealabil (funcția #580 de la pagina 93).

1

Este afișat codul PIN al aparatului.

2

Înregistrați codul PIN la punctul de acces fără fir.

3

Efectuați pasul 3 în decurs de 1 minut după efectuarea pasului 2.

LED-ul se aprinde intermitent în timp ce se conectează. Când conexiunea este completă,

LED-ul nu mai clipește și se aprinde.

În cazul în care aparatul intră în modul de așteptare în timpul procesului, repetăți de la pasul 1 (codul PIN va fi reînnoit).

3.7.3 Punctul de acces incompatibil cu WPS

Important:

Asigurați-vă că setarea modului LAN este setat la“WIRELESS” în prealabil (funcția # 580 de la pagina 93).

Sunt necesare următoarele informații de setare pentru punctul de acces fără fir:

Nume rețea (SSID)

Cheie de rețea (WEP / WPA key)*1

Tipul conexiunii

Rețeaua de tip autentificare

Tipul de criptare a datelor

*1

Dacă punctul de acces fără fir este echipat cu mai multe chei de rețea, utilizați numai prima cheie de rețea (acest aparat este echipat cu o singură cheie de rețea).

Dacă punctul de acces fără fir este configurat să nu afișeze numele rețelei (SSID), introduceți numele rețelei (SSID) manual (funcția # 585 de la pagina 27).

1

2

Apăsați pe sau în mod repetat pentru a afișa numele de rețea dorit (SSID).

În funcție de setările pentru punctul de acces fără fir, poate fi necesar să selectați WEP64 sau WEP128. Selectați elementul dorit, apoi apăsați .

3

Introduceți cheia de rețea.

În funcție de setările pentru punctul de acces fără fir, această etapă poate fi omisă în cazul

în care criptarea nu este utilizată.

LED-ul se aprinde intermitent în timp ce se conectează. Când conexiunea este completă,

LED-ul nu mai clipește și se aprinde.

Configurarea punctului de acces fără fir manual

1.

2.

Introduceți numele rețelei (SSID).

3.

Apăsați sau în mod repetat pentru a afișa tipul de conexiune dorit.

4.

Apăsați sau în mod repetat pentru a afișa tipul de autentificare de rețea dorită.

5.

Apăsați sau în mod repetat pentru a afișa tipul de criptare a datelor dorite.

6.

Introduceți cheia de rețea.

În funcție de setările pentru punctul de acces fără fir, această etapă poate fi omisă în cazul

în care criptarea nu este utilizată.

LED-ul se aprinde intermitent în timp ce se conectează. Când conexiunea este completă,

LED-ul nu mai clipește și se aprinde.

3. Preg ă tire

3.7.4 Executarea setărilor folosind

Windows® Installer

În cazul în care utilizați un calculator cu Windows, este posibil să configurați setările LAN fără fir în timpul instalării programului Multi-Function Station. Pentru detalii, consultați “3.9 Instalarea software-ului (inclusiv imprimantă, scanner și alte drivere)” (pagina 27).

3.8 Parametrii necesari ai calculatorului

Important:

Atunci când folosiți Windows Server® 2008 /

Windows Server 2012, numai driverul de imprimantă poate fi acceptat. Instalați driverul de imprimantă utilizând funcția Adăugare imprimantă din Windows.

Cu Mac OS X, numai driverul de imprimantă, driverul de scaner (TWAIN / ICA) și fax pentru

PC (transmisie) sunt acceptate. Consultați

Ghidul de instalare pentru Mac OS X pentru detalii.

Pentru a folosi Multi-Function Station în calculatorul dumneavoastră, sunt necesare următoarele:

Operating System:

Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8

CPU:

Windows XP: Pentium® Q sau procesor superior

Windows Vista/Windows 7/Windows 8: Pentium 4 sau procesor superior

RAM:

Windows XP: 128 MB (256 MB sau mai mult recomandat)

Windows Vista: 512 MB (1 GB sau mai mult recomandat)

Windows 7/Windows 8: 1 GB (2 GB sau mai mult recomandat)

Alte componente Hardware:

Unitate CD-ROM

Unitate hard-disc cu cel puțin 600 MB spațiu liber

Web browser (recomendate):

Windows Internet Explorer® 6/7/8/9

Windows Internet Explorer 10 (cu modul compatibil recomandat)

3.9 Instalarea software-ului

(inclusiv imprimantă, scanner și alte drivere)

Software-ul Panasonic Multi-Function Station permite aparatului să îndeplinească următoarele funcții:

– Tipărirea pe hârtie simplă, subțire și groasă, etichete, plicuri și carte poștale

– Afișarea previzualizării a imaginii tipărite, modifi-

carea ordinii paginilor, ștergerea paginilor și

modificarea aspectului de imprimare, etc. înainte

de tipărire (Easy Print Utility)

– Scanarea documentelor și conversarea unei imagini în text cu software-ul OCR ( )

27

3. Preg ă tire

– Scanarea din alte aplicații pentru Microsoft®

Windows care acceptă scanarea TWAIN și WIA

(doar conexiune USB)

– Stocarea, editarea sau ștergerea elementelor din directoare cu ajutorul calculatorului

– Programarea funcțiilor cu ajutorul calculatorului

– Trimiterea, primirea documentelor fax cu ajutorul calculatorului (numai pentru modelele fax compatibile) ( )

Instalați programul Multi-Function Station (CD-

ROM) înainte de conectarea aparatului la un calculator prin intermediul unui cablu USB.

Dacă aparatul este conectat la un calculator cu cablu USB înainte de instalarea programului

Multi-Function Station, va apărea caseta de dialog [Found New Hardware Wizard](Expert hardware nou detectat ). Executați clic pe

[Cancel](Anulare) pentru a o închide.

Funcțiile software și aspectul se pot modifica fără notificare prealabilă.

Dacă utilizați de asemenea seria KX-MB200/

KX-MB700/KX-FLB880, consultați pagina 125.

3.9.1 Pregătirea calculatorului și a

CD-ROM-ului

1

Lansați Windows și închideți toate celelalte aplicații.

Trebuie să fiți înregistrat/ă în sistem ca administrator pentru a instala programul Multi-

Function Station.

2

Introduceți CD-ROM-ul inclus în unitatea CD-ROM a calculatorului dumneavoastră.

Dacă apare caseta de dialog

[Select Language]

, selectați limba pe care o doriți să o utilizați în acest program. Executați clic pe

[OK]

.

Dacă instalarea nu începe automat:

Executați clic pe

[Start]

. Selectați

[Run...]

(Executare). Tastați “

D

:\Install” (unde “

D

” este litera unității de disc a unitații dumneavoastră).

Executați clic pe

[OK]

.

(Dacă nu sunteți siguri de litera care reprezintă unitatea dumneavoastră CD-ROM, folosiți

Windows Explorer și căutați unitatea CD-ROM.)

3

Selectați conexiunea.

Pentru conexiunea USB /LAN, referiți-vă la

“3.9.2 Conexiunea USB / Conexiunea LAN”, pagina 28.

Pentru conexiunea LAN fără fir ( ), referiți-vă la

“3.9.3 Conexiunea LAN fără fir ”, pagina 28.

3.9.2 Conexiunea USB / Conexiunea LAN

1

[Easy Installation]

(Instalare simplă)

Instalarea va începe automat.

2

Când programul de configurare începe, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Vor fi de asemenea instalate programele Easy

Print Utility (pagina 42) și Device Monitor

(pagina 103).

3

Va apărea caseta de dialog

[Connection Type]

.

Pentru conexiunea USB:

1. [Connect directly with a USB cable.]

(Conectare directă cu un cablu USB)

[Next]

(Următorul)

Va apărea caseta de dialog

[Connect

Device]

(Conectare dispozitiv).

28

2.

Conectați aparatul la calculatorul cu cablu USB

( ), apoi executați clic pe

[Next]

.

Dacă aparatul este conectat la calculatorul dumneavoastră, numele modelului va fi detectat automat.

Dacă este necesar, puteți schimba numele aparatului.

3.

Executați clic pe

[Install]

(Instalare), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Fișierele vor fi copiate în calculatorul dumneavoastră.

Pentru conexiunea LAN ( ):

1. [Connect via the Network.]

(Conectare prin intermediul rețelei)

[Next]

(Următorul)

Va apărea caseta de dialog

[Select a

Network Device]

(Selectare dispozitiv de rețea).

2.

Va apărea caseta de dialog

[Select a Network

Device]

(Selectare dispozitiv de rețea).

Dacă numele aparatului dorit nu este afișat pe listă și adresa IP a aparatului a fost atribuită, selectați

[Direct input]

(Intrare directă) și introduceți adresa IP.

3. [Next]

(Următorul)

Dacă este necesar, puteți schimba numele aparatului.

4.

Executați clic pe

[Install]

(Instalare), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Fișierele vor fi copiate în calculatorul dumneavoastră.

Notă importantă

La conectarea aparatului prin intermediul cablului

USB, un mesaj poate apărea în timpul instalării softwar-ului. Acest lucru este normal și programul nu va crea nici un fel de dificultăți sistemului de operare.

Puteți continua instalarea fără probleme. Este afișat următorul mesaj:

Pentru utilizatorii de Windows XP

“Programul pe care îl instalați pentru acest echipament nu a trecut testele Windows Logo pentru verificarea compatibilității sale cu Windows XP.)

Pentru utilizatorii de Vista/Windows 7/Windows 8

“Would you like to install this device software?”

(Doriți să instalați acest software de dispozitiv?)”

3.9.3 Conexiunea LAN wireless

Notă:

Se recomandă conectarea aparatului la rețeaua fără fir înainte de instalare.

3. Preg ă tire

Pentru informații despre configurarea setărilor LAN fără fir, vă rugăm să consultați "3.7 Setări LAN fără fir ", pagina 26.

În cazul în care unitatea a fost deja conectată la rețeaua fără fir

1. [Easy Installation (Wireless LAN)] (Instalare simplă (conexiune LAN fără fir)

2.

Selectați

[Already set up wireless LAN]

(Deja setat conexiunea LAN fără fir)

Instalarea va începe automat.

3.

Atunci când începe programul de configurare, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Vor fi de asemenea instalate Easy Print Utility

(pagina 42) și Device Monitor (pagina 103).

4.

Va apărea caseta de dialog

[Select a Network

Device]

(Selectare dispozitiv de rețea).

1.

Bifați

[Select from the search list]

(Selectează din lista căutată) și selectați aparatul din listă.

Dacă numele aparatului dorit nu este afișat pe listă și adresa IP a aparatului a fost atribuită, selectați

[Direct input]

(Intrare directă) și introduceți adresa IP.

2. [Next]

(Următorul)

Dacă este necesar, puteți schimba numele aparatului.

3.

Executați clic pe

[Install]

(Instalare), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Fișierele vor fi copiate în calculatorul dumneavoastră.

În cazul în care aparatul încă nu a fost conectat la rețeaua fără fir

1. [Easy Installation

(Wireless LAN)] (Instalare simplă

(conexiune LAN fără fir)

2.

Selectați

[Not yet set up wireless LAN]

(Încă nu este setată conexiunea LAN fără fir).

Instalarea va începe automat.

Important:

Este nevoie de un cablu USB pentru configurarea setărilor LAN fără fir. Setările LAN fără fir pot fi configurate cu ajutorul funcției de setare LAN fără fir după instalarea acesteia printr-o conexiune USB.

3.

Atunci când începe programul de configurare, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Vor fi de asemenea instalate Easy Print Utility

(pagina 42) și Device Monitor (pagina 103).

4.

Va apărea caseta de dialog

[Connect Device]

(Conectare dispozitiv).

1.

Conectați aparatul la un calculator cu ajutorul cablului USB, apoi executați clic pe

[Next]

(Următorul).

Dacă unitatea este conectată la calculator, numele modelului va fi detectat automat.

Dacă este necesar, puteți schimba numele aparatului.

2.

Executați clic pe

[Install]

(Instalare), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Fișierele vor fi copiate în calculatorul dumneavoastră.

5.

Când instrumentul de setare a conexiunei LAN fără fir este lansat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura setările LAN fără fir.

3.9.4 Alte informații

Pentru a vizualiza sau instala instrucțiunile de utilizare

1.

Lansați Windows și introduceți CD-ROM-ul inclus

în unitatea CD-ROM a calculatorului dumneavoastră.

2.

Executați clic pe

[Operating Instructions]

(Instrucțiuni de utilizare), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vizualiza sau instala instrucțiunile de utilizare în format PDF.

Pentru vizualizarea instrucțiunile de utilizare este necesar programul Adobe® Reader®.

Notă:

Dacă instalați instrucțiunile de utilizare, le puteți vizualiza oricând executând clic pe

[Help]

(Ajutor) al utilitarului de lansare Multi-Function Station.

Pentru a folosi un alt aparat cu calculatorul

Trebuie să adaugați driverul de imprimantă pentru fiecare aparat, după cum urmează.

1.

Lansați Windows și introduceți CD-ROM-ul inclus

în unitatea CD-ROM a calculatorului dumneavoastră.

2. [Modify]

(Modificare)

[Add Multi-Function

Station Driver]

(Adăugare driver Multi-Function

Station).

Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă:

Nu puteți conecta simultan mai multe aparate la același calculator (doar conexiune USB).

Pentru a modifica programul (Pentru a adăuga sau dezinstala fiecare componentă)

Puteți selecta componentele pentru a le instala sau dezinstala oricând după instalarea programului.

Trebuie să fiți înregistrat/ă în sistem ca administrator pentru a modifica programul Multi-Function Station.

1.

Lansați Windows și introduceți CD-ROM-ul inclus

în unitatea CD-ROM a calculatorului dumneavoastră.

2. [Modify]

(Modificare)

[Modify Utilities]

(Utilitare de modificare). Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a dezinstala programul

Trebuie să fiți înregistrat/ă în sistem ca administrator pentru a dezinstala programul Multi-Function Station.

[Start] [All Programs] [Panasonic]

numele aparatului [Uninstall]

(Dezinstalare).

Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

29

3. Preg ă tire

3.10 Lansarea programului

Multi-Function Station

[Start] → [All Programs] → [Panasonic] →

numele aparatului

[Multi-Function Station]

Va apărea programul Multi-Function Station.

[Application] (Aplicație)

[Scan]

(Scanare) (pagina 47)

Pentru a scana și a afișa imaginile scanate.

Pentru a scana și crea un fișier imagine.

Pentru a scana și trimite prin e-mail.

Pentru a scana și a converti o imagine în date text editabile folosind software-ul OCR. ( )

[Open Scan Folder]

Pentru a afișa folderul în care va fi salvată imaginea selectată.

[Viewer]

Pentru a lansa programul Multi-Function

Viewer (pagina 47).

[PC FAX] (numai pentru modelele fax compatibile) ( )

Pentru a trimite un document creat la calculator ca mesaj fax (pagina 68).

Pentru a afișa un document recepționat la calculator (pagina 68).

[Device]

[Remote Control] (Telecomandă) (pagina 103)

Pentru a programa funcțiile.

Pentru a stoca, edita sau șterge articolele din directoare.

Pentru a vizualiza articolele din raportul jurnal.*1

Pentru a stoca sau șterge articole pentru transmisie prin difuzare.*1

Pentru a folosi formatul CSV (Comma Separated

Values format)(Format Valori separate prin virgulă) pentru a importa sau exporta directoarele.

*1 Numai pentru modelele fax compatibile ( )

[Wireless LAN Setting] ( )

Pentru a lansa instrumentele de setare a conexiunei LAN (pagina 31).

[Device Monitor]

Pentru a lansa Device Monitor (pagina 103).

[Device List]

Pentru a lansa Device List.

[Configuration Web Page]

Pentru a lansa pagina web de configurare

(pagina 103)

(numai pentru modelele LAN compatibile). ( )

30

[Settings] (Setări) (pagina 30)

Pentru a schimba setările generale.

Pentru a schimba setările pentru scanare.

[Help] (Ajutor)

Pentru instrucțiuni detaliate despre Multi-Function

Station.

Pentru a vizualiza instrucțiunile de utilizare.

Pentru a afișa Support Web Page.

Pentru a afișa informații despre Multi-Function

Station.

Notă:

Puteți verifica dacă aparatul este conectat la calculatorul dumneavoastră în aplicația Device

Monitor (pagina 103).

Anumite funcții ale calculatorului (tipărire, scanare, etc.) nu vor funcționa în mod adecvat în următoarele situații:

– Când aparatul este conectat la un calculator de producție artizanală.

– Când aparatul este conectat la un calculator prin intermediul unei cartele PCI sau a altei cartele de extensie.

– Când aparatul este conectat la o altă compo-

nentă hardware (precum un hub USB sau un

adaptor de interfață) și nu este conectat direct

la calculator.

Pentru a schimba setările

Puteți schimba în prealabil setările programului

Multi-Function Station.

1.

Selectați

[Settings]

(Setări) din Multi-Function

Station.

2.

Executați clic pe fila dorită și scimbați setările.

[General] (Generalități)

[Launcher display setting]

(Setările aplicației de lansare): Pentru a selecta tipul de afișare al aplicației de lansare.

[OCR Path]

(Cale OCR): Pentru a selecta software-ul OCR. ( )

[PC name list up on device]*1

(numai pentru modelele LAN compatibile) ( ): Pentru a selecta dacă numele calculatorului va fi afișat sau nu pe aparat.

[PC name] (

Nume PC)*1 (numai pentru modelele

LAN compatibile) ( ): Numele calculatorului care va fi afișat pe aparat.

Atribuiți un nume unic pentru PC

[PC name]

(Nume PC) pentru a evita suprapuneri, sau pentru a evita trimiterea imaginii scanate la un calculator nedorit.

*1 Este afișat doar atunci când aparatul este

conectat la conexiunea LAN.

[Scan]

[Save to] (Salvare pe):

Pentru a selecta folderul în care va fi salvată imaginea selectată.

[Viewer][File][Email][OCR][Custom]:

Pentru a schimba setările de scanare pentru aplicație de scanare Multi-Function.

Pentru a selecta programul de e-mail implicit

Programul de e-mail implicit se folosește când se utilizează scanare la e-mail (pagina 45).

Puteți selecta programul de e-mail implicit după cum urmează.

Pentru Windows XP:

1. [Control Panel] → [Network and Internet

Connections] → [Internet Options] →

[Programs] → [E-mail]

2.

Selectați software-ul de e-mail compatibil MAPI dorit, precum

[Outlook Express]

, etc.

→ [OK]

Pentru Windows Vista:

1. [Control Panel] → [Internet Options] →

[Programs] → [Set programs] → [Set program access and computer defaults]

Dacă apare caseta de dialog

[User Account

Control]

, executați clic pe

[Continue]

.

2. [Custom]

3.

Selectați software-ul de e-mail compatibil MAPI dorit, precum

[Windows Mail]

, etc. din [

Choose a default e-mail program]

(Alegere program de e-mail predefinit).

Pentru Windows 7/Windows 8:

1. [Control Panel] → [Network and Internet] →

[Internet Options] → [Programs] → [Set programs] → [Set program access and computer defaults]

2. [Custom]

3.

Selectați software-ul de e-mail compatibil MAPI dorit din

[Choose a default e-mail program]

.

Pentru a configura setările conexiunei LAN ( )

1.

Lansați Multi-Function Station.

2.

Executați clic pe

[Device]

tab.

→ [Wireless LAN

Setting]

Când instrumentele de setare sunt lansate, urmați instrucțiunile de pe ecran.

3. Preg ă tire

31

4. . Recording Paper and Documents

4. Hârtie ș i documente de înregistrare

4.1 Hârtie de înregistrare

Notă pentru hârtia de înregistrare:

Vă recomandăm să testați hârtia (mai ales cea de dimensiuni și tipuri speciale) pe aparat înainte de a achiziționa cantități mari de hârtie.

Nu folosiți următoarele tipuri de hârtie:

– Hârtie cu un conținut de bumbac și/sau fibre care depășește 20 %, precum hârtia de ziar sau hârtie reciclată

– Hârtie extrem de moale sau de lucioasă, sau hârtie puternic texturată

– Hârtie cu strat de acoperire, deteriorată sau

încrețită

– Hârtie cu obiecte străine, precum cleme sau agrafe

– Hârtie cu praf, scame sau urme de ulei

– Hârtie care se topește, se vaporizează, se decolorează, se lipește sau emite vapori periculoși în apropiere de 200 °C, precum hârtia velină. Aceste materiale se pot transfera pe rola de topire și pot cauza deteriorări.

– Hârtie umedă

– Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală

– Hârtie trătată chimic, precum hârtia de duplicare cu sau fără carbon

– Hârtie încărcată electrostatic

– Hârtie puternic ondulată, îndoită sau ruptă

– Hârtie cu o suprafață cu strat de acoperire

Unele tipuri de hârtie acceptă tipărirea pe o singură parte. Încercați să folosiți cealaltă parte a hârtiei dacă nu sunteți satisfăcut de calitatea tipăririi sau dacă se produce o alimentare eronată cu hârtie.

Pentru o alimentare adecvată cu hârtie și o calitate optimă a tiparului, recomandăm utilizarea de hârtie cu granulație mare.

Nu folosiți simultan hârtie de diferite tipuri sau grosimi. Se pot produce blocaje ale hârtiei.

Nu folosiți hârtie imprimată de acest aparat pentru alte imprimante (inclusiv alte copiatoare sau imprimante). Se pot produce blocaje ale hârtiei.

Pentru a evita ondularea, nu deschideți pachetele cu hârtie decât atunci când sunteți pregătit/ă să utilizați hârtia. Depozați hârtia nefolosită în ambalajul original, într-o locație răcoroasă și uscată.

Pentru clienții care locuiesc în zone cu umiditate ridicată: Asigurați-vă că depozitați hârtia întotdeauna în încăperi cu instalații de aer condiționat.

Dacă tipăriți pe hârtie umedă, pot apărea blocaje ale hârtiei.

4.1.1 Tava de introducere a hârtiei

Pentru a afla numărul de foi, pe care aparatul îl poate susține, consultați pagina 141.

Dacă încărcați o cantitatea mai mare de hârtie, se pot produce blocaje ale hârtiei, iar hârtia se poate deteriora.

În funcție de tipul de hârtie, hârtia încărcată poate

CC

În acest caz, scoateți hârtia din tavă.

Aparatul este setat în mod implicit pentru tipărire pe hârtie în format A4.

32

Dacă doriți să folosiți hârtie de alt format, schimbați setarea (funcția #380 de la pagina 76).

Dacă doriți să folosiți hârtie subțire, schimbați setarea hârtiei de înregistrare

(funcția #383 de la pagina 77).

1

Trageți tava de introducere a hârtiei ( ) până când se fixează cu un declic, apoi trageți-o complet în exterior, ridicând partea din față a tăvii.

2

Înainte de a încărca un set de coli de hârtie, răsfoiți colile pentru a preveni blocajele de hârtie

4. Hârtie ș i documente de înregistrare

3

Reglați partea din spate a ghidajului pentru hârtia de înregistrare.

Pentru hârtia de dimensiuni A4, letter, legal, 16K,

216 x 330 mm, 216 x 340 mm:

Apăsați butonul ( ), și glisați prelungirea tăvii de introducere ( ) în poziția corespunzătoare.

4

Încărcați hârtia cu partea de tipărit în jos ( ).

Important:

Împingeți și blocați placa ( ) în tava de introducere a hârtiei, dacă este necesar.

Pentru alte dimensiuni de hârtie:

În cazul în care prelungirea tăvii de introducere se extinde, apăsați butonul ( ), și apoi glisați-l în interior.

Dacă este necesar, glisați ghidajul pentru hârtia de înregistrare pentru a adapta lățimea la dimensiunea hârtiei de înregistrare.

Verificați ca hârtia de înregistrare să se găsească sub marcajul de limită al hârtiei ( ), și ca hârtia să nu fie încărcată deasupra dispozitivelor de presare ( ).

33

4. Hârtie ș i documente de înregistrare

5

Introduceți tava de introducere a hârtiei în aparat, ridicând partea frontală a tăvii. Apoi împingeți tava complet în aparat.

Măsură de precauție pentru tava de introducere a hârtiei

Nu scăpați pe jos tava de introducere a hârtiei.

Notă:

Dacă hârtia nu este corect încărcată, reglați din nou ghidajele pentru hârtie, altfel hârtia se poate bloca.

Dacă tava de introducere a hârtiei nu se închide, este posibil ca placa din tava de introducere a hârtiei să fie ridicată. Împingeți hârtia și verificați ca hârtia să fie aplatizată în tava de introducere a hârtiei.

Țineți tava de introducere a hârtiei cu ambele mâini la demontare și instalare.

Tava de introducere a hârtiei cântărește aproximativ 3.6 kg când este încărcată complet cu hârtie de înregistrare.

Aproximativ 3.6 kg

34

4. Hârtie ș i documente de înregistrare

4.1.2 Tavă de introducere manuală/

Tavă multifuncțională

Vă rugăm consultați pagina 140 pentru informații privind hârtia de înregistrare.

Atunci când imprimați de la un calculator, poate fi folosită dimensiunea personalizată a hârtie de

înregistrare (pagina 40).

Aparatul este setat în mod implicit pentru tipărire pe hârtie în format A4.

Dacă doriți să folosiți hârtie de alt format, schimbați setarea (funcția #381 de la pagina 77).

Dacă doriți să folosiți hârtie subțire, schimbați setarea hârtiei de înregistrare

(funcția #384 de la pagina 77).

Pentru a tipări de la tava de introducere manuală/ multifuncțională, modificați setarea tăvii pentru hârtie în prealabil.

La tipărirea de la calculator, selectați #2 pentru proprietățile imprimantei.

La efectuarea unei copii, setați în prealabil setarea tăvii de introducere copie “

#2

(funcția #460 de la pagina 85).

Important:

Pentru a imprima pe hârtie groasă, etichete, plicuri sau carte poștale:

Asigurați-vă că capacul din spate este deschis înainte de a începe și imprimați câte o coală la un moment dat. Hârtia de

înregistrare va fi imprimată pe partea din spate.

Prin urmare, dacă imprimați cu capacul

închis, hârtia se poate bloca în interiorul aparatului.

Tava manuală ( )

Poate susține o coală la un moment dat. Când se tipăresc sau se copiază mai multe pagini, adăugați pagina următoare după ce pagina precedentă a fost introdusă în aparat.

1.

Reglați distanța dintre elementele de ghidare ( )

în conformitate cu dimensiunea hârtiei de

înregistrare.

În cazul în care aparatul se află în modul de repaus, apăsați o tastă pentru a pune aparatul

în modul de așteptare pentru procesul următor.

2.

Introduceți hârtia, cu partea de tipărit în sus ( ) până când aparatul prinde hârtia și se aude un singur semnal sonor.

Notă:

Tava manuală nu poate fi utilizată pentru a primi faxuri.

În cazul în care setarea tăvii de introducere de copiere (funcția # 460 de la pagina 85) nu este setată “

#2

” în prealabil, la tipărirea sau copierea unor pagini multiple, prima pagină va fi tipărită de la tava de introducere manuală, dar restul paginilor vor fi tipărite de la tava de introducere a hârtiei.

Asigurați-vă că ați închis capacul din spate după tipărire.

35

4. Hârtie ș i documente de înregistrare

Tava multifuncțională ( )

Poate stoca 50 de coli la un moment dat.

1.

Extindeți tava multifuncțională.

Asigurați-vă că pârghia de preluare ( ) este ridicată cu fermitate la setarea hârtiei de

înregistrare. Dacă pârghia de preluare nu este ridicată, ridicați pârghia de preluare.

2.

Reglați distanța dintre elementele de ghidare

( ) în conformitate cu dimensiunea hârtiei de

înregistrare. Apoi, încărcați hârtia, imprimați cu partea de tipărit în sus (până la 50 de coli)

4.1.3 Tava de ieșire

Puteți extinde temporar tava de ieșire înainte de imprimare.

Notă:

Dacă hârtia nu este corect introdusă, repoziționați hârtia, altfel aceasta se poate bloca.

36

Notă:

În cazul în care utilizați hârtie de înregistrare mică, deschiderea capacului superior vă permite să o eliminați mai ușor.

4. Hârtie ș i documente de înregistrare

4.2 Cerințe privind documentul

4.2.1 Zona efectivă de scanare

Zona efectivă de scanare este afișată de porțiunea hașurată.

Sticla scannerului:

4 mm

208 mm

4 mm

4 mm 289 mm 4 mm

Alimetatorul automat de documente ( ):

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

208 mm

216 mm

Atunci când folosiți aparatul ca un scanner

(paginile 45, 47), lungimea efectivă de scanare depinde de dimensiunea hârtiei selectate.

4.2.2 Dimensiunea si greutatea documentului

(utilizând alimentatorul automat de documente)

Dimensiunea și greutatea disponibile a documentului sunt următoarele:

„

Dimensiunea documentului

Dimensiunea minimă a documentului

125 mm

Pentru scanarea față-verso, dimensiunea minimă a documentului este de

148 mm x 210 mm.

37

4. Hârtie ș i documente de înregistrare

Dimensiunea maximală a documentului

216 mm

Pentru scanarea față-verso, dimensiunea maximală a documentului este de

216 mm x 356 mm.

„

Greutatea documentului

O singură coală:

60 g/m² la 75 g/m²

Mai multe coli: 60 g/m² la 75 g/m²

4.3 Setarea documentelor

4.3.1 Utilizarea sticlei scannerului

Notă:

Verificați să nu se afle documente în alimentatorul automat de documente. ( )

Așezați cu grijă originalul pe sticla scannerului.

Nu apăsați prea puternic în jos, pentru a evita defecțiunile.

Dacă originalul este o carte mai groasă de 15 mm, nu închideți capacul de documente

Verificați dacă cerneala, pasta sau fluidul de corectură s-a uscat complet, deoarece aceasta poate marca sticla scannerului.

4.3.2 Utilizarea alimentatorului automat de documente

1

Deschideți tava de documente ( ) și sub tava de documente ( ).

Pentru a deschide sub tava de documente, apăsați porțiunea sa centrală ( ).

1

Deschideți capacul de documente ( ).

2

Așezați documentul CU FAȚA ÎN JOS pe sticla scannerului ( ), aliniind colțul din stânga-sus al documentului la colțul indicat de marcajul .

Pentru a face o copie portret, așezați originalul

în direcția portret. Pentru a face o copie de peisaj, setați originalul în direcția peisaj.

Pentru documentele de dimensiune A6, așezați-l întotdeauna să se potrivească în direcția portret (chenarul lung este lăsat lateral).

3

Închideți capacul de documente.

38

2

Introduceți documentul (de până la 50 de pagini)

CU FAȚA ÎN SUS în alimentator până când se aude un singur semnal sonor.

Pentru a face o copie portret, așezați originalul

în direcția portret. Pentru a face o copie de peisaj, setați originalul în direcția peisaj.

Pentru documentele de dimensiune A6, așezați-l

întotdeauna să se potrivească în direcția portret

(introduceți chenarul lung în alimentator).

4. Hârtie ș i documente de înregistrare

Pentru a seta un document cu o lățime mai mică de 210 mm, vă recomandăm utilizarea sticlei scannerului pentru a copia documentul original pe hârtie A4 sau hârtie de dimensiune letter, iar apoi setarea documentului copiat pentru cele mai bune rezultate.

Nu setați documente care nu corespund cerințelor de dimensiune și greutate. Faceți o copie a documentului folosind sticla scannerului și setați copia.

Reglați distanța dintre ghidajele documentului

( ) astfel încât să corespundă dimensiunii efective a documentului.

Notă:

Nu așezați aparatul într-o zonă în care sub tava de documente poate fi ușor lovită.

Verificați să nu existe documente pe sticla scannerului.

Verificați dacă cerneala, pasta sau fluidul de corectură s-a uscat complet.

Îndepărtați clemele, agrafele sau alte elemente de prindere.

Nu setați următoarele tipuri de documente

(Faceți o copie a documentului folosind sticla scannerului și setați copia.):

– Hârtie trătată chimic, precum hârtia de duplicare cu sau fără carbon

– Hârtie încărcată electrostatic

– Hârtie puternic ondulată, îndoită sau ruptă

– Hârtie cu o suprafață cu strat de acoperire

– Hârtie cu tipar pe partea opusă care poate fi văzut de pe partea cealaltă, cum ar fi hârtia de ziar

Atunci când alimentarea anumitor tipuri de documente (de exemplu, în cazul în care partea opusă a paginii nu este curată) prin alimentatorul automat de documente, este posibil ca mărcile murdare să fie lăsate pe documentul original.

Pentru a preveni acest lucru, recomandăm alimentarea documentului o pagină la un moment dat, atunci când se utilizează alimentatorul automat de documente sau de a utiliza sticla scannerului.

Înălțimea totală a documentelor așezate plat trebuie să fie mai mică de 7 mm.

Dacă documentele depășesc capacitatea alimentatorului de documente, pot cădea sau pot provoca un blocaj în alimentator.

39

5. . Printer

5. Imprimant ă

5.1 Tipărire din aplicațiile

Windows

Puteți tipări un fișier creat într-o aplicație Windows.

De exemplu, pentru a tipări din WordPad, procedați după cum urmează:

1

Deschideți documentul pe care doriți să-l tipăriți.

2

Selectați

[Print]

(Tipărire) din meniu.

Va apărea caseta de dialog

[Print]

.

3

Selectați numele aparatului ca imprimantă activă.

Dacă ați schimbat numele aparatului la instalare, selectați numele respectiv din listă.

Atunci când modul de restricție (funcția # 154 de la pagina 105) este activat, introduceți codul departamentului în setările imprimantei utilizând

[Job Type]

în prealabil (pagina 40). În cazul în care codul de departament nu se potrivește sau codul departamentului restricționează modul de imprimare, imprimarea va fi anulată.

Pentru a schimba setările imprimantei, executați clic pe

[Preferences]

(Preferință), apoi executați clic pe fila dorită. Schimbați setările imprimantei, apoi executați clic pe

[OK]

.

4

Executați clic pe

[Print]

(Tipărire).

Aparatul va începe să imprime.

Notă:

Pentru a opri tipărirea de la aparat, consultați pagina 104.

Pentru a încărca hârtie, consultați paginile 32, 35.

Pentru detalii privind specificațiile hârtiei, consultați pagina 140.

Dacă se produce o eroare de tipărire, aplicația

Device Monitor (pagina 103) va fi lansată automat și va afișa informații despre eroare.

Setarea proprietăților imprimantei

Puteți schimba setarea imprimantei în pasul 3.

Puteți schimba sau afișa setările în filele următoare.

[Basic]:

Formatul hârtiei, tipul de suport, pagini pe coală, duplex, etc.

[Output]:

Numărul de exemplare, colaționare, etc.

[Job Type]:

Introducerea codului departamentului.

Codul departamentului este deținut pentru viitoarele funcții ale imprimantei și trebuie să fie introdus doar o singură dată.

[Quality]:

Rezoluție, contrast, funcție de economisire a tonerului, etc.

[Effects]:

Filigran, suprapuneri.

[Profile]:

Salvarea setărilor dorite, selectarea setărilor salvate, etc.

[Support]:

Informații despre versiune.

Notă:

Selectați tipul de suport de tipărire dorit pe fila

[Basic]

în funcție de hârtia de înregistrare.

Tipul hârtiei de

înregistrare

Tip suport de tipărire

Hârtie normală

75 g/m² până la 90 g/m²

[Plain Paper]

Tipul hârtiei de

înregistrare

Hârtie subțire

64 g/m² până la 75 g/m²

Hârtie groasă

90 g/m² până la 165 g/m²

Etichetă

Tip suport de tipărire

[Thin Paper]

[Thick Paper]

[Label]

Plic

[Envelope]

*1

Carte poștală [Japanese

Postcard]

*2

*1 Selectați

[Envelope #10], [Envelope DL],

[Japanese Envelope You #4], [Japanese

Envelope Chou #3]

sau

[Japanese Envelope

Chou #4]

pentru formatul hârtiei. Pentru a imprima pe un plic în mod clar, setați partea de sus, de jos, din stânga, și marginile drepte la mai mult de 10 mm.

*2 Selectați

[Japanese Postcard]

pentru formatul hârtiei.

La tipărirea de la un calculator, proprietățile imprimantei suprascriu următoarele funcții de programare ale aparatului:

– Setare tip suport (funcția #383 de la pagina 77 și funcția #384 de la pagina 77)

– Setare de economisire toner (funcția #482 de la pagina 79)

5.1.1 Imprimare duplex

De examplu, pentru a tipări din WordPad, procedați după cum urmează:

Puteți folosi hârtie normală și hârtie subțire.

1

Deschideți documentul pe care doriți să-l tipăriți.

2

Selectați

[Print]

(Imprimare) din meniu.

3

Selectați numele aparatului ca imprimantă activă.

4

[Preferences]

(Preferință)

5

Executați clic pe fila

[Basic]

.

6

[Duplex]

Selectați aspectul duplex dorit.

[OK]

Selectați

[None]

pentru a dezactiva această funcție.

De asemenea, puteți modifica margina duplex.

7

Executați clic pe

[Print]

.

5.1.2 Imprimarea pe suporturi speciale

Puteți tipări nu doar pe hârtie normală, ci și pe suporturi de tipărire speciale (etichete / plicuri / cărți poștale).

Vă rugăm consultați pagina 140 pentru informații privind hârtia de înregistrare.

Folosiți tava de introducere manuală/tava multifuncțională pentru tipărire pe suporturi speciale.

Pentru a încărca hârtie, consultați pagina 35.

Pentru a tipări pe etichete

Utilizați etichete destinate tipăririi cu lazer.

Vă recomandăm următoarele:

40

5. Imprimant ă

Avery

®

5163/L7160

Asigurați-vă că partea de imprimare este orientată

ÎN SUS la încărcarea etichetelor.

Pentru mai multe detalii cu privire la numărul de foi care se pot încărca în aparat, consultați pagina 141.

Nu folosiți următoarele tipuri de etichete:

– Etichete cu încrețituri, deteriorate sau desprinse de coala de suport.

– Orice coală cu etichete cu spații unde unele dintre etichete au fost desprinse.

– Etichete care nu acoperă în totalitate coala de suport după cum urmează:

Pentru a tipări pe plicuri

Utilizați plicuri destinate tipăririi cu lazer.

Vă recomandăm următoarele:

– Plicuri de înaltă calitate de la 90 g/m² până la

110 g/m² de hârtie (pentru Plicuri CHOUKEI #3/

CHOUKEI #4/YOUKEI #4).

– Plicuri de înaltă calitate de 90 g/m² de hârtie

(pentru Plicuri #10/DL).

– Plicuri subțiri cu chenare îndoite.

– Plicuri cu construcție cusătură laterală.

– Plicuri cu conținut de umiditate de la 4 % până la

6 % în greutate (pentru Plicuri #10/DL).

– Plicuri unde cusăturile sunt la marginile fețelor plicului (pentru Plicuri YOUKEI #4/#10/DL).

Încărcați plicurile cu clapa de închidere ÎN JOS.

Pentru mai multe detalii cu privire la numărul de foi care se pot încărca în aparat, consultați pagina 141.

Direcția de setare pentru fiecare tip de plic este următoarea.

– Plicul CHOUKEI #3/CHOUKEI #4

– Plicul YOUKEI #4/#10/DL

Notă:

Pot apărea riduri și ondulări în unele cazuri, chiar și în cazul în care se utilizează plicuri de înaltă calitate.

Evitați imprimarea în condiții de umiditate ridicată.

Umiditatea ridicată poate provoca ondularea plicului sau poate sigila plicul.

Depozitați plicurile departe de umezeală și de umiditate, unde acestea se pot pune plat, iar marginile lor nu vor fi îndoite sau deteriorate.

Nu folosiți plicuri cu oricare dintre următoarele caracteristici (folosirea acestora pot duce la blocaje de hârtie):

– Plicuri cu formă neregulată

– Plicuri cu umiditate

– Plicuri cu bucle, riduri, ciupituri, îndoituri, marginile

îndoite sau alte deteriorări

– Plicuri care au cusături diagonale

– Plicuri texturate sau plicuri cu suprafețe lucioase

– Plicuri care se sigilează prin îndepărtarea unei benzi detașabile

– Plicuri cu mai multe clape care urmează să fie sigilate

– Plicuri cu adeziv pe clapa

– Plicuri cu umflături sau indoituri

– Plicuri gofrate

– Plicuri care au fost imprimate anterior

– Plicuri care includ bumbac și / sau material fibros

Construcție cusătură diagonală

Bandă detașabilă

Clape multiple

Răsucit Buclat Chenare îndoite

41

5. Imprimant ă

– Când se imprimă partea din spate a cărții poștale (partea unde este plasat ștampila)

Ondulat Margini îndoite

Nu încercați să imprimați pe oricare dintre următoarele tipuri de plicuri (acestea pot provoca deteriorarea aparatului):

– Plicuri cu cleme, agrafe sau sfoară

– Plicuri cu ferestre transparente

– Plicuri care utilizează tipuri încapsulate de adeziv care nu necesită umezirea dar se bazează pe o presiune pentru a le sigila

Cleme Fereastră transparentă

Pentru a tipări pe cărți poștale

Utilizați cărți poștale standarte.

Nu folosiți cărți poștale pentru imprimante cu jet de cerneală.

Când încărcați cărțile poștale pe tavă, asigurați-vă că ați verificat unde se află locurile de timbru și codul poștal pe cărțile poștale.

Pentru mai multe detalii cu privire la numărul de coli care se pot încărca în aparat, consultați pagina 141.

În cazul în care cărțile poștale sunt ondulate în jos,

îndoiți-le în direcția opusă pentru a le aplatiza, iar apoi încărcați un maxim de 5 cărți poștale.

Dacă tipăriți duplex pe o carte poștală, imprimați partea de mesaj (partea frontală a cărții poștale) în primul rând. Partea de mesaj (partea frontală a cărții poștale) va fi imprimată mai curat dacă în al doilea rând imprimați partea de adrese (partea din spate a cărții poștale).

Pentru a imprima curat, setați cel puțin o margine superioară de 10 mm.

Asigurați-vă că partea imprimabilă este cu fața ÎN

SUS, atunci când încărcați cărțile poștale.

– Când se imprimă partea frontală a cărții poștale

5.2 Easy Print Utility

Prin tipărire utilizând Panasonic Easy Print Utility în locul driver-ului imprimantei, puteți utiliza mai multe funcții utile și convenabile de tipărire:

– Prevenire a tipăririlor inutile prin verificarea previzualizării pe ecranul calculatorului

– Combinarea unor documente multiple

– Salvarea în format PDF

De exemplu, pentru a tipări din WordPad, procedați după cum urmează:

1

Deschideți documentul pe care doriți să-l tipăriți.

2

Selectați

[Print]

(Tipărire) din meniu.

3

Selectați

[Panasonic Easy Print Driver]

ca imprimantă activă.

4

Executați clic pe

[Print]

.

Caseta de dialog

[Panasonic Easy Print

Utility]

se va afișa. Pentru detalii despre Easy

Print Utility, executați clic pe

[?]

, apoi executați clic pe elementul dorit.

5

Vizualizați imaginea de tipărit prin executarea unui

6

clic pe pagina dorită în fereastra paginii de tipărire

[Print Page Operation]

(listă coloană stângă).

Pentru a modifica setările de imprimantă, consultați pagina 43.

Pentru a combina documente multiple create

în diverse aplicații, consultați pagina 43.

Pentru a salva fișierul în format PDF, consultați pagina 43.

Chiar dacă setați în prealabil numărul de tipăriri pe aplicația originală, trebuie să setați din nou

Easy Print Utility.

Executați clic pe pictograma

[Print]

(Tipărire) de pe bara de instrumente.

Aparatul va începe tipărirea.

Notă:

Atunci când modul de restricție (funcția # 154 de la pagina 105) este activat, introduceți codul departamentului în setările imprimantei utilizând

[Job Type]

în prealabil (pagina 40). În cazul în care codul de departament nu se potrivește sau codul departamentului restricționează modul de imprimare, imprimarea va fi anulată. Setările

[Job

Type]

nu pot fi efectuate din setările imprimantei din dialogul

[Panasonic Easy Print Utility]

.

42

5.2.1 Funcții de tipărire ecologică

Puteți utiliza diferite funcții de tipărire și puteți examina imaginea de tipărire fără tipărire test.

Setări de tipărire

Puteți schimba sau afișa setările în filele următoare,

în pasul 5.

[Basic]:

Dimensiune hârtie, format tipărire, duplex

[Output]:

Număr de tipăriri, sursă hârtie, tip suport de tipărire

[Quality]:

Mod culoare, economisire toner

[Effects]:

Antet, filigran, notă de subsol

Combinarea unor documente multiple

Puteți afișa mai multe pagini create în diverse aplicații și le puteți manipula sub forma unui singur document.

1.

Efectuați pașii 1 - 4 din “5.2 Easy Print Utility”.

2.

Deschideți un alt document pe care doriți să-l adăugați la Easy Print Utility.

3.

Selectați

[Print]

(Tipărire) din meniu.

Va apărea caseta de dialog

[Print]

.

4.

Selectați

[Panasonic Easy Print Driver]

ca imprimantă activă.

5.

Executați clic pe

[Print]

.

Documentul va fi adăugat după ultima pagină a documentului anterior în fereastra de previzualizare tipărire.

6.

Repetați pașii 2 - 5.

7.

Dacă este necesar, modificați setările de imprimantă (pagina 43).

8.

Executați clic pe pictograma

[Print]

de pe bara de instrumente.

Notă:

Numărul maxim de documente care pot fi afișate

în fereastra

[Print Page Operation]

este de 999 pagini.

Salvarea unui fișier ca fișier PDF

Puteți salva fișierele previzualizate în format PDF în loc de a le tipări.

1.

Efectuați pașii 1 - 4 din “5.2 Easy Print Utility”.

2.

Executați clic pe pictograma

[Save PDF file]

(Salvare fișier PDF) de pe bara de instrumente Print.

Caseta de dialog

[Save As]

(Salvare ca) este afișată.

3.

Specificați folderul în care va fi salvat fișierul, introduceți numele fișierului, și apoi executați clic pe

[Save]

(Salvare). Caseta de dialog

[Save PDF file]

(Salvare fișier PDF) apare în timp ce fișierele

PDF sunt create și salvate.

Notă:

Fișierul PDF creat cu Easy Print Utility este un tip de imagine.

5.3 Tipărirea directă de pe un dispozitiv de memorie USB

Puteți imprima direct un fișier stocat pe un dispozitiv de memorie USB, fără a utiliza calculatorul.

5. Imprimant ă

1

Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul

USB al aparatului (pagina 16).

A Dispozitiv de memorie USB nu este furnizat.

2

3

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta fișierul dorit.

Pentru a selecta un fișier într-un folder, apăsați sau în mod repetat pentru a selecta folderul. . Apoi selectați fișierul dorit.

Fișierele imprimabile stocate pe dispozitivul de memorie USB vor fi afișate.

4

Puteți selecta până la 40 de fișiere. Pentru a selecta mai multe fișiere, repetați pașii 3 și 4.

5

Dacă este necesar, modificați setările de imprimare directă. Apăsați , și apoi selectați setările dorite.

Consultați pagina 43 pentru detalii despre setările de imprimare directă.

6

Atunci când este activat modul de restricție

(funcția #154 de la pagina 105), introduceți codul departamentului pentru tipărirea directă de pe un dispozitiv de memorie USB. În cazul

în care codul de departament nu se potrivește sau codul departamentului restricționează modul de imprimare, imprimarea va fi anulată.

Notă:

Următoarele tipuri de formate de fișiere pot fi imprimate:

– TIFF

– JPEG

– PDF (Numai tip imagine, cum ar fi fișierele scanate din aparat sau fișierele scanate de pe calculator utilizând funcția Multi-Function Viewer.)

Până la 8 caractere sunt afișate pentru numele fișierului.

Pentru detalii suplimentare despre dispozitivul de memorie USB, consultați pagina 106.

Dacă selectați același fișier pe care l-ați selectat în pasul 3 și apăsați MOKN, selecția va fi anulată.

Pentru a opri imprimarea, consultați pagina 104.

Ce înseamnă “

H

H

lângă un nume de fișier înseamnă că fișierul este selectat.

5.3.1 Setarea funcțiilor de imprimare directă

Puteți modifica setările de imprimare directă. Setările sunt resetate după fiecare imprimare.

Pentru a selecta tava de introducere a hârtiei

(“INPUT TRAY”)

Puteți selecta tava de introducere a hârtiei pentru imprimarea directă.

1.

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta setarea dorită.

#1

: Tava de introducere a hârtiei Standard

#2

: Tava multifuncțională ( )

#3

: Tava inferioară de introducere a hârtiei

#1+#2+#3

,

#1+#2

,

#1+#3

or

#2+#3

*1

*1 Aceste opțiuni sunt afișate numai atunci când dimensiunea hârtiei (funcția #380 de la pagina

76, funcția #381 de la pagina 77 sau funcția

43

5. Imprimant ă

#382 de la pagina 77) și tipul de suport (funcția

#383 de la pagina 77, funcția #384 de la pagina

77 sau funcția #385 de la pagina 78) corespund.

În cazul în care oricare dimensiune este schimbată, această setare va fi modificată în mod corespunzător.

2.

Pentru a modifica numărul de copii de tipărire

(“

COPIES

”)

Puteți de asemenea modifica setarea implicită (funcția

#660 de la pagina 95).

1.

Introduceți numărul de copii(până la 99).

2.

Pentru a modifica orientarea (“

ORIENTATION

”)

Puteți modifica orientarea la tipărire.

Puteți de asemenea modifica setarea implicită (funcția

#661 de la pagina 95).

1.

Apăsați pe sau repetat pentru a selecta setarea dorită.

PORTRAIT

”:

Pentru orientarea portret.

LANDSCAPE

”:

Pentru orientarea peisaj.

2.

Pentru a selecta aspectul paginii (“

N in 1 TYPE

”)

Puteți economisi hârtie prin tipărirea a 2, 4 sau 8 pagini pe o pagină. Dimensiunea documentelor va fi redusă pentru o se potrivi hârtiei de înregistrare.

Puteți de asemenea modifica setarea implicită

(funcția #662 de la pagina 95).

1.

Apăsați pe sau repetat pentru a selecta setarea dorită.

OFF

: Dezactivează functia.

2 pagini pe 1 pagin ă

”:

2 pagini vor fi tipărite pe 1 pagină.

4 pagini pe 1 pagin ă

”:

4 pagine vor fi tipărite pe 1 pagină.

8 pagini pe 1 pagin ă

”:

8 pagine vor fi tipărite pe 1 pagină.

2.

Pentru a selecta margina paginii din N în 1

(“

Nin1 PAGE BORDER

”)

Puteți selecta să tipăriți sau nu linia între paginile din

N în 1.

Puteți de asemenea modifica setarea implicită

(funcția #663 de la pagina 95).

1.

Apăsați pe sau repetat pentru a selecta setarea dorită.

NONE

”:

Pentru tipărire fără linie.

SOLID LINE

”:

Pentru tipărire cu linie.

2.

Pentru a selecta tipărirea duplex (“

DUPLEX

”)

Puteți selecta tipul de îmbinare.

Puteți de asemenea modifica setarea implicită

(funcția #664 de la pagina 95).

1.

Apăsați pe sau repetat pentru a selecta setarea dorită.

OFF

”:

Dezactivează functia.

LONG EDGE

”:

Pentru îmbinarea cu o margine lungă.

SHORT EDGE

”:

Pentru îmbinarea cu o margine scurtă.

2.

Pentru a selecta tipărirea continuă

(“

CONTINUOUS PRINT

”)

Puteți selecta dacă documentele în diferite formate de fișiere să fie imprimate pe 1 pagină în aspect imprimare sau imprimare duplex.

Puteți de asemenea modifica setarea implicită

(funcția #665 de la pagina 95).

1.

Apăsați pe sau în mod repetat pentru a selecta setarea dorită.

DISABLED

”:

Numai aceleași formate de fișiere pot fi imprimate.

ENABLED

”:

Diferite formate de fișiere pot fi imprimate.

2.

44

6. . Scanner

6.1 Scanare de la aparat

(Push Scan)

Puteți scana cu ușurință documentul prin acționarea panoului de operații de pe aparat. Selectați următoarele moduri de scanare în funcție de modul de utilizare a imaginii scanate.

Important:

Asigurați-vă că funcțiile de scanare necesare sunt stabilite în prealabil, la pagina 4.

Modul de scanare

VIEWER

FILE

EMAIL

OCR

EMAIL

ADDRESS

*1

FTP SERVER

SMB FOLDER

USB MEMORY

*1

*1

*2

Vizualizarea folosind Multi-

Function

Viewer (Scan to Multi-Function

Viewer)

Salvarea ca fișier în calculatorul dumneavoastră (Scan to save as a file)

Activarea software-ului de e-mail implicit de pe calculator, apoi atașarea imaginii scanate ca fișier (Scan to email)

Deschiderea imaginii scanate folosind software-ul OCR

(Scan to OCR)

Trimiterea ca fișier atașat la o destinație de e-mail direct de la aparatul dumneavoastră (Scan to email address)

Trimiterea la un server FTP

(Scan to FTP server)

Trimiterea la un folder SMB

(Scan to SMB folder)

Trimiterea la un dispozitiv de memorie USB (Scan to USB memory)

*1 numai pentru modelele LAN compatibile. ( )

*2 Este afișat doar atunci când dispozitivul de memorie

USB este introdus în portul USB al aparatului. ( )

Sfaturi utile:

În cazul în care software-ul OCR nu este furnizat

împreună cu aparatul ( ), instalați software-ul terț

OCR, și apoi specificați calea software-ului OCR.

Pentru a specifica calea, vezi mai jos.

Lansați Multi-Function Station

[Settings]

Specificați calea către fișierul program OCR (.exe) în domeniul

[OCR Path]. [OK]

Noi nu putem garanta performanța softwareului terț OCR.

Notă:

Când scanați un document, pentru cele mai bune rezultate recomandăm utilizarea sticlei scannerului

în locul alimentatorului automat de documente. ( )

Nu deschideți capacul documentului atunci când scanați un document folosind alimentatorului automat de documente. ( )

6. Scanner

Puteți seta modul de scanare dorit pentru scanare

în prealabil (funcția #493 de la pagina 90).

1

Setați originalul (pagina 38).

2

Dacă indicatorul apăsând pe .

este STINS, PORNIȚI-L

3

Pentru a scana originalul cu o față:

Treceți la pasul următor.

Pentru a scana originalul față-verso (numai pentru modelele care acceptă scanarea pe 2 fețe) ( ):

1.

2.

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta îmbinarea dorită a originalului.

“Margine lung ă ” “Margine scurt ă ”

3.

4

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta modul de scanare.

5

Pentru conexiunea USB:

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta “

USB HOST

”.

Pentru conexiunea LAN ( ):

Apăsați pe sau în mod repetat pentru a selecta calculatorul la care doriți să trimiteți imaginea scanată.

Atunci când scanați la adresa de e-mail,

puteți introduce adresa de e-mail de destinație.

– folosind tastatura de apelare (pagina 56).

– apăsând tasta postului dorit (1-3). ( )

– apăsând , apoi apăsând tasta postului dorit (4-6). ( )

6

Dacă este necesar, schimbați setările de scanare.

Apăsați , apăsați pe sau mod repetat pentru a selecta setarea dorită.

în

7

Atunci când folosiți sticla scannerului:

Aparatul va scana 1 pagină. Plasați următorul document pe sticla scannerului și apăsați

45

6. Scanner

Repetăți acest lucru până când sunt scanate toate documentele, apoi apăsați pe .

Atunci când utilizați alimentatorul automat de documente ( ):

8

După ce ați terminat scanarea, apăsați pentru a reseta setarea stabilită în aceste proceduri.

Note:

Pentru a opri scanarea, consultați pagina 104.

Formate disponibile pentru salvarea imaginilor scanate

Mod de scanare

TIFF JPEG BMP PDF

VIEWER

z z z z

FILE

EMAIL

OCR

EMAIL

ADDRESS

*1*2 z z z z z z z z z

− z

− z z

− z z z

− z

FTP

SERVER

*1*2

SMB

FOLDER

*1*2 z z

− z

USB

MEMORY

*2*3 z z

− z

Selectați TIFF sau PDF ca format de fișier pentru a scana mai multe pagini și salvați-le ca un singur fișier.

*1 numai pentru modelele LAN compatibile. ( )

*2 Selectați PDF ca format de fișier pentru a scana câteva pagini și salvați-le ca un singur fișier.

Când selectați TIFF ca formatul de fișier, vă recomandăm să utilizați Viewer Multi-Function pentru a afișa imaginea scanată.

*3 Este afișat doar atunci când dispozitivul de memorie

USB este introdus în portul USB al aparatului. ( )

Cum sunt manipulate datele scanate

Imaginea scanată va fi salvată automat în folderul selectat în fereastra

[Settings]

. Pentru a schimba folderul, consultați pagina 30.

Când scanați la Multi-Function Viewer,

imaginea scanată va fi afișată în fereastra [

Multi-Function

Viewer]

după scanare.

Totuși, când selectați PDF ca format de fișier, va fi lansat programul asociat cu fișierul PDF.

Când scanați pentru e-mail,

programul de e-mail va fi pornit automat și imaginea scanată va fi afișată la un mesaj nou de e-mail.

Când scanați în OCR,

imaginea scanată va fi afișată în fereastra OCR după scanare.

Când scanați la o adresa de e-mail,

imaginea scanată va fi trimisă ca document atașat la e-mail direct de la acest aparat.

Când scanați la un server FTP,

imaginea scanată va fi salvată automat în folderul selectat de pe serverul FTP.

Pentru a afișa imaginea scanată, descărcați în prealabil datele pe calculatorul dumneavoastră.

Când scanați la un folder SMB,

imaginea scanată va fi salvată automat în folderul selectat din rețea.

Când scanarea la un folder SMB nu poate fi efectuată corect, consultați administratorul de rețea. Funcția SMB a acestui aparat nu acceptă semnături NTLMv2 și SMB.

Când scanați în memoria USB,

imaginea scanată va fi salvată pe un dispozitiv de memorie USB.

Asigurați-vă că scoateți dispozitivul de memorie

USB de la portul USB al aparatului după ce toate operațiile sunt complete.

46

6.2 Scanare de la un calculator

(Pull Scan)

Notă:

Când scanați un document, pentru cele mai bune rezultate recomandăm utilizarea sticlei scannerului

în locul alimentatorului automat de documente. ( )

Nu deschideți capacul documentului atunci când scanați un document folosind alimentatorului automat de documente. ( )

6.2.1 Utilizarea aplicației de scanare

Multi-Function

1

Setați originalul (pagina 38).

2

Lansați programul Multi-Function Station.

[Scan]

3

Executați clic pe pictograma aplicației dorite.

Când executați clic pe

[Custom]

(Personalizare), este inițiată aplicația preprogramată.

Pentru a anula scanarea în timp ce documentele sunt scanate, executați clic pe

[Cancel]

(Anulare).

Notă:

Puteți modifica în prealabil setările de scanare pentru fiecare aplicație (pagina 30).

Indicând pictograma aplicației, setările de scanare pot fi afișate sub formă de sugestie instrument.

Imaginea scanată va fi setată automat în folderul selectat în fereastra

[Settings]

(Setări) (pagina 30).

6.2.2 Utilizarea Multi-Function Viewer

1

Setați originalul (pagina 38).

2

Lansați programul Multi-Function Station.

3

[Application] [Viewer]

Va apărea

[Multi-Function Viewer].

4

Executați clic pe pictograma

[Scan]

din fereastra

[Multi-Function Viewer]

.

Va apărea caseta de dialog cu numele aparatului.

5

Dacă este necesar, schimbați setările de scanare ale calculatorului dumneavoastră.

Pentru a previzualiza imaginea scanată, executați clic pe

[Preview]

(Previzualizare).

Puteți trage cadrul pentru a specifica zona scanată. Dacă modificați setările de scanare, executați clic pe

[Preview]

(Previzualizare) pentru a reîmprospăta imaginea scanată.

Dacă folosiți alimentatorului automat de documente ( ), va fi previzualizată numai prima pagină. Când trebuie să reîmprospătați imaginea scanată, setați din nou documentul pentru previzualizare.

6

[Scan]

(Scanare)

Dacă previzualizați imaginea scanată folosind alimentatorului automat de documente în pasul 5, setați din nou documentul și executați clic pe [Scan](Scanare). ( )

Imaginea scanată va fi afișată în fereastra

[Multi-Function Viewer]

după scanare.

Pentru a salva imaginea scanată, selectați

[Save As ...]

(Salvare ca...) din meniu.

6. Scanner

Pentru a anula scanarea în timp ce documentele sunt scanate, executați clic pe

[Cancel]

(Anulare).

Notă:

Puteți afișa imagini în aplicații care acceptă formatele TIFF, JPEG, PCX, DCX and BMP.

Puteți salva imaginile în formatele TIFF, JPEG,

PCX, DCX, BMP sau PDF.

Dacă butonul

[Select...]

(Selectare) este afișat în

[Target Device]

(Dispozitiv țintă), executați clic pe

[Select...]

(Selectare) pentru a selecta aparatul din listă, iar apoi executați clic pe

[OK]

.

Butonul

[Select...]

(Selectare) nu va fi afișat atunci când a fost instalat un singur driver de imprimantă.

Puteți muta, copia și șterge un fișier sau o pagină.

6.2.3 Utilizarea altor aplicații

Programul Multi-Function Station include un driver de scaner compatibil TWAIN și WIA. Puteți de asemenea să scanați cu alte aplicații care acceptă scanarea de tip TWAIN sau WIA. Pentru scanare, procedați în modul următor:

1

Setați originalul (pagina 38).

2

Lansați o aplicație care acceptă scanarea TWAIN sau WIA.

3

Pentru scanare TWAIN:

Selectați

[Acquire Image...]

(Achiziție imagine) din meniu.

Pentru scanare WIA:

Selectați

[From Scanner or Camera]

(De la scanner sau cameră) din meniu.

Va apărea caseta de dialog cu numele aparatului

4

Dacă este necesar, schimbați setările de scanare ale calculatorului dumneavoastră.

[Scan]

(Scanare)

Imaginea scanată va fi afișată în fereastra de aplicație după scanare.

Pentru a anula scanarea în timp ce documentele sunt scanate, executați clic pe

[Cancel]

(Anulare).

Notă:

Scanarea din aplicații compatibile WIA este disponibilă numai printr-o conexiune USB.

În funcția de aplicația utilizată, aspectul poate fi ușor diferit.

Dacă butonul

[Select...]

(Selectare) este afișat în

[Target Device]

(Dispozitiv țintă) la efectuarea scanării TWAIN, executați clic pe

[Select...]

(Selectare) pentru a selecta aparatul din listă, iar apoi executați clic pe

[OK]

.

Butonul

[Select...]

(Selectare) nu va fi afișat atunci când a fost instalat un singur driver de imprimantă.

47

7. . Copier

7. Copiator

7.1 Realizarea unei copii

7.1.1 Proceduri de bază pentru a face o copie

G I

M U

1

Dacă indicatorul este STINS,

APRINDEȚI-L apăsând pe .

2

Setați originalul (pagina 38).

3

Dacă este necesar, schimbați dimensiunea copiei

(dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de înregistrare), rezoluția și contrastul în conformitate cu tipul documentului.

Pentru a selecta dimensiunea copiei, consultați pagina 48.

Pentru a selecta contrastul, consultați pagina 48.

Pentru a selecta rezoluția, consultați pagina 48.

4

Dacă este necesar, introduceți numărul de copii

(până la 99).

5

Atunci când modul de restricție (funcția # 154 de la pagina 105) este activat, introduceți codul departamentului pentru copiere. În cazul în care codul de departament nu se potrivește sau codul departamentului restricționează modul de copiere, copierea va fi anulată.

Aparatul va începe copierea.

6

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reinițializa setările pe care le-ați stabilit a pașii 3 și 4.

Notă:

Pentru a opri copierea, consultați pagina 104.

Puteți schimba modul de operare implicit (funcția

#463 de la pagina 78) și temporizatorul înainte de revenirea la modul de operare implicit (funcția #464 de la pagina 78) (numai pentru modelele fax compatibile). ( )

Dacă indicatorul este APRINS, aparatul poate recepționa automat faxuri chiar și atunci când se află în modul copiere (numai pentru modelele fax compatibile). ( )

7.1.2 Diverse setări pentru a face copii

Pentru a selecta dimensiunea copiei

1.

Apăsați pe repetat pentru a selecta

ORIGINAL SIZE

” (Dimensiunea originală).

2.

Apăsați pe sau în mod repetat pentru a selecta dimensiunea documentului original.

3.

Apăsați pe sau în mod repetat pentru a selecta dimensiunea hârtiei de înregistrare.

48

4.

Când este selectat “

#2

”, puteți modifica dimensiunea hârtiei de înregistrare apăsând pe repetat.

Rata de zoom corespunzătoare va fi setată automat. Când dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de înregistrare sunt diferite, următoarele funcții nu sunt disponibile:

– Copiere rapidă ID (pagina 51)

– Funcția de repetare imagine (pagina 51)

– Funcția poster (pagina 52)

– Funcția N în 1 separată (pagina 53)

– Funcția broșură (pagina 54)

Pentru a selecta contrastul

Puteți regla această setare în funcție de nivelul de

întunecare sau de luminozitate al documentului. Sunt disponibile 5 niveluri(de la luminos la întunecos)

1.

Apăsați pe în mod repetat pentru a afișa

CONTRAST

”.

2.

Apăsați pe sau pentru a modifica contrastul.

3.

Notă:

Puteți memora setarea precidentă a contrastului

(funcția #462 de la pagina 78).

Pentru a selecta rezoluția

1.

Apăsați pe în mod repetat pentru a afișa

RESOLUTION

”.

2.

Apăsați pe sau pentru a modifica rezoluția.

TEXT/PHOTO

: Pentru text și fotografii.

TEXT

: Doar pentru text.

PHOTO

: Pentru fotografii, desene hașurate, etc.

3.

Notă:

Puteți schimba rezoluția implicită (funcția #461 de la pagina 85).

7. Copiator

7.2 Alte funcții de copiere

Verificați dacă indicatorul luminos este APRINS.

7.2.1 Copia Zoom (mărirea / micșorarea)

1

Setați originalul (pagina 38).

2

Apăsați repetat pe pentru a selecta rata de zoom care corespunde dimensiunei documentului și hârtiei de înregistrare.

ZOOM =100%

*1

50%

200%

*1 Apăsați pe sau în mod repetat pentru a schimba rata zoom cu 1 % între valorile

25%

” și “

400%

”.

Puteți de asemenea introduce procentajul dorit folosind tastele de formare a numărului.

3

4

Dacă este necesar, introduceți numărul de copii

(până la 99).

5

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reseta această funcție.

Notă:

Copierea zoom nu este disponibilă pentru următoarele funcții:

– Copiere rapidă ID (pagina 51)

– Funcția de repetare imagine (pagina 51)

– Funcția poster (pagina 52)

– Funcția N în 1 (pagina 53)

– Funcția N în 1 separată (pagina 53)

– Funcția broșură (pagina 54)

Puteți memora setarea precedentă de zoom

(funcția #468 de la pagina 85).

Când folosiți sticla scannerului,

aparatul va mări numai colțul din dreapta-sus al documentului, începând de la marcajul al aparatului.

Când folosiți alimentatorul automat de documente ( ), a

paratul va mări numai centrul părții superioare al documentului.

Pentru a face o copie mărită a părții de jos a documentului, rotiți documentul și apoi faceți o copie..

Exemplu: copie mărită 150 % *1

Folosind sticla scannerului ( ):

Document original

Exemplu: copie redusă 70 % *1

Folosind sticla scannerului ( ):

Document original

Copie mărită

Folosind alimentatorul automat de documente

( ):

Document original Copie mărită

Copie redusă

Folosind alimentatorul automat de documente

( ):

Document original Copie redusă

*1 Rezultatul pentru o dimensiune originala A6 va fi

diferit, deoarece acesta trebuie să fie plasat în

direcția portret (pagina 38).

7.2.2 Funcția Duplex

Următoarele tipuri de copii sunt disponibile:

– Copierea a originalelor cu o singură faţă pe o copie față-verso

– Copierea a originalelor față-verso pe o copie cu o singură faţă utilizând alimentatorul automat de documente * 1

– Copierea a originalelor față-verso pe o copie față-

verso utilizând alimentatorul automat de

documente * 1

*1 Numai pentru modelele care acceptă scanarea pe

2 fețe. ( )

Trebuie să selectați îmbinarea pentru originale și/sau copii.

49

7. Copiator

– Margine lungă

Pentru a copia originalele față-verso pe copii cu o față (numai pentru modelele care acceptă scanarea pe 2 fețe) ( )

– Margine scurtă

Hârtia de înregistrare(normală și subțire) de dimensiunea A4, letter, legal, 216 x 330 sau 216 x 340 poate fi folosită.

Hârtia de dimensiunea A6, B6 (ISO) și B6 (JIS) nu este acceptată la copierea originalului față-verso.

Pentru a copia originalele cu o față pe o copie față-verso

1.

Setați originalul în alimentatorul automat de documente (pagina 38).

2.

Apăsați pe , și apăsați pe sau în mod repetat pentru a selecta “

2FE Ț E/1FA ȚĂ

”.

3.

Apăsați pe sau pe în mod repetat pentru a selecta tipul originalului.

MARGINE LUNG Ă

MARGINE SCURT Ă

4.

5.

Dacă este necesar, introduceți numărul de copii

(până la 99).

6.

7.

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reseta această funcție.

Pentru a face originale cu 2 fețe în copii cu 2 fețe

(numai pentru modelele care acceptă scanarea pe

2 fețe) ( )

1.

Setați originalul (pagina 38).

2. KX-MB2230/KX-MB2270:

KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310:

Apăsați pe , și apăsați pe sau pe în mod repetat pentru a selecta “

O FA ȚĂ /FA ȚĂ -VERSO

”.

3.

Apăsați pe sau pe în mod repetat pentru a selecta setarea de îmbinare dorită pentru copii.

MARGINE LUNG Ă ”

MARGINE SCURT Ă ”

4.

5.

Dacă este necesar, introduceți numărul de copii

(până la 99).

6. Când se folosește sticla scannerului:

1.

Aparatul va scana o pagină.

2.

Așezați documentul următorul pe sticla scannerului și apăsați .

Aparatul va începe copierea.

Când se folosește alimentatorul automat de documente ( ):

7.

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reseta această funcție.

Notă:

Copierea față-verso nu este disponibilă pentru funcția de copiere rapidă ID (pagina 51), funcția de repetare a imaginii (pagina 51) sau funcția poster (pagina 52).

Puteți salva setarea duplex precedentă (funcția #

470 de la pagina 85).

50

1.

Setați originalul în alimentatorul automat de documente (pagina 38).

2.

Apăsați pe , și apăsați pe sau în mod repetat pentru a selecta “

FA ȚĂ -VERSO/O FA ȚĂ

”.

3.

Apăsați pe sau pe în mod repetat pentru a selecta tipul originalului.

LUNG LUNG”

LUNG SCURT”

SCURT LUNG”

SCURT SCURT”

4.

5.

Dacă este necesar, introduceți numărul de copii

(până la 99).

6.

7.

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reseta această funcție.

Notă:

Puteți salva setarea duplex precedentă (funcția

#470 de la pagina 85).

7.2.3 Copii colaționale

Unitatea poate colaționa copii multiple în aceeași ordine ca și paginile documentului original.

1

Dacă indicatorul este STINS, APRINDEȚI-L apăsând pe MDN.

2

Setați originalul (pagina 38).

3

4

Apăsați sau în mod repetat pentru a afișa

ON

”(Activare.

5

6

Introduceți numărul de copii (până la 99).

7

Când se folosește sticla scannerului:

1.

Aparatul va scana o pagină.

2.

Așezați documentul următorul pe sticla scannerului și apăsați . Repetați aceasta până sunt scanate toate documentele, apoi apăsați pe .

Aparatul va începe copierea.

Când se folosește alimentatorul automat de documente ( ):

8

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reseta această funcție.

Exemplu: Realizarea a două copii ale unui document original de 4 pagini

1

2

3

4

1

2

3

4

1

1

2

2

3

3

4

4

Pagini colaționate Pagini necolaționate

Notă:

Aparatul va stoca documentele în memorie în timpul colaționării copiilor. Dacă memoria se umple în timpul stocării, aparatul va imprima numai paginile stocate.

Puteți memora setarea precedentă de colaționare

(funcția #469 de la pagina 85).

Funcția Proof set (numai pentru alimentatorul automat de documente) ( )

Pentru a face mai întâi un set de copii colaționate, apăsați sau în mod repetat pentru a afișa

PROOF SET

” (pasul 4 din “7.2.3 Colaționare copii”, pagina 50). Aparatul va realiza un set de copii colaționate și se va opri temporar, pentru ca dumneavoastră să puteți verifica dacă respectiva copiere se execută conform așteptărilor. În cazul în care copia este corectă, apăsați pentru a continua copierea.În cazul în care copia nu este corectă, apăsați și reluați de la început.

7.2.4 Funcția de copiere Quick ID / Funcția de repetare imagine (Numai pentru sticla scannerului)

Funcția de copiere Quick ID:

Pentru a copia documente față-verso pe o singură pagină.

Funcție de repetare imagine:

Pentru a copia un singur document în mod repetat pe o singură pagină.

7. Copiator

Notă:

Această funcție nu poate fi utilizată atunci când dimensiunea documentului original sau dimensiunea hârtiei de înregistrare este setată la A6.

Această funcție nu poate fi utilizată atunci când funcția duplex (pagina 49), sau modul ecologic duplex (pagina 104) este activat.

Documentele copiate nu vor fi reduse pentru a se

încadra în dimensiunile hârtiei de înregistrare.

Această funcție este utilă pentru copierea documentelor de dimensiuni mici, cum ar fi cărți de identitate față-verso sau pentru mai multe copii ale documentelor de dimensiuni mici, cum ar fi cărțile de vizită.

1

Setați originalul (pagina 38).

Suprafața de scanare se modifică în conformitate cu setarea selectată în pasul 4. Consultați tabelul următor pentru detalii. Va fi scanată porțiunea hașurată.

Nu trebuie să schimbați dimensiunea originalului.

2

Apăsați în mod repetat pentru a selecta

PAGE LAYOUT

”(Format pagină).

3

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta “

QUIK ID COPY

”(Copiere rapidă) sau

IMAGE REPEAT

”(Repetare imagine).

4

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta numărul documentelor originale dintre opțiunile “

2 în 1

”, “

4 în 1

” sau “

8 în 1

”.

Pentru funcția de copiere rapidă ID, treceți la pasul următor.

Pentru funcția de repetare imagine, treceți la pasul 6.

5

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta formatul paginii între “

LANDSCAPE

”(Peisaj) sau

PORTRAIT

”(Portret).

6

Dacă este necesar, introduceți numărul de copii

(până la 99).

7

Funcția de copiere Quick ID:

1.

Aparatul va scana o pagină.

2.

Așezați documentul următorul pe sticla scannerului și apăsați . Repetați aceasta până sunt scanate toate documentele.

Aparatul va începe copierea.

Puteți apăsa oricând pe butonul pentru a începe copierea .

Funcție de repetare imagine:

8

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reseta această funcție.

Notă:

Puteți salva setarea precedentă în ceea ce privește formatul paginii (funcția #467 de la pagina 85).

51

7. Copiator

Pentru funcția de copiere Quick ID

Document original

2 in 1

Format pagină

LANDSCAPE

(Peisaj)

Document original

4 in 1

Format pagină

4 in 1

8 in 1

PORTRAIT

(Portret)

LANDSCAPE

(Peisaj)

8 in 1

PORTRAIT

(Portret)

LANDSCAPE

(Peisaj)

7.2.5 Funcția Poster (Numai pentru sticla scannerului)

Puteți realiza copii împărțite în secțiuni de 2 (“

1 X 2

”),

4 (“

2 X 2

”) sau 9 (“

3 X 3

”) pentru a face copii mărite a secțiunilor individuale. Apoi le puteți asambla pentru a forma un poster.

PORTRAIT

(Portret)

Pentru funcția de repetare imagine

Document original

2 in 1

Format pagină

Notă:

Această funcție nu poate fi utilizată atunci când dimensiunea documentului original sau dimensiunea hârtiei de înregistrare este setată la A6.

Această funcție nu poate fi utilizată atunci când funcția duplex (pagina 49), sau modul ecologic duplex (pagina 104) este activat.

1

Setați originalul (pagina 38).

2

Apăsați în mod repetat pentru a selecta

PAGE LAYOUT

”(Format pagină).

3

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta “

POSTER

”.

52

7. Copiator

4

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta

1 X 2

”, “

2 X 2

” sau “

3 X 3

”.

5

Dacă este necesar, introduceți numărul de copii

(până la 99).

6

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reseta această funcție.

Notă:

Puteți salva setarea precedentă în ceea ce privește formatul paginii (funcția #467 de la pagina 85).

7.2.6 Funcția N în 1

Puteți economisi hârtie copiind 2, 4 sau 8 pagini într-o singură pagină. Documentele vor fi reduse pentru a se adapta la hârtia de înregistrare.

1

Setați originalul (pagina 38).

2

Apăsați în mod repetat pentru a selecta

PAGE LAYOUT

”(Format pagină).

3

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta

N în 1

”.

4

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta numărul documentelor originale dintre opțiunile

“2 în 1

”, “

4 în 1

” sau “

8 în 1

”.

5

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta formatul paginii între “

PORTRAIT

”(Portret) sau

LANDSCAPE

”(Peisaj).

6

Dacă este necesar, introduceți numărul de copii

(până la 99).

7

Când se folosește sticla scannerului:

1.

Aparatul va scana o pagină.

2.

Așezați documentul următorul pe sticla scannerului și apăsați . Repetați aceasta până sunt scanate toate documentele.

Aparatul va începe copierea.

Puteți apăsa oricând pe butonul pentru a începe copierea .

Când se folosește alimentatorul automat de documente ( ):

8

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reseta această funcție.

Document original

2 in 1

Format pagină

PORTRAIT

(Portret)

LANDSCAPE

(Peisaj)

Document original

4 in 1

8 in 1

Format pagină

PORTRAIT

(Portret)

LANDSCAPE

(Peisaj)

PORTRAIT

(Portret)

LANDSCAPE

(Peisaj)

Notă:

Puteți salva setarea precedentă în ceea ce privește formatul paginii (funcția #467 de la pagina 85).

În cazul în care dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de înregistrarea sunt diferite, puteți face doar copia documentului 2 în 1 sau

4 în 1. De exemplu, atunci când folosiți funcția

2 în 1, puteți să copiați 2 pagini de dimensiunea originală A5 pe o hârtie de înregistrarea de dimensiunea A4.

Funcția N în 1 separat (Numai pentru sticla scannerului)

Puteți separa un document copiat N în 1 în paginile sale separate, originale. Această funcție este disponibilă pentru documente create utilizând setările

2 în 1

” și “

4 în 1

”.

Notă:

Această funcție nu poate fi utilizată atunci când dimensiunea documentului original sau dimensiunea hârtiei de înregistrare este setată la A6.

1.

Setați originalul (pagina 38).

2.

Apăsați în mod repetat pentru a selecta

PAGE LAYOUT

”(Format pagină).

3.

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta “

SEPARATE N in 1

”(Separată N în 1).

4.

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta numărul documentelor originale dintre opțiunile “

2 în 1

”, “

4 în 1

”.

5.

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta formatul paginii documentului original

între “

PORTRAIT

”(Portret) sau “

LANDSCAPE

(Peisaj).

6.

Dacă este necesar, introduceți numărul de documente (până la 99).

53

7. Copiator

7.

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reseta această funcție.

7.2.7 Funcția broșură

Puteți face copii, iar apoi le puteți uni în jumătate pentru a crea broșuri. Documentele vor fi reduse pentru a se

încadra în dimensiunile hârtiei de înregistrare.

Notă:

Pentru această funcție poate fi folosită hârtia de

înregistrare (normală și subțire) de dimensiunea

A4, letter, legal, 216 ´ 330 sau 216 ´ 340.

1

Setați originalul (pagina 38).

2

Apăsați în mod repetat pentru a selecta

PAGE LAYOUT

” (Format pagină).

3

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta “

BOOKLET

”(Broșură).

4

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta direcția îmbinării dorite de la “

ÎMBINAREA

STANG Ă

” sau “

ÎMBINAREA DREAPT Ă

”.

5

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta îmbinarea paginilor dorite.

1

”:

Pentru a face o broșură cu fiecare 4 documente tipărite ca blocuri separate.

ALL

”:

Pentru a face o broșură cu toate documentele imprimate ca 1 bloc.

6

7

Dacă este necesar, introduceți numărul de copii

(până la 99).

Copiile multiple vor fi colaționate automat.

8

Când se folosește sticla scannerului:

1.

Aparatul va scana o pagină.

2.

Așezați documentul următorul pe sticla scannerului și apăsați . Repetați aceasta până sunt scanate toate documentele.

3.

Dacă

1

este selectat în pasul 5, aparatul va începe copierea.

Puteți apăsa oricând pe butonul pentru a începe copierea.

Pentru copii multiple, apăsați pe butonul

pentru a începe copierea.

Dacă “

ALL

” este selectat în pasul 5, apăsați pe butonul MxN pentru a începe copierea.

Când se folosește alimentatorul automat de documente ( ):

9

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reseta această funcție.

Notă:

Aparatul poate stoca documentele în memorie la o rezoluție redusă în cazul în care "

ALL

" este selectat

în pasul 5 sau mai mult de 1 exemplar este setat pentru a fi colaționat în pasul 7. În cazul în care memoria se umple în timpul stocării, în cazul în care este selectat "

1

" în pasul 5, aparatul va tipări numai paginile stocate. În cazul în care "

ALL

" este selectat în pasul 5, aparatul va anula tipărirea.

Puteți salva setarea precedentă în ceea ce privește formatul paginii (funcția #467 de la pagina 85).

54

7.2.8 Funcția chenar

Puteți seta aparatul să nu copieze marginile exterioare ale documentului, fără a reduce documentele copiate pentru a se încadra pe hârtia de înregistrare. Acest lucru este util la copierea documentelor cu margini murdare.

Notă:

Această funcție nu poate fi utilizată atunci când dimensiunea documentului original sau dimensiunea hârtiei de înregistrare este setată la A6.

Această funcție nu poate fi utilizată în același timp cu funcțiile de format pagină (cu excepția funcției

N în 1).

1

Setați originalul (pagina 38).

2

Apăsați în mod repetat pentru a selecta

EDGE

”(Chenar).

3

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta

ON

”(Activare).

4

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta

LONG EDGE

”(Margine lungă).

5

Introduceți lățimea dorită pentru marginea lungă, utilizând tastatura.

6

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta

SHORT EDGE

”(Margine scurtă).

7

Introduceți lățimea dorită pentru marginea scurtă, utilizând tastatura.

8

Dacă este necesar, introduceți numărul de copii

(până la 99).

9

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reseta această funcție.

Notă:

Puteți memora setarea precedentă de margine

(funcția #473 de la pagina 85).

7.2.9 Funcția Margin (Margine)

Puteți seta aparatul să nu copieze o anumită margină a documentului. Acest lucru este util pentru îmbinarea documentelor copiate.

Notă:

Pentru a reduce automat copiile în funcție de marginea setată, consultați funcția #474 de la pagina 85.

Această funcție nu poate fi utilizată atunci când dimensiunea documentului original sau dimensiunea hârtiei de înregistrare este setată la A6.

Această funcție nu poate fi utilizată în același timp cu funcțiile de format pagină.

1

Setați originalul (pagina 38).

2

Apăsați în mod repetat pentru a selecta

MARGIN

”(Margine).

3

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta “

ON

”(Activare).

4

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta formatul paginii între “

PORTRAIT

”(Portret) sau

LANDSCAPE

”(Peisaj).

5

Apăsați sau în mod repetat pentru a selecta muchia la care doriți să setați marginea

TOP

”(Sus), “

RIGHT

”(Dreapta), “

LEFT

”(Stânga) sau “

BOTTOM

”(Jos).

6

Introduceți lățimea marginii dorite utilizând tastatura.

7

Dacă este necesar, introduceți numărul de copii

(până la 99).

8

După ce terminați de copiat, apăsați pe pentru a reseta această funcție.

Notă:

Puteți memora setarea precedentă de margine

(funcția #475 de la pagina 86).

7.2.10 Rezervare copie

Puteți efectua o rezervare copie în următoarele condiții:

– în timp ce aparatul tipărește documente de la calculatorul dumneavoastră.

– în timp ce aparatul tipărește documente recepționate prin fax (numai pentru modelele fax compatibile). ( )

1

Setați originalul (pagina 38).

2

În timp ce este afișat “

PC PRINTING

” sau

PRINTING

”*1, comutați la modul de copiere apăsând pe (pagina 24), apoi apăsați .

*1 Afișat numai pentru modelele fax compatibile

( )

3

Faceți setările necesare, precum numărul de copii, rezoluția, funcțiile zoom și funcția format pagină.

Se va afișa

COPY RESERVED

(Copie rezervată). Aparatul va începe să copieze după operațiunea de tipărire curentă.

7. Copiator

55

8. Num ă rul de telefon ş i adresa de e-mail

8. . Telephone Number and Email Address

8.1 Introducerea caracterelor (numai la modelele compatibile fax sau LAN)

Tastele de apelare sunt utilizate pentru a introduce caractere şi numere.

– Apăsaţi sau pentru a deplasa cursorul.

– Apăsaţi tastele de apelare pentru a introduce caractere şi numere.

– Apăsaţi pentru a şterge caracterul sau numărul evidenţiat de cursor. Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a şterge toate caracterele sau numerele.

– Pentru a introduce un alt caracter situat pe aceeaşi tastă, apăsaţi pentru a deplasa cursorul la următorul spaţiu, apoi apăsaţi tasta de apelare corespunzătoare.

*1*2 *1

0 @ ( )

< > ! "

# $ % &

\ ¥ I ^

’ ~

1 . _ – [ ]

{ } + / =

, ` : ; ? |

Comutarea între literele majuscule sau minuscule.

Cratimă Pentru a introduce un spaţiu.

Pentru a șterge un caracter.

*1 Anumite tipuri de simboluri nu pot fi introduse pentru anumite funcții.

*2 "\" poate afişat ca " " în unele cazuri.

„ Următoarele depind de limba selectată (caracteristica #110 de la pagina 72).

ENGLISH

”(Engleză), “

DUTCH

”(Olandeză), “

CZECH

”(Cehă), “

HUNGARIAN

” (Maghiară), “

SLOVAK

”(Slovacă),

FRENCH

”(Franceză), “

TURKISH

”(Turcă)

A B C 2 a b c 2

D E F 3 d e f 3

G H I 4 g h i 4

J K L 5 j k l 5

M N O 6 m n o 6

P Q R S

7 p q r s 7

T U V 8 t u v 8

W X Y Z

9 w x y z

9

GERMAN

” (Germană)

A

2

À Ä B C a

2

à ä b c

D E

3

È F d e

3

è f

POLISH

” (Poloneză)

G H I

4

Ì g h i

4

ì

J K L

5 j k l

5

M N O

6

Ò Ö m n o

6

ò ö

P Q R

S

7 p q r s

7

ß

T U

8

Ù Ü V t u

8

ù ü v

W X Y

Z

9 w x y z

9

A Ą B C Ć

2 a b c 2

D E Ę F 3 d e f 3

G H I 4 g h i 4

J K L Ł 5 j k l 5

M N Ń O Ó

6 m n o 6

P Q R S Ś

7 p q r s 7

T U V 8 t u v 8

W X Y Z Ź

Ż 9 w x y z 9

56

8. Num ă rul de telefon ş i adresa de e-mail

PORTUGUESE

”(Portugheză), “

SPANISH

”(Spaniolă)

A

Ç

Á Ã

2

B C a

ç

á ã

2 b c

D E

3 d e

É

é

F f 3

G H I g h i í

Í

4

4

J K L 5 j k l 5

M N Ñ O

Ó Õ 6 m n ñ o ó

õ 6

P Q R S

7 p q r s

7

T U Ú V 8 t u ú v 8

W X Y

Z

9 w x y z

9

Pentru a selecta caractere cu ajutorul sau

În loc să apăsați tastele de apelare, puteți selecta caractere utilizând sau .

1.

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa caracterul dorit. Caracterele vor fi afişate în ordinea următoare:

Majuscule

Numere

Simboluri

Minuscule *1

*1 atunci când introduceţi adresa de e-mail (adică, caracteristica de scanare și trimitere la adresa de e-mail de la pagina 45), minusculele vor fi afişate primele (numai pentru modele care suportă LAN). ( )

Dacă apăsaţi , ordinea va fi inversată.

2.

Apăsaţi pe pentru a insera caracterul afișat.

3.

Reveniţi la pasul 1 pentru a introduce următorul caracter.

Căutarea unui nume după inițială

Exemplu: “

LISA

1.

Deschideți agenda telefonică.

2.

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa orice nume cu iniţiala "

L

" (consultaţi pagina 56 pentru introducerea de caractere).

Pentru a căuta simboluri, apăsaţi .

3.

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a afişa "

LISA

".

Pentru a opri căutarea, apăsaţi .

57

8. Num ă rul de telefon ş i adresa de e-mail

8.2 Stocarea numerelor de telefon şi adreselor de e-mail în agendă

Unitatea conţine o agendă telefonică.

– KX-MB2230/KX-MB2270: 100 de articole

– KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310:

300 de articole

Notă:

Dacă doriţi să utilizaţi o adresă de e-mail pentru

SMTP direct sau transmisie de faxuri prin internet, setaţi setarea SMTP direct la "

ON

"(Activare)

(Funcția #425 de la pagina 82).

1

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

ADDRESS BOOK SET

” (Setează agendă telefonică).

2

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta “

NEW

”(Nou).

Pentru DP-MB310:

Apăsaţi după acest pas.

3

Introduceţi numele, până la 16 caractere (consultați pagina 56 pentru introducerea de caractere).

4

Pentru KX-MB2515:

Treceţi la etapa 5.

Pentru alte modele decât KX-MB2515:

Dacă este necesar, introduceţi numărul de telefon, până la 32 de cifre.

O cratimă sau un spațiu introduse într-un număr de telefon contează ca 2 cifre.

5

Dacă este necesar, introduceţi numărul de telefon, până la 63 de caractere.

Pentru a programa alte articole, apăsaţi şi repetaţi paşii de la 3 la 5.

6

Notă pentru modelele cu fax prin Internet ( ):

EMAIL FAX?

(Trimite fax pe email?) va fi afişat după etapa 5. Pentru a folosi adresa de e-mail pentru transmitere faxuri prin internet, apăsaţi

sau în mod repetat pentru a selecta

"

ON

” (Activare).

Dacă setarea de SMTP direct (funcția #425 de la pagina 82) este activată în prealabil, "

DIRECT

SMTP?

" va fi de asemenea afişat. Pentru a utiliza de asemenea adresa de e-mail pentru SMTP direct, apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta "

ON

"(Activare).

58

8.3 Stocarea numerelor de telefon şi adreselor de e-mail în tastele rapide

Unitatea conţine o funcție de apelare rapidă cu o singură atingere (6 articole).

Stațiile de la 1 la 3 pot fi folosite alternativ ca taste de difuzare (pagina 59).

1

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

ADDRESS BOOK SET

” (Setează agendă telefonică).

2

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta “

NEW

”(Nou).

3

Selectați tasta stației dorite.

Pentru stațiile 1-3:

Apăsați tasta stației dorite.

Pentru stațiile 4-6:

Apăsaţi , apoi apăsaţi tasta staţiei dorite.

4

Introduceţi numele, până la 16 caractere

(consultați pagina 56 pentru introducerea de caractere).

5

Dacă este necesar, introduceţi numărul de telefon,

6

până la 32 de cifre.

Dacă este necesar, introduceţi adresa de email, până la 63 de caractere.

Pentru a seta alte elemente, repetaţi paşii 3 până la 6.

7

Notă pentru modelele cu fax prin Internet ( ):

EMAIL FAX?

(Trimite fax pe email?) va fi afişat după etapa 6. Pentru a utiliza de asemenea adresa de e-mail pentru fax prin internet, apăsaţi sau

în mod repetat pentru a selecta "

ON

"(Activare).

Dacă setarea de SMTP direct (funcția #425 de la pagina 82) este activată în prealabil, "

DIRECT

SMTP?

" va fi de asemenea afişat. Pentru a utiliza de asemenea adresa de e-mail pentru SMTP direct, apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta "

ON

"(Activare).

8.4 Editarea şi ştergerea unui element memorat

8.4.1 Editarea unui element memorat

1

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

ADDRESS BOOK SET

” (Setează agendă telefonică).

2

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta

EDIT

”(Editare).

3

Apăsaţi în mod repetat sau pentru a afişa articolul dorit.

4

Editați numele dacă este necesar.

5

Pentru KX-MB2515:

Treceţi la etapa 6.

Pentru alte modele decât KX-MB2515:

Editați numărul de telefon dacă este necesar.

6

Editați adresa de email dacă este necesar.

7

Notă pentru modelele cu fax prin Internet ( ):

EMAIL FAX?

(Trimite fax pe email?) va fi afişat după etapa 6. Pentru a utiliza de asemenea adresa de e-mail pentru fax prin internet, apăsaţi

sau în mod repetat pentru a selecta "

ON

"

(Activare).

Dacă setarea de SMTP direct (funcția #425 de la pagina 82) este activată în prealabil, "

DIRECT

SMTP?

" va fi de asemenea afişat. Pentru a utiliza de asemenea adresa de e-mail pentru SMTP direct, apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta

"

ON

"(Activare).

8.4.2 Ștergerea unui element memorat

1

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

ADDRESS BOOK SET

” (Setează agendă telefonică).

2

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta

EDIT

”(Editare).

3

Apăsaţi în mod repetat sau pentru a afişa articolul dorit.

Pentru a anula ştergerea, apăsaţi .

4

8.5 Programarea articolelor în memoria de difuzare

Stocați articolele în unitate pentru a trimite același document către mai mulți destinatari (funcția de difuzare). Elementele dvs. programate vor rămâne în memoria de difuzare, permițând reutilizarea frecventă.

8.5.1 Programarea articolelor utilizând agenda

1

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

BROADCAST SETUP

” (Configurare difuzare).

2

Apăsaţi .

Pentru modelele care acceptă fax prin

Internet ( ):

Selectaţi "

FAX

" sau "

E-MAIL FAX

" apăsând sau . Pentru a utiliza memoria de difuzare pentru fax prin Internet, selectaţi

EMAIL FAX

”.

3

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a afişa locaţia de memorie de difuzare dorită ("

<BROAD-

CAST1>

"(Difuzare 1), "

<BROADCAST2>

"(Difuzare 2) sau "

<BROADCAST3>

"(Difuzare 3)).

4

Apăsaţi în mod repetat sau pentru a afişa articolul dorit.

Numărul din paranteză indică numărul de articole înregistrate.

Pentru a seta alte articole, repetaţi acest pas

(până la 20 de articole).

Dacă aţi programat un articol greşit, apăsaţi

pentru a şterge articolul.

8. Num ă rul de telefon ş i adresa de e-mail

5

Pentru a seta altă memorie de difuzare, repetaţi paşii 2 până la 5.

6

8.5.2 Programarea articolelor folosind tastele de apelare cu o singură atingere

Funcţia de difuzare utilizează stațiile 1-3. Funcția de apelare cu o singură atingere va fi anulată.

1

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

BROADCAST SETUP

” (Configurare difuzare).

2

Apăsaţi .

Pentru modelele care acceptă fax prin

Internet ( ):

Selectaţi "

FAX

" sau "

E-MAIL FAX

" apăsând sau . Pentru a utiliza memoria de difuzare pentru fax prin Internet, selectaţi

EMAIL FAX

”.

3

Selectați tasta de difuzare dorită.

4

Programați articolele.

Pentru stațiile 1-3:

Apăsați tasta stației dorite.

Pentru stațiile 4-6:

Apăsaţi , apoi apăsaţi tasta staţiei dorite.

Numărul din paranteză indică numărul de articole înregistrate.

Pentru a seta alte articole, repetaţi acest pas

(până la 20 de articole).

Dacă aţi programat un articol greşit, apăsaţi

pentru a şterge articolul.

5

Pentru a seta altă memorie de difuzare, repetaţi paşii 2 până la 5.

6

8.5.3. Adăugarea unui element nou în memoria de difuzare

1

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

BROADCAST SETUP

” (Configurare difuzare).

2

Apăsaţi .

Pentru modelele care acceptă fax prin

Internet ( ):

Selectaţi "

FAX

" sau "

E-MAIL FAX

" apăsând sau . Când folosiți memoria de difuzare pentru fax prin Internet, selectaţi

EMAIL FAX

”.

3

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a afişa locaţia de memorie de difuzare dorită ("

<BROAD-

CAST1

>"(Difuzare 1), "

<BROADCAST2>

"(Difuzare 2) sau "

<BROADCAST3>

"(Difuzare 3)).

4

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a afişa articolul pe care doriţi să-l adăugaţi.

Pentru a adăuga alte articole, repetaţi acest pas (până la 20 de articole).

5

59

8. Num ă rul de telefon ş i adresa de e-mail

8.5.4. Ștergerea unui articol din memoria de difuzare

1

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

BROADCAST SETUP

” (Configurare difuzare).

2

Apăsaţi .

Pentru modelele care acceptă fax prin

Internet ( ):

Selectaţi "

FAX

" sau "

E-MAIL FAX

" apăsând

sau . Când folosiți memoria de difuzare pentru fax prin Internet, selectaţi

EMAIL FAX

”.

3

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a afişa locaţia de memorie de difuzare dorită ("

<BROAD-

CAST1>

"(Difuzare 1), "

<BROADCAST2>

"

(Difuzare 2) sau "

<BROADCAST3>

"(Difuzare 3)).

4

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta “

EACH

”(Fiecare).

5

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a afişa articolul pe care doriţi să-l ștergeți.

Pentru a anula ştergerea, apăsaţi .

6

60

9. . Fax

9.1 Disponibilitatea funcției de fax

Important:

E posibil ca funcția de fax să nu fie disponibilă pentru unitatea Dvs. Consultaţi " Lista de funcții şi echipamente disponibile" de la pagina 3 pentru a stabili dacă unitatea are această funcție.

9.2 Procedura de bază pentru expedierea unui fax

1

Dacă ledul este OFF (Dezactivat), porniţi-l apăsând .

2

Configurați originalul (pagina 38).

3

Dacă este necesar, schimbaţi rezoluţia şi contrastul în funcţie de tipul de document.

Pentru a selecta contrastul, consultaţi pagina 61.

Pentru a selecta rezoluția, consultaţi pagina 61.

4

Formaţi numărul de fax.

5

Atunci când utilizați geamul scanerului,

apăsaţi

.

Unitatea va scana 1 pagină. Aşteptaţi până când este afişat “

SCAN:PRESS OK

”(Scanare: apăsați

OK) “

SEND:PRESS START

”(Trimitere: apăsați

Start). Puneţi următorul document pe geamul scanerului şi apăsaţi . Repetaţi până când toate documentele sunt scanate, apoi apăsaţi .

Când utilizaţi alimentatorul automat de documente ( ),

apăsaţi .

Notă:

Folosind geamul scanerului, puteţi trimite pagini din broşuri şi pagini de dimensiuni mici.

Pentru a opri transmiterea, consultaţi pagina 104.

Puteţi modifica setările implicite pentru modul de operare (funcția #463 de la pagina 78) şi cronometrul înainte de a reveni la modul de funcţionare implicit (funcția #464 de la pagina 78).

9.2.1 Diferite setări pentru trimiterea de faxuri

Selectarea contrastului

Reglaţi setarea în funcţie de luminozitatea sau întunecimea documentului. Sunt disponibile 5 niveluri (de la scăzut la ridicat).

1.

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa "

CONTRAST

”.

2.

Apăsaţi sau pentru a schimba contrastul.

3.

9. Fax

Notă:

Puteţi salva setarea anterioară a contrastului

(funcția #462 de la pagina 78).

Selectarea rezoluției

1.

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

RESOLUTION

” (Rezoluție).

2.

Apăsaţi sau pentru a schimba rezoluția.

STANDARD

: Pentru caractere de dimensiuni normale.

FINE

(Fin): Pentru caractere de dimensiuni mici.

SUPER FINE

(Foarte fin): Pentru caractere de dimensiuni foarte mici.

PHOTO

(Foto): Pentru fotografii, desene cu hașuri, etc.

3.

Folosirea setărilor “

FINE

”, “

SUPER FINE

” și “

PHOTO

” va spori timpul de transmisie.

Puteţi salva rezoluția implicită a faxului (funcția #405 de la pagina 80).

Pentru a trimite originale față-verso (numai pentru modelele care acceptă scanarea faţă-verso) ( )

1.

Puneți originalul în alimentatorul automat de documente (pagina 38).

2.

3.

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta colaționarea dorită a originalului.

4.

9.2.2 Selectarea destinației dintre articolele memorate

Stocați anterior numele și numerele de telefon dorite

în agenda telefonică (pagina 58).

Folosind agenda telefonică

Apăsaţi , apoi apăsați în mod repetat sau pentru a afişa articolul dorit.

Utilizând caracteristica de apelare rapidă ( )

Pentru stațiile 1-3:

Apăsați tasta stației dorite.

Pentru stațiile 4-6:

Apăsaţi , apoi apăsaţi tasta staţiei dorite.

9.2.3 Alte setări pentru trimiterea de faxuri

Pentru a reapela ultimul număr

Notă:

Pentru a opri transmiterea, consultaţi pagina 104.

Rezervarea transmisiei fax (Acces dual)

Puteți rezerva o transmisie fax chiar şi atunci când unitatea primeşte un fax sau trimite un fax din memorie.

KX-MB2230/KX-MB2270/KX-MB2545/KX-MB2575:

– Până la 3 rezervări la trimitere

– Până la 4 rezervări la primire

61

9. Fax

DP-MB310:

– Până la 10 rezervări la trimitere

– Până la 11 rezervări la primire

1.

Setaţi originalul în timpul recepţiei fax sau transmisiei fax din memorie.

2.

Introduceţi numărul de fax utilizând tastele de apelare sau agenda telefonică.

3. Atunci când utilizați geamul scanerului,

apăsaţi

. Unitatea va scana 1 pagină. Puneţi următorul document pe geamul scanerului şi apăsaţi .

Repetaţi până când toate documentele sunt scanate, apoi apăsaţi .

Când utilizaţi alimentatorul automat de documente ( ), apăsaţi .

Dacă documentul depăşeşte capacitatea memoriei, rezervarea pentru acel document va fi anulată.

Trebuie să trimiteţi întregul document manual.

Tipărirea unui raport de transmitere

Un raport de trimitere vă oferă o înregistrare tipărită a rezultatelor transmisiunii. Pentru a tipări rapoartele de transmitere, asiguraţi-vă că funcția #401 este activată

(pagina 80). Pentru mai multe informatii despre mesaje, consultaţi pagina 108.

Tipărirea unui raport jurnal

Un raport jurnal vă oferă o înregistrare tipărită a celor mai recente 30 de faxuri. Pentru a-l imprima manual, consultaţi pagina 103. Pentru a-l imprima automat după fiecare 30 de noi transmisii şi recepţii, asiguraţi-vă că funcția #402 este activată (pagina 80). Pentru mai multe informatii despre mesaje, consultaţi pagina 108.

Trimiterea unui fax la o anumită oră (trimitere întârziată)

Această caracteristică vă permite să profitaţi de orele cu apeluri cu cost redus oferite de compania dumneavoastră de telefonie. Această funcţie poate fi setată cu până la 24 de ore înainte de ora dorită.

1.

Dacă ledul este OFF (Dezactivat), porniţi-l apăsând (L).

2.

Configurați originalul (pagina 38).

3.

Dacă este necesar, schimbaţi rezoluţia (pagina 61)

4.

şi contrastul (pagina 61).

Pentru modelele care acceptă scanarea față-verso ( ):

Pentru a scana un original faţă-verso, selectaţi colarea dorită a originalului prin apăsarea sau în mod repetat.

Pentru a scana un original doar faţă, selectaţi

"

OFF

"(Dezactivat).

5.

Formaţi numărul de fax.

• pentru a introduce un articol utilizând caracteristica de apelare rapidă ( ) și agenda telefonică, consultaţi pagina 61.

6.

7.

Introduceţi timpul de pornire a transmisiei.

Dacă aţi selectat introducerea orei în format 12 ore (pagina 25), apăsaţi în mod repetat pentru a selecta AM sau PM.

Dacă aţi selectat introducerea orei în format 24 de ore (pagina 25), ora este setată cu ajutorul introducerii în format 24 de ore.

62

8. Atunci când utilizați geamul scanerului, apăsaţi

Când utilizaţi alimentatorul automat de documente ( ),

apăsaţi .

Documentul va fi scanat în memorie. Apoi unitatea va transmite datele la ora specificată.

Nu puteţi să utilizaţi această caracteristică pentru un alt fax până când trimiterea anterioară nu este finalizată.

Notă:

Pentru a anula această setare după programare, apăsaţi în timp ce unitatea este neutilizată şi apoi apăsaţi .

Trimiterea din memorie (funcția de scanare rapidă)

Important:

Asiguraţi-vă că funcția de scanare rapidă este activată în prealabil (funcția #419 de la pagina 81).

1.

Configurați originalul (pagina 38).

2.

Formaţi numărul de fax.

Fax prin reapelare automată

Dacă linia este ocupată sau dacă nu există niciun răspuns, unitatea va reapela automat numărul de 2 sau mai multe ori.

Notă:

Pentru a opri transmiterea, consultaţi pagina 104.

9.3 Trimiterea aceluiaşi document la părţi pre-programate (difuzare)

Puteţi trimite acelaşi document mai multor părți (până la 20). Pentru a utiliza această funcție, stocaţi numerele de fax în memoria de difuzare (pagina 59).

Asigurați-vă că ledul este ON(Activat).

1

Configurați originalul (pagina 38).

2

Dacă este necesar, schimbaţi rezoluţia (pagina 61) şi contrastul (pagina 61).

3

Atunci când utilizaţi agenda

1.

2.

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta „

<BROADCAST1>

", "

<BROADCAST2>

" sau "

<BROADCAST3>

".

Când utilizaţi tasta de difuzare ( )

Apăsaţi una dintre tastele de difuzare (1-3).

Dacă aveţi deja înregistrat numărul de telefon

în tastele de apelare rapidă, apăsaţi or

în mod repetat pentru a selecta

<BROADCAST1>

”, “

<BROADCAST2>

” sau

<BROADCAST3>

”.

4

Atunci când se utilizează geamul scanerului

, unitatea va scana 1 pagină. Aşteptaţi până când este afişat “

SCAN:PRESS OK

”(Scanare: apăsați

OK) “

SEND:PRESS START

”(Trimitere: apăsați

Start).

9. Fax

Puneţi următorul document pe geamul scanerului şi apăsaţi . Repetaţi până când toate documentele sunt scanate, apoi apăsaţi .

Când utilizaţi alimentatorul automat de documente ( ),

toate documentele vor fi scanate.

Apoi unitatea va începe transmisia.

Notă:

Pentru a opri transmiterea, consultaţi pagina 104.

Dacă selectați rezoluția “

FINE

”, “

SUPER FINE

” sau “

PHOTO

”, numărul de pagini pe care le poate transmite unitatea va scădea.

Dacă documentul depăşeşte capacitatea memoriei, transmisia va fi anulată.

Dacă un destinatar este ocupat sau nu răspunde, va fi omis şi reapelat mai târziu de 2 sau mai multe ori.

După transmitere, unitatea va imprima automat un raport

(raport de difuzare)

.

9.4 Selectarea modului de a utiliza unitatea

În funcţie de situaţia dvs., puteţi selecta modul în care preferaţi să vă utilizaţi unitatea.

– Utilizarea numai ca fax (mod FAX ONLY).

– Utilizarea mai mult ca telefon (mod TEL).

– Utilizarea ca telefon şi/sau fax (mod TEL/FAX).

– Utilizarea cu un robot telefonic.

9.4.1 Utilizarea numai ca fax (mod FAX ONLY).

Situația Dvs.

Aveţi o linie telefonică separată doar pentru faxuri sau doriţi să utilizaţi unitatea numai pentru primirea faxurilor.

Configurare

Setaţi unitatea la modul FAX ONLY (pagina 64) apăsând în mod repetat.

Ledul se aprinde.

Notă:

Documentele primite prin fax pot fi transferate automat la adresa de e-mail dorită. Pentru a utiliza funcția de transfer la e-mail, setaţi în prealabil e-mailul de destinaţie (pagina 101) (doar la modelele care suportă LAN. ( )

Cum se primesc faxurile

Toate apelurile primite vor fi tratate ca faxuri.

9.4.2 Utilizarea mai mult ca telefon

(mod TEL).

Situația Dvs.

Vreți să răspundeți chiar Dvs. la apeluri. Dacă este primit un apel de fax, trebuie să primiți manual faxul.

Setup

Setaţi unitatea la modul TEL (pagina 65) apăsând

în mod repetat.

Ledul se stinge.

63

9. Fax

Notă:

Asiguraţi-vă că funcția #404 este setată în prealabil la "

TEL

" (pagina 80).

Cum să primiţi apeluri telefonice şi faxuri

Trebuie să răspundeți manual la apeluri.

Pentru a primi un document fax, apăsaţi şi apoi

.

9.4.3 Utilizarea ca telefon şi/sau fax

(mod TEL/FAX).

Situația Dvs.

Doriți să răspundeți Dvs. la apelurile telefonice și să primiți faxurile automat, fără ca unitatea să sune.

Configurare

Setaţi unitatea la modul TEL/FAX (pagina 65) apăsând

în mod repetat.

Ledul se stinge.

9.5 Primirea automată a unui fax:

Răspuns automat setat la ON

(Activare)

9.5.1 Activarea modului FAX ONLY

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

FAX ONLY MODE

".

Ecranul va afişa numărul de semnale de apel în modul FAX ONLY. Dacă doriţi să-l modificaţi, apăsaţi sau în mod repetat pentru a afişa setarea dorită şi apăsaţi .

Ledul se aprinde.

Notă:

Asiguraţi-vă că funcția #404 este setată în prealabil la "

TEL/FAX

" (pagina 80).

Cum sunt primite apelurile telefonice și faxurile

Dacă apelul este telefonic, unitatea va suna.

Dacă se detectează tonul de fax, unitatea va primi automat faxul, fără să sune.

9.4.4 Utilizarea cu un robot telefonic.

Situația Dvs.

Doriţi să utilizaţi unitatea cu un robot telefonic.

Configurare

Branşaţi un robot telefonic pe un telefon secundar și setaţi numărul de semnale de apel la robotul telefonic la 4 sau mai puţin.

Setați numărul de semnale de apel în modul FAX

ONLY al unității la mai mult ca 4, dacă îl folosiți cu funcția de răspuns automat setată la ON (Activare).

Cum să primiţi apeluri

Când primiţi apeluri telefonice, robotul telefonic va

înregistra mesaje vocale.

Cum se primesc faxurile

Când recepţionaţi apeluri, unitatea va răspunde în mod automat la toate apelurile şi va primi doar documente prin fax.

Notă:

Numărul de semnale de apel înainte de a se răspunde la un ape în modul FAX ONLY poate fi schimbat (funcția #210 de la pagina 76).

Puteţi configura imprimarea față-verso pentru recepția faxurilor (funcția #407 de la pagina 80).

Faxurile primite pot fi stocate în memorie, în funcţie de setările dimensiunii hârtiei. Consultaţi funcția

#380 de pe pagina 76 şi funcția #382 de la pagina 77 pentru detalii.

Se recomandă înregistrarea pe hârtie de tip A4 sau Letter.

64

9.6 Primirea manuală a unui fax:

Răspuns automat setat la OFF

(Dezactivare)

Important:

Utilizaţi acest mod cu un telefon secundar.

9.6.1 Activarea modului TEL

1

Asiguraţi-vă că funcția #404 este setată în prealabil la "

TEL

" (pagina 80).

2

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

TEL MODE

".

Ledul se stinge.

9. Fax

Notă:

Pentru a opri recepția, consultaţi pagina 104.

Pentru a primi documente prin fax cu ajutorul telefonului secundar, asiguraţi-vă că activarea faxului de la distanţă este setată în prealabil la ON

(Activare) (funcția #434 de la pagina 82).

Setarea implicită este "ON"(Activare).

9.6.2 Activarea modului TEL/FAX

1

Asiguraţi-vă că funcția #404 este setată în prealabil la "

TEL/FAX

" (pagina 80).

2

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

TEL/FAX MODE

".

Ledul se stinge.

3

Setarea volumului soneriei ar trebui să fie ON

(Activare) (pagina 24).

Notă:

Dacă nu răspundeți la apel în termen de 10 semnale de apel, unitatea va comuta temporar pe recepţie fax. Atunci cealaltă parte poate trimite un fax.

– Atunci când “

U.K.

”(Regatul Unit), “

BELGIUM

(Belgia) sau “

NETHERLANDS

” (Olanda) este

selectată în funcţia #114 de la pagina 73,

această funcție nu este activată.

– Când "

GERMANY

" (Germania) este selectată în

funcția #114 de la pagina 73, puteţi seta

această caracteristică la OFF (Dezactivare)

(funcția #319 de la pagina 80).

Puteţi configura imprimarea față-verso pentru recepția faxurilor (funcția #407 de la pagina 80).

Faxurile primite pot fi stocate în memorie, în funcţie de setările dimensiunii hârtiei. Consultaţi funcția

#380 de pe pagina 76 şi funcția #382 de la pagina

77 pentru detalii.

Se recomandă înregistrarea pe hârtie de tip A4 sau

Letter.

Cum să primiți faxuri cu un telefon secundar

Dacă aveţi un alt telefon conectat la priza

[EXT]

sau la aceeaşi linie (telefon secundar), puteţi folosi telefonul secundar pentru a primi faxuri.

1.

Când sună telefonul secundar, ridicați receptorul telefonului secundar.

2.

Cand:

– este necesară recepția de documente,

– se aude un ton de apel de fax (un semnal sonor

lent), sau

– nu se aude niciun sunet, apăsați ferm (codul implicit de activare a faxului).

3.

Puneți receptorul în furcă.

Cum sunt primite apelurile telefonice și faxurile

1.

Se va afișa “

INCOMING CALL

”(Apel intrare), dar

unitatea nu va suna.

2.

Unitatea va aştepta pe durata

a două semnale de apel

înainte de a răspunde la apel.

Numărul de semnale de apel este determinat de „

TEL/FAX delayed ring count

"

(Nr. semnale apel așteptare TEL/FAX) (funcția

#212 de la pagina 80).

În această perioadă va suna telefonul secundar.

3.

Unitatea va răspunde la apel şi va încerca să detecteze un ton de apel de fax.

Când se detectează un ton de apel de fax

Unitatea primeşte faxul automat, fără să sune.

Când nu se detectează un ton de apel de fax

Unitatea va suna de 3 ori . Puteți răspunde la apel.

Pentru a răspunde folosind un alt telefon conectat la

mufa [EXT]

a acestei unități, ridicaţi receptorul, apoi apăsaţi de pe unitate pentru a vorbi cu cealaltă parte.

65

9. Fax

9.7 Folosirea unităţii cu un robot telefonic

9.7.1 Configurarea unităţii și a unui robot telefonic

1

Conectaţi robotul telefonic .

Robotul telefonic nu este inclus. Ilustraţia este doar un exemplu.

Vă rugăm să achiziţionaţi un adaptor de telefon secundar (numai pentru Marea Britanie).

Demontaţi opritorul dacă este ataşat.

La o singură linie telefonică

Pentru a răspunde folosind un alt telefon conectat la aceeaşi linie de telefon cu această unitate, ridicaţi receptorul și vorbiți cu cealaltă persoană.

*1

*2

*3

C

C

66

Numărul de semnale de apel este determinat de

„Silent fax recognition ring count”

(Recunoaștere nr. semnale apel fax silențios)

(funcția #436 de la pagina 83).

Apelanţii vor auzi un ton de apel diferă de cel generat de catre compania de telefonie.

Dacă nu răspundeți la apel, unitatea va activa funcția de fax.

Unele faxuri nu generează ton de fax atunci când trimit faxuri, de aceea unitatea va încerca să recepționeze un fax chiar și atunci când nu este detectat un ton de fax.

*1 Pentru alte ţări decât doar Franţa şi Belgia

*2 Numai pentru Franţa

*3 Numai pentru Belgia

2

Setaţi numărul de semnale de apel pe robotul telefonic la 4 sau mai puţin.

Aceasta va permite robotului telefonic să răspundă primul la apel.

3

Înregistraţi un mesaj de întâmpinare pe robotul telefonic.

Vă recomandăm să înregistraţi un mesaj de până la zece secunde şi să nu faceți pauze de mai mult de 4 secunde în timpul mesajului.

Altfel niciunul dintre aparate nu va funcționa corect.

4

Activați robotul telefonic.

5

Setaţi unitatea la modul dorit de recepție

(pagina 64).

Dacă setaţi la modul FAX ONLY (Doar fax),

schimbaţi numărul de semnale de apel în modul FAX ONLY la mai mult de 4 (funcția

#210 de la pagina 76).

6

Asiguraţi-vă că fiecare din următoarele este unic:

– codul de acces de la distanţă al robotului

telefonic

– codul de activare al faxului (funcția #434 de la

pagina 82)

Notă:

Dacă apelul este vocal, robotul telefonic va

înregistra mesaje vocale.

Dacă se detectează tonul de fax, unitatea va primi automat faxul.

Cu privire la codul de acces de la distanţă pentru robotul telefonic, consultați instrucțiunile de utilizare ale robotului.

Primirea unui apel vocal și a unui document fax în același apel

Apelantul poate lăsa un mesaj vocal și trimite un document fax în timpul aceluiași apel. Informați în prealabil apelantul de următoarea procedură.

1.

Apelantul apelează unitatea Dvs.

Robotul telefonic va răspunde la apel.

2.

Apelantul pot lăsa un mesaj după mesajul de

întâmpinare.

3.

Apelantul apasă (codul de activare pre-selectat al faxului).

Unitatea va activa funcţia de fax.

4.

Apelantul apasă pe butonul de pornire pentru a trimite un document.

Notă:

Pentru a utiliza această funcție, asiguraţi-vă că activarea faxului de la distanţă este setată la ON

(Activare) (funcția #434 de la pagina 82).

Codul de activare al faxului poate fi, de asemenea, schimbat.

Dacă nu mai există spațiu în memoria robotului

Dvs. telefonic, unitatea ar putea să nu poată primi documente. Consultați instrucțiunile de utilizare ale robotului telefonic și ștergeți mesajele inutile.

9.8 Recepţionarea apelurilor selective (regăsirea unui fax existent pe un alt aparat de fax)

Această caracteristică vă permite să recuperaţi un document de la un alt aparat compatibil. În consecinţă, apelul este contracost.

Verificați că aparatul interlocutorului este pregătit pentru apelul Dvs.

Verificaţi să nu existe documente introduse în alimentatorul automat de documente al unității Dvs.( )

1

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa "

POLLING

(Selecție).

2

Formaţi numărul de fax.

9. Fax

67

9. Fax

9.9 Trimiterea unui document electronic ca mesaj fax din computer

Puteţi accesa funcţia de fax dintr-o aplicaţie Windows utilizând Staţia Multifuncţională.

De exemplu, pentru a trimite un document creat din

WordPad, procedaţi după cum urmează.

1

Deschideţi documentul pe care doriţi să-l trimiteţi.

2

Selectaţi

[Print]

(Imprimare) din meniu.

Va apărea caseta de dialog

[Print]

(Imprimare).

3

Selectaţi numele unităţii PCFAX ca imprimantă activă.

4

Faceţi clic pe

[Print]

(Imprimare).

Va apărea caseta de dialog

[Send a Fax]

(Trimite un fax).

5

Introduceţi numărul de fax utilizând tastele de apelare sau agenda telefonică.

Pentru a opri operațiunea, apăsaţi

[Cancel]

(Anulare).

6

[Send]

(Trimitere)

Documentul va fi trimis prin unitate de la

Notă:

calculatorul dvs.

Pentru a opri transmiterea, consultaţi pagina 104.

Dacă documentul depăşeşte capacitatea memoriei unității, transmisia va fi anulată.

Pentru detalii, consultaţi fişierul de ajutor prin selectarea

[Help]

(Ajutor) de la Staţia

Multifuncţională.

Faceţi clic pe

[Select...]

(Selectează) pentru a schimba unitatea activă.

Pentru a preveni trimiterea unui fax la o destinație greșită

1.

Porniţi Multi-Function Station (staţia multi funcţională).

[Application] [PC FAX]

2. [Tools]

(Instrumente)

[Function Setup...]

(Configurare funcție)

3.

Selectaţi setarea dorită din lista

[Send]

(Trimitere).

[Display the Fax Send confirmation for every transmission]

(Trimite confirmarea Fax transmis pentru fiecare transmisie): Caseta de dialog pentru confirmarea numărului de fax este afişată înainte de a trimite un fax.

[Do not enter a fax number directly]

(Nu introduceți direct un număr de fax):

Puteți doar să selectați numere de fax stocate

în agenda telefonică.

[Re-enter to confirm the fax number]

(Reintroduceți pentru a confirma numărul de fax): Când introduceți numărul de fax folosind ecranul tastaturii, vi se solicită reintroducere numărului.

4. [OK]

Notă:

Pentru detalii despre fiecare funcţie, faceţi clic pe

[Help]

(Ajutor).

68

9.10 Recepționarea unui fax pe computerul Dvs.

Puteți recepționa un fax pe computerul Dvs.

Documentul fax recepționat este salvat ca fișier imagine (format TIFF-G4).

Important:

Verficați că funcțiile fax necesare sunt presetate, la pagina 5.

1

Apăsaţi în mod repetat pentru a comuta setarea de răspuns automat la ON (Activare)

(pagina 64).

2

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

[Application] [PC FAX]

3

Atunci când este primit un apel de fax, calculatorul

Dvs. va primi un document prin intermediul unităţii.

Notă:

Puteți de asemenea recepționa un document de fax pe internet (pagina 70) pe computerul Dvs.

Puteţi vizualiza, tipări sau transfera documentul primit utilizându-vă calculatorul. Totuși, nu puteți transfera un document primit prin funcția fax pe internet.

Mesajele transferate pe calculatorul Dvs. vor fi şterse de pe unitate.

Vizualizarea unui document primit

1.

Selectaţi

[PC FAX]

de la Staţia Multifuncţională.

2.

Selectaţi

[Received Log]

(Jurnal recepționate) în

[Communication Log]

(Jurnal comunicații).

3.

Faceți cllic pe elementul pe care doriți să-l vizualizați

4.

Faceţi clic pe

[File]

din bara de meniu, apoi selectaţi

[View]

(Vizualizare), sau faceţi clic pe pictograma

[View]

din bara de instrumente.

Faxul primit va fi afişat.

Dacă un document fax primit este stocat în memoria unităţii

Puteţi încărca documentul în calculatorul dvs.

1.

Selectaţi

[PC FAX]

de la Staţia Multifuncţională.

2.

Selectaţi

[Received Log]

(Jurnal recepționate) în

[Communication Log]

(Jurnal comunicații).

3.

Faceţi clic pe

[File]

din bara de meniu. A

[Receive a Fax]

(Recepționează fax)

Dacă setarea PC fax (funcția #442 de la pagina

83) este activată, documentul fax primit va fi transferat automat în calculator.

9.10.1 Configurarea calculatorului pentru recepţia fax PC

Trebuie să selectați calculatorul care va fi utilizat pentru recepționarea faxurilor.

Important:

Asiguraţi-vă în prealabil că funcția PC fax este setată la "ALWAYS"(Întotdeauna) sau

"

CONNECTED

"(Conectat) (funcția #442 de la pagina 83).

Asiguraţi-vă că funcția de previzualizare a faxului este dezactivată (OFF) în prealabil

(funcția #448 de la pagina 69).

1

9. Fax

2

Apăsaţi în mod repetat sau pentru a selecta computerul dorit.

Puteţi afişa adresa de IP a calculatorului selectat prin apăsarea .

3

Notă:

Dacă unitatea nu este conectată la LAN, calculatorul conectat la unitate prin USB este setat ca fiind calculatorul implicit pentru recepţia PC fax.

Pentru a selecta cu uşurinţă calculatorul dorit, modificaţi în prealabil numele calculatorului

(pagina 30).

9.11 Previzualizarea faxurilor în browser (numai la modelele care suportă LAN)

Puteţi afişa un document fax recepționat în browserul web fără tipărire şi să imprimați sau salvați documentul necesar după ce confirmaţi imaginea.

Important:

Verficați că funcțiile fax necesare sunt presetate, la pagina 5.

9.11.1 Activarea modului previzualizare fax

1

2

3

4

Introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

Dacă nu vi se solicită să introduceţi parola, codul de acces previzualizare fax în browser

(funcția #450 de la pagina 84) este setat deja.

Apăsaţi pentru a ieşi.

5

Introduceţi codul de acces previzualizare fax în browser, până la 8 caractere, folosind alfabetul limbii engleze şi cifrele (vezi pagina 56 pentru introducerea de caractere).

Următoarele simboluri pot fi de asemenea introduse cu ajutorul sau .

6

Notă:

Când este activată previzualizarea faxurilor în browser, documentele fax sunt stocate în memorie.

Memoria se poate umple cu documentele primite, așa că vă sugerăm să ştergeți documentele din memorie cât mai curând posibil după vizualizarea sau imprimarea lor.

Când este activată previzualizarea faxurilor în browser, setarea PC Fax (funcția #442 de la pagina 83) va fi dezactivată.

Vă recomandăm să activați notificarea de primire a faxurilor (funcția #451 de la pagina 84).

Puteţi schimba codul de acces al previzualizării faxurilor în browser (funcția #450 de la pagina 84).

9.11.2 Afişarea unui document fax primit în browserul Web

Important:

Asigurați-vă că unitatea nu efectuează altă operațiune.

1

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2

[Device]

(Aparat)

[Configuration Web Page]

(Configurație pagină web)

3

Selectaţi

[Web Fax Preview]

din meniu.

4

Introduceți codul de acces al previzualizării faxurilor în browser (funcția #450 de la pagina 84).

Va fi afişată o listă a documentelor fax primite.

5

Faceţi clic pe pictograma dorită pentru a previzualiza, tipări sau salva un document fax.

În timp ce previzualizați documentul, îl puteţi manipula (Exemplu: mărire, rotire, etc.).

6

Închideţi browserul web.

Notă:

Viteza de afişare depinde de conţinutul şi dimensiunea documentului.

Documentul fax recepționat este salvat ca fișier imagine (format PDF). Aveți nevoie de Adobe

Reader pentru a-l vizualiza.

Ce înseamnă " "

“ ” de pe ecran arată că imaginea a fost deja vizualizată, imprimată sau salvată.

Pentru a şterge un document după vizualizarea unui document fax la pasul 5, faceţi clic pe

[List]

pentru a reveni la listă. Puteţi şterge imaginile care arată " ".

Pentru a şterge un document după imprimarea sau salvarea unui document fax la pasul 5, faceţi clic pe

[Reload]

pentru a aduce lista la zi.

Puteţi şterge imaginile care arată " ".

09.12 Transferul faxurilor la adresa de e-mail (numai modelele compatibile LAN)

Puteţi transfera automat un document fax primit

(caracteristica de fax la email) la una sau mai multe adrese de e-mail.

Important:

Verficați că funcțiile fax necesare sunt presetate, la pagina 5.

Notă:

Pentru a verifica starea transferului, consultaţi pagina 98.

Informații utile:

Dacă nu sunteți lângă unitate o perioadă lungă de timp, vă recomandăm următoarele.

1.

Configurați această funcție.

69

9. Fax

2.

Activați de asemenea PC Fax (pagina 68) și păstrați computerul pornit.

Pentru PC FAX, porniţi staţia multifuncţională, apoi activaţi

[PC FAX]

.

În acest caz, datele vor fi transferate în calculator utilizând funcția PC Fax, apoi datele transferate vor fi şterse automat din unitatea dvs. Aceleaşi date vor fi trimise și la adresa de e-mail, astfel încât să vă puteţi verifica mesajele zilnic iar unitatea să nu rămână fără hârtie/memorie, etc.

9.13 Fax prin Internet

Cu ajutorul acestei caracteristici puteţi trimite şi primi documente ca atașamente la e-mail (format TIFF-F) prin Internet.

Dacă interlocutorul folosește un aparat care acceptă fax prin Internet, puteţi trimite originalele direct celeilalte părţi fără ajutorul unui server de e-mail.

Important:

Verficați că funcțiile fax necesare sunt presetate

(pagina 5).

9.13.1 Trimiterea un fax prin Internet

Vă recomandăm să vă înregistraţi în prealabil destinaţiile e-mail.

– Pentru a utiliza agenda, consultați pagina 101.

– Pentru a utiliza tastele rapide ( ), consultaţi

pagina 102.

Asigurați-vă că ledul este ON(Activat).

1

Configurați originalul (pagina 38).

2

Dacă este necesar, schimbaţi rezoluţia (pagina 61) şi contrastul (pagina 61) în funcţie de tipul de document.

3

Apăsaţi în mod repetat pentru a selecta

"

EMAIL SEND

” (Trimitere email).

Pentru modelele care acceptă scanarea față-verso ( ):

Pentru a scana un original faţă-verso, selectaţi colarea dorită a originalului prin apăsarea sau în mod repetat.

Pentru a scana un original doar faţă, selectaţi

"

OFF

"(Dezactivat).

4

Introduceţi adresa de e-mail de destinaţie

(pagina 70).

5

Atunci când utilizați geamul scanerului,

apăsaţi .

Unitatea va scana 1 pagină. Aşteptaţi până când este afişat “

SCAN:PRESS OK

”(Scanare: apăsați OK) “

SEND:PRESS START

”(Trimitere: apăsați Start). Puneţi următorul document pe geamul scanerului şi apăsaţi . Repetaţi până când toate documentele sunt scanate, apoi apăsaţi MxN.

Când utilizaţi alimentatorul automat de documente

( ), apăsaţi . Toate documentele vor fi scanate. Apoi unitatea va începe transmisia.

Fax prin internet cu reapelare automată

Dacă există vreo problemă cu conexiunea LAN sau dacă nu există niciun răspuns, unitatea va retrimite automat documentul de 2 sau mai multe ori.

70

Specificarea destinației

Cu ajutorul tastatelor de apelare

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta

ENTER ADDRESS

”(Introduceți adresa)). introduceţi adresa de e-mail.

Folosind agenda telefonică

Apăsaţi în mod repetat sau pentru a afişa articolul dorit.

Utilizând caracteristica de apelare rapidă ( )

Pentru stațiile 1-3

Apăsați tasta stației dorite.

Pentru stațiile 4-6

Apăsaţi , apoi apăsaţi tasta staţiei dorite.

9.13.2 Difuzarea faxurilor prin Internet

Puteţi trimite acelaşi document mai multor părți (până la 20). Înainte de a utiliza această funcție, înregistrați destinaţiile e-mail în memoria de difuzare pentru fax prin Internet (pagina 101).

Asigurați-vă că ledul este ON(Activat).

1

Configurați originalul (pagina 38).

2

Dacă este necesar, schimbaţi rezoluţia (pagina 61) şi contrastul (pagina 61) în funcţie de tipul de document.

3

Apăsaţi în mod repetat pentru a selecta

"

EMAIL SEND

” (Trimitere email).

Pentru modelele care acceptă scanarea față-verso ( ):

Pentru a scana un original faţă-verso, selectaţi colarea dorită a originalului prin apăsarea sau în mod repetat.

Pentru a scana un original doar faţă, selectaţi

"

OFF

"(Dezactivat).

4

Atunci când utilizaţi agenda

1.

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta "

<BROADCAST1>

", "

<BROADCAST2>

" sau "

<BROADCAST3>

".

Când utilizaţi tasta de difuzare ( )

Apăsaţi una dintre tastele de difuzare (1-3).

5

Atunci când se utilizează geamul scanerului

, unitatea va scana 1 pagină. Aşteptaţi până când este afişat “

SCAN:PRESS OK

”(Scanare: apăsați OK)

SEND:PRESS START

”(Trimitere: apăsați Start).

Puneţi următorul document pe geamul scanerului şi apăsaţi MOKN. Repetaţi până când toate documentele sunt scanate, apoi apăsaţi MxN.

Când utilizaţi alimentatorul automat de documente ( ),

toate documentele vor fi scanate. Apoi unitatea va începe transmisia.

Notă:

Dacă există vreo problemă cu conexiunea LAN sau dacă nu există niciun răspuns, documentul va fi omis și retransmis automat de 2 sau mai multe ori.

9.13.3 Recepționarea unui fax prin Internet

Puteți configura unitatea să primească automat faxuri prin internet de la serverul de email la intervale prestabilite. Pentru a modifica intervalul automat de

recepție, consultați funcția #428 de la pagina 82.

Faxurile prin internet trimise direct, fără trecerea printr-un server de email, sunt tipărite imediat după recepție.

Puteţi confirma manual e-mailurile primite urmând procedura de mai jos.

1

Dacă ledul este OFF (Dezactivat), porniţi-l.

2

Apăsaţi în mod repetat pentru a selecta

"

EMAIL RECEIVE

” (Recepționare email).

3

Unitatea primeşte orice faxuri prin Internet de pe serverul de e-mail şi le tipăreşte.

9. Fax

71

10. . Programmable Features

10. Caracteristici programabile

10.1 Programarea unității

1

2

Apăsaţi şi codul de 3 cifre (pagina 72 la pagina 96).

3

Apăsaţi tasta de selecţie corespunzătoare pentru a afişa setarea dorită.

Acest pas va varia în funcţie de caracteristică.

4

5

Apăsaţi pentru a ieşi.

10.1.1 Caracteristici de bază

Caracteristică

Dată și oră*1

Sigla dvs.*2

Număr dvs. de fax *2

#103

Limbă

Cod

#101

#102

#110

Selecție

Introduceţi data şi ora utilizând tastatura de apelare. Consultaţi pagina 25 pentru detalii.

Introduceţi sigla dvs. utilizând tastatura de apelare. Consultaţi pagina 25 pentru detalii.

Introduceţi-vă numărul de fax utilizând tastatura de apelare. Consultaţi pagina

25 pentru detalii.

Afişajul şi rapoartele vor fi în limba selectată.

ENGLISH

(Engleză)

(implicit)

CZECH

(Cehă)

DUTCH

(Olandeză)

FRENCH

(Franceză)

GERMAN

(Germană)

HUNGARIAN

(Maghiară)

POLISH

(Polonă)

PORTUGUESE

(Portugheză)

SLOVAK

(Slovacă)

SPANISH

(Spaniolă)

TURKISH

(Turcă)

Notă:

Dacă modificaţi setarea de limbă de la "

POLISH

"(Poloneză) la altă limbă şi vice versa, este posibil ca unele elemente înregistrate anterior să nu poată fi afişate corect.

72

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Locație*2

Mod de apelare*2

Recall (Reapelare)/

Flash time*2

Mod ADSL *2

Cod

#114

#120

#121

#124

Selectie

Această setare trebuie să corespundă locaţiei dvs.

BELGIUM

(Belgia)

CZECH

(Cehia)

EUR.STNDARD

(Standard Euro) Alte țări europene

FRANCE

(Franța)

GERMANY

(Germania)

(implicit)

HUNGARY

(Ungaria)

NETHERLANDS

(Olanda)

POLAND

(Polonia)

PORTUGAL

(Portugalia)

SLOVAKIA

(Slovacia)

SPAIN

(Spania)

U.K.

(Regatul Unit)

Important:

Nu este disponibil când "

U.K.

"(Regatul Unit), "

BELGIUM

"(Belgia) sau

NETHERLANDS

” (OLANDA) este selectat în funcția #114 de la pagina 73.

Dacă nu puteţi efectua apeluri (pagina 61), schimbaţi această setare în funcţie de tipul liniei Dvs. telefonice.

“PULSE”

(Puls)

“TONE”

(Ton)

(implicit)

Timpul de reapelare/flash depinde de linia telefonică sau de dispozitivul PBX gazdă.

900ms

700ms

600ms

400ms

300ms

250ms

200ms

160ms

110ms

100ms

(implicit)

90ms

80ms

Notă:

Dacă unitatea este conectată prin intermediul unui dispozitiv PBX, funcţiile

PBX (transferul unui apel etc.) ar putea să nu funcţioneze corect. Consultaţi furnizorul PBX pentru setarea corectă.

Când utilizaţi o linie DSL/ADSL, această caracteristică îmbunătăţeşte fiabilitatea prin reducerea vitezei de transmisie.

OFF

(Dezactivare)

(implicit)

ON

(Activare)

Notă:

Costurile apelurilor pot fi mai mari decât de obicei.

73

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Ecran LCD

Contrast

Selecţie scală

Administrator cod

Modul restricție

Schimbați parola

Cod

#145

#147

Interval de afişare

#148

#151

#154

#155

Selectie

Schimbarea contrastului ecranului LCD.

KX-MB2230/KX-MB2270:

NORMAL

” (implicit)

DARKER

” (Întunecat)

KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310:

-2

-1

0

(implicit)

1

2

Scala selectată va fi utilizată atunci când sunt afişate măsurătorile pe afişajul unităţii.

MILLIMETRES

(Milimetri) (implicit)

INCHES

” ”

(Inci)

Pentru a seta intervalul de afişare pentru mesajele prezentate alternativ.

1sec

(implicit)

2sec

3sec

4sec

5sec

Schimbarea codului de administrator pentru setările modului restricție.

1.

2.

Introduceţi codul curent de administrator.

Codul implicit de administrator este “

0000

”.

3.

Introduceţi un nou codul de administrator de 4 cifre cu ajutorul 0-9.

4.

Introduceţi iarăși noul cod de administrator.

Notă:

Este recomandat să schimbaţi acest cod administrator de la codul de administrator implicit.

Pentru a activa modul restricție. Consultaţi pagina 105 pentru detalii.

Schimbarea parolei pentru programarea funcțiilor de la distanţă.

1.

2.

Introduceţi parola curentă.

Parola implicită este “

1234

”.

3.

Introduceţi o nouă parolă de 4 cifre cu ajutorul 0-9.

4.

Introduceti din nou noua parolă.

Notă:

Este recomandat să schimbaţi această parolă de la parola implicită.

Această parolă este utilizat de asemenea pentru programarea funcțiilor prin intermediul unui browser web (numai la modelele compatibile LAN). ( )

74

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Timpii de

întreţinere

Setaţi toate caracteristicile la valoarea implicită

#159

Tiparul soneriei*2

#161

Semnal sonor

Cod

#158

#165

Notificare de terminare a sarcinii

#174

Selectie

Unitatea se va activa automat pentru auto-întreţinere.

1.

2.

Introduceţi ora de pornire a programului de întreținere.

Ora implicită este “

00:00

”.

Dacă aţi selectat introducerea orei în format 12 ore (pagina 25), apăsaţi

în mod repetat pentru a selecta AM sau PM.

Dacă aţi selectat introducerea orei în format 24 de ore (pagina 25), ora este setată cu ajutorul introducerii în format 24 de ore.

3.

Notă:

Nu activaţi unitatea în timpul auto-întreţinerii.

Înainte de a arunca, transfera sau returna produsul, activaţi această caracteristică pentru a reseta toate caracteristicile programabile şi a şterge toate datele stocate

în memorie. Agenda telefonică și datele de transmisie fax (raportul jurnal și faxurile primite în memorie) vor fi șterse.

Deconectaţi cablul telefonic*1, cablul USB şi cablul LAN*2 înainte de a activa această caracteristică.

*1 Doar modelele compatibile fax ( )

*2 Doar modelele compatibile LAN ( )

NO

(Nu) (implicit)

YES

(Da)

Pentru a reseta toate funcțiile:

1.

2.

3.

Pentru programarea tiparului soneriei.

A

(implicit)

B

C

Pentru stabilirea semnalului sonor și a sunetelor tastelor Dacă doriți să auziți semnalele sonore de confirmare/eroare și tastele, activați această funcție.

OFF

(Dezactivare)

ON

(Activare) (implicit)

Notă:

• chiar dacă această funcție este setată la "OFF"(Dezactivare), unitatea semnalizează sonor în unele cazuri. De exemplu:

– setarea de alertă recepție în memorie (funcția #437 de la pagina 83) este activată (numai pentru modelele compatibile fax). ( )

– capacul din faţă este deschis.

Configurarea unității pentru a vă alerta cu un semnal sonor după ce se termină o sarcină de imprimare.

OFF

(Dezactivare) (implicit)

ON

(Activare)

Notă:

Această setare este valabilă pentru următoarele:

– imprimare de pe PC

– tipărirea automată a raportului/listei în timpul transmisiei fax ( )

– tipărirea faxurilor primite ( )

Când se produce o eroare de imprimare, unitatea va emite un semnal acustic

de eroare în loc de acest semnal sonor, chiar dacă această funcție este setată la “

ON

” (Activare).

Selecția poate varia în funcție de configurarea locației (funcția #114 de la pagina 73).

75

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Număr semnale apel FAX*2

Ștergerea întregii agende

Dimensiune hârtie

în tava de intrare standard

Cod

#210

#289

#380

Selectie

Schimbarea numărului de semnale de apel în modul FAX ONLY.

1

2

(implicit)

3

4

5

6

7

8

9

Note:

Dacă utilizaţi unitatea cu un robot telefonic, setați la mai mult de 4 (pagina

66)

Selecția poate varia în funcție de configurarea locației (funcția #114 de la pagina 73).

Dacă modificaţi setarea de locaţie (caracteristică #114 de la pagina 73), numărul de semnale de apel fax va fi resetat la "2". Dacă este necesar, selectaţi din nou numărul dorit de semnale de apel.

Pentru a șterge toate articolele din agenda telefonică.

Debranşaţi următoarele cabluri înainte de a activa această funcție.

– cablul telefonic (numai la modelele compatibile fax) ( )

– cablul USB

– cablul LAN (numai la modelele compatibile LAN) ( )

NO

(Nu) (implicit)

YES

(Da)

Pentru a şterge toate articolele:

1.

2.

3.

Pentru configurarea dimensiunii hârtiei în tava de intrare standard.

16K

LETTER

LEGAL

A4

(implicit)

A5

B5(ISO)

B5(JIS)

216X330

216X340

Notă:

Dacă este selectat oricare din următoarele formate de hârtie, documentele fax recepționate vor fi stocate în memorie (numai pentru modelele compatibile fax). ( )

A5

B5(JIS)

B5(ISO)

16K

Dacă aţi setat funcția #147 la "

INCHES

", numerele sunt afişate în inci.

76

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Dimensiune hârtie

în tava manuală/ tava multifuncţională

Cod

#381

Dimensiune hârtie

în tava de intrare inferioară*3

#382

Tip hârtie în tava de intrare standard

#383

Tip hârtie în tava manuală/tava multifuncţională

#384

Selecție

Pentru configurarea dimensiunii hârtiei în tava manuală/tava multifuncţională.

16K

LETTER

LEGAL

A4

(implicit)

A5

A6

B5(ISO)

B5(JIS)

B6(ISO)

B6(JIS)

216X330

216X340

Notă:

Dacă aţi setat funcția #147 la "

INCHES

", numerele sunt afişate în inci.

Pentru configurarea dimensiunii hârtiei în tava de intrare inferioară.

16K

LETTER

LEGAL

A4

(implicit)

A5

B5(ISO)

B5(JIS)

216X330

216X340

Notă:

Această funcție va fi afişată doar când tava de intrare inferioară este instalată

(pagina 106).

Dacă este selectat oricare din următoarele formate de hârtie, documentele fax recepționate vor fi stocate în memorie (numai pentru modelele compatibile fax). ( )

A5

B5(JIS)

B5(ISO)

16K

Dacă aţi setat funcția #147 la "

INCHES

", numerele sunt afişate în inci.

Pentru configurarea tipului hârtiei în tava de intrare standard.

PLAIN PAPER

(Hârtie obișnuită) (implicit)

THIN PAPER

(Hârtie subțire)

Notă:

Această setare va fi dezactivată la tipărirea de pe un calculator. Pentru configurarea tipului hârtiei pentru imprimare, consultați pagina 40.

Pentru configurarea tipului hârtiei în tava manuală/tava multifuncţională.

PLAIN PAPER

(Hârtie obișnuită) (implicit)

THIN PAPER

(Hârtie subțire)

THICK PAPER

(Hârtie groasă)

Notă:

Această setare va fi dezactivată la tipărirea de pe un calculator. Pentru configurarea tipului hârtiei pentru imprimare, consultați pagina 40.

77

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Tip hârtie în tava de intrare inferioară*3

Setarea tăvii de intrare pentru liste şi rapoarte*3

Economisirea energiei

Cod

#385

#390

#403

Menținere contrast

#462

Modul de operare implicit*2

Modul cronometru*2

Vizualizare contor pentru departamente

#463

#464

#479

Selecție

Pentru configurarea tipului hârtiei în tava de intrare inferioară.

PLAIN PAPER

(Hârtie obișnuită) (implicit)

THIN PAPER

(Hârtie subțire)

Notă:

Această funcție va fi afişată doar când tava de intrare inferioară este instalată (pagina 106).

Această setare va fi dezactivată la tipărirea de pe un calculator. Pentru configurarea tipului hârtiei pentru imprimare, consultați pagina 40.

Pentru a seta tava de intrare care să fie utilizată pentru liste şi rapoarte.

#1

(implicit): Tava standard de intrare.

#3

: Tava inferioară de intrare.

#1+#3

*1

*1 Aceste opţiuni sunt afişate numai când dimensiunea hârtiei (funcția #380 de la pagina 76 sau funcția #382 de la pagina 77) şi tipul de media (funcția #383 de la pagina 77 sau funcția #385 de la pagina 78) sunt compatibile. Dacă una dinte ele este schimbată, această setare va fi modificată în consecinţă.

Pentru a seta durata de timp până la trecerea unitatății în Modul de economisire energie.

1min

(implicit)

5min

15min

30min

45min

Notă:

În modul de economisire a energiei, unitatea trebuie să preîncălzească unitatea de fixare înainte de a putea începe imprimarea.

Pentru păstrarea setării anterioare a contrastului.

DISABLED

(Dezactivat) (implicit)

ENABLED

(Activat)

Notă:

Setarea anterioară va fi menținută individual pentru copiere.

Setarea anterioară va fi menținută individual pentru trimiterea de faxuri

(numai pentru modelele compatibile fax). ( )

Pentru a selecta modul de funcţionare implicit atunci când se termină timpul selectat al modului cronometru (funcția #464).

COPY

(Copiator) (implicit)

FAX

Notă:

Nu puteţi selecta modul scanare utilizând această caracteristică.

Pentru a seta cronometrul înainte de a reveni la modul de funcţionare implicită

(funcția #463).

OFF

(Dezactivare)

30s

1min

(implicit)

2min

5min

Pentru a vizualiza numărul de copii/pagini tipărite pentru departamente.

Consultaţi pagina 105 pentru detalii.

78

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Economisire toner

Cod

#482

Selecție

Pentru a configura funcţia de economisire a tonerului. Atunci când este selectat

"

ON

"(Activare), cartuşul de toner va dura mai mult.

OFF

(Dezactivare) (implicit)

ON

(Activare)

Notă:

Această caracteristică pot scădea calitatea de imprimare prin reducerea consumului de toner.

Această setare este valabilă pentru copiere şi atunci când se imprimă rapoarte/liste.

Această setare nu este validă pentru imprimarea de faxuri recepționate

(numai pentru modelele compatibile fax). ( )

*1 Numai pentru modelele care acceptă funcția fax sau conexiunea LAN. ( )

*2 Numai pentru modelele compatibile fax. ( )

*3 Numai pentru modelele compatibile cu tava de intrare inferioară. ( )

79

10. Caracteristici programabile

10.1.2 Funcții fax

Caracteristică

Numărul de semnale de apel

TEL/FAX

Cod

#212

Comutarea funcției

AUTO ANSWER

(Răspuns automat)

#319

Trimitere raport

Raport automat jurnal

Mod răspuns manual

Rezoluţia de fax implicită

Setarea de imprimare fațăverso pentru recepția faxurilor

#401

#402

#404

#405

#407

Selecție

Dacă folosiţi un telefon secundar în modul TEL/FAX, selectaţi numărul de semnale de apel ale telefonului secundar înainte ca unitatea să răspundă la apel.

1

2

(implicit)

3

4

5

6

7

8

9

Notă:

Consultaţi pagina 65 pentru detalii.

Selecția poate varia în funcție de configurarea locației (funcția #114 de la pagina 73).

Dacă modificaţi setarea de locaţie (caracteristică #114 de la pagina 73), numărul de semnale de apel TEL/FAX va fi resetat la "2". Dacă este necesar, selectaţi din nou numărul dorit de semnale de apel.

Această caracteristică este disponibilă numai atunci când "

GERMANY

” (Germania) este selectată la funcția #114 de la pagina 73.

OFF

(Dezactivare)

ON

(Activare) (implicit)

Notă:

Consultaţi pagina 65 pentru detalii.

Tipărirea unui raport de transmitere.

OFF

(Dezactivare): Rapoartele de trimitere nu vor fi imprimate

ON

(Activare): Se va tipări un raport de trimitere după fiecare transmisie fax.

ERROR

(Eroare) (implicit) Se va tipări un raport de trimitere doar când transmisia fax eșuează.

Atunci când este selectat "

ON

"(Activare), unitatea va tipări automat un raport jurnal după fiecare 30 noi transmisii şi recepţii fax (pagina 62).

OFF

(Dezactivare)

ON

(Activare) (implicit)

Pentru a modifica modul de recepţie în setarea răspuns manual (pagina 65).

TEL

(implicit)

TEL/FAX

Pentru a schimba setarea rezoluţiei implicite pentru fax.

STANDARD

(implicit): Pentru caractere de dimensiuni normale.

FINE

(Fin): Pentru caractere de dimensiuni mici.

SUPER FINE

(Super-fin): Pentru caractere de dimensiuni foarte mici.

PHOTO

(Foto): Pentru fotografii, desene cu hașuri, etc.

Notă:

Folosirea setărilor “

FINE

”, “

SUPER FINE

” și “

PHOTO

” va spori timpul de transmisie.

Pentru a seta tipărirea duplex pentru recepţia de faxuri.

OFF

(Dezactivare) (implicit)

LONG EDGE

(Pe lungime)

SHORT EDGE

(Pe lățime)

80

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Modul străinătate

Cod

#411

Transmisia

întârziată

Selecție ECM

Ton de conectare

#416

Viteza maximă a faxului

Confirmarea destinației

#412

#413

#418

Modul de scanare rapidă

#419

#420

Restricționarea intrărilor de la tastele de apelare

#421

Selecție

Dacă nu puteţi trimite un fax în străinătate chiar dacă numărul este corect şi linia este conectată, activaţi această funcție înainte de a trimite faxul.

Această funcţie îmbunătăţeşte fiabilitatea prin reducerea vitezei de transmisie.

Costurile apelurilor pot fi mai mari decât de obicei.

OFF

(Dezactivare): Dezactivează această funcţie.

NEXT FAX

: Această setare este eficientă numai pentru următoarea tentativă de transmisie fax. După transmisie, unitatea va reveni la setarea anterioară.

ERROR

(Eroare) (implicit): Când transmisia fax anterioară nu reuşeşte şi doriţi să retrimiteţi documentul.

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru transmisia prin difuzare.

Trimiterea unui fax la o anumită oră. Consultaţi pagina 62 pentru detalii.

Pentru a configura Error Correction Mode (ECM) (Modul de corectare a erorilor).

Această caracteristică este disponibilă când aparatele care trimit/recepționează faxuri sunt compatibile ECM. Atunci când este selectat "

ON

" , transmisia/recepţia faxurilor va fi efectuată astfel încât să nu apară erori.

OFF

(Dezactivare)

ON

(Activare) (implicit)

Dacă aveți deseori probleme la trimiterea de faxuri, această funcție vă permite să vă auziţi tonurile de conectare: fax, ton de apel înapoi şi ton de ocupat.

Puteţi utiliza aceste tonuri pentru a confirma starea aparatului interlocutorului.

OFF

(Dezactivare)

ON

(Activare) (implicit)

Notă:

Dacă auziți în continuare tonul de apel, este posibil ca aparatul interlocutorului să nu fie un fax sau să fi rămas fără hârtie. Verificați situația cu interlocutorul.

Tonul de conectare nu poate fi reglat individual. Acesta va fi schimbat în funcţie de volumul monitorului (pagina 24).

Setarea vitezei maxime a faxului Viteza faxului poate fi mai mică decât viteza selectată, în funcţie de conexiunea dvs.

14.4kbps

33.6kbps

(implicit)

Pentru activarea modului scanare rapidă Atunci când este selectat "

ALWAYS

"

(întotdeauna ), unitatea va scana mai întâi documentul şi îl va stoca în memorie, apoi unitatea va începe transmiterea documentelor.

OFF

(Dezactivare) (implicit)

ALWAYS

(Întotdeauna)

Pentru confirmarea destinației înainte de transmiterea unui fax. Atunci când este selectat "

ON

" (Activare), puteţi trimite un fax după confirmarea destinaţiei. Când destinaţia afişată este corectă, apăsaţi pentru a trimite faxul.

OFF

(Dezactivare) (implicit)

ON

(Activare)

Dacă doriți să restricționați apelarea manuală a numerelor de fax prin utilizarea tastelor de apelare (pentru a evita apelurile greșite, de exemplu), activați această funcție.

OFF

(Dezactivare) (implicit)

ON

(Activare)

Notă:

Dacă selectaţi “

ON

” (Activare), nu puteţi să efectuaţi apeluri de reapelare la numerele de fax introduse utilizând tastele de apelare.

Dacă selectaţi “

ON

” (Activare), funcția de reintroducere a numărului de fax

(funcția #422 de la pagina 82) va fi dezactivată.

81

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Reintroducerea numărului de fax

Confirmarea documentului următor

Direct SMTP*1

Notificare de livrare*1

Setarea cronometrului

POP*1

Reducerea automată

Codul de activare fax

Cod

#422

#424

#425

#426

#428

#432

#434

Selecție

Atunci când este selectat "

ON

" (Activare), dacă formaţi manual un număr de fax utilizând tastatura de apelare, trebuie să reintroduceţi numărul şi să apăsaţi .

Atunci când numărul introdus a doua oară este identic cu cel introdus prima dată puteți trimite faxul.

OFF

(Dezactivare) (implicit)

ON

(Activare)

Atunci când este selectat "

ON

" (Activare), după ce documentul este scanat cu ajutorul alimentatorului automat de documente în timpul transmisiei de faxuri din memorie, apare un mesaj solicitându-vă să confirmați documentul următor.

Introduceți următorul document şi apăsaţi .

OFF

(Dezactivare) (implicit)

ON

(Activare)

Pentru înregistrarea unei adrese de e-mail atunci când este selectat "

ON

"

(Activare), puteţi seta direct SMTP pentru adresa de e-mail.

OFF

(Dezactivare) (implicit)

ON

(Activare)

Atunci când este selectat "

ON

" (Activare), se trimite o notificare de livrare destinatarului faxului prin internet. Dacă destinatarul trimite înapoi o notificare se va imprima un raport de trimitere.

OFF

(Dezactivare)

ON

(Activare) (implicit)

Pentru setarea cronometrului POP

1.

2.

Setaţi cronometrul POP (intervalul de primirea automată de faxuri prin internet) la o valoare între "

00

" şi "

60

" de minute utilizând tastatura de apelare.

Valoarea implicită este de “

03

” minute.

Dacă nu doriţi să primiţi automat un fax prin Internet (pagina 70), setaţi cronometrul la "

00

".

3.

Pentru primirea unui document fax care este mai lung decât hârtia Dvs. de

înregistrare. Atunci când este selectat "

ON

" (Activare), unitatea va redimensiona documentele primite în conformitate cu hârtia Dvs. de înregistrare.

OFF

(Dezactivare)

ON

(Activare) (implicit)

Dacă doriți să folosiți un telefon secundar pentru a primi faxuri, activați această funcție și programați codul de activare.

OFF

(Dezactivare)

ON

(Activare) (implicit)

Important:

Codul de activare al faxui trebuie să fie diferit de codul pe care l-aţi programat pe robotul telefonic.

Pentru a schimba codul de activare al faxului

1.

2.

3.

Introduceţi codul de la 2 la 4 cifre, cu ajutorul 0-9, şi .

Codul implicit este .

4.

82

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Numărul de semnale de apel silențioase ale faxului

Alerta de recepție

în memorie

#437

Recepţie intuitivă

#438

Setarea tăvii de intrare pentru fax*2

#440

Setarea PC fax

Cod

#436

#442

Recepţia PC fax *3

#443

Modul previzualizare faxuri *3

#448

Selecție

Pentru a schimba numărul de apeluri efectuate de unitate în timp ce se află în modul TEL/FAX.

3

(implicit)

4

5

6

7

8

9

Notă:

Consultaţi pagina 65 pentru detalii.

Pentru a vă alerta cu un semnal sonor atunci când un document fax primit este stocat în memorie.

OFF

(Dezactivare)

ON

(Activare) (implicit)

Notă:

Dacă documentele sunt stocate în memorie din cauza unor probleme de imprimare, semnalele sonore vor continua până când rezolvaţi problema.

Dacă se afișează un mesaj, consultați paginile de la 110 la 112 pentru instrucțiuni despre tipărirea documentelor stocate. Asigurați-vă că unitatea are suficientă hârtie pentru a tipări documentul stocat.

Dacă documentele sunt stocate în memorie din cauza activării previzualizării faxurilor în browser (funcția #448 de la pagina 69), unitatea nu va emite semnale sonore. Totuşi, unitatea va începe să emită semnale sonore atunci când memoria este aproape plină (numai pentru modelele compatibile LAN).

( )

Pentru recepționarea automată a unui fax atunci când răspundeți la un apel și auziți un ton de fax (semnal sonor lent). Atunci când este selectat "

ON

" (Activare), nu trebuie să apăsaţi şi apoi pentru recepţia faxului.

OFF

(Dezactivare)

ON

(Activare) (implicit)

#1

: Tava standard de intrare

#3

: Tava inferioară de intrare

AUTO

(implicit): Unitatea va selecta automat tava corespunzătoare

în funcţie de dimensiunea hârtiei faxurilor primite.

Notă:

Această funcție va fi afişată doar când tava de intrare inferioară este instalată (pagina 106).

Dacă doriţi să primiţi un fax la un calculator, activaţi această funcție şi rulaţi

[PC

FAX]

de la staţia multifuncţională. Această funcție este disponibilă numai atunci când modul de previzualizare a faxurilor este oprit (funcția #448 de la pagina 69)

(numai pentru modelele compatibile LAN). ( )

OFF

(Dezactivare): Dezactivează această funcţie.

ALWAYS

(Întotdeauna): Dacă unitatea recunoaşte conexiunea cu compu- terul, va transfera documentele primite acestuia. Dacă unitatea nu poate recunoaşte conexiunea, va stoca documentele primite în memorie şi apoi va transfera datele după recunoaşterea conexiunii cu computerul.

CONNECTED

(Conectat) (implicit) Dacă unitatea recunoaşte conexiunea cu computerul, va transfera documentele primite acestuia. Dacă unitatea nu poate recunoaşte legătura, va tipări datele.

Pentru selectarea calculatorului care va fi utilizat pentru recepționarea faxurilor.

Consultaţi pagina 68 pentru detalii.

Pentru configurarea modului previzualizare faxuri Consultaţi pagina 69 pentru detalii.

83

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Codul de acces previzualizare faxuri în browser *3

Cod

#450

Selecție

Pentru configurarea codului de acces previzualizare faxuri în browser.

1.

2.

Introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

3.

Introduceţi codul de acces previzualizare fax în browser, până la 8 caractere, folosind alfabetul limbii engleze şi cifrele (consultați pagina 56 pentru introducerea de caractere).

Următoarele simboluri pot fi de asemenea introduse cu ajutorul sau

.

Notificarea de recepție a faxurilor

Configurarea duncției fax la adresa de e-mail*3

Șterge toate faxurile primite

Setaţi funcțiile fax la valoarea implicită

#451

#452

#458

#459

4.

Atunci când este selectat "

ON

" (Activare), calculatorul conectat la unitatea dumneavoastră prin USB/LAN*1 va primi o notificare atunci când este primit un document fax.

*1 Doar modelele compatibile LAN ( )

OFF

(Dezactivare) (implicit)

ON

(Activare)

Notă:

Când vă conectați la LAN ( ):

Înregistrați computerele la care vor fi transmise notificările de recepție a faxurilor prin interfața browserului web

(pagina 97).

Dacă doriţi să transferaţi un document fax primit la adresa de e-mail dorită, activaţi această funcție (pagina 69).

OFF

(Dezactivare) (implicit)

ON

(Activare)

Pentru a șterge din memorie toate faxurile primite.

Debranşaţi următoarele cabluri înainte de a activa această funcție.

– cablul telefonic

– cablul USB

– cablul LAN (numai la modelele compatibile LAN) ( )

NO

(Nu) (implicit)

YES

(Da)

1.

2.

Pentru a reseta caracteristicile fax la setările implicite.

NO

(Nu) (implicit)

YES

(Da)

1.

2.

*1 Numai pentru modelele compatibile fax prin Internet. ( )

*2 Numai pentru modelele compatibile cu tava de intrare inferioară. ( )

*3 Numai pentru modelele compatibile conexiune LAN. ( )

84

10. Caracteristici programabile

10.1.3 Funcții copiator

Caracteristică

Setarea tăvii de intrare pentru copiator

Cod

#460

Rezoluţia implicită de copiere

#461

Menținerea formatului paginii

#467

Menținerea grosismentului

Menținerea colaționării

#468

#469

Menținerea imprimării duplex.

#470

Păstrarea marginilor

Încadrarea marginii

#473

#474

Selecție

Pentru a seta tava de intrare care să fie utilizată pentru copiator.

KX-MB2230/KX-MB2270:

#1

(implicit): Tava standard de intrare

#2

: Tava manuală*1

*1 Chiar dacă selectaţi "

#1

", hârtia pentru înregistrare va fi întotdeauna alimen-

tată din tava manuală dacă există hârtie de înregistrare în tava manuală

KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310:

#1

(implicit): Tava standard de intrare

#2

: Tavă multifuncţională

#3

: Tava inferioară de intrare

#1+#2+#3

,

#1+#2

,

#1+#3

or

#2+#3

*1

*1 Aceste opţiuni sunt afişate numai când dimensiunea hârtiei (funcția #380 de

la pagina 76 sau funcția #382 de la pagina 77) şi tipul de media (funcția #383

de la pagina 77 sau funcția #385 de la pagina 78) sunt compatibile. Dacă una

dinte ele este schimbată, această setare va fi modificată în consecinţă.

Pentru a schimba setarea rezoluţiei implicite pentru copiere.

TEXT/PHOTO

(implicit): Pentru documente care conţin atât text cât şi fotografii.

TEXT

: Pentru documentele care conţin numai text.

PHOTO

(Foto): Pentru documente care conțin fotografii, desene cu hașuri, etc.

Pentru păstrarea setării anterioare de format al paginii.

DISABLED

(Dezactivat) (implicit)

ENABLED

(Activat)

Pentru păstrarea setării anterioare de grosisment.

DISABLED

(Dezactivat) (implicit)

ENABLED

(Activat)

Pentru păstrarea setării anterioare de colaționare.

DISABLED

(Dezactivat) (implicit)

ENABLED

(Activat)

Pentru păstrarea setării anterioare de imprimare duplex.

DISABLED

(Dezactivat) (implicit)

ENABLED

(Activat)

Notă:

Atunci când această caracteristică este activată, va fi funcțională pentru următoarele:

– atunci când transformați originale pe o singură față în copii față-verso

(pagina 50).

– atunci când transformați originale față-verso în copii față-verso (pagina 50).

Chiar dacă această caracteristică este activată, nu va fi funcțională atunci când transformați originale față-verso în copii pe o singură parte (pagina 50).

Atunci când transformați originale față-verso în copii față-verso, setările documentului original vor fi resetate chiar dacă această caracteristică este activată. Consultaţi pașii 2 la 4 de la pagina 50 pentru a schimba din nou setarea.

Pentru păstrarea setării anterioare privind marginile.

DISABLED

(Dezactivat) (implicit)

ENABLED

(Activat)

Pentru setarea încadrării marginii. Atunci când este selectat "

ENABLED

" (Activată), copiile va fi reduse automat în funcţie de setarea marginii. Totuşi, dacă schimbaţi rata de grosisment (pagina 49), copiile nu vor fi reduse automat.

DISABLED

(Dezactivat) (implicit)

ENABLED

(Activat)

85

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Menținerea marginii

Cod

#475

Selecție

Pentru păstrarea setării anterioare privind marginile.

DISABLED

(Dezactivat) (implicit)

ENABLED

(Activat)

86

10. Caracteristici programabile

10.1.4 Funcții imprimare de la PC

Caracteristică

Tava de intrare în

PCL*1

Numărul de copii

în PCL*1

Dimensiunea hârtiei în PCL*1

Reducerea imaginii

în PCL*1

#764

Orientarea hârtiei de înregistrare în

PCL*1

Imprimare A4 pe lățime în PCL*1

Configurarea numărului de rânduri pe pagină

în PCL *1

Cod

#760

#762

#763

#765

#766

#767

Selecție

Pentru a seta tava de intrare în PCL.

#1

(implicit): Tava standard de intrare

#2

: Tavă multifuncţională

#3

: Tava inferioară de intrare

#1+#2+#3

,

#1+#2

,

#1+#3

sau

#2+#3

*1

*1 Aceste opţiuni sunt afişate numai când dimensiunea hârtiei (funcția #380 de

la pagina 76 sau funcția #382 de la pagina 77) şi tipul de media (funcția

#383 de la pagina 77 sau funcția #385 de la pagina 78) sunt compatibile.

Dacă una dinte ele este schimbată, această setare va fi modificată în

consecinţă.

1.

2.

Introduceţi numărul de copii de la "

001

" la "

999

", utilizând tastatura de apelare.

Setarea implicită este “

001

”.

3.

Pentru configurarea dimensiunii hârtiei în PCL.

16K

LETTER

LEGAL

A4

(implicit)

A5

A6

B5(ISO)

B5(JIS)

B6(ISO)

B6(JIS)

216X330

216X340

Notă:

Dacă aţi setat funcția #147 la "

INCHES

", numerele sunt afişate în inci.

Atunci când este selectat "

ON

" (Activare), rezoluţia documentului va fi redusă automat atunci când dimensiunea datelor este prea mare pentru tipărire.

OFF

(Dezactivare)

ON

(Activare) (implicit)

Notă:

Această caracteristică pot scădea calitatea de imprimare prin reducerea rezoluției.

Pentru configurarea orientării hârtiei de înregistrare în PCL.

PORTRAIT

(Portret) (implicit)

LANDSCAPE

(Peisaj)

Dacă este selectat "

ON

" (Activare), marginea şi zona imprimabilă a hârtiei de

înregistrare A4 va fi modificată astfel încât 80 caractere în fontul cu dimensiunea de 10 puncte să poate fi tipărite pe un rând.

OFF

(Dezactivare) (implicit)

ON

(Activare)

Pentru a seta numărul de rânduri pe pagină în imprimarea PCL.

1.

2.

Introduceţi numărul de rânduri pe pagină de la "

005

" la "

128

", utilizând tastatura de apelare.

Setarea implicită este “

064

”.

3.

87

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Sursa de fonturi

PCL *1

Numărul fontului

în PCL *1

Dimensiunea fontului în pitch/ puncte în PCL *1

Întreruperile în

PCL *1

Mod continuare automată*1

Expirare timp așteptare date

Cod

#768

#769

#770

Configurare set simboluri în PCL*1

#771

#772

#773

#774

Selecție

DOWNLOAD FONT

" poate fi selectat după ce fontul descărcat este înregistrat în unitate.

RESIDENT

(implicit): Documentul va fi tipărit folosind un font rezident.

DOWNLOAD FONT

: Documentul va fi tipărit folosind un font descărcat.

Pentru a seta numărul fontului care va fi utilizat în imprimarea PCL. Unitatea atribuie un număr pentru fiecare font.

1.

2.

Introduceţi numărul fontului de la "

000

" la "

054

", utilizând tastatura de apelare.

Setarea implicită este “

000

”.

3.

Notă:

Dacă sursa de font în PCL (funcția #768 de la pagina 88) este setată la

"

DOWNLOAD FONT

", setarea implicită este "

001

".

Pentru a imprima lista de fonturi, consultaţi pagina 103.

Pentru a seta dimensiunea fontului care va fi utilizat în imprimarea PCL.

1.

2.

Introduceţi dimensiunea fontului în pitch de la "

00,44

" la "

99,99

", sau în puncte de la "

004,00

" la "

999,75

", utilizând tastatura de apelare.

Dimensiunea implicită în pitch este "

10,00

" şi în puncte este "

012,00

".

Folosirea unității pitch sau punct depinde de numărul fontului selectat în funcția #769 (pagina 88).

3.

Pentru a configura setul de simboluri care va fi utilizat în imprimarea PCL.

1.

2.

Apăsaţi în mod repetat sau pentru a afişa setul dorit de simboluri.

Pentru a seta fiecare comportamentul la primirea codurilor CR, LF şi FF.

CR/LF/FF

(default): CR=CR, LF=LF, FF=FF

CR+LF/LF/FF

: CR=CR+LF, LF=LF, FF=FF

CR/CR+LF/CR+FF

: CR=CR, LF=CR+LF, FF=CR+FF

Pentru a seta durata de timp până când unitatea își revine după ce memoria dă pe dinafară.

OFF

(Dezactivare) (implicit)

20s

30s

60s

90s

120s

Pentru schimbarea setării expirării timpului de așteptare. Unitatea va tipări automat datele rămase în memorie când calculatorul nu trimite date către unitate

în timpul perioadei stabilite.

1.

2.

Introduceţi setarea dorită privind timpul de așteptare de la "

005

" la "

600

” de secunde, utilizând tastatura de apelare.

Setarea implicită este “

060

” secunde.

3.

88

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Tipărire mutuală

A4/letter

Cod

#776

Selecție

Această caracteristică permite tipărirea în format A4 chiar dacă dimensiunea hârtiei de înregistrare încărcate este Letter şi viceversa. Atunci când este selectat "ON" (Activare), imprimarea este posibilă între dimensiunile A4/letter.

OFF

(Dezactivare)

ON

(Activare) (implicit)

Notă:

Această funcție nu este disponibilă pentru tava multifuncţională/tava manuală.

*1 Numai pentru modelele compatibile cu driverul PCL. ( )

89

10. Caracteristici programabile

10.1.5 Funcții scaner

Caracteristică

Mod scaner

Cod

#493

Păstrarea parametrilor de scanare

#494

Selecție

Pentru configurarea modului de scanare pentru Push Scan (Scanare cu o atingere). Consultaţi pagina 45 pentru detalii.

VIEWER

(implicit)

FILE

EMAIL

OCR

EMAIL ADDRESS

FTP SERVER

SMB FOLDER

Note:

E posibil ca softul OCR (recunoaștere caractere)să nu fie furnizat cu unitatea

Dvs. ( ) Pentru a utiliza software OCR, trebuie să specificaţi calea către softul OCR (pagina 45).

Doar modelele compatibile LAN ( ):

Următoarele selecţii vor fi afişate numai când setarea de server este programată în prealabil prin interfaţa browserului web.

EMAIL ADDRESS

(pagina 98)

FTP SERVER

(pagina 98)

SMB FOLDER

(pagina 98)

Pentru păstrarea parametrilor anteriori de scanare pentru Push Scan. Atunci când este selectat "ENABLED", unitatea va păstra setările anterioare de scanare pentru fiecare mod de Push Scan.

DISABLED

(Dezactivat) (implicit)

ENABLED

(Activat)

90

10. Caracteristici programabile

10.1.6 Funcții LAN

Caracteristică

Modul DHCP

Cod

#500

Adresă IP

Subnet mask

DNS server #1

DNS server #2

Numele mașinii

Adresa MAC

Bonjour

#501

#502

Gateway-ul implicit

#503

#504

#505

#507

#508

#513

Selecție

Atunci când este selectat "

ENABLED

", următoarele vor fi alocate automat folosind un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol configurare dinamică gazdă).

– Adresa IP

– Subnet mask

– Gateway-ul implicit

DISABLED

(Dezactivat)

ENABLED

(Activat) (implicit)

Pentru a seta adresa de IP pentru conexiunea LAN. Această funcție este disponibilă când funcția #500 este dezactivată.

1.

2.

Introduceţi adresa IP a unităţii pe LAN utilizând tastatura de apelare.

Pentru a seta subnet mask pentru conexiunea LAN. Această funcție este disponibilă când funcția #500 este dezactivată.

1.

2.

Introduceţi subnet mask al unităţii pe LAN utilizând tastatura de apelare.

Pentru a seta gateway-ul implicit pentru conexiunea LAN. Această funcție este disponibilă când funcția #500 este dezactivată.

1.

2.

Introduceţi gateway-ul implicit al rețelei pe LAN utilizând tastatura de apelare.

Pentru a seta serverul DNS primar pentru conexiunea LAN. Această funcție este disponibilă când funcția #500 este dezactivată.

1.

2.

Introduceţi serverul DNS primar al rețelei pe LAN utilizând tastatura de apelare.

Pentru a seta serverul DNS secundar pentru conexiunea LAN. Această funcție este disponibilă când funcția #500 este dezactivată.

1.

2.

Introduceţi serverul DNS secundar al rețelei pe LAN utilizând tastatura de apelare.

Pentru configurarea numelui mașinii.

1.

2.

Introduceţi numele prin care unitatea să fie recunoscută în LAN, până la 15 caractere, folosind alfabetul limbii engleze şi cifrele (consultați pagina 56 pentru introducerea de caractere).

Prima şi ultima literă trebuie să fie parte din alfabetul limbii engleze sau cifră.

Se pot introduce și cratime folosind .

3.

Notă:

Pentru a recunoaşte unitatea pe LAN, numele implicit al unității este atribuit automat. Dacă schimbați numele, atribuiți un nume unic pentru a evita suprapunerea.

Pentru afișarea adresei MAC a unității.

1.

2.

Va fi afișată adresa MAC a unității.

Pentru setarea funcției Bonjour.

DISABLED

(Dezactivat)

ENABLED

(Activat) (implicit)

91

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Starea reţelei

Filtrarea IP

IP automat

HTTPD

Protocolul IPv6

Serverul WINS #1

Serverul WINS #2

Editarea agendei telefonice pe web

Jurnal pe web*1

Cod

#526

#532

#533

#534

#535

#538

#539

#567

#569

Selecție

Pentru a vedea starea rețelei. Consultaţi pagina 115 pentru detalii.

Atunci când este selectat "

ENABLED

" (Activat), unitatea va nega/aproba accesul conform tiparelor IP pre-programate. Puteți programa aprobarea sau blocarea unor adrese IP. Pot fi programate până la 4 modele fiecare pentru IPv4 şi IPv6 prin interfața de browser web (pagina 99).

DISABLED

(Dezactivat) (implicit)

ENABLED

(Activat)

Pentru a seta automat adresa de IP pentru conexiunea LAN. Această funcție este disponibilă când funcția #500 este activată. Atunci când este selectat

"

ENABLED

"(Activat), adresa IP va fi alocată automat folosind un server DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol configurare dinamică gazdă) .

DISABLED

(Dezactivat) (implicit)

ENABLED

(Activat)

Pentru a seta HTTPD pentru conexiunea LAN. Atunci când este selectat

"

ENABLED

” (Activat), puteţi avea acces la serverul de web.

DISABLED

(Dezactivat)

ENABLED

(Activat) (implicit)

Atunci când este selectat "

ENABLED

" (Activat), poate fi utilizat protocolul IPv6.

După instalarea driverului imprimantei, asiguraţi-vă că schimbaţi portul la protocolul IPv6. Puteţi să verificaţi adresa protocolului IPv6 prin tipărirea "

SETUP

LIST

” (Listă configurare) (pagina 103).

DISABLED

(Dezactivat) (implicit)

ENABLED

(Activat)

Notă:

Pentru a activa această funcție, trebuie să rotiţi comutatorul de alimentare a unităţii la OFF (Dezactivare), apoi la ON (Activare).

Pentru a seta serverul WINS primar pentru conexiunea LAN. Această funcție este disponibilă când funcția #500 este dezactivată.

1.

2.

Introduceţi serverul WINS primar al rețelei pe LAN utilizând tastatura de apelare.

Pentru a seta serverul WINS secundar pentru conexiunea LAN. Această funcție este disponibilă când funcția #500 este dezactivată.

1.

2.

Introduceţi serverul WINS secundar al rețelei pe LAN utilizând tastatura de apelare.

Atunci când este selectat "

ENABLED

" (Activat), puteţi să verificaţi şi să editaţi agenda telefonică prin interfaţa browserului web.

DISABLED

(Dezactivat)

ENABLED

(Activat) (implicit)

Atunci când este selectat "

ENABLED

" (Activat), puteţi să verificaţi raportul jurnal prin interfaţa browserului web (pagina 104).

DISABLED

(Dezactivat)

ENABLED

(Activat) (implicit)

92

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Ștergerea tuturor adreselor FTP/SMB

Modul LAN

Cod

#578

#580

Selecție

Pentru a şterge toate destinaţiile FTP şi destinațiile directoarelor SMB memorate

în unitate.

Debranşaţi următoarele cabluri înainte de a activa această funcție.

– cablul telefonic

– cablul USB

– cablul LAN

NO

(Nu) (implicit)

YES

(Da)

Pentru ștergerea destinațiilor FTP:

1.

2.

3.

Pentru ștergerea destinațiilor directoarelor SMB:

1.

2.

3.

4.

Pentru selectarea modului LAN.

Important:

Pentru a seta această funcție, asiguraţi-vă că:

Unitatea este în modul standby.

Documentul nu este setat în alimentatorul automat de documente.

Hârtia de înregistrare nu este setată la tava manuală ( )

Nu este activată funcția de trimitere întârziată (funcția #412 la pagina 62).

KX-MB2230/KX-MB2515/KX-MB2545/DP-MB310

OFF

(Dezactivare)

WIRED

(implicit)

Statutul wireless*2

WPS-PBC*2

#581

#582

KX-MB2270/KX-MB2575

OFF

(Dezactivare)

WIRED

(implicit)

WIRELESS

Dacă funcția #580 este setată la “WIRELESS”, puteți verifica starea conexiunii

LAN wireless apăsând sau .

Pentru setarea conexiunii LAN wireless folosind WPS-PBC. Această funcție este aceeași cu apăsarea butonului . Consultaţi pagina 26 pentru detalii.

Pentru setarea conexiunii LAN wireless folosind WPS-PIN. Consultaţi pagina 26 pentru detalii.

WPS-PIN*2

#583

Căutarea SSID*2

Configurarea manuală pentru wireless*2

#584

#585

Pentru a configura conexiunea LAN wireless prin găsirea automată a SSID-ului

în reţea. Consultaţi pagina 27 pentru detalii.

Pentru a configura conexiunea wireless prin introducerea manuală a informaţiilor necesare. Consultaţi pagina 27 pentru detalii.

Restabilirea wireless*2

#586 Pentru restabilirea tuturor setărilor conexiunii LAN.

NO

(Nu) (implicit)

YES

(Da)

1.

2.

3.

*1 Numai pentru modelele compatibile fax. ( )

*2 Numai pentru modelele compatibile conexiune LAN wireless. ( )

93

10. Caracteristici programabile

Aceste funcţii sunt disponibile doar când funcția #580 este setată la "

WIRELESS

".

94

10. Caracteristici programabile

10.1.7 Funcții imprimare USB

Caracteristică

Numărul de copii

în imprimarea USB

Cod

#660

Orientarea hârtiei de înregistrare în imprimarea USB

Setarea N în 1 în imprimarea USB

Marginea paginii N

în 1 în imprimarea

USB

#663

Duplexul în imprimarea USB

Continuu în imprimarea USB

Tava de intrare în imprimarea USB

#661

#662

#664

#665

#669

Selecție

Pentru a seta numărul de copii care vor fi tipărite.

1.

2.

Introduceţi numărul dorit de copii de la "

01

" la "

99

", utilizând tastatura de apelare.

Setarea implicită este “

01

”.

3.

Pentru configurarea orientării hârtiei de înregistrare.

PORTRAIT

(Portret) (implicit)

LANDSCAPE

(Peisaj)

Notă:

Consultaţi pagina 44 pentru detalii.

Cu ajutorul acestei funcții puteţi economisi hârtie prin imprimarea a 2, 4 sau 8 pagini pe 1 pagină. Dimensiunea documentelor se va reduce pentru a se potrivi pe hârtia de înregistrare.

OFF

(Dezactivare) (implicit)

2 in 1

4 in 1

8 in 1

Notă:

Consultaţi pagina 44 pentru detalii.

Pentru a selecta dacă se imprimă sau nu o linie între paginile imprimate N în 1.

NONE

(Niciuna) (implicit)

SOLID LINE

(Linie neîntreruptă)

Notă:

Consultaţi pagina 44 pentru detalii.

Pentru a selecta dacă paginile vor fi imprimate față-verso și, de asemenea, a selecta tipul de colaționare.

OFF

(Dezactivare) (implicit)

LONG EDGE

(Pe lungime)

SHORT EDGE

(Pe lățime)

Notă:

Consultaţi pagina 44 pentru detalii.

Pentru a selecta dacă documentele în formate de fișier diferite sunt imprimate pe

1 pagină atunci când se folosește o schemă de imprimare și imprimarea față-verso.

DISABLED

(Dezactivat)

ENABLED

(Activat) (implicit)

Notă:

Consultaţi pagina 44 pentru detalii.

Pentru a seta tava de intrare care să fie utilizată pentru imprimarea USB.

#1

(implicit): Tava standard de intrare

#2

: Tavă multifuncţională

#3

: Tava inferioară de intrare

#1+#2+#3

,

#1+#2

,

#1+#3

or

#2+#3

*1

*1 Aceste opţiuni sunt afişate numai când dimensiunea hârtiei (funcția #380 de

la pagina 76 sau funcția #382 de la pagina 77) şi tipul de media (funcția

#383 de la pagina 77 sau funcția #385 de la pagina 78) sunt compatibile.

Dacă una dinte ele este schimbată, această setare va fi modificată în

consecinţă.

95

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Setarea organizare pe dispaly în imprimarea USB

Cod

#672

Selecție

OFF

(Dezactivare)

NAME ORDER

(În ordinea numelor): Fișierele și directoarele vor fi sortate

în ordine alfabetică după nume.

DATE ORDER

(În ordinea datei)(implicit): Fișierele și directoarele vor fi sortate după dată.

Notă:

Selectarea “

NAME ORDER

” sau “

DATE ORDER

” va necesita ceva timp pentru sortarea fişierelor şi directoarelor.

96

10. Caracteristici programabile

10.2 Programare prin intermediul unui browser web (numai pentru modelele compatibile LAN)

Puteți schimba funcțiile prin interfața browserului web în locul unității.

1

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

[Device]

(Aparat)

[Configuration Web Page]

(Configurație pagină web)

Puteţi de asemenea accesa unitatea introducându-i adresa de IP într-un browser web.

2

Selectaţi categoria dorită din bara de meniu.

[Device]

(Aparat): Funcții ale unității

[Network]

(Rețea): Funcții de rețea

[Directory]

(Catalog): Înregistrări din adresa telefonică, etc.

3

Scrieți "

root

" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

4

Selectaţi categoria dorită din meniu.

5

Modificaţi setările sau editați informaţiile.

Acest pas va varia în funcţie de caracteristică.

6

[Submit]

(Trimite)

Noua setare va fi transferată unităţii.

7

Închideţi browserul web.

Notă:

Setările afişate în browserul web pot fi actualizate făcând clic pe

[Reload]

(Reîncarcă).

10.2.1 Caracteristici unitate

Puteţi programa caracteristicile unităţii în meniul

[Device]

.

Cele mai multe funcţii pot fi programate din unitate. Pentru detalii despre funcţiile şi selecţii, consultaţi paginile

72 la 96 ("10.1 Programarea din unitate").

Următoarele caracteristici pot fi programate numai prin interfaţa browserului web.

Caracteristică

Setarea informațiilor computerului pentru notificarea privind recepția de faxuri

Selecție

Selectați computerul la care să fie transmis mesajul de notificare privind recepția de faxuri (până la 6 destinații).

1.

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2. [Device](Aparat) [Configuration Web Page](Configurație pagină web)

[Device](Aparat)

3.

Scrieți "

root

" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

4.

Selectaţi

[FAX FEATURE]

din meniu.

5.

Selectaţi

[ON]

din lista derulantă

[RECEIVE NOTIFY]

(Primire notificare).

6.

Faceţi clic pe

[Edit]

de lângă

[RECEIVE PC LIST]

(Primește listă pe computer).

7.

Faceţi clic pe

[List]

lângă destinaţia dorită.

8.

Faceţi clic pe computerul dorit din listă.

[Submit]

(Trimite)

9.

Închideţi browserul web.

97

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Setarea destinațiilor de fax către email

Setarea informaţiilor pentru scanare către

FTP

Setarea informaţiilor pentru scanare în directorul SMB

Selecție

Selectaţi destinaţiile de e-mail unde doriţi să trimiteţi automat documentele recepționate prin fax la (până la 6 destinații).

Important:

Programați în prealabil setările serverului de e-mail (pagina 99) şi destinaţiile de e-mail (pagina 99).

1.

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2. [Device](Aparat) [Configuration Web Page](Configurație pagină web)

[Device](Aparat)

3.

Scrieți "

root

" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

4.

Selectaţi

[FAX FEATURE]

din meniu.

5.

Selectaţi

[ON]

din lista derulantă

[FAX AUTO EMAIL]

(Primire notificare).

6.

Faceţi clic pe

[Edit]

de lângă

[DESTINATION]

(Destinație).

7.

Faceţi clic pe

[Address Book]

(Agendă telefonică) lângă destinaţia dorită.

8.

Faceţi clic pe numele la care doriţi să trimiteţi documentele fax primite.

9. [Submit] (Trimite)

10.

Închideţi browserul web.

Notă:

Pentru a verifica starea ultimelor 15 transferuri, faceţi clic pe

[List]

lângă

[RESULT]

la pasul 6.

Atunci când trimiteţi fişierele scanate la un server de FTP, puteţi înregistra destinaţiile FTP (până la 6 destinatii) în unitate prin interfaţa browserului web.

1.

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2. [Device](Aparat) [Configuration Web Page](Configurație pagină web)

[Device](Aparat)

3.

Scrieți "

root

" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

4.

Selectaţi

[SCAN FEATURE]

(Funție scanare) din meniu.

5.

Faceţi clic pe

[Edit]

de lângă

[FTP SERVER]

.

6.

Faceţi clic pe

[Edit]

de lângă serverul FTP dorit.

7.

Introduceţi numele serverului, adresa IP, calea către director, etc.

[Submit]

8.

Închideţi browserul web.

Notă:

Dacă nu introduceţi o cale spre director la pasul 7, imaginea scanată va fi salvat

în directorul rădăcină.

Atunci când trimiteţi fişierele scanate la un director SMB, puteţi înregistra destinaţiile director SMB (până la 6 destinatii) în unitate prin interfaţa browserului web.

1.

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2. [Device](Aparat) [Configuration Web Page](Configurație pagină web)

[Device](Aparat)

3.

Scrieți "

root

" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

4.

Selectaţi

[SCAN FEATURE]

(Funție scanare) din meniu.

5.

Faceţi clic pe

[Edit]

de lângă

[SMB FOLDER]

.

6.

Faceţi clic pe

[Edit]

de lângă directorul SMB dorit.

7.

Introduceți numele directorului și informațiile contului.

8.

Faceţi clic pe

[Browse]

şi selectaţi un computer şi/sau director dorit din listă.

Puteţi de asemenea introduce manual directorul.

9. [Submit] (Trimite)

10.

Închideţi browserul web.

98

10. Caracteristici programabile

10.2.2 Caracteristici de rețea

Caracteristică

Setarea caracteristicilor LAN

Setarea filtrării IP

Meniu

[LAN FEATURE]

[LAN FEATURE]

(Funcție LAN)

Setarea numelui comunității pentru SNMP

Setarea locaţiei unde utilizaţi această unitate

Setarea numelui de serviciu pentru Bonjour

Afișarea linkului adresei locale pentru IPv6

Afişarea adresei IPv6 pentru configurarea automată

Setarea adresei IP pentru IPv6

Setarea routerului implicit pentru IPv6

Setarea informaţiilor pentru scanare către

FTP

Setarea informaţiilor pentru scanare către

SMB

Setarea informaţiilor serverului de e-mail pentru scanare la adresa de e-mail, fax la adresa de e-mail şi notificări de eroare

[SNMP]

[SNMP]/[BONJOUR]

[BONJOUR]

[IPv6]

[IPv6]

[IPv6]

[IPv6]

[FTP FEATURE]

(Funcția FTP)

[SMB FEATURE]

(Funcția SMB)

[EMAIL FEATURE]

(Funcția email)

Selecție

Introduceți setările funcției LAN. Consultaţi pagina 91 pentru detalii.

Introduceți informațiile de filtrare IP.

1.

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2. [Device](Aparat) [Configuration Web Page]

(Configurație pagină web) [Network](Rețea)

3.

Scrieți "

root

" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

4.

Selectaţi

[LAN FEATURE]

din meniu.

5.

Faceţi clic pe

[Edit]

de lângă

[IP FILTERING]

.

6.

Faceţi clic pe

[Edit]

de lângă

[FILTER (IPv4)]/

[FILTER (IPv6)]

.

7.

Schimbaţi modul şi editați informaţiile de filtrare IP.

[Submit]

(Trimite)

8.

Închideţi browserul web.

Introduceți numele comunității SNMP. Consultaţi furnizorul de servicii sau de administratorul de reţea pentru detalii.

Introduceţi informaţiile despre locaţia unităţii.

Introduceţi numele de serviciu Bonjour.

Va fi afișat linkul adresei locale.

Va fi afișată adresa IP pentru configurarea automată.

Introduceți adresa IP pentru IPv6. Consultaţi furnizorul de servicii sau de administratorul de reţea pentru detalii.

Introduceți adresa routerului implicit pentru IPv6. Consultaţi furnizorul de servicii sau administratorul de reţea pentru detalii.

Introduceţi informaţiile despre serverul de FTP pentru a trimite imaginile scanate din unitate la un server FTP.

Consultaţi pagina 98 pentru detalii.

Introduceţi informaţiile despre directorul SMB pentru a trimite imaginile scanate din unitate la un director SMB.

Consultaţi pagina 98 pentru detalii.

Introduceţi informaţiile despre serverul de e-mail pentru a trimite imaginile scanate, mesaje de fax şi notificări de eroare de la unitate prin intermediul unui e-mail.

1.

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2. [Device](Aparat) [Configuration Web Page]

(Configurație pagină web) [Network](Rețea)

3.

Scrieți "

root

" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

4.

Selectaţi

[EMAIL FEATURE]

din meniu.

5.

Faceţi clic pe

[Edit]

de lângă

[EMAIL SERVER]

.

6.

Introduceţi adresa de e-mail (de la), informaţiile despre serverul de e-mail şi fusul orar.

7. [Submit] (Trimite)

8.

Închideţi browserul web.

99

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Setarea informaţiilor serverului de e-mail pentru fax prin Internet

Meniu

[EMAIL FEATURE]

(Funcția email)

Configurarea funcției de notificare privind erorile

[ERROR NOTIFY]

(Notificare eroare)

Înregistrarea destinaţiilor pentru funcția de notificare privind erorile

[ERROR NOTIFY]

(Notificare eroare)

Selecție

Introduceţi informaţiile despre serverul de e-mail pentru a trimite faxuri prin internet de la unitate prin intermediul unui e-mail.

1.

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2. [Device](Aparat) [Configuration Web Page]

(Configurație pagină web) [Network](Rețea)

3.

Scrieți "

root

" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

4.

Selectaţi

[EMAIL FEATURE]

din meniu.

5.

Faceţi clic pe

[Edit]

de lângă

[EMAIL FAX SERVER]

.

6.

Introduceţi adresa de e-mail (de la), informaţiile despre serverul de e-mail şi fusul orar.

7. [Submit] (Trimite)

8.

Închideţi browserul web.

Notă:

Pentru a utiliza direct SMTP pentru fax prin Internet, introduceţi adresa de e-mail (de la) la pasul 6.

[ENABLED]

(Activată): Unitatea va trimite un email la destinaţiile înregistrate atunci când apare o problemă.

[DISABLED]

(Dezactivat) (implicit): Dezactivează această funcţie.

Introduceţi adresa de e-mail la care vor fi trimise notificările de eroare şi selectaţi tipurile de probleme.

[LIFE WARNING]

: O alertă indicând necesitatea

înlocuirii cartuşului de toner sau cartuşului în curând.

[MEDIA PATH ERROR]

: O eroare care indică existența unei probleme cu o tavă de intrare.

[LIFE ERROR]

: O alertă indicând necesitatea înlocuirii cartuşului de toner sau cartuşului

100

10. Caracteristici programabile

10.2.3 Funcții director (Agendă telefonică)

Puteţi să vă înregistraţi, edita sau şterge articole în/din agendă, etc., în meniul

[Directory]

.

Caracteristică

Înregistrarea şi editarea adreselor de e-mail şi numerelor de telefon în agendă

Programarea articolelor memorate pentru transmisie prin difuzare

( )

Selecție

Înregistraţi adresa de e-mail şi numărul de telefon. Aceste articole pot fi utilizate ca destinaţii pentru următoarele funcții. Asiguraţi-vă că editarea pe web a agendei telefonice (Funcția #567 de la pagina 92) este setată în prealabil la “

ENABLED

”.

– trimiterea de faxuri (pagina 61)

– trimiterea de faxuri prin internet*1 (pagina 70)

– scanare la adresa de email (pagina 45)

– fax la adresa de email (pagina 69)

– notificare de eroare (pagina 100)

*1 Dacă doriţi să utilizaţi destinația pentru direct SMTP pentru fax prin internet, activaţi Funcția direct SMTP (funcția #425 de la pagina 82).

1.

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2. [Device](Aparat) [Configuration Web Page](Configurație pagină web)

[Directory]

3.

Scrieți "

root

" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

4.

Selectaţi

[ADDRESS BOOK]

(Agendă telefonică) din meniu.

5.

Faceţi clic pe

[Edit]

de lângă articolul dorit pe care vreți să-l înregistraţi sau să-l editaţi.

6.

Introduceţi numele, adresa de e-mail, etc.

Dacă doriţi să utilizaţi adresa de e-mail pentru fax prin Internet, selectaţi

[ON]

din lista derulantă

[EMAIL FAX]

. Dacă doriţi să utilizaţi adresa de e-mail pentru direct SMTP pentru fax prin internet, selectaţi

[ON]

din lista derulantă

[DIRECT SMTP]

.

7. [Submit] (Trimite)

8.

Închideţi browserul web.

Notă:

Puteţi înregistra sau edita destinaţii cu ajutorul unității (pagina 58).

Destinaţiile pre-programate pot fi folosite pentru următoarele funcții.

– transmisia prin difuzare pentru faxuri (pagina 62)

– transmisia prin difuzare pentru faxuri prin internet (pagina 70)

1.

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2. [Device](Aparat) [Configuration Web Page](Configurație pagină web)

[Directory]

3.

Scrieți "

root

" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

4.

Selectaţi

[BROADCAST]

(Difuzare) din meniu.

5.

Faceţi clic pe

[List]

de lângă memoria de difuzare dorită pe care doriţi să o programaţi.

6.

Faceţi clic pe

[Address Book]

(Agendă telefonică) lângă destinaţia dorită.

7.

Faceţi clic pe numele la care doriţi să trimiteţi documentele fax primite.

8.

Selectaţi o destinaţie dorită.

Pentru a selecta alte articole, repetaţi pașii 6 la 8 (până la 20 de articole).

9. [Submit] (Trimite)

10.

Închideţi browserul web.

101

10. Caracteristici programabile

Caracteristică

Înregistrarea şi editarea adreselor de e-mail şi numerelor de telefon în tastele de apelare rapidă

( )

Selecție

Înregistraţi adresa de e-mail şi numărul de telefon. Aceste articole pot fi utilizate ca destinaţii pentru următoarele funcții.

– trimiterea de faxuri (pagina 61)

– trimiterea de faxuri prin internet*1 (pagina 70)

– scanare la adresa de email (pagina 45)

– fax la adresa de email (pagina 69)

– notificare de eroare (pagina 100)

*1 Dacă doriţi să utilizaţi destinația pentru direct SMTP pentru fax prin internet, activaţi Funcția direct SMTP (funcția #425 de la pagina 82).

1.

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2. [Device](Aparat) [Configuration Web Page](Configurație pagină web)

[Directory]

3.

Selectaţi

[STATION KEY]

din meniu.

4.

Faceţi clic pe

[Edit]

de lângă cheia de stație dorită pe care vreți să o înregistraţi sau editaţi.

5.

Introduceţi numele, adresa de e-mail, etc.

6. [Submit] (Trimite)

7.

Închideţi browserul web.

Notă:

Puteţi înregistra sau edita destinaţii cu ajutorul unității (pagina 58).

102

11. . Useful Information

11. Informatii utile

11.1 Starea unității

11.1.1 Folosind telecomanda

Puteţi utiliza cu uşurinţă următoarele funcţii de la calculatorul dvs.

– Programare funcții (pagina 72)

– stocarea, editarea sau ştergerea de articole în/din agendă (pagina 58)*1

– stocarea sau ştergerea de articole pentru transmisia

prin difuzare (pagina 59)*2

– Vizualizarea articolelor în raportul jurnal (pagina

62) *2

– Salvarea raportului jurnal în computerul Dvs. *2

– folosirea formatului CSV (format valori separate

prin virgulă) pentru a importa sau exporta agenda

telefonică*1

*1 Numai pentru modelele care acceptă funcția fax

sau conexiunea LAN. ( )

*2 Numai pentru modelele compatibile fax. ( )

1

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

[Device] [Remote Control]

Va apărea fereastra

[Multi-Function Remote

Control]

(Telecomandă multifuncțională)

2

Selectaţi fila dorită.

Vor fi afișate ultimele date din unitate.

3

Efectuaţi operaţia dorită.

Pentru detalii despre fiecare funcţie, faceţi clic pe

[Help]

(Ajutor).

Pentru a opri operațiunea, apăsaţi

[Cancel]

(Anulare).

4

[OK]

Puteţi de asemenea să faceţi clic pe

[Apply]

(Aplică) pentru a continua cu operaţia următoare fără a închide fereastra.

5

Introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

Datele noi vor fi transferate la unitate şi fereastra se va închide.

Notă:

Unele dintre funcții nu pot fi programate de la calculatorul dvs.

Dacă o altă persoană modifică setările unităţii de la panoul de operare al unităţii, modificările aduse de la PC pot fi suprascrise. Deci verificaţi ca unitatea să nu fie utilizată înainte de a face modificări la setări.

11.1.2 Folosind aplicația Device Monitor

Puteți confirma informațiile de configurare și starea curentă a unității de la computerul Dvs.

1

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2

[Device] [Device Monitor]

Va apărea fereastra

[Device Monitor]

.

3

Confirmați starea unității.

[Status]:

Starea curentă unității

Notă:

Informaţii suplimentare (stare toner şi hârtie de

înregistrare, informaţii despre unitate etc.) vor fi afișate în fereastra

[Status]

dacă faceți clic pe

[Advanced Information]

(Informații avansate).

Puteţi actualiza starea unităţii făcând clic pe

[REFRESH]

.

Dacă apare o eroare de imprimare, Device Monitor va porni automat şi va afişa informaţii despre eroare.

Pentru detalii, consultaţi fişierul de ajutor prin selectarea

[Help]

(Ajutor) de la Staţia Multifuncţională.

11.1.3 Folosind un browser web (numai pentru modelele compatibile LAN)

Puteți confirma informațiile de configurare și starea curentă a unității din browserul web.

1

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

[Device]

(Aparat)

[Configuration Web Page]

(Configurație pagină web)

Puteţi de asemenea accesa unitatea introducându-i adresa de IP într-un browser web.

2

Selectaţi o categorie din meniu.

[Status]:

Informații despre toner și hârtie, etc.

[Information]:

Starea curentă a unităţii şi informaţii de reţea etc.

3

Confirmați starea unității.

Notă:

Puteţi actualiza starea unităţii făcând clic pe

[Reload]

.

11.2 Liste de referință si rapoarte

Puteți imprima următoarele liste și rapoarte, pentru referință.

SETUP LIST

(Listă configurare)

ADDRESS LIST

(Listă adrese)

JOURNAL REPORT

”*1

(Raport jurnal)

BROADCAST LIST

”*1

(Listă difuzare)

PRINTER TEST

(Test imprimantă)

PCL FONT LIST

”*2

(Listă fonturi PCL)

FTP SERVER LIST

”*3

(Listă servere FTP)

SMB FOLDER LIST

”*3

(Listă directoare SMB)

WLAN STATUS LIST

”*4

(Listă de stare WLAN)

DEPT.PRINT COUNT

(Număr imprimări departament)

*1 Numai pentru modelele compatibile fax. ( )

*2 Numai pentru modelele compatibile cu driverul

PCL. ( )

*3 Numai pentru modelele compatibile conexiune

LAN. ( )

*4 Numai pentru modelele compatibile conexiune

LAN wireless. ( )

103

11. Informatii utile

3.

Apăsaţi în mod repetat sau pentru a afişa articolul dorit.

Pentru a seta alte elemente, repetaţi paşii 2 și 3.

4.

1

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

PRINT REPORT

” (Raport imprimare).

2

Apăsaţi în mod repetat sau pentru a afişa articolul dorit.

3

Apăsaţi pentru a începe imprimarea.

Pentru a verifica raportul jurnal prin interfaţa web browser (numai pentru modelele compatibile LAN și fax) ( )

Important:

Asiguraţi-vă în prealabil că funcția jurnal web este setată la "ENABLED” (Activat) (funcția #569 de la pagina 92).

1.

Porniţi Multi-Function Station (staţia multifuncţională).

2. [Device](Aparat) [Configuration Web Page]

(Configurație pagină web) [Device](Aparat)

3.

Scrieți "

root

" ca nume de utilizator, apoi introduceţi parola (funcția #155 de la pagina 74).

4.

Selectaţi

[FAX FEATURE]

din meniu.

5.

Faceţi clic pe

[List]

de lângă

[JOURNAL]

.

6.

Va fi afişat raportul jurnal.

7.

Închideţi browserul web.

Selecţiile disponibile pentru fiecare setare:

N in 1

2 in 1

4 in 1

8 in 1

OFF

(Dezactivare)

ORIENTATION

(Orientare)

PORTRAIT

(Portret)

LANDSCAPE

(Peisaj)

DUPLEX

LONG EDGE

(Marginea lungă)

SHORT EDGE

(Marginea scurtă)

OFF

(Dezactivare)

BACKLIGHT

(Iluminare din spate) ( )

OFF

(Dezactivare)

AUTO

11.3 Modul eco

Prin setarea modului eco pe această unitate, puteţi reduce numărul de copii pe care le face unitatea şi cantitatea de energie consumată de aceasta.

Când este activat modul ecologic, următoarele vor fi setate automat.

– este activată copierea 2 în 1.

– este activată copierea duplex.

– iluminarea din spate a ecranului LCD este oprită.

( )

– unitatea trece în modul de economisire a energiei

în 1 minut.

Activarea modului eco

1.

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa "

ECO

MODE ON

"(Mod eco pornit).

Se aprinde ledul .

2.

Personalizarea modului eco

Fiecare setare a modului eco poate fi modificată.

1.

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa "

ECO

MODE ON

"(Mod eco pornit).

2.

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a afişa setarea pe care doriţi să schimbați.

104

11.4 Anularea operaţiilor

Puteţi anula operaţia curentă de pe unitate. Puteţi de asemenea să selectaţi operaţia dorită de anulat.

1

Dacă operaţia dorită nu este anulată, treceţi la pasul 2.

2

Pentru a anula tipărirea:

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa "

STOP

PRINTING?

” (Oprește imprimarea?).

Pentru a anula scanarea:

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa "

STOP

SCANNING?

” (Oprește scanarea?).

Pentru a anula copierea:

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa "

STOP

COPYING?

” (Oprește copierea?).

Pentru a anula trimiterea sau primirea faxurilor*1:

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

STOP FAX?

” (Oprește faxul?).

Pentru a anula transmisia*1:

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

BROAD CANCELLED?

” (Anulează difuzarea?).

Pentru a anula reapelarea fax*1:

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa

"

SEND CANCELLED?

” (Anulează trimiterea?).

*1 Numai pentru modelele compatibile fax.( )

3

11.5 Modul restricție

Puteţi restricţiona ieșirea prin activarea codurilor de departamente.

Doar utilizatorii care cunosc codul de departament pot:

– Face o copie (pagina 48)

– imprima un document (pagina 40)

– imprima un fişier de pe un dispozitiv de memorie

USB (pagina 43)

Notă:

Puteţi seta coduri de departament şi setări de restricţie pentru fiecare departament (până la 10 departamente).

Pentru a utiliza funcția mod restricţie, nu permiteți multor oameni să afle codul de administrator.

11.5.1 Setarea modului restricție

Pentru a activa modul restricție.

1.

2.

Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de la pagina 74).

3.

4.

Stabilirea modului de restricție pentru departamente

Important:

Asiguraţi-vă că funcția #154 este setată în prealabil la "

ON

" (pagina 105).

1.

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa "

DEPART-

MENT SETUP

” (Configurare departament).

2.

Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de la pagina 74).

3.

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta “

NEW

”(Nou).

4.

Introduceţi numele, până la 16 caractere (consultați pagina 56 pentru introducerea de caractere).

5.

Introduceţi un cod de departament de 4 cifre cu ajutorul 0-9.

6.

Dacă este necesar, modificați setarea "

PRINT

" sau

"

COPy

„. Apăsaţi în mod repetat sau pentru a afişa setarea dorită.

7.

Editarea modului de restricție pentru departamente

Important:

Asiguraţi-vă că funcția #154 este setată în prealabil la "

ON

" (pagina 105).

1.

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa "

DEPART-

MENT SETUP

” (Configurare departament).

2.

Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de la pagina 74).

3.

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta

EDIT

”(Editare).

4.

Apăsaţi în mod repetat sau pentru a afişa articolul dorit.

11. Informatii utile

5.

Editați numele dacă este necesar.

6.

Editați codul de departament dacă este necesar.

7.

Editați setările de departament dacă este necesar.

Apăsaţi în mod repetat sau pentru a afişa setarea dorită.

8.

Ștergerea unui element memorat

Important:

Asiguraţi-vă că funcția #154 este setată în prealabil la "

ON

" (pagina 105).

1.

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa "

DEPART-

MENT SETUP

” (Configurare departament).

2.

Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de la pagina 74).

3.

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta

EDIT

”(Editare).

Pentru a şterge toate articolele, apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta "

ERASE

ALL

"(Șterge toate).

4.

Apăsaţi în mod repetat sau pentru a afişa articolul dorit.

Pentru a anula ştergerea, apăsaţi .

5.

11.5.2 Vizualizare contor şi număr documente imprimate pentru departamente

Pentru a vizualiza numărul de copii/pagini tipărite pentru departamente.

1.

2.

Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de la pagina 74).

3.

Apăsaţi în mod repetat , , sau pentru a afişa articolul dorit.

Imprimarea unui raport al numărului de copii/pagini tipărite pentru departamente.

1.

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa "

PRINT

REPORT

” (Raport tipărire).

2.

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta “

DEPT.PRINT COUNT

”.

3.

Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de la pagina 74).

4.

Resetarea contoarelor pentru departamente

1.

Apăsaţi în mod repetat pentru a afişa "

DEPART-

MENT SETUP

” (Configurare departament).

2.

Introduceţi codul de administrator (funcția #151 de la pagina 74).

3.

Apăsaţi sau în mod repetat pentru a selecta

RESET COUNTER

”(Resetare contor).

4.

Pentru a anula resetarea, apăsaţi .

105

11. Informatii utile

Notă:

Contorul copiilor/imprimărilor va fi resetat numai când este activat modul restricție (funcția # 154 la pagina 105).

11.6 Dispozitivul de memorie

USB

Puteţi imprima fişierele stocate pe un dispozitiv de memorie USB şi salva fişiere pe un dispozitiv de memorie USB.

Notă:

Un dispozitiv de memorie USB din categoria de stocare în masă (Format: FAT12/FAT16/FAT32,

Dimensiune sector: 512 byți poate fi utilizat cu acest aparat.

Următoarele tipuri de dispozitive de memorie USB nu pot fi utilizate:

– dispozitive formatate NTFS

– dispozitive USB flash cu LUN (Număr unitate

logică) multiple

– dispozitive de memorie flash USB multi-partiţie

– dispozitive cu o caracteristică de criptare/

securitate

– dispozitive cu funcție de hub USB încorporată

Chiar dacă memoria Dvs. USB nu este de aceste tipuri, e posibil să nu funcționeze cu această unitate.

Dacă dispozitivul de memorie flash USB este conectat prin intermediul unui hub USB, dispozitivul de memorie flash USB nu va fi recunoscut. Nu vă conectaţi prin intermediul unui hub USB.

Pentru a reconecta un dispozitiv de memorie USB, asiguraţi-vă că scoateți complet dispozitivul de memorie USB înainte de a-l conecta din nou.

Pentru fiecare pagină scanată e nevoie de până la 10 MB de spațiu liber.

Pentru a asigura respectarea valorilor limita de emisie continuă:

– utilizaţi numai memorii USB care respectă

standardele EMC (Exemplu: CE, FCC)

Directoarele pe un dispozitiv de memorie USB

Când salvaţi fişiere în dispozitivul de memorie USB, următorul director este creat pe dispozitivul de memorie USB.

USB:/(Nume unitate)/IMAGE/XXXXXXXX

(“XXXXXXXX” sunt ultimele 8 cifre ale adresei MAC.)

Important:

Nu scoateţi dispozitivul de memorie USB și nu opriți comutatorul de alimentare în timpul citirii sau scrierii datelor. Aceasta ar putea deteriora unitatea sau corupe fişierul.

Asiguraţi-vă că faceți o copie de rezervă a datelor.

Nu suntem responsabili pentru niciun fel de daune survenite în dispozitivul Dvs. de memorie

USB care rezultă din date corupte sau pierdere de date.

Atunci când aruncaţi sau donați dispozitivul de memorie USB, vă recomandăm să ştergeţi datele stocate. Datele stocate pe un dispozitiv de memorie USB sunt doar responsabilitatea dumneavoastră, a clientului.

106

11.07 Tava de intrare inferioară

(opţional)

Puteţi adăuga o tava de intrare inferioară Consultaţi pagina 13 pentru informaţii despre accesorii.

Pentru numărul de coli pe care le puteți încărca în unitate, consultaţi pagina 141.

Unitatea este setată implicit pentru imprimare la dimensiunea A4, hârtie simplă.

Pentru a utiliza alte dimensiuni de hârtie, modificați setarea dimensiunii hârtiei de

înregistrare (funcția #382 la pagina 77).

Pentru a utiliza alte tipuri de hârtie, modificați setarea tipului hârtiei de

înregistrare (funcția #385 la pagina 78).

Important:

Înainte de a începe instalarea tăvii de intrare inferioară, deconectaţi cablul de alimentare de la unitate.

După instalare, puteţi selecta tava de intrare inferioară pentru a fi utilizată pentru următoarele:

Tava de intrare hârtie pentru imprimare liste și rapoarte (funcția #390 la pagina 78).

Setarea tăvii de intrare hârtie pentru faxuri

(funcția #440 la pagina 83). ( )

Setarea tăvii de intrare hârtie pentru copiere

(funcția #460 la pagina 85).

Setarea tăvii de intrare hârtie pentru PCL

(funcția #760 la pagina 87). ( )

Pentru a folosi tava de intrare inferioară cu computerul dvs., trebuie să modificaţi proprietăţile imprimantei. Consultaţi pagina 107 pentru detalii.

Avertizare privind tava de intrare inferioară

Nu scăpaţi pe jos tava de intrare inferioară.

Ţineţi tava de intrare inferioară cu ambele mâini când demontaţi sau instalaţi. Tava de intrare inferioară cântăreşte aproximativ 3,6 kg când este complet încărcată cu hârtie de înregistrare.

11. Informatii utile

4

Faceţi clic pe

[Auto Configuration]

din subcategoria

[Device]

.

Tava de intrare inferioară va fi detectată automat.

– Pentru

[Number of Input Tray]

(Număr

tavă intrare), va fi selectat .

Dacă setarea nu este modificată automat, schimbați-o manual.

5

[OK]

Aprox. 3,6 kg

Nu poziţionaţi unitatea într-o locație unde este instabilă sau supusă la vibraţii. Unitatea cântăreşte aproximativ 25 kg când tava de intrare inferioară este instalată şi încărcată cu hârtie de înregistrare.

Când deplasați unitatea, aveţi grijă să scoateţi tava de intrare inferioară în prealabil şi să le mutaţi separat. Dacă mutaţi unitatea şi tava de intrare inferioară împreună, tava de intrare inferioară poate cădea.

11.7.1 Configurarea tăvii de intrare inferioară

Pentru a folosi tava de intrare inferioară împreună cu calculatorul, procedaţi după cum urmează.

1

Deschideţi fereastra de imprimantă.

Pentru Windows XP:

[Printers and Faxes](Imprimante și faxuri)

Pentru Windows Vista:

[Control Panel](Panou de control) [Printers]

(Imprimante)

Pentru Windows 7/Windows 8:

[Control Panel](Panou de control) [Devices and Printers](Accesorii și Imprimante)

2

Selectați numele unității.

3

Pentru Windows XP:

Selectaţi

[Properties]

din meniul

[File]

.

Va apărea fereastra cu proprietățile imprimantei.

Pentru Windows Vista:

Selectaţi

[Properties]

din meniul

[Organize]

.

Va apărea fereastra cu proprietățile imprimantei.

Pentru Windows 7/Windows 8:

Dați clic dreapta pe pictograma unității.

[Printer properties]

(Proprietăți imprimantă)

Va apărea fereastra cu proprietățile imprimantei.

107

12. . Help

12. Ajutor

12.1 Mesaje de raport (Doar pentru modelele care suportă funcția fax)

Pentru a indica starea de transmisie/recepţie fax a aparatului, unul dintre următoarele mesaje vor fi tipărite pe rapoartele jurnal şi de expediere (pagina 62).

Mesaj

COMMUNICATION ERROR

(EROARE DE COMUNICARE)

Cod

40-42

46-72

FF

43

44

Cauză și soluție

A apărut o eroare de transmisie sau recepţie.

Încercaţi din nou sau consultaţi-vă cu cealaltă parte.

-----

A apărut o problemă pe linie. Conectaţi cablul liniei telefonice la o intrare diferită şi încercaţi din nou.

A apărut o eroare de transmisie internaţională.

Încercaţi să utilizaţi modul de transmisie internaţională (funcția #411 de la pagina 81).

Extrageţi documentul blocat (pagina 130).

DOCUMENT JAMMED

(DOCUMENT BLOCAT)

ERROR-NOT YOUR UNIT

(EROARE - DE LA UN ALT APARAT)

MEMORY FULL

(MEMORIE PLINĂ)

53

54

59

70

-----

S-a produs o problemă de transmisie sau de recepţie din cauza unei probleme cu aparatul de fax al interlocutorului. Verificaţi cu interlocutorul.

NO DOCUMENT / FAILED PICKUP

(NU EXISTĂ DOCUMENT / PRELUARE

EŞUATĂ HÂRTIE)

OTHER FAX NOT RESPONDING

(FAXUL CORESPONDENT NU

RĂSPUNDE)

PRESSED THE 'Stop' KEY

(A FOST APĂSATĂ TASTA „STOP”)

THE COVER WAS OPENED

(CAPACUL A FOST DESCHIS)

OK

-----

-----

-----

-----

-----

Memoria este plină de documente recepţionate din cauza unei lipse de hârtie de înregistrare sau a unui blocaj al hârtiei. Încărcaţi hârtie (paginile 33, 35,

106) sau extrageţi hârtia blocată (pagina 126).

Dacă setarea PC fax (funcția #442 de la pagina 83) este setată la “

ALWAYS

(Întotdeauna)”, verificaţi conexiunea dintre calculator şi aparat.

Dacă modul de previzualizare fax (funcția #448 de la pagina 69) este setat la “

ON

(Activare)”, utilizați browser-ul web de pe calculatorul conectat prin LAN pentru a vizualiza, tipări sau salva documentele, iar apoi ștergeți documentele de care nu mai aveți nevoie (pagina 69).

Documentul nu a fost corect introdus în aparat.

Reintroduceţi documentul şi încercaţi din nou.

Capacul superior al ADF-ului nu este bine închis.

Împingeți cu fermitate marginile din față și din spate al capacului superior al ADF-ului, iar apoi introduceți din nou documentul.

Aparatul de fax al interlocutorului este ocupat sau a rămas fără hârtie. Încercaţi din nou.

Aparatul de fax al interlocutorului sună de prea multe ori. Trimiteţi faxul manual (pagina 61).

Aparatul interlocutorului nu este un aparat de fax.

Verificaţi cu interlocutorul.

Numărul pe care l-aţi format nu este alocat.

Tasta a fost apăsată, iar comunicarea prin fax a fost anulată.

A fost deschis capacul frontal. Închideţi-l şi încercaţi din nou.

Transmisia sau recepţia faxului a reuşit.

108

12. Ajutor

12.1.1 Mesaje prin internet despre rapoartele de fax (lista cu coduri de eroare)

Dacă un fax prin internet nu poate fi trimis sau primit, un cod de eroare este afișat în jurnal și în raportul de trimitere. Dacă nu puteți rezolva problema prin instrucțiunile următoare, consultați administratorul de rețea.

Cod de eroare

C0

C1

C2

C3

C5

C6

C7

C8

C9

CA

CC-CD

Cauză

Există o problemă cu rețeaua.

O eroare de comunicare a apărut în timpul procedurii inițiale.

Conexiunea a fost pierdută din cauza e-mailului care a fost prea mare.

Setările SMTP sunt incorecte.

Adresa de e-mail a fost incorectă.

Există o problemă cu rețeaua.

Soluție

Verificați cablul de conexiune 10Base-T/100

Base-TX.

Solicitați interlocutorului să retrimită documentul.

Împărțiți documentul în părți mai mici și retrimiteți-l. Verificați setările SMTP.

Verificați adresele de e-mail înregistrate.

Verificați conexiunea cablului

10Base-T/100Base-TX.

Verificați setările adresei IP a serverului SMTP.

Serverul SMTP specificat nu a putut fi accesat.

Există o problemă cu rețeaua.

Formatul datelor recepționate nu este suportat.

Verificați conexiunea cablului 10Base-T/100

Base-TX.

Solicitați interlocutorului să retrimită datele atașate într-un format suportat, după cum urmează:

Format TIFF-F

Date imagine care se potrivesc cu dimensiunea hârtiei

Verificați adresa IP a serverului POP. Serverul POP nu poate fi accesat

(adresă IP incorectă a serverului POP).

Serverul POP este căzut.

Serverul POP nu poate fi accesat

(eroare nume de utilizator și parolă).

Eroare recepționată de la serverul DNS/ conexiunea cu serverul DNS a expirat/ serverul DNS a căzut.

Verificați numele de utilizator și parola pentru

POP și setările APOP.

Verificați numele serverului POP. Verificați numele serverului SMTP. Verificați adresa IP a serverului DNS.

CE Autentificarea a eșuat când s-a încercat conectarea la serverul SMTP

(autentificare SMTP).

Verificați numele de utilizator și parola pentru autentificare SMTP.

109

12. Ajutor

12.2 Mesaje afișate

12.2.1 Mesaje generale

Pentru a indica starea aparatului, unul sau mai multe dintre mesajele următoare vor apărea pe afişaj.

Afişare

CALL SERVICE

CHANGE DRUM

CHANGE TONER

CHECK CARTRIDGE

CHECK DOCUMENT

CHECK PAPER TRAY #1

CHECK INSTALL INPUT

TRAY #1

CHECK PICK UP INPUT

TRAY #1

CHECK REAR COVER

COOL DOWN FUSER PLEASE

WAIT

110

Cauză și soluție

Ceva este în neregulă cu aparatul. Contactaţi personalul nostru de service.

Există o problemă cu cartuşul cilindric. Înlocuiţi cartuşul cilindric.

Cartușul tonerului nu este introdus corect. Reintroduceți-l corect (pagina 19).

Există o problemă cu cartușul tonerului. Înlocuiți cartușul tonerului.

Cartușul tonerului sau cartușul cilindric nu este introdus corect.

Reintroduceți-l corect (pagina 19).

Documentul nu a fost corect introdus în aparat. Extrageţi documentul şi apoi apăsaţi pentru a şterge mesajul. Reintroduceţi documentul.

Dacă erorile de alimentare se produc frecvent, curăţaţi rolele de antrenare a documentului (pagina 133) şi încercaţi din nou.

Capacul superior al ADF-ului nu este bine închis. Împingeți cu fermitate marginile din față și din spate al capacului superior al ADF-ului, iar apoi introduceți din nou documentul.

Hârtia de înregistrare încărcată nu are dimensiunea corectă. Încărcaţi hârtie de înregistrare cu dimensiunea indicată pe afişaj.

Dacă acest mesaj este deseori afişat, modificaţi, de asemenea, şi setarea de dimensiune a hârtiei de înregistrare (funcţia #380 de la pagina 76).

Setarea de dimensiune a hârtiei de înregistrare (funcţia #380 de la pagina

76) este setată la “

A5

”, “

B5(ISO)

”, “

B5(JIS)

” sau “

16K

”, astfel încât faxurile recepţionate vor fi stocate în memorie. Modificaţi setarea de dimensiune a hârtiei de înregistrare şi încărcaţi hârtia de înregistrare corespunzătoare.

Notă:

#1

”: Verificaţi tava standard de introducere a hârtiei. Dimensiunea afişată pentru hârtie depinde de setarea de dimensiune a hârtiei de înregistrare

(funcţia #380 de la pagina 76).

#2

”: Verificaţi tava de introducere manuală/tava multifuncțională.

Dimensiunea afişată pentru hârtie depinde de setarea de dimensiune a hârtiei de înregistrare (funcţia #381 de la pagina 77).

#3

”: Verificați tava de introducere de jos. Dimensiunea afişată pentru hârtie depinde de setarea de dimensiune a hârtiei de înregistrare

(funcţia #381 de la pagina 77).

Tava de introducere a hârtiei nu este corect instalată. Trageți afară tava de introducere a hârtiei și reintroduceți-o.

Notă:

#1

: Tava de introducere standard

Hârtia de înregistrare nu a fost corect introdusă în aparat. Reintroduceți hârtia de înregistrare.

Dacă alimentarea greșită se întâmplă frecvent, curățați rolele de prindere

(pagina 134) și încercați din nou.

Notă:

#1

: Tava standard de introducere (pagina 33)

#2

: Tava manuală/tava multifuncțională (pagina 35)

#3

: Tava inferioară de introducere (pagina 106)

Capacul din spate este deschis. Închideți-l.

Aparatul răceşte modulul cuptor. Aşteptaţi un interval de timp.

12. Ajutor

Afişare

DRUM LIFE LOW

DRUM LIFE OVER

EMAIL SIZE OVER

FAX IN MEMORY

FAX PREVIEW

FILE SIZE OVER

FRONT COVER OPEN

KEEP COPYING

LOW TEMP.

MEMORY FULL

Cauză și soluție

Durata de viaţă a cilindrului se apropie de sfârşit. Dacă nu aveți un nou cartuș la îndemână, ar trebui să cumpărați unul cât mai curând posibil, deoarece cartușul curent este aproape de sfârșitul duratei de viață.

Cartușul cilindric a ajuns la sfârșitul duratei de viață. Înlocuiți cartuşul cilindric imediat.

La efectuarea scanării la adresa de e-mail, dimensiunea totală de fişiere a datelor scanate depăşeşte limitarea de dimensiune a fişierului. Împărţiţi documentul în secţiuni.

Aparatul are un document în memorie. Consultaţi celelalte instrucţiuni din mesaj pentru a tipări documentul. Pentru capacitatea memoriei faxului, consultaţi pagina 137.

Dacă modul de previzualizare fax (funcția #448 de la pagina 69) este setat la “

ON

(Activare)”,

– vizualizaţi, tipăriţi sau salvaţi documentele fax recepţionate utilizând un browser web de pe calculatorul conectat prin LAN şi apoi ştergeţi documentele inutile (pagina 69).

– comutaţi setarea la “

OFF

(Dezactivare)”. Documentele fax stocate în

memorie vor fi tipărite automat.

La efectuarea scanării la serverul FTP sau la scanarea în folderul SMB, dimensiunea totală de fişiere ale datelor scanate a depăşit limitarea de dimensiune a fişierului. Împărţiţi documentul în secţiuni.

Capacul din față este deschis. Închideți-l.

Copierea s-a întrerupt din cauza unei probleme (Exemplu: lipsa hârtiei de

înregistrare sau un blocaj al hârtiei). Consultaţi celelalte instrucţiuni afişate pentru a continua copierea.

Interiorul aparatului este extrem de rece, iar aparatul nu poate fi utilizat.

Folosiţi aparatul într-o zonă mai caldă.

La efectuarea transmisiei în memorie, documentul stocat a depăşit capacitatea memoriei aparatului. Expediaţi întregul document manual.

La efectuarea copiei, documentul stocat a depăşit capacitatea memoriei aparatului. Apăsați pentru a şterge mesajul. Împărţiţi documentul în secţiuni.

Nu mai există spațiu pentru a stoca noi itemi în agenda telefonică. Ștergeți itemii care nu sunt necesari (pagina 59).

MODEM ERROR

NO FAX REPLY

OUT OF PAPER INPUT TRAY

#1

PAPER IN TRAY #2

PAPER JAMMED

OPEN REAR COVER

OPEN FRONT COVER

Ceva este în neregulă cu modemul aparatului. Contactaţi personalul nostru de service.

Aparatul de fax al interlocutorului este ocupat sau a rămas fără hârtie.

Încercaţi din nou.

Hârtia de înregistrare nu este încărcată în tava de introducere manuală.

Încărcaţi hârtie.

Notă:

#1

: Tava standard de introducere (pagina 33)

#2

: Tava manuală/tava multifuncțională (pagina 35)

#3

: Tava inferioară de introducere (pagina 106)

Hârtia de înregistrare este instalată în tava de introducere manuală

(pagina 35).

S-a produs un blocaj al hârtiei de înregistrare. Îndepărtaţi hârtia blocată

(pagina 126).

Îndepărtați folia protectoare de pe cartușul cilindric (pagina 20).

111

12. Ajutor

Afişare

PC FAIL OR BUSY

PLEASE WAIT

POLLING ERROR

REDIAL TIME OUT

REMOVE DOCUMENT

TONER EMPTY

TONER LIFE LOW

TONER LIFE OVER

TONER LOW

TRANSMIT ERROR

112

REMOVE PAPER IN INPUT

TRAY #2

RX MEMORY FULL

PCFAX

SLEEP

Cauză și soluție

Cablul sau cordonul de alimentara al calculatorului nu este conectat corect.

Verificaţi conexiunile (paginile 22, 28).

Calculatorul are o anumită problemă. (Exemplu: Asigurați-vă că calculatorul este pornit.)

Aplicația de scanare Muti-Function Station nu funcționează corect pe calculator. Restartați calculatorul și încercați din nou.

Dacă setarea PC fax (funcția #442 de pe pagina 83) este setată la

ALWAYS

(Întotdeauna)”,

– verificați conexiunea dintre calculator și aparat.

– verificați dacă calculatorul este pornit.

Unitatea se încălzeşte. Aşteptaţi un interval de timp.

Aparatul de fax al interlocutorului nu oferă funcţia de apel selectiv.

Verificaţi cu interlocutorul.

Aparatul de fax al interlocutorului este ocupat sau a rămas fără hârtie.

Încercaţi din nou.

Documentul este blocat. Extrageţi documentul blocat (pagina 130).

S-a încercat expedierea sau copierea unui document cu o lungime mai mare de 600 mm, folosind alimentatorul automat de documente. Extrageţi documentul şi apoi apăsaţi pentru a şterge mesajul. Împărţiţi documentul în două sau mai multe coli şi încercaţi din nou.

Capacul superior al ADF-ului nu este bine închis. Împingeți cu fermitate marginile din față și din spate al capacului superior al ADF-ului, iar apoi introduceți din nou documentul.

Hârtia de înregistrare este instalată în tava de introducere manuală atunci când încercaţi să recepţionaţi faxuri sau să tipăriţi rapoarte. Extrageți hârtia de înregistrare din tava de introducere manuală.

Memoria este plină de documente recepţionate din cauza unei lipse de hârtie de înregistrare sau a unui blocaj al hârtiei. Încărcați hârtie (pagina

32) sau extrageţi hârtia blocată (pagina 126).

Dacă funcția PC fax (funcția #442 de la pagina 83) este setată la “

ALWAYS

”,

– verificați conexiunea dintre calculator și aparat.

– verificați dacă calculatorul este pornit.

Dacă modul de previzualizare fax (funcția #448 de la pagina 69) este setat la “ON”(Activare),

– vizualizaţi, tipăriţi sau salvaţi documentele fax recepţionate utilizând

browser-ul web de pe calculatorul conectat prin LAN şi apoi ştergeţi

documentele inutile (pagina 69).

– comutaţi setarea la“

OFF

” (Dezactivare). Documentele fax stocate în

memorie vor fi tipărite automat.

După ce aparatul a fost în modul de economisire a energiei (funcția #403 de la pagina 78) timp de până la 5 minute, acesta va intra în modul sleep.

Apăsați pe orice buton pentru a pune aparatul în așteptare pentru următorul proces.

Notă:

Aparatul poate să nu intre în modul sleep când emite avertizări de alertă sau când afișează mesaje de eroare.

Tonerul este gol. Înlocuiţi imediat cartuşul tonerului.

Durata de viaţă a tonerului se apropie de sfârşit. Înlocuiţi cartuşul cu tonerului cât mai repede posibil.

Cartușul de tonerului și-a încheiat durata de viață. Înlocuiţi imediat cartuşul tonerului.

Durata de viaţă a tonerului se apropie de sfârşit. Înlocuiţi cartuşul tonerului cât mai repede posibil.

A apărut o eroare de transmisie. Încercaţi din nou.

12. Ajutor

Afişare Cauză și soluție

ERROR

USB MEMORY ACCESS

USB MEMORY FILE SIZE

OVER

USB MEMORY FORMAT

ERROR

Dispozitivul de stocare USB a fost îndepărtat în timp ce era accesat pentru citire/scriere. Introduceți dispozitivul și repetați operația.

A apărut o eroare în timp ce dispozitivul de stocare USB era accesat pentru citire/scriere. Utilizând un calculator, verificați dacă dispozitivul poate citi și scrie în mod normal.

Nu mai există spațiu pentru a salva noi date pe dispozitivul de stocare

USB. Ștergeți datele care nu vă mai sunt necesare utilizând un calculator.

Când s-a realizat scanarea dispozitivului de stocare USB, numărul total de pagini scanate a depășit limita. Împărţiţi documentul în secţiuni.

Dispozitivul de stocare este neformatat sau este formatat într-un format nesuportat (de exemplu, NTFS). Utilizând un calculator, formatați-l ca

FAT32. Formatarea va șterge toate informațiile de pe dispozitivul de stocare USB. Asigurați-vă că ați realizat o copie de rezervă a informațiilor

înainte de formatare.

USB MEMORY MEDIA ERROR

Un dispozitiv de stocare USB nesuportat este conectat. Dispozitivele cu funcții particulare de securitate sau funcții de hub nu pot fi folosite.

USB MEMORY NOT

INSERTED

Dispozitivul de stocare USB a fost îndepărtat din aparat. Reintroduceți-l.

Nu există niciun dispozitiv de stocare USB introdus în acest aparat.

Introduceți unul.

USB MEMORY WRITE

PROTECT

Întrerupătorul de protecție la scriere a dispozitivului de stocare USB este pe poziția blocare. Deblocați întrerupătorul pentru a permite accesul la scriere.

Folderul pentru salvare pe dispozitivul de stocare USB este setat pe „read only” (doar citire). Utilizând un calculator, setați folderul de salvare la

writable

” (scriere). (Pentru detalii despre specificațiile de salvare a numelui folderului, consultați pagina 106.)

113

12. Ajutor

12.2.2 Mesajele interfeței

Afişare

CONNECT ERROR

DATA ERROR

EMAIL SIZE OVER

FILE SIZE OVER

LOGIN ERROR

NAME ERROR

OFFLINE

PATH ERROR

PC ACCESS ERROR

PC FAIL OR BUSY

Cauză și soluție

Adresa IP a serverului sau configurația rețelei este incorectă. Consultați administratorul de rețea.

Serverul este căzut. Consultați administratorul de rețea.

Cablul sau cordonul de alimentare a calculatorului nu este conectat corect.

Verificaţi conexiunile (paginile 22, 28).

Adresa IP a serverului sau configurația rețelei este incorectă. Consultați administratorul de rețea.

Calculatorul dumneavoastră nu are suficientă memorie. Schimbați la o rezoluție mai mică pentru a scana și încercați din nou.

Configurația serverului de e-mail necesită autentificare. Verificați configurația serverului de e-mail.

Folderul SMB este doar pentru citire. Consultați administratorul de rețea.

La efectuarea scanării la adresa de e-mail, dimensiunea totală de fişiere a datelor scanate depăşeşte limitarea de dimensiune a fişierului. Împărţiţi documentul în secţiuni.

La efectuarea scanării la serverul FTP sau la scanarea în folderul SMB, dimensiunea totală de fişiere ale datelor scanate a depăşit limitarea de dimensiune a fişierului. Împărţiţi documentul în secţiuni.

Numele sau parola de logare a serverului este incorectă sau nu aveți permisiunea de a vă loga la server. Consultați administratorul de rețea.

Numele serverului este incorect. Consultați administratorul de rețea.

Serverul este căzut. Consultați administratorul de rețea pentru a activa serverul.

Cablul sau cordonul de alimentare a calculatorului nu este conectat corect.

Verificaţi conexiunile (paginile 22, 28).

Verificați dacă calculatorul este pornit.

Calea serverului FTP sau folderul SMB nu este corect. Consultați administratorul de rețea.

Verificați dacă calculatorul este pornit.

Aplicația de scanare Multi-Function Station nu funcționează corect pe calculator. Restartați calculatorul și încercați din nou.

În cazul în care calculatorul este ocupat, închideți alte aplicații.

Software-ul dumneavoastră firewall blochează conexiunea LAN. Dezactivați software-ul firewall sau schimbați setările firewall-ului pentru a permite aparatului să vă acceseze calculatorul.

Cablul sau cordonul de alimentare a calculatorului nu este conectat corect.

Verificaţi conexiunile (paginile 22, 28).

Calculatorul are o anumită problemă. (Exemplu: Asigurați-vă că este pornit calculatorul.)

Aplicația de scanare Muti-Function Station nu funcționează corect pe calculator. Restartați calculatorul și încercați din nou.

114

12. Ajutor

113

121

128

Cod

000

110

112

342

343

344

131

210

220

230

12.3 Coduri pentru starea rețelei (doar pentru modelele care suportă

LAN)

Puteți confirma starea detaliată a rețelei când un mesaj este afișat în timpul scanării calculatorului (pagina 114) sau când o funcție a rețelei nu funcționează corect.

1

Codul de stare a rețelei este indicat.

2

352

353

354

355

801-999

Stare Cauză

Neconectat

Offline

Offline

Offline

Offline

Offline

Offline

Online

Online

Aparatul nu este conectat corect la rețea.

Adresa IP nu este configurată.

Adresa IP nu este stabilită, deoarece configurația IP nu este corectă.

Adresa IP nu este determinată, deoarece adresa IP este duplicată.

Aparatul alocă în mod automat o adresă IP, utilizând un server DHCP.

Nu există niciun răspuns de la serverul DHCP sau a apărut o eroare cu serverul DHCP.

Acestui aparat i se alocă automat o adresă IP prin folosirea lui Auto IP.

Rețeaua este online prin configurarea manuală a adresei IP.

Rețeaua este online prin alocarea adresei IP folosind DHCP.

Online

Online

Online

Online

Rețeaua este online prin alocarea adresei IP folosind DHCP.

NetBIOS nu funcționează, deoarece numele NetBIOS nu este corect.

NetBIOS nu funcționează, deoarece numele NetBIOS duplică alte nume.

Nu se poate rezolva numele NetBIOS dintre alte rețele, deoarece nu există niciun server WINS specificat.

Online

Online

Online

Bonjour nu funcționează, deoarece numele gazdei lui Bonjour nu este corect.

Bonjour nu funcționează, deoarece numele gazdei lui Bonjour duplică alte nume.

Bonjour nu funcționează, deoarece numele serviciului Bonjour nu este corect.

Online Bonjour nu funcționează, deoarece numele gazdei lui Bonjour duplică alte nume.

Eroare de sistem A apărut eroarea de sistem.

Soluție

Verificați conexiunile (pagina 22).

Configurați adresa IP.

Corectați configurația informațiilor adresei IP.

Schimbați adresa IP.

Consultați administratorul de rețea.

Corectați numele mașinii (funcția #507 de la pagina 91).

Schimbați numele mașinii (funcția #507 de la pagina 91).

Consultați administratorul de rețea.

Corectați numele mașinii (funcția #507 de la pagina 91).

Schimbați numele mașinii (funcția #507 de la pagina 91).

Corectați numele serviciului Bonjour

(pagina 99).

Schimbați numele serviciului Bonjour

(pagina 99).

Contactați personalul nostru de service.

115

12. Ajutor

12.4 Când o funcție nu funcționează

12.4.1 General

Problemă Cauză și soluție

Aparatul nu funcţionează.

Tava de ieşire se umple rapid sau hârtia de înregistrare nu se stivuieşte corect în tava de ieşire.

Nu pot regla volumul, afișa articolele memorate în agendă.

O eroare de tipărire este afișată în timp ce se folosesc următoarele.

PC FAX ( )

Remote Control (Telecomandă)

Instrumentul de setare a

LAN-ului wireless ( )

Multi-Function Station nu funcționează corespunzător.

Nu pot instala sau dezinstala

Multi-Function Station.

Verificați conexiunile (pagina 22, 28).

Umiditatea ridicată poate cauza ondularea hârtiei. Încercaţi să întoarceţi hârtia şi să o reintroduceţi. Dacă hârtia este puternic ondulată, vă rugăm să o extrageţi din tava de ieşire. În cazul în care continuaţi să aveţi această problemă, contactaţi personalul nostru de service.

Aparatul este setat la modul scanare sau la modul copiere. Setați aparatul la modul fax, apăsând (pagina 24). Dacă încă aveți această problemă, contactați personalul nostru de service.

Driverul imprimantei este folosit pentru PC FAX, Remote Control (Telecomandă) și instrumentul de setare a LAN-ului wireless. Erorile de transmitere vor fi afișate precum erori de tipărire.

În cazul în care cablul USB nu este conectat la un port USB, conectați cablul direct la conectorul interfeței USB de pe calculatorul dumneavoastră.

Asigurați-vă că aveți instalat ultimul Service Pack disponibil pentru versiunea de Windows instalată pe calculatorul dumneavoastră.

Consultați site-ul Microsoft pentru detalii.

Verificați dacă calculatorul dumneavoastră are suficientă memorie și spațiu pe hard-disk. În cazul în care calculatorul vă avertizează că memoria este insuficientă, închideți alte aplicații. Dacă nu există suficient spațiu pe hard-disk, ștergeți fișierele care nu sunt necesare.

Desintalați o dată Multi-Function Station și reinstalați-o.

Unele dintre fișierele necesare pentru instalarea sau dezinstalarea lui Multifunction Station pot fi corupte. Utilizați utilitarul MfsCleaner (pe care îl găsiți pe CD-ROM-ul furnizat) pentru a rezolva problema.

1.

Inserați CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

Programul de setare va porni automat.

2. [Tools]

(Instrumente)

[Cleanup Tool]

(Instrument de curățare)

Fereastra

[MfsCleaner]

va apărea.

3.

Executați clic pe

[Clean]

(Ștergere), iar apoi clic pe

[Yes]

(Da) pentru

Notă:

a restarta calculatorul.

Pentru a instala Multi-Function Station din nou, consultați pagina 27.

Instalați înainte instrucțiunile de operare în calculator (pagina 29).

Nu pot vedea instrucțiunile de operare folosind

Multi-Function Station.

Nu pot găsi asocierea dintre

[Target Device](Dispozitiv-țintă) sau [Device Select] (Selectare dispozitiv)când operez următoarele funcții.

Scanning (Scanare)

Remote control (Telecomandă)

PC FAX ( )

Device monitor (Dispozitiv monitor)

Am uitat parola pentru programarea funcției prin operare la distanță.

Driverul imprimantei nu a fost instalat. Instalați-l pe calculatorul dumneavoastră (pagina 27).

Poate ați schimbat funcția de programare a parolei. Dacă nu vă amintiți, atribuiți o altă parolă folosind funcția #155 (pagina 74). Când vi se cere să introduceți parola curentă, introduceți “

0101

” în loc.

116

12. Ajutor

Problemă

Am uitat codul curent de administrator pentru modul setărilor de restricție (funcția

#151 de la pagina 74).

Funcțiile legate de e-mail nu funcționează cum trebuie

(doar pentru modelele care suportă LAN). ( )

“CHECK PICK UP INPUT

TRAY #2

” este încă afișat chiar și după îndepărtarea hârtiei de înregistrare, care nu a fost corect introdusă în tava multifuncțională. ( )

PAPER JAMMED

” este încă afișat chiar și după îndepărtarea hârtiei de înregistrare blocate din tava multifuncțională. ( )

Cauză și soluție

Trebuie să schimbați codul de administrator. Dacă nu vi-l amintiți, atribuiți o nouă parolă folosind funcția #151 (pagina 74). Când vi se cere să

• introduceți parola curentă, introduceti “

0101

” în loc.

Pentru mediile în care criptarea SSL/TLS este necesară să trimiteți un e-mail, activați SSL din setările serverului de email. Oricum, SSL nu este folosit pentru fax prin internet.

Mânerul de ridicare a tăvii multifuncționale nu este ridicat. Vă rugăm să vă asigurați că mânerul de ridicare este ridicat ferm când setați hârtia de

înregistrare. Pentru detalii despre cum să operați mânerul, consultați pagina 36.

Mânerul de ridicare a tavei multifuncționale nu este ridicat. Vă rugăm să vă asigurați că mânerul este ferm ridicat. Pentru detalii despre cum să operați mânerul, consultați pagina 36.

12.4.2 Probleme de tipărire

Problemă

Hârtia de înregistrare este zbârcită sau pliată când este tipărită.

Cauză și soluție

Asigurați-vă că pagina de înregistrare este încărcată corespunzător

(pagina 32).

Încercați să întoarceți pagina de înregistrare sau să o rotiți la 180 de grade.

Calitatea tipăririi este slabă

(de exemplu, are pete, puncte neclare sau linii).

ABC

Unele pagini au instrucțiuni în care se recomandă pe care parte să se tipărească. Încercați să întoarceți pagina de înregistrare.

Poate ați folosit o pagină cu un conținut de bumbac si/sau de fibre mai mare de 20 %, ca un antet sau ca o pagină de CV.

Hârtia de înregistrare este prea umedă. Utilizați o nouă hârtie.

Am schimbat hârtia de

înregistrare, dar calitatea tipăririi este în continuare slabă.

O coală de hârtie este aruncată.

Sticla sau rolele sunt murdare cu lichid de corectare etc. Curăţaţi-le

(pagina 132, 133). Vă rugăm să nu introduceţi un document înainte de uscarea completă a lichidului de corectare.

Funcţia de mod de economisire toner #482 este activată (ON) (pagina 79).

Tonerul rămas este insuficient. Înlocuiți cartușul tonerului.

Pentru a verifica durata de viaţă şi calitatea cilindrului, vă rugăm să tipăriţi lista de testare a imprimantei (pagina 103). În cazul în care calitatea tipăririi este redusă, înlocuiţi cartuşul de toner şi cartuşul cilindric.

Ați plasat documentul orientat în direcția greșită când ați utilizat copiatorul.

Interlocutorul a aşezat greşit documentul în aparatul său de fax.

Luaţi legătura cu interlocutorul (doar pentru modelele care suportă funcția de fax).

117

12. Ajutor

Problemă

Nu pot să instalez driverul pentru imprimanta PCL. ( )

Cauză și soluție

Driverul PCL poate fi instalat selectând

[Modify]

(Modificare)

[Add

PCL Printer Driver]

(Adăugare driver pentru imprimantă PCL) din meniul de instalare.

Driverul PCL poate fi găsit în folderul următor pe CD-ROM-ul furnizat.

Procesor

32 de biți

64 de biți

Selectați

[Color]

(Colorat) sau schimbați verificarea după

[Grayscale]

(Gri)

în dialogul de tipărire astfel încât obiectele colorate sau gri vor fi printate în gri așa cum trebuie.

Cale fișier

“D:\Drivers\Object\Printer\32bit\PCL”

“D:\Drivers\Object\Printer\64bit\PCL”

(unde “

D

” este litera unității CD-ROM)

Obiectele colorate și gri sunt tipărite în negru în loc de gri când se printează din Microsoft PowerPoint® sau din alte aplicații.

Când folosiți unitatea ca imprimantă, rezultatul printării este distorsionat.

Tonerul nu este fixat pe pagina de înregistrare care iese prin partea din spate.

Când unitatea este conectată cu calculatorul prin USB, dacă anulați tipărirea folosind calculatorul, atunci imediat restartați tipărirea, rezultatul tipăririi poate fi distorsionat. Pentru a anula aceasta, trebuie să așteptați

60 de secunde înainte de a tipări din nou.

Mânerul verde dinăuntrul capacului din spate este în poziție liberă.

Împingeți mânerul verde în poziția sa originală. De asemenea, asigurați-vă că ați închis capacul din spate după ce ați tipărit.

12.4.3 Scanner

Problemă

Nu pot scana.

Cauză și soluție

Când scanaţi la rezoluţie ridicată, este necesară o cantitate mare de memorie disponibilă. În cazul în care calculatorul emite o avertizare de memorie redusă, închideţi alte aplicaţii şi încercaţi din nou.

Selectați o rezoluție mai redusă și încercați din nou.

Reduceți aria de scanare și încercați din nou.

1.

Pentru a previzualiza imagea scanată, executați clic pe

[Preview]

(Previzualizare).

2.

Puteți trage cadrul pentru a specifica zona de scanare.

3.

Executați clic pe

[Scan]

(Scanare) pentru a porni scanarea.

Aparatul este în funcțiune. Încercați mai târziu.

Nu există suficient spațiu pe hard-disk. Ștergeți fișierele care nu sunt necesare și încercați din nou.

Verificați conexiunea dintre calculator și aparat (pagina 22, 28).

Reporniți calculatorul și încercați din nou.

Ați încercat să scanați un document mai lung decât dimensiunea paginii pe care ați setat-o. Schimbați setarea sau împărțiți documentul în dimensiunea potrivită a paginii și încercați din nou.

Extrageţi documentul din alimentatorul automat de documente şi reintroduceţi-l (pagina 38).

Documentul nu este introdus

în aparat atunci când acesta este folosit ca scanner (doar pentru alimentatorul automat)

( )

Scanarea continuă chiar şi după ce aţi executat clic pe

[Cancel] (Anulare).

Vă rugăm să aşteptaţi. Acceptarea cererii de anulare poate dura un interval de timp mai lung.

118

12. Ajutor

Problemă

Numele calculatorului dorit nu va fi afişat la aparat atunci când se scanează documente din aparat (doar pentru modelele care suportă LAN).

( )

Dungi (franjuri) apar pe rezultatul scanării (copierii).

Cauză și soluție

Driverul de imprimantă nu a fost instalat. Instalaţi-l pe calculatorul dumneavoastră (pagina 27).

Funcţia de afişare a denumirii calculatorului a fost setată la

[Off]

(Dezactivare). Setaţi

[PC name list up on device]

(Listare denumire calculator pe dispozitiv) la

[On]

(Activare) (pagina 30).

Numărul maxim de calculatoare de pe LAN este conectat cu unitatea (până la 30 de calculatoare). Setaţi

[PC name list up on device]

(Listare denumire calculator pe dispozitiv)la

[Off]

(Dezactivare) pentru celelalte calculatoare (pagina 30).

Franjurile de interferentă (falduri perturbatoare) pot apărea în funcție de relația dintre tipul documentului original și rezoluția scanării (copierii).

În mod particular, pot apărea când s-au scanat materiale tipărite (reviste, broșuri). Este un simptom normal pentru scanări.

În orice caz, schimbând rezoluția aceasta se poate îmbunătăți.

12.4.4 Copiator

Problemă Cauză și soluție

Aparatul nu efectuează copii.

Nu puteţi efectua copii în timpul programării. Efectuaţi copia după programare.

Documentul nu a fost corect introdus în aparat (pagina 38).

Pagina de înregistrare nu este încărcată sau aparatul a rămas fără hârtie.

Încărcaţi hârtie (pagina 32).

Literele din documentele copiate nu sunt clare.

Documentele copiate sunt prea întunecate şi nu pot fi citite.

Documentul original este prea întunecat sau prea luminos. Modificaţi contrastul (pagina 48) şi încercaţi din nou.

Aţi folosit ca document o hârtie colorată. Modificaţi contrastul (pagina 48) şi faceţi o copie mai luminoasă a documentului, folosind rezoluţia “

TEXT

(pagina 48).

12.4.5 Fax

Problemă Cauză și soluție

Nu pot transmite documente.

Cablul telefonic este conectat la mufa

[EXT]

a aparatului.

Conectaţi la mufa

[LINE]

(Linie) (pagina 22).

Aparatul de fax al interlocutorului este ocupat sau a rămas fără hârtie.

Încercaţi din nou.

Aparatul interlocutorului nu este un aparat de fax. Verificaţi cu interlocutorul.

Aparatul de fax al interlocutorului nu a răspuns automat la fax. Trimiteţi faxul manual (pagina 61).

Setaţi viteza maximă de fax la “

14.4kbps

” (funcția #418 de la pagina 81).

Nu pot trimite un fax internaţional.

Interlocutorul reclamă că literele din documentul recepţionat sunt deformate.

Interlocutorul reclamă calitatea slabă a documentelor recepţionate.

Folosiţi modul de transmisie internaţională (funcția #411 de la pagina 81).

Adăugaţi două pauze la sfârşitul numărului de telefon sau formaţi numărul manual.

Dacă linia dumneavoastră dispune de servicii speciale precum apel în aşteptare, este posibil ca serviciul să fi fost activat pe durata transmisiei.

Conectaţi aparatul la o linie care nu dispune de asemenea servicii.

Un alt telefon de pe aceeaşi linie este scos din furcă. Închideţi postul secundar şi încercaţi din nou.

Încercaţi să copiaţi documentul. Dacă imaginea copiată este clară, este posibil să existe o defecţiune la aparatul interlocutorului.

Dacă imaginea copiată nu este clară, este prea întunecată sau apar linii albe şi negre sau pete, consultaţi „12.4.2 Probleme de tipărire”, pagina 117.

Documentul original este prea întunecat sau prea luminos. Modificaţi contrastul (pagina 61) şi încercaţi din nou.

119

12. Ajutor

Problemă Cauză și soluție

Interlocutorul reclamă că documentele recepţionate sunt prea întunecate şi nu pot fi citite.

Când o extensie de telefon este conectată, nu pot primi documente prin apăsarea

.

Aţi folosit ca document o hârtie colorată. Modificaţi contrastul (pagina 48) şi faceţi o copie mai luminoasă a documentului, folosind rezoluţia „

(pagina 48) și încercați din nou.

TEXT

Nu pot recepţiona documente.

Cablul telefonic este conectat la mufa

[EXT]

a aparatului.

Conectaţi la mufa

[LINE]

(Linie) (pagina 22).

Setarea PC fax (funcția #442 de la pagina 83) este activată, iar documentele fax recepţionate sunt automat transferate la calculator. Vizualizaţi documentele recepţionate folosind calculatorul (pagina 68).

Modul de previzualizare fax (funcţia #448 de la pagina 69) este activat, iar documentele fax recepţionate sunt stocate automat în memorie. Vizualizaţi documentele recepţionate folosind browser-ul web pe calculatorul conectat prin LAN (pagina 69).

Setaţi viteza maximă de fax la “

14.4kbps

” (funcția #418 de la pagina 81).

Hârtia de înregistrare este instalată în tava de introducere manuală.

Îndepărtaţi hârtia de înregistrare din tava de introducere manuală.

Nu pot primi întregul document (doar pentru modelele care suportă LAN). ( )

Nu pot recepţiona documente automat.

Pe ecran apare mesajul

CONNECTING.....

” (Conectare), dar nu se pot recepţiona faxuri.

Calitatea de tipărire a documentelor recepţionate este redusă.

Funcția fax către adresa de e-mail (funcția #452 la pagina 84) este activată.

În acest caz, doar faxurile care nu depășesc capacitatea memoriei (pagina

137) pot fi primite. Dezactivați funcția, apoi întrebați interlocutorul să retrimită documentul.

Modul de recepţie este setat la TEL. Setaţi la modul FAX ONLY (pagina

64) sau la modul TEL/FAX (pagina 65).

Durata necesară pentru a răspunde la apel este prea mare. Reduceţi numărul semnalelor de apel care se aud înainte ca aparatul să răspundă la un apel (funcţia #210 de la pagina 76).

Apelul de intrare nu este un apel de fax. Schimbaţi modul de recepţie în

TEL (pagina 65) sau TEL/FAX (pagina 65).

Interlocutorul reclamă că nu poate expedia un document.

Nu pot selecta modul de recepţie dorit.

Dacă documentele pot fi copiate în mod corespunzător, aparatul funcţionează normal. Este posibil ca interlocutorul să fi trimis un document şters sau să fie ceva în neregulă cu aparatul acestuia. Cereţi-i să trimită o copie mai clară a documentului sau să-şi verifice aparatul de fax.

Dacă documentele nu pot fi copiate în mod adecvat, consultaţi „12.4.2

Probleme de tipărire”, pagina 117.

Memoria este plină de documente recepţionate din cauza unei lipse de hârtie de înregistrare sau a unui blocaj al hârtiei. Încărcați hârtie (pagina

32) sau extrageţi hârtia blocată (pagina 126).

Dacă setarea PC fax (funcția #442 de la pagina 83) este setată la

ALWAYS

(Întotdeauna)”, verificaţi conexiunea dintre calculator şi aparat.

Dacă modul de previzualizare fax (funcția #448 de la pagina 69) este setat

• la “

ON

(Activare)”, utilizați browser-ul web de pe calculatorul conectat prin

LAN pentru a vizualiza, tipări sau salva documentele, iar apoi ștergeți documentele de care nu mai aveți nevoie (pagina 69).

Aparatul nu se află în modul FAX ONLY (Doar fax). Apăsați în mod repetat pentru a activa lumina.

Dacă vreți să setați modul (FAX ONLY) (Doar fax):

– apăsați în mod repetat pentru a porni lumina.

Dacă doriți să setați modul TEL sau modul TEL/FAX:

– selectați modul dorit folosind caracteristica #404 (pagina 80) și apăsați

în mod repetat pentru a stinge lumina.

Trebuie să setați faxul de la distanță (funcția #434 de la pagina 82) dinainte.

Apăsați cu fermitate.

Puteți schimba codul de activare a faxului de la distanță

(setare predefinită). Verificați codul de activare a faxului de la distanță

(funcția #434 de la pagina 82).

120

12. Ajutor

Problemă

Nu pot auzi tonul.

Nu pot realiza apeluri.

Aparatul nu sună.

Ceilalți interlocutori se plâng că nu pot auzi tonul de fax și nu pot vorbi.

Butonul sau nu funcționează așa cum trebuie.

Nu pot primi un document fax pe calculator.

Nu pot afișa un document fax recepționat pe browser-ul web (doar pentru modelele care suportă funcția LAN).

( )

Nu pot şterge un document fax recepţionat în browser-ul web (doar pentru modelele care suportă LAN).( )

Cauză și soluție

Cablul liniei de telefon este conectat la

[EXT]

a mufei aparatului.

Conectați la mufa

[LINE]

(pagina 22).

Dacă folosiți un spliter/cuplaj pentru a conecta aparatul, scoateți spliterul/ cuplajul și conectați aparatul direct la peretele prizei. Dacă aparatul operează cum trebuie, verificați spliterul/cuplajul.

Deconectați aparatul de la linia telefonică și conectați un telefon despre care se știe că funcționează. Dacă telefonul care funcționează operează cum trebuie, contactați personalul nostru de service pentru a repara aparatul. Dacă telefonul care funcționează nu operează cum trebuie, contactați compania dumneavoastră de telefonie mobilă.

Cablul de alimentare sau linia telefonică nu este conectată. Verificați conexiunea (pagina 22).

Dacă sunteți conectat la aparat printr-un modem de calculator, conectați aparatul direct la priza unei linii telefonice.

Modul de formare poate fi greșit. Schimbați setarea (funcția #120 de la pagina 73).

Volumul soneriei est OFF (Oprit). Potriviți-o (pagina 24).

Modul FAX ONLY (Doar fax) este setat (pagina 64). Spuneți-i interlocutorului că numărul este folosit doar pentru fax.

Schimbați modul de primire cu modul TEL (pagina 65) sau modul TEL/FAX

(pagina 65).

Dacă acest buton este apăsat in timpul convorbirii, va apărea o pauză.

Dacă apăsați imediat după ce apare tonul de ocupat, ultimul număr apelat va fi reapelat.

Asigurați-vă că următoarele funcții sunt setate dinainte.

– Primire PC fax (funcția #442 de la pagina 83)

– Setați calculatorul pentru primirea PC fax (funcția #443 de la pagina 68).

Asigurați-vă că următoarele funcții sunt setate dinainte.

– Modul previzualizare web fax (funcții #448 de la pagina 69)

– Previzualizați codul de acces prin web a faxului (funcția #450 de la pagina 84)

Nu puteți afișa un document fax primit pe browser-ul web în timpul tipăririi, copierii sau scanării. Încercați din nou după tipărire, copiere sau scanare.

Vizualizaţi, tipăriţi sau salvaţi documentul fax recepţionat înaintea ştergerii

(pagina 69).

12.4.6 Utilizarea unui dispozitiv de stocare USB

Problemă

Nu pot salva informațiile pe un dispozitiv de stocare USB.

Cauză și soluție

Nu există niciun dispozitiv de stocare USB introdus în aparat. Inserați un dispozitiv de stocare USB (pagina 106).

Dispozitivul de stocare USB este protejat contra scrierii. Deblocați protecția contra scrierii. (Pentru detalii despre deblocarea protecției contra scrierii, consultați documentația dispozitivului dumneavoastră.)

Dispozitivul de stocare USB poate avea probleme. Utilizând un calculator, verificați dacă dispozitivul poate fi citit și dacă se poate scrie pe el în mod normal.

Nu există suficient spațiu pentru a salva noi fișiere pe dispozitivul de stocare USB. Ștergeți fișierele care nu sunt necesare și încercați din nou.

121

12. Ajutor

Problemă

Nu pot tipări un fișier salvat pe un dispozitiv de stocare

USB.

Cauză și soluție

Nu există niciun dispozitiv de stocare USB inserat în aparat. Inserați un dispozitiv de stocare USB (pagina 106).

Ați încercat să tipăriți formate diferite de fișiere pe o singură pagină.

Activați setarea de tipărire continuă (pagina 44).

Fișierul poate fi deteriorat. Încercați să vizualizați fișierul pe calculator.

Fișierul este prea mare sau are un format nesuportat. Utilizați un format de fișier suportat (page 43).

12.4.7 Rețea (doar pentru modelele care suportă LAN)

Problemă

Nu pot utiliza următoarele funcții.

PC printing

(Tipărire PC)

Scanning

(Scanare)

Remote Control

(Telecomandă)

PC FAX ( )

Device Monitor

(Monitorizare aparat)

Cauză și soluție

Confirmați prezența LED-ul prin portul LAN al plăcii principale. Dacă LED-ul este aprins sau clipește, accesul la rețea funcționează corect.

Dacă LED-ul nu este aprins sau nu clipește, verificați dacă cablul LAN

(cablu ethernet de categoria 5 (Cat-5) ) este conectat corect la portul LAN al plăcii principale.

Dacă LED-ul clipește și nu puteți realiza operația dorită, adresa IP a aparatului poate a fost schimbată.

Pentru a detecta adresa IP, executați clic pe

[IP Change]

(Schimbare IP) în dialogul mesajului de eroare la conectare.

Adresa IP a aparatului va fi detectată.

Notă:

Dacă adresa IP nu poate fi detectată, introduceți-o în mod manual

(funcția #501 de la pagina 91). Adresa IP a calculatorului și a aparatului trebuie să se afle în aceeași adresă IP locală precum mai jos. Setați adresa IP în intervalul numărului specificat în clasa corespunzătoare scalei rețelei voastre locale.

Clasă

Clasa A

Clasa B

Clasa C

Mască subrețea

255.0.0.0

255.255.0.0

255.255.255.0

Adresă IP

10.0.0.1 -

10.255.255.254

172.xx.0.1 -

172.xx.255.254

*1

192.168.xx.1 -

192.168.xx.254

*2

*1 „xx" trebuie să aibă aceeaşi valoare pentru aparat ca şi pentru

calculator, aşa cum se vede în exemplul următor.

Exemplu: 172.16.0.1 - 172.16.255.254

(Intervalul disponibil pentru „xx” este 16 - 31)

*2 „xx” trebuie să aibă aceeaşi valoare pentru aparat ca şi pentru

calculator, aşa cum se vede în exemplul următor.

Exemplu: 192.168.0.1 - 192.168.0.254

(Intervalul disponibil pentru „xx" este 0 - 255)

Software-ul firewall blochează conexiunea. Dezactivaţi software-ul firewall sau modificaţi setările de firewall, astfel încât Multi-Function Station să funcţioneze corespunzător.

Dacă funcția #580 a fost setată la “

OFF

(Dezactivare)”, schimbați setarea la “

WIRED

(Prin cablu)” sau “

WIRELESS

”. Dacă funcția #580 a fost setată la

WIRELESS

”, consultați “12.4.8 LAN wireless ” de la pagina 123.

Asigurați-vă că rețeaua este configurată corect. Consultați administratorul de rețea.

122

12. Ajutor

Problemă

Aparatul nu apare în caseta de dialog [Select a Network

Device] (Selectare dispozitiv de reţea) la instalarea programului Multi-Function

Station.

Se afişează caseta de dialog

[Windows Security Alert]

(Alertă de securitate Windows) interogând asupra blocării

[PCCMFLPD] şi nu pot utiliza următoarele funcţii după instalarea lui Microsoft

Windows XP Service Pack 2.

PC printing

(Tipărire PC)

Scanning

(Scanare)

Remote Control

(Telecomandă)

PC FAX ( )

Device Monitor

(Monitorizare dispozitiv)

Cauză și soluție

Software-ul firewall blochează conexiunea, iar programul de configurare nu poate lista unităţile. Consultaţi administratorul de reţea şi dezactivaţi temporar software-ul firewall.

Aparatul este conectat la un alt segment de reţea, iar programul de configurare nu poate lista unităţile. Asiguraţi-vă că reţeaua este configurată corect. Consultați administratorul de rețea.

Executaţi clic pe

[Keep Blocking]

(Menţine blocarea) şi executaţi Windows

Firewall Setting Tool pentru a permite transmiterea datelor pentru Multi-

Function Station (page 124).

12.4.8 LAN wireless

Problemă

Numele rețeței (SSID) a punctului de acces wireless nu poate fi detectat.

Nu pot găsi numele rețelei

(SSID) și/sau cheia rețelei.

Aparatul nu poate fi conectat la punctul de acces wireless.

Comunicarea wireless este

înceată și/sau instabilă.

Cauză și soluție

Punctul de acces wireless este configurat să nu afișeze numele rețelei

(SSID). Introduceți manual numele rețelei (SSID) (funcția #585 de la pagina 27).

Plasați aparatul și punctul de acces wireless unul lângă celălalt și încercați să configurați din nou.

Dacă dispozitivele care generează unde magnetice (cuptoare cu microunde, telefoane digitale fără fir) sau alte dispozitive LAN wireless sunt localizate în apropiere:

– Țineți la distanță dispozitivele menționate mai sus față de dispozitivul

dumneavoastră wireless.

– Deconectați temporar dispozitivele menționate mai sus.

Confirmați informațiile de setare a punctului dumneavoastră de acces wireless. Pentru detalii despre procedură, consultați documentația pentru punctul dumneavoastră de acces wireless.

Plasați aparatul și punctul de acces wireless unul lângă celălalt și încercați să configurați din nou.

Dacă dispozitivele care generează unde magnetice (cuptoare cu microunde, telefoane digitale fără fir) sau alte dispozitive LAN wireless sunt localizate în apropiere:

– Țineți la distanță dispozitivele menționate mai sus față de dispozitivul

dumneavoastră wireless.

Setările pentru punctul de acces wireless sunt greșite. Confirmați informațiile de setare a punctului dumneavoastră de acces wireless și încercați configurarea din nou. Pentru detalii despre procedură, consultați documentația pentru punctul dumneavoastră de acces wireless.

Punctul dumneavoastră de acces wireless este configurat să limiteze

• accesul anumitor dispozitive. Confirmați informațiile de setare a punctului dumneavoastră de acces wireless.

Dacă există obstacole între aparat și punctul dumneavoastră de acces wireless, mutați aparatul cât mai aproape posibil de punctul dumneavoastră de acces wireless.

Dacă dispozitivele care generează unde magnetice (cuptoare cu microunde, telefoane digitale fără fir) sunt localizate în apropiere, țineți aparatul sau punctul dumneavoastră de acces wireless departe de dispozitivele menționate.

123

12. Ajutor

12.4.9 Utilizarea unui robot telefonic (doar pentru modelele care suportă funcția de FAX)

Problemă

Nu pot recepţiona documente automat.

Nu pot recepţiona mesaje vocale.

Am format codul de acces la distanţă pentru a accesa robotul telefonic de la distanţă, dar linia era întreruptă.

Apelanţii reclamă faptul că nu pot expedia un document.

Cauză și soluție

Mesajul dumneavoastră de salut de la robotul telefonic este prea lung.

Scurtaţi mesajul. Înregistraţi un mesaj de maximum 10 secunde.

Robotul telefonic sună de prea multe ori. Setaţi numărul semnalelor de apel la 1 sau 2.

Verificaţi dacă robotul telefonic este pornit şi conectat în mod adecvat la aparat (pagina 66).

Setaţi numărul semnalelor de apel al robotului telefonic la 1 sau 2.

Codul poate include caracterul „#”, care este folosit pentru anumite funcţii furnizate de companiile de telefonie. Înlocuiţi codul robotului telefonic cu un număr care nu include caracterul „#”.

Memoria robotului telefonic este insuficientă pentru a înregistra mesajele vocale. Consultaţi instrucţiunile de utilizare a robotului telefonic şi ştergeţi mesajele de care nu aveţi nevoie.

Setaţi robotul telefonic astfel încât să furnizeze numai un mesaj de salut.

12.4.10 Dacă se produce o cădere de tensiune

Aparatul nu va funcţiona.

Dacă sunt stocate documente în memorie (de exemplu în timpul copierii, al tipăririi de la calculator), acestea se vor pierde.

Doar pentru modelele care suportă funcția de fax ( ):

Aparatul nu este proiectat pentru efectuarea de apeluri telefonice de urgenţă în cazul unei căderi de tensiune.

Este necesară realizarea unor configuraţii alternative pentru accesul la serviciile de urgenţă.

Transmisia şi recepţia faxurilor vor fi întrerupte.

Documentele expediate sau recepţionate prin fax se vor pierde.

La restabilirea alimentării cu energie, se va imprima un raport de avarie, în care se vor indica articolele de fax din memorie care au fost şterse.

12.4.11 Instrument de setare firewall pentru utilizatorii de Microsoft Windows (doar pentru modelele care suportă LAN)

După instalarea lui Microsoft Windows XP Service Pack 2 sau ulterior/Windows Vista/Windows 7, nu veţi putea folosi următoarele funcţii deoarece caracteristica Windows Firewall va fi activată blocând conexiunea.

– Device Monitor

– LPD Manager (Instrument de comunicaţie în reţea)

Instrumentul Windows Firewall Setting Tool vă permite să schimbaţi setările de securitate a lui Windows Firewall şi să folosiţi funcţiile de mai sus în mod corespunzător.

1

Introduceţi CD-ROM-ul care este inclus cu aparatul în unitatea dumneavoastră CD-ROM.

Dacă apare caseta de dialog

[Select Language]

(Selectare limbă), selectaţi limba pe care doriţi să o utilizaţi cu acest software. Executați clic pe

[OK]

.

2

[Tools]

(Instrumente)

[Windows Firewall Setting]

(Setări Windows Firewall)

Se va afişa caseta de dialog

[Windows Firewall Setting Tool]

(Instrument de setare Windows Firewall) .

3

[Add to the exceptions list]

(Adăugare la lista de excepţii)

[OK] [OK]

Pentru a confirma setările de securitate (pentru utilizatorii Windows XP)

1. [Control Panel]

(Panou de control)

[Security Center]

(Centru de securitate)

Se va afișa fereastra

[Windows Security Center]

(Centru de securitate Windows).

2. [Windows Firewall]

Va apărea caseta de dialog

[Windows Firewall]

.

3.

Executaţi clic pe fila

[Exceptions]

(Excepții).

4.

Verificaţi dacă sunt afişate şi selectate

[Panasonic Trap Monitor Service]

și

[Panasonic LPD]

în lista

[Programs and Services]

(Programe și servicii).

124

12. Ajutor

Pentru a confirma setările de securitate (pentru utilizatorii Windows Vista)

1. [Control Panel]

(Panou de control)

[Security Center]

(Centru de securitate)

Se va afișa fereastra

[Windows Security Center]

(Centru de securitate Windows).

2. [Windows Firewall]

Va apărea caseta de dialog

[Windows Firewall]

.

3. [Change settings]

(Modificare setări)

Se va afişa caseta de dialog

[User Account Control]

(Control cont utilizator).

4. [Continue]

(Continuare)

5.

Executaţi clic pe fila

[Exceptions]

(Excepții).

6.

Verificaţi dacă sunt afişate şi selectate

[Panasonic Trap Monitor Service]

,

[Panasonic LPD Manager]

și

[Panasonic LPD]

în lista

[Program or port]

(Program și port).

Pentru a confirma setările de securitate (pentru utilizatorii Windows 7/Windows 8)

1. [Control Panel]

(Panou de control)

[System and Security]

(Sistem și securitate)

[Windows Firewall]

[Advanced settings]

(Setări avansate)

Se va afişa caseta de dialog

[Windows Firewall Setting Tool]

(Instrument de setare Windows Firewall).

2. [Inbound Rules]

(Reguli de intrare)

3.

Verificaţi dacă sunt afişate şi selectate

[Panasonic Trap Monitor Service]

,

[Panasonic LPD Manager]

și

[Panasonic LPD]

în lista

[Inbound rules]

(Reguli de intrare).

12.4.12 Notă pentru utilizatorii seriilor KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880

Dacă ați instalat deja Multi-Function Station pentru seriile KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 pe calculatorul dumneavoastră, folosiți următoarele instrucțiuni pentru a modifica sau a adăuga driverul imprimantei, care se schimbă după instalarea lui Multi-Function Station pentru seriile KX-MB2200/KX-MB2500/DP-MB250/DP-MB310.

Puteți modifica sau adăuga driverul unei imprimante, după cum urmează:

1

Porniți Windows și inserați CD-ROM-ul pentru seriile KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 în unitatea de CD-ROM.

Dacă apare caseta de dialog

[Select Language]

(Selectare limbă), selectaţi limba pe care doriţi să o utilizaţi cu acest software. Executați clic pe

[OK]

.

2

[Modify]

(Modificare)

3

Selectați

[Modify Utilities]

(Modificare utilități) sau

[Add Multi-Function Station Driver]

(Adăugare driver

Multi-Function Station). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Important:

Pentru utilizatorii versiunilor dinainte de 1.12, descărcați ultimul software după cum urmează, apoi instalați-l.

[Start] [All Programs]

(Toate programele)

[Panasonic] numele aparatului [Support Web

Page]

(Pagina de suport web)

.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

125

13. . Paper Jams

13. Blocaje ale hârtiei

13.1 Blocarea hârtiei de

înregistrare

13.1.1 Când hârtia de înregistrare s-a blocat

în interiorul aparatului

Afişajul va indica următoarele:

PAPER JAMMED

(Hârtie blocată)

OPEN REAR COVER

(Deschideţi capacul superior)

OPEN FRONT COVER

(Verificaţi capacul posterior)

Notă:

Închideți tava manuală/multifuncțională și tava de ieșire înainte de a deschide capacul frontal.

Atenție:

Nu trageți cu putere hârtia blocată.

Caz 1:

Când hârtia de înregistrare s-a blocat în apropierea tăvii de introducere manuală:

1.

Apăsați butonul de eliberare ( ) pentru a deschide pe jumătate capacul din partea de jos a aparatului

( ).

2.

Îndepărtați hârtia blocată.( ).

Important:

Trageți tava de introducere standard ( ) până când așază prin clic pe poziție, apoi trageți-o cu totul afară, ridicând de partea frontală a tăvii.

În funcție de cum este blocată hârtia, e posibil să nu fie ușor vizibilă. Vă rugăm să priviți înăuntru dintr-un unghi inferior pentru a găsi hârtia blocată.

3.

Închideți capacul din partea inferioară până se fixează pe poziție.

Important:

Asigurați-vă că capacul din partea inferioară este bine închis.

Dacă tava inferioară de introducere ( ) este instalată, trageți-o și pe aceasta afară.

Dacă există hârtie blocată, îndepărtați-o.

126

Caz 2:

Când hârtia de înregistrare s-a blocat înăuntrul capacului din spate:

1.

Deschideți capacul din spate ( ).

13. Blocaje ale hârtiei

Atenţie:

Modulul cuptor ( ) se încălzește.

Nu îl atingeți.

Notă:

Zona din spatele capacului din spate ( ) se poate de asemenea încălzi.

Dacă hârtia de înregistrare nu poate fi

îndepărtată prin partea frontală, deschideți capacul superior și apoi îndepărtați hârtia blocată ( ). După îndepărtare, închideți capacul superior.

2.

Împingeți în jos ambele mânere verzi ( ) până când acestea se opresc.

3.

Îndepărtați hârtia blocată ( ), trăgând cu atenție către dumneavoastră.

Atenţie:

În apropierea ieșirii hârtiei de

înregistrare, axul rolei ( ) se

încălzește. Nu îl atingeți.

4.

Împingeți mânerele verzi ( ) la poziția originală.

127

13. Blocaje ale hârtiei

5.

Închideți capacul din spate cu putere.

3.

Îndepărtați cartușul clindrului ( ).

Caz 3:

Când hârtia de înregistrare s-a blocat

înăuntrul capacului din față:

1.

Apăsați butonul ( ) și deschideți capacul din față.

2.

Îndepărtați cartușul tonerului ( ).

4.

Îndepărtați hârtia blocată.

Dacă marginea inferioară a hârtiei de

înregistrare ( ) se află sub cilindru,

împingeți hârtia de înregistrare către partea din spate a mașinii până când este eliberată și apoi trageți-o afară.

128

13. Blocaje ale hârtiei

13.1.2 Când hârtia de înregistrare nu este introdusă în mod adecvat în aparat

Afişajul va indica următoarele:

CHECK PICK UP INPUT TRAY #1

1

Trageți tava de introducere standard complet în afară.

2

Reîncărcați hârtia de înregistrare.

Dacă marginea superioară a hârtiei de

înregistrare ( ) atârnă în afară, trăgeți-o de partea din față a hârtiei blocate.

3

Inserați tava de introducere standard în aparat.

Notă:

Dacă mesajul este afişat în continuare, verificaţi specificaţiile hârtiei de înregistrare şi reîncărcaţi hârtia de înregistrare. Consultați pagina 32 pentru detalii.

13.1.3 Când hârtia de înregistrare din tava de alimentare manuală/multifuncțională nu este corect introdusă în aparat

Afişajul va indica următoarele.

CHECK PICK UP INPUT TRAY #2

1

Extrageţi hârtia de înregistrare.

2

Reintroduceţi hârtia de înregistrare.

După ce hârtia blocată a fost îndepărtată, reintroduceți cartușul tonerului și cartușul tamburului în aparat.

5.

Închideți capacul frontal și ștergeți mesajul de eroare, apoi inserați tava de introducere a hârtiei.

129

13. Blocaje ale hârtiei

Notă:

Dacă mesajul de eroare este în continuare afişat, verificaţi specificaţiile pentru hârtia de înregistrare şi reinstalaţi hârtia de înregistrare.

Consultați pagina 35 pentru detalii.

13.2 Blocaje ale documentelor

(alimentatorul automat de documente)

Afişajul va indica următoarele:

REMOVE DOCUMENT

Atenţie:

Nu trageți cu putere hârtia blocată înainte de a ridica capacul ADF.

1

Deschideți capacul ADF ( ) în timp ce ţineţi de capacul de documente ( ).

130

2

Extrageți cu atenție documentul ( ) blocat.

Când documentul s-a blocat aproape de fanta de intrare a documentelor:

13. Blocaje ale hârtiei

Când documentul s-a blocat aproape de fanta de ieşire a documentelor:

Dacă nu puteți îndepărta documentul blocat

( ), deschideți capacul documentului, scoateți documentul, iar apoi închideți capacul documentului.

Dacă nu puteți îndepărta documentul blocat, deschideți capacul intern ( ), îndepărtați documentul ( ), iar apoi închideţi capacul.

3

Închideți capacul ADF.

Apăsați pentru a şterge mesajul.

131

14. . Cleaning

14. Cur ăț are

14.1 Curăţarea plăcilor albe şi a sticlei

Curăţaţi plăcile albe şi sticla atunci când o linie neagră, o linie albă sau murdărie apar pe:

– hârtia de înregistrare,

– documentul original,

– datele scanate sau

– documentul fax recepţionat de interlocutor. ( )

Atenţie:

Nu utilizați produse din hârtie, precum prosoape de hârtie sau țesături pentru curățare.

1

Deschideţi capacul de documente ( ).

2

Ţineţi capacul de documente în timp ce curăţaţi plăcile albe ( ) şi sticla scannerului ( ).

3

Închideţi capacul de documente. ( ).

132

14. Cur ăț are

14.2 Curăţarea rolelor de alimentare a documentului

Curățați rolele când documentele nu sunt introduse corect sau când o linie sau un model murdar apare pe documente.

Atenţie:

Nu utilizați produse din hârtie, precum prosoape de hârtie sau țesături pentru curățare.

1

Opriţi aparatul.

2

Deschideți capacul ADF ( ) în timp ce țineți de capacul de documente ( ).

4

Închideți capacul ADF.

3

Curăţaţi rolele de alimentare a documentului ( ) cu o lavetă umezită şi lăsaţi toate componentele să se usuce bine.

5

Porniţi aparatul.

14.3 Curățarea hârtiei de înregistrare a rolelor de alimentare a tăvii multifuncționale

Curățați rolele de alimentare a hârtiei de înregistrare când alimentarea cu documente din tava multifuncțională nu este corect realizată.

Atenţie:

Nu utilizați produse din hârtie, precum prosoape de hârtie sau țesături pentru curățare.

1

Opriţi aparatul.

2

Apăsați butonul ( ) și deschideți capacul din față.

133

14. Cur ăț are

3

Curăţaţi rolele de alimentare a documentului

( ) cu o lavetă umezită şi lăsaţi toate componentele să se usuce bine.

2

Trageți tava de introducere standard ( ) până când se așază pe poziție făcând clic, apoi trageți-o cu totul afară, trăgând de partea din față a tăvii.

3

Curăţaţi rolele de alimentare a documentului

( ) cu o lavetă umezită şi lăsaţi toate componentele să se usuce bine.

4

Închideți capacul din față.

4

Inserați tava de introducere standard în aparat, ridicând partea frontală a tăvii.

Apoi, împingeți-o complet în aparat.

5

Porniţi aparatul.

14.4 Curăţarea rolelor de alimentare a documentului

Curățați rolele de alimentare când documentele introduse în tava de introducere nu sunt inserate corect.

Atenţie:

Nu utilizați produse din hârtie, precum prosoape de hârtie sau țesături pentru curățare.

1

Opriţi aparatul.

14.5 Curățarea cartușului cilindric

Important:

În cazul în care canelura cartușului cilindric este murdară, liniile sau modelele murdare pot apărea pe foile imprimate.

134

Asigurați-vă că ați îndepărtat tonerul rămas pe interiorul cartușului cilindric pentru a menține calitatea tipăririi.

Un agent de curățare pentru cartușul cilindric este livrat împreună cu cartușul tonerului de înlocuire.

Dacă înlocuiți doar cartușul tonerului, curățați cartușul cilindric folosind agentul de curățare.

Introduceți agentul de curățare ( ) în canalul din stânga ( ) și mișcați-l dintr-o parte în alta cel puțin de 3 ori pentru a curăța interiorul cartușului cilindric.

Repetați acest procedeu pentru canalul din dreapta ( ).

14. Cur ăț are

Notă:

Asigurați-vă că ați șters până la marginea fiecărui canal.

135

15. . General Information

15. Informa ţ ii generale

15.1 Specificaţii

Item

Linii aplicabile*¹

Sticla scannerului

Dimensiune document

Alimentator automat documente ( )

Suprafaţă efectivă de scanare

Suprafaţă efectivă de tipărire

Durată de transmisie*¹*²

Rezoluţie de scanare

Rezoluţie de copiere

Densitate de scanare

Rezoluţie fax*¹

Tip scanner

Tip imprimantă

Sisteme de compresie a datelor*¹

Viteză modem*¹

Mediu de funcționare

Dimensiuni (Lăţime x Adâncime x Înălțime)

Masă (Greutate)

Specificaţii

Reţea publică de telefonie în comutaţie

Lățime: Max. 216 mm

Lungime: Max. 297 mm

Lăţime: Max. 216 mm/Min. 125 mm

Lungime: Max. 600 mm/Min. 105 mm

208 mm

Letter/Legal: 208 mm

A4: 202 mm

Aprox. 4 s/pagină (Transmisie memorie ECM-MMR)*³

Până la 600 x 1,200 dpi (Optic)

Până la 19,200 x 19,200 dpi (Interpolat)

Până la 600 x 600 dpi

Orizontală 8 pels/mm

Verticală

3,85 linii/mm - la rezoluţie standard,

7,7 linii/mm - la rezoluţie fină/foto,

15,4 linii/mm - la rezoluţie super-fină

Colour Contact Image Sensor (CIS)

Imprimantă laser

Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified

Modified READ (MMR)

33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 /

19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 /

2,400 bps; Derulare automată

10 °C - 32.5 °C, 20 % - 70 % RH (Umiditate relativă)

Aprox. 400 mm x 413 mm x 400 mm

KX-MB2230/KX-MB2270:

Aprox. 15 kg

KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310:

Aprox. 16 kg

136

15. Informa ț ii generale

Item

OFF (Oprită)

*4

Mai puțin de 0,1 W

KX-MB2230:

Mai puțin de 1.0 W

Mai puțin de 1.3 W

*5

*6

KX-MB2270:

Mai puțin de 1.0 W

Mai puțin de 1.3 W

*5

*6

Mai puțin de 2.3 W

*7

Specificații

Putere de consum

Sleep

*4

KX-MB2515:

Mai puțin de 1.0 W

Mai puțin de 1.3 W

*5

*6

KX-MB2545:

Mai puțin de 1.0 W

Mai puțin de 1.3 W

*5

*6

KX-MB2575:

Mai puțin de 1.0 W

*5

Mai puțin de 1.3 W

*6

Mai puțin de 2.3 W

*7

DP-MB310:

Mai puțin de 1.0 W

*5

Mai puțin de 1.3 W

*6

Gata

Copiere

Maxim

Alimentare

Capacitate memorie (pentru memoria de operare și de stocare)

Aprox. 55 W

Aprox. 500 W

Aprox. 1 000 W (Atunci când lampa cuptorului se aprinde)

220-240 V AC, 50 Hz

64 MB

Capacitate memorie fax*¹

KX-MB2230/KX-MB2270:

3,1 MB în total

Aprox. 80 de pagini de recepție din memorie

Aprox. 150 de pagini de transmitere din memorie

KX-MB2545/KX-MB2575:

7,3 MB în total

Aprox. 350 de pagini de recepție din memorie

Aprox. 200 de pagini de transmitere din memorie

DP-MB310:

7,9 MB în total

Aprox. 400 de pagini de recepție din memorie

Aprox. 200 de pagini de transmitere din memorie

(Bazat pe diagrama de test la rezoluția standard ITU-T

Nr. 1)

5 MB în total (inclusiv headerul și mesajul de email) sau

100 de pagini, care limită intervine prima.

Scanare capacitate de memorie a adresei de e-mail

*8

Scanare a capacitate memorie server FTP

*8

Scanare capacitate memorie a folderului SMB

*8

10 MB în total sau 100 de pagini, care limită intervine prima.

10 MB în total sau 100 de pagini, care limită intervine prima.

Scanare capacitate de memorie a USB

*9 100 de pagini

Putere de ieşire laser Max. 10 mW

Proprietăți diodă laser Lungime de undă

Durată emisie

760 nm - 800 nm

Continuă

137

15. Informa ț ii generale

Viteză de tipărire (pagini per minut) (Aprox.)

Rezoluție tipărire

Proprietăți lumină LED

CIS

Item Specifications

Simplex

Duplex

Capacitate radiație LED

Lungime de undă

KX-MB2230/KX-MB2270:

A4: 28 ppm

Letter: 29 ppm

KX-MB2515/KX-MB2545/KX-MB2575/DP-MB310:

A4: 30 ppm

Letter: 31 ppm

A4: 28 ppm

Letter: 29 ppm

600 x 600 dpi

Max. 1 mW

Roșu: 630 nm tipic

Verde: 520 nm tipic

Albastru: 465 nm tipic

Durată emisie

Antenă

Continuă

1 x 1 (Diversitate)

Metodă de transmisie SISO (Intrare/Ieșire) - OFDM, OFDM, DSSS

Comunicare standard IEEE802.11n/b/g

LAN wireless*

Fax internet*13

10

Bandă de frecvență

(centru de frecvență)/

Canal

Rată de transmisie a datelor*

Metodă de acces

Securitate*

WPS

11 comunicare

12

Protocol de

Format e-mail

Formatul datei

2.412 GHz - 2.472 GHz (1 - 13ch)

IEEE802.11n: 6.5 - 72.2 Mbps

IEEE802.11g: 6 - 54 Mbps

IEEE802.11b: 1 - 11 Mbps

Mod infrastructură/mod ad-hoc

WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Sistem deschis (WEP64/WEP128)

Metoda PBC (apăsați butonul metodă), metoda PIN

(metoda codului PIN)

TCP/IP, SMTP, POP3, SMTP AUTH, POP înainte de SMTP

Tip conținut MIME Base 64: Imagine/TIFF

Multipart/amestecat (text/plain, Imagine/TIFF) format de fișier ca atașament

Setare minimală RFC3949 (RFC2301), TIFF-FX

Profil: TIFF-F

Schemă de codare: MH/MR/MMR

Dimensiunea maximă a documentului

(Lățime x Lungime): 216 mm x 600 mm

Rezoluție:

8 puncte x 3,85 linii/mm, 8 puncte x 7,7 linii/mm, 8 punct x

15,4 linii/mm

MDN

Mesaj de confirmare a faxului prin internet

Tipuri de internet compatibil

Modele de suport de transmisie

Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX)

Fax prin internet compatibil cu standarde TTC (JT-T37 full mode)

138

15. Informa ț ii generale

Interfața calculatorului

Item Specificații

USB

*14*15

LAN (10 Base-T/100 Base-TX)

*8*14

Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n)

*10

*1 Doar pentru modelele care suportă caracteristica fax. ( )

*2 Viteza de transmisie depinde de conținutul paginii, rezoluție, condițiile liniei de telefon și capacitatea

celorlalte părți ale mașinii.

*3 Viteza de transmisie este bazată pe ITU-T Nr. 1 Diagrama test cu mod original. Dacă randamentul

celorlalte părți ale mașinii este inferior aparatului, timpul de transmisie poate fi prelungit.

*4 Bazat pe standardul IEC 62301.

*5 Numai când conectați prin interfața USB și modul LAN (funcția #580 de la pagina 93) este OPRIT.

*6 Numaie când conectați la un LAN prin cablu.

*7 Numaie când conectați la o rețea LAN wireless.

*8 Numai pentru modelele care suportă conexiune LAN. ( )

*9 Numai pentru modelele care suportă stocarea USB. ( )

*10 Numai pentru modelele care suportă LAN wireless. ( )

*11 Viteza actuală a liniei poate fi diferită în funcție de mediul rețelei și de dispozitivele wireless conectate.

*12 În funcție de router-ul wireless (punct de acces wireless) utilizat, este posibil ca conexiunile să nu fie posibile

între unitate și router-ul wireless. Când este conectat la 802.11n, selectați WPA-PSK (AES) sau

WPA2-PSK (AES) pentru securitate.

*13 Numai pentru modelele care suportă fax prin internet. ( )

*14 Pentru a asigura respectarea limitei de emisie:

– utilizați doar cablu ecranat Tip A tată male/Tip B tată male USB (Exemplu: Cablu certificat Hi-Speed

USB 2.0).

– utilizați doar cablu ecranat (Cablu ethernet de categoria 5 (Cat-5)). ( )

*15 Pentru a proteja acest aparat, utilizați doar cablu USB ecranat în zonele în care apar furtuni.

139

15. Informa ț ii generale

Diagrama de test ITU-T No. 1

Notă:

Designul şi specificaţiile se pot modifica fără o notificare prealabilă.

Imaginile şi ilustraţiile din aceste instrucţiuni pot fi uşor diferite de produsul propriu-zis.

Specificaţii pentru hârtia de înregistrare

Tava de introducere standard

Tavă manuală/ tavă multifuncțională

Tava de introducere inferioară

(Opțional) ( )

Item

Dimensiune hârtie

Tip hârtie

Greutate hârtie

Dimensiune hârtie

Tip hârtie

Greutate hârtie

Dimensiune hârtie

Tip hârtie

Greutate hârtie

Specificații

Simplex

A4, Letter, A5, Legal, B5 (ISO/JIS), 16K, 216 x 330, 216 x 340

Duplex

A4, Letter, Legal, 216 x 330, 216 x 340

Simplex

Duplex

Hârtie simplă/Hârtie subțire

Simplex

Duplex

64 g/m² până la 90 g/m²

Simplex

A4, Letter, A5, A6, Legal, B5 (ISO/JIS), B6 (ISO/JIS), 16K,

216 x 330, 216 x 340, Personalizat *1

Envelope #10/Envelope DL/Envelope YOUKEI #4/Envelope

CHOUKEI #3/Envelope CHOUKEI #4

Japan postcard

Duplex

Simplex

A4, Letter, Legal, 216 x 330, 216 x 340

Hârtie simplă/Hârtie subțire/Hârtie groasă/Etichetă/Plic/

Japan postcard

Duplex Hârtie simplă/Hârtie subțire

Simplex 64 g/m² până la 165 g/m²

Duplex 64 g/m² până la 90 g/m²

Simplex A4, Letter, A5, Legal, B5 (ISO/JIS), 16K, 216 x 330, 216 x 340

Duplex A4, Letter, Legal, 216 x 330, 216 x 340

Simplex

Duplex

Simplex

Duplex

Hârtie simplă/Hârtie subțire

64 g/m² până la 90 g/m²

*1 Când tipăriți cu un calculator, dimensiunile de hârtie personalizate pot fi de asemenea folosite.

– GDI: 90-216 x 200-356 mm

– PCL: 90-215.9 x 200-355.6 mm

140

15. Informa ț ii generale

Capacitatea tăvii de hârtie

Tip tavă Tip hârtie

Capacitate de hârtii a tavii

(Alimentator hârtie)*1

Capacitate de hârtii a tăvii

(Scoatere hârtie)*2

Tavă de introducere standard

Tavă de introducere manuală*

5

/tavă multifuncțională

Hârtie subțire

(64 g/m² până la 75 g/m²)

Hârtie simplă

(75 g/m² până la 80 g/m²)

Hârtie simplă

(80 g/m² până la 90 g/m²)

Hârtie subțire

(64 g/m² până la 75 g/m²)

Hârtie simplă

(75 g/m² până la 90 g/m²)

Hârtie groasă

(90 g/m² până la 165 g/m²)

Etichetă

Plic

Vedere poștală

Tavă de introducere inferioară (Opțional) ( )

Hârtie subțire

(64 g/m² până la 75 g/m²)

Hârtie simplă

(75 g/m² până la 80 g/m²)

Hârtie simplă

(80 g/m² până la 90 g/m²)

500

500

410

50

50

25

25

10

10

500

500

410

*3*4

*3*4

*3

*3*4

*3*4

*3

150

150

150

150

150

1

1

1

1

*6

*6

*6

*6

150

150

150

*1 Dacă ați încărcat mai mult decât cantitatea de hârtie specificată, o blocare a hârtiei poate apărea, iar hârtia

poate fi deteriorată.

*2 Numărul de hârtii care pot fi ținute în zona de ieșire a hârtiei poate varia în funcție de mediul de utilizare.

*3 200 de hârtii de dimensiune A5.

*4 În funcţie de tipul de hârtie, hârtia încărcată poate depăși marcajul limitei superioare. În acest caz, îndepărtați

câteva hârtii din tavă.

*5 Tava de introducere manuală poate încărca doar 1 hârtie pentru alimentarea tuturor tipurilor de hârtie.

*6 Hârtia groasă și mediul special vor fi printate începând cu partea din spate. În acest caz, îndepărtați fiecare hârtie/mediu după printare.

141

15. Informa ț ii generale

Dimensiune hârtie

(lățime x lungime)

Item

Hârtie simplă/Hârtie subțire/

Hârtie groasă/Etichetă

A4

A5

A6

Letter

Legal

B5 (ISO)

B5 (JIS)

B6 (ISO)

B6 (JIS)

16K

216 x 330

216 x 340

Dimensiune personalizată

Plic

Vedere poștală

Envelope #10

Envelope DL

Envelope YOUKEI #4

Envelope CHOUKEI #3

Envelope CHOUKEI #4

Japan postcard

*1 Doar pentru modelele care suportă driver-ul PCL. ( )

Specificații

210 x 297 mm

148 x 210 mm

105 x 148 mm

216 x 279 mm

216 x 356 mm

176 x 250 mm

182 x 257 mm

125 x 176 mm

128 x 182 mm

195 x 270 mm

216 x 330 mm

216 x 340 mm

GDI: 90-216 x 200-356 mm

PCL

*1

: 90-215.9 x 200-355.6 mm

104.7 x 241.3 mm

110 x 220 mm

105 x 235 mm

120 x 235 mm

90 x 205 mm

100 x 148 mm

142

15. Informa ț ii generale

Durată de viaţă toner

Cartușul tonerului trebuie să fie înlocuit în mod regulat, iar viața cartușului va depinde de tipul de documente tipărite.

Numărul așteptat de pagini este bazat pe „ISO/IEC 19752”*¹ la printarea dimensiunii A4 de pagini cu setarea predefinită a densității tipăririi. Exemplele de mai jos arată efectul diferitor conținuturi asupra numărului așteptat de pagini.

*1 „ISO/IEC 19752” este standardul global raportat la „Metoda de determinare a randamentului cartușului

tonerului pentru imprimante electrografice monocromatice și dispozitive multifuncționale care conțin

componentele imprimantei” emis de ISO (Institutul Internațional de Standardizare).

Exemplul 1 Exemplul 2 Exemplul 3

Table of Contents1.

1. Table of Contents 1. Introduction and Installation Accessories

1.1 Included accessories.1.2 Accessory information.Finding the Controls

1.3 Description of buttons.1.4 Overview Installation

1.5 Toner cartridge and drum unit

1.6 Document tray 1.7 Output tray1.8 Recording paper2. Preparation

2.1 Connections 2.2 Turning the power switch ON Help Button2.3 Help function Volume

4. PC Operations/ Setup 4.1 Connecting to a computer

4.2 Installing Multi-Function Station 4.3 Starting Multi-Function Station Printing

4.4 Using the unit as a printer Scanning 4.5 Using the unit as a scannerRemote Control

4.6 Operating the unit from your computer.

4.7 Fax sending/receiving using Multi-Function Station

4.8 Registering the computer in the LANnetwork with the optional LAN board

4.9 Confirming the status of the unit 5. Case / Setup

5.1 Selecting the way to use your unit 5.2 Case 1: FAX ONLY

Table of Contents2.

1. Table of Contents

1.1 Included accessories.1.2 Accessory information.Finding the Controls

1.3 Description of buttons.1.4 Overview Installation1.5 Toner cartridge and drum unit

1.6 Document tray 1.7 Output tray1.8 Recording paper2. Preparation

2.1 Connections 2.2 Turning the power switch ON Help Button2.3 Help function Volume

Thank you for purchasing a Panasonic fax machine.

Things you should keep a record of

Attach your sales receipt here.

For your future reference

Date of purchase

Table of Contents1.

1. Table of Contents / Introduction and Installation Accessories

1.1 Included accessories.

1.2 Accessory information.Finding the Controls

1.3 Description of buttons.

1.4 Overview Installation

1.5 Toner cartridge and drum unit 1.6 Document tray

1.7 Output tray 1.8 Recording paper

2. Preparation

2.1 Connections

2.2 Turning the power switch ON Help Button

2.3 Help function Volume

2.4 Adjusting volume Initial Programming

2.5 Dialing mode 2.6 Date and time.

2.7 Your logo. 2.8 Your fax number

Thank you for purchasing a Panasonic fax machine.

Things you should keep a record of

Attach your sales receipt here.

For your future reference

Date of purchase

Serial number (found on the rear of the unit)

Table of Contents1.

1. Table of Contents / Introduction and Installation Accessories

1.1 Included accessories.

1.2 Accessory information.Finding the Controls

1.3 Description of buttons.

1.4 Overview Installation

1.5 Toner cartridge and drum unit 1.6 Document tray

1.7 Output tray 1.8 Recording paper

2. Preparation

2.1 Connections

Thank you for purchasing a Panasonic fax machine.

Things you should keep a record of

Attach your sales receipt here.

For your future reference

Date of purchase

Serial number (found on the rear of the unit)

Numărul copiilor aproximative:

KX-FAT420X 1,500

KX-FAT430X

DQ-TCC008X

3,000

6,000

8,000

Numărul copiilor aproximative:

KX-FAT420X

KX-FAT430X

KX-FAT431X

DQ-TCC008X

750

1,500

3,000

4,000

Numărul copiilor aproximative:

KX-FAT420X

KX-FAT430X

KX-FAT431X

DQ-TCC008X

500

1,000

2,000

2,700

Notă:

Mai mulţi factori contribuie la durata de viaţă efectivă a cartuşului tonerului, precum temperatura, umiditatea, tipul de hârtie şi cantitatea de toner pe care o utilizaţi pentru numărul de pagini per lucrare de tipărire.

Numărul real de coli pe care îl va tipări cartuşul dumneavoastră cilindric poate fi semnificativ inferior acestei valori estimative dacă aparatul dumneavoastră este frecvent folosit la tipărirea unui număr redus de pagini la fiecare lucrare. Deoarece mulţi dintre factorii care determină durata efectivă de viaţă a cartuşului cilindric nu pot fi controlaţi, nu putem garanta un număr minim de pagini care vor fi tipărite de cartuşul dumneavoastră de toner.

Numărul de pagini se schimbă în funcție de adâncimea, grosimea și dimensiunea caracterelor.

Durata de viață reală a cartușului tonerului se va schimbă în funcție de numărul de pagini printate per sarcină.

Dacă aproape toată tipărirea este gata cu 1 pagină pe sarcină, durata de viață a cartușului tonerului pot fi reduse cu aprox. 30% față de exemplul 1 de mai sus.

Dacă activaţi funcţia de economisire toner, cartuşul de tonerului va dura cu aproximativ 20 % mai mult.

Pentru durata de viață a cartușului tonerului, consultați pagina 13.

Durata de viaţă a cilindrului

Cartuşul cilindric trebuie înlocuit în mod regulat. Durata de viaţă maximă a cartuşului cilindric este de aproximativ

18 000 de pagini A4 printate pe o singură parte.

Notă:

Mai mulţi factori contribuie la durata de viaţă efectivă a cartuşului cilindric, precum temperatura, umiditatea, tipul de hârtie utilizată. Deoarece mulţi dintre factorii care determină durata efectivă de viaţă a cartuşului cilindric nu pot fi controlaţi, nu putem garanta un număr minim de coli care vor fi tipărite de cartuşul dumneavoastră de toner. Ca rezultat, numărul actual de pagini pe care cartușul tamburului le va tipări poate fi mai mic decât estimarea.

Dacă mașina indică “

DRUM LIFE OVER

” pe afișaj, cartușul tamburului aproape a ajuns la sfârșitul ciclului de viață. În acest caz, mașina nu se va opri din tipărire, însă vă recomandăm să înlocuiți cartușul tonerului pentru a evita calitatea slabă a tipăririi.

Metodă de debarasare la deşeuri

Deşeurile trebuie debarasate în condiţii care să corespundă tuturor reglementărilor de mediu naţionale şi internaţionale.

143

15. Informa ţ ii generale

15.2 Informaţii privind drepturile de autor şi licenţele

15.2.1 Versiunea originală în engleză

Acest produs conține software Net-SNMP și este folosit în baza condițiilor de licență.

---- Partea 1: CMU/UCD, notă de copyright: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

Toate drepturile rezervate

Prin prezentul document se acordă permisiunea de copiere, modificare şi distribuire a acestui software şi a documentaţiei sale în orice scop şi cu titlu gratuit, cu condiţia ca nota de copyright precedentă să apară în toate copiile şi ca atât nota de copyright cât şi prezenta notă de permisiune să apară în documentaţia anexată şi ca numele CMU şi The Regents of University of California să nu fie folosite în materiale de reclamă sau publicitate în distribuţia programului fără permisiune scrisă explicită.

CMU ŞI THE REGENTS OF OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NU ACORDĂ NICIO GARANŢIE

CU PRIVIRE LA ACEST PROGRAM, INCLUZÂND TOATE GARANŢIILE IMPLICITE LEGATE DE

VANDABILITATEA SAU DE CARACTERUL ADECVAT AL PRODUSULUI. CMU ŞI THE REGENTS

OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NU VOFI PUTEA FI FĂCUŢI RESPONSABILI, ÎN NICIO

SITUAŢIE, PENTRU NICIO DAUNĂ DE NATURĂ SPECIALĂ, INDIRECTĂ SAU PE CALE DE

CONSECINŢĂ, PRECUM ŞI PENTRU NICIO DAUNĂ INDIFERENT DE NATURA ACESTEIA,

REZULTATĂ DIN PIERDEREA DE UZ, DATE SAU PROFITURI, INDIFERENT DACĂ ÎN URMA UNUI

CONTRACT, A NEGLIJENŢEI SAU A UNEI ALTE UTILIZĂRI CARE ADUC PREJUDICII, CARE

DERIVĂ DIN UTILIZAREA SAU COMPORTAREA ACESTUI SOFTWARE.

---- Partea 2: Networks Associates Technology, Inc notă de copyright (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea şi utilizarea în formă de cod sursă şi de cod binar, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiţii:

* Redistribuirile codului sursă trebuie să fie însoţite de nota de copyright precedentă, de această listă

de condiţii şi de următoarea declaraţie de renunţare.

* Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă nota de copyright precedentă, această listă de

condiţii şi declaraţia de renunţare următoare în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate împreună

cu distribuţia.

* Numele Networks Associates Technology, Inc. şi numele colaboratorilor acesteia nu pot fi folosite

pentru a susţine sau promova produse derivate din acest program software fără permisiune expresă

prealabilă, exprimată în scris.

ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT DE DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ŞI DE

COLABORATORI „CA ATARE” ŞI NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ,

INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE

CARACTE ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP. DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTORI SAU

CONTRIBUTORII NU VO PUTEA FI SUB NICIO FORMĂ FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO

DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ SAU PE CALE DE

CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DA FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII

ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE UZ, DATE SAU PROFITURI; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII),

INDIFERENT DE MODUL DE CAUZARE A ACESTORA ŞI PE BAZA NICIUNEI TEORII DE

RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE STIPULATĂ ÎN CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ

SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ), CARE AR PUTEA APĂREA

ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS SOFTWARE, CHIAR DACĂ ACEŞTIA AU

FOST INFORMAŢI DE PROBABILITATEA UNOR ATARE DAUNE.

144

15. Informa ț ii generale

---- Partea 3: Cambridge Broadband Ltd. notă de copyright (BSD) -----

Părţi din acest cod sunt copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea şi utilizarea în formă de cod sursă şi de cod binar, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiţii:

* Redistribuirile codului sursă trebuie să fie însoţite de nota de copyright precedentă, de această listă

de condiţii şi de următoarea declaraţie de renunţare.

* Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă nota de copyright precedentă, această listă de

condiţii şi declaraţia de renunţare următoare în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate împreună

cu distribuţia.

* Numele Cambridge Broadband Ltd. nu poate fi folosit pentru a susţine sau promova produse derivate

din acest program software fără permisiune expresă prealabilă, exprimată în scris.

ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT DE DEŢINĂTORUL DREPTULUI DE COPYRIGHT „CA ATARE”

ŞI NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE

LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE CARACTE ADECVAT PENTRU UN

ANUMIT SCOP. DEŢINĂTORII DREPTULUI DE COPYRIGHT NU VOR PUTEA FI SUB NICIO FORMĂ

FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ

EXEMPLARĂ SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURA-

REA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE UZ, DATE SAU PROFITURI;

SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII), INDIFERENT DE MODUL DE CAUZARE A ACESTORA ŞI PE

BAZA NICIUNEI TEORII DE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE STIPULATĂ ÎN CONTRACT,

RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ),

CARE AR PUTEA APĂREA ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS SOFTWARE,

CHIAR DACĂ ACEŞTIA AU FOST INFORMAŢI DE PROBABILITATEA UNOR ATARE DAUNE.

---- Partea 4: Sun Microsystems, Inc. notă de copyright (BSD) -----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,

California 95054, U.S.A. Toate drepturile rezervate.

Utilizarea este supusă condiţiilor de licenţă de mai jos.

Această distribuţie poate include materiale realizate de terţe părţi.

Sun, Sun Microsystems, sigla Sun şi Solaris sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sun Microsystems, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.

Redistribuirea şi utilizarea în formă de cod sursă şi de cod binar, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiţii:

* Redistribuirile codului sursă trebuie să fie însoţite de nota de copyright precedentă, de această listă

de condiţii şi de următoarea declaraţie de renunţare.

* Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă nota de copyright precedentă, această listă de

condiţii şi declaraţia de renunţare următoare în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate împreună

cu distribuţia.

* Numele Sun Microsystems, Inc. şi numele colaboratorilor acesteia nu pot fi folosite pentru a susţine

sau promova produse derivate din acest program software fără permisiune expresă prealabilă,

exprimată în scris.

ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT DE DEŢINĂTORII DREPTULUI DE COPYRIGHT ŞI DE

COLABORATORI „CA ATARE” ŞI NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ,

INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE

CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP. DEŢINĂTORII DREPTULUI DE COPYRIGHT

145

15. Informa ț ii generale

ŞI COLABORATORII ACESTORA NU VOR PUTEA FI SUB NICIO FORMĂ FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI

PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ SAU

PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI

SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE UZ, DATE SAU PROFITURI; SAU ÎNTRERU-

PEREA AFACERII), INDIFERENT DE MODUL DE CAUZARE A ACESTORA ŞI PE BAZA

NICIUNEI TEORII DE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE STIPULATĂ ÎN CONTRACT,

RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ),

CARE AR PUTEA APĂREA ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS SOFTWARE,

CHIAR DACĂ ACEŞTIA AU FOST INFORMAŢI DE PROBABILITATEA UNOR ATARE DAUNE.

De asemenea, acest produs conţine produse software care includ următoarele note şi licenţe.

/***********************************************************

Copyright 1988, 1989, 1990 de Carnegie Mellon University

Copyright 1989 TGV, Incorporated

Toate drepturile rezervate.

Prin prezentul document se acordă permisiunea de copiere, modificare şi distribuire a acestui software şi a documentaţiei sale în orice scop şi cu titlu gratuit, cu condiţia ca nota de copyright precedentă să apară în toate copiile şi ca atât nota de copyright, cât şi prezenta notă de permisiune să apară în documentaţia anexată, şi ca numele CMU şi TGV să nu fie folosite în materiale de reclamă sau publicitate în distribuţia programului fără permisiune scrisă explicită.

CMU ŞI TGV NU ACORDĂ NICIO GARANŢIE CU PRIVIRE LA ACEST PROGRAM, INCLUZÂND

TOATE GARANŢIILE IMPLICITE LEGATE DE VANDABILITATEA SAU DE CARACTERUL ADECVAT

AL PRODUSULUI. ÎN NICIO SITUAŢIE, CMU SAU TGV NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU NICIO

DAUNĂ DE NATURĂ SPECIALĂ, INDIRECTĂ SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, PRECUM ŞI

PENTRU NICIO DAUNĂ INDIFERENT DE NATURA ACESTEIA, REZULTATĂ DIN PIERDEREA DE

UZ, DATE SAU PROFITURI, INDIFERENT DACĂ ÎN URMA UNUI CONTRACT, A NEGLIJENŢEI

SAU A UNEI ALTE UTILIZĂRI CARE ADUC PREJUDICII, CARE DERIVĂ DIN UTILIZAREA SAU

COMPORTAREA ACESTUI PROGRAM.

******************************************************************/

Acest produs conţine produse dezvoltate de ACMELabs şi le utilizează pe baza următoarelor condiţii de licenţă.

Copyright 1995,1998,1999, 2000 de Jef Poskanzer <[email protected]>.

Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea şi utilizarea în formă de cod sursă şi de cod binar, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiţii:

1. Redistribuirile codului sursă trebuie să fie însoţite de nota de copyright precedentă, de această

listă de condiţii şi de următoarea declaraţie de renunţare.

2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă nota de copyright precedentă, această listă

de condiţii şi declaraţia de renunţare următoare în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate

împreună cu distribuţia.

ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT DE AUTOR ȘI DE COLABORATORI „CA ATARE” ŞI NU SE

ACORDĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA,

GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUMIT

SCOP. SUB NICIO FORMĂ AUTORUL ȘI COLABORATORII NU VOR FI FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI

PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ SAU

PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI

SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE UZ, DATE SAU PROFITURI; SAU ÎNTRERU-

PEREA AFACERII), INDIFERENT DE MODUL DE CAUZARE A ACESTORA ŞI PE BAZA NICIUNEI

TEORII DE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE STIPULATĂ ÎN CONTRACT, RĂSPUN-

DERE STRICTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ), CARE

AR PUTEA APĂREA ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS SOFTWARE, CHIAR

DACĂ ACEŞTIA AU FOST INFORMAŢI DE PROBABILITATEA UNOR ATARE DAUNE.

146

15. Informa ț ii generale

Acest produs include software (MD4, DES, MD5) dezvoltat de OpenSSL Project, utilizat doar în autentificarea de protocol SMB. De asemenea, software-ul OpenSSL este utilizat în baza următorilor termeni şi condiţii de licenţă.

PROBLEME DE LICENŢĂ

====================

OpenSSL rămâne sub licenţă duală, adică atât condiţiile licenţei OpenSSL, cât şi condiţiile licenţei originale SSLeay se aplică acestuia.

Consultaţi mai jos pentru textele reale de licenţă. De fapt, ambele licenţe sunt licenţe BSD-style Open Source. În cazul unor probleme de licenţă legate de OpenSSL, vă rugăm să contactaţi [email protected]

Licenţă OpenSSL

---------------

/* ====================================================================

* Copyright (c) 1998-2000 The OpenSSL Project. Toate drepturile rezervate.

*

* Redistribuirea şi utilizarea în formă de cod sursă şi de cod binar, cu sau fără modificări,

* sunt permise cu condiţia îndeplinirii

* următoarelor condiţii:

*

147

15. Informa ţ ii generale

* 1. Redistribuirile codului sursă trebuie să fie însoţite de nota de copyright precedentă,

* de această listă de condiţii şi de următoarea declaraţie de renunţare.

*

* 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă nota de copyright

* precedentă, această listă de condiţii şi declaraţia de renunţare următoare în

* documentaţia şi/sau alte materiale furnizate împreună cu

* distribuţia.

*

* 3. Toate materialele publicitare care menţionează caracteristici sau utilizarea acestui

* program software trebuie să afişeze următoarea declaraţie de confirmare:

* „Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project

* pentru utilizare în OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

*

* 4. Denumirile "OpenSSL Toolkit" şi "OpenSSL Project" nu trebuie utilizate

* pentru a susţine sau promova produse derivate din acest software

* fără permisiune scrisă. Pentru permisiune scrisă, vă rugăm contactaţi

* [email protected]

*

* 5. Produsele derivate din acest software nu pot fi denumite „OpenSSL",

* iar denumirea „OpenSSL" nu poate apărea în numele acestora fără

* permisiunea scrisă a OpenSSL Project

*

* 6. Redistribuirile în orice formă vor prezenta următoarea

* confirmare:

* „Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project

* pentru utilizare în OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

*

* ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT DE OpenSSL PROJECT „CA ATARE”

* ŞI NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ

* A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE CARACTER ADECVAT

* PENTRU UN ANUMIT SCOP. OpenSSL PROJECT ŞI COLABORATORII ACESTUIA

* NU VOR PUTEA FI SUB NICIO FORMĂ FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ

* DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ SAU PE CALE DE

* CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PROCURAREA DE BUNURI SAU

* SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE UZ, DATE SAU PROFITURI; SAU ÎNTRERUPEREA

* AFACERII), INDIFERENT DE MODUL DE CAUZARE A ACESTORA ŞI PE BAZA NICIUNEI

* TEORII DE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE STIPULATĂ ÎN CONTRACT,

* RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ),

* CARE AR PUTEA APĂREA ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS SOFTWARE,

* CHIAR DACĂ ACEŞTIA AU FOST INFORMAŢI DE PROBABILITATEA UNOR ATARE DAUNE.

* ============================================================================

*

* Acest produs conţine software criptografic scris de Eric Young

* ([email protected]). Acest produs include software scris de Tim

* Hudson ([email protected]).

*

*/

Licenţă SSLeay originală

-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected])

* Toate drepturile rezervate.

*

* Acest pachet este o implementare SSL scrisă

* de Eric Young ([email protected]).

* Implementarea a fost scrisă pentru a se conforma cu Netscapes SSL.

*

148

15. Informa ț ii generale

* Această bibliotecă este liberă de utilizări comerciale şi non-comerciale, atâta timp cât

* următoarele condiţii sunt respectate. Următoarele condiţii

* se aplică pentru toate codurile găsite în această distribuţie, indiferent dacă sunt coduri RC4, RSA,

* lhash, DES, etc.; nu doar pentru codul SSL. Documentaţia SSL

* inclusă în această distribuţie este acoperită de aceiaşi termeni de copyright,

* cu excepţia faptului că Tim Hudson este deţinătorul ([email protected]).

*

* Drepturile de autor rămân ale lui Eric Young's şi, drept urmare, orice astfel de notificări privind

* drepturile de autor din cod nu vor fi eliminate.

* Dacă acest pachet este utilizat într-un produs, Eric Young va fi considerat autorul

* părţii de bibliotecă utilizate.

* Aceasta poate fi găsită sub forma unui mesaj text la iniţierea programului

* sau în documentaţia (online sau textuală) furnizată cu pachetul.

*

* Redistribuirea şi utilizarea în formă de cod sursă şi de cod binar, cu sau fără

* modificări, sunt permise cu condiţia îndeplinirii

* următoarelor condiţii:

* 1. Redistribuirile codului sursă trebuie să fie însoţite de nota de copyright

* precedentă, de această listă de condiţii şi de următoarea declaraţie de renunţare.

* 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă nota de copyright

* precedentă, această listă de condiţii şi declaraţia de renunţare următoare în

* documentaţia şi/sau alte materiale furnizate împreună cu distribuţia.

* 3. Toate materialele publicitare care menţionează caracteristici sau utilizarea acestui

* program software trebuie să afişeze următoarea declaraţie de confirmare:

* „Acest produs conţine software criptografic scris de

* Eric Young ([email protected])"

* Cuvântul „cryptographic” poate fi omis dacă părţile de bibliotecă

* utilizate nu ţin de criptografie :-).

* 4. Dacă includeţi un cod specific Windows (sau un cod derivat) din

* directorul de aplicaţii (cod de aplicaţie) trebuie să includeţi confirmarea:

* „Acest produs include software scris de Tim Hudson ([email protected])"

*

* ACEST PROGRAM ESTE FURNIZAT DE ERIC YOUNG „CA ATARE”

* ŞI NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR

* FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI DE CARACTER ADECVAT

* PENTRU UN ANUMIT SCOP. AUTORUL ŞI COLABORATORII ACESTUIA NU VOR PUTEA FI SUB

* NICIO FORMĂ FĂCUŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ,

* SPECIALĂ, EXEMPLARĂ SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ * (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA,

* PROCURAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA DE UZ, DATE SAU

* PROFITURI; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII), INDIFERENT DE MODUL DE CAUZARE A ACESTORA

* ŞI PE BAZA NICIUNEI TEORII DE RĂSPUNDERE, INDIFERENT DACĂ ESTE STIPULATĂ ÎN

* CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU DE ALTĂ

* NATURĂ), CARE AR PUTEA APĂREA ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI PRODUS

* SOFTWARE, CHIAR DACĂ ACEŞTIA AU FOST INFORMAŢI DE PROBABILITATEA UNOR

* ATARE DAUNE.

* Termenii de distribuţie şi licenţă pentru orice versiune publică sau

* derivat al acestui cod nu pot fi modificaţi, adică acest cod nu poate fi pur şi simplu

* copiat şi acoperit de o altă licenţă de distribuţie

* [inclusiv Licenţa Publică GNU].

JPEG

Acest software este bazat în parte pe munca organizaţiei Independent JPEG Group.

• libtiff este un software scris de Sam Leffler atunci când a lucrat la Silicon Graphics.

Copyright(C) 1988-1997 Sam Leffler

Copyright(C) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

149

15. Informa ț ii generale

• zlib este o librărie scrisă de Jean-loup Gailly și Mark Adler.

Copyright(C) 1995-2005 Jean-loup Gailly și Mark Adler

Acest produs include software (MD5) dezvoltat de către RSA Data Security, Inc., care este folosit pentru autentificarea SSL/TLS și prin fax pe internet.

150

16. Index

16.1 Index

#

#101 Data şi ora:

25

#102 Sigla dumneavoastră:

25

#103 Numărul dumneavoastră de fax:

25

#110 Limbă:

72

#114 Locație:

73

#120 Mod apelare:

73

#121 Durata de reapelare/flash:

73

#124 Mod ADSL:

73

#145 Contrast ecran LCD:

74

#147 Selecție scală:

74

#148 Interval ecran:

74

#151 Cod administrator:

74

#154 Mod restricție:

105

#155 Schimbare parolă:

74

#158 Interval de întreţinere:

75

#159 Setarea tuturor funcţiilor la valorile predefinite:

75

#161 Model ton de apel:

75

#165 Semnal sonor:

75

#174 Notificare terminare sarcină:

75

#210 Număr de semnale sonore FAX:

76

#212 Număr de semnale sonore TEL/FAX:

80

#289 Ștergere totală a agendei:

76

#319 Telecomandă dezactivată:

80

#380 Dimensiune hârtie în tava normală de introducere:

76

#381 Dimensiune hârtie în tava de introducere manuală/ multi-scop:

77

#382 Dimensiune hârtie în tava de inserare inferioară:

77

#383 Dimensiune hârtie în tava de inserare standard:

77

#384 Tip hârtie pentru tava manuală/tava multifuncțională:

77

#385 Tip hârtie în tava de inserare inferioară:

78

#390 Setări de introducere a tăvii pentru liste și rapoarte:

78

#401 Trimitere raport:

62, 80

#402 Jurnal de raport automat:

62, 80

#403 Economisire energie:

78

#404 Mod răspundere manuală:

80

#405 Rezoluție fax predefinită:

80

#407 Setare tipărire duplex pentru receptare fax:

80

#411 Mod internațional:

81

#412 Trimitere amânată:

62

#413 Selecţie ECM:

81

#416 Ton de conectare:

81

#418 Viteză maximă fax:

81

#419 Mod scanare rapidă:

81

#420 Confirmare destinație:

81

#421 Tastatură cu apelare restricție de intrare:

81

#422 Reintroducere număr fax:

82

#424 Confirmarea următorului document:

82

#425 SMTP direct:

82

#426 Notă de livrare:

82

#428 Setare temporizator POP:

82

#432 Reducere automată:

82

#434 Cod activare fax:

82

#436 Număr de semnale sonore fax silențios:

83

151

#437 Alertă de recepție memorie:

83

#438 Recepție „prietenoasă”:

83

#440 Setare tavă de introducere pentru fax:

83

#442 Setare PC fax:

83

#443 Recepţie PC fax:

68

#448 Mod de previzualizare fax:

69

#450 Cod de acces previzualizare fax web:

84

#451 Notificare de recepţie fax:

84

#452 Setare fax către adresa de e-mail:

84

#458 Ștergere totală a faxurilor primite:

84

#459 Setare a tuturor funcţiilor de fax la valorile predefinite:

84

#460 Setare tavă de introducere pentru copie:

85

#461 Rezoluţie copie predefinită:

85

#462 Păstrare contrast:

78

#463 Mod de operare predefinit:

78

#464 Mod temporizator:

78

#467 Păstrare format pagină:

85

#468 Păstrare Zoom:

85

#469 Păstrare colaţionare:

85

#470 Păstrare duplex:

85

#473 Păstrare margine:

85

#474 Margine cadru:

85

#475 Păstrare margine:

86

#479 Vizualizare contor pentru departamente:

105

#482 Economisire toner:

21, 79

#493 Mod de scanare:

90

#494 Păstrare parametri de scanare:

90

#500 Mod DHCP:

91

#501 Adresă IP:

91

#502 Mască de subreţea:

91

#503 Gateway predefinit:

91

#504 Server DNS #1:

91

#505 Server DNS #2:

91

#507 Nume aparat:

91

#508 Adresă MAC:

91

#513 Bonjour:

91

#526 Stare rețea:

115

#532 Filtrare IP:

92

#533 Auto IP:

92

#534 HTTPD:

92

#535 Protocol IPv6:

92

#538 Server WINS #1:

92

#539 Server WINS #2:

92

#567 Editarea agendei pe web:

92

#569 Jurnal pe web:

92

#578 Ștergerea tuturor adreselor FTP/SMB:

93

#580 Mod LAN:

93

#581 Stare wireless:

93

#582 WPS-PBC:

93

#583 WPS-PIN:

26

#584 Căutare SSID:

27

#585 Setare manuală pentru wireless:

27

#586 Restaurare wireless:

93

#660 Număr de copii ale tipăririi prin USB:

95

#661 Orientarea hârtiei de înregistrare în tipărirea

USB:

95

#662 Setarea N în 1 în tipărirea USB:

95

#663 Margine pagină N în 1 în tipărirea USB:

95

#664 Duplex în tipărirea USB:

95

#665 Continuu în tipărirea USB:

95

#669 Tava de introducere în tipărirea USB:

95

#672 Setarea sortării afișării în tipărirea USB:

96

#760 Tavă de introducere în PCL:

87

#762 Număr de copii în PCL:

87

#763 Dimensiune hârtie în PCL:

87

#764 Reducere imagine în PCL:

87

#765 Direcție hârtie de înregistrare în PCL:

87

#766 Printare largă A4 în PCL:

87

#767 Linie pe pagină în PCL:

87

#768 Sursă font în PCL:

88

#769 Număr font în PCL:

88

#770 Grad/punct font în PCL:

88

#771 Setare simbol în PCL:

88

#772 Pauze între linii în PCL:

88

#773 Mod de continuare automată:

88

#774 Depăşire timp date:

88

#776 Tipărire comună A4/letter:

89

A

Activare telecomandă (Funcția #319):

80

Adresă e-mail

Șterge toate (Funcția #578):

93

Stocare:

58, 101

Adresă fax către e-mail:

69

Adresă IP (Funcția #501):

91

Adresă MAC (Funcția #508):

91

Afișare contrast (Funcția #145):

74

Afișare interval (Funcția #148):

74

Afișare mesaje: 110

Agendă telefonică

Șterge tot (Funcția #289):

76

Trimitere faxuri:

61

Stocare:

58

Alertă recepție memorie (Funcția #437):

83

Alimentator automat document:

38

B

Bonjour (Funcția #513):

91

C

Cartuș toner:

19

Căutare SSID (Funcția #584):

27

Cod activare fax (Funcția #434):

82

Cod de acces pentru previzualizarea faxului prin web

(Funcția #450):

84

Condiții e-mail (excepție SSL):

117

Conexiuni:

22

LAN:

22

USB:

28

Confirmarea destinației (Funcția #420):

81

Confirmarea următorului document (Funcția #424):

82

Contrast:

48, 61

Copie:

48

Broșură:

54

Colaționare:

50

Duplex:

49

Margine:

54

Repetare imagine:

51

Margine:

54

N în 1:

53

16. Index

N în 1 (Separat):

53

Poster:

52

Setare corectare:

51

ID rapid:

51

Rezervă:

55

Zoom:

49

Curățare

Role alimentator document:

133

Cartuș tambur:

134

Role de ridicare:

134

Role alimentator al hârtiei de înregistrare:

133

Plăci albe și sticlă:

132

D

Dată și oră (Funcția #101):

25

Dezinstalare:

29

Dimensiune copie:

48

Dimensiune hârtie

Tava de introducere inferioară (Funcția #382):

77

Tava manuală/tava multifuncțională (Funcția #381):

77

Tavă de introducere standard (Funcția #380):

76

Dimensiune hârtie de înregistrare:

140

Dimensiunea maximă a faxului (Funcția #418):

81

Director:

101

Dispozitiv de stocare USB:

43, 106

Durata de viață a cartușului tonerului:

143

Durată de viață tambur:

143

Durată flash (Funcția #121):

73

Durată mentenanță (Funcția #158):

75

Durată reapelare (Funcția #121):

73

E

Easy Print Utility:

42

Economisire energie (Funcția #403):

78

Economisire toner (Funcția #482):

21, 79

Editare pe web a agendei telefonice (Funcția #567):

92

Etichetă:

40

Expirare dată (Funcția #774):

88

Extensie telefon:

65

F

Filtrare IP (Funcția #532):

92

Formare rapidă

Trimitere faxuri:

61

Funcție duplex

Copiere:

49

Tipărire:

40

Funcții copie:

85

Funcții de bază:

72

Funcții fax:

80

Funcții LAN:

91

Funcție printare directă:

43

Funcții rețea:

97

Funcții scanare:

90

Funcții tipărire PC:

87

152

16. Index

G

Gateway predefinit (Funcția #503):

91

H

Hârtie de înregistrare:

32

HTTPD (Funcția #534):

92

I

Informații folder SMB:

98

Informații server FTP:

98

Înțepenire

Document:

130

Hârtie de înregistrare:

126

Internet Fax:

70

Difuzare:

70

Notificare livrare (Funcția #426):

82

SMTP direct (Funcția #425):

82

Setare temporizator POP (Funcția #428):

82

Primire:

70

Trimitere:

70

Intrare caractere:

56

Întrerupător electricitate:

23

IP automat (Funcția #533):

92

J

Jurnal pe web (Funcția #569):

92

L

LAN wireless:

26

Limbă (Funcția #110):

72

Linii pe pagină (Funcția #767):

87

Listă adrese:

103

Listă de difuzare:

103

Listă de setare:

103

Listă folder SMB:

103

Listă font PCL:

103

Listă server FTP:

103

Locație (Funcția #114):

73

Logo (Funcția #102):

25

M

Margine cadru (Funcția #474):

85

Mască subrețea (Funcția #502):

91

Mod ADSL (Funcția #124):

73

Mod de continuare automată (Funcția #773):

88

Mod de formare (Funcția #120):

73

Mod de operare predefinit (Funcția #463):

78

Mod DHCP (Funcția #500):

91

Mod ecologic:

104

Mod FAX ONLY (Doar fax):

64

Mod internațional (Funcția #411):

81

Mod LAN (Funcția #580):

93

Mod previzualizare fax (Funcția #448):

69

Mod răspuns automat (Funcția #404):

80

Mod restricție

Activare (Funcția #154):

105

Cod administrator (Funcția #151):

74

Vizualizare contor (Funcția #479):

105

Cod departament:

105

153

Mod scanare (Funcția #493):

90

Mod scanare rapidă (Funcția #419):

81

Model sonerie (Funcția #161):

75

Mod TEL:

65

Mod TEL/FAX:

64, 65

Mod temporizator (Funcția #464):

78

N

Notificare primire fax (Funcția #451):

84

Notificare terminare sarcină (Funcția #174):

75

Număr fax (Funcția #103):

25

Număr de semnale sonore FAX (Funcția #210):

76

Număr semnale sonore

FAX ONLY (Doar fax) (Funcția #210):

76

Fax silențios (Funcția #436):

83

TEL/FAX (Funcția #212):

80

Nume mașină (Funcția #507):

91

P

Pană de curent:

124

Parolă (Funcția #155):

74

Păstrare colație (Funcția #469):

85

Păstrare contrast (Funcția #462):

78

Păstrare duplex (Funcția #470):

85

Păstrare format pagină (Funcția #467):

85

Păstrare margină (Funcția #473):

85

Păstrare margine (Funcția #475):

86

Păstrare parametru de scanare (Funcția #494):

90

Păstrare zoom (Funcția #468):

85

PCL

Printare mare A4 (Funcția #766):

87

Număr font (Funcția #769):

88

Grad/punct font (Funcția #770):

88

Sursă font (Funcția #768):

88

Reducere imagine (Funcția #764):

87

Tavă de introducere (Funcția #760):

87

Întreruperi linie (Funcția #772):

88

Linii pe pagină (Funcția #767):

87

Număr de copii (Funcția #762):

87

Dimensiune hârtie (Funcția #763):

87

Direcție de îrnegistrare a hârtiei (Funcția #765):

87

Setare simbol (Funcția #771):

88

Plic:

41

Primire faxuri

Ștergere toate (Funcția #458):

84

Automat:

64

Calculator:

68

Manual:

65

Browser web:

69

Programare:

72

Protocol IPv6 (Funcția #535):

92

R

Rapoarte

Adresă:

103

Difuzare:

103

Contor numărare:

105

Server FTP:

103

Fax prin internet:

109

Jurnal:

62, 80, 103, 108

Oprire:

124

Test imprimantă:

103

Trimitere:

62, 80, 108

Setare:

103

Folder SMB:

103

Raport jurnal (Funcția #402):

62, 80, 103

Raport număr contor:

105

Recepție PC fax (Funcția #443):

68

Recepție „prietenoasă” (Funcția #438):

83

Reducere automată (Funcția #432):

82

Reformare:

61, 62

Reintroducere număr fax (Funcția #422):

82

Restaurare wireless (Funcția #586):

93

Restricție de intrare pentru tastatura de formare

(Funcția #421):

81

Resetare a tuturor funcțiilor (Funcția #159):

75

Resetare funcții de fax (Funcția #459):

84

Resoluție:

48, 61

Rezoluţie copie predefinită (Funcția #461):

85

Rezoluție predefinită fax (Funcția #405):

80

Robot telefonic:

66

S

Scanare pull:

47

Aplicație de scanare:

47

Vizualizator:

47

Scanare push:

45

Scanare rapidă:

62

Selecție ECM (Funcția #413):

81

Selecție scală (Funcția #147):

74

Server DNS #1 (Easy Print #504):

91

Server DNS #2 (Easy Print #505):

91

Server WINS #1 (Funcția #538):

92

Server WINS #2 (Funcția #539):

92

Setare adresă fax către e-mail (Funcția #452):

84

Setare fax predefinit (Funcția #459):

84

Setare manuală pentru wireless (Funcția #585):

27

Setare PC fax (Funcția #442):

83

Setare tavă de introducere

Copiere (Funcția #460):

85

Fax (Funcția #440):

83

Liste și rapoarte (Funcția #390):

78

PCL (Funcția #760):

87

USB (Funcția #669):

95

Setare tipărire duplex pentru recepție fax

(Funcția #407):

80

Software Multi-Function Station

Activare:

30

Instalare:

27

Software OCR:

45

Stare rețea (Funcția #526):

115

16. Index

Stare wireless (Funcția #581):

93

Ștergerea tuturor adreselor FTP/SMB

(Funcția #578):

93

Sticlă scanner

38, 61

Stocare

Agendă telefonică:

58

Difuzare:

59

Formare rapidă:

58

Sunet bip (Funcția #165):

75

T

Tăiere:

67

Tambur cartuș:

19

Tavă de introducere inferioară (opțional):

106

Tavă manuală/tavă multifuncțională:

35

Tavă standard de introducere a hârtiei:

32

Tip hârtie

Tava de introducere inferioară (Funcția #385):

78

Tavă manuală/multifuncțională (Funcția #384):

77

Tavă de introducere standard (Funcția #383):

77

Tipărire

Duplex:

40

Mediu special:

40

Dispozitiv de stocare USB:

43

Test imprimantă:

103

Tipărire comună A4/letter (Funcția #776):

89

Tipărire prin USB

Continuu (Funcția #665):

95

Setare de sortare a afișării (Funcția #672):

96

Duplex (Funcția #664):

95

Tava de introducere (Funcția #669):

95

N în 1 marginea unei pagini (Funcția #663):

95

N în setarea 1 (Funcția #662):

95

Număr de copii (Funcția #660):

95

Orientarea hârtiei de înregistrare (Funcția #661):

95

Ton conectare (Funcția #416):

81

V

Vedere japoneză:

42

Volum:

24

W

WPS-PBC (Funcția #582):

93

WPS-PIN (Funcția #583):

26

154

Note

155

Note

156

Note

157

PNQX6018ZA

D0513KN0

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement