Panasonic KXHGT100EX Használati utasítások

Add to my manuals
17 Pages

advertisement

Panasonic KXHGT100EX Használati utasítások | Manualzz
Rövid használati útmutató
Típusszám:
KX-HGT100EX
Köszönjük, hogy SIP telefonkészüléket vásárolt. Mielőtt használatba venné ezt a
készüléket, kérjük, olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg, mert a
későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
Ha további részletekre kíváncsi, olvassa el az alközpont kézikönyveit.
Ez a modell az alábbi alközponti verziókat és CODEC típusokat
támogatja:
KX-NCP500/KX-NCP1000: PBMPR szoftver fájl verzió 1.0000 vagy újabb
KX-TDE600: PGMPR szoftver fájl verzió 2.0000 vagy újabb
KX-TDE100/KX-TDE200: PMMPR szoftver fájl verzió 2.0100 vagy újabb
CODEC: G.729A, G.711
Magyar
SIP telefonkészülék
Rövid használati útmutató
Típusszám:
KX-HGT100EX
Tartozékok (mellékelve)
† Kézibeszélő zsinór
† Kézibeszélő
1 db
† Ferritmag *1
1 db
1 db
*1 A hálózati adapterhez (nem tartozék).
Megjegyzés: Ebben a kézikönyvben az egyes típusszámok végén lévő utótagot
elhagytuk, csak ott szerepel, ahol az szükséges.
3
Magyar
SIP telefonkészülék
A kezelőszervek elhelyezkedése
4
A kezelőszervek elhelyezkedése
1
LCD (Folyadékkristályos kijelző)
10 KIHANGOSÍTÁS (Hangostelefon)/
2
Mikrofon-fülhallgató (Fejbeszélő/
headset) csatlakozó
3
PROGRAMOZÁS/KILÉPÉS: Az
egyéni programozási üzemmódba
való belépéshez és az onnan
történő kilépésre szolgál.
4
TÖRLÉS: Néhány vagy az összes
hívánapló, illetve számjegyek vagy
karakterek törlésére használatos.
MIKROFON-FÜLHALLGATÓ
(FEJBESZÉLŐ/HEADSET)*1: A
hangostelefon üzemmódú (kihangosításos) műveletekhez használatos. Hívások kezdeményezésére
illetve fogadására is szolgál, ha a
készülékhez fejbeszélő csatlakozik.
5
AUTOMATIKUS: Gyorstárcsázásra
szolgál.
6
TARTÁS*1: Egy hívás tartásba
helyezésére szolgál.
7 ÚJRATÁRCSÁZÁS: Az utoljára
tárcsázott 10 szám újrahívására
szolgál.
8
NÉMÍTÁS: A mikrofon/kézibeszélő/
mikrofon-fülhallgató beszélgetés
közbeni némítására szolgál.
9 MIC (Mikrofon): A hangostelefon
üzemmódú (kihangosított)
beszélgetésekhez használatos.
11 ÜZENET*1: A hangposta szolgál-
tatás*2 elérésére, illetve a várakozó
üzenetet hagyó fél visszahívására
szolgál. A kijelző mindkét esetben
piros fénnyel világít.
12 ÁTADÁS: Egy hívás másik félre
történő átadására szolgál.
13 Navigátor gomb*3: A hangerő és a
kijelző kontrasztjának beállítására, a
kívánt adatok kiválasztására, illetve
a hívásnaplók megtekintésére
használatos.
14 INFORMÁCIÓ: Saját mellékállomá-
si hívószámának, a készülék állapotának és a hálózati beállításoknak
az LCD kijelzőn történő megjelenítésére szolgál.
15 OK: Az elemek kiválasztására hasz-
nálatos. A tárcsázás befejezésére is
szolgál.
*1 Ez a 3 kijelző egyidejűleg, piros fénnyel villog, amikor egy hiba miatt nem tud hívásokat kezdeményezni, illetve fogadni.
*2 Ennek a szolgáltatásnak az elérhetősége az Ön alközpontjától függ. Forduljon a forgalmazóhoz.
*3 Amikor a készülék szabad, a kimenő, a bejövő és a nem fogadott hívások naplójának eléréséhez
nyomja meg a fel vagy le nyilat.
5
Beállítások
Kezdeti beállítások
Az LCD kijelző segítségével az alábbi funkciókat programozhatja.
Megjegyzés:
= Nyugtázó hang
Ny. hang
Programozás
Beállítások
Save speed dial?
Lásd: 8. oldal.
Set date & time*1
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és a KIHANGOSÍTÁS
gomb nincs lenyomva:
(Elmenti a gyorstárcsázást?)
(Állítsa be a dátumot és az
időt)
év (2 számjegy)
Hónap.nap
(4 számjegy)
óra
(01-12)
perc
(00-59)
óra
(13-00)
perc
(00-59)
válassza ki
"AM/PM/
24H"
Ny. hang
My Caller ID*2 (Saját
hívó azonosító)
LCD contrast? (Kijelző
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és a KIHANGOSÍTÁS
gomb nincs lenyomva:
kontraszt?)
Ringer tone? (Csengőhang?)
Ringer volume? (Csengő
hangerő?)
Set hold music? (Beállítja
a zenét a tartáshoz?)
Keytone volume?
(Billentyűhang hangerő?)
Time AM/PM 24H (Idő
de./du. 24h)
Ny. hang
Change language?*3
(Nyelvet változtat?)
*1 A dátum és az idő automatikusan beállításra kerül, amikor a készüléket az alközponthoz csatlakoztatja,
ami frissítheti az időbeállítást.
*2 Beállíthatja, hogy egy külső fél hívásakor az Ön hívó azonosítója blokkolásra kerüljön-e vagy sem.
3
* Az alapértelmezett nyelv az angol.
6
Beállítások
Programozás
Beállítások
A DHCP beállításhoz
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és a KIHANGOSÍTÁS
gomb nincs lenyomva:
Ny. hang
Set network (Állítsa be
a hálózatot)
A STATIC IP beállításhoz
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és a KIHANGOSÍTÁS
gomb nincs lenyomva:
IP cím
(12 számjegy)
alhálózat maszk
(12 számjegy)
alapértelmezett
átjáró (12 számjegy)
Ny. hang
Hangszóró/Kézibeszélő/Fejbeszélő/Csengő hangerő
Hangszóró hangerő
Hangostelefon üzemmódú
(kihangosított) beszélgetés közben
Kézibeszélő/Fejbeszélő
hangerő*1
Miközben a kézibeszélőt vagy a
fejbeszélőt használja
Csengő hangerő
Egy hívás érkezésekor
Nyomja meg a Fel nyilat a
hangerő növeléséhez, illetve a
Le nyilat a csökkentéséhez.
*1 Ha hallja a saját hangját a kézibeszélőn vagy a fejbeszélőn keresztül, csökkentse a hangerőt.
7
Szolgáltatás lista
Az ikonok jelentése
= Hurokzárás: Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a KIHANGOSÍTÁS gombot.
= Bontás: Tegye le a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a KIHANGOSÍTÁS gombot.
= Szolgáltatás hívószám
= Beszéljen
= Nyugtázó hang
Ny. hang
Hívások kezdeményezése
Hívás
Mellékállomási (belső) hívás
Fővonali (külső) fél hívása
külső telefonszám
mellék száma
Visszahívás a bejövő hívásnapló használatával
Újratárcsázás
Az utoljára hívott szám újratárcsázása
Újratárcsázás a kimenő hívásnapló használatával
Gyorstárcsázás
Tárolás
rövidített hívószám (0-9)
* A külső telefonszám előtt adja be a
fővonal hozzáférési számot.
Ny. hang
Tárcsázás
rövidített hívószám (0-9)
8
a kívánt szám* (max. 32 számjegy)
Szolgáltatás lista
Gyorstárcsázás a rendszerben tárolt (közös) rövidített hívószámmal
Tárcsázás
rendszer rövidített hívószám (3 számjegy)
Kaputelefon hívás
kaputelefon szám (2 számjegy)
Beszélgetés közben
Hívás tartása
Tartás
Hívás kivétele tartásból a tartásba tevő mellékállomásról
Hívásátadás
mellék száma
Mellékállomási (belső) hívás
külső
telefonszám
Fővonali (külső) fél
hívása
9
Szolgáltatás lista
A hangposta szolgáltatás használata
Megjegyzés: VPS = Voice Processing System – Hangposta rendszer
Üzenet meghallgatása
Amikor az ÜZENET kijelző piros fénnyel világít
* Amikor megnyomja az ÜZENET gombot, az utoljára rögzített üzenet hallatszik, vagy közvetlenül egy
visszahívást hajthat végre, az üzenet típusától függően.
A saját mellékállomásáról
VPS mellék száma
Postafiók jelszó*
* Ha nincs jelszava, átugorhatja az utolsó lépést.
Egy másik mellékállomásról
VPS mellék száma
KX-TVM sorozat
Üzenet meghallgatása
Üzenetátadás
Postafiók kezelés
Automatikus kezelő
Üzenet értesítés
Egyéb szolgáltatások
Hívás befejezése
postafiók száma
Postafiók jelszó*
* Ha nincs jelszava, átugorhatja az utolsó lépést.
KX-TVP sorozat
Üzenet meghallgatása
Üzenetátadás
Postafiók kiosztás ellenőrzése
Automatikus kezelő
Postafiók kezelés
Egyéb szolgáltatások
Hívás befejezése
10
Szolgáltatás lista
Üzenethagyás
VPS mellék száma
A saját mellékállomásáról
Postafiók jelszó*
Egy másik mellékállomásról
postafiók száma
Postafiók jelszó*
* Ha nincs jelszava, átugorhatja az utolsó lépést.
Írja be a kívánt postafiók számot.
Az üzenet azonnali elküldése
Hagyjon
üzenetet
(KX-TVM sorozat)
Kövesse a hangmenüt
(KX-TVP sorozat)
A kézbesítési idő beállítása
Lejátszás közben
Hangmenü ismétlése
Kilépés
• A szolgáltatás hívószámokra vonatkozó részletekkel kapcsolatosan forduljon a
forgalmazóhoz vagy a hálózati rendszerfelelőshöz.
• A kezelőpanel/gomb nevek és leírásuk „A kezelőszervek elhelyezkedése” fejezetben
található a 4. oldalon.
11
Csatlakoztatás
<Hátulnézet>
Szerelje fel a ferritmagot a hálózati zsinórra.
Hálózati adapter (nem tartozék)
Egy Switching (kapcsoló) hubhoz.
Egy PC-hez.
Hálózati adapter
Mikrofon-fülhallgató (Fejbeszélő/Headset)
(nem tartozék)
Ajánlott típus: KX-TCA89
12
Csatlakoztatás
PC csatlakoztatás
• Használjon direkt CAT 5 (vagy a feletti kategóriás) Ethernet kábelt, amelynek átmérője 6,5 mm
vagy kisebb.
• Ha a PC csatlakoztatásával kapcsolatos, további információra kíváncsi, olvassa el az alközpont
dokumentációját.
Switching (Kapcsoló) Hub csatlakoztatás (LAN porthoz)
• Használjon direkt CAT 5 (vagy a feletti kategóriás) Ethernet kábelt, amelynek átmérője 6,5 mm
vagy kisebb.
• Ajánlatos egy, az IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) szabványt kielégítő hubhoz
csatlakoztatni.
• Ha a PoE (Táplálás az Etherneten keresztül) rendelkezésre áll, akkor nincs szükség hálózati
adapterre.
• A készülék megfelel a PoE Class 1 szabványnak.
Hálózati adapter (nem tartozék)
• Csak Panasonic KX-A239CE (PQLV206CE)/KX-A239BX (PQLV206CE) hálózati adaptert
használjon.
• A hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a
készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen.
VIGYÁZAT!
Amikor Ethernet kábeleket választ
• Használjon rugalmas, kiváló minőségű, csomómentes (feszültségmentesítés nélküli)
kábeleket.
Ne használjon olyan kábeleket, amelyek szigetelőborítása hajlításkor elhasadhat
vagy töredezhet.
A kábelek csatlakoztatásakor
• Ne csatlakoztassa a PoE hubhoz csatlakozó Ethernet kábelt a KX-HGT100
készülék PC portjához. Ha mégis ezt teszi, az a KX-HGT100 készülék súlyos
károsodását okozhatja.
• Biztosítsa, hogy a csatlakozók károsodásának megakadályozása érdekében az
Ethernet kábelek és a hálózati adapter zsinórja is a hornyokban fusson.
A fejbeszélő és a hálózati adapter csatlakoztatásakor
• Biztosítsa, hogy a csatlakozók károsodásának megakadályozása érdekében a
fejbeszélő zsinór és a hálózati adapter zsinórja is át legyen vezetve a védőhorog
körül.
13
Fontos információk
Amikor a KX-HGT100 készüléket használja, vegye figyelembe az
alábbiakat:
• Ha a készülék nem működik megfelelően, húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, és húzza ki az Ethernet kábelt is, majd csatlakoztassa őket ismét.
• Ha problémája adódik a hívások kezdeményezésével, húzza ki az Ethernet kábelt,
és csatlakoztasson egy másik, biztosan jól működő KX-HGT100 készüléket. Ha a jó
KXHGT100 készülék megfelelően működik, javíttassa meg hibás KX-HGT100 készülékét egy Panasonic márkaszervizben. Ha a biztosan jó KX-HGT100 készülék
sem működik megfelelően, ellenőrizze az alközpontot és az Ethernet kábelt.
• Törölje le a készüléket egy puha ruhadarabbal. A készülék tisztításához ne használjon súrolószert sem vegyszert például benzint vagy hígítót.
• Csak Panasonic típusú kézibeszélőt használjon.
• Ne szerelje szét a készüléket, mert súlyos áramütés érheti. A készülék szétszerelését és javítását csak szerviz szakember végezheti.
• Ha olyan meghibásodás áll elő, amelynek eredményeképpen a készülék belső
részei hozzáférhetővé válnak, azonnal húzza ki a kábelt, illetve a zsinórt. Ha a
KX-HGT100 készülék a táplálást a hálózatból kapja [Power-over-Ethernet], húzza ki
az Ethernet kábelt.
Ha nem, húzza ki a hálózati adapter zsinórját. Ezután küldje el a készüléket egy
szervizközpontba.
• Soha ne próbáljon meg semmilyen vezetékdarabot, tűt stb. bedugni a készülék
szellőző és egyéb nyílásaiba.
• A készülék tervezésekor célunk volt, hogy hívóbillentyűzetének és gombjainak
elhelyezése segítse a gyengénlátókat.
• A készüléket úgy terveztük meg, hogy azt szabályozott környezeti hőmérsékleti és
relatív légnedvességi viszonyok mellett kell telepíteni.
• Ne telepítse a készüléket nedves, illetve párás környezetben, például fürdőszobában vagy uszodában.
Különös gonddal kövesse az alábbiakban felsorolt biztonsági
tanácsokat.
Biztonság
1) A készüléket csak a Rövid használati útmutatóban megadott típusú, vagy a készüléken lévő címkén feltüntetett energiaellátáshoz szabad csatlakoztatni.
2) Amikor a készüléket huzamosabb ideig nem használja, a hálózati adaptert ki kell
húzni a hálózati csatlakozóból. Ha az Etherneten keresztüli táplálást használja,
húzza ki az Ethernet kábelt.
14
Fontos információk
Telepítés
Környezet
1) Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló vagy
mosogató mellett. A nedves alagsorokat is kerülni kell.
2) Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek, motorok és televíziókészülékek. Ezek a zajforrások befolyásolhatják a készülék
teljesítőképességét. Olyan helyiségben sem szabad elhelyezni, ahol a hőmérséklet
alacsonyabb, mint 5 °C vagy magasabb, mint 40 °C.
Elhelyezés
1) Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
2) Ügyeljen arra, hogy semmi se essen a készülékre, és ne kerüljön bele folyadék. Ne
tegye ki készüléket túlzott füst, por, nedvesség, mechanikai rázkódás, ütődés vagy
közvetlen napfény hatásának.
3) Helyezze a készüléket sík felületre.
FIGYELMEZTETÉS:
EGY ESETLEGES TŰZ KELETKEZÉSE VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK SEM EGYÉB NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.
A KÉZIBESZÉLŐ HALLGATÓJA MÁGNESES, EZÉRT APRÓ VASTÁRGYAK HOZZÁTAPADHATNAK.
HA A FÜLHALLGATÓN, FEJHALLGATÓN VAGY MIKROFON-FÜLHALLGATÓN (FEJBESZÉLŐN) KERESZTÜL TÚLZOTT HANGERŐT HASZNÁL, AZ HALLÁSKÁROSODÁST OKOZHAT.
HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓBÓL/AZ ETHERNET KÁBELT,
HA FÜSTÖT ÉSZLEL, KELLEMETLEN SZAGOT ÉREZ VAGY SZOKATLAN HANGOT
HALL. EZEK A KÖRÜLMÉNYEK TÜZET VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHATNAK. AMENYNYIBEN A KÉSZÜLÉK MÁR NEM FÜSTÖL, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT EGY SZERZŐDÖTT SZAKSZERVIZZEL.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS:
• Hálózatkimaradás esetén a KX-HGT100 készülék esetleg nem üzemel.
• Kérjük, hogy segélyhívás céljára biztosítson egy olyan telefonkészüléket, amely
nem függ a helyi áramszolgáltatástól.
• A KX-HGT100 készülék hálózati beállításaira vonatkozó információt, például az IP
címeket, keresse meg a Panasonic alközpont Telepítési útmutatójában.
• Ha kijelzőjén hibaüzenet jelenik meg, forduljon a forgalmazóhoz vagy a hálózati
rendszerfelelőshöz.
• A KX-HGT100 készülék firmverét szerzői jogi törvények és nemzetközi szerződéscikkelyek, valamint az összes vonatkozó törvény védi. Nem szabad visszafejteni,
dekompilálni (lebontani) vagy diszasszemblálni (visszafordítani).
15
Fontos információk
Tájékoztató a felhasználók számára a régi berendezések és
használt elemek begyűjtéséről és ártalmatlanításáról
Ha ezek a szimbólumok szerepelnek a termékeken és/vagy a mellékelt
dokumentumokon, az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket
nem szabad keverni az általános háztartási szeméttel.
A helyes kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük,
szállítsák a régi termékeket és a használt elemeket az elérhető, kijelölt
gyűjtőhelyekre, a hazai törvényeknek valamint a 2002/96/EC és
2006/66/EC irányelvnek megfelelően.
Ezeknek a termékeknek és elemeknek a megfelelő ártalmatlanításával
segít megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti a környezetre és
az egészségre esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a hulladékok
helytelen kezelése egyébként okozhat. Ha a régi termékek és a használt
elemek begyűjtésére és újrahasznosítására vonatkozó, további információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyhatósággal, a
legközelebbi hulladékhasznosítási szervvel vagy azzal a forgalmazóval,
ahol az árucikkeket vásárolta.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy szállítójával további
információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban az
Európai Unión kívüli országok esetében
Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Amennyiben
ezeket a termékeket kívánja ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a
helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás
megfelelő módjáról.
Megjegyzés az elem szimbólumhoz (az alsó két
szimbólum példa):
Ez a szimbólum esetleg együtt használatos a kémiai szimbólummal.
Ebben az esetben teljesíti a vonatkozó kémiai irányelvben foglaltakat.
16
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka
812-8531, Japan
Szerzői jog:
Jelen kézikönyv szerzői jogával a Panasonic Communication Co., Ltd. rendelkezik, és kizárólag
belső használatra nyomtatható ki. Ettől a felhasználástól eltekintve, a szerzői jogra vonatkozó
törvények értelmében, a kézikönyv egészének vagy akár csak egy részének bármilyen más formában
való reprodukálása tilos a Panasonic Communication Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül.
© 2008 Panasonic Communication Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
PNQX1424ZA
KK0808YH0 (EX)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement