Panasonic KXTCA175CE Gyors üzembe helyezési útmutató

Panasonic KXTCA175CE Gyors üzembe helyezési útmutató | Manualzz
Rövid ismertető
DECT hordozható készülék
Típusszám: KX-TCA175
Az első használatbavétel előtt
Az akkumulátor behelyezése
Az ábra szerint helyezze be az akkumulátorokat, és zárja le
a fedelet.
A töltő csatlakoztatása
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltőhöz.
A hálózati dugaszaljhoz
•
•
•
A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) elhelyezett
vagy földre szerelt hálózati csatlakozóba kell dugaszolni.
Ne dugaszolja a hálózati adaptert mennyezetre szerelt
hálózati csatlakozóba, mert az adapter a súlya miatt
kicsúszhat a csatlakozóból.
Rögzítse a hálózati adapter vezetékét a
vezetéktartóhoz.
Csak a készülékhez kapott Panasonic hálózati adaptert
használja (PQLV219CE).
Az első használatbavétel előtt
FIGYELEM!
• Ne terhelje túl a fali csatlakozót és a hosszabbító
zsinórokat, mert ezzel tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne kötegelje a hálózati adapter vezetékét a mellette lévő
berendezések tápkábeleivel.
• Ütközésig dugaszolja a hálózati adapter/táplálás
dugaszát a hálózati csatlakozóba. Ha ezt nem teszi,
áramütést szenvedhet és/vagy a keletkező, túlzott hő
tüzet okozhat.
Kérjük, hogy a hordozható
készülék (vagy más néven:
kézibeszélő) első
használatbavétele előtt
töltse az akkumulátort
legalább 7 órán át!
–2–
A hálózati
dugaszaljhoz
Mielőtt a hordozható készüléket
működtetné
A kezelőszervek elhelyezkedése
A fejbeszélő (headset)
opcionális tartozék.
Nyissa fel a védősapkát.
[Hátulnézet]
Nyomja meg a
BE- ÉS
KIKAPCSOLÁS
gombot több mint
2 másodpercig.
[Táplálás
bekapcsolás]
Készenléti
üzemmód
[Táplálás
kikapcsolás]
Nincs semmi a
kijelzőn
Fel
Balra
Le
Jobbra
Közepe
A Navigátor gombot a kurzornak a
kívánt irányba történő mozgatásához
használhatja.
A gomb közepének megnyomása
nyugtázza a választást.
–3–
Mielőtt a hordozható készüléket
működtetné
Hívás-/Töltésjelző
Hallgató
Fejbeszélő (headset) csatlakozó
BESZÉD/KIHANGOSÍTÁS (Hangostelefon) gomb
Hívások kezdeményezésére és fogadására, illetve egy
1
beszélgetés közben a hallgató/kihangosított üzemmód*
közötti átkapcsolásra használatos.
TARTÁS gomb
Egy hívás tartásba helyezésére szolgál.
Pánt lyukak
A telefon nyak/csuklópántok és hasonló eszközök
felerősítésére használatos.
Üzenet gomb
Várakozó üzenet jelzés meghagyására vagy az üzenetet
hagyó fél visszahívására szolgál.
Töltőérintkező
Mikrofon
Kijelző
Bal/Jobb oldali program gomb
A közvetlenül az egyes gombok fölött megjelenő funkció
kiválasztására használatos. A funkciók a készülék
aktuális állapotától függően jelennek meg.
Funkciógombként, rugalmas gombként vagy gyorsgombként is használatosak, amikor úgy vannak kijelölve.
BE- ÉS KIKAPCSOLÁS/BONTÁS/KILÉPÉS gomb
Hívások befejezésére, a telefonkönyvből vagy a funkció
üzemmódból való kilépésre, illetve a hordozható
készülék be- vagy kikapcsolására szolgál.
Navigátor gomb
A csengő/hallgató hangerő beállítására, illetve a kurzornak a kiválasztandó tételre történő mozgatására
használatos.
A gomb közepének megnyomása nyugtázza a
választást.
ÁTADÁS/TÖRLÉS gomb
Egy hívás másik félre történő átadására, illetve számjegyek vagy karakterek törlésére szolgál.
INT (Belső hívás) gomb
Belső hívások kezdeményezésére illetve fogadására
szolgál.
Hangszóró
*1 Kihangosított üzemmódban a hangszórón keresztül beszélhet a
másik féllel.
Ha a beszélgetést a fejbeszélő (headset) segítségével folytatja,
a kihangosítás üzemmód nem használható.
–4–
Mielőtt a hordozható készüléket
működtetné
A működés rövid leírása
A hordozható készülék funkciók a kijelző menük segítségével érhetők el, és a Navigátor gomb valamint a program
gombok segítségével választhatók ki. Az egyszerű használatot a készenléti üzemmódban megjelenő Útmutatás
kijelzés teszi lehetővé.
[Funkciógombok]
[Készenléti
üzemmódban]*1
[Rugalmas
gombok]
[Bejövő hívásnapló]*2
[Kimenő
hívásnapló]
[Alközponti
mellékállomási
telefonkönyv]
[Bejövő hívásnapló
csoport]
[Fő menü]
[Hordozható
készülék
telefonkönyv]
[Alközponti rendszer
telefonkönyv]
*1
Ön kiválaszthatja, hogy az Útmutató kijelzés
megjelenjen-e vagy sem.
*2
A Navigátor gomb
telefonszámot.
•
A kiválasztott elem színe megváltozik.
megnyomása megjeleníti a
–5–
Fontos információk
Az akkumulátorra vonatkozó információ
Miután Panasonic akkumulátorát teljesen feltöltötte (25 °C-on):
•
•
•
•
Üzemmód
Működési idő
Használat alatt (Beszéd üzemmód)
Maximálisan mintegy 15 óra
Ha nincs használatban (Készenlét)
Maximálisan mintegy 200 óra
A működési idő a használat körülményeitől és a környezeti hőmérséklettől függően rövidebb lehet, mint a
fentiekben felsoroltak.
Az akkumulátor lassan akkor is lemerül, ha a hordozható
készülék ki van kapcsolva.
A hordozható készülék töltés közben is fogadhat hívásokat.
Az akkumulátor fogyasztása megnő, ha a hordozható
készüléket hatótávon kívül használja. Ha az „ ” ikon
villog, kapcsolja ki a hordozható készüléket.
Figyelmeztetés a lemerült akkumulátorra
Az akkumulátorokat fel kell tölteni az alábbi esetekben:
• Az „
” (akkumulátor) ikon villog, és megszólal a
figyelmeztető hangjelzés*1.
• Megjelenik a „Töltse fel:akku” üzenet. Ilyenkor a
hordozható készülék nem használható.
*1 Ha az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés beszélgetés
közben jelentkezik, a hangjelzés után egy percig még folytathatja a
beszélgetést, de azután a hívás automatikusan elbomlik.
Az akkumulátor cseréje
Ha az „
” (akkumulátor) ikon már rövid használat után
villog, pedig az akkumulátort teljesen feltöltötte, akkor ideje
kicserélni az akkumulátort.
Mielőtt az akkumulátort kicserélné, ellenőrizze, hogy látható-e a figyelmeztetés a lemerült akkumulátorra, majd
kapcsolja ki a táplálást, hogy megakadályozza a memória
tartalmának elvesztését. Cserélje ki az akkumulátort, és
töltse az új akkumulátort legalább 7 órán át.
Ha Ön az akkumulátort még az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés megjelenése előtt cseréli ki, az
akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon esetleg hibásan
fog jelezni. Ebben az esetben használja a hordozható készüléket az új akkumulátorral normál módon. Amikor megjelenik az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés,
töltse az akkumulátorokat legalább 7 órán át. Ezután az
akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon már pontosan fog
működni.
–6–
Fontos információk
1. Kapcsolja ki a táplálást,
hogy megakadályozza a
memória tartalmának
elvesztését.
2. Nyomja le finoman a reteszt
a fedélen, és csúsztassa el
a nyíllal jelzett irányban
( ).
3. Nyissa fel a fedelet, és cserélje ki az akkumulátorokat.
• Az akkumulátorokat
könnyen eltávolíthatja,
ha ujjával a szélen lévő
bevágásoknál emeli ki
őket ( ).
4. Csukja vissza a fedelet, és töltse fel a hordozható
készüléket.
•
Kérjük, hogy csak HHR-4EPT típusszámú Panasonic
akkumulátort használjon.
Fontos biztonsági előírások
Amikor használja telefonberendezését, egy esetleges tűz
keletkezése illetve egy személyi sérülés kockázatának
elkerülése érdekében mindig be kell tartania az alábbiakat
is magában foglaló, alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
• Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például
fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai mosogató, öblítő
mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban, illetve
úszómedence közelében is.
• Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a
szivárgás közvetlen közelében.
• Ne használjon együtt régi és új akkumulátort.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT
–7–
Fontos információk
Az Ön biztonsága érdekében
FIGYELEM!
• A készüléket csak a vonatkozó útmutatókban leírt
módon telepítse.
• Biztonságtechnikai okokból ne módosítsa fizikailag a
készüléket sem az opcionális berendezéseket.
• A készüléket csak szakképzett szerviz szakember
telepítheti és szervizelheti.
• Egy esetleges tűz keletkezése vagy egy áramütés
kockázatának elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy más nedvesség hatásának.
• Kövesse a készüléken található összes figyelmeztetést
és utasítást.
• Ne helyezze a készüléket instabil felületre, mert ha
leesik, súlyos károk keletkezhetnek benne.
• A hálózati adaptert csak a töltő címkéjén megjelölt
tápfeszültségre szabad csatlakoztatni. Ha nem biztos az
otthonában levő tápfeszültséget illetően, lépjen
kapcsolatba a forgalmazóval vagy a helyi elektromos
társasággal.
• Semmit ne tegyen a tápkábelre. Olyan helyre tegye a
töltőt, ahol a tápkábelre senki sem léphet rá, illetve nem
botolhat meg benne.
• Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a
készüléket. A készülék szervizelését csak szakember
végezheti. A fedelek felnyitásával vagy eltávolításával
veszélyes feszültségnek és egyéb kockázatnak teszi ki
magát. A helytelen összeszerelés áramütést okozhat.
• Húzza ki a töltőt a fali csatlakozóból és kérje a szerviz
segítségét, ha az alábbiak közül valamelyik előfordul:
A. Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó megsérült
illetve kikopott.
B. Ha folyadék ömlött a készülékbe.
C. Ha a készüléket eső vagy víz érte.
D. Ha a készülék nem megfelelően működik a
használati útmutatóban leírtak betartása mellett.
Csak a használati útmutatóban megtalálható
kezelőszerveket állítsa be. Az egyéb kezelőszervek
nem megfelelő beállítása meghibásodást okozhat, és
még egy szakembernek is gyakran sok időbe telik,
mire a készüléket újra működőképessé teszi.
E. Ha a készülék leesett vagy sérülés érte.
F. Ha a készülék teljesítménye leromlik.
–8–
Fontos információk
•
•
•
•
•
•
•
•
Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék
nyílásaiba, mert veszélyes feszültségű pontokhoz érhet,
illetve rövidre zárhat alkatrészeket, amivel tüzet vagy
áramütést okozhat. Soha ne öntsön semmilyen
folyadékot a készülékre, illetve a készülékbe.
Ha a fülhallgatón, fejhallgatón vagy fejbeszélőn
(headseten) keresztül túlzott hangerőt használ, az
halláskárosodást okozhat.
Kapcsolja ki a készüléket olyan, robbanásveszélyes
helyek közelében, mint például üzemanyag/vegyi
raktárak vagy robbantási munkálatok helyszínén.
Ha gyógyászati segédeszközt használ, például
pacemakert, kérjen felvilágosítást a gyógyászati
segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek
az eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e
rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék üzemi
frekvenciatartománya 1880 MHz – 1900 MHz, a kimenő
csúcsteljesítménye pedig legfeljebb 0,25 W.)
Ne használja ezt a készüléket egészségügyi
intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati
tájékoztató utal. A kórházak, illetve az egészségügyi
intézmények használhatnak olyan berendezéseket,
amelyek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.
Húzza ki a töltőt a hálózati konnektorból, ha füstöt
észlel, kellemetlen szagot érez vagy szokatlan hangot
hall. Ezek a körülmények tüzet vagy áramütést
okozhatnak. Amennyiben a készülék már nem füstöl,
vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szakszervizzel.
Az akkumulátorok a szájba kerülve fulladásveszélyt
okozhatnak. Vigyázzon, hogy az akkumulátorok ne
kerüljenek gyermekek keze ügyébe.
A hordozható készülék hallgatója mágneses, és ezért
apró vastárgyakat magához vonzhat.
–9–
Fontos információk
VIGYÁZAT
• Tisztítás előtt húzza ki a töltőt a hálózati csatlakozóból.
Törölje le a készüléket egy puha ruhadarabbal. A
tisztításhoz ne használjon súrolószert sem vegyszert
például benzint vagy hígítót. Ne használjon folyékony
vagy aeroszolos tisztítószert.
• A készülék üzemeltetésekor a hálózati csatlakozó
aljzatnak a készülék közelében, könnyen elérhetőnek
kell lennie.
• Soha ne tegye a készüléket radiátor vagy hasonló
hőforrás mellé vagy fölé.
• Csak az ebben az útmutatóban megadott hálózati
adaptert, akkumulátort és töltőt használja.
• Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat.
Szabaduljon meg a használt akkumulátortól a helyi
előírásoknak megfelelően.
• Ne nyissa fel, ne csonkítsa meg az akkumulátort! Az
akkumulátorból kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve
bőr- vagy szemsérüléseket okozhat. Ha az elektrolit a
szájon át a szervezetbe jut, mérgezést okozhat.
• Különös gonddal kezelje az akkumulátorokat, nehogy
rövidre zárják olyan elektromos vezetők, mint pl. egy
gyűrű, karkötő vagy kulcs. Az akkumulátor és/vagy a
vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
• Csak az ebben a használati útmutatóban leírt
utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltse a
készülékhez mellékelt, illetve a használathoz előírt
akkumulátort.
• Robbanásveszély léphet fel, ha az akkumulátort nem
megfelelően cseréli.
• Ne helyezzen a töltőre fémtárgyakat, pl. pénzérmét vagy
gyűrűt. Ezek felforrósodhatnak, és ha megérinti őket,
megégetheti magát.
Megjegyzés
Ez a telefonkészülék digitális jelek segítségével
kommunikál, amit nehéz lehallgatni. Mégis fennáll a
lehetősége, hogy a jeleket egy külső fél esetleg lehallgatja.
– 10 –
Fontos információk
Fontos tanácsok a Ni-MH akkumulátorok megfelelő használatához és töltéséhez
Az akkumulátorok, konstrukciójuknál fogva, használatnak
és kopásnak vannak kitéve. Az akkumulátor élettartama
függ a helyes karbantartástól is. A legfontosabb tényező a
töltés és kisütés. Ha az akkumulátor élettartamát a lehető
leghosszabbra kívánja növelni, akkor vegye figyelembe az
alábbiakat.
A Ni-MH akkumulátorok rendelkeznek egyfajta memóriával,
a „memória effektussal”. Ha a teljesen feltöltött akkumulátorokat egymás után többször is csak 15 percig használja
a hordozható készülékben, majd azután újratölti őket, akkor
a memória effektus következtében az akkumulátorok kapacitása 15 percre csökken. Ezért Önnek az akkumulátorokat
teljesen ki kell sütnie, azaz használja őket a hordozható
”
készülékben egészen addig, amíg a kijelzőn az „
(akkumulátor) ikon villogni nem kezd. Ezután töltse fel őket
a kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően. A memória
effektus fellépte után csaknem a teljes kapacitást el lehet
érni a Ni-MH akkumulátorok többszöri, egymás utáni
feltöltésével és kisütésével.
A Ni-MH akkumulátorok önkisütők is. Ez az önkisülés függ
a környezeti hőmérséklettől. Az önkisülés 0 °C alatti hőmérsékleten a legalacsonyabb. A nagy légnedvesség és a
magas hőmérséklet kedvez az önkisülésnek. A hosszú
tárolás is önkisüléshez vezet.
Az elhasznált akkumulátort nem szabad hagyományos
szemétként kezelni, mert mérgező nehézfém-hidridet
tartalmaz, ezért újra fel kell dolgozni.
VIGYÁZAT
ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA AZ
AKKUMULÁTORT NEM MEGFELELŐ TÍPUSRA
CSERÉLI. SZABADULJON MEG A HASZNÁLT
AKKUMULÁTOROKTÓL AZ ELŐÍRÁSOKNAK
MEGFELELŐEN.
– 11 –
Fontos információk
A legjobb működés érdekében
Működési tartomány
•
•
•
•
A működési hatótávolság függ irodájának topográfiájától,
az időjárási viszonyoktól és használat körülményeitől,
mert a cellaállomás (CS) és a hordozható készülék
között átvitt jelzések rádióhullámok útján terjednek.
Külső térben általában nagyobb a hatótávolság, mint
épületen belül. Ha akadályok, például falak vannak
jelen, akkor telefonhívásait interferencia zaj zavarhatja.
A hatótávolságot különösen a magas fémpolcok illetve a
vasbeton falak csökkentik le.
A hordozható készülék esetleg nem működik, ha olyan
helyen használja, amely az épület szerkezetétől
függően, túlságosan távol van a cellaállomástól (CS).
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jobb
hívásminőség érdekében a hordozható készüléket az
aljánál fogja meg. Az antenna a hordozható készülék
felső felében helyezkedik el.
Zaj
Véletlenszerű zaj vagy interferencia léphet fel olyan elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök miatt, mint például
egy hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, telefax, TV, rádió
vagy személyi számítógép. Ha a zaj befolyásolja telefonhívásait, vigye távolabb hordozható készülékét a többi
elektromos berendezéstől.
Környezet
•
•
•
•
•
Tartsa távol a készüléket fűtőberendezésektől és olyan
elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek
és motorok. Ezek a zajforrások befolyásolhatják a
készülék teljesítőképességét.
Ne helyezze el a készüléket olyan helyiségben, ahol a
hőmérséklet alacsonyabb, mint 5 °C vagy magasabb,
mint 40 °C.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon 10 cm szabad
helyet a készülék körül.
Kerülje az olyan környezetet is, ahol a készüléket túlzott
füst, por, nedvesség, mechanikai rázkódás, ütődés vagy
közvetlen napfény éri.
A készüléket úgy terveztük meg, hogy azt szabályozott
környezeti hőmérsékleti és relatív légnedvességi
viszonyok mellett kell telepíteni és üzemeltetni.
– 12 –
Fontos információk
Szokásos gondozás
•
•
•
•
Törölje le a készüléket egy puha ruhadarabbal.
A készülék tisztításához ne használjon súrolószert sem
vegyszert, például benzint vagy hígítót.
Tisztítsa meg rendszeresen a töltő érintkezőit.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki
a hálózati adaptert a fali csatlakozóból (konnektorból).
Elhelyezés
•
•
•
Ne tegyen nehéz tárgyakat a hordozható készülékre és
a töltőre.
Ügyeljen arra, hogy semmi se essen a készülékre, és ne
kerüljön bele folyadék. Ne tegye ki a készüléket erős
füst, por, mechanikai rázkódás vagy ütés hatásának.
Helyezze a töltőt sík felületre. Ha töltőt falra szereli,
telepítse vízszintes helyzetben.
Figyelmeztetés a készülék javításával, eladásával, átruházásával vagy visszaszolgáltatásával
kapcsolatban
•
•
Készítsen másolatot az összes fontos adatról (például a
telefonkönyvéről) mielőtt a készüléket javításra küldené.
Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása
érdekében azt javasoljuk, hogy törölje a memóriából az
olyan információkat, mint például a telefonkönyv vagy a
hívásnapló, mielőtt a készüléket eladja, átruházza vagy
visszaszolgáltatja.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Hálózatkimaradás esetén ez a zsinórnélküli telefonkészülék
esetleg nem üzemel. Segélyhívás céljára kérjük, biztosítson
egy olyan telefonkészüléket, amely nem függ a helyi áramszolgáltatástól.
Ha olyan meghibásodás lép fel, amelynek következtében a
készülék belső részei hozzáférhetővé válnak, azonnal
húzza ki a hálózati adaptert, és küldje vissza a készüléket a
forgalmazóhoz.
•
A készülék tervezésekor célunk volt, hogy hívóbillentyűzetének és gombjainak elhelyezése segítse a gyengénlátókat.
– 13 –
Fontos információk
Ez az eszköz egy 1880 MHz – 1900 MHz frekvenciasávban
működő, DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Továbbfejlesztett digitális zsinórnélküli
távközlés) hordozható készülék.
Jelen készülék használata általánosan megengedett az
összes EU tagállamban.
Ezt a terméket kizárólag egy Panasonic alközponthoz való
csatlakozásra terveztük.
A Panasonic Communications Company (U.K.) kijelenti,
hogy ez a berendezés megfelel a rádióberendezésekről és
az elektronikus hírközlő végberendezésekről (R &TTE)
szóló 1999/5/EC irányelv által előírt alapvető követelményeknek és más vonatkozó rendelkezéseinek. Az ebben a
kézikönyvben leírt, vonatkozó Panasonic termékek megfelelőségi nyilatkozata letölthető az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képviselettel:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
– 14 –
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531,
Japan
Szerzői jog:
Jelen kézikönyv szerzői jogával a Panasonic Communications Co., Ltd. rendelkezik, és kizárólag belső használatra
nyomtatható ki. Ettől a felhasználástól eltekintve, a szerzői
jogra vonatkozó törvények értelmében, a kézikönyv
egészének vagy akár csak egy részének bármilyen más
formában való reprodukálása tilos a Panasonic Communications Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül.
© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009
PSQX4978ZA-VB KK0409KH0 (CE) (Ver. 0.03)
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement