Panasonic KXTDA100D Használati utasítások

Add to my manuals
240 Pages

advertisement

Panasonic KXTDA100D Használati utasítások | Manualzz
Felhasználói kézikönyv
Hibrid IP alközpont
Típusszám:
KX-TDA100D
Köszönjük, hogy megvásárolta a Panasonic hibrid IP alközpontot.
Mielőtt csatlakoztatná az alközpontot, kérjük olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg,
mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
KX-TDA100D: PMPR szoftver fájl verzió 5.1000 vagy újabb
Kiemelkedő szolgáltatások
Kiemelkedő szolgáltatások
IP kommunikáció
Egyszerű használat
Ez az alközpont számos IP telefon, például
®
Bluetooth zsinórnélküli kézibeszélős KX-NT300
sorozat használatával támogatja az IP
kommunikációt.
Ha olyan Panasonic telefonkészülékeket használ,
amelyek rendelkeznek Navigátor gombbal és kijelzővel, akkor Ön a kívánt szolgáltatást egyszerű
módon érheti el. Ha a készülék tartalmaz jelzőlámpát, akkor segítségével a beérkező hívásról
illetve a várakozó üzenetről is tudomást szerezhet.
IP
rendszerkészülék
Navigátor gomb
IP szoftvertelefon
Forduljon a forgalmazóhoz.
1.1.
Üzenet/Csengetés lámpa
Mielőtt a telefonokat üzemeltetné (16. oldal)
Zsinórnélküli rendszer
Beépített egyszerűsített hangüzenet
Az alközpont opcionálisan támogatja a Hordozható
készülékek (PS) rendszerét. A PS-ek más, vezetékes telefonkészülékekkel együtt használhatók az
alközpontban.
Beállíthatja, hogy a rendszer a bejövő hívásokat az
Ön saját üzenetfiókjába irányítsa tovább, és a
hívók hangüzenetet hagyhassanak, amikor Ön nem
tudja fogadni a hívásukat.
Halló, ez a 204-es
mellékállomás.
Kérem hagyjon
üzenetet.
1.8.11. A párhuzamosan csatlakoztatott telefonkészülék csengetésének beállítása
(Párhuzamos telefon csatlakoztatás) (135.
oldal)
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM]) (100. oldal)
Hangposta integráció
Call Center
Az alközpontban Bejövő híváselosztási csoportok
(ICD csoportok) hozhatók létre, amelyek segítségével külső ügyfelek nagyszámú hívása fogadható.
Egy mellékállomás felügyelőként működet, és megfigyelheti a csoport többi tagját.
01 ICD
Ha nem tudja fogadni hívásait, akkor átirányíthatja
azokat a hangposta rendszerre, hogy a hívók
üzenetet hagyhassanak az Ön postafiókjában.
csoport
Ügyfelek
02 ICD
csoport
Sorbanállás
1.9. A Call Center használata (137. oldal)
2
Felhasználói kézikönyv
1.10.5. Ha az alközponthoz hangposta rendszer
csatlakozik (149. oldal)
Kiemelkedő szolgáltatások
PC telefon / PC konzol
Ez az alközpont támogatja a PC telefont/PC
konzolt, ha számítógépe egy USB interfészen át,
adott Panasonic telefonokhoz csatlakozik. A PC
telefon/ PC konzol alközpontjának korszerű
vezérlését és megfigyelését teszi lehetővé.
Hívásrészletező
(Részletes egyéni számla – SMDR)
Az alközpont az alábbi információkat képes tárolni
és kinyomtatni: a hívás dátuma, időpontja, a mellékállomási hívószáma, a tárcsázott szám, a hívás
időtartama stb.
PC
Forduljon a forgalmazóhoz.
Forduljon a forgalmazóhoz.
Ebben az útmutatóban,
Az alábbi rövidítéseket használjuk:
Kijelzős PT → Kijelzős rendszerkészülék
DPT → Digitális rendszerkészülék
IP-PT → IP rendszerkészülék
PS → Hordozható készülék
PT → Rendszerkészülék
SLT → Hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék
Az egyes típusszámok nem tartalmazzák a végükön lévő, a felhasználási területre vonatkozó
karaktereket.
Az alábbi ikonokat használjuk a leggyakrabban:
Tanácsok
Feltételek
Figyelmeztetés
Áramkimaradás esetén a csatlakoztatott telefonkészülékek esetleg nem működnek. Kérjük, hogy
segélykérő telefonként biztosítsanak egy külön, a helyi tápellátástól független telefonkészüléket.
Mielőtt csatlakoztatná ezt a berendezést, kérjük ellenőrizze, hogy a tervezett környezet biztosítva
van-e. A megfelelő teljesítőképesség nem garantált az alábbiakra:
– a berendezéshez csatlakoztatott összes eszközzel való együttműködés és kompatibilitás
– a távközlési társaságok által, a kapcsolódó hálózatokon keresztül biztosított szolgáltatások
megfelelő működése és a velük való kompatibilitás
MEGJEGYZÉSEK
Néhány opcionális hardver, szoftver és szolgáltatás egyes országokban/körzetekben nem áll
rendelkezésre. Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon a hivatalos Panasonic
forgalmazóhoz.
Ez az útmutató arról nyújt alapvető információt, hogy a rendszerkészülékekről (PT-kről), hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékekről (SLT-kről), hordozható készülékekről (PS-ekről) és Kezelői
(DSS) konzolokról hogyan lehet elérni az általánosan használt alközponti funkciókat. Ha az egyes
szolgáltatásokról vagy beállításokról részletesebb információra van szüksége, forduljon a
forgalmazóhoz.
Ebben a kézikönyvben sokféle rendszerkészülék található, melyek az alábbiak:
– IP rendszerkészülék (IP-PT)
– Digitális rendszerkészülék (DPT)
– Rendszerkészülék kijelzővel (Kijelzős PT)
Felhasználói kézikönyv
3
Kiemelkedő szolgáltatások
A „PT” az összes, fenti rendszerkészülék általános neve. Ha egy alközponti szolgáltatás csak adott
típusú rendszerkészülékeken használható, például az IP-PT-ken, akkor a használható telefon
típusok világosan jelezve vannak.
Ennek az útmutatónak a tartalma egy adott, az útmutató címlapján jelzett szoftver verziójú
alközpontra vonatkozik. Alközpontja szoftver verziójának ellenőrzéséhez forduljon a
forgalmazóhoz.
Az IP-PT mellékállomások foglalttá válhatnak, és Ön a hálózat állapotától függően esetleg nem tud
hívásokat kezdeményezni vagy fogadni.
A berendezés műszaki adatait minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk.
4
Felhasználói kézikönyv
Kiemelkedő szolgáltatások
Biztonsági és életvédelmi figyelmeztetések
Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói kézikönyvben lévő biztonsági és életvédelmi figyelmeztetéseket, hogy elkerülje a felhasználók illetve mások veszélyeztetését, és elkerülje az anyagi károkat.
A figyelmeztetések a sérülésnek illetve kárnak megfelelően, alábbi osztályokba sorolhatók:
FIGYELMEZTETÉS
Ez a figyelmeztetés azt jelenti, hogy a helytelen használat súlyos sérülést
vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT
Ez a figyelmeztetés azt jelenti, hogy a helytelen használat kisebb sérülést
vagy anyagi kárt okozhat.
Védjegyek
• A Bluetooth® szó és logo a Bluetooth SIG Inc. tulajdona, amelyet a Panasonic Corporation
licencengedéllyel használ.
• Az ebben az útmutatóban található, összes, egyéb védjegy az adott kereskedelmi védjegy
birtokosainak saját tulajdona.
Felhasználói kézikönyv
5
Fontos biztonsági és életvédelmi tájékoztató
Fontos biztonsági és életvédelmi tájékoztató
Amikor használja ezt a berendezést, egy esetleges tűz keletkezése illetve egy áramütés vagy
személyi sérülés kockázatának elkerülése érdekében az alábbiakban felsorolt alapvető biztonsági
intézkedéseket mindig be kell tartania:
Ne használja ezt a berendezést víz mellett, például fürdőkád, mosdókagyló, konyhai mosogató,
öblítő stb. mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban, illetve úszómedence közelében is.
Viharos időben lehetőleg ne használja a vezetékes telefonokat. Egy villámlás áramütést okozhat,
még ha távolabb csap is be.
Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!
6
Felhasználói kézikönyv
Fontos információ
Fontos információ
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!
FIGYELMEZTETÉS
BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Az összes telefonberendezéshez
Ezt a berendezést csak szakképzett szerviz szakember telepítheti és szervizelheti. A berendezést
a vásárláskor kapott állapotában kell használni, nem szabad szétszerelni, sem módosítani. A
szétszerelés illetve módosítás tüzet, áramütést vagy a berendezés károsodását okozhatja.
Egy esetleges tűz keletkezése illetve egy áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a
berendezést eső illetve semmilyen más nedvesség hatásának. Vigyázzon, hogy a berendezésre
ne fröccsenjen víz, olaj vagy más folyadék, mert az áramütéshez vezethet, és leronthatja a
berendezés teljesítményét.
Kövesse a berendezésen található összes figyelmeztetést és utasítást.
Ne helyezze el ezt a berendezést instabil felületen, mert ha leesik, súlyos károk keletkezhetnek benne.
A berendezés üzemeltetéséhez csak a címkéjén megjelölt tápfeszültséget használja. Ha nem
biztos az otthonában levő tápfeszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a helyi
elektromos társasággal.
Egyes berendezéseket biztonsági okokból hárompontos, földelt csatlakozóval látják el. Ha nincs
ilyen aljzata, szereltessen be egyet. Ne akadályozza meg a földelt csatlakozó rendeltetését a
csatlakozó megrongálásával. A készülék teljes feszültségmentesítése csak a hálózati kábel fali
csatlakozóból történő kihúzásával valósul meg.
Semmit ne tegyen a tápkábelre. Olyan helyre tegye a berendezést, ahol a kábelre senki sem léphet rá.
Ne terhelje túl a fali csatlakozót és a hosszabbító zsinórokat, mert ezzel tüzet vagy áramütést okozhat.
Rendszeresen tisztítsa meg az összes berendezést. A túlzott por tüzet vagy áramütést okozhat, és
leronthatja a berendezés teljesítményét.
Húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból és kérje a szerviz segítségét, ha az alábbiak közül
valamelyik előfordul:
a. Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó megsérült illetve kikopott.
b. Ha folyadék ömlött a berendezésbe.
c. Ha a berendezést eső vagy víz érte.
d. Ha a berendezés nem megfelelően működik a használati utasításban leírtak betartása mellett.
Csak a használati utasításban megtalálható kezelőszerveket állítsa be. A nem megfelelő
beállítás meghibásodást okozhat, és még egy szakembernek is gyakran sok időbe telik, mire a
berendezést újra működőképessé teszi.
e. Ha a berendezés leesett vagy sérülés érte.
f. Ha a berendezés teljesítménye jól érzékelhető változást mutat.
Az alközponthoz
Ha olyan meghibásodás lép fel, amelynek eredményeképpen a berendezés belső részei hozzáférhetővé válnak, azonnal húzza ki a hálózati kábelt, és küldje vissza a berendezést a forgalmazóhoz.
Húzza ki a berendezést a konnektorból, ha füstöt észlel, kellemetlen szagot érez vagy szokatlan
hangot hall. Ezek a körülmények tüzet vagy áramütést okozhatnak. Amennyiben a berendezés már
nem füstöl, vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szakszervizzel.
Ez a berendezés háromeres, földelt csatlakozóval rendelkezik, amelynek külön, földelő kivezetése
van. Biztonságtechnikai okból ez a csatlakozó csak olyan, földelt, hálózati dugaszaljzatba
illeszkedik, amely a vonatkozó előírásoknak megfelelően lett telepítve.
Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a berendezés nyílásaiba, mert veszélyes feszültségű
pontokhoz érhet, illetve rövidre zárhat alkatrészeket, amivel tüzet vagy áramütést okozhat.
Felhasználói kézikönyv
7
Fontos információ
Az akkumulátorokat ne dobja tűzbe, mert felrobbanhatnak. A használt akkumulátoroktól a helyi
előírásoknak megfelelően kell megszabadulnia.
VIGYÁZAT
BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Az összes telefonberendezéshez
A berendezést óvni kell a portól, a párától, a magas (40 °C feletti) hőmérséklettől és a rázkódástól;
ne tegye ki közvetlen napfénynek sem.
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóból. Törölje le egy puha ruhadarabbal. A
ház tisztításához ne használjon benzint, hígítót vagy hasonló oldószert, sem súrolószert. Ne
használjon folyékony illetve aeroszolos tisztítószereket.
Az alközponthoz
A berendezés áthelyezésekor a távközlési összeköttetéseket a hálózati csatlakozás megszüntetése
előtt kell eltávolítania. Az áthelyezés után először a hálózati kábelt csatlakoztassa, majd azután
csatlakoztassa újra a távközlési összeköttetéseket.
A hálózati kábel használatos fő megszakító eszközként, ezért biztosítsa, hogy a dugaszalj a
berendezés mellett, könnyen hozzáférhető helyen legyen elhelyezve.
A szekrény elején, hátsó oldalán és alján található rések és nyílások a szellőzést szolgálják és védik
a berendezést a túlmelegedés ellen, ezért nem szabad azokat eltömíteni vagy letakarni. Soha ne
takarja le a berendezés nyílásait oly módon, hogy egy ágyra, kanapéra, takaróra vagy más, hasonló
felületre helyezi. Soha ne tegye a berendezést radiátor vagy hasonló hőforrás mellé vagy fölé. A
berendezést nem szabad beépített helyre telepíteni, kivéve, ha a megfelelő szellőzés biztosított.
Ha a berendezést a továbbiakban már nem használja, okvetlenül szerelje le a falról.
A berendezés sztatikus elektromosságtól való megóvása érdekében ne érintse meg kézzel az
alközpont egyik csatlakozóját sem.
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ha az alközpontot biztonságosan és hibamentesen kívánja használni, be kell tartania az alábbi
biztonsági előírásokat. Ha ezeket nem veszi figyelembe, az a következőket okozhatja:
A felhasználói információk elvesztését, kiszivárgását, hamisítását vagy eltulajdonítását.
Az alközpontnak egy kívülálló fél általi illetéktelen használatát.
A szolgáltatásoknak egy kívülálló általi megzavarását vagy felfüggesztését.
Mit értünk Felhasználói információ alatt?
A felhasználói információ definíciója a következő:
1. Az SD memóriakártyán tárolt információ:
Telefonkönyv adatok, felhasználói azonosítók (ID), rendszerbeállítási adatok, jelszavak (felhasználói/
rendszergazda/telepítő), személyi azonosítási számok (PIN kódok) stb.
2. Az alközponttól egy PC-re vagy egy más, külső készülékre küldött információ:
Telefon hívásadatok (beleértve a külső felek telefonszámait), hívásdíj adatok stb.
Biztonsági előírások
1. Az SD memóriakártya tartalmazza az alközpont összes folyamatához szükséges szoftvert és az
összes felhasználói adatot. Ezt egy kívülálló nagyon könnyen kiveheti az alközpontból, és elviheti.
Ezért az adatok kiszivárgásának megakadályozása érdekében ne engedje, hogy jogosulatlan
személyek az alközponthoz férjenek.
2. Mindig készítsen biztonsági másolatot az SD memóriakártyán tárolt adatokról. A részletekkel
kapcsolatosan forduljon a forgalmazóhoz.
3. Az Internetről történő illegális hozzáférés megakadályozására működtessen egy tűzfalat.
4. Az alközponthoz való jogosulatlan hozzáférés és az esetleges visszaélések elkerülése érdekében
nyomatékosan ajánljuk a következők betartását:
a. Tartsa titokban a jelszót.
b. Válasszon bonyolult, találomra kiválasztott, nehezen kitalálható jelszót.
c. Adott időközönként változtassa meg a jelszót.
8
Felhasználói kézikönyv
Fontos információ
5. Hajtsa végre az alábbiakat, amikor az alközpontot javításra küldi, vagy átadja egy külső
személynek:
a. Készítsen biztonsági másolatot az SD memóriakártyán tárolt adatokról.
b. Használjon SD formázót, formattálja az SD memóriakártyát, hogy az adatokat ne lehessen
kinyerni róla.
6. Az adatok kiszivárgásának megakadályozására, tegye az SD memóriakártyát fizikailag
használhatatlanná mielőtt megszabadulna tőle.
7. Amikor felhasználói információt küld egy PC-re vagy más külső eszközre, az adott információ
titkosságának megőrzése a felhasználó felelőssége. Mielőtt megszabadul a PC-től illetve az egyéb
külső eszköztől, a merevlemez formázásával és/vagy fizikailag használhatatlanná tételével
biztosítsa, hogy az adatokat ne lehessen visszanyerni belőlük.
Megjegyzés
BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Az összes telefonberendezéshez
Olvassa végig figyelmesen az összes utasítást.
Az alközponthoz
Tartsa távol a berendezést a fűtőberendezésektől és az olyan elektromos zajt keltő eszközöktől,
mint pl. a fénycsövek, motorok és televíziókészülékek. Ezek a zajforrások befolyásolhatják az
alközpont teljesítőképességét.
Ha bármilyen probléma adódik a külső célállomások felé kezdeményezett hívásoknál, kövesse ezt
az eljárást a fővonalak ellenőrzéséhez:
1. Szüntesse meg az alközpont és az összes fővonal csatlakozását.
2. Csatlakoztasson biztosan jól működő, hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékeket (SLT-ket)
az adott fővonalakra.
3. Az SLT-k segítségével kezdeményezzen hívást egy külső célállomásra.
Ha a hívást nem lehet rendben lebonyolítani, valami probléma lehet azzal a fővonallal, amelyhez
az SLT csatlakozik. Vegye fel a kapcsolatot a telefontársasággal.
Ha az összes SLT megfelelően működik, az alközponttal lehet probléma. Ne csatlakoztassa ismét
a berendezést a fővonalakhoz mindaddig, amíg alközpontját meg nem javította egy Panasonic
márkaszerviz.
Megjegyzés
BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Az összes telefonberendezéshez
Soha ne próbáljon meg semmiféle vezetéket, tűt stb. bedugni a berendezés szellőző illetve egyéb
nyílásaiba.
Fontos figyelmeztetés!
Felhívjuk a figyelmét, hogy a DISA üzemmód rendelkezik olyan funkcióval, melynek révén az alközpontot
valamely külső fővonalról felhívó fél ugyanolyan szolgáltatásokat vehet igénybe, mintha a rendszeren
belüli mellékállomás lenne, azaz a külső állomásról, de az alközponton keresztül kimenő hívásokat
kezdeményezhet.
Az alközpontok, megfelelő programozás illetve beállítás esetén lehetőséget nyújtanak arra, hogy kimenő
hívást csak a beállított titkos kód megadása után lehessen kezdeményezni, vagy egyáltalán ne lehessen
ezt a szolgáltatást használni. Ezáltal az alközpontba történő illetéktelen behatolás, a fővonalak jogosulatlan használata, és az ennek következtében felmerülő kár lehetősége minimálisra korlátozható.
Amennyiben Ön használja a DISA szolgáltatást, a fentiek alapján szeretnénk felhívni szíves figyelmüket
arra, hogy az esetleges számlaviták, az illetéktelen behatolás és az ennek következtében felmerülő, másra
át nem hárítható károk megelőzése érdekében a beállításokat minden esetben a legnagyobb gondossággal
végezzék és ellenőrizzék le az alközpont üzembe helyezőjével.
Felhasználói kézikönyv
9
Figyelem
Figyelem
Amikor Panasonic típusú rendszerkészüléket (PT) használ, csak a megfelelő Panasonic
kézibeszélőt használja.
A KX-DT301/KX-T7601 USB modullal szállított PC telefon (ingyenes licenc verzió)
felhasználóknak:
A PC telefon szoftver összes szolgáltatása rendelkezésre áll a telepítés dátumától számított 90
napig. A periódus lejárta után a működtető képernyőn az alábbi gombok elérhetetlenné válnak:
– Recording (Felvétel)
– TAM (Üzenetrögzítő)
– Voice Memo (Emlékeztető [memo] hangüzenet)
– Text Memo (Szöveges emlékeztető [memo])
– Speed (Sebesség)
A kipróbálási időszak után a megfelelő szolgáltatások használatához kérjük, vásárolja meg a
KX-TDA0350 (PC telefon, 5 licenc) berendezést.
Csak európai unióbeli felhasználók számára
Tájékoztató a felhasználók számára a régi berendezések és használt elemek begyűjtéséről és
ártalmatlanításáról
Ha ezek a szimbólumok szerepelnek a termékeken és/vagy a mellékelt
dokumentumokon, az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad
keverni az általános háztartási szeméttel.
A helyes kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsák a régi
termékeket és a használt akkumulátorokat az elérhető, kijelölt gyűjtőhelyekre, a hazai
törvényeknek valamint a 2002/96/EC és 2006/66/EC irányelvnek megfelelően.
Ezeknek a termékeknek és akkumulátoroknak a megfelelő ártalmatlanításával segít
megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti a környezetre és az egészségre
esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a hulladékok helytelen kezelése egyébként
okozhat.
Ha a régi termékek és a használt akkumulátorok begyűjtésére és újrahasznosítására
vonatkozó, további információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
helyhatósággal, a legközelebbi hulladékhasznosítási szervvel vagy azzal a
forgalmazóval, ahol az árucikkeket vásárolta.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén
büntetést szabhatnak ki.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük,
lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy szállítójával további információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban az Európai Unión kívüli országok
esetében
Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Amennyiben ezeket a
termékeket kívánja ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve
kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
Megjegyzés az elem szimbólumhoz (az alsó két szimbólum példa):
Ez a szimbólum esetleg együtt használatos a kémiai szimbólummal. Ebben az esetben
teljesíti a vonatkozó kémiai irányelvben foglaltakat.
10
Rövid telepítési útmutató
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1. 5.
1.5.1.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
Működés ............................................................................................15
Mielőtt a telefonokat üzemeltetné...............................................................................................16
Mielőtt a telefonokat üzemeltetné ................................................................................................16
Hívások kezdeményezése ...........................................................................................................29
Alapvető hívásfajták .....................................................................................................................29
Tárcsázás egyszerű módon .........................................................................................................34
Ismételt hívás (Újratárcsázás) .....................................................................................................37
Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik ......................................................................38
ISDN szolgáltatások elérése (Hozzáférés az ISDN szolgáltatásokhoz) ......................................46
A hívásjelzési mód megváltoztatása (Átkapcsolható hívásjelzés – csengetéssel /
beszédhanggal)............................................................................................................................47
Hívás korlátozások nélkül ............................................................................................................48
A hívott fél közvetlen elérése bejövő fővonali hívásnál (DTMF beválasztás [DISA])...................49
Telefonjának beállítása egy másik mellékállomásról vagy a DTMF beválasztás
segítségével (Beállítás távvezérléssel)........................................................................................52
Hívások vétele ..............................................................................................................................53
Hívások fogadása ........................................................................................................................53
Hívásfogadás a kézibeszélő felemelése nélkül (Hangostelefon üzemmódú hívásfogadás) .......54
Egy másik mellékállomást csengető hívás átvétele (Hívásátvétel) .............................................55
Külső hangszórón jelentkező hívás fogadása (Fővonali hívás fogadása bármelyik
mellékállomásról [TAFAS]) ...........................................................................................................56
Az Answer/Release (Hívásfogadás/Bontás) gomb használata....................................................57
A rosszakaratú hívók azonosítása (Rosszakaratú hívás azonosítás [MCID]) .............................59
Beszélgetés közben .....................................................................................................................60
Hívás átadása (Hívásátadás).......................................................................................................60
Hívás tartásba tétele ....................................................................................................................64
Beszélgetés két féllel felváltva (Partnerváltogatás) .....................................................................68
Jelentkezés várakozó hívásra......................................................................................................70
Több résztvevős beszélgetés ......................................................................................................75
Némítás ........................................................................................................................................84
Behallgatás engedélyezése mások számára (Kihangosítás felemelt kézibeszélő mellett).........85
A fejbeszélő használata (Fejbeszélős üzemmód)........................................................................86
A PDN/SDN (Elsődleges hívószám/Másodlagos hívószám) gomb használata......................88
Elsődleges hívószám (PDN)/Másodlagos hívószám (SDN) mellékállomás ................................88
Mielőtt elhagyná helyét................................................................................................................92
Hívások átirányítása.....................................................................................................................92
Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM]) (csak a
KX-TDA30 típusnál) ...................................................................................................................100
Az Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén (Üzenethagyási lehetőség) ...................... 111
Annak megakadályozása, hogy mások használják az Ön telefonját (Mellékállomás lezárása)....113
Hangbemondás kezdeményezése / Jelentkezés hangbemondásra .....................................115
Személykeresés.........................................................................................................................115
Jelentkezés személykeresésre / Személykeresés letiltása .......................................................117
Hangbemondás kezdeményezése és több résztvevős beszélgetés (közvetítéssel).................118
Telefonjának beállítása az Ön igényeinek megfelelően .........................................................121
Az időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés) ........................................................................121
A bejövő hívások elutasítása (Hívásvédelem /„Ne zavarj” [DND]).............................................123
Várakozó hívás jelzés vétele (Várakozó hívás jelzése / Érkező hívás bejelentése felemelt
kézibeszélő mellett [OHCA] / „Kezelői” OHCA) .........................................................................127
Az Ön telefonszámának megjelenítése a hívott fél és a hívó fél telefonjának kijelzőjén
(hívó / kapcsolt vonal azonosságának megjelenítése [CLIP / COLP]) ......................................128
Felhasználói kézikönyv
11
Tartalomjegyzék
1.8.5.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.8.
1.8.9.
1.8.10.
1.8.11.
1.8.12.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.
1.11.
1.11.1.
1.11.2.
1.12.
1.12.1.
1.13.
1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
3.
Az Ön telefonszáma megjelenítésének letiltása a hívó fél telefonjának kijelzőjén (Kapcsolt
vonal azonosságának korlátozása / tiltása [COLR]) ................................................................. 129
Az Ön telefonszáma megjelenítésének letiltása a hívott fél telefonjának kijelzőjén (Hívó
vonal azonosságának korlátozása / tiltása [CLIR]) ................................................................... 130
Az Ön hívásába való belépés megtiltása (Befigyelés letiltása) ................................................ 131
A háttérzene bekapcsolása (BGM) ........................................................................................... 132
Vonalának védelme a jelzőhangoktól (Adatvonal biztosítás).................................................... 133
Az időszolgálat állapotának ellenőrzése ................................................................................... 134
Hordozható készülékének (PS) párhuzamos használata egy vezetékes telefonnal (Zsinórnélküli kiegészítő berendezés ívpont [XDP] párhuzamos üzemmódja).................................... 135
A szolgáltatások beállításainak törlése mellékállomásán (Mellékállomási beállítások
törlése) ...................................................................................................................................... 136
A Call Center használata........................................................................................................... 137
Kilépés egy bejövő híváselosztási csoportból (Log-in / Log-out, Tranzakció [Ügyviteli idő]).... 137
Egy bejövő híváselosztási csoport hívásállapotának megfigyelése és vezérlése (Bejövő
híváselosztási csoport figyelése) .............................................................................................. 140
Várakozó hívás átirányítása (Manuális várólista újrairányítása)............................................... 143
A felhasználó által biztosított berendezések használata....................................................... 144
Ha kaputelefont / ajtónyitót csatlakoztatott................................................................................ 144
Ha külső jelfogót csatlakoztatott................................................................................................ 146
Ha külső érzékelőt csatlakoztatott............................................................................................. 147
Ha fölérendelt alközpontot csatlakoztatott ................................................................................ 148
Ha az alközponthoz hangposta rendszer csatlakozik ............................................................... 149
Adminisztratív szolgáltatások.................................................................................................. 154
Telefonok használata hotel-típusú környezetben (Vendéglátási szolgáltatások)...................... 154
Információ rögzítése előre programozott üzenetek segítségével (Üzenetek kinyomtatása) .... 161
Miután új helyre költözött az irodában.................................................................................... 162
Az Ön előző mellékállomási beállításainak használata (Átvitt mellékállomás) ......................... 162
Kijelzős rendszerkészülék használata .................................................................................... 163
A hívásnapló használata ........................................................................................................... 163
A telefonkönyvek használata..................................................................................................... 166
Rendszerszolgáltatások elérése (Hozzáférés a rendszerszolgáltatásokhoz)........................... 173
Rendszerfelelősi műveletek........................................................... 175
Vezérlő szolgáltatások .............................................................................................................. 176
Mellékállomás vezérlése ........................................................................................................... 176
Az Időszolgálat üzemmód vezérlése......................................................................................... 177
A Korlátozási szint vezérlése (Tárcsázási hang átadás)........................................................... 179
Külső háttérzene bekapcsolása (Háttérzene [BGM] – külső) ................................................... 180
Kimenő üzenetek (OGM) (Bejelentkező szövegek/Üdvözlések) felvétele................................ 181
Elérhetetlen fővonal lefoglalásának engedélyezése felhasználók számára (Trönk
kiszúrás) .................................................................................................................................... 183
Hálózati közvetlen állomásválasztás (NDSS) figyelés megszüntetése .................................... 184
Telefonjának és alközpontjának egyéni beállításai ..................... 185
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
Telefonjának egyéni beállításai (Mellékállomás programozása) .......................................... 186
Telefonjának egyéni beállításai (Mellékállomás programozása)............................................... 186
A programozási üzemmód beállításai ....................................................................................... 188
A gombok egyéni beállításai ..................................................................................................... 198
Rendszerfelelősi programozás ................................................................................................ 203
Programozási információ .......................................................................................................... 203
Rendszerfelelősi programozás.................................................................................................. 204
Alközpontjának egyéni beállításai (Rendszerprogramozás) ................................................ 206
Programozási információ .......................................................................................................... 206
Rendszerprogramozás .............................................................................................................. 209
12
Felhasználói kézikönyv
Tartalomjegyzék
4.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.3.1.
Függelék ..........................................................................................213
Hibakeresés ................................................................................................................................214
Hibakeresés ...............................................................................................................................214
Szolgáltatás hívószámok táblázata ..........................................................................................218
Szolgáltatás hívószámok táblázata............................................................................................218
Mi ez a hang?..............................................................................................................................228
Mi ez a hang?.............................................................................................................................228
Tárgymutató............................................................................................233
Felhasználói kézikönyv
13
Tartalomjegyzék
Ez az oldal szándékosan maradt üresen.
14
Felhasználói kézikönyv
1. fejezet
Működés
Ez a fejezet lépésről lépésre mutatja meg Önnek az
egyes szolgáltatások használatát. Olvassa el ezt a
fejezetet, hogy alközpontjának számos, hasznos
szolgáltatásával megismerkedhessen.
Felhasználói kézikönyv
15
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
Milyen típusú telefonkészülékek alkalmazhatók?
Ön Panasonic IP rendszerkészüléket (IP-PT) (pl. KX-NT346 vagy KX-NT366) és hagyományos,
kéthuzalos telefonkészüléket (SLT), például tárcsás készüléket, vagy Panasonic rendszerkészüléket
(PT) is használhat, például a KX-T7636 vagy KX-DT346 típust. Használhat Panasonic hordozható
készüléket (PS) is, pl. KX-TCA255 típust. A szolgáltatásokat az alkalmazott telefonkészülék típusától
függően vegye igénybe. Ha speciális funkciógombbal, például
(Újratárcsázás) gombbal vagy
kijelzővel (Kijelzős-PT) vagy mindkettővel ellátott Panasonic rendszerkészüléket használ, akkor az
egyszerű programozás érdekében követheti a gomb működtetéseket, illetve a kijelző üzeneteit.
Ha megnövelt kijelzőjű telefonkészüléket használ (pl. KX-NT346 vagy KX-T7636) akkor a szolgáltatások használatához követheti a kijelzett üzeneteket. Ha telefonkészülékén nincsenek funkciógombok és/vagy kijelző, akkor Ön az alközpontot a szolgáltatások hívószámának beadásával
működtetheti. Kövesse az Ön telefonkészülékéről elérhető működtetést. Ha kezelői konzolt használ,
akkor a kezelőn lévő gombokat ugyanúgy használhatja, mint a hozzá csatlakozó rendszerkészülék
gombjait.
Ha olyan Panasonic rendszerkészüléket használ,
amelyiken nincs funkciógomb, akkor a nem
használt rugalmas gombok egyikét átprogramozhatja a kívánt funkcióra. Kérjük olvassa el a
„3.1.3. A gombok egyéni beállításai” című
fejezetet.
Hordozható készülékének (PS) bejelentkezése (regisztráció)
Önnek hordozható készülékével még az első használat előtt be kell jelentkeznie az alközpontban, és
rendszerprogramozással meg kell határoznia mellékállomási hívószámát. A hordozható készüléke
mellékállomási hívószámának ellenőrzéséhez olvassa el a „3.1.2. A programozási üzemmód
beállításai” fejezetben lévő táblázatban „Az Ön mellékállomására vonatkozó információ” sort.
Szolgáltatás hívószámok
Bizonyos szolgáltatások működtetéséhez Önnek be kell adnia az előre kijelölt szolgáltatás hívószámot
(és szükség esetén egy további paramétert is).
A szolgáltatás hívószámok két típusát alkalmazzuk:
Rugalmas (programozható) szolgáltatás hívószám
Fix szolgáltatás hívószám
A fix szolgáltatás hívószámok nem változtathatók meg. A könnyebb használat érdekében a rugalmas
hívószámokat azonban más számokra változtathatja. Ha a szolgáltatás hívószámokon változtatni
kíván, forduljon a forgalmazóhoz. Ebben az útmutatóban a szolgáltatások használatának leírásánál a
(gyárilag beállított) alapértelmezésű számokat használjuk.
A rugalmas hívószámokat
-ként (félig sötétített gombként) ábrázoljuk. Ha megváltoztatta a
szolgáltatás hívószámát, akkor használja az újonnan programozott számot. Írja be az új számot a
„4.2.1. Szolgáltatás hívószám táblázatba” (Függelék).
Megjegyzés
A rugalmas szolgáltatás hívószámok alapértelmezett értéke országoktól/körzetektől függően
változhat.
Ha olyan kéthuzalos telefonkészüléket használ, amely nem rendelkezik „¼”
illetve „#” gombbal, akkor nem tudja használni azokat a szolgáltatásokat, amelyek
hívószámukban tartalmazzák a „¼” illetve „#” karaktert.
16
Felhasználói kézikönyv
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
Hangok
Egy szolgáltatás használata közben vagy után a nyugtázáshoz különböző hangokat hall. Ezek
jelentését lásd a „4.3.1. Mi ez a hang?” című fejezetben (Függelék).
Kijelző
Ebben a kézikönyvben találkozhat „a kijelző …” kifejezéssel. Ez a Panasonic rendszerkészülék
kijelzőjét jelenti. Ha telefonkészüléke nem Panasonic gyártmányú, kijelzős rendszerkészülék, akkor az
üzenet nem jelenik meg. Ha Panasonic gyártmányú, kijelzős rendszerkészüléket használ, akkor a
kijelző segítségével ellenőrizheti a beállításokat. Néhány rendszerkészülék segíti is Önt a
szolgáltatások egyszerű elérésében. A működtetéstől függő üzenet jelenik meg rajtuk. Ha a kijelző
oldalán vagy alatt lévő, megfelelő gombot megnyomja, vagy lenyomja a Navigátor gombot, akkor
elérheti a kívánt szolgáltatást. Ezen túlmenően, a rendszerkészülék kijelzőjétől függően, Ön a kijelző
üzeneteit felhasználva veheti igénybe a szolgáltatásokat, illetve kezdeményezhet hívásokat. Kérjük,
olvassa el az „1.13. Kijelzős rendszerkészülék használata” című fejezetet.
Megjegyzés
Ebben a kézikönyvben a kijelzőn megjelenő üzenetek angol (magyar) nyelvűek.
Az Ön mellékállomási hívószáma
Ha kijelzős Panasonic rendszerkészüléket használ, a kijelzőn ellenőrizheti saját mellékállomási
hívószámát. Nyomja le a TRANSFER gombot vagy a Szoftver (S1) gombot, amikor a kézibeszélő a
helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
A Navigátor gomb/Hangerő gomb használata
A Navigátor gombot a kijelző kontrasztjának beállítására, a hangerő szabályozására illetve a kijelzőn a
kívánt adat megkeresésére használhatja. Nyomja le a Navigátor/Hangerő gombot a kívánt irányban. A
kontraszt és a hangerő illetve az adatok az alábbiak szerint változnak:
Navigátor gomb
Hangerő gomb
Fel
(A szint nő)
Fel
(A szint nő)
Bal
Jobb
Le
(A szint csökken)
Le
(A szint csökken)
Korlátozások
Bizonyos szolgáltatások a rendszerprogramozástól és az éppen használt telefonkészülék típusától
függően letilthatók az Ön mellékállomásán.
Az ikonok leírása
Az alábbi ikonok megmutatják Önnek a szolgáltatás elérhetőségét, magyarázatul szolgálnak és
rendelkeznek a szolgáltatások igénybe vételének módjáról.
Felhasználói kézikönyv
17
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
Ez a szolgáltatás nem vehető igénybe hagyományos, kéthuzalos
telefonkészülékről.
A vonatkozó programozáshoz olvassa el a „Programozás”-t, ha szüksége van rá.
a kívánt szám
Fővonal lefoglalása (az alábbiak
egyike):
vagy
Nyomja le a CO gombot.
/
Tárcsázza a fővonal előválasztó
vagy
kódját, a „0”-t vagy a „9”-et.
Tárcsázza
a fővonalcsoport elfővonalcsoérési számát és a fővonalcsoport
port száma
számát.
Híváskezdeményezés (az alábbiak
egyike):
Emelje fel a kézibeszélőt.
Nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a TALK gombot.
Nyomja le a kaputelefonon a
hívógombot.
Bontás (az alábbiak egyike):
Tegye a helyére a kézibeszélőt.
Nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a CANCEL gombot.
Nyomja le egy pillanatra a készülék
villáját.
Nyomja le a megfelelő funkciógombot a rendszerkészüléken.
Beszéljen.
Adja be a kívánt számot.
<Példák>
Ön foglaltsági, nyugtázó, tárcsázási
hangot, csengetést vagy csengetési
visszhangot hall.
F. hang: foglaltsági hang
Ny. hang: nyugtázó hang
T. hang: tárcsázási hang
Cs. hang: csengetés
Cs. v. hang: csengetési visszhang
díjközlési kód
Adja be a díjközlési kódot.
18
mellékállomási
hívószám
Tárcsázza a mellékállomási
hívószámot.
külső telefonszám
Tárcsázza a külső telefonszámot.
telefonszám
Tárcsázza a telefonszámot.
hívógomb
Nyomja le bármelyik hívógombot
(0-9, ¼, #).
Felhasználói kézikönyv
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
Ha Panasonic rendszerkészüléket használ
Ha Panasonic rendszerkészüléket és kezelői konzolt használ, azokon számos, az alábbiakban
felsorolt, hasznos funkciógombot találhat. A hordozható készülékkel rendelkező felhasználók kérjük,
olvassák el a PS „Kezelési útmutatóját”. Ezek a gombok a kezelést egyszerűvé teszik. A táblázatban
szereplő rajzok eltérhetnek az Ön készülékén lévő gombok megjelenési formájától.
Gombok a rendszerkészüléken
CO (Fővonal):
Külső (Fővonali) hívás kezdeményezésére illetve fogadására szolgál. (Ehhez
gomb hozzárendelés szükséges.)
Funkciógombként is használható. (Ehhez
gomb hozzárendelés szükséges.)
(Bizonyos telefonkészülékeken csak a
fővonal száma [pl.: 1, 2] látható.)
SP-PHONE (Hangostelefon):
A hangostelefon (kétirányú kihangosítás)
üzemmódhoz használatos.
Felhasználói kézikönyv
19
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
20
AUTO DIAL/STORE (Automatikus
tárcsázás/Tárolás):
Alközponti (rendszer)/mellékállomási
(egyéni) gyorstárcsázásra illetve a
programozás során bevitt változtatások
tárolására szolgál.
PAUSE (Szünet):
A tárcsázandó számjegyek tárolásakor a
számjegyek közötti szünet beiktatására
szolgál. Ha a telefonkészülékén nincs
PROGRAM gomb, akkor helyette ez a
gomb használható.
REDIAL (Újratárcsázás):
Az utoljára hívott szám újratárcsázására
szolgál.
MESSAGE (Üzenet):
Várakozó üzenet jelzés meghagyására
vagy az üzenetet hagyó fél visszahívására szolgál.
Felhasználói kézikönyv
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
INTERCOM (Belső hívás):
Belső hívások kezdeményezésére illetve
fogadására szolgál.
Soft (Szoftver) gombok:
A kijelző alsó sorában megjelenő
funkció vagy művelet kiválasztására
szolgál.
AUTO ANS/MUTE (Automatikus
hívásfogadás/Némítás):
Hangostelefon (kihangosított) üzemmódban a beérkező belső hívás fogadására
szolgál, illetve egy beszélgetés során a
mikrofon némítására használatos.
TRANSFER (Átadás):
Egy hívás másik félnek történő átadására szolgál.
Felhasználói kézikönyv
21
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
22
HOLD (Tartás):
Egy hívás tartásba tételére szolgál.
FLASH/RECALL
(Hurokmegszakítás/Újrahívás):
Az aktuális hívás elbontására és egy
újabb hívás kezdeményezésére szolgál
anélkül, hogy a kézibeszélőt vissza
kellene tenni a helyére.
Ez a gomb a CANCEL (Mégsem/Törlés)
gombként is funkcionál, ha a
kézibeszélő a helyén van, és nincs
megnyomva az SP-PHONE gomb.
CONF (Konferencia):
Több résztvevős beszélgetés
létrehozására szolgál.
Hívásátirányítás (FWD)/
Hívásvédelem (DND) („Ne zavarj”):
A hívásátirányítás vagy hívásvédelem
végrehajtására szolgál.
Felhasználói kézikönyv
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
PROGRAM:
A programozási üzemmódba való belépésre illetve az onnan való kilépésre
használatos.
Navigátor gomb/Hangerő gomb:
A hangerő és a kijelző kontrasztjának
beállítására szolgál, illetve az egyes
funkciókhoz a kívánt adatok kiválasztására használatos.
ENTER (Bevitel):
A kiválasztott adat nyugtázására szolgál.
CANCEL (Törlés):
A kiválasztott adat törlésére szolgál.
Felhasználói kézikönyv
23
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
Egyénileg beállított gombok
Ha a kifejezés zárójelben van , mint pl. ebben a fejezetben a (Díjközlés), akkor az azt jelenti, hogy egy
rugalmas gomb lett „Díjközlés” gombbá változtatva. A testreszabáshoz olvassa el a „3.1.3. A gombok
egyéni beállításai” fejezetet.
Gombok
Szolgáltatás
Általános fővonal (L-CO)
Kimenő, fővonali hívások kezdeményezésénél egy szabad fővonal elérésére használatos. Ezen a gombon jelenik meg minden bejövő, fővonali
hívás, bármelyik fővonalon is érkezik.
Fővonalcsoport (G-CO)
Kimenő, fővonali hívások kezdeményezésénél egy szabad fővonal elérésére használatos egy megadott fővonalcsoportban.
Ezen a gombon jelennek meg azok a bejövő, fővonali hívások, amelyek az
adott fővonalcsoportból érkeznek.
Egyedi fővonal (S-CO)
Egy adott fővonal elérésére szolgál, fővonali hívások kezdeményezésénél
illetve fogadásánál.
Egy mellékállomás egy gombnyomásos elérésére szolgál.
Más funkciógombbá is változtatható.
A kívánt fél vagy rendszerszolgáltatás egy gombnyomásos elérésére
használatos.
Egy adott, bejövő híváselosztási csoport elérésére szolgál, hívások kezdeményezésénél illetve fogadásánál.
Várakozó üzenet jelzés meghagyására vagy az üzenetet hagyó fél visszahívására szolgál.
Várakozó üzenet (Message) gombként használatos egy másik mellékállomás számára.
Közvetlen állomásválasztó (DSS)
Egy gombnyomásos (automatikus)
tárcsázó
Bejövő híváselosztási csoport
(ICD csoport)
Várakozó üzenet (Message)
Várakozó üzenet egy másik
mellékállomáshoz (Message for
Another Extension)
Hívásátirányítás (FWD)/Hívásvéde- Az összes hívás átirányítására szolgál egy megadott célállomásra, illetve
lem (DND) – Mindkét hívástípusra az összes hívás elutasítására használatos.
FWD/DND – Külső hívásokra
A külső hívások átirányítására szolgál egy megadott célállomásra, illetve a
külső hívások elutasítására használatos.
FWD/DND – Belső hívásokra
A belső hívások átirányítására szolgál egy megadott célállomásra, illetve a
belső hívások elutasítására használatos.
Átirányítási csoport (Group FWD) – A csoportjára érkező, összes hívás átirányítására szolgál egy megadott
Mindkét hívástípusra
célállomásra.
Átirányítási csoport (Group FWD) – A csoportjára érkező, külső hívások átirányítására szolgál egy megadott
Külső hívásokra
célállomásra.
Átirányítási csoport (Group FWD) – A csoportjára érkező, belső hívások átirányítására szolgál egy megadott
Belső hívásokra
célállomásra.
Díjközlés (Account)
Díjközlési kód bevitelére szolgál.
Konferencia (Conference)
Több résztvevős beszélgetés létrehozására szolgál.
Befejezés (Terminate)
Az aktuális hívás befejezésére, és egy újabb hívás bontás nélküli kezdeményezésére szolgál.
Külső szolgáltatások elérése (EFA) A fölérendelt alközpont illetve a telefontársaság által kínált, speciális szolgáltatások elérésére használatos.
Saját mellékállomása teljes hívásdíjának ellenőrzésére szolgál.
Hívás tarifa (Díj) referencia (Call
Charge Reference)
Hívás várakoztatása (Call Park)
Egy hívásnak egy előre beállított parkoló zónába tételére illetve az onnan
való kivételére használatos.
Hívás várakoztatása (Call Park)
Egy hívásnak egy szabad parkoló zónába való, automatikus betételére
(Automatikus parkoló zóna)
használatos.
Hívás naplózás (Call Log)
A bejövő hívásokra vonatkozó információ megjelenítésére szolgál.
Hívás naplózás ICD csoportra
Hívás naplózás gombként használatos egy bejövő híváselosztási
csoporthoz.
A bekapcsolódás és kilépés üzemmód közötti átkapcsolásra szolgál.
Bekapcsolódás / Kilépés (Login/Log-out)
24
Felhasználói kézikönyv
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
Gombok
Bekapcsolódás / Kilépés (Login/Log-out) egy adott csoportnál
Bekapcsolódás / Kilépés (Login/Log-out) az összes csoportnál
Sürgős (Hurry-up)
Tranzakció (Ügyviteli idő) (Wrapup)
Rendszer riasztás (System Alarm)
Szolgáltatás
Bekapcsolódás / Kilépés (Log-in/Log-out) gombként használatos egy másik, bejövő híváselosztási csoporthoz.
Bekapcsolódás / Kilépés (Log-in/Log-out) gombként használatos az
összes, bejövő híváselosztási csoporthoz.
A bejövő híváselosztási csoport várólistáján legrégebben várakozó hívásnak a túlcsordulási célállomásra (kisegítő vagy helyettes mellékállomásra)
történő átadására szolgál.
Az ügyviteli állapot átkapcsolására használatos. Készenlétben illetve nincs
készenlétben üzemmód.
Egy alközponti hiba megerősítésére szolgál. Ha a részletekre kíváncsi,
forduljon a forgalmazóhoz.
Időszolgálat (Time Service)
(Nappali / Éjszakai / Ebédidő /
Kávészünet)
Az időszolgálat átkapcsolására használatos.
Hívásfogadás (Answer)
Egy bejövő hívás fogadására szolgál.
Bontás (Release)
Egy vonalnak beszélgetés alatti vagy utáni bontására vagy egy hívásátadás befejezésére szolgál.
Távhíváskorlátozás / Hívás tiltás
(Toll Restriction/Call Barring)
Más mellékállomási felhasználók távhíváskorlátozási/hívás tiltási szintjének ideiglenes megváltoztatására használatos.
ISDN szolgáltatás
Egy ISDN szolgáltatás elérésére szolgál.
Hívó vonal azonosságának
korlátozása/tiltása (CLIR)
A CLIP (Hívó vonal azonosságának megjelenítése) és a CLIR szolgáltatás
közötti átkapcsolásra használatos.
Kapcsolt vonal azonosságának
korlátozása/tiltása (COLR)
A COLP (Kapcsolt vonal azonosságának megjelenítése) és a COLR szolgáltatás közötti átkapcsolásra használatos.
ISDN-tartás (ISDN-Hold)
Egy hívásnak a telefontársaság segítségével történő átadására szolgál.
Fejbeszélő (Headset)
A fejbeszélővel történő beszélgetéshez használatos.
Időszolgálat üzemmód átkapcsolás Az időszolgálat üzemmód átkapcsolására szolgál: Automatikus vagy
(Time Service Switching Mode)
Manuális
(Automatikus/Manuális)
Beszélgetés rögzítése (Two-way
Record)
Egy beszélgetésnek saját postafiókjába történő felvételére szolgál.
Beszélgetés felvétel átadása (Twoway Transfer)
Egy beszélgetésnek egy adott mellékállomás postafiókjába történő felvételére szolgál.
Beszélgetés felvétel átadása egy
gombnyomással (One-touch Twoway Transfer)
Egy beszélgetésnek egy adott mellékállomás postafiókjába, egy gombnyomással történő felvételére szolgál.
Behallgatás hangpostafiókba
érkező hívásba (LCS)
Saját hangpostafiókjába való behallgatására szolgál, amikor egy bejövő
hívó üzenetet hagy az Ön számára, és szükség esetén a hívás továbbkapcsolására használatos.
Hangposta átadás (Voice Mail
Transfer)
Egy hívásnak egy megadott mellékállomás postafiókjába történő átadására szolgál.
Hálózati közvetlen állomásválasztó
(NDSS)
Egy, a hálózatban lévő, másik alközponthoz csatlakozó mellékállomás egy
gombnyomásos elérésére szolgál.
Számítógép-telefon integráció (CTI) A CTI szolgáltatások elérésre szolgál. Ha további részletekre kíváncsi,
forduljon a forgalmazóhoz.
Bejelentkezés (Check-in)
A szoba-mellékállomás állapotának átkapcsolására használatos kijelentkezettről bejelentkezettre.
Kijelentkezés (Check-out)
A szoba-mellékállomás állapotának átkapcsolására használatos bejelentkezettről kijelentkezettre.
Felhasználói kézikönyv
25
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
Gombok
26
Szolgáltatás
Kitakarítva (Cleaned-up)
A szoba-mellékállomás állapotának átkapcsolására használatos a készen
(Ready) és nincs készen (Not ready) között.
Elsődleges hívószám (PDN)
Kimenő és belső (intercom) hívások kezdeményezésére és fogadására
használatos.
Másodlagos hívószám (SDN)
Egy másik mellékállomás aktuális állapotának kijelzésére, a mellékállomás
hívására, és a rá irányuló hívások átvételére illetve átadására szolgál.
Felhasználói kézikönyv
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
Hogyan kell a lépéseket követni
Az alábbiakban egy működtetési példát mutatunk be.
Másik mellékállomás hívása
A szolgáltatás
megnevezése
Egy másik mellékállomás hívása
(Belső hívás – Intercom)
Műveleti lépések
Az ikonok leírásának
magyarázata az „Ikonok
leírása” résznél
található.
mellékáll. hívószám
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
Adja be a mellékállomás
hívószámát vagy nyomja le
SP-PHONE gombot.
a DSS gombot.
Beszéljen.
A DSS gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: A mellékállomás szabad (nyugalomban van).
Piros fénnyel világít: Ön vagy egy másik mellékállomás
használja a vonalat.
Feltételek
A telefonkönyv segítségével történő híváshoz olvassa el az
„1.13.2. A telefonkönyvek használata” fejezetet.
Tanácsok
A gyors működtetés érdekében
Ha Ön kezelői funkciókat lát el vagy bizonyos mellékállomásokat gyakran hív, jó szolgálatot
tesz a DSS (Közvetlen hívó) gomb.
Hangostelefon (Kihangosított) üzemmód
Az SP-PHONE gomb segítségével belső hívást hozhat lére, és kihangosított beszélgetést
folytathat.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai – Elsőbbségi fővonal kijelölése – kimenő
Kiválasztja a kézibeszélő felemelésekor vagy az SP-PHONE gomb lenyomásakor
lefoglalt fővonalat.
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy DSS (Közvetlen hívó) gombot.
Program hivatkozások: A vonatkozó illetve a szükséges programozást tartalmazza.
Felhasználói kézikönyv
27
1.1.1. Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
Csatlakoztatási példa
Az ábrán egy csatlakoztatási példa látható.
Telefontársaság
(Főközpont)
Zártcélú (magán)
IP hálózat
Távoli PC
Irányító (Router)
Hibrid IP alközpont
PC
Akkumulátorok
IP rendszerkjészülék
(IP-PT)
Hagyományos,
kéthuzalos telefonkészülék (SLT)
PC
Telefax készülék
IP szoftvertelefon
Digitális
Kezelői konzol
(DSS)
rendszerkészülék (DPT)
Nyomtató
Zsinórnélküli telefon
Külső érzékelő /
Külső jelfogó
USB
CTI Szerver
PC
KX-T7636/
KX-T7633
ISDN telefon
Kaputelefon és ajtónyitó
USB
KX-DT346/
KX-DT343
Külső zeneforrás
Hordozható
készülék (PS)
Személykereső/
Hangszóró
PC
Cella
(Bázis)
állomás (CS)
Erősítő
Hangposta
rendszer
28
PC
Felhasználói kézikönyv
KX-T7600
KX-T7600
KX-DT300
KX-DT300
1.2.1. Alapvető hívásfajták
1.2. Hívások kezdeményezése
1.2.1. Alapvető hívásfajták
–
–
–
–
Másik mellékállomás hívása
Külső (fővonali) fél hívása
Híváskezdeményezés a zártcélú (magán) hálózatba (társközponti vonal elérése)
Díjközlési kód használata (Díjközlési kód bevitele)
Másik mellékállomás hívása
Egy másik mellékállomás hívása (Belső hívás – Intercom)
mellékáll. hívószám
vagy
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Beszéljen.
Adja be a mellékállomás
hívószámát vagy nyomja
le a DSS vagy SDN gombot.
A DSS gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: A mellékállomás szabad (nyugalomban van).
Piros fénnyel világít: Ön vagy egy másik mellékállomás használja a vonalat.
* Önnek az SDN gomb üzemmódjától függően egyszer vagy kétszer kell megnyomnia az
SDN gombot. A részleteket olvassa el az „1.5.1. Elsődleges hívószám (PDN)/Másodlagos
hívószám (SDN) mellékállomás” című fejezetben.
A telefonkönyv segítségével történő híváshoz olvassa el az „1.13.2. A telefonkönyvek
használata” fejezetet.
A gyors működtetés érdekében
Ha Ön kezelői funkciókat lát el vagy bizonyos mellékállomásokat gyakran hív, jó szolgálatot tesz a DSS (Közvetlen hívó) gomb.
Hangostelefon (Kihangosított) üzemmód
Az SP-PHONE gomb segítségével belső hívást hozhat lére, és kihangosított beszélgetést
folytathat.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai – Elsőbbségi fővonal kijelölése – kimenő
Kiválasztja a kézibeszélő felemelésekor vagy az SP-PHONE gomb lenyomásakor
lefoglalt fővonalat.
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy DSS (Közvetlen hívó) gombot.
Felhasználói kézikönyv
29
1.2.1. Alapvető hívásfajták
Kezelő felé (Kezelő hívása)
Ön felhívhatja a kezelőként kijelölt mellékállomást vagy csoportot.
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a 9 vagy a 0
hívóbillentyűt.
A kezelő (alapértelmezett) hívószáma az adott országtól/körzettől függ.
Külső (fővonali) fél hívása
Önnek egy külső telefonszám tárcsázása előtt le kell foglalnia egy fővonalat, mert a kimenő hívások
az alközpontján keresztül mennek végbe.
Válassza ki az alábbi módszerek egyikét:
Egy szabad fővonal automatikus kiválasztása (Automatikus fővonal elérés)
külső
telefonszám
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le az L-CO gombot, vagy
adja be az automatikus fővonal
lefoglalás hívószámát
(előválasztó kódját).
Tárcsázza a külső
telefonszámot.
Beszéljen.
Az automatikus fővonal elérés (alapértelmezett) hívószáma az adott országtól/körzettől
függ.
Egy adott fővonalcsoport szabad fővonalának automatikus kiválasztása (Fővonalcsoporti
vonal elérése)
vagy
fővonalcsoport
szám
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
30
Nyomja le a G-CO gombot, vagy adja be
a fővonalcsoporti vonal elérési számát
(előválasztó kódját), majd a fővonalcsoport számát (2 számjegy).
Felhasználói kézikönyv
külső
telefonszám
Tárcsázza a külső
telefonszámot.
Beszéljen.
1.2.1. Alapvető hívásfajták
Egy adott fővonal kiválasztása
külső
telefonszám
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le az S-CO
gombot.
Tárcsázza a külső
telefonszámot.
Beszéljen.
Az egyes S-CO gombok illetve a G-CO gomb fénye az aktuális állapotot jelzi, az alábbiak
szerint:
Nem világít: A fővonal szabad.
Piros fénnyel világít: A fővonal használatban van.
Az Ön mellékállomásán esetleg le van tiltva az adott, külső fél hívása. Egy hívás
kezdeményezéséhez olvassa el az „1.2.7. Hívás korlátozások nélkül” fejezetet.
A hívott szám tárcsázás előtti ellenőrzéséhez Ön beadhatja a számot, és kontrollálhatja a kijelzőn, majd „felemelt kézibeszélő állapotba” léphet. (Előtárcsázás)
Hívás tarifa (Díj) referencia
Ön a Call Charge Reference (Hívás tarifa/díj referencia) gomb lenyomásával ellenőrizheti
a teljes hívásköltségét.
Ha egy újabb felet kíván hívni a kézibeszélő visszatétele nélkül, nyomja le a FLASH/
RECALL (Hurokmegszakítás/Újrahívás) gombot. Ezzel újra eléri a fővonalat, és külső
tárcsázási hangot kap. Ha a Terminate (Befejezés) gombot nyomja le, akkor belső
tárcsázási hangot kap. Anélkül tárcsázhatja az új telefonszámot, hogy előtte visszatenné,
majd újra felvenné a kézibeszélőt.
Hangostelefon (Kihangosított) üzemmód
Az SP-PHONE gomb segítségével belső hívást hozhat lére, és kihangosított beszélgetést
folytathat.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai – Elsőbbségi fővonal kijelölése – kimenő
Kiválasztja a lefoglalt fővonalat, amikor felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja az SPPHONE gombot.
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Általános fővonal (L-CO) gombot, egy Fővonalcsoport (GCO) gombot, egy Egyedi fővonal (S-CO) gombot, egy Terminate (Befejezés) vagy egy
Call Charge Reference [(Hívás tarifa (díj) referencia] gombot.
Híváskezdeményezés a zártcélú (magán) hálózatba (társközponti vonal elérése)
Ön elérheti egy zártcélú (magán) hálózat többi alközpontjának mellékállomásait.
Hívás
mellékáll. hívószám
vagy
magánhálózati tel.szám
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Tárcsázza a mellékállomási hívószámot vagy
nyomja le a 7 hívóbillentyűt, majd tárcsázza a
zártcélú hálózati telefonszámot.
Beszéljen.
Felhasználói kézikönyv
31
1.2.1. Alapvető hívásfajták
* A beadandó telefonszám típusa alközpontjának beállításától függ.
Hívás egy gombnyomással
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le az NDSS
gombot.
Beszéljen.
Egy NDSS gomb egyéni beállítása után egy másik alközpont mellékállomása megfigyelésének indításához emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot, nyomja meg az NDSS gombot, és tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
Az NDSS gomb fénye az aktuális állapotot jelzi, az alábbiak szerint:
Nem világít: A mellékállomás szabad.
Piros fénnyel világít: A mellékállomás foglalt.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Network Direct Station Selection (NDSS) (Hálózati
közvetlen állomásválasztó) gombot.
Díjközlési kód használata (Díjközlési kód bevitele)
Ön a mellékállomási felhasználóknak kioszthat egy megadott díjközlési kódot, és ellenőrizheti
telefonjuk használatát. Ön minden egyes ügyfélnek kioszthat egy díjközlési kódot és ellenőrizheti
hívásaik időtartamát.
vagy
díjközlési kód
T. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le az Account (Díjközlés)
gombot, vagy a ¼49
hívóbillentyűt.
külső
telefonszám
Tárcsázza a külső
telefonszámot.
A külső telefonszám beadása előtt
foglalja le a fővonalat.
32
Felhasználói kézikönyv
Adja be a díjközlési kódot
(max. 10 számjegy).
Nyomja le a
# hívóbillentyűt.
1.2.1. Alapvető hívásfajták
Egy Panasonic rendszerkészülék mellékállomási használója a díjközlési kódot
beadhatja beszélgetés közben vagy a másik fél bontása után, a tájékoztató hang alatt is.
A díjközlési kódok a „0 – 9” számjegyet tartalmazhatják.
Az alközpontjának beállításától függően Önnek egy fővonali hívás kezdeményezéséhez
esetleg be kell adnia egy díjközlési kódot.
Ha téves kódot adott meg, akkor nyomja le a „¼” gombot, és adja be újra a díjközlési
kódot.
Az Ön kényelme érdekében a kód a telefonszámmal együtt eltárolható a memóriában
(pl. a gyorstárcsázásnál).
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át az Account (Díjközlés) gombot.
Felhasználói kézikönyv
33
1.2.2. Tárcsázás egyszerű módon
1.2.2. Tárcsázás egyszerű módon
Ez a gyakran hívott telefonszámoknál kényelmes módszer.
–
–
Egy gombnyomással [Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás]
Mellékállomása memóriájában tárolt számok segítségével (Gyorstárcsázás egyéni rövidített
hívószámokkal)
–
Az alközpontban tárolt számok segítségével (Gyorstárcsázás alközponti [közös] rövidített
hívószámokkal)
–
Előre beállított fél hívása a kézibeszélő felemelésével vagy az SP-PHONE gomb lenyomásával
(Forró drót)
–
Előre beprogramozott szám segítségével (Azonnali gyorstárcsázás)
Egy gombnyomással [Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás]
Ön az egy gombnyomásos művelethez egy rugalmas gombba eltárolhat egy telefonszámot.
(Automatikus tárcsázó)
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le az automatikus
hívógombot.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át az automatikus hívógombot, és tárolja el a kívánt számot,
telefonszámot vagy szolgáltatás hívószámot.
Mellékállomása memóriájában tárolt számok segítségével (Gyorstárcsázás
egyéni rövidített hívószámokkal)
Ön személyes használatra maximálisan 100 hívószámot tárolhat mellékállomása memóriájában. Ez a
szolgáltatás „Gyorstárcsázás mellékállomási rövidített hívószámokkal” néven is ismert.
Telefonszám tárolása
egyéni rövidített
hívószám
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼30 hívóbillentyűt.
Adja be az egyéni
rövidített hívószámot
(2 számjegy).
a kívánt
telefonszám
Adja be a kívánt
telefonszámot
(max. 32 számjegy).
Ny. hang
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Külső fél telefonszáma előtt adja
be a fővonal előválasztó kódját.
34
Felhasználói kézikönyv
Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az
SP-PHONE gombot.
1.2.2. Tárcsázás egyszerű módon
Tárcsázás
egyéni rövidített
hívószám
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le az AUTO DIAL
gombot vagy kétszer a ¼
hívóbillentyűt.
Nyomja le a ¼
hívóbillentyűt.
Adja be az egyéni rövidített
hívószámot (2 számjegy).
A telefonkönyv segítségével történő híváshoz olvassa el az „1.13.2. A telefonkönyvek
használata” fejezetet.
Az alközpontban tárolt számok segítségével [Gyorstárcsázás alközponti
(közös) rövidített hívószámokkal]
Ön hívásokat kezdeményezhet az alközpontban tárolt, rövidített hívószámokkal.
közös rövidített
hívószám
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le az AUTO DIAL
gombot vagy kétszer a ¼
hívóbillentyűt.
Adja be a közös rövidített
hívószámot (3 számjegy).
A telefonkönyv segítségével történő híváshoz olvassa el az „1.13.2. A telefonkönyvek
használata” fejezetet.
Előre beállított fél hívása a kézibeszélő felemelésével vagy az SP-PHONE
gomb lenyomásával (Forró drót)
Ha előre beprogramozza telefonkészülékét, akkor egyszerűen a kézibeszélő felemelésével vagy az
SP-PHONE gomb lenyomásával hívhat egy fővonali partnert. A szolgáltatás „Forró drót” néven is
ismert.
Telefonszám tárolása
a kívánt fél
telefonszáma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a ¼740
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 2
hívóbillentyűt.
Adja be a kívánt fél
telefonszámát
(max. 32 számjegy).
Ny. hang
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére
a kézibeszélőt,
vagy nyomja le
az SP-PHONE
gombot.
Külső fél telefonszáma előtt adja be
a fővonal előválasztó kódját.
Felhasználói kézikönyv
35
1.2.2. Tárcsázás egyszerű módon
Beállítás / Törlés
Hívás
vagy
Törlés
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a ¼740 hívóbillentyűt.
A beállításhoz nyomja le az 1
hívóbillentyűt vagy a törléshez
nyomja le a 0 hívóbillentyűt.
Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Tárcsázás
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Ha másik felet kíván hívni, akkor tárcsázza a kívánt fél telefonszámát, még mielőtt a
rendszer az előre beállított számot tárcsázná.
Önnek a belső vonalat kell kijelölnie lefoglalt vonalként a kézibeszélő felemelése, illetve
az SP-PHONE gomb lenyomásakor. (Elsőbbségi fővonal kijelölése – kimenő)
Rendszerprogramozással növelheti azt a késleltetést, ami után a Forró drót szolgáltatás
aktiválódik. Ez akkor lehet hasznos, ha önnek a kézibeszélő felemelése, illetve az SPPHONE gomb lenyomása után gyakran egy másik telefonszámot vagy mellékállomási
hívószámot kell tárcsáznia.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai – Elsőbbségi fővonal kijelölése – kimenő
Kiválasztja a lefoglalt fővonalat, amikor felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja az SPPHONE gombot.
Előre beprogramozott szám segítségével (Azonnali gyorstárcsázás)
Ön egyszerűen az azonnali gyorstárcsázáshoz beprogramozott szám beadásával kezdeményezhet
hívást.
azonnali gyorstárcs. szám
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Adja be az azonnali gyorstárcsázási számot
(max. 4 számjegy).
Az azonnali gyorstárcsázási számok hossza maximálisan nyolc számjegyre növelhető.
Ez a szállodákban nagyon hasznos szolgáltatás.
Például a szobaszervizt a teljes telefonszám tárcsázása helyett a „3”-as számjeggyel
hívhatja.
36
Felhasználói kézikönyv
1.2.3. Ismételt hívás (Újratárcsázás)
1.2.3. Ismételt hívás (Újratárcsázás)
Ez a szolgáltatás akkor kényelmes, amikor ugyanazt a fővonali partnert kívánja újra hívni.
–
Az Ön által utoljára tárcsázott szám újrahívása (Az utolsó szám újratárcsázása)
Az Ön által utoljára tárcsázott szám újrahívása (Az utolsó szám
újratárcsázása)
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a REDIAL gombot
vagy a # hívóbillentyűt.
Maximálisan 32 számjegy tárolható és tárcsázható újra.
Ha a REDIAL gomb lenyomása után ismét foglaltsági hangot hall, az újra próbálkozáshoz
nyomja le a REDIAL gombot.
Automatikus újratárcsázás
Az automatikus újratárcsázáshoz nyomja le az SP-PHONE gombot, majd a REDIAL
gombot, vagy nyomja le közvetlenül a REDIAL gombot. Készüléke egy előre megadott
időn keresztül mindaddig hívja a foglalt számot, amíg az nem jelentkezik.
A tárcsázás alatt Ön foglalkozhat egyéb teendőivel. A törléshez nyomja le a FLASH/
RECALL gombot.
Néhány fővonalon ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre.
Ez a szolgáltatás KX-T7665 típusú készüléknél és PS-nél nem használható.
Felhasználói kézikönyv
37
1.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
1.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
–
–
–
–
–
–
–
Foglalt vonal előzetes lefoglalása (Automatikus visszahívás – várakozás foglalt vonalra)
Automatikus visszahívás – várakozás foglalt vonalra beállítása ISDN vonalra (Hívásfelépítés
foglalt előfizető felé [CCBS])
Várakozó hívás hangjelzés küldése (Várakozó hívás jelzése foglalt mellékállomásnak)
Várakozó üzenet jelzésének beállítása / A jelzést hagyó hívó visszahívása (Üzenethagyás –
Várakozó üzenet jelzése)
Bekapcsolódás a fennálló hívásba (Befigyelés foglalt vonalra)
Másik mellékállomás megfigyelése (Hívások megfigyelése)
A hívást visszautasító mellékállomás hívása (A hívásvédelem/„Ne zavarj” – DND
megkerülése)
Foglalt vonal előzetes lefoglalása (Automatikus visszahívás – várakozás
foglalt vonalra)
Ön beállíthatja telefonkészülékét, hogy visszacsengetést kapjon:
a hívott mellékállomás felszabadulásakor.
az, egy másik mellékállomás által éppen használt, Ön által hívott fővonal felszabadulásakor.
Ön az automatikus visszahívás szolgáltatást nem tudja beállítani az alközponton kívüli, foglalt félre.
Ha Ön jelentkezik a visszacsengetésre:
Fővonal esetén: A fővonal lefoglalódik.
Mellékállomás esetén: A hívott mellékállomás automatikusan csengetni kezd.
Beállítás (mellékállomásra illetve fővonalra)
Ha foglaltsági hangot hall:
Ny. hang
Tegye helyére a kézibeszélőt
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a 6 hívóbillentyűt.
Jelentkezés felszabadult mellékállomásról jövő visszacsengetésre
Ha visszacsengetést hall:
Cs.v. hang
Emelje fel a kézibeszélőt
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
38
Felhasználói kézikönyv
Beszéljen.
1.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
Jelentkezés felszabadult fővonalról jövő visszacsengetésre
Ha visszacsengetést hall:
külső
telefonszám
Emelje fel a kézibeszélőt
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Adja be a külső fél
telefonszámát.
Beszéljen.
Ha Ön nem jelentkezik 10 másodperc alatt, akkor ez a szolgáltatás törlődik.
A visszacsengetés törlése (Az Automatikus visszahívás – várakozás foglalt vonalra törlése)
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a ¼46
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Automatikus visszahívás – várakozás foglalt vonalra beállítása ISDN vonalra
(Hívásfelépítés foglalt előfizető felé [CCBS])
Ön beállíthatja telefonkészülékét, hogy visszacsengetést kapjon, amikor az ISDN vonalon lévő, foglalt,
hívott fél felszabadul.
Amikor Ön jelentkezik a visszacsengetésre, a hívott fél automatikusan csengetni kezd.
Ha foglaltsági hangot hall:
Ny. hang
Nyomja le a 6
hívóbillentyűt.
Tegye helyére a kézibeszélőt
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Felhasználói kézikönyv
39
1.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
Jelentkezés miközben hallja a visszacsengetést
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
Törlés (A CCBS törlése)
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼46
hívóbillentyűt.
Tegye helyére a kézibeszélőt
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Ha Ön nem jelentkezik egy előre meghatározott időtartam alatt, akkor ez a szolgáltatás
törlődik.
Ennek a funkciónak az elérhetősége az Ön telefontársasága által nyújtott ISDN
szolgáltatástól függ.
Várakozó hívás hangjelzés küldése (Várakozó hívás jelzése foglalt
mellékállomásnak)
Jelezheti a hívott félnek, hogy az Ön hívása várakozik rá.
Ez a szolgáltatás „kopogtatás” (BSS) néven is ismert.
Ha foglaltsági hangot hall:
Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
A másik fél telefonkészülékétől függően, Ön beszélhet a másik féllel a hangszóró és a
mikrofon segítségével (Érkező hívás bejelentése felemelt kézibeszélő mellett [OHCA]),
vagy bejelentheti a hívását a kézibeszélőn keresztül („Kezelői” OHCA), miközben a hívott
fél egy másik telefonbeszélgetést folytat a kézibeszélő segítségével.
Olvassa el az „1.8.3. Várakozó hívás jelzés vétele (Várakozó hívás jelzése / Érkező hívás
bejelentése felemelt kézibeszélő mellett [OHCA] / „Kezelői” OHCA)” fejezetet.
Rendszerprogramozástól és a hívott mellékállomás beállításától függően a várakozó
hívás hangjelzés a fenti művelet végrehajtása nélkül, automatikusan küldhető. A
részleteket olvassa el a „3.1.2. A programozási üzemmód beállításai” című fejezet
„Várakozó hívás jelzése automatikusan” részében.
40
Felhasználói kézikönyv
1.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
Várakozó üzenet jelzésének beállítása / A jelzést hagyó hívó visszahívása
(Üzenethagyás – Várakozó üzenet jelzése)
A várakozó üzenet jelzést hagyó mellékállomásnál
Ha a hívott mellékállomás foglalt, vagy nem jelentkezik az Ön
hívására, akkor Ön a hívott mellékállomás számára várakozó
üzenet jelzést hagyhat.
A várakozó üzenet jelzést fogadó mellékállomásnál
Az üzenetet a Message (Üzenet) gomb kijelzőjének vagy a
Message/Ringer (Üzenet/Csengetés) kijelzőnek a kigyulladása
jelzi, amely tudatja Önnel hogy hívása érkezett. A figyelmeztetés
észlelése után Ön egy egyszerű művelettel visszahívhatja a hívót.
A várakozó üzenet jelzést hagyó mellékállomásnál
A várakozó üzenet jelzés beállítása (Üzenethagyás)
Ha a hívott mellékállomás foglalt vagy nem jelentkezik:
vagy
Ny. hang
Nyomja le a MESSAGE (Üzenet)
gombot vagy a 4 hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
A várakozó üzenet jelzés beállítása / az üzenethagyás törlése
Üzenethagyás
a kívánt mellékállomási hívószám
vagy
Törlés
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Nyomja le a ¼70
hívóbillentyűt.
Az üzenethagyáshoz nyomja le
az 1 vagy a törléséhez nyomja
le a 0 hívóbillentyűt.
Adja be a kívánt mellékállomási hívószámot.
Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
A várakozó üzenet jelzést fogadó mellékállomásnál
A hagyott üzenet ellenőrzése és visszahívás
Ha a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs
megnyomva:
Nyomja le a MESSAGE (Üzenet)
gombot egymás után annyiszor,
amíg meg nem jelenik a kívánt
mellékállomás.
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Beszéljen.
Felhasználói kézikönyv
41
1.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
Visszahívás
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a MESSAGE (Üzenet) gombot vagy a ¼70, majd
a 2 hívóbillentyűt.
Beszéljen.
Az Ön mellékállomásán hagyott várakozó üzenet jelzéseinek törlése
Az Ön mellékállomási hívószáma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼70
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Ny. hang
Tárcsázza saját
mellékállomási
hívószámát.
Tegye le a kézibeszélőt,
vagy nyomja meg az
SP-PHONE gombot.
A Message (Üzenet) gomb vagy a Message/Ringer (Üzenet/Csengetés) kijelző fénye az
aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: Nincs üzenet.
Piros fénnyel világít: Önnek üzenete érkezett.
A kijelzőn az üzenetek a legutóbbi hívástól kezdődően láthatók.
A hívott mellékállomáson a MESSAGE (Üzenet) gomb segítségével Ön törölheti a
várakozó üzenet jelzéseit, ha nem kívánja visszahívni a hívókat. A törléshez nyomja le a
MESSAGE (Üzenet) gombot, majd nyomja le a szoftver gombot.
Rendszerkészülékén Ön egy vagy több „Message for Another Extension” (Várakozó
üzenet egy másik mellékállomáshoz) gombot is létrehozhat. Ezek a gombok fogadhatják
a többi mellékállomástól vagy a különböző, bejövő híváselosztási csoportoktól érkező,
várakozó üzenetek jelzéseit.
Más szóval Ön figyelheti a többi telefonkészülék várakozó üzenet jelzéseit.
Egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználó a várakozó
üzenet jelzéseként speciális tárcsázási hangot kap, amikor felemeli a kézibeszélőt. Egy
hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék várakozó üzenet lámpája ugyanúgy jelezheti
Önnek, hogy üzenete érkezett, mint a Message (Üzenet) gomb.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Message (Várakozó üzenet) gombot, vagy egy „Message
for Another Extension” (Várakozó üzenet egy másik mellékállomáshoz) gombot.
Bekapcsolódás a fennálló hívásba (Befigyelés foglalt vonalra)
Az előre beprogramozott mellékállomás felhívhat egy mással beszélő partnert, és három résztvevős
beszélgetést hozhat létre.
42
Felhasználói kézikönyv
1.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
Bekapcsolódás egy belső hívásba
● A hívásba bekapcsolódó fél
mellékállomási
hívószám
vagy
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
F. hang
Ny. hang
Nyomja le a 3
hívóbillentyűt.
Beszéljen.
Adja be a mellékállomási
hívószámot, vagy nyomja le
a PDN illetve SDN gombot.
Létrejött a három résztvevős
beszélgetés.
● A beszélgetésben résztvevő felek
Beszélgetés közben
Ny. hang
Beszéljen.
Bekapcsolódás egy fővonali hívásba
● A hívásba bekapcsolódó fél
vagy
F. hang
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Ny. hang
Nyomja le a 3
hívóbillentyűt.
Beszéljen.
Nyomja le a piros
CO, PDN vagy SDN
gombot.
Létrejött a három résztvevős
beszélgetés.
● A beszélgetésben résztvevő felek
Beszélgetés közben
Ny. hang
Beszéljen.
Ha be kíván kapcsolódni egy másik, meglévő beszélgetésbe, akkor mellékállomásán
engedélyeznie kell a Befigyelés foglalt vonalra szolgáltatást.
A kezdeményező mellékállomás elhagyhatja az egy külső féllel folytatott, három résztvevős beszélgetést, és egyszerűen a kézibeszélő helyretételével vagy az SP-PHONE
gomb lenyomásával a másik két felet beszédállásban hagyhatja.
Felhasználói kézikönyv
43
1.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
A kezdeményező mellékállomásnál
Beszélgetés felváltva az egyes felekkel
Beszélgetés közben:
A folytatáshoz
Nyomja le a TRANSFER (Átadás) gombot.
Beszéljen a másik féllel.
Letilthatja, hogy mások bekapcsolódjanak az Ön beszélgetésébe (Alapbeállítás:
engedélyezve). Kérjük olvassa el az „1.8.7. Az Ön hívásába való belépés megtiltása
(Befigyelés letiltása)” című fejezetet.
44
Felhasználói kézikönyv
1.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
Másik mellékállomás megfigyelése (Hívások megfigyelése)
Az előre beprogramozott mellékállomás megfigyelhet egy másik mellékállomást.
Megfigyelés
vagy
Indul a megfigyelés.
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Ny. hang
F. hang
Nyomja le az 5
hívóbillentyűt.
vagy
mellékáll. hívószám
Nyomja le a piros DSS, PDN
vagy SDN gombot, vagy adja be
a mellékállomási hívószámot.
A hívást visszautasító mellékállomás hívása (A hívásvédelem/„Ne zavarj” –
DND megkerülése)
Az előre beprogramozott mellékállomás felhívhat valakit, aki beállította a DND szolgáltatást.
mellékáll. hívószám
Cs.v. hang
DND hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Adja be a mellékállomási
hívószámot.
Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
Beszéljen.
Felhasználói kézikönyv
45
1.2.5. ISDN szolgáltatások elérése (Hozzáférés az ISDN szolgáltatásokhoz)
1.2.5. ISDN szolgáltatások elérése (Hozzáférés az ISDN szolgáltatásokhoz)
Ön elérheti az ISDN hálózat által nyújtott szolgáltatásokat.
Egy ISDN szolgáltatás elérése
(Ha az összes számjegy tárolva van.)
(ISDN szolgáltatás)
vagy
fővonal
az ISDN szolg. kódja
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Foglaljon le egy
fővonalat.
(ISDN szolgáltatás)
(Ha további számjegyeket kell tárcsázni.)
(ISDN szolgáltatás)
Nyomja le az ISDN szolgáltatás gombot.
Vagy nyomja le az ISDN szolgáltatás gombot, majd adja be a szolgáltatás kódját,
és azután nyomja le ismét az ISDN szolgáltatás gombot.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
A funkciók elérhetősége az Ön telefontársasága által nyújtott ISDN szolgáltatástól függ.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy „ISDN szolgáltatás” (ISDN Service) gombot.
46
Felhasználói kézikönyv
1.2.6. A hívásjelzési mód megváltoztatása (Átkapcsolható hívásjelzés – csengetéssel / beszédhanggal)
1.2.6. A hívásjelzési mód megváltoztatása (Átkapcsolható hívásjelzés –
csengetéssel / beszédhanggal)
A hívó egy belső hívás kezdeményezésekor a hívásjelzési módot váltogathatja a csengetés, illetve a
beszédhang között.
Másrészt egy belső hívást fogadó, bármelyik mellékállomás beállíthatja a hívás jelzésének módját,
csengetésre vagy beszédhangra.
Csengetés (Alapértelmezés): Ön a másik felet
csengetéssel hívhatja.
Beszédhangos hívásjelzés: Ön a nyugtázó hang után
azonnal beszélhet a másik féllel.
Csengetés
Csengetés
Halló!
vagy!
A hívásjelzési mód átváltása
A tárcsázás után:
Ny. hang
Nyomja le a ¼
hívóbillentyűt.
Beszéljen.
Ha a hívott fél hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléket vagy hordozható készüléket
használ, a beszédhangos hívásjelzés nem használható.
Ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre, ha a hívott fél telefonkészüléke beszédhívás
letiltása üzemmódban van.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai – Átkapcsolható hívásjelzés –
csengetéssel / beszédhanggal
Válassza ki a hívásjelzési módot csengetésre vagy a másik fél hangjára.
Felhasználói kézikönyv
47
1.2.7. Hívás korlátozások nélkül
1.2.7. Hívás korlátozások nélkül
–
Saját hívási jogainak (kategóriájának) használata egy másik mellékállomáson (Átvitt
jogosultság)
Saját hívási jogainak (kategóriájának) használata egy másik mellékállomáson
(Átvitt jogosultság)
Ön egy másik mellékállomáson használhatja saját hívási jogait (mellékállomási kategóriáját). Ön
hatálytalaníthatja a mellékállomáson esetleg beállított korlátozásokat. Ezen szolgáltatás igénybe
vételéhez szükség van az eredeti mellékállomási hívószámra és egy mellékállomási PIN (Személyi
azonosítási szám) kódra. Ön egy hívást az ellenőrzött kód és az ellenőrzött PIN bevitelével
kezdeményezhet.
Hívás (Átvitt jogosultság)
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
az Ön mellékállomási hívószáma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼47
hívóbillentyűt.
mellékállomási PIN
Adja be a saját
mellékállomási
hívószámát.
Ny. hang és
T. hang
Adja be a mellékállomási PIN kódot
(max. 10 számjegy)
Ha téves mellékállomási PIN
kódot adott be, figyelmeztető
hangjelzést hall.
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
ellenőrzött kód
Nyomja le a ¼47
hívóbillentyűt.
ellenőrzött PIN kód
Adja be az ellenőrzött
PIN kódot (max. 10
számjegy)
Ny. hang és
T. hang
Ha téves mellékállomási PIN kódot
adott be, figyelmeztető hangjelzést
hall.
48
Felhasználói kézikönyv
Nyomja le a ¼
hívóbillentyűt.
a kívánt
telefonszám
Adja be a kívánt
telefonszámot.
Külső fél telefonszáma előtt adja be a
fővonal előválasztó kódját.
Adja be a kívánt
telefonszámot.
Külső fél telefonszáma előtt adja
be a fővonal előválasztó kódját.
Hívás ellenőrzött kóddal (Ellenőrzött kód bevitel)
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
a kívánt
telefonszám
Adja be az ellenőrzött
kódot (max 4 számjegy).
1.2.8. A hívott fél közvetlen elérése bejövő fővonali hívásnál (DTMF beválasztás [DISA])
1.2.8. A hívott fél közvetlen elérése bejövő fővonali hívásnál (DTMF
beválasztás [DISA])
–
Hívás DTMF beválasztással
Hívás DTMF beválasztással
Amikor a fővonali hívók felhívják az alközponton belüli
mellékállomásokat, a hívót előre felvett kimenő üzenet
(üdvözlés) fogadja és tájékoztatást kap arról, hogyan
érhet el egy mellékállomást. Önnek nincs szüksége a
kezelő közreműködésére.
Ön a biztonsági üzemmód beállításától függően érheti el
a rendszerszolgáltatásokat, illetve hívhat egy külső felet.
Feltétlenül olvassa el a „Fontos figyelmeztetés”-t a 9.
oldalon!
Mellékállomás hívása
Egy külső telefonkészülékről
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
● Nem biztonsági üzemmódban / Trönk biztonsági üzemmódban
DISA
telefonszám
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Cs.v. hang és DISA
kimenő üzenet
Adja be a DISA
telefonszámot.
a kívánt mellékállomási szám
Adja be a kívánt
mellékállomási számot.
az Ön mellékállomási száma
● Teljes biztonsági üzemmódban*
DISA
telefonszám
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
vagy
Cs.v. hang és DISA
kimenő üzenet
Adja be a DISA
telefonszámot.
Nyomja le a ¼47
hívóbillentyűt.
mellékállomási PIN
vagy
ellenőrzött PIN kód
Ny. hang és
T. hang
Adja be a mellékállomási PIN kódot
vagy az ellenőrzött PIN kódot (max.
10 számjegy).
a kívánt mellékállomási szám
ellenőrzött
kód
Adja be az Ön mellékállomási
számát. Vagy nyomja le a ¼
hívóbillentyűt, majd adja be az
ellenőrzött kódot.
Adja be a kívánt
mellékállomási számot.
Felhasználói kézikönyv
49
1.2.8. A hívott fél közvetlen elérése bejövő fővonali hívásnál (DTMF beválasztás [DISA])
Külső fél hívása
Egy külső telefonkészülékről
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
● Nem biztonsági üzemmódban
DISA
telefonszám
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
külső
telefonszám
Cs.v. hang és DISA
kimenő üzenet
Adja be a DISA
telefonszámot.
Adja be a külső fél
telefonszámát.
A külső telefonszám beadása előtt
foglalja le a fővonalat.
● Trönk biztonsági üzemmódban / Teljes biztonsági üzemmódban*
az Ön mellékállomási száma
DISA
telefonszám
Adja be a DISA
telefonszámot.
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
vagy
Cs.v. hang és DISA
kimenő üzenet
mellékállomási PIN
a külső fél
telefonszáma
vagy
ellenőrzött PIN kód
Ny. hang és
T. hang
Adja be a mellékállomási PIN
kódot vagy az ellenőrzött PIN
kódot (max. 10 számjegy).
ellenőrzött kód
Nyomja le a ¼47
hívóbillentyűt.
Adja be az Ön mellékállomási számát.
Vagy nyomja le a ¼ hívóbillentyűt, majd
adja be az ellenőrzött kódot.
Adja be a külső fél
telefonszámát.
A külső telefonszám beadása előtt
foglalja le a fővonalat.
* Az előre beprogramozott, külső számokról hívó felek jelszó nélkül érhetik el az
alközpontot a DTMF beválasztás (DISA) segítségével (mellékállomási PIN/ellenőrzött PIN
kód) (DTMF beválasztás [DISA] átvitt jogosultság [COS]).
Újabb kísérlet
Egy külső telefonkészülékről
Egy másik szám tárcsázása egy külső féllel történő beszélgetés közben, illetve csengetési
visszhang, tájékoztató hang vagy foglaltsági hang alatt:
telefonszám
DISA üzenet
Nyomja le a ¼
hívóbillentyűt.
Adja be a
telefonszámot.
Külső fél telefonszáma előtt adja be a fővonal
előválasztó kódját.
50
Felhasználói kézikönyv
1.2.8. A hívott fél közvetlen elérése bejövő fővonali hívásnál (DTMF beválasztás [DISA])
VIGYÁZAT!
A DTMF beválasztás (DISA) funkciónál a külső vonal – külső vonal hívás szolgáltatás
használatakor fennáll az a veszély, hogy az Ön telefonvonalán jogtalan hívásokat
kezdeményeznek.
Az ilyen hívások költségét az alközpont tulajdonosának/bérlőjének számlázzák ki.
Az alközpont ilyen típusú, jogtalan használatának elkerülése érdekében nyomatékosan
felhívjuk a figyelmét, hogy tartsa be az alábbi pontokban foglaltakat:
a. Engedélyezze a DISA biztonsági üzemmódot (A trönk biztonsági üzemmódot vagy a
teljes biztonsági üzemmódot).
b. Okvetlen tartsa titokban jelszavait (az ellenőrzött kód PIN kódját/mellékállomási PIN
kódot).
c. Válasszon minél bonyolultabb és véletlenszerűbb PIN kódot, amit nehéz kitalálni.
d. Gyakran változtassa a PIN kódot.
Időkorlát
Mindkét fél figyelmeztető hangot hall a megadott időkorlát letelte előtt tizenöt másodperccel. A hívás időtartamának meghosszabbítására nyomja le bármelyik hívóbillentyűt, a
„¼” billentyűt kivéve.
Ha az alközpontban beállították a beépített automatikus kezelő szolgáltatást, akkor
a kívánt mellékállomást egyszerű módon, a kimenő üzenet szerinti, egyetlen hívóbillentyű
(0–9) lenyomásával érheti el.
Felhasználói kézikönyv
51
1.2.9. Telefonjának beállítása egy másik mellékállomásról vagy a DTMF beválasztás segítségével (Beállítás távvezérléssel)
1.2.9. Telefonjának beállítása egy másik mellékállomásról vagy a DTMF
beválasztás segítségével (Beállítás távvezérléssel)
Ön telefonkészülékén az alábbi szolgáltatásokat állíthatja be egy másik mellékállomásról vagy a
DTMF beválasztás (DISA) segítségével:
Hívásátirányítás (FWD) / Hívásvédelem („Ne zavarj” [DND])
Mellékállomások bekapcsolódási / kilépési (Log-in / Log-out) állapota
Üzenethagyás (Várakozó üzenet jelzése)
Mellékállomás lezárása
Időszolgálat üzemmód – Az időszolgálat átkapcsolása (nappali/éjszakai/ebédidő/kávészünet)
Egy másik mellékállomásról
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
az Ön mellékállomási hívószáma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
mellékállomási PIN
Adja be a saját
mellékállomási
hívószámát.
Nyomja le a ¼47
hívóbillentyűt.
Adja be a mellékállomási PIN kódot
(max. 10 számjegy)
Ny. hang és
T. hang
a kívánt szolgáltatás hívószáma
Adja be a kívánt
szolgáltatás
hívószámát.
Ha téves mellékállomási PIN kódot
adott be, riasztó hangjelzést hall.
A DTMF beválasztás (DISA) segítségével
Egy külső telefonkészülékről
DISA
telefonszám
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
mellékállomási PIN
Ha téves mellékállomási PIN
kódot adott be, riasztó
hangjelzést hall.
52
Felhasználói kézikönyv
az Ön mellékállomási hívószáma
Cs.v. hang és DISA
kimenő üzenet
Adja be a DISA
telefonszámot.
Adja be a mellékállomási PIN
kódot (max. 10 számjegy)
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
Ny. hang és
T. hang
Nyomja le a ¼47
hívóbillentyűt.
a kívánt szolgáltatás hívószáma
Adja be a kívánt
szolgáltatás hívószámát.
Adja be a saját mellékállomási
hívószámát.
1.3.1. Hívások fogadása
1.3. Hívások vétele
1.3.1. Hívások fogadása
Lépjen be a hívásba.
Beszéljen.
Válasszon ki egyet az alábbi módszerek közül:
Emelje fel a kézibeszélőt, hogy fogadja az elsőbbségi vonalat.
(Alapbeállítás: Csengetéssel jelentkező hívás kiválasztása)
Nyomja le az SP-PHONE gombot.
Nyomja le közvetlenül a villogó CO, INTERCOM, ICD Group (ICD csoport), PDN
vagy SDN gombot.
Nyomja le az Answer (Hívásfogadás) gombot.
Hangostelefon (Kihangosított) üzemmód
Az SP-PHONE gomb segítségével belső hívást hozhat lére, és kihangosított beszélgetést
folytathat.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai –
Elsőbbségi fővonal kijelölés – bejövő
Kiválasztja a lefoglalt fővonalat, amikor felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja az SPPHONE gombot.
A hívásjelzési mód megváltoztatása (Átkapcsolható hívásjelzés – csengetéssel /
beszédhanggal)
Kiválasztja a hívási módot: csengetés vagy a másik fél hangja.
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Bejövő híváselosztási csoport (ICD Group), Elsődleges
hívószám (PDN) vagy Másodlagos hívószám (SDN) gombot.
Felhasználói kézikönyv
53
1.3.2. Hívásfogadás a kézibeszélő felemelése nélkül (Hangostelefon üzemmódú hívásfogadás)
1.3.2. Hívásfogadás a kézibeszélő felemelése nélkül (Hangostelefon
üzemmódú hívásfogadás)
Ön a vonal kapcsolásakor azonnal fogadhatja a belső hívást anélkül, hogy felemelné a
kézibeszélőt vagy lenyomná az SP-PHONE gombot. Amikor belső hívás érkezik, Ön a
másik fél hangját rögtön hallja, anélkül, hogy a telefon csengetne. Amikor külső hívás
érkezik, Ön a hívó fél hangját az előre beprogramozott csengetésszám után hallja. A külső
hívások hangostelefon üzemmódú (kihangosított) fogadásához rendszerprogramozás
szükséges.
Beállítás/Törlés
Ha a telefon szabad, a kézibeszélő a helyén van és az
SP-PHONE gomb nincs megnyomva:
Nyomja le az AUTO
ANS gombot.
Az AUTO ANS gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: Nincs beállítva.
Világít: Beállítva.
Hordozható készülékkel (PS) rendelkező felhasználók: Kérjük, olvassák el a PS „Kezelési
útmutatóját”.
54
Felhasználói kézikönyv
1.3.3. Egy másik mellékállomást csengető hívás átvétele (Hívásátvétel)
1.3.3. Egy másik mellékállomást csengető hívás átvétele (Hívásátvétel)
–
–
Egy hívás fogadása egy másik telefonról (Hívásátvétel)
Az Ön hívása átvételének megtiltása a többi mellékállomás számára (Hívásátvétel letiltása)
Egy hívás fogadása egy másik telefonról (Hívásátvétel)
Ön a bejövő, egy másik mellékállomást csengető hívást saját telefonkészülékéről fogadhatja anélkül,
hogy el kellene hagynia helyét.
Az alábbi típusok állnak rendelkezésre:
Hívásátvételi csoport: Saját mellékállomási csoportján belüli hívást vesz át.
Irányított hívásátvétel: Egy megadott mellékállomás hívását veszi át.
vagy
csoport szám
Hívásátvételi
csoport
mellékáll. hívószám
Irányított
hívásátvétel
Ny. hang
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Beszéljen.
Nyomja le a villogó DSS gombot.
Nyomja le a ¼40 hívóbillentyűt, majd adja be a csoport számát (2 számjegy).
Vagy nyomja le a ¼41 hívóbillentyűt, majd adja be a mellékállomás hívószámát.
Ha várakozó hívás hangjelzést kap, akkor megkérhet egy harmadik felet, hogy irányított hívásátvétellel vegye át az Ön második hívását.
Az Ön hívása átvételének megtiltása a többi mellékállomás számára
(Hívásátvétel letiltása)
Ön megakadályozhatja vagy megengedheti, hogy a többi mellékállomás átvegye az Ön hívásait.
Letiltás
vagy
Engedélyezés
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼720
hívóbillentyűt.
Ny. hang
A hívásátvétel letiltásához nyomja le az 1
hívóbillentyűt, vagy az engedélyezéshez
nyomja le a 0 hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Felhasználói kézikönyv
55
1.3.4. Külső hangszórón jelentkező hívás fogadása (Fővonali hívás fogadása bármelyik mellékállomásról [TAFAS])
1.3.4. Külső hangszórón jelentkező hívás fogadása (Fővonali hívás
fogadása bármelyik mellékállomásról [TAFAS])
Ön a külső hangszórón csengető, bejövő fővonali hívást bármelyik mellékállomásról fogadhatja.
Külső hangszórón keresztül
Amikor hangjelzést hall:
hangszóró hívószáma
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼42
hívóbillentyűt.
Adja be a hangszóró
hívószámát (1 számjegy).
Beszéljen.
Ön ezzel a módszerrel a külső hangszórón keresztül hallható személykeresés bemondást is fogadhatja.
56
Felhasználói kézikönyv
1.3.5. Az Answer/Release (Hívásfogadás / Bontás) gomb használata
1.3.5. Az Answer/Release (Hívásfogadás/Bontás) gomb használata
Az Answer és a Release gomb a fejbeszélő illetve a hangostelefon használatakor
kényelmes.
Az Answer gombbal Ön az összes bejövő hívást fogadhatja.
A Release gombbal Ön egy beszélgetés közben vagy után bonthatja a vonalat, vagy
befejezheti egy hívás átadását.
Hívásfogadás
Nyomja le az Answer
(Hívásfogadás) gombot.
Beszéljen.
Hívásátadás
Beszélgetés közben:
vagy
a kívánt
telefonszám
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
Nyomja le a DSS
gombot, vagy adja be a
kívánt telefonszámot.
A hívott fél
jelentkezik.
Nyomja le a Release (Bontás)
gombot.
A külső telefonszám beadása előtt
foglalja le a fővonalat.
Beszélgetés egy várakozó hívóval
Várakozó hívás hangjelzés közben:
Nyomja le az Answer
(Hívásfogadás) gombot.
Beszéljen.
Felhasználói kézikönyv
57
1.3.5. Az Answer/Release (Hívásfogadás / Bontás) gomb használata
Fővonali hívás átadása mellékállomásnak egyetlen gombnyomással
Beszélgetés közben:
A hívott fél
jelentkezik.
Nyomja le a DSS gombot.
Nyomja le a Release
(Bontás) gombot.
A másik fél tartásba kerül, a rendszer pedig azonnal hívja a
célállomást.
A beszélgetés befejezése
Beszélgetés közben:
Nyomja le a Release
(Bontás) gombot.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át az Answer (Hívásfogadás) illetve a Release (Bontás) gombot.
58
Felhasználói kézikönyv
1.3.6. A rosszakaratú hívók azonosítása (Rosszakaratú hívás azonosítás [MCID])
1.3.6. A rosszakaratú hívók azonosítása (Rosszakaratú hívás azonosítás
[MCID])
Ön felkérheti telefontársaságát, hogy egy beszélgetés közben vagy a hívó fél bontása után kövesse le
a rosszakaratú hívót.
A rosszakaratú hívásról az információt később kapja meg.
MCID igény
Beszélgetés közben vagy a hívó bontása után a tájékoztató hang közben:
vagy
vagy
Ny. hang
Nyomja le a TRANSFER (Átadás) vagy
a Recall (Újrahívás) gombot vagy
nyomja le egy pillanatra a készülék
villáját.
Nyomja le a ¼7¼3 hívóbillentyűt.
Beszéljen, illetve tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Az MCID funkció elérhetősége az Ön telefontársasága által nyújtott ISDN szolgáltatástól
függ.
Felhasználói kézikönyv
59
1.4.1. Hívás átadása (Hívásátadás)
1.4. Beszélgetés közben
1.4.1. Hívás átadása (Hívásátadás)
–
–
–
Hívás átadása mellékállomásra az alközponton belül
Hívás átadása külső félnek az alközponti szolgáltatás segítségével
Hívás átadása ISDN szolgáltatás használatával (Hívásátadás [CT] – ISDN segítségével)
Ön egy tartásban lévő hívást anélkül is átadhat, hogy a kézibeszélő felemelésével vagy
az SP-PHONE gomb lenyomásával beszédállásba kerülne a tartásban lévő féllel, még
akkor is, ha az átadási célállomás nem jelentkezik a hívásra.
Ha a hívást egy előre meghatározott időn belül nem veszi ki a tartásból, akkor figyelmeztetésként riasztó jelzést hall, ha pedig egy előre meghatározott időn belül nem veszi ki a
tartásból, akkor az automatikusan elbomlik.
Hívás átadása mellékállomásra az alközponton belül
Átadás
Beszélgetés közben:
vagy
vagy
Ny. hang
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
mellékáll. hívószám
Nyomja le a DSS gombot vagy adja
be a mellékállomás hívószámát.
Beszéljen.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Ez a lépés figyelmen kívül hagyható.
Beszélgetés közben:
Ny. hang
Nyomja le a Recall (Újrahívás)
gombot, vagy nyomja le egy pillanatra a
készülék villáját.
mellékáll. hívószám
Adja be a mellékállomás
hívószámát.
Beszéljen.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Ez a lépés figyelmen kívül hagyható.
Amikor nem tartózkodik a helyén, vagy nincs az irodában, és egy átirányított, külső hívása érkezik, például mobil telefonjára, akkor a hívást a # gomb megnyomásával és a kívánt mellékállomási hívószám beadásával át lehet adni egy, az alközpontban lévő mellékállomásra (amennyiben rendszerprogramozással engedélyezve van).
60
Felhasználói kézikönyv
1.4.1. Hívás átadása (Hívásátadás)
Az SDN gomb segítségével történő átadási művelethez olvassa el az „1.5.1. Elsődleges
hívószám (PDN)/Másodlagos hívószám (SDN) mellékállomás” fejezetet.
Hívás átadása egy gombnyomással (Egygombos átadás)
Egy külső féllel történő beszélgetés közben:
Beszéljen.
Nyomja le a DSS gombot.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Ez a lépés elhagyható.
Egy mellékállomással folytatott beszélgetésnél az Egygombos átadás szolgáltatás használatához rendszerprogramozás szükséges.
Hívás átadása külső félnek az alközponti szolgáltatás segítségével
Adott mellékállomások kizárhatók ezen funkció használatából.
Beszélgetés közben:
vagy
fővonal
külső
telefonszám
Foglalja le a
fővonalat.
Adja be a külső
telefonszámot.
Ny. hang
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
Beszéljen.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Felhasználói kézikönyv
61
1.4.1. Hívás átadása (Hívásátadás)
Beszélgetés közben:
fővonal
Ny. hang
Nyomja le a Recall (Újrahívás)
gombot, vagy nyomja le egy pillanatra a
készülék villáját.
Foglalja le a fővonalat.
külső
telefonszám
Adja be a külső
telefonszámot.
Beszéljen.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Időkorlát
Tizenöt másodperccel a kijelölt időkorlát lejárta előtt mind a hívó mind az átadást fogadó
fél figyelmeztető hangjelzést kap.
Ha vissza kíván térni a tartásban lévő híváshoz még a hívott fél jelentkezése előtt,
akkor nyomja le a TRANSFER (Átadás), a megfelelő CO, ICD Group (ICD csoport) vagy
INTERCOM (Belső hívás) gombot, illetve nyomja le egy pillanatra a készülék villáját.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy DSS (Közvetlen hívó) gombot.
Hívás átadása az ISDN szolgáltatás használatával (Hívásátadás [CT] – ISDN
segítségével)
Beszélgetés közben:
telefonszám
Nyomja le az ISDN-Hold
(ISDN-tartás) gombot.
Adja be a telefonszámot.
Beszéljen.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Ez a lépés figyelmen kívül hagyható.
Beszélgetés közben:
telefonszám
Ny. hang
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
Nyomja le a ¼62
hívóbillentyűt.
Adja be a telefonszámot.
Beszéljen.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Ez a lépés figyelmen kívül hagyható.
62
Felhasználói kézikönyv
1.4.1. Hívás átadása (Hívásátadás)
Beszélgetés közben:
telefonszám
Ny. hang
Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot, vagy
nyomja le egy pillanatra a
készülék villáját.
Nyomja le a ¼62
hívóbillentyűt.
Adja be a telefonszámot.
Beszéljen.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Ez a lépés kihagyható.
Ha ki akar venni egy tartásban lévő hívást a tartásból, nyomja le a TRANSFER (Átadás),
vagy a Recall (Újrahívás) gombot, vagy nyomja le egy pillanatra a készülék villáját.
Ha Ön egy hívás átadása közben teszi a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot, az akkor is átadásra kerül.
A hívás átadása után a vonal felszabadul.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy ISDN-Hold (ISDN-tartás) gombot.
Felhasználói kézikönyv
63
1.4.2. Hívás tartásba tétele
1.4.2. Hívás tartásba tétele
–
–
Tartás
Hívás (alközponti) rendszer-parkoló-zónába kapcsolása
Tartás
Kétféle tartás lehetséges. A különbség közöttük az, hogy mások kivehetik-e az Ön tartásban lévő
hívását (Szokásos tartás) vagy sem (Kizárólagos tartás). Mivel ezek átválthatók, az aktuális üzemmódot kérdezze meg a rendszerfelelőstől.
Tartás (Hívás tartás)
Beszélgetés közben:
vagy
Ny. hang
Ny. hang
Nyomja le a HOLD (Tartás) gombot, vagy nyomja le a
TRANSFER (Átadás) gombot és a ¼50 hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Beszélgetés közben:
Ny. hang
Nyomja le a Recall (Újrahívás) gombot, vagy nyomja
le egy pillanatra a készülék
villáját.
64
Nyomja le a ¼50
hívóbillentyűt.
Felhasználói kézikönyv
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
1.4.2. Hívás tartásba tétele
Hívás kivétele tartásból
● A tartásba tevő mellékállomáson (Hívás kivétele tartásból)
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
vagy
vagy
Beszéljen.
Nyugtázó hangot
hall.
Nyomja le a villogó CO vagy INTERCOM gombot vagy a ¼50
hívóbillentyűt.
● Egy másik mellékállomáson tartásban lévő fővonali hívás kivétele tartásból – csak
szokásos tartás esetén (Hívás kivétele tartásból – a tartásban lévő fővonal számával
meghatározva)
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
vagy
a tartásban lévő
fővonal száma
Nyugtázó hangot
hall.
Beszéljen.
Nyomja le a CO gombot, vagy nyomja le az ¼53 hívóbillentyűt, és adja be a tartásban
lévő fővonal számát (3 számjegy).
● Egy másik mellékállomáson tartásban lévő belső vagy fővonali hívás kivétele tartásból –
csak szokásos tartás esetén (Hívás kivétele tartásból – a tartásba tevő mellékállomás
hívószámával meghatározva)
vagy
a tartásba tevő mellékállomás hívószáma
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a ¼51
hívóbillentyűt.
Nyomja le a DSS gombot,
vagy adja be a tartásba tevő
mellékállomás hívószámát.
Ny. hang
Beszéljen.
A CO illetve az INTERCOM gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
– Szokásos tartás üzemmód
Zöld fénnyel, lassan villog: Az Ön tartásban lévő hívása.
Piros fénnyel villog: Egy másik mellékállomáson tartásban lévő hívás.
– Kizárólagos tartás üzemmód
Zöld fénnyel, közepes sebességgel villog: Az Ön tartásban lévő hívása.
Piros fénnyel világít: Egy másik mellékállomáson tartásban lévő hívás.
Ha a hívást egy előre meghatározott időn belül nem veszi ki a tartásból, akkor
figyelmeztetésként riasztó jelzést hall (Tartás újrahívás).
Ha pedig előre meghatározott időn belül nem fogadják a fővonali hívást, akkor az
automatikusan elbomlik.
A tartás üzemmód megváltoztatása (csak rendszerkészüléknél)
A HOLD (Tartás) gomb lenyomása után, ha ismét lenyomja a HOLD (Tartás) gombot,
akkor a tartási állapot a Szokásos tartás üzemmódból átvált Kizárólagos tartás üzemmódra, illetve a Kizárólagos tartás üzemmódból átvált Szokásos tartás üzemmódra.
Felhasználói kézikönyv
65
1.4.2. Hívás tartásba tétele
Ha az Automatikus tartás előre be van programozva, akkor az aktuális hívást automatikusan tartásba teheti egy másik CO, ICD Group (ICD csoport) vagy INTERCOM
gomb lenyomásával, hogy egy másik hívást kezdeményezzen vagy fogadjon.
A tartásban lévő hívás PDN/SDN gomb segítségével történő kivételének műveletéhez
olvassa el az „1.5.1. Elsődleges hívószám (PDN)/Másodlagos hívószám (SDN) mellékállomás” fejezetet.
Hívás tartása egy rendszer-parkoló-zónában (Hívás várakoztatása)
Ön egy hívást tartásba tehet a közös, alközponti parkoló-zónába, és a várakoztatott hívást bármelyik
mellékállomásról ki lehet venni a parkoló helyről. Ezt a szolgáltatást átadási szolgáltatásként
használhatja.
Egy hívást egy megadott parkoló zónába (Megadott) vagy bármelyik parkoló zónába (Automatikus
parkoló zóna) betehet. Ha létrehozta a Call Park (Hívás várakoztatása) és a Call Park (Automatic Park
Zone) (Hívás várakoztatása [Automatikus parkoló zóna]) gombot, a két várakoztatási mód között,
egyszerűen a megfelelő gomb lenyomásával választhat.
Ha egy hívást automatikusan tettek várakoztatásba, vagy egyszerre több hívás is várakozik, akkor a
kívánt hívás várakozásból való kivételéhez Önnek meg kell adnia a parkoló zóna számát.
Beállítás
Beszélgetés közben:
Nyomja le a Call Park (Hívás
várakoztatása) gombot.
Beszélgetés közben:
a parkoló-zóna száma Megadott
vagy
Ny. hang
Automatikus
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
Nyomja le a ¼52
hívóbillentyűt.
Adja be a parkoló-zóna számát (2
számjegy), vagy nyomja le a ¼ hívóbillentyűt, ha automatikusan egy szabad
parkoló zónába kívánja tenni a hívást.
Ha foglaltsági hangot hall, adja be egy másik
parkoló zóna számát, vagy nyomja meg
ismét a ¼ hívóbillentyűt.
66
Felhasználói kézikönyv
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
1.4.2. Hívás tartásba tétele
Beszélgetés közben:
a parkoló-zóna száma
Ny. hang
Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot vagy
nyomja le egy pillanatra a
készülék villáját.
Nyomja le a ¼52
hívóbillentyűt.
Adja be egy megadott
parkoló-zóna számát
(2 számjegy).
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Ha foglaltsági hangot hall, adja be egy másik
parkoló zóna számát.
Hívás kivétele várakoztatásból
Nyomja le a villogó Call Park
(Hívás várakoztatása) gombot.
a tárolt parkoló
zóna száma
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a ¼52
hívóbillentyűt.
Adja be a tárolt
parkoló zóna számát
(2 számjegy).
Ny. hang
Beszéljen.
Ha a hívást automatikusan várakoztatták, ellenőrizze a kijelzőn a parkoló zóna számát.
Ha a hívást egy előre meghatározott időn belül nem veszi ki a tartásból, akkor figyelmeztetésként riasztó jelzést hall (Tartás újrahívás).
Ha pedig előre meghatározott időn belül nem fogadják a fővonali hívást, akkor az automatikusan elbomlik.
Ha tájékoztató hangot hall, amikor egy hívást kíván kivenni a várakozásból, akkor
nincs hívás tartásban. Ellenőrizze a tárolt parkoló zóna számát.
Miután egy hívást várakoztatásba helyezett, lehetősége nyílik egyéb műveletek
elvégzésére.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a Call Park (Hívás várakoztatása) és a Call Park (Automatic Park
Zone) (Hívás várakoztatása [Automatikus parkoló zóna]) gombot.
Felhasználói kézikönyv
67
1.4.3. Beszélgetés két féllel felváltva (Partnerváltogatás)
1.4.3. Beszélgetés két féllel felváltva (Partnerváltogatás)
Amikor az egyik féllel beszél, mialatt a másik fél tartásban van, Ön a két hívást (váltakozva) odavissza cserélgetheti.
A felek váltogatása miközben a másik fél ideiglenesen tartásba kerül.
Beszélgetés közben:
vagy
Ny. hang
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
mellékáll. hívószám
Nyomja le a DSS gombot,
vagy adja be a másik fél
mellékállomási hívószámát.
Beszéljen a másik féllel.
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
Beszéljen az
eredeti féllel.
A másik fél tartásba kerül.
Beszélgetés közben:
Ny. hang
Nyomja le a Recall (Újrahívás)
gombot, vagy nyomja le egy
pillanatra a készülék villáját.
mellékáll. hívószám
Adja be a másik fél mellékállomási hívószámát.
Beszéljen a másik féllel.
Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot, vagy
nyomja le egy pillanatra a
készülék villáját.
Beszéljen az
eredeti féllel.
A másik fél tartásba kerül.
Kilépés a beszélgetésből, és a másik két fél beszélhet
Beszélgetés közben:
vagy
Ny. hang
mellékáll. hívószám
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
68
Felhasználói kézikönyv
Nyomja le a DSS gombot,
vagy adja be a másik fél
mellékállomási hívószámát.
Beszéljen a másik féllel.
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
Tegye le a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az
SP-PHONE gombot.
1.4.3. Beszélgetés két féllel felváltva (Partnerváltogatás)
Beszélgetés közben:
mellékáll. hívószám
Ny. hang
Nyomja le a Recall (Újrahívás)
gombot, vagy nyomja le egy
pillanatra a készülék villáját.
Adja be a másik fél mellékállomási hívószámát.
Beszéljen a másik féllel.
Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot, vagy
nyomja le egy pillanatra a
készülék villáját.
Tegye le a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Felhasználói kézikönyv
69
1.4.4. Jelentkezés várakozó hívásra
1.4.4. Jelentkezés várakozó hívásra
–
–
Jelentkezés alközponton belüli, várakozó hívásra
Jelentkezés a főközpontból érkező, várakozó hívás jelzésre
Jelentkezés alközponton belüli várakozó hívásra
Beszélgetés közben a „Várakozó hívás hangjelzés”, vagy a telefonkészülék hangszóróján illetve a
kézibeszélőjén keresztül hallható hangbemondás tájékoztatja Önt arról, hogy egy külső fél vagy egy
másik mellékállomás által kezdeményezett hívás várakozik Önre. Mielőtt a szolgáltatást használná,
aktiválnia kell. (Alapbeállítás: Letiltva – nincs hívás [Belső hívásokra]/nincs hang [Külső hívásokra]).
A várakozó, második hívásra a folyó beszélgetés bontásával (1) vagy tartásba tételével (2)
jelentkezhet.
1. A folyó beszélgetés bontása, és azután beszélgetés az új partnerrel
Amikor hangjelzést hall:
Tegye le a kézibeszélőt,
vagy nyomja meg az SPPHONE gombot.
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE
gombot.
Beszéljen az új féllel.
2. A folyó beszélgetés tartásba tétele, és azután beszélgetés az új partnerrel
Amikor hangjelzést hall:
vagy
vagy
Nyomja le a HOLD
(Tartás) gombot.
vagy
vagy
Hagyja ki ezt a lépést, ha mindkét
fél mellékállomási partner.
70
Felhasználói kézikönyv
Nyomja le a CO, ICD Group
(ICD csoport), PDN, SDN vagy
az INTERCOM gombot.
Beszéljen az új féllel.
1.4.4. Jelentkezés várakozó hívásra
Amikor hangjelzést hall:
Ny. hang
Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot, vagy
nyomja le egy pillanatra a
készülék villáját.
Nyomja le a ¼50
hívóbillentyűt.
Beszéljen az új féllel.
Miután beszélt az új féllel (második hívás), Ön bonthatja (2.1.) vagy tartásba teheti (2.2.), és
visszatérhet az első híváshoz.
2.1. A második hívás bontása, és beszélgetés az eredeti féllel
Beszélgetés közben:
vagy
Tegye le a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Beszéljen az eredeti féllel.
Nyomja le a CO, ICD Group
(ICD csoport), PDN, SDN vagy az
INTERCOM gombot.
Beszélgetés közben:
Tegye le a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a ¼50
hívóbillentyűt.
Ny. hang
Beszéljen az
eredeti féllel.
Felhasználói kézikönyv
71
1.4.4. Jelentkezés várakozó hívásra
2.2. A második hívás tartásba tétele, és beszélgetés az eredeti féllel
Miután tartásba tette, beszélhet az eredeti féllel. Ezután bonthatja a hívást, és újra beszélhet az új féllel.
Beszélgetés közben:
vagy
Beszéljen az eredeti
féllel.
Nyomja le a HOLD
(Tartás) gombot.
Nyomja le a CO, ICD Group
(ICD csoport), PDN, SDN
vagy az INTERCOM gombot.
vagy
Hagyja ki ezt a lépést, ha mindkét
fél mellékállomási partner.
Tegye le a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Beszéljen az új féllel.
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a CO, ICD Group
(ICD csoport), PDN, SDN
vagy az INTERCOM gombot.
72
Felhasználói kézikönyv
1.4.4. Jelentkezés várakozó hívásra
Beszélgetés közben:
Ny. hang
Nyomja le a Recall (Újrahívás)
gombot, vagy nyomja le egy
pillanatra a készülék villáját.
Nyomja le a ¼50
hívóbillentyűt.
Beszéljen az eredeti
féllel.
Ny. hang
Tegye le a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a ¼50
hívóbillentyűt.
Beszéljen az új féllel.
Az Ön telefonkészülékének típusától függően, beszélhet a másik féllel a hangszóró és
a mikrofon segítségével (Érkező hívás bejelentése felemelt kézibeszélő mellett [OHCA]),
vagy fogadhatja a hívásának bejelentését a kézibeszélőn keresztül („Kezelői” OHCA),
miközben Ön egy másik telefonbeszélgetést folytat a kézibeszélő segítségével.
Olvassa el az „1.8.3. Várakozó hívás jelzés vétele (Várakozó hívás jelzése / Érkező hívás
bejelentése felemelt kézibeszélő mellett [OHCA] / „Kezelői” OHCA)” fejezetet.
A hívás fogadása előtti tizenöt másodperces intervallumokban öt másodpercekre
megjelenik a hívó mellékállomás neve illetve száma.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai – Várakozó hívás hangjelzés kiválasztása
Ha Ön az „1. típusú hang”-ot választja ki, „Várakozó hívás hangjelzés”-ként ugyanazt a
hangot kapja várakozó fővonali illetve mellékállomási hívásnál is. Ha Ön a „2. típusú
hang”-ot választja ki, „Várakozó hívás hangjelzés”-ként más hangot kap külső fél, és más
hangot hall mellékállomási hívás esetén.
Alapbeállítás
(1. típusú hang)
Speciális
hangjelzések
(2. típusú hang)
vagy
Felhasználói kézikönyv
73
1.4.4. Jelentkezés várakozó hívásra
Jelentkezés a főközpontból érkező, várakozó hívás jelzésre
Ez opcionális, a telefontársaság által biztosított szolgáltatás. Ön várakozó hívás hangjelzést illetve a
hívóra vonatkozó információt is kaphat. Ha további részletekre kíváncsi forduljon a helyi telefontársasághoz.
Amikor hangjelzést hall:
Amikor hangjelzést hall:
vagy
vagy
Nyomja le a FLASH/RECALL (Hurokmegszakítás/Újrahívás)
vagy az EFA (Külső szolgáltatások elérése) gombot.
Nyomja le a TRANSFER (Átadás) vagy a
Recall (Újrahívás) gombot, vagy nyomja le
egy pillanatra a készülék villáját.
Nyomja le a ¼60
hívóbillentyűt.
Ha vissza kíván térni az eredeti félhez, ismételje meg a műveletet.
Ebben az esetben, a rendszerkészülékeken a FLASH/RECALL gombot rendszerprogramozással a külső szolgáltatások elérése (EFA) üzemmódban kell állítani.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre, vagy írjon át egy Külső szolgáltatások elérése (EFA) gombot.
74
Felhasználói kézikönyv
1.4.5. Több résztvevős beszélgetés
1.4.5. Több résztvevős beszélgetés
–
–
–
–
–
Beszélgetés közben további felek bevonása (Konferencia)
Kilépés a konferenciából (Felügyelet nélküli konferencia)
Kilépés a konferenciából (Kilépés a három résztvevős konferenciából)
Harmadik fél belépésének engedélyezése az Ön hívásába (A titkosság feloldása)
Harmadik fél bevonása egy, az ISDN szolgáltatás használatával folytatott beszélgetés közben
(Három résztvevős konferencia [3PTY] – ISDN segítségével)
Beszélgetés közben további felek bevonása (Konferencia)
Ön beszélgetésébe egy vagy több felet is bevonhat.
Konferencia hívás létrehozása
Beszélgetés közben:
a kívánt
telefonszám
vagy
Nyomja le a CONF (Konferencia)
vagy a TRANSFER (Átadás)
gombot.
Tárcsázza a kívánt
telefonszámot.
Ny. hang
Beszéljen az új féllel.
Nyomja le a CONF
(Konferencia) gombot.
Beszéljen a
résztvevőkkel.
A külső telefonszám beadása előtt
foglalja le a fővonalat.
Beszélgetés közben:
a kívánt
telefonszám
Nyomja le a
TRANSFER (Átadás)
gombot.
Tárcsázza a kívánt
telefonszámot.
3
Beszéljen az új féllel.
Nyomja le a
TRANSFER
(Átadás) gombot.
Ny. hang
Nyomja le a 3
hívóbillentyűt.
A külső telefonszám beadása
előtt foglalja le a fővonalat.
Beszéljen a résztvevőkkel.
Felhasználói kézikönyv
75
1.4.5. Több résztvevős beszélgetés
Beszélgetés közben:
a kívánt
telefonszám
Nyomja le a Recall (Újrahívás)
gombot, vagy nyomja le egy
pillanatra a készülék villáját.
Ny. hang
Tárcsázza a kívánt
telefonszámot.
Beszéljen az új
féllel.
Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot, vagy
nyomja le egy pillanatra a
készülék villáját.
Nyomja le a 3
hívóbillentyűt.
A külső telefonszám beadása előtt
foglalja le a fővonalat.
Beszéljen a
résztvevőkkel.
Konferencia hívás létrehozása, amikor egy két résztvevős beszélgetés közben egy külső féltől
érkezik hívás
Beszélgetés közben:
vagy
Nyomja le a HOLD
(Tartás) gombot.
Nyomja le a villogó CO,
PDN vagy SDN gombot.
Beszéljen az új
féllel.
Nyomja le a CONF (Konferencia)
vagy a TRANSFER (Átadás)
gombot.
Ny. hang
Nyomja le a az eredeti félhez tartozó,
villogó CO, ICD Group (ICD csoport),
PDN, SDN vagy INTERCOM (Belső
hívás) gombot.
76
Felhasználói kézikönyv
Beszéljen az
eredeti féllel.
Nyomja le a CONF (Konferencia) vagy a
TRANSFER (Átadás) gombot, majd
nyomja le a 3 hívóbillentyűt.
Beszéljen a
résztvevőkkel.
1.4.5. Több résztvevős beszélgetés
Négy vagy több fél bevonása a konferenciába
Beszélgetés közben:
A folytatáshoz
a kívánt
telefonszám
Nyomja le a CONF
(Konferencia) gombot.
Tárcsázza a kívánt
telefonszámot.
Ny. hang
Beszéljen.
Nyomja le a CONF
(Konferencia) gombot.
Beszéljen.
A külső telefonszám beadása előtt
foglalja le a fővonalat.
Tartásban lévő újabb fél bevonása a konferenciába
Egy 3–7 résztvevős konferencia közben:
Ny. hang
Nyomja le a CONF
(Konferencia) gombot.
Nyomja le a tartásban lévő félhez
tartozó, villogó CO, ICD Group
(ICD csoport), PDN vagy SDN
gombot.
Nyomja le a CONF
(Konferencia) gombot.
Beszéljen a
résztvevőkkel.
Tárgyalás két féllel felváltva egy három résztvevős beszélgetésben
Beszélgetés közben:
Nyomja le a TRANSFER (Átadás)
gombot.
Felhasználói kézikönyv
77
1.4.5. Több résztvevős beszélgetés
Beszélgetés közben:
Nyomja le a Recall (Újrahívás) gombot, vagy nyomja le
egy pillanatra a készülék villáját.
Egy fél elbontása, és beszélgetés a három résztvevős beszélgetésben lévő többi féllel
Beszélgetés közben:
Nyomja le egyszer vagy kétszer
a TRANSFER gombot, hogy
létrehozza a beszélgetést az
elbontandó féllel.
A másik fél tartásba kerül.
Nyomja le a FLASH/
RECALL* gombot.
Beszéljen.
Nyomja le a tartásban lévő félhez
tartozó CO, ICD Group (ICD csoport),
PDN, SDN vagy INTERCOM gombot.
* Ebben az esetben a rendszerkészülék FLASH/RECALL gombját rendszerprogramozással Flash (időzített hurokmegszakítás)/Újrahívás üzemmódba kell állítani.
Egy három résztvevős beszélgetésnél, amikor Ön lenyomja a TRANSFER (Átadás) vagy
a Recall (Újrahívás) gombot, illetve egy pillanatra lenyomja a készülék villáját, átvált a
beszélgetésben résztvevő, többi fél között.
Ön egyidejűleg legfeljebb nyolc résztvevős (belső és külső vonalakkal létrehozott) konferencia beszélgetést hozhat létre.
Egy négy vagy több résztvevős beszélgetés közben Ön nem tud egyetlen felet elbontani,
oly módon, hogy a többi féllel fenntartja a beszélgetést.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a Conference (Konferencia) gombot.
Kilépés a konferenciából (Felügyelet nélküli konferencia)
A konferenciát kezdeményező fél kiléphet a konferenciából, és a többi fél folytathatja
beszélgetését.
78
Felhasználói kézikönyv
1.4.5. Több résztvevős beszélgetés
Kilépés a konferenciából
Egy 3–7 résztvevős konferencia közben:
Nyomja le a CONF
(Konferencia) gombot.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
Visszatérés a konferenciába, miközben a többiek beszélgetnek
vagy
Nyomja le a zölden villogó CO, ICD Group (ICD csoport), PDN, SDN vagy INTERCOM gombot.
A beszélgetés befejezése
Beszélgetés közben:
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
Időkorlát
A kijelölt időkorlát lejárta előtt mindkét fél riasztó hangjelzést kap. Az eredeti (konferenciát
elhagyó) mellékállomás az időzítés lejárta előtt riasztó hangjelzést kap. A hívás elbomlik,
ha az idő letelik, hacsak az eredeti, konferenciát létrehozó mellékállomás vissza nem tér
a konferenciába.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Conference (Konferencia) gombot.
Kilépés a konferenciából (Kilépés a három résztvevős konferenciából)
A személy, aki létrehozta a konferenciát a másik két féllel, kiléphet a konferenciából, a másik két fél
pedig folytathatja beszélgetését.
Felhasználói kézikönyv
79
1.4.5. Több résztvevős beszélgetés
Kilépés a legalább egy másik mellékállomással folytatott konferenciából
Egy három résztvevős konferencia közben:
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
Kilépés egy két külső féllel folytatott konferenciából
Egy három résztvevős konferencia közben:
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
Egy három résztvevős konferencia közben:
Nyomja le a Recall (Újrahívás)
gombot, vagy nyomja le egy pillanatra
a készülék villáját.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
Egy két külső féllel létrehozott konferencia elhagyásához, és a konferencia folytatásához,
mellékállomásán COS programozás segítségével engedélyezni kell a hívásátadás külső
vonalakra szolgáltatást.
80
Felhasználói kézikönyv
1.4.5. Több résztvevős beszélgetés
Harmadik fél belépésének engedélyezése az Ön hívásába (A titkosság
feloldása)
Megengedheti egy harmadik fél számára, hogy csatlakozzon az Ön külső féllel
folytatott beszélgetésébe, és létrejöjjön egy három résztvevős beszélgetés. Ön ki is
léphet a beszélgetésből, és a másik két résztvevő tovább beszélgethet.
Harmadik fél belépésének engedélyezése az Ön hívásába, és egy három résztvevős
beszélgetés létrehozása
● Az Ön mellékállomásán (a külső hívás közben)
Várja meg a jelentkezést. A
meghosszabbításhoz nyomja
le ismét az S-CO gombot.
Ny. hang
Nyomja le a zöld fénnyel
világító S-CO gombot.
● A másik mellék-
Beszéljen.
Az S-CO gomb mindegyik, S-CO
gombbal rendelkező mellékállomáson
villog.
Létrejött a három résztvevős
konferencia beszélgetés.
állomáson
Ny. hang
Nyomja le 5 másodpercen
belül a zöld fénnyel villogó
S-CO gombot.
Beszéljen.
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Ennél a műveletnél csak az S-CO gomb használható.
Egyszerűen az SP-PHONE gomb megnyomásával vagy a kézibeszélő helyére tételével
kiléphet egy három résztvevős konferencia beszélgetésből, és a másik két felet
beszédállásban hagyhatja.
Harmadik fél bevonása egy, az ISDN szolgáltatás használatával folytatott
beszélgetés közben (Három résztvevős konferencia [3PTY] – ISDN segítségével)
Beszélgetés közben:
a kívánt
telefonszám
Nyomja le az ISDN-Hold
(ISDN-tartás) gombot.
Tárcsázza a kívánt
telefonszámot.
Ny. hang
Beszéljen az új féllel.
Nyomja le a CONF
(Konferencia) gombot.
Beszéljen a többi
féllel.
A külső telefonszám tárcsázása előtt
foglalja le a fővonalat.
Felhasználói kézikönyv
81
1.4.5. Több résztvevős beszélgetés
Beszélgetés közben:
a kívánt
telefonszám
Ny. hang
Nyomja le a ¼62
hívóbillentyűt.
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
Tárcsázza a kívánt
telefonszámot.
Beszéljen az új féllel.
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
A külső telefonszám tárcsázása
előtt foglalja le a fővonalat.
Ny. hang
Nyomja le a 3
hívóbillentyűt.
Beszéljen a többi
féllel.
Beszélgetés közben:
a kívánt
telefonszám
Ny. hang
Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot, vagy
nyomja le egy pillanatra a
készülék villáját.
Nyomja le a ¼62
hívóbillentyűt.
Tárcsázza a kívánt
telefonszámot.
Beszéljen az új féllel.
A külső telefonszám tárcsázása előtt
foglalja le a fővonalat.
Ny. hang
Nyomja le a 3
hívóbillentyűt.
82
Felhasználói kézikönyv
Beszéljen a többi
féllel.
Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot, vagy
nyomja le egy pillanatra a
készülék villáját.
1.4.5. Több résztvevős beszélgetés
A beszélgetés befejezése
Beszélgetés közben:
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy ISDN-Hold (ISDN-tartás) gombot.
Felhasználói kézikönyv
83
1.4.6. Némítás
1.4.6. Némítás
Ön kikapcsolhatja a mikrofont vagy a kézibeszélő mikrofonját, és így a szobában
lévőkkel konzultálhat anélkül, hogy a másik fél hallaná beszélgetésüket, miközben Ön
a hangszórón vagy a telefonkészülék hallgatóján keresztül hallja a másik felet.
Beállítás/Törlés
Beszélgetés közben:
Nyomja le a MUTE (Némítás) gombot.
Az AUTO ANS/MUTE (Automatikus hívásfogadás/Némítás) gomb fénye az aktuális
állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: Normál állapot.
Piros fénnyel villog: Némítás.
Ha a némítást az OHCA közben használja, akkor az a kézibeszélő mikrofonjának némítására változik.
84
Felhasználói kézikönyv
1.4.7. Behallgatás engedélyezése mások számára (Kihangosítás felemelt kézibeszélő mellett)
1.4.7. Behallgatás engedélyezése mások számára (Kihangosítás felemelt
kézibeszélő mellett)
Ön a helyiségben lévők számára engedélyezheti, hogy behallgassanak beszélgetésébe
a hangszórón keresztül, miközben Ön a kézibeszélő segítségével folytatja
beszélgetését.
Beállítás / Törlés
Kézibeszélővel folytatott beszélgetés közben:
Nyomja le az SP-PHONE gombot.
Az SP-PHONE gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: A hang a kézibeszélőn keresztül hallható.
Világít: A hang a hangszórón és a kézibeszélőn keresztül hallható.
Ez a szolgáltatás csak bizonyos rendszerkészülékről érhető el, és rendszerprogramozást
igényel.
Hangostelefon (Kihangosított) üzemmód
Ön az SP-PHONE gomb segítségével a beszélgetést hangostelefon (kihangosított)
üzemmódban folytathatja. Ilyenkor a hívás közben más teendőivel is foglalkozhat, mert
a keze nincs lefoglalva.
Hasznos tanácsok a hangostelefon üzemmódhoz:
– Ha nem jól hallja a másik fél hangját:
A Navigátor gombbal vagy a hangerő szabályzóval növelje a hangerőt.
– Ha a másik fél nem jól hallja Önt:
Csökkentse a hangerőt.
– Ha a másik fél jelzi, hogy az Ön hangja visszhangos:
Használja a telefont egy függönyökkel, illetve szőnyegekkel borított helyiségben.
– Ha a beszélgetés egyes részei nem hallhatóak:
Ha partnerével egyszerre beszélnek, a beszélgetés egyes részei elveszhetnek. Ennek
elkerülésére beszéljenek felváltva.
Felhasználói kézikönyv
85
1.4.8. A fejbeszélő használata (Fejbeszélős üzemmód)
1.4.8. A fejbeszélő használata (Fejbeszélős üzemmód)
Ön a fejbeszélő segítségével is folytathat beszélgetést.
Ebben az esetben Önnek a „Headset on” (Fejbeszélő bekapcsolva) üzemmódot kell
kiválasztania a programozási üzemmódban, vagy előre be kell állítania a Headset
(Fejbeszélő) gombot (piros fényre).
Ez a szolgáltatás a Kézibeszélő/Fejbeszélő kiválasztásként is ismert.
Beszélgetés a fejbeszélő segítségével
Nyomja le az SP-PHONE gombot.
A kézibeszélő használata egy fejbeszélős beszélgetés közben
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Hangostelefon üzemmódú (kihangosított) beszélgetés egy fejbeszélős beszélgetés közben
(Fejbeszélő)
Nyomja le a pirosan világító Headset (Fejbeszélő) gombot.
A Headset (Fejbeszélő) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: A fejbeszélő üzemmód ki van kapcsolva.
Piros fénnyel világít: A fejbeszélő üzemmód ki van kapcsolva.
Ez a szolgáltatás a KX-T7665 típusú készüléknél nem áll rendelkezésre.
86
Felhasználói kézikönyv
1.4.8. A fejbeszélő használata (Fejbeszélős üzemmód)
A KX-NT300 sorozatú (kivéve a KX-NT321 típust)/KX-DT343/KX-DT346 típusú
telefonnal rendelkező felhasználók számára:
A KX-NT300 sorozattal használhatja a mellékállomásán fejbeszélőként regisztrált
Bluetooth zsinórnélküli fejbeszélőt.
Hatótávolság
Kérjük, tartson a csatlakoztatott Bluetooth modulokkal rendelkező telefonkészülékek
között legalább 3 m távolságot. Ha pedig egy használatban lévő Bluetooth fejbeszélő
egy olyan, csatlakoztatott Bluetooth modullal rendelkező telefonkészülék közelében
van, amelyiknél nincs regisztrálva, akkor zaj hallatszik. Távolodjon el a telefonkészüléktől, és a jel javítása érdekében menjen közelebb ahhoz, amelyiknél regisztrálva
van.
Zaj
A modul és a Bluetooth fejbeszélő között a jelek rádióhullámok útján terjednek. A
maximális távolság és a zajmentes működés érdekében azt javasoljuk, hogy a modult
helyezze el távol olyan elektromos berendezésektől, mint pl. egy fax, rádió, PC vagy
mikrohullámú sütő.
A 2,4 GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical – Ipari, tudományos és orvosi)
sávot használó rendszerek zavarhatják ezt a terméket. Az ilyen rendszerekre példa
a zsinórnélküli telefon, a vezetéknélküli LAN, a háztartási RF, a mikrohullámú sütő
és egyéb ISM készülékek. Ezek a berendezések kismértékű zajt okozhatnak.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai – Fejbeszélős üzemmód
Válassza ki a használandó berendezést.
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a Headset (Fejbeszélő) gombot.
Felhasználói kézikönyv
87
1.5.1. Elsődleges hívószám (PDN)/Másodlagos hívószám (SDN) mellékállomás
1.5. A PDN/SDN (Elsődleges hívószám/Másodlagos hívószám) gomb használata
1.5.1. Elsődleges hívószám (PDN)/Másodlagos hívószám (SDN) mellékállomás
Az Elsődleges hívószám (PDN) gombok és a Másodlagos hívószám (SDN) gombok akkor
hasznosak, amikor a mellékállomási felhasználók más mellékállomások hívásait kezelik.
Például egy titkár vagy több titkár kezelheti egy vagy több főnök hívásait, és ellenőrizheti a
főnök(ök) hívásállapotát. A PDN és az SDN gombok funkciói a következők:
PDN gomb: Ez a gomb az összes hívás (beleértve a külső és belső hívásokat is) kezdeményezésére és fogadására használható. Ha egy mellékállomás több PDN gombbal
rendelkezik, az lehetővé teszi, hogy a hívások sorban álljanak a mellékállomásnál. A PDN
gombbal rendelkező mellékállomásokat PDN mellékállomásoknak nevezzük.
SDN gomb: Egy SDN gomb a fénye egy DSS gombhoz hasonlóan a regisztrált
mellékállomás aktuális hívásállapotát mutatja. Továbbá ez a gomb az alábbi műveletek
végrehajtására használható:
a PDN mellékállomás hívása (
SDN közvetlen hívás)
egy, a PDN mellékállomást csengető hívás fogadása
hívások tartásba tételére, és a PDN mellékállomáson tartásban lévő hívások
tartásból való kivételére (
Tartás és Hívás kivétele tartásból)
hívások átadása a PDN mellékállomásra (
Hívásátadás az SDN gomb
segítségével)
Az SDN gombbal rendelkező mellékállomásokat SDN mellékállomásoknak nevezzük.
Egy SDN gomb célállomásaként regisztrált mellékállomásnak legalább egy PDN gombbal
kell rendelkeznie.
Egyetlen mellékállomás legfeljebb 8 PDN gombbal rendelkezhet.
Egy mellékállomás minden egyes PDN gombhoz csak egyetlen SDN gombbal
rendelkezhet.
Egy PDN mellékállomás a hozzátartozó SDN mellékállomástól csak OHCA vagy „Kezelői”
OHCA hangbemondást fogadhat. Ha egy másik mellékállomástól érkezik a hívás, akkor a
PDN mellékállomás várakozó hívás hangjelzést hall.
Az egyes PDN/SDN gombok fénye az aktuális állapotot jelzi, az alábbiaknak megfelelően:
Fényjelzés
Nem világít
PDN gomb állapot
SDN gomb állapot
A PDN gomb nyugalomban van.
Zöld fénnyel világít
A mellékállomás hívást folytat a
PDN gomb segítségével.
A mellékállomás hívást folytat egy
SDN gomb segítségével.
Zöld fénnyel, lassan
villog
Egy hívás van tartásban a PDN
mellékállomáson (Szokásos tartás).
Egy tartásban lévő hívás fogadása az
SDN gombbal (Szokásos tartás).
Zöld fénnyel, közepes Egy hívás van ideiglenes tartásban Egy ideiglenes tartásban vagy kizáróvagy kizárólagos tartásban.
lagos tartásban lévő hívás fogadása
sebességgel villog
az SDN gombbal.
Zöld fénnyel, gyorsan
villog
88
Felhasználói kézikönyv
Egy PDN mellékállomásra bejövő
hívás érkezik.
Egy SDN mellékállomásra tartás újrahívás vagy visszacsengetés érkezik
egy SDN gombbal fogadott hívástól.
1.5.1. Elsődleges hívószám (PDN)/Másodlagos hívószám (SDN) mellékállomás
Fényjelzés
PDN gomb állapot
SDN gomb állapot
Piros fénnyel világít
Egy megfelelő SDN mellékállomás A megfelelő PDN mellékállomás, vagy
használja a vonalat.
egy másik, megfelelő SDN mellékállomás használja a vonalat.
Piros fénnyel, lassan
villog
Egy megfelelő SDN mellékállomás Egy másik, megfelelő SDN melléktartja a vonalat.
állomás, vagy maga a PDN mellékállomás tartja a vonalat.
Piros fénnyel,
gyorsan villog
A PDN mellékállomásra egy bejövő A megfelelő PDN mellékállomásra
híváselosztási (ICD) csoportra
bejövő hívás érkezik.
befutó hívás érkezik.
SDN közvetlen hívás
Egy SDN gomb segítségével Ön egyszerűen hívhatja a megfelelő PDN mellékállomást. Az SDN
gombok a rendszerprogramozástól függően a két üzemmód egyikében vannak, a működési módjuk
pedig az alábbiak szerint különbözik:
Bővített DSS gomb üzemmód
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a megfelelő SDN
gombot.
Beszéljen.
Normál SDN gomb
Ny. hgang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a megfelelő SDN
gombot.
Nyomja le ismét az SDN gombot.
Beszéljen.
Amikor a hozzátartozó PDN mellékállomás hívására SDN közvetlen hívást hajt végre, az
SDN gomb fénye a cél mellékállomás aktuális állapotát mutatja az alábbiaknak
megfelelően:
Zöld fénnyel világít: Ön használja a vonalat.
Piros fénnyel világít: A vonalat használják. (A PDN mellékállomás vagy egy másik
mellékállomás – amikor több mellékállomás rendelkezik SDN gombbal ugyanahhoz a
PDN mellékállomáshoz – használja a vonalat.)
Még ha a PDN mellékállomás beállította is a „Ne zavarj” (DND) szolgáltatást, Ön az SDN
gomb lenyomásával normál módon hívhatja az adott mellékállomást.
Amikor egy SDN gomb normál SDN gomb üzemmódban van, Ön a tárcsázási hang közben az SDN gomb ismételt lenyomása helyett egy telefonszámot is tárcsázhat. Rendszerprogramozástól függően a hívás bonyolítható az Ön normál hívó jogosságával
(kategóriájával) vagy a hozzátartozó PDN mellékállomáséval (SDN átvitt jogosultság).
Felhasználói kézikönyv
89
1.5.1. Elsődleges hívószám (PDN)/Másodlagos hívószám (SDN) mellékállomás
Tartás és Hívás kivétele tartásból
Ön a PDN vagy az SDN gombbal fogadott hívásokat hagyományos módon teheti tartásba (1.4.2.
Hívás tartásba tétele).
A tartásban lévő hívásokat is egyszerű művelettel, a hívás típusától függetlenül, veheti ki a tartásból a
saját mellékállomásáról/egy másik mellékállomásról.
Hívás kivétele tartásból
● Hívás kivétele tartásból a tartásba tevő mellékállomáson
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a zöld fénnyel villogó
PDN vagy SDN gombot.
Beszéljen.
● Hívás kivétele tartásból egy másik mellékállomáson – csak szokásos tartás esetén
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a piros fénnyel villogó PDN
vagy SDN gombot.
Beszéljen.
Ha a hívást egy előre megadott időtartamon belül nem veszik ki a tartásból, figyelmeztetésként riasztás jelzést hall (Tartás újrahívás).
Ha pedig egy külső hívást egy előre meghatározott időn belül nem veszi ki a tartásból,
akkor az automatikusan elbomlik.
Ha beprogramozta az Automatikus hívás tartás szolgáltatást, akkor az aktuális hívást
egy másik hívás kezdeményezéséhez illetve fogadásához használt, másik PDN gomb
lenyomásával automatikusan tartásba teheti.
90
Felhasználói kézikönyv
1.5.1. Elsődleges hívószám (PDN)/Másodlagos hívószám (SDN) mellékállomás
Hívásátadás az SDN gomb segítségével
Ön egyszerű művelettel, a megfelelő SDN gomb segítségével átadhat egy hívást egy PDN
mellékállomásra.
Hívás átadása egy PDN mellékállomásra
Beszélgetés közben:
Nyomja le az SDN gombot.
Beszéljen.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Ez a lépés elhagyható
Rendszerprogramozás szükséges, ha ezt a szolgáltatást egy mellékállomással folytatott
beszélgetés közben kívánja használni.
* Amikor egy SDN gomb Normál SDN gomb üzemmódban van, Önnek a hívás átadásához kétszer kell lenyomnia az SDN gombot, kivéve hogyha az SDN gombot egy bejövő
hívás fogadására használta.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai – Elsőbbségi fővonal kijelölése – bejövő
Kiválasztja a kézibeszélő felemelésekor vagy az SP-PHONE gomb lenyomásakor lefoglalt
fővonalat.
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai – Elsőbbségi fővonal kijelölése – kimenő
Kiválasztja a kézibeszélő felemelésekor vagy az SP-PHONE gomb lenyomásakor lefoglalt
fővonalat.
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Elsődleges hívószám (PDN) vagy egy Másodlagos hívószám (SDN) gombot.
Felhasználói kézikönyv
91
1.6.1. Hívások átirányítása
1.6. Mielőtt elhagyná helyét
1.6.1. Hívások átirányítása
–
–
–
Hívásainak átirányítása (Hívásátirányítás [FWD])
FWD/DND beállítások a fix FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gomb segítségével
Hívásainak átirányítása ISDN szolgáltatás használatával (Hívásátirányítás [CF] – ISDN
segítségével)
Hívásainak átirányítása (Hívásátirányítás [FWD])
Ön bejövő hívásait átirányíthatja egy megadott célállomásra.
Feltétel nélkül:
Az összes hívást átirányítja. Előre beállított mellékállomások
is átirányíthatnak saját hívásfogadási csoportjukból.
Foglalt feltétellel:
Az összes hívást átirányítja, ha az Ön mellékállomása
foglalt.
Nem jelentkezik feltétellel:
Az összes hívást átirányítja, ha Ön nem fogadja a hívást egy
megadott időtartamon belül.
Foglalt/Nem jelentkezik feltétellel (BSY/NA):
Az összes bejövő hívást átirányítja, ha Ön nem fogadja a
hívást egy megadott időtartamon belül, vagy mellékállomása
foglalt.
„Follow Me” (a cél mellékállomásról):
Ha Ön elfelejti beállítani a fenti, „Hívásátirányítás – Feltétel
nélkül” szolgáltatást mielőtt elhagyná a helyét, akkor Ön
beállíthatja ezt a funkciót a cél mellékállomásról.
A bejövő hívások legfeljebb négyszer irányíthatók át.
Átirányítási célállomásként Ön beállíthatja egy hangposta csoport vagy az SVM kártya
lebegő mellékállomási hívószámát is.
Átirányítási célállomásként Ön beállíthatja mobil telefonját is.
Főnök-titkári szolgáltatás
A célállomásként beállított mellékállomás hívhatja az eredeti, átirányító mellékállomást.
<Példa>
Hívás
Átirányítás
Átirányító beállítva
mellékállomás
92
Felhasználói kézikönyv
Célállomás
1.6.1. Hívások átirányítása
Beállítás/Törlés
Mindkét hívástípusra
Törlés
vagy
Feltétel nélkül
Külső hívás
Foglalt feltétellel
vagy
Nem jelentkezik feltétellel
Belső hívás
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼71
hívóbillentyűt.
Foglalt illetve nem
jelentkezik feltétellel
Igénye szerint nyomja le
a 0–2 hívóbillentyű
egyikét.
Adja be a kívánt számot.
A törlésnél a „0” beadása után rögtön tegye
a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
cél mellékállomási
hívószám
vagy
külső vonal
előválasztó kód
külső
telefonszám
Ny. hang
(max. 32 számjegy)
Adja be a cél mellékállomási hívószámot.
Vagy adja be a külső vonal előválasztó kódját,
majd a külső telefonszámot.
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
A „Follow Me” beállítása egy másik mellékállomásról
Mindkét hívástípusra
vagy
Külső hívás
„Follow Me”
„Follow Me” törlés
vagy
Belső hívás
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼71
hívóbillentyűt.
az Ön mellékállomási hívószáma
Adja be saját mellékállomási hívószámát.
Igénye szerint nyomja le
a 0–2 hívóbillentyű
egyikét.
Nyomja le a 7 vagy 8
hívóbillentyűt.
Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
Amikor rendszerkészüléket használ, Ön a hívásátirányítást a „¼710” hívóbillentyű lenyomása helyett az FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gomb (fix gomb) lenyomásával is beállíthatja.
Felhasználói kézikönyv
93
1.6.1. Hívások átirányítása
A „Nem jelentkezik” és „Foglalt/Nem jelentkezik” időzítés beállítása
idő
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼713
hívóbillentyűt.
Adja be az időt
(másodpercben
[2 számjegy]).
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Beállítás/Törlés (Hívásátirányítás [FWD] saját, bejövő híváselosztási csoportjáról)
ICD csoport: Bejövő híváselosztási csoport
Mindkét hívástípusra
vagy
Beállítás
Külső hívás
ICD csoport
mellékáll. száma
vagy
vagy
Törlés
Belső hívás
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼71
hívóbillentyűt.
Igénye szerint nyomja le
a 4–6 hívóbillentyű
egyikét.
A beállításhoz nyomja le az
1 hívóbillentyűt, a törléshez
nyomja le a 0 hívóbillentyűt.
Adja be az ICD csoport
mellékállomási
hívószámát.
A törlésnél az ICD csoport mellékállomási
számának beadása után rögtön tegye a
helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
cél mellékállomási
hívószám
vagy
külső vonal
előválasztó kód
külső
telefonszám
Ny. hang
(max. 32 számjegy)
Adja be a cél mellékállomási hívószámot.
Vagy adja be a külső vonal előválasztó kódját,
majd a külső telefonszámot.
94
Felhasználói kézikönyv
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
1.6.1. Hívások átirányítása
Az FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az
alábbiak szerint:
Nem világít: Egyik funkció sincs beállítva.
Piros fénnyel világít: Hívásátirányítás (FWD) üzemmód.
Piros fénnyel, lassan villog: Hívásvédelem („Ne zavarj”) (DND) üzemmód.
A Group FWD (Átirányítási csoport) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak
szerint:
Nem világít: A funkció nincs beállítva.
Piros fénnyel világít: Hívásátirányítás (FWD) üzemmód.
A rendszer két üzemmóddal rendelkezik: (1) FWD/DND ciklikus átváltás üzemmód és (2)
FWD/DND beállítás üzemmód. Ha nem biztos benne, hogy alközpontja melyik
üzemmódban van, forduljon a rendszerfelelőshöz.
(1) FWD/DND ciklikus átváltás üzemmód esetén:
Ha nyugalmi állapotban lenyomja az FWD/DND gombot (fix gomb), akkor a beállítást
az alábbi ciklusnak megfelelően változtathatja:
FWD
DND
Kikapcsolva
(2) FWD/DND beállítás üzemmód esetén:
Ha nyugalmi állapotban lenyomja az FWD/DND (
Hívásátirányítás/Hívásvédelem)
gombot (fix gomb), akkor közvetlenül az FWD/DND beállítás programozási üzemmódba kerül.
Megjegyzés
Az FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gomb (egyénileg beállított gomb) mindig
az FWD/DND ciklikus átváltás üzemmódban van: az üzemmód nem változtatható meg.
Az átadott külső hívások is a külső hívásokhoz kijelölt célállomásra irányítódnak át.
Amikor a belső hívások kezelését a külső hívásoktól eltérő módra állította be (átirányítási
típus, átirányítási célállomás), azt javasoljuk, hogy hozzon létre egy FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gombot a külső hívások számára, egy FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gombot a belső hívások számára, és/vagy egy Group FWD (Átirányítási csoport) gombot a külső hívások számára valamint egy Group FWD (Átirányítási
csoport) gombot is a belső hívások számára, mert:
a. az FWD/DND-Mindkét hívástípusra gomb (beleértve az FWD/DND gombot [fix gomb])
és a Group FWD-Mindkét hívástípusra gomb fényjelzése csak a külső hívások vagy
csak a belső hívások beállítását fogja jelezni, és nem mindkettőét.
Megjegyzés
A rendszerkészülék kijelzőjén az FWD (Hívásátirányítás) ikon csak a külső
hívásokra történt beállítást jelzi.
b. az FWD/DND-Mindkét hívástípusra gomb (beleértve az FWD/DND gombot [fix gomb])
illetve a Group FWD-Mindkét hívástípusra gomb lenyomása nem változtatja meg
külön-külön a belső és a külső hívások FWD illetve DND üzemmódját.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át az FWD/DND (Hívásátirányítás/hívásvédelem) gombot (az
összes hívásra, a külső hívásokra, a belső hívásokra), illetve a Group FWD (Átirányítási
csoport) gombot (az összes hívásra, a külső hívásokra, a belső hívásokra).
Felhasználói kézikönyv
95
1.6.1. Hívások átirányítása
FWD/DND beállítások a fix FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gomb
segítségével
Egy rendszerkészülék (PT) segítségével egyszerűen átkapcsolhatja az FWD/DND
(Hívásátirányítás/Hívásvédelem) állapotot, és a fix FWD/DND (Hívásátirányítás/
Hívásvédelem) gombbal beállíthatja a külső/belső hívások átirányítási célállomását. Az is
lehetséges, hogy átirányítási (FWD) célállomásként külső telefonszámokat (pl. mobil
készülékét) állít be egy bejövő híváselosztási (ICD) csoportban lévő, maximálisan 4 db
virtuális PS-hez, hogy azok a csoportra érkező hívásoknál egyszerre csengessenek a többi
ICD csoport taggal.
Az alábbi beállítások állnak rendelkezésre:
Az FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) állapot átkapcsolása és a külső/belső hívások
átirányítási célállomásának beállítása
A „Nem jelentkezik” és a „Foglalt/Nem jelentkezik” időzítő beállítása
Átirányítási állapot (be/ki) és külső célállomások, hogy a külső hívásoknál egyszerre csengessen
egy ICD csoportban lévő, maximálisan 4 virtuális hordozható készülékkel (PS-sel)
* Virtuális PS
Egy virtuális PS egy nem létező hordozható készülékhez (PS-hez)
kijelölt mellékállomási hívószám
külső célállomások, pl. mobil
telefonkészülékek eléréséhez.
Beszédállás
Külső célállomásra
átirányítva
101-es mellék
Tárcsázás:
301
Virtuális PS
(301-es mellék)
Az FWD/DND állapot átkapcsolása külső hívásoknál
Amikor a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva (az FWD/DND beállítási módnál):
Megjelenik a külső hívások aktuális
FWD/DND állapota.
Az állapot átkapcsolásához nyomja le ismét a fix
FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gombot.
Nyomja le a fix FWD/DND (Hívásátirányítás/
Hívásvédelem) gombot.
Az FWD/DND állapot átkapcsolása belső hívásoknál
Amikor a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva (az FWD/DND beállítási módnál):
Megjelenik a belső hívások aktuális
FWD/DND állapota.
Nyomja le a fix FWD/DND
(Hívásátirányítás/Hívásvédelem)
gombot.
96
Felhasználói kézikönyv
Nyomja le a 2
hívóbillentyűt.
Az állapot átkapcsolásához nyomja le
ismét a fix FWD/DND (Hívásátirányítás/
Hívásvédelem) gombot.
1.6.1. Hívások átirányítása
Amikor átkapcsolja az FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) állapotot, az előzőleg
beállított átirányítási (FWD) célállomás nem törlődik.
Az FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) beállítása és törlése külső/belső hívásoknál
Amikor a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva (az FWD/DND beállítási módnál):
Külső hívások*
Belső hívások
Nyomja le a fix FWD/DND
(Hívásátirányítás/
Hívásvédelem) gombot.
Nyomja le az 1 vagy a 2
hívóbillentyűt.
Nyomja le a STORE (Tárolás)
gombot.
FWD/DND kikapcsolva
DND bekapcsolva
Nyomja le a 0 vagy az 1
hívóbillentyűt.
cél mellékállomási
hívószám
Törlés
Feltétel nélkül
külső vonal
előválasztó kód
Foglalt feltétellel
Foglalt illetve nem
jelentkezik feltétellel
A beállításhoz nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.
külső
telefonszám
(max. 32 számjegy)
Nyomja le a 2 vagy az 5
hívóbillentyűt.
Adja be a cél mellékállomási hívószámot.
Vagy adja be a külső vonal előválasztó kódját,
majd a külső telefonszámot.
Nyugtázó hang hallatszik.
* Ezt a lépést kihagyhatja.
A „Nem jelentkezik” és a „Foglalt/Nem jelentkezik” időzítő beállítása
Amikor a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva (az FWD/DND beállítási módnál):
Idő
Nyomja le a fix FWD/DND
(Hívásátirányítás/
Hívásvédelem) gombot.
Nyomja le a 3 hívóbillentyűt.
Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.
Írja be az időt
(másodpercben [0–120]).
A beállításhoz nyomja le a
STORE (Tárolás) gombot.
Nyugtázó hang hallatszik.
Felhasználói kézikönyv
97
1.6.1. Hívások átirányítása
* Az időt 1–3 jegyű számként adhatja meg. Például a 15 másodperc beadható „15”-ként
vagy „015”-ként is.
Az átirányítási állapot és a külső célállomások beállítása, hogy egyidejűleg csengessenek egy
ICD csoportra érkező külső hívásoknál
Amikor a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva (az FWD/DND beállítási módnál):
1. virtuális PS
2. virtuális PS
3. virtuális PS
4. virtuális PS
Nyomja le a fix FWD/DND (Hívásátirányítás/
Hívásvédelem) gombot.
Nyomja le a 4 vagy a 7
hívóbillentyűt.
Nyomja le a STORE (Tárolás) gombot.
A csengetés kikapcsolása
FWD kikapcsolva
Nyomja le a 0 hívóbillentyűt.
A csengetés beállítása
FWD – Feltétel nélkül
külső vonal
előválasztó kód
külső
telefonszám
A beállításhoz nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.
(max. 32 számjegy)
Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
Adja be a külső vonal előválasztó kódját,
és a külső telefonszámot.
Nyugtázó hang hallatszik.
Csak az egyes ICD csoportokban 1-es tagként kijelölt, egyetlen mellékállomás tudja
végrehajtani a virtuális PS-ek beállításait.
Egy virtuális PS átirányítási állapota (be/ki) az adott mellékállomás számának (4–7)
beadásával, majd az AUTO DIAL/STORE (Automatikus tárcsázás/Tárolás) gomb helyett
a fix FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gomb lenyomásával kapcsolható át.
98
Felhasználói kézikönyv
1.6.1. Hívások átirányítása
Hívásainak átirányítása ISDN szolgáltatás használatával (Hívásátirányítás
[CF] – ISDN segítségével)
Az ISDN segítségével az összes hívás egy külső félre kerül átirányításra. Az ISDN szolgáltatás az
alábbi hívásátirányítási típusokat biztosítja:
– Feltétel nélkül (Hívásátirányítás feltétel nélkül [CFU])
– Ha mellékállomása foglalt (Hívásátirányítás foglalt feltétellel [CFB])
– Ha Ön nem jelentkezik (Hívásátirányítás nem jelentkezik feltétellel [CFNR])
Beállítás
külső vonal
száma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼7¼5 hívóbillentyűt.
Adja be a külső
vonal számát
(3 számjegy).
az ÖN MSN-je
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Adja be az Ön
többszörös előfizetői
hívószámát (MSN).
Feltétel nélkül
Foglalt feltétellel
Nem jelentkezik
feltétellel
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Adja be a kívánt számot.
a kívánt telefonszám
Ny. hang
Adja be a kívánt
telefonszámot.
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Törlés
külső vonal
száma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼7¼5 hívóbillentyűt.
Adja be a külső
vonal számát
(3 számjegy).
az ÖN MSN-je
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Adja be az Ön
többszörös előfizetői
hívószámát (MSN).
Ny. hang
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Az állapot ellenőrzése
külső vonal
száma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼7¼5 hívóbillentyűt.
Ny. hang
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
Adja be a külső
vonal számát
(3 számjegy).
az ÖN MSN-je
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Adja be az Ön
többszörös előfizetői
hívószámát (MSN).
A kijelzőn megjelenik a
kiválasztott típus.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Felhasználói kézikönyv
99
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM])
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet
[SVM])
Ha alközpontjába telepítettek SVM kártyát, akkor az üzenetrögzítő szolgáltatásokat biztosíthat Önnek.
Mellékállomása egy üzenetfiókhoz van rendelve, amelyben a hívók hangüzeneteteket hagyhatnak
Önnek.
Miután a hívók elérik az üzenetfiókját, az Ön személyes üdvözlő üzenetét hallják. Kétféle személyes
üdvözlő üzenetet rögzíthet: egy normál üdvözlő üzenetet és egy üdvözlő üzenetet minden
időszolgálati üzemmódhoz. Le is játszhatja és törölheti is saját üdvözlő üzeneteit és a hívók által
hagyott hangüzeneteket.
–
Normál üdvözlő üzenet felvétele
–
Üdvözlő üzenet felvétele az egyes időszolgálati üzemmódokhoz
–
Hívásainak továbbirányítása az Ön üzenetfiókjába
Hangüzenetek hagyása
–
–
A hívók által hagyott hangüzenetek meghallgatása
–
Üzenetfiókjának elérése egy külső telefonkészülékről
–
Egy másik mellékállomás üzenetfiókjának elérése az Ön mellékállomásáról
Foglaltsági hangot hallhat, ha olyankor próbál meg saját üzenetfiókjához hozzáférni,
amikor már túl sok felhasználó érte el saját üzenetfiókját. Ilyen esetben várjon néhány
percig, majd próbálja meg ismét.
Ha az SVM kártya felvételeinek mennyisége (beleértve az üdvözlő üzeneteket és a hívók
által hagyott hangüzeneteket is) elér egy adott határt (rögzítési hely határ), a kijelző
figyelmezteti Önt, hogy a rögzítési hely már csaknem megtelt, és 3. típusú tárcsázási
hangot hall, amikor felemeli a kézibeszélőt, vagy lenyomja az SP-PHONE gombot.
3. típusú tárcsázási hang
Működési hivatkozások, amikor eléri üzenetfiókját
Miután beadta az SVM szolgáltatás hívószámát (¼38), a megfelelő számok beadásával
az alábbi műveletek állnak rendelkezésére.
Működési szám
Művelet
A normál üdvözlő üzenet törlése
A normál üdvözlő üzenet rögzítése
A normál üdvözlő üzenet lejátszása
A hívók által hagyott hangüzentek meghallgatása
Az üdvözlő üzenet beállítása az egyes időszolgálati módokhoz.
Hangüzenet hagyása egy másik mellékállomás üzenetfiókjában
100
Felhasználói kézikönyv
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM])
Normál üdvözlő üzenet felvétele
Felvétel
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼38
hívóbillentyűt.
Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
Rögzítse az
üzenetet.
Példa: „János telefonját hívta. Sajnos most nem tudom hívását fogadni.
Kérem hagyjon üzenetet.”
Nyugtázó hang
hallatszik.
Törlés
vagy
Ny. hang
hívógomb
A rendszer lejátssza
az üdvözlő üzenetet.
Felvétel
Nyomja le a STORE (Tárolás)
gombot vagy bármelyik
hívóbillentyűt (0-9, ¼, #).
Az üdvözlő üzenet lejátszása közben
nyomja le a 0 vagy az 1 hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Lejátszás
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Nyomja le a ¼38
hívóbillentyűt.
Törlés
A rendszer lejátssza az üdvözlő
üzenetet.
Nyomja le a 2
hívóbillentyűt.
Nyugtázó hang
hallatszik.
Felvétel
Az üdvözlő üzenet lejátszása közben
nyomja le a 0 vagy az 1 hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
* Ez a lépés kihagyható.
Felhasználói kézikönyv
101
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM])
Törlés
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Nyomja le a ¼38
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Üdvözlő üzenet felvétele az egyes időszolgálati üzemmódokhoz
A normál üdvözlő üzeneten kívül Ön speciális üdvözlő üzeneteket is rögzíthet az egyes időszolgálati
üzemmódokhoz (nappali/ebédidő/kávészünet/éjszakai).
Felvétel
Nappali
Éjszakai
Ebédidő
Ny. hang
Kávészünet
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Nyomja le a ¼38
hívóbillentyűt.
Adja be a kívánt időszolgálati üzemódot.
Nyomja le a 8
hívóbillentyűt.
A rendszer lejátssza az üdvözlő
üzenetet.
vagy
Ny. hang
Hívóbillentyű
Rögzítse az
üzenetet.
Nyomja le a STORE (Tárolás)
gombot vagy bármelyik
hívóbillentyűt (0-9, ¼, #).
Példa: „János telefonját hívta. Sajnálom, de éppen ebédelni mentem.
Kérem hagyjon üzenetet.”
Törlés
Nyugtázó hang
hallatszik.
Felvétel
Az üdvözlő üzenet lejátszása közben
nyomja le a 0 vagy az 1 hívóbillentyűt.
102
Felhasználói kézikönyv
Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM])
Lejátszás
Nappali
Éjszakai
Ebédidő
Ny. hang
Kávészünet
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Nyomja le a ¼38
hívóbillentyűt.
A rendszer lejátssza az üdvözlő
üzenetet.
Nyomja le a 8
hívóbillentyűt.
Törlés
Adja be a kívánt időszolgálati üzemódot.
Nyomja le a 2
hívóbillentyűt.
Nyugtázó hang
hallatszik.
Felvétel
Az üdvözlő üzenet lejátszása közben
nyomja le a 0 vagy az 1 hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
* Ez a lépés kihagyható.
Törlés
Nappali
Éjszakai
Ebédidő
Kávészünet
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Nyomja le a ¼38
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 8
hívóbillentyűt.
Adja be a kívánt időszolgálati üzemódot.
Ny. hang
Nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Ha egy adott időszolgálati üzemmód üdvözlő üzenetét és a normál üdvözlő üzenetet is
rögzítette, akkor a hívók az adott időszolgálati üzemmód üdvözlő üzenetét hallják. Ha
azonban egy adott időszolgálati üzemmódhoz nem vett fel üdvözlő üzenetet, akkor
helyette a rendszer a normál üdvözlő üzenetet játssza le.
Felhasználói kézikönyv
103
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM])
Hívásainak továbbirányítása az Ön üzenetfiókjába
Beállíthatja, hogy a rendszer a bejövő hívásokat az Ön saját üzenetfiókjába irányítsa tovább, és a
hívók hangüzeneteket hagyhassanak, amikor Ön nem tudja fogadni a hívásukat.
Beállítás/Törlés
Mindkét hívástípus
vagy
Feltétel nélkül
Fővonali hívások
vagy
Nyomja le a ¼71
hívóbillentyűt.
Foglalt
Nem jelentkezik
Belső hívások
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Törlés
Nyomja le igény szerint a 0–2
hívóbillentyűt.
Foglalt/Nem jelentkezik
Adja be a kívánt számot.
A törlésnél a „0” beadása után rögtön tegye
a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
az SVM kártya lebegő
mellék. száma
Adja be az SVM kártya
lebegő mellékállomási
hívószámát.
Ny. hang
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Az 1. SVM kártya alapértelmezett lebegő mellékállomási hívószáma 591, a 2. SVM
kártyáé pedig 592.
104
Felhasználói kézikönyv
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM])
Hangüzenetek hagyása
Ha a hívott mellékállomási felhasználó nem tudja fogadni az Ön hívását, és az Ön hívása az üzenetfiókba van továbbirányítva, akkor az üdvözlő üzenetet fogja hallani. Ezután hangüzenetet hagyhat az
adott mellékállomásnak. Az is lehetséges, hogy az alábbi lépéseket követve, közvetlenül a kívánt
mellékállomás üzenetfiókjában hagyjon hangüzenetet:
Hangüzenet hagyása közvetlenül egy másik mellékállomás üzenetfiókjában
mellék. száma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Nyomja le a ¼38
hívóbillentyűt.
Az üdvözlő üzenetet hallja.
Nyomja le a #6
hívóbillentyűt.
Adja be a mellékállomás
hívószámát.
vagy
Ny. hang
hívógomb
Rögzítse az
üzenetet.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot, vagy nyomja le bármelyik
hívóbillentyűt (0-9, ¼, #).
A hangüzenet rögzítése leáll, Ön tájékoztató hangot hall, és a hívás elbomlik az alábbi
esetekben:
a. a hangüzenet rögzítési ideje eléri az előre beprogramozott határt. (alapértelmezés 120
másodperc)
b. a rögzítési hely eléri a határt az SVM kártyán.
Amikor Ön fogadta a hívást, közvetlenül átadhatja azt a kívánt mellékállomás üzenetfiókjába oly módon, hogy ideiglenesen tartásba teszi, majd lenyomja a ¼38 + #6 hívógombot + beadja a kívánt mellékállomás hívószámát. Ez lehetővé teszi, hogy a hívó
hangüzenetet hagyjon a kívánt mellékállomás üzenetfiókjában.
Felhasználói kézikönyv
105
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM])
A hívók által hagyott hangüzenetek meghallgatása
A normál üdvözlő üzeneten kívül Ön speciális üdvözlő üzeneteket is rögzíthet az egyes időszolgálati
üzemmódokhoz (nappali/ebédidő/kávészünet/éjszakai).
A hangüzenetek meghallgatása
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb
nincs lenyomva:
Nyomja le a MESSAGE (Üzenet)
gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt
SVM napló.
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼38
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 3
hívóbillentyűt.
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Nyomja le a MESSAGE (Üzenet) gombot,
vagy a ¼702 hívóbillentyűt.
Az éppen hallgatott hangüzenet törlése
Miközben a hangüzenetet hallgatja:
vagy
Nyomja le a 3 hívóbillentyűt.
A nyugtázáshoz nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot, vagy az 1 hívóbillentyűt.
Különböző műveleteket hajthat végre, ha a fentiekben leírt módszerek bármelyikének
segítségével egy rögzített hangüzenet meghallgatása közben számokat ad be. A
rendelkezésre álló opciók a következők:
106
Felhasználói kézikönyv
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM])
Művelet szám
Műveletek
A hangüzenet lejátszása az elejétől
Tovább a következő hangüzenetre
A hangüzenet törlése (A nyugtázáshoz nyomja le az AUTO DIAL/STORE
gombot vagy az 1 hívógombot.)
Az üzenetet hagyó hívó visszahívása
Vissza az előző hangüzenetre
Hangüzenet hagyás közvetlenül egy másik mellékállomás üzenetfiókjában
(Adja be a kívánt mellékállomás hívószámát.)
Az Ön üdvözlő üzenetének lejátszása és hangüzenet rögzítése a saját
üzenetfiókjába
A hívás befejezése
A hívásnaplóban rögzített, hívóra vonatkozó információn kívül az alábbi SVM napló
információ kerül rögzítésre a hívók által hagyott hangüzenetekkel együtt:
A hívó neve
A hívó telefonszáma
A felvétel kezdési időpontja
A hangüzenet állapota
– „New” (Új) látható azoknál a hangüzeneteknél, amelyeket még nem hallgatott meg.
– „Old” (Régi) látható azoknál a hangüzeneteknél, amelyeket már meghallgatott.
Ne feledje, hogy a kijelzőn látható információ függhet a beérkezett információtól és az
alkalmazott telefonkészülék típusától is. A fenti információt csak a hatsoros kijelzős PT-vel
rendelkező felhasználók láthatják.
Ön lezárhatja az SVM napló kijelzést egy mellékállomási PIN (Személyi azonosítási
szám) kód segítségével, hogy a többi felhasználó ne tudja megtekinteni az információt,
és ne tudja lejátszani az Ön hangüzeneteit (Kijelző lezárása). Lásd a „3.1.2. A programozási üzemmód beállításai” fejezetet.
Ha telefonkészüléke rendelkezik „Message for Another Extension” (Várakozó üzenet egy
másik mellékállomáshoz) gombbal, akkor Ön hozzáférhet egy másik mellékállomás üzenetfiókjához és meghallgathatja az adott mellékállomás hangüzeneteit.
Ha üzenetfiókjában új hangüzenetet hagytak, akkor 4. típusú tárcsázási hangot hall, amikor felemeli a kézibeszélőt, vagy lenyomja az SP-PHONE gombot. Ezenkívül, ha
telefonja rendelkezik Message (Üzenet) gombbal vagy Message/Ringer (Üzenet/
Csengetés) kijelzővel, akkor a megfelelő gomb illetve kijelző világítással jelzi, hogy
hangüzenetet hagytak Önnek.
4. típusú tárcsázási hang
Felhasználói kézikönyv
107
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM])
Hangüzenetek meghallgatása lezárt kijelző mellett
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
saját mellék.
száma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Adja be a saját mellékállomás
hívószámát.
Nyomja le a ¼47
hívóbillentyűt.
mellék. PIN
Ny. hang és
T. hang
Adja be a mellékállomási PIN kódot
(max. 10 számjegy).
Ha téves mellékállomási PIN
kódot adott be, figyelmeztető
hangjelzést hall.
Nyomja le a ¼38
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 3
hívóbillentyűt.
Ha a hangüzenetek lejátszásához lenyomja a Message (Üzenet) gombot, amikor a
kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva, a Kijelző lezárása
ideiglenesen inaktiválódik.
Hangüzenet törlése az SVM naplóból
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs
lenyomva:
Nyomja le a MESSAGE (Üzenet)
gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt SVM napló.
108
Felhasználói kézikönyv
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM])
Üzenetfiókjának elérése egy külső telefonkészülékről
Távvezérléssel is elérheti üzenetfiókját, és egy külső vonalról ugyanúgy végrehajthatja az SVM
szolgáltatás bármelyik műveletét, mintha saját mellékállomásánál lenne.
Egy külső telefonkészülékről
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
A rendszer
lejátssza az
üdvözlő üzenetet.
a kívánt telefonszám
Adja be egy célállomás kívánt telefonszámát, amely előzőleg beállította az
SVM szolgáltatást.
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
saját mellék.
száma
Nyomja le a ¼47
hívóbillentyűt.
A rendelkezésre álló műveletekhez olvassa el a
„Működési hivatkozások,
amikor eléri üzenetfiókját” fejezetet.
mellék. PIN
Ny. hang és
T. hang
Adja be a saját mellékállomás hívószámát.
Adja be a mellékállomási
PIN kódot (max. 10 számjegy).
Nyomja le a ¼38
hívóbillentyűt.
Ha tájékoztató hangot hall, amikor megpróbál hangüzenetet hagyni közvetlenül egy
másik mellékállomás üzenetfiókjában, akkor az adott üzenetfiók elérhetetlen. Egy másik
mellékállomási hívószámot adhat meg, ha lenyomja a „¼” hívóbillentyűt.
Ha egy külső telefonkészülékről éri el saját üzenetfiókját, akkor az üzenetek meghallgatása közben a 4 hívóbillentyű lenyomásával nem tudja visszahívni azokat a hívókat,
akik hangüzeneteket hagytak.
Egy másik mellékállomás üzenetfiókjában hagyott hangüzenetek meghallgatása
Egy külső telefonkészülékről
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
Miközben a saját üzenetfiókjában lévő hangüzeneteket hallgatja:
A rendszer
lejátssza az
üdvözlő üzenetet.
Nyomja le a #8
hívóbillentyűt.
a kívánt telefonszám
Nyomja le a ¼47 hívóbillentyűt.
Adja be a kívánt telefonszámot.
mellék. PIN
Ny. hang és
T. hang
Adja be a mellékállomási PIN
kódot (max. 10 számjegy).
Nyomja le a ¼38 hívóbillentyűt.
Nyomja le a 3
hívóbillentyűt.
Ha téves mellékállomási PIN kódot adott
be, figyelmeztető hangjelzést hall.
Felhasználói kézikönyv
109
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített egyszerűsített hangüzenet [SVM])
Egy másik mellékállomás üzenetfiókjának elérése az Ön mellékállomásáról
Az alábbi lépésekkel elérheti egy másik mellékállomás üzenetfiókját (például üdvözlő üzenetet vehet
fel az adott mellékállomás számára).
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
a kívánt telefonszám
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Nyomja le a ¼47
hívóbillentyűt.
Adja be a kívánt telefonszámot.
mellék. PIN
Adja be a mellékállomási PIN kódot
(max. 10 számjegy).
Ha téves mellékállomási PIN kódot adott
be, figyelmeztető hangjelzést hall.
110
Felhasználói kézikönyv
Ny. hang és
T. hang
Nyomja le a ¼38
hívóbillentyűt.
A rendelkezésre álló műveletekhez olvassa el a „Működési
hivatkozások, amikor eléri
üzenetfiókját” fejezetet.
1.6.3. Az Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén (Üzenethagyási lehetőség)
1.6.3. Az Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén (Üzenethagyási
lehetőség)
Ha a hívó fél mellékállomásához Panasonic típusú, kijelzős rendszerkészülék csatlakozik, Ön jelezheti
számára távollétének okát. Nyolc, előre programozott, és egy saját (16 karakteres) üzenet áll rendelkezésére. A kiválasztott üzenet megjelenik az Ön telefonkészülékének kijelzőjén.
Üzenet sorszám
Üzenet alapbeállítások
1
Will Return Soon (Rögtön jövök)
2
Gone Home (Hazamentem)
3
At Ext %%%% (Hívd: %%%% má.) (mellékállomási
hívószám)
4
Back at %%:%% (Érkezem: %%:%%) (óra:perc)
5
Out until %%/%% (Érkezem: %%/%%) (hónap/nap)
6
In a meeting (Tárgyalok)
7
8
9
Az egyes mellékállomásokhoz kijelölt üzenet.
(Személyes üzenet)
Beállítás
Will Return Soon (Rögtön jövök)
Emelje fel a kézieszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼750 hívóbillentyűt.
Gone Home (Hazamentem)
At Ext %%%%
(Hívd: %%%% má.)
Back at %%:%%
(Érkezem: %%:%%)
Out until %%/%%
(Érkezem: %%/%%)
Mellékáll. h.sz.
Óra:perc
Hónap/nap
In a meeting (Tárgyalok)
Adja be a kívánt számot.
Ny. hang
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Törlés
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼750 hívóbillentyűt.
Nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Felhasználói kézikönyv
111
1.6.3. Az Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén (Üzenethagyási lehetőség)
A „%” helyekre írja be a kívánt értéket. Önnek üzenetében az összes „%” értéket megfelelően ki kell töltenie a 0-9 illetve a ¼ karakterrel.
Az előre beprogramozott üzenetek rendszerprogramozással változtathatók meg.
Az Ön személyes üzenetének (a 9. üzenet) létrehozásához olvassa el a „3.1.2. A programozási üzemmód beállításai” fejezetet.
112
Felhasználói kézikönyv
1.6.4. Annak megakadályozása, hogy mások használják az Ön telefonját (Mellékállomás lezárása)
1.6.4. Annak megakadályozása, hogy mások használják az Ön telefonját
(Mellékállomás lezárása)
Ön lezárhatja mellékállomását, és így megakadályozhatja, hogy más felhasználók jogosulatlan
kimenő hívásokat kezdeményezhessenek mellékállomásáról.
Ez a szolgáltatás Mellékállomás elektronikus lezárása néven is ismert.
Lezárás
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼77
hívóbillentyűt.
Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
Tegye helyére a kézibeszélőt vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
A lezárás megszüntetése
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
mellékáll. PIN kód
Ny. hang
Emelje fel a kézieszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼77
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Adja be a mellékállomási PIN kódot
(max. 10 számjegy).
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Ha elfelejti a kódot, vagy nem tudja mellékállomásának lezárását megszüntetni, forduljon a rendszerfelelőshöz, mert ő törölni tudja mellékállomása PIN kódját. Ezután Ön
beállíthatja az új PIN kódot, és beadásával megszüntetheti mellékállomása lezárását.
Ha mellékállomását lezárta ezzel a szolgáltatással, az alábbi szolgáltatások nem
használhatók:
– Külső hívások kezdeményezése
– A hívásátirányítási célállomás megváltoztatása
Ha nem állítja be a mellékállomási PIN kódot, mellékállomását nem tudja lezárni, sem a
lezárását megszüntetni.
Fővonali hívás kezdeményezése, amikor mellékállomása le van zárva
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
saját mellék.
száma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Nyomja le a ¼47
hívóbillentyűt.
Adja be a saját mellékállomási hívószámát.
mellék. PIN
Ny. hang és
T. hang
Adja be a mellékállomási PIN
kódot (max. 10 számjegy).
Ha téves mellékállomási PIN
kódot adott be, figyelmeztető
hangjelzést hall.
a kívánt
telefonszám
Adja be a kívánt
telefonszámot.
A külső telefonszám beadása
előtt foglalja le a fővonalat.
Felhasználói kézikönyv
113
1.6.4. Annak megakadályozása, hogy mások használják az Ön telefonját (Mellékállomás lezárása)
A fővonali hívás kezdeményezése után a Mellékállomás lezárása ismét automatikusan
aktiválódik.
114
Felhasználói kézikönyv
11.7.1. Személykeresés
1.7. Hangbemondás kezdeményezése / Jelentkezés hangbemondásra
1.7.1. Személykeresés
–
–
Személykereső csoport
Személykeresés és hívásátadás
Személykereső csoport
Ön az előre beállított csoportban személykeresést végezhet oly módon, hogy a hangbemondás a
rendszerkészülékekből vagy a külső hangszórókból, vagy pedig egyidejűleg mindkettőből hallatszik.
Keresés
személykereső
csoport száma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼33
hívóbillentyűt.
Várjon a
jelentkezésre.
Ny. hang
Adja be a személykereső csoport számát
(2 számjegy).
Mondja be üzenetét.
Beszéljen.
Ha az Ön által keresett csoport éppen személykeresés alatt áll, Ön foglaltsági hangot
hall.
Személykeresés és hívásátadás
Beszélgetés közben:
személykereső
csoport száma
Nyomja le a TRANSFER (Átadás) vagy
a Recall (Újrahívás) gombot, vagy
nyomja le egy pillanatra a készülék
villáját.
Nyomja le a ¼33
hívóbillentyűt.
Ny. hang
Adja be a személykereső csoport számát
(2 számjegy).
Mondja be üzenetét.
A másik fél tartásba kerül.
Várjon a
jelentkezésre.
Beszéljen.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE gombot.
A tartásban lévő fél és a keresett mellékállomás
összekapcsolódik, és megkezdheti a beszélgetést.
Felhasználói kézikönyv
115
1.7.1. Személykeresés
Miután Ön a helyére tette a kézibeszélőt, vagy lenyomta az SP-PHONE gombot, a hívó
beszélhet azzal a személlyel, aki fogadja a személykeresést.
116
Felhasználói kézikönyv
1.7.2. Jelentkezés személykeresésre / Személykeresés letiltása
1.7.2. Jelentkezés személykeresésre / Személykeresés letiltása
Jelentkezés
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼43
hívóbillentyűt.
Beszéljen.
Személykereső hangbemondás engedélyezése/tiltása (Személykeresés tiltása)
Tiltás
vagy
Engedélyezés
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼721 hívóbillentyűt.
Nyomja le az 1 vagy a
0 hívóbillentyűt.
Ny. hang
Tegye le a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Az alábbi mellékállomások nem tudják fogadni a személykereső hangbemondást:
– Hordozható készülék
– Hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék
– Csengetés alatt álló vagy foglalt rendszerkészülék
– Személykeresés tiltás üzemmódú rendszerkészülék
– Hívásvédelem („Ne zavarj” / DND) üzemmódú rendszerkészülék
Ha a személykeresés hangbemondásakor nem az Ön mellékállomását keresik, de a
keresés az Ön személykereső csoportján belüli, akkor Ön jelentkezhet rá.
Felhasználói kézikönyv
117
1.7.3. Hangbemondás kezdeményezése és több résztvevős beszélgetés (közvetítéssel)
1.7.3. Hangbemondás kezdeményezése és több résztvevős beszélgetés
(közvetítéssel)
Ön a csoportban több kijelölt felet is felhívhat, és hangbemondást kezdeményezhet. A hívott felekkel
több résztvevős beszélgetést is létrehozhat. Ezt a beszélgetést a többi fél is hallani fogja.
A hívott felek a beszélgetést hallgathatják egyszerűen a kézibeszélő felemelésével vagy az
SP-PHONE gomb lenyomásával. Figyelmeztető hangot küldhetnek, ha be kívánnak kapcsolódni a
beszélgetésbe.
Közvetítéses hívás kezdeményezése/fogadása
Hívó fél
közvetítéses
csoport száma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼32
hívóbillentyűt.
Várjon a
jelentkezésre.
Ny. hang
Tárcsázza a közvetítéses
csoport telefonszámát
(1 számjegy).
Kezdje meg a
hangbemondást.
Bármilyen típusú telefonkészülék
Hívott fél
A telefon csenget.
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
A hívó félnél
Beszélgetés kezdeményezése egy adott féllel
Hangbemondás közben:
Nyomja le a DSS gombot.
Beszélgetés kezdeményezése a csoportbeli féllel az előre kijelölt sorrendben
Hangbemondás közben:
Nyomja le a CONF (Konferencia) gombot.
118
Felhasználói kézikönyv
1.7.3. Hangbemondás kezdeményezése és több résztvevős beszélgetés (közvetítéssel)
A beszélgetés befejezése egy adott féllel
Hangbemondás közben:
Beszélgetés befejezése egy adott féllel
Nyomja le a DSS gombot.
Beszélgetés befejezése a beszélgetéshez utoljára
csatlakozott féllel
Nyomja le a TRANSFER (Átadás) gombot.
Annak a félnek a bontása, aki a közvetítésből
utoljára csatlakozott a beszélgetésbe
Nyomja le a FLASH/RECALL
(Hurokmegszakítás/Újrahívás) gombot.
Ebben az esetben a FLASH/RECALL (Hurokmegszakítás/Újrahívás) gombot rendszerprogramozással hurokmegszakítás/újrahívás üzemmódba kell állítani.
Felhasználói kézikönyv
119
1.7.3. Hangbemondás kezdeményezése és több résztvevős beszélgetés (közvetítéssel)
A hívott mellékállomásnál
Figyelmeztető hang küldése a hívónak, és csatlakozás a beszélgetéshez
Hívott fél
Hangbemondás közben:
Nyomja le a hívóhoz
tartozó DSS gombot.
vagy
Várjon a válaszra.
Beszéljen.
Nyomja le a Recall (Újrahívás) gombot, vagy nyomja
le egy pillanatra a készülék
villáját.
Hívó
Hangbemondás közben:
Figyelmeztető hang hallatszik,
és a kijelzőn a hívott félre
vonatkozó információ látható.
Nyomja le a megfelelő
DSS gombot.
Beszéljen.
Kapcsolja be a hívott felet a
beszélgetésbe.
A beszélgetés legfeljebb 4 féllel (beleértve a hívót is) hozható létre.
120
Felhasználói kézikönyv
1.8.1. Az időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)
1.8. Telefonjának beállítása az Ön igényeinek megfelelően
1.8.1. Az időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)
Riasztást kérhet telefonkészülékére, hogy emlékeztesse Önt egy értekezletre, egy megbeszélt időpontra, vagy akár ébresztő hívásként is kaphatja. Az előre beállított időpontú riasztás szólhat egyetlen
alkalomra vagy minden napra (amíg nem törli). Ha a jelentkezéshez felemeli a kézibeszélőt, vagy
lenyomja az SP-PHONE gombot, akkor speciális tárcsázási hangot kap, vagy egy előre felvett
üzenetet hall.
Beállítás
AM (de.)
12 órás*:
óra / perc
vagy
PM (du.)
vagy
óra / perc
24 órás*:
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼760 hívóbillentyűt.
Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
Adja be az órát (01-12) és a percet (00-59), majd a délelőtthöz (AM)
nyomja le a 0 hívóbillentyűt, a délutánhoz (PM) nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
Vagy adja be az órát (00-23) és a percet (00-59).
Egyszeri
alkalomra
vagy
Naponta
Ny. hang
Az egyszeri riasztáshoz nyomja le a 0
hívóbillentyűt, a naponta történő riasztáshoz nyomja le az 1 hívóbillentyűt.
Tegye le a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
* Írja be az időt az Ön alközpontjához kijelölt formátumban (12-órás vagy 24-órás).
Törlés
vagy
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼760 hívóbillentyűt.
Nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Tegye le a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
A riasztás leállítása illetve jelentkezés a visszacsengetésre
Nyomja le az INTERCOM gombot vagy emelje fel a
kézibeszélőt, illetve nyomja le az SP-PHONE gombot.
Felhasználói kézikönyv
121
1.8.1. Az időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)
Ellenőrzés
Nyomja le néhányszor a TRANSFER (Átadás)
gombot.
Az ébresztést a szoftver gombbal is ellenőrizheti.
A riasztás csengetése az előre (másodpercben) programozott ideig szól.
Ha az alarmjelzés közben bejövő hívása érkezik, a csengetés csak az ébresztési
hangjelzés leállása után indul.
Ha az előre beállított időpont egy hívás közben érkezik el, akkor az ébresztés a
beszélgetés befejezése után indul.
122
Felhasználói kézikönyv
1.8.2. A bejövő hívások elutasítása (Hívásvédelem /„Ne zavarj” [DND])
1.8.2. A bejövő hívások elutasítása (Hívásvédelem /„Ne zavarj” [DND])
–
–
Hívásvédelem /„Ne zavarj” [DND]
Az FWD/DND állapot átkapcsolása a fix FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gomb
segítségével
Hívásvédelem/„Ne zavarj” [DND]
Ezt a szolgáltatást abból a célból állíthatja be, hogy megakadályozza a bejövő hívások csengetését
mellékállomásán. Ez akkor hasznos amikor értekezleten tartózkodik vagy, nagyon elfoglalt.
Beállítás/Törlés
Mindkét hívástípusra
vagy
Beállítás
Külső hívás
vagy
Ny. hang
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE
gombot.
Belső hívás
Nyomja le a ¼71
hívóbillentyűt.
Igénye szerint nyomja
le a 0–2 hívóbillentyű
egyikét.
Törlés
A beállításhoz nyomja le az
1 hívóbillentyűt, a törléshez
nyomja le a 0 hívóbillentyűt.
Tegye le a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Amikor rendszerkészüléket használ, Ön a Hívásvédelmet („Ne zavarj” szolgáltatást) a
„¼710” hívóbillentyű lenyomása helyett az FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem)
gomb (fix gomb) lenyomásával is beállíthatja.
Felhasználói kézikönyv
123
1.8.2. A bejövő hívások elutasítása (Hívásvédelem /„Ne zavarj” [DND])
y Az FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az
alábbiak szerint:
Nem világít: Egyik funkció sincs beállítva.
Piros fénnyel világít: Hívásátirányítás (FWD) üzemmód.
Piros fénnyel, lassan villog: Hívásvédelem („Ne zavarj”) (DND) üzemmód.
y A rendszer két üzemmóddal rendelkezik: (1) FWD/DND ciklikus átváltás üzemmód és (2)
FWD/DND beállítás üzemmód. Ha nem biztos benne, hogy alközpontja melyik
üzemmódban van, forduljon a rendszerfelelőshöz.
(1) FWD/DND ciklikus átváltás üzemmód esetén:
Ha nyugalmi állapotban lenyomja az FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem)
gombot (fix gomb), akkor a beállítást az alábbi ciklusnak megfelelően változtathatja:
FWD
DND
Kikapcsolva
(2) FWD/DND beállítás üzemmód esetén:
Ha nyugalmi állapotban lenyomja az FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem)
gombot (fix gomb), az lehetővé teszi, hogy átkapcsolja az FWD/DND állapotot és
beállítsa az átirányítási (FWD) célállomást (olvassa el az alábbi „
Az FWD/DND
állapot átkapcsolása a fix FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gomb
segítségével” című részt).
y
y
y
y
y
Megjegyzés
Az FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gomb (egyénileg beállított gomb)
mindig az FWD/DND ciklikus átváltás üzemmódban van: az üzemmód nem
változtatható meg.
Ha mellékállomásán beállította ezt a szolgáltatást, a hívó mellékállomás DND („Ne
zavarj”) hangot hall.
Ha ezt a szolgáltatást beállította, a hívásátirányítás (FWD) szolgáltatás nem működik.
Előre megadott mellékállomások megkerülhetik ezt a beállítást és hívhatják a hívásvédelem szolgáltatást alkalmazó mellékállomást (A hívásvédelem megkerülése).
Amikor egy SDN gomb segítségével kezdeményez hívást egy DND-t beállított PDN
mellékállomás felé, akkor a rendszer ezt a szolgáltatást ideiglenesen inaktiválja.
Amikor a belső hívások kezelését a külső hívásoktól eltérő módra állította be (DND beállítás/törlés), azt javasoljuk, hogy hozzon létre egy FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gombot a külső hívások számára, egy FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gombot a belső hívások számára, mert:
a. az FWD/DND-Mindkét hívástípusra gomb (beleértve az FWD/DND gombot [fix gomb])
fényjelzése csak a külső hívások beállítását vagy csak a belső hívások beállítását
fogja jelezni, és nem mindkettőét.
Megjegyzés
A rendszerkészülék kijelzőjén az FWD (Hívásátirányítás) ikon csak a külső
hívásokra történt beállítást jelzi.
b. az FWD/DND-Mindkét hívástípusra gomb (beleértve az FWD/DND gombot [fix gomb])
lenyomása nem változtatja meg külön-külön a belső és a külső hívások FWD illetve
DND üzemmódját.
Telefonjának egyéni beállításai
y 3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át az FWD/DND (Hívásátirányítás/hívásvédelem) gombot (az
összes hívásra, a külső hívásokra, a belső hívásokra).
124
Felhasználói kézikönyv
1.8.2. A bejövő hívások elutasítása (Hívásvédelem /„Ne zavarj” [DND])
Az FWD/DND állapot átkapcsolása a fix FWD/DND (Hívásátirányítás/
Hívásvédelem) gomb segítségével
Egy rendszerkészülék (PT) segítségével könnyen átkapcsolhatja a külső/belső hívások
FWD/DND állapotát, anélkül, hogy törölné az előzőleg beállított átirányítási (FWD)
célállomást.
Az FWD/DND állapot átkapcsolása külső hívásoknál
Amikor a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva (az FWD/DND beállítási módnál):
Megjelenik a külső hívások aktuális
FWD/DND állapota.
Nyomja le a fix FWD/DND (Hívásátirányítás/
Hívásvédelem) gombot.
Az állapot átkapcsolásához nyomja le ismét a fix
FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gombot.
Az FWD/DND állapot átkapcsolása belső hívásoknál
Amikor a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva (az FWD/DND beállítási módnál):
Megjelenik a belső hívások aktuális
FWD/DND állapota.
Nyomja le a fix FWD/DND
(Hívásátirányítás/
Hívásvédelem) gombot.
Az állapot átkapcsolásához nyomja le ismét a
fix FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem)
gombot.
Nyomja le a 2 hívóbillentyűt.
Az FWD/DND (Hívásátirányítás/Hívásvédelem) beállítása és törlése külső/belső hívásoknál
Amikor a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva (az FWD/DND beállítási módnál):
Külső hívások*
Belső hívások
Nyomja le a fix FWD/DND
(Hívásátirányítás/
Hívásvédelem) gombot.
Nyomja le az 1 vagy a 2
hívóbillentyűt.
Nyomja le a STORE (Tárolás) gombot.
FWD/DND
kikapcsolva
DND bekapcsolva
Nyomja le a 0 vagy az 1
hívóbillentyűt.
A beállításhoz nyomja le a STORE (Tárolás)
gombot.
Nyugtázó hang hallatszik.
Felhasználói kézikönyv
125
1.8.2. A bejövő hívások elutasítása (Hívásvédelem /„Ne zavarj” [DND])
* Ezt a lépést kihagyhatja.
126
Felhasználói kézikönyv
1.8.3. Várakozó hívás jelzés vétele (Várakozó hívás jelzése / Érkező hívás bejelentése felemelt kézibeszélő mellett
[OHCA] / „Kezelői” OHCA)
1.8.3. Várakozó hívás jelzés vétele (Várakozó hívás jelzése / Érkező hívás
bejelentése felemelt kézibeszélő mellett [OHCA] / „Kezelői” OHCA)
Beszélgetés közben egy hívás a következő módokon tudathatja, hogy várakozik Önre: hangjelzéssel,
hangbemondással a készüléke hangszóróján vagy kézibeszélőjén keresztül. (Alapbeállítás: Letiltvanincs hívás [Belső hívásokra]/nincs hang [Külső hívásokra]).
Várakozó hívás hangjelzés (BSS):
Várakozó hívás hangjelzés a rendszerkészülék (PT) beépített hangszóróján keresztül/ a hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék (SLT) kézibeszélőjén keresztül. Ha a PT-ről meg akarja
változtatni a hangot, kérjük olvassa el a „3.1.2. A programozási üzemmód beállításai” című fejezetet.
OHCA (Érkező hívás bejelentése felemelt kézibeszélő mellett):
Hangbemondás a telefonkészülék hangszóróján keresztül.
„Kezelői” OHCA:
Hangbemondás a kézibeszélőn keresztül.
Beállítás/Törlés belső hívásokra (Várakozó hívás jelzése manuálisan)
Nincs hívás
vagy
Hangjelzés
vagy
Ny. hang
OHCA
vagy
„Kezelői” OHCA
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼731 hívóbillentyűt.
Igénye szerint nyomja le a 0–3 hívóbillentyű
egyikét.
Tegye le a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Beállítás/Törlés külső hívásokra (Várakozó hívás jelzése automatikusan)
Nincs hang
vagy
Hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼732 hívóbillentyűt.
Nyomja le a 0 vagy az 1
hívóbillentyűt.
Ny. hang
Tegye le a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Az OHCA csak bizonyos digitális rendszerkészülékekről érhető el.
A „Kezelői” OHCA csak bizonyos digitális rendszerkészülékekről és IP rendszerkészülékekről érhető el. Ezen túlmenően, Önnek és a másik félnek is olyan telefonkészüléket kell
használnia, amely lehetővé teszi a „Kezelői” OHCA szolgáltatást.
Egy PDN mellékállomás a hozzátartozó SDN mellékállomástól csak OHCA vagy „Kezelői”
OHCA hangbemondást fogadhat. Ha egy másik mellékállomástól érkezik a hívás, akkor a
PDN mellékállomás várakozó hívás hangjelzést hall. (→1.5.1 Elsődleges hívószám
(PDN)/Másodlagos hívószám (SDN) mellékállomás)
Felhasználói kézikönyv
127
1.8.4. Az Ön telefonszámának megjelenítése a hívott fél és a hívó fél telefonjának kijelzőjén (hívó / kapcsolt vonal
azonosságának megjelenítése [CLIP / COLP])
1.8.4. Az Ön telefonszámának megjelenítése a hívott fél és a hívó fél
telefonjának kijelzőjén (hívó / kapcsolt vonal azonosságának megjelenítése
[CLIP / COLP])
CLIP:
Ha külső hívást kezdeményez, engedélyezheti, hogy a hívott fél kijelzőjén megjelenjen az Ön előre
beprogramozott telefonszáma.
COLP:
Amikor külső hívást fogad, engedélyezheti, hogy a hívó fél kijelzőjén megjelenjen az Ön előre
beprogramozott telefonszáma.
Ön kiválaszthatja, hogy az elküldött telefonszám a használt fővonal száma vagy pedig a mellékállomásához rendelt hívószám legyen.
Ha Ön a „Public (Főközpont)”-ot választja ki, akkor a hívó/hívott fél a használt fővonal számát (az
előfizetői hívószámot) látja.
Ha Ön a „Your extension (az Ön mellékállomásá)”-t választja ki, akkor a hívó/hívott fél az Ön
mellékállomásához rendelt telefonszámot látja.
A fővonalhoz vagy a mellékállomásához rendelt szám megjelenítése
Fővonalhoz
vagy
Az Ön mellékállomásához
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼7¼2 hívóbillentyűt.
A fővonalhoz nyomja le az 1 hívóbillentyűt, az Ön mellékállomásához nyomja le a 2 hívóbillentyűt.
Ny. hang
Tegye le a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Ennek a funkciónak az elérhetősége az Ön telefontársasága által nyújtott ISDN szolgáltatástól függ.
Ha Ön a másik fél hívásához az ICD Group (ICD csoport) gombot használja, akkor a
rendszer az ICD csoporthoz rendelt telefonszámot küldi el.
128
Felhasználói kézikönyv
1.8.5. Az Ön telefonszáma megjelenítésének letiltása a hívó fél telefonjának kijelzőjén (Kapcsolt vonal azonosságának
korlátozása / tiltása [COLR])
1.8.5. Az Ön telefonszáma megjelenítésének letiltása a hívó fél telefonjának kijelzőjén (Kapcsolt vonal azonosságának korlátozása / tiltása
[COLR])
Amikor külső hívást fogad, kiválaszthatja, hogy a hívó láthassa-e az Ön telefonszámát vagy sem.
Megjelenítés/A megjelenítés letiltása
Megjelenítés
vagy
Letiltás
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼7¼0
hívóbillentyűt.
A megjelenítéshez nyomja le a 0
hívóbillentyűt, a letiltáshoz nyomja
le az 1 hívóbillentyűt.
Ny. hang
Tegye le a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Ön az előre beállított COLR gomb lenyomásával megváltoztathatja az üzemmódot,
amikor a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
A COLR gomb fénye az aktuális állapotot jelzi, az alábbiak szerint:
Nem világít: Megjeleníti az Ön telefonszámát.
Piros fénnyel világít: Letiltja az Ön telefonszámának megjelenítését.
Ennek a funkciónak az elérhetősége az Ön telefontársasága által nyújtott ISDN szolgáltatástól függ.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a Kapcsolt vonal azonosságának korlátozása / tiltása (COLR)
gombot.
Felhasználói kézikönyv
129
1.8.6. Az Ön telefonszáma megjelenítésének letiltása a hívott fél telefonjának kijelzőjén (Hívó vonal azonosságának
korlátozása / tiltása [CLIR])
1.8.6. Az Ön telefonszáma megjelenítésének letiltása a hívott fél telefonjának kijelzőjén (Hívó vonal azonosságának korlátozása / tiltása [CLIR])
Amikor külső hívást kezdeményez, kiválaszthatja, hogy a hívott fél láthassa-e az Ön telefonszámát
vagy sem.
Megjelenítés/A megjelenítés letiltása
Megjelenítés
vagy
Letiltás
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼7¼1 hívóbillentyűt.
A megjelenítéshez nyomja le a 0
hívóbillentyűt, a letiltáshoz nyomja
le az 1 hívóbillentyűt.
Ny. hang
Tegye le a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Ön az előre beállított CLIR gomb lenyomásával megváltoztathatja az üzemmódot, amikor
a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
A CLIR gomb fénye az aktuális állapotot jelzi, az alábbiak szerint:
Nem világít: Megjeleníti az Ön telefonszámát.
Piros fénnyel világít: Letiltja az Ön telefonszámának megjelenítését.
Ennek a funkciónak az elérhetősége az Ön telefontársasága által nyújtott ISDN szolgáltatástól függ.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a Hívó vonal azonosságának korlátozása / tiltása (CLIR) gombot.
130
Felhasználói kézikönyv
1.8.7. Az Ön hívásába való belépés megtiltása (Befigyelés letiltása)
1.8.7. Az Ön hívásába való belépés megtiltása (Befigyelés letiltása)
Letiltás
vagy
Engedélyezés
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼733 hívóbillentyűt.
Ny. hang
A befigyelés letiltásához nyomja le az
1 hívóbillentyűt, az engedélyezéshez
nyomja le a 0 hívóbillentyűt.
Tegye le a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Adott mellékállomásoknál letiltható a szolgáltatás használata.
Felhasználói kézikönyv
131
1.8.8. A háttérzene bekapcsolása (BGM)
1.8.8. A háttérzene bekapcsolása (BGM)
Ön letett kézibeszélő mellett telefonkészülékének hangszóróján keresztül hallgathatja a
háttérzenét. Ehhez külső zeneforrást, pl. egy rádiókészüléket kell csatlakoztatni a
rendszerhez.
Ha mellékállomása foglalttá válik (felemeli a kézibeszélőt, lenyomja az SP-PHONE
gombot, hívást kezdeményez vagy fogad stb.) akkor a zene ideiglenesen leáll. Ha leteszi
a kézibeszélőt, vagy ismét lenyomja az SP-PHONE gombot, a zene újra indul.
Kiválasztás és beállítás/törlés
BGM szám
vagy
Törlés
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
132
Nyomja le a ¼751 hívóbillentyűt.
Felhasználói kézikönyv
Adja be a „BGM (Háttérzene)
számot” (1 számjegy) vagy a törléshez nyomja le a 0 hívóbillentyűt.
Ny. hang
Tegye le a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
1.8.9. Vonalának védelme a jelzőhangoktól (Adatvonal biztosítás)
1.8.9. Vonalának védelme a jelzőhangoktól (Adatvonal biztosítás)
Vonalát megvédheti a beszélgetés alatt hallható jelzőhangokkal szemben, például a „Várakozó hívás
jelzésétől”. Állítsa be ezt a szolgáltatást, hogy a zavartalan adatátvitelt biztosítsa, ha mellékállomása
adatkommunikációs eszközhöz, pl. egy személyi számítógéphez vagy telefax készülékhez csatlakozik.
Beállítás/Törlés
Beállítás
vagy
Törlés
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼730 hívóbillentyűt.
Az adatvonal biztosításához
nyomja le az 1 hívóbillentyűt, a
törléshez nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Ny. hang
Tegye le a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Felhasználói kézikönyv
133
1.8.10. Az időszolgálat állapotának ellenőrzése
1.8.10. Az időszolgálat állapotának ellenőrzése
Ön a kijelzőn ellenőrizheti az időszolgálat aktuális üzemmódját.
Ha a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs
lenyomva:
vagy
Nyomja le a TRANSFER (Átadás) vagy a Time
Service (Day/Night/Lunch/Break) (Időszolgálat
[Nappali/Éjszakai/Ebédidő/Kávészünet]) gombot.
A Time Service (Day/Night/Lunch/Break) (Időszolgálat [Nappali/Éjszakai/Ebédidő/
Kávészünet]) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: Nappali üzemmód.
Zöld fénnyel világít: Ebédidő üzemmód.
Zöld fénnyel villog: Kávészünet üzemmód.
Piros fénnyel világít: Éjszakai üzemmód.
Piros fénnyel villog: Munkaszünet üzemmód.
A rendszerfelelősöket kivéve a Time Service (Day/Night/Lunch/Break) (Időszolgálat
[Nappali/Éjszakai/Ebédidő/Kávészünet]) gomb lenyomásával bármelyik mellékállomási
felhasználó ellenőrizheti az aktuális üzemmódot.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Time Service (Day/Night/Lunch/Break) (Időszolgálat
[Nappali/Éjszakai/Ebédidő/Kávészünet]) gombot.
134
Felhasználói kézikönyv
1.8.11. Hordozható készülékének párhuzamos használata egy vezetékes telefonnal (Zsinórnélküli kiegészítő berendezés
ívpont (XDP) párhuzamos üzemmódja)
1.8.11. Hordozható készülékének párhuzamos használata egy vezetékes
telefonnal (Zsinórnélküli kiegészítő berendezés ívpont (XDP) párhuzamos
üzemmódja)
Hordozható készüléke (PS) párhuzamosan kapcsolva használható egy rendszerkészülékkel (PT) vagy
egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel (SLT). Ebben az üzemmódban a vezetékes telefonkészülékre érkező hívások csengetik a párhuzamosan kapcsolt hordozható készüléket is.
Beállítás
mellékáll. hívószám
Ny. hang
Nyomja le a TALK
(Beszélgetés) gombot.
Nyomja le a ¼48
hívóbillentyűt.
Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
Adja be a párhuzamosan
kapcsolt telefonkészülék
mellékállomási hívószámát.
Nyomja le a CANCEL
(Törlés) gombot.
Törlés
Ny. hang
Nyomja le a TALK
(Beszélgetés) gombot.
Nyomja le a ¼48
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Nyomja le a CANCEL
(Törlés) gombot.
Bizonyos vezetékes telefonkészülékek ezt a szolgáltatást nem használhatják.
Ha akkor emeli fel a telefon kézibeszélőjét, illetve nyomja le az SP-PHONE gombját
(vált „felemelt kézibeszélő állapotba”), amikor a másik, párhuzamosan
csatlakoztatott telefonkészüléken hívás folyik, akkor a hívás átkapcsolódik erre a
készülékre.
Felhasználói kézikönyv
135
1.8.12. A szolgáltatások beállításainak törlése mellékállomásán (Mellékállomási beállítások törlése)
1.8.12. A szolgáltatások beállításainak törlése mellékállomásán (Mellékállomási beállítások törlése)
Ön a mellékállomásán egyetlen művelettel visszaállíthatja alapértelmezésre az alábbi szolgáltatások
beállításait.
Ez a szolgáltatás „Mellékállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe állítása” néven is
ismert.
Alapértelmezett
beállítás
Szolgáltatás
Előre beállított fél hívása a kézibeszélő felemelésével vagy az SP-PHONE
gomb lenyomásával (Forró drót)*1
Off (Kikapcsolva)
Várakozó üzenet jelzésének beállítása (Várakozó üzenet jelzése) – (Az
összes üzenet, amelyet a többi mellékállomási felhasználó hagyott)
Off (Kikapcsolva)
Az Ön hívása átvételének megtiltása a többi mellékállomás számára
(Hívásátvétel letiltása)
Allow (Engedélyezve)
Hívásainak átirányítása (Hívásátirányítás) (FWD)*1
Off (Kikapcsolva)
Az Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén (Üzenethagyási
lehetőség)
Off (Kikapcsolva)
Személykeresés hangbemondásának letiltása (Személykeresés – letiltása)
Allow (Engedélyezve)
Az időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)
Cleared (Törölve)
A bejövő hívások elutasítása (DND – Hívásvédelem/„Ne zavarj”)*1
Off (Kikapcsolva)
Várakozó hívás jelzés, belső hívásoknál*
1
Disable (No call)
(Letiltva [Nincs hívás])
Disable (No tone)
(Letiltva [Nincs hang])
Várakozó hívás jelzés, külső hívásoknál*1
Az Ön hívásába való belépés megtiltása a többiek számára (Befigyelés
letiltása)
Allow (Engedélyezve)
Háttérzene (BGM)
Off (Kikapcsolva)
Vonalának védelme a jelzőhangoktól (Adatvonal biztosítás)
Off (Kikapcsolva)
Kilépés egy híváselosztási csoportból (Log-in / Log-out)
Log-in (Belépés)
*
1
Ezek a szolgáltatások a rendszerprogramozástól függően esetleg nem törölhetők.
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
136
Felhasználói kézikönyv
Nyomja le a ¼790 hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
1.9.1. Kilépés egy bejövő híváselosztási csoportból (Log-in / Log-out, Tranzakció [Ügyviteli idő])
1.9. A Call Center használata
1.9.1. Kilépés egy bejövő híváselosztási csoportból (Log-in / Log-out,
Tranzakció [Ügyviteli idő])
Ön egy bejövő híváselosztási csoportban beállíthatja
mellékállomásának állapotát. Kilépés (Log-out)
üzemmódban, a csoportra érkező bejövő hívások
nem csengetik az Ön mellékállomását. Ha visszatér, a
hívások ismét csengetik az Ön mellékállomását.
(Alapbeállítás: Bekapcsolódás [Log-in])
Amikor az Ön mellékállomása már bekapcsolódott
(belépett) a csoportba, Önnek egy előre meghatározott időtartam (ügyviteli idő) még mindig rendelkezésére áll, mialatt az előző hívásának befejezése
után még nem érkeznek hívásai. Ezt az időt például
egy jelentés megírására használhatja. Ön manuálisan
is kiválaszthatja a „Nincs készenlétben” üzemmódot,
hogy ideiglenesen elhagyja a híváselosztási
csoportot.
Kilépett
Bekapcsolódás
Beszéljen.
Készenlétben
Tranzakció
Nincs készenlétben
A Log-in/Log-out beállítása
ICD csoport: Bejövő híváselosztási csoport
Kilépés
vagy
Bekapcsolódás
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a ¼736
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 0 vagy az 1 hívóbillentyűt.
ICD csoport mellék- Megadott
állomási száma
vagy
Ny. hang
Összes
Adja be az ICD csoport
mellékállomási hívószámát,
vagy nyomja le a ¼ hívóbillentyűt.
Tegye le a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
Felhasználói kézikönyv
137
1.9.1. Kilépés egy bejövő híváselosztási csoportból (Log-in / Log-out, Tranzakció [Ügyviteli idő])
ICD csoport: Bejövő híváselosztási csoport
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs
lenyomva:
ICD csoport mellék- Megadott
állomási száma
vagy
Összes
Nyomja le a Log-in/Log-out
(Bekapcsolódás/kilépés) gombot.
Adja be az ICD csoport mellékállomási
hívószámát, vagy nyomja le a ¼
hívóbillentyűt.
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs
lenyomva:
(Bekapcsolódás/Kilépés
egy megadott csoporhoz)
Nyomja le a megadott csoport Login/Log-out (Bekapcsolódás/kilépés)
gombját.
Belépés/kilépés a Nincs készenlétben üzemmódba/üzemmódból
Nincs
készenlétben
vagy
Készenlétben
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼735 hívóbillentyűt.
Nyomja le az 1 vagy a 0
hívóbillentyűt.
Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
A Nincs készenlétben üzemmód beállítása/törlése illetve kilépés a Tranzakció üzemmódból
(Belépés a Készenlétben üzemmódba)
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs
lenyomva:
Nyomja le a piros fénnyel villogó
Wrap-up (Tranzakció) gombot.*
138
Felhasználói kézikönyv
1.9.1. Kilépés egy bejövő híváselosztási csoportból (Log-in / Log-out, Tranzakció [Ügyviteli idő])
* Az állapot a következő lehet:
Készenlétben Nincs készenlétben
Nincs készenlétben Készenlétben
Tranzakció Nincs készenlétben
A megadott csoport Log-in/Log-out gombjának fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak
szerint:
Nem világít: Log-in (Bekapcsolódás) üzemmód.
Piros fénnyel világít: Log-out (Kilépés) üzemmód.
A Wrap-up (Tranzakció) gombbal a Tranzakció üzemmód, a Nincs készenlétben üzemmód illetve a Készenlétben üzemmód beállítását váltogathatja.
A Wrap-up (Tranzakció) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: Készenlétben üzemmód.
Piros fénnyel világít: Nincs készenlétben üzemmód.
Piros fénnyel villog: Tranzakció üzemmód.
Mellékállomása Tranzakció üzemmódban/Nincs készenlétben üzemmódban egyik csoportból sem fogad hívást még akkor sem, ha több csoporthoz is tartozik.
Rendszerprogramozással letiltható, hogy kilépjen az utolsóként maradt, bekapcsolódott
mellékállomás.
A Felügyelő mellékállomás ellenőrizheti a többi mellékállomás Log-in/Log-out állapotát.
Ha további információra van szüksége, olvassa el az „1.9.2. Egy bejövő híváselosztási
csoport hívásállapotának megfigyelése és vezérlése (Bejövő híváselosztási csoport
figyelése)” fejezetet.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Log-in/Log-out (Bekapcsolódás/kilépés) gombot, egy Login/Log-out (Bekapcsolódás/kilépés) gombot egy megadott csoporthoz illetve egy Wrap-up
(Tranzakció) gombot.
Felhasználói kézikönyv
139
1.9.2. Egy bejövő híváselosztási csoport hívásállapotának megfigyelése és vezérlése (Bejövő híváselosztási csoport figyelése)
1.9.2. Egy bejövő híváselosztási csoport hívásállapotának megfigyelése és
vezérlése (Bejövő híváselosztási csoport figyelése)
–
–
Várakozó hívások állapotának megfigyelése
Mellékállomások Bekapcsolódási / Kilépési (Log-in/Log-out) állapotának figyelése és
átkapcsolása
A felügyelő mellékállomásként kijelölt mellékállomás megfigyelheti és vezérelheti egy bejövő híváselosztási csoport többi mellékállomásának állapotát. Hatsoros kijelzővel rendelkező rendszerkészüléket kell használnia. A kijelző és a DSS gombok a következőket jelenítik meg:
Nyugalmi kijelzés
ICD csoport
mellékállomási
hívószám
<Kijelzés>
Dátum/Idő és
mellékállomási hívószám
<DSS>
Foglaltsági állapot
figyelése
A hívásállapot
megfigyelése
A hívásállapot és a
Log-in/Log-out állapot
megfigyelése
<Kijelzés>
Várólista figyelése
<Kijelzés>
Várólista figyelése
<DSS>
Foglaltsági állapot
figyelése
<DSS>
Log-in/Log-out figyelése
<Kijelzés>
Hívásnapló előzmények
ICD csoport: Bejövő híváselosztási csoport
<DSS>
Foglaltsági állapot
figyelése
Várakozó hívások állapotának megfigyelése
A felügyelő mellékállomás megfigyelheti a sorban, a hívásfogadásra várakozó hívások állapotát. Ha
egy bejövő híváselosztási csoportnál egy hívás túlcsordult, a kijelző automatikusan megjeleníti az
állapotot. Az alábbi információ jelenik meg:
<Várólista figyelés>
Az aktuális dátum/idő
Az ICD csoport mellékállomási hívószáma/neve
A várakozó hívások száma
A leghosszabb várakozási idő
<Hívásnapló előzmények>
Az utolsó törlés dátuma/időpontja
Az összes, beérkezett hívás száma
A túlcsordult hívások száma
A nem fogadott hívások száma
A sorbanálló hívások átlagos várakozási ideje
140
Felhasználói kézikönyv
1.9.2. Egy bejövő híváselosztási csoport hívásállapotának megfigyelése és vezérlése (Bejövő híváselosztási csoport figyelése)
Megfigyelés
Kijelzős PT
ICD csoport: Bejövő híváselosztási csoport
ICD csoport mellékállomási száma
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a ¼739 hívóbillentyűt.
Adja be az ICD csoport
mellékállomási hívószámát.
Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
A hívásnapló előzmények törlése
Kijelzős PT
Nyomja le a „LOG”
(Hívásnapló) gombot.
Nyomja le a „CLEAR” (Törlés)
gombot.
Az összegyűlt adat törlődik.
A „***” azt jelzi, ha a szám túllépi a maximálisan megjeleníthető számjegyeket.
Mellékállomások Bekapcsolódási / Kilépési (Log-in/Log-out) állapotának
figyelése és átkapcsolása
A felügyelő mellékállomás a DSS gomb kijelzőjének segítségével megfigyelheti a bejövő híváselosztási csoport tagjainak állapotát. Szükség esetén meg is változtathatja azok Log-in/Log-out
állapotát.
Megfigyelés
Kijelzős PT
A várakozó hívások állapotának megtekintése után:
Nyomja le az „SPRVS” (Felügyelő)
gombot.
Felhasználói kézikönyv
141
1.9.2. Egy bejövő híváselosztási csoport hívásállapotának megfigyelése és vezérlése (Bejövő híváselosztási csoport figyelése)
A Bekapcsolódási / Kilépési (Log-in/Log-out) üzemmód átkapcsolása
Kijelzős PT
Nyomja le a kívánt DSS gombot.
A DSS gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: A mellékállomás nincs a csoportban.
Zöld fénnyel világít: Log-in (Bekapcsolódott) (Készenlétben) üzemmód.
Zöld fénnyel villog: Log-in (Bekapcsolódott) (Nincs készenlétben) üzemmód.
Piros fénnyel világít: Log-out (Kilépett) üzemmód.
142
Felhasználói kézikönyv
1.9.3. Várakozó hívás átirányítása (Manuális várólista újrairányítása)
1.9.3. Várakozó hívás átirányítása (Manuális várólista újrairányítása)
Ha bejövő híváselosztási csoportja foglalt, és újabb, külső hívások érkeznek, a beérkező
hívások egy várólistára kerülnek.
A mellékállomások a Hurry-up (Sürgős) gomb kijelzőjének segítségével ellenőrizhetik a
várólista állapotát, és egy előre beállított célállomásra manuálisan átirányíthatják a sorban
a legrégebben várakozó hívást.
Ez a szolgáltatás sürgős átadásként is ismert.
A várakozó hívás átirányítása
Nyomja le a pirosan villogó Hurry-up
(Sürgős) gombot.
A Hurry-up (Sürgős) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: Nincs várakozó hívás.
Piros fénnyel világít: Néhány hívás várakozik.
Piros fénnyel villog: A hívások száma túllépi a manuális várólista újrairányítási szintet.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a Hurry-up (Sürgős) gombot.
Felhasználói kézikönyv
143
1.10.1. Ha kaputelefont / ajtónyitót csatlakoztatott
1.10. A felhasználó által biztosított berendezések használata
1.10.1. Ha kaputelefont / ajtónyitót csatlakoztatott
Ön a kaputelefonon keresztül beszélhet az ajtónál álló személlyel. Előre beprogramozott mellékállomások illetve egy külső fél fogadhatja a kaputelefonról érkező hívásokat. Ön kinyithatja az ajtót.
–
Kaputelefon hívás
–
Az ajtó kinyitása (Ajtónyitás)
Kaputelefon hívás
Hívás a kaputelefonról
Kaputelefon
Ny. hang
Nyomja le a kaputelefon
gombját.
Beszéljen.
A kaputelefonról jövő hívás fogadása
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
A kaputelefon hívása
a kaputelefon száma
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼31
hívóbillentyűt.
Adja be a kaputelefon
számát (2 számjegy).
Beszéljen.
Ha egy előre megadott időtartamon belül nem jelentkeznek a kaputelefon hívására, a
hívás törlődik.
144
Felhasználói kézikönyv
1.10.1. Ha kaputelefont / ajtónyitót csatlakoztatott
Ajtó kinyitása (Ajtónyitás)
Adott mellékállomások kizárhatók ezen szolgáltatás használatából.
Egy előre megadott mellékállomásról
a kaputelefon száma
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼55
hívóbillentyűt.
Adja be a kaputelefon
számát (2 számjegy).
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Bármelyik mellékállomásról, miközben a kaputelefonon beszél
Ny. hang
Nyomja le az 5
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
Az ajtó egy előre megadott időtartamig marad nyitva.
Felhasználói kézikönyv
145
1.10.2. Ha külső jelfogót csatlakoztatott
1.10.2. Ha külső jelfogót csatlakoztatott
Előre beprogramozott mellékállomások bekapcsolhatnak egy, az alközponthoz csatlakoztatott jelfogót
(pl. riasztás).
A jelfogó bekapcsolása
a jelfogó száma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a ¼56
hívóbillentyűt.
Adja be a jelfogó számát
(2 számjegy).
A jelfogó egy adott idő eltelte után kikapcsol.
146
Felhasználói kézikönyv
Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
1.10.3. Ha külső érzékelőt csatlakoztatott
1.10.3. Ha külső érzékelőt csatlakoztatott
Előre beprogramozott mellékállomások riasztást fogadhatnak egy, az alközponthoz csatlakoztatott
külső érzékelőtől (pl. biztonsági riasztás).
Az érzékelő hívásának fogadása
T. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Ha nem fogadja az érzékelő hívását egy megadott időtartamon belül, az érzékelő hívása
leáll.
Felhasználói kézikönyv
147
1.10.4. Ha fölérendelt alközpontot csatlakoztatott
1.10.4. Ha fölérendelt alközpontot csatlakoztatott
–
Külső szolgáltatások elérése (External Feature Access – EFA)
Külső szolgáltatások elérése (External Feature Access – EFA)
Ön elérheti a fölérendelt alközpont vagy a telefontársaság által kínált, speciális szolgáltatásokat (pl.
Várakozó hívás jelzése). Ez a szolgáltatás csak külső hívás közben aktív.
<Példa> Az aktuális hívás tartásba tétele, majd beszélgetés az új féllel
Amikor hangjelzést hall:
Amikor hangjelzést hall:
vagy
a kívánt
szolgáltatás kód
a kívánt
szolgáltatás kód
vagy
Nyomja le a FLASH/RECALL (Hurokmegszakítás/
Újrahívás) vagy az EFA (Külső szolgáltatás
elérése) gombot.
Vagy nyomja le a TRANSFER (Átadás) gombot,
és nyomja le a ¼60 hívóbillentyűt.
Adja be a kívánt
szolgáltatás kódot.
Nyomja le a Recall
(Újrahívás) gombot,
vagy nyomja le egy
pillanatra a készülék
villáját.
Nyomja le a ¼60
hívóbillentyűt.
Adja be a kívánt
szolgáltatás kódot.
Ebben az esetben a rendszerkészüléken a FLASH/RECALL (Hurokmegszakítás/
Újrahívás) gombot rendszerprogramozással EFA (Külső szolgáltatás elérése) üzemmódba kell állítani.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Külső szolgáltatás elérése (EFA) gombot.
148
Felhasználói kézikönyv
1.10.5. Ha az alközponthoz hangposta rendszer csatlakozik
1.10.5. Ha az alközponthoz hangposta rendszer csatlakozik
Ön vagy egy külső fél elérheti a hangposta rendszert egy telefonról.
–
Hívásátirányítás hangpostafiókra (Hangposta integráció)
Ha alközpontja olyan Panasonic hangposta rendszerhez csatlakozik (pl. KX-TVM típusúhoz), amely
digitális integrációt alkalmaz, akkor az alábbi funkciók is rendelkezésére állnak:
–
–
Behallgatás felvétel alatti hívásba (Behallgatás hangpostafiókba érkező hívásba [LCS])
Egy beszélgetés felvétele (Beszélgetés rögzítése)
Hívásátirányítás hangpostafiókra (Hangposta integráció)
– Hívásainak átirányítása az Ön hangpostafiókjába
– Hívás átadása hangpostafiókba
– Az üzenetek meghallgatása
Ha Ön nem tudja fogadni a hívásokat, akkor átirányíthatja azokat saját hangpostafiókjába. Kiválaszthatja az átirányított, bejövő hívások típusát (Belső hívások/Külső hívások/Mindkét hívástípus).
Ha telefonkészülékén van Message (Üzenet) gomb, akkor a gomb kijelzője világít, amikor üzenetet
hagytak hangpostafiókjában. A kézibeszélő felemelése illetve az SP-PHONE gomb lenyomása után
egy jelzőhangot* hall, függetlenül attól, hogy telefonkészülékén van-e Message (Üzenet) gomb.
Telefonkészülékén Voice Mail Transfer (Hangposta átadás) gombot is létrehozhat, hogy a beérkezett
külső hívásokat egy másik mellékállomás hangpostafiókjára adja át, miáltal a hívó felek üzeneteket
hagyhatnak (Hangposta átadás).
A felvételhez rendelkezésre álló időtartam a hangposta rendszertől függ.
Hívásainak átirányítása az Ön hangpostafiókjába
Minkét hívástípusra
Törlés
vagy
Feltétel nélkül
Külső hívások
Foglalt feltétellel
Nem jelentkezik
feltétellel
Foglalt ill. nem
jelentkezik feltétellel
vagy
Belső hívások
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a ¼71
hívóbillentyűt.
Igénye szerint nyomja le a
0-2 hívóbillentyű egyikét.
Adja be a kívánt számot.
A törlésnél a „0” beadása után
rögtön tegye a helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
a hangposta lebegő
mellékáll. hívószáma
Adja be a hangposta lebegő
mellékállomási hívószámát.
Ny. hang
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
Felhasználói kézikönyv
149
1.10.5. Ha az alközponthoz hangposta rendszer csatlakozik
Hívás átadása a hangpostafiókba
Beszélgetés közben:
vagy
a kívánt mellékállomási hívószám
Nyomja le a Voice Mail
Transfer (Hangposta
átadás) gombot.
Nyomja le a DSS gombot vagy adja be a
kívánt mellékállomási hívószámot.
Az üzenetek meghallgatása
vagy
a hangposta lebegő
mellékáll. hívószáma
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
*
Nyomja le a MESSAGE (Üzenet) gombot, vagy adja be a
hangposta lebegő mellékállomási hívószámát.
Jelzőhang a kézibeszélő felemelése, illetve az SP-PHONE gomb lenyomása után
Ön a hangpostát egyetlen gombnyomással érheti el.
A hangposta alapértelmezett lebegő mellékállomási hívószáma: 500.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Voice Mail Transfer (Hangposta átadás) illetve egy
Message (Üzenet) gombot.
150
Felhasználói kézikönyv
1.10.5. Ha az alközponthoz hangposta rendszer csatlakozik
Behallgatás felvétel alatti hívásba (Behallgatás hangpostafiókba érkező
hívásba [LCS])
Miközben egy hívó üzenetet hagy az Ön hangpostafiókjában, Ön behallgathat a hívásba
anélkül, hogy fogadná azt. Ha úgy kívánja, a behallgatás közben jelentkezhet is a
hívásra. Két módszer áll rendelkezésére (Alapbeállítás: hangostelefon üzemmód).
Hangostelefon (Kihangosítás) üzemmód:
Ön a felvétel közben a telefonkészülék hangszórója segítségével automatikusan figyelheti
az üzenetet.
Titkos üzemmód:
Miközben a hívó üzenetet hagy, Ön figyelmeztető hangot hall.
A szolgáltatás használata előtt
Hozza létre a „Behallgatás hangpostafiókba érkező hívásba” (LCS) gombot (Mellékállomási
programozás).
Válassza ki az üzemmódot: Hangostelefon vagy Titkos üzemmód (Mellékállomási programozás).
Állítsa be a mellékállomási PIN (Személyi azonosítási szám) kódot.
Állítsa be a „Behallgatás hangpostafiókba érkező hívásba” szolgáltatást.
A „Behallgatás felvétel alatt lévő hívásba” beállítása
PIN (Personal Identification Number –
Személyi azonosítási szám)
mellékállomási PIN
Nyomja le a Live Call Screening
(Behallgatás hangpostafiókba
érkező hívásba) gombot.
Adja be a mellékállomási PIN kódot
(max. 10 számjegy).
Erre csak akkor van szükség, ha
eltárolt egy mellékállomási PIN kódot.
A „Behallgatás felvétel alatt lévő hívásba” törlése
Nyomja le a piros fénnyel világító Live Call Screening
(Behallgatás hangpostafiókba érkező hívásba) gombot.
Felhasználói kézikönyv
151
1.10.5. Ha az alközponthoz hangposta rendszer csatlakozik
Működtetési folyamatábra
Az árnyékolt részekben található műveletek hangostelefon üzemmódú működtetések.
Hangostelefon üzemmód
Titkos üzemmód
(Riasztó hang)
Behallgatás (Kihangosított)
Behallgatás (Kézibeszélős)
Behallgatás
vagy
Nem kell hozzá művelet
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le az SP-PHONE vagy a Live Call Screening gombot.
Behallgatás
leállítása
Hívásfogadás
Nyomja le az
SP-PHONE
gombot.
Nyomja le a Live Call
Screening gombot.
Behallgatás
leállítása
A hívás
fogadása
Behallgatás
leállítása
A hívás
fogadása
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Tegye le a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a Live
Call Screening
gombot.
A „Live Call Screening” (LCS – Behallgatás hangpostafiókba érkező hívásba) gomb fénye
az aktuális állapotot jelzi, az alábbiak szerint:
Nem világít: az LCS ki van kapcsolva.
Zöld fénnyel, gyorsan villog: Figyelmeztetés titkos üzemmódban.
Zöld fénnyel, lassan villog: Behallgatás.
Piros fénnyel világít: az LCS be van kapcsolva.
A rendszerfelelős mellékállomás törölheti a mellékállomási PIN kódot.
Hordozható készülékkel rendelkező felhasználók számára csak a titkos üzemmódú,
kézibeszélős behallgatás áll rendelkezésre.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai – A „Behallgatás felvétel alatti hívásba”
üzemmód beállítása
Válassza ki az üzemmódot: az üzenetbe való automatikus behallgatást a hangszóró
segítségével, vagy a vételt, miközben a hívó üzenetet hagy.
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy LCS (Behallgatás felvétel alatti hívásba) gombot.
Egy beszélgetés felvétele (Beszélgetés rögzítése)
Miközben Ön a telefonon beszél, a beszélgetést felveheti a hangpostafiókba.
Ön minden egyes beszélgetés felvételekor kiválaszthatja a hangpostafiókot.
152
Felhasználói kézikönyv
1.10.5. Ha az alközponthoz hangposta rendszer csatlakozik
Felvétel az Ön hangpostafiókjába (Beszélgetés rögzítése)
Beszélgetés közben:
A felvétel leállításához nyomja
le ismét ezt a gombot.
Nyomja le a Two-Way Record
(Beszélgetés rögzítése) gombot.
Felvétel másik hangpostafiókba (Beszélgetés felvétel átadása)
Beszélgetés közben:
vagy
egy másik mellékállomás hívószáma
Nyomja le a Two-Way
Transfer (Beszélgetés
felvétel átadása) gombot.
Nyomja le a DSS gombot vagy adja be
egy másik mellékállomás hívószámát.
A felvétel leállításához nyomja
le ismét ezt a gombot.
Felvétel másik hangpostafiókba egy gombnyomással (Beszélgetés felvétel átadása egy
gombnyomással)
Beszélgetés közben:
Nyomja le a One-touch Two-Way Transfer (Beszélgetés felvétel
átadása egy gombnyomással) gombot.
A Two-Way Record (Beszélgetés rögzítése), Two-Way Transfer (Beszélgetés felvétel
átadása) illetve One-touch Two-Way Transfer (Beszélgetés felvétel átadása egy gombnyomással) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi, az alábbiak szerint:
Nem világít: Nincs rögzítés.
Világít: A beszélgetés felvétele folyik.
Megjegyzés:
Amikor Ön egy telefonbeszélgetést rögzít, közölnie kell a másik féllel, hogy a beszélgetést felveszi.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Two-Way Record (Beszélgetés rögzítése), egy Two-Way
Transfer (Beszélgetés felvétel átadása) illetve egy One-touch Two-Way Transfer
(Beszélgetés felvétel átadása egy gombnyomással) gombot.
Felhasználói kézikönyv
153
1.11.1. Telefonok használata hotel-típusú környezetben (Vendéglátási szolgáltatások)
1.11. Adminisztratív szolgáltatások
1.11.1. Telefonok használata hotel-típusú környezetben (Vendéglátási
szolgáltatások)
Hotel-típusú környezetben egy hotel-kezelőként kijelölt mellékállomás az egyes vendégszobák bejelentkezési/kijelentkezési/kitakarított (Készen illetve nincs készen)
állapotának megtekintésére és beállítására használható. Amikor a hotel-kezelő
mellékállomásán megnyomja a „Check-in” (Bejelentkezés) a „Check-out” (Kijelentkezés)
vagy a „Cleaned-up” (Kitakarítva) funkcióhoz rendelt gombot, a mellékállomás átkapcsol
szobaállapot vezérlés üzemmódba, és az egyes szoba-mellékállomások DSS gombjainak
fénye az aktuális szobaállapotot jelzi. Ez lehetővé teszi, hogy a hotel-kezelő egyszerűen
egy telefonról felügyelje a vendégeket és a szobákat. Ezen túlmenően a hotel-kezelő
automatikus ébresztést is beállíthat a vendégszobákra.
–
Bejelentkezés
–
Kijelentkezés
–
Ébresztés beállítása egy szoba-mellékállomásra (Időzített riasztó hívás távvezérléssel)
–
Kitakarítva
A hotel-kezelőnek a Bejelentkezés, Kijelentkezés és Kitakarítva szolgáltatás használatához hatsoros kijelzővel rendelkező rendszerkészüléket (PT-t) kell alkalmaznia.
Szobaállapot vezérlés üzemmódban:
a. A hotel-kezelő mellékállomása csak ellenőrizheti a mellékállomások be-/kijelentkezését illetve készen/nincs készen állapotát. Az összes többi műveletet elutasítja.
b. Az egyes DSS gombok fénye a megfelelő mellékállomások szobaállapotát jelzi az
alábbiak szerint:
Nem világít: Kijelentkezett és készen
Piros fénnyel villog: Kijelentkezett és nincs készen
Piros fénnyel világít: Bejelentkezett
c. A többi gomb fénye esetleg nem a normál működésnek megfelelő kijelzést mutatja.
d. A hotel-kezelő mellékállomása foglaltnak minősül. Az adott mellékállomást hívók
foglaltsági hangot hallanak.
154
Felhasználói kézikönyv
1.11.1. Telefonok használata hotel-típusú környezetben (Vendéglátási szolgáltatások)
Bejelentkezés
A hotel-kezelő bejelentkezettre változtathatja a mellékállomások szobaállapotát a saját mellékállomásán „Check-in” (Bejelentkezés) gombként kijelölt rugalmas gomb használatával.
Bejelentkezés
Kijelzős PT
Amikor a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
mellék. hívószám
vagy
Nyomja le a Check-in
(Bejelentkezés) gombot.
Tárcsázza a mellékálomási hívószámot, majd nyomja
le az „ENTER” (Bevitel) gombot, vagy nyomja le a
kívánt DSS gombot.
Nyomja le a „YES”
(Igen) gombot.
Nyomja le az „EXIT” (Kilépés)
vagy a Check-in (Bejelentkezés)
gombot.
Bejelentkezés után a „Mellékállomás lezárása távvezérléssel” szolgáltatás inaktiválódik,
és a szoba-mellékállomásról a vendég külső hívásokat kezdeményezhet. (Lásd a „2.1.1.
Mellékállomás vezérlése” fejezetet.)
Bejelentkezés után az összes, előzőleg a mellékállomásra terhelt számlázási adat automatikusan törlődik.
Amikor a mellékállomások szobaállapota megváltozik, a rendszer automatikusan rögzíti a
részletes szobaállapot információt. Ez rendszerprogramozást igényel.
<Példa>
Kijelentkezés
A hotel-kezelő kijelentkezettre változtathatja a mellékállomások szobaállapotát a saját mellékállomásán „Check-out” (Kijelentkezés) gombként kijelölt rugalmas gomb használatával.
Az alközpont beállításától függően a hotel-kezelő az alábbiakat teheti:
A minibár költségek/egyebek rögzítése/szerkesztése
A díjinformációt tartalmazó számla kinyomtatása
Felhasználói kézikönyv
155
1.11.1. Telefonok használata hotel-típusú környezetben (Vendéglátási szolgáltatások)
Kijelentkezés egy szobából számla nyomtatással/nyomtatás nélkül
Kijelzős PT
Kijelentkezés számlával
Amikor a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb
nincs lenyomva.
mellék. hívószám
Nyomja le a „PRINT”
(Nyomtatás) gombot.
vagy
Nyomja le a „NEXT”
(Következő) gombot.
vagy
Nyomja le a Check-out
(Kijelentkezés) gombot.
Kijelentkezés számla nélkül
Tárcsázza a mellékálomási hívószámot, majd nyomja
le az „ENTER” (Bevitel) gombot, vagy nyomja le a
kívánt DSS gombot.
Nyomja le a „NEXT”
(Következő) gombot.
vagy
Nyomja le a „YES”
(Igen) gombot.
Nyomja le az „EXIT” (Kilépés)
vagy a Check-out (Kijelentkezés)
gombot.
Szobadíjak rögzítése/szerkesztése és kijelentkezés egy szobából számla nyomtatással/
nyomtatás nélkül
Kijelzős PT
Amikor a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
mellék. hívószám
minibár költség
vagy
Nyomja le a Check-out
(Kijelentkezés) gombot.
Tárcsázza a mellékálomási hívószámot, majd nyomja
le az „ENTER” (Bevitel) gombot, vagy nyomja le a
kívánt DSS gombot.
Adja be a minibár költséget.
Nyomja le a Le nyilat.
Kijelentkezés számlával
Nyomja le a „PRINT”
(Nyomtatás) gombot.
egyéb költségek
Adja be az egyéb
költségeket.
Nyomja le a „NEXT”
(Következő) gombot.
vagy
Kijelentkezés számla nélkül
Nyomja le a „NEXT”
(Következő) gombot.
vagy
Nyomja le az „EXIT” (Kilépés)
vagy a Check-out (Kijelentkezés)
gombot.
156
Felhasználói kézikönyv
Nyomja le a „YES”
(Igen) gombot.
1.11.1. Telefonok használata hotel-típusú környezetben (Vendéglátási szolgáltatások)
Kijelentkezés után a „Mellékállomás lezárása távvezérléssel” szolgáltatás aktiválódik, és
a szoba-mellékállomásról letiltásra kerülnek a külső hívások. (Lásd a „2.1.1. Mellékállomás vezérlése” fejezetet.)
Kijelentkezés után az ébresztés és az összes, a szoba-mellékállomásra vonatkozó hívásnapló információ és hangüzenet automatikusan törlődik. Ezenkívül a szoba-mellékállomáson beállított összes szolgáltatás visszaáll az alapértelmezett beállítására. Az alapértelmezésre visszaálló szolgáltatások listáját lásd a „1.8.12. A szolgáltatások beállításainak
törlése mellékállomásán (Mellékállomási beállítások törlése)” fejezetben.
Amikor a mellékállomások szobaállapota megváltozik, a rendszer automatikusan rögzíti a
részletes szobaállapot információt. Ez rendszerprogramozást igényel.
<Példa>
Egy számla kinyomtatásához az alközponthoz egy nyomtatót kell csatlakoztatni. Ha a
szoba-mellékállomás használatban van, a számla nem nyomtatható ki.
<Példa>
Az alközpont korlátozott mennyiségű szoba információt képes tárolni. Amikor ez a tároló
már csaknem megtelik, akkor a legtöbb hívást kezdeményező mellékállomásra vonatkozó információt a rendszer automatikusan kinyomtatja. Ebben az esetben a kinyomtatott
adatok hasonlóak a fenti példához, de nem tartalmazzák a kategorizált díj információt és
az összesített díjat. Az alközpont ezután képes új szoba információt tárolni.
A fenti példában a „Call amount:0012” azt jelzi, hogy a rendszer korábban 12 telefonhívásra vonatkozó információt nyomtatott ki automatikusan.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy „Check-in” (Bejelentkezés) illetve egy „Check-out”
(Kijelentkezés) gombot.
Felhasználói kézikönyv
157
1.11.1. Telefonok használata hotel-típusú környezetben (Vendéglátási szolgáltatások)
Ébresztés beállítása egy szoba-mellékállomásra (Időzített riasztó hívás
távvezérléssel)
A hotel-kezelő az ébresztést távvezérléssel tudja beállítani egy szoba-mellékállomásra. Ez lehetővé
teszi a vendégek számára, hogy időzített riasztó hívást kérjenek anélkül, hogy saját maguknak kellene
programozni a mellékállomást. A hotel-kezelő ellenőrizheti is a szoba-mellékállomás aktuális ébresztési beállítását.
Beállítás
Kijelzős PT
mellék. hívószám
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼76¼ hívóbillentyűt.
Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
Tárcsázza a mellékálomási hívószámot,
vagy nyomja le a kívánt DSS gombot.
AM (de.)
12 órás*:
óra / perc
Egyszeri
alkalomra
PM (du.)
vagy
24 órás*:
vagy
vagy
óra / perc
Naponta
Adja be az órát (01-12) és a percet (00-59), majd a délelőtthöz (AM)
nyomja le a 0 hívóbillentyűt, a délutánhoz (PM) nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
Vagy adja be az órát (00-23) és a percet (00-59).
Ny. hang
Az egyszeri ébresztéshez nyomja
le a 0 hívóbillentyűt, a naponta
történő ébresztéshez nyomja le
az 1 hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
* Adja be az időt az Ön alközpontjához kijelölt időbeviteli formátumban (12-órás vagy 24órás). Ha további részletekre kíváncsi, forduljon a forgalmazóhoz.
Törlés
Kijelzős PT
mellék. hívószám
vagy
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
158
Nyomja le a ¼76¼ hívóbillentyűt.
Felhasználói kézikönyv
Nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Tárcsázza a mellékálomási
hívószámot, vagy nyomja le a
kívánt DSS gombot.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
1.11.1. Telefonok használata hotel-típusú környezetben (Vendéglátási szolgáltatások)
Ellenőrzés
Kijelzős PT
mellék. hívószám
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Ny. hang
Nyomja le a ¼76¼
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 2
hívóbillentyűt.
Tárcsázza a mellékálomási hívószámot,
vagy nyomja le a kívánt DSS gombot.
A kijelzőn az ébresztési
információ látható.
Tegye a helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az SP-PHONE
gombot.
Az ébresztés a szoba-mellékállomásról is beállítható. (A beállításra vonatkozó információt
lásd az „1.8.1. Az időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)” fejezetben.) A legutolsó
beállítás lesz érvényes, függetlenül attól, hogy melyik mellékállomás végezte a beállítást.
Amikor az ébresztés indul, és amikor azt fogadják, vagy nem jelentkeznek rá, a rendszer
automatikusan rögzíti a részletes ébresztés (Timed Reminder) információt. Ez rendszerprogramozást igényel.
<Példa>
A kijelző nélküli PT és az SLT felhasználók a fenti lépéseket követve csak ellenőrizni
tudják, hogy az ébresztés be van-e állítva. Ha be van állítva, nyugtázó hang hallatszik.
Kitakarítva
A hotel-kezelő megváltoztathatja a mellékállomások szobaállapotát a saját mellékállomásán „Cleanedup” (Kitakarítva) gombként kijelölt rugalmas gomb használatával, attól függően, hogy a szoba ki van-e
takarítva vagy sem. Ez lehetővé teszi, hogy a hotel-kezelő nyugtázza: a szoba tiszta, és készen áll a
következő vendég fogadására.
Egy szoba takarítási állapotának megváltoztatása
Kijelzős PT
Ha a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs megnyomva:
mellék. hívószám
vagy
Nyomja le a Ceaned-up
(Kitakarítva) gombot.
Tárcsázza a mellékálomási hívószámot,
majd nyomja le az „ENTER” (Bevitel) gombot,
vagy nyomja le a kívánt DSS gombot.
vagy
Nyomja le az „EXIT” (Kilépés) vagy a
Ceaned-up (Kitakarítva) gombot.
Felhasználói kézikönyv
159
1.11.1. Telefonok használata hotel-típusú környezetben (Vendéglátási szolgáltatások)
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Cleaned-up (Kitakarítva) gombot.
160
Felhasználói kézikönyv
1.11.2. Információ rögzítése előre programozott üzenetek segítségével (Üzenetek kinyomtatása)
1.11.2. Információ rögzítése előre programozott üzenetek segítségével
(Üzenetek kinyomtatása)
Az előre programozott nyolc üzenet segítségével mellékállomásáról számos információt rögzíthet. Az
alközpont rögzíti az összes mellékállomástól származó üzenet információt. Például ez a szolgáltatás
bélyegzőkártyaként használható, ha kiválasztja az előre programozott „sign in” (belépés) és „sign out”
(kilépés) üzenetet.
Hotel-típusú környezetben ez a szolgáltatás a szoba-mellékállomásról történő szoba információ
rögzítésére használható.
Az előre programozott üzenetek listájával kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz.
Rögzítés
üzenet száma
paraméter
Ny. hang
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼761
hívóbillentyűt.
Adja be az üzenet
számát (1-8).
Adja be a paramétert,
ha szükséges.
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a
kézibeszélőt, vagy
nyomja le az
SP-PHONE
gombot.
* A kiválasztott üzenet tartalmától függően, Önnek esetleg olyan számokból álló paramétert is be kell adnia, mint például az ár vagy az idő. Adja be az üzenethez szükséges,
megfelelő számú karaktert. A paraméterekre vonatkozó információval kapcsolatosan
forduljon a forgalmazóhoz.
<Példa>
Ha az 1. számú üzenetként a „Snack%%.%%” lett programozva (a szobai ételrendelések
áraként), akkor a szálloda alkalmazottja a szoba-mellékállomás segítségével az adatokat
az alábbi példának megfelelően adja be:
üzenet száma
paraméter
(étkezési költség)
Amikor egy előre programozott üzenetet kiválaszt, a rendszer az alábbiaknak megfelelően rögzíti a részletes információt:
Az itt rögzített költségek azonban nem egyeznek meg a hotel-kezelő által rögzített díjakkal, amikor kijelentkezik a szobából.
Felhasználói kézikönyv
161
1.12.1. Az Ön előző mellékállomási beállításainak használata (Átvitt mellékállomás)
1.12. Miután új helyre költözött az irodában
1.12.1. Az Ön előző mellékállomási beállításainak használata (Átvitt mellékállomás)
Ön az előző mellékállomásához kijelölt szolgáltatásokat még akkor is használhatja, ha az irodán belül
egy másik mellékállomásra költözik.
Az új mellékállomáson ugyanazok maradnak az olyan mellékállomási adatok, mint pl. a mellékállomási
hívószám, az egy gombnyomásos tárcsázáshoz tartozó memória stb.
Ez a szolgáltatás átvitt állomásként is ismert.
Beállítás
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
az Ön előző mellékállomási hívószáma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼727
hívóbillentyűt.
Adja be az Ön előző
mellékállomási hívószámát.
mellékállomási PIN
T. hang
Adja be a mellékállomási
PIN kódot
(max. 10 számjegy).
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
Ennek a szolgáltatásnak a használatához szükség van a mellékállomás személyi azonosítási számára (PIN). Lásd a „
3.1.1. Telefonjának egyéni beállításai (Mellékállomás
programozása)” fejezetben a „Mellékállomási PIN kód kijelölése az Ön mellékállomásához (Mellékállomási PIN [Személyi azonosítási szám])” című részt.
Az Ön előző mellékállomása az új mellékállomásának régi beállításait kapja meg.
Ez a szolgáltatás a következő készüléktípusok közötti átvitelhez használható: SLT és
SLT, PT és PT illetve SLT és PT.
Ha Ön Bluetooth zsinórnélküli fejbeszélővel rendelkező, KX-NT300 sorozatú (kivéve a
KX-NT321 típust)/KX-DT343/KX-DT346 típusú telefonkészüléket használ, és a beállításait kicseréli egy másik KX-NT300 sorozatú (kivéve a KX-NT321 típust)/KX-DT343/KXDT346 típusú telefonkészülék felhasználóéval, akkor a saját Bluetooth zsinórnélküli
fejbeszélőjét nem tudja használni a másik mellékállomáson.
A Bluetooth zsinórnélküli fejbeszélők magukon a mellékállomásokon vannak regisztrálva.
Ezért Önnek a Bluetooth zsinórnélküli fejbeszélőt minden egyes, használni kívánt mellékállomáson regisztrálnia kell. Ha a regisztrációval kapcsolatosan további információra van
szüksége, olvassa el a „3.1.2. A programozási üzemmód beállításai” fejezetet.
Ha további információra van szüksége, olvassa el a „3.1.1. Telefonjának egyéni beállításai (Mellékállomás programozása)” fejezetet.
162
Felhasználói kézikönyv
1.13.1. A hívásnapló használata
1.13. Kijelzős rendszerkészülék használata
1.13.1. A hívásnapló használata
Ez a kijelzős rendszerkészülékek és a hordozható készülékek számára áll rendelkezésre.
–
Hívás a Bejövő hívásnapló segítségével
–
Hívás a Kimenő hívásnapló segítségével
Hívás a Bejövő hívásnapló segítségével
Ha Önhöz egy külső hívás érkezik, akkor a hívóra vonatkozó információt a rendszer automatikusan
rögzíti a bejövő hívásnaplóban. Mellékállomásonként előre programozott számú hívás naplózható.
Amikor a hívásnapló megtelt, és újabb hívás érkezik, a legrégebbi hívás törlődik.
Ön módosíthatja a naplózott telefonszámot.
Amikor a hívásnapló gomb kijelzője kigyullad, az azt jelenti, hogy van nem fogadott hívása.
Az alábbi információ kerül naplózásra:
A hívó neve
A beérkezett hívás dátuma/időpontja
Fogadott vagy Nem fogadott
Ellenőrzött vagy nem ellenőrzött
A hívó telefonszáma
A napló információ ellenőrzése a Call Log (Hívásnapló) gombbal
Kijelzős PT
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs
lenyomva:
Nyomja le a Call Log (Hívás
napló) gombot, amíg a
kívánt fél meg nem jelenik.
A napló információ ellenőrzése a Navigátor gombbal
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs
lenyomva:
Nyomja le kétszer a
Bal nyilat.
Nyomja le a Fel vagy Le
nyilat, amíg a kívánt fél
meg nem jelenik.
Felhasználói kézikönyv
163
1.13.1. A hívásnapló használata
Hívásnapló törlése
Kijelzős PT
A napló információ ellenőrzése közben:
vagy
Nyomja le a Call log (Hívásnapló)
gombot vagy a Fel vagy Le nyilat,
amíg meg nem jelenik a kívánt fél.
Nyomja le a TRANSFER
(Átadás) gombot.
Hívás
Kijelzős PT
A napló információ ellenőrzése közben:
vagy
Nyomja le a Call log (Hívásnapló)
gombot vagy a Fel vagy Le nyilat,
amíg meg nem jelenik a kívánt fél.
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE
gombot.
A hívóra vonatkozó információ tárolása a mellékállomási (egyéni) gyorstárcsázáshoz
Kijelzős PT
A napló információ ellenőrzése közben:
vagy
Nyomja le a Call log (Hívásnapló)
gombot vagy a Fel vagy Le nyilat,
amíg meg nem jelenik a kívánt fél.
Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.
A Call Log (Hívásnapló) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: Nincs bejövő hívás. Illetve Ön már átnézte a hívásnaplót.
Piros fénnyel világít: Önnek még ellenőrizetlen hívásai vannak.
Ha hívását egy másik mellékállomás fogadta, akkor a hívóra vonatkozó információt az Ön
mellékállomásának kijelzője és a hívásra jelentkező mellékállomás kijelzője is tárolja.
Egy mellékállomási PIN (Személyi azonosítási szám) kód segítségével lezárhatja hívásnaplóját, hogy mások ne férhessenek hozzá az Ön naplózott információihoz (Kijelző
lezárása). Olvassa el a „3.1.2. A programozási üzemmód beállításai” fejezetet.
Ön rendelkezhet Call Log (Hívásnapló) gombbal egy bejövő híváselosztási csoporthoz
(ICD Group) is.
Ha akkor érkezik hívása, amikor éppen a hívásnaplót használja, a hívásnapló információ
átvált a hívóra vonatkozó információra.
164
Felhasználói kézikönyv
1.13.1. A hívásnapló használata
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Call Log (Hívásnapló) gombot vagy egy Call Log
(Hívásnapló) gombot egy bejövő híváselosztási csoporthoz (ICD Group).
Hívás a Kimenő hívásnapló segítségével
Ön a Kimenő hívásnapló segítségével újratárcsázhat.
Hívás
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva:
Nyomja le a Bal
nyilat.
Nyomja le a Fel vagy Le
nyilat, amíg meg nem
jelenik a kívánt fél.
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Hívás a REDIAL gombbal
Kijelzős PT
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva:
Nyomja le a REDIAL
gombot a Kimenő
hívásnapló
megjelenítéséhez.*
Nyomja le annyiszor a
REDIAL gombot amíg
meg nem jelenik a
kívánt szám.
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SPPHONE gombot.
Ehhez a művelethez rendszerprogramozás szükséges.
Ez a művelet csak a kijelzős, digitális rendszerkészülékeknél áll rendelkezésre.
A hívóra vonatkozó információ tárolása a mellékállomási (egyéni) gyorstárcsázáshoz
Kijelzős PT
Amikor a kijelzőn a kívánt fél látható:
Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.
Ön egy mellékállomási PIN (Személyi azonosítási szám) kód segítségével lezárhatja
hívásnaplóját, hogy mások ne férhessenek hozzá az Ön naplózott információihoz (Kijelző
lezárása). Olvassa el a „3.1.2. A programozási üzemmód beállításai” fejezetet.
Ha akkor érkezik hívása, amikor éppen a hívásnaplót használja, a hívásnapló információ
átvált a hívóra vonatkozó információra.
Felhasználói kézikönyv
165
1.13.2. A telefonkönyvek használata
1.13.2. A telefonkönyvek használata
Ön a telefonkönyvek segítségével hívást kezdeményezhet (Egyéni, rövidített hívószám telefonkönyv,
Alközponti (közös) rövidített hívószám telefonkönyv és Mellékállomási hívószám telefonkönyv).
Mellékállomásán csak az egyéni telefonkönyvek tárolhatók, szerkeszthetők illetve törölhetők.
Ha akkor érkezik hívása, amikor éppen a telefonkönyvet használja, a kijelzés átvált a hívóra
vonatkozó információra.
–
–
–
Hívás a telefonkönyv segítségével
Nevek és számok tárolása
Karakterek bevitele
Hívás a telefonkönyv segítségével
Kiválasztás és hívás
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva:
Nyomja le annyiszor a
Jobb nyilat, amíg meg
nem jelenik a kívánt
telefonkönyv.*
Nyomja le a Fel vagy Le
nyilat, amíg meg nem
jelenik a kívánt fél.
Emelje fel a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az
SP-PHONE/MONITOR gombot.
* A kijelzési sorrend a következő:
Egyszeri lenyomás: Egyéni, rövidített hívószám telefonkönyv
Kétszeri lenyomás: Alközponti (közös) rövidített hívószám telefonkönyv
Háromszori lenyomás: Mellékállomási hívószám telefonkönyv
A törléshez illetve az aktuális kijelzésből való kilépéshez nyomja le a CANCEL (Törlés)
vagy a FLASH (Hurokmegszakítás)/RECALL (Újrahívás) gombot.
Ön lezárhatja az Egyéni, rövidített hívószám telefonkönyvet egy mellékállomási PIN
(Személyi azonosítási szám) kód segítségével, hogy letiltsa a hozzáférést (Kijelző
lezárása). Lásd a „3.1.2. A programozási üzemmód beállításai” fejezetet.
A telefonkönyv bejegyzéseknek általában a nevet és a számot kell tartalmazniuk. Ha a
név nincs tárolva, a bejegyzés nem jeleníthető meg.
Az alközponti (közös) rövidített hívószám telefonkönyv egyszerűen az AUTO DIAL/
STORE (Automatikus tárcsázás/Tárolás) gomb lenyomásával jeleníthető meg, amikor a
kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
166
Felhasználói kézikönyv
1.13.2. A telefonkönyvek használata
Nevek és számok tárolása
Egyéni, rövidített hívószám telefonkönyv adat tárolása
Kijelzős PT
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva:
telefonszám
Adja be a
telefonszámot
(max. 32 számjegy).
vagy
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) vagy a STORE
(Tárolás) gombot.
név
Adja be a nevet
(max. 20 karakter).
vagy
vagy
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) vagy a STORE
(Tárolás) gombot.
Nyomja le a PROGRAM
vagy a PAUSE (Szünet)
gombot.
A kijelzőn megjelent telefonszámok és nevek az Egyéni, rövidített hívószám telefonkönyv
első, szabad memóriarekeszébe tárolódnak.
A hordozható készülékkel rendelkező felhasználók olvassák el a hordozható készülék
„Kezelési útmutatóját”.
Ha további részletekre kíváncsi, olvassa el a „3.1.2. A programozási üzemmód beállításai” fejezetben a „Nevek és számok tárolása az egyéni rövidített hívószámokkal való
gyorstárcsázáshoz” szakaszt.
Karakterek bevitele
Ön az alábbi karaktereket adhatja be. A táblázatokban az egyes gombokon rendelkezésre álló
karakterek láthatók. Az 1. és 2. táblázat programozható.
Felhasználói kézikönyv
167
1.13.2. A telefonkönyvek használata
1. táblázat (Normál mód)
Hányszor kell
lenyomni
1
2
3
4
5
6
7
1
!
?
”
1
2
A
B
C
a
b
c
2
3
D
E
F
d
e
f
3
4
G
H
I
g
h
i
4
5
J
K
L
j
k
l
5
6
M
N
O
m
n
o
6
7
P
Q
R
S
p
q
r
8
T
U
V
t
u
v
8
9
W
X
Y
Z
w
x
y
0
(Szóköz)
.
,
’
:
;
0
¼
/
+
–
=
<
>
¼
#
$
%
&
@
(
)
€
8
9
s
7
z
9
Ł
#
Gombok
168
Felhasználói kézikönyv
1.13.2. A telefonkönyvek használata
1. táblázat (Normál mód az orosz [RU] típushoz)
Hányszor kell
lenyomni
1
2
3
4
5
6
7
1
!
?
”
1
2
A
B
C
a
b
c
2
3
D
E
F
d
e
f
3
4
G
H
I
g
h
i
4
5
J
K
L
j
k
l
5
6
M
N
O
m
n
o
6
7
P
Q
R
S
p
q
r
8
T
U
V
t
u
v
8
9
W
X
Y
Z
w
x
y
0
(Szóköz)
.
,
’
:
;
0
¼
/
+
–
=
<
>
¼
#
$
%
&
@
(
)
8
9
s
7
z
9
Gombok
#
Felhasználói kézikönyv
169
1.13.2. A telefonkönyvek használata
2. táblázat (Opcionális mód)
Hányszor kell
lenyomni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
!
?
”
ä
ö
ü
1
2
A
B
C
a
b
c
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
2
3
D
E
F
d
e
f
Đ
È
É
Ê
Ë
3
4
G
H
I
g
h
i
Ì
Í
Î
Ï
4
5
J
K
L
j
k
l
5
6
M
N
O
m
n
o
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ø
Œ
6
7
P
Q
R
S
p
q
r
s
Š
ß
7
8
T
U
V
t
u
v
Ù
Ú
Û
Ü
8
9
W
X
Y
Z
w
x
y
z
ý
Ž
9
0
(Szóköz)
.
,
’
:
;
0
¼
/
+
–
=
<
>
¼
#
$
%
&
@
(
)
€
Ł
#
Gombok
170
Felhasználói kézikönyv
Ö
1.13.2. A telefonkönyvek használata
2. táblázat (Opcionális mód a CE típushoz)
Hányszor kell
lenyomni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
!
?
”
ä
ö
ü
1
2
A
B
C
a
b
c
Á
Â
Ã
Ä
Ą
Ć
Ç
Č
2
3
D
E
F
d
e
f
Ď
Đ
É
Ę
Ë
ě
3
4
G
H
I
g
h
i
Í
Î
4
5
J
K
L
j
k
l
Ŀ
Ĺ
5
6
M
N
O
m
n
o
Ń
Ň
Ó
Ô
Õ
Ö
6
7
P
Q
R
S
p
q
r
s
Ŕ
Ř
Š
Ś
Ş
ß
7
8
T
U
V
t
u
v
Ť
Ţ
ů
Ú
Ű
Ü
8
9
W
X
Y
Z
w
x
y
z
Ž
Ź
Ż
ý
9
0
(Szóköz)
.
,
’
:
;
0
¼
/
+
–
=
<
>
¼
#
$
%
&
@
(
)
€
Ł
#
Gombok
Felhasználói kézikönyv
171
1.13.2. A telefonkönyvek használata
2. táblázat (Opcionális mód az orosz [RU] típushoz)
Hányszor kell
lenyomni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
А
Б
В
!
?
”
1
2
Г
Д
Е
Ë
2
3
Ж
З
И
Й
3
4
К
Л
М
4
5
Н
О
П
5
6
Р
С
Т
6
7
У
Ф
Х
7
8
Ц
Ч
Ш
8
9
Щ
Ъ
Ы
Ь
9
0
Э
Ю
Я
(Szóköz)
.
,
’
:
;
0
¼
/
+
–
=
<
>
Ѓ
Є
І
Ї
#
$
%
&
@
(
)
€
І
Ў
#
11
Gombok
172
Felhasználói kézikönyv
¼
1.13.3. Rendszerszolgáltatások elérése (Hozzáférés a rendszerszolgáltatásokhoz)
1.13.3. Rendszerszolgáltatások elérése (Hozzáférés a rendszerszolgáltatásokhoz)
Ön a szolgáltatásokat a „Feature Access” (Szolgáltatás elérés) menüből érheti el.
Hozzáférés a „Feature Access” (Szolgáltatás elérés) menühöz, és a szolgáltatás kiválasztása
Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva:
Nyomja le négyszer a
Jobb nyilat.
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) gombot.
Nyomja le a Fel vagy Le nyilat, amíg meg
nem jelenik a kívánt szolgáltatás.
Szolgáltatások
Lásd az alábbi alfejezetet
Az Automatikus visszahívás – várakozás
foglalt vonalra törlése
1.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
Hívásátvételi csoport
1.3.3. Egy másik mellékállomást csengető hívás
átvétele (Hívásátvétel)
Irányított hívásátvétel
1.3.3. Egy másik mellékállomást csengető hívás
átvétele (Hívásátvétel)
Személykeresés
1.7.1. Személykeresés
Kaputelefon hívás
1.10.1. Ha kaputelefont / ajtónyitót csatlakoztatott
Az ajtó kinyitása (Ajtónyitás)
1.10.1. Ha kaputelefont / ajtónyitót csatlakoztatott
Külső jelfogó
1.10.2. Ha külső jelfogót csatlakoztatott
Külső háttérzene
2.1.4. Külső háttérzene bekapcsolása (Háttérzene
[BGM] – külső)
Ez a szolgáltatás a KX-NT321 és KX-DT321 típusú telefonkészülékről nem érhető el.
Felhasználói kézikönyv
173
1.13.3. Rendszerszolgáltatások elérése (Hozzáférés a rendszerszolgáltatásokhoz)
Ez az oldal szándékosan maradt üresen.
174
Felhasználói kézikönyv
2. fejezet
Rendszerfelelősi műveletek
Ez a fejezet bemutatja, hogy a rendszerfelelős hogyan
vezérli a többi mellékállomást illetve az alközpontot.
Felhasználói kézikönyv
175
2.1.1. Mellékállomás vezérlése
2.1. Vezérlő szolgáltatások
2.1.1. Mellékállomás vezérlése
A rendszerfelelős mellékállomás vezérelheti a többi mellékállomás beállításait.
–
A többi mellékállomás beállításainak megváltoztatása
A többi mellékállomás beállításainak megváltoztatása
Másik mellékállomás lezárása / lezárásának megszüntetése (Távoli mellékállomás lezárása)
Ez a szolgáltatás „Mellékállomás lezárása távvezérléssel” néven is ismert.
A lezárás megszüntetése
vagy
Lezárás
Emelje fel a kézibeszélőt
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼78
hívóbillentyűt.
A lezárás megszüntetéséhez
nyomja le a 2, vagy a
lezáráshoz nyomja le a 3
hívóbillentyűt.
mellékállomási
hívószám
Adja be a mellékállomási
hívószámot.
Tegye helyére a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
A rendszerfelelős bármelyik mellékállomás lezárásának megszüntetésére használhatja a
„Mellékállomás lezárása távvezérléssel” szolgáltatást, függetlenül attól, hogy a mellékállomást távolról (Mellékállomás lezárása távvezérléssel) vagy magáról a mellékállomásról (Mellékállomás lezárása) zárták le.
176
Felhasználói kézikönyv
2.1.2. Az Időszolgálat üzemmód vezérlése
2.1.2. Az Időszolgálat üzemmód vezérlése
A rendszerfelelős mellékállomás vagy az előre beprogramozott mellékállomás megváltoztathatja az
időszolgálat üzemmódot (Nappali, Ebédidő, Kávészünet, Éjszakai).
Az időszolgálat kétféle módon változtatható meg (automatikusan vagy manuálisan).
Automatikus: lehetővé teszi, hogy a hét minden napján automatikusan megváltoztassa az időszolgálatot. Ön ezt manuálisan is megváltoztathatja.
Manuális: az üzemmódot manuálisan az alábbiak szerint változtathatja meg.
Az időszolgálat üzemmód átállítása (Nappali/Ebédidő/Kávészünet/Éjszakai)
Ha a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs
megnyomva:
Nyomja le a Time Service (Day/Night/Lunch/Break)
[Időszolgálat (Nappali/Éjszakai/Ebédidő/Kávészünet)] gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt üzemmód.
Nappali
Éjszakai
Ebédidő
Kávészünet
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼780
hívóbillentyűt.
Igénye szerint nyomja le a
0-3 hívóbillentyű egyikét.
Ny. hang
Tegye helyére a kézibeszélőt
,vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Az időszolgálat üzemmód átkapcsolási módjának kiválasztása (Automatikus/Manuális)
Ha a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs
megnyomva:
Nyomja le a Time Service Switching Mode (Automatic/Manual)
(Időszolgálat üzemmód átkapcsolása [Automatikus/Manuális]) gombot.
Az időszolgálat üzemmódon kívül rendelkezésre áll még a Munkaszünet mód. Ez az
üzemmódot egy megadott dátumon képes megváltoztatni.
A Time Service (Day/Night/Lunch/Break) (Időszolgálat [Nappali/Éjszakai/Ebédidő/
Kávészünet]) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: Nappali üzemmód
Zöld fénnyel világít: Ebédidő üzemmód
Zöld fénnyel villog: Kávészünet üzemmód
Piros fénnyel világít: Éjszakai üzemmód
Piros fénnyel villog: Munkaszünet mód
A Time Service Switching Mode (Automatic/Manual) (Időszolgálat üzemmód átkapcsolása
[Automatikus/Manuális]) gomb fénye az aktuális állapotot jelzi az alábbiak szerint:
Nem világít: Automatikus
Piros fénnyel világít: Manuális
Felhasználói kézikönyv
177
2.1.2. Az Időszolgálat üzemmód vezérlése
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Time Service (Day/Night/Lunch/Break) (Időszolgálat
[Nappali/Éjszakai/Ebédidő/Kávészünet]) illetve egy Time Service Switching Mode
(Automatic/Manual) (Időszolgálat üzemmód átkapcsolása [Automatikus/Manuális])
gombot.
178
Felhasználói kézikönyv
2.1.3. A Korlátozási szint vezérlése (Tárcsázási hang átadás)
2.1.3. A Korlátozási szint vezérlése (Tárcsázási hang átadás)
A rendszerfelelős mellékállomás megváltoztathatja a korlátozási szintet, miáltal egy
mellékállomás számára lehetővé teheti a híváskezdeményezést.
Egy mellékállomással való beszélgetés közben:
Ny. hang
Nyomja le a Toll Restriction/Call
Barring (Távhíváskorlátozás/Hívás
tiltás) gombot.
Tegye le a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
A mellékállomás tárcsázási hangot hall,
majd hívást kezdeményez.
A korlátozási szint a Toll Restriction/Call Barring (Távhíváskorlátozás/Hívás tiltás) gomb
előre beprogramozott szintjére változik.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozzon létre vagy írjon át egy Toll Restriction/Call Barring (Távhíváskorlátozás/Hívás
tiltás) gombot.
Felhasználói kézikönyv
179
2.1.4. Külső háttérzene bekapcsolása (Háttérzene [BGM] – külső)
2.1.4. Külső háttérzene bekapcsolása (Háttérzene [BGM] – külső)
A rendszerfelelős kiválaszthatja a háttérzenét és a külső hangszórókon keresztül sugározhatja az
irodában.
A háttérzene kiválasztása és indítása/leállítása
a külső személykereső száma
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt, Nyomja le a ¼35
vagy nyomja le az
hívóbillentyűt.
SP-PHONE gombot.
180
Felhasználói kézikönyv
Adja be a külső személykereső
számát (1 számjegy), vagy az
összeshez nyomja le a ¼
hívóbillentyűt.
a háttérzene
száma
vagy
Ny. hang
Adja be a háttérzene számát
(1 számjegy), vagy a
leállításhoz nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
2.1.5. Kimenő üzenetek (OGM) (Bejelentkező szövegek/Üdvözlések) felvétele
2.1.5. Kimenő üzenetek (OGM) (Bejelentkező szövegek/Üdvözlések)
felvétele
A rendszerfelelős mellékállomás az alábbi három bejelentkező szöveg/üdvözlés típust rögzítheti:
1. A DTMF beválasztás (DISA) kimenő üzenete: A hívók üdvözlésére illetve útmutatójaként használatos, hogy egy mellékállomási felhasználót vagy egy fővonali
partnert a kezelő közreműködése nélkül érhessenek el.
2. Bejövő híváselosztási csoport (ICD) kimenő üzenete: A hívók üdvözlésére illetve
útmutatójaként használatos, hogy elérhessék a bejövő híváselosztási csoportot.
3. Az időzített riasztó hívás (ébresztés) kimenő üzenete: Ébresztő hívások üzeneteként használatos, amikor a mellékállomás fogadja az időzített riasztó hívást.
Mindegyik üzenet saját mellékállomási hívószámmal rendelkezik. Ön kiválaszthatja a kívánt üzenetet.
Az üzenetek rögzítésére kétféle módszer áll rendelkezésére. Az egyik a kézibeszélő segítségével
történő felvétel, a másik pedig a külső BGM (Háttérzene) (MOH – Zene tartásban lévő hívásoknak)
portról való rögzítés.
Felvétel
az OGM lebegő mellékállomási hívószáma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼36
hívóbillentyűt.
Ny. hang
Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
Hívás
folyamatban hang
és Ny. hang
Adja be az OGM (Kimenő
üzenet) lebegő mellékállomási hívószámát.
Vegye fel az
üzenetet.
A rendszer lejátssza
az üzenetet
Nyomja le a STORE
(Tárolás) gombot.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
Amikor letelik az időkorlát,
automatikusan leáll.
Lejátszás
az OGM lebegő mellékállomási hívószáma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼36
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 2
hívóbillentyűt.
Ny. hang
Adja be az OGM (Kimenő üzenet)
lebegő mellékállomási
hívószámát.
A rendszer lejátssza
az üzenetet
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Felhasználói kézikönyv
181
2.1.5. Kimenő üzenetek (OGM) (Bejelentkező szövegek/Üdvözlések) felvétele
Felvétel egy külső BGM (Háttérzene) (MOH – Zene tartásban lévő hívásoknak) portról
a BGM port
száma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼36
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 3
hívóbillentyűt.
Ön az üzenetet
hallja.
Ny. hang
Adja be a BGM
(Háttérzene) port
számát (1 számjegy).
az OGM lebegő mellékállomási hívószáma
Adja be az OGM
(Kimenő üzenet)
lebegő mellékállomási
hívószámát.
Hívás
folyamatban hang
és Ny. hang
A rendszer rögzíti az
üzenetet
Nyomja le a CONF
(Konferencia)
gombot.
Ny. hang
Nyomja le a
STORE (Tárolás)
gombot.
A rendszer lejátssza
az üzenetet
Amikor letelik az időkorlát,
automatikusan leáll.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja
le az SP-PHONE gombot.
Az üzenet törlése
az OGM lebegő mellékállomási hívószáma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼36
hívóbillentyűt.
Nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Adja be az OGM (Kimenő
üzenet) lebegő mellékállomási hívószámát.
Hívás folyamatban
hang és Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Az OGM alapértelmezett lebegő mellékállomási hívószáma: 5xx (xx: az üzenet kétszámjegyű száma).
182
Felhasználói kézikönyv
2.1.6. Elérhetetlen fővonal lefoglalásának engedélyezése felhasználók számára (Trönk kiszúrás)
2.1.6. Elérhetetlen fővonal lefoglalásának engedélyezése felhasználók
számára (Trönk kiszúrás)
Amikor valamelyik fővonallal probléma adódik, az alközpont automatikusan, ideiglenesen elérhetetlenné teszi (kiszúrja). A rendszerfelelős manuálisan engedélyezheti a fővonalat, hogy felhasználók számára ismét használhatóvá tegye.
Fővonal újra-engedélyezése
a fővonal száma
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼785
hívóbillentyűt.
Adja be a fővonal számát
(3 számjegy).
Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Néhány országban/körzetben az alközpont esetleg nem képes automatikusan használaton kívül helyezni (kiszúrni) a hibás fővonalat.
Felhasználói kézikönyv
183
2.1.7. Hálózati közvetlen állomásválasztás (NDSS) figyelés megszüntetése
2.1.7. Hálózati közvetlen állomásválasztás (NDSS) figyelés megszüntetése
Bármelyik, az Ön alközpontjához csatlakozó mellékállomáson kialakítható NDSS gomb.
Egy mellékállomás NDSS gombja lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megfigyeljen
egy, a zártcélú (magán) hálózatban lévő másik alközponthoz csatlakozó, másik mellékállomást. Az NDSS gomb fénye ugyanúgy mutatja a megfigyelt mellékállomás aktuális
állapotát, mint egy DSS gomb. Amikor már szükségtelenné válik a másik alközponthoz
csatlakozó mellékállomás megfigyelése, a rendszerfelelős leállíthatja az alközponti
figyelést. Ezzel az adott mellékállomás figyelésére beállított, összes NDSS gomb is leállítja
a figyelést.
másik alközponti
mellék. száma
vagy
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼784 hívóbillentyűt.
Adja be a másik alközpont mellékállomásának számát, majd nyomja le a # hívóbillentyűt,
vagy nyomja le az NDSS gombot.
Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
Ennek a műveletnek a végrehajtása után egy mellékállomás figyelésének újraindításához
emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE gombot, nyomja le a megfelelő
NDSS gombot, majd tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP–PHONE
gombot.
Telefonjának egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Hozza létre vagy írja át a Network Direct Station Selection [Hálózati közvetlen
állomásválasztás (NDSS)] gombot.
184
Felhasználói kézikönyv
3. fejezet
Telefonjának és alközpontjának
egyéni beállításai
Ez a fejezet megmutatja Önnek, hogyan kell telefonkészülékét illetve alközpontját saját igényének megfelelően beállítani. Keresse meg a kívánt beállítást, és
végezze el a szükséges programozást.
Felhasználói kézikönyv
185
3.1.1. Telefonjának egyéni beállításai (Mellékállomás programozása)
3.1. Telefonjának egyéni beállításai (Mellékállomás
programozása)
3.1.1. Telefonjának egyéni beállításai (Mellékállomás programozása)
Ön telefonszolgáltatásait egyéni módon állíthatja be (testreszabhatja). Például Ön saját igényeinek
megfelelően változtathatja meg a kezdeti beállításokat illetve a gombok funkcióját.
–
Mellékállomási PIN kód kijelölése az Ön mellékállomásához (Mellékállomási PIN [Személyi
azonosítási szám])
Ha az irodában másik helyre költözik és másik mellékállomási vonalat használ, olvassa el
az „1.12.1. Az Ön előző mellékállomási beállításainak használata (Átvitt mellékállomás)”
fejezetet.
Mellékállomási PIN kód kijelölése az Ön mellékállomásához (Mellékállomási
PIN [Személyi azonosítási szám])
Ön mindegyik mellékállomáshoz kijelölhet egy jelszót.
Az alábbi szolgáltatásokhoz kell mellékállomási PIN kódot beadni.
1. Behallgatás felvétel alatti hívásba (Behallgatás hangpostafiókba érkező hívásba [LCS])
2. Az Ön telefonkönyvébe, hívásnaplójába és SVM naplójába való betekintés, valamint az
üzenetfiókjában lévő hangüzenetek meghallgatásának megtiltása mások számára (Kijelző
lezárása)
3. Mellékállomása beállításainak használata a többi mellékállomáson (Átvitt mellékállomás)
4. Távvezérelt működtetés (Átvitt jogosultság)
5. Mellékállomás lezárás törlése
Beállítás
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
mellékállomási PIN
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼799
hívóbillentyűt.
Nyomja le az 1
hívóbillentyűt.
ugyanaz a mellékállomási PIN
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
186
Felhasználói kézikönyv
Adja be ugyanazt a
mellékállomási PIN kódot
(max. 10 számjegy).
Adja be a mellékállomási
PIN kódot
(max. 10 számjegy).
Ny. hang
Nyomja le a #
hívóbillentyűt.
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le
az SP-PHONE gombot.
3.1.1. Telefonjának egyéni beállításai (Mellékállomás programozása)
Törlés
PIN (Personal Identification Number – Személyi azonosítási szám)
Emelje fel a kézibeszélőt,
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.
Nyomja le a ¼799 hívóbillentyűt.
0
tárolt mellékállomási PIN
Nyomja le a 0
hívóbillentyűt.
Adja be a tárolt mellékállomási PIN kódot.
Ny. hang
Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.
VIGYÁZAT
Fennáll az a veszély, hogy az Ön telefonvonalán jogtalan hívásokat kezdeményeznek, ha
egy kívülálló fél megtudja az Ön jelszavát (PIN kódját).
Az ilyen hívások költségét az alközpont tulajdonosának/bérlőjének számlázzák ki.
Az alközpont ilyen típusú, jogtalan használatának elkerülése érdekében nyomatékosan
felhívjuk a figyelmét, hogy tartsa be az alábbi pontokban foglaltakat:
a. Okvetlen tartsa titokban PIN kódját.
b. Válasszon minél bonyolultabb és véletlenszerűbb PIN kódot, amit nehéz kitalálni.
c. Gyakran változtassa a PIN kódot.
Feltétlenül olvassa el a „Fontos figyelmeztetés”-t a 9. oldalon.
A mellékállomási PIN kódnál használható számjegyek: 0–9.
Ha egy előre programozott számnál többször is téves mellékállomási PIN kódot adnak
be, akkor a PIN kód blokkolódik.
Ha elfelejti mellékállomásának PIN kódját vagy mellékállomásának PIN kódja blokkolódott, rendszerfelelőse törölheti a mellékállomási PIN kódot és a PIN kód blokkolást is.
Felhasználói kézikönyv
187
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai
Ön a szolgáltatásokat a programozási üzemmód segítségével programozhatja be.
–
–
Szolgáltatások beállítása
Szolgáltatások törlése
Ha ki akar lépni az üzemmódból, azt a kézibeszélő felemelésével bármikor megteheti.
Ha hordozható készüléket használ, és be kíván lépni a programozási üzemmódba, olvassa el a hordozható készülék „Kezelési útmutatóját”.
Szolgáltatások beállítása
Az alapbeállítások félkövér betűkkel láthatók. Jelölje meg az alábbi jelölőnégyzetekben az Ön egyéni
beállításait, hogy később is bármikor megnézhesse azokat.
Megjegyzés
Az alapértelmezett érték országoktól/körzetektől függően változhat.
Belépés a programozási üzemmódba
vagy
Nyomja le a PROGRAM
vagy a PAUSE (Szünet)
gombot.
Adat
Az Ön mellékállomására
vonatkozó információ
Programozás
programozási
bevitel
Kövesse a
programozási bevitelt.
vagy
Nyomja le az
ENTER (Bevitel)
vagy a STORE
(Tárolás) gombot.
Programozási
bevitel
Kilépés
kiválasztás és
paraméter
Kövesse a kiválasztást és a paramétert.
vagy
vagy
Nyomja le az
ENTER (Bevitel)
vagy a STORE
(Tárolás) gombot.
Nyomja le a
PROGRAM vagy a
PAUSE (Szünet)
gombot.
Választás és paraméter
PT: A kijelzőn az alközponti vagy szekrény szám, a
kártyanyílás szám és a port szám látható.
<példa>
EXT1050:10308
Alközponti szám
Port szám
Kártyanyílás szám
PS: A kijelzőn a PS szám látható
<példa>
EXT3001:99001
Hordozható készülék szám
Kijelző kontraszt
kiválasztás*1
A 4 rendelkezésre álló
kijelző kontraszt szintből az
előnyben részesített.
188
Felhasználói kézikönyv
Halvány
Kissé halvány
Kissé sötét
Sötét
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai
Adat
Programozási
bevitel
Választás és paraméter
Angol
A kijelzési nyelv
kiválasztása
Melyik nyelvet részesíti
előnyben?
2. nyelv
3. nyelv
4. nyelv
5. nyelv
Kijelző átkapcsolás
üzemmód
Azt kívánja, hogy a hívás
időtartama automatikusan
megjelenjen a kijelzőn,
amikor Ön egy külső hívást
fogad?
Kijelző megvilágítás
kiválasztása*1*2
Be kívánja kapcsolni a
kijelző megvilágítást a
telefonkészüléken?
Forró drót
Tárcsázni kívánja az előre
beállított számot, egyszerűen a kézibeszélő felemelésével, vagy az SP-PHONE
gomb lenyomásával?
Hívó vonal azonosságának korlátozása/tiltása
(CLIR)
Letiltja az Ön telefonszáma
megjelenítését a hívott fél
telefonjának kijelzőjén?
Hívó/Kapcsolt vonal azonosságának megjelenítése (CLIP/COLP)
Melyik számot kell megjeleníteni a hívott és a hívó
fél telefonjának kijelzőjén?
Nem – Manuális (A kijelzőn a külső hívóra vonatkozó információ látható,
hacsak Ön manuálisan
meg nem változtatja a
hívás időtartamára.)
Igen – Automatikus (A
kijelző első sora automatikusan a hívás időtartamára vált, amikor Ön egy
külső hívást fogad.)
Igen – Automatikus
Igen – mindig On
(Bekapcsolva)
Nem – mindig Off
(Kikapcsolva)
a kívánt szám (max. 32 számjegy)
Nem használja
Használja
Nem – Engedélyezi az
Ön számának kijelzését
Igen – Letiltja az Ön
számának kijelzését
A hívó azonosítása az Ön
mellékállomásához van
kijelölve
A hívó azonosítása a használt fővonalhoz van
kijelölve
Felhasználói kézikönyv
189
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai
Adat
Programozási
bevitel
Választás és paraméter
Nincs elsőbbségi
fővonal
Szabad fővonal (CO)
automatikus lefoglalása
Elsőbbségi vonal
kijelölése – kimenő
Melyik vonalat részesíti
előnyben, amikor a híváskezdeményezéshez
felemeli a kézibeszélőt,
vagy lenyomja az
SP-PHONE gombot?
+
CO gomb száma
(01-36)*3
vagy
vagy
Egy CO/ICD csoport
gomb
Belső vonal (Egy PDN
mellékállomáson egy szabad PDN gomb kerül kiválasztásra, amikor megnyomja az SP-PHONE
gombot, vagy felemeli a
kézibeszélőt.)
Nincs elsőbbségi vonal.
Elsőbbségi vonal
kijelölése – bejövő
Melyik vonalat részesíti
előnyben, amikor hívásfogadáskor felemeli a
kézibeszélőt, vagy lenyomja az SP-PHONE
gombot?
A legrégebben csengető fővonali (CO) hívás
(amikor egyszerre több
hívás érkezik).
+
CO gomb száma
(01-36)*3
vagy
Egy CO/ICD Group (ICD
csoport) gomb
Egy PDN gomb
Csengetéses
hívásjelzés
Átkapcsolható hívásjelzés – csengetéssel/
beszédhanggal*1
Milyen módon kívánja
fogadni a belső hívást?
Kötelező automatikus
hívásfogadás
kiválasztása*1
Egy hívást az AUTO ANS
gomb állapotától függetlenül, a kézibeszélő felemelése vagy az SP-PHONE
gomb lenyomása nélkül
kíván fogadni?
190
Felhasználói kézikönyv
Közvetlenül – a hívó fél
hangja hallatszik csengetés nélkül.
Csak csengetéses – A
hívó fél beszédhangos
csengetésre való átkapcsolásának letiltása.
Nem – Letiltva
Igen – Engedélyezve
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai
Adat
Programozási
bevitel
Választás és paraméter
Ön belehallgathat az
üzenetbe a telefonkészülék
hangszórója segítségével
(Hangostelefon üzemmód – Kihangosítás)
Behallgatás hangpostafiókba érkező hívásba
üzemmód beállítása*1
Melyik szolgáltatást részesíti előnyben, amikor a hívó
fél egy üzenetet rögzít az
Ön hangpostafiókjába?
Csak figyelmeztető
hangjelzés hallatszik.
(Privát/Titkos üzemmód)
LCS üzemmód beállítás
(Hívásfogadás után)
Folytatja a felvételt, miután
LCS üzemmódban fogadta a
hívást?
Nem – Felvétel
leállítása
Igen – Rögzítés
folytatása
Várakozó hívás jelzése
automatikusan*5
Előnyben részesíti-e azt,
hogy várakozó hívás hangjelzést hall, amikor egy
hívása érkezik, miközben
már telefonál?
Nem (Off – Ki)
Igen (On – Be)
Nincs hívás (OFF – Ki)
Hangjelzés (BSS)
Várakozó hívás jelzése
manuálisan
Melyik manuális várakozó
hívás értesítést részesítené
előnyben?
Érkező hívás bejelentése a beépített hangszórón
keresztül (OHCA)*6
Érkező hívás bejelentése a kézibeszélőn keresztül („Kezelői” OHCA)*6
Várakozó hívás hangjelzés típusának
kiválasztása
Melyik várakozó hívás
hangjelzést részesíti
előnyben?
1. típusú hangjelzés
2. típusú hangjelzés
Nem – Kikapcsolva
Üzenethagyási lehetőség
Üzenetet kíván megjeleníteni a hívó telefonkészülékének kijelzőjén?
Saját, személyes üzenet
Az Ön személyes üzenetének létrehozása.
üzenet száma (1-8)
Igen – A kiválasztott
üzenetet mutatja.
Igen – Az Ön személyes
üzenetét mutatja.
üzenet (max. 16 karakter)
Felhasználói kézikönyv
191
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai
Adat
Programozási
bevitel
Választás és paraméter
Kikapcsolva
Hívásvédelem („Ne
zavarj”) (DND)
/
(mindkét hívástípusra)
Hívásátirányítás
(FWD)/ Hívásvédelem
(„Ne zavarj”) (DND)
Az Ön bejövő hívásai
közül néhány vagy az
összes átirányítódjon
vagy elutasításra
kerüljön
(külső hívásokra)
(belső hívásokra)
FWD N/A időzítő
A „Nem jelentkezik” és
a „Foglalt/Nem jelentkezik” időzítő beállítása.
Hívásátvétel letiltása
Meg akarja akadályozni, hogy mások átvegyék az Ön hívásait?
Fejbeszélős üzemmód*1*4
Ön fejbeszélőt használ?
Befigyelés letiltása
Meg akarja akadályozni,
hogy mások a beszélgetésébe kapcsolódjanak?
Személykeresés
tiltása*1
Meg akarja akadályozni
készülékén a személykeresés hangbemondását?
Gombnyomás kísérőhang beállítása*1
Hallani kívánja a gombnyomás kísérőhangot?
192
Felhasználói kézikönyv
+ a kívánt szám
(max. 32 számjegy)
Az összes hívás –
Hívásátirányítás-feltétel
nélkül
+ a kívánt szám
(max. 32 számjegy)
Foglalt feltétellel –
Hívásátirányítás, amikor az
Ön mellékállomása foglalt.
+ a kívánt szám
(max. 32 számjegy)
Nem jelentkezik feltétellel – Hívásátirányítás, amikor az Ön nem jelentkezik.
+ a kívánt szám
(max. 32 számjegy)
Foglalt/Nem jelentkezik
feltétellel – Hívásátirányítás, amikor az Ön nem jelentkezik vagy mellékállomása foglalt.
(0–120 másodperc)
(Alapértelmezés: 15 másodperc)
Nem – Engedélyezve
Igen – Letiltva
Nem – Fejbeszélő
kikapcsolva
Igen – Fejbeszélő
bekapcsolva
Nem – Engedélyezve
Igen – Letiltva
Nem – Engedélyezve
Igen – Letiltva
Nem – Kikapcsolva
Igen – Bekapcsolva
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai
Adat
Háttérzene (BGM)*1
Háttérzenét kíván hallgatni
telefonkészüléke hangszóróján keresztül, amikor
a kézibeszélő nincs felemelve, és az SP-PHONE
gomb nincs lenyomva?
Programozási
bevitel
Választás és paraméter
Nem – Kikapcsolva
+ BGM száma
(1 számjegy)
Igen – Bekapcsolva
Bluetooth regisztrálás*7
Bluetooth zsinórnélküli
fejbeszélő regisztrálása
mellékállomásán*9
Nyomja meg a gombokat (Legfeljebb 16 számjegy)
Bluetooth eltávolítás*7
Bluetooth zsinórnélküli
fejbeszélő regisztrálásának
törlése mellékállomásán*8
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth zsinórnélküli fejbeszélőjének azonosítója (ID) látható-e a kijelzőn.
Mellékállomási PIN
(Személyi azonosítási
szám) kód
Be kívánja állítani mellékállomása PIN kódját vagy a
tárolt mellékállomási PIN
kódot meg akarja
változtatni?
Mellékállomás lezárása
Annak megakadályozása,
hogy mások használják az
Ön telefonját.
Kijelző lezárása*1
Annak megakadályozása,
hogy mások betekintsenek
az Ön saját telefonkönyvébe, hívásnaplójába és SVM
naplójába, és lejátsszák az
Ön üzenetfiókjában lévő
hangüzeneteket.
mellékállomási PIN kód
(max. 10 számjegy) +
Mellékállomási PIN kód
ENTER/STORE +
beállítása
ugyanaz a
mellékállomási PIN kód
tárolt mellékállomási
PIN kód + új
mellékállomási PIN kód A tárolt mellékállomási PIN
(max. 10 számjegy) + kód megváltoztatása egy
újra
ENTER/STORE +
ugyanaz a
mellékállomási PIN kód
mellékállomási PIN kód
(max. 10 számjegy) +
mellékállomási PIN kód
(max. 10 számjegy) +
mellékállomási PIN kód
(max. 10 számjegy) +
mellékállomási PIN kód
(max. 10 számjegy) +
A lezárás
megszüntetése
Lezárás
A lezárás
megszüntetése
Lezárás
Felhasználói kézikönyv
193
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai
Adat
Egy gombnyomásos
tárcsázás kijelölési
módjának kiválasztása
Ön csak az egy gombnyomásos tárcsázást
kívánja beállítani?
Programozási
bevitel
Választás és paraméter
Nem – Normál (Bármelyik rugalmas fővonalgomb módosítható)
Igen – Csak az egy
gombnyomásos hívógombok módosíthatók.
Módosításukhoz azonban
nem kell beadni a szám
előtt a „2” kódot.
*1
: Hordozható készüléknél (PS) nem áll rendelkezésre.
: Csak a KX-T7633/KX-T7636/IP-PT (kivéve a KX-NT265/KX-NT321 típust)/KX-DT343/KX-DT346 típusú
telefonkészülékeknél áll rendelkezésre.
*3
: A (25–36) CO gomb szám csak akkor áll rendelkezésre, ha telefonkészülékén telepítette a kiegészítő billentyűzet modult.
*4
: A KX-T7665 típusú készüléknél nem áll rendelkezésre.
*5
: Ez a beállítás a külső és a belső hívásokra is vonatkozik. Belső hívásokra ezt a szolgáltatást rendszerprogramozással
engedélyezni kell.
*6
: Csak egyes digitális rendszerkészüléknél áll rendelkezésre.
*7
: Csak a KX-T300 sorozat (kivéve a KX-NT321 típust)/KX-DT343/KX-DT346 típusú telefonkészülékeknél áll rendelkezésre.
*8
: A Bluetooth zsinórnélküli fejbeszélő regisztrálása és törlése kis időt vehet igénybe. Ilyenkor kerüljön mindenféle
megszakítást, például ne kezdeményezzen hívást.
*2
VIGYÁZAT
Fennáll az a veszély, hogy az Ön telefonvonalán jogtalan hívásokat kezdeményeznek,
ha egy kívülálló fél megtudja az Ön jelszavát (PIN kódját).
Az ilyen hívások költségét az alközpont tulajdonosának/bérlőjének számlázzák ki.
Az alközpont ilyen típusú, jogtalan használatának elkerülése érdekében nyomatékosan
felhívjuk a figyelmét, hogy tartsa be az alábbi pontokban foglaltakat:
a. Okvetlen tartsa titokban PIN kódját.
b. Válasszon minél bonyolultabb és véletlenszerűbb PIN kódot, amit nehéz kitalálni.
c. Gyakran változtassa a PIN kódot.
Miután beadta a program számát, megjelenik a program neve.
A programozási képernyő a Navigátor gombbal (Fel vagy Le nyíl) változtatható meg.
Ön a paramétert a szám beadása helyett a Navigátor gombbal (Fel vagy Le nyíl) is
kiválaszthatja.
194
Felhasználói kézikönyv
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai
Nevek és számok tárolása a mellékállomási (egyéni) gyorstárcsázáshoz
vagy
Nyomja le a PROGRAM
vagy a PAUSE (Szünet)
gombot.
telefonszám
Adja be a telefonszámot
(max. 32 számjegy).
mellékállomási
rövidített hívószám
vagy
Nyomja le az 10 hívóbillentyűt, majd nyomja
le az ENTER (Bevitel) gombot. Vagy nyomja
le a STORE (Tárolás) gombot.
név
vagy
Nyomja az ENTER (Bevitel)
vagy a STORE (Tárolás)
gombot.
Adja be a mellékállomási
(egyéni) rövidített
hívószámot (2 számjegy).
vagy
Adja be a nevet*
(max. 20 karakter).
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) vagy a STORE
(Tárolás) gombot.
vagy
Nyomja le a PROGRAM
vagy a PAUSE (Szünet)
gombot.
* A karakterek beadásához olvassa el a „
Karakterek bevitele” pontot.
Felhasználói kézikönyv
195
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai
A mellékállomási (egyéni) gyorstárcsázási nevek és számok szerkesztése
vagy
mellékállomási
rövidített hívószám
vagy
Nyomja le a PROGRAM
vagy a PAUSE (Szünet)
gombot.
Nyomja le az 10 hívóbillentyűt, majd nyomja
le az ENTER (Bevitel) gombot. Vagy nyomja
le a STORE (Tárolás) gombot.
Adja be a mellékállomási
(egyéni) rövidített
hívószámot (2 számjegy).
Egy szám vagy karakter törlése
A kívánt rész kiválasztásához
nyomja le a Bal vagy Jobb
nyilat
Nyomja le a „CLEAR”
(Törlés) gombot.
vagy
Egy szám vagy karakter beillesztése
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) vagy a STORE
(Tárolás) gombot.
szám/karakter
A kívánt rész kiválasztásához
nyomja le a Bal vagy Jobb nyilat
Adja be a számot vagy a
karaktert.
A kiválasztott rész elé kerül
beillesztésre
A szolgáltatások törlése (A mellékállomási programozási adatok
alaphelyzetbe állítása)
Ön az alábbi szolgáltatásokat törölheti illetve megváltoztathatja:
Szolgáltatások
196
Alapbeállítás
Kijelző átkapcsolás üzemmód
Automatikus
Előre beállított fél hívása a kézibeszélő felemelésével
(Forró drót)
Kikapcsolva
Hívó vonal azonosságának korlátozása/tiltása (CLIR)
Engedélyezve
Hívó / Kapcsolt vonal azonosságának megjelenítése
(CLIP/COLP)
A hívó azonosítása az Ön mellékállomásához van kijelölve
Elsőbbségi vonal kijelölése – kimenő
Belső vonal
Elsőbbségi vonal kijelölése – bejövő
A legrégebben csengető fővonal
Hívásjelzés átkapcsolása – csengetéssel/beszédhanggal
Csengetéses hívásjelzés
Kötelező automatikus hívásfogadás kiválasztása
Letiltva
Behallgatás hangpostafiókba érkező hívásba üzemmód
beállítása
Hangostelefon üzemmód –
Kihangosítás
LCS üzemmód beállítás (Hívásfogadás után)
Felvétel leállítása
Felhasználói kézikönyv
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai
Szolgáltatások
Alapbeállítás
Várakozó hívás jelzése automatikusan
Kikapcsolva
Várakozó hívás jelzése manuálisan – Belső (Intercom)
hívások
Kikapcsolva (Nincs hívás/Nincs
hangjelzés)
Várakozó hívás hangjelzés típusának kiválasztása
1. típusú hangjelzés
Üzenethagyási lehetőség
Kikapcsolva
Saját, személyes üzenet
Törölve
Hívásátirányítás (FWD)/ Hívásvédelem („Ne zavarj”) (DND) Kikapcsolva
– Belső hívásokra / Külső hívásokra
FWD N/A időzítő
15 másodperc
Hívásátvétel letiltása
Engedélyezve
Fejbeszélős üzemmód
Fejbeszélő kikapcsolva
Befigyelés letiltása
Engedélyezve
Személykeresés tiltása
Engedélyezve
Gombnyomás kísérőhang beállítása
Bekapcsolva
Háttérzene [BGM]
Kikapcsolva
Adatvonal biztosítás
Kikapcsolva
Kapcsolt vonal azonosságának korlátozása / tiltása
(COLR)
Engedélyezve
Bekapcsolódás / Kilépés (Log-in/Log-out)
Bekapcsolódás
Várakozó üzenet jelzése
Kikapcsolva
Időzített riasztó hívás (Ébresztés)
Törölve
Beállítás
vagy
Nyomja le a PROGRAM
vagy a PAUSE (Szünet)
gombot.
vagy
Nyomja le kétszer a
# hívóbillentyűt.
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) vagy a STORE
(Tárolás) gombot.
vagy
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) vagy a STORE
(Tárolás) gombot.
vagy
Nyomja le a PROGRAM
vagy a PAUSE (Szünet)
gombot.
Ha nem akarja, hogy ezzel a szolgáltatással a várakozó hívás jelzése, a hívásátirányítás/
hívásvédelem illetve a forró drót is törlődjön, akkor forduljon a forgalmazóhoz.
Felhasználói kézikönyv
197
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Ön a rendszerkészülékeken (PT), kiegészítő billentyűzet modulokon és hordozható készülékeken
(PS) lévő, rugalmas gombokat egyéni beállításokkal láthatja el. Ezek ezután külső hívások
kezdeményezésére vagy fogadására illetve szolgáltatás gombokként használhatók.
Ha hordozható készüléket használ, és be kíván lépni a programozási üzemmódba, olvassa el a hordozható készülék „Kezelési útmutatóját”.
Az alábbi táblázatban lévő gombok csak bizonyos rugalmas gombokon állíthatók be, a
következő módon:
– Rugalmas gombok a rendszerkészülékeken (PT)/kiegészítő billentyűzet modulokon/
hordozható készülékeken (PS): az összes gomb beállítható.
– Rugalmas gombok a kezelői (DSS) konzolokon: a CTI és az Elsődleges hívószám
(PDN) gombon kívül az összes gomb beállítható.
Belépés a programozási üzemmódba
Programozás
Kilépés
A folytatáshoz
programozási
bevitel
vagy
Nyomja le a PROGRAM
vagy a PAUSE (Szünet)
gombot.
Nyomja le a kívánt
rugalmas gombot.
Gombok
Kövesse a
programozási bevitelt.
vagy
vagy
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) vagy a STORE
(Tárolás) gombot.
Nyomja le a PROGRAM
vagy a PAUSE (Szünet)
gombot.
Programozási bevitel
L-CO (Általános fővonal)
G-CO (Fővonalcsoport)
+ a külső vonalcsoport száma (2 számjegy)
S-CO (Egyedi fővonal)
+ a külső vonal száma (3 számjegy)
DSS (Közvetlen állomásválasztó)
+ mellékállomási hívószám
Egy gombnyomásos (automatikus)
tárcsázó*1
+ a kívánt szám (max. 32 számjegy)
Bejövő híváselosztási csoport (ICD
csoport)
+ a bejövő híváselosztási csoport
mellékállomási száma (+
+ késleltetett csengetési idő [0–7])*2
Message (Várakozó üzenet)
Várakozó üzenet
egy másik mellékállomáshoz
+ mellékállomási hívószám/a bejövő
híváselosztási csoport mellékállomási száma
FWD (Hívásátirányítás) /DND
(Hívásvédelem) – mindkét hívástípusra
FWD/DND – külső hívásokra
FWD/DND – belső hívásokra
198
Group FWD (Átirányítási csoport) –
mindkét hívástípusra
+ a bejövő híváselosztási csoport
mellékállomási száma
Group FWD (Átirányítási csoport) – külső
hívásokra
+ a bejövő híváselosztási csoport
mellékállomási száma
Felhasználói kézikönyv
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Gombok
Group FWD (Átirányítási csoport) – belső
hívásokra
Programozási bevitel
+ a bejövő híváselosztási csoport
mellékállomási száma
Account (Díjközlés)
Conference (Konferencia)
Terminate (Befejezés)
EFA (Külső szolgáltatások elérése)
Call Charge Reference (Hívás tarifa
referencia)
Call Park (Hívás várakoztatása)
+ a parkoló zóna száma (2 számjegy)
Call Park (Hívás várakoztatása)
(Automatikus parkoló zóna)
Call Log (Hívás naplózás)*3
Call Log for ICD Group Hívás naplózás
ICD csoportra*3
+ a bejövő híváselosztási csoport
mellékállomási száma
Log-in/Log-out (Bekapcsolódás / Kilépés)
Log-in/Log-out (Bekapcsolódás / Kilépés
egy adott csoportnál)
+ a bejövő híváselosztási csoport
mellékállomási száma
Log-in/Log-out (Bekapcsolódás / Kilépés
az összes csoportnál)
Hurry-up (Sürgős)
+ a bejövő híváselosztási csoport
mellékállomási száma
Wrap-up (Tranzakció [Ügyviteli idő])
System Alarm (Rendszer riasztás)*3
Time Service (Day/ Night/Lunch/Break)
(Időszolgálat [Nappali/ Éjszakai/Ebédidő/
Kávészünet])
+ 0/1/2/3*4 (+
+ bérlő száma)
Answer (Hívásfogadás)*3
Release (Bontás)*3
Toll Restriction/Call Barring (Távhíváskorlátozás / Hívás tiltás)
+ távhívás-korlátozási/hívás tiltási szint (1-7)
ISDN szolgáltatás*5
+ a kívánt szám (max. 32 számjegy)
Hívó vonal azonosságának korlátozása/
tiltása (CLIR)
Kapcsolt vonal azonosságának
korlátozása/ tiltása (COLR)
ISDN-Hold (ISDN-tartás)
Fejbeszélő*3*6
Time Service Switching Mode
(Időszolgálat üzemmód átkapcsolás
[Automatikus/ Manuális])
(+ bérlő száma)
Felhasználói kézikönyv
199
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Gombok
Network Direct Station Selection (Hálózati
közvetlen állomásválasztó [NDSS])*7
Programozási bevitel
+ a másik alközpont mellékállomási
hívószáma
CTI (Számítógép-telefon integráció)
Elsődleges hívószám (PDN)
Másodlagos hívószám (SDN)
+ mellékállomási hívószám +
késleltetett csengetési idő (0-7)*8
+
Check-in (Bejelentkezés)*3
Check-out (Kijelentkezés)*3
Cleaned-up (Kitakarítva)*3
Two-way Record (Beszélgetés rögzítése)*9
+ a hangposta lebegő mellékállomási
hívószáma*10
Two-way Transfer (Beszélgetés felvétel
átadása)*9
+ a hangposta lebegő mellékállomási
hívószáma*10
One-touch Two-way Transfer (Beszélgetés
+ a hangposta lebegő mellékállomási
felvétel átadása
hívószáma*10 + # + mellékállomási hívószám/a bejövő
egy gombnyomással)*9
híváselosztási csoport mellékállomási száma
LCS (Behallgatás hangpostafiókba érkező
hívásba)*9
Voice Mail Transfer (Hangposta átadás)*9
200
Felhasználói kézikönyv
+ a hangposta lebegő mellékállomási
hívószáma*10
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
*1
A „¼”, „#”, FLASH/RECALL, PAUSE, SECRET (INTERCOM) és TRANSFER hívóbillentyű illetve gomb is tárolható.
Ha Ön azt kívánja, hogy a tárolt szám ne jelenjen meg a kijelzőn, akkor a titokban
tartandó számjegyek előtt és után is nyomja le a SECRET (INTERCOM) gombot.
Ha egy külső fél telefonszámát tárolja, akkor Önnek először tárolnia kell a külső vonal
(fővonal) előválasztó kódját.
Ha Önnek be kell adnia a díjközlési kódot, akkor a megadott díjközlési kódot a fővonal
előválasztó kódja előtt adhatja be.
<Példa>
SECRET
gomb
Díjközlési kód
szolgáltatás hívószám
Díjközlési kód
Díjközlési kód
határoló
Automatikus fővonal
hozzáférési (előválasztó) kód
Telefonszám
*2
Alközpontjának beállításaitól függően esetleg be kell adnia a késleltetett csengetés
idejét (0: Azonnali, 1: 1 csengetés, 2: 2 csengetés, 3: 3 csengetés, 4: 4 csengetés, 5: 5
csengetés, 6: 6 csengetés, 7: Nincs csengetés). Ebben az esetben automatikusan
csatlakozhat egy új ICD csoporthoz, ha létrehozza az adott csoporthoz tartozó gombot.
*3
Ez a gomb hordozható készülékeknél (PS) nem áll rendelkezésre
*4
0: Nappali/Éjszakai/Ebédidő/Kávészünet, 1: Nappali/Éjszakai/Kávészünet, 2: Nappali/
Éjszakai/Ebédidő/, 3: Nappali/Éjszakai
*5
Ennek a gombnak az elérhetősége az Ön telefontársasága által nyújtott ISDN
szolgáltatástól függ. Olvassa el az „1.2.5. ISDN szolgáltatások elérése (Hozzáférés az
ISDN szolgáltatásokhoz)” fejezetet.
*6
Ez a gomb a KX-T7665 típusú készüléknél nem áll rendelkezésre.
*7
Az alkalmazott hálózatkialakítási módtól vagy az alközpont beállításaitól függően a
gomb esetleg nem állrendelkezésre
*8 Minden egyes SDN gombhoz beállítható a késleltetett csengetés.
*9 Ez a gomb az integrált hangposta szolgáltatásokhoz használatos
*10 A hangposta alapértelmezett lebegő mellékállomási hívószáma: 500.
Ha ki akar lépni az üzemmódból, azt a kézibeszélő felemelésével bármikor megteheti.
Ön a paramétert a szám beadása helyett a Navigátor gombbal (Fel vagy Le nyíl) is
kiválaszthatja.
Felhasználói kézikönyv
201
3.1.3. A gombok egyéni beállításai
Az egyes CO (Fővonal), ICD Group (Bejövő híváselosztási csoport), PDN (Elsődleges hívószám), SDN (Másodlagos hívószám) illetve INTERCOM (Belső hívás) gombok csengetésének
megkülönböztetése (csak digitális rendszerkészülékeknél)
A folytatáshoz
vagy
a csengetés típus száma
Cs. hang
Nyomja le a
PROGRAM
gombot.
Nyomja le a CO, az ICD
csoport, a PDN, az SDN
vagy az INTERCOM gombot.
Nyomja le a CO, az ICD
csoport, a PDN, az SDN
vagy az INTERCOM gombot.
Adja be a csengetés
típus számát*.
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) vagy a STORE
(Tárolás) gombot.
Nyomja le a
PROGRAM
gombot.
* A rendelkezésre álló csengetés típusok az Ön által használt telefonkészüléktől függően
változnak:
– KX-NT300 sorozat (kivéve a KX-NT7321 típust)/KX-DT300 sorozat (kivéve a KXDT7321 típust)/KX-T7600 sorozat (kivéve a KX-T7665 típust): A „01–30” csengetés
típus (01–20: csengetés, 21–30: dallam) áll rendelkezésre.
– A KX-NT265/KX-NT321/KX-DT321/KX-T7665 telefonkészüléknél: Csak a „01–08”
csengetés típus áll rendelkezésre.
A „09-30” típusú csengetés is kiválasztható, de mindegyiknél a „01” típusút hallja.
– A többi telefonkészüléknél: Csak a „01–08” csengetés típus áll rendelkezésre.
A „09-30” típusú csengetés is kiválasztható, de mindegyiknél a „02” típusút hallja.
– Mellékállomásán az összes PDN gombhoz csak egyetlen csengőhang választható ki.
A gomb adatok törlése
A folytatáshoz
Nyomja le a PROGRAM vagy
a PAUSE (Szünet) gombot.
202
Felhasználói kézikönyv
Nyomja le a CO vagy
DSS gombot.
Nyomja le a 2
hívóbillentyűt.
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) vagy a STORE
(Tárolás) gombot.
Nyomja le a PROGRAM vagy
a PAUSE (Szünet) gombot.
3.2.1. Programozási információ
3.2. Rendszerfelelősi programozás
3.2.1. Programozási információ
A rendszerfelelős a következő adatokat tudja programozni:
Hívásdíjak
A többi mellékállomás vezérlése
A rendelkezésre álló mellékállomás
A rendszerfelelősként kijelölt mellékállomás
Szükséges telefonkészülék
Kijelzős (több mint két soros) Panasonic rendszerkészülék
(Pl. KX-NT343, KX-NT346, KX-T7636)
Rendszerfelelősi jelszó
A programozási üzemmódba lépéshez szükség van a (max. 10 számjegyű) rendszerfelelősi jelszóra.
(Alapértelmezés: 1234)
FIGYELMEZTETÉS
Az alközpont előre beállított jelszóval rendelkezik. Biztonsági okból változtassa meg a jelszót,
amikor először programozza az alközpontot.
Nyomatékosan ajánljuk, hogy a jogosulatlan hozzáférések elleni maximális védelem érdekében
10 számjegyű illetve karakteres jelszót használjon. A jelszóban használható számokat és
karaktereket lásd a „
Karakterek bevitele” című résznél.
Az alközpont jogosulatlan használatának elkerülése érdekében tartsa titokban a jelszót. Ha
mások is megismerik a jelszót, az alközpontot jogtalan hívásokra használhatják.
Változtassa gyakran a jelszót.
Feltételek
A programozó mellékállomásnak szabadnak kell lennie, a kézibeszélőnek a helyén kell lennie, az
SP-PHONE gomb ne legyen megnyomva, és ne legyen hívása tartásban.
Felhasználói kézikönyv
203
3.2.2. Rendszerfelelősi programozás
3.2.2. Rendszerfelelősi programozás
A hívásdíjak megváltoztatása és mellékállomás vezérlése
Belépés a programozási üzemmódba
Programozás
Kilépés
A folytatáshoz
rendszerfelelősi jelszó
vagy
Nyomja le a PROGRAM
vagy a PAUSE (Szünet)
gombot.
Nyomja le a ¼1
hívóbillentyűt.
Adja be a rendszerfelelősi jelszót.
vagy
programozási
bevitel
Kövesse a
programozási bevitelt.
Adat
Nyomja le a PROGRAM
vagy a PAUSE (Szünet)
gombot.
Programozási bevitel
A rendszerfelelősi jelszó megváltoztatása.
+
+ jelszó (max. 10 számjegy) +
A mellékállomási hívás díjak megtekintése.
+
+ mellékállomási hívószám
A mellékállomási hívás díjak törlése.
+
+ mellékáll. hívószám +
A mellékállomási hívás díjak költséghatárának beállítása.
+
+ mellékállomási hívószám+ díj*+
Az egyes ellenőrzött kódok díjainak
megtekintése.
+
+ ellenőrzött kód
Az egyes ellenőrzött kódok díjainak törlése.
+
+ ellenőrzött kód +
Az egyes ellenőrzött kódok költséghatárának
beállítása.
+
+ ellenőrzött kód + díj*+
Az egyes külső vonalak díjainak
megtekintése.
+
+ külső vonal száma (3 számjegy)
+
+ külső vonalcsoport száma (2 szám-
Az egyes külső vonalcsoportok tarifájának
kijelölése.
+
+
jegy) + díj* +
Az összes díj törlése.
+
+
A teljes hívásdíj kinyomtatása.
+
+
A többi mellékállomás lezárása/lezárásának
megszüntetése. (Mellékállomás lezárása
távvezérléssel)
+
+ mellékállomási hívószám +
Mellékállomások PIN kódjának és PIN
kódjuk blokkolásának megszüntetése.
204
Nyomja le a HOLD
(Tartás) gombot.
Felhasználói kézikönyv
lezáráshoz)/
+
(a lezárás megszüntetéséhez) +
+ mellékállomási hívószám +
(a
3.2.2. Rendszerfelelősi programozás
Adat
Ellenőrzött kódok PIN kódjának és PIN
kódjuk blokkolásának törlése
Az ellenőrzött PIN kódok beállítása
Programozási bevitel
+
+ ellenőrzött kód +
+
+ ellenőrzött kód + PIN (max. 10
számjegy) +
VIGYÁZAT
Amikor egy harmadik fél tudomására jut a rendszer (alközpont) személyi azonosítási
száma (PIN) (a hiteles kód PIN vagy a mellékállomási PIN kód), akkor fennáll az a
veszély, hogy az Ön telefonvonalán jogtalan telefonhívásokat kezdeményezhetnek.
Az ilyen hívások költségét az alközpont tulajdonosának/bérlőjének számlázzák ki.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy az alközpont ilyen jogtalan hívásoktól való
védelme érdekében tartsa be az alábbi pontokban foglaltakat:
a. Okvetlen tartsa titokban a PIN kódot.
b. Minél hosszabb és komplikáltabb, nehezen kitalálható PIN kódot használjon.
c. Gyakran változtassa a PIN kódot.
Feltétlenül olvassa el a „Fontos figyelmeztetés”-t a 11. oldalon.
* A tizedesvessző beviteléhez nyomja le a ¼ gombot.
Felhasználói kézikönyv
205
3.3.1. Programozási információ
3.3. Alközpontjának egyéni beállításai (Rendszerprogramozás)
3.3.1. Programozási információ
Ön alközpontját igényei szerint állíthatja be (testreszabhatja).
[Rendszere már rendelkezik alapbeállításokkal (gyári beállításokkal)].
A programozás az alábbiakban látható. (Program szám)
Dátum és időpont [000]
Közös (alközponti) rövidített hívószámok és nevek [001]/[002]
Mellékállomási hívószám és név [003]/[004]
A rendelkezésre álló mellékállomás
A mellékállomási kategória (jogosultság) segítségével engedélyezett mellékállomás
Szükséges telefonkészülék
Kijelzős (több mint két soros) Panasonic rendszerkészülék
(Pl. KX-NT343, KX-NT346, KX-T7636)
Rendszer (alközponti) jelszó
A programozási üzemmódba lépéshez szükség van a (max. 10 számjegyű) rendszer (alközponti)
jelszóra (Alapértelmezés: 1234)
FIGYELMEZTETÉS
Az alközpont előre beállított jelszóval rendelkezik. Biztonsági okból változtassa meg a jelszót,
amikor először programozza az alközpontot.
Nyomatékosan ajánljuk, hogy a jogosulatlan hozzáférések elleni maximális védelem érdekében
10 számjegyű illetve karakteres jelszót használjon. A jelszóban használható számokat és
karaktereket lásd a „
Karakterek bevitele” című résznél.
Az alközpont jogosulatlan használatának elkerülése érdekében tartsa titokban a jelszót. Ha
mások is megismerik a jelszót, az alközpontot jogtalan hívásokra használhatják.
Változtassa gyakran a jelszót.
Feltételek
A programozó mellékállomásnak szabadnak kell lennie, a kézibeszélőjének a helyén kell lennie, az
SP-PHONE gomb ne legyen megnyomva, és ne legyen hívása tartásban.
Lista
Programozás előtt döntse el, milyen beállításokat kíván végrehajtani, és írja le azokat. Ezek elősegítik
a programozást és a későbbi hivatkozást. A forgalmazónak is vannak programozási táblázatai,
amelyekben az összes rendszerprogramozás megtalálható. Ezekről a táblázatokról másolatot kérhet,
hogy tájékozódjon a rendelkezésre álló szolgáltatásokról és feltételekről.
206
Felhasználói kézikönyv
3.3.1. Programozási információ
Az ikonok jelentése
Fix gombok
KX-NT300/KX-DT300
KX-NT136/KX-T7600
Funkció
PREVIOUS (PREV)
NEXT
STORE (ENTER)
Vissza az előző menübe
(CANCEL)
SHIFT
PROGRAM
END
SELECT
FLASH
CLEAR
SECRET
Az eljárás
Az alábbiakban az alaplépéseket mutatjuk be.
Felhasználói kézikönyv
207
3.3.1. Programozási információ
1. Belépés a programozási üzemmódba
rendszer jelszó
vagy
Nyomja le a PROGRAM vagy
PAUSE (Szünet) gombot.
Nyomja le kétszer a ¼
hívóbillentyűt.
Adja be a rendszer jelszót.
2. Programozás
Ön beadhatja az egyes program számokat (3 számjegy).
Ha ki akar lépni a programozási módból, azt a kézibeszélő felemelésével
bármikor megteheti.
3. Kilépés az üzemmódból
vagy
Nyomja le a PROGRAM vagy a
PAUSE (Szünet) gombot.
Ha ki akar lépni a programozási módból, azt a kézibeszélő felemelésével
bármikor megteheti.
208
Felhasználói kézikönyv
3.3.2. Rendszerprogramozás
3.3.2. Rendszerprogramozás
Dátum és időpont [000]
A rendszerkészüléken az aktuális dátum és idő látható, ha a kézibeszélő a helyén van és az
SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
[12 órás formátumban]
nap
év
Nyomja le háromszor a 0
hívóbillentyűt.
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) gombot.
Adja be az évet
(00-99).
Válassza ki a
hónapot a SELECT
(Választás) gombbal.
óra
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) gombot.
Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot
(Le nyilat).
Adja be az órát
(01-12).
Nyomja le a Jobb
nyílat.
perc
Adja be a percet
(00-59).
a befejezéshez
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) gombot.
Adja be a napot
(01-31).
Nyomja le a SELECT
(Kiválasztás) gombot, hogy
kiválassza az AM-et (de.)
vagy a PM-et (du.).
Nyomja le az END
(Vége) gombot.
[24 órás formátumban]
nap
év
Nyomja le háromszor a 0
hívóbillentyűt.
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) gombot.
Adja be az évet
(00-99).
Válassza ki a
hónapot a SELECT
(Választás) gombbal.
óra
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) gombot.
Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot
(Le nyilat).
Adja be az órát
(00-23).
Nyomja le a Jobb
nyílat.
Adja be a napot
(01-31).
perc
Adja be a percet
(00-59).
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) gombot.
a befejezéshez
Nyomja le az END (Vége) gombot.
Felhasználói kézikönyv
209
3.3.2. Rendszerprogramozás
Miután a kívánt értékeket megváltoztatta, lenyomhatja az ENTER (Bevitel) gombot.
Nem kell végrehajtania a többi lépést.
Az óra az ENTER (Bevitel) gomb lenyomása után azonnal indul.
Nem léphet ki a beállításból, ha bármit is kitöltetlenül hagy.
A bevitelt a CLEAR (Törlés) gomb lenyomásával törölheti.
A beadott értékek ellenőrzése az adatok tárolása után:
– A STORE (Tárolás) gomb világít: piros fénnyel.
– Nyugtázó hang:
Egy hangjelzés: Az Ön által bevitt adatot a rendszer elfogadta.
Három hangjelzés: Az Ön által bevitt adatot a rendszer elutasította.
Közös (alközponti) rövidített hívószámok [001]
Ön eltárolhatja a gyakran tárcsázott számok telefonszámait.
a befejezéshez
közös rövidített
hívószám
Nyomja le a 001
hívóbillentyűt.
Nyomja le az
ENTER (Bevitel)
gombot.
Adja be az alközponti
rövidített hívószámot
(3 számjegy).
telefonszám
Adja be a telefonszámot
(max. 32 számjegy).
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) gombot.
Nyomja le az
END (Vége)
gombot.
a folytatáshoz
vagy
Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot
(Le nyilat).
Nyomja le a
PREV (Előző)
gombot (Fel
nyilat).
Nyomja le a CANCEL
(Törlés) gombot.
Ha a kívánt szám több mint 32 számjegyű, akkor ossza fel a számot, és tárolja két vagy
több rövidített hívószámon.
A „¼”, „#”, FLASH/RECALL, PAUSE, SECRET (INTERCOM) hívóbillentyű illetve gomb is
tárolható.
Ha Ön azt kívánja, hogy egy hívás kezdeményezésekor a tárolt szám ne jelenjen meg a
kijelzőn, akkor a titokban tartandó számjegyek előtt és után is nyomja le a SECRET
(INTERCOM) gombot.
Ha egy külső fél telefonszámát tárolja, akkor Önnek először tárolnia kell a külső vonal
(fővonal) előválasztó kódját.
Ha Önnek be kell adnia a díjközlési kódot, akkor a megadott díjközlési kódot a fővonal
előválasztó kódja előtt adhatja be.
<Példa>
SECRET
gomb
Díjközlési kód
szolgáltatás hívószám
210
Felhasználói kézikönyv
Díjközlési kód
Díjközlési kód
határoló
Automatikus fővonal
hozzáférési (előválasztó) kód
Telefonszám
3.3.2. Rendszerprogramozás
Közös (alközponti) rövidített hívószámok neve [002]
Ön eltárolhatja a közös (alközponti) rövidített hívószámokhoz tartozó neveket. Ezek a nevek jelennek
meg amikor kijelző művelettel kezdeményez hívásokat. A karakterek beadásához olvassa el a
„
Karakterek bevitele” pontot.
a befejezéshez
közös rövidített
hívószám
Nyomja le a 002
hívóbillentyűt.
Nyomja le az
ENTER (Bevitel)
gombot.
Adja be az alközponti
rövidített hívószámot
(3 számjegy).
név
Adja be a nevet
(max. 20 karakter).
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) gombot.
Nyomja le az
END (Vége)
gombot.
a folytatáshoz
vagy
Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot
(Le nyilat).
Nyomja le a
PREV (Előző)
gombot (Fel
nyilat).
Nyomja le a CANCEL (Törlés) gombot.
Mellékállomási hívószám [003]
Ön minden egyes mellékállomáshoz kijelölhet egy mellékállomási számot.
a befejezéshez
Nyomja le a 003
hívóbillentyűt.
Nyomja le az
ENTER (Bevitel)
gombot.
mellékáll. hívószám
új mellékáll. hívószám
Adja be a mellékállomási hívószámot.
Adja be az új mellékállomási hívószámot.
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) gombot.
Nyomja le az
END (Vége)
gombot.
a folytatáshoz
vagy
Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot
(Le nyilat).
Nyomja le a
PREV (Előző)
gombot (Fel
nyilat).
Nyomja le a CANCEL
(Törlés) gombot.
Az első számjegy(ek)nek meg kell egyeznie (egyezniük) a rugalmas számkiosztásnál
kijelölt számjeggyel (számjegyekkel).
Ha kétszer adja be ugyanazt a számot, az érvénytelen.
Mellékállomási név [004]
Ön minden egyes mellékállomáshoz eltárolhatja a hozzá tartozó felhasználó nevét. Ez akkor hasznos,
amikor tudni akarja, hogy ki hívja Önt, vagy amikor belső hívást kezdeményez a telefonkönyvből.
Felhasználói kézikönyv
211
3.3.2. Rendszerprogramozás
A karakterek beadásához olvassa el a „
Karakterek bevitele” pontot.
a befejezéshez
mellékáll. hívószám
Nyomja le a 004
hívóbillentyűt.
Nyomja le az
ENTER (Bevitel)
gombot.
Adja be a mellékállomási hívószámot.
név
Adja be a nevet
(max. 20 karakter).
Nyomja le az ENTER
(Bevitel) gombot.
a folytatáshoz
vagy
Nyomja le a NEXT
(Következő) gombot
(Le nyilat).
Nyomja le a
PREV (Előző)
gombot (Fel
nyilat).
Nyomja le a CANCEL
(Törlés) gombot.
212
Felhasználói kézikönyv
Nyomja le az
END (Vége)
gombot.
4. fejezet
Függelék
Ez a fejezet tartalmazza a Hibakeresést, a Szolgáltatás hívószám táblázatot és a Hangok listáját. Mielőtt a
forgalmazóhoz fordulna, olvassa el a Hibakeresés
fejezetet.
Felhasználói kézikönyv
213
4.1.1. Hibakeresés
4.1. Hibakeresés
4.1.1. Hibakeresés
Hibakeresés
Probléma
214
Elhárítás
A telefon nem működik
megfelelően.
¨ Ellenőrizze a rendszerfelelőssel, hogy a beállításai
megfelelőek-e.
¨ Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a
forgalmazóhoz.
A telefon nem reagál, amikor
megnyomja a gombokat.
A telefon le van zárva.
¨ Szüntesse meg telefonjának lezárását. (
1.6.4.
Annak megakadályozása, hogy mások használják az Ön
telefonját (Mellékállomás lezárása),
2.1.1. Mellékállomás vezérlése)
Bizonyos szolgáltatások nem
működnek.
A rendszerfelelős esetleg letiltott bizonyos
szolgáltatásokat.
¨ Forduljon a rendszerfelelőshöz.
Megváltoztak a szolgáltatás hívószámai.
¨ Ellenőrizze mire változtak, és próbálja meg újra.
Még ha követi is az útmutató
utasításait, akkor sem működik
egyik szolgáltatás sem, amikor
rendszerkészüléket használ.
A belső vonal nem foglalódott le. A kézibeszélő felemelésekor illetve az SP-PHONE gomb lenyomásakor a lefoglalt
vonal egyéni beállítás miatt megváltozott. (
3.1.2. A
programozási üzemmód beállításai)
¨ A felhasználói kézikönyvben a kézibeszélő felemelése,
illetve az SP-PHONE gomb lenyomása egy belső vonal
lefoglalását jelenti.
Ha ezt a beállítást megváltoztatták, akkor a kézibeszélő
felemelése illetve az SP-PHONE gomb lenyomása után
nyomja le az INTERCOM vagy a PDN gombot, és kövesse
az utasításokat.
A telefon nem működik, amikor
az egyéni beállításokat vagy az
egyéb beállításokat használja.
(Egy gombnyomásos tárcsázás,
hívásátirányítás célállomása stb.)
Megváltoztatták a mellékállomás vonalát. Nem törölte az
előző telefonkészülékről használt beállításokat.
¨ Törölje a beállításokat, majd programozza be újra a
kívánt beállításokat. (
1.8.12. A szolgáltatások beállításainak törlése mellékállomásán (Mellékállomási beállítások törlése), 3.1.1. Telefonjának egyéni beállításai
(Mellékállomás programozása), 3.1.3. A gombok egyéni
beállításai)
Rendszerkészülékén nincs
funkció gomb.
Vannak olyan típusok, amelyeken nincs funkció gomb.
¨ Egy rugalmas gombot változtasson a kívánt gombbá.
(
3.1.3. A gombok egyéni beállításai)
¨ A funkció gomb lenyomása helyett adja be az adott
szolgáltatás hívószámát. (
1.1.1. Mielőtt a telefonokat
üzemeltetné)
Felhasználói kézikönyv
4.1.1. Hibakeresés
Probléma
Elhárítás
Tájékoztató hangot hall vagy a
kijelzőn a „Restricted”
(Korlátozva) üzenet jelenik meg.
A telefon le van zárva.
¨ Szüntesse meg a telefon lezárását (
1.6.4. Annak
megakadályozása, hogy mások használják az Ön telefonját
(Mellékállomás lezárása), 2.1.1. Mellékállomás vezérlése)
Aktiválták a távhívás-korlátozást.
¨ Forduljon a rendszerfelelőshöz vagy a forgalmazóhoz.
Díjközlési kód beadására van szükség. (
1.2.7. Hívás
korlátozások nélkül, az 1.2.1. Alapvető hívásfajták fejezetben a „
Díjközlési kód használata (Díjközlési kód
bevitele)”)
Nem tud fővonali hívást
kezdeményezni az automatikus
hívógombbal, sem
gyorstárcsázással.
Nem tárolta el a fővonal előválasztó kódját.
¨ A fővonali hívásokhoz előválasztó kód szükséges.
(
1.2.1. Alapvető hívásfajták, 3.1.3. A gombok egyéni
beállításai)
Nem emlékszik a szolgáltatások
hívószámaira.
¨ Ha a szolgáltatás hívószámokat megváltoztatta az
alapértelmezett értékekről, írja be az új szolgáltatás
hívószámokat a „4.2.1. Szolgáltatás hívószámok táblázata”
részben található táblázatba.
¨ Kérje meg a forgalmazót, hogy változtassa meg a
szolgáltatások hívószámait az Ön számára könnyebben
használhatókra.
Amikor egy külső (fővonali) féllel
beszél, a vonal elbomlik.
Lejárt az időkorlát. (
1.4.1. Hívás átadása
(Hívásátadás), 1.4.5. Több résztvevős beszélgetés)
¨ Ha szükséges, forduljon a forgalmazóhoz, hogy növelje
meg az időkorlátot.
Nem működik az újratárcsázás.
A tárolt szám 32 számjegynél hosszabb, vagy
mellékállomási hívószám. (
1.2.3. Ismételt hívás
(újratárcsázás))
Nem tud beszélgetni a Bluetooth
fejbeszélő segítségével.
¨ Ellenőrizze, hogy a fejbeszélő megfelelően van-e
regisztrálva a modulnál.
¨ Győződjön meg róla, hogy a fejbeszélő a fejbeszélő
kezelési utasítása szerint, megfelelően van-e feltöltve.
¨ Húzza ki a vezetékes fejbeszélőt (headsetet) a
fejbeszélő dugaszból. A vezetékes fejbeszélő élvez
elsőbbséget, ha mindkettő csatlakoztatva van.
Nem tudja a Bluetooth fejbeszélőt regisztrálni, a regisztrációt
törölni illetve az azonosítóját
ellenőrizni.
¨ Ellenőrizze, hogy a modul megfelelően van-e telepítve
az IP-PT/DPT-ben.
A PC és telefax kommunikáció
sikertelen.
A kommunikációt esetleg megszakította egy jelzőhang.
(
1.8.9. Vonalának védelme a jelzőhangoktól (Adatvonal
biztosítás))
Felhasználói kézikönyv
215
4.1.1. Hibakeresés
Probléma
216
Elhárítás
Nem akarja, hogy telefonszáma
megjelenjen a hívó illetve a hívott
telefonkészülékének kijelzőjén.
(
1.8.5. Az Ön telefonszáma megjelenítésének letiltása a
hívó fél telefonjának kijelzőjén (Kapcsolt vonal azonosságának korlátozása / tiltása [COLR]), 1.8.6. Az Ön telefonszáma
megjelenítésének letiltása a hívott fél telefonjának kijelzőjén
(Hívó vonal azonosságának korlátozása / tiltása [CLIR]))
Azt kívánja, hogy telefonszáma
megjelenjen a hívó illetve a hívott
telefonkészülékének kijelzőjén.
(
1.8.4. Az Ön telefonszámának megjelenítése a hívott
fél és a hívó fél telefonjának kijelzőjén (hívó/kapcsolt vonal
azonosságának megjelenítése [CLIP/COLP])
Nem tud várakozó hívás hangjelzést küldeni a hívott
mellékállomásnak.
A másik fél nem állította be a várakozó hívás jelzése
szolgáltatást.
(
Várakozó hívás jelzés küldése/kopogtatás [BSS],
1.4.4. Jelentkezés várakozó hívásra, 1.8.3. Várakozó hívás
jelzés vétele (Várakozó hívás jelzése / Érkező hívás
bejelentése felemelt kézibeszélő mellett [OHCA] / „Kezelői”
OHCA))
A másik fél beállította az adatvonal biztosítást.
(
1.8.9. Vonalának védelme a jelzőhangoktól (Adatvonal
biztosítás))
Elfelejtette a jelszót.
Kérje meg a rendszerfelelőst, hogy segítsen Önnek.
(
2.1.1. Mellékállomás vezérlése)
A háttérzene hirtelen beindul.
¨ Kapcsolja ki a zenét.
(
1.8.8. A háttérzene bekapcsolása (BGM), 2.1.4. Külső
háttérzene bekapcsolása (Háttérzene [BGM] – külső))
Nem akarja, hogy a memóriában
tárolt szám megjelenjen a
kijelzőn.
¨ Titkosítsa a számot.
(
Nevek és számok tárolása, 3.1.3. A gombok egyéni
beállításai)
Ellenőrizni kívánja saját mellékállomási hívószámát.
(
Saját mellékállomási hívószáma az „1.1.1. Mielőtt a
telefonokat üzemeltetné” fejezetben)
A dátum és az idő kijelzés nem
pontos.
Állítsa be rendszerprogramozással a dátumot és a
pontos időt. (
Dátum és időpont [000] a „3.3.2.
Rendszerprogramozás" fejezetben)
A kijelzés nem jól látható.
¨ Állítsa át a kijelző kontrasztjának szintjét.
(
3.1.2. A programozási üzemmód beállításai)
Meg kívánja különböztetni a
hangokat.
(
Az egyes CO (fővonali), ICD csoport, PDN SDN illetve
INTERCOM gombok csengetésének megkülönböztetése
(csak digitális rendszerkészülékeknél), 3.1.3. A gombok
egyéni beállításai)
Felhasználói kézikönyv
4.1.1. Hibakeresés
Probléma
Elhárítás
Világít a MESSAGE (Üzenet)
gomb kijelzője.
Egy másik mellékállomás várakozó üzenet kijelzést
hagyott Önnek, miközben Ön telefonált vagy nem volt a
helyén.
Nem működik a mellékállomásán
lévő SDN gomb.
Nincs kijelölve PDN gomb az Ön SDN gombjához
tartozó mellékállomáson.
¨ Hozzon létre egy PDN gombot a kívánt mellékállomáson.
(
3.1.3. A gombok egyéni beállításai)
Felhasználói kézikönyv
217
4.2.1. Szolgáltatás hívószámok táblázata
4.2. Szolgáltatás hívószámok táblázata
4.2.1. Szolgáltatás hívószámok táblázata
Az alábbiakban felsorolt számok alapbeállítások. A rendszerben rugalmas szolgáltatás hívószámok és
fix szolgáltatás hívószámok találhatók. Ha megváltoztatja a rugalmas hívószámokat, akkor az újonnan
kiosztott számokat írja be a listába (új), hogy később is megtalálja azokat.
Szolgáltatás (Amikor tárcsázási hangot hall)
Alapbeállítás
(új)
További
számjegyek/gombok
1.2.1. Alapvető hívásfajták
Kezelő felé (Kezelő hívása)
9/0
(
Egy szabad fővonal automatikus kiválasztása
(Automatikus fővonal elérés)
Egy adott fővonalcsoport szabad fővonalának
automatikus kiválasztása (Fővonalcsoporti vonal
elérése)
)
0/9
(
8
(
Híváskezdeményezés a zártcélú (magán)
hálózatba (társközponti vonal elérése)
(
Díjközlési kód használata (Díjközlési kód
bevitele)
(
külső telefonszám
)
fővonalcsoport szám (2 szám) jegy) + külső telefonszám
7
magánhálózati telefonszám
)
¼49
díjközlési kód + # + külső
) telefonszám
¼30
egyéni rövidített hívószám (2
) számjegy) + telefonszám + #
¼¼
¼ + egyéni rövidített hívó) szám (2 számjegy)
¼¼
közös rövidített hívószám
) (3 számjegy)
1.2.2. Tárcsázás egyszerű módon
Mellékállomása memóriájában tárolt számok
segítségével (Gyorstárcsázás egyéni rövidített
hívószámokkal)
– Tárolás
(
– Tárcsázás
(
Az alközpontban tárolt számok segítségével
[Gyorstárcsázás alközponti (közös) rövidített
hívószámokkal]
– Tárcsázás
Előre beállított fél hívása a kézibeszélő
felemelésével vagy az SP-PHONE gomb lenyomásával (Forró drót)
(
¼740
(
)
– Tárolás
2 + telefonszám + #
– Beállítás
1
– Törlés
0
1.2.3. Ismételt hívás (újratárcsázás)
Az Ön által utoljára tárcsázott szám újrahívása
(Az utolsó szám újratárcsázása)
218
Felhasználói kézikönyv
#
(
)
4.2.1. Szolgáltatás hívószámok táblázata
Szolgáltatás (Amikor tárcsázási hangot hall)
Alapbeállítás
(új)
További
számjegyek/gombok
1.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem
jelentkezik
A visszacsengetés törlése (Az Automatikus visszahívás – várakozás foglalt vonalra törlése)/Törlés (A
CCBS törlése)
¼46
(
Várakozó üzenet jelzésének beállítása/A jelzést
hagyó hívó visszahívása (Üzenethagyás – Várakozó (
üzenet jelzése)
)
¼70
)
A várakozó üzenet jelzést hagyó mellékállomásnál
1/0 + mellékállomási
hívószám
– Üzenethagyás/Törlés
A várakozó üzenet jelzést fogadó mellékállomásnál
– Visszahívás
2
– Törlés
0 + a saját mellékállomási
szám
1.2.7. Hívás korlátozás nélkül
Saját hívási jogainak (kategóriájának) használata
egy másik mellékállomáson (Átvitt jogosultság)
(
Hívás ellenőrzött kóddal (Ellenőrzött kód bevitel)
¼47
mellékállomási hívószám +
) mellékállomási PIN +
telefonszám
¼ + ellenőrzött kód + ellenőrzött PIN kód + telefonszám
1.2.8. A hívott fél közvetlen elérése bejövő fővonali
hívásnál (DISA – DTMF beválasztás)
Hívás DTMF beválasztással
– Mellékállomás hívása
(csak teljes biztonsági üzemmódban)
az Ön mellékállomási száma
/(¼ + ellenőrzött kód) + mellékállomási PIN kód/ellenőrzött PIN kód + mellékállomási hívószám
– Külső fél hívása
(trönk biztonsági üzemmódban / csak teljes
biztonsági üzemmódban)
az Ön mellékállomási száma
/(¼ + ellenőrzött kód) + mellékállomási PIN kód/ellenőrzött PIN kód + a külső fél
telefonszáma
1.2.9. Telefonjának beállítása egy másik mellékállomásról vagy a DTMF beválasztás (DISA)
segítségével (Beállítás távvezérléssel)
az Ön mellékállomási hívószáma + mellékállomási PIN
kód + szolgáltatás hívószám
– Egy másik mellékállomásról
– A DTMF beválasztás segítségével
1.3.3. Egy másik mellékállomást csengető hívás
átvétele (Hívásátvétel)
Egy hívás fogadása egy másik telefonról
(Hívásátvétel)
Felhasználói kézikönyv
219
4.2.1. Szolgáltatás hívószámok táblázata
Szolgáltatás (Amikor tárcsázási hangot hall)
– Hívásátvételi csoport
– Irányított hívásátvétel
Az Ön hívása átvételének megtiltása a többi
mellékállomás számára (Hívásátvétel letiltása)
Alapbeállítás
(új)
csoport szám (2 számjegy)
¼40
(
További
számjegyek/gombok
)
mellékállomási hívószám
¼41
(
)
¼720
(
)
– Letiltás
1
– Engedélyezés
0
1.3.4. Külső hangszórón jelentkező hívás fogadása
(Fővonali hívás fogadása bármelyik mellékállomásról
[TAFAS])
– Hívások külső hangszórón keresztül
1.3.6. A rosszakaratú hívók azonosítása
(Rosszakaratú hívás azonosítás [MCID])
¼42
(
a hangszóró száma (1 szám) jegy)
¼7¼3
(
)
1.4.1. Hívás átadása
Hívás átadása ISDN szolgáltatás használatával
(Hívásátadás [CT] – ISDN segítségével)
¼62
(
)
telefonszám
1.4.2. Hívás tartásba tétele
Tartás (Hívás tartás)/Egy hívás kivétele (Hívás
kivétele tartásból)
¼50
(
)
Hívás kivétele tartásból
– A tartásban lévő fővonal számával meghatározva
¼53
a tartásban lévő fővonali
) száma (3 számjegy)
¼51
a tartásba tevő mellékállomás
) hívószáma
(
– A tartásba tevő mellékállomás hívószámával
meghatározva
(
Hívás tartása egy rendszer-parkoló-zónában
(Hívás várakoztatása)
(
¼52
)
– Beállítás
a parkoló-zóna száma
(2 számjegy)/¼
– Hívás kivétele várakoztatásból
a tárolt parkoló zóna száma
(2 számjegy)
1.4.4. Jelentkezés várakozó hívásra
Jelentkezés alközponton belüli várakozó hívásra
Jelentkezés a főközpontból érkező, várakozó
hívás jelzésre
220
Felhasználói kézikönyv
¼50
(
)
¼60
(
)
4.2.1. Szolgáltatás hívószámok táblázata
Szolgáltatás (Amikor tárcsázási hangot hall)
1.4.5. Több résztvevős beszélgetés
Harmadik fél bevonása egy, az ISDN szolgáltatás használatával folytatott beszélgetés közben
(Három résztvevős konferencia [3PTY] – ISDN
segítségével
1.6.1. Hívások átirányítása
Hívásainak átirányítása (Hívásátirányítás
[FWD])/1.8.2. A bejövő hívások elutasítása
(Hívásvédelem/ „Ne zavarj” [DND])
– Mindkét hívástípusra
– Külső hívásokra
– Belső hívásokra
– A „Nem jelentkezik” és „Foglalt/Nem jelentkezik”
időzítés beállítása
Alapbeállítás
(új)
¼62
(
telefonszám + TRANSFER
) (Átadás) gomb + 3
0 (Törlés)/
¼710
(
További
számjegyek/gombok
)
1 (Ne zavarj [DND])/
¼711
(
)
¼712
(
¼713
(
2 (Feltétel nélkül) +
) telefonszám + #/
3 (Foglalt feltétellel) +
telefonszám + #/
4 (Nem jelentkezik feltétellel)
+ telefonszám + #/
5 (Foglalt/nem jelentkezik
feltétellel) + telefonszám + #/
7 („Follow Me”) + az Ön
mellékállomási hívószáma/
8 („Follow Me” törlés) + az Ön
mellékállomási hívószáma
00-99 (másodperc)
)
Beállítás/Törlés (Hívásátirányítás [FWD] saját,
bejövő híváselosztási csoportjáról)
– Mindkét hívástípusra
– Külső hívásokra
– Belső hívásokra
¼714
(
¼715
(
(
Hívásainak átirányítása ISDN szolgáltatás használatával (Hívásátirányítás [CF] – ISDN segítségével) (
– Beállítás
– Törlés
– Ellenőrzés
1 (Beállítás) + ICD csoport
) mellékállomási száma + #/ 0
(Törlés) + ICD csoport
mellékállomási száma
)
¼716
)
¼7¼5
)
külső vonal száma + # + többszörös előfizetői hívószám + #
+ 2 (Feltétel nélkül)/3 (Foglalt
feltétellel)/ 4 (Nem jelentkezik
feltétellel) + telefonszám + #
külső vonal száma + # + többszörös előfizetői hívószám + #
+0
külső vonal száma + # + többszörös előfizetői hívószám + #
+1
Felhasználói kézikönyv
221
4.2.1. Szolgáltatás hívószámok táblázata
Szolgáltatás (Amikor tárcsázási hangot hall)
Alapbeállítás
(új)
További
számjegyek/gombok
1.6.2. Hangüzenetek használata (Beépített
egyszerűsített hangüzenet [SVM])
Normál üdvözlő üzenet felvétele
– Felvétel
1
¼38
(
)
– Lejátszás
2
– Törlés
0
Üdvözlő üzenet felvétele az egyes időszolgálati
üzemmódokhoz
8 + 0 (Nappali)/1 (Éjszakai)/2
(Ebédidő)/3 (Kávészünet) + 1
8 + 0 (Nappali)/1 (Éjszakai)/2
(Ebédidő)/3 (Kávészünet) + 2
8 + 0 (Nappali)/1 (Éjszakai)/2
(Ebédidő)/3 (Kávészünet) + 0
# + 6 + mellékállomási hívószám
3
– Felvétel
– Lejátszás
– Törlés
Hangüzenet hagyása közvetlenül egy másik
mellékállomás üzenetfiókjában
A hívók által hagyott hangüzenetek
meghallgatása
Hívásainak továbbirányítása az Ön
üzenetfiókjába
– Mindkét hívástípus
– Fővonali hívások
– Belső hívások
1.6.3. Az Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél
kijelzőjén (Üzenethagyási lehetőség)
222
0 (Törlés)
¼710
(
)
¼711
(
¼712
(
2 (Feltétel nélkül) + az SVM
) kártya lebegő mellékállomási
hívószáma*5 + #/
3 (Foglalt) + az SVM kártya
) lebegő mellékállomási
hívószáma*5 + #/
4 (Nem jelentkezik feltétellel)
+ az SVM kártya lebegő mellékállomási hívószáma*5 + #/
5 (Foglalt/Nem jelentkezik
feltétellel) + az SVM kártya
lebegő mellékállomási
hívószáma*5 + #/
¼750
(
)
– Beállítás
1-9 (+ paraméter) + #
– Törlés
0
Felhasználói kézikönyv
4.2.1. Szolgáltatás hívószámok táblázata
Szolgáltatás (Amikor tárcsázási hangot hall)
Alapbeállítás
(új)
1.6.4. Annak megakadályozása, hogy mások
használják az Ön telefonját (Mellékállomás lezárása) (
További
számjegyek/gombok
¼77
)
– Lezárás
1
– A lezárás megszüntetése
0 + mellékállomási PIN kód
– Külső hívás kezdeményezéséhez, amikor
mellékállomása le van zárva
¼47
az Ön mellékállomási hívó) száma + mellékállomási PIN +
telefonszám
¼33
személykereső csoport száma
) (2 számjegy)
(
1.7.1. Személykeresés
Személykereső csoport
(
1.7.2. Jelentkezés személykeresésre/ Személykeresés letiltása
– Jelentkezés
¼43
(
– Tiltás
)
1
¼721
(
)
– Engedélyezés
0
1.7.3. Hangbemondás és több résztvevős
beszélgetés (közvetítéssel)
– Hívás és hangbemondás kezdeményezése
¼32
(
1.8.1. Az időzített riasztó hívás beállítása
(Ébresztés)
közvetítési csoport szám (1
) számjegy)
¼760
(
)
– Beállítás
12 órás: 1 + óra/perc + 0 (de.)
/ 1 (du.) + 0 (egyszeri alkalomra)/1 (naponta)
24 órás: 1 + óra/perc + 0 (egyszeri alkalomra)/1 (naponta)
– Törlés
0
1.8.3. Várakozó hívás jelzés vétele (Várakozó hívás
jelzése / Érkező hívás bejelentése felemelt
kézibeszélő mellett [OHCA] / „Kezelői” OHCA)
– Belső hívásokra
(Nincs hívás/Hang/OHCA/„Kezelői” OHCA)
(
– Külső hívásokra
(Nincs hang/Hang)
(
¼731
(0 (Nincs hívás)/1 (Hang)/2
) (OHCA)/3 („Kezelői” OHCA)
0 (Nincs hang)/1 (Hang)
¼732
1.8.4. Az Ön telefonszámának megjelenítése a hívott
fél és a hívó fél telefonjának kijelzőjén (hívó / kap(
csolt vonal azonosságának megjelenítése
[CLIP/COLP])
)
¼7¼2
)
– Fővonalhoz
1
– Az Ön mellékállomásához
2
Felhasználói kézikönyv
223
4.2.1. Szolgáltatás hívószámok táblázata
Szolgáltatás (Amikor tárcsázási hangot hall)
1.8.5. Az Ön telefonszáma megjelenítésének
letiltása a hívó fél telefonjának kijelzőjén (Kapcsolt
vonal azonosságának korlátozása / tiltása [COLR])
Alapbeállítás
(új)
További
számjegyek/gombok
¼7¼0
(
)
– Megjelenítés
0
– Megjelenítés letiltása
1
1.8.6. Az Ön telefonszáma megjelenítésének
letiltása a hívott fél telefonjának kijelzőjén (Hívó
vonal azonosságának korlátozása / tiltása [CLIR]
¼7¼1
(
)
– Megjelenítés
0
– Megjelenítés letiltása
1
1.8.7. Az Ön hívásába való belépés megtiltása
(Befigyelés letiltása)
¼733
(
)
– Letiltás
1
– Engedélyezés
0
1.8.8. A háttérzene bekapcsolása (BGM)
¼751
(
)
– Beállítás
BGM szám (1 számjegy)
– Törlés
0
1.8.9. Vonalának védelme a jelzőhangoktól
(Adatvonal biztosítás)
¼730
(
)
– Beállítás
1
– Törlés
0
1.8.11. Hordozható készülékének párhuzamos használata egy vezetékes telefonnal (Zsinórnélküli kiegé- (
szítő berendezés ívpont (XDP) párhuzamos
üzemmódja)
¼48
)
– Beállítás
1 + a párba kapcsolt, vezetékes mellékállomás hívószáma
– Törlés
0
1.8.12. A szolgáltatások beállításainak törlése
mellékállomásán (Mellékállomási beállítások törlése) (
¼790
)
1.9.1. Kilépés egy bejövő híváselosztási csoportból
(Log-in/Log-out, Tranzakció [Ügyviteli idő])
Log-in (Bekapcsolódás)
¼736
(
0 + ICD csoport mellékállomási száma/¼
Log-out (Kilépés)
Belépés/kilépés a Nincs készenlétben
üzemmódba/üzemmódból
224
Felhasználói kézikönyv
1 + ICD csoport mellék) állomási száma/¼
¼735
(
1 (Nincs készenlétben)/0
) (Készenlétben)
4.2.1. Szolgáltatás hívószámok táblázata
Szolgáltatás (Amikor tárcsázási hangot hall)
Alapbeállítás
(új)
*3
1.9.2. Egy bejövő híváselosztási csoport hívásállapotának megfigyelése és vezérlése (Bejövő
híváselosztási csoport figyelése)
További
számjegyek/gombok
¼739
ICD csoport mellékállomási
) száma
¼31
a kaputelefon száma ( 2
) számjegy)
¼55
a kaputelefon száma ( 2
) számjegy)
(
1.10.1. Ha kaputelefont / ajtónyitót csatlakoztatott
Kaputelefon hívás
(
Az ajtó kinyitása (Ajtónyitás)
(
1.10.2. Ha külső jelfogót csatlakoztatott
a jelfogó száma ( 2 számjegy)
¼56
(
)
1.10.4. Ha fölérendelt alközpontot csatlakoztatott
Külső szolgáltatások elérése (External Feature
Access – EFA)
szolgáltatás kód
¼60
(
)
1.10.5. Ha az alközponthoz hangposta rendszer
csatlakozik
Hívásátirányítás hangpostafiókra (Hangposta
integráció)
– Mindkét hívástípusra
0 (Törlés)/
¼710
(
– Külső hívások
)
2 (Feltétel nélkül)/
¼711
(
– Belső hívások
)
¼712
(
3 (Foglalt feltétellel)/
) 4 (Nem jelentkezik feltétellel)/
5 (Foglalt/nem jelentkezik
feltétellel) + a hangposta
lebegő mellékállomási
hívószáma*6 + #
1.11.1. Telefonok használata hotel-típusú
környezetben (Vendéglátási szolgáltatások)
*4
Ébresztés beállítása egy szobamellékállomásra (Időzített riasztó hívás
távvezérléssel)
¼76¼
(
)
– Beállítás
12H: 1 + mellékállomási
hívószám + óra/perc + 0 (AM
– de.)/1 (PM – du.) + 0
(egyszeri)/1 (naponta)
24H: 1 + mellékállomási
hívószám + óra/perc + 0
(egyszeri)/1 (naponta)
– Törlés
0 + mellékállomási hívószám
– Ellenőrzés
2 + mellékállomási hívószám
1.11.2. Információ rögzítése előre programozott
üzenetek segítségével (Üzenetek kinyomtatása)
¼761
(
Üzenet szám (+ paraméter) +
) #
Felhasználói kézikönyv
225
4.2.1. Szolgáltatás hívószámok táblázata
Szolgáltatás (Amikor tárcsázási hangot hall)
1.12.1. Az Ön előző mellékállomási beállításainak
használata (Átvitt mellékállomás)
Alapbeállítás
(új)
¼727
(
További
számjegyek/gombok
az Ön előző mellékállomási
) hívószáma + mellékállomási
PIN
2.1.1. Mellékállomás vezérlése
*1
Másik mellékállomás lezárása vagy lezárásának
megszüntetése (Távoli mellékállomás lezárása)
– A lezárás megszüntetése
– Lezárás
)
mellékállomási hívószám
¼783
(
*2
mellékállomási hívószám
¼782
(
2.1.2. Az Időszolgálat üzemmód vezérlése
)
¼780
(
)
– Nappali/Éjszakai/Ebédidő/Kávészünet
0/1/2/3
*1
2.1.4. Külső háttérzene bekapcsolása (Háttérzene
[BGM] – külső)
¼35
(
)
– Indítás
a külső személykereső száma
(1 számjegy)/¼ + háttérzene
száma (1 számjegy)
– Leállítás
a külső személykereső száma
(1 számjegy)/¼ + 0
*1
2.1.5. Kimenő üzenetek (OGM) (Bejelentkező
szövegek/Üdvözlések) felvétele
¼36
(
)
1 + az OGM lebegő
mellékállomási hívószáma*7
2 + az OGM lebegő
mellékállomási hívószáma*7
3 + a BGM port száma + az
OGM lebegő mellékállomási
hívószáma*7
0 + az OGM lebegő
mellékállomási hívószáma*7
a fővonal száma (3 számjegy)
– Felvétel
– Lejátszás
– Felvétel egy külső BGM (Háttérzene) (MOH –
Zene tartásban lévő hívásoknak) portról
– Törlés
*1
2.1.6. Elérhetetlen fővonal lefoglalásának engedélyezése felhasználók számára (Trönk kiszúrás)
*1
¼785
(
2.1.7. Hálózati közvetlen állomásválasztás (NDSS)
(
figyelés megszüntetése
226
Felhasználói kézikönyv
)
¼784
a másik alközpont mellék) állomási hívószáma + #
4.2.1. Szolgáltatás hívószámok táblázata
Szolgáltatás (Amikor tárcsázási hangot hall)
Alapbeállítás
(új)
3.1.1. Telefonjának egyéni beállításai (Mellékállomás
programozása)
Mellékállomási PIN kód kijelölése az Ön mellékállomásához (Mellékállomási PIN [Személyi
(
azonosítási szám])
¼799
)
1 + mellékállomási PIN + # +
ugyanaz a mellékállomási PIN
+#
0 + a tárolt mellékállomási PIN
– Beállítás
– Törlés
*1
:
:
*3
:
*4
:
*5
:
*6
:
*7
:
*2
További
számjegyek/gombok
Csak a rendszerfelelős
Csak a rendszerfelelős és az előre programozott mellékállomási felhasználó
Csak a felügyelő
Csak a hotel-kezelő
Az 1. SVM kártya alapértelmezett lebegő mellékállomási hívószáma 591, a 2. SVM kártyáé pedig 592.
A hangposta alapértelmezett lebegő mellékállomási hívószáma: 500.
Az OGM alapértelmezett lebegő mellékállomási hívószáma: 5xx (xx: az üzenet kétszámjegyű száma).
Szolgáltatás (Amikor foglaltsági, „Ne zavarj” vagy hívó hangot hall)
Alapértelmezés
1.2.4. Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
Várakozó hívás hangjelzés küldése (Várakozó hívás jelzése foglalt
mellékállomásnak)
1
A hívást visszautasító mellékállomás hívása (A hívásvédelem/„Ne zavarj” –
DND megkerülése)
Bekapcsolódás a fennálló hívásba (Befigyelés foglalt vonalra)
3
Várakozó üzenet jelzésének beállítása / A jelzést hagyó hívó visszahívása
(Üzenethagyás – Várakozó üzenet jelzése)
Másik mellékállomás megfigyelése (Hívások megfigyelése)
5
Foglalt vonal előzetes lefoglalása (Automatikus visszahívás – várakozás
foglalt vonalra)/
Automatikus visszahívás – várakozás foglalt vonalra
beállítása ISDN vonalra (Hívásfelépítés foglalt előfizető felé [CCBS])
1.2.6. A hívásjelzési mód megváltoztatása (Átkapcsolható hívásjelzés –
csengetéssel/beszédhanggal)
Szolgáltatás (Amikor hív vagy beszélgetést folytat)
4
6
¼
Fix szám
1.4.5. Több résztvevős beszélgetés
Beszélgetés közben további felek bevonása (Konferencia)
1.10.1. Ha kaputelefont/ajtónyitót csatlakoztatott
3
Bármelyik mellékállomásról, miközben a kaputelefonon beszél
5
Felhasználói kézikönyv
227
4.3.1. Mi ez a hang?
4.3. Mi ez a hang?
4.3.1. Mi ez a hang?
Amikor a kézibeszélő a helyén van illetve az SP-PHONE gomb nincs lenyomva
Csengetések
Az alábbi csengetések programozhatók, lehetővé téve, hogy
felismerje a hívás típusát (külső,
belső vagy kaputelefon hívás).
1. típusú csengetés
2. típusú csengetés
3. típusú csengetés
4. típusú csengetés
Amikor a kézibeszélőt felemelte illetve az SP-PHONE gombot lenyomta
Tárcsázási hangok
1. típusú tárcsázási hang
Normál
228
Felhasználói kézikönyv
4.3.1. Mi ez a hang?
2. típusú tárcsázási hang
Amikor már meghallgatott
üzenetei vannak, és az SVM
kártyán nincs új üzenet.
Amikor beállította az alábbi
szolgáltatások valamelyikét:
Üzenethagyási lehetőség
Háttérzene
Hívásátirányítás
Hívásátvétel letiltása
Várakozó hívás jelzése
Hívásvédelem / „Ne
zavarj” (DND)
Mellékállomás lezárása
Befigyelés letiltása
Forró drót
Ébresztés
3. típusú tárcsázási hang
Miután a hívás ideiglenes
tartásba tételéhez lenyomta a
TRANSFER vagy a Recall
gombot, illetve egy pillanatra
lenyomta a készülék villáját
(pl. Partnerváltogatás)
Amikor a beépített egyszerűsített hangüzenet szolgáltatás felvételi helye már
csaknem megtelt
Miközben egy hívott hordozható készüléket (PS-t)
keresnek
Amikor a díjközlési kód bevitele folyik
Amikor egy üzenet nélküli
ébresztésre jelentkezik
Amikor egy külső érzékelő
hívására jelentkezik
4. típusú tárcsázási hang
Várakozó üzenet jelzést fogadott.
Amikor hívásokat kezdeményez
Foglaltsági hang
Felhasználói kézikönyv
229
4.3.1. Mi ez a hang?
Tájékoztató hang
A fővonal, amelyet megpróbált
lefoglalni, nincs kiosztva vagy
elutasítás.
Csengetési visszhang
1. típus
2. típus
Hívásvédelem („Ne
zavarj”/DND) hang
A hívott mellékállomás elutasítja
a bejövő hívásokat.
Amikor felemeli kézibeszélőt illetve lenyomja az SP-PHONE gombot
Jelzőhangok
1. típusú hang
Várakozó hívás jelzése
2. típusú hang
Egy hívás a megadott
időtartamnál hosszabb ideig
van tartásban.
Amikor egy külső féllel beszélget
Figyelmeztető hang
A rendszer ezt a hangot a
bontáshoz megadott időkorlát
elérése előtt 15, 10 és 5
másodperccel küldi.
Amikor beállítja a szolgáltatásokat vagy programoz
Nyugtázó hangok
230
Felhasználói kézikönyv
4.3.1. Mi ez a hang?
1. típusú hang
A szolgáltatás beállítása
sikeresen befejeződött.
Hívása érkezett beszédhangos hívásjelzés
üzemmódban.
2. típusú hang
Külső hangszórón át érkező
személykeresés előtt
Hívás érkezett hangostelefon (kihangosított)
üzemmódban.
3. típusú hang
Az alábbi szolgáltatások
aktiválása előtt:
Hívás kivétele tartásból
Hívásátvétel
Személykeresés/
Jelentkezés
személykeresésre
A hangszórón át érkező
hívás fogadása
Amikor beszélgetés jön létre
a mellékállomással az alábbi
üzemmódokban:
Hangostelefon
(Kihangosított) üzemmódú hívásfogadás
Beszédhangos hívásjelzés
Amikor híváskezdeményezés történik kaputelefonra
vagy kaputelefonról.
4. típusú hang
Konferencia beszélgetés
létrehozása illetve kilépés a
konferenciából
5. típusú hang
Egy hívást tartásba tettek.
Felhasználói kézikönyv
231
4.3.1. Mi ez a hang?
Ez az oldal szándékosan maradt üresen.
232
Felhasználói kézikönyv
Tárgymutató
Felhasználói kézikönyv
233
Tárgymutató
A
A bejövő hívások elutasítása (DND – Hívásvédelem /„Ne
zavarj”) gomb
22
A bejövő hívások elutasítása (DND – Hívásvédelem /„Ne zavarj”)
123
A bejövő hívások elutasítása (DND – Hívásvédelem /„Ne zavarj”) 123
A CCBS törlése
40, 219
A hívásjelzési mód megváltoztatása (Átkapcsolható
hívásjelzés – csengetéssel/beszédhanggal)
190
A hívásvédelem/„Ne zavarj” – DND megkerülése
45, 227
A kijelzési nyelv kiválasztása
189
A Korlátozási szint vezérlése (Tárcsázási hang átadás)
179
A titkosság feloldása
81
A többi mellékállomás beállításainak megváltoztatása
176
Adatvonal biztosítás
133, 224
Ajtónyitás
145, 225
Alközpontjának egyéni beállításai (Rendszerprogramozás)
206
Általános fővonal (L-CO) gomb
24, 198
Amikor a hívott vonal foglalt vagy nem jelentkezik
38
Annak megakadályozása, hogy mások használják az Ön
telefonját (Mellékállomás lezárása)
113
AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE (Automatikus
hívásfogadás/Némítás) gomb
21
AUTO DIAL/STORE (Automatikus tárcsázás/Tárolás) gomb
20
Automatikus fővonal elérés
30, 218
Automatikus tartás
66, 90
Automatikus újratárcsázás
37
Automatikus visszahívás – várakozás foglalt vonalra
385, 227
Az Automatikus visszahívás – várakozás foglalt vonalra törlése 39, 219
Az időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)
121
Az ikonok leírása
17, 207
Az Ön hívása átvételének megtiltása a többi mellékállomás
számára (Hívásátvétel letiltása)
55
Az Ön mellékállomási hívószáma
17
Az utolsó szám újratárcsázása
37, 218
Azonnali gyorstárcsázás
36
Á
Átadás, PDN mellékállomásra
Átadás, SDN gomb
Átirányítási csoport – Belső hívásokra gomb
Átirányítási csoport – Külső hívásokra
Átirányítási csoport – Mindkét hívástípusra gomb
Átkapcsolható hívásjelzés–csengetéssel / beszédhanggal
Átvitt jogosultság
Átvitt jogosultság
Átvitt mellékállomás
91
91
24, 199
24, 198
24, 198
47, 227
48
48, 219
162, 226
B
Beállítás távvezérléssel
52, 219
Beállítások törlése
136, 196
Beállítások, másik mellékállomás beállításainak
megváltoztatása
176
Beállítások, megtartása, amikor mellékállomást vált
162
Beállítások, mellékállomás programozása
186
Beállítások, programozási üzemmód
188
Beállítások, rendszerprogramozás
206
Beállítások, szolgáltatások
188
Beépített egyszerűsített hangüzenet
100, 222
Befigyelés foglalt vonalra
42, 227
Befigyelés letiltása
131, 192, 224
Behallgatás felvétel alatti hívásba (Behallgatás
hangpostaládába érkező hívásba [LCS])
151
Behallgatás hangpostafiókba érkező hívásba (LCS) gomb
25, 200
234
Felhasználói kézikönyv
Behallgatás hangpostafiókba érkező hívásba (LCS)
151
Behallgatás hangpostafiókba érkező hívásba üzemmód beállítása 191
Bejelentkezés gomb
25, 200
Bejelentkezés
155
Bejövő híváselosztási csoport (ICD csoport)
24, 198
Bejövő híváselosztási csoport hívásállapotának megfigyelése 140, 225
Bejövő híváselosztási csoport, hívások átirányítása
143
Bejövő híváselosztási csoport, kilépés
137
Bejövő híváselosztási csoport, megfigyelés és vezérlés
140
Bejövő híváselosztási csoport, mellékállomás állapota
141
Bejövő híváselosztási csoport, várakozó hívások állapota
140
Bejövő hívásnapló
163
Bekapcsolódás / Kilépés egy adott csoportnál gomb
25, 199
Bekapcsolódás / Kilépés az összes csoportnál gomb
25, 199
Bekapcsolódás a fennálló hívásba (Befigyelés foglalt vonalra)
42
Belső hívás
29
Beszélgetés felvétel átadása egy gombnyomással gomb
25, 200
Beszélgetés felvétel átadása egy gombnyomással
153
Beszélgetés felvétel átadása gomb
25, 200
Beszélgetés felvétel átadása
153
Beszélgetés két féllel felváltva (Partnerváltogatás)
68
Beszélgetés közben további felek bevonása (Konferencia)
75
Beszélgetés rögzítése gomb
25, 200
Beszélgetés rögzítése
153
BGM → Háttérzene
132
Bluetooth zsinórnélküli fejbeszélő regisztrálása
193
Bluetooth zsinórnélküli fejbeszélő regisztrálásának törlése
193
Bővített DSS gomb üzemmód
89
C
CANCEL (Törlés) gomb
23
CCBS → Hívásfelépítés foglalt előfizető felé
39
CLIP → Hívó / kapcsolt vonal azonosságának megjelenítése
128
CLIR → Hívó vonal azonosságának korlátozása/tiltása (CLIR) 130
COLP → Hívó / kapcsolt vonal azonosságának megjelenítése 128
COLR → Kapcsolt vonal azonosságának korlátozása / tiltása
129
CONF (Konferencia) gomb
22
CTI gomb
25, 200
Cs
Csatlakoztatási példa
Csengetések
Csengetési mód (Csengetés/Beszédhang)
Csengetési visszhangok
28
228
47
230
D
Dátum és időpont [000]
Díjközlési kód bevitele
Díjközlési kód gomb
DISA → DTMF beválasztás
DND → Hívásvédelem/„Ne zavarj"
DSS → Közvetlen állomásválasztás
DTMF beválasztás (DISA)
209
32, 218
24, 199
49
123
24
49, 219
E
EFA → Külső szolgáltatások elérése
Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás üzemmód
kiválasztás
Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás
Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázó gomb
Egyedi fővonal (S-CO) gomb
Egyénileg beállított gombok
148
194
34
24, 198
24, 198
24
Tárgymutató
Egygombos átadás
Ellenőrzött kód bevitel
Előtárcsázás
Elsőbbségi vonal kijelölése – bejövő
Elsőbbségi vonal kijelölése – kimenő
Elsődleges hívószám (PDN) gomb
ENTER (Bevitel) gomb
61
48, 219
31
190
190
26, 200
23
É
Ébresztés
121, 223
Érkező hívás bejelentése felemelt kézibeszélő mellett (OHCA) 127, 223
Érzékelő → Külső érzékelő
147
F
Fejbeszélő gomb
25, 199
Fejbeszélős üzemmód
86, 192
Felügyelet nélküli konferencia
78
Figyelmeztető hang
230
FLASH/RECALL (Hurokmegszakítás/Újrahívás) gomb
22
Foglaltsági hang
229
Forró drót
35, 189, 218
Fölérendelt alközpont
148
Főnök-titkári szolgáltatás
92
Fővonal kiszúrás
183, 226
Fővonal, elérhetetlen újra-engedélyezése
183
Fővonalcsoport (G-CO) gomb
24, 198
Fővonalcsoporti vonal elérése
30, 218
Fővonali hívás fogadása bármelyik mellékállomásról (TAFAS) 56, 220
FWD N/A időzítő
192
FWD/DND állapot, átkapcsolás a fix FWD/DND
(Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gomb segítségével
96, 125
FWD/DND beállítás üzemmód
95, 124
FWD/DND beállítások, a fix FWD/DND
(Hívásátirányítás/Hívásvédelem) gomb segítségével
96
FWD/DND – Belső hívásokra gomb
24, 198
FWD/DND ciklikus átváltás üzemmód
95, 124
FWD/DND – Külső hívásokra
24, 198
G
G-CO → Fővonalcsoport
Gombnyomás kísérőhang beállítása
Gombok egyéni beállítása
Gombok, rendszerkészülék
24
192
24, 198
19
Gy
Gyorstárcsázás alközponti (közös) rövidített hívószámokkal 35, 218
Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal
34, 218
H
Hálózati közvetlen állomásválasztás (NDSS) gomb
25, 200
Hálózati közvetlen állomásválasztás, megszüntetés
184
Hang típusok
228
Hangbemondás, kezdeményezése
118
Hangbemondás, kezdeményezése/fogadása
115
Hangerő gomb
17, 23
Hangostelefon (Kihangosított) üzemmód
85
Hangostelefon (Kihangosított) üzemmódú hívásfogadás
54
Hangposta átadás gomb
25, 149, 200
Hangposta átadás
149
Hangposta integráció
149, 225
Hangposta rendszer
149
Hangposta, behallgatás → Behallgatás felvétel alatti hívásba
(LCS)
151
Hangposta, beszélgetés rögzítése
152
Hangposta, hívásátirányítás
149
Hangüzenetek
100
Hangüzenetek, hagyása
105
Hangüzenetek, meghallgatása
106
Három résztvevős konferencia [3PTY]-ISDN segítségével
81, 221
Háttérzene (BGM)
132, 193, 224
Háttérzene, külső hangszóró beállítások
180
Hibakeresés
214
Hívás kivétele tartásból
65, 220
Hívás kivétele tartásból, PDN/SDN gomb
24, 199
Hívás kivétele várakoztatásból
67
Hívás tarifa (Díj) referencia gomb
24, 199
Hívás tarifa (Díj) referencia
31
Hívás tartása egy rendszer-parkoló-zónában (Hívás
várakoztatása)
66
Hívás tartásba tétele
64, 220
Hívás várakoztatása (Automatikus parkoló zóna) gomb
24, 199
Hívás várakoztatása gomb
24, 199
Hívás várakoztatása
66, 220
Hívás, a fejbeszélő használatával
86
Hívás, automatikus
35
Hívás, az alközpontban tárolt számok segítségével
35
Hívás, bejövő fővonali közvetlenül
49, 219
Hívás, bejövő hívásnapló segítségével
163
Hívás, bekapcsolódás egy hívásba
42
Hívás, díjközlési kód
32
Hívás, DND üzemmódú mellékállomást
45
Hívás, DTMF beválasztással
49
Hívás, egy gombnyomással
34
Hívás, egy másik mellékállomásról
48
Hívás, egy másik mellékállomást
29
Hívás, előre beprogramozott szám segítségével
36
Hívás, kezelő
30
Hívás, kimenő hívásnapló segítségével
165
Hívás, külső felet
30
Hívás, mellékállomása memóriájában tárolt számok segítségével
34
Hívás, PDN mellékállomásra
89
Hívás, telefonkönyv segítségével
166
Hívás, titkosan
131
Hívás, újabb fél bevonása
81
Hívás, utoljára tárcsázott számot
37
Hívás, zártcélú (magán) hálózatba
31
Hívásátadás (CT) – ISDN segítségével
62, 220
Hívásátadás
60, 220
Hívásátirányítás (CF) – ISDN segítségével
99, 221
Hívásátirányítás (FWD) gomb
22
Hívásátirányítás (FWD)
92
Hívásátirányítás (FWD)/Hívásvédelem (DND)-Mindkét
hívástípusra gomb
24, 198
Hívásátvétel letiltása
55
Hívásátvétel letiltása
55, 220
Hívásátvétel
55
Hívásdíj, megváltoztatása
204
Hívásfelépítés foglalt előfizető felé (CCBS)
39, 227
Hívásfogadás gomb
25, 57, 199
Hívásfogadás
53
Hívásfogadás, hangostelefon üzemmódú (kihangosított)
53
Hívásfogadás, külső hangszórón jelentkező
56
Hívásfogadás, másik telefonokat csengető
55
Hívásfogadás, rosszakaratú
59
Hívásnaplózás gomb
24, 199
Hívásnaplózás ICD csoportra gomb
25, 199
Felhasználói kézikönyv
235
Tárgymutató
Hívások átadása, egy másik mellékállomásra
60
Hívások átadása, ISDN szolgáltatás
62
Hívások átadása, külső félnek
61
Hívások átadása, személykeresés után
115
Hívások átirányítása
92
Hívások átirányítása, bejövő híváselosztási csoportra
94, 221
Hívások átirányítása, ISDN szolgáltatás
99
Hívások megfigyelése
45, 227
Hívásvédelem („Ne zavarj”) (DND) hang
230
Hívó / kapcsolt vonal azonosságának megjelenítése
(CLIP/COLP)
128, 189, 223
Hívó vonal azonosságának korlátozása/tiltása (CLIR) 130, 189, 224
Hívó vonal azonosságának korlátozása/tiltása (CLIR) gomb 25, 199
Hívó vonal azonosságának megjelenítése (CLIP)
128, 189, 223
HOLD (Tartás) gomb
22
Hordozható készülék, párhuzamos használata egy vezetékes
telefonnal
135
Hordozható készülék, regisztráció
16
Hotel használat
154
Hozzáférés a rendszerszolgáltatásokhoz
173
Hurry-up (Sürgős) gomb
25, 199
I
ICD csoport → Bejövő híváselosztási csoport
24
Időszolgálat (Nappali/Éjszakai/Ebédidő/
Kávészünet) gomb
25, 134, 177, 199, 226
Időszolgálat üzemmód átkapcsolási mód
(Automatikus/Manuális) gomb
25, 177, 199
Időszolgálat üzemmód átkapcsolási mód
(Automatikus/Manuális), kiválasztása
177
Időszolgálat üzemmód, állapot
134
Időszolgálat üzemmód, vezérlése
177
Időzített riasztó hívás távvezérléssel
158
Időzített riasztó hívás távvezérléssel
158
INTERCOM (Belső hívás) gomb
21
ISDN szolgáltatás gomb
25, 199
ISDN szolgáltatások elérése (Hozzáférés az ISDN
szolgáltatásokhoz)
46
ISDN szolgáltatások elérése
46
ISDN-tartás gomb
25, 199
J
Jelfogó → külső jelfogó
Jelzőhangok
146
230
K
Kapcsolt vonal azonosságának korlátozása / tiltása
(COLR) gomb
25, 199
Kapcsolt vonal azonosságának korlátozása / tiltása (COLR) 129, 224
Kapcsolt vonal azonosságának megjelenítése (COLP) 128, 189, 223
Kaputelefon hívás
144, 225
Karakterek bevitele
167
Karakterek, bevitele
167
Kezelő hívása
30, 218
„Kezelői” OHCA
127, 223
Kézibeszélő/Fejbeszélő kiválasztás → Fejbeszélős üzemmód 86, 192
Kiemelkedő szolgáltatások
2
Kihangosítás felemelt kézibeszélő mellett
85
Kijelentkezés gomb
25, 200
Kijelentkezés
155
Kijelző átkapcsolás üzemmód
189
Kijelző kontraszt kiválasztása
188
Kijelző lezárása
193
236
Felhasználói kézikönyv
Kijelző megvilágítás kiválasztása
Kijelző
Kilépés a három résztvevős konferenciából
Kimenő hívásnapló
Kimenő üzenetek (OGM)
Kimenő üzenetek (OGM), felvétel
Kitakarítva gomb
Kitakarítva
Kizárólagos tartás
Konferencia (Három résztvevős), kilépés
Konferencia (ISDN szolgáltatás), felek bevonása
Konferencia (Több résztvevős), kilépés
Konferencia gomb
Konferencia
Konferencia, felek bevonása
Kontraszt kiválasztása, kijelző
Kötelező automatikus hívásfogadás kiválasztása
Közös (alközponti) rövidített hívószámok [001]
Közös (alközponti) rövidített hívószámok neve [002]
Közvetítés
Közvetlen állomásválasztás (DSS) gomb
Külső érzékelő
Külső háttérzene (BGM)
Külső jelfogó
Külső szolgáltatások elérése (EFA) gomb
Külső szolgáltatások elérése (EFA)
189
17
79
165
181, 226
181
26, 200
159
64
79
78
75
24, 199
75
75
188
190
210
211
118, 223
24, 198
147
180, 226
146
24, 199
148, 199, 225
L
L-CO → Általános fővonal
LCS → Behallgatás hangpostaládába érkező hívásba
LCS üzemmód beállítás (Hívásfogadás után)
Log-In/Log-Out (Bekapcsolódás/kilépés) gomb
Log-In/Log-Out (Bekapcsolódás/kilépés)
24
151
191
25, 199
137, 224
M
Manuális várólista újrairányítása
143
Másik mellékállomás megfigyelése (Hívások megfigyelése)
45
Másodlagos hívószám (SDN) gomb
26, 200
Megvilágítás, kijelző
189
Mellékállomás elektronikus lezárása →
Mellékállomás lezárása
113, 193, 222
Mellékállomás lezárása
113, 193, 222
Mellékállomás programozása
186
Mellékállomás vezérlése
176, 204
Mellékállomási beállítások törlése
136, 224
Mellékállomási hívószám [003]
211
Mellékállomási hívószám, saját hívószám ellenőrzése
17
Mellékállomási név [004]
211
Mellékállomási PIN (Személyi azonosítási szám) kód 186, 193, 227
Mellékállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe
állítása → Mellékállomási beállítások törlése
136, 224
Mielőtt a telefonokat üzemeltetné
16
N
Navigátor gomb
NDSS → Hálózati közvetlen állomásválasztás
Némítás
Nevek és számok tárolása
Nevek és számok, tárolás
Normál SDN gomb üzemmód
17, 23
184
84
167
167
89
Tárgymutató
Ny
Nyelv, kijelző
Nyugtázó hangok
189
230
O
OGM → Kimenő üzenetek
OHCA → Érkező hívás bejelentése felemelt kézibeszélő mellett
181
127
P
Partnerváltogatás
PAUSE (Szünet) gomb
PDN → Primary Directory Number (Elsődleges hívószám)
PDN mellékállomás
PIN → Személyi azonosítási szám
PROGRAM gomb
68
20
88
88
186
23
25, 57, 1993
208
25, 199
203
203
176
206, 209
207
206
173
59, 220
Saját, személyes üzenet
S-CO → Egyedi fővonal
SDN → Secondary Directory Number (Másodlagos hívószám)
SDN közvetlen hívás
SDN mellékállomás
SDN átvitt jogosultság
Soft (Szoftver) gombok
SP-PHONE (Hangostelefon) gomb
Sürgős átadás → Manuális várólista újrairányítása
191
24
88
89
88
89
21
19
143
Sz
117, 192
115
115
115
223
117
16
218
Ü
Üdvözlő üzenet, felvétel
101, 102
Üzenet megjelenítése (Üzenethagyási lehetőség)
111
Üzenetek (előre programozott), rögzítés
161
Üzenetek kinyomtatása
161
Üzenetfiók, egy másik mellékállomás üzenetfiókjának elérése
110
Üzenetfiók, elérése egy külső telefonkészülékről
109
Üzenetfiók, hívások továbbirányítása üzenetfiókba
104
Üzenethagyás – Várakozó üzenet jelzése
41, 219, 227
Üzenethagyási lehetőség
111, 191, 222
Várakozó hívás hangjelzés típusának kiválasztása
191
Várakozó hívás hangjelzés
127
Várakozó hívás jelzése automatikusan
191
Várakozó hívás jelzése foglalt mellékállomásnak
40
Várakozó hívás jelzése, automatikus
191
Várakozó hívás jelzése, manuális
191
Várakozó hívás jelzése, manuális
191
Várakozó hívás, alközponton belüli
70, 220
Várakozó hívás, főközpontból érkező
74, 220
Várakozó hívás, jelentkezés
70, 220
Várakozó hívás, jelzés küldése
40
Várakozó hívás, jelzés vétele
127, 223
Várakozó üzenet egy másik mellékállomáshoz gomb
24, 198
Várakozó üzenet gomb
20, 24, 198
Várakozó üzenet jelzésének beállítása/A jelzést hagyó hívó
visszahívása (Üzenethagyás – Várakozó üzenet jelzése)
41
Vendéglátási szolgáltatások
154
Virtuális PS
96
Visszahívás beállítása
38
Visszahívás beállítása, ISDN vonalra
39
Zs
T
TAFAS → Fővonali hívás fogadása bármelyik
mellékállomásról
Tájékoztató hang
Tárcsázási hang átadás
Tárcsázási hangok
Társközponti vonal elérése
Tartás
Távhíváskorlátozás/Hívás tiltás gomb
20
37
V
S
Személykeresés tiltás
Személykeresés
Személykeresés, csoport
Személykeresés, és átadás
Személykereső csoport
Személykereső hangbemondás, jelentkezés/letiltása
Szolgáltatás hívószámok
Szolgáltatás hívószámok táblázata
Ú
Újratárcsázás gomb
Újratárcsázás
R
Release (Bontás) gomb
Rendszer (alközponti) jelszó
Rendszer riasztás gomb
Rendszerfelelős programozási információ
Rendszerfelelősi jelszó
Rendszerfelelősi szolgáltatások
Rendszerprogramozás
Rendszerprogramozás, ikonok jelentése
Rendszerprogramozási információ
Rendszerszolgáltatások elérése (Hozzáférés a
rendszerszolgáltatásokhoz)
Rosszakaratú hívás azonosítás (MCID)
Távoli mellékállomás lezárása
176, 226
Telefonjának beállítása, mellékállomás programozása
186
Telefonjának beállítása, távvezérléssel
52
Telefonjának egyéni beállításai (Mellékállomás programozása) 186
Telefonjának lezárása
113
Telefonok üzemeltetése, előkészületek
16
Telefonszám, elküldése
128
Telefonszám, elrejtése
129, 130
Telefonszám, tárolása
167
Telefontípusok
16
Terminate (Befejezés) gomb
24, 199
Több résztvevős beszélgetés
75, 118
TRANSFER (Átadás) gomb
21
Tranzakció (Ügyviteli idő) gomb
25, 199
Tranzakció (Ügyviteli idő)
137
56
230
179
228
31, 218
64
26, 199
Zsinórnélküli kiegészítő berendezés ívpont (XDP) párhuzamos
üzemmódja
135, 224
Felhasználói kézikönyv
237
A KX-TDA100DCE típust úgy terveztük meg, hogy együttműködjenek az alábbiakkal:
Az egyes európai országok analóg, nyilvános kapcsolt távbeszélő hálózatával (Public
Switched Telephone Network – PSTN)
Az ISDN Alapsebességű interfészt alkalmazó, pán-európai integrált szolgáltatású digitális
hálózattal [Pan-European Integrated Services Digital Network (ISDN)]
Az ISDN Primersebességű interfészt alkalmazó, pán-európai integrált szolgáltatású
digitális hálózattal [Pan-European Integrated Services Digital Network (ISDN)]
Az ONP 2048 kbit/s-os, digitálisan strukturált bérelt vonalakkal (D2048S)
A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az R&TTE (Rádiós és
távközlési végberendezések) 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó
rendelkezéseinek.
Az ebben a kézikönyvben leírt, vonatkozó Panasonic termékek megfelelőségi nyilatkozata letölthető az
alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Kapcsolatfelvétel a hivatalos képviselővel:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Jegyzetek
Felhasználói kézikönyv
239
Egy későbbi hivatkozáshoz
Kérjük, nyomtassa ki (másolja le), töltse ki, és őrizze meg az alábbi információt egy későbbi
hivatkozáshoz.
Megjegyzés
A berendezés gyári száma a ráragasztott címkén található. Saját érdekében, kérjük, írja be a típusszámot
és ezt a számot a megfelelő helyre, a felhasználói kézikönyvet pedig a vásárlási bizonylattal együtt őrizze
meg, mert egy esetleges lopás esetén illetve egy későbbi hivatkozásnál ezek szolgálnak igazolásként.
TÍPUSSZÁM
GYÁRI SZÁM
A VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA
A FORGALMAZÓ CÉG NEVE
A FORGALMAZÓ CÉG CÍME
A FORGALMAZÓ CÉG TELEFONSZÁMA
Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Szerzői jog:
Jelen kézikönyv szerzői jogával a Panasonic System Networks Co., Ltd. rendelkezik, és kizárólag belső használatra
nyomtatható ki. Ettől a felhasználástól eltekintve, a szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében, a kézikönyv
egészének vagy akár csak egy részének bármilyen más formában való reprodukálása tilos a Panasonic System
Networks Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül.
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010
PNQX2949ZA
KK0910KM0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement