Panasonic KXFC268FX Upute za uporabu

Add to my manuals
72 Pages

advertisement

Panasonic KXFC268FX Upute za uporabu | Manualzz
Upute za uporabu
Kompaktni faks uređaj s DECT odašiljačem
za ispis na standardnom papiru
Model br.
KX-FC268FX
KX-FC278FX
KX-FC278
Molimo vas pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja uređaja i pohranite ih za buduću uporabu.
Punite baterije oko 7 sati prije prve uporabe.
•
Ovaj je uređaj kompatibilan s funkcijom Caller ID (prikaz pozivatelja). Neophodno je pretplatiti
se na odgovarajuću uslugu kod lokalnog pružatelja usluga/telefonskog operatera.
Zahvaljujemo na kupnji Panasonic proizvoda.
Ove informacije biste trebali sačuvati
Ovdje pričvrstite vaš račun.
Za vašu buduću uporabu
Datum kupnje
Serijski broj (nalazi se na stražnjoj strani uređaja)
Naziv i adresa trgovine/prodavatelja
Telefonski broj trgovine/prodavatelja
Napomena:
● U ovim uputama za uporabu bit će izostavljen sufiks u brojevima modela.
Oprez:
●
Uzmite u obzir da slike na kopiranim ili primljenim dokumentima ostaju na istrošenoj foliji s tintom. Budite
oprezni prilikom odlaganja istrošene folije s tintom.
● Ne trljajte i ne koristite gumicu za brisanje na ispisanoj stranici jer se ispis može razmazati.
Declaration of Conformity [Izjava o sukladnosti]:
Tvrtka Panasonic System Networks Co., Ltd. ovime izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s nužnim zahtjevima i
ostalim važećim odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE).
Izjava o sukladnosti za određene proizvode opisane u ovim uputama mogu se preuzeti na sljedećoj stranici:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt ovlaštenog predstavnika:
Panasonic centar za ispitivanje
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Napomena za odlaganje uređaja, prenošenje ili povrat:
● Ovaj proizvod može pohraniti privatne/povjerljive podatke. Za zaštitu vaše privatnosti/povjerljivosti, preporučamo vam
da prije odlaganja ili povratka uređaja iz memorije obrišete informacije kao što su telefonski imenik ili unose u popisu
pozivatelja.
Okolina:
● Strategija tvrtke Panasonic uključuje i brigu za okoliš za sve aspekte radnog ciklusa uređaja, od razvoja proizvoda do
konstrukcije uštede energije, od veće iskoristivosti proizvoda do načina pakiranja za savjesno odlaganje otpada.
ENERGY STAR:
● Kao ENERGY STAR® partner, tvrtka Panasonic je utvrdila da je ovaj proizvod usklađen sa ENERGY STAR
smjernicama za energetsku učinkovitost. ENERGY STAR je registrirani zaštitni znak u SAD-u.
Važne informacije
Za vašu sigurnost
Da bi se spriječile ozbiljne ozljede i opasnost po
život/imovinu, pročitajte pažljivo ovo poglavlje prije
korištenja uređaja kako biste osigurali pravilno i sigurno
upravljanje uređajem.
UPOZORENJE
Napajanje i uzemljenje
● Odspojite uređaj s mrežnog napajanja ako primijetite
dim, neobičan miris ili ako uređaj proizvodi neobičan
zvuk. Takvi uvjeti mogu uzrokovati požar ili strujni
udar. Provjerite je li se uređaj prestao dimiti i obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
● Koristite isključivo izvor napajanja naveden na
uređaju. Ako niste sigurni u vrstu napajanja u vašem
domu, obratite se prodavatelju ili lokalnoj tvrtci za
opskrbu električnom energijom.
● Ovaj uređaj je zbog sigurnosnih razloga opremljen
utikačem za uzemljenje. Ako nemate ovakvu vrstu
utičnice, predlažemo da je instalirate. Nemojte
zanemariti ovu sigurnosnu funkciju i neovlašteno dirati
utikač.
● Na kabel za napajanje nemojte stavljati nikakve
predmete. Instalirajte uređaj tako da nitko ne može
stati na kabel ili zapeti za njega.
● Ne preopterećujte strujne utičnice i produžne kabele.
To može rezultirati rizikom od požara ili strujnog
udara.
● Potpuno umetnite AC adapter/mrežni utikač u mrežnu
utičnicu. Nepridržavanjem ovoga možete uzrokovati
strujni udar i/ili prekomjerno zagrijavanje što može
uzrokovati požar.
● Redovito uklanjajte prašinu, itd. s AC adaptera/
mrežnog utikača tako da ga izvučete iz strujne
utičnice, a zatim obrišete suhom krpom. Nagomilana
prašina može uzrokovati “probijanje izolacije”, itd.
uzrokujući požar.
● Ako je kućište uređaja slomljeno i otvoreno, isključite
ga iz mrežnog napajanja i nikada ne dodirujte
unutrašnjost uređaja.
● Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama. Postoji
opasnost od strujnog udara.
Postavljanje
● Uređaj postavite na stabilnu ravnu površinu. U slučaju
pada uređaja može doći do ozbiljnog oštećenja i/ili
ozljeda.
● Za zaštitu od električnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili bilo kojem drugom obliku vlage.
● Uređaj koristite u dobro prozračenom prostoru.
Osobito pazite na ventilaciju u prostoriji ako uređaj
nećete koristiti dulje vrijeme ili ako ćete puno ispisivati.
● Ne postavljajte ili koristite uređaj pored automatski
upravljanih uređaja kao što su automatska vrata
i alarmi za požar. Radio valovi emitirani iz ovog
telefona mogu na takvim uređajima uzrokovati
nepravilan rad što može dovesti do nesreće.
● Ne dopustite da se AC adapter ili kabel telefonske
linije pretjerano potežu, savijaju ili budu postavljeni
pod teške predmete.
Mjere sigurnosti pri uporabi
● Prije čišćenja isključite uređaj iz mrežne utičnice. Ne
koristite tekućine ili raspršujuća sredstva za čišćenje.
Ne prekrivajte utore i otvore na uređaju. Oni služe
za prozračivanje i zaštitu od pregrijavanja. Ne
postavljajte uređaj blizu radijatora ili na mjesta gdje
nema dostatnog prozračivanja.
● U utore na uređaju ne stavljajte strane predmete. To
može rezultirati rizikom od požara ili strujnog udara.
Nemojte prolijevati nikakvu tekućinu po uređaju.
● Da biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte
rastavljati uređaj. Ako je uređaj potrebno popravljati,
odnesite ga u ovlašteni servisni centar. Otvaranje ili
skidanje pokrova može vas izložiti visokom naponu
ili ostalim rizicima. Nepravilno rastavljanje može
prouzročiti strujni udar ako nakon toga koristite uređaj.
● Slijedite sva upozorenja i upute naznačene na
uređaju.
● Ne rastavljajte uređaj.
● Ne prolijevajte tekućine (deterdžente, sredstva za
čišćenje, itd.) po kabelu telefonske linije i ne dopustite
da postane vlažan. To može uzrokovati požar. Ako se
kabel telefonske linije smoči, odmah ga odspojite iz
telefonske utičnice i nemojte ga koristiti.
● Odspojite uređaj iz mrežne utičnice i obratite se
ovlaštenom servisnom centru ako se pojavi neka od
sljedećih situacija:
– Ako je mrežni kabel oštećen ili se pohabao.
– Ako je uređaj bio izložen kiši ili vodi te ako se
nešto prolilo po uređaju. Za sušenje dijelova
uređaja (uključujući slušalicu) ne upotrebljavajte
mikrovalnu pećnicu jer bi se mogli trajno oštetiti.
– Ako uređaj ne radi pravilno iako ste slijedili upute
za uporabu. Podešavajte samo one opcije koje su
obuhvaćene u ovim uputama. Zbog nepravilnog
podešavanja ovlašteni servis će možda morati
izvršiti opsežne popravke i radove.
– Ako je uređaj pao ili je fizički oštećen.
– Ako primijetite da uređaj radi drugačije nego
inače.
Medicinska oprema
● Obratite se proizvođaču bilo kojih uređaja za osobno
zdravlje, kao što su srčani stimulatori ili slušni
aparatići, kako biste saznali jesu li dovoljno zaštićeni
od energije vanjske RF (radio frekvencije). (Uređaj
radi u frekvencijskom opsegu od 1.88 do 1.90 GHz, a
snaga RF prijenosa je 250mW (maksimalno).)
● Ne koristite ovaj uređaj u domovima zdravlja ako bilo
koje pravilo u prostoru nalaže da to ne radite. Bolnice
ili domovi zdravlja mogu koristiti opremu koja je
osjetljiva na vanjsku RF energiju.
Važne informacije
OPREZ
Postavljanje i premještanje
● Nakon premještanja uređaja iz hladnog u topli
prostor, pričekajte oko 30 minuta prije spajanja kako
bi se uređaj prilagodio temperaturi okoline. Ako
uređaj spojite odmah nakon iznenadne promjene
temperature može doći do kondenzacije i prouzročiti
nepravilan rad.
● Dok premještate uređaj, nemojte ga preokretati.
● Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom
grmljavinskog nevremena.
● Nikada ne postavljajte priključke telefonske linije u
vlažnim prostorima osim ako priključak nije posebno
namijenjen za vlažna mjesta.
● Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske žice
ili priključke dok ne isključite telefonsku liniju iz
telefonske utičnice.
● Budite oprezni kada postavljate ili preinačujete
telefonske linije.
● AC adapter se koristi kao glavni uređaj za
isključivanje. Pazite da je mrežna utičnica postavljena
pored uređaja i da je lako dostupna.
● Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:
– se baterije prijenosne slušalice moraju napuniti ili
su neispravne.
– je došlo do prekida struje.
– je zaključana tipkovnica.
● Ne postavljajte uređaj na nestabilna mjesta ili gdje
postoje vibracije.
LED svjetlo
LED PROIZVOD KLASE 1
● Tijekom uporabe uređaja nikad ne gledajte izravno u
LED svjetlo CIS senzora. Izravno izlaganje oka može
prouzročiti ozljede.
Značajke LED svjetla CIS senzora
Izlaz LED zračenja: Maksimalno 1 mW
Valna duljina: U žuto-zelenom spektru 570 nm,
karakteristično
Vrijeme trajanja emisije: Kontinuirano
Baterija
● Nemojte miješati stare i nove baterije.
● Ne otvarajte i ne oštećujte baterije. Elektrolit
●
●
oslobođen iz baterija je korozivan i može uzrokovati
opekline ili ozljede očiju ili kože. Elektrolit može biti
otrovan ako se proguta.
Pri rukovanju baterijama obratite posebnu pozornost.
Ne dozvolite da kontakti dođu u kratki spoj preko
vodljivih materijala ili predmeta kao što su prsteni,
narukvice ili ključevi. U protivnom se kontakti i/ili
baterije mogu jako zagrijati i uzrokovati opekline.
Isporučene baterije ili one koje su prikladne za ovaj
uređaj, punite sukladno uputama i ograničenjima
koja su navedena u ovim uputama.
● Koristite isključivo kompatibilan punjač za punjenje
baterija. Ne prepravljajte punjač. Nepridržavanje ovih
uputa može uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.
Važne sigurnosne upute
Kada koristite uređaj, slijedite osnovne sigurnosne
mjere opreza kako bi se smanjio rizik od požara,
strujnog udara ili ozljede osoba.
1. Ne koristite uređaj blizu vode, primjerice kada,
umivaonika, sudopera i sl.
2. Tijekom grmljavinskog nevremena izbjegavajte
uporabu telefona osim bežičnog. Postoji rizik od
strujnog udara kroz munju.
3. Ne koristite telefon za dojavu o curenju plina u blizini
curenja.
4. Koristite samo mrežni kabel i baterije navedene u
ovom priručniku.
5. Nemojte rastavljati baterije ili ih bacati u vatru. Može
doći do eksplozije. Provjerite lokalne (državne)
zakonske propise o odlaganju baterija.
SPREMITE OVE UPUTE
Za najbolje radne odlike
Smještaj
● Da biste izbjegli nepravilnosti u radu, ne stavljajte
uređaj blizu TV prijemnika ili zvučnika koji generiraju
snažna magnetska polja.
Statički elektricitet
● Da biste spriječili nastanak električkog elektriciteta koji
može oštetiti konektore i druge električne komponente
unutar uređaja, prije dodirivanja komponenti dotaknite
uzemljenu metalnu površinu.
Smještaj i smetnje
Bazna stanica i druge kompatibilne Panasonic jedinice
koriste radio valove za međusobnu komunikaciju.
● Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju bez
smetnji, postavite vašu baznu stanicu:
– na prikladno, visoko i središnje mjesto bez
prepreka između slušalice i bazne stanice u
unutarnji prostor.
– daleko od elektroničkih uređaja poput TV-a, radio
prijemnika, osobnih računala, bežičnih uređaja ili
drugih telefona.
– izbjegnite usmjeravanje na odašiljače radio
frekvencija, kao što su vanjske antene ili bazne
stanice mobilnih telefona. (izbjegavajte smještaj
bazne stanice na prozor ili blizu prozora.)
Važne informacije
● Pokrivenost i kvaliteta glasa ovisi o uvjetima okoline.
● Ako položaj bazne stanice nije zadovoljavajući za
prijem, pomaknite baznu stanicu na drugo mjesto za
bolji prijem.
Okolina
● Uređaj držite dalje od uređaja koji stvaraju električne
smetnje, kao što su fluorescentne žarulje i motori.
● Uređaj se mora zaštiti od prekomjernog izlaganja
●
●
●
●
●
dimu, prašini, visokoj temperaturi i vibracijama.
Uređaj se ne smije izlagati izravnom sunčevom
svjetlu.
Ne stavljajte teške predmete na vrh uređaja.
Kada uređaj ostavljate duže vrijeme izvan uporabe,
isključite ga iz mrežne utičnice.
Držite uređaj podalje od izvora topline kao što su
grijalice, kuhinjski štednjaci i sl. Ne smještajte uređaj
u prostor gdje je temperatura manja od 5°C (za baznu
stanicu)/ 0°C (za bežičnu slušalicu i punjač) ili veća od
35°C (za baznu stanicu)/40°C (za bežičnu slušalicu i
punjač). Isto tako izbjegavajte vlažne podrume.
Najveća udaljenost za pozivanje može se skratiti
kada se uređaj koristi na sljedećim mjestima: pored
prepreka poput planina, tunela, podzemlja, pored
metalnih predmeta kao što su žičane ograde, itd.
Redovno održavanje
● Obrišite ostatke vodom suhom krpom.
● Ne koristite benzin, razrjeđivač ili bilo koji abrazivni
prašak.
Obavijest za korisnike o
prikupljanju i zbrinjavanju
dotrajalih uređaja i baterija
A
B
C
Ove oznake ( 1 , 2 , 3 ) na proizvodu, ambalaži i/
ili pratećim dokumentima označavaju da se korišteni
električni i elektronički uređaji ne smiju zbrinjavati
zajedno s otpadom iz domaćinstava. Radi pravilne
obrade, sanacije i recikliranja dotrajalih proizvoda i
baterija, odnesite ih u odgovarajuća prikupljališta,
u skladu s lokalnim zakonodavstvom i Direktivama
2002/96/EZ i 2006/66/EZ.
Ispravnim odlaganjem tih proizvoda i baterija, pomoći
ćete očuvanju vrijednih izvora i spriječiti bilo kakvo
negativno djelovanje na ljudsko zdravlje i okoliš koje bi
moglo nastati zbog nepropisnog odlaganja.
Za detaljne informacije o prikupljanju i recikliranju
dotrajalih proizvoda i baterija obratite se svom
lokalnom poglavarstvu, službi za zbrinjavanje otpada ili
prodavaču od kojeg ste kupili proizvode. Za nepropisno
odlaganje ovog otpada možete biti kažnjeni sukladno
nacionalnim propisima.
Za poslovne korisnike u Europskoj uniji
Ako želite zbrinuti električnu i elektroničku opremu,
detaljne obavijesti zatražite od prodavatelja ili
dobavljača.
Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske
unije
Ovi simboli ( 1 , 2 , 3 ) su važeći samo u Europskoj
uniji. Ukoliko želite zbrinuti te uređaje, kontaktirajte
vaša lokalna nadležna tijela ili dobavljača i raspitajte se
o pravilnoj metodi odlaganja.
Napomena za simbol baterije
Ovaj se simbol ( 2 ) može koristiti u kombinaciji s
kemijskim simbolom ( 3 ). U tom je slučaju usklađen
sa zahtjevom navedenim u Direktivi za korištene
kemikalije.
Ilegalne kopije
● Kopiranje određenih dokumenata je protuzakonito
Kopiranje određenih dokumenta može biti
protuzakonito u vašoj zemlji. Za okrivljene mogu
slijediti sankcije ili novčane kazne i/ili zatvorska kazna.
Slijedi primjer materijala koje je možda ilegalno
kopirati u vašoj zemlji.
– Novčane jedinice
– Novčanice i čekovi
– Bankovne i državne obveznice i vrijednosni papiri
– Putovnice i osobne iskaznice
– Materijal zaštićen autorskim pravima ili zaštićen
robni znak bez dozvole vlasnika
– Poštanske marke i ostali prenosivi vrijednosni
papiri
Ovaj popis nije zaključan te iz njega ne proizlazi
odgovornost zbog potpunosti ili točnosti. U
slučaju dvojbe posavjetujte se s odvjetnikom.
Napomena:
● Uređaj postavite na mjesto gdje ga možete nadgledati
i spriječiti izradu ilegalnih kopija.
Sadržaj
1. Uvod i postavljanje
Pribor
1.1 Isporučeni pribor...................................................9
1.2 Podaci o priboru ...................................................9
Opis kontrolnih tipki
1.3 Opis tipki na baznoj stanici ..................................9
1.4 Opis tipki na bežičnoj slušalici ...........................10
1.5 Opis zaslona na bežičnoj slušalici .....................10
1.6 Pregled uređaja ..................................................11
Postavljanje
1.7 Folija s tintom .....................................................12
1.8 Uložnica papira...................................................14
1.9 Papir za ispis ......................................................14
1.10 Žica slušalice (samo za KX-FC278) ..................15
1.11 Umetanje/zamjena baterija ................................15
2. Priprema
Povezivanje i podešavanje
2.1 Povezivanje ........................................................17
2.2 Punjenje baterije.................................................18
2.3 Uključivanje/isključivanje bežične slušalice.......18
2.4 Odabir môda biranja ..........................................18
Glasnoća
2.5 Podešavanje glasnoće na bežičnoj slušalici .....19
2.6 Podešavanje glasnoće na baznoj stanici ..........19
Početno programiranje
2.7 Datum i vrijeme ..................................................19
2.8 Upis vašeg logotipa/imena.................................20
2.9 Upis vašeg broja faksa.......................................20
3. Telefon
Pozivanje i odgovaranje na pozive
3.1 Pozivanje ...........................................................21
3.2 Odgovaranje na pozive ......................................21
Automatsko pozivanje
3.3 Telefonski imenik bežične slušalice ...................22
3.4 Lančani poziv (samo za bežičnu slušalicu) .......22
3.5 Telefonski imenik bazne stanice ........................23
3.6 Automatsko biranje broja (samo za baznu
stanicu) ...............................................................23
ID pozivatelja
3.7 Usluga ID pozivatelja .........................................24
3.8 Pregled i uzvraćanje poziva ...............................24
3.9 Uređivanje broja pozivatelj prije uzvraćanja
poziva .................................................................25
3.10 Brisanje informacija o pozivatelju ......................25
3.11 Spremanje informacije o
pozivatelju u imenik ............................................26
4. Faks
Slanje faks poruka
4.1 Ručno slanje faks poruka ..................................27
4.2 Uvjeti za papir.....................................................27
4.3 Slanje faksa putem imenika i funkcije
automatskog biranja...........................................28
4.4 Slanje dokumenta na više primatelja.................28
Primanje faks poruka
4.5 Odabir načina rada ............................................29
4.6 Ručno primanje faks poruka
- Auto answer OFF funkcija ..............................30
4.7 Automatsko primanje faks poruka
- Auto answer ON funkcija ................................31
4.8 Primanje na zahtjev (primanje poruke
s drugog faks uređaja) ......................................32
4.9 Junk fax prohibitor funkcija (sprečavanje
primanja neželjenih faks poruka) ......................32
5. Kopiranje
Kopiranje
5.1 Izrada kopije .......................................................34
6. Telefonska tajnica
Pozdravna poruka
6.1 Snimanje vaše pozdravne poruke .....................35
Dolazne poruke
6.2 Preslušavanje snimljenih poruka .......................35
Memo funkcija
6.3 Snimanje poruke za druge
ili za vlastite potrebe ...........................................36
Daljinsko upravljanje
6.4 Korištenje telefonske tajnice putem bežične
slušalice ..............................................................36
6.5 Rukovanje s udaljenog mjesta ..........................37
7. Programiranje
Bazna stanica
7.1 Programiranje bazne stanice .............................39
Bežična slušalica
7.2 Programiranje bežične slušalice ........................44
8. Rukovanje s više uređaja
Dodatni uređaji
8.1 Rukovanje dodatnim uređajima .........................47
8.2 Prijavljivanje bežične slušalice
na baznu stanicu ................................................47
Ostale funkcije
8.3 Interni pozivi .......................................................47
8.4 Prosljeđivanje poziva/konferencijski poziv ........48
8.5 Kopiranje stavaka telefonskog imenika .............49
9. Korisne informacije
Korisne informacije
9.1 Unos znakova ....................................................50
10. Pomoć
Izvješća i prikaz poruka
10.1 Izvješća ..............................................................52
10.2 Prikaz poruka .....................................................52
U slučaju problema
10.3 Ako neka funkcija ne radi...................................54
Sadržaj
11. Održavanje
Zastoj papira
11.1 Zastoj papira za ispis .........................................61
11.2 Zastoj dokumenta ..............................................62
Čišćenje
11.3 Jedinica za uvlačenje papira/ladica za papir/
staklo skenera ....................................................62
11.4 Čišćenje termičke glave .....................................63
12. Opće informacije
Pisana izvješća
12.1 Referentni popisi i izvješća (samo za baznu
stanicu ................................................................65
Tehnički podaci
12.2 Tehnički podaci ...................................................65
13. Kazalo
13.1 Kazalo............................................................67
1. Uvod i postavljanje
Punjive baterije*2
Model br. (Kataloški br.): P03P ili HHR-4MRE 2
punjive nikal-metal hidridne (Ni-MH) baterije, veličine
AAA (R03)
Dodatna digitalna bežična slušalica Model br.
(Kataloški br.): KX-TGA641FX
DECT odašiljač
Model br. (Kataloški br.): KX-A272
*1 Da biste osigurali pravilan rad uređaja,
preporučamo uporabu Panasonic zamjenjive folije
s tintom. Folija s tintom se ne može koristiti
višekratno. Nemojte pokušavati premotati
foliju i ponovno je koristiti.
*2 Zamjenske baterije mogu imati drugačiji kapacitet
od isporučenih.
–
1.1 Isporučeni pribor
1
Kabel telefonske linije
Slušalica*1
2
–
–
3
4
Uložnica za papir
1
Nastavak za
pridržavanje papira
Uložnica za papir
A
Žica slušalice*1
2
B
5
Folija s tintom
(početni paket,
10 m duljine)
6
Bežična slušalica
1.3 Opis tipki na baznoj stanici
A
7
Punjive baterije
8
*1
Punjač
10
H IJ K
LMN
RS T U
Mrežni adapter
(PQLV219CE)*1 *2
1
9
BCDE F G
OP Q
MIC (Mikrofon)
● Ugrađeni mikrofon.
Upute za uporabu
2
GREETING REC
● Snimanje pozdravne poruke (str. 35)
3
GREETING CHECK
● Preslušavanje pozdravne poruke (str. 35)
4
MEMO
● Snimanje memo-poruke (str. 36)
*1 samo za KX-FC278 model
*2 Kataloški brojevi dijelova su podložni promjeni bez
prethodne najave.
5
Napomena:
● Pohranite izvornu ambalažu i pripadajući materijal za
buduću otpremu i prijevoz uređaja.
● Nakon što ste raspakirali uređaj, spremite ambalažu i
pokrov mrežnog priključka.
6
1.2 Podaci o priboru
8
Dodatna/zamjenska oprema
– Zamjenjiva folija s tintom *1
Model br. (Kataloški br.): KX-FA52X
30 m x 2 valjka (svaki valjak je dostatan za ispis
približno 90 A4 papira.)
ERASE
● Brisanje poruke (str. 35, 35).
AUTO ANSWER
● Uključivanje/isključivanje postavke automatskog
odgovaranja (str. 30, 31).
7
PLAYBACK
● Preslušavanje poruka (str. 35).
REDIAL / PAUSE
● Pozivanje zadnje biranog broja. Ako je linija bila
zauzeta kad ste zvali putem [SP-PHONE] tipke ili
kad ste slali faks, uređaj će automatski ponovno
birati isti broj 2 ili više puta.
1. Uvod i postavljanje
● Unos pauze kod biranja broja.
9
R
● Pristup posebnim telefonskim uslugama ili
1.4 Opis tipki na bežičnoj
slušalici
prebacivanje drugih poziva.
● Vrijeme trajanja flash signala može se promijeniti
(funkcija #72 na str. 43).
A
B
10 CALLER ID
● Korištenje funkcije ID pozivatelja (str. 25).
C
11 STOP
D
E
F
● Zaustavljanje radnje ili sesije kod programiranja.
● Brisanje slova/znaka (str. 50)
12 LOCATOR]/[INTERCOM
● Interni poziv/odgovaranje na interni poziv (str. 47).
● Pozivanje ili lociranje bežične slušalice (str. 48)
13 PRINT REPORT
1 Soft tipke
● Odabir funkcija ili radnji koje su prikazane iznad
● Ispis popisa i izvješća u referentne svrhe (str. 65).
14 MENU
svake tipke (str. 11).
2
● Pristup ili izlaz iz programiranja.
15 Navigator/ PHONEBOOK / VOLUME
● Pretraživanje pohranjenih stavaka (str. 23, 28).
● Odabir funkcija ili postavki funkcija tijekom
programiranja (str. 39).
3
● Pohranjivanje postavke tijekom programiranja.
4
5 Navigator (navigacija)
● Podešavanje glasnoće prijemnika ili zvučnika
(gore ili dolje) dok razgovarate (str. 19).
● Privremena promjena s pulsnog na tonsko biranje
● Kretanje (gore ili dolje) kroz raznovrsne popise ili
ako linija podržava pulsno biranje.
unose (str. 22).
18 MUTE
● Pomicanje kursora (lijevo ili desno) kod uređivanja
● Privremeno isključenje zvuka tijekom razgovora.
19 SP-PHONE
● Rukovanje zvučnikom.
20 FAX START
● Slanje ili primanje faks poruke.
21 COPY
(Off/Power) (isključenje/uključenje)
● Uključivanje/isključivanje slušalice (str. 18).
● Prekid razgovora/veze (str. 21, 21).
● Zaustavljanje radnje ili programiranja.
17 TONE
Pritisnite ponovo za nastavak razgovora.
(Speakerphone) (zvučnik)
● Rukovanje zvučnikom.
● Podešavanje glasnoće (str. 19).
● Otvaranje imenika.
16 SET
(Talk) (razgovor)
● Pozivanje/odgovaranje na poziv (str. 21, 21).
broja ili imena.
6
(Recall)
● Pristup posebnim telefonskim uslugama ili
prebacivanje drugih poziva.
● Vrijeme trajanja flash signala može se promijeniti
(funkcija #72 na str. 43).
● Podešavanje alarma (str. 46).
● Kopiranje dokumenta (str. 34)
1.5 Opis zaslona na bežičnoj
slušalici
Prikaz
Oznaka na
zaslonu
Značenje
Unutar dometa baze
● Kad treperi: Bežična slušalica traži
baznu stanicu. (str. 57)
Pozivanje, interni način rada.
1. Uvod i postavljanje
Oznaka na
zaslonu
Značenje
Znak
Radnja
Bežična slušalica je na vanjskom
pozivu.
Prekidanje snimanja ili reprodukcije.
Unošenje pauze pri biranju.
Propušteni poziv*1 (str. 24)
Brisanje odabrane stavke.
Kada je prikazano pored znaka
baterije: Auto answer postavka je
uključena (ON). (str. 31)
● Kada je funkcija #10 postavljena na
"GREETING ONLY", prikazuje se
oznaka .
Kada je prikazano s brojem:
Snimljene su nove poruke. (str. 36)
Telefonska tajnica odgovara na
pozive pozdravnom porukom, a
poruke pozivatelja se ne snimaju.
(str. 37)
Razina baterije
Uključen je alarm. (str. 46)
Zvono je isključeno. (str. 19)
Primljena je nova poruka govorne pošte.*2
Omogućuje ostvarivanje internog poziva.
Promjena prikaza. (str. 24)
Brisanje broja/slova.
Isključivanje mikrofona tijekom razgovora (MUTE)
Simboli koji se koriste u ovim uputama
Simbol
Značenje
Za odabir riječi u navodnicima koja se prikazuje
na zaslonu (npr., “Time Settings” ili
.
postavke vremena), pritisnite
!
1.6. Pregled uređaja
1.6.1 Bazna stanica
● Netko koristi liniju.
● Telefonsku tajnicu koristi druga
D
bežična slušalica.
E F
C
B
*1 Samo za pretplatnike usluge ID pozivatelja
*2 Samo za pretplatnike usluge govorne pošte
G
A
Soft tipke
Slušalica posjeduje 3 soft tipke. Pritiskanjem soft tipke
možete odabrati funkciju prikazanu na zaslonu izravno
iznad tipke.
N
M
H I J
Znakovi soft tipki
Znak
Radnja
Vraćanje na prethodni prikaz.
Prikazivanje izbornika.
Prihvaćanje trenutnog odabira.
Prikazivanje prethodno pozivanog
telefonskog broja.
Otvaranje telefonskog imenika bežične slušalice.
Prikazivanje načina unosa znakova za
pretraživanje imenika. (str. 22)
Otključavanje tipkovnice.
(str. 21)
Odaberite način unosa znakova.
K
L
* Model na slici je KX-FC278.
1
Vodilica za dokumente
2
Uložnica za papir
3
Metalna vodilica za papir
4
Nastavak za pridržavanje papira
5
Otvor za izlaz papira
6
Otvor za ulaz papira
7
Antena
8
Mikrofon
9
Prednji pokrov
10
Uložnica za dokumente
1. Uvod i postavljanje
11
Izlaz dokumenta
12
Zvučnik
1.7 Folija s tintom
13
Zelena tipka (tipka za otvaranje stražnjeg pokrova)
Isporučeni valjak s folijom je početni paket za rad.
14
Stražnji pokrov
1
Otvorite prednji pokrov.
2
Pritisnite zelenu tipku ( 1 ) da biste otpustili stražnji
pokrov.
Uklanjanje zaštitne vrpce
* Model na slici je KX-FC278.
Napomena:
● Položaj zaštitne vrpce podložan je promjeni bez
prethodne najave.
A
1.6.2 Bežična slušalica
A
C
3
Otvorite stražnji pokrov.
4
Umetnite plavi zupčanik folije s tintom u prednji lijevi
utor uređaja ( 2 ), a bijeli zupčanik u stražnji lijevi utor
( 3 ).
● Folija s tintom je sigurna za dodirivanje, neće se
prenijeti na ruke kao primjerice indigo papir.
B
D
E
1
Indikator punjenja
Indikator zvona
2
Zvučnik
3
Prijemnik
4
Mikrofon
5
Kontakti za punjenje
1. Uvod i postavljanje
● Provjerite jeste li pravilno podesili plavi ( 2 ) i bijeli (
3
Ispravno
) zupčanik kao što je opisano ovdje na slici.
C
F
Neispravno
B
Folija s tintom nije omotana oko plave jezgre.
5
Zakrenite plavi ( 4 ) zupčanik u smjeru strelice dok
folija ne bude zategnuta ( 5 ) i ima barem jedan sloj
folije omotane oko plave jezgre ( 6 ).
Labavo/
Naborano
6
Naopako
Zatvorite stražnji pokrov tako da čvrsto pritisnete
istočkana područja na oba kraja ( ˝7 ).
G
D
7
Čvrsto zatvorite prednji pokrov.
E
1. Uvod i postavljanje
–
1.8 Uložnica papira
Izvucite metalne vodilice za papir (
papir u uložnicu ( 2 ).
1
), potom stavite
B
A
● Provjerite jesu li usklađene strelice na uložnici i
uređaju.
● Ako je nastavak za pridržavanje papira preklopljen,
izvucite ga.
1.9 Papir za ispis
Uređaj može držati do 20 listova 64g/m2 do 80g/m2
papira.
Napomena u vezi papira za ispis:
● Nemojte koristiti sljedeće vrste papira:
Papir koji sadrži više od 20% pamuka i/ili vlakna
kao što su primjerice papiri sa zaglavljem ili papir
za pisanje životopisa
– Izrazito glatki ili sjajni papir ili papir koji ima izrazite
teksture
– Premazani, oštećeni ili zgužvani papir
– Papir na kojem su strani predmeti kao što su
etikete ili spajalice
– Papir na kojem su prašina, konac ili masne mrlje
– Papir koji se može rastopiti, ispariti, promijeniti
boju, zagorjeti ili proizvesti opasne pare na
temperaturi od 200°C, kao što je primjerice velum
papir. Takvi materijali mogu se prenijeti na grijuće
valjke i prouzročiti kvar.
– Vlažni papir
● Neke vrste papira podržavaju samo jednostrani ispis.
Ako niste zadovoljni kvalitetom ispisa ili ako dođe
do greške prilikom uvlačenja papira, okrenite papir i
ispišite na drugoj strani.
● Za pravilno uvlačenje papira i najvišu kvalitetu ispisa
preporučamo uporabu dugozrnatog papira.
● Nemojte istodobno koristiti više vrsta papira ili debljine.
Time može doći do zastoja papira.
● Izbjegavajte obostrani ispis.
● Ne upotrebljavajte ispisani papir na ovom uređaju za
obostrani ispis na drugim uređajima za kopiranje ili
pisačima. Time može doći do zastoja papira.
● Da se papir ne bi naborao, ne otvarajte paket s
papirom sve dok ga ne mislite upotrijebiti. Neiskorišteni
papir čuvajte u izvornom pakiranju na hladnom i
suhom mjestu.
● Za korisnike koji borave u područjima visoke vlage:
Držite papir u klimatiziranim prostorijama. Ako
upotrebljavate vlažan papir, može doći do zastoja
papira.
1. Rastresite papir kako biste spriječili zastoj papira.
1. Uvod i postavljanje
2. Nježno umetnite papir sa stranicom za ispis
okrenutom prema dolje ( 1 ).
● Nemojte silom gurati papir u uložnicu.
1.10 Žica slušalice
(samo za KX-FC278)
Spojite žicu slušalice (
1
)
A
A
1.11 Umetanje/zamjena baterija
● Ako ste papir nepravilno umetnuli, izvadite sav
papir i ponovno ga nježno stavite. U suprotnome
može doći do zastoja papira.
Ispravno
Nakrivljeno
Važno:
● KORISTITE ISKLJUČIVO Ni-MH baterije AAA
(R03) veličine.
NE KORISTITE alkalne/manganske/Ni-Cd baterije
i sl.
Napomena:
● Prije dodavanja novog papira, izvadite sav papir iz
uložnice.
● Koristite isporučene punjive baterije. Za zamjenu,
●
●
●
●
preporučamo uporabu Panasonic punjivih
baterija navedenih na 5. i 9. stranici.
Obrišite krajeve baterije (
) suhom krpom.
Izbjegavajte dodirivanje krajeva baterije (
) ili
kontakata uređaja.
Provjerite oznake polariteta (
).
Umetnite baterije tako da ne dodirujete krajeva
baterije (
) ili kontakata uređaja.
1. Uvod i postavljanje
1
Čvrsto pritisnite urez na bežičnoj slušalici i izvucite
pokrov.
● Prilikom zamjene baterija, staru bateriju prvo
izvucite za pozitivni priključak ( ).
2
Umetnite novu bateriju tako da prvo uložite negativan
( ) priključak. Zatvorite pokrov bežične slušalice.
● Kada se prikaže odabir jezika pogledajte 46.
stranicu.
2. Priprema
● Ako koristite ovaj uređaj s računalom i vaš pružatelj
internet usluga vas uputi na instalaciju filtra ( 3 ),
spojite ga na sljedeći način.
2.1 Povezivanje
3UHSDUDWLRQ
Važno:
● Uređaj neće raditi tijekom nestanka struje.
Preporučamo spajanje žičanog telefona (bez
AC adaptera) na istu telefonsku liniju ili na isti
priključak telefonske linije, ako imate takvu
telefonsku utičnicu u kući.
2.1.1 Bazna stanica
1
Kabel telefonske linije
● Spojite na jednostruku telefonsku priključnicu.
2
Mrežni kabel
C
● Spojite na mrežnu utičnicu (220 V - 240 V, 50/60
Hz).
2.1.2 Punjač (samo za KX-FC278)
1
2
3
Mrežni adapter
● Spojite na mrežnu utičnicu (220 V - 240 V, 50/60
Hz).
Kukice
● Pričvrstite kabel mrežnog adaptera kako se ne bi
slučajno odspojio.
Vijci (nisu isporučeni)
● Punjač se može prema potrebi postaviti na zid.
25 mm
B
C
A
A
B
*1
Oprez:
● Prilikom korištenja ovog uređaja utičnica za
napajanje treba biti blizu uređaja i jednostavno
dostupna.
2 mm
● Koristite kabel telefonske linije isporučen s ovim
uređajem.
● Ne produljujte kabel telefonske linije.
Napomena:
● Ako je još neki uređaj spojen na istu telefonsku liniju,
ovaj uređaj može prouzročiti smetnje pri radu drugog
uređaja.
*1 Koristite vijke dulje od 20 mm.
Oprez:
● KORISTITE SAMO s isporučenim Panasonic
mrežnim adapterom.
● Mrežni adapter mora biti neprestano uključen.
(Normalno je da je adapter zagrijan tijekom
uporabe.)
● Mrežni adapter mora biti priključen u okomito
postavljenu ili podnu utičnicu. Ne priključujte
mrežni adapter u utičnicu na stropu jer bi se pod
vlastitom težinom mogao isključiti.
2. Priprema
krpom jednom mjesečno. Čistite i češće ako je uređaj
izložen masnoći, prašini ili velikoj količini vlage.
● Čvrsto pritisnite utikač mrežnog adaptera.
Razina baterije
Ikona
Razina baterije
Visoka
Srednja
Niska
Potrebno je puniti
2.2. Punjenje baterije
Postavite bežičnu slušalicu na baznu stanicu ili punjač
najmanje 7 sati prije prve uporabe. Provjerite je li
prikazana poruka “Charging” (punjenje). Kada su
baterije u potpunosti napunjene indikator punjenja ( 1 )
se isključuje.
.;)&
Radne odlike Panasonic Ni-MH baterija (isporučene
baterije)
Radnja
Vrijeme uporabe
U stalnom razgovoru
Maksimalno 18 sati
Izvan uporabe (stanje pripravnosti) Maksimalno 170 sati
Napomena:
B
● Normalno je da baterije ne dostignu puni kapacitet pri
A
prvom punjenju. Maksimalne radne odlike baterija se
dostižu nakon nekoliko ciklusa potpunog punjenja/
pražnjenja (uporabe).
● Stvarne radne odlike baterija ovise o tome koliko
često je slušalica u uporabi i koliko često je slušalica u
stanju pripravnosti.
● Čak i nakon što je slušalica u potpunosti napunjenja,
slušalica može ostati na baznoj stanici bez ikakvog
negativnog utjecaja na baterije.
D
● Razina baterije možda se neće pravilno prikazati
nakon zamjene baterija. U tom slučaju, postavite
slušalicu na baznu stanicu ili punjač i punite baterije
najmanje 7 sati.
.;)&
B
A
2.3 Uključivanje/isključivanje
bežične slušalice
Uključivanje
Pritisnite
na približno 1 sekundu.
Isključivanje
Pritisnite
na približno 2 sekunde.
2.4. Odabir môda biranja
Ako ne možete pozivati (str. 21, 27), promijenite ovu
postavku sukladno usluzi vaše telefonske linije.
Na uređaju
C
1
2
3
Pritisnite MENU
4
Pritisnite SET
Napomena:
● Normalno je da se slušalica zagrije tijekom punjenja.
● Kontakte punjača na bežičnoj slušalici ( ˝2 ), baznoj
stanici ( 3 ) ili punjaču ( 4 ) očistite suhom mekom
Pritisnite
1 3 za prikaz opcije “DIAL MODE”.
Pritisnite 1 ili 2 za odabir željene postavke.
1 “PULSE”: Za uslugu pulsnog biranja.
2 “TONE” (tvornička postavka): Za uslugu tonskog
biranja.
2. Priprema
5
Pritisnite MENU za izlaz.
2.7 Datum i vrijeme
2. Pritisnite
ili
za odabir “Handset Setup”
(zvono slušalice).
Datum i vrijeme možete podesiti putem bežične
slušalice ili glavnog uređaja.
● Sukladno postavkama za datum i vrijeme na ovom
uređaju, primateljev faks uređaj će ispisati datum i
vrijeme na zaglavlju svake stranice koju pošaljete.
● Ako dođe do nestanka struje, postavke datuma i
vremena mogu nestati. Ako se po povratku napajanja
prikaže netočno vrijeme i datum, ponovno podesite
datum i vrijeme.
3. Pritisnite
ili
za odabir “Ringer Setup”
(podešavanje zvona).
2.7.1 Putem bežične slušalice
2.5 Podešavanje glasnoće na
bežičnoj slušalici
Podešavanje glasnoće zvona
1.
4. Pritisnite
ili
za odabir “Ringer Volume”
(podešavanje glasnoće zvona).
5. Pritisnite
ili
za odabir željene razine glasnoće.
Napomena:
● Prilikom dolaznog poziva, glasnoću zvona možete
ili
.
podesiti pritiskom na tipke
● Kada je zvono isključeno, prikazuje se
1
2
3
4
Međutim čak i kad je zvono isključeno slušalica zvoni:
–
najtišim zvonom za alarm (46. stranica) i interne
pozive (47. stranica)
–
najglasnijim zvonom za dojavljivanje (48. stranica)
“Time Settings” (postavke vremena)
“Set Date/Time” (podesite datum/vrijeme)
5
Unesite trenutni dan, mjesec i godinu.
Primjer: 3 August, 2010
0 3 0 8 1 0
6
Unesite trenutne sate i minute.
Primjer: 10:15 (12-satni format prikaza)
1 0 1 5
● Pritiskom na
možete odabrati 24-satni ili
12-satni format vremena (“AM” ili “PM”).
i slušalica
ne zvoni za vanjske pozive.
“Handset Setup” (podešavanje slušalice)
7
Glasnoća prijemnika bežične slušalice
Dok koristite prijemnik, pritisnite
ili
Za ispravak greške
.
Pritisnite
ili
za pomicanje kursora na željenu
znamenku i unesite ispravak.
Glasnoća zvučnika
Dok koristite zvučnik, pritisnite
ili
.
2.7.2 Na uređaju
2.6 Podešavanje glasnoće na
baznoj stanici
Podešavanje glasnoće zvona
Dok je uređaj u pripravnom stanju, pritisnite
ili
.
● Glasnoća zvona može se podesiti samo ako u uložnici
za dokumente nema nikakvih dokumenata.
Za isključenje zvuka
za prikaz poruke “RINGER
Više puta pritisnite
OFF= OK?”.
SET
● Uređaj više neće zvoniti za dolazne pozive.
Ipak uređaj će zvoniti najtišim zvonom za interne
pozive.
● Za ponovno uključenje zvuka pritisnite
.
Važno:
● Ako se na uređaju prikaže , znači da datum
i vrijeme nisu podešeni ili su se podaci izgubili
(uslijed nestanka struje i sl.). Podesite datum i
vrijeme pritiskom na SET , zatim slijedite korake
od 2 do 4.
1
2
ili
Dok koristite zvučnik, pritisnite
ili
.
SET
Unesite trenutni dan/mjesec/godinu (2 znamenke za
svaki unos).
Primjer: 3 August, 2010
0 3 0 8 1 0
Unesite trenutni dan/mjesec/godinu (2 znamenke za
svaki unos).
Primjer: 10:15 (12-satni format prikaza)
1. 1 0 1 5
za odabir “PM” formata.
2. Više puta pritisnite
Više puta pritisnite
za odabir “AM” ili “PM”, ili
24-satni format.
4
5
Pritisnite SET
.
Glasnoća zvučnika
0 1
3
Glasnoća prijemnika slušalice (samo KX-FC278)
Dok koristite prijemnik, pritisnite
MENU
Pritisnite MENU za izlaz.
2. Priprema
Za ispravak greške
ili
za pomicanje kursora na željenu
Pritisnite
znamenku i unesite ispravak.
Ako ste pretplaćeni na uslugu ID pozivatelja
Datum i vrijeme se automatski podešavaju prema
zaprimljenim podacima o pozivatelju.
● Za korištenje ove funkcije pazite da je postavka
vremena prebačena na “AUTO” (funkcija #33 na str. 41).
● Ako vrijeme nije prethodno podešeno, funkcija ID
pozivatelja neće podesiti sat.
2.8 Upis vašeg logotipa/imena
Možete upisati svoj logo (ime, naziv tvrtke i sl.) kako
bi se taj podatak prikazao na zaglavlju svake poslane
stranice.
Na uređaju
1
2
3
4
MENU
0
2
SET
Unesite svoj logo, do maksimalno 30 znakova (za
unos slova/znakova pogledajte str. 50).
● Za unos povlake pritisnite R .
● Za unos razmaka pritisnite MUTE .
SET
Pritisnite MUTE za izlaz.
Za ispravak greške
Pritisnite
ili
za pomicanje kursora na željeno
mjesto i unesite ispravak.
● Za brisanje svih znakova pritisnite i zadržite
STOP .
2.9 Upis vašeg broja faksa
Možete upisati svoj broj faksa kako bi se taj podatak
prikazao na zaglavlju svake poslane stranice.
Na uređaju
1
2
MENU
0
3
SET
Unesite broj vašeg faksa, maksimalno do 20
znamenki.
● Za unos znaka “+” pritisnite
.
● Za unos razmaka pritisnite .
● Za unos povlake pritisnite R .
● Za brisanje znamenke pritisnite STOP .
3
4
Pritisnite SET
Pritisnite MENU za izlaz.
Za ispravak greške
ili
za pomicanje kursora na željenu
Pritisnite
znamenku i unesite ispravak.
● Za brisanje svih znakova pritisnite i zadržite STOP .
3. Telefon
3.1 Pozivanje
7HOHSKRQH
3.1.1 Putem bežične slušalice
1
Podignite bežičnu slušalicu i birajte telefonski broj.
● Za ispravak znamenke pritisnite
.
Primjer: Ako trebate pozvati liniju pristupnog broja ˝0”
kada kućnom centralom pozivate vanjski broj:
1. 0
2. Birajte telefonski broj.
Napomena:
● Svaki puta kada pritisnete
umeće se pauza od 3
sekunde. Za stvaranje veće pauze ponovite postupak
koliko je potrebno.
2
● Za razgovor putem razglasa pritisnite
3
.
Kad završite razgovor pritisnite
ili postavite
bežičnu slušalicu na baznu stanicu ili punjač.
3.1.2 Na uređaju
KX-FC278:
● Ako razgovarate koristeći
1
2
3
●
KX-FC268:
Napomena:
, možete se prebaciti na
razgovor putem razglasa pritiskom na
.
Za povratak pritisnite
.
Za najbolji učinak koristite razglas u tihom okruženju.
Za isključenje zvuka
1
2
3
Podignite slušalicu ili pritisnite SP-PHONE .
Birajte telefonski broj.
Kad završite razgovor, vratite slušalicu ili pritisnite
SP-PHONE .
Pritisnite SP-PHONE
Birajte telefonski broj.
Kad završite razgovor pritisnite SP-PHONE .
Dok je mikrofon isključen bit ćete u mogućnosti čuti
sugovornika, ali on neće čuti vas.
1. Pritisnite
tijekom razgovora.
● Treperi
.
2. Za povratak u razgovor ponovo pritisnite
.
Biranje zadnje pozivanog broja s glavnog uređaja
Pozivanje uporabom popisa za ponovno biranje
(Memory redial)
KX-FC268:
10 zadnje biranih brojeva je spremljeno u popis za
ponovno biranje (svaki maks. 24 znamenke).
1.
2. Pritisnite
ili
za odabir željenog broja.
3.
ili
Brisanje broja iz popisa za ponovno biranje
1.
2. Više puta pritisnite
ili
za odabir željenog broja.
KX-FC278:
Podignite slušalicu ili pritisnite SP-PHONE .
REDIAL
Pritisnite SP-PHONE
REDIAL
● Ako je linija bila zauzeta kad ste zvali putem
SP-PHONE tipke, uređaj će automatski ponovno
birati isti broj 2 ili više puta.
Za isključenje zvuka
Dok je mikrofon isključen bit ćete u mogućnosti čuti
sugovornika, ali on neće čuti vas.
Pritisnite MUTE .
● Za povratak u razgovor pritisnite MUTE .
3. “Yes” (da)
Zaključavanje tipki
Slušalica se može zaključati da se spriječi pozivanje
ili podešavanje slušalice. Dok je tipkovnica zaključana
može se odgovoriti na dolazne pozive, ali ostale
funkcije su onemogućene. Za zaključavanje tipkovnice,
na približno 3 sekundi.
pritisnite
● Prikazuje se
.
● Za otključavanje tipkovnice, pritisnite
na približno
3 sekundi.
3.2 Odgovaranje na pozive
3.2.1 Putem bežične slušalice
Kada se prima poziv, treperi indikator zvona na
bežičnoj slušalici.
1
Podignite bežičnu slušalicu i pritisnite
ili
kad
zvoni slušalica.
● Na poziv također možete odgovoriti pritiskom na
ili
bilo koju tipku za biranje od 0 do 9 ,
(sve tipke odgovaraju na poziv).
2
Kad završite razgovor pritisnite
bežičnu slušalicu na bazu ili punjač.
Napomena:
● Dok je tipkovnica zaključana ne mogu se ostvariti
pozivi na hitne brojeve.
Pauziranje (za korisnike kućne centrale/korisnike
udaljenih usluga)
Pauza je ponekad potrebna kada pozivate putem
kućne centrale ili za udaljene usluge. Pauza je
potrebna i pri spremanju pristupnog broja pozivne
kartice i/ili PIN-a u telefonski imenik (str. 23).
ili postavite
3. Telefon
Funkcija automatskog odgovaranja (bežična slušalica)
Na poziv možete jednostavno odgovoriti podizanjem
slušalice s bazne stanice ili punjača. Ne trebate pritisnuti
. Za aktivaciju ove funkcije, pogledajte 45. stranicu.
3.2.2 Na uređaju
KX-FC278:
1
Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu ili pritisnite
SP-PHONE i razgovarajte putem mikrofona MIC .
2
Kad završite razgovor, vratite slušalicu ili pritisnite
[SP-PHONE].
KX-FC268:
1
Pritisnite SP-PHONE i razgovarajte putem
mikrofona MIC .
2
Kad završite razgovor pritisnite SP-PHONE .
Pretraživanje imena prema početnom slovu
1.
● Ako je potrebno, promijenite način unosa slova:
Pritisnite
ili
za odabir željenog načina
unosa slova.
2. Pritisnite brojčanu tipku ( 0 do ( 9 ) koja sadrži slovo
koje tražite (50. stranica).
● Uzastopno pritisnite istu tipku da se prikaže prvi
unos koji počinje svakim slovom svrstanim na toj
tipki.
● Ako ne postoji unos koji počinje slovom koje ste
odabrali, prikazat će se sljedeći unos.
3. Po potrebi više puta pritisnite
kroz telefonski imenik.
ili
za kretanje
3.3.3 Uređivanje pohranjene stavke
3.3 Telefonski imenik bežične
slušalice.
Promjena imena, telefonskog broja
U telefonski imenik bežične slušalice moguće je
pohraniti do 100 stavaka.
Ako sustav ima i dodatnu bežičnu slušalicu (str. 47),
svaka bežična slušalica može imati svoj zasebni
telefonski imenik.
● Bazna stanica ima svoj vlastiti telefonski imenik (str. 23)
● Stavke imenika između bežične slušalice i bazne
stanice možete kopirati, ili kopirati između 2 bežične
slušalice (str. 49).
2. “Edit” (uredi)
1. Pronađite željenu stavku (str. 22).
3. Po potrebi uredite ime. Za više detalja pogledajte
postupak pohranjivanja na str. 22.
4. Ako je potrebno, uredite broj. Za više detalja
pogledajte postupak pohranjivanja na str. 22.
2 puta
5.
3.3.4 Brisanje pohranjene stavke
3.3.1 Pohranjivanje stavaka u telefonski
imenik
1
2
3
4
2. “Erase” (obriši)
3. “Yes” (da)
Unesite ime, do maksimalno 16 znakova (za unos
slova/znakova pogledajte str. 50).
● Pritiskom na
možete promijeniti način unosa
znakova (50. stranica).
Brisanje svih stavaka
Unesite broj telefona, maksimalno do 24 znamenki.
2 puta
● Za dodavanje novih stavaka ponovite postupak od
koraka 3.
3.3.2 Pozivanje putem telefonskog
imenika
3
1. Pronađite željenu stavku (str. 22).
“New Entry” (novi unos)
5
1
2
Brisanje određene stavke
Više puta pritisnite
ili
za odabir željene stavke.
● Unose u imeniku možete pregledavati tako da
pritisnete i držite
ili
.
1.
:
2. “Erase All” (obriši sve)
3. “Yes” (da)
4.
“Yes” (da)
3.4 Lančani poziv (samo za
bežičnu slušalicu)
Ova funkcija vam omogućuje biranje telefonskih
brojeva iz imenika dok razgovarate. Funkcija se može
koristiti npr. za pozivanje bankovnog PIN-a kojeg imate
spremljenog u imeniku bez da ga birate ručno.
1
2
Tijekom vanjskog poziva pritisnite
Više puta pritisnite
ili
za odabir željene stavke.
● Za pretraživanju prema početnom slovu (indeksno
pretraživanje), pogledajte str. 22.
.
3. Telefon
3
Pritisnite
za biranje broja.
Napomena:
● Kada spremate broj za pristup kartici za pozivanje i
vaš PIN u imenik kao unos u imeniku, ako je potrebno
pritisnite
za dodavanje pauze nakon broja i PIN-a
(21. stranica).
● Ako imate uslugu pulsnog biranja, u 1 koraku morate
pritisnuti
prije
kako bi način biranja
privremeno prebacili u tonski. Kada dodajete unose
na početku
u imenik preporučujemo dodavanje
telefonskih brojeva koje želite ulančano birati (22.
stranica).
3.5 Telefonski imenik bazne
stanice
U telefonski imenik bazne stanice moguće je pohraniti
do 100 stavaka.
● Bežična slušalica ima svoj vlastiti telefonski imenik
(22. stranica).
● Stavke imenika između bežične slušalice i bazne
stanice možete kopirati (str. 49).
3.5.1 Pohranjivanje stavaka u telefonski
imenik
ili
4. Po potrebi više puta pritisnite
kroz telefonski imenik.
za kretanje
3.5.3 Uređivanje pohranjene stavke
1
2
[PHONEBOOK]
3
4
Po potrebi uredite ime.
Više puta pritisnite
stavke.
[MENU]
ili
za odabir željene
SET
Ako je potrebno, uredite broj.
SET
3.5.4 Brisanje pohranjene stavke
1
2
[PHONEBOOK]
3
Pritisnite [SET]
Više puta pritisnite
ili
za odabir željene
stavke.
[MENU]
● Za odustajanje od brisanja pritisnite [STOP].
3.5.5 Brisanje svih stavaka
1
2
3
PHONEBOOK
ERASE
Više puta pritisnite
ili
i odaberite “YES” (da).
SET
● Za odustajanje od brisanja pritisnite STOP .
Pritisnite SET
1
Pritisnite MENU za prikaz “phonebook set” opcije.
2
Unesite ime, do maksimalno 16 znakova (za unos
slova/znakova pogledajte str. 50).
SET
3.6 Automatsko biranje broja
(samo za baznu stanicu)
3
Unesite broj telefona, maksimalno do 24 znamenki.
SET
● Z programiranje dodatnih stavaka ponovite korake
od 2 do 3.
Brojčane tipke na uređaju ( 1 do ( 9 ) mogu se
koristiti kao tipke za brzo biranje, omogućavajući
vam da birate broj iz telefonskog imenika uređaja
jednostavnim pritiskom na jednu tipku.
4
Pritisnite MENU
3.5.2 Pozivanje putem telefonskog
imenika
1
2
3
PHONEBOOK
Više puta pritisnite
stavke.
ili
za odabir željene
KX-FC278:
Podignite slušalicu ili pritisnite SP-PHONE .
KX-FC268:
SP-PHONE
Pretraživanje imena prema početnom slovu
1. PHONEBOOK
2. Pritisnite
ili
za pokretanje telefonskog
imenika.
3. Pritisnite brojčanu tipku ( 0 do ( 9 ) koja sadrži
slovo koje tražite (50. stranica).
● Uzastopno pritisnite istu tipku da se prikaže prvi
unos koji počinje svakim slovom svrstanim na toj
tipki.
● Ako ne postoji unos koji počinje slovom koje ste
odabrali, prikazat će se sljedeći unos.
Programiranje stavke za brzo biranje
1. PHONEBOOK
2. Više puta pritisnite
ili
za odabir željene
stavke.
[MENU]
0
ili
za odabir željene
3. Više puta pritisnite
brojčane tipke.
● Ako je odabrana brojčana tipka već zauzeta
za brzo biranje, pored broja se prikazuje
. Ako ipak odaberete ovu tipku, možete obrisati
prethodno pohranjenu stavku na toj tipki.
SET
4. SET
● Z programiranje dodatnih stavaka ponovite korake
od 2 do 4.
5. STOP .
Pozivanje uporabom tipki za brzo biranje
1. Pritisnite i zadržite željenu brojčanu tipku ( 1 do ( 9 ).
● Prethodno programirane stavke za brzo biranje
možete pregledati tako da pritisnete
ili
.
2. KX-FC278:
Podignite slušalicu ili pritisnite SP-PHONE .
3. Telefon
KX-FC268:
SP-PHONE
“OUT OF AREA”/”Out of Area”: Pozivatelj je birao
broj iz područja koje ne podržava Caller ID uslugu.
Brisanje pohranjene pozicije za brzo biranje
“PRIVATE CALLER”/”Private Caller”: Pozivatelj je
na zahtjev prikrio svoje podatke.
1. Pritisnite i zadržite željenu brojčanu tipku ( 1 do ( 9 ).
ERASE
● Za odustajanje od brisanja pritisnite STOP .
2. Pritisnite SET
Napomena:
● Odgovarajući unos iz telefonskog imenika uređaja
neće biti obrisan.
3.7 Usluga ID pozivatelja
Ovaj uređaj je kompatibilan s uslugom identifikacije
pozivatelja koju pruža vaš lokalni telefonski
operater. Za korištenje funkcija ID pozivatelja
morate biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja.
Važno:
● Uređaj je proizveden u skladu s ETS (European
Telecommunication Standard) standardom i
podržava samo osnovne CLIP (Calling Line
Identification Presentation) značajke.
● Uređaj će prikazati samo broj pozivatelja i ime
● Uređaj ne podržava buduće dodatne usluge
telefonskog operatera.
● Ovisno o usluzi lokalnog telefonskog operatera,
datum/vrijeme poziva ili ime pozivatelja možda
neće biti prikazano.
Propušteni pozivi
Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga tretira kao
propušteni poziv. Broj propuštenih poziva se prikazuje
na zaslonu (na bežičnoj slušalici isto tako se prikazuje
. To vam daje na znanje da morate pogledati popis
pozivatelja kako bi vidjeli tko vas je zvao dok ste bili
odsutni.
Za provjeru informacija o pozivatelju ispišite Caller
ID popis (vrijedi samo za uređaj).
– Za ručni ispis pogledajte 65. stranicu.
– Za automatski ispis nakon svakih 50 novih poziva,
aktivirajte funkciju #26 (41. stranica).
Za korisnike usluge poziva na čekanju ili ID
pozivatelja za poziv na čekanju
Za uporabu poziva na čekanju, prvo se morate prijaviti
na uslugu poziva na čekanju kod vašeg telefonskog
operatera.
Ta funkcija omogućuje vam primanje poziva dok
već razgovarate na telefon. Ako primite poziv dok
ste na telefonu, čut ćete ton poziva na čekanju.
Ako ste prijavljeni na obje usluge (ID pozivatelja te
ID pozivatelja za poziv na čekanju), na slušalici se
prikazuju informacije o drugom pozivatelju nakon što
čujete ton poziva na čekanju.
Prethodno provjerite jesu li sljedeći brojevi zvona
podešeni na 2 ili više.
1. Za prihvaćanje drugog poziva pritisnite R na uređaju
ili R/
na bežičnoj slušalici.
–
Broj zvona za FAX opciju (funkcija #06 na str. 39)
–
Broj zvona za TEL/FAX opciju (funkcija #78 na str. 44)
2. Za prebacivanje između dva razgovora, pritisnite R
na bežičnoj slušalici.
na uređaju ili R/
● U nekim područjima prikaz imena možda neće biti
dostupan. Za više informacija molimo kontaktirajte
svog lokalnog telefonskog operatera.
3.7.1 Kako se prikazuju informacije o
pozivatelju
Ime ili broj telefona pozivatelja će se prikazati nakon
prvog zvona. Možete odabrati hoćete li se javiti ili ne.
Napomena:
● Za detalje i dostupnost ovih usluga na vašem
području molimo vas obratite se vašem davatelju
usluga.
3.8 Pregled i uzvraćanje poziva
Uređaj automatski pohranjuje zadnjih 50 podataka
o pozivateljima (ime, broj telefona, datum i vrijeme
poziva). Možete pregledati informacije o pozivatelju na
zaslonu (str. 24) ili ispisati čitav Caller ID popis (str. 65).
Važno:
● Ako je telefon zaprimio pozivni broj grada koji
je isti kao i vaš, možda ćete prije uzvraćanja
poziva morati izbrisati pozivni broj grada. Ovo je
možda primjenjivo samo u nekim područjima. Za
uređivanje broja pogledajte 25. stranicu.
● Ako podaci o pozivatelju odgovaraju broju telefona
● Provjerite jesu li na uređaju ispravno postavljeni
datum i vrijeme (19. stranica).
kojeg ste pohranili u imenik uređaja ili za automatsko
biranje, prikazati će se pohranjeno ime.
● Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, podaci o
pozivatelju možda neće biti pravilno zaprimljeni.
Kontaktirajte dobavljača kućne centrale.
● Ako uređaj ne zaprima podatke o pozivatelju,
prikazuju se sljedeće poruke:
3.8.1 Putem bežične slušalice
1
2
“Caller List” (popis poziva)
3. Telefon
3
●
Pritisnite
za pregledavanje od najnovijeg poziva ili
pritisnite
za pregledavanje od najstarijeg poziva.
Ako se na zaslonu ispiše ime stranke, uzastopnim
pritiskanjem tipke
možete mijenjati prikaz između
imena i njezinog telefonskog broja.
Za brisanje stavke pritisnite
“Yes” (da)
4
Pritisnite
●
ili
za biranje broja.
3.8.2 Na uređaju
1
2
3
za pregledavanje od najnovijeg poziva
za pregledavanje od najstarijeg
KX-FC278:
Podignite slušalicu ili pritisnite SP-PHONE za
biranje broja.
Uredite broj.
● Pritisnite brojčanu tipku ( 0 do ( 9 ) za
dodavanje,
6
za brisanje.
ili
3.9.2 Na uređaju
1
2
3
CALLER ID
Pritisnite
ili pritisnite
poziva.
5
4
CALLER ID
Više puta pritisnite
stavke.
ili
za odabir željene
Više puta pritisnite CALLER ID za prikaz
telefonskog broja.
Pritisnite
i potom uredite broj.
● Pritisnite brojčanu tipku ( 0 do ( 9 ) za
dodavanje, STOP za brisanje.
5
KX-FC278:
Podignite slušalicu ili pritisnite SP-PHONE .
KX-FC268:
SP-PHONE
● Da biste poslali faks poruku, umetnite dokument
OKRENUT PREMA DOLJE i pritisnite
FAX START .
KX-FC268:
Pritisnite SP-PHONE za biranje broja.
● Da biste poslali faks poruku, umetnite dokument
OKRENUT PREMA DOLJE i pritisnite FAX
START .
Promjena načina prikaza informacija o pozivatelju
Pritisnite CALLER ID više puta nakon koraka 2 kako
biste promijenili podatke za ime/telefonski broj.
3.10 Brisanje informacije o
pozivatelju
3.8.3 Simbol i radnje za informacije o
pozivatelju
3.10.1 Putem bežične slušalice
Što predstavlja
Ako je unos već pregledan ili odgovoren, prikazuje
čak i kada je unos pregledan ili odgovoren
se
uporabom druge slušalice.
1
2
3
4
5
za odabir željene stavke.
“Erase” (obriši)
Brisanje svih informacija o pozivateljima
1
2
“Edit & Call” (uredi i zovi)
Pritisnite više puta MENU za prikaz “CALLER
SETUP” opcije.
SET
● Prikazati će se “CALL LIST ERASE” (brisanje
popisa pozivatelja).
Pritisnite SET
● Za odustajanje od brisanja pritisnite STOP i
“Caller List” (popis poziva)
Više puta pritisnite
ili
za odabir željene stavke.
● Ako se na zaslonu ispiše ime stranke, uzastopnim
pritiskanjem tipke
možete mijenjati prikaz
između imena i njezinog telefonskog broja.
“Yes” (da)
3.10.2 Na uređaju
3.9.1 Putem bežične slušalice
4
ili
(obriši sve).
ili STOP na
3.9 Uređivanje broja pozivatelja
prije uzvraćanja poziva
1
2
3
Više puta pritisnite
● Za brisanje svih stavaka odaberite “Erase All”
Za završetak pregleda
Na slušalici pritisnite
uređaju.
“Caller List” (popis poziva)
potom MENU .
3
SET
STOP
Brisanje određene informacije o pozivatelju
1
2
CALLER ID
Više puta pritisnite
ili
stavke.
ERASE
za odabir željene
STOP
3. Telefon
3.11 Spremanje informacije o
pozivatelju u imenik
3.11.1 U imenik bežične slušalice
1
2
3
“Caller List” (popis poziva)
Više puta pritisnite
ili
za odabir željene stavke.
4
5
“Add Phonebook” (dodaj u imenik)
6
Unesite broj telefona, maksimalno do 24 znamenki.
Ako je potrebno unesite ime, do maksimalno 16
znakova (za unos slova/znakova pogledajte str. 50).
3.11.2 U imenik uređaja
1
2
3
CALLER ID
Više puta pritisnite
stavke.
MENU
ili
za odabir željene
Ako je potrebno unesite ime, do maksimalno 16
znakova (za unos slova/znakova pogledajte str. 50).
SET
SET
4. Faks
U tom slučaju ručno pošaljite čitav izvorni dokument.
4.1 Ručno slanje faks poruka
)D[
● Ova funkcija nije dostupna ako se koristi slušalica
(samo KX-FC278), ili ako pritisnete tipku SP-PHONE
na uređaju te
ili
na bežičnom telefonu.
1
Podesite širinu vodilica za dokumente kako bi
odgovarale veličini dokumenta.
2
Umetnite dokument (do 10 stranica) OKRENUT
PREMA DOLJE dok ne začujete bip signal i uređaj ne
prihvati dokument.
Odustajanje od slanja
3
Ako je potrebno, više puta pritisnite
biste podesili razlučivost.
4
KX-FC278:
Podignite slušalicu ili pritisnite SP-PHONE .
KX-FC268:
SP-PHONE
Slanje faksa pomoću bežične slušalice
1. Dok razgovarate sa sugovornikom, umetnite
dokument i pritisnite
.
5
6
ili
da
Birajte broj telefaksa.
Kad začujete ton faksa:
Pritisnite FAX START .
Ako se druga strana javi na poziv:
Zamolite sugovornika da pritisne tipku za prijem faks
poruka. Kad začujete ton faksa pritisnite FAX START
Podešavanje razlučivosti
Odaberite željenu razlučivost ovisno o veličini slova.
–
“STANDARD”: za uobičajenu veličinu slova.
–
“FINE”: za slova male veličine.
–
“SUPER FINE”: za slova izrazito male veličine.
–
“PHOTO”: za fotografije, nacrte i sl.
● Opcije “FINE”, “SUPER FINE” i “PHOTO” produljuju
vrijeme prijenosa dokumenta.
Pozivanje zadnje biranog broja
REDIAL
FAX START
● Ako je linija bila zauzeta, uređaj će automatski
ponovno birati isti broj 2 ili više puta.
● Za odustajanje od ponovnog biranja pritisnite STOP .
Pritisnite STOP .
2. Odaberite “Fax Start” i potom pritisnite
.
Ispis izvješća za poslanu poruku
Izvješće za poslanu poruku služi kao pisana bilješka
rezultata slanja (greške i sl.) Za ispis izvješća provjerite
je li uključena funkcija #04 (39. stranica). Tvornička
postavka je ispis grešaka (“ERROR”). Za pojašnjenje
poruka pogledajte str. 52.
Ispis izvješća za kroniku poruka
Kronika poruka služi kao pisana bilješka za zadnjih
30 poslanih i primljenih faks poruka. Za ručni ispis
pogledajte 65. stranicu. Za automatski ispis nakon
svakih 30 novih primljenih/poslanih faks poruka,
aktivirajte funkciju #22 (40. stranica). Za pojašnjenje
poruka pogledajte str. 52.
4.2 Uvjeti za papir
Minimalna veličina dokumenta
128 mm širine, 128 mm duljine
Maksimalna veličina dokumenta
216 mm širine, 600 mm duljine
Efektivno područje skeniranja
● Skenira se osjenčano područje.
Ako želite poslati više od 10 stranica odjednom
Umetnite prvih 10 stranica izvornog dokumenta.
Dodajte ostale stranice (do 10) na vrh prethodno
umetnutih stranica u trenutku kad uređaj uzme i
pokrene zadnju stranicu.
2 mm
Unos broja telefaksa prije slanja
1. Unesite broj faksa primatelja.
2. Umetnite dokument.
3. FAX START
Slanje iz memorije (Quick scan funkcija)
Za korištenje ove funkcije prvo aktivirajte funkciju #34
(41. stranica).
1. Umetnite dokument.
FAX START
2. Unesite broj faksa primatelja.
● Ako dokument premašuje kapacitet memorije, slanje
će se otkazati, a funkcija automatski isključiti.
2 mm
4 mm
4 mm
208 mm
216 mm
Težina dokumenta
● Jedan list:
45 g/m2 do 90 g/m2
● Više listova: 60 g/m2 do 80 g/m2
4. Faks
Napomena:
● Izvadite spajalice, klamerice i ostale spojnice.
● Ne stavljajte sljedeće vrste dokumenata: (kopirajte na
drugom uređaju i pošaljite kopiju.)
- Kemijski obrađen papir kao što je indigo papir ili
samokopirni papir
– Elektrostatički nabijen papir
– Jako savijen, naboran ili poderan papir
– Papir s presvučenom površinom
– Papir na kojem se slabo vidi slika
– Papir na kojem se vidi poleđina, kao što je
novinski papir
● Provjerite jesu li se tinta, premaz ili korektor
potpuno osušili.
● Za slanje dokumenata čija je širina veća od
210mm, preporučamo prvo iskopirati dokument
na veličinu A4 ili Letter te potom slati iskopirani
dokument.
4.3 Slanje faksa putem imenika i
funkcije automatskog biranja
Prije korištenja ove funkcije, pohranite željena imena
i brojeve telefona u imenik uređaja (23. stranica) ili
pozicijske tipke za automatsko biranje na uređaju (23.
stranica).
1
Podesite širinu vodilica za dokumente kako bi
odgovarale veličini dokumenta.
2
Umetnite dokument (do 10 stranica) OKRENUT
PREMA DOLJE dok ne začujete bip signal i uređaj ne
prihvati dokument.
3
Ako je potrebno, više puta pritisnite
ili
biste podesili razlučivost (27. stranica).
4
Putem telefonskog imenika:
1. PHONEBOOK
2. Više puta pritisnite
ili
za odabir željene
FAX START
stavke.
Putem automatskog biranja:
1. Pritisnite i zadržite željenu brojčanu tipku ( 1 do
( 9 ).
● Prethodno programirane stavke za brzo
biranje možete pregledati tako da pritisnete
ili
.
2. FAX START
da
Funkcija automatskog pozivanja zadnje biranog
broja faksa
● Ako je linija bila zauzeta ili nije bilo odgovora, uređaj
●
će automatski ponovno birati isti broj 2 ili više puta.
Za odustajanje od ponovnog biranja pritisnite [STOP].
4.4 Slanje dokumenta na više
primatelja
Pohranjivanjem stavki u telefonski imenik uređaja
(23. stranica) u Broadcast memoriju, možete slati isti
dokument na više primatelja (do 20).
Programirane stavke će ostati u memoriji kako bi ih
mogli višekratno koristiti.
4.4.1 Programiranje stavaka u broadcast
memoriju
1
Pritisnite više puta MENU za prikaz “BROADCAST
SET” opcije.
2
Više puta pritisnite
ili
za odabir željene
SET
stavke.
● Broj u zagradi označava broj memoriranih
stavaka.
● Ako ste programirali krivu stavku, pritisnite STOP
za brisanje.
● Za programiranje dodatnih stavaka ponovite korak
2 (do 20 stavaka).
3
Pritisnite SET
4.4.2 Dodavanje nove stavke u broadcast
memoriju
1
2
PHONEBOOK
Više puta pritisnite
“<BROADCAST>”.
ili
za prikaz
MENU
3
Više puta pritisnite
ili
za odabir željene
stavke.
SET
● Za dodavanje dodatnih stavaka ponovite korak 3
(do 20 stavaka).
4
Pritisnite STOP
4.4.3 Brisanje pohranjene stavke u
broadcast memoriji
1
2
3
4
PHONEBOOK
Više puta pritisnite
“<BROADCAST>”.
ili
za prikaz
MENU
Više puta pritisnite
ili
za odabir stavke koju
želite obrisati.
● Za odustajanje od brisanja pritisnite STOP .
SET
SET
STOP
4.4.4 Slanje istog dokumenta na predprogramirane primatelje
1
2
3
Umetnite dokument OKRENUT PREMA DOLJE.
Ako je potrebno, više puta pritisnite
ili
biste podesili razlučivost (27. stranica).
PHONEBOOK
da
Više puta pritisnite
ili
za prikaz
“<BROADCAST>”.
FAX START
● Nakon slanja, uređaj automatski ispisuje izvješće
(“broadcast sending report”).
4. Faks
Napomena:
● Ako ste odabrali „FINE“, “SUPERFINE” ili “PHOTO”
za opciju razlučivosti, smanjuje se broj stranica koje
uređaj može poslati.
● Ako dokument premašuje kapacitet memorije, slanje
će se otkazati.
● Ako je linija primatelja zauzeta ili nema odgovora, biti
će preskočena i ponovno pozvana kasnije 2 ili više
puta.
Slanje istog dokumenta jednokratnoj grupi
primatelja
1. Umetnite dokument.
PHONEBOOK
2. Više puta pritisnite
ili
za prikaz opcije “<ONE
TIME BROAD>”.
SET
3. Više puta pritisnite
ili
za odabir željenih
primatelja.
SET
● Ako ste programirali krivu stavku, pritisnite
STOP za brisanje.
● Za programiranje dodatnih primatelja ponovite
korak 3 (do 20 stavaka).
4. Pritisnite FAX START za početak slanja
programiranim primateljima.
Za odustajanje od slanja na više primatelja
Više puta pritisnite STOP za prikaz opcije “SEND
SET
CANCELLED?”.
Kako se primaju telefonski pozivi i faks poruke
Ako je dolazni poziv telefonski, faks uređaj će
automatski snimiti poruku pozivatelja. Ako uređaj
prepozna signal telefaksa, faks uređaj će automatski
primiti faks poruku.
4.5.2 Korištenje uređaja samo za faks
(FAX ONLY môd)
Situacija
Imate zasebnu telefonsku liniju samo za telefaks.
Postavljanje
Postavite uređaj u FAX ONLY môd (32. stranica) tako
da pritisnete više puta AUTO ANSWER .
● Na uređaju se uključuje AUTO ANSWER indikator,
a na zaslonu bežičnog telefona ikona
ikone baterije).
(pored
Napomena:
● Provjerite je li funkcija #77 prethodno postavljena na
“FAX ONLY” (44. stranica).
Kako se primaju faks poruke
Na sve dolazne pozive odgovara se faks signalnom.
4.5.3 Korištenje uređaja pretežno kao
telefon (TEL môd)
4.5 Odabir načina rada faks
uređaja
Situacija
Ovisno o situaciji, odaberite način na koji ćete koristiti
faks uređaj.
– Kao automatsku tajnicu i/ili faks (TMA/FAX môd)
– Samo kao faks (FAX ONLY môd)
– Pretežno kao telefon (TEL môd)
– Kao telefon i/ili faks (TEL/FAX môd)
Postavljanje
4.5.1 Korištenje uređaja kao automatsku
tajnicu i/ili faks (TAM/FAX môd)
● Provjerite je li funkcija #73 prethodno postavljena na
Situacija
Kako se primaju telefonski pozivi i faks poruke
Želite odgovarati na pozive koristeći automatsku tajnicu
i automatski primati faks poruke.
Na sve pozive morate sâmi odgovoriti. Za primanje
faks poruke pritisnite FAX START .
Želite sâmi odgovoriti na poziv. Ako uređaj prepozna
signal telefaksa, morate ručno uključiti faks uređaj.
Postavite uređaj u TEL môd (30. stranica) tako da
pritisnete više puta AUTO ANSWER .
● Na uređaju se isključuje AUTO ANSWER indikator,
a na zaslonu bežičnog telefona nestaje ikona
(pored ikone baterije).
Napomena:
Postavljanje
Postavite uređaj u TAM/FAX môd (31. stranica) tako da
pritisnete više puta AUTO ANSWER .
● Na uređaju se uključuje AUTO ANSWER indikator,
(pored ikone
a na zaslonu bežičnog telefona
baterije).
Napomena:
● Provjerite je li funkcija #77 prethodno postavljena na
●
“tam/fax” (44. stranica).
Ne spajajte telefonsku tajnicu na istu telefonsku
liniju. Ako je spojeno, podesite funkciju automatskog
odgovaranja na OFF (isključeno) tako da više
pritisnete AUTO ANSWER .
“TEL” (43. stranica).
4.5.4 Korištenje uređaja ka telefon i/ili faks
(TEL/FAX môd)
Situacija
Želite sâmi odgovarati na dolazne telefonske pozive i
automatski primati faks poruke bez zvona.
Postavljanje
Postavite uređaj u TEL/FAX môd (30. stranica) tako da
pritisnete više puta AUTO ANSWER .
4. Faks
● Na uređaju se isključuje AUTO ANSWER indikator,
a na zaslonu bežičnog telefona nestaje ikona
(pored ikone baterije).
Napomena:
● Provjerite je li funkcija #73 prethodno postavljena na
“TEL/FAX” (43. stranica).
Kako se primaju telefonski pozivi i faks poruke
Ako je dolazni poziv telefonski, faks uređaj će zvoniti.
Ako uređaj prepozna signal telefaksa, faks uređaj će
automatski primiti faks poruku bez zvona.
4.6 Ručno primanje faks poruka Auto answer OFF funkcija
Pritisnite FAX START .
Kako se primaju telefonski pozivi i faks poruke
putem bežične slušalice
ili
da
1. Podignite bežičnu slušalicu i pritisnite
biste
odgovorili na poziv.
2. U slučaju kad:
- se traži prijem dokumenta,
- se čuje ton faksa (dugački bip signal), ili
- nema zvuka,
Pritisnite
.
3. Odaberite “Fax Start” i pritisnite
.
● Isto tako možete i pritisnuti FAX START na
uređaju.
Napomena:
● Prema tvorničkim postavkama, uređaj smanjuje
veličinu primljenog dokumenta na 92% kad ga ispisuje
(za detalje pogledajte funkciju #36 na 42. stranici).
4.6.1 Uključenje TEL môda
1
Provjerite je li funkcija #73 prethodno postavljena na
“TEL”. (str. 43)
2
Pritisnite više puta AUTO ANSWER za prikaz “TEL
MODE” opcije.
● Na uređaju se isključuje AUTO ANSWER
indikator, a na zaslonu bežičnog telefona nestaje
ikona
(pored ikone baterije).
Kako se primaju faks poruke putem dodatnog
telefona
Ako na istoj liniji imate spojen drugi telefon (dodatni),
možete ga iskoristiti za primanje faks poruka.
1. Kad drugi telefon zvoni, podignite njegovu slušalicu.
2. U slučaju kad:
– se traži prijem dokumenta,
– se čuje ton faksa (dugački bip signal), ili
– nema zvuka, čvrsto pritisnite
9
(zadani kôd za uključenje faksa).
3. Vratite slušalicu na mjesto.
Napomena:
● Da biste mogli primati faks poruke putem dodatnog
telefona morate prethodno podesiti daljinsko
upravljanje faksom na ON (funkcija #41 na 42.
stranici). Tvornička je postavka ON (uključeno).
Uključenje TEL môda pomoću bežične slušalice
1.
2. “Answer System” (način odgovaranja)
3. “Answer Off”
Za završetak primanja dokumenta
Napomena:
Pritisnite STOP .
● Provjerite je li funkcija #73 prethodno postavljena na
“TEL” (str. 43).
Kako se primaju telefonski pozivi i faks poruke
putem uređaja
KX-FC278:
4.6.2 Uključenje TEL/FAX môda
1
Provjerite je li funkcija #73 prethodno postavljena na
“TEL/FAX” (43. stranica).
2
Pritisnite više puta AUTO ANSWER za prikaz
“TEL/FAX MODE” opcije.
● Na uređaju se isključuje AUTO ANSWER
indikator, a na zaslonu bežičnog telefona nestaje
ikona
(pored ikone baterije).
3
Glasnoća zvona treba biti postavljena na ON (19.
stranica).
1. Podignite slušalicu ili pritisnite SP-PHONE da biste
odgovorili na poziv.
2. U slučaju kad:
–
se traži prijem dokumenta,
–
se čuje ton faksa (dugački bip signal), ili
–
nema zvuka,
Pritisnite FAX START .
3. Kad ste završili, vratite slušalicu na mjesto.
KX-FC268:
1. Pritisnite SP-PHONE za odgovor na poziv.
2. U slučaju kad:
–
se traži prijem dokumenta,
–
–
se čuje ton faksa (dugački bip signal), ili
nema zvuka,
Uključenje TEL/FAX môda pomoću bežične
slušalice
1.
2. “Answer System” (način odgovaranja)
3. “Answer Off”
4. Faks
Napomena:
Napomena:
● Provjerite je li funkcija #73 prethodno postavljena na
● Zadani kôd za automatsko odspajanje može se
“tel/fax” (43. stranica).
Kako se primaju telefonski pozivi i faks poruke
1. Prikazuje se “INCOMING CALL” (dolazni poziv) ali
neće se čuti zvono.
2. Uređaj čeka približno 2 zvona prije odgovaranja na
poziv.
● Broj zvona se određuje putem “TEL/ FAX delayed
ring count” opcije (funkcija #78 na 44. stranici).
promijeniti putem funkcije #49 na 43. stranici.
4.7 Automatsko primanje faks
poruka - Auto answer ON
funkcija
Napomena:
● Prema tvorničkim postavkama, uređaj smanjuje
veličinu primljenog dokumenta na 92% kad ga ispisuje
(za detalje pogledajte funkciju #36 na 42. stranici).
● Tijekom ovog vremena, zvoniti će dodatni telefon.
3. Uređaj odgovara na poziv i traži ton telefaksa.
Uređaj automatski prima faks poruku bez zvona.
4.7.1 Uključenje TAM/FAX môda
(telefonska tajnica /faks uređaj)
Ako uređaj nije otkrio ton faksa
1
Provjerite je li funkcija #77 prethodno postavljena na
“TAM/FAX”.
2
Pritisnite više puta AUTO ANSWER za prikaz
“TAM/FAX MODe” opcije.
Ako je uređaj otkrio ton faksa
1
Uređaj zvoni. Možete se javiti na poziv.
● Za odgovaranje na poziv, podignite slušalicu
(samo KX-FC278) ili bežičnu slušalicu i pritisnite
za razgovor sa pozivateljem.
● Za odgovaranje putem drugog telefona spojenog
na istu liniju, podignite slušalicu i pritisnite
0 (zadani kôd za automatsko odspajanje,
funkcija #49 na 43. stranici) da biste razgovarali sa
pozivateljem.
● Na uređaju se uključuje AUTO ANSWER indikator,
a na zaslonu bežičnog telefona ikona
ikone baterije).
(pored
Napomena:
● Maksimalno vrijeme snimanja dolaznih poruka se
može promijeniti (37. stranica, funkcija #10 na str. 39).
Uključenje TAM/FAX môda pomoću bežične
slušalice
1.
2. “Answer System” (način odgovaranja)
3. “Answer On”
Napomena:
● Ako je telefonska tajnica uključena, pored ikone
baterije se prikazuje
.
● Provjerite je li funkcija #77 prethodno postavljena na
“TAM/FAX” (44. stranica).
Kako se primaju telefonski pozivi i faks poruke
Kod dolaznog poziva uređaj radi kao telefonska tajnica
i/ili faks uređaj.
Napomena:
● Ako na poziv odgovorite putem dodatnog telefona
(ako je spojen na istu liniju) i telefonska tajnica
odgovara na pozive, možete pritisnuti
0
(zadani kôd za automatsko odspajanje) kako biste
mogli razgovarati s pozivateljem.
● Zadani kôd za automatsko odspajanje može se
● Pozivatelj će čuti drugačiji ton zvona od
2
●
uobičajenog koji daje telefonski operater.
Ako ne odgovorite na poziv, uređaj će uključiti
funkciju faksa.
Neki faks uređaji ne stvaraju faks signal kad šalju
dokumente, stoga će uređaj pokušati primiti faks
poruku čak i kad ne otkrije dolazni faks signal.
promijeniti putem funkcije #49 na 43. stranici.
● Čak i ako odgovorite na poziv putem dodatnog
telefona, telefonska tajnica može nastaviti s javljanjem
na pozive, ovisno o vrsti dodatnog telefona. Pritisnite
STOP na faks uređaju da biste razgovarali s
pozivateljem.
4. Faks
Primanje glasovnih poruka i faks poruka odjednom
Pozivatelj može ostaviti glasovnu poruku i poslati faks
poruku za vrijeme istog poziva. Prethodno obavijestite
pozivatelja o sljedećem postupku.
1. Pozivatelj zove vaš uređaj.
● Telefonska tajnica odgovara na poziv.
2. Pozivatelj može ostaviti poruku nakon vaše
pozdravne poruke.
3. Pozivatelj tada pritisne
9 .
● Uređaj će uključiti funkciju faksa.
4. Pozivatelj tada pritisne tipku za slanje faks poruke na
svom uređaju.
Promjena broja zvona u TAM/FAX môdu
Možete odabrati “2” (tvornička postavka), “3”, “4”, “5”, “6”,
“7”, ili “AUTO”. Ovu postavku možete promijeniti putem
funkcije #06 na 39. stranici ili putem bežične slušalice
(37. stranica).
–
“AUTO”: Uređaj odgovara nakon 2. ili 3. zvona kada je
snimljena nova poruka ili nakon 5. ili 6. zvona kada
nema novih poruka. Ako zovete vaš uređaj s udaljene
lokacije da preslušate nove poruke (37. stranica),
znati ćete da nema novih poruka kada uređaj zazvoni
4 puta. Tada možete prekinuti vezu bez plaćanja
poziva.
4.7.2 Uključenje FAX ONLY môda
1
Provjerite je li funkcija #77 prethodno postavljena na
“FAX ONLY”.
2
Pritisnite više puta AUTO ANSWER za prikaz “FAX
ONLY MODE” opcije.
● Na uređaju se uključuje AUTO ANSWER
indikator, a na zaslonu bežičnog telefona
(pored ikone baterije).
Uključenje FAX ONLY môda pomoću bežične
slušalice
1.
2. “Answer System” (način odgovaranja)
4.8 Primanje na zahtjev (primanje
poruke s drugog faks uređaja)
Ova funkcija vam omogućuje primanje faks poruka
s drugog kompatibilnog faks uređaja. Na taj način vi
snosite trošak poziva.
Provjerite da u vašem uređaju nema uloženih
dokumenata i da je faks uređaj pošiljatelja spreman za
vaš poziv.
1
Pritisnite više puta MENU za prikaz “POLLING”
opcije.
SET
2
Birajte broj telefaksa.
FAX START
4.9 Junk fax prohibitor funkcija
(sprečavanje primanja neželjenih
faks poruka)
Ako ste preplaćeni na Caller ID uslugu (24. stranica),
ova značajka omogućuje sprečavanje primanja faks
poruka od neregistriranih pošiljatelja
Dodatno tome, uređaj neće primati faks poruke
koje proizlaze iz brojeva sukladnih onima koje ste
programirali u popis zabranjenih pošiljatelja.
Važno:
● Ova funkcija nije dostupna za ručno primanje faks
poruka.
4.9.1 Uključenje Junk fax prohibitor
funkcije
1
Pritisnite više puta MENU za prikaz “JUNK FAX
PROH.” opcije.
2
Više puta pritisnite
ili
(uključeno).
SET
3
Pritisnite MENU za izlaz.
i odaberite “ON”
4.9.2 Pohranjivanje neželjenih pozivatelja
Napomena:
Iz Caller ID popisa (24. stranica) možete registrirati do
10 neželjenih brojeva pozivatelja ako ne želite od njih
primati faks poruke.
● Provjerite je li funkcija #77 prethodno postavljena na
1
Pritisnite više puta MENU za prikaz “JUNK FAX
PROH.” opcije.
2
Pritisnite više puta MENU za prikaz “JUNK LIST
SET” opcije.
SET
3
Više puta pritisnite
ili
za prikaz pošiljatelja
od kojeg ne želite primati faks poruke.
SET
4
Pritisnite STOP za izlaz.
3. “Answer On”
“FAX ONLY” (44. stranica).
Kako se primaju faks poruke
Kod dolaznog poziva uređaj automatski odgovara na
sve pozive faks uređaj.
Napomena:
● Broj zvona prije odgovaranja na poziv u FAX ONLY
môdu može se promijeniti (funkcija #06 na 39.
stranici).
Prikaz popisa neželjenih pošiljatelja
1. Pritisnite više puta MENU za prikaz “JUNK FAX
PROH.” opcije.
2. Pritisnite više puta MENU za prikaz “JUNK LIST
DISP” opcije.
SET
4. Faks
3. Više puta pritisnite
ili
stavke.
4. Pritisnite MENU za izlaz.
za prikaz željene
Ispis popisa neželjenih pošiljatelja
1. Pritisnite više puta MENU za prikaz “JUNK FAX
PROH.” opcije.
2. Pritisnite više puta MENU za prikaz “JUNK LIST
PRINT” opcije.
SET
3. Pritisnite MENU za izlaz.
Ispis popisa neželjenih pošiljatelja
1. Pritisnite više puta MENU za prikaz “JUNK FAX
PROH.” opcije.
2. Pritisnite više puta MENU za prikaz “JUNK LIST
SET
DISP” opcije.
3. Više puta pritisnite
ili
za prikaz željene
stavke.
ERASE
● Za odustajanje od brisanja pritisnite STOP i
potom MENU .
4.
SET
MENU
5. Kopiranje
Primjer: 150% uvećana kopija
5.1 Izrada kopije
&RS\
1
Izvorni dokument
Podesite širinu vodilica za dokumente kako bi
odgovarale veličini dokumenta.
Umetnite dokument (do 10 stranica) OKRENUT
PREMA DOLJE dok ne začujete bip signal i uređaj ne
prihvati dokument.
3
Ako je potrebno, više puta pritisnite
ili
da
biste podesili razlučivost.
● Ako ste odabrali “STANDARD”, kopiranje će se
odvijati u “FINE” načinu.
Pritisnite COPY
● Ako je potrebno, unesite broj kopija (do 20)
5
Pritisnite START ili će uređaj početi kopirati u roku
od 15 sekundi.
● Uređaj će započeti kopiranje.
1. Umetnite dokument.
2.
Postavka
mogu se također i kopirati (27. stranica).
Podešavanje razlučivosti
“SUPER FINE”: za slova izrazito male veličine.
–
“PHOTO”: za fotografije, nacrte i sl.
Veličina papira
za kopiranje
“100%”
(tvornička
postavka)
$
$/HWWHU
³´
$
$
³´
$
$
³´
$
/HJDO
● Ako slika na dnu dokumenta nije iskopirana kad
kopirate dokument iste duljine kao i papir za kopiranje,
podesite na 92% ili 86%.
Sparivanje stranica
Kopiranje iz memorije (Quick scan funkcija)
Kod više kopija uređaj može po redu spariti stranice
tako da slijede izvorni dokument.
Ova funkcija je korisna kad želite kopirati dokument
i dalje ga koristiti u druge svrhe. Za korištenje ove
funkcije prvo aktivirajte funkciju #34 (41. stranica).
Tvornička je postavka OFF (isključeno).
1. Umetnite dokument.
2.
● Ako dokument premaši kapacitet memorije, kopiranje
će se otkazati, a funkcija automatski isključiti.
COPY
3. Unesite broj kopija (do 20).
4. Dvaput pritisnite
za prikaz “COLLATE OFF” opcije.
ili
za prikaz opcije
START
5. Više puta pritisnite
“COLLATE ON”.
Za završetak kopiranja
Primjer: Kopiranje dokumenta od 4 stranice u 2
kopije
Pritisnite STOP .
5.1.1 Dodatne funkcije za kopiranje
Uvećanje dokumenta
1. Umetnite dokument.
2.
Veličina izvornog
dokumenta
Napomena:
Odaberite željenu razlučivost ovisno o veličini slova.
–
COPY
3. Više puta pritisnite
za odabir “92”, “86%” ili “72%”
i potom pritisnite START .
● Svi dokumenti koji se mogu slati kao faks poruke,
“FINE”: za slova male veličine.
C D
Smanjenje dokumenta
Napomena:
–
A B
C D
2
4
Uvećana kopija
A B
1
2
3
4
1
1
2
COPY
3. Više puta pritisnite
●
2
za odabir “150%” ili “200%”.
START
Uređaj uvećava dokument od središta gornjeg
dijela. Za uvećanje donjeg dijela dokumenta,
okrenite dokument i kopirajte donji dio.
1
2
3
4
Stranice sparene
3
3
4
4
Stranice nisu sparene
Napomena:
● Uređaj će pohraniti dokument u memoriju dok se kopije
ne spare. Ako se memorija napuni tijekom pohranjivanja,
uređaj će ispisati samo pohranjene stranice.
6. Telefonska tajnica
$QVZHULQJ0DFKLQH
6.1 Snimanje vaše pozdravne
poruke
6.2 Preslušavanje snimljenih
poruka
Uređaj ima 2 tvornički snimljene pozdravne poruke za
TAM/FAX môd. Ako snimite vlastitu pozdravnu poruku,
ona će se reproducirati umjesto tvornički snimljene
poruke kod dolaznog poziva.
Maksimalno vrijeme snimanja pozdravne poruke je 16
sekundi (tvornička postavka) ili 60 sekundi.
Preporučamo snimanje pozdravne poruke koja traje manje
od 12 sekundi kako bi uređaj lakše primao faks poruke.
Provjerite je li funkcija #77 prethodno postavljena na
“TAM/FAX”. (str. 44)
Kad je uređaj snimio nove glasovne poruke:
– AUTO ANSWER indikator treperi ako je funkcija
automatskog odgovaranja uključena.
– Na zaslonu uređaja treperi ukupan broj snimljenih
poruka.
Važno:
● Kada pozivatelji ostavljaju poruke, uređaj bilježi
datum i vrijeme za svaku poruku. Provjerite jesu li
datum i vrijeme ispravno postavljeni (19. stranica).
1
GREETING REC
● Čuje se dugački ton.
2
Jasno izgovorite poruku udaljeni oko 20 cm od
mikrofona MIC .
3
Kad završite pritisnite STOP .
Napomena:
● Maksimalno vrijeme snimanja TAM/FAX pozdravne
●
poruke se može promijeniti na 60 sekundi (funkcija
#54 na 43. stanici).
– Ako promijenite postavku na 60 sekundi,
preporučamo da u svojoj TAM/FAX pozdravnoj
poruci obavijestite pozivatelje da pritisnu 9 prije
početka slanja faks poruke.
– Ako promijenite postavku s 60 sekundi na 16,
prethodno snimljena poruka biti će izbrisana.
Kod dolaznog poziva reproducirati će se tvornički
snimljene poruke.
Ako promijenite maksimalno vrijeme snimanja za
dolazne poruke na “GREETING ONLY” (funkcija #10
na 39. stranici), uređaj će odgovoriti na dolazni poziv
s vašom snimljenom porukom i potom prekinuti liniju.
Ponovno snimite poruku i obavijestite pozivatelje da
uređaj ne snima dolazne poruke.
Za preslušavanje vaše pozdravne poruke
Pritisnite GREETING CHECK .
● Uređaj će reproducirati snimljenu pozdravnu poruku.
6.1.1 Brisanje snimljene pozdravne
poruke
1
2
GREETING CHECK
● Za odustajanje od brisanja pritisnite STOP .
ERASE
Napomena:
6.2.1 Reprodukcija poruka
Pritisnite PLAYBACK .
● Reproduciraju se samo nove poruke.
● Nakon reprodukcije svih novih poruka, AUTO
ANSWER indikator prestaje treperiti, ali će ostati
uključen dok god je funkcija automatskog odgovaranja
uključena. Ako u tom trenutku pritisnete PLAYBACK ,
započet će reprodukcija snimljenih poruka.
6.2.2 Korisne funkcije za reprodukciju
poruka
Ponavljanje poruke
Pritisnite
dok preslušavate poruku.
● Ako unutar 5 sekundi od početka poruke pritisnete
reproducirati će se prethodna poruka.
● Za reprodukciju određene poruke, pritisnite
ili
potražite poruku koju želite čuti.
,
i
Preskakanje poruke
za reprodukciju sljedeće poruke.
Pritisnite
Glasovno bilježenje datuma/vremena
Tijekom reprodukcije uređaj će priopćiti dan u tjednu i
vrijeme za svaku snimljenu poruku.
Ako ste pretplaćeni na Caller ID uslugu
Tijekom reprodukcije putem uređaja možete uzvratiti
poziv za prikazano ime ili telefonski broj.
1. Pritisnite MENU tijekom reprodukcije.
● Uređaj zaustavlja reprodukciju.
● Ako nije potrebno uređivati telefonski broj, prijeđite
na korak 3.
2. Ako je potrebno, uredite broj (25. stranica).
3. KX-FC278:
Podignite slušalicu ili pritisnite SP-PHONE .
KX-FC268:
SP-PHONE
6.2.3 Brisanje snimljenih poruka
Brisanje određene poruke
Pritisnite ERASE tijekom preslušavanja poruke koju
želite izbrisati.
● Ako izbrišete svoju TAM/FAX pozdravnu poruku,
kod dolaznog poziva će se reproducirati tvornički
snimljena poruka.
Brisanje svih poruka
1. ERASE
6. Telefonska tajnica
2. Unutar 5 sekundi pritisnite ERASE .
6.3 Snimanje poruke za druge
osobe ili za vlastite potrebe
Možete snimiti glasovnu memo poruku i ostaviti je za
vlastite potrebe ili za drugu osobu. Snimljene poruke se
tretiraju kao nove poruke.
1
Uporaba tvornički snimljene pozdravne poruke
Uređaj ima 2 tvornički snimljene pozdravne poruke:
– Ako obrišete ili ne snimite vašu vlastitu pozdravnu
poruku, uređaj pozivateljima reproducira tvornički
snimljenu poruku i moli ih da ostave poruku.
– Ako je vrijeme snimanja poruke (37. stranica)
postavljeno na “Greeting Only” (samo pozdrav),
poruke pozivatelja se neće snimiti, a uređaj
reproducira drugačiju tvornički snimljenu pozdravnu
poruku u kojoj moli korisnike da nazovu ponovo.
MEMO
● Čuje se dugački ton.
2
6.4.2 Preslušavanje snimljenih poruka
Jasno izgovorite poruku udaljeni oko 20 cm od
mikrofona MIC .
Kada su snimljene nove poruke, na slušalici se
prikazuje
s ukupnim brojem novih poruka.
3
Za kraj snimanja pritisnite STOP .
1
2
3
Napomena:
● Maksimalno snimanje memo poruke je 3 minute,
nakon toga uređaj će se isključiti.
6.4 Korištenje telefonske tajnice
putem bežične slušalice
Korisni savjeti:
● Za uključenje TAM/FAX môda pomoću bežične
slušalice pogledajte 31. stranicu.
Važno:
● Kada pozivatelji ostavljaju poruke, uređaj bilježi
datum i vrijeme za svaku poruku. Provjerite jesu li
datum i vrijeme ispravno postavljeni (19. stranica).
6.4.1 Snimanje vaše pozdravne poruke
1
2
3
4
5
6
4
“Answer System” (način odgovaranja)
“Play New Msg.” ili “Play All Msg.”
(reprodukcija novih ili svih poruka)
Kada završite pritisnite
.
Napomena:
● Za prebacivanje na prijemnik, pritisnite
.
● Ako je na zaslonu prikazano “Memory Full”
(memorija puna),
prikazuje.
i ukupni broj novih poruka se ne
Ponavljanje poruke
Pritisnite 1 dok preslušavate poruku.
● Ako unutar prvih 5 sekundi poruke pritisnete 1 ,
reproducira se prethodna poruka.
Preskakanje poruke
Pritisnite 2 za reprodukciju sljedeće poruke.
“Answer System” (način odgovaranja)
“Greeting” (pozdravna poruka)
“Start REC” (počni snimanje)
“Yes” (da)
● Držite slušalicu na udaljenosti oko 20 cm i
razgovijetno govorite u mikrofon.
Pritisnite
za prekid snimanja.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite
Ako ste pretplaćeni na Caller ID uslugu
Ako je za poziv primljena informacija o pozivatelju,
možete mu uzvratiti poziv dok slušate poruku.
1. Pritisnite
tijekom reprodukcije.
2. “Call Back” (uzvratni poziv)
Provjera pozdravne poruke
Napomena:
1.
2.
3.
4.
Uređivanje broja prije uzvraćanja poziva:
1. Pritisnite
tijekom reprodukcije.
2. “Edit & Call” (uredi i zovi)
3. Uredite broj.
“Answer System” (način odgovaranja)
“Greeting” (pozdravna poruka)
“Play Greeting” (reprodukcija pozdravne poruke)
6.4.3 Brisanje snimljenih poruka
Brisanje pozdravne poruke
1.
2. “Answer System” (način odgovaranja)
3. “Greeting” (pozdravna poruka)
4. “Default” (zadano)
dvaput
5.
Brisanje određene poruke
Pritisnite
4 tijekom preslušavanja poruke koju
želite izbrisati.
Brisanje svih poruka
1.
6. Telefonska tajnica
2. “Answer System” (način odgovaranja)
6.
:
3. “Erase All Msg.” (obriši sve poruke)
Napomena:
4. “Yes” (da)
● Ovu funkciju možete programirati i putem uređaja
(funkcija #11 na 39. stranici).
6.4.4 Izravni pristup radnjama
Telefonskom tajnicom možete rukovati pritiskom na
brojčane tipke (prečice) umjesto navigacijom kroz
.
izbornike. Za korištenje sljedećih radnji pritisnite
“Answer System” (način odgovaranja)
Promjena broja zvona u TAM/FAX môdu
ili Podešavanje glasnoće prijemnika
slušalice ili zvučnika (tijekom reprodukcije)
Ponovi poruku (tijekom reprodukcije)*1
Preskoči poruku (tijekom reprodukcije)
Ulaz u izbornik "Settings" (postavke)
Pod “Number of Rings” (broj zvona) možete podesiti
koliko će puta uređaj zvoniti prije nego odgovori
na poziv. Možete odabrati 2 do 7 zvona ili “Auto”.
(Tvornička je postavka „2 Rings” (2 zvona). “Auto”:
Uređaj ogovara nakon 2. ili 3. zvona kada je snimljena
nova poruka ili nakon 5. ili 6. zvona kada nema novih
poruka. Ako zovete vaš uređaj s udaljene lokacije da
preslušate nove poruke (str. 37), znati ćete da nema
novih poruka kada uređaj zazvoni 4 puta. Tada možete
prekinuti vezu bez plaćanja poziva.
1.
2. “Answer System” (način odgovaranja)
Reproduciraj novu poruku
3. “Settings” (postavke)
Reproduciraj sve poruke
4. “Number of Rings” (broj zvona)
Reproduciraj pozdravnu poruku
5. Odaberite željenu postavku.
Snimi pozdravnu poruku
Napomena:
Uključivanje funkcije automatskog odgovaranja
ili
Prekidanje snimanja ili reprodukcije.
Isključivanje funkcije automatskog odgovaranja
Brisanje poruke koja se trenutno reproducira
Brisanje svih poruka
Obriši pozdravnu poruku *3
Tipka
Radnja
*1 Ako pritisnete ovu tipku unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna poruka.
*2 Brisati možete i na ovaj način:
“Yes” (da)
*3 Uređaj postavlja tvornički snimljenu pozdravnu
poruku.
● Ovu funkciju možete programirati i putem uređaja
(funkcija #06 na 39. stranici).
Promjena maksimalnog vremena snimanja za
dolazne poruke
Možete promijeniti maksimalno vrijeme snimanja
poruke dodijeljeno svakom pozivatelju. Također
možete odabrati “Greeting Only” (samo pozdrav)
čime podešavate uređaj da pozdravi pozivatelja ali ne
snima poruke. Tvornička je postavka „3 Minutes” (3
minute).
1.
2. “Answer System” (način odgovaranja)
3. “Settings” (postavke)
4. “Recording Time” (vrijeme snimanja)
6.4.5 Programiranje telefonske tajnice
5. Odaberite željenu postavku.
Napomena:
Podešavanje kôda za daljinsko upravljanje
3-znamenkasti kôd daljinskog pristupa mora biti
unesen kada daljinski upravljate telefonskom tajnicom.
Taj kôd sprečava neovlaštene osobe da daljinski
preslušavaju vaše poruke.
Važno:
● Kako bi daljinski upravljali telefonskom tajnicom
prvo morate postaviti kôd daljinskog pristupa.
1.
2. “Answer System” (način odgovaranja)
3. “Settings” (postavke)
4. “Remote Code” (kôd daljinskog upravljanja)
5. Za uključivanje daljinskog upravljanja unesite
3-znamenkasti kôd daljinskog pristupa.
● Za isključivanje daljinskog upravljanja, pritisnite
.
● Kada odaberete “Greeting Only” (samo pozdrav):
–
●
Ako ne snimite vašu vlastitu poruku, uređaj će
reproducirati tvornički snimljenu pozdravnu poruku
u kojoj moli pozivatelje da ponovo nazovu kasnije.
– Ako koristite vašu vlastitu poruku, snimite
pozdravnu poruku u kojoj ćete zamoliti pozivatelje
da ponovo nazovu kasnije (36. stranica).
Ovu funkciju možete programirati i putem uređaja
(funkcija #10 na 39. stranici).
6.5 Rukovanje s udaljenog
mjesta
Koristeći telefon s tonskim biranjem možete nazvati
svoj telefonski broj s drugog mjesta i pristupiti
uređaju da preslušate poruke ili promijenite postavke
automatskog odgovaranja.
6. Telefonska tajnica
Važno:
● Prethodno programirajte kôd daljinskog pristupa
(funkcija #11 na 39. stranici).
Tipka
Daljinske naredbe
Završetak daljinskog upravljanja
● Prije izlaska prebacite uređaj u TAM/FAX môd (31.
stranica).
● Za daljinsko upravljanje koristite telefon s tonskim
biranjem.
6.5.1 Sažetak daljinskog upravljanja
1
2
Pozovite svoj broj.
3
Ako ima novih snimljenih poruka
1. Čuje se dugački ton.
2. Kratki bip signal će se oglasiti do 8 puta.
● Time uređaj objavljuje broj novih poruka.
3. Reproducirati će se nove poruke.
Unesite kôd za daljinsko upravljanje nakon TAM/FAX
pozdravne poruke.
*1 Ako pritisnete ovu tipku unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna poruka.
*2 Za nastavak pritisnite tipku/naredbu unutar 10
sekundi.
*3 Uređaj postavlja tvornički snimljenu pozdravnu
poruku.
Snimanje memo poruke
Nakon reprodukcije poruka, možete ostaviti dodatnu
poruku.
1. Pričekajte 3 bip signala koji označavaju završetak
daljinskog upravljanja.
2. Pričekajte oko 10 sekundi.
3. Čuti ćete glasovnu informaciju i/ili 1 bip signal.
4. Ostavite poruku.
Ako nema novih snimljenih poruka
1. Čuje se dugački bip signal (bez kratkog bip
signala).
2. Pritisnite 5 .
3. Reproducirati će se sve snimljene poruke.
4
Za kraj daljinskog upravljanja pritisnite 9 i prekinite
liniju.
6.5.2 Naredbe za daljinsko upravljanje
1
2
Pozovite svoj broj.
3
Utipkajte naredbu u roku od 10 sekundi.
Unesite kôd za daljinsko upravljanje nakon TAM/FAX
pozdravne poruke.
Napomena:
● Odlučno pritisnite svaku tipku.
Tipka
Daljinske naredbe
Ponovi poruku (tijekom
reprodukcije)*1
Preskoči poruku (tijekom reprodukcije)
Reproduciraj novu poruku
Reproduciraj sve poruke
Reproduciraj pozdravnu poruku
Snimi pozdravnu poruku
Zaustavljanje trenutne radnje*2
Isključivanje postavke automatskog odgovaranja
Brisanje poruke koja se trenutno reproducira
Brisanje svih poruka
Obriši pozdravnu poruku (tijekom
reprodukcije pozdravne poruke)*3
Uključivanje postavke automatskog odgovaranja
1. Pozovite svoj broj i pričekajte da odzvoni 10 puta.
● Čuje se bip signal.
2. Unesite kôd daljinskog upravljanja (37. stranica,
funkcija #11 na 39. stranici) unutar 10 sekundi.
● Način rada biti će TAM/FAX ili FAX ONLY, ovisno o
postavki funkcije #77 (44. stranica).
3. Prekinite liniju.
Napomena:
● Ako je uređaj prebačen u TEL/FAX môd, nećete moći
uključiti postavke automatskog odgovaranja.
7. Programiranje
7.1 Programiranje bazne stanice
3URJUDPPDEOH)HDWXUHV
1.
MENU
2. Pritisnite
i dvoznamenkasti kôd (od 39. stranice
do 44. stranice).
3. Utipkajte željenu naredbu za prikaz željene postavke.
● Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji.
4.
MMENUN
SET
5. Za izlaz iz programiranja pritisnite MENU .
MSETN
7.1.1 Osnovne funkcije
Funkcija
Odabir
Podešavanje datuma i vremena*1
Unesite datum i vrijeme putem brojčanih tipki. Za detalje pogledajte
19. stranicu.
Unesite logotip/ime putem brojčanih tipki. Za detalje pogledajte 20. stranicu.
Upis vašeg logotipa
Unesite vaš broj faksa putem brojčanih tipki. Za detalje pogledajte
Upis vašeg broja faksa
20. stranicu.
Ispis izvješća za poslane faks poruke 0 "OFF": Nema ispisa izvješća za poslane faks poruke.
1 "ON": Izvješće o poslanoj faks poruci se ispisuje nakon svakog slanja.
2 "ERROR" (zadano): Izvješće o poslanoj faks poruci se ispisuje samo ako
slanje ne uspije.
Promjena broja zvona u
FAX ONLY môdu
Promjena broja zvona u
TAM/FAX môdu *1
8 "8",
1 "1", 2 "2" (zadano), 3 "3", 4 "4", 5 "5", 6 "6", 7 "7",
9 "9"
Napomena:
● Prethodno postavite funkciju #77 na "FAX ONLY" (44. stranica).
0 "AUTO", 2 "2" (zadano), 3 “3”, 4 “4”, 5 “5”, 6 “6”, 7 “7”
Za detalje pogledajte 32. stranicu.
Napomena:
● Prethodno postavite funkciju #77 na "TAM/FAX" (44. stranica).
● Ovu funkciju možete programirati i putem bežične slušalice (37. stranica).
Promjena maksimalnog
vremena snimanja za dolazne
poruke *1
1 "1 MINUTE"
2 "GREETING ONLY": Uređaj reproducira pozdravnu poruku ali ne snima
dolazne poruke.
3 "3 MINUTES" (zadano)
Napomena:
● Ovu funkciju možete programirati i putem bežične slušalice (37. stranica).
Postavljanje daljinskog
upravljanja ID*1
1. MENU
1 1
2. Za uključivanje daljinskog upravljanja unesite 3-znamenkasti kôd daljinskog
pristupa.
● Za isključivanje daljinskog upravljanja, pritisnite
.
3. SET
MENU
Napomena:
● Ovu funkciju možete programirati i putem bežične slušalice (37. stranica).
7. Programiranje
Funkcija
Odabir
Podešavanje načina biranja
(vrijedi za uređaj i bežičnu
slušalicu)
Ako ne možete pozivati, promijenite ovu postavku sukladno usluzi vaše
telefonske linije.
1 "PULSE": Za uslugu pulsnog biranja.
2 "TONE" (tvornička postavka): Za uslugu tonskog biranja.
Podešavanje tona zvona za
vanjske pozive*2
1
2
3
4
5
6
"RINGTONE
"RINGTONE
"RINGTONE
"RINGTONE
"RINGTONE
"RINGTONE
1" (ton zvona) (zadano)
2"
3"
4"
5"
6"
*1 Kad mijenjate postavku na uređaju, promjena će biti primijenjena na bežičnu slušalicu i obrnuto.
*2 Ova postavka može se zasebno mijenjati za uređaj i za bežičnu slušalicu.
– Za podešavanje tona zvona na bežičnoj slušalici za vanjske pozive pogledajte 45. stranicu.
7.1.2 Napredne funkcije
Funkcija
Odabir
Podešavanje automatskog
ispisa kronike poruke
0 "OFF": Uređaj neće ispisivati kroniku poruka nego će memorirati prijenos
zadnjih 30 faks poruka.
1 "ON" (zadano): Uređaj automatski ispisuje kroniku poruka nakon svakih
novih 30 faks poruka za slanje i primanje (27. stranica).
Slanje dokumenata u
inozemstvo
Ako ne možete poslati faks poruku u inozemstvo čak i kad ste upisali pravilan
broj i linija je spojena, uključite ovu funkciju prije slanja.
Ova funkcija će unaprijediti pouzdanost tako da smanji brzinu prijenosa.
0 "OFF": Isključenje funkcije.
1 "NEXT FAX" (sljedeća faks poruka): Postavka je učinkovita samo pri
sljedećem pokušaju slanja faks poruke. Nakon slanja, uređaj se prebacuje na
prethodnu postavku.
2 "ERROR" (zadano): Kad je došlo do greške u prijenosu i želite ponovno
poslati dokument.
Napomena:
● Troškovi poziva mogu biti viši od uobičajenog.
7. Programiranje
Funkcija
Odabir
Slanje faks poruke u određeno Ova funkcija omogućuje slanje faks poruka u vrijeme kad telefonski operater
vrijeme
nudi niže tarife. Ova funkcija se može podesiti 24 sata unaprijed za željeno
vrijeme slanja.
0 "OFF" (zadano)
1 "ON"
Slanje dokumenta:
1. Umetnite dokument.
2. Ako je potrebno, više puta pritisnite
ili
da biste podesili razlučivost
(27. stranica).
3. MENU
2 5
SET
4. Pritisnite 1 i odaberite "ON".
5. Unesite broj faksa primatelja.
SET
6. Unesite početno vrijeme za slanje.
● Ako ste odabrali 12-satno vrijeme (19. stranica), pritisnite više puta
za odabir AM ili PM.
● Ako ste odabrali 24-satno vrijeme (19. stranica), vrijeme se podešava u
24-satnom sustavu.
7. SET
MENU
Podešavanje automatskog
ispisa Caller ID popisa
Napomena:
● Za odustajanje od ove postavke nakon programiranja pritisnite STOP i
potom SET .
0 "OFF" (zadano): Uređaj neće ispisati Caller ID popis, ali će sačuvati
podatke o zadnjih 50 pozivatelja.
1 "ON": Uređaj će automatski ispisati Caller ID popis nakon svakih 50 novih
poziva (24. stranica).
Podešavanje vremena
Putem ove funkcije, postavke datuma i sata uređaja će se automatski podesiti
kad uređaj primi podatke o pozivatelju.
1 "AUTO": Postavke datuma i sata automatski se podešavaju.
2 "MANUAL" (zadano): Isključenje funkcije.
Podešavanje Quick scan
funkcije
Ova funkcija je korisna kad želite izvaditi dokument i koristiti u druge svrhe jer
će ga uređaj izbaciti prije slanja ili kopiranja.
0 "OFF" (zadano): Isključenje funkcije.
1 "ON": Uređaj prvo skenira dokument i pohranjuje u memoriju te ga potom
šalje ili kopira.
Napomena:
● Ako dokument premaši kapacitet memorije, slanje čitavog dokumenta ili
kopiranje stranica koje su premašile kapacitet će se otkazati, a funkcija
automatski isključiti.
7. Programiranje
Funkcija
Odabir
Primanje/sažimanje velikih
dokumenata.
Ako vam pošiljatelj šalje dokument većih dimenzija od vašeg papira za ispis,
uređaj može smanjiti veličinu dokumenta i ispisati ga. Odaberite
željenu razinu sažimanja.
1 “72%”
2 “86%”
3 “92%” (zadano)
4 “100%”
Veličina papira za
kopiranje
Veličina izvornog
dokumenta
"100%"
A4
Letter
"92%" (zadano)
A4
A4
"86%"
A4
A4
"72%"
A4
Legal
Postavka
Napomena:
● Stvarni postotak ispisa može ovisiti o vrsti papira za ispis ili ostalim uvjetima
uporabe uređaja za slanje/primanje faks poruka.
● Podaci o pošiljatelju se ispisuju na vrhu svake stranice. Stoga čak i kad
je izvorni dokument iste veličine kao i papir za ispis, dokument može biti
podijeljen na dva lista u slučaju ispisa “100%”. Odaberite opciju “92%” za
ispis na jedan list.
Promjena kontrasta na LCD
zaslonu *1
Promjena aktivacijskog kôda
faksa
1 "NORMAL" (zadano)
2 "DARKER" (tamnije)
Ako želite primati faks poruke putem dodatnog telefona (30. stranica),
aktivirajte ovu funkciju i programirajte aktivacijski kôd.
0 "OFF"
1 "ON" (zadano):
1.
MENU
4
1
2. Pritisnite 1 i odaberite "ON".
SET
3. Unesite kôd koji sadrži od 2 do 4 znamenke putem tipki od 0 do 9.
● Tvornički kôd je " #9".
4. SET MENU
Podešavanje alarma za prijem
u memoriju
Podešavanje prijema
prilagođenog korisniku
i
Ova opcija služi za podešavanje bip signala kod prijema faks poruke koja se
pohranjuje u
memoriju u slučaju problema.
0 "OFF": Isključenje funkcije.
1 "ON" (zadano): Čuje se bip signal.
Napomena:
● Spori bip signal će se nastaviti sve dok ne otklonite problem kod ispisa te
provjerite je li u uređaju ima dostatno papira za ispis.
Podešavanje automatskog prijema faks poruka kad odgovorite na poziv i
čujete signal faksa (spori bip signal).
0 "OFF": Pritisnite FAX START za prijem faks poruke.
1 "ON" (zadano): Ne trebate pritisnuti FAX START za prijem faks poruke.
.
7. Programiranje
Funkcija
Odabir
Podešavanje automatskog
odspajanja
Za uključenje ove funkcije i programiranje kôda za odgovaranje na poziv
putem dodatnog telefona u TEL/FAX môdu (30. stranica) ili TAM/FAX môdu
(31. stranica).
0 "OFF"
1 "ON" (zadano):
1. MENU
4 9
SET
2. Pritisnite 1 i odaberite "ON".
3. Unesite kôd koji sadrži od 2 do 4 znamenke putem tipki od 0 do 9 i
.
● Tvornički kôd je " 0".
4. SET MENU
Promjena vremena pozdravne
poruke za TAM/FAX môd
1 "16s" (zadano): Maksimalno vrijeme trajanja pozdravne poruke je 16 sekundi.
2 "60s": Maksimalno vrijeme trajanja pozdravne poruke je 60 sekundi. Za
detalje pogledajte 35. stranicu.
Podešavanje kontrasta
Za slanje ili kopiranje blijedog ili tamnog dokumenta, podesite ovu funkciju
prije slanja ili kopiranja.
1 "NORMAL" (zadano): Za standardne dokumente.
2 "LIGHT" (svjetlije): Za tamne dokumente.
3 "DARKER" (tamnije): Za blijede dokumente.
Kopiranje telefonskog
imenika iz uređaja na bežičnu
slušalicu
1 "1 ITEM" (1 stavka) (zadano)
2 "ALL ITEMS" (sve stavke)
Za detalje pogledajte 49. stranicu.
Podešavanje ADSL môda
Ako koristite DSL/ADSL liniju, tijekom razgovora može se pojaviti jeka. U tom
slučaju uključite ovu funkciju. Glasnoća vaših glasova će se neznatno smanjiti
kako bi se utišala jeka.
0 "OFF" (zadano)
1 "ON"
Zaštita dolaznog poziva
Za zvuk dolaznog poziva kroz zvučnik u slučaju da telefonska tajnica
snima poruku.
0 "OFF"
1 "ON" (zadano):
Podešavanje môda za
ispravljanje grešaka (ECM)
Ova funkcija je dostupna ako su uređaji za slanje/primanje ECM
kompatibilni.
0 "OFF": Isključenje funkcije.
1 "ON" (zadano): Ako se tijekom primanja/slanja pojavi greška, uređaj će
podržati vezu.
Napomena:
● Postavku nije moguće promijeniti ako su dokumenti zaprimljeni u memoriju.
Postavke za recall/flash
vrijeme prekida (vrijedi za
uređaj i bežičnu slušalicu)
Recall/flash vrijeme prekida ovisi o telefonskoj centrali ili kućnoj centrali. 1
"900msec.", 2 "700msec.", 3 "600msec." (zadano), 4 "400msec.",
5 "300msec.", 6 "250msec.", 7 "200msec.", 8 "160msec.", 9
"110msec.",
"100msec.", 0 "90msec.",
"80msec."
Napomena:
● Ako je uređaj spojen putem kućne centrale, funkcije poput prebacivanje poziva
i sl., možda neće pravilno raditi. Za točne postavke kontaktirajte dobavljača
kućne centrale.
Promjena môda primanja dokumenata za postavku ručnog odgovaranja
1 "TEL" (zadano): Môd telefona (30. stranica)
2 "TEL/FAX": Môd telefona/faksa (30. stranica)
7. Programiranje
Funkcija
Odabir
Podešavanje tona zvona
Ako često imate problema kod slanja faks poruka, ova funkcija vam
omogućuje podešavanje različitih zvukove za spajanje: ton faksa, ton poziva i
ton zauzeća. Ovime možete lakše provjeriti status uređaja primatelja.
0 "OFF": Isključenje funkcije.
1 "ON" (zadano): Čuju se različiti signali spajanja.
Napomena:
● Ako se i dalje čuje ton zvona, faks uređaj primatelja možda nije u stvari faks
uređaj ili im je nestalo papira u uređaju. Provjerite status uređaja s primateljem.
● Glasnoću tona spajanja nije moguće podešavati.
Promjena môda primanja dokumenata
za postavku automatskog odgovaranja
Promjena odgode broja zvona
u TEL/FAX môdu
1 "TAM/FAX" (zadano): Môd telefonske tajnice/faksa (31. stranica)
2 "FAX ONLY": Dostupan je samo faks môd (32. stranica)
Ako koristite dodatni telefon dok je uređaj u TEL/FAX môdu, odaberite željeni
broj zvona za dodatni telefon prije odgovaranja na poziv.
1 "1", 2 "2" (zadano), 3 "3", 4 "4", 5 "5", 6 "6", 7 "7", 8 "8",
9 "9"
Za detalje pogledajte 31. stranicu.
Resetiranje naprednih
postavki na tvornički zadane
0 "NO" (zadano)
1 "YES"
Resetiranje naprednih postavki:
1. MENU
8 0
2. Pritisnite 1 i odaberite "YES".
SET
SET
Napomena:
● ECM postavku (funkcija #68 na 43. stranici) nije moguće resetirati.
*1 Ova postavka može se zasebno mijenjati za uređaj i za bežičnu slušalicu.
– Za podešavanje kontrasta na LCD zaslonu bežične slušalice pogledajte 45. stranicu.
7.2 Programiranje bežične slušalice.
1.
2. Pritisnite
ili
3. Pritisnite
ili
podizborniku 1.
MDNMCN
MihN
za odabir željenog izbornika.
za odabir željene stavke u
● U nekim ćete slučajevima možda morati birati iz
podizbornika 2.
4. Pritisnite
ili
za odabir željene postavke.
● Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji
koja se programira.
● Za prekid radnje pritisnite
.
Napomena:
● Za ostale glavne izbornike, molimo vas pogledajte
svako poglavlje.
● Trenutna stavka ili postavka je na zaslonu posebno
označena.
7. Programiranje
7.2.1 Funkcije bežične slušalice
Glavni izbornik
“Handset Setup”
(podeš. sluš.)
podizbornik 1
“Time Settings”
(postav. vremena)
“Ringer Setup”
(postav. zvona)
“Display Setup”*2
(podeš. zaslona)
“Base Unit Setup”
(podešav. uređaja).
podizbornik 2
“Set Date/Time”*
(postavi dat./vri.)
Postavka (zadana postavka)
1
Datum i vrijeme: 19. stranica
“Alarm”
“Ringer Volume”*2, *3
(glasnoća zvon.)
Podesite alarm: 46. stranica
“Ringtone”*2
(ton zvona) *4,*5
Tonovi zvona za vanjske pozive
("Ringtone 1")
“Language” (jezik)
Jezik zaslona ("English"): 46.
stranica
“Contrast” (kontrast)
Kontrast LCD zaslona
(3. razina)
Glasnoća zvona za bežičnu
slušalicu (maksimum): 19. stranica
“Register H.set”
(prijavi sluš.)
±
(47. stranica)
“Keytones”*6 (ton tipki)
±
Uključenje/isključenje tona tipki ("On")
“Auto Talk”
(auto. razgov.)
“Base Unit PIN”
(PIN uređaja)
±
Uključenje/isključenje automatskog
razgovora ("Off"): 22. stranica
±
Promjena PIN-a uređaja
("0000").*7 Unesite trenutni
4-znamenkasti PIN uređaja.*8
Unesite novi 4-znamenkasti
PIN uređaja.
“Repeater” (odašiljač)
±
("Off") 47. stranica
*1 Kad mijenjate ovu postavku na bežičnoj slušalici, promjena će biti primijenjena i na uređaj te obrnuto.
*2 Ova postavka može se zasebno mijenjati za uređaj i za bežičnu slušalicu.
– Za podešavanje glasnoće zvona na uređaju pogledajte 19. stranicu.
– Za podešavanje tona zvona za vanjske pozive pogledajte funkciju #17 na 40. stranici.
– Za podešavanje kontrasta na LCD zaslonu uređaja pogledajte funkciju #39 na 42. stranici.
*3 Kada je zvono isključeno, prikazuje se
i slušalica ne zvoni za vanjske pozive. Međutim čak i kad je zvono
isključeno slušalica zvoni:
– najtišim zvonom za alarm (46. stranica) i interne pozive (48. stranica)
– najglasnijim zvonom za dojavljivanje (48. stranica)
*4 Ako odaberete jednu od melodija tonova zvona, melodija će nastaviti svirati nekoliko sekundi čak i ako je pozivatelj
već prekinuo vezu. Kada odgovorite na poziv čut ćete ton za pozivanje ili nećete čuti nikoga na liniji.
*5 Zadane melodije na ovom uređaju koriste se uz dozvolu © 2007 Copyrights Vision Inc.
*6 Isključite ovu funkciju ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo koju tipku, uključujući tonove potvrde i
tonove grešaka.
*7 Ako promijenite PIN, molimo zapišite vaš novi PIN. Uređaj vam neće prikazivati PIN.
*8 Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se najbližem ovlaštenom Panasonic servisu.
7. Programiranje
2 puta, pritisnite
pritisnite
željeni jezik i potom pritisnite
7.2.2 Podešavanje bežične slušalice
Alarm
Za svaku slušalicu možete postaviti jednu od 2 različite
mogućnosti alarma (jednom ili svakodnevno). Alarm se
oglašava 3 minute u postavljeno vrijeme.
Važno:
● Prethodno postavite datum i vrijeme (19. stranica).
1.
2. “Handset Setup” (podeš. sluš.)
3. “Time Settings” (postav. vremena)
4. “Alarm”
5. Odaberite željenu mogućnost alarma.
"Off" (isklj.)
Isključuje alarm. Ponovno pritisnite
, zatim
za izlaz.
pritisnite
"Once" (jedanput)
Alarm se oglašava jednom u postavljeno vrijeme.
Unesite željeni dan i mjesec.
"Daily" (svaki dan)
Alarm se oglašava svaki dan u određeno vrijeme.
6. Postavite željeno vrijeme.
7. Odaberite željeni ton alarma.
2 puta
● Preporučamo da odaberete različit ton zvona od
onog koji se koristi za vanjske pozive.
8.
● Kada je postavljen alarm prikazuje se .
Napomena:
● Možete preskočiti na 4 korak pritiskom na tipku
u stanju pripravnosti.
● Za zaustavljanje alarma pritisnite bilo koju brojčanu
tipku ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.
● Kada je slušalica u uporabi alarm se neće oglasiti sve
dok nije u stanju pripravnosti.
● Ako odaberete “Once”, postavka će se prebaciti na
“Off” nakon što se alarm oglasi.
Jezik prikaza
Važno:
● Kada se prikaže odabir jezika nakon umetanja
baterija po prvi puta, izvedite korak 5.
1.
2. “Handset Setup” (podeš. sluš.)
3. “Display Setup” (podeš. zaslona)
4. “Language” (jezik)
5. Odaberite vaš željeni jezik.
Napomena:
● Ako ste odabrali jezik koji ne razumijete, pritisnite
,
, pritisnite
3 puta, pritisnite
,
2 puta, odaberite
˝. Pritisnite
.
8. Rukovanje s više uređaja
0XOWLXQLW2SHUDWLRQ
8.1 Rukovanje dodatnim
uređajima
8.1.1 Dodatna bežična slušalica
Na jednu baznu stanicu moguće je prijaviti do 6
bežičnih slušalica. Putem dodatnih slušalica možete
primjerice ostvariti interni poziv na drugu slušalicu dok
je treća slušalica zauzeta vanjskim pozivom.
1
2
3
4
3
3
5
“Cancel Register” (odjavi prijavu)
● Prikazuju se brojevi svih slušalica prijavljenih na bazi.
5
Odaberite slušalicu(e) koje želite odjaviti pritiskom na
željeni broj slušalice.
● Treperi/e broj(evi) odabrane slušalice.
● Za poništavanje broja odabrane slušalice ponovno
Važno:
pritisnite broj. Broj prestaje treperiti.
● Preporučena dodatna bežična slušalica za
uporabu s ovim uređajem navedena je na 9.
stranici. Ako se koristi drugi model bežične
slušalice, određene radnje (postavke bežične
slušalice, postavke bazne stanice i sl.) možda
neće biti dostupne.
“Base Unit Setup” (podeš. baze)
6
“Yes” (da)
● Oglašava se ton potvrde kako nestaje broj svake
slušalice.
● Slušalica se ne oglašava zvučnim signalom kada
odjavljuje svoju prijavu.
8.2 Prijavljivanje bežične
slušalice na baznu stanicu
Isporučena slušalica i bazna stanica su prethodno
prijavljene. Ako iz nekog razloga slušalica nije prijavljena
na baznu stanicu (na primjer, treperi ˝čak i kada
je slušalica u blizini bazne stanice), ponovo prijavite
slušalicu. Nakon kupnje dodatne bežične slušalice,
prijavite je na baznu stanicu. Provjerite je li dodatna
bežična slušalica uključena. Ako nije, za uključenje
pritisnite i zadržite nekoliko sekundi tipku
.
1
2
3
4
5
8.2.2 Povećavanje dometa bazne stanice
Možete povećati domet signala bazne stanice koristeći
DECT odašiljač. Molimo vas koristite isključivo
Panasonic DECT odašiljač. Za dodatne informacije
pogledajte 9. stranicu. Za detalje kontaktirajte
Panasonic prodavatelja/dobavljača.
Važno:
● Prije prijave odašiljača na ovu baznu stanicu
morate uključiti način rada preko odašiljača.
“Handset Setup” (podešavanje slušalice)
“Register H.set” (prijavi slušalicu)
Pritisnite i zadržite LOCATOR na glavnom uređaju
na 3 sekundi, dok ne začujete signal prijavljivanja.
● Nakon što ste pritisnuli LOCATOR , ostatak
postupka morate dovršiti u roku od 1 minute.
Pričekajte dok se ne pojavi “Base PIN” i unesite PIN
uređaja (zadano: “0000”) te potom pritisnite
.
● Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se najbližem
ovlaštenom Panasonic servisu.
● Ako je slušalica uspješno prijavljena, će prestati
treperiti. Ako je ton tipki uključen (45. stranica),
čuje se ton potvrde.
Napomena:
● Baterije dodatne bežične slušalice punite oko 7 sati
●
7
prije prve uporabe.
Kada kupite dodatnu slušalicu, za prijavu pogledajte
priručnik za instaliranje dodatne slušalice.
● Ne koristite više od jednog odašiljača
istovremeno.
Podešavanje načina rada preko odašiljača
1.
2. “Base Unit Setup” (podeš. baze)
3. “Repeater” (odašiljač)
4. “On” ili “Off”
Napomena:
● Nakon uključivanja/isključivanja odašiljača
za
trenutak treperi na zaslonu slušalice. To je normalno,
a slušalica se može dalje koristiti nakon što
prestane treperiti.
8.3 Interni pozivi
Interni pozivi se mogu ostvariti između bežične
slušalice i bazne stanice ili između dvije slušalice. S
bazne stanice možete pozvati sve bežične slušalice
odjednom.
8.2.1 Odjavljivanje bežične slušalice
Bežična slušalica (ili prijavljena dodatna slušalica) koja
je pohranjena za uređaj, može se odjaviti.
To omogućuje slušalici da završi svoju bežičnu vezu sa
sustavom.
8. Rukovanje s više uređaja
Napomena:
Na uređaju
● Ako primite vanjski poziv dok interno razgovarate,
Pozvana bazna stanica zvoni i prikazuje se broj
slušalice koja zove.
●
čujete prekidajuće tonove. Za odgovaranje na vanjski
poziv, završite interni razgovor i odgovorite na vanjski
poziv.
– pogledajte korak 3 u odlomku “3.1.1 Putem
bežične slušalice” na 21. stranici.
– pogledajte korak 3 u odlomku “3.1.2 Na uređaju”
na 21. stranici.
R /
nije moguće koristiti za odgovaranje na
vanjske pozive.
Kada pozivate slušalicu, pozivana slušalica zvoni 1
minutu.
8.3.1 Ostvarivanje internih poziva
KX-FC278:
1
Pritisnite SP-PHONE , INTERCOM ili podignite
slušalicu za razgovor.
2
Za kraj internog razgovora pritisnite SP-PHONE ,
INTERCOM ili vratite slušalicu na mjesto.
KX-FC268:
1
Pritisnite SP-PHONE ili INTERCOM za odgovor
na poziv.
2
Za kraj internog razgovora pritisnite SP-PHONE ili
INTERCOM .
Putem bežične slušalice
1
2
Za pozivanje bazne stanice pritisnite ˝0 .
Za pozivanje druge bežične slušalice, unesite broj
slušalice.
● Bazna stanica ili pozivana slušalica zvoni 1
minutu.
● Za prekid pozivanja pritisnite
.
3
Kad sugovornik odgovori na vaš poziv razgovarajte u
slušalicu.
4
Za kraj internog razgovora pritisnite
.
8.4 Prosljeđivanje poziva/
konferencijski poziv
Vanjske pozive možete prosljeđivati između bežične
slušalice i bazne stanice ili između dvije slušalice
putem iterkom veze.
8.4.1 Na baznu stanicu ili dodatnu bežičnu
slušalicu (putem bežične slušalice)
1
Bežična slušalica:
Tijekom vanjskog poziva pritisnite
da poziv
stavite na čekanje.
●
treperi da označi da je vanjski poziv na
čekanju.
2
Bežična slušalica:
Za pozivanje bazne stanice pritisnite 0 .
Za pozivanje druge bežične slušalice, unesite broj
slušalice.
3
Bazna stanica (KX-FC278):
Pritisnite SP-PHONE ili podignite slušalicu za
razgovor.
Bazna stanica (KX-FC268):
Pritisnite SP-PHONE za odgovor na poziv.
Dodatna bežična slušalica:
Pritisnite
ili
za odgovaranje na poziv.
4
Bežična slušalica:
Za dovršetak prosljeđivanja pritisnite
.
Za uspostavljanje konferencijskog poziva pritisnite 3 .
● Za napuštanje konferencijskog razgovora pritisnite
. Ostale stranke mogu nastaviti razgovarati.
Na uređaju
1
2
INTERCOM
Za pozivanje jedne bežične slušalice, unesite broj
slušalice.
Za pozivanje svih bežičnih slušalica pritisnite 0 .
● Pozivana slušalica/e zvoni 1 minutu.
● Za prekid pozivanja pritisnite SP-PHONE ili
INTERCOM .
3
Kad sugovornik odgovori na vaš poziv razgovarajte
putem mikrofona MIC .
4
Za kraj internog razgovora pritisnite SP-PHONE ili
INTERCOM .
Lociranje bežične slušalice
Pritiskanjem tipke LOCATOR 0 na baznoj stanici
možete locirati zagubljenu slušalicu.
● Sve prijavljene slušalice zvone 1 minutu.
Za prekid pozivanja ponovno pritisnite LOCATOR .
8.3.2 Odgovaranje na interne pozive
vanjskim pozivateljem.
Putem bežične slušalice
Pozvana bežična slušalica zvoni, a indikator zvona
brzo treperi. Na zaslonu se prikazuje broj slušalice koja
zove.
1
2
Pritisnite
ili
za odgovaranje na poziv.
Za kraj internog razgovora pritisnite
Napomena:
● Nakon što pozivatelj prekine, možete razgovarati s
.
Prosljeđivanje poziva bez razgovora s korisnikom
slušalice/bazne stanice
Nakon koraka 2, pritisnite
.
● Vanjski poziv zvoni na baznoj stanici ili drugoj slušalici.
8. Rukovanje s više uređaja
Napomena:
3. Za kopiranje na baznu stanicu pritisnite 0 .
● Ako se na proslijeđeni poziv ne odgovori u roku od 60
sekundi, vratit će se ponovno na bežičnu slušalicu.
Pritisnite
ili
za povratak na vanjski poziv.
●
8.4.2 Na bežičnu slušalicu (s bazne
stanice)
●
1
Bazna stanica:
Tijekom telefonskog razgovora pritisnite INTERCOM .
● Razgovor se stavlja na čekanje.
4.
2
Bazna stanica:
Za pozivanje jedne bežične slušalice unesite broj
bežične slušalice.
Za pozivanje svih bežičnih slušalica pritisnite 0 .
1.
3
Bežična slušalica:
Pritisnite
ili
za odgovaranje na poziv.
4
Bazna stanica (KX-FC278):
Za kraj prosljeđivanja poziva pritisnite SP-PHONE ili
vratite slušalicu na mjesto.
Za uspostavljanje konferencijskog poziva pritisnite 3 .
Bazna stanica (KX-FC268):
Za dovršetak prosljeđivanja pritisnite SP-PHONE .
Za uspostavljanje konferencijskog poziva pritisnite 3 .
Prosljeđivanje poziva bez razgovora s korisnikom
slušalice
KX-FC278:
Za kopiranje na drugu bežičnu slušalicu, unesite
broj slušalice u koju želite prebaciti stavku imenika.
Kada je unos kopiran, prikazuje se “Completed”
(završeno).
Za daljnje kopiranje druge stavke: “Yes” (da)
Pronađite željenu stavku telefonskog
imenika bežične slušalice.
Kopiranje svih stavke imenika
2. “Copy All” (kopiraj sve)
3. Za kopiranje na baznu stanicu pritisnite 0 .
Za kopiranje na drugu bežičnu slušalicu, unesite
broj slušalice u koju želite prebaciti stavku imenika.
● Kada su kopirane sve stavke, prikazuje se
“Completed” (završeno).
4.
8.5.2 Na bežičnu slušalicu (s bazne
stanice)
Kopiranje jedne stavke imenika
1.
MENU
5
9
2. Pritisnite 1 za prikaz opcije “1 ITEM” (1 stavka).
SET
Nakon koraka 2, pritisnite SP-PHONE ili vratite
slušalicu na mjesto.
● Vanjski poziv zvoni na drugoj slušalici.
3. Unesite broj određene slušalice u koju želite prebaciti
stavku imenika.
KX-FC268:
4. Više puta pritisnite
stavke.
Nakon koraka 2, pritisnite SP-PHONE .
● Vanjski poziv zvoni na drugoj slušalici.
Napomena:
● Ako se na proslijeđeni poziv ne odgovori u roku od
60 sekundi, vratit će se ponovno na baznu stanicu.
Pritisnite SP-PHONE ili podignite slušalicu (samo
KX-FC278) za povratak na vanjski poziv.
8.5 Kopiranje stavaka
telefonskog imenika
Možete kopirati jednu ili sve stavke telefonskog imenika
između bežične slušalice i bazne stanice ili između 2
bežične slušalice. Odredišni uređaj će pohraniti stavke
u svoj telefonski imenik.
5.
ili
za prikaz željene
SET
● Za kopiranje sljedeće stavke ponovite korake 4 i 5.
6. Za kraj kopiranja pritisnite MENU .
Kopiranje svih stavke imenika
1. [MENU]
5
9
2. Pritisnite 2 za prikaz opcije “ALL ITEMS” (sve
stavke).
SET
3. Unesite broj određene slušalice u koju želite prebaciti
stavku imenika.
4. Za kraj kopiranja pritisnite MENU .
8.5.1 Na baznu stanicu ili dodatnu bežičnu
slušalicu (putem bežične slušalice)
Kopiranje jedne stavke imenika
1. Pronađite željenu stavku u imeniku telefonske
slušalice (22. stranica).
2. “Copy” (kopiraj)
9. Korisne informacije
9.1 Unos znakova
8VHIXO,QIRUPDWLRQ
Tipke za biranje se koriste za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih znakova. Dostupni
načini upisa znakova su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ), prošireni1 (AÄÅ), prošireni2 (SŚŠ) i ćirilični
(АБВ). Kada koristite jedan od tih načina upisa znakova, osim numeričkog, uzastopnim pritiskom na tipku za
biranje možete odabrati koji se znak unosi.
ili
na baznoj stanici ili
ili
na bežičnoj slušalici.
– Za pomicanje kursora lijevo ili desno pritisnite
– Pritisnite tipke za biranje za upis slova i brojeva.
na bežičnoj slušalici za brisanje slova ili broja označenog kursorom.
– Pritisnite [STOP] na baznoj stanici ili
Pritisnite i držite STOP /
za brisanje svih slova i brojeva.
– Pritisnite
za promjenu između velikih i malih slova.
– Za upis drugog slova postavljenog na istoj tipki pritisnite
na baznoj stanici i
na bežičnoj slušalici za pomicanje
kursora na sljedeće mjesto, zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
– Ako ne pritisnete niti jednu tipku unutar 5 sekundi nakon upisivanja slova, slovo se ustaljuje, a pokazivač se pomiče u
desno.
9.1.1 Načini unosa znakova
Za pisanje teksta dostupno je nekoliko načina unosa. Slova koja se mogu upisivati ovise o načinu unosa znakova.
9.1.2 Znakovi dostupni za svaki način unosa
Kada je na zaslonu bazne stanice prikaz za unos teksta:
Pritisnite više puta
za odabir željenog načina unosa slova.
Kada je na zaslonu bežične slušalice prikaz za unos teksta:
Odaberite način unosa znakova.
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica brojeva (0-9)
Tablica grčkog alfabeta (ABC)
Proširena1 tablica slova (
)
9. Korisne informacije
● Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:
Proširena 2 tablica slova
● Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:
Tablica ćiriličnog pisma (
)
10. Pomoć
10.1 Izvješća
+HOS
Za prikaz statusa slanja/primanja faks poruka, na izvješću za poslanu poruku ili kronici poruka (27. stranica) će biti
ispisana jedna od niže navedenih poruka
Poruka
Kôd
&20081,&$7,21(5525
Uzrok i rješenje
))
● Došlo je do greške tijekom slanja/prijema faks poruke.
● Problem s linijom. Spojite žicu telefonske linije u drugu
Pokušajte ponovno ili provjerite stanje s primateljem/
pošiljateljem.
priključnicu i pokušajte ponovno.
● Došlo je greške tijekom slanja u inozemstvo. Aktivirajte
môd za slanje faks poruka u inozemstvo (značajka #23
na 40. stranici).
Dokument se zaglavio, izvucite dokument (62. stranica).
●
● Došlo je do greške tijekom slanja/primanja zbog
'2&80(17-$00('
(5525127<28581,7
-81.)$;352+5(-(&7
● Junk fax prohibitor funkcija je spriječila prijem faks
0(025<)8//
● Memorija uređaja je puna uslijed nestanka papira za
12'2&80(17
● Dokument nije pravilno uložen u uređaj. Ponovno
27+(5)$;1275(6321',1*
● Faks uređaj primatelja je zauzet ili mu je ponestalo
problema na faks uređaju pošiljatelja/primatelja.
Provjerite stanje s primateljem/pošiljateljem.
poruke.
ispis, istrošila se folija s tintom ili je došlo do zastoja
papira. Umetnite papir (14. stranica), umetnite novu foliju
s tintom (12. stranica) ili izvucite zaglavljen papir (61.
stranica).
umetnite dokument i pokušajte još jednom.
papira za ispis. Pokušajte ponovo.
● Faks uređaj primatelja predugo zvoni. Pošaljite ručno
faks poruku (27. stranica).
● Uređaj primatelja nije faks uređaj. Provjerite stanje s
primateljem.
● Broj koji ste birali se ne koristi.
35(66('7+(6723.(<
● Pritisnuta je tipka STOP i poništena je faks
komunikacija.
2.
● Uspješno slanje/primanje faks poruke.
10.2 Prikaz poruka
Za prikaz statusa uređaja, na zaslonu će se pojaviti jedna ili više sljedećih poruka.
10.2.1 Bazna stanica
Zaslon
³
´
³´
³
´
Uzrok i rješenje
●
●
●
●
Otvoren je stražnji pokrov. Čvrsto zatvorite stražnji pokrov.
Bežična slušalica koju zovete je zauzeta.
Slušalica je predaleko od bazne stanice.
Nešto nije u redu s uređajem. Kontaktirajte ovlašteni servis.
10. Pomoć
Zaslon
³´
Uzrok i rješenje
● Dokument nije pravilno uložen u uređaj. Ponovno umetnite dokument. Ako uređaj
●
često ne uvlači pravilno dokumente, očistite valjke za uvlačenje dokumenata (62.
stranica) i pokušajte ponovno.
Dokument je dulji od 600mm. Pritisnite STOP da biste izvadili dokument. Podijelite
dokument na dva ili više listova i pokušajte još jednom.
³´
● Folija s tintom se istrošila. Zamijenite foliju s tintom novom (12. stranica).
● Folija s tintom nije uložena. Umetnite je (12. stranica).
● Folija s tintom se olabavila ili je naborana. Zategnite je (pogledajte korak 5 na 13. stranici).
³
´
● Papir za ispis nije umetnut ili je nestalo papira za ispis. Umetnite papir i pritisnite
SET za brisanje poruke.
● Papir za ispis nije pravilno uložen u uređaj (62. stranica). Ponovno umetnite papir
(14. stranica) i pritisnite SET za brisanje poruke.
● Papir za ispis se zaglavio blizu ulaza za papir. Izvucite zaglavljeni papir (61. stranica)
i pritisnite SET za brisanje poruke.
³
´
● Za ispis dokumenta slijedite ostale poruke na zaslonu. Primljeni dokumenti se
³
´
● Memorija uređaja je puna uslijed nestanka papira za ispis, istrošila se folija s tintom
pohranjuju u memoriju ako je ponestalo papira za ispis, ako se istrošila folija s tintom
ili je došlo do zastoja papira. Umetnite papir (14. stranica), umetnite novu foliju s
tintom (12. stranica) ili izvucite zaglavljen papir (61. stranica). Ako odspojite uređaj s
napajanja sve faks poruke iz memorije će se izbrisati. Provjerite mrežno napajanje.
ili je došlo do zastoja papira. Umetnite papir (14. stranica), umetnite novu foliju s
tintom (12. stranica) ili izvucite zaglavljen papir (61. stranica). Ako odspojite uređaj s
napajanja sve faks poruke iz memorije će se izbrisati. Provjerite mrežno napajanje.
● Tijekom prijenosa podataka iz memorije, pohranjeni dokument premašuje kapacitet
memorije uređaja. U tom slučaju ručno pošaljite čitav izvorni dokument.
³´
● Folija s tintom se istrošila. Zamijenite foliju s tintom novom (12. stranica).
● Folija s tintom se olabavila. Zategnite je (pogledajte korak 5 na 13. stranici) i
ponovno umetnite.
● Faks uređaj je postavljen blizu uređaja kao što je TV prijemnik ili zvučnici koji
generiraju snažna magnetska polja.
³
´
³´
● Radni vijek folije s tintom je pri kraju. Pripremite novu foliju s tintom (9. stranica).
● Memorija telefonskog imenika bazne stanice je puna. Izbrišite nepotrebne stavke
(23. stranica).
● Tijekom kopiranja, pohranjeni dokument premašuje kapacitet memorije uređaja.
Pritisnite STOP za brisanje poruke sa zaslona. Podijelite dokument u dijelove.
³
´
● Nema prostora u memoriji za snimanje glasovnih poruka. Obrišite nepotrebne
³´
● Nešto nije u redu s modemom uređaja. Kontaktirajte ovlašteni servis.
³
´
● Faks uređaj primatelja je zauzet ili mu je ponestalo papira za ispis. Pokušajte
³
´
³
´
● Koristite isključivo izvornu Panasonic foliju s tintom (9. stranica).
● Folija s tintom se olabavila. Zategnite je (pogledajte korak 5 na 13. stranici).
● Faks uređaj je postavljen blizu uređaja kao što je TV prijemnik ili zvučnici koji
³
!
´
● Papir za ispis se zaglavio. Izvucite zaglavljeni papir (61. stranica).
● Presnažno ste gurnuli papir u uložnicu. Izvucite sav papir i ponovno ga nježno
³
$
´
● Uređaj provjerava je li se folija s tintom olabavila ili naborala. Pričekajte dok provjera
poruke (35., 36. stranica).
ponovo.
generiraju snažna magnetska polja.
uložite.
ne završi.
10. Pomoć
Zaslon
³´
Uzrok i rješenje
● Faks uređaja pošiljatelja ne podržava funkciju primanja faks poruke na zahtjev.
Provjerite stanje s primateljem.
³´
● Snimljena pozdravna poruka je manje od 1 sekunde duga. Snimite dulju
³
´
● Faks uređaj primatelja je zauzet ili mu je ponestalo papira za ispis.
³´
●
●
●
●
●
poruku.
Pokušajte ponovo.
³
´
³
´
³
´
Zaglavio se dokument. Izvucite zaglavljeni dokument (62. stranica).
Pritisnite STOP za izbacivanje zaglavljenog papira.
Nešto nije u redu s uređajem. Kontaktirajte ovlašteni servis.
Došlo je greške tijekom slanja. Pokušajte ponovo.
Ako šaljete faks poruke u inozemstvo, pokušajte sljedeće:
– Aktivirajte môd za slanje faks poruka u inozemstvo (značajka #23 na 40. stranici).
– Dodajte 2 pauze na kraju telefonskog broja ili birajte broj ručno.
● Uređaj se pregrijao. Prestanite s radom na uređaju i ostavite ga da se ohladi.
10.2.2 Bežična slušalica
Zaslon
³''*'´
³+,-:;´
Uzrok i rješenje
● Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovo.
● Kopiranje telefonskog imenika nije uspjelo. Provjerite je li druga slušalica u stanju
pripravnosti i pokušajte ponovo.
³<>*@Q-:W:´
● Memorija telefonskog imenika odredišnog uređaja je puna. Obrišite nepotrebne
stavke iz imenika odredišnog uređaja i pokušajte ponovo.
³:@*'Z[--´
● Memorija telefonskog imenika bežične slušalice uređaja je puna. Obrišite
nepotrebne stavke (22. stranica).
³:\\+]:\[--´
● Nema prostora u memoriji za snimanje glasovnih poruka. Obrišite nepotrebne
³*-,<^_:>*<<:>W
+;+QW*'_´
● Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom. Približite se baznoj
poruke (35., 36. stranica).
stanici i pokušajte ponovo.
● Odspojite mrežni kabel bazne stanice za resetiranje uređaja. Spojite mrežni
kabel i pokušajte ponovo.
● Možda je poništena prijava slušalice. Ponovo prijavite bežičnu slušalicu
(47. stranica).
³\:':>`+']:+q-:
q+WW:'Z_´
● Uložene su baterije pogrešnog tipa kao što su alkalne ili manganove baterije.
³*[@[\Wz,'\W
\[q\>',q:W*+--:'
_´
● Morate se prijaviti na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada primite podatke
“Press
5sec on base,
then put on charger”
● Bežična slušalica nije prijavljena na baznu stanicu.
● Pritisnite LOCATOR ( ) na baznoj stanici na približno 5 sekundi, zatim stavite
Koristite samo punjive Ni-MH baterije navedene na 5. i 9. stranici.
o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID pozivatelja, ova poruka se neće
prikazivati.
slušalicu na baznu stanicu ili punjač. Bežična slušalica će se prijaviti na baznu
stanicu.
10.3 Ako neka funkcija ne radi
Ako i dalje imate problema s uređajem nakon što ste probali rješenja iz ovog poglavlja, resetirajte uređaj. Izvucite
mrežni kabel i isključite bežičnu slušalicu. Ponovno spojite mrežni kabel i uključite bežičnu slušalicu.
10. Pomoć
10.3.1 Osnovne postavke
Problem
Uzrok i rješenje
Ne čujem ton za biranje.
● Ako koristite razdjelnik za spajanje uređaja, uklonite razdjelnik/ispravljač i
direktno priključite uređaj u utičnicu na zidu. Ako uređaj radi ispravno, provjerite
razdjelnik/ispravljač.
● Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite liniju u drugi telefon za
koji znate da radi. Ako taj telefon radi ispravno, obratite se servisu za popravak
uređaja. Ako drugi telefon ne radi ispravno, obratite se davatelju usluge/
telefonskom operateru.
● Mrežni kabel ili kabel telefonske linije nije priključen. Provjerite spojeve.
● Ako ste spojili faks uređaj putem računalnog modema, spojite faks uređaj
izravno na priključak telefonske linije.
Uređaj ne radi.
● Provjerite spojeve (17. stranica).
● Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute u bežičnu slušalicu (15. stranica) i jesu li
potpuno napunjene (18. stranica).
Uređaj ne zvoni.
Ne mogu pozivati.
● Zvono je isključeno. Podesite zvono (19. stranica).
● Možda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite postavku (funkcija #13
na 40. stranici).
● Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se i pokušajte ponovo.
10.3.2 Općenito
Problem
Uzrok i rješenje
Uređaj prikazuje poruku
"PAPER JAMMED" čak i kad je
papir umetnut.
● Presnažno ste gurnuli papir u uložnicu. Izvucite sav papir i ponovno ga nježno
Uređaj prikazuje poruku
"check paper" čak i kad je
papir umetnut.
● Papir je umetnut samo dopola. Umetnite pravilno papir (62. stranica) i
Sugovornik se žali da čuje
samo faks signal i da ne može
razgovarati.
● Postavljen ne FAX ONLY môd. Objasnite sugovorniku da se broj koristi samo za
uložite.
pritisnite SET za brisanje poruke.
faks poruke.
● Promijenite način primanja na TEL môd (30. stranica), TEL/FAX môd (30. stranica)
ili TAM/FAX môd (31. stranica).
REDIAL ili PAUSE tipke
na baznoj stanici ne rade
pravilno.
Tijekom programiranja
ne mogu upisati kôd ili
identifikacijski broj.
● Ako tijekom biranja broja pritisnete ovu tipku, ubacit će se pauza. Ako pritisnete
ovu tipku odmah nakon otvaranja linije, birat će se zadnje pozivani broj.
● Djelomično ili čitav broj je isti kao drugi kôd ili identifikacijski broj. Promijenite broj:
–
–
–
Folija s tintom se prebrzo
troši.
Broj za daljinsko upravljanje (kôd): 37. stranica ili funkcija #11 na 39.
stranici.
Broj za aktiviranje faksa: funkcija #41 na 42. stranici.
Broj za automatsko isključivanje: funkcija #49 na 43. stranici.
● Čak i ako se radi o samo par rečenica, svaka stranica koja izađe iz uređaja se
smatra kao čitava stranica.
● Isključite sljedeće funkcije:
–
–
–
Bazna stanica se oglašava bip
signalom.
izvješće za poslane poruke: funkcija #04 na 39. stranici.
kroniku poruka: funkcija #22 na 40. stranici.
popis ID pozivatelja: funkcija #26 na 41. stranici.
● Uključena je funkcija #44 (na 42. stranici) alarma za prijem u memoriju te je
uređaj zaprimio dokument u memoriju. Pritisnite STOP da biste isključili bip
signal te pogledajte poruku na zaslonu kako biste riješili problem.
10. Pomoć
Problem
Uzrok i rješenje
Zvučnik ne radi.
● Koristite zvučnik u tihom okruženju.
● Ako ne čujete sugovornika, podesite glasnoću.
● Slušalica je predaleko od bazne stanice.
Ne mogu pozvati bežičnu
slušalicu ili baznu stanicu.
Ne prikazuju se podaci o
pozivatelju.
● Morate se prijaviti na uslugu ID pozivatelja. Za detalje se obratite vašem
davatelju usluge/telefonskom operateru.
● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje DSL/ADSL filtra između
bazne stanice i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/
ADSL usluge.
● Druga telefonska oprema može biti u interferenciji s ovim uređajem. Isključite
ostalu opremu i pokušajte ponovo.
● Ostali električni uređaji spojeni na istu utičnicu mogu biti u interferenciji s
podacima o pozivatelju.
●
●
●
Prikazuje se popis pozivatelja ●
dok pregledavate informacije o
pozivatelju.
Pomaknulo se vrijeme na
uređaju.
Smetnje telefonske linije mogu utjecati na podatke o pozivatelju.
Pozivatelj je na zahtjev prikrio svoje podatke (24. stranica).
Ako je dolazni poziv proslijeđen, neće biti prikaza informacija o pozivatelju.
Nemojte čekati dulje od 1 minute dok pregledavate podatke na bežičnoj slušalici
ili 3 minute na baznoj stanici.
● Neispravna informacija o vremenu od dolaznog ID-a pozivatelja je promijenila
vrijeme. Postavku podešavanja vremena postavite na “MANUAL” (isključeno)
(funkcija #33 na 41. stranici).
10.3.3 Bežična slušalica
Problem
Uzrok i rješenje
Bežična slušalica se ne
uključuje automatski nakon
postavljanja/zamjene baterija.
● Baterije su prazne ili preslabe da uključe napajanje. Postavite slušalicu na
Bežična slušalica ne radi.
● Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute u bežičnu slušalicu (15. stranica) i
baznu stanicu ili punjač i neka se puni.
●
●
●
●
●
●
Ne znam kako obrisati
(propušteni poziv) sa zaslona.
potpuno ih napunite (18. stranica).
Potpuno napunite baterije (18. stranica).
Provjerite spojeve (17. stranica).
Očistite kontakte za punjenje i punite ponovno (18. stranica).
Isključite i ponovno uključite bežičnu slušalicu (18. stranica).
Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen.
Bežična slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite bežičnu slušalicu (47.
stranica).
● Postoje nepregledani propušteni pozivi. Pogledajte ih i obrišite
na sljedeći način:
1.
2. "Caller List" (popis poziva)
3. Pritisnite
za pregledavanje od najnovijeg poziva ili pritisnite
pregledavanje od najstarijeg poziva.
Nema prikaza na zaslonu
slušalice.
● Slušalica nije uključena. Uključite je (18. stranica).
Slušalica nije moguće uključiti.
● Provjerite jesu li baterije pravilno uložene (15. stranica).
● Potpuno napunite baterije (18. stranica).
● Očistite kontakte za punjenje i punite ponovno (18. stranica).
za
10. Pomoć
Problem
Uzrok i rješenje
Promijenio sam jezik prikaza
na bežičnoj slušalici u jezik
koji ne mogu čitati.
● Promijenite jezik prikaza na bežičnoj slušalici (46. stranica).
Tijekom programiranja,
bežična slušalica počinje
zvoniti.
treperi.
● Prima se poziv. Odgovorite na poziv i nakon prekida započnite ponovo.
Bežična slušalica ne zvoni.
● Zvono je isključeno. Podesite zvono (19. stranica).
Došlo je do statičkog
elektriciteta, zvuk se prekida ili
gubi. Došlo je interferencije s
drugim električnim uređajima.
Čuje se šum, zvuk prekida.
● Postavite slušalicu i baznu stanicu dalje od drugih električnih uređaja.
● Približite se baznoj stanici.
●
●
●
●
Bežična slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite je (47. stranica).
Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
Mrežni kabel nije spojen. Provjerite spojeve.
Upotrebljavate bežičnu slušalicu ili baznu stanicu u području jakih električnih
smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite slušalicu dalje od izvora smetnji.
● Upotrebljavate bežičnu slušalicu ili baznu stanicu u području jakih električnih
smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite slušalicu dalje od izvora smetnji.
● Približite se baznoj stanici.
● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje DSL/ADSL filtra između
bazne stanice i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/
ADSL usluge.
Slušalica se oglašava zvučnim
treperi .
signalom i/ili
● Baterija je slaba. Potpuno napunite baterije (18. stranica).
Potpuno sam napunio baterije
i dalje treperi.
ali
● Očistite kontakte za punjenje i punite ponovno (18. stranica).
● Vrijeme je za zamjenu baterija (15. stranica).
Potpuno sam napunio baterije ● Očistite krajeve baterija (
) i kontakte punjenja suhom krpom i ponovo ih
ali se čini da je vrijeme
uporabe kraće.
Ne mogu zvati putem bežične
slušalice.
napunite.
● Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se i pokušajte ponovo.
● Druga jedinica je u uporabi. Pričekajte i kasnije pokušajte ponovo.
● Zaključana je tipkovnica. Otključajte je (21. stranica).
Ime pohranjeno u imeniku nije
bilo u potpunosti prikazano
dok se primao vanjski poziv.
● Uredite ime u telefonskom imeniku tako da stane u 1 red teksta. (22. stranica)
Ne mogu prijaviti bežičnu
slušalicu na baznu stanicu.
● Iskorišten je maksimalni broj bežičnih slušalica za prijavu na baznu stanicu.
Poništite prijave bežičnih slušalica koje ne koristite iz bazne stanice (47. stranica).
● Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se najbližem
ovlaštenom Panasonic servisu.
● Postavite slušalicu i baznu stanicu dalje od drugih električnih uređaja.
10. Pomoć
10.3.4 Faks poruke - slanje
Problem
Uzrok i rješenje
Ne mogu slati dokumente.
● Faks uređaj primatelja je zauzet ili mu je ponestalo papira za ispis. Pokušajte
ponovo.
● Uređaj primatelja nije faks uređaj. Provjerite stanje s primateljem.
● Faks uređaj primatelja nije automatski odgovorio na faks poziv. Pošaljite ručno
faks poruku (27. stranica).
● Memorija je puna primljenih dokumenata i uključeno je pohranjivanje kopija
(funkcija #34 na 41. stranici). Isključite ovu funkciju i ponovno pošaljite faks poruku.
Ne mogu poslati faks u
inozemstvo.
● Aktivirajte môd za slanje faks poruka u inozemstvo (značajka #23 na 40. stranici).
● Dodajte 2 pauze na kraju telefonskog broja ili birajte broj ručno.
Primatelj se žali da su slova na ● Ako vaša linija ima posebne telefonske usluge kao što je poziv na čekanju,
primljenom dokumentu nečitka
ili izobličena.
●
●
●
možda je došlo do uključenja usluge tijekom slanja faksa. Spojite uređaj na liniju
koja nema takve usluge.
Drugi telefon na istoj liniji je možda ostao otvoren. Poklopite vezu na drugom
telefonu i pokušajte ponovno.
Pokušajte iskopirati dokument na ovom uređaju. Ako je kopija dobra, možda nešto
nije u redu s faks uređajem primatelja.
Podesite kontrast putem funkcije #58 (43. stranica).
Primatelj se žali na kvalitetu
primljenih dokumenata (crne
linije, bijele linije ili mrlje).
● Staklo skenera ili valjci su prljavi od korektora i sličnih tvari. Očistite ih (62.
Uređaj nepravilno uvlači
dokumente.
● Očistite valjke za uvlačenje papira, valjke za uvlačenje papira za ispis i gumenu
stranica). Nemojte umetati dokumente u uređaj prije no što se korektor potpuno
osuši.
resicu (62. stranica).
10.3.5 Faks poruke - primanje
Problem
Uzrok i rješenje
Ne mogu primati dokumente.
● Folija s tintom se istrošila. Zamijenite foliju s tintom novom (12. stranica).
● Način rada je postavljen na TEL môd.
Ne mogu automatski primati
dokumente.
●
●
Promijenite način rada:
– TAM/FAX môd (31. stranica), FAX ONLY môd (32. stranica) ili TEL/FAX môd
(30. stranica).
Vrijeme odgovaranja na poziv je predugo. Smanjite broj zvona (37. stranica,
funkcija #06 na 39. stranici ili funkcija #78 na 44. stranici).
Pozdravna poruka je preduga. Snimite kraću poruku (35. stranica).
Na zaslonu se prikazuje
poruka "CONNECTING..." ali
faks poruke se ne zaprimaju.
● Način rada je postavljen na FAX ONLY môd, a dolazni poziv nije faks poruka.
Izašla je samo prazna stranica.
● Ako je prazna stranica izašla nakon što se primljeni dokument ispisao, veličina
Promijenite način rada:
– TAM/FAX môd (31. stranica), TEL môd (30. stranica) ili TEL/FAX môd (30.
stranica).
●
●
dokumenta pošiljatelja je velik isto ili više od veličine vašeg papira za ispis, a
omjer smanjenja primljenih dokumenata nije pravilno programiran.
Programirajte pravilan omjer smanjenja pomoću funkcije #36 (42. stranica).
Pošiljatelj je krivo uložio dokument u faks uređaj. Provjerite stanje s primateljem.
10. Pomoć
Problem
Uzrok i rješenje
Kvaliteta ispisa je loša.
Molimo nemojte ponovno koristiti istu foliju s tintom!
Koristite isključivo izvornu Panasonic foliju s tintom. Za više detalja pogledajte
9. stranicu.
● Termička glava je prljava. Očistite je (63. stranica).
● Ako možete normalno kopirati dokumente, znači da uređaj pravilno radi. Pošiljatelj
je možda poslao blijedi dokument ili možda nešto nije u redu s njegovim faks
uređajem. Zamolite ga da pošalje jasniju kopiju dokumenta ili da provjeri svoj
faks uređaj.
● Neki papiri imaju posebne preporuke u vezi ispisa stranice/poleđine. Okrenite
papir za ispis na drugu stranu.
● Možda ste upotrijebili papir s udjelom pamuka i/ili vlakana većim od 20%, kao
što je primjerice papir sa zaglavljem ili papir za životopise.
Papir za ispis se često
nepravilno uvlači.
● Očistite valjke za uvlačenje papira, valjke za uvlačenje papira za ispis i gumenu
Slova na primljenom
dokumentu su izobličena.
● Ako vaša linija ima posebne telefonske usluge kao što je poziv na čekanju,
Ne mogu primati dokumente
putem bežične slušalice.
●
Kad je spojen drugi telefon,
ne mogu primati dokumente
pritiskom na
9 .
●
Sugovornik se žali da ne može
poslati dokument.
● Način rada je postavljen na TEL môd. Primite dokument ručno (30. stranica) ili
resicu (62. stranica).
●
●
●
●
Ne mogu odabrati željeni môd
prijema.
možda je došlo do uključenja usluge tijekom prijema faksa. Spojite uređaj na
liniju koja nema takve usluge.
Memorija uređaja je puna uslijed nestanka papira za ispis, istrošila se folija s
tintom ili je došlo do zastoja papira. Umetnite papir (14. stranica), umetnite novu
foliju s tintom (12. stranica) ili izvucite zaglavljen papir (61. stranica).
Prethodno uključite funkciju daljinskog upravljanja faksom (funkcija #41 na 42.
stranici).
Možda ste promijenili aktivacijski kôd faksa s
9 (tvornička postavka).
Potvrdite aktivacijski kôd faksa (funkcija #41 na 42. stranici).
Memorija uređaja je puna uslijed nestanka papira za ispis, istrošila se folija s
tintom ili je došlo do zastoja papira. Umetnite papir (14. stranica), umetnite novu
foliju s tintom (12. stranica) ili izvucite zaglavljen papir (61. stranica).
promijenite način rada na TAM/FAX môd (31. stranica), FAX ONLY môd (32.
stranica) ili TEL/FAX môd (30. stranica).
Memorija uređaja je puna uslijed nestanka papira za ispis, istrošila se folija s
tintom ili je došlo do zastoja papira. Umetnite papir (14. stranica), umetnite novu
foliju s tintom (12. stranica) ili izvucite zaglavljen papir (61. stranica).
● Ako želite postaviti TAM/FAX ili FAX ONLY môd:
●
– odaberite željeni način rada pomoću funkcije #77 (44. stranica) i pritisnite
više puta AUTO ANSWER sve dok se na zaslonu ne prikaže željeni môd.
Ako želite postaviti TEL ili TEL/FAX môd:
– odaberite željeni način rada pomoću funkcije #73 (43. stranica) i pritisnite
više puta AUTO ANSWER sve dok se na zaslonu ne prikaže željeni môd.
10.3.6 Kopiranje
Problem
Uzrok i rješenje
Uređaj ne kopira.
● Folija s tintom se istrošila. Zamijenite foliju s tintom novom (12. stranica).
● Ne možete kopirati tijekom programiranja.
● Ne možete kopirati tijekom telefonskog razgovora.
Na kopiranom dokumentu su
crne ili bijele linije ili mrlje.
● Staklo skenera ili valjci su prljavi od korektora i sličnih tvari. Očistite ih (62.
Iskopirana slika je izobličena.
●
stranica). Nemojte umetati dokumente u uređaj prije no što se korektor potpuno
osuši.
Podesite širinu vodilica za dokumente kako bi odgovarale veličini dokumenta.
10. Pomoć
Problem
Uzrok i rješenje
Kvaliteta ispisa je loša.
Izvorni dokument
ABC
Kopija
Molimo nemojte ponovno koristiti istu foliju s tintom!
Koristite isključivo izvornu Panasonic foliju s tintom. Za više detalja pogledajte
9. stranicu.
● Termička glava je prljava. Očistite je (63. stranica).
● Neki papiri imaju posebne preporuke u vezi ispisa stranice/poleđine. Okrenite
papir za ispis na drugu stranu.
● Možda ste upotrijebili papir s udjelom pamuka i/ili vlakana većim od 20%, kao
što je primjerice papir sa zaglavljem ili papir za životopise.
Dokumenti ili papir za ispis se
često nepravilno uvlače.
● Očistite valjke za uvlačenje papira, valjke za uvlačenje papira za ispis i gumenu
resicu (62. stranica).
10.3.7 Telefonska tajnica
Problem
Uzrok i rješenje
Ne mogu preslušavati poruke
s udaljene lokacije.
● Aktivirajte funkciju daljinskog pristupa tako da prethodno podesite kôd daljinskog pristupa
(37. stranica, funkcija #11 na 39. stranici). Čvrsto i pravilno utipkajte kôd daljinskog pristupa.
● Uređaj nije prebačen u TAM/FAX môd. Promijenite način rada u TAM/FAX môd
(31. stranica).
Sugovornik se žali da ne može
ostaviti glasovnu poruku.
● Vrijeme snimanja je postavljeno na “GREETING ONLY” (samo pozdrav). Odaberite
"1 MINUTE" ili "3 MINUTE" opciju (37. stranica, funkcija #10 na 39. stranici).
● Memorija je puna. Obrišite nepotrebne poruke (35., 36. stranica).
● Ne spajajte drugu telefonsku tajnicu na istu telefonsku liniju.
Ne mogu koristiti telefonsku
tajnicu putem bežične
slušalice.
Indikator poruka sporo treperi.
● Netko drugi koristi telefonsku tajnicu.
● Nalazite se predaleko od bazne stanice. Približite se baznoj stanici.
● To je uobičajena pojava. Snimljene su nove poruke. Preslušajte nove poruke
(35., 36. stranica).
Tijekom reprodukcije poruke
ne prikazuju se informacije o
pozivatelju.
● Informacije o pozivatelju se neće prikazati ako je poruka snimljena putem
MEMO opcije (36. stranica).
10.3.8 U slučaju nestanka napajanja
● Uređaj neće raditi.
● Uređaj ne podržava mogućnost hitnih telefonskih poziva u slučaju nestanka napajanja. Za mogućnost hitnih poziva
uspostavite druga rješenja.
● Prekinuti će se slanje/prijem faks poruka.
● Ako je podešena opcija odgođenog slanja (funkcija #25 na 41. stranici) i nestanak napajanja onemogući slanje
dokumenta na vrijeme, dokument će biti poslan nakon ponovne uspostave napajanja.
● Faks dokumenti pohranjeni u memoriju biti će izgubljeni. Kod ponovne uspostave napajanja uređaj će ispisati
izvješće o nestanku napajanja i navesti koje stavke u memoriji faksa su izbrisane.
11. Održavanje
3
11.1 Zastoj papira za ispis
Zakrenite plavi ( 5 ) zupčanik u smjeru strelice dok
folija ne bude zategnuta ( 6 ) i ima barem jedan sloj
folije omotane oko plave jezgre ( 7 ).
0DLQWHQDQFH
11.1.1 Ako se papir za ispis zaglavi unutar
uređaja
Prikazuje se sljedeća poruka:
– “PAPER JAMMED”
Važno:
• Izvadite papir za ispis, ali prethodno izvadite
uložnicu za papir jer bi se u protivnom papir
mogao krivo uvlačiti u uređaj ili zaglaviti.
1
E
Otvorite prednji pokrov ( 1 ), pritisnite zelenu tipku
( 2 ), zatim otvorite stražnji pokrov ( 3 ).
C
F
B
A
2
Ispravno
Izvucite zaglavljeni papir (
4
).
G
D
Neispravno
Oko plave jezgre nema namotane
folije s tintom.
Olabavljeno/
Naborano
Obrnuto
11. Održavanje
4
Zatvorite stražnji pokrov tako da čvrsto pritisnete
istočkana područja na oba kraja ( 8 ) i potom čvrsto
zatvorite prednji pokrov ( 9 ).
11.2 Zastoj dokumenata
1
H
Otvorite prednji pokrov.
Pažljivo izvucite zaglavljeni dokument (
).
A
I
5
1
Umetnite uložnicu za papir (14. stranica) i potom
nježno uložite papir za ispis (14. stranica).
11.1.2 Ako se papir za ispis ne uvlači
pravilno u uređaj
Prikazuje se sljedeća poruka:
– “CHECK PAPER”
2
Izvucite papir za ispis i izravnajte ga. Umetnite papir i
pritisnite SET za brisanje poruke.
Napomena:
Čvrsto zatvorite prednji pokrov.
● Ne vucite presnažno zaglavljeni dokument prije nego
otvorite prednji pokrov.
11.3 Jedinica za uvlačenje
papira/ladica za papir/ staklo
skenera
Očistite jedinicu za uvlačenje papira/ladica za papir/
staklo skenera u slučaju kad:
– Dokumenti ili papir za ispis se često nepravilno uvlače
– Na izvornom dokumentu prilikom slanja ili kopiranja
se pojave mrlje ili crne/bijele linije.
Važno:
● Izvadite papir za ispis, ali prethodno izvadite
uložnicu za papir jer bi se u protivnom papir
mogao krivo uvlačiti u uređaj ili zaglaviti.
MSETN
11. Održavanje
1
Odspojte mrežni kabel i kabel telefonske linije.
2
Otvorite prednji pokrov ( 1 ), pritisnite zelenu tipku
( 2 ), zatim otvorite stražnji pokrov ( 3 ).
4
Očistite valjke za uvlačenje papira ( 7 ) krpom
namočenom u izopropilni alkohol i ostavite da se
dijelovi dobro osuše.
G
C
B
A
3
Očistite valjke za uvlačenje dokumenata ( 4 ) i
gumenu resicu ( 5 ) krpom namočenom u izopropilni
alkohol i ostavite da se dijelovi dobro osuše. Staklo
skenera ( 6 ) očistite mekom suhom krpom.
Oprez:
● Ne upotrebljavajte proizvode od papira kao što su
papirnati ručnici ili papirnate maramice.
5
Zatvorite stražnji pokrov tako da čvrsto pritisnete
istočkana područja na oba kraja ( 8 ) i potom čvrsto
zatvorite prednji pokrov ( 9 ).
H
E
D
F
I
D
6
Umetnite uložnicu za papir (14. stranica) i potom
nježno uložite papir za ispis (14. stranica).
7
Spojite mrežni kabel i kabel telefonske linije.
11.4 Čišćenje termičke glave
Ako se na kopiranom/primljenom dokumentu pojave
mrlje ili crne/bijele linije, provjerite je li se na termičkoj
glavi nakupilo prašine. Očistite termičku glavu i uklonite
prašinu.
11. Održavanje
Važno:
● Izvadite papir za ispis, ali prethodno izvadite
uložnicu za papir jer bi se u protivnom papir
mogao krivo uvlačiti u uređaj ili zaglaviti.
4
Očistite termičku glavu ( 5 ) krpom namočenom u
izopropilni alkohol i ostavite da se dobro osuši.
Oprez:
● Da biste spriječili nepravilnosti u radu uslijed
statičkog elektriciteta, ne čistite termičku
glavu suhom krpom i nemojte je izravno dirati.
E
1
Odspojte mrežni kabel i kabel telefonske linije.
2
Otvorite prednji pokrov ( 1 ), pritisnite zelenu tipku
( 2 ), zatim otvorite stražnji pokrov ( 3 ).
C
B
A
3
Izvucite foliju s tintom (
4
).
D
5
Ponovno umetnite foliju s tintom i zatvorite pokrove
(pogledajte korake od 4 do 7 na 12. stranici).
6
Umetnite uložnicu za papir (14. stranica) i potom
nježno uložite papir za ispis (14. stranica).
7
Spojite mrežni kabel i kabel telefonske linije.
12. Opće informacije
*HQHUDO,QIRUPDWLRQ
12.1 Referentni popisi i izvješća
(samo za baznu stanicu)
Na uvid možete ispisati sljedeće popise i izvješća:
– “SETUP LIST” (popis postavki)
– “PHONEBOOK LIST” (popis telefonskog imenika)
– “JOURNAL REPORT” (kronika poruka)
– “BROADCAST LIST” (popis primatelja)
– “PRINTER TEST” (ispis probne stranice)
● Ako na ispisanoj probnoj stranici ima mrlja,
zamagljenih točaka ili linija, očistite termičku glavu
(63. stranica).
– “CALLER ID LIST” (popis identificiranih pozivatelja)
Sljedeće popise možete ispisati automatski:
– “AUTO JOURNAL” (automatski ispis kronike poruka)
● Za detalje pogledajte funkciju #22 na 40. stranici.
– “AUTO CALL. LIST” (automatski ispis pozivatelja)
● Za detalje pogledajte funkciju #26 na 41. stranici.
MMENUN
12.2 Tehnički podaci
12.2.1 Bazna stanica
■ Primjenjive telefonske linije:
Javna komutirana telefonska mreža
■ Veličina dokumenta:
Maksimalno 216 mm širine, maksimalno 600 mm
duljine
■ Efektivna širina skeniranja:
208 mm
■ Efektivna širina ispisa:
202 mm
■ Vrijeme slanja*1:
Oko 12 sek/stranica (ECM-MMR prijenos iz memorije)
*2
■ Gustoća skeniranja:
Vodoravno: 8 točkica/mm
Okomito: 3,85 linija/mm - za standardnu razlučivost,
7,7 linija/mm - za fine/photo razlučivost, 15,4 linija/mm
- za super fine razlučivost
MSETN
■ Foto razlučivost:
64 nivoa
■ Vrsta skenera:
Contact Image senzor
■ Vrsta pisača:
MFNMEN
MSTOPN
MPRINT REPORTN
1
2
3
4
■ Brzina modema:
ili
za odabir željene stavke.
Pritisnite SET
● Ako ste odabrali ispis popisa ili izvješća, započinje
ispis.
Za zaustavljanje ispisa pritisnite STOP .
● Ako ste odabrali “AUTO JOURNAL” ili “AUTO
CALL. LIST”, pritisnite 0 ili 1 za odabir
željene postavke i potom pritisnite SET .
0 “OFF”
1 “ON”
Pritisnite MENU
■ Sustav kompresije podataka:
Modified Huffman (MH), Modified READ (MR),
Modified Modified READ (MMR)
PRINT REPORT
Više puta pritisnite
Termički prijenos na standardni papir
9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bitova po sekundi; opcija
automatskog smanjenja brzine prijenosa
■ Radno okruženje:
5 °C - 35 °C, 20 % - 80 % RH (relativne vlage)
■ Dimenzije:
KX-FC268: Oko 106 mm visina x 374 mm širina x 200
mm dubina
KX-FC278: Oko 106 mm visina x 367 mm širina x 200
mm dubina
■ Masa (težina):
KX-FC268: Oko 2,7 kg
KX-FC278: Oko 2,8 kg
■ Potrošnja:
Stanje pripravnosti:
KX-FC268: Oko 4,0 W
KX-FC278: Oko 2,5 W
Slanje: Oko 15 W
Prijem: Oko 40 W (ako je dokument 20% crn)
12. Opće informacije
Kopiranje: Oko 40 W (ako je dokument 20% crn)
Maksimalno: Oko 135 W (ako je dokument 100 % crn)
■ Napajanje:
AC 220 V do 240 V, 50/60 Hz
■ Kapacitet memorije faksa*3:
Oko 25 stranica za slanje
Oko 28 stranica za prijem
(Bazirano na ITU-T br. 1 testnom dijagramu u
standardnoj razlučivosti, bez Error Correction môda)
■ Kapacitet memorije glasovnih poruka*4:
Oko 15 minuta snimanja
■ Kapacitet memorije kopiranja:
Oko 10 stranica (Bazirano na ITU-T br. 1 testnom
dijagramu u finoj razlučivosti.)
■ Značajke LED svjetla CIS senzora:
Izlaz LED zračenja: Maksimalno 1 mW
Valna duljina: U žuto-zelenom spektru 570 nm,
karakteristično
Vrijeme trajanja emisije: Kontinuirano
*1 Brzina prijenosa ovisi o sadržaju na stranicama,
razlučivosti, stanju telefonske linije i stanju uređaja
primatelja.
*2 Brzina prijenosa je bazirana na ITU-T br. 1 testnom
dijagramu u izvornom môdu. Ako je faks uređaj
primatelja slabiji od vašeg, vrijeme slanja se može
produljiti.
*3 Ako tijekom prijema faksa dođe do greške, primjerice
zaglavio se papir ili je ponestalo papira za ispis, ova i
sljedeće faks poruke će se pohraniti u memoriju.
*4 Vrijeme snimanja može se smanjiti uslijed pozadinske
buke pozivatelja.
ITU-T br. 1 testni dijagram
Podaci o papiru za ispis
Veličina papira za ispis:
A4: 210 mm x 297 mm
Težina papira za ispis:
64 g/m2 do 80 g/m2
12.2.2 Bežična slušalica
■ Standard:
DECT (digitalno poboljšane bežične telekomunikacije)
GAP (profil za generički pristup)
■ Broj kanala:
120 Duplex kanala
■ Frekvencijski raspon:
1,88 GHz do 1,90 GHz
■ Proces Duplex-a:
TDMA (Time Division Multiple Access)
■ Raspon kanala:
1.728 kHz
■ Brzina bitova:
1,152 kbit/s
■ Modulacija:
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
■ Snaga prijenosa radiofrekvencije:
oko 10mW (prosječna snaga po kanalu)
■ Glasovno kodiranje:
ADPCM 32 kbit/s
■ Radno okruženje:
0 °C - 40 °C, 20 % - 80 % RH (relativne vlage)
■ Dimenzije:
Oko 158 mm visina x 48 mm širina x 30 mm dubina
■ Masa (težina):
Oko 130 g
12.2.3 Punjač (samo za KX-FC278)
■ Radno okruženje:
0 °C - 40 °C, 20 % - 80 % RH (relativne vlage)
■ Dimenzije:
Oko 52 mm visina x 75 mm širina x 88 mm dubina
■ Masa (težina):
Oko 60 g
Napomena:
● Izgled i karakteristike podložni su promjenama bez
prethodne najave.
● Slike i crteži korišteni u ovom priručniku mogu se malo
razlikovati od stvarnog proizvoda.
■ Potrošnja:
Stanje pripravnosti: Oko 0,2 W
Maksimalno: Oko 3,2 W
■ Napajanje:
AC adapter (220 V do 240 V, 50/60 Hz)
13. Kazalo
13.1 Kazalo
#
#01 Datum i vrijeme: 19
#02 Upis vašeg logotipa/imena: 20
#03 Upis vašeg broja faksa: 20
#04 Izvješće za poslanu poruku: 27
#06 Broj zvona za FAX: 39
#06 Broj zvona za TAM: 32
#10 Vrijeme snimanja za pozivatelja: 39
#11 Kôd daljinskog upravljanja: 39
#13 Odabir môda biranja: 18
#17 Vrsta zvona za vanjski poziv: 40
#22 Automatski ispis izvješća za kroniku poruka: 27
#23 Môd za inozemstvo: 40
#25 Odgoda slanja: 41
#26 Automatski ispis popisa pozivatelja: 41
#33 Podešavanje vremena: 41
#34 Quick scan funkcija pohranjivanja: 27, 34
#36 Smanjenje primljenih dokumenata: 42
#39 Kontrast LCD zaslona: 42
#41 Aktivacijski kôd faksa: 42
#44 Podešavanje alarma za prijem u memoriju: 42
#46 Prijem prilagođen korisniku: 42
#49 Automatsko odspajanje: 43
#54 Trajanje pozdravne poruke: 43
#58 Kontrast: 43
#59 Kopiranje telefonskog imenika: 49
#62 ADSL môd: 43
#67 Nadziranje poziva: 43
#68 ECM odabir: 43
#72 Recall/flash vrijeme: 43
#73 Ručno odgovaranje: 43
#76 Ton zvona: 44
#77 Automatsko odgovaranje: 44
#78 Broj zvona za TEL/FAX: 44
#80 Resetiranje na tvorničke postavke: 44
A
ADSL môd: 43
Alarm: 46
Alarm primanja poruka: 42
Alarm za prijem u memoriju: 42
Aktivacijski kôd faksa: 42
Automatsko biranje broja
Bazna stanica: 23
Automatsko odspajanje: 43
B
Baterija
Punjenje: 18
Postavljanje: 15
Trajanje: 18
Zamjena: 15
Bežična slušalica
Odjavljivanje: 47
Lociranje: 48
Uključenje/isključenje: 18
Prijavljivanje: 47
Broj faksa: 20
Broj zvona
FAX ONLY: 39
TAM/FAX: 37, 39
TEL/FAX: 44
Č
Čišćenje: 62
D
Datum i vrijeme: 19
Daljinsko upravljanje: 37
Dodatne bežične slušalice: 47
Dodatni telefon: 30
E
ECM odabir: 43
F
FAX ONLY môd: 29, 32
Folija s tintom: 12
Funkcija automatskog razgovora: 22
G
Glasnoća
Bazna stanica: 19
Bežična slušalica: 19
Glasovno bilježenje datuma/vremena: 35
Glasovna memo poruka: 36
I
ID pozivatelja: 24
Uzvraćanje poziva: 24
Pohranjivanje: 26
Interni pozivi: 47
ISPIS PROBNE STRANICE: 65
Izvješća
Programiranje više primatelja: 65
Slanje na više primatelja: 28
ID pozivatelja: 65
Kronika poruka: 27, 52, 65
Telefonski imenik: 65
Nestanak napajanja: 60
Ispis probne stranice: 65
Slanje: 27, 52
Postavke: 65
Izvješće za poslanu poruku: 27
K
Kôd daljinskog upravljanja: 37, 39
Konferencijski pozivi: 48
Kontrast: 43
13. Kazalo
Lančani poziv: 22
Logotip: 20
Primanje faks poruka
Automatski: 31
Ručno: 30
Primanje na zahtjev: 32
Programiranje
Bazne stanice: 39
Bežične slušalice: 44
Propušteni poziv: 24
Prosljeđivanje poziva: 48
M
Q
Môd za inozemstvo: 40
Quick scan funkcija pohranjivanja: 27, 34
N
R
Način biranja: 18
Nadziranje poziva: 43
Napredne funkcije: 40
Nestanak napajanja: 60
Razlučivost: 27, 34
Resetiranje (bazna stanica): 44
O
Slanje faks poruka: 28
Slanje faks poruka na više primatelja: 28
Slanje faks poruka
Putem automatskog biranja na baznoj stanici: 28
Putem telefonskog imenika bazne stanice: 28
Na više primatelja: 28
Iz memorije: 27
Ručno: 27
Smanjenje primljenih dokumenata: 42
Snimanje
Pozdravna poruka: 35, 36
Glasovna memo poruka: 36
Soft tipke: 10
Sprečavanje primanja neželjenih faks poruka: 32
Kopiranje: 34
Sparivanje stranica: 34
Uvećanje/smanjenje: 34
KRONIKA PORUKA 27, 65
L
Odašiljač: 47
Odgoda slanja: 41
Opis tipki
Bazna stanica: 9
Bežična slušalica: 10
Osnovne funkcije: 39
P
Papir za ispis: 14, 66
PIN
Bazna stanica: 45
Podešavanje vremena: 41
Pohranjivanje: 23
Pohranjivanje
Više primatelja: 28
Broja za automatsko biranje: 23
Telefonskog imenika: 22, 23
Ponovno biranje iz memorije: 21
Ponovno biranje
Bazna stanica: 21, 27, 28
POPIS ID POZIVATELJA: 24, 41, 65
POPIS POSTAVKI: 65
POPIS PRIMATELJA: 65
POPIS TELEFONSKOG IMENIKA: 65
Popis za ponovno biranje: 21
Postavka automatskog odgovaranja: 44
Postavka ručnog odgovaranja: 43
Povezivanje: 17
Pozdravna poruka
TAM/FAX: 35
Poziv na čekanju: 24
Preslušavanje snimljenih poruka: 35, 36, 37
Pribor: 9
Uložnica za papir: 14
Prijavljivanje: 47
Prijem prilagođen korisniku: 42
S
T
TAM/FAX môd: 29, 31
TEL môd: 29, 30
TEL/FAX môd: 29, 30
Telefonski imenik
Bazna stanica: 23
Bežična slušalica: 22
Slanje faks poruka: 28
Telefonski imenik bazne stanice
Kopiranje: 49
Uređivanje: 23
Brisanje: 23
Pozivanje: 23
Telefonski imenik bežične slušalice
Kopiranje: 49
Uređivanje: 22
Brisanje: 22
Pozivanje: 22
Pohranjivanje: 22
Ton tipki: 45
Ton zvona: 44
Trajanje flash signala: 43
Trajanje pozdravne poruke
13. Kazalo
TAM/FAX: 43
Trajanje Recall signala: 43
U
Uključenje/isključenje (bežična slušalica): 18
Unos znakova: 50
V
Veličina dokumenta: 27
Vrijeme snimanja
Dolazne poruke: 37, 39
TAM/FAX pozdravna poruka: 43
Vrijeme snimanja za pozivatelja: 39
Vrsta zvona
Bazna stanica: 40
Bežična slušalica: 45
Z
Zaključavanje tipki: 21
Zaslon (bazna stanica)
Kontrast: 42
Poruke: 52
Zaslon (bežična slušalica)
Kontrast: 45
Ikone: 10
Jezik: 46
Poruke: 54
Zastoji
Dokumenta: 62
Papira za ispis: 61
Bilješke
Bilješke
0682
Proizvođač:
Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Internetska stranica:
http://www.panasonic.net/
Autorsko pravo:
● Ovaj materijal je tvrtka Panasonic Communications Co., Ltd zaštitila autorskim pravom i smije se umnožiti samo za
internu uporabu. Svako drugo umnožavanje, u cijelosti ili djelomično, zabranjeno je bez pismenog odobrenja tvrtke
Panasonic Communications Co., Ltd.
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010
-IF59;I[)&);
314;=$&0'$

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement