Panasonic KXFC966FX Upute za uporabu

Add to my manuals
69 Pages

advertisement

Panasonic KXFC966FX Upute za uporabu | Manualzz
Telefaks s ispisom na termo rolu
i DECT slušalicom
Upute za uporabu
Model
Hvala Vam što ste kupili Panasonic
telefaks uređaj.
Molimo vas pročitajte ove upute prije
uporabe uređaja i spremite ih za
kasniju uporabu.
Punite baterije oko 7 sati prije
prve uporabe.
Ovaj uređaj je kompatibilan s
uslugom prikaza broja pozivatelja
– Caller ID. Za korištenje ove
funkcije, morate se prijaviti na
odgovarajuću uslugu kod vašeg
telekom operatera.
KX-FC966FX
Sadržaj
1. Postavljanje i brzi početak
Opema
1.1
Isporučena oprema ................................... 4
1.2
Informacije o opremi.................................. 4
Bežična slušalica
1.3
Postavljanje/zamjena baterija.................... 5
Spajanje i podešavanje
1.4
Spajanje ....................................................5
1.5
Punjenje baterija ....................................... 6
1.6
Uključivanje/isključivanje bežične slušalice
..................................................................6
1.7
Papir za ispis............................................. 7
Brzi početak
1.8
lanje fakseva/Kopiranje ............................. 8
1.9
Primanje fakseva....................................... 8
1.10 Telefonska tajnica ..................................... 9
2. Važne upute
Važne sigurnosne upute
2.1
Važne sigurnosne upute ......................... 10
2.2
Informacije o odlaganju za korisnike
elektroničkog otpada i elektroničke ipreme
(kućanstva).............................................. 11
2.3
Za najbolji rad.......................................... 11
3. Priprema
Smještaj kontrola
3.1
Opis tipki baze......................................... 12
3.2
Opis tipki bežične slušalice ..................... 13
3.3
Opis prikaza na zaslonu bežične slušalice
................................................................ 13
Traženje kontrola
3.4
Pregled.................................................... 14
Glasnoća
3.5
Podešavanje glasnoće bežične slušalice 15
3.6
Podešavanje glasnoće baze ................... 15
Početno programiranje
3.7
Datum i vrijeme ....................................... 16
3.8
Vaš logotip .............................................. 17
3.9
Vaš telefaks broj...................................... 17
4. Telefon
Pozivanje i odgovaranje na poziv
4.1
Pozivanje ................................................ 18
4.2
Odgovaranje na pozive ........................... 19
Automatsko biranje
4.3
Imenik telefonske slušalice...................... 19
4.4
Ulančano biranje (samo za bežičnu
slušalicu) ................................................. 20
4.5
Imenik baze............................................. 20
4.6
Biranje jednim pritiskom (samo bazna
stanica) ................................................... 21
Prikaz broja pozivatelja (Caller ID)
4.7
Caller ID usluga....................................... 22
4.8
Pregledavanje i uzvraćanje poziva.......... 23
4.9
Uređivanje telefonskog broja pozivatelja
prije uzvraćanja poziva............................ 23
4.10 Brisanje informacija o pozivatelju .............. 24
2
4.11 Spremanje informacija o pozivatelju u
imenik/biranje jednom tipkom ....................24
5. Telefaks
Slanje fakseva
5.1 Ručno slanje faksa ....................................25
5.2 Dokumenti koje možete poslati ..................25
5.3 Slanje faksa uporabom imenika baze/biranja
jednom tipkom ...........................................26
5.4 Istovremeno slijedno slanje na više lokacija
(Broadcast) ................................................27
Primanje fakseva
5.5 Odabir načina korištenja telefaks uređaja ..28
5.6 Ručna primanje fakseva – Auto answer OFF
...................................................................30
5.7 Automatsko primanje fakseva – Auto answer
ON .............................................................31
5.8 Polling (preuzimanje faksa s drugog uređaja)
...................................................................32
5.9 Junk fax prohibitor (spriječavanje primanja
faksa od neželjenih pozivatelja) .................32
6. Kopiranje
Kopiranje
6.1 Izrada kopije ..............................................34
7. Telefonska tajnica
Pozdravna poruka
7.1 Snimanje pozdravne poruke ......................35
Dolazne poruke
7.2 Slušanje snimljenih poruka ........................36
Memo poruka (podsjetnik)
7.3 Ostavljanje memo poruke sebi ili drugima .36
Daljinsko upravljanje
7.4 Uporaba telefonske tajnice s bežičnom
slušalicom ..................................................37
7.5 Upravljanje s udaljene lokacije...................38
8. Programske funkcije
Baza
8.1 Programiranje baze....................................40
Bežična slušalica
8.2 Programiranje bežične slušalice ................46
9. Rad s više jedinica
Dodatne jedinice
9.1 Uporaba dodatnih jedinica.......................49
9.2 Prijavljivanje slušalice na bazu ................49
Ostale funkcije
9.3 Interni razgovor .......................................49
9.4 Prosljeđivanje poziva / konferencijski pozivi
................................................................50
9.5 Kopiranje unosa iz imenika bežične
slušalice...................................................51
Sadržaj
10. Korisne informacije
Korisne informacije
10.1 Unos znakova ....................................... 52
11. Pomoć
Poruke grešaka
11.1 Poruke grešaka – izvještaji...................... 54
11.2 Poruke grešaka – prikaz na bazi ............ 55
Otklanjanje grešaka
11.3 Kada uređaj ne izvršava funkciju, provjerite
ovdje ....................................................... 57
12. Održavanje
Gužvanje papira
12.1 Gužvanje papira za ispis ......................... 63
12.2 Gužvanje dokumenta – slanje ................. 63
Čišćenje
12.3 Čišćenje uvlakača papira/stakla skenera
................................................................ 64
12.4 Čišćenje grijače glave ............................. 64
13. Općenite informacije
Štampanje izvještaja
13.1 Referentni popisi i izvješća (samo za bazu)
................................................................ 65
Karakteristike
13.2 Karakteristike ......................................... 66
Zapisi korisnika
13.3 Zapisi korisnika ....................................... 68
3
1. Instalacija i brzi početak
1.1 Isporučena oprema
Kabel telefonske
linije
Bežična slušalica
1.2 Informacije o opremi
1.2.1 Dostupna oprema
-
Punjive baterije
Papir za ispis
(dužine 10 metara)
Držač papira
Upute za uporabu
Napomena:
• Ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen, obratite se
prodavaču.
• Sačuvajte originalno pakiranje za slučaj da uređaj
morate prenijeti ili prevoziti.
4
Standardni termo papir za ispis*1 (Model br. KXA106): rola 216mm × 30m, s jezgrom od 25mm.
Punjive baterije*2 (Model br. P03P): 2 punjive nikal
meta hidridne baterije (Ni-MH), AAA (R03) veličine
Dodatna digitalna bežična slušalica (Model br.
KX-TGA711FX)
Kopča za remen (Model br. KX-TCA718EX)
DECT odašiljač (Model br. KX-A272)
*1 Koristite samo isporučeni ili navedeni papir za
ispis. Uporaba drugog papira ispisa može se
odraziti na kvalitetu ispisa i/ili uzrokovati
stvaranje naslaga na termo glavi.
*2 Minimalni kapacitet 550mAh
1. Instalacija i brzi početak
1.3 Postavljanje/zamjena baterija
1.4 Spajanje
Važno:
• Koristite samo punjive baterije navedeni na str.
4, 10.
• Kod zamjene baterija, preporučamo uporabu
Panasonic punjivih baterija navedenih na str. 4,
10.
• Obrišite krajeve baterija (+ i -) suhom krpom.
• Postavite baterije bez dodirivanja krajeva
baterija (+ i -) ili kontakata uređaja.
Važno:
• Uređaj neće raditi kod nestanka struje. Za
ostvarivanje poziva u hitnim slučajevima, na
telefonsku liniju morate spojiti telefon koji može
raditi tijekom nestanka struje.
1
Čvrsto pritisnite vrh poklopca baterije slušalice, i
gurnite poklopac.
• Kada mijenjate baterije, prvo izvadite pozitivni
(+) pol stare baterije.
2
Prvo umetnite nagativni (-) pol baterije. Zatvorite
poklopac baterija sušalice.
1.4.1 Baza
Držač papira
• Držač papira nije prikazan u svim crtežima u
ovim uputama za uporabu.
Kabel za napajanje
• Spojite ga u strujnu utičnicu (220 – 240V,
50/60Hz)
Kabel telefonske linije
• Spojite ga u [LINE] priključak i u priključak
telefonske linije.
Upozorenje:
• Kada koristite ovaj proizvod, utičnica za struju
mora biti u blizini uređaja i lako dostupna.
• Upotrebljavajte isključivo telefonski kabel
isporučen s uređajem.
• Ne produžujte telefonski kabel.
• Držite bazu što je više moguće dalje od zidova
kabi bi izbjegli gužvanje papira.
5
1. Instalacija i brzi početak
1.5 Punjenje baterija
Postavite bežičnu slušalicu u punjač oko 7 sati prije prve
uporabe.
Tijekom punjenja, ikona snage baterije se mijenja kako
je prikazano:
Kada su baterije potpuno napunjene,
stoji na
zaslonu.
• Indikator punjenja (1) svijetli kada se bežična
slušalica postavi na bazu.
Napomena:
• Normalno je da baterije ne dostignu puni kapacitet
kod prvog punjenja. Maksimalne radne odlike
baterije će se dostići nakon nekoliko ciklusa
potpunog punjenja/pražnjenja (uporabe).
• Navedene karateristike baterija ovise o tome koliko
često je slušalica u uporabi i koliko često se ne
koristi (u stanju čekanja).
• Vrijeme trajanja baterija može biti skraćeno ovisno
o uvjetima uporabe i temperaturi okoline.
• Čak i nakon što se bežična slušalica u potpunosti
napunila, može ostati na bazi bez bilo kakvog
negativnog učinka na baterije.
• Snaga baterija se možda neće pravilno prikazivati
nakon zamjene baterija. U tom slučaju, stavite
bežičnu slušalicu na bazu i punite ju najmanje 7
sati.
1.6 Uključivanje/isključivanje
bežične slušalice
Napomena:
• Kako bi osigurali pravilno punjenje baterija, čistite
kontakte za punjenje na bežičnoj slušalici (2) i
punjaču (3) s mekom, suhom krpom jednom
mjesečno. Čistite i češće ako je uređaj izložen
masnoći, prašini i visokoj vlagi.
Snaga baterija
Ikone baterija
Snaga baterija
Visoka
Srednja
Niska
Kada treperi: potrebno je puniti
Ni-MH baterije (700 mAh)
Način uporabe
Vrijeme uporabe
U stalnom razgovoru
max. 17 sati
U stalnom stanju čekanja
(standby)
max. 180 sati
6
Uključivanje
Pritisnite i držite
1 sekundu.
Isključivanje
Pritisnite i držite
2 sekunde.
1. Instalacija i brzi početak
1.7 Papir za ispis
\
Sigurno zatvorite gornji poklopac pritiskom na obje
strane.
]
Pritisnite [FAX/START] da odrežete papir.
X Otvorite gornji poklopac prtiskom na tipku za
otvaranje (1).
Y Postavite papir za ispis.
NAPOMENA:
Z
Umetnite prednji rub papira u otvor iznad termalne
glave (1).
[
Povucite papir izvan uređaja.
• Ako je papir osiguran (zaljepljen) ljepilom ili
trakom, odmotajte ga u dužini od oko 15 cm od
početka prije nego ga postavite.
• Kada je priključen mrežni kabel, poruka se
ispisuje na vrhu stranice svaki puta kada je
gornji poklopac otvoren i zatvoren. Ako je papir
postavljen naopako, poruka se neće ispisati.
Ispravno postavite papir.
• Za informacije o dodatnoj opremi, pogledajte
str. 4.
• Uvjerite se da u roli papira nema nabora.
7
1. Instalacija i brzi početak
1.8 Slanje/kopiranje faksa
1.9 Primanje faksa
X
X
Podignite bežičnu slušalicu i pritisnite
ili
pritisnite
na bazi za odgovaranje na
poziv.
Y
Za prijem dokumenta, pritisnite
Y
Otvorite policu uvlakača papira.
.
Podesite vodilice (1), i umetnite dokument LICEM
PREMA DOLJE
• Za ostale detalje, vidi str. 30.
• U skladu s vašim potrebama, možete odabrati na
koji će način uređaj primati pozive (str. 28).
Z
Za slanje faksa:
Birajte broj telefaksa i pritisnite
Za izradu kopije:
.
Pritisnite
• Za ostale detalje oko slanja faksa, vidi str. 25.
• Za ostale detalje oko izrade kopije, vidi str. 34.
8
1. Instalacija i brzi početak
1.10.2 Slušanje snimljenih poruka
1.10 Telefonska tajnica
1.10.1 Snimanje vaše pozdravne poruke
X
Y
Z
[
Pritisnite
Na zaslonu će se prikazati ukupni broj snimljenih
poruka.
2 puta.
Razgovjetno govorite oko 20cm udaljeni od
u vremenu do 16 sekundi.
Za prestanak snimanja, pritisnite
• Za više detalja, vidi str. 35.
.
,
Kada indikator
Pritisnite
poruka.
Kada indikator
treperi:
. Reproducirati će se nova
svijetli:
. Reproducirati će se sve poruke.
Pritisnite
•
Za više detalja, vidi str 36.
9
2. Važne upute
2.1 Važne sigurnosne upute
Kada koristite ovaj uređaj, morate se pridržavati
osnovnih sigurnosnih odredbi kako bi smanjili rizik od
požara, električnog udara, ili ozlijede.
1. Čitajte upute na način da su vam razumljive.
2. Slijedite sva upozorenja i upute označene na ovom
uređaju.
3. Isključite uređaj iz strujne utičnice prije čišćenja. Ne
koristite tekućinu ili raspršivače za čišćenje.
4. Ne koristite uređaj u blizini vode, npr. blizu tuš
kabine, umivaonika, sudopera, itd.
5. Uređaj sigurno postavite na čvrstu podlogu. Ako
uređaj padne, može izazvati ozbiljna oštećenja i/ili
ozlijede.
6. Na pokrivajte utore i otvore na uređaju. Oni su
predviđeni za ventiliranje i štite od pregrijavanja.
Nikada ne postavljajte uređaj blizu radijatora, ili na
mjesto koje se ne zrači propisno.
7. Korisitite samo izvor napajanja naveden na uređaju.
Ako niste sigurni u vrstu napajanja korištenu u
vašem domu, savjetujte se s vašim prodavačem ili
lokalnim isporučiteljem električne energije.
8. Iz sigurnosnih razloga uređaj je opremeljen s
uzemljenim utikačem. Ako nemate takvu vrstu
utičnice, molimo vas da ju instalirate. Ne
zanemarujte ovu sigurnosnu uputu zamjenom
utikača.
9. Ne stavljajte stvari na mrežni kabel. Postavite
uređaj tamo gdje nitko ne može gaziti ili zapeti za
kabel.
10. Ne preopterećujte strujnu utičnicu ili produžni kabel.
To može rezultirati rizikom od požara ili strujnog
udara.
11. Nikada ne gurajte nikakve predmete kroz otvore u
uređaj. To može rezultirati rizikom od požara ili
strujnog udara. Nikada ne nalijevajte tekućinu u
uređaj.
12. Da smanjite rizik od strujnog udara, ne rastavljajte
uređaj. Odnesite uređaj u ovlašteni servis kada ga
je potrebno servisirati. Otvaranje i uklanjanje
poklopaca može vas izložiti opasnom naponu ili
drugim opasnostima. Nepravilno sastavljanje
uređaja može uzrokovati strujni udar pri uporabi
uređaja
13. Isključite uređaj iz strujne utičnice i zatražite
servisnu uslugu u ovlaštenom servisu u slijedećim
situacijama:
A. Kada je strujni kabel oštećen ili izlizan.
B. Ako je u uređaj nalivena tekućina
C. Ako je uređaj bio izložen kiši ili vodi.
D. Ako uređaj ne radi normalno slijedeći upute za
uporabu. Podesite samo one funkcije koje su
opisane u uputama za uporabu. Nepropisno
podešavanje može uzrokovati produženi
popravak u ovlaštenom servisu.
E. Ako je uređaj pao ili je mehanički oštećen.
F. Ako uređaj prikazuje zamjetne promjene u
performansama.
14. Uslijed grmljavine izbjegavajte uporabu telefona,
osim bežičnog. Može postojati udaljeni rizik od
strujnog udara preko munje.
15. Ne koristite ovaj uređaj za dojavu o curenju plina,
kada ste u blizini curenja.
10
SPREMITE OVE UPUTE
OPREZ:
Instaliranje:
• Nikada ne spajajte telefonsku liniju prilikom
grmljavine.
• Nikada ne postavljajte konektore telefonske linije u
vlažnoj okolini osim ako konektor nije predviđen za
takve uvjete.
• Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske žice ili
priključke osim ako kabel telefonske linije nije
isključen iz mrežne opreme.
• Pridržavajte se upozorenja kada instalirate ili
prerađujete telefonsku liniju.
• Ne dodirujte utikač mokrim rukama.
• Uređaj se ne smije koristiti blizu medicinskih
uređaja za intenzivnu njegu i ne smiju ga koristiti
osobe s ugrađenim srčanim stimulatorom
(pacemakerom).
Baterije
Da bi smanjili rizik od od požara ili osobne ozljede,
pročitajte i slijedite ove upute:
• Rabite isključivo akumulatorske baterije
naznačenog tipa.
• Ne miješajte stare i nove baterije
• Ne bacajte baterije u vatru jer mogu eksplodirati.
Provjerite lokalne (državne) zakonske propise o
odlaganju baterija
• Ne oštećujte baterije i ne pokušavajte ih otvoriti.
Oslobođeni elektrolit je korozivan i može uzrokovati
opekotine i druge ozljede očiju ili kože. Ako
progutate elektrolit postoji velika opasnost od
trovanja.
• Obratite pažnju pri rukovanju baterijama. Ne
dozvolite da vodljivi materijali kao što su prstenje,
narukvice ili ključevi dodiruju baterije, jer može doći
do kratkog spoja koji može uzrokovati jako
zagrijavanje i uzrokovati opekline.
• Punite baterije isporučene s uređajem ili predviđene
za ovaj uređaj u skladu s navedenim uputama i
ograničenjima navedenim u ovom priručniku.
• Koristite samo isporučenu bazu (ili punjač) za
punjenje baterija. Ne prepravljajte bazu (ili punjač).
Ne pridržavanje ovih uputa može uzrokovati
curenje ili eksploziju baterija.
• Upotrebljavajte samo punjive baterije. Ako
umetnete nepunjive baterije i počnete ih puniti,
baterije mogu ispustiti elektrolit.
UPOZORENJE:
• Za zaštitu od električnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili bilo kojem drugom obliku vlage.
• Isključite uređaj iz strujne utičnice ako ispušta dim,
neuobičajeni miris ili proizvodi neobičnu buku. Ti
uvjeti mogu uzrokovati požar ili strujni udar. Uvjerite
se da se uređaj više ne dimi i kontaktirajte ovlašteni
servis.
2. Važne upute
2.2 Informacije o odlaganju
električnog otpada i elektroničke
opreme (za kućanstva)
Ovaj simbol na proizvodima i/ili pratećim dokumentima
označava da se uporabljena elektronika i elektronički
proizvodi ne smiju miješati s ostalim otpadom iz
kućanstva. Za propisno postupanje, obnavljanje i
recikliranje, molimo vas odložite takve proizvode u
reciklažna dvorišta, gdje će biti primljeni bez naknade.
U nekim zemljama moći ćete vratiti vaš uređaj lokalnom
prodavaču nakon kupnje ekvivalentnog novog uređaja.
Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomoći će očuvanju
vrijednih izvora i spriječiti bilo kakvo negativno
djelovanje na ljudsko zdravlje i okolinu koje bi u
suprotnome proizašlo iz nepropisnog odlaganja. Molimo
vas kontaktirajte vaše lokalno ovlašteno tijelo za detalje
o najbližem reciklažnom dvorištu.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada možete biti
kažnjeni, u skladu s nacionalnim propisima.
Za poslovne korisnike u Europskoj uniji
Ako želite odložiti električnu i elektroničku opremu,
molimo vas kontaktirajte vašeg prodavača ili dobavljača
za ostale informacije.
Informacije o odlaganju za zemlje izvan Europske
unije
Ovaj simbol vrijedi samo u Europskoj uniji.
Ako želite odložiti ovaj proizvod, molimo vas
kontaktirajte vaše ovlašteno lokalno tijelo ili prodavača i
pitajte ih za ispravni način odlaganja.
2.3 Za najbolji rad (performanse)
Smještaj i smetnje
Baza i slušalica koriste radio valove za međusobnu
komunikaciju. Za uporabu na maksimalnoj udaljenosti
bez smetnji, preporučamo slijedeće:
• Postavite bazu dalje od električnih uređaja kao što
su TV, radio uređaj, osobno računalo ili drugi
telefoni.
• Postavite bazu na VISOKU i SREDIŠNJU poziciju
bez prepreka kao što su zidovi.
• Izvucite okomito antenu.
Okolina
• Držite uređaj dalje od uređaja koji proizvode
električne smetnje, kao što su fluoroscentne žarulje
i motori.
• Čuvajte uređaj od prašine, visoke temperature i
vibracija.
• Uređaj se ne smije izlagati direktnom sunčevom
svijetlu.
• Ne postavljajte teške predmete na vrh uređaja.
• Kada duže vrijeme nećete koristiti uređaj, isključite
ga iz strujne uičnice.
• Uređaj morate držati dalje od izvora topline kao što
su radijatori, pečnice itd. Također treba izbjegavati
vlažne podrume.
Spajanje
• Ako je bilo koji uređaj spojen na istu liniju, taj uređaj
može ometati rad mreže.
• Ako koristite uređaj uz računalo i vaš davatelj
usluga vam savjetuje postavljanje filtera (1), spojite
kabel telefonske linije kako slijedi.
Uobičajeno održavanje
Brišite vanjske površine uređaja mekom krpom. Ne
upotrebljavajte benzin, razrjeđivač ili bilo koji abrazivni
prah.
11
3. Priprema
3.1 Opis tipaka baze
• Za isključivanje vašeg glasa tijekom razgovora sa
sugovornikom. Ponovno pritisnite za nastavak
razgovora.
[SP-PHONE]
• Za uporabu speakerphonea.
[INTERCOM]
• Za ostvarivanje/odgovaranje na interni poziv (str.
49).
Navigator/[VOLUME]/[PHONEBOOK]
• Za pretraživanje spremljenih unosa (str. 20, 26).
• Za odabir funkcije ili postavke funkcije tijekom
programiranja (str. 40).
[CALLER ID]
• Za uporabu Caller ID funkcija (str. 22)
[SET]
[STOP]
• Za pohranjivanje postavki tijekom programiranja.
• Za prekidanje operacije ili programiranja.
• Za brisanje slova/brojke (str. 52) Pritisnite i držite
[MENU]
za brisanje svih slova/brojeva.
[R]
• Za pristup posebnim telefonskim uslugama ili za
proslijeđivanje lokalnih poziva.
• Vrijeme trajanja flash signala se može mijenjati
(funkcija #72 na str. 44).
[REDIAL/PAUSE]
• Za biranje zadnje biranog na bazi.
• Za unos pauze tijekom biranja.
[BROADCAST]
• Za slanje dokumenta na više lokacija (str. 27)
[RECORD]
• Za snimanje vaše pozdravne poruke (str. 35).
[ERASE]
• Za brisanje poruka (str. 35, 36)
• Za brisanje pohranjenih unosa.
[PLAYBACK]
• Za reprodukciju poruka (str. 36).
[AUTO ANSWER]
• Za uključivanje/isključivanje automatskog
odgovaranja (str. 30, 31).
Memorijske tipke
• Za uporabu funkcije biranja jednim pritiskom (str.
21).
[FAX/START]
• Za početak slanja ili primanja faksa
[COPY]
• Za kopiranje dokumenta (str. 34)
[MIC] (Mikrofon)
• Ugrađeni mikrofon
[TONE]
• Za trenutnu promjenu iz pulsnog u tonsko biranje
kada vaša linija ima uslugu rotacijskog/pulsnog
biranja. Uslugu tonskog biranja također možete
koristiti promjenom funkcije #13 na str. 41.
[MUTE]
12
• Za podešavanje glasnoće (str. 15).
• Za pristup imeniku.
• Za početak ili izlaz iz programiranja.
[LOWER]
• Za odabir lokacija 6-10 za funkciju biranja jednim
pritiskom (str. 21, 24, 26).
3. Priprema
3.2 Opis tipaka bežične slušalice
3.3 Opis prikaza na bežičnoj
slušalici
Prikaz ikona
Ikona
zaslona
Značenje
Unutar dometa baze
• Kada treperi: bežična slušalica traži
bazu (izvan dometa baze, bežična
slušalica nije prijavljena na bazu,
baza nema napajanje).
Bežična slušalica pristupa bazi
(interkom, pozivanje, promjena postavki
baze, itd.)
(Izbornik/OK)
• Za počinjanje programiranja.
• Za prihvaćanje trenutnog odabira.
(Imenik)
• Za pristup imeniku bežične slušalice (str. 19).
(Tipka za razgovor)
• Za pozivanje/odgovaranje na poziv (str. 18,
19)
Navigator (tipka za navigaciju)
• Za podešavanje glasnoće (str. 15).
• Za traženje spremljenih (str. 19).
• Za odabir funkcije ili postavke funkcije
tijekom programiranja.
• Za prelazak na sljedeću radnju.
(Speakerphone)
• Za uporabu speakerphonea.
[R] (Tipka flash)
• Za pristup posebnim telefonskim uslugama ili
za prosljeđivanje lokalnih poziva.
• Vrijeme trajanja flash signala se može
mijenjati (funkcija #72 na str. 44).
(Tipka za ponovno biranje/pauza)
• Za ponovno biranje jednog od 10 zadnje
biranih brojeva s bežične slušalice (str. 18).
• Za umetanje pauze tijekom biranja.
(Prekidanje/ uključivanje/ isključivanje)
• Za uključivanje/isključivanje (str. 6).
• Za prekidanje linije (str. 18, 19).
• Za prekidanje operacije ili programiranja.
Bežična slušalica je na vanjskoj liniji.
Uključena je telefonska tajnica (str. 31).
Snaga baterije (str. 8).
Broj bežične slušalice (postavka prikaza
u stanju čekanja, str. 46)
• Linija je zauzeta uporabom baze ili
druge bežične slušalice.
• Druga telefonska slušalica koristi
telefonsku tajnicu.
▼▲
Odaberite riječi pod navodnicima
prikazane na zaslonu (npr.
"Podešavanje slušalice") pritiskom
ili .
na
(Brisanje/isključivanje mikrofona)
• Za brisanje slova/broja (str. 52).
• Pritisnite i držite za brisanje svih
slova/brojeva.
• Za utišavanje vašeg glasa tijekom
razgovora. Ponovno pritisnite za nastavak
razgovora.
[INT] (Intercom)
• Za pozivanje ili lociranje baze ili druge
bežične slušalice (str. 49).
13
3. Priprema
3.4 Pregled
3.4.2 Bežična slušalica
3.4.1 Baza
Indikator punjenja
Indikator zvona
Indikator poruke
Zvučnik slušalice
Mikrofon
Zvučnik
Zvučnik
Vodilice dokumenata
Držač papira
• Držač papira neće biti prikazan na svim
crtežima u ovim uputama za uporabu.
Polica uvlakača papira
Antena
Gornji polopac
Mikrofon
Izlaz dokumenta
Ulaz dokumenta
Tipka za oslobađanje gornjeg poklopca
14
3. Priprema
3.5 Podešavanje glasnoće
bežične slušalice
3.6 Podešavanje glasnoće baze
Glasnoća zvona
Glasnoća zvona
1
2
Pritisnite
.
ili
Pritisnite
zvona”.
ili
4
Pritisnite
.
ili
da odaberete “Jačina zvona”.
5
Pritisnite
ili
da odaberete željenu glasnoću.
3
da odaberete ”Podeš. slušal”.
da odaberete “Postavke
Isključivanje zvona
.
Napomena
• Kada primate poziv, možete podesiti glasnoću zvona
pritiskom na
ili .
• Kada je zvono isključeno, bežična slušalica će zvoniti
za alarm i interkom pozive.
Ton zvona
Možete odabrati željeni ton zvona za vanjske i interkom
pozive (str. 46).
Glasnoća zvučnika slušalice
Dok za razgovor koristite slušalicu, pritisnite
ili
.
Kada je uređaj u stanju čekanja, pritisnite
• Ako je dokument postavljen na ulaz za dokumente,
ne možete podesiti glasnoću. Provjerite da na ulazu
za dokumente nema dokumenata.
ili
uzastopno da se prikaže "RINGER OFF=
Pritisnite
OK?"
• Kada se primi poziv, baza neće zvoniti za vanjske
pozive, a zaslon će prikazati "INCOMING CALL".
Baza će zvoniti najmanjom glasnoćom za interkom
pozive.
.
• Za ponovno uključenje, pritisnite
Ton zvona
• Možete odabrati željeni ton zvona baze za vanjske
pozive (funkcija #17 na str. 41).
Glasnoća zvučnika
Dok za razgovor koristite speakerphone, pritisnite
.
ili
.
Glasnoća zvučnika
Dok za razgovor koristite speakerphone, pritisnite
ili .
15
3. Priprema
3.7 Datum i vrijeme
3.7.2 Uporabom baze
Datum i vrijeme se mogu postaviti uporabom bežične
slušalice ili baze.
• Telefaks sugovornika će ispisati datum i vrijeme na
svakoj stranici koju pošaljete u skladu s postavkom
datuma i vremena na vašem uređaju.
• Ako nestane struje, datum i vrijeme se mogu izgubiti.
Ako se nakon povratka struje datum i vrijeme ne
prikazuju ispravno, ponovno podesite datum i
vrijeme.
3.7.1 S bežičnom slušalicom
1
2 Unesite trenutni dan/mjesec/godinu/sat/ minute
1
2
3
4
Pritisnite
slušal.”
ili
da odaberete “Podeš.
Pritisnite
ili
da odaberete “Post. vremena”
pritisnite
ili
da odaberete
“Postavi dat/vri”.
Unesite trenutni dan/mjesec/godinu/sat/ minute
odabirom 2 znamenke za svaki.
Primjer: 10 kolovoz, 2006, 10:15PM (12 satni
prikaz vremena)
1. Pritisnite
2. Uzastopno pritisnite
5
6
Pritisnite
za odabir “PM”
za izlaz.
Za ispravljanje pogreške
Pritisnite
ili
da pomaknete kursor na pogrešni
broj, zatim ga ispravite.
16
odabirom 2 znamenke za svaki.
Primjer: 10 kolovoz, 2006, 10:15PM (12 satni
prikaz vremena)
1. Pritisnite
2. Uzastopno pritisnite
3
4 Pritisnite
za odabir “PM”
za izlaz.
Ispravljanje pogreške
Pritisnite
ili
za pomak kursora na pogrešni broj, i
ispravite pogrešku.
3. Priprema
3.8 Vaš logotip
3.9 Broj vašeg telefaksa
Možete programirati vaš logotip (ime, ime tvrtke, itd.) koji
će se ispisivati na vrhu svake poslane stranice.
Možete programirati broj vašeg telefaksa koji će se
pojaviti na vrhu svake poslane stranice.
1
1
2
3
4
Unesite vaš logotip, dužine do 30 znakova (za
unos znakova pogledajte str. 52).
• Za unos crtice, pritisnite [R].
• Za unos razmaka, pritisnite [MUTE].
2
Pritisnite
3
za izlaz.
Za ispravljanje pogreške
Pritisnite
ili
da pomaknete kursor na pogrešno
slovo, zatim ga ispravite.
.
• Za brisanje svih slova, pritisnite i držite
4
Unesite broj vašeg telefaksa, do 20 znamenki.
.
• Za unos "+", pritisnite
.
• Za unos razmaka, pritisnite
• Za unos crtice, pritisnite [R].
• Za brisanje broja, pritisnite
Pritisnite
za izlaz.
Za ispravljanje pogreške
Pritisnite
ili
da pomaknete kursor na pogrešni
broj, zatim ga ispravite.
.
• Za brisanje svih brojeva, pritisnite i držite
17
4. Telefon
4.1.2 Pozivanje s baze
4.1 Pozivanje
4.1.1 S bežičnom slušalicom
1
2
3
Podignite bežičnu slušalicu i pritisnite
.
• Za razgovor bez uporabe ruku, pritisnite
.
Birajte telefonski broj.
Za prekid linije, pritisnite
ili vratite bežičnu
slušalicu na baznu stanicu.
Napomena:
, možete se
• Kada razgovarate uporabom
prebaciti na razgovor preko speakerphonea pritiskom
. Za povratak, pritisnite
.
na
Isključivanje mikrofona (mute)
Kada je mikrofon isključen, biti ćete u mogućnosti čuti
sugovornika, ali on neće čuti vas.
.
Pritisnite
• Za povratak u razgovor, ponovno pritisnite
.
Za ponovno biranje zadnje biranog broja s bežične
slušalice
Pritisnite
ili
.
1
2
3
Birajte telefonski broj.
Kada završite razgovor, pritisnite
.
Napomena:
• Za prebacivanje na bežičnu slušalicu kada koristite
speakerphone baze:
- Ako je na bazi, samo ju podignite.
Za ponovno biranje zadnje biranog broja sa baze
Pritisnite
.
• Ako je linija zauzeta, uređaj će automatski ponovno
pozivati broj 2 ili više puta. Dok baza ponovno bira
broj, automatski se isključuje mikrofon (MUTE).
Pozivanje uporabom popisa za ponovno biranje
Zadnjih 10 biranih brojeva s bežične slušalice spremljeni
su u popis za ponovno biranje.
Isključivanje mikrofona (MUTE)
Kada je isključen mikrofon, vi ćete ćuti sugovornika ali
on neće čuti vas.
1.
2. Pritisnite
Pritisnite
.
• Za uključivanje mikrofona, pritisnite
3.
ili
ili
da odaberete željeni broj.
.
Brisanje broja iz popisa za ponovno biranje
1.
2. Pritisnite
3. “Obriši”
4. “Da”
18
ili
da odaberete željeni broj.
.
4. Telefon
4.2 Odgovaranje na pozive
4.3 Telefonski imenik bežične
slušalice
4.2.1 Uporabom bežične slušalice
Možete spremiti 50 unosa u imenik bežične slušalice.
Kada su u sustavu dodatne bežične slušalice (str. 49),
svaka bežična slušalica može imati vlastiti telefonski
imenik.
• Baza posjeduje vlastiti telefonski imenik (str. 20).
• Možete kopirati unose iz imenika između baze i
bežične slušalice, ili između dvije bežične slušalice
(str. 51).
1
Podignite bežičnu slušalicu i pritisnite
ili
.
• Na poziv također možete odgovoriti pritiskom
bilo koje brojčane tipke od
do
,
,
ili
. (Funkcija odgovaranja bilo kojom
tipkom)
2
Za prekidanje linije, pritisnite
bežičnu slušalicu na bazu.
ili postavite
Funkcija Auto razgovor (bežična slušalica)
Ova funkcija vam omogućuje da odgovorite na poziv
podizanjem bežične slušalice s baze (str. 46).
4.3.1 Spremanje unosa u imenik
1
2
3
4
5
4.2.2 Uporabom baze
“Novi unos”
Unesite ime, do 16 slova (vidi str. 52 za unos
znakova).
Unesite broj telefona, do 24 znamenke
“Spremi”
• Za programiranje ostalih unosa, ponovite
korake 3 do 5.
6
4.3.2 Pozivanje uporabom imenika
1
2 Pritisnite
ili
uzastopno da se prikaže željeni
unos.
Traženje imena po prvom slovu
1
2
Kada uređaj zvoni, pritisnite
Kada završite razgovor, pritisnite
.
.
1.
2. Pritisnite tipku za biranje ([0] do [9]) koja sadrži slovo
koje tražite (str. 55).
• Pritisnite istu tipku uzastopno dok se prikaže prvi
unos koji počinje svakim slovom svrstanim na toj
tipki.
• Ako ne postoji unos koji počinje slovom koje ste
odabrali, prikazati će se prvi sljedeći.
• Za promjenu načina unosa slova:
Odaberite način unosa slova.
3. Ako je potrebno pritisnite
ili
uzastopno za
pretraživanje imenika.
19
4. Telefon
4.3.3 Uređivanje spremljenog unosa
Promjena imena, telefonskog broja
1. Pronađite željeni unos (str. 19).
2. “Uredi”
3. Ako je potrebno, uredite ime. Za ostale detalje,
pogledajte postupak spremanja na str. 19.
4.5 Imenik baze
Možete spremiti 100 unosa u imenik baze.
• Bežična slušalica ima svoj vlastiti telefonski imenik
(str. 19).
• Možete kopirati unose iz imenika između baze i
bežične slušalice (str. 50).
4. Ako je potrebno uredite telefonski broj. Za ostale
detalje, pogledajte postupak spremanja na str. 19.
5. “Spremi”
4.3.4 Brisanje spremljenog unosa
Brisanje određenog unosa
1. Pronađite željeni unos (str. 19).
2. “Obriši”
3. “Da”
Za brisanje svih unosa
1.
2. “Obriši sve”
3. “Da”
4. “Da”
4.4 Ulančano biranje (samo
bežična slušalica)
Ova funkcija vam omogućuje biranje telefonskog broja iz
imenika bežične slušalice dok razgovarate. Funkcija se
može koristiti, npr., za pozivanje bankovnog PIN-a kojeg
imate spremljenog u imeniku bežične slušalice, bez da
ga birate ručno.
1 Tijekom poziva, pritisnite
2 Pritisnite ili uzastopno za odabir željenog
unosa.
• Za pretraživanje po prvom slovu (indeks
pretraga), vidi str. 19.
3 Pritisnite
za biranje broja
4.5.1 Spremanje unosa u imenik
1
Pritisnite
uzastopno da se prikaže
"PHONEBOOK SET"
2
Unesite ime, do 16 slova (vidi str. 52 za unos
slova).
3
Unesite telefonski broj, do 24 znamenke
• Za programiranje ostalih unosa, ponovite od
koraka 2.
4
4.5.2 Pozivanje uporabom imenika
1
2
Pritisnite
unos.
ili
uzastopno da se prikaže željeni
Traženje imena po početnom slovu
1.
2.
3.
4.
ili
za početak pretraživanja
Pritisnite
imenika.
Pritisnite tipku za biranje ([0] do [9]) koja sadrži
slovo koje tražite (str. 52).
• Pritisnite istu tipku uzastopno da se prikaže
prvi unos koji počinje slovom postavljenim na
toj tipki.
• Ako nema unosa koji započinje slovom koje
ste odabrali, pritisnite drugu brojčanu tipku.
Ako je potrebno pritisnite
imenika.
ili
za pretraživanje
4.5.3 Uređivanje spremljenih unosa
1
2
20
Pritisnite
unos.
ili
uzastopno da se prikaže željeni
4. Telefon
3
Ako je potrebno, uredite ime. Za daljnje korake,
pogledajte postupak za pohranjivanje na strani 20.
4
Ako je potrebno, uredite telefonski broj. Za daljnje
korake, pogledajte postupak za pohranjivanje na
strani 20.
4.5.4 Brisanje spremljenih unosa
1
2
Pritisnite
ili
uzastopno da se prikaže željeni
unos.
.
• Za prekid brisanja, pritisnite
3
Unesite ime, do 16 slova (vidi str. 52 za unos
slova).
4
Unesite telefonski broj, do 24 znamenke.
• Za programiranje ostalih unosa, ponovite
korake 2 do 4.
5
4.6.2 Pozivanje uporabom biranja jednim
pritiskom
1
2
3
4.5.5 Brisanje svih unosa
1
2
Pritisnite
ili
uzastopno da odaberte "DA".
• Za prekid brisanja, pritisnite
.
Odaberite željenu memorijsku tipku.
Za memorijske tipke 1-5:
Pritisnite željenu memorijsku tipku.
Za memorijske lokacije 6-10:
Pritisnite
, zatim pritisnite željenu
memorijsku tipku.
• Uređaj će automatski započeti biranje.
4.6.3 Uređivanje spremljenog unosa
3
4.6 Biranje jednim pritiskom
(samo baza)
Za brzi pristup često biranim brojevima, uređaj ima
funkciju biranja jednim pritiskom (10 unosa).
• Funkcijom biranja jednim pritiskom također možete
slati fakseve (str. 26).
1
2
3
4
Pritisnite
ili
uzastopno da se prikaže željeni
.
unos.
Ako je potrebno, uredite ime. Za ostale detalje,
pogledajte postupak spremanja na str. 21.
.
Ako je potrebno, uredite telefonski broj. Za daljnje
korake, pogledajte postupak za pohranjivanje na
strani 21.
4.6.4 Brisanje spremljenog unosa
1
2
Pritisnite
ili
uzastopno da se prikaže željeni
unos.
.
• Za prekid brisanja, pritisnite
3
4.6.1 Spremanje unosa za biranje jednim
pritiskom.
1
Pritisnite
uzastopno da se prikaže
"PHONEBOOK SET".
2
Odaberite željenu memorijsku tipku.
Za memorijsku tipku 1:
Pritisnite memorijsku tipku 1, pritisnite
uzastopno da se prikaže "DIAL MODE".
ili
Za memorijske lokacije 2-5:
Pritisnite jednu od memorijskih tipki.
Za memorijske lokacije 6-10:
Pritisnite
, zatim pritisnite jednu od
memorijskih tipki.
21
4. Telefon
4.7 Usluga prikaza broja
pozivatelja – Caller ID
Uređaj je kompatibilan s uslugom prikaza broja
pozivatelja – Caller ID koju pruža vaš telekom
operater.. Za korištenje navedene funkcije, morate
se prijaviti na uslugu.
Važno:
• Uređaj je napravljen u skladu s ETS (European
Telecommunication Standard) i podržava samo
osnovne CLIP (Calling Line Identification
Presentation) funkcije.
• Uređaj će prikazivati samo ime i broj pozivatelja.
• Uređaj ne podržava buduće dodatne telefonske
usluge.
• Ovisno o usluzi telekom operatera,
datum/vrijeme poziva ili ime pozivatelja možda
neće biti prikazano.
Uvjerite se da su sljedeće postavke zvona unaprijed
postavljene na 2 ili više zvona.
- postavka TAM zvona (str. 38, funkcija #06 na str. 40)
- postavka FAX zvona (funkcija #06 na str. 40).
- postavka TEL/FAX zvona (funkcija #78 na str. 44)
• Usluga prikaza imena pozivatelja možda nije
dostupna u nekim područjima. Za ostale
informacije, molimo vas da se obratite vašem
telekom operateru.
4.7.1 Kako se prikazuju podaci pozivatelja
Ime ili telefonski broj pozivatelja se prikazuje nakon 1.
zvona. Možete birati hoćete li se javiti na poziv ili ne.
Uređaj će automatski spremati informacije 50 zadnjih
pozivatelja (broj telefona, ime, datum i vrijeme poziva).
Podaci o pozivateljima se pohranjuju od najnovijeg
prema najstarijem.
Možete vidjeti informacije o pozivatelju na zaslonu, po
jedan unos (str. 23).
Napomena:
• Kada je primljena informacija o pozivatelju i taj unos
je pronađen spremljen u imeniku uređaja,
pohranjeno ime će se prikazati.
• Ako je uređaj spojen na PBX sustav, informacije o
pozivatelju se neće pravilno primati. Kontaktirajte
vašeg dobavljača PBX-a.
• Ako uređaj ne može primiti informacije o
pozivatelju, slijedeće poruke će se prikazati na
zaslonu:
"Broj nedostupan": Pozivatelj zove iz područja
gdje nije podržana Caller ID usluga
"Osobni poziv": Pozivatelj ne dopušta da se
prikazuju njegovi podaci.
"Udaljena lokacija": Pozivatelj je zvao iz
udaljene lokacije.
Provjera informacija pozivatelja ispisom popisa
propuštenih poziva (samo baza)
- Za ručno ispisivanje, vidi str. 65.
- Za automatsko ispisivanje nakon svakih 50 novih
poziva, uključite funkciju #26 (str. 42).
22
4. Telefon
4.8 Pregledavanje i uzvraćanje
poziva
Promjena načina prikaza informacija o pozivatelju
Pritisnite
uzastopno nakon što se prikaže
informacija o pozivatelju.
Važno:
• Ako je pozivni broj primljenog telefonskog broja
jednak vašem, prije uzvraćanja poziva biti će ga
potrebno obrisati.Za uređivanje broja,
pogledajte str. 23.
Primjer:
• Oznaka na zaslonu znači da je unos već
pregledan ili je poziv uzvraćen, čak iako je to
učinjeno uporabom bežične slušalice.
4.8.1 S bežičnom slušalicom
Prikaz tijekom pregledavanja
• Kada uređaj ne može primiti ime, uređaj će
prikazati "NO NAME RCVD".
• Kada nisu primljeni pozivi, na zaslonu će se
prikazati "MEMORY EMPTY".
1
2
"Popis poziva"
Pritisnite
Pritisnite
na bazi.
za pregledavanje od najnovijih poziva.
• Ako pritisnete
3
Za prekid pregledavanja
na bežičnoj slušalici ili
Pritisnite
ili
, redoslijed će biti obrnut.
za uzvraćanje poziva.
4.8.2 Uporabom baze
4.9 Uređivanje telefonskog broja
pozivatelja prije uzvraćanja
poziva
4.9.1 S bežičnom slušalicom
1
2 Pritisnite
"Popis poziva"
ili
uzastopno za prikaz željenog
unosa.
3
“Uredi i zovi”
4 Uredite broj.
• Pritisnite numeričku tipku ([0] do [9]) za
za brisanje.
dodavanje,
5
ili
.
4.9.2 S bazom
1
• Prikazaje se informacija o najnovijem pozivu.
2
Pritisnite
za pretraživanje od najnovije primljene
informacije o pozivatelju.
• Ako pritisnete
biti obrnut.
3
Pritisnite
, redoslijed prikazivanja će
za uzvraćanje poziva.
• Za slanje faksa, umetnite dokument LICEM
PREMA DOLJE i pritisnite
1
2 Pritisnite
ili
uzastopno da se prikaže željeni
unos.
3 Pritisnite
uzastopno za prikaz
telefonskog broja.
4 Za umetanje broja na početak telefonskog broja,
pritisnite brojčanu tipku ([0] do [9]).
• Uređivanje broja također možete započeti
.
pritiskom na tipku
5 Pritisnite
za uzvraćanje poziva na
uređeni broj.
• Za slanje faksa, umetnite dokument LICEM
.
PREMA DOLJE i pritisnite
23
4. Telefon
4.10 Brisanje informacije o
pozivatelju
4.11 Spremanje informacije o
pozivatelju u imenik / za biranje
jednim pritiskom
3.10.1 S bežičnom slušalicom
1
2 Pritisnite
"Popis poziva"
ili
4.11.1 U bežičnu slušalicu
uzastopno da se prikaže željeni
1
2 Pritisnite
unos.
3 “Obriši”
• Za brisanje svih unosa, odaberite “Obriši sve”.
4 “Da”
Pritisnite
uzastopno da se prikaže
"CALLER SETUP".
• Prikazati će se "CALL LIST ERASE".
• Za odustajanje od brisanja, pritisnite
puta.
unosa.
3 “Dodaj u imenik”
4 Ako je potrebno ime, unesite ime do 16 slova (vidi
4.11.2 U bazu
3
3
1
2
4
5
uzastopno da se prikaže željeni
• Za brisanje ostalih unosa ponovite korak 2.
3.
ili
uzastopno da se prikaže željeni
• Ako ne trebate urediti ime, prijeđite na korak 5.
1.
2.
ili
Pritisnite
unos.
3
Brisanje informacije određenog pozivatelja
Pritisnite
unos.
uzastopno za prikaz željenog
5 Unesite telefonski broj, do 24 znamenke.
6 "Spremi”
Brisanje svih informacija
2
ili
str. 52 za unos slova).
4.10.2 S bazom
1
"Popis poziva"
Ako je potrebno, unesite ime do 16 slova (str. 52).
4.11.3 Za biranje jednim pritiskom
1
2
3
Pritisnite
unos.
ili
uzastopno da se prikaže željeni
Odaberite tipku memorije.
Za memorijsku tipku 1:
Pritisnite memorijsku tipku 1, pritisnite
uzastopno da se prikaže "DIAL MODE".
ili
Za memorijske tipke 2-5:
Pritisnite željenu memorijsku tipku.
Za memorijske tipke 6-10:
Pritisnite
, zatim pritisnite željenu
memorijsku tipku.
• Ako ne trebate urediti ime, prijeđite na korak 5.
4
Ako je potrebno, unesite ime do 16 slova (str. 52).
• Ako je potrebno urediti broj, pogledajte str. 23.
5
24
5. Telefaks
Istovremeno slanje više od 10 stranica
Umetnite prvih 10 stranica dokumenta. Dodajte ostale
stranice (do 10 stranica odjednom) na vrh prethodno
umetnutih stranica prije nego što zadnja stranica bude
uvučena.
5.1 Ručno slanje faksa
Biranje telefaks broja unaprijed
1. Unesite broj telefaksa.
2. Umetnite dokument.
3.
Prekidanje prijenosa
Pritisnite
.
Slanje faksa uporabom bežične slušalice
1. Dok razgovarate sa drugom stranom, umetnite
dokument, zatim pritisnite
2. "Fax start"
1
Otvorite policu uvlakača dokumenta (1), zatim
podesite širinu vodilica dokumenta (2) da odgovara
stvarnoj širini dokumenta.
3.
2
Umećite dokument (do 10 stranica) LICEM PREMA
DOLJE dok ne čujete zvučni signal i uređaj ne
prihvati dokument.
Ispisivanje izvješća o slanju
Izvješće o slanju daje vam pismeni zapis rezultata
prijenosa. Za ispis izvješća o slanju, uvjerite se da je
funkcija #04 uključena (str. 40). Tvornička postavka je
"ERROR".Za objašnjenje poruka grešaka, vidi str. 54.
• Ako vodilice nisu podešene na širinu
dokumenta, ponovno ih podesite.
3
Ako je potrebno, uzastopno pritisnite
odabir željene rezolucije.
4
5
Birajte broj telefaksa.
ili
za
Kada se čuje faks signal:
.
Pritisnite
Kada vam druga strana odgovori na poziv:
Zamolite sugovornika da pritisne start tipku. Kada
.
se čuje faks signal, pritisnite
Za odabir rezolucije
Odaberite željenu rezoluciju prema vrsti dokumenta.
- "STANDARD": Za štampane ili pisane dokumente s
normalnom veličinom slova.
- "FINE": Za dokumente s malim slovima.
- "SUPER FINE": Za dokumente s jako malim
slovima. Ova postavka je učinkovita samo kada
druga strana ima kompatibilni telefaks uređaj.
- "PHOTO": Za dokumente koji sadrže fotografije,
osjenčane crteže, itd.
• Uporaba "FINE", "SUPER FINE" i "PHOTO"
postavke će produžiti vrijeme prijenosa.
• Ako se postavka rezolucije promijeni tijekom
uvlačenja, koristiti će se od sljedeće stranice.
Pritisnite
bazu.
ili postavite bežičnu slušalicu na
Ispisivanje žurnala
Žurnal daje pismeni zapis zadnjih 30 faks komunikacija.
Za ručno ispisivanje, vidi str. 65. Za automatsko
ispisivanje nakon svakih 30 novih faks komunikacija,
uvjerite se da je funkcija #22 aktivirana (str. 41). Za
objašnjenje poruka o greškama, vidi str. 54.
5.2 Dokumenti koje možete slati
Najmanja veličina dokumenta
Najveća veličina dokumenta
Ponovno pozivanje zadnje biranog broja
• Ako je linija zauzeta, uređaj će automatski pozivati
broj 2 ili više puta.
.
• Za prekid ponovnog biranja, pritisnite
25
5. Telefaks
Efektivno područje skeniranja
• Osjenčano područje će biti skenirano
5.3 Slanje fakseva uporabom
telefonskog imenika baze /
biranja jednom tipkom
Prije korištenja ove funkcije, pohranite željena imena i
telefonske brojeve u imenik baze (str. 20) ili za biranje
jednim pritiskom (str. 21).
Težina dokumenta
• Jedna stranica: 45 g/m2 do 90 g/m2
• Više stranica: 60 g/m2 do 80 g/m2
Napomena:
• Odstranite spajalice, klamerice ili druge predmete
za spajanje.
• Nemojte slati ili kopirati dokumente koji su na
sljedećim vrstama papira: (Napravite kopije na
stroju za kopiranje i pošaljite njihove kopije.)
− Kemijski tretirani papir kao što je karbon-papir
ili kopirajući papir bez karbona
− Elektrostatski nabijeni papir
− Zgužvani, presavijeni ili iskidani papir
− Papir s presvučenom površinom
− Papir sa slabim kontrastom
− Papir sa ispisom na stražnjoj strani koji se
može vidjeti kroz prednju stranu (npr. novinski
papir)
• Provjerite da su se tinta ili korektor u potpunosti
osušili.
• Za slanje dokumenata širine manje od 210 mm,
preporučujemo korištenje kopirnog uređaja za
kopiranje originalnog dokumenta na papir
veličine A4 ili Letter, a zatim pošaljite kopirani
dokument.
1
Otvorite policu uvlakača dokumenta (1), zatim
podesite širinu vodilica dokumenta (2) na stvarnu
širinu dokumenta.
2
Umećite dokument (do 10 stranica) LICEM PREMA
DOLJE dok ne čujete zvučni signal i uređaj ne
prihvati dokument.
• Ako vodilice dokumenta nisu podešene na
širinu dokumenta, ponovno ih podesite.
3
Ako je potrebno, uzastopno pritisnite
odabir željene rezolucije (str. 25).
4
Unesite broj telefaksa.
Uporabom biranja jednim pritiskom:
Za memorijske tipke 1-5:
Pritisnite željenu memorijsku tipku.
Za memorijske tipke 6-10:
ili
Pritisnite
, zatim pritisnite željenu
memorijsku tipku.
Uporabom imenika baze
Pritisnite
, zatim
ili
uzastopno da se prikaže željeni unos.
5
Automatsko ponovno biranje telefaks broja
Ako je linija zauzeta ili nema odgovora, uređaj će
automatski ponovno birati broj 2 ili više puta.
.
• Za prekid ponovnog biranja, pritisnite
26
za
5. Telefaks
Ako vaš uređaj ne šalje faks
• Provjerite da ste unijeli ispravni broj telefaksa, i da
se taj broj koristi za telefaks.
• Uvjerite se da je telefaks uređaj na drugoj strani
odgovorio na poziv tako da uključite funkciju tona
spajanja (funkcija #76 na str. 44).
5.4 Slanje na više odredišta BROADCAST
Spremanjem unosa iz telefonskog imenika baze (str.
20) ili biranja jednim pritiskom u broadcast memoriju,
možete slati isti dokument prema više primatelja (do
20). Vaši pohranjeni unosi će ostati u broadcast
memoriji, dozvoljavajući ponovnu uporabu.
5.4.1 Programiranje unosa u broadcast
memoriju
1
Pritisnite
uzastopno da se prikaže
"PHONEBOOK SET".
2
Pritisnite
ili
"BROADCAST".
3
Programirajte unose.
Uporabom memorijskih tipki 2-5:
Pritisnite željenu memorijsku tipku.
Uporabom memorijskih tipki 6-10:
uzastopno za odabir
4
5.4.4 Slanje istog dokumenta na
prethodno programirane lokacije
1
2
ili
Ako je potrebno, uzastopno pritisnite
odabir željene rezolucije (str. 25).
za
Slanje istog dokumenta jednokratnoj grupi
primatelja
1. Umetnite dokument.
2.
ili
Pritisnite
TIME BROAD>".
3.
Programirajte unose.
Uporabom memorijskih tipki 1-5:
Pritisnite željenu memorijsku tipku.
Uporabom memorijskih tipki 6-10:
uzastopno da se prikaže "<ONE
, zatim pritisnite željenu
Pritisnite
memorijsku tipku.
Uporabom imenika baze
uzastopno da se prikaže željeni
Pritisnite
unos.
• Ako ste programirali pogrešan unos, pritisnite
za brisanje unosa.
ili
uzastopno da se prikaže željeni
• Za programiranje ostalih unosa, ponovite ovaj
korak (do 20 unosa).
4
• Ako ste programirali pogrešan unos, pritisnite
za brisanje unosa.
5.4.2 Dodavanje novog unosa u
broadcast memoriju
4.
1
2
za početak prijenosa prema
Pritisnite
programiranim strankama.
Pritisnite
ili
"<BROADCAST>".
uzastopno da se prikaže
Prekid broadcast slanja
Pritisnite
unos.
uzastopno da se prikaže željeni
Pritisnite
CANCELLED?".
ili
ili
Nakon slanja, uređaj će automatski ispisati
izvještaj (Broadcast sending report).
Napomena:
•
Ako odaberete "FINE", "SUPER FINE" ili
"PHOTO" rezoluciju, smanjiti će se broj stranica
koje uređaj može poslati.
•
Ako dokument premaši kapacitet memorije,
prijenos će se prekinuti.
•
Ako je stranka zauzeta ili ne odgovara na poziv,
biti će preskočena i ponovno nazvana kasnije 2 ili
više puta.
• Za programiranje ostalih unosa, ponovite ovaj
korak (do 20 unosa).
3
Umetnite dokument LICEM PREMA DOLJE.
•
Pritisnite
, zatim pritisnite željenu
memorijsku tipku.
Uporabom imenika baze
Pritisnite
unos.
Za prekid brisanja, pritisnite
•
uzastopno da se prikaže "SEND
• Za dodavanje ostalih unosa, ponovite korak 3
(do 20 unosa).
4
5.4.3 Brisanje pohranjenih unosa iz
broadcast memorije
1
2
3
Pritisnite
ili
"<BROADCAST>".
uzastopno da se prikaže
Pritsnite
ili
uzastopno da se prikaže željeni
unos kojeg želite obrisati.
27
5. Telefaks
5.5 Odabiranje načina korištenja
vašeg telefaks uređaja
Ovisno o situaciji, odaberite način na koji želite korisiti
vaš telefaks uređaj.
- Korištenje kao telefonska tajnica i/ili telefaks
(TAM/FAX način rada)
- Korištenje samo kao telefaks (FAX ONLY način rada)
- Korištenje uglavnom kao telefon (TEL način rada)
- Korištenje kao telefon i/ili telefaks (TEL/FAX način
rada)
5.5.1 Korištenje kao telefonska tajnica
i/ili telefaks (TAM/FAX način rada)
Vaša situacija
Želite na pozive odgovarati uporabom telefonske tajnice
i automatski primati fakseve.
Podešavanje
Postavite telefaks uređaj u TAM/FAX način rada (str. 31)
uzastopnim pritiskom na
.
na bazi a
• Svijetli indikator
prikazano na zaslonu bežične slušalice.
je
Podešavanje
Postavite uređaj u FAX ONLY način (str. 32) uzastopnim
pritiskom na
.
na bazi a
• Svijetli indikator
prikazano na zaslonu bežične slušalice.
je
Napomena:
• Uvjerite se da je funkcija #77 prethodno postavljena
na "FAX ONLY" (str. 44).
Kako se primaju pozivi
Svi dolazni pozivi biti će primljeni kao faksevi.
5.5.3 Korištenje uglavnom kao telefon
(TEL način rada)
Vaša situacija
Želite sami odgovarati na pozive. Ako je primljen faks
poziv, morate ručno primiti faks.
Podešavanje
Postavite uređaj u TEL način rada (str. 30) uzastopnim
pritiskom na
.
• Isključen je indikator
nestaje sa zaslona bežične slušalice.
na bazi a
Napomena:
• Uvjerite se da je funkcija #73 prethodno postavljena
na "TEL" (str. 44).
Kako primati telefonske pozive i fakseve
Na poziv morate odgovoriti ručno.
Za primanje faksa, pritisnite
.
Napomena:
• Uvjerite se da je funkcija #77 prethodno postavljena
na "TAM/FAX" (str. 44).
• Ne spajajte telefonsku tajnicu na istu telefonsku
liniju. Ako je priključena, postavite funkciju
automatskog odgovora na OFF uzastopnim
pritiskom na
.
Kako se primaju pozivi i faksevi
Ako je telefonski poziv, telefaks uređaj će automatski
snimiti poruku pozivatelja.
Ako je detektiran telefaks pozivni ton, telefaks uređaj će
automatski primiti faks.
5.5.2 Korištenje samo kao faks (FAX
ONLY način rada)
Vaša situacija
Imate odvojenu telefonsku liniju samo za telefaks
28
5.5.4 Korištenje kao telefon i/ili faks
(TEL/FAX način rada)
Vaša situacija
Želite sami odgovarati na telefonske pozive i primati
automatski fakseve bez da uređaj zvoni.
Podešavanje
Postavite uređaj u TEL/FAX način rada (str. 30)
uzastopnim pritiskom na
.
• Isključen je indikator
nestaje sa zaslona bežične slušalice.
na bazi a
5. Telefaks
Napomena:
• Uvjerite se da je funkcija #73 prethodno postavljena
na "TEL/FAX" (str. 44).
Kako se primaju telefonski i faks pozivi
Ako je poziv telefonski, telefaks uređaj će zvoniti.
Ako je prepoznat faks ton (signal), uređaj će automatski
primiti telefaks, bez zvonjenja.
29
5. Telefaks
5.6 Ručno primanje fakseva –
isključeno AUTO ANSWER
5.6.1 Uključivanje TEL načina rada
1
Uvjerite se da je funkcija #73 prethodno postavljena
na "TEL" (str. 44).
2
Pritisnite uzastopno
prikaže " TEL MODE":
Kako primati telefonske pozive i fakseve uporabom
bežične slušalice
1.
2.
da se
• Isključuje se indikator
na
bazi a
nestaje sa zaslona bežične slušalice.
Podignite bežičnu slušalicu i pritisnite
ili
kako bi odgovorili na poziv.
Kada:
- trebate primiti faks
- čujete pozivni ton telefaks uređaja (duži zvučni
signal)
- se ne čuje nikakav zvuk,
pritisnite
3.
4.
.
"Fax start" zatim pritisnite
• Također možete pritisnuti
na
bazi.
Pritisnite
ili postavite bežičnu slušalicu na
bazu.
Kako primati telefonske pozive i fakseve uporabom
dodatnog telefona
1. Kada zvoni dodatni telefon, podignite slušalicu na
njemu.
2. Kada:
- trebate primiti faks
- čujete pozivni ton telefaks uređaja (duži zvučni
isgnal)
- se ne čuje nikakav zvuk,
odlučno pritisnite
(tvornički postavljen
kod za aktiviranje).
3. Spustite slušalicu.
Napomena:
•
Za primanje dokumenata uporabom dodatnog
telefona, prethodno morate uključiti daljinsko
uključivanje telefaksa (funkcija #41 na str. 42).
Tvornička postavka je – uključeno.
Zaustavljanje primanja
Pritisnite
.
5.6.2 Uključivanje TEL/FAX načina rada
Uključivanje TEL načina rada bežičnom slušalicom
"Answer System"
1.
2.
"Answer Off"
Napomena:
• Uvjerite se da je funkcija #73 prethodno postavljena
na "TEL" (str. 44).
Kako primati telefonske pozive i fakseve uporabom
baze
kako biste odgovorili na poziv.
1. Pritisnite
2. Kada:
- trebate primiti faks
- čujete pozivni ton telefaks uređaja (duži zvučni
signal)
- se ne čuje nikakav zvuk,
pritisnite
30
.
1 Uvjerite se da je funkcija #73 prethodno
postavljena na "TEL/FAX" (str. 44).
2 Pritisnite
uzastpno da se prikaže
"TEL/FAX MODE"
•
Isključuje se indikator
na
nestaje sa zaslona bežične
bazi a
slušalice.
3 Postavka glasnoće zvona mora biti postavljena
na ON (str. 15).
Uključivanje TEL/FAX načina rada bežičnom
slušalicom
"Answer System"
1.
2. "Answer Off"
Napomena:
• Uvjerite se da je funkcija #73 prethodno postavljena
na "TEL/FAX" (str. 44).
5. Telefaks
Kako se primaju telefonski pozivi i faksevi
1. Prikazati će se "INCOMING CALL", ali uređaj neće
zvoniti.
2. Uređaj će čekati period od 2 zvona prije nego što
odgovori na poziv.
• Broj zvona je određen postavkom "TEL/FAX
delayed ring setting" (funkcija #78 na str. 44).
• Tijekom tog vremena, dodatni telefon (ako je
priključen na istu liniju) će zvoniti.
3. Uređaj će odgovoriti na poziv i pokušati prepoznati
faks pozivni ton.
Kada je prepoznat faks pozivni ton
Uređaj automatski prima faks bez zvonjenja.
Kada nije prepoznat faks pozivni ton
5.7 Automatsko primanje faksa –
uključeno AUTO ANSWER
5.7.1 Uključivanje TAM/FAX načina rada
1
Uvjerite se da je funkcija #77 prethodno postavljena
na "TAM/FAX" (str. 44).
2
Pritisnite
"TAM/FAX MODE"
uzastpno da se prikaže
• Uključuje se indikator
na
bazi a
je prikazano na zaslonu bežične
slušalice.
Uređaj će zvoniti. Možete odgovoriti na poziv.
• Pozivatelj će čuti povratni ton različit od onoga
od telefonske kompanije.
• Dodatni telefon (ako je spojen na istu liniju) neće
zvoniti u to vrijeme. Za odgovaranje na poziv
dodatnim telefonom, podignite slušalicu i
pritisnite
(tvornički postavljen kod za
automatsko prekidanje) dok zvoni telefaks
uređaj.
Ako ne odgovorite na poziv, uređaj će aktivirati
telefaks funkciju
• Neki telefaks uređaji ne šalju faks pozivne
tonove kada šalju fakseve, međutim uređaj će
pokušati primiti faks čak iako nije detektiran faks
pozivni ton.
Napomena:
• Kod za automatsko prekidanje se može promijeniti u
funkciji #49 na str. 43.
• Čak i kada odgovorite na poziv dodatnim telefonom
tako da pritisnete kod za automatsko prekidanje,
telefaks uređaj može aktivirati telefaks funkciju
na
ovisno o vrsti dodatnog telefona. Pritisnite
telefaks uređaju za razgovor s drugom stranom.
Napomena:
• Maksimalno vrijeme snimanja za dolaznu poruku se
može mijenjati (str. 38, funkcija #10 na str. 41).
Uključivanje TAM/FAX načina rada bežičnom
slušalicom
1.
2.
"Answer System"
"Answer On"
Napomena:
• Uvjerite se da je funkcija #77 prethodno postavljena
na "TAM/FAX" (str. 44).
Kako se primaju telefonski pozivi i faksevi
Kod primanja poziva, uređaj radi kao telefonska tajnica
i/ili telefaks.
31
5. Telefaks
Napomena:
• Ako odgovorite na poziv dodatnim telefonom (ako
je priključen na istoj liniji), i telefonska tajnica
odgovori na poziv, možete pritisnuti
(tvornički postavljen kod za automatsko prekidanje)
za razgovor sa sugovornikom.
• Kod za automatsko prekidanje može se promijeniti
u funkciji #49 na str. 43.
• Čak i kada odgovorite na poziv dodatnim telefonom
i pritisnete kod za automatsko prekidanje,
telefonska tajnica može nastaviti odgovarati na
poziv ovisno o vrsti dodatnog telefona. Pritisnite
na telefaks uređaju za razgovor s
pozivateljem.
Primanje glasovne poruke i faks dokumenta u
jednom pozivu
Pozivatelj može ostaviti glasovnu poruku i poslati faks
dokument tijekom istog poziva. Prethodno obavijestite
pozivatelja o sljedećem postupku.
1. Pozivatelj zove vaš uređaj.
2.
• Telefonska tajnica će odgovoriti na poziv.
Pozivatelj može ostaviti poruku nakon pozdravne
poruke.
3.
Pozivatelj pritišće
4.
• Uređaj će aktivirati faks funkciju.
Pozivatelj pritišće tipku start za slanje faksa.
Promjena broja zvona u TAM/FAX načinu rada
Možete odabrati "2" (početna postavka), "3", "4", "5",
"6", "7" ili "AUTO". Ova postavka se može promijeniti
funkcijom #06 na str. 40, ili uporabom bežične slušalice
(str. 38).
- "AUTO": Uređaj odgovara nakon 2. ili 3. zvona kada je
snimljena nova poruka, a nakon 5. ili 6. zvona kada
nema novih poruka. Ako zovete vaš uređaj s
udaljene lokacije kako bi preslušali nove poruke (str.
38), znati ćete da nema novih poruka kada uređaj
zvoni 4. puta. Tada možete prekinuti vezu bez da
platite poziv.
5.7.2 Uključivanje FAX ONLY načina
rada
1
Uvjerite se da je funkcija #77 prethodno postavljena
na "FAX ONLY" (str. 44).
2
Pritisnite
uzastpno da se prikaže
"FAX ONLY MODE".
• Uključuje se indikator
na
bazi a
je prikazano na zaslonu bežične
slušalice.
32
Uključivanje FAX ONLY načina rada bežičnom
slušalicom
1.
"Answer System"
2. "Answer On"
Napomena:
• Uvjerite se da je funkcija #77 prethodno postavljena
na "FAX ONLY" (str. 44).
Kako se primaju faksevi
Kada prima pozive, uređaj će automatski odgovoriti na
sve pozive i primati samo faks dokumente.
Napomena:
• Broj zvona prije nego što uređaj odgovori na poziv
u FAX ONLY načinu rada može se promijeniti
(funkcija #06 na str. 40).
5.8 Polling prijem (preuzimanje
faksa s drugog uređaja)
Ova funkcija vam omogućuje da preuzmete dokument s
dugog kompatibilnog telefaks uređaja. U tom slučaju vi
plaćate trošak poziva.
Uvjerite se da nema dokumenta uvučenog u vaš uređaj i
da je telefaks na drugoj strani spreman za vaš poziv.
1
Pritisnite
"POLLING"
2
Birajte broj telefaksa.
uzastopno da se prikaže
Uporabom tipki za biranje ([0] do [9],
ili
):
Unesite broj telefaksa.
Uporabom biranja jednim pritiskom:
Za memorijske tipke 1-5:
Pritisnite željenu memorijsku tipku.
Za memorijske tipke 6-10:
Pritisnite
, zatim pritisnite željenu
memorijsku tipku.
Uporabom imenika baze
Pritisnite
ili
uzastopno da se prikaže željeni
unos.
3
• Uređaj će započeti primati faks.
5.9 Spriječavanje primanja faks
poruka s neželjenih brojeva
(Junk fax prohibitor)
Ako ste prijavljeni na uslugu prikaza broja pozivatelja
Caller ID (str. 22), ova funkcija zabranjuje prijem fakseva
s poziva koji nemaju informaciju o pozivatelju.
Dodatno, telefaks uređaj neće primiti fakseve poslane s
brojeva koji su pohranjeni u popisu nepoželjenih telefaks
brojeva.
5. Telefaks
Važno:
• Ova funkcija ne radi kada:
- je uređaj podešen na TEL način rada, ili
- kada ručno primate faks.
5.9.1 Uključivanje spriječavanja
primanja fakseva s neželjenih brojeva
1
Pritisnite
FAX PROH.".
2
Pritisnite
3
Pritisnite
ili
uzastopno da se prikaže "JUNK
uzastopno da odaberete "ON".
za izlaz iz programiranja.
5.9.2 Spremanje nepoželjnih pozivatelja
Možete prijaviti do 10 nepoželjnih brojeva s Caller ID
popisa (str. 22) ako ne želite primati fakseve od njih.
1
Pritisnite
FAX PROH.".
2
Pritisnite
SET".
3
Pritisnite
ili
uzastopno da se prikaže
stranka od koje ne želite primati fakseve.
4
Pritisnite
uzastopno da se prikaže "JUNK
uzastopno da se prikaže "JUNK LIST
za izlaz.
Prikaz Junk fax prohibitor popisa
uzastopno da se prikaže "JUNK
1. Pritisnite
FAX PROH.".
2. Pritisnite
DISP.".
uzastopno da se prikaže "JUNK LIST
3. Pritisnite
ili
za prikaz unosa.
za izlaz iz programiranja.
4. Pritisnite
Ispisivanje Junk fax prohibitor popisa
uzastopno da se prikaže "JUNK
1. Pritisnite
FAX PROH.".
2. Pritisnite
PRINT".
uzastopno da se prikaže "JUNK LIST
3. Pritisnite
za izlaz iz popisa.
Brisanje unosa iz Junk fax prohibitor popisa
uzastopno da se prikaže "JUNK
1.
Pritisnite
FAX PROH.".
2.
Pritisnite
DISP.".
uzastopno da se prikaže "JUNK LIST
3.
Pritisnite
ili
za prikaz željene stavke.
• Za prekid brisanja, pritisnite
pritisnite
, zatim
.
4.
33
6. Kopiranje
6.1 Izrada kopije
1
Otvorite policu uvlakača dokumenta (1), zatim
podesite širinu vodilica dokumenta (2) da prihvati
stvarnu širinu dokumenta.
2
Umećite dokument (do 10 stranica) LICEM PREMA
DOLJE dok ne čujete zvučni signal i uređaj ne
prihvati dokument.
• Ako vodilice dokumenta nisu podešene na
širinu dokumenta, ponovno ih podesite.
3
Ako je potrebno, uzastopno pritisnite
odabir željene rezolucije
ili
za
• Ako odaberete "STANDARD", kopiranje će se
vršiti uporabom "FINE" rezolucije.
4
• Uređaj će početi kopirati.
Napomena:
• Kada kopirate višestranični dokument koji je duži od
A4 veličine papira (oko 300mm), preporučujemo da
odjednom stavite jednu stranicu.
• Svaki dokumet koji se može poslati kao faks, može
se kopirati (str. 25).
• Kopirani papir za ispis izlazi malo duži od veličine
originala.
Odabir rezolucije
Odaberite željenu rezoluciju sukladno veličini slova.
- "FINE": Za štampane ili pisane dokumente sa sitnim
ispisom
- "SUPER FINE": Za dokumente s jako sitnim ispisom.
-
"PHOTO": Za dokumente koji sadrže fotografije,
osjenčane crteže, itd.
Za prekid kopiranja
.
Pritisnite
34
7. Telefonska tajnica
• Uređaj će reproducirati TAM/FAX pozdravnu
poruku.
7.1 Snimanje vaše pozdravne
poruke
Uređaj sadrži tvornički snimljenu pozdravnu poruku za
TAM/FAX način rada. Ako snimite vašu vlastitu
pozdravnu poruku, ona će se reproducirati umjesto
tvornički snimljene pozdravne poruke, kada je primljen
poziv.
Maksimalno trajanja vaše pozdravne poruke može biti
16 (početna postavka) ili 60 sekundi. Preporučamo vam
da snimite poruku kraću od 12 sekundi za lakše
primanje faksa.
7.1.1 Brisanje vaše snimljene pozdravne
poruke
1
Prethodno postavite funkciju #77 na "TAM/FAX"
(str. 44).
2
Pritisnite
2 puta.
3
• Za odustajanje od brisanja, pritisnite
4
Napomena:
• Ako obrišete vašu TAM/FAX pozdravnu poruku,
reproducirati će se tvornički snimljena pozdravna
poruka kada se primi poziv.
1
Prethodno postavite funkciju #77 na "TAM/FAX" (str.
44).
2
Pritisnite
3
4
5
2 puta.
• Čuti će se dugi zvučni signal.
Razgovjetno pričajte na udaljenosti oko 20 od
Kada završite snimanje, pritisnite
.
.
Napomena:
• Možete promijeniti najveće dopušteno vrijeme za
snimanje TAM/FAX pozdravne poruke na 60
sekundi (funkcija #54 na str. 43).
- Ako promijenite postavku na 60 sekundi,
preporučamo vam da u vašoj TAM/FAX
pozdravnoj poruci kažete pozivatelju da pritisne
prije početka prijenosa faksa.
- Ako promijenite postavku s 60 sekundi na 16
sekundi, vaša trenutna pozdravna poruka će biti
izbrisana. Kada se primi poziv reproducirati će
se tvornički snimljena pozdravna poruka.
• Ako promijenite maksimalno vrijeme snimanja
dolazne poruke u "GREETING ONLY" (str. 38,
funkcija #10 na str. 41), uređaj će odgovoriti vašom
postavljenom pozdravnom porukom, a zatim
prekinuti liniju. Ponovno snimite vašu pozdravnu
poruku da obavijestite pozivatelja da uređaj neće
snimiti dolaznu poruku.
Provjeravanje pozdravne poruke
1
Prethodno postavite funkciju #77 na "TAM/FAX"
(str. 44).
2
Pritisnite
uzastopno da se
prikaže "TAM/FAX MODE".
35
7. Telefonska tajnica
7.2 Slušanje snimljenih poruka
• Baza prekida reprodukciju.
• Ako ne trebate urediti telefonski broj, prijeđite na
korak 3.
Uredite telefonski broj (str. 23).
Kada je uređaj snimio nove glasovne poruke:
će treperiti kada je
- Indikator
uključena postavka automatskog odgovora.
- Ukupni broj snimljenih poruka će treperiti na zaslonu
baze.
2.
7.2.1 Reproduciranje poruka
Brisanje određene poruke
dok slušate poruku koju želite
Pritisnite
obrisati.
3.
7.2.3 Brisanje snimljenih poruka
Brisanje svih poruka
1.
dok je uređaj u stanju čekanja.
2.
• Za prekid brisanja, pritisnite
.
3.
7.3 Ostavljanje poruke drugima
ili sebi
Za ostavljanje osobne poruke sebi ili drugima, možete
snimiti glasovni podsjetnik (memo). Snimljene poruke se
tretiraju kao nove poruke.
1
Pritisnite
.
• Reproducirati će se samo nove poruke.
• Nakon reprodukcije svih novih poruka indikator
će prestati treperiti ali će ostati
upaljen kada je uključena postavka automatskog
u to vrijeme,
prijema. Ako pritisnete
reproducirati će se sve snimljene poruke.
7.2.2 Korisne funkcije tijekom
reprodukcije
Ponavljanje poruke
Pritisnite
dok slušate poruku.
• Ako pritisnete
unutar 5 sekundi od početka
poruke, reproducirati će se prethodna poruka.
• Za reprodukciju određene poruke, pritisnite
ili
i tražite poruku koju želite preslušati.
Preskakanje poruke
Pritisnite
za reprodukciju sljedeće poruke.
Glasovna oznaka vrijeme/dan
Tijekom reprodukcije, uređaj će za svaku snimljenu
poruku objaviti dan u tjednu i vrijeme snimanja.
Ako ste prijavljeni na Caller ID uslugu
Tijekom preprodukcije, uporabom baze možete uzvratiti
poziv prikazanom pozivatelju.
1.
36
Pritisnite
tijekom reprodukcije.
• Čuti će se dugački ton.
2
Razgovjetno pričajte na udaljenosti oko 20cm od
.
3
Za prestanak snimanja, pritisnite
.
Napomena:
• Ako snimate duže od 3 minute, uređaj će prestati
snimati.
7. Telefonska tajnica
7.4 Uporaba telefonske tajnice s
bežičnom slušalicom
Zaustavljanje reprodukcije
Korisni savjeti:
• Za uključivanje TAM/FAX načina rada bežičnom
slušalicom, vidi str. 31.
Ako ste prijavljeni na Caller ID uslugu
Pritisnite
.
Tijekom preprodukcije, uporabom bežične slušalice
možete uzvratiti poziv prikazanom pozivatelju.
1.
2.
Pritisnite
tijekom reprodukcije.
Odaberite "Zovi"
Napomena:
Za uređivanje broja prije uzvraćanja poziva
7.4.1. Snimanje vaše pozdravne poruke
1
2
"Tajnica"
"Snimi pozdrav"
• Držite bežičnu slušalicu udaljenu oko 20cm i
razgovjetno pričajte u mikrofon.
3
za prestanak snimanja.
1.
2.
Pritisnite
3.
Uredite broj.
tijekom reprodukcije.
"Uredi i zovi"
ili
7.4.3 Brisanje snimljenih poruka
Brisanje određene poruke
Pritisnite
dok slušate poruku koju želite obrisati.
Brisanje svih poruka
1.
"Tajnica"
Za provjeru pozdravne poruke
2.
"Briši poruku"
1.
2.
3.
"Briši sve"
4.
"Da"
"Tajnica"
"Sluš. pozdrav"
.
Za brisanje pozdravne poruke
7.4.4 Uporaba direktnih naredbi
1.
Možete upravljati telefonskom tajnicom pritiskom na
tipke za biranje, radije nego prolaskom kroz izbornike.
.
Za uporabu sljedećih naredbi, pritisnite
"Tajnica"
"Tajnica"
2.
"Briši poruku"
3.
"Briši pozdrav"
4.
"Da"
Tipka
Direktna naredba
7.4.2 Slušanje snimljenih poruka
Ponavljanje poruke (tijekom slušanja)*1
Kada imate nove poruke:
indikator (1) na bežičnoj slušalici će treperiti ako je
uključena funkcija alarm poruke (str. 46)
Preskakanje poruke (tijekom slušanja)
1
Reprodukcija nove poruke
2
"Tajnica"
"Nove poruke" ili "Sve poruke"
Ulaz u izbornik "Postavke"
Reprodukcija svih poruka
Reprodukcija pozdravne poruke
Ponavljanje poruke
Snimanje pozdravne poruke
Pritisnite
dok slušate poruku.
• Ako pritisnete
unutar 5 sekundi od početka
poruke, reproducirati će se prethodna poruka.
Uključivanje telefonske tajnice
Preskakanje poruke
Pritisnite
za reprodukciju sljedeće poruke.
Zaustavljanje trenutne radnje
Isključivanje telefonske tajnice
Brisanje određene poruke (tijekom
reprodukcije)
Brisanje svih poruka
Brisanje pozdravne poruke (tijekom
reprodukcije pozdravne poruke)
*1 Ako je pritisnuto unutar prvih 5 sekundi poruke,
reproducirati će se prethodna poruka.
37
7. Telefonska tajnica
7.4.5 Programiranje telefonske tajnice
Postavljanje ID koda za daljinsko upravljanje
Morate programirati kod za daljinsko upravljanje za
upravljanje tajnicom s udaljene lokacije (str. 38).
1.
"Tajnica"
2.
"Postavke"
3.
4.
"Daljinski kod"
Za uključivanje upravljanja iz daljine, unesite 3znamenkasti pristupni kod.
• Za isključivanje upravljanja iz daljine, pritisnite
.
5.
Napomena:
• Ovu funkciju također možete programirati s bazom
(funkcija #11 na str. 41).
Promjena postavke zvona u TAM/FAX načinu rada
Možete promijeniti broj zvona prije nego uređaj odgovori
na poziv. Možete odabrati od 2 do 7 zvona, ili "Auto".
Za detalje pogledajte str. 32.
1.
Napomena:
•
Ovu funkciju također možete programirati s bazom
(funkcija #67 na str. 43).
7.5 Upravljanje s udaljene
lokacije
Važno:
• Prethodno programirajte ID kod za daljinsko
upravljanje (str. 38, ili funkcija #11 na str. 41).
• Prije nego napustite uređaj postavite ga u
TAM/FAX način rada (str. 31).
• Za daljinsko upravljanje koristite telefon s
tonskim biranjem.
6.5.1 Sažetak daljinskog upravljanja
1
2
"Postavke"
3.
"Broj zvona"
4.
Odaberite željenu postavku.
Napomena:
• Ovu funkciju također možete programirati s bazom
(funkcija #06 na str. 40).
Promjena maksimalnog vremena snimanja za
dolazne poruke
Možete promijeniti maksimalno dozvoljeno vrijeme
snimanja poruke pozivatelja, ili postaviti uređaj da samo
pozdravi pozivatelja bez snimanja poruke.
1.
"Tajnica"
Tijekom ili nakon TAM/FAX pozdravne poruke,
unesite ID kod.
3
Kada postoje nove snimljene poruke
1. Čuti će se dugi zvučni signal.
2. Kratki zvučni signali će se javljati do 8 puta.
• Ovo označava broj novih poruka.
3. Reproducirati će se nove poruke.
Kada nema novih poruka
1. Čuti će se dugački zvučni signal (neće se čuti
kratki zvučni signal)
2. Pritisnite
.
3. Reproducirati će se sve snimljene poruke.
4
Za završetak daljinskog upravljanja pritisnite
zatim prekinite liniju.
"Tajnica"
2.
Pozovite vaš uređaj.
7.5.2 Daljinsko upravljanje uporabom
daljinskih naredbi
1 Nazovite vaš uređaj.
2 Unesite ID kod za daljinsko upravljanje tijekom ili
nakon TAM/FAX pozdravne poruke.
2.
"Postavke"
3 Unesite daljinsku naredbu unutar 10 sekundi.
3.
"Vrijeme snimanja"
4.
Odaberite željenu postavku.
Napomena:
• Kada pritišćete tipku, pritisnite odlučno.
Napomena:
• Ovu funkciju također možete programirati s bazom
(funkcija #10 na str. 41).
Nadzor dolaznog poziva
Za slušanje dolaznog poziva preko zvučnika kada
tajnica snima poruku.
1.
"Tajnica"
2.
"Postavke"
3.
"Slušanje poziva"
4.
"Uklj" ili "Isklj"
38
,
7. Telefonska tajnica
Tipka
Daljinska naredba
Ponavljanje poruke (tijekom
reprodukcije)*1
Preskakanje poruke (tijekom reprodukcije)
Reproduciranje novih poruke
Reproduciranje svih poruka
Reproduciranje pozdravne poruke
Snimanje pozdravne poruke
Prekidanje trenutne radnje*2
Isključivanje tajnice
Brisanje određene poruke (tijekom
reprodukcije)
Brisanje svih poruka
Brisanje pozdravne poruke (tijekom
reprodukcije pozdravne poruke)
Završavanje daljinskog upravljanja
Preskakanje pozdravne poruke
*1 Ako je pritisnuto unutar prvih 5 sekundi poruke,
reproducirati će se prethodna poruka.
*2 Na nastavak radnje, pritisnite tipku naredbe unutar
10 sekundi.
Uključivanje postavke automatskog odgovaranja
1.
2.
3.
Pozovite vaš uređaj i pričekajte da odzvoni 10 puta.
• Oglasiti će se zvučni signal.
Unesite ID kod za daljinsko upravljanje (str. 38,
funkcija #11 na str. 41) unutar 10 sekundi.
• Prijemni način rada će se postaviti u TAM/FAX
ili FAX ONLY način rada, ovisno o postavci
funkcije #77 (str. 44).
Spustite slušalicu.
Napomena:
• Ne možete uključiti postavku automatskog
odgovaranja kada je uređaj postavljen u TEL/FAX
način rada.
Snimanje marker poruke
Nakon reprodukcije svih poruka, možete ostaviti dodatnu
poruku.
1. Čekajte da se oglase 3 kratka zvučna signala koja
označavaju kraj daljinskog upravljanja.
2. Čekajte oko 10 sekundi.
3. Slušajte glasovni vodič i/ili 1 kratki zvučni signal.
4. Ostavite poruku.
39
8. Programske funkcije
8.1 Programiranje baze
1.
2. Pritisnite
i 2-znamenkasti kod.
3. Pritisnite željenu naredbu za prikaz željene postavke.
• Ovaj se korak može malo razlikovati ovisno o funkciji.
4.
5. Za izlaz iz programiranja, pritisnite
.
8.1.1 Osnovne funkcije
Funkcija
Kod
Postavka
Postavljanje datuma i
vremena*1
Unesite datum i vrijeme uporabom tipkovnice. Za detalje pogledajte str. 16.
Postavljanje vašeg
logotipa
Unesite vaš logotip uporabom tipkovnice. Za detalje pogledajte str. 17.
Postavljanje broja
vašeg telefaksa
Unesite broj vašeg telefaksa uporabom tipkovnice. Za detalje pogledajte str.
17.
Ispisivanje izvješća o
slanju
: "OFF": Izvješće o slanju se neće ispisivati
: "ON": Izvješće o slanju će se ispisivati nakon svakog slanja.
: "ERROR" (početna postavka): Izvjšće o slanju će se ispisati samo kada
prijenos nije uspio.
Promjena broja zvona
u FAX ONLY načinu
rada
: "1"
: "2" (početna postavka)
: "3"
: "4"
: "5"
: "6"
: "7"
: "8"
: "9"
Napomena:
• Prethodno funkciju #77 postavite na "FAX ONLY" (str. 44).
Promjena broja zvona
u TAM/FAX načinu
rada*1
: "AUTO"
: "2" (početna postavka)
: "3"
: "4"
: "5"
: "6"
: "7"
Napomena:
• Prethodno funkciju #77 postavite na "TAM/FAX" (str. 44).
• Ovu funkciju također možete programirati bežičnom slušalicom (str. 31).
40
8. Programske funkcije
Funkcija
Kod
Postavka
Promjena
maksimalnog vremena
snimanja za dolazne
poruke *1
: "1 MINUTE"
: "GREETING ONLY": Uređaj reproducira pozdravnu poruku ali ne snima
dolaznu poruku.
: "3 MINUTES" (početna postavka)
Napomena:
• Ovu funkciju također možete programirati bežičnom slušalicom (str. 38).
Postavljanje ID koda
za daljinsko
upravljanje*1
1.
2. Za uključivanje daljinskog upravljanja, unesite 3-znamenkasti ID kod za
daljinsko upravljanje.
• Za isključivanje daljinskog upravljanja, pritisnite
.
3.
Napomena:
• Ovu funkciju također možete programirati bežičnom slušalicom (str. 38).
Ako ne možete vršiti pozive, promijenite ovu postavku sukladno vrsti vaše
telefonske linije.
: "PULSE": Za pulsno biranje
: "TONE" (početna postavka): Za tonsko biranje
Postavljanje načina
biranja
Postavljanje tona
zvona za vanjske
pozive*2
: "RINGTONE
: "RINGTONE
: "RINGTONE
: "RINGTONE
: "RINGTONE
: "RINGTONE
1" (početna postavka)
2"
3"
4"
5"
6"
*1 Kada se ova postavka promijeni uporabom baze, postavka za bežičnu slušalicu će se također promijeniti i obrnuto.
*2 Ova postavka se može promijeniti posebno za bazu i bežičnu slušalicu.
- Za podešavanje tona zvona za vanjske pozive na bežičnoj slušalici, pogledajte str. 46.
8.2.1 Napredne funkcije
Funkcija
Kod
Postavka
Postavljanje
automatskog ispisa
žurnala izvješća
: "OFF": Uređaj neće ispisivati žurnal izvješća, ali će zadržati zapis zadnjih
30 slanja i primanja telefaksa.
: "ON" (početna postavka): Uređaj će automatski ispisati žurnal izvješća
nakon svakih 30 novih slanja i primanja fakseva (str. 25).
Slanje dokumenata u
inozemstvo
Ako ne možete slati telefaks u drugu državu iako je broj ispravan i linija
spojena, uključite ovu funkciju prije slanja telefaksa.
Ova funkcija povećava pouzdanost smanjenjem brzine prijenosa.
: "OFF": Funkcija je isključena.
: "NEXT FAX": Ova funkcija radi samo za sljedeći pokušaj slanja
telefaksa. Nakon prijenosa, uređaj će se vratiti na prethodnu postavku.
: "ERROR" (početna postavka): Kada prethodno slanje nije uspjelo a vi
želite ponovno poslati dokument.
Napomena:
• Cijena poziva može biti veća od uobičajene.
41
8. Programske funkcije
Funkcija
Slanje faksa u
određeno vrijeme
Kod
Postavka
Ova funkcija vam omogućuje da iskoristite termine jeftinijeg telefoniranja koje
daje vaš telekom operater. Ova funkcija se može postaviti do unaprijed 24
sata.
: "OFF" (početna postavka)
: "ON"
Za slanje dokumenta:
1. Umetnite dokument.
2. Ako je potrebno, pritisnite
ili
uzastopno za odabir željene
rezolucije (str. 25).
3.
4. Pritisnite
da odaberete "ON".
5. Unesite broj telefaksa.
6. Unesite vrijeme početka slanja
• Ako odaberete unos 12-satnog vremena (str. 16), pritisnite
uzastopno da odaberete "AM" ili "PM".
• Ako odaberete 24-satni unos vremena (str. 16), vrijeme se postavlja
uporabom 24-satnog unosa vremena.
7.
Napomena:
• Za prekid nakon programiranja, pritisnite
zatim
.
Podešavanje
automatskog ispisa
popisa brojeva
pozivatelja
: "OFF" (početna postavka): Uređaj neće ispisivati popis brojeva
pozivatelja, ali će zadržati zapis o informacijama za zadnjih 30 pozivatelja.
: "ON": Uređaj će ispisati automatski ispisati popis brojeva pozivatelja
nakon svakih 30 novih poziva (str. 43).
Prijem prevelikih
dokumenata
Funkcija se koristi za malo smanjivanje primljenog faksa kod ispisa, tako da
će primljeni dokument biti približno jednake dužine kao i original.
: "OFF": Funkcija isključena. Slika primljenog faksa će biti ispisana
jednakom veličinom kao i originalna slika.
: "ON" (početna postavka): Slika primljenog faksa će biti ispisana malo
manja od originalne slike.
Napomena:
• Na ispisanim dokumentima će biti dodatna mala margina, te stoga ako
je ova funkcija isključena, primljeni dokument će biti malo duži od
originalnog dokumenta.
Promjena kontrasta
LCD zaslona*2
Podešavanje ID koda
za pokretanje faksa
: "NORMAL" (početna postavka)
: "DARKER"
Ako želite koristiti dodatni telefon (str. 30) za primanje fakseva, uključite ovu
funkciju i programirajte kod za aktiviranje.
: "OFF"
: "ON" (početna postavka)
1.
2. Pritisnite
da odaberete "ON".
3. Unesite vaš kod od 2 do 4 znamenke, koristeći 0-9,
• Tvornički postavljen kod je " #9"
4.
42
i
8. Programske funkcije
Funkcija
Postavljanje alarma za
prijem u memoriju
Kod
Postavka
Funkcija se koristi za upozorenje kratkim zvučnim signalima (beep) kada je
faks dokument spremljen u memoriju zbog nekih nastalih problema.
"OFF" Isključena funkcija.
"ON" (početna postavka): Čuti ćete kratke zvučne signale.
Napomena:
• Spori zvučni signali će se oglašavati sve dok ne otklonite problem pri
ispisu i budete sigurni da je uređaj snabdjeven s dovoljno papira za ispis
spremljenog dokumenta.
Postavljanje
jednostavnog primanja
Za automatsko primanje faksa kada odgovorite na poziv i čujete faks signal
(spori beep).
"OFF" Morate pritisnuti
za primanje faksa.
"ON" (početna postavka): Ne trebate pritisnuti
za primanje
faksa.
Postavljanje
automatskog
prekidanja
Za odgovaranje na poziv s dodatnog telefona u TEL/FAX načinu rada (strana
30) ili TAM/FAX način rada (str. 31), uključite ovu funkciju i programirajte kod.
"OFF"
"ON" (početna postavka)
1.
2. Pritisnite
da odaberete "ON".
3. Unesite vaš kod od 2 do 4 znamenke, koristeći 0-9 i
• Tvornički postavljen kod je " 0"
4.
: "16s" (početna postavka): Maksimalno vrijeme za pozdravnu poruku je
16 sekundi.
: "60s": Maksimalno vrijeme za pozdravnu poruku je 60 sekundi.
Za detalje pogledajte str. 35.
Promjena trajanje
pozdravne poruke za
TAM/FAX način rada
Podešavanje kontrasta
ispisa
Podešavanje razine crnog primljenih ili kopiranih dokumenata.
: "NORMAL" (početna postavka): Normalni kontrast.
: "DARKER": Tamniji kontrast.
Podešavanje kontrasta
skeniranja
Za slanje ili kopiranje dokumenta s blijedim ili tamnim ispisom, podesite ovu
funkciju prije slanja ili kopiranja.
: "NORMAL" (početna postavka): Koristi se kod normalnog ispisa.
: "LIGHT": Koristi se kod tamnog ispisa.
: "DARKER"Koristi se kod svijetlog ispisa.
Kopiranje podataka iz
imenika baze u
bežičnu slušalicu
: "1 ITEM" (početna postavka)
: "ALL ITEMS"
Za detalje pogledajte str. 51.
Nadziranje dolaznog
poziva*1
Za slušanje dolaznog poziva preko zvučnika kada telefonska tajnica snima
poruku
: "OFF"
: "ON" (početna postavka)
Napomena:
• Ovu funkciju također možete programirati bežičnom slušalicom (str. 38).
43
8. Programske funkcije
Funkcija
Postavljanje trajanja
flash signala (za bazu i
bežičnu slušalicu)
Kod
Postavka
Trajanje flash signala ovisi o vašem PBX sustavu ili telefonskoj centrali.
: "900ms"
: "700ms"
: "600ms" (početna postavka)
: "400ms"
: "300ms"
: "250ms"
: "200ms"
: "160ms"
: "110ms"
: "100ms"
: "90ms"
: "80ms"
Napomena:
• Ako je uređaj spojen preko PBX sustava, možda će biti potrebno
promijeniti ovu postavku kako bi funkcije PBX-a (prosljeđivanje poziva
itd.) ispravno radile. Obratite se vašem distributeru PBX-a za ispravnu
postavku.
Promjena načina
prijema u postavci
ručnog odgovaranja
Postavljanje tona
spajanja
: "TEL": (početna postavka): Telefon način rada (str. 30)
: "TEL/FAX" Telefon/telefaks način rada (str. 30)
Ako često imate problema pri slanju fakseva, ova funkcija omogućuje vam da
čujete tonove spajanja: faks ton, povratni ton i ton zauzeća. Možete
upotrijebiti ove tonove za provjeru statusa telefaks uređaja na drugoj strani.
"OFF": Isključena funkcija
"ON" (početna postavka): Čuti ćete ton spajanja.
Napomena:
• Ako se povratni ton ponavlja, uređaj na drugoj strani možda nije telefaks
ili možda nema papira. Provjerite s drugom stranom.
• Glasnoća tona spajanja ne može se podešavati.
Promjena načina
prijema u AUTO
ANSWER postavci
: "TAM/FAX": (početna postavka): Telefonska tajnica/Telefaks način rada
(str. 31)
: "FAX ONLY" Samo telefaks način rada (str. 32)
Promjena postavke
TEL/FAX odgođenog
zvona
Ako koristite dodatni telefon u TEL/FAX načinu rada, odaberite željeni broj
zvona koliko će dodatni telefon zvoniti prije nego uređaj odgovori na poziv.
: "1"
: "2" (početna postavka)
: "3"
: "4"
: "5"
: "6"
: "7"
: "8"
: "9"
Za detalje pogledajte str. 31.
44
8. Programske funkcije
Funkcija
Postavljanje naprednih
funkcija na njihove
početne vrijednosti
Kod
Postavka
"NO" (početna postavka).
"YES"
Za poništavanje naprednih funkcija:
1.
2. Pritisnite
da odaberete "YES".
*1 Kada se ova postavka promijeni uporabom baze, postavka za bežičnu slušalicu će se također promijeniti i obrnuto.
*2 Ova postavka se može promijeniti posebno za bazu i bežičnu slušalicu.
- Za podešavanje kontrasta LCD zaslona na bežičnoj slušalici, pogledajte str. 46.
45
8. Programske funkcije
8.2 Programiranje bežične slušalice
1.
2. Pritisnite
ili
za odabir "Handset Setup".
ili
za odabir željene stavke u izborniku
3. Pritisnite
bežične slušalice.
4. Pritisnite
ili
za odabir željene stavke u pod-izborniku.
5. Pritisnite
ili
za odabir željene postavke zatim pritisnite
ili slijedite upute u krajnje desnom stupcu tablice.
• Za prekid programiranja, pritisnite
8.2.1 Funkcije bežične slušalice
Izbornik bežične
slušalice
"Post. vremena"
"Postavke zvona"
Pod-izbornik
Funkcija (početna postavka)
"Postavi dat/vri"*1
Datum i vrijeme: str. 16
"Alarm"
Postavljanje alarma: str. 48
2
"Glasnoća zvona"*
2
"Post.zaslona"
Glasnoća zvona bežične slušalice (Max): str. 15
"Vanjsko zvono"*
Ton zvona za vanjske pozive ("Zvono 1")*3
"Interno zvono"
Ton zvona za interne pozive ("Zvono 3")*4
"Prikaz:Cekanje"
Prikaz u stanju čekanja ("Isključeno")*5
"Odaberite jezik"
Jezik prikaza na LCD zaslonu ("Engleski"): str. 48
2
"Kontrast"*
Kontrast prikaza (Kontrast 3)
"Prijava"
"Prijavi sluš."
str. 49
"Ostale opcije"
"Alarm nove poruke"
Alarm nove poruke ("Isključeno")*6
"Ton tipke"
Ton tipki uključeno/isključeno ("Uključeno")
"Autom.razgovor"
Automatski razgovor uključen/isključen ("Isključeno")*7
*1 Kada se ova postavka promijeni uporabom baze, postavka za bežičnu slušalicu će se također promijeniti i obrnuto.
*2 Ova postavka se može promijeniti posebno za bazu i bežičnu slušalicu.
- Za podešavanje glasnoće zvona baze, vidi str. 15.
- Za podešavanje tona zvona baze za vanjske pozive, vidi funkciju #17 na str. 41.
- Za podešavanje kontrasta LCD zaslona baze, vidi funkciju #39 na str. 42.
*3 Ako odaberete jednu od melodija zvona, melodija će nastaviti svirati nekoliko sekundi ako pozivatelj prekine prije nego
odgovorite na poziv. Možda ćete čuti ton slobodne linije ili će biti tišina kada dignete slušalicu.
Spremljene melodije u ovom proizvodu se koriste uz dozvolu  2006 Copyrights Vision Inc.
*4 Spremljene melodije u ovom proizvodu se koriste uz dozvolu  2006 Copyrights Vision Inc.
*5 Ako je odabrano “Isključeno”, prikazuje se samo trenutni datum i vrijeme
Ako je odabran “Broj slušalice”, a broj slušalice je 2, prikazuje se "[2]"
*6 Ova vas funkcija upozorava kada su primljene ili snimljene nove poruke.
- Telefonska tajnica (str. 37)
Indikator poruka na bežičnoj slušalici treperi dokle ne preslušate sve nove poruke.
Kada je alarm poruka uključen, trajanje baterija je skraćeno (str. 6).
*7 Funkcija automatskog odgovora omogućuje vam da odgovorite na poziv jednostavnim podizanjem bežične slušalice s
baze. Ne trebate pritisnuti
.
46
8. Programske funkcije
Uporaba PIN-a baze / odašiljača
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite
ili
za odabir ”Podešavanje baze”.
Pritisnite
ili
za odabir željene stavke u izborniku baze.
Pritisnite
ili
za odabir željene stavke u pod-izborniku.
Pritisnite
ili
za odabir željene postavke a zatim pritisnite
tabeli.
• Za prekid radnje, pritisnite
ili slijedite upute iz krajnje desnog stupca u donjoj
Izbornik baze
"Opcije poziva"
Pod izbornik
"Ogranič.poziva"
"Ostale opcije"
"PIN baze"
Promjena PIN-a baze ("0000").*1
- Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN baze*2
Unesite novi 4-znamenkasti PIN baze
.
"Pojačalo"
("Isklj"): str. 49
*1
*2
Funkcija (tvornička postavka)
str. 48
Ako promijenite PIN, zabilježite novi PIN. Uređaj vam neće prikazivati PIN.
Ako zaboravite PIN, obratite se najbližem Panasonic ovlaštenom servisu.
47
8. Programske funkcije
8.2.2 Podešavanje vremena
Alarm
Alarm će se oglašavati 3 minute u postavljeno vrijeme
jednom ili svaki dan. Prethodno podesite datum i vrijeme
(str. 16).
1.
“Post. vremena”
3.
"Alarm”
4.
Odaberite način rada alarma.
Alarm isključen. Ponovno pritisnite
, zatim pritisnite
za
završetak
Jedanput
Alarm se oglašava jednom u
određeno vrijeme. Unesite željeni
dan i mjesec
Svaki dan
Alarm se oglašava svaki dan u
određeno vrijeme
Unesite željeni sat i minute.
Odaberite željeno zvono.
“Spremi”
Napomena:
• Za zaustavljanje alarma, pritisnite bilo koju brojčanu
tipku.
• U tijeku razgovora ili intercoma, alarm se neće
oglasiti do prestanka razgovora
• Ako odaberete “Jedanput”, postavka će se postaviti
na “Isključeno” nakon što se alarm oglasi.
8.2.3 Podešavanje zaslona
Jezik prikaza
”Podeš. slušal.”
"Post.zaslona"
"Odaberi jezik"
Odaberite željeni jezik.
Napomena:
• Ako odaberete jezik koji ne razumijete, pritisnite
, pritisnite
, pritisnite
3 puta, pritisnite
, pritisnite 2 puta , pritsnite
, pritisnite ,
pritisnite
, odaberite željeni jezik, pritisnite
,
zatim pritisnite
.
8.2.4 Opcija poziva
Postavljanje ograničenog biranja
Možete ograničiti biranje određenih brojeva odabranim
bežičnim slušalicama/bazi. Možete prijaviti do 6 brojeva
za ograničeno biranje, i odabrati koje bežične
slušalice/baza će imati ograničenje. Spremanje pozivnog
broja grada u ovu postavku će zabraniti ograničenim
slušalicama pozivanje svih drugih brojeva osim onih iz
tog grada.
1.
”Podešavanje baze”
2.
48
4.
Unesite "0000" (tvornički PIN baze).
• Ako ste zaboravili PIN, obratite se servisu.
Za ograničavanje baze, pritisnite .
Za ograničavanje bežične slušalice, pritisnite broj
željene bežične slušalice.
• Prikazati će se brojevi svih prijavljenih bežičnih
slušalica.
• Broj koji treperi označava bežičnu
slušalicu/bazu kojoj je dodijeljeno ograničeno
biranje
• Za isključivanje ograničenog biranja na
bežičnoj slušalici/bazi, ponovno pritisnite broj.
Broj će prestati treperiti.
5.
2 puta
Isključeno
1
2
3
4
“Ogranič. poziva”
”Podeš. slušal.”
2.
5.
6.
7.
3.
"Opcije poziva”
6.
7.
8.
Odaberite memorijsku lokaciju.
Unesite telefonski broj ili pozivni broj koji će biti
ograničen (max. 8 brojeva).
• Za brisanje ograničenog broja, pritisnite
.
9. Rad s više jedinica
9.1 Uporaba dodatnih jedinica
4.
9.1.1 Dodatne bežične slušalice
Do 6 bežičnih slušalica može biti prijavljeno na jednu
baznu stanicu. Dodatne bežične slušalice će vam dati
slobodu da, npr. obavljate interni razgovor s drugom
bežičnom slušalicom dok je treća bežična slušalica na
vanjskoj liniji.
Važno:
• Model dodatne bežične slušalice preporučen za
uporabu uz ovaj uređaj je naveden na str. 4. Ako
koristite drugi model bežične slušalice,
određene funkcije (podešavanje bežične
slušalice, podešavanje baze itd.) možda neće
biti dostupne.
9.2 Prijavljivanje bežične
slušalice na bazu
Isporučena bazna stanica i bežična slušalica su tvornički
prijavljene. Ako iz nekog razloga bežična slušalica nije
prijavljena na bazu (na primjer,
treperi čak i kada je
bežična slušalica blizu baze), prijavite ju ručno.
Nakon kupnje dodatne bežične slušalice, prijavite ju na
baznu stanicu. Uvjerite se da je dodatna bežična
slušalica uključena. Ako nije, pritisnite i držite
nekoliko sekundi za uključivanje slušalice.
1
2
3
4
"Podeš. slušal."
“Prijava”
“Prijava slušalice”
Pritisnite i držite
na bazi oko 3
sekunde, dok se ne oglasi ton za prijavu.
• Nakon što pritisnete
ostale
operacije moraju biti izvršene u periodu od 1
minute.
5
Čekajte dok se prikaže “Unesi PIN baze”, zatim
unesite PIN baze (“0000” tvornički PIN baze), zatim
pritisnite
.
• Ako ste zaboravili PIN, obratite se ovlaštenom
Panasonic servisu.
će
• Kada se slušalica uspješno registrira,
prestati treperiti. Ako je uključen ton tipki (str.
46), čuti će se ton potvrde.
Napomena:
• Punite baterije dodatne bežične slušalice oko 7 sati
prije prve uporabe.
9.2.1 Odjava slušalice
Maksimalno 6 bežičnih slušalica se može prijaviti na
jednu bazu. Bežična slušalica može otkazati svoju
prijavu (ili prijavu druge bežične slušalice) koja je
pohranjena u bazu. To omogućuje bazi da “zaboravi”
slušalicu.
1.
"Podeš. baze"
2.
Unesite "335"
3.
“Odjavi sluš.”
5.
6.
Prikazuju se brojevi svih bežičnih slušalica
prijavljenih na bazi.
Odaberite bežičnu slušalicu(e) koje želite odjaviti,
pritiskom na željeni broj bežične slušalice.
• Broj(evi) odabrane slušalice će treperiti.
• Za brisanje broja odabrane slušalice, ponovno
pritisnite broj. Broj će prestati treperiti.
“Da”
9.2.2 Povećavanje dometa baze
Možete povećati domet bazne stanice koristeći DECT
odašiljač. Molimo vas koristite isključivo Panasonic
DECT odašiljač. Za informacije o dodatnoj opremi
pogledajte str. 4.
Važno:
• Prije prijave odašiljača na ovu baznu stanicu,
morate uključiti način rada preko odašiljača.
• Ne koristite više od jednog odašiljača
istovremeno.
Podešavanje načina rada preko odašiljača
1
2
3
4
"Podeš. baze"
“Ostale opcije”
“Pojačalo”
“Uključeno” ili “Isključeno”
Napomena:
• Nakon uključivanja/isključivanja odašiljača,
će
na trenutak trepnuti na zaslonu slušalice. To je
normalno. Slušalica će se moći koristiti kada
prestane treperiti.
9.3 Interni razgovor (Interkom)
Interni razgovor se može ostvariti između bežične
slušalice i baze, i između 2 bežične slušalice. Odjednom
možete pozvati sve bežične slušalice s baze.
9.3.1 Ostvarivanje internih poziva
S bežičnom slušalicom
1
2
3
4
Za pozivanje baze, pritisnite .
Za pozivanje druge bežične slušalice, pritisnite
broj željene bežične slušalice.
• Baza ili odredišna bežična slušalica će se
oglašavati zvučnim signalom 1 minutu.
.
• Za prekid pozivanja, pritisnite
Kada pozivana stranka odgovori, pričajte u
slušalicu.
Za završetak interkoma, pritisnite
.
49
9. Rad s više jedinica
S bazom
1
2
3
4
4
Za pozivanje jedne bežične slušalice, pritisnite
broj željene slušalice.
Za pozivanje svih bežičnih slušalica, pritisnite
.
• Baza ili odredišna bežična slušalica će se
oglašavati zvučnim signalom 1 minutu.
ili
• Za prekid pozivanja, pritisnite
.
Kada pozivana stranka odgovori, pričajte u
.
Za završetak interkoma, pritisnite pritisnite
ili
.
Lokator bežične slušalice
Uporabom ove funkcije, možete locirati bežičnu slušalicu
ako ste ju zametnuli.
9.3.2 Odgovaranje na interkom pozive
S bežičnom slušalicom
Kada je bežična slušalica pozivana, oglašavati će se
kratkim zvučnim signalom (beep) a indikator zvona će
brzo treperiti. Zaslon će prikazivati broj lokala koji
poziva.
1 Pritisnite
,
ili
da odgovorite na poziv.
2 Za završetak interkoma, pritisnite
.
S bazom
Kada je baza pozivana, oglašavati će se kratkim
zvučnim signalima (beep) i prikazivati broj lokala
slušalice.
1 Pritisnite
ili
da odgovorite
na poziv.
2 Za završetak interkoma, pritisnite
ili
.
9.4 Prosljeđivanje poziva/
konferencija
Telefonski poziv se može proslijediti između bežične
slušalice i baze, i između 2 bežične slušalice uporabom
interkom funkcije.
9.4.1 Prema bazi ili drugoj bežičnoj
slušalici (uporabom bežične slušalice)
1
Bežična slušalica:
Tijekom telefonskog poziva, pritisnite
.
• Telefonski poziv će biti stavljen na čekanje
2
Bežična slušalica:
Za pozivanje baze, pritisnite .
Za pozivanje druge bežične slušalice, pritisnite
broj željene slušalice.
3
Baza:
Pritisnite
da odgovorite na poziv.
Druga bežična slušalica:
Pritisnite
ili
za odgovor na poziv.
50
Bežična slušalica:
Za završetak prijenosa, pritisnite
.
Za uspostavljanje konferencijskog poziva, pritisnite
.
Prosljeđivanje poziva bez razgovora s korisnikom
bežične slušalice/baze
Nakon 2. koraka, pritisnite
.
• Vanjski poziv zvoni na bazi ili bežičnoj slušalici.
Napomena:
• Ako korisnik slušalice ne odgovori na poziv unutar 1
minute, poziv će ponovno zvoniti na vašoj bežičnoj
ili
za povratak na vanjski
slušalici. Pritisnite
poziv.
9.4.2 Prema bežičnoj slušalici
(uporabom baze)
1
Baza:
Tijekom telefonskog poziva, pritisnite
• Telefonski poziv će biti stavljen na čekanje
.
2
Baza:
Za pozivanje jedne bežične slušalice, pritisnite
broj željene slušalice.
Za pozivanje svih bežičnih slušalica, pritisnite
.
3
Bežična slušalica:
Pritisnite
ili
za odgovor na poziv.
4
Baza:
Za završetak prijenosa, pritisnite
.
Za uspostavljanje konferencijskog poziva, pritisnite
.
Prosljeđivanje poziva bez razgovora s korisnikom
bežične slušalice
Nakon 2. koraka, pritisnite
.
• Vanjski poziv zvoni na bežičnoj slušalici(ama).
Napomena:
• Ako se na poziv ne odgovori unutar 1 minute, poziv
će ponovno zvoniti na bazi. Pritisnite
za povratak na vanjski poziv.
9. Rad s više jedinica
9.5 Kopiranje unosa imenika
Jedan ili svi unosi imenika mogu se kopirati između
bežične slušalice i baze ili između 2 bežične slušalice.
Odredišna jedinica će pohraniti unose u vlastiti imenik.
9.5.1 U bazu ili drugu bežičnu slušalicu
(uporabom bežične slušalice)
Kopiranje jednog unosa imenika
1
Pronađite željeni unos u imeniku bežične slušalice
(str. 19).
2
3
“Kopiraj”
4
Za kopiranje u bazu, pritisnite .
Za kopiranje u drugu bežičnu slušalicu, pritisnite
broj željene slušalice u koju želite kopirati unos iz
imenika.
• Kada se unos prekopira, prikazati će se
“Završeno”
• Za nastavak kopiranja drugih unosa:
Pronađite željeni unos u
“Da”
bežičnoj slušalici.
.
Kopiranje svih unosa u imeniku
1
2
3
“Kopiraj sve”
Za kopiranje u bazu, pritisnite .
Za kopiranje u drugu bežičnu slušalicu, pritisnite
broj željene slušalice u koju želite kopirati unose iz
imenika.
• Kada se prekopiraju svi unosi, prikazati će se
“Završeno”.
4
9.5.2 U drugu bežičnu slušalicu
(uporabom baze)
Kopiranje jednog unosa iz imenika
1
2
3
Pritisnite
da se prikaže "1 UNOS".
Unesite broj bežične slušalice kojoj želite poslati
unos.
4
Pritisnite
unos.
5
.
• Za kopiranje drugog unosa, ponovite korake 4 i
5.
Nakon završetka kopiranja, pritisnite
.
6
ili
uzastopno da se prikaže željeni
Kopiranje svih unosa imenika
1
2
3
Pritisnite
da se prikaže "SVI UNOSI".
Unesite broj bežične slušalice kojoj želite poslati
unos.Nakon završetka kopiranja, pritisnite
.
51
10. Korisne informacije
10.1 Unos znakova
Tipkovnica se koristi za upis slova i brojeva. Svaka tipka ima više dodijeljenih znakova. Dostupni načini upisa znakova su
Latinični (ABC), Numerički (0-9), Grčki (ABΓ), prošireni1 (AÄÅ), prošireni2 (SŚŠ) i Ćirilični (AБВ). Za SMS poruke,
dostupni su Latinični (ABC), Numerički (0-9), Grčki (ABΓ), prošireni (AÄÅ) načini. Kada ste u tim načinima unosa osim
numeričkog, možete odabrati koji će znak biti unešen uzastopnim pritiskom na numeričku tipku.
- Pritisnite
ili
za pomak kursora.
- Pritisnite brojčanu tipku za unos slova i brojeva.
na bazi ili
na bežičnoj slušalici za brisanje slova ili brojke označenog kursorom. Pritisnite i
- Pritisnite
/
za brisanje svih slova ili brojeva.
držite
za prebacivanje između velikih i malih slova.
- Pritisnite
- Za unos ostalih znakova pozicioniranih na istoj tipki, pritisnite
za pomak kursora na sljedeće mjesto, zatim
pritisnite odgovarajuću tipku.
10.1.1 Načini unosa slova
Dostupno je nekoliko načina unosa slova. Slova koja se mogu unositi ovisi o načinu unosa.
10.1.2 Dostupna slova u svakom načinu unosa
Kada baza pokazuje prikaz za unos znakova:
uzastopno da odaberete način unosa slova.
Pritisnite
Kada bežična slušalica pokazuje prikaz za unos znakova:
Odaberite način unosa slova.
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica unosa brojeva (0-9)
Tablica grčkog pisma (ABΓ)
Proširena tablica znakova 1 (AÄÅ)
• Sljedeća slova se koriste kao velika i mala
52
.
10. Korisne informacije
Proširena2 tablica znakova (SŚŠ)
• Sljedeća slova se koriste kao velika i mala
Tablica ćiričnog pisma (AБВ)
• Riječ Space označava razmak (unos razmaka između slova/riječi).
53
11. Pomoć
11.1 Poruke grešaka – izvještaji
Ako dođe do problema tijekom slanja ili primanja faksa, jedna od slijedećih poruka će se ispisati na izvješču slanja i
žurnalu (str. 25).
Poruka
COMMUNICATION ERROR
Kod
40-42
46-72
Uzrok i rješenje
• Dogodio se problem pri slanju ili prijemu. Pokušajte
ponovno ili provjerite s drugom stranom.
FF
43
44
• Dogodio se problem s linijom. Spojite kabel telefonske linije
u dugu utičnicu i pokušajte ponovno.
• Dogodio se problem pri slanju u drugu zemlju. Pokušajte
ponovno koristeći funkciju slanja u drugu zemlju (funkcija
#23, str. 41)
DOCUMENT JAMMED
---
• Uklonite zgužvani dokument (str. 63)
ERROR-NOT YOUR UNIT
53
54
59
70
• Dogodila se greška pri slanju ili primanju zbog problema na
JUNK FAX PROH. REJECT
---
• Faks je odbijen uporabom funkcije zabrane primanja
MEMORY FULL
---
• Memorija je puna primljenih fakseva zbog nedostatka papira
NO DOCUMENT
---
• Dokument nije ispravno uvučen u uređaj. Ponovno ga
OTHER FAX NOT RESPONDING
---
• Telefaks uređaj na drugoj strani je zauzet ili nema papira za
telefaksu s druge strane. Provjerite s drugom stranom.
nepoželjnih fakseva.
za ispis ili gužvanja papira za ispis. Umetnite papir (str. 7), ili
uklonite zgužvani papir (strana 63).
umetnite i pokušajte ponovno.
ispis. Pokušajte ponovno.
• Telefaks uređaj na drugoj strani je zvonio previše puta.
Pošaljite faks ručno (str. 25).
• Uređaj na drugoj strani nije telefaks. Provjerite s drugom
stranom.
• Broj koji zovete nije u funkciji.
PRESSED THE STOP KEY
---
• Pritisnuto je
OK
---
• Primanje ili slanje faksa je bilo uspješno.
54
i prijenos je prekinut.
11. Pomoć
11.2 Poruke grešaka – zaslon
Ako uređaj ustanovi problem, jedna ili više sljedećih poruka će se pojaviti na zaslonu.
Poruka
"BUSY"
"CALL SERVICE"
"CHECK DOCUMENT"
Uzrok i rješenje
•
•
•
•
•
"COVER OPEN"
"CHECK PAPER"
•
•
•
"FAX IN MEMORY"
•
"FAX MEMORY FULL"
•
•
"MEMORY FULL"
"MESSAGE FULL"
"MODEM ERROR"
"NO FAX REPLY"
•
•
Bežična slušalica koju ste pokušali pozvati je u uporabi.
Bežična slušalica koju pozivate je predaleko od baze.
Nešto nije u redu s uređajem. Obratite se ovlaštenom servisu.
Dokument nije pravilno uvučen u uređaj. Ponovno umetnite dokument. Ako se
pogrešno uvlačenje često ponavlja, očistite valjke uvlakača (str. 64) i pokušajte
ponovno.
Pokušali ste poslati dokument duži od 600 mm. Pritisnite
za uklanjanje
dokumenta. Podijelite dokument na dvije ili više stranica i pokušajte ponovno.
Otvoren je poklopac. Zatvorite ga i pritisnite
za brisanje poruke.
Uređaj je ostao bez papira za ispis. Umetnite papir za ispis (str. 7) i pritisnite
za brisanje poruke.
Papir za ispis nije pravilno uvučen u uređaj (str. 68). Ponovno umetnite papir (str. 13)
za brisanje poruke.
i pritisnite
Pogledajte ostale poruke na zaslonu za ispis dokumenta. Primljeni dokumenti su
pohranjeni u memoriji zbog nedostatka papira za ispis ili zgužvanog papira za ispis.
Umetnite papir (str. 7) ili uklonite zgužvani papir (str. 63). Ako se prekine napajanje,
izgubiti ćete sve fakseve u memoriji. Provjerite gore navedene probleme dok je
napajanje uključeno.
Memorija je napunjena primljenim dokumentima zbog nedostatka papira za ispis ili
gužvanja papira za ispis. Umetnite papir (str. 7) ili uklonite zgužvani papir (str. 63).
Ako se prekine napajanje, izgubiti ćete sve fakseve u memoriji. Provjerite gore
navedene probleme dok je napajanje uključeno.
Kada šaljete iz memorije, dokument prelazi kapacitet memorije uređaja. Pošaljite
cijeli dokument ručno.
Imenik baze ja pun. Obrišite nepotrebne unose (str. 21).
Nema više raspoložive memorije za snimanje glasovne poruke. Obrišite nepotrebne
poruke (str. 36, 37).
• Nešto nije u redu s modemom uređaja. Obratite se ovlaštenom servisu.
• Telefaks uređaj na drugoj strani je zauzet ili nema papira za ispis. Pokušajte
ponovno.
"PAPER JAMMED"
"PLEASE WAIT"
• Zgužvao se papir za ispis. Uklonite zgužvani papir (strana 63).
• Uređaj provjerava rezač papira i postavlja ga u početni položaj. Pričekajte trenutak
dok se završi provjera.
"POLLING ERROR"
• Uređaj na drugoj strani ne podržava funkciju preuzimanja dokumenta. Provjerite s
drugom stranom.
"RECORDING ERROR"
"REDIAL TIME OUT"
"REMOVE DOCUMENT"
"SERIAL ERROR"
"TRANSMIT ERROR"
"UNIT OVERHEATED"
•
•
•
•
•
•
•
Pozdravna poruka koju ste snimili je kraća od 1 sekunde. Snimite dužu poruku.
Uređaj na drugoj strani je zauzet ili je ostao bez papira za ispis. Pokušajte ponovno.
Dokument se zgužvao. Uklonite zgužvani dokument (str. 63).
Pritisnite
za izbacivanje zgužvanog dokumenta.
Nešto nije u redu s uređajem. Kontaktirajte ovlešteni servis.
Dogodila se greška pri prijenosu. Pokušajte ponovno.
Ako šaljete faks u inozemstvo, pokušajte sljedeće:
- Koristite način rada za slanje u inozemstvo (funkcija #23 na str. 41).
- Dodajte 2 pauze na kraju telefonskog broja ili birajte ručno.
• Uređaj je previše zagrijan. Nemojte koristiti uređaj za neko vrijeme i ostavite ga da se
ohladi.
55
11. Pomoć
11.2.2 Bežična slušalica
Poruka greške
"Tajnica puna"
"Greška"
"Pogrešno"
Uzrok i rješenje
•
•
•
Obrišite nepotrebne poruke (str. 36, 37)
Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovno.
Prekinuto kopiranje imenika. Provjerite da je druga slušalica (primatelj) u stanju
čekanja i pokušajte ponovno.
"Nepotpuno"
•
Memorija imenika primatelja je puna. Obrišite nepotrebne unose u imeniku druge
slušalice (primatelja) i pokušajte ponovno.
"Mem. puna"
•
•
Memorija imenika bežične slušalice je puna. Obrišite nepotrebne unose (str. 20).
"Prvo se prijavite
na Caller ID uslugu"
56
Morate se prijaviti na uslugu prikaza broja pozivatelja – Caller ID. Jednom kada
primite informacije o pozivatelju nakon prijave na Caller ID uslugu, ova poruke se
neće prikazivati.
11. Pomoć
11.3 Kada uređaj ne izvršava funkciju, provjerite ovdje
Ako i dalje imate problema nakon što ste slijedili upute u ovom poglavlju, postavite uređaj na početne postavke
(resetirajte ga). Isključite strujni kabel i isključite slušalicu. Ponovno uključite strujni kabel i uključite slušalicu.
11.3.1 Početno podešavanje
Problem
Uzrok i rješenje
Ne čujem ton za
pozivanje.
• Ako koristite razdjelnik za spajanje uređaja, uklonite razdjelnik i direktno spojite uređaj
u zidnu utičnicu. Ako uređaj radi ispravno, provjerite razdjelnik.
• Isključite telefonsku liniju iz uređaja i spojite telefon za koji znate da je ispravan. Ako
taj telefon radi ispravno, obratite se ovlaštenom servisu za popravak uređaja. Ako taj
telefon ne radi ispravno, obratite se telefonskoj kompaniji.
• Strujni kabel ili kabel telefonske linije nije priključen. Provjerite spojeve.
• Ako ste spojili telefaks uređaj preko PC modema, spojite telefaks uređaj direktno u
utičnicu telefonske linije.
Uređaj ne radi
• Provjerite spojeve (str. 5).
• Provjerite da su baterije u bežičnoj slušalici ispravno postavljene (str. 5) i potpuno ih
napunite (str. 6).
Uređaj ne zvoni.
Ne mogu ostvarivati
pozive.
• Zvono je isključeno. Podesite ga (str. 15).
• Birali ste zabranjeni broj. Uklonite broj iz popisa ograničenog biranja (str. 48).
• Možda je pogrešno podešen način biranja. Promjenite postavku (funkcija #13 na str.
41).
11.3.2 Općenito
Problem
Uzrok i rješenje
Druga strana se žali da
čuje samo faks ton i da
ne može razgovarati.
• Postavljen je FAX ONLY način rada. Recite drugoj strani da se ovaj broj koristi samo
za faks pozive.
• Promijenite način prijema u TEL način rada (str. 30), TEL/FAX način rada (str. 30) ili
TAM/FAX način rada (str. 31).
ili
na
bazi ne radi ispravno.
• Ako je tipka pritisnuta tijekom biranja, biti će umetnuta pauza. Ako je pritisnuta odmah
Tijekom programiranja,
ne mogu unijeti kod ili
šifru.
• Cijeli ili dio broja su isti kao drugi kod ili ID kod. Promijenite broj:
Baza se oglašava kratkim
zvučnim signalima
• Uključen je alarm prijema u memoriju (funkcija #44, str. 43), a uređaj ima dokument u
Speakerphone ne radi
• Koristite speakerphone u tihom okruženju.
• Ako slabo čujete sugovornika, podesite glasnoću.
• Bežična slušalica je predaleko od baze.
Ne mogu pozvati
slušalicu ili bazu
nakon što se čuje ton za biranje, zadnje birani broj će se ponovno birati.
-
ID kod za daljinsko upravljanje: str. 38, ili funkcija #11 na str. 41.
kod za uključivanje telefaksa: funkcija #41 na str. 42.
kod za automatsko prekidanje: funkcija #49 na str 43.
memoriji. Pritisnite
da prekinete zvučne signale, zatim pogledajte prikazane
upute da riješite problem.
57
11. Pomoć
Uređaj ne prikazuje ime
i/ili broj pozivatelja
• Morate se prijaviti na uslugu prikaza broja pozivatelja.
• Druga terminalna oprema stvara smetnje vašem uređaju. Isključite ju i pokušajte
ponovno.
• Drugi električni uređaji spojeni na istoj strujnoj utičnici mogu interferirati s Caller ID
•
•
•
Pri gledanju informacija o
pozivatelju, zaslon se
vraća u stanje čekanja
informacijama.
Šum na telefonskoj liniji može djelovati na Caller ID informacije.
Pozivatelj je zabranio prikaz svojih podataka (str. 22).
Ovisno o usluzi lokalne telefonske kompanije, informacije o pozivatelju možda se neće
prikazivati na bežičnoj slušalici u TEL/FAX načinu rada. U tom slučaju, promijenite broj
zvona u TEL/FAX načinu rada na 1 (funkcija #78 na str. 44).
Ako vam je poziv proslijeđen, informacija o pozivatelju se neće prikazati.
•
• Nemojte raditi stanku dužu od 1 minute na bežičnoj slušalici ili dužu od 3 minute na
bazi dok pregledavate podatke.
11.3.3 Bežična slušalica
Problem
Uzrok i rješenje
Bežična slušalica ne radi
• Uvjerite se da su baterije ispravno umetnute (str. 5) i potpuno napunjene (str. 6).
• Očistite kontakte za punjenje i punite ponovno (str. 6).
• Isključite strujni kabel baze da se resetira. Uključite ga, i pokušajte ponovno.
• Isključite pa ponovno uključite slušalicu (str. 6)
• Provjerite da li je strujni kabel ispravno uključen.
• Bežična slušalica nije bila prijavljena na bazu. Prijavite bežičnu slušalicu (str. 49).
Nema prikaza na zaslonu
slušalice.
• Bežična slušalica nije uključena. Uključite ju (str. 6).
Bežična slušalica se neće
upaliti
• Uvjerite se da su baterije ispravno umetnute (str. 5).
• Potpuno napunite baterije (str. 6).
• Očistite kontakte za punjenje i punite ponovno (str. 6).
Promijenio sam jezik
prikaza na bežičnoj
slušalici u jezik koji ne
razumijem
• Promijenite jezik prikaza na bežičnoj slušalici (str. 48).
• Bežična slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite ju (str. 49).
• Bežična slušalica je predaleko od baze. Približite se.
• Nije priključen strujni kabel. Provjerite spojeve.
treperi.
Bežična slušalica ne
zvoni
• Zvono je isključeno. Podesite ga (str. 15).
Baterije bi se trebale
puniti, ali ikona baterije
se ne mijenja
• Očistite kontakte za punjenje i punite ponovno (str. 6).
Kada se pritisne
se ton zauzeća
• Bežična slušalica je predaleko od baze. Približite se i pokušajte ponovno.
• Baza ili druga bežična slušalica je na vanjskoj liniji. Pričekajte da drugi korisnik završi
razgovor.
čuje
Čuje se pucketanje, ton je
isprekidan. Interferencija
s drugog električnog
uređaja.
58
• Postavite bazu i bežičnu slušalicu dalje od drugih električnih uređaja.
• Približite se bazi.
11. Pomoć
Problem
Uzrok i rješenje
Čuje se šum tijekom
razgovora
• Upotrebljavate bežičnu slušalicu ili bazu u području jakih električnih smetnji. Postavite
bežičnu slušalicu i bazu dalje od izvora smetnji, kao što su antene i mobilni telefoni.
Slušalica prestaje raditi
dok je u upotrebi
• Isključite strujni kabel i bežičnu slušalicu kako bi resetirali uređaj. Uključite strujni kabel
i bežičnu slušalicu i pokušajte ponovno.
Ne mogu ponavljati poziv
pritiskom na
• Ako je zadnje birani broj imao više od 24 znamenke, broj neće biti ponovno biran.
Ručno unesite broj.
treperi ili se
slušalica povremeno
oglasi kratkim tonom dok
je u uporabi
• Potpuno napunite baterije (str. 6)
Potpuno sam napunio
baterije, ali
i dalje
treperi
• Očistite kontakte za punjenje i punite ponovno (str. 6).
• Vrijeme je za zamjenu baterija (str. 5).
Potpuno sam napunio
baterije, ali se čini da je
vrijeme uporabe kratko.
• Obrišite krajeve baterija (+ i -), i kontakte uređaja suhom krpom.
Ne mogu ostvariti poziv
uporabom bežične
slušalice
• Birali ste zabranjeni broj. Uklonite broj iz popisa brojeva za ograničeno biranje (str. 48).
Ne mogu prijaviti
slušalicu na bazu.
• Maksimalni broj bežičnih slušalica je već prijavljen na bazu. Odjavite nepotrebne
bežične slušalice s baze (str. 49).
• Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili vaš PIN, savjetujte se s najbližim
Panasonic servisom.
• Postavite bazu i bežičnu slušalicu dalje od drugih električnih uređaja.
11.3.4 Faks – slanje
Problem
Uzrok i rješenje
Ne mogu slati dokumente
• Telefaks uređaj na drugoj strani je zauzet ili je ostao bez papira za ispis. Pokušajte
ponovno.
• Uređaj na drugoj strani nije telefaks. Provjerite s drugom stranom.
• Uređaj na drugoj strani ne može automatski odgovoriti na faks. Pošaljite faks ručno
(str. 25).
• Upotrijebite način rada za slanje u inozemstvo (funkcija #23 na str. 41).
• Dodajte dvije pauze na kraju telefonskog broja ili birajte ručno.
Druga strana se žali da su • Ako vaša linija ima posebne telefonske usluge kao što je poziv na čekanju, možda se
Ne mogu poslati faks u
inozemstvo
slova na primljenom
dokumentu izobličena ili
mutna.
usluga aktivirala tijekom prijenosa faksa. Spojite uređaj na liniju koja nema takve
usluge.
• Na telefonu spojenom na istu liniju je podignuta slušalica. Spustite slušalicu na
dodatnom telefonu i pokušajte ponovno.
• Pokušajte kopirati dokument. Ako je kopirana slika čista, možda je nešto neispravno
na uređaju s druge strane.
• Podesite kontrast skeniranja uporabom funkcije #58 (str. 43).
Druga strana se žali na
crne crte, bijele crte ili na
mrlje koje se pojavljuju
na njezinom primljenom
dokumentu.
• Staklo skenera, bijela ploča ili valjci su zaprljani korektorom, itd. Očistite ih (str. 64).
Molimo vas ne umećite dokumente prije nego se korektor u potpunosti osuši.
59
11. Pomoć
11.3.5 Faks – prijem
Problem
Uzrok i rješenje
Ne mogu primati
dokumente.
• Memorija je puna primljenih dokumenata zbog nedostatka papira za ispis ili zgužvanog
Ne mogu primati
dokumente automatski.
• Prijemni način rada je postavljen na TEL.
Zaslon prikazuje
"CONNECTING...", ali
faksevi se ne primaju.
• Prijemni način rada je postavljen u FAX ONLY a dolazni poziv nije faks. Promijenite
Izbačena je prazna
stranica
Kvaliteta ispisa je loša.
papira za ispis. Umetnite papir (str. 7) ili uklonite zgužvani papir (str. 63).
Promijenite prijemni način rada:
- u TAM/FAX način rada (str. 31), FAX ONLY način rada (str. 31) ili TEL/FAX način
rada (str. 30).
• Vrijeme potrebno za odgovaranje na poziv je predugo. Smanjite broj zvona (str. 38,
funkcija #06 na str. 40, ili #78 na str. 44).
• Pozdravna poruka je preduga. Snimite kraću poruku (str. 35).
prijemni način rada:
- u TAM/FAX način rada (str. 31), TEL način rada (str. 30) ili TEL/FAX način rada
(str. 31).
• Papir za ispis nije pravilno postavljen. Provjerite da sjajna strana papira gleda prema
dolje i ponovno umetnite papir.
• Druga strana je umetnula dokument u svoj telefaks na pogrešnu stranu. Provjerite s
drugom stranom.
• Termo glava je prljava. Očistite ju (str. 63).
• Podesite kontrast ispisa uporabom funkcije #57 (str. 43).
• Ako se dokument može ispravno kopirati, uređaj radi normalno. Druga strana možda
šalje blijedi dokument ili nešto nije u redu s telefaksom na drugoj strani. Pitajte da vam
pošalje čišću kopiju dokumenta ili da provjeri svoj uređaj.
Papir za ispis se često
gužva
• Očistite valjke uvlakača dokumenta, uvlakač papira za ispis i gumu separatora (str.
Slova na primljenom
dokumentu su izobličena.
• Ako vaša linija ima posebne telefonske usluge kao što je poziv na čekanju, možda se
Ne mogu primati
dokumente uporabom
bežične slušalice
• Memorija je puna primljenih dokumenata zbog nedostatka papira za ispis ili zgužvanog
Kada je spojen dodatni
telefon, ne mogu primiti
faks pritiskom na
.
• Morate prethodno uključiti funkciju daljinskog uključivanja telefaksa (funkcija #41 na
Druga strana se žali da ne
može poslati faks.
• Prijemni način rada je postavljen na TEL.
Ne mogu odabrati željeni
prijemni način rada
• Ako želite postaviti TAM/FAX ili FAX ONLY način rada:
60
64).
usluga aktivirala tijekom prijema telefaksa. Spojite uređaj na liniju koja nema takve
usluge.
papira za ispis. Umetnite papir (str. 7) ili uklonite zgužvani papir (str. 63).
str. 42).
• Možda ste promijenili kod za daljinsko uključivanje iz
(tvornička postavka).
Provjerite kod za daljinsko uključivanje telefaksa (funkcija #41 na str. 42).
• Memorija je puna primljenih dokumenata zbog nedostatka papira za ispis ili zgužvanog
papira za ispis. Umetnite papir (str. 7) ili uklonite zgužvani papir (str. 63).
Primite faks ručno (str. 30) ili promijenite prijemni način rada u TAM/FAX način rada
(str. 31), FAX ONLY način rada (str. 32) ili TEL/FAX način rada (str. 30).
• Memorija je puna primljenih dokumenata zbog nedostatka papira za ispis ili zgužvanog
papira za ispis. Umetnite papir (str. 7) ili uklonite zgužvani papir (str. 63).
-
odaberite željeni način rada uporabom funkcije #77 (str. 44), i pritisnite
uzastopno da se prikaže željeni način rada.
• Ako želite postaviti TEL način rada ili TEL/FAX način rada:
- odaberite način rada uporabom funkcije #73 (str. 44), i pritisnite
uzastopno da se prikaže željeni način rada.
11. Pomoć
11.3.6 Kopiranje
Problem
Uzrok i rješenje
Uređaj ne kopira
• Ne možete kopirati tijekom programiranja.
• Ne možete kopirati tijekom telefonskog razgovora.
• Staklo skenera, bijela ploča ili valjci su zaprljani korektorom, itd. Očistite ih (str. 64).
Crna crta, bijela crta ili
mrlje se pojavljuju na
kopiranom dokumentu.
Molimo vas ne umećite dokumente prije nego se korektor u potpunosti osuši.
Kopirani dokument je
bijel (prazan)
• Papir za ispis nije pravilno postavljen. Provjerite da sjajna strana papira gleda prema
Kopirana slika je
iskrivljena
• Podesite širinu vodilica dokumenta da prihvate stvarnu veličinu dokumenta.
Kvaliteta ispisa je loša
• Termo glava je zaprljana. Očitite ju (str. 64).
• Podesite kontrast ispisa uporabom funkcije #57 (str. 43).
• Papir za ispis je previše vlažan. Upotrijebite novi papir..
dolje i ponovno umetnite papir (str. 7).
11.3.7 Telefonska tajnica
Problem
Uzrok i rješenje
Ne mogu slušati poruke s
udaljene lokacije.
• Uključite funkciju daljinskog upravljanja prethodnim postavljanjem ID koda za daljinsko
Druga strana se žali da ne
može ostaviti glasovnu
poruku
• Vrijeme snimanja je postavljeno na "GREETING ONLY". Odaberite "1 MINUTE" ili "3
Ne mogu upravljati
tajnicom s bežičnom
slušalicom
• Netko upravlja telefonskom tajnicom.
• Predaleko ste od baze. Približite se bazi.
Indikator poruke sporo
treperi.
• To je normalno. Snimljene su nove poruke. Preslušajte nove poruke (str. 36, 37) ili
upravljanje (str. 38, funkcija #11 na str. 41). ID kod unesite ispravno i odlučno.
• Uređaj nije u TAM/FAX načinu rada. Promijenite način rada u TAM/FAX (str. 39).
MINUTES" (str. 38, funkcija #10 na str. 41).
• Memorija je puna. Obrišite nepotrebne poruke (str. 35, 36).
• Provjerite da nema drugih telefonskih tajnica priključenih na istoj liniji.
isključite alarm poruke (str. 46).
11.3.8 Ako dođe do nestanka struje
•
•
Uređaj neće raditi.
•
•
Primanje i slanje faksa biti će prekinuto.
•
Uređaj nije napravljen da može ostvariti hitne pozive kada nestane struje. Morate koristiti alternativni način za pristup hitnim
uslugama.
Ako je programirano odgođeno slanje (fukcija #25 na str. 42) i nestanak struje spriječi slanje dokumenta u određeno vrijeme,
dokument će se poslati nakon povratka struje.
Ako je neki faks dokument spremljen u memoriju, biti će izgubljen. Kada se struja povrati, ispisati će se izvještaj o nestanku struje
navodeći koji dokumenti iz memorije su obrisani.
61
11. Pomoć
•
62
Postavka datume i vremena će se izgubiti. Ako se nakon povratka struje datum i vrijeme ne prikazuju pravilno, ponovno podesite
datum i vrijeme (str. 16).
12. Održavanje
12.1 Gužvanje papira za ispis
1 Otvorite gornji poklopac pritiskom na tipku za
otvaranje poklopca (1).
12.2 Gužvanje dokumenta slanje
1 Otvorite gornji poklopac pritiskom na tipku za
otvaranje poklopca (1) i pažljivo izvadite zgužvani
dokument (2).
2 Uklonite papir za ispis.
2 Sigurno zatvorite gornji poklopac pritiskom na obje
strane.
3 Odrežite zgužvani dio.
4 Postavite papir za ispis i sigurno zatvorite gornji
poklopac pritiskom na obje strane (za detalje vidi str.
7).
Napomena:
• Nemojte na silu vući zgužvani papir prije nego
otvorite gornji poklopac.
63
12. Održavanje
12.3 Čišćenje uvlakača
dokumenata/stakla skenera
Očistite uvlakač dokumenta kada:
− Često dolazi do pogrešnog uvlačenja dokumenata.
− Ako se na dokumentima pojavljuju crne pruge, bijele
pruge ili mrlje pri slanju ili kopiranju.
1 Isključite mrežni kabel i kabel telefonske linije.
2 Otvorite gornji poklopac pritiskom na tipku za
12.4 Čišćenje termo glave
Ako se na primljenom/poslanom dokumentu pojavljuju
crne pruge, bijele pruge ili mrlje, provjerite da li na termo
glavi ima prljavštine. Očistite termo glavu da ukonite
prljavštinu.
1 Isključite mrežni kabel i kabel telefonske linije.
2 Otvorite gornji poklopac pritiskom na tipku za
otvaranje poklopca (1) i izvadite papir za ispis.
otvaranje poklopca (1).
3 Očistite valjke uvlakača dokumenta (1) i gumenu
pločicu (2) krpom namočenom izopropilnim
alkoholom, i ostavite sve dijelove da se dobro osuše.
Očistite bijelu ploču (3) i staklo skenera (4) s mekom i
suhom krpom.
Oprez:
• Ne koristite papirnate proizvode, kao što su
ubrusi ili salvete.
4 Spojite mrežni kabel i kabel telefonske linije.
5 Sigurno zatvorite gornji poklopac pritiskom na obje
strane.
64
3 Očistite termo glavu (1) krpom namočenom
izopropilnim alkoholom, i ostavite sve dijekove da se
dobro osuše.
Pažnja:
• Da bi zbjegli nepravilni rad uzrokovan
statičkim elektricitetom, ne upotrebljavajte
suhu krpu i ne dodirujte termalnu glavu
direktno.
4 Spojite mrežni kabel i kabel telefonske linije.
5 Postavite papir za ispis i sigurno zatvorite gornji
poklopac pritiskom na obje strane (za detalje vidi str.
7).
13. Općenite informacije
13.1 Referentni popisi i izvješća
(samo za bazu)
Možete ispisivati sljedeća izvješća i popise:
- "SETUP LIST" (popis postavki)
- "TEL NO. LIST" (Popis telefonskih brojeva)
- "JOURNAL REPORT" (žurnal)
- "PRINTER TEST" (Test pisača)
Ako testni ispis ima mrlje, ili mutne točke ili linije,
očistite termo glavu (str. 64).
- "BROADCAST LIST" (Popis broadcast brojeva)
- "CALLER ID LIST" (Popis propuštenih poziva)
1
Pritisnite
REPORT".
2
Pritisnite
unos.
uzastopno da se prikaže "PRINT
ili
uzastopno da se pokaže željeni
3
• Ako odaberete ispis popisa ili izvješća,
započeti će ispis
Za zaustavljanje ispisa, pritisnite
.
4
65
13. Općenite informacije
13.2 Karakteristike
13.2.1 Baza
■ Linija za spajanje:
Javna telefonska linija
■ Veličina dokumenta:
Max. 216mm širine, max. 600mm dužine
■ Efektivna širina skeniranja:
208 mm
■ Veličina papira za ispis:
rola 216mm × max. 30m
■ Efektivna širina ispisa:
208mm
■ Vrijeme prijenosa*1:
oko 15s/str*2
■ Gustoća skeniranja:
Vodoravno: 8 staza/mm
Okomito: 3.85 linija/mm – u standardnoj rezoluciji,
7.7 linija/mm – u fine/photo rezoluciji
15.4 linija/mm – u super fine rezoluciji
■ Photo rezolucija:
64-razine
■ Vrsta skenera:
Contact Image Sensor – CIS
■ Vrsta pisača:
Termalni ispis
■ Sustav kompresije podataka:
Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified
Modified READ (MMR)
■ Brzina modema:
9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps; Automatsko
preklapanje
■ Radni uvjeti:
5°C – 35°C, 20% - 80% relativne vlažnosti
■ Dimenzije:
cca. visina 127mm × širina 368mm × dubina 225mm
■ Težina:
oko 2.8 kg
■ Potrošnja energije:
standby: oko 4.5W
slanje: oko 16W
prijem: oko 35W (kada prima 20% zacrnjeni dokument)
kopiranje: oko 40W (kada kopira 20% zacrnjeni
dokument)
maksimalno: oko 130W (kada kopira 100% zacrnjeni
dokument).
■ Izvor napajanja:
220-240V AC, 50/60Hz
■ Kapacitet memorije telefaksa*3:
oko 25 stranica za slanje iz memorije
oko 28 stranica za prijem u memoriju
(Bazirano na ITU-T No. 1 Test chart u standardnoj
rezoluciji, bez uporabe EMC načina rada.)
66
■ Kapacitet memorije glasovnih poruka*4:
oko 15 minuta vremena snimanja
*1 Brzina prijenosa ovisi o sadržaju stranice, rezoluciji,
uvjetima na telefonskoj liniji i mogućnostima telefaks
uređaja na drugoj strani.
*2 Brzina prijenosa je bazirana na ITU-T No. 1 Test
chart obrascu s original mode. Ako su mogućnosti
telefaksa na drugoj strani manje nego vašeg, vrijeme
prijenosa može biti produženo.
*3 Ako se tijekom prijema dogodi greška, kao što je
gužvanje papira ili se potroši papir za ispis, faks i
naredni faksevi biti će spremljeni u memoriju.
*4 Vrijeme snimanja može biti skraćeno zbog
pozadinske buke kod sugovornika.
ITU-T No.1 Test chart
Napomena:
• Dizajn i karakteristike su predmet promjene bez
prethodne najave.
• Slike i crteži u ovom priručniku mogu se malo
razlikovati od stvarnog proizvoda.
13.2.2 Slušalica
■ Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
■ Broj kanala:
120 duplex kanala
■ Frekvencijski opseg:
1.88GHz do 1.9GHz
■ Duplex procedura:
TDMA (Time Division Multiple Access)
■ Razmak kanala:
1,728kHz
■ Bit rate:
1,152 kbit/s
■ Modulacija:
GFSK
■ Snaga odašiljača:
oko 250mW
■ Kodiranje glasa:
ADPCM 32 kbit/s
■ Radna okolina:
5°C-40°C, 20%-80% relativne vlažnosti
13. Općenite informacije
■ Dimenzije:
oko visina 155 mm × širina 48 mm × dubina 34 mm
■ Težina:
oko 140 g
67
13. Općenite informacije
13.3 Bilješke za korisnika
Za kasniju uporabu:
Datum kupnje
Serijski broj (nalazi se na stražnjoj strani uređaja)
Ime i adresa prodavatelja
Telefonski broj prodavatelja
Ovdje zataknite potvrdu o kupnji (račun)
68
: Baza
: DECT bežična slušalica
Declaration of Conformity (Izjava o sukladnosti)
• Panasonic Communications Co., Ltd. declares that this equipment is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC
[Panasonic Communications Co., Ltd. izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s bitnim zahtjevima i ostalim odredbama
Direktive o radio i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE) 1999/5/EC]
Declarations of Conformity (Izjava o sukladnosti) za navedeni Panasonic uređaj opisan u ovim uputama je moguće
snimiti posjetom na stranicu
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt:
Panasonic Services Europe
A Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Proizvođač:
Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
PLO No. 1, Kawasan Peridustrian Senai, KB No. 104, 81400 Senai, Negeri Johor Darul Ta'zim, Malaysia
Global web site:
http://panasonic.net/
Autorska prava:
• Ovaj priručnik ja zaštićen autorskim pravom Panasonic Communications Co., Ltd, i može se umožiti samo za internu
uporabu. Svako drugo umnožavanje, u cijelosti ili djelomično, je zabranjeno bez pismenog odobrenja od Panasonic
Communications Co., Ltd.
© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. Sva prava pridržana.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement