Panasonic KXTCA256 Használati utasítások

Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Panasonic KXTCA256 Használati utasítások | Manualzz
DECT Hordozható készülék
Használati útmutató
Típusszám:
KX-TCA256
Köszönjük, hogy Panasonic KX-TCA256 típusú, DECT hordozható készüléket (kézibeszélőt) vásárolt. Kérjük, használat előtt olvassa végig ezt az útmutatót, és őrizze meg,
mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
Ezt az útmutatót a KX-TCA256 típusú DECT hordozható készüléknek a Panasonic KX-TDA
sorozatú/KX-TD816/KX-TD1232 típusú Üzleti telefonrendszereivel való használatához
készítettük.
Kérjük, hogy csak Panasonic akkumulátort használjon, és az első használatbavétel előtt
töltse az akkumulátort több mint 5 és fél órán át!
Tartalomjegyzék
Az első használatbavétel előtt .....................................................................................................4
Mielőtt a hordozható készüléket (PS) működtetné....................................................................5
A kezelőszervek elhelyezkedése ..............................................................................................5
Csatlakoztatás...........................................................................................................................6
Az akkumulátor behelyezése....................................................................................................7
Az akkumulátor töltése..............................................................................................................7
Be-/Kikapcsolás ........................................................................................................................8
A kijelzőn megjelenő ikonok......................................................................................................8
A működés rövid leírása............................................................................................................9
A Funkció menü kijelzései.......................................................................................................10
Alközponti szolgáltatás menü ................................................................................................. 11
Rugalmas gomb kijelzések .....................................................................................................12
Funkció gomb kijelzések.........................................................................................................13
A csengőhangerő beállítása ...................................................................................................14
A hallgató/hangszóró hangerő beállítása ...............................................................................14
Billentyűzár..............................................................................................................................15
A kijelzési nyelv kiválasztása ..................................................................................................15
Hívások kezdeményezése ..........................................................................................................16
Másik mellékállomás hívása ...................................................................................................16
Külső fél hívása.......................................................................................................................16
Tárcsázás gyorsbillentyűvel....................................................................................................17
A hívásnapló használata .........................................................................................................17
A telefonkönyv használata ......................................................................................................19
Hívások fogadása........................................................................................................................21
Belső hívások (Intercom)/Külső hívások/Csoport hívások .....................................................21
Ideiglenes csengő hangerő beállítás ......................................................................................21
Hívófél azonosító ....................................................................................................................22
Beszélgetés közben....................................................................................................................23
Hívásátadás ............................................................................................................................23
Tartás ......................................................................................................................................23
Kihangosított beszélgetés.......................................................................................................25
A mikrofon be-/kikapcsolása ...................................................................................................25
A telefonkönyv használata .........................................................................................................26
Hordozható készülék telefonkönyv .........................................................................................26
Tétel tárolása a hordozható készülék telefonkönyvben .........................................................28
Tárcsázás gyorsbillentyűvel....................................................................................................30
Karakterek bevitele .................................................................................................................31
Szolgáltatás lista .........................................................................................................................33
Programozás ...............................................................................................................................37
A kezdeti (gyári) beállítások megváltoztatása ........................................................................37
Egyebek .......................................................................................................................................45
2
Tartalomjegyzék
Adó-vevő (Walkie-Talkie) ........................................................................................................45
Az övcsipesz használata.........................................................................................................47
Falra szerelés .........................................................................................................................47
Hibaelhárítás................................................................................................................................48
Hibaelhárítás ...........................................................................................................................48
Fontos információk.....................................................................................................................49
Az akkumulátorra vonatkozó információ.................................................................................49
Biztonsági előírások................................................................................................................51
Az ártalmatlanítással kapcsolatos információ.........................................................................54
3
Az első használatbavétel előtt
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el a 49. oldalon található „Fontos információk”
fejezetet. Olvassa el figyelmesen az összes utasítást.
Bejelentkezés (regisztráció)
Önnek hordozható készülékével (PS) még az első használat előtt be kell jelentkeznie az
Üzleti telefonrendszerhez, és meg kell határoznia mellékállomási hívószámát.
Tartozékok ( -mellékelve/
-opcionális)
Hálózati adapter
A KX-TCA256CE típussal
rendelkező felhasználók
részére:
KX-TCA1CE
A KX-TCA256E típussal
rendelkező felhasználók
részére:
KX-TCA1E
A KX-TCA256AL típussal
rendelkező felhasználók
részére:
KX-TCA1AL
Töltő
Övcsipesz
Akkumulátor fedél
1 db
1 db
Akkumulátor
(N4HHGMB0007 vagy
HHR-P-103)
1 db
CD-ROM ......................1 db
1 db
Bőr hordtáska*
KX-A289CE
Rövid útmutató.............1 db
1 db
Opcionális
• Ebben az útmutatóban az egyes típusszámok végén lévő betűjelzéseket
elhagytuk.
• * Ha további részletekre kíváncsi forduljon a forgalmazóhoz.
Az útmutatóban leírt, alábbi szolgáltatások nem érhetők el, ha a hordozható készüléket (PS)
Panasonic KX-TD816/KX-TD1232 típusú Üzleti telefonrendszerrel használja:
Bejövő híváselosztási csoport (ICD-csoport) – Bejövő hívásnapló csoport, csoport hívások
stb.
12 rugalmas gomb (3 db rugalmas gomb áll rendelkezésre)
4
Az első használatbavétel előtt
A kezelőszervek elhelyezkedése
Hívás-/Töltésjelző
Hallgató
Mikrofon/fülhallgató
(headset) csatlakozó
Kijelző
Funkciógombok
Nyissa fel a
védősapkát.
BONTÁS/KILÉPÉS /
BE-ÉS KIKAPCSOLÁS
gomb
Irányítógomb (Joystick)
BESZÉD gomb
TÖRLÉS/ÁTADÁS gomb
ÜZENET gomb
INT (Belső hívás) gomb
Töltőérintkező
Töltőérintkező
FLASH gomb
Mikrofon
Hátulnézet
Hangszóró
5
Az első használatbavétel előtt
BESZÉD gomb:
Hívások kezdeményezésére és
fogadására, illetve kihangosított
beszélgetés létrehozására
használatos.
Irányítógomb (Joystick):
A csengő/hallgató hangerő beállítására, a Funkció üzemmód és a
közvetlenül felette megjelenő
funkció kiválasztására, valamint a
kurzornak a kívánt tételre való
mozgatására szolgál.
ÜZENET gomb:
Várakozó üzenet jelzés hagyására,
illetve annak a félnek a visszahívására szolgál, aki várakozó üzenet
jelzést hagyott.
FLASH (Hurokmegszakítás) gomb:
Az aktuális hívás elbontására, és
egy újabb hívás kezdeményezésére
szolgál anélkül, hogy visszatenné a
hordozható készüléket a helyére,
vagy fogadná a telefontársaságtól
érkezett, várakozó, fővonali hívást.
INT (Belső hívás) gomb:
Belső (házi) hívások kezdeményezésére és fogadására használatos.
TÖRLÉS/ÁTADÁS gomb:
Számjegyek vagy karakterek törlésére, illetve egy hívás másik félre
történő átadására használatos.
BONTÁS/KILÉPÉS/BE- ÉS
KIKAPCSOLÁS gomb:
Hívások befejezésére, a telefonkönyvből vagy a funkció üzemmódból való kilépésre, illetve a hordozható készülék (PS) be-/kikapcsolására szolgál.
Funkciógombok:
Közvetlenül az egyes gombok fölött
megjelenő funkciók kiválasztására
szolgálnak. A kijelzett funkciók a készülék aktuális használati állapotától függnek.
Csatlakoztatás
A hálózati
csatlakozóhoz
Rögzítse a hálózati
adapter vezetékét a
rögzítőhöz.
rögzítő
Hálózati adapter
• Csak a mellékelt töltőt használja.
• Csak a mellékelt Panasonic hálózati adaptert használja!
A KX-TCA256CE típussal rendelkező felhasználók részére: KX-TCA1CE
A KX-TCA256E típussal rendelkező felhasználók részére: KX-TCA1E
A KX-TCA256AL típussal rendelkező felhasználók részére: KX-TCA1AL
6
Az első használatbavétel előtt
Az akkumulátor behelyezése
Kérjük, hogy az akkumulátorokat az ábra szerint helyezze be. Zárja a fedelet a nyíllal
jelzett irányban.
Az akkumulátor töltése
Kiszállításkor az akkumulátor nincs feltöltve. Az első használatbavétel előtt töltse az
akkumulátort több mint 5 és fél órán át!
• Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző piros színről zöldre
vált. Lásd az „Az akkumulátorra vonatkozó információ” fejezetet a 49.
oldalon.
• A töltés során a hordozható készülék és az akkumulátor felmelegszik. Ez a
normál működés velejárója, nem jelent hibát.
• Tartsa távol a töltőtől a mágnesességre érzékeny eszközöket.
7
Az első használatbavétel előtt
Be-/Kikapcsolás
Bekapcsolás
Nyomja meg a BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
gombot kb. 2 másodpercig.
Kikapcsolás
Nyomja meg a BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
gombot kb. 2 másodpercig.
A kijelzőről eltűnik minden kijelzés.
• Amikor a hordozható készülék be van kapcsolva, készenléti állapotba kerül. A
készenléti állapot a hordozható készüléknek az az állapota, amikor nem végez
semmilyen műveletet, csak a hívásokat várja.
A kijelzőn megjelenő ikonok
A cellaállomás hatótávolságán belül
Hatótávolságon kívül, Nincs regisztrálva
Belső hívás (Intercom) kijelző
Felemelt kézibeszélő (Hurokzárás) állapot
Üzenet várakozik
Telefonkönyv üzemmód
Az akkumulátor töltöttsége
Előre beállított fél hívása a kézibeszélő
felemelésével (Forró drót) BE (Bekapcsolva)
Csengő kikapcsolva
Vibrációs (hangtalan) hívásjelzés
Értekezlet üzemmód
Hívásátirányítás
Hívásvédelem („Ne zavarj!”)
8
Az első használatbavétel előtt
A működés rövid leírása
A PS funkciói a kijelzőn megjelenő menü segítségével érhetők el, és az irányítógomb
(joystick) valamint a funkciógombok segítségével választhatók ki. Az egyszerű
használatot a készenléti üzemmódban megjelenő Útmutató kijelzés teszi lehetővé.
<Alközponti rendszer telefonkönyv>
<Hordozható készülék telefonkönyv>
<Alközponti szolgáltatás menü>
<Alközponti mellékállomási telefonkönyv>
<Bejövő hívásnapló>
<Készenléti üzemmódban>
Útmutató kijelzés
<Bejövő hívásnapló csoport>
<Kimenő hívásnapló>
<Rugalmas gomb kijelzés>
1:Kéthuzalos
2:Trönkcsoport
3:Ált. fővonal
4:Kéthuzalos
5:Kéthuzalos
<Fő menü>
Szünet
Normál kijelzés
Hívóazonosító
Új hívások
• Nem lehet a kijelzések között lépkedni, ha a Billentyűzár be van kapcsolva, vagy
amikor a hordozható készüléket éppen tölti.
• Ön kiválaszthatja, hogy az Útmutató kijelzés megjelenjen-e vagy sem. (Lásd a
40. oldalt.)
9
Az első használatbavétel előtt
A Funkció menü kijelzései
A Funkció menü megjelenítéséhez nyomja meg az irányítógombot (joystick).
Fő menü – készenléti üzemmódban
Hívófél azonosító:
Megjeleníti a bejövő hívásnaplót.
Csengőopció:
Megjeleníti a „Csengőopció” menüt.
Hívófél azonosító
Új telefonkönyv:
Egy új elemet hoz létre a hordozható készülék
telefonkönyvben.
Hordozható készülék beállítás:
Megjeleníti a „Kézibesz. beál.” menüt.
Alközponti programozás („Alk. program”):
Belép az alközponti programozás üzemmódba.
Adó-vevő (Walkie-Talkie):
Megjeleníti az adó-vevő menüt. (Lásd a 45. oldalt.)
Almenü – felemelt kézibeszélő (Hurokzárás) állapotban/beszélgetés közben
Telefonkönyv:
Megnyitja a hordozható készülék telefonkönyvet.
Hívófél azonosító:
Megjeleníti a bejövő hívásnaplót.
Telefonkönyv
Újrahívás:
Újratárcsázza az utoljára hívott számot.
Némítás:
Be-/kikapcsolja a mikrofont.
10
Az első használatbavétel előtt
Alközponti szolgáltatás menü
A hordozható készülék funkciói a kijelző funkciógombjaival aktiválhatók.
A gomb lista megjelenítéséhez mozgassa az irányítógombot (joystick) balra.
Szünet:
Szünetet illeszt be a tárcsázott számjegyek közé.
Szünet
Átirányítás/Hívásvédelem („FWD/DND”):
A hívásátirányítás vagy a „Ne zavarj” szolgáltatás
beállításainak megváltoztatására szolgál.
Üzenet:
Várakozó üzenet jelzés hagyására vagy annak a
félnek a visszahívására szolgál, aki üzenetet
hagyott Önnek.
Hullámkereső:
Megkeresi a cellaállomásból érkező, legerősebb
rádiójelet.
Alközponti programozás:
A programozás üzemmódba való belépésre
használatos.
Ugyanaz a funkciója, mint a fő menüben található
Alk. program” menüpontnak.
„
11
Az első használatbavétel előtt
Rugalmas gomb kijelzések
A rugalmas gomb egyrészt egy fővonal lefoglalására szolgál, egy külső hívás kezdeményezésekor vagy fogadásakor (F-CO gomb), másrészt funkciógombként használatos. A
rugalmas gombok listájának megjelenítéséhez mozgassa jobbra az irányítógombot
(joystick). A listában 12 rugalmas gombot érhet el. Az egyes F-CO gombok mellett lévő
ikonok a vonal állapotát jelzik, hasonlóan a rendszerkészüléken lévő LED kijelzőkhöz:
ugyanazt jelenti, mint a zöld LED, a
pedig ugyanazt jelenti, mint a piros LED.
a
Példa:
1:Kéthuzalos
2:Trönkcsoport
3:Ált. fővonal
4:Kéthuzalos
5:Kéthuzalos
Gomb sorszám
Az F-CO gomb ikonok magyarázata*
(világít):
Ön éppen ezt a vonalat használja.
(gyorsan villog): Bejövő hívása van ezen a vonalon.
(lassan villog): Tartásban lévő hívása van ezen a vonalon.
(világít):
Ezt a vonalat más használja.
(gyorsan villog): Egy olyan bejövő híváselosztási csoport által fogadott hívást
jelez, amelynél híváselosztási módként a „Csengetés” van
beállítva.
(lassan villog):
(nincs ikon):
Valakinek tartásban lévő hívása van ezen a vonalon.
A vonal szabad.
• Ezeknek az ikonoknak a jelentése a CO vonal (fővonal) állapotától függően
változik.
• Ha további információra van szüksége, olvassa el a „LED kijelzések” című
fejezetet a KX-TDA sorozatú/KX-TD816/KX-TD1232 Üzleti telefonrendszerek
„Szolgáltatás útmutató” kötetében.
• Egy gomb kiválasztásához nyomja meg a sorszámának megfelelő számbillentyűt, vagy mozgassa fel vagy le irányban az irányítógombot, hogy kiválassza a
gombot.
kívánt gombot, majd nyomja meg az
• A rugalmas gombok funkciójának kijelölését lásd a 43. oldalon.
12
Az első használatbavétel előtt
Funkció gomb kijelzések
A kijelzőn megjelenő ikonok és információ az aktuális használat állapotától függ. Egy, a
kijelzőn megjelenő elem kiválasztásához nyomja meg a megfelelő funkciógombokat.
Megnyitja a hordozható készülék telefonkönyvet.
Megnyitja a fő menüt.
A memo figyelmeztetés kijelzés beállításának
törlésére szolgál, vagy a „Fővonalvál. kód”
tárolásakor egy X-et visz be.
Megnyitja a funkció menüt.
Megjeleníti a kimenő hívásnaplót.
Egy bevitel nyugtázására szolgál.
Kikapcsolja a csengőt.
Beállítás üzemmódban egy tétel kiválasztására
használatos.
Akkor jelenik meg, amikor a készülék
(Ábécé) karakter beviteli módban van.
Megnyitja az alközponti rendszer telefonkönyvet.
Megnyitja az alközponti mellékállomási
telefonkönyvet.
Akkor jelenik meg, amikor a készülék
(Számjegy) karakter beviteli módban van.
Megnyitja a bejövő hívásnaplót.
Akkor jelenik meg, amikor a készülék
(Görög) karakter beviteli módban van.
Megnyitja a bejövő hívásnapló csoportot.
Akkor jelenik meg, amikor a készülék
(Kibővített 1) karakter beviteli módban van.
Megjeleníti a következő képernyőt.
Törli a számjegyeket vagy karaktereket.
Szünetet iktat be a tárcsázott számjegyek közé.
Visszatér az előző képernyőhöz.
A memo figyelmeztetés idejének beállítására
szolgál.
Amikor egy hívás érkezik, megjeleníti a
hordozható készülék telefonkönyvében tárolt,
hívóra vonatkozó információt.
Amikor egy hívás érkezik, megjeleníti az
alközponti rendszerben tárolt, hívóra vonatkozó
információt.
Akkor jelenik meg, amikor a készülék
(Kibővített 2) karakter beviteli módban van.
Billentyűzár üzemmódban látható, és a
hívóbillentyűk feloldására szolgál.
Egy tételnek a telefonkönyvben való, ábécé
szerinti keresésére szolgál.
Egy hívás tartásba tételére szolgál.
Több résztvevős (konferencia) beszélgetés
létrehozására használatos.
13
Az első használatbavétel előtt
A csengőhangerő beállítása
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a „
Csengőopció”
menüpontot.
Válassza ki a kívánt beállítást
(6 szint/Értekezlet üzemmód/KI).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a
„Csengőhangerő”
menüpontot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
• Értekezlet üzemmódban: Csak Vibráció/Billentyűhang KI/Mikrofon hangerő erős.
• Kiválaszthatja, hogy a hordozható készülék egy hívás érkezésekor jelezzen-e
vibrációval.
Válassza ki a „
Csengőopció”
menüpontot.
Válassza ki a
„Vibráció”
menüpontot.
Válassza ki a
kívánt beállítást
(BE/Vib→Csengő/KI).
A hallgató/hangszóró hangerő beállítása
Beszélgetés közben:
A hangerő beállításához mozgassa az irányítógombot (joystick) FEL vagy LE irányban.
(Hallgató hangerő – 3 szint, Hangszóró hangerő – 6 szint)
14
Az első használatbavétel előtt
Billentyűzár
Ön lezárhatja a hordozható készülék tárcsázó gombjait, amikor az nyugalmi (készenléti)
állapotban van.
<A kijelzőn
megjelenő ikon>
Feloldva
Lezárva
A lezáráshoz/a lezárás megszüntetéséhez nyomja meg az
irányítógombot (joystick) 2
másodpercnél hosszabb ideig.
A kijelzési nyelv kiválasztása
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a „
Kézibesz beál.
menüpontot.
Válassza ki a
Nyomja meg az
„Nyelvválasztás” irányítógombot
menüpontot.
(joystick).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a
„Kijelzés módja”
menüpontot.
Válassza ki a
kívánt nyelvet.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
• Választhatja az „Auto” beállítást vagy választhat az alábbi 16 nyelv közül:
Deutsch, English, Español, FRANCAIS, Italiano, Dansk, Nederlands, Svenska,
Suomi, EΛΛHNIKA, Magyar, Português, Polski, Slovensky, Čeština, Hrvatski
(német, angol, spanyol, francia, olasz, dán, holland, svéd, finn, görög, magyar,
portugál, lengyel, szlovén, cseh, horvát)
• Ha az „Auto” beállítást választja, a készülék automatikusan az Üzleti telefonrendszer nyelvbeállítását használja.
• A kijelzési nyelv a hordozható készüléken és az Üzleti telefonrendszernél is
kiválasztható. Mindkettőnél ugyanazt a nyelvet kell kiválasztani. A további
részleteket olvassa el az Üzleti telefonrendszer Felhasználói kézikönyvében.
15
Hívások kezdeményezése
Másik mellékállomás hívása
mellékáll. hívószám
Nyomja meg a
BESZÉD gombot.
Tárcsázza a mellékállomás hívószámát.
Beszéljen.
Nyomja meg a
BONTÁS/KILÉPÉS
gombot.
Külső fél hívása
Az automatikus fővonal lefoglalás hívószám (előválasztó kód) használata
vagy
Nyomja meg a
BESZÉD
gombot.
külső telefonszám
fővonalcsoport
szám
Adja be a fővonal
előválasztó kódját.
Tárcsázza a külső
telefonszámot.
Beszéljen.
Nyomja meg a
BONTÁS/
KILÉPÉS
gombot.
A rugalmas fővonalgombok (CO) használata
Nyomja meg a szabad fővonalgombnak (CO) megfelelő
számbillentyűt (0–9, ¼, #).
vagy
Mozgassa az irányítógombot (joystick)
JOBBRA.
külső telefonszám
Tárcsázza a külső
telefonszámot.
Válassza ki a
szabad fővonalgombot (CO).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Beszéljen.
Nyomja meg
a BONTÁS/
KILÉPÉS
gombot.
• * Az (alapértelmezett) fővonal előválasztó kód ország/körzetfüggő. Ha további
részletekre kíváncsi, forduljon a forgalmazóhoz.
• Ön még a hívás előtt ellenőrizheti, hogy a számot helyesen tárcsázta-e
(Előtárcsázás), ha beadja a számot, majd megnyomja a
gombot.
• Előtárcsázáskor a teljes szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a
gombot.
• Ha az „ ” ikon villog, menjen közelebb a cellaállomáshoz, és próbálkozzon
újra.
• A tárcsázás visszavonásához nyomja meg a
16
Nyomja meg a
BONTÁS/KILÉPÉS
gombot.
gombot.
Nyomja meg a
BONTÁS/
KILÉPÉS
gombot.
Hívások kezdeményezése
Tárcsázás gyorsbillentyűvel
Ön hívást kezdeményezhet egyszerűen a gyorsbillentyűként kijelölt számbillentyűvel.
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a
gyorsbillentyűként kijelölt számbillentyűt.
Nyomja meg a
BESZÉD gombot.
• Egy telefonszám hozzárendelését egy gyorsbillentyűhöz lásd a 30. oldalon.
A hívásnapló használata
Szolgáltatás
Megjelenő ikon
Leírás
Kimenő
hívásnapló
Ön hívást kezdeményezhet az előzőleg tárcsázott
telefonszámok használatával.
Bejövő
hívásnapló
Ön hívást kezdeményezhet a fogadott hívások
telefonszámainak használatával.
Bejövő hívásnapló csoport
Ön hívást kezdeményezhet a bejövő híváselosztási
csoport által fogadott hívások telefonszámainak
használatával.
A Kimenő hívásnapló használata
Nyomja meg a jobb
oldali funkciógombot.
Válassza ki a
kívánt elemet.
Nyomja meg a
BESZÉD gombot.
vagy
Nyomja meg a
BESZÉD gombot.
Az utoljára tárcsázott
szám hívásához.
Beszéljen.
Nyomja meg
a BONTÁS/
KILÉPÉS
gombot.
Nyomja meg a
BONTÁS/
KILÉPÉS
gombot.
17
Hívások kezdeményezése
A Bejövő hívásnapló használata
Válassza ki a
kívánt elemet.
Nyomja meg a
BESZÉD gombot.
Nyomja meg a
BONTÁS/KILÉPÉS
gombot.
Beszéljen.
A Bejövő hívásnapló csoport használata
csoport szám
Nyomja meg a
jobb oldali
funkciógombot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg a
jobb oldali
funkciógombot.
Válassza ki a
kívánt elemet.
Nyomja meg a
jobb oldali
funkciógombot.
Nyomja meg a
BESZÉD gombot.
Adja be a kívánt Bejövő
hívásnapló csoport
számát.
Beszéljen.
Nyomja meg a
BONTÁS/KILÉPÉS
gombot.
• Ha egy, a hordozható készülék telefonkönyvben tárolt telefonszámról érkezik
külső hívás, a hívó száma és neve is megjelenik a hívásnaplóban.
• Ha egy hívást az alközponti rendszer telefonkönyve segítségével kezdeményez,
a hívott fél neve nem tárolódik a kimenő hívásnaplóban. Ha a nevet és a telefonszámot naplózni kívánja, a tárcsázás előtt másolja át a tételt a hordozható
készülék telefonkönyvbe. (Lásd a 29. oldalt.)
18
Nyomja meg a
BONTÁS/KILÉPÉS
gombot.
Hívások kezdeményezése
A telefonkönyv használata
Szolgáltatás
Megjelenő ikon
Leírás
Hordozható
készülék
telefonkönyv
Ön hívást kezdeményezhet a hordozható készülék
telefonkönyvében tárolt telefonszámok használatával. (Lásd a 26. oldalt.)
Alközponti
rendszer
telefonkönyv
Ön hívást kezdeményezhet az Üzleti telefonrendszerben tárolt telefonszámainak használatával.
Alközponti
mellékállomási
telefonkönyv
Ön hívást kezdeményezhet az Üzleti telefonrendszerben tárolt mellékállomási hívószámok
használatával.
A hordozható készülék telefonkönyv használata
név
Nyomja meg a bal
oldali funkciógombot.
Adja be a kívánt név
első betűjét.*
Válassza ki a
kívánt elemet.
Nyomja meg a BESZÉD
gombot.
Az alközponti rendszer telefonkönyv használata
név
Nyomja meg a bal
oldali funkciógombot.
Nyomja meg a bal
oldali funkciógombot.
Adja be a kívánt név
első betűjét.*
Válassza ki a
kívánt elemet.
Nyomja meg
a BESZÉD
gombot.
Nyomja meg a
BESZÉD
gombot.
Az alközponti mellékállomási telefonkönyv használata
név
Nyomja meg a
bal oldali
funkciógombot.
Nyomja meg a
Nyomja meg a
Adja be a kívánt
bal oldali
bal oldali
név első betűjét.*
funkciógombot. funkciógombot.
Válassza ki a
kívánt elemet.
Nyomja meg
a BESZÉD
gombot.
Nyomja meg a
BESZÉD
gombot.
19
Hívások kezdeményezése
• * Nyomja meg azt a hívóbillentyűt (0–9), amelyik megfelel az Ön által keresett
betűnek. Nyomja meg ismételten a hívóbillentyűt, amíg a kívánt gomb meg
nem jelenik.
• Ön az alábbiak szerint kereshet egy tételt a telefonkönyvben:
<ABC keresés – Hordozható készülék telefonkönyv>
első betű*
Válassza ki az „ABC
keresés” menüpontot.
<Kategóriakeresés – Hordozható készülék telefonkönyv>
Válassza ki a
„Kategória” menüpontot.
Válassza ki a kívánt
kategória számot vagy a
„Minden” opciót.
<ABC keresés – Alközponti rendszer telefonkönyv>
első betű*
<ABC keresés – Alközponti mellékállomási telefonkönyv>
első betű*
* Karakterek bevitele:
1. A kívánt karakter beviteli mód kiválasztásához nyomja meg ismételten a jobb
oldali funkciógombot.
Normál
Görög
2. Nyomja meg azt a hívóbillentyűt (0–9), amelyik megfelel az Ön által keresett
betűnek. Nyomja meg ismételten a hívóbillentyűt, amíg a kívánt gomb meg
nem jelenik.
20
Beszélgetés közben
Belső hívások (Intercom)/Külső hívások/Csoport hívások
Hívások fogadásakor:
Belső hívások (Intercom)/Külső hívások/Csoport hívások
Hívás fogadása, amikor a hordozható készülék csenget:
Nyomja meg a
BESZÉD gombot.
Belső hívások (Intercom)
Beszéljen.
Nyomja meg a BONTÁS/
KILÉPÉS gombot.
Hívás fogadása, amikor a hordozható készülék csenget:
Nyomja meg az INT
(Belső hívás) gombot.
Beszéljen.
Nyomja meg a
BONTÁS/KILÉPÉS gombot.
Külső hívások
Egy adott fővonalon érkező hívás fogadása:
Nyomja meg a fővonalgombnak (CO)
megfelelő számbillentyűt (0-9, ¼, #).
(Válassza a gyorsan villogó ikonú fővonalat.)
vagy
Mozgassa az
irányítógombot
(joystick) JOBBRA.
Beszéljen.
Válassza ki a fővonalgombot (CO).
(Válassza a gyorsan
villogó ikonú fővonalat.)
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg
a BONTÁS/
KILÉPÉS
gombot.
• Ön még az alábbi módokon fogadhatja a hívást:vagy
– Automatikus beszélgetés
(Lásd a 41. oldalt.)
– Hívásfogadás bármely billentyűvel (Lásd a 41. oldalt.)
– Automatikus hívásfogadás
(Lásd a 41. oldalt.)
Nyomja meg a
BONTÁS/
KILÉPÉS
gombot.
Ideiglenes csengő hangerő beállítás
Hívások fogadásakor:
vagy
A hangerő beállításához mozgassa az
irányítógombot (joystick) FEL vagy LE.
A csengő kikapcsolásához nyomja meg az
irányítógombot (joystick).
21
Beszélgetés közben
Hívófél azonosító
Ha olyan külső hívás érkezik, amely tartalmazza a hívófél azonosítására szolgáló
információt, ez az információ eltárolódik a bejövő hívásnaplóban.
<Készenléti mód>
<Hívófél azonosító
kijelzés>
A beérkezés időpontja
A beérkezés
dátuma
A hívás állapota
Régi:Fogadott
Új hívások
Új hívások érkeztek
Telefonszám
Név
A Bejövő hívásnapló csoport elérése
csoport szám
Nyomja meg a jobb
oldali funkciógombot.
Adja be a kívánt
csoport számát.
Nyomja meg az
irányítógombot (joystick).
A hívó visszahívása
Válassza ki a
kívánt elemet.
Nyomja meg a
BESZÉD gombot.
Beszéljen.
Nyomja meg a BONTÁS/
KILÉPÉS gombot.
A hívóra vonatkozó információ elmentése a hordozható készülék telefonkönyvbe
név
telefonszám
kategória szám
Válassza ki a
kívánt elemet.
Törlés
Válassza ki a
kívánt elemet.
Nyomja meg az Válassza ki a
irányítógombot „Telkönyv.
(joystick).
mentés”
menüpontot.
Nyomja meg az Adja be a nevet, a
irányítógombot telefonszámot, és
válassza ki a kategória
(joystick).
számot vagy a „KI”
lehetőséget.*
Nyomja meg az Válassza ki a
irányítógombot „Törlés”
(joystick).
menüpontot.
Nyomja meg az Válassza ki az
irányítógombot „IGEN”
(joystick).
lehetőséget.
Nyomja meg
az irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
• * Az egyes bevitelek nyugtázásához nyomja meg az
gombot. (Lásd
a 29. oldalt.) (név – max. 16 karakter/telefonszám – max. 32 számjegy)
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
22
Nyomja meg az
Beszélgetés közben
Hívásátadás
Hívásátadás mellékállomásra
Beszélgetés közben:
mellékáll. hívószám
Nyomja meg a
TÖRLÉS/ÁTADÁS
gombot.
Tárcsázza a mellékállomás hívószámát.
Beszéljen.
Nyomja meg a
BONTÁS/KILÉPÉS
gombot.
Hívásátadás külső félre
Beszélgetés közben:
vagy
Nyomja meg a
TÖRLÉS/
ÁTADÁS gombot.
fővonalcsoport szám
Adja be a fővonal
előválasztó kódját.
külső telefonszám
Tárcsázza a külső
telefonszámot.
Beszéljen.
Nyomja meg
a BONTÁS/
KILÉPÉS
gombot.
• * Az (alapértelmezett) fővonal előválasztó kód ország/körzetfüggő. Ha további
részletekre kíváncsi, forduljon a forgalmazóhoz.
• Ha vissza kíván térni a híváshoz, még mielőtt az átadás célállomása jelentkezik,
nyomja meg a
gombot.
Tartás
Tartás (Szokásos tartás)
Beszélgetés közben:
Nyomja meg a bal oldali funkciógombot.
23
Nyomja meg a
BONTÁS/
KILÉPÉS
gombot.
Beszélgetés közben
Tartás (Kizárólagos tartás)
Egy hívást kizárólagos tartásba tehet, hogy csak Ön vehesse ki a hívást a tartásból.
Beszélgetés közben:
Nyomja meg a bal oldali funkciógombot.
Nyomja meg ismét a bal oldali funkciógombot.
• A hívások tartásba tételének módja függ a Tartás módjától (Szokásos/
Kizárólagos tartás). Az aktuális módot kérdezze meg a rendszerfelelőstől.
• Ha Ön több külső hívást tesz tartásba, akkor igénye szerint, előzetesen a
fővonali (CO) gombokat [Egyedi fővonal (S-CO)/Fővonalcsoport (G-CO)/
Általános fővonal (L-CO)/Bejövő híváselosztási (ICD) csoport] rugalmas
gombként kell kijelölnie.
Hívás kivétele tartásból
Belső hívások
Nyomja meg az INT
(Belső hívás) gombot.
Külső hívások
Nyomja meg a fővonalgombnak (CO) megfelelő
számbillentyűt (0-9, ¼. #).
(Válassza ki a lassan villogó ikonú fővonalat.)
vagy
Mozgassa az irányítógombot (joystick)
JOBBRA.
24
Válassza ki a fővonalgombot (CO). Nyomja meg az
(Válassza ki a lassan villogó ikonú irányítógombot
fővonalat.)
(joystick).
Beszélgetés közben
Kihangosított beszélgetés
Ön a hívó féllel a hangszóró segítségével is beszélhet anélkül, hogy kézben kellene
tartania a hordozható készüléket.
Beszélgetés közben:
Nyomja meg a BESZÉD gombot a két beszélgetési
mód közötti váltogatáshoz (Kihangosított/Hallgató).
• Ha a hordozható készüléket beszélgetés közben a töltőre helyezi, a hívás
elbomlik.
A mikrofon be-/kikapcsolása
Beszélgetés közben:
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a „
Némítás” menüpontot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
25
A telefonkönyv használata
Hordozható készülék telefonkönyv
A hordozható készülék telefonkönyvben Ön maximálisan 200 telefonszámot tárolhat. Az
egyszerű hozzáférés érdekében mindegyik telefonszámhoz egy nevet és egy kategória
számot rendelhet. A telefon az összes tételt ábécé sorrendben tárolja.
Bejövő hívás azonosítása
Ön a hordozható készülék telefonkönyvben tárolt adatokat 9 kategóriába sorolhatja. Ha
olyan személytől érkezik hívás, akit az egyik kategóriánál eltárolt, azt az adott
kategóriához rendelt csengetés és a LED világítási szín típusa jelzi.
Tétel
Beállítás
15-féle csengetés (Lásd a 39. oldalt.)
3-féle (Lásd a 40. oldalt.)
Csengetés típus
LED szín típus
Új tétel tárolása
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Név
Válassza ki az
Új telefonkönyv”
„
menüpontot.
Nyomja meg az
irányítógombot (joystick).
név
Adja be a nevet
(max. 16 karakter).
Telefonszám
Nyomja meg az
irányítógombot (joystick).
telefonszám
Adja be a telefonszámot* (max. 32
számjegy).
Nyomja meg az
irányítógombot (joystick).
Privát kategória
Válassza ki a kategória
számot vagy a „KI”
lehetőséget.*
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
• A karakterek bevitelét lásd a 31. oldalon.
• * Az érvényes számjegyek és bevitelek a 0–9 valamint a „¼”, „#” és a Szünet.
• * Noha maximálisan 200 telefonkönyv tétel tárolható, a telefonkönyvben tárolt,
minden 24 számjegynél hosszabb telefonszám két telefonkönyv tételnek
számít.
• * Ha már csak egyetlen telefonkönyv memóriahely áll rendelkezésre, akkor Ön
már nem tud egy 24 számjegynél hosszabb telefonszámot tárolni.
• Amikor külső felek számát tárolja, mindig tárolnia kell a fővonal lefoglalás hívószámot (előválasztó kód) is.
26
A telefonkönyv használata
Szerkesztés
Nyomja meg a
bal oldali
funkciógombot.
Név
Válassza ki a
kívánt elemet.
Nyomja meg az Válassza ki a
Nyomja meg az
irányítógombot „Szerkesztés” irányítógombot
(joystick).
(joystick).
menüpontot.
név
Szerkessze a nevet
(max. 16 karakter).
Telefonszám
Nyomja meg az
irányítógombot (joystick).
telefonszám
Szerkessze a
telefonszámot*
(max. 32 számjegy).
Nyomja meg az
irányítógombot (joystick).
Privát kategória
Válassza ki a kategória
számot vagy a „KI”
lehetőséget.*
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
• A karakterek bevitelét lásd a 31. oldalon.
• * Az érvényes számjegyek és bevitelek a 0–9 valamint a „¼”, „#” és a Szünet.
• * Noha maximálisan 200 telefonkönyv tétel tárolható, a telefonkönyvben tárolt,
minden 24 számjegynél hosszabb telefonszám két telefonkönyv tételnek
számít.
• * Ha már csak egyetlen telefonkönyv memóriahely áll rendelkezésre, akkor Ön
már nem tud egy 24 számjegynél hosszabb telefonszámot tárolni.
• Egy karakter vagy egy számjegy megváltoztatásakor a kiemeléséhez mozgassa
az irányítógombot jobbra vagy balra, a törléséhez nyomja meg a
gombot,
majd adja be az új karaktert vagy számjegyet.
• Egy teljes sor törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a
gombot.
• A kurzor balra illetve jobbra léptetéséhez mozgassa az irányítógombot jobbra
vagy balra, az iránynak megfelelően.
27
A telefonkönyv használata
Törlés
Nyomja meg a bal oldali
funkciógombot.
Válassza ki a kívánt
elemet.
Nyomja meg az irányítógombot (joystick).
Nyomja meg az irányítógombot (joystick).
Válassza ki az „IGEN”
lehetőséget.
Nyomja meg az irányítógombot (joystick).
Válassza ki a
„Törlés”
menüpontot.
Tétel tárolása a hordozható készülék telefonkönyvben
A Kimenő hívásnapló segítségével
Nyomja meg a
jobb oldali
funkciógombot.
Válassza ki a
kívánt elemet.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a „Telkönyv. mentés”
menüpontot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
név
telefonszám
kategória szám
Adja be a nevet, a telefonszámot,
és válassza ki a kategória számot
vagy a „KI” lehetőséget.*
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
A Bejövő hívásnapló segítségével
Válassza ki a
kívánt elemet.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a
„Telkönyv.mentés”
menüpontot.
név
telefonszám
kategória szám
Adja be a nevet, a telefonszámot,
és válassza ki a kategória számot
vagy a „KI” lehetőséget.*
28
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
A telefonkönyv használata
A Bejövő hívásnapló csoport segítségével
csoport szám
Mozgassa az
irányítógombot
(joystick) FEL
vagy LE irányban.
Nyomja meg a
jobb oldali
funkciógombot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Adja be a Bejövő
hívásnapló
csoport számot.
Válassza ki a
kívánt elemet.
név
telefonszám
kategória szám
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a
„Telkönyv.
mentés”
menüpontot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Adja be a nevet, a telefonszámot,
és válassza ki a kategória számot
vagy a „KI” lehetőséget.*
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Az Alközponti rendszer telefonkönyv segítségével
Nyomja meg a
bal oldali
funkciógombot.
Nyomja meg a
bal oldali
funkciógombot.
Válassza ki a
kívánt elemet.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a
„Telkönyv.mentés”
menüpontot.
név
telefonszám
kategória szám
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Adja be a nevet, a telefonszámot,
és válassza ki a kategória számot
vagy a „KI” lehetőséget.*
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
• * Az egyes bevitelek nyugtázásához nyomja meg az
gombot.
(név - max. 16 karakter/telefonszám - max. 32 számjegy)
– Noha maximálisan 200 telefonkönyv tétel tárolható, a telefonkönyvben tárolt,
minden 24 számjegynél hosszabb telefonszám két telefonkönyv tételnek
számít.
– Ha már csak egyetlen telefonkönyv memóriahely áll rendelkezésre, akkor Ön
már nem tud egy 24 számjegynél hosszabb telefonszámot tárolni.
• Amikor külső telefonszámot tárol, a fővonal előválasztó kód automatikusan
tárolásra kerül. A fővonal lefoglalás hívószámnak meg kell egyeznie a hordozható
készülék „Fővonalvál. kód” beállításával (Hívási mód) (Lásd a 40. oldalt.)
29
A telefonkönyv használata
Tárcsázás gyorsbillentyűvel
A hordozható készülék telefonkönyvben tárolt telefonszámok hozzárendelhetők
gyorsbillentyűkhöz.
Nyomja meg a
bal oldali
funkciógombot.
Válassza ki a
kívánt elemet.
Válasszon ki egy üres
gyorsbillentyű számot (1–9).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az irányítógombot (joystick).
Válassza ki a
„Bill.höz rend”
menüpontot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az irányítógombot (joystick).
• Egy „ ” jelenik meg azok mellett a gyorsbillentyűk mellett, amelyekben egy
telefonkönyv adat van tárolva.
30
A telefonkönyv használata
Karakterek bevitele
A karaktereket és számjegyeket a hívóbillentyűk segítségével viheti be.
Amikor egy nevet ír be, a jobb oldali funkciógomb segítségével kiválaszthat egyet az 5 beviteli módból. A funkciógomb feletti funkció
ikon jelzi az aktuális karakter üzemmódot.
A rendelkezésre álló karaktereket lásd a „Karakter üzemmód táblázat”ban (32. oldal).
Amikor egy név szerkesztése közben át kívánja váltani a karakter üzemmódot,
nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.
Normál
(Ábécé)
Számjegyek
Görög
Kibővített 1
Kibővített 2
Példa: Az „Anne” név bevitele „Normál” üzemmódban.
• Ha olyan karaktert kíván bevinni, amely ugyanazon a hívóbillentyűn van, mint az
előző karakter, vigye tovább a kurzort az irányítógomb (joystick) jobbra
mozgatásával, majd adja be a kívánt karaktert.
• Ha véletlenül rossz karaktert adott be, emelje ki a karaktert az irányítógomb
(joystick) balra vagy jobbra mozgatásával, a törléséhez nyomja meg a
gombot, majd adja be a helyes karaktert.
gombot.
• Egy teljes sor törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a
• A kurzor mozgatásához az irányítógombot (joystick) mozgassa a kívánt irányban.
31
32
Szóköz
Szóköz 0
Szóköz 0
0–9
ABΓ (Görög)
(Számjegyek)
Szóköz
ABC
(Ábécé)
AÄÅ (Kibővített 1)
SŚŠ (Kibővített 2)
• Nyomja meg a
hívóbillentyűt, ha váltani kíván a nagybetű és kisbetű között.
• A következő betűk nem állnak rendelkezésre. Ezeket ugyanennek a betűnek a nagybetűs (kisbetűs)
változatával helyettesítjük.
Gombok
A telefonkönyv használata
Karakter üzemmód táblázat
Szolgáltatás lista
Ez a szolgáltatás lista csak akkor érvényes, ha hordozható készüléke egy KX-TDA
sorozatú Üzleti telefonrendszerhez csatlakozik. Ha további információra van szüksége,
olvassa el a KX-TDA sorozatú/KX-TD816/KX-TD1232 Üzleti telefonrendszerek
„Felhasználói kézikönyv” kötetét vagy forduljon a forgalmazóhoz.
Cs.v. hang: Csengetési visszhang
PIN: Személyi azonosító szám
Szolgáltatás
ICD csoport: Bejövő híváselosztási csoport
Művelet
Hívások kezdeményezése
Tárolás:
Válassza ki:
„
Alk. program”
Egy gombnyomásos
(automatikus)
tárcsázás
Válasszon ki egy
rugalmas gombot.
a kívánt szám
Tárcsázás:
Válassza ki az automatikus
hívógombként kijelölt
hívóbillentyűt.
Tárolás:
Előre beállított
fél hívása a
BESZÉD gomb
megnyomásával
*1
(Forró drót)
a kívánt
telefonszám
Beállítás/törlés:
Beállítás
Törlés
Tárcsázás:
Kezelő hívása
Gyorstárcsázás
a rendszerben
tárolt (közös)
rövidített
hívószámmal
Kaputelefon
hívás
Tárcsázás:
rendszer rövidített hívószám (3 számjegy)
kaputelefon szám (2 számjegy)
33
Szolgáltatás lista
Szolgáltatás
Automatikus
visszahívás
(Várakozás
foglalt vonalra)
Művelet
Hívások kezdeményezése
Beállítás:
Ha foglaltsági hangot hall:
Törlés:
Jelentkezés egy szabad mellékállomásról:
Ha visszacsengetést hall:
Jelentkezés egy szabad fővonalról:
Ha visszacsengetést hall:
külső telefonszám
Cs. v. hang
Beszélgetés közben
Újabb felek hozzáadása beszélgetés közben:
a kívánt
telefonszám
Beszélgetés a
többi féllel.
Beszélgetés az
új féllel.
Több résztvevős
beszélgetés
Kilépés a konferenciából:
Hasznos szolgáltatások
Mindkét hívástípusra
Külső hívások
Belső hívások
Feltétel nélkül
Hívásátirányítás
Foglalt feltétellel
Nem jelentkezik
feltétellel
Foglalt/Nem jelentkezik feltétellel
mellékáll. hívószám
vagy
fővonal előválasztó kód
külső
telefonszám
Törlés
„Follow Me”
A „Follow Me”
törlése
34
az Ön mellékáll. hívószáma
Szolgáltatás lista
Szolgáltatás
Művelet
Hasznos szolgáltatások
Mindkét
hívástípusra
Hívásvédelem
(„Ne zavarj”)
Beállítás
Külső hívásokra
Törlés
Belső hívásokra
Irányított:
mellékáll. hívószám
Hívásátvétel
Hívásátvételi csoport:
csoport szám (2 számjegy)
Várakozó hívás
*2
jelzése
Ha foglaltsági hangot hall:
Várjon a
jelentkezésre.
Beállítás/törlés belső hívásokra:
Nincs hívás
Beállítás
Beállítás/törlés külső hívásokra:
Nincs hang
Várakozó hívás
jelzés vétele
Hang
Az aktuális hívás tartásba tétele, majd beszélgetés az új féllel:
Ha várakozó hívás hangjelzést hall:
vagy
(Ha mindkét fél mellék, ez a lépés kihagyható.)
Személykeresés:
személykereső csoport szám (2 számjegy)
Személykeresés
Várjon a
jelentkezésre.
Jelentse be a hívást.
Jelentkezés személykeresésre:
35
Szolgáltatás lista
Szolgáltatás
Az Ön
üzenetének
megjelenítése a
hívó fél
kijelzőjén
(Üzenethagyási
lehetőség)
Művelet
Hasznos szolgáltatások
Beállítás:
üzenet sorszáma (1–9)
paraméter
(ha szükséges)
Törlés:
Log-In/Log-Out
(Bekapcsolódás/
kilépés)
Bekapcsolódás
ICD csoport
mellékállomási
hívószám
Kilépés
Adott
Összes
Mellékállomási
beállítások
törlése
Üzenethagyás:
Ha a hívott mellékállomás foglalt vagy nem jelentkezik:
vagy
Üzenethagyás
(Várakozó
üzenet jelzése)
Hívó
A várakozó üzenet jelzés törlése:
mellékáll.
hívószám
Hívott mellékállomás
Visszahívás:
vagy
Lezárás:
Mellékállomás
3
lezárása*
36
•
*1
•
*2
•
*3
A lezárás megszüntetése:
mellékáll. PIN kód
(max. 10 számjegy)
Amikor a Forró drót szolgáltatás ennek a módszernek a segítségével van beállítva, akkor a „Forró drót” ikon nem jelenik meg. Az ikon csak akkor jelenik
meg, ha a Forró drót szolgáltatás a 40. oldalon lévő módszer segítségével van
beállítva.
Ön nem tud várakozó hívás hangjelzést küldeni, amikor:
– a hívott fél előzőleg nem állította be a Várakozó hívás jelzése szolgáltatást.
– a hívott fél előzőleg beállította az Adatvonal biztosítás szolgáltatást.
Ha a hordozható készülékhez nem állított be mellékállomási PIN kódot, a
mellékállomás nem zárható le.
Programozás
A kezdeti (gyári) beállítások megváltoztatása
Ön hordozható készülékét egyéni módon állíthatja be, a menü lista „Kézibesz.
beál.” menüpontja alatt található beállításokkal, az alábbiak szerint:
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a „
Kézibesz. beál.”
menüpontot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a
kívánt fő tételt.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
beállítás
Válassza ki a
kívánt altételt.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Kövesse a beállítást.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
• Ha vissza kíván térni az előző menübe, nyomja meg a
gombot.
gombot.
• A visszavonáshoz bármikor megnyomhatja a
• A készülék sípolással jelzi, hogy az új beállításokat elmentette.
37
Programozás
A hordozható készülék beállítási menü felépítése
Kézibesz. beáll.
Memo figyelm.
Csengőopció
Csengőhangerő
Vibráció
Külső cseng.típ.
Belső cseng.típ.
Cseng.csop.típ.
Saját csengetés
Töltő
Hangopció
Billentyű hang
Hatótáv figy.
Kijelzés módja
Készenléti kij.
Nyelvválasztás
LED színe
Saját szín
Kategória név
Hívósz. kijelz.
LCD kontraszt
Útmutatás
KijelzőBázis
GombnévSzerk.
Hívási mód
Forródrótszám
Forródrót mód
Fővonalvál. kód
Regisztráció
Kézibesz. regiszt.
Bázis törlése
Bázisválasztás
Egyéb opció
Kéz. PIN vált.
Auto. beszélg.
Kézib. törlése
Bárm. gomb fogad
Auto fogadás
Autofogad. időz.
Rug. gombszerk.
38
Programozás
Fő tétel
Memo figyelm.
Csengőopció
Altétel
Alapértelmezés
Nincs tárolva
Beállítja a csengő
hangerőt.
6 szint/ Értekezlet
mód/KI
Szint 3
Vibráció
Kiválasztja, hogy a PS
egy hívás érkezését
vibrációval jelezze-e.
BE/
Vib→Csengő/KI
KI
Kiválasztja a csengetés
típust az egyes hívástípusokhoz (belső, külső
és csoport)
15 csengetés
típus
Belső cseng.típ
Cseng.csop.típ.
Kijelzés módja
Beállítás
Ébresztés száma
Ébresztési mód
(KI/Egyszer/
Naponta ismétel)
Ébresztési idő
Memo beírás
15 csengetés típus
Csengőhangerő
Külső cseng.típ
Hangopció
Leírás
A beállított időpontban figyelmeztető hang hallatszik.
Egy emlékeztető is megjeleníthető.
(Lásd a 42. oldalt.)
Csengő 1
Saját csengetés
Kiválasztja a csengetés
típust az egyes
kategóriákhoz.
Kiválaszt egy
kategóriát.
15 csengetés
típus
Töltő
Kiválasztja, hogy a PS a
töltőn csengessen-e vagy
sem.
Csengő beállítás
Csengő
kikapcsolás
Billentyű hang
A billentyű hangot kivagy bekapcsolja.
BE/KI
BE
Hatótáv figy.
Kiválasztja, hogy a figyelmeztető hang hallható
legyen-e, amikor már túl
közel került a hatótávolságon kívül határhoz.
BE/KI
BE
Készenléti kij.
Kiválasztja a készenléti
üzemmód kijelzését.
Nyelvválasztás
Kiválasztja a kijelzés
nyelvét.
LED színe
Kiválasztja a LED színét
az egyes hívástípusokhoz
(belső, külső és csoport)
4 kijelzés típus
(Bázis száma/
Kézib. száma/
Kézibeszélő név/
Báz./kézib.szám/KI
Auto/16 nyelv
Hívás típus
(Külső csengetés/
Belső csengetés/
Cseng. csoport
Szín
(Zöld/Piros/Narancs)
Csengő beállítás
Báz./kézib.szám
Auto
Belső csengetés-Zöld
Külső csengetés-Piros
Cseng. csoportNarancs
39
Programozás
Fő tétel
Kijelzés módja
Altétel
Alapértelmezés
Kategória név
Szerkeszti a kategória
nevet.
Válasszon
kategóriát.
Kategória 1–9
Hívóaz. kijelz.
Kiválasztja melyik hívó információ jelenjen meg, amikor
hívás érkezik. A hordozható
készülék telefonkönyvében
tárolt, vagy az Üzleti telefonrendszerben tárolt információ jelezhető ki.
Kéz. t.könyv/
Alk. beállítás
Alk. beállítás
LCD kontraszt
Beállítja az LCD kontrasztot.
6 szint
Szint 4
Útmutatás
Kiválasztja, hogy az Útmutató kijelzés készenléti
üzemmódban megjelenjene vagy sem.
BE/KI
BE
Lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy bázisállomást
a „GombnévSzerk.” engedélyezéséhez. Amikor
egy kézibeszélő csak egy
bázisállomásnál van bejelentkezve, ez a menü nem
jelenik meg.
Bázis száma
GombnévSzerk.
Forródrótszám
Forródrót mód
Fővonalvál. kód
40
Beállítás
Válasszon
kategóriát.
Szín
(Zöld/Piros/Narancs)
KijelzőBázis
Hívási mód
Leírás
Kiválasztja a LED színét az
egyes kategóriákhoz. A
„Saját szín” beállítása
elsőbbséget élvez a „LED
színe” beállítással szemben.
Saját szín
Lehetővé teszi, hogy szerkessze a rugalmas gombok
nevét. (max. 12 karakter)
Zöld
Válasszon ki egy
rugalmas gombot,
majd szerkessze
a nevet.
Nincs tárolva
Lehetővé teszi, hogy forró
drót számként egy telefonszámot eltároljon. A rendszer automatikusan ezt a
számot tárcsázza, amikor
Ön megnyomja a BESZÉD
gombot.
Adja be a
telefonszámot
Nincs tárolva
Ha „BE”-re állítja, akkor a
BESZÉD gomb lenyomásával hívást kezdeményezhet
a „Forródrótszám”-ban
tárolt telefonszámra.
Más telefonszámot nem
tud hívni.
BE/KI
Beadja az Üzleti telefonrendszerében szükséges
trönk hozzáférési kódot (fővonal elérési kódot). Három
trönkvonal kód tárolható.
Válasszon egy
számot. + Adja
be a kódot.
KI
1. 0
2. 8XX*
3. Nincs tárolva
Programozás
Fő tétel
Regisztráció
Altétel
Leírás
Kézib. regiszt.
Regisztrálja a hordozható
készüléket a bázisállomásnál.
Bázis száma
Bázis PIN (személyi azonosító szám)
Nincs tárolva
Bázis törlése
Törli a hordozható készülék
regisztrációját.
Kézib. PIN-kód
(Alapértelmezés:
0000)
Bázis száma
Nincs tárolva
Kiválaszt egy bázisállomást.
Auto/Bázis száma
Auto
Megváltoztatja a hordozható készülék PIN kódját.
Írja be a régi PIN
kódot, az új PIN
kódot, majd írja
be ismét az új
PIN kódot.
0000
Bázisválasztás
Egyéb opció
Kéz.PIN vált.
Beállítás
Alapértelmezés
Ha „BE”-re állítja, akkor egy
hívást egyszerűen a hordozható készüléknek töltőről
való felvételével fogadhat.
BE/KI
Kézib. törlése
Visszaállítja a hordozható
készülék beállításait gyári
alapbeállításra (kivéve a
regisztrációt).
Kézib. PIN-kód. +
Válassza ki az
„IGEN”-t.
Bárm.gomb fogad
Ha „BE”-re állítja, akkor
egy hívást bármelyik hívóbillentyű megnyomásával
fogadhat.
BE/KI
KI
Meghatározza azokat a hívástípusokat, amelyekre az
„Auto fogadás”-sal jelentkezni lehet.
2 Hívás típus
(Csak
belső/Belső és
külső/KI)
KI
Kiválasztja, hogy hány másodpercet vár készüléke,
mielőtt egy hívást automatikusan fogadna, amikor az
„Auto fogadás” be van
kapcsolva.
5–20 másodperc
6 másodperc
Lehetővé teszi, hogy a rugalmas gombhoz kijelöljön
egy funkciót, és az adott
gombot billentyűparancs
kiadására használja.
Lásd a 43. oldalt.
Alközponti beállítás
Auto. beszélg.
Auto fogadás
Autofogad.időz.
Rug.gombszerk
BE
• * Az XX a fővonalcsoport számával azonos, a 8XX pedig bármilyen, „8”-as
számjeggyel kezdődő, háromjegyű kódot jelent.
41
Programozás
Memo figyelmeztetés beállítása
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a „
Kézibesz. beáll.”
menüpontot.
Válassza ki az
ébresztés számot
(1–3).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a
„Memo figyelm.”
menüpontot.
Válassza ki az
ébresztés módját
(KI/Egyszer/
Naponta ismétel).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Ha az „Egyszer/Naponta ismétel” lehetőséget választja ki
dátum/idő*
memo
Egyszer: Adja meg a dátumot és
Nyomja meg az
az időpontot.
irányítógombot
Naponta ismétel: Adja meg az
(joystick).
időpontot.
Válassza ki a
csengetés típust
(1–15).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Írja be az
emlékeztetőt.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Ha a „KI” lehetőséget választja ki
Nyomja meg az irányítógombot (joystick).
Az ébresztés leállításához
Nyomja meg a BONTÁS/
KILÉPÉS gombot.
• * A
gomb lenyomásával választhat a 12-órás (de./du.) és a 24-órás formátum
között.
gombot, majd válassza
• A kijelzett memo figyelmeztetés törléséhez nyomja meg az
ki az „IGEN” lehetőséget.
• Ha Ön éppen egy hívást folytat, amikorra az ébresztés hangjelzése be van állítva, az
nem szólal meg, csak azután, hogy a hívást befejezte.
42
Programozás
Rugalmas gomb szerkesztése
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a
Kézibesz.
„
beáll.”
menüpontot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki
az „Egyéb
opció”
menüpontot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a
„Rug.gombszerk”
menüpontot.
Válassza ki a
„Rug.gombszerk”
menüpontot.
vagy
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a
kívánt rugalmas
gombot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a
kívánt tételt.*
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg a
jobb oldali
funkciógombot.
• * A kijelző műveletek segítségével a 44. oldalon lévő tételek jelölhetők ki, és
érhetők el.
• Ha egy, már használt rugalmas gombhoz nem az „Alk. beállítás” funkciót
kívánja hozzárendelni, akkor először a gombot „Nincs tárolva” állapotba kell
állítania.
Válassza ki az „
Alk.
beállítás” funkciót.
Válasszon
ki egy rugalmas
gombot.
43
vagy
Nyomja meg a
jobb oldali
funkciógombot.
Programozás
Fő tétel
Altétel
Alk. beállítás
Menü
Hívó azonosító
Csengőopció
Csengőhangerő
Vibráció
Külső cseng.típ
Belső cseng.típ
Cseng.csop.típ.
Saját csengetés
Töltő
Új telefonkönyv
Kézibesz. beál.
Memo figyelm.
Csengőopció
Csengőhangerő
Vibráció
Külső cseng.típ
Belső cseng.típ
Cseng.csop.típ.
Saját csengetés
Töltő
Hangopció
Billentyű hang
Hatótáv figy.
Kijelzés módja
Készenléti kij.
Nyelvválasztás
LED színe
Saját szín
Kategória név
Hívóaz. kijelz.
LCD kontraszt
Útmutatás
KijelzőBázis
GombnévSzerk.
Hívási mód
Forródrótszám
Forródrót mód
Fővonalvál. kód
Regisztráció
Bázisválasztás
Egyéb opció
Kéz.PIN vált.
Auto. beszélg.
Kézib. törlése
Bárm.gomb fogad
Auto fogadás
Autofogad.időz.
Rug.gombszerk
Alk. program
Adó-vevő
Tárcsázás
Kézib.tel.könyv
Rendsz.tárcs.
Mellék.tárcs.
Hívásnapló
Újrahívás
Bejövő napló
Bej.napló cs.
• Az altételek eléréséhez nyomja meg a
44
gombot.
Egyebek
Adó-vevő (Walkie-Talkie)
Az adó-vevő üzemmód segítségével még akkor is kommunikálhat egy másik hordozható
készülékkel, ha nem tartózkodnak a bázisállomás hatósugarán belül. Csak olyan
Panasonic DECT hordozható készülék használható, amely támogatja az adó-vevő
(Walkie-Talkie) üzemmódot. A hordozható készülékeknek adó-vevő üzemmódban kell
lenniük, és adó-vevő csoportszámuknak meg kell egyeznie. Adó-vevő üzemmódban nem
tud hívást kezdeményezni, illetve fogadni az alközponton keresztül.
Adó-vevő (Walkie-Talkie) üzemmód bekapcsolása
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki az
„
Adó-vevő”
menüpontot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a „BE”
lehetőséget.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Adó-vevő (Walkie-Talkie) üzemmód kikapcsolása
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki a „KI”
lehetőséget.
Nyomja meg az irányítógombot (joystick).
• Az üzemmódból bármikor kiléphet, ha megnyomja a
gombot.
• Amikor az adó-vevő üzemmód BE van kapcsolva, a kijelzőn a hordozható
készülék száma és az „Adó-vevő” látható.
45
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Egyebek
Adó-vevő (Walkie-Talkie) üzemmód beállítása
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Válassza ki az
„
Adó-vevő”
menüpontot.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
csoport szám
Adja be a csoport
számot*
(3 számjegy).
Válassza ki a
„Beállítás”
lehetőséget.
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
kézib. szám
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Adja be a hordozható
készülék számot
(1–9).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
• Az üzemmódból bármikor kiléphet, ha megnyomja a
gombot.
• * Bármilyen három számjegyű kód használható. Jegyezze fel az itt beállított
csoport számot.
• Mindegyik hordozható készüléknek (kézibeszélőnek) saját, egyedi számmal kell
rendelkeznie.
Beszélgetés adó-vevő (Walkie-Talkie) üzemmódban
Hívás
Hívásfogadás
kézib. szám
Nyomja meg az INT
(Belső hívás) gombot.
Adja be a hordozható
készülék számot*.
Nyomja meg a
BESZÉD gombot.
gombot.
• Az üzemmódból bármikor kiléphet, ha megnyomja a
• * Egy hívó a
gomb lenyomásával hívhatja az ugyanabban az adó-vevő
üzemmódban lévő, összes hordozható készüléket.
46
Nyomja meg az
irányítógombot
(joystick).
Egyebek
Az övcsipesz használata
A hordozható készülékét övére akaszthatja.
Az övcsipesz
eltávolításához:
Lehetővé teszi nyakpántok
és hasonló eszközök
csatlakoztatását.
Falra szerelés
1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a
töltőhöz.
Töltő
Vezetéktartó
2 Az alábbi sablon segítségével
csavarozza be a csavarokat.
24,5 mm
Csavarok
Hálózati adapter
A hálózati csatlakozóhoz
3 Akassza rá a töltőt a csavarokra,
és húzza meg gondosan a csavarokat.
47
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Probléma
Lemerült az akkumulátor.
→ Töltse fel teljesen az akkumulátort. (Lásd „Az akkumulátor töltése”
részt, a 7. oldalon.)
A PS regisztrációját törölték, vagy a PS nem jelentkezett be.
→ Forduljon a forgalmazóhoz.
A táplálás ki van kapcsolva (KI).
→ Kapcsolja be (BE). (Lásd a „Be-/Kikapcsolás” részt, a 8. oldalon.)
A hordozható készülék nem
csenget.
A csengő ki van kapcsolva („KI”).
→ Állítsa be a csengőhangerőt. (Lásd a „A csengőhangerő beállítása”
részt a 14. oldalon.)
Nem tud hívást
kezdeményezni/fogadni.
A PS hatótávolságon kívül van vagy a cellaállomás (CS) foglalt.
→ Menjen közelebb a CS-hez, vagy próbálja meg újra, később.
A rádiócsatorna foglalt vagy rádiókommunikációs zavar lépett fel.
→ Próbálja meg újra, később.
Nem tud tárcsázni.
Az Ön által tárcsázott számot az Üzleti telefonrendszer nem
engedélyezi.
→ Forduljon a forgalmazóhoz.
Beállította a billentyűzárat (BE).
→ Az üzemmód törléséhez nyomja meg az irányítógombot (joystick)
gombot mintegy 2 másodpercig. (Lásd „A billentyűzár bekapcsolása”
részt a 15. oldalon.)
A rádiócsatorna foglalt vagy rádiókommunikációs zavar lépett fel.
→ Próbálja meg újra, később.
→ Helyezze el a hordozható készüléket (PS) és cellaállomást (CS) a
többi elektromos berendezéstől távolabb.
→ Menjen közelebb a cellaállomáshoz.
Gyakran hall zajt.
48
Elhárítás
A hordozható készülék (PS)
nem üzemel.
A kijelzőn megjelent a
„Cellaáll.foglalt”
üzenet.
A cellaállomás foglalt.
→ Próbálja meg újra, később.
A kijelzőn megjelent a „PS
Not Connected” (a
hordozható készülék nincs
csatlakoztatva) üzenet.
A hordozható készülék hatótávolságon kívül van, vagy a PS
táplálása ki van kapcsolva.
→ Próbálja meg újra, később.
A hordozható készülék
működés közben leáll.
→ Kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd kapcsolja vissza. (Lásd a
„Be-/Kikapcsolás” részt, a 8. oldalon.)
→ Vegye ki, tegye be ismét az akkumulátort, és próbálja meg újra. (Lásd
„Az akkumulátor behelyezése” részt, a 7. oldalon)
Beszélgetés közben két rövid
hangjelzést hall.
Gyenge a rádiójel.
→ Menjen közelebb a cellaállomáshoz.
Fontos információk
Az akkumulátorra vonatkozó információ
Miután akkumulátorát teljesen feltöltötte (25 °C-on):
Üzemmód
Használat alatt (Beszéd üzemmód)
Ha nincs használatban (Készenléti üzemmód)
Működési idő
körülbelül 17 óra
körülbelül 270 óra
• Az akkumulátor kapacitása a használat körülményeitől és a környezeti hőmérséklettől
függően csökkenhet.
• Az akkumulátort nem lehet túltölteni.
• Az akkumulátor akkor is lemerül, ha a készülék ki van kapcsolva.
• A hordozható készülék töltés közben is fogadhat hívásokat.
• Az akkumulátor fogyasztása megnő, ha a hordozható készüléket hatótávon kívül
használja. Ha az „ ” ikon villog, kapcsolja ki a hordozható készüléket.
• Tisztítsa meg a hordozható készülék és a töltő érintkezőit havonta egyszer egy
száraz, puha ruhadarabbal. Ha a készülék szennyeződésnek vagy magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban, mert különben az akkumulátor
töltése nem lesz megfelelő.
• Olvassa el a „Fontos figyelmeztetés a Ni-MH akkumulátor megfelelő használatára és
töltésére vonatkozóan” című részt.
Figyelmeztetés a lemerült akkumulátorra
Az akkumulátorokat fel kell tölteni, ha a kijelzőn az „ ” ikon villog, illetve percenként
megszólal a figyelmeztető hangjelzés.*
* Ha az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés beszélgetés közben jelentkezik,
egy percig még folytathatja a beszélgetést, de azután a hívás automatikusan elbomlik.
Akkumulátorcsere
Ha az „ ” (akkumulátor) ikon már néhány telefonhívás után villog, pedig a hordozható
készülék akkumulátorát teljesen feltöltötte, akkor ideje kicserélni az akkumulátort egy újra.
1) Kapcsolja ki a készüléket, hogy megakadályozza a memória tartalmának elvesztését.
2) Nyomja le finoman, de határozottan az akkumulátor fedelet a bemélyedésnél, és
csúsztassa el a nyíl irányában.
3) Nyissa fel a fedelet, és cserélje ki az akkumulátort.
4) Csukja vissza az akkumulátor fedelet és töltse a hordozható készüléket több mint 5 és
fél órán át.
49
Fontos információk
Kérjük, kizárólag Panasonic típusú csereakkumulátort használjon.
• Kérjük, hogy csereakkumulátorként a következő típusszámú akkumulátort rendelje
meg: N4HGMB0007 vagy HHR-P103.
Ha Ön az akkumulátort még az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés
megjelenése előtt cseréli ki, az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon esetleg hibásan
fog jelezni. Ebben az esetben használja a hordozható készüléket új akkumulátorral
normál módon. Amikor megjelenik az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés,
töltse az akkumulátorokat több mint 5 és fél órán át. Ezután az akkumulátor töltöttségi
szintjét jelző ikon már pontosan fog működni.
Vigyázat!
Egy esetleges tűz vagy a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében
kérjük, olvassa el és tartsa be az alábbi utasításokat:
1) Csak az előírt akkumulátortípust használja.
2) Ne használjon nem újratölthető elemeket.
3) Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Szabaduljon meg a használt
akkumulátortól a helyi előírásoknak megfelelően.
4) Ne nyissa fel, és ne csonkítsa meg az akkumulátort. A kifolyó elektrolit agresszív, és
égési, illetve egyéb sérüléseket okozhat a bőrön, vagy ha a szemébe kerül. Ha az
elektrolit a szájon át a szervezetbe jut, mérgezést okozhat.
5) Különös gonddal kezelje az akkumulátort, nehogy rövidre zárják olyan elektromosan
vezető anyagok, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs. Az akkumulátor és/vagy a
vezető anyag felforrósodhat és tüzet okozhat.
6) Csak az ebben a használati útmutatóban leírt utasításoknak és korlátozásoknak
megfelelően töltse a készülékhez mellékelt, illetve a használathoz előírt akkumulátort.
Fontos tanácsok Ni-MH akkumulátorok használatához
Az akkumulátorok, konstrukciójuknál fogva, használatnak és kopásnak vannak kitéve. Az
akkumulátor élettartama függ a helyes karbantartástól is. A legfontosabb tényező a töltés
és kisütés. Ha az akkumulátor élettartamát a lehető leghosszabbra kívánja növelni,
akkor vegye figyelembe az alábbiakat:
A Ni-MH akkumulátor rendelkezik egyfajta memóriával, a „memória effektussal”. Ha egy
teljesen feltöltött akkumulátort egymás után többször is csak 15 percig használ a hordozható készülékben, majd azután újratölti, akkor a memória effektus következtében az
akkumulátor kapacitása 15 percre csökken. Ezért Önnek az akkumulátort teljesen ki kell
sütnie, azaz használja a hordozható készülékben egészen addig, amíg a kijelzőn az
„ ” (akkumulátor) ikon villogni nem kezd. Ezután töltse fel a kezelési utasításban
leírtaknak megfelelően. A memória effektus fellépte után csaknem a teljes kapacitást el
lehet érni a Ni-MH akkumulátor többszöri, egymás utáni feltöltésével és kisütésével.
A Ni-MH akkumulátor önkisütő is. Az önkisülés függ a környezeti hőmérséklettől. Az önkisülés 0 °C alatti hőmérsékleten a legalacsonyabb. A nagy légnedvesség és a magas
hőmérséklet kedvez az önkisülésnek. A hosszú tárolás is önkisüléshez vezet. Az elhasznált akkumulátort nem szabad hagyományos szemétként kezelni, mert mérgező nehézfém-hidridet tartalmaz, ezért újra fel kell dolgozni.
50
Fontos információk
VIGYÁZAT!
ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA AZ AKKUMULÁTORT
NEM MEGFELELŐ TÍPUSRA CSERÉLI.
SZABADULJON MEG A HASZNÁLT AKKUMULÁTORTÓL AZ
ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.
Biztonsági előírások
Fordítson különös figyelmet az alábbiakban javasolt óvintézkedésekre.
Biztonság
Egy esetleges tűz keletkezése illetve egy személyi sérülés kockázatának elkerülése
érdekében olvassa el ezeket az utasításokat.
1) Csak az ebben az útmutatóban megadott hálózati adaptert, akkumulátort és töltőt
használja.
2) Áramforrás: A hálózati adaptert csak a házán feltüntetett tápfeszültségre szabad
csatlakoztatni. Mivel a hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként,
ügyeljen arra, hogy a hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen hozzáférhető
helyen legyen elhelyezve/telepítve.
3) Használaton kívül: Ha a hordozható készüléket nem használja, kapcsolja ki a tápellátást. Ha hosszabb ideig nem használja, a töltő hálózati csatlakozóját. húzza ki a fali
csatlakozóból.
4) Ne helyezzen a töltőre fémtárgyakat, pl. pénzérmét vagy gyűrűt. Ezek felforrósodhatnak, és ha megérinti őket, megégetheti magát.
5) Ezt a berendezést nem szabad használni kórházi és intenzív gyógyászati berendezések közelében, illetve nem használhatják pacemakerrel élő személyek.
Üzembe helyezés
Környezet
1) Víz és nedvesség: Ne használja a hordozható készüléket és a töltőt vízhez közel –
például fürdőkád, mosdótál vagy mosogató stb. mellett. A nedves alagsorokban való
használatot szintén kerülni kell.
2) Fűtés: A hordozható készüléket és a töltőt hősugárzóktól, konyhai főzőlaptól stb. távol
kell elhelyezni. Nem szabad használni olyan helyiségben sem, ahol a hőmérséklet
5 °C alatt vagy 40 °C felett van.
3) A készülék konstrukciója olyan, hogy a telepítése és üzemeltetése során szabályozott
környezeti hőmérsékletet és légnedvességet igényel.
Elhelyezés
1) Terhelés: Ne helyezzen a hordozható készülékre és a töltőre súlyos tárgyat.
2) Idegen anyagok: Vigyázzon, hogy a hordozható készülékre és a töltőre ne eshessenek tárgyak, és ne folyhasson beléjük folyadék. Ne tegye ki a hordozható készüléket
és a töltőt erős füst, por, mechanikai rázkódás vagy ütés hatásának.
3) Felület: Helyezze a töltőt sík felületre. Ha töltőt falra szereli, telepítse vízszintes
helyzetben.
51
Fontos információk
A legjobb működés érdekében
Működési tartomány
1) A működési hatótávolság függ irodájának topográfiájától, az időjárási viszonyoktól és
használat körülményeitől, mert a cellaállomás (CS) és a hordozható készülék (PS)
között átvitt jelzések rádióhullámok útján terjednek.
2) Külső térben általában nagyobb a hatótávolság, mint épületen belül. Ha akadályok, pl.
falak vannak jelen, akkor telefonhívásait interferencia zaj zavarhatja. A hatótávolságot
különösen a magas fémpolcok illetve a vasbeton falak csökkentik le.
3) A hordozható készülék (PS) esetleg nem működik, ha olyan helyen használja, amely
az épület szerkezetétől függően, túlságosan távol van a cellaállomástól (CS).
Zaj
Véletlenszerű zaj vagy interferencia léphet fel olyan elektromágneses sugárzást
kibocsátó eszközök miatt, mint például egy hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, telefax, TV,
rádió vagy személyi számítógép. Ha a zaj befolyásolja telefonhívásait, vigye távolabb
hordozható készülékét a többi elektromos berendezéstől.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jobb hívásminőség érdekében a
hordozható készüléket az aljánál fogja meg (az alábbi ábrának megfelelően). Az antenna
a hordozható készülék felső felében helyezkedik el.
VIGYÁZAT:
HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET A HÁLÓZATI KONNEKTORBÓL, HA FÜSTÖT ÉSZLEL,
KELLEMETLEN SZAGOT ÉREZ VAGY SZOKATLAN HANGOT HALL. EZEK A
KÖRÜLMÉNYEK TÜZET VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHATNAK. AMENNYIBEN A
KÉSZÜLÉK MÁR NEM FÜSTÖL, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT EGY MÁRKASZERVIZZEL.
TŰZ ILLETVE ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A KÉSZÜLÉKET ESŐ, SEM BÁRMILYEN MÁS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. EGY
ESETLEGES ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE
SZERELJE SZÉT A KÉSZÜLÉKET. HA SZERVIZRE VAN SZÜKSÉG, VIGYE A KÉSZÜLÉKET EGY SZERZŐDÖTT SZERVIZBE.
A HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉK MÁGNESEZŐDIK, ÉS EZÉRT APRÓ VASTÁRGYAKAT
MAGÁHOZ VONZHAT.
52
Fontos információk
FONTOS FIGYELMEZTETÉS:
Tápfeszültség kimaradás esetén ez a zsinórnélküli telefonkészülék esetleg nem
működik. Ahhoz, hogy vészhelyzet esetén hívásokat tudjon kezdeményezni, biztosítania
kell egy hálózatkimaradás esetén is működő, külön telefonkészüléket.
Ha olyan hiba lép fel, aminek következtében a belső alkatrészek hozzáférhetővé válnak,
azonnal szüntesse meg a hálózati adapter csatlakozását, és a készüléket juttassa vissza
a vásárlás helyére vagy vigye egy szervizközpontba.
• A hordozható készüléket úgy terveztük meg, hogy a hívóbillentyűinek és a gombjainak
elhelyezkedése segítségére legyen a csökkent látású személyeknek a készülék
használatában.
RF műszaki adatok
Adat
Rádió elérési mód
Frekvenciasáv
Vivők száma
Vivő jelszünet
Bitsebesség
Vivő multiplex
Kerethosszúság
Moduláció
Hang kódolás
Adási teljesítmény
Leírás
Többszörös vivő TDMA-TDD
1880–1900 MHz
10
1728 kHz
1152 kbps
TDMA, 24 (T×12, R×12) időrés
keretenként
10 msec
GFSK
32 kbps ADPCM (CCITT G.721)
Max. 250 mW
• A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
• Az ebben a kezelési útmutatóban használt ábrák kissé eltérhetnek a termék
valóságos megjelenésétől.
53
Fontos információk
Az ártalmatlanítással kapcsolatos információ
Tájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanításáról (háztartások)
Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad
keverni az általános háztartási szeméttel.
A megfelelő kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük,
szállítsák az ilyen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol térítésmentesen
átveszik azokat. Más lehetőségként bizonyos országokban a termékeket a
helyi kiskereskedője is visszaveheti, amennyiben hasonló, új terméket
vásárol.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes erőforrásokat és
megelőzheti a környezetre és az egészségre esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a
hulladékok helytelen kezelése egyébként okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal további információért a legközelebbi kijelölt begyűjtő hely fellelhetőségét
illetően.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén
büntetést szabhatnak ki.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük,
lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy szállítójával további információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban az Európai Unión kívüli országok
esetében
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.
Amennyiben ezt a terméket kívánja ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal, illetve kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
54
Jegyzetek
55
Az alábbi nyilatkozat csak a KX-TCA256CE/KX-TCA256E típusra vonatkozik
Ez az eszköz egy 1880 MHz – 1900 MHz frekvenciasávban működő, DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunication – Továbbfejlesztett digitális zsinórnélküli távközlés) hordozható
készülék.
A Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd., ezennel kijelenti, hogy jelen termék
kielégíti az 1999/5/EC R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment - rádió és
távközlési végberendezések) irányelveinek alapvető követelményeit és egyéb, vonatkozó
rendelkezéseit.
A gyártónak az R&TTE irányelvek alapvető követelményeinek kielégítésére vonatkozó,
megfelelési nyilatkozata letölthető a következő web címről:
http://doc.panasonic.de
Kapcsolatfelvétel:
Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Szerzői jog:
Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic Communications Co., Ltd.-t illeti, és csak
belső használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati
útmutatót a Panasonic Communications Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül semmilyen
formában nem szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.
© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd.
Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE, United Kingdom
PSQX3992ZA KK0306TT0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement