Panasonic KXTCD150HG Használati utasítások

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

Panasonic KXTCD150HG Használati utasítások | Manualzz
TCD150HG(hg-hg).book Page 1 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus
KX-TCD150HG
Az első használatbavétel előtt töltse az
akkumulátorokat körülbelül 7 órán át!
Tartalom
Bevezetés.......................................................................... 2
Előkészületek ................................................................... 3
Hívások kezdeményezése/fogadása .............................. 8
Telefonkönyv.................................................................. 10
Hasznos telefon beállítások.......................................... 11
Hívófél-azonosítás szolgáltatás.................................... 15
Hasznos információk..................................................... 16
Ennek a funkciónak a használatához elő kell fizetnie a
hívófél-azonosítás szolgáltatásra
Hívófél azonosítása
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha
valaminek utána kíván nézni.
TCD150HG(hg-hg).book Page 2 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Bevezetés
Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta új Panasonic digitális zsinórnélküli telefonját.
Egy későbbi hivatkozáshoz
Csatolja ide, illetve őrizze meg a vásárlást igazoló számlát, mert szüksége lehet rá, ha bármilyen
garanciális javításra lenne szüksége.
Gyári szám (a készülék alján található)
Vásárlás kelte
A kereskedő neve és címe
Megjegyzés:
L Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
L Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
L A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a
rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EC
irányelv által előírt követelményeknek.
Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok
letölthetők az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Kapcsolatfelvétel:
Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Mellékelt tartozékok
Hálózati adapter
PQLV19CE
Telefonvonal-vezeték
Hordozható készülék
akkumulátor fedél
Használati útmutató
2
Újratölthető akkumulátorok
AAA (R03) méret HHR-4EPT
TCD150HG(hg-hg).book Page 3 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Előkészületek
Előkészületek
Fontos információk
Általános
L Csak a termékhez kapott, az útmutatóban
megadott hálózati adaptert használja, lásd: 2.
oldal.
L A hálózati adaptert csak szabványos 220-240
V-os hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
L Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az
alábbi esetekben:
− A hordozható készülék akkumulátora(i)
lemerült(ek) vagy meghibásodott
(meghibásodtak).
− Hálózati áramkimaradás esetén.
− A billentyűzár be van kapcsolva.
− A hívás tiltás szolgáltatás be van kapcsolva
(csak azok a telefonszámok hívhatók,
amelyek a készülékben segélyhívó
számként vannak tárolva).
L Ne nyissa fel a bázisállomást, se a hordozható
készüléket csak, ha cseréli az
akkumulátor(oka)t.
L Ezt a berendezést nem szabad használni
kórházi és intenzív gyógyászati berendezések
közelében, illetve nem használhatják
pacemakerrel élő személyek.
L Ügyeljen arra, hogy semmi se essen a
készülékre, és ne kerüljön bele folyadék. A
készülék ne legyen kitéve túlzott füst, por,
rezgés vagy ütés hatásának.
L A bázisállomással csak a mellékelt hordozható
készüléket lehet használni. Semmilyen más
hordozható készülék nem regisztrálható illetve
nem használható.
Környezet
L Ne használja a készüléket víz közelében.
L A készüléket tartsa távol a hőt sugárzó
tárgyaktól, pl. radiátoroktól, tűzhelyektől stb.
Ne tartsa olyan helyiségben, ahol a
hőmérséklet 5 °C alatt vagy 40 °C felett van.
L Mivel csak a hálózati adapter segítségével
lehet a készüléket leválasztani az
áramellátásról, ügyeljen arra, hogy a hálózati
aljzat a készülék közelében, könnyen
hozzáférhető helyen legyen.
Figyelmeztetés:
L Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében
a készüléket ne érje eső, sem más nedvesség!
L Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha füstöt
észlel, kellemetlen szagot érez vagy szokatlan
hangot hall. Ezek a körülmények tüzet vagy
áramütést okozhatnak. Amennyiben a
készülék már nem füstöl, vegye fel a
kapcsolatot egy szerződött szakszervizzel.
Figyelmeztetés az akkumulátorokra
vonatkozóan
L Azt javasoljuk, hogy az útmutatóban megadott
akkumulátor(oka)t használja, lásd: 2. oldal.
Csak újratölthető akkumulátor(oka)t
használjon.
L Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat.
L Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe, mert
felrobbanhat(nak). Szabaduljon meg a
használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak
megfelelően!
L Ne nyissa fel, ne rongálja az
akkumulátor(oka)t! Az akkumulátor(ok)ból
kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve bőrvagy szemsérüléseket okozhat. Ha az
elektrolit a szájon át a szervezetbe jut,
mérgezést okozhat.
L Különös gonddal kezelje az
akkumulátor(oka)t, nehogy rövidre zárják
(őket) olyan elektromos vezetők, mint pl.
gyűrű, karkötő vagy kulcs. Az akkumulátor(ok)
és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és
égési sérülést okozhat.
L Az akkumulátor(oka)t csak a használati
útmutatóban leírtaknak megfelelően töltse!
L Az akkumulátor(ok) töltéséhez csak a tartozék
bázisállomást (vagy töltőt) használja!
Semmilyen módon ne változtassa meg a
bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be
ezeket az utasításokat, az akkumulátor(ok)
megduzzadhat(nak) vagy felrobbanhat(nak).
Biztonsági figyelmeztetés
A csengőhang a hordozható készülék hallgatóján
keresztül hallható. A halláskárosodás elkerülése
érdekében előbb fogadja hívást, és csak azután
emelje füléhez a telefont.
3
TCD150HG(hg-hg).book Page 4 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Előkészületek
Tájékoztató az elektromos és
elektronikus berendezések
hulladékainak ártalmatlanításáról
(háztartások)
Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/
vagy a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált
elektromos és elektronikus termékeket nem
szabad keverni az általános háztartási szeméttel.
A megfelelő kezelés, visszanyerés és
újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsák az
ilyen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol
térítésmentesen átveszik azokat. Más
lehetőségként bizonyos országokban a
termékeket a helyi kiskereskedője is
visszaveheti, amennyiben hasonló, új terméket
vásárol.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít
megőrizni az értékes erőforrásokat és
megelőzheti a környezetre és az egészségre
esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a
hulladékok helytelen kezelése egyébként
okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal további információért a legközelebbi
kijelölt begyűjtő hely fellelhetőségét illetően.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen
hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén
büntetést szabhatnak ki. Amennyiben a használt
termék elemet vagy akkumulátort tartalmaz,
kérjük, a helyi környezetvédelmi előírások
betartásával, külön ártalmatlanítsa ezeket.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus
berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük, lépjen
kapcsolatba kereskedőjével vagy szállítójával
további információkért.
4
Tájékoztatás az ártalmatlanítással
kapcsolatban az Európai Unión kívüli
országok esetében
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban
érvényes.
Amennyiben ezt a terméket kívánja
ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a
helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és
érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő
módjáról.
TCD150HG(hg-hg).book Page 5 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Előkészületek
Csatlakoztatások
Az akkumulátor behelyezése
Először az akkumulátorok negatív, (T) jelű végét
helyezze be. Helyezze vissza a hordozható
készülék akkumulátor fedelét.
Rögzítők
LINE
A telefonhálózathoz
(220–240 V,
50 Hz)
Csak a készülékhez kapott hálózati
adaptert és telefonvonal-vezetéket
használja.
Megjegyzés:
L Soha ne telepítsen telefonvezetéket
villámlásos vihar idején.
L Ne dugaszolja a hálózati adaptert
mennyezetre szerelt hálózati csatlakozóba,
mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat a
csatlakozóból.
L A táplálás bekapcsolásához nyomja le
körülbelül 1 másodpercig a {ih} gombot.
L A táplálás kikapcsolásához nyomja le
körülbelül 2 másodpercig a {ih} gombot.
Elhelyezés
A maximális hatótávolság és a zavarmentes
üzemeltetés érdekében a bázisállomást
helyezze:
− távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, számítógéptől vagy egy másik
telefontól,
− kényelmes magasságban, központi helyen.
Megjegyzés:
L Csak újratölthető akkumulátort használjon (2.
oldal).
Az akkumulátor töltése
Az első használatbavétel előtt helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra
mintegy 7 órára.
Az akkumulátor töltöttsége
Akkumulátor
ikon
054
Az akkumulátor
töltöttsége
Teljesen feltöltve.
5
Feltöltött
6
Közepes
7
Alacsony
074
Fel kell tölteni.
Az akkumulátor élettartama
Panasonic nikkel-fémhidrid (Ni-MH)
akkumulátor (700 mAh)
Működés
Működési idő
Használatban
(beszélgetés)
max. 10 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 120 óra
5
TCD150HG(hg-hg).book Page 6 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Előkészületek
Kezelőszervek
Kijelzések
Hordozható készülék
Ikonok
w
A
B
C
D
E
F
C
1
4
G
7
H
I
2
Hatósugáron kívül, nincs
bejelentkezve vagy a
bázisállomás nincs áram alatt
x
Személyhívás, belső hívás
üzemmód vagy a bázisállomás
elérése
M
k
Híváskezdeményezés vagy fogadás
H
C
Telefonkönyv üzemmód
l
Beállítás üzemmód
J
K
L
6
8
9
0
R
INT
Bázisállomás hatósugarán belül
0w4
3
5
Jelentés
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Hallgató
Kijelző
{k} (Telefonkönyv) gomb
{C} (Beszéd) gomb
Navigátor ({e}/{v}/{>}/{<}) gomb
{R} (Újrahívás/Szünet) gomb
{R} (Flash) gomb
Töltőérintkezők
Mikrofon
{j/OK} (Menü/OK) gomb
{ih} (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)
gomb
L {C} (Törlés) gomb
M {INT} (Belső hívás) gomb
Bázisállomás
A
B
5
Az akkumulátor töltöttsége
A hívástiltás üzemmód be van
kapcsolva (12. oldal).
A közvetlen hívás üzemmód be
van kapcsolva (12. oldal).
A billentyűzár be van kapcsolva
(8. oldal).
A csengő hangerő ki van
kapcsolva (11. oldal).
Akkor jelenik meg, amikor
megnyomja a {#} gombot.
Akkor jelenik meg, ha a
készenléti üzemmód kijelzőként
a bázisállomás száma van
kiválasztva (11. oldal).
Akkor jelenik meg, ha a
készenléti üzemmód kijelzőként
a hordozható készülék száma
van kiválasztva (11. oldal).
LINE
A Töltőérintkezők
B {x} (Személyhívó) gomb
6
4 új hívás
Ha új hívások érkeztek, a kijelzőn a hívások
száma látható.
TCD150HG(hg-hg).book Page 7 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Előkészületek
Az útmutatóban használt
szimbólumok
A tárcsázási mód beállítása
(tone/pulse)
Ezek azok a szimbólumok, amelyek végigvezetik
Önt a használati útmutatón.
Állítsa át a tárcsázási módot az Ön
telefonvonalán használandó üzemmódnak
megfelelően.
“1” [Tone (DTMF)]: Válassza ezt az üzemmódot,
ha DTMF hívásos központhoz csatlakozik.
“2” [Pulse (Impulz.)]: Válassza ezt forgógépes
illetve impulzus üzemmódú szolgáltatási
területen.
1 {j/OK}
2 “BS BEALLIT” ({v}) i {>} i {3}
3 Írja be a bázisállomás PIN kódot
(alapértelmezés: “0000”).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(13. oldal).
4 {1}
5 Válassza ki a kívánt beállítást az {1} gomb [a
tone (DTMF) üzemmódhoz] illetve a {2} gomb
[a pulse (Impulz.) üzemmódhoz]
megnyomásával.
6 {>} i {ih}
Szimbólum
Jelentés
{j/OK}
Nyomja meg a {j/OK}
gombot.
i
Folytassa a következő
művelettel.
“”
Nyomja meg a {e} vagy {v}
gombot, hogy kiválassza a
kijelzőn, idézőjelben látható
lehetőséget.
A kijelző nyelve
A kijelző nyelvének megváltoztatása
1 {j/OK}
2 “KEZ BEALLIT” ({v}) i {>}
3 “KIJELZES MOD” i {>}
4 “NYELVVALASZT” i {>}
5 Válassza ki a kívánt nyelvet. i {>} i
{ih}
Megjegyzés:
L Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért,
állítsa vissza a hordozható készüléket az
alapbeállításaira:
− {j/OK} i {v} i {>} i {e} i
{>}
− Írja be a hordozható készülék PIN kódot
(alapértelmezés: “0000”).
− {v} i {>} i {ih}
A dátum és az idő beállítása
Fontos:
L Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a
hálózati adapter.
1 {j/OK}
2 “BS BEALLIT” ({v}) i {>} i {*}
3 Írja be az aktuális órát és percet (24-órás
időbeírási forma).
L Ha hibázik, nyomja meg a {C} gombot. A
számjegyek jobbról törlődnek.
4 {>} 2-szer i {*} 2-szer
5 Írja be az aktuális napot, hónapot és évet.
L Ha hibázik, nyomja meg a {C} gombot. A
számjegyek jobbról törlődnek.
6 {>} i {ih}
7
TCD150HG(hg-hg).book Page 8 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások kezdeményezése
1 Tárcsázza a telefonszámot. i {C}
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
a {ih} gombot, vagy tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra.
Hívások fogadása
1 A hívás fogadásához nyomja meg a {C}
2
gombot.
L Ön a hívást a {0} – {9}, {*} illetve {#}
közül bármelyik hívóbillentyűvel, vagy az
{INT} gombbal is fogadhatja.
(Hívásfogadás bármely gombbal
szolgáltatás)
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
a {ih} gombot, vagy tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra.
Készülékkereső
1 Nyomja meg a bázisállomáson a {x} gombot.
2 A személykeresés leállításához nyomja meg
a bázisállomáson a {x} gombot, vagy nyomja
meg a hordozható készüléken a {C}
gombot.
A hallgató hangerő beállítása
Egy hívás alatt nyomja meg a {e} vagy {v}
gombot.
Szünet gomb (alközponti/távhívási
szolgáltatást igénybe vevő
felhasználók számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes
alközponti vagy távhívási szolgáltatások
igénybevételéhez a számok között szünetet kell
tartani. A {R} gomb egyszeri lenyomása egy
szünetet hoz létre. Ha hosszabb szünetre van
szükség, nyomja meg megfelelő számban a
{R} gombot.
Ideiglenes tone tárcsázás
(forgógépes és impulzus üzemmódú
szolgáltatási területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási
8
módot Tone (DTMF) üzemmódba, amikor Tone
tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie
(pl. elektronikus banki szolgáltatások).
1 Kezdeményezzen hívást.
2 Amikor felkérik Önt kódjának vagy PIN
kódjának beadására, nyomja meg a {*},
majd a megfelelő számgombokat.
L A hívás bontásával visszaáll az impulzus
üzemmód.
Újratárcsázás/tárolás/szerkesztés
hívás előtt/törlés
1 {R} i Válassza ki a bejegyzést ({v}).
2 ■ Újratárcsázás:
{C}
■ Tárolás:
{>} i “TELKONYVMENT” i {>} i
{j/OK} i Írja be a nevet (max. 9
karakter; 10. oldal). i {j/OK}
■ Szerkesztés hívás előtt:
{>} i “SZAMJAVITAS” i {>} i
Szerkessze a telefonszámot. i {C}
■ Törlés:
{>} i “TORLES”/“MINDET TORLI” i
{>} i “IGEN” i {>} i {ih}
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne
lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és rajta
beállításokat végezni. A bejövő hívások
fogadhatók, de az összes többi funkció le van
tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a {j/OK}
gombot.
A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a {j/OK}
gombot.
R gomb (a visszahívás szolgáltatás
használatához)
Az {R} gomb opcionális telefonfunkciók
elérésére szolgál. A részletek iránt érdeklődjön
távközlési szolgáltatójánál.
Megjegyzés:
L Ha készüléke alközponthoz (PBX) csatlakozik,
TCD150HG(hg-hg).book Page 9 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Hívások kezdeményezése/fogadása
a részletek iránt érdeklődjön az alközpont
forgalmazójánál.
9
TCD150HG(hg-hg).book Page 10 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Telefonkönyv
Telefonkönyv
Adatok beírása a
telefonkönyvbe
A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális
tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat. 20
nevet és telefonszámot írhat be a
telefonkönyvbe.
1 {j/OK} 2-szer
2 Írja be a partner telefonszámát (max. 24
számjegy). i {j/OK}
3 Írja be a partner nevét (max. 9 karakter). i
{j/OK} i {ih}
Megjegyzés:
L Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó
információ, és az megegyezik a készülék
telefonkönyvében tárolt egyik telefonszámmal,
a tárolt név jelenik meg.
Karaktertáblázat
Billentyűk
Karakterek
{1}
#
{2}
A
{3}
D
{4}
G H
I
4
{5}
J
L
5
{6}
M N
{7}
P
Q R
S
{8}
T
U
V
8
{9}
W X
Y
Z
{0}
(szóköz)
[
]
* ,
B
C
2
E
F
3
K
–
/
1
O 6
7
9
0
Hiba módosítása/javítása
1 Vigye a kurzort annak a helynek a jobb
oldalához, ahol a számot/karaktert javítani
kívánja ({<}/{>}).
2 {C} i Írja be a megfelelő számot/karaktert.
Hívások kezdeményezése/
szerkesztés/törlés
1 {k} i A kívánt bejegyzés
megjelenítéséhez ({e}/{v}).
2 ■ Hívások kezdeményezése:
10
{C}
■ Szerkesztés:
{>} i “SZERKESZTES” i {>} i
Szerkessze a telefonszámot. i {j/OK}
i Szerkessze a nevet. i {j/OK}
■ Törlés:
{>} i “TORLES” i {>} i “IGEN”
i {>} i {ih}
Gyorsbillentyű
(gyorstárcsázás)
Telefonkönyvben tárolt szám hozzárendelése
egy gyorsbillentyűhöz
Az {1} – {9} számbillentyű “gyorsbillentyűként”
használható, miáltal Ön egy telefonkönyvben
tárolt számot egyszerűen, egy számbillentyű
lenyomásával hívhat.
1 {k} i A kívánt bejegyzés
megjelenítéséhez ({e}/{v}). i {j/OK}
2 “BILL-HOZ REN” i {>}
3 Válassza ki a kívánt számbillentyűt. i {>}
L Ha a számbillentyű már ki van jelölve
gyorsbillentyűként, a megjelent szám villog.
4 “IGEN” i {>} i {ih}
Hívások kezdeményezése/törlés
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
gyorsbillentyűt ({1} – {9}).
2 ■ Hívások kezdeményezése:
{C}
■ Törlés:
{>} 2-szer i “IGEN” i {>} i
{ih}
TCD150HG(hg-hg).book Page 11 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Hasznos telefon beállítások
Hasznos telefon beállítások
Útmutató a hordozható készülék beállításaihoz
A hordozható készülék egyéni beállításaihoz:
1 {j/OK} i “KEZ BEALLIT” i {>}
2 Válassza ki a hordozható készülék beállítások menüben a kívánt menüpontot ({v}). i {>}
3 Válassza ki az almenüben a kívánt menüpontot ({v}). i {>}
4 Válassza ki a kívánt beállítást ({v}), vagy kövesse a táblázat “Jellemzők” oszlopában található
utasításokat.
L Ha ki akar lépni a műveletből, nyomja meg a {ih} gombot.
Hordozható
készülék beállítások
menü
Almenü
Jellemzők (alapbeállítások)
EBRESZTES
EBR IDOBEALL
Az ébresztés beállítása.
− Írja be a kívánt órát és percet (24-órás
időbeírási forma). i {>}
− Válassza ki a kívánt beállítást. i {>}
EBRESZ BE/KI
Változtassa meg az ébresztés gyakoriságát
(“KI”).
CSENGO HANGE
Hordozható készülék csengő hangerő (6.
szint)*1
KULSO CSENGO
Külső hívások csengőhangja (“CSENGO 1”)
BELSO CSENGO
Belső hívások csengőhangja (“CSENGO 1”)
SZEMELYH TIP
Személykeresés csengőhangja (“CSENGO 1”)
EBRESZ
Ébresztés csengőhangja (“CSENGO 1”)
BILL HANG
Billentyűhang be-/kikapcsolása (“BE”)
HIVASVARAKOZ
Várakozó hívás hangjelzés be-/kikapcsolása
(“BE”)
HATOTAV FIGY
A hatótávolság figyelmeztetés be-/kikapcsolása
(“KI”)
ELEM FIGYELM
Az alacsony akkumulátor feszültség
figyelmeztetés be-/kikapcsolása (“BE”)
KESZ KIJELZ
Készenléti üzemmód kijelző (“ORA”)
BESZ KIJELZ
Beszéd üzemmód kijelző (“BESZELG IDO”)
NYELVVALASZT
A kijelző nyelve (“MAGYAR”): 7. oldal
CSENGOOPCIO
HANGOPCIO
KIJELZES MOD
11
TCD150HG(hg-hg).book Page 12 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Hasznos telefon beállítások
Hordozható
készülék beállítások
menü
Almenü
Jellemzők (alapbeállítások)
HIVASI MOD
HIVAS TILTAS
Hívástiltás üzemmód be-/kikapcsolása (“KI”)*2
− Írja be a hordozható készülék PIN kódot
(alapértelmezés: “0000”).
− Válassza ki a kívánt beállítást. i {>}
KOZV HIVSZAM
Tárolja el a közvetlen hívószámot.*3
− Írja be a telefonszámot (max. 24 számjegy).
− {j/OK} 2-szer i “BE”
KOZV BE/KI
A közvetlen hívás üzemmód be-/kikapcsolása
(“KI”)
KEZ PIN VALT
Változtassa meg a hordozható készülék PIN
kódot (“0000”).*4
− Írja be a hordozható készülék aktuális, 4
számjegyű PIN kódját.
− Írja be a hordozható készülék új, 4 számjegyű
PIN kódját.
− Írja be ismét a hordozható készülék új, 4
számjegyű PIN kódját.
AUTO BESZELG
Automatikus hívásfogadás be-/kikapcsolása
(“KI”)*5
EGYEB OPCIO
KEZ TORLESE
—————
Állítsa vissza a hordozható készüléket az
alapbeállításaira:
− Kövesse az 1. és 2. lépést.
− Írja be a hordozható készülék PIN kódot
(alapértelmezés: “0000”).
− {v} i {>}
*1 Ha a 3–6 vagy a *6 szintet választja ki, bejövő híváskor mindegyik csengetés először kis, majd
fokozatosan növekvő hangerővel szólal meg. A 6 illetve a *6 a leghangosabb beállítás. A
csengetési módjuk kissé eltérő.
*2 A hívás tiltás szolgáltatás megakadályozza a külső hívások kezdeményezését. Amikor a hívástiltás
be van kapcsolva, csak segélyhívások kezdeményezhetők. A segélyhívó számok tárolása: 13. oldal.
*3 A közvetlen hívás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy előre beállított telefonszámot egyszerűen a
{C} gomb megnyomásával hívjon. Nincs szükség tárcsázásra.
*4 Ha megváltoztatja a bázisállomás PIN kódját, javasoljuk, hogy írja fel valahová, mert többé a
készüléken már nem tudja ellenőrizni. Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a
Panasonic ügyfélszolgálattal.
*5 Az automatikus hívásfogadás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a hívásokat egyszerűen a
hordozható készülék bázisállomásról való leemelésével fogadja. Önnek nem kell megnyomnia a
{C} gombot.
Útmutató a bázisállomás beállításaihoz
A bázisállomás egyéni beállításaihoz:
1 {j/OK} i “BS BEALLIT” i {>}
L A kijelzőn a “KODBEVITEL” szöveg látható.
12
TCD150HG(hg-hg).book Page 13 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Hasznos telefon beállítások
2 Írja be a kívánt kódszámot. Kövesse a táblázat “Jellemzők” oszlopában található utasításokat.
L Ha ki akar lépni a műveletből, nyomja meg a {ih} gombot.
Kódszám
Jellemzők (alapbeállítások)
{0}
Állítsa vissza a bázisállomást az alapbeállításaira.*1
− Írja be a bázisállomás PIN kódot (alapértelmezés: “0000”). i {>}
{2} {2}
Bázisállomás csengő hangerő (Közepes)
− Válassza ki a kívánt beállítást az {1} (halk), a {2} (közepes), a {3} (hangos)
vagy a {0} (kikapcsolva) gomb megnyomásával. i {>}
{3}
Tárcsázási mód (Tone): 7. oldal
Flash időtartama (100 msec)*2
− Írja be a bázisállomás PIN kódot (alapértelmezés: “0000”). i {2} i {1}
− Válassza ki a kívánt beállítást a megfelelő számbillentyű lenyomásával: {1}–
600 msec, vagy {2}– 100 msec. i {>}
{5}
Változtassa meg a bázisállomás PIN kódot (“0000”).*3
− Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű PIN kódját.
− Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN kódját.
− Írja be ismét a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN kódját.
{6}
Híváskorlátozás*4
■ A híváskorlátozás beállítása
− Írja be a bázisállomás PIN kódot (alapértelmezés: “0000”). i {1} i
{>}
− Írja be a korlátozandó számot (max. 8 számjegy).
L Egy másik memóriahely kiválasztásához nyomja meg ismételten a {>}
gombot, és írja be a számot.
− {>}
■ A híváskorlátozás be-/kikapcsolása
− Írja be a bázisállomás PIN kódot (alapértelmezés: “0000”).
L Megjelenik a hordozható készülék száma. A villogó szám azt jelzi, hogy
a híváskorlátozás be van kapcsolva; a nem villogó szám azt jelzi, hogy
a híváskorlátozás ki van kapcsolva.
− A be-/kikapcsoláshoz nyomja meg az {1} gombot. i {>}
Segélyhívó szám (“104”, “105”, “107”)*5
− Írja be a bázisállomás PIN kódot (alapértelmezés: “0000”). i {*}
■ Tárolás:
− Írja be a segélyhívó számot (max. 8 számjegy).
L Egy másik memóriahely kiválasztásához nyomja meg a {>} gombot,
és írja be a számot.
− {>}
■ Szerkesztés:
Jelenítse meg a kívánt számot ({>}). i {C} i Írja be az új segélyhívó
számot. i {>}
{*}
Idő és dátum: 7. oldal
*1 Csak a segélyhívó szám beállítás nem áll vissza alaphelyzetbe.
13
TCD150HG(hg-hg).book Page 14 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Hasznos telefon beállítások
*2 Módosítsa a Flash (hurokmegszakítás) időtartamát a távközlési szolgáltatója vagy az alközpont
igényei szerint. Ha további információra van szüksége, forduljon a legközelebbi Panasonic
szervizközponthoz.
*3 Ha megváltoztatja a bázisállomás PIN kódját, javasoljuk, hogy írja fel valahová, mert többé a
készüléken már nem tudja ellenőrizni. Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a
Panasonic ügyfélszolgálattal.
*4 A híváskorlátozás szolgáltatás letiltja a hordozható készüléken bizonyos telefonszámok
tárcsázását. 10 korlátozandó telefonszámot (0-9 memóriahely) jelölhet ki.
*5 A segélyhívó szám szolgáltatás meghatározza, hogy mely telefonszámok tárcsázhatók, amikor a
hívástiltás szolgáltatás be van kapcsolva. Összesen 4 segélyhívó szám (1-4. memóriahely)
tárolható.
14
TCD150HG(hg-hg).book Page 15 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Hívófél-azonosítás szolgáltatás
távközlési szolgáltatójánál.
Hívófél-azonosítás szolgáltatás
A hívófél azonosítása
szolgáltatás használata
Tárolás/szerkesztés/törlés
1 A kívánt bejegyzés megjelenítéséhez ({e}/
Fontos:
L A készülék alkalmas a hívó számának
kijelzésére. A hívóazonosító szolgáltatások
(mint pl. a hívó telefonszámának
megjelenítése) használatához Önnek elő kell
fizetnie a hívóazonosító szolgáltatásra. A
részletek iránt érdeklődjön a szolgáltatójánál.
Hívóazonosító szolgáltatások
A kijelzőn megjelenő információk
L Ha új hívások érkeztek, a kijelzőn a hívások
száma látható.
Példa: 4 új hívás érkezett.
{v}). i {>}
2 ■ Tárolás:
“TELKONYVMENT” i {>} i {j/OK}
i Írja be a partner nevét (max. 9
karakter; 10. oldal). i {j/OK} i
{ih}
■ Szerkesztés:
“SZAMJAVITAS” i {>}
Vigye a kurzort annak a helynek a jobb
oldalához, ahol a számot szerkeszteni
kívánja ({<}/{>}). i Szerkessze a
telefonszámot. i {C}
■ Törlés:
“TORLES”/“MINDET TORLI” i {>} i
“IGEN” i {>} i {ih}
Hangposta szolgáltatás
L A bejövő híváslistában az utolsó 50, különböző
hívó telefonszáma kerül naplózásra.
Példa:
*1
*1 Akkor jelenik meg, ha a hívást már
megtekintette, vagy fogadta. A
visszahíváshoz nyomja meg a {C} gombot.
L “HATOTAV TUL”: Ha a hívó olyan területről hív,
amely nem támogatja a hívófél azonosítása
szolgáltatást.
L “PRIVAT HIVO”: Ha a hívó fél kérte a rá
vonatkozó információ elküldésének letiltását.
A hangposta szolgáltatás az Ön szolgáltatója
által ajánlott, automatikus üzenetrögzítő
szolgáltatás. Ha előfizet erre a szolgáltatásra,
akkor hívásaira a szolgáltatója hangposta
rendszere jelentkezhet, amikor Ön nem tudja
fogadni a hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az
üzeneteket a szolgáltatója, és nem az Ön
telefonkészüléke rögzíti.
Várakozó hívás hívófél azonosító
Ezt a szolgáltatást a távközlési szolgáltató
nyújtja, és csak akkor működik, ha Ön előfizetett
erre a szolgáltatásra. Ha beszélgetés közben
várakozó hívás hangjelzést hall, a kijelzőn
megjelenik a második hívóra vonatkozó
információ. Fogadhatja a második hívást az {R}
gomb megnyomásával. Az első hívó tartásba
kerül. A szolgáltatás részletei iránt érdeklődjön a
15
TCD150HG(hg-hg).book Page 16 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Hasznos információk
Hasznos információk
Hibaelhárítás
Ha ennek a fejezetnek az utasításait követte, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a
hálózati adapter csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a
hálózati adaptert, és kapcsolja be a hordozható készüléket.
Probléma
Ok és megoldás
Az w ikon villog.
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb.
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. Ellenőrizze a
csatlakoztatásokat.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan
helyen használja, ahol nagy az elektromos
interferencia. Távolítsa el a hordozható készüléket
illetve a bázisállomást olyan interferencia-források
közeléből, mint pl. egy antenna vagy egy mobil
telefonkészülék.
L A hordozható készülék regisztrációja törlődött.
Jelentkezzen be a hordozható készülékkel a
bázisállomáson a következő módszerrel.
1
2
3
4
5
{j/OK}
“KEZ BEALLIT” i {>}
“REGISZTRACIO” i {>}
“KEZ REGISZT” i {>}
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a {x} gombot a
bázisállomáson, amíg meg nem hallja a regisztrációs
hangot.
L Az eljárás további részét 1 percen belül be kell
fejezni.
6 Válassza ki a bázisállomás számát ({v}). i {>}
7 Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a “BS PIN”
felirat. i Írja be a bázisállomás PIN kódot
(alapértelmezés: “0000”). i {>}
L Nyugtázó hang hallatszik, és az w ikon villogása
megszűnik.
Nem lehet hívást kezdeményezni
sem fogadni.
16
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
L Be van kapcsolva a hívástiltás. Kapcsolja ki (12. oldal).
L Korlátozott számot tárcsázott (13. oldal).
L A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (8. oldal).
L Nem megfelelő a tárcsázási mód beállítása. Állítsa be a
tárcsázási üzemmódot igény szerint “Tone (DTMF)”-re
vagy “Pulse (Impulz.)”-ra (7. oldal).
TCD150HG(hg-hg).book Page 17 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Hasznos információk
Probléma
Ok és megoldás
A készülék nem csenget.
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt
(11. oldal, 13. oldal).
A hordozható készülék kijelzője üres.
L A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be
(5. oldal).
A hordozható készüléket nem lehet
bekapcsolni.
L Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően
helyezte-e be (5. oldal).
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (5. oldal).
A {C} gomb megnyomásakor a
hordozható készüléken foglaltsági
hang hallható.
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb, és próbálja újra.
A hang zajos, megszakad/visszajön,
elhalkul. Más elektromos
készülékektől eredő interferencia zaj.
L A bázisállomást és a hordozható készüléket távolítsa el
az elektromos berendezések közeléből.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
L Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra
csatlakozik. Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy
szűrőt a telefonvonalra (forduljon a DSL
szolgáltatójához) a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakozója közé.
Hívás közben zaj hallatszik.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan
helyen használja, ahol nagy az elektromos
interferencia. Távolítsa el a hordozható készüléket
illetve a bázisállomást olyan interferencia-források
közeléből, mint pl. egy antenna vagy egy mobil
telefonkészülék.
A {R} gomb megnyomásakor a
készülék nem jelzi ki/nem tárcsázza
újra az utoljára hívott számot.
L Az újratárcsázott szám hossza meghaladta a 24
számjegyet. Tárcsázza a számot manuálisan.
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, az 074 ikon
mégis villog.
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és töltse fel újra az
akkumulátort (5. oldal).
L Ideje kicserélni az akkumulátorokat (5. oldal).
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó
információ.
L Önnek elő kell fizetnie a hívóazonosító szolgáltatásra.
L Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra
csatlakozik. Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy
szűrőt a telefonvonalra (forduljon a DSL
szolgáltatójához) a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakozója közé.
17
TCD150HG(hg-hg).book Page 18 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Hasznos információk
Műszaki adatok
■ Szabvány: DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications - Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés)
■ Csatornák száma: 120 duplex csatorna
■ Frekvenciatartomány: 1,88 GHz–1,9 GHz
■ Duplex eljárás: TDMA (Time Division Multiple
Access – Időosztásos többszörös hozzáférés)
■ Csatornatávolság: 1 728 kHz
■ Bitsebesség: 1 152 kbit/s
■ Moduláció: GFSK (Gaussian Frequency Shift
Keying – Gauss-féle frekvenciabillentyűzés)
■ Rádiófrekvenciás adási teljesítmény: Kb.
250 mW
■ Áramforrás: 220–240 V, 50 Hz
■ Teljesítményfelvétel, bázisállomás:
Készenlét: Kb. 3,5 W
Maximális: Kb. 9,2 W
■ Működési feltételek: 5 °C–40 °C, 20 %–80 %
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)
■ Méretek:
Bázisállomás: Kb. 58 mm × 123 mm × 115 mm
Hordozható készülék: Kb. 143 mm × 48 mm ×
32 mm
■ Súly (Tömeg):
Bázisállomás: Kb. 185 g
Hordozható készülék: Kb. 115 g
Megjegyzés:
L A műszaki adatok változtatásának jogát
fenntartjuk.
L A kézikönyvben látható illusztrációk némileg
eltérhetnek a tényleges készüléktől.
18
Falra szerelés
80 mm
Rögzítők
Hook
Csavarok
TCD150HG(hg-hg).book Page 19 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <Object of the declaration> a következő EU rendeletek <1999/5/EC>
és harmonizált szabványok <Harmonized standards> követelményeivel összhangban van.
19
TCD150HG(hg-hg).book Page 20 Tuesday, July 19, 2005 11:36 AM
1999/5/EC
Értékesítési osztály:
Panasonic Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd.
3 Ping Xi 8 Lu, Nanping Keji Gongye Yuan, Zhuhai, Guangdong, China 519060
Szerzői jog:
Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic Communications Co., Ltd.-t illeti, és csak belső
használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati útmutatót a
Panasonic Communications Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül semmilyen formában nem
szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.
© 2005. Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
PQQX14867ZA
DC0705PN0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement