Panasonic KXTCD152CE Operativní instrukce

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Panasonic KXTCD152CE Operativní instrukce | Manualzz
TCD152CE(cz-cz).fm Page 1 Friday, December 2, 2005 10:06 AM
Digitální bezdrátový telefon
Model č.
KX-TCD152CE
Tento model zahrnuje základnu s mikrotelefonem (model č. KX-TCD150CE) a
další mikrotelefon s nabíječkou.
Pokyny pro všechny dodané jednotky najdete v provozních pokynech pro
zařízení KX-TCD150CE.
Tyto pokyny si přečtěte před použitím těchto jednotek.
KX-TCD152CE
KX-TCD150CE
Další mikrotelefon
a nabíječka
Poznámka:
• Mikrotelefony byly předem zaregistrovány pro použití se základnou.
• Pokud chcete zjistit číslo mikrotelefonu, stiskněte tlačítko {INT} na mikrotelefonu
v pohotovostním režimu. Číslo se zobrazí na displeji mikrotelefonu.
Před prvním použitím nabíjejte baterie po dobu přibližně 7
hodin.
TCD152CE(cz-cz).fm Page 2 Friday, December 2, 2005 10:06 AM
Montáž na stěnu
Přesměrování hovorů mezi
mikrotelefony/Konferenční
hovor
28 mm
Mezi dvěma mikrotelefony v jedné radiostanici
můžete přesměrovávat příchozí hovory. Dva
mikrotelefony v jedné radiostanici mohou
provozovat konferenční hovor s jinou stranou.
Příklad: Přesměrování hovoru z mikrotelefonu 1
do mikrotelefonu 2
Šrouby
28 mm
1 Mikrotelefon 1:
Během hovoru stiskněte tlačítko {INT} a {2}
(požadované číslo mikrotelefonu).
L Pokud není odezva, vratte se k příchozímu
volání stisknutím tlačítka {INT}.
2 Mikrotelefon 2:
Režim intercom mezi dvěma
mikrotelefony
Mezi dvěma mikrotelefony v jedné radiostanici
můžete realizovat hovor intercom.
Příklad: Mikrotelefon 1 volá mikrotelefon 2
1 Mikrotelefon 1:
Stiskněte tlačítka {INT} a {2} (požadované
číslo mikrotelefonu).
2 Mikrotelefon 2:
Přijměte hovor stisknutím tlačítka {C}.
3 Až ukončíte hovor, stiskněte tlačítko {ih}.
Poznámka:
L Hovory intercom lze provádět mezi
mikrotelefony ve stejné radiostanici, ale nikoli
mezi mikrotelefony v různých stanicích.
Stisknutím tlačítka {C} přijměte výzvu.
L Mikrotelefon 2 může komunikovat
s mikrotelefonem 1.
L Příchozí hovor bude přidržen.
3 Mikrotelefon 1:
Přesměrování hovoru dokončíte stisknutím
tlačítka {ih}.
Chcete-li uspořádat konferenční hovor,
stiskněte tlačítko {3}.
Přímé přesměrování hovoru bez komunikace
s mikrotelefonem 2
Po provedení kroku 1 stiskněte tlačítko {ih}
na mikrotelefonu 1.
Pokud není přesměrovaný hovor přijat během 30
sekund, mikrotelefon 1 začne znovu zvonit.
PQQW14910YA
DC0605SJ1016
CE-1/2

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement