Panasonic KXTCD200HGC Használati utasítások


Add to my manuals
48 Pages

advertisement

Panasonic KXTCD200HGC Használati utasítások | Manualzz
TCD200HG(hg-hg).book Page 1 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus
KX-TCD200HG
A készülék rendelkezik hívófél-azonosítás funkcióval, melynek
használatához Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosítás
szolgáltatásra.
Az első használatbavétel előtt töltse az akkumulátort körülbelül 7 órán
át!
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is
hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
TCD200HG(hg-hg).book Page 2 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Bevezetés
Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta új Panasonic digitális zsinórnélküli telefonját.
Egy későbbi hivatkozáshoz
Csatolja ide, illetve őrizze meg a vásárlást igazoló számlát, mert szüksége lehet rá, ha bármilyen
garanciális javításra lenne szüksége.
Gyári szám (a bázisállomás alján található)
Vásárlás kelte
A kereskedő neve és címe
Megjegyzés:
L Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
L Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
L A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli telefonkészülék
megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE)
1999/5/EC irányelv által előírt követelményeknek.
Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok
letölthetők az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Kapcsolatfelvétel:
Panasonic Services Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
2
TCD200HG(hg-hg).book Page 3 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Tartalom
Előkészületek
Többkészülékes használat
Információk a tartozékokról . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fontos információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kezelőszervek és kijelzések . . . . . . . . . . . . . . 6
Csatlakoztatások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az akkumulátor behelyezése . . . . . . . . . . . . . 8
Az akkumulátor töltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Akkumulátorcsere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A táplálás be- és kikapcsolása . . . . . . . . . . . . 9
A tárcsázási mód beállítása . . . . . . . . . . . . . . 9
A dátum és az idő beállítása . . . . . . . . . . . . . 10
További készülékek használata . . . . . . . . . .
A hordozható készülék bejelentkezése a
bázisállomáson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belső hívás (intercom) hordozható
készülékek között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívásátadás hordozható készülékek
között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívások kezdeményezése/
fogadása
Hívások kezdeményezése . . . . . . . . . . . . . . 11
Hívások fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Telefonkönyv
32
32
35
35
Hasznos információk
Falra szerelés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bevihető karakterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megfelelőségi nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . .
36
37
39
42
43
Tárgymutató
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
A telefonkönyv használata . . . . . . . . . . . . . . 14
Telefonkönyv adatok átmásolása a többi
hordozató készülékbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A hordozható készülék
beállításai
Útmutató a hordozható készülék
beállításaihoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Idő beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Csengő beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Éjszakai mód. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kijelző beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hívásbeállítási lehetőségek . . . . . . . . . . . . . 22
Egyéb beállítási lehetőségek . . . . . . . . . . . . 23
A bázisállomás beállításai
Útmutató a bázisállomás beállításaihoz . . . . 25
Csengő beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hívásbeállítási lehetőségek . . . . . . . . . . . . . 27
Egyéb beállítási lehetőségek . . . . . . . . . . . . 28
Hívófél azonosítása
szolgáltatás
A hívófél azonosítása szolgáltatás
használata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bejövő híváslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hangposta szolgáltatás. . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
TCD200HG(hg-hg).book Page 4 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Előkészületek
Információk a tartozékokról
Mellékelt tartozékok
Hálózati adapter
PQLV19CE
Telefonvonal-vezeték
Hordozható készülék
akkumulátor fedél
Használati útmutató
Újratölthető akkumulátor
AAA (R03) méret
HHR-4EPT
Opcionális/csere tartozékok
Típusszám
P03P
KX-TCA120FX
KX-A272
4
Leírás
2 db újratölthető nikkel fémhidrid (Ni-MH) akkumulátor
Kiegészítő DECT kézibeszélő
DECT átjátszó állomás
TCD200HG(hg-hg).book Page 5 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Előkészületek
Fontos információk
Általános
L Csak a termékhez kapott, az útmutatóban
megadott hálózati adaptert használja, lásd: 4.
oldal.
L A hálózati adaptert csak szabványos 220–
240 V-os hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
L Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az
alábbi esetekben:
– A hordozható készülék akkumulátora(i)
lemerült(ek) vagy meghibásodott
(meghibásodtak).
– Hálózati áramkimaradás esetén.
– A billentyűzár be van kapcsolva.
– A hívás tiltás szolgáltatás be van kapcsolva
(csak azok a telefonszámok hívhatók,
amelyek a készülékben segélyhívó
számként vannak tárolva).
L Ne nyissa fel a bázisállomást, se a hordozható
készüléket csak, ha cseréli az
akkumulátor(oka)t.
L Ezt a berendezést nem szabad használni
kórházi és intenzív gyógyászati berendezések
közelében, illetve nem használhatják
pacemakerrel élő személyek.
L Ügyeljen arra, hogy semmi se essen a
készülékre, és ne kerüljön bele folyadék. A
készülék ne legyen kitéve túlzott füst, por,
rezgés vagy ütés hatásának.
Környezet
L Ne használja a készüléket víz közelében.
L A készüléket tartsa távol a hőt sugárzó
tárgyaktól, pl. radiátoroktól, tűzhelyektől stb.
Ne tartsa olyan helyiségben, ahol a
hőmérséklet 5 °C alatt vagy 40 °C felett van.
L Mivel csak a hálózati adapter segítségével
lehet a készüléket leválasztani az
áramellátásról, ügyeljen arra, hogy a hálózati
aljzat a készülék közelében, könnyen
hozzáférhető helyen legyen.
Figyelmeztetés:
L Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében
a készüléket ne érje eső, sem más nedvesség!
L Húzza ki a készülék hálózati adapterét a
konnektorból, ha füstöt észlel, kellemetlen
szagot érez vagy szokatlan hangot hall. Ezek a
körülmények tüzet vagy áramütést
okozhatnak. Amennyiben a készülék már nem
füstöl, vegye fel a kapcsolatot egy szerződött
szervizzel.
Elhelyezés
L A maximális hatótávolság és a zavarmentes
üzemeltetés érdekében a bázisállomást
helyezze:
– távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, számítógéptől vagy egy
másik telefontól,
– kényelmes magasságban, központi helyen.
Figyelmeztetés az akkumulátorokra
vonatkozóan
L Azt javasoljuk, hogy az útmutatóban megadott
akkumulátor(oka)t használja, lásd: 4. oldal.
Csak újratölthető akkumulátor(oka)t
használjon.
L Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat.
L Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe, mert
felrobbanhat(nak). Szabaduljon meg a
használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak
megfelelően!
L Ne nyissa fel, ne rongálja az
akkumulátor(oka)t! Az akkumulátor(ok)ból
kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve bőrvagy szemsérüléseket okozhat. Ha az
elektrolit a szájon át a szervezetbe jut,
mérgezést okozhat.
L Különös gonddal kezelje az
akkumulátor(oka)t, nehogy rövidre zárják
(őket) olyan elektromos vezetők, mint pl.
gyűrű, karkötő vagy kulcs. Az akkumulátor(ok)
és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és
égési sérülést okozhat.
L Az akkumulátor(oka)t csak a használati
útmutatóban leírtaknak megfelelően töltse!
L Az akkumulátor(ok) töltéséhez csak a tartozék
bázisállomást (vagy töltőt) használja!
Semmilyen módon ne változtassa meg a
bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be
5
TCD200HG(hg-hg).book Page 6 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Előkészületek
ezeket az utasításokat, az akkumulátor(ok)
megduzzadhat(nak) vagy felrobbanhat(nak).
L {ih} (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)
gomb
M {C/T} (Törlés/Némítás) gomb
Kezelőszervek és kijelzések
Kezelőszervek
Hordozható készülék
A
I
N {INT} (Belső hívás) gomb
O Mikrofon
Megjegyzés:
L Egyidejűleg legfeljebb 3 menü tétel jeleníthető
meg. Ha olyan menü tételt kíván kiválasztani,
amely nem látható az aktuális oldalon,
lépkedjen felfelé vagy lefelé a navigátor {e}
illetve {v} gomb lenyomásával.
Bázisállomás
J
B
C
D
E
F
G
K
i
h
C
T
L
M
s
a
N
H
A
N
O
A Hangszóró
B Töltőérintkező
C {j/OK} (Menü/OK) gomb
D {k} (Telefonkönyv) gomb
B
A {x} (Személyhívó) gomb
B Töltőérintkező
E {C} (Beszéd) gomb
Kijelzések
F Navigátor gomb
L {e}{v}: A kívánt tétel megkereséséhez a
menükben.
L {>}: A kívánt tétel kiválasztásához vagy a
kurzor jobbra mozgatásához.
L {<}: Az előző kijelzésre való
visszatéréshez vagy a kurzor balra
mozgatásához.
Ikonok megjelenítése
A kézibeszélő kijelzőjén számos ikon jelenik
meg, hogy jelezze a hordozható készülék
aktuális állapotát.
G {s} (Kihangosítás) gomb
H {R} (Flash) gomb
I Hallgató
J Kijelző
K {R} (Újrahívás/Szünet) gomb
6
TCD200HG(hg-hg).book Page 7 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Előkészületek
Kijelző
ikon
Jelentés
w
Bázisállomás hatósugarán
belül
L Amikor villog: a hordozható
készülék keresi a
bázisállomást. (a
bázisállomás hatósugarán
kívül, a hordozható készülék
nincs bejelentkezve a
bázisállomáson vagy a
bázisállomás nincs áram
alatt)
L
A hordozható készülék eléri a
bázisállomást. (belső hívás,
személykeresés, a
bázisállomás beállításainak
megváltoztatása stb.)
k
A hordozható készülék külső
hívást folytat.
o
A hívástiltás üzemmód be van
kapcsolva. (22. oldal)
5
Az akkumulátor töltöttsége
[VE]
A hangzásjavítás magas vagy
mély hangra van állítva. (12.
oldal)
[N]
Az éjszakai mód be van
kapcsolva. (20. oldal)
[X]
A billentyűzár be van
kapcsolva. (12. oldal)
[2]
A hordozható készülék száma.
A bal oldali, szögletes
zárójelben lévő szám például a
2-es hordozható készüléket
mutatja. (21. oldal)
-2-
A bázisállomás száma. A bal
oldali, kötőjelek között lévő
szám például a 2-es
bázisállomást mutatja. (21.
oldal)
A vonalat éppen egy másik
hordozható készülék
használja.
Csatlakoztatások
A hálózati adapter csatlakoztatásakor egy rövid
hangjelzés hallható. Ha nem hallható, ellenőrizze
a csatlakoztatásokat.
Rögzítők
(220–240 V, 50 Hz)
A telefonhálózathoz
Fontos:
L Csak a készülékhez kapott hálózati adaptert
és telefonvonal-vezetéket használja.
Megjegyzés:
L Csatlakoztatás után fel kell töltenie az
akkumulátorokat, ha hívásokat akar
kezdeményezni vagy fogadni (8. oldal).
L Soha ne telepítsen telefonvezetéket
villámlásos vihar idején.
L A hálózati adapternek mindig csatlakoztatva
kell lennie. (Az adapter használat közben
melegszik. Ez nem jelent hibát.)
L A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon)
elhelyezett vagy földre szerelt hálózati
csatlakozóba kell dugaszolni. Ne dugaszolja a
hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati
csatlakozóba, mert az adapter a súlya miatt
kicsúszhat a csatlakozóból.
7
TCD200HG(hg-hg).book Page 8 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Előkészületek
Az akkumulátor behelyezése
Ha az akkumulátorok teljesen feltöltöttek, az
5 ikon folyamatosan látható a kijelzőn.
1 Először az akkumulátorok negatív, (T) jelű
végét helyezze be.
2 Helyezze vissza a hordozható készülék
akkumulátor fedelét.
Megjegyzés:
L Csak újratölthető akkumulátort használjon (4.
oldal).
Az akkumulátor töltése
Az első használatbavétel előtt helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra
mintegy 7 órára.
A töltés során az akkumulátor ikon az alábbiak
szerint jelenik meg.
Megjegyzés:
L A töltés során a hordozható készülék
melegszik. Ez nem jelent hibát.
L Az akkumulátorok teljes feltöltéséhez 7 órára
van szükség, de a hordozható készüléket már
az akkumulátorok teljes feltöltése előtt is
használhatja.
L Tisztítsa meg a hordozható készülék és a
bázisállomás töltő érintkezőit (6. oldal)
havonta egyszer egy száraz, puha
ruhadarabbal, mert különben az
akkumulátorok töltése nem lesz megfelelő. Ha
a készülék szennyeződésnek, vagy magas
páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg
gyakrabban.
Az akkumulátor töltöttsége
Akkumulátor
ikon
Az akkumulátor
töltöttsége
5
Feltöltött
6
Közepes
7
Alacsony
Amikor villog: Fel kell
tölteni.
Megjegyzés:
L Amikor az 7 ikon villog, töltse fel a
hordozható készülék akkumulátorait. Az 7
ikon villogása csak akkor szűnik meg, ha az
8
TCD200HG(hg-hg).book Page 9 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Előkészületek
akkumulátorokat már legalább 15 percig
töltötte.
L A kikapcsolt hordozható készülék
automatikusan bekapcsol, ha a
bázisállomásra helyezik.
1 Határozottan nyomja meg a zárat a
hordozható készülék akkumulátor fedélen,
és a fedelet csúsztassa el a nyíl irányában.
Az akkumulátor élettartama
Miután Panasonic akkumulátorait teljesen
feltöltötte, az alábbi teljesítményt várhatja tőlük:
Ni-MH akkumulátorok (700 mAh)
Működés
Működési idő
Használatban
(beszélgetés)
max. 20 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 170 óra
Megjegyzés:
L Az akkumulátor tényleges teljesítménye attól
függ, hogy a hordozható készüléket milyen
sűrűn használja (beszélgetés), és attól is, hogy
milyen gyakran nem használja (készenlét).
L Az akkumulátor működési élettartama a
használat körülményeitől és a környezeti
hőmérséklettől függően lerövidülhet.
Akkumulátorcsere
Ha az 7 ikon még akkor is villog, amikor a
hordozható készülék akkumulátorait 7 órán át
töltötte, ki kell cserélnie az akkumulátorokat.
Fontos:
L Javasoljuk az útmutatóban megadott típusú,
újratölthető Panasonic akkumulátorok
használatát, lásd: 4. oldal. Ha nem újratölthető
elemeket használ, és megkezdi a töltést, az
elemekből kifolyhat az elektrolit.
L Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat.
2 Először a (S) jelű végüket emelje ki a régi
akkumulátoroknak, majd helyezze be az
újakat. Az akkumulátor behelyezését lásd: 8.
oldal.
A táplálás be- és
kikapcsolása
A táplálás bekapcsolása
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a {ih}
gombot.
L A kijelző átvált készenléti üzemmódba.
A táplálás kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a {ih}
gombot.
L A kijelző üres.
A tárcsázási mód beállítása
Állítsa át a tárcsázási módot az Ön
telefonvonalán használandó üzemmódnak
megfelelően.
“Tone (DTMF)”: Válassza ezt az üzemmódot,
ha DTMF hívásos központhoz csatlakozik.
“Pulse (Impulz.)”: Válassza ezt forgógépes
illetve impulzus üzemmódú szolgáltatási
területen.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
9
TCD200HG(hg-hg).book Page 10 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Előkészületek
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
4
5
6
7
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ki a “Tárcsázási mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A dátum és az idő beállítása
Fontos:
L Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a
hálózati adapter.
L Győződjön meg róla, hogy az w ikon nem
villog-e.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki az “Időbeállítások”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Dátum/idő beáll”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Írja be az aktuális napot, hónapot és évet,
mindegyiknél két számjegyet használva.
Példa: 17. május 2005.
Nyomja meg az {1}{7} {0}{5} {0}{5}
gombot.
6 Írja be az aktuális órát és percet,
mindegyiknél két számjegyet használva.
L A {*} gomb ismételt megnyomásával
választhat az “AM”, “PM” vagy a 24-órás
időbeírási forma közül.
Példa: du. 3:30
Nyomja meg a {0}{3} {3}{0} gombot, majd
nyomja meg ismételten a {*} gombot, amíg
a “03:30 PM” meg nem jelenik.
7 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
10
8 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Egy számjegy javításakor a kurzor
mozgatásához nyomja meg a {<} vagy {>}
gombot, majd végezze el a javítást.
L Áramkimaradás után a készülék esetleg
tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor állítsa
be újra a dátumot és a pontos időt.
TCD200HG(hg-hg).book Page 11 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások kezdeményezése
1 Emelje fel a hordozható készüléket, és
2
3
tárcsázza a telefonszámot.
L Ha egy számjegyet javítania kell, nyomja
meg a {C/T} gombot, majd írja be helyes
számot.
Nyomja meg a {C} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {ih} gombot, vagy tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra.
Kihangosítás
A digitális kihangosítás segítségével a
hordozható készülék kézben tartása nélkül is
beszélgethet.
1 Beszélgetés közben a kihangosítás
bekapcsolásához nyomja meg a {s}
gombot.
L Beszéljen a hívóval felváltva.
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {ih} gombot, vagy tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra.
Megjegyzés:
L A legjobb teljesítmény érdekében ügyeljen a
következőkre:
– Használja a kihangosítást csendes
környezetben.
– Ha Ön és a másik fél rosszul hallják
egymást, a hangszóró hangerejének
megfelelő beállításához nyomja meg
ismételten a {e} vagy a {v} gombot.
L Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja
meg a {C} gombot.
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállítása
Beszélgetés közben nyomja meg a {e} vagy a
{v} gombot. A hallgatónál 4 hangerő szint áll
rendelkezésre. A hangszórónál 6 szint közül
választhat.
Az újratárcsázás szolgáltatás
Az előzőleg tárcsázott (egyenként legfeljebb 24
számjegyű) telefonszámok újratárcsázhatóak.
Az utoljára hívott szám tárcsázása
Nyomja meg a {R}, majd a {C} vagy a {s}
gombot.
Megjegyzés:
L Megnyomhatja a {C} vagy {s} gombot is
mielőtt megnyomná a {R} gombot.
Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 szám automatikusan a
kimenő híváslistába kerül.
1 Nyomja meg a {R} gombot.
L A kijelzőn megjelenik a legutóbb
tárcsázott szám.
2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
ismételten a {e} vagy {v} gombot.
L A listából való kilépéshez nyomja meg a
{ih} gombot.
3 Nyomja meg a {C} vagy a {s} gombot.
Szám módosítása a kimenő híváslistában,
mielőtt felhívná azt
1 Nyomja meg a {R} gombot.
2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
ismételten a {e} vagy {v} gombot, majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
3 Válassza ki a “Szerk. és hív”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 A kurzor mozgatásához nyomja meg a {<}
vagy {>} gombot, majd szerkessze a
számot.
L Vigye a kurzort a törölni kívánt számra,
majd nyomja meg a {C/T} gombot.
L Vigye a kurzort annak a helynek a jobb
oldalához, ahová be kíván illeszteni egy
számot, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot.
5 Nyomja meg a {C} vagy a {s} gombot.
Számok törlése a kimenő híváslistában
1 Nyomja meg a {R} gombot.
2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
ismételten a {e} vagy {v} gombot, majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
3 Válassza ki a “Törlés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
11
TCD200HG(hg-hg).book Page 12 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hívások kezdeményezése/fogadása
4
5
L Ha a listában lévő összes számot törölni
akarja, válassza a “Mindent töröl”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A kimenő híváslistában lévő hívószám
tárolása a telefonkönyvben
1 Nyomja meg a {R} gombot.
2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
ismételten a {e} vagy {v} gombot, majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
3 Válassza ki a “Tel.könyvbe ír”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Írjon be egy nevet (max. 16 karakter; a
karakter bevitelt lásd: 37. oldal), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
5 Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot,
majd nyomja meg a {j/OK} gombot.
6 Válassza ki a kívánt kategóriát (14. oldal),
majd nyomja meg a {>} gombot.
7 Válassza ki a “Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
8 Nyomja meg a {ih} gombot.
Egyéb szolgáltatások
Hangzásjavítás
Hívás közben Ön megváltoztathatja a hallgató
hangminőségét. 3 beállítás áll rendelkezésére.
1 Hívás közben nyomja meg a {j/OK}
gombot.
2 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
Megjegyzés:
L Ha a “Magas hangok” vagy “Mély hangok”
lehetőséget választja, megjelenik a “[VE]”
rövidítés (Voice Enhancer - Hangzásjavítás).
Némítás
Beszélgetés közben elnémíthatja saját hangját.
Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja a
másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.
12
1 Saját hangjának elnémításához nyomja meg
a {C/T} gombot.
2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe,
nyomja meg ismét a {C/T} gombot.
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne
lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és rajta
beállításokat végezni. A bejövő hívások
fogadhatók, de az összes többi funkció le van
tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a {j/OK}
gombot.
L Megjelenik az “[X]” betű.
L A billentyűzár kikapcsolásához nyomja le
körülbelül 2 másodpercig a {j/OK} gombot.
Megjegyzés:
L Segélyhívások (27. oldal) sem
kezdeményezhetők, amíg ki nem kapcsolja a
billentyűzárat.
L A hordozható készülék kikapcsolásával a
billentyűzár is kikapcsolódik.
FLASH gomb (az időzített hurokmegszakítás
szolgáltatás használatához)
Az {R} gomb opcionális telefonfunkciók
elérésére szolgál. A részletek iránt érdeklődjön
távközlési szolgáltatójánál.
Megjegyzés:
L Ha készüléke alközpontra csatlakozik, az {R}
gomb megnyomása egyes alközponti
szolgáltatások eléréséhez szükséges, pl.
hívás átadása másik mellékállomásra. A
részletek iránt érdeklődjön az alközpont
forgalmazójánál.
L Ön megváltoztathatja a hurokmegszakítási
időt (27. oldal).
Szünet gomb (alközponti/távhívási
szolgáltatást igénybe vevő felhasználók
számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes
alközponti vagy távhívási szolgáltatások
igénybevételéhez a számok között szünetet kell
tartani.
TCD200HG(hg-hg).book Page 13 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Példa: Ha Önnek le kell nyomnia a {0}
számgombot egy fővonal eléréséhez
(előválasztó szám), akkor a {0} tárcsázása után
feltehetően várnia kell a városi tárcsázási
hangra.
1 Nyomja meg a {0} gombot.
2 Nyomja meg a {R} gombot.
3 Tárcsázza a telefonszámot, majd nyomja
meg a {C} vagy {s} gombot.
Megjegyzés:
L A {R} gomb egyszeri lenyomása egy (1)
szünetet hoz létre. Ha hosszabb szünetre van
szükség, nyomja meg megfelelő számban a
{R} gombot. A szünet hosszának
megváltoztatását lásd: 27. oldal.
Ideiglenes tone tárcsázás (forgógépes és
impulzus üzemmódú szolgáltatási területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási
módot Tone (DTMF) üzemmódba, amikor Tone
tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie
(pl. elektronikus banki szolgáltatások).
1 Kezdeményezzen hívást.
2 Amikor felkérik Önt kódjának vagy PIN
kódjának beadására, nyomja meg a {*},
majd a megfelelő számgombokat.
Megjegyzés:
L A hívás bontásával visszaáll az impulzus
üzemmód.
Automatikus hívásfogadás szolgáltatás
Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható
készülék bázisállomásról való leemelésével
fogadhatja. Önnek nem kell megnyomnia a {C}
gombot. A szolgáltatás bekapcsolása: 22. oldal.
A csengő hangerő beállítása, amikor külső
hívás érkezik
Amikor külső hívás érkezik, nyomja meg a {e}
vagy {v} gombot.
Megjegyzés:
L A csengő hangerő nem állítható, ha a
hordozható készülék a bázisállomáson van.
Egyéb szolgáltatások
Készülékkereső
E funkció segítségével megtalálható az
elkallódott hordozható készülék.
1 Nyomja meg a bázisállomáson a {x}
gombot.
L A bázisállomás körülbelül egy percig
személyhívással keresi a hordozható
készüléket.
2 A személykeresés leállításához nyomja meg
a bázisállomáson a {x} gombot, vagy
nyomja meg a hordozható készüléken a
{ih} gombot.
Hívások fogadása
1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a
2
kézibeszélőt, és nyomja meg a {C} vagy a
{s} gombot.
L Ön a hívást a {0} - {9}, {*} illetve {#}
közül bármelyik hívógombbal, vagy az
{INT} gombbal is fogadhatja.
(Hívásfogadás bármely gombbal
szolgáltatás)
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {ih} gombot, vagy tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra.
13
TCD200HG(hg-hg).book Page 14 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Telefonkönyv
A telefonkönyv használata
A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális
tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat. 20
nevet és telefonszámot írhat be a
telefonkönyvbe, mindegyik telefonkönyv
bejegyzéshez kategóriát rendelhet, és a
telefonkönyv bejegyzések között név vagy
kategória szerint is kereshet.
Adatok beírása a telefonkönyvbe
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “Új bejegyzés”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter; a
karakter bevitelt lásd: 37. oldal), majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
4 Írja be a partner telefonszámát (max. 24
számjegy), majd nyomja meg a {j/OK}
gombot.
5 Válassza ki a bejegyzéshez a kívánt
kategóriát, majd nyomja meg a {>} gombot.
6 Válassza ki a “Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha már nincs hely újabb adat beírásához, a
kijelzőn a “Memória megtelt” üzenet jelenik
meg. Törölje a felesleges bejegyzéseket (15.
oldal).
Hiba módosítása/javítása
Nyomja meg a {<} vagy {>} gombot, hogy a
kurzort a törölni kívánt számra vagy karakterre
vigye, majd nyomja meg a {C/T} gombot. Vigye
a kurzort annak a helynek a jobb oldalához,
ahová be kíván illeszteni egy számot vagy
karaktert, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot.
Megjegyzés:
L Az összes szám illetve karakter törléséhez
nyomja meg, és tartsa lenyomva a {C/T}
gombot.
14
Kategóriák
A kategóriák segíthetnek Önnek a
telefonkönyvben lévő adatok gyors és egyszerű
megkeresésében. Amikor egy adatot visz be a
telefonkönyvbe, hozzárendelheti a kívánt
kategóriát. Ön megváltoztathatja a telefonkönyv
adatokhoz rendelt kategóriák nevét („Barátok”,
„Család” stb.), majd kategória szerint kereshet a
telefonkönyvben. A hívófél azonosítása
szolgáltatás előfizetői számára további
kategória-szolgáltatások állnak rendelkezésre
(30. oldal).
Kategória nevek megváltoztatása
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kategória” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki azt a kategóriát, amelynek nevét
meg akarja változtatni, majd nyomja meg a
{>} gombot.
4 Válassza ki a “Kategória név”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Szerkessze a nevet (max. 10 karakter; a
karakter bevitelt lásd: 37. oldal), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Telefonkönyv adatok megkeresése
és felhívása
A telefonkönyv adatok kereshetők az első
karakter szerint, kategória szerint vagy pedig az
összes telefonkönyv adaton való lépkedéssel.
Ha megtalálta a kívánt tételt, a telefonszám
tárcsázásához nyomja meg a {C} vagy a {s}
gombot.
Az összes adat végignézése
1 Nyomja meg a {k} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
gombot a kívánt bejegyzés
megjelenítéséhez.
TCD200HG(hg-hg).book Page 15 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Telefonkönyv
Első karakter szerinti keresés (index keresés)
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {R} gombot.
2 Válassza ki az “ABC keresés”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki azt a karakter beviteli módot,
amelyik tartalmazza az Ön által keresett
karaktert, majd nyomja meg a {>} gombot.
4 Nyomja meg azt a számgombot ({0} - {9}),
amelyik tartalmazza az Ön által keresett
karaktert (37. oldal).
L Nyomja meg ismételten ugyanezt a
gombot, hogy megjelenítse az adott
számgombon lévő, egyes betűknek
megfelelő első tételt.
L Ha az Ön által kiválasztott betűhöz nem
tartozik bevitel, a következő tétel jelenik
meg.
5 Szükség esetén nyomja meg ismételten a
{e} vagy {v} gombot, hogy végiggörgesse
a telefonkönyvet.
Kategória szerinti keresés
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {R} gombot.
2 Válassza ki a “Kateg. keresés”
3
4
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki az Ön által keresett kategóriát,
majd nyomja meg a {>} gombot.
L Megjelenik az adott kategória első tétele.
L Ha a “Minden” lehetőséget választja, a
készülék befejezi a kategória szerinti
keresést.
Szükség esetén nyomja meg ismételten a
{e} vagy {v} gombot, hogy végiggörgesse
a telefonkönyvet.
Adatok szerkesztése a
telefonkönyvben
Név, telefonszám, kategória megváltoztatása
1 Keresse meg a kívánt tételt (14. oldal), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Szerkesztés” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
3 Szükség esetén szerkessze a nevet (max.
16 karakter; a karakter bevitelt lásd: 37.
oldal), majd nyomja meg a {j/OK} gombot.
4 Szükség esetén szerkessze a telefonszámot
(max. 24 számjegy), majd nyomja meg a
{j/OK} gombot.
5 Válassza ki a kívánt kategóriát, majd nyomja
meg a {>} gombot.
6 Válassza ki a “Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Adatok törlése a telefonkönyvből
Egy adat törlése
1 Keresse meg a kívánt tételt (14. oldal), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Törlés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
4 Nyomja meg a {ih} gombot.
Az összes adat törlése
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
2
3
4
5
meg a {j/OK} gombot.
Válassza ki a “Mindent töröl”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ismét az “IGEN” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A telefonkönyv adatai szerkeszthetők, miután
elmentette azokat. Megváltoztathatja a nevet, a
telefonszámot és a kategóriát.
15
TCD200HG(hg-hg).book Page 16 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Telefonkönyv
Egy gombnyomásos tárcsázás
(gyorstárcsázás)
Telefonkönyvben lévő adat hozzárendelése
egy gyorstárcsázó gombhoz
Az {1} - {9} számgomb mindegyike
gyorstárcsázó gombként használható, miáltal Ön
egy telefonkönyvben tárolt számot egyszerűen,
egyetlen számgomb megnyomásával hívhat.
1 Keresse meg a kívánt tételt (14. oldal), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “Egygombos hívás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 A kívánt hívógomb szám kiválasztásához
nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, majd
nyomja meg a {>} gombot.
L Ha a hívógombot már gyorstárcsázó
gombként használja, akkor a hívógomb
száma mellett egy “@” (csillag) jelenik
meg. Ha ezt a hívógombot választja ki,
megjelenik a “Felülírás” lehetőség.
Szükség esetén felülírhatja az előző
hozzárendelést.
L Ha nem kívánja felülírni, válassza a
“Vissza” lehetőséget.
4 Válassza ki a “Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
5 Nyomja meg a {ih} gombot.
Híváskezdeményezés gyorstárcsázó
gombbal
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot ({1} - {9}).
L A többi gyorstárcsázó gombhoz rendelt
adatokat is megtekintheti a {e} vagy {v}
gomb megnyomásával.
2 Nyomja meg a {C} vagy a {s} gombot.
Gyorstárcsázó gombhoz rendelt adat törlése
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot ({1} - {9}).
2 Nyomja meg a {j/OK} gombot, majd
nyomja meg a {>} gombot.
16
3 Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Megjegyzés:
L Csak a gyorstárcsázó gombhoz rendelt adat
törlődik. A hozzátartozó telefonkönyv bevitel
nem törlődik.
Lánctárcsázás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás
közben tárcsázza a telefonkönyvben lévő
telefonszámokat. Ez a szolgáltatás például arra
használható, hogy egy, a telefonkönyvben tárolt
calling card (telefonkártya) elérési számot vagy
egy bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás
nélkül adhasson be.
1 Hívás közben nyomja meg a {k} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {e} vagy {v}
gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt.
L Ha az első karakter szerint kíván keresni
(index keresés), lásd: 15. oldal. Ha
kategória szerint akar keresni, lásd: 15.
oldal.
3 A szám tárcsázásához nyomja meg a {>}
gombot.
TCD200HG(hg-hg).book Page 17 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Telefonkönyv
Telefonkönyv adatok
átmásolása a többi
hordozató készülékbe
L Ha a másolás már legalább egy (1) tétel
átmásolása után szakad félbe, akkor az Ön (a
küldő) hordozható készülékének kijelzőjén
megjelenik a “Nincs kész” felirat.
A telefonkönyv adatok (14. oldal) átmásolhatók a
hordozható készülékből egy kompatiblis
Panasonic hordozható készülékbe.
Egyetlen tétel másolása
1 Keresse meg a kívánt tételt (14. oldal), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Másolás” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Írja be annak a hordozható készüléknek a
4
5
számát, amelynek el kívánja küldeni a
telefonkönyv tételt.
Ha a másolást újabb tétellel kívánja folytatni,
válassza az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot. Keresse meg a
kívánt tételt, majd nyomja meg a {>}
gombot.
L A másolás befejezéséhez válassza a
“NEM” lehetőséget, majd nyomja meg a
{>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Az összes tétel másolása
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “Összes másolása”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be annak a hordozható készüléknek a
számát, amelynek el kívánja küldeni a
telefonkönyv tételt.
L Amikor az összes tétel átmásolódott, a
kijelzőn megjelenik a “Kész” felirat.
4 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha a másik (a fogadó) hordozható készülék
nincs készenléti üzemmódban, akkor az Ön (a
küldő) hordozható készülékének kijelzőjén
megjelenik a “sikertelen” felirat.
17
TCD200HG(hg-hg).book Page 18 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
A hordozható készülék beállításai
Útmutató a hordozható készülék beállításaihoz
Az Ön tájékoztatására az alábbi táblázatban megadjuk a hordozható készülék összes, egyéni módon
beállítható adatát.
L A hordozható készülék egyéni beállításakor az aktuális tételt illetve beállítást a > nyíl jelzi.
Hordozható
készülék
beállítások menü
Időbeállítások
Csengő beáll.
Kijelző beáll.
Hívási mód
Regisztráció
Bázisválasztás
Egyéb opciók
Almenü
2. almenü
Dátum/idő beáll
Ébresztés
Csengőhangerő
Külső csengetés
Belső csengetés
Éjszakai mód Kezdés/Befej.
Be/Ki
Csengetés késl.
Kateg. kivál.
Készenléti kij.
Nyelvválasztás
Kontraszt
Hívás tiltás
Auto. beszélg.
Kézib. regiszt.
—
Kézibeszélő PIN
Billentyűhang
Kézib. Törlése
Alapbeállítások
Oldal
—
KI
Maximális
Csengőhang
Csengőhang
23:00/06:00
KI
60 mp.
—
KI
Magyar
SZINT 3
KI
KI
—
Automata
0000
BE
—
10. oldal
19. oldal
19. oldal
19. oldal
19. oldal
20. oldal
20. oldal
21. oldal
21. oldal
21. oldal
22. oldal
22. oldal
22. oldal
22. oldal
33. oldal
33. oldal
23. oldal
23. oldal
23. oldal
1
1
Megjegyzés:
L Egyidejűleg legfeljebb 3 menü tétel jeleníthető meg. Ha olyan menü tételt kíván kiválasztani, amely
nem látható az aktuális oldalon, lépkedjen felfelé vagy lefelé a navigátor {e} illetve {v} gomb
lenyomásával.
18
TCD200HG(hg-hg).book Page 19 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
A hordozható készülék beállításai
Idő beállítások
Ébresztés
Az ébresztés 3 percig szól a beállított
időpontban, egyszer vagy naponta. Előzőleg
állítsa be a dátumot és az időt (10. oldal).
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki az “Időbeállítások”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki az “Ébresztés” lehetőséget,
majd nyomja meg kétszer a {>} gombot.
5 Válasszon ki egy ébresztési módot, majd
nyomja meg a {>} gombot.
– “Egyszer”: Az ébresztés egyszer, a
beállított időpontban hallatszik. Adja meg a
kívánt napot és hónapot, mindegyiknél két
számjegyet használva.
– “Naponta ismétel”: Az ébresztés
naponta, a beállított időpontban hallatszik.
– “KI”: Kikapcsolja az ébresztést. Nyomja
meg ismét a {>} gombot, majd a
befejezéshez nyomja meg a {ih}
gombot.
6 Adja meg a kívánt órát és percet,
mindegyiknél két számjegyet használva.
L A {*} gomb ismételt megnyomásával
választhat az “AM”, “PM” vagy a 24-órás
időbeírási forma közül.
7 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
8 Válassza ki a beállított időpontban
megszólaló csengőhangot, majd nyomja
meg a {>} gombot.
9 Válassza ki a “Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
10 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Az ébresztés leállításához nyomja meg
bármelyik hívógombot.
L Beszélgetés közben vagy belső hívás
(intercom) üzemmódban az ébresztés csak a
hívás befejeztével szólal meg.
L Az ébresztés a beállított időpontban akkor is
hallatszik, ha a csengő hangerőt kikapcsolta.
L Ha az “Egyszer” lehetőséget választja, a
beállítás az ébresztés megszólalása után
“KI”-re változik.
Csengő beállítások
Csengő hangerő
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Csengőhangerő”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 A kívánt hangerő kiválasztásához nyomja
meg ismételten a {e} vagy {v} gombot.
6 Nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Az ébresztés megszólal, és a hordozható
készülék csengetéssel jelzi a belső hívásokat
és a személykeresést még akkor is, ha a
csengő ki van kapcsolva.
Csengőhangok megváltoztatása
Ön megváltoztathatja a hordozható készüléknél
használt csengőhangot.
“Külső csengetés”: Kiválasztja a külső
hívások csengőhangját.
“Belső csengetés”: Kiválasztja a belső
hívások csengőhangját.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
19
TCD200HG(hg-hg).book Page 20 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
A hordozható készülék beállításai
3 Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a kívánt tételt, majd nyomja meg
a {>} gombot.
5 Válassza ki a kívánt csengőhangot, majd
nyomja meg a {>} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha valamelyik csengődallamot választja, az
néhány másodpercig tovább szól még akkor
is, ha a hívó bont mielőtt Ön jelentkezne a
hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a
vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy
semmit.
L A készülékben előre beállított dallamokat a
© 2004 M-ZoNE Co., Ltd. engedélyével
használjuk.
3 Válassza ki a “Csengő beáll.”
4
5
6
7
Éjszakai mód
Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon
egy időszakot, amíg a hordozható készülék nem
csenget, ha külső hívás érkezik. Ez a
szolgáltatás olyankor hasznos, ha nem akarja,
hogy zavarják, például, amikor alszik. Az
éjszakai mód egymástól függetlenül állítható be a
hordozható készüléken és a bázisállomáson (26.
oldal).
A telefonkönyv kategória szolgáltatása (14. oldal)
segítségével Ön kiválaszthat olyan kategóriákat
is a hívókhoz, hogy azok hívásai megkerüljék az
éjszakai módot és csengessék a hordozható
készüléket (csak a hívófél azonosítása
szolgáltatás előfizetői számára).
Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (10.
oldal).
Az éjszakai mód kezdési és befejezési
időpontjának beállítása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
20
8
9
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Kezdés/Befej.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva, amikor indítani
kívánja ezt a szolgáltatást.
L Ha 12-órás időbeírási formát használ, a
{*} gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az “AM” vagy “PM”
lehetőséget.
Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva, amikor le kívánja
állítani ezt a szolgáltatást.
L Ha 12-órás időbeírási formát használ, a
{*} gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az “AM” vagy “PM”
lehetőséget.
Nyomja meg a {j/OK} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Az éjszakai mód be-/kikapcsolása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a “Be/Ki” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
6 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Amikor az éjszakai mód be van kapcsolva a
kijelzőn az “[N]” betű látható (Night Éjszakai).
TCD200HG(hg-hg).book Page 21 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
A hordozható készülék beállításai
Csengetés késleltetés beállítása az éjszakai
módhoz
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a hordozható
készülék éjszakai mód közben is csengessen, ha
a hívó elég hosszú ideig várakozik. A kiválasztott
időtartam letelte után a hordozható készülék
csengetni kezd. Ez akkor hasznos, ha valaki
sürgősen beszélni kíván Önnel. Ha a “Nincs
csengetés” lehetőséget választja ki, a
hordozható készülék éjszakai módban nem
csenget.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a “Csengetés késl.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Kategóriák kiválasztása az éjszakai mód
megkerülésére
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a “Kateg. kivál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Nyomja meg a kívánt kategória számokat,
majd nyomja meg a {j/OK} gombot.
L A kiválasztott kategória szám villogni
kezd.
L Egy kiválasztott kategória szám
törléséhez nyomja meg ismét az adott
számot. A szám villogása megszűnik.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha olyan kategóriájú hívótól érkezik hívása,
amelyiknél beállította az éjszakai mód
megkerülését, csak a hordozható készülék fog
csengetni.
Kijelző beállítások
A készenléti üzemmód kijelzőjének
kiválasztása
“Bázis száma”: A kijelzőn az aktuális
bázisállomás száma látható.
“Kézibesz. száma”: A kijelzőn az aktuális
hordozható készülék száma látható.
“KI”: A kijelzőn csak az aktuális dátum és idő
látható.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Kijelző beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Készenléti kij.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha a “Bázis száma” lehetőséget választotta
ki, és az aktuális bázisállomás száma 2, akkor
a kijelzőn a “-2-” látható.
L Ha a “Kézibesz. száma” lehetőséget
választotta ki, és az aktuális hordozható
készülék száma 2, akkor a kijelzőn a “[2]”
látható.
21
TCD200HG(hg-hg).book Page 22 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
A hordozható készülék beállításai
A kijelző nyelvének megváltoztatása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
Hívásbeállítási lehetőségek
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Kijelző beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Nyelvválasztás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja
meg a {>} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért,
nyomja meg a {ih}, {j/OK} gombot,
nyomja meg kétszer a {e} gombot, nyomja
meg a {>} gombot, nyomja meg kétszer a
{v} gombot, nyomja meg a {>} gombot,
nyomja meg a {v} gombot, nyomja meg a
{>} gombot, válassza ki a kívánt nyelvet,
majd nyomja meg a {>} gombot. Nyomja meg
a {ih} gombot.
Ez a szolgáltatás megakadályozza a kimenő
hívások kezdeményezését. Amikor a hívástiltás
be van kapcsolva, csak belső hívások és
segélyhívások (27. oldal) kezdeményezhetők.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
4 Válassza ki a “Hívás tiltás” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
5 Írja be: “0000” (alapértelmezett hordozható
készülék PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (23. oldal).
6 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Amikor a hívástiltás be van kapcsolva a
kijelzőn a o ikon látható.
A kijelző kontrasztjának
megváltoztatása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
3
4
5
6
22
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Kijelző beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Kontraszt” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
A kívánt kontraszt kiválasztásához nyomja
meg ismételten a {e} vagy {v} gombot,
majd nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A hívástiltás be-/kikapcsolása
Az automatikus hívásfogadás
be-/kikapcsolása
Amikor ez a szolgáltatás be van kapcsolva, Ön a
hívásokat úgy fogadhatja, hogy a hordozható
készüléket egyszerűen leemeli a
bázisállomásról. Önnek nem kell megnyomnia a
{C} gombot.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
4 Válassza ki az “Auto. beszélg.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
TCD200HG(hg-hg).book Page 23 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
A hordozható készülék beállításai
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Egyéb beállítási lehetőségek
A hordozható készülék PIN (Personal
Identification Number: Személyi
azonosító szám) kódjának
megváltoztatása
Biztonsági okból bizonyos beállítások
megváltoztatásához be kell adni a hordozható
készülék PIN kódját. A PIN kód alapértelmezett,
gyári beállítása: “0000”.
Fontos:
L Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy
jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem
mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette
a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a
Panasonic ügyfélszolgálattal.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki az “Egyéb opciók”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Kézibeszélő PIN”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Írja be a hordozható készülék aktuális, 4
számjegyű PIN kódját.
6 Írja be az új, négy számjegyű hordozható
készülék PIN kódot, majd nyomja meg a
{j/OK} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
A billentyűhang be-/kikapcsolása
A billentyűhang akkor hallható, amikor megnyom
egy gombot. Ez nyugtázó hang vagy hibajelző
hang.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki az “Egyéb opciók”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Billentyűhang”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha a billentyűhang ki van kapcsolva, akkor a
hibajelző hang sem hallható, amikor hibás PIN
kódot ad be, vagy amikor a memória megtelt.
A hordozható készülék alaphelyzetbe
állítása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki az “Egyéb opciók”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Kézib. Törlése”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Írja be: “0000” (alapértelmezett hordozható
készülék PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (23. oldal).
6 Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Az alábbi adatok törlődnek illetve
alaphelyzetbe állítódnak:
– A beállítások táblázatokban találhatók, lásd:
18. oldal
– Kimenő híváslista
– Hangzásjavítás
– Kategória nevek
– Kategória csengőhangok
L Az alábbi adatokat megőrzi a készülék:
23
TCD200HG(hg-hg).book Page 24 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
A hordozható készülék beállításai
– Telefonkönyv adatok (a kategória nevek és
a csengőhangok visszaállnak
alaphelyzetbe.)
– Dátum és idő
24
TCD200HG(hg-hg).book Page 25 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
A bázisállomás beállításai
Útmutató a bázisállomás beállításaihoz
Az Ön tájékoztatására az alábbi táblázatban megadjuk a bázisállomás összes, egyéni módon
beállítható adatát.
L Amikor a bázisállomás egyéni beállításait végzi, az aktuális tételt illetve beállítást a > nyíl jelzi.
Bázisállomás
beállítások menü
Almenü
Csengő beáll.
Csengőhangerő
Éjszakai mód
2. almenü
Alapbeállítások
Oldal
Közepes
26. oldal
Kezdés/Befej.
23:00/06:00
26. oldal
Be/Ki
KI
26. oldal
60 mp.
27. oldal
Tone (DTMF)
9. oldal
Flash
100 msec.
27. oldal
Szünet hossza
3 mp.
27. oldal
Segélyhívószám
104, 105, 107
Csengetés késl.
Hívási mód
Tárcsázási mód
—
Híváskorlátozás
Egyéb opciók
27. oldal
28. oldal
Bázis PIN-kód
0000
28. oldal
Átjátszó mód
KI
34. oldal
Bázis törlése
—
29. oldal
Megjegyzés:
L Egyidejűleg legfeljebb 3 menü tétel jeleníthető meg. Ha olyan menü tételt kíván kiválasztani, amely
nem látható az aktuális oldalon, lépkedjen felfelé vagy lefelé a navigátor {e} illetve {v} gomb
lenyomásával.
25
TCD200HG(hg-hg).book Page 26 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
A bázisállomás beállításai
Csengő beállítások
Csengő hangerő
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
3
4
5
6
7
8
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Csengőhangerő”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
A kívánt hangerő kiválasztásához nyomja
meg ismételten a {e} vagy {v} gombot.
Nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Éjszakai mód
Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon
egy időszakot, amíg a bázisállomás nem
csenget, ha külső hívás érkezik. Ez a
szolgáltatás olyankor hasznos, ha nem akarja,
hogy zavarják, például, amikor alszik. Az
éjszakai mód egymástól függetlenül állítható be a
hordozható készüléken (20. oldal) és a
bázisállomáson.
Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (10.
oldal).
Az éjszakai mód kezdési és befejezési
időpontjának beállítása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
26
4 Válassza ki a “Csengő beáll.”
5
6
7
8
9
10
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Kezdés/Befej.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva, amikor indítani
kívánja ezt a szolgáltatást.
L Ha 12-órás időbeírási formát használ, a
{*} gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az “AM” vagy “PM”
lehetőséget.
Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva, amikor le kívánja
állítani ezt a szolgáltatást.
L Ha 12-órás időbeírási formát használ, a
{*} gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az “AM” vagy “PM”
lehetőséget.
Nyomja meg a {j/OK} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Az éjszakai mód be-/kikapcsolása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
3
4
5
6
7
8
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Be/Ki” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
TCD200HG(hg-hg).book Page 27 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
A bázisállomás beállításai
Csengetés késleltetés beállítása az éjszakai
módhoz
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a
bázisállomás éjszakai mód közben is
csengessen, ha a hívó elég hosszú ideig
várakozik. A kiválasztott időtartam letelte után a
bázisállomás csengetni kezd. Ez akkor hasznos,
ha valaki sürgősen beszélni kíván Önnel.
Ha a “Nincs csengetés” lehetőséget
választja ki, a bázisállomás éjszakai módban
nem csenget.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
4 Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Válassza ki a “Csengetés késl.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
7 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
8 Nyomja meg a {ih} gombot.
Hívásbeállítási lehetőségek
A hurokmegszakítási idő
megváltoztatása
Szükség esetén változtassa meg a
hurokmegszakítás időtartamát a távközlési
szolgáltatója vagy az alközpont igényei szerint.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
4
5
6
7
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ki a “Flash” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A tárcsázási szünet hosszának
beállítása
Szükség esetén változtassa meg a tárcsázási
szünet hosszát a távközlési szolgáltatója vagy az
alközpont igényei szerint.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
4 Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
5 Válassza ki a “Szünet hossza”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
A segélyhívó számok
tárolása/megváltoztatása
Ezek a beállítások határozzák meg, hogy mely
telefonszámok hívhatók, amikor a hívástiltás
szolgáltatás be van kapcsolva (22. oldal).
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
27
TCD200HG(hg-hg).book Page 28 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
A bázisállomás beállításai
4
5
6
7
8
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ki a “Segélyhívószám”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válasszon ki egy memóriahelyet, majd
nyomja meg a {>} gombot.
L Ha a memóriahely már tartalmaz egy
segélyhívó számot, megjelenik a szám.
Írja be/szerkessze a számot, majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
L Egy segélyhívó szám törléséhez nyomja
meg, és tartsa lenyomva a {C/T} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
7
8
9
Híváskorlátozás
A kiválasztott hordozható készülékeken letilthatja
bizonyos telefonszámok tárcsázását. Legfeljebb
6 híváskorlátozás alá eső számot jelölhet ki, és
válassza ki, melyik hordozható készülékek
lesznek korlátozva. Ha itt körzetszámokat tárol,
azzal megakadályozza, hogy a korlátozott
hordozható készülékek az adott körzetben
bármilyen telefonszámot hívjanak. A
híváskorlátozás alá eső szám hívásakor a hívás
nem épül fel, és a korlátozott szám villog a
kijelzőn.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
4 Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
5 Válassza ki a “Híváskorlátozás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 A kívánt hordozható készülék szám
lenyomásával állítsa be, hogy mely
hordozható készülékek lesznek korlátozva.
28
10
L Megjelenik az összes, bejelentkezett
hordozható készülék száma.
L A villogó szám(ok) azt jelenti(k), hogy a
szám(ok)nak megfelelő hordozható
készülék(ke)en a korlátozás be van
kapcsolva.
L Egy hordozható készülék
híváskorlátozásának kikapcsolásához
nyomja meg ismét a számot. A szám
villogása megszűnik.
Nyomja meg a {j/OK} gombot.
Válasszon ki egy memóriahelyet, majd
nyomja meg a {>} gombot.
L Ha a memóriahely már tartalmaz egy
korlátozott számot, megjelenik a szám.
Írja be a korlátozandó telefonszámot vagy
körzetszámot (max. 8 számjegy), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
L Egy korlátozott szám törléséhez nyomja
meg a {C/T} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Egyéb beállítási lehetőségek
A bázisállomás PIN (Personal
Identification Number: Személyi
azonosító szám) kódjának
megváltoztatása
Biztonsági okból bizonyos beállítások
megváltoztatásához be kell adni a bázisállomás
PIN kódját. A PIN kód alapértelmezett, gyári
beállítása: “0000”.
Fontos:
L Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy
jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem
mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette
a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a
Panasonic ügyfélszolgálattal.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
TCD200HG(hg-hg).book Page 29 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
A bázisállomás beállításai
4
5
6
7
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be.
Válassza ki az “Egyéb opciók”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Bázis PIN-kód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Írja be az új, négy számjegyű bázisállomás
PIN kódot, majd nyomja meg a {j/OK}
gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A bázisállomás beállításainak
alaphelyzetbe állítása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
4 Válassza ki az “Egyéb opciók”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a “Bázis törlése”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Az alábbi adatok törlődnek illetve
alaphelyzetbe állítódnak:
– A beállítások táblázatokban találhatók, lásd:
25. oldal
– Bejövő híváslista
L Az alábbi adatokat megőrzi a készülék:
– Dátum és idő
– Átjátszó állomás üzemmód
29
TCD200HG(hg-hg).book Page 30 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hívófél azonosítása szolgáltatás
A hívófél azonosítása
szolgáltatás használata
Fontos:
L A készülék rendelkezik hívófél azonosítás
funkcióval. A hívóazonosító szolgáltatások
(mint pl. a hívó telefonszámának
megjelenítése) használatához Önnek elő kell
fizetnie a hívóazonosító szolgáltatásra. A
részletek iránt érdeklődjön a szolgáltatójánál.
Hívóazonosító szolgáltatások
Amikor külső hívás érkezik, megjeleníthető a
hívó telefonszáma.
L A bejövő híváslistában az utolsó 50, különböző
hívó telefonszáma kerül naplózásra.
L Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó
információ, és az megegyezik a készülék
telefonkönyvében tárolt egyik telefonszámmal:
– A tárolt név jelenik meg, és naplózásra kerül
a bejövő híváslistában.
– A hordozható készülék a hívó
kategóriájához kijelölt csengőhangot fogja
használni.
L Ha készüléke telefon alközponthoz
csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a
hívóra vonatkozó információ.
L Ha a hívó olyan területről hív, amely nem
támogatja a hívóazonosítást, akkor a kijelzőn a
“Hatótávon kívül” (területen kívüli)
szöveg jelenik meg.
L Ha a hívó fél kérte telefonszáma kijelzésének
letiltását, akkor a kijelzőn a “Privát hívó”
szöveg jelenik meg.
Nem fogadott hívások
Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék a
hívást nem fogadott hívásként kezeli. A kijelzőn
megjelenik a nem fogadott hívások száma. Ez
jelzi, hogy meg kell-e tekintenie a bejövő
híváslistát, hogy megnézze, ki kereste Önt, amíg
távol volt.
Várakozó hívás hívófél azonosító
Ezt a szolgáltatást a távközlési szolgáltató
nyújtja, és csak akkor működik, ha Ön előfizetett
erre a szolgáltatásra. Ha beszélgetés közben
30
várakozó hívás hangjelzést hall, a kijelzőn
megjelenik a második hívóra vonatkozó
információ. Fogadhatja a második hívást,
miközben az elsőt tartásba helyezi. A
szolgáltatás részletei iránt érdeklődjön a
távközlési szolgáltatójánál.
Kategória szolgáltatások a hívófél
azonosítása szolgáltatás előfizetői
számára
A kategóriák segíthetnek Önnek a hívó
azonosításában a hívók különböző kategóriáinál
alkalmazott, különböző csengőhangok
használatával. Amikor a telefonkönyvbe beír egy
bejegyzést, hozzárendelheti azt a kívánt
kategóriához (14. oldal). Amikor egy
kategóriához rendelt hívótól érkezik hívása, a
készülék az Ön által a kategóriához kijelölt
csengőhangot fogja használni.
A kategória csengőhangok megváltoztatása
Mindegyik kategóriához kiválaszthat egy
csengőhangot. Ha a “Külső csengetés”
lehetőséget választja ki, a készülék az Ön által
beállított külső csengetést (19. oldal) fogja
használni, amikor ettől a kategóriától érkezik
hívás. Az alapértelmezett, gyári beállítás a
“Külső csengetés”.
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kategória” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
3 Válasszon egy kategóriát, majd nyomja meg
a {>} gombot.
4 Válassza ki a kategória csengőhang aktuális
beállítását, majd nyomja meg a {>} gombot.
5 Válassza ki a kívánt csengőhangot, majd
nyomja meg a {>} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
TCD200HG(hg-hg).book Page 31 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hívófél azonosítása szolgáltatás
Bejövő híváslista
A bejövő híváslista megtekintése és
visszahívás
A bejövő híváslistában az utolsó 50, különböző
hívó telefonszáma kerül naplózásra. Az 51.
beérkező hívás automatikusan törli a legrégebbi
hívó információt. Ezt a listát arra használhatja,
hogy válaszoljon a nem fogadott hívásokra.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Hívólista” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
L A legutolsó hívás jelenik meg.
3 Nyomja meg ismételten a {v} gombot, ha a
legutolsó hívástól kezdve kíván keresni, vagy
nyomja meg ismételten a {e} gombot, ha a
legrégebbi hívástól kezdve kíván keresni.
L Ha a bejegyzést már megnézték vagy
fogadták, a kijelzőn a “Q” jel látható, még
akkor is, ha azt egy másik hordozható
készülék segítségével nézték meg vagy
fogadták.
4 A kijelzett fél visszahívásához nyomja meg a
{C} vagy a {s} gombot.
A hívó telefonszámának módosítása
visszahívás előtt
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Hívólista” lehetőséget,
3
4
majd nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
gombot a kívánt bejegyzés
megjelenítéséhez.
Egy szám hozzáadásához
Nyomja meg a számgombot ({0} - {9}).
L Az Ön által megnyomott szám az aktuális
szám elejére kerül.
Egy szám törlése
Nyomja meg a {j/OK} gombot, válassza ki
a “Szerk. és hív” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {<} vagy {>} gombot, hogy
a kurzort a törlendő számra vigye, majd
nyomja meg a {C/T} gombot.
5 Nyomja meg a {C} vagy a {s} gombot.
A hívóra vonatkozó információ
törlése
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Hívólista” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
3 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
4
5
6
gombot a kívánt bejegyzés
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a
{j/OK} gombot.
Válassza ki a “Törlés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
L Az összes bejegyzés törléséhez válassza
ki a “Mindent töröl” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A hívóra vonatkozó információ
tárolása a telefonkönyvben
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Hívólista” lehetőséget,
3
4
5
majd nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
gombot a kívánt bejegyzés
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a
{j/OK} gombot.
Válassza ki a “Tel.könyvbe ír”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Folytassa az „Adatok beírása a
telefonkönyvbe”, 14. oldal 3. lépéstől.
Hangposta szolgáltatás
A hangposta szolgáltatás az Ön szolgáltatója
által ajánlott, automatikus üzenetrögzítő
szolgáltatás. Ha előfizet erre a szolgáltatásra,
akkor hívásaira a szolgáltatója hangposta
rendszere jelentkezhet, amikor Ön nem tudja
fogadni a hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az
üzeneteket a szolgáltatója, és nem az Ön
telefonkészüléke rögzíti.
31
TCD200HG(hg-hg).book Page 32 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Többkészülékes használat
További készülékek
használata
További hordozható készülékek
használata
Egyetlen bázisállomásra legfeljebb hat
hordozható készülék jelentkeztethető be. A
további hordozható készülékek használata
lehetővé teszi például a beszélgetést egy másik
hordozható készülékkel, belső hívás (intercom)
üzemmódban, miközben egy harmadik
hordozható készülék egy külső hívást bonyolít.
Az opcionális hordozható készülékek
rendelésére vonatkozó információt lásd: 4. oldal.
Fontos:
L A készülékhez további hordozható
készülékként használható, ajánlott típust lásd:
4. oldal. Ha más típusú hordozható készüléket
használ, akkor bizonyos műveletek (a
hordozható készülék beállításai, a
bázisállomás beállításai) esetleg nem állnak
rendelkezésére.
További bázisállomások használata
A hordozható készülékeket legfeljebb négy
bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Ez
lehetővé teszi további bázisállomások
elhelyezését, és a hatósugár kibővítését, ahol
hordozható készüléke(i) használható(k). Ha a
hordozható készülék “Automata” bázisállomáskiválasztásra van beállítva (33. oldal), akkor a
hordozható készülék automatikusan egy másik
bázisállomást keres, ha kilép az első
bázisállomás hatósugarából, és hívást akar
kezdeményezni vagy fogadni. A bázisállomás és
a vele kommunikáló hordozható készülékeket
nevezik „rádiócellának” vagy más néven
„rádiókörzetnek”.
Megjegyzés:
L A hívások elbomlanak, amikor a hordozható
készülék átlép egyik rádiókörzetből a másikba.
L Belső hívások és hívásátadások csak az
azonos rádiókörzetben lévő hordozható
készülékek között lehetségesek.
32
A hordozható készülék
bejelentkezése a
bázisállomáson
Opcionális hordozható készülék
bejelentkezése egy bázisállomáson
(egyszerű regisztráció)
A bázisállomással szállított hordozható készülék
már be van jelentkezve. Miután egy további
hordozható készüléket vásárolt, jelentkezzen be
vele a bázisállomáson. Ellenőrizze, hogy az
újabb hordozható készülék be van-e kapcsolva.
Ha nincs bekapcsolva, a bekapcsoláshoz nyomja
meg, és tartsa lenyomva néhány másodpercig a
{ih} gombot.
1 Emelje fel az újabb hordozható készüléket,
és a készenléti módba állításához nyomja
meg a {ih} gombot.
2 A bázisállomáson nyomja meg, és tartsa
lenyomva kb. 3 másodpercig a {x} gombot,
amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.
3 Tegye az opcionális hordozható készüléket a
bázisállomásra. A regisztrációs hang
továbbra is hallható. A hordozható
készüléket a bázisállomáson hagyva, várja
meg a nyugtázó hangot, és az w ikon
villogásának megszűnését.
Megjegyzés:
L Ha hibajelző hangot hall, vagy ha az w ikon
továbbra is villog, jelentkezzen be manuálisan
(manuális regisztráció; 33. oldal).
L Ha a 2. lépésnél az összes, bejelentkezett
hordozható készülék csengetni kezd, a
leállításához nyomja meg a {x} gombot.
Kezdje újra az 1. lépéstől.
L Az első használatbavétel előtt töltse az
opcionális hordozható készülék akkumulátorát
körülbelül 7 órán át.
L Ez a bejelentkezési eljárás nem használható,
ha a hordozható készülékkel már
bejelentkezett egy bázisállomáson.
Jelentkezzen be a hordozható készülékkel
manuálisan (manuális regisztráció; 33. oldal).
TCD200HG(hg-hg).book Page 33 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Többkészülékes használat
Hordozható készülék bejelentkezése egy
további bázisállomáson (manuális
regisztráció)
Egy hordozható készüléket egy bázisállomásra
manuálisan az alábbi módon lehet
bejelentkeztetni.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Regisztráció”
lehetőséget, majd nyomja meg kétszer a
{>} gombot.
4 Válasszon ki egy bázisállomás számot, majd
nyomja meg a {>} gombot.
L Ezt a számot a hordozható készülék csak
referenciaként használja.
5 A bázisállomáson nyomja meg, és tartsa
lenyomva kb. 3 másodpercig a {x} gombot,
amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.
L Ha az összes, bejelentkezett hordozható
készülék csengetni kezd, a leállításához
nyomja meg a {x} gombot, majd
ismételje meg ezt a lépést.
L A {x} gomb megnyomása után 1 percen
belül be kell fejezni az eljárás további
részét.
6 Várja meg a “Bázis PIN beír.” felirat
megjelenését, majd írja be: “0000”
(alapértelmezett bázisállomás PIN kód),
majd nyomja meg a {j/OK} gombot.
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
L Ha a hordozható készülék sikeresen
bejelentkezett, a kijelzőn az w ikon
villogása megszűnik. Ha a billentyűhang
be van kapcsolva (23. oldal), nyugtázó
hang hallatszik.
Bázisállomás kiválasztása
Az “Automata” bázisállomás-hozzáférés
kiválasztása esetén a hordozható készülék
automatikusan használja bármelyik, elérhető
bázisállomást, amelynél be van jelentkezve. Egy
adott bázisállomás kiválasztása esetén a
hordozható készülék csak az adott bázisállomás
segítségével tud hívást kezdeményezni vagy
fogadni. Ha a hordozható készülék kilép az adott
bázisállomás hatósugarából, nem tud hívást
bonyolítani.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Bázisválasztás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a kívánt bázisállomást vagy az
“Automata” lehetőséget, majd nyomja meg
a {>} gombot.
L A hordozható készülék megkezdi a
bázisállomás keresését.
Hordozható készülék törlése
Egy bázisállomáson legfeljebb hat hordozható
készülék jelentkezhet be. A hordozható készülék
törölni tudja a bázisállomáson tárolt saját
regisztrációját (vagy egy másik hordozható
készülék bejelentkezését). Ez lehetővé teszi,
hogy a bázisállomás „elfelejtse” a hordozható
készüléket.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
4 Írja be: “335”.
5 Válassza ki a “Kézib. törlése”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
L A kijelzőn megjelenik a bázisállomáson
bejelentkezett, összes hordozható
készülék száma.
6 A kívánt hordozható készülék számának
megnyomásával válassza ki az(oka)t
hordozható készülék(ek)et, amely(ek)et
törölni akar.
33
TCD200HG(hg-hg).book Page 34 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Többkészülékes használat
7
8
9
L A kiválasztott hordozható készülék(ek)
száma villog.
L A kiválasztott hordozható készülék(ek)
számának törléséhez nyomja le ismét a
számot. A szám villogása megszűnik.
Nyomja meg a {j/OK} gombot.
Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Bázisállomás törlése
Egy hordozható készülékeket legfeljebb négy
bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Bármely
olyan bázisállomás törölhető a hordozható
készülékről, amelyhez bejelentkezett. Ez
lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék
„elfelejtse” a bázisállomást.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Regisztráció”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Írja be: “335”.
5 Válassza ki a “Bázis törlése”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Írja be: “0000” (alapértelmezett hordozható
készülék PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (23. oldal).
7 A kívánt bázisállomás számának
megnyomásával válassza ki az(oka)t
bázisállomás(oka)t, amely(ek)et törölni akar.
L A kiválasztott bázisállomás szám(ok)
villogni kezd(enek).
L A kiválasztott bázisállomás törléséhez
nyomja meg ismét a számát. A szám
villogása megszűnik.
8 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
9 Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
10 Nyomja meg a {ih} gombot.
34
Megjegyzés:
L Ha a hordozható készüléket egy másik
bázisállomásnál vagy ugyanannál a
bázisállomásnál újra be akarja jelentkeztetni,
olvassa el a manuális regisztrációt (33. oldal).
A bázisállomás hatótávolságának
növelése
Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével
megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát.
Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott
típusú (4. oldal), Panasonic DECT átjátszó
állomást használja. A részletek iránt érdeklődjön
az Ön Panasonic forgalmazójánál.
Fontos:
L Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná ennél
a bázisállomásnál, be kell kapcsolnia az
átjátszó üzemmódot.
Az átjátszó üzemmód be-/kikapcsolása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
4 Válassza ki az “Egyéb opciók”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki az “Átjátszó mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Az átjátszó üzemmód be-/kikapcsolása után
Ön rövid ideig nem tud hívásokat
kezdeményezni sem fogadni.
TCD200HG(hg-hg).book Page 35 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Többkészülékes használat
Belső hívás (intercom)
hordozható készülékek
között
Belső hívások az ugyanabban a rádiókörzeten
belüli hordozható készülékek között folytathatók,
de különböző rádiókörzetekben lévő hordozható
készülékek között nem.
Példa: Amikor az 1. hordozható készülék hívja a
2. hordozható készüléket.
1 1. hordozható készülék:
Nyomja meg az {INT} gombot és a {2}
gombot (a kívánt hordozható készülék
száma).
2 2. hordozható készülék:
A fogadáshoz nyomja meg a {C} vagy a
{s} gombot.
3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {ih} gombot.
Hívás átadása anélkül, hogy beszélne a másik
hordozható készülék használójával
1 Külső hívás közben nyomja meg az {INT}
gombot, majd nyomja meg a kívánt
hordozható készülék számát.
L A másik hordozható készülék csenget, ha
az a bázisállomás hatótávolságán belül
van, és be van kapcsolva.
2 Nyomja meg a {ih} gombot.
L A külső hívás a másik hordozható
készüléken csenget.
Megjegyzés:
L A k ikon villog annak jelzésére, hogy a külső
hívás tartásban van.
L Ha a másik hordozható készülék használója
nem fogadja a hívást egy (1) percen belül, a
hívás ismét az Ön hordozható készülékén
csenget.
Hívásátadás hordozható
készülékek között
A külső hívások átadhatók az ugyanazon a
rádiókörzeten belüli, két hordozható készülék
között.
Példa: Amikor az 1. hordozható készülék átadja
a hívást a 2. hordozható készülékre.
1 1. hordozható készülék:
A külső hívás alatt nyomja meg az {INT}
gombot és a {2} gombot (a kívánt
hordozható készülék száma).
L A külső hívás tartásba kerül.
L Ha nem jelentkezik, nyomja meg az {INT}
gombot, hogy visszatérjen a külső
híváshoz.
2 2. hordozható készülék:
A személykeresés fogadásához nyomja
meg a {C} vagy a {s} gombot.
L A 2. hordozható készülék beszélhet az 1.
hordozható készülékkel.
3 1. hordozható készülék:
A hívás átadásához, nyomja meg a {ih}
gombot.
35
TCD200HG(hg-hg).book Page 36 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hasznos információk
Falra szerelés
60 mm
Csavarok
Rögzítők
Megjegyzés:
L Győződjön meg róla, hogy a csavarok stabilan tartanak-e a falban.
L Vigyázzon, hogy ne szorítsa be a telefonvezetéket sem a hálózati adapter vezetékét a bázisállomás
és a fal közé.
L A fúrás előtt jelölje be a csavarok helyét az alábbi, fali sablon segítségével.
60 mm
36
TCD200HG(hg-hg).book Page 37 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hasznos információk
Bevihető karakterek
A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter
van kiosztva. A rendelkezésre álló karakter beviteli módok: Ábécé, Számbevitel, Görög, Bővített 1,
Bővített 2 és Cirill (Orosz). Amikor az Ábécé (ABC), a Görög (F), a Bővített 1 (G), a Bővített 2
(H) vagy a Cirill (I) karakter beviteli módot használja, akkor egy számgomb ismételt
lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.
L Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:
– A kurzor mozgatásához nyomja meg a {<} vagy a {>} gombot.
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a számgombokat.
– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a {C/T} gombot. Az összes
karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a {C/T} gombot.
– Ha váltani kíván a nagybetűs és kisbetűs írásmód között, nyomja meg a {*} gombot.
– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a {>}
gombot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.
Karakter-beviteli módok
Sokféle karakter beviteli mód áll rendelkezésre. Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő
látható, nyomja meg a {k} gombot, majd válassza ki a karakter beviteli módot, és nyomja meg a {>}
gombot. Az alapértelmezett mód az Ábécé.
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
Görög karaktertáblázat (M)
37
TCD200HG(hg-hg).book Page 38 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hasznos információk
Bővített 1 karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Bővített 2 karaktertáblázat (O)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Cirill (Orosz) karaktertáblázat (P)
38
TCD200HG(hg-hg).book Page 39 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hasznos információk
Hibaelhárítás
Ha ennek a fejezetnek az utasításait követte, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a
hálózati adapter csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a
hálózati adaptert, és kapcsolja be a hordozható készüléket.
Kezdeti beállítások
Probléma
Az w ikon villog.
A hordozható készülék kijelzője üres.
A hordozható készüléket nem lehet
bekapcsolni.
Ok és megoldás
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkeztesse be (32. oldal).
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb.
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. Ellenőrizze a
csatlakoztatásokat.
L A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be
(9. oldal).
L Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően
helyezte-e be (8. oldal).
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (8. oldal).
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőt, és töltse fel ismét (8.
oldal).
39
TCD200HG(hg-hg).book Page 40 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hasznos információk
Telefon
Probléma
Nem lehet hívást kezdeményezni sem
fogadni.
A készülék nem csenget.
Az akkumulátoroknak töltődni kellene,
de az akkumulátor ikon nem változik.
A {C} gomb megnyomásakor a
hordozható készüléken foglaltsági
hang hallható.
Zaj hallatszik, a hang megszakad,
majd visszajön. Más elektromos
készülékektől eredő interferencia zaj.
40
Ok és megoldás
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
L Ha a készülék csatlakoztatásához elosztót használ,
távolítsa el az elosztót, és csatlakoztassa a készüléket
közvetlenül a hálózati csatlakozóba. Ha a készülék jól
működik, ellenőrizze az elosztót.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy
biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon
megfelelően működik, vegye fel a kapcsolatot egy
szakszervizzel, és javíttassa meg készülékét. Ha a jó
telefon sem működik megfelelően, vegye fel a
kapcsolatot a távközlési szolgáltatóval.
L Nem megfelelő a tárcsázási mód beállítása. Állítsa be a
tárcsázási üzemmódot igény szerint “Tone (DTMF)”-re
vagy “Pulse (Impulz.)”-ra (9. oldal).
L Be van kapcsolva a hívástiltás. Kapcsolja ki (22. oldal).
L Korlátozott számot tárcsázott (28. oldal).
L A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (12. oldal).
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a hordozható
készülék csengő hangerejét (19. oldal) és a bázisállomás
csengő hangerejét (26. oldal).
L Az éjszakai mód be van kapcsolva. Kapcsolja ki (20, 26.
oldal).
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőt, és töltse fel ismét (8.
oldal).
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. Dugaszolja be a
hálózati adaptert.
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb, és próbálja újra.
L Egy másik hordozható készülék külső hívást bonyolít.
Várja meg, amíg a másik felhasználó befejezi a
beszélgetést.
L A bázisállomást és a hordozható készüléket távolítsa el
az elektromos berendezések közeléből.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
L Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra csatlakozik.
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy szűrőt a
telefonvonalra (forduljon a DSL szolgáltatójához) a
bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé.
TCD200HG(hg-hg).book Page 41 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hasznos információk
Probléma
A hordozható készülék működés
közben leáll.
Egy adat telefonkönyvben való
tárolása közben vagy egy
gyorstárcsázó gomb kijelölése alatt a
hordozható készülék csengetni kezd.
A {R} gomb megnyomásakor a
készülék nem jelzi ki/nem tárcsázza
újra az utoljára hívott számot.
A hordozható készülék időnként sípol,
és/vagy az 7 ikon villog.
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, az 7 ikon mégis
villog.
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó
információ.
A hívóra vonatkozó információ
megtekintése közben a kijelző
visszatér készenléti üzemmódba.
A hordozható készüléket nem tudja
bejelentkeztetni a bázisállomásra.
Ok és megoldás
L Szüntesse meg a hálózati adapter csatlakozását, és
kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa a
hálózati adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket,
és próbálja újra.
L Hívása érkezett. A fogadásához nyomja le a {C}
gombot. A programozás törlődött. Kezdje újra.
L Az újratárcsázott szám hossza meghaladta a 24
számjegyet. Tárcsázza a számot manuálisan.
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (8. oldal).
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőt, és töltse fel ismét (8.
oldal).
L Ideje kicserélni az akkumulátorokat (9. oldal).
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél azonosítása
szolgáltatásra.
L Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra csatlakozik.
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy szűrőt a
telefonvonalra (forduljon a DSL szolgáltatójához) a
bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé.
L Keresés közben ne tartson egy (1) percnél hosszabb
szünetet.
L A hordozható készülék már be van jelentve a maximális
számú (4) bázisállomásra. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a hordozható készülékből (34. oldal).
L A bázisállomásra már be van jelentve a maximális számú
(6) hordozható készülék. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a bázisállomásból (33. oldal).
L Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette a PIN kódot,
akkor lépjen kapcsolatba a Panasonic ügyfélszolgálattal.
L A bázisállomást és a hordozható készüléket távolítsa el
az elektromos berendezések közeléből.
41
TCD200HG(hg-hg).book Page 42 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hasznos információk
Műszaki adatok
■ Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications: Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile: Általános
hozzáférési profil)
■ Csatornák száma:
120 duplex csatorna
■ Frekvenciatartomány:
1,88 GHz – 1,9 GHz
■ Duplex eljárás:
TDMA (Time Division Multiple Access:
Időosztásos többszörös hozzáférés)
■ Csatornatávolság:
1 728 kHz
■ Bitsebesség:
1 152 kbit/s
■ Moduláció:
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying:
Gauss-féle frekvenciabillentyűzés)
■ Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 250 mW
■ Áramforrás:
220–240 V, 50 Hz
■ Teljesítményfelvétel, bázisállomás:
Készenlét: Kb. 3,5 W
Maximális: Kb. 9,2 W
■ Működési feltételek:
5 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív páratartalom
(nem lecsapódó)
■ Méretek:
Bázisállomás: Kb. 111 mm × 121 mm × 123 mm
Hordozható készülék: Kb. 148 mm × 48 mm ×
32 mm
■ Súly (Tömeg):
Bázisállomás: Kb. 200 g
Hordozható készülék: Kb. 130 g
Megjegyzés:
L A műszaki adatok változtatásának jogát
fenntartjuk.
L A használati útmutatóban látható illusztrációk
némileg eltérhetnek a tényleges készüléktől.
42
TCD200HG(hg-hg).book Page 43 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált szabványok <C>
követelményeivel összhangban van.
43
TCD200HG(hg-hg).book Page 44 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
Tárgymutató
Tárgymutató
A Akkumulátor
Behelyezése: 8
Cseréje: 9
Élettartama: 9
Töltése: 8
Töltöttsége: 8
A táplálás bekapcsolása: 9
Automatikus hívásfogadás: 13, 22
Á Átjátszó állomás: 34
B Bázisállomás
Beállításainak alaphelyzetbe állítása: 29
Beállítások: 25
Kiválasztása: 33
PIN: 28
További bázisállomások használata: 32
Törlése: 34
Bejelentkezés (Regisztráció): 32
Belső hívás (intercom): 35
Billentyűhang: 23
Billentyűzár: 12
Cs Csatlakoztatások: 7
Csengőhangok: 19
D Dátum és idő: 10
E Egy gombnyomásos tárcsázás
(gyorstárcsázás): 16
É Ébresztés: 19
Éjszakai mód
Bázisállomás: 26
Hordozható készülék: 20
F Falra szerelés: 36
H Hangerő
Csengő (Bázisállomás): 26
Csengő (Hordozható készülék): 19
Hallgató: 11
Kihangosítás: 11
Hangposta: 31
Hangzásjavítás: 12
Híváskorlátozás: 28
Hívások átadása: 35
Hívások fogadása: 13
Hívások kezdeményezése: 11
Hívástiltás: 22
Hívófél azonosítása szolgáltatás: 30
44
I
K
L
N
P
S
T
Ú
V
Hordozható készülék
A táplálás bekapcsolása: 9
Beállításainak alaphelyzetbe állítása: 23
Beállítások: 18
Bejelentkezés (Regisztráció): 32
Készülékkereső: 13
PIN: 23
További hordozható készülékek
használata: 32
Törlése: 33
Ideiglenes tone tárcsázás: 13
Karakterek bevitele: 37
Kategória: 14
Csengőhangok: 30
Kihangosítás: 11
Kijelző
Ikonok: 6
Készenléti üzemmód: 21
Kontraszt: 22
Nyelve: 22
Kimenő híváslista: 11
Lánctárcsázás: 16
Nem fogadott hívások: 30
Némítás: 12
PIN
Bázisállomás: 28
Hordozható készülék: 23
Segélyhívó számok: 27
Tárcsázási mód: 9
Tárcsázási szünet: 12, 27
Telefonkönyv: 14
Hívások kezdeményezése: 14
Másolás: 17
Módosítás: 15
Tárolás: 14
Törlés: 15
Újratárcsázás: 11
Visszahívás: 12, 27
TCD200HG(hg-hg).book Page 45 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
45
TCD200HG(hg-hg).book Page 46 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
46
TCD200HG(hg-hg).book Page 47 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
47
TCD200HG(hg-hg).book Page 48 Tuesday, March 22, 2005 10:36 AM
1999/5/EC
Értékesítési osztály:
Panasonic Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd.
3 Ping Xi 8 Lu, Nanping Keji Gongye Yuan, Zhuhai, Guangdong, China 519060
Szerzői jog:
Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic Communications Co., Ltd.-t illeti, és csak belső
használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati útmutatót a
Panasonic Communications Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül semmilyen formában nem
szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.
© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
PQQX14572ZA
CC0305FM0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement