Panasonic KXTCD200MT Használati utasítások


Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Panasonic KXTCD200MT Használati utasítások | Manualzz
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus:
KX-TCD200MT
A készülék rendelkezik hívófél-azonosítás funkcióval, melynek használatához
Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosítás szolgáltatásra.
Az első használatbavétel előtt töltse az akkumulátort körülbelül 7 órán át!
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos
lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
Bevezetés
Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta új Panasonic digitális zsinórnélküli telefonját.
Egy későbbi hivatkozáshoz
Csatolja ide, illetve őrizze meg a vásárlást igazoló számlát, mert szüksége lehet rá, ha bármilyen
garanciális javításra lenne szüksége.
Gyári szám (a bázisállomás alján található)
Vásárlás kelte
A kereskedő neve és címe
Megjegyzés:
• Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
• Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
• A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli telefonkészülék
megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE)
1999/5/EC irányelv által előírt követelményeknek.
Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok
letölthetők az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Kapcsolatfelvétel:
Panasonic Services Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
2
Tartalom
Előkészületek
Hasznos információk
Információk a tartozékokról .................................................. 4
Fontos információk ............................................................... 5
Kezelőszervek és kijelzések................................................. 6
Csatlakoztatások .................................................................. 7
Az akkumulátor behelyezése ............................................... 8
Az akkumulátor töltése ......................................................... 8
Akkumulátorcsere................................................................. 9
A táplálás be- és kikapcsolása ............................................. 9
A tárcsázási mód beállítása.................................................. 9
A dátum és az idő beállítása ................................................ 9
Falra szerelés .....................................................................31
Bevihető karakterek ............................................................32
Hibaelhárítás.......................................................................34
Műszaki adatok...................................................................37
Megfelelőségi nyilatkozat....................................................38
Tárgymutató
Tárgymutató........................................................................39
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások kezdeményezése ................................................. 11
Hívások fogadása............................................................... 12
Telefonkönyv
A telefonkönyv használata.................................................. 14
Telefonkönyv adatok átmásolása a többi hordozató
készülékbe ......................................................................... 16
A T-gomb használata.......................................................... 16
A hordozható készülék beállításai
Útmutató a hordozható készülék beállításaihoz................. 17
Idő beállítások .................................................................... 18
Csengő beállítások............................................................. 18
Éjszakai mód ...................................................................... 19
Kijelző beállítások............................................................... 20
Hívásbeállítási lehetőségek................................................ 20
Egyéb beállítási lehetőségek.............................................. 21
A bázisállomás beállításai
Útmutató a bázisállomás beállításaihoz ............................. 22
Csengő beállítások............................................................. 23
Hívásbeállítási lehetőségek................................................ 23
Egyéb beállítási lehetőségek.............................................. 25
Hívófél azonosítása szolgáltatás
A hívófél azonosítása szolgáltatás használata................... 26
Bejövő híváslista ................................................................ 26
Többkészülékes használat
További készülékek használata.......................................... 28
A hordozható készülék bejelentkezése a
bázisállomáson................................................................... 28
3
Előkészületek
Információk a tartozékokról
Mellékelt tartozékok
Hálózati adapter
PQLV19CE
Telefonvonal-vezeték
Hordozható készülék
akkumulátor fedél
Használati útmutató
Újratölthető akkumulátor
AAA (R03) méret
HHR-4EPT
Opcionális/csere tartozékok
Típusszám
Leírás
P03P
2 db újratölthető nikkel fémhidrid (Ni-MH) akkumulátor
KX-TCA120FX
Kiegészítő DECT kézibeszélő
KX-A272
DECT átjátszó állomás
4
Előkészületek
Fontos információk
Általános
• Csak a termékhez kapott, az útmutatóban
megadott hálózati adaptert használja,
lásd: 4. oldal.
• A hálózati adaptert csak szabványos 220–240
V-os hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
• Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az
alábbi esetekben:
– A hordozható készülék akkumulátora(i)
lemerült(ek) vagy meghibásodott
(meghibásodtak).
– Hálózati áramkimaradás esetén.
– A billentyűzár be van kapcsolva.
– A hívás tiltás szolgáltatás be van kapcsolva (csak azok a telefonszámok hívhatók,
amelyek a készülékben segélyhívó számként vannak tárolva).
• Ne nyissa fel a bázisállomást, se a hordozható készüléket csak, ha cseréli az
akkumulátor(oka)t.
• Ezt a berendezést nem szabad használni kórházi és intenzív gyógyászati berendezések
közelében, illetve nem használhatják pacemakerrel élő személyek.
• Ügyeljen arra, hogy semmi se essen a készülékre, és ne kerüljön bele folyadék. A készülék
ne legyen kitéve túlzott füst, por, rezgés vagy
ütés hatásának.
Környezet
• Ne használja a készüléket víz közelében.
• A készüléket tartsa távol a hőt sugárzó tárgyaktól, pl. radiátoroktól, tűzhelyektől stb. Ne
tartsa olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet
5 °C alatt vagy 40 °C felett van.
• Mivel csak a hálózati adapter segítségével lehet a készüléket leválasztani az áramellátásról, ügyeljen arra, hogy a hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen.
Elhelyezés
• A maximális hatótávolság és a zavarmentes
üzemeltetés érdekében a bázisállomást
helyezze:
– távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, számítógéptől vagy egy
másik telefontól,
– kényelmes magasságban, központi helyen.
Figyelmeztetés az akkumulátorokra
vonatkozóan
• Azt javasoljuk, hogy az útmutatóban megadott
akkumulátor(oka)t használja, lásd: 4. oldal.
Csak újratölthető akkumulátor(oka)t
használjon.
• Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat.
• Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat(nak). Szabaduljon meg a használt
akkumulátoroktól a helyi előírásoknak
megfelelően!
• Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátor(oka)t! Az akkumulátor(ok)ból kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve bőr- vagy szemsérüléseket okozhat. Ha az elektrolit a szájon
át a szervezetbe jut, mérgezést okozhat.
• Különös gonddal kezelje az akkumulátor(oka)t, nehogy rövidre zárják (őket) olyan
elektromos vezetők, mint pl. gyűrű, karkötő
vagy kulcs. Az akkumulátor(ok) és/vagy a
vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést
okozhat.
• Az akkumulátor(oka)t csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően töltse!
• Az akkumulátor(ok) töltéséhez csak a tartozék
bázisállomást (vagy töltőt) használja! Semmilyen módon ne változtassa meg a bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be ezeket
az utasításokat, az akkumulátor(ok) megduzzadhat(nak) vagy felrobbanhat(nak).
Figyelmeztetés:
• Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső, sem más
nedvesség!
• Húzza ki a készülék hálózati adapterét a
konnektorból, ha füstöt észlel, kellemetlen
szagot érez vagy szokatlan hangot hall. Ezek
a körülmények tüzet vagy áramütést okozhatnak. Amennyiben a készülék már nem füstöl,
vegye fel a kapcsolatot egy szerződött
szervizzel.
5
Előkészületek
Kezelőszervek és kijelzések
Kezelőszervek
Hordozható készülék
14
T-gomb
15 Mikrofon
Megjegyzés:
• Egyidejűleg legfeljebb 3 menü tétel jeleníthető
meg. Ha olyan menü tételt kíván kiválasztani,
amely nem látható az aktuális oldalon, lépkedilletve
jen felfelé vagy lefelé a navigátor
gomb lenyomásával.
Bázisállomás
1 Hangszóró
2 Töltőérintkező
3
(Menü/OK) gomb
4
(Telefonkönyv) gomb
5
(Beszéd) gomb
6 Navigátor gomb
: A kívánt tétel megkereséséhez a
•
menükben.
: A kívánt tétel kiválasztásához vagy a
•
kurzor jobbra mozgatásához.
: Az előző kijelzésre való visszatérés•
hez vagy a kurzor balra mozgatásához.
7
(Kihangosítás) gomb
8
(Flash) gomb
9 Hallgató
10 Kijelző
11
(Újrahívás/Szünet) gomb
12
(Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)
gomb
13
6
(Törlés/Némítás) gomb
1
(Személyhívó) gomb
2 Töltőérintkező
Kijelzések
Ikonok megjelenítése
A kézibeszélő kijelzőjén számos ikon jelenik meg,
hogy jelezze a hordozható készülék aktuális
állapotát.
Kijelző
ikon
Jelentés
Bázisállomás hatósugarán belül
• Amikor villog: a hordozható készülék keresi a bázisállomást.
(a bázisállomás hatósugarán
kívül, a hordozható készülék
nincs bejelentkezve a bázisállomáson vagy a bázisállomás
nincs áram alatt)
A hordozható készülék eléri a bázisállomást. (személykeresés, a
bázisállomás beállításainak megváltoztatása stb.)
Előkészületek
Kijelző
ikon
Jelentés
A hordozható készülék külső
hívást folytat.
A hívástiltás üzemmód be van
kapcsolva. (20. oldal)
Az akkumulátor töltöttsége
Csatlakoztatások
A hálózati adapter csatlakoztatásakor egy rövid
hangjelzés hallható. Ha nem hallható, ellenőrizze
a csatlakoztatásokat.
Rögzítők
A hangzásjavítás magas vagy
mély hangra van állítva.
(12. oldal)
Az éjszakai mód be van
kapcsolva. (19. oldal)
A billentyűzár be van kapcsolva.
(12. oldal)
A hordozható készülék száma:
A bal oldali, szögletes zárójelben
lévő szám például a 2-es hordozható készüléket mutatja.
(20. oldal)
A bázisállomás száma. A bal
oldali, kötőjelek között lévő szám
például a 2-es bázisállomást
mutatja. (20. oldal)
A vonalat éppen egy másik
hordozható készülék használja.
(220–240 V, 50 Hz)
A telefonhálózathoz
Fontos:
• Csak a készülékhez kapott hálózati adaptert
és telefonvonal-vezetéket használja.
Megjegyzés:
• Csatlakoztatás után fel kell töltenie az akkumulátorokat, ha hívásokat akar kezdeményezni vagy fogadni (8. oldal).
• Soha ne telepítsen telefonvezetéket villámlásos vihar idején.
• A hálózati adapternek mindig csatlakoztatva
kell lennie. (Az adapter használat közben melegszik. Ez nem jelent hibát.)
• A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) elhelyezett vagy földre szerelt hálózati csatlakozóba kell dugaszolni. Ne dugaszolja a hálózati
adaptert mennyezetre szerelt hálózati csatlakozóba, mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat a csatlakozóból.
7
Előkészületek
Az akkumulátor behelyezése
Ha az akkumulátorok teljesen feltöltöttek, az
ikon folyamatosan látható a kijelzőn.
1 Először az akkumulátorok negatív, ( ) jelű
végét helyezze be.
2 Helyezze vissza a hordozható készülék
akkumulátor fedelét.
Megjegyzés:
• Csak újratölthető akkumulátort használjon (4.
oldal).
Az akkumulátor töltése
Az első használatbavétel előtt helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra
mintegy 7 órára.
A töltés során az akkumulátor ikon az alábbiak
szerint jelenik meg.
Megjegyzés:
• A töltés során a hordozható készülék melegszik. Ez nem jelent hibát.
• Az akkumulátorok teljes feltöltéséhez 7 órára
van szükség, de a hordozható készüléket már
az akkumulátorok teljes feltöltése előtt is
használhatja.
• Tisztítsa meg a hordozható készülék és a bázisállomás töltő érintkezőit (6. oldal) havonta
egyszer egy száraz, puha ruhadarabbal, mert
különben az akkumulátorok töltése nem lesz
megfelelő. Ha a készülék szennyeződésnek,
vagy magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban.
Az akkumulátor töltöttsége
Akkumulátor
ikon
Az akkumulátor töltöttsége
Feltöltött
Közepes
Alacsony
Amikor villog: Fel kell tölteni.
Megjegyzés:
ikon villog, töltse fel a hordoz• Amikor az
ható készülék akkumulátorait. Az
ikon
villogása csak akkor szűnik meg, ha az akkumulátorokat már legalább 15 percig töltötte.
• A kikapcsolt hordozható készülék automatikusan bekapcsol, ha a bázisállomásra helyezik.
8
Előkészületek
Az akkumulátor élettartama
Miután Panasonic akkumulátorait teljesen feltöltötte, az alábbi teljesítményt várhatja tőlük:
Ni-MH akkumulátorok (700 mAh)
Működés
Működési idő
Használatban (beszélgetés)
max. 20 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 170 óra
Megjegyzés:
• Az akkumulátor tényleges teljesítménye attól
függ, hogy a hordozható készüléket milyen
sűrűn használja (beszélgetés), és attól is,
hogy milyen gyakran nem használja
(készenlét).
• Az akkumulátor működési élettartama a
használat körülményeitől és a környezeti
hőmérséklettől függően lerövidülhet.
Akkumulátorcsere
Ha az
ikon még akkor is villog, amikor a
hordozható készülék akkumulátorait 7 órán át
töltötte, ki kell cserélnie az akkumulátorokat.
Fontos:
• Javasoljuk az útmutatóban megadott típusú,
újratölthető Panasonic akkumulátorok használatát, lásd: 4. oldal. Ha nem újratölthető
elemeket használ, és megkezdi a töltést, az
elemekből kifolyhat az elektrolit.
• Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat.
1 Határozottan nyomja meg a zárat a hordozható készülék akkumulátor fedélen, és a
fedelet csúsztassa el a nyíl irányában.
A táplálás be- és kikapcsolása
A táplálás bekapcsolása
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a
gombot.
• A kijelző átvált készenléti üzemmódba.
A táplálás kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a
gombot.
• A kijelző üres.
A tárcsázási mód beállítása
Állítsa át a tárcsázási módot az Ön telefonvonalán használandó üzemmódnak megfelelően.
„Tone (DTMF)”: Válassza ezt az üzemmódot,
ha DTMF hívásos központhoz csatlakozik.
„Pulse (Impulz.)”: Válassza ezt forgógépes,
illetve impulzus üzemmódú szolgáltatási
területen.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
4 Válassza ki a „Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza ki a „Tárcsázási mód” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
6 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a
gombot.
7 Nyomja meg a
gombot.
A dátum és az idő beállítása
Fontos:
• Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a hálózati adapter.
ikon nem
• Győződjön meg róla, hogy az
villog-e.
2 Először a ( ) jelű végüket emelje ki a régi
akkumulátoroknak, majd helyezze be az
újakat. Az akkumulátor behelyezését lásd:
8. oldal.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki az „Időbeállítások” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki a „Dátum/idő beáll” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
5 Írja be az aktuális napot, hónapot és évet,
mindegyiknél két számjegyet használva.
9
Előkészületek
Példa: 17. május 2005.
Nyomja meg az
gombot.
6 Írja be az aktuális órát és percet, mindegyiknél két számjegyet használva.
gomb ismételt megnyomásával vá• A
laszthat az „AM”, „PM” vagy a 24-órás időbeírási forma közül.
Példa: du. 3:30
Nyomja meg a
gombot, majd
nyomja meg ismételten a
gombot, amíg a
„03:30 PM” meg nem jelenik.
7 Nyomja meg a
8 Nyomja meg a
gombot.
gombot.
Megjegyzés:
• Egy számjegy javításakor a kurzor mozgatásához nyomja meg a
vagy
gombot,
majd végezze el a javítást.
• Áramkimaradás után a készülék esetleg tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor állítsa
be újra a dátumot és a pontos időt.
10
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások kezdeményezése
1 Emelje fel a hordozható készüléket, és tárcsázza a telefonszámot.
• Ha egy számjegyet javítania kell, nyomja
gombot, majd írja be helyes
meg a
számot.
2 Nyomja meg a
gombot.
3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
gombot, vagy tegye a hordozható
a
készüléket a bázisállomásra.
Kihangosítás
A digitális kihangosítás segítségével a hordozható készülék kézben tartása nélkül is beszélgethet.
1 Beszélgetés közben a kihangosítás bekapgombot.
csolásához nyomja meg a
• Beszéljen a hívóval felváltva.
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
gombot, vagy tegye a hordozható
a
készüléket a bázisállomásra.
Megjegyzés:
• A legjobb teljesítmény érdekében ügyeljen a
következőkre:
– Használja a kihangosítást csendes
környezetben.
– Ha Ön és a másik fél rosszul hallják egymást, a hangszóró hangerejének megfelelő beállításához nyomja meg ismételten a
vagy a
gombot.
• Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomgombot.
ja meg a
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállítása
Beszélgetés közben nyomja meg a
vagy a
gombot. A hallgatónál 4 hangerő szint áll
rendelkezésre. A hangszórónál 6 szint közül
választhat.
Az újratárcsázás szolgáltatás
Az előzőleg tárcsázott (egyenként legfeljebb 24
számjegyű) telefonszámok újratárcsázhatóak.
Az utoljára hívott szám tárcsázása
Nyomja meg a
, majd a
vagy a
gombot.
Megjegyzés:
• Megnyomhatja a
vagy
gombot is
mielőtt megnyomná a
gombot.
Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 szám automatikusan a
kimenő híváslistába kerül.
1 Nyomja meg a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a legutóbb tárcsázott
szám.
2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
vagy
gombot.
ismételten a
• A listából való kilépéshez nyomja meg a
gombot.
3 Nyomja meg a
vagy a
gombot.
Szám módosítása a kimenő híváslistában,
mielőtt felhívná azt
1 Nyomja meg a
gombot.
2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
vagy
gombot, majd
ismételten a
gombot.
nyomja meg a
3 Válassza ki a „Szerk. és hív” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
4 A kurzor mozgatásához nyomja meg a
gombot, majd szerkessze a számot.
vagy
• Vigye a kurzort a törölni kívánt számra,
gombot.
majd nyomja meg a
• Vigye a kurzort annak a helynek a jobb
oldalához, ahová be kíván illeszteni egy
számot, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot.
5 Nyomja meg a
vagy a
gombot.
Számok törlése a kimenő híváslistában
1 Nyomja meg a
gombot.
2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
vagy
gombot, majd
ismételten a
gombot.
nyomja meg a
3 Válassza ki a „Törlés” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
• Ha a listában lévő összes számot törölni
akarja, válassza a „Mindent töröl”
lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki az „IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
5 Nyomja meg a
gombot.
A kimenő híváslistában lévő hívószám
tárolása a telefonkönyvben
1 Nyomja meg a
gombot.
2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
vagy
gombot, majd
ismételten a
gombot.
nyomja meg a
3 Válassza ki a „Tel.könyvbe ír” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
4 Írjon be egy nevet (max. 16 karakter; a karakter bevitelt lásd: 32. oldal), majd nyomja meg
gombot.
a
5 Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot,
gombot.
majd nyomja meg a
11
Hívások kezdeményezése/fogadása
6 Válassza ki a kívánt kategóriát (14. oldal),
gombot.
majd nyomja meg a
7 Válassza ki a „Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
8 Nyomja meg a
gombot.
Egyéb szolgáltatások
Hangzásjavítás
Hívás közben Ön megváltoztathatja a hallgató
hangminőségét. 3 beállítás áll rendelkezésére.
1 Hívás közben nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a
gombot.
Megjegyzés:
• Ha a „Magas hangok” vagy „Mély hangok”
”
lehetőséget választja, megjelenik a „
rövidítés (Voice Enhancer – Hangzásjavítás).
Némítás
Beszélgetés közben elnémíthatja saját hangját.
Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja a
másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.
1 Saját hangjának elnémításához nyomja meg a
gombot.
2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe, nyomja meg ismét a
gombot.
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és rajta beállításokat végezni. A bejövő hívások fogadhatók,
de az összes többi funkció le van tiltva, amíg a
billentyűzár be van kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a
gombot.
• Megjelenik az „
” betű.
• A billentyűzár kikapcsolásához nyomja le
gombot.
körülbelül 2 másodpercig a
Megjegyzés:
• Segélyhívások (24. oldal) sem kezdeményezhetők, amíg ki nem kapcsolja a billentyűzárat.
• A hordozható készülék kikapcsolásával a billentyűzár is kikapcsolódik.
FLASH gomb (az időzített hurokmegszakítás
szolgáltatás használatához)
Az
gomb opcionális telefonfunkciók elérésére
szolgál. A részletek iránt érdeklődjön távközlési
szolgáltatójánál.
Megjegyzés:
• Ha készüléke alközpontra csatlakozik, az
gomb megnyomása egyes alközponti szolgáltatások eléréséhez szükséges, pl. hívás átadása másik mellékállomásra. A részletek iránt
érdeklődjön az alközpont forgalmazójánál.
• Ön megváltoztathatja a hurokmegszakítási
időt (23. oldal).
Szünet gomb (alközponti/távhívási szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes
alközponti vagy távhívási szolgáltatások igénybevételéhez a számok között szünetet kell
tartani.
Példa: Ha Önnek le kell nyomnia a
számgombot egy fővonal eléréséhez (előválasztó
szám), akkor a
tárcsázása után feltehetően
várnia kell a városi tárcsázási hangra.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Nyomja meg a
gombot.
3 Tárcsázza a telefonszámot, majd nyomja meg
a
vagy
gombot.
Megjegyzés:
• A
gomb egyszeri lenyomása egy (1)
szünetet hoz létre. Ha hosszabb szünetre van
szükség, nyomja meg megfelelő számban a
gombot. A szünet hosszának megváltoztatását lásd: 24. oldal.
Ideiglenes tone tárcsázás (forgógépes és
impulzus üzemmódú szolgáltatási területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási módot Tone (DTMF) üzemmódba, amikor Tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie (pl.
elektronikus banki szolgáltatások).
1 Kezdeményezzen hívást.
2 Amikor felkérik Önt kódjának vagy PIN kódjának beadására, nyomja meg a
megfelelő számgombokat.
, majd a
Megjegyzés:
• A hívás bontásával visszaáll az impulzus
üzemmód.
Hívások fogadása
1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a kézivagy a
beszélőt, és nyomja meg a
gombot.
–
,
vagy a
• Ön a hívást a
közül bármelyik hívógombbal fogadhatja.
(Hívásfogadás bármely gombbal
szolgáltatás)
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
gombot, vagy tegye a hordozható
a
készüléket a bázisállomásra.
12
Hívások kezdeményezése/fogadása
Automatikus hívásfogadás szolgáltatás
Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható készülék bázisállomásról való leemelésével fogadhatja.
gombot. A
Önnek nem kell megnyomnia a
szolgáltatás bekapcsolása: 20. oldal.
A csengő hangerő beállítása, amikor külső
hívás érkezik
Amikor külső hívás érkezik, nyomja meg a
vagy
gombot.
Megjegyzés:
• A csengő hangerő nem állítható, ha a hordozható készülék a bázisállomáson van.
Egyéb szolgáltatások
Készülékkereső
E funkció segítségével megtalálható az elkallódott hordozható készülék.
1 Nyomja meg a bázisállomáson a
gombot.
• A bázisállomás körülbelül egy percig
személyhívással keresi a hordozható
készüléket.
2 A személykeresés leállításához nyomja meg a
gombot, vagy nyomja
bázisállomáson a
meg a hordozható készüléken a
gombot.
13
Telefonkönyv
A telefonkönyv használata
A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat. 20
nevet és telefonszámot írhat be a telefonkönyvbe, mindegyik telefonkönyv bejegyzéshez kategóriát rendelhet, és a telefonkönyv bejegyzések
között név vagy kategória szerint is kereshet.
Adatok beírása a telefonkönyvbe
1 Nyomja meg a
meg a
gombot, majd nyomja
gombot.
2 Válassza ki az „Új bejegyzés” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter; a
karakter bevitelt lásd: 32. oldal), majd nyomja
gombot.
meg a
4 Írja be a partner telefonszámát (max. 24 számgombot.
jegy), majd nyomja meg a
5 Válassza ki a bejegyzéshez a kívánt kategóriát, majd nyomja meg a
gombot.
6 Válassza ki a „Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a
7 Nyomja meg a
gombot.
gombot.
Kategória nevek megváltoztatása
1 Nyomja meg a
meg a
gombot, majd nyomja
gombot.
2 Válassza ki a „Kategória” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki azt a kategóriát, amelynek nevét
meg akarja változtatni, majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki a „Kategória név” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
5 Szerkessze a nevet (max. 10 karakter; a karakter bevitelt lásd: 32. oldal), majd nyomja
gombot.
meg a
6 Nyomja meg a
gombot.
Telefonkönyv adatok megkeresése és
felhívása
A telefonkönyv adatok kereshetők az első karakter szerint, kategória szerint vagy pedig az
összes telefonkönyv adaton való lépkedéssel.
Ha megtalálta a kívánt tételt, a telefonszám tárcsázásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
Megjegyzés:
• Ha már nincs hely újabb adat beírásához, a
kijelzőn a „Memória megtelt” üzenet jelenik meg. Törölje a felesleges bejegyzéseket
(15. oldal).
Az összes adat végignézése
Hiba módosítása/javítása
Nyomja meg a
vagy
gombot, hogy a
kurzort a törölni kívánt számra vagy karakterre
vigye, majd nyomja meg a
gombot. Vigye
a kurzort annak a helynek a jobb oldalához, ahová be kíván illeszteni egy számot vagy karaktert,
majd nyomja meg a megfelelő számgombot.
Első karakter szerinti keresés (index keresés)
Megjegyzés:
• Az összes szám illetve karakter törléséhez
nyomja meg, és tartsa lenyomva a
gombot.
Kategóriák
A kategóriák segíthetnek Önnek a telefonkönyvben lévő adatok gyors és egyszerű megkeresésében. Amikor egy adatot visz be a telefonkönyvbe, hozzárendelheti a kívánt kategóriát. Ön megváltoztathatja a telefonkönyv adatokhoz rendelt
kategóriák nevét („Barátok”, „Család” stb.), majd
kategória szerint kereshet a telefonkönyvben. A
hívófél azonosítása szolgáltatás előfizetői számára további kategória-szolgáltatások állnak rendelkezésre (26. oldal).
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Nyomja meg ismételten a
vagy a
gombot a kívánt bejegyzés megjelenítéséhez.
1 Nyomja meg a
meg a
gombot, majd nyomja
gombot.
2 Válassza ki az „ABC keresés” lehetőséget,
majd nyomja meg a
amelyik tartalmazza az Ön által keresett kagombot.
raktert, majd nyomja meg a
4 Nyomja meg azt a számgombot ( – ),
amelyik tartalmazza az Ön által keresett
karaktert (32. oldal).
• Nyomja meg ismételten ugyanezt a gombot, hogy megjelenítse az adott számgombon lévő, egyes betűknek megfelelő első
tételt.
• Ha az Ön által kiválasztott betűhöz nem
tartozik bevitel, a következő tétel jelenik
meg.
5 Szükség esetén nyomja meg ismételten a
vagy a
gombot, hogy végiggörgesse
a telefonkönyvet.
Kategória szerinti keresés
1 Nyomja meg a
meg a
14
gombot.
3 Válassza ki azt a karakter beviteli módot,
gombot, majd nyomja
gombot.
Telefonkönyv
2 Válassza ki a „Kateg. keresés” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
3 Válassza ki az Ön által keresett kategóriát,
gombot.
majd nyomja meg a
• Megjelenik az adott kategória első tétele.
• Ha a „Minden” lehetőséget választja, a készülék befejezi a kategória szerinti keresést.
4 Szükség esetén nyomja meg ismételten a
gombot, hogy végiggörgesse a
vagy
telefonkönyvet.
Adatok szerkesztése a telefonkönyvben
A telefonkönyv adatai szerkeszthetők, miután elmentette azokat. Megváltoztathatja a nevet, a telefonszámot és a kategóriát.
Név, telefonszám, kategória megváltoztatása
1 Keresse meg a kívánt tételt (14. oldal), majd
gombot.
nyomja meg a
2 Válassza ki a „Szerkesztés” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
3 Szükség esetén szerkessze a nevet (max. 16
karakter; a karakter bevitelt lásd: 32. oldal),
gombot.
majd nyomja meg a
4 Szükség esetén szerkessze a telefonszámot
(max. 24 számjegy), majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza ki a kívánt kategóriát, majd nyomja
gombot.
meg a
6 Válassza ki a „Mentés” lehetőséget, majd
gombot.
nyomja meg a
7 Nyomja meg a
gombot.
Adatok törlése a telefonkönyvből
Egy adat törlése
1 Keresse meg a kívánt tételt (14. oldal), majd
gombot.
nyomja meg a
2 Válassza ki a „Törlés” lehetőséget, majd
gombot.
nyomja meg a
3 Válassza ki az „IGEN” lehetőséget, majd
gombot.
nyomja meg a
4 Nyomja meg a
gombot.
Az összes adat törlése
1 Nyomja meg a
gombot, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Mindent töröl” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki az „IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ismét az „IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
5 Nyomja meg a
gombot.
Egy gombnyomásos tárcsázás
(gyorstárcsázás)
Telefonkönyvben lévő adat hozzárendelése
egy gyorstárcsázó gombhoz
Az
–
számgomb mindegyike gyorstárcsázó gombként használható, miáltal Ön egy telefonkönyvben tárolt számot egyszerűen, egyetlen
számgomb megnyomásával hívhat.
1 Keresse meg a kívánt tételt (14. oldal), majd
gombot.
nyomja meg a
2 Válassza ki az „Egygombos hívás” lehegombot.
tőséget, majd nyomja meg a
3 A kívánt hívógomb szám kiválasztásához
vagy
gombot, majd
nyomja meg a
gombot.
nyomja meg a
• Ha a hívógombot már gyorstárcsázó
gombként használja, akkor a hívógomb
száma mellett egy „¼” (csillag) jelenik
meg. Ha ezt a hívógombot választja ki,
megjelenik a „Felülírás” lehetőség.
Szükség esetén felülírhatja az előző
hozzárendelést.
• Ha nem kívánja felülírni, válassza a
„Vissza” lehetőséget.
4 Válassza ki a „Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a
5 Nyomja meg a
gombot.
gombot.
Híváskezdeményezés gyorstárcsázó gombbal
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
–
).
gyorstárcsázó gombot (
• A többi gyorstárcsázó gombhoz rendelt
vagy
adatokat is megtekintheti a
gomb megnyomásával.
2 Nyomja meg a
vagy a
gombot.
Gyorstárcsázó gombhoz rendelt adat törlése
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
–
).
gyorstárcsázó gombot (
2 Nyomja meg a
gombot, majd nyomja
meg a
gombot.
3 Válassza ki az „IGEN” lehetőséget, majd
gombot.
nyomja meg a
Megjegyzés:
• Csak a gyorstárcsázó gombhoz rendelt adat
törlődik. A hozzátartozó telefonkönyv bevitel
nem törlődik.
Lánctárcsázás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás közben tárcsázza a telefonkönyvben lévő telefonszámokat. Ez a szolgáltatás például arra használható, hogy egy, a telefonkönyvben tárolt calling card
15
Telefonkönyv
(telefonkártya) elérési számot vagy egy bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás nélkül
adhasson be.
1 Hívás közben nyomja meg a
gombot.
2 Nyomja meg ismételten a
vagy
gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt.
• Ha az első karakter szerint kíván keresni
(index keresés), lásd: 14. oldal. Ha kategória szerint akar keresni, lásd: 14. oldal.
3 A szám tárcsázásához nyomja meg a
gombot.
A telefonkönyv adatok (14. oldal) átmásolhatók a
hordozható készülékből egy kompatibilis
Panasonic hordozható készülékbe.
Egyetlen tétel másolása
1 Keresse meg a kívánt tételt (14. oldal), majd
gombot.
2 Válassza ki a „Másolás” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
3 Írja be annak a hordozható készüléknek a
számát, amelynek el kívánja küldeni a telefonkönyv tételt.
4 Ha a másolást újabb tétellel kívánja folytatni,
válassza az „IGEN” lehetőséget, majd nyomgombot. Keresse meg a kívánt
ja meg a
tételt, majd nyomja meg a
gombot.
• A másolás befejezéséhez válassza a
„NEM” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
5 Nyomja meg a
gombot.
Az összes tétel másolása
1 Nyomja meg a
meg a
gombot, majd nyomja
gombot.
2 Válassza ki az „Összes másolása” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Írja be annak a hordozható készüléknek a
számát, amelynek el kívánja küldeni a telefonkönyv tételt.
• Amikor az összes tétel átmásolódott, a
kijelzőn megjelenik a „Kész” felirat.
4 Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés:
• Ha a másik (a fogadó) hordozható készülék
nincs készenléti üzemmódban, akkor az Ön (a
küldő) hordozható készülékének kijelzőjén
megjelenik a „sikertelen” felirat.
16
A T-gomb használata
A T-gomb használata lehetővé teszi a MATÁV
Tudakozó Plusz szolgáltatásának egyszerű
elérését.
1 Nyomja meg a
2 Nyomja meg a
Telefonkönyv adatok átmásolása
a többi hordozató készülékbe
nyomja meg a
• Ha a másolás már legalább egy (1) tétel átmásolása után szakad félbe, akkor az Ön (a
küldő) hordozható készülékének kijelzőjén
megjelenik a „Nincs kész” felirat.
gombot.
vagy a
gombot.
• A készülék tárcsázza a 197-es hívószámot.
A hordozható készülék beállításai
Útmutató a hordozható készülék beállításaihoz
Az Ön tájékoztatására az alábbi táblázatban megadjuk a hordozható készülék összes, egyéni módon
beállítható adatát.
• A hordozható készülék egyéni beállításakor az aktuális tételt illetve beállítást a nyíl jelzi.
Hordozható készülék Almenü
2. almenü
beállítások menü
Időbeállítások
Dátum/idő beáll
Csengő beáll.
Alapbeállítások
–
Hívási mód
Regisztráció
KI
18. oldal
Csengőhangerő
18. oldal
Külső csengetés
Maximális
Csengőhang 1
18. oldal
Belső csengetés
Csengőhang 1
18. oldal
Éjszakai
mód
19. oldal
Be/Ki
23:00/06:00
KI
19. oldal
Csengetés késl.
60 mp.
19. oldal
Kezdés/Befej.
–
19. oldal
Készenléti kij.
KI
20. oldal
Nyelvválasztás
Magyar
20. oldal
Kontraszt
20. oldal
Hívás tiltás
SZINT 3
KI
20. oldal
Auto. beszélg.
KI
20. oldal
Kézib. regiszt.
Bázisválasztás
Egyéb opciók
9. oldal
Ébresztés
Kateg. kivál.
Kijelző beáll.
Oldal
–
28. oldal
Automata
29. oldal
Kézibeszélő PIN
0000
21. oldal
Billentyűhang
BE
21. oldal
–
Kézib. Törlése
–
21. oldal
Megjegyzés:
• Egyidejűleg legfeljebb 3 menü tétel jeleníthető meg. Ha olyan menü tételt kíván kiválasztani, amely
illetve
gomb
nem látható az aktuális oldalon, lépkedjen felfelé vagy lefelé a navigátor
lenyomásával.
17
A hordozható készülék beállításai
Idő beállítások
Csengő beállítások
Ébresztés
Csengő hangerő
Az ébresztés 3 percig szól a beállított időpontban, egyszer vagy naponta. Előzőleg állítsa be a
dátumot és az időt (9. oldal).
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehető-
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehető-
3 Válassza ki a „Csengő beáll.” lehetősé-
séget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki az „Időbeállítások” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki az „Ébresztés” lehetőséget,
majd nyomja meg kétszer a
gombot.
5 Válasszon ki egy ébresztési módot, majd
gombot.
nyomja meg a
– „Egyszer”: Az ébresztés egyszer, a beállított időpontban hallatszik. Adja meg a
kívánt napot és hónapot, mindegyiknél két
számjegyet használva.
– „Naponta ismétel”: Az ébresztés
naponta, a beállított időpontban hallatszik.
– „KI”: Kikapcsolja az ébresztést. Nyomja
meg ismét a
gombot, majd a befejegombot.
zéshez nyomja meg a
6 Adja meg a kívánt órát és percet, mindegyiknél két számjegyet használva.
gomb ismételt megnyomásával vá• A
laszthat az „AM”, „PM” vagy a 24-órás időbeírási forma közül.
7 Nyomja meg a
gombot.
8 Válassza ki a beállított időpontban megszólaló
csengőhangot, majd nyomja meg a
gombot.
9 Válassza ki a „Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a
10 Nyomja meg a
gombot.
gombot.
Megjegyzés:
• Az ébresztés leállításához nyomja meg bármelyik hívógombot.
• Beszélgetés közben az ébresztés csak a hívás befejeztével szólal meg.
• Az ébresztés a beállított időpontban akkor is
hallatszik, ha a csengő hangerőt kikapcsolta.
• Ha az „Egyszer” lehetőséget választja, a beállítás az ébresztés megszólalása után „KI”re változik.
18
gombot.
séget, majd nyomja meg a
gombot.
get, majd nyomja meg a
4 Válassza ki a „Csengőhangerő” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
5 A kívánt hangerő kiválasztásához nyomja meg
ismételten a
6 Nyomja meg a
7 Nyomja meg a
vagy
gombot.
gombot.
gombot.
Megjegyzés:
• Az ébresztés megszólal, és a hordozható készülék csengetéssel jelzi a személykeresést
még akkor is, ha a csengő ki van kapcsolva.
Csengőhangok megváltoztatása
Ön megváltoztathatja a hordozható készüléknél
használt csengőhangot.
„Külső csengetés”: Kiválasztja a külső hívások csengőhangját.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
3 Válassza ki a „Csengő beáll.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki a kívánt tételt, majd nyomja meg
a
gombot.
5 Válassza ki a kívánt csengőhangot, majd
nyomja meg a
6 Nyomja meg a
gombot.
gombot.
Megjegyzés:
• Ha valamelyik csengődallamot választja, az
néhány másodpercig tovább szól még akkor
is, ha a hívó bont mielőtt Ön jelentkezne a
hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a
vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy
semmit.
• A készülékben előre beállított dallamokat a
© 2004 M-ZoNE Co., Ltd. engedélyével
használjuk.
A hordozható készülék beállításai
Éjszakai mód
Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon
egy időszakot, amíg a hordozható készülék nem
csenget, ha külső hívás érkezik. Ez a szolgáltatás olyankor hasznos, ha nem akarja, hogy zavarják, például, amikor alszik. Az éjszakai mód
egymástól függetlenül állítható be a hordozható
készüléken és a bázisállomáson (23. oldal).
A telefonkönyv kategória szolgáltatása (14. oldal)
segítségével Ön kiválaszthat olyan kategóriákat
is a hívókhoz, hogy azok hívásai megkerüljék az
éjszakai módot és csengessék a hordozható készüléket (csak a hívófél azonosítása szolgáltatás
előfizetői számára).
Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (9. oldal).
Az éjszakai mód kezdési és befejezési
időpontjának beállítása
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
3 Válassza ki a „Csengő beáll.” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
4 Válassza ki az „Éjszakai mód” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
5 Válassza ki a „Kezdés/Befej.” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
6 Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva, amikor indítani
kívánja ezt a szolgáltatást.
• Ha 12-órás időbeírási formát használ, a
gomb ismételt megnyomásával válassza ki az „AM” vagy „PM” lehetőséget.
7 Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva, amikor le kívánja
állítani ezt a szolgáltatást.
• Ha 12-órás időbeírási formát használ, a
gomb ismételt megnyomásával válassza ki az „AM” vagy „PM” lehetőséget.
8 Nyomja meg a
gombot.
9 Nyomja meg a
gombot.
Az éjszakai mód be-/kikapcsolása
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
3 Válassza ki a „Csengő beáll.” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
4 Válassza ki az „Éjszakai mód” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
5 Válassza ki a „Be/Ki” lehetőséget, majd
gombot.
nyomja meg a
6 Válassza ki a „BE” vagy „KI” lehetőséget,
gombot.
majd nyomja meg a
7 Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés:
• Amikor az éjszakai mód be van kapcsolva a
kijelzőn az „
” betű látható (Night –
Éjszakai).
Csengetés késleltetés beállítása az éjszakai
módhoz
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a hordozható
készülék éjszakai mód közben is csengessen, ha
a hívó elég hosszú ideig várakozik. A kiválasztott
időtartam letelte után a hordozható készülék
csengetni kezd. Ez akkor hasznos, ha valaki sürgősen beszélni kíván Önnel. Ha a „Nincs
csengetés” lehetőséget választja ki, a hordozható készülék éjszakai módban nem csenget.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki a „Csengő beáll.” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
4 Válassza ki az „Éjszakai mód” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza ki a „Csengetés késl.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
6 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
gombot.
meg a
7 Nyomja meg a
gombot.
Kategóriák kiválasztása az éjszakai mód
megkerülésére
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehető3
4
5
6
7
séget, majd nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a „Csengő beáll.” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Válassza ki az „Éjszakai mód” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a „Kateg. kivál.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a kívánt kategória számokat,
gombot.
majd nyomja meg a
• A kiválasztott kategória szám villogni kezd.
• Egy kiválasztott kategória szám törléséhez
nyomja meg ismét az adott számot. A
szám villogása megszűnik.
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés:
• Ha olyan kategóriájú hívótól érkezik hívása,
amelyiknél beállította az éjszakai mód megkerülését, csak a hordozható készülék fog
csengetni.
19
A hordozható készülék beállításai
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehető-
Kijelző beállítások
A készenléti üzemmód kijelzőjének
kiválasztása
„Bázis száma”: A kijelzőn az aktuális bázisállomás száma látható.
„Kézibesz. száma”: A kijelzőn az aktuális hordozható készülék száma látható.
„KI”: A kijelzőn csak az aktuális dátum és idő
látható.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki a „Kijelző beáll.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki a „Készenléti kij.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
gombot.
meg a
6 Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés:
• Ha a „Bázis száma” lehetőséget választotta
ki, és az aktuális bázisállomás száma 2, akkor
a kijelzőn a „
” látható.
• Ha a „Kézibesz. száma” lehetőséget választotta ki, és az aktuális hordozható készülék száma 2, akkor a kijelzőn a „
” látható.
A kijelző nyelvének megváltoztatása
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki a „Kijelző beáll.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki a „Nyelvválasztás” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja
gombot.
meg a
6 Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés:
• Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért,
nyomja meg a
,
gombot,
gombot, nyomja
nyomja meg kétszer a
meg a
gombot, nyomja meg kétszer a
gombot, nyomja meg a
gombot,
nyomja meg a
gombot, nyomja meg a
gombot, válassza ki a kívánt nyelvet,
majd nyomja meg a
gombot. Nyomja meg
gombot.
a
A kijelző kontrasztjának
megváltoztatása
1 Nyomja meg a
20
gombot.
3
4
5
6
gombot.
séget, majd nyomja meg a
Válassza ki a „Kijelző beáll.” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
Válassza ki a „Kontraszt” lehetőséget,
gombot.
majd nyomja meg a
A kívánt kontraszt kiválasztásához nyomja meg
vagy
gombot, majd
ismételten a
nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a
gombot.
Hívásbeállítási lehetőségek
A hívástiltás be-/kikapcsolása
Ez a szolgáltatás megakadályozza a kimenő hívások kezdeményezését. Amikor a hívástiltás be
van kapcsolva, csak segélyhívások (27. oldal)
kezdeményezhetők.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
3 Válassza ki a „Hívási mód” lehetőséget,
gombot.
majd nyomja meg a
4 Válassza ki a „Hívás tiltás” lehetőséget,
gombot.
majd nyomja meg a
5 Írja be: „0000” (alapértelmezett hordozható
készülék PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (21. oldal).
6 Válassza ki a „BE” vagy „KI” lehetőséget,
gombot.
majd nyomja meg a
7 Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés:
• Amikor a hívástiltás be van kapcsolva a
kijelzőn a
ikon látható.
Az automatikus hívásfogadás be-/
kikapcsolása
Amikor ez a szolgáltatás be van kapcsolva, Ön a
hívásokat úgy fogadhatja, hogy a hordozható készüléket egyszerűen leemeli a bázisállomásról.
Önnek nem kell megnyomnia a
gombot.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki a „Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki az „Auto. beszélg.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza ki a „BE” vagy „KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
6 Nyomja meg a
gombot.
A hordozható készülék beállításai
Egyéb beállítási lehetőségek
A hordozható készülék alaphelyzetbe
állítása
A hordozható készülék PIN (Personal
Identification Number: Személyi
azonosító szám) kódjának
megváltoztatása
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehető-
Biztonsági okból bizonyos beállítások megváltoztatásához be kell adni a hordozható készülék PIN
kódját. A PIN kód alapértelmezett, gyári beállítása: „0000”.
Fontos:
• Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy
jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem
mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a
Panasonic ügyfélszolgálattal.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki az „Egyéb opciók” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
4 Válassza ki a „Kézibeszélő PIN” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
5 Írja be a hordozható készülék aktuális, 4
számjegyű PIN kódját.
6 Írja be az új, négy számjegyű hordozható
készülék PIN kódot, majd nyomja meg a
gombot.
7 Nyomja meg a
gombot.
gombot.
séget, majd nyomja meg a
3 Válassza ki az „Egyéb opciók” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki a „Kézib. törlése” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
5 Írja be: „0000” (alapértelmezett hordozható
készülék PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (21. oldal).
6 Válassza ki az „IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a
7 Nyomja meg a
gombot.
gombot.
Megjegyzés:
• Az alábbi adatok törlődnek illetve
alaphelyzetbe állítódnak:
– A beállítások táblázatokban találhatók,
lásd: 17. oldal
– Kimenő híváslista
– Hangzásjavítás
– Kategória nevek
– Kategória csengőhangok
• Az alábbi adatokat megőrzi a készülék:
– Telefonkönyv adatok (a kategória nevek
és a csengőhangok visszaállnak
alaphelyzetbe.)
– Dátum és idő
A billentyűhang be-/kikapcsolása
A billentyűhang akkor hallható, amikor megnyom
egy gombot. Ez nyugtázó hang vagy hibajelző
hang.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
3 Válassza ki az „Egyéb opciók” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki a „Billentyűhang” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza ki a „BE” vagy „KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a
6 Nyomja meg a
gombot.
gombot.
Megjegyzés:
• Ha a billentyűhang ki van kapcsolva, akkor a
hibajelző hang sem hallható, amikor hibás PIN
kódot ad be, vagy amikor a memória megtelt.
21
A bázisállomás beállításai
Útmutató a bázisállomás beállításaihoz
Az Ön tájékoztatására az alábbi táblázatban megadjuk a bázisállomás összes, egyéni módon beállítható adatát.
• Amikor a bázisállomás egyéni beállításait végzi, az aktuális tételt illetve beállítást a nyíl jelzi.
Bázisállomás
beállítások menü
Csengő beáll.
Hívási mód
Almenü
2. almenü
Alapbeállítások
Oldal
Csengőhangerő
Közepes
23. oldal
Éjszakai
mód
23. oldal
Be/Ki
23:00/06:00
KI
23. oldal
Csengetés késl.
60 mp.
23. oldal
Tárcsázási mód
Tone (DTMF)
9. oldal
Flash
100 msec.
23. oldal
Szünet hossza
3 mp.
24. oldal
Segélyhívószám
104, 105, 107
Kezdés/Befej.
Híváskorlátozás
Egyéb opciók
–
24. oldal
24. oldal
Bázis PIN-kód
0000
25. oldal
Átjátszó mód
KI
29. oldal
Bázis törlése
–
25. oldal
Megjegyzés:
• Egyidejűleg legfeljebb 3 menü tétel jeleníthető meg. Ha olyan menü tételt kíván kiválasztani, amely
illetve
gomb
nem látható az aktuális oldalon, lépkedjen felfelé vagy lefelé a navigátor
lenyomásával.
22
A bázisállomás beállításai
Csengő beállítások
Csengő hangerő
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
4
5
6
7
8
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
Válassza ki a „Csengő beáll.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a „Csengőhangerő” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
A kívánt hangerő kiválasztásához nyomja meg
vagy
gombot.
ismételten a
Nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a
gombot.
Éjszakai mód
Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon
egy időszakot, amíg a bázisállomás nem csenget, ha külső hívás érkezik. Ez a szolgáltatás
olyankor hasznos, ha nem akarja, hogy zavarják,
például, amikor alszik. Az éjszakai mód egymástól függetlenül állítható be a hordozható készüléken (19. oldal) és a bázisállomáson.
Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (9. oldal).
Az éjszakai mód kezdési és befejezési
időpontjának beállítása
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
4 Válassza ki a „Csengő beáll.” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
5 Válassza ki az „Éjszakai mód” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
6 Válassza ki a „Kezdés/Befej.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
7 Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva, amikor indítani
kívánja ezt a szolgáltatást.
• Ha 12-órás időbeírási formát használ, a
gomb ismételt megnyomásával válassza ki az „AM” vagy „PM” lehetőséget.
8 Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva, amikor le kívánja
állítani ezt a szolgáltatást.
• Ha 12-órás időbeírási formát használ, a
gomb ismételt megnyomásával válassza ki az „AM” vagy „PM” lehetőséget.
9 Nyomja meg a
gombot.
10 Nyomja meg a
gombot.
Az éjszakai mód be-/kikapcsolása
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
4
5
6
7
8
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
Válassza ki a „Csengő beáll.” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
Válassza ki az „Éjszakai mód” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
Válassza ki a „Be/Ki” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a „BE” vagy „KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a
gombot.
Csengetés késleltetés beállítása az éjszakai módhoz
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a bázisállomás éjszakai mód közben is csengessen, ha a
hívó elég hosszú ideig várakozik. A kiválasztott
időtartam letelte után a bázisállomás csengetni
kezd. Ez akkor hasznos, ha valaki sürgősen
beszélni kíván Önnel.
Ha a „Nincs csengetés” lehetőséget választja
ki, a bázisállomás éjszakai módban nem csenget.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
4 Válassza ki a „Csengő beáll.” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
5 Válassza ki az „Éjszakai mód” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
6 Válassza ki a „Csengetés késl.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
7 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
gombot.
meg a
8 Nyomja meg a
gombot.
Hívásbeállítási lehetőségek
A hurokmegszakítási idő megváltoztatása
Szükség esetén változtassa meg a hurokmegszakítás időtartamát a távközlési szolgáltatója
vagy az alközpont igényei szerint.
23
A bázisállomás beállításai
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
4
5
6
7
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
Válassza ki a „Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a „Flash” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
gombot.
meg a
Nyomja meg a
gombot.
A tárcsázási szünet hosszának beállítása
Szükség esetén változtassa meg a tárcsázási
szünet hosszát a távközlési szolgáltatója vagy az
alközpont igényei szerint.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
4 Válassza ki a „Hívási mód” lehetőséget,
gombot.
majd nyomja meg a
5 Válassza ki a „Szünet hossza” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
6 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
gombot.
meg a
7 Nyomja meg a
gombot.
A segélyhívó számok
tárolása/megváltoztatása
Ezek a beállítások határozzák meg, hogy mely
telefonszámok hívhatók, amikor a hívástiltás
szolgáltatás be van kapcsolva (20. oldal).
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
4 Válassza ki a „Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza ki a „Segélyhívószám” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
6 Válasszon ki egy memóriahelyet, majd
gombot.
nyomja meg a
• Ha a memóriahely már tartalmaz egy segélyhívó számot, megjelenik a szám.
7 Írja be/szerkessze a számot, majd nyomja
gombot.
meg a
24
• Egy segélyhívó szám törléséhez nyomja
gombot.
meg, és tartsa lenyomva a
8 Nyomja meg a
gombot.
Híváskorlátozás
A kiválasztott hordozható készülékeken letilthatja
bizonyos telefonszámok tárcsázását. Legfeljebb
6 híváskorlátozás alá eső számot jelölhet ki, és
válassza ki, melyik hordozható készülékek lesznek korlátozva. Ha itt körzetszámokat tárol, azzal
megakadályozza, hogy a korlátozott hordozható
készülékek az adott körzetben bármilyen telefonszámot hívjanak. A híváskorlátozás alá eső szám
hívásakor a hívás nem épül fel, és a korlátozott
szám villog a kijelzőn.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
4 Válassza ki a „Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza ki a „Híváskorlátozás” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
6 A kívánt hordozható készülék szám lenyomásával állítsa be, hogy mely hordozható készülékek lesznek korlátozva.
• Megjelenik az összes, bejelentkezett hordozható készülék száma.
• A villogó szám(ok) azt jelenti(k), hogy a
szám(ok)nak megfelelő hordozható készülék(ke)en a korlátozás be van kapcsolva.
• Egy hordozható készülék híváskorlátozásának kikapcsolásához nyomja meg ismét
a számot. A szám villogása megszűnik.
7 Nyomja meg a
gombot.
8 Válasszon ki egy memóriahelyet, majd nyomgombot.
ja meg a
• Ha a memóriahely már tartalmaz egy korlátozott számot, megjelenik a szám.
9 Írja be a korlátozandó telefonszámot vagy körzetszámot (max. 8 számjegy), majd nyomja
gombot.
meg a
• Egy korlátozott szám törléséhez nyomja
gombot.
meg a
10 Nyomja meg a
gombot.
A bázisállomás beállításai
Egyéb beállítási lehetőségek
A bázisállomás PIN (Personal Identification
Number: Személyi azonosító szám)
kódjának megváltoztatása
Biztonsági okból bizonyos beállítások megváltoztatásához be kell adni a bázisállomás PIN kódját.
A PIN kód alapértelmezett, gyári beállítása:
„0000”.
Fontos:
• Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy
jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem
mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a
Panasonic ügyfélszolgálattal.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be.
4 Válassza ki az „Egyéb opciók” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza ki a „Bázis PIN-kód” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
6 Írja be az új, négy számjegyű bázisállomás PIN
kódot, majd nyomja meg a
gombot.
7 Nyomja meg a
gombot.
A bázisállomás beállításainak
alaphelyzetbe állítása
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
4 Válassza ki az „Egyéb opciók” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
5 Válassza ki a „Bázis törlése” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
6 Válassza ki az „IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
7 Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés:
• Az alábbi adatok törlődnek illetve alaphelyzetbe állítódnak:
– A beállítások táblázatokban találhatók,
lásd: (22. oldal)
– Bejövő híváslista
• Az alábbi adatokat megőrzi a készülék:
– Dátum és idő
– Átjátszó állomás üzemmód
25
Hívófél azonosítása szolgáltatás
A hívófél azonosítása
szolgáltatás használata
Kategória szolgáltatások a hívófél
azonosítása szolgáltatás előfizetői
számára
Fontos:
• A készülék rendelkezik hívófél azonosítás
funkcióval. A hívóazonosító szolgáltatások
(mint pl. a hívó telefonszámának
megjelenítése) használatához Önnek elő kell
fizetnie a hívóazonosító szolgáltatásra. A
részletek iránt érdeklődjön a szolgáltatójánál.
A kategóriák segíthetnek Önnek a hívó azonosításában a hívók különböző kategóriáinál alkalmazott, különböző csengőhangok használatával.
Amikor a telefonkönyvbe beír egy bejegyzést,
hozzárendelheti azt a kívánt kategóriához (14.
oldal). Amikor egy kategóriához rendelt hívótól
érkezik hívása, a készülék az Ön által a kategóriához kijelölt csengőhangot fogja használni.
Hívóazonosító szolgáltatások
Amikor külső hívás érkezik, megjeleníthető a hívó
telefonszáma.
• A bejövő híváslistában az utolsó 50, különböző hívó telefonszáma kerül naplózásra.
• Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó információ, és az megegyezik a készülék telefonkönyvében tárolt egyik telefonszámmal:
– A tárolt név jelenik meg, és naplózásra kerül a bejövő híváslistában.
– A hordozható készülék a hívó kategóriájához kijelölt csengőhangot fogja használni.
• Ha készüléke telefon alközponthoz csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a hívóra
vonatkozó információ.
• Ha a hívó olyan területről hív, amely nem támogatja a hívóazonosítást, akkor a kijelzőn a
„Hatótávon kívül” (területen kívüli) szöveg jelenik meg.
• Ha a hívó fél kérte telefonszáma kijelzésének
letiltását, akkor a kijelzőn a „Privát hívó”
szöveg jelenik meg.
Nem fogadott hívások
Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék a hívást nem fogadott hívásként kezeli. A kijelzőn
megjelenik a nem fogadott hívások száma. Ez
jelzi, hogy meg kell-e tekintenie a bejövő híváslistát, hogy megnézze, ki kereste Önt, amíg távol
volt.
Várakozó hívás hívófél azonosító
Ezt a szolgáltatást a távközlési szolgáltató nyújtja, és csak akkor működik, ha Ön előfizetett erre
a szolgáltatásra. Ha beszélgetés közben várakozó hívás hangjelzést hall, a kijelzőn megjelenik
a második hívóra vonatkozó információ. Fogadhatja a második hívást, miközben az elsőt tartásba helyezi. A szolgáltatás részletei iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál.
26
A kategória csengőhangok megváltoztatása
Mindegyik kategóriához kiválaszthat egy csengőhangot. Ha a „Külső csengetés” lehetőséget
választja ki, a készülék az Ön által beállított külső
csengetést (18. oldal) fogja használni, amikor
ettől a kategóriától érkezik hívás. Az alapértelmezett, gyári beállítás a „Külső csengetés”.
1 Nyomja meg a
gombot, majd nyomja
meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kategória” lehetőséget,
gombot.
majd nyomja meg a
3 Válasszon egy kategóriát, majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki a kategória csengőhang aktuális
gombot.
beállítását, majd nyomja meg a
5 Válassza ki a kívánt csengőhangot, majd
gombot.
nyomja meg a
6 Nyomja meg a
gombot.
Bejövő híváslista
A bejövő híváslista megtekintése és
visszahívás
A bejövő híváslistában az utolsó 50, különböző
hívó telefonszáma kerül naplózásra. Az 51. beérkező hívás automatikusan törli a legrégebbi hívó
információt. Ezt a listát arra használhatja, hogy
válaszoljon a nem fogadott hívásokra.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Hívólista” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
• A legutolsó hívás jelenik meg.
3 Nyomja meg ismételten a
gombot, ha a
legutolsó hívástól kezdve kíván keresni, vagy
gombot, ha a
nyomja meg ismételten a
legrégebbi hívástól kezdve kíván keresni.
• Ha a bejegyzést már megnézték vagy fogadták, a kijelzőn a „ ” jel látható, még
akkor is, ha azt egy másik hordozható
készülék segítségével nézték meg vagy
fogadták.
Hívófél azonosítása szolgáltatás
4 A kijelzett fél visszahívásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
A hívó telefonszámának módosítása
visszahívás előtt
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Hívólista” lehetőséget,
gombot.
majd nyomja meg a
3 Nyomja meg ismételten a
vagy a
gombot a kívánt bejegyzés megjelenítéséhez.
4 Egy szám hozzáadásához
–
).
Nyomja meg a számgombot (
• Az Ön által megnyomott szám az aktuális
szám elejére kerül.
Egy szám törlése
gombot, válassza ki a
Nyomja meg a
„Szerk. és hív” lehetőséget, majd nyomja
gombot.
meg a
Nyomja meg a
vagy
gombot, hogy a
kurzort a törlendő számra vigye, majd nyomja
meg a
gombot.
5 Nyomja meg a
vagy a
gombot.
A hívóra vonatkozó információ törlése
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Hívólista” lehetőséget,
gombot.
vagy a
gombot a kívánt bejegyzés megjelenítéséhez,
gombot.
majd nyomja meg a
4 Válassza ki a „Törlés” lehetőséget, majd
gombot.
nyomja meg a
• Az összes bejegyzés törléséhez válassza
ki a „Mindent töröl” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
5 Válassza ki az „IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
6 Nyomja meg a
gombot.
majd nyomja meg a
3 Nyomja meg ismételten a
A hívóra vonatkozó információ
tárolása a telefonkönyvben
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Hívólista” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
vagy a
gombot a kívánt bejegyzés megjelenítéséhez,
gombot.
majd nyomja meg a
4 Válassza ki a „Tel.könyvbe ír” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
5 Folytassa az „Adatok beírása a telefonkönyvbe” 3. lépésétől, lásd: 14. oldal.
3 Nyomja meg ismételten a
27
Többkészülékes használat
További készülékek használata
További hordozható készülékek
használata
Egyetlen bázisállomásra legfeljebb hat hordozható készülék jelentkeztethető be. Az opcionális
hordozható készülékek rendelésére vonatkozó
információt lásd: 4. oldal.
Fontos:
• A készülékhez további hordozható készülékként használható, ajánlott típust lásd: 4. oldal.
Ha más típusú hordozható készüléket használ, akkor bizonyos műveletek (a hordozható
készülék beállításai, a bázisállomás beállításai) esetleg nem állnak rendelkezésére.
További bázisállomások használata
A hordozható készülékeket legfeljebb négy bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Ez lehetővé
teszi további bázisállomások elhelyezését, és a
hatósugár kibővítését, ahol hordozható készüléke(i) használható(k). Ha a hordozható készülék
„Automata” bázisállomás-kiválasztásra van
beállítva (29. oldal), akkor a hordozható készülék
automatikusan egy másik bázisállomást keres,
ha kilép az első bázisállomás hatósugarából, és
hívást akar kezdeményezni vagy fogadni. A bázisállomás és a vele kommunikáló hordozható
készülékeket nevezik „rádiócellának” vagy más
néven „rádiókörzetnek”.
Megjegyzés:
• A hívások elbomlanak, amikor a hordozható
készülék átlép egyik rádiókörzetből a másikba.
A hordozható készülék
bejelentkezése a bázisállomáson
Opcionális hordozható készülék
bejelentkezése egy bázisállomáson (egyszerű
regisztráció)
A bázisállomással szállított hordozható készülék
már be van jelentkezve. Miután egy további hordozható készüléket vásárolt, jelentkezzen be vele
a bázisállomáson. Ellenőrizze, hogy az újabb
hordozható készülék be van-e kapcsolva.
Ha nincs bekapcsolva, a bekapcsoláshoz nyomja
meg, és tartsa lenyomva néhány másodpercig a
gombot.
28
1 Emelje fel az újabb hordozható készüléket, és
a készenléti módba állításához nyomja meg a
gombot.
2 A bázisállomáson nyomja meg, és tartsa legombot,
nyomva kb. 3 másodpercig a
amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.
3 Tegye az opcionális hordozható készüléket a
bázisállomásra. A regisztrációs hang továbbra
is hallható. A hordozható készüléket a bázisállomáson hagyva, várja meg a nyugtázó hangot, és az
ikon villogásának megszűnését.
Megjegyzés:
ikon
• Ha hibajelző hangot hall, vagy ha az
továbbra is villog, jelentkezzen be manuálisan
(manuális regisztráció; 28. oldal).
• Ha a 2. lépésnél az összes, bejelentkezett
hordozható készülék csengetni kezd, a leállításához nyomja meg a
gombot. Kezdje
újra az 1. lépéstől.
• Az első használatbavétel előtt töltse az opcionális hordozható készülék akkumulátorát körülbelül 7 órán át.
• Ez a bejelentkezési eljárás nem használható,
ha a hordozható készülékkel már bejelentkezett egy bázisállomáson. Jelentkezzen be a
hordozható készülékkel manuálisan (manuális
regisztráció; 28. oldal).
Hordozható készülék bejelentkezése egy
további bázisállomáson (manuális regisztráció)
Egy hordozható készüléket egy bázisállomásra
manuálisan az alábbi módon lehet
bejelentkeztetni.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
3 Válassza ki a „Regisztráció” lehetőséget,
gombot.
majd nyomja meg kétszer a
4 Válasszon ki egy bázisállomás számot, majd
gombot.
nyomja meg a
• Ezt a számot a hordozható készülék csak
referenciaként használja.
5 A bázisállomáson nyomja meg, és tartsa legombot,
nyomva kb. 3 másodpercig a
amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.
• Ha az összes, bejelentkezett hordozható
készülék csengetni kezd, a leállításához
nyomja meg a
gombot, majd ismételje
meg ezt a lépést.
gomb megnyomása után 1 percen
• A
belül be kell fejezni az eljárás további
részét.
6 Várja meg a „Bázis PIN beír.” felirat
megjelenését, majd írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás PIN kód), majd nyomja
meg a
gombot.
Többkészülékes használat
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
• Ha a hordozható készülék sikeresen bejeikon villogása
lentkezett, a kijelzőn az
megszűnik. Ha a billentyűhang be van
kapcsolva (21. oldal), nyugtázó hang
hallatszik.
Bázisállomás kiválasztása
Az „Automata” bázisállomás-hozzáférés kiválasztása esetén a hordozható készülék automatikusan használja bármelyik, elérhető bázisállomást, amelynél be van jelentkezve. Egy adott
bázisállomás kiválasztása esetén a hordozható
készülék csak az adott bázisállomás segítségével tud hívást kezdeményezni vagy fogadni. Ha a
hordozható készülék kilép az adott bázisállomás
hatósugarából, nem tud hívást bonyolítani.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőgombot.
séget, majd nyomja meg a
3 Válassza ki a „Bázisválasztás” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
4 Válassza ki a kívánt bázisállomást vagy az
„Automata” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
• A hordozható készülék megkezdi a bázisállomás keresését.
Hordozható készülék törlése
Egy bázisállomáson legfeljebb hat hordozható
készülék jelentkezhet be. A hordozható készülék
törölni tudja a bázisállomáson tárolt saját regisztrációját (vagy egy másik hordozható készülék bejelentkezését). Ez lehetővé teszi, hogy a bázisállomás „elfelejtse” a hordozható készüléket.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
4 Írja be: „335”.
5 Válassza ki a „Kézib. törlése” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a bázisállomáson bejelentkezett, összes hordozható készülék
száma.
6 A kívánt hordozható készülék számának megnyomásával válassza ki az(oka)t hordozható
készülék(ek)et, amely(ek)et törölni akar.
• A kiválasztott hordozható készülék(ek)
száma villog.
• A kiválasztott hordozható készülék(ek)
számának törléséhez nyomja le ismét a
számot. A szám villogása megszűnik.
7 Nyomja meg a
gombot.
8 Válassza ki az „IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a
9 Nyomja meg a
gombot.
gombot.
Bázisállomás törlése
Egy hordozható készülékeket legfeljebb négy bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Bármely
olyan bázisállomás törölhető a hordozható készülékről, amelyhez bejelentkezett. Ez lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék „elfelejtse” a
bázisállomást.
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Kézibesz. beál.” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
3 Válassza ki a „Regisztráció” lehetőséget,
gombot.
majd nyomja meg a
4 Írja be: „335”.
5 Válassza ki a „Bázis törlése” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
6 Írja be: „0000” (alapértelmezett hordozható
készülék PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (21. oldal).
7 A kívánt bázisállomás számának megnyomásával válassza ki az(oka)t bázisállomás(oka)t,
amely(ek)et törölni akar.
• A kiválasztott bázisállomás szám(ok) villogni kezd(enek).
• A kiválasztott bázisállomás törléséhez
nyomja meg ismét a számát. A szám villogása megszűnik.
8 Nyomja meg a
gombot.
9 Válassza ki az „IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a
gombot.
10 Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés:
• Ha a hordozható készüléket egy másik bázisállomásnál vagy ugyanannál a bázisállomásnál újra be akarja jelentkeztetni, olvassa el a
manuális regisztrációt (28. oldal).
A bázisállomás hatótávolságának növelése
Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát. Kérjük,
hogy csak az útmutatóban megadott típusú (4. oldal), Panasonic DECT átjátszó állomást használja.
A részletek iránt érdeklődjön az Ön Panasonic
forgalmazójánál.
Fontos:
• Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná ennél
a bázisállomásnál, be kell kapcsolnia az átjátszó üzemmódot.
Az átjátszó üzemmód be-/kikapcsolása
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Válassza ki a „Bázisbeállítás”
gombot.
lehetőséget, majd nyomja meg a
29
Többkészülékes használat
3 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
4
5
6
7
PIN kód).
• Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (25. oldal).
Válassza ki az „Egyéb opciók” lehetőségombot.
get, majd nyomja meg a
Válassza ki az „Átjátszó mód” lehetőséget, majd nyomja meg a
gombot.
Válassza ki a „BE” vagy „KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés:
• Az átjátszó üzemmód be-/kikapcsolása után
Ön rövid ideig nem tud hívásokat kezdeményezni sem fogadni.
30
Hasznos információk
Falra szerelés
60 mm
Csavarok
Rögzítők
60 mm
Megjegyzés:
• Győződjön meg róla, hogy a csavarok stabilan tartanak-e a falban.
• Vigyázzon, hogy ne szorítsa be a telefonvezetéket sem a hálózati adapter vezetékét a bázisállomás és a fal közé.
• A fúrás előtt jelölje be a csavarok helyét az alábbi, fali sablon segítségével.
31
Hasznos információk
Bevihető karakterek
A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter
van kiosztva. A rendelkezésre álló karakter beviteli módok: Ábécé, Számbevitel, Görög, Bővített 1,
Bővített 2 és Cirill (Orosz). Amikor az Ábécé (ABC), a Görög (ΑΒΓ), a Bővített 1 (AÄÅ), a Bővített 2
(SŚŠ) vagy a Cirill (АБВ) karakter beviteli módot használja, akkor egy számgomb ismételt
lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.
• Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:
vagy a
gombot.
– A kurzor mozgatásához nyomja meg a
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a számgombokat.
– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a
gombot. Az összes karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a
gombot.
– Ha váltani kíván a nagybetűs és kisbetűs írásmód között, nyomja meg a
gombot.
– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a
gombot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.
Karakter-beviteli módok
Sokféle karakter beviteli mód áll rendelkezésre. Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látgombot, majd válassza ki a karakter beviteli módot, és nyomja meg a
ható, nyomja meg a
gombot. Az alapértelmezett mód az Ábécé.
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0–9)
Görög karaktertáblázat (ΑΒΓ)
32
Hasznos információk
Bővített 1 karaktertáblázat (AÄÅ)
• Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
øŞŴŷ
Bővített 2 karaktertáblázat (SŚŠ)
• Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
ĄĆČĘŁĹĽŃŔŚŠůýŹŻŽ
Cirill (Orosz) karaktertáblázat (АБВ)
33
Hasznos információk
Hibaelhárítás
Ha ennek a fejezetnek az utasításait követte, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a
hálózati adapter csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a
hálózati adaptert, és kapcsolja be a hordozható készüléket.
Kezdeti beállítások
Probléma
Ok és megoldás
• A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkeztesse be (28. oldal).
• A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb.
• Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. Ellenőrizze a
csatlakoztatásokat.
•
A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be
A hordozható készülék kijelzője üres.
(9. oldal).
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően
A hordozható készüléket nem lehet
helyezte-e be (8. oldal).
bekapcsolni.
• Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (8. oldal).
• Tisztítsa meg a töltőérintkezőt, és töltse fel ismét (8. oldal).
Az
34
ikon villog.
Hasznos információk
Telefon
Probléma
Ok és megoldás
• Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
• Ha a készülék csatlakoztatásához elosztót használ,
távolítsa el az elosztót, és csatlakoztassa a készüléket
közvetlenül a hálózati csatlakozóba. Ha a készülék jól
működik, ellenőrizze az elosztót.
• Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy biztosan
jól működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon megfelelően
működik, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel, és
javíttassa meg készülékét. Ha a jó telefon sem működik
megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatóval.
• Nem megfelelő a tárcsázási mód beállítása. Állítsa be a
tárcsázási üzemmódot igény szerint „Tone (DTMF)”-re
vagy „Pulse (Impulz.)”-ra (9. oldal).
• Be van kapcsolva a hívástiltás. Kapcsolja ki (20. oldal).
• Korlátozott számot tárcsázott (24. oldal).
• A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (12. oldal).
• A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a hordozható
A készülék nem csenget.
készülék csengő hangerejét (18. oldal) és a bázisállomás
csengő hangerejét (23. oldal).
• Az éjszakai mód be van kapcsolva. Kapcsolja ki (19, 23.
oldal).
• Tisztítsa meg a töltőérintkezőt, és töltse fel ismét (8. oldal).
Az akkumulátoroknak töltődni
kellene, de az akkumulátor ikon nem • Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. Dugaszolja be a
változik.
hálózati adaptert.
Nem lehet hívást kezdeményezni
sem fogadni.
• A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb, és próbálja újra.
• Egy másik hordozható készülék külső hívást bonyolít. Várja
meg, amíg a másik felhasználó befejezi a beszélgetést.
• A bázisállomást és a hordozható készüléket távolítsa el az
Zaj hallatszik, a hang megszakad,
elektromos berendezések közeléből.
majd visszajön. Más elektromos
készülékektől eredő interferencia zaj. • Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
• Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra csatlakozik.
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy szűrőt a
telefonvonalra (forduljon a DSL szolgáltatójához) a
bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé.
• Szüntesse meg a hálózati adapter csatlakozását, és
A hordozható készülék működés
kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa a
közben leáll.
hálózati adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és
próbálja újra.
• Hívása érkezett. A fogadásához nyomja le a
gombot.
Egy adat telefonkönyvben való
tárolása közben vagy egy gyorsA programozás törlődött. Kezdje újra.
tárcsázó gomb kijelölése alatt a
hordozható készülék csengetni kezd.
A
gomb megnyomásakor
foglaltsági hang hallható.
A
gomb megnyomásakor a
készülék nem jelzi ki/nem tárcsázza
újra az utoljára hívott számot.
• Az újratárcsázott szám hossza meghaladta a 24
számjegyet. Tárcsázza a számot manuálisan.
35
Hasznos információk
Probléma
Ok és megoldás
A hordozható készülék időnként
sípol, és/vagy az
ikon villog.
• Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (8. oldal).
• Tisztítsa meg a töltőérintkezőt, és töltse fel ismét (8. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, az
ikon mégis • Ideje kicserélni az akkumulátorokat (9. oldal).
villog.
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó • Önnek elő kell fizetnie a hívófél azonosítása szolgáltatásra.
információ.
• Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra csatlakozik.
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy szűrőt a
telefonvonalra (forduljon a DSL szolgáltatójához) a
bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé.
• Keresés közben ne tartson egy (1) percnél hosszabb
A hívóra vonatkozó információ
szünetet.
megtekintése közben a kijelző
visszatér készenléti üzemmódba.
A hordozható készüléket nem tudja
bejelentkeztetni a bázisállomásra.
36
• A hordozható készülék már be van jelentve a maximális
számú (4) bázisállomásra. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a hordozható készülékből (29. oldal).
• A bázisállomásra már be van jelentve a maximális számú
(6) hordozható készülék. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a bázisállomásból (29. oldal).
• Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette a PIN kódot,
akkor lépjen kapcsolatba a Panasonic ügyfélszolgálattal.
• A bázisállomást és a hordozható készüléket távolítsa el az
elektromos berendezések közeléből.
Hasznos információk
Műszaki adatok
„ Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános
hozzáférési profil)
„ Csatornák száma:
120 duplex csatorna
„ Frekvenciatartomány:
1,88 GHz – 1,9 GHz
„ Duplex eljárás:
TDMA (Time Division Multiple Access –
Időosztásos többszörös hozzáférés)
„ Csatornatávolság:
1 728 kHz
„ Bitsebesség:
1 152 kbit/s
„ Moduláció:
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying –
Gauss-féle frekvenciabillentyűzés)
„ Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 250 mW
„ Áramforrás:
220–240 V, 50 Hz
„ Teljesítményfelvétel, bázisállomás:
Készenlét: kb. 3,5 W
Maximális: kb. 9,2 W
„ Működési feltételek:
5 °C – 40 °C, 20% – 80% relatív páratartalom
(nem lecsapódó)
„ Méretek:
Bázisállomás: kb. 111 mm × 121 mm × 123 mm
Hordozható készülék: kb. 148 mm × 48 mm ×
32 mm
„ Súly (Tömeg):
Bázisállomás: kb. 200 g
Hordozható készülék: kb. 130 g
Megjegyzés:
• A műszaki adatok változtatásának jogát
fenntartjuk.
• A használati útmutatóban látható illusztrációk
némileg eltérhetnek a tényleges készüléktől.
37
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált szabványok <C>
követelményeivel összhangban van.
38
Tárgymutató
Tárgymutató
A
Akkumulátor
Behelyezése:
Cseréje:
Élettartama:
Töltése:
Töltöttsége:
A táplálás bekapcsolása:
Automatikus hívásfogadás:
Ideiglenes tone tárcsázás:
12
K
Karakterek bevitele:
Kategória:
Csengőhangok:
Kihangosítás:
Kijelző
Ikonok:
Készenléti üzemmód:
Kontraszt:
Nyelve:
Kimenő híváslista:
32
14
26
11
L
Lánctárcsázás:
15
N
Nem fogadott hívások:
Némítás:
26
12
P
PIN
Bázisállomás:
Hordozható készülék:
25
21
S
Segélyhívó számok:
24
T
Tárcsázási mód:
Tárcsázási szünet:
Telefonkönyv:
Hívások kezdeményezése:
Másolás:
Módosítás:
Tárolás:
Törlés:
T-gomb
Ú
Újratárcsázás:
11
V
Visszahívás:
26
8
9
9
8
8
9
13, 20
Á
Átjátszó állomás:
29
B
Bázisállomás
Beállításainak alaphelyzetbe állítása:
Beállítások:
Kiválasztása:
PIN:
További bázisállomások használata:
Törlése:
Bejelentkezés (Regisztráció):
Billentyűhang:
Billentyűzár:
25
22
29
25
28
29
28
21
12
Cs Csatlakoztatások:
Csengőhangok:
7
18
D
Dátum és idő:
9
E
Egy gombnyomásos tárcsázás
(gyorstárcsázás):
15
Ébresztés:
Éjszakai mód
Bázisállomás:
Hordozható készülék:
18
F
Falra szerelés:
31
H
Hangerő
Csengő (Bázisállomás):
Csengő (Hordozható készülék):
Hallgató:
Kihangosítás:
Hangzásjavítás:
Híváskorlátozás:
Hívások fogadása:
Hívások kezdeményezése:
Hívástiltás:
Hívófél azonosítása szolgáltatás
Hordozható készülék
A táplálás bekapcsolása:
Beállításainak alaphelyzetbe állítása:
Beállítások:
Bejelentkezés (Regisztráció):
Készülékkereső:
PIN:
További hordozható készülékek
használata:
Törlése:
É
I
23
19
6
20
20
20
11
9
12, 24
14
14
17
15
14
15
16
23
18
11
11
12
24
12
11
20
26
9
21
17
28
13
21
28
29
39
1999/5/EC
Értékesítési osztály:
Panasonic Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd.
3 Ping Xi 8 Lu, Nanping Keji Gongye Yuan, Zhuhai, Guangdong, China 519060
Szerzői jog:
Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic Communications Co., Ltd.-t illeti, és csak belső
használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati útmutatót a
Panasonic Communications Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül semmilyen formában nem
szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.
© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
PQQX14572ZA
CC0305FM0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement