Panasonic KXTCD230HG Használati utasítások


Add to my manuals
64 Pages

advertisement

Panasonic KXTCD230HG Használati utasítások | Manualzz
TCD230HG(hg-hg).book Page 1 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus
KX-TCD230HG
A készülék SMS kompatíbilis és rendelkezik hívófél-azonosító
funkcióval. Ezeknek a szolgáltatásoknak a használatához Önnek elő kell
fizetnie távközlési szolgáltatója megfelelő szolgáltatására.
Az első használatbavétel előtt töltse az akkumulátort körülbelül 7 órán
át!
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is
hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
TCD230HG(hg-hg).book Page 2 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Bevezetés
Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta új Panasonic digitális zsinórnélküli telefonját.
Egy későbbi hivatkozáshoz
Csatolja ide, illetve őrizze meg a vásárlást igazoló számlát, mert szüksége lehet rá, ha bármilyen
garanciális javításra lenne szüksége.
Gyári szám (a bázisállomás alján található)
Vásárlás kelte
A kereskedő neve és címe
Megjegyzés:
L Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
L Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
L A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli telefonkészülék
megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE)
1999/5/EC irányelv által előírt követelményeknek.
Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok
letölthetők az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Kapcsolatfelvétel:
Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Védjegyek:
L Az Eatoni és a LetterWise az Eatoni Ergonomics, Inc. védjegye.
2
TCD230HG(hg-hg).book Page 3 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Kiemelkedő szolgáltatások
Kiemelkedő szolgáltatások
Telefonkönyv
A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális tárcsázás nélkül kezdeményezzen
hívásokat. 200 nevet és telefonszámot írhat be a telefonkönyvbe, mindegyik
telefonkönyv bejegyzéshez kategóriát rendelhet, és a telefonkönyv bejegyzések
között név vagy kategória szerint is kereshet.
Tom
Telefonkönyv kategória
Ha előfizet a hívófél azonosítása szolgáltatásra, a telefonkönyv kategóriák (19.
oldal) segíthetnek Önnek a hívó azonosításában a hívók különböző kategóriáinál
alkalmazott, különböző csengőhangok használatával (35. oldal).
Éjszakai mód
Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy időszakot, amíg a
hordozható készülék/bázisállomás nem csenget. Ez a szolgáltatás akkor hasznos,
ha nem akarja, hogy zavarják, például, amikor alszik.
Az éjszakai mód egymástól függetlenül állítható be a hordozható készüléken (25.
oldal) és a bázisállomáson (31. oldal).
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Az SMS lehetővé teszi, hogy szöveges üzeneteket küldjön illetve fogadjon olyan
vezetékes és mobil telefonokra illetve telefonokról, amelyek támogatják a
kompatibilis SMS hálózatokat és szolgáltatásokat. Az SMS szolgáltatások csak
azután állnak rendelkezésre, ha már előfizetett a hívófél azonosítása és/vagy a
megfelelő szolgáltatásra (38. oldal).
Polifonikus csengőhangok
Megváltoztathatja a csengőhangot, amely akkor hallható, amikor a készülék a
hívásokat csengetéssel jelzi. A hordozható készüléknél 5 csengőhang és 10
dallam közül választhat a bejövő és a belső hívásokhoz (24. oldal). A
bázisállomásnál 6 csengőhang közül választhat a bejövő hívásokhoz (18. oldal).
3
TCD230HG(hg-hg).book Page 4 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Tartalom
Előkészületek
Információk a tartozékokról . . . . . . . . . . . . . . . 5
Fontos információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kezelőszervek és kijelzések . . . . . . . . . . . . . . 8
Csatlakoztatások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Az akkumulátor behelyezése . . . . . . . . . . . . 10
Az akkumulátor töltése . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Akkumulátorcsere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A táplálás be- és kikapcsolása . . . . . . . . . . . 12
A tárcsázási mód beállítása . . . . . . . . . . . . . 12
A dátum és az idő beállítása . . . . . . . . . . . . . 12
Hívások kezdeményezése/
fogadása
Hívások kezdeményezése a hordozható
készülékről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hívások kezdeményezése a
bázisállomásról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hívások fogadása a hordozható
készülékről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hívások fogadása a bázisállomásról. . . . . . . 18
Telefonkönyv
A telefonkönyv használata . . . . . . . . . . . . . . 19
Telefonkönyv adatok átmásolása a többi
hordozató készülékbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
A hordozható készülék
beállításai
Útmutató a hordozható készülék
beállításaihoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Idő beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Csengő beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Éjszakai mód. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kijelző beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hívásbeállítási lehetőségek . . . . . . . . . . . . . 27
Egyéb beállítási lehetőségek . . . . . . . . . . . . 28
A bázisállomás beállításai
Útmutató a bázisállomás beállításaihoz . . . . 30
Csengő beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hívásbeállítási lehetőségek . . . . . . . . . . . . . 32
Egyéb beállítási lehetőségek . . . . . . . . . . . . 33
4
Hívófél azonosítása
szolgáltatás
A hívófél azonosítása szolgáltatás
használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bejövő híváslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Hangposta szolgáltatás . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SMS (Short Message Service:
rövid szöveges üzenet)
Az SMS (Short Message Service: rövid
szöveges üzenet) használata. . . . . . . . . . . .
Az SMS be-/kikapcsolása. . . . . . . . . . . . . . .
Az SMS üzenetközpont számának
tárolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenet küldése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenet fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Útmutató az SMS beállításokhoz . . . . . . . . .
Bevihető karakterek SMS-nél. . . . . . . . . . . .
38
38
38
39
40
41
43
Többkészülékes használat
További készülékek használata . . . . . . . . . .
A hordozható készülék bejelentkezése a
bázisállomáson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belső hívás (Intercom) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hívások átadása, konferencia hívások. . . . .
45
45
48
48
Hasznos információk
Falra szerelés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bevihető karakterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megfelelőségi nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . .
51
52
55
59
60
Tárgymutató
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
TCD230HG(hg-hg).book Page 5 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Előkészületek
Információk a tartozékokról
Mellékelt tartozékok
Hálózati adapter
PQLV19CE
Telefonvonal-vezeték
Újratölthető akkumulátor
AAA (R03) méret
HHR-4EPT
Hordozható készülék
akkumulátor fedél
Használati útmutató
Rövid útmutató
Opcionális/csere tartozékok
Típusszám
P03P
KX-TCA121FX
KX-A272
Leírás
2 db újratölthető nikkel metalhidrid (Ni-MH) akkumulátor
Kiegészítő DECT kézibeszélő
DECT átjátszó állomás
5
TCD230HG(hg-hg).book Page 6 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Előkészületek
Fontos információk
Általános
L Csak a termékhez kapott, az útmutatóban
megadott hálózati adaptert használja, lásd: 5.
oldal.
L A hálózati adaptert csak szabványos 220–240
V-os hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
L Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az
alábbi esetekben:
– A hordozható készülék akkumulátora(i)
lemerült(ek) vagy meghibásodott
(meghibásodtak).
– Hálózati áramkimaradás esetén.
– A billentyűzár be van kapcsolva.
– A hívás tiltás szolgáltatás be van kapcsolva
(csak azok a telefonszámok hívhatók,
amelyek a készülékben segélyhívó
számként vannak tárolva).
L Ne nyissa fel a bázisállomást, se a hordozható
készüléket csak, ha cseréli az
akkumulátor(oka)t.
L Ezt a berendezést nem szabad használni
kórházi és intenzív gyógyászati berendezések
közelében, illetve nem használhatják
pacemakerrel élő személyek.
L Ügyeljen arra, hogy semmi se essen a
készülékre, és ne kerüljön bele folyadék. A
készülék ne legyen kitéve túlzott füst, por,
rezgés vagy ütés hatásának.
Környezet
L Ne használja a készüléket víz közelében.
L A készüléket tartsa távol a hőt sugárzó
tárgyaktól, pl. radiátoroktól, tűzhelyektől stb.
Ne tartsa olyan helyiségben, ahol a
hőmérséklet 5 °C alatt vagy 40 °C felett van.
L Mivel csak a hálózati adapter segítségével
lehet a készüléket leválasztani az
áramellátásról, ügyeljen arra, hogy a hálózati
aljzat a készülék közelében, könnyen
hozzáférhető helyen legyen.
Figyelmeztetés:
L Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében
a készüléket ne érje eső, sem más nedvesség!
6
L Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha füstöt
észlel, kellemetlen szagot érez vagy szokatlan
hangot hall. Ezek a körülmények tüzet vagy
áramütést okozhatnak. Amennyiben a
készülék már nem füstöl, vegye fel a
kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
Elhelyezés
L A maximális hatótávolság és a zavarmentes
üzemeltetés érdekében a bázisállomást
helyezze:
– Távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, számítógéptől vagy egy
másik telefontól.
– Kényelmes magasságban, központi helyen.
Figyelmeztetés az akkumulátorokra
vonatkozóan
L Azt javasoljuk, hogy az útmutatóban megadott
akkumulátor(oka)t használja, lásd: 5. oldal.
Csak újratölthető akkumulátor(oka)t
használjon.
L Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat.
L Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe, mert
felrobbanhat(nak). Szabaduljon meg a
használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak
megfelelően!
L Ne nyissa fel, ne rongálja az
akkumulátor(oka)t! Az akkumulátor(ok)ból
kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve bőrvagy szemsérüléseket okozhat. Ha az
elektrolit a szájon át a szervezetbe jut,
mérgezést okozhat.
L Különös gonddal kezelje az
akkumulátor(oka)t, nehogy rövidre zárják
(őket) olyan elektromos vezetők, mint pl.
gyűrű, karkötő vagy kulcs. Az akkumulátor(ok)
és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és
égési sérülést okozhat.
L Az akkumulátor(oka)t csak a használati
útmutatóban leírtaknak megfelelően töltse!
L Az akkumulátor(ok) töltéséhez csak a tartozék
bázisállomást (vagy töltőt) használja!
Semmilyen módon ne változtassa meg a
bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be
TCD230HG(hg-hg).book Page 7 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Előkészületek
ezeket az utasításokat, az akkumulátor(ok)
megduzzadhat(nak) vagy felrobbanhat(nak).
Tájékoztató az elektromos és
elektronikus berendezések
hulladékainak ártalmatlanításáról
(háztartások)
kapcsolatba kereskedőjével vagy szállítójával
további információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással
kapcsolatban az Európai Unión kívüli
országok esetében
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban
érvényes.
Amennyiben ezt a terméket kívánja
ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a
helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és
érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő
módjáról.
Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken
és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az
elhasznált elektromos és elektronikus
termékeket nem szabad keverni az általános
háztartási szeméttel.
A megfelelő kezelés, visszanyerés és
újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsák az
ilyen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol
térítésmentesen átveszik azokat. Más
lehetőségként bizonyos országokban a
termékeket a helyi kiskereskedője is
visszaveheti, amennyiben hasonló, új terméket
vásárol.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít
megőrizni az értékes erőforrásokat és
megelőzheti a környezetre és az egészségre
esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a
hulladékok helytelen kezelése egyébként
okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal további információért a legközelebbi
kijelölt begyűjtő hely fellelhetőségét illetően.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen
hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén
büntetést szabhatnak ki. Amennyiben a használt
termék elemet vagy akkumulátort tartalmaz,
kérjük, a helyi környezetvédelmi előírások
betartásával, külön ártalmatlanítsa ezeket.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus
berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük, lépjen
7
TCD230HG(hg-hg).book Page 8 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Előkészületek
Kezelőszervek és kijelzések
M {C/T} (Törlés/Némítás) gomb
N {INT} (Belső hívás) gomb
Kezelőszervek
Hordozható készülék
A
I
J
C
D
E
F
G
K
i
h
C
T
L
M
O Mikrofon
Megjegyzés:
L Egyidejűleg legfeljebb 3 menü tétel jeleníthető
meg. Ha olyan menü tételt kíván kiválasztani,
amely nem látható az aktuális oldalon,
lépkedjen felfelé vagy lefelé a navigátor {e}
illetve {v} gomb lenyomásával.
Bázisállomás
B
A
C D E
s
a
N
H
N
O
g
B
L {ih} (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)
gomb
g
A Hangszóró
B Töltőérintkező
C {j/OK} (Menü/OK) gomb
F
G H
IJ
D {k} (Telefonkönyv) gomb
A Hangszóró
E {C} (Beszéd) gomb
B Töltőérintkező
F Navigátor gomb
L {e}{v}: A kívánt tétel megkereséséhez a
menükben.
L {>}: A kívánt tétel kiválasztásához vagy a
kurzor jobbra mozgatásához.
L {<}: Az előző kijelzésre való
visszatéréshez vagy a kurzor balra
mozgatásához.
C Navigátor gomb
L {>}{<}: A csengő és a hangszóró
hangerő beállításához.
L {<}{>}: A kívánt csengőhang
kiválasztásához.
H {R} (Flash) gomb
D Használatban kijelző
L Világít, amikor a hordozható készülék
használatban van (pl. egy hívás közben
stb.).
L Villog egy hívás érkezésekor.
I Hallgató
E {s} (Kihangosítás)/Kihangosítás kijelző
J Kijelző
F {x} (Személyhívó) gomb
K {R} (Újrahívás/Szünet) gomb
G {R} (Flash) gomb
G {s} (Kihangosítás) gomb
H {R} (Újrahívás/Szünet) gomb
8
TCD230HG(hg-hg).book Page 9 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Előkészületek
I {T} (Némítás)
J Mikrofon
Kijelzések
Ikonok megjelenítése
A kézibeszélő kijelzőjén számos ikon jelenik
meg, hogy jelezze a hordozható készülék
aktuális állapotát.
Kijelző
ikon
Jelentés
w
Bázisállomás hatósugarán
belül
L Amikor villog: A hordozható
készülék keresi a
bázisállomást. (a
bázisállomás hatósugarán
kívül, a hordozható készülék
nincs bejelentkezve a
bázisállomáson vagy a
bázisállomás nincs áram
alatt)
L
A hordozható készülék eléri a
bázisállomást. (belső hívás,
személykeresés, a
bázisállomás beállításainak
megváltoztatása stb.)
k
A hordozható készülék külső
hívást folytat.
o
A hívástiltás üzemmód be van
kapcsolva. (27. oldal)
5
Az akkumulátor töltöttsége
[VE]
A hangzásjavítás magas vagy
mély hangra van állítva. (15.
oldal)
[N]
Az éjszakai mód be van
kapcsolva. (25. oldal)
[X]
A billentyűzár be van
kapcsolva. (15. oldal)
[2]
A hordozható készülék száma:
A bal oldali ikon például a 2-es
hordozható készüléket
mutatja. (26. oldal)
Kijelző
ikon
Jelentés
-2-
A bázisállomás száma: A bal
oldali ikon például a 2-es
bázisállomást mutatja. (26.
oldal)
F
Új SMS üzenet érkezett (csak
az SMS-re előfizetett
felhasználóknál; 40. oldal)
Foglalt
A bázisállomás vagy egy
másik hordozható készülék
hívást folytat.
9
TCD230HG(hg-hg).book Page 10 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Előkészületek
Csatlakoztatások
Az akkumulátor behelyezése
A hálózati adapter csatlakoztatásakor egy rövid
hangjelzés hallható. Ha nem hallható, ellenőrizze
a csatlakoztatásokat.
1 Először az akkumulátorok negatív, (T) jelű
végét helyezze be.
Rögzítő
2 Helyezze vissza a hordozható készülék
akkumulátor fedelét.
(220–240 V, 50 Hz)
A telefonhálózathoz
Fontos:
L Csak a készülékhez kapott hálózati adaptert
és telefonvonal-vezetéket használja.
Megjegyzés:
L Csatlakoztatás után fel kell töltenie az
akkumulátorokat, ha a hordozható készülékkel
hívásokat akar kezdeményezni vagy fogadni
(10. oldal).
L Soha ne telepítsen telefonvezetéket
villámlásos vihar idején.
L A hálózati adapternek mindig csatlakoztatva
kell lennie. (Az adapter használat közben
melegszik. Ez nem jelent hibát.)
L A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon)
elhelyezett vagy földre szerelt hálózati
csatlakozóba kell dugaszolni. Ne dugaszolja a
hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati
csatlakozóba, mert az adapter a súlya miatt
kicsúszhat a csatlakozóból.
10
Megjegyzés:
L Csak újratölthető akkumulátort használjon (5.
oldal).
Az akkumulátor töltése
Az első használatbavétel előtt helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra
mintegy 7 órára.
A töltés során az akkumulátor ikon az alábbiak
szerint jelenik meg.
TCD230HG(hg-hg).book Page 11 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Előkészületek
Ha az akkumulátorok teljesen feltöltöttek, az
5 ikon folyamatosan látható a kijelzőn.
ikon villogása csak akkor szűnik meg, ha az
akkumulátorokat már legalább 15 percig
töltötte.
L A kikapcsolt hordozható készülék
automatikusan bekapcsol, ha a
bázisállomásra helyezik.
Az akkumulátor élettartama
Miután Panasonic akkumulátorait teljesen
feltöltötte, az alábbi teljesítményt várhatja tőlük:
Ni-MH akkumulátorok (700 mAh)
Megjegyzés:
L A töltés során a hordozható készülék
melegszik. Ez nem jelent hibát.
L Az akkumulátorok teljes feltöltéséhez 7 órára
van szükség, de a hordozható készüléket már
az akkumulátorok teljes feltöltése előtt is
használhatja.
L Tisztítsa meg a hordozható készülék és a
bázisállomás töltő érintkezőit (8. oldal)
havonta egyszer egy száraz, puha
ruhadarabbal, mert különben az
akkumulátorok töltése nem lesz megfelelő. Ha
a készülék szennyeződésnek, vagy magas
páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg
gyakrabban.
Az akkumulátor töltöttsége
Akkumulátor
ikon
Az akkumulátor
töltöttsége
5
Feltöltött
6
Közepes
7
Alacsony
Amikor villog: Fel kell
tölteni.
Működés
Működési idő
Használatban
(beszélgetés)
max. 20 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 170 óra
Megjegyzés:
L Az akkumulátor tényleges teljesítménye attól
függ, hogy a hordozható készüléket milyen
sűrűn használja (beszélgetés), és attól is, hogy
milyen gyakran nem használja (készenlét).
L Az akkumulátor működési élettartama a
használat körülményeitől és a környezeti
hőmérséklettől függően lerövidülhet.
Akkumulátorcsere
Ha az 7 ikon még akkor is villog, amikor a
hordozható készülék akkumulátorait 7 órán át
töltötte, ki kell cserélnie az akkumulátorokat.
Fontos:
L Javasoljuk az útmutatóban megadott típusú,
újratölthető Panasonic akkumulátorok
használatát, lásd: 5. oldal. Ha nem újratölthető
elemeket használ, és megkezdi a töltést, az
elemekből kifolyhat az elektrolit.
L Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat.
Megjegyzés:
L Amikor az 7 ikon villog, töltse fel a
hordozható készülék akkumulátorait. Az 7
11
TCD230HG(hg-hg).book Page 12 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Előkészületek
1 Határozottan nyomja meg a zárat a
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
hordozható készülék akkumulátor fedélen,
és a fedelet csúsztassa el a nyíl irányában.
4
5
6
2 Először a (S) jelű végüket emelje ki a régi
akkumulátoroknak, majd helyezze be az
újakat. Az akkumulátor behelyezését lásd:
10. oldal.
A táplálás be- és
kikapcsolása
A táplálás bekapcsolása
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a {ih}
gombot.
L A kijelző átvált készenléti üzemmódba.
A táplálás kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a {ih}
gombot.
L A kijelző üres.
A tárcsázási mód beállítása
Állítsa át a tárcsázási módot az Ön
telefonvonalán használandó üzemmódnak
megfelelően.
“Tone (DTMF)”: Válassza ezt az üzemmódot,
ha DTMF hívásos központhoz csatlakozik.
“Pulse (Impulz.)”: Válassza ezt forgógépes
illetve impulzus üzemmódú szolgáltatási
területen.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
12
7
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ki a “Tárcsázási mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A dátum és az idő beállítása
Fontos:
L Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a
hálózati adapter.
L Győződjön meg róla, hogy az w ikon nem
villog-e.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki az “Időbeállítások”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Dátum/idő beáll”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Írja be az aktuális napot, hónapot és évet,
mindegyiknél két számjegyet használva.
Példa: 17. május 2005
Nyomja meg az {1}{7} {0}{5} {0}{5}
gombot.
6 Írja be az aktuális órát és percet,
mindegyiknél két számjegyet használva.
L A {*} gomb ismételt megnyomásával
választhat az “AM”, “PM” vagy a 24-órás
időbeírási forma közül.
Példa: du. 3:30
Nyomja meg a {0}{3} {3}{0} gombot, majd
nyomja meg ismételten a {*} gombot, amíg
a “03:30 PM” meg nem jelenik.
7 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
TCD230HG(hg-hg).book Page 13 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Előkészületek
8 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Egy számjegy javításakor a kurzor
mozgatásához nyomja meg a {<} vagy {>}
gombot, majd végezze el a javítást.
L Áramkimaradás után a készülék esetleg
tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor állítsa
be újra a dátumot és a pontos időt.
13
TCD230HG(hg-hg).book Page 14 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások kezdeményezése a
hordozható készülékről
1 Emelje fel a hordozható készüléket, és
2
3
tárcsázza a telefonszámot.
L Ha egy számjegyet javítania kell, nyomja
meg a {C/T} gombot, majd írja be helyes
számot.
Nyomja meg a {C} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {ih} gombot, vagy tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra.
Kihangosítás
A digitális kihangosítás segítségével a
hordozható készülék kézben tartása nélkül is
beszélgethet.
1 Beszélgetés közben a kihangosítás
bekapcsolásához nyomja meg a {s}
gombot.
L Beszéljen a hívóval felváltva.
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {ih} gombot, vagy tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra.
Megjegyzés:
L A legjobb teljesítmény érdekében ügyeljen a
következőkre:
– Használja a kihangosítást csendes
környezetben.
L Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja
meg a {C} gombot.
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállítása
Beszélgetés közben nyomja meg a {e} vagy a
{v} gombot. A hallgatónál 4 hangerő szint áll
rendelkezésre. A hangszórónál 6 szint közül
választhat.
Az újratárcsázás szolgáltatás
Az előzőleg tárcsázott (egyenként legfeljebb 24
számjegyű) telefonszámok újratárcsázhatóak.
Az utoljára hívott szám tárcsázása
Nyomja meg a {R}, majd a {C} vagy a {s}
gombot.
14
L Ha megnyomja a {s} gombot, a készülék
automatikusan újratárcsázza a telefonszámot,
ha a másik fél vonala foglalt.
Megjegyzés:
L Megnyomhatja a {C} vagy {s} gombot is
mielőtt megnyomná a {R} gombot.
Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 szám automatikusan a
kimenő híváslistába kerül.
1 Nyomja meg a {R} gombot.
L A kijelzőn megjelenik a legutóbb
tárcsázott szám.
2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
ismételten a {e} vagy {v} gombot.
L A listából való kilépéshez nyomja meg a
{ih} gombot.
3 Nyomja meg a {C} vagy a {s} gombot.
L Ha megnyomja a {s} gombot, a készülék
automatikusan újratárcsázza a
telefonszámot, ha a másik fél vonala
foglalt.
Automatikus újratárcsázás
Ha újratárcsázásnál megnyomja a {s} gombot,
és a másik fél vonala foglalt, a készülék
automatikusan újratárcsázza a telefonszámot. A
készülék legfeljebb 11-szer újrahívja a számot.
Amíg a hordozható készülék az újratárcsázásra
vár, a {s} ikon villog. Miközben a hordozható
készülék újratárcsáz, a némítás automatikusan
bekapcsol.
Megjegyzés:
L Az automatikus újratárcsázás törlődik, ha (a
{R} gombot kivéve) bármelyik gombot
megnyomja.
L Ha a vonal felkapcsolódása után a némítás
nem kapcsol ki, nyomja meg a {C/T} gombot.
Szám módosítása a kimenő híváslistában,
mielőtt felhívná azt
1 Nyomja meg a {R} gombot.
2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
ismételten a {e} vagy {v} gombot, majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
TCD230HG(hg-hg).book Page 15 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
3 Válassza ki a “Szerk. és hív”
4
5
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
A kurzor mozgatásához nyomja meg a {<}
vagy {>} gombot, majd szerkessze a
számot.
L Vigye a kurzort a törölni kívánt számra,
majd nyomja meg a {C/T} gombot.
L Vigye a kurzort annak a helynek a jobb
oldalához, ahová be kíván illeszteni egy
számot, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot.
Nyomja meg a {C} vagy a {s} gombot.
Számok törlése a kimenő híváslistában
1 Nyomja meg a {R} gombot.
2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
ismételten a {e} vagy {v} gombot, majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
3 Válassza ki a “Törlés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
L Ha a listában lévő összes számot törölni
akarja, válassza a “Mindent töröl”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
5 Nyomja meg a {ih} gombot.
A kimenő híváslistában lévő hívószám
tárolása a telefonkönyvben
1 Nyomja meg a {R} gombot.
2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg
3
4
5
6
ismételten a {e} vagy {v} gombot, majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
Válassza ki a “Tel.könyvbe ír”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Írjon be egy nevet (max. 16 karakter; a
karakter bevitelt lásd: 52. oldal), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot,
majd nyomja meg a {j/OK} gombot.
Válassza ki a kívánt kategóriát (19. oldal),
majd nyomja meg a {>} gombot.
7 Válassza ki a “Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
8 Nyomja meg a {ih} gombot.
Egyéb szolgáltatások
Hangzásjavítás
Hívás közben Ön megváltoztathatja a hallgató
hangminőségét. 3 beállítás áll rendelkezésére.
1 Hívás közben nyomja meg a {j/OK}
gombot.
2 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
Megjegyzés:
L Ha a “Magas hangok” vagy “Mély hangok”
lehetőséget választja, megjelenik a “[VE]”
ikon.
Némítás
Beszélgetés közben elnémíthatja saját hangját.
Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja a
másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.
1 Saját hangjának elnémításához nyomja meg
a {C/T} gombot.
2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe,
nyomja meg ismét a {C/T} gombot.
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne
lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és rajta
beállításokat végezni. A bejövő hívások
fogadhatók, de az összes többi funkció le van
tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a {j/OK}
gombot.
L Megjelenik az “[X]” ikon.
L A billentyűzár kikapcsolásához nyomja le
körülbelül 2 másodpercig a {j/OK} gombot.
Megjegyzés:
L Segélyhívások (32. oldal) sem
kezdeményezhetők, amíg ki nem kapcsolja a
billentyűzárat.
L A hordozható készülék kikapcsolásával a
billentyűzár is kikapcsolódik.
15
TCD230HG(hg-hg).book Page 16 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
FLASH gomb (az időzített hurokmegszakítás
szolgáltatás használatához)
Az {R} gomb opcionális telefonfunkciók
elérésére szolgál. A részletek iránt érdeklődjön
távközlési szolgáltatójánál.
Megjegyzés:
L Ha készüléke alközpontra csatlakozik, az {R}
gomb megnyomása egyes alközponti
szolgáltatások eléréséhez szükséges, pl.
hívás átadása másik mellékállomásra. A
részletek iránt érdeklődjön az alközpont
forgalmazójánál.
L Ön megváltoztathatja a hurokmegszakítási
időt (32. oldal).
Szünet gomb (alközponti/távhívási
szolgáltatást igénybe vevő felhasználók
számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes
alközponti vagy távhívási szolgáltatások
igénybevételéhez a számok között szünetet kell
tartani.
Példa: Ha Önnek le kell nyomnia a {0}
számgombot egy fővonal eléréséhez
(előválasztó szám), akkor a {0} tárcsázása után
feltehetően várnia kell a városi tárcsázási
hangra.
1 Nyomja meg a {0} gombot.
2 Nyomja meg a {R} gombot.
3 Tárcsázza a telefonszámot, majd nyomja
meg a {C} vagy {s} gombot.
Megjegyzés:
L A {R} gomb egyszeri lenyomása egy 1
szünetet hoz létre. Ha hosszabb szünetre van
szükség, nyomja meg megfelelő számban a
{R} gombot. A szünet hosszának
megváltoztatását lásd: 32. oldal.
Ideiglenes tone tárcsázás (forgógépes és
impulzus üzemmódú szolgáltatási területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási
módot Tone (DTMF) üzemmódba, amikor Tone
tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie
(pl. elektronikus banki szolgáltatások).
1 Kezdeményezzen hívást.
16
2 Amikor felkérik Önt kódjának vagy PIN
kódjának beadására, nyomja meg a {*},
majd a megfelelő számgombokat.
Megjegyzés:
L A hívás bontásával visszaáll az impulzus
üzemmód.
Hívások kezdeményezése a
bázisállomásról
1 Nyomja meg a {s} gombot.
2 Tárcsázza a telefonszámot.
L Beszéljen a hívóval felváltva.
3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {s} gombot.
Megjegyzés:
L A legjobb teljesítmény érdekében ügyeljen a
következőre:
– Használja a kihangosítást csendes
környezetben.
L Egy hívás közben Ön átkapcsolhat a
kihangosításról a kézibeszélőre:
– Ha a hordozható készülék a bázisállomáson
van, egyszerűen csak emelje fel.
A hangszóró hangerő beállítása
Beszélgetés közben nyomja meg a {>} vagy a
{<} gombot. 8 hangerő szint áll rendelkezésre.
Az utoljára hívott szám tárcsázása
Nyomja meg a {s} gombot, majd nyomja meg a
{R} gombot.
L Ha a másik fél vonala foglalt, a készülék
automatikusan, legfeljebb 11-szer
újratárcsázza a számot. Amíg a bázisállomás
az újratárcsázásra vár, a kihangosítás kijelző
villog. Miközben a bázisállomás újratárcsáz, a
némítás automatikusan bekapcsol.
Megjegyzés:
L Az automatikus újratárcsázás törlődik, ha (a
{R} gombot kivéve) bármelyik hívógombot
megnyomja.
L Ha a vonal felkapcsolódása után a némítás
nem kapcsol ki, nyomja meg a {T} gombot.
TCD230HG(hg-hg).book Page 17 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
szükség, nyomja meg megfelelő számban a
{R} gombot. A szünet hosszának
megváltoztatását lásd: 32. oldal.
Egyéb szolgáltatások
Némítás
Beszélgetés közben elnémíthatja saját hangját.
Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja a
másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.
1 Saját hangjának elnémításához nyomja meg
a {T} gombot.
L A kihangosítás kijelző villog.
2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe,
nyomja meg ismét a {T} gombot.
FLASH gomb (az időzített hurokmegszakítás
szolgáltatás használatához)
Az {R} gomb opcionális telefonfunkciók
elérésére szolgál. A részletek iránt érdeklődjön
távközlési szolgáltatójánál.
Megjegyzés:
L Ha készüléke alközpontra csatlakozik, az {R}
gomb megnyomása egyes alközponti
szolgáltatások eléréséhez szükséges, pl.
hívás átadása másik mellékállomásra. A
részletek iránt érdeklődjön az alközpont
forgalmazójánál.
L Ön megváltoztathatja a hurokmegszakítási
időt (32. oldal).
Szünet gomb (alközponti/távhívási
szolgáltatást igénybe vevő felhasználók
számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes
alközponti vagy távhívási szolgáltatások
igénybevételéhez a számok között szünetet kell
tartani.
Példa: Ha Önnek le kell nyomnia a {0}
számgombot egy fővonal eléréséhez
(előválasztó szám), akkor a {0} tárcsázása után
feltehetően várnia kell a városi tárcsázási
hangra.
1 Nyomja meg a {s} gombot.
2 Nyomja meg a {0} gombot.
3 Nyomja meg a {R} gombot.
4 Tárcsázza a telefonszámot.
Megjegyzés:
L A {R} gomb egyszeri lenyomása egy 1
szünetet hoz létre. Ha hosszabb szünetre van
Ideiglenes tone tárcsázás (forgógépes és
impulzus üzemmódú szolgáltatási területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási
módot Tone (DTMF) üzemmódba, amikor Tone
tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie
(pl. elektronikus banki szolgáltatások).
1 Kezdeményezzen hívást.
2 Amikor felkérik Önt kódjának vagy PIN
kódjának beadására, nyomja meg a {*},
majd a megfelelő számgombokat.
Megjegyzés:
L A hívás bontásával visszaáll az impulzus
üzemmód.
Hívások fogadása a
hordozható készülékről
1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a
2
kézibeszélőt, és nyomja meg a {C} vagy a
{s} gombot.
L Ön a hívást a {0} - {9}, {*} illetve {#}
közül bármelyik hívógombbal, vagy az
{INT} gombbal is fogadhatja.
(Hívásfogadás bármely gombbal
szolgáltatás)
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {ih} gombot, vagy tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra.
Automatikus hívásfogadás szolgáltatás
Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható
készülék bázisállomásról való leemelésével
fogadhatja. Önnek nem kell megnyomnia a {C}
gombot. A szolgáltatás bekapcsolása: 27. oldal.
A csengő hangerő beállítása, amikor külső
hívás érkezik
Amikor külső hívás érkezik, nyomja meg a {e}
vagy {v} gombot.
Megjegyzés:
L A csengő hangerő nem állítható, ha a
hordozható készülék a bázisállomáson van.
17
TCD230HG(hg-hg).book Page 18 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások fogadása a
bázisállomásról
1 Nyomja meg a {s} gombot.
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {s} gombot.
A csengő hangerő beállítása
Nyomja meg a {>} vagy a {<} gombot, amikor
hívás érkezik, vagy amikor a bázisállomás
készenléti üzemmódban van. 4 hangerő szint
(hangos/közepes/halk/kikapcsolva) áll
rendelkezésre. A csengő hangerő
kikapcsolásához nyomja meg, és tartsa
lenyomva a {<} gombot, amíg a bázisállomás
sípolni nem kezd. Ha ismét vissza kívánja
kapcsolni a csengő hangerőt nyomja meg a {>}
gombot.
Megjegyzés:
L Amikor a csengő hangerő ki van kapcsolva, a
bázisállomás külső hívások érkezésekor nem
csenget, belső hívásoknál pedig halkan
csenget.
A csengőhangok megváltoztatása
Ön megváltoztathatja a bázisállomáson használt
csengőhangot.
A kívánt csengőhang kiválasztásához nyomja
meg ismételten a {<} vagy {>} gombot.
18
TCD230HG(hg-hg).book Page 19 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Telefonkönyv
A telefonkönyv használata
A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális
tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat.
200 nevet és telefonszámot írhat be a
telefonkönyvbe, mindegyik telefonkönyv
bejegyzéshez kategóriát rendelhet, és a
telefonkönyv bejegyzések között név vagy
kategória szerint is kereshet.
Adatok beírása a telefonkönyvbe
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “Új bejegyzés”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter; a
karakter bevitelt lásd: 52. oldal), majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
4 Írja be a partner telefonszámát (max. 24
számjegy), majd nyomja meg a {j/OK}
gombot.
5 Válassza ki a bejegyzéshez a kívánt
kategóriát, majd nyomja meg a {>} gombot.
6 Válassza ki a “Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha már nincs hely újabb adat beírásához, a
kijelzőn a “Memória megtelt” üzenet jelenik
meg. Törölje a felesleges bejegyzéseket (20.
oldal).
Hiba módosítása/javítása
Nyomja meg a {<} vagy {>} gombot, hogy a
kurzort a törölni kívánt számra vagy karakterre
vigye, majd nyomja meg a {C/T} gombot. Vigye
a kurzort annak a helynek a jobb oldalához,
ahová be kíván illeszteni egy számot vagy
karaktert, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot.
Megjegyzés:
L Az összes szám illetve karakter törléséhez
nyomja meg, és tartsa lenyomva a {C/T}
gombot.
Kategóriák
A kategóriák segíthetnek Önnek a
telefonkönyvben lévő adatok gyors és egyszerű
megkeresésében. Amikor egy adatot visz be a
telefonkönyvbe, hozzárendelheti a kívánt
kategóriát. Ön megváltoztathatja a telefonkönyv
adatokhoz rendelt kategóriák nevét („Barátok”,
„Család” stb.), majd kategória szerint kereshet a
telefonkönyvben. A hívófél azonosítása
szolgáltatás előfizetői számára további
kategória-szolgáltatások állnak rendelkezésre
(35. oldal).
Kategória nevek megváltoztatása
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kategória” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki azt a kategóriát, amelynek nevét
meg akarja változtatni, majd nyomja meg a
{>} gombot.
4 Válassza ki a “Kategória név”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Szerkessze a nevet (max. 10 karakter; a
karakter bevitelt lásd: 52. oldal), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Telefonkönyv adatok megkeresése
és felhívása
A telefonkönyv adatok kereshetők az első
karakter szerint, kategória szerint vagy pedig az
összes telefonkönyv adaton való lépkedéssel.
Ha megtalálta a kívánt tételt, a telefonszám
tárcsázásához nyomja meg a {C} vagy a {s}
gombot.
Az összes adat végignézése
1 Nyomja meg a {k} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
gombot a kívánt bejegyzés
megjelenítéséhez.
19
TCD230HG(hg-hg).book Page 20 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Telefonkönyv
Első karakter szerinti keresés (index keresés)
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {R} gombot.
2 Válassza ki az “ABC keresés”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki azt a karakter beviteli módot,
amelyik tartalmazza az Ön által keresett
karaktert, majd nyomja meg a {>} gombot.
4 Nyomja meg azt a számgombot ({0} - {9}),
amelyik tartalmazza az Ön által keresett
karaktert (52. oldal).
L Nyomja meg ismételten ugyanezt a
gombot, hogy megjelenítse az adott
számgombon lévő, egyes betűknek
megfelelő első tételt.
L Ha az Ön által kiválasztott betűhöz nem
tartozik bevitel, a következő tétel jelenik
meg.
5 Szükség esetén nyomja meg ismételten a
{e} vagy {v} gombot, hogy végiggörgesse
a telefonkönyvet.
Kategória szerinti keresés
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {R} gombot.
2 Válassza ki a “Kateg. keresés”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki az Ön által keresett kategóriát,
majd nyomja meg a {>} gombot.
L Megjelenik az adott kategória első tétele.
L Ha a “Minden” lehetőséget választja, a
készülék befejezi a kategória szerinti
keresést.
4 Szükség esetén nyomja meg ismételten a
{e} vagy {v} gombot, hogy végiggörgesse
a telefonkönyvet.
Adatok szerkesztése a
telefonkönyvben
A telefonkönyv adatai szerkeszthetők, miután
elmentette azokat. Megváltoztathatja a nevet, a
telefonszámot és a kategóriát.
20
Név, telefonszám, kategória megváltoztatása
1 Keresse meg a kívánt tételt (19. oldal), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Szerkesztés” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
3 Szükség esetén szerkessze a nevet (max.
16 karakter; a karakter bevitelt lásd: 52.
oldal), majd nyomja meg a {j/OK} gombot.
4 Szükség esetén szerkessze a telefonszámot
(max. 24 számjegy), majd nyomja meg a
{j/OK} gombot.
5 Válassza ki a kívánt kategóriát, majd nyomja
meg a {>} gombot.
6 Válassza ki a “Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Adatok törlése a telefonkönyvből
Egy adat törlése
1 Keresse meg a kívánt tételt (19. oldal), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Törlés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
4 Nyomja meg a {ih} gombot.
Az összes adat törlése
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Mindent töröl”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
4 Válassza ismét az “IGEN” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
5 Nyomja meg a {ih} gombot.
TCD230HG(hg-hg).book Page 21 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Telefonkönyv
Egy gombnyomásos tárcsázás
(gyorstárcsázás)
Telefonkönyvben lévő adat hozzárendelése
egy gyorstárcsázó gombhoz
Az {1} - {9} számgomb mindegyike
gyorstárcsázó gombként használható, miáltal Ön
egy telefonkönyvben tárolt számot egyszerűen,
egyetlen számgomb megnyomásával hívhat.
1 Keresse meg a kívánt tételt (19. oldal), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “Egygombos hívás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 A kívánt hívógomb szám kiválasztásához
nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, majd
nyomja meg a {>} gombot.
L Ha a hívógombot már gyorstárcsázó
gombként használja, akkor a hívógomb
száma mellett egy “@” (csillag) jelenik
meg. Ha ezt a hívógombot választja ki,
megjelenik a “Felülírás” lehetőség.
Szükség esetén felülírhatja az előző
hozzárendelést.
L Ha nem kívánja felülírni, válassza a
“Vissza” lehetőséget.
4 Válassza ki a “Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
5 Nyomja meg a {ih} gombot.
Híváskezdeményezés gyorstárcsázó
gombbal
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
2
gyorstárcsázó gombot ({1} - {9}).
L A többi gyorstárcsázó gombhoz rendelt
adatokat is megtekintheti a {e} vagy {v}
gomb megnyomásával.
Nyomja meg a {C} vagy a {s} gombot.
Gyorstárcsázó gombhoz rendelt adat törlése
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot ({1} - {9}).
2 Nyomja meg a {j/OK} gombot, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Megjegyzés:
L Csak a gyorstárcsázó gombhoz rendelt adat
törlődik. A hozzátartozó telefonkönyv bevitel
nem törlődik.
Lánctárcsázás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás
közben tárcsázza a telefonkönyvben lévő
telefonszámokat. Ez a szolgáltatás például arra
használható, hogy egy, a telefonkönyvben tárolt
calling card (telefonkártya) elérési számot vagy
egy bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás
nélkül adhasson be.
1 Hívás közben nyomja meg a {k} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {e} vagy {v}
gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt.
L Ha az első karakter szerint kíván keresni
(index keresés), lásd: 20. oldal. Ha
kategória szerint akar keresni, lásd: 20.
oldal.
3 A szám tárcsázásához nyomja meg a {>}
gombot.
Telefonkönyv adatok
átmásolása a többi
hordozató készülékbe
A telefonkönyv adatok (19. oldal) átmásolhatók a
hordozható készülékből egy kompatiblis
Panasonic hordozható készülék
telefonkönyvébe.
Egyetlen tétel másolása
1 Keresse meg a kívánt tételt (19. oldal), majd
2
3
4
nyomja meg a {j/OK} gombot.
Válassza ki a “Másolás” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Írja be annak a hordozható készüléknek a
számát, amelynek el kívánja küldeni a
telefonkönyv tételt.
Ha a másolást újabb tétellel kívánja folytatni,
válassza az “IGEN” lehetőséget, majd
21
TCD230HG(hg-hg).book Page 22 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Telefonkönyv
5
nyomja meg a {>} gombot. Keresse meg a
kívánt tételt, majd nyomja meg a {>}
gombot.
L A másolás befejezéséhez válassza a
“NEM” lehetőséget, majd nyomja meg a
{>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Az összes tétel másolása
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “Összes másolása”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be annak a hordozható készüléknek a
számát, amelynek el kívánja küldeni a
telefonkönyv tételt.
L Amikor az összes tétel átmásolódott, a
kijelzőn megjelenik a “Kész” felirat.
4 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha a másik (a fogadó) hordozható készülék
nincs készenléti üzemmódban, akkor az Ön (a
küldő) hordozható készülékének kijelzőjén
megjelenik a “sikertelen” felirat.
L Ha a telefonkönyv tételek átmásolása közben
hiba lépett fel, akkor az Ön (a küldő)
hordozható készülékének kijelzőjén
megjelenik a “Nincs kész” felirat.
22
TCD230HG(hg-hg).book Page 23 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
A hordozható készülék beállításai
Útmutató a hordozható készülék beállításaihoz
Az Ön tájékoztatására az alábbi táblázatban megadjuk a hordozható készülék összes, egyéni módon
beállítható adatát.
L A hordozható készülék egyéni beállításakor az aktuális tételt illetve beállítást egy > jelzi.
Hordozható
készülék
beállítások menü
Időbeállítások
Csengő beáll.
Kijelző beáll.
Hívási mód
Regisztráció
Bázisválasztás
Egyéb opciók
Almenü
2. almenü
Dátum/idő beáll
Ébresztés
Csengőhangerő
Külső csengetés
Belső csengetés
Éjszakai mód Kezdés/Befej.
Be/Ki
Csengetés
késl.
Kateg. kivál.
Készenléti kij.
Nyelvválasztás
Kontraszt
Hívás tiltás
Auto. beszélg.
Kézib. regiszt.
—
Kézibeszélő PIN
LetterWise
Billentyűhang
Kézib. Törlése
Alapbeállítások
Oldal
—
KI
Maximális
Csengőhang
Csengőhang
23:00/06:00
KI
60 mp.
12. oldal
24. oldal
24. oldal
24. oldal
24. oldal
25. oldal
25. oldal
26. oldal
—
KI
Magyar
SZINT 3
KI
KI
—
Automata
0000
Magyar
BE
—
1
1
26. oldal
26. oldal
26. oldal
27. oldal
27. oldal
27. oldal
46. oldal
46. oldal
28. oldal
28. oldal
28. oldal
28. oldal
Megjegyzés:
L Egyidejűleg legfeljebb 3 menü tétel jeleníthető meg. Ha olyan menü tételt kíván kiválasztani, amely
nem látható az aktuális oldalon, lépkedjen felfelé vagy lefelé a navigátor {e} illetve {v} gomb
lenyomásával.
23
TCD230HG(hg-hg).book Page 24 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
A hordozható készülék beállításai
Idő beállítások
Ébresztés
Az ébresztés 3 percig szól a beállított
időpontban, egyszer vagy naponta. Előzőleg
állítsa be a dátumot és az időt (12. oldal).
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki az “Időbeállítások”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki az “Ébresztés” lehetőséget,
majd nyomja meg kétszer a {>} gombot.
5 Válasszon ki egy ébresztési módot, majd
nyomja meg a {>} gombot.
– “Egyszer”: Az ébresztés egyszer, a
beállított időpontban hallatszik. Adja meg a
kívánt napot és hónapot, mindegyiknél két
számjegyet használva.
– “Naponta ismétel”: Az ébresztés
naponta, a beállított időpontban hallatszik.
– “KI”: Kikapcsolja az ébresztést. Nyomja
meg ismét a {>} gombot, majd a
befejezéshez nyomja meg a {ih}
gombot.
6 Adja meg a kívánt órát és percet,
mindegyiknél két számjegyet használva.
L A {*} gomb ismételt megnyomásával
választhat az “AM”, “PM” vagy a 24-órás
időbeírási forma közül.
7 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
8 Válassza ki a beállított időpontban
megszólaló csengőhangot, majd nyomja
meg a {>} gombot.
9 Válassza ki a “Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
10 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Az ébresztés leállításához nyomja meg
bármelyik hívógombot.
24
L Beszélgetés közben vagy belső hívás
(intercom) üzemmódban az ébresztés csak a
hívás befejeztével szólal meg.
L Az ébresztés a beállított időpontban akkor is
hallatszik, ha a csengő hangerőt kikapcsolta.
L Ha az “Egyszer” lehetőséget választja, a
beállítás az ébresztés megszólalása után
“KI”-re változik.
Csengő beállítások
Csengő hangerő
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Csengőhangerő”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 A kívánt hangerő kiválasztásához nyomja
meg ismételten a {e} vagy {v} gombot.
6 Nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Az ébresztés megszólal, és a hordozható
készülék csengetéssel jelzi a belső hívásokat
és a személykeresést még akkor is, ha a
csengő ki van kapcsolva.
Csengőhangok megváltoztatása
Ön megváltoztathatja a hordozható készüléknél
használt csengőhangot.
“Külső csengetés”: Kiválasztja a külső
hívások csengőhangját.
“Belső csengetés”: Kiválasztja a belső
hívások csengőhangját.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
TCD230HG(hg-hg).book Page 25 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
A hordozható készülék beállításai
3 Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a kívánt tételt, majd nyomja meg
a {>} gombot.
5 Válassza ki a kívánt csengőhangot, majd
nyomja meg a {>} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha valamelyik csengődallamot választja, az
néhány másodpercig tovább szól még akkor
is, ha a hívó bont, mielőtt Ön jelentkezne a
hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a
vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy
semmit.
L A készülékben előre beállított dallamokat a
© 2004 M-ZoNE Co., Ltd. engedélyével
használjuk.
3 Válassza ki a “Csengő beáll.”
4
5
6
7
Éjszakai mód
Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon
egy időszakot, amíg a hordozható készülék nem
csenget, ha külső hívás érkezik. Ez a
szolgáltatás olyankor hasznos, ha nem akarja,
hogy zavarják, például, amikor alszik. Az
éjszakai mód egymástól függetlenül állítható be a
hordozható készüléken és a bázisállomáson (31.
oldal).
A telefonkönyv kategória szolgáltatás (19. oldal)
segítségével Ön kiválaszthat olyan kategóriákat
is a hívókhoz, hogy azok hívásai megkerüljék az
éjszakai módot és csengessék a hordozható
készüléket (csak a hívófél azonosítása
szolgáltatás előfizetői számára).
Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (12.
oldal).
Az éjszakai mód kezdési és befejezési
időpontjának beállítása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
8
9
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Kezdés/Befej.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva, amikor indítani
kívánja ezt a szolgáltatást.
L Ha 12-órás időbeírási formát használ, a
{*} gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az “AM” vagy “PM”
lehetőséget.
Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva, amikor le kívánja
állítani ezt a szolgáltatást.
L Ha 12-órás időbeírási formát használ, a
{*} gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az “AM” vagy “PM”
lehetőséget.
Nyomja meg a {j/OK} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Az éjszakai mód be-/kikapcsolása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a “Be/Ki” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
6 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Amikor az éjszakai mód be van kapcsolva a
kijelzőn az “[N]” ikon látható.
25
TCD230HG(hg-hg).book Page 26 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
A hordozható készülék beállításai
Csengetés késleltetés beállítása az éjszakai
módhoz
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a hordozható
készülék éjszakai mód közben is csengessen, ha
a hívó elég hosszú ideig várakozik. A kiválasztott
időtartam letelte után a hordozható készülék
csengetni kezd. Ha a “Nincs csengetés”
lehetőséget választja ki, a hordozható készülék
éjszakai módban nem csenget.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a “Csengetés késl.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Kategóriák kiválasztása az éjszakai mód
megkerülésére
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
3
4
5
6
26
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Kateg. kivál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Nyomja meg a kívánt kategória számokat,
majd nyomja meg a {j/OK} gombot.
L A kiválasztott kategória szám villogni
kezd.
L Egy kiválasztott kategória szám
törléséhez nyomja meg ismét az adott
számot. A szám villogása megszűnik.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha olyan kategóriájú hívótól érkezik hívása,
amelyiknél beállította az éjszakai mód
megkerülését, a hordozható készülék
csengetni fog.
Kijelző beállítások
A készenléti üzemmód kijelzőjének
kiválasztása
“Bázis száma”: A kijelzőn az aktuális
bázisállomás száma látható.
“Kézibesz. száma”: A kijelzőn az aktuális
hordozható készülék száma látható.
“KI”: A kijelzőn csak az aktuális dátum és idő
látható.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Kijelző beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Készenléti kij.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha a “Bázis száma” lehetőséget választotta
ki, és az aktuális bázisállomás száma 2, akkor
a kijelzőn a “-2-” látható.
L Ha a “Kézibesz. száma” lehetőséget
választotta ki, és az aktuális hordozható
készülék száma 2, akkor a kijelzőn a “[2]”
látható.
A kijelző nyelvének megváltoztatása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
TCD230HG(hg-hg).book Page 27 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
A hordozható készülék beállításai
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Kijelző beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Nyelvválasztás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja
meg a {>} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért,
nyomja meg a {ih}, {j/OK} gombot,
nyomja meg kétszer a {e} gombot, nyomja
meg a {>} gombot, nyomja meg kétszer a
{v} gombot, nyomja meg a {>} gombot,
nyomja meg a {v} gombot, nyomja meg a
{>} gombot, válassza ki a kívánt nyelvet,
majd nyomja meg a {>} gombot. Nyomja meg
a {ih} gombot.
A kijelző kontrasztjának
megváltoztatása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
3
4
5
6
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Kijelző beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Kontraszt” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
A kívánt kontraszt kiválasztásához nyomja
meg ismételten a {e} vagy {v} gombot,
majd nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Hívásbeállítási lehetőségek
A hívástiltás be-/kikapcsolása
készülékről. Amikor a hívástiltás be van
kapcsolva, csak belső hívások és segélyhívások
(32. oldal) kezdeményezhetők. A hívástiltás a
hordozható készülékre és a bázisállomásra
egymástól függetlenül állítható be (33. oldal).
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
4 Válassza ki a “Hívás tiltás” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
5 Írja be: “0000” (alapértelmezett hordozható
készülék PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
6 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Amikor a hívástiltás be van kapcsolva a
kijelzőn a o ikon látható.
Az automatikus hívásfogadás be/kikapcsolása
Amikor ez a szolgáltatás be van kapcsolva, Ön a
hívásokat úgy fogadhatja, hogy a hordozható
készüléket egyszerűen leemeli a
bázisállomásról. Önnek nem kell megnyomnia a
{C} gombot.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
4 Válassza ki az “Auto. beszélg.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Ez a szolgáltatás megakadályozza a kimenő
hívások kezdeményezését a hordozható
27
TCD230HG(hg-hg).book Page 28 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
A hordozható készülék beállításai
3 Válassza ki az “Egyéb opciók”
Egyéb beállítási lehetőségek
A hordozható készülék PIN (Personal
Identification Number: Személyi
azonosító szám) kódjának
megváltoztatása
Biztonsági okból bizonyos beállítások
megváltoztatásához be kell adni a hordozható
készülék PIN kódját. A PIN kód alapértelmezett,
gyári beállítása: “0000”.
Fontos:
L Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy
jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem
mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette
a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a
Panasonic ügyfélszolgálattal.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki az “Egyéb opciók”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Kézibeszélő PIN”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Írja be a hordozható készülék aktuális, 4
számjegyű PIN kódját.
6 Írja be az új, 4 számjegyű hordozható
készülék PIN kódot, majd nyomja meg a
{j/OK} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
A LetterWise® nyelv megváltoztatása
Ön kiválaszthatja, hogy a LetterWise karakter
bevitelnél melyik nyelvet használja (43, 52.
oldal).
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4
5
6
A billentyűhang be-/kikapcsolása
A billentyűhang akkor hallható, amikor megnyom
egy gombot. Ez nyugtázó hang vagy hibajelző
hang.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki az “Egyéb opciók”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a “Billentyűhang”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha a billentyűhang ki van kapcsolva, akkor a
hibajelző hang sem hallható, amikor hibás PIN
kódot ad be, vagy amikor a memória megtelt.
A hordozható készülék alaphelyzetbe
állítása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
3
4
5
28
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “LetterWise” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja
meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki az “Egyéb opciók”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Kézib. Törlése”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Írja be: “0000” (alapértelmezett hordozható
készülék PIN kód).
TCD230HG(hg-hg).book Page 29 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
A hordozható készülék beállításai
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
6 Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Az alábbi adatok törlődnek illetve
alaphelyzetbe állítódnak:
– A beállítások táblázatokban találhatók, lásd:
23. oldal
– Kimenő híváslista
– Hangzásjavítás
– Kategória nevek
– Kategória csengőhangok
L Az alábbi adatokat megőrzi a készülék:
– Telefonkönyv adatok (A kategória nevek és
a csengőhangok visszaállnak
alaphelyzetbe.)
– Dátum és idő
29
TCD230HG(hg-hg).book Page 30 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
A bázisállomás beállításai
Útmutató a bázisállomás beállításaihoz
Az Ön tájékoztatására az alábbi táblázatban megadjuk a bázisállomás összes, egyéni módon
beállítható adatát.
L Ezek az adatok a hordozható készülék segítségével állíthatók be egyéni módon.
L Amikor a bázisállomás egyéni beállításait végzi, az aktuális tételt illetve beállítást a > nyíl jelzi.
Bázisállomás
beállítások menü
Almenü
2. almenü
Alapbeállítások
Oldal
Csengő beáll.
Éjszakai mód
Kezdés/Befej.
23:00/06:00
31. oldal
Be/Ki
KI
31. oldal
Csengetés
késl.
60 mp.
31. oldal
Tone (DTMF)
12. oldal
Flash
100 msec.
32. oldal
Szünet hossza
3 mp.
32. oldal
Segélyhívószám
104, 105, 107
Hívási mód
Tárcsázási mód
—
Híváskorlátozás
Egyéb opciók
32. oldal
33. oldal
Hívás tiltás
KI
33. oldal
Bázis PIN-kód
0000
33. oldal
Átjátszó mód
KI
Bázis törlése
47. oldal
—
34. oldal
Megjegyzés:
L Egyidejűleg legfeljebb 3 menü tétel jeleníthető meg. Ha olyan menü tételt kíván kiválasztani, amely
nem látható az aktuális oldalon, lépkedjen felfelé vagy lefelé a navigátor {e} illetve {v} gomb
lenyomásával.
L A bázisállomás csengő hangerő és a bázisállomás csengőhang beállítását lásd: 18. oldal.
30
TCD230HG(hg-hg).book Page 31 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
A bázisállomás beállításai
Csengő beállítások
Éjszakai mód
Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon
egy időszakot, amíg a bázisállomás nem
csenget, ha külső hívás érkezik. Ez a
szolgáltatás olyankor hasznos, ha nem akarja,
hogy zavarják, például, amikor alszik. Az
éjszakai mód egymástól függetlenül állítható be a
hordozható készüléken (25. oldal) és a
bázisállomáson.
Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (12.
oldal).
Az éjszakai mód kezdési és befejezési
időpontjának beállítása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
3
4
5
6
7
8
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Kezdés/Befej.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva, amikor indítani
kívánja ezt a szolgáltatást.
L Ha 12-órás időbeírási formát használ, a
{*} gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az “AM” vagy “PM”
lehetőséget.
Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva, amikor le kívánja
állítani ezt a szolgáltatást.
L Ha 12-órás időbeírási formát használ, a
{*} gomb ismételt megnyomásával
9
10
válassza ki az “AM” vagy “PM”
lehetőséget.
Nyomja meg a {j/OK} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Az éjszakai mód be-/kikapcsolása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
4 Válassza ki a “Csengő beáll.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Válassza ki a “Be/Ki” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
7 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
8 Nyomja meg a {ih} gombot.
Csengetés késleltetés beállítása az éjszakai
módhoz
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a
bázisállomás éjszakai mód közben is
csengessen, ha a hívó elég hosszú ideig
várakozik. A kiválasztott időtartam letelte után a
bázisállomás csengetni kezd. Ez akkor hasznos,
ha valaki sürgősen beszélni kíván Önnel. Ha a
“Nincs csengetés” lehetőséget választja ki, a
bázisállomás éjszakai módban nem csenget.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
31
TCD230HG(hg-hg).book Page 32 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
A bázisállomás beállításai
4 Válassza ki a “Csengő beáll.”
5
6
7
8
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki az “Éjszakai mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Csengetés késl.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
3
4
5
6
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ki a “Szünet hossza”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Hívásbeállítási lehetőségek
7
A hurokmegszakítási idő
megváltoztatása
A segélyhívó számok
tárolása/megváltoztatása
Szükség esetén változtassa meg a
hurokmegszakítás időtartamát a távközlési
szolgáltatója vagy az alközpont igényei szerint.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
4 Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
5 Válassza ki a “Flash” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
6 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
A tárcsázási szünet hosszának
beállítása
Szükség esetén változtassa meg a tárcsázási
szünet hosszát a távközlési szolgáltatója vagy az
alközpont igényei szerint.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
32
Ezek a beállítások határozzák meg, hogy mely
telefonszámok hívhatók, amikor a hívástiltás
szolgáltatás be van kapcsolva (27. oldal).
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
4 Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
5 Válassza ki a “Segélyhívószám”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Válasszon ki egy memóriahelyet, majd
nyomja meg a {>} gombot.
L Ha a memóriahely már tartalmaz egy
segélyhívó számot, megjelenik a szám.
7 Írja be/szerkessze a számot, majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
L Egy segélyhívó szám törléséhez nyomja
meg, és tartsa lenyomva a {C/T} gombot.
8 Nyomja meg a {ih} gombot.
TCD230HG(hg-hg).book Page 33 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
A bázisállomás beállításai
Híváskorlátozás
A bázisállomáson illetve a kiválasztott
hordozható készülékeken letilthatja bizonyos
telefonszámok tárcsázását. Legfeljebb 6
telefonszámot tárolhat. Ha itt körzetszámokat
tárol, azzal megakadályozza, hogy a korlátozott
mellékállomások (a bázisállomás illetve a
kiválasztott hordozható készülékek) az adott
körzetben bármilyen telefonszámot hívjanak.
Fontos:
L A híváskorlátozás csak az 1-es hordozható
készülék segítségével állítható be. (Annak a
megállapításához, hogy melyik az 1-es
hordozható készülék, nyomja meg a
bázisállomáson a {x} gombot és az {1}
hívógombot. Az 1-es hordozható készülék
csengetni kezd.)
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
4 Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
5 Válassza ki a “Híváskorlátozás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
L Megjelenik a bázisállomás mellékállomási
száma, a “0” valamint az összes,
bejelentkezett hordozható készülék
száma.
6 A kívánt szám megnyomásával állítsa be,
hogy mely mellékállomások lesznek
korlátozva.
L A villogó számok azt jelentik, hogy a
megfelelő mellékállomáson a korlátozás
be van kapcsolva.
L Egy mellékállomás híváskorlátozásának
kikapcsolásához nyomja meg a
mellékállomás számának megfelelő
hívógombot. A szám villogása megszűnik.
7 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
8 Válasszon ki egy memóriahelyet, majd
9
10
nyomja meg a {>} gombot.
L Ha a memóriahely már tartalmaz egy
korlátozott számot, megjelenik a szám.
Írja be a korlátozandó telefonszámot vagy
körzetszámot (max. 8 számjegy), majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
L Egy korlátozott szám törléséhez nyomja
meg a {C/T} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A hívástiltás be-/kikapcsolása
Ez a szolgáltatás megakadályozza a kimenő
hívások kezdeményezését a bázisállomásról.
Amikor a hívástiltás be van kapcsolva, csak belső
hívások és segélyhívások (32. oldal)
kezdeményezhetők. A hívástiltás a hordozható
készülékre (27. oldal) és a bázisállomásra
egymástól függetlenül állítható be.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
4 Válassza ki a “Hívási mód” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
5 Válassza ki a “Hívás tiltás” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
6 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Egyéb beállítási lehetőségek
A bázisállomás PIN (Personal
Identification Number: Személyi
azonosító szám) kódjának
megváltoztatása
Biztonsági okból bizonyos beállítások
megváltoztatásához be kell adni a bázisállomás
33
TCD230HG(hg-hg).book Page 34 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
A bázisállomás beállításai
PIN kódját. A PIN kód alapértelmezett, gyári
beállítása: “0000”.
Fontos:
L Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy
jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem
mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette
a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a
Panasonic ügyfélszolgálattal.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be.
4 Válassza ki az “Egyéb opciók”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki a “Bázis PIN-kód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Írja be az új, 4 számjegyű bázisállomás PIN
kódot, majd nyomja meg a {j/OK} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
A bázisállomás beállításainak
alaphelyzetbe állítása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
3
4
5
6
7
34
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
Válassza ki az “Egyéb opciók”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki a “Bázis törlése”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Az alábbi adatok törlődnek illetve
alaphelyzetbe állítódnak:
– A beállítások táblázatokban találhatók, lásd:
30, 41. oldal
– A bázisállomás csengőhangja
– A bázisállomás csengetési hangereje
(Közepes)
– Az összes SMS üzenet
– Bejövő híváslista
L Az alábbi adatokat megőrzi a készülék:
– Dátum és idő
– Átjátszó állomás üzemmód
TCD230HG(hg-hg).book Page 35 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hívófél azonosítása szolgáltatás
A hívófél azonosítása
szolgáltatás használata
Fontos:
L A készülék alkalmas a hívó számának
kijelzésére. A hívóazonosító szolgáltatások
(mint pl. a hívó telefonszámának
megjelenítése) használatához Önnek elő kell
fizetnie a hívóazonosító szolgáltatásra. A
részletek iránt érdeklődjön a szolgáltatójánál.
Hívóazonosító szolgáltatások
Amikor külső hívás érkezik, megjeleníthető a
hívó telefonszáma.
L A bejövő híváslistában az utolsó 50, különböző
hívó telefonszáma kerül naplózásra.
L Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó
információ, és az megegyezik a készülék
telefonkönyvében tárolt egyik telefonszámmal:
– A tárolt név jelenik meg, és naplózásra kerül
a bejövő híváslistában.
– A hordozható készülék a hívó
kategóriájához kijelölt csengőhangot fogja
használni.
L Ha készüléke telefon alközponthoz
csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a
hívóra vonatkozó információ.
L Ha a hívó olyan területről hív, amely nem
támogatja a hívóazonosítást, akkor a kijelzőn a
“Hatótávon kívül” (területen kívüli)
szöveg jelenik meg.
L Ha a hívó fél kérte telefonszáma kijelzésének
letiltását, akkor a kijelzőn a “Privát hívó”
szöveg jelenik meg.
Nem fogadott hívások
Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék a
hívást nem fogadott hívásként kezeli. A kijelzőn
megjelenik a nem fogadott hívások száma. Ez
jelzi, hogy meg kell-e tekintenie a bejövő
híváslistát, hogy megnézze, ki kereste Önt, amíg
távol volt.
erre a szolgáltatásra. Ha beszélgetés közben
várakozó hívás hangjelzést hall, a kijelzőn
megjelenik a második hívóra vonatkozó
információ. Fogadhatja a második hívást,
miközben az elsőt tartásba helyezi. A
szolgáltatás részletei iránt érdeklődjön a
távközlési szolgáltatójánál.
Kategória szolgáltatások a hívófél
azonosítása szolgáltatás előfizetői
számára
A kategóriák segíthetnek Önnek a hívó
azonosításában a hívók különböző kategóriáinál
alkalmazott, különböző csengőhangok
használatával. Amikor a telefonkönyvbe beír egy
bejegyzést, hozzárendelheti azt a kívánt
kategóriához (19. oldal). Amikor egy
kategóriához rendelt hívótól érkezik hívása, a
készülék az Ön által a kategóriához kijelölt
csengőhangot fogja használni.
A kategória csengőhangok megváltoztatása
Mindegyik kategóriához kiválaszthat egy
csengőhangot. Ha a “Külső csengetés”
lehetőséget választja ki, a készülék az Ön által
beállított külső csengetést (24. oldal) fogja
használni, amikor ettől a kategóriától érkezik
hívás. Az alapértelmezett, gyári beállítás a
“Külső csengetés”.
1 Nyomja meg a {k} gombot, majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kategória” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
3 Válasszon egy kategóriát, majd nyomja meg
a {>} gombot.
4 Válassza ki a kategória csengőhang aktuális
beállítását, majd nyomja meg a {>} gombot.
5 Válassza ki a kívánt csengőhangot, majd
nyomja meg a {>} gombot.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Várakozó hívás hívófél azonosító
Ezt a szolgáltatást a távközlési szolgáltató
nyújtja, és csak akkor működik, ha Ön előfizetett
35
TCD230HG(hg-hg).book Page 36 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hívófél azonosítása szolgáltatás
Bejövő híváslista
A bejövő híváslista megtekintése és
visszahívás
A bejövő híváslistában az utolsó 50, különböző
hívó telefonszáma kerül naplózásra. Az 51.
beérkező hívás automatikusan törli a legrégebbi
hívó információt. Ezt a listát arra használhatja,
hogy válaszoljon a nem fogadott hívásokra.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Hívólista” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
L A legutolsó hívás jelenik meg.
3 Nyomja meg ismételten a {v} gombot, ha a
legutolsó hívástól kezdve kíván keresni, vagy
nyomja meg ismételten a {e} gombot, ha a
legrégebbi hívástól kezdve kíván keresni.
L Ha a bejegyzést már megnézték vagy
fogadták, a kijelzőn a “Q” jel látható, még
akkor is, ha azt egy másik hordozható
készülék segítségével nézték meg vagy
fogadták.
4 A kijelzett fél visszahívásához nyomja meg a
{C} vagy a {s} gombot.
A hívó telefonszámának
szerkesztése visszahívás előtt
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Hívólista” lehetőséget,
3
4
36
majd nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
gombot a kívánt bejegyzés
megjelenítéséhez.
Egy szám hozzáadásához
Nyomja meg a számgombot ({0} - {9}).
L Az Ön által megnyomott szám az aktuális
szám elejére kerül.
Egy szám törlése
Nyomja meg a {j/OK} gombot, válassza ki
a “Szerk. és hív” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
5
Nyomja meg a {<} vagy {>} gombot, hogy
a kurzort a törlendő számra vigye, majd
nyomja meg a {C/T} gombot.
Nyomja meg a {C} vagy a {s} gombot.
A hívóra vonatkozó információ
törlése
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Hívólista” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
3 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
4
5
6
gombot a kívánt bejegyzés
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a
{j/OK} gombot.
Válassza ki a “Törlés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
L Az összes bejegyzés törléséhez válassza
ki a “Mindent töröl” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A hívóra vonatkozó információ
tárolása a telefonkönyvben
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Hívólista” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
3 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
4
5
gombot a kívánt bejegyzés
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a
{j/OK} gombot.
Válassza ki a “Tel.könyvbe ír”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Folytassa az „Adatok beírása a
telefonkönyvbe”, 19. oldal 3. lépéstől.
Hangposta szolgáltatás
A hangposta szolgáltatás az Ön szolgáltatója
által ajánlott, automatikus üzenetrögzítő
szolgáltatás. Ha előfizet erre a szolgáltatásra,
akkor hívásaira a szolgáltatója hangposta
TCD230HG(hg-hg).book Page 37 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hívófél azonosítása szolgáltatás
rendszere jelentkezhet, amikor Ön nem tudja
fogadni a hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az
üzeneteket a szolgáltatója, és nem az Ön
telefonkészüléke rögzíti.
37
TCD230HG(hg-hg).book Page 38 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Az SMS (Short Message
Service: rövid szöveges
üzenet) használata
Az SMS lehetővé teszi, hogy szöveges
üzeneteket küldjön illetve fogadjon olyan
vezetékes és mobil telefonokra illetve
telefonokról, amelyek támogatják a kompatibilis
SMS hálózatokat és szolgáltatásokat.
Fontos:
L Az SMS szolgáltatás használatához Önnek a
következőket kell tennie:
– előfizetni a hívófél azonosítása
szolgáltatásra és/vagy a megfelelő
szolgáltatásra
– ellenőrizni, hogy az SMS be van-e
kapcsolva
– ellenőrizni, hogy el vannak-e tárolva a
helyes üzenetközpont számok
A részletekkel és az elérhetőséggel
kapcsolatosan forduljon távközlési
szolgáltatójához.
Megjegyzés:
L Összesen 47 üzenet menthető el (160
karakter/üzenet esetén). Az eltárolható
üzenetek száma több lehet 47-nél, ha az
üzenethosszak nem érik el a 160
karakter/üzenetet.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem tudja használni
az SMS szolgáltatásokat.
Az SMS be-/kikapcsolása
Az alapértelmezett, gyári beállítás a “KI”.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “SMS” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki a “Beállítások” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
4 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
38
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
5 Válassza ki az “SMS BE/KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
6 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha akkor próbál meg SMS-t küldeni, amikor az
SMS ki van kapcsolva, egy hangjelzés
hallatszik, és az üzenet “FD” jelzéssel a vételi
listára kerül.
L Ha valaki akkor próbál meg üzenetet küldeni
Önnek, amikor az SMS ki van kapcsolva,
készüléke nem fogadja az üzenetet, és a
bejövő híváslistában naplózásra kerül az
üzenetközpont száma.
Az SMS üzenetközpont
számának tárolása
Az SMS üzenetközpont telefonszámokat az SMS
üzenetek küldése és fogadása sorrendben kell
tárolni.
L Ha további információra van szüksége,
forduljon a távközlési szolgáltatójához.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “SMS” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki a “Beállítások” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
4 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
5 Válassza ki az “1.Üzenetközpont” vagy
“2.Üzenetközpont” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
6 Ha szükséges, szerkessze a számot, majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
7 Válassza ki a “Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
8 Nyomja meg a {ih} gombot.
TCD230HG(hg-hg).book Page 39 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Megjegyzés:
L Ha telefonkészüléke alközponthoz csatlakozik
az 1. üzenetközpont telefonszáma elé be kell
adnia az alközpont hozzáférési számát és egy
tárcsázási szünetet.
Üzenet küldése
Új üzenet írása és küldése
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “SMS” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki az “Új üzenet” lehetőséget,
4
5
6
majd nyomja meg a {>} gombot.
L Ha a kijelzőn megjelenik a “^Szöveg
marad?” kérdés, a {e} gomb
lenyomásával használhatja az Ön által
készített utolsó üzenet szövegét.
Írja be az üzenetet (43. oldal), majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
Írja be a célállomás telefonszámát (max. 20
számjegy), majd nyomja meg a {j/OK}
gombot.
L Ha egy, a telefonkönyvben elmentett
félnek kíván üzenetet küldeni, nyomja meg
a {k} gombot, válassza ki a telefonkönyv
bejegyzést, majd nyomja meg kétszer a
{j/OK} gombot.
L Ha egy, a bejövő híváslistában naplózott
félnek kíván üzenetet küldeni, a fél
kiválasztásához nyomja meg ismételten a
{e} vagy {v} gombot, majd nyomja meg
kétszer a {j/OK} gombot.
L Ha egy, az újratárcsázási listában
naplózott félnek kíván üzenetet küldeni, a
telefonszám kiválasztásához nyomja meg
ismételten a {R} gombot, majd nyomja
meg kétszer a {j/OK} gombot.
Az üzenet elmentéséhez válassza ki az
“IGEN” lehetőséget, majd nyomja meg a
{>} gombot.
L Ha mentés nélkül kívánja elküldeni az
üzenetet, válassza ki a “NEM” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
7 Az üzenet elküldéséhez válassza ki a
“Küld” lehetőséget, majd nyomja meg a
{>} gombot.
L A küldés törléséhez nyomja meg a {ih}
gombot.
Megjegyzés:
L Ez a készülék maximálisan 612 karakter
hosszú üzeneteket tesz lehetővé, de az
elküldhető illetve fogadható maximális
karakterszámot esetleg korlátozza az Ön SMS
szolgáltatója. A részletek iránt érdeklődjön az
SMS szolgáltatójánál.
L Ha üzenete 160 karakternél többet tartalmaz,
akkor a kijelzőn a “@Hosszú üzenet@”
szöveg jelenik meg. Szolgáltatója a hosszú
üzeneteket esetleg másképpen kezeli, mint a
többi üzenetet. A részletek iránt érdeklődjön a
szolgáltatójánál.
L A kijelzőn az “Érvénytelen szám” felirat
jelenik meg, ha egy üzenetet a
telefonkönyvben, a bejövő híváslistában vagy
az újratárcsázási listában elmentett, 20
számjegynél hosszabb telefonszámra kíván
elküldeni.
L Amikor egy üzenetet küld, egy pillanatra az
“Üzenetküldés Üzenet” kijelzés jelenik
meg, majd a kijelzőn az “Üzenet küldés”
szöveg látható.
L Ha telefonkészüléke alközponthoz csatlakozik,
tárolja el az alközpont fővonal elérési számát
(41. oldal).
Elmentett üzenet küldése
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “SMS” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki a “Küldött lista”
4
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Egy elmentett üzenet elolvasásához nyomja
meg ismételten a {e} vagy a {v} gombot,
hogy kiválassza az üzenetet, majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
L Az üzenetek időrendi sorrendben, és a
célállomás telefonszáma szerint jelennek
meg.
39
TCD230HG(hg-hg).book Page 40 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
5 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a
6
{j/OK} gombot, válassza ki a “Küld”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Az összes szám törléséhez nyomja meg, és
tartsa lenyomva a {C/T} gombot, majd
folytassa az „Új üzenet írása és küldése”, 39.
oldal 5. lépéstől.
Elmentett üzenet szerkesztése és
küldése
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “SMS” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki a “Küldött lista”
4
5
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Az üzenet kiválasztásához nyomja meg
ismételten a {e} vagy {v} gombot, majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
Nyomja meg a {j/OK} gombot, válassza ki
az “Üzenet szerk.” lehetőséget, nyomja
meg a {>} gombot, majd folytassa az, „Új
üzenet írása és küldése”, 39. oldal 4.
lépéstől.
Elmentett üzenetek törlése
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “SMS” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki a “Küldött lista”
4
5
6
7
40
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Az üzenet kiválasztásához nyomja meg
ismételten a {e} vagy {v} gombot, majd
nyomja meg a {j/OK} gombot.
Nyomja meg a {j/OK} gombot, válassza ki
a “Törlés” lehetőséget, majd nyomja meg
a {>} gombot.
L Az összes üzenet törléséhez válassza ki a
“Mindent töröl” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Üzenet fogadása
Amikor SMS üzenet érkezik:
– egy hangjelzés hallatszik (ha a hordozható
készülék csengője be van kapcsolva)
– megjelenik a “Fogadás SMS-üzenet” felirat
– megjelenik a F ikon
Beérkezett üzenet olvasása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “SMS” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki a “Fogadott lista”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Az üzenet kiválasztásához nyomja meg
ismételten a {e} vagy a {v} gombot.
L A már elolvasott üzeneteket egy “Q” jelzi,
még akkor is, ha egy másik hordozható
készülék segítségével olvasták el őket.
5 Az üzenet tartalmának elolvasásához
nyomja meg a {j/OK} gombot.
Megjegyzés:
L Az üzenet küldőjének felhívásához nyomja
meg a {C} vagy a {s} gombot.
L Ha a kijelzőn az “SMS-mem. megtelt”
szöveg jelenik meg, nem lehet fogadni új
üzeneteket. Törölje a felesleges üzeneteket
(40, 41. oldal).
L Ha olyan féltől érkezik üzenete, akit elmentett
a telefonkönyvben, akkor a tárolt név jelenik
meg.
L Egyes SMS szolgáltatók egy 1 számjegyű
számot csatolnak a feladó telefonszámához,
aminek eredményeképpen a telefonkönyvben
tárolt nevet nem lehet megjeleníteni.
Válasz üzenetre
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Válasz” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Írja be az üzenetet (43. oldal), majd nyomja
meg a {j/OK} gombot.
TCD230HG(hg-hg).book Page 41 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
4 Szerkessze a célállomás telefonszámát
és/vagy nyomja meg a {j/OK} gombot,
majd, folytassa az „Új üzenet írása és
küldése”, 39. oldal 6. lépéstől.
Üzenet szerkesztése/továbbítása
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “Üzenet szerk.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot, azután folytassa az „Új üzenet írása
és küldése”, 39. oldal 4. lépésétől.
Beérkezett üzenetek törlése
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
4
nyomja meg a {j/OK} gombot.
Válassza ki a “Törlés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
L Az összes üzenet törléséhez válassza ki a
“Mindent töröl” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A feladó számának tárolása a
telefonkönyvben
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a {j/OK} gombot.
Válassza ki a “Tel.könyvbe ír”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Folytassa az „Adatok beírása a
telefonkönyvbe”, 19. oldal 3. lépéstől.
A feladó számának szerkesztése
visszahívás előtt
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Szerk. és hív”
3
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
Szerkessze a számot, majd nyomja meg a
{C} vagy {s} gombot.
Útmutató az SMS
beállításokhoz
Ha a bázisállomás beállításait alaphelyzetbe
állítja (34. oldal), az alábbi, SMS-sel kapcsolatos
beállítások alaphelyzetbe kerülnek.
SMS beállítások
Oldal
SMS be/ki
(alapértelmezett, gyári
beállítás: “KI”)
38. oldal
1. Üzenetközpont
38. oldal
2. Üzenetközpont
38. oldal
Alközpont fővonal elérési
száma
(alapértelmezett, gyári
beállítás: “KI”)
41. oldal
Megjegyzés:
L Ha a bázisállomás beállításait alaphelyzetbe
állítja, a fogadott és a küldött lista tartalma
törlődik.
Alközpont fővonal elérési számának
tárolása (csak alközponti
felhasználók számára)
Tárolja el az alközpont fővonal elérési számát
(max. 4 számjegy), hogy az SMS üzenetek
rendben elküldésre kerüljenek. Amikor a
telefonkönyvben vagy az újratárcsázási listában
lévő bevitelekre küld SMS üzeneteket, az
alközponti fővonal elérési szám törlődik.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki az “SMS” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
3 Válassza ki a “Beállítások” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
4 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
5 Válassza ki a “Külső vonal sz.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
41
TCD230HG(hg-hg).book Page 42 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
6 Válassza ki a “BE” lehetőséget, majd nyomja
meg a {>} gombot.
7 Írja be az alközpont fővonal elérési kódját, és
8
9
42
amennyiben szükséges, vigyen be egy
szünetet, majd nyomja meg a {j/OK}
gombot.
Válassza ki a “Mentés” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
TCD230HG(hg-hg).book Page 43 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Bevihető karakterek SMS-nél
Fontos:
L Amikor egy nevet ír be a telefonkönyvbe stb., a karakterek bevitelét lásd: 52. oldal.
A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter
van kiosztva. A rendelkezésre álló karakter beviteli módok: LetterWise, Ábécé, Számbevitel, Görög és
Bővített. Amikor az Ábécé (ABC), a Görög (F) vagy a Bővített (G) karakter beviteli módot
használja, akkor egy számgomb ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.
L Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:
– A kurzor mozgatásához nyomja meg a {<} vagy a {>} gombot.
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a számgombokat.
– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a {C/T} gombot. Az összes
karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a {C/T} gombot.
– Ha váltani kíván a nagybetűs és kisbetűs írásmód között, nyomja meg a {*} gombot.
– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a {>}
gombot, hogy a kurzort a köbvetkező helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.
(Erre nincs szükség, amikor a szöveget LetterWise módban írja be.)
Karakter-beviteli módok
Sokféle karakter beviteli mód áll rendelkezésre. Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő
látható, nyomja meg a {k} gombot, majd válassza ki a karakter beviteli módot, és nyomja meg a {>}
gombot. Az alapértelmezett mód az Ábécé.
LetterWise karaktertáblázat (a magyar nyelvű bevitelhez)
A LetterWise egy egyszerűsített szövegbeviteli rendszer, amely a beírt szöveget legvalószínűbben
követő betűt javasolja. A szöveget gyorsabban lehet bevinni, mert a gombnyomások száma lecsökken.
Ön kiválaszthatja, hogy a LetterWise karakter bevitelnél melyik nyelvet használja (28. oldal).
L Valahányszor lenyom egy számgombot, a LetterWise mindig javasol egy karaktert. Ha a javasolt
karakter nem megfelelő, a kívánt karakter megjelenítéséhez nyomja meg ismételten a {#} gombot.
43
TCD230HG(hg-hg).book Page 44 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
Görög karaktertáblázat (M)
Bővített karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
44
TCD230HG(hg-hg).book Page 45 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Többkészülékes használat
További készülékek
használata
További hordozható készülékek
használata
Egyetlen bázisállomásra legfeljebb hat
hordozható készülék jelentkeztethető be. A
további hordozható készülékek használata
lehetővé teszi például a beszélgetést egy másik
hordozható készülékkel, belső hívás (intercom)
üzemmódban, miközben egy harmadik
hordozható készülék egy külső hívást bonyolít.
Az opcionális hordozható készülékek
rendelésére vonatkozó információt lásd: 5. oldal.
Fontos:
L A készülékhez további hordozható
készülékként használható, ajánlott típust lásd:
5. oldal. Ha más típusú hordozható készüléket
használ, akkor bizonyos műveletek (a
hordozható készülék beállításai, a
bázisállomás beállításai) esetleg nem állnak
rendelkezésére.
További bázisállomások használata
A hordozható készülékeket legfeljebb négy
bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Ez
lehetővé teszi további bázisállomások
elhelyezését, és a hatósugár kibővítését, ahol
hordozható készüléke(i) használható(k). Ha a
hordozható készülék “Automata” bázisállomáskiválasztásra van beállítva (46. oldal), akkor a
hordozható készülék automatikusan egy másik
bázisállomást keres, ha kilép az első
bázisállomás hatósugarából, és hívást akar
kezdeményezni vagy fogadni. A bázisállomás és
a vele kommunikáló hordozható készülékeket
nevezik „rádiócellának” vagy más néven
„rádiókörzetnek”.
Megjegyzés:
L A hívások elbomlanak, amikor a hordozható
készülék átlép egyik rádiókörzetből a másikba.
L Belső hívások és hívásátadások csak az
azonos rádiókörzetben lévő hordozható
készülékek között lehetségesek.
A hordozható készülék
bejelentkezése a
bázisállomáson
Opcionális hordozható készülék
bejelentkezése egy bázisállomáson
(egyszerű regisztráció)
A bázisállomással szállított hordozható készülék
már be van jelentkezve. Miután egy további
hordozható készüléket vásárolt, jelentkezzen be
vele a bázisállomáson. Ellenőrizze, hogy az
újabb hordozható készülék be van-e kapcsolva.
Ha nincs bekapcsolva, a bekapcsoláshoz nyomja
meg, és tartsa lenyomva néhány másodpercig a
{ih} gombot.
1 Emelje fel az újabb hordozható készüléket,
és a készenléti módba állításához nyomja
meg a {ih} gombot.
2 A bázisállomáson nyomja meg, és tartsa
lenyomva kb. 3 másodpercig a {x} gombot,
amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.
3 Tegye az opcionális hordozható készüléket a
bázisállomásra. A regisztrációs hang
továbbra is hallható. A hordozható
készüléket a bázisállomáson hagyva, várja
meg a nyugtázó hangot, és az w ikon
villogásának megszűnését.
Megjegyzés:
L Ha hibajelző hangot hall, vagy ha az w ikon
továbbra is villog, jelentkezzen be manuálisan
(manuális regisztráció; 46. oldal).
L Az első használatbavétel előtt töltse az
opcionális hordozható készülék akkumulátorát
körülbelül 7 órán át.
L Ez a bejelentkezési eljárás nem használható,
ha a hordozható készülékkel már
bejelentkezett egy bázisállomáson.
Jelentkezzen be a hordozható készülékkel
manuálisan (manuális regisztráció; 46. oldal).
45
TCD230HG(hg-hg).book Page 46 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Többkészülékes használat
Hordozható készülék bejelentkezése egy
további bázisállomáson (manuális
regisztráció)
Egy hordozható készüléket egy bázisállomásra
manuálisan az alábbi módon lehet
bejelentkeztetni.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Regisztráció”
lehetőséget, majd nyomja meg kétszer a
{>} gombot.
4 Válasszon ki egy bázisállomás számot, majd
nyomja meg a {>} gombot.
L Ezt a számot a hordozható készülék csak
referenciaként használja.
5 A bázisállomáson nyomja meg, és tartsa
lenyomva kb. 3 másodpercig a {x} gombot,
amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.
L A {x} gomb megnyomása után 1 percen
belül be kell fejezni az eljárás további
részét.
6 Várja meg a “Bázis PIN beír.” felirat
megjelenését, majd írja be: “0000”
(alapértelmezett bázisállomás PIN kód),
majd nyomja meg a {j/OK} gombot.
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
L Ha a hordozható készülék sikeresen
bejelentkezett, a kijelzőn az w ikon
villogása megszűnik. Ha a billentyűhang
be van kapcsolva (28. oldal), nyugtázó
hang hallatszik.
Bázisállomás kiválasztása
Az “Automata” bázisállomás-hozzáférés
kiválasztása esetén a hordozható készülék
automatikusan használja bármelyik, elérhető
bázisállomást, amelynél be van jelentkezve. Egy
adott bázisállomás kiválasztása esetén a
hordozható készülék csak az adott bázisállomás
segítségével tud hívást kezdeményezni vagy
fogadni. Ha a hordozható készülék kilép az adott
46
bázisállomás hatósugarából, nem tud hívást
bonyolítani.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Bázisválasztás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Válassza ki a kívánt bázisállomást vagy az
“Automata” lehetőséget, majd nyomja meg
a {>} gombot.
L A hordozható készülék megkezdi a
bázisállomás keresését.
Hordozható készülék törlése
Egy bázisállomáson legfeljebb hat hordozható
készülék jelentkezhet be. A hordozható készülék
törölni tudja a bázisállomáson tárolt saját
regisztrációját (vagy egy másik hordozható
készülék bejelentkezését). Ez lehetővé teszi,
hogy a bázisállomás „elfelejtse” a hordozható
készüléket.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
4 Írja be: “335”.
5 Válassza ki a “Kézib. törlése”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
L A kijelzőn megjelenik a bázisállomáson
bejelentkezett, összes hordozható
készülék száma.
6 A kívánt hordozható készülék számának
megnyomásával válassza ki az(oka)t
hordozható készülék(ek)et, amely(ek)et
törölni akar.
L A kiválasztott hordozható készülék(ek)
száma villog.
TCD230HG(hg-hg).book Page 47 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Többkészülékes használat
7
8
9
L A kiválasztott hordozható készülék(ek)
számának törléséhez nyomja le ismét a
számot. A szám villogása megszűnik.
Nyomja meg a {j/OK} gombot.
Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Bázisállomás törlése
Egy hordozható készülékeket legfeljebb négy
bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Bármely
olyan bázisállomás törölhető a hordozható
készülékről, amelyhez bejelentkezett. Ez
lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék
„elfelejtse” a bázisállomást.
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Kézibesz. beál.”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Válassza ki a “Regisztráció”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
4 Írja be: “335”.
5 Válassza ki a “Bázis törlése”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Írja be: “0000” (alapértelmezett hordozható
készülék PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (28. oldal).
7 A kívánt bázisállomás számának
megnyomásával válassza ki az(oka)t
bázisállomás(oka)t, amely(ek)et törölni akar.
L A kiválasztott bázisállomás szám(ok)
villogni kezd(enek).
L A kiválasztott bázisállomás törléséhez
nyomja meg ismét a számát. A szám
villogása megszűnik.
8 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
9 Válassza ki az “IGEN” lehetőséget, majd
nyomja meg a {>} gombot.
10 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha a hordozható készüléket egy másik
bázisállomásnál vagy ugyanannál a
bázisállomásnál újra be akarja jelentkeztetni,
olvassa el a manuális regisztrációt (46. oldal).
A bázisállomás hatótávolságának
növelése
Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével
megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát.
Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott
típusú (5. oldal), Panasonic DECT átjátszó
állomást használja. A részletek iránt érdeklődjön
az Ön Panasonic forgalmazójánál.
Fontos:
L Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná ennél
a bázisállomásnál, be kell kapcsolnia az
átjátszó üzemmódot.
Az átjátszó üzemmód be-/kikapcsolása
1 Nyomja meg a {j/OK} gombot.
2 Válassza ki a “Bázisbeállítás”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
3 Írja be: “0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, akkor azt
írja be (33. oldal).
4 Válassza ki az “Egyéb opciók”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
5 Válassza ki az “Átjátszó mód”
lehetőséget, majd nyomja meg a {>}
gombot.
6 Válassza ki a “BE” vagy “KI” lehetőséget,
majd nyomja meg a {>} gombot.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Az átjátszó üzemmód be- illetve kikapcsolása
után a hordozható készüléken átmenetileg
villogni kezd az w ikon. Ez nem jelent hibát. Az
w ikon villogásának megszűnése után a
hordozható készülék ismét használható.
47
TCD230HG(hg-hg).book Page 48 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Többkészülékes használat
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {ih} gombot.
Belső hívás (Intercom)
Belső hívások az ugyanabban a rádiókörzeten
belüli hordozható készülékek/bázisállomás
között folytathatók.
Egy hordozható készülék és a
bázisállomás között
Amikor egy hordozható készülék hívja a
bázisállomást
1 Hordozható készülék:
2
3
Nyomja meg az {INT} gombot és a {0}
hívógombot.
L A bázisállomás csengetni kezd.
Bázisállomás:
A hívás fogadásához nyomja meg a {s}
gombot.
Hordozható készülék:
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {ih} gombot.
Bázisállomás:
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {s} gombot.
Amikor a bázisállomás hív egy hordozható
készüléket
1 Bázisállomás:
2
3
48
Nyomja meg a {x} gombot és a kívánt
hordozható készülék számát.
L A hordozható készülék csengetni kezd.
L Az összes hordozható készülék
kereséséhez nyomja meg a {x} gombot
és a {0} hívógombot. Ön annak a
hordozható készüléknek a használójával
beszélhet, aki először jelentkezik.
(Személyhívás)
L A keresés leállításához nyomja meg ismét
a {x} gombot.
Hordozható készülék:
A fogadáshoz nyomja meg a {C} vagy a
{s} gombot.
Bázisállomás:
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {s} gombot.
Hordozható készülék:
Hordozható készülékek között
Példa: Amikor az 1. hordozható készülék hívja a
2. hordozható készüléket.
1 1. hordozható készülék:
Nyomja meg az {INT} gombot és a {2}
hívógombot (a kívánt hordozható készülék
száma).
L A 2. hordozható készülék csengetni kezd.
2 2. hordozható készülék:
A fogadáshoz nyomja meg a {C} vagy a
{s} gombot.
3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a {ih} gombot.
Hívások átadása,
konferencia hívások
A külső hívások átadhatók az ugyanazon a
rádiókörzeten belüli bázisállomásra vagy egy
hordozható készülékre. Az ugyanazon a
rádiókörzeten belüli két személy konferencia
hívást is folytathat egy külső féllel.
Egy hordozható készülékről a
bázisállomásra
Amikor egy hordozható készülék átad egy
hívást a bázisállomásra
1 Hordozható készülék:
2
3
A külső hívás alatt nyomja meg az {INT}
gombot és a {0} hívógombot a bázisállomás
kereséséhez.
L A külső hívás tartásba kerül.
L Ha nem jelentkezik, nyomja meg az {INT}
gombot, hogy visszatérjen a külső
híváshoz.
Bázisállomás:
A személyhívás (átjelzés) fogadásához
nyomja meg a {s} gombot.
L A bázisállomás használója beszélhet a
hordozható készülék használójával.
Hordozható készülék:
TCD230HG(hg-hg).book Page 49 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Többkészülékes használat
A hívás átadásához, nyomja meg a {ih}
gombot.
Ha konferencia kapcsolást kíván létrehozni,
nyomja meg a {3} hívógombot.
Hívás átadása anélkül, hogy beszélne a
bázisállomás használójával
1 A külső hívás alatt nyomja meg az {INT}
gombot és a {0} hívógombot a bázisállomás
kereséséhez.
L A hordozható készülék kijelzőjén villog a
k ikon, hogy jelezze a tartásban lévő
külső hívást.
2 Nyomja meg a {ih} gombot.
L A külső hívás a bázisállomáson csenget.
Megjegyzés:
L Ha a bázisállomás használója nem fogadja a
hívást egy (1) percen belül, a hívás ismét az
Ön hordozható készülékén csenget.
A bázisállomásról egy hordozható
készülékre
Amikor a bázisállomás átad egy hívást egy
hordozható készülékre
1 Bázisállomás:
2
3
A külső hívás alatt nyomja meg a {x}
gombot és a kívánt hordozható készülék
számát a hordozható készülék kereséséhez.
L A külső hívás tartásba kerül.
L Ha nem jelentkezik, nyomja meg a {x}
gombot, hogy visszatérjen a külső
híváshoz.
Hordozható készülék:
A személykeresés fogadásához nyomja
meg a {C} vagy a {s} gombot.
Bázisállomás:
A hívás átadásához, nyomja meg a {s}
gombot.
Ha konferencia kapcsolást kíván létrehozni,
nyomja meg a {3} hívógombot.
Hívás átadása anélkül, hogy beszélne a másik
hordozható készülék használójával
1 Külső hívás közben nyomja meg a {x}
gombot, majd nyomja meg a kívánt
hordozható készülék számát.
L A használatban kijelző villog, hogy jelezze
a tartásban lévő külső hívást.
2 Nyomja meg a {s} gombot.
L A külső hívás a hordozható készüléken
csenget.
Megjegyzés:
L Ha a hordozható készülék használója nem
fogadja a hívást egy (1) percen belül, a hívás
ismét a bázisállomáson csenget.
Hordozható készülékek között
Példa: Amikor az 1. hordozható készülék átadja
a hívást a 2. hordozható készülékre.
1 1. hordozható készülék:
A külső hívás alatt nyomja meg az {INT}
gombot és a {2} hívógombot (a kívánt
hordozható készülék száma).
L A külső hívás tartásba kerül.
L Ha nem jelentkezik, nyomja meg az {INT}
gombot, hogy visszatérjen a külső
híváshoz.
2 2. hordozható készülék:
A személykeresés fogadásához nyomja
meg a {C} vagy a {s} gombot.
L A 2. hordozható készülék beszélhet az 1.
hordozható készülékkel.
3 1. hordozható készülék:
A hívás átadásához, nyomja meg a {ih}
gombot.
Ha konferencia kapcsolást kíván létrehozni,
nyomja meg a {3} hívógombot.
Hívás átadása anélkül, hogy beszélne a másik
hordozható készülék használójával
1 Külső hívás közben nyomja meg az {INT}
2
gombot, majd nyomja meg a kívánt
hordozható készülék számát.
L A k ikon villog annak jelzésére, hogy a
külső hívás tartásban van.
Nyomja meg a {ih} gombot.
49
TCD230HG(hg-hg).book Page 50 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Többkészülékes használat
L A külső hívás a másik hordozható
készüléken csenget.
Megjegyzés:
L Ha a másik hordozható készülék használója
nem fogadja a hívást egy (1) percen belül, a
hívás ismét az Ön hordozható készülékén
csenget.
50
TCD230HG(hg-hg).book Page 51 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hasznos információk
Falra szerelés
Csavarok
Rögzítő
108 mm
Megjegyzés:
L Győződjön meg róla, hogy a csavarok stabilan tartanak-e a falban.
L Vigyázzon, hogy ne szorítsa be a telefonvezetéket sem a hálózati adapter vezetékét a bázisállomás
és a fal közé.
L A fúrás előtt jelölje be a csavarok helyét az alábbi, fali sablon segítségével.
108 mm
51
TCD230HG(hg-hg).book Page 52 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hasznos információk
Bevihető karakterek
Fontos:
L Az SMS üzenetek írásakor használt karakter bevitelt lásd: 43. oldal.
A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter
van kiosztva. A rendelkezésre álló karakter beviteli módok: LetterWise, Ábécé, Számbevitel, Görög,
Bővített 1, Bővített 2 és Cirill (Orosz). Amikor az Ábécé (ABC), a Görög (F), a Bővített 1 (G), a
Bővített 2 (H) vagy a Cirill (I) karakter beviteli módot használja, akkor egy számgomb ismételt
lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.
L Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:
– A kurzor mozgatásához nyomja meg a {<} vagy a {>} gombot.
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a számgombokat.
– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a {C/T} gombot. Az összes
karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a {C/T} gombot.
– Ha váltani kíván a nagybetűs és kisbetűs írásmód között, nyomja meg a {*} gombot.
– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a {>}
gombot, hogy a kurzort a köbvetkező helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.
(Erre nincs szükség, amikor a szöveget LetterWise módban írja be.)
Karakter-beviteli módok
Sokféle karakter beviteli mód áll rendelkezésre. Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő
látható, nyomja meg a {k} gombot, majd válassza ki a karakter beviteli módot, és nyomja meg a {>}
gombot. Az alapértelmezett mód az Ábécé.
LetterWise karaktertáblázat (a magyar nyelvű bevitelhez)
A LetterWise egy egyszerűsített szövegbeviteli rendszer, amely a beírt szöveget legvalószínűbben
követő betűt javasolja. A szöveget gyorsabban lehet bevinni, mert a gombnyomások száma lecsökken.
Ön kiválaszthatja, hogy a LetterWise karakter bevitelnél melyik nyelvet használja (28. oldal).
L Valahányszor lenyom egy számgombot, a LetterWise mindig javasol egy karaktert. Ha a javasolt
karakter nem megfelelő, a kívánt karakter megjelenítéséhez nyomja meg ismételten a {#} gombot.
52
TCD230HG(hg-hg).book Page 53 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hasznos információk
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
Görög karaktertáblázat (M)
Bővített 1 karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
53
TCD230HG(hg-hg).book Page 54 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hasznos információk
Bővített 2 karaktertáblázat (O)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Cirill (Orosz) karaktertáblázat (P)
54
TCD230HG(hg-hg).book Page 55 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hasznos információk
Hibaelhárítás
Ha ennek a fejezetnek az utasításait követte, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a
hálózati adapter csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a
hálózati adaptert, és kapcsolja be a hordozható készüléket.
Kezdeti beállítások
Probléma
Az w ikon villog.
A hordozható készülék kijelzője üres.
A hordozható készüléket nem lehet
bekapcsolni.
Ok és megoldás
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkeztesse be (45. oldal).
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb.
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. Ellenőrizze a
csatlakoztatásokat.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan
helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia.
Távolítsa el a hordozható készüléket illetve a
bázisállomást olyan interferencia-források közeléből,
mint pl. egy antenna vagy egy mobil telefonkészülék.
L A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be
(12. oldal).
L Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően
helyezte-e be (10. oldal).
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (10. oldal).
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőt, és töltse fel ismét (10.
oldal).
55
TCD230HG(hg-hg).book Page 56 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hasznos információk
Telefon
Probléma
Nem lehet hívást kezdeményezni sem
fogadni.
A készülék nem csenget.
Az akkumulátoroknak töltődni kellene,
de az akkumulátor ikon nem változik.
A {C} gomb megnyomásakor a
hordozható készüléken foglaltsági
hang hallható.
Zaj hallatszik, a hang megszakad majd
visszajön. Más elektromos
készülékektől eredő interferencia zaj.
56
Ok és megoldás
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
L Ha a készülék csatlakoztatásához elosztót használ,
távolítsa el az elosztót, és csatlakoztassa a készüléket
közvetlenül a hálózati csatlakozóba. Ha a készülék jól
működik, ellenőrizze az elosztót.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy
biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon
megfelelően működik, vegye fel a kapcsolatot egy
szakszervizzel, és javíttassa meg készülékét. Ha a jó
telefon sem működik megfelelően, vegye fel a
kapcsolatot a távközlési szolgáltatóval.
L Nem megfelelő a tárcsázási mód beállítása. Állítsa be a
tárcsázási üzemmódot igény szerint “Tone (DTMF)”-re
vagy “Pulse (Impulz.)”-ra (12. oldal).
L Be van kapcsolva a hívástiltás. Kapcsolja ki (27, 33.
oldal).
L Korlátozott számot tárcsázott (33. oldal).
L A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (15. oldal).
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a hordozható
készülék csengő hangerejét (24. oldal) és a bázisállomás
csengő hangerejét (18. oldal).
L Az éjszakai mód be van kapcsolva. Kapcsolja ki (25, 31.
oldal).
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőt, és töltse fel ismét (10.
oldal).
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. Dugaszolja be a
hálózati adaptert.
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb, és próbálja újra.
L Egy másik hordozható készülék vagy a bázisállomás
külső hívást folytat. Várja meg, amíg a másik felhasználó
befejezi a beszélgetést.
L A bázisállomást és a hordozható készüléket távolítsa el
az elektromos berendezések közeléből.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
L Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra csatlakozik.
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy szűrőt a
telefonvonalra (forduljon a DSL szolgáltatójához) a
bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé.
TCD230HG(hg-hg).book Page 57 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hasznos információk
Probléma
Hívás közben zaj hallatszik.
A hordozható készülék/bázisállomás
működés közben leáll.
Egy adat telefonkönyvben való
tárolása közben vagy egy
gyorstárcsázó gomb kijelölése alatt a
készülék csengetni kezd.
A {R} gomb megnyomásakor a
készülék nem jelzi ki/nem tárcsázza
újra az utoljára hívott számot.
A hordozható készülék időnként sípol,
és/vagy az 7 ikon villog.
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, az 7 ikon mégis
villog.
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó
információ.
A hívóra vonatkozó információ
megtekintése közben a kijelző
visszatér készenléti üzemmódba.
Nem tudja beállítani a
híváskorlátozást.
Ok és megoldás
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan
helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia.
Távolítsa el a hordozható készüléket illetve a
bázisállomást olyan interferencia-források közeléből,
mint pl. egy antenna vagy egy mobil telefonkészülék.
L Szüntesse meg a hálózati adapter csatlakozását, és
kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa a
hálózati adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket,
és próbálja újra.
L Hívása érkezett. A fogadásához nyomja meg a {C}
gombot. A programozás törlődött. Kezdje újra.
L Az újratárcsázott szám hossza meghaladta a 24
számjegyet. Tárcsázza a számot manuálisan.
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (10. oldal).
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőt, és töltse fel ismét (10.
oldal).
L Ideje kicserélni az akkumulátorokat (11. oldal).
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél azonosítása
szolgáltatásra.
L Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra csatlakozik.
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy szűrőt a
telefonvonalra (forduljon a DSL szolgáltatójához) a
bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé.
L Keresés közben ne tartson egy (1) percnél hosszabb
szünetet.
L A híváskorlátozás csak az 1-es hordozható készülék
segítségével állítható be. Ha több hordozható
készülékkel rendelkezik, ellenőrizheti, hogy melyik az 1es hordozható készülék, ha a bázisállomáson
megnyomja a {x} gombot és az {1} hívógombot. Az 1-es
hordozható készülék csengetni kezd.
57
TCD230HG(hg-hg).book Page 58 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hasznos információk
Probléma
A hordozható készüléket nem tudja
bejelentkeztetni a bázisállomásra.
Ok és megoldás
L A hordozható készülék már be van jelentve a maximális
számú (4) bázisállomásra. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a hordozható készülékből (47. oldal).
L A bázisállomásra már be van jelentve a maximális számú
(6) hordozható készülék. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a bázisállomásból (46. oldal).
L Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette a PIN kódot,
akkor lépjen kapcsolatba a Panasonic ügyfélszolgálattal.
L A bázisállomást és a hordozható készüléket távolítsa el
az elektromos berendezések közeléből.
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Probléma
Nem tud SMS üzenetet küldeni illetve
fogadni.
Megjelenik az “FD” hibakód.
Megjelenik az “FE” hibakód.
Megjelenik az “E0” hibakód.
A “Q” jel nem jelenik meg, miután az
üzenetet elolvasta. Egy hibakód (“FD”,
“FE” vagy “E0”) jelenik meg.
58
Ok és megoldás
L Nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Forduljon a
távközlési szolgáltatójához.
L Az SMS üzenetközpont száma(i) nincs(enek) tárolva
készülékében vagy hibás(ak). Tárolja a megfelelő
számokat (38. oldal).
L Az üzenetküldés megszakadt. Várja meg az
üzenetküldés végét, mielőtt más telefonfunkciókat
használna.
L Az SMS memória megtelt. Törölje a felesleges üzenteket
a fogadott és a küldött listából (40, 41. oldal).
L Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra csatlakozik.
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy szűrőt a
telefonvonalra (forduljon a DSL szolgáltatójához) a
bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé.
L A készülék nem tud az SMS üzenetközponthoz
kapcsolódni. Ellenőrizze a tárolt SMS üzenetközpont
számok helyességét (38. oldal). Ellenőrizze, hogy az
SMS be van-e kapcsolva (38. oldal).
L Probléma lépett fel az üzenet küldése során. Próbálja
újra.
L Az Ön telefonszáma véglegesen rejtve van, vagy nem
fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Forduljon a
távközlési szolgáltatójához.
L Ha hibakód jelenik meg, a “Q” jel nem jelenik meg még
akkor sem, ha elolvasta az üzenetet.
TCD230HG(hg-hg).book Page 59 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hasznos információk
Műszaki adatok
■ Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications: Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile: Általános
hozzáférési profil)
■ Csatornák száma:
120 duplex csatorna
■ Frekvenciatartomány:
1,88 GHz – 1,9 GHz
■ Duplex eljárás:
TDMA (Time Division Multiple Access:
Időosztásos többszörös hozzáférés)
■ Csatornatávolság:
1 728 kHz
■ Bitsebesség:
1 152 kbit/s
■ Moduláció:
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying:
Gauss-féle frekvenciabillentyűzés)
■ Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 250 mW
■ Áramforrás:
220–240 V, 50 Hz
■ Teljesítményfelvétel, bázisállomás:
Készenlét: Kb. 3,8 W
Maximális: Kb. 9,2 W
■ Működési feltételek:
5 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív páratartalom
(nem lecsapódó)
■ Méretek:
Bázisállomás: Kb. 86 mm × 183 mm × 122 mm
Hordozható készülék: Kb. 148 mm × 48 mm ×
32 mm
■ Súly (Tömeg):
Bázisállomás: Kb. 417 g
Hordozható készülék: Kb. 130 g
Megjegyzés:
L A műszaki adatok változtatásának jogát
fenntartjuk.
L A kézikönyvben látható illusztrációk némileg
eltérhetnek a tényleges készüléktől.
59
TCD230HG(hg-hg).book Page 60 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <Object of the declaration> a következő EU rendeletek <1999/5/EC>
és harmonizált szabványok <Harmonized standards> követelményeivel összhangban van.
60
TCD230HG(hg-hg).book Page 61 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Tárgymutató
Tárgymutató
A Akkumulátor
Behelyezése: 10
Cseréje: 11
Élettartama: 11
Töltése: 10
Töltöttsége: 11
A táplálás bekapcsolása: 12
Automatikus hívásfogadás: 17, 27
Á Átjátszó állomás: 47
B Bázisállomás
Beállításainak alaphelyzetbe állítása: 34
Beállítások: 30
Kiválasztása: 46
PIN: 33
További bázisállomások használata: 45
Törlése: 47
Bejelentkezés (Regisztráció): 45
Belső hívás (intercom): 48
Billentyűhang: 28
Billentyűzár: 15
Cs Csatlakoztatások: 10
Csengőhangok
Bázisállomás: 18
Hordozható készülék: 24
D Dátum és idő: 12
E Egy gombnyomásos tárcsázás
(gyorstárcsázás): 21
É Ébresztés: 24
Éjszakai mód
Bázisállomás: 31
Hordozható készülék: 25
F Falra szerelés: 51
H Hangerő
Csengő (Bázisállomás): 18
Csengő (Hordozható készülék): 24
Hallgató: 14
Hangszóró (Bázisállomás): 16
Hangszóró (Hordozható készülék): 14
Hangposta: 36
Hangzásjavítás: 15
Híváskorlátozás: 33
Hívások átadása: 48
Hívások fogadása
I
K
L
N
P
S
Sz
T
Bázisállomás: 18
Hordozható készülék: 17
Hívások kezdeményezése
Bázisállomás: 16
Hordozható készülék: 14
Hívástiltás
Bázisállomás: 33
Hordozható készülék: 27
Hívófél azonosítása szolgáltatás: 35
Hordozható készülék
A táplálás bekapcsolása: 12
Beállításainak alaphelyzetbe állítása: 28
Beállítások: 23
Bejelentkezés (Regisztráció): 45
PIN: 28
További hordozható készülékek
használata: 45
Törlése: 46
Ideiglenes tone tárcsázás: 16, 17
Karakterek bevitele: 52
Karakterek bevitele SMS-hez: 43
Kategória: 19
Csengőhangok: 35
Kihangosítás: 14, 16
Kijelző
Ikonok: 9
Készenléti üzemmód: 26
Kontraszt: 27
Nyelve: 26
Kimenő híváslista: 14
Konferencia kapcsolás: 48
Lánctárcsázás: 21
LetterWise: 28, 43, 52
Nem fogadott hívások: 35
Némítás: 15, 17
PIN
Bázisállomás: 33
Hordozható készülék: 28
Segélyhívó számok: 32
SMS szolgáltatás: 38
Személyhívás (átjelzés): 48
Tárcsázási mód: 12
Tárcsázási szünet: 16, 17, 32
Telefonkönyv: 19
Hívások kezdeményezése: 19
Másolás: 21
61
TCD230HG(hg-hg).book Page 62 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Tárgymutató
Módosítás: 20
Tárolás: 19
Törlés: 20
Ú Újratárcsázás: 14, 16
V Visszahívás: 16, 17, 32
62
TCD230HG(hg-hg).book Page 63 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
Megjegyzések
63
TCD230HG(hg-hg).book Page 64 Monday, August 1, 2005 4:57 PM
1999/5/EC
Értékesítési osztály:
Panasonic Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Szerzői jog:
Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic Communications Co., Ltd.-t illeti, és csak belső
használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati útmutatót a
Panasonic Communications Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül semmilyen formában nem
szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.
© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
PQQX14627ZA
CT0805FK0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement