Panasonic KXTCD430HGB Használati utasítások

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Panasonic KXTCD430HGB Használati utasítások | Manualzz
TCD430HG(HG).book Page 1 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Digitális zsinórnélküli telefon
Használati útmutató
Típus
KX-TCD430HG
A készülék alkalmas a hívó számának kijelzésére. A hívó
telefonszámának kijelzéséhez Önnek elő kell fizetnie a hívófél
azonosítása szolgáltatásra.
Az első használatbavétel előtt töltse az akkumulátort körülbelül 7 órán
át!
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is
hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
TCD430HG(HG).book Page 2 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Tartalom
Előkészületek
Információk a tartozékokról. . . . . . . . . . . . . . .
Fontos információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kezelőszervek elhelyezkedése . . . . . . . . . .
Csatlakoztatások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az akkumulátor behelyezése . . . . . . . . . . . . .
Az akkumulátor töltése . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akkumulátorcsere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A táplálás be- és kikapcsolása . . . . . . . . . . . .
Falra szerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az idő és a dátum beállítása. . . . . . . . . . . . . .
3
4
5
6
6
6
7
7
8
8
Telefon
Hívások kezdeményezése . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hívások fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Telefonkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gyorsbillentyű (gyorstárcsázás) . . . . . . . . . . 12
Hívófél azonosítása szolgáltatás . . . . . . . . . 13
Hasznos telefonbeállítások
Útmutató a hordozható készülék
beállításaihoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hordozható készülék beállításai . . . . . . . .
Útmutató a bázisállomás beállításaihoz . . . .
A bázisállomás beállításai. . . . . . . . . . . . . . .
15
16
20
21
Többkészülékes használat
További készülékek használata . . . . . . . . . . 24
A hordozható készülék bejelentkezése a
bázisállomáson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Az összes vagy egyes hordozható készülékek
csengetésének beállítása . . . . . . . . . . . . . . . 26
Belső hívás (intercom) hordozható készülékek
között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Hívásátadás hordozható készülékek között/
Konferencia kapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hasznos információk
Hibaelhárítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Műszaki információ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Megfelelőségi Nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tárgymutató
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2
TCD430HG(HG).book Page 3 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Előkészületek
Előkészületek
Információk a tartozékokról
Köszönjük, hogy megvásárolta új Panasonic digitális zsinórnélküli telefonját.
Kedves Vásárlónk!
Ön egy olyan készüléket vásárolt, amely a DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications,
digitális továbbfejlesztett zsinórnélküli telekommunikáció) szabvány figyelembevételével készült. A
DECT technológia jellemzője a nagymértékű védelem a lehallgatás ellen, valamint a kiváló minőségű
digitális átvitel. Ezt a telefont számos alkalmazási célra tervezték.
Mellékelt tartozékok
Hálózati adapter
PQLV19CE
Telefonvonal-vezeték
Hordozható készülék
akkumulátor fedél
Használati útmutató
Újratölthető akkumulátor (AAA
méret)
HHR-4EPT/BA2 (P03P)
Opcionális/csere tartozékok
Típusszám
Leírás
P03P
2 db újratölthető nikkel fémhidrid (Ni-MH) akkumulátor
P03H
2 db újratölthető nikkel kadmium (Ni-Cd) akkumulátor
KX-A143EX
Opcionális hordozható készülék
3
TCD430HG(HG).book Page 4 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Előkészületek
Fontos információk
Általános
L Csak a termékhez kapott, megadott
tápegységet használja (3. oldal).
L A hálózati adaptert csak szabványos 220–240
V-os hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
L Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az
alábbi esetekben:
− A hordozható készülék akkumulátora
lemerült vagy meghibásodott.
− Hálózati áramkimaradás esetén.
− Ha a billentyűzár be van kapcsolva.
− Ha a hívástiltás szolgáltatás be van
kapcsolva (csak a segélyhívó számként
tárolt telefonszámok hívhatók).
L Ne nyissa fel a bázisállomást, se a hordozható
készüléket (kivéve, ha akkumulátort cserél).
L Ezt a berendezést nem szabad használni
kórházi és intenzív gyógyászati berendezések
közelében, illetve nem használhatják
pacemakerrel élő személyek.
L Ügyeljen arra, hogy semmi se essen a
készülékre, és ne kerüljön bele folyadék. A
készülék ne legyen kitéve túlzott füst, por,
rezgés vagy ütés hatásának.
Környezet
L Ne használja a készüléket víz közelében.
L A készüléket tartsa távol a hőt sugárzó
tárgyaktól, pl. radiátoroktól, tűzhelyektől stb.
Ne tartsa olyan helyiségben, ahol a
hőmérséklet 5 °C alatt vagy 40 °C felett van.
L Mivel csak a hálózati adapter segítségével
lehet a készüléket leválasztani az
áramellátásról, ügyeljen arra, hogy a hálózati
aljzat a készülék közelében, könnyen
hozzáférhető helyen legyen.
Figyelmeztetés:
L Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében
a készüléket ne érje eső, sem más nedvesség!
Elhelyezés
A maximális hatótávolság és a zavarmentes
üzemeltetés érdekében a bázisállomást
helyezze:
− távol más elektromos készülékektől, pl.
4
tévétől, rádiótól, számítógéptől vagy egy másik
telefontól,
− kényelmes magasságban, központi helyen.
Figyelmeztetés az akkumulátorokra
vonatkozóan
L Csak a megadott akkumulátorokat használja!
(3. oldal) Ne használjon elemeket!
L Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat!
L Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert
felrobbanhat. Szabaduljon meg a használt
akkumulátoroktól a helyi előírásoknak
megfelelően!
L Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A
kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve bőrvagy szemsérüléseket okozhat. Ha az
elektrolit a szájon át a szervezetbe jut,
mérgezést okozhat.
L Különös gonddal kezelje az akkumulátort,
nehogy rövidre zárják olyan elektromos
vezetők, mint pl. gyűrű, karkötő vagy kulcs. Az
akkumulátor és/vagy a vezető anyag
felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
L Az akkumulátorokat csak a használati
útmutatóban leírtaknak megfelelően töltse!
Biztonsági figyelmeztetés
A csengőhang a hordozható készülék hallgatóján
keresztül hallható. A halláskárosodás elkerülése
érdekében előbb fogadja hívást, és csak azután
emelje füléhez a telefont.
TCD430HG(HG).book Page 5 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Előkészületek
A kijelzések leírása
A kezelőszervek
elhelyezkedése
Ikonok
w
Hordozható készülék
C
D
E
F
G
H
I
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
1
4
7
C
2
J
K
L
3
5
6
8
9
0
R
INT
M
H
Hallgató
Kijelző
{k} (Telefonkönyv) gomb
{C} (Beszéd) gomb
Navigátor nyilak
L{e}{v}: A kívánt tétel megkereséséhez a
beállítás menüben, a hívó adatai között
vagy a telefonkönyvben.
L{>}: A kívánt tétel kiválasztásához vagy a
kurzor jobbra mozgatásához.
L{<}: Az előző kijelzésre való
visszatéréshez vagy a kurzor balra
mozgatásához.
{R} (Újrahívás/Szünet) gomb
{R} (Visszahívás) gomb
Töltőérintkezők
Mikrofon
{j} (Menü/OK) gomb
{ih} (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)
gomb
{C} (Törlés) gomb
{INT} (Belső hívás) gomb
Bázisállomás hatósugarán belül
0w4
Hatósugáron kívül, nincs
bejelentkezve vagy a
bázisállomás nincs áram alatt
x
Személyhívás, belső hívás
üzemmód vagy a bázisállomás
elérése
k
Híváskezdeményezés vagy fogadás
C
Telefonkönyv üzemmód
l
Beállítás üzemmód
A
B
Jelentés
7
Az akkumulátor töltöttsége
alacsony
5
Az akkumulátor töltöttsége teljes
A hívástiltás üzemmód be van
kapcsolva (18. oldal)
A közvetlen hívás üzemmód be
van kapcsolva (19. oldal)
A billentyűzár be van kapcsolva
(9. oldal)
A csengő hangerő ki van
kapcsolva (16. oldal)
Akkor jelenik meg, ha
megnyomja a {#} hívóbillentyűt
Bázisállomás
A
B
LINE
N Töltőérintkezők
O {x} (Személyhívó) gomb
5
TCD430HG(HG).book Page 6 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Előkészületek
Megjegyzés:
L Csak újratölthető akkumulátort használjon (3.
oldal).
Csatlakoztatások
Rögzítők
Az akkumulátor töltése
LINE
A telefonhálózathoz
Az első használatbavétel előtt helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra
mintegy 7 órára.
(220–240 V,
50 Hz)
Megjegyzések:
L Ha a hordozható készülék nincs feltöltve, Ön
nem tud hívást kezdeményezni sem fogadni.
L Soha ne telepítsen telefonvezetéket
villámlásos vihar idején.
L A hálózati adapternek mindig csatlakoztatva
kell lennie. (Az adapter használat közben
melegszik. Ez nem jelent hibát.)
L Csak a megadott hálózati adaptert használja
(3. oldal).
Az akkumulátor behelyezése
1 Először az akkumulátorok negatív, (−) jelű
végét helyezze be.
Megjegyzés:
L Tisztítsa meg a hordozható készülék és a
bázisállomás töltő érintkezőit havonta egyszer
egy száraz, puha ruhadarabbal, mert különben
az akkumulátorok töltése nem lesz megfelelő.
Ha a készülék szennyeződésnek, vagy magas
páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg
gyakrabban.
Az akkumulátor töltöttsége
A töltés során az akkumulátor ikon az alábbiak
szerint jelenik meg.
L "Ha az akkumulátorok teljesen feltöltöttek, az
054 ikon villog.
2 Helyezze vissza a hordozható készülék
akkumulátor fedelét.
Akkumulátor
ikon
Az akkumulátor
töltöttsége
5
Feltöltött
6
Közepes
7
Alacsony
074
Fel kell tölteni
Megjegyzés:
L A kikapcsolt hordozható készülék
6
TCD430HG(HG).book Page 7 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Előkészületek
automatikusan bekapcsol, ha a
bázisállomásra helyezik.
Az akkumulátor élettartama
Miután Panasonic akkumulátorait teljesen
feltöltötte, az alábbi teljesítményt várhatja tőlük:
Ni-MH akkumulátorok esetében (tipikusan
700 mAh-s)
Működés
Működési idő
Használatban
(beszélgetés)
max. 10 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 120 óra
típusokat.
L Győződjön meg róla, hogy a megfelelő
akkumulátor típust választotta ki (20. oldal).
1 Határozottan nyomja meg a fedélen a zárat és
csúsztassa el a nyíl irányában.
2 Először a (+) jelű végüket emelje ki. Cserélje
Ni-Cd akkumulátorok esetében (tipikusan 250
mAh-s)
Működés
Működési idő
Használatban
(beszélgetés)
max. 4 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 40 óra
Megjegyzések:
L A tartozék akkumulátorok Ni-MH típusúak.
L Az akkumulátor működési élettartama a
használat körülményeitől és a környezeti
hőmérséklettől függően lerövidülhet.
Akkumulátorcsere
ki a két akkumulátort. Az akkumulátor
behelyezése: 6. oldal.
A táplálás be- és
kikapcsolása
A táplálás bekapcsolása
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a {ih}
gombot.
L A kijelző átvált készenléti üzemmódba.
A táplálás kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a {ih}
gombot.
L A kijelző üres.
Ha az 074 ikon még akkor is villog, amikor a
hordozható készülék akkumulátorait teljesen
feltöltötte, ki kell cserélnie mindkét akkumulátort.
Fontos:
L Kérjük, hogy csak a megadott típusú
Panasonic akkumulátorokat használja (3.
oldal).
L Csak újratölthető akkumulátorokat használjon.
Ha nem újratölthető elemeket használ, és
megkezdi a töltést, az elemekből kifolyhat az
elektrolit.
L Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat.
L Csak két nikkel fémhidrid (Ni-MH) vagy csak
két nikkel kadmium (Ni-Cd) akkumulátort
használjon. Ne keverje az akkumulátor
7
TCD430HG(HG).book Page 8 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Előkészületek
Falra szerelés
Az idő és a dátum beállítása
8 cm
Csavarok
Rögzítők
Hook
Megjegyzések:
L Győződjön meg róla, hogy a csavarok stabilan
tartanak-e a falban.
L A fúrás előtt jelölje be a csavarok helyét az
alábbi, fali sablon segítségével.
8 cm
8
Fontos:
L Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a
hálózati adapter.
L Győződjön meg róla, hogy az w ikon nem
villog-e.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg a {*} hívóbillentyűt.
4 Írja be az aktuális órát és percet,
mindegyiknél két számjegyet használva (24
órás formátum).
Példa: 15:15
Nyomja meg az {1}{5} {1}{5} számbillentyűt.
L Ha hibázik, nyomja meg a {C} gombot. A
számjegyek jobbról törlődnek.
5 Nyomja meg a {>} nyilat.
L A kijelzőn megjelenik a „BS BEALLIT”
menüpont.
6 Nyomja meg a {>} nyilat, majd nyomja meg
kétszer a {*} hívóbillentyűt.
7 Írja be az aktuális napot, hónapot és évet,
mindegyiknél két számjegyet használva.
Példa: 17. május 2004.
Nyomja meg az {1}{7} {0}{5} {0}{4}
számbillentyűt.
L Ha hibázik, nyomja meg a {C} gombot. A
számjegyek jobbról törlődnek.
8 Nyomja meg a {>} nyilat.
L A kijelzőn megjelenik a „BS BEALLIT”
menüpont.
9 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Hálózati áramkimaradás esetén az időt és a
dátumot újra be kell állítani.
TCD430HG(HG).book Page 9 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Telefon
Telefon
Hívások kezdeményezése
1 Emelje fel a hordozható készüléket, és
2
3
tárcsázza a telefonszámot.
L Ha egy számjegyet javítania kell, nyomja
meg a {C} gombot, majd írja be helyes
számot.
Nyomja meg a {C} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
a {ih} gombot, vagy tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra.
A hallgató hangerő beállítása
A kívánt hallgató hangerőt 1 - 3 között
választhatja ki.
Beszélgetés alatt nyomja meg a {e} vagy a {v}
nyilat.
Az újratárcsázás szolgáltatás
Az utoljára hívott szám tárcsázása
Nyomja meg a {C}, majd a {R} gombot.
Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 szám automatikusan a
kimenő híváslistába kerül.
1 Nyomja meg a {R} gombot.
L A kijelzőn megjelenik a legutóbb tárcsázott
szám.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a szám
kiválasztásához.
L A listából való kilépéshez nyomja meg a
{ih} gombot.
3 Nyomja meg a {C} gombot.
Szám módosítása a kimenő híváslistában,
mielőtt felhívná azt
1 Nyomja meg a {R} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
3
hívószám kiválasztásához, majd nyomja meg
a {>} nyilat.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„SZAMJAVITAS” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
L A tárcsázott hívószám első számjegye
villog.
4 Nyomja meg a {<} vagy a {>} nyilat, hogy a
5
6
kurzort a módosítandó számjegy(ek)hez
vigye.
Módosítsa a hívószámot.
L Egy számjegy törléséhez nyomja meg a
{C} gombot.
Nyomja meg a {C} gombot.
Számok törlése a kimenő híváslistában
1 Nyomja meg a {R} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
hívószám kiválasztásához, majd nyomja meg
a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„TORLES” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
L Ha a lista összes számát törölni kívánja,
válassza ki a „MINDET TORLI”
menüpontot.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„IGEN” lehetőség megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
L További számok törléséhez ismételje meg
az eljárást a 2. lépéstől.
5 Nyomja meg a {ih} gombot.
A kimenő híváslistában lévő hívószám
tárolása a telefonkönyvben
1 Nyomja meg a {R} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
3
4
5
6
hívószám kiválasztásához, majd nyomja meg
a {>} nyilat.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„TELKONYVMENT” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
Nyomja meg a {j} gombot.
Írja be a nevet (max. 9 karakter; lásd
karaktertáblázat: 11. oldal).
Nyomja meg a {j} gombot.
Egyéb szolgáltatások
Billentyűzár
A hordozható készülék hívóbillentyűi lezárhatók,
hogy ne lehessen róla hívást kezdeményezni.
Lezárt billentyűzettel csak bejövő hívások
9
TCD430HG(HG).book Page 10 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Telefon
fogadhatók.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva két másodpercig a {j} gombot.
L Egy hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn az
alábbi látható.
A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva két másodpercig a {j} gombot.
Megjegyzések:
L Amíg a billentyűzár be van kapcsolva,
segélyhívások sem kezdeményezhetők.
L A hordozható készülék kikapcsolásával a
billentyűzár is kikapcsolódik.
megváltoztatása: 22. oldal.
Ideiglenes tone tárcsázás (forgógépes és
impulzus üzemmódú szolgáltatási területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási
módot Tone (DTMF) üzemmódba, amikor Tone
tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie
(pl. elektronikus banki szolgáltatások).
1 Kezdeményezzen hívást.
2 Amikor felkérik Önt kódjának vagy PIN
kódjának beadására, nyomja meg a {*},
majd a megfelelő hívóbillentyűket.
L A hívás bontásával visszaáll az impulzus
üzemmód.
R gomb (a visszahívás szolgáltatás
használatához)
Az {R} gomb opcionális telefonfunkciók
elérésére szolgál. A részletek iránt érdeklődjön
távközlési szolgáltatójánál.
Ha készüléke alközpontra csatlakozik, az {R}
gomb megnyomása egyes alközponti
szolgáltatások eléréséhez szükséges, pl. hívás
átadása másik mellékállomásra.
Hívások fogadása
Szünet gomb (alközponti és távhívási
szolgáltatáshoz)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes
alközponti vagy távhívási szolgáltatások
igénybevételéhez a számok között szünetet kell
tartani.
Példa: Ha Önnek le kell nyomnia a {0}
számbillentyűt egy fővonal eléréséhez
(előválasztó szám), akkor a {0}-es tárcsázása
után feltehetően várnia kell a városi tárcsázási
hangra.
1 Nyomja meg a {0} számbillentyűt.
2 Nyomja meg a {R} gombot.
L A kijelzőn egy „P” jelenik meg.
3 Tárcsázza a telefonszámot.
4 Nyomja meg a {C} gombot.
Megjegyzés:
L A {R} gomb lenyomása egy szünetet
eredményez. Ha hosszabb szünetre van
szükség, nyomja meg megfelelő számban a
{R} gombot. A szünet hosszának
2
10
1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a
hordozható készüléket, és nyomja meg a
{C} gombot.
L Ön a hívást a {0} – {9}, {*} illetve {#}
közül bármelyik hívóbillentyűvel, vagy az
{INT} gombbal is fogadhatja.
(Hívásfogadás bármely gombbal
szolgáltatás)
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
a {ih} gombot, vagy tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra.
Automatikus hívásfogadás szolgáltatás
Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható
készülék bázisállomásról való leemelésével
fogadhatja. Nem kell megnyomnia a {C}
gombot. A szolgáltatás bekapcsolása: 19. oldal.
A hordozható készülék csengő hangerő
ideiglenes kikapcsolása
Bejövő külső híváskor nyomja meg, és tartsa
lenyomva kb. 1 másodpercig a {v} nyilat.
Megjegyzés:
L Ez a funkció nem működik, ha belső hívás
érkezik, vagy amikor a hordozható készülék a
bázisállomáson van.
Készülékkereső
E funkció segítségével megtalálható az
elkallódott hordozható készülék.
1 Nyomja meg a bázisállomás bal oldalán lévő
TCD430HG(HG).book Page 11 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Telefon
2
{x} gombot.
L A bázisállomás körülbelül egy percig
személyhívással keresi a hordozható
készüléket.
A keresés leállításához nyomja meg a
bázisállomáson a {x} gombot, vagy nyomja
meg a hordozható készüléken a {C}
gombot.
Telefonkönyv
Telefonszámok és nevek tárolása
A telefonkönyvben legfeljebb 20 telefonszám
tárolható a gyors eléréshez.
1 Nyomja meg kétszer a {j} gombot.
2 Írja be a telefonszámot (max. 24 számjegy).
L Mindegyik, a telefonkönyvben tárolt szám
egy indexszámot kap (01–20). Ez a szám
megjelenik a tárolt telefonszám bal oldalán.
3 Nyomja meg a {j} gombot.
4 Írja be a telefonszámhoz tartozó nevet (max.
9 karakter; lásd a karaktertáblázatot).
5 Nyomja meg a {j} gombot.
L További adatok tárolásához ismételje meg
az eljárást a 2. lépéstől.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Karaktertáblázat
Billentyűk Karakterek
{1}
#
[
]
* ,
{2}
A
B
C
2
{3}
D
E
F
3
{4}
G
H
I
4
{5}
J
K
L
5
{6}
M
N
O
6
{7}
P
Q
R
S
{8}
T
U
V
8
{9}
W X
Y
Z
{0}
(Szóköz) 0
–
/
1
7
9
Megjegyzések:
L Ha ugyanazon a billentyűn lévő, másik
karaktert kíván beírni, a kurzornak a következő
helyre való léptetéséhez nyomja meg a {>}
nyilat.
L Ha már nincs hely újabb adat beírásához, a
kijelzőn a „MEMORIA TELE” üzenet jelenik
meg. Törölje a felesleges bejegyzéseket.
Hiba módosítása/javítása
1 Nyomja meg a {<} vagy a {>} nyilat, hogy a
11
TCD430HG(HG).book Page 12 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Telefon
2
kurzort a javítandó számhoz/karakterhez
vigye.
Nyomja meg a {C} gombot, hogy törölje a
javítandó számjegyet/betűt, majd írja be a
helyes számot/karaktert.
Tárolt bejegyzés módosítása
1 Nyomja meg a {k} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
3
4
5
6
7
nyilat a kívánt bejegyzés megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„SZERKESZTES” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
L Ha nem kívánja módosítani a
telefonszámot, ugorjon az 5. lépésre.
Módosítsa a telefonszámot.
Nyomja meg a {j} gombot.
L Ha nem kívánja módosítani a nevet,
ugorjon a 7. lépésre.
Módosítsa a nevet. Lásd a karaktertáblázatot.
Nyomja meg a {j} gombot.
Tárolt bejegyzés törlése
1 Nyomja meg a {k} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
3
4
5
nyilat a kívánt bejegyzés megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„TORLES” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„IGEN” lehetőség megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
L A törlés visszavonásához válassza a „NEM”
lehetőséget.
L További bejegyzések törléséhez ismételje
meg az eljárást a 2. lépéstől.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Híváskezdeményezés a telefonkönyv
segítségével
Mielőtt használná ezt a szolgáltatást, tárolja el a
kívánt telefonszámokat és neveket a
12
telefonkönyvben (11. oldal).
1 Nyomja meg a {k} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
nyilat a kívánt bejegyzés megjelenítéséhez.
3 Nyomja meg a {C} gombot.
Gyorsbillentyű
(gyorstárcsázás)
Telefonkönyvben tárolt szám
hozzárendelése egy
gyorsbillentyűhöz
Az {1} – {9} számbillentyű „gyorsbillentyűként”
használható, miáltal Ön egy telefonkönyvben
tárolt számot egyszerűen, egy számbillentyű
lenyomásával hívhat.
1 Nyomja meg a {k} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
nyilat a kívánt bejegyzés megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BILLHOZ REN” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a kívánt
számbillentyű kiválasztásához [{1} – {9}],
majd nyomja meg a {>} nyilat.
L Ha a számbillentyű már ki van jelölve
gyorsbillentyűként, a megjelent szám villog.
5 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„IGEN” lehetőség megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
L További bejegyzések tárolásához ismételje
meg az eljárást a 2. lépéstől.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Gyorsbillentyű törlése
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
gyorsbillentyűt [{1} – {9}], majd nyomja meg
a {>} nyilat.
L A kijelzőn megjelenik a „TORLES”
menüpont.
2 Nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„IGEN” lehetőség megjelenítéséhez, majd
TCD430HG(HG).book Page 13 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Telefon
nyomja meg a {>} nyilat.
4 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L A gyorsbillentyűből törölt szám nem törlődik a
telefonkönyvből. Ha a telefonkönyvből kívánja
törölni, lásd: 12. oldal.
Híváskezdeményezés
gyorsbillentyűvel
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
2
gyorsbillentyűt [{1} – {9}].
L A többi gyorsbillentyűben tárolt
bejegyzéseket is megtekintheti a {e} vagy
a {v} nyíl megnyomásával.
Nyomja meg a {C} gombot.
Hívófél azonosítása
szolgáltatás
Fontos:
L A készülék alkalmas a hívó számának
kijelzésére. A hívó telefonszámának
kijelzéséhez Önnek elő kell fizetnie a hívófél
azonosítása szolgáltatásra. Miután előfizetett
a hívófél azonosítása szolgáltatásra, ez a
készülék kijelzi a hívóra vonatkozó
információt.
Hogyan jelenik meg a hívó telefonszáma
A készülék az első csengetés után kijelzi a hívó
fél telefonszámát. Ön az utolsó 50, különböző
hívó adatait tekintheti meg.
Ha új hívások érkeztek, a kijelzőn a hívások
száma látható.
Példa: 4 új hívás érkezett.
L Az összes, hívóra vonatkozó információ
megtekintése után az új hívások száma
törlődik.
Megjegyzések:
L Ha a telefonkönyvben névvel tárolt
telefonszámról érkezik hívás, akkor a kijelzőn
a hívó neve jelenik meg.
L Ha készüléke telefon alközponthoz
csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a
hívóra vonatkozó információ.
L Ha a hívó olyan területről hív, amely nem
támogatja a hívóazonosítást, akkor a kijelzőn a
“HATOTAV TUL” (területen kívüli) szöveg
jelenik meg.
L Ha a hívó fél kérte telefonszáma kijelzésének
letiltását, akkor a kijelzőn a “PRIVAT HIVO”
szöveg jelenik meg.
L A kijelzőn nem jelenik meg a hívóra vonatkozó
információ, ha a hordozható készüléket belső
hívásra használja. A hívóra vonatkozó
információt azonban tárolja.
Várakozó hívás megjelenítése (Várakozó
hívás azonosítása) szolgáltatás
Ezt a szolgáltatást a távközlési szolgáltató
13
TCD430HG(HG).book Page 14 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Telefon
nyújtja, és csak akkor működik, ha Ön előfizetett
erre a szolgáltatásra. Ha beszélgetés közben
várakozó hívás hangjelzést hall, a kijelzőn
megjelenik a második hívóra vonatkozó
információ. Fogadhatja a második hívást,
miközben az elsőt tartásba helyezi. A
szolgáltatással kapcsolatban keresse meg
távközlési szolgáltatóját.
A hívóra vonatkozó információ
megtekintése és visszahívás
A készülék maximálisan 50, különböző hívóra
vonatkozó információt képes automatikusan
tárolni, a legutóbbi hívás - legrégebbi hívás
sorrendben. Az 51. beérkező hívás
automatikusan törli a legrégebbi hívó információt.
Ön a hívóra vonatkozó információt egyszerű
módon megtekintheti, és híváskezdeményezésre
felhasználhatja azt.
1 Nyomja meg a {v} nyilat.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
legutóbbi hívó információban való
kereséshez.
Példa:
*1
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
3 Nyomja meg a {<} vagy a {>} nyilat, hogy a
kurzort a módosítandó számhoz vigye.
4 Módosítsa a telefonszámot.
L Egy számjegy törléséhez nyomja meg a
{C} gombot.
5 Nyomja meg a {C} gombot.
Megjegyzés:
L A módosított telefonszámot a készülék nem
menti el.
A hívóra vonatkozó információ
törlése
1 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
2
3
4
*1 Akkor jelenik meg, ha a hívást már
megtekintette, vagy fogadta.
3 A kijelzett fél visszahívásához nyomja meg a
{C} gombot.
Megjegyzés:
L Ha nem érkezett hívás, akkor a kijelzőn a
„NINCS TAROLT” felirat látható.
A hívó telefonszámának módosítása
visszahívás előtt
1 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
2
14
nyilat a kívánt bejegyzés megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„SZAMJAVITAS” menüpont
nyilat a kívánt bejegyzés megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„TORLES” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
L Ha az összes hívó információt törölni
kívánja válassza ki a „MINDET TORLI”
menüpontot.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„IGEN” lehetőség megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A hívóra vonatkozó információ
tárolása a telefonkönyvben
1 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
2
3
4
5
6
nyilat a kívánt bejegyzés megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„TELKONYVMENT” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
Nyomja meg a {j} gombot.
Írja be a számhoz tartozó nevet (max. 9
karakter; lásd karaktertáblázat: 11. oldal).
Nyomja meg a {j} gombot.
Nyomja meg a {ih} gombot.
TCD430HG(HG).book Page 15 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos telefonbeállítások
Hasznos telefonbeállítások
Útmutató a hordozható készülék beállításaihoz
Az Ön tájékoztatására az alábbi táblázatban megadjuk a hordozható készülék összes, egyéni módon
beállítható adatát. Az egyes adatokra vonatkozó részletek a hivatkozott oldalakon találhatók meg.
A második menübe lépéshez először nyomja meg a {>} nyilat. Nyomja meg ismételten {v} nyilat a
„KEZ BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>} nyilat.
2. menü
„EBRESZTES”
„CSENGOOPCIO”
„HANGOPCIO”
„KIJELZES MOD”
„HIVASI MOD”
3. menü
Alapbeállítások
Oldal
„EBRESZ BE/KI”
„KI”
16. oldal
„EBR IDOBEALL”
16. oldal
„CSENGO HANGE”
SZINT 6
16. oldal
„KULSO CSENGO”
„CSENGO 1”
17. oldal
„BELSO CSENGO”
„CSENGO 1”
17. oldal
„SZEMELYH TIP”
„CSENGO 1”
17. oldal
„EBRESZ”
„CSENGO 1”
17. oldal
„BILL HANG”
„BE”
17. oldal
„HIVASVARAKOZ”
„BE”
17. oldal
„HATOTAV FIGY”
„KI”
17. oldal
„ELEM FIGYELM”
„BE”
17. oldal
„KESZ KIJELZ”
„ORA”
17. oldal
„BESZ KIJELZ”
„BESZELG IDO”
18. oldal
„NYELVVALASZT”
„MAGYAR”
18. oldal
„HIVAS TILTAS”
„KI”
„KOZV HIVSZAM”
„EGYEB OPCIO”
„REGISZTRACIO”
„BS VALASZTAS”
„KEZ TORLESE”
18. oldal
19. oldal
„KOZV BE/KI”
„KI”
19. oldal
„KEZ PIN VALT”
„0000”
19. oldal
„AUTO BESZELG”
„KI”
19. oldal
„ELEM TIPUSA”
„NI-MH”
20. oldal
„KEZ REGISZT”
24. oldal
„BS TORLESE”*1
25. oldal
„AUTOMATA”
25. oldal
20. oldal
*1 Ha egy bázisállomást töröl, a hordozható készülék „elfelejti” a bejelentkezést a bázisállomáson.
15
TCD430HG(HG).book Page 16 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos telefonbeállítások
A hordozható készülék
beállításai
Ébresztés
Az ébresztés 3 percig szól a beállított
időpontban, egyszer vagy naponta.
„EGYSZER”: Az ébresztés csak egyszer szól.
„NAPONTA ISM”: Az ébresztés a beállított
időpontban, minden nap csenget.
„KI”: Kikapcsolja ezt a szolgáltatást.
Előzőleg állítsa be az aktuális időt és dátumot (8.
oldal).
Az ébresztés időpontjának beállítása
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„EBRESZTES” menüpont megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az „EBR
IDOBEALL” menüpont megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
5 Írja be a kívánt órát és percet, mindegyiknél
két számjegyet használva (24 órás
formátum).
L Egy számjegy törléséhez nyomja meg a
{C} gombot.
6 Nyomja meg a {>} nyilat.
7 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a kívánt
beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a
{>} nyilat.
8 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzések:
L Az ébresztés leállításához nyomja meg
bármelyik hívóbillentyűt.
L Beszélgetés közben vagy belső hívás
(intercom) üzemmódban az ébresztés csak a
hívás befejeztével szólal meg.
L Ha az „EGYSZER” üzemmódot választja ki, az
ébresztés után a beállítás kikapcsolódik („KI”).
16
Az ébresztés gyakoriságának
megváltoztatása
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
3
4
5
6
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„EBRESZTES” menüpont megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„EBRESZ BE/KI” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a kívánt
beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a
{>} nyilat.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Csengőbeállítások
Csengő hangerő
A kívánt csengő hangerőt a kikapcsolva, 1–6
illetve a *6 szint közül választhatja ki.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„CSENGOOPCIO” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„CSENGO HANGE” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
5 Nyomja meg ismételten a {e} vagy a {v}
nyilat a kívánt hangerő kiválasztásához, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzések:
L Ha a 3–6 vagy a *6 szintet választja ki, bejövő
híváskor mindegyik csengetés először kis,
majd fokozatosan növekvő hangerővel szólal
meg.
L A 6 illetve a *6 a leghangosabb beállítás. A
TCD430HG(HG).book Page 17 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos telefonbeállítások
csengetési módjuk kissé eltérő.
L Amikor kikapcsolja a csengetést, a kijelzőn a
következő látható.
Csengetés típusok külső hívás, belső hívás,
személyhívás vagy ébresztés esetére
Húsz csengetés típus (6 csengetés és 14
csengődallam) áll rendelkezésre mindegyik
hívásfajtához.
„KULSO CSENGO”: a külső hívásokhoz
„BELSO CSENGO”: a belső hívásokhoz
„SZEMELYH TIP”: a személyhíváshoz
„EBRESZ”: az ébresztéshez
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„CSENGOOPCIO” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a kívánt
tétel kiválasztásához, majd nyomja meg a
{>} nyilat.
5 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„CSENGO 1” – „CSENGO 20” közül a kívánt
beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a
{>} nyilat.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha valamelyik csengődallamot választja, az
néhány másodpercig szól akkor is, ha a hívó
bont mielőtt Ön jelentkezne a hívásra. Ha
ilyenkor fogadja a hívást, akkor a vonalon vagy
tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
Hangbeállítási lehetőségek
Ön az alábbi hangokat és riasztásokat be- vagy
kikapcsolhatja.
„BILL HANG”: Billentyűhang szólal meg bármely
billentyű megnyomásakor. Ez nyugtázó hang
vagy hibajelző hang.
„HIVASVARAKOZ”: Várakozó hívás hangjelzés
hallható, ha külső hívás érkezik egy belső hívás
(intercom) közben.
„HATOTAV FIGY”: Figyelmeztető hangjelzés
hallatszik, ha beszélgetés alatt kilép a
bázisállomás hatósugarából.
„ELEM FIGYELM”: Figyelmeztető hangjelzés
hallatszik, ha az akkumulátorokat tölteni kell.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„HANGOPCIO” menüpont megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a kívánt
tétel kiválasztásához, majd nyomja meg a
{>} nyilat.
5 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BE”
vagy „KI” lehetőség kiválasztásához, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Kijelző beállítási lehetőségek
A készenléti üzemmód kijelzőjének
kiválasztása
„ORA”: Az idő és a dátum látható. Előzőleg állítsa
be az aktuális időt és dátumot (8. oldal).
„KI”: Kikapcsolja ezt a szolgáltatást.
„BAZIS SZAMA”: A bázisállomás száma látható.
„KEZIBE SZAMA”: A hordozható készülék száma
látható.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„KIJELZES MOD” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KESZ
KIJELZ” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
5 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a kívánt
beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a
{>} nyilat.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
17
TCD430HG(HG).book Page 18 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos telefonbeállítások
Megjegyzések:
L Ha előfizetett a hívófél azonosítása
szolgáltatásra, ez a készülék az új hívások
számát jelzi ki, még akkor is, ha kiválasztotta
az „ORA” beállítást (13. oldal).
L Ha a „BAZIS SZAMA” beállítást választotta,
akkor a bázisállomás száma látható.
Példa:
L Ha a „KEZIBE SZAMA” beállítást választotta,
akkor a hordozható készülék száma látható.
Példa:
A beszéd üzemmód kijelzőjének kiválasztása
„BESZELG IDO”: Az aktuális hívás időtartama
látható.
„TELEFONSZAM”: A telefonszám látható.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„KIJELZES MOD” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BESZ
KIJELZ” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
5 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a kívánt
beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a
{>} nyilat.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
A kijelző nyelvének kiválasztása
Tíz kijelzési nyelv áll rendelkezésre.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„KIJELZES MOD” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
18
„NYELVVALASZT” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
5 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a kívánt
nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a
{>} nyilat.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha véletlenül olyan nyelvet választ ki, amelyet
nem ért, állítsa vissza a hordozható készülék
beállításait alaphelyzetbe (20. oldal).
Hívásbeállítási lehetőségek
A hívástiltás beállítása
Ez a szolgáltatás megakadályozza a kimenő
hívások kezdeményezését. Ha a hívástiltás be
van kapcsolva, csak belső hívások és
segélyhívások kezdeményezhetők. A segélyhívó
számok tárolása: 23. oldal.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„HIVASI MOD” menüpont megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „HIVAS
TILTAS” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
5 Írja be: „0000” (alapértelmezett hordozható
készülék PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(19. oldal).
6 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BE”
vagy „KI” lehetőség kiválasztásához, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Amíg ez a szolgáltatás be van kapcsolva a
kijelzőn a következő látható:
TCD430HG(HG).book Page 19 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos telefonbeállítások
A közvetlen hívószám eltárolása
A közvetlen hívás (forródrót) lehetővé teszi egy
előre beállított telefonszám hívását, egyszerűen
a {C} gomb lenyomásával. Nincs szükség
tárcsázásra.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„HIVASI MOD” menüpont megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KOZV
HIVSZAM” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
5 Írja be a telefonszámot (max. 24 számjegy).
L Egy hiba kijavításához, nyomja meg a {C}
gombot. A számjegyek jobbról törlődnek.
6 Nyomja meg kétszer a {j} gombot.
7 Nyomja meg a {>} nyilat a „BE” lehetőség
kiválasztásához, majd nyomja meg a {ih}
gombot.
Megjegyzések:
L Ha ez a szolgáltatás be van kapcsolva, akkor
csak a közvetlen hívószám hívható.
L Amíg ez a szolgáltatás be van kapcsolva a
kijelzőn a következő látható:
A közvetlen hívás üzemmód be-/kikapcsolása
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„HIVASI MOD” menüpont megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KOZV
BE/KI” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
5 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BE”
vagy „KI” lehetőség kiválasztásához, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
Egyéb beállítási lehetőségek
A hordozható készülék PIN (Személyi
azonosító szám) kódjának megváltoztatása
A hordozható készülék alapértelmezett PIN
kódja (gyári beállítás): „0000”.
Fontos:
L Ha megváltoztatja a hordozható készülék PIN
kódját, javasoljuk, hogy írja fel valahová, mert
többé a készüléken már nem tudja ellenőrizni.
Ha véletlenül elfelejti, akkor keresse fel a
legközelebbi Panasonic szervizközpontot.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„EGYEB OPCIO” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
PIN VALT” menüpont megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
5 Írja be a hordozható készülék aktuális, 4
számjegyű PIN kódját.
6 Írja be a hordozható készülék új, 4 számjegyű
PIN kódját.
7 Írja be ismét a hordozható készülék új, 4
számjegyű PIN kódját.
8 Nyomja meg a {ih} gombot.
Az automatikus hívásfogadás beállítása
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a
hívásokat egyszerűen a hordozható készülék
bázisállomásról való leemelésével fogadja. Nem
kell megnyomnia a {C} gombot.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„EGYEB OPCIO” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az „AUTO
19
TCD430HG(HG).book Page 20 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos telefonbeállítások
5
6
BESZELG” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BE”
vagy „KI” lehetőség kiválasztásához, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg a {ih} gombot.
Az akkumulátor típusának kiválasztása
„NI-MH”: Válassza ki ezt a típust, ha nikkel
fémhidrid akkumulátort tett a készülékbe.
„NI-CD”: Válassza ki ezt a típust, ha nikkel
kadmium akkumulátort tett a készülékbe.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„EGYEB OPCIO” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az „ELEM
TIPUSA” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
5 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a kívánt
beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a
{>} nyilat.
6 Nyomja meg a {ih} gombot.
A hordozható készülék alaphelyzetbe állítása
1 Nyomja meg a {j} gombot, a {v}, {>},
{e} és {>} nyilat.
2 Írja be: „0000” (alapértelmezett hordozható
készülék PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(19. oldal).
3 Nyomja meg a {v}, {>} nyilat és a {ih}
gombot.
Megjegyzések:
L Az alapbeállítások: 15. oldal.
L A telefonkönyvben tárolt adatok nem
törlődnek.
L Az akkumulátor típus nem állítódik
alaphelyzetbe.
20
Útmutató a bázisállomás
beállításaihoz
Az Ön tájékoztatására az alábbi táblázatban
megadjuk a bázisállomás összes, egyéni módon
beállítható adatát. Az egyes adatokra vonatkozó
részletek a hivatkozott oldalakon találhatók meg.
Kódszám Szolgáltatás
(alapbeállítás)
Oldal
{0}
A bázisállomás
visszaállítása
alapbeállításokra
23. oldal
{1}
Az összes vagy egyes
hordozható készülékek
csengetésének
beállítása (Minden
készülék csenget)
26. oldal
{2}
A bázisállomás
csengetési hangereje
(Közepes)
21. oldal
{3}
Tárcsázási üzemmód
(Tone – DTMF)
21. oldal
Flash időtartama (100
msec)
21. oldal
Szünet időtartama (3
másodperc)
22. oldal
{5}
A bázisállomás PIN
kódjának módosítása
(„0000”)
21. oldal
{6}
Híváskorlátozás
22. oldal
Segélyhívó szám
(„104”, „105” és „107”)
23. oldal
{7}
Hordozható készülék
törlése*1
25. oldal
{*}
Idő és dátum
8. oldal
*1 Ha egy hordozható készüléket töröl, a
bázisállomás „elfelejti” a hordozható készülék
bejelentkezést.
TCD430HG(HG).book Page 21 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos telefonbeállítások
A bázisállomás beállításai
A bázisállomás PIN (Személyi
azonosító szám) kódjának
megváltoztatása
A bázisállomás alapértelmezett PIN kódja (gyári
beállítás): „0000”.
Fontos:
L Ha megváltoztatja a bázisállomás PIN kódját,
javasoljuk, hogy írja fel valahová, mert többé a
készüléken már nem tudja ellenőrizni. Ha
véletlenül elfelejti, akkor keresse fel a
legközelebbi Panasonic szervizközpontot.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg az {5} számbillentyűt.
4 Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű
PIN kódját.
5 Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN
kódját.
6 Írja be ismét a bázisállomás új, 4 számjegyű
PIN kódját.
7 Nyomja meg a {ih} gombot.
A csengő hangerő beállítása
Négy szint áll rendelkezésre (hangos/közpes/
halk/kikapcsolva)
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg kétszer a {2} számbillentyűt.
4 Válassza ki a kívánt hangerőt a megfelelő
számbillentyű lenyomásával: {1}– halk, {2}–
közepes, {3}– hangos illetve {0}–
kikapcsolva.
5 Nyomja meg a {>} nyilat, majd a {ih}
gombot.
A tárcsázási mód beállítása
„2”: (Impulzus): Válassza ezt az üzemmódot, ha
forgógépes vagy impulzushívásos központhoz
csatlakozik.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg a {3} számbillentyűt.
4 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
5 Nyomja meg az {1} számbillentyűt.
6 Válassza ki a kívánt beállítást a megfelelő
számbillentyű lenyomásával: {1}– a Tone
(DTMF) tárcsázási módhoz, vagy {2}– az
impulzusos tárcsázási módhoz.
7 Nyomja meg a {>} nyilat, majd nyomja meg
a {ih} gombot.
A Flash (hurokmegszakítás)
időtartamának beállítása
Módosítsa a Flash (hurokmegszakítás)
időtartamát a távközlési szolgáltatója vagy az
alközpont igényei szerint. Ha további
információra van szüksége, forduljon a
legközelebbi Panasonic szervizközponthoz.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg a {3} számbillentyűt.
4 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
5 Nyomja meg a {2} számbillentyűt.
6 Nyomja meg az {1} számbillentyűt.
7 Válassza ki a kívánt beállítást a megfelelő
számbillentyű lenyomásával: {1}– 600 msec,
vagy {2}– 100 msec.
8 Nyomja meg a {>} nyilat, majd nyomja meg
a {ih} gombot.
„1” (Tone): Válassza ezt az üzemmódot, ha
DTMF hívásos központhoz csatlakozik.
21
TCD430HG(HG).book Page 22 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos telefonbeállítások
A tárcsázási szünet hosszának
beállítása
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
3
4
5
6
7
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg a {3} számbillentyűt.
Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
Nyomja meg a {3} számbillentyűt.
Válassza ki a kívánt beállítást a megfelelő
számbillentyű lenyomásával: {1}– 3
másodperc, vagy {2}– 5 másodperc.
Nyomja meg a {>} nyilat, majd nyomja meg
a {ih} gombot.
Híváskorlátozás
A kiválasztott hordozható készülékeken Ön
letilthatja bizonyos telefonszámok tárcsázását.
Mindegyik hordozható készülékhez legfeljebb 10
telefonszámot jelölhet ki korlátozottként (1–10
memóriahely). A híváskorlátozás alá eső szám
hívásakor a hívás nem épül fel, és a korlátozott
szám villog a kijelzőn. Például egy körzetszám
tárolása megakadályozza, hogy a hordozható
készülékről távolsági hívásokat tárcsázzanak.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg a {6} számbillentyűt.
4 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
L Megjelenik az összes, bejelentkezett
hordozható készülék száma.
L A villogó szám(ok) azt jelenti(k), hogy a
szám(ok)nak megfelelő hordozható
készülék(ke)en a korlátozás be van
kapcsolva.
5 Nyomja meg a kívánt hordozható készülék
22
6
7
8
9
számo(ka)t.
L A kiválasztott hordozható készülék(ek)
száma villog.
L A kiválasztott hordozható készülék(ek)
számának törléséhez nyomja le ismét a
számot. A szám villogása megszűnik.
Nyomja meg a {>} nyilat.
Írja be a korlátozandó számot (max. 8
számjegy).
L Ha beír egy számot, és a kijelzőn már
megjelent az előzőleg tárolt szám, az új
szám törli a régit.
L Egy másik memóriahely kiválasztásához
nyomja meg ismételten a {>} nyilat, és írja
be a számot.
Nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg a {ih} gombot.
A híváskorlátozás be-/kikapcsolása
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg a {6} számbillentyűt.
4 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
L Megjelennek a hordozható készülék
számok. A villogó számok a bekapcsolt, a
nem villogók pedig a kikapcsolt
híváskorlátozást jelzik.
5 Nyomja meg a kívánt hordozható készülék
számot a híváskorlátozás be-/
kikapcsolásához.
6 Nyomja meg a {>} nyilat, majd nyomja meg
a {ih} gombot.
Egy korlátozott szám törlése
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg a {6} számbillentyűt.
4 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
TCD430HG(HG).book Page 23 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos telefonbeállítások
5
6
7
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
Nyomja meg ismételten a {>} nyilat a kívánt
szám megjelenítéséhez.
Nyomja meg a {C} gombot.
Nyomja meg a {>} nyilat, majd nyomja meg
a {ih} gombot.
Segélyhívó számok tárolása
Ez a szolgáltatás határozza meg, hogy mely
telefonszámok tárcsázhatók, amikor a hívástiltás
szolgáltatás be van kapcsolva. Összesen négy
(1–4 memóriahely) segélyhívó szám tárolható.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg a {6} számbillentyűt.
4 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
5 Nyomja meg a {*} hívóbillentyűt.
6 Írja be a segélyhívó számot (max. 8
számjegy).
L Ha beír egy számot, és a kijelzőn már
megjelent az előzőleg tárolt segélyhívó
szám, az új szám törli a régit.
L Egy másik memóriahely kiválasztásához
nyomja meg ismételten a {>} nyilat, és írja
be a számot.
7 Nyomja meg a {>} nyilat.
8 Nyomja meg a {ih} gombot.
6 Nyomja meg ismételten a {>} nyilat a kívánt
szám megjelenítéséhez.
7 Nyomja meg a {C} gombot, és írja be az új
segélyhívó számot.
8 Nyomja meg a {>} nyilat.
9 Nyomja meg a {ih} gombot.
A bázisállomás beállításainak
alaphelyzetbe állítása
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg a {0} számbillentyűt.
4 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
5 Nyomja meg a {>} nyilat, majd nyomja meg
a {ih} gombot.
Megjegyzések:
L Az alapbeállítások: 20. oldal.
L A segélyhívó számok nem állnak vissza
alaphelyzetbe.
Tárolt segélyhívó szám módosítása
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg a {6} számbillentyűt.
4 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
5 Nyomja meg a {*} hívóbillentyűt.
23
TCD430HG(HG).book Page 24 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Többkészülékes használat
Többkészülékes használat
További készülékek
használata
További hordozható készülékek
használata
Egyetlen bázisállomásra legfeljebb hat
hordozható készülék jelentkeztethető be. A
további hordozható készülékek használata
lehetővé teszi például a beszélgetést egy másik
hordozható készülékkel, belső hívás (intercom)
üzemmódban, miközben egy harmadik
hordozható készülék egy külső hívást bonyolít.
Az opcionális hordozható készülékek
rendelésére vonatkozó információ: 3. oldal.
További bázisállomások használata
A hordozható készülékeket legfeljebb négy
bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Ez
lehetővé teszi további bázisállomások
elhelyezését, és a hatósugár kibővítését, ahol
hordozható készüléke(i) használható(k). Ha a
hordozható készülék „AUTOMATA” bázisállomáskiválasztásra van beállítva (25. oldal), akkor a
hordozható készülék automatikusan egy másik
bázisállomást keres, ha kilép az első
bázisállomás hatósugarából, és hívást akar
kezdeményezni vagy fogadni. A bázisállomás és
a vele kommunikáló hordozható készülékeket
nevezik „rádiócellának” vagy más néven
„rádiókörzetnek”.
Megjegyzések:
L A hívások elbomlanak, amikor a hordozható
készülék átlép egyik rádiókörzetből a másikba.
L Belső hívások és hívásátadások csak az
azonos rádiókörzetben lévő hordozható
készülékek között lehetségesek.
24
A hordozható készülék
bejelentkezése a
bázisállomáson
Opcionális hordozható készülék
bejelentkezése egy bázisállomáson
(egyszerű regisztráció)
A bázisállomással szállított hordozható készülék
már be van jelentkezve. Ha további hordozható
készüléket vásárol, akkor azt be kell
jelentkeztetnie az alábbi módon.
1 Emelje fel az opcionális hordozható
készüléket, és nyomja meg a {ih} gombot.
2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva mintegy 5
másodpercig a bázisállomás bal oldalán lévő
{x} gombot, amíg meg nem hallja a
regisztrációs hangot.
3 Tegye az opcionális hordozható készüléket a
bázisállomásra. A regisztrációs hang
továbbra is hallható. A hordozható készüléket
a bázisállomáson hagyva, várja meg a
nyugtázó hangot, és az w ikon villogásának
megszűnését.
Megjegyzések:
L Ha hibajelzés hallatszik, vagy az w ikon még
mindig villog, jelentkezzen be a hordozható
készülékkel manuálisan (manuális
regisztráció).
L Ha a 2. lépésnél az összes bejelentkezett
hordozható készülék csengetni kezd, nyomja
meg a {x} gombot, majd kezdje elölről.
L Az első használatbavétel előtt töltse az
opcionális hordozható készülék akkumulátorát
körülbelül 7 órán át.
Hordozható készülék bejelentkezése egy
további bázisállomáson (manuális
regisztráció)
Egy hordozható készüléket egy bázisállomásra
manuálisan az alábbi módon lehet
bejelentkeztetni.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
TCD430HG(HG).book Page 25 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Többkészülékes használat
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„REGISZTRACIO” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
REGISZT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
5 Nyomja meg, és tartsa lenyomva mintegy 5
másodpercig a bázisállomás bal oldalán lévő
{x} gombot, amíg meg nem hallja a
regisztrációs hangot.
L A {x} gomb megnyomása után 1 percen
belül be kell fejezni az eljárás további
részét.
6 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
bázisállomás számának kiválasztásához,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
7 Várja meg a „BS PIN” felirat megjelenését,
majd írja be: „0000” (alapértelmezett
bázisállomás PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
8 Nyomja meg a {>} nyilat.
L Ha a hordozható készülék sikeresen
bejelentkezett, nyugtázó hang hallatszik, és
a kijelzőn az w ikon villogása megszűnik.
Megjegyzés:
L Ha az 5. lépésnél az összes bejelentkezett
hordozható készülék csengetni kezd, a
leállításához nyomja meg a {x} gombot, majd
kezdje újra az 1. lépéstől.
Bázisállomás kiválasztása
Az „AUTOMATA” bázisállomás-hozzáférés
kiválasztása esetén a hordozható készülék
automatikusan használja bármelyik, elérhető
bázisállomást, amelynél be van jelentkezve. Egy
adott bázisállomás kiválasztása esetén a
hordozható készülék csak az adott bázisállomás
segítségével tud hívást kezdeményezni vagy
fogadni. Ha a hordozható készülék kilép az adott
bázisállomás hatósugarából, nem tud hívást
bonyolítani.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
VALASZTAS” menüpont megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„AUTOMATA” lehetőség vagy egy adott
bázisállomás számának megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a {>} nyilat.
L A hordozható készülék megkezdi a
bázisállomás keresését.
Megjegyzés:
L Ha a hordozható készülék egy másik
bázisállomásnál van bejelentkezve, ez a
beállítás automatikusan az adott bázisállomás
számára változik, még akkor is, ha az
„AUTOMATA” lett kiválasztva.
Hordozható készülék törlése
Egy bázisállomáson legfeljebb hat hordozható
készülék jelentkezhet be. A hordozható készülék
törölni tudja a bázisállomáson tárolt saját
regisztrációját (vagy egy másik hordozható
készülék bejelentkezését). Ez lehetővé teszi,
hogy a bázisállomás „elfelejtse” a hordozható
készüléket.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg a {7} számbillentyűt.
4 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
5 Nyomja meg a kívánt hordozható készülék
számát.
L A kiválasztott hordozható készülék szám
villogni kezd.
6 Nyomja meg a {>} nyilat.
7 Várja meg a „BS BEALLIT” felirat
megjelenését, majd nyomja meg a {ih}
gombot.
Bázisállomás törlése
Egy hordozható készülékeket legfeljebb négy
25
TCD430HG(HG).book Page 26 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Többkészülékes használat
bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Bármely
olyan bázisállomás törölhető a hordozható
készülékről, amelyhez bejelentkezett. Ez
lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék
„elfelejtse” a bázisállomást.
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „KEZ
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a
„REGISZTRACIO” menüpont
megjelenítéséhez, majd nyomja meg a {>}
nyilat.
4 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
TORLESE” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
5 Írja be: „0000” (alapértelmezett hordozható
készülék PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(19. oldal).
6 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a kívánt
bázisállomás szám kiválasztásához, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
L A kiválasztott bázisállomás szám villogni
kezd.
7 Nyomja meg a {>} nyilat.
8 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat az
„IGEN” lehetőség kiválasztásához, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
L A törlés visszavonásához válassza a „NEM”
lehetőséget.
9 Nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ha a hordozható készüléket egy másik
bázisállomásnál vagy ugyanannál a
bázisállomásnál újra be akarja jelentkeztetni,
olvassa el a manuális regisztrációt (24. oldal).
26
Az összes vagy egyes
hordozható készülékek
csengetésének beállítása
Három mód közül választhat annak
meghatározásához, hogy a hordozható
készülékek bejövő hívások esetén hogyan
csengessenek.
− „1”: Az összes hordozható készülék csenget.
− „2”: A kiválasztott hordozható készülék(ek)
csenget(nek).
− „3”: Először a kiválasztott hordozható
készülék(ek), majd az összes hordozható
készülék csenget.
A „minden készülék” üzemmód beállítása
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg az {1} számbillentyűt.
4 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
5 Nyomja meg az {1} számbillentyűt az „1”
kiválasztásához.
6 Nyomja meg a {>} nyilat, majd nyomja meg
a {ih} gombot.
Az „egyes készülékek” üzemmód beállítása
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
3 Nyomja meg az {1} számbillentyűt.
4 Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
5 Nyomja meg a {2} számbillentyűt a „2”
kiválasztásához.
L A kijelzőn megjelenik az összes
bejelentkezett hordozható készülék száma,
és az előre kiválasztott hordozható
TCD430HG(HG).book Page 27 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Többkészülékes használat
6
7
készülék szám villog.
Nyomja meg a kívánt hordozható készülék
számo(ka)t.
L A kiválasztott hordozható készülék(ek)
száma villog.
L A kiválasztott hordozható készülék(ek)
számának törléséhez nyomja le ismét a
számot. A szám villogása megszűnik.
Nyomja meg a {>} nyilat, majd nyomja meg
a {ih} gombot.
Az „egyes készülékek majd az összes”
üzemmód beállítása
1 Nyomja meg a {j} gombot.
2 Nyomja meg ismételten a {v} nyilat a „BS
3
4
5
6
7
8
9
BEALLIT” menüpont megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg az {1} számbillentyűt.
Írja be: „0000” (alapértelmezett bázisállomás
PIN kód).
L Ha megváltoztatta a PIN kódot, adja be azt
(21. oldal).
Nyomja meg a {3} számbillentyűt a „3”
kiválasztásához.
L A kijelzőn megjelenik az összes
bejelentkezett hordozható készülék száma,
és az előre kiválasztott hordozható
készülék szám villog.
Nyomja meg a kívánt hordozható készülék
számo(ka)t.
L A kiválasztott hordozható készülék(ek)
száma villog.
L A kiválasztott hordozható készülék(ek)
számának törléséhez nyomja le ismét a
számot. A szám villogása megszűnik.
Nyomja meg a {>} nyilat.
Nyomja meg az {1} – {6} számbillentyűt
annak a csengetésszámnak a
kiválasztásához, ahányat a kiválasztott
készülékek csengetnek, mielőtt az összes
hordozható készülék csengetne.
L A kiválasztott csengetésszám a kijelző jobb
szélén látható.
Nyomja meg a {>} nyilat, majd nyomja meg
a {ih} gombot.
Belső hívás (intercom)
hordozható készülékek
között
Ön belső hívást (intercom) kezdeményezhet az
ugyanabban a rádiókörzetben lévő két
hordozható készülék között.
Példa: Amikor az 1. hordozható készülék hívja a
2. hordozható készüléket.
1 1. hordozható készülék:
Nyomja meg az {INT} gombot és a {2}
számbillentyűt (a kívánt hordozható készülék
száma).
2 2. hordozható készülék:
A hívás fogadásához nyomja meg a {C}
gombot.
3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Belső hívások az ugyanabban a rádiókörzeten
belüli hordozható készülékek között
folytathatók, de különböző rádiókörzetekben
lévő hordozható készülékek között nem.
27
TCD430HG(HG).book Page 28 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Többkészülékes használat
Hívásátadás hordozható
készülékek között/
Konferencia kapcsolás
A külső hívások átadhatók az ugyanazon a
rádiókörzeten belüli két hordozható készülék
között. Az ugyanazon a rádiókörzeten belüli, két
hordozható készülék konferencia hívást is
folytathat egy külső féllel.
Példa: Amikor az 1. hordozható készülék átadja
a hívást a 2. hordozható készülékre.
1 1. hordozható készülék:
A külső hívás alatt nyomja meg az {INT}
gombot és a {2} számbillentyűt (a kívánt
hordozható készülék száma).
L Ha nem jelentkezik, nyomja meg az {INT}
gombot, hogy visszatérjen a külső
híváshoz.
2 2. hordozható készülék:
A személyhívás (átjelzés) fogadásához
nyomja meg a {C} gombot.
L A 2. hordozható készülék beszélhet az 1.
hordozható készülékkel.
L A külső hívás tartásba kerül.
3 1. hordozható készülék:
A hívás átadásához, nyomja meg a {ih}
gombot.
Ha konferencia kapcsolást kíván létrehozni,
nyomja meg a {3} számbillentyűt.
Hívás közvetlen átadása anélkül, hogy
beszélne a 2. hordozható készülékkel
(Hívásátadás bejelentés nélkül)
Az 1. lépés után az 1. hordozható készüléken
nyomja meg a {ih} gombot. Ha az átadott
hívást nem fogadják 30 másodpercen belül, az 1.
hordozható készülék ismét csenget.
28
TCD430HG(HG).book Page 29 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos információk
Hasznos információk
Hibaelhárítás
Ha ennek a fejezetnek az utasításait követte, és
még mindig problémái vannak, szüntesse meg a
hálózati adapter csatlakozását, és kapcsolja ki a
hordozható készüléket, majd csatlakoztassa
ismét a hálózati adaptert, és kapcsolja be a
hordozható készüléket.
Az 0w4 ikon villog.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve
a bázisállomásra. Jelentkeztesse be (24.
oldal).
L A hordozható készülék a bázisállomás
hatósugarán kívül van. Menjen közelebb.
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter.
Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
Nem lehet hívást kezdeményezni sem
fogadni.
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték. Ellenőrizze a
csatlakoztatásokat.
L Ha a készülék csatlakoztatásához elosztót
használ, távolítsa el az elosztót, és
csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a
hálózati csatlakozóba. Ha a készülék jól
működik, ellenőrizze az elosztót.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakoztatását, és
csatlakoztasson a vonalra egy biztosan jól
működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon
megfelelően működik, vegye fel a kapcsolatot
egy szakszervizzel, és javíttassa meg
készülékét. Ha a jó telefon sem működik
megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a
távközlési szolgáltatóval.
L Be van kacsolva a hívástiltás. Kapcsolja ki (18.
oldal).
L Korlátozott számot tárcsázott (22. oldal).
L A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki
(9. oldal).
L Nem megfelelő a tárcsázási mód beállítása.
Állítsa be tárcsázási üzemmódot a vonalnak
megfelelően „Tone”-ra (DTMF) vagy
„Impulzus”-ra (21. oldal).
A készülék nem csenget.
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be
hordozható készülék csengő hangerejét (16.
oldal) és a bázisállomás csengő hangerejét
(21. oldal).
A hordozható készülék kijelzője üres.
L A hordozható készülék nincs bekapcsolva.
Kapcsolja be (7. oldal).
A hordozható készüléket nem lehet
bekapcsolni.
L Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat
megfelelően helyezte-e be (6. oldal).
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (6.
oldal).
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőket, és töltse fel
újra (6. oldal).
Az akkumulátornak töltődni kellene, de a
töltést jelző ikon nem mozog.
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőket, és töltse fel
újra (6. oldal).
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter.
Dugaszolja be a hálózati adaptert.
A {C} gomb megnyomásakor a hordozható
készüléken foglaltsági hang hallható.
L A hordozható készülék túl távol van a
bázisállomástól. Menjen közelebb, és próbálja
újra.
L Egy másik hordozható készülék külső hívást
bonyolít. Várja meg, amíg a másik felhasználó
befejezi a beszélgetést.
A hang zajos, megszakad/visszajön, elhalkul.
Más elektromos készülékektől eredő
interferencia zaj.
L Tegye távol a bázisállomást és a hordozható
készüléket más elektromos berendezésektől.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A hordozható készülék működés közben leáll.
L Szüntesse meg a hálózati adapter
csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket. Csatlakoztassa a hálózati
adaptert, kapcsolja be a hordozható
készüléket, és próbálja újra.
29
TCD430HG(HG).book Page 30 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos információk
Egy adat telefonkönyvben való tárolása alatt
vagy egy gyorsbillentyű kijelölése közben a
készülék csengetni kezd.
L Hívása érkezett. A fogadásához nyomja le a
{C} gombot. A programozás törlődött.
Kezdje újra.
A {R} gomb megnyomásakor a készülék
nem jelzi ki/nem tárcsázza újra az utoljára
hívott számot.
L Ha az utoljára tárcsázott szám hossza
meghaladta a 24 számjegyet, a szám nem
tárcsázható újra. Tárcsázza újra a számot
manuálisan.
A hordozható készülék időnként sípol, és/
vagy az 074 ikon villog.
L Töltse fel teljesen az akkumulátort (6. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az akkumulátort, az
074 ikon mégis villog.
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és töltse fel
újra az akkumulátort (6. oldal).
L Ideje kicserélni az akkumulátorokat (7. oldal).
Az 7 ikon eltűnik, és a készülék leállítja a
töltést, amikor a hordozható készülék a
bázisállomáson van.
L Nikkel kadmium akkumulátorokat helyezett be,
az akkumulátor típus pedig „NI-MH”-ra van
állítva. Módosítsa az akkumulátor típust „NICD”-ra (20. oldal).
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó
információ.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél azonosítása
szolgáltatásra.
A hívóra vonatkozó információ megtekintése
közben a kijelző visszatér készenléti
üzemmódba.
L Keresés közben ne tartson 60 másodpercnél
hosszabb szünetet.
A hordozható készüléket nem tudja
bejelentkeztetni a bázisállomásra.
L A hordozható készülék már be van jelentve a
maximális számú (4) bázisállomásra. Törölje a
nem használt bejelentkezéseket a hordozható
készülékből (25. oldal).
30
L A bázisállomásra már be van jelentve a
maximális (6) számú hordozható készülék.
Törölje a nem használt bejelentkezéseket a
bázisállomásból (25. oldal).
L Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette a
PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a
Panasonic ügyfélszolgálattal.
L A bázisállomást és a hordozható készüléket
távolítsa el az elektromos berendezések
közeléből.
TCD430HG(HG).book Page 31 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos információk
Műszaki információ
Szabvány: DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános
hozzáférési profil)
Csatornák száma: 120 duplex csatorna
Frekvenciatartomány: 1,88 GHz – 1,9 GHz
Duplex eljárás: TDMA (Time Division Multiple
Access – Időosztásos többszörös hozzáférés)
Csatornatávolság: 1728 kHz
Bitsebesség: 1152 kbit/s
Moduláció: GFSK (Gaussian Frequency Shift
Keying – Gauss-féle frekvenciabillentyűzés)
Rádiófrekvenciás adási teljesítmény: Kb. 250
mW
Beszédhang-kódolás: ADPCM 32 kbit/s
Áramforrás: Hálózati adapter, 220–240 V, 50
Hz
Teljesítményfelvétel, bázisállomás:
Készenlét: Kb. 3,5 W, Maximális: Kb. 9,2 W
Működési feltételek: 5–40 °C, 20–80% relatív
páratartalom (nem lecsapódó)
Méretek, bázisállomás: Kb. 58 mm × 128 mm ×
105 mm
Méretek, hordozható készülék: Kb. 143 mm ×
48 mm × 32 mm
Súly (Tömeg), bázisállomás: 170 g
Súly (Tömeg), hordozható készülék: 120 g
Megjegyzések:
L A műszaki adatok változtatásának jogát
fenntartjuk.
L A kézikönyvben látható illusztrációk némileg
eltérhetnek a tényleges készüléktől.
31
TCD430HG(HG).book Page 32 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Hasznos információk
Megfelelőségi Nyilatkozat
32
TCD430HG(HG).book Page 33 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
Tárgymutató
Tárgymutató
Tárgymutató
A A táplálás be- és kikapcsolása (Hordozható
készülék): 7
Akkumulátor
Behelyezése: 6
Cseréje: 7
Élettartama: 7
Típusa: 20
Töltése: 6
Töltöttsége: 6
Automatikus hívásfogadás: 10
B Bázisállomás
Beállításainak alaphelyzetbe állítása: 23
Kiválasztása: 25
PIN: 21
Törlése: 25
Útmutató a beállításaihoz: 20
Bejelentkezés (Regisztráció): 24
Belső hívás (intercom): 27
Billentyűhang: 17
Billentyűzár: 9
C Csatlakoztatások: 6
Csengetés típus: 17
Csengő hangerő ideiglenes kikapcsolása: 10
E Ébresztés: 16
F Falra szerelés: 8
Figyelmeztető hangjelzés, ha az
akkumulátort tölteni kell: 17
Flash (hurokmegszakítás) időtartama: 21
G Gyorsbillentyű (gyorstárcsázás): 12
H Hangerő
Csengő (Bázisállomás): 21
Csengő (Hordozható készülék): 16
Hallgató: 9
Hatótávolságra figyelmeztetés: 17
Hívásátadás: 28
Híváskorlátozás: 22
Hívások fogadása: 10
Hívások kezdeményezése: 9
Hívástiltás: 18
Hívófél azonosítása: 13
Megtekintés: 14
Módosítás: 14
Tárolás a telefonkönyvben: 14
Törlés: 14
I
K
P
S
T
U
V
Várakozó hívás: 13
Visszahívás: 14
Hordozható készülék
A táplálás be- és kikapcsolása: 7
Beállításainak alaphelyzetbe állítása: 20
Készülékkereső: 10
PIN: 19
Törlése: 25
Útmutató a beállításaihoz: 15
Ideiglenes tone tárcsázás: 10
Idő és dátum: 8
Karaktertáblázat: 11
Kijelző
Beszéd üzemmód: 18
Ikonok: 5
Készenléti üzemmód: 17
Nyelve: 18
Kimenő híváslista: 9
Konferencia kapcsolás: 28
Közvetlen hívás (forródrót): 19
PIN
Bázisállomás: 21
Hordozható készülék: 19
Segélyhívás: 23
Tárcsázási mód: 21
Tárcsázási szünet: 10
Tárcsázási szünet hossza: 22
Telefonkönyv: 11
Híváskezdeményezés: 12
Módosítás: 12
Tárolás: 11
Törlés: 12
További bázisállomások használata: 24
További hordozható készülékek
használata: 24
A kiválasztott hordozható készülékek
csengetnek: 26
Az összes hordozható készülék
csenget: 26
Újratárcsázás: 9
Várakozó hívás hangjelzés: 17
Visszahívás: 10
33
TCD430HG(HG).book Page 34 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
TCD430HG(HG).book Page 35 Thursday, February 5, 2004 2:35 PM
TCD430HG(HG)_BackCover.fm Page 36 Tuesday, February 24, 2004 1:27 PM
Egy későbbi hivatkozáshoz
Csatolja ide, illetve őrizze meg a vásárlást igazoló számlát, mert szüksége lehet rá, ha bármilyen
garanciális javításra lenne szüksége.
Gyári szám (a készülék alján található)
Vásárlás kelte
A kereskedő neve és címe
Megjegyzések:
L Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
L Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat
A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli telefonkészülék
megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.
A gyártónak az R&TTE irányelv (Rádiós és távközlési végberendezések) alapvető követelményeinek
való megfelelőségi nyilatkozata rendelkezésre áll az alábbi webcímen:
http://doc.panasonic-tc.de
1999/5/EC
Értékesítési osztály:
Panasonic Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Gyártó:
Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd.
3 Ping Xi 8 Lu, Nanping Keji Gongye Yuan, Zhuhai, Guangdong, China 519060
© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
PQQX14053ZA
DC0204DR0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement