Panasonic KXTCD725HGM Használati utasítások

Add to my manuals
96 Pages

advertisement

Panasonic KXTCD725HGM Használati utasítások | Manualzz
Digitális zsinórnélküli telefon és üzenetrögzítő
Típusszám:
KX-TCD725HGM
Kezelési utasítás
DIG
ITA
L
Lehetővé teszi a hívó azonosítása
szolgáltatás (CLIP) használatát.
MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A KÉSZÜLÉKET, KÉRJÜK
OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZT AZ UTASÍTÁST.
Az első használatba vétel előtt az akkumulátort körülbelül 15 órán át tölteni kell.
Köszönjük, hogy megvásárolta az új, Panasonic márkájú,
digitális zsinórnélküli telefont.
A hívó azonosítása (CLIP) szolgáltatást - ahol ez a funkció rendelkezésre áll - az Ön telefontársasága
biztosítja. Ha előfizetett a hívó azonosítása szolgáltatásra, akkor ez a telefonkészülék kijelzi a hívó
telefonszámát.
Egy későbbi hivatkozáshoz
Gyári szám
A vásárlás időpontja
(a készülék alján található)
A forgalmazó neve és címe
A készülékkel szállított tartozékok
Hálózati adapter (8. old.)
Telefonzsinór (8. old.)
Akkumulátor (8. old.)
1 db
1 db
2 db
Kézibeszélő-fedél (8. old.)
Övcsipesz (84. old.)
1 db
1 db
• Csomagolja ki a dobozt, majd ellenőrizze a jegyzék alapján a tartozékok meglétét.
• A tartozékok műszaki ok miatti módosításának jogát fenntartjuk.
• Kérjük, őrizze meg az eredeti dobozt és a csomagolóanyagot.
2
A bázisállomás elhelyezése
A hívások a hordozható készülék és a bázisállomás között vezetéknélküli, rádiófrekvenciás kapcsolat
útján jönnek létre. A legnagyobb hatótávolság és a zajmentes működés eléréséhez azt ajánljuk, hogy a
bázisállomást:
Helyezze távol olyan elektromos készülékektől,
mint pl. TV, rádió vagy személyi számítógép
illetve egy másik telefonkészülék.
Helyezze a helyiség egyik MAGAS és
KÖZPONTI helyére, ahol nincs olyan
árnyékoló felület, mint pl. egy fal.
Rádiós hatótávolság:
A hatótávolság függ otthonának kialakításától, az időjárástól és a használat körülményeitől.
A szabadban általában nagyobb hatótávolság érhető el, mint az épületen belül. Az olyan akadályok, mint
pl. a falak, fémszekrények vagy vasbeton falak csökkenthetik a hatótávolságot.
Mellékzajok:
Esetenként más rádióadások zajban vagy interferenciában megnyilvánuló zavart okozhatnak.
3
Tartalomjegyzék
1. fejezet
Előkészületek
A kezelőszervek elhelyezkedése ........... 6
Kijelző ...................................................... 7
Az első lépések ....................................... 8
Az akkumulátor behelyezése a
hordozható készülékbe ......................... 8
Csatlakoztatások ................................... 8
Az akkumulátor töltése .......................... 9
A zsinórnélküli telefon
használatának alapjai ........................... 10
A készülék be-/kikapcsolása ............... 10
Híváskezdeményezés ......................... 10
Hívásfogadás ...................................... 10
Hívás befejezése ................................ 10
Az üzenetrögzítő használatának
alapjai ..................................................... 11
Előre felvett bejelentkező szöveg
(kimenő üzenet vagy üdvözlés) .......... 11
2. fejezet
Zsinórnélküli telefon
Hívások kezdeményezése .................... 12
Tárcsázás a bevitt telefonszám
ellenőrzése után .................................. 12
Hívás újratárcsázással ........................ 12
Visszahívás a hívó listából .................. 13
Digitális hangostelefon
(kihangosítás)...................................... 13
Automatikus hívásfogadás .................. 14
Tárcsázott szám tárolása a
telefonkönyvben .................................. 14
Hívások fogadása ................................. 15
Személykeresés .................................... 16
Hívó azonosítása .................................. 17
Hívó azonosítása szolgáltatás ............ 17
Hívó lista ................................................ 18
A hívó lista megtekintése .................... 18
A hívó telefonszámának
szerkesztése ....................................... 19
A hívó lista adatainak törlése .............. 20
A hívó lista adatainak tárolása a
telefonkönyvben .................................. 21
4
Telefonkönyv ......................................... 22
A hívó adatainak tárolása a
telefonkönyvben .................................. 22
Privát kategória funkció ....................... 23
Privát kategória táblázat ..................... 24
Karakterek kiválasztása ...................... 25
Karaktertáblázat .................................. 26
Egy hívó adatainak szerkesztése a
telefonkönyvben .................................. 28
Egy hívó adatainak törlése a
telefonkönyvből ................................... 28
Egy hívó adatainak keresése a
telefonkönyvben .................................. 29
Tárcsázás a telefonkönyvből .............. 30
Tárcsázás gyorsbillentyűvel ................ 31
Telefonkönyv másolása ....................... 32
Speciális szolgáltatások ...................... 34
A “szünet beiktatás” szolgáltatás
(analóg alközponti vonallal
rendelkező/távhívást kezdeményező
felhasználók számára) ........................ 34
A kimenő hívás letiltása
(billentyűzár)........................................ 34
Ideiglenes áttérés „Tone” (DTMF)
tárcsázásra (az impulzusos
választású vonallal rendelkező
felhasználók számára) ........................ 35
Az R gomb használata ........................ 35
3. fejezet
Programozható funkciók a
hordozható készüléken
A hordozható készülék programozási
jellemzőinek összefoglalása ................ 36
A hordozható készülék PIN kódja ....... 38
Ébresztés ............................................... 39
Csengőopció ......................................... 41
Hangopció ............................................. 42
Kijelzés módja ....................................... 44
Hívásopció ............................................. 47
Egyéb opció .......................................... 49
A hordozható készülék beállításainak
törlése .................................................... 50
Az opcionális, többkészülékes
felhasználók számára ........................... 76
Egynél több hordozható készülék
használata ........................................... 76
Egynél több bázisállomás
használata ........................................... 76
Bejelentkezés ........................................ 77
Hordozható készülék bejelentkezése
a bázisállomáson ................................ 77
A “hozzáférés a bázisállomáshoz”
beállítása ............................................. 78
Hordozható készülék
bejelentkezésének törlése a
bázisállomáson ................................... 79
A bázisállomás számának törlése ....... 79
Belső hívás ............................................ 80
Belső hívás a hordozható
készülékek között ................................ 80
Hívásátadás a hordozható
készülékek között ................................ 81
Konferencia kapcsolás ........................ 82
5. fejezet
Üzenetrögzítő
7. fejezet
Hasznos információk
6. fejezet
Akkumulátorcsere................................. 83
A hordozható készülék
övcsipeszének használata ................... 84
Kiegészítő fejbeszélő használata ........ 84
Falra szerelés ........................................ 85
Választható előlapok ............................ 86
Mielőtt segítséget kérne ....................... 87
Biztonsági előírások ............................. 91
A szakkifejezések értelmezése ........... 93
5. fejezet
7. fejezet
Az üzenetrögzítő működésének
áttekintése ............................................. 63
Az üzenetrögzítőt működtető,
közvetlen parancsok áttekintése ......... 64
Az üzenetrögzítő működése ................ 65
Kimenő üzenet (üdvözlés) .................. 65
Felvett üzenet ..................................... 67
Az új üzenetek gyors lejátszása .......... 68
Egy felvett üzenet lejátszása közben .. 70
Egy kimenő/felvett üzenet lejátszása
közben ................................................ 70
Telefonbeszélgetésének rögzítése a
hordozható készülék segítségével ...... 70
A hallgató hangerő beállítása
lejátszás közben ................................. 71
A csengetésszám kiválasztása ........... 71
A hívó rendelkezésére álló felvételi
idő kiválasztása ................................... 72
A belehallgatás funkció beállítása/
kikapcsolása........................................ 72
Távvezérlés egy DTMF (Tone)
üzemmódú telefonkészülékről ............. 73
A távvezérlő kód beállítása ................. 74
Közvetlen távvezérlés ......................... 75
4. fejezet
A bázisállomás programozható
funkcióinak áttekintése ........................ 51
A bázisállomás PIN kódja .................... 52
A csengetési mód kiválasztása ........... 53
Bázisállomás csengő hangerő ............ 56
További szolgáltatások ......................... 57
Híváskorlátozás..................................... 59
A bázisállomás beállításainak
törlése .................................................... 61
A dátum és az időpont beállítása ........ 62
3. fejezet
Többkészülékes felhasználói
üzemmódok
2. fejezet
6. fejezet
Programozható funkciók a
bázisállomáson
1. fejezet
4. fejezet
5
A kezelőszervek elhelyezkedése
Hordozható készülék (kézibeszélő)
Hátoldal
Hallgató
Hangszóró
(Újratárcsázás/
Szünet) gomb
Kijelző
(Funkció/OK) gomb
(Telefonkönyv) gomb
(Beszélgetés vége/
Bekapcsolás) gomb
Fejbeszélő csatlakozó
(Beszélgetés) gomb
C (Törlés) gomb
(Hangostelefon/kihangosítás)
I N T (Belső hívás) gomb
gomb
Navigációs gomb
,
,
( ,
Töltőérintkező
)
(Tone/Nagybetű átváltás) gomb
Töltőérintkező
Mikrofon
R (Újrahívás) gomb
Bázisállomás
Akkumulátor töltőérintkezők
DIG
ITA
L
Személykeresés gomb
6
Kijelző
ABCDEFGHIabcdefg
Ikonok
A hatótávolságon belül ikon azt jelzi, hogy
a hordozható készülék a bázisállomás
hatótávolságán belül van. Villog, ha a
hordozható készülék hatótávolságon
kívülre kerül.
A hívás letiltás ikon akkor jelenik meg,
ha bekapcsolta ezt az üzemmódot
(47. old.).
A személykeresés/belső hívás ikon akkor
látható, ha egy másik egységet
személyhívással keres, vagy belső hívás
üzemmódban van. Villog, ha a hordozható
készüléket egy másik egység
személyhívással keresi.
A telefonkönyv ikon akkor jelenik meg,
amikor a hívóra vonatkozó információt a
telefonkönyvben tárolja, vagy megtekinti
(22. old.).
A beszélgetés ikon akkor jelenik meg, ha
hívást kezdeményez, illetve fogad.
Villog, ha a készülékre külső hívás
érkezett.
Az akkumulátor ikon az aktuális
akkumulátor-feltöltöttségi szintet jelzi
(9. old.)
Előkészületek
1234567890123456
1. fejezet
A hordozható készülék kijelzője
Karakterek
P
Tárcsázás közben kiválasztotta a
„Szünet”-et (34. old.).
Bekapcsolta az azonnali hívás
üzemmódot (48. old.).
F
Megnyomta az R (Visszahívás)
gombot.
[X] Bekapcsolta a kimenő hívás letiltása
(billentyűzár) üzemmódot (34. old.).
[A] Bekapcsolta az üzenetrögzítőt (11. old.).
7
Az első lépések
Az akkumulátor behelyezése a hordozható készülékbe
Tegye be az akkumulátorokat az ábra szerint. Ezután helyezze vissza a hordozható készülék fedelét.
• A hordozható készülék nem működik, ha az újratölthető akkumulátorokat rosszul helyezi be.
Csatlakoztatások
Dugaszolja be a hálózati adapter vezetékét és a telefonzsinórt a készülék alján lévő csatlakozókba, majd
csatlakoztassa a vezetékeket az ábra szerint.
9v
LINE
Vezetéktartók
Rögzítse a hálózati adapter
vezetékét, nehogy
kicsússzon a csatlakozóból.
Telefonzsinór
Hálózati adapter
A telefon fali csatlakozóba
A hálózati csatlakozó aljzatba
(AC 230V/50 Hz)
• CSAK a Panasonic PQLV1CE típusú HÁLÓZATI ADAPTERT HASZNÁLJA!
• A hálózati adapternek állandóan a hálózati feszültségre kell csatlakoznia. (Használat közben az adapter
melegedhet, de ez normális.)
• Ha készüléke olyan telefon alközponthoz csatlakozik, amely nem támogatja a hívó azonosítása
szolgáltatást, akkor Ön nem tudja használni ezt a funkciót.
• Tápfeszültség kimaradás esetén a készülék nem működik. Javasoljuk, hogy hálózat-kimaradás esetére
csatlakoztasson párhuzamosan egy hagyományos telefonkészüléket.
• A Tone (DTMF)/Pulse (Impulzusos) tárcsázási mód kiválasztását lásd az 57. oldalon.
8
(Villog)
A kijelzőn ellenőrizheti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor
töltöttségi szintje
Teljesen
feltöltött
A kijelzőn
megjelenő ikon
Jól
feltöltött
Közepesen Már kevés az
feltöltött
energia
(villog)
Újratöltés
Töltse fel az akkumulátort, ha az „
15 másodpercenként sípol egyet.
Újra kell
tölteni
” ikon villog, vagy a készülék
Előkészületek
Az akkumulátor kiszállításkor nincs feltöltve. A feltöltéshez helyezze a hordozható készüléket a
bázisállomásra. Az első használatbavétel előtt kérjük, töltse az akkumulátort körülbelül 15 órán át. Az
akkumulátor töltése során az alábbi ábrának megfelelő akkumulátor ikon látható.
Teljesen feltöltve
A töltés során
1. fejezet
Az akkumulátor töltése
(villog)
Bázis 1
10 új hívás
12.04 15:00
Az akkumulátorra vonatkozó információ
Miután akkumulátorát teljesen feltöltötte, annak élettartama függ a típusától és a használat módjától.
Hozzávetőleges Ni-MH
Hozzávetőleges Ni-Cd akkumulátor
akkumulátor kapacitás (tartozék)
kapacitás (opcionális)*
Használat alatt
maximálisan 20 óra
maximálisan 10 óra
(Beszélgetés üzemmód)
Ha nincs használatban
maximálisan 200 óra
maximálisan 100 óra
(Készenléti üzemmód)
• Az akkumulátor kapacitása a használattól függően változhat, például:
— mennyi ideig tanulmányozza a hívó azonosítása hívó listáját (lásd 18. old.) vagy a telefonkönyvet (lásd 29. old.),
— mennyi ideig beszél hangostelefon (kihangosított) üzemmódban (lásd 13. old.), és
— milyen a környezeti hőmérséklet.
• Tisztítsa meg a hordozható egység és a bázisállomás töltő érintkezőit havonta egyszer egy száraz,
puha ruhadarabbal. Ha a készülék szennyeződésnek, vagy magas páratartalomnak van kitéve,
tisztítsa meg gyakrabban, mert különben az akkumulátor töltése nem lesz megfelelő.
• Ha az akkumulátort teljesen feltöltötte, nem szükséges azt a bázisállomásra helyezni, csak ha az
” ikon villog. Ez megnöveli az akkumulátor élettartamát.
„
• Az akkumulátort nem lehet túltölteni.
• Újratölthető (AA méretű) nikkel-kadmium (Ni-Cd) akkumulátorok is használhatók.
Ha az akkumulátorokat Ni-Cd akkumulátorokra cseréli, a hordozható készülék programozásánál az
akkumulátor típust át kell állítania „Ni-Cd”-ra (lásd 49. old.).
9
A zsinórnélküli telefon használatának alapjai
A készülék be-/kikapcsolása
A hordozható készülék
bekapcsolása
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a
(Be/Kikapcsolás) gombot.
• Egy rövid ideig megjelenik az összes
lehetséges ikon és karakter, majd a kijelző
készenléti üzemmódba kerül. Egy
hangjelzés hallatszik.
Készenléti üzemmód
1
2
3
1
2
3
4
Bázis 1
10 új hívás
1 2 . 0 5 1 3: 58
A hordozható készülék
kikapcsolása
Nyomja meg a
(Be/Kikapcsolás)
gombot, és tartsa lenyomva, amíg egy
hangjelzést nem hall.
• A kijelzőről minden kijelzés eltűnik.
• A hordozható készülék nem csenget.
• Ha készüléke bejövő/memo üzenete(ke)t
rögzített, akkor készenléti üzemmódban az
alábbi kijelzés látható.
4
Bázis 1
[A]
4 üzenet
0 új hívás
Az éppen csatlakoztatott bázisállomás száma: Ön programozással kiválaszthatja, hogy készenléti
üzemmódban a kijelzőn a bázisállomás száma, illetve a hordozható készülék száma legyen látható,
vagy semmilyen kijelzés ne jelenjen meg (44. old.).
Az újonnan, hívó azonosítással érkezett hívások száma (17. old.).
Az aktuális dátum és időpont (62. old.).
A felvett bejövő/memo üzenetek száma. Ha készüléke új bejövő/memo üzenete(ke)t rögzített, akkor a
4 villog. Ha megtelt a memória, akkor a 4 gyorsabban villog.
Híváskezdeményezés
A híváskezdeményezéssel kapcsolatos további információkat lásd a 12. oldalon.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és készenléti üzemmódban van.
gombot, és tárcsázza a telefonszámot.
Nyomja le a
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a hívás időtartama.
• Ha mellétárcsázott, nyomja le a
gombot, és kezdje elölről.
• A készülék a tárcsázott számot automatikusan eltárolja az újratárcsázási listában (lásd 12. old.).
Hívásfogadás
A hívásfogadással kapcsolatos további információkat lásd a 15. oldalon.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, mert különben a hordozható készülék
nem csenget.
,a
vagy az INT gombot vagy bármelyik tárcsázógombot ( 0 – 9 ,
Nyomja le a
, vagy
) – Hívásfogadás bármely gombbal.
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a hívás időtartama.
Hívás befejezése
10
Nyomja le a
gombot, vagy tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra.
• A hordozható készülék visszaáll készenléti üzemmódba.
Az üzenetrögzítő használatának alapjai
Előre felvett bejelentkező szöveg (kimenő üzenet vagy üdvözlés)
Két, előre felvett bejelentkező szöveg (üdvözlés) áll rendelkezésre. Az előre felvett üdvözlés a hívó
rendelkezésére álló felvételi időtől függ (lásd 72. old.).
Felveheti saját kimenő üzenetét is (lásd 65. old.).
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Az előre felvett üdvözlés
lejátszása
1
Nyomja le az I N T , majd a
gombot.
2
A funkció menü megjelenése után
vagy a
gombot,
nyomja le a
amíg a nyíl a „Kimenő üz. lej.”-ra
nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
VAGY
Nyomja le a 6 gombot.
• Készüléke lejátssza az alábbi, előre
felvett kimenő üzenetet.
• Amikor a felvételi időt „1 perc”-re vagy
„korlátlan”-ra állította (lásd 72. old.).
— „Halló! Most nem tudjuk hívását fogadni.
Kérjük a sípszó után adja meg nevét,
üzenetét és telefonszámát. Visszahívjuk.”
• Amikor a felvételi időt „Csak üdvözlés”-re
állította (lásd 72. old.).
— „Halló! Most nem tudjuk hívását fogadni.
Kérjük hívjon később.”
Előkészületek
Ha beállította az aktuális dátumot és időpontot (62. old.), és bekapcsolta (BE) az üzenetrögzítőt, akkor
a rögzített üzenet lejátszása után egy gépi hang bemondja a dátumot és az időpontot
– Dátum/időpont hangbemondás.
1. fejezet
Az üzenetrögzítővel kapcsolatos további információkat lásd a 63. oldalon.
Az üzenetrögzítőt a funkció menüből, vagy a tárcsázógombok közvetlen parancsként való lenyomásával
működtetheti.
Az üzenetrögzítő bekapcsolása
1
Nyomja le az INT , majd a
2
A funkció menü megjelenése után nyomja le
vagy a
gombot, amíg a nyíl a
a
„Rögzítő BE”-re nem mutat, majd nyomja le
gombot.
a
VAGY
Nyomja le a 8 gombot.
gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelzőn megjelenik az [A].
Az üzenetrögzítő kikapcsolása
1
Nyomja le az I N T , majd a
2
A funkció menü megjelenése után nyomja le
vagy a
gombot, amíg a nyíl a
a
„Rögzítő KI”-re nem mutat, majd nyomja le
gombot.
a
VAGY
Nyomja le a 0 gombot.
gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• Az új/összes felvett üzenet lejátszását lásd a 67.
oldalon.
11
Hívások kezdeményezése
A híváskezdeményezés alapjait lásd a 10. oldalon.
Tárcsázás a bevitt telefonszám ellenőrzése után
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Adja be a telefonszámot.
• A kijelzőn megjelenik a beadott szám.
• A törléshez nyomja le és tartsa lenyomva a
gombot.
C gombot, vagy nyomja le a
Nyomja le a
vagy a
• A kijelzőn megjelenik a „
• Néhány másodperc múlva a kijelző elkezdi
kijelezni a hívás időtartamát.
3
gombot.
” ikon.
A bontáshoz nyomja le a
gombot, vagy
tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra.
• A hordozható készülék visszaáll készenléti
üzemmódba.
Hívás újratárcsázással
A készülék az utoljára tárcsázott 10 telefonszámot automatikusan eltárolja az újratárcsázás listában. Ha
gomb lenyomásakor a kijelzőn a „Nincs tárolt mem”
az újratárcsázás lista üres, akkor a
üzenet jelenik meg. Ha telefonvonalán impulzusos tárcsázással kell hívni, akkor azok az elérési számok,
gomb lenyomása után visz be, nem tárcsázódnak ki. Ha az újratárcsázásos híváshoz
amelyeket a
, majd a
gombot, és a másik fél foglalt, a készülék automatikusan hívja vissza
lenyomja a
vissza 40 másodpercenként, legfeljebb 12-szer.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Az utoljára hívott szám újratárcsázása
2 Nyomja le a vagy a gombot, amíg
Nyomja le a
, majd a
vagy a
a nyíl a törölni kívánt telefonszámra nem
gombot.
gombot.
mutat, majd nyomja le a
• Ha ki akar lépni az újratárcsázási listából,
VAGY
gombot.
nyomja le a
vagy a
, majd a
Nyomja le a
gombot.
• Az utoljára hívott számot a készülék
automatikusan újratárcsázza.
Újratárcsázás az újratárcsázási lista segítségével
1
Nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik az utoljára tárcsázott szám.
2
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg a
nyíl a hívni kívánt telefonszámra nem mutat.
• Ha ki akar lépni az újratárcsázási listából,
gombot.
nyomja le a
3
Nyomja le a
vagy a
gombot.
• A kiválasztott számot a készülék
automatikusan újratárcsázza.
Telefonszám törlése az újratárcsázási listából
1
12
Nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik az utoljára tárcsázott szám.
3
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Törlés”-re nem mutat, majd
gombot.
nyomja le a
4
Az „IGEN” kiválasztásához nyomja le a
vagy
gombot, majd nyomja le a
gombot.
a
• A kijelzőn megjelenik a „TÖRÖLVE” üzenet.
Az összes telefonszám törlése az újratárcsázási listából
1
2
3
Nyomja le a
, majd a
gombot.
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Mindent töröl”-re nem mutat,
gombot.
majd nyomja le a
Az „IGEN” kiválasztásához nyomja le a
vagy
gombot, majd nyomja le a
gombot.
a
• A kijelzőn megjelenik a „TÖRÖLVE” üzenet.
• A kijelzőn megjelenik a „Nincs tárolt
mem” üzenet.
Visszahívás a hívó listából
Nyomja le a
vagy a
gombot.
• Megjelenik a legutóbbi hívóra vonatkozó
információ.
3
2
Ha a legutóbbi hívástól kezdődően a
legrégebbi hívásig kíván keresni, nyomja le
gombot.
egymás után többször a
Ha pedig a legrégebbi hívástól kezdődően a
legutóbbi hívásig kíván keresni, nyomja le
gombot, amíg a
egymás után többször a
nyíl a felhívni kívánt hívó adataira nem mutat.
• A hívók közötti lépkedéshez nyomja le a
vagy a
gombot.
4
Nyomja le a
vagy a
gombot.
• Készüléke automatikusan tárcsázza a
kijelzett telefonszámot.
Ha bontani kíván, nyomja le a
gombot, vagy tegye a hordozható
készüléket (kézibeszélőt) a bázisállomásra.
• A hordozható készülék visszaáll készenléti
üzemmódba.
• Ha nem jelenik meg a hívó telefonszáma, akkor
Ön nem tudja visszahívni az adott hívót.
Zsinórnélküli telefon
1
2. fejezet
A készülék a hívó listában maximálisan 50, különböző hívóra vonatkozó információt képes automatikusan
tárolni, a legutóbbi hívás - legrégebbi hívás sorrendben. Az 51. beérkező hívás törli a legrégebbi hívást.
Ha a hívás olyan állomásról érkezik, amelynél nemcsak a telefonszámot, hanem egy nevet is eltárolt a
telefonkönyvben, akkor a kijelzőn a hívó neve is megjelenik (22. old.). Ha a hívó lista üres, és Ön a hívó
illetve a
gombot, akkor a kijelzőn a „Nincs tárolt mem”
lista megtekintéséhez lenyomja a
üzenet jelenik meg.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Digitális hangostelefon (kihangosítás)
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
Nyomja le a
gombot, majd adja be a
telefonszámot.
VAGY
Adja be a telefonszámot, majd nyomja le a
gombot.
• Megjelenik a tárcsázott szám.
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn
megjelenik a hívás időtartama.
2
Amikor a másik fél jelentkezik, beszéljen a
mikrofonba.
3
A bontáshoz nyomja le a
gombot.
• Ha a
vagy a
gomb
lenyomása után az „ ” ikon villog,
menjen közelebb a bázisállomáshoz és
próbálkozzék újra.
• Ön kiválaszthatja, hogy beszélgetés üzemmódban
a kijelzőn a hívás időtartama vagy pedig a
tárcsázott telefonszám legyen látható (45. old.).
A digitális kihangosító legjobb hatásfoka érdekében
• Használja készülékét egy csendes szobában, és a hívott féllel felváltva beszéljen.
• Ha a másik fél nehezen hallja Önt, a hangszóró hangerő csökkentéséhez nyomja le a
gombot.
• Ha a másik fél hangja a hangszóróból a beszélgetés közben akadozva szól, hangszóró hangerő
gombot.
csökkentéséhez nyomja le a
• Beszélgetés közben, hangostelefon üzemmódú beszélgetésre válthat a
gomb megnyomásával.
A hallgatóra történő visszakapcsoláshoz nyomja le a
vagy a
gombot.
13
Hívások kezdeményezése
Automatikus hívásfogadás
Az “automatikus hívásfogadás” szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a hívásokat a
gomb
lenyomása nélkül, egyszerűen a hordozható készüléknek a bázisállomásról történő felvételével fogadja. A
gyárilag, előre beállított érték: Kikapcsolva (KI). Ha a hívás fogadása előtt meg akarja tekinteni a hívó
telefonszámát, akkor hagyja kikapcsolva (KI) az “automatikus hívásfogadás” szolgáltatást.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Az automatikus hívásfogadás BE/KI kapcsolása
1
2
3
4
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Kézibesz. beál.” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Egyéb opció” menüpontra nem
gombot.
mutat, majd nyomja le a
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Auto. beszélg.” (automatikus
hívásfogadás) menüpontra nem mutat,
gombot.
majd nyomja le a
• A kijelzőn a nyíl az aktuális beállításra mutat.
5
A bekapcsolva („BE”) vagy kikapcsolva
(„KI”) beállítás kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot.
6 Nyomja le a
gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll az „Auto. beszélg.”
(automatikus hívásfogadás) menüpontra.
Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Tárcsázott szám tárolása a telefonkönyvben
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Beadott telefonszám tárolása a
telefonkönyvben
1
2
3
4
14
Adja be a telefonszámot.
• Megjelenik a beadott telefonszám.
• Ha mellétárcsázott, nyomja le a C
gombot. A számjegyek jobbról törlődnek.
• A törléshez nyomja le, és tartsa lenyomva a
gombot.
C gombot, vagy nyomja le a
Nyomja le a
gombot.
Kövesse a „Hívó lista adatainak tárolása a
telefonkönyvben” fejezet 4 – 7. lépését (21. old.).
Amikor a nyíl a „Mentés”-re mutat, nyomja
gombot.
le a
• Egy hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn
megjelenik a „Tárolva” szöveg.
• A kijelző visszaáll a beadott telefonszám
kijelzésére.
Újratárcsázási telefonszám
tárolása a telefonkönyvben
1
2
3
4
Nyomja le a
gombot.
• Megjelenik az utoljára tárcsázott telefonszám.
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a tárolandó telefonszámra nem
gombot.
mutat, majd nyomja le a
Kövesse a „Hívó lista adatainak tárolása a
telefonkönyvben” fejezet 4 – 7. lépését (21. old.).
Amikor a nyíl a „Mentés”-re mutat, nyomja
gombot.
le a
• Egy hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn
megjelenik a „Tárolva” szöveg.
• A kijelző visszaáll a beadott telefonszám
kijelzésére.
Hívások fogadása
A hívásfogadás alapjait lásd a 10. oldalon.
Ha Ön előfizetett a hívó azonosítása szolgáltatásra, akkor az első csengetés után megjelenik a hívóra
vonatkozó információ (17. old.).
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
A halkításhoz nyomja le a
gombot, vagy a hangosításhoz nyomja le a
gombot.
Pl.: A hallgató hangerő: ERŐS (Hangos)
•A
illetve a
gomb minden egyes lenyomásakor változik a hangerő.
• A hallgató/hangszóró hangerő beállítása után a kijelző visszaáll beszéd üzemmódra.
A hordozható készülék csengőjének ideiglenes kikapcsolása
1
Amikor a kézibeszélő csengetni kezd, nyomja le 1 másodpercig a
gombot.
Zsinórnélküli telefon
Vételi hangerő
HALK
ERŐS
2. fejezet
A hallgató hangerejének beállítása (ERŐS (hangos), közepes, HALK)
illetve a hangszóró hangerő beállítása (6 szint) beszélgetés közben
• A hordozható készülék csengetése leáll.
2
Egy hívás fogadásához nyomja le a
tárcsázógombot ( 0 – 9 ,
, vagy
,a
vagy az I N T gombot vagy bármelyik
) – Hívásfogadás bármely gombbal.
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a beszélgetési idő.
• Ez a funkció nem működik, ha a hordozható készülék a bázisállomáson van.
• Ez a funkció csak külső hívásoknál áll rendelkezésre.
Automatikus hívásfogadás (14. old.)
Ha bekapcsolta (BE) az automatikus hívásfogadás funkciót, akkor Ön a hívásokat a
gomb
lenyomása nélkül, egyszerűen a hordozható készüléknek a bázisállomásról történő felvételével
fogadhatja.
A folyadékkristályos kijelző (LCD) megvilágítása
A kijelző megvilágítás mintegy 10 másodpercig bekapcsolva marad, ha a hordozható készüléken
megnyom egy gombot, vagy a hordozható készüléket (kézibeszélőt) felveszi a bázisállomásról. Három
megvilágítási színből választhat: zöld, narancs vagy piros (46. old.)
15
Személykeresés
A többkészülékes felhasználói üzemódnál a hordozható készülékek közötti beszélgetést a belső hívás
szolgáltatás teszi lehetővé (80. old.).
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Hordozható készülék keresése a bázisállomásról
(kézibeszélő helymeghatározás)
Ezzel a szolgáltatással Ön megállapíthatja a helyét egy mellétett hordozható készüléknek.
1 Nyomja le a bázisállomáson a
gombot.
• A hordozható készülék 1 percig csenget, és villog a „
2
” ikon.
A keresés leállításához nyomja le a hordozható készüléken a
vagy
gombot, vagy a bázisállomáson a
gombot.
, 0 - 9 , INT ,
,
A csengetés típus kiválasztása a személykereséshez
A személykereséshez 20 csengetés típusból választhat ki egyet.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
3
4
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz.
beál.”-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Csengőopció”-ra nem mutat,
gombot.
majd nyomja le a
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Személyh. típ.”-ra nem mutat,
gombot.
majd nyomja le a
• A nyíl az aktuális beállításra mutat, és a
készülék csenget.
16
5
A kívánt csengetés típus kiválasztásához
vagy a
gombot.
nyomja le a
Személyh. típ.
Csengő 1
Csengő 2
• Valahányszor lenyom egy gombot, a
készülék az adott típussal csenget.
6
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Személyh. típ.”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
Hívó azonosítása
Hívó azonosítása szolgáltatás
Ez a készülék kompatíbilis az Ön helyi telefontársasága által kínált hívó azonosítása szolgáltatással. Ha
Ön előfizetett a hívó azonosítása szolgáltatásra, akkor az első csengetés után megjelenik a hívóra
vonatkozó információ.
Az első csengetés után a kijelzőn megjelenik a hívó telefonszáma.
123456789
Ha a hívás olyan állomásról érkezik, amelynél nemcsak a telefonszámot, hanem egy nevet is eltárolt a
telefonkönyvben, akkor a kijelzőn a hívó telefonszáma és neve is megjelenik. A funkció használatához a
neveket és telefonszámokat el kell tárolnia a telefonkönyvben.
John Miller
87654321
Zsinórnélküli telefon
• Miután Ön fogadta a hívást, a kijelző a hívás időtartamát mutatja.
2. fejezet
Hogyan jelenik meg a hívóra vonatkozó információ egy hívás beérkezésekor
• Miután Ön fogadta a hívást, a kijelző a hívás időtartamát mutatja.
• A hívóra vonatkozó információ nem jelenik meg az alábbi esetekben:
– Ha a hívó olyan körzetből hív, ahol nincs biztosítva a hívó azonosítása szolgáltatás, akkor a kijelzőn
a következő látható: „Hatótávon kívül”.
– Ha a hívó kérte, hogy telefonszáma ne jelenjen meg, akkor a kijelzőn a következő látható:
„Privát hívó”.
• Ha készüléke olyan telefon alközponthoz csatlakozik, amely nem támogatja a hívó azonosítása
szolgáltatást, akkor ez a funkció nem áll rendelkezésre.
Az új hívások számának ellenőrzése
Ha új hívásai érkeztek, akkor készenléti üzemmódban a kijelzőn az új hívások száma látható.
Bázis
1
10 új hívás
12.04 15:00
17
Hívó lista
A hívó lista megtekintése
A készülék a hívó listában maximálisan 50, különböző hívóra vonatkozó információt képes automatikusan
tárolni, a legutóbbi hívás - legrégebbi hívás sorrendben. Az 51. beérkező hívás törli a legrégebbi hívást. A
kijelzőn megjelenik az egyes hívók telefonszáma, a hívás beérkezésének dátuma és időpontja. Ha a
hívás olyan állomásról érkezik, amelynél nemcsak a telefonszámot, hanem egy nevet is eltárolt a
telefonkönyvben, akkor a kijelzőn a hívó neve is megjelenik (22. old.).
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1 Nyomja le a vagy a gombot.
3 Ha ki akar lépni a listából, nyomja le a C
• Megjelenik a legutóbbi hívóra vonatkozó
gombot.
információ.
• A hordozható készülék visszaáll készenléti
Pl.: Megjelenik a hívó neve, telefonszáma, a
üzemmódba.
hívás beérkezésének dátuma/időpontja.
• Ha az 1. lépésben a kijelzőn a „Nincs tárolt
John miller
mem” jelenik meg, akkor a hívó lista üres. A
3456789
kijelzés visszaáll készenléti üzemmódra.
04.08 11:38
• Ha ugyanattól a hívótól több hívása is érkezett,
akkor a készülék csak a legutóbbi hívás
2 Ha a legutóbbi hívástól kezdődően a
dátumát és időpontját tárolja.
legrégebbi hívásig kíván keresni, nyomja le
• A hívólistából való visszahívást lásd a 13.
gombot, ha
egymás után többször a
oldalon.
pedig a legrégebbi hívástól kezdődően a
legutóbbi hívásig kíván keresni, nyomja le
gombot.
egymás után többször a
• A hívók közötti lépkedéshez nyomja le a
vagy a
gombot.
Mit jelent a szám után látható „ ”:
Ha Ön már ellenőrizte az új hívásokat, fogadta őket, vagy visszahívta a hívót, akkor a hívó telefonszáma
után egy „ ” látható.
4567890
27.04 07:10
• Ha ugyanaz a hívó ismét hívja Önt, akkor a készülék törli a „ ” végű hívásadatot, és kicseréli az új
hívás adataival.
Hosszú telefonszámok megtekintése
Ha a hívó telefonszáma után egy nyíl (→) jelenik meg, akkor nem látható a teljes telefonszám. Ha a
további számjegyekre is kíváncsi, nyomja le a 3 gombot.
123456789012345
27.04 15:30
18
Nyomja le a
3 gombot.
678
27.04 15:30
A hívó telefonszámának szerkesztése
Ön szerkesztheti a hívó listában tárolt telefonszámot. A telefonszám szerkesztése után folytathatja a
visszahívási vagy a telefonkönyvben való tárolási eljárással is.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Nyomja le a
vagy a
gombot.
• Megjelenik a legutóbbi hívóra vonatkozó
információ.
Ha a legutóbbi hívástól kezdődően kíván
keresni, nyomja le egymás után többször a
gombot, ha pedig a legrégebbi hívástól
kezdődően kíván keresni, nyomja le
gombot, amíg
egymás után többször a
a nyíl a szerkesztendő hívó információra
nem mutat.
3
4
Nyomja le a
5
Szerkessze a számot a tárcsázógombokkal,
,
vagy a C gombbal.
a
gombot.
Nyomja le a
vagy a
gombot,
amikor a nyíl a „Hívásszerk.”
menüpontra mutat, majd nyomja le a
gombot.
A telefonszám felhívásához nyomja le a
gombot.
VAGY
A név telefonkönyvben való tárolásához
gombot. Ezután, amikor a
nyomja le a
nyíl a „Telkönyv.mentés” menüpontra
gombot, és
mutat, nyomja le a
kövesse „A hívó lista adatainak tárolása a
telefonkönyvben” fejezet 5 – 8. lépését
(21. old.).
Zsinórnélküli telefon
2
6
2. fejezet
1
• Ha lenyomja a C gombot, azzal a kurzor
bal oldaláról töröl egy számjegyet.
• Ha a tárcsázás során szünetet kell tartani, akkor
gomb
a tárcsázott számjegyek közé a
lenyomásával egy szünetet vihet be, amely egy
számjegynek számít (34. old.).
19
Hívó lista
A hívó lista adatainak törlése
Ön a hívó listából törölheti a kiválasztott adatokat vagy az összes bevitelt törölheti.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Egy adott bevitel törlése a hívó
listából
1
Nyomja le a
vagy a
gombot.
Az összes bevitel törlése a hívó
listából
1
• Megjelenik a legutóbbi hívóra vonatkozó
információ.
2
3
4
2
3
Nyomja le a
4
Nyomja le a
vagy a
gombot,
amikor a nyíl a „Törlés” menüpontra
gombot.
mutat, majd nyomja le a
• A kijelzőn megjelenik a „Törlés ?”
kérdés.
5
Az „IGEN” kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot, majd nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall, és a kijelzőn
megjelenik a „TÖRÖLVE” üzenet.
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn
megjelenik a következő hívóra vonatkozó
információ, vagy a készülék a „Nincs
tárolt mem” üzenetet jeleníti meg, ha
nincs több, hívóra vonatkozó információ
tárolva. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercet.
20
vagy a
gombot.
• Megjelenik a legutóbbi hívóra vonatkozó
információ.
Ha a legutóbbi hívástól kezdődően kíván
keresni, nyomja le egymás után többször a
gombot, ha pedig a legrégebbi hívástól
kezdődően kíván keresni, nyomja le
gombot, amíg
egymás után többször a
a nyíl a törlendő hívó információra nem
mutat.
gombot.
Nyomja le a
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le a
vagy a
gombot,
amikor a nyíl a „Mindent töröl”
menüpontra mutat, majd nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a
„Mindent töröl ?” kérdés.
Az „IGEN” kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot, majd nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall, és a kijelzőn
megjelenik a „TÖRÖLVE” üzenet.
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn
megjelenik a „Nincs tárolt mem”
üzenet, és a hordozható készülék visszatér
készenléti üzemmódba.
A hívó lista adatainak tárolása a telefonkönyvben
Ön a hívó listában szereplő telefonszámokat eltárolhatja a telefonkönyvben. A telefonkönyvben lévő hívó
adatokat maximálisan 9 kategóriába sorolhatja, majd az egyes privát kategóriákhoz a 3 kijelző háttérszínből és
a 20 csengetés típusból is kiválaszthat egyet-egyet – Privát kategória szolgáltatás (23. old.).
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Nyomja le a
vagy a
gombot.
A kívánt, privát kategória szám (1 – 9 vagy
vagy a
KI) kiválasztásához nyomja le a
gombot, majd nyomja le a
gombot.
2
3
4
Ha a legutóbbi hívástól kezdődően kíván
keresni, nyomja le egymás után többször a
gombot, ha pedig a legrégebbi hívástól
kezdődően kíván keresni, nyomja le
gombot, amíg
egymás után többször a
a nyíl a tárolandó hívó információra nem
mutat.
8
Amikor a nyíl a „Mentés” menüpontra
gombot.
mutat, nyomja le a
Nyomja le a
gombot.
Amikor a nyíl a „Telkönyv.mentés”
menüpontra mutat, nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn a többi telefonkönyv adat, majd a
„<Névbeírás>” szöveg jelenik meg.
<Névbeírás>
0123456789
5
Adja be a legfeljebb 16 karakteres nevet a
,
illetve C
tárcsázógombokkal, a
gombbal.
• Egy hangjelzést hall, és a kijelzőn a
„Tárolva” szöveg látható.
• A kijelző visszatér a hívó listához. Ön
folytathatja a tárolási eljárást a 3. lépéstől
kezdve. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercig.
• Ha a tárcsázás során szünetet kell tartani, akkor
gomb
a tárcsázott számjegyek közé a
lenyomásával egy szünetet vihet be, amely egy
számjegynek számít (34. old.).
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
• Ha a 3. lépésnél a kijelzőn a „Memória
megtelt” üzenet látható, akkor a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba. Önnek további
hívó adatokat is törölnie kell a telefonkönyvből
(28. old.).
Zsinórnélküli telefon
7
• Megjelenik a legutóbbi hívóra vonatkozó
információ.
2. fejezet
1
• A karakterek kiválasztását lásd a 25.
oldalon.
• Ha a telefonszámot szerkesztenie kell,
gombot, és olvassa el a
nyomja le a
19. oldalon az 5. lépést.
6
Nyomja le kétszer a
gombot.
21
Telefonkönyv
A telefonkönyvben Ön maximálisan 200, hívóra vonatkozó információt tárolhat. A készülék az összes
telefonkönyv adatot az első szavuk szerinti ábécé sorrendben tárolja.
Ha olyan hívótól érkezik hívása, akinek nevét is a telefonkönyvben tárolja, akkor a kijelzőn a hívó neve
és telefonszáma jelenik meg (17. old.).
Ön a telefonkönyvben lévő hívó adatokat maximálisan 9 kategóriába sorolhatja, majd az egyes privát
kategóriákhoz a 3 kijelző háttérszínből és a 20 csengetés típusból is kiválaszthat egyet-egyet – Privát
kategória szolgáltatás (23. old.).
Ön a telefonkönyv segítségével is kezdeményezhet hívásokat (30. old.).
A hívó adatainak tárolása a telefonkönyvben
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Bevitel
Új telefonkönyv
200 telsz. mem.
<Névbeírás>
Adja be a legfeljebb 16 karakteres nevet a
,
illetve
hívóbillentyűzetről, és a
gombbal.
C
• A karakterek kiválasztását lásd a 25.
oldalon.
4
Nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn a „<Számbeírás>” szöveg
jelenik meg.
John Miller
<Számbeírás>
22
Adja be a legfeljebb 24 számjegyű
telefonszámot.
• Ha a tárcsázás közben hibát vét, nyomja le a
C gombot. A számjegyek jobbról törlődnek.
Az összes számjegy törléséhez nyomja le, és
tartsa lenyomva a C gombot.
6
7
Nyomja le a
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl az „Új telefonkönyv” menüpontra
nem mutat.
• A kijelzőn a többi telefonkönyv adat, majd a
„<Névbeírás>” szöveg jelenik meg.
3
5
8
gombot.
A kívánt, privát kategória szám (1 – 9 vagy
vagy a
KI) kiválasztásához nyomja le a
gombot, majd nyomja le a
gombot.
Amikor a nyíl a „Mentés” menüpontra
gombot.
mutat, nyomja le a
• Egy hangjelzést hall, és a kijelzőn a
„Tárolva” szöveg látható.
• A kijelző visszatér a <Névbeírás>
üzenethez. Ön folytathatja a tárolási eljárást a
3. lépéstől kezdve. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercig.
• Ha a tárcsázás során szünetet kell tartani, akkor
gomb
a tárcsázott számjegyek közé a
lenyomásával egy szünetet vihet be, amely egy
számjegynek számít (34. old.).
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
• Ha a 2. lépésnél a kijelzőn a „Memória megtelt”
üzenet látható, akkor a kijelző visszaáll készenléti
üzemmódba. Önnek további hívó adatokat is
törölnie kell a telefonkönyvből (28. old.).
Privát kategória funkció
Amikor hívása érkezik a privát kategóriák valamelyikéhez tartozó személytől, a kiválasztott kijelző
kivilágítás színe és a csengetés típusa segítségével könnyen azonosíthatja a hívót. Azt javasoljuk, hogy
a telefonkönyv adatok kezelésének megkönnyítésére töltse ki a privát kategória táblázatot (24. old.).
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
A csengetés típusának
kiválasztása a privát kategóriához
Az egyes kategóriákhoz a következő három
kivilágítás színből választhat: zöld, narancs vagy
piros. A gyárilag, előre beállított szín a zöld.
Az egyes kategóriákhoz húsz csengetés típusból
választhat. A gyárilag, előre beállított érték: 1.
1
2
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Kézibesz. beál.” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
3
3
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Kijelzés módja” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Csengőopció” menüpontra nem
gombot.
mutat, majd nyomja le a
4
4
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Saját szín” menüpontra nem
gombot.
mutat, majd nyomja le a
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Saját csengetés” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
5
5
A kívánt kategória kiválasztásához nyomja
vagy a
gombot, majd nyomja
le a
gombot.
le a
• Kigyullad az aktuális kijelző kivilágítás.
A kivilágítás szín kiválasztásához nyomja le
vagy a
gombot.
a
•A
illetve
gomb minden egyes
lenyomására változik a kivilágítás színe, és
ki is gyullad a megfelelő színű kivilágítás.
Pl.: Az 1. kategóriához a pirosat választotta ki.
A kívánt kategória kiválasztásához nyomja
vagy a
gombot, majd nyomja
le a
gombot.
le a
• A készülék az aktuális csengetés típussal
csenget.
A csengetés típus kiválasztásához nyomja
vagy a
gombot.
le a
•A
illetve
gomb minden egyes
lenyomására változik a csengetés típusa,
és a készülék az adott típussal csenget.
Pl.: Az 1. kategóriához az 1. csengetést választotta ki.
Nyomja le a
6
6
Saját szín
Piros
7
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
• Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercig.
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Kézibesz. beál.” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
Zsinórnélküli telefon
gombot.
1
2
2. fejezet
A kijelző kivilágítás színének
kiválasztása a privát kategóriához
Saját csengetés
Csengő
1
Csengő
2
7
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
• Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercig.
23
Telefonkönyv
Privát kategória táblázat
Példa
Privát
kategória
Kijelző kivilágítás színe
Zöld
Narancs
Piros
1
Privát
kategória
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KI
24
Zöld
Kijelző kivilágítás színe
Narancs
Piros
Csengetés típusa
Megjegyzés
3
Barátok
Csengetés típusa
Megjegyzés
Karakterek kiválasztása
A betűk és karakter szimbólumok bevitelére a hívóbillentyűzet szolgál. A betűk a hívóbillentyűkön
láthatók. Az egyes gombok lenyomásával a 26. és 27. oldalon látható karakterek választhatók ki.
A karakter üzemmód átváltása
gomb lenyomásával kiválaszthat egyet a hat karakter üzemmódból.
Egy név bevitelekor nyomja le a
gombot.
2
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a kívánt karakter üzemmódra nem
gombot.
mutat, majd nyomja le a
<Névbeírás>
ABC
0-9
ABГ
• Megjelenik a karakter üzemmód.
ABC: Ábécé (Nagybetű/kisbetű*)
АБВ: Orosz
0-9: Számjegyek
SŚŠ: Kibővített 2 (Nagybetű/kisbetű*)
ΑΒΓ: Görög
AÄÅ: Kibővített 1 (Nagybetű/kisbetű*)
* Ha a nagybetűkről kisbetűkre kíván váltani, nyomja le a
lenyomásakor megváltozik az üzemmód.
gombot. A
Zsinórnélküli telefon
1
2. fejezet
Egy név bevitele közben a
A gyári beállítás: „ABC”
gomb minden egyes
Például az „Anne” név bevitele:
1. Nyomja le a 2 , majd a
gombot.
2. Nyomja le a , majd KÉTSZER a 6 gombot.
A
3. Nyomja le a
Ann
, majd KÉTSZER a 6 gombot.
4. Nyomja le KÉTSZER a 3 gombot.
An
Anne
Ha egy név bevitelekor hibázik
Vigye a kurzort a
vagy a
gombbal a hibás karakterre, majd a törléséhez nyomja le a C
gombot, és adja be a helyes karaktert. Ha lenyomja a C gombot, az törli a kurzor bal oldalán lévő
karaktert. Az összes karakter törléséhez nyomja le, és tartsa lenyomva a C gombot.
25
Telefonkönyv
Karaktertáblázat
Gombok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ABC (Ábécé)
ΑΒΓ (Görög)
0 – 9 (Számjegyek)
AÄÅ (Kibővített)
#&’()
,–./ 1
#&’()
,–./
#&’()
,–./
#&’()
,–./ 1
#&’()
,–./
#&’()
,–./
ABC
2
ΑΒΓ
AÀÁÂÃÄÅÆBCÇ
abc
2
ΑΒΓ
aàáâãäåæbcç
DEF
3
∆ΕΖ
DEÈÉÊËÕ
EF
def
3
∆ΕΖ
d e è é ê ëÕ
ef
GHI
4
ΗΘΙ
G Ğ H I Ì Í Î ÏÕ
Iİ
ghi
4
ΗΘΙ
g ğ h i ì í î ïÕı ı
JKL
5
ΚΛΜ
JKL
jkl
5
ΚΛΜ
jkl
MNO
6
ΝΞΟ
MNÑOÒÓÔÕÖØ
mno
6
ΝΞΟ
mnñoòóôõöø
PQRS
7
ΠΡΣ
PQRSŞß
pqrs
7
ΠΡΣ
pqrsşß
TUV
8
Τ ΥΦ
ÕV
TUÙÚÛÜU
tuv
8
Τ ΥΦ
t u ù ú û üÕ
uv
WXYZ
9
ΧΨΩ
Y
O
WXYZ
wxyz
9
ΧΨΩ
Y
O
wxyz
üres
0
üres
üres
üres
0
üres
üres
A
kurzor balra mozgatásához.
A kurzor jobbra mozgatásához. (Ha ugyanazzal a tárcsázógombbal egy újabb karaktert
kíván beadni, vigye a kurzort a következő betűhelyre.)
C
Karakterek törléséhez.
Ha a nagybetűkről kisbetűkre kíván átállni, nyomja le a
minden egyes lenyomásakor átvált.
26
gombot. Az üzemmód a
gomb
Karaktertáblázat
Gombok
2
4
5
6
7
8
9
0
#&’()
,–./
#&’()
,–./
#&’()
,–./
#&’()
,–./
AÁÄĄBCĆČ
АБВГ
AáäĄbcĆČ
АБВГ
DĎEÉĘĚF
ДЕЖЗ
DĎeéĘĚf
ДЕЖЗ
GHIÍ
ИЙКЛ
GhiÍ
ИЙКЛ
JKLŁĹĽ
МНОП
jklŁĹĽ
МНОП
MNŃŇOÓÖŐ
РСТУ
mnŃŇoóöŐ
РСТУ
PQRŔŘSŚŠ
ФХЦЧ
pqrŔŘsŚŠ
ФХЦЧ
TŤÚÜŰV
ШЩЪЫ
tŤúüŰv
ШЩЪЫ
WXYÝZŹŻŽ
ЬЭЮЯ
wxyýzŹŻŽ
ЬЭЮЯ
üres
üres
üres
üres
Zsinórnélküli telefon
3
АБВ (Orosz)
2. fejezet
1
SŚŠ (Kibővített 2)
Az alábbi görög, orosz (cirill), lengyel, cseh és szlovák kisbetűk nem állnak rendelkezésre.
Ezek a betűk nagybetűkként jelennek meg.
ąćčďęěłÍľńňŕřşśšťźżž
27
Telefonkönyv
Egy hívó adatainak szerkesztése a telefonkönyvben
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
Nyomja le a
gombot, hogy belépjen
a telefonkönyvbe.
• A kijelzőn megjelenik az első hívóra
vonatkozó információ.
2
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a szerkesztendő hívó
adatra nem mutat.
• Kereshet a kezdőbetű szerint is (29. old.).
3
Nyomja le a
gombot.
Szerkesztés
Törlés
Bill.-höz rend.
4
Nyomja le a
gombot, amikor a nyíl a
„Szerkesztés” menüpontra mutat.
• Ha nem akarja megváltoztatni a nevet,
folytassa a 6. lépéstől.
5
Adja be a legfeljebb 16 karakteres nevet a
,
illetve a
hívóbillentyűzetről, és a
C gomb segítségével (25. old.).
6
Nyomja le a
gombot.
• Ha a számot nem kell megváltoztatnia,
folytassa a 8. lépéstől.
7
Szerkessze a számot a hívóbillentyűzet, és
,
illetve a C gomb segítségével.
a
• Ha lenyomja a C gombot, azzal a kurzor bal
oldaláról töröl egy számjegyet.
Ha az összes számjegyet törölni kívánja,
nyomja le, és tartsa lenyomva a C gombot.
8
9
Nyomja le a
10
gombot.
A kívánt kategória szám (1 – 9 vagy KI)
vagy a
kiválasztásához nyomja le a
gombot, majd nyomja le a
gombot.
Amikor a nyíl a „Mentés” menüpontra
gombot.
mutat, nyomja le a
• Egy hangjelzést hall, és a kijelzőn
megjelenik a „Tárolva” szöveg.
• Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercig.
Egy hívó adatainak törlése a telefonkönyvből
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
28
1
Nyomja le a
gombot, hogy belépjen
a telefonkönyvbe.
• A kijelzőn megjelenik az első hívóra
vonatkozó információ.
4
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Törlés” menüpontra nem mutat,
gombot.
majd nyomja le a
• A kijelzőn megjelenik a „Törlés ?” kérdés.
2
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a törlendő hívó adatra
nem mutat.
• Kereshet a kezdőbetű szerint is (29. old.).
5
3
Nyomja le a
Az „IGEN” kiválasztásához nyomja le a
vagy
gombot, majd nyomja le a
gombot.
a
• Nyugtázó hangot hall és a kijelzőn
megjelenik a „TÖRÖLVE” üzenet.
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik
a következő hívóra vonatkozó információ.
• Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercet.
gombot.
Egy hívó adatainak keresése a telefonkönyvben
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
Név keresése a kezdőbetűje
alapján
Nyomja le a
gombot, hogy belépjen
a telefonkönyvbe.
1
• A kijelzőn megjelenik az első hívóra
vonatkozó információ.
Nyomja le annyiszor a
illetve a
gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt
név.
• A kijelzőn megjelenik az első hívóra
vonatkozó információ.
2
• A betűk a hívóbillentyűkön láthatók.
• A telefonkönyv összes adata az alábbi
sorrend szerint van rendezve:
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le a
gombot.
Betű
Szimbólum
A keresett név első betűjéhez nyomja le a
hívóbillentyűt, amíg meg nem jelenik egy
név az adott kezdőbetűvel.
3
Pl.: A „Félix” név megkereséséhez nyomja le
a 3 hívóbillentyűt, amíg meg nem
jelenik az „F” betűvel kezdődő első adat.
Nyomja le a
gombot, amíg meg nem
jelenik a kívánt név.
Zsinórnélküli telefon
2
Nyomja le a
gombot, hogy belépjen
a telefonkönyvbe.
2. fejezet
Név keresése a
illetve a
gomb lenyomásával
• A telefonkönyvből való kilépéshez nyomja
gombot.
le a
Szám
Telefonszám
(Ha nincs tárolva név)
• Ha a telefonkönyv üres, akkor az 1. lépésnél a
„Nincs tárolt mem” kijelzés látható. A
hordozható készülék visszaáll készenléti
üzemmódba.
• A telefonkönyvből való kilépéshez nyomja
gombot.
le a
29
Telefonkönyv
Tárcsázás a telefonkönyvből
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
A hívni kívánt név megkereséséhez kövesse az „Egy hívó adatainak keresése a
telefonkönyvben” fejezet lépéseit (29. old.).
2
Nyomja le a
vagy a
gombot.
• A készülék automatikusan tárcsázza a kiválasztott számot.
3
30
Ha bontani kíván, nyomja le a
bázisállomásra.
gombot, vagy tegye a hordozható készüléket a
Tárcsázás gyorsbillentyűvel
A tárcsázógombok (1-9) egyszeri lenyomásával lehet tárcsázni. A telefonkönyv legfeljebb 9 telefonszámát
rendelheti a gyorsbillentyűként használt tárcsázógombokhoz (1-9).
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
Nyomja le annyiszor a
illetve a
gombot, amíg meg nem jelenik a „Bill.höz rend.” felirat, majd nyomja le a
gombot.
Bill.-höz rend.
Billentyű 1
Billentyű 2
• Ha egy adat már hozzá van rendelve egy
gyorsbillentyűhöz, akkor a billentyű száma
mellett, a bal oldalon egy „ ” jelenik meg.
3
4
A gyorsbillentyű számának kiválasztásához
vagy a
gombot, majd
nyomja le a
gombot.
nyomja le a
Amikor a nyíl a „Mentés” menüpontra
gombot.
mutat, nyomja le a
VAGY
Ha olyan gyorsbillentyű számot választ ki,
amely mellett már van „ ” jelzés, akkor a
gombot.
felülíráshoz nyomja le a
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn
megjelenik a következő hívóra vonatkozó
információ.
• Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercet.
1
Nyomja le, és tartsa lenyomva a
gyorsbillentyűk (1-9) egyikét.
• A kijelzőn megjelenik a hívóra vonatkozó
információ.
2
Nyomja le a
vagy a
gombot.
• A készülék automatikusan tárcsázza a
számot.
3
Ha bontani kíván, nyomja le a
gombot.
Gyorsbillentyűhöz rendelt hívó
adatok törlése
1
Nyomja le, és tartsa lenyomva a
gyorsbillentyűk (1-9) egyikét.
Zsinórnélküli telefon
2
Kövesse az „Egy hívó adatainak keresése a
telefonkönyvben” fejezet lépéseit (29. old.),
gombot.
majd nyomja le a
Híváskezdeményezés
gyorsbillentyűvel
2. fejezet
Hívó adatok gyorsbillentyűhöz
rendelt számként való tárolása
• A kijelzőn megjelenik a hívóra vonatkozó
információ.
2
3
Nyomja le a
gombot.
Amikor a nyíl a „Törlés” menüpontra
gombot.
mutat, nyomja le a
• A kijelzőn megjelenik a „Törlés ?” kérdés.
4
Az „IGEN” kiválasztásához nyomja le a
vagy
gombot, majd nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzés hallható, és a kijelzőn
megjelenik a „TÖRÖLVE” üzenet.
• Ha az összes gyorsbillentyű adatot törli,
akkor a kijelzőn a „Nincs tárolt mem”
jelenik meg.
31
Telefonkönyv
Telefonkönyv másolása
Ön az azonos bázisállomásnál regisztrált hordozható készülékek között átmásolhatja a telefonkönyvben
lévő hívó adatokat. A telefonkönyv másolást belső hívás üzemmódban kell működtetni (lásd 80. oldal).
Pl. A 2. hordozható készülék átmásolja a telefonkönyvet az 1. hordozható készülékre egy belső hívás
során.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
A kiválasztott hívó adatok átmásolása a telefonkönyvbe
1. hordozható készülék (Fogadó):
1
Egy belső hívás alatt nyomja le a
gombot.
2
Nyomja le annyiszor a
illetve a
gombot, amíg meg nem jelenik a
„Tel.könyv érkez” szöveg, majd nyomja
gombot.
le a
• A kijelzőn megjelenik a „Másolás
folyik” felirat.
2. hordozható készülék (Küldő):
1
2
Nyomja le a
gombot.
Amikor a nyíl a „Tel.könyv küld”
menüpontra mutat, nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a telefonkönyv.
3
Nyomja le annyiszor a
illetve a
gombot, amíg meg nem jelenik a
másolandó név, majd nyomja le a
gombot.
4
Amikor a nyíl a „Tételt másol”
menüpontra mutat, nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn a „Másolás folyik” felirat
látható, és a kiválasztott adat átmásolódik.
• Miután a másolás befejeződött, egy
hangjelzés hallatszik, és a „Másolás
kész” felirat jelenik meg.
• Pár másodperc elteltével a kijelző visszatér
a belső híváshoz.
• Ha a „Sikertel.másolás” felirat jelenik meg,
a fogadó készülék memóriája megtelt.
• Ha a „Másolási hiba” felirat jelenik meg, a
fogadó és/vagy a küldő nem készült fel a
másolásra 60 másodpercen belül.
32
Az összes hívó adat átmásolása a telefonkönyvbe
1. hordozható készülék (Fogadó):
1
Nyomja le annyiszor a
illetve a
gombot, amíg meg nem jelenik a
„Tel.könyv érkez” szöveg, majd nyomja
gombot.
le a
Nyomja le a
gombot.
Amikor a nyíl a „Tel.könyv küld”
menüpontra mutat, nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a telefonkönyv.
3
Nyomja le a
gombot. Nyomja le
illetve a
gombot, amíg
annyiszor a
a nyíl a „Tételt továbbít” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
• A kijelzőn a „Másolás folyik” felirat
látható, és a kiválasztott adat átmásolódik.
• Miután a másolás befejeződött, egy
hangjelzés hallatszik, és a „Másolás
kész” felirat jelenik meg.
• Pár másodperc elteltével a kijelző visszatér
a belső híváshoz.
Zsinórnélküli telefon
• A kijelzőn megjelenik a „Másolás
folyik” felirat.
1
2
2. fejezet
2
Egy belső hívás alatt nyomja le a
gombot.
2. hordozható készülék (Küldő):
• Ha a „Sikertel.másolás” felirat jelenik meg,
a fogadó készülék memóriája megtelt.
• Ha a „Másolási hiba” felirat jelenik meg, a
fogadó és/vagy a küldő nem készült fel a
másolásra 60 másodpercen belül.
33
Speciális szolgáltatások
A “szünet beiktatás” szolgáltatás
(analóg alközponti vonallal rendelkező/távhívást kezdeményező felhasználók számára)
Azt javasoljuk, hogy illesszen be a számjegyek közé egy “szünetet”, ha egy alközponton keresztül
tárcsáz, vagy távolsági hívást hajt végre. A szünet idejének beállítását lásd az 58. oldalon.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Pl.: A fővonal elérési száma 9 (alközpont)
9
Telefonszám
9
Szünet
Vissza
VAGY
gombot, majd a 9 hívóbillentyűt.
1 Nyomja le a
9P1234567
gombot, és a „Szünet” kiválasztásához nyomja le a
gombot.
2 Nyomja le a
3 Adja be a telefonszámot.
• A „Szünet” kiválasztása egy adott hosszúságú szünetet hoz létre, a kijelzőn pedig megjelenik a „P”
betű.
Ez az újratárcsázásnál illetve egy tárolt szám tárcsázásánál kiküszöböli a téves tárcsázást.
• A „Szünet” egynél többszöri kiválasztása megnöveli a számjegyek közötti szünet hosszát.
A kimenő hívás letiltása (billentyűzár)
Ön letilthatja hordozható készülékén a kimenő hívásokat (lezárhatja a hívóbillentyűzetet). Amíg a kimenő
hívás letiltása üzemmód be van kapcsolva (BE) a készüléken csak bejövő hívásokat fogadhat.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
A kimenő hívás letiltása (billentyűzár) beállítása
Nyomja le, és tartsa lenyomva a
gombot, amíg egy
hangjelzést nem hall.
• A kijelzőn a megjelenik a „[X]” (billentyűzár), és a
hívóbillentyűzet le van zárva.
Bázis 1
[X]
10 új hívás
06.09 04:04
A kimenő hívás letiltása üzemmód törlése
Nyomja le, és tartsa lenyomva a
gombot kb. 2 másodpercig.
• A „[X]” kijelzés eltűnik, és megszűnik a hívóbillentyűzet lezárása.
• A hívóbillentyűzet lezárása a készülék kikapcsolásakor (KI) is törlődik (10. old.).
• Amikor a hordozható készülék „billentyűzár” üzemmódban van, akkor a lezárás megszüntetéséig
segélyhívások sem kezdeményezhetők.
34
Ideiglenes áttérés „Tone” (DTMF) tárcsázásra
(az impulzusos választású vonallal rendelkező felhasználók számára)
Az R gomb használata
Zsinórnélküli telefon
Az R gomb olyan speciális (opcionális) telefonszolgáltatások elérésére szolgál, mint például a várakozó
hívás jelzése. A részletek iránt érdeklődjék a helyi telefontársaságnál.
Ha készüléke alközponthoz csatlakozik, akkor az R gomb segítségével lehetősége nyílik arra, hogy
elérje alközpontjának bizonyos szolgáltatásait, pl. a mellékállomási hívások átadását.
2. fejezet
Nyomja le a
gombot mielőtt beadná azokat a számokat, amelyek DTMF tárcsázást igényelnek.
• A tárcsázási mód átvált „Tone” (DTMF) üzemmódra. Ekkor beadhatja azokat a „Tone” tárcsázású
számokat, amelyek elektronikus banki szolgáltatások stb. igénybevételéhez szükségesek. Bontás
után a tárcsázási mód automatikusan visszaáll az impulzusos tárcsázásra.
35
A hordozható készülék programozási jellemzőinek összefoglalása
A bázisállomás közelében lévő hordozható készülékről Ön a következő funkciókat programozhatja.
Az egyes funkciókra vonatkozó részletes leírást lásd a hivatkozott oldalakon.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
<Készenléti üzemmód>
Bázis 1
2 új hívás
03.08 21:06
Nyomja le a
<Funkció menü>
Idő figyelmezt.
gombot.
Csengőopció
<Funkció menü>
Nyomja le a
Új telefonkönyv
gombot.
Kézibesz. beál.
Bázis beállít.
Hangopció
• Ha készüléke új üzenete(ke)t rögzített,
akkor a funkció menü a következő
módon jelenik meg.
Új üzenet lej.
Új telefonkönyv
Kézibesz. beál.
Bázis beállít.
Kijelzés módja
Hívási mód
Egyéb opció
Regisztráció
B á z i s v á l a s z t á s ....A hozzáférés a bázisállomáshoz beállítása (78. old.)
K é z i b . T ö r l é s e .... Kézibeszélő beállítások
törlése (50. old.)
36
<Funkció menü>
Ébr. idő beáll. ......Az ébresztési idő beállítása (39. old.)
Ébresztő BE/KI .......A ébresztés beállítása/kikapcsolása (39. old.)
Készenléti kij. ......A készenléti üzemmód kijelzésének beállítása (44. old.)
Besz. kijelz. ........A beszélgetés alatti kijelzés kiválasztása (45. old.)
Nyelvválasztás .......A kijelzési nyelv kiválasztása (46. old.)
Háttérszín ...........A kijelző kivilágítás színének beállítása (46. old.)
Saját szín ...........A kijelző kivilágítás színének beállítása a privát kategóriához (23. old.)
Hívás tiltás .........A hívások letiltásának beállítása/kikapcsolása (47. old.)
Közv. hívószám .......Az azonnali hívás számának beállítása (48. old.)
Közvetlen BE/KI ......Az azonnali hívás üzemmód beállítása/kikapcsolása (48. old.)
Kézib.PIN vált. ......A négyjegyű kézibeszélő PIN kód megváltoztatása (38. old.)
Auto. beszélg. .......Az automatikus hívásfogadás beállítása/kikapcsolása (14. old.)
Elem típusa ..........Az akkumulátor típusának beállítása (49. old.)
Kézib. regiszt. ......Kézibeszélő bejelentkezése a bázisállomásnál (77. old.)
Bázis törlése
A bázisállomás törlése (79. old.)
Programozható funkciók a hordozható készüléken
Bill.hang BE/KI ......A gombnyomást kísérő hang beállítása/kikapcsolása (42. old.)
Hívásvárakozt. .......A várakozó hívás jelzésének beállítása/kikapcsolása (42. old.)
Hatótáv.figyelm ......A hatótávolság figyelmeztetés beállítása/kikapcsolása (43. old.)
Elem figyelmezt ......Az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés beállítása/kikapcsolása (43. old.)
3. fejezet
Csengőhangerő ........A hordozható készülék csengő hangerő beállítása (41. old.)
Külső cseng.típ ......Külső hívás csengetés típusának beállítása (41. old)
Belső cseng.típ ......Belső hívás csengetés típusának beállítása (41. old)
Személyh. típ. .......Személyhívás csengetés típusának beállítása (16. old)
Ébresztési típ. ......Az ébresztés csengetés típusának beállítása (40. old)
Saját csengetés ......A privát kategória csengetés típusának beállítása (23. old)
37
A hordozható készülék PIN kódja
A hordozható készülék PIN kódjának megváltoztatása
A hordozható készülékhez egy négy számjegyű PIN (Personal Identification Number – személyi azonosító
szám) kód adható meg. A gyári alapbeállítás: 0000. A kód megváltoztatásával Ön megakadályozhatja,
hogy bármely jogosulatlan személy használja készülékét.
Miután beprogramozta a kódot, Ön többet már nem ellenőrizheti azt. Azt javasoljuk, hogy írja le saját,
négyjegyű, hordozható készülék kódját. Ha elfelejti, forduljon a legközelebbi Panasonic
szervizközponthoz.
Önnek be kell adnia a négyjegyű, hordozható készülék kódot, amikor az alábbi szolgáltatásokat
használja:
— A hívás letiltás üzemmód beállítása/kikapcsolása (47. old.)
— A hordozható készülék memóriájában tárolt beállítások törlése (50. old)
— A bázisállomás számának törlése (79. old.)
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
3
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Egyéb opció”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
4
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Kézib.PIN vált.” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
Régi PIN beírása
:____
5
Adja be az érvényes, négyjegyű,
hordozható készülék kódot.
• A gyárilag, előre beállított érték: 0000.
38
6
Adja be KÉTSZER az új négyjegyű kódot.
• Ha téves számot vitt be, nyomja le a C
gombot. A számjegyek jobbról törlődnek. Ha
az összes számjegyet törölni kívánja, nyomja
le, és tartsa lenyomva a C gombot.
1. Ú j P I N b e í r á s a
:____
2. Ú j P I N e l l e n ő r i z
:____
• Egy hangjelzés hallható.
• Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercet.
• Ha az 5. lépés során öt hangjelzést hall, a
beadott, négyjegyű, hordozható készülék PIN
kód téves. Adja be a helyes PIN kódot.
Négyjegyű, hordozható készülék PIN kód
Ébresztés
A hordozható készülék az előre beállított időben, 30 másodpercre ébresztő hangjelzést ad egyszer vagy
minden nap. Ön kiválaszthatja az ébresztő csengetés típusát is (40. old.). Ha az ébresztéshez dallamot
választ ki, akkor a hordozható készülék hosszabban jelez (ez a csengőtípustól függ). Az ébresztési idő
beállítása előtt be kell állítania a dátumot és az időpontot.
Az ébresztési idő beállítása
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
5
Amikor a nyíl az „Idő figyelmezt.”
menüpontra mutat, nyomja le a
gombot.
4
Amikor a nyíl az „Ébr. idő beáll.”
menüpontra mutat, nyomja le a
gombot.
<Időbeírás>
06:30
6
Ha a nyíl a „Mentés” menüpontra mutat,
gombot.
nyomja le a
7
Az „Egyszer” illetve a „Naponta
ismétel” kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot.
8
Nyomja le a
• A kijelző második sorában megjelenik az
aktuális beállítás.
<Időbeírás>
__:__
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
• A kijelző visszaáll az „Idő figyelmezt.”
(ébresztés) szövegre. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
Az ébresztés kikapcsolása
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
Hajtsa végre az ébresztési idő beállítása
fejezet 1 – 3. lépését.
2
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Ébresztő BE/KI”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
3
A „KI” kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot, majd nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
• A kijelző visszaáll az „Idő figyelmezt.”
(ébresztés) szövegre. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
Programozható funkciók a hordozható készüléken
3
Pl.: A 06:30 időpont beállításához adja be: „0630”.
3. fejezet
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Adja be a kívánt időpontot (óra és perc)
négy számjegy segítségével (24-órás
formátumban), majd nyomja le a
gombot.
39
Ébresztés
Az ébresztő csengetés típusának beállítása
Ön az ébresztő csengetést 20 típusból választhatja ki. A gyári beállítás az 1. típus.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
3
4
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Csengőopció”-ra nem mutat,
gombot.
majd nyomja le a
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Ébresztési típ.”-ra nem
gombot.
mutat, majd nyomja le a
• A nyíl az aktuális beállításra mutat, és a
készülék csenget.
5
A kívánt csengetés típus kiválasztásához
vagy a
gombot.
nyomja le a
• Valahányszor lenyom egy gombot, a
készülék az adott típussal csenget.
6
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
• A kijelző visszaáll az „Ébresztési típ.”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Ébresztési típ.
Csengő 1
Csengő 2
Az ébresztés leállítása
Amikor megszólal az ébresztés, és a kijelzőn az „Idő figyelmezt.” felirat látható, az ébresztés
,
vagy a
gombot.
leállításához nyomja meg bármelyik tárcsázógombot 0 – 9 ,
• 30 másodperc elteltével az ébresztő csengetés leáll, a kijelző pedig visszaáll készenléti üzemmódba.
• Ha az egyszeri („Egyszer”) opció lett kiválasztva, a beállítás automatikusan kikapcsol. Ha a „Naponta
ismétel” lett kiválasztva, a beállítás megmarad, és az ébresztés a beállított időpontban újra
megszólal.
• Ha a készülék beszélgetés, kihangosító vagy belső hívás üzemmódban van az ébresztési időben, az
ébresztés nem szólal meg. Miután a beszélgetés befejeződött, megkezdődik az ébresztő csengetés.
• Ha az ébresztés töltés közben szólal meg, a csengetés leáll, ha a kézibeszélőt felveszi a
bázisállomásról.
40
Csengőopció
A „Csengőopció” menüben, „A csengetés típus kiválasztása a személykereséshez” (16. old.), „A
csengetés típusának kiválasztása a privát kategóriához” (23. old.) és „Az ébresztő csengetés
típusának beállítása” (40. old.) szintén rendelkezésre áll.
A csengő hangerő/csengetés típus beállítása a hordozható készüléken
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
7 szint áll rendelkezésére. A leghalkabb beállítás az 1, a
leghangosabb pedig a 6. A gyárilag, előre beállított érték: 3. Ha
kikapcsolja (KI), a hordozható készülék nem csenget.
1 Nyomja le a
gombot.
2 Nyomja le annyiszor a vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”-ra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
3 Nyomja le a vagy a gombot, amíg
a nyíl a „Csengőopció”-ra nem mutat,
gombot.
majd nyomja le a
4 Nyomja le a vagy a gombot, amíg
a nyíl a „Csengőhangerő”-re nem mutat,
gombot.
majd nyomja le a
• A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás,
és a készülék csenget.
5 A kívánt szint beállításához nyomja le a
vagy a
gombot.
• Valahányszor lenyomja a
vagy a
gombot, a kijelzőn megjelenik a kiválasztott
csengő hangerő beállítás, és a készülék a
beállított hangerővel csenget.
Pl.: A 6. szintet választotta ki.
Ön az egyes külső és belső hívásokhoz 20
csengetés típusból választhat. A gyárilag, előre
beállított érték: 1.
1 Kövesse a hordozható készülék csengő
hangerő beállításának 1 - 3. lépését.
2 Külső hívásnál: a „Külső cseng.típ”
vagy a
kiválasztásához nyomja le a
gombot.
VAGY
Belső hívásnál: a „Belső cseng.típ”
vagy a
kiválasztásához nyomja le a
gombot.
3 Nyomja le a gombot.
• A kijelzőn a nyíl az aktuális csengetés
típusra mutat, és a készülék az adott
típussal csenget.
Pl.: A „Külső cseng.típ”-et választotta ki:
Külső cseng.típ
Csengő 1
Csengő 2
4
Csengőhangerő
HALK
ERŐS
5
6
• A csengő kikapcsolásához a
gomb
lenyomásával törölje a „ ” jeleket, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik az „KI” üzenet.
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Csengőhangerő”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
• Ha a csengőt kikapcsolta, akkor a kijelzőn
a „Csengő KI” üzenet látható.
A kívánt típus beállításához nyomja le a
vagy a
gombot.
• Valahányszor lenyom egy gombot, a
készülék az adott típussal csenget.
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a 2. lépés kijelzésére. Ha
vissza kíván térni készenléti üzemmódba,
nyomja le a
gombot, vagy várjon 60
másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Programozható funkciók a hordozható készüléken
A hordozható készülék csengetés
típusának beállítása belső/külső hívásra
3. fejezet
A hordozható készülék csengő
hangerejének beállítása
41
Hangopció
A gombnyomást kísérő hang beállítása/kikapcsolása
Ön kiválaszthatja, hogy a hordozható készülék gombjainak lenyomásakor megszólaljon-e egy hang vagy
sem (gombnyomást kísérő hang, nyugtázó hang, hiba hang). A gyárilag, előre beállított érték:
bekapcsolva.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
3
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Hangopció”-ra nem mutat, majd
gombot.
nyomja le a
4
Amikor a nyíl a „Bill.hang BE/KI”
menüpontra mutat, nyomja le a
gombot.
• A nyílnál az aktuális beállítás látható.
5
A bekapcsolva („BE”) vagy kikapcsolva
(„KI”) beállítás kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot.
6
Nyomja le a
gombot.
• Ha a bekapcsolva beállítást (BE)
választotta ki, egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Bill.hang BE/KI”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Várakozó hívás jelzésének beállítása/kikapcsolása
Ha külső hívás érkezik, amikor két hordozható készülék között belső hívás folyik, akkor várakozó hívás
hangjelzés hallható. A gyárilag, előre beállított érték: bekapcsolva.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
3
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Hangopció”-ra nem mutat, majd
nyomja le a
gombot.
4
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Hívásvárakozt.” (várakozó
hívás jelzése) menüpontra nem mutat, majd
nyomja le a
gombot.
• A nyílnál az aktuális beállítás látható.
42
5
A bekapcsolva („BE”) vagy kikapcsolva
(„KI”) beállítás kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot.
6
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Hívásvárakozt.”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
A hatótávolság figyelmeztetés beállítása/kikapcsolása
A gyárilag, előre beállított érték: kikapcsolva (KI)
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
4
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Hatótáv.figyelm” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
6
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Hatótáv.figyelm”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
• A nyílnál az aktuális beállítás látható.
Az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés beállítása/kikapcsolása
A gyárilag, előre beállított érték: bekapcsolva (BE)
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
3
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Hangopció”-ra nem mutat, majd
gombot.
nyomja le a
4
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl az „Elem figyelmezt” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
• A nyílnál az aktuális beállítás látható.
5
A bekapcsolva („BE”) vagy kikapcsolva
(„KI”) beállítás kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot.
6
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll az „Elem figyelmezt”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Programozható funkciók a hordozható készüléken
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Hangopció”-ra nem mutat, majd
gombot.
nyomja le a
A bekapcsolva („BE”) vagy kikapcsolva
(„KI”) beállítás kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot.
3. fejezet
3
5
43
Kijelzés módja
A „Kijelzés módja” menüben „ A kijelző kivilágítás színének kiválasztása a privát kategóriához”
(23. old) is rendelkezésre áll.
A készenléti üzemmód kijelzésének kiválasztása
Ön kiválaszthatja hogy készenléti üzemmódban a hordozható készülék a bázisállomás számát, a
hordozható készülék számát jelezze ki, vagy semmilyen kijelzés ne jelenjen meg rajta. A gyárilag, előre
beállított érték: a bázisállomás száma.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
3
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Kijelzés módja” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
4
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
A „Bázis száma”, a „Kézibesz. száma”
vagy a “KI” beállítás kiválasztásához
vagy a
gombot, majd
nyomja le a
gombot.
nyomja le a
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Készenléti kij.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
44
Bázis 1
10 új hívás
25.04 15:00
Pl.: a „Kézibesz. száma” kijelzést választotta ki.
INT. 1
10 új hívás
25.04 15:00
Amikor a nyíl az „Készenléti kij.”
gombot.
szövegre mutat nyomja le a
• A nyílnál az aktuális beállítás látható.
5
Pl.: a „Bázis száma” kijelzést választotta ki.
Pl.: a „KI” kijelzést választotta ki.
10 új hívás
25.04 15:00
A beszélgetés alatti kijelzés kiválasztása
Ön kiválaszthatja, hogy beszélgetés közben a kijelzőn a hívás időtartama vagy pedig a tárcsázott
telefonszám legyen látható. A gyárilag, előre beállított kijelzés: a hívás időtartama.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
4
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Besz. kijelz.” szövegre nem
gombot.
mutat, majd nyomja le a
• A nyíl az aktuális kijelzésre mutat.
„Beszélg. idő”: A hívás hossza
„Telefonszám”: A tárcsázott telefonszám
5
A „Beszélg. idő” vagy a „Telefonszám”
beállítás kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot, majd nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Besz. kijelz.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Ha a „Telefonszám” kijelzést választotta ki:
(Pl.: 123-456-7890)
1234567890
Programozható funkciók a hordozható készüléken
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Kijelzés módja” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
01-30-40
3. fejezet
3
Beszélgetés közben a kijelzőn az alábbi látható:
Ha a „Beszélg. idő” kijelzést választotta ki:
(Pl. 1 óra, 30 perc, 40 másodperc)
45
Kijelzés módja
A kijelzési nyelv kiválasztása
Ön 20 kijelzési nyelv közül választhat. A gyárilag beállított nyelv a magyar.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
5
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
3
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Kijelzés módja” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
4
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl az „Nyelvválasztás” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
• A nyílnál az aktuális beállítás látható.
A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot, majd nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Nyelvválasztás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
A folyadékkristályos kijelző (LCD) kivilágítás színének beállítása
A következő három kivilágítás színből választhat: zöld, narancs vagy piros. A kiválasztott színű kijelző
kivilágítás kigyullad, ha lenyom egy gombot, felveszi a hordozható készüléket a bázisállomásról, vagy egy
hívást fogad. A gyárilag, előre beállított szín a zöld.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
3
4
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Kijelzés módja” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl az „Háttérszín” menüpontra nem
gombot.
mutat, majd nyomja le a
• A nyílnál az aktuális beállítás látható.
46
5
A kívánt kivilágítási szín kiválasztásához
vagy a
gombot.
nyomja le a
• A hordozható készülék kijelzőjének
illetve a
gomb
kivilágítási színe a
minden egyes lenyomásakor átvált a zöld,
narancs illetve piros között.
6 Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Háttérszín”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Hívásopció
Hívások letiltása
Ön letilthatja, hogy bárki is hívást kezdeményezzen hordozható készülékéről, kivéve a segélyhívásokat.
A bejövő hívások fogadhatók rajta. A gyárilag, előre beállított érték: Kikapcsolva (KI).
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
A hívások letiltása üzemmód beállítás/törlése
1
2
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Nyomja le a
vagy
gombot, amíg a
nyíl a „Hívási mód” menüpontra nem
gombot.
mutat, majd nyomja le a
Amikor a nyíl a „Hívás tiltás”-ra mutat,
gombot.
nyomja le a
Kézib.PIN-kód
:____
5
Adja be a hordozható készülék négyjegyű
PIN kódját (38. old.).
• Megjelenik az aktuális beállítás.
6
A bekapcsolva „BE” vagy kikapcsolva „KI”
beállítás kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot, majd nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall, és a „
” ikon
megjelenik a kijelzőn, ha a „BE”-t
választotta ki.
• A kijelző visszaáll a „Hívás tiltás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Programozható funkciók a hordozható készüléken
4
gombot.
3. fejezet
3
Nyomja le a
47
Hívásopció
Azonnali hívás
Ön a
vagy a
gomb lenyomásával könnyen felhívhat egy tárolt, közvetlen hívószámot. A bejövő
hívásokat továbbra is fogadhatja. A gyárilag, előre beállított mód: kikapcsolva (KI).
Az azonnali hívás telefonszámának tárolása után a készülék automatikusan az azonnali hívás üzemmódra kapcsol.
Amikor az azonnali hívás üzemmód be van kapcsolva, CSAK az azonnali hívás memóriában tárolt számot hívhatja.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Az azonnali hívás telefonszám beállítása
1
2
3
4
5
6
7
8
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”-ra
nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot,
amíg a nyíl a „Hívási mód” menüpontra nem
mutat, majd nyomja le a
gombot.
Nyomja le a
vagy a
gombot, amíg
a nyíl a „Közv.hívószám”-ra nem mutat,
majd nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a „Számbeírás” szöveg.
Adja be a maximálisan 24 számjegyű
telefonszámot.
• Ha a tárcsázás közben hibát vét, nyomja le a
C gombot. A számjegyek jobbról törlődnek.
Az összes számjegy törléséhez nyomja le, és
tartsa lenyomva a C gombot.
Nyomja le a
gombot.
Amikor a nyíl a „Mentés”-re mutat, nyomja
le a
gombot.
A bekapcsolva „BE” vagy kikapcsolva „KI”
beállítás kiválasztásához nyomja le a
vagy
a
gombot, majd nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Közv.hívószám”
kijelzésre. Ha vissza kíván térni készenléti
üzemmódba, nyomja le a
gombot,
vagy várjon 60 másodpercet. A készenléti
kijelzés alatt a kijelző jobb felső sarkában
„ ” jelenik meg, ha a „BE”-t állította be.
Az azonnali hívás üzemmód be/kikapcsolása
1
Kövesse „Az azonnali hívás telefonszám
beállítása” 1 - 3. lépését.
2
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Közvetlen BE/KI”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
3
A bekapcsolva „BE” vagy kikapcsolva „KI”
beállítás kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot, majd nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Közvetlen BE/KI”
kijelzésre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercet. A készenléti
kijelzés alatt a kijelző jobb felső sarkában
„ ” jelenik meg, ha a „BE”-t állította be.
• Ha a kikapcsolva beállítást választotta ki, a
„ ” kijelzés kialszik.
A tárolt szám tárcsázása
48
Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható a „ ” ikon, majd nyomja le a
vagy a
• Készüléke automatikusan tárcsázza az azonnali hívás memóriában tárolt számot.
gombot.
Egyéb opció
Az „Egyéb opció” menüben „A hordozható készülék PIN kódjának megváltoztatása” (38. old.) és „Az
automatikus hívásfogadás BE/KI kapcsolása” (14. old.) is rendelikezésre áll.
Az akkumulátor típusának beállítása
A készülékhez két újratölthető nikkel-fémhidrid (Ni-MH) akkumulátor van mellékelve. Újratölthető nikkelkadmium (Ni-Cd) akkumulátorok is használhatók. Ha az akkumulátorokat Ni-Cd akkumulátorokra cseréli,
akkor Önnek az akkumulátor típus kiválasztásánál „NiCd”-t kell beállítania, mert különben az
akkumulátorok töltöttségi szintje hibásan kerülhet kijelzésre. A gyárilag, előre beállított típus: „NiMH”.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
gombot.
4
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Egyéb opció”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl az „Elem típusa”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn a nyíl az aktuális beállításra
mutat.
5
A „NiCd” vagy a „NiMH” beállítás
vagy a
kiválasztásához nyomja le a
gombot, majd nyomja le a
gombot.
• A kijelző visszaáll az „Elem típusa”
kijelzésre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot,
üzemmódba, nyomja le a
vagy várjon 60 másodpercet.
• A helytelen akkumulátor típus kiválasztás
lecsökkentheti az akkumulátor élettartamát.
Programozható funkciók a hordozható készüléken
3
Nyomja le a
3. fejezet
1
2
49
A hordozható készülék beállításainak törlése
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy Ön a hordozható készüléken az alábbi beállításokat egyszerre törölje. A
beállítások visszaállnak az alapértelmezésre (a gyári beállításra).
Funkció
Ébresztés üzemmód
Ébresztési idő
Hordozható készülék csengő
hangerő
Külső csengetés típus
Belső csengetés típus
Személykeresés csengetés típus
Saját csengő típus
Ébresztés típus
Billentyű hang
Várakozó hívás hang
Hatótávolság figyelmeztetés
Alacsony akkumulátor
feszültség figyelmeztetés
Készenléti üzemmód kijelzés
Beszélgetés alatti kijelzés
Kezdeti beállítás
KI
Törlés
3 (KÖZEPES)
1
1
1
1
1
BE
BE
KI
BE
Bázisállomás száma
A hívás időtartama
Funkció
Hívások letiltása
Kijelzési nyelv
Kivilágítás színe
Saját szín
Az azonnali hívás telefonszáma
Azonnali hívás üzemmód
Hordozható készülék
négyjegyű PIN kód
Automatikus hívásfogadás
Hozzáférés a bázisállomáshoz
Kezdeti beállítás
KI
Magyar
Zöld
Zöld
Törlés
KI
0000
KI
Automatikus
hozzáférés a
bázisállomáshoz
Hordozható készülék hallgató KÖZEPES
hangerő
Mindent töröl
Újratárcsázás memória
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
3
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézib. Törlése”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Kézib. PIN-kód
:____
4
Adja be a négyjegyű, hordozható készülék
PIN kódot (38. old.).
• A kijelzőn megjelenik a „Kézib.
Törlése” szöveg.
5
Az „IGEN” kiválasztásához nyomja le a
vagy a
gombot.
6
Nyomja le a
gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és megjelenik a
„TÖRÖLVE” üzenet.
• A kijelző visszaáll a „Kézib Törlése”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
50
A bázisállomás programozható funkcióinak áttekintése
Ön közvetlen parancsok beadásával, programozás nélkül választhatja ki, és működtetheti az
üzenetrögzítőt. A funkciókra vonatkozó részleteket a hivatkozott oldalakon találja meg.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
gombot. Nyomja le annyiszor a
vagy a
Nyomja le a
gombot.
beállít.”-ra nem mutat, majd nyomja le a
• A kijelzőn megjelenik a „Parancsbevitel” szöveg.
gombot, amíg a nyíl a „Bázis
<Közvetlen parancs>
Nyomja le az 1 gombot, adja be a négyjegyű
bázisállomás PIN kódot, majd nyomja le az 1
gombot.
Az összes hordozható készülék csengetési
mód kiválasztása (53. old.)
A kiválasztott hordozható készülék(ek)
Nyomja le az 1 gombot, adja be a négyjegyű
bázisállomás PIN kódot, majd nyomja le a 2 gombot. csengetési mód kiválasztása (54. old.)
Először a kiválasztott, majd az összes
Nyomja le az 1 gombot, adja be a négyjegyű
bázisállomás PIN kódot, majd nyomja le a 3 gombot. hordozható készülék csengetési mód
kiválasztása (55. old.)
Nyomja le a 3 gombot, adja be a négyjegyű
bázisállomás PIN kódot, majd nyomja le az 1
gombot.
A Tone (DTMF)/Pulse (impulzusos) tárcsázási
mód kiválasztása (57. old.)
Nyomja le a 3 gombot, adja be a négyjegyű
bázisállomás PIN kód, majd nyomja le a 3 gombot.
A szünet idejének beállítása (58. old.)
Nyomja le az 5 gombot, majd adja be a négyjegyű
bázisállomás PIN kódot.
A bázisállomás négyjegyű PIN kódjának
beállítása (52. old.)
Nyomja le a 6 gombot, majd adja be a négyjegyű
bázisállomás PIN kódot.
A híváskorlátozás beállítása (59. old.)
Nyomja le a 7 gombot, majd adja be a négyjegyű
bázisállomás PIN kódot.
Hordozható készülék bejelentkezésének
törlése a bázisállomáson (79. old.)
Nyomja le a 0 gombot, majd adja be a négyjegyű
bázisállomás PIN kódot.
A bázisállomás beállításainak törlése
(61. old.)
Nyomja le a
gombot.
A dátum/időpont beállítása (62. old.)
Nyomja le a
gombot, majd az 1 gombot.
gombot, majd a 2 gombot.
A távvezérlő kód beállítása (74. old.)
Nyomja le a
Nyomja le a
gombot, majd a 3 gombot.
A hívó rendelkezésére álló felvételi idő
kiválasztása (72. old.)
Nyomja le a
gombot, majd a 4 gombot.
Az üdvözlés meghallgatási funkció beállítása
(72. old.)
A csengetésszám kiválasztása (71. old.)
• Ha 60 másodperc elteltével sem ad be parancsot, akkor a kijelző visszaáll a „Bázis beállít.” kijelzésre.
Programozható funkciók a bázisállomáson
A csengő hangerő beállítása a
bázisállomáson (56. old.)
4. fejezet
Nyomja le a 2 gombot, majd a 2 gombot.
51
A bázisállomás PIN kódja
A bázisállomás négyjegyű PIN kódjának beállítása
Ön egy négyjegyű, bázisállomás PIN (Personal Identification Number – személyi azonosító szám) kódot
programozhat be. A gyárilag, előre beállított érték 0000. A jelszó megváltoztatásával Ön
megakadályozhatja, hogy bármely jogosulatlan személy használja készülékét.
Miután beprogramozta a négyjegyű bázisállomás PIN kódot, Ön többet már nem ellenőrizheti azt. Azt
javasoljuk, hogy írja le a négyjegyű bázisállomás PIN kódot. Ha elfelejti, forduljon a legközelebbi
Panasonic szervizközponthoz.
Önnek be kell adnia a négyjegyű PIN kódot, amikor az alábbi szolgáltatásokat használja:
— A „csengetési mód kiválasztása” (53-55. old.)
— A Tone/Pulse tárcsázási mód beállítása (57. old.)
— A szünet hosszának beállítása (58. old.)
— A híváskorlátozás beállítása (59. old.)
— Hordozható készülék bejelentkezésének
törlése a bázisállomáson (79. old.)
— A bázisállomás beállításainak törlése (61 old.)
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Bázis beállít.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
3
Nyomja le az 5 gombot, majd adja be az
érvényes, négyjegyű, bázisállomás PIN
kódot.
• A gyárilag, előre beállított érték 0000.
Parancsbevitel
5 ____
4
Adja be KÉTSZER az új, négyjegyű,
bázisállomás PIN kódot.
Parancsbevitel
5 ____ ____
• Egy hangjelzés hallható.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
• Ha a 3. lépés során öt hangjelzést hall, a
beadott, négyjegyű, bázisállomás PIN kód
téves. Adja be a helyes, négyjegyű,
bázisállomás PIN kódot.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Négyjegyű, bázisállomás PIN kód
52
A csengetési mód kiválasztása
Háromféle bázisállomás csengetési mód választható ki.
— Az összes hordozható készülék: A bázisállomásnál bejelentkezett, összes hordozható készülék
egyszerre csenget.
— A kiválasztott hordozható készülék(ek): Csak a kiválasztott, hordozható készülék(ek) csenget(nek),
egyszerre.
— Először a kiválasztott, majd az összes hordozható készülék: Először a kiválaszott hordozható
készülék(ek) csenget(nek), majd ha az(ok) nem jelentkezik (jelentkeznek), az összes többi csenget.
A gyárilag, előre beállított érték: Az összes hordozható készülék.
„Az összes hordozható készülék” csengetési mód kiválasztása
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Bázis beállít.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
3
Nyomja le az 1 gombot, majd adja be a
négyjegyű, bázisállomás PIN kódot (52. old.).
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
Programozható funkciók a bázisállomáson
• A kijelzőn megjelenik az aktuális üzemmód.
Nyomja le az 1 gombot.
4. fejezet
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
4
5
53
A csengetési mód kiválasztása
A kiválasztott hordozható készülék(ek) csengetési
mód kiválasztása
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
4
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Bázis beállít.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn villog a kiválasztott hordozható
készülék(ek) száma.
Pl.: Az összes bejelentkezett hordozható készülék
száma (1 – 6) megjelenik, és a kiválasztott
hordozható készülékek száma (1 és 5) villog.
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
3
Nyomja le a 2 gombot, majd válassza ki
azt (azokat) a hordozható készüléke(ke)t,
amely(ek)nél csengetést kíván beállítani.
Nyomja le az 1 gombot, majd adja be a
négyjegyű, bázisállomás PIN kódot (52. old.).
Parancsbevitel
1 2-123456
• A kijelzőn megjelenik az aktuális üzemmód.
5
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
54
Először a kiválasztott, majd az összes hordozható
készülék csengetési mód kiválasztása
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Bázis beállít.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
3
Nyomja le az 1 gombot, majd adja be a
négyjegyű, bázisállomás PIN kódot (52. old.).
• A kijelzőn megjelenik az aktuális üzemmód.
Nyomja le a 3 gombot, majd válassza ki
azt (azokat) a hordozható készüléke(ke)t,
amely(ek)nél előszöri csengetést kíván
beállítani.
Pl.: Az összes bejelentkezett hordozható készülék
száma (1 – 6) megjelenik, és a kiválasztott
hordozható készülékek száma (1 és 5) villog.
Parancsbevitel
1 3-123456
gombot.
• A kijelző 2. sorában megjelenik az aktuális
csengetésszám.
6
Válassza ki a csengetésszámot 1 és 6
között, az 1 - 6 gomb lenyomásával,
gombot.
majd nyomja le a
• Egy hangjelzés hallható.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
Programozható funkciók a bázisállomáson
• A kijelzőn villog a kiválasztott hordozható
készülék(ek) száma.
Nyomja le a
4. fejezet
4
5
55
Bázisállomás csengő hangerő
A csengő hangerő beállítása a bázisállomáson
Négy szint áll rendelkezésre (HANGOS, KÖZEPES, HALK, KIKAPCSOLVA). A gyárilag előre beállított
hangerő a KÖZEPES. Ha kikapcsolja a csengetést (KI), a bázisállomás nem csenget.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
4
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Bázis beállít.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• Valahányszor lenyom egy gombot, a
kijelzőn megjelenik a kiválasztott csengő
hangerő beállítás, és a bázisállomás a
beállított hangerővel csenget.
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
3
Pl.: A 3 (HANGOS) hangerőt választotta ki.
Parancsbevitel
22 3
Nyomja le KÉTSZER a 2 gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő.
1: HALK
2: KÖZEPES
3: HANGOS
0: KIKAPCSOLVA
Válassza ki a 0 – 3 közötti, kívánt csengő
hangerőt a 0 – 3 gombbal.
5
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
56
További szolgáltatások
A Tone (DTMF)/Pulse (impulzusos) tárcsázási mód kiválasztása
Ön a tárcsázási módot „Tone”-ra vagy „Pulse”-ra állíthatja be. Ha hangfrekvenciás (DTMF) módon kell
tárcsáznia, válassza a „Tone” beállítást. Ha impulzusokat kell használnia, válassza a „Pulse” beállítást. A
gyárilag, előre beállított tárcsázási mód: „Tone”.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
5
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot,
amíg a nyíl a „Bázis beállít.” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
3
Nyomja le a 3 gombot, majd adja be a
négyjegyű, bázisállomás PIN kódot (52. old.).
4
Nyomja le az 1 gombot.
Parancsbevitel
31 1
Pl.: A „Pulse”-t választotta ki.
Parancsbevitel
31 2
6
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
4. fejezet
• A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.
Pl.: A „Tone”-t választotta ki.
A „Tone” kiválasztásához nyomja le az 1
gombot.
VAGY
A „Pulse” kiválasztásához nyomja le a 2
gombot.
Programozható funkciók a bázisállomáson
57
További szolgáltatások
A szünet idejének beállítása
Ön a szünet hosszát az alközpontja követelményeinek megfelelően, 3 másodpercre vagy 5 másodpercre
állíthatja be. A telepítést beszélje meg a legközelebbi Panasonic szervizközponttal. A gyárilag, előre
beállított érték 3 másodperc.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Bázis beállít.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
3
Nyomja le a 3 gombot, majd adja be a
négyjegyű, bázisállomás PIN kódot (52. old.).
4
A 3 másodperc kiválasztásához nyomja le a
3 , majd az 1 gombot.
VAGY
Az 5 másodperc kiválasztásához nyomja le
a 3 , majd a 2 gombot.
Pl.: Az 5 másodpercet választotta ki.
Parancsbevitel
33 2
58
5
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
Híváskorlátozás
Ön a kívánt hordozható készülék(ek)nél letilthatja a kijelölt telefonszámok tárcsázását. Nem lehet
tárcsázni egyetlen olyan telefonszámot sem, amely a korlátozott számjegyekkel kezdődik. Például, ha
híváskorlátozási számként a “00”-t jelöli ki, készülékéről nem lehet nemzetközi távhívást kezdeményezni.
A kiválasztott hordozható készülék(ek)nél Ön maximálisan 6 (legfeljebb 8 számjegyű) híváskorlátozási
számot jelölhet ki. A gyárilag, előre beállított beállítás a kikapcsolva (KI).
A híváskorlátozás beállítása
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Pl.: Az 5. hordozható készüléket választotta ki:
1 Nyomja le a
gombot.
2
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
3
Parancsbevitel
6 123456
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot,
amíg a nyíl a „Bázis beállít.” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
5
6
Nyomja le az 6 gombot, majd adja be a
négyjegyű, bázisállomás PIN kódot (52. old.).
• A kiválasztott hordozható készülék(ek)
száma villog.
• Ha téves számo(ka)t vitt be, adja be ismét
a számo(ka)t.
Nyomja le a
• Egy hangjelzés hallható.
• Ha újabb híváskorlátozást kíván beállítani,
hajtsa végre a 6 – 7. lépést. Ha befejezte,
folytassa 8. lépéstől.
8
Nyomja le a
gombot.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Amikor korlátozott számot tárcsáz,
a hívást a készülék nem hajtja végre, és a tárcsázott szám villog a kijelzőn.
Pl.: A korlátozott szám “00”.
00
gombot.
Programozható funkciók a bázisállomáson
Adja be annak (azoknak) a hordozható
készülék(ek)nek a számát, amely(ek)et
korlátozni kíván.
Adjon be egy, maximálisan 8 számjegyű
korlátozási számot.
4. fejezet
7
Parancsbevitel
6 123456
4
gombot.
• Ha mellétárcsázott, nyomja le a C
gombot. A számjegyek jobbról törlődnek.
Az összes számjegy törléséhez nyomja le,
és tartsa lenyomva a C gombot.
• Megjelenik az éppen bejelentkezett
hordozható készülék(ek) száma.
• Az éppen korlátozott hordozható
készülék(ek) száma villog.
Pl.: Hat hordozható készüléket regisztrált.
Nyomja le a
59
Híváskorlátozás
A híváskorlátozás törlése a
hordozható készülék(ek)en
1
Hajtsa végre „A híváskorlátozás beállítása”
1 - 3. lépését, majd adja be a törölni kívánt
hordozható készülék(ek) számát.
• A törölt hordozható készülék(ek) számának
villogása megszűnik.
2
Nyomja le annyiszor a
gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a „Bázis
beállít.” szöveg.
A híváskorlátozási szám(ok)
törlése
1
Hajtsa végre „A híváskorlátozás beállítása”
1 - 3. lépését, majd válassza ki a
híváskorlátozott hordozható készülék
számát.
2
3
Nyomja le a
• Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
gombot.
Nyomja le annyiszor a
gombot, amíg
meg nem jelenik a törlendő korlátozási
szám, majd a C gomb lenyomásával
törölje a számot.
• A híváskorlátozási számot törölte a
készülék.
4
Nyomja le annyiszor a
gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a „Bázis
beállít.” szöveg.
• Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
60
A bázisállomás beállításainak törlése
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy Ön a bázisállomáson az alábbi beállításokat egyszerre törölje. A
beállítások visszaállnak az alapértelmezésre (a gyári beállításra).
Funkció
Kezdeti beállítás
A csengetési mód
kiválasztása
Az összes
hordozható készülék
Csengetések száma (először 3
a kiválasztott, majd az összes
hordozható készülék)
Tárcsázási mód
Tone (DTMF)
Szünetidő hossza
3 másodperc
Funkció
Kezdeti beállítás
Híváskorlátozott hordozható
készülék(ek)
Mindent töröl
Híváskorlátozási szám(ok)
Mindent töröl
Négyjegyű bázisállomás PIN 0000
kód
Bázisállomás csengő hangerő 2 (KÖZEPES)
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
Nyomja le a 0 gombot, majd adja be a
négyjegyű, bázisállomás PIN kódot (52. old.).
Parancsbevitel
____________
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Programozható funkciók a bázisállomáson
3
Nyomja le a
4. fejezet
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Bázis beállít.”
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
4
61
A dátum és az időpont beállítása
Az üzenetrögzítő dátum/időpont hangbemondás funkciójának használatához Önnek be kell állítania az
aktuális dátumot és a pontos időt.
A pontos idő beállítása
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
5
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Bázis beállít.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
3
4
Nyomja le a
gombot.
Adja be a pontos időt (órát és percet) egy
négyjegyű szám segítségével.
• A kijelzőn megjelenik a beadott szám.
Pl.: A 18:05-höz 1805-öt adott be.
Parancsbevitel
18-05
Az aktuális dátum beállítása
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
Kövesse „A pontos idő beállítása” 1 – 3.
gombot.
lépését, majd nyomja le a
2
Adja be az aktuális dátumot (a napot, a
hónapot és az évet) egy hatjegyű szám
segítségével.
• A kijelzőn megjelenik a beadott szám.
Pl.: A 2001. február 16. dátumhoz 160201-et
adott be.
Parancsbevitel
16-02-01
62
3
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzés hallható.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
Az üzenetrögzítő működésének áttekintése
A funkciókra vonatkozó részleteket lásd a hivatkozott oldalakon.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
<Készenléti üzemmód>
Bázis 1
[A]
4 üzenet
0 új hívás
Nyomja le az I N T , majd a
•A
gombot.
kigyullad, és a hangszóróból hangbemondás hallatszik.
• Az üzenetre vonatkozó információ két másodpercig látható, majd megjelenik a funkció menü.
• Egy rövid hangbemondás közli a vett, új üzenetek számát, majd a következő hangbemondások
hallhatók: „Az új üzenetek lejátszásához nyomja le a 4-es gombot” és „Az összes üzenet lejtászáshoz
nyomja le az 5-ös gombot”.
<Funkció menü>
Üzenetátugrás*
Felvett üzenet átugrása lejátszás közben (70. old.)
Vételi hangerő
A hallgató hangerő beállítása lejátszás közben (71. old.)
Új üzenet lej
Az új, felvett üzenet(ek) lejátszása (67. old.)
Minden üz. lej
Az összes, felvett üzenet lejátszása (67. old.)
Kimenő üz. lej
Kimenő üzenet (üdvözlés) lejátszása (11, 66. old.)
Felvétel
Kimenő/memo üzenet felvétele (65, 69. old.)
Rögzítő BE
Az üzenetrögzítő bekapcsolása (11. old.)
Stop
Az üzenetrögzítő működésének leállítása (70. old.)
Rögzítő KI
Az üzenetrögzítő kikapcsolása (11. old.)
Egy üz. törlése*
Egy felvett üzenet törlése
Minden üz. tör
Az összes, felvett üzenet törlése (68. old.)
Kimenő üz. tör
Saját kimenő üzenet törlése
* Ezek a funkciók csak a felvett üzenet lejátszása alatt érhetők el.
• Ha a működtetést nem fejezi be 30 másodperc alatt, a kijelző visszaáll készenléti üzemmódba.
Üzenetrögzítő
Felvett üzenet ismételt lejátszása lejátszás közben (70. old.)
5. fejezet
Üzenetismétlés*
63
Az üzenetrögzítőt működtető, közvetlen parancsok áttekintése
A funkciókra vonatkozó részleteket lásd a hivatkozott oldalakon.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
<Készenléti üzemmód>
Bázis 1
[A]
4 üzenet
0 új hívás
Nyomja le az I N T , majd a
•A
gombot.
kigyullad, és a hangszóróból hangbemondás hallatszik.
• Az üzenetre vonatkozó információ két másodpercig látható, majd megjelenik a funkció menü.
• Egy rövid hangbemondás közli a vett, új üzenetek számát, majd a következő hangbemondások
hallhatók: „Az új üzenetek lejátszásához nyomja le a 4-es gombot” és „Az összes üzenet lejtászáshoz nyomja le
az 5-ös gombot”.
<Közvetlen parancs>
ALL
Nyomja le az 1 gombot
Felvett üzenet ismételt lejátszása lejátszás közben* (70. old.)
Nyomja le a 2 gombot
Felvett üzenet átugrása lejátszás közben* (70. old.)
Nyomja le a 3 gombot
A hallgató hangerő beállítása lejátszás közben (71. old.)
Nyomja le a 4 gombot
Az új, felvett üzenet(ek) lejátszása (67. old.)
Nyomja le az 5 gombot
Az összes, felvett üzenet lejátszása (67. old.)
Nyomja le a 6 gombot
Kimenő üzenet (üdvözlés) lejátszása (11, 66. old.)
Nyomja le a 7 és a 4 gombot Memo üzenet felvétele (69. old.)
Nyomja le a 7 és a 6 gombot Kimenő üzenet (üdvözlés) felvétele (65. old.)
ON
OFF
Nyomja le a 8 gombot
Az üzenetrögzítő bekapcsolása (11, 66. old.)
Nyomja le a 9 gombot
Az üzenetrögzítő működésének leállítása (70. old.)
Nyomja le a 0 gombot
Az üzenetrögzítő kikapcsolása (11, 66. old.)
Nyomja le a
ALL Nyomja le a
Nyomja le a
és a 4 gombot Egy felvett üzenet törlése* (67. old.)
és az 5 gombot Az összes, felvett üzenet törlése (68. old.)
és a 6 gombot Saját kimenő üzenet törlése** (66. old.)
* Ezek a funkciók csak a felvett üzenet lejátszása alatt érhetők el.
** Ez a funkció csak a saját kimenő üzenet lejátszása alatt érhető el.
• Ha a működtetést nem fejezi be 30 másodperc alatt, a kijelző visszaáll készenléti üzemmódba.
64
Az üzenetrögzítő működése
Az üzenetrögzítő használatának alapjait lásd a 11. oldalon.
Az üzenetrögzítőt a funkció menü segítségével, vagy közvetlenül a tárcsázógombokkal beadott, közvetlen
parancsokkal is működtetheti. A készülék az összes üzenetet (kimenő, bejövő és memo) korlátlan ideig
tárolja a „Flash memória” integrált áramköri lapkán – még tápfeszültség kimaradás esetén is. Az összes
üzenet mindaddig a megmarad, amíg Ön nem törli azokat – Flash memóriás üzenet tartalékolás.
Kimenő üzenet (üdvözlés)
A teljes felvételi idő körülbelül 15 perc. A felvételi zajok a rögzítési időt akár három perccel is
csökkenthetik. A kimenő üzenet időkorlátja két perc harminc másodperc. Azt javasoljuk, hogy rövid
bejelentkező szöveget vegyen fel, hogy több idő maradjon az új üzenetek rögzítésére.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Saját kimenő üzenetének (üdvözlésének)
felvétele a funkció menüvel
1
2
3
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Felvétel”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Amikor a nyíl a „Kim. üz. felv.”
menüpontra mutat, nyomja le a
gombot.
A hosszú sípszó után beszéljen érthetően,
a hordozható készülék mikrofonjától kb. 20
centiméter távolságból.
Felvétel
Rögzítő BE
Stop
Ha befejezte, nyomja le a
gombot.
• A készülék lejátssza a felvett, saját
üdvözlést.
Nyomja le az I N T , majd a
gombot.
Nyomja le a 7 , majd a 6 gombot.
A hosszú sípszó után beszéljen érthetően,
a hordozható készülék mikrofonjától kb. 20
centiméter távolságból.
• A kijelzőn megjelenik a felvételi idő hossza.
Távirányítás
76
00-00
4
Ha befejezte, nyomja le a 9 gombot.
• A készülék lejátssza a felvett, saját
üdvözlést.
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
Üzenetrögzítő
• Felvétel közben a nyíl a „Stop”
menüpontra mutat.
5
1
2
3
5. fejezet
4
Nyomja le az I N T , majd a
Saját kimenő üzenetének (üdvözlésének)
felvétele közvetlen paranccsal
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
65
Az üzenetrögzítő működése
Saját kimenő üzenetének
(üdvözlésének) lejátszása
1
2
Nyomja le az I N T , majd a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kimenő üz.
lej.” menüpontra nem mutat, majd
gombot.
nyomja le a
VAGY
Nyomja le a 6 gombot.
Az üzenetrögzítő be/
kikapcsolása
Lásd az üzenetrögzítő használatának alapjait
(11. old.).
1
2
• A készülék lejátssza a felvett, saját
üdvözlést.
• Ha nem vett fel saját üdvözlést, akkor
készüléke az előre felvett, két kimenő
üzenet egyikét játssza le.
Nyomja le az I N T , majd a
gombot.
A bekapcsoláshoz nyomja le a 8 gombot,
vagy a kikapcsoláshoz nyomja le a 0
gombot.
• A kijelzőn megjelenik az „[A]”, ha
bekapcsolta.
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
A saját kimenő üzenet törlése közvetlen paranccsal
Saját kimenő üzenetének lejátszása közben nyomja le a
, majd a 6 gombot.
• Saját kimenő üzenetét törli a készülék.
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás” menüpontra. Ha vissza kíván térni készenléti üzemmódba,
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
nyomja le a
66
Felvett üzenet
Készüléke a bejövő üzeneteket és a memo üzeneteket (emlékeztetőket) időrendi sorrendben tárolja. Nem
lehet felvenni új üzeneteket, ha a „Memória megtelt” hangüzenet hallatszik. Azt javasoljuk, hogy miután
meghallgatta az egyes üzeneteket, a feleslegeseket mindig törölje, hogy több idő jusson az új, felvett
üzenet(ek) felvételére.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Az új, felvett üzenet(ek)
lejátszása
1
2
Nyomja le az I N T , majd a
Az összes, felvett üzenet
lejátszása
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Új üzenet lej.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
VAGY
Nyomja le a 4 gombot.
1
2
Nyomja le az I N T , majd a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Új üzenet lej.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
VAGY
Nyomja le az 5 gombot.
• A készülék lejátssza az összes, felvett
üzenetet a hordozható készülék
hangszóróján keresztül, amennyiben
rögzített ilyet.
• A készülék a lejátszás után bemondja a
még rendelkezésre álló felvételi időt.
• A készülék a lejátszás után bemondja a
még rendelkezésre álló felvételi időt.
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
Egy felvett üzenet lejátszása közben nyomja le a
, majd a 4 gombot.
• Egy felvett üzenetet töröl a készülék.
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás” menüpontra. Ha vissza kíván térni készenléti üzemmódba,
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
nyomja le a
Üzenetrögzítő
A felvett üzenet törlése közvetlen paranccsal
5. fejezet
• A készülék lejátssza az új, felvett
üzenete(ke)t a hordozható készülék
hangszóróján keresztül, amennyiben
rögzített ilyet.
67
Az üzenetrögzítő működése
Az összes, felvett üzenet törlése
a funkció menüvel
1
2
3
Nyomja le az I N T , majd a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Minden üz.
tör.” menüpontra nem mutat, majd
gombot.
nyomja le a
Az összes, felvett üzenet törlése
közvetlen paranccsal
1
2
Nyomja le az I N T , majd a
Nyomja le
gombot.
majd az 5 gombot.
• A készülék törli az összes, felvett üzenetet.
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl az „IGEN” menüpontra
nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• A készülék törli az összes, felvett üzenetet.
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
Az új üzenetek gyors lejátszása
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
Nyomja le a
gombot.
• Ha készüléke új üzenete(ke)t rögzített,
akkor a kijelzőn megjelenik az „Új üzenet
lej.” menüpont
Új üzenet lej.
Új telefonkönyv
Kézibesz. beál.
68
2
Nyomja le a
gombot.
• A készülék lejátssza az új, felvett
üzenete(ke)t.
• A készülék a lejátszás után bemondja a
még rendelkezésre álló felvételi időt.
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
Memo üzenet (emlékeztető)
felvétele a funkció menüvel
1
2
3
4
Nyomja le az I N T , majd a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Felvétel”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
1
2
3
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Emlékeztető fv.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
A hosszú sípszó után beszéljen érthetően,
a hordozható készülék mikrofonjától kb. 20
centiméter távolságból.
• Felvétel közben a nyíl a „Stop”
menüpontra mutat.
Felvétel
Rögzítő BE
Stop
Ha befejezte, nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
gombot.
Nyomja le a 7 , majd a 4 gombot.
A hosszú sípszó után beszéljen érthetően,
a hordozható készülék mikrofonjától kb. 20
centiméter távolságból.
• A kijelzőn megjelenik a felvételi idő hossza.
Távirányítás
74
00-00
4
Ha befejezte, nyomja le a 9 gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
Üzenetrögzítő
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás”
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
Nyomja le az I N T , majd a
5. fejezet
5
Memo üzenet (emlékeztető)
felvétele közvetlen paranccsal
69
Az üzenetrögzítő működése
Egy felvett üzenet lejátszása közben
Üzenet ismételt lejátszása
Üzenet átugrása
Az „Üzenetismétlés” menüpont
gombot,
megjelenítéséhez nyomja le a
gombot.
majd nyomja le a
VAGY
Nyomja le az 1 gombot.
Nyomja le a
gombot. Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl az
„Üzenetátugrás” menüpontra nem mutat,
gombot.
majd nyomja le a
VAGY
Nyomja le a 2 gombot.
• Ha a lejátszás indítása után 5 másodpercen
belül lenyomja, akkor készüléke az előző
üzenetet játssza le.
• Ha a lejátszás indításától számított 5
másodperc eltelte után nyomja le, akkor
készüléke az aktuális üzenetet játssza le.
• Készüléke a következő üzenetet játssza le,
amennyiben vett fel ilyet.
Egy kimenő/felvett üzenet lejátszása közben
Az üzenetrögzítő működésének leállítása
Nyomja le a
gombot. Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot.
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
VAGY
Nyomja le a 9 gombot.
gombot, amíg a nyíl a „Stop”
• A kijelző visszaáll a „Távirányítás” menüpontra. Ha vissza kíván térni készenléti üzemmódba,
gombot, vagy várjon 30 másodpercet.
nyomja le a
Telefonbeszélgetésének rögzítése a hordozható készülék segítségével
Ön felvehet egy telefonbeszélgetést.
1
Beszélgetés közben nyomja le a
gombot.
a
, majd
• A kézibeszélő kijelzőjén megjelenik a
„Felvétel” szöveg.
2
3
70
Folytassa a beszélgetést.
Ha befejezte, nyomja le a
gombot.
, majd a
• Amikor telefonbeszélgetést vesz fel, Önnek
közölnie kell a másik féllel, hogy a
beszélgetést rögzíti.
A hallgató hangerő beállítása lejátszás közben
1
Nyomja le a
gombot. Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Vételi
gombot.
hangerő” menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
VAGY
Nyomja le a 3 gombot.
2
A hangerő csökkentéséhez nyomja le a
gombot.
gombot, vagy a hangerő növeléséhez nyomja le a
Vételi hangerő
HALK
ERŐS
• A hangerő szintje a
illetve a
gomb minden egyes lenyomásakor változik.
A csengetésszám kiválasztása
Ön kiválaszthatja az a csengetésszámot, ahányat készüléke csenget, mielőtt az üzenetrögzítő fogadja a
hívást. Ez 2 - 7 vagy az Automata (a költségkíméléshez*) lehet. A gyárilag, előre beállított választás:
Automata.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Bázis beállít.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
3
Nyomja le a
gombot.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a „Távirányítás” szöveg.
4
5
Nyomja le a 2 gombot.
A csengetésszám beállításához nyomja le a
0 , vagy a 2 - 7 gombot.
0:
Az „Automata” beállítást választja ki.
2-7: A készülék a kiválasztott
csengetésszám után jelentkezik.
Nyomja le a
gombot.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
Költségkímélés (amikor az
„Automata” módot állította be)
Ha Ön felhívja készülékét egy külső DTMF
(Tone) üzemmódú telefonról:
Ha a készülék a második csengetésre
jelentkezik, Önnek legalább egy új üzenete van.
Ha a készülék az ötödik csengetésre válaszol,
Önnek nincs újonnan felvett üzenete.
A harmadik csengetés után bontson. Ez
megtakarítja Önnek a hívás díját.
Üzenetrögzítő
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
6
5. fejezet
1
2
71
Az üzenetrögzítő működése
A hívó rendelkezésére álló felvételi idő kiválasztása
A hívó rendelkezésére álló felvételi időnél Ön választhat az „1 perc”, a „korlátlan” és a „Csak üdvözlés”
között. A gyárilag, előre beállított idő: „korlátlan”. Az előre felvett üdvözlés (11. old.) függ a hívó
rendelkezésére álló felvételi idő kiválasztásától. Ha Ön a „Csak üdvözlés” beállítást választja ki, és az
üzenetrögzítőt bekapcsolja, akkor a készülék a hívást a kimenő üzenettel fogadja, majd bont. Ilyenkor a
készülék nem vesz fel bejövő üzenetet.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot,
amíg a nyíl a „Bázis beállít.” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
3
Nyomja le a
Nyomja le a 3 gombot.
A felvételi idő kiválasztásához nyomja le az
1 , 2 vagy 3 gombot.
1: 1 perc 2: korlátlan
3: Csak üdvözlés
• A kijelzőn megjelenik a beállítás.
6
Nyomja le a
gombot.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
gombot.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a „Távirányítás” szöveg.
4
5
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.
A belehallgatás funkció beállítása/kikapcsolása
Amikor készüléke éppen lejátssza kimenő üzenetét a hívónak, Ön belehallgathat a hordozható készülék
segítségével. Ha bele kíván hallgatni az üdvözlésbe, állítsa „2”-re (bekapcsolva). A funkció gyárilag, előre
beállított értéke: 2 (bekapcsolva).
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Bázis beállít.”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
3
Nyomja le a
gombot.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a „Távirányítás” szöveg.
4
72
5
Nyomja le a 4 gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.
A belehallgatás funkció bekapcsolásához
nyomja le a 2 gombot.
VAGY
A belehallgatás kikapcsolásához nyomja le
az 1 gombot.
• A kijelzőn megjelenik a beállítás.
6
Nyomja le a
gombot.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
szövegre. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Távvezérlés egy DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről
Ön üzenetrögzítőjét bármely DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről működtetheti.
A távvezérléshez azonban Önnek a bázisállomás közelében lévő hordozható készülékről először
tárolnia a távvezérlő kódot (74. old.).
A távvezérlés összefoglalása
Hívja fel készülékét egy DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről.
A kimenő üzenet (üdvözlés) alatt vagy után adja be a távvezérlő kódot (74. old.).
• Készüléke bemondja az új üzenetek számát.
Adja be a közvetlen távvezérlő parancsot (75. old.).
• Követheti a súgó (Help) menü utasításait is (lásd lent).
• Ha három másodpercen belül nem ad be semmilyen parancsot, megkezdődik az üzenetek lejátszása.
A távvezérlés befejezéséhez bontsa el a hívást.
• Az üzeneteket készüléke megőrzi.
5. fejezet
• A készülék a lejátszás után közli a még rendelkezésre álló felvételi időt.
• Ha a „Memória megtelt” hangbemondást hallja, töröljön néhány vagy az összes üzenetet (67, 68. old.).
Súgó (Help) menü
Üzenetrögzítő
A készülék működtetését gépi hangbemondás segíti.
Távvezérlő kódjának beadása után nyomja le a 9 gombot.
• Az alábbi üzenetek bemondása kezdődik:
„Az üzenet ismétléséhez nyomja le az 1-es gombot.”
„Az következő üzenet lejátszásához nyomja le a 2-es gombot.”
„Az új üzenetek lejátszásához nyomja le a 4-es gombot.”
„Az összes üzenet lejátszásához nyomja le az 5-ös gombot.”
„A kimenő üzenet felvételéhez nyomja le a 7-es gombot.”
„A felvétel befejezéséhez nyomja le a 9-es gombot.”
„Az üzenetrögzítő kikapcsolásához nyomja le a 0 gombot.”
és a 4-es gombot.”
„Adott üzenet törléséhez nyomja le a
és az 5-ös gombot.”
„Az összes üzenet törléséhez nyomja le a
73
Távvezérlés egy DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről
A távvezérlő kód beállítása
A távvezérlő kód megakadályozza, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek készülékéhez, és
meghallgassák az Ön üzeneteit. A távvezérlő kód nincs előre, gyárilag beállítva.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1
2
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le a
gombot.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a „Távirányítás” szöveg.
4
A távvezérlés bekapcsolásához adjon be
egy három számjegyű, távvezérlő kódot.
VAGY
A távvezérlés kikapcsolásához nyomja le a
gombot.
6
Nyomja le a
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Bázis beállít.”
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
3
5
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A távvezérlő kód megváltoztatásához
ismételje meg az eljárást a 2. lépéstől
kezdve.
Nyomja le az 1 gombot.
• Ha az 5. lépésnél öt hangjelzést hall, nem adta
be a háromjegyű számot. Kezdje ismét a 2.
lépéstől, és adjon be egy háromjegyű számot.
• Ha nem programoz be távvezérlő kódot, a
készüléket nem tudja használni távvezérléssel.
74
Közvetlen távvezérlés
Ha már beadta a távvezérlő kódot, akkor készülékét a hangmenü használata helyett közvetlen
parancsokkal is vezérelheti. A távvezérlést a hívás bontásával bármikor befejezheti.
Közvetlen parancsok
ÚJ ÜZENETEK LEJÁTSZÁSA
• Készüléke csak az új üzeneteket
játssza le.
AZ ÖSSZES ÜZENET LEJÁTSZÁSA
• Készüléke az összes üzenetet
lejátssza.
ISMÉTLÉS (Lejátszás közben)
• Készüléke megismétli az aktuális
üzenetet.
ÁTUGRÁS (Lejátszás közben)
• Készüléke átugorja az aktuális üzenetet.
A következő üzenetet játssza le.
4
5
1
2
FELVÉTEL
9
• A hosszú sípszó után azonnal kezdjen
el beszélni.
• A felvétel leáll.
• Készüléke lejátssza a felvett üdvözlést.
SÚGÓ MENÜ
• Magyar nyelvű útbaigazítás a
kezeléshez (73. old.).
9
4
5
ÜDVÖZLÉS FELVÉTELE
7
STOP (Lejátszás közben)
• A lejátszás ideiglenesen leáll.
9
0
EGY ADOTT ÜZENET TÖRLÉSE
(Lejátszás közben)
• Készüléke az aktuális üzenetet törli.
• Egy rövid sípszót hall és készüléke
megkezdi a következő üzenet
lejátszását.
AZ ÖSSZES ÜZENET TÖRLÉSE
• Készüléke az összes üzenetet törli.
• Egy hosszú sípszó hallatszik.
BONTÁS
• A hívás elbomlik, és készüléke megőrzi
az üzeneteket.
1
2
Hívja fel készülékét és várjon meg 10 csengetést.
A hosszú sípszó után 10 másodpercen belül adja be a távvezérlő kódot.
• A készülék fogadja a hívást, és lejátssza a kimenő üzenetet (üdvözlést).
• Bekapcsol az üzenetrögzítő. Bontson, vagy az egyéb funkciók igénybevételéhez adja be a
távvezérlő kódot.
Üzenetrögzítő
Az üzenetrögzítő bekapcsolása
5. fejezet
AZ ÜZENETRÖGZÍTŐ KIKAPCSOLÁSA
• A készülék az összes üzenet lejátszása
után elbont, és mindaddig nem fogadja
a hívásokat, amíg ismét be nem
kapcsolja.
• Ha az üzenetrögzítőt egy tárcsás (impulzusos választású) telefonkészülékről kapcsolja be, akkor az
egyéb funkciók igénybevételéhez nem tudja beadni a távvezérlő kódot.
• Ha nem tárolt el távvezérlő kódot, akkor az üzenetrögzítőt távvezérléssel nem tudja bekapcsolni.
75
Az opcionális, többkészülékes felhasználók számára
Egynél több hordozható készülék használata
Ön maximálisan 6 hordozható készüléket
regisztrálhat és működtethet a
bázisállomással. Ha egynél több hordozható
készüléket működtet, az lehetővé teszi, hogy
egy belső hívásban vegyen részt, miközben
egy másik hordozható készülékről egy külső
hívást bonyolít.
Példa: Az ábrán egy bázisállomás és 6 db
opcionális, hordozható készülék
elrendezése látható. Az 1. hordozható
készülék belső hívást folytat a 3.
hordozható készülékkel. A 2. hordozható
készülék külső hívást bonyolít.
Rádió
hatótávolság
H3
H2
H1
Bázisállomás
H4
H6
H5
H: Hordozható készülék
• Az opcionális hordozható készülék típusa: KX-A118EX. Az opcionális hordozható készülék funkciói
megegyeznek a KX-TCD725HGM hordozható készülék funkcióival.
Egynél több bázisállomás használata
Ön maximálisan négy bázisállomásnál jelentkezhet be, és működtetheti hordozható készülékét.
Mivel mindegyik bázisállomás egy rádiócellát hoz létre, Ön a bázisállomások megfelelő elhelyezésével
kiterjesztheti az adott hordozható készülék hívásfogadási/híváskezdeményezési hatótávolságát. Ön
például egy hordozható készüléket különböző rádiókörzeteken belül használhat, úgymint otthon illetve az
irodában. A folyamatban lévő hívások azonban elbomlanak, ha a készülékkel egy másik rádiókörzetbe
megy át.
Példa: 3 db opcionális KX-A118EX típusú
hordozható készülék működik együtt
két bázisállomással.
H2
H1
B2
B1
76
H4
H3
H5
B: Bázisállomás
Bejelentkezés
Hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson
Használat előtt a hordozható készüléket regisztrálni kell a bázisállomáson.
• Az első használatbavétel előtt töltse az opcionális hordozható készülék akkumulátorát legalább 15 órán át.
• Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
• Jelentkezzen be a hordozható készülékkel 1 percen belül. Ha 1 percen belül nem jelentkezik be,
gombot, hogy a hordozható készüléken törölje a programozási üzemmódot.
nyomja le a
Ezután kezdje újra az 1. lépéstől.
Hordozható készülék:
Nyomja le a
gombot.
2
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”gombot.
ra nem mutat, majd nyomja le a
3
Bázisállomás, ahol a hordozható
készülékkel be kell jelentkezni:
Nyomja le, és tartsa lenyomva a
gombot a bázisállomáson 10 másodpercnél
hosszabb ideig, amíg egy nyugtázó hangot
nem hall.
4
Hordozható készülék:
vagy a
Nyomja le annyiszor a
gombot, amíg a nyíl a „Regisztráció”
menüpontra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Amikor a nyíl a „Kézib. regiszt”
gombot.
menüpontra mutat, nyomja le a
• A kijelzőn megjelenik minden elérhető
bázisállomás száma.
6
Válassza ki a kívánt bázisállomás számát a
vagy a
gomb segítségével, majd
gombot.
nyomja le a
• A szám a hordozható készülékhez
bázisállomás számként rendelődik hozzá.
Kérem, várjon...
Adja be a négyjegyű, bázisállomás PIN
kódot (52. old).
Bázis PIN beír.
:_
8
Nyomja le a
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a „Kérem,
várjon...” szöveg, majd nyugtázó
hangot hall.
• A hordozható készülék visszaáll készenléti
üzemmódba. Az éppen csatlakoztatott
bázisállomás száma megjelenik a kijelzőn.
Bázis 2
0 új hívás
• Ha a hordozható készülékkel egynél több
bázisállomásnál kíván bejelentkezni,
ismételje meg a fenti eljárást az 1. lépéstől
a másik (többi) bázisállomással is.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
• Készenléti üzemmódban kijelezhető annak a
bázisállomásnak a száma, amellyel a
hordozható készülék éppen kapcsolatban áll
(44. old.). A (bejövő és a kimenő) hívások csak
a kijelzett bázisállomáson át bonyolíthatók (még
akkor is, ha a szomszédos bázisállomások
rádiókörzetei átfedésben vannak az adott
bázisállomáséval).
6. fejezet
5
7
Többkészülékes felhasználói üzemmódok
1
77
Bejelentkezés
A „hozzáférés a bázisállomáshoz” beállítása
Automatikus hozzáférés a bázisállomáshoz (Automata)
A hordozható készülék automatikusan kiválaszt egy olyan bázisállomást, ahol bejelentkezett.
• Amikor a hordozható készülék egy másik bázisállomás rádiókörzetébe kerül, elveszti kapcsolatát az
előző bázisállomással, és automatikusan éri el az új bázisállomást.
• Ha a hordozható készülék több bázisállomás rádió-hatótávolságán belül található, akkor a hordozható
készülék a legközelebbi bázisállomással lép kapcsolatba.
Hozzáférés egy megadott bázisállomáshoz.
Ön a regisztrált bázisállomások közül csak egyet választhat ki (1 - 4).
• Ön kiválaszthatja azt a bázisállomást/telefonvonalat, amelyen át kezdeményezni/fogadni kívánja
hívásait.
A gyárilag, előre beállított érték az „Automata” (automatikus hozzáférés a bázisállomáshoz).
1
2
3
Nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz.
beál.”-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
Nyomja le annyiszor a
vagy a
gombot, amíg a nyíl a „Bázisválasztás”ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• A nyíl az aktuális beállításra, azaz az
„Automata” menüpontra (automatikus
hozzáférés a bázisállomáshoz) vagy a
regisztrált bázisállomás számára mutat.
Bázisválasztás
Automata
Bázis 1
78
4
A kívánt bázisállomás számának
vagy a
kiválasztásához nyomja le a
gombot.
5
Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall és a hordozható
készülék visszaáll készenléti üzemmódba.
• A kijelzőn megjelenik a kiválasztott
bázisállomás száma.
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
Hordozható készülék bejelentkezésének törlése a bázisállomáson
Minden egyes hordozható készülék törölheti saját magát vagy egy másik hordozható készüléket.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1 Nyomja le a
gombot.
5 Adja be a törlendő hordozható készülék(ek)
számát.
2 Nyomja le annyiszor a vagy a
• A kiválasztott hordozható készülék
gombot, amíg a nyíl a „Bázis beállít.”ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
3
4
Nyomja le a 7 gombot.
Adja be a négyjegyű, bázisállomás PIN
kódot (52. old).
• A kijelzőn megjelenik a már regisztrált
hordozható készülék(ek) száma.
• Ha téves számo(ka)t vitt be, adja be ismét
a számo(ka)t.
6 Nyomja le a
gombot.
• Egy hangjelzést hall.
• A kijelző visszaáll a „Bázis beállít.”
menüpontra. Ha vissza kíván térni készenléti
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
•A
gomb lenyomásával bármikor kiléphet
a programozás üzemmódból.
A bázisállomás számának törlése
6. fejezet
Ha a másik hordozható készülék hatótávolságon kívül található és/vagy a “Hordozható készülék
bejelentkezésének törlése a bázisállomáson” végrehajtásakor a készülék ki van kapcsolva, akkor az
előző bázisállomás száma megmarad a törölt hordozható készülékben. Ezért Önnek az alábbi lépések
szerint törölnie kell a regisztrált bázisállomást a törölt hordozható készülékben.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva (10. old.), és készenléti üzemmódban van.
1 Nyomja le a
gombot.
6 Nyomja le a vagy a gombot, amíg
2 Nyomja le annyiszor a vagy a
a nyíl a törlendő bázisállomás(ok)ra nem
gombot, amíg a nyíl a „Kézibesz. beál.”
mutat, majd nyomja le a
gombot.
-ra nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• A kiválasztott bázisállomást a „ ” jel mutatja.
3 Nyomja le annyiszor a vagy a gombot,
7 Nyomja le a gombot.
amíg a nyíl a „Regisztráció” menüpontra nem
• A kijelzőn megjelenik a „Törlés ?” kérdés.
mutat, majd nyomja le a
gombot.
8 Az „IGEN” kiválasztásához nyomja le a
4 Nyomja le a vagy a gombot, amíg
vagy a
gombot, majd nyomja le a
a nyíl a „Bázis törlése” menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le a
gombot.
• Nyugtázó hangot hall és megjelenik a
• A kijelzőn megjelenik az „Kézib.
„TÖRÖLVE” üzenet.
PIN-kód” szöveg.
• Ha vissza kíván térni készenléti
5 Adja be a hordozható készülék négyjegyű
gombot.
üzemmódba, nyomja le a
PIN kódját (38. old.)
• A kijelzőn az éppen regisztrált
bázisállomás(ok) száma látható.
Többkészülékes felhasználói üzemmódok
• A kijelzőn megjelenik a
„Parancsbevitel” szöveg.
Parancsbevitel
7 123456
79
Belső hívás
Belső hívás a hordozható készülékek között
A hordozható készülékek között lehetőség van beszélgetés létrehozására.
Pl.: Az 1. hordozható készülék személykeresést hajt végre a 2. hordozható készülékre.
1
Az 1. hordozható készüléknél:
Nyomja le az I N T gombot.
2
Az 1. hordozható készüléknél:
Adja be a kívánt hordozható készülék
számát.
• A kijelzőn megjelenik a „ ” ikon, és a
keresett hordozható készülék csengetni
kezd.
INT.1
2
3
A 2. hordozható készüléknél:
gomb
Ha a készülék csenget, a
lenyomásával jelentkezzen a keresésre.
• A kijelzőn a belső hívás időtartama látható.
INT.2-INT.1
00-00-00
80
4
Az 1. és a 2. hordozható készüléknél:
A belső hívás bontásához nyomja le a
gombot.
• Belső hívás csak az aktuális bázisállomás
rádiótartományán belül folytatható, a
szomszédos rádiótartományok készülékeivel
nem hozható létre.
Hívásátadás a hordozható készülékek között
A belső hívás egy hívás közben is használható. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a hívást átadja
az ugyanannál a bázisállomásnál bejelentkezett hordozható készülékek között.
Hívásátadás a belső hívás
használata (bejelentés) nélkül
Pl.: Az 1. hordozható készülék átad egy hívást a
2. hordozható készülékre.
1 Az 1. hordozható készüléknél:
A hívás közben nyomja le az I N T
gombot. Ezután adja be a kívánt
hordozható készülék számát.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön átadjon
egy hívást egy másik hordozható készülékre
anélkül, hogy megvárná annak jelentkezését a
személykeresésre.
Pl.: Az 1. hordozható készülék átad egy hívást a
2. hordozható készülékre.
1 Az 1. hordozható készüléknél:
A hívás közben nyomja le az I N T
gombot, és adja be a kívánt hordozható
készülék számát. Majd a hívás átadásához
gombot.
nyomja le a
• A hívás tartásba kerül.
• Ön a másik hordozható készülék
jelentkezéséig a belső csengetési
visszhangot hallja.
• Ha a másik hordozható készülék nem
jelentkezik, nyomja le az I N T gombot,
hogy visszatérjen az eredeti híváshoz.
2
3
A 2. hordozható készüléknél:
Ha a készülék csenget, a hívás
gombot.
fogadásához nyomja le a
A hívás átadása:
Az 1. hordozható készüléknél:
gombot.
Nyomja le a
VAGY
A belső hívás bontásához:
Az 1. hordozható készüléknél:
Nyomja le az I N T gombot.
2
A 2. hordozható készüléknél:
Ha a készülék csenget, a hívás
gombot.
fogadásához nyomja le a
• Az átadás megtörténik.
• Ha a keresett hordozható készülék nem
jelentkezik 30 másodpercen belül, akkor a
személykeresést végző hordozható készülék
csengetni kezd. A keresést végző hordozható
gomb lenyomásával
készülék a
visszatérhet az eredeti híváshoz.
6. fejezet
• Az átadás megtörténik.
A 2. hordozható készülék fogadhatja a
hívást.
• A hívás tartásba kerül.
Többkészülékes felhasználói üzemmódok
Hívásátadás a belső hívás
segítségével (bejelentéssel)
• Az 1. hordozható készülék visszatér az
eredeti híváshoz.
81
Belső hívás
Konferencia kapcsolás
Külső beszélgetés közben Ön hívást kezdeményezhet egy másik, ugyanannál a bázisállomásnál
bejelentkezett, hordozható készülék felé, majd a két hívás összekapcsolásával konferenciát hozhat létre.
1
Az 1. hordozható készüléknél:
A hívás közben nyomja le az I N T
gombot. Ezután adja be a kívánt
hordozható készülék számát.
• A hívás tartásba kerül.
• Ha a másik hordozható készülék nem
jelentkezik, nyomja le az I N T gombot,
hogy visszatérjen az eredeti híváshoz.
2
82
A 2. hordozható készüléknél:
Ha a készülék csenget, a hívás
gombot.
fogadásához nyomja le a
3
Az 1. hordozható készüléknél:
A konferencia kapcsolás létrehozásához
nyomja le a 3 gombot.
4
Az 1. illetve a 2. hordozható készüléknél:
A konferencia kapcsolás bontásához
gombot.
nyomja le a
Akkumulátorcsere
Ha az „
” ikon már néhány telefonhívás után villog, pedig a hordozható készülék akkumulátorát
teljesen feltöltötte, akkor ideje kicserélni az akkumulátort egy újra. Az akkumulátorok cseréje után ne
feledje el feltölteni az új akkumulátort.
1
Kapcsolja ki a készüléket (OFF), hogy megakadályozza a
memória tartalmának elvesztését (10. old.).
Távolítsa el a hordozható készülék fedelét oly módon,
hogy miközben lenyomja, a nyíl irányában elcsúsztatja;
majd vegye ki az akkumulátort.
2
Tegye be az új akkumulátort az ábra szerint.
• Ha befejezte, helyezze vissza a hordozható készülék
fedelét és kapcsolja be a készüléket (ON) (10. old.).
3
Ne feledje el teljesen feltölteni az új akkumulátort, hogy az
akkumulátor ikon helyesen jelenjen meg a kijelzőn (9. old.).
Ni-Cd akkumulátor esetében: legalább 10 órán át,
Ni-MH akkumulátor esetében: legalább 15 órán át.
Vigyázat:
7. fejezet
A személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében kérjük olvassa el, és tartsa be az alábbi utasításokat:
1.Csak az előírt akkumulátort használja.
2.Ne használjon nem újratölthető elemeket.
3.Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
4.Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Szabaduljon meg a használt akkumulátortól a helyi
előírásoknak megfelelően.
5.Ne nyissa fel, és ne vágja szét az akkumulátort. A kifolyó elektrolit korrozív, és égési illetve egyéb
sérüléseket okozhat a bőrön, vagy ha a szemébe kerül. Ha az elektrolit a szájon át a szervezetbe jut,
mérgezést okozhat.
6.Különös gonddal kezelje az akkumulátort, nehogy rövidre zárják olyan elektromosan vezető anyagok, mint pl.
egy gyűrű, karkötő vagy kulcs. Az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és tüzet okozhat.
7.Csak az ebben a használati utasításban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltse a
készülékhez mellékelt, illetve a használathoz előírt akkumulátort.
Hasznos információk
• A lehető leghamarabb selejtezze ki a hibás akkumulátort. A hibás akkumulátor elektrolit beszivároghat a készülékbe.
• Kérjük kizárólag Panasonic P6H vagy P6P típusú akkumulátort használjon.
• Ha az újratölthető akkumulátorokat nem helyezi be megfelelően, akkor a hordozható készülék nem működik.
• Kérjük, hogy a nikkel-kadmium akkumulátortól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljon meg, ha
az már elérte a hasznos élettartamának végét.
• Újratölthető (AA méretű) nikkel-kadmium (Ni-Cd) akkumulátorok is beszerezhetők.
Kérjük kizárólag Panasonic P6H típusú akkumulátort használjon.
83
A hordozható készülék övcsipeszének használata
Ön felszerelheti az övcsipeszt, hogy a hordozható készüléket az övére vagy a zsebére akaszthassa.
Az övcsipesz felszereléséhez
Az övcsipesz eltávolításához
Kiegészítő fejbeszélő használata
Ha a hordozható készülékhez kiegészítő fejbeszélőt csatlakoztat, a telefonbeszélgetésnél nem kell a
kezét használnia. Kérjük, kizárólag a Panasonic KX-TCA89EX fejbeszélőt használja.
A fejbeszélő csatlakoztatása a hordozható készülékhez
Nyissa fel a fejbeszélő csatlakozó fedelét, és csatlakoztassa a fejbeszélőt a fejbeszélő csatlakozóhoz az
ábra szerint.
Fejbeszélő csatlakozó
A fejbeszélő hallgató hangerő (HANGOS, KÖZEPES vagy HALK) beállítása:
vagy a
gombot.
A fejbeszélő használata közben, nyomja le a
Miután a kiegészítő fejbeszélőt csatlakoztatta a hordozható készülékhez, csak a fejbeszélőt használja
a hívó féllel való beszélgetésre. Ha normál, zsinórnélküli beszélgetést kíván folytatni, húzza ki a
fejbeszélő csatlakozót.
84
Falra szerelés
• A készülék falra is szerelhető.
6 cm
• Az alábbi, fali sablon segítségével csavarjon a falba csavarokat.
• Csatlakoztassa a telefonzsinórt és a hálózati adaptert.
• Az ábrán látható módon igazítsa a helyükre a vezetékeket, majd akassza fel a készüléket.
Hasznos információk
6 cm
7. fejezet
FALI SABLON
85
Választható előlapok
A választható előlapokkal megváltoztathatja hordozható készülékének a külsejét.(KX-A109EX).
1. Kapcsolja ki a készüléket (OFF), hogy megakadályozza a memória tartalmának elvesztését (10. old.).
Csúsztatva, a nyíl megnyomásával vegye le az akkumulátor fedelét. Vegye ki az akkumulátorokat.
2. A választható előlap a jobb és bal oldali füllel van rögzítve. Vízszintes 1 , illetve függőleges 2 ‚
irányban nyomva nyissa fel az egyik fület, majd kissé nyomja lefelé a választható előlapot ( 3 , 4 ),
az ábrán látható módon.
Ismételje meg ezt a műveletet a másik fülön.
2
1
Fül
Fül
3
4
3. Helyezze fel az új, választható előlapot úgy,
hogy a rajta lévő füleket beleigazítja a
hordozható készüléken lévő nyílásokba.
Fülek
Nyílás
4. Pattintsa rá a választható előlapot a
hordozható készülék alsó 1 ,középső 2 ‚ és
felső 3 részére.
Nyílás
3
2
3
2
5. Tegye a helyükre az akkumulátorokat, majd
csukja le az akkumulátor fedelet.
• Amikor befejezte, csukja be a hordozható
készülék fedelét, és kapcsolja be (ON) a
készüléket (10. old.).
86
1
1
Mielőtt segítséget kérne
Zsinórnélküli telefon
Probléma
Elhárítás
Az „
” ikon villog, és riasztás
hallatszik, ha megnyomja a
gombot.
• Ön túlságosan távol van a bázisállomástól. Menjen
közelebb és próbálkozzék újra.
• Dugaszolja be a hálózati adaptert.
Foglaltsági hang hallatszik, ha
megnyomja a
gombot.
• Éppen egy másik hordozható készülék van használatban.
Beszélgetés közben villog az „
ikon, és a hívás elbomlik.
”
• A hordozható készülék kívül került a hatótávolságon. Menjen
közelebb a bázisállomáshoz és kezdeményezze újra a hívást.
• Dugaszolja be a hálózati adaptert.
A hordozható készülék nem csenget.
• Kapcsolja be (ON) a készüléket (10. old.).
• Kikapcsolta (KI) a csengőt. Válassza ki a kívánt hangerőt
(41. old.)
A bázisállomás nem csenget.
• Kikapcsolta (0) a csengőt. Állítsa be a 3 (hangos), 2
(közepes) vagy az 1 (halk) szintet (56. old.).
Nem tud tárcsázni.
• Ellenőrizze, hogy a tárcsázási mód megfelelő-e (57. old.).
• A készülék hívás tiltás üzemmódban van. Törölje az
üzemmódot (47. old.).
• Az Ön által tárcsázott szám korlátozott. Törölje a számot
(60. old.).
• A készüléken be van állítva a kimenő hívás letiltása (billentyűzár)
üzemmód. Kapcsolja ki ezt az üzemmódot (34. old.).
Nem tud újratárcsázni.
•A
gomb lenyomása után bevitt elérési számokat
készüléke az újratárcsázás során nem a tárcsázza újra.
• Ha az utoljára tárcsázott szám hossza meghaladta a 24
számjegyet, készüléke nem a tárcsázza újra a számot.
Nem tud olyan beállításokat
programozni, mint pl. a tárcsázási mód.
• A programozás nem áll rendelkezésre, ha a készülék
beszélgetés vagy belső hívás üzemmódban van.
• Programozás közben ne tartson 60 másodpercnél
hosszabb szünetet.
Nem tud nevet és telefonszámot tárolni
a telefonkönyvbe.
• Beszélgetés közben illetve helyi hívás üzemmódban nem
lehet nevet és telefonszámot tárolni.
• Tárolás közben ne tartson 60 másodpercnél hosszabb szünetet.
7. fejezet
• Tegye távol a bázisállomást és a hordozható készüléket
más elektromos berendezésektől (3. old.).
• Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
Hasznos információk
A hang megszakad/visszajön, elhalkul.
Más elektromos készülékektől eredő
interferencia.
87
Mielőtt segítséget kérne
Probléma
88
Elhárítás
Programozás illetve keresés közben a
készülék leállítja a programozást/
keresést, és csengetni kezd.
• A hívás fogadásához nyomja le a
gombot.
Kezdje újra a programozást, miután a hívást elbontotta.
A készülék nem jelzi ki a hívó
telefonszámát.
• Esetleg egy másik telefon berendezés zavarja az Ön készülékét.
Szüntesse meg annak csatlakoztatását és próbálja meg újra.
• Esetleg egy másik, ugyanarra a hálózati dugaszaljzatra
csatlakoztatott elektromos eszköz zavarja a hívó
azonosítása információt. Esetleg a telefonvonalon lévő
zaj zavarja a hívó azonosítása információt.
A kijelző a hívó lista illetve a
telefonkönyv megtekintése közben
készenléti üzemmódba vált.
• Keresés közben ne tartson 60 másodpercnél hosszabb
szünetet.
Nem működik a
• A hordozható készülék túlságosan messze van a bázisállomástól.
• A hordozható készülék külső hívásban foglalt, vagy
éppen a hívó listát nézi.
gomb.
Nem jelentkezik a személykereséssel
hívott hordozható készülék.
• A keresett hordozható készülék nincs ugyanabban a
rádiókörzetben.
• A keresett hordozható készülék külső hívásban foglalt.
• A hordozható készülék számát törölte, vagy a hordozható
készülék nincs bejelentkezve. Regisztrálja a hordozható
készüléket a bázisállomásnál (77. old.).
Amikor a belső hívást használja, két
hangjelzést hall.
• Hívása érkezett. A jelentkezéshez nyomja le a
majd a
gombot.
A készülék tévesen tárcsáz, ha egy
alközponthoz csatlakoztatja.
• Ellenőrizze a szünet funkciót (34. old.).
Nem tudja regisztrálni a hordozható
készüléket a bázisállomáson.
• A bázisállomásnál már bejelentkezett a maximálisan 6
hordozható készülék, vagy a hordozható készülék már
bejelentkezett a maximálisan 4 bázisállomásnál.
• Más elektromos készülékektől eredő interferencia zaj
lépett fel. Helyezze el távol tőlük a bázisállomást és a
hordozható készüléket.
• Önnek a nyugtázó hang után 1 percen belül be kell fejeznie a
bejelentkezést, mert különben a programozás törlődik (79. old.).
Amikor a
és a
gomb
lenyomásával újratárcsáz, nem tud
beszélni a másik féllel.
• Nyomja le a
gombot.
,
Üzenetrögzítő
Probléma
Elhárítás
Bekapcsolta az üzenetrögzítőt, de nem
veszi fel a bejövő üzeneteket.
• A felvételi időt a „Csak üdvözlés”-re állította. Válassza ki
az „1 perc” vagy a „korlátlan” beállítást (72. old.).
• Megtelt a memória. Töröljön néhány, vagy az összes
üzenetet (67, 69. old.).
Nem tudja működtetni az üzenetrögzítőt
egy DTMF (Tone) tárcsázású
telefonkészülékről.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő távvezérlő kódot adja-e be.
• Az üzenetrögzítő nem reagál, ha a hangfrekvenciás
jelzések túl rövidek a készülék működtetéséhez. Az
egyes gombokat nyomja le finoman, de határozottan.
• Az üzenetrögzítő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be
(11. old.).
Nem tudja működtetni az üzenetrögzítőt
a hordozható készülékről.
• Valaki éppen működteti az üzenetrögzítőt.
• Túlságosan messze van a bázisállomástól. Menjen
közelebb a bázisállomáshoz.
• A készülék éppen egy üzenetet rögzít. A hívás
gombot.
fogadásához nyomja le a
Az üdvözlés felvétele közben a készülék
csengetni kezd, és leállítja a vételt.
• A hívás fogadásához nyomja le a
gombot.
A felvétel leáll. Bontás után kezdje újra elölről.
Lejátszás közben a készülék csengetni
kezd, és leállítja a lejátszást.
• A hívás fogadásához nyomja le a
gombot.
Hasznos információk
7. fejezet
89
Mielőtt segítséget kérne
Általános
Probléma
90
Elhárítás
A készülék nem működik.
• Kapcsolja be (ON) a készüléket (10. old.).
• Ellenőrizze a beállításokat (51. old.).
• Töltse fel teljesen az akkumulátort. (9. old.).
• Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és töltse fel újra az
akkumulátort (9. old.).
• Az alaphelyzetbe állításhoz távolítsa el a hálózati
adaptert és kapcsolja ki (OFF) a készüléket.
Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és kapcsolja be
(ON) a készüléket. Ezután próbálkozzék újra.
• A hordozható készüléket törölte, vagy nem jelentkezett
be. Jelentkezzen be a hordozható készülékkel (77. old.).
• Tegye be újra a hordozható készülék akkumulátorát és
próbálkozzék újra.
Nem tud olyan adatokat programozni,
mint pl. az időpont/dátum beállítása.
• A programozás nem lehetséges, ha a készülék
beszélgetés vagy belső hívás üzemmódban van.
• Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
Az akkumulátorok töltöttségi szintje
helytelenül jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő akkumulátor típus lett-e
kiválasztva (49.old.).
Az „
” ikon villog, illetve a készülék
15 másodpercenként hangjelzés ad.
• Töltse fel teljesen az akkumulátort (9. old.).
Ön teljesen feltöltötte az akkumulátort,
” ikon mégis villog.
az „
• Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és töltse fel újra az
akkumulátort (9. old.).
• Tegyen be egy új akkumulátort (49, 83. old.).
Biztonsági előírások
Fordítson különös figyelmet az alábbiakban javasolt óvintézkedésekre.
Biztonság
1) A készüléket csak a kezelési utasításban előírt, vagy a készülék házán feltüntetett tápfeszültségre
szabad csatlakoztatni.
2) Ha készüléket nem használja, kapcsolja ki a tápellátást. Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a
fali csatlakozóból (konnektorból) a bázisállomás adapterének hálózati csatlakozóját.
Üzembe helyezés
Környezeti feltételek
1) Ne használja a készüléket vízhez közel - például fürdőkád, mosdótál vagy mosogató stb. mellett. A
nedves alagsorokban való használatot szintén kerülni kell.
2) A készüléket hősugárzóktól, konyhai főzőlaptól stb. távol kell elhelyezni. Nem szabad használni olyan
helyiségben sem, ahol a hőmérséklet 5°C alatt vagy 40°C felett van.
3) A készülék fő táplálás-megszakító eszközeként a hálózati adaptert kell használni, ezért biztosítsa, hogy a
hálózati csatlakozó a készülék közelében, könnyen elérhető helyen legyen elhelyezve/telepítve.
Elhelyezés
1) Ne helyezzen a készülékre súlyos tárgyat.
2) Vigyázzon, hogy a készülékre ne eshessenek tárgyak, és ne folyhasson bele folyadék. Ne tegye ki a
készüléket erős füst, por, mechanikai rázkódás vagy ütés hatásának.
3) Helyezze a készüléket sík felületre.
1) Ha a hordozható készüléken a zaj miatt nem lehetséges a beszélgetés, menjen közelebb a
bázisállomáshoz, hogy a zajt csökkentse.
2) A hordozható készüléknél a hangerőt hangosra (ERŐS) kell állítani, ha nem jól hallja a másik felet.
” ikon.
3) A hordozható készüléket teljesen fel kell tölteni a bázisállomáson, ha a kijelzőn villog az „
4) A hívások lehetséges hatókörzete csökkenhet, ha az alábbi környezetben használja a készüléket:
olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak, aluljárók fém objektumok például
drótkerítés stb.
Légköri túlfeszültség
7. fejezet
Ez a készülék beépített villámvédő áramkörrel van ellátva. Mindazonáltal azt javasoljuk, hogy helyezze
üzembe az alábbi opcionális védelmeket, ha a használat helyén gyakori a villámlás.
1) Villámvédelem a telefonvonalon
2) Villámvédelem a tápforráson.
Ezen opcionális védelmek felszereléséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi szakkereskedővel.
• A garancia nem vonatkozik a villámlás okozta meghibásodásokra, még akkor sem, ha a villámvédők fel
vannak szerelve.
Hasznos információk
A legjobb működés érdekében
91
Biztonsági előírások
VIGYÁZAT:
TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ,
SEM BÁRMILYEN MÁS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.
Ha bármilyen probléma merül fel, húzza ki a készülék telefonzsinórját a fali csatlakozóból, és
csatlakoztasson egy biztosan jól működő, másik készüléket. Ha a másik készülék jól működik, ezt ne
csatlakoztassa addig a vonalra, amíg meg nem javíttatta. Ha a jónak feltételezett másik készülék sem
működik, hívja fel a helyi telefontársaság hibabejelentőjét.
92
Kedves Vásárló!
Ön megvette a KX-TCD725HGM típusú terméket, amelyet az európai, zsinórnélküli telefonokra
vonatkozó szabványoknak (DECT) megfelelően gyártottunk. A DECT technika jellemzője a nagy
biztonságú, megszakítások elleni védelem valamint a kiváló minőségű digitális átvitel.
Ezt a telefont széleskörű alkalmazásra terveztük.
Például a telefon használható egy olyan telefonrendszert alkotó, bázisállomásokból és hordozható
készülékekből felépített hálózatban, amely:
• egy bázisállomásnál maximálisan 6 hordozható készüléket működtet,
• lehetővé teszi a belső hívást két hordozható készülék között,
• lehetővé teszi egy hordozható készülék maximálisan 4 bázisállomással történő működtetését,
amely kiterjeszti a kommunikációs rádiókörzetet.
A telefon használható az alábbiakra:
• több hordozható készülék működtetésére,
• több bázisállomás működtetésére,
• a bázisállomás alközponthoz való csatlakoztatására.
A szakkifejezések értelmezése
DECT
Gyártó kód (EMC - Equipment Manufacturer’s Code)
A pontos azonosításhoz ezt a készüléket EM kóddal gyártottuk, amit majd a mobil hálózatokbeli
funkcióknál lehet alkalmazni.
7. fejezet
A DECT előnyei
Kiváló hangminőség: A digitális jelek mintavételezése következtében a DECT-egységek csaknem
zajmentes átvitelt nyernek.
Nagyfokú biztonság a lehallgatással szemben: A digitális átvitelen alapuló DECT-beszélgetések
megfelelő módon védve vannak a jogosulatlan befigyelések ellen.
Több hordozható készülékes működés: Nincs szükség kábel telepítésére, amikor a bázisállomásnál
több hordozható készüléket kell működtetni.
Összekapcsolás: A bejelentkezett hordozható készülékek között díjtalan belső beszélgetések
hozhatók létre.
Alközponti funkciók: Egyidejűleg több funkció is végrehajtható ugyanúgy, mint egy alközponti
rendszernél; a funkciókat egy külső hívás alatt lehet lebonyolítani, pl. egy belső hívás vagy egy külső
hívás átadható egy másik hordozható készülékre.
Több bázisállomásos működés: Egynél több hordozható készülék jelentkezhet be több
bázisállomásnál, pl. magán és hivatali alkalmazások.
Hasznos információk
A DECT rövidítés jelentése: Digital Enhanced Cordless Telecommunications, azaz továbbfejlesztett
digitális zsinórnélküli távközlés.
93
Forgalmazó:
Panasonic Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann János u. 1.
Gyártó:
Kyushu Matsushita Electric (U.K.) Ltd.
Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE, United Kingdom
A nyomtatás az Egyesült Királyságban készült.
PQQX13248ZA
DU1001HE0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement