Panasonic KXTCD965GC Használati utasítások


Add to my manuals
86 Pages

advertisement

Panasonic KXTCD965GC Használati utasítások | Manualzz
Panasonic
Digitális zsinórnélküli telefon és üzenetrögzítő
Típusszám: KX-TCD965GC
Kezelési utasítás
MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A KÉSZÜLÉKET, KÉRJÜK OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE
MEG EZT AZ UTASÍTÁST.
Lehetővé teszi a hívó azonosítása
szolgáltatás (CLIP) használatát.
Az első használatba vétel előtt az akkumulátort körülbelül 4 órán át tölteni kell.
1
Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta az új, Panasonic márkájú, digitális zsinórnélküli
telefont és üzenetrögzítőt.
A hívó azonosítása (CLIP) szolgáltatást - ahol ez a funkció rendelkezésre áll - az Ön telefontársasága
biztosítja. Ha előfizetett a hívó azonosítása szolgáltatásra, akkor ez a telefonkészülék kijelzi a hívó
telefonszámát.
A kijelzés további feltétele, hogy a hívónak előbb engedélyeznie kellett a hívószám továbbítása (COLP)
funkciót.
A készülékkel szállított tartozékok
Hálózati adapter (11. old.)
Kódszám: KX-TCA11E
Telefonzsinór (11. old.)
Akkumulátor (10. old.)
Kódszám: Panasonic
P-03H (BYD PQP25AAA)
1 db
1 db
Akkumulátorfiók-fedél (10.
old.)
Övcsipesz (10. old.)
3 db
Kezelési utasítás
1 db
1 db
1 db
• Csomagolja ki a dobozt, majd ellenőrizze a jegyzék alapján a tartozékok meglétét.
• A tartozékok műszaki ok miatti módosításának jogát fenntartjuk.
• Kérjük, őrizze meg az eredeti dobozt és a csomagolóanyagot.
2
Fontos tanácsok
Akkumulátor töltés
A hordozható készülék (kézibeszélő)
tápellátását újratölthető NiCd akkumulátor
biztosítja. Helyezze be az akkumulátort (10.
old.), és a legelső használat előtt a
bázisállomásba helyezve töltse fel körülbelül 4
óra időtartamig (12. old.).
A bázisállomás elhelyezése
A hívások a hordozható készülék és a bázisállomás között vezetéknélküli, rádiófrekvenciás
kapcsolat útján jönnek létre. A legnagyobb hatótávolság és a zajmentes működés
eléréséhez azt ajánljuk, hogy a bázisállomást:
Helyezze távol olyan elektromos
készülékektől, mint pl. TV, rádió vagy
személyi számítógép illetve egy másik
telefonkészülék.
Helyezze a helyiség egyik MAGAS és
KÖZPONTI helyére, ahol nincs olyan
árnyékoló felület, mint pl. egy fal.
Rádiós hatótávolság:
A szabadban általában nagyobb hatótávolság érhető el, mint az épületen belül. A hatótávolság
csökkenhet zárt helyiségekben és akadályok, pl. falak, fémajtók vagy betonfalak
környezetében.
Mellékzajok:
Esetenként más rádióadások zajban megnyilvánuló zavart okozhatnak.
3
Tartalomjegyzék
1 fejezet
Előkészületek
A kezelőszervek elhelyezkedése...............6
Kijelzők........................................................8
Beállítások ..................................................9
Az akkumulátor behelyezése a
hordozható készülékbe ..............................9
A hordozható készülék övcsipeszének
felszerelése ................................................9
Csatlakoztatások..................................... 11
Az akkumulátor töltése............................ 12
A készülék bekapcsolása........................ 13
A kijelzési nyelv kiválasztása .................. 14
A tárcsázási mód kiválasztása ................ 15
A csengő hangerő/csengetés típus
beállítása a hordozható készüléken ........ 16
A csengő hangerő/csengetés típus
beállítása a bázisállomáson .................... 17
Az "automatikus hívásfogadás"
szolgáltatás beállítása............................. 18
Az üzenetrögzítő előkészítése.................19
Bejelentkező szöveg (üdvözlés).............. 19
Az üzenetrögzítő rendszer
programozásának összefoglalása........... 20
Az időpont és a nap beállítása ................ 22
A hívó rendelkezésére álló idő
kiválasztása............................................. 23
A csengetésszám kiválasztása ............... 24
Az üzenetrögzítés közbeni belehallgatás
funkció beállítása .................................... 25
2 fejezet
Zsinórnélküli telefon
(A használat alapjai)
Hívások kezdeményezése .......................26
Hívások fogadása.....................................28
Hívó azonosítása szolgáltatás ................29
A hívó lista használata .............................30
A hívó lista megtekintése ........................ 30
4
Visszahívás a hívó listából .......................31
A hívó telefonszámának szerkesztése.....31
A hívó lista adatainak tárolása a
telefonkönyvben.......................................32
A hívó lista adatainak törlése ...................33
A telefonkönyv használata ...................... 34
Nevek és számok tárolása a
telefonkönyvben.......................................34
Adatkeresés a telefonkönyvben...............36
Tárcsázás a telefonkönyvből ...................36
Adatok szerkesztése a telefonkönyvben..37
Adatok törlése a telefonkönyvből .............37
Belső hívás ............................................... 38
Speciális szolgáltatások.......................... 39
A "szünet beiktatás" szolgáltatás
használata (analóg alközponti vonallal
rendelkező/távhívást kezdeményező
felhasználók számára) .............................39
A kimenő hívás letiltása (billentyűzár)
üzemmód beállítása.................................40
Ideiglenes áttérés Tone (DTMF)
tárcsázásra ..............................................40
Az R (visszahívás) gomb használata .......40
3 fejezet
Zsinórnélküli telefon
(Bonyolultabb szolgáltatások)
A programozási jellemzők
összefoglalása ........................................ 42
A jelszó beállítása .................................... 44
A beszélgetés alatti kijelzés kiválasztása.46
Azonnali hívás .......................................... 47
Hívások letiltása....................................... 48
Híváskorlátozás........................................ 49
Egyéb, programozható beállítások .........51
A gombnyomást kísérő hang beállítása .. 51
A hatótávolság figyelmeztetés
beállítása................................................. 51
Az alacsony akkumulátor feszültség
figyelmeztetés beállítása......................... 52
A memóriában tárolt beállítások törlése 53
4. fejezet
Üzenetrögzítő
Az automatikus üzenetrögzítő
működése ................................................ 55
A készülék beállítása a hívások
fogadására .............................................. 55
Az üzenetek meghallgatása.....................56
Üzenetek törlése.......................................57
Megjegyzés (memo) felvétele ..................57
Távvezérlés egy DTMF (Tone)
üzemmódú telefonkészülékről ............... 58
A távvezérlő kód beállítása ..................... 59
Hang menü ............................................. 60
Közvetlen távvezérlés ............................. 61
Távvezérlés a hordozható készülékről ...62
A készenléti üzemmód kijelzésének
beállítása.................................................. 68
A csengetési mód kiválasztása .............. 69
Belső hívás ............................................... 71
Belső hívás a bázisállomás és a
hordozható készülék(ek) között ...............71
Belső hívás a hordozható készülékek
között .......................................................72
Hívásátadás a hordozható készülékek
között belső visszahívás ..........................73
Konferencia kapcsolás.............................74
Várakozó hívás jelzésének beállítása ......74
6. fejezet
Hasznos információk
Akkumulátorcsere.................................... 75
Fontos tanácsok a Ni-Cd
akkumulátorok használatához ............... 76
Mielőtt segítséget kérne .......................... 77
Biztonsági előírások ................................ 81
Csatlakozó aljzatok bekötése ................. 82
Műszaki adatok ........................................ 83
A szakkifejezések értelmezése................84
5. fejezet
Többkészülékes felhasználói üzemmódok
Opcionális, többkészülékes
alkalmazás ............................................... 64
Egynél több hordozható készülék
használata............................................... 64
Egynél több bázisállomás használata ..... 64
Bejelentkezés ...........................................65
Hordozható készülék bejelentkezése a
bázisállomásnál....................................... 65
A “hozzáférés a bázisállomáshoz”
beállítása................................................. 66
Hordozható készülék számának törlése.. 67
5
A kezelőszervek elhelyezkedése
Bázisállomás
Hívó azonosítása kijelző (29. old.)
Kijelző (8. old.)
Memo gomb (57. old.)
ANSAGE (Üzenetrögzítő be) gomb
és kijelző (55. old.)
LÖSCHEN (Törlés) gomb (19., 57. old.)
Stop gomb (19., 56. old.)
ANSAGE TEXTE (Üdvözlés) gomb (19. old.)
∨ ∧ Hangerő gombok (19. old.)
akkumulátor töltő érintkezők (12. old.)
antenna
mikrofon (19., 38., 57. old.)
INTERN (Belső Hívás) gomb (71. old.)
töltés kijelző ( ) (12. old.)
Új üzenet gomb (56. old.)
Átugrás gomb (56. old.)
Ismétlés gomb (56. old.)
használatban kijelző ( ) (78. old.) Csengető/Belső hívás gomb (38., 65., 71. old.)
6
Hordozható készülék
kijelző (9. old.)
INT’ Belső hívás gomb (38. old.)
Beszélgetés gomb (26. old.)
F Funkció gomb (14., 20., 35.,
39., 42. old.)
(<, OK>,∧
∧,∨
∨) Navigációs gomb
(14., 20., 26., 27., 30., 36., 39. old.)
<* Tone (DTMF) gomb (40. old.)
C Törlés gomb (14., 21., 26., 27.,
30., 36., 42. old.)
R Újrahívás gomb (40. old.)
Bekapcsolás gomb (13. old.)
akkumulátor töltő érintkezők
(12. old.)
7
Kijelzők
A bázisállomás kijelzője
Az órát be kell állítania (22. old.)
8
E
Bejelentkező szövegének felvétele nem sikerült. Vegye fel ismét
(19. old.)
P
A készülék az üzenetrögzítő programozási üzemmódjában van.
5
A hangszóró hangerőt "5"-re állította. Az üzenetrögzítő
használatakor 9 szint (0 - 8) közül választhat. (19., 56. old.)
12
Készüléke 12 üzenetet rögzített.
64
Ha az üzenetek száma gyorsan villog (pl. a 64 üzenet), akkor
megtelt a memória. Töröljön néhány vagy az összes üzenetet (57.
old.).
--
A felvételi időt a "nur Auskunft"/"greeting only"-ra ("csak üdvözlés"re) állította (23. old.).
6
Amikor egy másik hordozható készülék kereséséhez vagy egy
másik hordozható készülékről érkező keresés fogadásához
lenyomja a INTERN (Belső Hívás) gombot, a kijelzőn megjelenik a
hordozható készülék száma.
A hordozható készülék kijelzője
ABCDEFGHIabcdefg
12345678901234 56
Ikonok
A hatótávolságon belül ikon azt jelzi,
hogy a hordozható készülék a
bázisállomás hatótávolságán belül
van. Villog, ha a hordozható készülék
hatótávolságon kívülre kerül.
A hívás letiltás ikon akkor jelenik meg,
ha bekapcsolta ezt az üzemmódot
(48. old.).
A személykeresés/belső hívás ikon
akkor látható, ha egy másik egységet
személyhívással keres, vagy belső
hívás üzemmódban van. Villog, ha a
hordozható készüléket egy másik
egység személyhívással keresi.
A hívó azonosítása ikon akkor jelenik
meg, amikor a hívó listát
tanulmányozza (30. old.), vagy a
telefonkönyvben az "egyedi
csengetés" van beállítva (34. old.).
A beszélgetés ikon akkor jelenik meg,
ha hívást kezdeményez, illetve fogad.
Villog, ha a készülékre külső hívás
érkezett.
A telefonkönyv ikon akkor jelenik meg,
amikor tárolja, vagy megtekinti a
telefonkönyv adatait (34. old.).
Az akkumulátor ikon az aktuális
akkumulátor-feltöltöttségi szintet jelzi
(12. old.)
Karakterek
P
Tárcsázás közben kiválasztotta a
“Pause”-t (szünetet) (39. old.).
F
Megnyomta az R (Visszahívás)
gombot.
9
Beállítások
Az akkumulátor behelyezése a hordozható készülékbe
Tegye be az akkumulátorokat az ábra szerint. Ezután helyezze vissza a hordozható készülék
fedelét.
A hordozható készülék nem működik, ha az újratölthető akkumulátorokat rosszul helyezi be.
Övcsipesz szerelése
Szükség esetén a tartozék övcsipeszt rászerelheti a hordozható készülékre. Ezután lehetősége
van arra, hogy a hordozható készüléket nadrágszíjra vagy zakózsebre erősítse.
Övcsipesz levétele
10
Csatlakoztatások
Dugaszolja be a hálózati adapter vezetékét és a telefonzsinórt a készülék alján lévő
csatlakozókba, majd csatlakoztassa a vezetékeket az ábra szerint.
Rögzítse a vezetékeket, nehogy kicsússzanak a
csatlakozóból.
Vezeték tartók
A hálózati csatlakozó aljzatba
(AC 230 V/50 Hz)
Hálózati adapter
Telefonzsinór Hálózati adapter
A telefon fali csatlakozóba
Telefonzsinór
• CSAK a Panasonic KX-TCA11E típusú HÁLÓZATI ADAPTERT HASZNÁLJA!
• Vigyázzon, nehogy a bázisállomáson összecserélje a telefonzsinór és a hálózati adapter
vezetékének dugaszát. Ha nem megfelelően csatlakoztatja őket, a bázisállomás nem
működik, esetleg meg is hibásodhat.
• A hálózati adapternek állandóan a hálózati feszültségre kell csatlakoznia. (Használat közben
az adapter melegedhet, de ez normális.)
• A zsinórnélküli digitális telefon csak analóg vonalon használható.
• Ha készüléke olyan telefon alközponthoz csatlakozik, amely nem támogatja a hívó
azonosítása szolgáltatást, akkor Ön nem tudja használni ezt a funkciót.
• Tápfeszültség kimaradás esetén a készülék nem működik. Javasoljuk, hogy hálózatkimaradás esetére csatlakoztasson párhuzamosan egy hagyományos telefonkészüléket. A
műszaki lehetőségekről Panasonic szakkereskedője tájékoztatja.
11
Beállítások
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor kiszállításkor nincs feltöltve. A
feltöltéshez helyezze a hordozható készüléket a
bázisállomásra. Az első használatbavétel előtt kérjük
töltse az akkumulátort körülbelül 4 órán át.
Kigyullad a ”Töltés” indikátor.
VAGY
”Töltés” indikátor
Az akkumulátor töltöttségi szintje
A kijelzőn ellenőrizheti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor
töltöttségi szintje
A kijelzőn megjelenő
ikon
Teljesen feltöltött
Közepesen
feltöltött
Már kevés az
energia
Újra kell tölteni
(villog)
Újratöltés
Töltse fel az akkumulátort, ha az "akkumulátor” ikon villog, vagy a készülék 15
másodpercenként sípol egyet.
Az akkumulátorra vonatkozó információ
Ha Panasonic típusú akkumulátora teljesen feltöltött állapotban van:
Üzemmód
Hozzávetőleges NiCd akkumulátor
kapacitás (tartozék)
Hozzávetőleges NiMH akkumulátor
kapacitás (opcionális)*
Használat alatt
(Beszélgetés üzemmód)
maximálisan 6 óra
maximálisan 12 óra
Ha nincs használatban
(készenléti üzemmód)
maximálisan 65 óra
maximálisan 130 óra
• Az akkumulátor kapacitása a használattól függően változhat, például:
- mennyi ideig tanulmányozza a hívó azonosítása hívó listáját vagy a telefonkönyvet, és
- milyen a környezeti hőmérséklet.
• Tisztítsa meg a hordozható egység és a bázisállomás töltő érintkezőit havonta egyszer
egy száraz, puha ruhadarabbal. Ha a készülék szennyeződésnek vagy magas
páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban, mert különben az akkumulátor
töltése nem lesz megfelelő.
• Ha az akkumulátort teljesen feltöltötte, nem szükséges azt a bázisállomásra helyezni, csak
ha az "akkumulátor” szimbólum villog. Ez megnöveli az akkumulátor élettartamát.
• Az akkumulátort nem lehet túltölteni.
• Újratölthető (AAA méretű) nikkel-fémhibrid (NiMH) akkumulátorok is használhatók.
• Olvassa el a "Fontos figyelmeztetés a NiCd akkumulátor megfelelő használatára és töltésére
vonatkozóan" című részt a 76. oldalon.
12
kijelző
Bekapcsolás gomb
A hordozható készülék bekapcsolása
Tartsa lenyomva rövid ideig a
(Be/Kikapcsolás) gombot.
• Egy rövid ideig megjelenik az összes
lehetséges ikon és karakter, majd a kijelző
az alábbiakra vált. Ezután a hordozható
készülék készenléti üzemmódba kerül.
A hordozható készülék kikapcsolása
A készülék kikapcsolásához nyomja meg a
(Be/Kikapcsolás) gombot, és tartsa
lenyomva, amíg egy hangjelzést nem hall.
• A kijelzőről minden kijelzés eltűnik.
• A hordozható készülék nem csenget.
0 Neue Nachrichten / 0 New Calls (0 új hívás)
Basis 1 / Base 1
(1. bázisállomás) • Amíg a készülék programozási módban
van, nem tudja kikapcsolni a készüléket.
Először győződjön meg róla, hogy a
1. Az újonnan érkezett hívások száma (29.
hordozható készülék készenléti állapotba
old.).
került.
2. Az éppen csatlakoztatott bázisállomás
száma (65. old.).
• Ön programozással kiválaszthatja, hogy a
kijelzőn a bázisállomás száma, illetve a
hordozható készülék száma legyen látható,
vagy semmilyen kijelzés ne jelenjen meg
(68. old.).
13
Beállítások
A kijelzési nyelv kiválasztása
Ön kijelzési nyelvként választhatja a németet, az angolt, a spanyolt, a norvégot, a franciát, az
olaszt, a dánt, a hollandot vagy a svédet. A gyárilag, előre beállított nyelv a német.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
8 A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja le
a ∨ vagy a ∧ gombot.
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
9 Végül nyomja le az OK> gombot.
nem mutat.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll a 6. lépésben látható
> Programm / Program
szövegre, a 8. lépésben kiválasztott
Zurück / Go Back
(vissza)
nyelven. Ha vissza kíván térni készenléti
üzemmódba, nyomja le a C (Törlés)
3 Nyomja le az OK> gombot.
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
• Ha a következő menüre kíván lépni, akkor
nyíl a "Einstellung Handy / "Setting Handset"
a ∨ gomb lenyomása helyett lenyomhatja
(kézibeszélő beállítás) menüpontra nem
az F (Funkció) gombot is.
mutat.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
5 Nyomja le az OK> gombot.
kiléphet a programozás üzemmódból.
6 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Auswahl Sprache / Select Language"
(Nyelv kiválasztása) menüpontra nem
mutat.
> Auswahl Sprache /Select Language
(nyelv kiválasztása)
Automatisches Gespräch /Auto talk
(automatikus hívásfogadás)
7 Nyomja le az OK> gombot.
• Az aktuális beállítás a nyílnál látható.
Példa:
Auswahl Sprache /Select Language
(nyelv kiválasztása)
> Deutsch
English
14
A tárcsázási mód kiválasztása
Ön a tárcsázási módot "Tone"-ra vagy "Pulse"-ra programozhatja be. A gyárilag, előre beállított
tárcsázási mód: Tone.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
9 A Pulse (impulzusos) tárcsázás
kiválasztásához nyomja le a 2 gombot.
VAGY
A Tone (DTMF) tárcsázás
kiválasztásához nyomja le az 1 gombot.
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
10 Nyomja le az OK> gombot.
nyíl a "Einstell Basis / Setting Base"
• Nyugtázó hangot hall.
(bázisállomás beállítás) menüpontra
• A kijelző visszaáll az "Einstellung Basis /
nem mutat.
Setting Base" (bázisállomás beállítás)
5 Nyomja le az OK> gombot.
menüpontra. Ha vissza kíván térni
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
(Törlés)
gombot, vagy várjon 60
szöveg.
másodpercet.
6 Nyomja le a 3 gombot.
Eingabe Funktion / Input Command
(Adja be a parancsot)
3 ----
7 Adja be a bázisállomás jelszavát.
• Ha a 7. lépés során öt hangjelzést hall,
akkor a beadott jelszó téves. Adja be a
helyes jelszót.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
• A bázisállomás gyárilag, előre beállított
jelszava: 0000. A bázisállomás
jelszavának megváltoztatását lásd a 45.
oldalon.
8 Nyomja le az 1 gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.
1: Tone
2: Pulse
Pl.: a "Tone" tárcsázást választotta ki.
Eingabe Funktion / Input Command
(Adja be a parancsot)
31 1
15
Beállítások
A csengő hangerő/csengetés típus beállítása a hordozható készüléken
Ön saját igényei szerint beprogramozhatja a hordozható készülék csengő hangerejét és a csengetés típusát.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
Csengő hangerő
Csengetés típus
7 szint áll rendelkezésére. A leghalkabb beállítás
az 1, a leghangosabb pedig a 6. A gyárilag, előre
beállított érték: 3. Ha kikapcsolja, a hordozható
készülék nem csenget.
Ön igényeinek megfelelően beprogramozhatja a
hordozható készülék csengetésének típusát (6
típus). A gyárilag, előre beállított érték: 1.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
1 Kövesse a csengő hangerő beállítás 1 -
3. lépését.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Rufmelodie / Ringer Pattern"
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
(csengetés típus) menüpontra nem
nem mutat, majd nyomja le az OK>
mutat.
gombot.
3 Nyomja le az OK> gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
• A kijelzőn a nyíl az aktuális csengetés
nyíl a "Einstellung Handy / Setting Handset"
típusra mutat, és a készülék az adott
(kézibeszélő beállítás) menüpontra nem
típussal csenget.
mutat, majd nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
Rufmelodie / Ringer Pattern (csengetés típus)
nyíl a "Ruflautstärke / Ringer Volume"
> Typ 1/ Ringer 1
(1. csengetés)
(csengő hangerő) menüpontra nem
Typ 2 / Ringer 2
(2. csengetés)
mutat, majd nyomja le az OK> gombot.
5 A kívánt szint beállításához nyomja le a 4 A kívánt típus beállításához nyomja le a
∨ vagy a ∧ gombot.
∨ vagy a ∧ gombot.
• Valahányszor lenyom egy gombot, a
• Valahányszor lenyom egy gombot, a
kijelzőn megjelenik a kiválasztott csengő
készülék az adott típussal csenget.
hangerő beállítás, és a készülék a
5 Nyomja le az OK> gombot.
beállított hangerővel csenget.
• Nyugtázó hangot hall.
Ruflautstärke Ringer Volume (csengő hangerő) • A kijelző visszaáll a "Rufmelodie / Ringer
Pattern" (csengő típus) menüpontra. Ha
- n n n n n n + (halk hangos)
vissza kíván térni készenléti üzemmódba,
• A csengő kikapcsolásához a ∨ gomb
nyomja le a C (Törlés) gombot, vagy
lenyomásával törölje a "n" jeleket, amíg a
várjon 60 másodpercet.
kijelzőn meg nem jelenik az "Aus / OFF"
(kikapcsolva) üzenet.
• Ha a következő menüre kíván lépni, akkor
6 Nyomja le az OK> gombot.
a ∨ gomb lenyomása helyett lenyomhatja
az F (Funkció) gombot is.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll a "Ruflautstärke / Ringer • A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
Volume " (csengő hangerő) menüpontra.
Ha vissza kíván térni készenléti
üzemmódba, nyomja le a C (Törlés)
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
• Ha a csengőt kikapcsolta, akkor a kijelzőn
a "Tonruf aus / Ringer Off" (csengő
kikapcsolva) üzenet látható.
16
A csengő hangerő/csengetés típus beállítása a bázisállomáson
Ön saját igényei szerint beprogramozhatja a bázisállomás csengő hangerejét és a csengetés típusát.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.) és készenléti üzemmódban van.
Csengő hangerő
Csengetés típus
Három fokozat áll rendelkezésére (1=halk, 2
=közepes, 3= hangos). A gyárilag előre beállított
hangerő a 2 (közepes). Ha kikapcsolja a
csengetést, akkor a készülék nem jelzi a beérkező
hívást.
Ön igényeinek megfelelően beprogramozhatja a
bázisállomás csengetésének típusát (6 típus). A
gyárilag, előre beállított érték: 1.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le az OK>
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
gombot.
nyíl az " Einstell.Basis / Setting Base"
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
(bázisállomás beállítás) menüpontra
nyíl az "Einstell.Basis / Setting Base"
nem mutat, majd nyomja le az OK>
(bázisállomás beállítás) menüpontra
gombot.
nem mutat, majd nyomja le az OK>
• A kijelzőn megjelenik az " Eingabe Funktion
gombot.
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion
szöveg.
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
4 Nyomja le a 2, majd a 3 gombot.
szöveg.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális
4 Nyomja le KÉTSZER a 2 gombot.
csengetés típus beállítás.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő. 5 A kívánt típus beállításához nyomja le az
1: LEISE / LOW (halk) 2: MITTEL /
1 - 6 gomb valamelyikét.
MEDIUM (közepes) 3: LAUT / HIGH
• Valahányszor lenyom egy gombot, a
(hangos), 0: OFF (kikapcsolva)
kiválasztott csengetés típus megjelenik a
5 Nyomja le a kívánt hangerőnek
kijelzőn, és készülék az adott típussal
csenget.
megfelelő gombot: 1, 2, 3 vagy 0.
• Valahányszor lenyom egy gombot, a
6 Nyomja le az OK> gombot.
kijelzőn megjelenik a kiválasztott csengő
• Nyugtázó hangot hall.
hangerő beállítás, és a bázisállomás a
• A kijelző visszaáll az "Einstell.Basis /
beállított hangerővel csenget.
Setting Base" (bázisállomás beállítás)
6 Nyomja le az OK> gombot.
menüpontra. Ha vissza kíván térni
• Nyugtázó hangot hall.
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
• A kijelző visszaáll az "Einstell.Basis /
másodpercet.
Setting Base" (bázisállomás beállítás)
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
kiléphet a programozás üzemmódból.
másodpercet.
17
Beállítások
Az "automatikus hívásfogadás" szolgáltatás beállítása
Az "automatikus hívásfogadás" szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható
készüléknek a bázisállomásról történő felvételével fogadja. Ha a hívás fogadása előtt meg akarja tekinteni a hívó
telefonszámát, akkor hagyja kikapcsolva az "automatikus hívásfogadás" szolgáltatást, és a hívást a (Beszélgetés)
gomb megnyomásával fogadja. A készülék gyári beállítása “Aus / OFF” (Ki).
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
5 A bekapcsolva (ON / Ein) vagy
kikapcsolva (OFF / Aus) beállítás
kiválasztásához nyomja le a ∨ vagy a ∧
gombot, majd nyomja le az OK>
gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll az "Autom. Gespräch /
Auto Talk" (automatikus hívásfogadás)
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
másodpercet.
nyíl a "Programm/ Program" menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Einstell.Handy / Setting Handset"
(kézibeszélő beállítás) menüpontra nem
mutat, majd nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Autom. Gespräch / Auto Talk"
(automatikus hívásfogadás) menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
• Ha a következő menüre kíván lépni, akkor
• A kijelzőn a nyíl az aktuális beállításra
a ∨ gomb lenyomása helyett lenyomhatja
mutat.
az F (Funkció) gombot is.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
18
Az üzenetrögzítő előkészítése
Bejelentkező szöveg (üdvözlés) felvétele
Ön felveheti saját bejelentkező szövegét. Ha ezt nem teszi meg, akkor a hívás érkezésekor
készüléke lejátssza a két előre felvett bejelentkező szöveg egyikét.
Készüléke az összes rögzített üzenetet (hívás, memo, felvett beszélgetés) ugyanazon
memóriában tárolja (56. old.). A teljes felvételi idő körülbelül 14 perc. A bejelentkező
szöveg időkorlátja 150 másodperc. Azt javasoljuk, hogy rövid bejelentkező szöveget
vegyen fel, hogy több idő maradjon a bejövő üzenetek rögzítésére.
Bejelentkező szöveg felvétele
Bejelentkező szöveg törlése
1 Nyomja le és tartsa lenyomva két
1 Nyomja le az ANSAGE TEXTE (Üdvözlés)
másodpercig az ANSAGE TEXTE
(Üdvözlés) gombot.
• Egy sor rövid, majd egy hosszú
hangjelzést hall.
2 A hosszú sípszó után beszéljen
érthetően, a mikrofontól kb. 20
centiméter távolságból.
• A kijelzőn az eltelt felvételi idő látható.
3 Ha befejezte, nyomja le a (Stop) gombot.
• A felvett üdvözlés ellenőrzéséhez nyomja
le az ANSAGE TEXTE (Üdvözlés)
gombot.
• Ha meg akarja változtatni az üzenetet,
ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.
A hangerő beállítása (9 szint)
A hangosításhoz nyomja le a ∧ gombot. A
halkításhoz nyomja le a ∨ gombot.
Üdvözlés (bejelentkező szöveg) minta
"Guten Tag, hier ist (az Ön neve és/vagy
telefonszáma). Leider kann ich Ihren Anruf
nicht selbst entgegennehmen. Bitte
hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem
Signalton. Vielen Dank für Ihren Anruf.” /
["Halló, itt (az Ön neve és/vagy
telefonszáma). Sajnos magam most nem
tudom hívását fogadni. Kérem, a sípszó után
hagyjon üzenetet. Köszönöm hívását."]
gombot.
2 A bejelentkező szöveg lejátszása
közben nyomja le az LÖSCHEN (Törlés)
gombot.
• A készülék a hívásokat az előre felvett
üdvözléssel fogadja.
Előre felvett bejelentkező szövegek
Ha nem vesz fel bejelentkező szöveget, akkor
készüléke egy hívás fogadásakor lejátssza az
előre felvett két üdvözlés egyikét, a hívó
rendelkezésére álló időtől függően (23. old.).
Az előre felvett üdvözlés ellenőrzéséhez
nyomja le az ANSAGE TEXTE (Üdvözlés)
gombot.
• Az alábbi, előre felvett bejelentkező
szövegek egyike hallható:
n Amikor a felvételi időt "1 Minute / 1 minute"-re
(1 percre) vagy "unbegrenzt / unlimited"-re
(korlátlanra) állította:
”Hallo, dieser Anschluss ist zur Zeit nicht
besetzt. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen
und Ihre Telefonnummer nach dem
Hinweiston. Vielen Dank.” /
("Halló! Most nem tudjuk hívását fogadni.
Kérjük hagyja meg nevét és telefonszámát
a sípszó után. Köszönjük.")
n Amikor a felvételi időt "nur Auskunft / greeting
only"-ra ("csak üdvözlés"-re) állította:
”Hallo, dieser Anschluss ist zur Zeit nicht
besetzt. Bitte rufen Sie später erneut an.
Vielen Dank.”
("Halló! Most nem tudjuk hívását fogadni.
Kérjük hívjon később. Köszönjük.")
19
Az üzenetrögzítő előkészítése
Az üzenetrögzítő rendszer programozásának összefoglalása
A bázisállomás közelében lévő hordozható készülékről Ön a következő funkciókat
programozhatja. Az egyes funkciókra vonatkozó részletes leírást lásd a megfelelő oldalakon.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
<Készenléti üzemmód>
(12 új hívás)
12 Neue Anrufe / New
Calls
Base 1
(1. bázisállomás)
Nyomja le az F
(Funkció) gombot
∨
<Funkció menü>
Wahlwiederh. / Redial
Anrufer ID / Caller ID
Neuer Eintrag / New
Phonebook
> Programm / Program
Zurück / Go Back
(Újratárcsázás)
(Hívó azonosítása)
(Új telefonkönyv)
>
(Program)
(Vissza)
Nyomja le az OK>
gombot.
<Funkció menü>*
Auswahl Basis / Select
Base
Einstell.Handy / Setting
Handset
Display Auswahl /
Display Option
Ruf Option / Call Option
PIN Ändern /Change
Hset PIN
Hörerlautstärke /
Receiver Volume
Registrierung /
Registration
Lösche Wahlwie. / Clear
Redial
Handy Zurückst. / Reset
Handset
> Einstell.Basis / Setting
Base
(Bázisállomás kiválasztás)
(Kézibeszélő beállítás)
(Kijelzés opció)
(Hívás opció)
(Kézibeszélő PIN módosítás)
(Hallgató hangerő)
(Regisztráció)
(Újratárcsázás törlés)
(Kézibeszélő beállítások törlése)
(Bázisállomás beállítás)
Nyomja le az OK>
gombot.
Programozás közben:
* A kívánt funkció kiválasztásához nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl az adott
menüpontra nem mutat. Ezután nyomja le az OK> gombot, hogy a következő lépéshez
érjen.
• Ha programozás közben vissza kíván térni az előző lépéshez, nyomja le a < gombot.
20
• Ha a ”hatótávolságon belül” ikon elkezd villogni a hordozható készülék kijelzőjén, és riasztás
hallatszik, menjen közelebb a bázisállomáshoz és próbálkozzék újra.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor kiléphet a programozás üzemmódból.
• Ha befejezte a programozást, nyugtázó hang hallatszik.**
• Ha a programozás során a bázisállomásból 6 hangjelzés hallatszik, akkor rossz gombot
nyomott meg. Adja be a helyes számot.
**A nyugtázó hang jelentése
1 hangjelzés: Az újonnan megadott szám rögzítése megtörtént.
2 hangjelzés: A megadott szám megegyezik az előzővel.
6 hangjelzés: A szám hibás. Ismételje meg a bevitelt.
Eingabe Funktion /
Input Command
(Adja be a
parancsot)
Fernabfrage / Remote (Távvezérlés)
Operation
Nyomja le a >#
gombot.
Adja be a kívánt funkció számát az
alábbiakban látható módon.
Szám
0
1
2
3
4
Funkció
Az időpont és a nap beállítása (22. old.)
A távvezérlő kód beállítása (59. old.)
A csengetésszám kiválasztása (24. old.)
A hívó rendelkezésére álló idő
kiválasztása (23. old.)
Az üzenetrögzítés közbeni behallgatás
funkció beállítása (25. old.)
21
Az üzenetrögzítő előkészítése
Az időpont és a nap beállítása
Időpont/nap hangbemondás: A lejátszás során készüléke gépi hangbemondással közli az
egyes üzenetek felvételének időpontját és napját.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl az "Einstell.Basis / Setting Base"
(bázisállomás beállítás) menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
szöveg.
4 Nyomja le ># gombot.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a "Fernabfrage / Remote
Operation" (távvezérlés) szöveg.
• A bázisállomáson megjelenik a "P"
karakter.
5 Nyomja le a 0 gombot.
• A bázisállomáson megjelenik az "óra"
ikon.
• A "Zeit einstellen" (Állítsa be az időpontot)
hangbemondás hallatszik.
Ha az időpontot és a napot hallja, akkor a
beállítás már megtörtént.
6 Adja be négy számjeggyel a pontos időt
(óra és perc). (Pl.: ha a pontos idő 13:30,
akkor adja be a "1330" számot.)
• A beadott időpont megjelenik a
bázisállomás kijelzőjén.
7 A nap beállításához nyomja ismételten a
<* gombot, amíg az aktuális nap meg
nem jelenik.
• Készüléke bemondja a napot.
8 A befejezéshez le a OK> gombot.
• Az óra elindul és készüléke bemondja az
időpontot/napot.
22
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
• Az óra pontossága szobahőmérsékleten
kb. ± 45 másodperc havonként.
Ha hálózatkimaradás lép fel, a beállított
időpont/nap törlődik.
Az időpont/nap ellenőrzése
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Einstell.Basis / Setting Base"
(bázisállomás beállítás) menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
szöveg.
4 Nyomja le a ># gombot.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a "Fernabfrage / Remote
Operation" (távvezérlés) szöveg.
• A bázisállomáson megjelenik a "P"
karakter.
5 Nyomja le a 0 gombot.
• Készüléke bemondja a pontos időt/napot.
Ha befejezte, nyomja le az OK> gombot.
A hívó rendelkezésére álló idő kiválasztása
A hívó rendelkezésére álló időnél Ön választhat:
1 = "1 Minute / 1 minute" (1 perc): 1 percre korlátozott beszédidő, a
2 = "unbegrenzt / unlimited": korlátlan beszédidő (gyári beállítás) és a
3 = "nur Auskunft / greeting only" (csak üdvözlés), azaz a rögzítés nélküli üdvözlés között.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl az "Einstell. Basis / Setting Base"
(bázisállomás beállítás) menüpontra nem
mutat, majd nyomja le az OK> gombot.
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion /
Input Command" (Adja be a parancsot)
szöveg.
4 Nyomja le a ># gombot.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a "Fernabfrage / Remote
Operation" (távvezérlés) szöveg.
• A bázisállomáson megjelenik a "P"
karakter.
5 Nyomja le a 3 gombot.
• A bázisállomáson megjelenik az aktuális
beállítás.
1: 1 Minute / 1 minute (1 perc)
2: unbegrenzt / unlimited (korlátlan)
3: nur Auskunft / greeting only (csak
üdvözlés)
6 A felvételi idő kiválasztásához nyomja le
az 1, 2 vagy 3 gombot.
• A kijelzőn megjelenik a beállítás.
7 Nyomja le az OK> gombot.
• Ha Ön a "nur Auskunft / greeting only"
(csak üdvözlés) beállítást választja, akkor
a bázisállomás kijelzőjén "- -" látható.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
Ha Ön a "nur Auskunft / greeting only" (csak
üdvözlés) beállítást választja, akkor készüléke
a bejelentkező szöveggel fogadja a hívót,
majd bont. Ilyenkor a készülék nem vesz fel
bejövő üzenetet.
23
Az üzenetrögzítő előkészítése
A csengetésszám kiválasztása
Ön kiválaszthatja azt a csengetésszámot (2 - 7 vagy AUTO), ahányat készüléke csenget,
mielőtt az üzenetrögzítő fogadja a hívást. Ez (a) lehet. A gyárilag, előre beállított választás:
AUTO (díjmentes lekérdezéshez*).
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl az "Einstell. Basis / Setting Base"
(bázisállomás beállítás) menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
szöveg.
4 Nyomja le a ># gombot.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a "Fernabfrage / Remote
Operation" (távvezérlés) szöveg.
• A bázisállomáson megjelenik a "P"
karakter.
5 Nyomja le a 2 gombot.
• A bázisállomáson megjelenik az aktuális
beállítás.
6 A csengetésszám beállításához nyomja
le a 0 vagy 2 - 7 gombot.
0: Az "AUTO"-t választja ki. A kijelzőn
"A" jelenik meg.
2-7: A készülék a kiválasztott
csengetésszám után jelentkezik.
7 Nyomja le az OK> gombot.
24
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
*Díjmentes lekérdezés (csak az "AUTO"
beállításakor)
A díjmentes lekérdezés lehetősége
érdekében üzenetrögzítője felhívása során
figyelje a csengetések számát:
Ha a készülék már a második csengetésre
jelentkezik, Önnek legalább egy új üzenete
van.
Ha a készülék az ötödik csengetésre válaszol,
Önnek nincs újonnan felvett üzenete.
A harmadik csengetés után bontson. Ez
megtakarítja Önnek a hívás díját.
Az üzenetrögzítés közbeni belehallgatás funkció beállítása
Az éppen folyó rögzítés alatt Ön belehallgathat a felvételbe. A hangerőt ízlése szerint a
hangerőbillentyűkkel állíthatja be.
Ahhoz, hogy a hívást a belehallgatás közben fogadja, nyomja meg a Beszélgetés ( ) gombot.
Ekkor a rögzítés automatikusan megszakad. A belehallgatás funkció gyárilag, előre beállított
értéke: 1 (Aus / OFF - kikapcsolva).
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
nyíl a "Programm / Programm" menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Einstell.Basis / Setting Base"
(bázisállomás beállítás) menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
szöveg.
4 Nyomja le a ># gombot.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a "Fernabfrage / Remote
Operation" (távvezérlés) szöveg.
• A bázisállomáson megjelenik a "P"
karakter.
5 Nyomja le a 4 gombot.
• A bázisállomás kijelzőjén megjelenik az
aktuális beállítás, az "1" vagy a "2".
6 A belehallgatás funkció
bekapcsolásához nyomja le a 2 gombot.
VAGY
A belehallgatás kikapcsolásához
nyomja le az 1 gombot.
• A kijelzőn megjelenik a beállítás.
7 Nyomja le az OK> gombot.
25
Hívások kezdeményezése
Ellenőrizze, hogy a készülék be van
kapcsolva (13. old.).
1 Nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
• A kijelzőn megjelenik a "beszélgetés"
ikon.
2 Tárcsázza a telefonszámot.
• A kijelzőn megjelenik a tárcsázott szám.
• Néhány másodperc múlva a kijelző
elkezdi kijelezni a hívás időtartamát.
3 A bontáshoz nyomja le a (Beszélgetés)
gombot, vagy tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra.
• A hordozható készülék visszaáll
készenléti üzemmódba.
Tárcsázás a bevitt telefonszám
ellenőrzése után
A funkció segítségével a beadott
hívószámot még a tárcsázás megkezdése
előtt ellenőrizheti.
1 Adja be a telefonszámot.
• A kijelzőn megjelenik a beadott szám.
• Ha a tárcsázás közben hibát vét,
nyomja le a < gombot. A számjegyek
jobbról balra törlődnek.
• A teljes szám törléséhez tartsa
lenyomva a < gombot.
2 Nyomja le (Beszélgetés) gombot.
• A kijelzőn megjelenik a "beszélgetés"
ikon.
• Néhány másodperc múlva a kijelző
elkezdi kijelezni a hívás időtartamát.
3 A bontáshoz nyomja le a (Beszélgetés)
gombot, vagy tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra.
• A hordozható készülék visszaáll
készenléti üzemmódba.
26
• Ha a (Beszélgetés) gomb lenyomása után
a kijelzőn a "hatótávolságon belül " ikon
villog és figyelmeztető jelzést hall, menjen
közelebb a bázisállomáshoz, majd
próbálkozzon újból.
• Ön programozással kiválaszthatja, hogy
beszélgetés üzemmódban a kijelzőn a
hívás időtartama, vagy pedig a
telefonszám legyen látható (46. old.).
A hallgató hangerejének beállítása
Három szint áll rendelkezésére (hangos, közepes,
halk). A gyárilag előre beállított szint: közepes.
Beszélgetés közben a kívánt szint
beállításához nyomja le a ∨ vagy a ∧
gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális szint.
Pl.: A halk szintet választotta ki.
Hörerlautstärke / Receiver Volume
(Hallgató hangerő)
- nn
+
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn ismét
a hívás időtartama látható.
VAGY
Készenléti üzemmódban járjon el az
alábbiak szerint:
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Hörerlautstärke / Receiver Volume"
(hallgató hangerő) menüpontra nem
mutat, majd nyomja le az OK> gombot.
4 A kívánt szint beállításához nyomja le a ∨
vagy a ∧ gombot, majd nyomja le az
OK> gombot.
• A kijelző visszaáll a "Hörerlautstärke /
Receiver Volume" (hallgató hangerő)
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
másodpercet.
Az utoljára hívott szám újratárcsázása
1 Nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
2 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
Újratárcsázandó szám eltárolása a
telefonkönyvbe
1 Amikor a kívánt szám látható, nyomja le
az OK> gombot.
2 Ha a nyíl a "Sichere Eintrag / Save
(újratárcsázás)
Phonebook"-ra (a "mentés a
Zurück / Go Back
(vissza)
telefonkönyvbe"-re) mutat, nyomja le a
az OK> gombot.
3 Ha a nyíl a " Wahlwiederhol. / Redial"-ra
• A kijelzőn a többi telefonkönyv adat, majd
(újratárcsázásra) mutat, nyomja le a az
az "<Eingabe Name / Enter Name>" (Adja be
OK> gombot.
a nevet) szöveg jelenik meg.
• Az utoljára hívott számot (max. 24 jegyet)
a készülék automatikusan újratárcsázza. 3 A név tárolásához kövesse a 34. oldalon
leírt eljárást a 4. ponttól.
> Wahlwiederhol. / Redial
A memóriában lévő 10 szám egyikének
Az újratárcsázási memóriában lévő
újratárcsázása
szám törlése
A készülék az utoljára tárcsázott 10
hívószámot automatikusan eltárolja az
újratárcsázási memóriában.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Ha a nyíl a " Wahlwiederhol. / Redial"-ra
(újratárcsázásra) mutat, nyomja le az
OK> gombot.
• A kijelzőn megjelenik az utoljára
tárcsázott szám.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg
meg nem jelenik a kívánt szám.
• Ha a legutolsó számtól a legrégebbi
számig kíván keresni, nyomja le a ∨ gombot. Ha a legrégebbi számtól a legutolsóig
kíván keresni, nyomja le a ∧ gombot.
• Ha újra az újratárcsázás memória legelső
száma látható a kijelzőn, akkor két
hangjelzést hall.
• A listából való kilépéshez nyomja le a C
(Törlés) gombot.
4 Nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
• A készülék automatikusan tárcsázza a
telefonszámot.
• Ha a 2. lépésben a "Kein Eintrag / No
Stored Memory" (Nincs semmi a
memóriában) kijelzés látható, akkor az
újratárcsázási memória üres.
• Ha a telefonkönyvben ugyanezt a számot
tárolta (34. old.), akkor a meg jelenik név.
1 Amikor a kiválasztott szám látható,
nyomja le az OK> gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Löschen / Clear"-re (törlésre) nem
mutat, majd nyomja le az OK> gombot.
3 A "Ja / Yes" (igen) kiválasztásához
nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, majd
nyomja le az OK> gombot.
Az újratárcsázási memóriában lévő
összes szám törlése
A fenti 2. lépésnél válassza az "Alle Löschen
/ All Clear" (mindent töröl) beállítást.
VAGY
1 Nyomja le az F (Funkció)gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Program"-ra nem mutat, majd
nyomja le az OK> gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl a
"Lösche Wahlwie / Clear Redial"-ra (az "újratárcsázás
törlés"-re) nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
4 A "Ja / Yes" (igen) kiválasztásához
nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, majd
nyomja le az OK> gombot.
27
Hívások fogadása
Ellenőrizze, hogy a hordozható készülék be van kapcsolva (13. old.), mert különben a hívásokat a hordozható
készülék nem jelzi.
Ha Ön előfizetett a hívó azonosítása (CLIP) szolgáltatásra, akkor az első csengetés után megjelenik a hívóra
vonatkozó szám / név információ (29. old.). Ha meg kívánja tekinteni a hívóra vonatkozó teljes információt, akkor
várja meg a második csengetést, mielőtt fogadná a hívást.
1 Nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
Automatikus hívásfogadás
• Egy hívást bármelyik hívóbillentyű, azaz a
Ha bekapcsolta (Ein / ON) az automatikus
0 - 9, * illetve # gomb lenyomásával is
hívásfogadás funkciót (18. old.), akkor Ön a
fogadhat.
hívásokat a (Beszélgetés) gomb lenyomása
nélkül, egyszerűen a hordozható készüléknek
2 A bontáshoz nyomja le a (Beszélgetés) a bázisállomásról történő felvételével
gombot, vagy helyezze a kézibeszélőt a fogadhatja.
bázisállomásra.
• Sem a hordozható készülék, sem a
bázisállomás nem csenget, ha a csengő
mindkettőn ki van kapcsolva (16-17. old.).
A folyadékkristályos kijelző (LCD)
megvilágítása
A kijelző megvilágítás mintegy 10
másodpercig bekapcsolva marad, ha a
hordozható készüléken megnyom egy
A hordozható készülék csengőjének gombot, vagy a hordozható készüléket
ideiglenes kikapcsolása
(kézibeszélőt) felveszi a bázisállomásról.
Amikor a kézibeszélő csengetni kezd,
nyomja le határozottan a ∨ gombot.
• A kijelzőn a "Tonruf aus / Ringer Off"
(csengő kikapcsolva) üzenet jelenik meg
és a hordozható készülék csengetése
leáll.
Tonruf aus / Ringer Off
(csengő kikapcsolva)
• A csengő a következő híváshoz már
ismét bekapcsolt állásba kerül.
• Ez a funkció nem működik, ha a
hordozható készülék a bázisállomáson
van.
28
Hívó azonosítása szolgáltatás (CLIP)
Ez a készülék kompatíbilis az Ön helyi telefontársasága által kínált hívó azonosítása (CLIP)
szolgáltatással. Ha Ön előfizetett a hívó azonosítása szolgáltatásra, akkor az első csengetés
után megjelenik a hívóra vonatkozó információ.
A készülék a hívó listában maximálisan 50 különböző hívó telefonszámát képes tárolni.
A lista segítségével Ön automatikusan visszahívhatja a hívókat. Emellett a hívó listában
szereplő hívók telefonszámait eltárolhatja a telefonkönyvben.
• A hívóra vonatkozó információ nem jelenik
Hogyan jelenik meg a hívó
meg az alábbi esetekben:
telefonszáma egy hívás beérkezésekor
Az első csengetés után a kijelzőn megjelenik a
hívó telefonszáma.
1234567890123456
78
• Miután Ön fogadta a hívást, a kijelző a hívás
időtartamát mutatja.
Egyéni név kijelzés
Ha olyan hívást fogad, amelyhez tartozó
telefonszám szerepel a telefonkönyvben, akkor
a kijelzőn megjelenik a hívó neve.
Peter Brown
87654321
• A funkció használatához a neveket és
telefonszámokat el kell tárolnia a
telefonkönyvben (34. old.).
- Ha a hívó olyan körzetből hív, ahol nincs
biztosítva a hívó azonosítása szolgáltatás,
akkor a kijelzőn a következő látható: "Dienst
ni. vorh. / Out of Area".
- Ha a hívó kérte, hogy telefonszáma ne
jelenjen meg, akkor a kijelzőn a következő
látható:
"Keine Anrufinfo. / Private Caller" (titkos hívó)
• Ha készüléke olyan telefon alközponthoz
csatlakozik, amely nem támogatja a hívó
azonosítása szolgáltatásokat, akkor ezek a
szolgáltatások nem állnak rendelkezésre.
Az új hívások számának ellenőrzése
Ha új hívásai érkeztek, akkor a bázisállomáson
lévő, hívó azonosítása kijelző ( ) villog.
Készenléti üzemmódban a hordozható készülék
kijelzőjén az új hívások száma látható.
• Ha például 10 új hívása érkezett, akkor az
alábbi kijelzés látható:
10 Neue Anrufe / New Calls
Basis / Base 1
(10 új hívás)
(1. bázisállomás)
29
A hívó lista használata
A hívó lista megtekintése
A készülék a hívó listában maximálisan 50 különböző hívó telefonszámát képes tárolni, a
legutóbbi hívás - legrégebbi hívás sorrendben. Az 51. beérkező hívás törli a legrégebbi hívást.
A kijelzőn megjelenik az egyes hívók telefonszáma, a hívás beérkezésének időpontja és napja.
Ha a hívást az egyéni név kijelzés funkcióval (29. old.) fogadja, akkor megjelenik a hívó neve.
Ha ellenőrizni kívánja, hogy ki hívta, kövesse az alábbi lépéseket.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
• Ha ugyanattól a hívótól több hívása is
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
érkezett, akkor a készülék csak a legutóbbi
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl
a "Anrufer ID / Caller ID" (hívó azonosítása)
menüpontra nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
• Megjelenik a legutóbbi hívóra vonatkozó
információ.
12345678
Pl.: A hívó neve és száma is szerepel a
telefonkönyvben.
Thomas Weber / Tom West
3456789
4 Ha a legutóbbi hívástól kezdődően a
hívószáminformációt tárolja.
Mit jelent a szám után látható "√
√"?
Ha Ön már ellenőrizte az új hívásokat, fogadta
őket, vagy visszahívta a hívót, akkor a hívó
telefonszáma után egy "√" látható.
467890
√
• Ha ugyanaz a hívó ismét hívja Önt, akkor a
készülék a "√" jel helyén a hívásszámláló
értékét mutatja.
Hosszú telefonszámok megtekintése:
Ha a hívó telefonszáma után egy nyíl (→) jelenik
meg, akkor nem látható a teljes telefonszám. Ha
a további számjegyekre is kíváncsi, nyomja le a
3 gombot.
legrégebbi hívásig kíván keresni, nyomja
le egymás után többször a ∨ gombot.
Ha a legrégebbi hívástól kezdődően a
legutóbbi hívásig kíván keresni, nyomja le 123456789012345→
egymás után többször a ∧ gombot.
• A hívók közötti lépkedéshez nyomja le a ∨
vagy a ∧ gombot.
Nyomja le a 3 gombot.
5 Ha ki akar lépni a listából, nyomja le a C
(Törlés) gombot.
• A hordozható készülék visszaáll készenléti ←678
üzemmódba.
• Ha a 3. lépésben a kijelzőn a "Kein Eintrag /
No Stored Memory" (Nincs semmi a
memóriában) jelenik meg, akkor a hívó lista
üres. A kijelzés visszaáll készenléti
üzemmódra.
30
Visszahívás a hívó listából
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
5 Nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl • Készüléke automatikusan tárcsázza a
a "Anrufer ID / Caller ID" (hívó azonosítása)
menüpontra nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
• Megjelenik a legutóbbi hívóra vonatkozó
információ.
4 Nyomja le annyiszor a ∨ vagy a ∧ gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt hívó
telefonszáma.
kijelzett telefonszámot.
6 Ha bontani kíván, nyomja le a
(Beszélgetés) gombot, vagy tegye a
hordozható egységet (kézibeszélőt) a
bázisállomásra.
• A hordozható készülék visszaáll
készenléti üzemmódba.
• Ha a hívóra vonatkozó információnál nem
jelenik meg a hívó telefonszáma, akkor Ön
nem tudja visszahívni az adott hívót.
A hívó telefonszámának szerkesztése
Ön szerkesztheti a hívó listában tárolt telefonszámot. A telefonszám szerkesztése után
folytathatja a visszahívási vagy a telefonkönyvben való tárolási eljárással is.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.) és készenléti üzemmódban van.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl
a "Anrufer ID / Caller ID" (hívó azonosítása)
menüpontra nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
• Megjelenik a legutóbbi hívóra vonatkozó
információ.
4 Nyomja le annyiszor a ∨ vagy a ∧ gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt hívó
telefonszáma, majd nyomja le a az OK>
gombot.
5 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amikor a
nyíl az "Einfüg.Nummer / Edit For Call"
(szerkesztés híváshoz) menüpontra nem
mutat.
Sichere Eintrag / Save Phonebook
7 Írja hozzá a kívánt számjegy(ek)et a
meglévő számhoz.
• Ha lenyomja a < gombot, azzal a kurzor
bal oldaláról töröl egy számjegyet.
Ha az összes számjegyet törölni kívánja,
tartsa lenyomva a < gombot.
8 A telefonszám felhívásához nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
VAGY
A név telefonkönyvben való tárolásához
nyomja le az OK> gombot. Ezután,
amikor a nyíl a "Sichere Eintrag /Save
Phonebook" (mentés telefonkönyvbe)
menüpontra mutat, nyomja le az OK>
gombot, és kövesse a kijelzőn
megjelenő utasításokat (lásd a 32.
oldalon a 7. lépéstől).
(mentés telefonkönyvbe)
> Einfüg.Nummer / Edit For Call
(szerkesztés híváshoz)
Löschen / Clear
(törlés)
6 Nyomja le az OK> gombot.
31
A hívó lista használata
A hívó lista adatainak tárolása a telefonkönyvben
Ön a hívó listában szereplő telefonszámokat eltárolhatja a telefonkönyvben. Ön az "Egyedi
csengetés" (34. old.) beállításával a hívóknak külön csengetést is beállíthat.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
9 Az egyedi csengetés bekapcsolásának
(Ein / ON) vagy kikapcsolásának (Aus /
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl
a "Anrufer ID /Caller ID" (hívó azonosítása)
menüpontra nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
• Megjelenik a legutóbbi hívóra vonatkozó
információ.
4 Nyomja le annyiszor a ∨ vagy a ∧ gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt hívó
telefonszáma.
5 Nyomja le az OK> gombot.
6 Amikor a nyíl a "Sichere Eintrag /Save
Phonebook" (mentés telefonkönyvbe)
menüpontra mutat, nyomja le az OK>
gombot.
• A kijelzőn a többi telefonkönyv adat, majd az
"<Eingabe Name / Enter Name>" (Adja be a
nevet) szöveg jelenik meg.
< Eingabe Name /Enter Name>
0123456789
7 Adja be a legfeljebb 16 karakteres nevet
(35. old.). Ha befejezte, nyomja le az OK>
gombot.
• Ha a számot szerkesztenie kell, olvassa el
a 31. oldalon a 7. lépést.
8 Nyomja le az OK> gombot.
OFF) kiválasztásához nyomja le a ∨ vagy
a ∧ gombot.
VIPAnruf / Private Ring (egyedi csengetés)
Ein / ON
(bekapcsolva)
Aus / OFF
(kikapcsolva)
10 Nyomja le az OK> gombot.
Pl.: Az egyedi csengetés be van kapcsolva.
Speichern / Save
Zurück / Go Back
(mentés)
(vissza)
11 Amikor a nyíl a "Speichern / Save"
(mentés) menüpontra mutat, nyomja le
az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelzőn a "Gespeichert / Saved"
(elmentve) szöveg látható, majd
megjeleníki a következő hívóra
vonatkozó információ.
12 Ha vissza kíván térni készenléti
üzemmódba, nyomja le a C (Törlés)
gombot.
• Ha a 6. lépésnél a kijelzőn a "Speicher voll /
Memory full" (megtelt a memória) üzenet
látható, akkor a hordozható készülék
visszaáll készenléti üzemmódba. Ha a
telefonkönyvből egyéb adatokat is törölni
kíván, olvassa el a 37. oldalt.
32
A hívó lista adatainak törlése
Ön a hívó listából törölheti néhány adatot vagy az összes bevitelt törölheti.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
Egy adott bevitel törlése a hívó listából Az összes bevitel törlése a hívó
listából
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl 1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
az "Anrufer ID /Caller ID" (hívó azonosítása) 2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
menüpontra nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
• Megjelenik a legutóbbi hívóra vonatkozó
információ.
4 Nyomja le annyiszor a ∨ vagy a ∧ gombot, a
míg meg nem jelenik a törölni kívánt hívó
információ, majd nyomja le a az OK>
gombot.
5 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl
a "Löschen / Clear" (törlés) menüpontra nem
mutat.
Sichere Eintrag / Save Phonebook
(mentés telefonkönyvbe)
Einfüg.Nummer / Edit For Call
nyíl az "Anrufer ID /Caller ID" (hívó
azonosítása) menüpontra nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
Megjelenik a legutóbbi hívóra
vonatkozó információ.
4 Nyomja le az OK> gombot.
5 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl az "Alle Löschen / All Clear" (mindent
töröl) menüpontra nem mutat.
> Alle Löschen All Clear
(mindent
töröl)
Zurück / Go back
(vissza)
6 Nyomja le az OK> gombot.
• A kijelzőn megjelenik az " Alle Löschen /
All Clear ?" (mindent töröl?) kérdés.
> Löschen / Clear
(törlés)
7 A "Ja / YES" (igen) kiválasztásához
nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, majd
6 Nyomja le az OK> gombot.
nyomja le az OK> gombot.
• A kijelzőn megjelenik a " Löschen /Clear ?"
• Nyugtázó hangot hall és a kijelzőn
(törlés?) kérdés.
megjelenik a "Gelöscht /CLEARED"
7 A "Ja / YES" (igen) kiválasztásához nyomja
(törölve) üzenet.
le a ∨ vagy a ∧ gombot, majd nyomja le az
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn
OK> gombot.
"Kein Eintrag / No Stored Memory" (Nincs
• Nyugtázó hangot hall és a kijelzőn
semmi a memóriában) jelenik meg, és a
megjelenik a "Gelöscht / CLEARED" (törölve)
hordozható készülék visszatér készenléti
üzenet.
üzemmódba.
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn
megjelenik a következő hívóra vonatkozó
információ. Ha vissza kíván térni készenléti
üzemmódba, nyomja le a C (Törlés) gombot,
vagy várjon 60 másodpercet.
(szerkesztés híváshoz)
33
A telefonkönyv használata
A telefonkönyvben Ön maximálisan 70 nevet és telefonszámot tárolhat. A készülék az összes
telefonkönyv adatot az első szavuk szerinti ábécé sorrendben tárolja. A telefonkönyv segítségével Ön
egy hívást a kijelzőn megjelenő név segítségével kezdeményezhet.
Ön a tárolás során a "VIP Anruf / Private Ring" (egyedi csengetés) beállításával adott hívókhoz (VIP) külön
csengetést választhat. Az egyedi jelzés a hívó azonosítással érkező hívás fogadásakor az első
csengetés után hallatszik.
Ha olyan hívótól érkezik hívó azonosításos hívása, akinek adatait a telefonkönyvben tárolja, akkor a
kijelzőn a hívó neve és telefonszáma jelenik meg (-Egyéni név kijelzés) (29. old.).
Nevek és számok tárolása a telefonkönyvben
A hordozható készülék készenléti üzemmódjában lehetősége van nevek és hívószámok
telefonkönyvbe írására.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
7 Nyomja le az OK> gombot.
8 Az egyedi csengetés bekapcsolva, vagy
nyíl a "Neuer Eintrag / New Phonebook" (új
kikapcsolva kiválasztásához nyomja le a ∨
telefonkönyv) menüpontra nem mutat.
vagy a ∧ gombot, majd nyomja le az OK>
gombot.
3 Nyomja le az OK> gombot.
• A kijelzőn a többi telefonkönyv adat, majd • Ha bekapcsolta, akkor a kijelzőn
megjelenik a "hívó azonosítása" ikon.
az "<Eingabe Name / Enter Name>" (Adja be
a nevet) szöveg jelenik meg.
9 Amikor a nyíl a "Speichern / Save" (mentés)
menü-pontra mutat, nyomja le az OK>
Eingabe / Enter
gombot.
(bevitel)
• Nyugtázó hangot hall, a kijelzőn pedig a
Neuer Eintrag New Phonebook
"Gespeichert / Saved" (elmentve) szöveg
(új telefonkönyv)
látható.
70 Einträge frei / 70 Memory Avail
• A kijelző visszaáll az <Eingabe Name /
(még 70 memóriarekesz)
Enter Name> (Adja be a nevet)
menüpontra. Ön folytathatja a többi adat
<Eingabe Name / Enter Name>
bevitelével.
(Adja be a nevet)
• Ha vissza kíván térni készenléti
üzemmódba, nyomja le a C (Törlés)
4 Adja be a legfeljebb 16 karakteres nevet
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
a hívóbillentyűzetről, és az F, <* illetve a • Ha a tárcsázás során szünetet kell tartani,
># gomb segítségével.
akkor a tárcsázott számjegyek közé az F
• A nevek és szimbólumok bevitelének
(Funkció) gomb lenyomásával, majd az
lépéseit lásd a 35. oldalon.
OK> gombbal való "Pause" kiválasztásával
szünetet vihet be, amely egy
5 Nyomja le az OK> vagy a ∨ gombot.
számjegynek számít (39. old.).
6 Adja be a legfeljebb 24 számjegyű
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
telefonszámot.
kiléphet a programozás üzemmódból.
• Ha a tárcsázás közben hibát vét, nyomja • Ha a 6. lépésnél a kijelzőn a "Speicher full /
le rövid ideig a < gombot. A számjegyek
Memory full" (megtelt a memória) üzenet
jobbról törlődnek. Az összes számjegy
látható, akkor a kijelző visszaáll készenléti
törléséhez tartsa lenyomva a < gombot.
üzemmódba. Töröljön a telefonkönyvből
más adatokat is (37. old.).
34
Nevek bevitele a karakterek kiválasztásával
A betűk és karakter szimbólumok bevitelére a hívóbillentyűzet szolgál. A betűk a
hívóbillentyűkön láthatók. Az egyes gombok lenyomásával az alábbiakban látható karakterek
választhatók ki.
Ha a nagybetűkről kisbetűkre kíván váltani, nyomja le az F (Funkció) gombot. Az F (Funkció)
gomb minden egyes lenyomásakor vált az üzemmód.
Gombok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
<*
>#
<
Nagybetűk / karakterek
#&'()*,-./1
ABC2ÄÁÂAĄÇ
DEF3ËÉĚE
GHI4lÎ
JKL5
MNO6ŇÓÔ∅
PQRS7
TUV8ÜÚUŰ
WXYZ9
0 szóköz
A kurzor balra mozgatásához.
A kurzor jobbra mozgatásához.
Karakterek törléséhez.
Kisbetűk / karakterek
#&'()*,-./1
abc2äáâăąç
def3ëéěe
ghi4íî
jkl5
mno6ňóô∅
pqrs7ß
tuv8üúuű
wxyz9
0 szóköz
• Ha ugyanazt a karaktert még egyszer be kívánja vinni, akkor a kurzornak a következő helyre
való mozgatásához nyomja le a ># gombot.
Ha egy név bevitelekor hibázik
Vigye a kurzort a ># vagy a <* gombbal a hibás karakterre, majd javítsa ki.
Ha a < gombot nyomja le, az törli a kurzor bal oldalán lévő karaktert. Az összes karakter
törléséhez nyomja le tartósan a < gombot.
Például az "Anne" név bevitele:
Q Nyomja le a 2 gombot.
R Nyomja le KÉTSZER a 6 gombot, majd az F (Funkció) gombot.
S Nyomja le a ># gombot, majd KÉTSZER a 6 gombot.
T Nyomja le KÉTSZER a 3 gombot.
n
An
Ann
Annn
35
A telefonkönyv használata
Adatkeresés a telefonkönyvben
1 A telefonkönyvbe való belépéshez nyomja
le a ∨ vagy a ∧ gombot.
• Megjelenik az első bevitel.
Név keresése a kezdőbetűje alapján
1 A telefonkönyvbe való belépéshez
nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot.
• Megjelenik az első bevitel.
2 A kívánt név első betűjének
megkereséséhez nyomja le a
hívóbillentyűt, amíg meg nem jelenik
2 Nyomja le annyiszor a ∨ illetve a ∧ gombot,
egy név az adott kezdőbetűvel.
amíg meg nem jelenik a kívánt név.
• A betűk a hívóbillentyűkön láthatók.
• A telefonkönyv összes adata az alábbi
sorrend szerint van rendezve:
Pl.: A "Félix" név megkereséséhez nyomja
le a 3 hívóbillentyűt, amíg meg nem jelenik
Nyomja le a ∨ gombot. Nyomja le a ∧ gombot.
az "F" betűvel kezdődő első bevitel.
↓
3 Nyomja le a ∨ gombot, amíg meg nem
Betű
jelenik a kívánt név.
↓
↑
Szimbólum
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
↓
↑
kiléphet a telefonkönyvből
Szám
• Ha a "Kein Eintrag / No Stored Memory"
(Nincs semmi a memóriában) kijelzés látható,
↓
↑
akkor a telefonkönyv üres. A hordozható
Telefonszám
készülék visszaáll készenléti üzemmódba.
(Ha nincs tárolva név)
ANNE
1234567890123456
789012
Tárcsázás a telefonkönyvből
↑
1 Nyomja le annyiszor a ∨ illetve a ∧ gombot, 3 Ha bontani kíván, nyomja le a
amíg meg nem jelenik a kívánt név.
• Kereshet a kezdőbetű szerint is.
• Ha ki akar lépni a telefonkönyvből, nyomja le
a C (Törlés) gombot.
2 Nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
• A készülék automatikusan tárcsázza a
számot.
36
(Beszélgetés) gombot, vagy tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra.
Adatok szerkesztése a telefonkönyvben
1 Nyomja le annyiszor a ∨ illetve a ∧ gombot, 6 Módosítsa a hívószámot.
• Ha lenyomja a < gombot, azzal a kurzor
bal oldaláról töröl egy számjegyet.
Ha az összes számjegyet törölni kívánja,
nyomja le határozottan a < gombot.
> Editieren / Edit
(szerkesztés)
7 Nyomja le az OK> gombot.
Löschen / Clear
(törlés)
8 Az egyedi csengetés bekapcsolva /
Zurück / Go Back
(vissza)
kikapcsolva kiválasztásához nyomja le a
∨ vagy a ∧ gombot, majd nyomja le az
3 Nyomja le az OK> gombot, amikor a nyíl az
OK> gombot.
"Editieren / Edit" (szerkesztés) menüpontra 9 Amikor a nyíl a "Speichern / Save" (mentés)
mutat.
menü-pontra mutat, nyomja le az OK>
• Ha nem akarja megváltoztatni a nevet,
gombot.
folytassa az 5. lépéstől.
• Nyugtázó hangot hall, a kijelzőn pedig a
4 Adja be a legfeljebb 16 karakteres nevet a
"Gespeichert / Saved" (elmentve) szöveg
hívóbillentyűzetről (35. old.).
látható.
5 Nyomja le az OK> vagy a ∨ gombot.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
• Ha nem akarja megváltoztatni a számot,
kiléphet a programozás üzemmódból.
folytassa a 7. lépéstől.
amíg meg nem jelenik a kívánt név.
• Kereshet a kezdőbetű szerint is (36. old.).
2 Nyomja le az OK> gombot.
Adatok törlése a telefonkönyvből
1 Nyomja le annyiszor a ∨ illetve a ∧ gombot, 5 A "Ja / YES" (igen) kiválasztásához
amíg meg nem jelenik a kívánt név.
• Kereshet a kezdőbetű szerint is (36. old.).
2 Nyomja le az OK> gombot.
3 Nyomja le az OK> gombot, amikor a nyíl a
"Löschen / Clear" (törlés) menüpontra mutat.
4 Nyomja le az OK> gombot.
• A kijelzőn megjelenik a " Löschen /Clear ?"
(törlés?) kérdés.
nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, majd
nyomja le az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall és a kijelzőn
megjelenik a "Gelöscht / CLEARED"
(törölve) üzenet.
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn
megjelenik a következő hívóra vonatkozó
információ.
• Ha vissza kíván térni készenléti
üzemmódba, nyomja le a C (Törlés)
gombot, vagy várjon 60 másodpercet.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
37
Belső hívás
Belső hívás (beszélgetés) hozható létre a hordozható készülék és a bázisállomás között.
A bázisállomás keresése a
hordozható készülékről
A hordozható készülék keresése a
bázisállomásról
Ezzel a szolgáltatással Ön megállapíthatja az
Nyomja le az INT’ (Belső hívás), majd a 0 elhagyott hordozható készülék helyét.
gombot.
• A kijelzőn megjelenik a "személykeresés/ 1 Bázisállomás:
Nyomja le a (Csengetés/Belső hívás)
belső hívás" ikon, és a bázisállomás
gombot.
csenget.
• A hordozható készülék 1 percen át
• A keresés leállításához nyomja le a
csenget, és a kijelzőn a
(Beszélgetés) gombot.
"helymeghatározás/belső hívás" ikon
villog.
2 Bázisállomás:
• A keresés leállításához nyomja le ismét a
Nyomja le a (Csengető/Belső hívás)
(csengetés/belső hívás) gombot.
gombot.
1 Hordozható készülék:
3 Bázisállomás:
Beszéljen a mikrofonba.
2 Hordozható készülék:
A jelentkezéshez nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
4 Hordozható készülék vagy bázisállomás:
A belső hívás befejezéséhez nyomja le a 3 Bázisállomás:
Beszéljen a mikrofonba.
(Beszélgetés) illetve a (Csengetés/
Belső hívás) gombot.
4 Hordozható készülék vagy bázisállomás:
A belső hívás befejezéséhez nyomja le a
(Beszélgetés) illetve a (csengetés/belső
hívás) gombot.
Belső hívás közben:
• Ha kettős hangjelzést (bekopogást) hall, akkor bejövő hívás érkezett. A jelentkezéshez
nyomja le kétszer a (Beszélgetés) gombot. A belső hívás elbomlik.
38
Speciális szolgáltatások
A "szünet beiktatás" szolgáltatás használata
(analóg alközponti vonallal rendelkező/külső kezdeményező felhasználók számára)
Azt javasoljuk, hogy illesszen be a számjegyek közé egy “szünetet”, ha egy alközponton
keresztül tárcsáz, vagy távhívást kezdeményez.
Pl.: A fővonal elérhető a 9 tárcsázásával, vagy az R billentyűvel (alközpont)
1. Nyomja le a 9 vagy az R billentyűt.
2. Nyomja le az F (Funkció) gombot, és a "Pause"
(szünet)
> Pause
(szünet) kiválasztásához nyomja le a OK> gombot.
Zurück / Go Back
(vissza)
3. Adja be a telefonszámot.
• A "Pause" (szünet) kiválasztása egy adott hosszúságú szünetet hoz létre, a kijelzőn pedig
megjelenik a "P" betű.
Ez az újratárcsázásnál, illetve egy tárolt szám tárcsázásánál kiküszöböli a téves tárcsázást.
• A "Pause" (szünet) többszöri kiválasztása megtöbbszörözi a számjegyek közötti szünet
hosszát.
A szünet tartamának beállítása
Ön a szünet hosszát az alközpontjának megfelelően 3 másodpercre vagy 5 másodpercre
állíthatja be. A gyárilag, előre beállított érték 3 másodperc.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
7 Az 5 másodperc kiválasztásához nyomja
le a 2 gombot.
VAGY
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
A 3 másodperc kiválasztásához nyomja
nem mutat, majd nyomja le az OK>
le az 1 gombot.
gombot.
8 Nyomja le az OK> gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
• A kijelző visszaáll a "Einstell.Basis / Setting
nyíl az "Einstell.Basis / Setting Base"
Base" (bázisállomás beállítás)
(bázisállomás beállítás) menüpontra
menüpontra. Ha vissza kíván térni
nem mutat, majd nyomja le az OK>
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
gombot.
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion
másodpercet.
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
•
Ha az 5. lépés során öt hangjelzést hall, a
szöveg.
beadott jelszó téves. Adja be a helyes
4 Nyomja le a 3 gombot.
jelszót.
5 Adja be a bázisállomás jelszót (45. old.). • A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
• A gyárilag, előre beállított érték: 0000.
kiléphet a programozás üzemmódból.
6 Nyomja le a 3 gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális szünet
idő beállítás.
1: 3 másodperc 2: 5 másodperc
39
Speciális szolgáltatások
A kimenő hívás letiltása (billentyűzár) üzemmód beállítása
Ön letilthatja hordozható készülékén a kimenő hívásokat (lezárhatja a hívóbillentyűzetet). Amíg
a kimenő hívás letiltása üzemmódot nem törli, a készüléken csak bejövő hívásokat fogadhat.
• Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja le, és tartsa
lenyomva az F gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.
7 Neue Anrufe / 7 New Calls
(7 új hívás)
Tastensperre / Key Lock
(billentyűzár)
A kijelzőn a megjelenik a "Tastensperre / Key Lock" (billentyűzár), és a
hívóbillentyűzet le van zárva.
A kimenő hívás letiltása üzemmód törlése
Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja le és tartsa lenyomva az F (Funkció)
gombot legalább 2 másodpercig.
• A "Tastensperre /Key Lock" kijelzés eltűnik, és megszűnik a hívóbillentyűzet lezárása.
• A hívóbillentyűzet lezárása a készülék kikapcsolásakor is törlődik (13. old.).
Ideiglenes áttérés Tone (DTMF) tárcsázásra
Az impulzusos választású vonallal rendelkező felhasználók ezen funkcióval a folyamatban lévő
hívásra átkapcsolhatják a tárcsázási eljárást. Ez pl. akkor szükséges, ha üzenetrögzítő
távlekérdezését szeretné elvégezni, vagy más speciális szolgáltatásoknál, amelyek DTMFutántárcsázást igényelnek, pl. elektronikus banki szolgáltatások stb.
Nyomja le a <* gombot mielőtt beadná azokat a számokat, amelyek DTMF tárcsázást
igényelnek.
• A tárcsázási mód átvált Tone (DTMF) üzemmódra. Ekkor beadhatja azokat a számokat és
szimbólumokat (csillag, kettőskereszt), amelyek a kívánt speciális szolgáltatások
igénybevételéhez szükségesek. Bontás után a tárcsázási mód automatikusan visszaáll az
impulzusos tárcsázásra.
Az R (Visszahívás) gomb használata
Az R (Visszahívás) gomb több funkcióval rendelkezhet. A gyári beállítás szerinti flash-funkció
(hosszú/200 ms) speciális (opcionális) telefonszolgáltatások elérésére szolgál. A részletek iránt
érdeklődjék a helyi telefontársaságnál.
Ha készüléke alközponthoz csatlakozik, akkor az R gomb segítségével lehetősége nyílik arra,
hogy elérje alközpontjának bizonyos szolgáltatásait, pl. a mellékállomási hívások átadását,
tartását, tartásból való visszavételt.
40
A flash/földjelzéses visszahívási mód kiválasztása és a flash-idő beállítása
A földfunkció alközpontjának követelményeitől függően, opcióként lehet telepíthető. A telepítést
kérjük beszélje meg a legközelebbi Panasonic szervizközponttal. Ezután Ön választhat a flash
(hurokmegszakításos), illetve a földjelzéses újrahívás között. A gyárilag, előre beállított mód a
hurokmegszakításos újrahívás. Ha a telefonját alközponthoz csatlakoztatva kívánja használni, a
flash-időtartamot 80 ms-re át kell állítani. A gyári beállítás 200 ms.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat
3 Nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Einstell.Basis / Setting Base"
(bázisállomás beállítás) menüpontra
nem mutat.
5 Nyomja le az OK> gombot.
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe
Funktion/ Input Command" (Adja be a
parancsot) szöveg.
6 Nyomja le a 3 gombot.
7 Adja be a bázisállomás jelszavát (45.
old.).
• A gyárilag előre beállított kód: 0000.
8 Nyomja le a 2 gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális mód.
1: Hurokmegszakításos újrahívás
2: Földjelzéses újrahívás.
Pl.: A hurokmegszakításos újrahívást
választotta ki.
Eingabe Funktion / Input Command
(adja be a parancsot)
9 A "hurokjelzés" kiválasztásához nyomja
le a 1 gombot.
A kijelzőn látható az aktuális flash-idő:
1: 80 ms
2: 200 ms
Példa: “200 ms” van kiválasztva
Eingabe Funktion / Input Command
(adja be a parancsot)
32 1-2
VAGY
A " földjelzéses visszahívás"
kiválasztásához nyomja le a 2 gombot,
majd folytassa a 11. pontnál.
10 A “80 ms” kiválasztásához nyomja meg
az 1 gombot.
VAGY
A “200 ms” kiválasztásához nyomja
meg a 2 gombot.
11 Nyomja le az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll az " Einstell.Basis /
Setting Base" (bázisállomás beállítás)
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
másodpercet.
32 1
• Ha a 7. lépés során öt hangjelzést hall, a
beadott jelszó téves. Adja be a helyes
jelszót.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
41
A programozási jellemzők összefoglalása
A bázisállomás közelében lévő hordozható készülékről Ön a következő funkciókat
programozhatja. Az utasítások megjelennek a kijelzőn. Az egyes funkciókra vonatkozó
részletes leírást a megfelelő oldalakon találja.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (Ein / ON) (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
<Készenléti
üzemmód>
12 Neue Anrufe /
New Calls
Basis 1 / Base 1
<Funkció menü>*
(12 új hívás)
> Auswahl Basis /
Bázisállomáshoz hozzáférés beállítása (66.
old.)
Select Base
(1. bázisállomás)
Einstell.Handy /
Setting Handset
Display Auswahl /
Display Option
Nyomja le az F
(Funkció) gombot
Ruf Option / Call
Option
PIN Ändern /
Change Hset PIN
∨
<Funkció menü>
A hordozható készülék jelszavának
módosítása (44. old.)
Hörerlautstärke /
Receiver Volume
A hallgató hangerejének beállítása (26. old.)
Registrierung /
Registration
Wahlwiederhol.
(újratárcsázás)
Caller ID
(hívó azonosítása)
New Phonebook
(új telefonkönyv)
> Program
Go Back
(program)
(vissza)
Lösche Wahlwie. /
Clear Redial
Az újratárcsázási memória törlése (27. old.)
Handy Zurückst. /
Reset Handset
Kézibeszélő beállítások törlése (53. old.)
Einstell.Basis /
>
Setting Base
Nyomja le az
OK> gombot.
Programozás közben:
* A kívánt funkció kiválasztásához nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl az adott
menüpontra nem mutat. Ezután nyomja le az OK> gombot, hogy a következő lépéshez érjen.
• Ha a következő menüre kíván lépni, akkor a ∨ gomb lenyomása helyett lenyomhatja az F
(Funkció) gombot is.
• Ha programozás közben vissza kíván térni az előző lépéshez, nyomja le a < gombot.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor kiléphet a programozás üzemmódból.
• Ha vége a programozásnak, nyugtázó hangot hall.
42
<Funktionsmenü / Function menu>* (Funkció menü)
> Tastenton / Key Tone ON / OFF
Ruflautstärke / Ringer Volume
Rufmelodie / Ringer Pattern
Anklopfton / Call Waiting
Reichweitenton / Range Alarm
Akku Warnton / Battery Alarm
Auswahl Sprache / Select Language
Autom.Gespräch / Auto Talk
A gombnyomást kísérő hang beállítása (51. old.)
A hordozható készülék csengő hangerő beállítása (16. old.)
A hordozható készülék csengetés típusának beállítása (16. old.)
A várakozó hívás jelzésének beállítása (74. old.)
A hatótávolság figyelmeztetés beállítása (51. old.)
Az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés beállítása (52. old.)
A kijelzési nyelv kiválasztása (14. old.)
Az automatikus hívásfogadás beállítása (18. old.)
> Display Anzeige / Standby Display
Gesprächsanzeige / Talk Display
A készenléti üzemmód kijelzésének beállítása (68. old.)
A beszélgetés alatti kijelzés kiválasztása (46. old.)
> Wahlsperre / Call Bar
Direktrufnummer / Direct Call No.
Direktruf / Direct ON / OFF
A hívások letiltásának beállítása (48. old.)
Az azonnali hívás számának beállítása (47. old.)
Az azonnali hívás üzemmód beállítása (47. old.)
<Funktionsmenü / Function menu>* (Funkció menü)
> Lösche Basis / Cancel Base
Einbuchen Handy / Register H / Set
A bázisállomás számának törlése (67. old.)
Kézibeszélő bejelentkezése a bázisállomásnál (65. old.)
Eingabe Funktion / Input Command
Adja be a kívánt funkció parancsot az alábbiakban látható módon.
Parancs
Funkció
A
csengetési
mód
kiválasztása (69. old.)
1
2
3
A csengő hangerő beállítása a
bázisállomáson (17. old.)
A csengetés típusának beállítása a
bázisállomáson (17. old.)
A tárcsázási mód beállítása (15. old.)
A szünet hosszának beállítása (39. old.)
A földjelzéses/hurokmegszakításos
visszahívási mód és flash-idő beállítása
(41. old.)
Parancs
5
6
7
0
Funkció
A bázisállomás jelszavának beállítása (45.
old.)
A híváskorlátozott hordozható készülék(ek) és
a korlátozott számok beállítása (49. old.)
A hordozható készülék számának törlése (67.
old.)
A bázisállomás memóriájában lévő beállítások
törlése (54. old.)
43
A jelszó beállítása
A hordozható készüléken (PIN-kód)
Ön új, négyjegyű jelszót programozhat be. A gyárilag, előre beállított érték 0000. A jelszó
megváltoztatásával Ön megakadályozhatja, hogy bármely jogosulatlan személy használja
készülékét.
Önnek be kell adnia ezt a jelszót, amikor az alábbi szolgáltatásokat használja:
- A hívás letiltás üzemmód beállítása (48. old.)
- A hordozható készülék memóriájában tárolt beállítások törlése (53. old.)
- A bázisállomás törlése (67. old.)
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl az "PIN Ändern / Change Hset PIN"
(Kézibeszélő PIN módosítás)
menüpontra nem mutat.
5 Nyomja le az OK> gombot.
Eingabe PIN / Enter Old PIN
(adja be a régi
jelszót)
7 Adja be KÉTSZER az új, négy számjegyű
jelszót.
• Ha téves számot vitt be, nyomja le a <
gombot. A számjegyek jobbról törlődnek.
Ha az összes számjegyet törölni kívánja,
tartsa lenyomva a < gombot.
1.
Einge.neue PIN / Enter New PIN (adja be az új
jelszót)
:---2.
Bestä.neue PIN / Verify New PIN (ellenőrizze az
új jelszót)
:----
6 Adja be az érvényes hordozható
készülék jelszót.
• A gyárilag, előre beállított érték 0000.
:---• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll a "PIN Ändern / Change
Hset PIN" (Kézibeszélő PIN módosítás)
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
másodpercet.
• Ha a 6. lépés során öt hangjelzést hall, a
beadott jelszó téves. Adja be a helyes
jelszót.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
Miután beprogramozta a jelszót, Ön többet
már nem ellenőrizheti azt. Azt javasoljuk,
hogy írja fel a jelszót. Ha elfelejti, forduljon a
legközelebbi Panasonic szervizközponthoz.
44
A bázisállomáson (rendszerkód)
Ön egy négyjegyű jelszót programozhat be. A gyárilag, előre beállított érték 0000. A jelszó
megváltoztatásával Ön megakadályozhatja, hogy bármely jogosulatlan személy használja
készülékét.
Önnek be kell adnia ezt a jelszót, amikor az alábbi szolgáltatásokat használja:
- A tárcsázási mód beállítása (15. old.)
- Hordozható egység bejelentkezése a
- A szünet hosszának beállítása (39. old.)
bázisállomásnál (65. old.)
- A földjelzéses/hurokmegszakításos
- A hordozható készülék számának törlése
visszahívás üzemmód és a flash-idő beállítása
(67. old.)
(41. old.)
- A "csengetési mód kiválasztása" (69. old.)
- A híváskorlátozás beállítása (49. old.)
- A bázisállomás memóriájában lévő beállítások
törlése" (54. old.)
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat
3 Nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Einstell.Basis / Setting Base"
(bázisállomás beállítás) menüpontra
nem mutat.
5 Nyomja le az OK> gombot.
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
szöveg.
6 Nyomja le az 5 gombot.
8 Adja be KÉTSZER az új négyszámjegyű
jelszót.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll a " Einstell.Basis / Setting
Base" (bázisállomás beállítás)
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
másodpercet.
• Ha a 7. lépés során öt hangjelzést hall, a
beadott jelszó téves. Adja be a helyes
jelszót.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
Eingabe Funktion / Input Command
(adja be a parancsot)
5----
7 Adja be az érvényes rendszerkódot.
• A gyárilag, előre beállított érték 0000.
Miután beprogramozta a jelszót, Ön többet
már nem ellenőrizheti azt. Azt javasoljuk,
hogy írja fel a jelszót. Ha elfelejti, forduljon a
legközelebbi Panasonic szervizközponthoz.
Eingabe Funktion / Input Command
(adja be a parancsot)
5----
----
45
A beszélgetés alatti kijelzés kiválasztása
Ön kiválaszthatja, hogy beszélgetés közben a kijelzőn a hívás időtartama vagy pedig a
tárcsázott telefonszám legyen látható. A gyárilag, előre beállított kijelzés: a hívás időtartama.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Display Auswahl / Display Option"
(kijelzés opció) menüpontra nem mutat,
majd nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Gesprächsanzeige / Talk Display"
(beszélgetés alatti kijelzés) menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
• A nyíl az aktuális kijelzésre mutat.
"Gesprächszeit / Talk Time": A hívás
hossza
"Rufnummer / Phone No.": A tárcsázott
telefonszám
5 A "Gesprächszeit / Talk Time" (A hívás hossza)
vagy a "Rufnummer / Phone No." (A tárcsázott
telefonszám) beállítás kiválasztásához
nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, majd
nyomja le az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
46
• A kijelző visszaáll a "Gesprächszeit / Talk
Time " (a hívás hossza) menüpontra. Ha
vissza kíván térni készenléti üzemmódba,
nyomja le a C (Törlés) gombot, vagy
várjon 60 másodpercet.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
Beszélgetés közben a kijelzőn az alábbi
látható:
Ha a "Gesprächszeit / Talk Time" (a hívás
időtartama) kijelzést választotta ki:
(Pl. 1 óra, 30 perc, 40 másodperc)
01 - 30 - 40
Ha a "Rufnummer / Phone No." (a tárcsázott
telefonszám) kijelzést választotta ki:
(Pl.: 123-456-7890)
1234567890
Azonnali hívás
Ön készenléti állapotban könnyen felhívhat egy közvetlen hívószámot. Ehhez csak a (Beszélgetés)
gombot kell megnyomnia. Az előre beállított mód a kikapcsolva (Aus / OFF).
Az azonnali hívás telefonszám és üzemmód beállítása
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Ruf Option / Call Option" (hívás
opció) menüpontra nem mutat.
5 Nyomja le az OK> gombot.
6 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Direktrufnummer / Direct Call No."
(azonnali hívás hívószám) menüpontra
nem mutat.
7 Nyomja le az OK> gombot.
<Eingabe Nummer / Enter Phone No>
(adja be a telefonszámot)
8 Adja be a maximálisan 24 számjegyű
telefonszámot.
• Ha a tárcsázás közben hibát vét, nyomja
le rövid ideig a < gombot. A számjegyek
jobbról törlődnek. Az összes számjegy
törléséhez tartsa lenyomva < gombot.
9 Nyomja le az OK> gombot.
10 Amikor a nyíl a "Speichern / Save"-re
(mentésre) mutat, nyomja le a az OK>
gombot.
11 Amikor a nyíl az "Ein / ON”-ra
("bekapcsolva" -ra) mutat, nyomja le az
OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll a "C Direktrufnummer /
Direct Call No." (azonnali hívás hívószám)
kijelzésre.
12 Ha vissza kíván térni a készenléti
üzemmódba, nyomja le a C (Törlés)
gombot.
10 Neue Anrufe / New Calls
Direkt Ruf / Direct Call
(10 új hívás)
(azonnali hívás)
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
Az azonnali hívás üzemmód be /
kikapcsolása
Kövesse az 1 - 5. lépést. A 6. lépésben nyomja
le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl a "Direktruf
Ein/Aus / Direct ON/OFF"-ra (azonnali hívás
be/kikapcsolás) menüpontra nem mutat, majd
nyomja le az OK> gombot. A bekapcsolva (Ein
/ ON) vagy a kikapcsolva (Aus / OFF)
kiválasztásához nyomja le a ∨ vagy a ∧
gombot, majd nyomja le az OK> gombot. Ha
befejezte, nyomja le a C (Törlés) gombot.
• Ha kikapcsolta, a kijelzőről eltűnik a "Direkt
Ruf / Direct Call" (azonnali hívás) szöveg.
Az azonnali hívás memóriában tárolt szám tárcsázása
Ellenőrizze, hogy a kijelzőn a "Direkt Ruf /Direct Call" (azonnali hívás) látható, majd nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
• Készüléke automatikusan tárcsázza az azonnali hívás memóriában tárolt számot.
47
Hívások letiltása
Ön letilthatja, hogy bárki is hívást kezdeményezzen hordozható készülékéről, kivéve a
segélyhívásokat (110, 112).
A hívások fogadását ez a funkció nem korlátozza. A gyárilag, előre beállított érték: Kikapcsolva
(Aus / OFF).
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Ruf Option / Call Option" (hívás
opció) menüpontra nem mutat.
5 Amikor a nyíl a "Wahlsperre / Call Bar"-ra
(híváskorlátozásra) mutat, nyomja le a
az OK> gombot.
Handy PIN Einge / Enter H/set PIN
(Adja be a kézibeszélő jelszót)
:----
6 Adja be a hordozható készülék jelszavát
(44. old.).
• Megjelenik az aktuális beállítás.
7 A bekapcsolva (Ein / ON)
kiválasztásához nyomja le a ∨ vagy a ∧
gombot.
8 Nyomja le az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelzőn
megjelenik a ”hívás letiltás” ikon.
• A kijelző visszaáll a "Wahlsperre / Call
Bar"-ra (híváskorlátozásra).
9 Ha vissza kíván térni a készenléti
üzemmódba, nyomja le a C (Törlés)
gombot.
8 Neue Anrufe / New Calls
(8 új hívás)
Basis 1 / Base 1
(1. bázisállomás)
• A híváskorlátozás ezzel aktív.
48
A hívások letiltása üzemmód törlése
A 7. lépésben a kikapcsolva (Aus / OFF)
kiválasztásához nyomja le a ∨ vagy a ∧
gombot.
• Miután visszaállt a készenléti
üzemmódba, a kijelzőről eltűnik a "hívás
letiltás” ikon.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
Ha Ön elfelejti a hordozható készülék
jelszavát, kérjük forduljon a legközelebbi
Panasonic szervizközponthoz.
Híváskorlátozás
Ön a kívánt hordozható készülék(ek)nél letilthatja a kijelölt telefonszámok tárcsázását. A kiválasztott
hordozható készülék(ek)nél Ön maximálisan 6 (legfeljebb 8 számjegyű) híváskorlátozási számot jelölhet
ki. A tárolás után nem lehet tárcsázni egyetlen olyan telefonszámot sem, amely a korlátozott
számjegyekkel kezdődik. Például, ha híváskorlátozási számként a "00"-t jelöli ki, készülékéről nem lehet
nemzetközi távhívást kezdeményezni. A gyárilag, előre beállított beállítás a kikapcsolva (Aus / OFF).
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
10 Adjon be egy, maximálisan 8 számjegyű korlátozási számot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl
• Ha a tárcsázás közben hibát vét,
a "Programm / Program" menüpontra nem
nyomja le rövid ideig a < gombot. A
mutat.
számjegyek jobbról törlődnek. Az
3 Nyomja le az OK> gombot.
összes számjegy törléséhez tartsa
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl
lenyomva a < gombot.
a "Einstell.Basis / Setting Base" (bázisállomás
11 Nyomja le az OK> gombot.
beállítás) menüpontra nem mutat.
• Nyugtázó hangot hall.
5 Nyomja le az OK> gombot.
• A kijelzőn megjelenik a "2" számjegy. A
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion /
következő korlátozási szám
Input Command" (Adja be a parancsot)
beállításához adja be a számot, majd
szöveg.
nyomja le az OK> gombot.
6 Nyomja le a 6 gombot.
7 Adja be a bázisállomás jelszavát (45. old.). Eingabe Funktion / Input Command
(adja be a parancsot)
• Megjelenik az éppen bejelentkezett
6 2hordozható készülék(ek) száma.
Eingabe Funktion / Input Command
(adja be a parancsot)
6 123456
8 Adja be annak (azoknak) a hordozható
készülék(ek)nek a számát, amely(ek)et
korlátozni kíván.
• A korlátozott hordozható készülék(ek)
száma villog.
• Α korlátozás feloldásához adja be a
megfelelő szám(okat).
9 Nyomja le az OK> gombot.
• A kijelzőn megjelenik az "1" számjegy.
12 Nyomja le az OK> gombot.
• A kijelző visszaáll az "Einstell.Basis /
Setting Base" (bázisállomás beállítás)
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
másodpercet.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával
bármikor kiléphet a programozás
üzemmódból.
Eingabe Funktion / Input Command
(adja be a parancsot)
6 1-
49
Amikor korlátozott számot tárcsáz,
a hívás elbomlik és a tárcsázott szám villog a
kijelzőn.
Pl.: A korlátozott szám "00".
00
A híváskorlátozás törlése a hordozható
készülék(ek)en
Hajtsa végre a 49. oldalon található 1 - 7.
lépést. Adja be a törölni kívánt hordozható
készülék(ek) számát.
• A törölt hordozható készülék(ek) számának
villogása megszűnik.
Ha befejezte, nyomja le annyiszor az OK>
gombot, amíg a kijelzés vissza nem tér az
"Einstell.Basis / Setting Base" (bázisállomás
beállítás) menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
(Törlés) gombot.
50
A híváskorlátozási szám(ok) törlése
Hajtsa végre a 49. oldalon található 1 - 7.
lépést. A 10. lépésben nyomja le annyiszor
az OK> gombot, amíg meg nem jelenik a
törlendő korlátozási szám. Ezután a <
gomb lenyomásával törölje a számot.
• A híváskorlátozási számot törölte a
készülék.
Ha befejezte, nyomja le annyiszor az OK>
gombot, amíg a kijelzés vissza nem tér az
"Einstell.Basis / Setting Base" (bázisállomás
beállítás) menüpontra. Ha vissza kíván
térni készenléti üzemmódba, nyomja le a C
(Törlés) gombot.
Egyéb, programozható beállítások
A gombnyomást kísérő hang beállítása
Ön kiválaszthatja, hogy a hordozható készülék gombjainak lenyomásakor megszólaljon-e egy hang vagy sem
(gombnyomást kísérő hang, nyugtázó hang, hiba hang). A gyárilag, előre beállított érték: bekapcsolva.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
6 Amikor a nyíl a "Tastenton /Key Tone ON /
OFF" (Gomb hang be / ki) menüpontra
mutat, nyomja le az OK> gombot.
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
•
A nyílnál az aktuális beállítás látható.
nem mutat.
7 A bekapcsolva (Ein / ON) vagy kikapcsol3 Nyomja le az OK> gombot.
va (Aus / OFF) beállítás kiválasztásához
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot.
nyíl az "Einstell.Handy / Setting Handset"
(kézibeszélő beállítás) menüpontra nem 8 Nyomja le az OK> gombot.
• Ha a bekapcsolva beállítást (Ein / ON)
mutat.
választotta ki, nyugtázó hangot hall.
5 Nyomja le az OK> gombot.
• A kijelző visszaáll a " Tastenton /Key Tone
ON / OFF" (Gomb hang be / ki)
Tastenton / Key Tone ON / OFF
menüpontra. Ha vissza kíván térni
(Gomb hang be / ki)
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
Ruflautstärke / Ringer Volume
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
(Csengő hangerő)
másodpercet.
Rufmelodie / Ringer Pattern
(Csengetés típus)
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
A hatótávolság figyelmeztetés beállítása
Ön kiválaszthatja, hogy a hordozható készülék kiadja-e a hatótávolság figyelmeztető hangot,
vagy sem. A gyárilag, előre beállított érték: kikapcsolva.
51
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
7 Nyomja le az OK> gombot.
• • A nyílnál az aktuális beállítás látható.
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
8 A bekapcsolva (Ein / ON) kikapcsolva
nem mutat.
(Aus / OFF) beállítás kiválasztásához
nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot.
3 Nyomja le az OK> gombot.
9 Nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
• Nyugtázó hangot hall.
nyíl az "Einstell.Handy / Setting Handset"
• A kijelző visszaáll a " Reichweitenton /
(kézibeszélő beállítás) menüpontra nem
Range Alarm" (hatótávolság
mutat.
figyelmeztetés) menüpontra. Ha vissza
5 Nyomja le az OK> gombot.
kíván térni készenléti üzemmódba,
6 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyomja le a C (Törlés) gombot, vagy
nyíl a "Reichweitenton / Range Alarm"
várjon 60 másodpercet.
(hatótávolság figyelmeztetés)
menüpontra nem mutat.
Anklopfton / Call Waiting
(Várakozó hívás jelzése)
> Reichweitenton / Range Alarm
Hatótávolság figyelmeztetés)
Akku Warnton / Battery Alarm
(Akkumulátor fesz. figyelmeztetés)
52
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
Az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés beállítása
Ön kiválaszthatja, hogy a hordozható készülék kiadja-e az alacsony akkumulátor feszültség
figyelmeztető hangot, vagy sem. A gyárilag, előre beállított érték: bekapcsolva.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
7 Nyomja le az OK> gombot.
8 A bekapcsolva (Ein / ON) kikapcsolva
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
(Aus / OFF) beállítás kiválasztásához
nem mutat.
nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot.
3 Nyomja le az OK> gombot.
9 Nyomja le az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
• A kijelző visszaáll az "Akku Warnton
nyíl az "Einstell.Handy / Setting Handset"
/Battery Alarm" (alacsony akku feszültség)
(kézibeszélő beállítás) menüpontra nem
menüpontra. Ha vissza kíván térni
mutat, majd nyomja le az OK> gombot.
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
5 Nyomja le az OK> gombot.
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
6 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
másodpercet.
nyíl a "Akku Warnton / Battery Alarm"
(alacsony akku feszültség) menüpontra
nem mutat.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
Anklopfton / Call Waiting
(Várakozó hívás jelzése)
Reichweitenton / Range Alarm
(Hatótávolság figyelmeztetés)
> Akku Warnton / Battery Alarm
(Akkumulátor fesz. figyelmeztetés)
53
A memóriában tárolt beállítások törlése
A hordozható készüléken
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy Ön a hordozható készüléken az alábbi beállításokat egyszerre
törölje. A beállítások visszaállnak az alapértelmezésre (a gyári beállításra).
Funkció
Hozzáférés a
bázisállomáshoz
Gombnyomást kísérő
hangok
Hordozható készülék
csengő hangerő
Hordozható készülék
csengetés típus
Várakozó hívás
hangjelzés
Hatótávolság
figyelmeztetés
Alacsony akkumulátor
feszültség figyelmeztetés
Készenléti üzemmód
kijelzés
Beszélgetés alatti
kijelzés
Kezdeti beállítás
Automatikus hozzáférés
a bázisállomáshoz
Ein / ON - bekapcsolva
3 (KÖZEPES)
1 (LASSÚ)
Ein / ON
Aus / OFF - kikapcsolva
Ein / ON
Funkció
Hívások letiltása
Azonnali hívás üzemmód
Az azonnali hívás
telefonszáma
Hordozható készülék
jelszó
Hordozható készülék
hallgató hangerő
Újratárcsázás memória
Kijelzési nyelv
Automatikus
hívásfogadás
Kezdeti beállítás
Aus / OFF
Aus / OFF
Törölve
0000
KÖZEPES
Minden törölve
Angol
OFF
A bázisállomás száma
A hívás időtartama
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Handy Zurückst. / Reset Handset"
(kézibeszélő beállítások törlése)
menüpontra nem mutat.
> Handy Zurückst. / Reset Handset
(kézibeszélő beállítások törlése)
Einstell.Basis / Setting Base
6 Adja be a hordozható készülék
jelszavát (44. old.).
• A kijelzőn megjelenik a "Handy Zurückst.?
/ Reset Handset?" (kézibeszélő
beállítások törlése?) kérdés.
7 A "Ja / YES" (igen) kiválasztásához
nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot
8 Nyomja le az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall és megjelenik a
"CLEARED" (törölve) üzenet.
• A kijelző visszaáll a " Handy Zurückst. /
Reset Handset" (kézibeszélő beállítások
törlése) menüpontra. Ha vissza kíván
térni készenléti üzemmódba, nyomja le
a C (Törlés) gombot, vagy várjon 60
másodpercet.
(bázisállomás beállítása)
5 Nyomja le az OK> gombot.
Handy PIN Einge / Enter H/set PIN
(Adja be a kézibeszélő jelszót)
:----
54
• A C (Törlés) gomb lenyomásával
bármikor kiléphet a programozás
üzemmódból.
A bázisállomáson
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy Ön a bázisállomáson az alábbi beállításokat egyszerre törölje.
A beállítások visszaállnak az alapértelmezésre (a gyári beállításra).
Funkció
A csengetési mód
kiválasztása
Tárcsázási mód
Földjelzéses/hurokmegs
zakításos újrahívás
Szünetidő hossza
Kezdeti beállítás
Az összes hordozható
készülék
Tone (DTMF)
Hurokmegszakításos
újrahívás
3 másodperc
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl az "Einstell.Basis / Setting Base"
(bázisállomás beállítás) menüpontra
nem mutat.
5 Nyomja le az OK> gombot.
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe
Funktion / Input Command" (Adja be a
parancsot) szöveg.
6 Nyomja le a 0 gombot.
7 Adja be a bázisállomás jelszavát (45.
old.).
Funkció
Híváskorlátozott
hordozható készülék(ek)
Híváskorlátozási
szám(ok)
Bázisállomás jelszó
Bázisállomás csengő
hangerő
Bázisállomás csengetés
típus
Kezdeti beállítás
Összes hordozható
engedélyezve
Összes törölve
0000
2 (KÖZEPES)
1 (LASSÚ)
8 Nyomja le az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll az "Einstell.Basis /
Setting Base" (bázisállomás beállítás)
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
másodpercet.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával
bármikor kiléphet a programozás
üzemmódból.
Eingabe Funktion / Input Command
(Adja be a parancsot)
--------------
55
Az automatikus üzenetrögzítő működése
Amikor a készülék fogadja a hívást, lejátssza a bejelentkező szöveget és felveszi a hívó
üzenetét.
• A teljes felvételi idő (beleértve az üdvözlést is) körülbelül 15 perc.
• Maximálisan 64 üzenet (beleértve az üdvözlést is) rögzíthető.
A készülék beállítása a hívások fogadására
Az üzenetrögzítő bekapcsolásához nyomja le az ANSAGE (Üzenetrögzítő be) gombot.
• Kigyullad a kijelzője és az "Anrufbeantworter ’Ein’"
(üzenetrögzítő bekapcsolva) hangbemondás hallatszik.
• A készülék bemondja a még rendelkezésre álló felvételi
időt, ha az már kevesebb, mint öt perc.
• Ha a "Speicher voll" (megtelt a memória)
hangbemondást hallja, és a kijelző gyorsan villog,
töröljön néhány vagy az összes üzenetet (57. old.).
ANSAGE (Üzenetrögzítő be) gomb és kijelző
(Az ábrát lásd a német nyelvű utasítás 62. oldalán.)
• Ha nem akarja, hogy készüléke rögzítse a hívásokat, az üzenetrögzítő kikapcsolásához
nyomja le ismét az ANSAGE (Üzenetrögzítő be) gombot. A kijelző kialszik, és az
"Anrufbeantworter ’Aus’" (üzenetrögzítő kikapcsolva) hangbemondás hallatszik.
• Egy másik telefonkészülékről Ön távvezérléssel is bekapcsolhatja az üzenetrögzítőt
(61. old.).
Belehallgatás bejövő hívásokba
Amikor készüléke hívást rögzít, Ön belehallgathat a hangszóró segítségével.
A hívás fogadásához nyomja le a (Beszélgetés) gombot. A készülék ekkor automatikusan
leállítja a felvételt.
56
Az üzenetek meghallgatása
Ön a bázisállomás kijelzőjén megtekintheti, hogy készüléke hány üzenetet vett fel. Ha az
ANSAGE (Üzenetrögzítő be) kijelző villog, készüléke új üzenetet rögzített.
Csak az új üzenetek meghallgatása
Nyomja le rövid ideig az (Új üzenet) gombot.
• A készülék bemondja, hány új üzenete érkezett, és lejátssza azokat.
• Lejátszás közben a kijelzőn az üzenet száma látható.
• A hangerő növeléséhez nyomja le a ∧ gombot. A hangerő csökkentéséhez nyomja le a ∨
gombot.
Az összes felvett üzenet meghallgatása
Nyomja le és tartsa lenyomva az (Új üzenet) gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.
Az utolsó üzenet végén az "Ende der letzten Nachricht" (utolsó üzenet vége) hangbemondás
hallható.
A hangbemondás után a készülék automatikusan hívásfogadásra kapcsol.
Üzenetrögzítés flash memóriába
A "flash memória" integrált áramköri lapka az üzeneteket korlátlan ideig tárolja - még
hálózatkimaradás esetén is. Az összes üzenet mindaddig megmarad, amíg Ön nem törli
azokat.
Lejátszás közben
Üzenet ismételt lejátszása
Üzenet átugrása
A működés leállítása
Nyomja le az (Ismétlés) gombot.
• Ha lejátszás közben 5 másodpercen belül lenyomja, akkor
készüléke az előző üzenetet játssza le.
Nyomja le az (Átugrás) gombot.
• Készüléke a következő üzenetet játssza le.
Nyomja le a (Stop) gombot.
• A lejátszás visszaállításához nyomja le az (Új üzenet)
gombot. Az üzenetrögzítő bekapcsolásához nyomja le az
ANSAGE (Üzenetrögzítő be) gombot.
57
Üzenetek törlése
A lejátszást követően a készülék bemondja a fennmaradó felvételi időt, ha az kevesebb, mint öt
perc. Új üzenetek már nem rögzíthetők, ha:
- a "Speicher voll" (megtelt a memória) üzenet hallható,
- a bázisállomás kijelzőjén az üzenetek száma gyorsan villog,
- az ANSAGE (üzenetrögzítő be) kijelző gyorsan villog.
Töröljön néhány vagy az összes üzenetet. Azt javasoljuk, hogy az üzenetek lejátszása után
mindig törölje a feleslegeseket.
Egy adott üzenet törlése
Az összes üzenet törlése
A törlendő üzenet lejátszása közben
nyomja le a LÖSCHEN (Törlés) gombot.
• A készülék törli az üzenetet.
• Egy rövid hangjelzést hall, a készülék
pedig folytatja a lejátszást a következő
üzenettel.
Az üdvözlést kivéve, az összes üzenet
egyszerre törölhető.
1 Nyomja le a LÖSCHEN (Törlés) gombot.
• A "Drücken Sie ’Löschen’ erneut zum
Löschen aller Nachrichten" (az összes
üzenet törléséhez nyomja le ismét az
LÖSCHEN gombot) hangbemondás
hallatszik.
2 Öt másodpercen belül nyomja le ismét
az LÖSCHEN (Törlés) gombot.
• Egy hosszú hangjelzés, és a "Keine
Nachricht" (nincs üzenet) hangbemondás
hallatszik.
• A bázisállomás kijelzőjén a "0" látható.
Megjegyzés (memo) felvétele
Ön a memóriába személyes üzenetet (megjegyzést) vehet fel.
1 Nyomja le a (Memo) gombot.
• Egy hosszú hangjelzést hall.
2 A sípszó után beszéljen érthetően, a
mikrofontól kb. 20 centiméter
távolságból.
• A bázisállomás kijelzőjén az eltelt felvételi
idő látható.
58
3 Ha befejezte, nyomja le a (Stop) gombot.
• Egy hangjelzés hallatszik.
Távvezérlés DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről
Ön üzenetrögzítőjét bármely DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről működtetheti.
A távvezérléshez azonban Önnek a bázisállomás közelében lévő hordozható készülékről
először tárolnia a távvezérlő kódot (59. old.).
A gépi hangbemondásos menü végigvezeti Önt készülékének működtetésén (60. old.).
• A hangmenü átugrását és a készülék közvetlen működtetését lásd a 61. oldalon.
A távvezérlés összefoglalása
Hívja fel üzenetrögzítő készülékét egy DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről.
∨
A bejelentkező szöveg alatt vagy után adja be a távvezérlő kódot (59. old.).
• Készüléke bemondja az új üzenetek számát.
∨
Három másodperc után elindul a hangmenü (60. old.).
Kövesse a hangmenü utasításait, vagy adja be a számbillentyűzetről a közvetlen távvezérlő
parancsokat (61. old.).
∨
A távvezérlés befejezéséhez bontsa el a hívást.
• Az üzeneteket készüléke megőrzi.
59
Távvezérlés egy DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről
A távvezérlő kód beállítása
A távvezérlő kód megakadályozza, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek készülékéhez és
meghallgassák az Ön üzeneteit. Válasszon bármilyen háromjegyű számot (000-999). A
távvezérlő kód nincs előre, gyárilag beállítva.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl az "Einstell.Basis / Setting Base"
(bázisállomás beállítás) menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
szöveg.
4 Nyomja le ># gombot.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a "Fernabfrage / Remote
Operation" (távvezérlés) szöveg.
• A bázisállomáson megjelenik a "P"
karakter.
5 Nyomja le az 1 gombot.
6 Adjon be egy három számjegyű,
távvezérlő kódot (000-999).
• A beadott szám megjelenik a
bázisállomás kijelzőjén.
7 Nyomja le az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A távvezérlő kód megváltoztatásához
ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől
kezdve.
• Ha a 7. lépésnél hat hangjelzést hall, nem
engedélyezett háromjegyű számot adott
be. Kezdje ismét az 1. lépéstől.
• Ha nem programoz be távvezérlő kódot, a
készüléket nem tudja használni
távvezérléssel.
60
A távvezérlés kikapcsolása
Ön megakadályozhatja, hogy bárki
hozzáférjen készülékéhez, és távvezérléssel
meghallgathassa üzeneteit. Törölje ki a
távvezérlő kódot az alábbi módon. Ezen
programozás után azonban Ön már nem
használhatja a távvezérlési funkciókat (60 62. old.).
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl az "Einstell.Basis / Setting Base"
(bázisállomás beállítás) menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
• A kijelzőn megjelenik az " Eingabe Funktion
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
szöveg.
4 Nyomja le ># gombot.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a "Fernabfrage / Remote
Operation" (távvezérlés) szöveg.
• A bázisállomáson megjelenik a "P"
karakter.
5 Nyomja le az 1 gombot.
6 Nyomja le a <* gombot.
• A kijelző törlődik.
7 Nyomja le az OK> gombot.
• A visszavonáshoz programozzon be egy új
távvezérlő kódot.
Hang menü
Az árnyékolt szövegdobozok hangbemondások.
Drücken Sie “1“ zur Wiedergabe
aller Nachrichten. (Az összes üzenet
lejátszásához nyomja le az 1
gombot.)
Drücken Sie “2“ für andere
Funktionen. (Az egyéb funkciókhoz
nyomja le a 2 gombot.)
↓ Nyomja le a 2 gombot.
Drücken Sie “1“ zur Wiedergabe
neuer Nachrichten. (Az új üzenetek
lejátszásához nyomja le az 1
gombot.)
Drücken Sie “2“ für andere
Funktionen. (Az egyéb funkciókhoz
nyomja le a 2 gombot.)
↓ Nyomja le a 2 gombot.
Drücken Sie “1“ zur Aufnahme Ihrer
Nachricht. (Üzenetének felvételéhez
nyomja le az 1 gombot.)
Drücken Sie “2“ für andere
Funktionen. (Az egyéb funkciókhoz
nyomja le a 2 gombot.)
↓ Nyomja le a 2 gombot.
Drücken Sie “1“ zum Löschen aller
Nachrichten. (Az összes üzenet
törléséhez nyomja le az 1 gombot.)
Drücken Sie “2“ für andere
Funktionen. (Az egyéb funkciókhoz
nyomja le a 2 gombot.)
↓ Nyomja le a 2 gombot.
Drücken Sie “1“ zur Aufnahme Ihrer
Ansage. (Üdvözlésének felvételéhez
nyomja le az 1 gombot.)
Drücken Sie “2“ für andere
Funktionen. (Az egyéb funkciókhoz
nyomja le a 2 gombot.)
→
Nyomja le az 1 gombot.
Wiedergabe aller Nachrichten. (Az összes
üzenet lejátszása.)
Készüléke lejátssza az összes felvett üzenetet.
Az utolsó üzenet végén az "Ende der letzten
Nachricht" (utolsó üzenet vége) hangbemondás
hallható és készüléke közli a fennmaradó
felvételi időt.
→
Nyomja le az 1 gombot.
Wiedergabe neuer Nachrichten. (Az új
üzenetek lejátszása.)
Készüléke csak az új üzeneteket játssza le.
→
Nyomja le az 1 gombot.
Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht. (Kérjük
hagyjon üzenetet.)
Ön személyes üzenetet (MEMO) hagyhat.
1. Beszéljen a "Bitte hinterlassen Sie Ihre
Nachricht" (Kérjük hagyjon üzenetet)
hangbemondás után.
2. Ha befejezte, bontson.
→
Nyomja le az 1 gombot.
Zum Löschen aller Nachrichten. (Az összes
üzenet törlése.)
Készüléke minden üzenetet töröl (kivéve az
üdvözlést).
→
Nyomja le az 1 gombot.
Drücken Sie “7” zur Aufnahme Ihrer Ansage.
Zum Beenden drücken Sie “9”. (Üdvözlésének
felvételéhez nyomja le a 7 gombot. A felvétel
befejezéséhez nyomja le a 9 gombot.)
Ön új bejelentkező szöveget vehet fel.
1. Nyomja le a 7 gombot.
2. A sípszó után azonnal kezdjen el beszélni.
3. Ha befejezte, nyomja le a 9 gombot.
• Az ellenőrzéshez készüléke lejátssza
üdvözlését.
↓ Nyomja le a 2 gombot.
Vissza az első hangbemondáshoz
• A lejátszás után 3 másodperccel hangmenü ismét elölről indul.
• Ha a "Speicher voll" (megtelt a memória) hangbemondást hallja, töröljön néhány vagy az
összes üzenetet (61. old.).
61
Távvezérlés egy DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről
Közvetlen távvezérlés
A távvezérlő kód beadása után készülékét a hangmenü használata helyett közvetlen
parancsokkal is vezérelheti. A távvezérlést a hívás bontásával bármikor befejezheti.
Közvetlen parancsbeadás
4
ÚJ ÜZENETEK LEJÁTSZÁSA
• Készüléke csak az új üzeneteket játssza
le.
*4
5
AZ ÖSSZES ÜZENET LEJÁTSZÁSA
• Készüléke az összes üzenetet lejátssza.
*5
1
ISMÉTLÉS (Lejátszás közben)
• Készüléke megismétli az aktuális
üzenetet.
*#
2
ÁTUGRÁS (Lejátszás közben)
• Készüléke átugorja az aktuális üzenetet.
A következő üzenetet játssza le.
9
7
↓
62
Az üzenetrögzítő bekapcsolása
STOP (Lejátszás közben)
• A lejátszás ideiglenesen leáll.
• A lejátszás visszaállításához 15
másodpercen belül nyomja le ismét a 9
gombot, mert különben elindul a
hangmenü.
1 Hívja fel készülékét és várjon meg 20
ÜDVÖZLÉS FELVÉTELE
• Egy hosszú sípszót hall.
• A készülék fogadja a hívást, és lejátssza
a bejelentkező szöveget.
AUFNAHME •
RECORD
↓
EGY ADOTT ÜZENET TÖRLÉSE
(Lejátszás közben)
• Készüléke az aktuális üzenetet törli.
• Egy rövid sípszót hall és készüléke
megkezdi a következő üzenet lejátszását.
AZ ÖSSZES ÜZENET TÖRLÉSE
• Készüléke az összes üzenetet törli.
• Egy hosszú sípszó, majd a "Keine
Nachricht" (nincs üzenet) hangbemondás
hallatszik.
BONTÁS
• A hívás elbomlik, és készüléke megőrzi az
üzeneteket.
A hosszú sípszó után azonnal kezdjen el
beszélni.
9
• A felvétel leáll.
• Készüléke lejátssza a felvett üdvözlést.
0
AZ ÜZENETRÖGZÍTŐ KIKAPCSOLÁSA
• Az "Anrufbeantworter aus”
(üzenetrögzítő kikapcsolva)
hangbemondás hallatszik.
• A készülék kikapcsol, és mindaddig nem
fogadja a hívásokat, amíg ismét be nem
kapcsolja.
csengetést.
2 A hosszú sípszó után 10
másodpercen belül adja be a
távvezérlő kódot.
• Bekapcsol az üzenetrögzítő. Bontson,
vagy az egyéb funkciók
igénybevételéhez adja be a távvezérlő
kódot.
• Ha az üzenetrögzítőt egy tárcsás
(impulzusos választású)
telefonkészülékről kapcsolja be, akkor
az egyéb funkciók igénybevételéhez
nem tudja beadni a távvezérlő kódot.
• Ha nem tárolt el távvezérlő kódot, akkor
az üzenetrögzítőt távvezérléssel nem
tudja bekapcsolni.
A távvezérlés folytatása
Amikor üzeneteit távvezérléssel hallgatja meg, készüléke minden 2 perc 40 másodperc után
leállítja a lejátszást és Ön két hangjelzést hall.
A lejátszás folytatásához 10 másodpercen belül nyomja le a 9 gombot. Ha ez idő alatt nem
nyomja le a 9 gombot, készüléke elbontja a hívást. Üzeneteit készüléke továbbra is tárolja.
Az üdvözlés átugrása
Miután felhívta készülékét, a bejelentkező szöveg közben nyomja le a * gombot.
• Készüléke átugorja az üdvözlés hátralevő részét, Ön pedig a hosszú sípszó után elkezdheti
üzenetének rögzítését.
Távvezérlés a hordozható készülékről
Üzenetrögzítőjét a hordozható készülékről is működtetheti.
A hangbemondások és a felvett üzenetek csak a hordozható készüléken hallhatók.
A távvezérlés összefoglalása
Nyomja le az INT’ (Belső hívás), majd a #
gombot.
• Készüléke bemondja az új üzenetek
számát.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a "Fernabfrage / Remote
Operation" (távvezérlés) szöveg.
Adja be a kívánt közvetlen parancsokat
(61. old.)
• Ha nem ad be parancsot, elindul a
hangmenü.*
• A hangmenü után megkezdődik az
összes üzenet lejátszása.
A távvezérlés befejezéséhez nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
• Üzeneteit készüléke továbbra is tárolja.
• Ha a lejátszás után a "Speicher voll"
(megtelt a memória) hangbemondást
hallja, töröljön néhány vagy az összes
üzenetet (61. old.).
*Hangmenü
Ha az INT’ (Belső hívás) és a # gomb
lenyomása után nem ad be parancsot, a
készülék elindítja az alábbi hangmenüt:
"Drücken Sie ’4’ zur Wiedergabe neuer
Nachrichten. Drücken Sie ’5’ zur Wiedergabe
aller Nachrichten." (Az új üzenetek
lejátszásához nyomja le a 4 gombot. Az
összes üzenet lejátszásához nyomja le az 5
gombot.)
• Közvetlen parancsokat a hangmenü
elindítása után is beadhat.
63
Távvezérlés egy DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről
Közvetlen parancsok
4
ÚJ ÜZENETEK LEJÁTSZÁSA
• Készüléke csak az új üzeneteket játssza
le.
5
AZ ÖSSZES ÜZENET LEJÁTSZÁSA
• Készüléke az összes üzenetet lejátssza.
1
ISMÉTLÉS (Lejátszás közben)
• Készüléke megismétli az aktuális
üzenetet.
2
ÁTUGRÁS (Lejátszás közben)
• Készüléke átugorja az aktuális üzenetet.
A következő üzenetet játssza le.
9
STOP (Lejátszás közben)
• A lejátszás ideiglenesen leáll.
• A lejátszás visszaállításához 15
másodpercen belül nyomja le ismét a 9
gombot, mert különben elindul a
hangmenü (60. old.).
<*4
EGY ADOTT ÜZENET TÖRLÉSE
(Lejátszás közben)
• Készüléke az aktuális üzenetet törli.
• Egy rövid sípszót hall és készüléke
megkezdi a következő üzenet lejátszását.
<*5
AZ ÖSSZES ÜZENET TÖRLÉSE
• Készüléke az összes üzenetet törli.
• Egy hosszú sípszó, majd a "Keine
Nachricht" (nincs üzenet) hangbemondás
hallatszik.
0
AZ ÜZENETRÖGZÍTŐ KIKAPCSOLÁSA
• Az üzenetrögzítő kikapcsol, és mindaddig
nem fogadja a hívásokat, amíg ismét be
nem kapcsolja.
8
AZ ÜZENETRÖGZÍTŐ BEKAPCSOLÁSA
• Az üzenetrögzítő bekapcsol és a hívások
fogadására készenléti üzemmódba áll.
Telefonbeszélgetésének rögzítése a hordozható készülék segítségével
Ön felvehet egy telefonbeszélgetést.
1 Beszélgetés közben nyomja le az F
(Funkció), majd a <# gombot.
• A hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik az "Aufzeichnung / Recording"
(felvétel) szöveg.
2 Folytassa beszélgetését.
3 A felvétel befejezéséhez nyomja le újra
az F (Funkció), majd a ># gombot.
64
• Felhívjuk a figyelmét, hogy amikor egy
telefonbeszélgetést rögzít, akkor Önnek
közölnie kell a másik féllel, hogy a
beszélgetést felveszi.
Opcionális, többkészülékes alkalmazás
Egynél több hordozható készülék használata
Ön maximálisan 6 hordozható készüléket regisztrálhat
és működtethet a bázisállomással. Ha egynél több
hordozható készüléket működtet, az lehetővé teszi,
hogy belső hívásban vegyen részt, miközben egy másik
hordozható készülékről külső hívást bonyolít le.
rádió hatótávolság
bázisállomás
Példa: Az ábrán egy bázisállomás és 6 db opcionális
hordozható készülék elrendezése látható. Az 1.
hordozható készülék belső hívást folytat a 3.
hordozható készülékkel. A 2. hordozható
készülék külső hívást bonyolít.
H: hordozható készülék
(Az ábrát lásd a német nyelvű utasítás 71. oldalán.)
• Az opcionális hordozható készülék típusa: KX-TCA105EC. Az opcionális hordozható
készülék funkciói megegyeznek a KX-TCD965GC hordozható készülék funkcióival.
• Az Ön Panasonic forgalmazójánál kapható KX-TCA110EB típusú, opcionális töltő.
Egynél több bázisállomás használata
Ön maximálisan négy bázisállomásnál jelentkezhet be és működtetheti hordozható készülékét.
Mivel mindegyik bázisállomás egy rádiócellát hoz létre, Ön a bázisállomások megfelelő
elhelyezésével kiterjesztheti az adott hordozható készülék hívásfogadási/híváskezdeményezési
hatótávolságát. Például Ön egy hordozható készüléket különböző rádiókörzeteken belül
használhat, pl. otthon, illetve a munkahelyén. A folyamatban lévő hívások azonban elbomlanak,
ha a készülékkel egy másik rádiókörzetbe megy át. Mindegyik hordozható készülék elérhető a
bejövő külső hívások számára, függetlenül attól, hogy Ön a két cella közül melyikben
tartózkodik. Minden hordozható készülék a teljes hatótávolságon belül ugyanazon
telefonvonalon át telefonálhat kifelé. Ez az alkalmazás például az üzleti és magánszféra
szétválasztására ajánlott.
Példa: Mindegyik hordozható készülék
mindkét bázisállomásra be van jelentkezve.
B: bázisállomás
(Az ábrát lásd a német nyelvű utasítás 71. oldalán.)
65
Bejelentkezés
Hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson
Használat előtt a hordozható készüléket regisztrálni kell a bázisállomáson.
• Az első használatbavétel előtt töltse az opcionális hordozható készülék akkumulátorát
legalább 4 órán át.
• Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (13. old.), és készenléti üzemmódban van.
• Jelentkezzen be a hordozható készülékkel 1 percen belül. Ha 1 percen belül nem jelentkezik
be, nyomja le a C (Törlés) gombot, hogy a hordozható készüléken törölje a programozási
üzemmódot. Ezután kezdje újra az 1. lépéstől.
7 Adja be a bázisállomás jelszót (45. old.).
Nyomja le az F (Funkció) gombot.
8 Nyomja le az OK> gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
• A kijelzőn megjelenik a "Bitte Warten /
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
Please Wait..." (Kérem várjon...) szöveg,
nem mutat, majd nyomja le az OK>
majd nyugtázó hangot hall.
gombot.
• A kézibeszélő visszaáll készenléti
üzemmódba. Az éppen csatlakoztatott
3 Bázisállomás, ahol a hordozható
bázisállomás száma megjelenik a
készülékkel be kell jelentkezni:
kijelzőn.
Nyomja le és tartsa lenyomva a
(Csengető/Belső hívás) gombot 10
0 Neue Anrufe / New Calls
(0 új hívás)
másodpercnél hosszabb ideig, amíg a
Basis 2 / Base 2
(2. bázisállomás)
"Használatban" kijelző ki nem gyullad
és egy nyugtázó hangot nem hall.
• A bázisállomáson kialszik a
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
"Használatban" kijelző.
nyíl a "Registrierung / Registration"
• Ha a hordozható készülékkel egynél több
(bejelentkezés) menüpontra nem mutat,
bázisállomásnál kíván bejelentkezni,
majd nyomja le az OK> gombot.
ismételje meg a fenti eljárást az 1.
lépéstől a másik (többi) bázisállomással
5 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
is.
nyíl a "Einbuchen Handy / Register H/set"
(kézibeszélő bejelentkezés) menüpontra
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
nem mutat, majd nyomja le az OK>
kiléphet a programozás üzemmódból.
gombot.
• Készenléti üzemmódban kijelezhető annak
• A kijelzőn megjelenik minden elérhető
a bázisállomásnak a száma, amellyel a
bázisállomás száma.
hordozható készülék éppen kapcsolatban
6 Adja be a kívánt bázisállomás számát az
áll (68. old.). A (bejövő és a kimenő)
1 - 4 gomb segítségével, majd nyomja le
hívások csak a kijelzett bázisállomáson át
az OK> gombot.
bonyolíthatók le (még akkor is, ha a
• A szám a hordozható készülékhez
szomszédos bázisállomások rádiókörzetei
bázisállomás számként rendelődik hozzá.
átfedésben vannak az adott
bázisállomáséval).
Bitte Warten / Please Wait...
1 Hordozható készülék:
(Kérem várjon...)
Basis PIN Einge / Enter Base PIN
(Adja be a bázisállomás jelszót)
66
A "hozzáférés a bázisállomáshoz" beállítása
Automatikus hozzáférés (Auto) a bázisállomáshoz
A hordozható készülék automatikusan kiválaszt egy olyan bázisállomást, ahol bejelentkezett.
• Amikor a hordozható készülék egy másik bázisállomás rádiókörzetébe kerül, elveszti
kapcsolatát az előző bázisállomással, és automatikusan éri el az új bázisállomást.
• Ha a hordozható készülék több bázisállomás átfedett rádiókörzetében található, akkor a
hordozható készülék a bázisállomásokat a bejelentkezési sorszámuknak megfelelő
sorrendben éri el.
Hozzáférés egy megadott bázisállomáshoz.
Ön a regisztrált bázisállomások közül csak egyet választhat ki (1 - 4).
• Ön kiválaszthatja azt a bázisállomást/telefonvonalat, amelyen át kezdeményezni/fogadni
kívánja hívásait.
A gyárilag, előre beállított érték az "Auto" (automatikus hozzáférés a bázisállomáshoz). A kívánt
bázisállomás kiválasztásához hajtsa végre az alábbi programozási lépéseket:
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
> Auswahl Basis / Select Base
(Bázisállomás kiválasztás)
Einstell.Handy / Setting Handset
(Kézibeszélő beállítás)
5 A kívánt bázisállomás számának
kiválasztásához nyomja le a ∨ vagy a ∧
gombot.
6 Nyomja le az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall és a hordozható
készülék visszaáll készenléti
üzemmódba.
• A kijelzőn megjelenik a kiválasztott
bázisállomás száma.
Display Auswahl / Display Option
(Kijelzés opció)
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Auswahl Basis / Select Base"
(bázisállomás kiválasztás) menüpontra
nem mutat, majd nyomja le az OK>
gombot.
• A nyíl az aktuális beállításra, azaz az
"Auto"-ra (automatikus hozzáférés a
bázisállomáshoz) vagy a regisztrált
bázisállomás számára mutat.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
Auswahl Basis / Select Base
(Bázisállomás kiválasztás)
> Auto
(automatikus hozzáférés)
Basis 1 / Base 1
(1. bázisállomás)
67
Bejelentkezés
Hordozható készülék számának törlése
Minden egyes hordozható készülék törölheti saját magát, vagy egy másik hordozható
készüléket.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
7 Adja be a törlendő hordozható
készülék(ek) számát.
• A kiválasztott hordozható készülék
szám(ok) villog(nak).
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
Eingabe Funktion / Input Command
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
(Adja be a parancsot)
nyíl a "Auswahl Basis / Setting Base"
7 123456
(bázisállomás beállítás) menüpontra
• Ha téves számo(ka)t vitt be, adja be ismét
nem mutat.
a számo(ka)t.
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion
8 Nyomja le az OK> gombot.
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
szöveg.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll az "Einstell.Basis /
5 Nyomja le a 7 gombot.
Setting Base" (bázisállomás beállítás)
6 Adja be a bázisállomás jelszavát (45.
menüpontra. Ha vissza kíván térni
old.).
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
• A kijelzőn megjelenik a már regisztrált
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
hordozható készülék(ek) száma.
másodpercet.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
A bázisállomás számának törlése
Először kövesse a “Hordozható készülék törlése” utasításait, hogy az érintett bázisállomásról a
még bejelentkezett hordozható készülékeket törölje. Ezután törölje a bázisállomást, ha már
nem akarja többet használni a telefonvonalat.
6 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
a törlendő bázisállomás(ok)ra nem mutat,
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl
majd nyomja le az OK> gombot.
a "Programm / Program" menüpontra nem
• A kiválasztott bázisállomást a "√" jel mutatja.
mutat, majd nyomja le az OK> gombot.
3 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl 7 Nyomja le az OK> gombot.
a "Registrierung / Registration" (bejelentkezés) 8 A "Ja / YES" (igen) kiválasztásához nyomja
menüpontra nem mutat, majd nyomja le az
le a ∨ vagy a ∧ gombot, majd nyomja le az
OK> gombot.
OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a nyíl 9 Nyomja le az OK> gombot.
a "Lösche Basis / Cancel Base" (bázisállomás
• Nyugtázó hangot hall és megjelenik a
törlés) menüpontra nem mutat, majd
"Gelöscht / CLEARED" (törölve) üzenet.
nyomja le az OK> gombot.
• A kijelző visszaáll a "Lösche Basis / Cancel
• A kijelzőn megjelenik a "Handy PIN Einge /
Base" (bázisállomás törlés) menüpontra. Ha
Enter H/set PIN" (Adja be a kézibeszélő
vissza kíván térni készenléti üzemmódba,
jelszót) szöveg.
nyomja le a C (Törlés) gombot, vagy várjon
60 másodpercet.
5 Adja be a hordozható készülék jelszavát
(44. old.)
• A kijelzőn az összes regisztrált
bázisállomás(ok) számai látható(k).
68
A készenléti üzemmód kijelzésének kiválasztása
Ön kiválaszthatja hogy készenléti üzemmódban a hordozható készülék a bázisállomás számát,
a hordozható készülék számát jelezze ki, vagy semmilyen kijelzés ne jelenjen meg rajta. A
gyárilag, előre beállított érték: a bázisállomás száma.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
nem mutat.
3 Nyomja le az OK> gombot.
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
nyíl a "Display Auswahl / Display Option"
(kijelzés opció) menüpontra nem mutat.
5 Nyomja le az OK> gombot.
Display Anzeige / Standby Display (készenlét
alatti kijelzés)
Gesprächsanzeige / Talk Display
(beszélgetés
alatti kijelzés)
6 Amikor a nyíl a "Display Anzeige / Standby
Display" (készenlét alatti kijelzés)
menüpontra mutat, nyomja le az OK>
gombot.
• A nyíl az aktuális kijelzésre mutat.
7 A "Handy Nummer / Handset number"
(kézibeszélő száma), az "Aus / OFF"
(kikapcsolva) vagy a "Basis Kennung / Base
Number" (bázisállomás száma) beállítás
kiválasztásához nyomja le a ∨ vagy a ∧
gombot.
8 Nyomja le az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll a "Display Anzeige /
Standby Display" (készenlét alatti kijelzés)
menüpontra.
9 Ha vissza kíván térni a készenléti
üzemmódba, nyomja le a C (Törlés)
gombot.
Pl.: a "Handy Nummer / Handset number"
(kézibeszélő száma) kijelzést választotta ki.
10 Neue Anrufe / 10 New Calls (10 új hívás)
INT. 1
(1. belső)
Pl.: az "Aus / OFF" (kikapcsolva) kijelzést
választotta ki.
10 Neue Anrufe / 10 New Calls (10 új hívás)
Pl.: a "Basis Kennung / Base Number"
(bázisállomás száma) kijelzést választotta
ki.
10 Neue Anrufe / 10 New Calls
(10 új hívás)
Base 1
(1. bázisállomás)
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
69
A csengetési mód kiválasztása
Háromféle csengetési mód választható ki.
Amikor egy hívás érkezik:
- az összes hordozható készülék csenget. "Az összes hordozható készülék"
- a kiválasztott hordozható készülék(ek) csenget(nek). "Csengető hordozható készülék(ek)"
- először a kiválasztott hordozható készülék csenget, majd ha az nem jelentkezik, az összes
többi csenget. "Először csengető hordozható készülék".
A gyárilag, előre beállított érték: "Az összes hordozható készülék". Ennek megváltoztatása az
alábbiak szerint történik.
Csengető hordozható készülék(ek) kiválasztása
Ön kiválaszthatja, hogy melyik hordozható készülék(ek) csengessen(ek).
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
9 Adja be annak (azoknak) a hordozható
készülék(ek)nek a számát, amely(ek)nél
csengetést kíván beállítani.
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
• A kiválasztott hordozható készülék(ek)
nem mutat.
száma villog.
3 Nyomja le az OK> gombot.
• Ha téves számot vitt, be, adja be újra,
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
most már a helyes számot.
nyíl a "Einstell.Basis / Setting Base"
10 Nyomja le az OK> gombot.
(bázisállomás beállítás) menüpontra
• Nyugtázó hangot hall.
nem mutat.
• A kijelzőn megjelenik az "Eingabe Funktion • A kijelző visszaáll az "Einstell.Basis /
Setting Base" (bázisállomás beállítás)
/ Input Command" (Adja be a parancsot)
menüpontra. Ha vissza kíván térni
szöveg.
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
5 Nyomja le az OK> gombot.
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
6 Nyomja le az 1 gombot.
másodpercet.
7 Adja be a bázisállomás jelszavát (45.
old.).
• A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.
1: Az összes hordozható készülék
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
2: Csengető hordozható készülék(ek)
kiléphet a programozás üzemmódból.
3: Először csengető hordozható készülék
8 Nyomja le a 2 gombot.
• A kijelzőn megjelenik a már bejelentkezett
hordozható készülék(ek) száma.
Eingabe Funktion / Input Command
(adja be a parancsot)
1 2-123456
70
Az először csengető hordozható
készülék kiválasztása
Először az egyik hordozható készülék
csenget, majd az összes többi hordozható
készülék csenget, ha az első hordozható
készülék nem fogadja a hívást. Ön
kiválaszthatja, hogy melyik hordozható
készülék csengessen először, és hányat
csengessen (1 - 6), amíg az összes többi
hordozható készülék nem kezd csengetni. A
gyárilag, előre beállított érték: 3 csengetés.
6 Nyomja le az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll az "Einstell.Basis /
Setting Base" (bázisállomás beállítás)
menüpontra. Ha vissza kíván térni
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
másodpercet.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
• Ha Ön kiválasztja a "Csengető hordozható
készülék(ek)"-et vagy az "Először
1 Kövesse a 69. oldalon található 1 - 7.
csengető hordozható készülék"-et, a
lépést.
hívásokat még ilyenkor is fogadni lehet
2 Nyomja le a 3 gombot.
azokról a készülékekről is, amelyek nem
• A kijelzőn megjelenik a már bejelentkezett
csengetnek.
hordozható készülék(ek) száma.
3 Adja be annak a hordozható készüléknek
a számát, amelynél csengetést kíván
Az összes hordozható készülék
beállítani.
• A kiválasztott hordozható készülék száma csengetésének kiválasztása
villog.
Amikor hívás érkezik, az összes hordozható
Pl.: A 2. hordozható készüléket
készülék egyszerre csenget.
választotta ki.
1 Kövesse a 69. oldalon található 1 - 7.
Eingabe Funktion / Input Command
lépést.
(adja be a parancsot)
2 Nyomja le az 1 gombot.
1 3- 123456
Eingabe Funktion / Input Command
• Ha téves számot vitt, be, adja be újra,
(adja be a parancsot)
most már a helyes számot.
1 1
4 Nyomja le az OK> gombot.
3 Nyomja le az OK> gombot.
• Készüléke eltárolja a hordozható
• Nyugtázó hangot hall.
készülék számát.
• A kijelző visszaáll az " Einstell.Basis /
• A kijelzőn megjelenik az aktuális
Setting Base" (bázisállomás beállítás)
csengetésszám.
menüpontra. Ha vissza kíván térni
Pl.: 3 csengetést választott ki.
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
Eingabe Funktion / Input Command
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
(adja be a parancsot)
másodpercet.
1 3- 123456 - 3
5 A csengetésszám kiválasztásához
nyomja le az 1 - 6 gomb valamelyikét.
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
71
Belső hívás
Belső hívás a hordozható készülék(ek) és a bázisállomás között
Belső hívás (beszélgetés) hozható létre a hordozható készülékek egyike és a bázisállomás
között, amikor más hordozható készülék nincs külső hívással kapcsolatban. A bázisállomás
mind egyenként, mind egyidejűleg tudja hívni a hordozható készülékeket.
Az összes hordozható készülék
hívása a bázisállomásról (általános
hívás)
A bázisállomás használója azzal a
hordozható készülék használóval tud
beszélni, aki először jelentkezik.
1 Bázisállomás: Nyomja le a
Adott hordozható készülék hívása a
bázisállomásról (egyedi keresés)
A bázisállomás használója a hordozható
készülék számának kiválasztásával hívni
tudja a hordozható készülékek egyikét. "A
készenléti üzemmód kijelzésének
kiválasztása" végrehajtásával Ön ellenőrizheti
a hordozható készülék számát (68. old.).
(Csengető/Belső hívás) gombot.
• Az összes hordozható készülék 1 percen 1 Bázisállomás: A keresendő hordozható
készülék számának kijelzéséhez nyomja
át csenget.
le az INTERN (Belső hívás) gombot,
• A keresés leállításához nyomja le ismét a
majd nyomja le a (Csengető/Belső
(Csengető/Belső hívás) gombot.
hívás) gombot.
• Az adott hordozható készülék 1 percen át
2 A hordozható készülékek egyikén: A
csenget.
jelentkezéshez nyomja le a
• A keresés leállításához nyomja le ismét a
(Beszélgetés) gombot.
Csengető/Belső hívás) gombot.
3 Bázisállomás: Beszéljen a mikrofonba.
4 Az a hordozható készülék, amelyről
2 Hordozható készülék: A jelentkezéshez
nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
először jelentkeztek vagy a
3 Bázisállomás: Beszéljen a mikrofonba.
bázisállomás:
A belső hívás befejezéséhez nyomja le a
(Beszélgetés) illetve a (Csengető/Belső 4 Hordozható készülék vagy bázisállomás:
A belső hívás befejezéséhez nyomja le a
hívás) gombot.
(Beszélgetés) illetve a (Csengető/Belső
hívás) gombot.
72
Belső hívás a hordozható készülékek között
A hordozható készülékek között lehetőség van beszélgetés létrehozására.
Pl.: az 1. hordozható készülék hívja a 2. hordozható készüléket.
1 Az 1. hordozható készüléknél:
Nyomja le az INT’ (Belső hívás) gombot.
4 Az 1. és a 2. hordozható készüléknél:
A belső hívás bontásához nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
2 Az 1. hordozható készüléknél:
Adja be a kívánt hordozható készülék
számát.
• A kijelzőn megjelenik a "személykeresés/belső hívás” ikon és a keresett
hordozható készülék csengetni kezd.
• Belső hívás csak az aktuális bázisállomás
rádiótartományán belül folytatható, a
szomszédos rádiótartományok
készülékeivel nem hozható létre.
Intern1-Intern2 / INT. 1 - INT. 2
(1 - 2. kézibeszélő)
3 A 2. hordozható készüléknél:
Ha a készülék csenget, a (Beszélgetés)
gomb lenyomásával jelentkezzen a
hívásra.
• A kijelzőn a belső hívás időtartama
látható.
Intern2-Intern1 / INT. 2 - INT. 1
(2 - 1. kézibeszélő)
00 - 00 - 00
73
Belső hívás
Hívásátadás a hordozható készülékek között / belső visszahívás
A külső hívást átadhatja egy másik belső készülékre ill. visszahívást kezdeményezhet, anélkül
hogy az eredeti hívást átadná.
Hívásátadás bejelentéssel
Hívásátadás bejelentés nélkül
Pl.: az 1. hordozható készülék átad egy külső Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön
hívást a 2. hordozható készülékre.
átadjon egy hívást egy másik hordozható
készülékre anélkül, hogy megvárná annak
jelentkezését a személykeresésre.
1 Az 1. hordozható készüléknél:
A külső hívás közben nyomja le az INT’
(Belső hívás) gombot. Ezután adja be a Pl.: az 1. hordozható készülék átad egy külső
hívást a 2. hordozható készülékre.
kívánt hordozható készülék számát.
• A külső hívás tartásba kerül.
1 Az 1. hordozható készüléknél:
• Ön a másik hordozható készülék
A hívás közben nyomja le az INT’ (Belső
jelentkezéséig a belső csengetési
hívás) gombot, majd adja be a kívánt
visszhangot hallja.
hordozható készülék számát. A hívás
• Ha a másik hordozható készülék nem
átadásához nyomja le a (Beszélgetés)
jelentkezik, nyomja le az INT’ (Belső
gombot.
hívás) gombot, hogy visszatérjen az
• A külső hívás tartásba kerül.
eredeti híváshoz.
2 A 2. hordozható készüléknél:
2 A 2. hordozható készüléknél:
Ha a készülék csenget, a hívás
Ha a készülék csenget, a hívás
fogadásához nyomja le a (Beszélgetés)
fogadásához nyomja le a (Beszélgetés)
gombot.
gombot.
3 A hívás átadása:
• Az átadás megtörténik.
Az 1. hordozható készüléknél:
Nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
• Ha a keresett hordozható készülék nem
• Az átadás megtörténik.
jelentkezik 30 másodpercen belül, akkor a
A 2 hordozható készülék fogadja a hívást.
hívó hordozható készülék újra csengetni
VAGY
kezd. A hívó hordozható készülék a
A belső hívás bontásához:
(Beszélgetés) gomb lenyomásával
Az 1. hordozható készüléknél:
visszatérhet az eredeti híváshoz.
Nyomja le ismét az INT’ (Belső hívás)
gombot.
• Az 1. hordozható készülék visszatér az
eredeti külső híváshoz.
74
Konferencia kapcsolás
Külső beszélgetés közben Ön hívást kezdeményezhet egy másik, ugyanannál a
bázisállomásnál bejelentkezett, hordozható készülék felé, majd a két hívás összekapcsolásával
konferenciát hozhat létre.
1 Az 1. hordozható készüléknél:
A külső hívás közben nyomja le az INT’
(Belső hívás) gombot. Ezután adja be a
kívánt hordozható készülék számát.
• A hívás tartásba kerül.
• Ha a hívott fél nem jelentkezik, nyomja le
az INT’ (Belső hívás) gombot, hogy
visszatérjen az eredeti híváshoz.
3 Az 1. hordozható készüléknél:
A konferencia kapcsolás
létrehozásához nyomja le a 3 gombot.
4 Az 1. illetve a 2. hordozható készüléknél:
A konferencia kapcsolás bontásához
nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
2 A 2. hordozható készüléknél:
Ha a készülék belső módon csenget, a
hívás fogadásához nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
Várakozó hívás jelzésének beállítása
Ha külső hívás érkezik, amikor két hordozható készülék között belső hívás folyik, akkor
várakozó hívás hangjelzés hallható. Ön kiválaszthatja, hogy ez a hangjelzés hallatsszon-e vagy
sem. A gyárilag, előre beállított érték: bekapcsolva.
1 Nyomja le az F (Funkció) gombot.
2 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
7 Nyomja le az OK> gombot.
• A kijelzőn a nyíl az aktuális beállításra
mutat.
nyíl a "Programm / Program" menüpontra
8 A bekapcsolva (Ein / ON) vagy
nem mutat.
kikapcsolva (Aus / OFF) beállítás
3 Nyomja le az OK> gombot.
kiválasztásához nyomja le a ∨ vagy a ∧
4 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
gombot.
nyíl a "Einstell.Handy / Setting Handset"
(kézibeszélő beállítás) menüpontra nem 9 Nyomja le az OK> gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
mutat.
• A kijelző visszaáll az "Anklopfton / Call
5 Nyomja le az OK> gombot.
Waiting" (várakozó hívás jelzése)
6 Nyomja le a ∨ vagy a ∧ gombot, amíg a
menüpontra. Ha vissza kíván térni
nyíl a "Anklopfton / all Waiting" (várakozó
készenléti üzemmódba, nyomja le a C
hívás jelzése) menüpontra nem mutat.
(Törlés) gombot, vagy várjon 60
másodpercet.
> Anklopfton / Call Waiting
(Várakozó hívás jelzése)
Reichweitenton / Range Alarm
(Hatótávolság figyelmeztetés)
• A C (Törlés) gomb lenyomásával bármikor
kiléphet a programozás üzemmódból.
Akku Warnton / Battery Alarm
(Akkumulátor fesz. figyelmeztetés)
75
Akkumulátorcsere
Ha az "akkumulátor” ikon már néhány telefonhívás után villog, pedig a hordozható készülék
akkumulátorát teljesen feltöltötte, akkor ideje kicserélni az akkumulátort egy újra. Az
akkumulátorok cseréje után ne feledje el feltölteni az új akkumulátort.
1 Kapcsolja ki a készüléket, hogy megakadályozza
a memória tartalmának elvesztését (13. old.).
Távolítsa el a hordozható készülék fedelét oly
módon, hogy miközben lenyomja, a nyíl
irányában elcsúsztatja; majd vegye ki az
akkumulátort.
2 Tegye be az új akkumulátort az ábra szerint.
• Ha befejezte, helyezze vissza a hordozható
készülék fedelét és kapcsolja be a készüléket
(13. old.).
3 Ne feledje el teljesen feltölteni az új akkumulátort,
hogy az akkumulátor ikon helyesen jelenjen meg
a kijelzőn (12. old.).
NiCd akkumulátor esetében: legalább 4 órán át,
NiMH akkumulátor esetében: legalább 8 órán át.
(Az ábrát lásd a német nyelvű utasítás 82. oldalán.)
• A lehető leghamarabb selejtezze ki a hibás akkumulátort. A hibás akkumulátor elektrolit
beszivároghat a készülékbe.
• Kérjük kizárólag Panasonic P-03H vagy P-03S típusú akkumulátort használjon.
• Ha az újratölthető akkumulátorokat nem helyezi be megfelelően, akkor a hordozható
készülék nem működik.
• Kérjük, hogy a nikkel-kadmium akkumulátortól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljon
meg, ha az már elérte a hasznos élettartamának végét.
• Újratölthető (AAA méretű) nikkel-fémhibrid (NiMH) akkumulátorok is beszerezhetők.
Kérjük kizárólag Panasonic HHR-P03H típusú akkumulátort használjon.
76
Vigyázat:
A tűz és a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében kérjük olvassa el és tartsa
be az alábbi utasításokat:
1. Csak az előírt akkumulátortípust használja.
2. Ne használjon nem újratölthető elemeket.
3. Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
4. Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Szabaduljon meg a használt
akkumulátortól a helyi előírásoknak megfelelően.
5. Ne nyissa fel és ne vágja szét az akkumulátort. A kifolyó elektrolit agresszív, és égési illetve
egyéb sérüléseket okozhat a bőrön, vagy ha a szemébe kerül. Ha az elektrolit a szájon át a
szervezetbe jut, mérgezést okozhat.
6. Különös gonddal kezelje az akkumulátort, nehogy rövidre zárják olyan elektromosan vezető
anyagok, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs. Az akkumulátor és/vagy a vezető anyag
felforrósodhat és tüzet okozhat.
7. Csak az ebben a használati utasításban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően
töltse a készülékhez mellékelt, illetve a használathoz előírt akkumulátort.
Fontos tanácsok NiCd-akkumulátorok használatához
Az akkumulátorok, konstrukciójuknál fogva, használatnak és kopásnak vannak kitéve. Az
akkumulátor élettartama függ a helyes karbantartástól is. A legfontosabb tényező a töltés és
kisütés. Ha az akkumulátor élettartamát a lehető leghosszabbra kívánja növelni, akkor vegye
figyelembe az alábbiakat:
A NiCd akkumulátor rendelkezik egyfajta memóriával, a "memória effektussal". Ha egy teljesen
feltöltött akkumulátort egymás után többször is csak 15 percig használ a hordozható
készülékben, majd azután újratölti, akkor a memória effektus következtében az akkumulátor
kapacitása 15 percre csökken. Ezért Önnek az akkumulátort teljesen ki kell sütnie, azaz
használja a hordozható készülékben egészen addig, amíg a kijelzőn az "akkumulátor” ikon
villogni nem kezd. Ezután töltse fel a kezelési utasításban leírtaknak megfelelően. A memória
effektus fellépte után csaknem a teljes kapacitást el lehet érni a NiCd akkumulátor többszöri,
egymás utáni feltöltésével és kisütésével.
A NiCd akkumulátor önkisütő is. Az önkisülés függ a környezeti hőmérséklettől. Az önkisülés
0°C alatti hőmérsékleten a legalacsonyabb. A nagy légnedvesség és a magas hőmérséklet
kedvez az önkisülésnek. A hosszú tárolás is önkisüléshez vezet. A lemerült akkumulátort nem
szabad hagyományos szemétként kezelni, mert mérgező kadmiumot (nehézfém-hidridet)
tartalmaz, ezért újra fel kell dolgozni.
77
Mielőtt segítséget kérne
Zsinórnélküli telefon
Probléma
A "hatótávolság” ikon villog, és hangjelzés
hallatszik, ha megnyomja a (Beszélgetés)
gombot.
•
Foglaltsági hang hallatszik, ha megnyomja a
(Beszélgetés) gombot.
• Éppen egy másik hordozható készülék van használatban.
Beszélgetés közben villog a "hatótávolság”
ikon, és a hívás elbomlik.
• A hordozható készülék kívül került a hatótávolságon. Menjen
•
•
Elhárítás
Ön túlságosan távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb
és próbálkozzék újra.
Dugaszolja be a hálózati adaptert.
közelebb a bázisállomáshoz és kezdeményezze újra a
hívást.
Dugaszolja be a hálózati adaptert.
A hang megszakad/visszajön, zajos, elhalkul.
Más elektromos készülékektől eredő
interferencia zaj.
• Tegye távol a bázisállomást és a hordozható készüléket más
A hordozható készülék nem csenget.
• Kapcsolja be (Ein / ON) a készüléket (14. old.).
• Kikapcsolta (Aus / OFF) a csengőt. Válassza ki a kívánt
A bázisállomás nem csenget.
• Kikapcsolta (Aus / OFF) a csengőt. Állítsa be a HIGH
•
elektromos berendezésektől (5. old.).
Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
hangerőt (16. old.)
Nem tud tárcsázni.
•
•
•
•
Nem tud újratárcsázni.
• A <* gomb lenyomása után bevitt elérési számokat
•
Nem tud olyan beállításokat programozni,
mint pl. a tárcsázási mód.
•
•
Nem tud nevet és telefonszámot tárolni a
telefonkönyvbe.
készüléke az újratárcsázás során nem a tárcsázza újra.
Ha az utoljára tárcsázott szám hossza meghaladta a 24
számjegyet, készüléke nem a tárcsázza újra a számot.
A programozás nem áll rendelkezésre, ha a készülék
beszélgetés vagy belső hívás üzemmódban van.
Programozás közben ne tartson 60 másodpercnél hosszabb
szünetet.
• Beszélgetés közben illetve helyi hívás üzemmódban nem
•
78
(hangos), MEDIUM (közepes) vagy LOW (halk) szintet (17.
old.).
Ellenőrizze, hogy a tárcsázási mód megfelelő-e (15. old.).
A készülék hívás tiltás üzemmódban van. Törölje az
üzemmódot (48. old.).
Az Ön által tárcsázott szám korlátozott. Törölje a számot
(50. old.).
A készüléken be van állítva a kimenő hívás letiltása
üzemmód. Kapcsolja ki ezt az üzemmódot (40. old.).
lehet nevet és telefonszámot tárolni.
Tárolás közben ne tartson 60 másodpercnél hosszabb
szünetet.
Probléma
Programozás illetve keresés közben a
készülék leállítja a programozást/keresést, és
csengetni kezd.
Elhárítás
• A hívás fogadásához nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
A készülék nem jelzi ki a hívó telefonszámát.
• Esetleg egy másik telefon berendezés zavarja az Ön
Kezdje újra a programozást miután a hívást elbontotta.
•
A kijelző a hívó lista illetve a telefonkönyv
megtekintése közben készenléti üzemmódba
vált.
Nem működik a (Csengető/Belső hívás)
gomb.
•
• A hordozható készülék túlságosan messze van a
•
Nem jelentkezik a személykereséssel hívott
hordozható készülék.
készülékét. Szüntesse meg annak csatlakoztatását és
próbálja meg újra.
Esetleg egy másik, ugyanarra a hálózati dugaszaljzatra
csatlakoztatott elektromos eszköz zavarja a hívó
azonosítása információt.
Esetleg a telefonvonalon lévő zaj zavarja a hívó azonosítása
információt.
Keresés közben ne tartson 60 másodpercnél hosszabb
szünetet.
bázisállomástól.
A hordozható készülék külső hívásban foglalt, vagy éppen a
hívó listát illetve a telefonkönyvet nézi. Várja meg amíg a
”Használatban” kijelzés eltűnik.
• A keresett hordozható készülék nincs ugyanabban a
•
•
rádiókörzetben.
A keresett hordozható készülék külső hívásban foglalt.
A hordozható készülék számát törölte vagy a hordozható
készülék nincs bejelentkezve. Regisztrálja a hordozható
készüléket a bázisállomásnál (65. old.).
Amikor a hordozható készülékek között a
belső hívást használja, két hangjelzést hall.
• Hívása érkezett. A jelentkezéshez nyomja le kétszer a
A készülék tévesen tárcsáz, ha egy
alközponthoz csatlakoztatja.
• Ellenőrizze a szünet funkciót (39. old.).
Nem tudja regisztrálni a hordozható
készüléket a bázisállomáson.
• A bázisállomásnál már 6 hordozható készülék
(Beszélgetés) gombot.
•
•
bejelentkezett, vagy a hordozható készülék már a
maximálisan 4 bázisállomásnál bejelentkezett.
Más elektromos készülékektől eredő interferencia zaj lépett
fel. Helyezze el távol tőlük a bázisállomást és a hordozható
készüléket.
Önnek a csengetés után 1 percen belül be kell fejeznie a
bejelentkezést, mert különben a programozás törlődik (65.
old.).
79
Mielőtt segítséget kérne
Üzenetrögzítő
Probléma
Bekapcsolta az üzenetrögzítőt, de nem veszi
fel a bejövő üzeneteket.
•
•
Elhárítás
A felvételi időt a "nur Auskunft / greeting only"-ra ("csak
üdvözlés"-re) állította. Válassza ki az "1 Minute / 1 minute" (1
perc) vagy az "unbegrenzt / unlimited" (korlátlan) beállítást
(23. old.).
Megtelt a memória. Töröljön néhány vagy az összes
üzenetet (57. old.).
A bázisállomáson az üzenetek száma és az
ANSAGE (Üzenetrögzítő be) kijelző gyorsan
villog, és az üzenetrögzítő nem vesz fel új
üzeneteket.
• Megtelt a memória. Töröljön néhány vagy az összes
Nem tudja működtetni az üzenetrögzítőt a
bázisállomásról.
• Éppen a hordozható készülékről működtetik az
Nem tudja működtetni az üzenetrögzítőt egy
DTMF (Tone) tárcsázású telefonkészülékről.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő távvezérlő kódot adja-e be.
• Az üzenetrögzítő nem reagál, ha a hangfrekvenciás jelzések
üzenetet (57. old.). Ha az üzenetek száma és az ANSAGE
(Üzenetrögzítő be) kijelző még mindig gyorsan villog, törölje
bejelentkező szövegét és vegyen fel egy rövidebbet. (19.
old.).
üzenetrögzítőt. Várja meg, amíg a ”Használatban” kijelző
kialszik.
•
Nem tudja működtetni az üzenetrögzítőt a
hordozható készülékről.
túl rövidek a készülék működtetéséhez. Az egyes gombokat
nyomja le finoman, de határozottan.
Az üzenetrögzítő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be (61. old.).
• Valaki éppen működteti az üzenetrögzítőt.
• Túlságosan messze van a bázisállomástól. Menjen közelebb
•
a bázisállomáshoz.
A készülék éppen egy üzenetet rögzít. A hívás fogadásához
nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
Az üdvözlés felvétele közben a készülék
csengetni kezd, és leállítja a vételt.
• A hívás fogadásához nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
Amikor a bázisállomásról használja az
üzenetrögzítőt, az hirtelen leáll.
• A hordozható készülék használója lenyomta a (Beszélgetés)
Lejátszás közben a készülék csengetni kezd,
és leállítja a lejátszást.
• A hívás fogadásához nyomja le a (Beszélgetés) gombot.
A hordozható készülékkel folytatott
beszélgetését nem tudja felvenni.
• A beszélgetés nem rögzíthető, ha az üzenetrögzítőt
80
A felvétel leáll. Bontás után kezdje újra elölről.
gombot. Várja meg, amíg a ”Használatban” kijelző kialszik.
A lejátszás visszaállításához a bontás után nyomja le az (Új
üzenet) gombot.
használják (üzenetet vesznek fel, üzenetet játszanak le,
stb.).
Általános
Probléma
A készülék nem működik.
•
•
•
•
•
•
•
Nem tud olyan beállításokat programozni,
mint pl. az időpont/nap (20. old.).
Elhárítás
Kapcsolja be (Ein / ON) a készüléket (14. old.).
Ellenőrizze a beállításokat (11-18. old.).
Töltse fel teljesen az akkumulátort. (13. old.).
Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és töltse fel újra az
akkumulátort (13. old.).
Az alaphelyzetbe állításhoz távolítsa el a hálózati adaptert és
kapcsolja ki (Aus / OFF) a készüléket. Csatlakoztassa ismét
a hálózati adaptert és kapcsolja be (Ein / ON) a készüléket.
Ezután próbálkozzék újra.
A hordozható készüléket törölte, vagy nem jelentkezett be.
Jelentkezzen be a hordozható készülékkel (65. old.).
Tegye be újra a hordozható készülék akkumulátorát és
próbálkozzék újra.
• A programozás nem lehetséges, ha a készülék beszélgetés
vagy belső hívás üzemmódban van.
• Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
Az "akkumulátor” ikon villog, illetve a
készülék 15 másodpercenként hangjelzés ad.
• Töltse fel teljesen az akkumulátort (13. old.).
Ön teljesen feltöltötte az akkumulátort, az
"akkumulátor” ikon mégis villog.
• Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és töltse fel újra az
•
A töltés során a ”Töltés” kijelző nem alszik ki.
akkumulátort (13. old.).
Tegyen be egy új akkumulátort (75., 76. old.).
• Ez normál működés.
81
Biztonsági előírások
Fordítson különös figyelmet az alábbiakban javasolt óvintézkedésekre.
Biztonság
1) Áramforrás: a készüléket csak a kezelési utasításban előírt vagy a készülék házán
feltüntetett tápfeszültségre szabad csatlakoztatni.
2) Használaton kívül: ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki a tápellátást. Ha hosszabb
ideig nem használja, a bázisállomás adapterének hálózati csatlakozóját. húzza ki a fali
csatlakozóból.
Elhelyezés
• Ne helyezzen a készülékre semmilyen tárgyat
• Ne helyezzen súlyos tárgyat a dugaszolható adapter vezetékére.
• Hálózatkimaradásnál a készülék nem működik.
Víz és nedvesség: Ne használja a készüléket nedves környezetben - például fürdőkád,
mosdótál vagy mosogató stb. mellett. A nedves alagsorokban való használatot szintén
kerülni kell.
Fűtés: A készüléket hősugárzóktól, konyhai főzőlaptól stb. távol kell elhelyezni. Nem szabad
használni olyan helyiségben sem, ahol a hőmérséklet 5°C alatt vagy 40°C felett van.
Elektromágneses tér hatása: Az elektromos készülékek, pl. a hűtőszekrények, tv- és
rádiókészülékek elektromágneses teret hoznak létre, amelyek interferenciákat és
mellékzajokat okozhatnak. Ezért a telefon ne helyezze el ezek közelében.
Idegen testek: Ügyeljen arra, hogy a készülékre ne eshessenek tárgyak, és ne folyhasson bele
folyadék. Ne tegye ki a készüléket erős füst, por, mechanikai rázkódás vagy ütés hatásának.
Tisztítás: a készülék házának tisztítására semmiképpen sem használjon benzint, hígítót vagy
más oldószert, hanem egyszerűen törölje le puha ronggyal. Ha a készüléket új, vagy
lakkápolószerrel felújított fa vagy műanyag bútorra kívánja helyezni, nem zárható ki, hogy az
áplószer megtámadja a készülék talpát. Emiatt foltok keletkezhetnek a bútoron. A Panasonic
a bútor illetve a készülék ilyen rongálódásáért nem vállal felelősséget.
A legjobb működés érdekében
• Ha a hordozható készüléken a zaj miatt nem lehetséges a beszélgetés, menjen közelebb a
bázisállomáshoz, hogy a zajt csökkentse.
• A hordozható készüléket teljesen fel kell tölteni a bázisállomáson, ha a kijelzőn villog az
"akkumulátor” ikon.
• A hívások lehetséges hatókörzete csökkenhet, ha a készüléket: olyan tereptárgyak közelében
használja, mint például hegyek, dombok, aluljárók, fém objektumok, például drótkerítés stb.
82
Túlfeszültség/villám
A zsinórnélküli telefon gyárilag túlfeszültségvédő kapcsolással készül. Amennyiben körzetében
gyakrabban fordulnak elő zivatarok, az alábbi óvintézkedéseket javasoljuk mégis:
1) túlfeszültségvédelem a telefon csatlakozó kábelhez
2) túlfeszültségvédelem az áramforráshoz
A szerelés miatt forduljon Panasonic-szakkereskedőjéhez.
• Villámcsapás miatti kárra a fenti biztonsági megoldások megvalósítása esetén sem vállalható
felelősség.
VIGYÁZAT:
TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A
KÉSZÜLÉKET ESŐ, SEM BÁRMILYEN MÁS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.
Csatlakozó aljzatok bekötése
1 - üres
2-b
3 - (föld)
4 - üres
5-a
6 - üres
telefonaljzat
1 - 1+ bemenet
2 - 1- bemenet
3 - üres
4 - üres
5 - 2- bemenet
6 - 2+ bemenet
1. bemenet / nem stabilizált / 8 V / 500 mA
2. bemenet / nem stabilizált / 9 V / 200 mA
dugaszolható hálózati adapter aljzata
(Az ábrát lásd a német nyelvű utasítás 90. oldalán.)
83
Műszaki adatok
Szabvány
Csatornaszám:
Frekvenciatartomány:
Duplex eljárás
Csatornakiosztás:
Átviteli sebesség:
Moduláció:
Beszédkódolás:
Adásteljesítmény:
Rádióhatótávolság:
Bázisállomás teljesítményfelvétel:
Analóg telefonvonal:
Áramellátás:
Hordozható készülék üzemideje
(teletöltött akkuval):
Környezeti feltételek:
Tárcsázási eljárás:
Visszahívó billentyű (standard):
alközponti üzemhez:
Visszahívó billentyű (opció):
Bázisállomás mérete:
Hordozható készülék mérete:
Bázisállomás súlya:
Hordozható készülék súlya:
Telefon csatlakozó vezeték hossza:
Hálózati adapter vezeték hossza:
DECT = (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications)
GAP = Generic Access Profile (gyártófüggetlen DECT
rádióátviteli eljárás)
120 duplex csatorna
1,88 GHz ... 1,9 GHz
időosztásos, 10 ms kerethossz
1728 kHz
1152 kbit/s
GFSK
32 kbit/s
10 mW átlagteljesítmény csatornánként
max. 300 m szabad területen
max. 50 m épületben
5 VA
nyilvános távbeszélő hálózat / alközpont
dugaszolható hálózati adapter 230 V ~ / 50 Hz
készenléti üzemben: max. 65 óra
beszédállapotban: max. 6 óra
5° ... 40° C, 20 ... 80% rel. páratartalom
(nem kondenzáló)
impulzus/DTMF
flash (hosszú/200 ms)
flash (rövid/80 ms)
föld (400 ms/1300 ms)
kb. 201 x 171 x 73 mm (hosszúság x szélesség x magasság)
kb. 161 x 56 x 32 mm (hosszúság x szélesség x magasság)
kb. 460 g
kb. 150 g
kb. 2,1 m
kb. 2,0 m
• A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
• Az ebben a kezelési útmutatóban használt ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos
megjelenésétől.
84
Kedves Vásárló!
Az Ön által megvásárolt KX-TCD965GC típusú terméket az európai, zsinórnélküli telefonokra
vonatkozó szabványoknak (DECT) megfelelően gyártottuk. A DECT technika jellemzője a
nagy biztonságú, megszakítások elleni védelem, valamint a kiváló minőségű digitális átvitel.
Ezt a telefont széleskörű alkalmazásra terveztük.
Így például a telefon használható egy olyan telefonrendszert alkotó, bázisállomásokból és
hordozható készülékekből felépített hálózatban, amely:
• egy bázisállomásnál maximálisan 6 hordozható készüléket működtet,
• lehetővé teszi a belső hívást két hordozható készülék között,
• lehetővé teszi egy hordozható készülék maximálisan 4 bázisállomással történő
működtetését, amely kiterjeszti a kommunikációs rádiókörzetet.
A telefon használható az alábbiakra:
• több hordozható készülék működtetésére,
• több bázisállomás működtetésére,
• a bázisállomás alközponthoz való csatlakoztatására.
A szakkifejezések értelmezése
DECT
A DECT rövidítés jelentése: Digital Enhanced Cordless Telecommunication, azaz
továbbfejlesztett digitális zsinórnélküli távközlés.
A DECT előnyei
Kiváló hangminőség: A digitális jelek mintavételezése következtében a DECT-egységek
csaknem zajmentes átvitelt nyernek.
Nagyfokú biztonság a lehallgatással szemben: A digitális átvitelen alapuló DECTbeszélgetések megfelelő módon védve vannak a jogosulatlan befigyelések ellen.
Több hordozható készülékes működés: Nincs szükség kábel telepítésére, amikor a
bázisállomásnál több hordozható készüléket kell működtetni.
Összekapcsolás: A bejelentkezett hordozható készülékek között díjtalan belső beszélgetések
hozhatók létre.
Alközponti funkciók: Egyidejűleg több funkció is végrehajtható ugyanúgy, mint egy alközponti
rendszernél; a funkciókat egy külső hívás alatt lehet lebonyolítani, pl. egy belső hívás vagy
egy külső hívás átadható egy másik hordozható készülékre.
Több bázisállomásos működés: Egynél több hordozható készülék jelentkezhet be több
bázisállomásnál, pl. magán és hivatali alkalmazások.
Gyártó kód (EMC - Equipment Manufacturer's Code)
A pontos azonosításhoz ezt a készüléket EM kóddal gyártottuk, amit majd a mobil
hálózatokbeli funkcióknál lehet alkalmazni.
85
Típusszám: KX-TCD965GC
CE
73/23/EEC
89/336/EEC
92/31/EEC
93/68/EEC
Gyártó:
Kyushu Matsushita Electric (U.K.) Ltd.
Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE, United Kingdom
86

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement