Panasonic KXTCD952HGB Használati utasítások

Add to my manuals
50 Pages

advertisement

Panasonic KXTCD952HGB Használati utasítások | Manualzz
KX-TCD952HG(01~05)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 1
Digitális zsinórnélküli telefon
Típusszám:
KX-TCD952HGB
Kezelési utasítás
INT’
OK
C
F
GH I
2
DE F
3
1
AB C
4
JK L
5
MNO
6
7
TU V
8
WXYZ
9
PQRS
0
RCL
PWR
MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A
KÉSZÜLÉKET, KÉRJÜK OLVASSA EL
ÉS ŐRIZZE MEG EZT AZ UTASÍTÁST.
Lehetővé teszi a hívó
azonosítása szolgáltatás
használatát.
Az első használatba vétel előtt az akkumulátort körülbelül 4 órán át tölteni kell.
KX-TCD952HG(01~05)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 2
Az első használatba vétel előtt
Köszönjük, hogy megvásárolta az új, Panasonic márkájú,
digitális zsinórnélküli telefonkészüléket.
A hívó azonosítása szolgáltatást - ahol ez a funkció rendelkezésre áll - az Ön
telefontársasága biztosítja. Ha előfizetett a hívó azonosítása szolgáltatásra, akkor
ez a telefonkészülék kijelzi a hívó telefonszámát.
Egy későbbi hivatkozáshoz
Gyári szám
A vásárlás időpontja
(a készülék alján található)
A forgalmazó neve és címe
Tartozékok (A készülékkel együtt szállítva)
Hálózati adapter (8.old)
1 db
2
Telefonzsinór (8. old.)
Akkumulátor (7. old.)
1 db
3 db
Hordozható készülék fedél (7. old.)
Övcsipesz (40. old.)
1 db
1 db
KX-TCD952HG(01~05)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 3
A legjobb működés érdekében
Akkumulátor töltés
A hordozható készülék (kézibeszélő)
tápellátását újratölthető Ni-Cd
akkumulátor biztosítja. Helyezze be az
akkumulátort (7. old.) és a legelső
használat előtt töltse fel körülbelül 4 óra
időtartamig (9. old.).
A bázisállomás elhelyezése
A hívások a hordozható készülék és a bázisállomás között vezetéknélküli,
rádiófrekvenciás kapcsolat útján jönnek létre. A legnagyobb hatótávolság és a
zajmentes működés eléréséhez azt ajánljuk, hogy a bázisállomást:
Helyezze távol olyan elektromos készülékektől,
Away
electrical
such as a TV,
mint
pl. from
TV, rádió
vagyappliances
személyi számítógép
radio,egy
personal
or another telephone.
illetve
másikcomputer
telefonkészülék.
Helyezze a helyiség egyik MAGAS és
In
a HIGH and
CENTRAL
with no
KÖZPONTI
helyére,
ahol location
nincs olyan
obstructions
such as
walls.
árnyékoló felület,
mint
pl. egy fal.
3
KX-TCD952HG(01~05)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 4
Tartalomjegyzék
1. fejezet
Előkészületek
A kezelőszervek elhelyezkedése ..6
Kijelző ..............................................7
Beállítások ........................................7
Az akkumulátor behelyezése a
hordozható készülékbe ................ 7
Csatlakoztatások.......................... 8
Az akkumulátor töltése ................ 9
A készülék bekapcsolása ............10
A tárcsázási mód kiválasztása ....10
A csengő hangerő beállítása a
hordozható készüléken ................11
A csengetés típus beállítása a
hordozható készüléken ................11
A csengő hangerő beállítása a
bázisállomáson ............................12
Az “automatikus hívásfogadás”
szolgáltatás beállítása ................13
2. fejezet
A használat alapjai
Hívások kezdeményezése ..........13
Hívások fogadása ........................14
Hívó azonosítása szolgáltatás ....15
A hívó lista használata ................16
A hívó lista megtekintése ............16
Visszahívás a hívó listából ..........17
A hívó telefonszámának
szerkesztése................................17
A hívó telefonszámának
törlése a hívó listából ..................18
Automatikus tárcsázás ................19
Telefonszámok tárolása a
memóriában ................................19
A memóriában tárolt
telefonszám tárcsázása................19
4
Speciális szolgáltatások ..............20
A “szünet beiktatás” szolgáltatás
használata (analóg alközponti
vonallal rendelkező/távhívást
kezdeményező felhasználók
számára) ......................................20
Átjelzés a hordozható készülékre
(Személykeresés)..........................21
A kimenő hívás letiltása (billentyűzár)
üzemmód beállítása ....................21
Az R gomb használata ................21
3. fejezet
Bonyolultabb szolgáltatások
(speciális programozási jellemzők)
A programozható funkciók
összefoglalása ....................................22
A jelszó beállítása ..............................23
Azonnali hívás......................................24
Az azonnali hívás üzemmód
beállítása............................................24
Az azonnali hívás memóriában
tárolt szám tárcsázása ......................24
Hívások letiltása ..................................25
Híváskorlátozás ..................................26
A beszélgetés alatti kijelzés
kiválasztása ........................................27
Egyéb, programozható beállítások ..28
A gombnyomást kísérő hang
beállítása............................................28
A hatótávolság figyelmeztetés
beállítása............................................28
Az alacsony akkumulátor feszültség
figyelmeztetés beállítása ..................28
A memóriában tárolt beállítások
törlése ..................................................29
KX-TCD952HG(01~05)hun
24/11/00
1:58 pm
Többkészülékes felhasználói
üzemmódok
Hasznos információk
Akkumulátorcsere ........................39
A hordozható készülék
övcsipeszének felszerelése ........40
Mielőtt segítséget kérne..............41
Biztonsági előírások ....................44
Fontos figyelmeztetés a Ni-Cd
(Ni-MH) akkumulátor megfelelő
használatára és töltésére
vonatkozóan..................................46
A szakkifejezések értelmezése....48
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet
5. fejezet
Az opcionális, többkészülékes
felhasználók számára ..................30
Egynél több hordozható készülék
használata ..................................30
Egynél több bázisállomás
használata ..................................30
Bejelentkezés................................31
Hordozható készülék
bejelentkezése a
bázisállomásnál ..........................31
A “hozzáférés a bázisállomáshoz”
beállítása ....................................32
Hordozható készülék
számának törlése ........................33
A készenléti üzemmód
kijelzésének beállítása ................34
A csengetési mód
kiválasztása ..................................34
Személykeresés/Belső hívás ......36
Az összes hordozható egység
személykeresése a
bázisállomásról............................36
Belső hívás a hordozható
készülékek között........................36
Hívásátadás a hordozható
készülékek között........................37
Konferencia kapcsolás ................38
Várakozó hívás jelzésének
beállítása ....................................38
5. fejezet
1. fejezet
4. fejezet
Page 5
5
KX-TCD952HG(06~12)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 6
A kezelőszervek elhelyezkedése
Bázisállomás
akkumulátor töltő érintkezők (9. old)
Antenna
Hívó azonosítása
kijelző (
) (15. old)
töltés kijelző (
Személykeresés gomb
(21., 31., 36. old)
)(9. old)
használatban kijelző(
) (17., 31. old)
Hordozható készülék
▼, ▲ Navigációs
Kijelző (7. old.)
gomb (11., 13., 14.,
15., 18. old.)
Belső hívás gomb
Beszélgetés gomb
(13. old)
INT'
Törlés gomb C
(10., 19., 22., 23. old)
Program gomb
(10., 19., 21., 22. old)
C
GHI
PQRS
Tone (DTMF) gomb
(22. old)
Újrahívás gomb
(21. old)
R
akkumulátor töltő érintkezők (9. old.)
6
(10., 22., 36. old)
INT
OO
KK
1
ABC
4
7
OK gomb OK (11., 22. old)
2
DEF
JKL
5
MNO
6
TUV
8
WXYZ
9
3
Újratárcsázás/szünet
gomb
(14., 16. old)
0
R
Bekapcsolás gomb
(10. old)
KX-TCD952HG(06~12)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 7
Kijelző
Az azonnali hívás ikon akkor
jelenik meg, ha bekapcsolta
ezt az üzemmódot (24. old.).
A hatótávolságon belül ikon azt jelzi, hogy a
hordozható készülék a bázisállomás
hatótávolságán belül van. Villog, ha a hordozható
készülék hatótávolságon kívülre kerül.
A hívás letiltás ikon akkor
jelenik meg, ha bekapcsolta
ezt az üzemmódot (25. old.).
A személykeresés/belső hívás ikon akkor
látható, ha egy másik egységet személyhívással
keres vagy belső hívás üzemmódban van.
Villog, ha a hordozható készüléket egy másik
egység személyhívással keresi.
Előkészületek
Ikonok
1. fejezet
Ez a kijelzés az összes lehetséges ikont és
karaktert mutatja.
A program ikon azt jelzi, hogy
a készülék programozási
üzemmódban van.
Az akkumulátor ikon az
aktuális akkumulátorfeltöltöttségi szintet jelzi (9.
old.)
A beszélgetés ikon akkor jelenik meg, ha hívást
kezdeményez illetve fogad.
Villog, ha a készülékre külső hívás érkezett.
Karakterek
P
F
Tárcsázás közben lenyomta az
(Újratárcsázás/Szünet) gombot.
Tárcsázás közben lenyomta az
R
(Újrahívás) gombot.
Tárcsázás közben lenyomta a
gombot.
Tárcsázás közben lenyomta
a
gombot.
Beállítások
Az akkumulátor behelyezése a hordozható készülékbe
)
Tegye be az akkumulátorokat az ábra szerint. Ezután helyezze vissza a hordozható
készülék fedelét.
• A hordozható készülék nem működik, ha az újratölthető akkumulátorokat rosszul helyezi be.
7
KX-TCD952HG(06~12)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 8
Beállítások
Csatlakoztatások
Dugaszolja be a hálózati adapter vezetékét és a telefonzsinórt a készülék alján lévő
csatlakozókba, majd csatlakoztassa a vezetékeket az ábra szerint.
Rögzí
tsethe
a vezetékeket,
nehogythem from
Fasten
cords to prevent
kibeing
csússzanak
a csatlakozóból.
disconnected.
VezetékHooks
tartók
A hálózati csatlakozó
To Poweraljzatba.
Outlet
(AC 230-240V/50
Hz)V, 50 Hz)
(AC 230
8V
9V
HálóAC
zatiAdaptor
adapter
Telephone Hál
ACózati
Telefonzsinór
Line Cord
adapter
Adaptor
To
Single-Line
A telefon
fali
Telephone
Jack
csatlakozóba
Telephone Line Cord
Telefonzsinór
• CSAK a Panasonic KX-TCA9CE VAGY KX-TCA11CE típusú HÁLÓZATI ADAPTERT
HASZNÁLJA!
• Vigyázzon, nehogy a bázisállomáson összecserélje a telefonzsinór és a hálózati adapter
vezetékének dugaszát. Ha nem megfelelően csatlakoztatja őket, a bázisállomás nem
működik, esetleg meg is hibásodhat.
• A hálózati adapternek állandóan a hálózati feszültségre kell csatlakoznia. (Használat
közben az adapter melegedhet, de ez normális.)
• Tápfeszültség kimaradás esetén a készülék nem működik. Javasoljuk, hogy hálózatkimaradás esetére csatlakoztasson párhuzamosan egy hagyományos telefonkészüléket.
• Ha készüléke olyan telefon alközponthoz csatlakozik, amely nem támogatja a hívó
azonosítása szolgáltatásokat, akkor Ön nem tudja elérni ezeket a szolgáltatásokat.
8
KX-TCD952HG(06~12)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 9
1. fejezet
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor töltöttségi szintje
VAGY
OR
(
)töltés indikátor
A kijelzőn ellenőrizheti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.
Az akkumulátor töltöttségi szintje
Teljesen feltöltött Közepesen feltöltött Már kevés az energia
A kijelzőn megjelenő ikon
Újra kell tölteni
Előkészületek
Az akkumulátor kiszállításkor nincs
feltöltve. A feltöltéshez helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra.
Az első használatbavétel előtt kérjük, töltse
az akkumulátort körülbelül 4 órán át.
•
Kigyullad a (
) töltés indikátor.
(villog)
Újratöltés
Töltse fel az akkumulátort, ha az “
” ikon villog,
vagy a készülék 15 másodpercenként sípol egyet.
Az akkumulátorra vonatkozó információ
00
Ha Panasonic típusú akkumulátora teljesen feltöltött állapotban van:
Üzemmód
Hozzávetőleges Ni-Cd akkumulátor
kapacitás (tartozék)
Hozzávetőleges Ni-MH
akkumulátor kapacitás (opció)*
Használat alatt
(Beszélgetés üzemmód)
maximálisan 6 óra
maximálisan 12 óra
Ha nincs használatban
(készenléti üzemmód)
maximálisan 65 óra
maximálisan 130 óra
• Az akkumulátor élettartama a használattól függően változhat, például
– mennyi ideig tanulmányozza a hívó azonosítása hívó listáját, és
– milyen a környezeti hőmérséklet.
• Tisztítsa meg a hordozható egység és a bázisállomás töltő érintkezőit havonta
egyszer egy száraz, puha ruhadarabbal. Ha a készülék szennyeződésnek vagy
magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban, mert különben az
akkumulátor töltése nem lesz megfelelő.
• Ha az akkumulátort teljesen feltöltötte, nem szükséges azt a bázisállomásra helyezni,
csak ha az “
” szimbólum villog. Ez megnöveli az akkumulátor élettartamát.
• Az akkumulátort nem lehet túltölteni.
* Újratölthető (AAA méretű) nikkel-fémhibrid (Ni-MH) akkumulátorok is rendelkezésre
állnak (lásd a 39. oldalt).
• Olvassa el a “Fontos figyelmeztetés a Ni-Cd (Ni-MH) akkumulátor megfelelő
használatára és töltésére vonatkozóan” című részt a 46. oldalon.
9
KX-TCD952HG(06~12)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 10
Beállítások
A készülék bekapcsolása
Nyomja le finoman, de határozottan a
(Bekapcsolás) gombot.
• Egy rövid ideig megjelenik az összes
lehetséges ikon és kijelzés, majd a kijelző
az alábbiakra vált. Ezután a hordozható
készülék készenléti üzemmódba kerül.
A kijelzőn megjelenik az éppen
csatlakoztatott bázisállomás száma.
- i-
00
• Ön programozással kiválaszthatja, hogy a
kijelzőn a bázisállomás száma, illetve a
hordozható készülék száma legyen
látható, vagy semmilyen kijelzés ne
jelenjen meg (34. old.).
A készülék kikapcsolásához (OFF)
nyomja le finoman, de határozottan a
(Bekapcsolás) gombot és tartsa
lenyomva, amíg egy hangjelzést nem hall.
• A kijelzőről minden kijelzés eltűnik.
• A hordozható készülék nem csenget.
• A programozási módtól függően Ön
esetleg nem tudja kikapcsolni a
készüléket. Először győződjön meg róla,
hogy a hordozható készülék készenléti
állapotban van.
A tárcsázási mód kiválasztása
Ön a tárcsázási módot “Tone”-ra vagy “Pulse”-ra programozhatja be. Ha hangfrekvenciás
(DTMF) módon kell tárcsáznia, válassza a Tone beállítást. Ha impulzussorozatokat kell
használnia, válassza a Pulse beállítást. A gyárilag, előre beállított tárcsázási mód: Tone.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva, és készenléti üzemmódban van.
1
Nyomja le a
Pl.: a “Tone” tárcsázást választotta ki.
(Program), majd
az I N T (Belső hívás) gombot.
2
3
3o - - - Adja be a bázisállomás jelszavát.
Nyomja le az
1 .
ˇ A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.
1: Tone
2: Pulse
10
5
A Pulse (impulzusos) tárcsázás
kiválasztásához nyomja le a 2 gombot.
VAGY
A Tone (DTMF) tárcsázás kiválasztásához
nyomja le az 1 gombot.
6
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző visszaáll
készenléti üzemmódba.
Nyomja le a 3 gombot.
• A bázisállomás gyárilag, előre
beállított jelszava: 0000. A
bázisállomás jelszavának
megváltoztatását lásd a 23. oldalon.
4
3 iu i
• Ha a 3. lépés során öt hangjelzést hall, a
beadott jelszó téves. Adja be a helyes jelszót.
• Ha a programozás során törölni kíván, nyomja
le a
, (Program) gombot, majd kezdje
újra az 1. lépéstől.
KX-TCD952HG(06~12)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 11
Ön saját igényei szerint beprogramozhatja a
hordozható készülék csengő hangerejét (6 szint
áll rendelkezésére). A leghalkabb beállítás az 1, a
leghangosabb pedig a 6. A gyárilag, előre
beállított érték: 3. Ha OFF-ra állítja (kikapcsolja),
a hordozható készülék nem csenget.
Ön igényeinek megfelelően
beprogramozhatja a hordozható készülék
csengetésének típusát (6 típus). A
gyárilag, előre beállított érték: 1.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva
(ON) (10. old.) és, készenléti üzemmódban van.
1
Nyomja le a
(Program) gombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van
kapcsolva (ON) (10. old.), és készenléti
üzemmódban van.
1
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot,
amíg meg nem jelenik az“F23 ”
kijelzés.
3
Nyomja le az OK gombot.
F iUU
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg
meg nem jelenik az “F22 ”kijelzés.
3
Nyomja le az OK gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális csengő
hangerő beállítás, és a készülék a beállított
hangerővel csenget.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális
csengetés típus beállítás, és a
készülék az adott típussal csenget.
Pl.: Az 1-es típust választotta ki.
Pl.: A 3-as szintet választotta ki.
F23U i
4
4
5
A kívánt szint beállításához nyomja le a
▼ vagy a ▲ gombot.
• Valahányszor lenyom egy gombot, a
kijelzőn megjelenik a kiválasztott csengő
hangerő beállítás, és a készülék a beállított
hangerővel csenget.
• A csengő kikapcsolásához a ▼ gomb
lenyomásával törölje a “ ” jeleket, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a “
”
(csengő kikapcsolva) üzenet.
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző visszaáll
készenléti üzemmódba.
• Ha a csengőt kikapcsolta, akkor a kijelzőn
a“
” (csengő kikapcsolva) üzenet
látható
(Program) gombot..
Előkészületek
A csengetés típus beállítása a
hordozható készüléken
1. fejezet
A csengő hangerő beállítása a
hordozható készüléken
A kívánt típus beállításához nyomja
le a ▼ vagy a ▲ gombot.
• A csengetés típusának
kiválasztásához nyomja le az 1 6 gomb valamelyikét.
• Valahányszor lenyom egy gombot, a
kiválasztott csengetés típus
megjelenik a kijelzőn, és készülék az
adott típussal csenget.
5
Nyomja le a
gombot.
(Program)
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
11
KX-TCD952HG(06~12)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 12
Beállítások
A csengő hangerő beállítása a bázisállomáson
Három szint áll rendelkezésre (HIGH - hangos, MEDIUM - közepes, LOW - halk). A
gyárilag előre beállított hangerő a MEDIUM (közepes). Ha kikapcsolja a csengetést
(OFF), a bázisállomás nem csenget.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (ON) (10. old.), és készenléti
üzemmódban van.
1
Nyomja le a
(Program), majd
3
az I N T (Belső hívás) gombot.
2
• Valahányszor lenyom egy gombot, a
kijelzőn megjelenik a kiválasztott
csengő hangerő beállítás, és a
bázisállomás a beállított hangerővel
csenget.
Nyomja le KÉTSZER a 2 gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális
hangerő.
1: LOW (halk) 2: MEDIUM (közepes)
3: HIGH (hangos), 0: OFF (kikapcsolva)
Nyomja le a kívánt hangerőnek
megfelelő gombot: 1 , 2 , 3
vagy 0 .
4
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
Pl.: A MEDIUM közepes szintet választotta ki.
22u2
Az “automatikus hívásfogadás” szolgáltatás beállítása
Az “automatikus hívásfogadás” szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a hívásokat a
(Beszélgetés) gomb lenyomása nélkül, egyszerűen a hordozható készüléknek a bázisállomásról
történő felvételével fogadja. Ha használni kívánja ezt a szolgáltatást, akkor kapcsolja be (ON). A
gyárilag, előre beállított érték: OFF (kikapcsolva). Ha a hívás fogadása előtt meg akarja tekinteni a
hívó telefonszámát, akkor hagyja kikapcsolva (OFF) az “automatikus hívásfogadás” szolgáltatást.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (ON) (10. old.) és készenléti üzemmódban van.
1
2
3
Nyomja le a
(Program) gombot.
4
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg
meg nem jelenik az “F28 ” kijelzés.
Nyomja le az OK (Program) gombot.
• Megjelenik az aktuális beállítás.
0 :OFF (kikapcsolva) (gyárilag előre beállítva)
1 :ON (bekapcsolva)
Pl.: Az OFF-ot választotta ki.
A kívánt beállítás kiválasztásához
nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot.
• A beállítás kiválasztásához
lenyomhatja a 0
gombot is.
5
Nyomja le a
vagy az 1
(Program) gombot.
•Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
F28U 0
12
KX-TCD952HG(13~21)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 13
Hívások kezdeményezése
Ellenőrizze, hogy a készülék be van
kapcsolva (ON) (10. old.).
1
2
Nyomja le a
gombot.
(Beszélgetés)
Tárcsázza a telefonszámot.
• A kijelzőn megjelenik a tárcsázott szám.
• Néhány másodperc múlva a
beszélgetés idő megjelenik a kijelzőn.
3
A bontáshoz nyomja le a
(Beszélgetés) gombot, vagy tegye
a hordozható készüléket a
bázisállomásra.
A hallgató hangerejének beállítása
Három szint áll rendelkezésére (HIGH hangos, MEDIUM - közepes, LOW - halk).
A gyárilag, előre beállított szint: MEDIUM
(közepes)
Beszélgetés közben a kívánt szint
beállításához nyomja le a ▼ vagy a ▲
gombot.
Pl.: A LOW (halk) szintet választotta ki.
• A hordozható készülék visszaáll
készenléti üzemmódba.
Tárcsázás a bevitt telefonszám
ellenőrzése után
1
2
3
Adja be a telefonszámot.
• A kijelzőn megjelenik a beadott szám.
• IHa a tárcsázás közben hibát vét,
nyomja le a C . (Törlés) gombot. A
számjegyek jobbról törlődnek.
• A törléséhez nyomja le finoman, de
határozottan a C (Törlés) gombot.
• Néhány másodperc múlva a kijelzőn
ismét a hívás időtartama látható.
VAGY
Készenléti üzemmódban járjon el az
alábbiak szerint:
1
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg
meg nem jelenik az “F6” kijelzés, majd
nyomja le az OK gombot.
Nyomja le
(Beszélgetés)
gombot.
• Néhány másodperc múlva a kijelző
elkezdi kijelezni a hívás időtartamát.
A bontáshoz nyomja le a
(Beszélgetés) gombot, vagy tegye
a hordozható készüléket a
bázisállomásra.
• A hordozható készülék visszaáll
készenléti üzemmódba.
A használat alapjai
888800 - 00 - 00
” (Beszélgetés) gomb
lenyomása után a kijelzőn a
,
ikon villog és figyelmeztető jelzést hall,
menjen közelebb a bázisállomáshoz,
majd próbálkozzon újból.
• Ön programozással kiválaszthatja, hogy
beszélgetés üzemmódban a kijelzőn a
hívás időtartama vagy pedig a
telefonszám legyen látható (27. old.).
2. fejezet
i2345678
• Ha a “
(Program) gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális szint.
Pl.: A LOW (halk) szintet választotta ki.
F6
3
A kívánt szint beállításához nyomja
le a ▼ vagy a ▲ gombot.
4
Nyomja le a
(Program) gombot.
13
KX-TCD952HG(13~21)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 14
Hívások kezdeményezése
----------
•A “
” az újratárcsázás
memória végét jelzi.
• A listából való kilépéshez nyomja le
határozottan a C (Törlés) gombot.
Az utoljára hívott szám újratárcsázása.
Nyomja le a
(Beszélgetés)
gombot ➡ majd nyomja le az
(Újratárcsázás/szünet) gombot.
• Az utoljára hívott számot a készülék
automatikusan újratárcsázza.
Újratárcsázás az újratárcsázás
memóriában lévő számok
ellenőrzése után
A készülék az utoljára tárcsázott 10
hívószámot automatikusan eltárolja az
újratárcsázási memóriában.
1
2
Nyomja le az
(Újratárcsázás/szünet) gombot.
• A kijelzőn megjelenik az utoljára
tárcsázott szám.
Az
(Újratárcsázás/szünet)
gomb lenyomásával válassza ki a
kívánt számot.
• Ha a legutolsó számtól a legrégebbi
számig kíván keresni, nyomja le a ▼
gombot. Ha a legrégebbi számtól a
legutolsóig kíván keresni, nyomja le a
▲ gombot.
3
Nyomja le a
(Beszélgetés)
gombot.
• A készülék automatikusan tárcsázza a
telefonszámot.
• Ha telefonvonalán impulzusos
tárcsázással kell hívni, akkor azok az
elérési számok, amelyeket a
gomb
lenyomása után visz be nem
tárcsázódnak ki.
Az újratárcsázási memóriában lévő
összes szám törléséhez
1
2
3
Nyomja le a
(Program) gombot.
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot,
amíg meg nem jelenik az “F9” kijelzés,
majd nyomja le az OK gombot.
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
Hívások fogadása
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (ON) (10. old.), mert különben a hordozható készülék nem csenget.
Amikor a hordozható készülék nincs a
bázisállomáson, nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
• A hívásokat bármelyik hívóbillentyű, azaz a 0 illetve
gomb lenyomásával
9 ,
is fogadhatja.
(– Beszédállás bármely gomb lenyomásával).
Automatikus hívásfogadás
Ha bekapcsolja (ON) az “automatikus
hívásfogadás” szolgáltatást (12. old.), akkor Ön a
hívásokat a
(Beszélgetés) gomb lenyomása
nélkül, egyszerűen a hordozható készüléknek a
bázisállomásról történő felvételével fogadja.
14
• Sem a hordozható készülék, sem a bázisállomás
nem csenget, ha a csengő mindkettőn ki van
kapcsolva (OFF) (11 - 12. old.).
A hordozható készülék
csengőjének ideiglenes
kikapcsolása
Amikor a kézibeszélő csengetni kezd,
nyomja le határozottan a ▼ gombot.
• A kijelzőn a “
” üzenet jelenik
meg és a hordozható készülék
csengetése leáll.
• A csengő a következő híváshoz már
ismét bekapcsolt állásba kerül.
• Ez a funkció nem működik, ha a hordozható
készülék a bázisállomáson van.
KX-TCD952HG(13~21)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 15
Hívó azonosítása szolgáltatás
Ez a készülék kompatíbilis az Ön helyi telefontársasága által kínált hívó azonosítása
szolgáltatással. Ha Ön előfizetett a hívó azonosítása szolgáltatásra, akkor az első
csengetés után megjelenik a hívó telefonszáma.
A készülék a hívó listában maximálisan 50, különböző hívó telefonszámát képes tárolni.
A lista segítségével Ön automatikusan visszahívhatja a hívókat.
Az első csengetés után a kijelzőn
megjelenik a hívó telefonszáma.
• Miután Ön fogadta a hívást, a kijelző a
hívás időtartamát mutatja.
• A hívóra vonatkozó információ nem
jelenik meg az alábbi esetekben:
– Ha a hívó olyan körzetből hív, ahol
nincs biztosítva a hívó azonosítása
szolgáltatás, akkor a kijelzőn a
következő látható: “-------- ”.
– Ha a hívó kérte, hogy telefonszáma ne
jelenjen meg, akkor a kijelzőn a
következő látható:“
”.
• Ha készüléke olyan telefon
alközponthoz csatlakozik, amely nem
támogatja a hívó azonosítása
szolgáltatásokat, akkor ezek a
szolgáltatások nem állnak
rendelkezésre.
Ha új hívásai érkeztek, akkor a
bázisállomáson lévő, hívó azonosítása
kijelző (
) villog. Készenléti
üzemmódban a hordozható készülék
kijelzőjén az új hívások száma látható.
• Ha például 10 új hívása érkezett, akkor
az alábbi kijelzés látható:
- i-
IO
A használat alapjai
i2345678
Az új hívások számának
ellenőrzése
2. fejezet
Hogyan jelenik meg a hívó
telefonszáma egy hívás
beérkezésekor
15
KX-TCD952HG(13~21)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 16
A hívó lista használata
A hívó lista megtekintése
A készülék a hívó listában maximálisan 50, különböző hívó telefonszámát képes tárolni,
a legutóbbi hívás - legrégebbi hívás sorrendben. Az 51. beérkező hívás törli a
legrégebbi hívást.
Ha ellenőrizni kívánja a hívó telefonszámát, kövesse az alábbi lépéseket.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (ON) (10. old.) és készenléti
üzemmódban van.
1
Nyomja le a
(Program), majd
az I N T (Belső hívás) gombot.
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot.
• Megjelenik a legutóbbi hívó
telefonszáma.
3
Ha a legutóbbi hívástól kezdődően
a legrégebbi hívásig kíván keresni,
nyomja le egymás után többször a
gombot.
Ha a legrégebbi hívástól
kezdődően a legutóbbi hívásig
kíván keresni, nyomja le egymás
után többször a ▲ gombot.
• A hívók közötti lépkedéshez
nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot.
4
Ha ki akar lépni a listából, nyomja
le a C (Törlés) gombot.
• Ha ugyanattól a hívótól több hívása is
érkezett, akkor a készülék csak a
legutóbbi hívást tárolja.
Mit jelent a szám után látható “ ” :
Ha Ön már ellenőrizte az új hívásokat,
fogadta őket, vagy visszahívta a hívót,
akkor a hívó telefonszáma után egy “ ”
látható.
• Ha ugyanaz a hívó ismét hívja Önt,
akkor a készülék törli a “ ” végű
hívásadatot, és kicseréli az új hívás
adataival.
Hosszú telefonszámok megtekintése
Ha a hívó telefonszáma 12 számjegynél
hosszabb, nem látható a teljes
telefonszám.
Ha a további számjegyekre is kíváncsi,
nyomja le a 3 gombot.
• A hordozható készülék visszaáll
készenléti üzemmódba.
• Ha a 2. lépésben a kijelzőn nem
jelenik meg szám, akkor a hívó lista
üres. A kijelzés visszaáll készenléti
üzemmódra.
Nyomja le a 3 gombot.
345
16
KX-TCD952HG(13~21)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 17
A hívó lista használata
Visszahívás a hívó listából
1
Nyomja le a
(Program), majd
Nyomja le a
(Beszélgetés)
gombot.
• Készüléke automatikusan tárcsázza a
kijelzett telefonszámot.
5
Ha bontani kíván, nyomja le a
(Beszélgetés) gombot, vagy
tegye a hordozható egységet
(kézibeszélőt) a bázisállomásra.
az I N T (Belső hívás) gombot.
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot.
• Megjelenik a legutóbbi hívóra
vonatkozó információ.
3
Nyomja le annyiszor a ▼ vagy a ▲
gombot, a míg meg nem jelenik a
kívánt hívó telefonszáma.
• A hordozható készülék visszaáll
készenléti üzemmódba.
jelenik meg a hívó telefonszáma, akkor
Ön nem tudja visszahívni az adott hívót.
A hívó telefonszámának szerkesztése
Ön szerkesztheti a hívó listában tárolt telefonszámot. A telefonszám szerkesztése után
folytathatja a visszahívási eljárással is.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (ON) (10. old.) és készenléti
üzemmódban van.
1
Nyomja le a
(Program), majd
4
az I N T (Belső hívás) gombot.
2
• Ha lenyomja a C (Törlés) gombot,
azzal a villogó számjegy bal oldaláról
töröl egy számjegyet.
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot.
• Megjelenik a legutóbbi hívó
• Ha az összes számjegyet törölni
telefonszáma.
3
Nyomja le annyiszor a ▼ vagy a ▲
gombot, a míg meg nem jelenik a
kívánt hívó telefonszáma, majd
nyomja le az OK gombot.
• Az első számjegy villog.
ĺrja hozzá a kívánt számjegy(ek)et a
meglévő számhoz.
A használat alapjai
• Ha a hívóra vonatkozó információnál nem
2. fejezet
4
kívánja, nyomja le, és tartsa
lenyomva a C (Törlés) gombot..
5
A telefonszám felhívásához nyomja
le a
(Beszélgetés) gombot.
0 i2345678
17
KX-TCD952HG(13~21)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 18
A hívó lista használata
A hívó telefonszámának törlése a hívó listából
Ön a hívó listából törölheti egy hívó telefonszámát.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (ON) (10. old.) és készenléti
üzemmódban van.
1
Nyomja le a
az I N T
2
(Program), majd
(Belső hívás) gombot.
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot.
• Megjelenik a legutóbbi hívó
telefonszáma.
3
18
4
Nyomja le annyiszor a ▼ vagy a ▲
gombot, a míg meg nem jelenik a
törölni kívánt telefonszám.
Nyomja le a
gombot.
(Program)
• A kijelzőn villog a kiválasztott száma.
5
Nyomja le, és tartsa lenyomva a C
(Törlés) gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelzett számot a készülék törli, és
megjeleníti a következő hívó
telefonszámát.
KX-TCD952HG(13~21)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 19
Automatikus tárcsázás
Telefonszámok tárolása a memóriában
A hordozható készülék memóriájában Ön 20 telefonszámot tárolhat.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (ON) (10. old.), és készenléti
üzemmódban van.
1
• A ▼ illetve a ▲ gomb lenyomása
után beadhatja a kívánt
memóriarekesz számát.
2
3
Nyomja le a
gombot.
(Program)
Adja be a tárolni kívánt, max. 24
számjegyű telefonszámot.
00 - 3334444
• Ha a tárcsázás közben hibát vét,
nyomja le rövid ideig a C (Törlés)
gombot. A számjegyek jobbról
törlődnek. Az összes számjegy
törléséhez nyomja le finoman, de
határozottan a C (Törlés) gombot.
4
Nyomja le a
gombot.
(Program)
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll a készenléti üzemmódra.
• További számok törléséhez ismételje
meg az 1 - 4. lépést
akkor a tárcsázott számjegyek közé az
(Újratárcsázás/szünet) gomb
lenyomásával egy szünetet vihet be,
amely egy számjegynek számít (20. old.).
• Ha a programozás során érvényteleníteni
kíván, nyomja le a
(Program)
gombot, majd kezdje újra az 1. lépéstől.
Memória címke
Használja a 43. oldalon található memória
címkét az automatikus tárcsázás név illetve
telefonszám jegyzékeként. Vágja ki a
címkét és ragassza fel egy alkalmas helyre.
Tárolt szám törlése
1
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
kívánt telefonszám.
• A ▼ illetve a ▲ gomb lenyomása
után beadhatja a kívánt
memóriarekesz számát (00 to I ).
2
Nyomja le a
3
Nyomja le a C (Törlés) gombot.
4
Nyomja le a
A használat alapjai
00 -
• Ha a tárcsázás során szünetet kell tartani,
2. fejezet
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt
memóriarekesz száma (00 to I ).
(Program) gombot.
(Program) gombot.
A memóriában tárolt telefonszám tárcsázása
1
• Az automatikus tárcsázás memóriából
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a
kívánt telefonszám.
• A ▼ illetve a ▲ gomb lenyomása
után beadhatja a kívánt
memóriarekesz számát (00 to I ).
való kilépéshez nyomja le a C
(Törlés) gombot.
2
Nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
• Készüléke automatikusan tárcsázza a
tárolt telefonszámot.
19
KX-TCD952HG(13~21)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 20
Speciális szolgáltatások
A “szünet beiktatás” szolgáltatás használata
(analóg alközponti vonallal rendelkező/távhívást kezdeményező
felhasználók számára)
Azt javasoljuk, hogy nyomja le az
(Újratárcsázás/szünet) gombot, ha egy
alközponton keresztül tárcsáz, vagy távolsági hívást hajt végre.
Pl.: A fővonal elérési száma 9 (alközpont)
9
➡
➡
telefonszám
• Az
(Újratárcsázás/szünet) gomb egyszeri lenyomása egy adott hosszúságú
szünetet hoz létre.
Ez az újratárcsázásnál illetve egy tárolt szám tárcsázásánál kiküszöböli a téves tárcsázást.
• Az
(Újratárcsázás/szünet) gomb egynél többszöri lenyomása megnöveli a
számjegyek közötti szünet hosszát.
A szünet idejének beállítása
Ön a szünet hosszát az alközpontjának megfelelően 3 másodpercre vagy 5
másodpercre állíthatja be. A gyárilag, előre beállított érték 3 másodperc.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (ON) (10. old.), és készenléti
üzemmódban van.
1
Nyomja le a
az I N T
(Program), majd
(Belső hívás) gombot.
2
Nyomja le a 3 gombot.
3
Adja be a bázisállomás jelszót (23.
old.).
• A gyárilag, előre beállított érték:
0000.
4
5
Nyomja le a 3 gombot.
Az 5 másodperc kiválasztásához
nyomja le a 2 gombot.
VAGY
A 3 másodperc kiválasztásához
nyomja le az 1 gombot.
6
Nyomja le a
gombot.
(Program)
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll a készenléti üzemmódra.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális
szünet idő beállítás.
1: 3 másodperc 2: 5 másodperc
Pl.: 3 másodpercet választott.
33u i
20
• Ha a 3. lépés során öt hangjelzést hall,
a beadott jelszó téves. Adja be a helyes
jelszót.
KX-TCD952HG(13~21)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 21
Átjelzés a hordozható készülékre (Személykeresés)
A bázisállomásról Ön meghatározhatja a hordozható készülék helyét (átjelezhet), illetve
csengetéssel keresheti a hordozható készüléket használó személyt.
1
Nyomja le a
Az 1. hordozható készülék kijelzése
(Személykeresés) gombot.
• A bázisállomáson a (
) Használatban kijelző villogni kezd.
• A hordozható készülék egy percen át csenget és a kijelzőn
” ikon villog.
[ i ]- [ 0 ]
• Személykeresés alatt a bázisállomás száma “[0] ”-ként jelenik meg
2
A személykeresés leállításához nyomja le ismét a
a hordozható készüléken nyomja le a
(Személykeresés) gombot, vagy
(Beszélgetés) gombot.
(az impulzusos választású vonallal rendelkező felhasználók számára)
Nyomja le a
gombot mielőtt beadná azokat a számokat, amelyek DTMF
tárcsázást igényelnek.
• A tárcsázási mód átvált Tone (DTMF) üzemmódra. Ekkor beadhatja azokat a számokat,
amelyek üzenetrögzítők működtetéséhez, elektronikus banki szolgáltatások, stb.
igénybevételéhez szükségesek. Bontás után a tárcsázási mód automatikusan visszaáll
az impulzusos tárcsázásra.
A kimenő hívás letiltása (billentyűzár) üzemmód beállítása
A használat alapjai
Ideiglenes áttérés Tone (DTMF) tárcsázásra
2. fejezet
a“
Ön letilthatja hordozható készülékén a kimenő hívásokat (lezárhatja a
hívóbillentyűzetet). Amíg a kimenő hívás letiltása üzemmódot nem törli, csak bejövő
hívásokat fogadhat a készüléken.
Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja le
és tartsa lenyomva a
(Program) gombot, amíg
egy hangjelzést nem hall.
• A kijelzőn a “
” karakterek jelennek meg és a hívóbillentyűzet le van zárva.
A kimenő hívás letiltása üzemmód törlése
Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja le és tartsa lenyomva a
(Program) gombot kb. 2 másodpercig.
•A “
” kijelzés eltűnik és megszűnik a hívóbillentyűzet lezárása.
• A hívóbillentyűzet lezárása a készülék kikapcsolásakor (OFF) is törlődik (10. old.).
Az R gomb használata
Az R
(Újrahívás) gomb olyan speciális (opcionális) telefonszolgáltatások elérésére szolgál,
mint például a várakozó hívás jelzése. A részletek iránt érdeklődjék a helyi telefontársaságnál.
Ha készüléke alközponthoz csatlakozik, akkor az R
(Újrahívás) gomb segítségével
lehetősége nyílik arra, hogy elérje alközpontjának bizonyos szolgáltatásait, pl. a
mellékállomási hívások átadását.
21
KX-TCD952HG(22~29)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 22
A programozható funkciók összefoglalása
A bázisállomás közelében lévő hordozható készülékről Ön a következő
funkciókat programozhatja. Az egyes funkciókra vonatkozó részletes leírást lásd a
megfelelő oldalakon.
Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (ON) (10. old.), és készenléti
üzemmódban van.
<Készenléti üzemmód>
- i-
00
Nyomja le a
(Program) gombot.
Nyomja le a
(Programozás), majd az
I N T (Belső hívás)
gombot.
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg meg
nem jelenik a kívánt funkciókód, majd nyomja le
az OK gombot.
Kód
F1
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F28
F31
F32
F33
F41
F42
F5
F6
F70
F71
F9
F0
Funkció
A hozzáférés a bázisállomáshoz beállítása (32. old.)
A gombnyomást kísérő hang beállítása (28. old.)
A hordozható készülék csengő hangerő beállítása (11. old.)
A hordozható készülék csengetés típusának beállítása (11. old)
A várakozó hívás jelzésének beállítása (38. old.)
A hatótávolság figyelmeztetés beállítása (28. old.)
Az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés beállítása (28. old.)
Az automatikus hívásfogadás funkció beállítása (12. old.)
A készenléti üzemmód kijelzésének beállítása (34. old.)
A beszélgetés alatti kijelzés kiválasztása (27. old.)
Az akkumulátor típusának kiválasztása (39. old.)
A hívások letiltásának beállítása (25. old.)
Az azonnali hívás számának beállítása (24. old.)
A hordozható készülék jelszavának beállítása (23. old.)
A hallgató hangerejének beállítása (13. old.)
A bázisállomás törlése (33. old.)
Bejelentkezés a bázisállomásnál (31. old.)
Az újratárcsázási memória törlése (14. old.)
A hordozható készülék memóriájában tárolt beállítások törlése (29. old.)
Adja be a kívánt funkció parancsot az alábbiakban látható módon.
Parancs
Funkció
Parancs
Funkció
1
A csengetési mód kiválasztása (34. old.)
6
A híváskorlátozott hordozható
2
A csengő hangerő beállítása a
készülék(ek) és a korlátozott számok
bázisállomáson (12. old.)
beállítása (26. old.)
3
A tárcsázási mód beállítása (10. old.)
7
A hordozható készülék számának
A szünet hosszának beállítása (20. old.)
törlése (33. old.)
5
A bázisállomás jelszavának beállítása
0
A bázisállomás memóriájában lévő
(23. old.)
beállítások törlése (29. old.)
• Ha a programozás során törölni kíván, nyomja le a
kezdje elölről.
(Program) gombot, majd
• Ha programozás közben vissza kíván térni az előző lépéshez, nyomja le a C (Törlés)
gombot.
22
KX-TCD952HG(22~29)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 23
A jelszó beállítása
Miután beprogramozta a jelszót, Ön többet már nem ellenőrizheti azt.
Azt javasoljuk, hogy írja le a jelszót. Ha elfelejti, forduljon a legközelebbi Panasonic
szervizközponthoz.
A hordozható készüléken
A bázisállomáson
Önnek be kell adnia ezt a jelszót, amikor
az olyan szolgáltatásokat használja, mint a
“Hívások letiltása” üzemmód beállítása (25.
old.), “A hordozható készülék
memóriájában tárolt beállítások törlése”
(29. old), “A bázisállomás törlése” (33. old.)
Önnek be kell adnia ezt a jelszót, amikor az
olyan szolgáltatásokat használja, mint “ A
tárcsázási mód beállítása” (10. old.), “A szünet
hosszának beállítása” (20. old.), “A
híváskorlátozás beállítása (26. old.), “A
szolgáltatókód(területkód tárolása (29. old.), “A
bázisállomás memóriájában lévő beállítások
törlése” (25. old.), a “Hordozható egység
bejelentkezése a bázisállomásnál” (31. old.), “
A hordozható készülék számának törlése” (33.
old.), “A” csengetési mód kiválasztása” (34.
old.).
1
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot,
amíg meg nem jelenik az “F5 ”
kijelzés, majd nyomja le az OK
gombot.
(Program) gombot.
F5o - - - -
az I N T
2
Adja be az érvényes hordozható
készülék jelszót.
Adja be KÉTSZER az új,
négyszámjegyű jelszót.
(Program), majd
(Belső hívás) gombot.
Nyomja le az 5 gombot.
5o - - - -
• A. gyárilag, előre beállított érték 0000.
4
Nyomja le a
3
Adja be az érvényes bázisállomás
jelszót.
3. fejezet
3
1
Bonyolultabb szolgáltatások (speciális programozási jellemzők)
Ön egy négyjegyű jelszót programozhat be a hordozható készülék és a bázisállomás
számára is egyedileg. A gyárilag, előre beállított érték mindkettőnél 0000. A jelszó
megváltoztatásával Ön megakadályozhatja, hogy bármely jogosulatlan személy
használja készülékét.
• A. gyárilag, előre beállított érték 0000.
F5o - - - - o - - - -
5o - - - - o - - - -
• Ha téves számot vitt be, nyomja le a
C (Törlés) gombot. A számjegyek
jobbról törlődnek.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
• Ha a 3. lépés során öt hangjelzést hall,
4
Adja be KÉTSZER az új,
négyszámjegyű jelszót.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
a beadott jelszó téves. Adja be a helyes
jelszót.
23
KX-TCD952HG(22~29)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 24
Azonnali hívás
Ön egyszerű módon kezdeményezhet hívást, ha a
(Beszélgetés) gomb
lenyomásával hívja fel az azonnali hívás memóriában tárolt telefonszámot. A bejövő
hívásokat készüléke fogadja.
Az azonnali hívás üzemmód beállítása
Az azonnali hívás telefonszámának tárolása után a készülék automatikusan az azonnali
hívás üzemmódba kapcsol.
Amikor bekapcsolta az azonnali hívás üzemmódot, CSAK az azonnali hívás memóriában
tárolt számot hívhatja.
1
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg
meg nem jelenik az “F42” kijelzés.
3
Nyomja le az OK gombot.
(Program) gombot.
F42 -
• Ha a tárolt szám megegyezik azzal,
amelyet be kíván állítani, folytassa az
5. lépéstől.
4
Adja be a maximálisan 24
számjegyű telefonszámot.
• Ha a tárcsázás közben hibát vét,
nyomja le rövid ideig a C (Törlés)
gombot. A számjegyek jobbról
törlődnek. Az összes számjegy
törléséhez nyomja le finoman, de
határozottan a C (Törlés) gombot.
5
Nyomja le a
Az azonnali hívás hívószámának
megváltoztatása:
A 4. lépésben adja be az új
telefonszámot.
Az azonnali hívás üzemmód
törlése
1
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot,
amíg meg nem jelenik az “F42”
kijelzés.
3
Nyomja le az OK gombot.
4
Nyomja le a
(Program) gombot.
(Program) gombot.
• A kijelzőről eltűnik az “
” ikon.
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll készenléti üzemmódba,
majd megjelenik rajta az “ ” ikon.
- i-
00
Az azonnali hívás memóriában tárolt szám tárcsázása
Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható az “ ” ikon, majd nyomja le a
(Beszélgetés)
gombot.
• Készüléke automatikusan tárcsázza az azonnali hívás memóriában tárolt számot.
24
KX-TCD952HG(22~29)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 25
Hívások letiltása
1
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg
meg nem jelenik az “F4 i ” kijelzés.
3
Nyomja le az OK gombot.
(Program) gombot.
F4 Io - - - 4
Az 5. lépésben az OFF (kikapcsolva)
kiválasztásához nyomja le a ▼ vagy a
▲ gombot.
• A kikapcsoláshoz (OFF) lenyomhatja a
0 gombot is.
• A kijelzőről eltűnik a “
Adja be a hordozható készülék
jelszavát (23. old.).
• Megjelenik az aktuális beállítás.
1: ON (bekapcsolva) 0: OFF (kikapcsolva)
Pl.: az OFF-ot választotta ki.
F4 IO0
5
A hívások letiltása üzemmód
törlése
Az ON kiválasztásához nyomja le a
▼ vagy a ▲ gombot.
• A bekapcsoláshoz (ON) lenyomhatja
” ikon.
Ha Ön elfelejti a hordozható készülék
jelszavát, kérjük forduljon a
legközelebbi Panasonic
szervizközponthoz.
Bonyolultabb szolgáltatások (speciális programozási jellemzők)
Ön letilthatja, hogy bárki is hívást kezdeményezzen hordozható készülékéről. Csak
bejövő hívások fogadhatók rajta. A szolgáltatás használatához kapcsolja be a “Hívások
letiltása” üzemmódot. A gyárilag, előre beállított érték: OFF (kikapcsolva).
az 1 gombot is.
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelző visszaáll készenléti
üzemmódba, majd megjelenik a
“
” ikon.
- i-
3. fejezet
6
00
25
KX-TCD952HG(22~29)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 26
Híváskorlátozás
Ön a kívánt hordozható készülék(ek)nél/bázisállomásnál letilthatja a kijelölt telefonszámok
tárcsázását. Nem lehet tárcsázni egyetlen olyan telefonszámot sem, amely a korlátozott
számjegyekkel kezdődik. Például, ha híváskorlátozási számként a “00”-t jelöli ki, készülékéről nem
lehet nemzetközi távhívást kezdeményezni.
A kiválasztott hordozható készülék(ek)nél/bázisállomásnál Ön maximálisan 6 (legfeljebb 8 számjegyű)
híváskorlátozási számot jelölhet ki. Programozással állítsa be a korlátozott hordozható készülék(ek)et
/bázisállomást és a korlátozott szám(ok)at. A gyárilag, előre beállított beállítás: OFF (kikapcsolva).
1
Nyomja le a
az I N T
2
3
(Program), majd
(Belső hívás) gombot.
7
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall.
• A kijelzőn megjelenik a “2 ”
számjegy. A következő korlátozási
szám beállításához adja be a
számot, majd nyomja le a
(Program) gombot.
Nyomja le a 6 gombot.
Adja be a bázisállomás jelszavát (23. old.).
• Megjelenik az éppen bejelentkezett
hordozható készülék(ek)/bázisállomás száma.
Pl.: az 1., 2., 3., 4., 5 és 6. hordozható készülék jelentkezett be.
8
6O I23456
4
Adja be annak (azoknak) a
hordozható készülék(ek)nek a
számát, amely(ek)et korlátozni kíván.
• Az éppen korlátozott hordozható
készülék(ek) száma villog.
Pl.: a 2. és a 6. hordozható készülék korlátozott.
• Ha téves számo(ka)t vitt be, adja be
ismét a számo(ka)t.
Nyomja le a
(Program) gombot.
• A kijelzőn megjelenik az “ I ” számjegy.
6
6O I Adjon be egy, maximálisan 8
számjegyű korlátozási számot.
• Ha a tárcsázás közben hibát vét,
nyomja le rövid ideig a C (Törlés)
gombot. A számjegyek jobbról
törlődnek. Az összes számjegy
törléséhez nyomja le finoman, de
határozottan a C (Törlés) gombot.
26
(Program) gombot.
visszaáll készenléti üzemmódba.
6O I23456
5
Nyomja le a
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
Amikor korlátozott számot tárcsáz,
a hívás elbomlik és a tárcsázott szám
villog a kijelzőn.
Pl.: A korlátozott szám “00”.
00
A híváskorlátozás törlése a
hordozható készülék(ek)en
Hajtsa végre az 1 - 3. lépést, majd adja be
a törölni kívánt hordozható készülék(ek)
számát. Ha befejezte, nyomja le annyiszor
a
(Program) gombot, amíg a
hordozható készülék vissza nem tér a
készenléti üzemmódba.
A híváskorlátozási szám(ok) törlése
Hajtsa végre az 1 - 4. lépést, majd a
(Program) gomb lenyomásával
válassza ki a törlendő híváskorlátozási
számot. Ezután nyomja le a C (Törlés)
gombot. Ha befejezte, nyomja le
annyiszor a
(Program) gombot,
amíg a hordozható készülék vissza nem
tér a készenléti üzemmódba.
KX-TCD952HG(22~29)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 27
A beszélgetés alatti kijelzés kiválasztása
1
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg
meg nem jelenik az “F32” kijelzés.
3
Nyomja le az OK gombot.
(Program) gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális
beállítás.
1: A hívás időtartama
0: A tárcsázott telefonszám
Pl.: A hívás időtartamát választotta ki.
F32U i
4
A kívánt beállítás kiválasztásához
nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot.
• A beállítás kiválasztásához Ön
lenyomhatja a 0 vagy az 1
gombot is.
5
Nyomja le a
(Program) gombot.
Beszélgetés közben a kijelzőn az
alábbi látható:
A hívás időtartama
(Pl. 1 óra, 30 perc, 40 másodperc)
88880 i - 30 - 40
A tárcsázott telefonszám
(Pl.: 123-456-7890)
Bonyolultabb szolgáltatások (speciális programozási jellemzők)
Ön kiválaszthatja, hogy beszélgetés közben a kijelzőn a hívás időtartama vagy pedig a
tárcsázott telefonszám legyen látható. A gyárilag, előre beállított érték: 1 (a hívás
időtartama).
• Nyugtázó hangot hall és a kijelző
3. fejezet
visszaáll készenléti üzemmódba.
27
KX-TCD952HG(22~29)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 28
Egyéb, programozható beállítások
A gombnyomást kísérő
hang beállítása
A hatótávolság
figyelmeztetés beállítása
Ön kiválaszthatja, hogy a hordozható készülék
gombjainak lenyomásakor megszólaljon-e egy
hang vagy sem (gombnyomást kísérő hang,
nyugtázó hang, hiba hang). A gyárilag, előre
beállított érték: ON (bekapcsolva).
Ön kiválaszthatja, hogy a hordozható
készülék kiadja-e a hatótávolság
figyelmeztető hangot, vagy sem. A
gyárilag, előre beállított érték: OFF
(kikapcsolva)
1
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg
meg nem jelenik az “F2 i ” kijelzés,
majd nyomja le az OK gombot.
(Program) gombot.
1
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg
meg nem jelenik az “F25” kijelzés, majd
nyomja le az OK gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.
1: ON (bekapcsolva) 0: OFF (kikapcsolva)
1: ON (bekapcsolva) 0: OFF (kikapcsolva)
Pl.: Az OFF-t választotta ki.
Pl.: Az ON-t választotta ki.
3
4
F25U0
F2 iU i
A kívánt beállítás kiválasztásához
nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot.
• Az OFF illetve az ON kiválasztásához
Ön lenyomhatja a 0 vagy az 1
gombot is.
Nyomja le a
(Program) gombot.
(Program) gombot.
• Ha az ON-t választotta, nyugtázó
3
A kívánt beállítás kiválasztásához
nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot.
• Az ON illetve az OFF kiválasztásához
Ön lenyomhatja a 1 vagy az 0
gombot is.
4
hangot hall. A kijelző visszaáll
készenléti üzemmódba.
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
Az alacsony akkumulátor feszültség figyelmeztetés beállítása
Ön kiválaszthatja, hogy a hordozható készülék kiadja-e az alacsony akkumulátor feszültség
figyelmeztető hangot, vagy sem. A gyárilag, előre beállított érték: ON (bekapcsolva)
1
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg
meg nem jelenik az “F26” kijelzés, majd
nyomja le az OK gombot.
(Program) gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.
1: ON (bekapcsolva) 0: OFF (kikapcsolva)
Pl.: Az ON-t választotta ki.
F26U i
28
3
A kívánt beállítás kiválasztásához
nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot.
•Az OFF illetve az ON kiválasztásához
Ön lenyomhatja a 0 vagy az 1
gombot is.
4
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
KX-TCD952HG(22~29)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 29
A memóriában tárolt beállítások törlése
A hordozható készüléken
Funkció
Kezdeti beállítás
Hozzáférés a bázisállomáshoz Automatikus
hozzáférés a
bázisállomáshoz
Gombnyomást kísérő hangok ON - bekapcsolva
Hordozható készülék csengő 3 (KÖZEPES)
hangerő
Hordozható készülék
1
csengetés típus
Várakozó hívás hangjelzés
ON
Hatótávolság figyelmeztetés
OFF - kikapcsolva
Alacsony akkumulátor
ON
feszültség figyelmeztetés
Készenléti üzemmód kijelzés
A bázisállomás
száma
Beszélgetés alatti kijelzés
A hívás időtartama
Hívások letiltása
OFF
Azonnali hívás üzemmód
OFF
Az azonnali hívás telefonszáma Törölve
Hordozható készülék jelszó
0000
Hordozható készülék hallgató KÖZEPES
hangerő
Újratárcsázás memória
Minden törölve
Automatikus hívásfogadás
OFF
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg
meg nem jelenik az “F0” kijelzés, majd
nyomja le az OK gombot.
(Program) gombot.
Funkció
Kezdeti beállítás
A csengetési mód kiválasztása Az összes
hordozható
készülék
Tárcsázási mód
Tone (DTMF)
Szünetidő hossza
3 másodperc
Bázisállomás csengetés típus 1
Híváskorlátozott hordozható
Összes törölve
készülék(ek)
Híváskorlátozási szám(ok)
Összes törölve
Bázisállomás jelszó
0000
Bázisállomás csengő hangerő 2 (KÖZEPES)
1
Nyomja le a
az I N T
(Program), majd
(Belső hívás) gombot.
2
Nyomja le a 0 gombot.
3
Adja be a hordozható készülék
jelszavát (23. old.).
-----------4
Nyomja le a
(Program) gombot.
•Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
3. fejezet
1
3
A bázisállomáson
Bonyolultabb szolgáltatások (speciális programozási jellemzők)
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy Ön a hordozható készüléken illetve a bázisállomáson az alábbi
beállításokat egyszerre törölje. A beállítások visszaállnak az alapértelmezésre (a gyári beállításra).
Adja be a hordozható készülék
jelszavát (23. old.).
-----------4
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
29
KX-TCD952HG(30~38)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 30
Az opcionális, többkészülékes felhasználók számára
Egynél több hordozható készülék használata
Ön maximálisan 6 hordozható készüléket
regisztrálhat és működtethet a
bázisállomással. Ha egynél több
hordozható készüléket működtet, az
lehetővé teszi, hogy egy belső hívásban
vegyen részt, miközben egy másik
hordozható készülékről egy külső hívást
bonyolít.
Példa: Az ábrán egy bázisállomás
és 6 db opcionális
hordozható készülék
elrendezése látható. Az 1.
hordozható készülék belső
hívást folytat a 3.
hordozható készülékkel. A 2.
hordozható készülék külső
hívást bonyolít.
rádió hatótávolság
Radio
Range
H3
H2
H1
bázisállomás
Base Unit
H6
H4
H5
H: Handset
H: hordozható készülék
• Az opcionális hordozható készülék típusa: KX-A102CEB. Az opcionális hordozható
készülék funkciói megegyeznek a KX-TCD952HGB hordozható készülék funkcióival.
• Az Ön Panasonic forgalmazójánál kapható KX-TCA110CEB típusú, opcionális töltő.
Egynél több bázisállomás használata
Ön maximálisan négy bázisállomásnál jelentkezhet be és működtetheti hordozható
készülékét.
Mivel mindegyik bázisállomás egy rádiócellát hoz létre, Ön a bázisállomások megfelelő
elhelyezésével kiterjesztheti az adott hordozható készülék hívásfogadási/híváskezdeményezési hatótávolságát. Például Ön egy hordozható készüléket különböző rádiókörzeteken belül
használhat, pl. otthon illetve a hivatalban. A folyamatban lévő hívások azonban elbomlanak,
ha a készülékkel egy másik rádiókörzetbe megy át.
Példa: 3 db opcionális
KX-A102CEB típusú
hordozható készülék
működik együtt két
bázisállomással.
H2
H1
H4
B2
B1
H3
H5
30
B: Base
bázisállomás
B:
Unit
KX-TCD952HG(30~38)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 31
Bejelentkezés
Hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson
Használat előtt a hordozható készüléket regisztrálni kell a bázisállomáson.
g
1
Bázisállomás, ahol a hordozható
készülékkel be kell jelentkezni:
Nyomja le és tartsa lenyomva a
(Személykeresés) gombot
10 másodpercnél hosszabb ideig,
amíg a (
) használatban kijelző
ki nem gyullad, és egy nyugtázó
hangot nem hall.
2
Hordozható készülék:
Nyomja le a
(Program) gombot.
3
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot,
amíg meg nem jelenik az “F7 i ”
kijelzés.
4
Adja be a bázisállomás jelszót (23. old).
F7 io - - - 7
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
)
használatban kijelző kialszik.
• Ha a hordozható készülékkel egynél
több bázisállomásnál kíván
bejelentkezni, ismételje meg a fenti
eljárást az 1. lépéstől kezdve a
másik (többi) bázisállomással is.
• A bázisállomáson a (
Nyomja le az OK gombot.
• A kijelzőn megjelenik minden
elérhető bázisállomás száma.
Adja be a kívánt bázisállomás számát
az 1 - 4 gomb segítségével.
• A szám a hordozható készülékhez
bázisállomás számként rendelődik hozzá.
• Miközben a hordozható készülék
• Készenléti üzemmódban kijelezhető
annak a bázisállomásnak a száma,
amellyel a hordozható készülék éppen
kapcsolatban áll (34. old.). A (bejövő és
a kimenő) hívások csak a kijelzett
bázisállomáson át bonyolíthatók (még
akkor is, ha a szomszédos
bázisállomások rádiókörzetei
átfedésben vannak az adott
bázisállomáséval).
4. fejezet
F7 iU i234
5
6
Többkészülékes felhasználói üzemmódok
• Az első használatbavétel előtt töltse az opcionális hordozható készülék
akkumulátorát legalább 4 órán át.
• Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (ON) (10. old.), és készenléti
üzemmódban van.
• Jelentkezzen be a hordozható készülékkel 1 percen belül. Ha 1 percen belül nem
jelentkezik be, nyomja le a
(Program) gombot, hogy a hordozható készüléken
törölje a programozási üzemmódot. Ezután kezdje újra az 1. lépéstől.
keresi a bázisállomást, a kijelzőn
villog a “ ” karakter.
-
31
KX-TCD952HG(30~38)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 32
A “hozzáférés a bázisállomáshoz” beállítása
Automatikus hozzáférés a bázisállomáshoz
A hordozható készülék automatikusan kiválaszt egy olyan bázisállomást, ahol
bejelentkezett.
• Amikor a hordozható készülék egy másik bázisállomás rádiókörzetébe kerül, elveszti
kapcsolatát az előző bázisállomással, és automatikusan éri el az új bázisállomást.
• Ha a hordozható készülék több bázisállomás átfedett rádiókörzetében található, akkor a
hordozható készülék a bázisállomásokat a sorszámuknak megfelelő sorrendben éri el.
Hozzáférés egy megadott bázisállomáshoz.
Ön a regisztrált bázisállomások közül csak egyet választhat ki (1 - 4).
• Ön kiválaszthatja azt a bázisállomást/telefonvonalat, amelyen át
kezdeményezni/fogadni kívánja hívásait.
A gyárilag, előre beállított érték az “Automatikus hozzáférés a bázisállomáshoz”. A
kívánt bázisállomás kiválasztásához hajtsa végre az alábbi programozási lépéseket:
1
2
3
Nyomja le a
(Program) gombot.
4
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot,
amíg meg nem jelenik az “F i ”
kijelzés.
• Az 1 - 4 gombbal beadhatja a
kívánt bázisállomás számát is.
Nyomja le az OK gombot.
• A kijelzőn villog a kiválasztott
• A kijelzőn villog aktuális beállítás.
bázisállomás száma.
0: Automatikus hozzáférés a
bázisállomáshoz
1 - 4 (a regisztrált bázisállomás száma):
Hozzáférés egy megadott
bázisállomáshoz.
Pl.: Az “Automatikus hozzáférés a
bázisállomáshoz” szolgáltatást választotta ki.
F i000 i234
32
A kívánt bázisállomás számának (1
- 4) kiválasztásához nyomja le a ▲
vagy a ▼ gombot.
Pl.: Az 1. bázisállomást választotta ki.
F i000 i234
5
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
KX-TCD952HG(30~38)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 33
Bejelentkezés
A bázisállomás számának
törlése
Minden egyes hordozható készülék
törölheti saját magát vagy egy másik
hordozható készüléket.
Ha a másik hordozható készülék
hatótávolságon kívül található és/vagy a
“Hordozható készülék számának törlése”kor a készülék ki van kapcsolva, akkor az
előző bázisállomás száma megmarad a
törölt hordozható készülékben. Ezért Önnek
az alábbi lépések szerint törölnie kell a
regisztrált bázisállomást a törölt
hordozható készülékben.
1
Nyomja le a
az I N T
(Program) majd
(Belső hívás) gombot.
2
Nyomja le a 7 gombot.
3
Adja be a bázisállomás jelszavát (23. old.).
• A kijelzőn megjelenik a már regisztrált
hordozható készülék(ek) száma
Pl.: Az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. hordozható készülék
regisztrálva van.
70 i23456
4
Adja be a törlendő hordozható
készülék(ek) számát.
1
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot,
amíg meg nem jelenik az “F70”
kijelzés.
3
Nyomja le az OK gombot.
4
bázisállomás(ok) száma látható.
szám(ok) villog(nak).
Pl.: A hordozható készülék az 1.,
2. és 4. bázisállomásnál van regisztrálva.
Pl.: A 6. hordozható készüléket törli.
70 i23456
ismét a számo(ka)t.
Nyomja le a
F70U i234
5
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
Az 1 - 4 gomb lenyomásával
adja be a törlendő a bázisállomás
számát.
• A kiválasztott bázisállomás száma
visszaáll készenléti üzemmódba.
villogni kezd.
6
Nyomja le a
4. fejezet
5
Adja be a bázisállomás jelszavát (23. old.).
• A kijelzőn az éppen regisztrált
• A kiválasztott hordozható készülék
• Ha téves számo(ka)t vitt be, adja be
(Program) gombot.
Többkészülékes felhasználói üzemmódok
Hordozható készülék számának
törlése
(Program) gombot.
•Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
33
KX-TCD952HG(30~38)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 34
A készenléti üzemmód kijelzésének kiválasztása
Ön kiválaszthatja hogy, készenléti üzemmódban a hordozható készülék a bázisállomás
számát, a hordozható készülék számát jelezze ki, vagy semmilyen kijelzés ne jelenjen
meg rajta. A gyárilag, előre beállított érték: a bázisállomás száma.
1
2
Nyomja le a
(Program) gombot.
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg
meg nem jelenik az “F3 i ” kijelzés,
majd nyomja le az OK gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás.
1: a bázisállomás száma
2: a hordozható készülék száma
0: nincs kijelzés
3
A kívánt beállítás kiválasztásához
nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot.
• A beállítás kiválasztásához Ön
lenyomhatja az 1 , 2 vagy 0
gombot is.
4
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
Pl.: A hordozható készülék számát választotta ki.
F3 i0 i
[2]
00
A csengetési mód kiválasztása
Háromféle csengetési mód választható ki. Amikor egy hívás érkezik:
— az összes hordozható készülék csenget. “Az összes hordozható készülék”
— a kiválasztott hordozható készülék(ek) csenget(nek). “Csengető hordozható készülék(ek)”
—először a kiválasztott hordozható készülék csenget, majd ha az nem jelentkezik, az
összes többi csenget. “Először csengető hordozható készülék”.
A gyárilag, előre beállított érték: “Az összes hordozható készülék”.
Csengető hordozható készülék(ek) kiválasztása
Ön kiválaszthatja, hogy melyik hordozható készülék(ek) csengessen(ek).
1
Nyomja le a
az I N T
(Program) majd
4
(Belső hívás) gombot.
2
Nyomja le az 1 gombot.
3
Adja be a bázisállomás jelszavát (23. old.).
• A kijelzőn megjelenik az aktuális
beállítás.
1: Az összes hordozható készülék
2: Csengető hordozható készülék(ek)
3: Először csengető hordozható készülék
hordozható készülék(ek) száma.
Pl.: Az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. hordozható készülék
jelentkezett be.
iu2 - i23456
5
Pl.: Az “összes hordozható készülék”et választotta ki.
iu i
34
Nyomja le a 2 gombot.
• A kijelzőn megjelenik a már bejelentkezett
6
Adja be annak (azoknak) a hordozható
készülék(ek)nek a számát, amely(ek)nél
csengetést kíván beállítani.
• A kijelzőn villog a kiválasztott
hordozható készülék(ek) száma.
• Ha téves számot vitt, be, adja be újra,
most már a helyes számot.
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
KX-TCD952HG(30~38)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 35
A csengetési mód kiválasztása
Az először csengető hordozható
készülék kiválasztása
6
Először az egyik hordozható készülék csenget,
majd az összes többi hordozható készülék
csenget, ha az első hordozható készülék nem
fogadja a hívást. Ön kiválaszthatja, hogy melyik
hordozható készülék csengessen először, és
hányat csengessen (1 - 6), amíg az összes többi
hordozható készülék nem kezd csengetni. A
gyárilag, előre beállított érték: 3 csengetés.
Nyomja le a
az I N T
(Program) majd
készülék számát.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális
csengetésszám.
Pl.: 3 csengetést választott ki.
i03 - i23456 - 3
7
A csengetésszám kiválasztásához
nyomja le az 1 - 6 gomb
valamelyikét.
8
Nyomja le a
(Belső hívás) gombot.
2
Nyomja le az 1 gombot.
3
Adja be a bázisállomás jelszavát (23. old.).
4
Nyomja le a 3 gombot.
• A kijelzőn megjelenik a már bejelentkezett
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális
beállítás.
1: Az összes hordozható készülék
2: Csengető hordozható készülék(ek)
3: Először csengető hordozható készülék
(Program) gombot.
• Ha Ön kiválasztja a “Csengető
hordozható készülék(ek)”-et vagy az
“Először csengető hordozható
készülék”-et, a hívásokat még ilyenkor
is fogadni lehet azokról a készülékekről
is, amelyek nem csengetnek.
hordozható készülék(ek) száma.
5
Pl.: A 4. hordozható készüléket választotta ki.
Az összes hordozható készülék
csengetésének kiválasztása
Amikor hívás érkezik, az összes
hordozható készülék egyszerre csenget.
1
az I N T
iu3 - i23456
• Ha téves számot vitt be, adja be újra,
most már a helyes számot.
Nyomja le a
(Program) majd
(Belső hívás) gombot.
2
Nyomja le az 1 gombot.
3
Adja be a bázisállomás jelszavát (23. old.).
4
Nyomja le az 1 gombot.
5
Nyomja le a
4. fejezet
Adja be annak a hordozható
készüléknek a számát, amelynél
csengetést kíván beállítani.
• A kiválasztott hordozható készülék
száma villog.
Többkészülékes felhasználói üzemmódok
1
Nyomja le a
• Készüléke eltárolja a hordozható
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
35
KX-TCD952HG(30~38)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 36
Személykeresés/Belső hívás
Az összes hordozható egység személykeresése a
bázisállomásról
A bázisállomás használója személykeresést tud végrehajtani az összes hordozható
készülékre.
1
Nyomja le a
(Személykeresés) gombot.
• Az összes hordozható készülék 1 percig csenget.
2
A csengetés leállításához nyomja le ismét a
vagy az egyik hordozható készüléken nyomja le a
(Személykeresés) gombot,
(Beszélgetés) gombot.
Belső hívás a hordozható készülékek között
A hordozható készülékek között lehetőség van kétirányú beszélgetés létrehozására.
Pl.: az 1. hordozható készülék személykeresést hajt végre a 2. hordozható készülékre.
1
Az 1. hordozható készüléknél:
Nyomja le az I N T (Belső hívás)
gombot.
2
Az 1. hordozható készüléknél:
Adja be a kívánt hordozható
készülék számát.
4
Az 1. és a 2. hordozható
készüléknél:
A belső hívás bontásához nyomja
le a
(Beszélgetés) gombot.
• A kijelzőn megjelenik a Ň
Óikon,
és a keresett hordozható készülék
csengetni kezd.
[ i] - [ 2 ]
3
A 2. hordozható készüléknél:
Ha a készülék csenget, a
(Beszélgetés) gomb lenyomásával
jelentkezzen a keresésre.
• A kijelzőn a belső hívás időtartama
látható.
888800 - 00 - 0 i
36
• Belső hívás csak az aktuális
bázisállomás rádiótartományán belül
folytatható, a szomszédos
rádiótartományok készülékeivel nem
hozható létre.
KX-TCD952HG(30~38)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 37
Hívásátadás a hordozható készülékek között
A belső hívás egy hívás közben is használható. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön a
hívást átadja az ugyanannál a bázisállomásnál bejelentkezett hordozható készülékek között.
Hívásátadás a belső hívás
segítségével (bejelentéssel)
1
Az 1. hordozható készüléknél:
A hívás közben nyomja le az I N T
(Belső hívás) gombot. Ezután adja
be a kívánt hordozható készülék
számát.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön
átadjon egy hívást egy másik hordozható
készülékre anélkül, hogy megvárná annak
jelentkezését a személykeresésre.
Pl.: az 1. hordozható készülék átad egy
hívást a 2. hordozható készülékre.
1
• A hívás tartásba kerül.
• Ön a másik hordozható készülék
jelentkezéséig a belső csengetési
visszhangot hallja.
• Ha a másik hordozható készülék
nem jelentkezik, nyomja le az I N T
(Belső hívás) gombot, hogy
visszatérjen az eredeti híváshoz.
2
A hívás átadása:
Az 1. hordozható készüléknél:
Nyomja le a
(Beszélgetés)
gombot.
• Az átadás megtörténik.
A 2 hordozható készülék fogadja a
hívást.
VAGY
• A hívás tartásba kerül.
2
A 2. hordozható készüléknél:
Ha a készülék csenget, a hívás
fogadásához nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
• Az átadás megtörténik.
• Ha a keresett hordozható készülék nem
jelentkezik 30 másodpercen belül, akkor
a személykeresést végző hordozható
készülék csengetni kezd. A keresést
végző hordozható készülék a
(Beszélgetés) gomb lenyomásával
visszatérhet az eredeti híváshoz.
4. fejezet
3
A 2. hordozható készüléknél:
Ha a készülék csenget, a hívás
fogadásához nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
Az 1. hordozható készüléknél:
A hívás közben nyomja le az I N T
(Belső hívás) gombot, majd adja be
a kívánt hordozható készülék
számát. A hívás átadásához
nyomja le a
(Beszélgetés)
gombot.
Többkészülékes felhasználói üzemmódok
Pl.: az 1. hordozható készülék átad egy
hívást a 2. hordozható készülékre.
Hívásátadás bejelentés nélkül
A belső hívás bontásához:
Az 1. hordozható készüléknél:
Nyomja le az I N T (Belső hívás)
gombot.
• Az 1. hordozható készülék visszatér
az eredeti híváshoz.
37
KX-TCD952HG(30~38)hun
24/11/00
1:58 pm
Page 38
Személykeresés/Belső hívás
Konferencia kapcsolás
Egy hordozható készülék segítségével folytatott beszélgetés közben Ön hívást
kezdeményezhet egy másik, ugyanannál a bázisállomásnál bejelentkezett, hordozható
készülék felé, majd a két hívás összekapcsolásával konferenciát hozhat létre.
1
Az 1. hordozható készüléknél:
A hívás közben nyomja le az I N T
(Belső hívás) gombot. Ezután adja
be a kívánt hordozható készülék
számát.
• A hívás tartásba kerül.
• Ha a hívott fél nem jelentkezik,
nyomja le az I N T (Belső hívás)
gombot, hogy visszatérjen az eredeti
híváshoz.
2
A 2. hordozható készüléknél:
Ha a készülék csenget, a hívás
fogadásához nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
3
Az 1. hordozható készüléknél:
A konferencia kapcsolás
létrehozásához nyomja le a 3
gombot.
4
Az 1. illetve a 2. hordozható
készüléknél:
A konferencia kapcsolás
bontásához nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
Várakozó hívás jelzésének beállítása
Ha bejövő hívás érkezik, amikor két hordozható készülék között belső hívás folyik,
akkor várakozó hívás hangjelzés hallható. Ön kiválaszthatja, hogy ez a hangjelzés
hallatsszon-e vagy sem. A gyárilag, előre beállított érték: ON (bekapcsolva).
1
Nyomja le a
2
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot,
amíg meg nem jelenik az “F24 ”
kijelzés.
3
(Program) gombot.
Nyomja le az OK gombot.
• A kijelzőn megjelenik az aktuális
beállítás.
1: ON (bekapcsolva)
0: OFF (kikapcsolva)
Pl.: Az “ON”-t választotta ki.
F24U i
38
4
A kívánt beállítás kiválasztásához
nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot.
• Az OFF illetve az ON
kiválasztásához Ön lenyomhatja a
0 illetve az 1 gombot is.
5
Nyomja le a
(Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző
visszaáll készenléti üzemmódba.
KX-TCD952HG(39~49)hun
24/11/00
1:57 pm
Page 39
Akkumulátorcsere
Az akkumulátor típusának kiválasztása
A készülékkel együtt három nikkel-kadmium (Ni-Cd) akkumulátort szállítunk. Nikkel fémhidrid (NiMH) újratölthető akkumulátorok is alkalmazhatók. Ha az akkumulátorokat Ni-MH akkumulátorokra
cseréli, akkor az akkumulátor típusát “1”-re kell állítania, mert ellenkező esetben a készülék nem jelzi
ki megfelelően az akkumulátorok energiáját. A gyárilag, előre beállított érték “0” (Ni-Cd).
1
2
3
4
Nyomja le a
( Program) gombot.
Nyomja le a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg meg nem jelenik az “F33 ” kijelzés.
Nyomja le az OK gombot.
A Ni-MH akkumulátorok kiválasztásához nyomja le az 1 gombot. .
VAGY
A Ni-Cd akkumulátorok kiválasztásához nyomja le a 0 gombot.
5
Nyomja le a
( Program) gombot.
• Nyugtázó hangot hall, és a kijelző visszaáll készenléti üzemmódba.
• Ha nem a megfelelő akkumulátor típust választja ki, az csökkenti az akkumulátor élettartamát.
Akkumulátorcsere
Ha az “
” ikon már néhány telefonhívás után villog, pedig a hordozható készülék
akkumulátorát teljesen feltöltötte, akkor ideje kicserélni az akkumulátort egy újra. Az
akkumulátorok cseréje után ne feledje el feltölteni az új akkumulátort.
1
3
5. fejezet
• A lehető leghamarabb selejtezze ki a hibás akkumulátort. A hibás akkumulátor elektrolit
beszivároghat a készülékbe.
• Kérjük kizárólag Panasonic P-03H vagy P-03S típusú akkumulátort használjon.
• Ha az újratölthető akkumulátorokat nem helyezi be megfelelően, akkor a hordozható
készülék nem működik.
• Újratölthető (AAA méretű) nikkel-fémhibrid (Ni-MH) akkumulátorok is rendelkezésre állnak.
Kérjük kizárólag Panasonic HHR-P03H típusú akkumulátort használjon.
• Kérjük, hogy az újratölthető akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően
szabaduljon meg, ha azok már elérték a hasznos élettartamuk végét.
Hasznos információk
2
Kapcsolja ki a készüléket (OFF), hogy
megakadályozza a memória tartalmának
elvesztését (10. old.).
Távolítsa el a hordozható készülék fedelét oly
módon, hogy miközben lenyomja, a nyíl irányában
elcsúsztatja; majd vegye ki az akkumulátort.
Tegye be az új akkumulátort az ábra szerint.
• Ha befejezte, helyezze vissza a hordozható
készülék fedelét, és kapcsolja be a készüléket
(ON) (10. old.).
Ne feledje el teljesen feltölteni az új akkumulátort,
hogy az akkumulátor ikon helyesen jelenjen meg a
kijelzőn (9. old.).
Ni-Cd akkumulátor esetében: legalább 4 órán át,
Ni-MH akkumulátor esetében: legalább 8 órán át.
39
KX-TCD952HG(39~49)hun
24/11/00
1:57 pm
Page 40
Akkumulátorcsere
Vigyázat:
A személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében kérjük olvassa el, és tartsa
be az alábbi utasításokat:
1.
2.
3.
4.
Csak az előírt akkumulátort használja.
Ne használjon nem újratölthető elemeket.
Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Szabaduljon meg a használt
akkumulátortól a helyi előírásoknak megfelelően.
5. Ne nyissa fel és ne vágja szét az akkumulátort. A kifolyó elektrolit korrozív, és égési
illetve egyéb sérüléseket okozhat a bőrön, vagy ha a szemébe kerül. Ha az elektrolit
a szájon át a szervezetbe jut, mérgezést okozhat.
6. Különös gonddal kezelje az akkumulátort, nehogy rövidre zárják olyan elektromosan
vezető anyagok, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs. Az akkumulátor és/vagy a
vezető anyag felforrósodhat és tüzet okozhat.
7. Csak az ebben a használati utasításban leírt utasításoknak és korlátozásoknak
megfelelően töltse a készülékhez mellékelt illetve a használathoz előírt akkumulátort.
• Lásd a “Fontos figyelmeztetés a Ni-Cd (Ni-MH) akkumulátor megfelelő használatára
és töltésére vonatkozóan” című fejezetet a 46. oldalon.
A hordozható készülék övcsipeszének felszerelése
Ön felszerelheti az övcsipeszt, hogy a hordozható készüléket az övére vagy a zsebére
akaszthassa.
Az övcsipesz eltávolításához
40
KX-TCD952HG(39~49)hun
24/11/00
1:57 pm
Page 41
Mielőtt segítséget kérne
Probléma
Elhárítás
• Kapcsolja be (ON) a készüléket (10. old.).
• Ellenőrizze a beállításokat (7-12. old.).
• Töltse fel teljesen az akkumulátort. (9. old.).
• Tisztítsa meg a töltőérintkezőket, és töltse fel újra az
akkumulátort (9. old.).
• Az alaphelyzetbe állításhoz távolítsa el a hálózati adaptert,
és kapcsolja ki (OFF) a készüléket. Csatlakoztassa ismét a
hálózati adaptert és kapcsolja be (ON) a készüléket.
Ezután próbálkozzék újra.
• A hordozható készüléket törölte, vagy nem jelentkezett be.
Jelentkezzen be a hordozható készülékkel (31. old.).
• Tegye be újra a hordozható készülék akkumulátorát, és
próbálkozzék újra.
A készülék nem működik.
• Ön túlságosan távol van a bázisállomástól.
A “ ” ikon villog és riasztás
hallatszik, ha megnyomja a
(Beszélgetés) gombot.
Menjen közelebb és próbálkozzék újra.
• Dugaszolja be a hálózati adaptert.
Foglaltsági hang hallatszik, ha megnyomja
a
(Beszélgetés) gombot.
• Éppen egy másik hordozható készülék van
használatban.
• Ellenőrizze, hogy a tárcsázási üzemmód helyesen
Nem tud tárcsázni.
Beszélgetés közben villog a “
ikon és a hívás elbomlik.
”
A hang megszakad/visszajön, zajos,
elhalkul. Más elektromos
készülékektől eredő interferencia zaj.
A hordozható készülék nem csenget.
• A hordozható készülék kívül került a hatótávolságon. Menjen
közelebb a bázisállomáshoz, és kezdeményezze újra a hívást.
• Dugaszolja be a hálózati adaptert.
• Tegye távol a bázisállomást és a hordozható
készüléket más elektromos berendezésektől
(3. old.).
• Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
• Kapcsolja be (ON) a készüléket (10. old.).
• Kikapcsolta (OFF) a csengőt. Állítsa be a HIGH
(hangos), MEDIUM (közepes) vagy LOW (halk)
szintet (12. old.).
5. fejezet
• Kikapcsolta (OFF) a csengőt. Válassza ki a
kívánt hangerőt (11. old.)
A bázisállomás nem csenget.
Hasznos információk
van-e beállítva (10. old).
• A készülék hívás tiltás üzemmódban van. Törölje az
üzemmódot (25. old.).
• Az Ön által tárcsázott szám korlátozott. Törölje a
számot (26. old.).
• A készüléken be van állítva a kimenő hívás letiltása
üzemmód. Kapcsolja ki ezt az üzemmódot (21. old.).
41
KX-TCD952HG(39~49)hun
24/11/00
1:57 pm
Page 42
Mielőtt segítséget kérne
Probléma
Elhárítás
Nem tud olyan beállításokat
programozni, mint pl. a csengő
hangerő.
• A programozás nem áll rendelkezésre, ha a készülék
beszélgetés vagy belső hívás üzemmódban van.
• Programozás közben ne tartson 60 másodpercnél
hosszabb szünetet.
Nem tud telefonszámot tárolni a
memóriába.
• Beszélgetés közben illetve helyi hívás
üzemmódban nem lehet telefonszámot tárolni.
• Tárolás közben ne tartson 60 másodpercnél
hosszabb szünetet.
Programozás vagy keresés közben • A hívás fogadásához emelje fel a kézibeszélőt
a készülék csengetni kezd és
vagy nyomja le a
(Beszélgetés) gombot.
leállítja a programozást/ keresést.
Bontás után kezdje újra előlről.
A készülék nem jelzi ki a hívó
telefonszámát.
Nem működik a
(Személykeresés) gomb.
Nem tud újratárcsázni.
• Esetleg más telefon berendezések zavarják az Ön
készülékét. Szüntesse meg csatlakoztatásukat és
próbálja meg újra.
• Esetleg más, ugyanarra a hálózati dugaszaljzatra
csatlakoztatott elektromos eszközök zavarják a hívó
azonosítása információt.
• Esetleg a telefonvonalon lévő zaj zavarja a hívó
azonosítása információt.
• A hordozható készülék túlságosan messze van a
bázisállomástól.
• A hordozható készülék külső hívásban foglalt. Várja
meg, amíg a (
) Használatban kijelzés eltűnik.
• Ha az utoljára tárcsázott szám hossza meghaladta a 24
számjegyet, készüléke nem a tárcsázza újra a számot.
Nem jelentkezik a személykereséssel
hívott hordozható készülék.
• A keresett hordozható készülék nincs ugyanabban a
rádiókörzetben.
• A keresett hordozható készülék külső hívásban foglalt.
• A hordozható készülék számát törölte vagy a
hordozható készülék nincs bejelentkezve. Regisztrálja
a hordozható készüléket a bázisállomásnál (31. old.).
Amikor a hordozható készülékek
• Hívása érkezett. A jelentkezéshez nyomja le
között a belső hívást használja, két kétszer a
(Beszélgetés) gombot.
hangjelzést hall.
A készülék tévesen tárcsáz, ha egy • Ellenőrizze a szünet funkciót (20. old.).
alközponthoz csatlakoztatja.
42
KX-TCD952HG(39~49)hun
24/11/00
1:57 pm
Probléma
Page 43
Elhárítás
Nem tudja regisztrálni a
hordozható készülék számát.
• A bázisállomásnál már 6 hordozható készülék
Készüléke nem jelzi ki megfelelően
az akkumulátor energiáját.
• Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az akkumulátor
A“
” ikon villog, illetve a készülék
15 másodpercenként hangjelzés ad.
• Töltse fel teljesen az akkumulátort (9. old.).
Ön teljesen feltöltötte az akkumulátort,
a“
” ikon mégis villog.
• Tisztítsa meg a töltőérintkezőket, és töltse fel
újra az akkumulátort (9. old.).
• Tegyen be egy új akkumulátort (39. old.).
A töltés során a (
) Töltés
kijelző nem alszik el.
• Ez normál működés.
bejelentkezett, vagy a hordozható készülék
már a maximálisan 4 bázisállomásnál
bejelentkezett.
• Téves bázisállomás jelszót adott be. Adja be a
helyes jelszót.
• Más, elektromos készülékektől eredő
interferencia zaj lépett fel. Helyezze el távol
tőlük a bázisállomást és a hordozható
készüléket.
• Önnek 1 percen belül be kell fejeznie a
bejelentkezést, mert különben a programozás
törlődik (31. old.).
típusának kiválasztása (39. old.).
43
✂
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
KX-TCD952HG(39~49)hun
24/11/00
1:57 pm
Page 44
Biztonsági előírások
Fordítson különös figyelmet az alábbiakban javasolt óvintézkedésekre.
Biztonság
1) A készüléket csak a kezelési utasításban előírt vagy a készülék házán feltüntetett
tápfeszültségre szabad csatlakoztatni.
2) Ha készüléket nem használja, kapcsolja ki a tápellátást. Ha hosszabb ideig nem
használja, a bázisállomás adapterének hálózati csatlakozóját. húzza ki a fali
csatlakozóból (konnektorból).
Üzembe helyezés
Környezeti feltételek
1) Ne használja a készüléket vízhez közel - például fürdőkád, mosdótál vagy mosogató
stb. mellett. A nedves alagsorokban való használatot szintén kerülni kell.
2) A készüléket hősugárzóktól, konyhai főzőlaptól stb. távol kell elhelyezni. Nem
szabad használni olyan helyiségben sem, ahol a hőmérséklet 5ĄC alatt vagy 40ĄC
felett van.
3) A készülék fő táplálás-megszakító eszközeként a hálózati adaptert kell használni,
ezért biztosítsa, hogy a hálózati csatlakozó a készülék közelében, könnyen elérhető
helyen legyen elhelyezve/telepítve.
Elhelyezés
1) Ne helyezzen a készülékre súlyos tárgyat.
2) Vigyázzon, hogy a készülékre ne eshessenek tárgyak és ne folyhasson bele
folyadék. Ne tegye ki a készüléket erős füst, por, mechanikai rázkódás vagy ütés
hatásának.
3) Helyezze a készüléket sík felületre.
A legjobb működés érdekében
1) Ha a hordozható készüléken a zaj miatt nem lehetséges a beszélgetés, menjen
közelebb a bázisállomáshoz, hogy a zajt csökkentse.
2) A hordozható készüléknél a hangerőt hangosra (HIGH) kell állítani, ha nem jól hallja a
vételi hangot.
3) A hordozható készüléket teljesen fel kell tölteni a bázisállomáson, ha a kijelzőn villog
az “
” ikon.
4) A hívások lehetséges hatókörzete csökkenhet, ha az alábbi környezetben használja
a készüléket: olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak, aluljárók
fém objektumok, például drótkerítés stb.
44
KX-TCD952HG(39~49)hun
24/11/00
1:57 pm
Page 45
Légköri túlfeszültség
Ez a készülék beépített villámvédő áramkörrel van ellátva. Mindazonáltal azt javasoljuk,
hogy helyezze üzembe az alábbi opcionális védelmeket, ha a használat helyén gyakori a
villámlás.
1) Villámvédelem a telefonvonalon
2) Villámvédelem a tápforráson.
Ezen opcionális védelmek felszereléséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi
szakkereskedővel.
• A garancia nem vonatkozik a villámlás okozta meghibásodásokra, még akkor sem, ha
a villámvédők fel vannak szerelve.
VIGYÁZAT:
TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A KÉSZÜLÉKET ESŐ, SEM BÁRMILYEN MÁS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.
Ha bármilyen probléma merül fel, húzza ki a készülék telefonzsinórját a fali
csatlakozóból, és csatlakoztasson egy biztosan jól működő, másik készüléket. Ha a
másik készülék jól működik, ezt ne csatlakoztassa addig a vonalra, amíg meg nem
javíttatta. Ha a jónak feltételezett másik készülék sem működik, hívja fel a helyi
telefontársaság hibabejelentőjét.
Hasznos információk
5. fejezet
45
KX-TCD952HG(39~49)hun
24/11/00
1:57 pm
Page 46
Fontos figyelmeztetés a Ni-Cd (Ni-MH) akkumulátor
megfelelő használatára és töltésére vonatkozóan
Az akkumulátorok, konstrukciójuknál fogva, használatnak és kopásnak vannak kitéve.
Az akkumulátor élettartama függ a helyes karbantartástól is. A legfontosabb tényező a
töltés és kisütés. Ha az akkumulátor élettartamát a lehető leghosszabbra kívánja
növelni, akkor vegye figyelembe az alábbiakat:
A Ni-Cd (Ni-MH) akkumulátor rendelkezik egyfajta memóriával, a “memória effektussal”.
Ha egy teljesen feltöltött akkumulátort egymás után többször is csak 15 percig használ
a hordozható készülékben, majd azután újratölti, akkor a memória effektus
következtében az akkumulátor kapacitása 15 percre csökken. Ezért Önnek az
akkumulátort teljesen ki kell sütnie, azaz használja a hordozható készülékben egészen
addig, amíg a kijelzőn az “
” szimbólum villogni nem kezd. Ezután töltse fel a
kezelési utasításban leírtaknak megfelelően. A memória effektus fellépte után csaknem
a teljes kapacitást el lehet érni a Ni-Cd (Ni-MH) akkumulátor többszöri, egymás utáni
feltöltésével és kisütésével.
A Ni-Cd (Ni-MH) akkumulátor önkisütő is. Az önkisülés függ a környezeti
hőmérséklettől. Az önkisülés 0°C alatti hőmérsékleten a legalacsonyabb. A nagy
légnedvesség és a magas hőmérséklet kedvez az önkisülésnek. A hosszú tárolás is
önkisüléshez vezet. A lemerült Ni-Cd (Ni-MH) akkumulátort nem szabad hagyományos
szemétként kezelni. Mérgező kadmiumot (nehézfém-hidridet) tartalmaz, ezért újra fel kell
dolgozni.
46
KX-TCD952HG(39~49)hun
24/11/00
1:57 pm
Page 47
Kedves Vásárló!
Ön megvette a KX-TCD952HGB típusú terméket, amelyet az európai, zsinórnélküli
telefonokra vonatkozó szabványoknak (DECT) megfelelően gyártottunk. A DECT
technika jellemzője a nagy biztonságú, megszakítások elleni védelem valamint a
kiváló minőségű digitális átvitel.
Ezt a telefont széleskörű alkalmazásra terveztük.
Például a telefon használható egy olyan telefonrendszert alkotó, bázisállomásokból
és hordozható készülékekből felépített hálózatban, amely:
• egy bázisállomásnál maximálisan 6 hordozható készüléket működtet,
• lehetővé teszi a belső hívást két hordozható készülék között,
• lehetővé teszi egy hordozható készülék maximálisan 4 bázisállomással történő
működtetését, amely kiterjeszti a kommunikációs rádiókörzetet.
A telefon használható az alábbiakra:
• több hordozható készülék működtetésére,
• több bázisállomás működtetésére,
• a bázisállomás alközponthoz való csatlakoztatására.
Hasznos információk
5. fejezet
47
KX-TCD952HG(39~49)hun
24/11/00
1:57 pm
Page 48
A szakkifejezések értelmezése
DECT
A DECT rövidítés jelentése: Digital Enhanced Cordless Telecommunication, azaz
továbbfejlesztett digitális zsinórnélküli távközlés.
A DECT előnyei
Kiváló hangminőség: A digitális jelek mintavételezése következtében a DECTegységek csaknem zajmentes átvitelt nyernek.
Nagyfokú biztonság a lehallgatással szemben: A digitális átvitelen alapuló DECTbeszélgetések megfelelő módon védve vannak a jogosulatlan befigyelések ellen.
Több hordozható készülékes működés: Nincs szükség kábel telepítésére, amikor a
bázisállomásnál több hordozható készüléket kell működtetni.
Összekapcsolás: A bejelentkezett hordozható készülékek között díjtalan belső
beszélgetések hozhatók létre.
Alközponti funkciók: Egyidejűleg több funkció is végrehajtható ugyanúgy, mint egy
alközponti rendszernél; a funkciókat egy külső hívás alatt lehet lebonyolítani, pl. egy
belső hívás vagy egy külső hívás átadható egy másik hordozható készülékre.
Több bázisállomásos működés: Egynél több hordozható készülék jelentkezhet be
több bázisállomásnál, pl. magán és hivatali alkalmazások.
Gyártó kód (EMC - Equipment Manufacturers Code)
A pontos azonosításhoz ezt a készüléket EM kóddal gyártottuk, amit majd a mobil
hálózatokbeli funkcióknál lehet alkalmazni.
48
KX-TCD952HG(39~49)hun
24/11/00
1:57 pm
Page 49
TCD952HGB
Forgalmba:
Panasonic Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann János u. 1.
Gyártó:
Kyushu Matsushita Electric (U.K.) Ltd.
Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE, United Kingdom
Nyomtatva as Egyesült Királyságban
PQQX12918ZA
AP1000NJ1120APM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement