Panasonic KXTG1100HG Használati utasítások

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

Panasonic KXTG1100HG Használati utasítások | Manualzz
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 1 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus
KX-TG1100
KX-TG1100HG
KX-TG1102HG
Az első használatbavétel előtt töltse
az akkumulátort körülbelül 7 órán át!
Tartalom
Bevezetés.......................................................................... 2
Előkészületek ................................................................... 4
Hívások kezdeményezése/fogadása .............................. 9
Telefonkönyv.................................................................. 10
Hasznos telefonbeállítások ........................................... 11
Hívófél azonosítása szolgáltatás.................................. 14
Többkészülékes használat ............................................ 15
Hasznos információk..................................................... 16
A készülék rendelkezik hívófél-azonosító funkcióval,
melynek használatához Önnek elő kell fizetnie a hívófél
azonosítás szolgáltatásra.
Hívófél azonosítása
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos
lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 2 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Bevezetés
Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta új Panasonic digitális zsinórnélküli telefonját.
Egy későbbi hivatkozáshoz
Csatolja ide, illetve őrizze meg a vásárlást igazoló számlát, mert szüksége lehet rá, ha bármilyen
garanciális javításra lenne szüksége.
Gyári szám (a készülék alján található)
Vásárlás kelte
A kereskedő neve és címe
Megjegyzés:
L Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
L Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
L A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli telefonkészülék
megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (RTTE)
1999/5/EC irányelv által előírt követelményeknek.
Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok
letölthetők az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Kapcsolatfelvétel:
Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Az Ön telefonkészüléke
KX-TG1100
KX-TG1102
Megjegyzés:
L A hordozható készülékeket előre regisztráltuk a bázisállomásukkal való használathoz. Ha nincs
regisztrálva, lásd: 16. oldal.
2
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 3 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Bevezetés
Mellékelt tartozékok
Mennyiség
Szám Tartozék tételek
KX-TG1100
KX-TG1102
1
Hálózati adapter a bázisállomáshoz
Típusszám: PQLV19CE
1
1
2
Telefonvonal-vezeték
1
1
3
Újratölthető akkumulátor AAA (R03) méret
Típusszám: HHR-55AAAB vagy HHR-4EPT
2
4
4
Hordozható készülék akkumulátor fedél*1
1
2
5
Töltő
Típusszám: PQLV30018
–
1
6
Hálózati adapter a töltőhöz*2
Típusszám: PQLV200CE
–
1
*1 A hordozható készülék akkumulátor fedél kiszállításkor a helyén van a kézibeszélőben.
*2 A töltő hálózati adaptere kiszállításkor a töltőhöz csatlakozik.
1
2
3
4
5
6
Megjegyzés:
L Amikor az akkumulátorokat cseréli, csakis 2 db újratölthető, AAA (R03) méretű, nikkel-fémhidrid (NiMH) akkumulátort használjon. Panasonic újratölthető akkumulátorok használatát javasoljuk (Típus:
P03P).
L Nem vállalunk felelősséget a készülék olyan sérüléséért vagy teljesítőképességének károsodásáért,
amely a nem Panasonic újratölthető akkumulátorok használatából ered.
3
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 4 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Előkészületek
Előkészületek
Fontos információk
Általános
L Csak a termékhez kapott, az útmutatóban
megadott hálózati adaptert használja, lásd: 3.
oldal.
L A hálózati adaptert csak szabványos 220–240
V-os hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
L Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az
alábbi esetekben:
− A hordozható készülék akkumulátora(i)
lemerült(ek) vagy meghibásodott
(meghibásodtak).
− Hálózati áramkimaradás esetén.
− A billentyűzár be van kapcsolva.
− A hívás tiltás szolgáltatás be van kapcsolva
(csak azok a telefonszámok hívhatók,
amelyek a készülékben segélyhívó
számként vannak tárolva).
L Ne nyissa fel a bázisállomást, se a hordozható
készüléket csak, ha cseréli az
akkumulátor(oka)t.
L Ezt a berendezést nem szabad használni
kórházi és intenzív gyógyászati berendezések
közelében, illetve nem használhatják
pacemakerrel élő személyek.
L Ügyeljen arra, hogy semmi se essen a
készülékre, és ne kerüljön bele folyadék. A
készülék ne legyen kitéve túlzott füst, por,
rezgés vagy ütés hatásának.
L A bázisállomással csak a tartozékként kapott
hordozható készülék használható. Semmilyen
más típusú hordozható készülék nem
regisztrálható és nem használható.
Környezet
L Ne használja a készüléket víz közelében.
L A készüléket tartsa távol a hőt sugárzó
tárgyaktól, pl. radiátoroktól, tűzhelyektől stb.
Ne tartsa olyan helyiségben, ahol a
hőmérséklet 5 °C alatt vagy 40 °C felett van.
L Mivel csak a hálózati adapter segítségével
lehet a készüléket leválasztani az
áramellátásról, ügyeljen arra, hogy a hálózati
aljzat a készülék közelében, könnyen
hozzáférhető helyen legyen.
4
Figyelmeztetés:
L Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében
a készüléket ne érje eső, sem más nedvesség!
L Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha füstöt
észlel, kellemetlen szagot érez vagy szokatlan
hangot hall. Ezek a körülmények tüzet vagy
áramütést okozhatnak. Amennyiben a
készülék már nem füstöl, vegye fel a
kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
Figyelmeztetés az akkumulátorokra
vonatkozóan
L Azt javasoljuk, hogy az útmutatóban megadott
akkumulátor(oka)t használja, lásd: 3. oldal.
Csak újratölthető akkumulátor(oka)t
használjon.
L Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat.
L Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe, mert
felrobbanhat(nak). Szabaduljon meg a
használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak
megfelelően!
L Ne nyissa fel, ne rongálja az
akkumulátor(oka)t! Az akkumulátor(ok)ból
kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve bőrvagy szemsérüléseket okozhat. Ha az
elektrolit a szájon át a szervezetbe jut,
mérgezést okozhat.
L Különös gonddal kezelje az
akkumulátor(oka)t, nehogy rövidre zárják
(őket) olyan elektromos vezetők, mint pl.
gyűrű, karkötő vagy kulcs. Az akkumulátor(ok)
és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és
égési sérülést okozhat.
L Az akkumulátor(oka)t csak a használati
útmutatóban leírtaknak megfelelően töltse!
L Az akkumulátor(ok) töltéséhez csak a tartozék
bázisállomást (vagy töltőt) használja!
Semmilyen módon ne változtassa meg a
bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be
ezeket az utasításokat, az akkumulátor(ok)
megduzzadhat(nak) vagy felrobbanhat(nak).
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 5 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Előkészületek
Tájékoztató az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékainak
ártalmatlanításáról (háztartások)
Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/
vagy a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált
elektromos és elektronikus termékeket nem
szabad keverni az általános háztartási szeméttel.
A megfelelő kezelés, visszanyerés és
újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsák az
ilyen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol
térítésmentesen átveszik azokat. Más
lehetőségként bizonyos országokban a
termékeket a helyi kiskereskedője is
visszaveheti, amennyiben hasonló, új terméket
vásárol.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít
megőrizni az értékes erőforrásokat és
megelőzheti a környezetre és az egészségre
esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a
hulladékok helytelen kezelése egyébként
okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal további információért a legközelebbi
kijelölt begyűjtő hely fellelhetőségét illetően.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen
hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén
büntetést szabhatnak ki. Amennyiben a használt
termék elemet vagy akkumulátort tartalmaz,
kérjük, a helyi környezetvédelmi előírások
betartásával, külön ártalmatlanítsa ezeket.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus
berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük, lépjen
kapcsolatba kereskedőjével vagy szállítójával
további információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással
kapcsolatban az Európai Unión kívüli
országok esetében
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban
érvényes.
Amennyiben ezt a terméket kívánja
ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a
helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és
érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő
módjáról.
Csatlakoztatások
Bázisállomás
Rögzítők
LINE
A telefonhálózathoz
(220–240 V,
50 Hz)
Csak a készülékhez kapott hálózati adaptert
és telefonvonal-vezetéket használja.
Töltő (Csak a KX-TG1102 típus)
Rögzítők
(220–240 V,
50 Hz)
Csak a készülékhez kapott hálózati
adaptert használja.
Megjegyzés:
L Soha ne telepítsen telefonvezetéket
villámlásos vihar idején.
L Ne dugaszolja a hálózati adaptert
5
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 6 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Előkészületek
mennyezetre szerelt hálózati csatlakozóba,
mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat a
csatlakozóból.
Elhelyezés
A maximális hatótávolság és a zavarmentes
üzemeltetés érdekében a bázisállomást
helyezze:
− távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, számítógéptől vagy egy másik
telefontól,
− kényelmes magasságban, központi helyen.
Az akkumulátor behelyezése
Először az akkumulátorok negatív, (T) jelű végét
helyezze be. Helyezze vissza a hordozható
készülék akkumulátor fedelét.
Megjegyzés:
L Csak a készülékhez kapott újratölthető
akkumulátorokat használja (3. oldal, 4. oldal).
A táplálás be- és
kikapcsolása
A táplálás bekapcsolása
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a {ih}
gombot.
A táplálás kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a {ih}
gombot.
Az akkumulátor töltése
Az első használatbavétel előtt helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra vagy
6
a töltőre mintegy 7 órára.
Az akkumulátor töltöttsége
Akkumulátor
ikon
054
Az akkumulátor
töltöttsége
Teljesen feltöltve.
5
Feltöltött
6
Közepes
7
Alacsony
074
Fel kell tölteni.
A Panasonic Ni-MH akkumulátor
teljesítőképessége
Működés
Működési idő
Folyamatos használat
mellett
max. 10 óra
Folyamatos készenléti
üzemmódban
max. 120 óra
Megjegyzés:
L Az tökéletesen normális, hogy az
akkumulátorok az első töltéskor nem érik el
teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok
maximális teljesítőképességüket csak néhány
teljes töltési/kisütési (használati) ciklus után
érik el.
L Az akkumulátor tényleges teljesítménye attól
függ, hogy a hordozható készüléket milyen
sűrűn használja (pl. beszélgetés), és attól is,
hogy milyen gyakran nem használja
(készenlét).
L A hordozható készülék még a teljes feltöltése
után is a bázisállomáson illetve a töltőn
hagyható, mert ez nincs káros hatással az
akkumulátorokra.
L Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem
jeleníthető meg pontosan, miután kicserélte az
akkumulátorokat. Ebben az esetben helyezze
a hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre, és töltse legalább 7 órán
keresztül.
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 7 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Előkészületek
Töltő (Csak a KX-TG1102 típus)
Kezelőszervek
A
Hordozható készülék
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A Töltőérintkezők
1
4
7
C
2
Kijelzések
N
J
K
L
Ikonok
w
3
5
9
0
R
INT
M
H
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Hallgató
Kijelző
{k} (Telefonkönyv) gomb
{C} (Beszéd) gomb
Navigátor nyilak ({e}/{v}/{>}/{<})
{R} (Újrahívás/Szünet) gomb
{R} (Hurokmegszakítás [Flash]) gomb
Töltőérintkezők
Mikrofon
{j/OK} (Menü/OK) gomb
{ih} (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)
gomb
L {C} (Törlés) gomb
M {INT} (Belső hívás) gomb
N Csengő
Bázisállomás
Hatósugáron kívül, nincs
bejelentkezve vagy a
bázisállomás nincs áram alatt
x
Személyhívás, belső hívás
üzemmód vagy a bázisállomás
elérése
k
Híváskezdeményezés vagy fogadás
C
Telefonkönyv üzemmód
l
Beállítás üzemmód
B
A Töltőérintkezők
B {x} (Személyhívó) gomb
5
Az akkumulátor töltöttsége
A hívástiltás üzemmód be van
kapcsolva (11. oldal).
A közvetlen hívás üzemmód be
van kapcsolva (11. oldal).
A billentyűzár be van kapcsolva (9.
oldal).
A csengő hangerő ki van
kapcsolva (11. oldal).
Akkor jelenik meg, ha megnyomja
a hívóbillentyűt {#}.
A
LINE
Bázisállomás hatósugarán belül
0w4
6
8
Jelentés
Ha a készenléti üzemmód
kijelzésének a “BAZIS SZAMA”
lehetőséget választotta ki (11.
oldal), és az aktuális bázisállomás
száma 1, akkor a kijelzőn az “-1-”
látható.
7
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 8 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Előkészületek
Ikonok
Ha a készenléti üzemmód
kijelzésének a “KEZIBE SZAMA”
lehetőséget választotta ki (11.
oldal), és az aktuális hordozható
készülék száma 2, akkor a kijelzőn
a “[2]” látható.
4 új hívás
Ha új hívások érkeztek, a kijelzőn a hívások
száma látható.
Az útmutatóban használt
szimbólumok
Szimbólum
Jelentés
{j/OK}
Nyomja meg a(z) {j/OK} gombot.
i
Folytassa a következő
művelettel.
“”
A {e} vagy {v} gomb
lenyomásával válassza ki a
kijelzőn idézőjelben lévő
szavakat (pl.: “KEZ BEALLIT”).
A kijelző nyelve
1 {j/OK}
2 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy
kiválassza a “KEZ BEALLIT” lehetőséget. i
{>}
3 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy
kiválassza a “KIJELZES MOD” lehetőséget. i
{>}
4 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy
kiválassza a “NYELVVALASZT” lehetőséget. i
{>}
5 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy
kiválassza a kívánt nyelvet. i {>} i {ih}
Megjegyzés:
L Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért,
nyomja meg a {ih}, {j/OK} gombot, nyomja
meg a {v} gombot, nyomja meg a {>} gombot,
8
nyomja meg háromszor a {v} gombot, nyomja
meg a {>} gombot, nyomja meg kétszer a {v}
gombot, nyomja meg a {>} gombot, válassza ki
a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a {>}
gombot. Nyomja meg a(z) {ih} gombot.
Jelentés
A tárcsázási mód beállítása
(Tone [DTMF]/Pulse
[impulzusos])
Állítsa át a tárcsázási módot az Ön telefonvonalán
használandó üzemmódnak megfelelően.
“1” (Tone): Válassza ezt az üzemmódot, ha DTMF
hívásos központhoz csatlakozik.
“2” (Pulse): Válassza ezt forgógépes illetve
impulzus üzemmódú szolgáltatási területen.
1 {j/OK}
2 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy
kiválassza a “BS BEALLIT” lehetőséget. i
{>} i {3}
3 Írja be a bázisállomás PIN kódját
(alapértelmezés: “0000”).
L Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor lépjen
kapcsolatba a Panasonic ügyfélszolgálattal.
4 {1}
5 Válassza ki a kívánt beállítást a megfelelő
számbillentyű lenyomásával: {1} a Tone
(DTMF) tárcsázási módhoz, vagy {2} az
impulzusos tárcsázási módhoz.
6 {>} i {ih}
Dátum és idő
1 {j/OK}
2 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy
3
4
5
6
kiválassza a “BS BEALLIT” lehetőséget. i
{>} i {*}
Írja be az aktuális órát és percet (24-órás
időbeírási formában).
L Ha hibázik, nyomja meg a(z) {C} gombot. A
számjegyek jobbról törlődnek.
{>} kétszer i {*} kétszer
Írja be az aktuális napot, hónapot és évet.
L Ha hibázik, nyomja meg a(z) {C} gombot. A
számjegyek jobbról törlődnek.
{>} i {ih}
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 9 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások kezdeményezése
1 Tárcsázza a telefonszámot. i {C}
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a
{ih} gombot, illetve tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.
Hívások fogadása
1 A hívás fogadásához nyomja meg a {C}
2
gombot.
L Ön a hívást a(z) {0} – {9}, {*} illetve {#}
közül bármelyik hívóbillentyűvel, vagy a(z)
{INT} gombbal is fogadhatja. (Hívásfogadás
bármely gombbal szolgáltatás)
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a
{ih} gombot, illetve tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.
Készülékkereső
1 Nyomja meg a bázisállomáson a(z) {x} gombot.
2 A személykeresés leállításához nyomja meg a
bázisállomáson a(z) {x} gombot, vagy nyomja
meg a hordozható készüléken a(z) {C} gombot.
A hallgató hangerő beállítása
Egy hívás alatt nyomja meg a {e} vagy {v}
gombot.
Szünet gomb (alközponti/távhívási
szolgáltatást igénybe vevő
felhasználók számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes
alközponti vagy távhívási szolgáltatások
igénybevételéhez a számok között szünetet kell
tartani. A {R} gomb egyszeri lenyomása egy (1)
szünetet hoz létre. Ha hosszabb szünetre van
szükség, nyomja meg megfelelő számban a(z) {R}
gombot.
Ideiglenes tone tárcsázás
(forgógépes és impulzus üzemmódú
szolgáltatási területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási módot
Tone (DTMF) üzemmódba, amikor Tone tárcsázást
igénylő szolgáltatásokat kell elérnie (pl. elektronikus
banki szolgáltatások).
1 Kezdeményezzen hívást.
2 Amikor felkérik Önt kódjának vagy PIN kódjának
beadására, nyomja meg a(z) {*} gombot, majd
a megfelelő számgombokat.
L A hívás bontásával visszaáll az impulzus
üzemmód.
Újratárcsázási funkciók
(Újratárcsázás/Tárolás/Módosítás
hívás előtt/Törlés)
1 {R} i Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot,
hogy kiválassza a kívánt számot.
2 ■ Újratárcsázás:
{C}
■ Tárolás:
{>} i “TELKONYVMENT” i {>} i
{j/OK} i Írja be a nevet (max. 9 karakter;
10. oldal). i {j/OK}
■ Módosítás hívás előtt:
{>} i “SZAMJAVITAS” i {>} i
Szerkessze a számot. i {C}
■ Törlés:
{>} i “TORLES”/“MINDET TORLI” i {>}
i “IGEN” i {>} i {ih}
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne lehessen
róla hívásokat kezdeményezni, és rajta beállításokat
végezni. A bejövő hívások fogadhatók, de az összes
többi funkció le van tiltva, amíg a billentyűzár be van
kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a(z) {j/OK}
gombot.
A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a(z) {j/OK}
gombot.
R gomb (a visszahívás szolgáltatás
használatához)
Az {R} gomb opcionális telefonfunkciók elérésére
szolgál. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Megjegyzés:
L Ha készüléke alközpontra csatlakozik, a részletek
iránt érdeklődjön az alközpont forgalmazójánál.
9
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 10 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Telefonkönyv
Telefonkönyv
Adatok beírása a
telefonkönyvbe
A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális
tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat. 50
nevet és telefonszámot írhat be a
telefonkönyvbe.
1 {j/OK} kétszer
2 Írja be az illető telefonszámát (max. 24
számjegy). i {j/OK}
3 Írja be a partner nevét (max. 9 karakter). i
{j/OK} i {ih}
Megjegyzés:
L Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó
információ, és az megegyezik a készülék
telefonkönyvében tárolt egyik telefonszámmal,
akkor a tárolt név jelenik meg.
Karaktertáblázat
Billentyűk
Karakterek
{1}
#
{2}
A
{3}
D
{4}
G
H
I
4
{5}
J
K
L
5
{6}
M
N
O
6
{7}
P
Q
R
S
{8}
T
U
V
8
{9}
W X
Y
Z
{0}
(Szóköz)
[
]
*
B
C
2
E
F
3
,
–
/
1
7
9
0
Megjegyzés:
L Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő,
másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a
{>} gombot, hogy a kurzort a következő
helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot.
Hiba módosítása/javítása
1 Nyomja meg a(z) {<} vagy a(z) {>} gombot,
hogy a kurzort a javítandó számhoz/
karakterhez vigye.
2 {C} i Írja be a helyes számot/karaktert.
10
Hívások kezdeményezése/
Módosítás/Törlés
1 {k} i Nyomja meg a {e} vagy {v}
gombot, hogy kiválassza a kívánt bejegyzést.
2 ■ Hívások kezdeményezése:
{C}
■ Módosítás:
{>} i “SZERKESZTES” i {>} i
Módosítsa a telefonszámot. i {j/OK}
i Módosítsa a nevet. i {j/OK}
■ Törlés:
{>} i “TORLES” i {>} i “IGEN”
i {>} i {ih}
Gyorsbillentyű
(gyorstárcsázás)
Telefonkönyvben tárolt szám hozzárendelése
egy gyorsbillentyűhöz
Az {1} – {9} számbillentyű „gyorsbillentyűként”
használható, miáltal Ön egy telefonkönyvben
tárolt számot egyszerűen, egy számbillentyű
lenyomásával hívhat.
1 {k} i Nyomja meg a {e} vagy {v}
gombot, hogy kiválassza a kívánt bejegyzést.
i {j/OK}
2 “BILL-HOZ REN” i {>}
3 Válassza ki a kívánt hívógombot. i {>}
L Ha a számbillentyű már ki van jelölve
gyorsbillentyűként, a megjelent szám villog.
4 “IGEN” i {>} i {ih}
Hívások kezdeményezése/Törlés
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kívánt
gyorsbillentyűt {1} – {9}.
2 ■ Hívások kezdeményezése:
{C}
■ Törlés:
{>} kétszer i “IGEN” i {>} i
{ih}
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 11 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Hasznos telefonbeállítások
Hasznos telefonbeállítások
Útmutató a hordozható készülék beállításaihoz
A hordozható készülék egyéni beállításai:
1 {j/OK}
2 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy kiválassza a “KEZ BEALLIT” lehetőséget. i {>}
3 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy kiválassza a kívánt elemet a hordozható készülék
beállítások menüjéből. i {>}
4 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy kiválassza a kívánt elemet az almenüből. i {>}
5 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást, vagy kövesse a táblázat
„Szolgáltatás” oszlopában lévő utasításokat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a {ih} gombot.
Hordozható
készülék
beállítások menü
Almenü
Szolgáltatás (alapbeállítás)
EBRESZTES
EBR IDOBEALL
Az ébresztés beállítása.
L Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (8. oldal).
− Írja be a kívánt órát és percet (24-órás időbeírási
formában). i {>}
− Válassza ki a kívánt beállítást. i {>}
EBRESZ BE/KI
Az ébresztés gyakoriságának megváltoztatása (“KI”).
CSENGO HANGE
Hordozható készülék csengő hangerő (6 szint)
KULSO CSENGO
Csengetés típus külső hívásokhoz (“CSENGO 1”)
BELSO CSENGO
Csengetés típus belső hívásokhoz (“CSENGO 1”)
SZEMELYH TIP
Csengetés típus személykereséséhez (“CSENGO 1”)
EBRESZ
Csengetés típus ébresztéshez (“CSENGO 1”)
CSENGOOPCIO
HANGOPCIO
KIJELZES MOD
HIVASI MOD
BILL HANG
Billentyűhangok be/ki (“BE”)
HIVASVARAKOZ
Várakozó hívás hangjelzés be/ki (“BE”)
HATOTAV FIGY
Hatótávolságra figyelmeztető hangjelzés be/ki (“KI”)
ELEM FIGYELM
Alacsony akkumulátor töltöttség figyelmeztető jelzés be/ki (“BE”)
KESZ KIJELZ
Kijelzés készenléti üzemmódban (“ORA”)
BESZ KIJELZ
Kijelzés beszéd üzemmódban (“BESZELG IDO”)
NYELVVALASZT
A kijelző nyelve (“MAGYAR”): 8. oldal
HIVAS TILTAS
Hívástiltás be/kikapcsolása (“KI”)*1
− Írja be a hordozható készülék PIN kódját
(alapértelmezés: “0000”).*2
− Válassza ki a kívánt beállítást. i {>}
KOZV HIVSZAM
Tárolja el a közvetlen hívás telefonszámát.*3
− Írja be a telefonszámot (max. 24 számjegy).
− {j/OK} kétszer i “BE” i {>}
KOZV BE/KI
Közvetlen hívás üzemmód be/ki (“KI”)
11
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 12 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Hasznos telefonbeállítások
Hordozható
készülék
beállítások menü
Almenü
Szolgáltatás (alapbeállítás)
EGYEB OPCIO
KEZ PIN VALT
A hordozható készülék PIN kódjának megváltoztatása
(“0000”).*4
− Írja be a hordozható készülék aktuális, 4 számjegyű
PIN kódját.*2
− Írja be a hordozható készülék új, 4 számjegyű PIN
kódját.
− Írja be ismét a hordozható készülék új, 4 számjegyű
PIN kódját.
AUTO BESZELG
Automatikus hívásfogadás be/ki (“KI”)*5
KEZ TORLESE
—————
A hordozható készülék alaphelyzetbe állítása.
− Kövesse az 1, 2. és 3. lépést.
− Írja be a hordozható készülék PIN kódját
(alapértelmezés: “0000”).*2
− {v} i {>}
*1 A hívástiltás szolgáltatás megakadályozza a kimenő hívások kezdeményezését. Amikor a
hívástiltás be van kapcsolva, csak segélyhívások kezdeményezhetők. A segélyhívó számok
tárolása: 13. oldal.
*2 Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a Panasonic ügyfélszolgálattal.
*3 A közvetlen hívás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön egy előre beállított telefonszámot hívjon,
egyszerűen a {C} gomb megnyomásával. Nincs szükség tárcsázásra.
*4 Ha megváltoztatja a bázisállomás PIN kódját, javasoljuk, hogy írja fel valahová, mert többé a
készüléken már nem tudja ellenőrizni.
*5 Az automatikus hívásfogadás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy Ön egyszerűen a hordozható
készüléknek a bázisállomásról vagy a töltőről való levételével jelentkezzen a hívásra. Önnek nem
kell megnyomnia a(z) {C} gombot.
Útmutató a bázisállomás beállításaihoz
A bázisállomás egyéni beállításai:
1 {j/OK}
2 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy kiválassza a “BS BEALLIT” lehetőséget. i {>}
L Megjelenik a(z) “KODBEVITEL” ikon.
3 Írja be a kívánt kódszámot. Kövesse a táblázat „Szolgáltatás” oszlopában lévő utasításokat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a {ih} gombot.
Kódszám
Szolgáltatás (alapbeállítás)
{0}
A bázisállomás visszaállítása az alapértelmezett beállításaira.*1
− Írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés: “0000”).*2 i {>}
{3}
Tárcsázási üzemmód (Tone – DTMF): 8. oldal
Flash időtartama (100 msec)*3
− Írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés: “0000”).*2 i {2} i {1}
− Válassza ki a kívánt beállítást a megfelelő számbillentyű lenyomásával: {1}
600 ms, vagy {2} 100 ms. i {>}
12
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 13 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Hasznos telefonbeállítások
Kódszám
Szolgáltatás (alapbeállítás)
{5}
A bázisállomás PIN kódjának módosítása (“0000”).*4
− Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű PIN kódját.*2
− Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN kódját.
− Írja be ismét a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN kódját.
{6}
Híváskorlátozás*5
■ Híváskorlátozás
− Írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés: “0000”).*2 i Nyomja
meg a kívánt hordozható készülék számo(ka)t. i {>}
− Írja be a korlátozandó számot (max. 8 számjegy).
L Válasszon egy másik memóriahelyet, nyomja meg {>} gombot, és írja be
a számot.
− {>}
■ A híváskorlátozás be-/kikapcsolása
− Írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés: “0000”).*2
L Megjelenik a hordozható készülék száma. A villogó szám azt jelzi, hogy a
híváskorlátozás be van kapcsolva; a nem villogó szám pedig azt jelzi,
hogy a híváskorlátozás ki van kapcsolva.
− Nyomja meg a kívánt hordozható készülék számot a híváskorlátozás be-/
kikapcsolásához. i {>} kétszer
Segélyhívó szám (“104”, “105”, “107”)*6
− Írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés: “0000”).*2 i {*}
■ Tárolás:
− Írja be a segélyhívó számot (max. 8 számjegy).
L Válasszon egy másik memóriahelyet, nyomja meg {>} gombot, és írja
be a számot.
− {>}
■ Módosítás:
Nyomja meg a {>} gombot, hogy megjelenítse a kívánt számot. i {C}
i Írja be az új segélyhívó számot. i {>}
{*}
Dátum és idő: 8. oldal
*1 Csak a segélyhívó szám beállítás nem áll alaphelyzetbe.
*2 Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor lépjen kapcsolatba a Panasonic ügyfélszolgálattal.
*3 Szükség esetén változtassa meg a hurokmegszakítás (flash) időtartamát az alközpontja vagy a
távközlési szolgáltatója/telefontársasága igényei szerint. Ha további információra van szüksége,
forduljon a legközelebbi Panasonic szervizközponthoz.
*4 Ha megváltoztatja a bázisállomás PIN kódját, javasoljuk, hogy írja fel valahová, mert többé a
készüléken már nem tudja ellenőrizni.
*5 A híváskorlátozás a hordozható készülékeken letilthatja bizonyos telefonszámok tárcsázását.
Legfeljebb 10 telefonszámot jelölhet ki (a 0-9 memóriahelyen) korlátozandó számként.
*6 A segélyhívó számok szolgáltatás meghatározza, hogy mely telefonszámok tárcsázhatók, amikor a
híváskorlátozás szolgáltatás be van kapcsolva. Összesen négy (1–4 memóriahely) segélyhívó szám
tárolható.
13
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 14 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Hívófél azonosítása szolgáltatás
szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt
érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
Hívófél azonosítása szolgáltatás
A hívófél azonosítása
szolgáltatás használata
Fontos:
L A készülék alkalmas a hívó számának
kijelzésére. A hívóazonosító szolgáltatások
(mint pl. a hívó telefonszámának
megjelenítése) használatához Önnek elő kell
fizetnie a hívóazonosító szolgáltatásra. A
részletek iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Hívóazonosító szolgáltatások
Kijelző jelzések
L Ha új hívások érkeztek, a kijelzőn a hívások
száma látható.
Példa: 4 új hívás érkezett.
L A bejövő híváslistában az utolsó 50, különböző
hívó telefonszáma kerül naplózásra.
Példa:
*1
*1 Akkor jelenik meg, ha a hívást már
megtekintette, vagy fogadta. A
visszahíváshoz nyomja meg a {C} gombot.
L “HATOTAV TUL”: Ha a hívó olyan területről
hívott, amely nem támogatja a hívóazonosító
szolgáltatást.
L “PRIVAT HIVO”: Ha a hívó kérte, hogy a
rendszer ne küldje el a hívó félre vonatkozó
információt.
Várakozó hívás hívófél azonosító
Ezt a szolgáltatást a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága nyújtja, és csak akkor működik,
ha Ön előfizetett erre a szolgáltatásra. Ha
beszélgetés közben várakozó hívás hangjelzést
hall, a kijelzőn megjelenik a második hívóra
vonatkozó információ. Fogadhatja a második
hívást, miközben az elsőt tartásba helyezi. A
14
Tárolás/Módosítás/Törlés
1 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy
megjelenítse a kívánt bejegyzést. i {>}
2 ■ Tárolás:
“TELKONYVMENT” i {>} i {j/OK}
i Írja be a fél nevét (max. 9 karakter; 10.
oldal). i {j/OK} i {ih}
■ Módosítás:
“SZAMJAVITAS” i {>} i Nyomja meg
a {<} vagy {>} gombot, hogy a kurzort
annak a helynek a jobb oldalára vigye, ahol
szerkeszteni kívánja a számot. i
Módosítsa a telefonszámot. i {C}
■ Törlés:
“TORLES”/“MINDET TORLI” i {>} i
“IGEN” i {>} i {ih}
Hangposta szolgáltatás
A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott,
automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás. Ha
előfizet erre a szolgáltatásra, akkor hívásaira a
szolgáltatója hangposta rendszere jelentkezhet,
amikor Ön nem tudja fogadni a hívásokat, vagy
foglalt a vonala. Az üzeneteket a szolgáltatója, és
nem az Ön telefonkészüléke rögzíti. A
szolgáltatással kapcsolatban keresse meg
távközlési szolgáltatóját/telefontársaságát.
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 15 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Többkészülékes használat
Többkészülékes használat
Belső hívás (intercom)
hordozható készülékek
között (Csak a KX-TG1102
típus)
Belső hívások az ugyanazon a rádiókörzeten
belüli hordozható készülékek között folytathatók.
Példa: Amikor az 1. hordozható készülék hívja a
2. hordozható készüléket.
1 1. hordozható készülék:
{INT} i Nyomja meg a {2} gombot (a kívánt
hordozható készülék száma).
2 2. hordozható készülék:
A hívás fogadásához nyomja meg a(z) {C}
gombot.
3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
a(z) {ih} gombot.
Hívásátadás hordozható
készülékek között,
konferencia hívások (Csak a
KX-TG1102 típus)
3 1. hordozható készülék:
A hívásátadás befejezéséhez, nyomja meg a
{ih} gombot.
Ha konferencia kapcsolást kíván létrehozni,
nyomja meg a {3} gombot.
Hívás átadása anélkül, hogy beszélne a másik
hordozható készülék használójával
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) {INT}
gombot. i Nyomja meg a kívánt hordozható
készülék számát.
L A k ikon villog annak jelzésére, hogy a
külső hívás tartásban van.
2 {ih}
L A külső hívás a másik hordozható
készüléken csenget.
Megjegyzés:
L Ha a másik hordozható készülék használója
nem fogadja a hívást 30 másodpercen belül, a
hívás ismét az Ön hordozható készülékén
csenget.
A külső hívások átadhatók az ugyanazon a
rádiókörzeten belüli, két személy között. Az
ugyanazon a rádiókörzeten belüli, két személy
konferencia hívást folytathat egy külső féllel.
Példa: Amikor az 1. hordozható készülék átadja
a hívást a 2. hordozható készülékre.
1 1. hordozható készülék:
A külső hívás alatt nyomja meg az {INT}
gombot. i Nyomja meg a {2} gombot (a
kívánt hordozható készülék száma).
L A külső hívás tartásba kerül.
L Ha nem jelentkezik, nyomja meg a(z) {INT}
gombot, hogy visszatérjen a külső
híváshoz.
2 2. hordozható készülék:
A személyhívás (átjelzés) fogadásához
nyomja meg a(z) {C} gombot.
L A 2. hordozható készülék beszélhet az 1.
hordozható készülékkel.
15
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 16 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Hasznos információk
Hasznos információk
Hibaelhárítás
Ha ennek a fejezetnek az utasításait követte, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a
hálózati adapter csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a
hálózati adaptert, és kapcsolja be a hordozható készüléket.
Probléma
Ok és megoldás
Az w ikon villog.
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb.
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. Ellenőrizze a
csatlakoztatásokat.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan
helyen használja, ahol nagy az elektromos
interferencia. A hordozható készüléket és a
bázisállomást távolítsa el olyan interferencia-források
közeléből, mint pl. egy antenna vagy egy mobil
telefonkészülék.
L A hordozható készülék regisztrációja törlődött.
Jelentkezzen be a hordozható készülékkel a
bázisállomáson az alábbi módszer segítségévével.
1
2
3
4
5
{j/OK}
“KEZ BEALLIT” i {>}
“REGISZTRACIO” i {>}
“KEZ REGISZT” i {>}
A bázisállomáson nyomja meg, és tartsa lenyomva
kb. 5 másodpercig a {x} gombot.
L Ha az összes, regisztrált hordozható készülék
csengetni kezd, a csengetés leállításához nyomja
meg a(z) {x} gombot, majd kezdje újra az 1.
lépéstől.
L Az eljárás további részét 1 percen belül be kell
fejezni.
6 Nyomja meg a {e} vagy {v} gombot, hogy
kiválassza a bázisállomás számot. i {>}
7 Várjon, amíg megjelenik a “BS PIN” szöveg. i Írja
be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés:
“0000”). i {>}
L Ha elfelejtette a PIN kódot, akkor lépjen
kapcsolatba a Panasonic ügyfélszolgálattal.
L Nyugtázó hang hallatszik, és az w ikon villogása
megszűnik.
L Ha az w ikon továbbra is villog, kezdje újra az
1. lépéstől.
16
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 17 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Hasznos információk
Probléma
Ok és megoldás
Nem lehet hívást kezdeményezni
sem fogadni.
L Nincs csatlakoztatva a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
L Be van kapcsolva a hívástiltás. Kapcsolja ki (11. oldal).
L Korlátozott számot tárcsázott (13. oldal).
L A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (9. oldal).
L Nem megfelelő a tárcsázási mód beállítása. Állítsa be
tárcsázási üzemmódot a vonalnak megfelelően “Tone”ra (DTMF) vagy “Impulzus”-ra (8. oldal).
A készülék nem csenget.
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt
(11. oldal).
A hordozható készülék kijelzője üres.
L A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be
(6. oldal).
A hordozható készüléket nem lehet
bekapcsolni.
L Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően
helyezte-e be (6. oldal).
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (6. oldal).
A {C} gomb megnyomásakor a
hordozható készüléken foglaltsági
hang hallható.
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb, és próbálja újra.
A hang zajos, megszakad/visszajön,
elhalkul. Más elektromos
készülékektől eredő interferencia zaj.
L A hordozható készüléket és a bázisállomást távolítsa el
más elektromos berendezések közeléből.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
L Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra csatlakozik.
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy szűrőt a
telefonvonalra (forduljon a DSL szolgáltatójához) a
bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé.
Hívás közben zaj hallatszik.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan
helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia.
A hordozható készüléket és a bázisállomást távolítsa el
olyan interferencia-források közeléből, mint pl. egy
antenna vagy egy mobil telefonkészülék.
A {R} gomb megnyomásakor a
készülék nem jelzi ki/nem tárcsázza
újra az utoljára hívott számot.
L Az újratárcsázott szám hossza meghaladta a 24
számjegyet. Tárcsázza a számot manuálisan.
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, a(z) 074 ikon
mégis villog.
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és töltse fel újra az
akkumulátort (6. oldal).
L Ideje kicserélni az akkumulátorokat (6. oldal).
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó
információ.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél azonosítása
szolgáltatásra.
L Készüléke DSL szolgáltatású telefonvonalra csatlakozik.
Azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy szűrőt a
telefonvonalra (forduljon a DSL szolgáltatójához) a
bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé.
17
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 18 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Hasznos információk
Műszaki adatok
Falra szerelés
■ Szabvány: DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications - Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés)
■ Csatornák száma: 120 duplex csatorna
■ Frekvenciatartomány: 1,88 GHz–1,9 GHz
■ Duplex eljárás: TDMA (Time Division Multiple
Access – Időosztásos többszörös hozzáférés)
■ Csatornatávolság: 1 728 kHz
■ Bitsebesség: 1 152 kbit/s
■ Moduláció: GFSK (Gaussian Frequency Shift
Keying – Gauss-féle frekvenciabillentyűzés)
■ Rádiófrekvenciás adási teljesítmény: Kb.
250 mW
■ Áramforrás: 220–240 V, 50 Hz
■ Teljesítményfelvétel:
Bázisállomás:
Készenlét: Kb. 3,5 W
Maximális: Kb. 9,2 W
Töltő*1:
Készenlét: Kb. 0,6 W
Maximális: Kb. 5,0 W
■ Működési feltételek: 5 °C–40 °C, 20 %–80 %
relatív páratartalom (nem lecsapódó)
■ Méretek:
Bázisállomás: Kb. 58 mm × 123 mm × 115 mm
Hordozható készülék: Kb. 143 mm × 48 mm ×
32 mm
Töltő*1: Kb. 60 mm × 86 mm × 84 mm
■ Súly (Tömeg):
Bázisállomás: Kb. 180 g
Hordozható készülék: Kb. 120 g
Töltő*1: Kb. 120 g
Bázisállomás
*1 Csak a KX-TG1102 típus
Megjegyzés:
L A műszaki adatok változtatásának jogát
fenntartjuk.
L A kézikönyvben látható illusztrációk némileg
eltérhetnek a tényleges készüléktől.
18
80 mm
Csavarok
Töltő (Csak a KX-TG1102 típus)
28 mm
Csavarok
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 19 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <Object of the declaration> a következő EU rendeletek <1999/5/EC>
és harmonizált szabványok <Harmonized standards> követelményeivel összhangban van.
19
TG1100_1102HG(hg-hg).book Page 20 Wednesday, April 5, 2006 11:20 AM
1999/5/EC
Értékesítési osztály:
Panasonic Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd.
3 Ping Xi 8 Lu, Nanping Keji Gongye Yuan, Zhuhai, Guangdong, China 519060
Szerzői jog:
Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic Communications Co., Ltd.-t illeti, és csak belső
használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati útmutatót a
Panasonic Communications Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül semmilyen formában nem
szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.
© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
PQQX15259ZA
DC0406DM0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement