Panasonic KXTG1611FX Upute za uporabu

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Panasonic KXTG1611FX Upute za uporabu | Manualzz

Upute za uporabu

Digitalni bežični telefon

Model br.

KX-TG1611FX

KX-TG1612FX

KX-TG1613FX

KX-TG1711FX

KX-TG1712FX

Prikazani model je KX-TG1611.

Prikazani model je KX-TG1711.

Prije početne uporabe, pogledajte

"Započnite uporabu" na stranici 9.

Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicovog proizvoda.

Molimo vas pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja uređaja i pohranite ih za buduću uporabu.

Ovaj je uređaj kompatibilan s funkcijom Caller ID (prikaz pozivatelja). Morate biti prijavljeni na prikladnu uslugu kod vašeg davatelja usluga.

(Za Češku i Slovačku)

Ovaj bežični telefon je moguće koristiti sukladno Općoj dozvoli:

Br.: VO-R/8/08.2005-23 (za Češku), VPR-7/2001 (za Slovačku)

Sadržaj

Uvod

Sastav modela. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 3

Dodatne informacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Dodatne informacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Važne informacije

Za vašu sigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Važne sigurnosne upute

. . . . . . . . . . . . .. . . 6

Za najbolje radne odlike . . . . . . . . . . . . . .. . . 6

Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 7

Tehnički podaci

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .8

Započnite uporabu

Podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Napomena pri podešavanju . . . . . . . . . . . . 10

Upravljanje

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 11

Zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 13

Uključivanje/isključivanje uređaja

. . . . . . . 13

Početno podešavanje

. . . . . . . . . . . . . . . . .13

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Pozivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 15

Odgovaranje na pozive

. . . . . . . . . . . . . . . 15

Korisne funkcije tijekom poziva

.. . . . . . . . . 16

Telefonski imenik

Telefonski imenik slušalice. . . . . . . . . . . . . 17

Programiranje

Postavke koje se mogu programirati . . . . . 19

Posebno programiranje .

. . . . . . . . . . . . . . 21

Usluga ID pozivatelja

Korištenje usluge ID pozivatelj a .. . . . . . . . 22

Popis poziva. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Usluga govorne pošte

Usluga govorne pošte . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Interni razgovor/ Lokator

Interni razgovori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Lokator slušalice . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 25

Prosljeđivanje poziva, konferencijski pozivi . . . 25

Korisne informacije

Unos znakova . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 26

Poruke o pogrešci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Postavljanje na zid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Kazalo pojmova

Kazalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2

Uvod

Sastav modela

Serija

KX-TG1611 serija

Model br.

KX-TG1611

KX-TG1612

KX-TG1613

Bazna stanica

Br. dijela

KX-TG1611

KX-TG1611

KX-TG1611

Slušalica

Br. dijela

KX-TGA161

KX-TGA161

KX-TGA161

Koli č ina

1

2

3

KX-TG1711 serija

KX-TG1711

KX-TG1712

KX-TG1711

KX-TG1711

KX-TGA171

KX-TGA171

1

2

Funkcija internih razgovora je dostupna samo za modele KX-TG1612, KX-TG1613 i KX-TG1712.

U ovim uputama za uporabu bit će izostavljen sufiks (FX) u brojevima sljede ć ih modela:

KX-TG1611FX/KX-TG1612FX/KX-TG1613FX/KX-TG1711FX/KX-TG1712FX

Informacije o opremi

Isporu

če

ni pribor

1

2

3

4

5

Br.

Dio opreme/Broj dijela

AC adapter/PNLV226CE

Kabel telefonske linije

Punjive baterije

*1

Poklopac slušalice

*2

Punjač

Količina

KX-TG1611

KX-TG1711

1

1

2

1

*1 Pogledajte 4. stranicu za informacije o zamjeni baterije.

*2 Poklopac slušalice dolazi postavljen na slušalicu.

1 2 3 4

KX-TG1612

KX-TG1712

2

1

4

2

1

5

KX-TG1613

6

3

3

1

2

3

Uvod

Dodatna/zamjenska oprema

Molimo vas obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom prodajnom mjestu za informacije o prodaji.

Pribor

Punjive baterije

Broj modela

HHR -4M R T ili HHR -4 NGE (P 03 P) ili HHR -4M RE (P 03I )

*1

Vrsta baterije:

– Nikal-metal hidridna (Ni-MH)

– Za svaku slušalicu 2 x AAA (R03) veličine

*1 Zamjenske baterije mogu imati drugačiji kapacitet od isporučenih.

Općenite informacije

Ovaj uređaj je napravljen za uporabu na analognoj telefonskoj mreži Češke i Slovačke.

U slučaju problema, za prvu pomoć morate se obratiti vašem dobavljaču.

Za uporabu u drugim zemljama molimo vas obratite se vašem dobavljaču opreme.

De c larat io n o f Con f orm i ty [Izjava o sukladnosti]:

Tvrtka Panasonic System Networks Co., Ltd. ovime izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s nužnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE).

Izjava o sukladnosti za određene proizvode opisane u ovim uputama mogu se preuzeti na sljedećoj stranici: http://www.doc.p

anason ic.d

e

Kontakt ovlaštenog predstavnika:

Panasonic centar za ispitivanje

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka

Za vašu buduću uporabu

Preporučujemo spremanje zapisa o sljedećim informacijama za pomoć pri bilo kakvom popravku unutar jamstvenog roka.

Datum kupovine Serijski br.

(nalazi se na dnu bazne stanice)

Naziv i adresa prodajnog mjesta

Ovdje zataknite vaš račun.

4

Za vašu sigurnost

Kako biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak života/imovine, pažljivo pročitajte ovo poglavlje prije uporabe uređaja kako bi osigurali pravilan i siguran rad vašeg uređaja.

UPOZORENJE

Spajanje napajanja

Koristite isključivo izvor napajanja naveden na uređaju.

Ne preopterećujte strujne utičnice i produžne kabele. To može rezultirati rizikom od požara ili strujnog udara.

Potpuno umetnite AC adapter/strujni utikač u strujnu utičnicu. Nepridržavanjem ovoga možete uzrokovati strujni udar i/ili prekomjerno zagrijavanje što može uzrokovati požar.

Redovito uklanjajte prašinu, itd. s AC adaptera/strujnog utikača tako da ga izvučete iz strujne utičnice, a zatim obrišete suhom krpom. Nagomilana prašina može uzrokovati “probijanje izolacije”, itd. uzrokujući požar.

Isključite uređaj iz strujne utičnice ako se dimi, proizvodi neuobičajen miris ili zvuk.

Takvi uvjeti mogu uzrokovati požar ili strujni udar. Provjerite da se uređaj prestao dimiti i obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Ako je kućište uređaja slomljeno i otvoreno, isključite ga iz strujnog napajanja i nikada ne dodirujte unutrašnjost uređaja.

Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama.

Postoji opasnost od strujnog udara.

Postavljanje

Za zaštitu od električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili bilo kojem drugom obliku vlage.

Ne postavljajte ili koristite uređaj pored automatski upravljanih uređaja kao što su automatska vrata i alarmi za požar.

Radio valovi emitirani iz ovog telefona mogu na takvim uređajima uzrokovati nepravilan rad što može dovesti do nesreće.

Važne informacije

Ne dopustite da se AC adapter ili kabel telefonske linije pretjerano potežu, savijaju ili budu postavljeni pod teške predmete.

Mjere sigurnosti pri uporabi

Prije čišćenja isključite uređaj iz strujne utičnice. Ne koristite tekućine ili raspršujuća sredstva za čišćenje.

Ne rastavljajte uređaj.

Ne prolijevajte tekućine (deterdžente, sredstva za čišćenje, itd.) po kabelu telefonske linije i ne dopustite da stalno bude vlažan. To može uzrokovati požar. Ako se kabel telefonske linije smoči, odmah ga odspojite iz telefonske utičnice i nemojte ga koristiti

Medicinska oprema

Obratite se proizvođaču bilo kojih uređaja za osobno zdravlje, kao što su srčani stimulatori ili slušni aparatići, kako bi saznali jesu li dovoljno zaštićeni od energije vanjske RF

(radio frekvencije). (Uređaj radi u frekvencijskom opsegu od 1.88 do 1.90 GHz, a snaga RF prijenosa je 250mW (maks.).)

Ne koristite ovaj uređaj u domovima zdravlja ako bilo koje pravilo u prostoru nalaže da to ne radite. Bolnice ili domovi zdravlja mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku

RF energiju.

OPREZ

Postavljanje i smještanje

Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom grmljavinskog nevremena.

Nikada ne postavljajte priključke telefonske linije u vlažnim prostorima ako priključak nije posebno namijenjen za vlažna mjesta.

Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske žice ili priključke dok ne isključite telefonsku liniju iz telefonske utičnice.

Budite oprezni kada postavljate ili preinačujete telefonske linije.

AC adapter se koristi kao glavni uređaj za isključivanje. Uvjerite se da je strujna utičnica postavljena pored uređaja i da je l ako dostupna.

5

Važne informacije

Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:

– se baterije prijenosne slušalice moraju

napuniti ili su neispravne.

– je došlo do prekida struje.

Baterija

Preporučujemo uporabu baterija navedenih na 4. stranici.

KORISTITE ISKLJUČIVO punjive Ni-MH baterije AAA (R03) veličine.

Ne miješajte stare i nove baterije.

Ne otvarajte i ne oštećujte baterije.

Elektrolit oslobođen iz baterija je korozivan i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju ili kože. Elektrolit može biti otrovan ako se proguta.

Pri rukovanju baterijama obratite posebnu pozornost. Ne dozvolite da kontakti dođu u kratki spoj preko vodljivih materijala ili predmeta kao što su prsteni, narukvice ili ključevi. U protivnom se kontakti i/ili baterije mogu jako zagrijati i uzrokovati opekline.

Baterije isporučene s uređajem ili one koje odgovaraju za uporabu uz uređaj punite u skladu s uputama i ograničenjima navedenim u ovom priručniku.

Koristite samo kompatibilnu baznu stanicu

(ili punjač) za punjenje baterija.

Ne prepravljajte baznu stanicu (ili punjač).

Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.

Važne sigurnosne upute

Kada koristite vaš uređaj, uvijek se moraju slijediti osnovne sigurnosne mjere opreza kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara ili ozljede osoba, uključujući sljedeće:

1 . Ne koristite ovaj uređaj blizu vode,

npr. blizu tuš kabine, umivaonika,

sudopera ili kade, u vlažnom podrumu ili

blizu bazena.

2 . Izbjegavajte uporabu telefona (osim

bežičnog) tijekom grmljavine. Postoji rizik

od strujnog udara kroz munju.

3 . Ne koristite telefon za dojavu o curenju

plina u blizini curenja.

4. Koristite samo strujni kabel i baterije

navedene u ovom priručniku. Ne bacajte

baterije u vatru. Može doći do eksplozije.

Provjerite lokalne (državne) zakonske

propise o odlaganju baterija.

SPREMITE OVE UPUTE

Za najbolje radne odlike

Smještaj bazne stanice/izbjegavanje smetnji

Bazna stanica i druge kompatibilne Panasonic jedinice koriste radio valove za međusobnu komunikaciju.

Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju bez smetnji, postavite vašu baznu stanicu:

– na prikladno, visoko i središnje mjesto

bez prepreka između slušalice i bazne

stanice u unutarnji prostor.

– daleko od elektroničkih uređaja poput

TV-a, radio prijemnika, osobnih računala,

bežičnih uređaja ili drugih telefona.

– izbjegnite usmjeravanje na odašiljače

radio frekvencija, kao što su vanjske

antene ili bazne stanice mobilnih telefona.

(Izbjegavajte smještaj bazne stanice na

prozor ili blizu prozora.)

Pokrivenost i kvaliteta glasa ovisi o uvjetima okoline.

Ako položaj bazne stanice nije zadovoljavajući za prijem, pomaknite baznu stanicu na drugo mjesto za bolji prijem.

Okolina

Uređaj držite dalje od uređaja koji stvaraju električne smetnje, kao što su fluoroscentne žarulje i motori.

Uređaj se mora zaštiti od prekomjernog izlaganja dimu, prašini, visokoj temperaturi i vibracijama.

Uređaj se ne smije izlagati direktnom sunčevom svjetlu.

Ne stavljajte teške predmete na strujni kabel ili na vrh uređaja.

Kada uređaj ostavljate duže vrijeme izvan uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.

6

Držite uređaj podalje od izvora topline kao

što su grijalice, kuhinjski štednjaci i sl.

Ne smještajte uređaj u prostor gdje je temperatura manja od 0 °C ili veća od 40 °C.

Isto tako izbjegavajte vlažne podrume.

Najveća udaljenost za pozivanje može se skratiti kada se uređaj koristi na sljedećim mjestima: Pored prepreka poput planina, tunela, podzemlja, pored metalnih predmeta kao što su žičane ograde, itd.

Uporaba uređaja pored elektroničkih uređaja može uzrokovati smetnje.

Udaljite se od elektroničkih uređaja.

Redovno održavanje

Obrišite vanjsku površinu uređaja malo navlaženom krpom.

Ne koristite benzin, razrjeđivač ili bilo koji abrazivni prašak.

Važne informacije

označavaju da se korišteni električni i elektronički uređaji ne smiju zbrinjavati zajedno s otpadom iz domaćinstava.

Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja dotrajalih proizvoda i baterija, odnesite ih u odgovarajuća prikupljališta, u skladu s lokalnim zakonodavstvom i Direktivama 2002/96/EZ i 2006/66/EZ. Ispravnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija pomoći ćete očuvanju vrijednih izvora i spriječiti bilo kakvo negativno djelovanje na ljudsko zdravlje i okoliš koje bi moglo nastati zbog nepropisnog odlaganja.

Detaljne informacije o prikupljanju i recikliranju dotrajalih proizvoda i baterija potražite u lokalnom poglavarstvu, službi za zbrinjavanje otpada ili kod prodavača od kojeg ste kupili proizvode. Za nepropisno odlaganje ovog otpada možete biti kažnjeni sukladno nacionalnim propisima.

Ostale informacije

Napomena za odlaganje uređaja, prenošenje ili povrat

Ovaj proizvod može pohraniti privatne/ povjerljive podatke. Za zaštitu vaše privatnosti/povjerljivosti, preporučamo vam da prije odlaganja ili povratka uređaja iz memorije obrišete informacije kao što su telefonski imenik ili unose u popisu pozivatelja.

Za poslovne korisnike u Europskoj uniji

Ako želite zbrinuti električnu i elektroničku opremu, detaljne obavijesti zatražite od svog prodavača ili dobavljača.

Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije

1 2 3

Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti te uređaje, kontaktirajte lokalna nadležna tijela ili prodavača i raspitajte se o pravilnoj metodi odlaganja.

Obavijest za korisnike o prikupljanju i zbrinjavanju dotrajalih uređaja i baterija

1 2 3

Napomena za simbol baterije

2 s kemijskim simbolom ( ). U ovom je slučaju usklađen sa zahtjevom navedenim u Direktivi za korištene kemikalije.

1 2 3 ambalaži i/ili pratećim dokumentima

7

Važne informacije

Tehnički podaci

Standard:

DECT (digitalno poboljšane bežične telekomunikacije)

Frekvencijski raspon:

1.88 GHz do 1.90 GHz

Snaga RF odašiljača:

oko 10mW (prosječna snaga po kanalu)

Izvor napajanja:

220–240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja:

Bazna stanica:

Stanje pripravnosti: Oko 0.6 W

Najviše: Otprilike 3,3 W

Punjač:

Stanje pripravnosti: Oko 0.1 W

Najviše: Otprilike 2,2 W

Radni uvjeti:

0

°

C – 40

°

C, 20 % – 80 % relativne vlažnosti zraka (suho)

Napomena:

Izgled i karakteristike podložni su promjenama bez prethodne najave.

Crteži korišteni u ovom priručniku mogu se malo razlikovati od stvarnog proizvoda.

8

Postavljanje

Povezivanje

Koristite samo isporu č eni Panasonicov

AC adapter PNLV226CE.

Prilikom postavljanja uređaja na zid, pogledajte stranicu 32.

Bazna stanica (KX-TG1611/KX-TG1612/

KX-TG1613)

Va ž no:

Najprije uklju č ite isporu č enu ž icu telefonske linije i zatim uklju č ite kabel mre ž nog adaptera.

Jako pritisnite utikač

Priprema

Bazna stanica (KX-TG1711/KX-TG1712)

Jako pritisnite utikač

Kukice

“Klik”

Koristite samo isporučenu žicu telefonske linije.

U telefonsku liniju

DSL/ADSL filter*

“Klik”

(220-240 V AC, 50/60 Hz)

Ispravno Pogrešno

Kukica

“Klik”

Koristite samo isporučenu žicu telefonske linije.

U telefonsku liniju

DSL/ADSL filter* “Klik”

(220-240 V AC,

50/60 Hz)

Ispravno Pogrešno

*DSL/ADSL filter (nije isporu č en) je potreban ako koristite DSL/ADSL uslugu.

Punj ač

Kukice

(220-240 V AC,

50/60 Hz)

*DSL/ADSL filter (nije isporu č en) je potreban ako koristite DSL/ADSL uslugu.

9

Priprema

Postavljanje baterija

KORISTITE ISK LJUČ IVO Ni-MH baterije

AAA (R03) veličine .

NE KORISTITE alkalne / manganove /Ni-Cd baterije.

P rovjeri te oznake polari

+

-

SAMO punjive Ni-MH

Punjenje baterije

P uni te o k o 7 sati.

Napomena pri podešavanju

Napomena za spojeve

AC adapter mora biti neprestano uključen.

(Normalno je da je adapter zagrijan tijekom uporabe.)

AC adapter mora biti priključen u okomito po stav ljenu ili podnu uti čni cu. Ne priklju č ujte mrežni adapter u utičnicu na stropu jer bi se pod vlastitom težinom mogao isključiti.

Tijekom nestanka struje

Uređaj neće raditi tijekom nestanka struje.

Preporučamo spajanje žičanog telefona (bez

AC adaptera) na istu telefonsku liniju ili na isti priključak telefonske linije, ako imate takvu telefonsku utičnicu u kući.

Napomena za postavljanje baterija

K ori stite is poručene punji ve baterije.

Za zamjenu , preporučujemo uporabu

P ana s oni c o vih punji vih baterija na v edenih na 4. i 6. st rani ci.

+

-

+

uhom k rpom.

Izbjega vajte dodiri v anje krajeva baterije

( , ) ili k on takata uređaja.

Napomena za postavljanje baterija

Normalno je da se slušalica zagrije tijek om punjenja .

J ednom mjese čno č istite k on takte z a punjenje na slušalici, ba znoj st ani ci i punjač u mek om i s uhom k rpom . Prije č i šćenja uređaja , isklju č ite i z uti čni ca z a napajanje i kabela tele fon skih linija . Či stite i če š će ak o je uređaj i zložen mas noć i, praš ini ili velik oj k oličini v lage .

10

Priprema

Razina baterije

Ikona Razina baterije

Visoka

Srednja

Niska

Potrebno je puniti

Upravljačke tipke

Bazna stanica

KX-TG1611/KX-TG1612/KX-TG1613

A

Radne odlike Panasonicovih Ni-MH baterija (isporučene baterije)

Radnja

U stalnom razgovoru

Izvan uporabe

(stanje pripravnosti)

Vrijeme uporabe

Maksimalno 15 sati

Maksimalno 170 sati

Napomena:

Normalno je da baterije ne dostignu puni kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalne radne odlike baterija se dostižu nakon nekoliko ciklusa potpunog punjenja/ pražnjenja (uporabe).

Stvarne radne odlike baterija ovise o korištenju i okruženju.

Čak i nakon što su baterije u potpunosti napunjene, slušalica može ostati na baznoj stanici bez ikakvog negativnog utjecaja na baterije.

Razina baterije možda se neće pravilno prikazati nakon zamjene baterija. U tom slučaju, postavite slušalicu na baznu stanicu i punite baterije najmanje 7 sati.

B

KX-TG1711/KX-TG1712

A

B

1

2

Kontakti za punjenje

(Lokator )

11

Priprema

Slušalica

KX-TG1611/KX-TG1612/KX-TG1613

A

1

2

4

KX-TG1711/KX-TG1712

5

7

8

9

10

13

1

2

4

11

12

11

12

A

1

8

9

10

11

12

13

5

C 6

7

2

C 3

4

(Telefonski imenik)

(Razgovor)

(Poništi)

Brojčane tipke

Prijemnik

Zaslon

{

{j

/OK

}

(Izbornik/ OK)

P

}

(Pauza)

(Isključenje/ Uključenje)

(Recall/Flash funkcija)

Mikrofon

Kontakti za punjenje

Zvono

A

Tip upravljanja

Navigacijska tipka

, , , ili : Pretražujte različite popise i stavke.

– (Glasnoća: ili ): Podesite glasnoću prijemnika tijekom razgovora.

6

7

8

9

10

12

Priprema

( : Popis pozivatelja): Pregledajte popis pozivatelja.

( : Pregledajte popis ponovnog pozivanja.

Zaslon

Znakovi na zaslonu slušalice

Stavka Značenje

Unutar dometa baze

Kad treperi:

Slušalica traži baznu stanicu.

(str. 29)

Slušalica je na vanjskom pozivu.

Kada treperi:

Trenutno se prima dolazni poziv ili se poziv stavlja na č ekanje.

Propušteni poziv*

1

(22. stranica)

Uključeno je prigušenje.

(str. 16)

Zvono je isključeno. (str. 19)

Razina baterije

Otvara se telefonski imenik.

Primljena je nova poruka govorne pošte. *

2

(stranica 24.)

*1 Samo za pretplatnike usluge ID pozivatelja

*2 Samo za pretplatnike usluge govorne pošte

Uklju

č

ivanje/isklju

č

ivanje

Uključivanje

Pritisnite .

Isključivanje

Drž ite pritisnuto oko 2 sekunde.

Po

če

tno podešavanje

Zn ač enje simbola:

Primjer:

:

"isklj."

Pritisnite ili za odabir rije č i u navodnicima.

Jezik prikaza

Dostupno je 16 jezika prikaza.

Možete odabrati

3

4

1

2

ili

:

"Podešavanje"

:

"Jezik"

: Odaberite vaš željeni jezik.

Napomena:

Ako odaberete jezik koji ne razumijete:

2 puta željeni jezik.

4 puta

: Odaberite vaš

Datum i vrijeme

1

2

:

"Postavljanje vremena"

3

:

"Datum i vrijeme"

4

Unesite trenutni dan, mjesec i godinu.

Primjer:

15 srpnja, 2011

5

Unesite trenutne sate i minute

Primjer:

15:30

3

Ako ste unijeli krivi datum i/ ili vrijeme, pritisnite i ponovno izvršite radnje od koraka 3.

6

13

Priprema

Napomena:

Datum i vrijeme mogu biti net očni nakon nestanka struje. U tom slučaju ponovo podesite datum i vrijeme.

3

4

1

2

5

Nač in biranja

Ako ne može te pozivati, promijenite ovu postavku sukladno usluzi vaše telefonske linije.

Zadana postavka je

“Tone (DTMF)”

.

“Tonsko (DTMF)”

: Za uslugu tonskog biranja.

“Pulsno”

: Za uslugu pulsnog biranja.

:

"Podešavanje"

:

"Način biranja"

: Odaberite željenu postavku.

14

Pozivanje

1

Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.

Za ispravak znamenke, pritisnite .

2

3

Kada završite razgovor pritisnite ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.

Podešavanje glasnoće prijemnika

Tijekom razgovora više puta pritisnite

ili .

1

2

Pozivanje uporabom popisa za ponovno biranje

10 zadnje biranih brojeva je spremljeno u popis za ponovno biranje (svaki max. 24 znamenke).

( )

: Odaberite željeni telefonski broj.

Kada broj odgovara telefonskome broju pohranjenom u telefonskome imeniku, pohranjeno ime iz imenika se prikazuje.

3

Uređivanje/ brisanje/ pohranjivanje brojeva u popisu ponovnoga biranja

1

2

( )

: Odaberite željeni telefonski broj.

3

Izvršite željeni postupak.

Uređivanje broja prije pozivanja:

:

"Uredi i zovi“

Pritisnite ili za pomicanje kursora. Uredite broj.

Brisanje broja:

: Odaberite

sve”

“Obriši”

. 2 puta

ili

“Obriši

Spremanje broja u imenik:

:

"Pohrani TEL br."

Za spremanje imena nastavite od

3. koraka, u poglavlju “Dodavanje unosa”, 17. stranica.

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Napomena:

Prilikom uređivanja:

– Za brisanje broja, postavite kursor desno

od mjesta gdje želite izbrisati broj i zatim

pritisnite .

– Za umetanje broja, postavite kursor

desno od mjesta gdje želite umetnuti broj

i zatim pritisnite odgovarajuću brojevnu

tipku.

C

Pauziranje (za korisnike kućne centrale/korisnike udaljenih usluga)

Pauza je ponekad potrebna kada pozivate putem kućne centrale ili za udaljene usluge.

Pauza je potrebna i pri spremanju pristupnog broja pozivne kartice i/ili PIN-a u telefonski imenik (str. 17).

Primjer:

Ako trebate pozvati liniju pristupnog broja „0” kada kućnom centralom pozivate vanjski broj:

1

P

2

Birajte telefonski broj.

Napomena:

Svaki puta kada pritisnete umeće se

pauza od 3 sekunde. Za stvaranje veće pauze ponovite postupak koliko je potrebno.

Odgovaranje na pozive

1

Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu i pritisnite .

Na poziv također možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku za biranje

0 9

*

#

2

Kada završite razgovor pritisnite ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.

Automatski razgovor

Na poziv možete jednostavno odgovoriti podizanjem slušalice s bazne stanice ili punjača.

Ne trebate pritisnuti . Za aktivaciju ove funkcije, pogledajte 20. stranicu.

15

Pozivanje/odgovaranje na pozive

Podešavanje glasnoće zvona slušalice

Dok slušalica zvoni za dolazni poziv:

Više puta pritisnite ili za odabir željene glasnoće.

4

5

2

3

Unaprijedno programiranje glasnoće:

1

:

"Postavke zvona"

:

"Glasnoća"

: Odaberite željenu glasnoću.

Ako ste prijavljeni na obje usluge (ID pozivatelja te ID pozivatelja za poziv na čekanju),

na slušalici se prikazuju informacije o 2. pozivatelju nakon što čujete ton poziva na čekanju.

1

Pritisnite da odgovorite na 2. poziv.

2

Za prebacivanje između poziva,

Korisne funkcije tijekom poziva

Prigušeno

Dok je prigušeni način isključen, bit ćete u mogućnosti čuti sugovornika, ali on neće čuti vas.

1

Pritisnite tijekom razgovora.

:

"Prigušeno"

• je prikazano.

2

Za povratak u razgovor pritisnite

:

"Prigušeno"

.

Recall/flash funkcija

R

vam omogućuje uporabu posebnih funkcija vaše kućne telefonske centrale kao što su prosljeđivanje poziva na kućni lokalni broj ili pristupanje dodatnim telefonskim uslugama.

Napomena:

Za promjenu trajanja flash signala, pogledajte 20. stranicu.

Za korisnike usluge poziva na čekanju ili ID pozivatelja za poziv na čekanju

Za korištenje funkcija poziva na čekanju ili ID pozivatelja za poziva na čekanju, morate se najprije pretplatiti kod vašeg davatelja usluge/ telefonske kompanije. Ta funkcija omogućuje vam primanje poziva dok već razgovarate na telefon. Ako primite poziv dok ste na telefonu, čut ćete ton poziva na čekanju.

16

Napomena:

Za detalje i dostupnost ovih usluga na vašem području molimo vas obratite se vašem davatelju usluga.

Privremeno tonsko biranje (za

korisnike usluge pulsnog biranja)

Kada trebate pristupiti uslugama s tonskim biranjem (na primjer, usluge javljanja, usluga telebankarstva itd.), možete privremeno promijeniti način biranja na tonski. Pritisnite prije unošenja pristupnih brojeva koje zahtjeva tonsko biranje.

*

Dijeljenje poziva

Dostupno za:

KXT G161 2/ KXT G1613 / KXT G171 2

Možete se pridružiti postojećem vanjskom pozivu.

Za uključenje u razgovor, pritisnite dok je druga slušalica na vanjskom pozivu.

Napomena:

Da spriječite druge korisnike od pridruživanja vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima, uključite mod privatnosti (20. stranica).

Telefonski imenik slušalice

Telefonski imenik vam omogućuje pozivanje bez ručnog biranja broja. Možete dodati 50 imena i telefonskih brojeva i potvrditi broj unosa (stranica 17).

Dodavanje unosa

1

2

:

“Novi unos”

3

Unesite ime stranke (maks. 12 znakova). način unosa znakova (26. stranica).

4

Unesite telefonski broj stranke (maks.

5

Pritiskom na možete promijeniti

24 znamenke). 2 puta

Za dodavanje novih stavaka, pritisnite

i ponovite postupak od koraka 3.

2

3

Potvrđivanje broja unosa

1

:

"Memorija"

Pronalaženje i pozivanje iz

telefonskog imenika

2

3

Pretraživanje svih stavki

1

:

"Prikaz popisa"

: Odaberite željeni unos.

Za pregled telefonskoga broja, pritisnite . :

"Telefonski br."

4

Uređivanje unosa

1

Pronađite željeni unos (17. stranica).

2

:

"Uređivanje"

Telefonski imenik

3

Ako je potrebno, uredite ime (maks. 12 slova; 26. stranica).

4

Ako je potrebno, uredite telefonski broj

(maks. 24 znamenke; stranica 15).

2 puta

5

Uređivanje unosa i pozivanje

1

Pronađite željeni unos (17. stranica).

2

:

"Uredi i zovi"

Pritisnite ili za pomicanje kursora.

Uredite broj (stranica 15).

Brisanje unosa

2

3

Brisanje unosa

1

Pronađite željeni unos (17. stranica).

:

"Brisanje"

2 puta

Brisanje svih unosa

1

2

:

"Brisanje svih"

2 puta

3

Ulančano biranje

Ova funkcija vam omogućuje biranje telefonskih brojeva iz imenika dok razgovarate. Funkcija se može koristiti npr. za pozivanje bankovnog

PIN-a kojeg imate spremljenog u imeniku bez da ga birate ručno.

1

Tijekom vanjskog poziva, pritisnite .

2

: Odaberite željeni unos.

3

Pritisnite da birate broj.

Napomena:

Kada spremate broj za pristup kartici za pozivanje i vaš PIN u imenik kao unos u imeniku, ako je potrebno pritisnite za dodavanje pauze nakon broja i PIN-a

(15. stranica).

17

Telefonski imenik

Ako imate uslugu pulsnog biranja, u 1. preporučujemo dodavanje na početku telefonskih brojeva koje želite ulančano birati (17. stranica).

* tonski. Kada dodajete unose u imenik,

*

18

Programiranje

Postavke koje se mogu programirati

Uporabom slušalice možete prilagoditi uređaj programiranjem sljedećih funkcija.

Programiranje kretanjem kroz prikazane izbornike

1

2

Pritisnite ili za odabir željene postavke.

3

Pritisnite ili za odabir željene stavke u podizborniku 1.

U nekim slučajevima, morat ćete odabrati iz 2. podizbornika.

4

Pritisnite ili za odabir željene postavke.

Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.

Za prekid radnje, pritisnite .

Napomena:

U sljedećoj tablici < > označava tvornički zadanu postavku.

Podizbornik 2

Glavni izbornik

Postavke zvona

Podizbornik 1

Glasnoća

<Glasnoća 5>

Ton zvona

* 2

<Zvono 1>

Postavljanje vremena Datum i vrijeme

*3

Alarm

Način alarma

<Isklj.>

Ponavljanja

<Isklj.>

Ciklus ponavljanja

<3 minute>

Ton zvona

<Zvono 1>

Glasnoća

<Glasnoća 5>

Telefonski imenik

Popis pozivatelja

Podešavanje vremena

<Ručno>

*3 , *4

Prikaz popisa

Novi unos

Obriši sve

Memorija

Stranica

16

13

2 1

17

17

17

17

2 2

19

Programiranje

Glavni izbornik

Podešavanj e

Interni razgovor i

*10

Podizbornik 1

Jezik

<Hrvatski>

Kontrast

(Prikaz kontrasta)

<Kontrast 03>

Prikaz sata

<Uklj.>

*5

Automatski razgovor

<Isklj.>

*6

Registriranje slušalic e

Tonovi tipki

<Uklj.>

Način biranje

<Tonsko >

*3

R ecall/Flash funkcij a

*3,

<600 msek.>

*9

Mod privatnost i

<Isklj.>

*3,

Promjena PINa

*10,

*3

*11

Podizbornik 2

Stranica

13

31

2 5

*1 Glasno ć a zvona se ne mo ž e isklju č iti za pozivanje.

*2 Ako odaberete jednu od melodija tonova zvona, melodija će n astaviti svirati nekoliko

sekundi čak i ako je pozivatelj već prekinuo vezu. Kada odgovorite na poziv čut ćete ton za

pozivanje ili nećete čuti nikoga na liniji.

*3 Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu

stavku uporabom druge slušalice. ( KX -TG1612 /KX -TG1613 /KX -TG1712)

*4 Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vri jeme svaki put kad se

primi informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijem e.

Za uključivanje ove funkcije odaberite

“ID pozivatelja”

. Za isključivanje ove funkcije

odaberite

“Ručno”

. (Samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja.)

Za korištenje ove funkcije prvo podesite datum i vrijeme (stranica 13).

*5 K ada je ova funkcija isključena , prikazan je broj slušalice.

*6 Ako se pretplatite na uslugu ID pozivatelja i ž elite pregledati informacije o pozivatelju

nakon podizanja slušalice za odgovaranje na poziv, isk ljuči te ovu zna č ajku.

*7 Isključite ovu funkciju ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo koju tipku.

*8 Vrijeme trajanja flash signala ovisi o telefonskoj centrali ili vašem PBX sustavu. Ako je

potrebno, obratite se vašem dobavljaču kućne centrale.

*9 K ada koristite uređaj u Češkoj / S lovačkoj , odaberite

"100 msek."

za vrijeme recall/flash

funkcije.

*10 KX -TG1611 /KX -TG1711: Iako slušalica prikazuje ove stavke, ove zna č ajke nisu dostupne

za ovaj model.

*11 Za sprečavanje drugih korisnika da se pridruže vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima

uključite ovu funkciju.

20

15

31

14

16

Posebno programiranje

3

4

5

Alarm

Alarm se oglašava 2 minute u postavljeno vrijeme (jednom ili svakodnevno). Također možete prilagoditi broj ponavljanja i ciklus ponavljanja (funkcija odgode alarma).

Alarm može se podesiti za svaku slušalicu.

Primjer:

Ako ž elite da se alarm oglasi 3 puta, s ponavljanjem od 5 minutnih intervala od 7:00, morate postaviti alarm na sljede ć i na č in; Vrijeme:

"07:00"

"Broj ponavljanja": "3 puta"

"Ciklus ponavljanja": "5 minuta"

1

2

Va ž no:

Prethodno postavite datum i vrijeme

(13. st ranica ).

:

"Postavljanje vremena"

:

"Alarm"

:

"Način alarma"

: Odaberite željenu opciju alarma

Programiranje

Preporučamo odabir drugačijeg tona zvona od onoga koji se koristi za vanjske pozive

13

:

“ Glasnoća”

14

: Odaberite željenu glasnoću

15

Note:

Pritisnite kako biste u potpunosti zaustavili alarm

9

*

# funkciju odgode

Dok koristite slušalicu, alarm se neće oglasiti dok je slušalica u stanju pripravnosti

"Isklj."

Isključuje alarm. Prijeđite na korak 15.

"Jednom"

Alarm se oglašava jednom u postavljeno vrijeme.

"Svakodnevno"

Alarm se oglašava svaki dan u određen o vrijeme.

6

Postavite ž eljeno vrijeme.

7

:

"Broj ponavljanja"

8

: Odaberite željenu postavku.

Ako žel ite da se alarm oglasi samo jednom, odaber ite

"Isklj."

i prijeđ ite na korak 11.

9

:

"Ciklus ponavljanja"

10

: Odaberite željenu postavku.

11

:

"Vrsta zvona"

12

: Odaberite željeni ton alarma.

21

Usluga ID pozivatelja

Korištenje usluge ID pozivatelja – Caller ID

Važno:

Uređaj je kompatibilan s uslugom ID pozivatelja. Za korištenje funkcija ID pozivatelja morate biti prijavljeni na uslugu

ID pozivatelja. Za detalje se obratite vašem davatelju usluge/telefonskom operateru.

Funkcije ID pozivatelja

Kada se prima vanjski poziv prikazuje se telefonski broj pozivatelja. Informacije o pozivatelju za zadnjih 50 pozivatelja se zapisuju u popis poziva od najnovijeg prema najstarijem.

Ako uređaj ne može primiti informacije o pozivatelju, ispisuje se sljedeće:

“Nedostupno”

: Pozivatelj je birao broj iz područja koje ne podržava Caller ID uslugu.

"Privatno"

: Pozivatelj je na zahtjev prikrio svoje podatke.

Ako je uređaj spojen na PBX sustav, informacije o pozivatelju se neće pravilno primati. Obratite se vašem dobavljaču kućne centrale.

Propušteni pozivi

Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga tretira kao propušteni poziv i prikazuje se . To vam daje na znanje da morate pogledati popis pozivatelja kako bi vidjeli tko vas je zvao dok ste bili odsutni. Čak i ako je u popisu pozivatelja pregledan samo jedan propušteni poziv (22. stranica), nestaje sa zaslona.

Kada primite drugi novi poziv se ponovno prikazuje.

Prikaz imena iz imenika

Kada je primljena informacija o pozivatelju i ona odgovara telefonskom broju pohranjenom u telefonskom imeniku, ime pohranjeno u imeniku se prikazuje i bilježi u popis pozivatelja.

Popis pozivatelja

Važno:

Samo 1 osoba može pristupiti popisu pozivatelja u danom trenutku.

(KX-TG1612/KX-TG1613/ KX-TG1712)

Provjerite je su li na uređaju ispravno postavljeni datum i vrijeme (13. stranica).

Pregledavanje popisa pozivatelja

i uzvraćanje poziva

1

( )

Prikazan je najnoviji poziv.

2

Pritisnite za pregledavanje od sljedećeg najnovijeg poziva ili pritisnite za pregledavanje od najstarijeg poziva.

Za prebacivanje prikaza s imena na telefonski broj, pritisnite .

:

"Tel. broj"

Ako nije prikazan cijeli telefonski broj, pritisnite kako biste vidjeli preostale telefonske brojeve.

Za prebacivanje prikaza s imena ili telefonskog broja na datum i vrijeme, pritisnite . Za povratak, pritisnite .

3

Za uzvraćanje poziva, pritisnite .

Za izlaz pritisnite .

1

2

Uređivanje broja pozivatelja prije uzvraćanja poziva

( )

: Odaberite željeni unos.

3

:

"Uredi i zovi"

4

Uredite broj.

5

Pritisnite brojčanu tipku (od do ) da dodate, da izbrišete (stranica 15).

Brisanje informacije o pozivatelju

1

2

( )

: Odaberite željeni unos.

22

3

4

:

“Obriši”

ili

“Obriši sve”

Spremanje informacije o pozivatelju u imenik

1

2

( )

: Odaberite željeni unos.

3

:

"Pohrani TEL br."

4

Za spremanje imena nastavite od

3. koraka u poglavlju “Dodavanje unosa”, 17. stranica.

Usluga ID pozivatelja

23

Usluga govorne pošte

Usluga govorne pošte

Govorna pošta je usluga automatskog odgovaranja na poziv koju pruža vaš davatelj usluge/telekom operater. Nakon što se prijavite na ovu uslugu, sustav govorne pošte vašeg davatelja usluge/telekom operatera za vas odgovora na pozive kada niste u mogućnosti odgovoriti na poziv ili kada vam je linija zauzeta. Poruke snima vaš davatelj usluge/ telekom operater, ne vaš telefon. Kada imate nove poruke na slušalici se prikazuje ako je dostupna usluga označavanja poruke.

Molimo vas obratite se vašem davatelju usluge/telekom operateru za detalje o ovoj usluzi.

Važno:

Ako i dalje ostaje na zaslonu čak i nakon što ste preslušali nove poruke, simbol isključite tako da pritisnete i držite

24

Interni razgovor/ Lokator

Interkom

Dostupno za:

KX-TG 1 6 12/K X-TG 1 613/KX-TG 1712

Interkomski razgovor se može vršiti između slušalica.

Napomena:

Ako primite vanjski poziv dok interno razgovarate, čujete prekidajuće tonove.

Da odgovorite na poziv pritisnite , zatim pritisnite .

Kada pozivate slušalicu, pozivana slušalica zvoni 1 minutu.

2

3

Ostvarivanje internog poziva

1

:

"Interni pozivi"

Za pozivanje određene slušalice, unesite broj slušalice.

Za pozivanje svih slušalica, ponovno

*

4

Kada završite razgovor pritisnite .

Odgovaranje na interni poziv

1

Pritisnite da odgovorite na poziv.

2

Kada završite razgovor pritisnite .

Lokator slušalice

Možete locirati zametnutu slušalicu pozivajući je.

1

Bazna stanica:

Pritisnite .

Sve prijavljene slušalice zvone

1 minutu.

2

Za prekid pozivanja:

Bazna stanica:

Pritisnite .

Slušalica:

Pritisnite .

Prosljeđivanje poziva,

konferencijski pozivi

Dostupno za:

K X-TG16 12/ KX-TG 1 6 1 3 / KX-TG 1712

Vanjski pozivi se mogu preusmjeriti ili se može ostvariti konferencijski poziv s vanjskim pozivateljem između 2 slušalice.

1

Tijekom vanjskog poziva, pritisnite .

2

:

"Interni pozivi"

treperi da označi da je vanjski

poziv na čekanju.

3

Unesite broj određene slušalice kojoj želite proslijediti poziv.

4

Čekajte da pozivana stranka odgovori.

Ako pozivana stranka ne odgovori, pritisnite za povratak na vanjski poziv.

C

5

Za dovršetak prosljeđivanja:

Pritisnite .

Vanjski poziv se preusmjerava na odredišnu jedinicu.

Za uspostavljanje konferencijskog poziva:

Pritisnite .

Za napuštanje konferencijskog razgovora pritisnite . Ostale 2 stranke mogu nastaviti razgovarati.

Prosljeđivanje poziva bez razgovora s korisnikom slušalice

1

Izvršite korake od 1 do 3,

"Preusmjeravanje poziva, konferencijskih poziva", stranica 25.

2

Vanjski poziv zvoni na drugoj slušalici.

Napomena:

Ako korisnik druge slušalice ne odgovori na poziv unutar 30 sekundi, poziv ponovo zvoni na vašoj slušalici.

Odgovaranje na proslijeđeni poziv

Pritisnite da odgovorite na poziv.

25

Korisne informacije

Unos znakova

Tipke za biranje se koriste za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovise o načinu unosa znakova (26. stranica).

– Pritisnite ili za pomicanje pokazivača lijevo ili desno.

– Pritisnite tipke za biranje za upis slova i brojeva.

– Za brisanje znaka ili broja, postavite kursor desno od mjesta gdje želite izbrisati znak ili broj

i zatim pritisnite .

*

sljedeće mjesto, zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.

– Ako ne pritisnete niti jednu tipku unutar 5 sekundi nakon upisivanja slova, slovo se ustaljuje,

a pokazivač se pomiče u desno.

Načini unosa znakova

Dostupni načini unosa znakova su latinično pismo (ABC), numerički (0-9), grčki alfabet (ABГ), prošireni 1 (AÃȀ), prošireni 2 (SSŠ), i ćirilično pismo (AБB). Kada koristite jedan od tih načina upisa znakova, osim numeričkog, uzastopnim pritiskom na tipku za biranje možete odabrati koji se znak unosi.

Kada je na zaslonu prikaz za unos teksta:

: Odaberite način unosa znakova.

Napomena:

u sljedećim tablicama predstavlja jedan razmak.

Tablica latiničnog pisma (ABC)

Tablica brojeva (0-9)

Tablica grčkog alfabeta (ABГ)

26

Proširena 1 tablica slova (AÄÅ)

Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:

Proširena 2 tablica slova (SŠŠ)

Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:

Tablica ćiriličnih znakova (AБB)

Korisne informacije

27

Korisne informacije

Poruke grešaka

Prika z po ruke

Mem. puna

Uzrok/ r j eše nj e

Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne unose

(17. stranica).

U slučaju problema

Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju, odspojite AC adapter

bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovo spojite AC adapter i uključite slušalicu.

Opće

nita

upo

ra

b

a

Pro b le m

S lu šalica se ne u k ljučuje au tomatski nakon posta v ljanja napunjenih baterija .

Uređaj ne radi .

Nema prikaza na zaslonu slušalice.

Ne čujem ton za biranje .

Uzrok/ rješenje

Post avi te slušalicu na baznu st anicu ili punjač kako biste uključili slušalicu.

Uvjeri te se da su baterije pravilno uložene

(10 . st ranica).

Pot puno napuni te baterije (10 . st ranica).

P rovjeri te spojeve (9 . st ranica).

O dspojite A C adapter bazne stanice da resetirate uređaj i isključi te slušalicu. S pojite A C adapter , uključi te slušalicu i pokušaj te ponovo.

I zvadi te baterije iz uređaja i pokušaj te ponovno post avi ti .

S lušalica nije bila prijavljena na baznu st anicu.

P rijavi te slušalicu (31 . st ranica).

S lušalica nije uključena. Uključi te napajanje

(13 . st ranica).

Provjerite da li koristite isporučeni kabel telefonske linije. Vaš stari kabel telefonske linije možda ima drugačiji raspored ožičenja.

AC adapter bazne stanice ili kabel telefonske linije nije priključen. Provjerite spojeve.

Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite liniju u drugi telefon za koji znate da radi.

Ako taj telefon radi ispravno, obratite se servisu za popra v ak uređaja. Ak o drugi tele f on ne radi ispra v no , obratite se davatelju usluge/telekom operateru.

28

Problem

Ne mogu koristiti opciju internih poziva. *1

Korisne informacije

Uzrok/ rješenje

Ova opcija se koristi među slušalicama. Iako slušalica prikazuje

"Interni pozivi"

, ova značajka nije dostupna za ovaj model.

*1 KX-TG1611/KX-TG1711

Postavke za programiranje

Problem

Prikaz je na jeziku koji ne znam pročitati.

Uzrok/ rješenje

● Promijenite jezik prikaza (13. stranica).

Punjenje baterija

Problem

Slušalica se oglašava i/ili se prikazuje .

Baterije su do kraja napunjene ali se čini da je vrijeme uporabe kraće.

Uzrok/ rješenje

Potrebno je napuniti bateriju. Potpuno napunite baterije (10. stranica).

punjenja suhom krpom i ponovo ih napunite.

Vrijeme je za zamjenu baterija (10. stranica).

Pozivanje/odgovaranje na pozive, interni poziv

Problem

treperi.

Čuje se šum, zvuk prekida.

Uzrok/ rješenje

Slušalica je predaleko od bazne stanice.

Približite se.

AC adapter bazne stanice nije pravilno priključen.

Ponovo spojite AC adapter na baznu stanicu.

Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu.

Prijavite je (31. stranica).

Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite slušalicu dalje od izvora smetnji.

Približite se baznoj stanici.

Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.

Odspojite AC adapter bazne stanice da resetirate uređaj i isključite slušalicu. Spojite AC adapter, uključite slušalicu i pokušajte ponovo.

Slušalica ne zvoni.

Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona

(16. stranica).

29

Korisne informacije

Proble m

Ne mogu po zi v ati .

*1 KX-TG1612/KX-TG1613/KX-TG1712

Uzrok/ rješenje

Možda je pogrešno postavljen način biranja.

Promijenite postavku (14. stranica).

Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se i pokušajte ponovo.

Druga jedinica je u uporabi. ponovno.

*1

Pričekajte i pokušajte

ID pozivatelja

Proble m

Ne pri kaz uju se podac i o po zi v at elju.

Podaci o pozivatelju se kasno ispisuju.

Pomaknulo se vrijeme na uređaju.

Uzrok/ rješenje

Morate se prijav iti na u s lugu ID po zi v atelja . Z a de talje se obratite vašem dava t elju usluge /telef onskom opera t eru.

Ako je vaš uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu telefonsku opremu, odspojite ga i uključite direktno u zidnu utičnicu.

Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.

Druga telefonska oprema može biti u interferenciji s o vim uređajem. Isključ ite ost alu opremu i po k u šajte ponovo.

Ovisno o usluzi vašeg davatelja usluge/telekom operatera, uređaj može prikazati informacije pozivatelja pri 2. zvonu ili kasnije.

Približite se baznoj stanici.

Neis prav na inf ormac ija o vremenu od dola znog ID-a po zi v atelja je promijenila vrijeme. P osta vku podešav anja vremena po sta v ite na

“Ručno ”

(i sk ljučeno) (19. st rani ca).

Oštećenje tekućinom

Proble m

T ekućina ili drugi oblik vlage je ušao u slušalicu / baznu st anicu.

Uzrok/ rješenje

Odspojite AC adapter i kabel telefonske linije iz bazne stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite ju da se suši najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/bazna stanica potpuno osuše ponovo spojite AC adapter i kabel telefonske linije.

Ume tnite baterije i po t puno ih napuni te prije uporabe.

Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se najbližem

Panasonicovom servisu.

Oprez:

Kako biste izbjegli trajno oštećenje ne koristite mikrovalnu pećnicu za ubrzavanje postupka sušenja.

30

Korisne informacije

Prijavljivanje slušalice na baznu stanicu

1

Slušalica:

2

3

:

“Podešavanje”

:

"Registriranje slušalice"

4

Bazna stanica:

Pritisnite i dr ž ite otprilike 5 sekundi. (Nema tona za prijavu)

Ako sve prijavljene slušalice po č nu zvoniti, ponovno pritisnite kako biste zaustavili,

5

zatim ponovite ovaj korak. (KX-TG 1612/KX-TG1613/KX-TG1712)

Slušalica:

Pričekajte do se

"PIN:____"

ne pojavi. Unesite PIN bazne stanice (tvornički: "0000").

Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

S ljedeći korak mora biti izvršen unutar 90 sekundi.

6

Pričekajte dok se ne oglasi dulji zvuk i zatim unesite željeni broj slušalice koju želite registrirati.

Kada je slušalica uspješno regis trirana, prestaje treperiti.

Ako i dalje treperi, započni te ponovno od koraka 1.

Odjavljivanje slušalice

Slušalica mo ž e poništiti vlastitu regi straciju u baznoj stanici ili ostale slušalice regi strirane na istoj baznoj stanici. To omogućuje slušalici da završi svoju bežičnu vezu sa sustavom.

1

# 3

Unesite PIN bazne stanice (t vornički: "0000" ).

Prikazuju se brojevi svih slušalica prijavljenih na bazi.

2

Unesite broj određene slušalice koju ž elite poništiti

O glašava se zvuk potvrde.

3

Mijenjanje PIN-a bazne stanice (osobni identifikacijski broj)

V až no:

Ako promijenite PIN, molimo vas zapišite vaš novi PIN. Uređaj vam neće prikazivati PIN.

Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se najbližem ovlaštenom se rvisu.

1

2

3

:

"Podešavanje"

:

"Promjena PIN-a"

4

Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN bazne stanice ( zadano: "0000" ).

5

Unesite novi 4-znamenkasti PIN bazne stanice.

6

Ponovno unesite novi 4-znamenkasti PIN bazne stanice.

31

Korisne informacije

Postavljanje na zid

Napomena:

Provjerite jesu li zid i način postavljanja dovoljno čvrsti da podupiru težinu uređaja.

Bazna stanica

Dostupno za:

KX-TG1611/KX-TG1612/KX-TG1613

Punjač

30 mm

25 mm

Vijci

(nije isporučeno)

Vijci

(nije isporučeno)

Kukica

Kukice

32

Kazalo pojmova

L

M

N

O

P

S

T

U

J

K

F

G

B

D

I

A

Alarm: 21

Automatski razgovor: 15

Baterija: 10

Datum i vrijeme: 13

Dijeljenje poziva: 16

Funkcija Recall/ flash: 16

Glasnoća

Glasovna pošta: 24

V

Z

ID pozivatelja poziva na čekanju: 16

Interni pozivi: 25

Jezik: 13

Konferencijski pozivi: 25

Kontrast: 20

Lančani poziv: 17

Lociranje: 25

Mod privatnosti: 20

Način biranja: 14

Nestanak napajanja: 10

Odgovaranje na pozive: 15

Odjava registracije: 31

Pauza: 15

PIN: 31

Podešavanje vremena: 19

Ponovno biranje: 15

Popis pozivatelja: 22

Poruke o grešci: 28

Postavljanje na zid: 32

Poziv na čekanju: 16

Pozivanje: 15

Preusmjeravanje poziva: 25

Prigušeno: 16

Prijavljivanje: 31

Prijemnik: 15

Privremeno tonsko biranje: 16

Propušteni pozivi: 22

Slušalica

Telefonski imenik: 17

U slučaju problema: 28

Uključenje/isključenje: 13

Unos znakova: 26

Uređivanje liste pozivatelja: 22

Usluga ID poslužitelja: 22

Vrsta upravljanja: 12

Zaslon

Zvono (Slušalica): 16

Zvuk tipki: 20

Zvuk zvona: 19

Kazalo pojmova

33

Bilješke

34

Bilješke

35

Kontakt:

www.panasonic.hr

[email protected]

Služba za korisnike:

0800 777 986

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011

PNQX3223YA

TC0211MU1021 (A)

FX-2/3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals