Panasonic KXTG2511HG Használati utasítások

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Panasonic KXTG2511HG Használati utasítások | Manualzz
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 1 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus
KX-TG2511HG
KX-TG2512HG
Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős
telefon
Típus
KX-TG2521HG
Az ábrán a KX-TG2511 típus látható.
Az első használatbavétel előtt, olvassa el
„Az első lépések” fejezetet, lásd: 9. oldal.
Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a
későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
A készülék rendelkezik hívófél-azonosító funkcióval, melynek használatához
Önnek szolgáltatójánál/telefontársaságánál elő kell fizetnie a hívófél-azonosító
szolgáltatásra.
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 2 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Tartalom
Bevezetés
Az Ön telefonkészüléke . . . . . . . . . . . . . . . 3
Információk a tartozékokról . . . . . . . . . . . . 3
Általános információ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fontos információk
Az Ön biztonsága érdekében. . . . . . . . . . .
Fontos biztonsági előírások . . . . . . . . . . . .
A legjobb működés érdekében. . . . . . . . . .
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
7
7
Az első lépések
Beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Megjegyzések a beállításhoz . . . . . . . . . . 10
Kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kijelző. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A táplálás be- és kikapcsolása. . . . . . . . . 12
Kezdeti beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Egy gombnyomásos takarékos üzemmód 13
Hívások kezdeményezése/
fogadása
Hívások kezdeményezése . . . . . . . . . . . . 14
Hívások fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hasznos szolgáltatások hívás közben . . . 15
Telefonkönyv
Hordozható készülék telefonkönyv . . . . . 17
Programozás
Programozható beállítások . . . . . . . . . . . 18
Speciális programozás. . . . . . . . . . . . . . . 22
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító szolgáltatás használata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bejövő híváslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Üzenetrögzítő
Üzenetrögzítő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása . . . . .
Üdvözlőszöveg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az üzenetek lejátszása . . . . . . . . . . . . . .
Távvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Üzenetrögzítő beállítások. . . . . . . . . . . . .
25
25
25
26
27
29
Hangposta szolgáltatás
Hangposta szolgáltatás . . . . . . . . . . . . . . 31
2
Belső hívás (intercom)/
Készülékkereső
Belső hívás (intercom). . . . . . . . . . . . . . . 32
Készülékkereső . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Hívások átadása, konferencia hívások . . 32
Hasznos információk
Karakterek bevitele . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaüzenetek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Falra szerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megfelelőségi nyilatkozat . . . . . . . . . . . .
33
35
35
41
42
Tárgymutató
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 3 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Bevezetés
Az Ön telefonkészüléke
Bázisállomás
Hordozható készülék
Típusszám
Típusszám
KX-TG2511
KX-TG2511
KX-TGA250
1
KX-TG2512
KX-TG2511
KX-TGA250
2
KX-TG2521
KX-TG2521
KX-TGA251
1
Sorozat
Típus
KX-TG2511
sorozat
KX-TG2521
sorozat
Mennyiség
L Ebben az útmutatóban az alábbi típusszámok végén lévő utótagot (HG) elhagytuk:
KX-TG2511HG/KX-TG2512HG/KX-TG2521HG
Különbségek a szolgáltatásokban
Belső hívás (intercom)
Sorozat
Üzenetrögzítő
Hordozható készülékek
között
KX-TG2511 sorozat
–
r*1
KX-TG2521 sorozat
r
–
*1 KX-TG2512
Információk a tartozékokról
Mellékelt tartozékok
Mennyiség
Szám
Tartozék tételek/Típusszám
KX-TG2511
KX-TG2521
KX-TG2512
1
Hálózati adapter/PQLV219CE
1
2
2
Telefonvonal-vezeték
1
1
3
Újratölthető akkumulátorok*1/
HHR-55AAAB vagy N4DHYYY00005
2
4
4
Hordozható készülék akkumulátor fedele*2
1
2
5
Töltő
—
1
*1 Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 4. oldal.
*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.
1
2
3
4
5
3
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 4
Wednesday, January 11, 2017
7:46 PM
Bevezetés
Opcionális/csere tartozékok
Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos
Panasonic forgalmazóval.
Tartozék tétel
Típusszám
Újratölthető
akkumulátorok
P03P vagy HHR-4NGE*1
DECT átjátszó
állomás
Akkumulátor típus:
– Nikkel-metálhidrid (Ni-MH)
– 2 db AAA (R03) méretű akkumulátor, mindegyik hordozható
készülékhez
KX-A272
*1 A csere akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.
Általános információ
L Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
L Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
L A Panasonic Corporation kijelenti, hogy a (KX-TG2511 sorozat/KX-TG2521 sorozat: 3.
oldal) típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglaltaknak. Az EU
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő címen érheti el:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képviselettel:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Környezetbarát tervezésre vonatkozó információk
Környezetbarát tervezésre vonatkozó információk a 1275/2008. számú, a 801/2013. számú
(EU) szabályozással módosított EU szabályozás (EC) szerint. 2015. január 1-től.
Látogasson el ide: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Kattintson a [Downloads] elemre
s Energy related products information (Public)
A hálózati készenléti mód teljesítményfelvétele és a vonatkozó irányelvek vannak kiemelve a
fenti webhelyen.
4
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 5 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Fontos információk
Az Ön biztonsága
érdekében
A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek
elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a
részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy
annak biztonságos és megfelelő működtetése
biztosítva legyen.
FIGYELEM
Hálózati csatlakoztatás
L Csak a készüléken feltüntetett tápforrást
használja.
L Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a
hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.
L Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/
csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így
csatlakoztatja őket, az áramütést és/vagy
túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.
L Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb.
a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly
módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy
száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a
beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a
szigetelést, és tüzet okozhat.
L Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az
füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot
bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy
áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a
készülék már nem füstöl, és vegye fel a
kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
L Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne
érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház
sérülése miatt hozzáférhetővé vált.
L Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel,
mert áramütés érheti.
Elhelyezés
L Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése
érdekében a készüléket ne érje eső, illetve
semmilyen nedvesség!
L Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket
olyan automatikus vezérlésű eszközök
közelében, mint például az automatikus ajtók és
tűzriasztók. A készülékből kibocsátott
rádióhullámok az ilyen eszközök hibás
működését okozhatják, ami balesetet
eredményezhet.
L Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték túlzottan megfeszüljön,
megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.
Használat közbeni biztonsági előírások
L Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a
konnektorból. Ne használjon folyékony vagy
aeroszolos tisztítószert.
L Ne szerelje szét a készüléket.
L Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert
stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára
illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség
érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal vezeték
csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza ki a
telefon csatlakozóaljzatából, és ne használja.
Egészségügy
L Ha gyógyászati segédeszközt használ (például
pacemakert, vagy hallókészüléket), kérjen
felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz
gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az
eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e
rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék
üzemi frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90
GHz, az RF adási teljesítménye pedig (max.)
250 mW.)
L Ne használja ezt a készüléket egészségügyi
intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati
tájékoztató utal. A kórházak, illetve az
egészségügyi intézmények használhatnak olyan
berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek
a rádiófrekvenciára.
VIGYÁZAT
Telepítés és elhelyezés
L Soha ne telepítsen telefonvezetéket villámlásos
vihar idején.
L Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves
helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten
nedves helyre készült.
L Soha ne érjen a lecsupaszított
telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak
amikor már megszüntette a telefonvonal és a
hálózati interfész kapcsolatát.
L A telefonvonalak telepítésekor és
változtatásakor járjon el óvatosan.
L A hálózati adapter használatos fő megszakító
eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a
készülék közelében, könnyen hozzáférhető
helyen legyen telepítve.
L Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az
alábbi esetekben:
– a hordozható készülék akkumulátorai
lemerültek vagy meghibásodtak.
– hálózati áramkimaradás esetén.
5
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 6 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Fontos információk
Akkumulátor
L Az útmutatóban megadott akkumulátorok
használatát javasoljuk, lásd: 4. oldal. CSAK
újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH
akkumulátorokat HASZNÁLJON.
L Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
L Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A
kifolyó elektrolit korroziót, égési, illetve bőr vagy
szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező,
és káros hatása lehet, ha a szájon át a
szervezetbe kerül.
L Különös gonddal kezelje az akkumulátort,
nehogy olyan elektromos vezetők, mint pl. egy
gyűrű, karkötő vagy kulcs érintkezzen az
akkumulátorokkal, mert rövidzárt okozhat, és az
akkumulátor és/vagy a vezető anyag
felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
L A mellékelt illetve a készülékhez használatra
ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a
használati útmutatóban leírt utasításoknak és
korlátozásoknak megfelelően töltse!
L Csak kompatibilis bázisállomást (vagy töltőt)
használjon az akkumulátorok töltéséhez.
Semmilyen módon ne változtassa meg a
bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be
ezeket az utasításokat, az akkumulátorok
megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.
Fontos biztonsági előírások
Készülékének használatakor mindig tartsa be az
alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz,
áramütés vagy személyi sérülés elkerülése
érdekében, beleértve a következőket:
1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében,
például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai
mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot
nedves alagsorban illetve úszómedence
közelében is.
2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja
a telefont (kivéve a zsinórnélküli típust). Egy
villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb
csap is be.
3. Ne használja a telefont gázszivárgás
bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott
tápkábelt és akkumulátorokat használja. Ne
dobja tűzbe az akkumulátorokat.
Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az
esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások
helyi szabályzatait.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!
6
A legjobb működés
érdekében
A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése
A bázisállomás és a további, kompatibilis
Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével
kommunikálnak egymással.
L A maximális hatótávolság és a zajmentes
működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:
– egy megfelelő, magas és központi helyre,
ahol a hordozható készülék és a
bázisállomás között nincs akadály a belső
környezetben.
– távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől,
vezetéknélküli berendezéstől vagy egy másik
telefontól.
– oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás
adóberendezések, például mobiltelefon
cellaállomásainak külső antennái felé. (Ne
helyezze a bázisállomást ablakfülkébe,
illetve ablak közelébe.)
L A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi
környezeti viszonyoktól.
L Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem
kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a
jobb vétel érdekében.
Környezet
L Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt
keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és
motorok.
L A készüléket óvni kell a túlzott füsttől,
szennyeződéstől, a párától, a magas
hőmérséklettől és a rázkódástól.
L A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
L Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
L Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja,
húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali
csatlakozóaljzatból (konnektorból).
L A készüléket távol kell elhelyezni olyan
hőforrásoktól, mint például egy hősugárzó,
konyhai főzőlap stb. Nem szabad használni
olyan helyiségben sem, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt vagy 40 °C felett van. A nedves alagsorokat
is kerülni kell.
L A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet,
ha az alábbi környezetben használja a
készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint
például hegyek, alagutak, aluljárók, fém
objektumok, például drótkerítés stb.
L Ha a készüléket elektromos berendezések
közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat.
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 7
Wednesday, January 11, 2017
7:46 PM
Fontos információk
Távolítsa el az elektromos berendezések
közeléből.
Karbantartás
L Törölje át a készülék külső felületét egy
puha, nedves ruhadarabbal.
L Ne használjon benzint, hígítót, vagy más
súrolószert.
További információk
VIGYÁZAT: Robbanásveszély léphet fel, ha az
akkumulátort nem megfelelő típusra cseréli.
Szabaduljon meg a használt akkumulátoroktól az
előírásoknak megfelelően.
Figyelmeztetés a készülék kidobásával,
értékes erőforrások megóvásához, és
megakadályozza az emberi egészség és a
környezet károsodását, amit egyébként a
hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.
Az elhasználódott termékek, szárazelemek és
akkumulátorok begyűjtésével és
újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük,
érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi
hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az
üzletben, ahol a termékeket vásárolta.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti
jogszabályok büntethetik.
Az Európai Unió üzleti felhasználói számára
Ha az elektromos vagy elektronikus
berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük,
további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához
vagy a szállítójához.
átruházásával vagy visszaszolgáltatásával
Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión
kapcsolatban
kívüli egyéb országokban
L Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit
tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak
megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy
mielőtt a készüléket leselejtezi, átruházza vagy
visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan
információkat, mint például a telefonkönyv vagy
a híváslista bejegyzések.
Ezek a szimbólumok (1, 2, 3) csak az Európai
Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a
termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze
meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.
Tájékoztatás felhasználók számára az
Ezek a szimbólumok (2) kémiai szimbólummal
együtt (3) alkalmazhatók. Ebben az esetben
teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó
követelményét.
elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok begyűjtéséről és
ártalmatlanításáról
1
2
3
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő
dokumentumokon szereplő szimbólumok (1, 2,
3) azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos
és elektronikus termékeket, szárazelemeket és
akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól
külön kell kezelni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása
és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az
ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a
2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el
azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok
előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az
Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátorszimbólummal kapcsolatban
Műszaki adatok
n Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános
hozzáférési profil)
n Frekvenciatartomány:
1,88 GHz – 1,90 GHz
n Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 10 mW (csatornánkénti átlagteljesítmény)
250 mW (max.)
n Áramforrás:
220–240 V AC, 50/60 Hz
n Teljesítményfelvétel:
Bázisállomás*1:
Készenlét: Kb. 0,45 W
Maximális: Kb. 3,8 W
Bázisállomás*2:
Készenlét: Kb. 0,5 W
7
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 8
Wednesday, January 11, 2017
Fontos információk
Maximális: Kb. 3,8 W
Töltő:
Készenlét: Kb. 0,2 W
Maximális: Kb. 3,0 W
n Működési feltételek:
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív páratartalom
(nem lecsapódó)
*1 KX-TG2511/KX-TG2512
*2 KX-TG2521
Megjegyzés:
L A kivitel és a műszaki adatok minden külön
értesítés nélkül változhatnak.
L Az ebben a kezelési útmutatóban használt
ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos
megjelenésétől.
8
7:46 PM
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 9 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Az első lépések
Az akkumulátor behelyezése
Beállítás
Csatlakoztatások
L Csak a mellékelt, Panasonic PQLV219CE
típusú hálózati adaptert használja.
■ Bázisállomás
L CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH
akkumulátorokat HASZNÁLJON.
L NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd
elemeket.
L Ellenőrizze a helyes polaritásokat (S, T).
Nyomja be a csatlakozót
finoman, de határozottan.
Rögzítő
„Kattanás”
CSAK újratölthető Ni-MH
akkumulátort használjon.
Csak a készülékhez
kapott telefonvonal
vezetéket használja.
A
telefonvonalhoz
DSL/ADSL szűrő*
„Kattanás”
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
Helyes
Helytelen
L Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik,
lásd: 12. oldal.
Az akkumulátor töltése
*DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges,
ha DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik.
■ Töltő
Töltse körülbelül 7 órán át!
L Amikor az akkumulátorok teljesen
feltöltődtek, a kijelzőn a “Töltés kész”
szöveg látható.
Ellenőrizze, hogy a “Feltöltés alatt”
felirat megjelenik-e.
Rögzítők
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
9
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 10 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Az első lépések
Megjegyzések a
beállításhoz
Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz
L A hálózati adapternek mindig
csatlakoztatva kell lennie. (Az adapter
használat közben melegszik. Ez nem
jelent hibát.)
L A hálózati adaptert függőlegesen (pl.
falon) elhelyezett vagy földre szerelt
hálózati aljzatba kell bedugni. Ne
csatlakoztassa a hálózati adaptert
mennyezetre szerelt hálózati aljzatba,
mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat
belőle.
Áramkimaradás alatt
Áramkimaradás alatt a készülék nem
működik. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson
egy hagyományos (hálózati adapter nélküli),
vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a
telefonvonalra, vagy ugyanarra a
telefonvonal csatlakozóra, ha Ön
háztartásában rendelkezik ilyen telefon
csatlakozóval.
Megjegyzések az akkumulátorok
behelyezéséhez
L Használja a mellékelt, újratölthető
akkumulátorokat. Csereként az
útmutatóban megadott Panasonic
újratölthető akkumulátorok használatát
javasoljuk, lásd: 4, 6. oldal.
L Törölje meg az akkumulátorok végét (S,
T) egy száraz ruhával.
L Ne érjen az akkumulátor kivezetéseihez
(S, T) sem a készülék érintkezőihez.
Megjegyzések az akkumulátorok
töltéséhez
L A hordozható készülék a töltés során
melegszik. Ez nem jelent hibát.
L Tisztítsa meg a hordozható készülék, a
töltő és a bázisállomás töltő érintkezőit
10
havonta egyszer egy száraz és puha
ruhadarabbal. Ha a készülék
szennyeződésnek, pornak vagy magas
páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg
gyakrabban.
Az akkumulátor töltöttsége
Ikon
Az akkumulátor
töltöttsége
5
Feltöltött
6
Közepes
7
Alacsony
074
Fel kell tölteni.
A Panasonic Ni-MH akkumulátor
teljesítőképessége (a mellékelt
akkumulátorok)
Működés
Működési idő
Folyamatos
használat mellett
max. 18 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 170 óra
Megjegyzés:
L Az tökéletesen normális, hogy az
akkumulátorok az első töltéskor nem érik
el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok
maximális teljesítőképességüket csak
néhány teljes töltési/kisütési (használati)
ciklus után érik el.
L Az akkumulátor tényleges teljesítménye
függ a használattól és annak
környezetétől.
L A hordozható készülék még a teljes
feltöltése után is a bázisállomáson illetve a
töltőn hagyható, mert ez nincs káros
hatással az akkumulátorokra.
L Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem
jeleníthető meg pontosan, miután
kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az
esetben helyezze a hordozható
készüléket a bázisállomásra vagy a
töltőre, és töltse legalább 7 órán keresztül.
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 11 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Az első lépések
Kezelőszervek
Hordozható készülék
F
G
H
A
B
C
D
I
M Töltőérintkezők
A Navigátor gomb
– {^}, {V}, {<}, vagy {>}: Különböző listák
és adatok görgetése.
– ? (Hangerő: {^} vagy {V}): A hallgató
illetve a hangszóró hangerő beállítása
beszélgetés közben.
– {<} (y: Bejövő híváslista): A bejövő
híváslista megtekintése.
– {>} (R: Újratárcsázás): A kimenő
híváslista megtekintése.
Bázisállomás
J
A
B
K
E
L
M
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Hangszóró
{k/C} (Telefonkönyv/Törlés)
{C} (Beszéd) gomb
{s} (Kihangosítás) gomb
Hívóbillentyűzet
Hallgató
Kijelző
{j/OK} (Menü/OK) gomb
{T/P} (Némítás/Szünet)
{ic} (Hívás bontás/Be- és
kikapcsolás) gomb
K {ECO/R}
ECO: Takarékos üzemmód
billentyűparancs gomb
R: Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)
L Mikrofon
L Az ábrán a KX-TG2511 típus látható.
A {x} (Készülékkereső)
B Töltőérintkezők
Kijelző
Hordozható készülék kijelző elemek
Elem
w
Jelentés
Bázisállomás
hatósugarán belül
L Amikor lassan villog:
A hordozható
készülék keresi a
bázisállomást. (37.
oldal)
11
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 12 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Az első lépések
Elem
Jelentés
L
Személyhívás, belső
hívás (intercom)
üzemmód.
k
A hordozható készülék
külső hívást folytat.
L Amikor lassan villog:
A hívás tartásban
van.
L Amikor gyorsan
villog:
Éppen egy bejövő
hívás érkezik.
ECO
u
5
[P]
0
[Foglalt]
A bázisállomás adási
teljesítménye a(z)
“Alacsony”
lehetőségre van állítva.
(13. oldal)
Az üzenetrögzítő be van
kapcsolva.*1 (25. oldal)
Az akkumulátor
töltöttsége
A titkosság üzemmód be
van kapcsolva. (20.
oldal)
Új hangüzenet
érkezett.*2 (31. oldal)
Valaki éppen használja
a vonalat.*3
*1 KX-TG2521
*2 Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői
számára
*3 KX-TG2512
A táplálás kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a(z)
{ic} gombot.
Kezdeti beállítások
A szimbólumok jelentése:
Példa: {V}/{^}: “KI”
Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot,
hogy kiválassza az idézőjelben lévő
szavakat.
Kijelző nyelve
Fontos:
L Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik
az akkumulátorok első behelyezése
után, hajtsa végre a(z) 5. lépést.
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Kézibesz. beáll.” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: “Kijelző beáll.” i
{j/OK}
4 {V}/{^}: “Nyelv kiválaszt.” i
{j/OK}
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt nyelvet.
i {j/OK} i {ic}
Megjegyzés:
L Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem
ért: {ic} i {j/OK} i {^} 3-szor
i {j/OK} i {V} 2-szer i {j/OK}
2-szer i {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
nyelvet. i {j/OK} i {ic}
Tárcsázási mód
A táplálás be- és
kikapcsolása
A táplálás bekapcsolása
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a(z)
{ic} gombot.
12
Ha nem tud hívást kezdeményezni,
változtassa meg ezt a beállítást az Ön
telefonvonalán használandó üzemmódnak
megfelelően. Az alapértelmezett, gyári
beállítás a(z) “Tone (DTMF)”.
“Tone (DTMF)”: DTMF tárcsázás.
“Impulzusos”: Impulzusos tárcsázás.
1 {j/OK}
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 13 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Az első lépések
2 {V}/{^}: “Bázisbeállítás” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: “Tárcsázási mód” i
{j/OK}
4 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i {j/OK} i {ic}
Dátum és idő
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Kézibesz. beáll.” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: “Dátum/idő beáll.” i
{j/OK}
4 Írja be az aktuális dátumot, hónapot és
évet.
Példa: 2010. július 15.
{1}{5} {0}{7} {1}{0}
5 Írja be az aktuális órát és percet.
Példa: 9:30
{0}{9} {3}{0}
L A {*} gomb megnyomásával
választhat a 24-órás vagy 12-órás
(“AM” vagy “PM”) formátum között.
6 {j/OK} i {ic}
Megjegyzés:
L A számjegy javításához a {<} vagy {>}
gombbal állítsa a kurzort a számjegyre,
majd végezze el a javítást.
L Áramkimaradás után a készülék esetleg
tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor
állítsa be újra a dátumot és a pontos időt.
üzemmód aktiválásával a bázisállomás adási
teljesítménye akár 90%-kal is csökkenhet.
Az egy gombnyomásos takarékos
üzemmódot egyszerűen a(z) {ECO/R} gomb
megnyomásával kapcsolhatja be/ki. Az
alapértelmezett, gyári beállítás a(z)
“Normál”.
– Az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód bekapcsolásakor: A hordozható
készülék kijelzőjén ideiglenesen
megjelenik a(z) “Alacsony” szöveg,
majd a(z) “ECO” látható.
– Az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód kikapcsolásakor: A hordozható
készülék kijelzőjén ideiglenesen
megjelenik a(z) “Normál” szöveg, majd
eltűnik a(z) “ECO”.
Megjegyzés:
L Ha a közelben egy másik zsinórnélküli
telefonkészülék található, és éppen
használatban van, akkor a bázisállomás
adási teljesítménye nem csökkenthető.
L Az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód aktiválása csökkenti a
készenléti üzemmódban lévő
bázisállomás hatótávolságát.
L Ha az átjátszó üzemmódot a(z) “BE”
lehetőségre állítja (22. oldal), az egy
gombnyomásos takarékos üzemmód
törlődik.
Egy gombnyomásos
takarékos üzemmód
Amikor a hordozható készülék a
bázisállomáson van, a bázisállomás adási
teljesítménye akár 99,9%-kal is csökken, ha
csak egyetlen hordozható készülék van
regisztrálva.
Még ha a hordozható készülék nincs is a
bázisállomáson, vagy több hordozható
készülék van regisztrálva, akkor a takarékos
13
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 14 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
3 {V}/{^}: “IGEN” i {j/OK} i
Hívások
kezdeményezése
1 Emelje fel a hordozható készüléket, és
2
3
tárcsázza a telefonszámot.
L Egy számjegy javításához nyomja
meg a(z) {k/C} gombot.
{C}
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot, illetve tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre.
A kihangosítás használata
1 Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja
meg a(z) {s} gombot.
L Beszéljen felváltva a másik féllel.
2 Amikor befejezte a beszélgetést,
nyomja meg a(z) {ic} gombot.
Megjegyzés:
L A legjobb teljesítmény érdekében
használja a kihangosítást csendes
környezetben.
L Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra,
nyomja meg a(z) {C} gombot.
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállítása
Beszélgetés közben nyomja meg ismételten
a {^} vagy {V} gombot.
Tárcsázás a kimenő híváslista
segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24
számjegyű) számot a készülék a kimenő
híváslistában tárolja.
1 {>} (R)
2 {V}/{^}: Válasza ki a kívánt
telefonszámot.
3 {C}
Számok törlése a kimenő híváslistából
1 {>} (R)
2 {V}/{^}: Válasza ki a kívánt
telefonszámot. i {j/OK} 2-szer
14
{ic}
Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást
igénybe vevő felhasználók számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha
egyes alközponti vagy távhívási
szolgáltatások igénybevételéhez a számok
között szünetet kell tartani. A szünet akkor is
szükséges, amikor a telefonkönyvben egy
calling card (telefonkártya) elérési számot
és/vagy egy PIN kódot tárol (17. oldal).
Példa: Ha egy alközponthoz csatlakozik, és
a külső hívások kezdeményezésekor
tárcsáznia kell a fővonal hozzáférési számot,
a „0”-t:
1 {0} i {T/P}
2 Tárcsázza a telefonszámot. i {C}
Megjegyzés:
L A(z) {T/P} gomb minden egyes
lenyomása egy 3 másodperces szünetet
hoz létre. Ismételje meg igény szerint, ha
hosszabb szüneteket kíván létrehozni.
Hívások fogadása
1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a
2
kézibeszélőt, és nyomja meg a(z) {C}
vagy a(z) {s} gombot.
L Ön a hívást a(z) {0} – {9}, {*}, illetve
a(z) {#} közül bármelyik hívógombbal
fogadhatja. (Hívásfogadás bármely
gombbal szolgáltatás)
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot, illetve tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre.
Automatikus hívásfogadás
Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható
készüléknek a bázisállomásról vagy a töltőről
való leemelésével fogadhatja. Önnek nem
kell megnyomnia a(z) {C} gombot. A
szolgáltatás bekapcsolása: 20. oldal.
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 15 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
A hordozható készülék csengő hangerő
beállítása
A kívánt hangerő kiválasztásához, nyomja
meg ismételten a {^} vagy {V} gombot,
miközben a hordozható készülék egy bejövő
hívásnál csenget.
Megjegyzés:
L A hordozható készülék csengő hangerőt
előzetesen is beállíthatja (20. oldal).
Újrahívás/Hurokmegszakítás
(Flash)
Hasznos szolgáltatások
hívás közben
A várakozó hívás jelzése illetve a
várakozó hívás hívófél-azonosító
szolgáltatást igénybe vevő
felhasználók számára
Tartás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy
külső hívást tartásba tegyen.
1 Egy külső hívás közben nyomja meg
a(z) {j/OK} gombot.
2 {V}/{^}: “Tartás” i {j/OK}
3 A tartás feloldásához nyomja meg a(z)
{C} gombot.
L Egy felhasználó egy másik
hordozható készülékről átveheti a
hívást a(z) {C} gomb
megnyomásával. (KX-TG2512)
Megjegyzés:
L Ha egy hívás 9 percnél tovább van
tartásban, a hívás ismét az Ön hordozható
készülékén csenget. További 1 perces
tartás után a hívás elbomlik.
L Ha egy másik telefon csatlakozik
ugyanarra a vonalra (10. oldal), akkor a
hívást annak a kézibeszélőjének a
felemelésével is kiveheti a tartásból.
Némítás
Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja
a másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.
1 Beszélgetés közben nyomja meg a(z)
{T/P} gombot.
2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe,
nyomja meg ismét a(z) {T/P} gombot.
A(z) {ECO/R} gomb megnyomása lehetővé
teszi, hogy egyes alközponti szolgáltatásokat
használjon, mint például egy mellékállomási
hívás átadása, vagy az opcionális
telefonszolgáltatások elérése.
Megjegyzés:
L Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash)
idő megváltoztatását, lásd: 20. oldal.
A várakozó hívás jelzése funkció
használatához szolgáltatójánál/
telefontársaságánál elő kell fizetnie a
várakozó hívás jelzése szolgáltatásra.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy
hívásokat fogadjon, miközben már beszél a
telefonon. Ha beszélgetés közben hívása
érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.
Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó
hívás hívófél-azonosítóval szolgáltatásra
is előfizetett, akkor a hordozható készülék
kijelzőjén megjelenik a második hívóra
vonatkozó információ, miután Ön várakozó
hívás hangjelzést hall.
1 A második hívás fogadásához nyomja
meg a(z) {ECO/R} gombot.
2 A hívások közötti átkapcsoláshoz
nyomja meg a(z) {ECO/R} gombot.
Megjegyzés:
L A szolgáltatás részletei és az Ön
körzetében való elérhetősége iránt
érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
15
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 16 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Ideiglenes tone tárcsázás
(forgótárcsás/impulzus
üzemmódú szolgáltatási
területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási
módot tone (DTMF) üzemmódba, amikor
tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell
elérnie (pl. elektronikus banki
szolgáltatások).
1 Kezdeményezzen hívást.
2 Amikor felkérik Önt kódjának vagy PIN
kódjának beadására, nyomja meg a(z)
{*}, majd a megfelelő számgombokat.
Megjegyzés:
L A hívás bontásával visszaáll az impulzus
üzemmód.
Hívás megosztás
Rendelkezésre áll:
KX-TG2512
Kapcsolódhat egy meglévő, külső híváshoz.
A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz
nyomja meg a(z) {C} gombot, amikor a
másik hordozható készülék egy külső hívást
folytat.
Megjegyzés:
L Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi
felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső
partnerekkel folytatott beszélgetésébe,
kapcsolja be a privát módot (20. oldal).
16
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 17 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Telefonkönyv
2 Nyomja meg azt a számgombot ({0} -
Hordozható készülék
telefonkönyv
A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális
tárcsázás nélkül kezdeményezzen
hívásokat. 50 nevet és telefonszámot írhat
be a hordozható készülék telefonkönyvbe.
Adatok beírása
1 {k/C} i {j/OK}
2 {V}/{^}: “Új bejegyzés” i
{j/OK}
3 Írja be a partner nevét (max. 16
4
5
6
karakter). i {j/OK}
L Megváltoztathatja a karakter beviteli
módot a(z) {T/P} gomb
megnyomásával (33. oldal).
Írja be az illető telefonszámát (max. 24
számjegy). i {j/OK}
{V}/{^}: “Mentés” i {j/OK}
L További adatok beírásához ismételje
meg az eljárást a 3. lépéstől.
{ic}
Telefonkönyv adatok
megkeresése és felhívása
Az összes adat végignézése
1 {k/C}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
bejegyzést.
L Végiggörgetheti a telefonkönyv
bejegyzéseket, ha megnyomja, és
lenyomva tartja a {V} vagy {^}
gombot.
3 {C}
3
4
{9}), amelyik tartalmazza az Ön által
keresett karaktert (33. oldal).
L Nyomja meg ismételten ugyanezt a
hívóbillentyűt, hogy az adott
hívóbillentyűn lévő egyes betűknek
megfelelő, első tétel megjelenjen.
L Ha az Ön által kiválasztott
karakterhez nem tartozik adat, a
következő tétel jelenik meg.
{V}/{^}: Ha szükséges, görgesse végig
a telefonkönyvet.
{C}
Adatok szerkesztése
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (17.
oldal). i {j/OK}
2 {V}/{^}: “Szerkesztés” i {j/OK}
3 Ha szükséges, szerkessze a nevet
4
5
6
(max. 16 karakter; 33. oldal). i
{j/OK}
Ha szükséges, szerkessze a
telefonszámot (max. 24 számjegy). i
{j/OK}
{V}/{^}: “Mentés” i {j/OK}
{ic}
Adatok törlése
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (17.
oldal). i {j/OK}
2 {V}/{^}: “Törlés” i {j/OK}
3 {V}/{^}: “IGEN” i {j/OK} i
{ic}
Első karakter szerinti keresés
1 {k/C}
L Ha szükséges, változtassa meg a
karakter beviteli módot:
{T/P} i {V}/{^}: Válassza ki a
karakter beviteli módot. i {j/OK}
17
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 18 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Programozás
Programozható beállítások
Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a
kézibeszélő segítségével.
Programozás a kijelző menükön való lépkedéssel
1 {j/OK}
2 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. i {j/OK}
3 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt az 1-es almenüben.
i {j/OK}
L Néhány esetben esetleg a 2-es almenüből kell választania. i {j/OK}
4 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. i {j/OK}
L Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a(z) {ic} gombot.
Megjegyzés:
L Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.
L A rövidítést tartalmazó kijelzések magyarázatát [
] (szögletes zárójel) jelzi.
Főmenü
1-es almenü
2-es almenü
Hívólista
[Bejövő híváslista]
–
–
23
Üzenetrögzítő
(KX-TG2521)
Új üzenet lej.
[Új üzenetek lejátszása]
–
26
Minden üz. lej.
[Az összes üzenet
lejátszása]
–
26
Minden üz. törl.
[Az összes üzenet
törlése]
–
27
Üdvözlés
18
Oldal
Felvétel indul
[Felvétel indítása]
26
Üdvözlés leját.
[Üdvözlőszöveg
lejátszása]
26
Alapértelmezés
[Alapértelmezett]
26
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 19 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Programozás
Főmenü
1-es almenü
2-es almenü
Üzenetrögzítő
(KX-TG2521)
Beállítások
Táv.kód beáll
[Távvezérlő kód]
27
Csengetésszám
[Csengetések száma]
<4 csengetés>
29
Rögzítési idő
<3 perc>
29
Hívásfigyelés
[Üzenetrögzítés figyelés
(Monitorozás)]
<BE>
25
Üzenetrögzítő BE
[Üzenetrögzítő
bekapcsolás]
–
25
Üzenetrögzítő KI
[Üzenetrögzítő
kikapcsolás]
–
25
–
32
Új bejegyzés
–
17
Összes másolása*1
[Mindent másol]
(KX-TG2521)
–
–
Belső hívás*1
[Belső hívás (intercom)]
Tel.könyv beáll.
[Telefonkönyv beállítás]
–
Oldal
19
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 20 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Programozás
Főmenü
1-es almenü
Kézibesz. beáll.
[Kézibeszélő beállítás]
Dátum/idő beáll.*2
[Dátum és idő beállítás]
Csengő beáll.
[Csengő beállítások]
Kijelző beáll.
[Kijelző beállítások]
Bázisbeállítás*2
[Bázisállomás beállítása]
2-es almenü
–
Oldal
13
Csengő hangereje*3
[Csengő hangerő]
<Maximális>
–
Csengőhang*4, *5
<Csengőhang 1>
–
Nyelv kiválaszt.
[Nyelv kiválasztása]
<Magyar>
12
Kontraszt
<Szint 3>
–
Kézib. regiszt.
[Kézibeszélő
regisztrálása]
–
40
Billentyűhang*6
<BE>
–
–
Auto. fogadás*7
[Automatikus
hívásfogadás]
<KI>
–
14
Tárcsázási mód
<Tone (DTMF)>
–
12
Flash idő*8
[Újrahívás/
hurokmegszakítás
(flash)]
<100 msec.>
–
15
Privát mód*9
<KI>
–
–
Bázis PIN-kód
[Bázisállomás PIN
kódja]
–
41
Átjátszó mód
[Átjátszó üzemmód]
<KI>
–
22
*1 Egyetlen kézibeszélős típusok: Bár a hordozható készülék megjeleníti ezeket az elemeket,
ennél a típusnál ezek a szolgáltatások nem állnak rendelkezésre.
*2 Ha ezeket a beállításokat az egyik hordozható készülékről beprogramozza, akkor ugyanazt
a tételt már nem kell programoznia egy másik kézibeszélőről. (KX-TG2512)
*3 Amikor a csengő hangerő ki van kapcsolva, a kijelzőn a(z) “Csengő ki” szöveg látható,
és a hordozható készülék külső hívások beérkezésekor nem csenget.
20
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 21 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Programozás
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Annak ellenére, hogy a csengő hangerő ki van kapcsolva, a hordozható készülék mégis
csenget bejövő hívásoknál (32. oldal) és személyhívásnál (32. oldal).
Ha valamelyik csengődallamot választja, a csengőhang néhány másodpercig tovább szól
még akkor is, ha a hívó bont, mielőtt Ön jelentkezne a hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást,
akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
A készülékben előre beállított dallamokat a © 2007 Copyrights Vision Inc. engedélyével
használjuk.
Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb
megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.
Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő
hívásfogadás után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.
Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve fölérendelt
alközpontjától függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső
partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be ezt a szolgáltatást.
21
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 22 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Programozás
Speciális programozás
A bázisállomás
hatótávolságának növelése
Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével
megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát.
Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott
típusú (4. oldal), Panasonic DECT átjátszó
állomást használja. A részletekkel
kapcsolatosan forduljon a Panasonic
forgalmazójához.
Fontos:
L Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná
ennél a bázisállomásnál, be kell
kapcsolnia az átjátszó üzemmódot.
L Ne használjon egyszerre egynél több
átjátszó állomást.
Az átjátszó üzemmód beállítása
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Bázisbeállítás” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: “Átjátszó mód” i
{j/OK}
4 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i {j/OK} i {ic}
Megjegyzés:
L Az átjátszó üzemmód be- illetve
kikapcsolása után a hordozható
készüléken átmenetileg villogni kezd a(z)
w ikon. Ez nem jelent hibát, és a
hordozható készülék a(z) w ikon
villogásának megszűnése után ismét
használható.
22
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 23 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító
szolgáltatás használata
Fontos:
L A készülék alkalmas a hívó számának
kijelzésére. Ha használni kívánja a
hívófél-azonosító szolgáltatásokat, akkor
elő kell fizetnie a hívófél-azonosító
szolgáltatásra. A részletek iránt
érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
regisztrált hordozható készülékek egyikén
az alábbi műveletet hajtják végre:
– Visszahelyezik a bázisállomásra vagy
töltőre.
– Megnyomják a(z) {ic} gombot.
Telefonkönyv név megjelenítés
Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó
információ, és az megegyezik a
telefonkönyvben tárolt egyik
telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt
név jelenik meg, és naplózásra kerül a
bejövő híváslistában.
Hívófél-azonosító szolgáltatások
Amikor külső hívás érkezik, megjelenik a
hívó telefonszáma.
A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra
vonatkozó információ kerül naplózásra, a
legújabbtól kezdve a legrégebbi hívásig.
L Ha a készülék nem kapja meg a hívóra
vonatkozó információkat, a következő
kijelzés jelenik meg:
– “Nincs szám”: Ha a hívó olyan
területről hívott, amely nem támogatja
hívófél-azonosító szolgáltatást.
– “Privát hívó”: Ha a hívó kérte, hogy
a rendszer ne küldje el a hívó félre
vonatkozó információt.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik
meg a hívóra vonatkozó információ.
Lépjen kapcsolatba az alközpontja
üzemeltetőjével.
Nem fogadott hívások
Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék
azt nem fogadott hívásként kezeli és a
kijelzőn a(z) “Nem fogadott” szöveg
látható. Ez jelzi, meg kell-e tekintenie a
bejövő híváslistát, hogy megnézze, ki
kereste Önt amíg távol volt.
Megjegyzés:
L Még ha vannak is megtekintetlen, nem
fogadott hívások, a(z) “Nem fogadott”
szöveg eltűnik a készenléti kijelzőről, ha a
Bejövő híváslista
Fontos:
L A bejövő híváslistát egyszerre csak egy
(1) személy érheti el. (KX-TG2512)
L Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő
beállítása pontos (13. oldal).
A bejövő híváslista megtekintése
és visszahívás
1 {<} (y)
2 Nyomja meg a {V} gombot, hogy a
legutolsó hívástól kezdve keressen,
illetve nyomja meg a {^} gombot, hogy a
legrégebbi hívástól kezdve keressen.
3 A visszahíváshoz nyomja meg a(z) {C}
gombot.
A kilépéshez nyomja meg a(z) {ic}
gombot.
Megjegyzés:
L Ha a bejegyzést már megtekintették vagy
fogadták:
– A „Q” ikon látható.
(KX-TG2511/KX-TG2521)
– A „Q” ikon látható, még akkor is, ha
egy másik hordozható készülék
használatával már megtekintették vagy
fogadták. (KX-TG2512)
23
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 24 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívó telefonszámának
módosítása visszahívás előtt
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
i {j/OK}
3 {V}/{^}: “Szerkeszt és Hív” i
{j/OK}
4 Módosítsa a hívószámot.
5
L Nyomja meg a ({0} – {9}) hívógombot
egy számjegy hozzáadásához, és
nyomja meg a(z) {k/C} gombot a
törléshez.
{C}
A hívóra vonatkozó információ
törlése
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
i {j/OK}
3 {V}/{^}: “Törlés” vagy “Mindent
töröl” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “IGEN” i {j/OK} i
{ic}
A hívóra vonatkozó információ
tárolása a telefonkönyvben
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
i {j/OK}
3 {V}/{^}: “Tel.könyvbe ír” i
{j/OK}
4 A név tárolásához folytassa az eljárást
a(z) „Adatok beírása”, 17. oldal 3.
lépésétől.
24
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 25 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Üzenetrögzítő
Üzenetrögzítő
Rendelkezésre áll:
KX-TG2521
Az üzenetrögzítő fogadja és rögzíti az Ön
hívásait, amikor Ön nem érhető el vagy nem
tudja fogadni a hívásokat.
Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy az
lejátssza az üdvözlőszöveget, de ne rögzítse
a hívók üzeneteit, ha rögzítési időtartamként
a “Csak üdvözlés” lehetőséget választja
ki (29. oldal).
Fontos:
L Amikor a hívók üzeneteket hagynak, a
készülék mindegyik üzenetre ráveszi a
rögzítés napját és időpontját. Ellenőrizze,
hogy a dátum és az idő helyesen van
beállítva (13. oldal).
Memóriakapacitás (beleértve a
saját üdvözlőszövegét is)
A teljes rögzítési kapacitás körülbelül 20
perc. Legfeljebb 64 üzenet rögzíthető.
Megjegyzés:
L Ha az üzenetmemória megtelik, a
hordozható készülék kijelzőjén a(z)
“Üzenetmem. tele” szöveg látható.
L Amikor az üzenetmemória megtelik:
– Ha az előre rögzített üdvözlőszöveget
használja, akkor a készülék
automatikusan átkapcsol egy másik
előre rögzített üdvözlőszövegre,
amelyben a hívókat egy későbbi
újrahívásra kéri fel.
– Ha saját üdvözlőszöveget rögzített, a
hívók továbbra is ugyanezt a szöveget
hallják, még akkor is, ha a készülék
nem rögzíti az üzenetüket.
Az üzenetrögzítő be/kikapcsolása
Az üzenetrögzítő előzetes beállítása:
bekapcsolva.
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: Válassza ki a(z)
“Üzenetrögzítő BE” vagy
“Üzenetrögzítő KI” lehetőséget.
i {j/OK} i {ic}
Megjegyzés:
L Amikor az üzenetrögzítő be van
kapcsolva, a kijelzőn a(z) u ikon látható.
Üzenetrögzítés figyelés
Miközben egy hívó üzenetet hagy, Ön a
hordozható készülék hangszórója
segítségével belehallgathat a hívásba. A
hangszóró hangerő beállításához, nyomja
meg ismételten a {^} vagy {V} gombot.
Fogadhatja a hívást a hordozható
készüléken lévő {C} gomb
megnyomásával.
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “BE”.
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: “Beállítások” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Hívásfigyelés” i
{j/OK}
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i {j/OK} i {ic}
Üdvözlőszöveg
Amikor a készülék egy hívásra jelentkezik,
lejátssza a hívóknak az üdvözlőszöveget.
Bármelyiket használhatja az alábbiakból:
– saját üdvözlőszövegét
– egy előre rögzített üdvözlő üzenetet
25
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 26 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Üzenetrögzítő
Saját üdvözlőszövegének
rögzítése
Rögzítheti saját üdvözlőszövegét.
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: “Üdvözlés” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Felvétel indul” i
{j/OK}
5 {V}/{^}: “IGEN” i {j/OK}
6 A hangjelzés után, tartsa a hordozható
készüléket körülbelül 20 cm távolságra,
és beszéljen tisztán és érthetően a
mikrofonba (max. 2 perc 30 másodperc).
7 A rögzítés leállításához nyomja meg a(z)
{j/OK} gombot.
8 {ic}
Előre rögzített üdvözlőszöveg
használata
A készülék 2 előre rögzített üzenetet biztosít:
– Ha törli, vagy nem rögzíti saját
üdvözlőszövegét, a készülék a hívóknak
egy előre felvett üdvözlőszöveget játszik
le, amelyben felkéri őket, hogy hagyjanak
üzenetet.
– Ha az üzenet rögzítési időtartama (29.
oldal) a(z) “Csak üdvözlés”
lehetőségre van állítva, akkor a készülék
nem rögzíti a hívók üzeneteit, hanem egy
másik, előre rögzített üdvözlőszöveget
játszik le, amelyben a hívókat egy későbbi
újrahívásra kéri fel.
Visszaállítás egy előre rögzített
üdvözlőszövegre
Ha egy előre rögzített üdvözlőszöveget kíván
használni, miután már rögzítette saját
üdvözlőszövegét, akkor törölnie kell saját
üdvözlőszövegét.
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: “Üdvözlés” i {j/OK}
26
4 {V}/{^}: “Alapértelmezés” i
{j/OK} 2-szer
5 {ic}
Az üdvözlőszöveg lejátszása
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: “Üdvözlés” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Üdvözlés leját.” i
{j/OK}
5 {ic}
Az üzenetek lejátszása
Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a
hordozható készülék kijelzőjén a(z)
“üzenet” szöveg és az új üzenetek
darabszáma látható.
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: Válassza ki a(z) “Új üzenet
lej.” vagy “Minden üz. lej.”
lehetőséget. i {j/OK}
4 Ha befejezte, nyomja meg a(z) {ic}
gombot.
Megjegyzés:
L A hallgatóra történő átkapcsoláshoz
nyomja meg a(z) {C} gombot.
L Ha a kijelzőn a(z) “Üzenetmem. tele”
szöveg látható, a(z) “üzenet” szöveg és
az új üzenetek darabszáma nem jelenik
meg.
Az üzenetrögzítő működtetése
{j/OK} i {V}/{^}: “Üzenetrögzítő”
i {j/OK}
Gomb
Működés
{^} vagy {V}
A hallgató illetve a
hangszóró hangerő
beállítása (lejátszás
közben)
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 27 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Üzenetrögzítő
Gomb
Működés
{1} vagy {<}
Üzenet megismétlése
(lejátszás közben)*1
{2} vagy {>}
Üzenet átugrása
(lejátszás közben)
{3}
Belépés a
“Beállítások”
menübe
{4}
Új üzenetek lejátszása
{5}
Az összes üzenet
lejátszása
{6}
Üdvözlőszöveg
lejátszása
{7}{6}
Üdvözlőszöveg
rögzítése
{8}
Az üzenetrögzítő
bekapcsolása
{j/OK}
Üzenet
megszakítása*2
{9}
A rögzítés leállítása
A lejátszás leállítása
{0}
Az üzenetrögzítő
kikapcsolása
{*}{4}
A lejátszás alatt álló
üzenet törlése
{*}{5}
Az összes üzenet
törlése
{*}{6}
Visszaállítás egy előre
rögzített
üdvözlőszövegre
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében
nyomja le, készüléke az előző üzenetet
játssza le.
*2 A lejátszás visszaállításához:
{V}/{^}: “Lejátszás” i {j/OK}
Visszahívás (Csak a hívófélazonosító szolgáltatás előfizetői
számára)
Ha a hívással együtt a hívóra vonatkozó
információ is beérkezett, Ön az üzenet
meghallgatása közben visszahívhatja a
hívót.
1 Lejátszás közben nyomja meg a(z)
{j/OK} gombot.
2 {V}/{^}: “Visszahívás” i {j/OK}
A szám szerkesztése visszahívás előtt
1 Lejátszás közben nyomja meg a(z)
{j/OK} gombot.
2 {V}/{^}: “Szerkeszt és Hív” i
{j/OK}
3 Módosítsa a hívószámot. i {C}
Az összes üzenet törlése
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: “Minden üz. törl.” i
{j/OK}
4 {V}/{^}: “IGEN” i {j/OK} i
{ic}
Távvezérlés
Ön felhívhatja telefonszámát egy külső,
nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú
telefonkészülékről, és elérheti készülékét,
hogy meghallgassa üzeneteit vagy
megváltoztassa az üzenetrögzítő
beállításait. A készülék hangmenüvel segíti
Önt abban, hogy a különböző műveletek
végrehajtásához melyik hívóbillentyűket kell
megnyomnia.
Távvezérlő kód
Amikor az üzenetrögzítőt távvezérléssel
működteti, be kell adnia egy 3 számjegyű
távvezérlő kódot. Ez a kód megakadályozza,
27
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 28 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Üzenetrögzítő
hogy jogosulatlan személyek távvezérléssel
meghallgathassák az Ön üzeneteit.
Fontos:
L Az üzenetrögzítő távoli működtetéséhez
Önnek először be kell állítania egy
távvezérlő kódot.
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: “Beállítások” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Táv.kód beáll” i
{j/OK}
5 A távvezérlés bekapcsolásához, adja be
a kívánt 3 számjegyű távvezérlő kódot.
6 {j/OK} i {ic}
A távvezérlés inaktiválása
Nyomja meg a {*} gombot a(z) „Távvezérlő
kód”, 27. oldal, 5 lépésében.
L A beadott távvezérlő kód törlődik.
Az üzenetrögzítő használata
távvezérléssel
1 Tárcsázza saját telefonszámát egy
nyomógombos, DTMF (Tone)
üzemmódú telefonkészülékről.
2 Az üdvözlőszöveg elindulása után adja
be távvezérlő kódját.
L Készüléke bemondja az új üzenetek
számát.
3 A hangmenü indításához nyomja meg
a(z) {9} hívóbillentyűt.
4 Ha szükséges, kövesse a hangmenü
utasításait, vagy vezérelje a készüléket
távvezérlő parancsokkal (28. oldal).
5 Ha befejezte, bontsa a vonalat.
Megjegyzés:
L Hagyhat üzenetet úgy is, mint bármely
más külső hívó. Miután az üdvözlőszöveg
elindul, nyomja meg a {*} gombot, hogy
átugorja az üdvözlőszöveget, és a
hangjelzés után rögzítse üzenetét.
28
Távvezérlő parancsok
Az adott üzenetrögzítő funkciók eléréshez
lenyomhatja a hívóbillentyűket anélkül, hogy
megvárná a hangmenüben hallható
parancsokat:
Gomb
Működés
{1}
Üzenet megismétlése
(lejátszás közben)*1
{2}
Üzenet átugrása
(lejátszás közben)
{4}
Új üzenetek lejátszása
{5}
Az összes üzenet lejátszása
{6}
Üdvözlőszöveg lejátszása*2
{7}
Üdvözlőszöveg rögzítése
{9}
A hangmenü megismétlése (a
lejátszás illetve rögzítés*3
leáll)
{0}
Az üzenetrögzítő
kikapcsolása
{*}{4}
A lejátszás alatt álló üzenet
törlése
{*}{5}
Az összes üzenet törlése
{*}{6}
Visszaállítás egy előre
rögzített üdvözlőszövegre (az
üdvözlőszöveg lejátszása
közben)*2
{*}{#}
Távvezérlés vége
(vagy bontás)*2
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében
nyomja le, készüléke az előző üzenetet
játssza le.
*2 Ez a parancs nincs a hangmenüben.
*3 A hangmenü megismétléséhez, nyomja
meg ismét a(z) {9} gombot.
Az üzenetrögzítő bekapcsolása
távvezérléssel
Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, Ön
távvezérléssel bekapcsolhatja.
1 Tárcsázza saját telefonszámát egy
nyomógombos, DTMF (Tone)
üzemmódú telefonkészülékről.
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 29 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Üzenetrögzítő
2 Hagyja, hogy telefonkészüléke tízszer
3
csengessen.
L Egy hosszú hangjelzést hall.
A hosszú hangjelzés után, 10
másodpercen belül adja be távvezérlő
kódját.
L Készüléke lejátssza az
üdvözlőszöveget.
L Ekkor bonthatja a vonalat, vagy ismét
beadhatja távvezérlő kódját, és
elkezdheti a távvezérlést (27. oldal).
Üzenetrögzítő beállítások
A csengetések száma, amely
után a készülék jelentkezik a
hívásra
Megváltoztathatja a csengetések számát
“Csengetésszám”, amely után a készülék
fogadja a hívást. 2 – 7 csengetést vagy a(z)
“Automata” beállítást választhatja.
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “4
csengetés”.
“Automata”: A készülék üzenetrögzítője a
2. csengetés után jelentkezik, amikor új
üzeneteket rögzített, és az 5. csengetés
után, amikor nincs új üzenet. Ha egy külső
telefonkészülékről hívja fel telefonját, hogy
meghallgassa új üzeneteit (28. oldal), akkor
Ön már a telefon 3. csengetése után tudni
fogja, hogy nincs új üzenete. Ekkor bonthatja
a hívást, és nem kell fizetnie a hívásért.
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: “Beállítások” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Csengetésszám” i
{j/OK}
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i {j/OK} i {ic}
A hangposta szolgáltatás előfizetői
számára
A hangposta vételhez és az üzenetrögzítő
megfelelő használatához kérjük, ügyeljen a
következőkre:
L Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett
inkább a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott hangposta
szolgáltatást (31. oldal) kívánja használni,
kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (25. oldal).
L Ha Ön a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott hangposta
szolgáltatás helyett inkább a készüléke
üzenetrögzítőjét kívánja használni, vegye
fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával, hogy
inaktiválják az Ön hangposta
szolgáltatását.
Ha ezt távközlési szolgáltatója/
telefontársasága nem tudja megtenni:
– Állítsa be ennek a készüléknek a
“Csengetésszám” paraméterét oly
módon, hogy a készülék
üzenetrögzítője még azelőtt
jelentkezzen a hívásokra, mielőtt azt az
Ön szolgáltatója/telefontársasága
hangposta szolgáltatása megtenné.
Ennek a beállításnak a
megváltoztatása előtt ellenőrizni kell a
távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott
hangposta szolgáltatás aktiválásához
szükséges csengetések számát.
– Változtassa meg a hangposta
szolgáltatás csengetéseinek számát
úgy, hogy először az üzenetrögzítő
fogadhassa a hívást. Ehhez vegye fel a
kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
A hívók üzeneteinek rögzítési
időtartama
Ön megváltoztathatja az egyes hívók
számára engedélyezett, maximális
üzenetrögzítési idő hosszát. Kiválaszthatja
29
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 30 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Üzenetrögzítő
a(z) “Csak üdvözlés” lehetőséget is,
amely úgy állítja be a készüléket, hogy csak
az üdvözlőszöveget játssza le a hívóknak, de
ne rögzítsen üzeneteket. Az alapértelmezett,
gyári beállítás a(z) “3 perc”.
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i
{j/OK}
3 {V}/{^}: “Beállítások” i {j/OK}
4 {V}/{^}: “Rögzítési idő” i
{j/OK}
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i {j/OK} i {ic}
Megjegyzés:
L Amikor a(z) “Csak üdvözlés”
lehetőséget választja:
– Ha nem rögzít saját üdvözlőszöveget, a
készülék az előre felvett
üdvözlőszöveget játssza le, amelyben a
hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.
– Ha saját üdvözlőszövegét használja,
rögzítse a csak-üdvözlés
üdvözlőszöveget, amelyben felkéri a
hívókat egy későbbi újrahívásra (26.
oldal).
30
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 31 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hangposta szolgáltatás
Hangposta szolgáltatás
A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott,
automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás.
Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a
hívásaira a távközlési szolgáltatójának/
telefontársaságának hangposta rendszere
jelentkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a
hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az
üzeneteket a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága, és nem az Ön
telefonkészüléke rögzíti. Amikor Önnek új
üzenetei vannak, a hordozható készüléken
megjelenik a(z) 0 ikon, ha az üzenet
kijelzés szolgáltatás rendelkezésre áll. A
szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt
érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
Fontos:
L Ha a(z) 0 ikon még akkor is a kijelzőn
marad, miután Ön meghallgatta az új
üzeneteket, törölje ki a kijelzőről oly
módon, hogy megnyomja a(z) {#} gombot,
és 2 másodpercig lenyomva tartja.
L Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett
inkább a távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által
nyújtott hangposta szolgáltatást kívánja
használni, kapcsolja ki az üzenetrögzítőt
(25. oldal). A részleteket lásd: 29. oldal.
(KX-TG2521)
31
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 32 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Belső hívás (intercom)/Készülékkereső
Belső hívás (intercom)
Rendelkezésre áll:
KX-TG2512
Belső hívások hordozható készülékek között
folytathatók.
Megjegyzés:
L Ha akkor érkezik külső hívása, amikor
belső hívásban beszél, 2 hangjelzést hall.
A hívás fogadásához nyomja meg a(z)
{ic} gombot, majd nyomja meg a(z)
{C} gombot.
L A hordozható készülék keresésekor, a
keresett kézibeszélő 1 percig sípol.
Belső hívás (intercom)
kezdeményezése
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Belső hívás” i {j/OK}
3 Egy adott hordozható készülék
4
kereséséhez adja be a kézibeszélő
számát.
L A keresés leállításához nyomja meg
a(z) {ic} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot.
Belső hívás fogadása
1 A személyhívás (átjelzés) fogadásához
nyomja meg a(z) {C} gombot.
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot.
Készülékkereső
Megtalálhatja az elkallódott hordozható
készüléket, ha a bázisállomáson megnyomja
a(z) {x} gombot.
L Az összes bejelentkezett hordozható
készülék 1 percig sípol.
A keresés leállításához nyomja meg ismét,
vagy nyomja meg a hordozható készüléken
a(z) {ic} gombot.
32
Hívások átadása,
konferencia hívások
Rendelkezésre áll:
KX-TG2512
A külső hívások átadhatók 2 hordozható
készülék között, vagy konferencia hívás
hozható létre közöttük egy külső féllel.
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z)
{j/OK} gombot.
2 {V}/{^}: “Belső hívás” i {j/OK}
L A k ikon villog annak jelzésére, hogy
a külső hívás tartásban van.
3 Adja be a kívánt hordozható készülék
számát, amelyre a hívást át akarja adni.
4 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
L Ha a keresett fél nem jelentkezik,
nyomja meg a(z) {C} gombot, hogy
visszatérjen a külső híváshoz.
5 Az átadás befejezéséhez:
Nyomja meg a(z) {ic} gombot.
L A külső hívás átkerül a célállomásra.
Konferencia hívás létrehozásához:
Nyomja meg a(z) {3} gombot.
L A konferenciából való kilépéshez
nyomja meg a(z) {ic} gombot. A
másik 2 fél folytathatja a beszélgetést.
L A külső hívás tartásba tételéhez
nyomja meg a(z) {j/OK} gombot.
i {V}/{^}: “Tartás” i {j/OK}
A konferencia visszaállításához
nyomja meg a(z) {3} gombot.
Átadott hívás fogadása
A személyhívás (átjelzés) fogadásához
nyomja meg a(z) {C} gombot.
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 33 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hasznos információk
Karakterek bevitele
A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több
karakter van kiosztva. A bevihető karakterek a karakter beviteli módtól függnek (33. oldal).
– Nyomja meg a {<} vagy {>} gombot, hogy a kurzort balra vagy jobbra vigye.
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.
– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a(z) {k/C} gombot. Az
összes karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) {k/C}
gombot.
– A nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz (A→a) nyomja meg a(z) {*} gombot.
– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a(z)
{>} gombot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot.
Karakter beviteli módok
A rendelkezésre álló karakter beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (F),
Bővített 1 (G), Bővített 2 (H), és Cirill (Orosz) (I). Amikor ezeket a karakter beviteli
módokat használja, kivéve a számbevitelt, akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával
kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.
Amikor a készüléken a karakter beviteli képernyő látható:
{T/P} i {V}/{^}: Válasszon ki egy karakter-beviteli módot. i {j/OK}
Megjegyzés:
L Az alábbi táblázatban a(z) jel egy szóközt jelöl.
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
Görög karaktertáblázat (M)
33
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 34 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hasznos információk
Bővített 1 karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Bővített 2 karaktertáblázat (O)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Cirill (Orosz) karaktertáblázat (P)
34
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 35 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hasznos információk
Hibaüzenetek
Ha a készülék hibát észlel, a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenetek egyike.
Kijelző üzenet
Ok/megoldás
Hiba*1
L Túl rövid volt a felvétel. Próbálja újra.
Memória megtelt
L A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges
bejegyzéseket (17. oldal).
Üzenetmem. tele*1
[Üzenetmemória megtelt]
L Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket
(27. oldal).*1
Nincs kapcs.
Csatlak. újra a
hálóz. adaptert.
[Nincs kapcsolat a
bázisállomással.
Csatlakoztassa újra a
hálózati adaptert.]
L Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás
kommunikációja. Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és
próbálja újra.
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a
bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását.
Csatlakoztassa ismét az adaptert, és próbálja újra.
L Esetleg törlődött a hordozható készülék regisztrációja.
Jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel (40. oldal).
*1 KX-TG2521
Hibaelhárítás
Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse
meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket, majd csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a
hordozható készüléket.
Általános használat
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készülék még a
feltöltött akkumulátorok
behelyezése után sem kapcsol be
automatikusan.
L A kézibeszélő bekapcsolásához tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a
töltőre.
35
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 36 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
A készülék nem működik.
L Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően
helyezte-e be (9. oldal).
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (9. oldal).
L Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (9. oldal).
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse
meg a bázisállomás hálózati adapterének
csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert,
kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja
újra.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkezzen be a hordozható
készülékkel (40. oldal).
Nem hall tárcsázási hangot.
L Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonvezetéket
használja-e. Az Ön régi telefonvezetéke esetleg
más érkiosztású.
L Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati
adaptere vagy a telefonvonal vezeték. Ellenőrizze
a csatlakoztatásokat.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy
biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a jó
telefon megfelelően működik, vegye fel a
kapcsolatot egy szakszervizzel, és javíttassa meg
készülékét. Ha a jó telefon sem működik
megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
Nem tudja használni a belső hívás
(intercom)*1 illetve a telefonkönyv
adatok átmásolása*2 szolgáltatást.
L Ezek megosztott szolgáltatások a hordozható
készülékek között. Bár a hordozható készülék
megjeleníti a “Belső hívás”, “Összes
másolása”, illetve “Másolás” elemet, ennél a
típusnál ezek a szolgáltatások nem állnak
rendelkezésre.
*1 KX-TG2511/KX-TG2521
*2 KX-TG2521
Programozható beállítások
Probléma
Ok/megoldás
A kijelzések olyan nyelven
jelennek meg, amelyet nem ért.
L Változtassa meg a kijelző nyelvét (12. oldal).
36
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 37 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Nem tudja aktiválni a takarékos
üzemmódot.
L A takarékos üzemmódot nem lehet beállítani, ha az
átjátszó üzemmódot a “BE” lehetőségre állította.
Ha szükséges, állítsa az átjátszó üzemmódot a
“KI” lehetőségre (22. oldal).
Akkumulátor újratöltés
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készülék sípol
és/vagy a(z) 7 ikon villog.
L Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel
teljesen az akkumulátorokat (9. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, de
– a(z) 7 ikon mégis villog,
vagy
– a működési idő rövidebbnek
tűnik.
L Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (S, T)
és a töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és
töltse fel ismét.
L Ideje kicserélni az akkumulátorokat (9. oldal).
A hordozható készülék kijelzője
üres.
L A hordozható készülék nincs bekapcsolva.
Kapcsolja be (12. oldal).
Hívások kezdeményezése/fogadása, belső hívás (intercom)
Probléma
Ok/megoldás
w jelzés villog.
L A hordozható készülék túl távol van a
bázisállomástól. Menjen közelebb.
L Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás
hálózati adaptere. Csatlakoztassa ismét a hálózati
adaptert a bázisállomáshoz.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkeztesse be (40. oldal).
L Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód
aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban
lévő bázisállomás hatótávolságát. Ha szükséges,
kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (13. oldal).
37
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 38 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Zaj hallatszik, a hang megszakad,
majd visszajön.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást
olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos
interferencia. Telepítse úja a bázisállomást és
távolítsa el a kézibeszélőt az interferencia források
közeléből.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt
javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL
szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse
meg a bázisállomás hálózati adapterének
csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert,
kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja
újra.
A hordozható készülék nem
csenget.
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő
hangerőt (20. oldal).
Nem tud hívást kezdeményezni.
L A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa
meg a beállításokat (12. oldal).
L A hordozható készülék túl távol van a
bázisállomástól. Menjen közelebb, és próbálja újra.
L Egy másik készülék van használatban. Várjon, és
próbálja meg később újra.*1
L Valaki éppen használja az üzenetrögzítőt.*2 Várjon,
és próbálja meg később újra.
*1 KX-TG2512
*2 KX-TG2521
38
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 39 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hasznos információk
Hívófél-azonosító
Probléma
Ok/megoldás
Nem jelenik meg a hívóra
vonatkozó információ.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító
szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a
távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Ha készüléke bármilyen további
telefonberendezéshez csatlakozik, húzza ki, és
csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali
csatlakozóba.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt
javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL
szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
L Más telefonberendezések zavarhatják ezt a
készüléket. Szüntesse meg a többi berendezés
csatlakozását, és próbálja újra.
Lassan jelenik meg a hívóra
vonatkozó információ.
L Az Ön távközlési szolgáltatójától/
telefontársaságától függően, a készülék a hívóra
vonatkozó információt esetleg csak a második
csengetéskor vagy később jeleníti meg.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A telefonkönyvben tárolt név nem
jelenik meg teljes egészében,
amikor külső hívás érkezik.
L Szerkessze át a telefonkönyvbe bevitt nevet úgy,
hogy az egysoros szöveg legyen (17. oldal).
Üzenetrögzítő (KX-TG2521)
Probléma
Ok/megoldás
A készülék nem rögzít
új üzeneteket.
L Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (25. oldal).
L Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket
(27. oldal).
L A rögzítési idő “Csak üdvözlés”-re van állítva. Változtassa
meg a beállításokat (29. oldal).
L Ha saját üdvözlőszövege nincs megfelelően rögzítve, a hívók
nem tudnak üzenetet hagyni. Rögzítse újra saját
üdvözlőszövegét (26. oldal).
L Ha előfizet a hangposta szolgáltatásra, az üzeneteit a
távközlési szolgáltatója/telefontársasága rögzíti, és nem az Ön
telefonkészüléke. Változtassa meg a készülék csengetéseinek
számát, vagy vegye fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával (29. oldal).
Nem hallja jól saját
üdvözlőszövegét.
L Rögzítse újra saját üdvözlőszövegét (26. oldal).
39
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 40 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Nem tudja működtetni
az üzenetrögzítőt.
L Egy hívó éppen üzenetet hagy. Várja meg, amíg a hívó befejezi.
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen
közelebb.
Nem tudja
távvezérléssel
működtetni az
üzenetrögzítőt.
L Nincs beállítva a távvezérlő kód. Állítsa be a távvezérlő kódot
(27. oldal).
L Hibás távvezérlő kódot adott be. Ha elfelejtette a távvezérlő
kódot, az aktuális kódjának ellenőrzéséhez lépjen be a
távvezérlő kód beállításba (27. oldal).
L Nyomja meg az egyes gombokat finoman, de határozottan.
L Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (28. oldal).
Működési hiba folyadék miatt
Probléma
Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta
nedvesség került a hordozható
készülékbe/bázisállomásba.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati
adapter csatlakozását, és húzza ki a telefonvonal
vezetéket a bázisállomásból. Vegye ki az
akkumulátorokat a hordozható készülékből, és
hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a
hordozható készülék/bázisállomás teljesen
megszáradt, csatlakoztassa ismét a hálózati
adaptert és a telefonvonal vezetéket. Helyezze be
az akkumulátorokat, és használat előtt töltse fel
teljesen őket. Ha a készülék nem működik
megfelelően, forduljon egy márkaszervizhez.
Vigyázat:
L A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a
szárítási folyamat felgyorsításához.
Hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson
1 Hordozható készülék:
{j/OK}
2 {V}/{^}: “Kézibesz. beáll.” i {j/OK}
3 {V}/{^}: “Kézib. regiszt.” i {j/OK}
4 Bázisállomás:
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a(z) {x} gombot. (Nincs
regisztrációs hang)
L Ha az összes, bejelentkezett hordozható készülék csengetni kezd, a csengetés
leállításához nyomja meg ugyanezt a gombot. Ezután ismételje meg ezt a lépést. (KXTG2512)
L A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.
5 Hordozható készülék:
Várjon, amíg megjelenik a “Bázis PIN beír.” szöveg. i Írja be a bázisállomás PIN
kódját (alapértelmezés: “0000”). i {j/OK}
40
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 41 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Hasznos információk
L Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.
L Ha a hordozható készülék sikeresen bejelentkezett, a kijelzőn a(z) w ikon villogása
megszűnik.
Megjegyzés:
L Ha a bejelentkezés sikertelen, próbálja meg törölni regisztrációt, majd jelentkezzen be
ismét.
Nyomja meg a következőket: {j/OK} i {V}/{^}: “Bázisbeállítás” i {j/OK} i
{3}{3}{5} i {j/OK} i Válassza ki a törlendő hordozható készülék(ek)et a kívánt
hordozható készülék számának lenyomásával. i {j/OK} i {V}/{^}: “IGEN” i
{j/OK} i Ismételje meg az eljárást a(z) 1. lépéstől.
A bázisállomás PIN (Personal Identification Number: Személyi azonosító szám)
kódjának megváltoztatása
Fontos:
L Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem
mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy
márkaszervizhez.
1 {j/OK}
2 {V}/{^}: “Bázisbeállítás” i {j/OK}
3 {V}/{^}: “Bázis PIN-kód” i {j/OK}
4 Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű PIN kódját (alapértelmezés: “0000”).
5 Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN kódját. i {j/OK} i {ic}
Falra szerelés
Megjegyzés:
L Győződjön meg róla, hogy a fal elég erős-e ahhoz, hogy megtartsa a készülék súlyát.
■ Bázisállomás
■ Töltő
25 mm
30 mm
Csavarok
(Nem tartozék)
Csavarok
(Nem tartozék)
Rögzítő
Rögzítők
41
TG2511_2521HG(hg-hg).book
Page 42
Wednesday, October 12, 2016
12:13 PM
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált
szabványok <C> követelményeivel összhangban van. És egyéb tájékoztató jellegű
információ, ha felmerül <D>.
42
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 43 Thursday, February 12, 2015 6:54 PM
Tárgymutató
T
Takarékos üzemmód: 13
Tartás: 15
Tárcsázási mód: 12
Tárcsázási szünet: 14
Telefonkönyv: 17
Tárgymutató
A
Akkumulátor: 9, 10
A táplálás bekapcsolása: 12
Automatikus hívásfogadás: 14
Ú
Á
Áramkimaradás: 10
Átjátszó: 22
Újrahívás/Hurokmegszakítás (flash): 15
Újratárcsázás: 14
Ü
B
Bejövő híváslista: 23
Bejövő hívásnapló szerkesztése: 24
Belső hívás (intercom): 32
Billentyűhang: 20
Üzenetrögzítő: 25
Az üzenetek lejátszása: 26, 28
Be-/kikapcsolása: 25, 27, 28
Csak üdvözlés: 29
Csengetések száma: 29
Rögzítési idő: 29
Távvezérlés: 27
Távvezérlő kód: 27
Üdvözlőszöveg: 25
Üzenetek törlése: 27, 28
Üzenetrögzítés figyelés
(monitorozás): 25
V
Várakozó hívás: 15
Várakozó hívás hívófél-azonosító: 15
Cs Csengőhang típus: 20
D
Dátum és idő: 13
F
Falra szerelés: 41
H
Hangerő
Csengő (Hordozható készülék): 15
Hallgató: 14
Hangszóró: 14
Hangposta: 31
Hibaelhárítás: 35
Hibaüzenetek: 35
Hívás megosztás (Konferencia
kapcsolás): 16
Hívások átadása: 32
Hívások fogadása: 14
Hívások kezdeményezése: 14
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 23
Hordozható készülék
Bejelentkezés (Regisztráció): 40
Készülékkereső: 32
Regisztráció törlése (Kijelentkezés):
41
I
Ideiglenes tone tárcsázás: 16
K
Karakterek bevitele: 33
Kihangosítás: 14
Kijelző
Kontraszt: 20
Nyelve: 12
Konferencia kapcsolás: 32
N
Nem fogadott hívások: 23
Némítás: 15
P
PIN: 41
Privát mód: 20
43
TG2511_2521HG(hg-hg).book Page 44
Friday, February 3, 2017
4:52 PM
Egy későbbi hivatkozáshoz
Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat,
amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.
Gyári szám
Vásárlás kelte
(a bázisállomás alján található)
A kereskedő neve és címe
Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Szerzői jog:
Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic Corporation-t illeti, és csak belső
használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati
útmutatót a Panasonic Corporation előzetes, írásos engedélye nélkül semmilyen formában
nem szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.
© Panasonic Corporation 2010
PNQX2446UA
CC0310DJ5027 (E)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement