Panasonic KXTG5511FX Upute za uporabu

Panasonic KXTG5511FX Upute za uporabu | Manualzz
Upute za uporabu
Digitalni bežični telefon
Model br.
KX-TG5511FX
Digitalna bežična telefonska tajnica
Model br.
KX-TG5521FX
Prikazan je model KX-TG5511FX
Prije prve uporabe pogledajte
poglavlje “Priprema” na 11. stranici.
Zahvaljujemo vam na kupnji Pansonic proizvoda.
Molimo vas pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja uređaja i
pohranite ih za buduću uporabu.
Ovaj uređaj je kompatibilan s uslugom ID pozivatelja i SMS-om. Morate
biti prijavljeni na prikladnu uslugu kod vašeg davatelja usluga/telefonske
kompanije.
Za uporabu ovog uređaja u vašoj zemlji najprije promijenite
regionalne postavke uređaja da odgovaraju vašoj zemlji (29. stranica).
Po potrebi promijenite jezik na zaslonu uređaja (16. stranica).
Sadržaj
Uvod
Telefonska tajnica
Sastav modela......................................3
Informacije o opremi.............................4
Općenite informacije............................5
Za vašu sigurnost.................................7
Važne sigurnosne upute.......................8
Za najbolju učinkovitost.......................8
Ostale informacije.................................9
Karakteristike......................................10
Telefonska tajnica...............................39
Uključivanje/isključivanje
telefonske tajnice...............................39
Pozdravna poruka..............................40
Preslušavanje poruka
uporabom bazne stanice....................40
Slušanje poruka uporabom
slušalice..............................................41
Daljinsko upravljanje...........................42
Postavke telefonske tajnice................43
Priprema
Usluga govorne pošte
Važne informacije
Postavljanje........................................11
Napomena pri podešavanju...............12
Kontrole..............................................13
Zaslon.................................................14
Uključivanje/isključivanje . .................15
Početno podešavanje.........................16
One touch eco način..........................16
Usluga govorne pošte........................45
Intercom/Lokator
Intercom.............................................46
Lokator slušalice................................46
Prosljeđivanje poziva,
konferencijski pozivi...........................46
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Korisne informacije
Pozivanje............................................18
Odgovaranje na pozive.......................18
Korisne funkcije tijekom poziva..........19
Zaključavanje tipkovnice....................20
Unos znakova.....................................47
Poruke grešaka..................................50
Rješavanje problema..........................51
Telefonski imenik
Kazalo.................................................58
Telefonski imenik slušalice.................21
Kopiranje unosa imenika....................22
Programiranje
Programske postavke........................23
Posebno programiranje......................29
Prijavljivanje jedinice..........................31
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID pozivatelja.........33
Popis pozivatelja................................33
SMS (Short Message Service)
Korištenje SMS-a...............................35
Uključivanje/ isključivanje SMS-a.......35
Spremanje brojeva SMS
centara za poruke...............................35
Slanje poruke......................................36
Primanje poruke.................................37
Ostale postavke..................................37
2
Kazalo
Uvod
Sastav modela
Serija
KX-TG5511
serija
KX-TG5521
serija
Br. modela
Bazna stanica Slušalica
Br. dijela
Br. dijela
KX-TG5511
KX-TG5511
KX-TGA551
1
KX-TG5521
KX-TG5521
KX-TGA551
1
Količina
• U ovim uputama za uporabu biti će izostavljen sufiks (FX) u brojevima sljedećih modela:
KX-TG5511FX/KX-TG5521FX
Razlike u značajkama
Serija
KX-TG5511 serija
KX-TG5521 serija
*1
Telefonska tajnica
•
Intercom
među slušalicama
•*1
•*1
Kupnjom i prijavljivanjem jedne ili više dodatnih slušalica (5. stranica) moguće je obavljati interne
pozive među slušalicama.
3
Uvod
Informacije o opremi
Sadržana oprema
Br.
1
2
3
4
Dio opreme/Broj dijela
AC adapter/PQLV219CE
Kabel telefonske linije
Punjive baterije*1/ HHR-55AAAB ili N4DHYYY00005
Poklopac slušalice*2
Količina
1
1
2
1
Pogledajte 4. stranicu za informacije o zamjeni baterije.
*2
Poklopac slušalice dolazi postavljen na slušalicu.
*1
1
2
3
4
Dodatna/zamjenska oprema
Molimo vas obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom prodajnom mjestu
za informacije o prodaji.
Dio opreme
Punjive baterije
DECT odašiljač
*1
4
Br. modela
HHR-4DPA (za Egipat)*1
HHR-4DPA ill HHR-4MRT (za Jordan)*1
P03P ili HHR-4NGE (za druge zemlje)*1
Vrsta baterije:
- Nikal-metal hidridna (Ni-MH).
- za svaku slušalicu 2 × AAA (R03) veličine.
KX-A272
Zamjenske baterije mogu imati drugačiji kapacitet od isporučenih.
Uvod
Proširivanje vašeg telefonskog sustava
Možete proširiti vaš telefonski sustav
prijavljivanjem dodatnih slušalica (6
maksimalno) na jednu baznu stanicu.
Dodatne slušalice mogu biti drugačije
boje od isporučenih slušalica.
Slušalica (dodatna): KX-TGA551FX
Općenite informacije
• U slučaju problema, obratite se odmah vašem dobavljaču opreme.
• Za uporabu u drugim zemljama molimo vas obratite se vašem dobavljaču opreme.
Izjava o sukladnosti:
• Panasonic System Networks Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u sukladnosti s
bitnim zahtjevima i drugim važećim propisima Direktive 1999/5/EC o radijskoj &
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE). Izjave o sukladnosti koje se odnose na
Panasonicove proizvode opisane u ovom priručniku dostupne su za preuzimanje posjetom
na http://www.doc.panasonic.de
Kontakt ovlaštenog predstavništva:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
5
Uvod
Za vašu buduću uporabu
Preporučujemo spremanje zapisa o sljedećim informacijama za pomoć pri bilo
kakvom popravku unutar jamstvenog roka.
Serijski broj
(nalazi se na dnu bazne stanice)
Datum kupnje
Naziv i adresa prodajnog mjesta
Ovdje zalijepite svoj račun.
6
Važne informacije
Za vašu sigurnost
Kako biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak
života/imovine, pažljivo pročitajte ovo poglavlje
prije uporabe uređaja kako biste osigurali
pravilan i siguran rad vašeg uređaja.
UPOZORENJE
Spajanje napajanja
• Koristite isključivo izvor napajanja naveden
na uređaju.
• Ne preopterećujte strujne utičnice i
produžne kabele. To može rezultirati
rizikom od požara ili strujnog udara.
• Potpuno umetnite AC adapter/strujni
utikač u strujnu utičnicu. Nepridržavanje
ovih uputa može uzrokovati strujni udar
i/ili prekomjerno zagrijavanje što može
uzrokovati požar.
• Redovito uklanjajte prašinu, itd. s AC
adaptera/strujnog utikača tako da ga
izvučete iz strujne utičnice, a zatim
obrišete suhom krpom. Nagomilana
prašina može uzrokovati “probijanje
izolacije”, itd. uzrokujući požar.
• Isključite uređaj iz strujne utičnice ako se
dimi, proizvodi neuobičajen miris ili zvuk.
Takvi uvjeti mogu uzrokovati strujni udar.
Provjerite je li se uređaj prestao dimiti i
obratite se ovlaštenom servisnom centru.
• Ako je kućište uređaja slomljeno i
otvoreno, isključite ga iz strujnog
napajanja i nikada ne dodirujte
unutrašnjost uređaja.
• Nikada ne dodirujte utikač mokrim
rukama. Postoji opasnost od strujnog
udara.
Postavljanje
• Za zaštitu od električnog udara, ne izlažite
uređaj kiši ili bilo kojem drugom obliku
vlage.
• Ne postavljajte ili koristite uređaj
pokraj automatskih uređaja kao što su
automatska vrata i alarmi za požar. Radio
valovi emitirani iz ovog telefona mogu na
takvim uređajima uzrokovati nepravilan rad
što može dovesti do nesreće.
• Ne dopustite da se AC adapter ili kabel
telefonske linije pretjerano potežu, savijaju
ili budu postavljeni pod teške predmete.
• Prije čišćenja isključite uređaj iz strujne
utičnice. Ne koristite tekućine ili
raspršujuća sredstva za čišćenje.
• Ne rastavljajte uređaj.
• Ne prolijevajte tekućine (deterdžente,
sredstva za čišćenje, itd.) po kabelu
telefonske linije i ne dopustite da stalno
bude vlažan. To može uzrokovati požar.
Ako se kabel telefonske linije smoči,
odmah ga odspojite iz telefonske utičnice i
nemojte ga koristiti.
Medicinska oprema
• Obratite se proizvođaču bilo kojih uređaja
za osobno zdravlje, kao što su srčani
stimulatori ili slušni aparatići, kako biste
saznali jesu li dovoljno zaštićeni od
vanjske RF (radio frekvencije) energije.
(Uređaj radi u frekvencijskom opsegu od
1.88 do 1.90 GHz, a snaga RF prijenosa je
250mW (max.).)
• Ne koristite ovaj uređaj u domovima
zdravlja ako bilo koje pravilo u prostoru
nalaže da to ne radite. Bolnice ili domovi
zdravlja mogu koristiti opremu koja je
osjetljiva na vanjsku RF energiju.
OPREZ
Postavljanje i premještanje
• Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom
grmljavine.
• Nikada ne postavljajte priključke
telefonske linije u vlažnim prostorima ako
priključak nije posebno namijenjen za
vlažna mjesta.
• Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske
žice ili priključke dok ne isključite
telefonsku liniju iz telefonske utičnice.
• Budite oprezni kada postavljate ili
preinačujete telefonske linije.
• AC adapter se koristi kao glavni uređaj
za isključivanje. Uvjerite se da je strujna
utičnica postavljena pored uređaja i da je
lako dostupna.
• Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive
kada:
–– se baterije prijenosne slušalice moraju
napuniti ili su neispravne.
–– je došlo do prekida struje.
–– je tipkovnica zaključana.
Mjere sigurnosti pri uporabi
7
Važne informacije
Baterija
• Preporučujemo uporabu baterija
navedenih na 4. stranici. KORISTITE
ISKLJUČIVO punjive Ni-MH baterije
AAA (R03) veličine.
• Ne miješajte stare i nove baterije.
• Ne otvarajte i ne oštećujte baterije.
Elektrolit oslobođen iz baterija je korozivan
i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju
ili kože. Elektrolit može biti otrovan ako se
proguta.
• Budite pažljivi pri rukovanju baterijama.
Ne dozvolite da vodljivi materijali kao
što su prsteni, narukvice ili ključevi dođu
u kontakt s baterijama. U protivnom se
vodljivi materijali i/ili baterije mogu jako
zagrijati i uzrokovati opekline.
• Baterije isporučene s uređajem ili one
koje odgovaraju za uporabu uz uređaj
punite u skladu s uputama i ograničenjima
navedenim u ovom priručniku.
• Koristite samo kompatibilnu baznu
stanicu (ili punjač) za punjenje baterija.
Ne prepravljajte baznu stanicu (ili
punjač). Nepridržavanje ovih uputa može
uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.
Važne sigurnosne
upute
Kada koristite vaš uređaj, uvijek se moraju
slijediti osnovne sigurnosne mjere opreza kako
bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara ili
ozljede osoba, uključujući sljedeće:
1. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode, npr. blizu
tuš kabine, umivaonika, sudopera ili kade, u
vlažnom podrumu ili blizu bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona (osim
bežičnog) tijekom grmljavine. Postoji rizik od
strujnog udara kroz munju.
3. Ne koristite telefon za dojavu o curenju plina
u blizini curenja.
4. Koristite samo strujni kabel i baterije
navedene u ovom priručniku. Ne bacajte
baterije u vatru. Mogu eksplodirati.
Provjerite lokalne zakonske propise o
odlaganju baterija.
SPREMITE OVE UPUTE
8
Za najbolji učinak
Smještaj bazne stanice/izbjegavanje
smetnji
Bazna stanica i druge kompatibilne
Panasonicove jedinice koriste radio
valove za međusobnu komunikaciju.
• Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju
bez smetnji, postavite vašu baznu stanicu:
–– na prikladno, visoko i središnje mjesto
bez prepreka između slušalice i bazne
stanice u unutarnji prostor.
–– daleko od elektroničkih uređaja
poput TV-a, radio prijemnika, osobnih
računala, bežičnih uređaja ili drugih
telefona.
–– izbjegnite usmjeravanje na odašiljače
radio frekvencija, kao što su vanjske
antene ili bazne stanice mobilnih
telefona (Nemojte staviti baznu stanicu
na okvir prozora ili pored prozora).
• Pokrivenost i kvaliteta glasa ovisi o
uvjetima okoline.
• Ako položaj bazne stanice nije
zadovoljavajući za prijem, pomaknite
baznu stanicu na drugo mjesto za bolji
prijem.
Okolina
• Uređaj držite dalje od uređaja koji
stvaraju električne smetnje, kao što su
fluoroscentne žarulje i motori.
• Uređaj se mora zaštiti od prekomjernog
izlaganja dimu, prašini, visokoj temperaturi
i vibracijama.
• Uređaj se ne smije izlagati direktnom
sunčevom svjetlu.
• Ne stavljajte teške predmete na strujni
kabel ili na vrh uređaja.
• Kada uređaj ostavljate duže vrijeme izvan
uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.
• Uređaj morate držati dalje od izvora
topline kao što su radijatori, pećnice itd.
Također se ne smije držati u prostorijama
u kojima je temperatura manja od 0°C
i veća od 40°C. Moraju se izbjegavati i
vlažni podrumi.
• Najveća udaljenost za pozivanje može se
skratiti kada se uređaj koristi na sljedećim
mjestima: pored prepreka poput planina,
tunela, podzemlja, pored metalnih
predmeta kao što su žičane ograde, itd.
Važne informacije
• Uporaba uređaja u blizini elektoničkih
uređaja može uzrokovati smetnje. Udaljite
se od elektoničkih uređaja.
Redovito održavanje
• Obrišite vanjsku površinu uređaja malo
navlaženom krpom.
• Ne koristite benzin, razrjeđivač ili bilo koji
abrazivni prašak.
Ostale informacije
Napomena za odlaganje uređaja,
prenošenje ili povrat
• Ovaj uređaj može pohraniti vaše osobne/
povjerljive informacije. Za zaštitu vaše
privatnosti/povjerljivosti, preporučamo
vam da prije odlaganja ili povratka uređaja
iz memorije obrišete informacije kao što
su telefonski imenik ili unose u popisu
pozivatelja.
Ispravnim odlaganjem tih proizvoda i baterija,
pomoći ćete očuvanju vrijednih izvora i
spriječiti bilo kakvo negativno djelovanje na
ljudsko zdravlje i okolinu koje bi u suprotnome
proizašlo iz nepropisnog odlaganja.
Za više informacija o prikupljanju i recikliranju
starih proizvoda i baterija, molimo vas
kontaktirajte vaše lokalno ovlašteno tijelo,
službu za prikupljanje otpada ili prodajno
mjesto gdje ste kupili proizvod. Za nepropisno
odlaganje ovog otpada možete biti kažnjeni u
skladu s nacionalnim propisima.
Za poslovne korisnike u Europskoj Uniji
Ako želite odložiti električnu i elektroničku
opremu, molimo vas kontaktirajte vašeg
prodavača ili dobavljača za ostale informacije.
Informacije o odlaganju u zemljama
izvan Europske Unije
Ovi simboli ( 1 , 2 , 3 ) vrijede samo u
Europskoj Uniji. Ako želite odložiti ove
proizvode, molimo vas kontaktirajte vaše
ovlašteno lokalno tijelo ili prodavača i pitajte ih
za ispravan način odlaganja.
Napomena za simbol baterije
Informacije za korisnike o prikupljanju
i odlaganju stare opreme i iskorištenih
baterija
1
2
Ovaj simbol ( 2 ) može se koristiti u kombinaciji
s kemijskim simbolom
( 3 ). U tom slučaju on je u skladu sa zahtjevima
postavljenim u Direktivi za navedenu kemikaliju.
3
Ovi simboli ( 1 , 2 , 3 ) na proizvodima,
kutijama i/ili pratećim dokumentima označavaju
da se uporabljeni elektronski i elektronički
proizvodi i baterije ne smiju miješati s
ostalim otpadom iz kućanstva. Za propisno
postupanje, obnavljanje i recikliranje starih
proizvoda i iskorištenih baterija, molimo vas
odložite ih u reciklažna dvorišta sukladno
vašim državnim propisima i Direktivama
2002/96/EC i 2006/66/EC.
9
Važne informacije
Karakteristike
nnStandard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
nnFrekvencijski opseg:
1.88GHz do 1.90GHz
nnSnaga RF odašiljača:
oko 10mW (prosječna snaga po
kanalu)
nnIzvor napajanja:
220-240 V AC, 50/60 Hz
nnPotrošnja energije:
Bazna stanica*1:
Stanje pripravnosti: oko 0.45W
Najviše: Oko 3.8 W
Bazna stanica*2:
Stanje pripravnosti: oko 0.5W
Najviše: oko 3.8 W
nnRadni uvjeti:
0°C-40°C, 20%-80% relativne
vlažnosti zraka (suho)
*1
KX-TG5511
*2
KX-TG5521
Napomena:
• Izgled i karakteristike podložni su
promjenama bez prethodne najave.
• Crteži korišteni u ovom priručniku mogu se
malo razlikovati od stvarnog proizvoda.
10
Priprema
Postavljanje baterija
Postavljanje
Spojevi
• Koristite samo isporučeni Panasonicov AC
adapter PQLV219CE.
• KORISTITE ISKLJUČIVO Ni-MH baterije
AAA (R03) veličine.
• NE KORISTITE alkalne/manganove/Ni-Cd
baterije.
• Provjerite ispravnost polariteta ( + , – ).
nnBazna stanica
Jako pritisinite utikač.
Kukica
“Click”
(ISKLJUČIVO punjive Ni-MH baterije)
Koristite samo isporučeni
kabel telefonske linije
U telefonsku
liniju
DSL/ADSL filter *
“click”
(220-240 V AC, 50/60 Hz)
Ispravno
Pogrešno
• Kada se prikaže odabir jezika pogledajte
16. stranicu.
Punjenje baterija
Punite oko 7 sati.
*DSL/ADSL filter (nije isporučen) je
potreban ako imate DSL/ADSL uslugu.
• Kada su baterije u potpunosti napunjene
indikator punjenja prestaje svijetliti i
prikazuje se “Punjenje završeno”.
Indikator punjenja
Provjerite je li prikazano
“Punjenje”
11
Priprema
Napomena pri
podešavanju
Razina baterije
Znak
Razina baterije
Visoka
Napomena za spojeve
Srednja
• AC adapter mora biti neprestano uključen.
(Normalno je da je adapter zagrijan tijekom
uporabe.)
• AC adapter mora biti priključen u
okomito postavljenu ili podnu utičnicu.
Ne priključujte AC adapter u utičnicu na
stropu jer bi se pod vlastitom težinom
mogao isključiti.
Niska
Tijekom nestanka struje
Uređaj neće raditi tijekom nestanka struje.
Preporučamo spajanje žičanog telefona (bez
AC adaptera) na istu telefonsku liniju ili na isti
priključak telefonske linije, ako imate takvu
telefonsku utičnicu u kući.
Napomena za postavljanje baterija
• Koristite isporučene punjive baterije.
Za zamjenu, preporučujemo uporabu
Panasonic punjivih baterija navedenih na
4. i 8. stranici.
• Obrišite krajeve baterije ( + , – ) suhom
krpom.
• Izbjegavajte dodirivanje krajeva baterije
( + , – ) ili kontakata uređaja.
Napomena za postavljanje baterija
• Normalno je da se slušalica zagrije tijekom
punjenja.
• Jednom mjesečno čistite kontakte za
punjenje na slušalici, baznoj stanici i
punjaču mekom i suhom krpom. Čistite
i češće ako je uređaj izložen masnoći,
prašini ili velikoj količini vlage.
12
Potrebno je puniti
Učinak Panasonic Ni-MH baterija
(isporučene baterije)
Uporaba
Vrijeme uporabe
U stalnoj uporabi
maks. 18 sati
Izvan uporabe
maks. 170 sati
(stanje pripravnosti)
Napomena:
• Normalno je da baterije ne dostignu puni
kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalna
učinkovitost baterija dostiže se nakon
nekoliko ciklusa potpunog punjenja/
pražnjenja (uporabe).
• Stvarna učinkovitost baterija ovisi o
korištenju i okolini.
• Čak i nakon što je slušalica u potpunosti
napunjenja, slušalica može ostati na
baznoj stanici bez ikakvog negativnog
utjecaja na baterije.
• Razina baterije možda se neće pravilno
prikazati nakon zamjene baterija. U tom
slučaju, postavite slušalicu na baznu
stanicu i punite baterije najmanje 7 sati.
Priprema
11 Kontrole
Slušalica
1
Soft tipke
Slušalica posjeduje 3 soft tipke.
Pritiskom soft tipke možete
odabrati funkciju prikazanu na
zaslonu izravno iznad tipke.
b
Tipka za navigaciju
–– [p], [q], [t] ili [u]: Pregledajte
različite popise ili stavke
–– [p] ili [q]: Podesite glasnoću
prijemnika slušalice ili zvučnika
tijekom razgovora.
–– [t] ( : Popis pozivatelja): Vidi
popis pozivatelja
• [u] (
Ponovno biranje): Vidi popis za
ponovno biranje:
2
4
a
6
7
3
Kontakti za punjenje
nnVrsta kontrole
8
9
Bazna stanica
nnKX-TG5511
1 Kontakti za punjenje
5
1
10
11
a
2
b
2
[ ] (Lokator)
Indikator punjenja
Indikator poziva
2 Zvučnik
4 [
] (Tipka za razgovor)
5 [ ] (Razglas)
5 Tipke za biranje
6 Prijemnik
7 Zaslon
8 [
] (Prekid/uključivanje)
9 [ECO/R]
ECO: Tipka prečice za eco način
R: Ponovni poziv/Flash
10 Mikrofon
1
13
Priprema
Znak
nn KX-TG5521
1
2
3
4
Značenje
Propušten poziv*1 (33.
stranica)
5
Snaga odašiljača bazne
stanice je postavljena na
“Nisko”. (17. stranica)
LCD i tipka za pozadinsko
svjetlo su isključeni (25.
stranica)
6
7
8
9
3
4
5
6
7
Kontakti za punjenje
Zvučnik
[n] (Stop)
[ ] (Lokator)
[p]/[q] (Glasnoća dolje/gore)
[4]/[¢] (Ponovi/Preskoči)
[] (Reproduciranje)
Indikator poruke
8 [×] (Brisanje)
9 [
] (Uključivanje tajnice)
Indikator uključene tajnice
1
2
Znakovi na zaslonu slušalice
14
Telefonska tajnica odgovara
na pozive pozdravnom
porukom, a poruke pozivatelja
se ne snimaju.*2 (“Odaberite
“Samo pozdrav””, 44.
stranica)
Razina baterije
Alarm je uključen. (29.
stranica)
Uključen je privatni način
rada. (26. stranica)
Zvono je isključeno. (27.
stranica)
Blokiran poziv*1,*2 (30. i 33.
stranica)
Zaslon
Znak
• Kada je prikazano pokraj
znaka baterije: Uključena
je telefonska tajnica*2. (39.
stranica)
• Kada je prikazano s
brojem: Snimljene su nove
poruke.*2 (41. stranica)
Značenje
Unutar dometa bazne
stanice
Izvan dometa bazne
stanice
Pozivanje, interkom
Zvučnik je uključen. (18.
stranica)
Linija je u uporabi.
Kada polagano treperi:
Poziv je na čekanju.
Kada brzo treperi:
Dolazni poziv se prima.
Primljena je nova poruka.*3
(37. stranica)
Priprema
Znak
Značenje
Znak Djelovanje
Primljena je nova poruka
govorne pošte.*4 ( 45. stranica)
Prekidanje snimanja ili reprodukcije.*1
Pohranjivanje telefonskih brojeva.
(30. i 34. stranica)
Linija
Netko koristi liniju.
je u
uporabi.
U
Druga slušalica ili baza koristi
UPORABI telefonsku tajnicu.*2
Unošenje pauze pri biranju.
Brisanje odabrane stavke ili vraćanje
na odlazni poziv
Omogućuje ostvarivanje internog
poziva. (46. stranica)
Samo za Caller ID pretplatnike
*2
KX-TG5521
*3
Samo za korisnike SMS-a
*4
Samo za pretplatnike usluge govorne
pošte
*1
Znakovi soft tipki
Uspostavljanje konferencijskog
poziva: (46. stranica)
Brisanje broja/slova.
Isključivanje mikrofona tijekom
razgovora.
*1
KX-TG5521
Znak Djelovanje
Vraćanje na prethodni prikaz ili
odlazni poziv.
Prikazivanje izbornika.
Prihvaćanje trenutnog odabira.
Prikazivanje prethodno pozivanog
telefonskog broja.
Pozivanje. (18. stranica)
Privremeno isključuje zvono za
dolazne pozive. (19. stranica)
Postavljanje 24-satnog ili 12-satnog
formata vremena. (16. stranica)
Uključivanje/
Isključivanje
Uključivanje
Pritisnite [
] i držite oko 1 sekundu.
Isključivanje
Pritisnite [
] i držite oko 2 sekunde.
Stavljanje poziva na čekanje. (46.
stranica)
Otvaranje imenika.
Omogućuje uređivanje telefonskih
brojeva. (31. i 34. stranica)
Dodavanje novog unosa. (21. i 30.
stranica)
Prikazivanje načina unosa znakova
za pretraživanje imenika. (21.
stranica)
Zaključavanje tipkovnice. (20.
stranica)
Odabiranje načina unosa znakova.
15
Priprema
Početno podešavanje
Značenje simbola:
Primjer: [q]/[p]: “Isključeno”
Pritisnite [q]/ ili [p] kako biste
izabrali riječi u navodnicima.
Regionalne postavke
Možete postaviti uređaj da koristi
postavke koje odgovaraju vašoj zemlji
(29. stranica). Jezik prikaza i ostale
postavke će se promijeniti sukladno s
tim.
Napomena:
• Jezik prikaza se mijenja (na zadane
postavke odabrane zemlje) samo za
slušalicu uporabljenu za odabir regionalnih
postavki. Za sve ostale slušalice
pojedinačno morate promijeniti jezik
prikaza.
Jezik prikaza
• Kada se prikaže mogućnost odabira
jezika nakon postavljanja baterija po prvi
puta, izvršite korak 2.
Dostupno je 16 jezika prikaza.
Odaberite “Deutsch” “English”.
“Magyar”. “Polski” “Slovencina”.
“Cestina” “Hrvatski”.
“Slovenscina” “Eesti”.
“Lietuviskai” “Latviesu”.
“Romana” “Български”. “Srpski”
“Мaκeдoнски”, ili “Shqip”
1
Ù [#][1][1][0]
2[q]/[p]: Odaberite vaš željeni jezik
16
Ù[
Ako ne možete pozivati, promijenite
ovu postavku sukladno usluzi vaše
telefonske linije. Zadana postavka je
“Ton”.
“Tonsko”: Za uslugu tonskog biranja.
“Pulsno”: Za uslugu pulsnog biranja.
1
Ù [#][1][2][0]
2[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
Ù 
Ù[
]
Datum i vrijeme
Ù [#][1][0][1]
1
2Unesite trenutni dan, mjesec i
godinu. Ù 
Primjer: 15. srpanj 2010.
[1][5][0][7][1][0]
3Unesite trenutni sat i minute.
Primjer: 9:30
[0][9][3][0]
• Pritiskom na
, možete odabrati
24-satni ili 12-satni format vremena (“AM”
ili “PM”).
Važno:
Ù 
Način biranja
]
4
Ù[
]
Napomena:
• Za ispravak znamenke pritisnite [t] ili
[u] kako biste pomaknuli pokazivač na
znamenku, zatim ispravite.
• Datum i vrijeme mogu biti netočni nakon
nestanka struje. U tom slučaju ponovo
podesite datum i vrijeme.
One touch eco način
Kada je slušalica na baznoj stanici,
snaga odašiljača bazne stanice je
smanjenja na 99.9% ako je samo jedna
slušalica prijavljena.
Čak i kada slušalica nije na baznoj
stanici ili je nekoliko slušalica
prijavljeno, aktivacijom one touch
eco načina snaga odašiljača bazne
stanice može biti smanjena u stanju
pripravnosti na 90%.
Priprema
Možete uključiti/isključiti one touch eco
način pritiskom na [ECO/R]. Zadana
postavka je “Normalno”.
Kada je one touch eco način uključen:
–– Na zaslonu slušalice privremeno se
je prikazan
prikazuje “Nisko” i
na slušalici umjesto .
–– Kada je one tocuh eco način
isključen:
Na zaslonu slušalice privremeno se
prikazuje “Normalno” i
nestaje
sa zaslona slušalice.
Napomena:
• Ako se u blizini nalazi još jedan bežićni
telefon i on je u uporabi, snaga odašiljača
bazne stanice neće biti smanjena.
• Aktivacija one touch eco načina smanjuje
opseg bazne stanice u stanju pripravnosti.
• Ako uključite način rada preko odašiljača
( 32. stranica):
–– One touch eco način se prekida.
–– “Eco postavka” nije prikazana u
izborniku (page 24).
17
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Pauza (za PBX/korisnike udaljenih
usluga)
Pozivanje
1Podignite slušalicu i birajte telefonski
broj.
• Za ispravak znamenke pritisnite
.
2Pritisnite [ ] ili
.
3Kada završite razgovor pritisnite
[
] ili stavite slušalicu na baznu
stanicu ili punjač.
Korištenje razglasa
1Birajte telefonski broj i pritisnite [ ].
• Naizmjenično razgovarajte sa
sugovornikom.
1[0] Ù
2Birajte telefonski broj Ù [
.]
Napomena:
2Kada završite razgovor pritisnite
[
Pauza je ponekad potrebna kada
pozivate uporabom PBX-a ili za
udaljene usluge. Kada u imenik
spremate broj za pristup kartici za
pozive i/ili PIN, također je potrebna
pauza (21. stranica).
Primjer: Ako morate birati “0” kao broj
za pristup vanjskoj liniji kada preko PBX
sustava ostvarujete vanjski poziv:
].
Napomena:
• Za najbolji učinak koristite razglas u tihom
okruženju.
• Za prebacivanje na prijemnik slušalice
pritisnite [
].
Podešavanje jačine zvuka prijemnika
slušalice ili zvučnika
Tijekom razgovora uzastopno pritisnite
[p] ili [q].
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
• Svaki put kada pritisnete
unosi
se pauza od 3 sekunde. Za stvaranje
veće pauze ponovite postupak koliko je
potrebno.
Odgovaranje na pozive
Kada se prima poziv, treperi indikator
zvona na slušalici.
1Kad uređaj zvoni, podignite slušalicu
i pritisnite [
] ili [ ]
• Na poziv također možete odgovoriti
pritiskom na bilo koju tipku za biranje
od [0] do [9], [S], ili [#]. (Funkcija
odgovara bilo koja tipka)
10 zadnje biranih brojeva spremljeno je
u popis za ponovno biranje (svaki max.
24 znamenke).
2Kada završite razgovor pritisnite
1
ili [u] ( )
2[q]/[p]: Odaberite željeni telefonski
Automatski razgovor
broj.
3[
]
Brisanje broja iz popisa za ponovno
biranje
1
ili [u] ( )
2[q]/[p]: Odaberite željeni telefonski
broj Ù 
3[p]/[q]: “Da” Ù
18
Ù[
]
[
] ili postavite slušalicu na baznu
stanicu ili punjač.
Na poziv možete jednostavno
odgovoriti podizanjem slušalice s
bazne stanice ili punjača. Ne trebate
pritisnuti [ ]. Za aktiviranje ove
funkcije, pogledajte 26. stranicu.
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Podešavanje glasnoće zvona slušalice
Isključivanje mikrofona (mute)
Uzastopno pritisnite [p] ili [q] za
odabiranje željene glasnoće dok
slušalica zvoni za dolazni poziv.
Dok je mikrofon isključen bit ćete u
mogućnosti čuti sugovornika, ali on
neće čuti vas.
Napomena:
1Pritisnite
• Također možete prethodno programirati
glasnoću zvona slušalice (25. stranica).
Zvono slušalice je privremeno
isključeno.
Dok slušalica zvoni za poziv, možete
privremeno isključiti zvono pritiskom
na
.
Korisne funkcije
tijekom poziva
Čekanje
Ova funkcija vam omogućava da
vanjski poziv stavite na čekanje.
1Pritisnite
za vrijeme vanjskog
poziva.
2[q]/[p]: “Držite” Ù
3Pritisnite [ ] za prekidanje čekanja.
• Drugi korisnik slušalice može preuzeti
].
poziv pritiskom [
Napomena:
• Ako je poziv na čekanju više od 9 minuta,
zvuk alarma se oglašava i indikator zvona
počinje brzo treperiti. Nakon 1 dodatne
minute na čekanju, poziv se prekida.
• Ako je još jedan telefon spojen na istu liniju
(12. stranica), možete također preuzeti
poziv podizanjem njegove slušalice.
•
za vrijeme razgovora.
treperi.
2Za povratak u razgovor, ponovno
pritisnite
.
Ponovni poziv/flash
[ECO/R] omogućuje vam korištenje
posebnih funkcija vašeg PBX -a kao što
je proslijeđivanje na lokal ili pristupanje
dodatnim telefonskim uslugama.
Napomena:
• Za promjenu trajanja flash signala,
pogledajte 26. stranicu.
Za korisnike usluge poziva na
čekanju ili ID pozivatelja za poziv
na čekanju
Za uporabu poziva na čekanju, prvo
se morate prijaviti na uslugu poziva na
čekanju kod vašeg davatelja usluge/
telefonske kompanije. Ta funkcija
omogućuje vam primanje poziva dok
već razgovarate na telefon. Ako primite
poziv dok ste na telefonu, čuti ćete ton
poziva na čekanju. Ako ste prijavljeni na
usluge ID pozivatelja te ID pozivatelja
za poziv na čekanju, na slušalici se
prikazuju informacije o 2. pozivatelju
nakon što čujete ton poziva na čekanju.
1Pritisnite [ECO/R] kako biste
odgovorili na 2. poziv.
2Za prebacivanje između poziva,
pritisnite [ECO/R].
Napomena:
• Za detalje i dostupnost ovih usluga na
vašem području molimo vas obratite se
vašem davatelju usluga.
19
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Privremeno tonsko biranje (za
korisnike usluge pulsnog biranja)
Kada trebate pristupiti uslugama s
tonskim biranjem (na primjer, usluga
telebankarstva), možete privremeno
promijeniti način biranja na tonski.
1Izvršite poziv.
2Pritisnite [S] kada trebate unijeti
vaš kod ili PIN, zatim pritisnite
odgovarajuće tipke za biranje.
Napomena:
• Kada prekinete liniju način biranja će se
vratiti na pulsno.
Dijeljenje poziva
Možete se pridružiti postojećem
vanjskom pozivu. Za pridruživanje
razgovoru pritisnite [ ] kada je druga
slušalica u razgovoru na vanjskoj liniji.
Napomena:
• Da spriječite druge korisnike od
pridruživanja vašem razgovoru s vanjskim
sugovornicima, uključite mod privatnosti
(26. stranica).
Zaključavanje
tipkovnice
Slušalica se može zaključati tako da
se ne može pozivati niti podešavati.
Dok je tipkovnica zaključana može se
odgovoriti na dolazne pozive, ali ostale
funkcije su onemogućene.
Za zaključavanje tipkovnice, pritisnite
i držite oko 3 sekunde.
•
je prikazan.
• Za otključavanje tipkovnice, ponovno
pritisnite
i držite otprilike 3
sekunde.
Napomena:
• Dok je tipkovnica zaključana ne
mogu se ostvariti pozivi na hitne
brojeve.
20
Telefonski imenik
3[p]/[q]: Ako je potrebno pregledajte
Telefonski imenik
slušalice
Telefonski imenik vam omogućuje
pozivanje bez ručnog biranja broja.
Možete spremiti 100 imena i telefonskih
brojeva.
Dodavanje unosa
Ù
1
2Unesite ime osobe (max. 16 slova).
Ù
• Pritiskom na
možete promijeniti
način unosa znakova (47. stranica).
3Unesite telefonski broj stranke (max.
24 znamenke). Ù
2 puta
• Za dodavanje drugih unosa, ponovite
2. korak.
4[
]
Pronalaženje i pozivanje unosa u
imeniku
Pretraživanje kroz sve unose
1
2[p]/[q]: Odaberite željeni unos.
• Unose u imeniku možete pregledavati
tako da pritisnete i držite [q] ili [p].
3[
]
Pretraživanje po prvom slovu
1
• Ako je potrebno, promijenite način
unosa slova:
Ù [q]/[p]: Odaberite način unosa
.
slova Ù
unose u imeniku.
4[
]
Uređivanje unosa
1Pronađite željeni unos (21. stranica).
Ù
2[p]/[q]: “Uredi” Ù
3Ako je potrebno, uredite ime (max.
16 slova; 47. stranica). Ù
4Ako je potrebno, uredite telefonski
2
broj (max. 24 znamenke). Ù
]
puta Ù [
Brisanje unosa
Brisanje unosa
1Pronađite željeni unos (21. stranica).
2
Ù [p]/[q]: ”Da” Ù
Ù[
]
Brisanje svih unosa
1
Ù
2[p]/[q]: “Obriši sve” Ù
3[p]/[q]: “Da” Ù
4[p]/[q]: “Da” Ù
Ù[
]
Lančano pozivanje
Ova funkcija vam omogućuje pozivanje
telefonskih brojeva iz imenika dok
razgovarate. Funkcija se može koristiti
npr. za pozivanje broja za pristup kartici
za pozivanje ili bankovnog PIN-a kojeg
imate spremljenog u imeniku bez da ga
birate ručno.
2Pritisnite tipku za biranje ([0] do [9], ili
[#]) koja sadrži slovo koje tražite (47.
stranica).
• Uzastopno pritisnite istu tipku da se
prikaže prvi unos koji počinje svakim
slovom svrstanim na toj tipki.
• Ako ne postoji unos koji počinje slovom
koje ste odabrali, prikazat će se sljedeći
unos.
21
Telefonski imenik
1Tijekom vanjskog poziva, pritisnite
Kopiranje svih unosa
.
1
Ù
2[p]/[q]: “Kopiraj sve” Ù
3[p]/[q]: Unesite broj slušalice kojoj
2[p]/[q]: “Telefonski imenik”
Ù
3[p]/[q]: Odaberite željeni unos.
4Pritisnite
za biranje broja.
želite poslati unos iz imenika.
Napomena:
• Kada spremate broj za pristup kartici za
pozivanje i vaš PIN u imenik kao unos u
za
imeniku, ako je potrebno pritisnite
dodavanje pauze nakon broja i PIN-a (18.
stranica).
• Ako imate uslugu pulsnog biranja, morate
kako
u 1. koraku pritisnuti [S] prije
biste privremeno promijenili način biranja
u tonski. Kada dodajete unose u imenik
preporučujemo dodavanje [S] na početku
telefonskih brojeva koje želite ulančano
birati (21. stranica).
Kopiranje unosa
imenika
Možete kopirati unose imenika
između dvije slušalice.*1
*1
kompatibilna Panasonic slušalica
Kopiranje unosa
1Pronađite željeni unos (21. stranica).
Ù
2[p]/[q]: “Kopiraj” Ù
3[p]/[q]: Unesite broj slušalice kojoj
želite poslati unos iz imenika Ù
.
• Kada je unos kopiran, prikazuje se
“Završeno”. Ù
• Za daljnje kopiranje drugog unosa: [p]/
[q]: “Da” Ù
Ù Pronađite željeni unos. Ù
4[
22
]
Ù
• Kada su kopirani svi unosi, prikazuje se
“Završeno”.
4[
]
Programiranje
Programske postavke
Uporabom slušalice možete prilagoditi uređaj programiranjem sljedećih funkcija.
Za pristupanje ovoj funkciji postoje 2 metode:
–– kretanjem kroz prikazane izbornike ( 23. stranica)
–– korištenjem izravnih naredbi (25. stranica)
• Izravna naredba je glavna metoda koja se koristi u ovim uputama za uporabu.
Programiranje kretanjem kroz prikazane izbornike
1
2Pritisnite [q] ili [p] za odabiranje željenog glavnog izbornika. Ù
3Pritisnite [q] ili [p] za odabiranje željene stavke u 1. podizborniku. Ù
• U nekim slučajevima morati ćete odabrati iz 2. podizbornika. Ù
4Pritisnite [q] ili [p] za odabiranje željene postavke. Ù
• Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
].
• Za prekid radnje pritisnite [
Napomena:
• Pogledajte 25. stranicu za informacije o zadanim postavkama.
Glavni izbornik
Popis
pozivatelja
Podizbornik 1
Telefonska
tajnica
Reproduciraj novu
poruku
Reproduciraj sve
poruke
(KX-TG5521)
-
Obriši sve poruke*1.
Pozdrav
Podizbornik 2
Str.
-
3
-
41
-
41
-
42
Pokreni REC*1
Reproduciraj pozdrav
40
Broj zvona*1
Vrijeme snimanja
43
Tvorničke postavke*1
Postavke
Tajnica uključena*1
Tajnica isključena*1
Daljinski kod*1
Nadziranje poziva
-
40
40
44
42
39
39
39
23
Programiranje
Glavni izbornik
SMS
Podizbornik 1
Primanje popisa
Početne
postavke
36
36
PBX Pristup #*1
37
-
-
46
Postavi datum/vrijeme
-
16
Podešavanje vremena*1
-
Centar za poruke2*1
35
SMS Uključen/Isključen*1
35
Alarm
-
29
Glasnoća zvona
-
-
Ton zvona
-
-
Postavke zvona
Postavke vremena
Ime slušalice
Zabranjeni
pozivi*1, *3
Eco postavke
Postavke zaslona
Tonovi tipke
Automatski razgovor
Postavke linije
Privatni način rada*1
PIN bazne stanice*1
Način rada preko
odašiljača*1
24
-
37
35
Intercom
(KX-TG5511)
Centar za poruke 1*1
Postavke
Postavke
zvona
Str.
-
Slanje popisa
Kreiraj
Postavke
vremena*2
Podizbornik 2
Glasnoća zvona
–– Slušalica
–– Bazna Stanica *1, *3
Ton zvona
Postavi datum/vrijeme
Alarm
Podešavanje vremena
-
16
29
-
-
29
-
30
Snaga
odašiljača*1
LCD & Tipka za pozadinsko
svjetlo
Kontrast
-
Način biranja
Ponovni poziv/Flash*1
-
16
18
16
19
-
-
31
-
32
Programiranje
Glavni izbornik
Početne
postavke
Podizbornik 1
Prijavljivanje
Podizbornik 2
Prijavljivanje slušalice
Str.
31
Država*1
29
Jezik
Zaslon
16
*1
Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu stavku
uporabom druge slušalice.
*2
Za KX-TG5511: Glavni izbornik je prikazan prije SMS izbornika.
*3
KX-TG5521
Programiranje korištenjem izravnih naredbi
Ù [#]
1
2Unesite željeni kod.
3Odaberite željenu postavku Ù
• Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
• Za prekid radnje pritisnite [
].
Napomena:
• U sljedećoj tablici, < > označava zadanu postavku.
Funkcija
Popis pozivatelja
Intercom
Postavljanje
datuma/vremena
Kod
[2][1][3]
[2][7][4]
Alarm
[7][2][0]
Podešavanje
vremena*2
[2][2][6]
Glasnoća zvona*3
(Slušalica)
[1][6][0]
Glasnoća zvona
(Bazna stanica)
[S][1][6][0]
Ton zvona*5, *6
(Slušalica)
Ime slušalice
Zabranjeni
pozivi*4
[1][0][1]
[1][6][1]
[1][0][4]
[2][1][7]
Snaga odašiljača: [7][2][5]
LCD & Pozadinsko
svjetlo
Kontrast
(Kontrast zaslona)
[2][7][6]
[1][4][5]
Postavke
-
[1]: Jednom
[2]: Dnevno
[0]: <Isključeno>
[1]: ID pozivatelj
[0]: <Ručno>
[1]-[6]: Razina 1-6
<6>
[0]: Isključeno
[1]-[6]: Razina 1-6
<3>
[0]: Isključeno
<Ton zvona 1>
-
-
[1]: <Normalna>
[2]: Slaba
[1]: <Uključeno>
[0]: Isključeno
[1]-[6]: Razina 1-6
<3>
Sustav*1
-
Str.
33
46
•
16
-
29
•
-
-
-
•
-
-
-
-
29
•
30
•
16
-
-
-
-
25
Programiranje
Funkcija
Tonovi tipke
Kod
*7
[1][6][5]
Automatski
Razgovor*8
[2][0][0]
Način biranja
[1][2][0]
Ponovni poziv/
Flash*9, *10
[1][2][1]
Privatni način
rada*11
PIN baze
Način rada preko
odašiljača
Prijavljivanje
slušalice
Poništavanje
prijavljivanja
Država
Zaslon*12
(Izmjena jezika)
Reproduciranje
nove poruke
[1][9][4]
[1][3][2]
[1][3][8]
Postavke
[1]: <Uključeno>
[0]: Isključeno
[1]: <Uključeno>
[0]: <Isključeno>
[1]: Pulsno
[2]: <Tonsko>
[0]: 900 msek.
[1]: 700 msek.
[2]: <600 msek.>
[3]: 400 msek.
[4]: 300 msek.
[5]: 250 msek.
[S]: 200 msek.
[#]: 160 msek.
[6]: 110 msek.
[7]: 100 msek.
[8]: 90 msek.
[9]: 80 msek.
[1]: <Uključeno>
[0]: <Isključeno>
<0000>
[1]: <Uključeno>
[0]: <Isključeno>
Sustav*1
Str.
-
-
-
18
•
16
•
19
•
-
•
31
•
32
[1][3][0]
-
-
31
[1][3][1]
-
-
32
•
29
-
16
-
41
Sustav*1
Str.
[1][3][6]
[1][1][0]
[1]: <Ostalo>
[2]: Česká rep.
[3]: Slovensko
<Engleski>
-
[3][2][3]
Za telefonsku tajnicu (KX-TG5521)
Funkcija
Reproduciranje
svih poruka
Brisanje svih
poruke
Pokretanje REC-a
(Snimanje pozdrava)
Reproduciranje
pozdrava
26
Kod
Postavke
[3][2][4]
-
-
41
[3][2][5]
-
•
42
[3][0][2]
-
•
40
[3][0][3]
-
-
40
Programiranje
Funkcija
Tvorničke
postavke
(Resetiranje prethodno
snimljene poruke)
Broj zvonjenja:
Vrijeme snimanja
Daljinski kod
Nadziranje
poziva
Telefonska
tajnica
Tajnica
isključena
Kod
Postavke
[3][0][4]
[2][1][1]
[3][0][5]
[3][0][6]
[3][1][0]
<4 Zvona>
<3 Minute>
-
<Uključeno>
Sustav*1
Str.
•
40
•
•
•
43
44
42
-
39
[3][2][7]
-
•
39
[3][2][8]
-
•
39
-
Sustav*1
-
Str.
35
Za SMS funkcije
Funkcija
SMS
Centar za poruke
1*1
Centar za
poruke2*13
PBX pristup
SMS Uključen/
Isključen*14
Kod
[3][5][0]
Postavke
[3][5][1]
-
•
35
[3][5][2]
-
•
35
•
37
•
35
[3][5][6]
[3][5][7]
<Isključen>
<Isključen>
Ako je stupac “Sustav” provjeren, ne morate programirati istu stavku uporabom druge slušalice.
Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki put kad se primi
informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme. Za aktivaciju ove funkcije odaberite ”ID
pozivatelja“. Za aktivaciju ove funkcije odaberite “Ručno”. (Samo za pretplatnike na uslugu
ID pozivatelja).
Za aktivaciju ove funkcije postavite prvo datum i vrijeme (16. stranica).
*3
Kada je zvono isključeno prikazuje se
i slušalica ne zvoni za vanjske pozive.
Međutim, čak i kada je zvono isključeno slušalica i dalje zvoni za alarm (29. stranica), interne
pozive (46. stranica) i pozivanje (46. stranica).
*4
KX-TG5521
*5
Ako odaberete jednu od melodija tonova zvona, melodija će nastaviti svirati nekoliko sekundi
čak i ako je pozivatelj već prekinuo vezu. Kada odgovorite na poziv čuti ćete ton za pozivanje ili
nećete čuti nikoga na liniji.
*6
Zadane melodije u ovom uređaju koriste se uz dozvolu tvrtke © 2007 Copyrights Vision Inc.
*7
Isključite ovu funkciju ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo koju tipku,
uključujući tonove potvrde i tonove grešaka.
*8
Ako ste prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informaciju o pozivatelju nakon što
odgovorite na poziv, isključite ovu funkciju.
*9
Vrijeme trajanja ponovnog poziva/flash signala ovisi o telefonskoj centrali ili vašem PBX
sustavu. Ako je potrebno obratite se vašem dobavljaču PBX sustava.
*10
Kada mijenjate regionalne postavke uređaja, ako postavite sljedeće regionalne kodove zadani
jezik prikaza biti će kako slijedi (29. stranica):
*1
*2
“Česka rep.”= “100 msek.”
“Slovensko” = “100 msek.”
27
Programiranje
*11
*12
Za sprečavanje drugih korisnika da se pridruže vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima
uključite ovu funkciju.
Kada mijenjate regionalne postavke uređaja, ako postavite sljedeće regionalne kodove zadani
jezik prikaza biti će kako slijedi (29. stranica):
“Other”
“Česka rep.”
“Slovensko”
= “English”
= “Čeština”
= “Slovenčina”
Ako odaberete regionalne postavke uređaja (29. stranica) za “Česká rep.” ili “Slovensko”,
zadana postavka će se promijeniti za izabranu državu.
*14
Ako odaberete regionalne postavke uređaja (29. stranica) za “Česká rep.” ili “Slovensko”,
zadana postavka je “Uključena”.
*13
28
Programiranje
Posebno
programiranje
Alarm
Alarm se oglašava jednom ili dnevno 3
minute u postavljeno vrijeme. Alarm se
može postaviti za svaku slušalicu.
Važno:
• Prethodno postavite datum i vrijeme (16.
stranica)
1
Ù [#][7][2][0]
2[p]/[q]: Odaberite željeno zvono.
Ù
“Isključeno”
Isključuje alarm. Prijeđite na korak 6.
“Jedanput”
Alarm se oglašava jednom u
postavljeno vrijeme.
“Svaki dan”
Alarm se oglašava svaki dan u
određeno vrijeme. Prijeđite na korak 4.
3Unesite željeni datum i mjesec. Ù
4Postavite željeno vrijeme. Ù
5[p]/[q]: Odaberite željeni ton zvona.
Ù
• Preporučujemo da odaberete različiti
ton zvona od onog koji se koristi za
vanjske pozive.
6
Ù[
]
• Kada je postavljen alarm prikazuje se
.
Napomena:
• Za zaustavljanje alarma pritisnite bilo koju
brojčanu tipku ili postavite slušalicu na
baznu stanicu ili punjač.
• Kada je slušalica u uporabi alarm se neće
oglasiti sve dok nije u stanju pripravnosti.
Mijenjanje imena slušalice
Svaka slušalica može imati uobičajeno
ime (“Bob”, “Kuhinja”, itd.). Ovo je
korisno kada vodite interne pozive
između slušalica. Također možete
odabrati opciju prikazivanja imena
slušalice u stanju pripravnosti. Zadana
postavka je “Isključeno”. Ako
odaberete “Uključeno” bez da ste
upisali ime slušalice, “Slušalica 1”
do “Slušalica 6” su prikazane.
1
Ù [#][1][0][4]
2Unesite ime osobe (max. 10 slova;
47.stranica).
• Ako nije potrebno, prijeđite na korak 3.
3Ù
]
4[p]/[q]: Odaberite željenu postavku
2 puta
Ù
5[
]
Mijenjanje regionalnih postavki
uređaja/Resetiranje bazne
stanice
Ù [#][1][3][6]
1
2[p]/[q]: Odaberite željenu državu
Ù
“Ostalo” = države osim Češke i
Slovačke
“Ceska rep.” = Češka
“Slovensko” = Slovačka
3[p]/[q]: “Da” Ù
Ù[
]
Napomena:
• Sljedeće stavke će se izbrisati ili postaviti
na njihovu zadanu postavku:
–– SMS postavke (27. stranica)
–– Postavke telefonske tajnice
(KX-TG5521, 26. stranica)
–– Postavka vremena
–– Glasnoća zvona bazne stanice (KXTG5521)
–– Snaga odašiljača bazne stanice
–– Privatni način rada
–– PIN bazne stanice
–– Način biranja
–– Sve SMS poruke
–– Popis pozivatelja
–– Poruke govorne pošte
29
Programiranje
• Sljedeće stavke će se sačuvati:
–– Datum i vrijeme
–– Ime slušalice
–– Način rada preko odašiljača
–– Snimke, uključujući vašu pozdravnu
poruku i poruke pozivatelja (KXTG5521)
–– Nadziranje poziva (KX-TG5521)
–– Popis zabranjenih poziva (KX-TG5521)
• Ako u 2. koraku odaberete željenu državu,
sljedeće zadane postavke će se promijeniti
na zadane postavke za tu državu:
–– Vrijeme trajanja ponovnog poziva/flash
signala
–– Jezik prikaza (26. stranica)
–– Centar za poruke 1 i 2 (27. stranica)
–– Uključivanje/isključivanje SMS-a (27.
stranica)
• Sukladno vašem odabiru države u 2.
koraku, jezik najave na telefonskoj tajnici
se mijenja kako slijedi (KX-TG5521):
–– “Other” = Engleski
–– “Česka rep.” = Češki
–– “Slovensko” = Slovački
• Nakon promjene regionalnih postavki
uređaja/resetiranja bazne stanice,
će se nakratko pojaviti na zaslonu. To
je normalno, a slušalica se može dalje
koristiti nakon što
prestane treperiti.
Sprečavanje dolaznih poziva
(samo za pretplatnike na uslugu
ID pozivatelja)
Dostupno za: KX-TG5521
Ova funkcija omogućuje uređaju odbijanje
poziva s određenih telefonskih brojeva na koje
ne želite odgovoriti kao što su pozivi akvizitera.
Kada je poziv primljen uređaj ne zvoni dok
se prepoznaje pozivatelj. Ako telefonski broj
odgovara unosu u popisu zabranjenih poziva,
uređaj pozivatelju šalje ton zauzeća i zatim
prekida poziv.
Važno:
• Kada uređaj prima pozive od broja koji je
pohranjen u popisu zabranjenih poziva,
poziv se bilježi u popis pozivatelja (33.
stranica) s oznakom
nakon što se poziv
prekine.
Pohranjivanje neželjenih pozivatelja
U popis zabranjenih brojeva možete pohraniti
do 30 telefonskih brojeva koristeći popis
pozivatelja ili izravnim unošenjem brojeva.
Važno:
• U popis zabranjenih brojeva morate unijeti
telefonski broj s pozivnim brojem.
nnIz popisa pozivatelja:
1[t] ( )
2[p]/[q]: Odaberite unos koji će biti
zabranjen Ù
3[p]/[q]: “Zabranjen poziv” Ù
4[p]/[q]: “Da” Ù
Ù[
]
nnUnošenjem telefonskih brojeva:
1
Ù [#][2][1][7] Ù
2Unesite telefonski broj (max. 24
znamenke). Ù
• Za brisanje znamenke pritisnite
3[
30
]
.
Programiranje
Pregledavanje/uređivanje/brisanje
zabranjenih brojeva
Prijavljivanje slušalice na baznu
stanicu
1
Ù [#][2][1][7]
2[p]/[q]: Odaberite željeni unos.
Isporučena slušalica i bazna stanica
su prethodno prijavljene. Ako iz nekog
razloga slušalica nije prijavljena na
baznu stanicu (na primjer,
treperi
čak i kada je slušalica u blizini bazne
stanice), ponovo prijavite slušalicu.
• Za izlaz pritisnite [
].
3Za uređivanje broja:
Ù[
Ù Uredi telefonski broj Ù
]
Za brisanje broja:
Ù [p]/[q]: “Da” Ù
1Slušalica:
Ù[
]
Napomena:
• Kada uređujete pritisnite željenu tipku za
za brisanje.
dodavanje,
Mijenjanje PIN-a bazne stanice
(osobni indentifikacijski broj)
Važno:
• Ako promijenite PIN, molimo vas zapišite
vaš novi PIN. Uređaj vam neće prikazivati
PIN. Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se
ovlaštenom servisu.
1
Ù [#][1][3][2]
2Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN
bazne stanice (zadano: “0000”).
3Unesite novi 4-znamenkasti PIN
bazne stanice. Ù
Ù[
]
Prijavljivanje jedinice
Upravljanje dodatnim jedinicama
Dodatne slušalice
Na baznu stanicu može se prijaviti do 6
slušalica.
Važno:
Ù [#][1][3][0]
2Bazna stanica:
Izvršite postupak za vaš model.
nnKX-TG5511
Pritisnite i držite [ ] oko 5 sekundi.
(Nema tona za prijavu.)
nnKX-TG5521
Pritisnite i držite [ ] oko 5 sekundi
dok se ne oglasi ton za prijavu.
• Ako sve prijavljene slušalice počnu
zvoniti, pritisnite isti gumb za prestanak.
Zatim ponovite ovaj korak.
• Sljedeći korak mora biti završen unutar
90 sekundi.
3Slušalica:
Čekajte da se prikaže “PIN baze”.
Ù Unesite PIN baze (zadano
“0000”). Ù
• Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se
ovlaštenom servisu.
• Kada je slušalica uspješno registrirana,
prikazuje se .
Napomena:
• “Base in Registering” se prikazuje
na svim prijavljenim slušalicama prilikom
prijavljivanja.
• Kada kupite dodatnu slušalicu, za prijavu
pogledajte priručnik za instaliranje dodatne
slušalice.
• Preporučeni model dodatne slušalice
za uporabu s ovim uređajem naveden je
na 5. stranici. Ako se koristi drugi model
slušalice, pojedine radnje (postavke
slušalice, postavke bazne stanice, itd.)
možda neće biti dostupne.
31
Programiranje
Odjavljivanje slušalice
Slušalica može otkazati svoju prijavu
(ili prijavu druge slušalice) koja je
pohranjena u baznoj stanici. To
omogućuje slušalici da završi svoju
bežičnu vezu sa sustavom.
1
Ù [#][1][3][1]
• Prikazuju se sve slušalice prijavljene
na bazu.
2[p]/[q]: Odaberite slušalicu koju
želite odjaviti. Ù
3[p]/[q]: “Da” Ù
• Pojavljuje se ton potvrde.
• Slušalica se ne oglašava zvučnim
signalom kada odjavljuje svoju prijavu.
4[
]
Povećavanje dometa bazne
stanice
Možete povećati domet signala bazne
stanice koristeći DECT odašiljač.
Molimo vas koristite isključivo
Panasonic DECT odašiljač naveden
na 4. stranici. Za detalje kontaktirajte
vašeg prodavača Panasonica.
Važno:
• Prije prijave odašiljača na ovu baznu
stanicu morate uključiti način rada preko
odašiljača.
• Ne koristite više od jednog odašiljača
istovremeno.
Podešavanje načina rada preko
odašiljača
1
Ù [#][1][3][8]
2[p]/[q]: Odaberite željenu postavku.
Ù
Ù[
Napomena:
]
• Nakon uključivanja/isključivanja odašiljača,
se privremeno prikazuje na zaslonu
slušalice. To je normalno, a slušalica se
može dalje koristiti nakon što prestane
treperiti.
32
Programiranje
Korištenje usluge ID
pozivatelja
–– Zamijenjena na baznoj stanici ili
punjaču.
].
–– Pritiskom na [
Prikaz imena iz imenika
Važno:
Kada je primljena informacija o
pozivatelju i ona odgovara telefonskom
broju pohranjenom u telefonskom
imeniku, ime pohranjeno u imeniku se
prikazuje i bilježi u popis pozivatelja.
Funkcije ID pozivatelja
Popis pozivatelja
• Uređaj je kompatibilan s uslugom ID
pozivatelja. Za korištenje funkcija ID
pozivatelja morate biti prijavljeni na uslugu
ID pozivatelja. Obratite se vašem davatelju
usluga/telekom operateru za dodatne
informacije.
Kada se prima vanjski poziv prikazuje
se telefonski broj pozivatelja.
Informacije o pozivatelju za zadnjih 50
pozivatelja se zapisuju u popis poziva
od najnovijeg prema najstarijem.
• Ako uređaj ne može primiti informacije o
pozivatelju, ispisuje se sljedeće:
–– “Nije dostupan”: Pozivatelj zove iz
područja koje ne podržava uslugu ID
pozivatelja.
–– “Privatni poziv”: Pozivatelj
zahtjeva da se ne šalje informacija o
pozivatelju.
• Ako je uređaj spojen na PBX sustav,
informacije o pozivatelju se neće pravilno
primati. Obratite se dobavljaču PBX
sustava.
Propušteni pozivi
Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga
tretira kao propušteni poziv i prikazuje
se . To vam daje na znanje da morate
pogledati popis pozivatelja kako biste
vidjeli tko vas je zvao dok ste bili
odsutni.
Čak i ako je u popisu pozivatelja
pogledan samo jedan propušteni poziv
(29. stranica),
nestaje sa zaslona.
Kada primite drugi novi poziv
se
ponovno prikazuje.
Važno:
• Samo 1 osoba može pristupiti popisu
pozivatelja u datom trenutku.
• Provjerite jesu li na uređaju ispravno
postavljeni datum i vrijeme (16. stranica).
Pregledavanje popisa pozivatelja i
uzvratni poziv
1[t] ( )
2Pritisnite [q] za pregledavanje od
najnovijeg poziva ili pritisnite [p] za
pregledavanje od najstarijeg poziva.
• Ako je u prikazan, nisu prikazane sve
informacije. Kako biste vidjeli preostale
informacije, pritisnite [u]. Za povratak
na prethodni zaslon pritisnite [t].
3Za uzvratni poziv pritisnite [
Za izlaz pritisnite [
].
].
Napomena:
• Ako je unos već pregledan ili odgovoren,
prikazuje se “” čak i kada je unos
pregledan ili odgovoren uporabom druge
slušalice.
• Ako poziv odgovara unosu u popisu
zabranjenih poziva, broj je zabilježen s
oznakom
(30. stranica). (KX-TG5521)
Napomena:
• Čak i kada postoje propušteni pozivi
koji nisu pregledani,
nestaje
sa zaslona ako je sljedeća radnja
izvršena jednom od prijavljenih
slušalica:
33
Programiranje
Usluga ID pozivatelja
Uređivanje broja pozivatelja prije
uzvraćanja poziva
1[t] ( )
2[p]/[q]: Odaberite željeni unos.
• Ako je u prikazan, nisu prikazane sve
informacije. Kako biste vidjeli preostale
informacije, pritisnite [u]. Za povratak
na prethodni zaslon pritisnite [t].
3
Ù Uredite broj.
• Pritisnite brojčanu tipku (od [0] do [9] )
za dodavanje,
za brisanje
4[
]
Brisanje odabranih informacija o
pozivatelju
1[t] ( )
2[p]/[q]: Odaberite željeni unos.
3
Ù [p]/[q]: “Da” Ù
Ù[
]
Brisanje svih informacija o
pozivatelju
1[t] ( )
2
Ù [p]/[q]: “Da” Ù
Ù[
]
Spremanje informacije o
pozivatelju u imenik
1[t] ( )
2[p]/[q]: Odaberite željeni unos.
Ù
3[p]/[q]: “Telefonski imenik”
Ù
4Za spremanje imena nastavite od
2. koraka, u poglavlju “Dodavanje
unosa”, 21. stranica.
34
SMS (Short Message Service)
Korištenje SMS-a
SMS vam dozvoljava slanje i primanje
tekstualnih poruka između drugih
telefona za fiksnu liniju i mobilnih
telefona koji podržavaju kompatibilne
SMS mreže i funkcije.
Važno:
• Za korištenje SMS funkcija, morate:
–– biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i/
ili primjerenu uslugu poput SMS-a.
–– utvrditi da je SMS uključen.
–– utvrditi da su ispravno uneseni brojevi
centara za poruke.
Za detalje i dostupnost obratite
se svom davatelju usluga/telekom
operateru.
Napomena:
• Moguće je spremiti ukupno 47 poruka (sa
160 znakova po poruci). Ukupno ih može
biti više od 47 ako je dužina poruke manja
od 160 znakova po poruci.
• Ako je uređaj spojen na PBX sustav,
nećete biti u mogućnosti koristiti SMS
usluge.
• Za više informacija obratite se vašem
davatelju usluga/telekom operateru.
• Ako promijenite regionalne postavke
bazne stanice/resetirate baznu stanicu,
pohranjeni brojevi centra za poruke
izbrisati se ili promijeniti (28. stranica). U
tom slučaju ponovno pohranite brojeve.
1Za pohranjivanje “Centar za
poruke 1”:
Ù [#][3][5][1]
Za pohranjivanje Centar za
poruke 2”:
Ù [#][3][5][2]
2Ako je potrebno, uredite broj.
Ù
Ù[
]
Napomena:
• Za korisnike PBX-a
–– Morate upisati broj za pristup vanjskoj
liniji s PBX-a i umetnuti pauzu na
početak broja Centra za poruke 1.
–– Ako za SMS koristite samo broj Centra
za poruke 1, pohranite taj broj u
izvornom obliku (bez dodavanja broja
za pristup vanjskoj liniji ili biranja pauze)
pod Centar za poruke 2.
Uključivanje/
isključivanje SMS-a
1
Ù [#][3][5][7]
2[p]/[q]: Odaberite željenu postavku.
Ù
Ù[
]
Pohranjivanje brojeva SMS
centara za poruke
Brojevi SMS centara za poruke moraju
biti pohranjeni kako bi se poruke mogle
slati i primati.
35
SMS (Short Message Service)
• Ako je vaš uređaj spojen na PBX sustav,
pohranite broj za pristup vanjskoj liniji (40.
stranica).
Slanje poruke
Pisanje i slanje nove poruke
Ù [#][3][5][0]
1
2[p]/[q]: “Napravi” Ù
3Unesite poruku. Ù
• Pritiskom na tipku
moguće je
promijeniti način unosa slova. (50.
stranica)
4Unesite telefonski broj odredišta
(maks. 20 znamenaka). Ù
Za korištenje popisa za ponovno
biranje:
[u] ( ) Ù [q]/[p]: Odaberite
telefonski broj. Ù
2 puta
Za korištenje popisa pozivatelja:
[t] ( ) Ù [p]/[q]: Odaberite osobu.
Ù
2 puta
• Ako je u prikazan, nisu prikazane sve
informacije. Kako biste vidjeli preostale
informacije, pritisnite [u]. Za povratak
na prethodni zaslon pritisnite [t].
Za korištenje popisa imenika:
Ù [q]/[p]: Odaberite unos iz
2 puta
imenika. Ù
5Za spremanje poruke odaberite “Da”.
Ù
6Za slanje poruke pritisnite
.
• Za odustajanje od slanja pritisnite
].
[
Napomena:
• Ovaj uređaj podržava SMS poruke do 612
slova, međutim maksimalni broj slova koje
možete primiti ili poslati može ograničiti
vaš davatelj SMS usluge/telekom operater.
Detalje potražite kod pružatelja SMS
usluge/telekom operatera.
• Ako vaša poruka sadrži preko 160 slova,
poruka se tretira kao dugačka poruka i
prikazuje se “S S Dugačka poruka S
S”. Vaš davatelj usluge/telekom operater
dugu poruku može tretirati različito od
ostalih poruka. Detalje potražite kod svog
davatelja usluge/telekom operatera.
36
Uređivanje/slanje spremljene
poruke
Ù [#][3][5][0]
1
2[p]/[q]: “Poslano” Ù
3Da biste pročitali spremljene poruke,
pritisnite [q] ili [p] za odabir poruke.
Ù
4Za uređivanje poruke:
Ù [q]/[p]: “Uredi poruku”
Ù
Ù Nastavite od koraka 3,
“Pisanje i slanje nove poruke”, 36.
stranica.
Za slanje poruke:
Ù [q]/[p]: “Pošalji” Ù
Ù Pritisnite i držite
za brisanje
svih brojeva. Ù Nastavite od 4.
koraka iz poglavlja “Pisanje i slanje
nove poruke”, 36. stranica.
Brisanje spremljenih poruka
Ù [#][3][5][0]
1
2[p]/[q]: “Poslano” Ù
3[p]/[q]: Odaberite poruku.Ù
4
Ù [p]/[q]: “Obriši” Ù
• Za brisanje svih poruka odaberite
“Obriši sve”. Ù
5[p]/[q]: “Da” Ù
Ù[
]
SMS (Short Message Service)
Brisanje primljenih poruka
Primanje poruke
Kada je primljena SMS poruka:
–– prikazuje se “Primanje SMS poruke”.
–– čuje se ton (ako je zvono slušalice
uključeno)
–– prikazuje se
s ukupnim brojem novih
(nepročitanih) SMS poruka.
Čitanje primljene poruke
Ù [#][3][5][0]
1
2[p]/[q]: “Primljeno” Ù
3[p]/[q]: Odaberite poruku.
• Već pročitane poruke označene su s
“”, čak i ako su pročitane uporabom
druge slušalice.
Ù
• Za brisanje poruke pritisnite
[q]/[p]: ”Da” Ù
1Dok čitate primljenu poruku, pritisnite
.
2[p]/[q]: “Obriši” Ù
• Za brisanje svih poruka odaberite
“Obriši sve”. Ù
3[p]/[q]: “Da” Ù
Ù[
]
Spremanje broja pošiljatelja u
telefonski imenik
1Dok čitate primljenu poruku, pritisnite
.
2[p]/[q]: “Dodaj imenik” Ù
3Za spremanje imena nastavite od
2. koraka, u poglavlju “Dodavanje
unosa”, 21. stranica.
4Pritisnite
Uređivanje broja pošiljatelja prije
uzvraćanja poziva
Napomena:
1Dok čitate primljenu poruku, pritisnite
Odgovaranje na poruku
2[p]/[q]: “Uredi i zovi“ Ù
3Uredite broj. Ù [ ]
da biste pročitali
sadržaj poruke.
• Za pozivanje pošiljatelja poruke, pritisnite
[ ].
.
1Dok čitate primljenu poruku, pritisnite
.
2[p]/[q]: “Odgovori” Ù
3Upišite poruku (47. stranica). Ù
4Ako je potrebno, uredite telefonski
broj odredišta. Ù
5Nastavite od 5. koraka iz poglavlja
“Pisanje i slanje nove poruke”, 36.
stranica.
Uređivanje/prosljeđivanje
poruke
1Dok čitate primljenu poruku, pritisnite
.
Ostale postavke
Spremanje PBX broja za pristup
vanjskoj liniji (samo za korisnike
PBX sustava)
Spremite vaš PBX broj za pristup
vanjskoj liniji (maks. 4 znamenke)
kako bi se SMS poruke ispravno slale.
Kada šaljete SMS poruke na brojeve
iz imenika ili iz popisa za uzvraćanje
poziva, briše se PBX broj za pristup
vanjskoj liniji. Zadana je postavka
“Isključeno”.
2[q]/[p]: “Uredi poruku” Ù
3Nastavite od 3. koraka iz poglavlja
“Pisanje i slanje nove poruke”, 36.
stranica.
37
SMS (Short Message Service)
Ù [#][3][5][6]
1
2[p]/[q]: “Uključeno” Ù
3Ako je potrebno, upišite svoj PBX
broj za pristup vanjskoj liniji i birajte
pauzu. Ù
Ù[
]
38
Telefonska tajnica
Telefonska tajnica
Dostupno za: KX-TG5521
Telefonska tajnica može odgovoriti i
snimiti pozive umjesto vas kada niste u
mogućnosti javiti se. Također možete
podesiti uređaj za reproduciranje
pozdravne poruke, ali ne snima poruke
pozivatelja ako odaberete “Samo
pozdrav” kao postavku vremena
snimanja (44. stranica).
Važno:
• Samo 1 osoba može pristupiti telefonskoj
tajnici (slušati poruke, snimiti pozdravnu
poruku itd.) u datom trenutku.
• Kada pozivatelji ostavljaju poruke uređaj
bilježi datum i vrijeme za svaku poruku.
Provjerite jesu li datum i vrijeme ispravno
postavljeni (16. stranica).
Kapacitet memorije (uključujući i
vašu pozdravnu poruku)
Ukupni kapacitet snimanja je oko 17
minuta. Maksimalno se mogu snimiti 64
poruke.
Napomena:
• Ako se memorija za poruke napuni:
–– Na zaslonu slušalice se prikazuje
“Memorija puna”
–– Indikator uključene tajnice na baznoj
stanici brzo treperi kada se uključi
telefonska tajnica.
• Kada se memorija za poruke napuni:
–– Ako koristite prethodno snimljenu
pozdravnu poruku, uređaj automatski
prebacuje na drugu prethodno
snimljenu pozdravnu poruku kojom moli
pozivatelje da ponovo nazovu kasnije.
–– Ako ste snimili vašu vlastitu pozdravnu
poruku, ista poruka se i dalje objavljuje
pozivateljima iako se njihove poruke ne
snimaju.
Uključivanje/isključivanje
telefonske tajnice
Telefonska tajnica je uključena
Bazna stanica
Pritisnite [
] za uključivanje/isključivanje
telefonske tajnice.
• Kada je telefonska tajnica uključena,
svijetli indikator uključenosti tajnice.
Slušalica
1Za uključivanje:
Ù [#][3][2][7]
Za isključivanje:
Ù [#][3][2][8]
2[
]
Napomena:
• Kada je telefonska tajnica uključena, pored
znaka baterije prikazuje se
.
Nadziranje poziva
Dok pozivatelj ostavlja poruku, preko
zvučnika slušalice možete slušati
poziv. Za podešavanje glasnoće
zvučnika pritisnite uzastopno [t] ili
[u]. Pritiskom tipke na slušalici možete
odgovoriti na poziv. Nadziranje poziva
može se podesiti za svaku slušalicu.
Zadana postavka je “On” (uključeno).
1
Ù [#][3][1][0]
2[p]/[q]: Odaberite željenu postavku.
Ù
Ù[
]
39
Telefonska tajnica
Pozdravna poruka
Reproduciranje pozdravne
poruke
Kada uređaj odgovara na poziv,
pozivateljima se reproducira pozdravna
poruka. Možete koristiti:
1
2[
–– vašu vlastitu pozdravnu poruku
–– prethodno snimljenu pozdravnu poruku
Snimanje vaše pozdravne
poruke
Ù [#][3][0][2]
1
2[p]/[q]: “Da” Ù
3Nakon zvučnog signala, držite
slušalicu na udaljenosti od oko 20
cm i razgovjetno govorite u mikrofon
(max. 50 sekundi).
4Pritisnite
5[
]
za prekid snimanja.
Uporaba prethodno snimljene
pozdravne poruke
Na uređaju se nalaze 2 prethodno
snimljene pozdravne poruke:
–– Ako obrišete ili ne snimite vašu vlastitu
pozdravnu poruku, uređaj reproducira
prethodno snimljenu poruku kojom
pozivatelje moli da ostave poruku.
–– Ako je vrijeme snimanja poruke (44.
stranica) postavljeno na “Samo pozdrav”,
poruke pozivatelja se neće snimiti,
a uređaj će reproducirati drugačiju
prethodno snimljenu pozdravnu poruku
kojom moli pozivatelje da nazovu ponovo.
Resetiranje prethodno snimljene
pozdravne poruke
Želite li koristiti prethodno snimljenu
poruku nakon što snimite vlastitu
pozdravnu poruku, morate izbrisati
vlastitu pozdravnu poruku.
1
2
40
Ù [#][3][0][4]
Ù[
]
Ù [#][3][0][3]
]
Preslušavanje poruka
uporabom bazne stanice
Kada su snimljene nove poruke, [] na
baznoj stanici treperi. Pritisnite [].
• Ako su snimljene nove poruke, bazna
stanica reproducira nove poruke.
• Ako nema novih poruka, bazna stanica
reproducira sve poruke.
Napomena:
• Kada indikator uključenosti telefonske
tajnice na baznoj stanici brzo treperi,
memorija za poruke je puna (“Kapacitet
memorije (uključujući vašu pozdravnu
poruku)”, 39. stranica).
Upravljanje telefonskom
tajnicom tijekom reprodukcije
Tipka
Djelovanje
[+] ili [–]
Podesi glasnoću
zvučnika
[4]
Ponovi poruku*1
[¢]
Preskoči poruku
[n]
Zaustavi reprodukciju
[×]
Obriši poruku koja se
trenutno reproducira
Ako se pritisne u prvih 5 sekundi poruke,
reproducira se prethodna poruka.
*1
Telefonska tajnica
Brisanje svih poruka
Pritisnite [×] 2 puta dok uređaj nije u
uporabi.
Slušanje poruka
uporabom slušalice
Kada su snimljene nove poruke, na
s ukupnim
slušalici se prikazuje
brojem novih poruka.
1Preslušavanje novih poruka:
Ù [#][3][2][3]
Preslušavanje svih poruka:
Ù [#][3][2][4]
2Kada završite pritisnite [
Tipka
Djelovanje
[6]
Reprodukcija
pozdravne poruke
[7][6]
Snimanje pozdravne
poruke
[8]
Uključenje telefonske
tajnice
Pauziranje poruke*2
[9] ili
Prekidanje snimanja
Prekidanje
reprodukcije
[0]
Isključenje telefonske
tajnice
[S][4]*3
Brisanje poruke
koja se trenutno
reproducira
[S][5]
Brisanje svih poruka
[S][6]
Resetiranje prethodno
snimljene pozdravne
poruke
].
Napomena:
• Za prebacivanje na prijemnik slušalice,
].
pritisnite [
• Ako je na zaslonu prikazano “Memorija
puna”,
i ukupni broj novih poruka se
ne prikazuje.
Upravljanje telefonskom
tajnicom
Ù [p]/[q]: “Telefonska
tajnica” Ù
Tipka
Djelovanje
[p] ili [q]
Podešavanje glasnoće
prijemnika slušalice
ili zvučnika (tijekom
reprodukcije)
Ako se pritisne u prvih 5 sekundi poruke,
reproducira se prethodna poruka.
*2
Za nastavak reprodukcije:
[p]/[q]: “Reproduciraj” Ù
*3
Brisati možete i na sljedeći način:
Ù [q]/[p]: ”Da” Ù
*1
Uzvraćanje poziva (Samo
za pretplatnike na uslugu ID
pozivatelja)
Ako je za poziv primljena informacija o
pozivatelju, možete mu uzvratiti poziv
dok slušate poruku.
[1] ili [t]
Ponavljanje poruke
(tijekom reprodukcije)*1
[2] ili [u]
Preskakanje poruke
(tijekom reprodukcije)*2
[3]
Pristup izborniku
“Postavke”.
Uređivanje broja prije uzvraćanja
poziva
Reprodukcija novih
poruka
Reprodukcija svih
poruka
1Pritisnite
tijekom reprodukcije.
2[q]/[p]: “Uredi & zovi” Ù
3Uredi broj. Ù [ ]
[4]
[5]
1Pritisnite
tijekom reprodukcije.
2[q]/[p]: “Povratni poziv” Ù
41
Telefonska tajnica
3Unesite daljinsku naredbu.
4Kad završite, poklopite.
Brisanje svih poruka
Ù [#][3][2][5]
1
2[q]/[p]: “Da” Ù
Ù[
]
Daljinsko upravljanje
Koristeći telefon s tonskim biranjem
možete nazvati svoj telefonski broj s
drugog mjesta i pristupiti uređaju kako
biste preslušali poruke ili promijenili
postavke telefonske tajnice.
Šifra za daljinski pristup
3-znamenkasta šifra za daljinski pristup
mora biti unesena kada daljinski
upravljate telefonskom tajnicom. Ta
šifra sprečava neovlašteno daljinsko
pristupanje vašoj tajnici.
Važno:
• Da biste mogli daljinski upravljati
telefonskom tajnicom prvo morate
postaviti šifru za daljinski pristup.
1
Ù [#][3][0][6]
2Za uključivanje daljinskog upravljanja
unesite 3-znamenkastu šifru za
daljinski pristup.
3
Ù[
]
Deaktiviranje daljinskog upravljanja
U 2. koraku poglavlja “Pristupna šifra
za daljinsko upravljanje” (str. 42.),
pritisnite [S].
• Unesena pristupna šifra za daljinsko
upravljanje je izbrisana.
Daljinsko korištenje telefonske
tajnice
1Nazovite svoj telefonski broj s
telefona s tonskim biranjem.
2Kad započne pozdravna poruka,
unesite pristupnu šifru za daljinsko
upravljanje.
• Uređaj objavljuje broj novih poruka.
42
Napomena:
• Također možete ostaviti poruku kao i bilo
koji vanjski pozivatelj. Nakon početka
pozdravne poruke pritisnite [S] da
preskočite pozdravnu poruku i snimite
vašu poruku nakon zvučnog signala.
Daljinske naredbe
Tipka
Djelovanje
[1]
Ponovi poruku (tijekom
reprodukcije)*1
[2]
Preskoči poruku (tijekom
reprodukcije)
[4]
Reproduciraj novu poruku
[5]
Reproduciraj sve poruke
Reproduciraj pozdravnu
poruku
Snimi pozdravnu poruku
[6]
[7]
[9]
Prekini snimanje
Prekini reprodukciju
[0]
Isključi telefonsku tajnicu
[S][4]
Obriši poruku koja se
trenutno reproducira
[S][5]
[S][6]
[S][#]
Obriši sve poruke
Resetiraj prethodno
snimljene pozdravne
poruke
Završi daljinsko upravljanje
(ili prekini vezu)
Ako se pritisne u prvih 5 sekundi poruke,
reproducira se prethodna poruka.
*1
Telefonska tajnica
Daljinsko uključivanje telefonske
tajnice
Ako je telefonska tajnica isključena,
možete ju daljinski uključiti.
1Nazovite svoj telefonski broj s
telefona s tonskim biranjem.
2Neka telefon odzvoni 9 puta.
• Čuje se dugačak zvučni signal.
3Unesite šifru za daljinsko upravljanje
tijekom 10 sekundi nakon dugačkog
zvučnog signala.
• Reproducira se pozdravna poruka.
• Možete prekinuti ili ponovno unijeti
vašu šifru za daljinski pristup i započeti
daljinsko upravljanje (42. stranica).
Postavke telefonske
tajnice
Broj zvona prije nego uređaj
odgovori na poziv
Pod “Broj zvona” možete podesiti
koliko će puta uređaj zvoniti prije nego
odgovori na poziv. Možete odabrati
2 do 6 zvona ili “Auto”. Tvornička
postavka je “4 zvona”.
“Auto”: Telefonska tajnica uređaja
odgovara nakon 2. zvona kada je
snimljena nova poruka ili nakon 5.
zvona kada nema novih poruka. Ako
zovete vaš uređaj s udaljene lokacije
za preslušavanje nove poruke (42.
stranica), znati ćete da nema novih
poruka kada uređaj zazvoni 3 puta.
Tada možete prekinuti vezu bez
plaćanja poziva.
Za pretplatnike usluge govorne pošte
Za primanje govorne pošte i ispravnu
uporabu telefonske tajnice molimo
obratite pažnju na sljedeće:
• Za uporabu usluge govorne pošte (45.
stranica) koju pruža vaš davatelj usluge/
telekom operater umjesto telefonske
tajnice, isključite telefonsku tajnicu (39.
stranica).
• Za uporabu telefonske tajnice ovog
uređaja umjesto usluge govorne pošte
koju pruža vaš davatelj usluga/telekom
operater, molimo vas obratite se vašem
davatelju usluga/telekom operateru da
vam isključi vašu uslugu govorne pošte.
Ako vaš davatelj usluga/telekom operater to
ne može učiniti:
–– Postavite postavku “Broj zvona”
tako da telefonska tajnica odgovara
na pozive prije nego se uključi usluga
govorne pošte vašeg davatelja
usluga/ telekom operatera. Potrebno
je provjeriti broj zvona potrebnih za
aktiviranje usluge govorne pošte
kod vašeg davatelja usluga/telekom
operatera prije mijenjanja ove postavke.
–– Promijenite broj zvona usluge govorne
pošte tako da telefonska tajnica može
prva odgovoriti na poziv. Da biste to
učinili, obratite se vašem davatelju
usluge/ telekom operateru.
1
Ù [#][2][1][1]
2[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
Ù
Ù[
]
43
Telefonska tajnica
Vrijeme snimanja za pozivatelja
Možete promijeniti maksimalno vrijeme
snimanja poruka za svakog pozivatelja.
Tvornička postavka je “3 minute”.
1
Ù [#][3][0][5]
2[q]/[p]: Odaberite željenu postavku.
Ù
Ù[
]
Odabiranje opcije “Samo pozdrav”
Ako odaberete opciju “Samo
pozdrav” uređaj će biti podešen
tako da pozivateljima uputi pozdravnu
poruku, ali da ne snima poruke.
Odaberite opciju “Samo pozdrav” u
2. koraku poglavlja “Vrijeme snimanja
pozivatelja” na 44. stranici.
Napomena:
• Kada odaberete “Samo pozdrav”:
–– Ako ne snimite vašu vlastitu poruku,
uređaj će reproducirati tvornički
snimljenu pozdravnu poruku u kojoj
moli pozivatelje da ponovo nazovu
kasnije.
–– Ako koristite vašu vlastitu poruku,
snimite pozdravnu poruku u kojoj ćete
zamoliti pozivatelje da ponovo nazovu
kasnije (40. stranica).
44
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte
Govorna pošta je usluga automatskog
odgovaranja na poziv koju pruža vaš
davatelj usluge/telekom operater.
Nakon što se prijavite na ovu uslugu,
sustav govorne pošte vašeg davatelja
usluge/telekom operatera za vas
odgovora na pozive kada niste u
mogućnosti odgovoriti na poziv ili kada
vam je linija zauzeta. Poruke snima vaš
davatelj usluge/telekom operater, ne
vaš telefon. Kada imate nove poruke
se prikazuje na slušalici ako je
dostupna usluga označavanja poruke.
Molimo vas obratite se vašem davatelju
usluge/telekom operateru za detalje o
ovoj usluzi.
Važno:
• Ako
i dalje ostaje na zaslonu, čak i
nakon što ste preslušali nove poruke
isključite ga tako da pritisnete i držite [#]
2 sekunde.
• Za uporabu usluge govorne pošte koju
nudi vaš davatelj usluge/telekom operater
umjesto telefonske tajnice, isključite
telefonsku tajnicu (39. stranica). Detalje
potražite na 43. stranici. (KX-TG5521)
45
Intercom/Lokator
Intercom
Interni razgovori mogu se vršiti između
slušalica.
Napomena:
• Primite li vanjski poziv dok interno
razgovarate, čuti ćete 2 tona. Za
],
odgovaranje na poziv pritisnite [
zatim pritisnite [
].
• Kada pozivate slušalicu, pozivana slušalica
zvoni 1 minutu.
Ostvarivanje internog poziva
Ù
].
3Nakon što završite s razgovorom,
pritisnite [
]
Odgovaranje na interni poziv
1Pritisnite [
] za odgovaranje na
poziv.
2Nakon što završite s razgovorom,
pritisnite [
Vanjski pozivi se mogu preusmjeriti,
a konferencijski pozivi s vanjskom
strankom mogu se održati između dvije
slušalice.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
za stavljanje poziva na čekanje.
2[p]/[q]: Odaberite željenu jedinicu.
Ù
Ù
1
2[p]/[q]: Odaberite željenu jedinicu.
• Za prekid pozivanja pritisnite [
Prosljeđivanje poziva,
konferencijski pozivi
]
Lokator slušalice
Pritiskanjem tipke [ ] na baznoj stanici
možete locirati zametnutu slušalicu.
• Sve prijavljene slušalice zvone 1 minutu.
Za prekid pozivanja ponovo pritisnite
] na slušalici.
istu tipku ili [
3Pričekajte da stranka koju pozivate
odgovori.
• Ako stranka koju pozivate ne odgovora,
za povratak na vanjski
pritisnite
poziv.
4Završetak preusmjeravanja:
Pritisnite [
].
• Vanjski će se poziv preusmjeriti na
odredišnu jedinicu.
Za uspostavljanje konferencijskog
poziva:
Pritisnite
.
• Za napuštanje konferencije pritisnite
[
]. Preostale 2 stranke mogu nastaviti
razgovor.
• Za stavljanje vanjskog poziva na čekanje
pritisnite
. Da biste nastavili s
.
konferencijskim pozivom, pritisnite
Napomena:
Pritisnite
ako se želite vratiti na
vanjski poziva nakon što je stranka koju
ste pozvali odgovorila.
Odgovaranje na proslijeđeni poziv
Pritisnite [
46
] za odgovaranje na poziv.
Korisne informacije
Unos znakova
Tipke za biranje se koriste za upis znakova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima
više dodijeljenih znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovise o načinu unosa
znakova ( 47 stranica).
–– Pritisnite [t] ili [u] za pomicanje pokazivača lijevo ili desno.
–– Pritisnite tipke za biranje za upis znakova i brojeva.
za brisanje znaka ili broja označenog pokazivačem. Pritisnite i zadržite
–– Pritisnite
za brisanje svih znakova ili brojeva.
–– Pritisnite [S] (Aa) za promjenu između velikih i malih slova.
–– Za upis drugog slova postavljenog na istoj tipki pritisnite [u] kako biste pomaknuli
pokazivač na sljedeće mjesto, zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
–– Ako ne pritisnete niti jednu tipku unutar 5 sekundi nakon upisivanja znaka, znak će se
fiksirati, a pokazivač se pomiče na sljedeće mjesto.
Načini unosa znakova
Dostupni načini upisa znakova su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ),
prošireni1 (AÄÅ), prošireni2 (SŚŠ) i ćirilični (АБВ). Za SMS poruke, dostupni su
latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ), i prošireni1 (AÄÅ) načini unosa znakova.
Kada koristite jedan od tih načina upisa znakova, osim numeričkog, uzastopnim
pritiskom na tipku za biranje možete odabrati koji se znak unosi.
Kada je na zaslonu prikaz za unos teksta:
Ù [q]/[p]: Odaberite način unosa znakova. Ù
Napomena:
• predstavlja prazno mjesto u sljedećoj tablici.
• Tipke za biranje označene s *1, *1, *2 i *4 u sljedećim tablicama imaju različito
dodijeljene znakove za SMS. Pogledajte napomene *1, *2, *3 i *3
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica brojeva (0-9)
47
Korisne informacije
Tablica grčkih slova (ABΓ)
Proširena1 tablica slova (AÄÅ)
• Sljedeća znakovi se koriste kao veliki i mali: øŴŷ
Proširena2 tablica slova (SŚŠ) (nije dostupno za SMS)
• Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:
48
Korisne informacije
Tablica ćiriličnog pisma (AБВ) (nije dostupno za SMS)
49
Korisne informacije
Poruke o greškama
Ako uređaj prepozna problem, na zaslonu se prikazuje jedna od sljedećih poruka.
Poruka na zaslonu
Uzrok i rješenje
Baza ne radi ili
nema veze.
Ponovno spojite AC
adapter.
• Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom.
Približite se baznoj stanici i pokušajte ponovo.
• Odspojite AC adapter bazne stanice za resetiranje baze.
Spojite adapter i pokušajte ponovo.
• Prijava slušalice je možda poništena. Ponovo prijavite
slušalicu (31. stranica).
Provjerite
telefonsku liniju
• Isporučeni kabel telefonske linije još nije spojen ili je spojen
pogrešno. Provjerite spojeve (11. stranica).
Greška*1
• Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovo.
Neuspjelo
• Neuspjelo kopiranje imenika (22. stranica). Provjerite je li
druga slušalica (primatelj) u stanju pripravnosti i pokušajte
ponovo.
Nepotpuno
• Memorija imenika primatelja je puna. Obrišite nepotrebne
unose iz imenika druge slušalice (primatelja) i pokušajte
ponovo.
Pogrešan broj
• Pokušali ste poslati SMS poruku na telefonski broj pohranjen
u imeniku, popisu pozivatelja ili popisu za ponovno biranje
koji je duži od 20 znamenki.
Memorija je puna
• Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne unose (21.
stranica).
• Memorija poruka je puna. Obrišite nepotrebne poruke (41.
stranica). *1
• Memorija popisa zabranjenih poziva je puna. Obrišite
nepotrebne unose (31. stranica).*1
Koristite punjive
baterije.
• Umetnute su baterije pogrešnog tipa kao što su alkalne ili
manganove baterije. Koristite samo punjive Ni-MH baterije
navedene na 4. i 8. stranici.
Prvo se prijavite
na uslugu ID
pozivatelja.
• Morate se prijaviti na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada
primite podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID
pozivatelja, ova poruka se neće prikazivati.
*1
KX-TG5521
50
Korisne informacije
Rješavanje problema
Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju,
odspojite AC adapter bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovo spojite AC
adapter i uključite slušalicu.
Općenita uporaba
Problem
Uzrok/ rješenje
Slušalica se ne uključuje
čak i nakon postavljanja
punih baterija.
• Postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač za uključivanje
slušalice.
Uređaj ne radi.
•
•
•
•
Ne čujem ton za biranje.
• Provjerite da li koristite isporučeni kabel telefonske linije. Vaš
stari kabel telefonske linije možda ima drugačiji raspored
ožićenja.
• AC adapter bazne stanice ili kabel telefonske linije nije
priključen. Provjerite spojeve.
• Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite liniju u
drugi telefon za koji znate da radi. Ako telefon normalno radi,
obratite se našoj servisnoj službi glede popravka uređaja.
Ako drugi telefon ne radi ispravno, obratite se davatelju
usluge/telekom operateru.
Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute (11. stranica).
Potpuno napunite baterije (11. stranica).
Provjerite spojeve (11. stranica).
Odspojite AC adapter bazne stanice kako biste resetirali
uređaj i isključite slušalicu. Ponovno spojite AC adapter,
uključite slušalicu i pokušajte ponovo.
• Slušalica nije bila prijavljena na baznu stanicu. Prijavite
slušalicu (31. stranica).
Postavke za programiranje
Problem
Uzrok/ rješenje
Zaslon je na jeziku koji ne
razumijem
• Promijenite jezik zaslona (16. stranica).
Tijekom programiranja,
zaslon se vraća u stanje
pripravnosti.
• Primljen je poziv čiji je unos pronađen u popisu zabranjenih
poziva.*1 Čekajte i kasnije pokušajte ponovo.
Ne mogu aktivirati eco
način.
• Ne možete postaviti eco način kada je uključen način rada
preko odašiljača. Ako je potrebno isključite način rada preko
odašiljača (32. stranica).
Ne mogu prijaviti slušalicu
na baznu stanicu.
• Maksimalni broj slušalica (6) je već prijavljen na baznu
stanicu. Poništite prijave neuporabljenih slušalica iz bazne
stanice (32. stranica).
• Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite
se ovlaštenom servisu.
*1
KX-TG5521
51
Korisne informacije
Punjenje baterija
Problem
Uzrok/ rješenje
Slušalica se oglašava
zvučnim signalom i/ili
treperi .
• Kapacitet baterije je slab. Potpuno napunite baterije (11.
stranica).
Potpuno sam napunio
baterije, ali
––
i dalje treperi ili
–– je vrijeme uporabe
kraće.
• Očistite krajeve baterija ( + , – ) i kontakte punjenja suhom
krpom i ponovo punite.
• Vrijeme je za zamjenu baterija (11. stranica).
Nema prikaza na zaslonu
slušalice.
• Slušalica nije uključena. Uključite ju (15. stranica).
Pozivanje/odgovaranje na pozive, interni poziv
Uzrok/ rješenje
Problem
Prikazuje se
.
Čuje se šum, zvuk prekida.
52
• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
• AC adapter bazne stanice nije pravilno priključen. Ponovo
spojite AC adapter na baznu stanicu.
• Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite ju (31.
stranica).
• Aktivacija one touch eco načina smanjuje opseg bazne
stanice u stanju pripravnosti. Ako je potrebno isključite eco
način (16. stranica).
• Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih
električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite
slušalicu dalje od izvora smetnji.
• Približite se baznoj stanici.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje DSL/
ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije.
Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.
• Odspojite AC adapter bazne stanice kako biste resetirali
uređaj i isključite slušalicu. Ponovno spojite AC adapter,
uključite slušalicu i pokušajte ponovo.
Korisne informacije
Problem
Uzrok/ rješenje
Kvaliteta zvuka se
pogoršava.
• Prijavili ste slušalicu koja se ne preporuča (5. stranica).
Najbolja kvaliteta zvuka je moguća prijavom preporučene
slušalice.
Slušalica ne zvoni.
• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (25. stranica).
Bazna stanica ne zvoni.*1
• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (25. stranica).
Ne mogu ostvariti poziv.
• Možda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite
postavku (16. stranica).
• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se i
pokušajte ponovo.
• Druga jedinica je u uporabi. Pričekajte i kasnije pokušajte
ponovo.
• Telefonska tajnica je u uporabi.*1 Pričekajte i kasnije
pokušajte ponovo.
• Tipkovnica je zaključana. Otključajte ju (20. stranica).
*1
KX-TG5521
53
Korisne informacije
ID pozivatelj
Problem
Uzrok/ rješenje
Ne prikazuju se podaci o
pozivatelju.
• Morate se prijaviti na uslugu ID pozivatelja. Za detalje se
obratite vašem davatelju usluge/telekom operateru.
• Ako je vaš uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu telefonsku
opremu, odspojite ga i uključite direktno u zidnu utičnicu.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje DSL/
ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije.
Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.
• Druga telefonska oprema može biti u interferenciji s ovim
uređajem. Isključite ostalu opremu i pokušajte ponovo.
Podaci o pozivatelju se
kasno ispisuju.
• Ovisno o usluzi vašeg davatelja usluge/telekom operatera,
uređaj može prikazati informacije pozivatelja pri 2. zvonu ili
kasnije.
• Približite se baznoj stanici.
Pomaknulo se vrijeme na
uređaju.
• Neispravna informacija o vremenu od dolaznog ID-a
pozivatelja je promijenila vrijeme. Postavku podešavanja
vremena postavite na “Ručno” (isključeno) (25. stranica).
Ime pohranjeno u imeniku
nije bilo u potpunosti
prikazano dok se primao
vanjski poziv.
• Uredite ime u zapisu imenika tako da stane u prvi red teksta
( 21. stranica)
54
Korisne informacije
SMS (Short Message Service)
Problem
Uzrok/ rješenje
Broj SMS centra za poruke • Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS bio
isključen. Uključite ga (35. stranica).
je zabilježen u popisu
pozivatelja, a poruka nije
primljena.
Ne mogu primati ili slati
SMS poruke.
• Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se vašem
davatelju usluge/telekom operateru.
• Broj/evi SMS centra za poruke nisu spremljeni ili su netočni.
Spremite ispravne brojeve (35. stranica).
• Prijenos poruke je prekinut. Pričekajte da se poruka pošalje
prije korištenja drugih funkcija telefona.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje DSL/
ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije.
Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.
“FD” je prikazan.
• Uređaj se ne može spojiti na SMS centar za poruke.
Provjerite jesu li spremljeni ispravni brojevi SMS centra za
poruke. Provjerite je li uključen SMS (35. stranica).
“FE” je prikazan.
• Dogodila se greška tijekom slanja poruke. Pokušajte ponovo.
“EO” je prikazan.
• Vaš telefonski broj je zauvijek nevidljiv ili niste prijavljeni na
odgovarajuću uslugu. Obratite se vašem davatelju usluge/
telekom operateru.
55
Korisne informacije
Telefonska tajnica (KX-TG5521)
Problem
Uzrok/ rješenje
Uređaj ne snima nove
poruke.
• Telefonska tajnica je isključena. Uključite ju (39. stranica).
• Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne poruke (40.
stranica).
• Vrijeme snimanja je postavljeno na “Samo pozdrav”.
Promijenite postavku (44. stranica).
• Ako vaša vlastita poruka nije pravilno snimljena, pozivatelji
ne mogu ostaviti poruku. Ponovo snimite vašu vlastitu
pozdravnu poruku (40. stranica).
• Ako ste prijavljeni na uslugu govorne pošte, poruke snima
sustav vašeg davatelja usluge/telekom operatera, a ne vaš
telefon. Promijenite postavku broja zvona na vašem uređaju
ili se obratite vašem davatelju usluga/telekom operateru (43.
stranica).
Moja vlastita pozdravna
poruka se ne čuje dobro.
• Ponovo snimite vašu vlastitu pozdravnu poruku (40. stranica).
Ne mogu upravljati
telefonskom tajnicom.
• Netko koristi uređaj. Pričekajte da drugi korisnik završi.
• Pozivatelj ostavlja poruku. Pričekajte da pozivatelj završi.
• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
Ne mogu daljinski
upravljati telefonskom
tajnicom.
• Šifra za daljinski pristup nije postavljena. Postavite šifru za
daljinski pristup.
• Unijeli ste pogrešnu šifru za daljinski pristup. Ako ste
zaboravili vašu šifru za daljinski pristup, uđite u postavku
podešavanja šifre za daljinski pristup za provjeravanje vaše
trenutne šifre (42. stranica).
• Čvrsto pritisnite svaku tipku.
• Telefonska tajnica je isključena. Uključite ju (43. stranica).
56
Korisne informacije
Oštećenje tekućinom
Problem
Uzrok/ rješenje
Tekućina ili drugi oblik
vlage je ušao u slušalicu/
baznu stanicu.
• Odspojite AC adapter i kabel telefonske linije iz bazne
stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite ju da se suši
najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/bazna stanica
potpuno osuše ponovo spojite AC adapter i kabel telefonske
linije. Umetnite baterije i potpuno ih napunite prije uporabe.
Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se najbližem Panasonic
servisu.
Oprez:
• Kako biste izbjegli trajno oštećenje ne koristite mikrovalnu pećnicu za ubrzavanje postupka
sušenja.
57
Kazalo
A
B
D
E
G
I
J
K
L
N
O
P
R
58
Alarm: 29
Automatski razgovor: 18
Baterija: 11, 12
Bazna stanica
Datum i vrijeme 16
Dijeljenje poziva: 20
Dodatne slušalice 31
Eco način: 16
Glasnoća
Govorna pošta: 45
Ime: 29
Imenik: 21
Intercom . 46
Isključenje zvuka (mute): 19
Izravne naredbe: 25
Jezik: 16
Konferencijski pozivi: 46
Kontrast: 25
Lančano pozivanje: 21
Lokator: 46
Način biranja: 16
Nestanak napajanja: 12
Odašiljač: 32
Pauza: 18
PIN: 31
Podešavanje vremena: 25
Poništavanje prijave: 32
Ponovni poziv/flash 19
Ponovno biranje: 18
Popis pozivatelja: 33
Poruke o greškama: 50
Poziv na čekanju ID pozivatelj: 19
Poziv na čekanju: 19
Poziv na čekanju: 19
Pozivanje 18
Preusmjeravanje poziva: 46
Prijava: 31
Prijemnik: 18
Primanje poziva: 18
Privatni način rada: 26
Privremeno tonsko biranje: 20
Propušteni pozivi: 33
Regionalne postavke 16, 29
Resetiranje: 29
Rješavanje problema: 51
S
T
U
V
Z
Slušalica
SMS funkcija: 35
Sprečavanje dolaznih poziva: 30
Telefonska tajnica 39
Nadziranje poziva 39
Brisanje poruka: 40, 41, 42
Pozdravna poruka: 40
Samo pozdrav: 44
Preslušavanje poruka:
40, 41, 42
Broj zvonjenja: 43
Vrijeme snimanja: 44
Pristupna šifra za daljinsko
upravljanje: 42
Daljinsko upravljanje: 42
Ton zvona: 25
Tonovi tipke 25
Uključivanje/Isključivanje 39, 41, 43
Uključivanje/isključivanje: 15
Unos znakova: 47
Uređivanje popisa pozivatelja: 34
Usluga ID pozivatelja: 33
Vrsta kontrole: 13
Zaključavanje tipkovnice: 20
Zaslon
Zvono (Bazna stanica): 25
Zvono (slušalica): 19, 25
Zvučnik: 18
NAPOMENE:
59
Prodajni odjel:
nnHrvatska
Panasonic Zagreb Representative Office
Josipa Marohnića 1/III
10 000 Zagreb
telefon: 01/000-0000
telefaks: 01/000-0000
e-mail: [email protected]
internet: www.panasonic.hr
Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorsko pravo:
Ovaj materijal je zaštićen autorskim pravima tvrtke Panasonic System Networks Co. Ltd. te služi
isključivo za internu uporabu. Daljnja reprodukcija u cijelosti ili djelomično je izričito zabranjena
bez pismenog odobrenja tvrtke Panasonic System Networks Co. Ltd.
© Panasonic System Networks Co., Ltd., 2010.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement