Panasonic KXTG6411HG Upute za uporabu

Add to my manuals
48 Pages

advertisement

Panasonic KXTG6411HG Upute za uporabu | Manualzz
Upute za uporabu
Digitalni bežični telefon
Model br.
KX-TG6411HG
KX-TG6412HG
Digitalna bežična telefonska tajnica
Model br.
KX-TG6421HG
Prikazani model je KX-TG6411
Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicovog proizvoda.
Ovaj uređaj je kompatibilan s uslugom ID pozivatelja i SMS-om. Morate
biti prijavljeni na prikladnu uslugu kod vašeg davatelja usluga.
Punite baterije oko 7 sati prije prve uporabe.
Molimo vas pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja uređaja i
pohranite ih za buduću uporabu.
KX-TG6411_6421HG HR.indd 1
25.3.2009 10:20:08
Sadržaj
Uvod
Sastav modela...................................... 3
Informacije o opremi............................. 3
Općenite informacije............................. 4
Važne informacije
Za vašu sigurnost................................. 5
Važne sigurnosne upute....................... 6
Za najbolje radne odlike....................... 6
Specifikacije......................................... 7
Započnite uporabu
Podešavanje......................................... 8
Napomena pri podešavanju................. 9
Kontrole.............................................. 10
Zaslon..................................................11
Uključivanje/isključivanje.................... 12
Početno podešavanje......................... 12
Pozivanje/odgovaranje na
pozive
Pozivanje............................................ 14
Odgovaranje na pozive...................... 14
Korisne funkcije tijekom poziva.......... 14
Zaključavanje tipkovnice.................... 15
Telefonski imenik
Telefonski imenik slušalice................. 16
Kopiranje unosa imenika.................... 17
Programiranje
Telefonska tajnica
Telefonska tajnica............................... 28
Uključivanje/isključivanje telefonske
tajnice................................................. 28
Pozdravna poruka.............................. 28
Preslušavanje poruka uporabom bazne
stanice................................................ 29
Preslušavanje poruka uporabom
slušalice.............................................. 30
Daljinsko upravljanje.......................... 30
Podešavanje telefonske tajnice.......... 32
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte........................ 33
Interni razgovor/lokator
Interni razgovor.................................. 34
Lokator slušalice................................. 34
Prosljeđivanje poziva, konferencijski
pozivi.................................................. 34
Korisne informacije
Unos znakova..................................... 35
Poruke grešaka.................................. 38
Rješavanje problema.......................... 39
Postavljanje na zid............................. 45
Potvrda izjave o sukladnosti............... 46
Kazalo
Kazalo................................................ 47
Postavke za programiranje................. 18
Posebno programiranje...................... 20
Prijavljivanje jedinice.......................... 21
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID pozivatelja......... 23
Popis pozivatelja................................ 23
SMS (Short Message Servise
- uluga kratkih poruka)
Korištenje SMS-a............................... 25
Uključivanje/isključivanje SMS-a........ 25
Pohranjivanje brojeva SMS centara za
poruke................................................ 25
Slanje poruke..................................... 25
Primanje poruke................................. 26
Ostale postavke.................................. 27
KX-TG6411_6421HG HR.indd 2
25.3.2009 10:20:09
Uvod
Sastav modela
Serija
Br. modela
KX-TG6411
serija
KX-TG6411
KX-TG6412
KX-TG6421
KX-TG6421
serija
Bazna jedinica
Br. dijela
KX-TG6411
KX-TG6411
KX-TG6421
Slušalica
Br. dijela
KX-TGA641
KX-TGA641
KX-TGA641
Količina
1
2
1
●U
ovim uputama za uporabu bit će izostavljen sufiks (HG) u brojevima sljedećih
modela: KX-TG6411HG/KX-TG6412HG/KX-TG6421HG.
Razlike u značajkama
Serija
Telefonska tajnica
KX-TG6411 serija
KX-TG6421 serija
–
●
Interkom među
slušalicama
●*1
●*1
*1 K
upnjom i prijavljivanjem jedne ili više dodatnih slušalica (str. 4) moguće je
među slušalicama vršiti interkomske pozive.
Informacije o opremi
Sadržana oprema
Br.
Dio opreme/Broj dijela
Količina
KX-TG6411
KX-TG6421
KX-TG6412
AC adapter/PQLV219CE
1
2
Kabel telefonske linije
1
1
Punjive baterije*1/
HHR-55AAAB ili N4DHYYY00005
2
4
Poklopac slušalice*2
1
2
Punjač
─
1
*1 Pogledajte 4. stranicu za informacije o zamjeni baterije.
*2 Poklopac slušalice dolazi postavljen na slušalicu.
KX-TG6411_6421HG HR.indd 3
25.3.2009 10:20:09
Uvod
Dodatna/zamjenska oprema
Molimo vas obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom prodajnom mjestu za
informacije o prodaji.
Dio opreme
Punjive baterije
DECT odašiljač
Broj modela
P03P ili HHR-4MRE*1
Vrsta baterije:
- Nikal metal hidridna (Ni-MH).
- za svaku slušalicu 2 × AAA (R03) veličine
KX-A272
*1 Zamjenske baterije mogu imati drugačiji kapacitet od isporučenih.
Proširivanje vašeg telefonskog sustava
Možete proširiti vaš telefonski sustav
prijavljivanjem dodatnih slušalica (max. 6)
na jednu baznu stanicu.
Slušalica (dodatna):
KX-TGA641FX
Općenite informacije
● Ovaj uređaj je napravljen za uporabu na madžarskoj analognoj telefonskoj mreži.
● U slučaju problema, za prvu pomoć morate se obratiti vašem dobavljaču.
Declaration of Conformity [Izjava o sukladnosti]:
● Panasonic Communications Co., Ltd. declares that this equipment is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC
[Panasonic Communications Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u sukladnosti
s bitnim zahtjevima i ostalim važećim propisima direktive o radijskoj i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (RiTT oprema) 1999/5/EC]
Izjave o sukladnosti koje se odnose na Panasonicove proizvode opisane u ovom
priručniku su dostupne za preuzimanje posjetom na:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt ovlaštenog predstavništva:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
KX-TG6411_6421HG HR.indd 4
25.3.2009 10:20:10
Važne informacije
Za vašu sigurnost
Kako biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak
života/imovine, pažljivo pročitajte ovo poglavlje
prije uporabe uređaja kako bi osigurali pravilan i
siguran rad vašeg uređaja.
UPOZORENJE
Spajanje napajanja
● Koristite isključivo izvor napajanja naveden na
uređaju.
● Ne preopterećujte strujne utičnice i produžne
kabele. To može rezultirati rizikom od požara ili
strujnog udara.
● Potpuno umetnite AC adapter/strujni utikač
u strujnu utičnicu. Nepridržavanjem ovoga
možete uzrokovati strujni udar i/ili prekomjerno
zagrijavanje što može uzrokovati požar.
● Redovito uklanjajte prašinu, itd. s AC adaptera/
strujnog utikača tako da ga izvučete iz strujne
utičnice, a zatim obrišete suhom krpom.
Nagomilana prašina može uzrokovati “probijanje
izolacije”, itd. uzrokujući požar.
● Isključite uređaj iz strujne utičnice ako se dimi,
proizvodi neuobičajen miris ili zvuk. Takvi uvjeti
mogu uzrokovati strujni udar. Provjerite da se
uređaj prestao dimiti i obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
● Ako je kućište uređaja slomljeno i otvoreno,
isključite ga iz strujnog napajanja i nikada ne
dodirujte unutrašnjost uređaja.
● Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama.
Postoji opasnost od strujnog udara.
Postavljanje
● Za zaštitu od električnog udara, ne izlažite
uređaj kiši ili bilo kojem drugom obliku vlage.
● Ne postavljajte ili koristite uređaj pored
automatski upravljanih uređaja kao što su
automatska vrata i alarmi za požar. Radio valovi
emitirani iz ovog telefona mogu na takvim
uređajima uzrokovati nepravilan rad što može
dovesti do nesreće.
● Ne dopustite da se AC adapter ili kabel
telefonske linije pretjerano potežu, savijaju ili
budu postavljeni pod teške predmete.
Medicinska oprema
● Obratite se proizvođaču bilo kojih uređaja za
osobno zdravlje, kao što su srčani stimulatori
ili slušni aparatići, kako bi saznali jesu li
dovoljno zaštićeni od energije vanjske RF (radio
frekvencije). (Uređaj radi u frekvencijskom
opsegu od 1.88 do 1.90 GHz, a snaga RF
prijenosa je 250mW (max.).)
● Ne koristite ovaj uređaj u domovima zdravlja
ako bilo koje pravilo u prostoru nalaže da to
ne radite. Bolnice ili domovi zdravlja mogu
koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF
energiju.
OPREZ
Postavljanje i premještanje
● Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom
grmljavinskog nevremena.
● Nikada ne postavljajte priključke telefonske
linije u vlažnim prostorima ako priključak nije
posebno namijenjen za vlažna mjesta.
● Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske žice
ili priključke dokle ne isključite telefonsku liniju iz
telefonske utičnice.
● Budite oprezni kada postavljate ili preinačujete
telefonske linije.
● AC adapter se koristi kao glavni uređaj za
isključivanje. Uvjerite se da je strujna utičnica
postavljena pored uređaja i da je lako dostupna.
● Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:
- se baterije prijenosne slušalice moraju
napuniti ili su neispravne.
- je došlo do prekida struje.
- je zaključana tipkovnica.
Baterija
● Preporučamo uporabu baterija navedenih na
4. stranici. KORISTITE ISKLJUČIVO punjive
Ni-MH baterije AAA (R03) veličine.
● Ne miješajte stare i nove baterije.
● Ne otvarajte i ne oštećujte baterije. Elektrolit
oslobođen iz baterija je korozivan i može
uzrokovati opekline ili ozljede očiju ili kože.
Elektrolit može biti otrovan ako se proguta.
● Pri rukovanju baterijama obratite posebnu
pozornost. Ne dozvolite da kontakti dođu u
kratki spoj preko vodljivih materijala ili predmeta
kao što su prsteni, narukvice ili ključevi. U
protivnom se kontakti i/ili baterije mogu jako
zagrijati i uzrokovati opekline.
● Baterije isporučene s uređajem ili one
koje odgovaraju za uporabu uz uređaj
punite u skladu s uputama i ograničenjima
KX-TG6411_6421HG HR.indd 5
25.3.2009 10:20:10
Važne informacije
navedenim u ovom priručniku.
● Koristite samo kompatibilnu baznu stanicu (ili
punjač) za punjenje baterija. Ne prepravljajte
baznu stanicu (ili punjač). Nepridržavanje ovih
uputa može uzrokovati curenje ili eksploziju
baterija.
Važne sigurnosne upute
Kada koristite vaš uređaj, uvijek se moraju slijediti
osnovne sigurnosne mjere opreza kako bi se
smanjio rizik od požara, strujnog udara ili ozljede
osoba, uključujući sljedeće:
1. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode, npr. blizu
tuš kabine, umivaonika, sudopera ili kade, u
vlažnom podrumu ili blizu bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona (osim bežičnog)
tijekom grmljavine. Postoji rizik od strujnog
udara kroz munju.
3. Ne koristite telefon za dojavu o curenju plina u
blizini curenja.
4. Koristite samo strujni kabel i baterije navedene
u ovom priručniku. Ne bacajte baterije u
vatru jer mogu eksplodirati. Provjerite lokalne
(državne) zakonske propise o odlaganju
baterija.
SPREMITE OVE UPUTE
Za najbolje radne odlike
Smještaj bazne stanice/izbjegavanje smetnji
Bazna stanica i druge kompatibilne Panasonicove
jedinice koriste radio valove za međusobnu
komunikaciju.
● Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju bez
smetnji, postavite vašu baznu stanicu:
- na prikladno, visoko i središnje mjesto bez
prepreka između slušalice i bazne stanice u
unutarnji prostor.
- daleko od elektroničkih uređaja poput TV-a,
radio prijemnika, osobnih računala, bežičnih
uređaja ili drugih telefona.
- izbjegnite usmjeravanje na odašiljače radio
frekvencija, kao što su vanjske antene ili
bazne stanice mobilnih telefona (izbjegnite
stavljanje bazne stanice na okvir prozora ili
pored prozora).
● Pokrivenost i kvaliteta glasa ovisi o uvjetima
okoline.
● Ako položaj bazne stanice nije zadovoljavajući
za prijem, pomaknite baznu stanicu na drugo
mjesto za bolji prijem.
Okolina
● Uređaj držite dalje od uređaja koji stvaraju
električne smetnje, kao što su fluoroscentne
žarulje i motori.
● Uređaj se mora zaštiti od prekomjernog
izlaganja dimu, prašini, visokoj temperaturi i
vibracijama.
● Uređaj se ne smije izlagati direktnom sunčevom
svjetlu.
● Ne stavljajte teške predmete na strujni kabel ili
na vrh uređaja.
● Kada uređaj ostavljate duže vrijeme izvan
uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.
● Uređaj morate držati dalje od izvora topline
kao što su radijatori, pećnice itd. Također se
ne smije držati u prostorijama u kojima je
temperatura manja od 0°C i veća od 40°C.
Također se moraju izbjegavati vlažni podrumi.
● Najveća udaljenost za pozivanje može se
skratiti kada se uređaj koristi na sljedećim
mjestima: pored prepreka poput planina, tunela,
podzemlja, pored metalnih predmeta kao što su
žičane ograde, itd.
● Uporaba uređaja pored elektroničkih uređaja
može uzrokovati smetnje. Udaljite se od
elektroničkih uređaja.
Redovno održavanje
●O
brišite vanjsku površinu uređaja malo
navlaženom krpom.
● Ne koristite benzin, razrjeđivač ili bilo koji
abrazivni prašak.
Napomena za odlaganje uređaja, prenošenje
ili povrat
● Ovaj uređaj može pohraniti vaše osobne/
povjerljive informacije. Za zaštitu vaše
privatnosti/povjerljivosti, preporučamo vam da
prije odlaganja ili povratka uređaja iz memorije
obrišete informacije kao što su telefonski imenik
ili unose u popisu pozivatelja.
KX-TG6411_6421HG HR.indd 6
25.3.2009 10:20:11
Važne informacije
Informacije za korisnike o prikupljanju i
odlaganju stare opreme i iskorištenih baterija
Ovi simboli ( , , ) na proizvodima, kutijama
i/ili pratećim dokumentima označavaju da se
uporabljeni elektronski i elektronički proizvodi i
baterije ne smiju miješati s ostalim otpadom iz
kućanstva.
Za propisno postupanje, obnavljanje i recikliranje
starih proizvoda i iskorištenih baterija, molimo vas
odložite ih u reciklažna dvorišta sukladno vašim
državnim propisima i direktivama 2002/96/EC i
2006/66/EC.
Ispravnim odlaganjem tih proizvoda i baterija,
pomoći ćete očuvanju vrijednih izvora i spriječiti
bilo kakvo negativno djelovanje na ljudsko
zdravlje i okolinu koje bi u suprotnome proizašlo iz
nepropisnog odlaganja.
Za više informacija o prikupljanju i recikliranju
starih proizvoda i baterija, molimo vas
kontaktirajte vaše lokalno ovlašteno tijelo, službu
za prikupljanje otpada ili prodajno mjesto gdje ste
kupili proizvod.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada možete biti
kažnjeni sukladno nacionalnim propisima.
Za poslovne korisnike u Europskoj Uniji
Ako želite odložiti električnu i elektroničku
opremu, molimo vas kontaktirajte vašeg
prodavača ili dobavljača za ostale informacije.
Karakteristike
S
tandard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
F
rekvencijski opseg:
1.88GHz do 1.90GHz
S
naga RF odašiljača:
oko 10mW (prosječna snaga po kanalu)
 Izvor napajanja:
220-240V, 50Hz
P
otrošnja energije:
Bazna stanica*1:
Stanje pripravnosti: oko 0.7W
Najviše: oko 3.8W
Bazna stanica*2:
Stanje pripravnosti: oko 0.8W
Najviše: oko 4.2W
Punjač:
Stanje pripravnosti: oko 0.2W
Najviše: oko 3.2W
R
adni uvjeti:
0°C-40°C, 20%-80% relativne vlažnosti
zraka (suho)
*1 KX-TG6411/KX-TG6412
*2 KX-TG6421
Napomena:
● Izgled i karakteristike podložni su
promjenama bez prethodne najave.
● Crteži korišteni u ovom priručniku mogu se
malo razlikovati od stvarnog proizvoda.
Informacije o odlaganju u zemljama izvan
Europske Unije
Ovi simboli ( , , ) vrijede samo u Europskoj
Uniji. Ako želite odložiti ove proizvode, molimo
vas kontaktirajte vaše ovlašteno lokalno tijelo ili
prodavača i pitajte ih za ispravan način odlaganja.
Napomena za simbol baterije
Ovaj simbol ( ) može se koristiti u kombinaciji s
kemijskim simbolom ( ).
U tom slučaju on potpada pod zahtjeve
postavljene u direktivi za navedenu kemikaliju.
KX-TG6411_6421HG HR.indd 7
25.3.2009 10:20:11
Započnite uporabu
● NE KORISTITE alkalne/manganove/
Ni-Cd baterije.
● Provjerite ispravne polaritete ( i ).
Postavljanje
Spojevi
● Koristite samo isporučeni Panasonicov
AC adapter PQLV219CE.
B
azna stanica
Jako pritisnite utikač
“Klik”
ISKLJUČIVO punjive Ni-MH
Kukice
Koristite
samo
isporučeni
kabel te. linije
U telefonsku liniju
DSL/ADSL filter*
(nije isporučen)
(220-240V
AC, 50Hz
● Kada se prikaže odabir jezika
pogledajte 12. stranicu.
“Klik”
Ispravno
Bazna
stanica
Pogrešno
Bazna
stanica
* Za korisnike DSL/ADSL usluge
P
unjač
Punjenje baterija
Punite oko 7 sati.
● Kada su baterije u potpunosti napunjene
indikator punjenja prestaje svijetliti.
Provjerite je li prikazano “Feltoltes alatt”
Indikator punjenja
Kukice
(220-240V AC, 50Hz)
Postavljanje baterija
● KORISTITE ISKLJUČIVO Ni-MH baterije
AAA (R03) veličine.
KX-TG6411_6421HG HR.indd 8
25.3.2009 10:20:12
Započnite uporabu
Napomena pri
podešavanju
Napomena za spojeve
● AC adapter mora biti neprestano uključen.
(Normalno je da je adapter zagrijan
tijekom uporabe.)
● AC adapter mora biti priključen u
okomito postavljenu ili podnu utičnicu.
Ne priključujte AC adapter u utičnicu na
stropu jer bi se pod vlastitom težinom
mogao isključiti.
Tijekom nestanka struje
Uređaj neće raditi tijekom nestanka struje.
Preporučamo spajanje žičanog telefona
(bez AC adaptera) na istu telefonsku liniju ili
na isti priključak telefonske linije, ako imate
takvu telefonsku utičnicu u kući.
Napomena za postavljanje baterija
● Koristite isporučene punjive baterije.
Za zamjenu, preporučujemo uporabu
Panasonicovih punjivih baterija navedenih
na 4. i 5. stranici.
● Obrišite krajeve baterije ( i ) suhom
krpom.
● Izbjegavajte dodirivanje krajeva baterije
( i ) ili kontakata uređaja.
Napomena za postavljanje baterija
Znak
Razina baterije
Niska
Potrebno je puniti
Radne odlike Panasonicovih Ni-MH
baterija (isporučene baterije)
Uporaba
Vrijeme
uporabe
U stalnom razgovoru
Max. 18 sati
Izvan uporabe
(stanje pripravnosti)
Max. 170 sati
Napomena:
● Normalno je da baterije ne dostignu puni
kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalne
radne odlike baterija se dostižu nakon
nekoliko ciklusa potpunog punjenja/
pražnjenja (uporabe).
● Stvarne radne odlike baterija ovise o
tome koliko često je slušalica u uporabi
i koliko često je slušalica u stanju
pripravnosti.
● Čak i nakon što je slušalica u potpunosti
napunjenja, slušalica može ostati na
baznoj stanici bez ikakvog negativnog
utjecaja na baterije.
● Razina baterije možda se neće pravilno
prikazati nakon zamjene baterija. U tom
slučaju, postavite slušalicu na baznu
stanicu i punite baterije najmanje 7 sati.
● Normalno je da se slušalica zagrije
tijekom punjenja.
● Jednom mjesečno čistite kontakte za
punjenje na slušalici, baznoj stanici i
punjaču mekom i suhom krpom. Čistite
i češće ako je uređaj izložen masnoći,
prašini ili velikoj količini vlage.
Razina baterije
Znak
Razina baterije
Visoka
Srednja
KX-TG6411_6421HG HR.indd 9
25.3.2009 10:20:13
Započnite uporabu
Kontrole
Slušalica
K
ontakti za punjenje
 Kontrolne
tipke
Soft tipke
Slušalica posjeduje 3 soft tipke.
Pritiskanjem soft tipke možete odabrati
funkciju prikazanu na zaslonu izravno
iznad tipke.
Tipka za navigaciju/ (glasnoća)
tipka
Uzastopnim pritiskanjem ove tipke (
ili
) možete:
– kretati se (gore ili dolje) kroz
raznovrsne popise ili unose
– podešavati glasnoću prijemnika
ili zvučnika (gore ili dolje) dok
razgovarate.
– pomaknuti pokazivač (lijevo ili desno)
da uredite broj ili ime.
Bazna stanica
 KX-TG6411/KX-TG6412
Indikator punjenja
Indikator zvona
Zvučnik
(Tipka za razgovor)
(Razglas)
T
ipke za biranje
P
rijemnik
Zaslon
(Prekid/uključivanje)
R: Flash
: Tipka prečice za alarm
Mikrofon
(Lokator)
Kontakti za punjenje
10
KX-TG6411_6421HG HR.indd 10
25.3.2009 10:20:14
Započnite uporabu
 KX-TG6421
Znak
Značenje
Kada je prikazano pored
znaka baterije: uključena je
telefonska tajnica*2.
(28. stranica)
Kada je prikazano s brojem:
snimljene su nove poruke.*2
(30. stranica)
Kontakti za punjenje
Zvučnik
(Brisanje)
(Stop)
/
(Glasnoća jače/slabije)
(Ponovi/Preskoči)
(Reprodukcija)
Indikator poruke
(Lokator)
(Uključena tajnica)
Indikator uključene tajnice
Razina baterije
Uključen je alarm.
(20. stranica)
Uključena je mod privatnosti.
(19. stranica)
Zvono je isključeno.
(20. stranica)
Blokirani poziv*1,*2
(stranica 20, 23)
Primljena je nova SMS
poruka.*3 (26. stranica)
Prikazi
Znakovi na zaslonu slušalice
Znak
Telefonska tajnica odgovara
na pozive pozdravnom
porukom, a poruke
pozivatelja se ne snimaju.*2
(“Vrijeme snimanja za
pozivatelja”, 32. stranica)
Značenje
Unutar dometa baze
● Kada treperi:
Slušalica traži baznu
stanicu. (41. stranica)
Pozivanje, interkomski mod
Slušalica je na vanjskom
pozivu.
Propušteni poziv*1 (23.
stranica)
Primljena je nova poruka
govorne pošte.*4
(33. stranica)
●N
etko koristi liniju.
●D
ruga slušalica ili bazna
stanica koristi telefonsku
tajnicu.*2
*1 Samo pretplatnici na uslugu ID
pozivatelja.
*2 KX-TG6421
*3 Samo korisnici SMS-a
*4 Samo pretplatnici na uslugu govorne
pošte.
11
KX-TG6411_6421HG HR.indd 11
25.3.2009 10:20:15
Započnite uporabu
Znakovi soft tipki
Znak
Djelovanje
Vraćanje na prethodni
prikaz.
Prikazivanje izbornika.
Prihvaćanje trenutnog
odabira.
Prikazivanje prethodno
pozivanog telefonskog broja.
Otvaranje imenika.
Spremanje telefonskih
brojeva u popis zabranjenih
poziva.*1 (21. stranica)
Prikazivanje načina unosa
znakova za pretraživanje
imenika. (16. stranica)
Otključavanje tipkovnice
(15. stranica)
Odabir načina unosa
znakova.
Prekidanje snimanja ili
reprodukcije.*1
Unošenje pauze pri biranju.
Brisanje odabrane stavke.
Omogućuje vam ostvarivanje interkomskog poziva.
Promjena prikaza.
(23. stranica)
Početno podešavanje
Značenje simbola:
Pritisnite: / : ”KI”
Pritisnite
ili
da odaberete riječi u
navodnicima.
Jezik prikaza
Važno:
● Kada se prikaže mogućnost odabira
jezika nakon postavljanja baterija po
prvi puta, izvršite korak 5.
1
2
3
4
5
/
/
/
/
(srednja soft tipka)
: ”Kezibesz. beall.”
: “Kijelzo beall.”
: “Nyelv”
: Odaberite vaš željeni jezik.
Ako odaberete jezik koji ne
razumijete
1
2
Brisanje broja/slova.
Isključivanje mikrofona
tijekom razgovora (MUTE)
3
Izvršite postupak za vaš model.
 KX-TG6411/KX-TG6412
3 puta
 KX-TG6421
4 puta
2 puta
2 puta
/ : Odaberite vaš željeni jezik.
*1 KX-TG6421
Uključivanje/isključivanje
Uključivanje
Držite
oko 1 sekundu.
Isključivanje
Držite
oko 2 sekunde.
Način biranja
Ako ne možete pozivati, promijenite ovu
postavku sukladno usluzi vaše telefonske
linije. Zadana postavka je “Tone (DTMF)”.
“Tone (DTMF)”: Za uslugu tonskog
biranja.
“Impulzusos”: Za uslugu pulsnog biranja.
1
(srednja soft tipka)
12
KX-TG6411_6421HG HR.indd 12
25.3.2009 10:20:16
Započnite uporabu
2
3
4
/
: ”Bazisbeallitas”
/
/
: “Tarcsazasi mod”
: Odaberite željenu postavku
Datum i vrijeme
1
(srednja soft tipka)
2 / : ”Kezibesz. beall.”
3
4
5
/ : “Idobeallitas”
/ : “Dat./ido beall.”
Unesite trenutni dan, mjesec i godinu.
Primjer: 17 svibnja, 2009.
6
Unesite trenutne sate i minute.
Primjer: 9:30
7
● Pritiskom na
možete odabrati
24-satni ili 12-satni format vremena
(“AM” ili “PM”).
Napomena:
● Za ispravak znamenke, pritisnite
ili
da pomaknete pokazivač na
znamenku, zatim ispravite.
● Datum i vrijeme mogu biti netočni nakon
nestanka struje. U tom slučaju ponovo
podesite datum i vrijeme.
13
KX-TG6411_6421HG HR.indd 13
25.3.2009 10:20:17
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Pauza (za PBX/korisnike udaljenih usluga)
Pozivanje
1
2
3
Podignite slušalicu i birajte telefonski
broj.
● Za ispravak znamenke, pritisnite
.
Kada završite razgovor pritisnite
ili postavite slušalicu na baznu stanicu
ili punjač.
Koristeći razglas
1 Birajte telefonski broj i pritisnite
● Naizmjenično razgovarajte sa
sugovornikom.
2 Kada završite razgovor pritisnite
.
.
Napomena:
● Za najbolji učinak koristite razglas u tihom
okruženju.
● Za prebacivanje na prijemnik slušalice
pritisnite
.
Podešavanje jačine zvuka prijemnika
slušalice ili zvučnika
Tijekom razgovora uzastopno pritisnite
ili
.
Pozivanje uporabom popisa za ponovno
biranje
10 zadnje biranih brojeva je spremljeno u
popis za ponovno biranje (svaki max. 24
znamenke).
1
(desna soft tipka)
2 / : Odaberite željeni telefonski broj.
3
Brisanje broja iz popisa za ponovno
biranje
1
(desna soft tipka)
2 / : Odaberite željeni telefonski
broj.
3
/ : “IGEN”
Pauza je ponekad potrebna kada pozivate
uporabom PBX-a ili za udaljene usluge.
Kada u imenik spremate broj za pristup
kartici za pozive i/ili PIN, također je
potrebna pauza (16. stranica).
Primjer: Ako morate birati “0” kao broj
za pristup vanjskoj liniji kada preko PBX
sustava vršite vanjski poziv:
1
2 Birajte telefonski broj.
Napomena:
● Svaki puta kada pritisnete
umeće
se pauza od 3 sekunde. Za stvaranje
veće pauze ponovite postupak koliko je
potrebno.
Odgovaranje na pozive
Kada se prima poziv, treperi indikator zvona
na slušalici.
1 Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu
i pritisnite
ili
.
● Na poziv također možete odgovoriti
pritiskom na bilo koju tipku za biranje
od
do
,
ili # .(Funkcija
- odgovara bilo koja tipka).
2 Kada završite razgovor pritisnite
ili stavite slušalicu na baznu
stanicu ili punjač.
Automatski razgovor
Na poziv možete jednostavno odgovoriti
podizanjem slušalice s bazne stanice ili
punjača. Ne trebate pritisnuti
. Za aktivaciju ove funkcije, pogledajte 18. stranicu.
Podešavanje glasnoće zvona slušalice
Dok slušalica zvoni za dolazni poziv,
uzastopno pritisnite
ili
da daberete
željenu glasnoću.
Napomena:
● Također možete prethodno programirati
glasnoću zvona slušalice (18. stranica).
14
KX-TG6411_6421HG HR.indd 14
25.3.2009 10:20:17
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Korisne funkcije tijekom
poziva
Isključivanje mikrofona (mute)
Dok je mikrofon isključen bit ćete u mogućnosti čuti sugovornika, ali on neće čuti vas.
1 Pritisnite
tijekom razgovora.
● Treperi
.
2 Za povratak u razgovor, ponovo
pritisnite
.
Tipka R (flash)
vam omogućuje uporabu posebnih
funkcija vašeg PBX sustava kao što su
proslijeđivanje poziva na lokal ili pristupanje
dodatnim telefonskim uslugama.
Napomena:
● Za promjenu trajanja flash signala,
pogledajte 19. stranicu.
.
Za korisnike usluge poziva na
čekanju ili ID pozivatelja za
poziv na čekanju
Za uporabu poziva na čekanju, prvo se
morate prijaviti na uslugu poziva na čekanju
kod vašeg telekom operatera.
Ta funkcija omogućuje vam primanje poziva
dok već razgovarate na telefon. Ako primite
poziv dok ste na telefonu, čut ćete ton
poziva na čekanju.
Ako ste prijavljeni na obje usluge (ID
pozivatelja te ID pozivatelja za poziv
na čekanju), na slušalici se prikazuju
informacije o 2. pozivatelju nakon što čujete
ton poziva na čekanju.
1 P ritisnite
da odgovorite na 2. poziv.
2 Za prebacivanje između poziva,
pritisnite
.
Napomena:
● Za detalje i dostupnost ovih usluga na
vašem području molimo vas obratite se
vašem davatelju usluga.
Privremeno tonsko biranje (za
korisnike usluge pulsnog biranja)
Kada trebate pristupiti uslugama s
tonskim biranjem (na primjer, usluga
telebankarstva), možete privremeno
promijeniti način biranja na tonski.
1 Izvršite poziv.
2 K ada ste upitani da unesete vaš
PIN pritisnite
zatim pritisnite
odgovarajuće tipke za biranje.
Napomena:
● Kada prekinete liniju način biranja će se
vratiti na pulsno.
Dijeljenje poziva
Možete se pridružiti postojećem vanjskom
pozivu. Za pridruživanje razgovoru pritisnite
kada je druga slušalica u razgovoru
na vanjskoj liniji.
Napomena:
● Da spriječite druge korisnike od
pridruživanja vašem razgovoru s vanjskim
sugovornicima, uključite mod privatnosti
(19. stranica).
Zaključavanje tipkovnice
Slušalica se može zaključati tako da se ne
može pozivati niti podešavati slušalica. Dok
je tipkovnica zaključana može se odgovoriti
na dolazne pozive, ali ostale funkcije su
onemogućene.
Za zaključavanje tipkovnice, pritisnite
i držite
(srednja soft tipka) oko 3
sekunde.
● Prikazuje se
.
● Za otključavanje tipkovnice, ponovo
pritisnite
(srednja soft tipka) oko 3
sekunde.
Napomena:
● Dok je tipkovnica zaključana ne mogu se
ostvariti pozivi na hitne brojeve.
15
KX-TG6411_6421HG HR.indd 15
25.3.2009 10:20:18
Telefonski imenik
Telefonski imenik slušalice
Telefonski imenik vam omogućuje pozivanje
bez ručnog biranja broja. Možete spremiti
100 imena i telefonskih brojeva.
Dodavanje unosa
1
(lijeva soft tipka)
2
/ : “Uj bejegyzes”
3 Unesite ime stranke (max. 16 slova).
4
5
● Pritiskom na
možete promijeniti
način unosa znakova (35. stranica).
Unesite telefonski broj stranke (max. 24
znamenke).
2 puta
● Za dodavanje drugih unosa ponovite
od 3. koraka.
Pronalaženje i pozivanje unosa
u imeniku
Pretraživanje kroz sve unose
1
(lijeva soft tipka)
2
/ : Odaberite željeni unos.
● Unose u imeniku možete pregledavati tako da pritisnete i držite
ili
.
3
Pretraživanje po prvom slovu (uporabom
tipke za biranje)
1
2
(lijeva soft tipka)
● Ako je potrebno, promijenite način
unosa slova:
/ : Odaberite način
unosa slova.
Pritisnite tipku za biranje (
do
)
koja sadrži slovo koje tražite
(35. stranica).
● Uzastopno pritisnite istu tipku da se
prikaže prvi unos koji počinje svakim
slovom svrstanim na toj tipki.
● Ako ne postoji unos koji počinje
3
4
slovom koje ste odabrali, prikazat će
se sljedeći unos.
/ : Ako je potrebno pregledajte
unose u imeniku.
Uređivanje unosa
1 Pronađite željeni unos (16. stranica).
2
3
4
/ : “Szerkesztes”
ko je potrebno, uredite ime (max. 16
A
slova; 35. stranica).
Ako je potrebno, uredite telefonski broj
(max. 24 znamenke).
2 puta
Brisanje unosa
Brisanje unosa
1
2
3
Pronađite željeni unos (16. stranica).
/
/
: “Torles”
: “IGEN”
Brisanje svih unosa
1
2
3
4
/
/
/
(lijeva soft tipka)
: “Mindent torol”
: “IGEN”
: “IGEN”
Ulančano biranje
Ova funkcija vam omogućuje biranje telefonskih brojeva iz imenika dok razgovarate.
Funkcija se može koristiti npr. za pozivanje
bankovnog PIN-a kojeg imate spremljenog
u imeniku bez da ga birate ručno.
1
Tijekom vanjskog poziva, pritisnite
2
3
/ : Odaberite željeni unos.
Pritisnite
da birate broj.
16
KX-TG6411_6421HG HR.indd 16
25.3.2009 10:20:19
Telefonski imenik
Napomena:
● Kada spremate broj za pristup kartici za
pozivanje i vaš PIN u imenik kao unos u
imeniku, ako je potrebno pritisnite
za
dodavanje pauze nakon broja i PIN-a (14.
stranica).
● Ako imate uslugu pulsnog biranja, u 1
koraku morate pritisnuti
prije
da način biranja privremeno promijenite
u tonski. Kada dodajete unose u imenik
preporučujemo dodavanje
na
početku telefonskih brojeva koje želite
ulančano birati (16. stranica).
Kopiranje unosa imenika
Možete kopirati unose imenika u telefonski
imenik druge kompatibilne Panasonicove
slušalice.
Kopiranje unosa
1
Pronađite željeni unos (16. stranica).
2
3
/ : “Masolas”
nesite broj slušalice kojoj želite poslati
U
unos iz imenika.
● Kada je unos kopiran, prikazuje se
“Kesz”.
● Za daljnje kopiranje drugog unosa:
/ : “IGEN”
Pronađite željeni unos.
4
Kopiranje svih unosa
1
2
3
4
(lijeva soft tipka)
/ : “Osszes masolasa”
Unesite broj slušalice kojoj želite poslati
unos iz imenika.
● Kada su kopirani svi unosi, prikazuje
se “Kesz”.
17
KX-TG6411_6421HG HR.indd 17
25.3.2009 10:20:19
Programiranje
Programske postavke
Uporabom slušalice možete prilagoditi uređaj programiranjem sljedećih funkcija.
Programiranje kretanjem kroz prikazane izbornike
1
(srednja soft tipka)
2 Pritisnite ili da odaberete željeni glavni izbornik.
3 Pritisnite ili da odaberete željenu stavku u 1. podizborniku.
4
● U nekim slučajevima, morat ćete odabrati iz 2. podizbornika.
Pritisnite
ili
da odaberete željenu postavku.
● Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
● Za prekid radnje, pritisnite
.
Napomena:
● Za ostale glavne izbornike, molimo vas pogledajte svako poglavlje.
● U sljedećoj tablici, < > označava tvornički zadanu postavku.
● Trenutna stavka ili postavka je na zaslonu posebno označena.
Glavni izbornik
1. podizbornik
2. podizbornik
Str.
Kezibesz. beall.
Idobeallitas
Dat./ido beall.*
Ebresztes
1
13
20
Ido beallitas* *
<Manualis>
–
Csengohangero*3
<Najveća>
–
Csengoh.*4, *5
<Csengoh. 1>
–
Nyelv
<Magyar>
12
Kontraszt
<3. razina>
–
Kezib regiszt.
–
21
Billentyuhang*
<BE>
–
–
–
14
1, 2
Csengo beall.
Kijelzo beall.
6
Auto. beszelg.*7
<KI>
18
KX-TG6411_6421HG HR.indd 18
25.3.2009 10:20:20
Programiranje
Glavni izbornik
1. podizbornik
Bazisbeallitas*1
Csengohangero*8
<Srednje>
Tarcsazasi mod
<Tone (DTMF)>
Privat mod*9
<KI>
Flash*10
<100 msec.>
Bazis PIN-kod
<0000>
Bejovo sz. tilt*1,*8
Atjatszo
<KI>
–
2. podizbornik
Str.
–
–
–
12
–
–
–
15
–
20
–
22
–
–
*1 Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu
stavku uporabom druge slušalice.
*2 Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki puta kad se
primi informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme.
Da uključite ovu funkciju odaberite “Hivoazonasit”. Da isključite ovu funkciju odaberite
“Manualis”. (Samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja.)
*3 K
ada je zvono isključeno prikazuje se i slušalica ne zvoni za vanjske pozive.
Međutim, iako je zvono isključeno slušalica zvoni:
– najtišim zvonom za alarm (20. stranica) i interkomske pozive (34. stranica)
– najglasnijim zvonom za dojavljivanje (34. stranica)
*4 Ako odaberete jednu od melodija tonova zvona, melodija će nastaviti svirati nekoliko
sekundi čak i ako je pozivatelj već prekinuo vezu. Kada odgovorite na poziv čut ćete ton
za pozivanje ili nećete čuti nikoga na liniji.
*5 Zadane melodije u ovom uređaju se koriste se uz dozvolu tvrtke © 2007 Copyrights
Vision Inc.
*6 Isključite ovu funkciju ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo koju tipku,
uključujući tonove potvrde i tonove grešaka.
*7 Ako ste prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informaciju o pozivatelju nakon
što odgovorite na poziv, isključite ovu funkciju.
*8 K
X-TG6421
*9 Da spriječite druge korisnike od pridruživanja vašem razgovoru s vanjskim
sugovornicima uključite ovu funkciju.
*10 Vrijeme trajanja flash signala ovisi o telefonskoj centrali ili vašem PBX sustavu. Ako je
potrebno, obratite se vašem dobavljaču PBX sustava.
19
KX-TG6411_6421HG HR.indd 19
25.3.2009 10:20:20
Programiranje
Posebno programiranje
Alarm
Za svaku slušalicu možete postaviti jednu
od 2 različite mogućnosti alarma (jednom ili
svakodnevno). Alarm se oglašava 3 minute
u postavljeno vrijeme.
● Kada je slušalica u uporabi alarm se neće
oglasiti sve dok nije u stanju pripravnosti.
● Ako odaberete “Egyszer”, postavka će
se postaviti na “KI” nakon što se alarm
oglasi.
Mijenjanje PIN-a bazne stanice
(osobni indentifikacijski broj)
,
Važno:
● Ako promijenite PIN, molimo vas zapišite
vaš novi PIN. Uređaj vam neće prikazivati
PIN. Ako zaboravite vaš PIN, obratite
se najbližem Panasonicovom servisnom
centru.
1
(srednja soft tipka)
2
/ : ”Bazisbeallitas”
3
/ : ”Bazis PIN-kod”
4 Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN
bazne stanice (zadano: “0000”).
5 Unesite novi 4-znamenkasti PIN bazne
stanice.
“Egyszer”
Alarm se oglašava jednom u postavljeno
vrijeme. Unesite željeni dan i mjesec.
Sprečavanje dolaznih poziva
(samo za pretplatnike na uslugu
ID pozivatelja)
Važno:
● Prethodno postavite datum i vrijeme
(13. stranica).
1 (srednja soft tipka)
2 / : ”Kezibesz. beall.”
3
4
5
/ : “Idobeallitas”
/ : “Ebresztes”
/ : Odaberite željenu mogućnost
alarma.
“KI”
Isključuje alarm. Ponovno pritisnite
zatim pritisnite
za izlaz.
“Naponta”
Alarm se oglašava svaki dan u određeno
vrijeme.
6
7
8
Postavite željeno vrijeme.
/ : Odaberite željeni ton zvona.
2 puta
● Preporučujemo da odaberete različit
ton zvona od onog koji se koristi za
vanjske pozive.
● Kada je postavljen alarm prikazuje
se .
Napomena:
● Možete preskočiti na 4. korak pritiskom
na tipku
u stanju pripravnosti.
● Za zaustavljanje alarma pritisnite bilo koju
brojčanu tipku ili postavite slušalicu na
baznu stanicu ili punjač.
Dostupno za:
KX-TG6421
Ova funkcija omogućuje uređaju da odbija
pozive s određenih telefonskih brojeva na
koje ne želite odgovoriti kao što su pozivi
akvizitera.
Kada je primljen poziv uređaj ne zvoni dok
se prepoznaje pozivatelj. Ako telefonski
broj odgovara unosu u popisu zabranjenih
poziva, uređaj pozivatelju šalje ton zauzeća
i zatim prekida poziv.
Važno:
● Kada uređaj prima pozive od broja koji je
pohranjen u popisu zabranjenih poziva,
poziv se bilježi u popis pozivatelja (23.
stranica) s oznakom nakon što se
poziv prekine.
20
KX-TG6411_6421HG HR.indd 20
25.3.2009 10:20:21
Programiranje
Pohranjivanje neželjenih pozivatelja
U popis zabranjenih brojeva možete pohraniti do 30 telefonskih brojeva koristeći popis
pozivatelja ili izravnim unošenjem brojeva.
Važno:
● U popis zabranjenih brojeva morate
unijeti telefonski broj s pozivnim brojem.
 Iz
popisa pozivatelja:
1
(srednja soft tipka)
2
/ : ”Hivolista”
3 / : Odaberite unos koji će biti
zabranjen
4 / : ”Tiltottakhoz”
5  Unošenjem
telefonskih brojeva:
1
(srednja soft tipka)
2 / : ”Bejovo sz. tilt.”
3
4
nesite telefonski broj (max. 24
U
znamenke).
● Za brisanje znamenke pritisnite
.
Pregledavanje/uređivanje/brisanje
zabranjenih brojeva
1
2
3
4
/
(srednja soft tipka)
: ”Bejovo sz. tilt.”
/ : Odaberite željeni unos.
● Za izlaz pritisnite
.
Izvršite željeni postupak.
 Uređivanje
broja:
/ : ”Szerkesztes”
Pritisnite
ili
da
pomaknete pokazivač.
Uredite
broj.
 Brisanje
broja:
/ : ”Torles”
/ : ”IGEN”
Napomena:
● Kada uređujete pritisnite željenu tipku za
biranje za dodavanje,
za brisanje.
Prijavljivanje jedinice
Upravljanje dodatnim jedinicama
Dodatne slušalice
Na baznu stanicu može se prijaviti do 6
slušalica.
Važno:
● Preporučeni model dodatne slušalice za
uporabu s ovim uređajem naveden je
na 4. stranici. Ako se koristi drugi model
slušalice, određene radnje (postavke
slušalice, postavke bazne stanice, itd.)
možda neće biti dostupne.
Prijavljivanje slušalice na baznu
stanicu
Isporučena slušalica i bazna stanica su
prethodno prijavljene. Ako iz nekog razloga
slušalica nije prijavljena na baznu stanicu
(na primjer, treperi čak i kada je slušalica
u blizini bazne stanice), ponovo prijavite
slušalicu.
1 Slušalica:
(srednja soft tipka)
2 / : “Kezibesz. beall.”
3
4
/ : “Kezib. regiszt.”
B
azna stanica:
Izvršite postupak za vaš model.
 KX-TG6411/KX-TG6412
Pritisnite i držite
oko 5 sekundi.
(Nema tona za prijavu.)
 KX-TG6421
Pritisnite i držite
oko 5 sekundi
da se oglasi ton za prijavu.
● Ako sve prijavljene slušalice počnu
zvoniti, pritisnite istu tipku za prekid.
Zatim ponovite ovaj korak.
21
KX-TG6411_6421HG HR.indd 21
25.3.2009 10:20:22
Programiranje
5
● Sljedeći korak mora biti izvršen
unutar 90 sekundi.
S
lušalica:
Čekajte da se prikaže “Bazis PIN”.
Unesite PIN baze (zadano “0000”).
● Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite
se najbližem Panasonicovom
servisnom centru.
● Kada je slušalica uspješno
registrirana, prestaje treperiti.
Napomena:
● Kada kupite dodatnu slušalicu, za prijavu
pogledajte priručnik za instaliranje
dodatne slušalice.
Odjavljivanje slušalice
Slušalica može otkazati svoju prijavu (ili
prijavu druge slušalice) koja je pohranjena
u baznu stanicu. To omogućuje slušalici da
završi svoju bežičnu vezu sa sustavom.
1
(srednja soft tipka)
2
/ : “Bazisbeallitas”
3
4
5
6
7
/ : “Kijelentkezes”
● Prikazuju se brojevi svih slušalica
prijavljenih na bazi.
Odaberite slušalicu(e) koje želite
odjaviti pritiskom na željeni broj
slušalice.
● Trepere broj(evi) odabrane slušalice.
● Za poništavanje broja odabrane
slušalice ponovno pritisnite broj. Broj
prestaje treperiti.
/ : “IGEN”
● Oglašava se ton potvrde kako nestaje
broj svake slušalice.
● Slušalica se ne oglašava zvučnim
signalom kada odjavljuje svoju prijavu.
stanice koristeći DECT odašiljač. Molimo
vas koristite isključivo Panasonicov DECT
odašiljač naveden na 4. stranici. Za detalje
kontaktirajte vašeg prodavača Panasonica.
Važno:
● Prije prijave odašiljača na ovu baznu
stanicu morate uključiti način rada preko
odašiljača.
● Ne koristite više od jednog odašiljača
istovremeno.
Podešavanje načina rada preko
odašiljača
1
2
3
4
/
/
/
(srednja soft tipka)
: “Bazisbeallitas”
: “Atjatszo”
: Odaberite željenu postavku.
Napomena:
● Nakon uključivanja/isključivanja
odašiljača za trenutak treperi na
zaslonu slušalice. To je normalno, a
slušalica se može koristiti kada
prestane treperiti.
Povećavanje dometa bazne
stanice
Možete povećati domet signala bazne
22
KX-TG6411_6421HG HR.indd 22
25.3.2009 10:20:23
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID
pozivatelja – Caller ID
Važno:
● Uređaj je kompatibilan s uslugom ID
pozivatelja. Za korištenje funkcija ID
pozivatleja morate biti prijavljeni na
uslugu ID pozivatelja. Obratite se vašem
davatelju usluga za dodatne informacije.
Funkcije ID pozivatelja
Kada se prima vanjski poziv prikazuje se
telefonski broj pozivatelja. Informacije o
pozivatelju za zadnjih 50 pozivatelja se
zapisuju u popis poziva od najnovijeg
prema najstarijem.
● Ako uređaj ne može primiti informacije o
pozivatelju, ispisuje se sljedeće:
- “Nincs szam”: Pozivatelj je zvao iz
područja gdje nije podržana usluga ID
pozivatelja.
- “Privat hivo”: Pozivatelj je zahtjevao
da se ne šalje informacija o pozivatelju.
● Ako je uređaj spojen na PBX sustav,
informacije o pozivatelju se neće pravilno
primati. Obratite se dobavljaču PBX
sustava.
Propušteni pozivi
Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga tretira
kao propušteni poziv i prikazuje se . To
vam daje na znanje da morate pogledati
popis pozivatelja kako bi vidjeli tko vas je
zvao dok ste bili odsutni.
Čak i ako je u popisu pozivatelja pogledan
samo jedan propušteni poziv (23. stranica),
nestaje sa zaslona. Kada primite drugi
novi poziv se ponovno prikazuje.
Prikaz imena iz imenika
Kada je primljena informacija o pozivatelju i ona
odgovara telefonskom broju pohranjenom u
telefonskom imeniku, ime pohranjeno u imeniku
se prikazuje i bilježi u popis pozivatelja.
Popis pozivatelja
Važno:
● Samo 1 osoba može pristupiti popisu
pozivatelja u datom trenutku.
● Provjerite je su li na uređaju ispravno
postavljeni datum i vrijeme (13. stranica).
Pregledavanje popisa
pozivatelja i uzvraćanje poziva
1
(srednja soft tipka)
2
/ : “Hivolista”
3 Pritisnite za pregledavanje od
4
najnovijeg poziva ili pritisnite za
pregledavanje od najstarijeg poziva.
● Ako se na zaslonu ispiše ime stranke,
uzastopnim pritiskanjem tipke
možete mijenjati prikaz između imena
i njegovog telefonskog broja.
Za uzvraćanje poziva, pritisnite
.
Za izlaz, pritisnite
.
Napomena:
● Ako je unos već pregledan ili odgovoren,
prikazuje se “ ” čak i kada je unos
pregledan ili odgovoren uporabom druge
slušalice.
●Z
a brisanje unosa pritisnite
.
/ : “IGEN”
● Ako poziv odgovara unosu u popisu
zabranjenih poziva, broj je zabilježen s
oznakom (20. stranica). (KX-TG6421)
Uređivanje broja pozivatelja
prije uzvraćanja poziva
1
(srednja soft tipka)
2
/ : “Hivolista”
3 / : Odaberite željeni unos.
● Ako se na zaslonu ispiše ime stranke,
uzastopnim pritiskanjem tipke
možete mijenjati prikaz između imena
i njegovog telefonskog broja.
23
KX-TG6411_6421HG HR.indd 23
25.3.2009 10:20:23
Usluga ID pozivatelja
4
5
Uredite broj.
● Pritisnite brojčanu tipku (od
do
) da dodate,
da izbrišete.
6
/
: “Szerkeszt+Hiv”
Brisanje informacije o
pozivatelju
1
(srednja soft tipka)
2
/ : “Hivolista”
3 / : Odaberite željeni unos
4 / : Odaberite “Torles” ili
5
“Mindent torol”
/ : “IGEN”
Spremanje informacije o
pozivatelju u imenik
1
(srednja soft tipka)
2
/ : “Hivolista”
3 / : Odaberite željeni unos
4 / : “Tel.konyvbe ir”
5 Za spremanje imena nastavite od 3.
koraka, u poglavlju “Dodavanje unosa”,
16. stranica.
24
KX-TG6411_6421HG HR.indd 24
25.3.2009 10:20:24
SMS
Korištenje SMS-a
SMS vam dozvoljava slanje i primanje
tekstualnih poruka između drugih telefona za
fiksnu liniju i mobilnih telefona koji podržavaju
kompatibilne SMS mreže i funkcije.
Važno:
● Za korištenje SMS funkcija, morate:
– biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja
i/ili primjerenu uslugu poput SMS-a.
– utvrditi da je SMS uključen.
– utvrditi da su ispravno unešeni brojevi
centara za poruke.
Za detalje i dostupnost obatite se vašem
davatelju usluga/telekom operateru.
Napomena:
● Ukupno 47 poruka (sa 160 znakova po
poruci) može biti spremljeno. Ukupno ih
može biti više od 47 ako je dužina poruke
manja od 160 znakova po poruci.
● Ako je uređaj spojen na PBX sustav,
nećete biti u mogućnosti koristiti SMS
usluge.
Uključivanje/
isključivanje SMS-a
1
2
3
4
5
/
/
/
/
(srednja soft tipka)
: “SMS”
: “Beallitasok”
: “SMS BE/KI”
: Odaberite željenu postavku.
Spremanje brojeva SMS
centara za poruke
Brojevi SMS centara za poruke moraju biti
spremljeni kako bi se poruke mogle slati
i primati. Za više informacija obratite se
vašem davatelju usluga/telekom operateru.
1
2
3
4
5
(srednja soft tipka)
/ : “SMS”
/ : “Beallitasok”
/ : Odaberite “1.Uzenetkozpont”
ili “2.Uzenetkozpont”.
Ako je potrebno, uredite broj.
2 puta
Napomena:
• Za korisnike PBX-a
– Morate upisati broj za pristup vanjskoj
liniji s PBX-a i umetnuti pauzu na
početak broja Centra za poruke 1.
– Ako za SMS koristite samo broj Centra
za poruke 1, taj broj kakav je (bez
dodavanja broja za pristup vanjskoj liniji
ili biranja pauze) pohranite pod Centar
za poruke 2.
Slanje poruke
Pisanje i slanje nove poruke
1
(srednja soft tipka)
2
/ : “SMS”
3
/ : “Uj uzenet”
4 U
nesite poruku.
5
● Pritiskanjem tipke
možete
promijeniti način unosa slova.
(35. stranica)
U
nesite telefonski broj odredišta (max.
20 brojeva).
 Uporabom
popisa za ponovno
biranje:
/ : Odaberite telefonski
broj.
2 puta
 Uporabom
popisa pozivatelja:
/ : Odaberite osobu.
2 puta
● Ako se na zaslonu ispiše ime
stranke, uzastopnim pritiskanjem
tipke
možete mijenjati
prikaz između imena i njegovog
telefonskog broja.
25
KX-TG6411_6421HG HR.indd 25
25.3.2009 10:20:25
SMS
6
7
 Uporabom
telefonskog imenika:
/ : Odaberite unos iz
imenika.
2 puta
Z
a spremanje poruke odaberite “IGEN”.
Z
a slanje poruke pritisnite
.
●Z
a odustajanje od slanja pritisnite
.
Napomena:
● Ovaj uređaj podržava SMS poruke do
612 slova, međutim maksimalni broj
slova koje možete primiti ili poslati može
biti ograničen od vašeg davatelja SMS
usluge/telekom operatera. Za detalje se
obratite vašem davatelju SMS usluge/
telekom operateru.
● Ako vaša poruka sadrži preko 160 slova,
poruka se tretira kao dugačka poruka
i prikazuje se “Hosszu uz.”. Vaš
davatelj usluge/telekom operater dugu
poruku može tretirati različito od ostalih
poruka. Za detalje se obratite vašem
davatelju SMS usluge/telekom operateru.
● Ako je vaš uređaj spojen na PBX sustav,
pohranite broj za pristup vanjskoj liniji (27.
stranica).
Uređivanje/slanje spremljene
poruke
1
(srednja soft tipka)
2
/ : “SMS”
3
/ : “Kuldott lista”
4 Z a čitanje spremljene poruke pritisnite
ili
5
da odaberete poruku.
Izvršite željeni postupak.
 Urediti
poruku:
/ : “Uzenet szerk.”
Nastavite od 4. koraka
iz poglavlja “Pisanje i slanje nove
poruke” na 25. stranici.
 Poslati
poruku:
/ : “Kuldes”
Pritisnite i držite
za brisanje
svih brojeva.
Nastavite od 5.
koraka iz poglavlja “Pisanje i slanje
nove poruke” na 25. stranici.
Brisanje spremljenih poruka
1
(srednja soft tipka)
2
/ : “SMS”
3
/ : “Kuldott lista”
4 / : Odaberite poruku.
5
/ : “Torles”
6
●Z
a brisanje svih poruka odaberite
“Mindent torol”.
/ : “IGEN”
Primanje poruke
Kada je primljena SMS poruka:
– prikazuje se “Fogadas SMS-uzenet”.
– č uje se ton (ako je zvono slušalice
uključeno)
– prikazuje se
s ukupnim brojem novih
(nepročitanih) SMS poruka.
Čitanje primljene poruke
1
(srednja soft tipka)
2
/ : “SMS”
3
/ : “Fogadott lista”
4 / : Odaberite poruku.
5
●V
eć pročitane poruke označene su s
“ ”, čak i ako su pročitane uporabom
druge slušalice.
● Za brisanje poruke pritisnite
.
/ : “IGEN”
Pritisnite
da pročitate sadržaj
poruke.
Napomena:
● Za pozivanje pošiljatelja poruke pritisnite
.
Odgovaranje na poruku
1 D
ok čitate primljenu poruku pritisnite
2
2
.
/ : “Valasz”
Upišite poruku (35. stranica).
26
KX-TG6411_6421HG HR.indd 26
25.3.2009 10:20:26
SMS
4
5
Ako je potrebno, uredite telefonski broj
odredišta.
N
astavite od 6. koraka iz poglavlja
“Pisanje i slanje nove poruke”,
25. stranica.
Uređivanje/proslijeđivanje
poruke
1 D
ok čitate primljenu poruku pritisnite
2
3
.
/ : “Uzenet szerk.”
N
astavite od 4. koraka iz poglavlja
“Pisanje i slanje nove poruke”,
25. stranica.
Brisanje primljenih poruka
1 D
ok čitate primljenu poruku pritisnite
2
3
.
/ : “Torles”
● Za
brisanje svih poruka odaberite
“Mindent torol”.
/ : “IGEN”
Spremanje broja pošiljatelja u
telefonski imenik
1 D
ok čitate primljenu poruku pritisnite
2
3
.
/ : “Tel.konyvbe ir”
Za spremanje imena nastavite od 3.
koraka u poglavlju “Dodavanje unosa”,
16. stranica.
Uređivanje broja pošiljatelja
prije uzvraćanja poziva
1 D
ok čitate primljenu poruku pritisnite
2
3
.
/ : “Szerkeszt+Hiv”
Uredite broj.
Ostale postavke
Spremanje PBX broja za pristup
vanjskoj liniji (samo za korisnike
PBX sustava)
Spremite vaš PBX broj za pristup vanjskoj
liniji (max. 4 znamenke) tako da se SMS
poruke ispravno šalju. Kada šaljete SMS
poruke na brojeve iz imenika ili iz popisa
za uzvraćanje poziva, PBX broj za pristup
vanjskoj liniji se briše. Zadana postavka je
“KI”.
1
(srednja soft tipka)
2
/ : “SMS”
3
/ : “Beallitasok”
4
/ : “Fovonal szama”
5
/ : “BE”
6 A ko je potrebno, upišite vaš PBX broj
za pristup vanjskoj liniji i birajte pauzu.
2 puta
27
KX-TG6411_6421HG HR.indd 27
25.3.2009 10:20:27
Telefonska tajnica
Telefonska tajnica
Dostupno za:
KX-TG6421
Telefonska tajnica može odgovoriti i
snimiti pozive umjesto vas kada niste u
mogućnosti javiti se.
Također možete podesiti uređaj da
reproducira pozdravnu poruku ali ne snima
poruke pozivatelja. Odaberite “Csak udv.”
kao postavku vremena snimanja (32.
stranica).
Važno:
● Samo 1 osoba može pristupiti telefonskoj
tajnici (slušati poruke, snimiti pozdravnu
poruku itd.) u datom trenutku.
● Kada pozivatelji ostavljaju poruke uređaj
bilježi datum i vrijeme za svaku poruku.
Utvrdite da su datum i vrijeme ispravno
postavljeni (13. stranica).
Kapacitet memorije
Ukupni kapacitet snimanja (uključujući
vašu pozdravnu poruku) je oko 20 minuta.
Maksimalno se može snimiti 64 poruke.
Napomena:
● Ako se memorija za poruke napuni:
­- na zaslonu slušalice se prikazuje
“Uz.mem. tele”
­- indikator uključene tajnice na baznoj
stanici brzo treperi kada se uključi
telefonska tajnica.
● Kada se memorija za poruke napuni:
­- ako koristite prethodno snimljenu
pozdravnu poruku, uređaj automatski
prebacuje na drugu prethodno
snimljenu pozdravnu poruku kojom moli
pozivatelje da ponovo nazovu kasnije.
­- ako ste snimili vašu vlastitu pozdravnu
poruku, ista poruka se i dalje objavljuje
pozivateljima iako se njihove poruke ne
snimaju.
Uključivanje/isključivanje
telefonske tajnice
Telefonska tajnica je prethodno uključena.
Bazna stanica
Pritisnite
da uključite/isključite
telefonsku tajnicu.
● Kada je telefonska tajnica uključena,
svijetli indikator uključenosti tajnice.
Slušalica
1
2
3
(srednja soft tipka)
/ : “Uzenetrogzito”
/ : Odaberite “Rogzito BE” ili
“Rogzito KI”.
Napomena:
● Kada je telefonska tajnica uključena,
pored znaka baterije prikazuje se
.
Nadziranje poziva
Dok pozivatelj ostavlja poruku, preko
zvučnika slušalice možete slušati poziv. Za
podešavanje glasnoće zvučnika pritisnite
uzastopno
ili
. Pritiskom tipke
na slušalici možete odgovoriti na poziv.
Nadziranje poziva može se podesiti za
svaku slušalicu.
Zadana postavka je “BE”.
1
(srednja soft tipka)
2
/ : “Uzenetrogzito”
3
/ : “Beallitasok”
4
/ : “Hivasfigyeles”
5 / : Odaberite željenu postavku.
Pozdravna poruka
Kada uređaj odgovara na poziv,
pozivateljima se reproducira pozdravna
poruka.
28
KX-TG6411_6421HG HR.indd 28
25.3.2009 10:20:27
Telefonska tajnica
Možete koristiti:
– vašu vlastitu pozdravnu poruku
– tvornički snimljenu pozdravnu poruku.
Snimanje vaše pozdravne
poruke
Možete snimiti vašu vlastitu pozdravnu
poruku (max. 2 minute i 30 sekundi).
1
(srednja soft tipka)
2 / : “Uzenetrogzito”
3 / : “Udvozles”
4 / : “Felvetel indul”
5 / : “IGEN”
6 Držite slušalicu na udaljenosti oko 20
cm i razgovjetno govorite u mikrofon.
7 Pritisnite
za prekid snimanja.
8
Uporaba tvornički snimljene
pozdravne poruke
Uređaj ima 2 tvornički snimljene pozdravne
poruke:
– Ako obrišete ili ne snimite vašu vlastitu
pozdravnu poruku, uređaj pozivateljima
reproducira tvornički snimljenu poruku i
moli ih da ostave poruku
– Ako je vrijeme snimanja poruke (32.
stranica) postavljeno na “Csak udv.”,
poruke pozivatelja se neće snimiti, a
uređaj reproducira drugačiju tvornički
snimljenu pozdravnu poruku u kojoj moli
korisnike da nazovu ponovo.
Brisanje vaše pozdravne poruke
(Postavljanje tvornički snimljene
pozdravne poruke)
Ako želite koristiti tvornički snimljenu
pozdravnu poruku kada snimite vašu
pozdravnu poruku, morate obrisati vašu
vlastitu pozdravnu poruku.
1
(srednja soft tipka)
2 / : “Uzenetrogzito”
3
/ : “Udvozles”
4
5
/
: “Alapert.”
2 puta
Reproduciranje pozdravne
poruke
1
(srednja soft tipka)
2 / : “Uzenetrogzito”
3
/ : “Udvozles”
4
/ : “Udvozles lejat”
5
Preslušavanje poruka
uporabom bazne stanice
Kada su snimljene nove poruke, na baznoj
stanici treperi
.
Pritisnite
.
● Ako su snimljene nove poruke, bazna
stanica reproducira nove poruke.
● Ako nema novih poruka, bazna stanica
reproducira sve poruke.
Napomena:
● Kada indikator uključenosti telefonske
tajnice na baznoj stanici brzo treperi,
memorija za poruke je puna (“Kapacitet
memorije”, 28. stranica).
Upravljanje telefonskom
tajnicom tijekom reprodukcije
Tipka
ili
Radnja
Podešavanje glasnoće
zvučnika
Ponavljanje poruke*1
Preskakanje poruke
Zaustavljanje reprodukcije
Brisanje poruke koja se
trenutno reproducira
*1 Ako se pritisne unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna
poruka.
29
KX-TG6411_6421HG HR.indd 29
25.3.2009 10:20:28
Telefonska tajnica
Brisanje svih poruka
Pritisnite
uporabi.
Tipka
Snimi pozdravnu poruku
2 puta dok uređaj nije u
Uključi telefonsku tajnicu
Kada su snimljene nove poruke, na slušalici
se prikazuje
s ukupnim brojem novih
poruka.
1
(srednja soft tipka)
2 / : “Uzenetrogzito”
3 / : Odaberite “Uj uzenet lej.”
ili “Minden uz. lej.”.
4 Kada završite pritisnite
.
Napomena:
● Za prebacivanje na prijemnik slušalice,
pritisnite
.
● Ako je na zaslonu prikazano “Uz.mem.
tele”,
i ukupni broj novih poruka se
ne prikazuje.
Upravljanje telefonskom tajnicom
(srednja soft tipka)
: “Uzenetrogzito”
Tipka
ili
Radnja
Podešavanje glasnoće
prijemnika slušalice
ili zvučnika (tijekom
reprodukcije)
Ponovi poruku (tijekom
reprodukcije)*1
Preskoči poruku (tijekom
reprodukcije)
Ulaz u izbornik
“Beallitasok”
Reproduciraj novu poruku
Reproduciraj sve poruke
Reproduciraj pozdravnu
poruku
Zaustavi snimanje
Zaustavi reprodukciju
Isključi telefonsku tajnicu
ili
Slušanje poruka
uporabom slušalice
/
Radnja
*2
Obriši poruku koja se
reproducira
Obriši sve poruke
Obriši pozdravnu poruku*3
*1 Ako je pritisnuto unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna poruka.
*2 Brisati možete i na ovaj način:
/ : “IGEN”
*3 Uređaj postavlja tvornički snimljenu
pozdravnu poruku.
Uzvraćanje poziva (samo za
korisnike usluge ID pozivatelja)
Ako je za poziv primljena informacija o
pozivatelju, možete mu uzvratiti poziv dok
slušate poruku.
1 Pritisnite
tijekom reprodukcije.
2 / : “Visszahivas”
Uređivanje broja prije uzvraćanja poziva
1
2
3
Pritisnite
tijekom reprodukcije.
/ : “Szerkeszt+Hiv”
Uredite broj.
Brisanje svih poruka
1
(srednja soft tipka)
2 / : “Uzenetrogzito”
3
/ : “Minden uz.torl.”
4
/ : “IGEN”
Daljinsko upravljanje
Koristeći telefon s tonskim biranjem možete
nazvati svoj telefonski broj s drugog mjesta
30
KX-TG6411_6421HG HR.indd 30
25.3.2009 10:20:29
Telefonska tajnica
i pristupiti uređaju da preslušate poruke
ili promijenite postavke telefonske tajnice.
Glasovni vodič uređaja navodi vas da
pritisnete određene tipke za biranje za
izvršavanje različitih radnji.
Daljinske naredbe
Kôd daljinskog pristupa
Daljinske naredbe su predstavljene
glasovnim vodičem ovim redoslijedom:
3-znamenkasti kôd daljinskog pristupa
mora biti unešen kada daljinski upravljate
telefonskom tajnicom. Taj kôd sprečava
neovlaštene osobe da daljinski preslušavaju
vaše poruke.
Važno:
● Kako bi daljinski upravljali telefonskom
tajnicom prvo morate postaviti kôd
daljinskog pristupa.
1
(srednja soft tipka)
2 / : “Uzenetrogzito”
3
/ : “Beallitasok”
4
/ : “Tav.kod beall”
5 Za uključivanje daljinskog upravljanja
unesite 3-znamenkasti kôd daljinskog
pristupa.
● Za isključivanje daljinskog upravljanja, pritisnite
.
6
Daljinsko korištenje telefonske
tajnice
1 Birajte vaš telefonski broj s telefona sa
2
3
4
5
tonskim biranjem.
Nakon što započne pozdravna poruka
unesite svoj kôd daljinskog pristupa.
● Uređaj objavljuje broj novih poruka.
Pritisnite
da pokrenete glasovni
vodič.
Po potrebi slijedite upute glasovnog
vodiča ili upravljajte uređajem korištenjem daljinskih naredbi (31. stranica).
Kada završite prekinite liniju.
Napomena:
● Također možete ostaviti poruku kao i bilo
koji vanjski pozivatelj. Nakon početka
pozdravne poruke pritisnite
da
preskočite pozdravnu poruku i snimite
vašu poruku nakon zvučnog signala.
Tipka
Radnja
Ponovi poruku
(tijekom reprodukcije)*1
Preskoči poruku
(tijekom reprodukcije)
Reproduciraj nove poruke
Reproduciraj sve poruke
Reproduciraj pozdravnu poruku*2
Snimi pozdravnu poruku
Ponovi glasovni vodič (zaustavlja se snimanje ili reprodukcija)
Isključi telefonsku tajnicu
Obriši poruku koja se reproducira
Obriši sve poruke
Obriši pozdravnu poruku
(tijekom reprodukcije
pozdravne poruke)*2,*3
Završi daljinsko upravljanje
(ili prekinite liniju)*2
*1 Ako je pritisnuto unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna
poruka.
*2 Ova naredba nije sadržana u glasovnom
vodiču.
*3 Uređaj postavlja tvornički snimljenu
pozdravnu poruku.
Daljinsko uključivanje
telefonske tajnice
Ako je telefonska tajnica isključena, možete
ju daljinski uključiti.
1 Nazovite svoj telefonski broj s telefona
s tonskim biranjem.
31
KX-TG6411_6421HG HR.indd 31
25.3.2009 10:20:30
Telefonska tajnica
2
3
ustite telefon neka zvoni 10 puta.
P
● Čuje se dugački ton.
Unesite svoj kôd daljinskog pristupa
unutar 10 sekundi nakon dugačkog
tona.
● Reproducira se pozdravna poruka.
● Možete prekinuti ili ponovno unijeti
vaš kôd daljinskog pristupa i započeti
daljinsko upravljanje (30. stranica).
Postavke telefonske
tajnice
Broj zvona prije nego uređaj
odgovori na poziv
Pod “Csengetesszam” možete podesiti
koliko će puta uređaj zvoniti prije nego
odgovori na poziv. Možete odabrati 2 do 7
zvona ili “Automata”.
Zadana postavka je “4 csengetes”.
“Automata”: Telefonska tajnica uređaja
odgovara nakon 2. zvona kada je snimljena
nova poruka ili nakon 5. zvona kada nema
novih poruka. Ako zovete vaš uređaj s
udaljene lokacije da preslušate nove poruke
(31. stranica), znati ćete da nema novih
poruka kada uređaj zazvoni 3 puta. Tada
možete prekinuti vezu bez plaćanja poziva.
1
(srednja soft tipka)
2 / : “Uzenetrogzito”
3
/ : “Beallitasok”
4
/ : “Csengetesszam”
5 / : Odaberite željenu postavku.
Za pretplatnike usluge govorne pošte
Za primanje govorne pošte i ispravnu
uporabu telefonske tajnice molimo obratite
pažnju na sljedeće:
● Za uporabu usluge govorne pošte (33.
stranica) koju pruža vaš davatelj usluge/
telekom operater umjesto telefonske
tajnice, isključite telefonsku tajnicu (28.
stranica).
● Za uporabu telefonske tajnice ovog
uređaja umjesto usluge govorne pošte
koju pruža vaš davatelj usluga/telekom
operater, molimo vas obratite se vašem
davatelju usluga/telekom operateru da
vam isključi vašu uslugu govorne pošte.
Ako vaš davatelj usluga/telekom operater
to ne može učiniti:
- Postavite postavku “Csengetesszam”
tako da telefonska tajnica odgovara
na pozive prije nego se uključi usluga
govorne pošte vašeg davatelja usluga/
telekom operatera. Potrebno je provjeriti
broj zvona potrebnih za aktiviranje
usluge govorne pošte kod vašeg
davatelja usluga/telekom operatera prije
mijenjanja ove postavke.
- Promijenite broj zvona usluge govorne
pošte tako da telefonska tajnica može
prva odgovoriti na poziv. Da to učinite
obratite se vašem davatelju usluge/
telekom operateru.
Vrijeme snimanja za pozivatelja
Možete promijeniti maksimalno vrijeme
snimanja poruke dodijeljeno svakom
pozivatelju. Također možete odabrati “Csak
udv.” čime podešavate uređaj da pozdravi
pozivatelja ali ne snima poruke. Zadana
postavka je “3 perc”.
1
(srednja soft tipka)
2 / : “Uzenetrogzito”
3
/ : “Beallitasok”
4 / : “Rogzitesi ido”
5 / : Odaberite željenu postavku.
Napomena:
● Kada odaberete “Csak udv.”:
– Ako ne snimite vašu vlastitu poruku,
uređaj će reproducirati tvornički
snimljenu pozdravnu poruku u kojoj
moli pozivatelje da ponovo nazovu
32
KX-TG6411_6421HG HR.indd 32
25.3.2009 10:20:30
Usluga govorne pošte
kasnije.
– Ako koristite vašu vlastitu poruku,
snimite pozdravnu poruku u kojoj ćete
zamoliti pozivatelje da ponovo nazovu
kasnije (29. stranica).
Usluga govorne pošte
Govorna pošta je usluga automatskog
odgovaranja na poziv koju pruža vaš
davatelj usluge/telekom operater. Nakon što
se prijavite na ovu uslugu, sustav govorne
pošte vašeg davatelja usluge/telekom
operatera za vas odgovora na pozive kada
niste u mogućnosti odgovoriti na poziv ili
kada vam je linija zauzeta. Poruke snima
vaš davatelj usluge/telekom operater, ne
vaš telefon. Kada imate nove poruke na
slušalici se prikazuje
ako je dostupna
usluga označavanja poruke. Molimo vas
obratite se vašem davatelju usluge/telekom
operateru za detalje o ovoj usluzi.
Važno:
● Ako
i dalje ostaje na zaslonu čak i
nakon što ste preslušali nove poruke,
simbol isključite tako da pritisnete i držite
tipku # 2 sekunde.
● Za uporabu usluge govorne pošte koju
nudi vaš davatelj usluge/telekom operater
umjesto telefonske tajnice, isključite
telefonsku tajnicu (28 stranica). Za detalje
pogledajte 32. stranicu. (KX-TG6421)
33
KX-TG6411_6421HG HR.indd 33
25.3.2009 10:20:31
Interkom/Lokator
Interkomski razgovor
2
Interkomski razgovor se može vršiti između
slušalica.
3
Napomena:
● Ako primite vanjski poziv dok interno
razgovarate, čujete prekidajuće tonove.
Da odgovorite na poziv pritisnite
zatim pritisnite
.
●K
ada pozivate slušalicu, pozivana
slušalica zvoni 1 minutu.
4
Ostvarivanje internog poziva
1
(srednja soft tipka)
2 Za pozivanje određene slušalice,
3
unesite broj slušalice.
● Za prekid pozivanja pritisnite
Kada završite razgovor pritisnite
.
Odgovaranje na interni poziv
1 Pritisnite
da odgovorite na poziv.
2 Kada završite razgovor pritisnite
.
Lokator slušalice
Pritiskanjem tipke
na baznoj stanici
možete locirati zagubljenu slušalicu.
● Sve prijavljene slušalice zvone 1 minutu.
Za prekid pozivanja ponovo pritisnite istu
tipku ili
na slušalici.
Prosljeđivanje poziva,
konferencijski pozivi
.
poziv na čekanju.
nesite broj određene slušalice kojoj
U
želite proslijediti poziv.
Čekajte da pozivana stranka odgovori.
● Ako pozivana stranka ne odgovori,
pritisnite
za povratak na vanjski
poziv.
Z
a prosljeđivanje poziva:
Pritisnite
.
● Vanjski poziv je usmjeren na
slušalicu.
Za uspostavljanje konferencijskog
poziva:
Pritisnite
.
●Z
a napuštanje konferencije pritisnite
. Ostale stranke mogu
nastaviti razgovarati.
Prosljeđivanje poziva bez razgovora s
korisnikom slušalice
1
2
Izvršite 1. i 2. korak iz poglavlja
“Prosljeđivanje poziva, konferencijski
pozivi” na 34. stranici.
● Vanjski poziv zvoni na drugoj
slušalici.
Napomena:
● Ako korisnik druge slušalice ne odgovori
na poziv unutar 1 minute, poziv ponovo
zvoni na vašoj slušalici.
Odgovaranje na proslijeđeni poziv
Pritisnite
da odgovorite na poziv.
Napomena:
● Nakon što pozivatelj prekine, možete
razgovarati s vanjskim pozivateljem.
Vanjski pozivi mogu se proslijediti između
2 slušalice.
1 Tijekom vanjskog poziva pritisnite
da poziv stavite na čekanje.
● treperi da označi da je vanjski
34
KX-TG6411_6421HG HR.indd 34
25.3.2009 10:20:31
Korisne informacije
Unos znakova
Tipke za biranje se koriste za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovise o načinu unosa znakova (35. stranica).
­– Pritisnite
ili
za pomicanje pokazivača lijevo ili desno.
­– Pritisnite tipke za biranje za upis slova i brojeva.
­– Pritisnite
za brisanje slova ili broja označenog pokazivačem. Pritisnite i držite
za
brisanje svih slova i brojeva.
­– Pritisnite
za promjenu između velikih i malih slova.
­– Za upis drugog slova postavljenog na istoj tipki pritisnite
da pomaknete pokazivač na
sljedeće mjesto, zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
– Ako ne pritisnete niti jednu tipku unutar 5 sekundi nakon upisivanja slova, slovo se
ustaljuje, a pokazivač se pomiče u desno.
Načini unosa znakova
Dostupni načini upisa znakova su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ), prošireni1
(AÄÅ), prošireni2 (SŚŠ) i ćirični (АБВ). Za SMS poruke, dostupni su latinični (ABC),
numerički (0-9), grčki (ABΓ), i prošireni1 (AÄÅ) načini unosa znakova. Kada koristite jedan
od tih načina upisa znakova, osim numeričkog, uzastopnim pritiskom na tipku za biranje
možete odabrati koji se znak unosi.
Kada je na zaslonu prikaz za unos teksta:
(desna soft tipka)
/ : Odaberite način unosa znakova.
Napomena:
● Tipke za biranje označene s *1, *2, *3 i *4 u sljedećim tablicama imaju različito dodijeljene
znakove za SMS. Pogledajte dodatke *1, *2, *3 i *4 na kraju ovog poglavlja.
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica brojeva (0-9)
35
KX-TG6411_6421HG HR.indd 35
25.3.2009 10:20:32
Korisne informacije
Tablica grčkog alfabeta (ABC)
Proširena1 tablica slova (AÄÅ)
● Sljedeća slova se koriste kao velika i mala: ø Ŵ ŷ
Proširena2 tablica znakova (SŚŠ) (nije dostupno za SMS)
● Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:
ĄĆČĘŁĹŃŔŚŠůýŹŻŽ
36
KX-TG6411_6421HG HR.indd 36
25.3.2009 10:20:34
Korisne informacije
Tablica ćiričnog pisma (AБВ) (nije dostupno za SMS)
37
KX-TG6411_6421HG HR.indd 37
25.3.2009 10:20:34
Korisne informacije
Poruke grešaka
Ako uređaj prepozna problem, na zaslonu se prikazuje jedna od sljedećih poruka.
Poruka greške
Hiba*1
Uzrok i rješenje
● Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovo.
sikertelen
● Pogrešno kopiranje imenika (17. stranica). Provjerite
je li druga slušalica (primatelj) u stanju pripravnosti i
pokušajte ponovo.
Nincs kesz
● Memorija imenika primatelja je puna. Obrišite
nepotrebne unose iz imenika druge slušalice (primatelja)
i pokušajte ponovo.
Ervenyt. szam
● Pokušali ste poslati SMS poruku na telefonski broj
pohranjen u imeniku, popisu pozivatelja ili popisu za
ponovno biranje koji je duži od 20 znamenki.
Mem. megtelt
● Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne unose
(16. stranica).
● Memorija poruka je puna. Obrišite nepotrebne poruke
(29., 30. stranica).*1
● Memorija popisa zabranjenih poziva je puna. Obrišite
nepotrebne unose (21. stranica).*1
Nincs csatlak.
Csatlak. urja a
hal. adaptert.
● Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom.
Približite se baznoj stanici i pokušajte ponovo.
● Odspojite AC adapter bazne stanice da ju resetirate.
Spojite adapter i pokušajte ponovo.
● Možda je poništena prijava slušalice. Ponovo prijavite
slušalicu (21. stranica).
Hasznaljon
akkumulatort.
● Uložene su baterije pogrešnog tipa kao što su alkalne
ili manganove baterije. Koristite samo punjive Ni-MH
baterije navedene na 4., 5. stranici.
Fizessen elo a
hivofel
azonositasra.
● Morate se prijaviti na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada
primite podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID
pozivatelja, ova poruka se neće prikazivati.
*1 KX-TG6421
38
KX-TG6411_6421HG HR.indd 38
25.3.2009 10:20:35
Korisne informacije
Rješavanje problema
Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju, odspojite AC
adapter bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovo spojite AC adapter i uključite
slušalicu.
Općenita uporaba
Problem
Uzrok/rješenje
Slušalica se ne uključuje
automatski nakon
postavljanja/zamjene
baterija.
● Baterije su prazne ili preslabe da uključe napajanje.
Postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač i neka se
puni.
Uređaj ne radi.
● Uvjerite se da su baterije pravilno uložene (8. stranica).
● Potpuno napunite baterije (8. stranica).
● Provjerite spojeve (8. stranica).
● Odspojite AC adapter bazne stanice da resetirate uređaj i
isključite slušalicu. Spojite AC adapter, uključite slušalicu
i pokušajte ponovo.
● Slušalica nije bila prijavljena na baznu stanicu. Prijavite
slušalicu (21. stranica).
Ne čujem ton za biranje.
● Provjerite da li koristite isporučeni kabel telefonske linije.
Vaš stari kabel telefonske linije možda ima drugačiji
raspored ožićenja.
● AC adapter bazne stanice ili kabel telefonske linije nije
priključen. Provjerite spojeve.
● Ako koristite razdjelnik za spajanje uređaja, uklonite
razdjelnik i direktno priključite uređaj u utičnicu na zidu.
Ako uređaj radi ispravno, provjerite razdjelnik.
● Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite
liniju u drugi telefon za koji znate da radi. Ako taj telefon
radi ispravno, obratite se servisu za popravak uređaja.
Ako drugi telefon ne radi ispravno, obratite se davatelju
usluge/telekom operateru.
Ne znam kako obrisati
(propušteni poziv) sa
zaslona.
● Postoje nepregledani propušteni pozivi. Pogledajte ih i
obrišite na sljedeći način:
1
(srednja soft tipka)
2
3
/ : “Hivolista”
ritisnite
P
za pregledavanje od najnovijeg poziva ili
pritisnite
za pregledavanje od najstarijeg poziva.
39
KX-TG6411_6421HG HR.indd 39
25.3.2009 10:20:35
Korisne informacije
Postavke za programiranje
Problem
Uzrok/rješenje
Promijenio sam jezik
prikaza u jezik koji ne mogu
čitati.
● Promijenite jezik prikaza (12. stranica).
Tijekom programiranja,
slušalica počinje zvoniti.
● Prima se poziv. Odgovorite na poziv i nakon prekida
započnite ponovo.
Tijekom programiranja,
prikaz se vraća u stanje
pripravnosti.
● Primljen je poziv čiji je unos pronađen u popisu
zabranjenih poziva.*1 Čekajte i kasnije pokušajte ponovo.
Ne mogu prijaviti slušalicu
na baznu stanicu.
● Maksimalni broj slušalica (6) je već prijavljen na baznu
stanicu. Poništite prijave neuporabljenih slušalica iz
bazne stanice (22. stranica).
● Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili vaš PIN,
obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom
servisu.
● Postavite slušalicu i baznu stanicu dalje od drugih
električnih uređaja.
*1 KX-TG6421
Punjenje baterija
Problem
Uzrok/rješenje
Slušalica se oglašava
zvučnim signalom i/ili
treperi .
● Naboj baterije je nizak. Potpuno napunite baterije (8.
stranica)
Potpuno sam napunio
baterije ali i dalje treperi.
● Očistite kontakte za punjenje i punite ponovno
(9. stranica).
● Vrijeme je za zamjenu baterija (8. stranica).
Potpuno sam napunio
baterije ali se čini da je
vrijeme uporabe kraće.
● Očistite krajeve baterija ( , ) i kontakte punjenja
suhom krpom i ponovo punite.
Nema prikaza na zaslonu
slušalice.
● Slušalica nije uključena. Uključite ju (12. stranica).
40
KX-TG6411_6421HG HR.indd 40
25.3.2009 10:20:35
Korisne informacije
Pozivanje/odgovaranje na pozive, interni poziv
Problem
treperi.
Uzrok/rješenje
●S
lušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
● AC adapter bazne stanice nije pravilno priključen. Ponovo
spojite Ac adapter na baznu stanicu.
●U
potrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih
električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite
slušalicu dalje od izvora smetnji.
● Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite ju
(21. stranica).
Čuje se šum, zvuk prekida.
● Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih
električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite
slušalicu dalje od izvora smetnji.
● Približite se baznoj stanici.
● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje
DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/
ADSL usluge.
Slušalica ne zvoni.
● Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona
(18. stranica).
Bazna stanica ne zvoni.*1
● Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona
(18. stranica).
Ne mogu pozivati.
● Možda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite
postavku (12. stranica).
● Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se i
pokušajte ponovo.
● Druga jedinica je u uporabi. Pričekajte i kasnije pokušajte
ponovo.
● Telefonska tajnica je u uporabi.*1 Pričekajte i kasnije
pokušajte ponovo.
● Zaključana je tipkovnica. Otključajte ju (15. stranica).
*1 KX-TG6421
41
KX-TG6411_6421HG HR.indd 41
25.3.2009 10:20:36
Korisne informacije
ID pozivatelja
Problem
Uzrok/rješenje
Ne prikazuju se podaci o
pozivatelju.
● Morate prijaviti uslugu ID pozivatelja. Za detalje se
obratite vašem davatelju usluge/telekom operateru.
● Ako je vaš uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu
telefonsku opremu, odspojite ga i uključite direktno u
zidnu utičnicu.
● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje
DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/
ADSL usluge.
●D
ruga telefonska oprema može biti u interferenciji s ovim
uređajem. Isključite ostalu opremu i pokušajte ponovo.
Podaci o pozivatelju se
kasno ispisuju.
● Ovisno o usluzi vašeg davatelja usluge/telekom
operatera, uređaj može prikazati informacije pozivatelja
pri 2. zvonu ili kasnije.
● Približite se baznoj stanici.
Pomaknulo se vrijeme na
uređaju.
● Neispravna informacija o vremenu od dolaznog ID-a
pozivatelja je promijenila vrijeme. Postavku podešavanja
vremena postavite na “Manualis” (isključeno)
(18. stranica).
Ime pohranjeno u imeniku
nije bilo u potpunosti
prikazano dok se primao
vanjski poziv.
● Uredite ime u zapisu imenika tako da stane u 1 red
teksta. (16. stranica)
SMS (Short Message Service)
Problem
Uzrok/rješenje
Broj SMS centra za poruke
je zabilježen u popisu
pozivatelja a poruka nije
primljena.
● Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS bio
isključen. Uključite ga (25. stranica).
Ne mogu primati ili slati
SMS poruke.
● Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se
vašem davatelju usluge/telekom operateru.
● Broj(evi) SMS centra za poruke nisu spremljeni ili su
netočni. Spremite ispravne brojeve (25. stranica).
● Prijenos poruke je prekinut. Pričekajte da se poruka
pošalje prije korištenja drugih funkcija telefona.
● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje
DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/
ADSL usluge.
42
KX-TG6411_6421HG HR.indd 42
25.3.2009 10:20:36
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
“FD” je prikazano.
●U
ređaj se ne može spojiti na SMS centar za poruke.
Provjerite jesu li spremljeni ispravni brojevi SMS centra
za poruke (str. 32). Provjerite je li uključen SMS
(25. stranica).
“FE” je prikazano.
●D
ogodila se greška tijekom slanja poruke. Pokušajte
ponovo.
“EO” je prikazano.
●V
aš telefonski broj je zauvijek nevidljiv ili niste prijavljeni
na odgovarajuću uslugu. Obratite se vašem davatelju
usluge/telekom operateru.
Telefonska tajnica (KX-TG6421)
Problem
Uzrok/rješenje
Uređaj ne snima nove
poruke.
● Telefonska tajnica je isključena. Uključite ju (28. stranica).
● Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne poruke
(29. stranica).
● Vrijeme snimanja je postavljeno na “Csak udv.”.
Promijenite postavku (32. stranica).
● Ako vaša vlastita poruka nije pravilno snimljena,
pozivatelji ne mogu ostaviti poruku. Ponovo snimite vašu
vlastitu pozdravnu poruku (29. stranica).
● Ako ste prijavljeni na uslugu govorne pošte, poruke snima
sustav vašeg davatelja usluge/telekom operatera, a ne
vaš telefon. Promijenite postavku broja zvona na vašem
uređaju ili se obratite vašem davatelju usluga/telekom
operateru (32. stranica).
Moja vlastita pozdravna
poruka se ne čuje dobro.
● Ponovo snimite vašu vlastitu pozdravnu poruku
(29. stranica).
Ne mogu upravljati
telefonskom tajnicom.
● Netko koristi uređaj. Pričekajte da drugi korisnik završi.
● Pozivatelj ostavlja poruku. Pričekajte da pozivatelj završi.
● Slušalica je predaleko od baze. Približite se.
43
KX-TG6411_6421HG HR.indd 43
25.3.2009 10:20:36
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Ne mogu daljinski upravljati
telefonskom tajnicom.
● Unijeli ste pogrešan kôd daljinskog pristupa. Ako ste
zaboravili vaš kôd daljinskog pristupa, uđite u postavku
podešavanja kôda daljinskog pristupa da provjerite vaš
trenutni kôd (31. stranica).
● Odlučno pritisnite svaku tipku.
● Telefonska tajnica je isključena. Uključite ju (31. stranica).
● Koristite telefon s pulsnim biranjem. Pokušajte ponovo
koristeći telefon s tonskim biranjem.
Tijekom snimanja
pozdravne poruke ili
slušanja poruka uređaj
zvoni, a snimanje se
prekida.
● Prima se poziv. Odgovorite na poziv i kasnije pokušajte
ponovo.
Oštećenje tekućinom
Problem
Uzrok/rješenje
Tekućina ili drugi oblik
vlage je ušao u slušalicu/
baznu stanicu.
● Odspojite AC adapter i kabel telefonske linije iz bazne
stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite ju da se
suši najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/bazna
stanica potpuno osuše ponovo spojite AC adapter i kabel
telefonske linije. Umetnite baterije i potpuno ih napunite
prije uporabe. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se
najbližem Panasonicovom servisu.
Oprez:
● Kako bi izbjegli trajno oštećenje ne koristite mikrovalnu pećnicu da ubrzate postupak
sušenja.
44
KX-TG6411_6421HG HR.indd 44
25.3.2009 10:20:37
Korisne informacije
Postavljanje na zid
 Bazna stanica
 Punjač
67mm
25mm
Vijci (nisu
isporučeni)
Vijci (nisu
isporučeni)
Kukice
Kukice
Duži od
20 mm
Razmak
(6mm)
Duži od
20 mm
Razmak
(2mm)
45
KX-TG6411_6421HG HR.indd 45
25.3.2009 10:20:37
Korisne informacije
Potvrda izjave o sukladnosti
Predmet izjave opisan gore pod <A> je u sukladnosti sa zahtjevima sljedećih propisa EU <B> i
harmoniziranih normi <C>.
46
KX-TG6411_6421HG HR.indd 46
25.3.2009 10:20:41
Kazalo
Kazalo
AAlarm: 20
Automatski razgovor: 14, 18
BBaterija: 8, 9
DDatum i vrijeme: 13
Dijeljenje poziva: 15
Dodatne slušalice: 21
F Flash: 15, 19
G Glasnoća
Prijemnik: 14
Zvono (bazna stanica): 19
Zvono (slušalica): 14, 18
Zvučnik: 14
Govorna pošta: 33
I ID pozivatelja za poziv na čekanju: 15
Interni razgovor: 34
Isključivanje mikrofona (MUTE): 14
KKonferencijski pozivi: 34
MMod privatnosti: 19
N Način biranja: 12
Nestanak struje: 9
OOdašiljač: 22
Odgovaranje na pozive: 14
PPauza: 14
PIN: 20
Podešavanje vremena: 18
Ponovno biranje: 14
Popis pozivatelja: 23
Poruke grešaka: 38
Postavljanje na zid: 45
Pozdravna poruka: 28
Poziv na čekanju: 15
Pozivanje: 14
Prikaz
Kontrast: 18
Jezik: 12
Privremeno tonsko biranje: 15
Propušteni pozivi: 23
Proslijeđivanje poziva: 34
R Razglas: 14
Rješavanje problema: 39
S Slušalica
Odjava: 22
Lokator: 34
Prijava: 21
SMS funkcija: 25
T Telefonska tajnica: 28
Brisanje poruka: 29, 31
Broj zvona: 32
Daljinsko upravljanje: 30
Kôd daljinskog pristupa: 31
Nadziranje poziva: 28
Samo pozdrav: 32
Slušanje poruka: 29, 30, 31
Uključivanje/isključivanje: 28,
30, 31
Vrijeme snimanja: 32
Telefonski imenik: 16
Ton tipki: 18
Ton zvona: 18
UUključivanje/isključivanje: 12
Ulančano biranje: 16
Unos znakova: 35
Uređivanje popisa pozivatelja: 23
Usluga ID pozivatelja: 23
Z Zabrana dolaznih poziva: 20
Zaključavanje tipkovnice: 15
47
KX-TG6411_6421HG HR.indd 47
25.3.2009 10:20:42
Za vašu buduću uporabu
Preporučujemo spremanje zapisa o slijedećim informacijama za pomoć pri bilo kojem
popravku unutar jamstvenog roka.
Serijski br.
Datum kupnje
(nalazi se na dnu bazne stanice)
Naziv i adresa prodajnog mjesta
Ovdje zataknite vaš račun.
0682
Odjel prodaje:
Panasonic South-East Europe Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorsko pravo:
Ovaj materijal je tvrtka Panasonic Communications Co., Ltd zaštitila autorskim
pravom i smije se umnožiti samo za internu uporabu. Svako drugo umnožavanje,
u cijelosti ili djelomično, zabranjeno je bez pismenog odobrenja tvrtke Panasonic
Communications Co., Ltd.
© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009
PNQX1676ZA
KX-TG6411_6421HG HR.indd 48
CC0309DT0
25.3.2009 10:20:42

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement