Panasonic KXTG6611FX Upute za uporabu

Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Panasonic KXTG6611FX Upute za uporabu | Manualzz
Upute za uporabu
Digitalni bežični telefon
Model br.
KX-TG6611FX
KX-TG6612FX
Digitalna bežična telefonska tajnica
Model br.
KX-TG6621FX
Prikazani model je KX-TG1611.
Prije prve uporabe, pogledajte
“Priprema” na stranici 10.
Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicovog proizvoda.
Molimo vas pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja uređaja i pohranite ih za
buduću uporabu.
Ovaj uređaj je kompatibilan s uslugom ID pozivatelja i SMS-om. Morate biti prijavljeni
na prikladnu uslugu kod vašeg davatelja usluga.
Za uporabu ovog uređaja u vašoj zemlji najprije promijenite regionalne
postavke uređaja da odgovaraju vašoj zemlji (29. stranica). Prema potrebi
promijenite jezik prikaza na zaslonu uređaja (15. stranica).
(Za Češku i Slovačku)
Ovaj bežični telefon je moguće koristiti sukladno Općoj dozvoli: br.:
VO-R/8/08.2005-23 (za Češku), VPR-7/2001 (za Slovačku)
Sadržaj
Uvod
Sastav modela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informacije o opremi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Općenite informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Važne informacije
Za vašu sigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Važne sigurnosne upute . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Za najbolje radne odlike . . . . . . . . . . . . . . .. . 7
Ostale informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Priprema
Postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Napomena pri podešavanju . . . . . . . . . . . . 11
Upravljačke funkcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uključivanje/isključivanje napajanja . . . . . 15
Početne postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Eco-način na dodir . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Postavljanje na zid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Pozivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Odgovaranje na pozive . . . . . . . . . . . . . . . 17
Korisne funkcije tijekom poziva . . . . . . . . . 18
Zaključavanje tipki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rad sigurnosnog napajanja . . . . . . . . . . . . 19
Telefonski imenik
Telefonski imenik slušalice . . . . . . . . . . . . . 21
Kopiranje unosa imenika . . . . . . . . . . . . . . .22
Programiranje
Postavke za programiranje . . . . . . . . . . . . 23
Posebno programiranje . . . . . . . . . . . . . . 27
Prijavljivanje jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID pozivatelja – Caller ID . . .32
Popis pozivatelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
SMS (Usluga kratkih poruka)
Korištenje SMS-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Uključivanje/ isključivanje SMS-a . . . . . . . . 34
Spremanje brojeva SMS centara za poruke . . 34
Slanje poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Primanje poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ostale postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Telefonska tajnica
Telefonska tajnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uključivanje/isključivanje telefonske tajnice . . .37
2
Pozdravna poruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Preslušavanje poruka uporabom bazne
stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Preslušavanje poruka uporabom slušalice . . . 39
Daljinsko upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Postavke telefonske tajnice . . . . . . . . . . . 40
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Interni razgovor/ Lokator
Interni pozivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Lokator slušalice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Prosljeđivanje poziva, konferencijski pozivi . . .43
Korisne informacije
Unos znakova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Poruke grešaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Kazalo pojmova
Kazalo pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Uvod
Sastav modela
Slušalica
Br. dijela
Br. dijela
KX-TG6611
KX-TG6611
KX-TGA661
1
KX-TG6612
KX-TG6611
KX-TGA661
2
KX-TG6621
KX-TG6621
KX-TGA661
1
Model br.
KX-TG6611
Serija
KX-TG6621
Serija
•
Bazna stanica
Serija
Količina
U ovim uputama za uporabu bit će izostavljen sufiks (FX) u brojevima sljedećih modela:
KX-TG6611FX/KX-TG6612FX/KX-TG6621FX
Razlike u značajkama
Serija
KX-TG6611 series
KX-TG6621 series
Telefonska tajnica
–
•
Interkom
Među slušalicama
•
•
*1
*1
*1 Modeli s jednom slušalicom: Kupnjom i prijavljivanjem jedne ili više dodatnih slušalica
(str. 5) moguće je među slušalicama vršiti interkomske pozive.
3
Uvod
Informacije o opremi
Isporučeni pribor
Br.
1
2
3
4
5
Količina
Dio opreme/Broj dijela
KX-TG6611
KX-TG6621
KX-TG6612
AC adapter/PNLV226CE
1
2
Kabel telefonske linije
1
1
2
4
1
2
—
1
Punjive baterije
*1
Poklopac slušalice
*2
Punjač
*1 Pogledajte 4. stranicu za informacije o zamjeni baterije.
*2 Poklopac slušalice dolazi postavljen na slušalicu.
1
2
3
4
5
Dodatna/zamjenska oprema
Molimo vas obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom prodajnom mjestu za informacije
o prodaji.
Pribor
Punjive
baterije
DECT odašiljač
Broj modela
HHR-4MRT ili HHR-4NGE (P03P) ili HHR-4MRE (P03I) *1
Vrsta baterije:
- Nikal-metal hidridna (Ni-MH)
- za svaku slušalicu 2 × AAA (R03) veličine
KX-A405
*1 Zamjenske baterije mogu imati drugačiji kapacitet od isporučenih.
4
Uvod
Proširivanje vašeg telefonskog sustava
Možete proširiti vaš telefonski sustav
prijavljivanjem dodatnih slušalica (maks. 6)
na jednu baznu stanicu.
• Zamjenske slušalice mogu biti drugačije
boje od isporučenih slušalica.
Slušalica (dodatna): KX-TGA661FX
Općenite informacije
•
•
•
Ovaj uređaj je napravljen za uporabu na analognoj telefonskoj mreži Češke i Slovačke.
U slučaju problema, za prvu pomoć morate se obratiti vašem dobavljaču.
Za uporabu u drugim zemljama molimo vas obratite se vašem dobavljaču opreme.
Declaration of Conformity [Izjava o sukladnosti]:
• Tvrtka Panasonic System Networks Co., Ltd. ovime izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu
s nužnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE).
Izjava o sukladnosti za određene proizvode opisane u ovim uputama mogu se preuzeti na
sljedećoj stranici:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt ovlaštenog predstavnika:
Panasonic centar za ispitivanje
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Za vašu buduću uporabu
Preporučujemo spremanje zapisa o sljedećim informacijama za pomoć pri bilo kakvom popravku
unutar jamstvenog roka.
Serijski br.
Datum kupovine
(nalazi se na dnu bazne stanice)
Naziv i adresa prodajnog mjesta
Ovdje zataknite vaš račun.
5
Važne informacije
Za vašu sigurnost
Kako biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak
života/imovine, pažljivo pročitajte ovo poglavlje
prije uporabe uređaja kako bi osigurali
pravilan i siguran rad vašeg uređaja.
UPOZORENJE
Spajanje napajanja
•
•
•
•
•
•
•
Koristite isključivo izvor napajanja naveden
na uređaju.
Ne preopterećujte strujne utičnice i
produžne kabele. To može rezultirati rizikom
od požara ili strujnog udara.
Potpuno umetnite AC adapter/strujni utikač
u strujnu utičnicu. Nepridržavanjem ovoga
možete uzrokovati strujni udar i/ili
prekomjerno zagrijavanje što može
uzrokovati požar.
Redovito uklanjajte prašinu, itd. s AC
adaptera/strujnog utikača tako da ga
izvučete iz strujne utičnice, a zatim obrišete
suhom krpom. Nagomilana prašina može
uzrokovati “probijanje izolacije”, itd.
uzrokujući požar.
Isključite uređaj iz strujne utičnice ako se
dimi, proizvodi neuobičajen miris ili zvuk.
Takvi uvjeti mogu uzrokovati požar ili strujni
udar. Provjerite da se uređaj prestao dimiti
i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Ako je kućište uređaja slomljeno i otvoreno,
isključite ga iz strujnog napajanja i nikada
ne dodirujte unutrašnjost uređaja.
Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama.
Postoji opasnost od strujnog udara.
Postavljanje
•
•
6
Za zaštitu od električnog udara, ne izlažite
uređaj kiši ili bilo kojem drugom obliku
vlage.
Ne postavljajte ili koristite uređaj pored
automatski upravljanih uređaja kao što su
automatska vrata i alarmi za požar.
Radio valovi emitirani iz ovog telefona
mogu na takvim uređajima uzrokovati
nepravilan rad što može dovesti do nesreće.
•
Ne dopustite da se AC adapter ili kabel
telefonske linije pretjerano potežu, savijaju
ili budu postavljeni pod teške predmete.
Mjere sigurnosti pri uporabi
•
•
•
Prije čišćenja isključite uređaj iz strujne
utičnice. Ne koristite tekućine ili raspršujuća
sredstva za čišćenje.
Ne rastavljajte uređaj.
Ne prolijevajte tekućine (deterdžente,
sredstva za čišćenje, itd.) po kabelu
telefonske linije i ne dopustite da stalno bude
vlažan. To može uzrokovati požar. Ako se
kabel telefonske linije smoči, odmah ga
odspojite iz telefonske utičnice i nemojte
ga koristiti
Medicinska oprema
•
•
Obratite se proizvođaču bilo kojih uređaja za
osobno zdravlje, kao što su srčani stimulatori
ili slušni aparatići, kako bi saznali jesu li
dovoljno zaštićeni od energije vanjske RF
(radio frekvencije). (Uređaj radi u
frekvencijskom opsegu od 1.88 do 1.90 GHz,
a snaga RF prijenosa je 250mW (maks.).)
Ne koristite ovaj uređaj u domovima zdravlja
ako bilo koje pravilo u prostoru nalaže da to
ne radite. Bolnice ili domovi zdravlja mogu
koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku
RF energiju.
OPREZ
Postavljanje i smještanje
•
•
•
•
•
Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom
grmljavinskog nevremena.
Nikada ne postavljajte priključke telefonske
linije u vlažnim prostorima ako priključak
nije posebno namijenjen za vlažna mjesta.
Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske
žice ili priključke dok ne isključite telefonsku
liniju iz telefonske utičnice.
Budite oprezni kada postavljate ili
preinačujete telefonske linije.
AC adapter se koristi kao glavni uređaj za
isključivanje. Uvjerite se da je strujna
utičnica postavljena pored uređaja i da je l
ako dostupna.
Važne informacije
•
Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:
– se baterije prijenosne slušalice moraju
napuniti ili su neispravne.
– je došlo do prekida struje.
Baterija
•
•
•
•
•
•
Preporučujemo uporabu baterija navedenih
na 4. stranici. KORISTITE ISKLJUČIVO
punjive Ni-MH baterije AAA (R03) veličine.
Ne miješajte stare i nove baterije.
Ne otvarajte i ne oštećujte baterije.
Elektrolit oslobođen iz baterija je korozivan
i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju
ili kože. Elektrolit može biti otrovan ako se
proguta.
Pri rukovanju baterijama obratite posebnu
pozornost. Ne dozvolite da kontakti dođu
u kratki spoj preko vodljivih materijala ili
predmeta kao što su prsteni, narukvice
ili ključevi. U protivnom se kontakti i/ili
baterije mogu jako zagrijati i uzrokovati
opekline.
Baterije isporučene s uređajem ili one koje
odgovaraju za uporabu uz uređaj punite
u skladu s uputama i ograničenjima
navedenim u ovom priručniku.
Koristite samo kompatibilnu baznu stanicu
(ili punjač) za punjenje baterija.
Ne prepravljajte baznu stanicu (ili punjač).
Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati
curenje ili eksploziju baterija.
Važne sigurnosne upute
Kada koristite vaš uređaj, uvijek se moraju
slijediti osnovne sigurnosne mjere opreza
kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog
udara ili ozljede osoba, uključujući sljedeće:
1. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode,
npr. blizu tuš kabine, umivaonika,
sudopera ili kade, u vlažnom podrumu ili
blizu bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona (osim
bežičnog) tijekom grmljavine. Postoji rizik
od strujnog udara kroz munju.
3. Ne koristite telefon za dojavu o curenju
plina u blizini curenja.
4. Koristite samo strujni kabel i baterije
navedene u ovom priručniku. Ne bacajte
baterije u vatru. Može doći do eksplozije.
Provjerite lokalne (državne) zakonske
propise o odlaganju baterija.
SPREMITE OVE UPUTE
Za najbolje radne odlike
Smještaj bazne stanice/izbjegavanje
smetnji
Bazna stanica i druge kompatibilne Panasonic
jedinice koriste radio valove za međusobnu
komunikaciju.
• Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju
bez smetnji, postavite vašu baznu stanicu:
– na prikladno, visoko i središnje mjesto
bez prepreka između slušalice i bazne
stanice u unutarnji prostor.
– daleko od elektroničkih uređaja poput
TV-a, radio prijemnika, osobnih računala,
bežičnih uređaja ili drugih telefona.
– izbjegnite usmjeravanje na odašiljače
radio frekvencija, kao što su vanjske
antene ili bazne stanice mobilnih telefona.
(Izbjegavajte smještaj bazne stanice na
prozor ili blizu prozora.)
• Pokrivenost i kvaliteta glasa ovisi o uvjetima
okoline.
• Ako položaj bazne stanice nije zadovoljavajući
za prijem, pomaknite baznu stanicu na
drugo mjesto za bolji prijem.
Okolina
•
•
•
•
•
Uređaj držite dalje od uređaja koji stvaraju
električne smetnje, kao što su fluoroscentne
žarulje i motori.
Uređaj se mora zaštiti od prekomjernog
izlaganja dimu, prašini, visokoj temperaturi
i vibracijama.
Uređaj se ne smije izlagati direktnom
sunčevom svjetlu.
Ne stavljajte teške predmete na strujni
kabel ili na vrh uređaja.
Kada uređaj ostavljate duže vrijeme izvan
uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.
7
Važne informacije
•
•
•
•
Kada uređaj ostavljate duže vrijeme izvan
uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.
Držite uređaj podalje od izvora topline kao
što su grijalice, kuhinjski štednjaci i sl.
Ne smještajte uređaj u prostor gdje je
temperatura manja od 0 °C ili veća od
40 °C. Isto tako izbjegavajte vlažne podrume.
Najveća udaljenost za pozivanje može se
skratiti kada se uređaj koristi na sljedećim
mjestima: Pored prepreka poput planina,
tunela, podzemlja, pored metalnih predmeta
kao što su žičane ograde, itd.
Uporaba uređaja pored elektroničkih uređaja
može uzrokovati smetnje. Udaljite se od
elektroničkih uređaja.
Redovno održavanje
•
•
Obrišite vanjsku površinu uređaja malo
navlaženom krpom.
Ne koristite benzin, razrjeđivač ili bilo koji
abrazivni prašak.
Napomena za odlaganje uređaja,
prenošenje ili povrat
Ovaj proizvod može pohraniti privatne/
povjerljive podatke. Za zaštitu vaše
privatnosti/povjerljivosti, preporučamo vam
da prije odlaganja ili povratka uređaja iz
memorije obrišete informacije kao što su
telefonski imenik ili unose u popisu
pozivatelja.
Obavijest za korisnike o prikupljanju
i zbrinjavanju dotrajalih uređaja
i baterija
1
2
3
Ove oznake ( 1 , 2 , 3 ) na proizvodu,
ambalaži i/ili pratećim dokumentima
8
Za poslovne korisnike u Europskoj
uniji
Ako želite zbrinuti električnu i elektroničku
opremu, detaljne obavijesti zatražite od svog
prodavača ili dobavljača.
Ostale informacije
•
označavaju da se korišteni električni i
elektronički uređaji ne smiju zbrinjavati
zajedno s otpadom iz domaćinstava.
Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja
dotrajalih proizvoda i baterija, odnesite ih u
odgovarajuća prikupljališta, u skladu s lokalnim
zakonodavstvom i Direktivama 2002/96/EZ
i 2006/66/EZ. Ispravnim odlaganjem ovih
proizvoda i baterija pomoći ćete očuvanju
vrijednih izvora i spriječiti bilo kakvo negativno
djelovanje na ljudsko zdravlje i okoliš koje bi
moglo nastati zbog nepropisnog odlaganja.
Detaljne informacije o prikupljanju i recikliranju
dotrajalih proizvoda i baterija potražite
u lokalnom poglavarstvu, službi za zbrinjavanje
otpada ili kod prodavača od kojeg ste kupili
proizvode. Za nepropisno odlaganje ovog
otpada možete biti kažnjeni sukladno
nacionalnim propisima.
Informacije o odlaganju u zemljama
izvan Europske unije
Ovi simboli ( 1 , 2 , 3 ) su važeći samo u
Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti te uređaje,
kontaktirajte lokalna nadležna tijela ili
prodavača i raspitajte se o pravilnoj metodi
odlaganja.
Napomena za simbol baterije
Ovaj se simbol ( 2 ) može koristiti u kombinaciji
s kemijskim simbolom ( 3 ). U ovom je slučaju
usklađen sa zahtjevom navedenim u Direktivi
za korištene kemikalije.
Važne informacije
Tehnički podaci
Standard:
DECT (digitalno poboljšane bežične
telekomunikacije),
GAP (profil za generički pristup)
Frekvencijski raspon:
1.88 GHz do 1.90 GHz
Snaga prijenosa radiofrekvencije:
oko 10mW (prosječna snaga po kanalu)
Napajanje:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja:
Bazna stanica*1:
Stanje pripravnosti: Otprilike 0,4 W
Maksimalno: Otprilike 2,3 W
Bazna stanica*2:
Stanje pripravnosti: Otprilike 0,5 W
Maksimalno: Otprilike 2,4 W
Punjač:
Stanje pripravnosti: Otprilike 0,1 W
Maksimalno: Otprilike 1,8 W
Radno okruženje
0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relativne
vlažnosti zraka (suho)
*1 KX-TG6611/KX-TG6612
*2 KX-TG6621
Napomena:
• Izgled i karakteristike podložni su
promjenama bez prethodne najave.
• Crteži korišteni u ovom priručniku mogu
se malo razlikovati od stvarnog proizvoda.
9
Priprema
Bazna stanica (KX-TG6621)
Postavljanje
Kukica
“Klik"
Povezivanje
•
•
Koristite samo isporučeni Panasonicov AC
adapter PNLV226CE.
Prilikom postavljanja uređaja na zid,
pogledajte stranicu 16.
Kukice
Bazna stanica (KX-TG6611/KX-TG6612)
Kukica
Jako pritisnite
utikač
“Klik"
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
Kukice
Koristite samo isporučenu
žicu telefonske linije.
Čvrsto
pritisnite utikač.
U telefonsku
liniju
DSL/ADSL filter*
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
Ispravno
“Klik"
Pogrešno
Koristite samo isporučenu
žicu telefonske linije.
U telefonsku
liniju
DSL/ADSL filter*
Ispravno
“Klik"
Pogrešno
* DSL/ADSL filter (nije isporučen) je potreban
ako koristite DSL/ADSL uslugu.
10
* DSL/ADSL filter (nije isporučen) je potreban
ako koristite DSL/ADSL uslugu.
Punjač
Kukice
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
3ULSUHPD
Postavljanje baterija
•
•
•
KORISTITE ISKLJUČIVO Ni-MH baterije
AAA (R03) veličine.
NE KORISTITE alkalne/manganove/Ni-Cd
baterije.
Provjerite oznake polariteta ( + , - ).
Napomena pri podešavanju
Napomena za spojeve
•
•
SAMO punjive Ni-MH
Napomena za postavljanje baterija
•
•
•
•
Kada se prikaže odabir jezika pogledajte
15. stranicu.
Punjenje baterije
Punite oko 7 sati.
• Kada su baterije do kraja napunjene,
indikator punjenja se isključuje i prikazuje
se “Baterija puna”.
Provjerite je li prikazana poruka "Punjenje".
Indikator punjenja
AC adapter mora biti neprestano uključen.
(Normalno je da je adapter zagrijan
tijekom uporabe.)
AC adapter mora biti priključen u okomito
postavljenu ili podnu utičnicu. Ne priključujte
mrežni adapter u utičnicu na stropu jer bi
se pod vlastitom težinom mogao isključiti.
Koristite isporučene punjive baterije.
Za zamjenu, preporučujemo uporabu
Panasonicovih punjivih baterija navedenih
na 4. i 7. stranici.
Obrišite krajeve baterije ( + , - )
suhom krpom.
Izbjegavajte dodirivanje krajeva baterije
( + , - ) ili kontakata uređaja.
Napomena za postavljanje baterija
•
•
Normalno je da se slušalica zagrije tijekom
punjenja.
Jednom mjesečno čistite kontakte za punjenje
na slušalici, baznoj stanici i punjaču mekom
i suhom krpom. Prije čišćenja uređaja,
isključite iz utičnica za napajanje i kabela
telefonskih linija. Čistite i češće ako je
uređaj izložen masnoći, prašini ili velikoj
količini vlage.
Razina baterije
Ikona
Razina baterije
Visoka
Srednja
Niska
Potrebno je puniti
11
3ULSUHPD
Radne odlike Panasonicovih Ni-MH
baterija (isporučene baterije)
Rad
1
C3
2
Vrijeme uporabe
U neprestanoj uporabi
Maks. 15 sati
Izvan uporabe
(stanje pripravnosti)
Maks. 170 sati
Napomena:
• Normalno je da baterije ne dostignu puni
kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalne
radne odlike baterija se dostižu nakon nekoliko
ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja (uporabe).
• Stvarne radne odlike baterija ovise o
korištenju i okruženju.
• Čak i nakon što su baterije u potpunosti
napunjene, slušalica može ostati na baznoj
stanici bez ikakvog negativnog utjecaja
na baterije.
• Razina baterije možda se neće pravilno
prikazati nakon zamjene baterija. U tom
slučaju, postavite slušalicu na baznu
stanicu i punite baterije najmanje 7 sati.
Upravljačke tipke
Bazna stanica
KX-TG6611/KX-TG6612
1
1 Kontakti za punjenje
(Lokator)
2
12
KX-TG6621
2
4 5 C6
7
8 9
1 Kontakti za punjenje
2 Zvučnik
C3 Brojilo poruka
(Obriši)
4
(Zaustavi)
5
(Pojačavanje/ stišavanje
C6
glasnoće)
(Ponovi/ Preskoči)
(Reproduciraj)
7
Indikator poruke
(Lokator)
8
(Odgovaranje)
9
Indikator odgovaranja
3ULSUHPD
10
Slušalica
1
7
8
2
C3
4
5
9
10
ECO/R
ECO: Tipka kratice eco-načina
R: Recall/Flash
11 Mikrofon
1C2 Kontakti za punjenje
Tip upravljanja
A Soft tipke
Slušalica posjeduje 3 soft tipke. Pritiskanjem
soft tipke možete odabrati funkciju prikazanu
na zaslonu izravno iznad tipke.
B Navigacijska tipka
– pomičite između
,
,
ili
:
Pretražujte različite popise i stavke.
–
(Glasnoća:
ili
): Podešavanje
glasnoće prijemnika ili zvučnika tijekom
razgovora.
(
: Popis pozivatelja): Pregledajte
–
popis pozivatelja.
(
: Ponovno biranje): Pregledajte
–
popis ponovnog pozivanja.
C6
11
1C2
Zaslon
Znakovi na zaslonu slušalice
Stavka
Značenje
A
Stanje dometa: Što je više
crta vidljivo, to je slušalica
bliže baznoj stanici.
B
Izvan dometa bazne stanice
Pozivanje, interni način rada.
1
2
C3
4
5
C6
7
8
9
Indikator punjenja
Indikator zvona
Sigurnosni hvat
• Sigurnosni hvat pruža potporu kada
držite slušalicu između vašeg
ramena i uha.
Zvučnik
(Razgovor)
(Razglas)
Brojčane tipke
Prijemnik
Zaslon
(Isklj./ Uklj.)
Razglas je uključen.
(str. 17)
Linija je u uporabi.
• Kada polako treperi:
Razgovor se stavlja na
čekanje.
• Kada brzo treperi: Trenutno
se prima dolazni poziv.
Propušteni poziv *1(stranica 32)
Snaga prijenosa bazne stanice
je postavljena na “Nisko”.
(str. 16)
Isključen je LCD i osvjetljenje
tipki. (str. 25)
13
Priprema
Stavka
Značenje
•
•
Kada je prikazano do ikone
baterije: Uključena je
telefonska tajnica*2.
(37. stranica)
Kada je prikazano s
brojem: Snimljene su nove
poruke.*2 (39. stranica)
Telefonska tajnica odgovara
na pozive pozdravnom
porukom, a poruke pozivatelja
se ne snimaju.*2 (“Odabir
"Samo pozdravna poruka”,
41. stranica)
Razina baterije
Uključen je alarm. (str. 27)
Ekvalizator je postavljen.
(str. 18)
Uključen je mod privatnosti.
(str. 26)
*1
*2
*3
*4
--
Značenje
Telefonska tajnica odgovara
na pozive pozdravnom
porukom, a poruke pozivatelja
se ne snimaju. (“Odabir
“Samo pozdravna poruka”,
stranica 41.)
Ikone soft tipki slušalice
Ikona
Radnja
Vraća na prethodni zaslon
ili vanjski poziv.
Prikazuje izbornik.
Prihvaćanje trenutnog odabira.
Prikazivanje prethodno pozivanog
telefonskog broja.
Izvršava poziv. (str. 17)
Privremeno isključuje zvono za
dolazne pozive. (str. 17)
Uključen je noćni mod. (str. 28)
Postavlja 24-satni ili 12-satni
format sata. (str. 15)
Blokirani poziv* (stranica 28, 32)
U UPORABI
KX-TG6621
Stavka
Zvono je isključeno.
(str. 25)
1
Linija u
uporabi
Prikazane stavke bazne stanice
Postavlja poziv na čekanje.
Primljena je nova SMS
poruka.*3 (35. stranica)
Otvara imenik.
Primljena je nova glasovna
poruka.*4 (42. stranica)
Omogućava uređivanje
telefonskih brojeva. (str. 28, 32)
Netko koristi liniju.
Dodaje novi unos. (str. 21, 28)
Telefonsku tajnicu koristi
druga slušalica ili bazna
stanica.*2
Samo pretplatnici na uslugu ID pozivatelja
KX-TG6621
Samo korisnici SMS-a
Samo pretplatnici na uslugu govorne pošte.
Prikazivanje načina unosa
znakova za pretraživanje
imenika. (str. 21)
Isključuje funkciju zaključavanja
tipki. (str. 19)
Odabir načina unosa znakova.
Odabir slušalica. (str. 29)
Zaustavlja snimanje ili reprodukciju.*1
Pohranjivanje telefonskih brojeva.
(str. 28, 33)
Unošenje pauze pri biranju.
14
Započnite uporabu
Ikona
Radnja
Brisanje odabrane stavke ili
povratak na vanjski poziv.
Omogućuje vam ostvarivanje
internog poziva. (str. 43)
Jezik prikaza
Dostupno je 16 jezika prikaza.
Možete odabrati
Brisanje broja/ znakova.
Isključivanje mikrofona tijekom
razgovora (MUTE)
*1 KX-TG6621
Uključivanje/isključivanje
Uključivanje
Držite
oko 2 sekunde.
0
.
Značenje simbola:
Primjer:
: “Isklj.”
Pritisnite
ili
u navodnicima.
0
3
3
Kod za izravni pristup:
Postavkama za programiranje se može
pristupiti pritiskom na
, # i odgovarajući
kod na brojčanim tipkama (str. 23).
#
#
: Odaberite vaš željeni jezik.
Primjer: 15. srpnja, 2011.
Početne postavke
Primjer: Pritisnite
1
2
Datum i vrijeme
0
#
1
2 Unesite trenutni dan, mjesec i godinu.
oko 1 sekundu.
Isključivanje
Držite
ili
da odaberete riječi
Napomena:
• Datum i vrijeme mogu biti netočni nakon
nestanka struje. U tom slučaju ponovo
podesite datum i vrijeme.
Način biranja
Važno:
• Kada baterije postavljate prvi puta, slušalica
može tražiti postavljanje jezika prikaza
i područne postavke.
1 Izvršite korak 2 u “Jezik prikaza”,
stranica 15 i zatim pritisnite
4
Unesite trenutne sate i minute.
Primjer: 9:30
0 9 3 0
možete odabrati
• Pritiskom na
24-satni ili 12-satni format vremena
(“AM” ili “PM”).
.
2 Nastavite od koraka 2 u “Promjena
područnih postavki uređaja/ Resetiranje
bazne stanice”, stranica 29.
Ako ne možete pozivati, promijenite ovu
postavku sukladno usluzi vaše telefonske linije.
Zadana postavka je “Tonsko”.
“Tonsko”: Za uslugu tonskoga biranja.
“Pulsno”: Za uslugu pulsnog biranja.
2 0
#
1
2
3
: Odaberite željenu postavku.
15
Započnite uporabu
Bazna stanica (KX-TG6611/KX-TG6612)
Eco-način na dodir
Kada je slušalica na baznoj stanici, odašiljanje
bazne stanice je smanjeno do 99.9% ako je
prijavljena samo jedna slušalica.
Čak i kada slušalica nije na baznoj stanici ili je
prijavljeno nekoliko slušalica, snaga odašiljanja
bazne stanice u stanju pripravnosti može biti
smanjena do 90% aktiviranjem eco-načina
na dodir.
Možete uključiti/ isključiti eco-način
jednostavnim pritiskom na {ECO/R}.
Zadana postavka je “Normalno”.
– Kada je eco-način na dodir uključen:
“Nisko” je privremeno prikazano na
zaslonu slušalice umjesto w.
– Kada je eco-način na dodir isključen:
“Normalno” je privremeno prikazano i
nestaje sa zaslona slušalice.
Napomena:
• Kada je u blizini drugi bežični telefon koji je
u uporabi, snaga odašiljanja bazne stanice
moda neće biti smanjena.
• Aktiviranje eco-načina na dodir smanjuje
domet bazne stanice u stanju pripravnosti.
• Ako način rada preko odašiljača postavite
na “Uklj.” (str. 31):
– Eco-način na dodir se poništava.
– “Eco podešavanje” nije prikazano na
zaslonskom izborniku (str. 25).
56 mm
*1
Vijci
(nije isporučeno)
Kukica
Bazna stanica (KX-TG6621)
83 mm
*1
*1
Vijci
(nije isporučeno)
Kukice
*1 Prilikom postavljanja bazne stanice na zid,
nemojte provlačiti kabele kroz ove kukice.
Punjač
Postavljanje na zid
Napomena:
• Provjerite jesu li zid i način postavljanja
dovoljno čvrsti da podupiru težinu uređaja.
25 mm
Vijci
(nije isporučeno)
Kukice
16
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Primjer: Ako trebate pozvati liniju pristupnog
broja „0” kada kućnom centralom pozivate
vanjski broj:
Pozivanje
1
2
3
Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.
.
• Za ispravak znamenke, pritisnite
Pritisnite
ili
.
Kada završite razgovor pritisnite
ili postavite slušalicu na baznu stanicu
ili punjač.
Korištenje razglasa
1
2
Birajte telefonski broj i pritisnite
• Naizmjenično razgovarajte sa
sugovornikom.
Kada završite razgovor pritisnite
1
2
Odgovaranje na pozive
.
.
Napomena:
Za najbolji učinak koristite razglas u tihom
okruženju.
• Za prebacivanje na prijemnik slušalice
pritisnite
/
.
Kada se prima poziv, indikator zvona brzo
treperi.
1
•
Podešavanje jačine zvuka prijemnika
slušalice ili zvučnika
Tijekom razgovora uzastopno pritisnite
ili
.
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
The last 10 phone numbers dialled are stored
in the redial list (each 24 digits max.).
( )
1
ili
2
: Odaberite željeni telefonski broj.
3
Erasing a number in the redial list
1
2
: Odaberite željeni telefonski broj.
3
: “Da”
ili
(
)
Pauziranje (za korisnike kućne
centrale/korisnike udaljenih usluga)
Birajte broj.
Napomena:
umeće se
• Svaki puta kada pritisnete
pauza od 3 sekunde. Za stvaranje veće
pauze ponovite postupak koliko je potrebno.
Pauza je ponekad potrebna kada pozivate
putem kućne centrale ili za udaljene usluge.
Pauza je potrebna i pri spremanju pristupnog
broja pozivne kartice i/ili PIN-a u telefonski
imenik (str. 21).
Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu
i pritisnite
ili
.
• Na poziv također možete odgovoriti
pritiskom na bilo koju tipku za biranje
od
do 9 , # , ili
. (Sve tipke
odgovaraju na poziv).
*
2
Kada završite razgovor pritisnite
ili postavite slušalicu na baznu stanicu
ili punjač.
Automatski razgovor
Na poziv možete jednostavno odgovoriti
podizanjem slušalice s bazne stanice ili
punjača. Ne trebate pritisnuti
. Za aktivaciju
ove funkcije, pogledajte 25. stranicu.
Podešavanje glasnoće zvona slušalice
Dok slušalica zvoni za dolazni poziv:
Više puta pritisnite
ili
za odabir
željene glasnoće.
Unaprijedno programiranje glasnoće:
1
6 0
#
2
: Odaberite željenu glasnoću.
3
Privremeno isključenje zvona slušalice
Dok slušalica zvoni za poziv, možete
privremeno isključiti zvono pritiskom na
.
17
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Korisne funkcije tijekom
poziva
Funkcija Hold (poziv na čekanju)
Ova značajka omogućuje da vanjski poziv
stavite na čekanje.
1
2
3
Pritisnite
tijekom vanjskog poziva.
: “Čekanje”
Za otpuštanje čekanja, pritisnite
.
• Drugi korisnik slušalice može preuzeti
poziv pritiskom na
.
Napomena:
• Ako je poziv na čekanju dulje od 9 minuta,
oglašava se zvuk alarma i indikator
zvonjenja brzo treperi. Nakon još 1 minute
na čekanju, poziv se prekida.
• Ako je na istu liniju spojen drugi telefon,
poziv možete primiti podizanjem njegove
slušalice.
Prigušeno
Dok je prigušeni način isključen, bit ćete u
mogućnosti čuti sugovornika, ali on neće čuti
vas.
1 Pritisnite
tijekom razgovora.
treperi.
•
2 Za povratak u razgovor ponovno
pritisnite
.
Recall/flash funkcija
ECO/R vam omogućuje uporabu posebnih
funkcija vašeg PBX sustava kao što su
prosljeđivanje poziva na lokal ili pristupanje
dodatnim telefonskim uslugama.
Napomena:
• Za promjenu trajanja recall/flash signala,
pogledajte 26. stranicu.
Za korisnike usluge poziva na
čekanju ili poziva na čekanju
s ID-om pozivatelja
Za korištenje funkcija poziva na čekanju ili
ID pozivatelja za poziva na čekanju, morate se
najprije pretplatiti kod vašeg davatelja usluge/
telefonske kompanije.
18
Ta funkcija omogućuje vam primanje poziva
dok već razgovarate na telefon. Ako primite
poziv dok ste na telefonu, čut ćete ton poziva
na čekanju.
Ako ste prijavljeni na obje usluge, ID
pozivatelja te ID pozivatelja za poziv na
čekanju, na slušalici se prikazuju informacije
o 2. pozivatelju nakon što čujete ton poziva
na čekanju.
1 Pritisnite ECO/R za odgovor na drugi
poziv.
2 Za prebacivanje između poziva,
pritisnite ECO/R .
Napomena:
• Za detalje i dostupnost ovih usluga na
vašem području molimo vas obratite se
vašem davatelju usluga.
Privremeno tonsko biranje (za
korisnike usluge pulsnog biranja)
Kada trebate pristupiti uslugama s tonskim
biranjem (na primjer, usluge javljanja, usluga
tele-bankarstva itd.), možete privremeno
promijeniti način biranja na tonski.
Pritisnite
prije unošenja pristupnih brojeva
koje zahtjeva tonsko biranje.
*
Ekvalizator slušalice
Ova opcija pročišćava glas osobe s kojom
razgovarate, proizvodeći prirodniji glas koji je
jednostavnije čuti i razumjeti.
1
2
3
4
Pritisnite
tijekom razgovora.
: “Ekvalizator”
: Odaberite željenu postavku.
Pritisnite
za izlaz.
Napomena:
• Kada je ova opcija uključena, je prikazano
tijekom razgovora.
• Ovisno o stanju i kvaliteti vaše telefonske
linije, ova značajka može naglasiti postojeću
buku na liniji. Ako postane nemoguće čuti,
isključite ovu postavku.
• Ova postavka nije dostupna prilikom
korištenja razglasa.
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Dijeljenje poziva
Možete se pridružiti postojećem vanjskom pozivu.
Za pridruživanje razgovoru pritisnite
kada
je druga slušalica u razgovoru na vanjskoj liniji.
Napomena:
• Da spriječite druge korisnike od pridruživanja
vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima,
uključite mod privatnosti (26. stranica).
Zaključavanje tipkovnice
Slušalica se može zaključati tako da se ne
može pozivati niti podešavati slušalica. Dok je
tipkovnica zaključana može se odgovoriti na
dolazne pozive, ali ostale funkcije su onemogućene.
Za zaključavanje tipkovnice, pritisnite
na
približno 3 sekunde.
je prikazano.
•
• Za otključavanje tipkovnice, pritisnite
na približno 3 sekunde.
•
•
•
Ne dodirujte kontakte za punjenje slušalice
tijekom načina sigurnosnog napajanja.
Ako je baterija ispražnjena, uređaj neće
raditi dovoljno dugo tijekom načina
sigurnosnog napajanja. Nadalje, ako se
baterija slušalice isprazni, preporučamo
spajanje žičanog telefona (bez AC adaptera)
na istu telefonsku liniju ili na isti priključak
telefonske linije, ako imate takvu telefonsku
utičnicu u kući.
Tijekom nestanka struje se ne može pozivati
dok se ne isključi zaključavanje tipki (str. 19).
Rad Panasonic Ni-MH baterija
(isporučene baterije) tijekom načina
sigurnosnog napajanja
Napomena:
• Dok je tipkovnica zaključana ne mogu se
ostvariti pozivi na hitne brojeve.
Kada su baterije do kraja napunjene, vrijeme
rada slušalice u načinu sigurnosnog napajanja
se mijenja ovisno o uporabi.
– Neprestana uporaba slušalice u načinu
sigurnosnog napajanja: Maks. 2 sata
– Neprestana uporaba slušalice koja nije u
načinu sigurnosnog napajanja: Maks. 3 sata
– Ne koristi se u načinu sigurnosnog
napajanja: Maks. 3 sata
Rad sigurnosnog napajanja
Napomena:
• Stvarne radne odlike baterija ovise o
korištenju i okruženju.
Kada dođe do nestanka struje, napunjena
slušalica privremeno opskrbljuje energijom
baznu stanicu (način sigurnosnog napajanja).
Ovo vam omogućava da pozivate i primate
pozive koristeći slušalicu tijekom nestanka
struje. Bazna stanica neće izvršavati druge
funkcije. Možete programirati “Nestanak
struje” i početna postavka je
“Automatski” (str. 26).
Važno:
• Ako slušalica nije postavljena na baznoj
stanici kada dođe do nestanka struje,
prikazuje se “Baza bez napajanja
Pritisnite
”. Nakon pritiskanja
na slušalici, postavite je na baznu
stanicu za pokretanja načina sigurnosnog
napajanja.
• Način sigurnosnog napajanja neće raditi ako
je razina baterije napajane slušalice
/
.
• Ne podižite slušalicu koja napaja s bazne
stanice tijekom načina sigurnosnog napajanja.
Pozivanje tijekom nestanka struje
Kada je prijavljena samo jedna slušalica:
1 Podignite slušalicu i birajte telefonski
broj.
2 U roku 1 minute, postavite slušalicu
na baznu stanicu.
• Pričekajte dok se razglas automatski
ne uključi i poziv se ostvari.
3 Kada druga strana odgovori na poziv,
držite slušalicu na baznoj stanici i
razgovarajte koristeći razglas.
4 Kada završite razgovor pritisnite
.
Napomena:
• U koraku 2, ako slušalicu ne postavite na
baznu stanicu u roku 1 minute, način
19
Pozivanje/odgovaranje na pozive
sigurnosnog napajanja se isključuje. U tom
slučaju, pritisnite
na slušalici i birajte
telefonski broj. Zatim ponovno pokušajte od
koraka 2.
Kada su prijavljene 2 ili više slušalica:
Trebali biste ostaviti jednu slušalicu na baznoj
stanici za napajanje energijom i koristiti
drugu slušalicu za pozivanje. Za radnju,
pogledajte “Pozivanje”, stranica 17.
Napomena:
• Tijekom poziva kada je slušalica postavljena
na baznoj stanici (način sigurnosnog
napajanja), poziv može biti prekinut ako
dodirnete slušalicu. U tom slučaju, pokušajte
ponovno nazvati.
• Domet bazne stanice je ograničen tijekom
nestanka struje. Koristite slušalicu u blizini
bazne stanice.
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
Kada je prijavljena samo jedna slušalica:
1 Podignite slušalicu.
( )
2
ili
3
: Odaberite željeni telefonski broj.
4 U roku 1 minute, postavite slušalicu na
baznu stanicu.
• Pričekajte dok se razglas automatski
ne uključi i poziv se ostvari.
Kada su prijavljene 2 ili više slušalica:
Trebali biste ostaviti jednu slušalicu na
baznoj stanici za napajanje energijom i
koristiti drugu slušalicu za pozivanje.
Za radnju, pogledajte “Pozivanje uporabom
popisa za ponovno biranje”, str. 17.
Pozivanje putem telefonskog imenika
Kada je prijavljena samo jedna slušalica:
1 Podignite slušalicu.
2
3
4
20
: Odaberite željeni unos.
U roku 1 minute, postavite slušalicu na
baznu stanicu.
• Pričekajte dok se razglas automatski
ne uključi i poziv se ostvari.
Kada su prijavljene 2 ili više slušalica:
Trebali biste ostaviti jednu slušalicu na
baznoj stanici za napajanje energijom i
koristiti drugu slušalicu za pozivanje.
Za radnju, pogledajte “Pronalaženje i
pozivanje iz telefonskog imenika”, str. 21.
Pozivanje tijekom nestanka struje
Kada je prijavljena samo jedna slušalica:
1 Kada uređaj zazvoni, držite slušalicu
na baznoj stanici i pritisnite
ili
.
• Razglas je uključen.
2
Kada završite razgovor pritisnite
Kada su prijavljene 2 ili više slušalica:
Kada uređaj zazvoni, upotrijebite slušalicu
koja ne opskrbljuje baznu stanicu.
Za radnju, pogledajte “Odgovaranje na
pozive”, stranica 17.
• Ne koristite i ne podižite slušalicu koja
napaja baznu stanicu tijekom načina
sigurnosnog napajanja.
Napomena:
• Tijekom poziva kada je slušalica postavljena
na baznoj stanici (način sigurnosnog
napajanja), poziv može biti prekinut ako
dodirnete slušalicu. U tom slučaju, pokušajte
ponovno nazvati.
• Domet bazne stanice je ograničen tijekom
nestanka struje. Koristite slušalicu u blizini
bazne stanice.
.
Telefonski imenik
Telefonski imenik slušalice
• Ako ne postoji unos koji počinje slovom
koje ste odabrali, prikazat će se s
ljedeći unos.
Ako je potrebno pregledajte unose
u imeniku.
Telefonski imenik vam omogućuje pozivanje
bez ručnog biranja broja. Možete spremiti
100 imena i telefonskih brojeva.
3
Dodavanje unosa
1
2 Unesite ime osobe (maks. 16 slova).
Uređivanje unosa
1 Pronađite željeni unos (21. stranica).
2
: “Uredi”
3 Ako je potrebno, uredite ime (maks. 16
•
3
4
Pritiskom na
možete promijeniti
način unosa znakova (44. stranica).
Unesite ime osobe (maks. 24 slova).
2 puta
• Za dodavanje novih stavaka ponovite
postupak od koraka 2.
Pronalaženje i pozivanje iz
telefonskog imenika
Pretraživanje svih stavki
1
2
•
: Odaberite željeni unos.
Unose u imeniku možete pregledavati
tako da pritisnete i držite
ili
.
3
2
4
slova; 44. stranica).
Ako je potrebno, uredite telefonski broj
(maks. 24 znamenke).
2 puta
Brisanje unosa
Brisanje unosa
1
2
Pronađite željeni unos (21. stranica).
: “Da”
Erasing all entries
1
2
3
4
: “Obriši sve”
: “Da”
: “Da”
Ulančano biranje
Pretraživanje po prvom slovu
1
4
•
Ako je potrebno, promijenite način
unosa slova:
: Odaberite način unosa
slova.
Pritisnite brojčanu tipku (
do 9 ,
ili # ) koja sadrži slovo koje tražite
(44. stranica).
• Uzastopno pritisnite istu tipku kako bi
se prikazao prvi zapis koji počinje
svakim slovom svrstanim na toj tipki.
Ova funkcija vam omogućuje biranje telefonskih
brojeva iz imenika dok razgovarate. Funkcija se
može koristiti npr. za pozivanje bankovnog
PIN-a kojeg imate spremljenog u imeniku bez
da ga birate ručno.
1
2
3
4
Tijekom vanjskog poziva pritisnite
.
: “Telefonski imenik”
: Odaberite željeni unos.
Pritisnite
za biranje broja.
Napomena:
• Kada spremate broj za pristup kartici za
pozivanje i vaš PIN u imenik kao jedan
unos u imeniku, pritisnite
za
dodavanje pauza
21
Telefonski imenik
•
nakon broja i PIN-a po potrebi (str. 17).
Ako imate uslugu pulsnog biranja, u 1
koraku morate pritisnuti
prije
kako bi način biranja privremeno prebacili
u tonski. Kada dodajete unose u imenik
preporučujemo dodavanje
na početku
telefonskih brojeva koje želite ulančano
birati (21. stranica).
*
*
Kopiranje unosa imenika
Možete kopirati stavke imenika između dviju
slušalica.*1
*1 Slušalica kompatibilna s Panasonicom
Kopiranje unosa
1
Pronađite željeni unos (21. stranica).
2
3
: “Kopiraj”
•
•
4
: Unesite broj slušalice kojoj želite
poslati unos iz imenika
Kada je unos kopiran, prikazuje se
“Izvršeno”.
Za daljnje kopiranje drugog unosa:
: “Da”
: Odaberite
željeni unos
Kopiranje svih unosa
1
2
3
4
22
: “Kopiraj sve”
: Unesite broj slušalice kojoj želite
poslati unos iz imenika
• Kada su kopirani svi unosi, prikazuje
se “Izvršeno”.
Programiranje
Postavke za programiranje
Uporabom slušalice možete prilagoditi uređaj programiranjem sljedećih funkcija.
Za pristup opcijama postoje 2 metode.
Pomicanje kroz zaslonske izbornike
1
2
3
4
Pritisnite
ili
za odabir željenoga glavnog izbornika.
Pritisnite
ili
za odabir željne stavke iz sljedećih pod-izbornika
Pritisnite
ili
za odabir željene postavke.
• Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
.
• Za prekid radnje, pritisnite
Uporaba koda za izravni pristup
1
Unesite željeni kod.
Primjer: Pritisnite
0
#
2
Odaberite željenu postavku.
Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
Za prekid radnje, pritisnite
.
•
•
Napomena:
• U sljedećoj tablici, < > označava tvornički zadane postavke.
označava broj referentne stranice.
• U sljedećoj tablici,
• Redoslijed zaslonskog izbornika i pod-izbornika može se razlikovati ovisno o vašem modelu.
Prikaz stabla izbornika i tablice kodova izravnog pristupa
Glavni izbornik:
“Popis pozivatelja”
Radnja
Kod
+
Pregledavanje popisa pozivatelja.
#213
32
Glavni izbornik:
“Telefonska tajnica”*1
Podizbornik 1
Kod
+
–
–
#323
39
Reproduciraj sve
poruke
–
–
#324
39
–
–
Započni REC(snimanje)*2
(Snimi pozdravnu poruku)
#325
39
Pozdravna poruka
–
#302
38
–
#303
38
–
#304
38
Reproduciraj novu
poruku
Briši sve poruke *2
Podizbornik 2
Reproduciraj poruku
Zadano *2
(Resetiraj na prethodno
snimljenu pozdravnu
poruku)
Postavke
23
Programiranje
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Postavke
Postavke
Broj zvona *2
Vrijeme snimanja *2
Daljinski kod *2
Nadziranje poziva
Odgovaranje uklj.*2
–
Odgovaranje isklj.*2
Glavni izbornik:
Kod
+
#211
40
1: 1 minuta
3: <3 minute >
0: Samo pozdravna
poruka *3
#305
41
#306
39
1: <Uklj.> 0: Isklj.
#310
37
–
#327
37
–
#328
37
Kod
+
#350
35
2–6: 2-6 zvona
4: <4 zvona>
0: automatski
–
–
“SMS”
Podizbornik 1
Primljeno
Podizbornik 2
Poslano
Stvori
Postavke
Postavke
–
–
–
–
35
–
–
34
Centar poruka1 *2, *4
–
#351
–
#352
34
<Isklj.>
#356
36
<Isklj.>
#357
34
Radnja
Kod
+
Jednosmjerno pozivanje željenog uređaja.
#274
43
Kod
+
Centar poruka2 *2, *4
PBX pristup #
*2
SMS uklj./isklj *2, *5
Glavni izbornik:
Glavni izbornik:
“Interkom”
“Postavke vremena”
Podizbornik 1
Postavi datum/ vrijeme*2
Podizbornik 2
–
Podešavanje vremena*2, *6
–
Podizbornik 1
Glasnoća zvona *8
(Slušalica)
Ton zvona *9, *10
(Slušalica)
24
Postavke
#101
15
#720
27
1: ID pozivatelja #226
0: <Ručno>
–
–
Alarm
Glavni izbornik:
34
–
1: Jednom
2: Svakodnevno
0: <Isklj.>
“Podešavanje zvona” *7
Podizbornik 2
Postavke
Kod
+
–
0–6: Isklj.–6 <6>
#160
17
–
<Zvono 1>
#161
–
Programiranje
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Noćni način
Postavke
Kod
+
<23:00/06:00>
#237
28
#239
28
Postavke
Kod
+
0–6: Isklj.–6 <6>
#160
17
0–6: Isklj.–6 <3>
#* 160
–
#161
–
1: Uklj.0: <Isklj.> #238
27
<23:00/06:00>
#237
28
1: 30 sek.
2: <60 sek.>
3: 90 sek.
4: 120 sek.
0: Bez zvona
#239
28
#101
15
1: Jednom
2: Svakodnevno
0: <Isklj.>
#720
27
Podešavanje vremena*2, *6 1: ID pozivatelja #226
0: <Ručno>
–
Uklj./ Isklj.
1: Uklj.0: <Isklj.> #238
Odgoda zvona
1: 30 sek.
2: <60 sek.>
3: 90 sek.
4: 120 sek.
0: Bez zvona
Pokreni/ Prekini
Glavni izbornik:
“Početno podešavanje”
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Postavke zvona
Glasnoća zvona
– Slušalica *8
Glasnoća zvona
– Bazna stanica
*1, *2
Ton zvona *9, *10
(Slušalica)
Noćni način
– Uklj./ Isklj.
Noćni način
– Pokreni/ Prekini
Noćni način
– Odgoda zvona
Postav. vremena
Naziv slušalice
Zabranjeni broj *2
Postavi datum/ vrijeme*2
Alarm
<Zvono 1>
–
–
–
#104
28
–
–
#217
28
#725
16
Eco podešavanje
Snaga prijenosa *2
Post. zaslona
LCD i osvjetljenje tipki 1:<Uklj.> 0: Isklj. #276
Ton tipki*11
Ograničenje poziva*2
Automatski razgovor*12
27
Kontrast
(Prikaz kontrasta)
–
–
–
1: <Normalno>
2: Nisko
1–6: Razina 1–6
<3>
#145
1:<Uklj.> 0: Isklj. #165
–
#256
1: Uklj.0: <Isklj.> #200
–
–
–
29
17
25
Programiranje
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Podešavanje linije Način biranja
*2
Recall/Flash*2, *13, *14
Mod privatnosti*2, *15
Mod odašiljača
*2
Prijavi
Zemlja
*2
Jezik
15
#121
18
0: 900 msek.
1: 700 msek.
2: <600 msek.>
3: 400 msek.
4: 300 msek.
5: 250 msek.
* : 200 msek.
#: 160 msek.
6: 110 msek.
7: 100 msek.
8: 90 msek.
9: 80 msek.
1: Uklj. 0: <Isklj.>
#194
–
#132
29
–
1: Uklj. 0: <Isklj.>
#138
30
–
#130
30
–
#131
30
#136
29
#152
19
#110
15
Poništi prijavu*3
Zaslon
+
#120
<0000>
Prijavi sluš.
Nestanak napajanja
Kod
1: Pulsno 2: <Tonsko>
–
–
PIN bazne stanice *2
Postavke
–
1: <Ostalo>
2:
3:
–
1: <Auto>
0: Isklj.
<Hrvatski>
*1 KX-TG6621
*2 Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu
stavku uporabom druge slušalice.
*3 Ovaj izbornik nije prikazana tijekom pretraživanja zaslonskih izbornika. Dostupan je samo
u kodu izravnog pristupa.
*4 Ako postavite područnu postavku uređaja (str. 29) na
ili
,
zadana postavka će se promijeniti za odabranu zemlju.
*5 Ako postavite područnu postavku uređaja (str. 29) na
ili
,
zadana postavka je "Uklj.".
*6 Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki put kad se primi
informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme.
Za uključivanje ove funkcije odaberite “ID pozivatelja”. Za isključivanje ove funkcije
odaberite “Ručno”. (Samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja.)
Za korištenje ove funkcije prvo podesite datum i vrijeme (stranica 15).
*7 KX-TG6611/KX-TG6612
*8 Glasnoća zvona se ne može isključiti za alarm, interne pozive i jednosmjerno pozivanje.
*9 Ako odaberete jednu od melodija tonova zvona, melodija će nastaviti svirati nekoliko
sekundi čak i ako je pozivatelj već prekinuo vezu. Kada odgovorite na poziv čut ćete ton
za pozivanje ili nećete čuti nikoga na liniji.
*10Zadane melodije u ovom uređaju se koriste se uz dozvolu tvrtke © 2011 Copyrights Vision Inc.
*11 Isključite ovu funkciju ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo koju tipku,
uključujući tonove potvrde i tonove grešaka.
26
Programiranje
*12 Ako ste prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informaciju o pozivatelju nakon što
odgovorite na poziv, isključite ovu funkciju.
*13 Recall/flash vrijeme prekida ovisi o telefonskoj centrali ili kućnoj centrali. Ako je potrebno,
obratite se vašem dobavljaču kućne centrale.
*14 Zadana postavka će biti sljedeća ako odaberete sljedeće područne kodove prilikom
promjene područnih postavki uređaja (stranica 29):
*15 Za sprečavanje drugih korisnika da se pridruže vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima
uključite ovu funkciju.
Posebno programiranje
Alarm
Alarm se oglašava 3 minute u postavljeno
vrijeme jednom ili svakodnevno. Alarm može
se podesiti za svaku slušalicu.
Važno:
• Prethodno postavite datum i vrijeme
(15. stranica).
1
2
# 7 2 0
: Odaberite željenu mogućnost alarma.
“Isklj.”
Isključuje alarm. Prijeđite na korak 6.
"Jednom"
Alarm se oglašava jednom u postavljeno
vrijeme.
"Svakodnevno"
Alarm se oglašava svaki dan u određeno
vrijeme. Prijeđite na korak 4.
3
4
5
6
Unesite željeni dan i mjesec.
Postavite željeno vrijeme.
•
•
: Odaberite željeni ton alarma.
Preporučamo da odaberete različiti ton
zvona od onog koji se koristi za
vanjske pozive.
Kada je postavljen alarm prikazuje
se
.
Napomena:
• Za zaustavljanje alarma pritisnite
ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili
punjač.
• Kada je slušalica u uporabi alarm se neće
oglasiti sve dok nije u stanju pripravnosti.
Noćni način
Noćni način vam omogućava da odaberete
vremensko razdoblje tijekom kojeg slušalica
neće zvoniti za dolazne pozive. Ova opcija je
korisna kada ne želite biti ometani, na primjer,
tijekom spavanja. Noćni način se može
podesiti za svaku slušalicu.
Važno:
• Prethodno postavite datum i vrijeme
(15. stranica).
• Preporučamo da isključite zvono bazne
stanice (str. 25) uz uključivanje noćnog
načina. (KX-TG6621)
• Ako ste postavili alarm, on će se oglasiti
čak i ako je uključen noćni način.
Uključivanje/ isključivanje noćnog
načina
1
2
3
4
# 2 3 8
•
: Odaberite željenu postavku.
Ako odaberete “Isklj.”, pritisnite
za izlaz.
Unesite željeni sat i minute kada želite
da se ova opcija pokrene.
možete odabrati
• Pritiskom na
24-satni ili 12-satni format vremena
(“AM” ili “PM”).
Unesite željeni sat i minute kada želite
da se ova opcija isključi.
27
Programiranje
5
•
je prikazano kada je postavljen
noćni način.
Izmjena vremena pokretanja i
zaustavljanja
1
2
# 2 3 7
Nastavite od koraka 3, “Uključivanje/
isključivanje noćnog načina”, stranica 27.
Postavljanje odgode zvona
Ova postavka omogućava slušalici da zvoni
tijekom noćnog načina ako pozivatelj dovoljno
dugo čeka. Nakon što odabrani period vremena
prođe, slušalica zvoni. Ako odaberete
“Bez zvona”, slušalica nikada ne zvoni
tijekom noćnog načina.
1
2
# 2 3 9
Kada je primljen poziv uređaj ne zvoni dok se
prepoznaje pozivatelj. Ako telefonski broj
odgovara unosu u popisu zabranjenih poziva,
uređaj pozivatelju šalje ton zauzeća i zatim
prekida poziv.
Važno:
• Kada uređaj prima pozive od broja koji je
pohranjen u popisu zabranjenih poziva,
poziv se bilježi u popis pozivatelja (32.
stranica) s oznakom nakon što se poziv
prekine.
Pohranjivanje neželjenih pozivatelja
U popis neželjenih pozivatelja moguće je
pohraniti do 30 brojeva.
Važno:
• U popis neželjenih pozivatelja morate unijeti
telefonski broj s pozivnim brojem.
Iz popisa pozivatelja:
: Odaberite željenu postavku.
1
2
Napomena:
• Kada automatska tajnica odgovori na poziv,
opcija neće raditi. (KX-TG6621)
3
4
Izmjena naziva slušalice
Svakoj slušalici se može nadjenuti prilagođeni
naziv (“Ivan”, “Kuhinja”, itd.). Ovo je korisno
kada obavljate interne pozive među slušalicama.
Također možete odabrati hoće li naziv slušalice
biti prikazan u stanju pripravnosti. Zadana
postavka je “Ne”. Ako odaberete “Da” bez
unosa ijednog naziva slušalice, bit će prikazano
“Slušalica 1” do “Slušalica 6”.
1
2
3
4
5
# 1 0 4
Unesite željeni naziv (maks. 15 znakova,
44. stranica).
• Ako nije potrebno, prijeđite na korak 3.
: Odaberite željenu postavku
2 puta
Sprečavanje dolaznih poziva (samo za
pretplatnike na uslugu ID pozivatelja)
Ova funkcija omogućuje uređaju da odbija pozive
s određenih telefonskih brojeva na koje ne želite
odgovoriti kao što su pozivi akvizitera.
28
(
)
: Odaberite unos koji će biti
zabranjen.
: “Pozivatelj zabranjen”
: “Da”
Unošenjem telefonskih brojeva:
# 2 1 7
1
2
Unesite telefonski broj (maks. 24
znamenke).
• Za brisanje znamenke, pritisnite
.
3
Pregledavanje/uređivanje/brisanje
zabranjenih brojeva
1
2
3
# 2 1 7
•
: Odaberite željeni unos.
Za izlaz pritisnite
.
Za uređivanje broja:
Uredite telefonski broj.
Brisanje broja:
: “Da”
•Napomena:
Kada uređujete pritisnite željenu tipku za
biranje kako biste dodali,
za brisanje.
Programiranje
Podešavanje ograničenja poziva
Možete ograničiti odabrane slušalice od biranja
određenih brojeva. Možete pripisati do 6
telefonskih brojeva koji će biti zabranjeni i
odabrati koje slušalice će biti ograničene.
Pohranjivanje pozivnih brojeva na ovom mjestu
sprječava ograničene slušalice da biraju bilo
koji telefonski broj s tim pozivnim brojem.
1
2
3
# 2 5 6
Unesite PIN baze (zadano: “0000”).
• Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se
ovlaštenom servisu.
•
•
•
4
5
6
: Odaberite slušalice koje će biti
ograničene
Prikazuju se brojevi svih slušalica
prijavljenih na bazi.
je prikazano pokraj odabranih
brojeva slušalica.
Za poništavanje odabrane slušalice,
ponovno pritisnite
.
nestaje.
: Odaberite lokaciju memorije.
Unesite telefonski broj ili pozivni broj koji
će biti zabranjen (maks. 8 brojki).
•
Za brisanje zabranjenog broja,
pritisnite
.
Napomena:
• Također možete odabrati lokaciju memorije
u koraku 5. na sljedeći način:
Pritisnite od 1 do 6 .
Mijenjanje PIN-a bazne stanice
(osobni identifikacijski broj)
Važno:
• Ako promijenite PIN, molimo da zapišete
vaš novi PIN. Uređaj vam neće prikazivati
PIN. Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
# 1 3 2
1
2
3
Unesite trenutni 4-znamenkasti PIN bazne
stanice (zadano: “0000”).
Mijenjanje regionalnih postavki
uređaja/resetiranje bazne stanice
# 1 3 6
1
: Odaberite željenu državu.
2
"Ostalo" = države osim Češke
i Slovačke
Češka
Slovačka
3
: “Da”
Napomena:
• Sljedeće stavke će se izbrisati ili postaviti
na njihovu zadanu postavku:
– SMS postavke (24. stranica)
– Postavke telefonske tajnice
(KX-TG6621, 23. stranica)
– Podešavanje vremena
– Glasnoća zvona bazne stanice
(KX-TG6621)
– Jačina odašiljanja bazne stanice
– Mod privatnosti
– PIN bazne stanice
– Način biranja
– Sve SMS poruke
– Popis pozivatelja
– Poruke govorne pošte
– Ograničenje poziva
• Sljedeće stavke će se sačuvati:
– Jezik prikaza
– Datum i vrijeme
– Naziv slušalice
– Mod odašiljača
– Snimke, uključujući vašu pozdravnu
poruku i poruke pozivatelja
(KX-TG6621)
– Nadziranje poziva (KX-TG6621)
– Popis neželjenih pozivatelja
• Ako u 2. koraku odaberete željenu državu,
sljedeće zadane postavke će se promijeniti
na zadane postavke za tu državu:
– Vrijeme recall/flash funkcije (str. 26)
– Centar za poruke 1 i 2 (str. 24)
– SMS uklj./ isklj. (24. stranica)
Unesite novi 4-znamenkasti PIN bazne
stanice.
29
Programming
•
•
KX-TG6621
Pritisnite i držite
oko 5 sekundi
da se oglasi ton za prijavu.
U skladu s vašim odabirom države u koraku
2, jezik najave automatske tajnice se mijenja
na sljedeći način (KX-TG6621):
- “Ostalo”
= Engleski
- “Česká rep.”
= Češki
- “Slovansko”
= Slovački
Nakon promjene regionalnih postavki
uređaja/ resetiranja bazne stanice,
je kratko vrijeme prikazano na slušalici.
To je normalno, a slušalica se može
koristiti nakon što se
prikaže.
•
•
3
Prijavljivanje jedinice
Upravljanje dodatnim jedinicama
Dodatne slušalice
Na baznu stanicu može se prijaviti do 6
slušalica.
Važno:
• Preporučeni dodatni model slušalice za
uporabu s ovim uređajem je naveden je na
5. stranici. Ako se koristi drugi model
slušalice, određene radnje (postavke
slušalice, postavke bazne stanice i sl.)
možda neće biti dostupne.
Prijavljivanje slušalice na baznu
stanicu
Isporučena slušalica i bazna stanica su
prethodno prijavljene. Ako iz nekog razloga
slušalica nije prijavljena na baznu stanicu
(na primjer,
treperi čak i kada je slušalica
u blizini bazne stanice), ponovo prijavite
slušalicu.
1
2
Slušalica:
# 1 3 0
Bazna stanica:
Izvršite postupak za vaš model.
KX-TG6611/KX-TG6612
Pritisnite i držite
otprilike 5 sekundi.
(Nema tona za prijavu) u roku 90
sekundi.
30
Ako sve prijavljene slušalice počnu
zvoniti, ponovno pritisnite
kako
biste zaustavili, zatim ponovite ovaj
korak.
Mora se izvršiti sljedeći korak
Slušalica:
Pričekajte dok se ne prikaže
“PIN baze”.
Unesite PIN baze
(zadano: “0000”).
• Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se
ovlaštenom servisu.
• Kada je slušalica uspješno registrirana,
prikazuje se .
Napomena:
• Prilikom prijavljivanja, “Baza prijavljuje”
je prikazano na svim prijavljenim
slušalicama.
• Kada kupite dodatnu slušalicu, za prijavu
pogledajte priručnik za instaliranje dodatne
slušalice.
Odjavljivanje slušalice
Slušalica može poništiti vlastitu registraciju u
baznoj stanici ili ostale slušalice registrirane
na istoj baznoj stanici. To omogućuje slušalici
da završi svoju bežičnu vezu sa sustavom.
# 1 3 0
1
• Prikazuju se brojevi svih slušalica
prijavljenih na bazi.
2
3
4
: Odaberite stavku koju želite
poništiti.
: “Da”
• Oglašava se zvuk potvrde.
• Slušalica se ne oglašava zvučnim
signalom kada odjavljuje svoju prijavu.
Povećavanje dometa bazne stanice
Možete povećati domet signala bazne stanice
koristeći DECT odašiljač. Molimo vas koristite
isključivo Panasonicov DECT odašiljač
naveden na 4. stranici. Za detalje kontaktirajte
vašeg prodavača Panasonica.
Programiranje
Važno:
• Prije prijave odašiljača na ovu baznu stanicu
morate uključiti način rada preko odašiljača.
• Ne koristite više od jednog odašiljača
istovremeno.
Postavljanje moda odašiljača
1
2
# 1 3 8
: Odaberite željenu postavku.
Napomena:
Nakon uključivanja/isključivanja odašiljača,
za trenutak treperi na zaslonu slušalice.
To je normalno, a slušalica se može koristiti
nakon što se
prikaže.
•
Prijavljivanje DECT odašiljača
(KX-A405) na baznoj stanici
Napomena:
• Koristite odašiljač koji nije prijavljen na drugoj
stanici. Ako je odašiljač prijavljen na drugoj
stanici, najprije ga odjavite, uz pomoć
Uputa za upotrebu DECT odašiljača.
1
Bazna stanica:
Izvršite postupak za vaš model.
•
2
3
KX-TG6611/KX-TG6612
Pritisnite i držite
otprilike 5 sekundi.
(Nema tona za prijavu)
KX-TG6621
Pritisnite i držite
oko 5 sekundi da
se oglasi ton za prijavu.
Sljedeći korak mora biti izvršen unutar
90 sekundi.
DECT odašiljač:
Spojite AC adapter, zatim pričekajte dok
i indikator i
indikator ne zasvijetle
zeleno.
Bazna stanica:
Za izlaz iz načina za prijavljivanje,
pritisnite
.
• Ton prijave se zaustavlja.
(KX-TG6621)
31
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge
ID pozivatelja – Caller ID
Važno:
• Uređaj je kompatibilan s uslugom ID pozivatelja.
Za korištenje funkcija ID pozivatelja morate
biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja.
Za detalje se obratite vašem davatelju
usluge/telefonskom operateru.
Funkcije ID pozivatelja
Kada se prima vanjski poziv prikazuje se
telefonski broj pozivatelja.
Informacije o pozivatelju za zadnjih 50 pozivatelja
se zapisuju u popis poziva od najnovijeg prema
najstarijem.
• Ako uređaj ne može primiti informacije o
pozivatelju, ispisuje se sljedeće:
– “Nije dostupan”: Pozivatelj je birao
broj iz područja koje ne podržava Caller
ID uslugu.
– “Osobni poziv”: Pozivatelj je na
zahtjev prikrio svoje podatke.
• Ako je uređaj spojen na PBX sustav,
informacije o pozivatelju se neće pravilno
primati. Obratite se vašem dobavljaču kućne
centrale.
Propušteni pozivi
Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga tretira kao
propušteni poziv i prikazuje se
. To vam
daje na znanje da morate pogledati popis
pozivatelja kako bi vidjeli tko vas je zvao dok
ste bili odsutni.
Čak i ako je u popisu pozivatelja pregledan
samo jedan propušteni poziv (32. stranica),
nestaje sa zaslona. Kada primite drugi novi
poziv
se ponovno prikazuje.
Napomena:
• Čak i kada postoje nepregledani propušteni
pozivi,
nestaje sa zaslona moda
pripravnosti ako se izvrši sljedeća radnja na
jednoj od prijavljenih slušalica:
– Zamjenjivanje na baznoj stanici ili na
punjaču.
– Pritiskanje
.
32
Prikaz imena iz imenika
Kada je primljena informacija o pozivatelju i
ona odgovara telefonskom broju pohranjenom
u telefonskom imeniku, ime pohranjeno u
imeniku se prikazuje i bilježi u popis
pozivatelja.
Popis pozivatelja
Važno:
• Samo 1 osoba može pristupiti popisu
pozivatelja u datom trenutku.
• Provjerite je su li na uređaju ispravno
postavljeni datum i vrijeme (15. stranica).
Pregledavanje popisa pozivatelja
i uzvraćanje poziva
( )
1
2 Pritisnite
a pregledavanje od
3
najnovijeg poziva ili pritisnite
za
pregledavanje od najstarijeg poziva
• Ako je prikazano ► , nisu prikazane
sve informacije. Za pregled preostalih
informacija, pritisnite
. Za povratak
na prethodni zaslon pritisnite
.
Za uzvraćanje poziva, pritisnite
Za izlaz pritisnite
.
.
Napomena:
• Ako je unos već pregledan ili odgovoren,
prikazuje se
čak i kada je unos pregledan
ili odgovoren uporabom druge slušalice.
• Ako poziv odgovara unosu u popisu
zabranjenih poziva, broj je zabilježen s
oznakom
(28. stranica).
Uređivanje broja pozivatelja prije
uzvraćanja poziva
( )
1
2
: Odaberite željeni unos.
3
Uredite broj.
•
4
do 9 )
Pritisnite brojčanu tipku (od
da izbrišete.
da dodate,
Usluga ID pozivatelja
Brisanje određene informacije
o pozivatelju
( )
1
: Odaberite željeni unos.
2
3
: “Da”
Brisanje svih informacija
o pozivateljima
( )
1
: “Da”
2
Spremanje informacije
o pozivatelju u imenik
( )
1
: Odaberite željeni unos.
2
3
: “Telefonski imenik”
4 Za spremanje imena nastavite od 2.
koraka u poglavlju “Dodavanje unosa”,
21. stranica.
33
SMS (Usluga kratkih poruka)
Korištenje SMS-a
SMS vam dozvoljava slanje i primanje tekstualnih
poruka između drugih telefona za fiksnu liniju
i mobilnih telefona koji podržavaju kompatibilne
SMS mreže i funkcije.
Važno:
• Za korištenje SMS funkcija, morate:
– biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i/ili
primjerenu uslugu poput SMS-a.
– utvrditi da je SMS uključen.
– utvrditi da su ispravno unešeni brojevi
centara za poruke.
Za detalje i dostupnost obratite se vašem
davatelju usluga/telekom operateru.
Napomena:
• Ukupno 47 poruka (sa 160 znakova po poruci)
može biti spremljeno. Ukupno ih može biti
više od 47 ako je dužina poruke manja od
160 znakova po poruci.
• Ako je uređaj spojen na PBX sustav, nećete
biti u mogućnosti koristiti SMS usluge.
Uključivanje/ isključivanje
SMS-a
1
2
# 3 5 7
: Odaberite željenu postavku.
Spremanje brojeva SMS
centara za poruke
Brojevi SMS centara za poruke moraju biti
spremljeni kako bi se poruke mogle slati
i primati.
Za Češku:
Brojevi centara za poruke (korišteni za SMS
usluge pružane od Telefonica O2) su
predprogramirane za ovaj uređaj. Možete ih
izmijeniti po potrebi.
Za Slovačku:
Brojevi centara za poruke (korišteni za SMS
usluge pružane od Slovak Telecom - T-Com)
su predprogramirane za ovaj uređaj. Možete ih
izmijeniti po potrebi.
34
•
•
1
2
Za više informacija obratite se vašem
davatelju usluga/telekom operateru.
Ako promijenite regionalne postavke bazne
stanice/resetirate baznu stanicu, pohranjeni
brojevi centra za poruke će se izbrisati
(24. stranica). U tom slučaju, po potrebi
ponovo pohranite brojeve.
Za pohranjivanje “Centar za poruke1”:
# 3 5 1
Za pohranjivanje “Centar za poruke2”:
# 3 5 2
Ako je potrebno, uredite broj.
Napomena:
Za korisnike kućne centrale:
– Morate upisati broj za pristup vanjskoj
liniji s PBX-a i umetnuti pauzu na početak
broja Centra za poruke 1.
– Ako za SMS koristite samo broj Centra
za poruke 1, taj broj kakav je (bez
dodavanja broja za pristup vanjskoj liniji
ili biranja pauze) pohranite pod Centar
za poruke 2.
•
Slanje poruke
Pisanje i slanje nove poruke
1
2
3
4
# 3 5 2
: “Stvori”
Unesite poruku.
možete promijeniti
• Pritiskom na
način unosa znakova (44. stranica).
Unesite telefonski broj (maks. 20
znamenki).
Korištenje popisa ponovnog pozivanja:
( )
: Odaberite telefonski
broj.
2 puta
Korištenje popisa pozivatelja:
( )
: Odaberite osobu.
2 puta
• Ako je prikazano ► , nisu prikazane
sve informacije. Za pregled preostalih
informacija, pritisnite
. Da biste
SMS (Usluga kratkih poruka)
3
4
se vratili na prethodni zaslon pritisnite
.
5
6
Korištenje telefonskog imenika:
: Odaberite unos iz imenika.
2 puta
.
Napomena:
• Ovaj uređaj podržava SMS poruke do 612
slova, međutim maksimalni broj slova koje
možete primiti ili poslati može biti ograničen
od vašeg davatelja SMS usluge/telekom
operatera. Za detalje se obratite vašem
davatelju SMS usluge/ telekom operateru.
• Ako vaša poruka sadrži preko 160 slova,
poruka se tretira kao dugačka poruka i
prikazuje se “**Dugačka poruka**”.
Vaš davatelj usluge/telekom operater dugu
poruku može tretirati različito od ostalih
poruka. Obratite se vašem davatelju usluga
za dodatne informacije.
• Ako je vaš uređaj spojen na PBX sustav,
pohranite broj za pristup vanjskoj liniji
(36. stranica).
Uređivanje/slanje spremljene
poruke
# 3 5 0
1
: “Poslane”
2
3 Za čitanje spremljene poruke pritisnite
4
ili
da odaberete poruku.
Uređivanje poruke:
: “Uređivanje poruke”
Nastavite od 3. koraka iz poglavlja
“Pisanje i slanje nove poruke”, 34. stranica.
Slanje poruke:
: “Pošalji”
Pritisnite i držite
za brisanje svih brojeva.
→ Nastavite od 4. koraka iz poglavlja
“Pisanje i slanje nove poruke”, 34. stranica.
Brisanje spremljenih poruka
# 3 5 0
1
2
: “Poslane”
•
5
Za spremanje poruke odaberite “Da”.
Za slanje poruke pritisnite
.
• Za odustajanje od slanja pritisnite
: Odaberite poruku.
: “Obriši”
Za brisanje svih poruka odaberite
“Obriši sve”.
: “Da”
Primanje poruke
Kada je primljena SMS poruka:
– prikazuje se “Primanje SMS poruke”.
– čuje se ton (ako je zvono slušalice
uključeno)
– prikazuje se
s ukupnim brojem novih
(nepročitanih) SMS poruka.
Čitanje primljene poruke
# 3 5 0
1
: “Primljene”
2
3
: Odaberite poruku.
•
•
4
Već pročitane poruke označene su sa
, čak i ako su pročitane uporabom
druge slušalice.
Za brisanje poruke, pritisnite
.
: “Da”
Pritisnite
da pročitate sadržaj poruke.
Note:
• Za pozivanje pošiljatelja poruke pritisnite
.
Odgovaranje na poruku
1 Dok čitate primljenu poruku pritisnite
2
: “Odgovori”
3 Upišite poruku (44. stranica).
4 Ako je potrebno, uredite telefonski broj
5
.
odredišta.
Nastavite od 5. koraka iz poglavlja “Pisanje
i slanje nove poruke”, 34. stranica.
Uređivanje/prosljeđivanje poruke
1 Dok čitate primljenu poruku pritisnite
2
.
: “Uredi poruku”
35
SMS (Usluga kratkih poruka)
3 Nastavite od 3. koraka iz poglavlja “Pisanje
i slanje nove poruke”, 34. stranica.
Brisanje primljenih poruka
1 Dok čitate primljenu poruku pritisnite
2
3
.
•
: “Obriši”
Za brisanje svih poruka odaberite
“Obriši sve”.
: “Da”
Spremanje broja pošiljatelja
u telefonski imenik
1 Dok čitate primljenu poruku pritisnite
2
3
.
: “Dodaj u imenik”
Za spremanje imena nastavite od 2. koraka
u poglavlju “Dodavanje unosa”, 21. stranica.
Uređivanje broja pošiljatelja prije
uzvraćanja poziva
1 Dok čitate primljenu poruku pritisnite
2
3
.
: “Uredi i zovi”
Uredite broj.
Ostale postavke
Spremanje PBX broja za pristup
vanjskoj liniji (samo za korisnike
PBX sustava)
Spremite vaš PBX broj za pristup vanjskoj liniji
(maks. 4 znamenke) tako da se SMS poruke
ispravno šalju. Kada šaljete SMS poruke na
brojeve iz imenika ili iz popisa za uzvraćanje
poziva, PBX broj za pristup vanjskoj liniji se
briše. Tvornička postavka je "Isklj.".
1
# 3 5 6
2
: “Uklj.”
3
36
Ako je potrebno, upišite vaš PBX broj za
pristup vanjskoj liniji i birajte pauzu.
Telefonska tajnica
Telefonska tajnica
Dostupno za:
KX-TG6621
Telefonska tajnica može odgovoriti i snimiti
pozive umjesto vas kada niste u mogućnosti
javiti se.
Također možete podesiti uređaj da reproducira
pozdravnu poruku ali ne snima poruke
pozivatelja. Odaberite “Samo pozdrav” kao
postavku vremena snimanja (41. stranica).
Važno:
• Samo 1 osoba može pristupiti telefonskoj
tajnici (slušati poruke, snimiti pozdravnu
poruku itd.) u danom trenutku.
• Kada pozivatelji ostavljaju poruke, uređaj
bilježi datum i vrijeme za svaku poruku.
Provjerite jesu li datum i vrijeme ispravno
postavljeni (15. stranica).
Kapacitet memorije (uključujući
pozdravnu poruku)
Ukupni kapacitet snimanja je oko 15 minuta.
Maksimalno se može snimiti 64 poruke.
Napomena:
• Ako se memorija za poruke napuni:
- na zaslonu slušalice se prikazuje
“Poruke pune”
- indikator uključene tajnice na baznoj
stanici brzo treperi kada se uključi
telefonska tajnica.
- brojač poruka na baznoj stanici treperi
kada se uključi telefonska tajnica.
i ukupni broj novih poruka nije prikazan
na slušalici čak i kada je automatska
tajnica uključena.
- ako koristite prethodno snimljenu
pozdravnu poruku, uređaj automatski
prebacuje na drugu prethodno snimljenu
pozdravnu poruku kojom moli pozivatelje
da ponovo nazovu kasnije.
- ako ste snimili vašu vlastitu pozdravnu
poruku, ista poruka se i dalje objavljuje
pozivateljima iako se njihove poruke ne
snimaju.
Uključivanje/isključivanje
telefonske tajnice
Zadana postavka automatske tajnice u
uključeno.
Bazna stanica
Pritisnite
da uključite/isključite telefonsku
tajnicu.
• Telefonska tajnica je uključena:
– upali se indikator za odgovaranje.
– brojač poruka prikazuje ukupni broj
poruka (starih i novih).
Slušalica
1
2
Za uključivanje:
# 3 2 7
Za isključivanje:
# 3 2 8
Napomena:
• Kada je telefonska tajnica uključena, pored
znaka baterije prikazuje se
Nadziranje poziva
Dok pozivatelj ostavlja poruku, preko zvučnika
slušalice možete slušati poziv. Za podešavanje
glasnoće zvučnika pritisnite uzastopno
ili
. Pritiskom tipke
na slušalici možete
odgovoriti na poziv. Nadziranje poziva može
se podesiti za svaku slušalicu.
Zadana postavka je “Uklj.”.
1
2
# 3 1 0
: Odaberite željenu postavku.
37
Telefonska tajnica
Pozdravna poruka
Kada uređaj odgovara na poziv, pozivateljima
se reproducira pozdravna poruka.
– vašu vlastitu pozdravnu poruku
– tvornički snimljenu pozdravnu poruku
Snimanje vaše pozdravne poruke
# 3 0 3
1
2
: “Da”
3 Nakon što se oglasi zvuk, držite slušalicu
4
5
oko 20 cm udaljenu i jasno govorite u
mikrofon (maks. 50 sekundi).
Pritisnite
za prekid snimanja.
Uporaba tvornički snimljene
pozdravne poruke
Uređaj ima 2 tvornički snimljene pozdravne
poruke:
– Ako obrišete ili ne snimite vašu vlastitu
pozdravnu poruku, uređaj pozivateljima
reproducira tvornički snimljenu poruku
i moli ih da ostave poruku.
– Ako je vrijeme snimanja poruke (41. stranica)
postavljeno na "Samo pozdravna poruka",
poruke pozivatelja se neće snimiti, a uređaj
reproducira drugačiju tvornički snimljenu
pozdravnu poruku u kojoj moli korisnike
da nazovu ponovo.
Ponovno postavljanje tvornički
snimljene pozdravne poruke
Ako želite koristiti tvornički snimljenu pozdravnu
poruku kada snimite vašu pozdravnu poruku,
morate obrisati vašu vlastitu pozdravnu poruku.
1
2
38
# 3 0 3
Reproduciranje pozdravne poruke
1
2
# 3 0 3
Preslušavanje poruka
uporabom bazne stanice
Kada su snimljene nove poruke, na baznoj
stanici treperi
.
Pritisnite
.
• Ako su snimljene nove poruke, bazna
stanica reproducira nove poruke.
• Ako nema novih poruka, bazna stanica
reproducira sve poruke.
Upravljanje telefonskom tajnicom
tijekom reprodukcije
Tipka
ili
Radnja
Podesite glasnoću zvučnika
Ponovi poruku*1
Preskoči poruku
Zaustavi reprodukciju
Briši trenutno reproduciranu
poruku
*1 Ako se pritisne unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna poruka.
Brisanje svih poruka
Pritisnite
2 puta dok uređaj nije u uporabi.
Telefonska tajnica
Slušanje poruka uporabom
slušalice
Kada su snimljene nove poruke, na slušalici se
prikazuje
s ukupnim brojem novih poruka.
1
Preslušavanje novih poruka:
# 3 2 3
Preslušavanje svih poruka:
# 3 2 4
2
Kada završite pritisnite
.
Napomena:
• Za prebacivanje na prijemnik slušalice,
pritisnite
.
Upravljanje telefonskom tajnicom
: “Telefonska tajnica”
Tipka
Radnja
Podesite glasnoću prijemnika
ili zvučnika (tijekom
reprodukcije)
ili
1 ili
Ponovi poruku (tijekom
reprodukcije)*1
2 ili
Preskoči poruku (tijekom
reprodukcije)
3
Ulaz u izbornik “Postavke”
4
Reproduciranje novih poruka
5
Reproduciranje svih poruka
6
Reproduciranje pozdravne
poruke
7
Snimanje pozdravne poruke
8
Uključivanje telefonske tajnice
Pauziranje poruke*2
9 ili
Zaustavljanje snimanja
Zaustavljanje reprodukcije
0
Isključivanje telefonske tajnice
*3
*
4
*
*
5
Brisanje svih poruka
6
Vraćanje na tvornički
snimljenu pozdravnu poruku
Brisanje trenutno
reproducirane poruke
*1 Ako se pritisne unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna poruka.
*2 Vraćanje na reprodukciju:
: “Reproduciraj”
*3 Brisati možete i na ovaj način:
: “Da”
Uzvraćanje poziva (samo za
korisnike usluge ID pozivatelja)
Ako je za poziv primljena informacija o
pozivatelju, možete mu uzvratiti poziv dok
slušate poruku.
1 Pritisnite
za vrijeme reprodukcije.
2
: “Povratni poziv”
Uređivanje broja prije uzvraćanja poziva
1
2
3
Pritisnite
tijekom reprodukcije.
: “Uredi i zovi”
Uredite broj.
Brisanje svih poruka
# 3 2 5
1
2
: “Da”
Daljinsko upravljanje
Koristeći telefon s tonskim biranjem možete
nazvati svoj telefonski broj s drugog mjesta
i pristupiti uređaju da preslušate poruke ili
promijenite postavke telefonske tajnice.
Glasovni vodič uređaja navodi vas da pritisnete
određene tipke za biranje za izvršavanje
različitih radnji.
Kôd daljinskog pristupa
3-znamenkasti kôd daljinskog pristupa mora
biti unešen kada daljinski upravljate
telefonskom tajnicom. Taj kôd sprečava
neovlaštene osobe da daljinski preslušavaju
vaše poruke.
Važno:
• Kako bi daljinski upravljali telefonskom
tajnicom prvo morate postaviti kôd
daljinskog pristupa.
# 3 0 6
1
39
Telefonska tajnica
2 Za uključivanje daljinskog upravljanja unesite
3-znamenkasti kôd daljinskog pristupa.
3
Završetak daljinskog upravljanja
*
Pritisnite
u koraku 2. u “Kod daljinskog
upravljanja”, stranica 39.
• Uneseni kod za daljinski pristup je izbrisan.
Daljinsko korištenje telefonske
tajnice
1 Birajte vaš telefonski broj s telefona sa
Daljinsko uključivanje telefonske
tajnice
Ako je telefonska tajnica isključena, možete
ju daljinski uključiti.
1
2
3
tonskim biranjem.
2
Nakon što započne pozdravna poruka
unesite svoj kôd daljinskog pristupa.
3
4
Birajte vaš telefonski broj s telefona sa
tonskim biranjem.
Pustite telefon neka zvoni 9 puta.
• Čuje se dugački ton.
Unesite svoj kôd daljinskog pristupa
unutar 10 sekundi nakon dugačkog tona.
• Reproducira se pozdravna poruka.
• Možete prekinuti ili ponovno unijeti vaš
kôd daljinskog pristupa i započeti
daljinsko upravljanje (39. stranica).
Unesite daljinsku naredbu.
4 Kada završite prekinite liniju.
Daljinske naredbe
Tipka
Radnja
1
Ponavljanje poruke
(tijekom reprodukcije)*1
2
Preskoči poruku
(tijekom reprodukcije)
4
Reproduciraj nove poruke
5
Reproduciraj sve poruke
6
Reproduciraj pozdravnu poruku
7
Snimi pozdravnu poruku
9
Zaustavi snimanje
Zaustavljanje reprodukcije
0
Isključivanje telefonske tajnice
*
*
*
4
Brisanje poruke koja se trenutno
reproducira
5
Brisanje svih poruka
6
*
#
Vraćanje na tvornički snimljenu
pozdravnu poruku (tijekom
reprodukcije pozdravne poruke)
Završi daljinsko upravljanje
(ili prekini poziv)
*1 Ako se pritisne unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna poruka.
40
Postavke telefonske tajnice
Broj zvona prije nego uređaj
odgovori na poziv
Pod “Broj zvona” možete podesiti koliko će
puta uređaj zvoniti prije nego odgovori na
poziv. Možete odabrati 2 do 6 zvona ili “Auto”.
Tvornička je postavka „4 zvona".
“Auto”: Telefonska tajnica uređaja odgovara
nakon 2. zvona kada je snimljena nova poruka
ili nakon 5. zvona kada nema novih poruka.
Ako zovete vaš uređaj s udaljene lokacije da
preslušate nove poruke (40. stranica), znati
ćete da nema novih poruka kada uređaj
zazvoni 3 puta. Tada možete prekinuti vezu
bez plaćanja poziva.
1
2
# 2 1 1
: Odaberite željenu postavku.
Za pretplatnike usluge govorne pošte
Za primanje govorne pošte i ispravnu uporabu
telefonske tajnice molimo obratite pažnju na
sljedeće:
•
Za uporabu usluge govorne pošte (42.
stranica) koju pruža vaš davatelj usluge/
telekom operater umjesto
Telefonska tajnica
•
telefonske tajnice, isključite telefonsku
tajnicu (37. stranica)
Za uporabu telefonske tajnice ovog uređaja
umjesto usluge govorne pošte koju pruža
vaš davatelj usluga/telekom operater, molimo
vas obratite se vašem davatelju usluga/
telekom operateru da vam isključi vašu
uslugu govorne pošte.
Ako vaš davatelj usluga/telekom operater
to ne može učiniti:
– Postavite postavku “Broj zvona” tako
da telefonska tajnica odgovara na pozive
prije nego se uključi usluga govorne pošte
vašeg davatelja usluga/ telekom operatera.
Potrebno je provjeriti broj zvona potrebnih
za aktiviranje usluge govorne pošte kod
vašeg davatelja usluga/telekom operatera
prije mijenjanja ove postavke.
– Promijenite broj zvona usluge govorne
pošte tako da telefonska tajnica može
prva odgovoriti na poziv. Da to učinite
obratite se vašem davatelju usluge/
telekom operateru.
Vrijeme snimanja za pozivatelja
Možete promijeniti maksimalno vrijeme
snimanja poruke dodijeljeno svakom
pozivatelju. Tvornička je postavka „3 minute".
# 3 0 5
1
2
: Odaberite željenu postavku.
Odabir “Samo pozdravna poruka”
Također možete odabrati "Samo pozdravna
poruka" čime podešavate uređaj da pozdravi
pozivatelja ali ne snima poruke.
Odabir opcije “Samo pozdrav” u koraku
2. u “Vrijeme snimanja za pozivatelja”, str. 41.
Napomena:
• Kada odaberete “Samo pozdravna
poruka”:
– Ako ne snimite vašu vlastitu poruku,
uređaj će reproducirati tvornički snimljenu
pozdravnu poruku u kojoj moli pozivatelje
da ponovo nazovu kasnije.
– Ako koristite vašu vlastitu poruku, snimite
pozdravnu poruku u kojoj ćete zamoliti
pozivatelje da ponovo nazovu kasnije
(38. stranica).
41
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte
Govorna pošta je usluga automatskog
odgovaranja na poziv koju pruža vaš davatelj
usluge/telekom operater. Nakon što se prijavite
na ovu uslugu, sustav govorne pošte vašeg
davatelja usluge/telekom operatera za vas
odgovora na pozive kada niste u mogućnosti
odgovoriti na poziv ili kada vam je linija zauzeta.
Poruke snima vaš davatelj usluge/telekom
operater, ne vaš telefon. Kada imate nove
poruke na slušalici se prikazuje
ako je
dostupna usluga označavanja poruke.
Molimo vas obratite se vašem davatelju usluge/
telekom operateru za detalje o ovoj usluzi.
Važno:
• Ako i dalje ostaje na zaslonu čak i nakon
što ste preslušali nove poruke, simbol #
isključite tako da pritisnete i držite tipku
2 sekunde.
• Za uporabu usluge govorne pošte koju nudi
vaš davatelj usluge/telekom operater
umjesto telefonske tajnice, isključite
telefonsku tajnicu (37. stranica). Za detalje
pogledajte 40. str. (KX-TG6621)
42
Interkom / Lokator
2
3
Interkom
Interkomski razgovor se može vršiti između
slušalica.
Napomena:
• Ako primite vanjski poziv dok interno
razgovarate, čujete 2 tona. Da odgovorite
na poziv pritisnite
zatim pritisnite
.
• Kada jednosmjerno pozivate slušalicu,
jednosmjerno pozivana slušalica zvoni 1 minutu.
4
•
Za prekid jednosmjernog pozivanja
pritisnite
.
Kada završite razgovor pritisnite
.
.
Lokator slušalice
Možete locirati zametnutu slušalicu pozivajući
je jednosmjerno.
1
2
Za dovršetak prosljeđivanja:
Pritisnite
.
• Vanjski poziv se preusmjerava na
odredišnu jedinicu.
•
•
Odgovaranje na interni poziv
1 Pritisnite
da odgovorite na poziv.
2 Kada završite razgovor pritisnite
Čekajte da pozivana stranka odgovori.
• Ako pozivana stranka ne odgovori,
pritisnite
za povratak na vanjski
poziv.
Za uspostavljanje konferencijskog
poziva:
: “Konferencijski poziv”
Ostvarivanje internog poziva
1
: Odaberite željenu jedinicu
2
3
: Odaberite željenu jedinicu.
Za napuštanje konferencije pritisnite
. Ostale 2 stranke mogu
nastaviti razgovarati.
Za postavljanje vanjskoga poziva
na čekanje:
: “Čekanje”
Za vraćanje u konferenciju:
: “Konferencijski poziv”
Napomena:
Ako se želite vratiti na vanjski poziv nakon
što pozivana stranka odgovori, pritisnite
.
•
Odgovaranje na proslijeđeni poziv
Pritisnite
da odgovorite na poziv.
Bazna stanica: Pritisnite
.
• Sve prijavljene slušalice zvone 1 minutu.
Za zaustavljanje jednosmjernog pozivanja:
Bazna stanica: Pritisnite
.
Slušalica: Pritisnite
.
Prosljeđivanje poziva,
konferencijski pozivi
Vanjski pozivi se mogu preusmjeriti ili se može
ostvariti konferencijski poziv s vanjskim
pozivateljem između 2 slušalice.
1 Tijekom vanjskog poziva pritisnite
da poziv stavite na čekanje.
43
Korisne informacije
Unos znakova
Tipke za biranje se koriste za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih
znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovise o načinu unosa znakova (26. stranica).
– Pritisnite
ili
za pomicanje pokazivača lijevo ili desno.
– Pritisnite tipke za biranje za upis slova i brojeva.
– Za brisanje znaka ili broja, postavite kursor desno od mjesta gdje želite izbrisati znak ili broj
i zatim pritisnite
.
– Pritisnite
(A→a) za promjenu između velikih i malih slova.
– Za upis drugog slova postavljenog na istoj tipki pritisnite
za pomicanje pokazivača na
sljedeće mjesto, zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
– Ako ne pritisnete niti jednu tipku unutar 5 sekundi nakon upisivanja slova, slovo se ustaljuje,
a pokazivač se pomiče u desno.
*
Načini unosa znakova
Dostupni načini unosa znakova su latinično pismo (ABC), numerički (0-9), grčki alfabet (ABГ),
prošireni 1 (AÃȀ), prošireni 2 (SSŠ), i ćirilično pismo (AБB). Kada koristite jedan od tih načina
upisa znakova, osim numeričkog, uzastopnim pritiskom na tipku za biranje možete odabrati
koji se znak unosi.
Kada je na zaslonu prikaz za unos teksta:
: Odaberite način unosa znakova.
Napomena:
• u sljedećim tablicama predstavlja jedan razmak.
• Tipke za biranje označene s *1, *2, *3 i *4 u sljedećim tablicama imaju različito dodijeljene
znakove za SMS. Pogledajte napomene *1, *2 i *3.
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica brojeva (0-9)
Tablica grčkog alfabeta (ABГ)
44
Korisne informacije
Proširena1 tablica slova (AÄÅ)
•
Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:
Proširena2 tablica znakova (SŚŠ) (nije dostupno za SMS)
•
Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:
Tablica ćiriličnog pisma (AБВ) (nije dostupno za SMS)
45
Korisne informacije
Poruke grešaka
Prikaz poruke
Uzrok/ rješenje
Baza nema napajanja
ili
Nema veze s bazom.
Spojite AC adapter.
ili
Nema veze s bazom.
•
Provjeri tel. liniju
•
Greška*1
Nije izvršeno
•
•
Nepotpuno
•
Pogrešan broj
•
Mem. puna
•
•
•
•
•
•
Koristite punjive
baterije.
•
Morate se prijaviti
na Caller ID uslugu.
•
Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom.
Približite se baznoj stanici i pokušajte ponovo.
Odspojite AC adapter bazne stanice da ju resetirate.
Spojite adapter i pokušajte ponovo.
Možda je poništena prijava slušalice. Ponovo prijavite
slušalicu (30. stranica).
Kada je “Nema veze s bazom.” prikazano tijekom nestanka
struje, postavite slušalicu na baznu stanicu kako biste bazu
opskrbili napajanjem.
Još nije spojen isporučeni kabel telefonske linije ili je spojen
pogrešno. Provjerite spojeve (10. stranica).
Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovo.
Pogrešno kopiranje imenika (22. stranica). Provjerite je li druga
slušalica (primatelj) u stanju pripravnosti i pokušajte ponovo.
Memorija imenika pozivatelja je puna. Obrišite nepotrebne
unose iz imenika druge slušalice (primatelja) i pokušajte
ponovo.
Pokušali ste poslati SMS poruku na telefonski broj pohranjen
u imeniku, popisu pozivatelja ili popisu za ponovno biranje
koji je duži od 20 znamenki.
Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne unose
(21. stranica).
Memorija poruka je puna. Obrišite nepotrebne poruke (38.,
39. stranica)*1.
Memorija popisa zabranjenih poziva je puna. Obrišite
nepotrebne unose (28. stranica).
Uložene su baterije pogrešnog tipa kao što su alkalne ili
manganove baterije. Koristite samo punjive Ni-MH baterije
navedene na 4. i 7. stranici.
Morate se prijaviti na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada
primite podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID
pozivatelja, ova poruka se neće prikazivati.
*1 KX-TG6621
U slučaju problema
Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju, odspojite AC adapter
bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovo spojite AC adapter i uključite slušalicu.
46
Korisne informacije
Poruke grešaka
Problem
Uzrok/ rješenje
Slušalica se ne uključuje
automatski nakon
postavljanja napunjenih
baterija.
•
Postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač kako biste
uključili slušalicu.
Uređaj ne radi.
•
•
•
•
Provjerite jesu li baterije pravilno uložene (11. stranica).
Potpuno napunite baterije (11. stranica).
Provjerite spojeve (10. stranica).
Odspojite AC adapter bazne stanice da resetirate uređaj
i isključite slušalicu. Spojite AC adapter, uključite slušalicu
i pokušajte ponovo.
Slušalica nije bila prijavljena na baznu stanicu. Prijavite
slušalicu (30. stranica).
•
Nema prikaza na zaslonu
slušalice.
Ne čujem ton za biranje.
•
Slušalica nije uključena. Uključite napajanje (15. stranica).
•
Provjerite da li koristite isporučeni kabel telefonske linije.
Vaš stari kabel telefonske linije možda ima drugačiji raspored
ožičenja.
AC adapter bazne stanice ili kabel telefonske linije nije
priključen. Provjerite spojeve.
Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite liniju u
drugi telefon za koji znate da radi. Ako taj telefon radi ispravno,
obratite se servisu za popravak uređaja. Ako drugi telefon ne
radi ispravno, obratite se davatelju usluge/telekom operateru.
•
•
Postavke za programiranje
Problem
Uzrok/ rješenje
•
Promijenite jezik prikaza (15. stranica).
Tijekom programiranja,
prikaz se vraća u stanje
pripravnosti.
Ne mogu aktivirati
eco-način.
•
Primljen je poziv čiji je unos pronađen u popisu zabranjenih
poziva. Pričekajte i kasnije pokušajte ponovo.
•
Ne mogu prijaviti slušalicu
na baznu stanicu.
•
Ne možete postaviti eco-način kada mod odašiljača postavite
na “Uklj.”. Ako je potrebno, postavite mod odašiljača na
“Isklj.” (str. 31).
Prikaz je na jeziku koji ne
znam pročitati.
•
Maksimalni broj slušalica (6) je već prijavljen na baznu stanicu.
Poništite prijave neuporabljenih slušalica iz bazne stanice
(30. stranica).
Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite
se najbližem ovlaštenom servisu.
47
Korisne informacije
Punjenje baterija
Problem
Uzrok/ rješenje
Slušalica se oglašava
zvučnim signalom i/ili
treperi.
•
Naboj baterije je nizak. Potpuno napunite baterije
(11. stranica).
Baterije su potpuno
napunjene, ali
–
i dalje treperi ili
– vrijeme rada se čini
kraćim.
•
Očistite krajeve baterija ( + , - ) i kontakte punjenja suhom
krpom i ponovo ih napunite.
Vrijeme je za zamjenu baterija (11. stranica).
•
Pozivanje/odgovaranje na pozive, interkom
Problem
Prikazano je
Uzrok/ rješenje
.
•
•
•
•
Čuje se šum,
zvuk prekida.
•
•
•
•
Kvaliteta zvuka
se pogoršava.
•
Slušalica ne zvoni.
•
•
•
Bazna stanica ne
zvoni.*1
Ne mogu pozivati.
•
•
•
•
•
•
*1 KX-TG6621
48
Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
AC adapter bazne stanice nije pravilno priključen. Ponovo spojite
AC adapter na baznu stanicu.
Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite je (30. stranica).
Aktiviranje eco-načina na dodir smanjuje domet bazne stanice u
stanju pripravnosti. Ako je potrebno, isključite eco-način (str. 16).
Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih
električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite slušalicu
dalje od izvora smetnji.
Približite se baznoj stanici.
Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje DSL/ADSL
filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije. Za detalje
se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.
Odspojite AC adapter bazne stanice da resetirate uređaj i isključite
slušalicu. Spojite AC adapter, uključite slušalicu i pokušajte ponovo.
Prijavili ste slušalicu koja nije preporučena (str. 5).
Najjasnija kvaliteta zvuka moguća je samo prijavom preporučene
slušalice.
Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (17. stranica).
Uključen je noćni način. Isključite ga (27. stranica).
Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (25. stranica).
Možda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite postavku
(15. stranica).
Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se i pokušajte
ponovo.
Druga jedinica je u uporabi. Pričekajte i kasnije pokušajte ponovo.
Telefonska tajnica je u uporabi.*1 Pričekajte i kasnije pokušajte ponovo.
Birali ste zabranjeni broj (str. 29).
Zaključana je tipkovnica. Isključite opciju (19. stranica).
Korisne informacije
ID pozivatelja
Problem
Ne prikazuju se podaci
o pozivatelju.
Uzrok/ rješenje
•
•
•
•
Podaci o pozivatelju se
kasno ispisuju.
Pomaknulo se vrijeme
na uređaju.
Ime pohranjeno u imeniku
nije bilo u potpunosti
prikazano dok se primao
vanjski poziv.
•
•
•
•
Morate se prijaviti na uslugu ID pozivatelja. Za detalje se
obratite vašem davatelju usluge/telefonskom operateru.
Ako je vaš uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu telefonsku
opremu, odspojite ga i uključite direktno u zidnu utičnicu.
Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje
DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske
linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.
Druga telefonska oprema može biti u interferenciji s ovim
uređajem. Isključite ostalu opremu i pokušajte ponovo.
Ovisno o usluzi vašeg davatelja usluge/telekom operatera, uređaj
može prikazati informacije pozivatelja pri 2. zvonu ili kasnije.
Približite se baznoj stanici.
Neispravna informacija o vremenu od dolaznog ID-a pozivatelja
je promijenila vrijeme. Postavku podešavanja vremena
postavite na “Ručno” (isključeno) (24. stranica).
Uredite ime u zapisu imenika tako da stane u 1 red teksta.
(21. stranica)
SMS (Usluga kratkih poruka)
Problem
Broj SMS centra za poruke
je zabilježen u popisu
pozivatelja a poruka nije
primljena.
Ne mogu primati ili slati
SMS poruke.
Uzrok/ rješenje
•
Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS bio isključen.
Uključite ga (34. stranica).
•
Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se vašem
davatelju usluge/telekom operateru.
Broj(evi) SMS centra za poruke nisu spremljeni ili su netočni.
Spremite ispravne brojeve (34. stranica).
Prijenos poruke je prekinut. Pričekajte da se poruka pošalje
prije korištenja drugih funkcija telefona.
Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje
DSL/ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske
linije. Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.
•
•
•
“FD” je prikazano.
•
“FE” je prikazano.
•
•
“EO” je prikazano.
Uređaj se ne može spojiti na SMS centar za poruke.
Provjerite jesu li spremljeni ispravni brojevi SMS centra za
poruke. Provjerite je li uključen SMS (34. stranica).
Dogodila se greška tijekom slanja poruke. Pokušajte ponovo.
Vaš telefonski broj je zauvijek nevidljiv ili niste prijavljeni na
odgovarajuću uslugu. Obratite se vašem davatelju usluge/
telekom operateru.
49
Korisne informacije
Telefonska tajnica (KX-TG6621)
Problem
Uređaj ne snima nove
poruke.
Uzrok/ rješenje
•
•
•
•
•
Moja vlastita pozdravna
poruka se ne čuje dobro.
Ne mogu upravljati
telefonskom tajnicom.
Ne mogu daljinski
upravljati telefonskom
tajnicom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Telefonska tajnica je isključena. Uključite je (37. stranica).
Memorija poruka je puna. Obrišite nepotrebne poruke
(38. stranica).
Vrijeme snimanja je postavljeno na “Samo pozdravna
poruka”. Promijenite postavku (41. stranica).
Ako vaša vlastita poruka nije pravilno snimljena, pozivatelji
ne mogu ostaviti poruku. Ponovo snimite vašu vlastitu
pozdravnu poruku (38. stranica).
Ako ste prijavljeni na uslugu govorne pošte, poruke snima sustav
vašeg davatelja usluge/telekom operatera, a ne vaš telefon.
Promijenite postavku broja zvona na vašem uređaju ili se
obratite vašem davatelju usluga/telekom operateru (40. stranica).
Ponovo snimite vašu vlastitu pozdravnu poruku (38. stranica).
Netko koristi uređaj. Pričekajte da drugi korisnik završi.
Pozivatelj ostavlja poruku. Pričekajte da pozivatelj završi.
Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
Nije postavljen kod daljinskog pristupa. Postavite kod
daljinskog pristupa(str. 39).
Unijeli ste pogrešan kôd daljinskog pristupa. Ako ste zaboravili
vaš kôd daljinskog pristupa, uđite u postavku podešavanja kôda
daljinskog pristupa da provjerite vaš trenutni kôd (39. stranica).
Odlučno pritisnite svaku tipku.
Telefonska tajnica je isključena. Uključite je (40. stranica).
Oštećenje tekućinom
Problem
Tekućina ili drugi oblik
vlage je ušao u slušalicu/
baznu stanicu.
Uzrok/ rješenje
•
Odspojite AC adapter i kabel telefonske linije iz bazne stanice.
Izvadite baterije iz slušalice i ostavite ju da se suši najmanje
3 dana. Nakon što se slušalica/bazna stanica potpuno osuše
ponovo spojite AC adapter i kabel telefonske linije. Umetnite
baterije i potpuno ih napunite prije uporabe. Ako uređaj ne
radi ispravno, obratite se najbližem Panasonicovom servisu.
Oprez:
• Kako biste izbjegli trajno oštećenje ne koristite mikrovalnu pećnicu za ubrzavanje postupka
sušenja.
50
Kazalo pojmova
Kazalo pojmova
A
B
D
E
F
G
I
K
L
M
N
O
P
Alarm: 27
Automatski razgovor: 17
Baterija: 11
Bazna stanica
Resetiranje: 29
Datum i vrijeme: 15
Dijeljenje poziva: 19
Dodatne slušalice: 30
Eco-način: 16
Ekvalizator: 18
Funkcija Hold: 18
Funkcija recall/flash: 18
Glasnoća
Prijemnik: 17
Zvono (bazna stanica): 25
Zvono (Slušalica): 17, 25
Zvučnik: 17
Glasovna pošta: 42
ID pozivatelja poziva na čekanju: 18
Interni pozivi: 43
Kod za izravni pristup: 23
Konferencijski pozivi: 43
Lančani poziv: 21
Mod privatnosti: 26
Način biranja: 15
Nestanak struje (rad sigurnosnog
napajanja): 19
Noćni način: 27
Odašiljač: 30
Odgovaranje na pozive: 17
Ograničenje poziva: 29
Pauza: 17
PIN: 29
Podešavanje vremena: 24
Ponovno biranje: 17
Popis pozivatelja: 32
Poruke grešaka: 46
Postavke države: 29
Postavljanje na zid: 16
Poziv na čekanju: 18
Pozivanje: 17
Preusmjeravanje poziva: 43
Prigušeno: 18
Privremeno tonsko biranje: 18
Propušteni pozivi: 32
R
S
T
U
V
Z
Razglas: 17
Slušalica
Deregistracija: 30
Lociranje: 43
Ime: 28
Prijavljivanje: 30
SMS opcija: 34
Telefonska tajnica: 37
Nadziranje poziva: 37
Brisanje poruka: 38, 39, 40
Pozdravna poruka: 38
Samo pozdravna poruka: 41
Preslušavanje poruka: 38, 39, 40
Broj zvona: 40
Vrijeme snimanja: 41
Kôd daljinskog pristupa: 39
Daljinsko upravljanje: 39
Uključivanje/ isključivanje: 37, 39, 40
Telefonski imenik: 21
Ton tipki: 25
U slučaju problema: 46
Uključenje/isključenje: 15
Unos znakova: 44
Uređivanje liste pozivatelja: 32
Usluga ID poslužitelja: 32
Vrsta upravljanja: 13
Zabrana dolaznog poziva: 28
Zaključavanje tipki: 19
Zaslon
Kontrast: 25
Jezik: 15
Zvuk zvona: 25
51
Kontakt:
www.panasonic.hr
[email protected]
Služba za korisnike:
0800 777 986
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011
PNQX3257ZA
TC0311YK0 (A)
FX-2/3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement