Panasonic KXTG7301FX Upute za uporabu

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Panasonic KXTG7301FX Upute za uporabu | Manualzz
Upute za uporabu
Digitalni bežični telefon
Model br.
KX-TG7301FX
KX-TG7302FX
Digitalna bežična telefonska tajnica
Model br.
KX-TG7321FX
Prikazani model je KX-TG7301.
Ovaj uređaj je kompatibilan s Caller ID i SMS funkcijom. Za uporabu ovih
funkcija, morate biti prijavljeni na prikladnu uslugu kod vašeg davatelja
usluga.
Punite baterije oko 7 sati prije prve uporabe.
Za uporabu ovog uređaja u vašoj zemlji, prvo promijenite regionalne
postavke uređaja koje odgovaraju vašoj zemlji (str. 27). Po potrebi
promijenite jezik prikaza na uređaju (str. 17).
Molimo vas pročitajte ove upute za korištenje prije uporabe uređaja i
pohranite ih za buduću uporabu.
Sadržaj
Informacije o proiozvodu ...............3
Informacije o opremi ......................5
Za vašu sigurnost ..........................7
Važne sigurnosne upute ................8
Za najbolje radne odlike ................8
Uključivanje/isključivanje SMS-a . 32
Spremanje brojeva SMS
centra .......................................... 32
Slanje poruke. ............................. 33
Primanje poruke .......................... 34
Postavke SMS-a ......................... 35
Priprema
Telefonska tajnica
Uvod
Kontrole .......................................11
Zaslon..........................................12
Spojevi.........................................13
Postavljanje baterija i zamjena ....14
Punjenje baterija..........................15
Postavljanje na zid.......................16
Simboli korišteni u ovim uputama za
uporabu .......................................16
Uključivanje/isključivanje .............17
Podešavanje uređaja prije uporabe
....................................................17
Telefonska tajnica. ...................... 36
Uključivanje/isključivanje telefonske
tajnice.......................................... 36
Pozdravna poruka ....................... 37
Preslušavanje poruka uporabom
bazne stanice .............................. 37
Preslušavanje poruka uporabom
slušalice ...................................... 38
Daljinsko upravljanje. .................. 39
Podešavanje telefonske
tajnice.......................................... 40
Pozivanje/odgovaranje
na poziv
Usluga govorne pošte
Pozivanje .....................................19
Odgovaranje na pozive................19
Korisne funkcije tijekom poziva....20
Zaključavanje tipkovnice..............21
Interni razgovor/lokator
Telefonski imenik
Telefonski imenik slušalice ..........22
Kopiranje unosa telefonskog
imenika ........................................23
Programiranje
Postavke za programiranje ..........24
Posebne upute za postavke za
programiranje ..............................26
Prijavljivanje jedinice ...................28
Usluga prikaza broja
pozivatelja - Caller ID
Korištenje Caller ID usluge ..........30
Popis pozivatelja..........................30
SMS (Short Message
Service)
Korištenje SMS-a.........................32
2
Usluga govorne pošte. ................ 42
Interni razgovor ........................... 43
Prosljeđivanje poziva .................. 43
Konferencijski pozivi.................... 44
Lokator slušalice ......................... 44
Korisne informacije
Unos znakova ............................. 45
Poruke grešaka ........................... 48
Rješavanje problema . ................ 49
Karakteristike .............................. 55
Indeks
Indeks ......................................... 56
Uvod
Informacije o proizvodu
Zahvaljujemo se na kupnji novog Panasonicovog digitalnog bežičnog
telefona.
• Važno:
U ovim uputama za uporabu biti će izostavljen sufiks (FX) kod slijedećih brojeva
modela: KX-TG7301FX/KX-TG7302FX/KX-TG7321FX
Općenite informacije
• Ovaj uređaj je napravljen za uporabu na češkoj, slovačkoj, estonskoj, latvijskoj,
litvanskoj, slovenskoj rumunjskoj i bugarskoj analognoj telefonskoj
mreži.
• U slučaju problema, za prvu pomoć morate se obratiti vašem dobavljaču.
• Za uporabu u drugim zemljama, molimo vas obratite se vašem dobavljaču.
Declaration of Conformity [Izjava o sukladnosti]:
• Panasonic Communications Co., Ltd. declares that this equipment is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive
1999/5/EC
[Panasonic Communications Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u sukladnosti
s bitnim zahtjevima i ostalim važećim propisima direktive o radijskoj i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (RiTT oprema) 1999/5/EC]
Izjave o sukladnosti za uređaje opisane u ovom priručniku možete preuzeti
posjetom na
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt ovlaštenog predstavništva:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
3
Uvod
Zamjetne razlike među modelima
KX-TG7301 serija
• Prikazani model je
KX-TG7302
Bazna stanica
Slušalica
Br. dijela
Br. dijela
KX-TG7301
KX-TG7301
KX-TGA731
1
KX-TG7302
KX-TG7301
KX-TGA731
2
Bazna stanica
Slušalica
Br. dijela
Br. dijela
KX-TG7321
KX-TGA731
Br. modela
Količina
KX-TG7321 serija
Br. modela
KX-TG7321
Količina
1
Razlika u funkcijama
Br. modela
KX-TG7301
-
Interni razgovor
*1
z*2
KX-TG7302
-
z
KX-TG7321
z
z*2
*1
*2
4
Telefonska tajnica
Pozivi za interni razgovor mogu se ostvariti među slušalicama.
Pozivi za interni razgovor mogu se ostvariti među slušalicama kupnjom i
prijavljivanjem jedne i više dodatnih slušalica (stranica 6).
Uvod
Informacije o opremi
Sadržana oprema
Br.
Oprema / Broj dijela
AC adapter za baznu stanicu/PQLV207CE
Kabel telefonske linije
Punjive baterije*1
Poklopac slušalice*2
Punjač
AC adapter za punjač/PQLV209CE
*1
*2
Količina
KX-TG7301
KX-TG7321
1
1
2
1
—
—
KX-TG7302
1
1
4
2
1
1
Pogledajte 5. stranicu za informacije o zamjeni baterije.
Poklopac slušalice dolazi postavljen na slušalicu.
Dodatna/zamjenska oprema
Molimo vas obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom prodajnom mjestu
za informacije o prodaji.
Br.
Dodatna oprema
DECT odašiljač
Broj modela
KX-A272
Informacija o zamjeni baterije:
• Kada mijenjate baterije,koristite samo 2 punjive nikal-metal hidrid (Ni-MH)
baterije. Ovaj model zahtjeva 2 AAA (R03) baterije za svaku slušalicu. Za
najbolje radne odlike, preporučamo uporabu Panasonicovih punjivih baterija (br.
modela P03P, HHR-4MRE, ili HHR-4MPT).
• Zamjenske baterije mogu imati drugačiji kapacitet od isporučenih baterija.
5
Uvod
Proširivanje vašeg telefonskog sustava
Možete proširiti vaš telefonski sustav
prijavljivanjem dodatnih slušalica (max. 6)
na jednu baznu stanicu.
Slušalica (dodatna):
KX-TGA731FX
Za vašu buduću uporabu
Preporučujemo spremanje zapisa o slijedećim informacijama za pomoć pri bilo
kojem popravku unutar jamstvenog roka.
Serijski broj
Datum kupnje
(nalazi se na dnu bazne stanice)
Naziv i adresa prodavača
Ovdje zataknite vaš račun.
6
Uvod
Za vašu sigurnost
Da spriječite ozbiljne ozlijede i
gubitak života/imovine, pažljivo
pročitajte ovo poglavlje prije
uporabe uređaja kako bi osigurali
pravilni i sigurni rad vašeg uređaja.
UPOZORENJE
Spajanje napajanja
• Koristite isključivo izvor napajanja
naveden na uređaju.
• Ne preopterećujte strujne utičnice i
•
•
•
•
produžne kablove. To može
rezultirati rizikom od požara ili
strujnog udara.
Potpuno umetnite AC adapter/strujni
utikač u strujnu utičnicu.
Nepridržavanjem ovoga možete
uzrokovati strujni udar i/ili
prekomjerno zagrijavanje što može
dovesti uzrokovati požar.
Redovito uklanjajte prašinu, itd. s AC
adaptera/strujnog utikača tako da ga
izvučete iz strujne utičnice, zatim ga
obrišite suhom krpom. Nagomilana
prašina može uzrokovati "probijanje
izolacije", itd. uzrokujući požar.
Isključite uređaj iz strujne utičnice
ako se dimi, proizvodi neuobičajeni
miris ili zvuk. Takvi uvjeti mogu
uzrokovati strujni udar. Provjerite da
se uređaj prestao dimiti i obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Nikada ne dodirujte utikač mokrim
rukama. Postoji opasnost od strujnog
udara.
kao što su automatska vrata i alarmi
za požar. Radio valovi emitirani iz
ovog telefona mogu na takvim
uređajima uzrokovati nepravilan rad
što može dovesti do nesreće.
Mjere sigurnosti pri uporabi
• Prije čišćenja isključite uređaj iz
strujne utičnice. Ne koristite tekućine
ili raspršujuća sredstva za čišćenje.
• Ne rastavljajte uređaj.
• Ne prolijevajte tekućine (deterdžente,
sredstva za čišćenje, itd.) po kabelu
telefonske linije ili ne dopustite da
stalno bude vlažan. To može
uzrokovati požar. Ako se kabel
telefonske linije smoči, odmah ga
odspojite iz telefonske utičnice i ne
koristite ga.
Zdravlje
• Obratite se proizvođaču bilo kojih
uređaja za osobno zdravlje, kao što
su srčani stimulatori ili slušni
aparatići, kako bi saznali jesu li
dovoljno zaštićeni od energije
vanjske RF (radio frekvencije).
(Uređaj radi u frekvencijskom
opsegu od 1.88 do 1.9 GHz, a snaga
RF prijenosa je 250mW (max.).)
• Ne koristite ovaj uređaj u domovima
zdravlja ako bilo koje pravilo u
prostoru nalaže da to ne radite.
Bolnice ili domovi zdravlja mogu
koristiti opremu koja je osjetljiva na
vanjsku RF energiju.
OPREZ
Postavljanje i premještanje
Postavljanje
• Za zaštitu od električnog udara, ne
izlažite uređaj kiši ili bilo kojem
drugom obliku vlage.
• Ne postavljajte ili koristite uređaj
pored automatski upravljanih uređaja
• Nikada ne spajajte telefonsku liniju
tijekom grmljavinskog nevremena.
• Nikada ne postavljajte priključke
telefonske linije u vlažnim prostorima
ako priključak nije posebno
7
Uvod
namjenjen za vlažna mjesta.
• Nikada ne dodirujte neizolirane
telefonske žice ili priključke dokle ne
isključite telefonsku liniju iz
telefonske utičnice.
• Budite oprezni kada postavljate ili
preinačujete telefonske linije.
• AC adapter se koristi kao glavni
uređaj za isključivanje. Uvjerite se da
je strujna utičnica postavljena pored
uređaja i da je lako dostupna.
• Ovaj uređaj ne može ostvarivati
pozive kada:
- se baterije prijenosne slušalice
moraju napuniti ili su neispravne
- je došlo do prekida struje
- je zaključana tipkovnica
Baterija
• Preporučamo uporabu baterija
•
•
•
•
•
8
navedenih na str. 5. KORISTITE
ISKLJUČIVO punjive Ni-MH
baterije AAA (R03) veličine.
Ne miješajte stare i nove baterije.
Ne otvarajte i ne oštećujte baterije.
Elektrolit oslobođen iz baterija je
korozivan i može uzrokovati
opekotine ili ozlijede očiju ili kože.
Elektrolit može biti otrovan ako se
proguta.
Pri rukovanju baterijama obratite
posebnu pozornost. Ne dozvolite da
kontakti dođu u kratki spoj preko
vodljivih materijala ili predmeta kao
što su prsteni, narukvice ili ključevi. U
protivnom se kontakti i/ili baterije
mogu jako zagrijati i uzrokovati
opekline.
Baterije isporučene s uređajem ili
one koje odgovaraju za uporabu uz
uređaj punite u skladu s uputama i
ograničenjima navedenim u ovom
priručniku.
Koristite samo kompatibilnu baznu
stanicu (ili punjač) za punjenje
baterija. Ne prepravljajte baznu
stanicu (ili punjač). Nepridržavanje
ovih uputa može uzrokovati curenje
ili eksploziju baterija.
Važne sigurnosne
upute
Kada koristite vaš uređaj, uvijek se
moraju slijediti osnovne sigurnosne
mjere opreza kako bi se smanjio rizik
od požara, strujnog udara ili ozlijede
osoba, uključujući sljedeće:
1. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode,
npr. blizu tuš kabine, umivaonika,
sudopera ili kade, u vlažnom
podrumu ili blizu bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona
(osim bežičnog) tijekom
grmljavine. Postoji rizik od strujnog
udara kroz munju.
3. Ne koristite telefon za dojavu o
curenju plina u blizini curenja.
4. Koristite samo strujni kabel i
baterije navedene u ovom
priručniku. Ne bacajte baterije u
vatru jer mogu eksplodirati.
Provjerite lokalne (državne)
zakonske propise o odlaganju
baterija.
SPREMITE OVE UPUTE
Za najbolje radne
odlike
Smještaj bazne stanice/izbjegavanje
smetnji
Bazna stanica i druge kompatibilne
Panasonicove jedinice koriste radio
valove za međusobnu komunikaciju.
• Za maksimalnu pokrivenost i
komunikaciju bez smetnji, postavite
vašu baznu stanicu:
Uvod
- na prikladno, visoko i središnje
mjesto bez prepreka između
slušalice i bazne stanice u
unutarnji prostor.
- daleko od elektroničkih uređaja
poput TV-a, radio prijemnika,
osobnih računala, bežičnih
uređaja ili drugih telefona.
- izbjegnite usmjeravanje na
odašiljače radio frekvencija, kao
što su vanjske antene ili bazne
stanice mobilnih telefona
(izbjegnite stavljanje bazne stanice
na okvir prozora ili pored prozora).
• Pokrivenost i kvaliteta glasa ovisi o
uvjetima okoline.
• Ako položaj bazne stanice nije
zadovoljavajući za prijem, pomaknite
baznu stanicu na drugo mjesto za
bolji prijem.
Okolina
• Uređaj držite dalje od uređaja koji
stvaraju električne smetnje, kao što
su fluoroscentne žarulje i motori.
• Uređaj se mora zaštiti od
prekomjernog izlaganja dimu,
prašini, visokoj temperaturi i
vibracijama.
• Uređaj se ne smije izlagati direktnom
sunčevom svijetlu.
• Ne stavljajte teške predmete na
strujni kabel ili na vrh uređaja.
• Kada uređaj ostavljate duže vrijeme
izvan uporabe, isključite ga iz strujne
utičnice.
• Uređaj morate držati dalje od izvora
topline kao što su radijatori, pećnice
itd. Također se ne smije držati u
prostorijama u kojima je temperatura
manja od 5°C i veća od 40°C.
Također se moraju izbjegavati vlažni
podrumi.
• Najveća udaljenost za pozivanje
može se skratiti kada se uređaj
koristi na sljedećim mjestima: pored
prepreka poput planina, tunela,
podzemlja, pored metalnih predmeta
kao što su žičane ograde, itd.
• Uporaba uređaja pored elektroničkih
uređaja može uzrokovati smetnje.
Udaljite se od elektroničkih uređaja.
Redovno održavanje
• Obrišite vanjsku površinu uređaja
s malo navlaženom krpom.
• Ne koristite benzin, razrjeđivač ili bilo
koji abrazivni prašak.
Napomena za odlaganje uređaja,
prenošenje ili povrat
• Ovaj uređaj može pohraniti vaše
osobne/povjerljive informacije. Za
zaštitu vaše privatnosti/povjerljivosti,
preporučamo vam da prije odlaganja
ili povratka uređaja iz memorije
obrišete informacije kao što su
telefonski imenik ili unose u popisu
pozivatelja.
Informacije o odlaganju
električnog otpada i elektroničke
opreme (za kućanstva)
Ovaj simbol na proizvodima i/ili
pratećim dokumentima označava da se
uporabljena elektronika i elektronički
proizvodi ne smiju miješati s ostalim
otpadom iz kućanstva. Za propisno
postupanje, obnavljanje i recikliranje,
molimo vas odložite takve proizvode u
reciklažna dvorišta, gdje će biti primljeni
bez naknade. U nekim zemljama moći
ćete vratiti vaš uređaj lokalnom
prodavaču nakon kupnje ekvivalentnog
novog uređaja.
Ispravno odlaganje ovog proizvoda
pomoći će očuvanju vrijednih izvora i
spriječiti bilo kakvo negativno
djelovanje na ljudsko zdravlje i okolinu
koje bi u suprotnome proizašlo iz
9
Uvod
nepropisnog odlaganja. Molimo vas
kontaktirajte vaše lokalno ovlašteno
tijelo za detalje o najbližem reciklažnom
dvorištu.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada
možete biti kažnjeni, u skladu s
nacionalnim propisima.
Za poslovne korisnike u
Europskoj Uniji
Ako želite odložiti električnu i
elektroničku opremu, molimo vas
kontaktirajte vašeg prodavača ili
dobavljača za ostale informacije.
Informacije o odlaganju za zemlje
izvan Europske Unije
Ovaj simbol vrijedi samo u Europskoj
Uniji.
Ako želite odložiti ovaj proizvod,
molimo vas kontaktirajte vaše
ovlašteno lokalno tijelo ili prodavača i
pitajte ih za ispravan način odlaganja.
10
Priprema
Kontrole
Bazna stanica
KX-TG7301/KX-TG7302
(Reprodukcija)
Indikator poruke
(Lokator)
(Uključena tajnica)
Indikator uključene tajnice
Slušalica
Kontakti za punjenje
(Lokator)
Bazna stanica
KX-TG7321
Zvučnik
Soft tipke
(tipka za razgovor)
(Speakerphone)
Tipke za biranje
Kontakti za punjenje Zvučnik
Zvučnik
(Stop)
(Brisanje)
(Pojačavanje glasnoće)
(Stišavanje glasnoće)
(Ponavljanje)
(Preskakanje)
R: Flash
: Tipka prečice za alarm
Indikator punjenja
Indikator zvona
Prijemnik
Zaslon
(Prekid/uključivanje)
Tipka za navigaciju
( / / / )
(Glasnoća: / )
(Brisanje/Isključivanje
mikrofona)
(Interni razgovor)
Mikrofon
Kontakti za punjenje
11
Priprema
Uporaba tipke za navigaciju
Na slušalici, pritiskom tipke za
ili
može se
navigaciju , ,
kretati kroz izbornike i odabirati
stavke prikazane na zaslonu.
Za podešavanje glasnoće
zvučnika i prijemnika, uzastopno
tijekom razgovora pritisnite
za
za
pojačanje glasnoće ili
stišavanje glasnoće.
Pojačavanje glasnoće
Stišavanje glasnoće
Soft tipke
Na slušalici se nalaze 3 soft tipke.
Pritiskanjem soft tipke možete
odabrati funkciju prikazanu na
zaslonu upravo iznad tipke.
Ikona
Značenje
Slušalica pristupa
baznoj stanici. (interni
razgovor, pozivanje,
promjena postavki
bazne stanice, itd.)
Slušalica je na
vanjskom pozivu.
Propušteni poziv*1 (str.
30)
• Kada je prikazano
pored znaka baterije:
uključena je
telefonska tajnica.*2
(str. 36)
• Kada je prikazano s
brojem: snimljene su
nove poruke.*2 (str.
38)
Telefonska tajnica je
puna.*2
Telefonska tajnica
odgovara na pozive
pozdravnom porukom, a
poruke pozivatelja se ne
snimaju.*2 ("Vrijeme
snimanja poruke", str.
41)
Razina baterije
Prikazi
Prikazi stavaka slušalice
Ikona
Značenje
Unutar dometa baze
• Kada treperi:
slušalica traži baznu
stanicu
(str. 51)
12
Uključen je alarm. (str.
26)
Uključena je funkcija
osobnog poziva. (str.
21)
Glasnoća zvona (str.
24) je isključena.
Primljena je nova SMS
poruka*3 (str. 34)
SMS poruka koju ste
napisali ima preko 160
znakova.*3 (str. 33)
Priprema
Ikona
Puna je SMS
memorija.*3
Primljena je nova
poruka govorne pošte*4
(str. 42)
Druga slušalica je
zauzela liniju.
• Druga slušalici
koristi telefonsku
tajnicu ili bazu.*1
•
*1 Samo pretplatnici na uslugu
prikaza broja pozivatelja
*2 KX-TG7321
*3 Samo korisnici SMS-a
*4 Samo pretplatnici na uslugu
govorne pošte
Ikone soft tipaka
Ikona
Nema funkciju.
Značenje
*1 KX-TG7321
Spojevi
Spojite kabel AC adaptera ( ) tako
da čvrsto pritisnete utikač ( ).
Spojite kabel telefonske linije da
zaskoči u baznu stanicu i priključak
telefonske linije ( ).
Bazna stanica
• Koristite samo isporučeni Panasonic
AC adapter PQLV207CE.
• Koristite samo isporučeni kabel
telefonske linije. Uporaba drugog
kabela telefonske linije može
uzrokovati nepravilan rad uređaja.
Djelovanje
Vraćanje na prethodni
zaslon.
U telefonsku
liniju
Prikazivanje izbornika.
Prihvaćanje trenutnog
odabira.
Prikazivanje prethodno
pozivanog tel. broja.
Kukica
Otvaranje imenika.
Prikazivanje načina
unosa znakova za
pretraživanje imenika.
(str. 22)
Otključavanje tipkovnice
(str. 21)
Odabir načina unosa
znakova.
Prekidanje snimanja ili
reprodukcije.*1
Unošenje pauze pri
biranju.
Brisanje odabrane
stavke.
Punjač
Dostupno za:
KX-TG7302
• Koristite samo isporučeni Panasonic
AC adapter PQLV207CE.
Kukice
13
Priprema
Napomena:
• AC adapter mora biti neprestano
uključen. (Normalno je da se
adapter malo zagrijava.)
• AC adapter mora biti priključen u
okomito postavljenu ili podnu
utičnicu. Ne priključujte AC
adapter u utičnicu na stropu jer bi
se pod vlastitom težinom mogao
isključiti.
Tijekom nestanka struje
Uređaj neće raditi tijekom nestanka
struje. Preporučamo vam da na istu
telefonsku liniju ili isti priključak
telefonske linije, ako imate takav
priključak u kući, spojite obični
telefon (koji ne koristi AC adapter).
Ako ste prijavljeni na DSL/ADSL
uslugu
Molimo vas spojite DSL/ADSL filter
(obratite se vašem DSL/ADSL
davatelju usluge) na telefonsku liniju
između bazne stanice i priključka
telefonske linije u slijedećim
slučajevima:
- tijekom razgovora se čuju smetnje
(buka).
- usluga prikaza broja pozivatelja
ne radi ispravno.
U telefonsku
liniju
Postavljanje baterija i
zamjena
Važno:
• Koristite isporučene punjive
baterije (Br. dijela HHR-55AAije.
• Kada postavljate baterije:
- obrišite krajeve baterije ( i )
suhom krpom.
- izbjegavajte dodirivanje krajeva
baterije ( i ) ili kontakata
uređaja.
- provjerite ispravni polaritet ( i
)
• Kada mijenjate baterije:
- KORISTITE ISKLJUČIVO
punjive Ni-MH baterije AAA
(R03) veličine.
- Ne KORISTITE alkalne/
manganove/Ni-Cd baterije.
- Preporučamo uporabu
Panasonicovih punjivih baterija
navedenih na str. 5, 8.
1
Čvrsto pritisnite vrh poklopca
slušalice i gurnite ga u smjeru
strelice.
2
Umetnite prvo negativni ( ) pol
baterije. Zatvorite poklopac
slušalice.
SAMO punjive Ni-MH
14
Priprema
Važno:
• Ako se slušalica ne uključi
automatski nakon postavljanja/
zamjene baterija, pritisnite
oko 1 sekunde ili postavite
slušalicu na baznu stanicu ili
punjač.
Napomena:
• Kada mijenjate baterije, uklonite
stare baterije.
Napomena:
• Normalno je da se slušalica
zagrije tijekom punjenja.
• Ako želite odmah koristiti uređaj,
punite baterije najmanje 15
minuta.
• Čistite kontakte za punjenje na
slušalici, bazi i punjaču s mekom,
suhom krpom jednom mjesečno.
Čistite i češće ako je uređaj
izložen masnoći, prašini ili visokoj
vlazi.
Razina baterije
Ikona
baterije
Razina baterije
Visoka
Srednja
Punjenje baterija
Niska
Postavite slušalicu na baznu
stanicu ili punjač oko 7 sati prije
prve uporabe.
• Tijekom punjenja, prikazati će se
"Punjenje" i upaliti će se
indikator punjenja na slušalici.
Kada su baterije u potpunosti
napunjene, prikazuje se
"Punjenje završeno".
Indikator punjenja i dalje svijetli
čak i kada se baterije potpuno
napune.
Bazna stanica*
1
Punjač*
2
*1 Prikazani model je KX-TG7301.
*2 KX-TG7302
• Kada treperi:
potrebno je
puniti
Radne odlike Panasonicovih NiMH baterija (isporučene baterije)
Način uporabe
Vrijeme
uporabe
U stalnom
razgovoru
Max. 17 sati
Izvan uporabe
(stanje pripravnosti)
Max. 150
sati
Napomena:
• Normalno je da baterije ne
dostignu maksimalni kapacitet pri
prvom punjenju. Maksimalne
radne odlike baterija se dostižu
nakon nekoliko ciklusa potpunog
punjenja/pražnjenja (uporabe).
• Navedene karateristike baterija
ovise o tome koliko često je
slušalica u uporabi i koliko često
je slušalica u stanju pripravnosti.
15
Priprema
• Čak i nakon što je slušalica u
potpunosti napunjenja, slušalica
može ostati na bazi bez bilo
kakvog negativnog utjecaja na
baterije.
• Snaga baterije možda se neće
pravilno prikazati nakon zamjene
baterija. U tom slučaju, postavite
slušalicu na bazu i punite baterije
najmanje 7 sati.
Punjač
Dostupno za:
KX-TG7302
25,4mm
Vijci
(nisu isporučeni)
Postavljanje na zid
Bazna stanica
Kukice
85mm
Duži od
20mm
Vijci
(nisu isporučeni)
Kukica
Simboli korišteni u
ovim uputama za
uporabu
Simbol
Duži od
20mm
Razmak
(6mm)
Razmak
(2mm)
Značenje
Riječi u zagradama
označavaju nazive tipki
na slušalici i baznoj
stanici.
Primjer:
,
Tipke:
Izvršite slijedeću
radnju.
Riječi u navodnicima
označavaju izbornik na
zaslonu
Primjer:
"Auto. razgovor"
16
Priprema
Simbol
/
:
Značenje
ili
da
Pritisnite
odaberete riječi u
navodnicima.
Primjer:
/ : "Isključeno"
Uključivanje/
isključivanje
Uključivanje
Držite
oko 1 sekundu.
Isključivanje
oko 2 sekunde.
Držite
Podešavanje uređaja
prije uporabe
Regionalne postavke
Možete podesiti uređaj da koristi
postavke koje odgovaraju vašoj
zemlji (str. 27). Jezik prikaza i druge
postavke će se promijeniti u skladu
s tim.
Napomena:
• Jezik prikaza se samo mijenja
(prema zadanim postavkama
odabrane zemlje) na slušalici koja
koristi postavke odabrane zemlje.
Odvojeno morate promijeniti
postavku jezika prikaza na svim
ostalim slušalicama.
Jezik prikaza
Dostupno je 16 jezika prikaza.
Možete odabrati: "Deutsch",
"English", "Magyar", "Polski",
"slovensky", "Čeština",
"Hrvatski", "Slovenscina",
"Eesti", "LIETUVIŠKAI",
"LatvieŠu", "Romana",
"БЪЛГАРСКИ", "Srpski",
"МАКЕДОНСКИ", ili "Shqip".
1
2
/
(srednja soft tipka)
: ”Podeš. slušal.”.
3
/
: "Post.zaslona".
4
/
: "Odaberi jezik".
5
/ : Odaberite vaš željeni
jezik
Napomena:
• Ako odaberete jezik koji ne
razumijete:
2
puta
2 puta
/ :odaberite vaš
2 puta
željeni jezik.
Način biranja
(tonsko/pulsno)
Ako ne možete pozivati, promijenite
ovu postavku sukladno vrsti vaše
telefonske linije. Zadana vrijednost
je “Tonski”
“Tonski”: Za uslugu tonskog
biranja.
“Impulsno”: Za uslugu
rotacijskog/pulsnog biranja.
1
2
3
4
/
/
(srednja soft tipka)
: ”Podeš. baze”
: "Način biranja"
/ : Odaberite željenu
postavku.
17
Priprema
Datum i vrijeme
1
(srednja soft tipka)
2
/ : ”Podeš. slušal.”.
3
/
: “Post. vremena”
4
/
: “Postavi dat/vri”
5
6
Unesite trenutni dan, mjesec i
godinu.
Primjer: 17 svibanj, 2008
.
Unesite trenutne sate i minute.
Primjer: 9:30 PM (poslije
podne)
Pritišćite
dok se ne prikaže “09:30 PM”.
7
Napomena:
• Za ispravak znamenke, pritisnite
ili
da pomaknete
pokazivač, zatim ispravite.
• Datum i vrijeme mogu biti netočni
nakon nestanka struje. U tom
slučaju, ponovno podesite datum i
vrijeme.
18
Pozivanje/Odgovaranje na pozive
Pozivanje
1
2
3
Podignite slušalicu i birajte
telefonski broj.
• Za ispravak znamenke
.
pritisnite
Kada završite razgovor,
ili postavite
pritisnite
slušalicu na baznu stanicu ili
punjač.
Uporaba speakerphonea
1
Birajte telefonski broj i pritisnite
.
• Naizmjenično razgovarajte sa
sugovornikom.
2 Kada završite razgovor,
.
pritisnite
Napomena:
• Za bolji učinak, koristite
speakerphone u tihom okruženju.
• Za prebacivanje na prijemnik
.
slušalice, pritisnite
Podešavanje jačine zvuka
prijemnika slušalice ili zvučnika
ili .
Tijekom razgovora pritisnite
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
10 zadnjih biranih brojeva je
spremljeno u popis za ponovno
biranje (svaki max. 24 znamenke).
1
(desna soft tipka)
2
/ : odaberite željeni broj.
3
Brisanje broja iz popisa za
ponovno biranje
1
2
3
(desna soft tipka)
: odaberite željeni broj
.
/ : “Da”
.
Pauza (za PBX/korisnike udaljenih
usluga)
Pauza je ponekad potrebna kada
pozivate uporabom PBX-a ili za
udaljene usluge. Kada u imenik
spremate broj za pristup kartici za
pozive i/ili PIN, također je potrebna
pauza (str. 23).
Primjer: Ako morate birati "0" kao
broj za pristup vanjskoj liniji kada
preko PBX sustava vršite vanjski
poziv:
1
2
Birajte telefonski broj.
Napomena:
• Svaki puta kada pritisnete
,
umeće se pauza od 3 sekunde.
Za stvaranje veće pauze ponovite
postupak koliko je potrebno.
Odgovaranje na pozive
Kada se prima poziv, treperi
indikator zvona na slušalici.
1 Kada uređaj zvoni podignite
ili
.
slušalicu i pritisnite
• Na poziv također možete
odgovoriti pritiskom na bilo
koju tipku od
do ,
ili
(Funkcija - odgovara bilo
koja tipka).
2 Kada završite razgovor,
ili stavite
pritisnite
slušalicu na bazu ili punjač.
Automatski razgovor
Na poziv možete jednostavno
odgovoriti podizanjem slušalice s
baze ili punjača. Ne trebate pritisnuti
. Za aktiviranje ove funkcije, vidi
str. 24.
/
19
Pozivanje/Odgovaranje na pozive
Podešavanje glasnoće zvona
slušalice
Dok slušalica zvoni za dolazni poziv,
ili
da
uzastopno pritisnite
odaberete željenu glasnoću.
Napomena:
• Također možete prethodno
programirati glasnoću zvona
slušalice (str. 24).
Korisne funkcije
tijekom poziva
Isključivanje mikrofona
(mute)
Dok je mikrofon isključen, biti ćete
u mogućnosti čuti sugovornika, ali
on neće čuti vas.
1 Pritisnite
tijekom
razgovora.
2 Za povratak u razgovor,
..
ponovno pritisnite
Tipka R (flash)
vam omogućuje da koristite
posebne funkcije vašeg PBX
sustava kao što je proslijeđivanje
poziva na lokal ili pristupanje
dodatnim telefonskim uslugama.
Napomena:
• Za promjenu trajanja flash
signala, vidi str. 25.
Za korisnike usluge poziva na
čekanju ili prikaz broja
pozivatelja za poziv na
čekanju
Za uporabu poziva na čekanju, prvo
se morate prijaviti na uslugu poziva
na čekanju kod vašeg telekom
operatera.
Ta funkcija omogućuje vam
primanje poziva dok već
20
razgovarate na telefon. Ako primite
poziv dok ste na telefonu, čuti ćete
ton poziva na čekanju.
Ako ste prijavljeni na obje usluge
(prikaz broja pozivatelja i prikaz
broja pozivatelja za poziv na
čekanju), na slušalici se prikazuju
informacije o 2. pozivatelju nakon
što čujete ton poziva na čekanju.
1 Pritisnite
da odgovorite na
2. poziv.
2 Za prebacivanje između poziva,
.
pritisnite
Napomena:
• Za detalje i dostupnost ovih
usluga na vašem području,
molimo vas obratite se vašem
davatelju usluga.
Privremeno tonsko biranje (za
korisnike s rotacijskim/
ulsnim biranjem)
Možete privremeno promjeniti način
biranja u tonsko kada trebate pristup
uslugama s tonskim biranjem (npr.
usluga telebankarstva)
1 Ostvarite poziv.
2 Pritisnite
kada ste upitani za
unos koda ili PIN-a, zatim
pritisnite odgovarajuće tipke.
Dijeljenje poziva
Ova funkcija vam omogućuje da se
pridružite postojećem vanjskom
pozivu.
Za pridruživanje razgovoru, pritisnite
kada je druga slušalica u
razgovoru na vanjskoj liniji.
Privatni poziv
Privatni poziv vam omogućuje da
spriječite druge korisnike da se
pridružuju vašim razgovorima s
vanjskim sugovornicima. Da
omogućite drugim korisnicima
pridruživanje vašim razgovorima,
Pozivanje/Odgovaranje na pozive
isključite ovu funkciju. Tvornički
zadana postavka je "Isključeno".
1 Pritisnite
tijekom razgovora
na vanjskoj liniji.
2
/ : Odaberite željenu
postavku.
• Kada je ova funkcija
uključena, prikazano je .
Napomena:
• Nakon što prekinete vezu, ova
funkcija će se isključiti.
Zaključavanje
tipkovnice
Slušalica se može zaključati tako da
se ne može pozivati ni podešavati
slušalica. Dok je tipkovnica
zaključana može se odgovoriti na
dolazne pozive, ali ostale funkcije su
onemogućene.
Za zaključavanje tipkovnice,
(srednja soft
pritisnite i držite
tipka) oko 3 sekunde.
.
• Prikazuje se
• Za otključavanje tipkovnice,
(srednja
ponovno pritisnite
soft tipka) oko 3 sekunde.
Napomena:
• Pozivi na hitne brojeve se ne
mogu ostvariti dok je tipkovnica
zaključana.
21
Telefonski imenik
• Ako ne postoji unos koji
Telefonski imenik
slušalice
Telefonski imenik omogućuje vam
pozivanje bez ručnog biranja broja.
Možete spremiti 100 imena i
telefonskih brojeva.
3
Dodavanje unosa
1
(lijeva soft tipka)
2
/ : "Novi unos”
3 Unesite ime stranke (max. 16
4
slova, str. 45).
Unesite telefonski broj stranke
(max. 24 znamenke).
2
puta
• Za dodavanje drugih unosa,
ponovite od 3. koraka.
4
Uređivanje unosa
1 Pronađite željeni unos (str. 22).
2
3
4
5
Pronalaženje i pozivanje
unosa u imeniku
Pretraživanje kroz sve unose
1
(lijeva soft tipka)
2
/ : Odaberite željeni unos.
• Unose u imeniku možete
pregledavati tako da
ili .
pritisnete i držite
3
Pretraživanje po prvom slovu
(uporabom tipke za biranje)
1
(lijeva soft tipka)
2 Pritisnite tipku za biranje ( do
) koja sadrži slovo koje tražite
(str. 45).
• Pritisnite istu tipku uzastopce
da se prikaže prvi unos koji
počinje svakim slovom
svrstanim na toj tipki.
22
počinje slovom koje ste
odabrali, prikazati će se
slijedeći unos.
• Za promjenu načina unosa
slova:
/ : Odaberite
način unosa slova.
/ : Ako je potrebno
pregledavati unose u imeniku.
/ : “Uredi”
Ako je potrebno, uredite ime
(max. 16 slova; str. 45).
Ako je potrebno, uredite
telefonski broj (max. 24
znamenke).
2 puta
Brisanje unosa
Brisanje unosa
1 Pronađite željeni unos (str. 22).
2
3
/
/
: “Obriši”
: “Da”
.
Brisanje svih unosa
(lijeva soft tipka)
/ : “Obriši sve”
/ : “Da”
/ : “Da”
1
2
3
4
Ulančano biranje
Ova funkcija vam omogućuje biranje
telefonskih brojeva iz imenika dok
razgovarate. Funkcija se može
koristiti npr. za pozivanje bankovnog
PIN-a kojeg imate spremljenog u
imeniku, bez da ga birate ručno.
Telefonski imenik
1
Tijekom vanjskog poziva,
.
pritisnite
2
/ : Odaberite željeni unos.
3 Pritisnite
da birate broj.
Napomena:
• Kada spremate broj za pristup
kartici za pozivanje i vaš PIN u
imenik kao unos u imeniku, ako je
potrebno pritisnite
za
dodavanje pauza nakon broja i
PIN-a (str. 19).
• Ako koristite ovaj telefon s
pulsnim načinom biranja, možda
za
ćete trebati pritisnuti
promjenu načina biranja u tonsko
prije ulančanog biranja. Kada
dodajete unose u imenik,
preporučamo da dodate
na
početku telefonskih brojeva koje
želite ulančano birati (str. 22).
Kopiranje svih unosa
(lijeva soft tipka)
/ : "Kopiraj sve”
1
2
3
Unesite broj slušalice kojoj
želite poslati unos iz imenika.
• Kada su kopirani svi unosi,
prikazuje se "Završeno".
4
Kopiranje unosa
imenika
Možete kopirati unose imenika u
telefonski imenik druge kompatibilne
Panasonicove slušalice.
Kopiranje unosa
1 Pronađite željeni unos (str. 22).
2
3
/ : "Kopiraj”
Unesite broj slušalice kojoj
želite poslati unos iz imenika.
• Kada je unos kopiran,
prikazuje se "Završeno".
• Za daljnje kopiranje drugog
/ : "Da”
unosa:
Pronađite željeni unos.
4
23
Programiranje
Programske postavke
Uporabom slušalice možete prilagoditi uređaj programiranjem slijedećih funkcija.
Programiranje kretanjem kroz prikazane izbornike
1
2
3
(srednja soft tipka)
Pritisnite
ili
da odaberete željeni glavni izbornik.
Pritisnite
ili
da odaberete željenu stavku u 1. podizborniku.
• U nekim slučajevima, morati ćete napraviti odabir iz 2. podizbornika.
4 Pritisnite ili da odaberete željenu postavku.
• Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
• Za prekid radnje, pritisnite
.
Napomena:
• Za ostale glavne izbornike, molimo vas pogledajte svako poglavlje.
• U slijedećoj tablici, < > označava tvornički zadanu postavku.
• Trenutna stavka ili postavka je na zaslonu posebno označena.
Glavni izbornik
Podešavanje
slušal.
1. podizbornik
Post. vremena
Postavke zvona
Post.zaslona
Prijavi sluš.
Ton tipke*5
<Uključeno>
Autom.razgovor*6
<Isključeno>
24
2. podizbornik
Postavi dat/vri*1
Alarm
Podešavanje
vremena*1
<Ručno>
Glasnoća zvona
<Najveća>
Ton zvona*2, *3
<Ton zvona 1>
Str.
18
26
26
Odaberite jezik*4
<English>
Kontrast
<3. razina>
—
—
17
—
—
—
—
28
—
19
Programiranje
Glavni izbornik
Podešavanje
baze*1
1. pod-izbornik
Glasnoća zvona*7
Način biranja
<Tonsko>
Ponovni poziv*8
<600 msek.>
PIN baze
<0000>
Pojačalo
<Isklj.>
Država
<Other>
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
2. pod izbornik
—
—
Str.
—
17
—
20
—
27
—
29
—
27
Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate
programirati istu stavku uporabom druge slušalice.
Ako odaberete jednu od melodija zvona, melodija će nastaviti svirati nekoliko
sekundi čak i ako je pozivatelj već prekinuo vezu. Kada odgovorite na poziv,
čut ćete ton za pozivanje ili nećete čuti nikoga na liniji.
Snimljene melodije u ovom uređaju se koriste uz dozvolu tvrtke © 2007
Copyrights Vision Inc.
Kada mijenjate regionalne postavke uređaja, ako postavite sljedeće
regionalne kodove, zadani jezik prikaza bit će kako je navedeno (str. 27):
"Other"
= "English"
"Česka republika" = "ČeŠtina"
"Slovensko"
= "SlovenČina"
Isključite ovu funkciju ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo
koju tipku, uključujući tonove potvrde i tonove grešaka.
Ako ste prijavljeni na uslugu prikaza broja pozivatelja i želite vidjeti informaciju
o pozivatelju nakon što odgovorite na poziv, isključite ovu funkciju.
KX-TG7321
Vrijeme trajanja flash signala ovisi o telefonskoj centrali ili vašem PBX
sustavu. Ako je potrebno, obratite se vašem dobavljaču PBX sustava.
25
Programiranje
Posebne upute za
podešavanje vremena
Alarm
Za svaku slušalicu možete postaviti
jednu od 2 različite mogućnosti
alarma (jednom ili svaki dan). Alarm
se oglašava 3 minute u postavljeno
vrijeme.
Važno:
• Prethodno postavite datum i
vrijeme (str. 18)
1
(srednja soft tipka)
/ : ”Podeš. slušal.”.
2
3
/
: “Post. vremena”
4
5
/
/
: "Alarm”
: Odaberite željenu
mogućnost alarma.
"Isključeno"
Isključuje alarm. Ponovno pritisnite
, zatim pritisnite
za
završetak
"Jedanput"
Alarm se oglašava jednom u
postavljeno vrijeme. Unesite željeni
dan i mjesec.
"Svaki dan"
Alarm se oglašava svaki dan u
određeno vrijeme.
6
7
Postavite željeno vrijeme
/
: Odaberite željeni ton
zvona.
2 puta
• Preporučujemo da odaberete
različit ton zvona od onog koji
se koristi za vanjske pozive.
• Kada je postavljen alarm,
prikazuje se .
26
8
Napomena:
• Možete preskočiti na 4. korak
u stanju
pritiskom na tipku
pripravnosti.
• Za zaustavljanje alarma, pritisnite
bilo koju brojčanu tipku ili
postavite slušalicu na baznu
stanicu ili punjač.
• Kada je slušalica u uporabi, alarm
se neće oglasiti sve dok nije u
stanju pripravnosti.
• Ako odaberete “Jedanput”,
postavka će se postaviti na
“Isključeno” nakon što se
alarm oglasi.
• Čak i kada je glasnoća zvona za
vanjske pozive isključena (str. 24),
zvuk alarma se čuje na najtišoj
razini.
Podešavanje vremena (samo
za korisnike usluge prikaza
broja pozivatelja)
Ova funkcija omogućuje uređaju da
automatski podesi datum i vrijeme
svaki puta kada je primljena
informacija o pozivatelju. Za
korištenje ove funkcije, vaša usluga
prikaza broja pozivatelja mora
omogućiti informaciju o pozivatelju,
uključujući datum i vrijeme. Za
detalje se obratite vašem davatelju
usluge.
Da uključite ovu funkciju, odaberite
"ID pozivatelja [Auto]". Da
isključite ovu funkciju, odaberite
"Ručno".
Važno:
• Za uporabu ove funkcije, prvo
podesite datum i vrijeme (str. 18).
1
(srednja soft tipka)
2
/ : ”Podeš. slušal.”
Programiranje
3
4
5
/
: “Post. vremena”
/ : “Podešavanje
vremena”
/ : Odaberite "ID
pozivatelja [Auto]" ili
"Ručno".
Mijenjanje PIN-a bazne
stanice (osobni
indentifikacijski broj)
Važno:
• Ako promijenite PIN, molimo vas
zapišite vaš novi PIN. Uređaj vam
neće prikazivati PIN. Ako
zaboravite vaš PIN, obratite se
najbližem Panasonicovom
servisnom centru.
1
2
3
4
5
(srednja soft tipka)
: ”Podeš. baze”
: ”PIN baze”
Unesite trenutni 4-znamenkasti
PIN bazne stanice (zadano:
"0000").
Unesite novi 4-znamenkasti PIN
bazne stanice
/
/
Mijenjanje regionalnih
postavki uređaja/
Resetiranje bazne stanice
1
2
3
4
(srednja soft tipka)
/ : ”Podeš. baze”
/ : “Država”
/ : Odaberite željenu
državu
Napomena:
• Sljedeće stavke će se izbrisati ili
postaviti na njihovu zadanu
postavku:
- Postavke bazne stanice (str.
25)
- SMS postavke (str. 35)
- Postavke telefonske tajnice (str.
40)
- Podešavanje vremena
- Sve SMS poruke
- Popis poziva
- Poruke govorne pošte
• Sljedeće stavke će se sačuvati:
- Datum i vrijeme
- Način rada pojačala
- Snimke, uključujući vašu
pozdravnu poruku i poruke
pozivatelja (samo KX-TG7321)
- Nadziranje poziva (KX-TG7321)
• Ako u 4. koraku odaberete željenu
državu, sljedeće zadane postavke
će se promijeniti na zadane
postavke za tu državu:
• Sukladno vašem odabiru države u
4. koraku, jezik najave na
telefonskoj tajnici se mijenja kako
slijedi:
"Other"
= engleski
"Česka republika" = češki
"Slovenski"
= slovački
• Nakon promjene regionalnih
postavki uređaja/resetiranja bazne
stanice, će kratko vrijeme
treperiti na zaslonu. To je
normalno, a slušalica se može
dalje koristiti nakon što
prestane treperiti.
"Other" = države osim Češke i
Slovačke
"Česka republika" = Češka
"Slovenski" = Slovačka
5
/
: “Da”
27
Programiranje
Prijavljivanje jedinica
• Ako sve prijavljene slušalice
Prijavljivanje slušalice na
baznu stanicu
za
počnu zvoniti, pritisnite
prekid. Zatim ponovite ovaj
korak.
• Sljedeći korak mora biti
izvršen unutar 90 sekundi.
5 Slušalica
Čekajte dok se prikaže “Unesi
PIN baze”.
Unesite PIN
baze (tvornički “0000”).
• Ako ste zaboravili vaš PIN,
obratite se najbližem
Panasonicovom servisnom
centru.
• Kada se slušalica uspješno
registrira, će prestati
treperiti.
Napomena:
• Kada kupite dodatnu slušalicu, za
prijavu pogledajte priručnik za
instaliranje dodatne slušalice.
Isporučena slušalica i bazna stanica
su prethodno prijavljene. Ako iz
nekog razloga slušalica nije
prijavljena na baznu stanicu (na
primjer, treperi čak i kada je
slušalica u blizini baze), prijavite
slušalicu.
Odjava slušalice
Slušalica može otkazati svoju
prijavu (ili prijavu druge slušalice)
koja je pohranjena u baznu stanicu.
To omogućuje slušalici da završi
svoju bežičnu vezu sa sustavom.
Korištenje dodatnih
jedinica
Dodatne slušalice
Na baznu stanicu može biti
prijavljeno do 6 slušalica.
Važno:
• Model dodatne slušalice za
uporabu uz ovaj uređaj je
naveden na str. 6. Ako se koristi
drugi model, određene funkcije
(podešavanje slušalice,
podešavanje baze itd.) možda
neće biti dostupne.
1
2
3
4
28
Slušalica
(srednja soft tipka)
/ : "Podeš. slušal."
/
: “Prijava
slušalice”
Bazna stanica
Postupite prema postupku za
vaš model.
KX-TG7301/7302
Pritisnite i držite
oko 5
sekundi. (Nema tona za
prijavu).
KX-TG7321
Pritisnite i držite
oko 5
sekundi dok se ne oglasi ton
za prijavu.
1
2
/
(srednja soft tipka)
:
"Podeš. baze"
3
4
/
: “Odjavi sluš.”
• Prikazuju se brojevi svih
5
slušalica prijavljenih na bazi.
Odaberite slušalicu(e) koje
želite odjaviti pritiskom na
željeni broj slušalice
• Trepere broj(evi) odabrane
slušalice.
• Za poništavanje broja
odabrane slušalice, ponovno
pritisnite broj. Broj prestaje
treperiti.
Programiranje
6
/
: “Da”
• Oglašava se ton potvrde kako
nestaje broj svake slušalice.
• Slušalica se ne oglašava
zvučnim signalom kada
odjavljuje svoju prijavu.
7
Povećavanje dometa baze
Možete povećati domet signala
bazne stanice koristeći DECT
odašiljač. Molimo vas koristite
isključivo Panasonic DECT odašiljač
naveden na str. 5. Za detalje
kontaktirajte vašeg Panasonic
prodavača.
Važno:
• Prije prijave odašiljača na ovu
baznu stanicu, morate uključiti
način rada preko odašiljača.
• Ne koristite više od jednog
odašiljača istovremeno.
Podešavanje načina rada preko
odašiljača
1
2
/
3
4
/
/
(srednja soft tipka)
:
"Podeš. baze"
: “Pojačalo”
: Odaberite željenu
postavku.
Napomena:
• Nakon uključivanja/isključivanja
odašiljača, će na trenutak
trepnuti na zaslonu slušalice. To
je normalno, a slušalica će se
moći koristiti kada prestane
treperiti.
29
Usluga prikaza broja pozivatelja
Korištenje usluge
prikaza broja
pozivatelja – Caller ID
Važno:
• Uređaj je kompatibilan s Caller ID
uslugom. Za korištenje Caller ID
funkcija, morate biti prijavljeni na
Caller ID uslugu.
Obratite se vašem davatelju
usluga za dodatne informacije.
Funkcije prikaza broja
pozivatelja
Kada se prima vanjski poziv,
prikazuje se telefonski broj
pozivatelja. Informacije o pozivatelju
za zadnjih 50 pozivatelja se zapisuju
u popis poziva od najnovijeg prema
najstarijem.
• Ako uređaj ne može primiti
informacije o pozivatelju, ispisuje
se sljedeće:
- “Nije dostupan”: Pozivatelj
je zvao iz područja gdje nije
podržana Caller ID usluga.
- “Osobni poziv”: Pozivatelj je
zahtjevao da se ne šalje
informacija o pozivatelju.
• Ako je uređaj spojen na PBX
sustav, informacije o pozivatelju
se neće pravilno primati. Obratite
se dobavljaču PBX sustava.
Propušteni pozivi
Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga
tretira kao propušteni poziv i
prikazuje se . To vam daje na
znanje da morate pogledati popis
pozivatelja kako bi vidjeli tko vas je
zvao dok ste bili odsutni.
Čak iako je u popisu pozivatelja
pogledan samo jedan propušteni
poziv (str. 30), nestaje sa zaslona.
30
Kada primite drugi novi poziv,
ponovno prikazuje.
se
Prikaz imena iz imenika
Kada se primi informacija o
pozivatelju i ona odgovara
telefonskom broju spremljenom u
imeniku, prikazuje se ime
spremljeno u imeniku i zapisuje se u
popis pozivatelja.
Popis pozivatelja
Važno:
• Samo jedna osoba može pristupiti
popisu pozivatelja u datom
trenutku.
Pregledavanje popisa
pozivatelja i uzvraćanje
poziva
1
(srednja soft tipka)
/ : “Popis poziva”
2
3 Pritisnite za pregledavanje
od najnovijeg poziva ili pritisnite
za pregledavanje od
najstarijeg poziva.
4 Za uzvraćanje poziva, pritisnite
.
.
Za izlaz, pritisnite
Napomena
• Ako je unos već pregledan ili
odgovoren, prikazuje se “ ”, čak i
kada je unos pregledan ili
odgovoren uporabom druge
slušalice.
.
• Za brisanje unosa, pritisnite
/ : “Da”
Uređivanje broja pozivatelja
prije uzvraćanja poziva
1
(srednja soft tipka)
2
/ : “Popis poziva”
Usluga prikaza broja pozivatelja
3
/
: Odaberite željeni unos
4
/
: “Uredi i zovi”
5
Uredite broj.
• Pritisnite brojčanu tipku (
do ) za dodavanje,
za brisanje.
6
Brisanje informacije o
pozivatelju
(srednja soft tipka)
1
2
/ : “Popis poziva”
3
4
5
/
: Odaberite željeni unos
/ : Odaberite “Obriši” ili
“Obriši sve”
/ : “Da”
Spremanje informacije o
pozivatelju u imenik
(srednja soft tipka)
1
2
/ : “Popis poziva”
3
/
: Odaberite željeni unos
4
/
: “Dodaj u imenik”
5
Za spremanje imena, nastavite
od 3. koraka, u poglavlju
“Dodavanje unosa”, str. 22.
31
SMS (Short Message Service)
Korištenje SMS-a
SMS vam dozvoljava slanje i
primanje tekstualnih poruka između
drugih telefona za fiksnu liniju i
mobilnih telefona koji podržavaju
kompatibilne SMS mreže i funkcije.
Važno:
• Za korištenje SMS funkcija,
morate:
- biti prijavljeni na Caller ID i/ili
primjerenu funkciju
- potvrditi da je SMS uključen
- potvrditi da su ispravno unešeni
brojevi centra za poruke.
Za detalje i dostupnost obatite se
vašem davatelju usluga.
Napomena:
• Ukupno 47 poruka (sa 160
znakova po poruci) može biti
spremljeno. Ukupno ih može biti
više od 47 ako je dužina poruke
manja od 160 znakova po poruci.
• Ako je uređaj spojen na PBX
sustav, nećete biti u mogućnosti
koristiti SMS usluge.
Uključivanje/
isključivanje SMS-a
1
2
3
4
5
32
/
/
/
(srednja soft tipka)
: "SMS"
: “Postavke”
: “SMS Uklj/Isklj”
/ : Odaberite željenu
postavku.
Spremanje brojeva
SMS centra za poruke
Brojevi SMS centra za poruke
moraju biti spremljeni kako bi se
poruke mogle slati i primati. Za više
informacija obratite se vašem
davatelju usluga.
• Ako promijenite regionalne
postavke/resetirate bazu,
pohranjeni brojevi centra za
poruke će se obrisati (str. 35). U
tom slučaju, ponovno pohranite
brojeve.
1
2
3
4
(srednja soft tipka)
/ : "SMS"
/ : “Postavke”
/ : Odaberite “Centar
poruka 1” ili “Centar
poruka 2”.
5 Uredite brojeve po potrebi.
2 puta
Napomena:
• Za korisnike PBX-a
- Morate upisati broj za pristup
vanjskoj liniji s PBX-a i umetnuti
pauzu na početak broja Centra
za poruke 1.
- Ako za SMS koristite samo broj
Centra za poruke 1, taj broj
kakav je (bez dodavanja broja
za pristup vanjskoj liniji ili
biranja pauze) pohranite pod
Centar za poruke 2.
SMS (Short Message Service)
Slanje poruke
• Ako je vaš uređaj spojen na PBX
sustav, pohranite broj za pristup
vanjskoj liniji (str. 35).
Pisanje i slanje nove
poruke
(srednja soft tipka)
1
2
/ : "SMS"
3
/ : “Napravi”
4 Unesite poruku (str. 45).
5 Unesite telefonski broj odredišta
Slanje spremljene poruke
1
(srednja soft tipka)
2
/ : "SMS"
3
/ : “Poslano”
4 Za čitanje spremljene poruke,
(max. 20 brojeva).
■ Uporabom popisa za
ponovno biranje:
da odaberete
Pritisnite
2 puta.
telefonski broj.
■ Uporabom popisa
pozivatelja:
/ : Odaberite osobu.
2 puta.
■ Uporabom imenika:
/ : Odaberite
unos iz imenika.
2
puta.
6 Za spremanje poruke, odaberite
“Da”.
7 Za slanje poruke, pritisnite .
• Za odustajanje od slanja,
pritisnite
.
Napomena:
• Ovaj uređaj podržava SMS
poruke do 612 slova, međutim,
maksimalni broj slova koje možete
primiti ili poslati može biti
ograničen od vašeg davatelja
SMS usluge. Za detalje se
obratite vašem davatelju SMS
usluge.
• Ako vaša poruka sadrži preko 160
slova, poruka se tretira kao
dugačka poruka i prikazuje se .
Vaš davatelj usluge dugu poruku
može tretirati različito od ostalih
poruka. Za detalje se obratite
vašem davatelju SMS usluge.
pritisnite
poruku.
ili
da odaberete
5
Za slanje poruke, pritisnite
/ : “Šalji”
6
Pritisnite i držite
za
brisanje svih brojeva.
7
Nastavite od 5. koraka u
poglavlju “Pisanje i slanje nove
poruke”, str. 33.
Uređivanje i slanje
spremljene poruke
(srednja soft tipka)
1
2
/ : "SMS"
3
/ : “Poslano”
4
/ : Odaberite poruku.
.
5
6
/ : “Uredi
poruku”
Nastavite od 4. koraka iz
poglavlja “Pisanje i slanje nove
poruke”, str. 33.
33
SMS (Short Message Service)
Brisanje spremljenih
poruka
Odgovaranje na poruku
1 Dok čitate primljenu poruku,
1
2
3
4
2
3
4
(srednja soft tipka)
/ : "SMS"
/ : “Poslano”
/ : Odaberite poruku
5
/
: “Obriši”
• Za brisanje svih poruka,
odaberite “Obriši sve”
6
/
: “Da”
5
.
pritisnite
/ : “Odgovori”
Upišite poruku (str. 45).
Uredite telefonski broj odredišta
.
i/ili pritisnite
Nastavite od 6. koraka iz
poglavlja “Pisanje i slanje nove
poruke”, str. 33.
Uređivanje/proslijeđivanje
poruke
1 Dok čitate primljenu poruku,
pritisnite
/ : “Uredi poruku”
Primanje poruke
2
Kada je primljena SMS poruka:
- prikazuje se “Primam SMS
poruku”
- čuje se ton (ako je zvono slušalice
uključeno)
- prikazuje se
s ukupnim brojem
novih (nepročitanih) poruka.
3
Čitanje primljene poruke
(srednja soft tipka)
1
2
/ : "SMS"
3
/ : “Primljeno”
4
/ : Odaberite poruku.
2
• Već pročitane poruke
označene su s “ ”, čak i ako
su pročitane uporabom druge
slušalice.
• Za brisanje poruke, pritisnite
.
/ : "Da"
5 Pritisnite
da pročitate
sadržaj poruke.
Napomena:
• Za pozivanje pošiljatelja poruke
.
pritisnite
Spremanje broja pošiljatelja
u telefonski imenik
1 Dok čitate primljenu poruku,
34
Nastavite od 4. koraka iz
poglavlja “Pisanje i slanje nove
poruke”, str. 33.
Brisanje primljenih poruka
1 Dok čitate primljenu poruku,
3
2
3
.
pritisnite
/ : “Obriši”
• Za brisanje svih poruka,
odaberite “Obriši sve”.
/
: “Da”
.
pritisnite
/ : “Dodaj u imenik”
Nastavite od 3. koraka iz
poglavlja “Dodavanje unosa”,
str. 22.
SMS (Short Message Service)
Uređivanje broja pozivatelja
prije uzvraćanja poziva
1 Dok čitate primljenu poruku,
2
.
pritisnite
/ : “Uredi i zovi”
3
Uredite broj.
Spremite vaš PBX broj za pristup
vanjskoj liniji (max. 4 znamenke)
tako da se SMS poruke ispravno
šalju. Kada šaljete SMS poruke
na brojeve iz imenika ili popisa za
uzvraćanje poziva, PBX broj za
pristup vanjskoj liniji se briše.
SMS postavke
Ako je bazna stanica resetirana na
tvornički zadane postavke (str. 27),
sljedeće postavke koje se odnose
na SMS biti će resetirane. Sadržaj
primljenih i poslanih poruka će se
obrisati.
Postavka
(zadana postavka)
Spremanje PBX broja za
pristup vanjskoj liniji (samo
za korisnike PBX sustava)
Stranica
SMS uklj./isklj.
("Isključeno")
32
Centar poruka 1
32
Centar poruka 2
32
Broj za pristup PBX-u
("Isključeno")
35
1
2
3
4
5
6
(srednja soft tipka)
/
: "SMS"
/
: “Postavke”
/
: “PBX pristup br.”
/ : “Uključeno”
Ako je potrebno, upišite vaš
PBX broj za pristup vanjskoj
liniji i birajte pauzu, zatim
2 puta
pritisnite.
35
Telefonska tajnica
pozivatelje da ponovno nazovu
kasnije.
- ako ste snimili vašu vlastitu
pozdravnu poruku, ista poruka
se i dalje objavljuje
pozivateljima iako se njihove
poruke ne snimaju.
Telefonska tajnica
Dostupno za:
KX-TG7321
Telefonska tajnica može odgovoriti i
snimiti pozive umjesto vas kada
niste u mogućnosti javiti se.
Također možete podesiti uređaj da
reproducira pozdravnu poruku, ali
ne snima poruke pozivatelja.
Odaberite “Samo pozdrav” kao
postavku vremena snimanja (str.
41).
Važno:
• Samo 1 osoba može pristupiti
telefonskoj tajnici (slušati poruke,
snimiti pozdravnu poruku itd.)
odjednom.
• Kada pozivatelji ostavljaju poruke,
uređaj bilježi datum i vrijeme za
svaku poruku. Uvjerite se da su
datum i vrijeme ispravno
postavljeni (str. 18).
Kapacitet memorije
Ukupni kapacitet snimanja
(uključujući vašu pozdravnu poruku)
je oko 17 minuta. Maksimalno se
može snimiti 64 poruke.
Napomena:
• Ako se memorija za poruke
napuni:
- Na zaslonu slušalice se
prikazuje “Tajnica puna”
- indikator uključene tajnice na
baznoj stanici brzo treperi kada
se uključi telefonska tajnica.
• Kada se memorija za poruke
napuni:
- Ako koristite prethodno
snimljenu pozdravnu poruku,
uređaj automatski prebacuje na
drugu prethodno snimljenu
pozdravnu poruku kojom moli
36
Uključivanje/
isključivanje
telefonske tajnice
Uporabom bazne stanice
Pritisnite
da uključite/ isključite
telefonsku tajnicu.
• Kada je telefonska tajnica
uključena, svijetli indikator
uključenosti tajnice.
Uporabom slušalice
(srednja soft tipka)
1
2
/ : "Telefonska
3
tajnica"
/ : “Tajnica Uklj” ili
“Tajnica Isklj”.
Napomena:
• Kada je telefonska tajnica
uključena, pored znaka baterije
prikazuje se .
Nadziranje poziva
Dok pozivatelj ostavlja poruku,
preko zvučnika slušalice možete
slušati poziv. Za podešavanje
ili
glasnoće zvučnika, uzastopno
. Pritiskom tipke
na slušalici
možete odgovoriti na poziv.
Nadziranje poziva može se podesiti
za svaku slušalicu.
Napomena:
• Za isključivanje ove funkcije,
vidi str. 41.
Telefonska tajnica
Pozdravna poruka
Kada uređaj odgovara na poziv,
pozivatelji čuju pozdravnu poruku.
Možete snimiti vašu vlastitu
pozdravnu poruku ili koristiti
tvornički snimljenu pozdravnu
poruku.
Snimanje vaše pozdravne
poruke
Možete snimiti vašu vlastitu
pozdravnu poruku (max. 50
sekundi).
1
2
3
4
5
(srednja soft tipka)
/ : "Telefonska
tajnica"
/ : “Snimi pozdrav”
Držite slušalicu udaljenu oko 20
cm i razgovjetno govorite u
mikrofon.
Pritisnite
za prekid
snimanja.
6
Uporaba tvornički
snimljene pozdravne
poruke
Ako obrišete ili ne snimite vašu
vlastitu pozdravnu poruku, uređaj
pozivateljima reproducira tvornički
snimljenu poruku i moli ih da ostave
poruku. Ako je vrijeme snimanja
poruke (str. 41) postavljeno na
“Samo pozdrav”, poruke
pozivatelja se neće snimiti, a uređaj
reproducira drugačiju tvornički
snimljenu pozdravnu poruku u kojoj
moli korisnike da nazovu ponovno.
2
3
/ : "Telefonska
tajnica"
/ : “Sluš. pozdrav”
4
Brisanje vaše pozdravne
poruke
Ako obrišete vašu vlastitu
pozdravnu poruku, uređaj će
pozivateljima reproducirati tvornički
snimljenu pozdravnu poruku.
1
2
3
(srednja soft tipka)
/ : "Telefonska
tajnica"
/ : “Obriši poruku”
4
/
: “Obriši pozdrav”
5
/
: “Da”
Preslušavanje poruka
uporabom bazne
stanice
Kada su snimljene nove poruke, na
. Pritisnite
baznoj stanici treperi
• Ako su snimljene nove poruke,
baza reproducira nove poruke.
• Ako nema novih poruka, baza
reproducira sve poruke.
Napomena:
• Kada indikator uključenosti
telefonske tajnice na baznoj
stanici brzo treperi, memorija
poruka je puna ("Kapacitet
memorije", str. 36).
Reproduciranje pozdravne
poruke
1
(srednja soft tipka)
37
Telefonska tajnica
Upravljanje telefonskom
tajnicom
Tipka
ili
*1
Radnja
Podešavanje glasnoće
zvučnika
Ponavljanje poruke
(tijekom reprodukcije)*1
Preskakanje poruke
(tijekom reprodukcije)
Zaustavljanje
reprodukcije
Brisanje poruke koja
se trenutno reproducira
Upravljanje telefonskom
tajnicom
Telefonskom tajnicom također
možete upravljati pritiskanjem tipki
za biranje ili soft tipki na slušalici.
(srednja soft tipka)
/ : "Telefonska tajnica"
Tipka
Ako se pritisne unutar prvih 5
sekundi poruke, reproducira se
prethodna poruka.
Podešavanje glasnoće
zvučnika/ prijemnika
slušalice
ili
Ponovi poruku (tijekom
reprodukcije)*1
ili
Preskoči poruku (tijekom
reprodukcije)
Brisanje svih poruka
Pritisnite
u uporabi.
Ulaz u izbornik
“Postavke”
2 puta dok uređaj nije
Reproduciraj novu
poruku
Reproduciraj sve poruke
Slušanje poruka
uporabom slušalice
Reproduciraj pozdravnu
poruku
Kada su snimljene nove poruke, na
s ukupnim
slušalici se prikazuje
brojem novih poruka.
Snimi pozdravnu poruku
Uključi telefonsku tajnicu
ili
1
2
(srednja soft tipka)
/ : "Telefonska
tajnica"
3
/ : “Repr.novu por.” ili
“Repr.sve por”
4 Kada završite, pritisnite
.
Napomena:
• Za prebacivanje na prijemnik
.
slušalice, pritisnite
Zaustavi snimanje
Zaustavi reprodukciju
Isključi tel. tajnicu
*2 Obriši poruku koja se
reproducira
Obriši sve poruke
Obriši pozdravnu poruku
*1
*2
38
Radnja
ili
Ako je pritisnuto unutar prvih 5
sekundi poruke, reproducira se
prethodna poruka.
Brisati možete i na ovaj način:
/ : "Da"
Telefonska tajnica
Brisanje svih poruka
1
(srednja soft tipka)
2
/ : "Telefonska
3
4
5
tajnica"
/ : “Obriši poruku”
/
/
: “Obriši sve”
: “Da”
Uzvraćanje poziva (samo za
korisnike Caller ID usluge)
Važno:
• Kako bi daljinski upravljali
telefonskom tajnicom, prvo
morate postaviti kôd daljinskog
pristupa.
1
(srednja soft tipka)
2
/ : "Telefonska
tajnica"
3
/ : “Postavke”
4
/ : “Kod dalj upr”
5
Ako je za poziv primljena informacija
o pozivatelju, možete mu uzvratiti
poziv dok slušate poruku.
1
2
Pritisnite
tijekom
reprodukcije.
/ : “Povratni poziv”
Uređivanje broja prije uzvraćanja
poziva
1
2
3
Pritisnite
tijekom
reprodukcije.
/ : “Uredi i zovi”
Uredite broj.
Daljinsko upravljanje
Koristeći telefon s tonskim biranjem,
možete nazvati svoj telefonski broj s
drugog mjesta i pristupiti uređaju
kako bi preslušali poruke ili
promijenili postavke telefonske
tajnice.
Kôd daljinskog pristupa
3-znamenkasti kôd daljinskog
pristupa mora biti unešen kada
daljinski upravljate telefonskom
tajnicom. Taj kôd sprečava
neovlaštene osobe da daljinski
preslušavaju vaše poruke.
Za uključivanje daljinskog
upravljanja, unesite 3znamenkasti kôd daljinskog
pristupa.
• Za isključivanje daljinskog
.
upravljanja, pritisnite
6
Daljinsko korištenje
telefonske tajnice
1 Birajte svoj telefonski broj s
2
3
4
telefona s tonskim biranjem.
Nakon što započne pozdravna
poruka, unesite svoj kôd
daljinskog pristupa.
• Uređaj objavljuje broj novih
poruka.
Unesite daljinske naredbe.
Kada završite, prekinite liniju.
Daljinske naredbe
Tipka Radnja
Ponovi poruku
(tijekom reprodukcije)*1
Preskoči poruku
(tijekom reprodukcije)
Reproduciraj nove poruke
Reproduciraj sve poruke
Reproduciraj pozdravnu
poruku
Snimi pozdravnu poruku
39
Telefonska tajnica
Tipka
Radnja
Zaustavi snimanje
Zaustavi reprodukciju
Isključi telefonsku tajnicu
Obriši poruku koja se
reproducira
Obriši sve poruke
Obriši pozdravnu poruku
(tijekom reprodukcije
pozdravne poruke)
Kraj daljinskog
upravljanja (ili prekinite)
*1
Ako je pritisnuto unutar prvih 5
sekundi poruke, reproducira se
prethodna poruka.
Daljinsko uključivanje
telefonske tajnice
Ako je telefonska tajnica isključena,
možete ju daljinski uključiti.
1 Nazovite svoj telefonski broj s
telefona s tonskim biranjem.
2 Pustite telefon neka zvoni 9
puta.
• Čuje se dugačak ton.
3 Unesite svoj kôd daljinskog
pristupa unutar 10 sekundi
nakon dugačkog tona.
• Reproducira se pozdravna
poruka.
• Možete prekinuti ili ponovno
unijeti vaš kôd daljinskog
pristupa i započeti daljinsko
upravljanje (str. 39).
Preskakanje pozdravne
poruke da ostavite poruku
Možete ostaviti poruku kao što može
i bilo koji vanjski pozivatelj. Nazovite
vaš telefonski broj s telefona s
tonskim biranjem. Kada telefonska
tajnica odgovori na poziv, pritisnite
da preskočite pozdravnu poruku
i snimite vašu poruku nakon tonskog
signala.
Postavke telefonske
tajnice
Ako je bazna stanica poništena na
zadane postavke (str. 27), poništiti
će se sljedeće postavke telefonske
tajnice.
Postavka (zadana
postavka)
Tajnica uključena/ isključena
(Uključena)
Kôd daljinskog pristupa
(-)
Broj zvona
(4 zvona)
Vrijeme snimanja poruke
(3 minute)
Nadziranje poziva*1, *2
(Uključeno)
*1
*2
36
39
40
41
41
Nadziranje poziva se može
postaviti za svaku slušalicu.
Ova postavka će se zadržati
kada se baza resetira.
Broj zvona prije nego
uređaj odgovori na poziv
Pod "Broj zvona" možete
podesiti koliko će puta uređaj zvoniti
prije nego odgovori na poziv.
Možete odabrati 2 do 6 zvona ili
“Auto”.
“Auto”: Telefonska tajnica uređaja
odgovara nakon 2. zvona kada je
snimljena nova poruka ili nakon 5.
zvona kada nema novih poruka. Ako
zovete vaš uređaj s udaljene
lokacije da preslušate nove poruke
(str. 39), znati ćete da nema novih
poruka kada uređaj zazvoni 3 puta.
Tada možete prekinuti vezu bez da
platite poziv.
1
40
Str.
(srednja soft tipka)
Telefonska tajnica
2
3
4
5
/ : "Telefonska
tajnica"
/ : “Postavke”
/ : “Broj zvona”
/ : Odaberite željenu
postavku
Za pretplatnike usluge govorne
pošte
Za primanje govorne pošte i
ispravnu uporabu telefonske tajnice,
molimo obratite pažnju na sljedeće:
• Za uporabu usluge govorne pošte
(str. 42) koju pruža vaš davatelj
usluge/telekom operater umjesto
telefonske tajnice, isključite
telefonsku tajnicu (str. 36).
• Za uporabu telefonske tajnice
umjesto usluge govorne pošte
koju pruža vaš davatelj usluga/
telekom operater, molimo vas
obratite se vašem davatelju
usluga/ telekom operateru da vam
isključi vašu uslugu govorne
pošte.
Ako vaš davatelj usluga/telekom
operater to ne može učiniti:
- Postavite postavku “Broj
zvona” tako da telefonska
tajnica odgovara na pozive prije
nego se uključi usluga govorne
pošte vašeg davatelja usluga.
Potrebno je provjeriti broj zvona
potrebnih za aktiviranje usluge
govorne pošte kod vašeg
davatelja usluga prije mijenjanja
ove postavke.
- Promijenite broj zvona usluge
govorne pošte tako da
telefonska tajnica može prva
odgovoriti na poziv. Da to
učinite, obratite se vašem
davatelju usluge/ telekom
operateru.
Vrijeme snimanja poruke
pozivatelja
Možete promijeniti maksimalno
vrijeme snimanja poruke dodijeljeno
svakom pozivatelju. Također možete
odabrati "Samo pozdrav" čime
podešavate uređaj da pozdravi
pozivatelja, ali ne snima poruke.
1
2
3
4
5
(srednja soft tipka)
/ : "Telefonska
tajnica"
/ : “Postavke”
/ : “Trajanje poruke”
/ : Odaberite željenu
postavku
Napomena:
• Možete napraviti vašu vlastitu
pozdravnu poruku slijedeći korake
na 37. stranici.
Ako nije snimljena vaša vlastita
pozdravna poruka, uređaj
reproducira tvornički snimljenu
pozdravnu poruku moleći
pozivatelja da ponovno nazove.
Nadziranje poziva
Funkciju nadziranja poziva možete
uključiti ili isključiti. Za detalje,
pogledajte str. 36.
1
2
3
4
5
(srednja soft tipka)
/ : "Telefonska
tajnica"
/ : “Postavke”
/ : “Slušanje poziva”
/ : Odaberite željenu
postavku
41
Usluga govorne pošte
Usluga govorne
pošte
Govorna pošta je usluga
automatskog odgovaranja na poziv
koju pruža vaš davatelj usluge/
telekom operater. Nakon što se
prijavite na ovu uslugu, sustav
govorne pošte vašeg davatelja
usluge/telekom operatera za vas
odgovora na pozive kada niste u
mogućnosti odgovoriti na poziv ili
kada vam je linija zauzeta. Poruke je
snimio vaš davatelj usluge/telekom
operater, ne vaš telefon. Kada imate
nove poruke, ovisno o vašem
davatelju usluge/telekom operateru,
na slušalici se prikazuje . Molimo
vas obratite se vašem davatelju
usluge/ telekom operateru za detalje
o ovoj usluzi.
Važno:
• Ako
simbol dalje ostaje na
zaslonu čak i kada ste preslušali
nove poruke, simbol isključite tako
2
da pritisnete i držite
sekunde.
• Za uporabu usluge govorne pošte
koju nudi vaš davatelj usluge/
telekom operater umjesto
telefonske tajnice, isključite
telefonsku tajnicu (str. 36). Za
detalje pogledajte stranicu 41
(samo KX-TG7321).
42
Interni razgovor/Lokator
Interni razgovor
Proslijeđivanje poziva
Interni razgovor se može ostvariti
između slušalica.
Napomena:
• Ako primite vanjski poziv dok
interno razgovarate, čujete
prekidajuće tonove.
Da odgovorite na poziv,
, zatim pritisnite
pritisnite
.
• Kada pozivate slušalicu za
interni razgovor, pozivana
slušalica zvoni oko 1 minutu.
Vanjski pozivi mogu se proslijediti
između 2 slušalice.
Ostvarivanje internog
poziva
1
2
1
2
3
4
Za pozivanje određene
slušalice, unesite broj slušalice.
• Za prekid pozivanja, pritisnite
.
Kada završite razgovor,
.
pritisnite
1
Odgovaranje na interni
poziv
1 Pritisnite
da odgovorite na
2
3
poziv.
2 Kada završite razgovor,
.
pritisnite
Napomena:
• Čak i kada je glasnoća zvona za
vanjske pozive postavljena na
"isključeno" (str. 24), za interne
pozive slušalica zvoni na najnižoj
razini.
Tijekom vanjskog poziva,
da poziv stavite
pritisnite
na čekanje.
Unesite broj slušalice kojoj
želite proslijediti poziv.
Čekajte da pozivana stranka
odgovori.
• Ako pozivana stranka ne
za
odgovori, pritisnite
povratak na vanjski poziv.
Za dovršavanje prosljeđivanja,
.
pritisnite
• Vanjski poziv je usmjeren na
slušalicu.
Proslijeđivanje poziva bez
razgovora s korisnikom slušalice
Tijekom vanjskog poziva,
pritisnite
.
Unesite broj
željene slušalice.
•
treperi da označi da je
vanjski poziv na čekanju.
• Vanjski poziv zvoni na drugoj
slušalici.
Napomena:
• Ako korisnik slušalice ne
odgovori na poziv unutar 1
minute, poziv ponovno zvoni na
vašoj slušalici.
Odgovaranje na proslijeđeni
poziv
da odgovorite na
Pritisnite
poziv.
Napomena:
• Nakon što pozivatelj prekine,
možete razgovarati s vanjskim
pozivateljem.
43
Interni razgovor/Lokator
Konferencijski pozivi
Lokator slušalice
2 slušalice mogu imati konferencijski
poziv s vanjskim sugovornikom.
Dostupna su slijedeća 2 načina:
- Druga osoba pritišće
dok
jedna osoba razgovara s vanjskim
sugovornikom ("Dijeljenje poziva",
str. 20).
- Jedna osoba, tijekom vanjskog
poziva, na slijedeći način poziva
drugu osobu.
Pozivanjem možete locirati
zagubljenu slušalicu.
1
2
3
4
44
Tijekom vanjskog poziva,
da poziv stavite
pritisnite
na čekanje.
Unesite broj slušalice kojoj
želite proslijediti poziv.
Čekajte da pozivana stranka
odgovori.
• Ako pozivana stranka ne
za
odgovori, pritisnite
povratak za povratak na
vanjski poziv.
Za uspostavljanje
konferencijskog poziva,
pritisnite .
• Za napuštanje konferencije,
. Ostale
pritisnite
stranke mogu nastaviti
razgovor.
1
2
Bazna stanica:
.
Pritisnite
• Sve prijavljene slušalice
zvone 1 minutu.
Za prekid pozivanja:
Bazna stanica:
.
Pritisnite
Slušalica:
Pritisnite
Napomena:
• Čak i kada je glasnoća zvona za
vanjske pozive postavljena na
"isključeno" (str. 24), za pozivanje
slušalice (traženje), slušalica
zvoni najjačom glasnoćom.
Korisne informacije
Unos znakova
Tipke za biranje se koriste za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više
dodijeljenih znakova. Dostupni načini upisa znakova su latinični (ABC), numerički
(0-9), grčki (ABΓ), prošireni1 (AÄÅ), prošireni2 (SŚŠ) i ćirični (АБВ). Za SMS
poruke dostupni su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ) i prošireni1 (AÄÅ)
načini upisa. Kada koristite jedan od tih načina upisa znakova, osim numeričkog,
uzastopnim pritiskom na tipku za biranje možete odabrati koji se znak unosi.
ili
za pomicanje pokazivača.
- Pritisnite
- Pritisnite tipke za biranje za upis slova i brojeva.
za brisanje slova ili brojke označenog pokazivačem. Pritisnite i
- Pritisnite
za brisanje svih slova i brojeva.
držite
za promjenu između velikih i malih slova.
- Pritisnite
za pomak
- Za upis drugog slova postavljenog na istoj tipki, pritisnite
pokazivača na sljedeće mjesto, zatim pritisnite odgovarajuću tipku.
Načini unosa znakova
Dostupno je nekoliko načina unosa znakova pri unosu teksta. Slova koja se mogu
unositi ovise o načinu unosa.
Dostupni znakovi u svakom od načina unosa teksta
Kada je na zaslonu prikaz za unos teksta:
(desna soft tipka)
/ : Odaberite način unosa znakova.
Napomena:
• Za unos znakova pri pisanju SMS poruke, pogledajte str. 47.
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica brojeva (0-9)
45
Korisne informacije
Tablica grčkog alfabeta (ABC)
Proširena1 tablica slova (AÄÅ)
•
Sljedeća slova se koriste kao velika i mala: ø Ş Ŵ ŷ
Proširena2 tablica znakova (SŚŠ)
•
Sljedeća slova se koriste kao velika i mala:
ĄĆČĘŁĹŃŔŚŠůýŹŻŽ
Tablica ćiričnog pisma (AБВ)
46
Korisne informacije
Pri pisanju SMS poruka
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica brojeva (0-9)
Tablica grčkog alfabeta (ABΓ)
Proširena tablica slova (AÄÅ)
• Sljedeći znakovi se koriste kao velika i mala slova: ø Ş
• Riječ Space označava razmak (unos razmaka između slova/riječi).
47
Korisne informacije
Poruke grešaka
Ako uređaj prepozna problem, na zaslonu se prikazuje jedna od sljedećih poruka.
Poruka greške
Tajnica puna*1
Provjeri tel.
liniju
Greška*1
Pogrešno
Uzrok i rješenje
• Obrišite nepotrebne poruke (str. 38).
Još nije spojen isporučeni kabel telefonske linije
ili je spojen pogrešno. Provjerite spojeve (str.
13).
• Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovno.
•
•
Nepotpuno
•
Krivi broj
•
Mem. puna
•
•
Nema veze s bazom.
Spojite AC adapter.
•
•
•
SMS pun
Koristite punjive
baterije.
•
Prvo se prijavite
na Caller ID uslugu
•
*1 KX-TG7321
48
•
Pogrešno kopiranje imenika (str. 23). Provjerite
da je druga slušalica (primatelj) u stanju
pripravnosti i pokušajte ponovno.
Memorija imenika primatelja je puna. Obrišite
nepotrebne unose u imeniku druge slušalice
(primatelja) i pokušajte ponovno.
Pokušali ste poslati SMS poruku na telefonski
broj spremljen u imeniku, popisu poziva ili
popisu za ponovno pozivanje koji je duži od 20
znamenki.
Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne
unose (str. 22).
Memorija poruka je puna. Obrišite nepotrebne
poruke (str. 38)*1
Slušalica je izgubila komunikaciju s bazom.
Približite se bazi i pokušajte ponovno.
Odspojite AC adapter baze da resetirate bazu.
Spojite adapter i pokušajte ponovno.
Možda je poništena prijava slušalice. Ponovno
prijavite slušalicu (str. 28).
Obrišite nepotrebne poruke (str 34).
Uložene su baterije pogrešnog tipa kao što su
alkalne ili manganove. Koristite samo punjive
Ni-MH baterije navedene na str. 5, 14.
Morate se prijaviti na uslugu identifikacije
pozivatelja. Jednom kada primite podatke o
pozivatelju nakon prijave na uslugu identifikacije
pozivatelja, ova poruka se neće prikazivati.
Korisne informacije
Rješavanje problema
Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju,
odspojite AC adapter bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovno spojite AC
adapter i uključite slušalicu.
Općenita uporaba
Problem
Uzrok/rješenje
Uređaj ne radi.
• Uvjerite se da su baterije pravilno uložene
(str. 14).
• Potpuno napunite baterije (str. 15).
• Provjerite spojeve (str. 13).
• Odspojite AC adapter uređaja da resetirate
uređaj i isključite slušalicu. Spojite AC
adapter, uključite slušalicu i pokušajte
ponovno.
• Slušalica nije bila prijavljena na baznu
stanicu. Prijavite slušalicu (str. 28).
Ne čujem ton za biranje.
• AC adapter bazne stanice ili kabel telefonske
linije nije priključen. Provjerite spojeve.
• Ako koristite razdjelnik za spajanje uređaja,
uklonite razdjelnik i direktno priključite uređaj
u utičnicu na zidu. Ako uređaj radi ispravno,
provjerite razdjelnik.
• Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i
priključite liniju u drugi telefon za koji znate da
radi. Ako taj telefon radi ispravno, obratite se
servisu za popravak uređaja. Ako drugi
telefon ne radi ispravno, obratite se davatelju
usluge/telekom operateru.
Ne znam kako obrisati
(propušteni poziv) sa
zaslona.
• Postoje nepregledani propušteni pozivi.
Pogledajte ih uporabom slijedećeg postupka:
1
(srednja soft tipka)
2
/ : "Popis poziva"
3 Pritisnite za pregledavanje od
najnovijeg poziva ili pritisnite
za
pregledavanje od najstarijeg poziva.
49
Korisne informacije
Postavke za programiranje
Problem
Uzrok/rješenje
Promijenio sam jezik prikaza
u jezik koji ne mogu čitati.
• Promijenite jezik prikaza (str. 17).
Tijekom programiranja,
slušalica počinje zvoniti.
• Prima se poziv. Odgovorite na poziv i nakon
Ne mogu prijaviti slušalicu
na baznu stanicu.
• Maksimalni broj slušalica (6) je već prijavljen
prekida započnite ponovno.
na baznu stanicu. Poništite prijave
neuporabljenih slušalica iz bazne stanice (str.
28).
• Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili
vaš PIN, obratite se s najbližim Panasonic
servisu.
• Postavite slušalicu i baznu stanicu dalje od
drugih električnih uređaja.
Punjenje baterija
Problem
Uzrok/rješenje
Slušalica se oglašava
kratkim tonom i/ili
treperi.
• Naboj baterije je nizak. Potpuno napunite
Potpuno sam napunio
i dalje
baterije, ali
treperi.
• Očistite kontakte za punjenje i punite
Potpuno sam napunio
baterije, ali se čini da je
vrijeme uporabe kraće.
• Očistite krajeve baterija ( ,
Nema prikaza na zaslonu
slušalice.
• Slušalica nije uključena. Uključite ju (str. 17).
50
baterije (str. 15).
ponovno (str. 15).
• Vrijeme je za zamjenu baterija (str. 14).
) i kontakte
punjenja suhom krpom i punite ponovno.
Korisne informacije
Pozivanje/odgovaranje na pozive, interni poziv
Problem
Uzrok/rješenje
treperi.
• Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu.
Prijavite ju (str. 28).
• Slušalica je predaleko od bazne stanice.
Približite se.
• Nije priključen AC adapter. Provjerite spojeve.
• Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u
području jakih električnih smetnji. Postavite
baznu stanicu i koristite slušalicu dalje od
izvora smetnji.
Čuje se šum, zvuk prekida.
• Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u
području jakih električnih smetnji. Postavite
baznu stanicu i koristite slušalicu dalje od
izvora smetnji.
• Približite se bazi.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo
spajanje DSL/ADSL filtera između bazne
stanice i priključka telefonske linije. Za detalje
se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.
Slušalica ne zvoni.
• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona
(str. 24).
*1
Bazna stanica ne zvoni.
• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona
Ne mogu pozivati.
• Možda je pogrešno postavljen način biranja.
(str. 25).
Promijenite postavku (str. 17).
• Slušalica je predaleko od bazne stanice.
Približite se i pokušajte ponovno.
• Druga jedinica je u uporabi. Pričekajte i
kasnije pokušajte ponovno.
1
• Koristi se telefonska tajnica.* Pričekajte i
kasnije pokušajte ponovno.
• Tipkovnica je zaključana. Otključajte ju (str.
21).
*1 KX-TG7321
51
Korisne informacije
Prikaz broja pozivatelja
Problem
Uzrok/rješenje
Podaci o pozivatelju se ne
prikazuju.
• Morate prijaviti uslugu prikaza broja
Podaci o pozivatelju se kasno
ispisuju.
• Ovisno o usluzi vašeg davatelja usluge/
Pomaknulo se vrijeme na
uređaju.
• Neispravna informacija o vremenu od
pozivatelja. Za detalje se obratite vašem
davatelju usluge/telekom operateru.
• Ako je vaš uređaj spojen na bilo kakvu
dodatnu telefonsku opremu, odspojite ga
i uključite direktno u zidnu utičnicu.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu,
preporučamo spajanje DSL/ADSL filtra
između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite
davatelju DSL/ADSL usluge.
• Druga telefonska oprema može biti u
interferenciji s ovim uređajem. Isključite
ostalu opremu i pokušajte ponovno.
telekom operatera, uređaj može prikazati
informacije pozivatelja pri 2. zvonu ili
kasnije.
• Približite se baznoj stanici.
informacije dolaznog poziva je
promijenila vrijeme. Isključite
podešavanje vremena (str. 26).
SMS (Short Message Service)
Problem
Uzrok/rješenje
Ne mogu primati ili slati SMS
poruke.
• Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu.
Obratite se vašem davatelju usluge.
• Broj(evi) SMS centra za poruke nisu
spremljeni ili su netočni. Spremite
ispravne brojeve (str. 32).
• Prijenos poruke je prekinut. Pričekajte
dok se poruka pošalje prije korištenja
drugih funkcija telefona.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu,
preporučamo spajanje DSL/ADSL filtra
između bazne stanice i priključka
telefonske linije. Za detalje se obratite
davatelju DSL/ADSL usluge.
52
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Broj SMS centra za poruke
je zabilježen u popisu
pozivatelja a poruka nije
primljena
• Netko vam je pokušao poslati poruku dok je
SMS bio isključen. Uključite ga (str. 32).
“FD” je prikazano.
• Uređaj se ne može spojiti na SMS centar za
poruke. Uvjerite se da su spremljeni ispravni
brojevi SMS centra za poruke (str. 32).
Uvjerite se da je SMS uključen (str. 32).
“FE” je prikazano.
• Dogodila se greška tijekom slanja poruke.
Pokušajte ponovno.
“EO” je prikazano.
• Vaš telefonski broj je zauvijek nevidljiv ili niste
prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite
se vašem davatelju usluge/telekom
operateru.
“ ” se ne prikazuje nakon
čitanja poruke.
• Kada je prikazana šifra pogreške ("FE",
"FD", ili "EO"), “ ” se neće prikazati čak i
ako ste pročitali poruku.
Telefonska tajnica (KX-TG7321)
Problem
Uzrok/rješenje
Uređaj ne snima nove
poruke.
• Telefonska tajnica je isključena. Uključite ju
(str. 36).
• Puna je memorija za poruke. Obrišite
nepotrebne poruke (str. 38).
• Vrijeme snimanja poruke je postavljeno na
“Samo pozdrav”. Promijenite postavku (str.
41).
• Ako ste prijavljeni na uslugu govorne pošte,
poruke snima sustav vašeg davatelja usluge/
telekom operatera, a ne vaš telefon.
Promijenite postavku broja zvona na vašem
uređaju ili se obratite vašem davatelju usluga/
telekom operateru (str. 40).
Moja vlastita pozdravna
poruka se ne čuje dobro.
• Ponovno snimite vašu vlastitu pozdravnu
poruku (str. 37).
Ne mogu upravljati
telefonskom tajnicom.
• Netko koristi uređaj. Pričekajte da drugi
korisnik završi.
• Pozivatelj ostavlja poruku. Pričekajte da
pozivatelj završi.
• Slušalica je predaleko od baze. Približite se.
53
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Ne mogu daljinski upravljati
telefonskom tajnicom.
• Unijeli ste pogrešan kôd daljinskog pristupa.
Ako ste zaboravili vaš kôd daljinskog pristupa,
uđite u postavku podešavanja kôda
daljinskog pristupa da provjerite vaš trenutni
kôd (str. 39).
• Odlučno pritisnite svaku tipku.
• Telefonska tajnica je isključena. Uključite ju
(str. 40).
• Koristite telefon s pulsnim biranjem.
Pokušajte ponovno koristeći telefon s tonskim
biranjem.
Tijekom snimanja pozdravne
poruke ili slušanja poruka,
uređaj zvoni, a snimanje se
prekida.
• Prima se poziv. Odgovorite na poziv i kasnije
pokušajte ponovno.
Oštećenje tekućinom
Problem
Uzrok/rješenje
Tekućina ili drugi oblik vlage
je ušao u slušalicu/baznu
stanicu.
• Odspojite AC adapter i kabel telefonske linije
iz bazne stanice. Izvadite baterije iz slušalice i
ostavite ju da se suši najmanje 3 dana.
Nakon što se slušalica/bazna stanica potpuno
osuše, ponovno spojite AC adapter i kabel
telefonske linije. Umetnite baterije i potpuno
ih napunite prije uporabe. Ako uređaj ne radi
ispravno, obratite se najbližem Panasonic
servisu.
Oprez:
• Kako bi izbjegli trajno oštećenje, ne koristite mikrovalnu pećnicu da ubrzate
postupak sušenja.
54
Korisne informacije
Karakteristike
Standard:
DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
Broj kanala:
120 duplex kanala
Frekvencijski opseg:
1.88GHz do 1.9GHz
Duplex procedura:
TDMA (Time Division Multiple
Access)
Razmak kanala:
1,728kHz
Bit rate:
1,152kbit/s
Modulacija:
GFSK (Gaussian Frequency Shift
Keying)
Snaga RF odašiljača:
oko 10mW (prosječna snaga po
kanalu)
Kodiranje glasa:
ADPCM 32 kbit/s
Izvor napajanja:
220-240V, 50Hz
Potrošnja energije
1
Bazna stanica* :
Stanje pripravnosti: oko ¸2,1W
Najviše: oko 6,0W
Bazna stanica*2:
Stanje pripravnosti: oko 2,3W
Najviše: oko 6,2W
Punjač*3:
Stanje pripravnosti: oko 1,0W
Najviše: oko 5,4W
Radni uvjeti:
5°C-40°C, 20%-80% relativne
vlažnosti zraka (suho)
Dimenzije:
Bazna stanica: oko 44mm ×
143mm × 107mm
Slušalica: oko 150mm × 48mm ×
35mm
3
Punjač* : oko 51mm × 75mm ×
88mm
Masa (težina):
Bazna stanica*1: oko 140g
Bazna stanica *2: oko 170g
Slušalica: oko 130g
Punjač*3: oko 60g
*1 KX-TG7301/7302
*2 KX-TG7321
*3 KX-TG7302
Napomena:
• Izgled i karakteristike podložni su
promjenama bez prethodne
najave.
• Crteži korišteni u ovom priručniku
mogu se malo razlikovati od
stvarnog proizvoda.
55
Indeks
Indeks
A
B
D
F
G
I
K
N
O
P
56
Alarm: 26
Automatski razgovor: 19, 24
Baterija: 14, 15
Bazna stanica
Resetiranje: 27
Datum i vrijeme: 18
Dijeljenje poziva: 20
Dodatne slušalice: 28
Flash: 20, 25
Glasnoća
Prijemnik: 19
Zvono (bazna stanica): 25
Zvono (slušalica): 20, 24
Zvučnik: 12, 19
Govorna pošta: 42
Interni razgovor: 43
Isključivanje mikrofona (MUTE):
20
Konferencijski pozivi: 44
Kopiranje telefonskog imenika:
23
Način biranja: 17
Nestanak struje: 14
Odašiljač: 29
Odgovaranje na pozive: 19
Pauza: 19
PIN: 27
Podešavanje vremena: 24
Ponovno biranje: 19
Popis pozivatelja: 30
Poruke grešaka: 48
Postavljanje na zid: 16
Poziv na čekanju: 20
Pozivanje: 19
Prikaz broja pozivatelja za
poziv na čekanju: 20
Prikaz
Kontrast: 24
Jezik: 17
Privatni poziv: 20
Privremeno tonsko biranje: 20
Propušteni pozivi: 30
Proslijeđivanje poziva: 43
R
S
T
U
Z
Regionalne postavke: 17, 27
Rješavanje problema: 49
Slušalica
Odjava: 28
Lokator: 44
Prijava: 28
SMS funkcija: 32
Speakerphone: 19
Telefonska tajnica: 36
Brisanje poruka: 38, 40
Broj zvona: 40
Daljinsko upravljanje: 39
Kôd daljinskog pristupa: 39
Nadziranje poziva: 36, 41
Samo pozdrav: 41
Slušanje poruka: 37, 38, 39
Uključivanje/isključivanje:
36, 38, 40
Vrijeme snimanja: 41
Telefonski imenik: 22
Ton tipki: 24
Ton zvona: 24
Uključivanje/isključivanje: 17
Ulančano biranje: 22
Unos znakova: 45
Uređivanje popisa pozivatelja:
30
Usluga prikaza broja
pozivatelja: 30
Zaključavanje tipkovnice: 21
Napomene
57
Napomene
58
Napomene
59
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorska prava:
Ovaj materijal je tvrtka Panasonic Communications Co., Ltd zaštitila autorskim
pravom i smije se umnožiti samo za internu uporabu. Svako drugo umnožavanje,
u cijelosti ili djelomično, zabranjeno je bez pismenog odobrenja tvrtke Panasonic
Communications Co., Ltd.
© 2008 Panasonic Communications Co., Ltd. Sva prava zadržana.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement