Panasonic KXTG7301HG Használati utasítások

Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Panasonic KXTG7301HG Használati utasítások | Manualzz
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 1 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus
KX-TG7301HG
KX-TG7302HG
Digitális zsinórnélküli
üzenetrögzítős telefon
Típus
KX-TG7321HG
Az ábrán a KX-TG7301 típus látható.
A készülék SMS kompatibilis és rendelkezik hívófél-azonosító funkcióval. Önnek
elő kell fizetnie a szolgáltatója/telefontársasága által kínált, megfelelő
szolgáltatásra.
Az első használatbavétel előtt töltse az akkumulátort körülbelül 7 órán át!
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a
későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 2 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Tartalom
Bevezetés
Egyéb beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Termékinformáció. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Információk a tartozékokról . . . . . . . . . . . .
Az Ön biztonsága érdekében. . . . . . . . . . .
Fontos biztonsági előírások . . . . . . . . . . . .
A legjobb működés érdekében. . . . . . . . . .
3
4
6
7
8
Előkészületek
Kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kijelző. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az akkumulátor behelyezése és cseréje .
Az akkumulátor töltése. . . . . . . . . . . . . . .
Falra szerelés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az útmutatóban használt szimbólumok . .
A táplálás be- és kikapcsolása. . . . . . . . .
A készülék beállítása használat előtt . . . .
10
11
12
13
14
15
16
17
17
Hívások kezdeményezése/
fogadása
Hívások kezdeményezése . . . . . . . . . . . . 18
Hívások fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hasznos szolgáltatások egy hívás közben19
Billentyűzár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Üzenetrögzítő
Üzenetrögzítő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása . . . . . 33
Üdvözlőszöveg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Üzenetek lejátszása a bázisállomás
használatával. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Üzenetek lejátszása a hordozható készülék
használatával. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Távvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Üzenetrögzítő beállítások . . . . . . . . . . . . 37
Hangposta szolgáltatás
Hangposta szolgáltatás . . . . . . . . . . . . . . 39
Belső hívás (intercom)/
Készülékkereső
Belső hívás (intercom). . . . . . . . . . . . . . .
Hívások átadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konferencia kapcsolás . . . . . . . . . . . . . .
Készülékkereső . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hasznos információk
Hordozható készülék telefonkönyv . . . . . 21
Telefonkönyv adatok átmásolása . . . . . . . 22
Karakterek bevitele . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaüzenetek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megfelelőségi nyilatkozat . . . . . . . . . . . .
Programozás
Tárgymutató
Telefonkönyv
Programozható beállítások . . . . . . . . . . . 23
Speciális utasítások a programozható
beállításokhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Készülék bejelentkezése (regisztráció) . . 26
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító szolgáltatás használata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bejövő híváslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SMS (Short Message Service:
rövid szöveges üzenet)
Az SMS (Short Message Service: rövid
szöveges üzenet) használata. . . . . . . . . . 30
Az SMS be-/kikapcsolása . . . . . . . . . . . . 30
Az SMS üzenetközpont számainak tárolása
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Üzenet küldése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Üzenet fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
40
40
41
41
42
45
46
52
53
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 3 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Bevezetés
Termékinformáció
Köszönjük, hogy Panasonic digitális zsinórnélküli telefont vásárolt.
Fontos:
L Ebben az útmutatóban az alábbi típusszámok végén lévő utótagot (HG) elhagytuk:
KX-TG7301HG/KX-TG7302HG/KX-TG7321HG
Általános információ
L Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
L Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
L A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli
telefonkészülék megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő
végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK irányelv által előírt követelményeknek.
Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi
nyilatkozatok letölthetők az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képviselettel:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
A típusok közötti fontos különbségek
KX-TG7301 sorozat
L Az ábrán a KX-TG7302
típus látható.
Bázisállomás
Hordozható készülék
Típusszám
Típusszám
KX-TG7301
KX-TG7301
KX-TGA731
1
KX-TG7302
KX-TG7301
KX-TGA731
2
Típus
Mennyiség
3
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 4 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Bevezetés
KX-TG7321
Típus
KX-TG7321
Bázisállomás
Hordozható készülék
Típusszám
Típusszám
KX-TG7321
KX-TGA731
Mennyiség
1
Különbségek a szolgáltatásokban
Típus
Belső hívás (intercom)
Üzenetrögzítő
KX-TG7301
N ⇔ N*1
r*2
–
KX-TG7302
–
r
KX-TG7321
r
r*2
*1 A hordozható készülékek között belső hívások kezdeményezhetők.
*2 A hordozható készülékek között belső hívások kezdeményezhetők, ha megvásárol egy
vagy több opcionális kézibeszélőt, és regisztrálja azokat (5. oldal).
Információk a tartozékokról
Mellékelt tartozékok
Mennyiség
Szám
Tartozék tételek/Típusszám
KX-TG7301
KX-TG7321
KX-TG7302
1
Hálózati adapter a bázisállomáshoz/PQLV207CE
1
1
2
Telefonvonal-vezeték
1
1
3
Újratölthető akkumulátor*1
2
4
4
Hordozható készülék akkumulátor fedele*2
1
2
5
Töltő
—
1
6
Hálózati adapter a töltőhöz/PQLV209CE
—
1
*1 Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 5. oldal.
*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.
4
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 5 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Bevezetés
1
2
3
4
5
6
Opcionális/csere tartozékok
Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos
Panasonic forgalmazóval.
Szám
1
Tartozék tétel
Típusszám
DECT átjátszó állomás
KX-A272
Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információ:
L Az akkumulátorokat csak nikkel-fémhidrid (Ni-MH) típusú akkumulátorral cserélje. Ennél a
típusnál mindegyik hordozható készülékben 2 db AAA (R03) akkumulátor szükséges. A
legjobb teljesítmény érdekében Panasonic újratölthető akkumulátorok használatát
javasoljuk (Típus: P03P vagy HHR-4MRE).
L A csere akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.
Telefonrendszerének bővítése
Telefonrendszerét bővítheti azáltal, hogy
egyetlen bázisállomásra opcionális
hordozható készülékeket (max. 6 db)
jelentkeztet be.
Hordozható készülék (opcionális): KX-TGA731FX
5
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 6 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Bevezetés
Az Ön biztonsága
érdekében
A súlyos sérülések és életveszélyes
helyzetek elkerülése érdekében figyelmesen
olvassa el ezt a részt, mielőtt használatba
venné a készülékét, hogy annak biztonságos
és megfelelő működtetése biztosítva legyen.
FIGYELEM
Hálózati csatlakoztatás
L Csak a készüléken feltüntetett tápforrást
használja.
L Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a
hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat.
L Dugja be ütközésig a hálózati
adaptert/csatlakozódugót az aljzatba. Ha
nem így csatlakoztatja őket, az áramütést
és/vagy túlmelegedést okozhat, ami
tűzhöz vezethet.
L Rendszeresen távolítson el mindenféle
port stb. a hálózati
adapterről/tápcsatlakozóról oly módon,
hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy
száraz ruhadarabbal letörli. A
felgyülemlett por a beszívott nedvesség
stb. miatt károsíthatja a szigetelést, és
tüzet okozhat.
L Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az
füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan
hangot bocsát ki. Ezek a körülmények
tüzet vagy áramütést okozhatnak.
Ellenőrizze, hogy a készülék már nem
füstöl, és vegye fel a kapcsolatot egy
szerződött szervizzel.
L Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves
kézzel, mert áramütés érheti.
Behelyezése
L Egy esetleges tűz vagy áramütés
elkerülése érdekében a készüléket ne érje
eső, illetve semmilyen nedvesség!
6
L Ne helyezze, illetve ne használja a
készüléket olyan automatikus vezérlésű
eszközök közelében, mint például az
automatikus ajtók és tűzriasztók. A
készülékből kibocsátott rádióhullámok az
ilyen eszközök hibás működését
okozhatják, ami balesetet eredményezhet.
Használat közbeni biztonsági előírások
L Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a
konnektorból. Ne használjon folyékony
vagy aeroszolos tisztítószert.
L Ne szerelje szét a készüléket.
L Ne öntsön folyadékot (oldószert,
tisztítószert stb.) a telefonvonal vezeték
csatlakozójára illetve ne hagyja, hogy
bármilyen nedvesség érje. Ez tüzet
okozhat. Ha a telefonvonal vezeték
csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza
ki a telefon csatlakozóaljzatából, és ne
használja.
Egészségügy
L Ha gyógyászati segédeszközt használ
(például pacemakert, vagy
hallókészüléket), kérjen felvilágosítást a
gyógyászati segédeszköz gyártójától arra
vonatkozóan, hogy ezek az eszközök
megfelelően árnyékolva vannak-e
rádiófrekvenciás szempontból. (A
készülék üzemi frekvenciatartománya
1,88 GHz – 1,90 GHz, az RF adási
teljesítménye pedig (max.) 250 mW.)
L Ne használja ezt a készüléket
egészségügyi intézményekben, ha erre
bármilyen szabályzati tájékoztató utal. A
kórházak, illetve az egészségügyi
intézmények használhatnak olyan
berendezéseket, amelyek érzékenyek
lehetnek a rádiófrekvenciára.
VIGYÁZAT
Telepítés és áthelyezés
L Soha ne telepítsen telefonvezetéket
villámlásos vihar idején.
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 7 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Bevezetés
L Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót
nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó
kifejezetten nedves helyre készült.
L Soha ne érjen a lecsupaszított
telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez,
csak amikor már megszüntette a
telefonvonal és a hálózati interfész
kapcsolatát.
L A telefonvonalak telepítésekor és
változtatásakor járjon el óvatosan.
L A hálózati adapter használatos fő
megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy
a hálózati aljzat a készülék közelében,
könnyen hozzáférhető helyen legyen
telepítve.
L Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra
az alábbi esetekben:
– a hordozható készülék akkumulátorai
lemerültek vagy meghibásodtak.
– hálózati áramkimaradás esetén.
– a billentyűzár be van kapcsolva.
Akkumulátor
L Az útmutatóban megadott akkumulátorok
használatát javasoljuk, lásd: 5. oldal.
CSAK újratölthető, AAA (R03) méretű
Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.
L Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat.
L Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort!
A kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve
bőr- vagy szemsérüléseket okozhat. Ha
az elektrolit a szájon át a szervezetbe jut,
mérgezést okozhat.
L Különös gonddal kezelje az akkumulátort,
nehogy rövidre zárják olyan elektromos
vezetők, mint pl. gyűrű, karkötő vagy
kulcs. Az akkumulátor és/vagy a vezető
anyag felforrósodhat, és égési sérülést
okozhat.
L A mellékelt illetve a készülékhez
használatra ajánlott akkumulátorokat csak
az ebben a használati útmutatóban leírt
utasításoknak és korlátozásoknak
megfelelően töltse!
L Csak kompatibilis bázisállomást (vagy
töltőt) használjon az akkumulátorok
töltéséhez. Semmilyen módon ne
változtassa meg a bázisállomást (sem a
töltőt)! Ha nem tartja be ezeket az
utasításokat, az akkumulátorok
megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.
Fontos biztonsági
előírások
Készülékének használatakor mindig tartsa
be az alapvető elővigyázatossági
intézkedéseket tűz, áramütés vagy személyi
sérülés elkerülése érdekében, beleértve a
következőket:
1. Ne használja ezt a készüléket víz
közelében, például fürdőkád,
mosdókagyló vagy konyhai mosogató
öblítő mellett, kerülje a használatot
nedves alagsorban illetve úszómedence
közelében is.
2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne
használja a telefont (kivéve a
zsinórnélküli típust). Egy villámlás
áramütést okozhat, még ha távolabb
csap is be.
3. Ne használja a telefont gázszivárgás
bejelentésére a szivárgás közvetlen
közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott
tápkábelt és akkumulátorokat használja.
Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.
Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az
esetleges, speciális ártalmatlanítási
utasítások helyi szabályzatait.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!
7
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 8 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Bevezetés
A legjobb működés
érdekében
A bázisállomás elhelyezése/a zaj
elkerülése
A bázisállomás és a további, kompatibilis
Panasonic készülékek rádióhullámok
segítségével kommunikálnak egymással.
L A maximális hatótávolság és a zajmentes
működés eléréséhez a bázisállomást
helyezze:
– egy megfelelő, magas és központi
helyre, ahol a hordozható készülék és a
bázisállomás között nincs akadály a
belső környezetben.
– távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, személyi
számítógéptől vagy egy másik
telefontól.
– oly módon, hogy ne nézzen
rádiófrekvenciás adóberendezések,
például mobiltelefon cellaállomásainak
külső antennái felé (ne helyezze a
bázisállomást ablakfülkébe, illetve
ablak közelébe).
L A hatótávolság és a hangminőség függ a
helyi környezeti viszonyoktól.
L Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél
nem kielégítő a vétel, helyezze át a
bázisállomást a jobb vétel érdekében.
Környezet
L Tartsa távol a készüléket olyan elektromos
zajt keltő eszközöktől, mint pl. a
fénycsövek és motorok.
L A készüléket óvni kell a túlzott füsttől,
szennyeződéstől, a párától, a magas
hőmérséklettől és a rázkódástól.
L A készüléket ne tegye ki közvetlen
napfénynek.
L Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati
kábelre sem a készülék tetejére.
L Ha a készüléket hosszabb ideig nem
használja, húzza ki a hálózati
8
csatlakozóját a fali csatlakozóból
(konnektorból).
L A készüléket távol kell elhelyezni olyan
hőforrásoktól, mint például egy
hősugárzó, konyhai főzőlap stb. Nem
szabad használni olyan helyiségben sem,
ahol a hőmérséklet 5 °C alatt vagy 40 °C
felett van. A nedves alagsorokat is kerülni
kell.
L A hívások maximális hatótávolsága
csökkenhet, ha az alábbi környezetben
használja a készüléket: Olyan
tereptárgyak közelében, mint például
hegyek, alagutak, aluljárók, fém
objektumok, például drótkerítés stb.
L Ha a készüléket elektromos
berendezések közelében üzemelteti, az
interferenciát okozhat. Távolítsa el az
elektromos berendezések közeléből.
Karbantartás
L Törölje át a készülék külső felületét egy
puha, nedves ruhadarabbal.
L Ne használjon benzint, higítót, vagy más
súrolószert.
Figyelmeztetés a készülék kidobásával,
átruházásával vagy
visszaszolgáltatásával kapcsolatban
L Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos
információit tárolhatja. Az Ön
titkos/bizalmas adatainak megóvása
érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a
készüléket kidobja, átruházza vagy
visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az
olyan információkat, mint például a
telefonkönyv vagy a hívólista
bejegyzések.
Tájékoztató az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékainak
ártalmatlanításáról (háztartások)
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 9 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Bevezetés
Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken
és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az
elhasznált elektromos és elektronikus
termékeket nem szabad keverni az általános
háztartási szeméttel. A megfelelő kezelés,
visszanyerés és újrahasznosítás érdekében
kérjük, szállítsák az ilyen termékeket a kijelölt
gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik
azokat. Más lehetőségként bizonyos
országokban a termékeket a helyi
kiskereskedője is visszaveheti, amennyiben
hasonló, új terméket vásárol.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít
megőrizni az értékes erőforrásokat és
megelőzheti a környezetre és az egészségre
esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a
hulladékok helytelen kezelése egyébként
okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal további információért a
legközelebbi kijelölt begyűjtő hely
fellelhetőségét illetően.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen
hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén
büntetést szabhatnak ki. Amennyiben a
használt termék elemet vagy akkumulátort
tartalmaz, kérjük, a helyi környezetvédelmi
előírások betartásával, külön ártalmatlanítsa
ezeket.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus
berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük,
lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy
szállítójával további információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással
kapcsolatban az Európai Unión kívüli
országok esetében
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban
érvényes.
Amennyiben ezt a terméket kívánja
ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a
helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és
érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő
módjáról.
9
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 10 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Előkészületek
Kezelőszervek
H {s} (Üzenetrögzítő bekapcsolva)
Üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző
Hordozható készülék
Bázisállomás
G
A
■ KX-TG7301/KX-TG7302
H
I
B
C
D
A
B
F
Bázisállomás
M
N
O
■ KX-TG7321
A B CD
A
B
C
D
E
F
G
E F G H
Töltőérintkezők
Hangszóró
{■} (Stop)
{4} (Törlés)
{^} (Hangosítás)
{V} (Halkítás)
{7} (Ismétlés)
{8} (Átugrás)
F {6} (Lejátszás)
Üzenet kijelző
G {x} (Készülékkereső)
10
L
E
A Töltőérintkezők
B {x} (Készülékkereső)
A
B
C
D
E
J
K
H
I
J
K
L
M
N
O
Hangszóró
Program gombok
{C} (Beszéd) gomb
{s} (Kihangosítás) gomb
Hívóbillentyűzet
{R/E}
R: Újrahívás/Hurokmegszakítás
(Flash)
E: Ébresztés billentyűparancs gomb
Töltés kijelző
Csengetés kijelző
Hallgató
Kijelző
{ih} (Hívás bontás/Be- és
kikapcsolás) gomb
Navigátor gomb ({^}/{V}/{<}/{>})
? (Hangerő: {^}/{V})
{C/T} (Törlés/Némítás) gomb
{INT} (Belső hívás) gomb
Mikrofon
Töltőérintkezők
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 11 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Előkészületek
Használja a navigátor gombot
A hordozható készülék navigátor gombja a
menük közötti navigáláshoz és a kijelzőn
látható tételek kiválasztásához használható
a {^}, {V}, {<}, vagy {>} gomb
megnyomásával.
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállításához beszélgetés közben nyomja
meg ismételten a {^} gombot a hangerő
növeléséhez, illetve nyomja meg ismételten
a {V} gombot a hangerő csökkentéséhez.
Hangosítás
{^}
{<}
Elem
Jelentés
x
A hordozható készülék
eléri a bázisállomást.
(belső hívás,
személykeresés, a
bázisállomás
beállításainak
megváltoztatása stb.)
k
A hordozható készülék
külső hívást folytat.
y
Nem fogadott hívás*1 (28.
oldal)
u
L Amikor az akkumulátor
ikon mellett látható: Az
üzenetrögzítő be van
kapcsolva.*2 (33. oldal)
L Amikor egy számmal
együtt látható: A
készülék új üzeneteket
rögzített.*2 (35. oldal)
n
Az üzenetrögzítő megtelt.*2
>
Az üzenetrögzítő
üdvözlőszöveggel fogadja
a hívásokat, és nem rögzíti
a hívók üzeneteit.*2 („A
hívók üzeneteinek rögzítési
időtartama”, 38. oldal)
1
Az akkumulátor töltöttsége
E
Az ébresztés be van
kapcsolva. (25. oldal)
z
A hívás titkosítás üzemmód
be van kapcsolva. (20.
oldal)
~
A csengő hangerő (23.
oldal) ki van kapcsolva.
h
Új SMS üzenet érkezett.*3
(31. oldal)
j
Megírt SMS üzenete 160
karakternél hosszabb.*3
(31. oldal)
m
Megtelt az SMS
memória.*3
{>}
{V}
Halkítás
Program gombok
A hordozható készüléken 3 program gomb
található. Egy program gomb
megnyomásával kiválaszthatja a kijelzőn
közvetlenül fölötte látható szolgáltatást.
Kijelző
Hordozható készülék kijelző elemek
Elem
Jelentés
w
Bázisállomás hatósugarán
belül
L Amikor villog: a
hordozható készülék
keresi a bázisállomást.
(48. oldal)
11
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 12 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Előkészületek
Elem
Jelentés
0
Új hangposta üzenet
érkezett.*4 (39. oldal)
L Valaki éppen használja a
vonalat.
L Az üzenetrögzítőt éppen
egy másik hordozható
készülék vagy a
bázisállomás
használja.*2
*1 Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás
előfizetői számára
*2 KX-TG7321
*3 csak az SMS-re előfizetett
felhasználóknál
*4 Csak a hangposta szolgáltatás
előfizetői számára
*1 KX-TG7321
Csatlakoztatások
Csatlakoztassa a hálózati adapter vezetékét
(A) a csatlakozó finom benyomásával (B).
Csatlakoztassa a telefonvonal vezetéket,
hogy a helyére pattanjon a bázisállomásban
és a telefonvonal csatlakozóban (C).
Bázisállomás
L Csak a mellékelt, Panasonic PQLV207CE
típusú hálózati adaptert használja.
L Csak a készülékhez kapott telefonvonal
vezetéket használja. Ha másfajta
telefonvonal vezetéket használ, a
készülék esetleg nem működik
megfelelően.
Program gomb ikonok
Ikon
Művelet
U
Visszatér az előző
képernyőhöz.
K
Megjeleníti a menüt.
M
Elfogadja az aktuális
választást.
j
Megjeleníti az előzőleg
tárcsázott telefonszámot.
n
Megnyitja a telefonkönyvet.
(
Megjeleníti a telefonkönyv
keresés karakter-beviteli
módját. (21. oldal)
)
Kikapcsolja a billentyűzár
szolgáltatást. (20. oldal)
/
Kiválasztja a karakter beviteli
módot.
O
Leállítja a felvételt vagy a
lejátszást.*1
l
Tárcsázási szünetet illeszt be.
W
Törli a kiválasztott tételt.
(
Nem működik.
12
C
A
telefonvonalhoz
A
B
(220–240 V AC,
50 Hz)
Rögzítő
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 13 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Előkészületek
Töltő
Rendelkezésre áll:
Csak a KX-TG7302 típusnál
L Csak a mellékelt, Panasonic PQLV209CE
típusú hálózati adaptert használja.
B
A
Ha előfizet a DSL/ADSL szolgáltatásra
Kérjük, hogy az alábbi esetekben
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt
(forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához) a
telefonvonalra a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé:
– a beszélgetések közben zaj hallatszik.
– A hívófél-azonosító szolgáltatások nem
működnek megfelelően.
Rögzítők
(220–240 V AC, 50 Hz)
A telefonvonalhoz
Megjegyzés:
L A hálózati adapternek mindig
csatlakoztatva kell lennie. (Az adapter
használat közben melegszik. Ez nem
jelent hibát.)
L A hálózati adaptert függőlegesen (pl.
falon) elhelyezett vagy földre szerelt
hálózati aljzatba kell bedugni. Ne
csatlakoztassa a hálózati adaptert
mennyezetre szerelt hálózati aljzatba,
mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat
belőle.
Áramkimaradás alatt
Áramkimaradás alatt a készülék nem
működik. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson
egy hagyományos (hálózati adapter nélküli),
vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a
telefonvonalra, vagy ugyanarra a
telefonvonal csatlakozóra, ha Ön
háztartásában rendelkezik ilyen telefon
csatlakozóval.
DSL/ADSL szűrő
Az akkumulátor
behelyezése és cseréje
Fontos:
L Használja a mellékelt, újratölthető
akkumulátorokat
(Típusszám: HHR-55AAAB).
L Az akkumulátorok behelyezésekor:
– Törölje meg az akkumulátorok végét
(S, T) egy száraz ruhával.
– Ne érjen az akkumulátor
kivezetéseihez (S, T) sem a készülék
érintkezőihez.
– Ellenőrizze a helyes polaritásokat
(S, T).
L Az akkumulátorok cseréjekor:
– CSAK újratölthető, AAA (R03) méretű
Ni-MH akkumulátorokat
HASZNÁLJON.
– NE használjon alkáli/mangán/
Ni-Cd elemeket.
– Az útmutatóban megadott Panasonic
újratölthető akkumulátorok használatát
javasoljuk, lásd: 5, 7. oldal.
13
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 14 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Előkészületek
1
Határozottan nyomja meg a zárat a
hordozható készülék akkumulátor
fedélen, és csúsztassa el a fedelet a nyíl
irányában.
2
Először az akkumulátorok negatív, (T)
jelű végét helyezze be. Helyezze vissza
a hordozható készülék akkumulátor
fedelét.
Csak újratölthető Ni-MH
akkumulátort használjon.
Megjegyzés:
L Amikor az akkumulátorokat cseréli,
távolítsa el a régi akkumulátorokat.
Az akkumulátor töltése
Az első használatbavétel előtt helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre körülbelül 7 órára.
L Töltés közben a kijelzőn a(z)
“Feltöltés alatt” szöveg látható, és
a kézibeszélőn kigyullad a töltés kijelző.
Amikor az akkumulátorok teljesen
feltöltődtek, a kijelzőn a(z)
“Töltés kész” szöveg látható. A töltés
kijelző nem alszik ki, még akkor sem, ha
az akkumulátorok teljesen feltöltődtek.
Bázisállomás*1
Töltő*2
Fontos:
L Ha a hordozható készülék nem kapcsol be
automatikusan, miután
behelyezte/kicserélte az akkumulátorokat,
nyomja meg a(z) {ih} gombot
körülbelül 1 másodpercig, illetve tegye a
kézibeszélőt a bázisállomásra vagy a
töltőre.
*1 Az ábrán a KX-TG7301 típus látható.
*2 KX-TG7302
14
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 15 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Előkészületek
Megjegyzés:
L A hordozható készülék a töltés során
melegszik. Ez nem jelent hibát.
L Ha a készüléket azonnal használni
szeretné, töltse az akkumulátorokat
legalább 15 percig.
L Tisztítsa meg a hordozható készülék, a
töltő és a bázisállomás töltő érintkezőit
havonta egyszer egy száraz, puha
ruhadarabbal. Ha a készülék
szennyeződésnek, pornak vagy magas
páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg
gyakrabban.
Az akkumulátor töltöttsége
Akkumulátor
ikon
L Az akkumulátor tényleges teljesítménye
attól függ, hogy a hordozható készüléket
milyen sűrűn használja (pl. beszélgetés),
és attól is, hogy milyen gyakran nem
használja (készenlét).
L A hordozható készülék még a teljes
feltöltése után is a bázisállomáson illetve a
töltőn hagyható, mert ez nincs káros
hatással az akkumulátorokra.
L Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem
jeleníthető meg pontosan, miután
kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az
esetben helyezze a hordozható
készüléket a bázisállomásra vagy a
töltőre, és töltse legalább 7 órán keresztül.
Az akkumulátor
töltöttsége
1
Feltöltött
2
Közepes
3
Alacsony
L Amikor villog:
Fel kell tölteni.
Falra szerelés
Bázisállomás
85 mm
A Panasonic Ni-MH akkumulátor
teljesítőképessége
(a mellékelt akkumulátorok)
Működés
Működési idő
Folyamatos
használat mellett
max. 17 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 150 óra
Csavarok
(Nem tartozék)
Rögzítő
Megjegyzés:
L Az tökéletesen normális, hogy az
akkumulátorok az első töltéskor nem érik
el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok
maximális teljesítőképességüket csak
néhány teljes töltési/kisütési (használati)
ciklus után érik el.
Hosszabb
20 mm-nél
Szóköz
(6 mm)
15
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 16 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Előkészületek
Töltő
Rendelkezésre áll:
Csak a KX-TG7302 típusnál
25,4 mm
Az útmutatóban használt
szimbólumok
Szimbólum
Jelentés
{}
A zárójelben lévő szavak
a hordozható
készüléken és a
bázisállomáson lévő
gombok nevét jelzik.
Példa:
Készülék gombok: {C},
{ih}
i
Folytassa a következő
művelettel.
“”
Az idézőjelben lévő
szavak a kijelzőn
megjelenő menüt
jelentik.
Példa:
“Auto. beszélg.”
{V}/{^}:
“”
Nyomja meg a {V} vagy
{^} gombot, hogy
kiválassza az
idézőjelben lévő
szavakat.
Példa:
{V}/{^}: “KI”
Csavarok
(Nem tartozék)
Rögzítők
Hosszabb
20 mm-nél
16
Szóköz
(2 mm)
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 17 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Előkészületek
4
A táplálás be- és
kikapcsolása
A táplálás bekapcsolása
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a(z)
{ih} gombot.
A táplálás kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a(z)
{ih} gombot.
A készülék beállítása
használat előtt
Kijelző nyelve
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Kézibesz. beáll.” i
M
{V}/{^}: “Kijelző beáll.” i M
{V}/{^}: “Nyelvválasztás” i M
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt nyelvet.
i M i {ih}
Megjegyzés:
L Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem
ért: {ih} i K i {^} 2-szer i
M i {V} 2-szer i M 2-szer i
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt nyelvet. i
M i {ih}
3
4
5
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
Dátum és idő
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Kézibesz. beáll.” i
M
{V}/{^}: “Időbeállítások” i M
{V}/{^}: “Dátum/idő beáll” i M
Írja be az aktuális dátumot, hónapot és
évet.
Példa: 2008. július 15.
{1}{5} {0}{7} {0}{8}
6 Írja be az aktuális órát és percet.
Példa: 9:30 PM
{0}{9} {3}{0} i Nyomja meg a(z) {*}
gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a(z) „09:30 PM” felirat.
7 M i {ih}
Megjegyzés:
L A számjegy javításához a {<} vagy {>}
gombbal állítsa a kurzort a számjegyre,
majd végezze el a javítást.
L Áramkimaradás után a készülék esetleg
tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor
állítsa be újra a dátumot és a pontos időt.
3
4
5
Tárcsázási mód
Ha nem tud hívást kezdeményezni,
változtassa meg ezt a beállítást az Ön
telefonvonalán használandó üzemmódnak
megfelelően. Az alapértelmezett, gyári
beállítás a(z) “Tone (DTMF)”.
“Tone (DTMF)”: DTMF tárcsázás.
“Pulse (Impulz.)”: Impulzusos
tárcsázás.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Bázisbeállítás” i M
3 {V}/{^}: “Tárcsázási mód” i M
17
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 18 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
3
Hívások
kezdeményezése
1
2
3
Emelje fel a hordozható készüléket, és
tárcsázza a telefonszámot.
L Egy számjegy javításához nyomja
meg a(z) {C/T} gombot.
{C}
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ih} gombot, illetve tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre.
A kihangosítás használata
1 Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja
meg a(z) {s} gombot.
L Beszéljen felváltva a másik féllel.
2 Amikor befejezte a beszélgetést,
nyomja meg a(z) {ih} gombot.
Megjegyzés:
L A legjobb teljesítmény érdekében
használja a kihangosítást csendes
környezetben.
L Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra,
nyomja meg a(z) {C} gombot.
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállítása
Beszélgetés közben nyomja meg ismételten
a {^} vagy {V} gombot.
Tárcsázás a kimenő híváslista
segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24
számjegyű) számot a készülék a kimenő
híváslistában tárolja.
1 j (jobb oldali program gomb)
2 {V}/{^}: Válasza ki a kívánt
telefonszámot.
3 {C}
Számok törlése a kimenő híváslistában
1 j (jobb oldali program gomb)
2 {V}/{^}: Válasza ki a kívánt
telefonszámot. i K i M
18
{V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást
igénybe vevő felhasználók számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha
egyes alközponti vagy távhívási
szolgáltatások igénybevételéhez a számok
között szünetet kell tartani. A szünet akkor is
szükséges, amikor a telefonkönyvben egy
calling card (telefonkártya) elérési számot
és/vagy egy PIN kódot tárol (22. oldal).
Példa: Ha egy alközponthoz csatlakozik, és
a külső hívások kezdeményezésekor
tárcsáznia kell a fővonal hozzáférési számot,
a „0”-t:
1 {0} i l
2 Tárcsázza a telefonszámot. i {C}
Megjegyzés:
L A l gomb minden egyes lenyomása
egy 3 másodperces szünetet hoz létre.
Ismételje meg igény szerint, ha hosszabb
szüneteket kíván létrehozni.
Hívások fogadása
Egy hívás érkezésekor a hordozható
készüléken lévő csengetés kijelző villog.
1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a
kézibeszélőt, és nyomja meg a(z) {C}
vagy a(z) {s} gombot.
L Ön a hívást a(z) {0} – {9}, {*}, illetve
a(z) {#} közül bármelyik hívógombbal
fogadhatja. (Hívásfogadás bármely
gombbal szolgáltatás)
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ih} gombot, illetve tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre.
Automatikus hívásfogadás
Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható
készüléknek a bázisállomásról vagy a töltőről
való leemelésével fogadhatja. Önnek nem
kell megnyomnia a(z) {C} gombot. A
szolgáltatás bekapcsolása: 23. oldal.
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 19 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
A hordozható készülék csengő hangerő
beállítása
A kívánt hangerő kiválasztásához, nyomja
meg ismételten a {^} vagy {V} gombot,
miközben a hordozható készülék egy bejövő
hívásnál csenget.
Megjegyzés:
L A hordozható készülék csengő hangerőt
előzetesen is beállíthatja (23. oldal).
Hasznos szolgáltatások
egy hívás közben
Némítás
Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja
a másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.
1 Beszélgetés közben nyomja meg a(z)
{C/T} gombot.
2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe,
nyomja meg ismét a(z) {C/T} gombot.
Újrahívás/hurokmegszakítás
(flash)
A(z) {R/E} gomb megnyomása lehetővé
teszi, hogy egyes alközponti szolgáltatásokat
használjon, mint például egy mellékállomási
hívás átadása, vagy az opcionális
telefonszolgáltatások elérése.
Megjegyzés:
L Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash)
idő megváltoztatását, lásd: 24. oldal.
A várakozó hívás jelzése illetve a
várakozó hívás hívófél-azonosító
szolgáltatást igénybe vevő
felhasználók számára
A várakozó hívás jelzése funkció
használatához
szolgáltatójánál/telefontársaságánál elő kell
fizetnie a várakozó hívás jelzése
szolgáltatásra.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy
hívásokat fogadjon, miközben már beszél a
telefonon. Ha beszélgetés közben hívása
érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.
Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó
hívás hívófél-azonosítóval szolgáltatásra
is előfizetett, akkor a hordozható készülék
kijelzőjén megjelenik a második hívóra
vonatkozó információ, miután Ön várakozó
hívás hangjelzést hall.
1 A második hívás fogadásához nyomja
meg a(z) {R/E} gombot.
2 A hívások közötti átkapcsoláshoz
nyomja meg a(z) {R/E} gombot.
Megjegyzés:
L A szolgáltatás részletei és az Ön
körzetében való elérhetősége iránt
érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Ideiglenes tone tárcsázás
(forgógépes/impulzus
üzemmódú szolgáltatási
területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási
módot tone (DTMF) üzemmódba, amikor
tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell
elérnie (pl. elektronikus banki
szolgáltatások).
1 Kezdeményezzen hívást.
2 Amikor felkérik Önt kódjának vagy PIN
kódjának beadására, nyomja meg a(z)
{*}, majd a megfelelő számgombokat.
Megjegyzés:
L A hívás bontásával visszaáll az impulzus
üzemmód.
Hívás megosztás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy
csatlakozzon egy meglévő külső híváshoz.
A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz
nyomja meg a(z) {C} gombot, amikor a
másik hordozható készülék egy külső hívást
folytat.
19
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 20 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívás titkosítás
A hívás titkosítás lehetővé teszi, hogy
meggátolja a többi felhasználót az Ön, külső
partnerekkel folytatott beszélgetéseibe való
bekapcsolódásukban. Ha lehetővé kívánja
tenni a többi felhasználó bekapcsolódását,
hagyja kikapcsolva ezt a szolgáltatást. Az
alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “KI”.
1 Egy külső hívás közben nyomja meg
a(z) K gombot.
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
iM
L Amikor ez a szolgáltatás be van
kapcsolva, a kijelzőn egy z betű
látható.
Megjegyzés:
L Ez a szolgáltatás kikapcsolódik, miután
Ön felbontotta a hívást.
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne
lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és
rajta beállításokat végezni. A bejövő hívások
fogadhatók, de az összes többi funkció le van
tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja
meg, és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig
a(z) K (középső program) gombot.
L Megjelenik a(z) ) hibakód.
L A billentyűzár kikapcsolásához nyomja
meg, és tartsa lenyomva kb. 3
másodpercig a(z) ) (középső program)
gombot.
Megjegyzés:
L Hívások mindaddig nem
kezdeményezhetők a segélyhívó
számokra, amíg a billentyűzár ki nincs
kapcsolva.
20
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 21 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Telefonkönyv
Hordozható készülék
telefonkönyv
A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális
tárcsázás nélkül kezdeményezzen
hívásokat. 100 nevet és telefonszámot írhat
be a hordozható készülék telefonkönyvbe.
Adatok beírása
1 n (bal oldali program gomb) i K
2 {V}/{^}: “Új bejegyzés” i M
3 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter;
4
5
42. oldal). i M
Írja be az illető telefonszámát (max. 24
számjegy). i M 2-szer
L További adatok beírásához ismételje
meg az eljárást a 3. lépéstől.
{ih}
Telefonkönyv adatok
megkeresése és felhívása
Az összes adat végignézése
1 n (bal oldali program gomb)
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
bejegyzést.
L Végiggörgetheti a telefonkönyv
bejegyzéseket, ha megnyomja, és
lenyomva tartja a {V} vagy {^}
gombot.
3 {C}
Keresés az első karakter szerint (egy
hívóbillentyű használatával)
1 n (bal oldali program gomb)
2 Nyomja meg azt a számgombot ({0} {9}), amelyik tartalmazza az Ön által
keresett karaktert (42. oldal).
L Nyomja meg ismételten ugyanezt a
hívóbillentyűt, hogy az adott
hívóbillentyűn lévő egyes betűknek
megfelelő, első tétel megjelenjen.
3
4
L Ha az Ön által kiválasztott
karakterhez nem tartozik adat, a
következő tétel jelenik meg.
L A karakter beviteli mód
megváltoztatásához:
( i {V}/{^}: Válassza ki a
karakter beviteli módot. i M
{V}/{^}: Ha szükséges, görgesse végig
a telefonkönyvet.
{C}
Adatok szerkesztése
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (21.
2
3
4
oldal). i K
{V}/{^}: “Szerkesztés” i M
Ha szükséges, szerkessze a nevet
(max. 16 karakter; 42. oldal). i M
Ha szükséges, szerkessze a
telefonszámot (max. 24 számjegy). i
M 2-szer i {ih}
Adatok törlése
Egy adat törlése
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (21.
oldal). i K
2 {V}/{^}: “Törlés” i M
3 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
Az összes adat törlése
1 n (bal oldali program gomb) i K
2 {V}/{^}: “Mindent töröl” i M
3 {V}/{^}: “IGEN” i M
4 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
21
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 22 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Telefonkönyv
Lánctárcsázás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás
közben tárcsázza a telefonkönyvben lévő
telefonszámokat. Ez a szolgáltatás például
arra használható, hogy egy, a
telefonkönyvben tárolt calling card
(telefonkártya) elérési számot vagy egy
bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás
nélkül adhasson be.
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) n
gombot.
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
3 A szám tárcsázásához nyomja meg a(z)
M gombot.
Megjegyzés:
L Amikor a telefonkönyvben egy calling card
(telefonkártya) elérési számot és az Ön
PIN kódját is telefonkönyv tételként tárolja,
nyomja meg a(z) l gombot, hogy a
szám és a PIN kód után, szükség szerint
hozzáadja a szüneteket (18. oldal).
L Ha ezt a telefont impulzusos tárcsázási
üzemmódban használja, lehet, hogy
lánctárcsázás előtt meg kell nyomnia a
{*} gombot a tone üzemmódra történő
átváltáshoz. Amikor adatokat visz be a
telefonkönyvbe, azt javasoljuk, hogy
azoknak a telefonszámoknak az elejére
írjon be egy {*} karaktert, amelyeket
lánctárcsázással kíván hívni (21. oldal).
22
Telefonkönyv adatok
átmásolása
A telefonkönyv adatokat átmásolhatja egy
másik, kompatiblis Panasonic hordozható
készülék telefonkönyvébe.
Egyetlen tétel másolása
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (21.
oldal). i K
2 {V}/{^}: “Másolás” i M
3 Írja be annak a hordozható készüléknek
a számát, amelynek el kívánja küldeni a
telefonkönyv tételt.
L Egy bejegyzés átmásolásának
befejeztével a kijelzőn a “Kész”
szöveg látható.
L A másolás folytatása egy újabb
bejegyzéssel: {V}/{^} “IGEN” i
M i Keresse meg a kívánt
bejegyzést. i M
4 {ih}
Az összes tétel másolása
1 n (bal oldali program gomb) i K
2 {V}/{^}: “Összes másolása” i M
3 Írja be annak a hordozható készüléknek
a számát, amelynek el kívánja küldeni a
telefonkönyv tételt.
L Az összes bejegyzés átmásolásának
befejeztével a kijelzőn a “Kész”
szöveg látható.
4 {ih}
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 23 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Programozás
Programozható beállítások
Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a
kézibeszélő segítségével.
Programozás a kijelző menükön való lépkedéssel
1 K (középső program gomb)
2 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. i M
3 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt az 1-es almenüben.
iM
L Néhány esetben esetleg a 2-es almenüből kell választania. i M
4 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. i M
L Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L A többi főmenüt kérjük, nézze meg az egyes fejezetekben.
L Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.
L Az aktuális tétel vagy beállítás megjelenik a kijelzőn.
Főmenü
1-es almenü
2-es almenü
Kézibesz. beáll.
Időbeállítások
Dátum/idő beáll*1
17
Ébresztés
25
Idő beállítás*1
<Manuális>
25
Csengőhangerő
<Maximális>
–
Csengőhang*2, *3
<Csengőhang 1>
–
Nyelvválasztás
<Magyar>
17
Kontraszt
<SZINT 3>
–
Csengő beáll.
Kijelző beáll.
Oldal
Kézib. regiszt.
–
26
Billentyűhang*4
<BE>
–
–
Auto. beszélg.*5
<KI>
–
18
23
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 24 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Programozás
Főmenü
1-es almenü
Bázisbeállítás*1
Csengőhangerő*6
<Közepes>
2-es almenü
–
Oldal
–
Tárcsázási mód
<Tone (DTMF)>
–
17
Flash*7
<100 msec.>
–
19
Bázis PIN-kód
<0000>
–
26
Átjátszó mód
<KI>
–
27
*1 Ha ezeket a beállításokat az egyik hordozható készülékről beprogramozza, akkor ugyanazt
a tételt már nem kell programoznia egy másik kézibeszélőről.
*2 Ha valamelyik csengődallamot választja, a csengőhang néhány másodpercig tovább szól
még akkor is, ha a hívó bont, mielőtt Ön jelentkezne a hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást,
akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
*3 A készülékben előre beállított dallamokat a © 2007 Copyrights Vision Inc. engedélyével
használjuk.
*4 Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb
megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.
*5 Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő
hívásfogadás után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.
*6 KX-TG7321
*7 Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve fölérendelt
alközpontjától függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
24
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 25 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Programozás
Speciális utasítások a
programozható
beállításokhoz
Ébresztés
A két különböző ébresztési opcióból (egyszer
vagy naponta) mindegyik hordozható
készüléken egyszerre csak egyet állíthat be.
Az ébresztés a beállított időpontban 3 percig
szól.
Fontos:
L Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt
(17. oldal).
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Kézibesz. beáll.” i
M
3 {V}/{^}: “Időbeállítások” i M
4 {V}/{^}: “Ébresztés” i M
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt ébresztési
opciót. i M
“KI”
Kikapcsolja az ébresztést. Nyomja meg
ismét a(z) M gombot, majd a
kilépéshez nyomja meg a(z) {ih}
gombot.
“Egyszer”
Az ébresztés egyszer, a beállított
időpontban hallatszik. Írja be a kívánt
dátumot és hónapot.
“Naponta ismétel”
Az ébresztés naponta, a beállított
időpontban hallatszik.
6
7
8
Állítsa be a kívánt időpontot. i M
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt
csengőhangot. i M 2-szer
L Azt javasoljuk, hogy válasszon a
külső hívásokhoz használt
csengőhangtól eltérő csengőhangot.
L Ha az ébresztés be van állítva, a
kijelzőn a(z) E ikon látható.
{ih}
Megjegyzés:
L A 4 lépéshez ugorhat, ha készenléti
üzemmódban megnyomja a(z) {R/E}
gombot.
L Az ébresztés leállításához nyomja meg
bármelyik hívógombot, vagy helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre.
L Ha a hordozható készülék használatban
van, az ébresztés mindaddig nem szólal
meg, amíg a kézibeszélő készenléti
üzemmódba nem kerül.
L Ha a(z) “Egyszer”, lehetőséget
választja, a beállítás az ébresztés
megszólalása után “KI”-re változik.
L Még ha a csengőhangerő ki is van
kapcsolva a külső hívásokra (23. oldal), az
ébresztés még akkor is halkan hallható.
Idő beállítás (csak a hívófélazonosító szolgáltatás előfizetői
számára)
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a
készülék automatikusan beállítsa a dátumot
és az időt, valahányszor hívó információ
érkezik. Ennek a funkciónak a használatához
a hívófél-azonosító szolgáltatásának
biztosítania kell a hívóra vonatkozó
információt, beleértve a dátumot és az időt is.
A részletek iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Ennek a funkciónak a bekapcsolásához
válassza ki a(z) “Hívóazon.[Auto]”
lehetőséget. Ennek a funkciónak a
kikapcsolásához válassza ki a(z)
“Manuális” lehetőséget.
Fontos:
L Ennek a szolgáltatásnak a használatához
először állítsa be a dátumot és az időt (17.
oldal).
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Kézibesz. beáll.” i
M
3 {V}/{^}: “Időbeállítások” i M
4 {V}/{^}: “Idő beállítás” i M
25
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 26 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Programozás
5
{V}/{^}: Válassza ki a(z)
“Hívóazon.[Auto]” vagy
“Manuális” lehetőséget. i M i
{ih}
A bázisállomás PIN (Personal
Identification Number: Személyi
azonosító szám) kódjának
megváltoztatása
Fontos:
L Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük,
hogy jegyezze fel az új PIN kódot.
Készüléke nem mutatja meg Önnek a PIN
kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját,
forduljon a legközelebbi Panasonic
szervizhez.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Bázisbeállítás” i M
3 {V}/{^}: “Bázis PIN-kód” i M
4 Írja be a bázisállomás aktuális, 4
számjegyű PIN kódját (alapértelmezés:
“0000”).
5 Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű
PIN kódját. i M i {ih}
Készülék bejelentkezése
(regisztráció)
További készülékek használata
További hordozható készülékek
használata
A bázisállomásra legfeljebb hat hordozható
készülék jelentkeztethető be.
Fontos:
L A készülékhez további hordozható
készülékként használható, ajánlott típust
lásd: 5. oldal. Ha más típusú hordozható
készüléket használ, akkor bizonyos
műveletek (a hordozható készülék
beállításai, a bázisállomás beállításai stb.)
esetleg nem állnak rendelkezésére.
26
Hordozható készülék
bejelentkezése a bázisállomáson
A bázisállomással szállított hordozható
készülék már előre be van jelentkezve. Ha a
hordozható készülék valamilyen oknál fogva
nincs bejelentkezve a bázisállomáson
(például a(z) w ikon még akkor is villog,
amikor a hordozható készülék a
bázisállomás mellett van), jelentkezzen be a
hordozható készülékkel.
1 Hordozható készülék:
K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Kézibesz. beáll.” i
M
3 {V}/{^}: “Kézib. regiszt.” i M
4 Bázisállomás:
Folytassa a műveletet az Ön típusának
megfelelően.
■ KX-TG7301/KX-TG7302
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb.
5 másodpercig a(z) {x} gombot.
(Nincs regisztrációs hang)
■ KX-TG7321
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb.
5 másodpercig a(z) {x} gombot,
amíg meg nem hallja a regisztrációs
hangot.
L Ha az összes, bejelentkezett
hordozható készülék csengetni kezd,
a csengetés leállításához nyomja
meg ugyanezt a gombot. Ezután
ismételje meg ezt a lépést.
L A következő lépést 90 másodpercen
belül be kell fejezni.
5 Hordozható készülék:
Várjon, amíg megjelenik a
“Bázis PIN beír.” szöveg. i Írja
be a bázisállomás PIN kódját
(alapértelmezés: “0000”). i M
L Ha elfelejtette saját PIN kódját,
forduljon a legközelebbi Panasonic
szervizhez.
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 27 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Programozás
L Ha a hordozható készülék sikeresen
bejelentkezett, a kijelzőn a(z) w ikon
villogása megszűnik.
Megjegyzés:
L Amikor egy további hordozható készüléket
vásárol, a bejelentkezéséhez olvassa el
az újabb kézibeszélő telepítési
útmutatóját.
Hordozható készülék regisztrációjának
törlése (Kijelentkezés)
A hordozható készülék törölni tudja a
bázisállomáson tárolt saját regisztrációját
(vagy egy másik hordozható készülék
bejelentkezését). Ez lehetővé teszi, hogy a
hordozható készülék megszüntesse
zsinórnélküli kapcsolatát a rendszerrel.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Bázisbeállítás” i M
3 {3}{3}{5}
4 {V}/{^}: “Kijelentkezés” i M
L A kijelzőn megjelenik a
bázisállomáson bejelentkezett,
összes hordozható készülék száma.
5 A kívánt hordozható készülék(ek)
számának megnyomásával válassza ki
az(oka)t a kézibeszélő(ke)t, amely(ek)et
törölni akar. i M
L A kiválasztott hordozható
készülék(ek) száma villog.
L A kiválasztott hordozható
készülék(ek) számának törléséhez
nyomja le ismét a számot. A szám
villogása megszűnik.
6 {V}/{^}: “IGEN” i M
L Az egyes hordozható készülék
számok eltűnésekor nyugtázó hang
hallatszik.
L A hordozható készülék nem ad ki
hangjelzést, amikor saját
regisztrációját törli.
7 {ih}
A bázisállomás
hatótávolságának növelése
Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével
megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát.
Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott
típusú (5. oldal), Panasonic DECT átjátszó
állomást használja. A részletekkel
kapcsolatosan forduljon a Panasonic
forgalmazójához.
Fontos:
L Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná
ennél a bázisállomásnál, be kell
kapcsolnia az átjátszó üzemmódot.
L Ne használjon egyszerre egynél több
átjátszó állomást.
Az átjátszó üzemmód beállítása
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Bázisbeállítás” i M
3 {V}/{^}: “Átjátszó mód” i M
4 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
Megjegyzés:
L Az átjátszó üzemmód be- illetve
kikapcsolása után a hordozható
készüléken átmenetileg villogni kezd a(z)
w ikon. Ez nem jelent hibát, és a
hordozható készülék az w ikon
villogásának megszűnése után ismét
használható.
27
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 28 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító
szolgáltatás használata
Fontos:
L A készülék alkalmas a hívó számának
kijelzésére. Ha használni kívánja hívófélazonosító szolgáltatásokat, akkor elő kell
fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra.
A részletek iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Hívófél-azonosító szolgáltatások
Amikor külső hívás érkezik, megjelenik a
hívó telefonszáma.
A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra
vonatkozó információ kerül naplózásra, a
legutolsótól kezdve a legrégebbi hívásig.
L Ha a készülék nem kapja meg a hívóra
vonatkozó információkat, a következő
kijelzés jelenik meg:
– “Hatótávon kívül”: A hívó olyan
területről hívott, amely nem nyújt
hívófél-azonosító szolgáltatásokat.
– “Privát hívó”: A hívó kérésére nem
küldik el a hívó adatait.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik
meg a hívóra vonatkozó információ.
Lépjen kapcsolatba az alközpontja
üzemeltetőjével.
Nem fogadott hívások
Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék
azt nem fogadott hívásként kezeli és a
kijelzőn a(z) y ikon látható. Ez jelzi, meg
kell-e tekintenie a bejövő híváslistát, hogy
megnézze, ki kereste Önt amíg távol volt.
Ha csak egyetlen nem fogadott hívás van a
bejövő híváslistán, és azt megtekinti (28.
oldal), a(z) y ikon eltűnik a kijelzőről. Amikor
egy újabb hívása érkezik, a(z) y ikon ismét
megjelenik.
Telefonkönyv név megjelenítés
Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó
információ, és az megegyezik a
telefonkönyvben tárolt egyik
telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt
név jelenik meg, és naplózásra kerül a
bejövő híváslistában.
Bejövő híváslista
Fontos:
L A bejövő híváslistát egyszerre csak egy
(1) személy érheti el.
A bejövő híváslista megtekintése
és visszahívás
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Hívólista” i M
3 Nyomja meg a {V} gombot, hogy a
legutolsó hívástól kezdve keressen,
illetve nyomja meg a {^} gombot, hogy a
legrégebbi hívástól kezdve keressen.
4 A visszahíváshoz nyomja meg a(z) {C}
gombot.
A kilépéshez nyomja meg a(z) {ih}
gombot.
Megjegyzés:
L Ha a bejegyzést már megnézték vagy
fogadták, a kijelzőn a „Q” jel látható, még
akkor is, ha azt egy másik hordozható
készülék segítségével nézték meg vagy
fogadták.
L A tétel törléséhez nyomja meg a(z) W
gombot. i {V}/{^}: “IGEN” i M
A hívó telefonszámának
módosítása visszahívás előtt
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Hívólista” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
4
28
iK
{V}/{^}: “Szerk. és hív” i M
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 29 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hívófél-azonosító szolgáltatás
5
6
Módosítsa a hívószámot.
L Nyomja meg a ({0} – {9}) hívógombot
egy számjegy hozzáadásához, és
nyomja meg a {C/T} gombot a
törléshez.
{C}
A hívóra vonatkozó információ
törlése
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Hívólista” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
4
5
iK
{V}/{^}: Válassza ki a(z) “Törlés”
vagy “Mindent töröl” lehetőséget.
iM
{V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
A hívóra vonatkozó információ
tárolása a telefonkönyvben
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Hívólista” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
4
5
iK
{V}/{^}: “Tel.könyvbe ír” i M
A név tárolásához folytassa az eljárást
a(z) 3, „Adatok beírása”, 21. oldal 3.
lépésétől.
29
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 30 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Az SMS (Short Message
Service: rövid szöveges
üzenet) használata
Az SMS lehetővé teszi, hogy szöveges
üzeneteket küldjön illetve fogadjon olyan
vezetékes és mobiltelefonokra illetve
telefonokról, amelyek támogatják a
kompatibilis SMS hálózatokat és
szolgáltatásokat.
Fontos:
L Az SMS szolgáltatás használatához
Önnek a következőket kell tennie:
– előfizetni a hívófél-azonosító
szolgáltatásra és/vagy a megfelelő
szolgáltatásra.
– ellenőrizni, hogy az SMS be van
kapcsolva.
– ellenőrizni, hogy el vannak-e tárolva a
helyes üzenetközpont számok.
A részletekkel és az elérhetőséggel
kapcsolatosan forduljon távközlési
szolgáltatójához/telefontársaságához.
Megjegyzés:
L Összesen 47 üzenet menthető el (160
karakter/üzenet esetén). Az eltárolható
üzenetek száma több lehet 47-nél, ha az
üzenet hosszúsága nem éri el a 160
karaktert/üzenet.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem tudja
használni az SMS szolgáltatásokat.
Az SMS be-/kikapcsolása
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “KI”.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “SMS” i M
3 {V}/{^}: “Beállítások” i M
4 {V}/{^}: “SMS BE/KI” i M
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
30
Az SMS üzenetközpont
számainak tárolása
Az SMS üzenetközpont számokat az SMS
üzenetek küldése és fogadása sorrendben
kell tárolni. Ha további információra van
szüksége, forduljon a távközlési
szolgáltatójához/telefontársaságához.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “SMS” i M
3 {V}/{^}: “Beállítások” i M
4 {V}/{^}: Válassza ki a(z)
“1.Üzenetközpont” vagy
“2.Üzenetközpont” lehetőséget. i
M
5 Ha szükséges, szerkessze a számot.
i M 2-szer i {ih}
Megjegyzés:
L Alközponti felhasználók részére:
– Az 1. üzenetközpont száma elé be kell
adnia az alközpont fővonal hozzáférési
számát és egy tárcsázási szünetet.
– Ha csak az 1. üzenetközpont számát
használja SMS-hez, tárolja el az 1.
üzenetközpont számát változtatás
nélkül (az alközpont fővonal
hozzáférési száma illetve a tárcsázási
szünet nélkül) a 2. üzenetközponthoz.
Üzenet küldése
Új üzenet írása és küldése
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “SMS” i M
3 {V}/{^}: “Új üzenet” i M
4 Írja be az üzenetet (42. oldal). i M
5 Írja be a célállomás telefonszámát (max.
20 számjegy). i M
■ A kimenő híváslista segítségével:
A telefonszám kiválasztásához
nyomja meg ismételten a(z) j
gombot. i M 2-szer
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 31 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
■ A bejövő híváslista segítségével:
{V}/{^}: Válassza ki a partnert. i
M 2-szer
■ A telefonkönyv használata:
n i {V}/{^}: Válassza ki a
telefonkönyv bejegyzést. i
M 2-szer
6 Az üzenet elmentéséhez válassza ki
a(z) “IGEN” lehetőséget. i M
7 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg
a(z) M gombot.
L A küldés törléséhez nyomja meg a(z)
{ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ez a készülék maximálisan 612 karakter
hosszú SMS üzeneteket tesz lehetővé, de
az elküldhető illetve fogadható maximális
karakterszámot esetleg korlátozza az Ön
SMS szolgáltatója/telefontársasága. A
részletek iránt érdeklődjön az SMS
szolgáltatás
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Ha üzenete 160 karakternél többet
tartalmaz, akkor az hosszú üzenet, amit a
kijelzőn a(z) j ikon mutat. Távközlési
szolgáltatója/telefontársasága a hosszú
üzeneteket esetleg másképpen kezeli,
mint a többi üzenetet. A részletek iránt
érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Ha telefonkészüléke alközponthoz
csatlakozik, tárolja el az alközpont fővonal
elérési számát (32. oldal).
Elmentett üzenet küldése
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “SMS” i M
3 {V}/{^}: “Küldött lista” i M
4 Egy elmentett üzenet elolvasásához
5
nyomja meg a {V} vagy a {^} gombot,
hogy kiválassza az üzenetet. i M
Az üzenet elküldéséhez nyomja meg
a(z) K gombot. i
{V}/{^}: “Küldés” i M
6
7
Nyomja meg és tartsa nyomva a {C/T}
gombot az összes szám törléséhez.
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 30. oldal 5. lépésétől.
Elmentett üzenet szerkesztése és
küldése
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “SMS” i M
3 {V}/{^}: “Küldött lista” i M
4 {V}/{^}: Válasszon ki egy üzenetet. i
5
6
M
K i {V}/{^}: “Üzenet szerk.”
iM
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 30. oldal 4. lépésétől.
Elmentett üzenetek törlése
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “SMS” i M
3 {V}/{^}: “Küldött lista” i M
4 {V}/{^}: Válasszon ki egy üzenetet. i
5
6
M
K i {V}/{^}: “Törlés” i M
L Az összes üzenet törléséhez
válassza ki a(z) “Mindent töröl”.
iM
{V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
Üzenet fogadása
Amikor SMS üzenet érkezik:
– Megjelenik a(z)
“Fogadás SMS-üzenet” hibakód.
– egy hangjelzés hallatszik (ha a
hordozható készülék csengője be van
kapcsolva).
– h jelzés az új (olvasatlan) üzenetek
számával együtt jelenik meg.
31
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 32 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Beérkezett üzenet olvasása
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “SMS” i M
3 {V}/{^}: “Fogadott lista” i M
4 {V}/{^}: Válasszon ki egy üzenetet.
L A már elolvasott üzeneteket egy „Q”
jelzi, még akkor is, ha egy másik
hordozható készülék segítségével
olvasták el őket.
L Egy üzenet törléséhez nyomja meg
a(z) W gombot. i
{V}/{^}: “IGEN” i M
5 Az üzenet tartalmának elolvasásához
nyomja meg a(z) M gombot.
Megjegyzés:
L Az üzenetküldő hívásához nyomja meg
a(z) {C} gombot.
Válasz üzenetre
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
4
5
nyomja meg a(z) K gombot.
{V}/{^}: “Válasz” i M
Írja be az üzenetet (42. oldal). i M
Szerkessze a célállomás telefonszámát
és/vagy nyomja meg a(z) M gombot.
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 30. oldal 6. lépésétől.
Üzenet szerkesztése/továbbítása
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a(z) K gombot.
{V}/{^}: “Üzenet szerk.” i M
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 30. oldal 4. lépésétől.
Beérkezett üzenetek törlése
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
32
nyomja meg a(z) K gombot.
{V}/{^}: “Törlés” i M
L Az összes üzenet törléséhez
válassza ki a(z) “Mindent töröl”.
iM
{V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
A feladó számának tárolása a
telefonkönyvben
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a(z) K gombot.
{V}/{^}: “Tel.könyvbe ír” i M
A név tárolásához folytassa az eljárást
a(z) „Adatok beírása”, 21. oldal 3.
lépésétől.
A feladó számának szerkesztése
visszahívás előtt
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a(z) K gombot.
{V}/{^}: “Szerk. és hív” i M
Módosítsa a hívószámot. i {C}
Egyéb beállítások
Alközpont fővonal elérési
számának tárolása (csak
alközponti felhasználók számára)
Tárolja el az alközpont fővonal elérési
számát (max. 4 számjegy), hogy az SMS
üzenetek rendben elküldésre kerüljenek.
Amikor a telefonkönyvben vagy a kimenő
híváslistában lévő bejegyzésekre küld SMS
üzeneteket, az alközponti fővonal elérési
szám törlődik. Az alapértelmezett, gyári
beállítás a(z) “KI”.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “SMS” i M
3 {V}/{^}: “Beállítások” i M
4 {V}/{^}: “Külső vonal sz.” i M
5 {V}/{^}: “BE” i M
6 Szükség esetén írja be az alközpont
fővonal elérési számát, és vigyen be egy
szünetet. i M 2-szer i {ih}
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 33 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Üzenetrögzítő
Üzenetrögzítő
Rendelkezésre áll:
Csak a KX-TG7321 típusnál
Az üzenetrögzítő fogadja és rögzíti az Ön
hívásait, amikor Ön nem érhető el vagy nem
tudja fogadni a hívásokat.
Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy az
lejátssza az üdvözlőszöveget, de ne rögzítse
a hívók üzeneteit. Rögzítési időtartamként
válassza ki a(z) “Csak üdvözlés”
lehetőséget (38. oldal).
Fontos:
L Egyidejűleg csak egy (1) személy érheti el
az üzenetrögzítőt (hallgathatja meg az
üzeneteket, vehet fel üdvözlést stb.).
L Amikor a hívók üzeneteket hagynak, a
készülék mindegyik üzenetre ráveszi a
rögzítés napját és időpontját. Ellenőrizze,
hogy a dátum és az idő helyesen van
beállítva (17. oldal).
Memóriakapacitás
A teljes rögzítési memória kapacitása
(beleértve saját üdvözlőszövegét is)
körülbelül 20 perc. Legfeljebb 64 üzenet
rögzíthető.
Megjegyzés:
L Ha az üzenetmemória megtelik:
– a hordozható készülék kijelzőjén a(z)
“Üzenetr. megtelt” szöveg látható.
– a bázisállomáson lévő üzenetrögzítő
bekapcsolva kijelző gyorsan villog,
amikor az üzenetrögzítő be van
kapcsolva.
L Ha az üzenetmemória megtelik:
– Ha az előre rögzített üdvözlőszöveget
használja, akkor a készülék
automatikusan átkapcsol egy másik
előre rögzített üdvözlőszövegre,
amelyben a hívókat egy későbbi
újrahívásra kéri fel.
– Ha saját üdvözlőszöveget rögzített, a
hívók továbbra is ugyanezt a szöveget
hallják, még akkor, ha a készülék nem
rögzíti az üzenetüket.
Az üzenetrögzítő be/kikapcsolása
Az üzenetrögzítő előzetes beállítása:
bekapcsolva.
A bázisállomás használatával
Az üzenetrögzítő be/kikapcsolásához
nyomja meg a(z) {s} gombot.
L Amikor az üzenetrögzítő be van
kapcsolva, kigyullad az üzenetrögzítő
bekapcsolva kijelző.
A hordozható készülék
használatával
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a(z) “Rögzítő BE”
vagy “Rögzítő KI” lehetőséget. i
M i {ih}
Megjegyzés:
L Amikor az üzenetrögzítő be van
kapcsolva, a kijelzőn az akkumulátor ikon
mellett a(z) u ikon látható.
Üzenetrögzítés figyelés
Miközben egy hívó üzenetet hagy, Ön a
hordozható készülék hangszórója
segítségével belehallgathat a hívásba. A
hangszóró hangerő beállításához, nyomja
meg ismételten a {^} vagy {V} gombot.
Fogadhatja a hívást a hordozható
készüléken lévő {C} gomb
megnyomásával. Az üzenetrögzítés figyelés
(monitorozás) minden egyes hordozható
készüléken beállítható.
Megjegyzés:
L Ennek a funkciónak a kikapcsolását, lásd:
38. oldal.
33
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 34 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Üzenetrögzítő
Üdvözlőszöveg
Amikor a készülék egy hívásra jelentkezik, a
hívók az üdvözlőszöveget hallják. Ön
felveheti saját üdvözlőszövegét, vagy
használhatja az előre rögzített
üdvözlőszöveget is.
Saját üdvözlőszövegének
rögzítése
Ön rögzítheti saját (maximálisan 2 perc 30
másodperces) üdvözlőszövegét.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i M
3 {V}/{^}: “Üdvözlés felv.” i M
4 Tartsa a kézibeszélőt körülbelül 20 cm
távolságra, és beszéljen a mikrofonba
tisztán és érthetően.
5 A rögzítés leállításához nyomja meg a(z)
O hívóbillentyűt.
6 {ih}
Előre rögzített üdvözlőszöveg
használata
Ha törli, vagy nem rögzíti saját
üdvözlőszövegét, a készülék a hívóknak egy
előre felvett üdvözlőszöveget játszik le,
amelyben felkéri őket, hogy hagyjanak
üzenetet. Ha az üzenet rögzítési időtartama
(38. oldal) a(z) “Csak üdvözlés”
lehetőségre van állítva, akkor a készülék
nem rögzíti a hívók üzeneteit, hanem egy
másik, előre rögzített üdvözlőszöveget
játszik le, amelyben a hívókat egy későbbi
újrahívásra kéri fel.
Az üdvözlőszöveg lejátszása
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i M
3 {V}/{^}: “Üdvözlés leját.” i M
4 {ih}
34
Saját üdvözlőszövegének törlése
Ha törli saját üdvözlőszövegét, a készülék a
hívóknak az előre rögzített üdvözlőszöveget
játssza le.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i M
3 {V}/{^}: “Üzenet törlése” i M
4 {V}/{^}: “Üdvözlés törl.” i M
5 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
Üzenetek lejátszása a
bázisállomás
használatával
Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a
bázisállomáson az {6} (Üzenet kijelző)
villog.
Nyomja meg a(z) {6} gombot.
L Ha a készülék új üzeneteket rögzített, a
bázisállomás lejátssza az új üzeneteket.
L Ha nincs új üzenet, akkor a bázisállomás
az összes üzenetet lejátssza.
Megjegyzés:
L Amikor a bázisállomáson lévő
üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző
gyorsan villog, az üzenetmemória megtelt
(„Memóriakapacitás”, 33. oldal).
Az üzenetrögzítő működtetése
Gomb
Működés
{^} vagy {V}
A hangszóró hangerő
beállítása
{7}
Üzenet megismétlése
(lejátszás közben)*1
{8}
Üzenet átugrása
(lejátszás közben)
{■}
A lejátszás leállítása
{4}
A lejátszás alatt álló
üzenet törlése
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 35 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Üzenetrögzítő
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében
nyomja le, készüléke az előző üzenetet
játssza le.
Gomb
Működés
{3}
Belépés a
“Beállítások”
menübe
Nyomja meg kétszer a(z) {4} gombot,
amikor a készülék nincs használatban.
{4}
Új üzenetek lejátszása
{5}
Az összes üzenet
lejátszása
Üzenetek lejátszása a
hordozható készülék
használatával
{6}
Üdvözlőszöveg
lejátszása
{7}{6}
Üdvözlőszöveg
rögzítése
{8}
Az üzenetrögzítő
bekapcsolása
{9} vagy O
A rögzítés leállítása
A lejátszás leállítása
{0}
Az üzenetrögzítő
kikapcsolása
{*}{4}*2
A lejátszás alatt álló
üzenet törlése
{*}{5}
Az összes üzenet
törlése
{*}{6}
Üdvözlőszöveg törlése
Az összes üzenet törlése
Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a
hordozható készülék kijelzőjén a u ikon és
az új üzenetek darabszáma látható.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a(z)
“Új üzenet lej.” vagy
“Minden üz. lej.” lehetőséget. i
M
4 Ha befejezte, nyomja meg a(z) {ih}
gombot.
Megjegyzés:
L A hallgatóra történő átkapcsoláshoz
nyomja meg a(z) {C} gombot.
Az üzenetrögzítő működtetése
Az üzenetrögzítőt a hordozható készüléken
lévő hívóbillentyűk illetve program gombok
megnyomásával is működtetheti.
K (középső program gomb) i
{V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i M
Gomb
Működés
{^} vagy {V}
A hallgató/hangszóró
hangerő beállítása
{1} vagy {<}
Üzenet megismétlése
(lejátszás közben)*1
{2} vagy {>}
Üzenet átugrása
(lejátszás közben)
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében
nyomja le, készüléke az előző
üzenetet játssza le.
*2 Törölheti az alábbiak szerint is:
W i {V}/{^}: “IGEN” i M
Az összes üzenet törlése
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i M
3 {V}/{^}: “Üzenet törlése” i M
4 {V}/{^}: “Mindent töröl” i M
5 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
Visszahívás (Csak a hívófélazonosító szolgáltatás előfizetői
számára)
Ha a hívással együtt a hívóra vonatkozó
információ is beérkezett, Ön az üzenet
35
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 36 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Üzenetrögzítő
meghallgatása közben visszahívhatja a
hívót.
1 Lejátszás közben nyomja meg a(z) K
gombot.
2 {V}/{^}: “Visszahívás” i M
A szám szerkesztése visszahívás előtt
1 Lejátszás közben nyomja meg a(z) K
gombot.
2 {V}/{^}: “Szerk. és hív” i M
3 Módosítsa a hívószámot. i {C}
Távvezérlés
Ön felhívhatja telefonszámát egy külső,
nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú
telefonkészülékről, és elérheti készülékét,
hogy meghallgassa üzeneteit vagy
megváltoztassa az üzenetrögzítő
beállításait. A készülék hangmenüvel segíti
Önt abban, hogy a különböző műveletek
végrehajtásához melyik hívóbillentyűket kell
megnyomnia.
Távvezérlő kód
Amikor az üzenetrögzítőt távvezérléssel
működteti, be kell adnia egy 3 számjegyű
távvezérlő kódot. Ez a kód megakadályozza,
hogy jogosulatlan személyek távvezérléssel
meghallgathassák az Ön üzeneteit.
Fontos:
L Az üzenetrögzítő távoli működtetéséhez
Önnek először be kell állítania egy
távvezérlő kódot.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i M
3 {V}/{^}: “Beállítások” i M
4 {V}/{^}: “Táv.kód beáll” i M
5 A távvezérlés bekapcsolásához, adja be
a kívánt 3 számjegyű távvezérlő kódot.
L A távvezérlés kikapcsolásához
nyomja meg a(z) {*} hívóbillentyűt.
6 M i {ih}
36
Az üzenetrögzítő használata
távvezérléssel
1 Tárcsázza saját telefonszámát egy
2
3
4
5
nyomógombos, DTMF (Tone)
üzemmódú telefonkészülékről.
Az üdvözlőszöveg elindulása után adja
be távvezérlő kódját.
L Készüléke bemondja az új üzenetek
számát.
A hangmenü indításához nyomja meg
a(z) {9} hívóbillentyűt.
Ha szükséges, kövesse a hangmenü
utasításait, vagy vezérelje a készüléket
távvezérlő parancsokkal (36. oldal).
Ha befejezte, bontson.
Távvezérlő parancsok
Az adott üzenetrögzítő funkciók eléréshez
lenyomhatja a hívóbillentyűket anélkül, hogy
megvárná a hangmenüben hallható
parancsokat:
Gomb
Működés
{1}
Üzenet megismétlése
(lejátszás közben)*1
{2}
Üzenet átugrása
(lejátszás közben)
{4}
Új üzenetek lejátszása
{5}
Az összes üzenet lejátszása
{6}
Üdvözlőszöveg lejátszása*2
{7}
Üdvözlőszöveg rögzítése
{9}
A hangmenü megismétlése (a
lejátszás illetve a rögzítés
leállítva)
{0}
Az üzenetrögzítő
kikapcsolása
{*}{4}
A lejátszás alatt álló üzenet
törlése
{*}{5}
Az összes üzenet törlése
{*}{6}
Üdvözlőszöveg törlése (az
üdvözlőszöveg lejátszása
közben)*2
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 37 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Üzenetrögzítő
Gomb
Működés
{*}{#}
Távvezérlés vége
(vagy bontás)*2
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében
nyomja le, készüléke az előző
üzenetet játssza le.
*2 Ez a parancs nincs a hangmenüben.
Az üzenetrögzítő bekapcsolása
távvezérléssel
Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, Ön
távvezérléssel bekapcsolhatja.
1 Tárcsázza saját telefonszámát egy
nyomógombos, DTMF (Tone)
üzemmódú telefonkészülékről.
2 Hagyja, hogy telefonkészüléke tízszer
csengessen.
L Egy hosszú hangjelzést hall.
3 A hosszú hangjelzés után, 10
másodpercen belül adja be távvezérlő
kódját.
L Készüléke lejátssza az
üdvözlőszöveget.
L Ekkor bonthat, vagy ismét beadhatja
távvezérlő kódját, és elkezdheti a
távvezérlést (36. oldal).
Az üdvözlőszöveg átugrása az
üzenethagyáshoz
Ugyanúgy hagyhat üzenetet, mint bármely
más külső hívó. Tárcsázza saját
telefonszámát egy nyomógombos, DTMF
(Tone) üzemmódú telefonkészülékről.
Amikor az üzenetrögzítő belép, nyomja meg
a {*} gombot, hogy átugorja az
üdvözlőszöveget, és a hangjelzés után
rögzítse üzenetét.
Üzenetrögzítő beállítások
A csengetések száma, amely
után a készülék jelentkezik a
hívásra
Megváltoztathatja a csengetések számát
“Csengetésszám”, amely után a készülék
fogadja a hívást. 2 – 7 csengetést vagy a(z)
“Automata” beállítást választhatja.
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z)
“4 csengetés”.
“Automata”: A készülék üzenetrögzítője a
2. csengetés után jelentkezik, amikor új
üzeneteket rögzített, és az 5. csengetés
után, amikor nincs új üzenet. Ha egy külső
telefonkészülékről hívja fel telefonját, hogy
meghallgassa új üzeneteit (36. oldal), akkor
Ön már a telefon 3. csengetése után tudni
fogja, hogy nincs új üzenete. Ekkor bonthatja
a hívást, és nem kell fizetnie a hívásért.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i M
3 {V}/{^}: “Beállítások” i M
4 {V}/{^}: “Csengetésszám” i M
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
A hangposta szolgáltatás előfizetői
számára
A hangposta vételhez és az üzenetrögzítő
megfelelő használatához kérjük, ügyeljen a
következőkre:
L Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett
inkább a távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által
nyújtott hangposta szolgáltatást (39. oldal)
kívánja használni, kapcsolja ki az
üzenetrögzítőt (33. oldal).
37
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 38 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Üzenetrögzítő
L Ha Ön a távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által
nyújtott hangposta szolgáltatás helyett
inkább a készüléke üzenetrögzítőjét
kívánja használni, vegye fel a kapcsolatot
a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával, hogy
inaktiválják az Ön hangposta
szolgáltatását.
Ha ezt távközlési
szolgáltatója/telefontársasága nem tudja
megtenni:
– Állítsa be ennek a készüléknek a
“Csengetésszám” paraméterét oly
módon, hogy a készülék
üzenetrögzítője még azelőtt
jelentkezzen a hívásokra, mielőtt azt az
Ön szolgáltatója/telefontársasága
hangposta szolgáltatása megtenné.
Ennek a beállításnak a
megváltoztatása előtt ellenőrizni kell a
távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által
nyújtott hangposta szolgáltatás
aktiválásához szükséges csengetések
számát.
– Változtassa meg a hangposta
szolgáltatás csengetéseinek számát
úgy, hogy először az üzenetrögzítő
fogadhassa a hívást. Ehhez vegye fel a
kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
A hívók üzeneteinek rögzítési
időtartama
Megváltoztathatja a hívófelekhez
hozzárendelt maximum üzenetrögzítési időt.
Kiválaszthatja a(z) “Csak üdvözlés”
lehetőséget is, amely úgy állítja be a
készüléket, hogy csak üdvözli a hívókat, de
nem rögzít üzeneteket. Az alapértelmezett,
gyári beállítás a(z) “3 perc”.
38
1
2
3
4
5
K (középső program gomb)
{V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i M
{V}/{^}: “Beállítások” i M
{V}/{^}: “Rögzítési idő” i M
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
Megjegyzés:
L Létrehozhatja saját “csak-üdvözlés”
üdvözlőszövegét, ha követi a 34. oldal
lépéseit.
A készülék lejátssza az előre rögzített,
“csak-üdvözlés” üdvözlőszöveget,
amelyben a hívókat egy későbbi
újrahívásra kéri fel, ha Ön nem rögzített
saját, “csak-üdvözlés” üdvözlőszöveget.
Üzenetrögzítés figyelés
Az üzenetrögzítés figyelés (monitorozás)
szolgáltatást a(z) “BE” vagy “KI”
lehetőségre állíthatja be. A részleteket lásd:
33. oldal. Az alapértelmezett, gyári beállítás
a(z) “BE”.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Üzenetrögzítő” i M
3 {V}/{^}: “Beállítások” i M
4 {V}/{^}: “Hívásfigyelés” i M
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 39 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hangposta szolgáltatás
Hangposta szolgáltatás
A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott,
automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás.
Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a
hívásaira a távközlési
szolgáltatójának/telefontársaságának
hangposta rendszere jelentkezik, amikor Ön
nem tudja fogadni a hívásokat, vagy foglalt a
vonala. Az üzeneteket a távközlési
szolgáltatója/telefontársasága, és nem az
Ön telefonkészüléke rögzíti. Ha új üzenetei
vannak, a hordozható készüléken megjelenik
0 ikon, a(z) Ön távközlési
szolgáltatójától/telefontársaságától függően.
A szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt
érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Fontos:
L Ha a(z) 0 ikon még akkor is a kijelzőn
marad, miután Ön meghallgatta az új
üzeneteket, törölje ki a kijelzőről oly
módon, hogy megnyomja a(z) {C/T}
gombot, és 2 másodpercig lenyomva
tartja.
L Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett
inkább a távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által
nyújtott hangposta szolgáltatást kívánja
használni, kapcsolja ki az üzenetrögzítőt
(33. oldal). A részleteket lásd: 37. oldal.
(KX-TG7321)
39
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 40 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Belső hívás (intercom)/Készülékkereső
Belső hívás (intercom)
Hívások átadása
Belső hívások hordozható készülékek között
folytathatók.
Megjegyzés:
L Ha akkor érkezik külső hívása, amikor
belső hívásban beszél, szaggatott
hangjelzést hall.
A hívás fogadásához nyomja meg a(z)
{ih} gombot, majd nyomja meg a(z)
{C} gombot.
L Amikor a hordozható készüléket
személyhívással keresi egy belső hívás
miatt, a keresett hordozható készülék 1
percig sípol.
A külső hívások átadhatók 2 hordozható
készülék között.
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z)
{INT} gombot a hívás tartásba
tételéhez.
2 Adja be a kívánt hordozható készülék
számát, amelyre a hívást át akarja adni.
3 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
L Ha a keresett fél nem jelentkezik,
nyomja meg a(z) {INT} gombot, hogy
visszatérjen a külső híváshoz.
4 Az átadás befejezéséhez nyomja meg
a(z) {ih} gombot.
L A külső hívás a hordozható
készülékre kerül.
Belső hívás (intercom)
kezdeményezése
1 {INT}
2 Egy adott hordozható készülék
3
kereséséhez adja be a kézibeszélő
számát.
L A keresés leállításához nyomja meg
a(z) {ih} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ih} gombot.
Belső hívás fogadása
1 A személyhívás (átjelzés) fogadásához
nyomja meg a(z) {C} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Még ha a csengőhangerő ki is van
kapcsolva a külső hívásokra (23. oldal), a
belső hívásoknál a hordozható készülék
még akkor is halkan csenget.
2
40
Hívás átadása anélkül, hogy beszélne a
másik hordozható készülék használójával
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z)
{INT} gombot. i Írja be a kívánt
hordozható készülék számát.
L A k ikon villog annak jelzésére,
hogy a külső hívás tartásban van.
2 {ih}
L A külső hívás a másik hordozható
készüléken csenget.
Megjegyzés:
L Ha a másik hordozható készülék
használója nem fogadja a hívást 1 percen
belül, a hívás ismét az Ön hordozható
készülékén csenget.
Átadott hívás fogadása
A személyhívás (átjelzés) fogadásához
nyomja meg a(z) {C} gombot.
Megjegyzés:
L A keresést kezdeményező fél bontása
után Ön beszélhet a külső hívóval.
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 41 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Belső hívás (intercom)/Készülékkereső
Konferencia kapcsolás
Készülékkereső
Két hordozható készülék konferencia hívást
folytathat egy külső féllel. Az alábbi két
módszer áll rendelkezésre:
– A másik személy megnyomja a(z) {C}
gombot, miközben az egyik személy a
külső féllel beszél („Hívás megosztás”, 19.
oldal).
– Egy külső hívás közben az egyik személy
az alábbi módon, személyhívással keres
egy másik személyt.
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z)
{INT} gombot a hívás tartásba
tételéhez.
2 Adja be a kívánt hordozható készülék
számát, amelyre a hívást át akarja adni.
3 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
L Ha a keresett fél nem jelentkezik,
nyomja meg a(z) {INT} gombot, hogy
visszatérjen a külső híváshoz.
4 Ha konferencia kapcsolást kíván
létrehozni, nyomja meg a(z) {3} gombot.
L A konferenciából való kilépéshez
nyomja meg a(z) {ih} gombot. A
másik két fél folytathatja a
beszélgetést.
A kereséssel megtalálhatja az elkallódott
hordozható készüléket.
1 Bázisállomás:
Nyomja meg a(z) {x} gombot.
L Az összes bejelentkezett hordozható
készülék 1 percig sípol.
2 A keresés leállítása:
Bázisállomás:
Nyomja meg a(z) {x} gombot.
Hordozható készülék:
Nyomja meg a(z) {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Még ha ki is van kapcsolva a
csengőhangerő a külső hívásokra (23.
oldal), a keresésnél a hordozható
készülék még akkor is hangosan csenget.
41
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 42 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hasznos információk
Karakterek bevitele
A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több
karakter van kiosztva. A rendelkezésre álló karakter beviteli módok: Ábécé (ABC),
Számbevitel (0-9), Görög (F), Bővített 1 (G), Bővített 2 (H), és Cirill (Orosz) (I). Az
SMS üzenetekhez az Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (F), és a Bővített (G) mód
áll rendelkezésre. Amikor ezeket a karakter beviteli módokat használja, kivéve a számbevitelt,
akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.
– A kurzor mozgatásához nyomja meg a(z) {<} vagy a(z) {>} gombot.
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.
– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a(z) {C/T} gombot. Az
összes karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) {C/T}
gombot.
– Ha váltani kíván a nagybetűs és kisbetűs írásmód között, nyomja meg a(z) {*} gombot.
– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a(z)
{>} gombot, hogy a kurzort a köbvetkező helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot.
Karakter-beviteli módok
Sokféle karakter-beviteli mód használható egy szöveg beírásakor. A bevihető karakterek a
beviteli módtól függnek.
Az egyes karakter-beviteli módoknál rendelkezésre álló karakterek
Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:
/ (jobb oldali program gomb) i {V}/{^}: Válasszon ki egy karakter beviteli módot. i
M
Megjegyzés:
L Az SMS üzenetek írásakor használt karakter bevitelt lásd: 44. oldal.
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
42
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 43 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hasznos információk
Görög karaktertáblázat (M)
Bővített 1 karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Bővített 2 karaktertáblázat (O)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Cirill (Orosz) karaktertáblázat (P)
43
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 44 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hasznos információk
SMS üzenetek írásakor
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
Görög karaktertáblázat (M)
Bővített karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
44
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 45 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hasznos információk
Hibaüzenetek
Ha a készülék hibát észlel, a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenetek egyike.
Kijelző üzenet
Ok/megoldás
Üzenetr. megtelt*1
L Törölje a felesleges üzeneteket (34, 35. oldal).
Hiba*1
L Túl rövid volt a felvétel. Próbálja újra.
sikertelen
L A telefonkönyv átmásolása nem sikerült (22. oldal).
Ellenőrizze, hogy a másik (vevő) hordozható készülék
készenléti üzemmódban van-e, és próbálja újra.
Nincs kész
L A vevő telefonkönyv memóriája megtelt. Törölje a
felesleges telefonkönyv bejegyzéseket a másik (vevő)
hordozható készülékből, és próbálja újra.
Érvénytelen szám
L SMS üzenetet próbált meg elküldeni egy, a
telefonkönyvben, a bejövő híváslistában vagy a kimenő
híváslistában elmentett, 20 számjegynél hosszabb
telefonszámra.
Memória megtelt
L A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges
bejegyzéseket (21. oldal).
L Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket
(34, 35. oldal).*1
Nincs csatolás.
Csatlak. újra a
hálóz. adaptert.
L Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás
kommunikációja. Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és
próbálja újra.
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a
bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását.
Csatlakoztassa ismét az adaptert, és próbálja újra.
L Esetleg törlődött a hordozható készülék regisztrációja.
Jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel (26. oldal).
SMS-mem. megtelt
L Törölje a felesleges üzeneteket (31, 32. oldal).
Használjon újratölthető akkut.
L Nem a megfelelő típusú akkumulátort, hanem például alkáli
vagy mangán elemet helyezett be. Csak a megadott típusú,
újratölthető Ni-MH akkumulátorokat használja, lásd: 5, 13.
oldal.
Fizessen elő a
hívfél azonosít.
szolgáltatásra.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra.
Ha készülékére azután érkezik hívó információ, amikor már
előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, ez az üzenet
nem jelenik meg.
*1 KX-TG7321
45
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 46 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hasznos információk
Hibaelhárítás
Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse
meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket, majd csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a
hordozható készüléket.
Általános használat
Probléma
Ok/megoldás
A készülék nem működik.
L Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően
helyezte-e be (13. oldal).
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (14. oldal).
L Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (12. oldal).
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse
meg a bázisállomás hálózati adapterének
csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert,
kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja
újra.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkezzen be a hordozható
készülékkel (26. oldal).
Nem hall tárcsázási hangot.
L Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati
adaptere vagy a telefonvonal vezeték. Ellenőrizze
a csatlakoztatásokat.
L Ha a készülék csatlakoztatásához elosztót
használ, távolítsa el az elosztót, és csatlakoztassa
a készüléket közvetlenül a hálózati csatlakozó
aljzatba. Ha a készülék jól működik, ellenőrizze az
elosztót.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy
biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a jó
telefon megfelelően működik, vegye fel a
kapcsolatot egy szakszervizzel, és javíttassa meg
készülékét. Ha a jó telefon sem működik
megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
46
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 47 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Nem tudom, hogy töröljem a y
jelzést (Nem fogadott hívás) a
kijelzőről.
L Még vannak meg nem tekintett, nem fogadott
hívások. Tekintse meg őket az alábbi módszer
segítségével.
1 K (középső program gomb)
2 {V}/{^}: “Hívólista” i M
3 Nyomja meg a {V} gombot, hogy a legutolsó
hívástól kezdve keressen, illetve nyomja meg a
{^} gombot, hogy a legrégebbi hívástól kezdve
keressen.
Programozható beállítások
Probléma
Ok/megoldás
Olyan nyelvre változtatta a kijelző
nyelvét, amelyet nem ért.
L Változtassa meg a kijelző nyelvét (17. oldal).
Programozás közben a
hordozható készülék csengetni
kezd.
L Hívása érkezett. Fogadja a hívást, és kezdje újra a
programozást miután bontott.
A hordozható készüléket nem
tudja bejelentkeztetni a
bázisállomásra.
L A bázisállomásra már be van jelentkezve a
maximális számú (6) hordozható készülék. Törölje
a nem használt bejelentkezéseket a
bázisállomásból (27. oldal).
L Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette saját
PIN kódját, forduljon a legközelebbi Panasonic
szervizhez.
L Távolítsa el a hordozható készüléket, illetve a
bázisállomást olyan interferencia-források
közeléből, mint pl. egy antenna vagy egy mobil
telefonkészülék.
Akkumulátor újratöltés
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készülék sípol
és/vagy a(z) 3 ikon villog.
L Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel
teljesen az akkumulátorokat (14. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, a(z) 3 ikon
mégis villog.
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és töltse fel újra
az akkumulátort (15. oldal).
L Ideje kicserélni az akkumulátorokat (13. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, de a működési
idő rövidebbnek tűnik.
L Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (S, T)
és a töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és
töltse fel ismét.
A hordozható készülék kijelzője
üres.
L A hordozható készülék nincs bekapcsolva.
Kapcsolja be (17. oldal).
47
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 48 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hasznos információk
Hívások kezdeményezése/fogadása, belső hívás (intercom)
Probléma
Ok/megoldás
w jelzés villog.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkeztesse be (26. oldal).
L A hordozható készülék túl távol van a
bázisállomástól. Menjen közelebb.
L Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati
adaptere. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást
olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos
interferencia. Helyezze a bázisállomást és
használja a hordozható készüléket az interferencia
forrásoktól távol.
Zaj hallatszik, a hang megszakad,
majd visszajön.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást
olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos
interferencia. Helyezze a bázisállomást és
használja a hordozható készüléket az interferencia
forrásoktól távol.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt
javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL
szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
A hordozható készülék nem
csenget.
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő
hangerőt (23. oldal).
A bázisállomás nem csenget.*1
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő
hangerőt (24. oldal).
Nem tud hívást kezdeményezni.
L A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa
meg a beállításokat (17. oldal).
L A hordozható készülék túl távol van a
bázisállomástól. Menjen közelebb, és próbálja újra.
L Egy másik készülék van használatban. Várjon, és
próbálja meg később újra.
L Valaki éppen használja az üzenetrögzítőt.*1 Várjon,
és próbálja meg később újra.
L A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki
(20. oldal).
*1 KX-TG7321
48
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 49 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hasznos információk
Hívófél-azonosító
Probléma
Ok/megoldás
Nem jelenik meg a hívóra
vonatkozó információ.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító
szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a
távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Ha készüléke bármilyen további
telefonberendezéshez csatlakozik, húzza ki, és
csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali
csatlakozóba.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt
javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL
szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
L Más telefonberendezések zavarhatják ezt a
készüléket. Szüntesse meg a többi berendezés
csatlakozását, és próbálja újra.
Lassan jelenik meg a hívóra
vonatkozó információ.
L Az Ön távközlési
szolgáltatójától/telefontársaságától függően, a
készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg
csak a második csengetéskor vagy később jeleníti
meg.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A készüléken kijelzett idő
megváltozott.
L A beérkező hívófél-azonosítóból származó,
helytelen idő információ megváltoztatja az időt.
Kapcsolja ki az idő beállítást (25. oldal).
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Probléma
Ok/megoldás
Nem tud SMS üzenetet küldeni
illetve fogadni.
L Nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye
fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
L Az SMS üzenetközpont száma(i) nincs(enek)
tárolva készülékében vagy hibás(ak). Tárolja a
megfelelő számokat (30. oldal).
L Az üzenetküldés megszakadt. Várja meg az
üzenetküldés végét, mielőtt más telefonfunkciókat
használna.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt
javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL
szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
49
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 50 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
A bejövő hívásnaplóban az SMS
üzenetközpont száma került
naplózásra és az üzenet nem
érkezett meg.
L Valaki akkor próbált meg üzenetet küldeni Önnek,
amikor az SMS ki volt kapcsolva. Kapcsolja be (30.
oldal).
Megjelenik a(z) “FD” hibakód.
L A készülék nem tud az SMS üzenetközponthoz
kapcsolódni. Ellenőrizze a tárolt SMS
üzenetközpont számok helyességét (30. oldal).
Ellenőrizze, hogy az SMS be van-e kapcsolva (30.
oldal).
Megjelenik a(z) “FE” hibakód.
L Probléma lépett fel az üzenet küldése során.
Próbálja újra.
Megjelenik a(z) “E0” hibakód.
L Az Ön telefonszáma véglegesen rejtve van, vagy
nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye
fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
A „Q” (pipa) jel nem jelenik meg,
miután az üzenetet elolvasta.
L Ha hibakód (“FD”, “FE” vagy “E0”) jelenik meg,
a(z) „Q” (pipa) jel nem jelenik meg még akkor sem,
ha elolvasta az üzenetet.
Üzenetrögzítő (csak a KX-TG7321 típusnál)
Probléma
Ok/megoldás
A készülék nem rögzít új
üzeneteket.
L Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be
(33. oldal).
L Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges
üzeneteket (34. oldal).
L A rögzítési idő “Csak üdvözlés”-re van állítva.
Változtassa meg a beállításokat (38. oldal).
L Ha előfizet a hangposta szolgáltatásra, akkor az
üzeneteket nem az Ön telefonja, hanem távközlési
szolgáltatója/telefontársasága rögzíti. Változtassa
meg a készülék csengetéseinek számát, vagy
vegye fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával (37. oldal).
Nem hallja jól saját
üdvözlőszövegét.
L Rögzítse újra saját üdvözlőszövegét (34. oldal).
Nem tudja működtetni az
üzenetrögzítőt.
L Valaki éppen használja a készüléket. Várja meg,
amíg a másik felhasználó befejezi.
L Egy hívó éppen üzenetet hagy. Várja meg, amíg a
hívó befejezi.
L A hordozható készülék túl távol van a
bázisállomástól. Menjen közelebb.
50
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 51 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Nem tudja távvezérléssel
működtetni az üzenetrögzítőt.
L Hibás távvezérlő kódot adott be. Ha elfelejtette a
távvezérlő kódot, az aktuális kódjának
ellenőrzéséhez lépjen be a távvezérlő kód
beállításba (36. oldal).
L Nyomja meg az egyes gombokat finoman, de
határozottan.
L Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be
(37. oldal).
L Ön tárcsás (impulzus üzemmódú)
telefonkészüléket használ. Próbálja újra egy
nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú
telefonkészülékről.
Amikor egy üdvözlőszöveget
rögzít, vagy éppen az üzeneteket
hallgatja, a készülék csenget, és
leáll a felvétel.
L Hívása érkezett. Fogadja a hívást, és próbálja
később újra.
Működési hiba folyadék miatt
Probléma
Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta
nedvesség került a hordozható
készülékbe/bázisállomásba.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati
adapter csatlakozását, és húzza ki a telefonvonal
vezetéket a bázisállomásból. Vegye ki az
akkumulátorokat a hordozható készülékből, és
hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a
hordozható készülék/bázisállomás teljesen
megszáradt, csatlakoztassa ismét a hálózati
adaptert és a telefonvonal vezetéket. Helyezze be
az akkumulátorokat, és használat előtt töltse fel
teljesen őket. Ha a készülék nem működik
megfelelően, forduljon a legközelebbi Panasonic
szervizhez.
Vigyázat:
L A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a
szárítási folyamat felgyorsításához.
51
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 52 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hasznos információk
Műszaki adatok
■ Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications – Továbbfejlesztett
digitális zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános
hozzáférési profil)
■ Csatornák száma:
120 duplex csatorna
■ Frekvenciatartomány:
1,88 GHz – 1,90 GHz
■ Duplex eljárás:
TDMA (Time Division Multiple Access –
Időosztásos többszörös hozzáférés)
■ Csatornatávolság:
1 728 kHz
■ Bitsebesség:
1 152 kbit/s
■ Moduláció:
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying
– Gauss-féle frekvenciabillentyűzés)
■ Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 10 mW (csatornánkénti
átlagteljesítmény)
■ Beszédhang-kódolás:
ADPCM 32 kbit/s
■ Áramforrás:
220–240 V AC, 50 Hz
■ Teljesítményfelvétel
Bázisállomás*1:
Készenlét: Kb. 2,1 W
Maximális: Kb. 6,0 W
Bázisállomás*2:
Készenlét: Kb. 2,3 W
Maximális: Kb. 6,2 W
Töltő*3:
Készenlét: Kb. 1,0 W
Maximális: Kb. 5,4 W
■ Működési feltételek:
5 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív
páratartalom (nem lecsapódó)
52
■ Méretek:
Bázisállomás: Kb. 44 mm × 143 mm ×
107 mm
Hordozható készülék: Kb. 150 mm ×
48 mm × 35 mm
Töltő*3: Kb. 51 mm × 75 mm × 88 mm
■ Súly (Tömeg):
Bázisállomás*1: Kb. 140 g
Bázisállomás*2: Kb. 170 g
Hordozható készülék: Kb. 130 g
Töltő*3: Kb. 60 g
*1 KX-TG7301/KX-TG7302
*2 KX-TG7321
*3 KX-TG7302
Megjegyzés:
L A kivitel és a műszaki adatok minden
külön értesítés nélkül változhatnak.
L Az ebben a kezelési útmutatóban használt
ábrázolás kissé eltérhet a termék
valóságos megjelenésétől.
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 53 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált
szabványok <C> követelményeivel összhangban van.
53
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 54 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Tárgymutató
Tárgymutató
A
Akkumulátor: 13, 15
A táplálás bekapcsolása: 17
Automatikus hívásfogadás: 18, 23
Á
Áramkimaradás: 13
Átjátszó állomás: 27
B
Bejövő híváslista: 28
Bejövő hívásnapló szerkesztése: 28
Belső hívás (intercom): 40
Billentyűhang: 23
Billentyűzár: 20
Cs Csengőhang típus: 23
Nyelve: 17
Konferencia kapcsolás: 41
L
Lánctárcsázás: 22
N
Nem fogadott hívások: 28
Némítás: 19
P
PIN: 26
S
SMS szolgáltatás: 30
T
Tárcsázási mód: 17
Tárcsázási szünet: 18
Telefonkönyv: 21
Telefonkönyv másolás: 22
További hordozható készülékek
használata: 26
Ú
Újrahívás/hurokmegszakítás (flash): 19,
24
Újratárcsázás: 18
D
Dátum és idő: 17
É
Ébresztés: 25
F
Falra szerelés: 15
Ü
H
Hangerő
Csengő (Bázisállomás): 24
Csengő (Hordozható készülék): 19,
23
Hallgató: 18
Hangszóró: 11, 18
Hangposta: 39
Hibaelhárítás: 46
Hibaüzenetek: 45
Hívás megosztás (Konferencia
kapcsolás): 19
Hívások átadása: 40
Hívások fogadása: 18
Hívások kezdeményezése: 18
Hívás titkosság: 20
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 28
Hordozható készülék
Bejelentkezés (Regisztráció): 26
Készülékkereső: 41
Regisztráció törlése (Kijelentkezés):
27
Üzenetrögzítő: 33
Az üzenetek lejátszása: 34, 35, 36
Be/kikapcsolása: 33, 35, 37
Csak üdvözlés: 38
Csengetések száma: 37
Rögzítési idő: 38
Távvezérlés: 36
Távvezérlő kód: 36
Üzenetek törlése: 34, 35, 36
Üzenetrögzítés figyelés
(monitorozás): 33, 38
V
Várakozó hívás: 19
Várakozó hívás hívófél azonosító: 19
I
Ideiglenes tone tárcsázás: 19
Idő beállítás: 23
K
Karakterek bevitele: 42
Kihangosítás: 18
Kijelző
Kontraszt: 23
54
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 55 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Megjegyzések
55
TG7301-7321HG(hg-hg).book Page 56 Thursday, April 24, 2008 3:34 PM
Egy későbbi hivatkozáshoz
Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat,
amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.
Gyári szám
Vásárlás kelte
(a bázisállomás alján található)
A kereskedő neve és címe
Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.
Értékesítési osztály:
Panasonic South-East Europe Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Szerzői jog:
Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic Communications Co., Ltd.-t illeti, és csak
belső használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati
útmutatót a Panasonic Communications Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül
semmilyen formában nem szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.
© 2008 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
PNQX1149ZA
CC0408DN0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement