Panasonic KXTG7511HG Használati utasítások

Panasonic KXTG7511HG Használati utasítások | Manualzz
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 1 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus
KX-TG7511HG
Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon
Típus
KX-TG7521HG
Az ábrán a KX-TG7511 típus látható.
Az első használatbavétel előtt, olvassa el
„Az első lépések” fejezetet, lásd: 9. oldal.
Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a
későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
A készülék SMS kompatibilis és rendelkezik hívófél-azonosító funkcióval. Önnek
elő kell fizetnie a szolgáltatója/telefontársasága által kínált, megfelelő
szolgáltatásra.
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 2 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Tartalom
Bevezetés
Az Ön telefonkészüléke . . . . . . . . . . . . . . . 3
Információk a tartozékokról . . . . . . . . . . . . 3
Általános információ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fontos információk
Az Ön biztonsága érdekében. . . . . . . . . . .
Fontos biztonsági előírások . . . . . . . . . . . .
A legjobb működés érdekében. . . . . . . . . .
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
7
8
Az első lépések
Beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Megjegyzések a beállításhoz. . . . . . . . . . 10
Kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kijelző. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A táplálás be- és kikapcsolása. . . . . . . . . 14
Kezdeti beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Egy gombnyomásos takarékos üzemmód 15
Kijelző üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Övcsipesz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hívások kezdeményezése/
fogadása
Hívások kezdeményezése . . . . . . . . . . . .
Hívások fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hasznos szolgáltatások hívás közben . . .
Billentyűzár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
19
Telefonkönyv
Hordozható készülék telefonkönyv . . . . . 20
Telefonkönyv adatok átmásolása . . . . . . . 21
Programozás
Programozható beállítások . . . . . . . . . . . 23
Speciális programozás. . . . . . . . . . . . . . . 30
Készülék bejelentkezése (regisztráció) . . 32
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító szolgáltatás használata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bejövő híváslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SMS (Short Message Service:
rövid szöveges üzenet)
Az SMS (Short Message Service: rövid
szöveges üzenet) használata. . . . . . . . . . 37
Az SMS be-/kikapcsolása . . . . . . . . . . . . 37
2
Az SMS üzenetközpont számainak tárolása
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Üzenet küldése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Üzenet fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Egyéb beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Üzenetrögzítő
Üzenetrögzítő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása . . . . . 40
Üdvözlőszöveg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Üzenetek lejátszása a bázisállomás
használatával. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Üzenetek lejátszása a hordozható készülék
használatával. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Távvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Üzenetrögzítő beállítások . . . . . . . . . . . . 44
Hangposta szolgáltatás
Hangposta szolgáltatás . . . . . . . . . . . . . . 46
Belső hívás (intercom)/
Készülékkereső
Belső hívás (intercom). . . . . . . . . . . . . . . 47
Készülékkereső . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Hívások átadása, konferencia hívások . . 47
Hasznos információk
Karakterek bevitele . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaüzenetek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megfelelőségi nyilatkozat . . . . . . . . . . . .
48
50
51
58
Tárgymutató
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 3 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Bevezetés
Az Ön telefonkészüléke
Bázisállomás
Hordozható készülék
Típusszám
Típusszám
KX-TG7511
KX-TG7511
KX-TGA750
1
KX-TG7521
KX-TG7521
KX-TGA750
1
Sorozat
Típus
KX-TG7511
sorozat
KX-TG7521
sorozat
Mennyiség
L Ebben az útmutatóban az alábbi típusszámok végén lévő utótagot (HG) elhagytuk:
KX-TG7511HG/KX-TG7521HG
Különbségek a szolgáltatásokban
Belső hívás (intercom)
Sorozat
Üzenetrögzítő
Hordozható készülékek
között
KX-TG7511 sorozat
–
r*1
KX-TG7521 sorozat
r
r*1
*1 A hordozható készülékek között belső hívások kezdeményezhetők, ha megvásárol egy
vagy több opcionális kézibeszélőt, és regisztrálja azokat (4. oldal).
Információk a tartozékokról
Mellékelt tartozékok
Szám
Tartozék tételek/Típusszám
1
Hálózati adapter/PQLV219CE
Mennyiség
1
2
Telefonvonal-vezeték
1
3
Újratölthető akkumulátorok*1/
HHR-55AAAB vagy N4DHYYY00005
2
4
Hordozható készülék akkumulátor fedele*2
1
5
Övcsipesz
1
*1 Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 4. oldal.
*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.
1
2
3
4
5
3
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 4 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Bevezetés
Opcionális/csere tartozékok
Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos
Panasonic forgalmazóval.
Tartozék tétel
Típusszám
Újratölthető
akkumulátorok
P03P vagy HHR-4NGE*1
Akkumulátor típus:
– Nikkel-metálhidrid (Ni-MH)
– 2 db AAA (R03) méretű akkumulátor, mindegyik hordozható
készülékhez
Fejbeszélő
KX-TCA94EX
DECT átjátszó
állomás
KX-A272
*1 A csere akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.
Telefonrendszerének bővítése
Telefonrendszerét bővítheti azáltal, hogy
egyetlen bázisállomásra opcionális
hordozható készülékeket (max. 6 db)
jelentkeztet be.
L Az opcionális kézibeszélők színe eltérhet
a tartozék hordozható készülékek
színétől.
Hordozható készülék (opcionális): KX-TGA750FX
Általános információ
L Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
L Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
L A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli
telefonkészülék megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő
végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK irányelv által előírt követelményeknek.
Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi
nyilatkozatok letölthetők az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képviselettel:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
4
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 5 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Fontos információk
Az Ön biztonsága
érdekében
A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek
elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a
részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy
annak biztonságos és megfelelő működtetése
biztosítva legyen.
FIGYELEM
Hálózati csatlakoztatás
L Csak a készüléken feltüntetett tápforrást
használja.
L Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a
hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.
L Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/
csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így
csatlakoztatja őket, az áramütést és/vagy
túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.
L Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb.
a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly
módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy
száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a
beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a
szigetelést, és tüzet okozhat.
L Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az
füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot
bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy
áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a
készülék már nem füstöl, és vegye fel a
kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
L Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne
érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház
sérülése miatt hozzáférhetővé vált.
L Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel,
mert áramütés érheti.
Elhelyezés
L Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése
érdekében a készüléket ne érje eső, illetve
semmilyen nedvesség!
L Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket
olyan automatikus vezérlésű eszközök
közelében, mint például az automatikus ajtók és
tűzriasztók. A készülékből kibocsátott
rádióhullámok az ilyen eszközök hibás
működését okozhatják, ami balesetet
eredményezhet.
L Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték túlzottan megfeszüljön,
megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.
Használat közbeni biztonsági előírások
L Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a
konnektorból. Ne használjon folyékony vagy
aeroszolos tisztítószert.
L Ne szerelje szét a készüléket.
L Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert
stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára
illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség
érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal vezeték
csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza ki a
telefon csatlakozóaljzatából, és ne használja.
L Ha a fülhallgatón, fejhallgatón vagy fejbeszélőn
(headset-en) keresztül túlzott hangerőt használ,
az halláskárosodást okozhat.
L Ne tegye a bázisállomásra a hordozható
készüléket kinyitott fejbeszélő csatlakozó
fedéllel.
Egészségügy
L Ha gyógyászati segédeszközt használ (például
pacemakert, vagy hallókészüléket), kérjen
felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz
gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az
eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e
rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék
üzemi frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90
GHz, az RF adási teljesítménye pedig (max.)
250 mW.)
L Ne használja ezt a készüléket egészségügyi
intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati
tájékoztató utal. A kórházak, illetve az
egészségügyi intézmények használhatnak olyan
berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek
a rádiófrekvenciára.
VIGYÁZAT
Telepítés és elhelyezés
L Soha ne telepítsen telefonvezetéket villámlásos
vihar idején.
L Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves
helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten
nedves helyre készült.
L Soha ne érjen a lecsupaszított
telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak
amikor már megszüntette a telefonvonal és a
hálózati interfész kapcsolatát.
L A telefonvonalak telepítésekor és
változtatásakor járjon el óvatosan.
L A hálózati adapter használatos fő megszakító
eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a
készülék közelében, könnyen hozzáférhető
helyen legyen telepítve.
L Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az
alábbi esetekben:
5
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 6 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Fontos információk
– a hordozható készülék akkumulátorai
lemerültek vagy meghibásodtak.
– hálózati áramkimaradás esetén.
– a billentyűzár be van kapcsolva.
Akkumulátor
L Az útmutatóban megadott akkumulátorok
használatát javasoljuk, lásd: 4. oldal. CSAK
újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH
akkumulátorokat HASZNÁLJON.
L Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
L Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A
kifolyó elektrolit korroziót, égési, illetve bőr vagy
szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező,
és káros hatása lehet, ha a szájon át a
szervezetbe kerül.
L Különös gonddal kezelje az akkumulátort,
nehogy olyan elektromos vezetők, mint pl. egy
gyűrű, karkötő vagy kulcs érintkezzen az
akkumulátorokkal, mert rövidzárt okozhat, és az
akkumulátor és/vagy a vezető anyag
felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
L A mellékelt illetve a készülékhez használatra
ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a
használati útmutatóban leírt utasításoknak és
korlátozásoknak megfelelően töltse!
L Csak kompatibilis bázisállomást (vagy töltőt)
használjon az akkumulátorok töltéséhez.
Semmilyen módon ne változtassa meg a
bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be
ezeket az utasításokat, az akkumulátorok
megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.
Fontos biztonsági előírások
Készülékének használatakor mindig tartsa be az
alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz,
áramütés vagy személyi sérülés elkerülése
érdekében, beleértve a következőket:
1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében,
például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai
mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot
nedves alagsorban illetve úszómedence
közelében is.
2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja
a telefont (kivéve a zsinórnélküli típust). Egy
villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb
csap is be.
3. Ne használja a telefont gázszivárgás
bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott
tápkábelt és akkumulátorokat használja. Ne
dobja tűzbe az akkumulátorokat.
Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az
6
esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások
helyi szabályzatait.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!
A legjobb működés
érdekében
A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése
A bázisállomás és a további, kompatibilis
Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével
kommunikálnak egymással.
L A maximális hatótávolság és a zajmentes
működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:
– egy megfelelő, magas és központi helyre,
ahol a hordozható készülék és a
bázisállomás között nincs akadály a belső
környezetben.
– távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől,
vezetéknélküli berendezéstől vagy egy másik
telefontól.
– oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás
adóberendezések, például mobiltelefon
cellaállomásainak külső antennái felé. (Ne
helyezze a bázisállomást ablakfülkébe,
illetve ablak közelébe.)
L A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi
környezeti viszonyoktól.
L Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem
kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a
jobb vétel érdekében.
Környezet
L Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt
keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és
motorok.
L A készüléket óvni kell a túlzott füsttől,
szennyeződéstől, a párától, a magas
hőmérséklettől és a rázkódástól.
L A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
L Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
L Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja,
húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali
csatlakozóaljzatból (konnektorból).
L A készüléket távol kell elhelyezni olyan
hőforrásoktól, mint például egy hősugárzó,
konyhai főzőlap stb. Nem szabad használni
olyan helyiségben sem, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt vagy 40 °C felett van. A nedves alagsorokat
is kerülni kell.
L A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet,
ha az alábbi környezetben használja a
készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 7 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Fontos információk
például hegyek, alagutak, aluljárók, fém
objektumok, például drótkerítés stb.
L Ha a készüléket elektromos berendezések
közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat.
Távolítsa el az elektromos berendezések
közeléből.
Karbantartás
L Törölje át a készülék külső felületét egy
puha, nedves ruhadarabbal.
L Ne használjon benzint, hígítót, vagy más
súrolószert.
értékes erőforrások megóvásához, és
megakadályozza az emberi egészség és a
környezet károsodását, amit egyébként a
hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.
Az elhasználódott termékek, szárazelemek és
akkumulátorok begyűjtésével és
újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük,
érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi
hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az
üzletben, ahol a termékeket vásárolta.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti
jogszabályok büntethetik.
Az Európai Unió üzleti felhasználói számára
További információk
Figyelmeztetés a készülék kidobásával,
Ha az elektromos vagy elektronikus
berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük,
további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához
vagy a szállítójához.
átruházásával vagy visszaszolgáltatásával
Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión
kapcsolatban
kívüli egyéb országokban
L Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit
tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak
megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy
mielőtt a készüléket leselejtezi, átruházza vagy
visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan
információkat, mint például a telefonkönyv vagy
a híváslista bejegyzések.
Tájékoztatás felhasználók számára az
elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok begyűjtéséről és
ártalmatlanításáról
1
2
Ezek a szimbólumok (1, 2, 3) csak az Európai
Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a
termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze
meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.
Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátorszimbólummal kapcsolatban
Ezek a szimbólumok (2) kémiai szimbólummal
együtt (3) alkalmazhatók. Ebben az esetben
teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó
követelményét.
3
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő
dokumentumokon szereplő szimbólumok (1, 2,
3) azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos
és elektronikus termékeket, szárazelemeket és
akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól
külön kell kezelni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása
és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az
ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a
2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el
azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok
előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az
7
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 8 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Fontos információk
Műszaki adatok
■ Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános
hozzáférési profil)
■ Frekvenciatartomány:
1,88 GHz – 1,90 GHz
■ Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 10 mW (csatornánkénti átlagteljesítmény)
■ Áramforrás:
220–240 V AC, 50/60 Hz
■ Teljesítményfelvétel:
Bázisállomás*1:
Készenlét: Kb. 0,45 W
Maximális: Kb. 3,8 W
Bázisállomás*2:
Készenlét: Kb. 0,5 W
Maximális: Kb. 3,8 W
■ Működési feltételek:
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív páratartalom
(nem lecsapódó)
*1 KX-TG7511
*2 KX-TG7521
Megjegyzés:
L A kivitel és a műszaki adatok minden külön
értesítés nélkül változhatnak.
L Az ebben a kezelési útmutatóban használt
ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos
megjelenésétől.
8
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 9 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Az első lépések
L Ellenőrizze a helyes polaritásokat (S, T).
Beállítás
Csatlakoztatások
L Csak a mellékelt, Panasonic PQLV219CE
típusú hálózati adaptert használja.
■ Bázisállomás
Kattanás”
”
CSAK újratölthető Ni-MH
akkumulátort használjon.
Rögzítő
Rögzítő
Nyomja be a csatlakozót
finoman, de határozottan.
(220-240 V AC, 50/60 Hz)
Csak a készülékhez kapott
telefonvonal vezetéket használja.
A telefonvonalhoz
DSL/ADSL szűrő* Kattanás”
”
Helyes
Helytelen
L Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik,
lásd: 14. oldal.
Az akkumulátor töltése
Töltse körülbelül 7 órán át!
L Amikor az akkumulátorok teljesen
feltöltődtek, eltűnik a töltésjelző, és a
kijelzőn a “Töltés kész” szöveg
látható.
Ellenőrizze, hogy a “Feltöltés
alatt” felirat megjelenik-e.
Töltésjelző
*DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges,
ha DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik.
Az akkumulátor behelyezése
L CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH
akkumulátorokat HASZNÁLJON.
L NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd
elemeket.
9
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 10 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Az első lépések
Megjegyzések a
beállításhoz
Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz
L A hálózati adapternek mindig
csatlakoztatva kell lennie. (Az adapter
használat közben melegszik. Ez nem
jelent hibát.)
L A hálózati adaptert függőlegesen (pl.
falon) elhelyezett vagy földre szerelt
hálózati aljzatba kell bedugni. Ne
csatlakoztassa a hálózati adaptert
mennyezetre szerelt hálózati aljzatba,
mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat
belőle.
Áramkimaradás alatt
Áramkimaradás alatt a készülék nem
működik. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson
egy hagyományos (hálózati adapter nélküli),
vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a
telefonvonalra, vagy ugyanarra a
telefonvonal csatlakozóra, ha Ön
háztartásában rendelkezik ilyen telefon
csatlakozóval.
Megjegyzések az akkumulátorok
behelyezéséhez
L Használja a mellékelt, újratölthető
akkumulátorokat. Csereként az
útmutatóban megadott Panasonic
újratölthető akkumulátorok használatát
javasoljuk, lásd: 4, 6. oldal.
L Törölje meg az akkumulátorok végét (S,
T) egy száraz ruhával.
L Ne érjen az akkumulátor kivezetéseihez
(S, T) sem a készülék érintkezőihez.
Megjegyzések az akkumulátorok
töltéséhez
L A hordozható készülék a töltés során
melegszik. Ez nem jelent hibát.
L Tisztítsa meg a hordozható készülék, a
töltő és a bázisállomás töltő érintkezőit
10
havonta egyszer egy száraz és puha
ruhadarabbal. Ha a készülék
szennyeződésnek, pornak vagy magas
páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg
gyakrabban.
Az akkumulátor töltöttsége
Ikon
Az akkumulátor töltöttsége
&
Feltöltött
(
Közepes
)
Alacsony
0)4
Fel kell tölteni.
A Panasonic Ni-MH akkumulátor
teljesítőképessége (a mellékelt
akkumulátorok)
Működés
Működési idő
Folyamatos
használat mellett
max. 15 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 150 óra
Megjegyzés:
L Az tökéletesen normális, hogy az
akkumulátorok az első töltéskor nem érik
el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok
maximális teljesítőképességüket csak
néhány teljes töltési/kisütési (használati)
ciklus után érik el.
L Az akkumulátor tényleges teljesítménye
függ a használattól és annak
környezetétől.
L A hordozható készülék még a teljes
feltöltése után is a bázisállomáson illetve a
töltőn hagyható, mert ez nincs káros
hatással az akkumulátorokra.
L Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem
jeleníthető meg pontosan, miután
kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az
esetben helyezze a hordozható
készüléket a bázisállomásra vagy a
töltőre, és töltse legalább 7 órán keresztül.
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 11 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Az első lépések
Kezelőszervek
Hordozható készülék
A
H
I
B C
J
D
E
K
F
G
L
M
A
A
B
A Töltésjelző
Csengetés kijelző
B Stabil válltámasz
L A stabil válltámasz segítséget nyújt a
hordozható készülék megtartásában,
amikor azt a vállával a füléhez szorítja.
C Hangszóró
D {C} (Beszéd) gomb
E {s} (Kihangosítás) gomb
F Fejbeszélő csatlakozó
G Hívóbillentyűzet
H Hallgató
I Kijelző
J {ic} (Hívás bontás/Be- és
kikapcsolás) gomb
K {ECO/R}
ECO: Takarékos üzemmód
billentyűparancs gomb
R: Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)
L Mikrofon
M Töltőérintkezők
■ Kezelőszerv típusok
A Program gombok
A hordozható készülék specialitása a 2
program gomb és a navigátor gomb
közepe. Egy program gombnak illetve a
navigátor gomb közepének a
megnyomásával kiválaszthatja a kijelzőn
közvetlenül fölötte látható szolgáltatást.
B Navigátor gomb
– {^}, {V}, {<}, vagy {>}: Különböző
listák és adatok görgetése.
– {^} vagy {V}: A hallgató illetve a
hangszóró hangerő beállítása
beszélgetés közben.
– {<} (y: Bejövő híváslista): A bejövő
híváslista megtekintése.
– {>} (R: Újratárcsázás): A kimenő
híváslista megtekintése.
L Mivel a képernyőn egyszerre nem
jeleníthető meg minden összetett elem,
gyorsan megkeresheti a kívánt elemet,
ha a képernyőt a {>} vagy {<}
megnyomásával mozgatja, ahelyett,
hogy soronként felfelé vagy lefelé
görgetné (15. oldal).
11
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 12 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Az első lépések
Bázisállomás
Kijelző
■ KX-TG7511
A
Hordozható készülék kijelző elemek
Elem
B
A Töltőérintkezők
B {x} (Készülékkereső)
w
A bázisállomás
hatótávolságán belül
_
A bázisállomás
hatótávolságán kívül
x
Személyhívás, belső hívás
(intercom) üzemmód
s
A kihangosítás be van
kapcsolva. (17. oldal)
C
A vonal használatban van.
L Amikor lassan villog: A
hívás tartásban van.
L Amikor gyorsan villog:
Éppen egy bejövő hívás
érkezik.
y
Nem fogadott hívás*1 (35.
oldal)
i
A bázisállomás adási
teljesítménye a(z)
“Alacsony” lehetőségre
van állítva. (15. oldal)
k
Az LCD kijelző és a gomb
megvilágítás ki van
kapcsolva. (26. oldal)
u
L Amikor az akkumulátor
ikon mellett látható: Az
üzenetrögzítő be van
kapcsolva.*2 (40. oldal)
L Amikor egy számmal
együtt látható: A
készülék új üzeneteket
rögzített.*2 (42. oldal)
d
Az üzenetrögzítő
üdvözlőszöveggel fogadja
a hívásokat, és nem rögzíti
a hívók üzeneteit.*2 („A
„Csak üdv.” kiválasztása”,
45. oldal)
■ KX-TG7521
A B
C D EF G
H
A
B
C
D
E
Töltőérintkezők
Hangszóró
{4} (Törlés)
{■} (Stop)
{^}/{V} (Hangerő növelés/csökkentés)
{7}/{8} (Ismétlés/Átugrás)
F {6} (Lejátszás)
Üzenet kijelző
G {x} (Készülékkereső)
H {s} (Üzenetrögzítő bekapcsolva)
Üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző
12
Jelentés
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 13 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Az első lépések
Elem
Jelentés
Ikon
Művelet
&
Az akkumulátor töltöttsége
L
E
Az ébresztés be van
kapcsolva. (30. oldal)
Ideiglenesen kikapcsolja a
csengőt a bejövő hívásoknál.
(18. oldal)
x
A titkosság üzemmód be
van kapcsolva. (27. oldal)
/
~
A csengő hangerő ki van
kapcsolva. (29. oldal)
24-órás vagy 12-órás
időkijelzési formátumot állít be.
(14. oldal)
H
Az éjszakai mód be van
kapcsolva. (31. oldal)
Tartásba tesz egy hívást. (47.
oldal)
n
Megnyitja a telefonkönyvet.
~
Lehetővé teszi a
telefonszámok szerkesztését.
(32, 36. oldal)
m
Új adatot visz be. (20, 32.
oldal)
k
Megjeleníti a telefonkönyv
keresés menüjét.
&
Kikapcsolja a billentyűzár
szolgáltatást. (19. oldal)
/
Kiválasztja a karakter beviteli
módot.
t
Kiválasztja a kategóriákat. (31.
oldal)
0
Lejátszik egy üzenetet.*1
O
Leállítja a felvételt vagy a
lejátszást.*1
I
Tárolja a telefonszámokat.
(32, 36. oldal)
l
Tárcsázási szünetet illeszt be.
W
Törli a kiválasztott elemet,
vagy visszatér a külső
híváshoz.
A
Átkapcsolja a kijelző módot az
egyetlen elem és a több elem
között. (15. oldal)
3
*1
7
Blokkolt hívás
(32, 36. oldal)
h
Új SMS üzenet érkezett.*3
(38. oldal)
6
érkezett.*4
Új hangüzenet
(46. oldal)
Vonal
foglalt
Valaki éppen használja a
vonalat.
Foglalt
Az üzenetrögzítőt éppen
egy másik hordozható
készülék vagy a
bázisállomás használja.*2
*1 Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás
előfizetői számára
*2 KX-TG7521
*3 Csak az SMS-re előfizetett
felhasználóknál
*4 Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői
számára
Program gomb ikonok
Ikon
Művelet
^
Visszatér az előző képernyőre
vagy a külső híváshoz.
1
Megjeleníti a menüt.
M
Elfogadja az aktuális
választást.
4
j
Megjeleníti az előzőleg
tárcsázott telefonszámot.
Lehetővé teszi egy belső hívás
kezdeményezését. (47. oldal)
w
]
Hívást kezdeményez. (17.
oldal)
Konferencia hívást hoz létre.
(47. oldal)
^
Egy számot/karaktert töröl.
13
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 14 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Az első lépések
Ikon
Művelet
1
Némítja a hívást.
Kijelző nyelve
Fontos:
L Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik
az akkumulátorok első behelyezése
után, hajtsa végre a(z) 2. lépést.
*1 KX-TG7521
Hordozható készülék főmenü ikonok
Az alábbi ikonok jelennek meg, amikor
készenléti üzemmódban lenyomja a
navigátor gomb közepét.
Ikon
Funkció
W
Hívólista
D
Üzenetrögz.
berendezés*1
h
SMS
(rövid szöveges üzenet)
x
Belső hívás
E
Időbeállítás
(
Csengő beállítása*2
"
Kezdeti beállítás
*1 KX-TG7521
*2 KX-TG7511
A táplálás be- és
kikapcsolása
A táplálás bekapcsolása
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a(z)
{ic} gombot.
A táplálás kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a(z)
{ic} gombot.
Kezdeti beállítások
A szimbólumok jelentése:
Példa: {V}/{^}: “KI”
Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot,
hogy kiválassza az idézőjelben lévő
szavakat.
14
1
2
1 i {#}{1}{1}{0}
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt nyelvet.
i M i {ic}
Tárcsázási mód
Ha nem tud hívást kezdeményezni,
változtassa meg ezt a beállítást az Ön
telefonvonalán használandó üzemmódnak
megfelelően. Az alapértelmezett, gyári
beállítás a(z) “Tone (DTMF)”.
“Tone (DTMF)”: DTMF tárcsázás.
“Impulzusos”: Impulzusos tárcsázás.
1 1 i {#}{1}{2}{0}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ic}
Dátum és idő
1 1 i {#}{1}{0}{1}
2 Írja be az aktuális dátumot, hónapot és
évet. i M
Példa: 2010. július 15.
{1}{5} {0}{7} {1}{0}
3 Írja be az aktuális órát és percet.
Példa: 9:30
{0}{9} {3}{0}
L A / gomb megnyomásával
választhat a 24-órás vagy 12-órás
(“AM” vagy “PM”) formátum között.
4 M i {ic}
Megjegyzés:
L A számjegy javításához a {<} vagy {>}
gombbal állítsa a kurzort a számjegyre,
majd végezze el a javítást.
L Áramkimaradás után a készülék esetleg
tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor
állítsa be újra a dátumot és a pontos időt.
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 15 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Az első lépések
Egy gombnyomásos
takarékos üzemmód
Amikor a hordozható készülék a
bázisállomáson van, a bázisállomás adási
teljesítménye akár 99,9%-kal is csökken, ha
csak egyetlen hordozható készülék van
regisztrálva.
Még ha a hordozható készülék nincs is a
bázisállomáson, vagy több hordozható
készülék van regisztrálva, akkor a takarékos
üzemmód aktiválásával a bázisállomás adási
teljesítménye akár 90%-kal is csökkenhet.
Az egy gombnyomásos takarékos
üzemmódot egyszerűen a(z) {ECO/R} gomb
megnyomásával kapcsolhatja be/ki. Az
alapértelmezett, gyári beállítás a(z)
“Normál”.
– Amikor az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód be van kapcsolva: A
hordozható készülék kijelzőjén
ideiglenesen megjelenik a(z)
“Alacsony” és az w ikon helyett a(z)
i látható.
– Az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód kikapcsolásakor: A hordozható
készülék kijelzőjén ideiglenesen
megjelenik a(z) “Normál” szöveg, majd
eltűnik a(z) i.
Megjegyzés:
L Ha a közelben egy másik zsinórnélküli
telefonkészülék található, és éppen
használatban van, akkor a bázisállomás
adási teljesítménye nem csökkenthető.
L Az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód aktiválása csökkenti a
készenléti üzemmódban lévő
bázisállomás hatótávolságát.
L Ha az átjátszó üzemmódot a(z) “BE”
lehetőségre állítja (34. oldal).
– Az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód törlődik.
– A(z) “Takarékos beállítás” nem
jelenik meg a kijelző menüben (25.
oldal).
Kijelző üzemmód
Az alábbi szolgáltatásokhoz kiválaszthatja a
kijelző módot, hogy a képernyőn csak
egyetlen elem legyen látható, vagy több elem
jelenjen meg egyszerre:
– hordozható készülék főmenü ikonok a
funkció menüben
– menü lista, rögzített üzenetek lista*1,
telefonkönyv lista, bejövő híváslista és
kimenő híváslista
*1 KX-TG7521
Válassza ki a kívánt beállítást:
– “Több elem”: Egyszerre több
elem/minden menü ikon látható a
képernyőn.
– “Egyetlen elem”: Egyszerre csak
egyetlen elem/egy menü ikon látható a
képernyőn, nagy karakterekkel.
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z)
“Több elem”.
Program gomb (A kijelző mód ideiglenes
átkapcsolása)
Ideiglenesen átkapcsolhatja a kijelző módot
a(z) A program gomb megnyomásával,
amely akkor jelenik meg, amikor a listákat
megtekinti vagy menü ikonokat választ ki.
A kijelző mód előzetes programozása
1 1 i {#}{1}{9}{2}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ic}
Megjegyzés:
L Több elem kijelző módban a képernyőt a
{>} vagy {<}, megnyomásával mozgatja,
anélkül, hogy a listát lefelé vagy felfelé
görgetné:
– Ha a következő képernyőre kíván lépni,
nyomja meg a {>} gombot.
15
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 16 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Az első lépések
– Ha vissza kíván lépni az előző
képernyőre, nyomja meg a {<} gombot.
L Több elem kijelző módban Ön a(z) A
gomb megnyomásával átkapcsolhatja a
képernyőt, hogy a részletes információt
ellenőrizze.
Övcsipesz
■ Felszerelése
16
■ Eltávolítása
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 17 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások
kezdeményezése
1
2
3
Emelje fel a hordozható készüléket, és
tárcsázza a telefonszámot.
L Egy számjegy javításához nyomja
meg a(z) ^ gombot.
Nyomja meg a(z) {C} vagy a(z) ]
gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot, illetve tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre.
A kihangosítás használata
1 Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja
meg a(z) {s} gombot.
L Beszéljen felváltva a másik féllel.
2 Amikor befejezte a beszélgetést,
nyomja meg a(z) {ic} gombot.
Megjegyzés:
L A legjobb teljesítmény érdekében
használja a kihangosítást csendes
környezetben.
L Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra,
nyomja meg a(z) {C} gombot.
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállítása
Beszélgetés közben nyomja meg ismételten
a {^} vagy {V} gombot.
Tárcsázás a kimenő híváslista
segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24
számjegyű) számot a készülék a kimenő
híváslistában tárolja.
1 j vagy {>} (R)
2 {V}/{^}: Válasza ki a kívánt
telefonszámot.
3 {C}/{s}
L Ha megnyomta a(z) {s} gombot, és
a másik fél foglalt, a készülék
automatikusan többször
újratárcsázza a számot. Amíg a
hordozható készülék az
újratárcsázásra vár, a csengetés
kijelző villog. A törléshez nyomja meg
a(z) {ic} gombot.
Számok törlése a kimenő híváslistából
1 j vagy {>} (R)
2 {V}/{^}: Válasza ki a kívánt
telefonszámot. i W
3 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ic}
Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást
igénybe vevő felhasználók számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha
egyes alközponti vagy távhívási
szolgáltatások igénybevételéhez a számok
között szünetet kell tartani. A szünet akkor is
szükséges, amikor a telefonkönyvben egy
calling card (telefonkártya) elérési számot
és/vagy egy PIN kódot tárol (21. oldal).
Példa: Ha egy alközponthoz csatlakozik, és
a külső hívások kezdeményezésekor
tárcsáznia kell a fővonal hozzáférési számot,
a „0”-t:
1 {0} i l
2 Tárcsázza a telefonszámot. i {C}
Megjegyzés:
L A(z) l gomb minden egyes lenyomása
egy 3 másodperces szünetet hoz létre.
Ismételje meg igény szerint, ha hosszabb
szüneteket kíván létrehozni.
Hívások fogadása
Egy hívás érkezésekor a csengetés kijelző
gyorsan villog.
1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a
kézibeszélőt, és nyomja meg a(z) {C}
vagy a(z) {s} gombot.
L Ön a hívást a(z) {0} – {9}, {*}, illetve
a(z) {#} közül bármelyik hívógombbal
fogadhatja. (Hívásfogadás bármely
gombbal szolgáltatás)
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot, illetve tegye a
17
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 18 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre.
Automatikus hívásfogadás
Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható
készüléknek a bázisállomásról vagy a töltőről
való leemelésével fogadhatja. Önnek nem
kell megnyomnia a(z) {C} gombot. A
szolgáltatás bekapcsolása: 27. oldal.
A hordozható készülék csengő hangerő
beállítása
A kívánt hangerő kiválasztásához, nyomja
meg ismételten a {^} vagy {V} gombot,
miközben a hordozható készülék egy bejövő
hívásnál csenget.
Megjegyzés:
L A hordozható készülék csengő hangerőt
előzetesen is beállíthatja (26. oldal).
A hordozható készülék csengőjének
ideiglenes kikapcsolása
Mialatt a készülék hívást jelezve csenget, a
kézibeszélő csengő hangerejét ideiglenesen
kikapcsolhatja a L gomb megnyomásával.
Hasznos szolgáltatások
hívás közben
Tartás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy
külső hívást tartásba tegyen.
1 Egy külső hívás közben nyomja meg
a(z) 1 gombot.
2 {V}/{^}: “Tartás” i M
3 A tartás feloldásához nyomja meg a(z)
{C} gombot.
L Egy felhasználó egy másik
hordozható készülékről átveheti a
hívást a(z) {C} gomb
megnyomásával.
Megjegyzés:
L Ha egy hívás 9 percnél tovább van
tartásban, riasztó hangjelzés indul, és a
18
csengetés kijelző gyorsan villog. További 1
perces tartás után a hívás elbomlik.
L Ha egy másik telefon csatlakozik
ugyanarra a vonalra (10. oldal), akkor a
hívást annak a kézibeszélőjének a
felemelésével is kiveheti a tartásból.
Némítás
Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja
a másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.
1 Beszélgetés közben nyomja meg a(z)
1 gombot.
L A(z) 1 ikon villog.
2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe,
nyomja meg ismét a(z) 1 gombot.
Újrahívás/Hurokmegszakítás
(Flash)
A(z) {ECO/R} gomb megnyomása lehetővé
teszi, hogy egyes alközponti szolgáltatásokat
használjon, mint például egy mellékállomási
hívás átadása, vagy az opcionális
telefonszolgáltatások elérése.
Megjegyzés:
L Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash)
idő megváltoztatását, lásd: 27. oldal.
A várakozó hívás jelzése illetve a
várakozó hívás hívófél-azonosító
szolgáltatást igénybe vevő
felhasználók számára
A várakozó hívás jelzése funkció
használatához szolgáltatójánál/
telefontársaságánál elő kell fizetnie a
várakozó hívás jelzése szolgáltatásra.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy
hívásokat fogadjon, miközben már beszél a
telefonon. Ha beszélgetés közben hívása
érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.
Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó
hívás hívófél-azonosítóval szolgáltatásra
is előfizetett, akkor a hordozható készülék
kijelzőjén megjelenik a második hívóra
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 19 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
vonatkozó információ, miután Ön várakozó
hívás hangjelzést hall.
1 A második hívás fogadásához nyomja
meg a(z) {ECO/R} gombot.
2 A hívások közötti átkapcsoláshoz
nyomja meg a(z) {ECO/R} gombot.
Megjegyzés:
L A szolgáltatás részletei és az Ön
körzetében való elérhetősége iránt
érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
Ideiglenes tone tárcsázás
(forgótárcsás/impulzus
üzemmódú szolgáltatási
területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási
módot tone (DTMF) üzemmódba, amikor
tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell
elérnie (pl. elektronikus banki
szolgáltatások).
1 Kezdeményezzen hívást.
2 Amikor felkérik Önt kódjának vagy PIN
kódjának beadására, nyomja meg a(z)
{*}, majd a megfelelő számgombokat.
Megjegyzés:
L A hívás bontásával visszaáll az impulzus
üzemmód.
Telefonbeszélgetés rögzítése
(KX-TG7521)
Fontos:
L Mielőtt felveszi a beszélgetést,
tájékoztatnia kell a másik felet, hogy a
beszélgetést rögzíti.
1 Egy külső hívás közben nyomja meg
a(z) 1 gombot.
2 {V}/{^}: “Hívás rögzítése” i M
3 A felvétel leállításához nyomja meg a(z)
O gombot.
Megjegyzés:
L A rögzített beszélgetések lejátszása: 41,
42. oldal.
Hívás megosztás
Kapcsolódhat egy meglévő, külső híváshoz.
A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz
nyomja meg a(z) {C} gombot, amikor a
másik hordozható készülék egy külső hívást
folytat.
Megjegyzés:
L Rögzítés alatt álló külső híváshoz nem
csatlakozhat második hordozható
készülék (19. oldal). (KX-TG7521)
L Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi
felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső
partnerekkel folytatott beszélgetésébe,
kapcsolja be a privát módot (27. oldal).
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne
lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és
rajta beállításokat végezni. A bejövő hívások
fogadhatók, de az összes többi funkció le van
tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja
meg, és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig
a(z) 1 gombot.
L A(z) & ikon látható.
L A billentyűzár kikapcsolásához nyomja
meg, és tartsa lenyomva kb. 3
másodpercig a(z) & gombot.
Megjegyzés:
L Hívások mindaddig nem
kezdeményezhetők a segélyhívó
számokra, amíg a billentyűzár ki nincs
kapcsolva.
19
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 20 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Telefonkönyv
5
Hordozható készülék
telefonkönyv
A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális
tárcsázás nélkül kezdeményezzen
hívásokat. 200 nevet és telefonszámot írhat
be, mindegyik telefonkönyv bejegyzéshez
rendelje hozzá a kívánt kategóriát.
Adatok beírása
1 nim
2 Írja be a partner nevét (max. 16
3
4
5
karakter). i M
L Megváltoztathatja a karakter beviteli
módot a(z) / gomb
megnyomásával (48. oldal).
Írja be az illető telefonszámát (max. 24
számjegy). i M
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt kategóriát.
i M 2-szer
L További adatok beírásához ismételje
meg az eljárást a 2. lépéstől.
{ic}
Kategóriák
A kategóriák segíthetnek Önnek a
telefonkönyvben lévő adatok gyors és
egyszerű megkeresésében. Amikor egy
adatot visz be a telefonkönyvbe, azt
hozzárendelheti a 9 kategória egyikéhez. Ön
megváltoztathatja a telefonkönyv adatokhoz
rendelt kategóriák nevét („Barátok”, „Család”
stb.), majd kategória szerint kereshet a
telefonkönyvben. A kategória csengőhang
szolgáltatást a hívófél-azonosító előfizetők
érhetik el (35. oldal).
Kategória nevek megváltoztatása
1 ni1
2 {V}/{^}: “Kategória” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt kategóriát.
iM
4 {V}/{^}: “Kategória név” i M
20
Szerkessze a nevet (max. 10 karakter;
48. oldal). i M i {ic}
Telefonkönyv adatok
megkeresése és felhívása
Az összes adat végignézése
1 n
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
bejegyzést.
L Végiggörgetheti a telefonkönyv
bejegyzéseket, ha megnyomja, és
lenyomva tartja a {V} vagy {^}
gombot.
3 {C}
Első karakter szerinti keresés
1 n
L Ha szükséges, változtassa meg a
karakter beviteli módot:
k i {V}/{^}: “Karakter
készlet” i M i
{V}/{^}: Válassza ki a karakter
beviteli módot. i M
2 Nyomja meg azt a hívógombot ({0} –
{9}, vagy {#}), amelyik tartalmazza a
keresett karaktert (48. oldal).
L Nyomja meg ismételten ugyanezt a
hívóbillentyűt, hogy az adott
hívóbillentyűn lévő egyes betűknek
megfelelő, első tétel megjelenjen.
L Ha az Ön által kiválasztott
karakterhez nem tartozik adat, a
következő tétel jelenik meg.
3 {V}/{^}: Ha szükséges, görgesse végig
a telefonkönyvet.
4 {C}
Kategória szerinti keresés
1 nik
2 {V}/{^}: “Kategória” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt kategóriát.
iM
L Ha a(z) “Minden” lehetőséget
választja, a készülék befejezi a
kategória szerinti keresést.
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 21 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Telefonkönyv
4
5
{V}/{^}: Ha szükséges, görgesse végig
a telefonkönyvet.
{C}
Adatok szerkesztése
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (20.
2
3
4
5
oldal). i 1
{V}/{^}: “Szerkesztés” i M
Ha szükséges, szerkessze a nevet
(max. 16 karakter; 48. oldal). i M
Ha szükséges, szerkessze a
telefonszámot (max. 24 számjegy). i
M
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt kategóriát.
i M 2-szer i {ic}
Adatok törlése
Egy adat törlése
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (20.
oldal).
2 W i {V}/{^}: “IGEN” i M i
{ic}
Az összes adat törlése
1 ni1
2 {V}/{^}: “Mindent töröl” i M
3 {V}/{^}: “IGEN” i M
4 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ic}
Lánctárcsázás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás
közben tárcsázza a telefonkönyvben lévő
telefonszámokat. Ez a szolgáltatás például
arra használható, hogy egy, a
telefonkönyvben tárolt calling card
(telefonkártya) elérési számot vagy egy
bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás
nélkül adhasson be.
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) 1
gombot.
2 {V}/{^}: “Telefonkönyv” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
4 A szám tárcsázásához nyomja meg a(z)
] gombot.
Megjegyzés:
L Amikor a telefonkönyvben egy calling card
(telefonkártya) elérési számot és az Ön
PIN kódját is telefonkönyv tételként tárolja,
nyomja meg a(z) l gombot, hogy a
szám és a PIN kód után, szükség szerint
hozzáadja a szüneteket (17. oldal).
L Forgótárcsás/impulzus üzemmódú
szolgáltatási területen, Önnek a tone
üzemmódra való ideiglenes
átkapcsoláshoz meg kell nyomnia a(z)
{*} gombot, mielőtt megnyomná a(z)
1 gombot az 1. lépésben. Amikor
adatokat visz be a telefonkönyvbe, azt
javasoljuk, hogy azoknak a
telefonszámoknak az elejére írjon be egy
{*} karaktert, amelyeket
lánctárcsázással kíván hívni (20. oldal).
Telefonkönyv adatok
átmásolása
Átmásolhatja a telefonkönyv adatokat 2
hordozható készülék között.*1
*1 Panasonic kompatibilis hordozható
készülék
Megjegyzés:
L A telefonkönyvbe bevitt kategória
beállításokat nem lehet átmásolni.
Egyetlen tétel másolása
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (20.
oldal). i 1
2 {V}/{^}: “Másolás” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki azt a hordozható
készüléket, amelynek el kívánja küldeni
a telefonkönyv bejegyzést. i M
L Egy bejegyzés átmásolásának
befejeztével a kijelzőn a “Kész”
szöveg látható.
L A másolás folytatása egy újabb
bejegyzéssel: {V}/{^}: “IGEN” i
M i Keresse meg a kívánt
bejegyzést. i M
4 {ic}
21
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 22 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Telefonkönyv
Az összes tétel másolása
1 ni1
2 {V}/{^}: “Összes másolása” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki azt a hordozható
készüléket, amelynek el kívánja küldeni
a telefonkönyv bejegyzést. i M
L Az összes bejegyzés átmásolásának
befejeztével a kijelzőn a “Kész”
szöveg látható.
4 {ic}
22
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 23 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Programozás
Programozható beállítások
Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a
kézibeszélő segítségével.
A szolgáltatást két módon érheti el:
– a kijelző menükön való lépkedéssel (23. oldal)
– a közvetlen parancsok használatával (25. oldal)
L Ebben a kezelési útmutatóban fő módszerként a közvetlen parancsokat használjuk.
Programozás a kijelző menükön való lépkedéssel
1 1
2 Nyomja meg a {V}, {^}, {>} vagy {<} gombot, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. i M
3 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt az 1-es almenüben.
iM
L Néhány esetben esetleg a 2-es almenüből kell választania. i M
4 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. i M
L Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a(z) {ic} gombot.
Megjegyzés:
L Az alapértelmezett beállításokat lásd: 25. oldal.
Főmenü
1-es almenü
Üzenetrögz.
berendezés
D
(KX-TG7521)
2-es almenü
–
Oldal
–
36
Üzenet lista
–
42
Új üzenet lejátszása
–
42
Minden üzenet leját.
–
42
Minden üzenet
törl.*1
–
43
Hívólista
W
Üdvözlés
Beállítások
Felvétel indul*1
41
Üdvözlés lejátszása
41
Alapért.*1
41
Csengetések száma*1
44
Rögzítési idő*1
45
Távvez. kód
beállítása*1
43
Hívásfigyelés
40
Üzenetrögzít. BE*1
–
40
Üzenetrögzít. KI*1
–
40
23
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 24 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Programozás
Főmenü
1-es almenü
SMS
h
Fogadott lista
–
38
Küldött lista
–
38
Új üzenet
–
37
Beállítások
Csengő
beállítása
(
(KX-TG7511)
Kezdeti
beállítás
"
1.Üzenet központ*1
37
2.Üzenet központ*1
37
Fővonal száma*1
39
37
–
47
Dátum/idő
beállítása*1
–
14
Ébresztés
–
30
Idő beállítás*1
–
–
Csengő hangereje
–
–
Csengőhang
–
–
Éjszakai mód
Csengő beállítása
Időbeállítás
24
Oldal
SMS BE/KI*1
Belső hívás
x
Időbeállítás
E
2-es almenü
–
Be/Ki
30
Kezdés/Befejezés
31
Csengetés
késleltetés
31
Kategória
kiválasztása
31
Csengő hangereje
– Kézibesz.*2
– Bázis*1, *2
–
Csengőhang
–
Éjszakai mód
– Be/Ki
– Kezdés/Befejezés
– Csengetés
késleltetés
– Kategória
kiválasztása
30
Dátum/idő
beállítása*1
14
Ébresztés
30
Idő beállítás*1
–
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 25 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Programozás
Főmenü
1-es almenü
Kezdeti
beállítás
"
Kézibeszélő neve
2-es almenü
–
Oldal
31
Bejövő szám
tiltása*1
–
31
Takarékos beállítás
Adási teljesítmény*1
15
Kijelző beállítása
Kijelző mód
15
LCD és bill.
háttérvil.
–
–
Kontraszt
Billentyűhang
–
–
Automatikus
hívásfogadás
–
18
Vonal beállítása
Tárcsázási mód*1
14
Flash*1
18
Privát mód*1
–
–
Bázis PIN-kód*1
–
32
–
34
Átjátszó mód*1
Regisztrálás
33
Kézibeszélő
regisztrálás
–
Bázis kiválasztása
Nyelv kiválaszt.
33
14
Kijelző
*1 Ha ezeket a beállításokat az egyik hordozható készülékről beprogramozza, akkor ugyanazt
a tételt már nem kell programoznia egy másik kézibeszélőről.
*2 KX-TG7521
Programozás a közvetlen parancsok használatával
1 1 i {#}
2 Írja be a kívánt kódot.
3 Válassza ki a kívánt beállítást. i M
L Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a(z) {ic} gombot.
Megjegyzés:
L Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.
L A rövidítést tartalmazó kijelzések magyarázatát [
] (szögletes zárójel) jelzi.
Rendszer*1
Oldal
–
–
36
{2}{7}{4}
–
–
47
{1}{0}{1}
–
r
14
Funkció
Kód
Hívólista
[Bejövő híváslista]
{2}{1}{3}
Belső hívás
[Belső hívás (intercom)]
Dátum/idő
beállítása
Beállítás
25
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 26 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Programozás
Rendszer*1
Oldal
{1}: Egyszer
{2}: Naponta
{0}: <KI>
–
30
{2}{2}{6}
{1}: Hívóazonosít
{0}: <Manuális>
r
–
Csengő hangereje*3
(Hordozható készülék)
{1}{6}{0}
{1}–{6}: Szint 1–6 <6>
{0}: KI
–
–
Csengő hangereje*4
(Bázisállomás)
{*}{1}
{6}{0}
{1}–{6}: Szint 1–6 <3>
{0}: KI
r
–
Csengőhang*5, *6
(Hordozható készülék)
{1}{6}{1}
<Csengőh. 1>
–
–
Éjszakai mód
(BE/KI)
{2}{3}{8}
{1}: BE {0}: <KI>
–
30
Éjszakai mód
(Kezdés/Befejezés)
{2}{3}{7}
<23:00/06:00>
–
31
Éjszakai mód
(Csengetés késleltetés)
{2}{3}{9}
{1}: 30 mp.
{2}: <60 mp.>
{3}: 90 mp.
{4}: 120 mp.
{0}: Nincs cseng.
[Nincs csengetés]
–
31
Éjszakai mód
(Kategória kiválasztás)
{2}{4}{1}
{1}–{9}: Kategória 1–9
–
31
Kézibeszélő neve
[Hordozható készülék
név]
{1}{0}{4}
–
–
31
Bejövő szám
tiltása
[Hívó letiltva]
{2}{1}{7}
–
r
31
Adási
teljesítmény
{7}{2}{5}
{1}: <Normál>
{2}: Alacsony
r
15
Kijelző mód
{1}{9}{2}
{1}: <Több elem>
{0}: Egyetlen elem
–
15
LCD és bill.
háttérvil.
[LCD és gomb
megvilágítás]
{2}{7}{6}
{1}: <BE> {0}: KI
–
–
Kontraszt
(Kijelző kontraszt)
{1}{4}{5}
{1}–{6}: Szint 1–6 <3>
–
–
Billentyűhang*7
{1}{6}{5}
{1}: <BE> {0}: KI
–
–
Funkció
Kód
Beállítás
Ébresztés
{7}{2}{0}
Idő beállítás*2
26
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 27 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Programozás
Rendszer*1
Oldal
{1}: BE {0}: <KI>
–
18
{1}{2}{0}
{1}: Impulzusos
{2}: <Tone (DTMF)>
r
14
Flash*9
[Újrahívás/
hurokmegszakítás
(flash)]
{1}{2}{1}
{0}: 900 msec.
{1}: 700 msec.
{2}: 600 msec.
{3}: 400 msec.
{4}: 300 msec.
{5}: 250 msec.
{*}: 200 msec.
{#}: 160 msec.
{6}: 110 msec.
{7}: <100 msec.>
{8}: 90 msec.
{9}: 80 msec.
r
18
Privát mód*10
{1}{9}{4}
{1}: BE {0}: <KI>
r
–
Bázis PIN-kód
[Bázisállomás PIN
kódja]
{1}{3}{2}
<0000>
r
32
Átjátszó mód
[Átjátszó üzemmód]
{1}{3}{8}
{1}: BE {0}: <KI>
r
34
Kézibeszélő
regisztrálás
{1}{3}{0}
–
–
33
Kijelentkezés
[Bejelentkezés törlése]
{1}{3}{1}
–
–
34
Bázis
kiválasztása
[Bázisválasztás]
{1}{3}{7}
<Automata>
–
33
Kijelző
[Kijelzés]
(Nyelv
megváltoztatása)
{1}{1}{0}
<Magyar>
–
14
Funkció
Kód
Beállítás
Automatikus
hívásfogadás*8
{2}{0}{0}
Tárcsázási mód
Az üzenetrögzítőhöz (KX-TG7521)
Funkció
Kód
Rendszer*1
Oldal
Üzenet lista
{3}{2}{9}
–
–
42
Új üzenet
lejátszása
[Új üzenetek lejátszása]
{3}{2}{3}
–
–
42
Beállítás
27
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 28 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Programozás
Rendszer*1
Oldal
–
–
42
{3}{2}{5}
–
r
43
Felvétel indul
[Rögzítés indítása]
(Üdvözlőszöveg
rögzítése)
{3}{0}{2}
–
r
41
Üdvözlés lejátszása
[Üdvözlőszöveg
lejátszása]
{3}{0}{3}
–
–
41
Alapért.
[Alapértelmezett]
(Visszaállítás az előre
rögzített üdvözlőszövegre)
{3}{0}{4}
–
r
41
Csengetések száma
{2}{1}{1}
<4 csengetés>
r
44
Rögzítési idő
{3}{0}{5}
<3 perc>
1 perc
Csak üdv.
[Csak üdvözlés]
r
45
Távvez. kód
beállítása
[Távvezérlő kód]
{3}{0}{6}
r
43
Hívásfigyelés
[Üzenetrögzítés figyelés
(Monitorozás)]
{3}{1}{0}
–
40
Üzenetrögzít. BE
[Üzenetrögzítő
bekapcsolás]
{3}{2}{7}
–
r
40
Üzenetrögzít. KI
[Üzenetrögzítő
kikapcsolás]
{3}{2}{8}
–
r
40
Funkció
Kód
Minden üzenet
leját.
[Az összes üzenet
lejátszása]
{3}{2}{4}
Minden üzenet törl.
[Az összes üzenet törlése]
Beállítás
–
<BE>
Az SMS szolgáltatáshoz
Funkció
Kód
Rendszer*1
Oldal
SMS
{3}{5}{0}
–
–
37
1.Üzenet központ
[1. Üzenetközpont]
{3}{5}{1}
–
r
37
2.Üzenet központ
[2. Üzenetközpont]
{3}{5}{2}
–
r
37
28
Beállítás
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 29 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Programozás
Rendszer*1
Oldal
<KI>
r
39
<KI>
r
37
Funkció
Kód
Beállítás
Fővonal száma
[Alközpont fővonal
hozzáférési szám]
{3}{5}{6}
SMS BE/KI
{3}{5}{7}
*1 Ha a „Rendszer” oszlop be van jelölve, akkor ugyanazt az elemet nem kell programoznia
egy másik hordozható készülék használatával.
*2 Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan beállítsa a dátumot és az
időt, valahányszor dátumot és időt tartalmazó hívó információ érkezik.
Ennek a funkciónak a bekapcsolásához válassza ki a(z) “Hívóazonosít” lehetőséget.
Ennek a funkciónak a kikapcsolásához válassza ki a(z) “Manuális” lehetőséget. (Csak a
hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)
Ennek a szolgáltatásnak a használatához először állítsa be a dátumot és az időt (14. oldal).
*3 Amikor a csengő hangerő ki van kapcsolva, a kijelzőn a(z) ~ ikon látható, és a hordozható
készülék külső hívások beérkezésekor nem csenget.
Annak ellenére, hogy a csengő hangerő ki van kapcsolva, a hordozható készülék mégis
csenget az ébresztésnél (30. oldal), a bejövő hívásoknál (47. oldal) és a személyhívásnál
(47. oldal).
*4 KX-TG7521
*5 Ha valamelyik csengődallamot választja, a csengőhang néhány másodpercig tovább szól
még akkor is, ha a hívó bont, mielőtt Ön jelentkezne a hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást,
akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
*6 A készülékben előre beállított dallamokat a © 2007 Copyrights Vision Inc. engedélyével
használjuk.
*7 Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb
megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.
*8 Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő
hívásfogadás után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.
*9 Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve fölérendelt
alközpontjától függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
*10Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső
partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be ezt a szolgáltatást.
29
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 30 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Programozás
Speciális programozás
Ébresztés
Az ébresztés a beállított időpontban 3 percig
szól, egyszer vagy naponta. Az ébresztés
minden egyes hordozható készüléken
beállítható.
Fontos:
L Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt
(14. oldal).
1 1 i {#}{7}{2}{0}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt ébresztési
opciót. i M
“KI”
Kikapcsolja az ébresztést. Folytassa a(z)
6. lépéstől.
“Egyszer”
Az ébresztés egyszer, a beállított
időpontban hallatszik.
“Naponta”
Az ébresztés naponta, a beállított
időpontban hallatszik. Folytassa a(z) 4.
lépéstől.
3
Írja be a kívánt dátumot és hónapot. i
M
4 Állítsa be a kívánt időpontot. i M
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
ébresztőhangot. i M
L Azt javasoljuk, hogy válasszon a
külső hívásokhoz használt
csengőhangtól eltérő csengőhangot.
6 M i {ic}
L Ha az ébresztés be van állítva, a
kijelzőn a(z) E ikon látható.
Megjegyzés:
L Az ébresztés leállításához nyomja meg
bármelyik hívógombot, vagy helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre.
L Ha a hordozható készülék használatban
van, az ébresztés mindaddig nem szólal
30
meg, amíg a kézibeszélő készenléti
üzemmódba nem kerül.
Éjszakai mód
Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy
kiválasszon egy időszakot, amíg a
hordozható készülék nem csenget, ha külső
hívás érkezik. Ez a szolgáltatás azokban az
időszakokban hasznos, amikor nem akarja,
hogy zavarják Önt, például amikor alszik. Az
éjszakai mód minden egyes hordozható
készüléken beállítható.
A telefonkönyv kategória szolgáltatása (20.
oldal) segítségével Ön kiválaszthat olyan
kategóriákat is a hívókhoz, hogy azok hívásai
megkerüljék az éjszakai módot és
csengessék a hordozható készüléket (csak a
hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői
számára).
Fontos:
L Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt
(14. oldal).
L Javasoljuk, hogy amikor az éjszakai
módot bekapcsolja, akkor egyúttal
kapcsolja ki a bázisállomás
csengőhangerőt is (26. oldal).
(KX-TG7521)
L Ha beállította az ébresztést, az ébresztés
még akkor is szól, ha bekapcsolta az
éjszakai módot.
Az éjszakai mód be-/kikapcsolása
1 1 i {#}{2}{3}{8}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
iM
L Ha a(z) “KI”, lehetőséget választja,
a kilépéshez nyomja meg a(z)
{ic} gombot.
3 Írja be a kívánt órát és percet, amikor
indítani kívánja ezt a szolgáltatást. i
M
L A / gomb megnyomásával
választhat a 24-órás vagy 12-órás
(“AM” vagy “PM”) formátum között.
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 31 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Programozás
4
Írja be a kívánt órát és percet, amikor le
kívánja állítani ezt a szolgáltatást. i
M
5 {ic}
L Amikor az éjszaki mód be van
kapcsolva, a kijelzőn a(z) 3 ikon
látható.
Megjegyzés:
L A számjegy javításához a {<} vagy {>}
gombbal állítsa a kurzort a számjegyre,
majd végezze el a javítást.
A kezdési és befejezési idő
megváltoztatása
1 1 i {#}{2}{3}{7}
2 Folytassa „Az éjszakai mód be/kikapcsolása”, 30. oldal 3. lépésétől.
Csengetés késleltetés beállítása
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a
hordozható készülék éjszakai módban is
csengessen, ha a hívó elég hosszú ideig
várakozik. A kiválasztott időtartam letelte
után a hordozható készülék már ismét
csenget. Ha a(z) “Nincs cseng.”
lehetőséget választja ki, a hordozható
készülék soha nem csenget éjszakai
módban.
1 1 i {#}{2}{3}{9}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ic}
Megjegyzés:
L Amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást,
ez a szolgáltatás nem működik.
(KX-TG7521)
Kategóriák kiválasztása az éjszakai mód
megkerülésére
1 1 i {#}{2}{4}{1}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
kategóriáját. i t
L A(z) „Q” ikon jelenik meg a
kiválasztott kategória számok mellett.
L A kiválasztott kategória törléséhez
nyomja meg ismét a(z) t gombot.
A(z) „Q” ikon eltűnik.
3
M i {ic}
Megjegyzés:
L A kategóriákat a 2 lépésben is
kiválaszthatja a következőképpen:
Nyomja meg a(z) {1} – {9} gombot. i
M
A hordozható készülék nevének
megváltoztatása
Mindegyik hordozható készüléknek saját
nevet lehet adni („Bob”, „konyha” stb.). Ez
akkor hasznos, amikor belső hívásokat
kezdeményez a hordozható készülékek
között. Kiválasztja azt is, hogy készenléti
üzemmódban megjelenjen-e a hordozható
készülék neve vagy sem. Az alapértelmezett,
gyári beállítás a(z) “KI”. Ha a “BE”
lehetőséget úgy választja ki, hogy nem ad be
hordozható készülék számot, akkor a
“Kézibesz. 1” – “Kézibesz. 6” kijelzés
jelenik meg.
1 1 i {#}{1}{0}{4}
2 Adja be a kívánt nevet (max. 10 karakter;
48. oldal).
L Ha nem szükséges, folytassa a 3.
lépéstől.
3 M
4 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M 2-szer
5 {ic}
Bejövő hívás tiltás (csak a
hívófél-azonosító szolgáltatás
előfizetői számára)
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a
készülék elutasítsa azokról az adott
telefonszámokról érkező hívásokat,
amelyeket nem kíván fogadni, például a
kéretlen hívásokat.
Amikor hívás érkezik, a készülék mindaddig
nem csenget, amíg a hívó azonosítása
folyamatban van. Ha a telefonszám
megegyezik a hívástiltás lista egyik
bejegyzésével, akkor a készülék foglaltsági
hangot küld a hívónak, majd bontja a hívást.
31
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 32 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Programozás
Fontos:
L Amikor a készülékre olyan számról
érkezik hívás, amely a hívástiltás listában
van tárolva, a készülék a számot egy 7
ikonnal együtt naplózza a bejövő
híváslistában (36. oldal), és elbontja a
hívást.
Nem kívánt hívók tárolása
A hívástiltás listában maximálisan 30
telefonszámot tárolhat a bejövő híváslista
használatával, vagy a számok közvetlen
beadásával.
Fontos:
L A telefonszámot a körzetszámmal együtt
kell tárolni a hívástiltás listában.
■ A bejövő híváslistából:
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Válassza ki a tiltani kívánt
bejegyzést. i M i I
3 {V}/{^}: “Bejövő szám tiltása”
iM
4 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ic}
■ A telefonszámok beadásával:
1 1 i {#}{2}{1}{7} i m
2 Írja be a telefonszámot (max. 24
számjegy). i M
L Egy számjegy törléséhez nyomja
meg a(z) ^ gombot.
3 {ic}
A hívástiltás számok megtekintése/
szerkesztése/törlése
1 1 i {#}{2}{1}{7}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
bejegyzést.
L A kilépéshez nyomja meg a(z)
{ic} gombot.
3 Egy szám szerkesztése:
~ i Módosítsa a telefonszámot.
i M i {ic}
Egy szám törlése:
W i {V}/{^}: “IGEN” i M i
{ic}
32
Megjegyzés:
L Szerkesztéskor a hozzáadáshoz nyomja
meg a kívánt számgombot, illetve a
törléshez nyomja meg a(z) ^ gombot.
A bázisállomás PIN (Personal
Identification Number: Személyi
azonosító szám) kódjának
megváltoztatása
Fontos:
L Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük,
hogy jegyezze fel az új PIN kódot.
Készüléke nem mutatja meg Önnek a PIN
kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját,
forduljon egy márkaszervizhez.
1 1 i {#}{1}{3}{2}
2 Írja be a bázisállomás aktuális, 4
számjegyű PIN kódját (alapértelmezés:
“0000”).
3 Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű
PIN kódját. i M i {ic}
Készülék bejelentkezése
(regisztráció)
További készülékek használata
További hordozható készülékek
használata
Max. 6 hordozható készüléket lehet
regisztrálni egy egyszerű bázisállomáshoz.
Fontos:
L A készülékhez további hordozható
készülékként használható, ajánlott típust
lásd: 4. oldal. Ha más típusú hordozható
készüléket használ, akkor bizonyos
műveletek (a hordozható készülék
beállításai, a bázisállomás beállításai stb.)
esetleg nem állnak rendelkezésére.
További bázisállomások használata
A hordozható készülékeket legfeljebb 4
bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Ez
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 33 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Programozás
lehetővé teszi további bázisállomások
elhelyezését, és a hatótávolság kibővítését,
ahol hordozható készüléke(i) használható(k).
Ha a hordozható készülék “Automata”
bázisállomás-kiválasztásra van beállítva (33.
oldal), akkor a hordozható készülék egy
másik bázisállomást keres, ha kilép a
bázisállomása hatósugarából, és hívást akar
kezdeményezni vagy fogadni. A
bázisállomás és a vele kommunikáló
hordozható készülékeket nevezik
„rádiócellának” vagy más néven
„rádiókörzetnek”.
Megjegyzés:
L A hívások elbomlanak, amikor a
hordozható készülékkel átmegy az egyik
rádiócellából a másikba.
A hordozható készülék
bejelentkezése a bázisállomáson
A bázisállomással szállított hordozható
készülék már előre be van jelentkezve. Ha a
hordozható készülék valamilyen oknál fogva
nincs bejelentkezve a bázisállomáson
(például a(z) _ ikon még akkor is látható,
amikor a hordozható készülék a
bázisállomás mellett van), jelentkezzen be
újra a hordozható készülékkel.
1 Hordozható készülék:
1 i {#}{1}{3}{0}
2 {V}/{^}: Válassza ki a bázisállomás
számot. i M
L Ezt a számot a hordozható készülék
csak referenciaként használja.
3 Bázisállomás:
Folytassa a műveletet az Ön által
vásárolt típusnak megfelelően.
■ KX-TG7511
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb.
5 másodpercig a(z) {x} gombot.
(Nincs regisztrációs hang)
■ KX-TG7521
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb.
5 másodpercig a(z) {x} gombot,
amíg meg nem hallja a regisztrációs
hangot.
L Ha az összes, bejelentkezett
hordozható készülék csengetni kezd,
a csengetés leállításához nyomja
meg ugyanezt a gombot. Ezután
ismételje meg ezt a lépést.
L A következő lépést 90 másodpercen
belül be kell fejezni.
4 Hordozható készülék:
Várjon, amíg megjelenik a “Bázis
PIN” szöveg. i Írja be a bázisállomás
PIN kódját (alapértelmezés: “0000”).
iM
L Ha elfelejtette saját PIN kódját,
forduljon egy márkaszervizhez.
L Ha a hordozható készülék sikeresen
bejelentkezett, a kijelzőn a(z) w ikon
látható.
Megjegyzés:
L Bejelentkezéskor a “Bázisállomás
regisztráció” szöveg látható az
összes regisztrált hordozható készüléken.
L Amikor egy további hordozható készüléket
vásárol, a bejelentkezéséhez olvassa el
az újabb kézibeszélő telepítési
útmutatóját.
Bázisállomás kiválasztása
A(z) “Automata” kiválasztása esetén a
hordozható készülék automatikusan
használja bármelyik, elérhető bázisállomást,
amelynél be van jelentkezve. Egy adott
bázisállomás kiválasztása esetén a
hordozható készülék csak az adott
bázisállomás segítségével tud hívást
kezdeményezni vagy fogadni. Ha a
hordozható készülék kilép az adott
bázisállomás hatósugarából, nem tud hívást
bonyolítani.
1 1i {#}{1}{3}{7}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
bázisállomás számot vagy a(z)
“Automata” lehetőséget. i M
L A hordozható készülék megkezdi a
bázisállomás keresését.
33
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 34 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Programozás
Hordozható készülék regisztrációjának
törlése (Kijelentkezés)
A hordozható készülék törölni tudja a
bázisállomáson tárolt saját regisztrációját
(vagy egy másik hordozható készülék
bejelentkezését). Ez lehetővé teszi, hogy a
hordozható készülék megszüntesse
zsinórnélküli kapcsolatát a rendszerrel.
1 1 i {#}{1}{3}{1}
L A bázisállomásra bejelentkezett
összes hordozható készülék
megjelenik.
2 {V}/{^}: Válassza ki a törlendő
hordozható készüléket. i M
3 {V}/{^}: “IGEN” i M
L Nyugtázó hang hallatszik.
L A hordozható készülék nem ad ki
hangjelzést, amikor saját
regisztrációját törli.
4 {ic}
Bázisállomás törlése
Bármely olyan bázisállomás törölhető a
hordozható készülékről, amelyhez
bejelentkezett. Ez lehetővé teszi, hogy a
bázisállomás megszüntesse zsinórnélküli
kapcsolatát a rendszerrel.
1 1 i {#}{1}{3}{9}
2 {V}/{^}: Válassza ki azt a
bázisállomást, amelyet törölni akar. i
M
3 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ic}
Megjegyzés:
L A hordozható készülék bejelentkezését
egy másik bázisállomáson vagy
ugyanazon a bázisállomáson, lásd: 33.
oldal.
A bázisállomás
hatótávolságának növelése
Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével
megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát.
Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott
típusú (4. oldal), Panasonic DECT átjátszó
állomást használja. A részletekkel
34
kapcsolatosan forduljon a Panasonic
forgalmazójához.
Fontos:
L Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná
ennél a bázisállomásnál, be kell
kapcsolnia az átjátszó üzemmódot.
L Ne használjon egyszerre egynél több
átjátszó állomást.
Az átjátszó üzemmód beállítása
1 1 i {#}{1}{3}{8}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ic}
Megjegyzés:
L Az átjátszó üzemmód be- illetve
kikapcsolása után a hordozható
készüléken egy pillanatra megjelenik a(z)
_ ikon. Ez nem jelent hibát, és a
hordozható készülék a(z) w ikon
megjelenése után ismét használható.
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 35 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító
szolgáltatás használata
Fontos:
L A készülék alkalmas a hívó számának
kijelzésére. Ha használni kívánja a
hívófél-azonosító szolgáltatásokat, akkor
elő kell fizetnie a hívófél-azonosító
szolgáltatásra. A részletek iránt
érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
Hívófél-azonosító szolgáltatások
Amikor külső hívás érkezik, megjelenik a
hívó telefonszáma.
A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra
vonatkozó információ kerül naplózásra, a
legújabbtól kezdve a legrégebbi hívásig.
L Ha a készülék nem kapja meg a hívóra
vonatkozó információkat, a következő
kijelzés jelenik meg:
– “Nincs szám”: Ha a hívó olyan
területről hívott, amely nem támogatja
hívófél-azonosító szolgáltatást.
– “Privát hívó”: Ha a hívó kérte, hogy
a rendszer ne küldje el a hívó félre
vonatkozó információt.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik
meg a hívóra vonatkozó információ.
Lépjen kapcsolatba az alközpontja
üzemeltetőjével.
Nem fogadott hívások
Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék
azt nem fogadott hívásként kezeli és a
kijelzőn a(z) y ikon látható. Ez jelzi, meg
kell-e tekintenie a bejövő híváslistát, hogy
megnézze, ki kereste Önt amíg távol volt.
Ha csak egyetlen nem fogadott hívás van a
bejövő híváslistán, és azt megtekinti (36.
oldal), a(z) y ikon eltűnik a kijelzőről. Amikor
egy újabb hívása érkezik, a(z) y ikon ismét
megjelenik.
Megjegyzés:
L Még ha vannak is megtekintetlen, nem
fogadott hívások, a(z) y ikon eltűnik a
készenléti kijelzőről, ha a regisztrált
hordozható készülékek egyikén az alábbi
műveletet hajtják végre:
– Visszahelyezik a bázisállomásra vagy
töltőre.
– Megnyomják a(z) {ic} gombot.
Telefonkönyv név megjelenítés
Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó
információ, és az megegyezik a
telefonkönyvben tárolt egyik
telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt
név jelenik meg, és naplózásra kerül a
bejövő híváslistában.
Kategória csengőhang a
telefonkönyvhöz
Ez a szolgáltatás segíthet Önnek a hívó
azonosításában, mert a különböző
kategóriájú hívókhoz különböző
csengőhangokat használhat. Amikor egy
adatot visz be a telefonkönyvbe,
hozzárendelheti a kívánt kategóriát (20.
oldal). Amikor egy kategóriához
hozzárendelt hívótól érkezik hívás, a hívóra
vonatkozó információ megjelenése után a
készülék az Ön által, az adott kategóriához
kiválasztott csengetés típussal csenget.
Ha a(z) “Alapért. csengőhang”
lehetőséget választja, a készülék az Ön által
kiválasztott csengőhangot (26. oldal)
használja, amikor ilyen kategóriájú hívások
érkeznek. Az alapértelmezett, gyári beállítás
a(z) “Alapért. csengőhang”.
1 ni1
2 {V}/{^}: “Kategória” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt kategóriát.
iM
4 {V}/{^}: Válassza ki a kategória
csengőhang aktuális beállítását. i
M
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
csengőhangot. i M
35
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 36 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hívófél-azonosító szolgáltatás
6
{ic}
3
Bejövő híváslista
Fontos:
L A bejövő híváslistát egyszerre csak egy
(1) személy érheti el.
L Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő
beállítása pontos (14. oldal).
A bejövő híváslista megtekintése
és visszahívás
1 {<} (y)
2 Nyomja meg a {V} gombot, hogy a
legutolsó hívástól kezdve keressen,
illetve nyomja meg a {^} gombot, hogy a
legrégebbi hívástól kezdve keressen.
L Több elem kijelző módban Ön
megtekintheti a hívóra vonatkozó,
részletes információt, ha megnyomja
a(z) A gombot.
3 A visszahíváshoz nyomja meg a(z) {C}
gombot.
A kilépéshez nyomja meg a(z) {ic}
gombot.
Megjegyzés:
L Ha a tételt már megtekintették vagy
fogadták, akkor a kijelzőn egy „Q” látható,
még akkor is, ha egy másik hordozható
készülék segítségével nézték meg vagy
fogadták őket.
L Ha a hívás megegyezik a hívástiltás lista
egyik bejegyzésével, akkor a készülék a
számot egy 7 ikonnal együtt naplózza
(31. oldal).
A hívó telefonszámának
módosítása visszahívás előtt
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
iM
L Több elem kijelző módban Ön
megtekintheti a hívóra vonatkozó,
36
4
részletes információt, ha megnyomja
a(z) A gombot.
~ i Szerkessze a számot.
L Nyomja meg a ({0} - {9}) hívógombot
egy számjegy hozzáadásához, és
nyomja meg a(z) ^ gombot a
törléshez.
{C}
A hívóra vonatkozó információ
törlése
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
3 W i {V}/{^}: “IGEN” i M i
{ic}
Az összes hívóra vonatkozó
információ törlése
1 {<} (y)
2 W i {V}/{^}: “IGEN” i M i
{ic}
A hívóra vonatkozó információ
tárolása a telefonkönyvben
1 {<} (y)
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
3
4
iMiI
{V}/{^}: “Telefonkönyv” i M
A név tárolásához folytassa az eljárást
a(z) „Adatok beírása”, 20. oldal 2.
lépésétől.
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 37 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Az SMS (Short Message
Service: rövid szöveges
üzenet) használata
Az SMS lehetővé teszi, hogy szöveges
üzeneteket küldjön illetve fogadjon olyan
vezetékes és mobiltelefonokra illetve
telefonokról, amelyek támogatják a
kompatibilis SMS hálózatokat és
szolgáltatásokat.
Fontos:
L Az SMS szolgáltatás használatához
Önnek a következőket kell tennie:
– előfizetni a hívófél-azonosító
szolgáltatásra és/vagy a megfelelő
szolgáltatásra, például az SMS-re.
– ellenőrizni, hogy az SMS be van
kapcsolva.
– ellenőrizni, hogy el vannak-e tárolva a
helyes üzenetközpont számok.
A részletekkel és az elérhetőséggel
kapcsolatosan forduljon távközlési
szolgáltatójához/telefontársaságához.
Megjegyzés:
L Összesen 47 üzenet menthető el (160
karakter/üzenet esetén). Az eltárolható
üzenetek száma több lehet 47-nél, ha az
üzenethosszúság nem éri el a 160
karakter/üzenet határt.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem tudja
használni az SMS szolgáltatásokat.
Az SMS üzenetközpont
számainak tárolása
Az SMS üzenetközpont számokat az SMS
üzenetek küldése és fogadása sorrendben
kell tárolni.
Ha további információra van szüksége,
forduljon a távközlési szolgáltatójához/
telefontársaságához.
1 A(z) “1.Üzenet központ” tárolása:
1 i {#}{3}{5}{1}
A(z) “2.Üzenet központ” tárolása:
1 i {#}{3}{5}{2}
2 Ha szükséges, szerkessze a számot.
i M i {ic}
Megjegyzés:
L Alközponti felhasználók részére:
– Az 1. üzenetközpont száma elé be kell
írnia az alközpont fővonal hozzáférési
számát és egy tárcsázási szünetet.
– Ha csak az 1. üzenetközpont számát
használja SMS-hez, tárolja el az 1.
üzenetközpont számát változtatás
nélkül (az alközpont fővonal
hozzáférési száma illetve a tárcsázási
szünet nélkül) a 2. üzenetközponthoz.
Üzenet küldése
Új üzenet írása és küldése
1 1ihiM
2 {V}/{^}: “Új üzenet” i M
Az SMS be-/kikapcsolása
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “KI”.
1 1 i {#}{3}{5}{7}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ic}
3
L Ha a kijelzőn megjelenik a(z)
“^Szöveg marad?” kérdés, a(z) {^}
gomb lenyomásával használhatja az
Ön által készített utolsó üzenet
szövegét.
Írja be az üzenetet. i M
L Megváltoztathatja a karakter beviteli
módot az / gomb megnyomásával
(48. oldal).
37
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 38 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
4
Írja be a célállomás telefonszámát (max.
20 számjegy). i M
A kimenő híváslista használata:
{>} (R) i {V}/{^}: Válassza ki a
telefonszámot. i M 2-szer
A bejövő híváslista használata:
{<} (y) i {V}/{^}: Válassza ki a
partnert. i M 2-szer
A telefonkönyv használata:
n i {V}/{^}: Válassza ki a
telefonkönyv bejegyzést. i M 2szer
5 Az üzenet elmentéséhez válassza ki
a(z) “IGEN” lehetőséget. i M
6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg
a(z) M gombot.
L A küldés törléséhez nyomja meg a(z)
{ic} gombot.
Megjegyzés:
L Ez a készülék maximálisan 612 karakter
hosszú SMS üzeneteket tesz lehetővé, de
az elküldhető illetve fogadható maximális
karakterszámot esetleg korlátozza az Ön
SMS szolgáltatója/telefontársasága. A
részletek iránt érdeklődjön az SMS
szolgáltatás szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
L Ha üzenete 160 karakternél többet
tartalmaz, akkor az hosszú üzenet, amit a
kijelzőn a(z) “*Hosszú üz.*” szöveg
mutat. Távközlési szolgáltatója/
telefontársasága a hosszú üzeneteket
esetleg másképpen kezeli, mint a többi
üzenetet. A részletek iránt érdeklődjön a
távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
L Ha telefonkészüléke alközponthoz
csatlakozik, tárolja el az alközpont fővonal
elérési számát (39. oldal).
Elmentett üzenet
szerkesztése/elküldése
1 1ihiM
2 {V}/{^}: “Küldött lista” i M
38
3
4
Egy elmentett üzenet elolvasásához
nyomja meg a {V} vagy a {^} gombot,
hogy kiválassza az üzenetet. i M
Az üzenet szerkesztése:
1 i {V}/{^}: “Üzenet
szerkesztése” i M i
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 37. oldal 3. lépésétől.
Az üzenet elküldése:
1 i {V}/{^}: “Küldés” i M
i Nyomja meg és tartsa nyomva a(z)
^ gombot az összes szám
törléséhez. i Folytassa a(z) „Új
üzenet írása és küldése”, 37. oldal 4.
lépésétől.
Elmentett üzenetek törlése
1 1ihiM
2 {V}/{^}: “Küldött lista” i M
3 {V}/{^}: Válasszon ki egy üzenetet. i
4
5
M
1 i {V}/{^}: “Törlés” i M
L Az összes üzenet törléséhez
válassza ki a(z) “Mindent töröl”.
iM
{V}/{^}: “IGEN” i M i {ic}
Üzenet fogadása
Amikor SMS üzenet érkezik:
– a(z) “Fogadás SMS-üzenet” szöveg
látható.
– egy hangjelzés hallatszik (ha a
hordozható készülék csengője be van
kapcsolva).
– a(z) h jelzés az új (olvasatlan) üzenetek
számával együtt jelenik meg.
Beérkezett üzenet olvasása
1 1ihiM
2 {V}/{^}: “Fogadott lista” i M
3 {V}/{^}: Válasszon ki egy üzenetet.
L A már elolvasott üzeneteket egy „Q”
jelzi, még akkor is, ha egy másik
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 39 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
hordozható készülék segítségével
olvasták el őket.
L Egy üzenet törléséhez nyomja meg
a(z) W gombot. i
{V}/{^}: “IGEN” i M
4 Az üzenet tartalmának elolvasásához
nyomja meg a(z) M gombot.
Megjegyzés:
L Az üzenetküldő hívásához nyomja meg
a(z) {C} gombot.
Válasz üzenetre
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
4
5
nyomja meg a(z) 1 gombot.
{V}/{^}: “Válasz” i M
Írja be az üzenetet (48. oldal). i M
Ha szükséges, szerkessze a célállomás
telefonszámát. i M
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 37. oldal 5. lépésétől.
Üzenet szerkesztése/továbbítása
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a(z) 1 gombot.
{V}/{^}: “Üzenet szerkesztése”
iM
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 37. oldal 3. lépésétől.
Beérkezett üzenetek törlése
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a(z) 1 gombot.
{V}/{^}: “Törlés” i M
L Az összes üzenet törléséhez
válassza ki a(z) “Mindent töröl”.
iM
{V}/{^}: “IGEN” i M i {ic}
3
A név tárolásához folytassa az eljárást
a(z) „Adatok beírása”, 20. oldal 2.
lépésétől.
A feladó számának szerkesztése
visszahívás előtt
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a(z) 1 gombot.
{V}/{^}: “Szerkeszt és Hív” i
M
Módosítsa a hívószámot. i {C}
Egyéb beállítások
Alközpont fővonal elérési
számának tárolása (csak
alközponti felhasználók számára)
Tárolja el az alközpont fővonal elérési
számát (max. 4 számjegy), hogy az SMS
üzenetek rendben elküldésre kerüljenek.
Amikor a telefonkönyvben vagy a kimenő
híváslistában lévő bejegyzésekre küld SMS
üzeneteket, az alközponti fővonal elérési
szám törlődik. Az alapértelmezett, gyári
beállítás a(z) “KI”.
1 1 i {#}{3}{5}{6}
2 {V}/{^}: “BE” i M
3 Szükség esetén írja be az alközpont
fővonal elérési számát, és vigyen be egy
szünetet. i M i {ic}
A feladó számának tárolása a
telefonkönyvben
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
nyomja meg a(z) 1 gombot.
{V}/{^}: “Tel.könyvbe ír” i M
39
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 40 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Üzenetrögzítő
– Ha saját üdvözlőszöveget rögzített, a
hívók továbbra is ugyanezt a szöveget
hallják, még akkor is, ha a készülék
nem rögzíti az üzenetüket.
Üzenetrögzítő
Rendelkezésre áll:
KX-TG7521
Az üzenetrögzítő fogadja és rögzíti az Ön
hívásait, amikor Ön nem érhető el vagy nem
tudja fogadni a hívásokat.
Telefonbeszélgetéseket is rögzíthet (19.
oldal).
Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy az
lejátssza az üdvözlőszöveget, de ne rögzítse
a hívók üzeneteit, ha rögzítési időtartamként
a “Csak üdv.” lehetőséget választja ki (45.
oldal).
Fontos:
L Egyidejűleg csak egy (1) személy érheti el
az üzenetrögzítőt (hallgathatja meg az
üzeneteket, vehet fel üdvözlést stb.).
L Amikor a hívók üzeneteket hagynak, a
készülék mindegyik üzenetre ráveszi a
rögzítés napját és időpontját. Ellenőrizze,
hogy a dátum és az idő helyesen van
beállítva (14. oldal).
Memóriakapacitás (beleértve a
saját üdvözlőszövegét is)
A teljes rögzítési kapacitás körülbelül 40
perc. Legfeljebb 64 üzenet rögzíthető.
Megjegyzés:
L Ha az üzenetmemória megtelik:
– a hordozható készülék kijelzőjén a(z)
“Üz. mem. tele” szöveg látható.
– A bázisállomáson lévő üzenetrögzítő
bekapcsolva kijelző gyorsan villog,
amikor az üzenetrögzítő be van
kapcsolva.
L Amikor az üzenetmemória megtelik:
– Ha az előre rögzített üdvözlőszöveget
használja, akkor a készülék
automatikusan átkapcsol egy másik
előre rögzített üdvözlőszövegre,
amelyben a hívókat egy későbbi
újrahívásra kéri fel.
40
Az üzenetrögzítő be/kikapcsolása
Az üzenetrögzítő előzetes beállítása:
bekapcsolva.
Bázisállomás
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolásához
nyomja meg a(z) {s} gombot.
L Amikor az üzenetrögzítő be van
kapcsolva, kigyullad az üzenetrögzítő
bekapcsolva kijelző.
Hordozható készülék
1
Bekapcsolás:
1 i {#}{3}{2}{7}
Kikapcsolás:
1 i {#}{3}{2}{8}
2 {ic}
Megjegyzés:
L Amikor az üzenetrögzítő be van
kapcsolva, a kijelzőn az akkumulátor ikon
mellett a(z) u ikon látható.
Üzenetrögzítés figyelés
Miközben egy hívó üzenetet hagy, Ön a
hordozható készülék hangszórója
segítségével belehallgathat a hívásba. A
hangszóró hangerő beállításához, nyomja
meg ismételten a {^} vagy {V} gombot.
Fogadhatja a hívást a hordozható
készüléken lévő {C} gomb
megnyomásával. Az üzenetrögzítés figyelés
(monitorozás) minden egyes hordozható
készüléken beállítható. Az alapértelmezett,
gyári beállítás a(z) “BE”.
1 1 i {#}{3}{1}{0}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ic}
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 41 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Üzenetrögzítő
Üdvözlőszöveg
Amikor a készülék egy hívásra jelentkezik,
lejátssza a hívóknak az üdvözlőszöveget.
Bármelyiket használhatja az alábbiakból:
– saját üdvözlőszövegét
– egy előre rögzített üdvözlő üzenetet
Saját üdvözlőszövegének
rögzítése
1 1 i {#}{3}{0}{2}
2 {V}/{^}: “IGEN” i M
3 A hangjelzés után, tartsa a hordozható
4
5
készüléket körülbelül 20 cm távolságra,
és beszéljen tisztán és érthetően a
mikrofonba (max. 2 perc 30 másodperc).
A rögzítés leállításához nyomja meg a(z)
O gombot.
{ic}
Előre rögzített üdvözlőszöveg
használata
A készülék 2 előre rögzített üzenetet biztosít:
– Ha törli, vagy nem rögzíti saját
üdvözlőszövegét, a készülék a hívóknak
egy előre felvett üdvözlőszöveget játszik
le, amelyben felkéri őket, hogy hagyjanak
üzenetet.
– Ha az üzenet rögzítési időtartama (45.
oldal) a(z) “Csak üdv.” lehetőségre van
állítva, akkor a készülék nem rögzíti a
hívók üzeneteit, hanem egy másik, előre
rögzített üdvözlőszöveget játszik le,
amelyben a hívókat egy későbbi
újrahívásra kéri fel.
Visszaállítás egy előre rögzített
üdvözlőszövegre
Ha egy előre rögzített üdvözlőszöveget kíván
használni, miután már rögzítette saját
üdvözlőszövegét, akkor törölnie kell saját
üdvözlőszövegét.
1 1 i {#}{3}{0}{4}
2 M i {ic}
Az üdvözlőszöveg lejátszása
1 1 i {#}{3}{0}{3}
2 {ic}
Üzenetek lejátszása a
bázisállomás
használatával
Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a
bázisállomáson az {6} (Üzenet kijelző)
villog.
Nyomja meg a(z) {6} gombot.
L Ha a készülék új üzeneteket rögzített, a
bázisállomás lejátssza az új üzeneteket.
L Ha nincs új üzenet, akkor a bázisállomás
az összes üzenetet lejátssza.
Megjegyzés:
L Amikor a bázisállomáson lévő
üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző
gyorsan villog, az üzenetmemória megtelt
(„Memóriakapacitás (beleértve a saját
üdvözlőszövegét is)”, 40. oldal).
Az üzenetrögzítő működtetése
lejátszás közben
Gomb
Működés
{^} vagy {V}
A hangszóró hangerő
beállítása
{7}
Üzenet megismétlése*1
{8}
Üzenet átugrása
{■}
A lejátszás leállítása
{4}
A lejátszás alatt álló
üzenet törlése
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében
nyomja le, készüléke az előző üzenetet
játssza le.
Az összes üzenet törlése
Nyomja meg kétszer a(z) {4} gombot,
amikor a készülék nincs használatban.
41
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 42 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Üzenetrögzítő
Üzenetek lejátszása a
hordozható készülék
használatával
Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a
hordozható készülék kijelzőjén a(z) u ikon
és az új üzenetek darabszáma látható.
1 Az új üzenetek meghallgatása:
1 i {#}{3}{2}{3}
Az összes üzenet meghallgatása:
1 i {#}{3}{2}{4}
2 Ha befejezte, nyomja meg a(z) {ic}
gombot.
Megjegyzés:
L A hallgatóra történő átkapcsoláshoz
nyomja meg a(z) {C} gombot.
L Ha a kijelzőn a(z) “Üz. mem. tele”
szöveg látható, a(z) u ikon és az új
üzenetek darabszáma nem jelenik meg.
Üzenetek meghallgatása az
üzenet listából
Kiválaszthatja a lejátszandó elemet.
1 1 i {#}{3}{2}{9}
2 {V}/{^}: Válassza ki az üzenet listából a
kívánt elemet. i 0
L A kiválasztott üzenetet a következő
módon törölheti:
W i {V}/{^}: “IGEN” i M
3 Ha befejezte, nyomja meg a(z) {ic}
gombot.
Megjegyzés:
L Ha a felvételt már meghallgatták, akkor a
kijelzőn egy „Q” látható, még akkor is, ha
azt egy másik hordozható készülék
segítségével hallgatták meg.
L A(z) “Üzenet” szöveg látható az üzenet
listában minden rögzített beszélgetésnél,
vagy ha a készülék nem tudja venni a
hívóra vonatkozó információt.
42
Az üzenetrögzítő működtetése
1iDiM
Gomb
Működés
{^} vagy {V}
A hallgató vagy a
hangszóró hangerő
beállítása
(lejátszás közben)
{1} vagy {<}
Üzenet megismétlése
(lejátszás közben)*1
{2} vagy {>}
Üzenet átugrása
(lejátszás közben)*2
{3}
Belépés a
“Beállítások”
menübe
{4}
Új üzenetek lejátszása
{5}
Az összes üzenet
lejátszása
{6}
Üdvözlőszöveg
lejátszása
{7}{6}
Üdvözlőszöveg
rögzítése
{8}
Az üzenetrögzítő
bekapcsolása
1
Üzenet megszakítása*3
{9} vagy O
A rögzítés leállítása
A lejátszás leállítása
{0}
Az üzenetrögzítő
kikapcsolása
{*}{4}*4
A lejátszás alatt álló
üzenet törlése
{*}{5}
Az összes üzenet
törlése
{*}{6}
Visszaállítás egy előre
rögzített
üdvözlőszövegre
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében
nyomja le, készüléke az előző üzenetet
játssza le, kivéve amikor az üzenet listáról
játszik le.
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 43 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Üzenetrögzítő
*2 Ha Ön egy üzenetet az üzenet listából
játszik le, a készülék leállítja az üzenet
lejátszását, és a kijelző visszaáll az
üzenet listára.
*3 A lejátszás visszaállításához:
{V}/{^}: “Lejátszás” i M
*4 Törölheti az alábbiak szerint is:
W i {V}/{^}: “IGEN” i M
Visszahívás (Csak a hívófélazonosító szolgáltatás előfizetői
számára)
Ha a hívással együtt a hívóra vonatkozó
információ is beérkezett, Ön az üzenet
meghallgatása közben visszahívhatja a
hívót.
1 Lejátszás közben nyomja meg a(z) 1
gombot.
2 {V}/{^}: “Visszahívás” i M
A szám szerkesztése visszahívás előtt
1 Lejátszás közben nyomja meg a(z) 1
gombot.
2 {V}/{^}: “Szerkeszt és Hív” i
M
3 Módosítsa a hívószámot. i {C}
Az összes üzenet törlése
1 1 i {#}{3}{2}{5}
2 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ic}
Távvezérlés
Ön felhívhatja telefonszámát egy külső,
nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú
telefonkészülékről, és elérheti készülékét,
hogy meghallgassa üzeneteit vagy
megváltoztassa az üzenetrögzítő
beállításait. A készülék hangmenüvel segíti
Önt abban, hogy a különböző műveletek
végrehajtásához melyik hívóbillentyűket kell
megnyomnia.
Távvezérlő kód
Amikor az üzenetrögzítőt távvezérléssel
működteti, be kell adnia egy 3 számjegyű
távvezérlő kódot. Ez a kód megakadályozza,
hogy jogosulatlan személyek távvezérléssel
meghallgathassák az Ön üzeneteit.
Fontos:
L Az üzenetrögzítő távoli működtetéséhez
Önnek először be kell állítania egy
távvezérlő kódot.
1 1 i {#}{3}{0}{6}
2 A távvezérlés bekapcsolásához, adja be
a kívánt 3 számjegyű távvezérlő kódot.
3 M i {ic}
A távvezérlés inaktiválása
Nyomja meg a {*} gombot a(z) „Távvezérlő
kód”, 43. oldal, 2 lépésében.
L A beadott távvezérlő kód törlődik.
Az üzenetrögzítő használata
távvezérléssel
1 Tárcsázza saját telefonszámát egy
nyomógombos, DTMF (Tone)
üzemmódú telefonkészülékről.
2 Az üdvözlőszöveg elindulása után adja
be távvezérlő kódját.
L Készüléke bemondja az új üzenetek
számát.
3 A hangmenü indításához nyomja meg
a(z) {9} hívóbillentyűt.
4 Ha szükséges, kövesse a hangmenü
utasításait, vagy vezérelje a készüléket
távvezérlő parancsokkal (44. oldal).
5 Ha befejezte, bontsa a vonalat.
Megjegyzés:
L Hagyhat üzenetet úgy is, mint bármely
más külső hívó. Miután az üdvözlőszöveg
elindul, nyomja meg a {*} gombot, hogy
átugorja az üdvözlőszöveget, és a
hangjelzés után rögzítse üzenetét.
43
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 44 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Üzenetrögzítő
Távvezérlő parancsok
Az adott üzenetrögzítő funkciók eléréshez
lenyomhatja a hívóbillentyűket anélkül, hogy
megvárná a hangmenüben hallható
parancsokat:
Gomb
Működés
{1}
Üzenet megismétlése
(lejátszás közben)*1
{2}
Üzenet átugrása
(lejátszás közben)
{4}
Új üzenetek lejátszása
{5}
Az összes üzenet lejátszása
{6}
Üdvözlőszöveg lejátszása*2
{7}
Üdvözlőszöveg rögzítése
{9}
A hangmenü megismétlése (a
lejátszás illetve a rögzítés*3
leállítva)
{0}
Az üzenetrögzítő kikapcsolása
{*}{4}
A lejátszás alatt álló üzenet
törlése
{*}{5}
Az összes üzenet törlése
{*}{6}
Visszaállítás egy előre
rögzített üdvözlőszövegre
(az üdvözlőszöveg lejátszása
közben)*2
{*}{#}
Távvezérlés vége
(vagy bontás)*2
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében
nyomja le, készüléke az előző üzenetet
játssza le.
*2 Ez a parancs nincs a hangmenüben.
*3 A hangmenü megismétléséhez, nyomja
meg ismét a(z) {9} gombot.
Az üzenetrögzítő bekapcsolása
távvezérléssel
Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, Ön
távvezérléssel bekapcsolhatja.
1 Tárcsázza saját telefonszámát egy
nyomógombos, DTMF (Tone)
üzemmódú telefonkészülékről.
44
2
3
Hagyja, hogy telefonkészüléke tízszer
csengessen.
L Egy hosszú hangjelzést hall.
A hosszú hangjelzés után, 10
másodpercen belül adja be távvezérlő
kódját.
L Készüléke lejátssza az
üdvözlőszöveget.
L Ekkor bonthatja a vonalat, vagy ismét
beadhatja távvezérlő kódját, és
elkezdheti a távvezérlést (43. oldal).
Üzenetrögzítő beállítások
A csengetések száma, amely
után a készülék jelentkezik a
hívásra
Megváltoztathatja a csengetések számát
“Csengetések száma”, amely után a
készülék fogadja a hívást. 2 – 7 csengetést
vagy a(z) “Automata” beállítást
választhatja.
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “4
csengetés”.
“Automata”: A készülék üzenetrögzítője a
2. csengetés után jelentkezik, amikor új
üzeneteket rögzített, és az 5. csengetés
után, amikor nincs új üzenet. Ha egy külső
telefonkészülékről hívja fel telefonját, hogy
meghallgassa új üzeneteit (43. oldal), akkor
Ön már a telefon 3. csengetése után tudni
fogja, hogy nincs új üzenete. Ekkor bonthatja
a hívást, és nem kell fizetnie a hívásért.
1 1 i {#}{2}{1}{1}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ic}
A hangposta szolgáltatás előfizetői
számára
A hangposta vételhez és az üzenetrögzítő
megfelelő használatához kérjük, ügyeljen a
következőkre:
L Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett
inkább a távközlési szolgáltatója/
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 45 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Üzenetrögzítő
telefontársasága által nyújtott hangposta
szolgáltatást (46. oldal) kívánja használni,
kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (40. oldal).
L Ha Ön a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott hangposta
szolgáltatás helyett inkább a készüléke
üzenetrögzítőjét kívánja használni, vegye
fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával, hogy
inaktiválják az Ön hangposta
szolgáltatását.
Ha ezt távközlési szolgáltatója/
telefontársasága nem tudja megtenni:
– Állítsa be ennek a készüléknek a
“Csengetések száma” paraméterét
oly módon, hogy a készülék
üzenetrögzítője még azelőtt
jelentkezzen a hívásokra, mielőtt azt az
Ön szolgáltatója/telefontársasága
hangposta szolgáltatása megtenné.
Ennek a beállításnak a
megváltoztatása előtt ellenőrizni kell a
távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott
hangposta szolgáltatás aktiválásához
szükséges csengetések számát.
– Változtassa meg a hangposta
szolgáltatás csengetéseinek számát
úgy, hogy először az üzenetrögzítő
fogadhassa a hívást. Ehhez vegye fel a
kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
A hívók üzeneteinek rögzítési
időtartama
Ön megváltoztathatja az egyes hívók
számára engedélyezett, maximális
üzenetrögzítési idő hosszát. Az
alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “3
perc”.
1 1 i {#}{3}{0}{5}
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ic}
A „Csak üdv.” kiválasztása
Kiválaszthatja a(z) “Csak üdv.”
lehetőséget, amely úgy állítja be a
készüléket, hogy csak az üdvözlőszöveget
játssza le a hívóknak, de ne rögzítsen
üzeneteket.
Válassza ki a(z) “Csak üdv.” beállítást „A
hívók üzeneteinek rögzítési időtartama”, 45.
oldal, 2 lépésében.
Megjegyzés:
L Amikor a(z) “Csak üdv.” lehetőséget
választja:
– Ha nem rögzít saját üdvözlőszöveget, a
készülék az előre felvett
üdvözlőszöveget játssza le, amelyben a
hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.
– Ha saját üdvözlőszövegét használja,
rögzítse a csak-üdvözlés
üdvözlőszöveget, amelyben felkéri a
hívókat egy későbbi újrahívásra (41.
oldal).
45
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 46 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hangposta szolgáltatás
Hangposta szolgáltatás
A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott,
automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás.
Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a
hívásaira a távközlési szolgáltatójának/
telefontársaságának hangposta rendszere
jelentkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a
hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az
üzeneteket a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága, és nem az Ön
telefonkészüléke rögzíti.
Amikor Önnek új üzenetei vannak, a
hordozható készüléken megjelenik a(z) 6
ikon, ha az üzenet kijelzés szolgáltatás
rendelkezésre áll. A szolgáltatásra
vonatkozó részletek iránt érdeklődjön a
távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
Fontos:
L Ha a(z) 6 ikon még akkor is a kijelzőn
marad, miután Ön meghallgatta az új
üzeneteket, törölje ki a kijelzőről oly
módon, hogy megnyomja a(z) {#} gombot,
és 2 másodpercig lenyomva tartja.
L Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett
inkább a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott hangposta
szolgáltatást kívánja használni, kapcsolja
ki az üzenetrögzítőt (40. oldal). A
részleteket lásd: 44. oldal. (KX-TG7521)
46
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 47 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Belső hívás (intercom)/Készülékkereső
Belső hívás (intercom)
Belső hívások az ugyanazon a rádiókörzeten
belüli hordozható készülékek között
folytathatók.
Megjegyzés:
L Ha akkor érkezik külső hívása, amikor
belső hívásban beszél, 2 hangjelzést hall.
A hívás fogadásához nyomja meg a(z)
{ic} gombot, majd nyomja meg a(z)
{C} gombot.
L A hordozható készülék keresésekor, a
keresett kézibeszélő 1 percig sípol.
Belső hívás (intercom)
kezdeményezése
1 1i4
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt készüléket.
3
iM
L A keresés leállításához nyomja meg
a(z) {ic} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot.
Belső hívás fogadása
1 A személyhívás (átjelzés) fogadásához
2
nyomja meg a(z) {C} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot.
Készülékkereső
Megtalálhatja az elkallódott hordozható
készüléket, ha a bázisállomáson megnyomja
a(z) {x} gombot.
L Az összes bejelentkezett hordozható
készülék 1 percig sípol.
A keresés leállításához nyomja meg ismét,
vagy nyomja meg a hordozható készüléken
a(z) {ic} gombot.
Hívások átadása,
konferencia hívások
A külső hívások átadhatók az ugyanazon a
rádiókörzeten belüli, két hordozható
készülék között.
Az ugyanazon a rádiókörzeten belüli, két
hordozható készülék konferencia hívást is
folytathat egy külső féllel.
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) 4
gombot a hívás tartásba tételéhez.
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt készüléket.
iM
3 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
L Ha a keresett fél nem jelentkezik,
nyomja meg a(z) ^ gombot, hogy
visszatérjen a külső híváshoz.
4 Az átadás befejezéséhez:
Nyomja meg a(z) {ic} gombot.
L A külső hívás átkerül a célállomásra.
Konferencia hívás létrehozásához:
Nyomja meg a(z) w gombot.
L A konferenciából való kilépéshez
nyomja meg a(z) {ic} gombot. A
másik 2 fél folytathatja a beszélgetést.
L A külső hívás tartásba tételéhez
nyomja meg a(z) H gombot. A
konferencia visszaállításához nyomja
meg a(z) w gombot.
Megjegyzés:
L Ha a keresett fél jelentkezése után vissza
kíván térni a külső híváshoz, nyomja meg
a(z) W gombot.
Átadott hívás fogadása
A személyhívás (átjelzés) fogadásához
nyomja meg a(z) {C} gombot.
47
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 48 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hasznos információk
Karakterek bevitele
A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több
karakter van kiosztva. A bevihető karakterek a karakter beviteli módtól függnek (48. oldal).
– Nyomja meg a {<} vagy {>} gombot, hogy a kurzort balra vagy jobbra vigye.
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.
– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a(z) ^ gombot. Az
összes karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) ^ gombot.
– A nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz (A→a) nyomja meg a(z) {*} gombot.
– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a(z)
{>} gombot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot.
– Ha egy karakter bevitele után 5 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen hívógombot,
a karakter rögzítődik, és a kurzor a következő helyre lép.
Karakter beviteli módok
A rendelkezésre álló karakter beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (F),
Bővített 1 (G), Bővített 2 (H), és Cirill (Orosz) (I). Az SMS üzenetekhez az Ábécé
(ABC), Számbevitel (0-9), Görög (F) és a Bővített 1 (G) mód áll rendelkezésre. Amikor
ezeket a karakter beviteli módokat használja, kivéve a számbevitelt, akkor egy hívógomb
ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.
Amikor a készüléken a karakter beviteli képernyő látható:
/ i {V}/{^}: Válasszon ki egy karakter beviteli módot. i M
Megjegyzés:
L Az alábbi táblázatban a(z) jel egy szóközt jelöl.
L Az alábbi táblázatokban a(z) *1, *2 és *3 jelzéssel ellátott hívógombok más
karakterkiosztással rendelkeznek az SMS-nél. Lásd a(z) *1, *2 és *3 lábjegyzetet.
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
48
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 49 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hasznos információk
Görög karaktertáblázat (M)
Bővített 1 karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Bővített 2 karaktertáblázat (O) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
49
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 50 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hasznos információk
Cirill karaktertáblázat (P) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)
Hibaüzenetek
Ha a készülék hibát észlel, a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenetek egyike.
Kijelző üzenet
Ok/megoldás
Nincs áram
[Nincs bázisállomás
táplálás]
vagy
Nincs csatlak.
Csatlak. újra a
hál. adaptert.
[Nincs csatlakozás.
Csatlakoztassa a
hálózati adaptert.]
L Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás
kommunikációja. Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és
próbálja újra.
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a
bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását.
Csatlakoztassa ismét az adaptert, és próbálja újra.
L Esetleg törlődött a hordozható készülék regisztrációja.
Jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel (33. oldal).
Hiba*1
L Túl rövid volt a felvétel. Próbálja újra.
sikertelen
L A telefonkönyv átmásolása nem sikerült (21. oldal).
Ellenőrizze, hogy a másik (vevő) hordozható készülék
készenléti üzemmódban van-e, és próbálja újra.
Nincs kész
L A vevő telefonkönyv memóriája megtelt. Törölje a felesleges
telefonkönyv bejegyzéseket a másik (vevő) hordozható
készülékből, és próbálja újra.
Érvényt. szám
[Érvénytelen szám]
L SMS üzenetet próbált meg elküldeni egy, a telefonkönyvben,
a bejövő híváslistában vagy a kimenő híváslistában
elmentett, 20 számjegynél hosszabb telefonszámra.
50
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 51 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hasznos információk
Kijelző üzenet
Ok/megoldás
Mem. megtelt
[Memória megtelt]
L A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges
bejegyzéseket (21. oldal).
L Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket
(41, 42. oldal).*1
L A hívástiltás lista memória megtelt. Törölje a felesleges
bejegyzéseket (32. oldal).
L A hordozható készüléknél már be van jelentkezve a
maximális számú (4) bázisállomás. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a hordozható készülékből (34. oldal).
Használjon
újratölthető
akkumulátort.
[Használjon újratölthető
akkumulátorokat.]
L Nem a megfelelő típusú akkumulátort, hanem például alkáli
vagy mangán elemet helyezett be. Csak a megadott típusú,
újratölthető Ni-MH akkumulátorokat használja, lásd: 4, 6.
oldal.
Fizessen elő a
hívófél
azonosításra.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. Ha
készülékére azután érkezik hívó információ, amikor már
előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, ez az üzenet
nem jelenik meg.
*1 KX-TG7521
Hibaelhárítás
Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse
meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket, majd csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a
hordozható készüléket.
Általános használat
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készülék
még a feltöltött
akkumulátorok
behelyezése után sem
kapcsol be.
L A kézibeszélő bekapcsolásához tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.
51
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 52 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
A készülék nem működik.
L Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyeztee be (9. oldal).
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (9. oldal).
L Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (9. oldal).
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a
bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és
kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét
az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és
próbálja újra.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkezzen be a hordozható készülékkel
(33. oldal).
Nem hall tárcsázási
hangot.
L Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonvezetéket használja-e.
Az Ön régi telefonvezetéke esetleg más érkiosztású.
L Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere vagy
a telefonvonal vezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy biztosan
jól működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon megfelelően
működik, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel, és
javíttassa meg készülékét. Ha a jó telefon sem működik
megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
Programozható beállítások
Probléma
Ok/megoldás
A kijelzések olyan
nyelven jelennek meg,
amelyet nem ért.
L Változtassa meg a kijelző nyelvét (14. oldal).
Programozás közben a
kijelző visszaáll
készenléti üzemmódba.
L A hívástiltás lista egyik bejegyzésével egyező hívás
érkezett. Várjon, és próbálja meg később újra.
Nem tudja aktiválni a
takarékos üzemmódot.
L A takarékos üzemmódot nem lehet beállítani, ha az átjátszó
üzemmódot a “BE” lehetőségre állította. Ha szükséges,
állítsa az átjátszó üzemmódot a “KI” lehetőségre (34.
oldal).
52
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 53 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készüléket
nem tudja
bejelentkeztetni a
bázisállomásra.
L A hordozható készüléknél már be van jelentkezve a
maximális számú (4) bázisállomás. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a hordozható készülékből (34. oldal).
L A bázisállomásra már be van jelentkezve a maximális számú
(6) hordozható készülék. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a bázisállomásból (34. oldal).
L Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette saját PIN kódját,
forduljon egy márkaszervizhez.
Akkumulátor újratöltés
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készülék
sípol és/vagy a(z) ) ikon
villog.
L Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel teljesen az
akkumulátorokat (9. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, de
– a(z) ) ikon mégis
villog, vagy
– a működési idő
rövidebbnek tűnik.
L Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (S, T) és a
töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltse fel
ismét.
L Ideje kicserélni az akkumulátorokat (9. oldal).
A hordozható készülék
kijelzője üres.
L A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be (14.
oldal).
Hívások kezdeményezése/fogadása, belső hívás (intercom)
Probléma
Ok/megoldás
A(z) _ ikon látható.
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb.
L Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati
adaptere. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a
bázisállomáshoz.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkeztesse be (33. oldal).
L Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása
csökkenti a készenléti üzemmódban lévő bázisállomás
hatótávolságát. Ha szükséges, kapcsolja ki a takarékos
üzemmódot (15. oldal).
53
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 54 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Zaj hallatszik, a hang
megszakad, majd
visszajön.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen
használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse
úja a bázisállomást és távolítsa el a kézibeszélőt az
interferencia források közeléből.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel
kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a
bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és
kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét
az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és
próbálja újra.
A hangminőség
rosszabbnak tűnik.
L Nem egy ajánlott hordozható készüléket regisztrált (4. oldal).
A legtisztább hangminőség csak az ajánlott hordozható
készülék regisztrálásával érhető el.
A hordozható készülék
nem csenget.
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (26.
oldal).
L Be van kapcsolva az éjszakai mód. Kapcsolja ki (30. oldal).
A bázisállomás nem
csenget.*1
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (26.
oldal).
Nem tud hívást
kezdeményezni.
L A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa meg a
beállításokat (14. oldal).
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb, és próbálja újra.
L Egy másik készülék van használatban. Várjon, és próbálja
meg később újra.
L Valaki éppen használja az üzenetrögzítőt.*1 Várjon, és
próbálja meg később újra.
L A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (19. oldal).
*1 KX-TG7521
54
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 55 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hasznos információk
Hívófél-azonosító
Probléma
Ok/megoldás
Nem jelenik meg a hívóra
vonatkozó információ.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A
részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
L Ha készüléke bármilyen további telefonberendezéshez
csatlakozik, húzza ki, és csatlakoztassa a készüléket
közvetlenül a fali csatlakozóba.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel
kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
L Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket.
Szüntesse meg a többi berendezés csatlakozását, és
próbálja újra.
Lassan jelenik meg a
hívóra vonatkozó
információ.
L Az Ön távközlési szolgáltatójától/telefontársaságától
függően, a készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg
csak a második csengetéskor vagy később jeleníti meg.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A készüléken kijelzett idő
megváltozott.
L A beérkező hívófél-azonosítóból származó, helytelen idő
információ megváltoztatja az időt. Állítsa az idő beállítást
a(z) “Manuális” (ki) lehetőségre (26. oldal).
A telefonkönyvben tárolt
név nem jelenik meg
teljes egészében, amikor
külső hívás érkezik.
L Szerkessze át a telefonkönyvbe bevitt nevet úgy, hogy az
egysoros szöveg legyen (21. oldal).
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Probléma
Ok/megoldás
A bejövő hívásnaplóban
az SMS üzenetközpont
száma került naplózásra,
és az üzenet nem
érkezett meg.
L Valaki akkor próbált meg üzenetet küldeni Önnek, amikor az
SMS ki volt kapcsolva. Kapcsolja be (37. oldal).
55
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 56 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Nem tud SMS üzenetet
küldeni illetve fogadni.
L Nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a
kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/
telefontársaságával.
L Az SMS üzenetközpont száma(i) nincs(enek) tárolva
készülékében vagy hibás(ak). Tárolja a megfelelő
számo(ka)t (37. oldal).
L Az üzenetküldés megszakadt. Várja meg az üzenetküldés
végét, mielőtt más telefonfunkciókat használna.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel
kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
A(z) “FD” hibakód
látható.
L A készülék nem tud az SMS üzenetközponthoz kapcsolódni.
Ellenőrizze a tárolt SMS üzenetközpont számok
helyességét. Ellenőrizze, hogy az SMS be van-e kapcsolva
(37. oldal).
A(z) “FE” hibakód
látható.
L Probléma lépett fel az üzenet küldése során. Próbálja újra.
A(z) “E0” hibakód
látható.
L Az Ön telefonszáma véglegesen rejtve van, vagy nem
fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a
kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/
telefontársaságával.
Üzenetrögzítő (KX-TG7521)
Probléma
Ok/megoldás
A készülék nem rögzít új
üzeneteket.
L Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (40. oldal).
L Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket
(41. oldal).
L A rögzítési idő “Csak üdv.”-re van állítva. Változtassa meg
a beállításokat (45. oldal).
L Ha saját üdvözlőszövege nincs megfelelően rögzítve, a
hívók nem tudnak üzenetet hagyni. Rögzítse újra saját
üdvözlőszövegét (41. oldal).
L Ha előfizet a hangposta szolgáltatásra, az üzeneteit a
távközlési szolgáltatója/telefontársasága rögzíti, és nem az
Ön telefonkészüléke. Változtassa meg a készülék
csengetéseinek számát, vagy vegye fel a kapcsolatot a
távközlési szolgáltatójával/telefontársaságával (44. oldal).
Nem hallja jól saját
üdvözlőszövegét.
L Rögzítse újra saját üdvözlőszövegét (41. oldal).
56
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 57 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Nem tudja működtetni az
üzenetrögzítőt.
L Valaki éppen használja a készüléket. Várja meg, amíg a
másik felhasználó befejezi.
L Egy hívó éppen üzenetet hagy. Várja meg, amíg a hívó
befejezi.
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól.
Menjen közelebb.
Nem tudja távvezérléssel
működtetni az
üzenetrögzítőt.
L Nincs beállítva a távvezérlő kód. Állítsa be a távvezérlő
kódot (43. oldal).
L Hibás távvezérlő kódot adott be. Ha elfelejtette a távvezérlő
kódot, az aktuális kódjának ellenőrzéséhez lépjen be a
távvezérlő kód beállításba (43. oldal).
L Nyomja meg az egyes gombokat finoman, de határozottan.
L Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (44. oldal).
Működési hiba folyadék miatt
Probléma
Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta
nedvesség került a
hordozható készülékbe/
bázisállomásba.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati adapter
csatlakozását, és húzza ki a telefonvonal vezetéket a
bázisállomásból. Vegye ki az akkumulátorokat a hordozható
készülékből, és hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a
hordozható készülék/bázisállomás teljesen megszáradt,
csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és a telefonvonal
vezetéket. Helyezze be az akkumulátorokat, és használat
előtt töltse fel teljesen őket. Ha a készülék nem működik
megfelelően, forduljon egy márkaszervizhez.
Vigyázat:
L A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a
szárítási folyamat felgyorsításához.
57
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 58 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált
szabványok <C> követelményeivel összhangban van.
58
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 59 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Tárgymutató
Kezelőszerv típusok: 11
Kihangosítás: 17
Kijelző
Kijelző üzemmód: 15
Kontraszt: 26
Nyelve: 14
Konferencia kapcsolás: 47
Közvetlen parancs: 25
Tárgymutató
A
Akkumulátor: 9, 10
A táplálás bekapcsolása: 14
Automatikus hívásfogadás: 18
Á
Áramkimaradás: 10
Átjátszó: 34
B
Bázisállomás
Kiválasztása: 33
Törlése: 34
Bejövő híváslista: 36
Bejövő hívásnapló szerkesztése: 36
Bejövő hívás tiltás: 31
Belső hívás (intercom): 47
Billentyűhang: 26
Billentyűzár: 19
Cs Csengőhang típus: 26
D
Dátum és idő: 14
É
Éjszakai mód: 30
H
Hangerő
Csengő (Bázisállomás): 26
Csengő (Hordozható készülék): 18,
26
Hallgató: 17
Hangszóró: 17
Hangposta: 46
Hibaelhárítás: 51
Hibaüzenetek: 50
Hívás megosztás (Konferencia
kapcsolás): 19
Hívások átadása: 47
Hívások fogadása: 17
Hívások kezdeményezése: 17
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 35
Hordozható készülék
Bejelentkezés (Regisztráció): 33
Készülékkereső: 47
Név: 31
Regisztráció törlése (Kijelentkezés):
34
I
Ideiglenes tone tárcsázás: 19
Idő beállítás: 26
K
Karakterek bevitele: 48
Kategória: 20, 35
L
Lánctárcsázás: 21
M
Memo figyelmeztetés: 30
N
Nem fogadott hívások: 35
Némítás: 18
Ö
Övcsipesz: 16
P
PIN: 32
Privát mód: 27
S
SMS szolgáltatás: 37
T
Takarékos üzemmód: 15
Tartás: 18
Tárcsázási mód: 14
Tárcsázási szünet: 17
Telefonbeszélgetések rögzítése: 19
Telefonkönyv: 20
További bázisállomások használata: 32
További hordozható készülékek
használata: 32
Ú
Újrahívás/Hurokmegszakítás (flash): 18
Újratárcsázás: 17
Ü
Üzenetrögzítő: 40
Az üzenetek lejátszása: 41, 42, 43
Be-/kikapcsolása: 40, 42, 44
Csak üdvözlés: 45
Csengetések száma: 44
Rögzítési idő: 45
Távvezérlés: 43
Távvezérlő kód: 43
Üdvözlőszöveg: 41
Üzenetek törlése: 41, 42, 43, 44
Üzenet lista: 42
Üzenetrögzítés figyelés
(monitorozás): 40
V
Várakozó hívás: 18
Várakozó hívás hívófél-azonosító: 18
59
TG7511_7521HG(hg-hg).book Page 60 Thursday, March 18, 2010 3:46 PM
Egy későbbi hivatkozáshoz
Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat,
amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.
Gyári szám
Vásárlás kelte
(a bázisállomás alján található)
A kereskedő neve és címe
Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Szerzői jog:
Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic System Networks Co., Ltd.-t illeti, és csak
belső használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati
útmutatót a Panasonic System Networks Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül
semmilyen formában nem szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010
PNQX2526ZA
CC0310DT0 (A)
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement