Panasonic KXTG8011FX Upute za uporabu

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Panasonic KXTG8011FX Upute za uporabu | Manualzz
Uputstva za upotrebu
Digitalni bežični telefon
Br. modela:
KX-TG8011FX
KX-TG8012FX
Digitalna bežična automatska tajnica
Br. modela:
KX-TG8021FX
Prikazani model je KX-TG8011.
Ovaj je uređaj kompatibilan s funkcijom prepoznavanja pozivatelja i SMS
uslugom. Potrebno je izvršiti odgovarajuću prijavu na servisni broj vašeg
pružatelja usluga/telefonskog operatera.
Prije prve upotrebe, punite baterije približno 7 sati.
Za korištenje ovog uređaja u vašoj državi, prvo je potrebno promijeniti postavke regije na uređaju tako da odgovaraju vašoj državi
(str. 29). Po potrebi promijenite jezik izbornika uređaja (str. 17).
Molimo da prije korištenja pročitate ove upute i spremite ih za buduću
upotrebu.
Sadržaj
Uvod
SMS (Short Message Service)
Informacije o proizvodu ......................3
Informacije o priboru ...........................4
Za vašu sigurnost ...............................6
Važne sigurnosne upute .....................7
Za najbolje rezultate ...........................7
Korištenje SMS usluge .....................35
Uključivanje/isključivanje SMS usluge ..
...................................................35
Spremanje SMS message centre
brojeva ..............................................35
Slanje poruke ....................................36
Primanje poruke ...............................37
Postavke SMS usluge ......................38
Priprema
Kontrole ............................................10
Zaslon ...............................................11
Povezivanje ......................................12
Umetanje i zamjena baterija .............13
Punjenje baterija ...............................14
Čuvar zaslona ...................................15
Postavljanje na zid ............................15
Simboli korišteni u ovim uputama za
uporabu ............................................16
Uključivanje/isključivanje uređaja .....16
Podešavanje postavki uređaja prije
uporabe ............................................16
Pozivanje/odgovaranje na
pozive
Pozivanje ..........................................18
Odgovaranje na pozive .....................19
Korisne funkcije tijekom poziva ........19
Zaključavanje tipki ........................... 20
Automatska tajnica
Automatska tajnica ...........................39
Uključivanje/isključivanje automatske
tajnice ...............................................39
Pozdravna poruka ............................40
Preslušavanje poruka pomoću bazne
stanice ..............................................40
Preslušavanje poruka pomoću slušalice
.................................................. 41
Daljinsko upravljanje .........................42
Postavke automatske tajnice ............43
Usluga govorne pošte (Voice
Mail Service)
Usluga govorne pošte .......................45
Interkom/lokator
Telefonski imenik ..............................21
Kopiranje unosa iz imenika ...............23
Interkom ............................................46
Preusmjeravanje poziva, konferencijski
pozivi ................................................46
Lokator slušalice ...............................47
Programiranje
Korisne informacije
Postavke koje se mogu programirati 24
Posebne upute za funkcije koje se
mogu programirati ............................27
Registracija uređaja ..........................30
Unos znakova ...................................48
Poruke greške ..................................51
Vodič za otkrivanje greški .................52
Tehnički podaci .................................58
Usluga identifikacije
pozivatelja
Kazalo pojmova
Imenik
Korištenje usluge identifikacije
pozivatelja ........................................ 33
Popis pozivatelja ...............................34
2
Kazalo pojmova ................................59
Uvod
Informacije o proizvodu
Zahvaljujemo se na kupnji Panasonic digitalnog bežičnog telefona.
Važno:
• Dodatak (FX) koji se nalazi u nazivu sljedećih modela bit će izostavljen u ovim
uputama: KX-TG8011FX/KX-TG-8012FX/KX-TG8021FX
Opće informacije
• Ova oprema je izrađena za upotrebu na analognim telefonskim mrežama
u Češkoj, Slovačkoj, Estoniji, Latviji, Sloveniji, Rumunjskoj i Bugarskoj.
• U slučaju problema, obratite se vašem dobavljaču opreme.
• Obratite se vašem dobavljaču opreme u slučaju korištenja u drugim zemljama.
Izjava o suglasnosti:
• Panasonic Communications Co., Ltd. Izjavljuje da je ova oprema usuglašena
sa osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive Radio &
Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) 1999/5/EC. Izjave o
suglasnosti za važne Panasonic proizvode opisane u ovom priručniku mogu se
preuzeti posjećivanjem stranice:
http://www.doc.panasonic.de
Obraćanje ovlaštenom predstavniku:
Panasonic testni centar
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Sastav modela
KX-TG8011 serija
● Prikazani model je KX-TG8012
Br. modela
KX-TG8011
KX-TG8012
Bazna stanica
Br. dijela
KX-TG8011
KX-TG8011
Prijenosna slušalica
Br. dijela
KX-TGA800
KX-TGA800
Količina
1
2
3
Uvod
KX-TG8021
Model broj
KX-TG8021
Bazna stanica
Broj dijela
KX-TG8021
Slušalica
Broj dijela
KX-TGA800
Količina
1
Razlike u funkcijama
Model broj
Automatska tajnica
KX-TG8011
KX-TG8012
KX-TG8021
Interkom
N ⇔ N*1
-
z*2
z
z*2
z
*1 Pozivi preko interfona mogu se ostvariti između slušalica.
*2 Pozivi preko interfona mogu se ostvariti između slušalica, tako da kupite i
registrirate jednu ili više dodatno nabavljivih slušalica (str. 5)
Informacije o priboru
Isporučeni pribor
Količina
Broj
c
d
e
f
g
h
Pribor/
Broj dijela
KX-TG8011
KX-TG8021
Mrežni adapter za baznu stanicu/
PQLV207CE
1
1
Telefonski kabel
1
1
Punjive baterije*1
2
4
Poklopac slušalice*2
1
2
Punjač
-
1
Mrežni adapter za punjač/
PQLV209CE
-
1
*1 Pogledajte str. 5 za informacije o zamjenskim baterijama.
*2 Poklopac slušalice dolazi pričvršćen na slušalicu.
4
KX-TG8012
Uvod
1
2
3
4
5
6
Dodatni/zamjenski pribor
Molimo da kontaktirate vašeg najbližeg distributera Panasonic uređaja za vezano
uz informacije o prodaji.
Broj
c
Pribor
Broj modela
DECT repetitor
KX-A272
Informacija o zamjenskim baterijama:
• Baterije mijenjajte isključivo s nikal metal hidridnim (Ni-MH) tipom baterija. Za ovaj
su potrebne 2 AAA (R03) baterije po slušalici. Za najbolje rezultate, preporučamo
vam da koristite Panasonic punjive baterije (Broj modela P03P, HHR-4MRE, ili
HHR-4MPT).
• Zamjenske baterije mogu imati različiti kapacitet od onih koje su isporučene.
Proširivanje vašeg telefonskog sistema
Možete proširiti vaš telefonski sistem
tako da registrirate dodatno nabavljive
slušalice (maksimalno 6) na jednu
baznu stanicu.
Slušalica (dodatno nabavljiva): KX-TGA800FX
Napomena za kasnije
Predlažemo vam da držite evidenciju o sljedećim informacijama kao pomoć kod
bilo kakvog popravka unutar garancijskog roka.
Serijski br.
Datum kupnje
(može se pronaći na dnu bazne stanice)
Ime i adresa dobavljača
Attach
yourpričvrstite
purchase receipt
Ovdje
račun here.
5
Uvod
Za vašu sigurnost
Da bi spriječili teške ozlijede te gubitak
života ili imovine, pročitajte pažljivo
ovaj odlomak prije korištenja proizvoda,
kako bi osigurali pravilan i siguran rad
vašeg proizvoda.
UPOZORENJE
Priključivanje napajanja
• Koristite isključivo izvore napajanja
označene na proizvodu.
• Nemojte preopterećivati strujne
utičnice ili produžne kablove. To može
dovesti do opasnosti od nastanka
požara ili strujnog udara.
• Umetnite do kraja utikač mrežnog
adaptera/strujnog utikača u strujnu
utičnicu. Ako se to ne učini može
doći do strujnog udara i/ili pretjerane
vrućine koja može rezultirati požarom
• Redovito uklanjajte prašinu itd. s
mrežnog adaptera/strujnog utikača
tako da ga izvučete iz strujne utičnice
i tada ga obrišete suhom krpom.
Nakupljena prašina može izazvati
kvar na izolaciji od vlage itd., što za
posljedicu može imati požar.
• Iskopčajte uređaj iz strujne utičnice u
slučaju pojave dima, neuobičajenog
mirisa ili neuobičajenog zvuka. Ovi
uvjeti mogu izazvati požar ili strujni
udar. Provjerite je li dim prestao
izlaziti i pozovite ovlašteni servis.
• Utikač nemojte nikada dirati mokrim
rukama. Postoji opasnost od
električnog udara.
Ugradnja
• Da bi spriječili rizik od požara ili
električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili nekom obliku vlage.
• Nemojte postavljati ili koristiti
6
ovaj proizvod u blizini automatski
kontroliranih uređaja kao što su
automatska vrata i požarni alarmi.
Radio valovi koje odašilje ovaj uređaj
mogu prouzrokovati nepravilnost
u radu takvih uređaja, što može
rezultirati nesrećom.
Mjere zaštite kod rada
• Iskopčajte proizvod iz strujne utičnice
prije čišćenja. Nemojte koristiti tekuća
sredstva za čišćenje ili ona u obliku
spreja.
• Nemojte rastavljati proizvod.
• Nemojte prolijevati tekućinu
(deterdžente, sredstva za čišćenje
itd.) po utikaču telefonskog kabla,
ili dozvoliti da se namoči. To može
prouzrokovati požar. Ako se utikač
telefonskog kabla namoči, odmah ga
izvucite iz telefonske utičnice na zidu i
nemojte ga koristiti.
Medicinski uvjeti
• Savjetujte se s proizvođačem
medicinskih uređaja, poput
elektrostimulatora srca (pacemakera)
ili slušnih aparata, da bi utvrdili da
li su pravilno zaštićeni od vanjske
RF energije (radijska frekvencija).
(Ovaj proizvod radi u frekvencijskom
rasponu od 1,88 GHz do 1,90 GHz, a
snaga odašiljanja radijske frekvencije
je 250 mW (maksimalno).)
• Ovaj proizvod nemojte koristiti u zdravstvenim ustanovama, ako vas obavijesti
s propisima u tim prostorima upućuju
da to ne radite. Bolnice ili zdravstvene
ustanove mogu koristiti uređaje osjetljive na vanjsku RF energiju.
PAŽNJA
Ugradnja i preseljenje
• Nemojte nikada instalirati telefonske
žice tijekom električne oluje.
Uvod
• Nemojte nikada postavljati utikače
telefonske žice na mokrim mjestima,
osim ako je utikač posebno dizajniran
za mokra mjesta.
• Nemojte nikada dirati neizolirane
telefonske žice ili priključnice osim
ako je telefonska žica odspojena iz
mrežne utičnice.
• Budite pažljivi kada instalirate ili
modificirate telefonske linije.
• Kao glavni uređaj za odspajanje
koristi se mrežni adapter. Osigurajte
da je mrežna utičnica postavljena
blizu proizvoda i da je lako dostupna.
• Pomoću ovog se proizvoda neće moći
ostvariti pozivi, ako:
- treba napuniti baterije slušalice, ili
su one neispravne.
- dođe do prekida napajanja.
- je uključena funkcija zaključavanja
tipki.
Baterije
• Preporučamo isključivo koristiti
baterije navedene na str. 5.
KORISTITE ISKLJUČIVO punjive
Ni-MH baterije AAA(R03) veličine.
• Nemojte miješati stare i nove baterije
• Nemojte otvarati ili oštećivati baterije.
Oslobođeni elektrolit iz baterije je
korozivan i može izazvati opekline ili
ozljede očiju ili kože. Elektrolit može
biti otrovan ako se proguta.
• Pažljivo postupajte s baterijama.
Nemojte dozvoliti provodljivim
materijalima kao što su prstenje,
narukvice ili ključevi da dodiruju
baterije, inače bi moglo doći do
kratkog spoja koji bi mogao uzrokovati
da se baterija i/ili provodljivi materijal
pregrije i prouzroči opekline.
• Baterije isporučene ili određene
isključivo za uporabu s ovim
proizvodom, punite u skladu s
uputama i ograničenjima navedenima
u ovom priručniku.
• Koristite isključivo kompatibilnu
baznu stanicu (ili punjač) za punjenje
baterija. Nemojte neovlašteno dirati
baznu stanicu (ili punjač). Ako se
ne držite ovih uputa, može doći do
bubrenja ili eksplozije baterija.
Važne sigurnosne
upute
Kada koristite vaš proizvod, trebate se
uvijek držati osnovnih mjera opreza
kako bi se smanjio rizik od požara,
električnog udara i ozljeda osoba, što
uključuje sljedeće:
1. Nemojte koristiti ovaj proizvod blizu
vode, primjerice, blizu kade za
kupanje, umivaonika, kuhinjskog
sudopera, kade za pranje rublja, u
mokrom podrumu ili u blizini bazena.
2. Izbjegavajte korištenje telefona (osim
bežičnog) tijekom električne oluje.
Može postojati neznatni rizik strujnog
udara od munje.
3. Nemojte koristiti telefon da bi prijavili
istjecanje plina u blizini istjecanja.
4. Koristite isključivo isporučeni strujni
kabel i baterije naznačene u ovom priručniku. Nemojte bacati baterije u vatru.
One bi mogle eksplodirati. Provjerite
lokalne propise vezano uz moguće
posebne upute za odlaganje baterija.
SPREMITE OVE UPUTE
Za najbolje rezultate
Smještaj bazne stanice/izbjeg. šuma
Bazna stanica i ostali kompatibilni
Panasonic uređaji koriste radio valove
za međusobno komuniciranje.
• Za maksimalnu pokrivenost i
komunikaciju bez šuma, postavite
vašu baznu stanicu:
- na prikladno, povišeno, središnje
mjesto bez prepreka
7
Uvod
između slušalice i bazne stanice u
zatvorenom prostoru.
- podalje od elektronskih uređaja kao
što su TV prijemnici, radio-uređaji,
računala, bežični uređaji ili drugi
telefoni.
- izbjegavajte postavljanje u smjeru
odašiljača radio frekvencijskih
signala, poput vanjskih antena baznih
stanica mobilnih telefona (izbjegavajte
postavljanje bazne stanice na
prozorske klupčice ili blizu prozora).
• Pokrivenost i kvaliteta glasa ovisi o
lokalnim uvjetima okoline
• Ako prijem na mjestu gdje se nalazi
bazna stanica nije zadovoljavajući,
premjestite baznu stanicu na drugo
mjesto da bi dobili bolji prijem.
Okoliš
• Držite ovaj proizvod podalje od
uređaja koji generiraju električni šum,
kao što su fluorescentne žarulje i
motori.
• Ovaj proizvod ne smije biti izložen
pretjeranom dimu, prašini, visokoj
temperaturi i vibracijama.
• Ovaj proizvod ne smije biti izložen
direktnim sunčevim zrakama.
• Nemojte stavljati teške predmete na
strujni kabel ili na proizvod.
• Ako se proizvod ne koristi kroz duži
vremenski period, iskopčajte proizvod
iz strujne utičnice.
• Proizvod je potrebno držati podalje
od izvora topline kao što su to
radijatori, štednjaci itd. Uređaj se ne
bi smio postaviti u prostorije gdje je
temperatura niža od 5°C, ili viša od
40oC. Vlažne podrume bi isto tako
trebalo izbjegavati.
• Maksimalna udaljenost za pozivanje
može se skratiti ako se proizvod
koristi na sljedećim mjestima: u blizini
prepreka poput brda, tunela, ispod
zemlje, blizu metalnih objekata kao
8
što su to žičane ograde itd.
• Rukovanje proizvodom u blizini
električnih uređaja može dovesti do
interferencije.
Udaljite se od električnih uređaja.
Rutinsko održavanje
• Obrišite vanjske površine uređaja
mekom, vlažnom krpom.
• Nemojte koristiti benzin, razrjeđivač,
ili abrazivni prašak.
Obavijest za odlaganje proizvoda,
premještanje, ili vraćanje
• Ovaj proizvod može spremiti vaše
privatne/povjerljive informacije. Da bi
zaštitili vašu privatnost/povjerljivost,
preporučamo vam da iz memorije
obrišete sve informacije, kao što su to
telefonski imenik ili popis pozivatelja,
prije nego što odložite, premjestite, ili
vratite proizvod.
Informacije za korisnike o
prikupljanju i odlaganju dotrajalih
uređaja i iskorištenih baterija
2
3
1
Ovi simboli ( 1, 2 ,3 ) na proizvodu,
ambalaži i/ili pratećim dokumentima
znače da se iskorišteni električni i
elektronički proizvodi i baterije ne
smiju miješati s kućnim otpadom iz
domaćinstva.
Za pravilno postupanje, obnavljanje
i recikliranje dotrajalih proizvoda i
baterija, molimo vas da ih odnesete na
za to predviđena mjesta za prikupljanje,
u skladu s vašim nacionalnim
zakonodavstvom i Direktivama
2002/96/EC i 2006/66/EC.
Uvod
Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda
i baterija, pomoći ćete spasiti
vrijedne resurse i spriječiti bilo kakve
potencijalno negativne utjecaje po
ljudsko zdravlje i okoliš, do kojih bi inače
moglo doći zbog neodgovarajućeg
rukovanja otpadom.
Za više informacija o prikupljanju
i recikliranju dotrajalih proizvoda i
baterija, molimo da kontaktirate vaša
lokalna tijela javne vlasti, službu za
odvoz otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvode.
Nepravilno zbrinjavanje ove vrste
proizvoda za posljedicu može imati
prekršajne sankcije, u skladu s Vašim
nacionalnim zakonodavstvom.
Za poslovne korisnike u Europskoj
uniji
Ako želite baciti električnu i
elektroničku opremu, molimo vas da
kontaktirate vašeg lokalnog prodavača
ili dobavljača za više informacija.
Informacije o odlaganju u ostalim
državama izvan Europske unije
Ovi simboli ( 1, 2 ,3 ) vrijede jedino
u Europskoj uniji. Ako želite baciti te
predmete, molimo da kontaktirate
lokalne tijela javne vlasti ili prodavača,
te pitate za pravilnu metodu odlaganja.
Napomena o simbolu na bateriji
Ovaj simbol ( 2 ) može se koristiti u
kombinaciji s kemijskim simbolom (3 ).
U tom slučaju sukladan je sa zahtjevima
Direktive u odnosu na korištene
kemikalije.
9
Priprema
6 {6} (Reprodukcija)
Kontrole
Indikator poruka
7 {x} (Lokator)
8 {s} (Uključena automatska
Bazna stanica
tajnica)
Indikator statusa automatske
tajnice
„ KX-TG8011/KX-TG8012
Slušalica
G
A
H
A
B
I
1 Kontakti za punjenje
2 {x} (Lockator)
B
C
D
Bazna stanica
J
K
L
„ KX-TG8021
E
A B CD
F
E F G H
1
2
3
4
5
Kontakti za punjenje
Zvučnik
{■} (Stop)
{4} (Brisanje)
{^} (Povećanje glasnoće)
{V} (Smanjenje glasnoće)
{7} (Ponavljanje)
{8} (Preskakanje)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
M
N
O
Zvučnik
Funkcijske tipke
{C} (Razgovor)
{s} (Speakerphone)
Tipkovnica za biranje brojeva
{R/E}
R : Recall/Flash
E: Tipka za prečicu alarma
Indikator punjenja
Indikator zvonjenja
Prijemnik
Zaslon
{ih} (Isključeno/Napajanje)
Tipka za navigaciju
( {^}/{V}/{<}/{>}))
? (Glasnoća: {^}/{V})
{C/T} (Clear/Isključi ton)
{INT} (Interkom)
Mikrofon
Kontakti za punjenje
Priprema
Korištenje tipke za navigaciju
Simbol
Tipka za navigaciju na slušalici može
se koristiti za kretanje kroz izbornike
i odabir stavki prikazanih na zaslonu
pritiskom na {^}, {V},/{<}, ili {>}.
Za podešavanje glasnoće prijemnika
ili zvučnika, pritisnite uzastopce
{^} za povećanje glasnoće ili {V}
za smanjivanje glasnoće tijekom
razgovora.
x
Povećanje
Volumeglasnoće
up
{^}
{<}
k
y
u
{>}
{V}
Smanjenje
glasnoće
Volume down
Funkcijske tipke
n
d
Ova slušalica sadrži 3 funkcijske tipke.
Pritiskom na funkcijsku tipku, možete
odabrati značajku prikazanu direktno
iznad nje na zaslonu.
1
E
d
z
Zaslon
~
Simboli na zaslonu slušalice
Simbol
w
Značenje
Unutar dometa bazne
stanice
• Kada treperi:
Slušalica traži baznu
stanicu.
(str. 54)
f
[1]
-1-
Značenje
Slušalica pristupa baznoj
stanici (interfon, listanje
stranica, mijenjanje
postavki bazne stanice
itd.)
Slušalica je na vanjskom
pozivu.
Propušteni poziv*1 (str.
33)
• Kada je simbol prikazan
kraj ikone baterije:
automatska tajnica je
uključena*2 (str. 39)
• Kada je simbol prikazan
s brojem: Snimljene su
nove poruke*2 (str. 41)
Automatska tajnica je
puna.*2
Automatska tajnica
odgovara na pozive
pozdravnom porukom i
poruke pozivatelja nisu
snimljene *2 (“Vrijeme
snimanja pozivatelja”,
str. 44)
Snaga baterije
Alarm je uključen. (str. 27)
Postavljena je funkcija
voice enhancer
(poboljšanje kvalitete
glasa) (str. 20)
Uključen je način rada
za privatnost poziva.
(str. 20)
Glasnoća zvona (str. 24)
je isključena.
Uključen je noćni način
rada. (str. 28)
Broj slušalice (postavke
zaslona u pripravnom
stanju, str. 25)
Broj bazne stanice
(postavke zaslona u
pripravnom stanju, str. 25)
11
Priprema
Simbol
h
j
m
z
Značenje
Primljena je nova SMS
poruka. *3 (str. 37)
SMS poruka koju ste
napisali ima više od 160
znakova.*3 (str. 36)
SMS memorija je puna.*3
Primljena je nova poruka
govorne pošte.*4 (str. 45)
• Linija je zauzeta.
• Automatsku tajnicu
koristi druga slušalica ili
bazna stanica. *2
Ikone funkcijskih tipki
U
Ikona
Radnja
Vraća na prethodni zaslon.
K
Prikazuje izbornik.
M
Prihvaća trenutni odabir.
j
Prikazuje prethodno birani
telefonski broj.
Otvara imenik.
n
l
Prikazuje izbornik za
pretraživanje imenika.
Isključuje funkciju
zaključavanja tipki. (str. 20)
Odabire način rada za unos
znakova.
Zaustavlja snimanje ili
reprodukciju.*1
Ubacuje stanku za biranje.
Ikone izbornika
W
Briše odabranu stavku.
Kada je u pripravnom stanju, pritiskom na
srednju funkcijsku tipku otvara se glavni
izbornik slušalice. Od tuda možete pristupiti različitim sadržajima i postavkama.
(
Nema funkcije.
*1 Samo pretplatnici usluge
identifikacije pozivatelja
*2 KX-TG8021
*3 Samo SMS korisnici
*4 Sano pretplatnici usluge govorne
pošte
Ikona
j [
X
5
K
<
I
]
N
:
<
>
|
}
Funkcija
Popis pozivatelja
SMS (Short Message
Service)
Postavke vremena *1
Automatska
tajnica *2
Podešavanje
postavki
slušalice
Podešavanje
postavki bazne
stanice
Podešavanje
postavki zaslona
*1 KX-TG8011/KX-TG8012
*2 KX-TG8021
12
(
)
/
O
*1 KX-TG8021
Povezivanje
Spojite kabel mrežnog adaptera ( 1 )
tako da čvrsto umetnete utikač ( 2 ).
Priključite telefonski kabel u baznu
stanicu i telefonsku utičnicu tako da
čujete zvuk klika 3 .
Bazna stanica
• Koristite isključivo isporučeni
Panasonic mrežni adapter
PQLV207CE.
• Koristite isključivo isporučeni
telefonski kabel. Korištenje drugog
telefonskog kabla
Priprema
može dovesti do toga da uređaj neće
pravilno raditi.
UTo
telefonsku
telephone
liniju
line
mrežnog adaptera), ako u kući
raspolažete takvom telefonskom
utičnicom.
Ako se pretplatite na DSL/
ADSL uslugu
C
A
B
(220–240 V AC,
50 Hz)
Hook
Zakačka
Punjač
U sljedećim slučajevima molimo da
između bazne stanice i telefonske
utičnice na telefonsku liniju priključite
DSL/ADSL filtar (kontaktirajte vašeg
DSL/ADSL pružatelja usluga):
- tijekom razgovora se čuje šum.
- funkcije prikaza identifikacije
pozivatelja ne rade pravilno.
Raspoloživo za:
KX-TG8012
• Koristite isključivo isporučeni
Panasonic mrežni adapter
PQLV209CE.
B
A
Prema telefonskoj
To tele
liniji
DSL/ADSL
filtarfilter
DSL/ADSL
Hooks
Zakačke
(220–240 V AC, 50 Hz)
Napomena:
• Mrežni adapter mora uvijek biti
priključen. (Normalno je da se adapter
zagrijava tijekom uporabe.)
• Mrežni adapter se mora priključiti na
okomito postavljenu ili podnu strujnu
utičnicu. Mrežni adapter nemojte
priključivati na stropne strujne
utičnice, jer se mrežni adapter zbog
svoje težine može odspojiti.
Kada nema struje
Uređaj ne radi dok nema struje.
Preporučamo da na istu telefonsku
liniju spojite telefon sa žicom (bez
Umetanje i zamjena
baterija
Važno:
• Koristite isporučene punjive baterije
(dio broj HHR-55AAAB).
• Kada umećete baterije:
– Obrišite krajeve baterija (S, T)
suhom krpom.
– Provjerite polaritet (S, T) .
– izbjegavajte dodirivanje krajeva
baterije . (S, T)
• Kada mijenjate baterije:
– KORISTITE ISKLJUČIVO punjive
Ni-MH baterije AAA (R03).
– NEMOJTE koristiti alkalno
manganske/Ni-Cd baterije.
13
Priprema
– Preporučamo koristiti Panasonic
punjive baterije navedene na
str. 5, 7.
1 Čvrsto pritisnite zapor na poklopcu
slušalice i gurnite ga u smjeru
strelice.
”,
” “
“
”
”,
”, 2
“ČeŠUmetnite
” prvo negativni pol ( T )
baterije. ”Zatvorite poklopac
” “
”, “
Šslušalice.
”
Šu” “
ânã”
” “
”, SAMO punjive
Rechargeable
Ni-MH
ONLY
Ni-MH
”
“
”.
Važno:
• Ako se slušalica ne uključi odmah
nakon umetanja/mijenjanja baterije,
pritisnite {ih} oko 1 sekundu, ili
stavite slušalicu na baznu stanicu ili
punjač.
Napomena:
• Kada mijenjate baterije, uklonite stare
baterije.
14
Punjenje baterija
Prije prve uporabe stavite slušalicu na
baznu stanicu ili punjač kroz vrijeme od
oko 7 sati.
● Za vrijeme punjenja, na zaslonu
je prikazana poruka “Charging “
(punjenje) i indikator punjenja na
slušalici svijetli. Kada su baterije
napunjene do kraja, prikazuje se
poruka “Charge Completed” (punjenje
je završeno). Indikator punjenja
ostaje svijetliti i nakon što su baterije
napunjene do kraja.
*1
Bazna
Basestanica
unit*1
Punjač*2 *2
Charger
*1 Prikazani model je KX-TG8011.
*2KX-TG8012
Napomena:
• Uobičajeno je da je slušalica topla
tijekom punjenja.
• Ako uređaj želite odmah koristiti,
baterije punite najmanje 15 minuta
• Očistite kontakte za punjenje na
slušalici, baznoj stanici i punjaču
mekom, suhom krpom jednom
mjesečno. Čistite učestalije ako je
jedinica izložena mašćenju, prašini, ili
velikoj vlazi.
“
“
“
“
“
“
”, “ČeŠ
”
” “
”
”, “
Š
”
Šu” “
ânã”
” “
”,
”
“
”.
Snaga baterije
Ikona baterije
1
2
3
Priprema
Čuvar zaslona
Snaga baterije
Puna
Srednja
Prazna
• Kada treperi:
Potrebno je
punjenje
Učinkovitost Panasonic NI-MH
baterija (isporučene baterije)
Operacija
U neprestanoj
upotrebi
Ne koristi se
(pripravno stanje)
Vrijeme rada
Maksimalno 14
sati.
Maksimalno 240
sati (10 dana)
Napomena:
• Za baterije je uobičajeno da kod prvog
punjenja ne postignu puni kapacitet.
Maksimalna učinkovitost baterija
postiže se nakon nekoliko kompletnih ciklusa punjenja/pražnjenja
(korištenje).
• Stvarna učinkovitost baterija ovisi o
kombinaciji koliko je često slušalica
u upotrebi i kako se često ne koristi
(pripravno stanje).
• Čak i ako je slušalica napunjena do
kraja, ona se može ostaviti na baznoj
stanici ili punjaču bez štetnog utjecaja
po baterije.
• Snaga baterije može biti nepravilno
prikazana nakon zamjene baterija. U
tom slučaju stavite slušalicu na baznu
stanicu ili punjač i ostavite ju puniti
najmanje 7 sati.
Pozadinsko osvjetljenje se zatamni
kada se slušalica koristi, ili se
kompletno isključi nakon 1 minute
neaktivnosti, ako se slušalica ne nalazi
na baznoj stanici ili punjaču.
Zaslon slušalice aktivirajte tako da:
– pritisnete {<} ili {>} tijekom poziva.
– pritisnete {ih} u drugim
slučajevima.
Postavljanje na zid
Bazna stanica
85 mm
Vijci
(nisu
Screws
isporučeni)
(Not
supplied)
Zakačka
Hook
Duži od
20
Longer
than
20mm
mm
Razmak
Space
(6
(6 mm)
mm)
15
Priprema
Punjač
Raspoloživo za:
KX-TG8012
“
”
“
“
”,
“
“
” “
”,
“
“
”, “ČeŠ
”
“
” “
“
” “
“
“
”,
“
”, “
Š
”
Simbol
“
“
” “
”,
“
Šu” “
ânã”
{V}/{^}:”“
“
”, “ČeŠ
“
” “
”,
“”
“
“
” “
“
”
“
”.
“
”, “
Š
”
“
Šu” “
ânã”
“ mm
” “
”,
25.4
“
”
“
”.
Vijci
(nisu
Screws
(Not
supplied)
isporučeni)
““
”, ”,
“ČeŠ
“ČeŠ
””
““ “
” ”“ “”
””
“ ”,
“
”, ”,
““
ŠŠ ” ”
Šu”
Šu”
ânã”
”“ ““
”, “ “ ânã”
“ “ ”, “ČeŠ ” ”“ “”
”, ”,
“ “” “
” ” “ ”“
”. ”.
”
”, “
Š
”
Značenje
Šu” “
ânã”
” “ili {^} ”,
Pritisnite {V}
” unutar
“
”.
”za odabir riječi
navodnika.
Primjer:
{V}/{^}:”Off”
Uključivanje/
isključivanje uređaja
Uređaj uključen
Pritisnite {ih} oko 1 sekundu.
Zakačke
Hooks
“
“
“
“
“
“
“
“
”,
” “
“
”
Pritisnite {ih} oko 2 sekunde.
”,
Duži odthan
20”
”, Longer
“ČeŠ
20mm
mm
” “
”
”, “
Š
”
Šu” “
ânã”
” “
”,
”
“
”.
Razmak
Space
(2 mm)
mm)
(2
Simboli korišteni u
ovim uputama za
uporabu
Simbol
{}
i
“”
16
Uređaj isključen
Značenje
Riječi u zagradama
označavaju nazive
tipki na slušalici i baznoj
stanici.
Primjer:
Tipke uređaja: {C} ,
{ih}
Nastavite na sljedeću
operaciju.
Riječi unutar navodnika
označavaju izbornik na
zaslonu.
Primjer: “Auto Talk”
Podešavanje postavki
uređaja prije uporabe
Regionalne postavke
Uređaj možete podesiti tako da koristi
postavke koje odgovaraju vašoj
državi. (str. 29). U skladu s tim će
se promijeniti jezik zaslona i ostale
postavke.
Napomena:
• Jezik zaslona se mijenja (na zadane
postavke određene države) samo
za slušalicu koja se koristi za odabir
regionalnih postavki. Za sve ostale
slušalice morate zasebno promijeniti
jezik zaslona.
“ “
“ ” ”,“
””, ““ČeŠ
”, “
”, ” ”,
”
“
“ “
”
“
”,
“
”” “”
”,“
“
”,“ “ČeŠ”, “ČeŠ
””
”
“ “
“ ”,
” “ “Š ”” ”“
””, “ČeŠ
”,”“ “”, “ČeŠ
”,
“ ” Š “” ” ” “ ” “
“ “
“”,”“ Šu”
“” “”,““ Š
”,ânã”
”, ”
“ ânã”
”,
“ “”,”Šu”
Š“ “ ”ânã”
Š”, “ČeŠ
”
“”,Šu”
““ “
“ČeŠ
” “”, “
Priprema
Šu” “
“ “
“ Šu””” “““ ” ânã”
” “““ ”, ”.
“” ”,
”ânã”
“
““
”
”
“
”,
“
““
”, Š
“”, “ ”
“ Š” ”“”. “ ”.” ”,
“
Jezik zaslona
vrijeme
“
”,
““ Datum iŠu”
“ “ ”. “
” Šu”“ “
”.
“”
ânã”
ânã”
“ jezika ” “
”,
Raspoloživih ““je 16 različitih
“ 1 K (srednja
” “ funkcijska
”, tipka)
“ →N
” “
”
”
”
“
”“
“ zaslona.
”
”, “ČeŠM ”
“ →
”
“
”. “
”
“
“““
”,
“
”
”,
”,
”,
“
” “
”
“““ “
” “““”,
”,
2 {V}/{^}
”,
”,
” “
”, You””can
“
“ ”“
Š
”: ”Time settings”
Možete
odabrati
select
“Deutsch
Deutsch”,
,” ”, “
“ “
”
” “”,
(postavke
vremena)→ M
”,
“ČeŠ
” “
”,““ČeŠ
“ČeŠ
”, “““ČeŠ
“ ””,
”, “”, ”“””
” Šu”
ânã”
“English
English”,
“
”” “
”
“ČeŠ
3 {V}/{^}
: ”Set Date & Time”
” “ “““ “ “Magyar
“ ” ”,“”” ”““ ,”,
”“Polski
“ ”,”, “ ”,”””
“
”,
”
“
”,
Magyar”,
Polski”,
“
”
”, ““ “
”,
ŠŠ
”””
””,”,
““ČeŠ
datum i vrijeme) → M
““ Š “Sloven
”,””“““ “ ””,““ina”,
”, “
““”,
”“ČeŠ
“ Š
”, ””,,”“
” “ (postavite
SlovenČina
“ČeŠtina
”“”tina”,
”“
”,”.
” “ ““ “ ”,
Šu”
“
ânã”
”,
“
Š
”
Šu”
“
ânã”
”,”“ČeŠ
Šu” “ “““ ânã”
“ “ČeŠ
””, ” ,” ” “ 4 Unesite
““ Šu”
”,
mjesec, i
“Hrvatski
Hrvatski”,
,”ânã”
“Slovenscina
”,“”” “”, “ČeŠ
“Slovenscina”,
” “trenutni datum,
”,
“““““ČeŠ
” ““““
“ ” “”,
” “”, “Šu”
”,
””,
” godinu.
”,”“” KAI”,
“ ” “Š
Š ”” “,” ” ”,
“ ” ““””” “””,
“ânã”
Eesti”,
“LIETUVI
LIETUVIŠKAI
“ “ “Eesti
”,
“
“
”,
“ČeŠ
”
”
“
“
”.
”,
” Šu”
“,“““ânã”
”.
“ “ ”“”””,
Š““
””,
”,
”
”.
” ““““ ““ “Latvie
”.
ânã”
““”,Šu”
““ČeŠ
Š
LatvieŠu”,
“Rom
” , Š” ”, “ČeŠ
“Românã”,
”
15
“ Primjer:
” “July, 2008
”
””,
” “ ”, “ ”,““ “ Š “ Šu”
”
“
”.
“”” “““Šu”ânã”
“ ”,“ânã””ânã”
”,
“
“Srpski”,
“БЪЛГАРСКИ
БЪЛГАРСКИ”,
,”“Šu”
“Srpski
” “
” “{0}{7} {0}{8}
“ {1}{5}
”,
Š
”
”,Šu”
“ČeŠ“ ““ ânã”
” “ ” ““ ”” “ “ ”,” ””, ““”.
”,
“”,”,“ ”, “ČeŠ
”“Š, or
“ili “Shqip
МАКЕДОНСКИ”,
Shqip”.
“МАКЕДОНСКИ
” ””, “”, ”.
Š“ 5 Unesite
”
Šu”
ânã”
trenutni
sat i minutu.
” “““
” “
” “ ”
“
”“
““”
”“”. Šu”
““ “ “ Šu”
ânã”
“ ”.ânã”
” ““
”“ ”.
“
”
“
”,
Primjer:
9:30
”.
“
Š” “ K
”
““ ”→“N ”,
”
“
”
(srednja
“Š ”,” tipka)
““ 1
”,
“ ” “ funkcijska
{3}{0}
“ ”,{0}{9}
”
“
”.
Šu” “
ânã”
“
”
“
”,
“
”,
“
”,
“
”
“
”
“
”
““ ” ”.
“ ” ”.
→ MŠu” ““”
“”
““ ”,
ânã”
•
Možete
odabrati
24
satni,
ili 12 satni
” “
“
”,
“ČeŠ
”
”” “ ”, ”,
““ ”,
” “
”,
“ “ {V}/{^}
”, ”,”“““ “ “ Setup”
(postavke
”,
format
sata (“AM”
ili “PM”) tako da
”
“ ““ 2
”. ”,”: ”Display
“
”
“
”
“
”,
“ČeŠ
“
”
”,
“ČeŠ
”
“
“
“
”,
”
“
”,
“
”
“
”,
“ “ zaslona)
” “ →”M“ ”,
” “
”,
“
”.
{*} . ”
“
”””“pritisnete
“
”, ““ČeŠ
”,”,“ČeŠ
“ “ČeŠ
”,”Š“ČeŠ”
”
” “ ”,““ČeŠ
”,“
““ 3
”” ”““ “”,
{V}/{^}: ”Select
Language”
{ih}
M
→
“““ČeŠ
”,
” ““6 ” “”ânã”
”
“”, “ ” ”“” ”““”“ Š“ Šu”
”Š
”
““ “ (odaberite
” “””,
“
jezik) “ → M” ““”,
”,
Šu”
Š”“Napomena:
Š
”
““ “ {V}/{^}
”, “”, ”“ ““ “ Š “Š Šu”
” ”, “” “““ân㔊 ”,
”“ “” ânã”
4
: Odaberite
po
želji.
→ ”,ânã”
” ” “““ ânã”
”.”,
” ““Šu”
“ jezik
Šu”
”,Šu”
“Šu”
” Šu”
““ “
“ ““ ânã”
“ Šânã”
“““ “ ânã”
• Za
ispravak znamenke,
pritisnite
{ih}
M→
“
”
“
“
”.
”
“
“
”
“
“
”,
”
“
”,
“
”
“
”,”.bi pomaknuli kursor
“
Šu”
“
ânã”
“
” “ “
”,
” “
”, {<} ili {>} kako
“
”. “
”.
”” “” “ ““ ”, ”. ”. ”“ ” “ “ na
““ Napomena:
”. ”znamenku
i tada je ispravite.
“ • Ako odaberete
” jezik
“ koji ”.
ne možete
• Datum i vrijeme mogu biti netočno
pročitati: {ih} → K→ N → M
prikazani nakon nestanka struje. U
“→ {V} 2 puta
” → M → {V} 4 puta M
tom slučaju ponovo postavite datum i
“
”,
{V}/{^} Odaberite jezik po želji. → M
vrijeme.
“
” “ →{ih}
”,
”
“
”, “ČeŠ
” “
“
”,
“
” “Način
”
biranja“ ”
”, ”
“
”, “ “ “
Š ”,”” ““
možete
pozivati,
promijenite
“ ne
”, “ČeŠ
”
“
Šu” ““Ako
ânã”
” ”,“
”,
ovu postavku
”“tako
““ da
”
“
” “”, ”,
”, odgovara
“” ““
“ČeŠ
” ””
telefonske
”,” “”,“vaše
Š ” ””mreže.
“
” ““ “ ”,
”.
”, “ČeŠ
“ postavkama
““
ânã”
”
”,”postavka
“ “”Šu”
““ Zadana
”,“Tone”
” ““ “ jeŠ
”, ” (tonsko
““
”,Šu”
“ “”,”“ČeŠ
Š
” ””, ”
“ biranje).
”,“ânã”
“ČeŠ
“ ”, biranja.
Za””uslugu
tonskog
Šu”
““”“ “” ânã”
““ “Tone”:
””. ”
““
Za“”uslugu
” “ “ Šrotacijskog/pulsnog
“ “Pulse”:
”, “”,
“
Š”,””.”
“ ânã””.
““ biranja.
Šu”Šu”
“” “ ânã”
“
tipka)→ <
“ 1 “K (srednja
” “”funkcijska
”, ”,
“
“ “→ M
” ” “ “
”. ”.
2 {V}/{^}:”Dial Mode” (način biranja)→
M
3 {V}/{^}: Odaberite postavku po želji.
→ M → {ih}
17
”, “ČeŠ
”
” “
”
”, “
Š
”
Šu” “
ânã”
” “
”,
” Pozivanje/
“
”. odgovaranje na pozive
“
”
”,
” “
”,
”, “ČeŠ
”
” “ 1 Podignite slušalicu
”
i birajte telefonski
”, “
Š
”
broj.
Šu” “ • ânã”
Za ispravak znamenke pritisnite
” “ {C/T}
”,
.
”
“
”.
2 {C}
3 Kada ste završili s razgovorom,
pritisnite {ih} ili stavite slušalicu
na baznu stanicu ili punjač.
Pozivanje
Korištenje speakerfona
1 Birajte telefonski broj i pritisnite {s}.
• Naizmjence razgovarajte sa
sugovornikom.
2 Kada ste završili s razgovorom,
pritisnite {ih} .
Napomena:
• Za najbolje rezultate speakerfon
koristite u tihom okruženju.
• Da bi prebacili natrag na prijemnik,
pritisnite {C} .
Podešavanje glasnoće prijemnika ili
zvučnika
Uzastopce pritisnite {^} ili {V} tijekom
razgovora.
Pozivanje putem popisa za ponovno
pozivanje (redial list)
Posljednjih 10 biranih brojeva su
spremljeni u popis za ponovno
pozivanje (svaki broj se može sastojati
od maksimalno 24 znamenke).
“
”
1 j“ (desna funkcijska
tipka)
”,
2 {V}/{^}
“ : Odaberite
” “ telefonski
”, broj po
želji.“
”, “ČeŠ
”
“
” “
”
3 {C}
“
”, “
Š
”
“
Šu” “
ânã”
Uređivanje/brisanje/spremanje
“
” “
”,
1 j“ (desna funkcijska
tipka)
”
“
”.
2 {V}/{^} :Odaberite telefonski broj po
želji. → K
18
“”
”, “ČeŠ
“
”, “ČeŠ
“
” “
“
” “
”
“”
”, “
Š
“
”, “
Š
Šu” “”
ânã”
“
Šu”“ “
ânã”
” “ “
“
” “”
”
”,
“ “
”, ” ““
”,
“
“
”“ “ ”,“ ” ““”,”.
“ “
” “
”, ”
3 “Nastavite sa željenom
operacijom.
”, ““ČeŠ
” “ ”, “ČeŠ ”,
”
“
“„ Uređivanje
” ““broja
“ “ prije
””
” ” ”“ ”, “ČeŠ
”, “”,
“ “ Š ”,”“ ” “
Š
”
”
““ pozivanja:
“ “ “ânã”
Šu”
”, “ “M ânã”
Š
”
: ““Edit
and
““ {V}/{^}
”Šu”
”, Call”
” ”,“{<}
”, da
““ČeŠ
” “
”,
“ ili {>}
ânã”
bi
““ → Pritisnite
”Šu”
““ pomaknuli
” “ “ “ → Uredite
”. ” ” “ “
”,”.
” “kursor.
”
“
”.
“ broj. ”,
”
→“ {C} “ Š
“„ Brisanje
Šu”broja:
“
ânã”
“ {V}/{^}: Odaberite
” “
”,
“Erase”
ili
“ “Erase all”
” → “M →”.
{V}/{^} :”Yes” → M → {ih}
„ Spremanje broja u imenik:
{V}/{^} :”Add Phonebook” →
M . Za spremanje
imena nastavite od koraka 3,
“Adding entries” , str. 21.
Napomena:
● Kod uređivanja:
- Za brisanje broja, postavite kursor
na broj i tada pritisnite {C/T}.
- Za unos broja, postavite kursor
desno od mjesta gdje želite
unijeti broj i nakon toga pritisnite
odgovarajuću tipku za biranje brojeva.
Pauza (za PBX sustav/ korisnike
usluge međugradskog poziva)
Ponekad je neophodna pauza kada
pozivamo putem PBX sustava ili
usluge međugradskog poziva. Pauza
je također potrebna i kod spremanja
pristupnog boja s pozivnice i/ili PIN
broja u imenik (str. 23).
Primjer: Ako trebate birati pristupni broj
za liniju “0” kod vanjskih poziva putem
PBX sustava:
1 {0} → l
2 Birajte telefonski broj. → {C}
Napomena:
• Svaki puta kada se pritisne l ,
ubacuje se pauza od 3 sekunde. Za
duže stanke ponovite po potrebi više
puta.
”,
” “
“
”
”,
”, “ČeŠ
”
” “
”
”, “
Š
”
Šu” “
ânã”
” “
”,
”
“
”.
Kada se prima poziv, indikator zvona
na slušalici treperi.
1 Podignite slušalicu i pritisnite {C}
kada uređaj zvoni.
• Isto tako možete odgovoriti na poziv
tako da pritisnete bilo koju tipku za
biranje brojeva od {0} do {9} {*} ,
ili {#}. (funkcija odgovora na poziv
svakom tipkom)
2 Kada ste završili sa razgovorom,
pritisnite {ih} ili stavite slušalicu
na baznu stanicu ili punjač.
Odgovaranje na pozive
Funkcija Auto talk (automatski
odgovor na poziv)
Na pozive možete jednostavno
odgovoriti dizanjem slušalice s bazne
stanice ili punjača. Ne trebate pritisnuti
{C} . Za uključivanje ove funkcije
pogledajte str. 25.
Podešavanje glasnoće zvona
slušalice
Kada slušalica zvoni za dolazni poziv
pritisnite {^} ili {V} uzastopce za odabir
željene glasnoće.
Napomena:
• Glasnoću zvonjenja slušalice možete
također prethodno programirati (str. 24).
Pozivanje/ odgovaranje na pozive
Funkcija Recall/Flash
{R/E} vam omogućuje da koristite
posebne funkcije vašeg PBX hosta,
kao što su preusmjeravanje poziva, ili
pristupanje opcionalnim telefonskim
uslugama.
Napomena:
● Za promjenu vremena funkcije recall/
flash, pogledajte str. 25.
Za pozive na čekanju ili za
korisnike usluge Poziv na
čekanju s identifikacijom
pozivatelja
Za korištenje funkcije poziv na čekanju,
potrebno je prvo pretplatiti se na uslugu
poziva na čekanju kod vašeg davatelja
usluga/telefonske kompanije.
Ova funkcija vam omogućuje primanje
poziva kada već razgovarate na telefon.
Ako primite poziv kada razgovarate
na telefon, čuti ćete ton za poziv na
čekanju.
Ako se pretplatite na uslugu
identifikacije pozivatelja i uslugu poziva
na čekanju s identifikacijom pozivatelja,
informacija o drugom pozivatelju je
prikazana nakon što u slušalici čujete
ton za poziv na čekanju.
1 Pritisnite {R/E} da bi odgovorili na
drugi poziv.
2 Za prebacivanje između poziva,
Korisne funkcije
tijekom poziva
Funkcija Mute
Kada je uključena funkcija Mute,
možete čuti ostale sugovornike, ali
ostali sugovornici ne mogu čuti vas.
1 Pritisnite {C/T} tijekom razgovora.
2 Da bi se vratili razgovoru, pritisnite
ponovno {C/T}.
pritisnite {R/E} .
Napomena:
• Molimo da kontaktirate vašeg
davatelja usluga/telefonsku kompaniju
za detalje i raspoloživost ove usluge
na vašem području.
19
Pozivanje/ odgovaranje na pozive
Privremeno tonsko biranje
(za korisnike usluge
rotacijskog/pulsnog biranja)
Privatnost poziva (Call
“
privacy)
” “
”
“
”, “
”,
Privatnost
“ poziva“”vam
“ “ omogućuje
”,
” ”,” “
da spriječite
druge korisnike
da se ””, “ČeŠ
Način biranja možete privremeno
“
”,
“ČeŠ
“
”
“
”,
razgovoru
prebaciti na tonsko biranje kada trebate priključe
“vašem
” ““”, s vanjskim
” “ ”
”
“
” “
pozivateljima.
Da
bi dozvolili
pristupiti tonskim uslugama (primjerice
“
”,
Šdrugim
“
Š
”
“
”, ““ČeŠ
””, “ ”
korisnicima
priključe
vašim
“ da” se
ânã”
uslugama telefonskog bankarstva).
““
Šu”
ânã”
“
“ Šu”
” “
razgovorima,
“ ”, “ ovu funkciju
”“Š“ ostavite
”,” “
”,
1 Pozovite.
“
”
“ Šu”
“ ove ”.
isključenu.
Početna
postavka
“”
”
“
”.
“
“
ânã”
2 Pritisnite {*} kada se pojavi uputa
funkcije
je “Off”” (isključeno).
“
“
”,
za unos koda ili PIN-a i nakon toga
1 “Pritisnite K ”tijekom
“ vanjskog
”.
pritisnite odgovarajuće tipke za
poziva.
biranje.
{V}/{^} :”Privacy” → M
Napomena:
“
”
“
” 2
“
”, vratiti
3 {V}/{^} : Odaberite željenu postavku
• Način biranja
“ će se
”, na pulsno
” “ ”slušalicu.
→ M
biranje“kada“spustite
“ ”,
”,
“
”
“
”,
“ČeŠ
”
“
”, “ČeŠ
” • Kada je ova funkcija uključena,
“
” “ ” “ glasa
” ”,”
Sustav“ za “poboljšanje
” “prikazana
”, je ikona z .
“
Š “ ”Š
“ ”, “ enhancer)
”, “
”
(Handset
voice
“
”,
“ČeŠ
”
Napomena:
“
“ Šu” “Šu” ânã”
“
ânã”
“
” “
”
Ova funkcija
pročišćuje
“
” “glas
“
” “ ”,
”, • Ova funkcija će se isključiti nakon što
“ zvuk
”, “ prekineteŠ poziv.
”
sugovornika,
stvarajući
prirodniji
“
”
“
”.
“
”
“
”.
“
Šu” “
ânã”
glasa kojeg je lakše čuti i razumjeti.
“
” “
”,
1 Pritisnite K tijekom poziva.
“
”
”
“
”.
“
“
”,
2 Pritisnite {V}/{^} : Odaberite “Voice
“
” “
”,
enhancer” → M
Slušalica se može zaključati
tako
”, “ČeŠ
”
“
{V}/{^}
3 Pritisnite
: Odaberite “Off”
da se ne može pozivati,“niti mijenjati” “
”
“High Tone” ili “Low tone”. → M postavke. Na dolazne pozive
se”,može
“
“
Š
”
odgovoriti, ali sve ostale“ funkcijeŠu” “
ânã”
Napomena:
su onemogućene dok je“ uključeno ” “
”,
• Kada je ova funkcija uključena,
zaključavanje tipki.
“
”
“
”.
prikazana je ikona d .
Da bi uključili funkciju zaključavanja
• Ovisno o stanju i kvaliteti vaše
tipki, držite pritisnutu tipku K (srednja
telefonske linije, ova funkcija može
funkcijska tipka) oko 3 sekunde.
naglasiti postojeći šum linije. Ako
• Prikazana je ikona &
slabo čujete sugovornika, isključite
• Za isključenje funkcije zaključavanja
ovu funkciju.
tipki, držite pritisnutu tipku &
• Ova funkcija nije raspoloživa kada se
(srednja funkcijska tipka) oko 3
koristi speakerfon.
sekunde.
Zaključavanje tipki
Dijeljenje poziva (Call share)
Ova vam funkcija omogućuje da se
pridružite postojećem vanjskom pozivu.
Da bi se pridružili razgovoru, pritisnite
{C} kada se druga slušalica koristi za
vanjski poziv.
20
Napomena:
• Hitni brojevi se ne mogu pozivati tako
dugo dok se tipkovnica ne otključa.
“
““
““
” “
”
“
”,
”” ““ Š
”, “
””,
“
”
“
”,
“ČeŠ
”
“
Šu” “ ” “ ânã”
”,”.
“
” “
”
“
” “ “
”, ” “
”,
“
”, “
Š
”
“
” ““
”. ”, “ČeŠ
”
“
Šu” “
ânã”
“
”Imenik
“
”
“
” “
”,
“
”
“
”, “
Š
”
“
”
“
”.
“
”,
“
Šu” “
ânã”
“
” “3 {V}/{^}”,: Odaberite željenu kategoriju.
“
”
“
”
“
”,
M
→
“
”, “ČeŠ
”
“
”,
“
”
“
”.
“
”
“
”
“ Telefonski
” “imenik vam
”, omogućuje pozi- 4 {V}/{^} : Odaberite “Category
““
”
”, “
Š M
”
“ vanje bez potrebe
”, “ČeŠ
”
→
broja.Šu” name”
“ ručnog”,biranja
“
ânã”
“
” “
”“
Možete upisati“200 imena
” “i telefonskih
”,
5”Uredite
naziv
“
“
”, (maksimalno 10
“
”, “
Š
”
brojeva i pri tome
unos u ” znakova.;
“ dodijeliti svaki
”,“ “ČeŠ
str.”.48).→ M → {ih}
”
“
“
“”
Šu” “
ânã”
“ željenoj kategoriji.
” “
”
telefonski imenik
”,
“
” “
”,
“
”, “ “
Š ””
“
”, “
”“
“
”.
”,
Traženje i pozivanje unosa u
“
Šu” “
ânã”
”, “ČeŠ Dodavanje
”
““unosa” “ ” “ ”, ”, telefonskom imeniku
“
”
” “
” (lijeva “funkcijska tipka)
”,” “ČeŠ
””.
1 “n
→ M
“
”, “
“
Š
”
Listanje
svih unosa
“
” “entry” →
”
2 “{V}/{^} : ”Odaberite
“New
“
”,
u” “
ânã”
“
”, “
Š
” 1 n (lijeva funkcijska tipka)
M
”, “ČeŠ
”
” “
”, “
“
Šu” “
ânã”
2 {V}/{^} : Odaberite željeni unos.
“
”
”
“
3 “”.
Unesite ime“”i prezime
(maksimalno
” “
”,
“16 znakova).→
”, “
Š
”
• Unose u telefonskom imeniku
M
“
”
“
”.
“• Način unosa
Šu” “znakova
ânã”možete mijemožete listati tako da pritisnete i
“ njati tako da” pritisnete
“
”,
držite {^} ili {V}.
/ . (str. 48)
“
”
“
”.
{C}
3
4 Unesite telefonski broj (maksimalno
24 brojeva) → M
5 {V}/{^} : Odaberite željenu kategoriju. Pretraživanje po prvom znaku
(pomoću tipki za biranje brojeva)
→ M 2 puta
Telefonski imenik
• Da bi dodali druge unose, ponovite
radnje od koraka 3.
1 n (lijeva funkcijska tipka)
2 Pritisnite tipku za biranje brojeva (od
{0} do {9}) koja sadrži znakove koje
tražite (str. 48).
“
”
• Pritisnite istu tipku za
“ biranje ”,
Kategorije
brojeva više puta uzastopno
“
”,
“ ”za“
”
Kategorije vam mogu pomoći da
prikaz prvog
”
“ unosa “koji
”, odgovara ”, “ČeŠ
jednostavno i brzo pronađete unose u
”
pojedinom“znaku koji
”“ “se nalazi”,”na“
telefonskom imeniku. Kada dodajete
“
”, “
”
toj tipki za“biranje brojeva.
”, “ČeŠ
” Š
“• Ako nema
”“ unosa koji
“ ”odgovara
Šu” “
ânã”
unos u telefonski imenik, možete ga
“
”
“
”,
”,
dodijeliti željenoj kategoriji. Možete
“ ste odabrali,
”,““
Š ” “”
znaku kojeg
prikazuje
” “
”,
“ kategorija
” koji“su
“
“
”.
“
ânã””
mijenjati nazive
se sljedeći“ unos. Šu”
“
”, “ČeŠ
“ dodijeljeni”,unosnima u telefonski
“ ” načina unosa
” “
”,
imenik
• Za promjenu
“
” “
“ (“Prijatelji”,”Obitelj”
” “
”,
“ ”
”
“
”.
itd), i tada možete
znakova:
“
”, “
Š
”
“ pretraživati unose
”, “ČeŠ
”
u telefonski“imenik Šu” “ k
{V}/{^}
→
:
Odaberite
ânã”
“
” “
”
po kategorijama. Dodatne značajke
“
” “ “Index ”,Search” → M →:
“
”, “
Š
”
kategorija dostupne su za pretplatnike
: Odaberite
način unosa
“
” {V}/{^}
“
”.
“
Šu” “
ânã”
M
usluge identifikacije pozivatelja (str. 33).
znakova.→
“
” “
”,
“
”
“
”.
3 {V}/{^} : Ako je potrebno listajte kroz
Mijenjanje naziva kategorija
telefonski imenik.
1 n (lijeva funkcijska tipka) → M
4 {C}
2 {V}/{^} : Odaberite “Category” →
M
6 {ih}
21
“
”,
“
” “
”,
“
”
“
”, “ČeŠ
”
“
”,
“
” “
”
“
” “
”,
“
”, “
Š
”
“
”, “ČeŠ
”
“
Šu” “
ânã”
Imenik
“
” “
”
“
” “
”,
“
”, “
Š
”
“
”
“
Pretraživanje
kategoriji ”. Brzo biranje jednom tipkom
“
Šu” “ po
ânã”
“
”
“
”, → k
1 n (lijeva funkcijska tipka)
Dodjeljivanje unosa iz telefonskog
“
”
“
”.
“ brzog
“ ”biranja
”
imenika u funkciju
2 {V}/{^} : Odaberite “Category
“
”,
“tipkom
”,
jednom
search” → M
“
“ ” “ ” “ ”,
”,
za biranje od {1} do {9}
“” se
”
3 {V}/{^} : Odaberite željenu kategoriju. “ Tipke
“
”, “ČeŠ”, “ČeŠ
“”
”
mogu
koristiti
kao
tipke
za
brzo
biranje,
“
”,
→ M
“
”
“
”
”
“
”,
“
” “
”
“ ”
”,
da”pozovete
“ “All“
• Ako odaberete
uređaj
“ ”, “ ”, ““ vam
“ ” “ završa” “ ”, dozvoljavajući
”, “ Š
Š
”
“
”
“
”,
“ČeŠ
”
broj
iz
telefonskog
imenika
tako
da
“ va
”,
“
po kategorijama.
” ”,
“ “ČeŠ
”,“ ”Šu” “ Šu”ânã”
“ “
“
ânã”
“
”, pretraživanje
“
”
“pritisnete
” ”,“ za biranje
”
jednostavno
tipku
“
”
“
”,
“
”
“
“
”,
“ČeŠ
”
“ listajte kroz
” “
”
“
” “
”,
“
“
”, je potrebno
4 ”{V}/{^}
: Ako
“
”, brojeva.
“
”, “ČeŠ
“ ”“
”. Š ”. ”
” ““ Š “” “ ”” ”,
“ “” ”, “
“
”,
“ČeŠ
”
“
telefonski imenik.
“
” “
”, “
Šu”(str.
“ 21).ânã”
“ ” “
” “
željeni
unos
”, ““ 1 Pronađite
”
ân㔊
“
” “ ““ ” Šu”
”, “ČeŠ
”
“
”
“
”,
K
{C}
“
”,
“
Š
”
5
Šu”
“ ”“
” “ “ → ânã”
”,
“
”, “
Š “”
” ”
“
” “
““ ”
“
”.
“
Šu”
“
ânã”
“
”
“
”,
“
”
“
”.
”,
“
Šu” “
ânã”
: Odaberite
“One touch
“
”, “ “ 2 {V}/{^}
Š”,
”
“
”
“
”,
“
”
“
”.
”,
“
” “ ” “ unosa
“ “dial”
”→“ M
”,
Uređivanje
Šu”
ânã”
“”, “
” ”.“
“
”
“
”
“”, ””, “ČeŠ
”.
“” “
”, “ČeŠ
”
“
”,
“
1 “Pronađite željeni
{V}/{^} : Odaberite željeni broj tipke
” “ unos (str.21).”
“3 ”
”
“
“ ” “ ”.M
“
”K ” “
“→
”,
“
”, “
Š
”
“ za biranje.
”, “ →
Š
”
”,
“
”, “ČeŠ
”
se određena
“
Šu” “
ânã”
“ • KadaŠu”
“
ânã”tipka za biranje
“Edit” → ”M
” “
”,2 “{V}/{^} : Odaberite
” “
“
” “
”,
već koristi
za
brzo biranje,
pokraj
“
”
“
”,
”, “ČeŠ 3 “Uredite
”
”,
“ ako je potrebno
Š
”
ime
“
”
“
”.
te tipke se”prikazuje
simbol
“*”.
“
“
”.
” “
“(maks.” 16Šu”
“
ânã”
znakova.; str. 48) → M
Ako odaberete ovu tipku, možete
”, “
Š “”
” “
”,
“
”
spremiti na mjesto
4 “Uredite telefonski
Šu” “
ânã”
“ unos
” broj
“ ako je
”.“
”, “ ”novi
” ”
“
potrebno
(maksimalno 24“znamenke)
” “
”,
“
”, prethodnog.
“
”
“
”,
”,
“
”,
M
→ ”.
”
“
“ČeŠ
”
M
“ ”“““
” “ ””,4“ ”,
”,→”,{ih}
“
“
”,
“ČeŠ
“
”
“
“
”,
“ČeŠ
” ””
5 {V}/{^}
: Odaberite“ željenu kategoriju.
”, “ČeŠ
”
“
”
“
” “
”” ”
→ M 2 puta → “{ih} “ “ ” “ ”,”“ “Pozivanje
”Š pomoću
funkcije brzog
”,
“ ”, “ ”,
“ “ Šânã”
Š” ”
“
Šu”
“
“
“
”, “
Š biranja
”
jednom
tipkom
” “
”,
“
Šu”
“ ânã”
ânã”
“
”
”,
“
Šu”
“
“
”,
“
Šu”
“
ânã”
”, “ČeŠ Brisanje
”
“
”
unosa
“ “ ”,i držite
”,”. željenu tipku
” 1“ ”Pritisnite
“ za brzo
” “
“ “
”“ ““ ” “
”,
“
”
“ ”,
” ”,
” “
”
“
“
”
“
”.
{1}
{9}
“
”
“
”.
biranje
(od
do
)
“
”,
“ČeŠ
“”
”,
“
”
“”, “ ”.
“
jednog
unosa
“
”, “
Š Brisanje
“ ”,
” “
”,
”
ostalih
“” “ tipki ””,“
“
” “
”,
“
” “ • Možete
”, vidjeti namjene
“
Šu” “
ânã”
“
”,
“ČeŠ
“
”,
K
“
”
1 “Pronađite željeni
unos (str.21).
{V}
“ ili {^}
“
biranje ako
. “ČeŠ
”, “ČeŠ
”“ →
”,za
“ČeŠ
” pritisnete
“
”,”,
”Š
” “
”,
“
” “
””,“
”,
““ ”
“ ” “ Šu” “
ânã”
” “
M
“Erase”
→
“
”
“
”
{C}
“
”
“ 2 “{V}/{^}
”. : Odaberite
“
”, “
Š ” ”
”
“”“
” “ 2”, “ČeŠ
”,
“ “
” “ ”
“
Š
“ M ”, ”“ “
Š
” ”
3 “{V}/{^}”,
: Odaberite
“Yes”
→
“
”,
Š
“
Šu”
“
ânã”
“
”, “ČeŠ
”
“
”
“
“→ {ih}Šu” “
ânã” “ “
“
“
“
ânã”
“ Šu”
”,
“
”, “Šu”
Šânã”” funkcije
” “Poništavanje
”
brzog
biranja ” “
“
” “
”,“ “
”
“
”,
“
” “
“
” ”,“
“
Šu”
“
ânã”
“
”,
“
Š
”
pomoću
“
”
“
”.“
”
“ tipke”.
“
”
“
”.
““
Šu” ”“ “ ânã” ”,
Brisanje svih unosa
1
Pritisnite
željenu tipku za brzo
“
”.
““
” ”“
”,i držite
K
1 n (lijeva funkcijska tipka)
({1}”.do {9}) → K → M
“ →
” biranje
“
2 {V}/{^} : Odaberite “Erase All”
2 {V}/{^} : Odaberite “Yes” → M
→ M
→ {ih}
3 {V}/{^} : Odaberite “Yes” → M
4 {V}/{^} : Odaberite “Yes” → M
→ {ih}
22
Imenik
Lančano biranje brojeva
Kopiranje unosa iz
telefonskog imenika
“
”
Ova funkcija vam omogućuje
da za
“
”,
vrijeme razgovora
birate telefonske
“ telefonskog
” “ imenika.
”,
brojeve iz
“
Unose iz telefonskog imenika možete
“
“ČeŠ za ”
Ova funkcija
može biti ”,
korisna,
“
” druge
“
”,
imenik
“
” “
” kopirati u telefonski
primjerice, pozivanje ulaznog broja
“ kompatibilne
”, Panasonic prijenosne
“
” “
”,
“
”, “
Š
”
posjetnice ili PIN broja bankovnog
“ slušalice.
” “
”,
”
“
”, “ČeŠ
“
Šu” “
ân㔓
računa koje ste spremili
“ Napomena: ”, “ČeŠ
” “
“ ” “u telefonskom
”,
” “
“
”,
imeniku,“bez potrebe
da
birate
“
”
“
“
”,
“
Š
” ih”ručno
““
”. ”, “ • Postavke”kategorija
unosa iz
Š
” “
“ poziva, pritisnite
”, “ČeŠ “ telefonskog
” ”, “
1 Tijekom vanjskog
Šu” “
ânã”
imenika se ne kopiraju.
“
ânã”
“
” “
” Šu” “
“
” “
”
n.
” “
”,
“
”, “
Š “ ”
“
”
“
Kopiranje jednog
unosa
2 ”{V}/{^} : Odaberite
željeni unos.
“
””.
“
” “ “
“
Šu” “
ân㔓
”,
3 Pritisnite M da
1“ Pronađite”,željeni unos (str. “21). → ”,
“ bi birali broj.
” “
”,
” “
”, Napomena:
K ” “
“ ”.
”,
“
” “
”,
“
”
“
”, “ČeŠ
”
“
”, “ČeŠ
”“
”, “ČeŠ
• Kada spremate ulazni broj posjetnice i 2
M
{V}/{^}
:
Odaberite
“Copy”
→
” “
”
“
” “
“”
” “
vaš PIN u telefonski imenik kao jedan
,“
Š
”
“
”,
“
Š
”
“
”,
“
Š
3
Unesite
broj
prijenosne
slušalice
na
l
unos, pritisnite
da bi po potrebi
Šu” “
ânã”
“ koju želite
Šu”poslati
“
ânã”
“
Šu” “
ânã”
unos iz telefonskog
dodali
pauze
nakon
broja
i
PIN-a
(str.
” “
”,
“” imenika. ” “
”, “
” “
”
“
18).
“
“
”
”
“
”.
“
” prekopiran,
“
”.“prikazuje
”
“
je unos
“
”,
• Ako ovaj telefon“koristite u”,pulsnom
“ • Kada ”,
se “Completed”
(dovršeno).
“
” “trebati ”, “
“
” “
”,
” “
”,
načinu biranja, možda
ćete
“ promjenu načina
”, “ČeŠ “ ” • Za nastavak
kopiranja” sljedećeg
“
”, “ČeŠ
”, “ČeŠ
pritisnuti {*} za
” “
”
unosa:
:Odaberite”“Yes”
→ ” “
“
“
”{V}/{^}
“
biranja u tonsko“prije lančanog
“
”,
“
Š “” M
željeni
“ M ”, “
Š
”, Nađite
“
Š unos.
” →
biranja. Kod dodavanja
unosa
u
“
Šu” “
ânã”
“
Šu” “
ânã”
ânã”
telefonski imenik, predlažemo vam da “ 4 {ih}Šu” “
“
” “
”,
“
” “
” “
”,
ispred telefonskih brojeva koje želite “
“
” {*}
“
”.
“
”
“
“
”
“
”.
.
lančano pozivati (str. 21) dodate
Kopiranje svih unosa
1 n (lijeva funkcijska tipka) → K
2 {V}/{^} :Odaberite “Copy all” →
M
3 Unesite broj prijenosne slušalice na
koju želite poslati unos iz telefonskog
imenika.
• Kada su svi unosi prekopirani,
prikazuje se “Completed”.
4 {ih}
23
“
”
“
”,
“
“
” “
”,
“
”,
“
”
“
”
“
”, “ČeŠ
”
”,
“ “
”, ” ““
“
”,
“
” “
”
”, ”,
“ČeŠ
““ “
” “”,
“ Programiranje
” ““
”,”,
“
Š
”
“ “ “
”” “ ” “ ”,
“
”,
“ČeŠ
“
”,
“ČeŠ
”
“
Šu” “
ânã”
“
”,
““ “
””, “ ”, “ČeŠ Š
“
“” “
” “ ”
”,
“
” “
“ “”, ”, “ Šu”
” “ “ Š ânã
“
”
“ Uređaj”,možete
““
Š
”
”
“
”.
prilagoditi tako da pomoću prijenosne “slušalice programirate
”, “ČeŠ
”, ”“ “ ” ânã”
“ Š
““ “
Šu”
“ sljedećeŠu”
“
ânã”
značajke.
“
” “ “ “
”
Šu”
“”,
“
” “ ” ânã”
“
” “
”,
“
”, “
Š
”
” “ “
”
““
“
”
“
”.
“
Šu” “ “ ânã”
Programiranje listanjem izbornika na zaslonu
”
“
“
” “
”,
1 K (srednja funkcijska tipka).
“
”
“
”.
2 Odaberite željeni glavni izbornik tako da pritisnete {V}, {^} , {<} , ili {>} .→ M
3 Pritisnite {V} ili {^} da za odabir tražene postavke u podizborniku 1.→ M
• U nekim slučajevima, možda ćete morati odabrati iz podizbornika 2.→ M
Postavke koje se mogu programirati
4 Pritisnite {V} ili {V} da bi odabrali željenu postavku. → M
• Ovaj korak se može razlikovati, ovisno o značajci koja se programira.
• Da bi izašli iz operacije, pritisnite {ih} .
Napomena:
• Za ostale glavne izbornike pogledajte pojedino poglavlje.
• U sljedećoj tablici, < > označava zadane postavke.
• Trenutne stavka ili postavke je osvijetljena na zaslonu.
Glavni
izbornik
Podizbornik 1
Time
Settings
(postavke
vremena)
Handset
Setup
(podešavanje
postavki
prijenosne
slušalice) N
24
Ringer Setup
(podešavanje
postavki
zvona)
Podizbornik 2
Set Date & Time*1
(postavite datum i
vrijeme)
Memo Alarm (spremanje
alarma)
Time Adjustment*1
(podešavanje vremena)
<Manual> (ručno)
Ringer Volume (glasnoća
zvona)
<Maximum> (maksimum)
Str.
17
27
27
-
Ringtone*2, *3 (ton zvona)
<Ringtone 1> (ton zvona 1)
-
Night Mode (noćni način
rada)
„ Start/End (početak/kraj)
<23:00/06:00>
„ On/Off (uključeno/
isključeno)
<Off> (isključeno)
„ Ring delay (odgoda
zvona)
<60 sec>
„ Select Category
(odaberite kategoriju)
28
Programiranje
Glavni izbornik
Podizbornik 1
Display Setup
(podešavanje
postavki zaslona)
Handset
Setup
(podešavanje
postavki
prijenosne
slušalice)
N
Base Unit
Setup*1
(podešavanje
postavki
bazne
stanice)
<
Registration
(registracija)
Select Base
(odaberite baznu
stanicu)
<Auto> (automatski)
Keytones*7 (zvuk
tipki)
<On> (uključeno)
Auto Talk*8
(automatski
odgovor)
<Off> (isključeno)
Ringer volume
(glasnoća zvona)
<Medium> (srednje)
Dial Mode (način
biranja)
<Tone> (tonski)
Recall/Flash*10,*11
<600 ms>
Base unit PIN (PIN
bazne stanice)
<0000>
Repeater mode
(repetitorski način
rada)
<Off> (isključeno)
Country (država)
<Other> (ostalo)
Podizbornik 2
Wallpaper
<Walpaper1>
Display colour (boja
zaslona)
<Colour1>
Standby Display *4
(zaslon u pripravnom
stanju)
<Off> (isključeno)
LCD Dimming *5
(zatamnjenje LCD
zaslona)
<On> (uključeno)
Select Language *6
(odaberite jezik)
<English> (engleski)
Contrast (kontrast)
<Contrast 3>
Register H. set
(registrirajte
prijenosnu slušalicu)
Str.
-
-
-
17
30
-
31
-
-
-
19
-
-
-
17
-
19
-
29
-
32
-
29
25
Programiranje
*1 Ako ove postavke programirate pomoću jedne od prijenosnih slušalica, ne
trebate programirati istu stavku pomoću druge prijenosne slušalice.
*2 Ako odaberete jednu od melodija zvona, zvono nastavlja zvoniti nekoliko
sekundi nakon što je pozivatelj odložio. Kada odgovorite na poziv, možete čuti
ton za biranje ili neće biti nikoga na liniji.
*3 Unaprijed postavljene melodije u ovom proizvodu se koriste uz dozvolu © 2007
Copyright Vision Inc.
*4 “Off”: Prikazuje samo trenutni datum i vrijeme.
“Handset Number”(broj prijenosne slušalice): Prikazuje broj prijenosne
slušalice kao što je “[1]”.
“Base Number” (broj baze): Prikazuje broj bazne stanice kao što je “-1-”.
*5 Ova značajka omogućuje prijenosnoj slušalici da se prebaci u zatamnjeni
način rada nakon što se stavi na baznu stanicu ili punjač.
- ”On”: Pozadinsko osvjetljenje je zatamnjeno.
- ”Off”: Pozadinsko osvjetljenje se gasi nakon 10 sekundi punjenja.
*6 Zadani jezik zaslona će biti kako slijedi, ako odaberete regionalne kodove kada
mijenjate regionalne postavke uređaja (str. 29):
*7 Isključite ovu značajku ako ne želite čuti tonove tipki kada birate brojeve ili
pritiskujete tipke, uključujući tonove potvrde i grešaka.
*8 Ako se pretplatite na uslugu identifikacije pozivatelja i želite vidjeti informaciju o
pozivatelju nakon što ste podigli prijenosnu slušalicu da bi odgovorili na poziv,
isključite ovu značajku.
*9 KX-TG8021
*10Vrijeme funkcije recall/flash ovisi o vašem prometu telefona ili PBX domaćinu.
Ako je potrebno kontaktirajte vašeg PBX isporučitelja.
*11 Kada koristite uređaj u Češkoj/Slovačkoj, odaberite “100 msek.” kao
postavku brzine za funkciju recall/flash. Ako promijenite regionalne postavke
uređaja/resetirate baznu stanicu, vrijeme funkcije recall/flash će biti resetirano
na zadanu postavku. U ovom slučaju, ponovo odaberite “100 msec.”.
26
“
”
“
”.
Programiranje
Posebne upute za
funkcije koje se mogu
programirati
Spremanje alarma
• Predlažemo vam da odaberete
različiti ton zvonjenja od onog kojeg
koristite za vanjske pozive.
• Kada je alarm postavljen, prikazuje se E}.
9 {ih}
Napomena:
• Možete preskočiti na korak 3 tako
da pritisnete {R/E} dok je uređaj u
pripravnom stanju (standby).
“ u postavljeno
”
Alarm se uključuje
vrijeme
na“ 3 minute.”,
Tekstualna
bilješka
može
“
”
“
“
”, alarm.
biti
za
• Da bi zaustavili alarm, pritisnite bilo koju
“ također
”,”prikazana
“
”
”, “ČeŠ
”
“
vremena
alarma
“ Ukupno
”3 “različita
”,
tipku za biranje ili stavite prijenosnu
“
”,
“
” “
”
“ mogu
biti programirana
slušalicu na baznu stanicu ili punjač.
“
” ”,
“ “ČeŠ
”,za””pojedinu
“
“
”,”slušalicu.
““ “
Š
”””postaviti 2
“ prijenosnu
Možete
”, “ČeŠ
”
“““
”,
• Kada se prijenosna slušalica koristi,
”, “ Š ânã”
“
”
“ različite
”, mogućnosti
“ ”Šu”
” (jednom
alarma
ili
” “
”
“““
alarm se neće uključiti tako dugo
” “““ ” “ânã””,
”, ”,“
”,
“ dnevno)
Šu”
”, pojedino
“ ”, “ČeŠ
Š
””alarma.
za
vrijeme
“““
dok prijenosna
slušalica ne bude u
“ ”, “ ”.
”
”,
“ ““
” ”“ ““””, “ČeŠ
Šu”
ânã”
”” ” ” “
“
Važno:
pripravnom
stanju (standby).
” “ “
“
”,
“ČeŠ
”
“ “““
”
”.
”
“
”,
”,
““
””
“”,postavite
”, ŠŠ i datum
• Unaprijed
vrijeme
“
“ ”.”, (str.17).” “• Ako odaberete”“Once” (jednom),
“
“““
““” ” ânã”
“ Šu”
“ânã”
Šu”
postavka
se
N“
“
Š
” mijenja na “Off”
1“K (srednja
funkcijska
tipka)
→ ”,
”,
“ČeŠ
”
” ”,
“→ M“ “”” ““
”,“
Šu”” “ (isključeno)
ânã” nakon što se alarm uključi
“
”
“
”.
“
”
“
“ “
”,
”
“
”.
” •“Čak i kada
”, je glasnoća zvona za vanjske
”, ”,
“ “Time“ Settings”
Š
”
“ 2 {V}/{^}
” “:“Odaberite
“
”
“
”.
pozive
postavljena
na off (isključeno)
Šu” “ ” ânã”
“ → M“ ”, “ČeŠ
(str. 24), zvuk alarma se tiho čuje.
“
”
“
”,
“ 3 {V}/{^} :”Odaberite
“
“Memo ”Alarm””.
“
”, ““
Š ”” “
→ M
Podešavanje vremena
“
Šu” “
ânã”
(1 do”,3). → M
(samo za pretplatnike usluge
“ 4 Odaberite”alarm
“
“ 5 {V}/{^} : Odaberite
”
“ željenu
”. opciju
identifikacije pozivatelja)
alarma → M
Ova
“ značajka” omogućuje uređaju da au“Off”
“
”, tomatski podesi datum i vrijeme svaki puta
Isključuje alarm. Ponovo pritisnite
“
” “ kada se”,primi informacija o pozivatelju. Za
M i nakon toga pritisnite {ih} za
korištenje
vaša”usluga iden“
”, “ČeŠ ove značajke,
” “
“
”
izlazak.
tifi
kacije
pozivatelja
mora
dati informaciju
“
”
“
”
“
”,“
“
”,
”
“Once”
i datum
“
”, “ o “pozivatelju
Š ” uključujući
”“ “
”,
“
” “
”,
” i vrijeme.
“
”,
”
Alarm se uključi jednom u “postavljeno
“”
Šu” Kontaktirajte
“““ ânã” ”,
vašeg
davatelja usluge/tele”,
“ČeŠ
”
“
”, “ČeŠ
“
” “
”,
vrijeme. Unesite
željeni
“
”, datum
“ ”i
”fonsku
”, “” “ za detalje.
kompaniju
“““
”
“
”
“
”
”,
“
”,
“ČeŠ
”
mjesec. “
” “
”,
”““ bi uključili
“ ”, “ovu
”. ”,značajku,
Da
Š odaberite
”””
“
”, “
Š
”“
“ČeŠ
“
”
“
“
”,
“ČeŠ
”
“Daily”
“
Šu”
““ Š ânã”
Da” bi isključili
“
Šu” “
ânã”
”[Auto]”.
” ovu
“ “Caller
”, “ ID
“
” “ u
”“
Alarm
se uključuje
“
”
“
”,
značajku,
odaberite
“Manual”.
“
” “ svaki dan
”,
“
”,
“
Š
”
Šu” “
ânã”
Š
” “
postavljeno“vrijeme.”, “
“ ”,
”.
“
”
“
”.
““
Šu”
ânã”
“ Važno:
” “ “”
“
Šu” “
ânã”
M
•
Da
bi
koristili
ovu
značajku,
postavite
“
”
“
”,
6 Odaberite “željeno vrijeme.
→
“
”
“
”.
” “
”,
“
”
“(str. 17)”.
datum i vrijeme
7 Unesite tekstualnu
bilješku
“
”
“
”. prvo
1 K (srednja funkcijska tipka) → N
(maksimalno 30 znakova; str. 48).
→ M
→ M
{V}/{^} : Odaberite “Time Settings”
2
8 {V}/{^} : Odaberite željeni ton
M
→
zvonjenja. → M 2 puta
27
”
“
“
”, “ČeŠ
”
” “
”
“
” “
”,
” “
”
”, “
Š “”
“
”, “ČeŠ
”
”, “
Š
”
Šu” “
ân㔓
“
” “
”
“”,
Šu” “
ânã”
” “
“
”, “
Š
”
“ ”.
” “
”,
”
“
“
Šu” “
ânã”
“
”
“
”.
Programiranje
“
” “
”,
“
” 6 “Unesite”.željeni sat i minutu kada
“
”
3 {V}/{^} : Odaberite “Time
želite da ova
značajka završi.
Adjustments” → M
“ ”
”
““
””,“
” “ ”,
”,
“
”, “ 7 “M“ →”,{ih}
“
”
4 {V}/{^} : Odaberite “Caller
“ “”,” “
”, “ČeŠ ”, ”
“
” “ “ Napomena:
“
”, ” “ ”,
ID[Auto]” ili “Manual”.→ M →
““ČeŠ
” “ČeŠ
“
””
“
“
”,
”, ”,
“ČeŠ
”
“
”,
”
“
”
“
• Za
{ih}
“ ispravak
”,” ““brojke,
Š ” ”” {<} ili”
“ ” ” “pritisnite
“
“
”“ “ {>}
“
”, “ČeŠ na”brojku i
bi postavili
“ da
“ kursor
ânã”
”, “”,Šu”
”Š
“
”, “ ““ nakon
” ispravite.
“
“ “Š
””, ““ Š
””
toga
“
”
“ ”,
”,
“
”
“
“ Šu”
“ Š ânã”
“
Šu”“ “ “ ânã”
Noćni način rada
”,
”, ““ Šu”ânã”
” “
”
““ ”, ” ”.”,
““” “““ “
” ”,“ “ČeŠ
“
”,
“
” “
”,
Šu”
““ ” ânã”
” noćnog
Noćni način rada vam omogućuje
da
Uključivanje/isključivanje
” “”.
” ”.
““ ” ““ ““
”
“
”
“”.
“
“
”, “ČeŠ
”
“
”,
odaberete razdoblje kroz koje prijenosna “ načina”,rada
“ ”,
Š
”
” “
“
”
“
”. “
slušalica neće zvoniti u slučaju vanjskih “ “
Šu”” ““ funkcijska
ânã””, tipka) → N
1 K (srednja
”, “
Š
” “
poziva. Ova značajka je korisna za
“ “→ M ” “ ”, “ČeŠ”,
“
Šu” “
ânã
“
”
“
”
vremenske periode kada ne želite biti
“
”
“
”.
“
” “
“
Š
” Setup”
: Odaberite
“Ringer
smetani, na primjer, kada spavate. Noćni 2 “{V}/{^}”,
”
“
“
“→ M Šu” “
ânã”
način rada može biti postavljen za svaku
“
”
“
”,
pojedinu prijenosnu slušalicu.
3 “{V}/{^} : Odaberite
”
““Night ”.Mode” →
Koristeći značajku kategorija telefonskog
M
imenika (str. 21), možete isto tako
4 {V}/{^} : Odaberite “On/Off” → M
odabrati kategorije pozivatelja čiji
5 {V}/{^} : Odaberite željenu postavku.
će pozivi zaobići postavke noćnog
→ M → {ih}
načina rada, te će prijenosna slušalica
• Kada je postavljen noćni način rada,
zvoniti. (Samo za pretplatnike usluge
prikazuje se f .
identifikacije pozivatelja).
“
”
Važno:
“
”
“
”,
“ zvonjenja
”
”
• Unaprijed postavite vrijeme i datum (str.17). Postavljanje “odgode
“
”,“
”,
“ ” zvono
” na
“ “ “ “ ”,”” “ ”,
• Preporučamo
da isključite
“
”
Ova
omogućuje
prijenosnoj
“ “ ”,” “ ”,
”,
“ postavka
”,““ČeŠ
“ baznoj
”,
”, ”
“
”“
“ “ ” “ ”, ” tijekom
stanici (str.25),
dodatno
uz ”, “ slušalici
noćnog načina
“ “” “
”,““ČeŠ
”
“ “ da zvoni
” “ČeŠ
“
””
“ uključivanje
”
”,
”,
“
”,
”,
“ČeŠ
”
“
”,noćnog načina“ rada. ” “
“ ”, ” “
”,
rada,
ako
pozivatelj
pričeka
dovoljno
“
”
“
”
“
”,
“
Š
”
“
”
“ (KX-TG8021)
“ČeŠ
”
”
“”, ““ČeŠ
“
” ”“ ”,”“ČeŠ
“
””
”
“ “
” ”,
“ “ČeŠ”, ”,
“ “ ”,” “““ ” “ Š ” “””
“ Nakon
“prođeânã”
što
određeno
vrijeme,
”,Šu”
“ • Ako
” ” “““dugo.
”Š
“ ste postavili”,alarm,
“ČeŠalarm“ se
” uključuje
“ “”, “
””,”““ Š
””
“ “ Šu”
” “ počinje
”,
” “slušalica
”,
zvoniti. Ako
““ ““ “”, “”,Šu”””, “““ Š ânã”
” Š“ ”” ”, “ ““ prijenosna
“ Š ”ânã”
“ Š ”,”“““Šu”ânã”
”
iako je uključen
noćni
način”,rada.
“ ”,
“ “ “No
” ” ““ ”, (bez
” “ “ ”Šu”
“ odaberete
”,“Ringing”
“ČeŠ
” ”.”,
zvona),
““ ““ “ Šu”
“ Š ”ânã”
“
”
”, “ “ ânã”
”
“
Šu”
“
ânã”
“
”,
“ ”.
Šu” ““
ânã” ” “
“
”
“
“
”,
“ČeŠ
”
”zvoni”.
prijenosna
slušalica
nikada
ne
““ “ “ ”,Šu”
” “ “ ” ânã”
“ ”, “ ”,
“
“
”
“
”
“
”.
” “ ”,
”,
” “
”““ ““
Postavljanje početnog i završnog
” ”.
”, “”,
””
“ Š rada.
“““ “ “ ” “” “” ” ““ ”,”
“”.
”,
“ “ noćnog
”
“
“”tijekom
”,načina
“ČeŠ
” ”.
”.
“ vremena
”, “
Š
” “
“ 1“K
Šu”
“
ânã”
”,
(srednja
”
“
“ “
”, “ČeŠ
” ”.
“
” “ funkcijska tipka)
” →N
“
Šu” “ funkcijska
ânã” tipka) → N
“ “→ M ” ”“ “
”,”,
“ 1 K (srednja
” “
”
“
”, “
Š
”
“
” “
”,
“ “
” ”, “ČeŠ
“
”. ”
“ → M
”, “
Š
”
“ 2 {V}/{^}
Šu”
“
ânã”
: Odaberite
“Ringer ”setup”
“
”
“
”.
“
” “
“ 2 {V}/{^}
Šu”
“
ânã”
“
”
“
”,
: Odaberite “Ringer setup”
“→ M”, “
Š
”
“ → M ” “
”,
“
”
“
”.
“
ânã”
3“{V}/{^} :Šu”
Odaberite
“Night mode” →
“
”
“
”.
“M
” “
”,
3 {V}/{^} : Odaberite “Night mode” →
“
”
“
”.
M
4 {V}/{^} : Odaberite “Ring delay” →
M
4 {V}/{^} : Odaberite “Start/End” →
M
5 {V}/{^} : Odaberite željenu postavku.
5 Unesite željeni sat i minutu kada
→ M → {ih}
želite da se ova značajka pokrene.
”.
28
“
“
“
“
“
“
”
“
”,“
”
”,
“
”
“ “
”,” ““
”
“
”, “ČeŠ
”
“
”,“
“
”
“
”,
“
”
“
”,
“ ”
”
“
”
“
”
”, ”,
“
”,
“ČeŠ
”
“
”
“
”,
“ “ “ ”,” “ “ ”,
“
”
“
”,” ““ “
ŠProgramiranje
”””
“
”,
“ČeŠ
”
“
“
”
“
”,
“
”, “ČeŠ
”
“ “ “ ” “ ”, ” “ ”,
”,
”, “ Š ânã”
“ “
” “
““ ” “
”, “ ”Šu”
” ”
“
“ Napomena:
“ČeŠ
” ”, ”“ČeŠ
”
“
” ”,
“ ““ČeŠ”, ”,
“
”
“
”,
”
“
”,
“ “ ”,” ““““ ” “ Š ” ”””“
““ Mijenjanje
ânã”
” ”,Šu”
“ “ regionalnih
Š
”
“ • Ova
”
“ značajka ne”,radi
“ČeŠ
kada na”se na po””, “ČeŠ
“ ”,
”.
“
”
“
Šu”
“
ânã”
“
”,
“
”
“
“
”,
“
Š
”
“
Šu” uređaja/Resetiranje
“
ânã”
“ “ “”, “
”Š
””, ““ Štajnica.
””
ziv javi ”automatska
(KX-TG8021)
“
” “ “
”
“ Šu”
” ânã” ““ postavki
“ânã”
”,
“ “ ”Šu”
”,
”
”.
“
“
”
“
”,
““ ““ “ Šu”
“
ânã”
“
”
”, “
Š
”
bazne
stanice
“
”, “
Š
”
“
”,
“
”
“
”.
“
”,
“ČeŠ
”
“
”
“
”,
“
”
“
”. “
“ “ “
” “ “ ” ânã”
“ ”,
”,
”,
Šu”
Šu” funkcijska
“
ânã” tipka) → <
Odabir kategorija
zaobilaze
”, ”
” “” “” ““ koje
1 “K (srednja
““ “ ““
“”.
” “
”,
” “ ”
”, “ ” ”.“ ” ”.
“→ M
” “
”, “
način
“
”
“”,
”
“ noćni
“ “rada Š”, “ČeŠ
”
”,
“”.
”, “ČeŠ
“
”
“
”.
“
”
“
”,
”ânã”
“ ” “ tipka) →”,N”
“ 1 K“(srednja
Šu” ““ funkcijska
“
” “
2 {V}/{^} : Odaberite “Country”
→
“
”, “
“
”
” “”,
“ ““
”, Š””, “ČeŠ
”
M
→
“
”, “
Š
“
”,
M
”, “ČeŠ “ ” “
”.“
“” Šu”“ “
”ânã”
”
“
Šu”
“
ânã”
“
”
“
”,
2 {V}/{^}
“Ringer
setup”
” “
” “ : Odaberite
” ”,
““
”,
“
Š
” 3 {V}/{^} : Odaberite željenu“državu.
” “
”,
”, “ČeŠ
“
Š
”“→ M
“
” Šu”“ “ ” ânã”
”.
“
→ M
“
”
“
“
”
“
”
u” “
ânã” {V}/{^}
“
” “mode” →
”,
države osim Češke i Slovačke
3
: Odaberite
“Night
Š
”
” “
”, “M ”, “ “
”
“
”.
Češka
“”.
Šu” “
ânã”
”
“
Slovačka
“
” “
”,
“
”
“
”.
4 {V}/{^} : Odaberite “Yes” → M →
4 {V}/{^} : Odaberite “Select
{ih}
Category” → M
Napomena:
5 Pritisnite željene brojeve kategorije.
• Sljedeće stavke će biti izbrisane ili
→ M
vraćene na njihove zadane
• Odabrani broj kategorije treperi.
postavke:
• Za poništenje odabranog broja
- Postavke bazne stanice (str. 25)
kategorije, ponovno pritisnite taj
- SMS postavke (str. 38)
broj. Broj prestaje treperiti
- Postavke automatske tajnice
(KX-TG8021, str. 43)
6 {ih}
- Podešavanje vremena
“
”
- Sve SMS poruke
“
”,“PIN broja
Mijenjanje
”
- Lista pozivatelja
“
”
“
”,
“
”
“ bazne
”,
stanice
“ (Osobni
”
- Poruke govorne pošte
“
”, “ČeŠ
”
”,
“ identifi
”
“
”,
“
”,
kacijski
broj)
• Sljedeće stavke će ostati zadržane:
” “ČeŠ
“
”
“
”, “ ““
”,
”
” “
”,
“”
”,” ““
Š
””
- Datum i vrijeme
”, “ČeŠ “ Važno:
“
”, “ČeŠ
”
“
Šu”
“
ânã”
•
Ako
promijenite
PIN,
molimo
vas da
- Repetitorski način rada
” “
“ “ ” ”, “
Š
”
” “
”
“
“ânã”
”, PIN-a.
broj ”vašeg
novog
- Snimljene poruke, uključujući vašu
“
Š “ ”zapišete
Šu”
“
”, ““
Š
”
“
“ ”, vaš ”.
vam
PIN. Ako
u” “
ân㔓 Uređaj
” neće
“ “” otkriti
“
Šu”
ânã”
“ pozdravnu
” poruku i poruke
vaš
pozivatelja (KX-TG8021)
” “
“”, zaboravite
” ” PIN,
”.
“
““ kontaktirajte
”, “
”,
najbliži
Panasonic
- Prikaz
”
“
“”.
” servis.
“
“”.
” “
”, dolaznih poziva
(KX-TG8021)
1 K (srednja funkcijska tipka)
“ → <
”, “ČeŠ
”
→ M
“
” ●“ Ako u koraku”3 odaberete traženu
državu,
zadane postavke
”, “
Š sljedeće
”
2 {V}/{^} : Odaberite “Base “unit PIN”
ćeânã”
biti promijenjene na zadane
“
Šu”
“
M
→
“
” “ postavke
”, odabrane zemlje:
3 Unesite sadašnji PIN bazne
“ stanice
” - Jezik
“
”.
zaslona
(str. 25)
koji se sastoji od 4 znamenke
(zadano:”0000”).
4 Unesite novi PIN bazne stanice koji
se sastoji od 4 znamenke. → M →
{ih}
29
Programiranje
• U skladu s odabirom države u koraku
3, jezik javljanja automatske tajnice se
mijenja na sljedeći način
(KX-TG8021):
- “Other”
-
engleski
češki
slovački
• Nakon što ste promijenili regionalne
postavke/resetirali baznu stanicu, na
prijenosnoj slušalici odmah treperi w .
Ovo je normalno, te se prijenosna
slušalica može koristiti kada simbol
prestane treperiti w .
Registracija uređaja
Rukovanje sa dodatnim
uređajima
Dodatne prijenosne slušalice
Na jednu baznu stanicu moguće je
registrirati do 6 prijenosnih slušalica.
Važno:
• Dodatni modeli prijenosnih slušalica
koji su preporučeni za korištenje s
ovim uređajem su navedeni na str.
5. Ako se koristi neki drugi model
prijenosne slušalice, određene
operacije (odabir postavki prijenosne
slušalice, odabir postavki bazne
stanice, itd.) možda neće biti dostupne.
Dodatne bazne stanice
Prijenosne slušalice se mogu registrirati
s maksimalno 4 bazne stanice, omogućujući vam da dodate dodatne bazne stanice i proširite područje u kojem možete
koristiti vaše prijenosne slušalice. Ako se
prijenosna slušalica udalji izvan dometa
njezine bazne stanice, kada je na baznoj
stanici odabrano “Auto” (str. 31), prijenosna slušalica traži drugu baznu stanicu
za pozivanje ili odgovor na pozive. Bazna
stanica i prijenosne slušalice koje ona
koristi zajednički se nazivaju “radio cell”
(radijska ćelija).
30
Napomena:
• Pozivi se prekidaju kada se prijenosna
slušalica kreće sa jedne radio ćelije na
drugu.
Registriranje prijenosne
”
slušalice na “baznu stanicu
“
”,“
“ ”
”
Isporučena prijenosna”,slušalica i
“ “ “ ”,” ““ ”,
”
“
”
bazna stanica su prethodno registrirani.
““ ““ “ ” ”,“ ”, ””,““ČeŠ
”,
”, ”
Ako
iz nekog ”razloga
prijenosna”
“
“
““ “ “ ” “” ”,
“ČeŠ
”
”
”,”, ”,
“ “ČeŠ
“ “ nije
”,” ““registrirana
“ ” “ Š ”“na””baznu ””
““ slušalica
”, “ČeŠ
“
”, “ČeŠ ” ”
“
“ ”,w
ânã”
(na
primjer,
treperi
”,
“ Šu”
“““ stanicu
” Š ” čak
“ “”, “ ” “””, ““ Š
””
“ “jeŠu”
” “ ””,
”, blizu
”prijenosna
““
“
”,
slušalica
“““ i kada
”, “”, ““ Šu”ânã”
Š“ Š ”ânã”
“
”
“
” ” ““ ”,”,registrirajte
”.”,
”“ČeŠ
“ ” ”,“ “ČeŠ
”
“““ bazne
Šu”Šu”
“ “ponovno
ânã”
“ “stanice),
ânã”
“”
“”slušalicu.
” “ “”. ” ”.
”
prijenosnu
““
“
“
”
“ “
” “” “
”, ”,
“ 1 Prijenosna
”, ““
”
”, Š
“
Š
”
“ “
”slušalica:
”. ”.
” “ “
“ K (srednja
Šu”
ânã”
“ “ funkcijska
Šu” “ tipka)
ânã”
→N
“ → M“ ” “
””,“
”,
“
“
“ ”
” ”. “
”.
2 {V}/{^}: Odaberite “Registration”
→ M 2 puta
3 {V}/{^}: Odaberite broj bazne
stanice.→ M
• Ovaj broj prijenosna slušalica koristi
samo kao vezu.
4 Bazna stanica:
Nastavite s operacijama koje se
odnose na vaš model.
„ KX-TG8011/KX-TG8012
Pritisnite i držite {x} oko 5 sekundi.
(nema tona registracije)
„ KX-TG8021
Pritisnite i držite
“ {x} oko”5 sekundi,
dok
ne
čujete
ton
registracije.
“
”,
“● Ako sve
” registrirane
“
”, prijenosne
istu
“slušalice počnu
”, zvoniti,
“ČeŠ pritisnite
”
Nakon toga
“tipku da bi zaustavili.
” “
”
“ponovite
”,ovaj
“ korak. Š
”
“● Sljedeći
Šu”
“ seânã”
korak
mora dovršiti
“unutar 90 sekundi.
” “
”,
“5 Prijenosna ”slušalica:
“
”.
Čekajte dok se ne prikaže “Enter
base PIN”. → Unesite PIN bazne
stanice (početna postavka “0000”).
→ M
“
”, “ČeŠ
”
“
” “
”
“
”, “
Š
”
“
Šu” “
ânã”
“
”
”
“
” “ “
”,
“
”,
Programiranje
“
“
””, “
”.
“
” “
”,
“
” “
”,
• Ako ste zaboravili
“ vaš PIN ”, “ČeŠ
” baznu stanicu.
“
”, “ČeŠ
kontaktirajte vaš
“ najbliži Panasonic
” “
”
4 Odaberite
prijenosnu slušalicu(ice)
servis.
“
”, “
Š
” koje želite poništiti tako da“pritisnete ” “
“
”, “
Š
“
Šu” “pravilno
ânã” traženi broj slušalice. → M
• Kada je prijenosna
slušalica
“
Šu” “
ânã”
“
”
“
”,
registrirana, w prestaje treperiti.
• Odabrani broj prijenosne“
” “
”,
“
”
“
”.
slušalice(ica) treperi.
“
”
“
Napomena:
“
”
• Za poništenje odabranog broja
• Kada“kupite dodatnu
”, prijenosnu
prijenosne slušalice, ponovno
slušalicu,
pogledajte
za instalaciju
“
” “ upute ”,
pritisnite broj. Broj prestaje treperiti.
prijenosne
slušalice
vezano
uz
”, “ČeŠ
”
“
registraciju
dodatne
“
” “prijenosne slušalice.
”
5 {V}/{^} : Odaberite “Yes” → M
“
”, “
Š
”
• Čuje se ton potvrde kada nestaje
“ “
”
“ bazne Šu”
ânã”
Odabir
stanice
svaki broj prijenosne slušalice.
“ “
”,“
” ““ ” “Auto”,
”,”
• Prijenosna slušalica
ne” daje
Kada
je odabrana
postavka
“
“
”
“
”,
“
“ ”,
”
“”
”.
“”, automatski
zvučni signal
kada poništava svoju
prijenosna
slušalica
koristi bilo
“
”,
“
”,
“ČeŠ
”
“
”
“
”
“ “
“ ” “ ”, ” “ ”,
”,
koju raspoloživu
baznu
stanicu na”koju je “ “ registraciju.
”,
” “ČeŠ
“
“ ”,” “ ”,
“ ““ “ ” “”,
”,”,“ČeŠ
”
”
“
”
registrirana.
Kada
je
odabrana
određena
”, “ČeŠ ”, ”
””
“”
” “” “
“ 6 ““{ih}
“ ““ “ ”,” ““ ”, ”“ČeŠ
“ Š
”, ” “ ”,
”
” “
””
“ “stanica,
“ “ ânã”
prijenosna
”
“ČeŠ
“ bazna
”, “ Šu”
”slušalica
Š ”,”” poziva “ ““ “
” ”,
“ “ČeŠ”, ”,
“
””,““ Š
Š
””
“ “ Šu”na“pozive
”Šu”
“ânã”
”, ” “te bazne ”,“ “ “ ”,” ““
““samoânã”
preko
”
“
”
“ i odgovara
“
”,
“ČeŠ
”
“
”, “
Š
”
stanice
“ ”
Šu””,bazne
“
ânã”
“ “ Ako ”je “prijenosna
” “ ““ ”,slušalica
”.”, izvan
”, “ČeŠ“ Poništavanje
” Š”
“ stanice.
“ “”, “
” “““ Š
””
“
Šu” “ ” ânã”
““ “ ”Šu”slušalica
” “ može
”,
“
” ne
“
poništiti
baznu
“ Prijenosna
“ Š ânã”
“ dometa
“ te bazne
”” stanice,
“”,
”. se
”.
“
”, “”,“ Šu”ânã”
”
“
“ “ ” pozivi
“ ” “ na koju
”registrirana.
““”,”,
”.
“
”, “
Š“ stanicu
je
Ovo
“
”
“
”
“
mogu
ostvariti.
”
”,
“
Šu” “
ânã”
“
”
“
”.
“
Šu”→“ N ânã”
baznoj
da
“ČeŠ
” ”.
“ omogućuje
” ” ”,““stanici
”
“”.
1 K (srednja funkcijska
tipka)
““ “
”,prekine
“
”
“
”
“
”,
““ ” bežičnu ”vezu
“” sa“sustavom.
”
svoju
→ M
”.
“
”,
““
“ 1 “K
”. (srednja
”, ”
”, “ funkcijska
Š tipka)
”
N
→
“
” “
”,
2 {V}/{^} : Odaberite“ “Select
” “Base” ”, “→ M Šu” “
ânã”
“
”, “ČeŠ
”
→ M
“
”, “ČeŠ “ ”
” “
”,
“
” “
”
2 “{V}/{^}
: Odaberite
“Registration”
“
”
“
”
”
“
”.
3 {V}/{^} : Odaberite željeni broj bazne
“
”, “
Š
”
→” M
“
”,
“
Š
stanice, ili “Auto”.→ M
“
Šu” “
ânã”
“
ânã”
“ “ počinje
” Šu”tražiti
3 {3}{3}{5}
”
• Prijenosna slušalica
“
” “
”,“
“
”
“
”,
“ baznu stanicu.
”,“
“
”,
4 {V}/{^} : Odaberite
“Cancel
base”
”
“
”
“
”.
“ ”,
”
“
”.
“
” “
”,
→ M
“ “
”,” “
“
”,
“ČeŠ
”
”, “ČeŠ
“
“ Odjava ”slušalice
“
”,
“
”
5 Odaberite
baznu stanicu(e)“ koje želite ” “
” “ČeŠ
“
”
“ “
”,
“Š ”poništiti
”, svoju
poništiti, tako da pritisnete“željeni ”,
broj
Prijenosna
slušalica
može
“
”,
“
”
“
Š
“
” “
”” “
“ neke
”, bazne stanice. → M
“
“ Š ânã”
(ili registraciju
druge
“
Šu” “
ânã”
“ registraciju
”, “ Šu”
”
“ je”,spremljena
”, “ČeŠ • Odabrani
”
broj bazne stanice(a)
“
koja
“
” “
”,
“ prijenosne
Šu”slušalice)
“ ” “ânã”
“
” “
”
treperi.
“
”
“
”.
“
”
“
“ u baznoj stanici.
” “ Ovo omogućuje
”,
“
”, “
Š • Za
” poništenje odabranog broja
svoju
“ prijenosnoj slušalici
”
“ da“ prekine
”. Šu”
“
ânã”bazne stanice, ponovno pritisnite
bežičnu vezu sa sustavom.
“
” “
”, Broj prestaje treperiti.
broj.
1 K (srednja funkcijska
tipka) → <
“
”
“
”.
→ M
6 {V}/{^} : Odaberite “Yes” → M
→ {ih}
{3}{3}{5}
2
3 {V}/{^} : Odaberite
“Deregistration” → M
• Prikazani su brojevi svih prijenosnih
slušalica koje su prijavljene na
Napomena:
● Za registraciju prijenosne slušalice
na drugu baznu stanicu, ili ponovo na
istu baznu stanicu, pogledajte str. 30.
31
“
“
“
“
“
“
“
“
Programiranje
Povećanje dometa bazne
stanice
Domet signala bazne stanice možete
povećati pomoću DECT repetitora.
Molimo da koristite isključivo Panasonic
“
” koji je naveden na
DECT
repetitor
”, str.5. Za detalje kontaktirajte vašeg
” “
”,
“
”
distributera Panasonic
proizvoda.
”,““ČeŠ
”,”“
”
Važno:
” ““
”
”,
”,”” “ “ repetitora
” na
registriranja
”, “ “ • Prije
Š
“
”,
“ČeŠ
”
” “ ”,stanicu,”,morate uključiti
baznu
Šu”“ ““ovu
ânã”
“
”
“
”
“” ““repetitorski
“ČeŠ
”
””, “”,
”,
”,” ““način
Š
“ rada.
”””
“ ”“•“Nemojte
”, “ČeŠ koristiti
” više od
“
istovremeno
”,”. “ Š ânã”
“ ““
”, “ Šu”
”
” “
”
jednog
repetitora.
“
”
“
”,
”
“
”,
“ “
Šu”
ânã”
”, “ “
Š
”
“ ”,
”.
”
“ ““
” ““””, “ČeŠ
Šu”
ânã”
Postavljenje
repetitorskog
načina
”
“ ““
””” ““ “
”.
”,
rada
“
”, “
Š
”
“
”
“
”.
Šu” funkcijska
“
ânã” tipka) → <
1 “K (srednja
“→ M
” “
”,
“
”
“
”.
2 {V}/{^} : Odaberite “Repeater Mode”
→ M
3 {V}/{^} : Odaberite željene postavke.
→ M → {ih}
Napomena:
• Nakon što ste uključili ili isključili
repetitorski način rada, w odmah
počinje treperiti na prijenosnoj
slušalici. Ovo je uobičajeno i
prijenosna slušalica se može koristiti
kada w prestane treperiti.
32
Usluga identifikacije pozivatelja
Korištenje usluge identifikacije pozivatelja
prikazuje se spremljeno ime iz imenika
i upisuje u popis pozivatelja.
Postavke kategorija za
telefonski imenik
Važno:
• Ovaj uređaj je kompatibilan s funkciPostavke kategorija vam mogu pomoći
jom identifikacije pozivatelja. Da bi
identificirati pozivatelja pomoću različitih
koristili značajke identifikacije pozitonova zvonjenja i boja zaslona za različite
vatelja, morate se pretplatiti na uslugu kategorije pozivatelja. Kada dodajete unos
identifikacije pozivatelja. Za detalje
u telefonski imenik, možete ga dodijeliti
kontaktirajte vašeg davatelja usluga/
željenoj kategoriji (str. 21). Kada se prima
“
telefonsku kompaniju.
poziv od pozivatelja
koji”je dodijeljen kate“ goriji, koristi
”, se boja
“ zaslona i ton
” zvonjenja
“
“ koji
” odabrali
“
“ ste
”, za”,određenu kategoriju.
Značajke funkcije
“
”,
“
“
”,
“
” “ČeŠ
“
”,”
““
” “”,
”,
identifikacije pozivatelja
“ Mijenjanje
” “ tona”,zvonjenja
“
“ČeŠ ” određene
”“
”, “ČeŠ ”,
“
”
“
Kada se prima vanjski poziv, prikazuje “
“
”
”
“ ”, “
” “Š
“”
” “ ”, “ČeŠ
se broj telefona pozivatelja. Informacije o “ kategorije
“ “
”,
Šu” ”,“ “ ânã” Š
“
”
“
”,
“
Š
Ako odaberete “Default Ringer”
pozivateljima za posljednjih 50 pozivatelja
“ “
” “ ” “ ”,
“ (zadani
” Šu”
“ “
”,
“
ânã”
“ “ ton” Šu”
ton
zvonjenja),
uređaj“ koristi
bilježe su u popis, od najnovijih poziva do
”, “”,““ČeŠânã”
Š
“
“ zvonjenja
”
“
”.
“
” postavili
“
”, 24)
koji“ ste
“ “ kada Šu”
” ““
”, ˙(str.
najstarijih.
ânã
“
”
“
”.“ Početna
se“primaju pozivi
”” “ “
“ ”iz te kategorije.
”“ “
”,
• Ako uređaj ne može primiti informaciju
“ “ ”, “
Š
”
postavka je “Default
Ringer”.
o pozivatelju, na zaslonu se prikazuje
“
”, “ČeŠ
”
“
“
“
Šu” “ ” ânã”
sljedeće:
“ →K
”
1 n (lijeva“ funkcijska ”tipka)
“
” “
”,
- “Out of Area” (izvan područja): Pozi- 2 {V}/{^} : Odaberite
“
”,“Category”
“
Š
”
“
”
“
vatelj zove iz područja koje ne isporučuje
Šu” “
ânã”
→ M “
uslugu identifikacije pozivatelja.
“
” “
”,
kategoriju.→
- “Private Caller” (privatni pozivatelj): 3 {V}/{^} : Odaberite
“
”
“ M”.
Pozivatelj zahtjeva da se ne pošalje infor4 {V}/{^} : Odaberite trenutne postavke
macija o pozivatelju.
kategorije. → M
“ tona zvonjenja
”
“
”
• Ako je uređaj spojen na PBX “sustav,
”,
“
5 “{V}/{^} : Odaberite
željeni ton
informacija o pozivatelju možda
”,
“ neće biti” “
”,
”,
“
M → {ih}“
zvonjenja.→
pravilno primljena. Kontaktirajte
” ”“
”,
“ vašeg
”, ““ČeŠ
““
” “”,
”,
PBX isporučitelja.
“
”,
“ČeŠ
”
“
” “
”
““
”,
“ČeŠ
” “
”,
“ Š
” “
Mijenjanje
boja za kategorije
“
”, “
”prikaza
“ “ ”“
” ”“ ”, “ČeŠ
“
”,
Missed Calls (propušteni “pozivi) Šu” “Ako
“ ânã”
”,
“
Š
”
““
”, “ ” “
Š
odaberete “Default Colour”
” prikaz
“
”,
“ “ ânã”
“
” (zadana
““
”,Šu” uređaj
Šu”
ânã”
boja),
koristi
Ako ne odgovorite na poziv, uređaj
to
”,
“ “
Š
“
” ““
”, “ČeŠ
“
” “
”,
”boje
se Šu”” ”““
smatra propuštenim pozivom i“prikazuje
“
ânã””
“ “koju ste
”,”.postavili (str. 25)“kada
“
”
“
”
“
”
“
”.
primaju
pozivi
se y. Ovo vas obavještava da li trebate
“ “Početna
”” “ “
“
” “ iz te kategorije.
”,
“
”, “ .
Š
”
postavka
je “Default
pogledati popis pozivatelja, da bi vidjeli tko
”
“
“
”, “ČeŠColour”
” “
“
Šu” “ Kânã”
je zvao kada ste bili odsutni. Čak i ako se
1“ n (lijeva”funkcijska
tipka)→
“
”
“
”
“
”,
u popisu pozivatelja pregleda samo jedan
2“{V}/{^}”,: Odaberite
“Category”
“
Š
”
propušteni poziv (str. 34), y nestaje sa
“
”
“
”.
→ M Šu” “
“
ânã”
zaslona. Kada primite sljedeći poziv, y se
“
”
“
”,
ponovo prikazuje.
3 {V}/{^} : Odaberite kategoriju. → M
“
”
“
”.
4 {V}/{^} : Odaberite trenutne postavke
Prikaz imena iz telefonskog imenika
boje kategorije. → M
Kada se primi informacija o pozivatelju
5 {V}/{^} : Odaberite željenu boju.
te se ona podudara s telefonskim
→ M → {ih}
brojem koji je spremljen u imenik,
33
“
“
“
“
“
“
“
“
“
”,
“
”
”,
“
” “
”,
“ “
”,” “
”, “ČeŠ
”
“
”, “ČeŠ“ “ ” ” “
”,
” “ČeŠ
“
”
“
” “
”
“ “
”,
”
””
”,” ““ “
Š
“
“
”, “
Š“ “ ”
” ”
“
”,
“
Šu” “
ânã”
“
”,“ “ Šu” “ ”,Š ânã”
”
Usluga identifi
kacije
pozivatelja
“
”
“
”
“
” “
“ ”, ”,”,
“
” “
“ ”, “Šu” “ ” ”“ânã”
“
”,
”,
” “ČeŠ
“”,”,“ČeŠ””.
”
“ “
”
”
“ “ “ ”. “ ” “ ”,
“o ”
” “
”,
Brisanje
informacije
“
” “ ” “
“
”
“ ” “
”,“ ”,
“
”
“
”.“
”
”, “ČeŠ
”,
“ČeŠ
”
“
”,
“
Š
”
pozivatelju
“
”, “
Š
”
” “
”,
“ “
“
” “
””,“
” ”
“K “ Šu” “Šu” ânã”
“
ânã” → {x}
“
”, “ČeŠ
“ Važno:
”
“
”,
1
(srednja
funkcijska
tipka)
“
”, “
Š
”
”, “
Š
”
“
” “ ” “ ”,
“
”,
“
”
“
”
“ • Samo
”,osoba
“ČeŠ može”istovremeno
jedna
→ M
“”.
Šu” “
ânã”
Šu”
“
ânã”
“
”
“
“
”
“
”.
“
”, ““
Š
””
“ pristupiti
pozivatelja.
” “
”,
””popisu
“
”,
2 {V}/{^} : Odaberite željeni“unos.
“ “
”, “ ”Šu” ““ Š ânã”
”
“
”
“
”.
K
“
”
→
“
”,
“ Pregledavanje
Šu” “ ” “ânã”
popisa
“
”,“
“ ”,
”.
”
“ “
” “ ”
3 {V}/{^} : Odaberite
“Erase”
ili “Erase
pozivatelja i uzvraćanje
“
”,
“ “all”. →”,”M
“
”
“
”.
“
”,
“ČeŠ
”
poziva
“
” “
”,
” “ČeŠ
“
”
4 “{V}/{^} : Odaberite
“Yes”
”,
” → M
1 K (srednja funkcijska tipka) → {x} “ “ {ih}
””
”,” ““ “
Š
“ →
”
→ M
“
”,
“
”, “ Šu” “ Š ânã”
”
“
” “” “
”,
2 Pritisnite {V} da bi pretražili od
“ Spremanje
Šu” “ informacije
ânã” ”, o
”, “ČeŠ
””.
“ ”,
zadnjih poziva, ili pritisnite {^}“da bi “ ” “
” “ ”
pozivatelju
“
” u
“ telefonski ”
pretražili od najstarijih
poziva.
“
”,
“
”
“
”.
“
”, “
Š
”
“
” “
”,. imenik
{C}
3 Za uzvraćanje poziva,
pritisnite
“”K
Šu” “
ânã”
“
”,
“ČeŠ
1
(srednja
funkcijska
tipka)
→ {x}
{ih}
Da bi izašli, pritisnite
.
“ ”
” “
”,
“
” “
→ M
”
“
”.
Napomena:
“
”, “
Š
”“
• Ako ste stavku“već
“ pregledali
Šu”
“ili
ânã” 2 {V}/{^} : Odaberite željeni unos.
”
K
se “Q” , ”čak
“
“ i ako ”, →
“odgovorili,”,prikazuje
“
”
je pregledana
ili“je na
”
“
{V}/{^} : Odaberite “Add Phonebook”
3 ”.
”,nju odgovoreno
“ “
”,” “
pomoću neke ”,
druge
prijenosne
“ČeŠ
”
→ M
“ “
” “
”,
slušalice. ” “
”
“ “
”, “ČeŠ
”
4 Da bi spremili ime, nastavite od
“
” W.→
”,”“ “stavke,
Š
pritisnite
“ • “Za brisanje
”
koraka 3, “Adding entries”, str. 21.
“
”,
M”
”Yes”“ →Šânã”
“ “{V}/{^}
”, “: Šu”
“
” “” “
”, ”,
“
“
Šu” “
ânã”
“
”, “ČeŠ
”
“ ”, ”.
“ “
” “”
Uređivanje
broja
pozivatelja
“
” “
”
“
”
“
”.
“
”, “
Š
”
prije
uzvraćanja
poziva
“
Šu” “
ânã”
1 K (srednja funkcijska tipka) → {x}
“
” “
”,
→ M
“
”
“
”.
2 {V}/{^} : Odaberite željeni unos.
→K
Popis pozivatelja
3 {V}/{^} : Odaberite “Edit and Call”
→ M
4 Uredite broj.
• Pritisnite tipku za biranje (od {0} do
{9}) za dodavanje, pritisnite {C/T}
za brisanje.
5 {C}
34
“
“
“
“
“
“
“
“
SMS (Short Message Service)
Korištenje SMS usluge Spremanje brojeva
SMS usluga vam omogućuje da šaljete SMS centra
i primate tekstualne poruke između
ostalih fiksnih i mobilnih telefona koji
podržavaju kompatibilne SMS mreže i
“
funkcije.
“
Važno:
“
• Za korištenje SMS funkcija, morate:
“
- se pretplatiti na uslugu identifikacije
“
pozivatelja i/ili odgovarajuću uslugu
“
kao što je SMS.
“
- potvrditi da je SMS uključen. “
- potvrditi da su spremljeni pravilni
brojevi SMS centra.
Kontaktirajte vašeg davatelja usluge/
telefonsku kompaniju za dostupnost i
detalje.
Napomena:
• Ukupno 47 poruka (poruka od 160
znakova) može biti spremljeno.
Ukupni broj spremljenih poruka može
”
“biti i veći od
” 47,“ako su poruke
kraće
“ 160 znakova.
”,“
”,
od
”
“ je”,uređaj
”, PBX sustav,
” “ “ • Ako
”,” “ spojen
na
“
”
““ČeŠ”nećete
”, “ČeŠ
”
“ ”,možda
“ ”,” moći
”, koristiti značajku
“
“
”
“
”
”“ “ SMS.
”
”,
“ČeŠ
”
“
” “
”,
Š
“
”””
”, “ “ ““
Š ”,” ”““ ”,
“ČeŠ
”
”, “ Š ânã”
Šu”“ “ ““ ânã”
”, “ Šu”
”
” “
”
” “” “
”, ”,
“” “““
Šu”
”,”,““ “ ân㔊
””
“ ”,
”.
”
“ ” ““ “
””,”.“ “””, “ČeŠ
Šu”
ânã”
” “ “
”
“ ““
”
”.
” “” “
”, ”,
“
”, “
Š
”
“
””, “ČeŠ
“
”.
”
Šu” funkcijska
“
ânã” tipka)→ X
1 ““K (srednja
” “
”
“→ M
” “
”,
“
”, “
Š
”
“
”
“
”.
“
ânã”
2 “{V}/{^} : Šu”
Odaberite
“Settings”
“→ M
” “
”,
“
”
“
”.
3 {V}/{^} : Odaberite “SMS On/Off”
→ M
Uključivanje/
Isključivanje SMS
usluge
Brojevi SMS centra moraju biti
“
”
spremljeni da bi se mogle primati i slati
“
”,“
“
”
”
SMS poruke.
“ ”,
”,
“ Kontaktirajte
”,” “vašeg
“ davatelja
” usluge/
“” “ ” “ ”, ”, “ČeŠ
“ telefonsku
”, za više”
“
”,
kompaniju
“
” “
”
”, “ČeŠ
“ informacija.
“
” ”,
“ “ČeŠ” ”, ”
“ ” “ ”,” ““
Š”
””
“ • Ako
“ promijenite”,regionalne
“ČeŠ
”
postavke
““ ânã”
Š
“ ”,“““ ”, “ Šu”
” ”
” “ ”Šbaznu
”
uređaja/resetirate
stanicu,
“
”
“
”,
”,
“ “Šu” “Šu”
“
ân㔊
”, “ânã”
” poruke će
spremljeni
brojevi
centra
za
“
”
“
”.
”” ““ ”, ”,”,
“ “ ” “ Šu”
““ 38).
ânã” ” slučaju,
biti izbrisani
”, “ČeŠU tom
”
”
“”,”(str.
“ ““
”.
” ““ ”.
”,
ponovno
spremite
“
” “ brojeve.
”
“
”
“
”.
” “
”,
”, “ funkcijska
Š tipka)
”
1 ““K (srednja
”, “ČeŠ
” →X
“
Šu” “
ânã”
“→ M
” “
”
“
” “
”,
“
Š
”
2 ““{V}/{^}”,
: Odaberite
“Settings”
”
“
”.
“→ M Šu” “
ânã”
“
” “
”,
3 “{V}/{^} : Odaberite
”
““Message
”.
Centre1” ili “Message Centre 2”
→ M
4 Ako je potrebno uredite broj.
→ M 2 puta → {ih}
Napomena:
• Za korisnike PBX-a:
- Ispred Message Centre 1 (centar za
poruke 1) morate dodati pristupni
broj PBX linije i pauzu za biranje.
- Ako za SMS uslugu koristite samo
broj Message Centre 1 (centar za
poruke 1), spremite broj Message
Centre 1 u izvornom obliku (bez
dodavanja pristupnog broja linije
ili pauze za biranje) na Message
Centre 2 (centar za poruke 2).
4 {V}/{^} : Odaberite željene postavke
→ M → {ih}
35
“
”
“
”,“
”
“
”
”,
“ “
”,” “
“
”,
”, “ČeŠ
”
“ “
” “
”,
“
” “
”,
” “ČeŠ
“
”
“ “
”,
”
“
”, “ČeŠ
”
SMS
(Short
Message
Service)
“
”,
“
Š
”
“
” “
” “
” “
”
“ “
”, “ Šu” “ Š ânã”
”
“
”, “
Š
”“
”
usluge/telefonska kompanija
može
“ “
Šu” “ ” “ânã” ”, “ “
Šu””“ “
ânã”
”,
“
”
“
”.
“
”
tretirati
duge
poruke
drugačije
”, “
“
” “ “
”,
“” “
“”,
”,
”,” poruka.
”, “ od
drugih
“ ”.
” ”
“ Kontaktirajte
“
”
““
”.” “ “
“ ” ”“ “
”, “ČeŠ
”
Pisanje i slanje
”,
“ nove poruke
”, “ČeŠ ““ “vašeg
”
davatelja
usluge/telefonsku
”,
”,
“
”
“
”
“
” “→ X ““ “kompaniju.
” ” “” ”,
”, ”, ”
“ “ČeŠ
1 K (srednja funkcijska
tipka)
“
”,” ““
Š
””
“
“
”,
“
Š
”
“
”,
“ČeŠ
”
“
”,
“ČeŠ
”
● Ako jeŠu”
vaš telefon
spojen na PBX
→ M
““ “ ânã”
”
““ “““sustav,
”, “ spremite
” ” “”” ”
“
Šu” “
ânã”
” “”” “ Špristupni
“
”
“
“
“
”,
”, ”, broj PBX
”,
M
“
”,
2 {V}/{^} : Odaberite
“Create”
→
““ ”,“linije”,Šu”
“
ânã”
“
” “
“
Š
”
”,
“
Š
”
(str.
“ ”,
“
”““““”
””,”,“ ”.
”,
””38).
“ ”
”, Šu”
• Ako je prikazano
“ ” “““ ““ ”.
“ “Use Last
Šu”
“ “ ânã”
ânã”
“
”
”,
“ČeŠ ”. ”,” “ČeŠ
”
”
“ČeŠ
“
Text?” , možete koristiti tekst
““ ““”,““ČeŠ ””““”” ”,
“
”,” ”,
““ “ ”,poruke
“
”
Slanje
spremljene
“
“
”
“
”
“
”
”
“
”
“
”
“
”
”
“
posljednje poruke koju ste napisali
“ “”
”. ”.
” “
”,” ” “ ““
”, ” ”,
“ (srednja
”,Š “Š “tipka)
“ “” funkcijska
” ” →ŠX
“”,
”, “ 1 “K
Š”, ”,
“ {^} .
tako da pritisnete
“ ”, “
”,
“
” “
” “ČeŠ
“
”,”
Šu”
“ “ “ ânã”
Šu”
ân㔓
ânã”
Šu”
Šu”
ânã”
“
”““
”, ““→“ M
“
” ”
”, “ČeŠ
” ” “
3 Unesite poruku. →“ M
”,
“ČeŠ
“
“
“
”
“
”
”,
“
”,
“
”
“
”,
“
”
“
”,
”, “ČeŠ “ ”
“
”
”,
“”
Š
”
” “ ““Send
{V}/{^}
2
:
Odaberite
list”
“
”
“
• Možete promijeniti
način
unosa
“ ”.” ” “ “
””. ”. “
”.
“” “ “”
“” “
“
“
”,
“ Š “ ” Šu” ”,“ “ ânã” Š
“ M
”, “
/.
”
znakova tako da“pritisnete
“
”, “
Š “→”
“ ”
” “
”,
“ân㔓
” Šu”
“ “
”,
Šu”
“
ânã”
(str. 48)
”,
“
ânã”
3
Da
bi
pročitali
spremljenu
poruku,
“
”, “ČeŠ
” Šu” “
” ”“ “
”. ”,
“
” “ “
“
”
“”,
” “
”,“ 4 Unesite telefonski
“broj“ odredišta
pritisnite {^} ili”{V} za
” “
” ” ”,“
“”,
“ odabir
”. poruke. ”
“
“
”
”, “ČeŠ “
” ”, “
“ “”
”“ “
Š
→ ”.M
(maksimalno 20 znamenki).
→ ”M
”,
” “
”
“
”
“ „ Korištenje
Šu” “ popisa
ânã” “za ponovno ”, “ČeŠ
” poruke,
“ pritisnite
” K.
4“ Za slanje
,“
Š“ ”
“ ” “
”, ”,
””
“
” “
pozivanje:
“
”,
{V}/{^}
M
→
:”Send”
→
Šu” “
ânã”
“
”
“ j
”“ “
“ ”,odabir
”,
“ Pritisnite
” uzastopno
“ ”. za
”, “
Š
” ” “
”,
” “
”,
“ “Pritisnite
“
”, “ČeŠ
”
“ “ {C/T}
” za
” brisanje
”, ”, i držite
“ “2 puta
Šu” ”“ “ 5ânã”
M
telefonskog
broja.→
“
”, “ČeŠ
”
”
“
”. “
“
”
“
”,
” “
”
“ ”,“svih
”, ”,”
“
“ČeŠ
brojeva.
“
”
“
”,
“
“
”
“
”
„ Korištenje
popisa
pozivatelja:
“
”, “
Š
”
””.“” ”,
“ “ČeŠ
”“““ “
” ”, ”, ”
“ “
”, “““ koraka Š4,”“Writing
”“
{V}/{^}“: Odaberite
→ ” “ 6““Nastavite
and”,
Šu”sugovornika.
“
ânã”
”, “ČeŠ
”, “ČeŠ ” ””
“
”, “ “ “
Š ” ”od
”,
“ message”,
ânã” “ ” 36. ”” “
M 2“puta
a“”new
”, “”,”Šu”
” “ “
”, Šu”““““ ““sending
“ Š “ ” “ ”str.
”
ânã”
“
”,
“ČeŠ
“
”
“
”,
“
”
“
”,
“
”,
„ Korištenje
imenika:
“
”,
“
”
”. ““” ““
”,Šu”
“”,”,“““ ânã”
Š Š ”” ”
“
“ ”,
” “
” “ ”“ ”,
“ “
”, “ČeŠ
“ ””,”.
→ {V}/{^} : Odaberite unos
”“”.
““i”“slanje
ânã”
““ Uređivanje
”,Šu”
ânã”
“u
” “ “ “ Šu”
”, ”“
Š
”“
“” “” “”“” “” ““ ”, ”, ”,
“ČeŠ
”
”,
“ČeŠ
telefonskom imeniku. → M 2 puta “““ “
”.
”,
poruke
“
ânã”
“ spremljene
”,
“ “ “ ”,
”Š““ ””””.
” Šu”” “
“ ”.
”
“
“
“ČeŠ
“
”
5 Za spremanje poruke, odaberite
” “
”
“
Šu” ““ ”,funkcijska
ânã”
Š”“ Š
” X”
“ 1 K “(srednja
” “ “ ”, “ tipka)→
“Yes”. → M
“ ânã”
”
“
“ → M
” “ Šu” “Šu”
”, ânã”
“
“
“
“
”, “
Š
”
6 Za slanje poruke, pritisnite M .
“ ” “ ””.“ ”,
“
“Šu” ““”
”,
“ 2 {V}/{^}
ânã”
“
”
:
Odaberite
“Send
● Da bi poništili slanje, pritisnite
” ”, “” List”
“
“ “
“ ”.
”.
“
”
“
”,
{ih} .
→ M
“
”
“ “
”
“
”.
” “
”,
“ 3 {V}/{^}”,
“
”
: Odaberite
poruku.
Napomena:
”, “ČeŠ
”→ M
““ “K ” ”,“{V}/{^}
”,
• Ovaj uređaj podržava SMS poruke do 4 “
→
: Odaberite “Edit
”
“
”
““
”, “ČeŠ
”
” “→
”,
612 znakova, međutim, maksimalni
Message”
”,” ““ M Š
””
““ “
”, “ČeŠ
”
broj znakova koji možete poslati
“ Š ânã”
““ 5 “Nastavite
”, “ ”Šu”
od
3, ”“Writing
and
“ koraka
”
ili primiti može biti ograničen od
“
”
“
”, str. 36.
““ sending
message”,
”,Šu”
“ a“ newânã”
Š
”
strane vašeg davatelja SMS usluge/ “ “
”
“
”.
“
Šu”” ““ ânã””,
telefonske kompanije. Kontaktirajte
““
”“ “
”.
”
”,
Brisanje spremljenih poruka
vašeg davatelja SMS usluge /
“
”
“
”.
telefonsku kompaniju za detalje.
1 K (srednja funkcijska tipka)→ X
• Ako vaša poruka sadrži preko 160
→ M
znakova, smatra se dugom porukom
2 {V}/{^}: Odaberite “Send list”
i prikazuje se j . Vaš davatelj
Slanje poruke
36
u” “
” “
”
”, “
Š
”
”,“ “ČeŠ
”,”“
“”
Šu” “
ânã”
”,
“ ““
” ”“
“
ânã”
” “ČeŠ
““
”,Šu”
” “
”,
”,
”” ““ ”
Š
” “
”,“ ” “ ”, “
“
”,
”,” ““ “
Š
” ”, “ČeŠ
” Šu” “
“
”
“
”
ânã”
“”“
” “
”,
” ”“
”.
”, “ Šu” “ “ Š ânã”
” “” “
“ ”, “ČeŠ
” “”
”,
Š“ ”
Šu” “ ” “ânã” ”,”,““
” ”“
”.
” “
”. “
SMS (Short Message Service)
ânã”
” “ ”“ “ ”, Šu”
“
”, “
Š
”
“
” ““
”.“ ” “ Šu” “”,
ânã” poruku (str. 48). → M
3 Unesite
“ poruku. →” M“
”.
3 {V}/{^} : Odaberite
“ ”
”
“
“
” 4“Uredite broj
”, odredišta
i/ili pritisnite
”,
4 K → {V}/{^} : Odaberite“ “Erase”
“ “ “ ”,
”M
”.
. “
”,
“
” “ ” “ ”,
→ M
5
Nastavite
5, “ČeŠ
”Pisanje
i”
“ od koraka
”,
“
”, “ČeŠ
”
• Za brisanje svih poruka, odaberite
slanje
nove
“ poruke”,
“ 36.
”
“
” “ ” str.
”
“Erase All”. → M
“ ”, “ ”, “ Š
”
“
”Š
5 {V}/{^} : Odaberite “Yes” → M →
“ Šu” “Šu” ânã”
“
ânã”
“”
Uređivanje/prosljeđivanje
“
{ih}
“
”,
“
” “ ” “ ”,
“
”,
poruke
“
“ ”.
”.
”
“”
“
” “
”, “
1
Kada
čitate
primljenu
poruku,
“
“
”, “ČeŠ
”
K.
“
pritisnite
“ “
”
“ ”
”,
” “
”
”,
“
”,“
“ “
” “”
”,
“ ” ”, “
Š 2 {V}/{^}
” “ : Odaberite
“Edit Message”
“
”“ “
“ je primljena
”, “ČeŠ
SMS
”,”,“
“ Kada
”,” “
“ ”,poruka:
Šu” “
ânã”
“ → M ”
“
“
”, “ČeŠ
” ”, ” “
“
”, “ČeŠ
” ” “
“
” ““
SMS
“ - prikazuje
” se
“ “Receiving
”,
“
”,
“ Message”
”,
“ i ”
”,
3
Nastavite
od
koraka
3,
”Pisanje
“
”
“
“
” “ČeŠ
“ je “uključeno
” ”
“
”, “ ”
Š
“
”,
“ČeŠ
se ton (ako
”,
”“
“ - čuje
”.”,
” ““
“”
” “
”,
“
”,
“
Š
“
”,
“
Š
”
slanje
nove
poruke”,
str.
36.
“
Šu”
“ ” ânã”
“
”
“
slušalice)
“ zvonjenje”prijenosne
“
“”
”, “ČeŠ
”
“
”, “ČeŠ
“
Šu”
“
ânã”
“
Šu”
“
ânã”
”, “ “
Š
” “
“ - prikazano
”, “ se X Š
” “ brojem ” “
s ukupnim
” “
“
” “
“
“
“
“ ” “ poruka
Šu”“ “”, ânã” ”
“ novih
Šu” “ ” “ânã”
(nepročitanih)
SMS”,“poruka.”, “
Š
”primljenih
Brisanje
“
”,
“
Š
“
”
“
”.
“
”
“
”.
“
” “
”,
“
” “
”, “
Šu” “
ânã”
“
Šu”
“
ânã
1 Kada čitate primljenu
poruku, ”
“
“
”.
“
”
“
”.“
” “
”,
“
” “
Čitanje primljene poruke
pritisnite K.
“
”
“
”.
“
”
“
1 K (srednja funkcijska tipka) → X 2 {V}/{^} : Odaberite “Erase” → M
“ ”odaberite
”
“ poruka,
“
”
→ M
• Za brisanje svih
“ All”.
”, M
“ “Erase
”,
“
”,
→
“
”
2 {V}/{^} : Odaberite “Recieve
list”
“ ” “ ” “ ”,
”,
“
“
” “
”,
(popis“primljenih”,
poruka) → M
3 “{V}/{^}
“Yes”
(da)
“ : Odaberite
”, “ČeŠ
”, “ČeŠ
” → ”M
“
”, “ČeŠ
”
“
” “
”,
{ih}
“
”
“→
” “ ” “
”
” “
3 “{V}/{^}“ : Odaberite
poruku. ”
”, “ČeŠ
”
“ ”, “ ”, “ Š
”
“
”Š
“• Poruke
”,koju
“ su pročitane
Š
” se
“
” “
”
“ Šu” broja
“pošiljatelja
ânã”
“
“Šu” ânã”
“ označene
Šu”sa“ “Q” ânã”
Spremanje
“
”, “ , čak i ako
Š su”bile
“
”
“
”,
“
”
“
”,
“ pročitane pomoću
” “
”,
prijenosne u telefonski imenik
“
Šu” druge
“
ânã”
“
“ ”.
”.
“
”
“”
“ slušalice. ”
“
”.
“
” “
”,
1
Kada čitate primljenu poruku,
• Da “bi obrisali poruku,
” pritisnite
“
”.
pritisnite K.
W.
“ ”Phonebook”
”
“
2 {V}/{^} : Odaberite
“Add
→ {V}/{^} : Odaberite “Yes”→
“ ”,”
”,
“ M
“→
M
“ ” “ ” “ ”,
”,
“
“ ”
”, “
imena,
od”
4 Pritisnite
“”,
”,nastavite
“ČeŠ”
“ M da”,bi pročitali“sadržaj ” “3 “Za spremanje
”,
“ČeŠ
str. ”21. ”
poruke.
“ 3 “Adding
“
“
” “
”,“
”, “ČeŠ
“koraka
” ”“ ”entries”,
“ ”, “ ”, ”“ Š
”
“
”, “ČeŠ “
”
” ““
”Š
Napomena:
“Š Šu”” broja
“pozivatelja
ânã”
“
” “ poruke,
””, “ Uređivanje
“
“
“Šu” ânã”
• Za pozivanje
pošiljatelja
“
“ ”,
”,
“ {C}”,. “
Š“ ”
Šu” ““
ânã”
” “ ” poziva
pritisnite
prije uzvraćanja
“
“ ”.
”.
“
Šu” “
ânã”
“
”“ “
”, ”
“”
1 Kada
poruku,
“
” “
“ ”,
”
“čitate primljenu
”.
Odgovaranje
na poruku
“
”
“
”.
pritisnite K.
1 Kada čitate primljenu poruku,
2 {V}/{^} : Odaberite “Edit and Call”
pritisnite K.
→ M
2 {V}/{^} : Odaberite “Reply” → M
3 Uredite broj. → {C}
ân㔓 “
“”, “
“ “ “”.
“ “
“ “
“ “
” “
Primanje poruke
37
SMS (Short Message Service)
Postavke SMS usluge
Ako se bazna stanica resetira na
njezine početne postavke (str. 29),
resetirat će se sljedeće postavke
povezane sa SMS uslugom. Sadržaj
popisa primljenih i poslanih poruka će
se izbrisati.
Postavka
(zadana postavka)
SMS on/off (Off)
(uključeno/isključeno)
Message Centre 1 (centar za
poruke 1)
Message Centre 2 (centar za
poruke 2)
PBX line access number
(pristupni broj PBX linije)
(Off) (isključeno)
Str.
35
35
35
38
“
” broja
Spremanje pristupnog
“
” korisnike
PBX
linije”,“(samo za
“
”,
“ PBX
”,” “ “
”
sustava)
“
”, “ČeŠ
”
“
“
“
“
“
“
“
“
“ “
“” “
””,
Spremite vaš”,”pristupni
broj PBX”linije
“
“ ““ ”,
” ”,
“ “ČeŠ ”, ”
da
“
”,” ““4 znamenke)
Š
”” bi mogli
“
”
“ (maksimalno
”, ”, “ČeŠ
“” “
”
“
Šu”
“
ânã”
pravilno
slati
SMS
poruke.
Kada
SMS
“
”,
“ “
”,”,““ČeŠ
”
“
”
” “ Š”
”
“
” ”“ânã”
”,”,
“šaljete
“
unosima
iz telefonskog
“ poruke
”,
“ ” “Šu”
”, ““
Š” “”
“
“”,”,“ČeŠ”.
“ili popisu
”
“ imenika
” Š“ “” za
”,““
” ponovno
“
” “
”,
Šu”
ânã”
“
“ PBX
”
“ pozivanje,
” ” ““”broj
”.
ânã”
”, “ČeŠ
”
“Šu” “ pristupni
”,“ linije je
“
”,
“
Š
”
obrisan.
“” ”.
” “
”
“ ” “
”“”, “
“
Šu” “
ânã” → X
1 “K (srednja
tipka)
”
“”, funkcijska
”.
“
”, “
Š
”
“
” “
”,
M
“
Šu” “
ânã”
“→ “ ” “
””, “
”.
“
”
“
”,
“
”,
“ČeŠ
”
{V}/{^}
2
: Odaberite “Settings”
“
”
“
”.
“→ M
” “
”
“
”, “
Š
”
3 “{V}/{^} : Šu”
Odaberite
“PBX Access
“
ânã”
M
“No.” →
” “
”,
”
““On” →”.M
4 “{V}/{^} : Odaberite
5 Ako je potrebno unesite vaš kod
za pristup PBX liniji i pauzu za
pozivanje.
→ M 2 puta → {ih}
38
Automatska tajnica
Automatska tajnica
Raspoloživo za:
KX-TG8021
- Ako ste snimili vlastitu pozdravnu
poruku, ta se poruka javlja
pozivateljima, čak i ako njihove
poruke nisu snimljene.
“
”
“
”,
“
” “
”,
“
”, “ČeŠ
”
“
” “
”
“
”
“
”, “
Š
”
“
”,
“
Šu” ““
ânã””
”,
“ ““
”,” “” “
”,
”
“
”, “ČeŠ
” “
bazne
stanice
“ Pomoću
”
“
”,
“
”“ “
”,”. ”
“
”
“
“ Pritisnite {s}
”, “ČeŠ
”
za uključivanje/
”,
“
”,” ““ “
Š ” ”“”
“ isključivanje
bazne
stanice.
“
”, “ČeŠ
”
“
Šu”
“
ânã”
“ • Kada”,je“automatska
Š tajnica
”
Važno:
““
”uključena,
“
”
“
”
”,
“ indikator
Šu”automatske
“
ânã”tajnice svijetli.
• Istovremeno može samo jedna
Š
”
“
”“
“ ”,”, “ ”.
“
”
“
osoba pristupiti automatskoj tajnici
“
Šu” “
ânã”
“
”
“
”.
(preslušavati poruke, snimati
“
” “
”,
Pomoću prijenosne
slušalice
“
”
“
”.
pozdravnu poruku itd.).
K
I
1
(srednja funkcijska tipka)→
• Kada pozivatelji ostave poruke, uređaj
→ M
snima dan i vrijeme svake poruke.
Uvjerite se da su datum i vrijeme
2 {V}/{^} : Odaberite “Answer On” ili
pravilno postavljeni (str. 17).
“Answer Off”.→ M → {ih}
Automatska tajnica može odgovarati
i snimati pozive kada se niste u
mogućnosti javiti na telefon. Isto
tako možete podesiti uređaj da
reproducira pozdravnu poruku, a da ne
snima poruke pozivatelja. Odaberite
“Greeting Only” (samo pozdravna
poruka) kao postavku vremena
snimanja (str. 44).
Uključivanje/
isključivanje
automatske tajnice
Kapacitet memorije
Napomena:
• Kada je automatska tajnica uključena,
u je prikazano pored ikone baterije.
Ukupni kapacitet snimanja (uključujući
vašu pozdravnu poruku) je oko 17
minuta. Maksimalno 64 poruke se
mogu snimiti.
Napomena:
• Ako se memorija poruka napuni:
- na zaslonu prijenosne slušalice
se prikazuje “Answer Sys. Full”
(automatska tajnica je puna).
- indikator da je tajnica uključena na
baznoj stanici brzo treperi kada je
automatska tajnica uključena.
• Kada se napuni memorija poruka:
- Ako koristite prethodno snimljenu
pozdravnu poruku, uređaj se
automatski prebacuje na drugu
prethodno snimljenu poruku koja
moli pozivatelje da nazovu kasnije.
Prikaz dolaznih poziva
Dok pozivatelj ostavlja poruku,
poziv možete slušati preko zvučnika
prijenosne slušalice. Za namještanje
glasnoće zvučnika, uzastopno pritisnite
{^} ili {V}. Na poziv možete odgovoriti
tako da pritisnete {C} na prijenosnoj
slušalici. Prikaz dolaznih poziva može
se postaviti za svaku prijenosnu
slušalicu.
Napomena:
• Da bi isključili ovu značajku,
pogledajte str. 44.
39
“
”
Š
”“
”,
”,” “ “
”
ân㔓 “
”
“”, “
” “ ”, ”, “ČeŠ
”,
“
”
“
”
“
”,
“ČeŠ
”
“”.
” “
”,
“
“
”,
“
Š
”
“ “
” “ ”, “ČeŠ
””
“ ““
”, “ Šu”” ““ Š ânã”
”
Automatska tajnica
”
” “ânã” ”,
“ ““
Šu”
”, ““
Š
”
“ ”,
”.
“ ““
” “ “”
Šu”
ânã”
Reproduciranje
pozdravne
“ “
” ” ““
”.
”,
poruke
“
”
“
”
“
”.
“
”,
Kada uređaj odgovara
na
1 K (srednja funkcijska tipka)→ I
“
” pozive,
“
” “ pozdravnu
”, poruku.
“ pozivatelji
”,čuju
→ M
“
”
“
”“
”, “ČeŠ
”
“
”
“
”
“
”,
Možete
snimiti
vlastitu,
ili
koristiti
“
”
“
”,
”,
2 “{V}/{^}
: Odaberite
“Play Greeting”
“
” “
”
”,“
”,
snimljenu
“ “ČeŠ“ pozdravnu
” “ ” ”, poruku.
”,
”
“
”, “ prethodno
M
→
“
”,” ““
””” “
”,
“ Š
”,
“
”, “ČeŠ
”“ “
”,” “ “
”, “ČeŠ “ “”
”
Šu” “ Š“ânã”
“{ih}
”, “ČeŠ
”
3
“
”,
“
”
”,
“ČeŠ
”
“
”
“
”
“
”
“
”,
Snimanje
pozdravne
” “
“
”,
“ ” Šu” “vlastite
” “ânã”
”,
“
”
“
”
“
“
”
“
”
“
”, “
Š
”“ “
”,
“ČeŠ ”, ”
“
Š poruke
”“
”
“
” “ “ ”, ”,”.“
“”
”,” ““
Š
””“
”
“
”
“
Š
“
Šu”
“
ânã”
“
u” “
ânã”
“
”, “ČeŠ
”
Brisanje
vaše
pozdravne
Možete snimiti
vlastitu
pozdravnu
“
Šu”
“
ânã”
“
”,
”
“
”.
“
“
Šu”
“
ânã”
“
”
“
”,
“ “
”, “
”
” “
”,
“
”
” “ Š
”
poruke
poruku (maksimalno
“” “ânã”” “”,
”,
“50 sekundi).
“
”
“” “
”.
“ ““”,
Šu”
”
“
”.
“”
”,
”, ““
Š
“ ”.
“ ”, ”,
”.“ČeŠ
”
““ ”
pozdravnu
poruku,
1 K (srednja funkcijska
tipka) →” I “ “ Ako
“
” vlastitu
“
” “
”,
“ obrišete
Šu”
“
ânã”
””. “
”
pozivateljima
→ M
“ uređaj
”“” ““ reproducira
”, “ČeŠ
“
”,“
“
”,
“
Š
”
prethodno
snimljenu
pozdravnu
“ ”. poruku.” “
“
”
“
2 {V}/{^} : Odaberite “Record
“ funkcijska
Šu”tipka)
“ →
ânã”
I“
1 K (srednja
“
”,
Š
”
Greeting” → M
“
” “
”,
→ M
“
Šu” “
ânã”
“
”
“
”.
3 Držite prijenosnu slušalicu udaljenu
”,
2 {V}/{^} : Odaberite “Erase“ Message” ” “
oko 20 cm i govorite razgovijetno u
“
”
“
M
→
mikrofon.
3 {V}/{^} : Odaberite “Erase
4 Pritisnite O da bi zaustavili
Greeting” → M
snimanje.
{V}/{^} : Odaberite “Yes” → M
4
5 {ih}
→ {ih}
“
“
“
“
”, “
Šu” “
” “
”
Pozdravna poruka
Korištenje prethodno
snimljene pozdravne poruke
Ako izbrišete ili ne snimite vlastitu
pozdravnu poruku, uređaj pozivateljima
reproducira prethodno snimljenu
pozdravnu poruku te ih moli da ostave
poruku. Ako je vrijeme snimanja
poruke (str. 44) postavljeno na
“Greeting Only”, poruke pozivatelja
nisu snimljene, a uređaj reproducira
drugačiju pozdravnu poruku koja moli
pozivatelje da ponovo nazovu.
40
Preslušavanje poruka
pomoću bazne stanice
Kada su snimljene nove poruke, {6}
treperi na baznoj stanici.
Pritisnite {6} .
• Ako su snimljene nove poruke, bazna
stanica reproducira nove poruke.
• Ako nema novih poruka, bazna
stanica reproducira sve poruke.
Napomena:
• Kada indikator na baznoj stanici brzo
treperi, memorija je puna (“Kapacitet
memorije” str. 39).
Rukovanje automatskom
tajnicom
Ključ
{^} ili {V}
{7}
{8}
{■}
{4}
Operacija
Podešavanje glasnoće
zvučnika
Ponavljanje poruke
(tijekom reprodukcije) *1
Preskakanje poruke
(tijekom reprodukcije)
Zaustavljanje
reprodukcije
Brisanje poruke koja se
trenutno reproducira
“
“
“
“
“
“
“
“
“
”
“
”,“
”
“
”,
”,” “
“
”, “ČeŠ
”
Automatska
tajnica
” “
”,
“
” “ČeŠ
“
”
”,
”
“Rukovanje
”,” ““ automatskom
Š
””
“
”, “ Šu” “ Š ânã”
”
tajnicom
“
Šu” “ ” “ânã” ”,
“Automatskom
“ ”, možete
”. rukovati
” “ ”tajnicom
i pritiskom na
ili
” tipke
“ za biranje
”.
funkcijske tipke na prijenosnoj slušalici.
K (srednja funkcijska tipka) → I
→ M
Ključ
{^} ili {V}
Operacija
Podešavanje glasnoće
prijemnika/zvučnika
{1} ili {<} Ponavljanje poruke
(tijekom reprodukcije) *1
{2} ili {>} Preskakanje poruke
(tijekom reprodukcije)
{3}
Ulaz u izbornik
“Settings” (postavke)
{4}
Reprodukcija novih
poruka
{5}
Reprodukcija svih poruka
*1 Ako pritisnete unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna
poruka.
“
”
“
”,
Brisanje
svih
poruka
“
” “
”,
Pritisnite {4} 2 puta kada se uređaj
“
”,“ “ČeŠ
””
ne“ koristi.
{6}
Reprodukcija pozdravne
”
“
”
“
”,
poruke
““
”, ”“ ““
Š”, ” ”
“ “
”,Šu” “
“
{7}{6}”
ânã”
Snimanje pozdravne
“
”,
“ČeŠ
”
“ “
” “ ” “ ”, “ ”,
”,
poruke
“
”
“
”
“ “
”, “ČeŠ
”,
”
“ “Š ” ””. ” “
{8}
“
”,
“
Uključivanje
automatske
“
” “
”
“
”, “ČeŠ
”
tajnice
“ “
”, “ Šu” “ Š ânã”
”
“
” “
”
“ “
Šu” “ ” “ân㔓 ”, ”, “
{9}
Š ili ”O Zaustavljanje snimanja
“
”
“
”.
poruka, Šu”
u “
“Kada je snimljena
” “ nova“”,
Zaustavljanje
ânã”
“se prikazuje na
” prijenosnoj
“ “ ”.slušalici ”s “
reprodukcije
”,
ukupnim brojem novih poruka.
“
”
“{0}
”. Isključivanje automatske
1 K (srednja funkcijska tipka) → I
tajnice
“
”
→ M
**2
{*}{4}
Brisanje
poruke koja se
“
”,
2 {V}/{^} : Odaberite “Play New Msg.”
reproducira
“
” trenutno
“
”,
ili “Play All Msg.”. → M
{*}{5}
“
”, “ČeŠ
”
Brisanje
svih poruka
“
” “
”
3 Kada ste završili, pritisnite {ih} .
{*}{6}
Brisanje pozdravne
“
”, “
Š
”
poruke
Napomena:
“
Šu” “
ânã”
• Da bi prebacili na prijemnik, pritisnite
“
”, 5 sekundi
*1 “Ako pritisnete” unutar
prvih
{C} .
“poruke, reproducira
”
“ se prethodna
”.
poruka.
Preslušavanje poruka
pomoću prijenosne
slušalice
*2 Obrisati možete i na sljedeći način:
W → {V}/{^} :Odaberite “Yes”
→ M
41
“
”,
“
”
“
”
”
”, “ČeŠ“ ““ ” ” “ ”, ”, “ČeŠ
”,
“
”,“
”
“
” “ČeŠ
“
”
” “
” ” “”,
“ ““
”,
”, ”
“ “
”,” “
“
”,
“
”,
“
Š
”
“
”
”, “
Š“ “ ”
” “ ”, “ČeŠ
“
”, “ČeŠ
”
””
”” “
”,
“
” “
”,
““
“
ânã”
““ “
Šu” “
ânã”
”
”, ”,
“ Šu”
”
“
” “ČeŠ
““
”
“
”
“
” “ Š
”
“
”,
”
“
”, “ČeŠ
“ ”,
”,
“
““ ”,
”Šu”
“ “ ” “ânã”
”,
” “
”,””,
““
Š
””
”, “ ““ ”,
“
”, “ tajnicaŠ “ “”
Automatska
“
” “
”
“ ”,“ ” ”. ”” “
”
“ ““ ““ ”.
““ ”,”, “ ”Šu”
“ “ Š ânã”
”, ”
””,““ČeŠ
“
” “”, ““ČeŠ
Šu”
“
ânã”
“
”, “
Š
“
”
““
” “”
”
“
”,
Važno:
“
”,
“ČeŠ
”
“
”.
“
”
“
”,
“ČeŠ Šu” ””“
“
” “
”,“
ânã”
“
Šu” “
ânã
” “ “”,
“ Brisanje
”, ““ svih poruka
Š “ ”“
”
”,
•
Za
daljinsko
upravljanje
automatskom
” “”
“
”. ”
“ ”. ”, “ ” ““ ““ Š
“
”
“
“ kod za
” “
” ” “”morate ”,
“ 1 K (srednja
Šu”
ânã” ”,“ “ČeŠ
“ “ funkcijska
”“
tajnicom,
“ Š ”,prvo
Š postaviti
”
tipka)
→ ”,I
“
”“ ”
“
“
”.
“
”
“
“
Šu”
“
ânã”
“ → M“ ” “
” ”,
“ “
”
daljinski
pristup.
“
Šu”
“
ânã”
Šu”
ânã”
“”. Š
” ““
”,
“
“ ” ”,“ “
”
” ”,
“
“ Message””” 1“““K (srednja
”, “” funkcijska
tipka) → I
2 {V}/{^} :“Odaberite
“Erase
Šu”
“ “ “ ânã”
“” “ “
”,”. ”. ”
“
”.
M
→
M
→
“
” “
”,
“
” “
”,
”
“All” →”. “ 2 {V}/{^} : Odaberite
”, “ČeŠ“Settings”
”
→ M
3 {V}/{^} :“Odaberite “Erase
“ {V}/{^} ” “
”
M
3
: Odaberite “Remote Code”
“
”, “
Š
”
→ M
4 {V}/{^} : Odaberite “Yes” → M
““
”
Šu”
“
ânã”
{ih}
→
“ 4 Za uključivanje
” “ daljinskog
”, upravljanja,
““
” ”,
“
” “
”,
“ unesite
” troznamenkasti
“
”.
željeni
kod za
“
”,
“(samo
”, “ČeŠ
daljinski”pristup.
“
” “
”,
Uzvraćanje
poziva
“
”
• Za isključivanje
daljinskog
“
”, “ČeŠ
”” “
za pretplatnike
usluge
“
”, “ ”
Š
”
“
”
“
upravljanja,
pritisnite {*} .
identifikacije pozivatelja)
“ Š
ânã”
“
”, “
”Šu” “
M → {ih}
Ako je primljena
informacija o
” “5
”,
“
“Šu” ““ “ ”ânã” ”
“
”
“
”.
pozivatelju
za
određeni
poziv,
možete
”
“
”,
“
”,
“
”,
nazvati
pozivatelja
”preslušavate
“ ”,
”.
“ ” “ ” dok
“ ”,
“
Daljinsko korištenje
poruku.
“
”, “ČeŠ”
”
“
”, “ČeŠ
automatske tajnice
1 “Pritisnite
“ K
” “ reprodukcije
”
” “tijekom
”
1 Birajte svoj broj pomoću telefona s
“ ”,
“ Š → ”M
Š
”
“ ”, Back”
2 “{V}/{^}
: “Call
tonskim biranjem.
“ Šu” “ Šu”ânã”
“
ânã”
“
“
” “ ”,
”,
“
”
“
2
Nakon što započne pozdravna
Uređivanje broja pozivatelja prije
“
“ ”.
”.
“
”
“”
poruka, unesite svoj kod za daljinski
uzvraćanja poziva
pristup.
1 Pritisnite K tijekom reprodukcije
• Uređaj obavještava o broju novih poruka
2 {V}/{^} :Odaberite “Edit and Call” 3 Unesite daljinske naredbe.
→ M
4 Kada ste završili, odložite.
3 Uredite broj. → {C}
Daljinske naredbe
Daljinsko upravljanje
Ako koristite telefon sa tonskim biranjem,
možete pozvati svoj broj izvana i pristupiti
uređaju da bi preslušali poruke ili promijenili postavke automatske tajnice.
Kod za daljinski pristup
Pristupni kod od 3 znamenke mora
se unijeti kod daljinskog upravljanja
automatskom tajnicom. Ovaj kod
sprječava neovlaštene osobe da
preslušavaju vaše poruke.
42
Ključ
{4}
Operacija
Ponavljanje poruke
(tijekom reprodukcije) *1
Preskakanje poruke
(tijekom reprodukcije)
Reprodukcija novih poruka
{5}
Reprodukcija svih poruka
{6}
Reprodukcija pozdravne poruke
{7}
Snimanje pozdravne poruke
Zaustavljanje snimanja
Zaustavljanje reprodukcije
Isključivanje autom. tajnice
{1}
{2}
{9}
{0}
Automatska tajnica
Ključ
{*}{4}
{*}{5}
{*}{6}
{*}{#}
Operacija
Brisanje poruke koja se
trenutno reproducira
Brisanje svih poruka
Brisanje pozdravne poruke
(tijekom reprodukcije
pozdravne poruke)
Završetak daljinskog
upravljanja
(ili odlaganje slušalice)
*1 Ako se pritisne unutar prvih 5
sekundi poruke, reproducira se
prethodna poruka.
Daljinsko uključivanje
automatske tajnice
”
”
”
,
”
Ako je automatska tajnica isključena,
možete ju daljinski uključiti.
1 Birajte broj svojeg telefona preko
telefona sa tonskim biranjem.
2 Pustite da telefon zvoni 9 puta
• Čuje se dugi zvučni signal.
3 Unesite svoj kod za daljinski pristup
unutar 10 sekundi nakon dugog
zvučnog signala.
• Reproducira se pozdravna poruka.
• Možete ili odložiti, ili unijeti vaš kod
za kod za daljinski pristup te započeti
daljinsko upravljanje (str. 42).
”.
Preskakanje pozdravne
poruke da bi ostavili poruku
Možete ostaviti poruku kao što to može
i svaki vanjski pozivatelj. Nazovite
svoj telefon s telefona sa tonskim
biranjem. Kada se javi automatska
tajnica, pritisnite {*} da bi preskočili
pozdravnu poruku, te snimite vašu
poruku nakon zvučnog signala.
Postavke automatske
tajnice
Ako je bazna stanica resetirana na
početne postavke (str. 29), resetirat
će se sljedeće postavke vezane uz
automatsku tajnicu.
Postavka (zadana postavka)
Automatska tajnica
uključena/isključena
(On)(uključena)
Kod za daljinski pristup
(─)
Broj zvonjenja
(4 puta)
Vrijeme snimanja pozivatelja
(3 minute)
Prikaz dolaznih poziva *1,*2
(On) (uključen)
Str.
39
42
43
44
44
*1 Prikaz dolaznih poziva se može
postaviti za svaku prijenosnu
slušalicu.
*2 Ova postavka će ostati zadržana
kada se resetira bazna stanica
Broj zvonjenja prije nego što
uređaj odgovori na poziv
Možete promijeniti broj koliko će puta
telefon zvoniti “Number of Rings”
prije nego što uređaj odgovori na poziv.
Možete odabrati od 2 do 6 zvonjenja
zvona, ili “Auto”.
“Auto”(automatski): Automatska tajnica
uređaja odgovara na poziv na kraju
drugog zvonjenja kada su snimljene nove
poruke, ili na kraju petog kada nema
snimljenih novih poruka. Ako zovete
vaš telefon izvana da bi preslušali nove
poruke (str. 42), znati ćete da nema novih
poruka kada telefon zazvoni teći puta.
Tada možete odložiti, a da vam se poziv
neće naplatiti.
43
“
“
“
“
”, “ “
Š
” ”, “ČeŠ
”
“
”, “ČeŠ
”
“”,”,” ““
”, Š
””
Šu”““ “ “ ânã”
“
” “
”
““” ““
”
“
”,
“
”
“
”,
Šu”
“
ânã”
”, “ ”, “ “ Š ”” ”
“
”, “
Š
”
““ ” “ “ Šu”
”,
“ČeŠ
”
“ “”. ” “ânã””, “ČeŠ
”
”,
“
Šu” “
ânã”
“ “
”, ”,
“ “
“ ” “ ” ”“ “”, ””.
”
“” “
” ”,
“
““ “
” “” ”“ “
”, ”,
““Automatska
”, “
Š
”
”,
“
Š
”
”,
” tajnica
“
”
“
”.
“ “
”,
“ČeŠ
””. “” “
“
”
”, “ČeŠ
“
Šu”
ânã”
“ “
Šu” “
ânã”
“” ”
” “ “
”,
“ “
” “” “
”,“
“
”
“
“ ” “ funkcijska
” ”,“ “ →
”, I
”,““ČeŠ snimanja
”
“ 1 “K”,(srednja
“”, “
Š Š ” tipka)
”,pozivatelja
”
“
”,
“Vrijeme
”,” “
“
”
“
”.
“
”
“
”.
” ““
””, “ČeŠ
“ “→ M
Šu”Šu”
“ “ ânã”
” “
ânã” “
” “
”,
“
” “
”,
vrijeme
”, “ Možete
Špromijeniti
” “” “ maksimalno
“ ” ”
“ 2 “{V}/{^} : Odaberite
” “” “ “Settings”
”, ”, “ → M
“
””
“
”,
“ČeŠ
“snimanja predviđeno
”, “ČeŠ za
Šu”“ “ “ ânã”
“ ”,”,” ““ ”,
“ “
” ” “ “
”. “”.
Š svakog
”” “
” “
“
Isto tako
možete”,odabrati
““
3 {V}/{^}: Odaberite “Number“ of
““”pozivatelja.
“” ““”,
Šu”
“”““ “”,
“
”, “
Š
”,
Š ânã”
”””
Only”
pozdravna
“
”. (samo
rings” → M
“““Greeting
””, “ ”
”, “ČeŠ
“ânã”
“”““ “ “Šu””,
”,”,
Šu” “
ânã
“ ”“ČeŠ
poruka)“kojime
””. “
” “”,
”
“”,”,podešava
””” “”““ “se” uređaj
” “
4 {V}/{^}: Odaberite željenu postavku ““ “““
tako
da”,“pozdravlja
pozivatelje,
ali
ne
“
“
Š
”
”,
“
Š
”
“
”,
“ČeŠ
”
“
”,
“ČeŠ
”
“
”
“
{ih}
“
”
“
”.
→ M →
poruke.
“ snima
ânã”
“Šu” ”“” ““Šu”
“
ânã”””
““
“ 1““K “(srednja
”ŠŠ“”, ”tipka)
”,”,““” “ funkcijska
” ”,→ I
Za pretplatnike usluge govorne
“ ““ M
” ““ “ ânã”
“ Šu”
” ”.“
”.
Šu”
ânã”
→
pošte
““
”” ““
”,”,
M
2““{V}/{^} : Odaberite
”” ““Settings”
”.”. →
“
Za primanje govorne pošte i pravilno
korištenje automatske tajnice, molimo vas 3 {V}/{^}: Odaberite “Recording
da obratite pažnju na sljedeće:
Time”→ M
• Da bi koristili uslugu govorne pošte (str.
4 {V}/{^}: Odaberite željenu postavku
45) koju vam omogućuje vaš davatelj
→ M → {ih}
usluge/telefonska kompanija umjesto
Napomena :
automatske tajnice uređaja, isključite
• Možete kreirati vlastitu pozdravnu
automatsku tajnicu (str. 39)
poruku prateći korake na str. 40.
• Da bi koristili automatsku tajnicu uređaja
prethodno
“Uređaj reproducira
”
umjesto usluge govorne pošte
“
” kojom
poruku,
“ koju vam”, snimljenu pozdravnu
pruža vaš davatelj usluga/telefonska
“ moli
”,“
da ponovno
“
” “ se
”, pozivatelje
”
“
kompanija, molimo vas da kontaktirate
““ČeŠ ”,
” ”“vaša pozdravna
”,
“
pozovu,
ako
poruka
“ ”,
“
”,
“ snimljena.
”
vašeg davatelja usluga/telefonsku
“
”“ “nije
””, “ČeŠ
” “
”,
“
” “
”,
“” “ČeŠ
” ””
““
”
kompaniju, kako bi vam isključili
“ uslugu
”, “ “ “
Š
” ”,
“
”, “ČeŠ
”,”,””,
““
Š
””
“
Šu”““ “““ ânã”
govorne pošte.
“
” “
dolaznih
poziva
““”Prikaz
“““
“ “ ”,
”,
Šu”
ânã”
“
Ako vaš davatelj usluga/telefonska
”,” ““””,
“
”, “
Š
“ “ Š ”” ”
“
”,
“ČeŠ
”
“
”,
“ČeŠ
”
“
”
“
”,
za”,pregled
dolaznih poziva
”“ “ Šu”
kompanija to ne može učiniti:“
“”. ânã”
“
Šu” “
ânã
““Značajku
”,
“ ““
” “” “”
””. ”
“ ”,(uključeno)
- Postavku “Number of Rings”
“
” “
““možete
”postaviti
“” ”“ “ na”,“On”
“
”,
“ “
”, “”, “ ”
” ”.”
Š detalje
“Š Za
(broj zvonjenja) na uređaju postavite
”
“
““ili ““Off” (isključeno).
”, “ČeŠ
” ” “
”, “ČeŠ
“ pogledajte
Šu”Šu”
“
ânã”
“
“
ânã”
tako da automatska tajnica uređaja
“ “
”str.
“” 39.
” ”
“
“ 1 “K (srednja
” “” funkcijska
”, ”,
“
→ I
“ “
”, “”, “
Š Š ” tipka)
odgovori na poziv prije nego što
”
“ “ M ” ” “ “
”. ”.
“ “→ Šu”Šu”
“ “ ânã”
ânã”
to učini usluga govorne pošte vašeg
“ 2 “{V}/{^} : Odaberite
” “” “ “Settings”
”, ”,
davatelja usluga/telefonske
→ M
” ” “ “
”. ”.
kompanije. Prije nego što promijenite “ “
3 {V}/{^}: Odaberite “Call Screening”
ovu postavku, bitno je da provjerite
→ M
broj zvonjenja potreban za aktivaciju
usluge govorne pošte koju vam
pruža vaš davatelj usluga/telefonska
kompanija.
- Promijenite broj zvonjenja tako da
automatska tajnica može odgovoriti na
poziv prije usluge govorne pošte.
Da bi to napravili, kontaktirajte vašeg
davatelja usluga/telefonsku kompaniju.
44
4 {V}/{^}: Odaberite željenu postavku
→ M → {ih}
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte
Govorna pošta je automatska usluga
odgovaranja na pozive koju vam
nudi vaš davatelj usluga/telefonska
kompanija. Nakon što ste se pretplatili
na ovu uslugu, govorna pošta vašeg
davatelja usluga/telefonske kompanije
odgovara na pozive kada vi niste u
mogućnosti odgovoriti na poziv, ili
kada je vaša linija zauzeta. Poruke
snima vaš davatelj usluga/telefonska
kompanija, a ne vaš telefon. Kada
imate nove poruke, j se prikazuje
na zaslonu vaše prijenosne slušalice
ovisno o vašem davatelju usluga/
telefonskoj kompaniji. Molimo vas da
kontaktirate vašeg davatelja usluga/
telefonsku kompaniju za detalje oko
ove usluge.
Važno:
• Ako simbol j ostane na zaslonu
nakon što ste preslušali nove poruke,
isključite tako da pritisnete i držite
tipku {C/T} kroz 2 sekunde.
• Da bi koristili uslugu govorne pošte
koju vam pruža vaš davatelj usluga/
telefonska kompanija, umjesto
automatske tajnice uređaja, isključite
automatsku tajnicu (str. 39). Za detalje
pogledajte str. 44. (KX-TG8021)
45
“
”
,
“
”,
”, “ČeŠ
”
” “
”
Š
”
Interkom/Lokator
u” “
ânã”
” “
”,
”
“
”.
Interkom
Preusmjeravanje
poziva, konferencijski
poziv
Pozivi preko interkoma se mogu
ostvariti preko prijenosnih slušalica
koje se nalaze unutar iste radijske
Vanjski pozivi mogu se preusmjeravati
ćelije.
“
”
između dvije prijenosne slušalice
”,
Napomena:
unutar iste radijske ćelije.
” “
”, • Ako primate vanjski poziv tijekom
“
”
Dvije
prijenosne slušalice u istoj
”, “ČeŠ razgovora
”
na interkom, čujete ton
”,
radijskoj ćeliji mogu sudjelovati u
” “
”
smetnje.
” “
”,
konferencijskom pozivu s vanjskim
“
Š
”
Da bi odgovorili
na poziv, pritisnite
”, “ČeŠ
”
sugovornikom.
Šu” “
ânã” {ih}
” “
” toga pritisnite {C} .
i nakon
Da bi kreirali konferencijski poziv,
” “
”,
”, “
Š pozivate
”
• Kada
prijenosnu slušalicu
dostupne su sljedeće dvije metode:
”
“
”.
Šu” “ radi
ânã”
razgovora preko interkoma, poz- Dok jedna osoba razgovara s.
” “ vana prijenosna
”,
slušalica oglašava se “ vanjskim” sugovornikom, druga
“
”,
” zvučnim
“
”.
signalom
kroz 1 minutu.
{C} (“Call Share”,
pritisne
“
”
“
” “
”, tipku
str. 20) ”
”,
“
”, “ČeŠ
Pozivanje
preko interkoma
” “
”,
“
” “ - Jedna osoba” poziva drugu tijekom
”, “ČeŠ
”
vanjskog
{INT}
1
“
”, “
Š
” poziva po sljedećem
” “ 2 Za pozivanje
” određene prijenosne
“
Šu” “ “ principu.
ânã” ”
”, “
Š
” unesite broj prijenosne
““
”, vanjskog poziva, pritisnite
slušalice,
”,” “1 Tijekom
Šu” “
ânã”
““
” {INT}
“ ”, da”.bi poziv stavili na čekanje.
slušalice.
”
“
” “
”,
• Za prestanak pozivanja,“pritisnite
”,
”
2 “ČeŠ
Unesite željeni
broj prijenosne
”
“ {ih}
”.
.
“
” “ slušalice prema
” kojoj želite
“
”, “
Š
” poziv.
preusmjeriti
3 Kada ste završili s razgovorom,
“
Šu” “
ânã”
pritisnite {ih} .
“
” 3“ Pričekajte
”, da pozvani sugovornik
“
” odgovori.
“
”.
• Ako pozvani sugovornik ne
Odgovaranje na poziv preko
odgovori, pritisnite {INT} za
interkoma
povratak na vanjski poziv.
1 Pritisnite {C} da bi odgovorili na
4 Da bi završili preusmjeravanje:
poziv.
Pritisnite {ih} .
2 Kada ste završili s razgovorom,
• Vanjski poziv je preusmjeren na
pritisnite {ih} .
prijenosnu slušalicu.
Napomena:
Da bi ostvarili konferencijski poziv:
• Čak i kada je glasnoća zvonjenja
Pritisnite {3} .
za vanjske pozive postavljena na
• Da bi završili konferencijski poziv,
off (isključeno) (str. 24), prijenosna
pritisnite {ih} . Ostali sugovornici
slušalica tiho zvoni za pozive preko
mogu nastaviti razgovor.
interkoma.
46
” “
“
u” “
” “
”
“
“
“
“
“
“
“
“
Š
”
ânã”
”,
“
”.
”
Interkom/Lokator
Preusmjeravanje poziva bez
razgovora s drugim korisnikom
prijenosne slušalice
1 Tijekom vanjskog poziva, pritisnite
{INT} → Unesite željeni broj
prijenosne slušalice.
• k treperi kao indikator vanjskog
poziva na čekanju.
2 {ih}
• Vanjski poziv zvoni na drugoj
prijenosnoj slušalici.
Napomena:
• Ako drugi korisnik prijenosne slušalice
ne odgovori na poziv unutar 1 minute,
poziv ponovo zvoni na vašoj prijenosnoj slušalici.
Odgovaranje na preusmjereni poziv
Pritisnite {C} da bi odgovorili na poziv.
Napomena:
• Nakon što se sugovornik koji vas je
“
”
pozvao isključi, možete razgovarati s
”,
vanjskim pozivateljem.
” “
”,
”, “ČeŠ
”
” “
”
”, “
Š
”
Šu” “
ânã”
” “
”,
prijenosnu
slušalicu možete
”Zagubljenu
“
”.
pronaći tako da ju pozovete
1 Bazna stanica:
Pritisnite {x} .
● Sve registrirane prijenosne
slušalice puštaju zvučni signal
kroz 1 minutu.
2 Za zaustavljanje pozivanja:
Bazna stanica:
Pritisnite {x} .
Prijenosna slušalica:
Pritisnite {ih} .
Napomena:
• Čak i kada je glasnoća zvonjenja za
vanjske pozive postavljena na Off
(isključeno), prijenosna slušalica
glasno zvoni kada se poziva.
Lokator prijenosne
slušalice
47
Korisne informacije
Unos znakova
Tipke se koriste za unos znakova i brojeva. Svakoj tipki su pridodani višestruki
znakovi. Dostupni načini za unos znakova jesu abeceda (ABC) ,brojevi (0-9), grčki
(F), prošireno 1 (G) , prošireno 2 (H) i ćirilica (I) . Za SMS poruke su
dostupne abeceda (ABC) , brojevi (0-9), grčki (F) i prošireno (G) .
U ovim modovima unosa, osim u brojevima, možete odabrati koji znak se unosi
uzastopnim pritiskom tipke.
– pritisnite {<} ili {>} za pomicanje kursora.
– pritisnite tipke kako biste unijeli znakove i brojeve.
– pritisnite {C/T} za brisanje znaka ili broja osvijetljenog kursorom. Pritisnite i
držite {C/T} za brisanje svih znakova i brojeva.
– pritisnite {*} za mijenjanje između velikih i malih slova.
– za unos nekog znaka smještenog na istoj tipki, pritisnite {>} za pomicanje
kursora na sljdeći položaj, zatim pritisnite odgovarajuću tipku.
Modovi unosa znakova
Pri unosu teksta se može koristiti nekoliko modova za unos znakova. Znakovi koji
se mogu unijeti ovise o modu unosa.
Znakovi dostupni u svakom modu za unos znakova
Kada se na uređaju prikaže zaslon za unos znakova:
K (desna funkcijska tipka) → {V}/{^} : odaberite mod za unos znakova. → M
Napomena:
• Pogledajte stranicu 50 za unos znakova prilikom pisanja SMS poruka.
Tablica abecednih znakova (ABC)
Razmak Razmak
Tablica za unos brojeva (0-9)
48
Korisne informacije
Tablica znakova grčkog alfabeta (F)
Razmak Razmak
Tablica znakova Prošireno 1 (G)
Razmak Razmak
•The
Sljedeći
znakovi
se koriste
i kao
velika i kao
mala
slova:
following
are used
for both
uppercase
and
lowercase:
Tablica znakova Prošireno 2 (H)
Razmak Razmak
Sljedeći
znakovi
koriste
i kaouppercase
velika i kao
mala
slova:
L• The
following
arese
used
for both
and
lowercase:
Tablica ćiriličnih znakova (I)
Razmak Razmak
49
Korisne informacije
Pisanje SMS poruka
Tablica abecednih znakova (ABC)
Razmak Razmak
Tablica za unos brojeva (0-9)
Tablica znakova grčkog alfabeta (F)
Razmak Razmak
Proširena tablica znakova (G)
Razmak Razmak
•The
Sljedeći
znakovi
koriste
i kaouppercase
velika i kao
mala
slova:
following
are se
used
for both
and
lowercase:
50
Korisne informacije
Poruke greške
Ako uređaj otkrije problem na zaslonu se prikazuje sljedeća poruka.
Poruka na zaslonu
Answer Sys. Full*1
Check Tel Line
Error *1 (greška)
Failed (nije
uspjelo)
Incomplete
Invalid Number
Memory Full
No link to base
Reconnect AC
adaptor.
SMS Full
Use rechargeable
battery
You must first
subrscibe to
Caller ID
Uzrok/rješenje
● Obrišite nepotrebne poruke (str. 41).
● Isporučeni telefonski kabel nije spojen, ili nije spojen
pravilno. Provjerite priključke (str. 12).
● Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovno.
● Kopiranje unosa iz imenika nije uspjelo (str. 23).
Provjerite je li druga prijenosna slušalica (prijemnik) u
pripravnom stanju (standby) i pokušajte ponovno.
● Memorija imenika prijemnika je puna. Obrišite iz
imenika nepotrebne unose iz druge prijenosne
slušalice (prijemnika) i pokušajte ponovno.
● Pokušali ste poslati SMS poruku na broj spremljen
u telefonskom imeniku, popisu pozivatelja, ili popisu
ponovnih poziva, a koji je duži od 20 znamenki.
● Telefonski imenik je pun. Obrišite nepotrebne unose
(str. 22)
● Memorija poruka je puna. Obrišite nepotrebne poruke
(str. 41). *1
● Maksimalni broj baznih stanica (4) već je registriran s
prijenosnom slušalicom. Poništite pomoću prijenosne
slušalice registracije nekorištenih baznih stanica (str.
31).
● Prijenosna slušalica je izgubila komunikaciju s
baznom stanicom. Približite se baznoj stanici i
pokušajte ponovno.
● Isključite mrežni adapter bazne stanice da bi resetirali
uređaj. Ponovno spojite adapter i pokušajte ponovno.
● Registracija prijenosne slušalice je možda poništena.
Ponovno registrirajte prijenosnu slušalicu (str. 30).
● Obrišite nepotrebne poruke (str. 36, 37).
● Umetnut je pogrešan tip baterija, poput alkalnih ili
manganskih. Koristite samo punjive Ni.-MH baterije
koje su navedene na str. 5, 13.
● Morate se pretplatiti na uslugu identifikacije
pozivatelja. Jednom kada primite informaciju o
pozivatelju nakon što ste se pretplatili na uslugu
identifikacije pozivatelja, poruka će nestati.
*1 KX-TG8021
51
Korisne informacije
Vodič za otkrivanje grešaka
Ako još uvijek imate probleme nakon što ste pratili upute u ovom odlomku,
iskopčajte mrežni adapter bazne stanice i isključite prijenosnu slušalicu i nakon
toga ponovno spojite mrežni adapter bazne stanice, i uključite prijenosnu
slušalicu.
“
”
“
”,
“
” “
”,
Opća upotreba
“
”, “ČeŠ
”
Problem
“
” Uzrok/rješenje
“
”
Uređaj ne radi“
”, “ ● Provjerite
Š
”da li su baterije pravilno umetnute (str.
“
Šu” “ 13).ânã”
“
”● “Napunite”,baterije do kraja (str. 14).
“
“
”.
●” Provjerite
priključke
(str. 12).
● Isključite mrežni adapter bazne stanice da bi
resetirali stanicu i isključite prijenosnu slušalicu.
Ponovno spojite adapter, uključite prijenosnu
slušalicu te pokušajte ponovno.
● Prijenosna slušalica nije registrirana na baznu
stanicu. Registrirajte prijenosnu slušalicu (str. 30).
Zaslon prijenosne
● Prijenosna slušalica je u načinu rada čuvara
slušalice je prazan
zaslona (str. 15). Ponovo aktivirajte zaslon
ili potamni tijekom
prijenosne slušalice tako da:
razgovora.
- pritisnete {<} ili {>} kada razgovarate.
- pritisnete {ih} u svim ostalim slučajevima.
● “LCD Dimming“je postavljeno na “Off”
(isključeno) za vrijeme punjenja. Promijenite
postavku (str. 25).
● Prijenosna slušalica nije uključena. Uključite
uređaj (str. 16).
Ne čuje se ton za biranje ● Mrežni adapter bazne stanice ili kabel telefonske
linije nije spojen. Provjerite priključke.
● Ako za spajanje uređaja koristite razdjelnik,
uklonite razdjelnik i spojite uređaj direktno
u utičnicu u zidu. Ako uređaj pravilno radi,
provjerite razdjelnik.
● Iskopčajte baznu stanicu iz telefonske linije
i spojite liniju na telefon za koji znate da je
ispravan.
Ako taj telefon pravilno radi, kontaktirajte naše
servisere za popravak uređaja. Ako ispravan
telefon ne radi pravilno, kontaktirajte vašeg
davatelja usluge/telefonsku kompaniju.
52
Problem
Ne znam kako obrisati
y (propušteni poziv) sa
zaslona.
“
” “
”,
“
”
“
”, “ČeŠ
”
“
”,
“
” “
“
” “
”,
“
”, “
Š
”
“
”, “ČeŠ
”
“
Šu” “
ânã”
“
” “
”
”,
“
”, “
Š
” Korisne “informacije” “
“
”
“
”
“
Šu” “
ânã”
“Uzrok/rješenje
” “
”,
“● Preostali su”nepregledani
“
”.propušteni pozivi.
Pregledajte ih i obrišite y na sljedeći način.
1 K (srednja funkcijska tipka) → j → M
2 Pritisnite {V} za pretraživanje od zadnjeg poziva,
ili pritisnite {^} za pretraživanje od najstarijeg
poziva.
Postavke koje se mogu programirati
Problem
Promijenio sam jezik
zaslona na jezik koji ne
razumijem.
Tijekom programiranja
prijenosna slušalica
počinje zvoniti.
Ne mogu registrirati
prijenosnu slušalicu na
baznu stanicu
Uzrok/rješenje
● Promijenite jezik zaslona (str. 17).
● Prima se poziv. Odgovorite na poziv, te počnite iz
početka nakon što ste prekinuli poziv.
● Maksimalni broj baznih stanica (4) je već
registriran s prijenosnom slušalicom. Poništite
na prijenosnoj slušalici nekorištene registracije
baznih stanica (str. 31).
● Maksimalni broj prijenosnih slušalica (6) već je
registriran na baznu stanicu. Poništite u baznoj
stanici registracije nekorištenih prijenosnih
slušalica (str. 31).
● Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili vaš
PIN, kontaktirajte najbliži Panasonic servis.
● Udaljite prijenosnu slušalicu i baznu stanicu od
električnih uređaja.
Punjenje baterija
Problem
Prijenosna slušalica daje
zvučni signal i/ili 3
treperi.
Napunio sam baterije do
kraja, ali 3 još uvijek
treperi.
Napunio sam baterije do
kraja, ali se čini da je njeno
operativno vrijeme kraće.
Uzrok/rješenje
● Napon baterije je niski. Napunite baterije do kraja
(str. 14).
● Očistite kontakte za punjenje i ponovo napunite
(str. 14).
● Vrijeme je za zamjenu baterija (str. 13).
● Očistite polove baterije (S, T) i kontakte za
punjenje suhom krpom i ponovo ju napunite.
53
Korisne informacije
Pozivanje/odgovaranje na pozive, interkom
Problem
w treperi.
Čuje se šum, dolazi do
miješanja i prekida zvuka.
Prijenosna slušalica ne zvoni
Bazna stanica ne zvoni.*1
Ne mogu pozivati.
*1 KX-TG8021
54
Uzrok/rješenje
● Prijenosna slušalica nije registrirana na baznu
stanicu. Registrirajte je (str. 30).
● Prijenosna slušalica je predaleko od bazne
stanice. Približite se.
● Mrežni adapter bazne stanice nije priključen.
Provjerite priključke.
● Prijenosnu slušalicu ili baznu stanicu koristite
u području velikih električnih smetnji.
Premjestite baznu stanicu i prijenosnu
slušalicu dalje od izvora smetnji.
● Prijenosnu slušalicu ili baznu stanicu koristite
u području velikih električnih smetnji.
Premjestite baznu stanicu i prijenosnu
slušalicu dalje od izvora smetnji
● Približite se baznoj stanici.
● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, predlažemo
vam da između bazne stanice i telefonske
utičnice priključite DSL/ADSL filtar. Kontaktirajte
pružatelja DSL/ADSL usluge za detalje.
● Glasnoća zvonjenja je isključena. Podesite
glasnoću zvonjenja (str. 24).
● Uključen je noćni način rada. Isključite ga
(str 28).
● Glasnoća zvonjenja je isključena. Podesite
glasnoću zvonjenja (str. 25).
● Način biranja je možda neispravno postavljen.
Promijenite postavke (str. 17).
● Prijenosna slušalica je predaleko od bazne
stanice. Približite se i pokušajte ponovno.
● Koristi se drugi uređaj. Pričekajte i pokušajte
ponovno kasnije.
● Koristi se automatska tajnica.*1 Pričekajte i
pokušajte kasnije.
● Uključena je funkcija zaključavanja tipki.
Isključite je (str. 20).
Korisne informacije
Identifikacija pozivatelja (Caller ID)
Problem
Informacija o pozivatelju
nije prikazana.
Potrebno je dulje vrijeme
da se prikaže informacija o
pozivatelju.
Vrijeme na uređaju se
promijenilo
Uzrok/rješenje
● Morate se pretplatiti na uslugu identifikacije
pozivatelja.
Kontaktirajte vašeg davatelja usluga/
telefonsku kompaniju radi detalja.
● Ako je vaš uređaj spojen na neku dodatnu
telefonsku opremu, isključite ga i direktno
priključite u utičnicu na zidu.
● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, predlažemo
vam da između bazne stanice i telefonske
utičnice priključite DSL/ADSL filtar.
Kontaktirajte pružatelja DSL/ADSL usluge za
detalje.
● Drugi telefonski uređaji mogu ometati rad ovog
uređaja. Iskopčajte ostalu telefonsku opremu i
pokušajte ponovno.
● Ovisno o vašem davatelju usluge/telefonskoj
kompaniji, uređaj može prikazati informaciju o
pozivatelju tek kod drugog zvonjenja ili kasnije.
● Približite se baznoj stanici.
● Netočna informacija o vremenu od dolazne
identifikacije pozivatelja mijenja vrijeme.
Postavite podešavanje vremena na off
(isključeno)(str. 27).
SMS usluga (Short Message Service)
Problem
Ne mogu slati ili primati
SMS poruke.
Uzrok/rješenje
● Niste pretplaćeni na odgovarajuću uslugu.
Kontaktirajte davatelja usluga/telefonsku
kompaniju.
● Broj(evi) SMS centra nisu spremljeni ili nisu
ispravni. Spremite točne brojeve (str. 35).
● Prijenos poruke je prekinut. Pričekajte da
poruka bude poslana prije nego što počnete
koristiti druge funkcije telefona.
● Ako koristite DSL/ADSL uslugu, predlažemo
vam da između bazne stanice i telefonske
utičnice priključite DSL/ADSL filtar.
Kontaktirajte pružatelja DSL/ADSL usluge za
detalje.
55
Korisne informacije
Problem
Broj centra za SMS poruke
je upisan u listu pozivatelja,
a poruka nije primljena.
“FD” je prikazano.
“FE” je prikazano.
“E0” je prikazano.
“Q” nije prikazano nakon
što sam pročitao poruku.
Uzrok/rješenje
● Netko vam je pokušao poslati poruku dok SMS
usluga isključena (str. 35).
● Uređaj se nije mogao spojiti na SMS centar.
Provjerite jesu li spremljeni točni brojevi SMS
centra (str. 35). Provjerite je li uključena SMS
usluga (str. 35).
● Greška se pojavila tijekom slanja poruke.
Pokušajte ponovo.
● Vaš telefonski broj je isključen ili niste
pretplaćeni na odgovarajuću uslugu.
Kontaktirajte vašeg davatelja usluga/telefonsku
kompaniju.
● Kada su prikazani kodovi grešaka (“FD”,”FE”,
ili “E0”), “Q” neće se prikazati čak i ako ste
pročitali poruku.
Automatska tajnica (KX-TG8021)
Problem
Uređaj ne snima nove
poruke.
Moja pozdravna poruka se
ne čuje dobro.
Ne mogu rukovati
automatskom tajnicom.
56
Uzrok/rješenje
● Automatska tajnica je isključena. Uključite ju
(str. 39).
● Memorija poruka je puna, obrišite nepotrebne
poruke (str. 41).
● Vrijeme snimanja je postavljeno na
“Greeting Only”. Promijenite postavku
(str. 44).
● Ako se pretplatite na uslugu govorne pošte,
poruke snima vaš davatelj usluga/telefonska
kompanija, a ne vaš telefon. Promijenite
postavke koliko puta uređaj zvoni ili
kontaktirajte vašeg davatelja usluga/telefonsku
kompaniju (str. 43).
● Snimite ponovo vašu pozdravnu poruku (str.
40)
● Netko koristi uređaj. Pričekajte da drugi
korisnik završi s radom.
● Pozivatelj ostavlja poruku. Čekajte da
pozivatelj završi.
● Prijenosna slušalica je predaleko od bazne
stanice. Približite se.
Korisne informacije
Problem
Ne mogu daljinski
upravljati automatskom
tajnicom.
Kada snimamo
pozdravne poruke ili
preslušavamo poruke,
uređaj zvoni te se
snimanje zaustavlja.
Uzrok/rješenje
● Unosite krivi kod za daljinski pristup. Ako ste
zaboravili vaš kod, uđite u postavke kod¸a za
daljinski pristup da bi provjerili vaš trenutni kod
(str. 42).
● Čvrsto pritisnite svaku tipku.
● Automatska tajnica je isključena. Uključite ju (str. 43).
● Koristite rotacijski/pulsni telefon. Pokušajte ponovo
pomoću telefona s tonskim biranjem.
● Prima se poziv. Odgovorite na poziv i pokušajte
ponovo kasnije.
Štete nastale od tekućina
Problem
Tekućina ili neki drugi
oblik vlage je ušao u
prijenosnu slušalicu/
baznu stanicu.
Uzrok/rješenje
● Odspojite mrežni adapter i telefonski kabel iz
bazne stanice. Izvadite baterije iz prijenosne
slušalice, te ih ostavite sušiti najmanje 3 dana.
Nakon što su se prijenosna slušalica i bazna
stanica u potpunosti osušili, ponovno spojite
mrežni adapter i telefonski kabel. Umetnite baterije
i napunite ih do kraja prije upotrebe. Ako uređaj
i dalje ne radi ispravno, kontaktirajte vaš najbliži
Panasonc servis.
Oprez:
● Radi izbjegavanja trajnog oštećenja, nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu da bi
ubrzali proces sušenja.
57
Korisne informacije
Tehnički podaci
„ Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications) (Digitalno
poboljšane bežične telekomunikacije)
GAP (Generic Access Profile)
(Generički pristupni profil)
„ Broj kanala:
120 dvostrukih (duplex) kanala
„ Duplex procedura:
TDMA (Time Division Multiple
Access) (Višestruki pristup s
vremenskom podjelom)
„ Razmak između kanala:
1,782 Khz
„ Brzina prijenosa podataka:
1,152 kbit/s
„ Modulacija:
GFSK (Gaussian Frequency Shift
Keying)
„ Snaga RF odašiljanja:
Približno 10 mW (prosječna snaga po
kanalu)
„ Kodiranje glasa:
ADCPM 32 kbit/s
„ Izvor napajanja:
220-240 V AC, 50 Hz
„ Potrošnja energije
Bazna stanica *1:
Pripravno stanje (standby):
oko 2.1 W
Maksimalno: oko 6.0 W
Bazna stanica *2:
Pripravno stanje (standby):
oko 2.3 W
Maksimalno: oko 6.2 W
Punjač *3:
Pripravno stanje (standby): oko 1.0W
Maksimalno: oko 5.4 W
58
„ Radni uvjeti:
5oC-40oC, 20%- 80% relativne
vlažnosti zraka (suho)
„ Dimenzije:
Bazna stanica: Približno 44mm x
143mm x 107mm
Prijenosna slušalica: Približno
155mm x 48mm x 34mm
Punjač*3: Približno 51mm x 75mm x
88mm
„ Masa (težina):
Bazna stanica *1: oko 140 g
Bazna stanica *2 oko 170 g
Prijenosna slušalica: oko 130 g
Punjač *3 oko 60g
*1 KX-TG8011/KX-TG8012
*2 KX-TG8021
*3 KX-TG8012
Napomena:
• Dizajn i tehnički podaci predmet su
promjene bez prethodne najave.
• Ilustracije prikazane u ovom priručniku
mogu se donekle razlikovati od
stvarnog proizvoda.
Kazalo pojmova
Kazalo pojmova
A Alarm: 27
Automatska tajnica: 39
Brisanje poruka: 41, 43
Broj zvonjenja: 43
Daljinski pristupni kod: 42
Daljinsko upravljanje: 42
Preslušavanje poruka: 40, 41, 42
Prikaz dolaznih poziva: 39, 44
Samo pozdravna poruka: 44
Vrijeme snimanja: 44
Uključivanje/isključivanje: 39,
41, 43
Automatski razgovor: 19, 25
B Baterija: 13, 14, 15
Bazna stanica
Poništavanje: 31
Resetiranje: 29
Odabir: 31
Brzo biranje jednom tipkom: 22
D Datum i vrijeme: 17
Dijeljenje poziva: 20
Dodatne bazne stanice: 30
Dodatne prijenosne slušalice: 30
F Funkcija Recall/Flash: 19, 25
G Glasnoća
Prijemnik: 18
Zvono (bazna stanica): 25
Zvono (prijenosna slušalica): 19,
24
Zvučnik: 18
Govorna pošta: 45
I Imenik: 21
Interkom: 46
Isključeni zvuk: 19
K Kategorija: 21
Boje zaslona: 33
Tonovi zvonjenja: 33
Konferencijski pozivi: 46
Kopiranje unosa iz imenika: 23
L Lančano biranje: 23
N Način biranja: 17
Nestanak struje: 13
Noćni način rada: 28
O Odgovaranje na pozive: 19
P Pauza: 18
PIN: 29
Podešavanje vremena: 27
Ponovno biranje: 18
Popis pozivatelja: 34
Poruke grešaka: 51
Poziv na čekanju: 19
Poziv na čekanju uz identifikaciju
pozivatelja: 19
Pozivanje: 18
Preusmjeravanje poziva: 46
Prijenosna slušalica
Odjava: 31
Lokator: 47
Registarcija: 30
Privatnost poziva: 20
Privremeno tonsko biranje: 20
Propušteni pozivi: 33
R Regionalne postavke: 16, 29
Repetitor: 32
S SMS usluga: 35
Speakerfone: 18
Spremanje alarma: 27
Sustav za poboljšanje glasa: 20
T Ton zvonjenja: 24
U Unos znakova: 48
Uređaj uključen/isključen: 16
Uređivanje popisa pozivatelja: 34
Usluga identifikacije pozivatelja: 33
V Vodič za otkrivanje grešaka: 52
Z Zaključavanje tipki: 20
Zaslon
Boja: 25
Kontrast: 25
Jezik: 17
Zatamnjenje LCD zaslona: 25
Pripravno stanje: 25
Wallpaper: 25
Zvukovi tipki: 25
59
„ Češka
Odjel prodaje
Panasonic Republika Češka, s.r.o.
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
telefon:
+420-236 032 511
središnji fax: +420-236 032 411
„ Slovačka
Odjel prodaje
Panasonic Slovačka, spol. s r.o.
Štúrova 11, 811 02 Bratislava,
Republika slovačka
Br. telefona: +421-2-2062-2211
Fax:
+421-2-2062-2313
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
aktualne informacije na www.panasonic.cz
e-mail: [email protected]
aktualne informacije na www.panasonic.sk
„ Rumunjska
Panasonic Rumunjska SRL
Piata Montreal nr. 10, Cladirea WTC,
Intrarea D, Etajul 2, Camera 2.12; 2.13; 2.05
Sector 1, Bucuresti
Telefon: +40.21.316.31.61
Fax:
+40.21.316.04.46
e-mail: [email protected]
web: www.panasonic.ro
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Autorska prava:
Ovaj materijal je zaštićen autorskim pravima tvrtke Panasonic Communications
Co., Ltd. i može se koristiti samo u interne svrhe. Svako drugo korištenje, u
potpunosti ili djelomično, je zabranjeno bez pismenog odobrenja tvrtke Panasonic
Communications Co., Ltd.
© 2008 Panasonic Communications Co., Ltd. Sva prava pridržana.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement