Panasonic KXTG8021HGS Használati utasítások

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Panasonic KXTG8021HGS Használati utasítások | Manualzz
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 1 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus
KX-TG8011HG
Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon
Típus
KX-TG8021HG
Az ábrán a KX-TG8011 típus látható.
A készülék SMS kompatibilis és rendelkezik hívófél-azonosító funkcióval. Önnek
elő kell fizetnie a szolgáltatója/telefontársasága által kínált, megfelelő
szolgáltatásra.
Az első használatbavétel előtt töltse az akkumulátort körülbelül 7 órán át!
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a
későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 2 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Tartalom
Bevezetés
Termékinformáció. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Információk a tartozékokról . . . . . . . . . . . .
Az Ön biztonsága érdekében. . . . . . . . . . .
Fontos biztonsági előírások . . . . . . . . . . . .
A legjobb működés érdekében. . . . . . . . . .
3
4
6
7
8
Előkészületek
Kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kijelző. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az akkumulátor behelyezése és cseréje .
Az akkumulátor töltése. . . . . . . . . . . . . . .
Kijelzővédő üzemmód . . . . . . . . . . . . . . .
Falra szerelés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az útmutatóban használt szimbólumok . .
A táplálás be- és kikapcsolása. . . . . . . . .
A készülék beállítása használat előtt . . . .
10
11
13
13
14
15
15
16
16
16
Hívások kezdeményezése/
fogadása
Hívások kezdeményezése . . . . . . . . . . . . 18
Hívások fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hasznos szolgáltatások egy hívás közben19
Billentyűzár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Telefonkönyv
Hordozható készülék telefonkönyv . . . . . 21
Telefonkönyv adatok átmásolása . . . . . . . 23
Programozás
Programozható beállítások . . . . . . . . . . . 24
Speciális utasítások a programozható
beállításokhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Készülék bejelentkezése (regisztráció) . . 29
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító szolgáltatás használata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Bejövő híváslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SMS (Short Message Service:
rövid szöveges üzenet)
Az SMS (Short Message Service: rövid
szöveges üzenet) használata. . . . . . . . . . 34
Az SMS be-/kikapcsolása . . . . . . . . . . . . 34
Az SMS üzenetközpont számainak tárolása
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Üzenet küldése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2
Üzenet fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Egyéb beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Üzenetrögzítő
Üzenetrögzítő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása . . . . . 37
Üdvözlőszöveg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Üzenetek lejátszása a bázisállomás
használatával. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Üzenetek lejátszása a hordozható készülék
használatával. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Távvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Üzenetrögzítő beállítások . . . . . . . . . . . . 41
Hangposta szolgáltatás
Hangposta szolgáltatás . . . . . . . . . . . . . . 43
Belső hívás (intercom)/
Készülékkereső
Belső hívás (intercom). . . . . . . . . . . . . . . 44
Hívások átadása, konferencia hívások . . 44
Készülékkereső . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Hasznos információk
Karakterek bevitele . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaüzenetek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megfelelőségi nyilatkozat . . . . . . . . . . . .
46
49
50
57
58
Tárgymutató
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 3 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Bevezetés
Termékinformáció
Köszönjük, hogy Panasonic digitális zsinórnélküli telefont vásárolt.
Fontos:
L Ebben az útmutatóban az alábbi típusszámok végén lévő utótagot (HG) elhagytuk:
KX-TG8011HG/KX-TG8021HG
Általános információ
L Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
L Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
L A Panasonic Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli
telefonkészülék megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő
végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK irányelv által előírt követelményeknek.
Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi
nyilatkozatok letölthetők az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képviselettel:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Típus összeállítás
KX-TG8011
Típus
KX-TG8011
Bázisállomás
Hordozható készülék
Típusszám
Típusszám
KX-TG8011
KX-TGA800
Mennyiség
1
3
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 4 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Bevezetés
KX-TG8021
Típus
KX-TG8021
Bázisállomás
Hordozható készülék
Típusszám
Típusszám
KX-TG8021
KX-TGA800
Mennyiség
1
Különbségek a szolgáltatásokban
Típus
Belső hívás (intercom)
Üzenetrögzítő
N ⇔ N*1
KX-TG8011
–
r*2
KX-TG8021
r
r*2
*1 A hordozható készülékek között belső hívások kezdeményezhetők.
*2 A hordozható készülékek között belső hívások kezdeményezhetők, ha megvásárol egy
vagy több opcionális kézibeszélőt, és regisztrálja azokat (5. oldal).
Információk a tartozékokról
Mellékelt tartozékok
Szám
Tartozék tételek/Típusszám
Mennyiség
1
Hálózati adapter a bázisállomáshoz/PQLV207CE
1
2
Telefonvonal-vezeték
1
3
Újratölthető akkumulátor*1
2
4
Hordozható készülék akkumulátor fedele*2
1
*1 Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 5. oldal.
*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.
1
4
2
3
4
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 5 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Bevezetés
Opcionális/csere tartozékok
Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos
Panasonic forgalmazóval.
Szám
1
Tartozék tétel
Típusszám
DECT átjátszó állomás
KX-A272
Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információ:
L Az akkumulátorokat csak nikkel-fémhidrid (Ni-MH) típusú akkumulátorral cserélje. Ennél a
típusnál mindegyik hordozható készülékben 2 db AAA (R03) akkumulátor szükséges. A
legjobb teljesítmény érdekében Panasonic újratölthető akkumulátorok használatát
javasoljuk (Típus: P03P vagy HHR-4MRE).
L A csere akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.
Telefonrendszerének bővítése
Telefonrendszerét bővítheti azáltal, hogy
egyetlen bázisállomásra opcionális
hordozható készülékeket (max. 6 db)
jelentkeztet be.
Hordozható készülék (opcionális): KX-TGA800FX
5
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 6 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Bevezetés
Az Ön biztonsága
érdekében
A súlyos sérülések és életveszélyes
helyzetek elkerülése érdekében figyelmesen
olvassa el ezt a részt, mielőtt használatba
venné a készülékét, hogy annak biztonságos
és megfelelő működtetése biztosítva legyen.
FIGYELEM
Hálózati csatlakoztatás
L Csak a készüléken feltüntetett tápforrást
használja.
L Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a
hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat.
L Dugja be ütközésig a hálózati
adaptert/csatlakozódugót az aljzatba. Ha
nem így csatlakoztatja őket, az áramütést
és/vagy túlmelegedést okozhat, ami
tűzhöz vezethet.
L Rendszeresen távolítson el mindenféle
port stb. a hálózati adapterről/
tápcsatlakozóról oly módon, hogy kihúzza
a fali aljzatból, majd egy száraz
ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a
beszívott nedvesség stb. miatt
károsíthatja a szigetelést, és tüzet
okozhat.
L Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az
füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan
hangot bocsát ki. Ezek a körülmények
tüzet vagy áramütést okozhatnak.
Ellenőrizze, hogy a készülék már nem
füstöl, és vegye fel a kapcsolatot egy
szerződött szervizzel.
L Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves
kézzel, mert áramütés érheti.
Behelyezése
L Egy esetleges tűz vagy áramütés
elkerülése érdekében a készüléket ne érje
eső, illetve semmilyen nedvesség!
6
L Ne helyezze, illetve ne használja a
készüléket olyan automatikus vezérlésű
eszközök közelében, mint például az
automatikus ajtók és tűzriasztók. A
készülékből kibocsátott rádióhullámok az
ilyen eszközök hibás működését
okozhatják, ami balesetet eredményezhet.
Használat közbeni biztonsági előírások
L Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a
konnektorból. Ne használjon folyékony
vagy aeroszolos tisztítószert.
L Ne szerelje szét a készüléket.
L Ne öntsön folyadékot (oldószert,
tisztítószert stb.) a telefonvonal vezeték
csatlakozójára illetve ne hagyja, hogy
bármilyen nedvesség érje. Ez tüzet
okozhat. Ha a telefonvonal vezeték
csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza
ki a telefon csatlakozóaljzatából, és ne
használja.
Egészségügy
L Ha gyógyászati segédeszközt használ
(például pacemakert, vagy
hallókészüléket), kérjen felvilágosítást a
gyógyászati segédeszköz gyártójától arra
vonatkozóan, hogy ezek az eszközök
megfelelően árnyékolva vannak-e
rádiófrekvenciás szempontból. (A
készülék üzemi frekvenciatartománya
1,88 GHz – 1,90 GHz, az RF adási
teljesítménye pedig (max.) 250 mW.)
L Ne használja ezt a készüléket
egészségügyi intézményekben, ha erre
bármilyen szabályzati tájékoztató utal. A
kórházak, illetve az egészségügyi
intézmények használhatnak olyan
berendezéseket, amelyek érzékenyek
lehetnek a rádiófrekvenciára.
VIGYÁZAT
Telepítés és áthelyezés
L Soha ne telepítsen telefonvezetéket
villámlásos vihar idején.
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 7 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Bevezetés
L Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót
nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó
kifejezetten nedves helyre készült.
L Soha ne érjen a lecsupaszított
telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez,
csak amikor már megszüntette a
telefonvonal és a hálózati interfész
kapcsolatát.
L A telefonvonalak telepítésekor és
változtatásakor járjon el óvatosan.
L A hálózati adapter használatos fő
megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy
a hálózati aljzat a készülék közelében,
könnyen hozzáférhető helyen legyen
telepítve.
L Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra
az alábbi esetekben:
– a hordozható készülék akkumulátorai
lemerültek vagy meghibásodtak.
– hálózati áramkimaradás esetén.
– a billentyűzár be van kapcsolva.
Akkumulátor
L Az útmutatóban megadott akkumulátorok
használatát javasoljuk, lásd: 5. oldal.
CSAK újratölthető, AAA (R03) méretű
Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.
L Ne használjon együtt régi és új
akkumulátorokat.
L Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort!
A kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve
bőr- vagy szemsérüléseket okozhat. Ha
az elektrolit a szájon át a szervezetbe jut,
mérgezést okozhat.
L Különös gonddal kezelje az akkumulátort,
nehogy rövidre zárják olyan elektromos
vezetők, mint pl. gyűrű, karkötő vagy
kulcs. Az akkumulátor és/vagy a vezető
anyag felforrósodhat, és égési sérülést
okozhat.
L A mellékelt illetve a készülékhez
használatra ajánlott akkumulátorokat csak
az ebben a használati útmutatóban leírt
utasításoknak és korlátozásoknak
megfelelően töltse!
L Csak kompatibilis bázisállomást (vagy
töltőt) használjon az akkumulátorok
töltéséhez. Semmilyen módon ne
változtassa meg a bázisállomást (sem a
töltőt)! Ha nem tartja be ezeket az
utasításokat, az akkumulátorok
megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.
Fontos biztonsági
előírások
Készülékének használatakor mindig tartsa
be az alapvető elővigyázatossági
intézkedéseket tűz, áramütés vagy személyi
sérülés elkerülése érdekében, beleértve a
következőket:
1. Ne használja ezt a készüléket víz
közelében, például fürdőkád,
mosdókagyló vagy konyhai mosogató
öblítő mellett, kerülje a használatot
nedves alagsorban illetve úszómedence
közelében is.
2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne
használja a telefont (kivéve a
zsinórnélküli típust). Egy villámlás
áramütést okozhat, még ha távolabb
csap is be.
3. Ne használja a telefont gázszivárgás
bejelentésére a szivárgás közvetlen
közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott
tápkábelt és akkumulátorokat használja.
Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.
Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az
esetleges, speciális ártalmatlanítási
utasítások helyi szabályzatait.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!
7
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 8 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Bevezetés
A legjobb működés
érdekében
A bázisállomás elhelyezése/a zaj
elkerülése
A bázisállomás és a további, kompatibilis
Panasonic készülékek rádióhullámok
segítségével kommunikálnak egymással.
L A maximális hatótávolság és a zajmentes
működés eléréséhez a bázisállomást
helyezze:
– egy megfelelő, magas és központi
helyre, ahol a hordozható készülék és a
bázisállomás között nincs akadály a
belső környezetben.
– távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, személyi
számítógéptől vagy egy másik
telefontól.
– oly módon, hogy ne nézzen
rádiófrekvenciás adóberendezések,
például mobiltelefon cellaállomásainak
külső antennái felé (ne helyezze a
bázisállomást ablakfülkébe, illetve
ablak közelébe).
L A hatótávolság és a hangminőség függ a
helyi környezeti viszonyoktól.
L Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél
nem kielégítő a vétel, helyezze át a
bázisállomást a jobb vétel érdekében.
Környezet
L Tartsa távol a készüléket olyan elektromos
zajt keltő eszközöktől, mint pl. a
fénycsövek és motorok.
L A készüléket óvni kell a túlzott füsttől,
szennyeződéstől, a párától, a magas
hőmérséklettől és a rázkódástól.
L A készüléket ne tegye ki közvetlen
napfénynek.
L Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati
kábelre sem a készülék tetejére.
L Ha a készüléket hosszabb ideig nem
használja, húzza ki a hálózati
8
csatlakozóját a fali csatlakozóból
(konnektorból).
L A készüléket távol kell elhelyezni olyan
hőforrásoktól, mint például egy
hősugárzó, konyhai főzőlap stb. Nem
szabad használni olyan helyiségben sem,
ahol a hőmérséklet 5 °C alatt vagy 40 °C
felett van. A nedves alagsorokat is kerülni
kell.
L A hívások maximális hatótávolsága
csökkenhet, ha az alábbi környezetben
használja a készüléket: Olyan
tereptárgyak közelében, mint például
hegyek, alagutak, aluljárók, fém
objektumok, például drótkerítés stb.
L Ha a készüléket elektromos
berendezések közelében üzemelteti, az
interferenciát okozhat. Távolítsa el az
elektromos berendezések közeléből.
Karbantartás
L Törölje át a készülék külső felületét egy
puha, nedves ruhadarabbal.
L Ne használjon benzint, hígítót, vagy más
súrolószert.
Figyelmeztetés a készülék kidobásával,
átruházásával vagy
visszaszolgáltatásával kapcsolatban
L Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos
információit tárolhatja. Az Ön
titkos/bizalmas adatainak megóvása
érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a
készüléket kidobja, átruházza vagy
visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az
olyan információkat, mint például a
telefonkönyv vagy a hívólista
bejegyzések.
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 9 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Bevezetés
Tájékoztatás felhasználók számára az
elhasználódott készülékek, szárazelemek
és akkumulátorok begyűjtéséről és
ártalmatlanításáról
1
2
3
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a
kísérő dokumentumokon szereplő
szimbólumok (1, 2, 3) azt jelentik, hogy az
elhasználódott elektromos és elektronikus
termékeket, szárazelemeket és
akkumulátorokat az általános háztartási
hulladéktól külön kell kezelni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek
és akkumulátorok megfelelő kezelése,
hasznosítása és újrafelhasználása céljából,
kérjük, hogy az ország törvényeinek,
valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK
irányelveknek megfelelően juttassa el azokat
a kijelölt gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok
előírásszerű ártalmatlanításával Ön
hozzájárul az értékes erőforrások
megóvásához, és megakadályozza az
emberi egészség és a környezet
károsodását, amit egyébként a hulladékok
nem megfelelő kezelése okozhat.
Az elhasználódott termékek, szárazelemek
és akkumulátorok begyűjtésével és
újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük,
érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi
hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy
abban az üzletben, ahol a termékeket
vásárolta.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a
nemzeti jogszabályok büntethetik.
Az Európai Unió üzleti felhasználói
számára
Ha az elektromos vagy elektronikus
berendezésétől meg kíván szabadulni,
kérjük, további tájékoztatásért forduljon a
forgalmazójához vagy a szállítójához.
Hulladékkezelési tájékoztató az Európai
Unión kívüli egyéb országokban
Ezek a szimbólumok (1, 2, 3) csak az
Európai Unióban érvényesek. Ha meg kíván
szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a
kereskedővel, és kérdezze meg őket a
hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.
Megjegyzés a szárazelem- és
akkumulátor-szimbólummal
kapcsolatban
Ezek a szimbólumok (2) kémiai
szimbólummal együtt (3) alkalmazhatók.
Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek
vegyi anyagra vonatkozó követelményét.
9
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 10 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Előkészületek
Kezelőszervek
H {s} (Üzenetrögzítő bekapcsolva)
Üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző
Hordozható készülék
Bázisállomás
G
A
■ KX-TG8011
H
I
B
C
D
B
E
A Töltőérintkezők
B {x} (Készülékkereső)
F
A
Bázisállomás
A B CD
A
B
C
D
E
F
G
E F G H
Töltőérintkezők
Hangszóró
{■} (Stop)
{4} (Törlés)
{^} (Hangosítás)
{V} (Halkítás)
{7} (Ismétlés)
{8} (Átugrás)
F {6} (Lejátszás)
Üzenet kijelző
G {x} (Készülékkereső)
10
L
M
N
O
■ KX-TG8021
A
B
C
D
E
J
K
H
I
J
K
L
M
N
O
Hangszóró
Program gombok
{C} (Beszéd) gomb
{s} (Kihangosítás) gomb
Hívóbillentyűzet
{R/E}
R: Újrahívás/Hurokmegszakítás
(Flash)
E: Ébresztés billentyűparancs gomb
Töltés kijelző
Csengetés kijelző
Hallgató
Kijelző
{ih} (Hívás bontás/Be- és
kikapcsolás) gomb
Navigátor gomb ({^}/{V}/{<}/{>})
? (Hangerő: {^}/{V})
{C/T} (Törlés/Némítás) gomb
{INT} (Belső hívás) gomb
Mikrofon
Töltőérintkezők
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 11 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Előkészületek
Használja a navigátor gombot
A hordozható készülék navigátor gombja a
menük közötti navigáláshoz és a kijelzőn
látható tételek kiválasztásához használható
a {^}, {V}, {<}, vagy {>} gomb
megnyomásával.
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállításához beszélgetés közben nyomja
meg ismételten a {^} gombot a hangerő
növeléséhez, illetve nyomja meg ismételten
a {V} gombot a hangerő csökkentéséhez.
Hangosítás
{^}
{<}
Elem
Jelentés
x
A hordozható készülék
eléri a bázisállomást.
(belső hívás,
személykeresés, a
bázisállomás
beállításainak
megváltoztatása stb.)
k
A hordozható készülék
külső hívást folytat.
y
Nem fogadott hívás*1 (32.
oldal)
u
L Amikor az akkumulátor
ikon mellett látható: Az
üzenetrögzítő be van
kapcsolva.*2 (37. oldal)
L Amikor egy számmal
együtt látható: A
készülék új üzeneteket
rögzített.*2 (39. oldal)
n
Az üzenetrögzítő megtelt.*2
d
Az üzenetrögzítő
üdvözlőszöveggel fogadja
a hívásokat, és nem rögzíti
a hívók üzeneteit.*2 („A
hívók üzeneteinek rögzítési
időtartama”, 42. oldal)
1
Az akkumulátor töltöttsége
E
Az ébresztés be van
kapcsolva. (27. oldal)
d
A hangzásjavítás be van
állítva. (20. oldal)
z
A hívás titkosítás üzemmód
be van kapcsolva. (20.
oldal)
~
A csengő hangerő (24.
oldal) ki van kapcsolva.
f
Az éjszakai mód be van
kapcsolva.
(28. oldal)
{>}
{V}
Halkítás
Program gombok
A hordozható készüléken 3 program gomb
található. Egy program gomb
megnyomásával kiválaszthatja a kijelzőn
közvetlenül fölötte látható szolgáltatást.
Kijelző
Hordozható készülék kijelző elemek
Elem
Jelentés
w
Bázisállomás hatósugarán
belül
L Amikor villog: a
hordozható készülék
keresi a bázisállomást.
(52. oldal)
11
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 12 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Előkészületek
Elem
[1]
-1-
Jelentés
Ikon
A hordozható készülék
száma (készenléti
üzemmód kijelzés
beállítása, 25. oldal)
j
[
Hívólista
X
5
SMS (rövid szöveges
üzenet)
K
<
Időbeállítások*1
I
]
Üzenetrögzítő*2
N
:
Kézibesz. beáll.
<
>
Bázisbeállítás
|
}
Kijelző beáll.
A bázisállomás száma
(készenléti üzemmód
kijelzés beállítása, 25.
oldal)
h
Új SMS üzenet érkezett.*3
(36. oldal)
j
Megírt SMS üzenete 160
karakternél hosszabb.*3
(35. oldal)
m
Megtelt az SMS
memória.*3
z
*1 KX-TG8011
*2 KX-TG8021
Program gomb ikonok
Ikon
Művelet
Új hangposta üzenet
érkezett.*4 (43. oldal)
U
Visszatér az előző
képernyőhöz.
L Valaki éppen használja a
vonalat.
L Az üzenetrögzítőt éppen
egy másik hordozható
készülék vagy a
bázisállomás
használja.*2
K
Megjeleníti a menüt.
M
Elfogadja az aktuális
választást.
j
Megjeleníti az előzőleg
tárcsázott telefonszámot.
n
Megnyitja a telefonkönyvet.
k
Megjeleníti a telefonkönyv
keresés menüjét.
&
Kikapcsolja a billentyűzár
szolgáltatást. (20. oldal)
/
Kiválasztja a karakter beviteli
módot.
O
Leállítja a felvételt vagy a
lejátszást.*1
l
Tárcsázási szünetet illeszt be.
W
Törli a kiválasztott tételt.
(
Nem működik.
*1 Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás
előfizetői számára
*2 KX-TG8021
*3 Csak az SMS-re előfizetett
felhasználóknál
*4 Csak a hangposta szolgáltatás
előfizetői számára
Menü ikonok
Készenléti üzemmódban a középső program
gomb megnyomása megjeleníti a
hordozható készülék főmenüjét. Ebből
különböző szolgáltatásokat és beállításokat
érhet el.
12
Funkció
*1 KX-TG8021
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 13 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Előkészületek
Csatlakoztatások
Csatlakoztassa a hálózati adapter vezetékét
(A) a csatlakozó finom benyomásával (B).
Csatlakoztassa a telefonvonal vezetéket,
hogy a helyére pattanjon a bázisállomásban
és a telefonvonal csatlakozóban (C).
Bázisállomás
L Csak a mellékelt, Panasonic PQLV207CE
típusú hálózati adaptert használja.
L Csak a készülékhez kapott telefonvonal
vezetéket használja. Ha másfajta
telefonvonal vezetéket használ, a
készülék esetleg nem működik
megfelelően.
Ha előfizet a DSL/ADSL szolgáltatásra
Kérjük, hogy az alábbi esetekben
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt
(forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához) a
telefonvonalra a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé:
– a beszélgetések közben zaj hallatszik.
– A hívófél-azonosító szolgáltatások nem
működnek megfelelően.
A telefonvonalhoz
C
A
telefonvonalhoz
telefonvonalra, vagy ugyanarra a
telefonvonal csatlakozóra, ha Ön
háztartásában rendelkezik ilyen telefon
csatlakozóval.
A
B
(220–240 V AC,
50 Hz)
Rögzítő
Megjegyzés:
L A hálózati adapternek mindig
csatlakoztatva kell lennie. (Az adapter
használat közben melegszik. Ez nem
jelent hibát.)
L A hálózati adaptert függőlegesen (pl.
falon) elhelyezett vagy földre szerelt
hálózati aljzatba kell bedugni. Ne
csatlakoztassa a hálózati adaptert
mennyezetre szerelt hálózati aljzatba,
mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat
belőle.
Áramkimaradás alatt
Áramkimaradás alatt a készülék nem
működik. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson
egy hagyományos (hálózati adapter nélküli),
vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a
DSL/ADSL szűrő
Az akkumulátor
behelyezése és cseréje
Fontos:
L Használja a mellékelt, újratölthető
akkumulátorokat (Típusszám:
HHR-55AAAB).
L Az akkumulátorok behelyezésekor:
– Törölje meg az akkumulátorok végét
(S, T) egy száraz ruhával.
– Ne érjen az akkumulátor
kivezetéseihez (S, T) sem a készülék
érintkezőihez.
– Ellenőrizze a helyes polaritásokat
(S, T).
L Az akkumulátorok cseréjekor:
– CSAK újratölthető, AAA (R03) méretű
Ni-MH akkumulátorokat
HASZNÁLJON.
13
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 14 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Előkészületek
1
– NE használjon alkáli/mangán/
Ni-Cd elemeket.
– Az útmutatóban megadott Panasonic
újratölthető akkumulátorok használatát
javasoljuk, lásd: 5, 7. oldal.
Határozottan nyomja meg a zárat a
hordozható készülék akkumulátor
fedélen, és csúsztassa el a fedelet a nyíl
irányában.
Megjegyzés:
L Amikor az akkumulátorokat cseréli,
távolítsa el a régi akkumulátorokat.
Az akkumulátor töltése
2
Először az akkumulátorok negatív, (T)
jelű végét helyezze be. Helyezze vissza
a hordozható készülék akkumulátor
fedelét.
Csak újratölthető Ni-MH
akkumulátort használjon.
Fontos:
L Ha a hordozható készülék nem kapcsol be
automatikusan, miután
behelyezte/kicserélte az akkumulátorokat,
nyomja meg a(z) {ih} gombot
körülbelül 1 másodpercig, illetve tegye a
kézibeszélőt a bázisállomásra vagy a
töltőre.
14
Az első használatbavétel előtt helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre körülbelül 7 órára.
L Töltés közben a kijelzőn a(z) “Feltöltés
alatt” szöveg látható, és a kézibeszélőn
kigyullad a töltés kijelző. Amikor az
akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a
kijelzőn a(z) “Töltés kész” szöveg
látható. A töltés kijelző nem alszik ki, még
akkor sem, ha az akkumulátorok teljesen
feltöltődtek.
* Az ábrán a KX-TG8011 típus látható.
Megjegyzés:
L A hordozható készülék a töltés során
melegszik. Ez nem jelent hibát.
L Ha a készüléket azonnal használni
szeretné, töltse az akkumulátorokat
legalább 15 percig.
L Tisztítsa meg a hordozható készülék, a
töltő és a bázisállomás töltő érintkezőit
havonta egyszer egy száraz, puha
ruhadarabbal. Ha a készülék
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 15 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Előkészületek
szennyeződésnek, pornak vagy magas
páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg
gyakrabban.
Az akkumulátor töltöttsége
Akkumulátor
ikon
Az akkumulátor
töltöttsége
1
Feltöltött
2
Közepes
3
Alacsony
L Amikor villog: Fel
kell tölteni.
A Panasonic Ni-MH akkumulátor
teljesítőképessége (a mellékelt
akkumulátorok)
Működés
Működési idő
Folyamatos
használat mellett
max. 14 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 240 óra
(10 nap)
Megjegyzés:
L Az tökéletesen normális, hogy az
akkumulátorok az első töltéskor nem érik
el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok
maximális teljesítőképességüket csak
néhány teljes töltési/kisütési (használati)
ciklus után érik el.
L Az akkumulátor tényleges teljesítménye
attól függ, hogy a hordozható készüléket
milyen sűrűn használja (pl. beszélgetés),
és attól is, hogy milyen gyakran nem
használja (készenlét).
L A hordozható készülék még a teljes
feltöltése után is a bázisállomáson illetve a
töltőn hagyható, mert ez nincs káros
hatással az akkumulátorokra.
L Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem
jeleníthető meg pontosan, miután
kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az
esetben helyezze a hordozható
készüléket a bázisállomásra vagy a
töltőre, és töltse legalább 7 órán keresztül.
Kijelzővédő üzemmód
A háttérvilágítás elhalványul egy hívás
alatt, illetve 1 perc inaktivitás után
teljesen kialszik, ha a hordozható készülék
nincs a bázisállomáson vagy a töltőn.
Aktiválja újból a hordozható készülék
kijelzőjét:
– egy hívás alatt nyomja meg a {<} vagy
{>} gombot.
– nyomja meg a(z) {ih} gombot az
összes többi esetben.
Falra szerelés
Bázisállomás
85 mm
Csavarok
(Nem tartozék)
Rögzítő
Hosszabb
20 mm-nél
Szóköz
(6 mm)
15
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 16 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Előkészületek
Az útmutatóban használt
szimbólumok
Szimbólum
Jelentés
{}
A zárójelben lévő
szavak a hordozható
készüléken és a
bázisállomáson lévő
gombok nevét jelzik.
Példa:
Készülék gombok:
{C}, {ih}
i
Folytassa a következő
művelettel.
“”
Az idézőjelben lévő
szavak a kijelzőn
megjelenő menüt
jelentik.
Példa:
“Auto. beszélg.”
{V}/{^}:
“”
Nyomja meg a {V} vagy
{^} gombot, hogy
kiválassza az
idézőjelben lévő
szavakat.
Példa:
{V}/{^}: “KI”
A táplálás be- és
kikapcsolása
A táplálás bekapcsolása
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a(z)
{ih} gombot.
A táplálás kikapcsolása
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a(z)
{ih} gombot.
16
A készülék beállítása
használat előtt
Kijelző nyelve
1 K (középső program gomb) i N
iM
{V}/{^}: “Kijelző beáll.” i M
{V}/{^}: “Nyelvválasztás” i M
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt nyelvet.
i M i {ih}
Megjegyzés:
L Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem
ért: {ih} i K i N i M i
{V} 2-szer i M i {V} 4-szer i
M i {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
nyelvet. i M i {ih}
2
3
4
Tárcsázási mód
Ha nem tud hívást kezdeményezni,
változtassa meg ezt a beállítást az Ön
telefonvonalán használandó üzemmódnak
megfelelően. Az alapértelmezett, gyári
beállítás a(z) “Tone (DTMF)”.
“Tone (DTMF)”: DTMF tárcsázás.
“Pulse (Impulz.)”: Impulzusos
tárcsázás.
1 K (középső program gomb) i <
iM
2 {V}/{^}: “Tárcsázási mód” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 17 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Előkészületek
Dátum és idő
1 K (középső program gomb) i N
iM
{V}/{^}: “Időbeállítások” i M
{V}/{^}: “Dátum/idő beáll” i M
Írja be az aktuális dátumot, hónapot és
évet.
Példa: 2008. július 15.
{1}{5} {0}{7} {0}{8}
5 Írja be az aktuális órát és percet.
Példa: 9:30
{0}{9} {3}{0}
L A {*} gomb megnyomásával
választhat a 24-órás vagy 12-órás
(“AM” vagy “PM”) formátum között.
6 M i {ih}
Megjegyzés:
L A számjegy javításához a {<} vagy {>}
gombbal állítsa a kurzort a számjegyre,
majd végezze el a javítást.
L Áramkimaradás után a készülék esetleg
tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor
állítsa be újra a dátumot és a pontos időt.
2
3
4
17
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 18 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
3
Hívások
kezdeményezése
1
2
3
Emelje fel a hordozható készüléket, és
tárcsázza a telefonszámot.
L Egy számjegy javításához nyomja
meg a(z) {C/T} gombot.
{C}
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ih} gombot, illetve tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre.
A kihangosítás használata
1 Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja
meg a(z) {s} gombot.
L Beszéljen felváltva a másik féllel.
2 Amikor befejezte a beszélgetést,
nyomja meg a(z) {ih} gombot.
Megjegyzés:
L A legjobb teljesítmény érdekében
használja a kihangosítást csendes
környezetben.
L Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra,
nyomja meg a(z) {C} gombot.
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállítása
Beszélgetés közben nyomja meg ismételten
a {^} vagy {V} gombot.
Tárcsázás a kimenő híváslista
segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24
számjegyű) számot a készülék a kimenő
híváslistában tárolja.
1 j (jobb oldali program gomb)
2 {V}/{^}: Válasza ki a kívánt
telefonszámot.
3 {C}
Szerkesztés/Törlés/Tárolás
1 j (jobb oldali program gomb)
2 {V}/{^}: Válasza ki a kívánt
telefonszámot. i K
18
Folytassa a kívánt funkció beállításával.
■ Telefonszám szerkesztése hívás
előtt:
{V}/{^}: “Szerk. és hív” i M
i A kurzor mozgatásához nyomja
meg a(z) {<} vagy a(z) {>} gombot.
i Szerkessze a számot. i {C}
■ Egy szám törlése:
{V}/{^}: Válassza ki a(z) “Törlés”
vagy “Mindent töröl”
lehetőséget. i M i
{V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
■ Szám tárolása a telefonkönyvben:
{V}/{^}: “Tel.könyvbe ír” i
M i A név tárolásához folytassa
az eljárást a(z) „Adatok beírása”, 21.
oldal, 3. lépésétől.
Megjegyzés:
L Szerkesztéskor:
– Szám törléséhez állítsa a kurzort a
számra, azután nyomja meg a {C/T}
gombot.
– Szám beillesztéséhez, állítsa a kurzort
attól a helytől jobbra, ahova a számot
be akarja illeszteni, azután nyomja meg
a megfelelő számgombot.
Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást
igénybe vevő felhasználók számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha
egyes alközponti vagy távhívási
szolgáltatások igénybevételéhez a számok
között szünetet kell tartani. A szünet akkor is
szükséges, amikor a telefonkönyvben egy
calling card (telefonkártya) elérési számot
és/vagy egy PIN kódot tárol (23. oldal).
Példa: Ha egy alközponthoz csatlakozik, és
a külső hívások kezdeményezésekor
tárcsáznia kell a fővonal hozzáférési számot,
a „0”-t:
1 {0} i l
2 Tárcsázza a telefonszámot. i {C}
Megjegyzés:
L A l gomb minden egyes lenyomása
egy 3 másodperces szünetet hoz létre.
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 19 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Ismételje meg igény szerint, ha hosszabb
szüneteket kíván létrehozni.
Hívások fogadása
Egy hívás érkezésekor a hordozható
készüléken lévő csengetés kijelző villog.
1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a
kézibeszélőt, és nyomja meg a(z) {C}
vagy a(z) {s} gombot.
L Ön a hívást a(z) {0} – {9}, {*}, illetve
a(z) {#} közül bármelyik hívógombbal
fogadhatja. (Hívásfogadás bármely
gombbal szolgáltatás)
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ih} gombot, illetve tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre.
Automatikus hívásfogadás
Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható
készüléknek a bázisállomásról vagy a töltőről
való leemelésével fogadhatja. Önnek nem
kell megnyomnia a(z) {C} gombot. A
szolgáltatás bekapcsolása: 25. oldal.
A hordozható készülék csengő hangerő
beállítása
A kívánt hangerő kiválasztásához, nyomja
meg ismételten a {^} vagy {V} gombot,
miközben a hordozható készülék egy bejövő
hívásnál csenget.
Megjegyzés:
L A hordozható készülék csengő hangerőt
előzetesen is beállíthatja (24. oldal).
Hasznos szolgáltatások
egy hívás közben
Némítás
Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja
a másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.
1
2
Beszélgetés közben nyomja meg a(z)
{C/T} gombot.
Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe,
nyomja meg ismét a(z) {C/T} gombot.
Újrahívás/Hurokmegszakítás
(Flash)
A(z) {R/E} gomb megnyomása lehetővé
teszi, hogy egyes alközponti szolgáltatásokat
használjon, mint például egy mellékállomási
hívás átadása, vagy az opcionális
telefonszolgáltatások elérése.
Megjegyzés:
L Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash)
idő megváltoztatását, lásd: 25. oldal.
A várakozó hívás jelzése illetve a
várakozó hívás hívófél-azonosító
szolgáltatást igénybe vevő
felhasználók számára
A várakozó hívás jelzése funkció
használatához
szolgáltatójánál/telefontársaságánál elő kell
fizetnie a várakozó hívás jelzése
szolgáltatásra.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy
hívásokat fogadjon, miközben már beszél a
telefonon. Ha beszélgetés közben hívása
érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.
Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó
hívás hívófél-azonosítóval szolgáltatásra
is előfizetett, akkor a hordozható készülék
kijelzőjén megjelenik a második hívóra
vonatkozó információ, miután Ön várakozó
hívás hangjelzést hall.
1 A második hívás fogadásához nyomja
meg a(z) {R/E} gombot.
2 A hívások közötti átkapcsoláshoz
nyomja meg a(z) {R/E} gombot.
Megjegyzés:
L A szolgáltatás részletei és az Ön
körzetében való elérhetősége iránt
érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
19
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 20 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Ideiglenes tone tárcsázás
(forgógépes/impulzus
üzemmódú szolgáltatási
területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási
módot tone (DTMF) üzemmódba, amikor
tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell
elérnie (pl. elektronikus banki
szolgáltatások).
1 Kezdeményezzen hívást.
2 Amikor felkérik Önt kódjának vagy PIN
kódjának beadására, nyomja meg a(z)
{*}, majd a megfelelő számgombokat.
Megjegyzés:
L A hívás bontásával visszaáll az impulzus
üzemmód.
Hordozható készülék
hangzásjavítás
Ez a szolgáltatás tisztábbá teszi beszélgető
partnere hangját azáltal, hogy jobban
hallható és érthetőbb, természetesebben
hangzó beszédhangot hoz létre.
1 Egy hívás közben nyomja meg a(z) K
gombot.
2 {V}/{^}: “Hangjavító” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a “KI”, “Magas
hangok” vagy a “Mély hangok”
lehetőséget. i M
Megjegyzés:
L Amikor ez a szolgáltatás be van
kapcsolva, a kijelzőn egy d ikon látható.
L Telefonvonalának állapotától és
minőségétől függően ez a szolgáltatás
esetleg felerősítheti a vonalon lévő
zajokat. Ha az érthetőség leromlik,
kapcsolja ki ezt a funkciót.
L Ez a szolgáltatás a kihangosítást
használatakor nem áll rendelkezésre.
Hívás megosztás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy
csatlakozzon egy meglévő külső híváshoz.
20
A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz
nyomja meg a(z) {C} gombot, amikor a
másik hordozható készülék egy külső hívást
folytat.
Hívás titkosítás
A hívás titkosítás lehetővé teszi, hogy
meggátolja a többi felhasználót az Ön, külső
partnerekkel folytatott beszélgetéseibe való
bekapcsolódásukban. Ha lehetővé kívánja
tenni a többi felhasználó bekapcsolódását,
hagyja kikapcsolva ezt a szolgáltatást. Az
alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “KI”.
1 Egy külső hívás közben nyomja meg
a(z) K gombot.
2 {V}/{^}: “Titkosság” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
iM
L Amikor ez a szolgáltatás be van
kapcsolva, a kijelzőn egy z ikon
látható.
Megjegyzés:
L Ez a szolgáltatás kikapcsolódik, miután
Ön bontotta a hívást.
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne
lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és
rajta beállításokat végezni. A bejövő hívások
fogadhatók, de az összes többi funkció le van
tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja
meg, és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig
a(z) K (középső program) gombot.
L Megjelenik a(z) & szöveg.
L A billentyűzár kikapcsolásához nyomja
meg, és tartsa lenyomva kb. 3
másodpercig a(z) & (középső program)
gombot.
Megjegyzés:
L Hívások mindaddig nem
kezdeményezhetők a segélyhívó
számokra, amíg a billentyűzár ki nincs
kapcsolva.
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 21 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Telefonkönyv
Hordozható készülék
telefonkönyv
A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális
tárcsázás nélkül kezdeményezzen
hívásokat. 200 nevet és telefonszámot írhat
be, mindegyik telefonkönyv bejegyzéshez
rendelje hozzá a kívánt kategóriát.
Adatok beírása
1 n (bal oldali program gomb) i K
2 {V}/{^}: “Új bejegyzés” i M
3 Írja be a partner nevét (max. 16
4
5
6
karakter). i M
L Megváltoztathatja a karakter beviteli
módot az / gomb
megnyomásával. (46. oldal)
Írja be az illető telefonszámát (max. 24
számjegy). i M
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt kategóriát.
i M 2-szer
L További adatok beírásához ismételje
meg az eljárást a 3. lépéstől.
{ih}
Kategóriák
A kategóriák segíthetnek Önnek a
telefonkönyvben lévő adatok gyors és
egyszerű megkeresésében. Amikor egy
adatot visz be a telefonkönyvbe,
hozzárendelheti a kívánt kategóriát. Ön
megváltoztathatja a telefonkönyv adatokhoz
rendelt kategóriák nevét („Barátok”, „Család”
stb.), majd kategória szerint kereshet a
telefonkönyvben. A hívófél azonosítása
szolgáltatás előfizetői számára további
kategória-szolgáltatások állnak
rendelkezésre (32. oldal).
Kategória nevek megváltoztatása
1 n (bal oldali program gomb) i K
2 {V}/{^}: “Kategória” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt kategóriát.
iM
4
5
{V}/{^}: “Kategória név” i M
Szerkessze a nevet (max. 10 karakter;
46. oldal). i M i {ih}
Telefonkönyv adatok
megkeresése és felhívása
Az összes adat végignézése
1 n (bal oldali program gomb)
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
bejegyzést.
L Végiggörgetheti a telefonkönyv
bejegyzéseket, ha megnyomja, és
lenyomva tartja a {V} vagy {^}
gombot.
3 {C}
Keresés az első karakter szerint (egy
hívóbillentyű használatával)
1 n (bal oldali program gomb)
2 Nyomja meg azt a számgombot ({0} {9}), amelyik tartalmazza az Ön által
keresett karaktert (46. oldal).
L Nyomja meg ismételten ugyanezt a
hívóbillentyűt, hogy az adott
hívóbillentyűn lévő egyes betűknek
megfelelő, első tétel megjelenjen.
L Ha az Ön által kiválasztott
karakterhez nem tartozik adat, a
következő tétel jelenik meg.
L A karakter beviteli mód
megváltoztatásához:
k i {V}/{^}: “ABC keresés”
iMi
{V}/{^}: Válassza ki a karakter
beviteli módot. i M
3 {V}/{^}: Ha szükséges, görgesse végig
a telefonkönyvet.
4 {C}
Kategória szerinti keresés
1 n (bal oldali program gomb) i k
2 {V}/{^}: “Kateg. keresés” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt kategóriát.
iM
21
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 22 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Telefonkönyv
4
5
L Ha a(z) “Minden” lehetőséget
választja, a készülék befejezi a
kategória szerinti keresést.
{V}/{^}: Ha szükséges, görgesse végig
a telefonkönyvet.
{C}
Adatok szerkesztése
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (21.
2
3
4
5
oldal). i K
{V}/{^}: “Szerkesztés” i M
Ha szükséges, szerkessze a nevet
(max. 16 karakter; 46. oldal). i M
Ha szükséges, szerkessze a
telefonszámot (max. 24 számjegy). i
M
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt kategóriát.
i M 2-szer i {ih}
Adatok törlése
Egy adat törlése
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (21.
oldal). i K
2 {V}/{^}: “Törlés” i M
3 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
Az összes adat törlése
1 n (bal oldali program gomb) i K
2 {V}/{^}: “Mindent töröl” i M
3 {V}/{^}: “IGEN” i M
4 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
Egy gombnyomásos tárcsázás
(gyorstárcsázás)
Telefonkönyvben lévő adat
hozzárendelése egy gyorstárcsázó
gombhoz
A(z) {1} – {9} hívógomb mindegyike
gyorstárcsázó gombként használható,
miáltal Ön egy, a telefonkönyvben tárolt
számot egyszerűen, egyetlen számgomb
megnyomásával hívhat.
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (21.
oldal). i K
2 {V}/{^}: “Egygombos hívás” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
hívógombot. i M
L Ha egy számgombot már
gyorstárcsázó gombként használ, a
hívógomb száma mellett egy “@”
látható. Ha kiválasztja ezt a
hívógombot, felülírhatja a korábbi
hozzárendelést.
4 M i {ih}
Híváskezdeményezés gyorstárcsázó
gombbal
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a
kívánt gyorstárcsázó gombot ({1} - {9}).
L A többi gyorstárcsázó gombhoz
rendelt adatokat is megtekintheti a
{V} vagy {^} gomb megnyomásával.
2 {C}
Az egy gombnyomásos tárcsázás törlése
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a
kívánt gyorstárcsázó gombot ({1} - {9}).
iKiM
2 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
22
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 23 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Telefonkönyv
Lánctárcsázás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás
közben tárcsázza a telefonkönyvben lévő
telefonszámokat. Ez a szolgáltatás például
arra használható, hogy egy, a
telefonkönyvben tárolt calling card
(telefonkártya) elérési számot vagy egy
bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás
nélkül adhasson be.
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) n
gombot.
2 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
3 A szám tárcsázásához nyomja meg a(z)
M gombot.
Megjegyzés:
L Amikor a telefonkönyvben egy calling card
(telefonkártya) elérési számot és az Ön
PIN kódját is telefonkönyv tételként tárolja,
nyomja meg a(z) l gombot, hogy a
szám és a PIN kód után, szükség szerint
hozzáadja a szüneteket (18. oldal).
L Ha ezt a telefont impulzusos tárcsázási
üzemmódban használja, lehet, hogy
lánctárcsázás előtt meg kell nyomnia a
{*} gombot a tone üzemmódra történő
átváltáshoz. Amikor adatokat visz be a
telefonkönyvbe, azt javasoljuk, hogy
azoknak a telefonszámoknak az elejére
írjon be egy {*} karaktert, amelyeket
lánctárcsázással kíván hívni (21. oldal).
2
3
4
{V}/{^}: “Másolás” i M
Írja be annak a hordozható készüléknek
a számát, amelynek el kívánja küldeni a
telefonkönyv tételt.
L Egy bejegyzés átmásolásának
befejeztével a kijelzőn a “Kész”
szöveg látható.
L A másolás folytatása egy újabb
bejegyzéssel: {V}/{^}: “IGEN” i
M i Keresse meg a kívánt
bejegyzést. i M
{ih}
Az összes tétel másolása
1 n (bal oldali program gomb) i K
2 {V}/{^}: “Összes másolása” i M
3 Írja be annak a hordozható készüléknek
a számát, amelynek el kívánja küldeni a
telefonkönyv tételt.
L Az összes bejegyzés átmásolásának
befejeztével a kijelzőn a “Kész”
szöveg látható.
4 {ih}
Telefonkönyv adatok
átmásolása
A telefonkönyv adatokat átmásolhatja egy
másik, kompatiblis Panasonic hordozható
készülék telefonkönyvébe.
Megjegyzés:
L A telefonkönyvbe bevitt kategória
beállításokat nem lehet átmásolni.
Egyetlen tétel másolása
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (21.
oldal). i K
23
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 24 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Programozás
Programozható beállítások
Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a
kézibeszélő segítségével.
Programozás a kijelző menükön való lépkedéssel
1 K (középső program gomb)
2 Válassza ki a kívánt főmenüt a {V}, {^}, {<}, vagy {>} gomb megnyomásával. i M
3 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt az 1-es almenüben.
iM
L Néhány esetben esetleg a 2-es almenüből kell választania. i M
4 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. i M
L Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a {ih} gombot.
Megjegyzés:
L A többi főmenüt kérjük, nézze meg az egyes fejezetekben.
L Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.
L Az aktuális tétel vagy beállítás megjelenik a kijelzőn.
Főmenü
1-es almenü
2-es almenü
Kézibesz. beáll.
N
Időbeállítások
Dátum/idő beáll*1
17
Memo figyelm.
27
Idő beállítás*1
<Manuális>
27
Csengőhangerő
<Maximális>
—
Csengőhang*2, *3
<Csengőhang 1>
—
Éjszakai mód
■ Kezdés/Befej.
<23:00/06:00>
■ Be/Ki
<KI>
■ Csengetés késl.
<60 mp.>
■ Kateg. kivál.
28
Csengő beáll.
24
Oldal
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 25 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Programozás
Főmenü
1-es almenü
2-es almenü
Oldal
Kézibesz. beáll.
N
Kijelző beáll.
Tapéta
<Tapéta1>
—
Háttérszín
<Szín1>
—
Készenléti kij.*4
<KI>
—
LCD megvilágítás*5
<BE>
—
Nyelvválasztás
<Magyar>
16
Kontraszt
<Kontraszt 3>
—
Kézib. regiszt.
29
Regisztráció
Bázisbeállítás*1
<
Bázisválasztás
<Automata>
—
30
Billentyűhang*6
<BE>
—
—
Auto. beszélg.*7
<KI>
—
19
Csengőhangerő*8
<Közepes>
—
—
Tárcsázási mód
<Tone (DTMF)>
—
16
Flash*9
<100 msec.>
—
19
Bázis PIN-kód
<0000>
—
29
Átjátszó mód
<KI>
—
31
*1 Ha ezeket a beállításokat az egyik hordozható készülékről beprogramozza, akkor ugyanazt
a tételt már nem kell programoznia egy másik kézibeszélőről.
*2 Ha valamelyik csengődallamot választja, a csengőhang néhány másodpercig tovább szól
még akkor is, ha a hívó bont, mielőtt Ön jelentkezne a hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást,
akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
*3 A készülékben előre beállított dallamokat a © 2007 Copyrights Vision Inc. engedélyével
használjuk.
*4 “KI”: Csak az aktuális dátumot és időt jeleníti meg.
“Kézibesz. száma”: A kézibeszélő számát jeleníti meg “[1]”.
“Bázis száma”: A bázisállomás számát jeleníti meg “-1-”.
*5 Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék a bázisállomásra vagy a
töltőre helyezése után tompított megvilágítás üzemmódba kapcsolja magát.
25
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 26 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Programozás
*6
*7
*8
*9
26
– “BE”: A háttérvilágítás elhalványul.
– “KI”: A háttérvilágítás 10 másodperc töltés után kikapcsol.
Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb
megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.
Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő
hívásfogadás után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.
KX-TG8021
Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve fölérendelt
alközpontjától függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 27 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Programozás
8
Speciális utasítások a
programozható
beállításokhoz
Ébresztés
Az ébresztés a beállított időpontban 3 percig
szól. Az ébresztésnél szöveges
figyelmeztetés is megjeleníthető.
Mindegyik hordozható készüléknél összesen
három, különböző ébresztési idő
programozható be.
A két különböző ébresztési opcióból (egyszer
vagy naponta) mindegyik ébresztési időhöz
csak egyet állíthat be.
Fontos:
L Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt
(17. oldal).
1 K (középső program gomb) i N
iM
2 {V}/{^}: “Időbeállítások” i M
3 {V}/{^}: “Memo figyelm.” i M
4 Válasszon ki egy ébresztést (1 - 3). i
M
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt ébresztési
opciót. i M
“KI”
Kikapcsolja az ébresztést. Nyomja meg
ismét a(z) M gombot, majd a
kilépéshez nyomja meg a(z) {ih}
gombot.
“Egyszer”
Az ébresztés egyszer, a beállított
időpontban hallatszik. Írja be a kívánt
dátumot és hónapot.
“Naponta ismétel”
Az ébresztés naponta, a beállított
időpontban hallatszik.
6
7
Állítsa be a kívánt időpontot. i M
Írja be a szöveges megjegyzést (max.
30 karakter; 46. oldal). i M
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt
csengőhangot. i M 2-szer
L Azt javasoljuk, hogy válasszon a
külső hívásokhoz használt
csengőhangtól eltérő csengőhangot.
L Ha az ébresztés be van állítva, a
kijelzőn a(z) E ikon látható.
9 {ih}
Megjegyzés:
L A 3. lépéshez ugorhat, ha készenléti
üzemmódban megnyomja a(z) {R/E}
gombot.
L Az ébresztés leállításához nyomja meg
bármelyik hívógombot, vagy helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra
vagy a töltőre.
L Ha a hordozható készülék használatban
van, az ébresztés mindaddig nem szólal
meg, amíg a kézibeszélő készenléti
üzemmódba nem kerül.
L Ha a(z) “Egyszer”, lehetőséget
választja, a beállítás az ébresztés
megszólalása után “KI”-re változik.
L Még ha a csengőhangerő ki is van
kapcsolva a külső hívásokra (24. oldal), az
ébresztés még akkor is halkan hallható.
Idő beállítás (csak a hívófélazonosító szolgáltatás előfizetői
számára)
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a
készülék automatikusan beállítsa a dátumot
és az időt, valahányszor hívó információ
érkezik. Ennek a funkciónak a használatához
a hívófél-azonosító szolgáltatásának
biztosítania kell a hívóra vonatkozó
információt, beleértve a dátumot és az időt is.
A részletek iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Ennek a funkciónak a bekapcsolásához
válassza ki a(z) “Hívóazon.[Auto]”
lehetőséget. Ennek a funkciónak a
kikapcsolásához válassza ki a(z)
“Manuális” lehetőséget.
27
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 28 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Programozás
Fontos:
L Ennek a szolgáltatásnak a használatához
először állítsa be a dátumot és az időt (17.
oldal).
1 K (középső program gomb) i N
iM
2 {V}/{^}: “Időbeállítások” i M
3 {V}/{^}: “Idő beállítás” i M
4 {V}/{^}: Válassza ki a(z)
“Hívóazon.[Auto]” vagy
“Manuális” lehetőséget. i M i
{ih}
Éjszakai mód
Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy
kiválasszon egy időszakot, amíg a
hordozható készülék nem csenget, ha külső
hívás érkezik. Ez a szolgáltatás azokban az
időszakokban hasznos, amikor nem akarja,
hogy zavarják Önt, például amikor alszik. Az
éjszakai mód minden egyes hordozható
készüléken beállítható.
A telefonkönyv kategória szolgáltatása (21.
oldal) segítségével Ön kiválaszthat olyan
kategóriákat is a hívókhoz, hogy azok hívásai
megkerüljék az éjszakai módot és
csengessék a hordozható készüléket (csak a
hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői
számára).
Fontos:
L Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt
(17. oldal).
L Javasoljuk, hogy amikor az éjszakai
módot bekapcsolja, akkor egyúttal
kapcsolja ki a bázisállomás
csengőhangerőt is (25. oldal).
(KX-TG8021)
L Ha beállította az ébresztést, az ébresztés
még akkor is szól, ha bekapcsolta az
éjszakai módot.
A kezdő és befejező időpont beállítása
1 K (középső program gomb) i N
iM
2 {V}/{^}: “Csengő beáll.” i M
3 {V}/{^}: “Éjszakai mód” i M
28
4
5
{V}/{^}: “Kezdés/Befej.” i M
Írja be a kívánt órát és percet, amikor
indítani kívánja ezt a szolgáltatást.
6 Írja be a kívánt órát és percet, amikor le
kívánja állítani ezt a szolgáltatást.
7 M i {ih}
Megjegyzés:
L A számjegy javításához a {<} vagy {>}
gombbal állítsa a kurzort a számjegyre,
majd végezze el a javítást.
Az éjszakai mód be-/kikapcsolása
1 K (középső program gomb) i N
iM
2 {V}/{^}: “Csengő beáll.” i M
3 {V}/{^}: “Éjszakai mód” i M
4 {V}/{^}: “Be/Ki” i M
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
L Amikor az éjszaki mód be van
kapcsolva, a kijelzőn a(z) f ikon
látható.
Csengetés késleltetés beállítása
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a
hordozható készülék éjszakai módban is
csengessen, ha a hívó elég hosszú ideig
várakozik. A kiválasztott időtartam letelte
után a hordozható készülék már ismét
csenget. Ha a(z) “Nincs csengetés”
lehetőséget választja ki, a hordozható
készülék soha nem csenget éjszakai
módban.
1 K (középső program gomb) i N
iM
2 {V}/{^}: “Csengő beáll.” i M
3 {V}/{^}: “Éjszakai mód” i M
4 {V}/{^}: “Csengetés késl.” i M
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
Megjegyzés:
L Amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást,
ez a szolgáltatás nem működik.
(KX-TG8021)
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 29 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Programozás
Kategóriák kiválasztása az éjszakai mód
megkerülésére
1 K (középső program gomb) i N
iM
2 {V}/{^}: “Csengő beáll.” i M
3 {V}/{^}: “Éjszakai mód” i M
4 {V}/{^}: “Kateg. kivál.” i M
5 Nyomja meg a kívánt kategória
számokat. i M
L A kiválasztott kategória szám villog.
L Egy kiválasztott kategória szám
törléséhez nyomja meg ismét az
adott számot. A szám villogása
megszűnik.
6 {ih}
A bázisállomás PIN (Personal
Identification Number: Személyi
azonosító szám) kódjának
megváltoztatása
Fontos:
L Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük,
hogy jegyezze fel az új PIN kódot.
Készüléke nem mutatja meg Önnek a PIN
kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját,
forduljon a legközelebbi Panasonic
szervizhez.
1 K (középső program gomb) i <
iM
2 {V}/{^}: “Bázis PIN-kód” i M
3 Írja be a bázisállomás aktuális, 4
számjegyű PIN kódját (alapértelmezés:
“0000”).
4 Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű
PIN kódját. i M i {ih}
Készülék bejelentkezése
(regisztráció)
További készülékek használata
További hordozható készülékek
használata
Max. 6 hordozható készüléket lehet
regisztrálni egy egyszerű bázisállomáshoz.
Fontos:
L A készülékhez további hordozható
készülékként használható, ajánlott típust
lásd: 5. oldal. Ha más típusú hordozható
készüléket használ, akkor bizonyos
műveletek (a hordozható készülék
beállításai, a bázisállomás beállításai stb.)
esetleg nem állnak rendelkezésére.
További bázisállomások használata
A hordozható készülékeket legfeljebb 4
bázisállomáshoz lehet bejelentkeztetni. Ez
lehetővé teszi további bázisállomások
elhelyezését, és a hatósugár kibővítését,
ahol hordozható készüléke(i) használható(k).
Ha a hordozható készülék “Automata”
bázisállomás-kiválasztásra van beállítva (30.
oldal), akkor a hordozható készülék egy
másik bázisállomást keres, ha kilép a
bázisállomása hatósugarából, és hívást akar
kezdeményezni vagy fogadni. A
bázisállomás és a vele kommunikáló
hordozható készülékeket nevezik
„rádiócellának” vagy más néven
„rádiókörzetnek”.
Megjegyzés:
L A hívások elbomlanak, amikor a
hordozható készülékkel átmegy az egyik
rádiócellából a másikba.
A hordozható készülék
bejelentkezése a bázisállomáson
A bázisállomással szállított hordozható
készülék már előre be van jelentkezve. Ha a
hordozható készülék valamilyen oknál fogva
29
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 30 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Programozás
nincs bejelentkezve a bázisállomáson
(például az w ikon még akkor is villog,
amikor a hordozható készülék a
bázisállomás mellett van), jelentkezzen be
újra a hordozható készülékkel.
1 Hordozható készülék:
K (középső program gomb) i N
iM
2 {V}/{^}: “Regisztráció” i
M 2-szer
3 {V}/{^}: Válassza ki a bázisállomás
számot. i M
L Ezt a számot a hordozható készülék
csak referenciaként használja.
4 Bázisállomás:
Folytassa a műveletet az Ön típusának
megfelelően.
■ KX-TG8011
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb.
5 másodpercig a(z) {x} gombot.
(Nincs regisztrációs hang)
■ KX-TG8021
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb.
5 másodpercig a(z) {x} gombot,
amíg meg nem hallja a regisztrációs
hangot.
L Ha az összes, bejelentkezett
hordozható készülék csengetni kezd,
a csengetés leállításához nyomja
meg ugyanezt a gombot. Ezután
ismételje meg ezt a lépést.
L A következő lépést 90 másodpercen
belül be kell fejezni.
5 Hordozható készülék:
Várjon, amíg megjelenik a “Bázis PIN
beír.” szöveg. i Írja be a
bázisállomás PIN kódját
(alapértelmezés: “0000”). i M
L Ha elfelejtette saját PIN kódját,
forduljon a legközelebbi Panasonic
szervizhez.
L Ha a hordozható készülék sikeresen
bejelentkezett, a kijelzőn a(z) w ikon
villogása megszűnik.
30
Megjegyzés:
L Amikor egy további hordozható készüléket
vásárol, a bejelentkezéséhez olvassa el
az újabb kézibeszélő telepítési
útmutatóját.
Bázisállomás kiválasztása
A(z) “Automata” kiválasztása esetén a
hordozható készülék automatikusan
használja bármelyik, elérhető bázisállomást,
amelynél be van jelentkezve. Egy adott
bázisállomás kiválasztása esetén a
hordozható készülék csak az adott
bázisállomás segítségével tud hívást
kezdeményezni vagy fogadni. Ha a
hordozható készülék kilép az adott
bázisállomás hatósugarából, nem tud hívást
bonyolítani.
1 K (középső program gomb) i N
iM
2 {V}/{^}: “Bázisválasztás” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
bázisállomás számot vagy a(z)
“Automata” lehetőséget. i M
L A hordozható készülék megkezdi a
bázisállomás keresését.
Hordozható készülék regisztrációjának
törlése (Kijelentkezés)
A hordozható készülék törölni tudja a
bázisállomáson tárolt saját regisztrációját
(vagy egy másik hordozható készülék
bejelentkezését). Ez lehetővé teszi, hogy a
hordozható készülék megszüntesse
zsinórnélküli kapcsolatát a rendszerrel.
1 K (középső program gomb) i <
iM
2 {3}{3}{5}
3 {V}/{^}: “Kijelentkezés” i M
L A kijelzőn megjelenik a
bázisállomáson bejelentkezett,
összes hordozható készülék száma.
4 A kívánt hordozható készülék(ek)
számának megnyomásával válassza ki
az(oka)t a kézibeszélő(ke)t, amely(ek)et
törölni akar. i M
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 31 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Programozás
5
6
L A kiválasztott hordozható
készülék(ek) száma villog.
L A kiválasztott bázisállomás
törléséhez nyomja meg ismét a
számát. A szám villogása megszűnik.
{V}/{^}: “IGEN” i M
L Az egyes hordozható készülék
számok eltűnésekor nyugtázó hang
hallatszik.
L A hordozható készülék nem ad ki
hangjelzést, amikor saját
regisztrációját törli.
{ih}
Bázisállomás törlése
Bármely olyan bázisállomás törölhető a
hordozható készülékről, amelyhez
bejelentkezett. Ez lehetővé teszi, hogy a
bázisállomás megszüntesse zsinórnélküli
kapcsolatát a rendszerrel.
1 K (középső program gomb) i N
iM
2 {V}/{^}: “Regisztráció” i M
3 {3}{3}{5}
4 {V}/{^}: “Bázis törlése” i M
5 A kívánt bázisállomás(ok) számának
megnyomásával válassza ki az(oka)t a
bázisállomás(oka)t, amelye(ke)t törölni
akar. i M
L A kiválasztott bázisállomás(ok)
száma villog.
L A kiválasztott bázisállomás
törléséhez nyomja meg ismét a
számát. A szám villogása megszűnik.
6 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
Megjegyzés:
L A hordozható készülék bejelentkezését
egy másik bázisállomáson vagy
ugyanazon a bázisállomáson, lásd: 29.
oldal.
Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott
típusú (5. oldal), Panasonic DECT átjátszó
állomást használja. A részletekkel
kapcsolatosan forduljon a Panasonic
forgalmazójához.
Fontos:
L Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná
ennél a bázisállomásnál, be kell
kapcsolnia az átjátszó üzemmódot.
L Ne használjon egyszerre egynél több
átjátszó állomást.
Az átjátszó üzemmód beállítása
1 K (középső program gomb) i <
iM
2 {V}/{^}: “Átjátszó mód” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
Megjegyzés:
L Az átjátszó üzemmód be- illetve
kikapcsolása után a hordozható
készüléken átmenetileg villogni kezd a(z)
w ikon. Ez nem jelent hibát, és a
hordozható készülék a(z) w ikon
villogásának megszűnése után ismét
használható.
A bázisállomás
hatótávolságának növelése
Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével
megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát.
31
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 32 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító
szolgáltatás használata
Fontos:
L A készülék alkalmas a hívó számának
kijelzésére. Ha használni kívánja a
hívófél-azonosító szolgáltatásokat, akkor
elő kell fizetnie a hívófél azonosítása
szolgáltatásra. A részletek iránt
érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Hívófél-azonosító szolgáltatások
Amikor külső hívás érkezik, megjelenik a
hívó telefonszáma.
A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra
vonatkozó információ kerül naplózásra, a
legutolsótól kezdve a legrégebbi hívásig.
L Ha a készülék nem kapja meg a hívóra
vonatkozó információkat, a következő
kijelzés jelenik meg:
– “Hatótávon kívül”: A hívó olyan
területről hív, amely nem nyújt hívófélazonosító szolgáltatásokat.
– “Privát hívó”: A hívó kéri, hogy ne
küldjék el a hívó adatait.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik
meg a hívóra vonatkozó információ.
Lépjen kapcsolatba az alközpontja
üzemeltetőjével.
Nem fogadott hívások
Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék
azt nem fogadott hívásként kezeli és a
kijelzőn a(z) y ikon látható. Ez jelzi, meg
kell-e tekintenie a bejövő híváslistát, hogy
megnézze, ki kereste Önt amíg távol volt. Ha
csak egyetlen nem fogadott hívás van a
bejövő híváslistán, és azt megtekinti (33.
oldal), a(z) y ikon eltűnik a kijelzőről. Amikor
egy újabb hívása érkezik, a(z) y ikon ismét
megjelenik.
32
Telefonkönyv név megjelenítés
Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó
információ, és az megegyezik a
telefonkönyvben tárolt egyik
telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt
név jelenik meg, és naplózásra kerül a
bejövő híváslistában.
Kategória beállítások a
telefonkönyvhöz
A kategória beállítások segíthetnek Önnek a
hívó azonosításában, mert a különböző
kategóriájú hívókhoz különböző csengetés
típusokat és kijelző háttérszíneket
használhat. Amikor egy adatot visz be a
telefonkönyvbe, hozzárendelheti a kívánt
kategóriát (21. oldal). Amikor egy
kategóriához rendelt hívótól érkezik hívása, a
készülék az Ön által a kategóriához kijelölt
kijelző háttérszínt és csengőhangot fogja
használni.
Kategória csengőhangok
megváltoztatása
Ha a(z) “Alap. csengőh.” lehetőséget
választja, a készülék az Ön által beállított
csengőhangot (24. oldal) használja, amikor
ilyen kategóriájú hívások érkeznek. Az
alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “Alap.
csengőh.”.
1 n (bal oldali program gomb) i K
2 {V}/{^}: “Kategória” i M
3 {V}/{^}: Válasszon ki egy kategóriát.
iM
4 {V}/{^}: Válassza ki a kategória
csengőhang aktuális beállítását. i
M
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt
csengőhangot. i M i {ih}
A kategória kijelző háttérszín
megváltoztatása
Ha a(z) “Alapért. szín” lehetőséget
választja, a készülék az Ön által beállított
kijelző háttérszínt (25. oldal) használja,
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 33 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hívófél-azonosító szolgáltatás
amikor ilyen kategóriájú hívások érkeznek.
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z)
“Alapért. szín”.
1 n (bal oldali program gomb) i K
2 {V}/{^}: “Kategória” i M
3 {V}/{^}: Válasszon ki egy kategóriát.
iM
4 {V}/{^}: Válassza ki a kategória
háttérszín aktuális beállítását. i M
5 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt színt. i
M i {ih}
Bejövő híváslista
Fontos:
L A bejövő híváslistát egyszerre csak egy
(1) személy érheti el.
A bejövő híváslista megtekintése
és visszahívás
1 K (középső program gomb) i j
iM
2 Nyomja meg a {V} gombot, hogy a
legutolsó hívástól kezdve keressen,
illetve nyomja meg a {^} gombot, hogy a
legrégebbi hívástól kezdve keressen.
3 A visszahíváshoz nyomja meg a(z) {C}
gombot.
A kilépéshez nyomja meg a(z) {ih}
gombot.
Megjegyzés:
L Ha a bejegyzést már megnézték vagy
fogadták, a kijelzőn a „Q” jel látható, még
akkor is, ha azt egy másik hordozható
készülék segítségével nézték meg vagy
fogadták.
L A tétel törléséhez nyomja meg a(z) W
gombot. i {V}/{^}: “IGEN” i M
2
3
4
5
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
iK
{V}/{^}: “Szerk. és hív” i M
Módosítsa a hívószámot.
L Nyomja meg a ({0} - {9}) hívógombot
egy számjegy hozzáadásához, és
nyomja meg a {C/T} gombot a
törléshez.
{C}
A hívóra vonatkozó információ
törlése
1 K (középső program gomb) i j
2
3
4
iM
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
iK
{V}/{^}: Válassza ki a(z) “Törlés”
vagy “Mindent töröl” lehetőséget.
iM
{V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
A hívóra vonatkozó információ
tárolása a telefonkönyvben
1 K (középső program gomb) i j
2
3
4
iM
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
iK
{V}/{^}: “Tel.könyvbe ír” i M
A név tárolásához folytassa az eljárást
a(z) „Adatok beírása”, 21. oldal 3.
lépésétől.
A hívó telefonszámának
módosítása visszahívás előtt
1 K (középső program gomb) i j
iM
33
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 34 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Az SMS (Short Message
Service: rövid szöveges
üzenet) használata
Az SMS lehetővé teszi, hogy szöveges
üzeneteket küldjön illetve fogadjon olyan
vezetékes és mobiltelefonokra illetve
telefonokról, amelyek támogatják a
kompatibilis SMS hálózatokat és
szolgáltatásokat.
Fontos:
L Az SMS szolgáltatás használatához
Önnek a következőket kell tennie:
– előfizetni a hívófél-azonosító
szolgáltatásra és/vagy a megfelelő
szolgáltatásra, például az SMS-re.
– ellenőrizni, hogy az SMS be van
kapcsolva.
– ellenőrizni, hogy el vannak-e tárolva a
helyes üzenetközpont számok.
A részletekkel és az elérhetőséggel
kapcsolatosan forduljon távközlési
szolgáltatójához/telefontársaságához.
Megjegyzés:
L Összesen 47 üzenet menthető el (160
karakter/üzenet esetén). Az eltárolható
üzenetek száma több lehet 47-nél, ha az
üzenethosszúság nem éri el a 160
karakter/üzenet határt.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem tudja
használni az SMS szolgáltatásokat.
Az SMS be-/kikapcsolása
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “KI”.
1 K (középső program gomb) i X
iM
2 {V}/{^}: “Beállítások” i M
3 {V}/{^}: “SMS BE/KI” i M
4 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
34
Az SMS üzenetközpont
számainak tárolása
Az SMS üzenetközpont számokat az SMS
üzenetek küldése és fogadása sorrendben
kell tárolni.
Ha további információra van szüksége,
forduljon a távközlési
szolgáltatójához/telefontársaságához.
1 K (középső program gomb) i X
iM
2 {V}/{^}: “Beállítások” i M
3 {V}/{^}: Válassza ki a(z)
“1.Üzenetközpont” vagy
“2.Üzenetközpont” lehetőséget. i
M
4 Ha szükséges, szerkessze a számot.
i M 2-szer i {ih}
Megjegyzés:
L Alközponti felhasználók részére:
– Az 1. üzenetközpont száma elé be kell
adnia az alközpont fővonal hozzáférési
számát és egy tárcsázási szünetet.
– Ha csak az 1. üzenetközpont számát
használja SMS-hez, tárolja el az 1.
üzenetközpont számát változtatás
nélkül (az alközpont fővonal
hozzáférési száma illetve a tárcsázási
szünet nélkül) a 2. üzenetközponthoz.
Üzenet küldése
Új üzenet írása és küldése
1 K (középső program gomb) i X
2
3
iM
{V}/{^}: “Új üzenet” i M
L Ha a kijelzőn megjelenik a(z)
“^Szöveg marad?” kérdés, a(z) {^}
gomb lenyomásával használhatja az
Ön által készített utolsó üzenet
szövegét.
Írja be az üzenetet. i M
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 35 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
L Megváltoztathatja a karakter beviteli
módot az / gomb
megnyomásával. (46. oldal)
4 Írja be a célállomás telefonszámát (max.
20 számjegy). i M
■ A kimenő híváslista segítségével:
A telefonszám kiválasztásához
nyomja meg ismételten a(z) j
gombot. i M 2-szer
■ A bejövő híváslista segítségével:
{V}/{^}: Válassza ki a partnert. i
M 2-szer
■ A telefonkönyv használata:
n i {V}/{^}: Válassza ki a
telefonkönyv bejegyzést. i
M 2-szer
5 Az üzenet elmentéséhez válassza ki
a(z) “IGEN” lehetőséget. i M
6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg
a(z) M gombot.
L A küldés törléséhez nyomja meg a(z)
{ih} gombot.
Megjegyzés:
L Ez a készülék maximálisan 612 karakter
hosszú SMS üzeneteket tesz lehetővé, de
az elküldhető illetve fogadható maximális
karakterszámot esetleg korlátozza az Ön
SMS szolgáltatója/telefontársasága. A
részletek iránt érdeklődjön az SMS
szolgáltatás
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Ha üzenete 160 karakternél többet
tartalmaz, akkor az hosszú üzenet, amit a
kijelzőn a(z) j ikon mutat. Távközlési
szolgáltatója/telefontársasága a hosszú
üzeneteket esetleg másképpen kezeli,
mint a többi üzenetet. A részletek iránt
érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Ha telefonkészüléke alközponthoz
csatlakozik, tárolja el az alközpont fővonal
elérési számát (36. oldal).
Elmentett üzenet küldése
1 K (középső program gomb) i X
2
3
4
5
6
iM
{V}/{^}: “Küldött lista” i M
Egy elmentett üzenet elolvasásához
nyomja meg a {V} vagy a {^} gombot,
hogy kiválassza az üzenetet. i M
Az üzenet elküldéséhez nyomja meg
a(z) K gombot. i
{V}/{^}: “Küldés” i M
Nyomja meg és tartsa nyomva a {C/T}
gombot az összes szám törléséhez.
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 34. oldal 4. lépésétől.
Elmentett üzenet szerkesztése és
küldése
1 K (középső program gomb) i X
2
3
4
5
iM
{V}/{^}: “Küldött lista” i M
{V}/{^}: Válasszon ki egy üzenetet. i
M
K i {V}/{^}: “Küldés” i M
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 34. oldal 3. lépésétől.
Elmentett üzenetek törlése
1 K (középső program gomb) i X
2
3
4
5
iM
{V}/{^}: “Küldött lista” i M
{V}/{^}: Válasszon ki egy üzenetet. i
M
K i {V}/{^}: “Törlés” i M
L Az összes üzenet törléséhez
válassza ki a(z) “Mindent töröl”.
iM
{V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
Üzenet fogadása
Amikor SMS üzenet érkezik:
– Megjelenik a(z) “Fogadás SMSüzenet” szöveg.
35
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 36 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
– egy hangjelzés hallatszik (ha a
hordozható készülék csengője be van
kapcsolva).
– h jelzés az új (olvasatlan) üzenetek
számával együtt jelenik meg.
Beérkezett üzenet olvasása
1 K (középső program gomb) i X
iM
{V}/{^}: “Fogadott lista” i M
{V}/{^}: Válasszon ki egy üzenetet.
L A már elolvasott üzeneteket egy „Q”
jelzi, még akkor is, ha egy másik
hordozható készülék segítségével
olvasták el őket.
L Egy üzenet törléséhez nyomja meg
a(z) W gombot. i
{V}/{^}: “IGEN” i M
4 Az üzenet tartalmának elolvasásához
nyomja meg a(z) M gombot.
Megjegyzés:
L Az üzenetküldő hívásához nyomja meg
a(z) {C} gombot.
2
3
Válasz üzenetre
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
4
5
nyomja meg a(z) K gombot.
{V}/{^}: “Válasz” i M
Írja be az üzenetet (46. oldal). i M
Szerkessze a célállomás telefonszámát
és/vagy nyomja meg a(z) M gombot.
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 34. oldal 5. lépésétől.
Üzenet szerkesztése/továbbítása
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a(z) K gombot.
{V}/{^}: “Üzenet szerk.” i M
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 34. oldal 3. lépésétől.
Beérkezett üzenetek törlése
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
36
nyomja meg a(z) K gombot.
{V}/{^}: “Törlés” i M
3
L Az összes üzenet törléséhez
válassza ki a(z) “Mindent töröl”.
iM
{V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
A feladó számának tárolása a
telefonkönyvben
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a(z) K gombot.
{V}/{^}: “Tel.könyvbe ír” i M
A név tárolásához folytassa az eljárást
a(z) „Adatok beírása”, 21. oldal 3.
lépésétől.
A feladó számának szerkesztése
visszahívás előtt
1 A beérkezett üzenet olvasása közben
2
3
nyomja meg a(z) K gombot.
{V}/{^}: “Szerk. és hív” i M
Módosítsa a hívószámot. i {C}
Egyéb beállítások
Alközpont fővonal elérési
számának tárolása (csak
alközponti felhasználók számára)
Tárolja el az alközpont fővonal elérési
számát (max. 4 számjegy), hogy az SMS
üzenetek rendben elküldésre kerüljenek.
Amikor a telefonkönyvben vagy a kimenő
híváslistában lévő bejegyzésekre küld SMS
üzeneteket, az alközponti fővonal elérési
szám törlődik. Az alapértelmezett, gyári
beállítás a(z) “KI”.
1 K (középső program gomb) i X
iM
2 {V}/{^}: “Beállítások” i M
3 {V}/{^}: “Külső vonal sz.” i M
4 {V}/{^}: “BE” i M
5 Szükség esetén írja be az alközpont
fővonal elérési számát, és vigyen be egy
szünetet. i M 2-szer i {ih}
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 37 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Üzenetrögzítő
hallják, még akkor, ha a készülék nem
rögzíti az üzenetüket.
Üzenetrögzítő
Rendelkezésre áll:
csak a KX-TG8021 típusnál
Az üzenetrögzítő fogadja és rögzíti az Ön
hívásait, amikor Ön nem érhető el vagy nem
tudja fogadni a hívásokat.
Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy az
lejátssza az üdvözlőszöveget, de ne rögzítse
a hívók üzeneteit. Rögzítési időtartamként
válassza ki a(z) “Csak üdvözlés”
lehetőséget (42. oldal).
Fontos:
L Egyidejűleg csak egy (1) személy érheti el
az üzenetrögzítőt (hallgathatja meg az
üzeneteket, vehet fel üdvözlést stb.).
L Amikor a hívók üzeneteket hagynak, a
készülék mindegyik üzenetre ráveszi a
rögzítés napját és időpontját. Ellenőrizze,
hogy a dátum és az idő helyesen van
beállítva (17. oldal).
Memóriakapacitás
A teljes rögzítési memória kapacitása
(beleértve saját üdvözlőszövegét is)
körülbelül 20 perc. Legfeljebb 64 üzenet
rögzíthető.
Megjegyzés:
L Ha az üzenetmemória megtelik:
– a hordozható készülék kijelzőjén a(z)
“Üzenetr. megtelt” szöveg látható.
– a bázisállomáson lévő üzenetrögzítő
bekapcsolva kijelző gyorsan villog,
amikor az üzenetrögzítő be van
kapcsolva.
L Ha az üzenetmemória megtelik:
– Ha az előre rögzített üdvözlőszöveget
használja, akkor a készülék
automatikusan átkapcsol egy másik
előre rögzített üdvözlőszövegre,
amelyben a hívókat egy későbbi
újrahívásra kéri fel.
– Ha saját üdvözlőszöveget rögzített, a
hívók továbbra is ugyanezt a szöveget
Az üzenetrögzítő be/kikapcsolása
Az üzenetrögzítő előzetes beállítása:
bekapcsolva.
A bázisállomás használatával
Az üzenetrögzítő be/kikapcsolásához
nyomja meg a(z) {s} gombot.
L Amikor az üzenetrögzítő be van
kapcsolva, kigyullad az üzenetrögzítő
bekapcsolva kijelző.
A hordozható készülék
használatával
1 K (középső program gomb) i I
iM
{V}/{^}: Válassza ki a(z) “Rögzítő BE”
vagy “Rögzítő KI” lehetőséget. i
M i {ih}
Megjegyzés:
L Amikor az üzenetrögzítő be van
kapcsolva, a kijelzőn az akkumulátor ikon
mellett a(z) u ikon látható.
2
Üzenetrögzítés figyelés
Miközben egy hívó üzenetet hagy, Ön a
hordozható készülék hangszórója
segítségével belehallgathat a hívásba. A
hangszóró hangerő beállításához, nyomja
meg ismételten a {^} vagy {V} gombot.
Fogadhatja a hívást a hordozható
készüléken lévő {C} gomb
megnyomásával. Az üzenetrögzítés figyelés
(monitorozás) minden egyes hordozható
készüléken beállítható.
Megjegyzés:
L Ennek a funkciónak a kikapcsolását, lásd:
42. oldal.
37
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 38 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Üzenetrögzítő
Üdvözlőszöveg
Amikor a készülék egy hívásra jelentkezik, a
hívók az üdvözlőszöveget hallják. Ön
felveheti saját üdvözlőszövegét, vagy
használhatja az előre rögzített
üdvözlőszöveget is.
Saját üdvözlőszövegének
rögzítése
Ön rögzítheti saját (maximálisan 2 perc
30 másodperces) üdvözlőszövegét.
1 K (középső program gomb) i I
iM
2 {V}/{^}: “Üdvözlés felv.” i M
3 Tartsa a kézibeszélőt körülbelül 20 cm
távolságra, és beszéljen a mikrofonba
tisztán és érthetően.
4 A rögzítés leállításához nyomja meg a(z)
O gombot.
5 {ih}
Előre rögzített üdvözlőszöveg
használata
Ha törli, vagy nem rögzíti saját
üdvözlőszövegét, a készülék a hívóknak egy
előre felvett üdvözlőszöveget játszik le,
amelyben felkéri őket, hogy hagyjanak
üzenetet. Ha az üzenet rögzítési időtartama
(42. oldal) a(z) “Csak üdvözlés”
lehetőségre van állítva, akkor a készülék
nem rögzíti a hívók üzeneteit, hanem egy
másik, előre rögzített üdvözlőszöveget
játszik le, amelyben a hívókat egy későbbi
újrahívásra kéri fel.
38
Az üdvözlőszöveg lejátszása
1 K (középső program gomb) i I
2
3
iM
{V}/{^}: “Üdvözlés leját.” i M
{ih}
Saját üdvözlőszövegének törlése
Ha törli saját üdvözlőszövegét, a készülék a
hívóknak az előre rögzített üdvözlőszöveget
játssza le.
1 K (középső program gomb) i I
iM
2 {V}/{^}: “Üzenet törlése” i M
3 {V}/{^}: “Üdvözlés törl.” i M
4 {V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
Üzenetek lejátszása a
bázisállomás
használatával
Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a
bázisállomáson az {6} (Üzenet kijelző)
villog.
Nyomja meg a(z) {6} gombot.
L Ha a készülék új üzeneteket rögzített, a
bázisállomás lejátssza az új üzeneteket.
L Ha nincs új üzenet, akkor a bázisállomás
az összes üzenetet lejátssza.
Megjegyzés:
L Amikor a bázisállomáson lévő
üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző
gyorsan villog, az üzenetmemória megtelt
(„Memóriakapacitás”, 37. oldal).
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 39 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Üzenetrögzítő
Az üzenetrögzítő működtetése
Az üzenetrögzítő működtetése
Az üzenetrögzítőt a hordozható készüléken
lévő hívóbillentyűk illetve program gombok
megnyomásával is működtetheti.
K (középső program gomb) i I i
M
Gomb
Működés
{^} vagy
{V}
A hangszóró hangerő
beállítása
{7}
Üzenet megismétlése
(lejátszás közben)*1
Gomb
Működés
{8}
Üzenet átugrása
(lejátszás közben)
{^} vagy {V}
A hallgató/hangszóró
hangerő beállítása
{■}
A lejátszás leállítása
{1} vagy {<}
{4}
A lejátszás alatt álló
üzenet törlése
Üzenet megismétlése
(lejátszás közben)*1
{2} vagy {>}
Üzenet átugrása
(lejátszás közben)
{3}
Belépés a
“Beállítások”
menübe
{4}
Új üzenetek lejátszása
{5}
Az összes üzenet
lejátszása
{6}
Üdvözlőszöveg
lejátszása
{7}{6}
Üdvözlőszöveg
rögzítése
{8}
Az üzenetrögzítő
bekapcsolása
{9} vagy O
A rögzítés leállítása
A lejátszás leállítása
{0}
Az üzenetrögzítő
kikapcsolása
{*}{4}*2
A lejátszás alatt álló
üzenet törlése
{*}{5}
Az összes üzenet
törlése
{*}{6}
Üdvözlőszöveg törlése
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében
nyomja le, készüléke az előző üzenetet
játssza le.
Az összes üzenet törlése
Nyomja meg kétszer a(z) {4} gombot,
amikor a készülék nincs használatban.
Üzenetek lejátszása a
hordozható készülék
használatával
Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a
hordozható készülék kijelzőjén a(z) u ikon
és az új üzenetek darabszáma látható.
1 K (középső program gomb) i I
iM
2 {V}/{^}: Válassza ki a(z) “Új üzenet
lej.” vagy “Minden üz. lej.”
lehetőséget. i M
3 Ha befejezte, nyomja meg a(z) {ih}
gombot.
Megjegyzés:
L A hallgatóra történő átkapcsoláshoz
nyomja meg a(z) {C} gombot.
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében
nyomja le, készüléke az előző
üzenetet játssza le.
*2 Törölheti az alábbiak szerint is:
W i {V}/{^}: “IGEN” i M
39
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 40 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Üzenetrögzítő
Az összes üzenet törlése
1 K (középső program gomb) i I
2
3
4
iM
{V}/{^}: “Üzenet törlése” i M
{V}/{^}: “Mindent töröl” i M
{V}/{^}: “IGEN” i M i {ih}
Visszahívás (Csak a hívófélazonosító szolgáltatás előfizetői
számára)
Ha a hívással együtt a hívóra vonatkozó
információ is beérkezett, Ön az üzenet
meghallgatása közben visszahívhatja a
hívót.
1 Lejátszás közben nyomja meg a(z) K
gombot.
2 {V}/{^}: “Visszahívás” i M
A szám szerkesztése visszahívás előtt
1 Lejátszás közben nyomja meg a(z) K
gombot.
2 {V}/{^}: “Szerk. és hív” i M
3 Módosítsa a hívószámot. i {C}
Távvezérlés
Ön felhívhatja telefonszámát egy külső,
nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú
telefonkészülékről, és elérheti készülékét,
hogy meghallgassa üzeneteit vagy
megváltoztassa az üzenetrögzítő
beállításait. A készülék hangmenüvel segíti
Önt abban, hogy a különböző műveletek
végrehajtásához melyik hívóbillentyűket kell
megnyomnia.
Távvezérlő kód
Amikor az üzenetrögzítőt távvezérléssel
működteti, be kell adnia egy 3 számjegyű
távvezérlő kódot. Ez a kód megakadályozza,
hogy jogosulatlan személyek távvezérléssel
meghallgathassák az Ön üzeneteit.
40
Fontos:
L Az üzenetrögzítő távoli működtetéséhez
Önnek először be kell állítania egy
távvezérlő kódot.
1 K (középső program gomb) i I
iM
2 {V}/{^}: “Beállítások” i M
3 {V}/{^}: “Táv.kód beáll” i M
4 A távvezérlés bekapcsolásához, adja be
a kívánt 3 számjegyű távvezérlő kódot.
L A távvezérlés kikapcsolásához
nyomja meg a(z) {*} hívóbillentyűt.
5 M i {ih}
Az üzenetrögzítő használata
távvezérléssel
1 Tárcsázza saját telefonszámát egy
2
3
4
5
nyomógombos, DTMF (Tone)
üzemmódú telefonkészülékről.
Az üdvözlőszöveg elindulása után adja
be távvezérlő kódját.
L Készüléke bemondja az új üzenetek
számát.
A hangmenü indításához nyomja meg
a(z) {9} hívóbillentyűt.
Ha szükséges, kövesse a hangmenü
utasításait, vagy vezérelje a készüléket
távvezérlő parancsokkal (41. oldal).
Ha befejezte, bontson.
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 41 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Üzenetrögzítő
Távvezérlő parancsok
3
Az adott üzenetrögzítő funkciók eléréshez
lenyomhatja a hívóbillentyűket anélkül, hogy
megvárná a hangmenüben hallható
parancsokat:
Gomb
Működés
{1}
Üzenet megismétlése
(lejátszás közben)*1
{2}
Üzenet átugrása
(lejátszás közben)
{4}
Új üzenetek lejátszása
{5}
Az összes üzenet lejátszása
L Egy hosszú hangjelzést hall.
A hosszú hangjelzés után, 10
másodpercen belül adja be távvezérlő
kódját.
L Készüléke lejátssza az
üdvözlőszöveget.
L Ekkor bonthat, vagy ismét beadhatja
távvezérlő kódját, és elkezdheti a
távvezérlést (40. oldal).
Az üdvözlőszöveg átugrása az
üzenethagyáshoz
*2
{6}
Üdvözlőszöveg lejátszása
{7}
Üdvözlőszöveg rögzítése
{9}
A hangmenü megismétlése (a
lejátszás illetve a rögzítés
leállítva)
{0}
Az üzenetrögzítő
kikapcsolása
{*}{4}
A lejátszás alatt álló üzenet
törlése
{*}{5}
Az összes üzenet törlése
{*}{6}
Üdvözlőszöveg törlése (az
üdvözlőszöveg lejátszása
közben)*2
{*}{#}
Távvezérlés vége
(vagy bontás)*2
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében
nyomja le, készüléke az előző
üzenetet játssza le.
*2 Ez a parancs nincs a hangmenüben.
Az üzenetrögzítő bekapcsolása
távvezérléssel
Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, Ön
távvezérléssel bekapcsolhatja.
1 Tárcsázza saját telefonszámát egy
nyomógombos, DTMF (Tone)
üzemmódú telefonkészülékről.
2 Hagyja, hogy telefonkészüléke tízszer
csengessen.
Ugyanúgy hagyhat üzenetet, mint bármely
más külső hívó. Tárcsázza saját
telefonszámát egy nyomógombos, DTMF
(Tone) üzemmódú telefonkészülékről.
Amikor az üzenetrögzítő belép, nyomja meg
a {*} gombot, hogy átugorja az
üdvözlőszöveget, és a hangjelzés után
rögzítse üzenetét.
Üzenetrögzítő beállítások
A csengetések száma, amely
után a készülék jelentkezik a
hívásra
Megváltoztathatja a csengetések számát
“Csengetésszám”, amely után a készülék
fogadja a hívást. 2 – 7 csengetést vagy a(z)
“Automata” beállítást választhatja.
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “4
csengetés”.
“Automata”: A készülék üzenetrögzítője a
2. csengetés után jelentkezik, amikor új
üzeneteket rögzített, és az 5. csengetés
után, amikor nincs új üzenet. Ha egy külső
telefonkészülékről hívja fel telefonját, hogy
meghallgassa új üzeneteit (40. oldal), akkor
Ön már a telefon 3. csengetése után tudni
fogja, hogy nincs új üzenete. Ekkor bonthatja
a hívást, és nem kell fizetnie a hívásért.
1 K (középső program gomb) i I
iM
41
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 42 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Üzenetrögzítő
2
3
4
{V}/{^}: “Beállítások” i M
{V}/{^}: “Csengetésszám” i M
{V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
A hangposta szolgáltatás előfizetői
számára
A hangposta vételhez és az üzenetrögzítő
megfelelő használatához kérjük, ügyeljen a
következőkre:
L Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett
inkább a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott hangposta
szolgáltatást (43. oldal) kívánja használni,
kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (37. oldal).
L Ha Ön a távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által
nyújtott hangposta szolgáltatás helyett
inkább a készüléke üzenetrögzítőjét
kívánja használni, vegye fel a kapcsolatot
a távközlési szolgáltatójával/
telefontársaságával, hogy inaktiválják az
Ön hangposta szolgáltatását.
Ha ezt távközlési szolgáltatója/
telefontársasága nem tudja megtenni:
– Állítsa be ennek a készüléknek a
“Csengetésszám” paraméterét oly
módon, hogy a készülék
üzenetrögzítője még azelőtt
jelentkezzen a hívásokra, mielőtt azt az
Ön szolgáltatója/telefontársasága
hangposta szolgáltatása megtenné.
Ennek a beállításnak a
megváltoztatása előtt ellenőrizni kell a
távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott
hangposta szolgáltatás aktiválásához
szükséges csengetések számát.
– Változtassa meg a hangposta
szolgáltatás csengetéseinek számát
úgy, hogy először az üzenetrögzítő
fogadhassa a hívást. Ehhez vegye fel a
kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
42
A hívók üzeneteinek rögzítési
időtartama
Megváltoztathatja a hívófelekhez
hozzárendelt maximális üzenetrögzítési időt.
Kiválaszthatja a(z) “Csak üdvözlés”
lehetőséget is, amely úgy állítja be a
készüléket, hogy csak üdvözli a hívókat, de
nem rögzít üzeneteket. Az alapértelmezett,
gyári beállítás a(z) “3 perc”.
1 K (középső program gomb) i I
iM
2 {V}/{^}: “Beállítások” i M
3 {V}/{^}: “Rögzítési idő” i M
4 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
Megjegyzés:
L Létrehozhatja saját “csak-üdvözlés”
üdvözlőszövegét, ha követi a 38. oldal
lépéseit.
A készülék lejátssza az előre rögzített,
“csak-üdvözlés” üdvözlőszöveget,
amelyben a hívókat egy későbbi
újrahívásra kéri fel, ha Ön nem rögzített
saját, “csak-üdvözlés” üdvözlőszöveget.
Üzenetrögzítés figyelés
Az üzenetrögzítés figyelés (monitorozás)
szolgáltatást a(z) “BE” vagy “KI”
lehetőségre állíthatja be. A részleteket lásd:
37. oldal. Az alapértelmezett, gyári beállítás
a(z) “BE”.
1 K (középső program gomb) i I
iM
2 {V}/{^}: “Beállítások” i M
3 {V}/{^}: “Hívásfigyelés” i M
4 {V}/{^}: Válassza ki a kívánt beállítást.
i M i {ih}
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 43 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hangposta szolgáltatás
Hangposta szolgáltatás
A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott,
automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás.
Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a
hívásaira a távközlési szolgáltatójának/
telefontársaságának hangposta rendszere
jelentkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a
hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az
üzeneteket a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága, és nem az Ön
telefonkészüléke rögzíti.
Ha új üzenetei vannak, a hordozható
készüléken megjelenik z ikon, a(z) Ön
távközlési szolgáltatójától/
telefontársaságától függően. A
szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt
érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
Fontos:
L Ha a(z) z ikon még akkor is a kijelzőn
marad, miután Ön meghallgatta az új
üzeneteket, törölje ki a kijelzőről oly
módon, hogy megnyomja a(z) {C/T}
gombot, és 2 másodpercig lenyomva
tartja.
L Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett
inkább a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott hangposta
szolgáltatást kívánja használni, kapcsolja
ki az üzenetrögzítőt (37. oldal). A
részleteket lásd: 42. oldal. (KX-TG8021)
43
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 44 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Belső hívás (intercom)/Készülékkereső
Belső hívás (intercom)
Belső hívások az ugyanazon a rádiókörzeten
belüli hordozható készülékek között
folytathatók.
Megjegyzés:
L Ha akkor érkezik külső hívása, amikor
belső hívásban beszél, szaggatott
hangjelzést hall.
A hívás fogadásához nyomja meg a(z)
{ih} gombot, majd nyomja meg a(z)
{C} gombot.
L Amikor a hordozható készüléket
személyhívással keresi egy belső hívás
miatt, a keresett hordozható készülék
1 percig sípol.
Belső hívás (intercom)
kezdeményezése
1 {INT}
2 Egy adott hordozható készülék
3
kereséséhez adja be a kézibeszélő
számát.
L A keresés leállításához nyomja meg
a(z) {ih} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ih} gombot.
Belső hívás fogadása
1 A személyhívás (átjelzés) fogadásához
nyomja meg a(z) {C} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Még ha a csengőhangerő ki is van
kapcsolva a külső hívásokra (24. oldal), a
belső hívásoknál a hordozható készülék
még akkor is halkan csenget.
2
44
Hívások átadása,
konferencia hívások
A külső hívások átadhatók az ugyanazon a
rádiókörzeten belüli, két hordozható
készülék között.
Az ugyanazon a rádiókörzeten belüli, két
hordozható készülék konferencia hívást is
folytathat egy külső féllel.
Konferencia hívás létrehozására az alábbi
két módszer áll rendelkezésre:
– A másik személy megnyomja a(z) {C}
gombot, miközben az egyik személy a
külső féllel beszél („Hívás megosztás”, 20.
oldal).
– Egy külső hívás közben az egyik személy
az alábbi módon, személyhívással keres
egy másik személyt.
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z)
{INT} gombot a hívás tartásba
tételéhez.
2 Adja be a kívánt hordozható készülék
számát, amelyre a hívást át akarja adni.
3 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
L Ha a keresett fél nem jelentkezik,
nyomja meg a(z) {INT} gombot, hogy
visszatérjen a külső híváshoz.
4 Az átadás befejezéséhez:
Nyomja meg a(z) {ih} gombot.
L A külső hívás a hordozható
készülékre kerül.
Konferencia hívás létrehozásához:
Nyomja meg a(z) {3} gombot.
L A konferenciából való kilépéshez
nyomja meg a(z) {ih} gombot. A
másik két fél folytathatja a
beszélgetést.
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 45 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Belső hívás (intercom)/Készülékkereső
Hívás átadása anélkül, hogy beszélne a
másik hordozható készülék használójával
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z)
{INT} gombot. i Írja be a kívánt
hordozható készülék számát.
L A k ikon villog annak jelzésére,
hogy a külső hívás tartásban van.
2 {ih}
L A külső hívás a másik hordozható
készüléken csenget.
Megjegyzés:
L Ha a másik hordozható készülék
használója nem fogadja a hívást 1 percen
belül, a hívás ismét az Ön hordozható
készülékén csenget.
Átadott hívás fogadása
A személyhívás (átjelzés) fogadásához
nyomja meg a(z) {C} gombot.
Megjegyzés:
L A keresést kezdeményező fél bontása
után Ön beszélhet a külső hívóval.
Készülékkereső
A kereséssel megtalálhatja az elkallódott
hordozható készüléket.
1 Bázisállomás:
Nyomja meg a(z) {x} gombot.
L Az összes bejelentkezett hordozható
készülék 1 percig sípol.
2 A keresés leállítása:
Bázisállomás:
Nyomja meg a(z) {x} gombot.
Hordozható készülék:
Nyomja meg a(z) {ih} gombot.
Megjegyzés:
L Még ha ki is van kapcsolva a
csengőhangerő a külső hívásokra (24.
oldal), a keresésnél a hordozható
készülék még akkor is hangosan csenget.
45
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 46 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
Karakterek bevitele
A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több
karakter van kiosztva. A rendelkezésre álló karakter beviteli módok: Ábécé (ABC),
Számbevitel (0-9), Görög (F), Bővített 1 (G), Bővített 2 (H), és Cirill (Orosz) (I). Az
SMS üzenetekhez az Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (F), és a Bővített (G) mód
áll rendelkezésre. Amikor ezeket a karakter beviteli módokat használja, kivéve a számbevitelt,
akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.
– A kurzor mozgatásához nyomja meg a(z) {<} vagy a(z) {>} gombot.
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.
– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a(z) {C/T} gombot. Az
összes karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) {C/T}
gombot.
– Ha váltani kíván a nagybetűs és kisbetűs írásmód között, nyomja meg a(z) {*} gombot.
– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a(z)
{>} gombot, hogy a kurzort a köbvetkező helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő
számgombot.
Karakter-beviteli módok
Sokféle karakter-beviteli mód használható egy szöveg beírásakor. A bevihető karakterek a
beviteli módtól függnek.
Az egyes karakter-beviteli módoknál rendelkezésre álló karakterek
Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:
/ (jobb oldali program gomb) i {V}/{^}: Válasszon ki egy karakter beviteli módot. i
M
Megjegyzés:
L Az SMS üzenetek írásakor használt karakter bevitelt lásd: 48. oldal.
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
46
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 47 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
Görög karaktertáblázat (M)
Bővített 1 karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Bővített 2 karaktertáblázat (O)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Cirill (Orosz) karaktertáblázat (P)
47
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 48 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
SMS üzenetek írásakor
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
Görög karaktertáblázat (M)
Bővített karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
48
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 49 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
Hibaüzenetek
Ha a készülék hibát észlel, a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenetek egyike.
Kijelző üzenet
Ok/megoldás
Üzenetr. megtelt*1
L Törölje a felesleges üzeneteket (39. oldal).
Hiba*1
L Túl rövid volt a felvétel. Próbálja újra.
sikertelen
L A telefonkönyv átmásolása nem sikerült (23. oldal).
Ellenőrizze, hogy a másik (vevő) hordozható készülék
készenléti üzemmódban van-e, és próbálja újra.
Nincs kész
L A vevő telefonkönyv memóriája megtelt. Törölje a felesleges
telefonkönyv bejegyzéseket a másik (vevő) hordozható
készülékből, és próbálja újra.
Érvénytelen szám
L SMS üzenetet próbált meg elküldeni egy, a telefonkönyvben,
a bejövő híváslistában vagy a kimenő híváslistában
elmentett, 20 számjegynél hosszabb telefonszámra.
Memória megtelt
L A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges
bejegyzéseket (22. oldal).
L Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket
(39. oldal).*1
L A hordozható készüléknél már be van jelentkezve a
maximális számú (4) bázisállomás. Törölje a nem használt
bejelentkezéseket a hordozható készülékből (31. oldal).
Nincs csatolás.
Csatlak. újra a
hálóz. adaptert.
L Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás
kommunikációja. Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és
próbálja újra.
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a
bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását.
Csatlakoztassa ismét az adaptert, és próbálja újra.
L Esetleg törlődött a hordozható készülék regisztrációja.
Jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel (29. oldal).
SMS-mem. megtelt
L Törölje a felesleges üzeneteket (35, 36. oldal).
Használjon újratölthető akkut.
L Nem a megfelelő típusú akkumulátort, hanem például alkáli
vagy mangán elemet helyezett be. Csak a megadott típusú,
újratölthető Ni-MH akkumulátorokat használja, lásd: 5, 13.
oldal.
Fizessen elő a
hívfél azonosít.
szolgáltatásra.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. Ha
készülékére azután érkezik hívó információ, amikor már
előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, ez az üzenet
nem jelenik meg.
*1 KX-TG8021
49
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 50 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
Hibaelhárítás
Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse
meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket, majd csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a
hordozható készüléket.
Általános használat
Probléma
Ok/megoldás
A készülék nem működik.
L Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően
helyezte-e be (13. oldal).
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (14. oldal).
L Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (13. oldal).
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse
meg a bázisállomás hálózati adapterének
csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert,
kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja
újra.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkezzen be a hordozható
készülékkel (29. oldal).
Nincs semmi a hordozható
készülék kijelzőjén, illetve egy
hívás alatt elhalványul a kijelző.
L A hordozható készülék kijelzővédő üzemmódban
van (15. oldal). Aktiválja újból a hordozható
készülék kijelzőjét:
– egy hívás alatt nyomja meg a {<} vagy {>}
gombot.
– nyomja meg a(z) {ih} gombot az összes
többi esetben.
L A(z) “LCD megvilágítás” lehetőség töltés
közben “KI”-re lett állítva. Változtassa meg a
beállításokat (25. oldal).
L A hordozható készülék nincs bekapcsolva.
Kapcsolja be (16. oldal).
50
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 51 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Nem hall tárcsázási hangot.
L Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati
adaptere vagy a telefonvonal vezeték. Ellenőrizze
a csatlakoztatásokat.
L Ha a készülék csatlakoztatásához elosztót
használ, távolítsa el az elosztót, és csatlakoztassa
a készüléket közvetlenül a hálózati csatlakozó
aljzatba. Ha a készülék jól működik, ellenőrizze az
elosztót.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy
biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a jó
telefon megfelelően működik, vegye fel a
kapcsolatot egy szakszervizzel, és javíttassa meg
készülékét. Ha a jó telefon sem működik
megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
Nem tudja, hogy törölje a y jelzést
(Nem fogadott hívás) a kijelzőről.
L Még vannak meg nem tekintett, nem fogadott
hívások. Tekintse meg őket, és törölje y az alábbi
módon.
1 K (középső program gomb) i j i M
2 Nyomja meg a {V} gombot, hogy a legutolsó
hívástól kezdve keressen, illetve nyomja meg a
{^} gombot, hogy a legrégebbi hívástól kezdve
keressen.
Programozható beállítások
Probléma
Ok/megoldás
Olyan nyelvre változtatta a kijelző
nyelvét, amelyet nem ért.
L Változtassa meg a kijelző nyelvét (16. oldal).
Programozás közben a
hordozható készülék csengetni
kezd.
L Hívása érkezett. Fogadja a hívást, és kezdje újra a
programozást miután bontott.
51
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 52 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készüléket nem
tudja bejelentkeztetni a
bázisállomásra.
L A hordozható készüléknél már be van jelentkezve
a maximális számú (4) bázisállomás. Törölje a nem
használt bejelentkezéseket a hordozható
készülékből (31. oldal).
L A bázisállomásra már be van jelentkezve a
maximális számú (6) hordozható készülék. Törölje
a nem használt bejelentkezéseket a
bázisállomásból (30. oldal).
L Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette saját
PIN kódját, forduljon a legközelebbi Panasonic
szervizhez.
L Távolítsa el a hordozható készüléket, illetve a
bázisállomást olyan interferencia-források
közeléből, mint pl. egy antenna vagy egy mobil
telefonkészülék.
Akkumulátor újratöltés
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készülék sípol
és/vagy a(z) 3 ikon villog.
L Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel
teljesen az akkumulátorokat (14. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, a(z) 3 ikon
mégis villog.
L Tisztítsa meg a töltőérintkezőket, és töltse fel újra
az akkumulátort (14. oldal).
L Ideje kicserélni az akkumulátorokat (13. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, de a működési
idő rövidebbnek tűnik.
L Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (S, T)
és a töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és
töltse fel ismét.
Hívások kezdeményezése/fogadása, belső hívás (intercom)
Probléma
Ok/megoldás
Az w ikon villog.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a
bázisállomásra. Jelentkeztesse be (29. oldal).
L A hordozható készülék túl távol van a
bázisállomástól. Menjen közelebb.
L Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati
adaptere. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást
olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos
interferencia. Helyezze át a bázisállomást, és
használja a hordozható készüléket az
interferencia-forrásoktól távol.
52
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 53 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Zaj hallatszik, a hang megszakad,
majd visszajön.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást
olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos
interferencia. Helyezze át a bázisállomást, és
használja a hordozható készüléket az
interferencia-forrásoktól távol.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt
javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL
szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
A hordozható készülék nem
csenget.
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő
hangerőt (24. oldal).
L Be van kapcsolva az éjszakai mód. Kapcsolja ki
(28. oldal).
A bázisállomás nem csenget.*1
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő
hangerőt (25. oldal).
Nem tud hívást kezdeményezni.
L A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa
meg a beállításokat (16. oldal).
L A hordozható készülék túl távol van a
bázisállomástól. Menjen közelebb, és próbálja újra.
L Egy másik készülék van használatban. Várjon, és
próbálja meg később újra.
L Valaki éppen használja az üzenetrögzítőt.*1 Várjon,
és próbálja meg később újra.
L A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (20.
oldal).
*1 KX-TG8021
53
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 54 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
Hívófél-azonosító
Probléma
Ok/megoldás
Nem jelenik meg a hívóra
vonatkozó információ.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító
szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a
távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Ha készüléke bármilyen további
telefonberendezéshez csatlakozik, húzza ki, és
csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali
csatlakozóba.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt
javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL
szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
L Más telefonberendezések zavarhatják ezt a
készüléket. Szüntesse meg a többi berendezés
csatlakozását, és próbálja újra.
Lassan jelenik meg a hívóra
vonatkozó információ.
L Az Ön távközlési
szolgáltatójától/telefontársaságától függően, a
készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg
csak a második csengetéskor vagy később jeleníti
meg.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A készüléken kijelzett idő
megváltozott.
L A beérkező hívófél-azonosítóból származó,
helytelen idő információ megváltoztatja az időt.
Kapcsolja ki az idő beállítást (27. oldal).
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Probléma
Ok/megoldás
Nem tud SMS üzenetet küldeni
illetve fogadni.
L Nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye
fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
L Az SMS üzenetközpont száma(i) nincs(enek)
tárolva készülékében vagy hibás(ak). Tárolja a
megfelelő számo(ka)t (34. oldal).
L Az üzenetküldés megszakadt. Várja meg az
üzenetküldés végét, mielőtt más telefonfunkciókat
használna.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt
javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL
szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal
csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
54
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 55 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
A bejövő hívásnaplóban az SMS
üzenetközpont száma került
naplózásra, és az üzenet nem
érkezett meg.
L Valaki akkor próbált meg üzenetet küldeni Önnek,
amikor az SMS ki volt kapcsolva. Kapcsolja be (34.
oldal).
Megjelenik a(z) “FD” szöveg.
L A készülék nem tud az SMS üzenetközponthoz
kapcsolódni. Ellenőrizze a tárolt SMS
üzenetközpont számok helyességét (34. oldal).
Ellenőrizze, hogy az SMS be van-e kapcsolva (34.
oldal).
Megjelenik a(z) “FE” szöveg.
L Probléma lépett fel az üzenet küldése során.
Próbálja újra.
Megjelenik a(z) “E0” szöveg.
L Az Ön telefonszáma véglegesen rejtve van, vagy
nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye
fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
A „Q” (pipa) jel nem jelenik meg,
miután az üzenetet elolvasta.
L Ha hibakód (“FD”, “FE” vagy “E0”) jelenik meg,
a(z) „Q” (pipa) jel nem jelenik meg még akkor sem,
ha elolvasta az üzenetet.
Üzenetrögzítő (csak a KX-TG8021 típusnál)
Probléma
Ok/megoldás
A készülék nem rögzít új
üzeneteket.
L Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be
(37. oldal).
L Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges
üzeneteket (39. oldal).
L A rögzítési idő “Csak üdvözlés”-re van állítva.
Változtassa meg a beállításokat (42. oldal).
L Ha előfizet a hangposta szolgáltatásra, akkor az
üzeneteket nem az Ön telefonja, hanem távközlési
szolgáltatója/telefontársasága rögzíti. Változtassa
meg a készülék csengetéseinek számát, vagy
vegye fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával (41. oldal).
Nem hallja jól saját
üdvözlőszövegét.
L Rögzítse újra saját üdvözlőszövegét (38. oldal).
Nem tudja működtetni az
üzenetrögzítőt.
L Valaki éppen használja a készüléket. Várja meg,
amíg a másik felhasználó befejezi.
L Egy hívó éppen üzenetet hagy. Várja meg, amíg a
hívó befejezi.
L A hordozható készülék túl távol van a
bázisállomástól. Menjen közelebb.
55
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 56 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
Probléma
Ok/megoldás
Nem tudja távvezérléssel
működtetni az üzenetrögzítőt.
L Hibás távvezérlő kódot adott be. Ha elfelejtette a
távvezérlő kódot, az aktuális kódjának
ellenőrzéséhez lépjen be a távvezérlő kód
beállításba (40. oldal).
L Nyomja meg az egyes gombokat finoman, de
határozottan.
L Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be
(41. oldal).
L Ön tárcsás (impulzus üzemmódú)
telefonkészüléket használ. Próbálja újra egy
nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú
telefonkészülékről.
Amikor egy üdvözlőszöveget
rögzít, vagy éppen az üzeneteket
hallgatja, a készülék csenget, és
leáll a felvétel.
L Hívása érkezett. Fogadja a hívást, és próbálja
később újra.
Működési hiba folyadék miatt
Probléma
Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta
nedvesség került a hordozható
készülékbe/bázisállomásba.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati
adapter csatlakozását, és húzza ki a telefonvonal
vezetéket a bázisállomásból. Vegye ki az
akkumulátorokat a hordozható készülékből, és
hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a
hordozható készülék/bázisállomás teljesen
megszáradt, csatlakoztassa ismét a hálózati
adaptert és a telefonvonal vezetéket. Helyezze be
az akkumulátorokat, és használat előtt töltse fel
teljesen őket. Ha a készülék nem működik
megfelelően, forduljon a legközelebbi Panasonic
szervizhez.
Vigyázat:
L A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a
szárítási folyamat felgyorsításához.
56
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 57 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
Műszaki adatok
■ Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications – Továbbfejlesztett
digitális zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános
hozzáférési profil)
■ Csatornák száma:
120 duplex csatorna
■ Frekvenciatartomány:
1,88 GHz – 1,90 GHz
■ Duplex eljárás:
TDMA (Time Division Multiple Access –
Időosztásos többszörös hozzáférés)
■ Csatornatávolság:
1 728 kHz
■ Bitsebesség:
1 152 kbit/s
■ Moduláció:
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying
– Gauss-féle frekvenciabillentyűzés)
■ Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 10 mW (csatornánkénti
átlagteljesítmény)
■ Beszédhang-kódolás:
ADPCM 32 kbit/s
■ Áramforrás:
220–240 V AC, 50 Hz
■ Teljesítményfelvétel:
Bázisállomás*1:
Készenlét: Kb. 2,1 W
Maximális: Kb. 6,0 W
Bázisállomás*2:
Készenlét: Kb. 2,3 W
Maximális: Kb. 6,2 W
■ Működési feltételek:
5 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív
páratartalom (nem lecsapódó)
■ Méretek:
Bázisállomás: Kb. 44 mm × 143 mm ×
107 mm
Hordozható készülék: Kb. 155 mm ×
48 mm × 34 mm
■ Súly (Tömeg):
Bázisállomás*1: Kb. 140 g
Bázisállomás*2: Kb. 170 g
Hordozható készülék: Kb. 130 g
*1 KX-TG8011
*2 KX-TG8021
Megjegyzés:
L A kivitel és a műszaki adatok minden
külön értesítés nélkül változhatnak.
L Az ebben a kezelési útmutatóban használt
ábrázolás kissé eltérhet a termék
valóságos megjelenésétől.
57
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 58 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált
szabványok <C> követelményeivel összhangban van.
58
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 59 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Tárgymutató
Idő beállítás: 27
Tárgymutató
A
Akkumulátor: 13, 14, 15
A táplálás bekapcsolása: 16
Automatikus hívásfogadás: 19, 25
Á
Áramkimaradás: 13
Átjátszó állomás: 31
B
Bázisállomás
Kiválasztása: 30
Törlése: 31
Bejövő híváslista: 33
Bejövő hívásnapló szerkesztése: 33
Belső hívás (intercom): 44
Billentyűhang: 25
Billentyűzár: 20
K
Karakterek bevitele: 46
Kategória: 21
Csengőhangok: 32
Kijelző háttérszínek: 32
Kihangosítás: 18
Kijelző
Háttérszín: 25
Készenléti üzemmód: 25
Kontraszt: 25
LCD tompítás: 25
Nyelve: 16
Tapéta: 25
Konferencia kapcsolás: 44
L
Lánctárcsázás: 23
N
Nem fogadott hívások: 32
Némítás: 19
Cs Csengőhang típus: 24
D
Dátum és idő: 17
P
PIN: 29
E
Egy gombnyomásos tárcsázás
(gyorstárcsázás): 22
S
SMS szolgáltatás: 34
T
Tárcsázási mód: 16
Tárcsázási szünet: 18
Telefonkönyv: 21
Telefonkönyv másolás: 23
További bázisállomások használata: 29
További hordozható készülékek
használata: 29
Ú
Újrahívás/Hurokmegszakítás (Flash):
19, 25
Újratárcsázás: 18
Ü
Üzenetrögzítő: 37
Az üzenetek lejátszása: 38, 39, 40
Be/kikapcsolása: 37, 39, 41
Csak üdvözlés: 42
Csengetések száma: 41
Rögzítési idő: 42
Távvezérlés: 40
Távvezérlő kód: 40
Üzenetek törlése: 39, 41
Üzenetrögzítés figyelés
(monitorozás): 37, 42
V
Várakozó hívás: 19
Várakozó hívás hívófél azonosító: 19
É
Ébresztés: 27
Éjszakai mód: 28
H
Hangerő
Csengő (Bázisállomás): 25
Csengő (Hordozható készülék): 19,
24
Hallgató: 18
Hangszóró: 18
Hangposta: 43
Hangzásjavítás: 20
Hibaelhárítás: 50
Hibaüzenetek: 49
Hívás megosztás (Konferencia
kapcsolás): 20
Hívások átadása: 44
Hívások fogadása: 19
Hívások kezdeményezése: 18
Hívás titkosság: 20
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 32
Hordozható készülék
Bejelentkezés (Regisztráció): 29
Készülékkereső: 45
Regisztráció törlése (Kijelentkezés):
30
I
Ideiglenes tone tárcsázás: 20
59
TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 60 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM
Egy későbbi hivatkozáshoz
Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat,
amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.
Gyári szám
Vásárlás kelte
(a bázisállomás alján található)
A kereskedő neve és címe
Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.
Értékesítési osztály:
Panasonic South-East Europe Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
Szerzői jog:
Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic Communications Co., Ltd.-t illeti, és csak
belső használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati
útmutatót a Panasonic Communications Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül
semmilyen formában nem szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.
© Panasonic Communications Co., Ltd. 2008
PNQX1388ZA
CC0908DE0

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement