Panasonic KXTG8051FX Upute za uporabu

Add to my manuals
56 Pages

advertisement

Panasonic KXTG8051FX Upute za uporabu | Manualzz
Upute za uporabu
Digitalni bežični telefon
Model br.
KX-TG8051FX
Digitalna bežična telefonska tajnica
Model br.
KX-TG8061FX
Prikazani model je KX-TG8051.
Prije prve uporabe, pogledajte
“Početak rada” na stranici 10.
Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicovog proizvoda.
Molimo vas, pročitajte ove upute za uporabu prije korištenja uređaja i pohranite ih za
buduću uporabu.
Ovaj uređaj je kompatibilan s uslugom ID pozivatelja i SMS-om. Morate biti prijavljeni
na prikladnu uslugu kod svog davatelja usluga.
Za uporabu ovog uređaja u svojoj zemlji najprije promijenite regionalne
postavke uređaja da odgovaraju vašoj zemlji (32. stranica). Prema potrebi
promijenite jezik prikaza na zaslonu uređaja (16. stranica).
Sadržaj
Uvod
Telefonska tajnica
Sastav modela.................................................3
Informacije o priboru.......................................3
Općenite informacije.......................................5
Telefonska tajnica..........................................40
Uključivanje/isključivanje telefonske
tajnice............................................................40
Pozdravna poruka.........................................41
Preslušavanje poruka uporabom bazne
stanice...........................................................41
Slušanje poruka uporabom slušalice............42
Daljinsko upravljanje ....................................43
Postavke telefonske tajnice...........................44
Važne informacije
Za vašu sigurnost............................................6
Važne sigurnosne upute..................................7
Za najbolje radne odlike..................................7
Dodatne informacije........................................8
Tehnički podaci...............................................9
Početak rada
Postavljanje...................................................10
Napomena pri postavljanju............................11
Upravljačke tipke...........................................12
Zaslon............................................................13
Način rada u zaštiti zaslona..........................15
Uključivanje/isključivanje uređaja..................15
Početno podešavanje....................................15
Eko način rada na dodir................................16
Način prikaza.................................................17
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Pozivanje.......................................................18
Odgovaranje na pozive..................................18
Korisne funkcije tijekom poziva.....................19
Zaključavanje tipkovnice...............................20
Rad sigurnosnog napajanja...........................20
Telefonski imenik
Telefonski imenik slušalice............................22
Kopiranje unosa iz imenika............................24
Programiranje
Postavke za programiranje............................25
Posebno programiranje.................................30
Prijavljivanje jedinice.....................................33
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID pozivatelja....................35
Popis pozivatelja...........................................35
SMS (Usluga kratkih poruka)
Korištenje SMS-a..........................................37
Uključivanje/ isključivanje SMS-a..................37
Spremanje brojeva SMS centra za poruke....37
Slanje poruke.................................................37
Primanje poruke............................................38
Ostale postavke.............................................39
2
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte...................................45
Interkom/Lokator
Interkom........................................................46
Lokator slušalice...........................................46
Prosljeđivanje poziva, konferencijski
pozivi.............................................................46
Korisne informacije
Unos znakova................................................47
Poruke o pogrešci.........................................49
U slučaju problema.......................................50
Kopča za remen............................................54
Postavljanje na zid.........................................54
Kazalo
Kazalo............................................................55
Uvod
Sastav modela
Serija
Model br.
Serija
KX-TG8051
Serija
KX-TG8061
Bazna stanica
Slušalica
Br. dijela
Br. dijela
KX-TG8051
KX-TG8051
KX-TGA806
Količina
1
KX-TG8061
KX-TG8061
KX-TGA806
1
• U ovim uputama za uporabu bit će izostavljen sufiks (FX) u brojevima sljedećih modela: KXTG8051FX/KX-TG8061FX
Razlike u značajkama
Serija
Interkom
Telefonska tajnica
Među slušalicama
Serija KX-TG8051
–
*1
Serija KX-TG8061

*1
Kupnjom i prijavljivanjem jedne ili više dodatnih slušalica (str. 4) moguće je među slušalicama
vršiti interkomske pozive.
*1
Informacije o priboru
Isporučeni pribor
Br.
*1
*2
Dio pribora/Broj dijela
Količina
1
AC prilagodnik/PNLV226CE
2
Kabel telefonske linije
1
1
3
Punjive baterije*1
2
4
Poklopac slušalice*2
1
5
Kopča za remen
1
Informacije o zamjeni baterije potražite na 4. stranici.
Poklopac slušalice postavljen je na slušalicu.
1
2
3
4
5
3
Uvod
Dodatna/zamjenska oprema
Obratite se najbližem ovlaštenom Panasonicovom prodajnom mjestu za informacije o prodaji.
Pribor
Broj modela
Punjive baterije
HHR-4MRT ili HHR-4NGE (P03P) ili HHR-4MRE (P03I)*1
Vrsta baterije:
– nikal-metal-hidridne (Ni-MH)
– 2×veličina AAA (R03) za svaku slušalicu
Slušalica
KX-TCA94EX
DECT odašiljač
KX-A405
*1
Zamjenske baterije mogu imati drugačiji kapacitet od isporučenih baterija.
Proširivanje vašeg telefonskog sustava
Možete proširiti svoj telefonski sustav
prijavljivanjem dodatnih slušalica (maks. 6) na
jednu baznu stanicu.
• Zamjenske slušalice mogu biti drugačije boje
od isporučenih slušalica.
4
Slušalica (dodatna): KX-TGA806FX
Uvod
Općenite informacije
• Ovaj uređaj je napravljen za uporabu na analognoj telefonskoj mreži Češke i Slovačke.
• U slučaju problema, za prvu pomoć morate se obratiti svom dobavljaču.
• Za uporabu u drugim zemljama obratite se svom dobavljaču opreme.
Izjava o sukladnosti:
• Tvrtka Panasonic System Networks Co., Ltd. ovime izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu
s nužnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE).
Izjave o sukladnosti za određene Panasonicove proizvode opisane u ovim uputama mogu se
preuzeti na sljedećoj stranici:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt s ovlaštenim predstavnikom:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Za vašu buduću uporabu
Preporučujemo spremanje zapisa o sljedećim informacijama za pomoć pri bilo kakvom popravku
unutar jamstvenog roka.
Serijski br.
Datum kupovine
(nalazi se na dnu bazne stanice)
Naziv i adresa prodajnog mjesta
Ovdje zataknite svoj račun.
5
Važne informacije
Za vašu sigurnost
Kako biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak
života/imovine, pažljivo pročitajte ovo
poglavlje prije uporabe uređaja kako biste
osigurali pravilan i siguran rad svog uređaja.
UPOZORENJE
Spajanje napajanja
• Koristite isključivo izvor napajanja naveden
na uređaju.
• Ne preopterećujte strujne utičnice i
produžne kabele. To može rezultirati
rizikom od požara ili strujnog udara.
• Potpuno umetnite AC prilagodnik/strujni
utikač u strujnu utičnicu. Nepridržavanjem
ovoga možete uzrokovati strujni udar i/
ili prekomjerno zagrijavanje, što može
uzrokovati požar.
• Redovito uklanjajte prašinu itd. s AC
prilagodnika/strujnog utikača tako da
ga izvučete iz strujne utičnice, a zatim
obrišete suhom krpom. Nagomilana prašina
može uzrokovati “probijanje izolacije" itd.,
uzrokujući požar
• Isključite uređaj iz strujne utičnice ako se
dimi, proizvodi neuobičajen miris ili zvuk.
Takvi uvjeti mogu uzrokovati požar ili strujni
udar. Provjerite je li se uređaj prestao dimiti
i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
• Ako je kućište uređaja slomljeno i otvoreno,
isključite ga iz strujnog napajanja i nikada
ne dodirujte unutrašnjost uređaja.
• Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama.
Postoji opasnost od strujnog udara.
Postavljanje
• Da biste ga zaštitili od električnog udara,
uređaj ne izlažite kiši ili bilo kojem drugom
obliku vlage.
• Ne postavljajte ili koristite uređaj pored
automatski upravljanih uređaja, kao što
su automatska vrata i alarmi za požar.
Radiovalovi emitirani iz ovog telefona mogu
na takvim uređajima uzrokovati nepravilan
rad što može dovesti do nesreće.
6
• Ne dopustite da se AC prilagodnik ili kabel
telefonske linije pretjerano potežu, savijaju
ili budu postavljeni pod teške predmete.
Mjere sigurnosti pri uporabi
• Prije čišćenja isključite uređaj iz strujne
utičnice. Ne koristite tekućine ili
raspršujuća sredstva za čišćenje.
• Ne rastavljajte uređaj.
• Ne prolijevajte tekućine (deterdžente,
sredstva za čišćenje itd.) po kabelu
telefonske linije i ne dopustite da se smoči.
To može uzrokovati požar. Ako se kabel
telefonske linije smoči, odmah ga odspojite
iz telefonske utičnice i nemojte ga koristiti.
• Korištenje preglasnih zvukova na
slušalicama koje se umeću u uši,
slušalicama i slušalicama s mikrofonom
može uzrokovati gubitak sluha.
• Slušalice nemojte stavljati na baznu
stanicu ako je poklopac priključka slušalica
otvoren.
Medicinska oprema
• Obratite se proizvođaču bilo kojih uređaja
za osobno zdravlje, kao što su srčani
stimulatori ili slušni aparatići, kako biste
saznali jesu li dovoljno zaštićeni od energije
vanjske RF (radiofrekvencije). (Uređaj radi u
frekvencijskom opsegu od 1,88 do 1,90 GHz,
a snaga RF prijenosa je 250 mW (maks.).)
• Ne koristite ovaj uređaj u domovima
zdravlja ako bilo koje pravilo u prostoru
nalaže da to ne radite. Bolnice ili domovi
zdravlja mogu koristiti opremu koja je
osjetljiva na vanjsku RF energiju.
OPREZ
Postavljanje i smještanje
• Nikada ne spajajte telefonsku liniju tijekom
grmljavinskog nevremena.
• Nikada ne postavljajte priključke telefonske
linije u vlažnim prostorima ako priključak
nije posebno namijenjen za vlažna mjesta.
• Nikada ne dodirujte neizolirane telefonske
žice ili priključke dok ne isključite
telefonsku liniju iz telefonske utičnice.
Važne informacije
• Budite oprezni kada postavljate ili
preinačujete telefonske linije.
• AC prilagodnik se koristi kao glavni uređaj
za isključivanje. Uvjerite se da je strujna
utičnica postavljena pored uređaja i da je
lako dostupna.
• Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:
−− se baterije prijenosne slušalice moraju
napuniti ili su neispravne.
−− je došlo do prekida struje.
−− je funkcija zaključavanja tipki uključena.
2. Tijekom grmljavine izbjegavajte uporabu
telefona (osim bežičnog). Postoji rizik od
strujnog udara kroz munju.
3. Ne koristite telefon za dojavu o curenju
plina u blizini curenja.
4. Koristite samo strujni kabel i baterije
navedene u ovom priručniku. Ne bacajte
baterije u vatru. Može doći do eksplozije.
Provjerite lokalne (državne) zakonske
propise o odlaganju baterija.
SPREMITE OVE UPUTE
Baterija
• Preporučujemo uporabu baterija navedenih
na 4. stranici. KORISTITE ISKLJUČIVO
punjive Ni-MH baterije AAA (R03)
veličine.
• Ne miješajte stare i nove baterije.
• Ne otvarajte i ne oštećujte baterije.
Elektrolit oslobođen iz baterija je korozivan
i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju
ili kože. Elektrolit može biti otrovan i štetan
ako se proguta.
• Pri rukovanju baterijama obratite posebnu
pozornost.
Nemojte dozvoliti da vodljivi materijali,
poput prstenja, narukvica ili ključeva,
dotaknu baterije jer, u suprotnom, kratki
spoj može izazvati pregrijavanje kontakata
i/ili baterija i uzrokovati opekline.
• Baterije isporučene s uređajem ili one
koje odgovaraju za uporabu uz uređaj
punite u skladu s uputama i ograničenjima
navedenim u ovom priručniku.
• Koristite samo kompatibilnu baznu
stanicu (ili punjač) za punjenje baterija.
Ne prepravljajte baznu stanicu (ili punjač).
Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati
curenje ili eksploziju baterija.
Važne sigurnosne upute
Kada koristite svoj uređaj, uvijek morate
slijediti osnovne sigurnosne mjere opreza
kako biste smanjili rizik od požara, strujnog
udara ili ozljede osoba, uključujući sljedeće:
1. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode, npr.
blizu tuš kabine, umivaonika, sudopera ili
kade, u vlažnom podrumu ili blizu bazena.
Za najbolje radne odlike
Smještaj bazne stanice/izbjegavanje
smetnji
Bazna stanica i druge kompatibilne
Panasonicove jedinice koriste radiovalove za
međusobnu komunikaciju.
• Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju
bez smetnji svoju baznu stanicu postavite:
−− na prikladno, visoko i središnje mjesto
bez prepreka između slušalice i bazne
stanice u unutrašnjem prostoru.
−− daleko od elektroničkih uređaja, poput
TV-a, radioprijemnika, osobnih računala,
bežičnih uređaja ili drugih telefona.
−− u smjeru suprotnom od odašiljača
radiofrekvencija, kao što su vanjske
antene ili bazne stanice mobilnih
telefona. (Izbjegavajte smještaj bazne
stanice na prozor ili blizu prozora.)
• Pokrivenost i kvaliteta glasa ovise o
uvjetima okoline.
• Ako položaj bazne stanice nije
zadovoljavajući za prijam, pomaknite baznu
stanicu na drugo mjesto za bolji prijam.
Okolina
• Uređaj držite podalje od uređaja koji
stvaraju električne smetnje, kao što su
fluoroscentne žarulje i motori.
• Uređaj se mora zaštiti od prekomjernog
izlaganja dimu, prašini, visokoj temperaturi
i vibracijama.
• Uređaj se ne smije izlagati direktnom
sunčevom svjetlu.
7
Važne informacije
• Ne stavljajte teške predmete na strujni
kabel ili na vrh uređaja.
• Kada uređaj ostavljate duže vrijeme izvan
uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.
• Držite uređaj podalje od izvora topline,
kao što su grijalice, kuhinjski štednjaci i
sl. Ne smještajte uređaj u prostor gdje je
temperatura manja od 0°C ili veća od 40°C.
Isto tako, izbjegavajte vlažne podrume.
• Najveća udaljenost za pozivanje može se
skratiti kada se uređaj koristi na sljedećim
mjestima: pored prepreka poput planina,
tunela, podzemlja, pored metalnih
predmeta, kao što su žičane ograde itd.
• Uporaba uređaja pored elektroničkih
uređaja može uzrokovati smetnje. Udaljite
se od elektroničkih uređaja.
Redovno održavanje
• Obrišite vanjsku površinu uređaja
mekanom, vlažnom krpom.
• Ne koristite benzin, razrjeđivač ili bilo koji
abrazivni prašak.
Dodatne informacije
Napomena za odlaganje, prenošenje
ili povrat uređaja
• Ovaj proizvod može pohraniti privatne/
povjerljive podatke. Za zaštitu privatnosti/
povjerljivosti preporučujemo vam da prije
odlaganja ili povratka uređaja iz memorije
obrišete informacije, kao što su telefonski
imenik ili unose u popisu pozivatelja.
Obavijest za korisnike o prikupljanju i
odlaganju dotrajalih uređaja i baterija
1
2
3
Ovim se oznakama ( 1 , 2 , 3 ) na proizvodu,
pakovanju i/ili pratećim dokumentima
označava da se korišteni električni i
elektronički uređaji ne smiju odlagati s
otpadom iz domaćinstava.
Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja
dotrajalih proizvoda i baterija, odnesite ih
u odgovarajuća prikupljališta, u skladu s
lokalnim zakonodavstvom i Direktivama
2002/96/EZ i 2006/66/EZ. Pravilnim
zbrinjavanjem navedenih proizvoda i baterija
čuvate vrijedne resurse i sprečavate negativne
učinke po ljudsko zdravlje i okoliš koji mogu
nastati zbog nepravilnog rukovanja otpadom.
Detaljne informacije o prikupljanju i recikliranju
dotrajalih proizvoda i baterija potražite u
lokalnom poglavarstvu, službi za odlaganje
otpada ili na prodajnom mjestu na kojem ste
kupili proizvod.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada
mogli biste biti kažnjeni sukladno lokalnom
zakonodavstvu.
Za poslovne korisnike u Europskoj
uniji
Ako želite odložiti električnu i elektroničku
opremu, detaljne obavijesti zatražite od svog
prodavača ili dobavljača.
Informacije o odlaganju u zemljama
izvan Europske unije
Ovi su simboli ( 1 , 2 , 3 ) važeći samo u
Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti te uređaje,
kontaktirajte svoja lokalna nadležna tijela ili
dobavljača i raspitajte se o pravilnoj metodi
odlaganja.
8
Važne informacije
Napomena za simbol baterije
• Ovaj se simbol ( 2 ) može koristiti u
kombinaciji s kemijskim simbolom ( 3 ).
U tom je slučaju usklađen sa zahtjevom
navedenim u Direktivi za korištene
kemikalije.
Tehnički podaci
„„ Standard:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
„„ Frekvencijski raspon:
1,88 GHz do 1,90 GHz
„„ Snaga RF odašiljača:
oko 10mW (prosječna snaga po kanalu)
„„ Izvor napajanja:
220-240 V AC, 50/60 Hz
„„ Potrošnja energije:
Bazna stanica*1:
Stanje pripravnosti: Približno 0,4 W
Maksimalno: Približno 2,3 W
Bazna stanica*2:
Stanje pripravnosti: Približno 0,5 W
Maksimalno: Otprilike 2,4 W
„„ Radni uvjeti:
0°C-40°C, 20%-80% relativne vlažnosti
zraka (suho)
*1
KX-TG8051
*2
KX-TG8061
Napomena:
• Izgled i karakteristike podložni su
promjenama bez prethodne najave.
• Ilustracije iz ovog priručnika mogu se
ponešto razlikovati od stvarnog proizvoda.
9
Početak rada
„„ Bazna stanica (KX-TG8061)
Postavljanje
Čvrsto pritisnite utikač
"Klik"
Spajanje
• Koristite samo isporučeni Panasonicov AC
prilagodnik PNLV226CE.
• Prilikom postavljanja uređaja na zid
pogledajte stranicu 54.
Kukica
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
„„ Bazna stanica (KX-TG8051)
Čvrsto pritisnite utikač.
"Klik"
Koristite samo
isporučeni kabel.
U telefonsku
liniju
DSL/ADSL filtar*
Kukica
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
Ispravno
"Klik"
Pogrešno
Koristite samo
isporučeni kabel.
U telefonsku
liniju
DSL/ADSL filtar*
Ispravno
"Klik"
Pogrešno
* Ako koristite DSL/ADSL uslugu, potreban je
DSL/ADSL filtar (nije isporučen).
10
* Ako koristite DSL/ADSL uslugu, potreban je
DSL/ADSL filtar (nije isporučen).
Početak rada
Postavljanje baterija
• KORISTITE ISKLJUČIVO Ni-MH baterije
AAA (R03) veličine.
• NE KORISTITE alkalne/manganske/Ni-Cd
baterije.
• Provjerite oznake polariteta (ª, ·).
Napomena pri postavljanju
Napomena za spojeve
• AC prilagodnik mora biti neprestano
uključen. (Uobičajeno je da se prilagodnik
zagrije tijekom uporabe.)
• AC prilagodnik mora biti priključen u
okomito postavljenu ili podnu utičnicu. Ne
priključujte mrežni prilagodnik u utičnicu
na stropu jer bi se pod vlastitom težinom
mogao isključiti.
Napomena za punjenje baterija
SAMO punjive Ni-MH
• Koristite isporučene punjive baterije.
Za zamjenu preporučujemo uporabu
Panasonicovih punjivih baterija navedenih
na 4. i 7. stranici.
• Obrišite krajeve baterije (ª, ·) suhom
• krpom.
• Izbjegavajte dodirivanje krajeva baterije
(ª, ·) ili kontakata uređaja.
Napomena za punjenje baterija
• Kada se prikaže odabir jezika, pogledajte
15. stranicu.
Punjenje baterije
Punite oko 7 sati.
• Kada su baterije potpuno napunjene,
pokazivač punjenja se gasi i prikazuje se
“Fully charged” (Potpuno napunjeno).
Provjerite je li prikazana
poruka “Charging” (Punjenje).
Pokazivač
punjenja
• Normalno je da se slušalica zagrije tijekom
punjenja.
• Jednom mjesečno čistite kontakte za
punjenje na slušalici, baznoj stanici i
punjaču mekom i suhom krpom. Prije
čišćenja uređaja, isključite ga iz utičnica za
napajanje i kabela telefonskih linija. Čistite
i češće ako je uređaj izložen masnoći,
prašini ili velikoj količini vlage.
Razina baterije
Ikona
Razina baterije
Visoka
Srednja
Niska
Potrebno punjenje
11
Početak rada
Radne odlike Panasonicovih Ni-MH
baterija (isporučene baterije)
Rad
Vrijeme uporabe
U stalnom razgovoru
Maks. 13 sata
Izvan uporabe
(stanje čekanja)
Maks. 250 sati
Napomena:
• Normalno je da baterije ne dostignu puni
kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalne
radne odlike baterija se dostižu nakon
nekoliko ciklusa potpunog punjenja/
pražnjenja (uporabe).
• Stvarne radne odlike baterija ovise o
korištenju i okruženju.
• Čak i nakon što su baterije u potpunosti
napunjene, slušalica može ostati na baznoj
stanici bez ikakvog negativnog utjecaja na
baterije.
• Razina baterije možda se neće pravilno
prikazati nakon zamjene baterija. U tom
slučaju, postavite slušalicu na baznu
stanicu i punite baterije najmanje 7 sati.
Upravljačke tipke
Bazna stanica
„„ KX-TG8051
1
1
2
2
(Lokator)
Kontakti za punjenje
12
„„ KX-TG8061
1
2
3
7
2
3
4
5
6
7
8
9
10 1
4
8
5
6
9
10
Brojač poruka
× (Obriši)
(Reproduciraj) Pokazivač poruke
Kontakti za punjenje
Zvučnik
n (Zaustavljanje)
4 / ¢ (Ponovi/Preskoči)
+ / – (Pojačavanje/stišavanje glasnoće)
(Lokator)
(Uključena tajnica)
Indikator uključene tajnice
Početak rada
11 1
8
9
2
3
4
10
5
6
11
7
12
13
ECO/R
ECO: Tipka prečaca za eko način rada
R: Recall/Flash
12 Mikrofon
13 Kontakti za punjenje
„„ Kontrolne tipke
a Tipke za programiranje
Slušalica posjeduje 3 tipke za
programiranje. Pritiskanjem tipke za
programiranje možete odabrati funkciju
prikazanu na zaslonu izravno iznad tipke.
B Navigacijska tipka
−− p , q , t ili u : Pretražujte različite
popise i stavke.
(Glasnoća: p ili q ): Podešavanje
−−
glasnoće prijamnika ili zvučnika tijekom
razgovora.
−− t ( : Popis pozivatelja): Pregledajte
popis pozivatelja.
−− u ( : Ponovno biranje): Pregledajte
popis ponovnog pozivanja.
• Budući da se na zaslonu ne mogu
istovremeno prikazati sve višestruke
stavke, možete brzo pronaći željenu
stavku pomicanjem zaslona tako da
pritisnete u ili t umjesto pomicanja
dolje ili gore red po red (stranica 17.).
A
b
Zaslon
Znakovi na zaslonu slušalice
Pokazivač punjenja
Pokazivač zvona
2 Sigurnosni hvat
• Sigurnosni hvat pruža potporu kada
držite slušalicu između ramena i uha.
3 Zvučnik
4 Priključak slušalica
(Razgovor)
5
(Razglas)
6
7 Brojčane tipke
8 Prijamnik
9 Zaslon
(Isključivanje/Uključivanje)
10 1
Stavka
Značenje
Stanje dometa: Što je više crta
vidljivo, to je slušalica bliže
baznoj stanici.
Izvan dometa bazne stanice
Pozivanje, interni način rada
Razglas je uključen. (str. 18)
Linija je u uporabi.
• Kada polako treperi:
Razgovor se stavlja na
čekanje.
• Kada brzo treperi: Trenutno se
prima dolazni poziv.
Propušteni poziv*1 (str. 35)
13
Početak rada
Stavka
ECO
Značenje
Prikazane stavke bazne stanice
Snaga prijenosa bazne stanice
postavljena je na “Low” (nisko).
(str. 16)
„„ KX-TG8061
Osvjetljenje tipki je isključeno.
(str. 28)
• Kada je prikazano pored
znaka baterije:
Uključena je telefonska
tajnica*2. (40. stranica)
• Kada je prikazano s brojem:
Snimljene su nove poruke.*2
(42. stranica)
Telefonska tajnica odgovara na
pozive pozdravnom porukom,
a poruke pozivatelja se ne
snimaju.*2 (“Odabir “Greeting
Only”” (Samo pozdravna
poruka), 44. stranica)
Ikone tipki za programiranje slušalice
Stavka
Radnja
Vraća na prethodni zaslon ili
vanjski poziv.
Prikazivanje izbornika.
Prihvaćanje trenutnog odabira.
Uključen je alarm. (str. 30)
Pozivanje. (str. 18)
Ekvalizator je postavljen. (str. 19)
Privremeno isključenje zvona za
dolazne pozive. (str. 18)
Uključen je noćni način rada.
(str. 30)
Blokirani poziv*1 (31. i 36.
stranica)
Primljena je nova SMS poruka.*3
(38. stranica)
Primljena je nova glasovna
poruka.*4 (45. stranica)
Netko koristi liniju.
in use Druga slušalica ili bazna stanica
(u uporabi) koristi telefonsku tajnicu.*2
Samo pretplatnici na uslugu ID pozivatelja
*2
KX-TG8061
*3
Samo korisnici SMS-a
*4
Samo pretplatnici na uslugu govorne pošte
14
Telefonska tajnica odgovara na
pozive pozdravnom porukom, a
poruke pozivatelja se ne snimaju.
(“Odabir “Greeting Only””
(Samo pozdravna poruka), 44.
stranica)
Prikazivanje prethodno
pozivanog telefonskog broja.
Zvono je isključeno. (str. 27)
*1
Značenje
--
Razina baterije
Uključen je način rada
privatnosti. (str. 28)
Line
in use
(Linija u
uporabi)
Stavka
Postavlja 24-satni ili 12-satni
format sata. (str. 16)
Prebacuje pozadinsku sliku
na zaslon sa ili bez datuma i
vremena. (str. 29)
Stavlja poziv na čekanje.
Otvaranje imenika.
Omogućuje uređivanje
telefonskih brojeva. (str. 31, 36)
Dodaje novi unos. (str. 22, 31)
Prikazuje izbornik za
pretraživanje imenika.
Isključuje funkciju zaključavanja
tipki. (str. 20)
Odabir načina unosa znakova.
Odabir unosa, kategorija ili
slušalica. (str. 31, 32)
Početak rada
Stavka
Radnja
Reprodukcija poruke.*1
Način rada u zaštiti zaslona
Prekida snimanje ili
reprodukciju.*1
Pozadinsko se osvjetljenje privremeno gasi
za vrijeme poziva ili se potpuno gasi nakon
1 minute neaktivnosti ako slušalica nije na
baznoj stanici ili punjaču.
Ponovno uključite zaslon slušalice:
−− pritiskom na t ili u za vrijeme poziva.
u svim ostalim
−− pritiskom na
situacijama.
Pohranjuje telefonske brojeve.
(str. 31, 36)
Unošenje pauze pri biranju.
Brisanje odabrane stavke ili
povratak na vanjski poziv.
Izmjena načina prikazivanja
između prikaza jedne stavke i
više stavki. (str. 17)
Omogućuje vam ostvarivanje
interkomskog poziva. (str. 46)
Brisanje broja/slova.
Isključivanje mikrofona tijekom
razgovora (MUTE)
*1
KX-TG8061
Ikone glavnog izbornika slušalica
Sljedeće se ikone prikazuju kada pritisnete
srednju tipku za programiranje u stanju
čekanja.
Stavka
Značajka
Caller List (Popis
pozivatelja)
Answer System (Telefonska
tajnica)*1
SMS
Intercom (Interkom)
Time Settings (Postav.
vremena)
Ringer Setup (Postavke
zvona)*2
Initial Setup (Početne
postavke)
*1
*2
KX-TG8061
KX-TG8051
Uključivanje/isključivanje
uređaja
Uključivanje
Držite
približno 1 sekundu.
Isključivanje
Držite
približno 2 sekunde.
Početno podešavanje
„„ Kôd za izravni pristup:
Postavkama za programiranje se može
pristupiti pritiskom na
(srednja tipka za
programiranje), # i potom na odgovarajući
kôd na brojčanim tipkama (str. 25).
(srednja tipka za
Primjer: Pritisnite
programiranje) # 1 0 1 .
„„ Značenje simbola:
Primjer: : “Off” (Isklj.)
Za odabir riječi u navodnicima pritisnite
p ili q .
Važno:
• Kada baterije postavljate prvi puta,
slušalica može tražiti postavljanje jezika
prikaza i područne postavke.
1 Izvršite korak 2 u “Jezik prikaza”, 16.
stranica, i zatim pritisnite OK .
2 Nastavite od koraka 2 u “Promjena
područnih postavki uređaja/ Resetiranje
bazne stanice”, 32. stranica.
15
Početak rada
Jezik prikaza
Način biranja
Dostupno je 16 jezika prikaza.
Možete odabrati: “Deutsch”, “English”,
“Magyar”, “Polski”, “Slovenčina”,
“Čeština”, “Hrvatski”, “Slovenščina”,
“Eesti”, “Lietuviškai”, “Latviešu”,
“Romana”, “Български”, “Srpski”,
“Мaκeдoнски”, ili “Shqip”.
Ako ne možete pozivati, promijenite ovu
postavku sukladno usluzi svoje telefonske
linije. Zadana postavka je “Tone” (Tonsko).
“Tone” (Tonsko): Za uslugu tonskog biranja.
“Pulse” (Pulsno): Za uslugu pulsnog biranja.
1
2 : Odaberite željenu postavku.
3 OK Ô
(srednja tipka za programiranje)
# 1 0 1
2
3
: Odaberite svoj željeni jezik. Ô OK
Datum i vrijeme
1
(srednja tipka za programiranje)
# 1 1 0
2Unesite trenutni dan, mjesec i godinu. Ô
OK
Primjer: 15. srpnja 2011.
1 5
0 7
1 1
• Format datuma možete izabrati
pritiskom na # :
−− dd/mm/gg (dan/mjesec/godina)
−− gg/mm/dd
3Unesite trenutačne sate i minute.
Primjer: 9:30
0 9
3 0
• Pritiskom na 12/24 možete odabrati
24-satni ili 12-satni format vremena
(“AM” ili “PM”).
4 OK
Ô
Napomena:
• Datum i vrijeme mogu biti netočni nakon
nestanka struje. U tom slučaju ponovo
podesite datum i vrijeme.
16
1
(srednja tipka za programiranje)
# 1 2 0
Eko način rada na dodir
Kada je slušalica na baznoj stanici, odašiljanje
bazne stanice je smanjeno do 99,9% ako je
prijavljena samo jedna slušalica.
Čak i kada slušalica nije na baznoj stanici
ili je prijavljeno nekoliko slušalica, snaga
odašiljanja bazne stanice u stanju pripravnosti
može biti smanjena do 90% aktiviranjem eko
načina rada na dodir.
Eko način rada na dodir možete uključiti/
isključiti jednostavnim pritiskom na ECO/R .
Zadan postavka je “Normal” (Normalno).
−− Kada je eko način na dodir uključen:
Privremeno se prikazuje “Low” (Nisko), a na
zaslonu slušalice se pojavljuje i umjesto .
−− Kada je eko način na dodir isključen:
Privremeno se prikazuje “Normal”
(Normalno), a EKO nestaje sa zaslona
slušalice.
• Kada je u blizini drugi bežični telefon koji je
u uporabi, snaga odašiljanja bazne stanice
možda neće biti smanjena.
• Aktivacija eko načina rada na dodir
smanjuje domet bazne stanice u stanju
čekanja.
• Ako postavite način rada preko odašiljača
na “On” (Uklj.) (33. stranica):
−− Poništava se eko način rada na dodir.
−− U izborniku zaslona nije prikazano “Eco
Setup” (Postavljanje eko načina rada)
(27. stranica).
Početak rada
Način prikaza
Možete odabrati prikaz samo jedne stavke
ili istovremeni prikaz više stavki na jednome
zaslonu za sljedeće značajke:
−− ikone glavnog izbornika slušalica u
izborniku funkcija
−− popis izbornika, popis snimljenih poruka*1,
popis imenika, popis pozivatelja i popis
ponovnog pozivanja
KX-TG8061
Odaberite željenu postavku:
−− “Multi Items” (Više stavki): Na zaslonu
se redom pojavljuju ikone višestrukih
unosa/svih izbornika.
−− “Single Item” (Jedna stavka): Na
zaslonu se velikim znakovima pojavljuje
ikona unosa/izbornika.
*1
Tvornička postavka je “Multi Items” (Više
stavki).
Korištenje tipke za programiranje
(Privremena zamjena načina prikaza)
Način prikaza možete privremeno zamijeniti
koji se prikazuje pri pregledu
pritiskom na
popisa ili izboru ikona izbornika.
Prethodno programiranje načina
prikaza
1
(srednja tipka za programiranje)
# 1 9 2
2
: Odaberite željenu postavku. Ô OK
Ô
Napomena:
• Kada ste u načinu prikaza višestrukih
stavki, zaslone možete pomicati pritiskom
na u ili t , bez kretanja kroz popis
prema gore ili dolje:
−− Pritisnite u za prelazak na sljedeći
zaslon.
−− Pritisnite t za vraćanje na prethodni
zaslon.
• Kada ste u načinu prikaza višestrukih
stavki, pritiskom na
možete mijenjati
zaslon kako biste potvrdili detaljnu
informaciju.
17
Pozivanje/odgovaranje na pozive
broja pozivne kartice i/ili PIN-a u telefonski
imenik (str. 23).
Primjer: Ako trebate pozvati liniju pristupnog
broja „0” kada kućnom centralom pozivate
vanjski broj:
Pozivanje
1Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.
• Za ispravak znamenke pritisnite c .
1 0 Ô p
2Birajte broj. Ô
2Pritisnite
ili
.
3Kad završite razgovor, pritisnite
Napomena:
• Svaki put kad umetnete p , umeće se
pauza od 3 sekunde. Za stvaranje veće
pauze ponovite postupak koliko je potrebno.
ili slušalicu postavite na baznu
stanicu ili punjač.
Korištenje razglasa
1Birajte telefonski broj i pritisnite
.
• Naizmjenično razgovarajte sa sugovornikom.
2Kada završite razgovor pritisnite
.
Kada se prima poziv, indikator zvona brzo
treperi.
Napomena:
• Za najbolji učinak koristite razglas u tihom
okruženju.
• Za prebacivanje na prijamnik slušalice
pritisnite
/
.
1Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu i
pritisnite
ili
.
• Na poziv također možete odgovoriti
pritiskom na bilo koju tipku za biranje,
od 0 do 9 , S , ili # . (Sve tipke
odgovaraju na poziv).
Podešavanje jačine zvuka prijamnika
slušalice ili zvučnika
Tijekom razgovora opetovano pritisnite p ili q .
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
(desna tipka za programiranje) ili
u
(
)
Brisanje broja iz popisa za ponovno biranje
u
2
3
(
(desna tipka za programiranje) ili
)
: Odaberite željeni telefonski broj. Ô
×
: “Yes” (Da) Ô OK Ô
Pauziranje (za korisnike kućne
centrale/udaljenih usluga)
Pauza je ponekad potrebna kada pozivate
putem kućne centrale ili za udaljene usluge.
Pauza je potrebna i pri spremanju pristupnog
18
ili
slušalicu postavite na baznu stanicu ili punjač.
Na poziv možete jednostavno odgovoriti
podizanjem slušalice s bazne stanice ili
punjača. Ne trebate pritisnuti
. Za
aktivaciju ove funkcije pogledajte 28. stranicu.
: Odaberite željeni telefonski broj.
1
2Kad završite razgovor, pritisnite
Automatski razgovor
Posljednjih 10 biranih brojeva spremljeno je
u popis za ponovno biranje (svaki maks. 24
znamenke).
1
2
3
Odgovaranje na pozive
Podešavanje glasnoće zvona
slušalice
„„ Dok slušalica zvoni za dolazni poziv:
Za odabir željene glasnoće više puta
pritisnite p ili q .
„„ Prethodno programiranje glasnoće:
1
(srednja tipka za programiranje)
# 1 6 0
2 : Odaberite željenu glasnoću.
3 OK Ô
Privremeno isključenje zvona slušalice
Dok slušalica zvoni za poziv, možete
privremeno isključiti zvono pritiskom na
.
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Korisne funkcije tijekom
poziva
Funkcija Hold (poziv na čekanju)
Ova značajka omogućuje da vanjski poziv
stavite na čekanje.
1Pritisnite
tijekom vanjskog poziva.
2 : “Hold” (Čekanje) Ô OK
3Za otpuštanje čekanja pritisnite
.
• Drugi korisnik slušalice može preuzeti
poziv pritiskom na
.
Napomena:
• Ako je poziv na čekanju dulje od 9 minuta,
oglašava se zvuk alarma, a pokazivač
zvonjenja brzo treperi. Nakon još 1 minute
na čekanju, poziv se prekida.
• Ako je na istu liniju spojen drugi telefon,
poziv možete primiti podizanjem njegove
slušalice.
najprije pretplatiti kod svog davatelja usluge/
telefonske kompanije.
Ta funkcija omogućuje vam primanje poziva
dok već razgovarate na telefon. Ako primite
poziv dok ste na telefonu, čut ćete ton poziva
na čekanju.
Ako ste prijavljeni na obje usluge, ID
pozivatelja te ID pozivatelja za poziv na
čekanju, na slušalici se prikazuju informacije
o 2. pozivatelju nakon što čujete ton poziva
na čekanju.
1 Za odgovor na drugi poziv pritisnite ECO/R .
2Za prebacivanje između poziva pritisnite
ECO/R .
Napomena:
• Za detalje i dostupnost ovih usluga na
svom području obratite se svom davatelju
usluga.
Privremeno tonsko biranje (za
korisnike usluge pulsnog biranja)
Dok je prigušeni način isključen, bit ćete u
mogućnosti čuti sugovornika, ali on neće čuti
vas.
Kada trebate pristupiti uslugama s tonskim
biranjem (na primjer, usluge javljanja, usluga
telebankarstva itd.), možete privremeno
promijeniti način biranja na tonski.
Prije unošenja pristupnih brojeva koje
zahtijeva tonsko biranje pritisnite S .
1Tijekom razgovora pritisnite
Ekvalizator slušalice
Prigušeno
•
.
treperi.
2Za povratak u razgovor ponovno pritisnite
.
Funkcija recall/flash
ECO/R vam omogućuje uporabu posebnih
značajki vašeg PBX sustava, kao što su
proslijeđivanje poziva na lokal ili pristupanje
dodatnim telefonskim uslugama.
Napomena:
• Za promjenu trajanja flash signala
pogledajte 28. stranicu.
Za korisnike usluge poziva na
čekanju ili ID pozivatelja za poziv na
čekanju
Za korištenje funkcija poziva na čekanju ili ID
pozivatelja za poziva na čekanju morate se
Ova značajka pročišćava glas osobe s kojom
razgovarate, proizvodeći prirodniji glas koji je
jednostavnije čuti i razumjeti.
1Dok govorite, pritisnite
.
2 : “Equalizer” (Ekvalizator) Ô
3 : Odaberite željenu postavku.
4Za izlaz pritisnite OK .
OK
Napomena:
• Kad je ova značajka uključena, tijekom
razgovora je prikazano .
• Ovisno o stanju i kvaliteti vaše telefonske
linije, ova značajka može naglasiti
postojeću buku na liniji. Ako postane
nemoguće čuti, isključite ovu postavku.
• Ova značajka nije dostupna prilikom
korištenja razglasa.
19
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Dijeljenje poziva
Možete se pridružiti postojećem vanjskom pozivu.
Za pridruživanje razgovoru pritisnite
kada je
druga slušalica u razgovoru na vanjskoj liniji.
Napomena:
• Da spriječite druge korisnike od pridruživanja
vašem razgovoru s vanjskim sugovornicima,
uključite način rada privatnosti (28. stranica).
Zaključavanje tipkovnice
Slušalica se može zaključati tako da se ne može
pozivati niti podešavati slušalica. Dok je tipkovnica
zaključana može se odgovoriti na dolazne pozive,
ali ostale funkcije su onemogućene.
Za zaključavanje tipkovnice pritisnite
na
približno 3 sekunde.
• Prikazuje se
.
• Za otključavanje tipkovnice pritisnite
na približno 3 sekunde.
Napomena:
• Dok je tipkovnica zaključana, ne mogu se
ostvariti pozivi na hitne brojeve.
Rad sigurnosnog napajanja
Kada dođe do nestanka struje, napunjena
slušalica privremeno opskrbljuje energijom
baznu stanicu (način sigurnosnog napajanja).
Ovo vam omogućava da pozivate i primate
pozive koristeći slušalicu tijekom nestanka
struje. Bazna stanica neće izvršavati druge
funkcije. Možete programirati “Power
Failure” (Nestanak struje), a zadana
postavka je “Auto” (Automatski) (28. stranica).
Važno:
• Ako slušalica nije postavljena na baznoj
stanici kada dođe do nestanka struje,
prikazuje se “Base no power Press
” (Baza bez napajanja Pritisnite).
Nakon pritiska na
na slušalici,
postavite je na baznu stanicu za pokretanja
načina sigurnosnog napajanja.
• Način sigurnosnog napajanja neće raditi
ako je razina baterije napajane slušalice
/
.
20
• Ne podižite slušalicu koja napaja s bazne
stanice tijekom načina sigurnosnog napajanja.
• Ne dodirujte kontakte za punjenje slušalice
tijekom načina sigurnosnog napajanja.
• Ako je baterija ispražnjena, uređaj neće
raditi dovoljno dugo tijekom načina
sigurnosnog napajanja. Nadalje, ako se
baterija slušalice isprazni, preporučujemo
spajanje žičanog telefona (bez AC
prilagodnika) na istu telefonsku liniju ili na
isti priključak telefonske linije, ako imate
takvu telefonsku utičnicu u kući.
• Tijekom nestanka struje ne može se
pozivati dok se ne isključi zaključavanje
tipkovnice (20. stranica).
Rad Panasonic Ni-MH baterija
(isporučene baterije) tijekom načina
sigurnosnog napajanja
Kada su baterije do kraja napunjene, vrijeme
rada slušalice u načinu sigurnosnog napajanja
se mijenja ovisno o uporabi.
−− Neprestana uporaba slušalice u načinu
sigurnosnog napajanja: maks. 2 sata
−− Neprestana uporaba slušalice koja nije u
načinu sigurnosnog napajanja: maks. 3 sata
−− Ne koristi se u načinu sigurnosnog
napajanja: maks. 3 sata
Napomena:
• Stvarne radne odlike baterija ovise o
korištenju i okruženju.
Pozivanje tijekom nestanka struje
„„ Kada je prijavljena samo jedna slušalica:
1Podignite slušalicu i birajte telefonski
broj.
2U roku od 1 minute postavite slušalicu
na baznu stanicu.
• Pričekajte dok se razglas automatski
ne uključi i poziv ne ostvari.
3Kada druga strana odgovori na poziv,
držite slušalicu na baznoj stanici i
razgovarajte koristeći razglas.
4Kada završite razgovor pritisnite
Napomena:
• U koraku 2, ako slušalicu ne postavite na
baznu stanicu u roku 1 minute, isključuje
.
Pozivanje/odgovaranje na pozive
se način sigurnosnog napajanja. U tom
slučaku na slušalici pritisnite
i birajte telefonski broj. Zatim ponovno
pokušajte od koraka 2.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više slušalica:
Trebali biste ostaviti jednu slušalicu na
baznoj stanici za napajanje energijom i
koristiti drugu slušalicu za pozivanje. Za
radnju pogledajte “Pozivanje”, stranica 18.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više slušalica:
Trebali biste ostaviti jednu slušalicu na
baznoj stanici za napajanje energijom i
koristiti drugu slušalicu za pozivanje. Za
radnju pogledajte “Pronalaženje i pozivanje
iz telefonskog imenika”, str. 22.
Napomena:
• Tijekom poziva, kada je slušalica
postavljena na baznoj stanici (način
sigurnosnog napajanja), poziv može biti
prekinut ako dodirnete slušalicu. U tom
slučaju, pokušajte ponovno nazvati.
• Domet bazne stanice je ograničen tijekom
nestanka struje. Koristite slušalicu u blizini
bazne stanice.
1Kada uređaj zazvoni, držite slušalicu na
Pozivanje uporabom popisa za
ponovno biranje
„„ Kada je prijavljena samo jedna slušalica:
1Podignite slušalicu.
2
ili u ( )
3 : Odaberite željeni telefonski broj.
4U roku od 1 minute postavite slušalicu
na baznu stanicu.
• Pričekajte dok se razglas automatski
ne uključi i poziv ne ostvari.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više slušalica:
Trebali biste ostaviti jednu slušalicu na
baznoj stanici za napajanje energijom i
koristiti drugu slušalicu za pozivanje. Za
radnju pogledajte “Pozivanje uporabom
popisa za ponovno biranje”, str. 18.
Pozivanje tijekom nestanka struje
„„ Kada je prijavljena samo jedna slušalica:
baznoj stanici i pritisnite
• Razglas je uključen.
ili
.
2Kada završite razgovor, pritisnite
.
„„ Kada su prijavljene 2 ili više slušalica:
Kada uređaj zazvoni, upotrijebite slušalicu
koja ne opskrbljuje baznu stanicu. Za
radnju pogledajte “Odgovaranje na pozive”,
stranica 18.
• Ne koristite i ne podižite slušalicu
koja napaja baznu stanicu u načinu
sigurnosnog napajanja.
Napomena:
• Tijekom poziva, kada je slušalica
postavljena na baznoj stanici (način
sigurnosnog napajanja), poziv može biti
prekinut ako dodirnete slušalicu. U tom
slučaju, pokušajte ponovno nazvati.
• Domet bazne stanice je ograničen tijekom
nestanka struje. Koristite slušalicu u blizini
bazne stanice.
Pozivanje preko telefonskog imenika
„„ Kada je prijavljena samo jedna slušalica:
1Podignite slušalicu.
2
3 : Odaberite željeni unos.
4U roku od 1 minute postavite slušalicu
na baznu stanicu.
• Pričekajte dok se razglas automatski
ne uključi i poziv ne ostvari.
21
Telefonski imenik
Telefonski imenik slušalice
Telefonski imenik vam omogućuje pozivanje
bez ručnog biranja broja. Možete dodati 200
imena i telefonskih brojeva te svakom unosu u
telefonski imenik dodijeliti željenu kategoriju.
Dodavanje unosa
1
(lijeva tipka za programiranje) Ô
2Unesite ime osobe (maks. 16 znakova).
Ô OK
• Pritiskom na 1/A/? (47. stranica) možete
promijeniti način unosa znakova.
3Unesite telefonski broj osobe (maks. 24
Pronalaženje i pozivanje iz
telefonskog imenika
Pretraživanje svih stavki
1
2
3
Pretraživanje po prvom slovu
1
(lijeva tipka za programiranje)
• Ako je to potrebno, promijenite način
unosa slova:
Ô : “Character
Set” (Postavljanje znaka) Ô OK Ô
: Odaberite način unosa slova. Ô OK
znamenke). Ô OK
4
: Odaberite željenu kategoriju. Ô OK
2 puta
• Za dodavanje novih unosa ponovite
postupak od koraka 2.
2Pritisnite brojčanu tipku ( 0
do 9 ili # )
koja sadrži znak koji tražite (47. stranica).
• Uzastopno pritisnite istu tipku da se
prikaže prvi unos koji počinje svakim
slovom svrstanim na toj tipki.
• Ako ne postoji unos koji počinje slovom
koje ste odabrali, prikazat će se sljedeći
unos.
5
Kategorije
Kategorije vam mogu pomoći da brže i
jednostavnije pronađete unose u telefonskom
imeniku. Pri dodavanju novog unosa u
telefonski imenik, možete mu dodijeliti jednu
od 9 kategorija. Možete mijenjati imena
kategorija dodijeljenih unosima u imeniku
("Prijatelji", "Obitelj" itd.), a potom unose u
telefonskom imeniku pretraživati po kategoriji.
Značajka zvuka zvona za kategorije dostupna
je pretplatnicima na uslugu identifikacije
pozivatelja (35. stranica).
Promjena imena kategorija
1
2
3
4
(lijeva tipka za programiranje) Ô
: “Category” (Kategorija) Ô OK
: Odaberite željenu kategoriju. Ô OK
: “Category Name” (Naziv kategorije)
Ô OK
5Uredite ime (maks. 10 znakova; 47.
stranica). Ô OK Ô
22
(lijeva tipka za programiranje)
: Odaberite željeni unos.
• Unose u imeniku možete pregledavati
tako da pritisnete i držite p ili q .
3
: Ako je potrebno pregledajte unose u
imeniku.
4
Pretraživanje po kategoriji
1
2
3
(lijeva tipka za programiranje) Ô
: “Category” (Kategorija) Ô OK
: Odaberite željenu kategoriju. Ô OK
• Ako odaberete “All” (Sve), jedinica
prestaje s pretraživanjem kategorija.
4
: Ako je potrebno pregledajte unose u
imeniku.
5
Telefonski imenik
Uređivanje unosa
1Pronađite željeni unos (22. stranica). Ô
Pozivanje uporabom tipki za brzo
biranje
1Pritisnite i zadržite željenu brojčanu tipku
( 1 do 9 ).
• Ostale stavke brzog biranja možete
pogledati pritiskom na q ili p .
2 : “Edit” (Uredi) Ô OK
3Ako je potrebno, uredite ime (maks. 16
slova; 47. stranica). Ô OK
4Ako je potrebno, uredite telefonski broj
(maks. 24 znamenke). Ô OK
5
: Odaberite željenu kategoriju. Ô OK 2
puta Ô
Brisanje unosa
Brisanje unosa
1Pronađite željeni unos (22. stranica).
2 × Ô : “Yes” (Da) Ô OK Ô
Brisanje svih unosa
3
4
5
6
(lijeva tipka za programiranje) Ô
: “Erase All” (Izbriši sve) Ô OK
: “Yes” (Da) Ô OK
: “Yes” (Da) Ô OK Ô
Brzo biranje
Dodjeljivanje unosa iz telefonskog
imenika tipci za brzo biranje
Brojčane tipke 1 do 9 mogu se koristiti kao
tipke za brzo biranje, omogućavajući vam
da birate broj iz telefonskog imenika uređaja
jednostavnim pritiskom na jednu tipku.
1Pronađite željeni unos (22. stranica). Ô
2
3
2
Poništavanje odredbe brzog biranja
1Pritisnite i zadržite željenu brojčanu tipku
(
2
1
do
9
). Ô
×
: “Yes” (Da) Ô OK Ô
Lančano biranje
Ova funkcija vam omogućuje biranje
telefonskih brojeva iz imenika dok
razgovarate. Funkcija se može koristiti npr.
za pozivanje bankovnog PIN-a koji imate
spremljen u imeniku bez da ga birate ručno.
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
2 : “Phonebook” (Imenik) Ô OK
3 : Odaberite željeni unos.
4Za biranje broja pritisnite
.
.
Napomena:
• Kada spremate broj za pristup kartici za
pozivanje i svoj PIN u imenik kao unos u
imeniku, ako je potrebno, pritisnite S za
dodavanje pauze nakon broja i PIN-a (18.
stranica).
• Ako imate uslugu pulsnog biranja, u 1.
koraku trebate pritisnuti S prije
da
biste način biranja privremeno promijenili
u tonski. Kada dodajete unose u imenik,
preporučujemo dodavanje S na početku
telefonskih brojeva koje želite ulančano
birati (22. stranica).
: “Speed Dial” (Brzo biranje)Ô OK
: Odaberite željeni broj tipke. Ô OK
• Ako se odabrana brojčana tipka već koristi
za brzo biranje, pored broja tipke prikazuje
se “ ”. Ako ipak odaberete ovu tipku,
možete obrisati prethodno pohranjenu
stavku na toj tipki.
4 OK
Ô
23
Telefonski imenik
Kopiranje unosa iz imenika
Unose iz imenika možete kopirati između dviju
slušalica.*1
*1
Slušalica kompatibilna s Panasonicovom
opremom
Napomena:
• Postavke kategorije za unose u
telefonskom imeniku nisu kopirane.
Kopiranje unosa
1Pronađite željeni unos (22. stranica). Ô
2
3
: “Copy” (Kopiraj) Ô OK
: Unesite broj slušalice kojoj želite
poslati unos iz imenika. Ô OK
• Kada je unos kopiran, prikazuje se
“Completed” (Završeno).
• Za daljnje kopiranje drugog unosa:
: “Yes” (Da) Ô OK Ô : Odaberite
željeni unos. Ô OK
4
Kopiranje svih unosa
1
2
3
(lijeva tipka za programiranje) Ô
: “Copy All” (Kopiraj sve) Ô OK
: Unesite broj slušalice kojoj želite
poslati unos iz imenika. Ô OK
• Kada su kopirani svi unosi, prikazuje se
“Completed” (Završeno).
4
24
Programiranje
Postavke za programiranje
Uporabom slušalice možete prilagoditi uređaj programiranjem sljedećih funkcija.
„„ Za pristup opcijama postoje 2 metode. Pomicanje kroz zaslonske izbornike
1
(srednja tipka za programiranje)
2Za odabir željenog glavnog izbornika pritisnite q , p , u ili t . Ô OK
3Za odabir željene stavke iz sljedećih podizbornika pritisnite q ili p . Ô OK
4Za odabir željene postavke pritisnite q ili p . Ô OK
• Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
• Za prekid radnje pritisnite
.
„„ Uporaba koda za izravni pristup
1
(srednja tipka za programiranje) Ô Unesite željeni kod.
Primjer: Pritisnite
(srednja tipka za programiranje) # 1 0
1
.
2Odaberite željenu postavku. Ô
OK
• Ovaj korak se može razlikovati ovisno o funkciji koja se programira.
• Za prekid radnje pritisnite
.
Napomena:
• U sljedećoj tablici < > označava tvornički zadanu postavku.
• U sljedećoj tablici
označava broj referentne stranice.
• Redoslijed izbornika i podizbornika zaslona može se razlikovati ovisno o vašem modelu.
Prikaz stabla izbornika i tablice kodova izravnog pristupa
Glavni izbornik:
“Caller List” (Popis pozivatelja)
Rad
Kod
#213
Pregledavanje popisa pozivatelja.
Glavni izbornik:
35
“Answer System” (Telefonska tajnica)*1
Podizbornik 1
Popis poruka
Reproduciraj novu
poruku
Reproduciraj sve
poruke
Briši sve poruke*2
Pozdravna poruka
Podizbornik 2
Postavke
Kod
–
–
#329
42
–
–
#323
42
–
–
#324
42
–
#325
43
–
#302
41
–
#303
41
–
#304
41
–
Počni snimanje
REC*2 (Snima pozdrav)
Reproduciraj
poruku
Zadano*2
(Vraćanje na tvornički
snimljeni pozdrav)
25
Programiranje
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Postavke
Kod
Postavke
Broj zvona*2
2–6: 2-6 zvona
4: <4 zvona>
0: Automatski
#211
44
1: 1 minuta
3: <3 minute>
0: Samo pozdravna
poruka*3
#305
44
–
#306
43
1: <Uklj.> 0: Isklj.
#310
40
–
#327
40
–
#328
40
Vrijeme snimanja*2
Odgovaranje uklj.*2
Odgovaranje
isklj.*2
Glavni izbornik:
Daljinski kod*2
Nadziranje poziva
–
–
“SMS”
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Postavke
Kod
Primljeno
–
–
–
–
Stvori
–
–
Poslano
Postavke
Centar poruka1*2, *4
Centar poruka2*2, *4
37
#351
37
#352
37
39
SMS uklj./isklj.*2, *5 <Isklj.>
#357
37
“Intercom” (Interkom)
Kod
#274
Jednosmjerno pozivanje željenog uređaja.
46
“Time Settings” (Postavke vremena)
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Postavi datum/
vrijeme*2
Alarm
–
–
Podešavanje
vremena*2, *6
–
Glavni izbornik:
38
#356
–
Rad
Glavni izbornik:
38
<Isklj.>
PBX pristup #*2
Glavni izbornik:
–
#350
Postavke
Kod
#101
16
1: Jednom
2: Svakodnevno
0: <Isklj.>
#720
30
1: ID pozivatelja
0: <Ručno>
#226
–
–
“Ringer Setup” (Postavke zvona)*7
Podizbornik 1
Postavke
Kod
Glasnoća zvona*8
(Slušalice)
–
0–6: Isklj.–6 <6>
#160
18
Zvuk zvona*9, *10
(Slušalice)
–
<Ton zvona 1>
#161
–
26
Podizbornik 2
Programiranje
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Postavke
Noćni način
Uklj./ Isklj.
1: Uklj. 0: <Isklj.>
#238
30
Pokreni/ Prekini
<23:00/06:00>
#237
30
Odgoda zvona
#239
30
Odaberi kategoriju
1: 30 sek
2: <60 sek>
3: 90 sek
4: 120 sek
0: Bez zvona
1-9: Kategorija 1-9
#241
31
Glavni izbornik:
Kod
“Initial Setup” (Početne postavke)
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Postavke
Kod
Postavke zvona
Glasnoća zvona
– Slušalice*8
Glasnoća zvona
– Bazna stanica*1, *2
0–6: Isklj.–6 <6>
#160
18
0–6: Isklj.–6 <3>
#S160
–
Ton zvona*9, *10
(Slušalica)
Noćni način
– Uklj./Isklj.
Noćni način
– Pokreni/Prekini
Noćni način
– Odgoda zvona
<Ton zvona 1>
#161
–
1: Uklj. 0: <Isklj.>
#238
30
<23:00/06:00>
#237
30
#239
30
Noćni način
– Odaberi
kategoriju
Postavi datum/
vrijeme*2
Alarm
1: 30 sek
2: <60 sek>
3: 90 sek
4: 120 sek
0: Bez zvona
1-9: Kategorija 1-9
#241
31
#101
16
1: Jednom
2: Svakodnevno
0: <Isklj.>
#720
30
Podešavanje
vremena*2, *6
1: ID pozivatelja
0: <Ručno>
#226
–
Postav. vremena
Naziv slušalice
Zabranjeni broj*2
Eko podešavanje
–
–
–
#104
31
–
–
#217
31
#725
16
Snaga prijenosa
*2
1: <Normalna>
2: Niska
27
Programiranje
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Postavke
Kod
Post. zaslona
Pozadinska slika*11
#181
–
Boja prikaza
<Pozadinska
slika1>
1-2: Boja1-2
<Boja1>
#182
–
Način prikaza
1: <Višestruke
stavke>
0: Jedna stavka
#192
17
1: <Uklj.> 0: Isklj.
#276
–
1: <Uklj.> 0: Isklj.
#191
–
1–6: Kontrast 1-6
<Kontrast 3>
#145
–
Osvjetljenje tipki
Punjenje LCD-a u
tijeku*12
(Osvjetljenje LCD-a)
Kontrast
(Prikaz kontrasta)
Tonovi tipki*13
–
Ograničenje
–
poziva*2
Automatski
–
razgovor*14
Podešavanje linije Način biranja*2
Recall/Flash*2, *15,
*16
Privatni način
rada*2, *17
PIN bazne stanice*2
Mod odašiljača*2
Prijavi
Zemlja*2
28
–
–
–
Prijavi sluš.
Brisanje
registracije*3
–
1: <Uklj.> 0: Isklj.
#165
–
#256
31
1: <Uklj.> 0: Isklj.
#200
18
1: Pulsno 2: <Tonsko>
–
#120
16
0: 900 msek
1: 700 msek
2: <600 msek>
3: 400 msek
4: 300 msek
5: 250 msek
S: 200 msek
#: 160 msek
6: 110 msek
7: 100 msek
8: 90 msek
9: 80 msek
#121
19
1: <Uklj.> 0: Isklj.
#194
–
<0000>
#132
32
1: <Uklj.> 0: Isklj.
#138
33
–
#130
33
–
#131
33
#136
32
1: <Ostalo>
2: Češká rep.
3: Slovensko
Programiranje
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Nestanak napajanja
Jezik
–
Zaslon
Postavke
Kod
1: <Auto>
0: Isklj.
#152
20
#110
16
<Engleski>
KX-TG8061
Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu
stavku uporabom druge slušalice.
*3
Ovaj izbornik nije prikazana tijekom pretraživanja zaslonskih izbornika. Dostupan je samo u
kodu izravnog pristupa.
*4
Ako postavite područnu postavku uređaja (str. 32) na “Češká rep.” ili “Slovensko”,
zadana postavka će se promijeniti za odabranu zemlju.
*5
Ako postavite područnu postavku uređaja (str. 32) na “Češká rep.” ili “Slovensko”,
zadana postavka je “On” (Uklj.).
*6
Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki put kad se primi
informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme.
Za uključivanje ove funkcije odaberite “Caller ID” (ID pozivatelja). Za isključivanje ove
funkcije odaberite “Manual” (Ručno). (Samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja.) Za
korištenje ove značajke najprije podesite datum i vrijeme (16. stranica).
*7
KX-TG8051
*8
Glasnoća zvona se ne može isključiti za alarm, interne pozive i jednosmjerno pozivanje.
*9
Ako odaberete jednu od melodija tonova zvona, melodija će nastaviti svirati nekoliko sekundi,
čak i ako je pozivatelj već prekinuo vezu. Kada odgovorite na poziv, čut ćete ton za pozivanje
ili nećete čuti nikoga na liniji.
*10
Zadane melodije u ovom uređaju se koriste se uz dozvolu tvrtke © 2011 Copyrights Vision
Inc.
*11
Pozadinsku sliku na zaslonu možete postaviti s datumom i vremenom ili bez njih pritiskom na
. Zadana postavka je s prikazom datuma i vremena.
*12
Pozadinsko svjetlo zaslona slušalice možete podesiti dok se one pune.
−− “On” (Uklj.): Pozadinsko svjetlo je uključeno (zatamnjeno).
−− “Off” (Isklj.): Pozadinsko svjetlo se isključuje 10 sekundi nakon punjenja.
*13
Isključite ovu značajku ako ne želite čuti ton tipki kada birate ili pritišćete bilo koju tipku,
uključujući tonove potvrde i tonove grešaka.
*14
Ako ste prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informaciju o pozivatelju nakon što
odgovorite na poziv, isključite ovu značajku.
*15
Vrijeme trajanja značajke recall/flash ovisi o telefonskoj centrali ili vašem PBX sustavu. Ako je
potrebno, obratite se svom dobavljaču kućne centrale.
*16
Zadana postavka će biti sljedeća ako prilikom promjene područnih postavki uređaja
odaberete sljedeće područne kodove (32. stranica):
*1
*2
“Češká rep.”= “100 msek”
“Slovensko” = “100 msek”
*17
Ovu značajku uključite da biste spriječili druge korisnike u pridruživanju vašem razgovoru s
vanjskim sugovornicima.
29
Programiranje
kategorije pozivatelja čiji pozivi zaobilaze noćni
način rada i pokreću zvono slušalice (Samo za
pretplatnike na uslugu ID pozivatelja).
Posebno programiranje
Važno:
• Prethodno postavite datum i vrijeme (16. stranica).
• Preporučujemo da, uz uključivanje noćnog
načina rada, isključite zvono bazne stanice
(str. 27). (KX-TG8061)
• Ako ste postavili alarm, on će se oglasiti
čak i ako je uključen noćni način rada.
Alarm
Alarm se oglašava 3 minute u postavljeno
vrijeme jednom ili svakodnevno. Alarm može
se podesiti za svaku slušalicu.
Važno:
• Prethodno postavite datum i vrijeme
(16. stranica).
1
Uključivanje/isključivanje noćnog načina
(srednja tipka za programiranje)
1
# 7 2 0
(srednja tipka za programiranje)
# 2 3 8
2
: Odaberite željenu mogućnost alarma.
Ô OK
2
: Odaberite željenu postavku. Ô OK
• Ako odaberete “Off” (Isklj.), pritisnite
za izlaz.
“Off” (Isklj.)
Isključuje alarm. Prijeđite na korak 6.
3Unesite željeni sat i minutu kada želite da
se ova značajka pokrene. Ô OK
• Pritiskom na 12/24 možete odabrati
24-satni ili 12-satni format vremena
(“AM” ili “PM”).
“Once” (Jednom)
Alarm se oglašava jednom u postavljeno
vrijeme.
“Daily” (Svaki dan)
Alarm se oglašava svaki dan u određeno
vrijeme. Prijeđite na korak 4.
4Unesite željeni sat i minutu kada želite da
3Unesite željeni dan i mjesec. Ô OK
4Postavite željeno vrijeme. Ô OK
5 : Odaberite željeni ton alarma. Ô OK
• Kada je postavljen noćni način rada,
prikazuje se .
se ova opcija isključi. Ô OK
5
• Preporučujemo da odaberete različiti ton zvona
od onog koji se koristi za vanjske pozive.
6 OK
Ô
• Kada je alarm postavljen, prikazuje se
1
(srednja tipka za programiranje)
# 2 3 7
.
Napomena:
• Da biste zaustavili alarm, pritisnite
ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.
• Kada je slušalica u uporabi, alarm se neće
oglasiti sve dok nije u stanju pripravnosti.
Noćni način
Noćni način vam omogućava da odaberete
vremensko razdoblje tijekom kojeg slušalica
neće zvoniti za dolazne pozive. Ova je značajka
korisna kada ne želite biti ometani, na primjer,
tijekom spavanja. Noćni način se može podesiti
za svaku slušalicu. Koristeći značajku kategorije
telefonskog imenika (str. 22.), možete odabrati i
30
Izmjena vremena pokretanja i zaustavljanja
2 Nastavite od koraka 3, “Uključivanje/
isključivanje noćnog načina rada”, 30. stranica.
Postavljanje odgode zvona
Ova postavka omogućava slušalici da
zvoni tijekom noćnog načina ako pozivatelj
dovoljno dugo čeka. Nakon što odabrani
period vremena prođe, slušalica zvoni. Ako
odaberete “No Ringing” (Bez zvona),
slušalica nikada ne zvoni za vrijeme noćnog
načina rada.
1
(srednja tipka za programiranje)
# 2 3 9
2
: Odaberite željenu postavku. Ô OK
Ô
Programiranje
Napomena:
• Kada automatska tajnica odgovara na
poziv, ova značajka ne radi. (KX-TG8061)
Kada je primljen poziv, uređaj ne zvoni dok se
prepoznaje pozivatelj. Ako telefonski broj odgovara
unosu u popisu zabranjenih poziva, uređaj
pozivatelju šalje ton zauzeća i zatim prekida poziv.
Odabir kategorija za izbjegavanje
noćnog načina rada
Važno:
• Kada uređaj prima poziv od broja koji je
pohranjen u popisu zabranjenih poziva,
poziv se bilježi u popis pozivatelja (35.
stranica) s
nakon što se poziv prekine.
1
(srednja tipka za programiranje)
# 2 4 1
2
: Odaberite željene kategorije. Ô
• Pokraj brojeva odabranih kategorija
pojavljuje se “ ”.
• Za poništavanje odabrane kategorije
ponovno pritisnite. “ ” nestaje.
3 OK
Ô
Napomena:
• Kategorije možete odabrati i u koraku 2. na
sljedeći način:
Pritisnite 1 do 9 . Ô OK
Pohranjivanje neželjenih
pozivatelja
U popis neželjenih pozivatelja moguće je
pohraniti do 30 brojeva.
Važno:
• U popis zabranjenih brojeva morate unijeti
telefonski broj s pozivnim brojem.
„„ Iz popisa pozivatelja:
1 t ( )
2 : Odaberite unos koji će biti
Izmjena naziva slušalice
Svakoj slušalici se može nadjenuti prilagođeni
naziv (“Ivan”, “Kuhinja” itd.). To je korisno
kada obavljate interne pozive među
slušalicama. Također možete odabrati
hoće li naziv slušalice biti prikazan u stanju
pripravnosti. Zadana postavka je “No” (Ne).
Ako odaberete “Yes” (Da) bez unosa naziva
ijedne slušalice, bit će prikazano “Handset
1” (Slušalica 1) do “Handset 6” (Slušalica 6).
1
zabranjen. Ô OK Ô
3
: “Caller Barred” (Zabranjeni broj)
Ô OK
4
„„ Unošenjem telefonskih brojeva:
1
2Unesite telefonski broj (maks. 24
znamenke). Ô OK
• Za brisanje znamenke pritisnite c .
# 1 0 4
2Unesite željeni naziv (maks.10 znakova;
3 OK
4 : Odaberite željenu postavku. Ô
2 puta
OK
5
Sprečavanje dolaznih poziva
(samo za pretplatnike na uslugu
ID pozivatelja)
Ova funkcija omogućuje uređaju da odbija pozive
s određenih telefonskih brojeva na koje ne želite
odgovoriti, kao što su pozivi akvizitera.
(srednja tipka za programiranje)
Ô
# 2 1 7
(srednja tipka za programiranje)
47. stranica).
• Ako to nije potrebno, prijeđite na korak 3.
: “Yes” (Da) Ô OK Ô
3
Pregledavanje/uređivanje/brisanje
zabranjenih brojeva
1
(srednja tipka za programiranje)
# 2 1 7
2
: Odaberite željeni unos.
• Za izlaz pritisnite
.
3Za uređivanje broja:
Ô Uređivanje telefonskog broja. Ô
OK Ô
Brisanje telefonskog broja:
× Ô : “Yes” (Da) Ô OK Ô
31
Programiranje
Napomena:
• Kada uređujete pritisnite željenu tipku za
biranje za dodavanje, c za brisanje.
Podešavanje ograničenja poziva
Možete ograničiti odabrane slušalice od
biranja određenih brojeva. Možete pripisati
do 6 telefonskih brojeva koji će biti zabranjeni
i odabrati koje slušalice će biti ograničene.
Pohranjivanje pozivnih brojeva na ovom
mjestu sprečava ograničene slušalice da
biraju bilo koji telefonski broj s tim pozivnim
brojem.
1
(srednja tipka za programiranje)
# 2 5 6
2Unesite PIN bazne stanice (zadano:
“0000”).
• Ako ste zaboravili svoj PIN, obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
3
: Odaberite slušalice koje će biti
ograničene. Ô
• Prikazuju se brojevi svih slušalica
prijavljenih na bazi.
• Pokraj brojeva odabranih slušalica
pojavljuje se “ ”.
• Za poništavanje odabranih slušalica
ponovno pritisnite
. “ ” nestaje.
4 OK
5 : Odaberite lokaciju memorije. Ô OK
6Unesite telefonski broj ili područni kod koji
će biti zabranjeni (maks. 8 znamenki). Ô
OK Ô
• Za brisanje zabranjenog broja pritisnite
c .
Napomena:
• Također možete odabrati lokaciju memorije
u koraku 5 na sljedeći način:
Pritisnite 1 do 6 . Ô OK
Mijenjanje PIN-a bazne stanice
(osobni identifikacijski broj)
Važno:
• Ako promijenite PIN, zapišite svoj novi PIN.
Uređaj vam neće prikazivati PIN. Ako ste
zaboravili svoj PIN, obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
32
1
(srednja tipka za programiranje)
# 1 3 2
2Unesite trenutačni 4-znamenkasti PIN
bazne stanice (tvornički: “0000”).
3Unesite novi 4-znamenkasti PIN bazne
stanice. Ô OK Ô
Promjena regionalnih postavki
uređaja/resetiranje bazne stanice
1
(srednja tipka za programiranje)
# 1 3 6
2
: Odaberite željenu državu.
“Other” (Ostalo) = države osim Češke i
Slovačke
“Češká rep.” = Češka
“Slovensko” = Slovačka
3
: “Yes” (Da) Ô OK Ô
Napomena:
• Sljedeće stavke će se izbrisati ili postaviti
na svoju zadanu postavku:
−− Postavke SMS-a (26. stranica)
−− Postavke telefonske tajnice (KX-TG8061,
25. stranica)
−− Podešavanje vremena
−− Glasnoća zvona bazne stanice (KXTG8061)
−− Snaga odašiljanja bazne stanice
−− Privatni način rada:
−− PIN bazne stanice
−− Način biranja
−− Sve SMS poruke
−− Popis pozivatelja
−− Poruke govorne pošte
−− Ograničavanje poziva
• Sljedeće stavke će se sačuvati:
−− Jezik prikaza
−− Datum i vrijeme
−− Naziv slušalice
−− Način rada preko odašiljača
−− Snimke, uključujući vašu pozdravnu
poruku i poruke pozivatelja (KX-TG8061)
−− Nadziranje poziva (KX-TG8061)
−− Popis neželjenih pozivatelja
• Ako u koraku 2 odaberete željenu državu,
sljedeće će se zadane postavke promijeniti
na zadane postavke za tu državu:
Programiranje
−− Vrijeme funkcije recall/flash (28. str.)
−− Centar za poruke 1 i 2 (26. str.)
−− SMS uklj./ isklj. (26. str.)
• Sukladno vašem odabiru države u 2.
koraku, jezik najave na telefonskoj tajnici
mijenja se kako slijedi (KX-TG8061):
−− “Other”
= Engleski
−− “Češká rep.”= Češki
−− “Slovensko” = Slovački
• Nakon promjene regionalnih postavki
uređaja/resetiranja bazne stanice, na
slušalici se nakratko prikazuje
. To je
normalno, a slušalica se može koristiti
nakon što se prikaže.
Prijavljivanje jedinice
Upravljanje dodatnim jedinicama
Dodatne slušalice
Na baznu stanicu može se prijaviti do 6 slušalica.
Važno:
• Preporučeni dodatni model slušalice za
uporabu s ovim uređajem naveden je
na 4. stranici. Ako se koristi drugi model
slušalice, određene radnje (postavke
slušalice, postavke bazne stanice i sl.)
možda neće biti dostupne.
Prijavljivanje slušalice na baznu
stanicu
Isporučena slušalica i bazna stanica
prethodno su prijavljene. Ako iz nekog razloga
slušalica nije prijavljena na baznu stanicu
, čak i kada je
(na primjer, prikazuje se
slušalica u blizini bazne stanice), ponovno
prijavite slušalicu.
„„ KX-TG8061
Pritisnite
i držite otprilike 5 sekundi
da bi se oglasio ton za prijavu.
• Ako sve prijavljene slušalice počnu
zvoniti, ponovno pritisnite
kako
biste ih zaustavili, a zatim ponovite ovaj
korak.
• Sljedeći korak mora biti izvršen unutar
90 sekundi.
3Slušalica:
OK Ô Pričekajte dok se prikaže “Base
PIN” (PIN bazne st.). Ô Unesite PIN bazne
stanice (zadano: “0000”). Ô OK
• Ako ste zaboravili vaš PIN, obratite se
najbližem ovlaštenom servisu.
• Kada je slušalica uspješno registrirana,
prikazuje se .
Napomena:
• Prilikom prijavljivanje na svim se
prijavljenim slušalicama prikazuje “Base
in registering” (Baza u tijeku
prijavljivanja).
• Kada kupite dodatnu slušalicu, za prijavu
pogledajte priručnik za instaliranje dodatne
slušalice.
Odjavljivanje slušalice
Slušalica može poništiti vlastitu registraciju u
baznoj stanici ili ostale slušalice registrirane na
istoj baznoj stanici. To omogućuje slušalici da
završi svoju bežičnu vezu sa sustavom.
1
• Prikazuju se brojevi svih slušalica
prijavljenih na bazi.
2
: Odaberite stavku koju želite poništiti.
Ô OK
3
: “Yes” (Da) Ô OK
• Oglašava se zvuk potvrde.
• Slušalica se ne oglašava zvučnim
signalom kada odjavljuje svoju prijavu.
1Slušalica:
(srednja tipka za programiranje)
# 1 3 0
2Bazna stanica:
Izvršite postupak za svoj model.
„„ KX-TG8051
i držite otprilike 5 sekundi.
Pritisnite
(Nema tona za prijavu)
(srednja tipka za programiranje)
# 1 3 1
4
Povećavanje dometa bazne
stanice
Možete povećati domet signala bazne stanice
koristeći DECT odašiljač. Koristite isključivo
33
Programiranje
Panasonicov DECT odašiljač naveden na
4. stranici. Za detalje kontaktirajte svog
prodavača Panasonica.
2DECT odašiljač:
Važno:
• Prije prijave odašiljača na ovu baznu
stanicu morate uključiti način rada preko
odašiljača.
• Ne koristite više od jednog odašiljača
istovremeno.
3Bazna stanica:
Podešavanje načina rada preko
odašiljača
1
(srednja tipka za programiranje)
# 1 3 8
2
: Odaberite željenu postavku. Ô OK
Ô
Napomena:
• Nakon uključivanja/isključivanja načina rada
odašiljača, na zaslonu slušalice na trenutak
. To je normalno, a slušalica
se prikazuje
se može koristiti nakon što se prikaže .
Prijavljivanje DECT odašiljača
(KX-A405) na baznoj stanici
Napomena:
• Koristite odašiljač koji nije prijavljen na
drugoj stanici. Ako je odašiljač prijavljen
na drugoj stanici, najprije ga odjavite,
uz pomoć Uputa za upotrebu DECT
odašiljača.
1Bazna stanica:
Izvršite postupak za svoj model.
„„ KX-TG8051
Pritisnite
i držite otprilike 5 sekundi.
(Nema tona za prijavu)
„„ KX-TG8061
Pritisnite
i držite otprilike 5 sekundi
da bi se oglasio ton za prijavu.
• Sljedeći korak mora biti izvršen unutar
90 sekundi.
34
Spojite AC prilagodnik, zatim pričekajte dok
pokazivači i i ne zasvijetle zeleno.
Za izlaz iz načina za prijavljivanje pritisnite
.
• Ton prijave se zaustavlja. (KX-TG8061)
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID
pozivatelja
Važno:
• Uređaj je kompatibilan s uslugom ID
pozivatelja. Za korištenje funkcije ID
pozivatelja morate biti prijavljeni na uslugu
ID pozivatelja. Za detalje se obratite svom
davatelju usluge/telefonskom operateru.
Funkcije ID pozivatelja
Kada se prima vanjski poziv, prikazuje se
telefonski broj pozivatelja.
Informacije o pozivatelju za zadnjih 50
pozivatelja zapisuju se u popis poziva od
najnovijeg prema najstarijem.
• Ako uređaj ne može primiti informacije o
pozivatelju, ispisuje se sljedeće:
−− “Out of Area” (Nedostupno):
Pozivatelj je birao broj iz područja koje
ne podržava uslugu ID pozivatelja.
−− “Private Caller” (Osobni poziv): Na
zahtjev pozivatelja, njegovi su podaci
skriveni.
• Ako je stanica povezana na kućnu centralu,
podaci o pozivatelju možda neće biti
ispravno primljeni. Obratite se svom
dobavljaču kućne centrale.
Prikaz imena iz imenika
Ako podaci o pozivatelju odgovaraju broju
telefona kojeg ste pohranili u imenik uređaja,
prikazuje se ime pohranjeno u imeniku i bilježi
u popis pozivatelja.
Ton zvona kategorije
Ova značajka pomaže vam utvrditi tko
zove korištenjem različitih tonova zvona za
različite kategorije pozivatelja. Pri dodavanju
novog unosa u telefonski imenik, možete
mu dodijeliti željenu kategoriju (22. stranica).
Kada primate poziv pozivatelja kojemu je
dodijeljena kategorija, zvono koje je odabrano
za tu kategoriju zvoni nakon što se prikaže
informacija o pozivatelju. Ako odaberete
“Default Ringer” (Zadano zvono), jedinica
koristi ton zvona koji ste izabrali na 27. stranici
kad prima pozive iz te kategorije. Zadana
postavka je “Default Ringer” (Zadano
zvono).
1
2
3
4
5
6
(lijeva tipka za programiranje) Ô
: “Category” (Kategorija) Ô OK
: Odaberite željenu kategoriju. Ô OK
: Odaberite trenutačnu postavku tona
zvona kategorije. Ô OK
: Odaberite željeni ton zvona. Ô OK
Propušteni pozivi
Ako poziv nije odgovoren, uređaj ga tretira kao
propušteni poziv i prikazuje se . To vam daje
na znanje da morate pogledati popis pozivatelja
kako biste vidjeli tko vas je zvao dok ste bili
odsutni. Čak i ako je u popisu pozivatelja
pregledan samo jedan propušteni poziv (35.
stranica),
nestaje sa zaslona. Kada primite
drugi novi poziv,
se ponovno prikazuje.
Napomena:
• Čak i kada postoje nepregledani propušteni
pozivi,
nestaje sa zaslona načina
pripravnosti ako se na jednoj od prijavljenih
slušalica izvrši sljedeća radnja:
−− zamjenjivanje na baznoj stanici ili na
punjaču.
−− pritiskanje
.
Popis pozivatelja
Važno:
• Samo 1 osoba može pristupiti popisu
pozivatelja u datom trenutku.
• Provjerite jesu li na uređaju ispravno
postavljeni datum i vrijeme (16. stranica).
Pregledavanje popisa pozivatelja
i uzvraćanje poziva
1 t ( )
2Pritisnite
q za pregledavanje od
najnovijeg poziva ili pritisnite p za
pregledavanje od najstarijeg poziva.
35
Usluga ID pozivatelja
• Detaljne informacije o pozivatelju možete
vidjeti ako u načinu višestrukih prikaza
pritisnite
.
3Za uzvraćanje poziva, pritisnite
Za izlaz pritisnite
.
.
Napomena:
• Ako je unos već pregledan ili odgovoren,
prikazuje se “ ”, čak i kada je unos
pregledan ili odgovoren uporabom druge
slušalice.
• Ako poziv odgovara unosu s popisa
zabranjenih poziva, broj je zabilježen kao
(31. stranica).
Uređivanje broja pozivatelja prije
uzvraćanja poziva
1 t ( )
2 : Odaberite željeni unos. Ô
3
Ô Uređivanje broja.
OK
• Pritisnite brojčanu tipku ( 0 do
dodavanje, c za brisanje.
9
) za
4
Brisanje određene informacije o
pozivatelju
1 t ( )
2 : Odaberite željeni unos.
3 × Ô : “Yes” (Da) Ô OK
Ô
Brisanje svih informacija o
pozivateljima
1 t ( )
2 × Ô
: “Yes” (Da) Ô OK Ô
Spremanje informacije o
pozivatelju u imenik
1 t ( )
2 : Odaberite željeni unos. Ô OK Ô
3 : “Phonebook” (Imenik) Ô OK
4Za spremanje imena nastavite od 2.
koraka u poglavlju “Dodavanje unosa”, 22.
stranica.
36
SMS (Usluga kratkih poruka)
Korištenje SMS-a
1Pohranjivanje “Message
Centre1”
(Centra za poruke1):
(srednja tipka za programiranje)
SMS vam dozvoljava slanje i primanje
tekstualnih poruka između drugih telefona za
fiksnu liniju i mobilnih telefona koji podržavaju
kompatibilne SMS mreže i funkcije.
Važno:
• Za korištenje SMS funkcija morate:
−− biti prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i/ili
primjerenu uslugu, poput SMS-a.
−− potvrditi da je SMS uključen.
−− potvrditi da su ispravno unešeni brojevi
centara za poruke.
Za detalje i dostupnost obratite se svom
davatelju usluga/telefonskom operateru.
Napomena:
• Ukupno može biti spremljeno 47 poruka
(sa 160 znakova po poruci) može biti
spremljeno. Ukupno ih može biti više od
47 ako je dužina poruke manja od 160
znakova po poruci.
• Ako je uređaj spojen na PBX sustav, nećete
biti u mogućnosti koristiti SMS usluge.
Uključivanje/ isključivanje
SMS-a
1
(srednja tipka za programiranje)
# 3 5 7
2
: Odaberite željenu postavku. Ô OK
Ô
Spremanje brojeva SMS centara
za poruke
Brojevi SMS centara za poruke moraju biti
spremljeni kako bi se poruke mogle slati i
primati.
• Za više informacija obratite se svom
davatelju usluga/telefonskom operateru.
• Ako promijenite regionalne postavke bazne
stanice/resetirate baznu stanicu, pohranjeni
brojevi centra za poruke će se izbrisati
(26. stranica). U tom slučaju, po potrebi
ponovno pohranite brojeve.
# 3 5 1
Pohranjivanje “Message Centre2”
(Centra za poruke2):
(srednja tipka za programiranje)
# 3 5 2
2Ako je potrebno, promijenite broj. Ô
OK
Ô
Napomena:
• Za korisnike kućne centrale:
−− Morate upisati broj za pristup vanjskoj
liniji s PBX-a i umetnuti pauzu na
početak broja Centra za poruke 1.
−− Ako za SMS koristite samo broj Centra
za poruke 1, taj broj kakav je (bez
dodavanja broja za pristup vanjskoj liniji
ili biranja pauze) pohranite pod Centar
za poruke 2.
Slanje poruke
Pisanje i slanje nove poruke
1
(srednja tipka za programiranje) Ô
Ô OK
2 : “Create” (Izradi) Ô
3Unesite poruku. Ô OK
OK
• Pritiskom na 12/24 (47. stranica) možete
promijeniti način unosa znakova.
4Unesite telefonski broj odredišta (maks. 20
znamenki). Ô OK
Korištenje popisa ponovnog pozivanja:
u (
) Ô : Odaberite telefonski broj. Ô
OK 2 puta
Korištenje popisa pozivatelja:
u ( )Ô
: Odaberite osobu. Ô OK
2 puta
Korištenje telefonskog imenika:
Ô : Odaberite unos iz imenika. Ô
OK 2 puta
37
SMS (Usluga kratkih poruka)
5Za spremanje poruke odaberite “Yes”
4
(Da). Ô OK
6Za slanje poruke pritisnite
OK .
• Za odustajanje od slanja pritisnite
.
5
Napomena:
• Ovaj uređaj podržava SMS poruke do 612
slova, međutim maksimalni broj slova koje
možete primiti ili poslati mogao bi ograničiti
vaš davatelj SMS usluge/telekom operater.
Za detalje se obratite svom davatelju SMS
usluge/ telefonskom operateru.
• Ako vaša poruka sadrži preko 160 znakova,
poruka se tretira kao dugačka poruka i
prikazuje se “SSLong TextSS” (Dugačka
poruka). Vaš davatelj usluge/telefonski
operater dugu poruku može tretirati različito
od ostalih poruka. Obratite se svom
davatelju usluga za dodatne informacije.
• Ako je vaš uređaj spojen na PBX sustav,
pohranite broj za pristup vanjskoj liniji (39.
stranica).
Uređivanje/slanje spremljene
poruke
1
q
Uređivanje poruke:
Ô : “Edit Message” (Uredi
poruku) Ô OK ÔNastavite od koraka 3,
“Pisanje i slanje nove poruke”, 37. stranica.
Slanje poruke:
Ô : “Send” (Pošalji) Ô OK Ô
Pritisnite i držite c da biste izbrisali sve
brojeve. Ô Nastavite od koraka 4, “Pisanje i
slanje nove poruke”, 37. stranica.
1
2
3
38
(srednja tipka za programiranje) Ô
Ô OK
: “Send” (Poslano) Ô OK
: Odaberite poruku. Ô OK
Primanje poruke
Kada je primljena SMS poruka:
−− Prikazuje se “Primanje SMS poruke”.
−− čuje se ton (ako je zvono slušalice
uključeno).
−− prikazuje se
s ukupnim brojem novih
(nepročitanih) SMS poruka.
Čitanje primljene poruke
1
(srednja tipka za programiranje) Ô
Ô OK
2
3
: “Receive List” (Primljeno) Ô OK
: Odaberite poruku.
• Već pročitane poruke označene su sa “
”, čak i ako su pročitane uporabom
druge slušalice.
• Da biste obrisali poruku, pritisnite × .
Ô : “Yes” (Da) Ô OK
poruke.
ili p da biste odabrali poruku. Ô OK
Brisanje spremljenih poruka
: “Yes” (Da) Ô OK Ô
4Pritisnite
(srednja tipka za programiranje) Ô
Ô OK
2 : “Send List” (Poslano) Ô OK
3Za čitanje spremljene poruke pritisnite
Ô : “Erase” (Izbriši) Ô OK
• Da biste izbrisali sve poruke, odaberite
“Erase All” (Izbriši sve). Ô OK
OK da biste pročitali sadržaj
Napomena:
• Da biste nazvali pošiljatelja poruke,
.
pritisnite
Odgovaranje na poruku
1Dok čitate primljenu poruku, pritisnite
.
2 : “Reply” (Odgovori) Ô OK
3Upišite poruku (47. stranica). Ô OK
4Ako je potrebno, uredite telefonski broj
odredišta. Ô OK
5Nastavite od koraka 5, “Pisanje i slanje
nove poruke”, 37. stranica.
Uređivanje/proslijeđivanje poruke
1Dok čitate primljenu poruku, pritisnite
.
SMS (Usluga kratkih poruka)
2
: “Edit Message” (Uredi poruku) Ô
OK
3Nastavite od koraka 3, “Pisanje i slanje
nove poruke”, 37. stranica.
Brisanje primljenih poruka
1Dok čitate primljenu poruku, pritisnite
.
2
: “Erase” (Izbriši) Ô OK
• Da biste izbrisali sve poruke, odaberite
“Erase All” (Izbriši sve). Ô OK
3
: “Yes” (Da) Ô OK Ô
Spremanje broja pošiljatelja u
telefonski imenik
1Dok čitate primljenu poruku, pritisnite
.
2
: “Add Phonebook” (Dodaj imenik) Ô
OK
Ostale postavke
Spremanje PBX broja za pristup
vanjskoj liniji (samo za korisnike
PBX sustava)
Spremite svoj PBX broj za pristup vanjskoj
liniji (maks. 4 znamenke) tako da se SMS
poruke ispravno šalju. Kada šaljete SMS
poruke na brojeve iz imenika ili iz popisa
za uzvraćanje poziva, PBX broj za pristup
vanjskoj liniji se briše. Tvornička postavka je
“Off” (Isklj.).
1
(srednja tipka za programiranje)
# 3 5 6
2 : “On” (Uklj.) Ô OK
3Po potrebi unesite broj za pristup vanjskoj
liniji s kućne centrale s pauzom. Ô OK
Ô
3Za spremanje imena nastavite od 2.
koraka u poglavlju “Dodavanje unosa”, 22.
stranica.
Uređivanje broja pošiljatelja prije
uzvraćanja poziva
1Dok čitate primljenu poruku, pritisnite
.
2 : “Edit & Call” (Uredi i zovi) Ô
3Uredite broj. Ô
OK
39
Telefonska tajnica
Telefonska tajnica
Dostupno za:
KX-TG8061
Telefonska tajnica može odgovoriti i snimiti
pozive umjesto vas kada niste u mogućnosti
javiti se. Također možete podesiti uređaj da
reproducira pozdravnu poruku, ali da ne snima
poruke pozivatelja odabirom “Greeting
Only” (Samo pozdrav) kao postavke vremena
snimanja (44. stranica).
Važno:
• Samo 1 osoba može pristupiti telefonskoj
tajnici (slušati poruke, snimiti pozdravnu
poruku itd.) u datom trenutku.
• Kada pozivatelji ostavljaju poruke uređaj
bilježi datum i vrijeme za svaku poruku.
Provjerite jesu li datum i vrijeme ispravno
postavljeni (16. stranica).
Kapacitet memorije (uključujući
pozdravnu poruku)
Ukupni kapacitet snimanja je oko 15 minuta.
Maksimalno se mogu snimiti 64 poruke.
Napomena:
• Kada se memorija za poruke napuni:
−− na zaslonu slušalice prikazuje se
“Messages Full” (Memorija puna)
−− Pokazivač uključene tajnice na baznoj
stanici brzo treperi kada se uključi
telefonska tajnica.
−− Brojač poruka na baznoj stanici treperi
kada se uključi telefonska tajnica.
−−
i ukupni broj novih poruka nije
prikazan na slušalici, čak i kada je
automatska tajnica uključena.
−− Ako koristite prethodno snimljenu
pozdravnu poruku, uređaj automatski
prebacuje na drugu prethodno snimljenu
pozdravnu poruku kojom moli pozivatelje
da ponovo nazovu kasnije.
−− Ako ste snimili svoju vlastitu pozdravnu
poruku, ista poruka se i dalje objavljuje
pozivateljima iako se njihove poruke ne
snimaju.
40
Uključivanje/isključivanje
telefonske tajnice
Zadana postavka automatske tajnice u
uključeno.
Bazna stanica
Pritisnite
da biste uključili/isključili
telefonsku tajnicu.
• Kada je telefonska tajnica uključena:
−− upali se pokazivač za odgovaranje.
−− brojač poruka prikazuje ukupni broj
poruka (starih i novih).
Slušalica
1Za uključivanje:
(srednja tipka za programiranje)
# 3 5 7
Isključivanje:
(srednja tipka za programiranje)
# 3 5 8
2
Napomena:
• Kada je telefonska tajnica uključena, pored
ikone baterije prikazuje se
.
Nadziranje poziva
Dok pozivatelj ostavlja poruku, preko
zvučnika slušalice možete slušati poziv. Za
podešavanje glasnoće zvučnika uzastopce
pritišćite p ili q . Pritiskom na
na slušalici možete odgovoriti na poziv.
Nadziranje poziva može se podesiti za svaku
slušalicu. Zadana postavka je “On” (Uklj.).
1
(srednja tipka za programiranje)
# 3 1 0
2
: Odaberite željenu postavku. Ô OK
Ô
Telefonska tajnica
Pozdravna poruka
Kada uređaj odgovara na poziv, pozivateljima
se reproducira pozdravna poruka.
Možete koristiti:
−− svoju vlastitu pozdravnu poruku
−− tvornički snimljenu pozdravnu poruku
Snimanje svoje pozdravne
poruke
1
(srednja tipka za programiranje)
2 : “Yes” (Da) Ô OK
3 Nakon što se oglasi zvuk, držite slušalicu
oko 20 cm udaljenu i jasno govorite u
mikrofon (maks. 50 sekundi).
.
Uporaba tvornički snimljene
pozdravne poruke
Uređaj ima 2 tvornički snimljene pozdravne
poruke:
−− Ako obrišete ili ne snimite svoju vlastitu
pozdravnu poruku, uređaj pozivateljima
reproducira tvornički snimljenu poruku i
moli ih da ostave poruku.
−− Ako je vrijeme snimanja poruke (44.
stranica) postavljeno na “Greeting
Only” (Samo pozdrav), poruke
pozivatelja neće se snimiti, a uređaj
reproducira drugačiju tvornički snimljenu
pozdravnu poruku u kojoj moli korisnike
da nazovu ponovno.
Ponovno postavljanje tvornički
snimljene pozdravne poruke
1
(srednja tipka za programiranje)
# 3 0 3
2
Preslušavanje poruka
uporabom bazne stanice
# 3 0 3
4Da biste zaustavili snimanje, pritisnite
5
Reproduciranje pozdravne
poruke
Kad su snimljene nove poruke,
na baznoj stanici treperi u .
Pritisnite u .
• Ako su snimljene nove poruke, bazna
stanica reproducira nove poruke.
• Ako nema novih poruka, bazna stanica
reproducira sve poruke.
Upravljanje telefonskom tajnicom
tijekom reprodukcije
Tipka
Rad
+ ili −
Podešavanje glasnoće
zvučnika
4
Ponovi poruku*1
¢
Preskakanje poruke
n
Zaustavljanje reprodukcije
×
Brisanje poruke koja se
trenutno reproducira
Ako se pritisne unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna poruka.
*1
Brisanje svih poruka
Pritisnite × 2 puta dok uređaj nije u uporabi.
Ako želite koristiti tvornički snimljenu
pozdravnu poruku kada snimite svoju
pozdravnu poruku, morate obrisati svoju
vlastitu pozdravnu poruku.
1
(srednja tipka za programiranje)
# 3 0 4
2 OK
Ô
41
Telefonska tajnica
Slušanje poruka uporabom
slušalice
Tipka
Kada su snimljene nove poruke, na slušalici se
prikazuje
s ukupnim brojem novih poruka.
1Preslušavanje novih poruka:
(srednja tipka za programiranje)
# 3 2 3
Preslušavanje svih poruka:
(srednja tipka za programiranje)
Ulaz u izbornik “Settings”
(Postavke)
4
Reproduciraj nove poruke
5
Reproduciraj sve poruke
6
Reproduciraj pozdravnu
poruku
7 6
Snimi pozdravnu poruku
8
Uključi telefonsku tajnicu
Pauziranje poruke*3
# 3 2 4
2Kada završite pritisnite
Radnja
3
9
.
Zaustavljanje snimanja
Zaustavljanje reprodukcije
ili
Napomena:
• Za prebacivanje na prijamnik slušalice,
.
pritisnite
S 4
Preslušavanje poruka s popisa poruka
S 5
Brisanje svih poruka
Možete izabrati stavku koja će se reproducirati.
S 6
Vraćanje na prethodno
snimljenu pozdravnu poruku
1
Isključi telefonsku tajnicu
0
*4
(srednja tipka za programiranje)
Ako se pritisne unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna poruka,
osim kad se reproducira s popisa poruka.
*2
Kad reproducirate poruku s popisa poruka,
jedinica zaustavlja reprodukciju poruke i
zaslon se vraća na popis poruka.
*3
Nastavak reprodukcije: : “Play”
(Reproduciraj) Ô OK
*4
Brisati možete i na ovaj način:
× Ô : “Yes” (Da) Ô OK
*1
# 3 2 9
2
: Izaberite željenu stavku s popisa
poruka. Ô
• Odabrane poruke možete izbrisati kako
slijedi: × Ô : “Yes” (Da) Ô OK
3Kada završite, pritisnite
.
Napomena:
• Ako je stavka već preslušana, prikazuje se
“ ”, čak i kada je preslušana uporabom
druge slušalice.
• Ako uređaj ne može primiti podatke o
pozivatelju, na popisu poruka prikazuje se
“Message” (Poruka).
Upravljanje telefonskom tajnicom
(srednja tipka za programiranje) Ô
Ô OK
Tipka
Radnja
p ili q
Podešavanje glasnoće
prijamnika slušalice ili
zvučnika (tijekom reprodukcije)
1
ili
t
Ponovi poruku (tijekom
reprodukcije)*1
2
ili
u
Preskoči poruku (tijekom
reprodukcije)*2
42
Brisanje poruke koja se
trenutno reproducira
Uzvraćanje poziva (samo za
korisnike usluge ID pozivatelja)
Ako je za poziv primljena informacija o
pozivatelju, možete mu uzvratiti poziv dok
slušate poruku.
1Pritisnite
2 : “Call
OK
tijekom reprodukcije.
Back” (Uzvraćanje poziva) Ô
Uređivanje broja prije uzvraćanja poziva
1Pritisnite
tijekom reprodukcije.
2 : “Edit & Call” (Uredi i zovi) Ô
3Uredite broj. Ô
OK
Telefonska tajnica
Brisanje svih poruka
1
(srednja tipka za programiranje)
Daljinske komande
Tipka
# 3 2 5
Radnja
1
Ponovi poruku (tijekom
reprodukcije)*1
2
Preskoči poruku (tijekom
reprodukcije)
Daljinsko upravljanje
4
Reproduciraj nove poruke
Koristeći telefon s tonskim biranjem možete
nazvati svoj telefonski broj s drugog mjesta
i pristupiti uređaju da preslušate poruke
ili promijenite postavke telefonske tajnice.
Glasovni vodič uređaja navodi vas da
pritisnete određene tipke za biranje za
izvršavanje različitih radnji.
5
Reproduciraj sve poruke
6
Reproduciraj pozdravnu
poruku
7
Snimi pozdravnu poruku
9
Prekidanje snimanja
Prekidanje reprodukcije
0
Isključi telefonsku tajnicu
Kôd daljinskog pristupa
S 4
Brisanje poruke koja se
trenutno reproducira
S 5
Brisanje svih poruka
S 6
Vraćanje na prethodno
snimljenu pozdravnu poruku
(tijekom reprodukcije
pozdravne poruke)
S #
Završi daljinsko upravljanje
(ili prekinite liniju)
2
: “Yes” (Da) Ô OK Ô
3-znamenkasti kôd daljinskog pristupa mora biti
unešen kada daljinski upravljate telefonskom
tajnicom. Taj kôd sprečava neovlaštene osobe
da daljinski preslušavaju vaše poruke.
Važno:
• Kako bi daljinski upravljali telefonskom tajnicom
prvo morate postaviti kôd daljinskog pristupa.
1
(srednja tipka za programiranje)
# 3 0 6
2Za uključivanje daljinskog upravljanja
unesite 3-znamenkasti kôd daljinskog
pristupa.
3 OK
Ô
Završetak daljinskog upravljanja
Pritisnite S u koraku 2. u poglavlju “Kôd
daljinskog upravljanja”, stranica 43.
• Uneseni kôd za daljinski pristup je izbrisan.
Daljinsko korištenje telefonske
tajnice
1Birajte svoj telefonski broj na telefonu s
tonskim biranjem.
2Nakon što započne pozdravna poruka
unesite svoj kôd daljinskog pristupa.
Ako se pritisne unutar prvih 5 sekundi
poruke, reproducira se prethodna poruka.
*1
Daljinsko uključivanje telefonske
tajnice
Ako je telefonska tajnica isključena, možete je
daljinski uključiti.
1Birajte svoj telefonski broj na telefonu s
tonskim biranjem.
2Pustite telefon neka zvoni 9 puta.
• Čuje se dugački ton.
3Unesite svoj kôd daljinskog pristupa
unutar 10 sekundi nakon dugačkog tona.
• Reproducira se pozdravna poruka.
• Možete prekinuti ili ponovno unijeti
svoj kôd daljinskog pristupa i započeti
daljinsko upravljanje (43. stranica).
3Unesite daljinsku naredbu.
4Kada završite prekinite liniju.
43
Telefonska tajnica
pošte kod svog davatelja usluga/
telefonskog operatera prije mijenjanja
ove postavke.
−− Promijenite broj zvona usluge govorne
pošte tako da telefonska tajnica može
prva odgovoriti na poziv. Da biste
to učinili, obratite se svom davatelju
usluge/ telefonskom operateru.
Postavke telefonske tajnice
Broj zvona prije nego uređaj
odgovori na poziv
Pod “Number of Rings” (Broj zvonjenja)
možete podesiti koliko će puta uređaj zvoniti
prije nego što odgovori na poziv. Možete
odabrati 2 do 6 zvona ili opciju “Auto”
(Automatski).
Zadana postavka je “4 Rings” (4 zvona).
“Auto” (Automatski): Telefonska tajnica
uređaja odgovara nakon 2. zvona kada je
snimljena nova poruka ili nakon 5. zvona kada
nema novih poruka. Ako zovete vaš uređaj s
udaljene lokacije da preslušate nove poruke
(43. stranica), znati ćete da nema novih
poruka kada uređaj zazvoni 3 puta. Tada
možete prekinuti vezu bez plaćanja poziva.
1
(srednja tipka za programiranje)
# 2 1 1
2
: Odaberite željenu postavku. Ô OK
Ô
Za pretplatnike usluge govorne pošte
Za primanje govorne pošte i ispravnu uporabu
telefonske tajnice obratite pažnju na sljedeće:
• Za uporabu usluge govorne pošte (45.
stranica) koju pruža vaš davatelj usluge/
telefonski operater umjesto telefonske
tajnice isključite telefonsku tajnicu (40.
stranica).
• Za uporabu telefonske tajnice ovog
uređaja umjesto usluge govorne pošte
koju pruža vaš davatelj usluga/telefonski
operater obratite se svom davatelju usluga/
telefonskom operateru kako bi vam
isključio uslugu govorne pošte.
Ako vaš davatelj usluga/telefonski operater
to ne može učiniti:
−− Postavite postavku “Number of
Rings” (Broj zvona) tako da telefonska
tajnica odgovara na pozive prije nego
se uključi usluga govorne pošte vašeg
davatelja usluga/ telefonskog operatera.
Potrebno je provjeriti broj zvona
potrebnih za aktiviranje usluge govorne
44
Vrijeme snimanja za pozivatelja
Možete promijeniti maksimalno vrijeme
snimanja poruke dodijeljeno svakom
pozivatelju. Zadana je postavka “3 Minutes”
(3 minute).
1
(srednja tipka za programiranje)
# 3 0 5
2
: Odaberite željenu postavku. Ô OK
Ô
Odabir “Greeting Only” (Samo
pozdravna poruka)
Možete odabrati “Greeting Only” (Samo
pozdravna poruka), čime podešavate uređaj
da pozdravi pozivatelja, ali ne snima poruke.
Odaberite “Greeting Only” (Samo
pozdravna poruka) u 2. koraku u poglavlju
"Vrijeme snimanja za pozivatelja", 44. stranica.
Napomena:
• Kada odaberete “Greeting Only” (Samo
pozdravna poruka):
−− Ako ne snimite svoju vlastitu poruku,
uređaj će reproducirati tvornički
snimljenu pozdravnu poruku u kojoj moli
pozivatelje da ponovno nazovu kasnije.
−− Ako koristite svoju vlastitu poruku,
snimite pozdravnu poruku u kojoj ćete
zamoliti pozivatelje da ponovno nazovu
kasnije (41. stranica).
Usluga govorne pošte
Usluga govorne pošte
Govorna pošta je usluga automatskog
odgovaranja na poziv koju pruža vaš davatelj
usluge/telefonski operater. Nakon što se
prijavite na ovu uslugu, sustav govorne pošte
vašeg davatelja usluge/telefonskog operatera
za vas odgovora na pozive kada niste u
mogućnosti odgovoriti na poziv ili kada vam
je linija zauzeta. Poruke snima vaš davatelj
usluge/telefonski operater, ne vaš telefon.
Kada imate nove poruke, na slušalici se
prikazuje
ako je usluga pokazivanja poruka
dostupna. Molimo vas za detalje o ovoj usluzi
obratite se svom davatelju usluga/telefonskom
operateru.
Važno:
• Ako
i dalje ostaje na zaslonu, čak i
nakon što ste preslušali nove poruke,
isključite ga tako da pritisnete # i držite 2
sekunde.
• Za uporabu usluge govorne pošte koju
nudi vaš davatelj usluge/telefonski operater
umjesto telefonske tajnice, isključite
telefonsku tajnicu (40. stranica). Za detalje
pogledajte 44. str. (KX-TG8061)
45
Interkom/Lokator
Prosljeđivanje poziva,
konferencijski pozivi
Interkom
Interkomski razgovor se može vršiti između
slušalica.
Napomena:
• Ako primite vanjski poziv dok interno
razgovarate, čut ćete 2 tona. Da biste se
javili na poziv, pritisnite
, a zatim
pritisnite
.
• Kada pozivate slušalicu, pozivana slušalica
zvoni 1 minutu.
(srednja tipka za programiranje) Ô
.
Odgovaranje na interni poziv
1Pritisnite
da biste odgovorili na poziv.
2Kada završite razgovor, pritisnite
.
Lokator slušalice
Možete locirati zametnutu slušalicu pozivajući
je jednosmjerno.
.
• Sve prijavljene slušalice zvone 1 minutu.
2Za prekid pozivanja:
Bazna stanica: Pritisnite
Slušalica: Pritisnite
.
.
2 : Odaberite željenu jedinicu. Ô OK
3Čekajte da pozivana stranka odgovori.
Pritisnite
.
• Vanjski poziv se preusmjerava na
odredišnu jedinicu.
: Odaberite željenu jedinicu. Ô OK
• Za prekid pozivanja pritisnite
.
1Bazna stanica: Pritisnite
Za uspostavljanje konferencijskog
poziva:
Ô : “Conference” (Konferencijski
poziv) Ô OK
• Da biste napustili konferencijski poziv,
pritisnite
. Ostale 2 stranke mogu
nastaviti razgovarati.
• Za stavljanje vanjskog poziva na
čekanje:
Ô : “Hold” (Čekanje)
Ô OK
Za nastavak konferencijskog
Ô : “Conference”
poziva:
(Konferencijski poziv) Ô OK
Napomena:
• Ako se želite vratiti na vanjski poziv nakon
što pozivana osoba odgovori, pritisnite
×.
Odgovaranje na proslijeđeni poziv
Pritisnite
46
da
poziv stavite na čekanje.
4Za dovršetak prosljeđivanja:
2
3Kada završite razgovor, pritisnite
1Tijekom vanjskog poziva pritisnite
• Ako pozivana osoba ne odgovori,
pritisnite
za povratak na vanjski
poziv.
Ostvarivanje internog poziva
1
Vanjski pozivi se mogu preusmjeriti ili se
može ostvariti konferencijski poziv s vanjskim
pozivateljem između 2 slušalice.
da biste odgovorili na poziv.
Korisne informacije
Unos znakova
Tipke za biranje se koriste za upis slova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više dodijeljenih
znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovise o načinu unosa znakova (47. stranica).
−− Pritisnite t ili u za pomicanje pokazivača lijevo ili desno.
−− Pritisnite tipke za biranje za upis slova i brojeva.
−− Pritisnite c za brisanje slova ili broja označenog pokazivačem. Pritisnite i držite c za
brisanje svih slova i brojeva.
−− Pritisnite S (A>a) za promjenu između velikih i malih slova.
−− Za upis drugog slova smještenog na istoj tipki pritisnite u da biste pomakli pokazivač na
sljedeće mjesto, a zatim pritisnite odgovarajuću brojčanu tipku.
−− Ako ne pritisnete niti jednu tipku unutar 5 sekundi nakon upisivanja slova, slovo se ustaljuje, a
pokazivač se pomiče u desno.
Načini unosa znakova
Dostupni načini unosa znakova su latinično pismo (ABC), numerički (0-9), grčki alfabet (ABΓ),
prošireni 1 (AÄÅ), prošireni 2 (SŚŠ) te ćirilično pismo (АБВ). Za SMS poruke dostupni su latinični
(ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ) i prošireni 1 (AÄÅ) načini unosa. Kada koristite navedene
načine unosa znakova, osim numeričkog, višestrukim pritiskom brojčane tipke možete odabrati
koji se znak unosi.
Kada je na zaslonu prikaz za unos teksta:
1/A/? Ô
: Odaberite način unosa znakova. Ô OK
Napomena:
• U sljedećim tablicama predstavlja jedan razmak.
• Tipke za biranje označene s *1, *2 i *3 u sljedećim tablicama imaju različito dodijeljene
znakove za SMS. Pogledajte napomene *1, *2 i *3.
Tablica latiničnog pisma (ABC)
Tablica brojeva (0-9)
Tablica s grčkim pismom (ABΓ)
47
Korisne informacije
Proširena tablica s po jednim znakom (AÄÅ)
• Sljedeća se slova koriste kao velika i mala:
Proširena tablica s po 2 znaka (SŚŠ) (nije dostupno za SMS)
• Sljedeća se slova koriste kao velika i mala:
Tablica ćiriličnog pisma (АБВ) (nije dostupno za SMS)
48
Korisne informacije
Poruke o pogrešci
Prikaz poruke
Uzrok/rješenje
Base no power (Baza nema
napajanja)
ili
No link to base.
Reconnect main base AC
adaptor.
(Nema veze s baznom
stanicom. Ponovno spojite
prilagodnik za izmjenični
napon glavne baze.)
ili
No link.
(Nema veze s bazom.)
Check Phone Line
(Provjeri tel. liniju)
• Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom.
Približite se baznoj stanici i pokušajte ponovo.
• Odspojite prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice da
biste je resetirali. Spojite adapter i pokušajte ponovo.
• Prijava slušalice možda je poništena. Ponovo prijavite
slušalicu (33. stranica).
• Kada je “Nema veze s bazom.” prikazano tijekom nestanka
struje, postavite slušalicu na baznu stanicu kako biste bazu
opskrbili napajanjem.
Error (Pogreška)*1
• Snimanje je bilo prekratko. Pokušajte ponovo.
Failed (Pogrešno)
• Pogrešno kopiranje imenika (24. stranica). Provjerite je li
druga slušalica (primatelj) u stanju pripravnosti i pokušajte
ponovo.
Incomplete (Nepotpuno)
• Pozivateljeva memorija imenika je puna. Obrišite
nepotrebne unose iz imenika druge slušalice (primatelja) i
pokušajte ponovo.
Invalid Number
(Pogrešan broj)
• Pokušali ste poslati SMS poruku na telefonski broj
pohranjen u imeniku, popisu pozivatelja ili popisu za
ponovno biranje koji je duži od 20 znamenki.
Memory Full (Mem. puna)
• Memorija imenika je puna. Obrišite nepotrebne unose (23.
stranica).
• Memorija poruka je puna. Obrišite nepotrebne poruke (41.,
42. stranica).*1
• Memorija popisa zabranjenih poziva je puna. Obrišite
nepotrebne unose (31. stranica).
Use rechargeable
battery
(Koristite punjivu bateriju)
• Uložene su baterije pogrešnog tipa kao što su alkalne ili
manganske baterije. Koristite samo punjive Ni-MH baterije
navedene na 4. i 7. stranici.
You must first
subscribe to Caller
ID. (Najprije se prijavite na
uslugu ID pozivatelja.)
• Morate se pretplatiti na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada
primite podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID
pozivatelja, ova poruka se neće prikazivati.
*1
• Još nije spojen isporučeni kabel telefonske linije ili je
spojen pogrešno. Provjerite priključke (10. stranica).
KX-TG8061
49
Korisne informacije
U slučaju problema
Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju, odspojite AC
prilagodnik bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovo spojite AC prilagodnik i uključite
slušalicu.
Općenita uporaba
Problem
Uzrok/rješenje
Slušalica se ne uključuje
automatski nakon
postavljanja napunjenih
baterija.
• Postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač kako biste
uključili slušalicu.
Uređaj ne radi.
•
•
•
•
Zaslon na slušalici je
prazan ili zatamnjen.
• Slušalica je u načinu rada za zaštitu zaslona (15. stranica).
Ponovno uključite zaslon slušalice:
−− pritiskom na t ili u za vrijeme poziva.
−− pritiskom na
u svim ostalim situacijama.
• “LCD in charging” (Punjenje LCD-a u tijeku) postavljeno je
na “Off” (Isklj.) za vrijeme punjenja. Promijenite postavku (28.
stranica).
• Slušalica nije uključena. Uključite napajanje (15. stranica).
Ne čujem ton za biranje.
• Provjerite koristite li isporučeni kabel telefonske linije.
Vaš stari kabel telefonske linije možda ima drugačiji raspored
ožičenja.
• Prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice ili kabel
telefonske linije nije priključen. Provjerite spojeve.
• Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite liniju u
drugi telefon za koji znate da radi. Ako taj telefon radi ispravno,
obratite se servisu za popravak uređaja. Ako drugi telefon ne radi
ispravno, obratite se davatelju usluge/telefonskom operateru.
Uvjerite se da su baterije pravilno uložene (11. stranica).
Potpuno napunite baterije (11. stranica).
Provjerite spojeve (10. stranica).
Odspojite prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice
kako biste resetirali uređaj i isključili slušalicu. Spojite AC
prilagodnik, uključite slušalicu i pokušajte ponovno.
• Slušalica nije bila prijavljena na baznu stanicu. Prijavite
slušalicu (33. stranica).
Postavke za programiranje
Problem
Uzrok/rješenje
Prikaz je na jeziku koji ne
znam pročitati.
• Promijenite jezik prikaza (16. stranica).
Tijekom programiranja,
prikaz se vraća u stanje
pripravnosti.
• Primljen je poziv čiji je unos pronađen u popisu zabranjenih
poziva.
Pričekajte i kasnije pokušajte ponovno.
50
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Ne mogu aktivirati econačin.
• Ne možete postaviti eko način rada kada način rada preko
odašiljača postavite na “On” (Uklj.). Ako je potrebno, postavite
način rada preko odašiljača na “Off” (Isklj.) (33. stranica).
Ne mogu prijaviti slušalicu
na baznu stanicu.
• Maksimalni broj slušalica (6) je već prijavljen na baznu stanicu.
Poništite prijave neuporabljenih slušalica iz bazne stanice (33.
stranica).
• Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili svoj PIN, obratite
se najbližem ovlaštenom servisu.
Punjenje baterija
Problem
Uzrok/rješenje
Slušalica se oglašava
zvučnim signalom i/ili
treperi.
• Baterija je pri kraju. Potpuno napunite baterije (11. stranica).
Potpuno sam napunio
baterije, ali
−− i dalje treperi ili
−− se vrijeme rada čini
kraćim.
• Očistite krajeve baterija (ª, ·) i kontakte punjenja suhom
krpom i ponovno punite.
• Vrijeme je za zamjenu baterija (11. stranica).
Pozivanje/odgovaranje na pozive, interkom
Problem
Prikazuje se
Uzrok/rješenje
.
• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
• Prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice nije pravilno
priključen.
Ponovno spojite AC prilagodnik na baznu stanicu.
• Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite je (33.
stranica).
• Aktivacija eko načina na dodir smanjuje domet bazne stanice
u stanju čekanja. Ako je potrebno, isključite eko način rada
(str. 16).
Čuje se šum, a zvuk se
prekida.
• Upotrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih
električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite
slušalicu dalje od izvora smetnji.
• Približite se baznoj stanici.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučamo spajanje DSL/
ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije.
Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.
• Odspojite prilagodnik za izmjenični napon bazne stanice
kako biste resetirali uređaj i isključili slušalicu. Spojite AC
prilagodnik, uključite slušalicu i pokušajte ponovno.
Čini se da se kvaliteta
smanjuje.
• Prijavili ste slušalicu koja se ne preporučuje (4. stranica).
Najjasnija kvaliteta zvuka moguća je samo prijavom
preporučene slušalice.
51
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Slušalica ne zvoni.
• Zvono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (18. stranica).
• Noćni način rada je uključen. Isključite ga (30. stranica).
Bazna stanica ne zvoni.*1
• Glasnoća zvona je isključena. Podesite glasnoću zvona (27.
stranica).
Ne mogu pozivati.
• Možda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite
postavku (16. stranica).
• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se i
pokušajte ponovno.
• Druga jedinica je u uporabi. Pričekajte i kasnije pokušajte
ponovno.
• Telefonska tajnica je u uporabi.*1 Pričekajte i kasnije pokušajte
ponovno.
• Birali ste zabranjeni broj (31. stranica).
• Zaključana je tipkovnica. Otključajte je (20. stranica).
*1
KX-TG8061
ID pozivatelja
Problem
Uzrok/rješenje
Ne prikazuju se podaci o
pozivatelju.
• Morate se prijaviti na uslugu ID pozivatelja. Za detalje se
obratite svom davatelju usluge/telefonskom operateru.
• Ako je vaš uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu telefonsku
opremu, odspojite ga i uključite direktno u zidnu utičnicu.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo spajanje DSL/
ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije.
Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.
• Druga telefonska oprema može biti u interferenciji s ovim
uređajem.
Isključite ostalu opremu i pokušajte ponovno.
Podaci o pozivatelju se
kasno
ispisuju.
• Ovisno o vašem davatelju usluga/telefonskom operateru,
uređaj može prikazati informacije pozivatelja pri 2. zvonu ili
kasnije.
• Približite se baznoj stanici.
Vrijeme na uređaju.
se pomaknulo.
• Neispravna informacija o vremenu od dolaznog ID-a pozivatelja
je promijenila vrijeme. Podešavanje vremena postavite na
“Manual” (Ručno) (isklj.) (26. stranica).
Ime pohranjeno u imeniku nije • Uredite ime u zapisu imenika tako da stane u 1 red teksta (23.
bilo u potpunosti prikazano
stranica).
dok se primao vanjski poziv.
SMS (Usluga kratkih poruka)
Problem
Uzrok/rješenje
Broj SMS centra za poruke je • Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS opcija bila
zabilježen u popisu pozivatelja
isključena. Uključite ga (37. stranica).
a poruka nije primljena.
52
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Ne mogu slati ili primati
SMS poruke.
• Niste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se svom
davatelju usluge/telefonskom operateru.
• Broj(evi) SMS centra za poruke nisu spremljeni ili su netočni.
Spremite ispravne brojeve (37. stranica).
• Prijenos poruke je prekinut. Pričekajte da se poruka pošalje
prije korištenja drugih funkcija telefona.
• Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo spajanje DSL/
ADSL filtra između bazne stanice i priključka telefonske linije.
Za detalje se obratite davatelju DSL/ADSL usluge.
Prikazano je “FD”.
• Uređaj se ne može spojiti na SMS centar za poruke. Provjerite
jesu li spremljeni ispravni brojevi SMS centra za poruke.
Provjerite je li uključen SMS (37. stranica).
Prikazano je “FE”.
• Dogodila se greška tijekom slanja poruke. Pokušajte ponovno.
Prikazano je “E0”.
• Vaš telefonski broj je trajno nevidljiv ili niste prijavljeni na odgovarajuću
uslugu. Obratite se svom davatelju usluge/telefonskom operateru.
Telefonska tajnica (KX-TG8061)
Problem
Uzrok/rješenje
Uređaj ne snima nove
poruke.
• Telefonska tajnica je isključena. Uključite je (40. stranica).
• Memorija za poruke je puna. Obrišite nepotrebne poruke (41.
stranica).
• Vrijeme snimanja je postavljeno na “Samo pozdravna poruka”.
Promijenite postavku (44. stranica).
• Ako vaša pozdravna poruka nije pravilno snimljena, pozivatelji
ne mogu ostaviti poruku. Ponovo snimite svoju vlastitu
pozdravnu poruku (41. stranica).
• Ako ste prijavljeni na uslugu govorne pošte, poruke snima sustav
vašeg davatelja usluge/telefonskog operatera, a ne vaš telefon.
Promijenite postavku broja zvona na svom uređaju ili se obratite
svom davatelju usluga/telefonskom operateru (44. stranica).
Moja vlastita pozdravna
poruka se ne čuje dobro.
• Ponovo snimite svoju vlastitu pozdravnu poruku (41. stranica).
Ne mogu upravljati
telefonskom tajnicom.
• Netko koristi uređaj. Pričekajte da drugi korisnik završi.
• Pozivatelj ostavlja poruku. Pričekajte da pozivatelj završi.
• Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
Ne mogu daljinski
upravljati telefonskom
tajnicom.
• Nije postavljen kod daljinskog pristupa. Postavite kod
daljinskog pristupa(str. 43).
• Unijeli ste pogrešan kôd daljinskog pristupa. Ako ste zaboravili
vaš kôd daljinskog pristupa, uđite u postavku podešavanja kôda
daljinskog pristupa da provjerite svoj trenutni kôd (43. stranica).
• Odlučno pritisnite svaku tipku.
• Telefonska tajnica je isključena. Uključite je (43. stranica).
53
Korisne informacije
Oštećenje tekućinom
Problem
Uzrok/rješenje
Tekućina ili drugi oblik
vlage je ušao u slušalicu/
baznu stanicu.
• Odspojite AC prilagodnik i kabel telefonske linije iz bazne
stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite je da se suši
najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/bazna stanica
potpuno osuše ponovo spojite AC prilagodnik i kabel
telefonske linije. Umetnite baterije i potpuno ih napunite prije
uporabe. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se najbližem
Panasonicovom servisu.
Oprez:
• Kako biste izbjegli trajno oštećenje ne koristite mikrovalnu pećnicu za ubrzavanje postupka
sušenja.
Kopča za remen
„„ Pričvršćivanje
„„ Vađenje
Postavljanje na zid
Napomena:
• Provjerite jesu li zid i način postavljanja dovoljno čvrsti za podupiranje težine uređaja.
„„ Bazna stanica (KX-TG8051)
Kukica
54
„„ Bazna stanica (KX-TG8061)
28 mm
49 mm
Vijci
(nisu isporučeni)
Vijci
(nisu isporučeni)
Kukica
Kazalo
Kazalo
A Alarm: 30
Automatski razgovor: 18
B Baterija: 11
Bazna stanica
Resetiranje: 32
Brzo biranje: 23
D Datum i vrijeme: 16
Dijeljenje poziva: 20
Dodatne slušalice: 33
E Eko način rada: 16
Ekvalizator: 19
F Funkcija Hold: 19
Funkcija Recall/ flash: 19
G Glasnoća
Prijamnik: 18
Zvono (bazna stanica): 27
Zvono (Slušalica): 18, 27
Zvučnik: 18
Govorna pošta: 45
I ID pozivatelja poziva na čekanju: 19
Interkom: 46
K Kategorija: 22, 35
Kôd za izravni pristup: 25
Konferencijski pozivi: 46
Kopča za remen: 54
L Lančano biranje 23
N Način biranja: 16
Nestanak struje (rad
sigurnosnog napajanja): 20
Noćni način rada: 30
O Odašiljač: 33
Odgovaranje na pozive: 18
Ograničenje poziva: 31
P Pauza: 18
PIN: 32
Podešavanje vremena: 26
Ponovno biranje: 18
Popis pozivatelja: 35
Poruke o pogrešci: 49
Postavke države: 32
Postavljanje na zid: 54
Poziv na čekanju: 19
Pozivanje: 18
Preusmjeravanje poziva: 46
Prigušeno: 19
Privatni način rada: 28
Privremeno tonsko biranje: 19
Propušteni pozivi: 35
R Razglas: 18
S Slušalica
Odjavljivanje: 33
Lociranje: 46
Nazivi: 31
Prijavljivanje: 33
T Telefonski imenik: 22
Telefonska tajnica: 40
Nadziranje poziva: 40
Brisanje poruka: 41, 42, 43
Pozdravna poruka: 41
Samo pozdravna poruka: 44
Preslušavanje poruka: 41, 42, 43
Popis poruka: 42
Broj zvona: 44
Vrijeme snimanja: 44
Kôd daljinskog pristupa: 43
Daljinsko upravljanje: 43
Uključivanje/ isključivanje: 40, 42, 43
Ton tipki: 28
U U slučaju problema: 50
Uključenje/isključenje: 15
Unos znakova: 47
Uređivanje liste pozivatelja: 36
Usluga ID pozivatelja: 35
V Vrsta upravljanja: 13
Z Zabrana dolaznih poziva: 31
Zaključavanje tipkovnice: 20
Zaslon
Boja: 28
Kontrast: 28
Način prikaza: 17
Jezik: 16
Osvjetljenje LCD-a 28
Pozadinska slika: 28
Značajka SMS-a: 37
Zvuk zvona: 27, 35
55
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement