Panasonic KXTG8051PD Használati utasítások


Add to my manuals
64 Pages

advertisement

Panasonic KXTG8051PD Használati utasítások | Manualzz
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 1 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Használati útmutató
Digitális zsinórnélküli telefon
Típus
KX-TG8051PD
Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon
Típus
KX-TG8061PD
Az ábrán a KX-TG8051 típus látható.
Az első használatbavétel előtt, olvassa el
„Az első lépések” fejezetet, lásd: 10. oldal.
Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.
Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is
hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
A készülék SMS kompatibilis és rendelkezik hívófél-azonosító funkcióval. Önnek elő kell
fizetnie a szolgáltatója/telefontársasága által kínált, megfelelő szolgáltatásra.
A hívófél-azonosító szolgáltatás FSK rendszerben valósul meg (Lengyelország számára).
Ahhoz, hogy ezt a készüléket a hazájában használhassa, először állítsa át a készülék
területi beállításait az Ön országának megfelelően (33. oldal). Szükség szerint
változtassa meg a készülék kijelzési nyelvét (16. oldal).
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 2 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Tartalom
Bevezetés
Az Ön telefonkészüléke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Információk a tartozékokról . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Általános információ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fontos információk
Az Ön biztonsága érdekében . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fontos biztonsági előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A legjobb működés érdekében. . . . . . . . . . . . . . . 7
További információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Műszaki adatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Az első lépések
Beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Megjegyzések a beállításhoz . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kezelőszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kijelző. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kijelzővédő üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A táplálás be- és kikapcsolása . . . . . . . . . . . . . . 15
Kezdeti beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Egy gombnyomásos takarékos üzemmód . . . . . 16
Kijelző üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások kezdeményezése . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hívások fogadása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hasznos szolgáltatások hívás közben . . . . . . . . 19
Billentyűzár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Biztonsági tartalék tápellátás . . . . . . . . . . . . . . . 20
Telefonkönyv
Hordozható készülék telefonkönyv. . . . . . . . . . . 23
Telefonkönyv adatok átmásolása . . . . . . . . . . . . 24
Programozás
Programozható beállítások. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Speciális programozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Készülék bejelentkezése (regisztráció) . . . . . . . 33
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító szolgáltatás használata . . . 36
Bejövő híváslista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SMS (Short Message Service: rövid
szöveges üzenet)
Az SMS (Short Message Service: rövid szöveges
üzenet) használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Az SMS be-/kikapcsolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Az SMS üzenetközpont számainak tárolása . . . 38
Üzenet küldése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Üzenet fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Egyéb beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Üzenetrögzítő
Üzenetrögzítő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása. . . . . . . . . . . 41
2
Üdvözlőszöveg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Üzenetek lejátszása a bázisállomás használatával
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Üzenetek lejátszása a hordozható készülék
használatával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Távvezérlés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Üzenetrögzítő beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Hangposta szolgáltatás
Hangposta szolgáltatás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Belső hívás (intercom)/
Készülékkereső
Belső hívás (intercom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Készülékkereső. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Hívások átadása, konferencia hívások . . . . . . . . 47
Hasznos információk
Karakterek bevitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Hibaüzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Hibaelhárítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Övcsipesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Falra szerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Megfelelőségi nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
LCD teljes leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tárgymutató
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 3 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Bevezetés
Az Ön telefonkészüléke
Sorozat
Típus
KX-TG8051
sorozat
KX-TG8061
sorozat
Bázisállomás
Hordozható készülék
Típusszám
Típusszám
KX-TG8051
KX-TG8051
KX-TGA806
Mennyiség
1
KX-TG8061
KX-TG8061
KX-TGA806
1
L Ebben az útmutatóban az alábbi típusszámok végén lévő utótagot (PD) elhagytuk:
KX-TG8051PD/KX-TG8061PD
Különbségek a szolgáltatásokban
Sorozat
Belső hívás (intercom)
Üzenetrögzítő
Hordozható készülékek között
KX-TG8051 sorozat
–
r*1
KX-TG8061 sorozat
r
r*1
*1 A hordozható készülékek között belső hívások kezdeményezhetők, ha megvásárol egy vagy több
opcionális kézibeszélőt, és regisztrálja azokat (4. oldal).
Információk a tartozékokról
Mellékelt tartozékok
Szám
Tartozék tételek/Típusszám
Mennyiség
1
Hálózati adapter/PNLV226CE
1
2
Telefonvonal vezeték
1
3
Újratölthető akkumulátorok*1
2
4
Hordozható készülék akkumulátor fedele*2
1
5
Övcsipesz
1
*1 Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 4. oldal.
*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.
1
2
3
4
5
3
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 4 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Bevezetés
Opcionális/csere tartozékok
Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Panasonic
forgalmazóval.
Tartozék tétel
Típusszám
Újratölthető
akkumulátorok
HHR-4NGE (P03P) vagy HHR-4MRE (P03I)*1
Fejbeszélő
KX-TCA94EX, RP-TCA400, RP-TCA430
DECT átjátszó
állomás
KX-A405
Akkumulátor típus:
– Nikkel-metálhidrid (Ni-MH)
– 2 db AAA (R03) méretű akkumulátor, mindegyik hordozható készülékhez
*1 A csere akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.
Telefonrendszerének bővítése
Telefonrendszerét bővítheti azáltal, hogy egyetlen
bázisállomásra opcionális hordozható
készülékeket (max. 6 db) jelentkeztet be.
L Az opcionális kézibeszélők színe eltérhet a
tartozék hordozható készülékek színétől.
Hordozható készülék (opcionális): KX-TGA806FX
Általános információ
L Ez a készülék Lengyelország és Magyarország analóg telefonhálózatán történő használatra készült.
L Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.
Megfelelőségi nyilatkozat:
L A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli telefonkészülék megfelel
a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK
irányelv által előírt követelményeknek.
Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok letölthetők
az alábbi webcímről:
http://www.doc.panasonic.de
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képviselettel:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
4
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 5 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Bevezetés
Egy későbbi hivatkozáshoz
Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek
segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.
Gyári szám
Vásárlás kelte
(a bázisállomás alján található)
A kereskedő neve és címe
Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.
5
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 6 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Fontos információk
Az Ön biztonsága érdekében
A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek
elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a
részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy
annak biztonságos és megfelelő működtetése
biztosítva legyen.
FIGYELEM
Hálózati csatlakoztatás
L Csak a készüléken feltüntetett tápforrást
használja.
L Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a
hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.
L Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/
csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így
csatlakoztatja őket, az áramütést és/vagy
túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.
L Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb.
a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly
módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy
száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a
beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a
szigetelést, és tüzet okozhat.
L Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az
füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot
bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy
áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a
készülék már nem füstöl, és vegye fel a
kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
L Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne
érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház
sérülése miatt hozzáférhetővé vált.
L Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel,
mert áramütés érheti.
Elhelyezés
L Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése
érdekében a készüléket ne érje eső, illetve
semmilyen nedvesség!
L Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket
olyan automatikus vezérlésű eszközök
közelében, mint például az automatikus ajtók és
tűzriasztók. A készülékből kibocsátott
rádióhullámok az ilyen eszközök hibás
működését okozhatják, ami balesetet
eredményezhet.
6
L Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a
telefonvezeték túlzottan megfeszüljön,
megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.
Használat közbeni biztonsági előírások
L Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a
konnektorból. Ne használjon folyékony vagy
aeroszolos tisztítószert.
L Ne szerelje szét a készüléket.
L Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert
stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára
illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség
érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal vezeték
csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza ki a
telefon csatlakozóaljzatából, és ne használja.
L Ha a fülhallgatón, fejhallgatón vagy fejbeszélőn
(headset-en) keresztül túlzott hangerőt használ,
az halláskárosodást okozhat.
L Ne tegye a bázisállomásra a hordozható
készüléket kinyitott fejbeszélő csatlakozó
fedéllel.
Egészségügy
L Ha gyógyászati segédeszközt használ (például
pacemakert, vagy hallókészüléket), kérjen
felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz
gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az
eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e
rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék
üzemi frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90
GHz, az RF adási teljesítménye pedig (max.)
250 mW.)
L Ne használja ezt a készüléket egészségügyi
intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati
tájékoztató utal. A kórházak, illetve az
egészségügyi intézmények használhatnak olyan
berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek
a rádiófrekvenciára.
VIGYÁZAT
Telepítés és elhelyezés
L Soha ne telepítsen telefonvezetéket villámlásos
vihar idején.
L Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves
helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten
nedves helyre készült.
L Soha ne érjen a lecsupaszított
telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak
amikor már megszüntette a telefonvonal és a
hálózati interfész kapcsolatát.
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 7 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Fontos információk
L A telefonvonalak telepítésekor és
változtatásakor járjon el óvatosan.
L A hálózati adapter használatos fő megszakító
eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a
készülék közelében, könnyen hozzáférhető
helyen legyen telepítve.
L Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az
alábbi esetekben:
– a hordozható készülék akkumulátorai
lemerültek vagy meghibásodtak.
– hálózati áramkimaradás esetén.
– a billentyűzár be van kapcsolva.
Akkumulátor
L Az útmutatóban megadott akkumulátorok
használatát javasoljuk, lásd: 4. oldal. CSAK
újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH
akkumulátorokat HASZNÁLJON.
L Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
L Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A
kifolyó elektrolit korróziót, égési, illetve bőr vagy
szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező,
és káros hatása lehet, ha a szájon át a
szervezetbe kerül.
L Különös gonddal kezelje az akkumulátort.
Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők,
mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs
érintkezzen az akkumulátorokkal, mert rövidzárt
okozhat, és az akkumulátor és/vagy a vezető
anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
L A mellékelt illetve a készülékhez használatra
ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a
használati útmutatóban leírt utasításoknak és
korlátozásoknak megfelelően töltse!
L Csak kompatibilis bázisállomást (vagy töltőt)
használjon az akkumulátorok töltéséhez.
Semmilyen módon ne változtassa meg a
bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be
ezeket az utasításokat, az akkumulátorok
megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.
Fontos biztonsági előírások
Készülékének használatakor mindig tartsa be az
alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz,
áramütés vagy személyi sérülés elkerülése
érdekében, beleértve a következőket:
1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében,
például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai
mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot
nedves alagsorban illetve úszómedence
közelében is.
2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja
a telefont (kivéve a zsinórnélküli típust). Egy
villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb
csap is be.
3. Ne használja a telefont gázszivárgás
bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott
tápkábelt és akkumulátorokat használja. Ne
dobja tűzbe az akkumulátorokat.
Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az
esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások
helyi szabályzatait.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!
A legjobb működés érdekében
A bázisállomás elhelyezése/a zaj
elkerülése
A bázisállomás és a további, kompatibilis
Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével
kommunikálnak egymással.
L A maximális hatótávolság és a zajmentes
működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:
– egy megfelelő, magas és központi helyre,
ahol a hordozható készülék és a
bázisállomás között nincs akadály a belső
környezetben.
– távol más elektromos készülékektől, pl.
tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől,
vezetéknélküli berendezéstől vagy egy másik
telefontól.
– oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás
adóberendezések, például mobiltelefon
cellaállomásainak külső antennái felé. (Ne
helyezze a bázisállomást ablakfülkébe,
illetve ablak közelébe.)
L A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi
környezeti viszonyoktól.
L Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem
kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a
jobb vétel érdekében.
Környezet
L Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt
keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és
motorok.
7
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 8 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Fontos információk
L A készüléket óvni kell a túlzott füsttől,
szennyeződéstől, a párától, a magas
hőmérséklettől és a rázkódástól.
L A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
L Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
L Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja,
húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali
csatlakozóaljzatból (konnektorból).
L A készüléket távol kell elhelyezni olyan
hőforrásoktól, mint például egy hősugárzó,
konyhai főzőlap stb. Nem szabad használni
olyan helyiségben sem, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt vagy 40 °C felett van. A nedves alagsorokat
is kerülni kell.
L A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet,
ha az alábbi környezetben használja a
készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint
például hegyek, alagutak, aluljárók, fém
objektumok, például drótkerítés stb.
L Ha a készüléket elektromos berendezések
közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat.
Távolítsa el az elektromos berendezések
közeléből.
Karbantartás
L Törölje át a készülék külső felületét egy
puha, nedves ruhadarabbal.
L Ne használjon benzint, hígítót, vagy más
súrolószert.
További információk
Figyelmeztetés a készülék kidobásával,
átruházásával vagy
visszaszolgáltatásával kapcsolatban
L Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit
tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak
megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy
mielőtt a készüléket leselejtezi, átruházza vagy
visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan
információkat, mint például a telefonkönyv vagy
a híváslista bejegyzések.
Tájékoztatás felhasználók számára az
elhasználódott készülékek, szárazelemek
és akkumulátorok begyűjtéséről és
ártalmatlanításáról
1
2
3
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő
dokumentumokon szereplő szimbólumok (1, 2,
3) azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos
és elektronikus termékeket, szárazelemeket és
akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól
külön kell kezelni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása
és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az
ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a
2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el
azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok
előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az
értékes erőforrások megóvásához, és
megakadályozza az emberi egészség és a
környezet károsodását, amit egyébként a
hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.
Az elhasználódott termékek, szárazelemek és
akkumulátorok begyűjtésével és
újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük,
érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi
hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az
üzletben, ahol a termékeket vásárolta.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti
jogszabályok büntethetik.
Az Európai Unió üzleti felhasználói
számára
Ha az elektromos vagy elektronikus
berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük,
további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához
vagy a szállítójához.
Hulladékkezelési tájékoztató az Európai
Unión kívüli egyéb országokban
Ezek a szimbólumok (1, 2, 3) csak az Európai
Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a
8
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 9 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Fontos információk
termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze
meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.
Megjegyzés a szárazelem- és
akkumulátor-szimbólummal
kapcsolatban
Ezek a szimbólumok (2) kémiai szimbólummal
együtt (3) alkalmazhatók. Ebben az esetben
teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó
követelményét.
Műszaki adatok
■ Szabvány:
DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális
zsinórnélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános
hozzáférési profil)
■ Frekvenciatartomány:
1,88 GHz – 1,90 GHz
■ Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:
Kb. 10 mW (csatornánkénti átlagteljesítmény)
■ Áramforrás:
220–240 V AC, 50/60 Hz
■ Teljesítményfelvétel:
Bázisállomás*1:
Készenlét: Kb. 0,4 W
Maximális: Kb. 2,3 W
Bázisállomás*2:
Készenlét: Kb. 0,5 W
Maximális: Kb. 2,4 W
Töltő:
Készenlét: Kb. 0,1 W
Maximális: Kb. 1,8 W
■ Működési feltételek:
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív páratartalom
(nem lecsapódó)
*1 KX-TG8051
*2 KX-TG8061
Megjegyzés:
L A kivitel és a műszaki adatok minden külön
értesítés nélkül változhatnak.
L Az ebben a kezelési útmutatóban használt
ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos
megjelenésétől.
9
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 10 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Az első lépések
■ Bázisállomás: (KX-TG8061)
Beállítás
Nyomja be a csatlakozót
finoman, de határozottan.
Csatlakoztatások
L Csak a készülékhez kapott Panasonic
PNLV226CE hálózati adaptert használja.
L Amikor a készüléket falra szereli, lásd: 57. oldal.
■ Bázisállomás: (KX-TG8051)
Nyomja be a csatlakozót
finoman, de határozottan.
Kattanás”
”
Rögzítő
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
Kattanás”
”
Csak a készülékhez kapott
telefonvonal vezetéket használja.
A telefonvonalhoz
Rögzítő
(220-240 V AC,
50/60 Hz)
DSL/ADSL szűrő*
Helyes
Kattanás”
”
Helytelen
Csak a készülékhez kapott
telefonvonal vezetéket használja.
A telefonvonalhoz
DSL/ADSL szűrő*
Helyes
Kattanás”
”
Helytelen
*DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges, ha
DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik.
10
*DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges, ha
DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik.
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 11 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Az első lépések
Az akkumulátor behelyezése
L CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH
akkumulátorokat HASZNÁLJON.
L NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket.
L Ellenőrizze a helyes polaritásokat (S, T).
CSAK újratölthető Ni-MH akkumulátort használjon.
L Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik, lásd:
16. oldal.
Az akkumulátor töltése
Töltse körülbelül 7 órán át!
L Amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek,
eltűnik a töltésjelző, és a kijelzőn a “Töltés
kész” szöveg látható.
Ellenőrizze, hogy a “Feltöltés alatt”
felirat megjelenik-e.
Töltésjelző
Megjegyzések a beállításhoz
Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz
L A hálózati adapternek mindig csatlakoztatva kell
lennie. (Az adapter használat közben melegszik.
Ez nem jelent hibát.)
L A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon)
elhelyezett vagy földre szerelt hálózati aljzatba
kell bedugni. Ne csatlakoztassa a hálózati
adaptert mennyezetre szerelt hálózati aljzatba,
mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat belőle.
Megjegyzések az akkumulátorok
behelyezéséhez
L Használja a mellékelt, újratölthető
akkumulátorokat. Csereként az útmutatóban
megadott Panasonic újratölthető akkumulátorok
használatát javasoljuk, lásd: 4, 7. oldal.
L Törölje meg az akkumulátorok kivezetéseit (S,
T) egy száraz ruhával.
L Ne érjen az akkumulátor kivezetéseihez (S, T)
sem a készülék érintkezőihez.
Megjegyzések az akkumulátorok
töltéséhez
L A hordozható készülék a töltés során melegszik.
Ez nem jelent hibát.
L Tisztítsa meg a hordozható készülék, a töltő és a
bázisállomás töltő érintkezőit havonta egyszer
egy száraz és puha ruhadarabbal. A készülék
tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt és az összes
telefonvezetéket. Ha a készülék
szennyeződésnek, pornak vagy magas
páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg
gyakrabban.
Az akkumulátor töltöttsége
Ikon
Az akkumulátor töltöttsége
&
Feltöltött
c
Közepes
d
Alacsony
0d4
Fel kell tölteni.
11
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 12 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Az első lépések
A Panasonic Ni-MH akkumulátor
teljesítőképessége (a mellékelt
akkumulátorok)
Működés
Működési idő
Folyamatos
használat mellett
max. 13 óra
Használaton kívül
(készenlét)
max. 250 óra
Megjegyzés:
L Az tökéletesen normális, hogy az akkumulátorok
az első töltéskor nem érik el teljes kapacitásukat.
Az akkumulátorok maximális
teljesítőképességüket csak néhány teljes
töltési/kisütési (használati) ciklus után érik el.
L Az akkumulátor tényleges teljesítménye függ a
használattól és annak környezetétől.
L A hordozható készülék még az akkumulátorok
teljes feltöltése után is a bázisállomáson illetve a
töltőn hagyható, mert ez nincs káros hatással az
akkumulátorokra.
L Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem
jeleníthető meg pontosan, miután kicserélte az
akkumulátorokat. Ebben az esetben helyezze a
hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a
töltőre, és töltse legalább 7 órán keresztül.
Kezelőszervek
Bázisállomás
■ KX-TG8051
A
B
A {x} (Készülékkereső)
B Töltőérintkezők
12
■ KX-TG8061
A B C D
G
H
E F
I
J
A Üzenetszámláló
B {4} (Törlés)
C {6} (Lejátszás)
Üzenet kijelző
D Töltőérintkezők
E Hangszóró
F {■} (Stop)
G {7}/{8} (Ismétlés/Átugrás)
H {+}/{-} (Hangerő növelés/csökkentés)
I {x} (Készülékkereső)
J {s} (Üzenetrögzítő bekapcsolva)
Üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 13 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Az első lépések
Hordozható készülék
A
H
I
B
C
D
E
F
J
K
G
L
M
A
B
A Töltésjelző
Csengetés kijelző
B Stabil válltámasz
L A stabil válltámasz segítséget nyújt a
hordozható készülék megtartásában,
amikor azt a vállával a füléhez szorítja.
C Hangszóró
D Fejbeszélő csatlakozó
E {C} (Beszéd) gomb
F {s} (Kihangosítás) gomb
G Hívóbillentyűzet
H Hallgató
I Kijelző
J {ic} (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)
gomb
K {ECO/R} gomb
ECO: Takarékos üzemmód billentyűparancs
gomb
R: Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)
gomb
L Mikrofon
M Töltőérintkezők
■ Kezelőszerv típusok
A Program gombok
A hordozható készüléken 3 program gomb
található. Egy program gomb megnyomásával
kiválaszthatja a kijelzőn közvetlenül fölötte
látható szolgáltatást.
B Navigátor gomb
– {^}, {V}, {3}, vagy {4}: Különböző listák és
adatok görgetése.
– ? (Hangerő: {^} vagy {V}): A hallgató illetve
a hangszóró hangerő beállítása beszélgetés
közben.
– {3} (y: Bejövő híváslista): A bejövő
híváslista megtekintése.
– {4} (R: Újratárcsázás): A kimenő híváslista
megtekintése.
L Mivel a képernyőn egyszerre nem jeleníthető
meg minden összetett elem, gyorsan
megkeresheti a kívánt elemet, ha a képernyőt
a {4} vagy {3} megnyomásával mozgatja,
ahelyett, hogy soronként felfelé vagy lefelé
görgetné (17. oldal).
Kijelző
Hordozható készülék kijelző elemek
Elem
Jelentés
l
Hatótávolság-helyzetjelző:
Minél több oszlop látható,
annál közelebb van a
hordozható készülék a
bázisállomáshoz.
_
A bázisállomás hatótávolságán
kívül
x
Személyhívás, belső hívás
(intercom) üzemmód
s
A kihangosítás be van
kapcsolva. (18. oldal)
13
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 14 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Az első lépések
Elem
C
y
i
Elem
A vonal használatban van.
L Amikor lassan villog: A
hívás tartásban van.
L Amikor gyorsan villog:
Éppen egy bejövő hívás
érkezik.
Nem fogadott hívás*1 (36.
oldal)
A bázisállomás adási
teljesítménye a(z)
“Alacsony” lehetőségre van
állítva. (16. oldal)
k
A gomb megvilágítás ki van
kapcsolva. (29. oldal)
K
L Amikor az akkumulátor ikon
mellett látható: Az
üzenetrögzítő be van
kapcsolva.*2 (41. oldal)
L Amikor egy számmal együtt
látható:
A készülék új üzeneteket
rögzített.*2 (42. oldal)
d
Az üzenetrögzítő
üdvözlőszöveggel fogadja a
hívásokat, és nem rögzíti a
hívók üzeneteit.*2 (“A(z) “Csak
üdv.” kiválasztása”, 45. oldal)
Jelentés
Vonal
foglalt
Valaki éppen használja a
vonalat.
Foglalt
Az üzenetrögzítőt éppen egy
másik hordozható készülék
vagy a bázisállomás
használja.*2
*1 Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői
számára
*2 KX-TG8061
*3 Csak az SMS-re előfizetett felhasználóknál
*4 Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői
számára
Bázisállomás kijelző elemek
■ KX-TG8061
Elem
Jelentés
--
Az üzenetrögzítő
üdvözlőszöveggel fogadja a
hívásokat, és nem rögzíti a
hívók üzeneteit. (“A(z) “Csak
üdv.” kiválasztása”, 45. oldal)
Kézibeszélő program gomb ikonok
Ikon
Művelet
^
Visszatér az előző képernyőre
vagy a külső híváshoz.
1
Megjeleníti a menüt.
M
Elfogadja az aktuális választást.
j
Megjeleníti az előzőleg tárcsázott
telefonszámot.
r
Hívást kezdeményez. (18. oldal)
L
A csengő hangerő ki van
kapcsolva. (28. oldal)
Ideiglenesen kikapcsolja a csengőt
a bejövő hívásoknál. (19. oldal)
/
f
Az éjszakai mód be van
kapcsolva. (31. oldal)
24-órás vagy 12-órás időkijelzési
formátumot állít be. (16. oldal)
Z
7
Blokkolt
hívás*1
e
Új SMS üzenet érkezett.*3 (39.
oldal)
Átváltja, hogy a tapéta a dátummal
és az idővel együtt vagy azok
nélkül jelenjen meg. (30. oldal)
H
Tartásba tesz egy hívást.
n
Megnyitja a telefonkönyvet.
&
Az akkumulátor töltöttsége
z
Az ébresztés be van
kapcsolva. (30. oldal)
6
A hangszínszabályzó be van
állítva. (20. oldal)
x
A titkosság üzemmód be van
kapcsolva. (29. oldal)
~
t
14
Jelentés
(32, 37. oldal)
Új hangüzenet érkezett.*4 (46.
oldal)
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 15 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Az első lépések
Ikon
Művelet
Ikon
Funkció
~
Lehetővé teszi a telefonszámok
szerkesztését. (32, 37. oldal)
U
Csengő beállítása*2
E
Új adatot visz be. (23, 32. oldal)
Kezdeti beállítás
m
b
Megjeleníti a telefonkönyv keresés
menüjét.
l
Kikapcsolja a billentyűzár
szolgáltatást. (20. oldal)
/
Kiválasztja a karakter-beviteli
módot.
t
Kiválasztja a kategóriákat illetve a
hordozható készülékeket. (31, 32.
oldal)
0
Lejátszik egy üzenetet.*1
O
Leállítja a felvételt vagy a
lejátszást.*1
I
Tárolja a telefonszámokat. (32, 37.
oldal)
l
Tárcsázási szünetet illeszt be.
A táplálás be- és kikapcsolása
W
Törli a kiválasztott elemet, vagy
visszatér a külső híváshoz.
A táplálás bekapcsolása
a
Átkapcsolja a kijelző módot az
egyetlen elem és a több elem
között. (17. oldal)
A táplálás kikapcsolása
4
Lehetővé teszi egy belső hívás
kezdeményezését. (47. oldal)
Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a(z) {ic}
gombot.
^
Egy számot/karaktert töröl.
1
Némítja a hívást.
*1 KX-TG8061
Hordozható készülék főmenü ikonok
Az alábbi ikonok jelennek meg, amikor készenléti
üzemmódban megnyomja a középső program
gombot.
Ikon
Funkció
j
Hívólista
s
Üzenetrögz. berendezés*1
e
SMS
x
Belső hívás
z
Időbeállítás
*1 KX-TG8061
*2 KX-TG8051
Kijelzővédő üzemmód
A háttérvilágítás elhalványul egy hívás alatt,
illetve 1 perc inaktivitás után teljesen kialszik,
ha a hordozható készülék nincs a bázisállomáson
vagy a töltőn.
Aktiválja újból a hordozható készülék kijelzőjét:
– egy hívás alatt nyomja meg a {3} vagy {4}
gombot.
– nyomja meg a(z) {ic} gombot az összes
többi esetben.
Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a(z) {ic}
gombot.
Kezdeti beállítások
■ Közvetlen parancs kód:
A programozható beállítások a(z) 1
(középső program gomb), a(z) y
lenyomásával, majd a hívóbillentyűzetről a
megfelelő kód beadásával érhetők el (26.
oldal).
Példa: Nyomja meg a 1 (középső program
gombot) és a(z) y1z1 hívógombot.
■ A szimbólumok jelentése:
Példa: {r}: “KI”
Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy
kiválassza az idézőjelben lévő szavakat.
15
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 16 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Az első lépések
Fontos:
L Amikor az akkumulátorokat első alkalommal
helyezi be, a hordozható készülék esetleg felkéri
Önt a kijelzési nyelv beállítására és a területi
beállítások elvégzésére.
1 Hajtsa végre a(z) „Kijelző nyelve”, 16. oldal
2. lépését, majd nyomja meg a(z) M
gombot.
2 Folytassa „A készülék területi beállításának
megváltoztatása/A bázisállomás
alaphelyzetbe állítása”, 33. oldal 2. lépésétől.
Kijelző nyelve
A kijelzési nyelv előzetesen lengyelre van állítva. Az
ebben a kezelési útmutatóban bemutatott kijelzési
példák magyarul láthatóak.
1 1 (középső program gomb) y11z
2 {r}: Válassza ki a kívánt nyelvet. s M
3 {ic}
Dátum és idő
1 1 (középső program gomb) y1z1
2 Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet.
sM
Példa: 2011. július 15.
15 z7 11
L A y gomb megnyomásával kiválaszthatja
a dátum formátumát:
– dd/mm/yy (date (nap)/month
(hónap)/year (év))
– yy/mm/dd
3 Írja be az aktuális órát és percet.
Példa: 9:30
z9 3z
L A / gomb megnyomásával választhat a
24-órás vagy 12-órás (“AM” vagy “PM”)
formátum között.
4 M s {ic}
Megjegyzés:
L Áramkimaradás után a készülék esetleg tévesen
jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor állítsa be újra a
dátumot és a pontos időt.
Tárcsázási mód
Ha nem tud hívást kezdeményezni, változtassa
meg ezt a beállítást az Ön telefonvonalán
használandó üzemmódnak megfelelően. Az
alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “Tone
(DTMF)”.
16
“Tone (DTMF)”: DTMF tárcsázás.
“Impulzusos”: Impulzusos tárcsázás.
1 1 (középső program gomb) y12z
2 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást.
3 M s {ic}
Egy gombnyomásos
takarékos üzemmód
Amikor a hordozható készülék a bázisállomáson
van, a bázisállomás adási teljesítménye akár
99,9%-kal is csökken, ha csak egyetlen hordozható
készülék van regisztrálva.
Még ha a hordozható készülék nincs is a
bázisállomáson, vagy több hordozható készülék
van regisztrálva, akkor az egy gombnyomásos
takarékos üzemmód aktiválásával a bázisállomás
adási teljesítménye akár 90%-kal is csökkenhet.
Az egy gombnyomásos takarékos üzemmódot
egyszerűen a(z) {ECO/R} gomb megnyomásával
kapcsolhatja be/ki. Az alapértelmezett, gyári
beállítás a(z) “Normál”.
– Amikor az egy gombnyomásos takarékos
üzemmód be van kapcsolva: A hordozható
készülék kijelzőjén ideiglenesen megjelenik a(z)
“Alacsony” és az w ikon helyett a(z) i
látható.
– Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód
kikapcsolásakor: A hordozható készülék
kijelzőjén ideiglenesen megjelenik a(z)
“Normál” szöveg, majd eltűnik a(z) i.
Megjegyzés:
L Ha a közelben egy másik zsinórnélküli
telefonkészülék található, és éppen
használatban van, akkor a bázisállomás adási
teljesítménye nem csökkenthető.
L Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód
aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban
lévő bázisállomás hatótávolságát.
L Ha az átjátszó üzemmódot a(z) “BE”
lehetőségre állítja (34. oldal):
– Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód
törlődik.
– A(z) “Takarékos beállítás” nem jelenik
meg a kijelző menüben (28. oldal).
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 17 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Az első lépések
Kijelző üzemmód
Az alábbi szolgáltatásokhoz kiválaszthatja a kijelző
módot, hogy a képernyőn csak egyetlen elem
legyen látható, vagy több elem jelenjen meg
egyszerre:
– hordozható készülék főmenü ikonok a funkció
menüben
– menü lista, rögzített üzenetek lista*1,
telefonkönyv lista, bejövő híváslista és kimenő
híváslista
*1 KX-TG8061
Válassza ki a kívánt beállítást:
– “Több elem”: Egyszerre több elem/minden
menü ikon látható a képernyőn.
– “Egyetlen elem”: Egyszerre csak egyetlen
elem/egy menü ikon látható a képernyőn, nagy
karakterekkel.
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “Több
elem”.
A program gomb használata (A kijelző
mód ideiglenes átkapcsolása)
Ideiglenesen átkapcsolhatja a kijelző módot a(z)
a program gomb megnyomásával, amely akkor
jelenik meg, amikor a listákat megtekinti vagy menü
ikonokat választ ki.
A kijelző mód előzetes programozása
1
2
1 (középső program gomb) y192
{r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s M
s {ic}
Megjegyzés:
L Több elem kijelző módban a képernyőt a {4}
vagy {3}, megnyomásával mozgatja, anélkül,
hogy a listát lefelé vagy felfelé görgetné:
– Ha a következő képernyőre kíván lépni,
nyomja meg a {4} gombot.
– Ha vissza kíván lépni az előző képernyőre,
nyomja meg a {3} gombot.
L Több elem kijelző módban Ön a(z) a gomb
megnyomásával átkapcsolhatja a képernyőt,
hogy a részletes információt ellenőrizze.
17
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 18 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
Hívások kezdeményezése
1
2
3
Emelje fel a hordozható készüléket, és
tárcsázza a telefonszámot.
L Egy számjegy javításához nyomja meg a(z)
^ gombot.
Nyomja meg a(z) {C} vagy a(z) r gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
a(z) {ic} gombot, illetve tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra vagy
a töltőre.
A kihangosítás használata
1
Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja meg
a(z) {s} gombot.
L Beszéljen felváltva a másik féllel.
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
a(z) {ic} gombot.
Megjegyzés:
L A legjobb teljesítmény érdekében használja a
kihangosítást csendes környezetben.
L Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja
meg a(z) {s}/{C} gombot.
A hallgató illetve a hangszóró hangerő
beállítása
Beszélgetés közben nyomja meg ismételten a {^}
vagy {V} gombot.
Tárcsázás a kimenő híváslista
segítségével
A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24
számjegyű) számot a készülék a kimenő
híváslistában tárolja.
1 j (jobb oldali program gomb) vagy {4}
(R)
2 {r}: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
3 {C}
Számok törlése a kimenő híváslistából
1
2
3
j (jobb oldali program gomb) vagy {4}
(R)
{r}: Válasza ki a kívánt telefonszámot. s
W
{r}: “IGEN” s M s {ic}
Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást
igénybe vevő felhasználók számára)
A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes
alközponti vagy távhívási szolgáltatások
igénybevételéhez a számok között szünetet kell
tartani. A szünet akkor is szükséges, amikor a
telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya)
elérési számot és/vagy egy PIN kódot tárol (24.
oldal).
Példa: Ha egy alközponthoz csatlakozik, és a külső
hívások kezdeményezésekor tárcsáznia kell a
fővonal hozzáférési számot, a „0”-t:
1 zsl
2 Tárcsázza a telefonszámot. s {C}
Megjegyzés:
L A(z) l gomb minden egyes lenyomása egy 3
másodperces szünetet hoz létre. Ismételje meg
igény szerint, ha hosszabb szüneteket kíván
létrehozni.
Hívások fogadása
Egy hívás érkezésekor a csengetés kijelző gyorsan
villog.
1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a
kézibeszélőt, és nyomja meg a(z) {C} vagy
a(z) {s} gombot.
L Ön a hívást a(z) z – 9, *, illetve a(z) y
közül bármelyik hívógombbal fogadhatja.
(Hívásfogadás bármely gombbal
szolgáltatás)
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
a(z) {ic} gombot, illetve tegye a
hordozható készüléket a bázisállomásra vagy
a töltőre.
Automatikus hívásfogadás
Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható
készüléknek a bázisállomásról vagy a töltőről való
leemelésével fogadhatja. Önnek nem kell
megnyomnia a(z) {C} gombot. A szolgáltatás
bekapcsolását lásd: 29. oldal.
A hordozható készülék csengő hangerő
beállítása
■ Amíg a hordozható készülék egy bejövő
hívásnál csenget:
A kívánt hangerő kiválasztásához nyomja meg
ismételten a(z) {^} vagy {V} gombot.
18
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 19 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
■ A hangerő előzetes programozása:
1 1 (középső program gomb) y16z
2 {r}: Válassza ki a kívánt hangerőt.
3 M s {ic}
A hordozható készülék csengőjének
ideiglenes kikapcsolása
Mialatt a készülék hívást jelezve csenget, a
kézibeszélő csengő hangerejét ideiglenesen
kikapcsolhatja a L gomb megnyomásával.
Hasznos szolgáltatások hívás
közben
Tartás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy külső
hívást tartásba tegyen.
1 Egy külső hívás közben nyomja meg a(z) 1
gombot.
2 {r}: “Tartás” s M
3 A tartás feloldásához nyomja meg a(z) {C}
gombot.
L Egy felhasználó egy másik hordozható
készülékről átveheti a hívást a(z) {C}
gomb megnyomásával.
Megjegyzés:
L Ha egy hívás 9 percnél tovább van tartásban,
riasztó hangjelzés indul, és a csengetés kijelző
gyorsan villog. További 1 perces tartás után a
hívás elbomlik.
L Ha egy másik telefon csatlakozik ugyanarra a
vonalra, akkor a hívást annak a
kézibeszélőjének a felemelésével is kiveheti a
tartásból.
Némítás
Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja a
másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.
1 Beszélgetés közben nyomja meg a(z) 1
gombot.
L A(z) 1 ikon villog.
2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe, nyomja
meg ismét a(z) 1 gombot.
Újrahívás/Hurokmegszakítás (Flash)
A(z) {ECO/R} gomb megnyomása lehetővé teszi,
hogy egyes alközponti szolgáltatásokat használjon,
mint például egy mellékállomási hívás átadása,
vagy az opcionális telefonszolgáltatások elérése.
Megjegyzés:
L Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő
megváltoztatását lásd: 29. oldal.
A várakozó hívás jelzése illetve a
várakozó hívás hívófél-azonosító
szolgáltatást igénybe vevő
felhasználók számára
A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás
hívófél-azonosító funkció használatához
szolgáltatójánál/telefontársaságánál elő kell fizetnie
az adott szolgáltatásra.
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívásokat
fogadjon, miközben már beszél a telefonon. Ha
beszélgetés közben hívása érkezik, várakozó hívás
hangjelzést hall.
Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó hívás
hívófél-azonosítóval szolgáltatásra is
előfizetett, akkor a hordozható készülék kijelzőjén
megjelenik a második hívóra vonatkozó információ,
miután Ön várakozó hívás hangjelzést hall.
1 A második hívás fogadásához nyomja meg
a(z) {ECO/R} gombot.
2 A hívások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg
a(z) {ECO/R} gombot.
Megjegyzés:
L A szolgáltatás részletei és az Ön körzetében
való elérhetősége iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Ideiglenes tone tárcsázás
(forgótárcsás/impulzus üzemmódú
szolgáltatási területen)
Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási módot
tone (DTMF) üzemmódba, amikor tone tárcsázást
igénylő szolgáltatásokat kell elérnie (pl.
üzenetrögzítők, elektronikus banki szolgáltatások
stb.).
Nyomja meg a(z) * gombot, mielőtt beadja a tone
tárcsázást igénylő elérési számokat.
Kézibeszélő hangszínszabályzó
Ez a szolgáltatás tisztábbá teszi beszélgető
partnere hangját azáltal, hogy jobban hallható és
érthetőbb, természetesebben hangzó
beszédhangot hoz létre.
19
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 20 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
1 Beszélgetés közben nyomja meg a(z) 1
gombot.
2 {r}: “Hangtisztítás” s M
3 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást.
4 A kilépéshez nyomja meg a(z) M gombot.
Megjegyzés:
L Amikor ez a szolgáltatás be van kapcsolva, a
kijelzőn a(z) 6 ikon látható.
L Telefonvonalának állapotától és minőségétől
függően ez a szolgáltatás esetleg felerősítheti a
vonalon lévő zajokat. Ha az érthetőség leromlik,
kapcsolja ki ezt a funkciót.
L Ez a szolgáltatás a kihangosítást használatakor
nem áll rendelkezésre.
Hívás megosztás
Kapcsolódhat egy meglévő, külső híváshoz.
A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz nyomja
meg a(z) {C} gombot, amikor a másik hordozható
készülék egy külső hívást folytat.
Megjegyzés:
L Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi
felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső
partnerekkel folytatott beszélgetésébe,
kapcsolja be a privát módot (29. oldal).
Billentyűzár
A hordozható készülék lezárható, hogy ne lehessen
róla hívásokat kezdeményezni, és rajta
beállításokat végezni. A bejövő hívások
fogadhatók, de az összes többi funkció le van tiltva,
amíg a billentyűzár be van kapcsolva.
A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a(z) 1
gombot.
L A(z) l ikon látható.
L A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg, és
tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a(z) l
gombot.
Megjegyzés:
L Hívások mindaddig nem kezdeményezhetők a
segélyhívó számokra, amíg a billentyűzár ki
nincs kapcsolva.
Biztonsági tartalék tápellátás
Amikor áramkimaradás lép fel, a bázisállomás
ideiglenesen a feltöltött hordozható készülékből
20
kaphatja a táplálást (biztonsági tartalék üzemmód).
Ez lehetővé teszi, hogy áramkimaradás alatt
hívásokat kezdeményezzen és fogadjon egy
hordozható készülék segítségével. A
bázisállomáson semmilyen más funkció nem
hajtható végre. Beprogramozhatja a(z)
“Áramszünet” lehetőséget, az alapértelmezett
beállítás pedig a(z) “Automata” (29. oldal).
Fontos:
L Ha áramkimaradáskor nincs hordozható
készülék a bázisállomásra helyezve, akkor a
következő kijelzés látható: “Nincs áram
Nyomja: ic”. Miután a kézibeszélőn
megnyomta a(z) {ic} gombot, a biztonsági
tartalék üzemmód indításához tegye azt a
bázisállomásra.
L A biztonsági tartalék üzemmód nem működik, ha
a táplálást biztosító hordozható készüléken az
akkumulátor töltöttségi szintje d/0d4.
L Biztonsági tartalék üzemmód alatt ne emelje fel
a táplálást biztosító kézibeszélőt a
bázisállomásról.
L Biztonsági tartalék üzemmód alatt ne érjen a
hordozható készülék töltőérintkezőihez.
L Ha az akkumulátorban kevés az energia, akkor a
készülék nem működik megfelelően biztonsági
tartalék üzemmódban. Azonkívül a hordozható
készülék akkumulátorának lemerülése esetére
javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy
hagyományos (hálózati adapter nélküli),
vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a
telefonvonalra, vagy ugyanarra a telefonvonal
csatlakozóra, ha Ön háztartásában rendelkezik
ilyen telefon csatlakozóval.
L Áramkimaradás alatt mindaddig nem
kezdeményezhetők hívások, amíg a billentyűzár
ki nincs kapcsolva (20. oldal).
A Panasonic Ni-MH akkumulátor
teljesítőképessége (a mellékelt
akkumulátorok) biztonsági tartalék
üzemmódban
Az akkumulátorok teljes feltöltöttsége esetén, a
biztonsági tartalék üzemmódban lévő hordozható
készülék üzemideje a használattól függően
változik.
– Biztonsági tartalék üzemmódban lévő
hordozható készülék folyamatos használata :
max. 2 óra.
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 21 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
– A nem biztonsági tartalék üzemmódban lévő
hordozható készülék folyamatos használata:
max. 3 óra.
– Nincs használatban biztonsági tartalék
üzemmódban: max. 3 óra.
Megjegyzés:
L Az akkumulátor tényleges teljesítménye függ a
használattól és annak környezetétől.
Hívások kezdeményezése
áramkimaradás alatt
■ Amikor csak 1 hordozható készülék van
regisztrálva:
1 Emelje fel a hordozható készüléket, és
tárcsázza a telefonszámot.
2 Egy (1) percen belül tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra.
L Várja meg, amíg a kihangosítás
automatikusan bekapcsol, és a hívás
létrejön.
3 Amikor a másik fél fogadja a hívást, hagyja
a hordozható készüléket a
bázisállomáson, és beszéljen a
kihangosítás segítségével.
4 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot.
Megjegyzés:
L Ha a 2. lépésben a kézibeszélőt nem teszi 1
percen belül a bázisállomásra, akkor a
biztonsági tartalék üzemmód kikapcsol. Ebben
az esetben nyomja meg a hordozható
készüléken a(z) {ic} gombot, és tárcsázza a
telefonszámot. Ezután próbálja újra a 2.
lépéstől.
■ Amikor 2 vagy több hordozható készülék van
regisztrálva:
Egy hordozható készüléket a bázisállomáson
kell hagynia a tápellátás biztosításához, a
hívások kezdeményezéséhez pedig használjon
egy másikat. A kezelést lásd: „Hívások
kezdeményezése”, 18. oldal.
Megjegyzés:
L Egy hívás közben, amikor a kézibeszélő a
bázisállomásra van helyezve (biztonsági tartalék
üzemmód), a hívás elbonthat, ha hozzáér a
hordozható készülékhez. Ilyen esetben próbálja
meg a visszahívni a másik felet.
L Hálózatkimaradás alatt a bázisállomás
hatótávolsága korlátozott. Kérjük, használja a
hordozható készüléket a bázisállomás
közelében.
Tárcsázás a kimenő híváslista
segítségével
■ Amikor csak 1 hordozható készülék van
regisztrálva:
1 Vegye fel a kézibeszélőt.
2 j vagy {4} (R)
3 {r}: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
4 Egy (1) percen belül tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra.
L Várja meg, amíg a kihangosítás
automatikusan bekapcsol, és a hívás
létrejön.
■ Amikor 2 vagy több hordozható készülék van
regisztrálva:
Egy hordozható készüléket a bázisállomáson
kell hagynia a tápellátás biztosításához, a
hívások kezdeményezéséhez pedig használjon
egy másikat. A kezelést lásd: „Tárcsázás a
kimenő híváslista segítségével”, 18. oldal.
Hívás kezdeményezése a hordozható
készülék telefonkönyv használatával
■ Amikor csak 1 hordozható készülék van
regisztrálva:
1 Vegye fel a kézibeszélőt.
2 n
3 {r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
4 Egy (1) percen belül tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra.
L Várja meg, amíg a kihangosítás
automatikusan bekapcsol, és a hívás
létrejön.
■ Amikor 2 vagy több hordozható készülék van
regisztrálva:
Egy hordozható készüléket a bázisállomáson
kell hagynia a tápellátás biztosításához, a
hívások kezdeményezéséhez pedig használjon
egy másikat. A kezelést lásd: „Telefonkönyv
bejegyzés megkeresése és felhívása”, 23. oldal.
Hívások fogadása áramkimaradás
alatt
■ Amikor csak 1 hordozható készülék van
regisztrálva:
1 Amikor a készülék csenget, hagyja a
hordozható készüléket a bázisállomáson
és nyomja meg a(z) {C} vagy {s}
gombot.
L A kihangosítás be van kapcsolva.
21
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 22 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hívások kezdeményezése/fogadása
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja
meg a(z) {ic} gombot.
■ Amikor 2 vagy több hordozható készülék van
regisztrálva:
Amikor a készülék csenget, használjon egy
olyan hordozható készüléket, amelyik nem a
bázisállomás táplálását biztosítja. A kezelést
lásd: „Hívások fogadása”, 18. oldal.
L Biztonsági tartalék üzemmód közben ne
használja illetve ne emelje fel azt a
hordozható készüléket, amelyik a
bázisállomásra van helyezve.
Megjegyzés:
L Egy hívás közben, amikor a kézibeszélő a
bázisállomásra van helyezve (biztonsági tartalék
üzemmód), a hívás elbonthat, ha hozzáér a
hordozható készülékhez. Ilyen esetben próbálja
meg a visszahívni a másik felet.
L Hálózatkimaradás alatt a bázisállomás
hatótávolsága korlátozott. Kérjük, használja a
hordozható készüléket a bázisállomás
közelében.
22
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 23 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Telefonkönyv
Hordozható készülék
telefonkönyv
A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális
tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat. 200
nevet és telefonszámot írhat be, mindegyik
telefonkönyv bejegyzéshez rendelje hozzá a kívánt
kategóriát.
Adatok beírása
1 n (bal oldali program gomb) s m
2 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter). s
3
4
5
M
L Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot
a(z) / gomb megnyomásával (48.
oldal).
Írja be az illető telefonszámát (max. 24
számjegy). s M
{r}: Válassza ki a kívánt kategóriát. s M 2szer
L További adatok beírásához ismételje meg
az eljárást a 2. lépéstől.
{ic}
Kategóriák
A kategóriák segíthetnek Önnek a telefonkönyvben
lévő adatok gyors és egyszerű megkeresésében.
Amikor egy adatot visz be a telefonkönyvbe, azt
hozzárendelheti a 9 kategória egyikéhez. Ön
megváltoztathatja a telefonkönyv adatokhoz rendelt
kategóriák nevét („Barátok”, „Család” stb.), majd
kategória szerint kereshet a telefonkönyvben. A
kategória csengőhang szolgáltatást a hívófélazonosító előfizetők érhetik el (36. oldal).
Kategória nevek megváltoztatása
1
2
3
4
5
n (bal oldali program gomb) s 1
{r}: “Kategória” s M
{r}: Válassza ki a kívánt kategóriát. s M
{r}: “Kategória név” s M
Szerkessze a nevet (max. 10 karakter; 48.
oldal). s M s {ic}
Telefonkönyv bejegyzés
megkeresése és felhívása
3
L Végiggörgetheti a telefonkönyv
bejegyzéseket, ha megnyomja, és
lenyomva tartja a {V} vagy {^} gombot.
{C}
Első karakter szerinti keresés
1
2
3
4
n (bal oldali program gomb)
L Ha szükséges, változtassa meg a karakter
beviteli módot:
b s {r}: “Karakter készlet” s
M s {r}: Válassza ki a karakter-beviteli
módot. s M
Nyomja meg azt a hívógombot (z – 9, vagy
y), amelyik tartalmazza a keresett karaktert
(48. oldal).
L Nyomja meg ismételten ugyanezt a
hívóbillentyűt, hogy az adott hívóbillentyűn
lévő egyes betűknek megfelelő, első tétel
megjelenjen.
L Ha az Ön által kiválasztott karakterhez
nem tartozik adat, a következő tétel jelenik
meg.
{r}: Ha szükséges, görgesse végig a
telefonkönyvet.
{C}
Kategória szerinti keresés
1
2
3
4
5
n (bal oldali program gomb) s b
{r}: “Kategória” s M
{r}: Válassza ki a kívánt kategóriát. s M
L Ha a(z) “Minden” lehetőséget választja, a
készülék befejezi a kategória szerinti
keresést.
{r}: Ha szükséges, görgesse végig a
telefonkönyvet.
{C}
Adatok szerkesztése
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (23. oldal).
2
3
4
5
s1
{r}: “Szerkesztés” s M
Ha szükséges, szerkessze a nevet (max. 16
karakter; 48. oldal). s M
Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot
(max. 24 számjegy). s M
{r}: Válassza ki a kívánt kategóriát. s M 2szer s {ic}
Az összes adat végignézése
1
2
n (bal oldali program gomb)
{r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
23
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 24 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Telefonkönyv
Adatok törlése
Egy adat törlése
1
2
Keresse meg a kívánt bejegyzést (23. oldal).
W s {r}: “IGEN” s M s {ic}
Az összes adat törlése
1
2
3
4
n (bal oldali program gomb) s 1
{r}: “Mindent töröl” s M
{r}: “IGEN” s M
{r}: “IGEN” s M s {ic}
Gyorstárcsázás
Telefonkönyv bejegyzés hozzárendelése
egy gyorstárcsázó (más néven gyorshívó)
gombhoz
A(z) 1 – 9 hívógomb mindegyike gyorstárcsázó
gombként használható, miáltal Ön egy, a
telefonkönyvben tárolt számot egyszerűen,
egyetlen számgomb megnyomásával hívhat.
1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (23. oldal).
s1
2 {r}: “Gyorshívó” s M
3 {r}: Válassza ki a kívánt hívógombot. s M
L Ha egy számgombot már gyorstárcsázó
gombként használ, a hívógomb száma
mellett egy “Q” látható. Ha kiválasztja ezt a
hívógombot, felülírhatja a korábbi
hozzárendelést.
4 M s {ic}
Híváskezdeményezés gyorstárcsázó
gomb segítségével
1
2
Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot (1 – 9).
L A(z) {V} vagy {^} gomb megnyomásával
megtekintheti a többi gyorstárcsázó gomb
hozzárendelést.
{C}
Gyorstárcsázás hozzárendelés törlése
1
2
Nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt
gyorstárcsázó gombot (1 – 9). s W
{r}: “IGEN” s M s {ic}
Lánctárcsázás
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás közben
tárcsázza a telefonkönyvben lévő telefonszámokat.
24
Ez a szolgáltatás például arra használható, hogy
egy, a telefonkönyvben tárolt calling card
(telefonkártya) elérési számot vagy egy
bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás nélkül
adhasson be.
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) 1
gombot.
2 {r}: “Telefonkönyv” s M
3 {r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
4 A szám tárcsázásához nyomja meg a(z) r
gombot.
Megjegyzés:
L Amikor a telefonkönyvben egy calling card
(telefonkártya) elérési számot és az Ön PIN
kódját is telefonkönyv tételként tárolja, nyomja
meg a(z) l gombot, hogy a szám és a PIN
kód után, szükség szerint hozzáadja a
szüneteket (18. oldal).
L Forgótárcsás/impulzus üzemmódú szolgáltatási
területen, Önnek a tone üzemmódra való
ideiglenes átkapcsoláshoz meg kell nyomnia
a(z) * gombot, mielőtt megnyomná a(z) 1
gombot az 1. lépésben. Amikor adatokat visz be
a telefonkönyvbe, azt javasoljuk, hogy azoknak
a telefonszámoknak az elejére írjon be egy *
karaktert, amelyeket lánctárcsázással kíván
hívni (23. oldal).
Telefonkönyv adatok
átmásolása
Átmásolhatja a telefonkönyv adatokat 2 hordozható
készülék között.*1
*1 Panasonic kompatibilis hordozható készülék
Megjegyzés:
L A telefonkönyvbe bevitt kategória beállításokat
nem lehet átmásolni.
Egyetlen tétel másolása
1
2
3
Keresse meg a kívánt bejegyzést (23. oldal).
s1
{r}: “Másolás” s M
{r}: Válassza ki azt a hordozható készüléket,
amelynek el kívánja küldeni a telefonkönyv
bejegyzést. s M
L Egy bejegyzés átmásolásának
befejeztével a kijelzőn a “Kész” szöveg
látható.
L A másolás folytatása egy újabb
bejegyzéssel: {r}: “IGEN” s M s
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 25 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Telefonkönyv
4
{r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést. s
M
{ic}
Az összes tétel másolása
1
2
3
4
n (bal oldali program gomb) s 1
{r}: “Összes másolása” s M
{r}: Válassza ki azt a hordozható készüléket,
amelynek el kívánja küldeni a telefonkönyv
bejegyzést. s M
L Az összes bejegyzés átmásolásának
befejeztével a kijelzőn a “Kész” szöveg
látható.
{ic}
25
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 26 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Programozás
Programozható beállítások
Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a kézibeszélő
segítségével.
A szolgáltatást két módon érheti el.
■ A kijelző menükön való lépkedéssel
1 1 (középső program gomb)
2 Nyomja meg a {V}, {^}, {4} vagy {3} gombot, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. s M
3 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt a következő almenükben. s
M
4 Nyomja meg a {V} vagy {^} gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. s M
L Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a(z) {ic} gombot.
■ A közvetlen parancskód használatával
1 1 (középső program gomb) s Írja be a kívánt kódot.
Példa: Nyomja meg a 1 (középső program gombot) és a(z) y1z1 hívógombot.
2 Válassza ki a kívánt beállítást. s M
L Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
L A műveletből való kilépéshez nyomja meg a(z) {ic} gombot.
Megjegyzés:
L Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.
L Az alábbi táblázatban a + a hivatkozott oldalszámot jelzi.
L A menük sorrendjének és az almenüknek a megjelenítése az Ön készülékének típusától függően
változhat.
L Az LCD teljes leírás részt lásd: 59. oldal.
A menü fa és a közvetlen parancs kódtáblázat megjelenítése
Főmenü: j “Hívólista”
Művelet
Kód
+
A bejövő híváslista megtekintése.
#213
36
*1
Főmenü: s “Üzenetrögz. berendezés”
1-es almenü
Kód
+
Üzenet lista
–
–
#329
42
Új üzenet lejátszása
–
–
#323
42
Minden üzenet leját.
–
–
#324
42
Minden üzenet törl.*2
–
–
#325
43
–
#302
42
Üdvözlés lejátszása
–
#303
42
Alapért.*2
(Visszaállítás az előre
rögzített üdvözlőszövegre)
–
#304
42
Üdvözlés
26
2-es almenü
Beállítások
Felvétel indul*2
(Üdvözlés rögzítése)
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 27 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Programozás
1-es almenü
2-es almenü
Beállítások
Kód
+
Beállítások
Csengetések száma*2
2–7: 2-7 csengetés
4: <4 csengetés>
0: Automata
#211
44
Rögzítési idő*2
1: 1 perc
3: <3 perc>
0: Csak üdv.*3
#305
45
#306
43
–
Távvez. kód
beállítása*2
#310
41
Üzenetrögzít. BE*2
–
–
#327
41
Üzenetrögzít. KI*2
–
–
#328
41
Beállítások
Kód
+
#350
39
Hívásfigyelés
1: <BE> 0: KI
Főmenü: e “SMS”
1-es almenü
2-es almenü
Fogadott lista
–
–
Küldött lista
–
–
–
–
Új üzenet
Beállítások
39
38
1.Üzenet központ*2
–
#351
38
2.Üzenet központ*2
–
#352
38
Fővonal száma*2
<KI>
#356
40
SMS BE/KI*2
<KI>
#357
38
Művelet
Kód
+
A kívánt készülék keresése.
#274
47
Főmenü: x “Belső hívás”
Főmenü: z “Időbeállítás”
1-es almenü
Beállítások
Kód
+
Dátum/idő
beállítása*2
2-es almenü
–
–
#101
16
Ébresztés
–
1: Egyszer
2: Naponta
0: <KI>
#720
30
Idő beállítás*2, *4
–
1: Hívóazonosít
0: <Manuális>
#226
–
Főmenü: U “Csengő beállítása”*5
1-es almenü
Beállítások
Kód
+
Csengő hangereje*6
(Hordozható készülék)
2-es almenü
–
0–6: Ki–6 <6>
#160
19
Csengőhang*7, *8
(Hordozható készülék)
–
<Csengőh. 1>
#161
–
27
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 28 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Programozás
1-es almenü
2-es almenü
Beállítások
Kód
+
Éjszakai mód
Be/Ki
1: BE
0: <KI>
#238
31
Kezdés/Befejezés
<23:00/06:00>
#237
31
Csengetés késleltetés
1: 30 mp.
2: <60 mp.>
3: 90 mp.
4: 120 mp.
0: Nincs cseng.
#239
31
Kategória
kiválasztása
1–9: Kategória 1-9
#241
31
Főmenü: E “Kezdeti beállítás”
1-es almenü
2-es almenü
Beállítások
Kód
+
Csengő beállítása
Csengő hangereje
– Kézibesz.*6
0–6: Ki–6 <6>
#160
19
Csengő hangereje
– Bázis*1, *2
0–6: Ki–6 <3>
#*160
–
Csengőhang*7, *8
(Hordozható készülék)
<Csengőh. 1>
#161
–
Éjszakai mód
– Be/Ki
1: BE
0: <KI>
#238
31
Éjszakai mód
– Kezdés/Befejezés
<23:00/06:00>
#237
31
Éjszakai mód
– Csengetés
késleltetés
1: 30 mp.
2: <60 mp.>
3: 90 mp.
4: 120 mp.
0: Nincs cseng.
#239
31
Éjszakai mód
– Kategória
kiválasztása
1–9: Kategória 1-9
#241
31
Időbeállítás
Dátum/idő beállítása*2
–
#101
16
Ébresztés
1: Egyszer
2: Naponta
0: <KI>
#720
30
Idő beállítás*2, *4
1: Hívóazonosít
0: <Manuális>
#226
–
Kézibeszélő neve
–
–
#104
31
Bejövő szám tiltása*2
–
–
#217
32
#725
16
Takarékos beállítás
28
Adási teljesítmény*2
1: <Normál>
2: Alacsony
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 29 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Programozás
1-es almenü
2-es almenü
Beállítások
Kód
+
Kijelző beállítása
Tapéta*9
<Tapéta1>
#181
–
Háttérszín
1–2: Szín1-2
<Szín1>
#182
–
Kijelző mód
1: <Több elem>
0: Egyetlen elem
#192
17
Billentyűzet
háttérvil.
1: <BE>
0: KI
#276
–
LCD töltésnél*10
(LCD kijelző háttérvilágítás)
1: <BE>
0: KI
#191
–
Kontraszt
(Kijelző kontraszt)
1–6: Kontraszt 1-6
<Kontraszt 3>
#145
–
1: <BE>
0: KI
#165
–
Billentyűhang*11
–
Hívás korlátozás*2
–
Automatikus
hívásfogadás*12
–
Vonal beállítása
#256
32
1: BE
0: <KI>
–
#200
18
Tárcsázási mód*2
1: Impulzusos
2: <Tone (DTMF)>
#120
16
Flash*2, *13
0: 900 msec.
1: 700 msec.
2: 600 msec.
3: 400 msec.
4: 300 msec.
5: 250 msec.
*: 200 msec.
#: 160 msec.
6: 110 msec.
7: <100 msec.>
8: 90 msec.
9: 80 msec.
#121
19
Privát mód*2, *14
–
1: BE
0: <KI>
#194
–
Bázis PIN-kód*2
–
<0000>
#132
32
Átjátszó mód*2
–
1: BE
0: <KI>
#138
34
–
#130
33
–
Regisztrálás
Kézibeszélő
regisztrálás
Kijelentkezés*3
#131
34
Ország*2
–
1: <Polska>
2: Magyarorsz
#136
33
Áramszünet
–
1: <Automata>
0: KI
#152
20
<Polski>
#110
16
Nyelv kiválaszt.
Kijelző
29
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 30 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Programozás
*1 KX-TG8061
*2 Ha ezeket a beállításokat az egyik hordozható készülékről beprogramozza, akkor ugyanazt a tételt már
nem kell programoznia egy másik kézibeszélőről.
*3 Ez a menü nem jelenik meg, amikor a kijelző menükön lépked. Csak közvetlen parancs kóddal érhető el.
*4 Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan beállítsa a dátumot és az időt,
valahányszor dátumot és időt tartalmazó hívó információ érkezik.
Ennek a funkciónak a bekapcsolásához válassza ki a(z) “Hívóazonosít” lehetőséget. Ennek a
funkciónak a kikapcsolásához válassza ki a(z) “Manuális” lehetőséget. (Csak a hívófél-azonosító
szolgáltatás előfizetői számára)
Ennek a szolgáltatásnak a használatához először állítsa be a dátumot és az időt (16. oldal).
*5 KX-TG8051
*6 A csengő hangerő nem kapcsolható ki ébresztés, belső hívások és személykeresés esetén.
*7 Ha valamelyik csengődallamot választja, a csengőhang néhány másodpercig tovább szól még akkor is,
ha a hívó bont, mielőtt Ön jelentkezne a hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a vonalon vagy
tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
*8 A készülékben előre beállított dallamokat a © 2011 Copyrights Vision Inc. engedélyével használjuk.
*9 A(z) Z gomb megnyomásával beállíthatja, hogy a tapéta a dátummal és az idővel együtt vagy azok
nélkül jelenjen meg. Az alapértelmezett, gyári beállítás: a dátummal és az idővel jelenik meg.
*10Töltés közben beállíthatja a hordozható készülék háttérvilágítását.
– “BE”: A háttérvilágítás be van kapcsolva (csökkentett fényerő).
– “KI”: A háttérvilágítás 10 másodperc töltés után kikapcsol.
*11 Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb
megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.
*12Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő hívásfogadás
után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.
*13Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve fölérendelt alközpontjától
függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
*14Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel
folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be ezt a szolgáltatást.
“Naponta”
Az ébresztés naponta, a beállított időpontban
hallatszik. Folytassa a(z) 4. lépéstől.
Speciális programozás
Ébresztés
Az ébresztés a beállított időpontban 3 percig szól,
egyszer vagy naponta. Az ébresztés minden egyes
hordozható készüléken beállítható.
Fontos:
L Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (16.
oldal).
1 1 (középső program gomb) y72z
2 {r}: Válassza ki a kívánt ébresztési opciót. s
M
“KI”
Kikapcsolja az ébresztést. Folytassa a(z) 6.
lépéstől.
“Egyszer”
Az ébresztés egyszer, a beállított időpontban
hallatszik.
30
3
4
5
Írja be a kívánt dátumot és hónapot. s M
Állítsa be a kívánt időpontot. s M
{r}: Válassza ki a kívánt ébresztőhangot. s
M
L Azt javasoljuk, hogy válasszon a külső
hívásokhoz használt csengőhangtól eltérő
csengőhangot.
6 M s {ic}
L Ha az ébresztés be van állítva, a kijelzőn
a(z) z ikon látható.
Megjegyzés:
L Az ébresztés leállításához nyomja meg a(z)
{ic} gombot, illetve tegye a hordozható
készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.
L Ha a hordozható készülék használatban van, az
ébresztés mindaddig nem szólal meg, amíg a
kézibeszélő készenléti üzemmódba nem kerül.
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 31 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Programozás
Éjszakai mód
Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon
egy időszakot, amíg a hordozható készülék nem
csenget, ha külső hívás érkezik. Ez a szolgáltatás
azokban az időszakokban hasznos, amikor nem
akarja, hogy zavarják Önt, például amikor alszik. Az
éjszakai mód minden egyes hordozható
készüléken beállítható.
A telefonkönyv kategória szolgáltatása (23. oldal)
segítségével Ön kiválaszthat olyan kategóriákat is a
hívókhoz, hogy azok hívásai megkerüljék az
éjszakai módot, és csengessék a hordozható
készüléket (csak a hívófél-azonosító szolgáltatás
előfizetői számára).
Fontos:
L Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (16.
oldal).
L Javasoljuk, hogy amikor az éjszakai módot
bekapcsolja, akkor egyúttal kapcsolja ki a
bázisállomás csengőhangerőt is (28. oldal). (KXTG8061)
L Ha beállította az ébresztést, az ébresztés még
akkor is szól, ha bekapcsolta az éjszakai módot.
Az éjszakai mód be-/kikapcsolása
1
2
3
4
5
1 (középső program gomb) y238
{r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s M
L Ha a(z) “KI”, lehetőséget választja, a
kilépéshez nyomja meg a(z) {ic}
gombot.
Írja be a kívánt órát és percet, amikor indítani
kívánja ezt a szolgáltatást. s M
L A / gomb megnyomásával választhat
a 24-órás vagy 12-órás (“AM” vagy “PM”)
formátum között.
Írja be a kívánt órát és percet, amikor le
kívánja állítani ezt a szolgáltatást. s M
{ic}
L Amikor az éjszaki mód be van kapcsolva, a
kijelzőn a(z) f ikon látható.
A kezdési és befejezési idő
megváltoztatása
1
2
1 (középső program gomb) y237
Folytassa „Az éjszakai mód be/kikapcsolása”, 31. oldal 3. lépésétől.
Csengetés késleltetés beállítása
elég hosszú ideig várakozik. A kiválasztott
időtartam letelte után a hordozható készülék már
ismét csenget. Ha a(z) “Nincs cseng.”
lehetőséget választja ki, a hordozható készülék
soha nem csenget éjszakai módban.
1 1 (középső program gomb) y239
2 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s M
s {ic}
Megjegyzés:
L Amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást, ez a
szolgáltatás nem működik. (KX-TG8061)
Kategóriák kiválasztása az éjszakai mód
megkerülésére
1
2
1 (középső program gomb) y241
{r}: Válassza ki a kívánt kategóriáját. s t
L A(z) “Q” ikon jelenik meg a kiválasztott
kategória számok mellett.
L A kiválasztott kategória törléséhez nyomja
meg ismét a(z) t gombot. A(z) „Q” ikon
eltűnik.
3 M s {ic}
Megjegyzés:
L A kategóriákat a 2. lépésben is kiválaszthatja a
következőképpen:
Nyomja meg a(z) 1 – 9 gombot. s M
A hordozható készülék nevének
megváltoztatása
Mindegyik hordozható készüléknek saját nevet
lehet adni („Bob”, „konyha” stb.). Ez akkor hasznos,
amikor belső hívásokat kezdeményez a hordozható
készülékek között. Kiválaszthatja azt is, hogy
készenléti üzemmódban megjelenjen-e a
hordozható készülék neve vagy sem. Az
alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “NEM”. Ha a
“IGEN” lehetőséget úgy választja ki, hogy nem ad
be hordozható készülék nevet, akkor a
“Kézibesz. 1” – “Kézibesz. 6” kijelzés jelenik
meg.
1 1 (középső program gomb) y1z4
2 Adja be a kívánt nevet (max. 10 karakter; 48.
oldal).
L Ha nem szükséges, folytassa a 3. lépéstől.
3 M
4 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s M 2szer
5 {ic}
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a hordozható
készülék éjszakai módban is csengessen, ha a hívó
31
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 32 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Programozás
Bejövő hívás tiltás (csak a hívófélazonosító szolgáltatás előfizetői
számára)
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék
elutasítsa azokról az adott telefonszámokról érkező
hívásokat, amelyeket nem kíván fogadni, például a
kéretlen hívásokat.
Amikor hívás érkezik, a készülék mindaddig nem
csenget, amíg a hívó azonosítása folyamatban van.
Ha a telefonszám megegyezik a hívástiltás lista
egyik bejegyzésével, akkor a készülék foglaltsági
hangot küld a hívónak, majd bontja a hívást.
Fontos:
L Amikor a készülékre olyan számról érkezik
hívás, amely a hívástiltás listában van tárolva, a
készülék a számot egy 7 ikonnal együtt
naplózza a bejövő híváslistában (36. oldal), és
elbontja a hívást.
Nem kívánt hívók tárolása
Maximálisan 30 telefonszámot tárolhat a hívástiltás
listában.
Fontos:
L A telefonszámot a körzetszámmal együtt kell
tárolni a hívástiltás listában.
■ A bejövő híváslistából:
1 {3} (y)
2 {r}: Válassza ki a tiltani kívánt bejegyzést.
sMsI
3 {r}: “Bejövő szám tiltása” s M
4 {r}: “IGEN” s M s {ic}
■ A telefonszámok beadásával:
1 1 (középső program gomb) y217
sm
2 Írja be a telefonszámot (max. 24
számjegy). s M
L Egy számjegy törléséhez nyomja meg
a(z) ^ gombot.
3 {ic}
A hívástiltás számok
megtekintése/szerkesztése/törlése
1
2
3
32
1 (középső program gomb) y217
{r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
L A kilépéshez nyomja meg a(z) {ic}
gombot.
Egy szám szerkesztése:
~ s Módosítsa a telefonszámot. s M
s {ic}
Egy szám törlése:
W s {r}: “IGEN” s M s {ic}
Megjegyzés:
L Szerkesztéskor a hozzáadáshoz nyomja meg a
kívánt számgombot, illetve a törléshez nyomja
meg a(z) ^ gombot.
Híváskorlátozás beállítása
A kiválasztott hordozható készülékeken letilthatja
bizonyos telefonszámok tárcsázását. Legfeljebb 6
híváskorlátozás alá eső telefonszámot jelölhet ki,
és válassza ki, melyik hordozható készülékek
lesznek korlátozva. Ha itt körzetszámokat tárol,
azzal megakadályozza, hogy a korlátozott
hordozható készülékek az adott körzetben
bármilyen telefonszámot hívjanak.
1 1 (középső program gomb) y256
2 Írja be a bázisállomás PIN kódját
(alapértelmezés: “0000”).
L Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon
egy márkaszervizhez.
3 {r}: Válassza ki a korlátozni kívánt
hordozható készülékeket. s t
L A bázisállomásra bejelentkezett összes
hordozható készülék megjelenik.
L A „Q” ikon jelenik meg a kiválasztott
hordozható készülékek száma mellett.
L A kiválasztott hordozható készülék
törléséhez nyomja meg ismét a(z) t
gombot. “A(z) „Q” ikon eltűnik.
4 M
5 {r}: Válasszon ki egy memóriahelyet. s M
6 Írja be a korlátozandó telefonszámot vagy
körzetszámot (max. 8 számjegy). s M s
{ic}
L Egy korlátozott szám törléséhez nyomja
meg a(z) ^ gombot.
Megjegyzés:
L A memóriahelyet a(z) 5. lépésben is
kiválaszthatja a következőképpen:
Nyomja meg a(z) 1 – 6 gombot. s M
A bázisállomás PIN (Personal
Identification Number: Személyi
azonosító szám) kódjának
megváltoztatása
Fontos:
L Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy
jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 33 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Programozás
1
2
3
mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette
saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.
1 (középső program gomb) y132
Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű
PIN kódját (alapértelmezés: “0000”).
Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN
kódját. s M s {ic}
A készülék területi beállításának
megváltoztatása/A bázisállomás
alaphelyzetbe állítása
1 1 (középső program gomb) y136
2 {r}: Válassza ki a kívánt országot. s M
3
{r}: “Tak” (“IGEN”) s M s {ic}
Megjegyzés:
L Az alábbi adatok törlődnek illetve alaphelyzetbe
állítódnak:
– SMS beállítások (27. oldal)
– Üzenetrögzítő beállítások
(KX-TG8061, 26. oldal)
– Idő beállítás
– Bázisállomás csengő hangerő
(KX-TG8061)
– Bázisállomás adási teljesítmény
– Privát mód
– Bázisállomás PIN kód
– Tárcsázási mód
– Újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő
– Az összes SMS üzenet
– Bejövő híváslista
– Hangposta üzenetek
– Híváskorlátozás
L Az alábbi adatokat megőrzi a készülék:
– Kijelző nyelve
– Dátum és idő
– Hordozható készülék név
– Átjátszó állomás üzemmód
– Felvételek, beleértve az Ön saját
üdvözlőszövegét és a hívók üzeneteit
(KX-TG8061)
– Üzenetrögzítés figyelés (monitorozás)
(KX-TG8061)
– Hívástiltás lista
L A 2. lépésben kiválasztott országnak
megfelelően, az üzenetrögzítő hangbemondás
nyelve az alábbiaknak megfelelően változik
(KX-TG8061):
L A készülék területi beállításának
megváltoztatása/a bázisállomás alaphelyzetbe
állítása után, a hordozható készüléken egy
pillanatra megjelenik a(z) _ ikon. Ez nem jelent
hibát, és a hordozható készülék a(z) w ikon
megjelenése után ismét használható.
Készülék bejelentkezése
(regisztráció)
További készülékek használata
További hordozható készülékek
használata
A bázisállomásra legfeljebb hat hordozható
készülék jelentkeztethető be.
Fontos:
L A készülékhez további hordozható készülékként
használható, ajánlott típust lásd: 4. oldal. Ha
más típusú hordozható készüléket használ,
akkor bizonyos műveletek (a hordozható
készülék beállításai, a bázisállomás beállításai
stb.) esetleg nem állnak rendelkezésére.
Hordozható készülék bejelentkezése
a bázisállomáson
A bázisállomással szállított hordozható készülék
már előre be van jelentkezve. Ha a hordozható
készülék valamilyen oknál fogva nincs
bejelentkezve a bázisállomáson (például a(z) _
ikon még akkor is látható, amikor a hordozható
készülék a bázisállomás mellett van), jelentkezzen
be újra a hordozható készülékkel.
1 Hordozható készülék:
1 (középső program gomb) y13z
2 Bázisállomás:
Folytassa a műveletet az Ön által vásárolt
típusnak megfelelően.
■ KX-TG8051
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5
másodpercig a(z) {x} gombot. (Nincs
regisztrációs hang)
33
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 34 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Programozás
■ KX-TG8061
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5
másodpercig a(z) {x} gombot, amíg meg
nem hallja a regisztrációs hangot.
L Ha az összes, bejelentkezett hordozható
készülék csengetni kezd, a leállításához
nyomja meg újra a(z) {x} gombot, majd
ismételje meg ezt a lépést.
L A következő lépést 90 másodpercen belül
be kell fejezni.
3 Hordozható készülék:
M s Várjon amíg megjelenik a(z) “Bázis
PIN” szöveg. s Írja be a bázisállomás PIN
kódját (alapértelmezés: “0000”). s M
L Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon
egy márkaszervizhez.
L Ha a hordozható készülék sikeresen
bejelentkezett, a kijelzőn a(z) w ikon
látható.
Megjegyzés:
L Bejelentkezéskor a “Bázisállomás
regisztráció” szöveg látható az összes
regisztrált hordozható készüléken.
L Amikor egy további hordozható készüléket
vásárol, a bejelentkezéséhez olvassa el az
újabb kézibeszélő telepítési útmutatóját.
Hordozható készülék regisztrációjának
törlése (Kijelentkezés)
A hordozható készülék törölni tudja a
bázisállomáson a saját bejelentkezését, illetve egy
másik, ugyanannál a bázisállomásnál
bejelentkezett hordozható készülék regisztrációját.
Ez lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék
megszüntesse zsinórnélküli kapcsolatát a
rendszerrel.
1 1 (középső program gomb) y131
L A bázisállomásra bejelentkezett összes
hordozható készülék megjelenik.
2 {r}: Válassza ki a törlendő hordozható
készüléket. s M
3 {r}: “IGEN” s M
L Nyugtázó hang hallatszik.
L A hordozható készülék nem ad ki
hangjelzést, amikor saját regisztrációját
törli.
4 {ic}
34
A bázisállomás hatótávolságának
növelése
Ön egy DECT átjátszó állomás segítségével
megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát.
Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott típusú
(4. oldal), Panasonic DECT átjátszó állomást
használja. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a
Panasonic forgalmazójához.
Fontos:
L Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálná ennél a
bázisállomásnál, be kell kapcsolnia az átjátszó
üzemmódot.
L Ne használjon egyszerre egynél több átjátszó
állomást.
Az átjátszó üzemmód beállítása
1
2
1 (középső program gomb) y138
{r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s M
s {ic}
Megjegyzés:
L Az átjátszó üzemmód be- illetve kikapcsolása
után a hordozható készüléken egy pillanatra
megjelenik a(z) _ ikon. Ez nem jelent hibát, és
a hordozható készülék a(z) w ikon megjelenése
után ismét használható.
A DECT átjátszó állomás (KX-A405)
regisztrálása a bázisállomásnál
Megjegyzés:
L Kérjük, hogy olyan átjátszót használjon, amely
még nincs regisztrálva egy másik készüléknél.
Ha az átjátszó állomás már regisztrálva van egy
másik készüléknél, először törölje a regisztrációt
a DECT átjátszó állomás telepítési
útmutatójában leírtaknak megfelelően.
1 Bázisállomás:
Folytassa a műveletet az Ön által vásárolt
típusnak megfelelően.
■ KX-TG8051
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5
másodpercig a(z) {x} gombot. (Nincs
regisztrációs hang)
■ KX-TG8061
Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5
másodpercig a(z) {x} gombot, amíg meg
nem hallja a regisztrációs hangot.
L A következő lépést 90 másodpercen belül
be kell fejezni.
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 35 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Programozás
2
3
DECT átjátszó állomás:
Csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd
várja meg, amíg a(z) & kijelző és a(z) w ikon
zölden világít.
Bázisállomás:
A regisztrációs üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a(z) {x} gombot.
L A regisztrációs hang leáll. (KX-TG8061)
35
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 36 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hívófél-azonosító szolgáltatás
A hívófél-azonosító
szolgáltatás használata
Fontos:
L A készülék alkalmas a hívó számának
kijelzésére. Ha használni kívánja a hívófélazonosító szolgáltatásokat, akkor elő kell
fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A
részletek iránt érdeklődjön a távközlési
szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
Hívófél-azonosító szolgáltatások
Amikor külső hívás érkezik, megjelenik a hívó
telefonszáma.
A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra
vonatkozó információ kerül naplózásra, a
legújabbtól kezdve a legrégebbi hívásig.
L Ha a készülék nem kapja meg a hívóra
vonatkozó információkat, a következő kijelzés
jelenik meg:
– “Nincs szám”: Ha a hívó olyan területről
hívott, amely nem támogatja hívófélazonosító szolgáltatást.
– “Privát hívó”: Ha a hívó kérte, hogy a
rendszer ne küldje el a hívó félre vonatkozó
információt.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a
hívóra vonatkozó információ. Lépjen
kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
Telefonkönyv név megjelenítés
Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó információ, és
az megegyezik a telefonkönyvben tárolt egyik
telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt név
jelenik meg, és naplózásra kerül a bejövő
híváslistában.
Kategória csengőhang
Ez a szolgáltatás segíthet Önnek a hívó
azonosításában, mert a különböző kategóriájú
hívókhoz különböző csengőhangokat használhat.
Amikor egy adatot visz be a telefonkönyvbe,
hozzárendelheti a kívánt kategóriát (23. oldal).
Amikor egy kategóriához hozzárendelt hívótól
érkezik hívás, a hívóra vonatkozó információ
megjelenése után a készülék az Ön által, az adott
kategóriához kiválasztott csengetés típussal
csenget.
Ha a(z) “Alapért. csengőhang” lehetőséget
választja, a készülék az Ön által kiválasztott
csengőhangot (28. oldal) használja, amikor ilyen
kategóriájú hívások érkeznek. Az alapértelmezett,
gyári beállítás a(z) “Alapért. csengőhang”.
1 n (bal oldali program gomb) s 1
2 {r}: “Kategória” s M
3 {r}: Válassza ki a kívánt kategóriát. s M
4 {r}: Válassza ki a kategória csengőhang
aktuális beállítását. s M
5 {r}: Válassza ki a kívánt csengőhangot. s
M
6 {ic}
Nem fogadott hívások
Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék azt nem
fogadott hívásként kezeli, és a kijelzőn a(z) y ikon
látható. Ez jelzi, meg kell-e tekintenie a bejövő
híváslistát, hogy megnézze, ki kereste Önt amíg
távol volt.
Ha csak egyetlen nem fogadott hívás van a bejövő
híváslistán, és azt megtekinti (36. oldal), a(z) y
ikon eltűnik a kijelzőről. Amikor egy újabb hívása
érkezik, a(z) y ikon ismét megjelenik.
Megjegyzés:
L Még ha vannak is megtekintetlen, nem fogadott
hívások, a(z) y ikon eltűnik a készenléti
kijelzőről, ha a regisztrált hordozható készülékek
egyikén az alábbi műveletet hajtják végre:
– Visszahelyezik a bázisállomásra vagy töltőre.
– Megnyomják a(z) {ic} gombot.
36
Bejövő híváslista
Fontos:
L A bejövő híváslistát egyszerre csak egy (1)
személy érheti el.
L Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő
beállítása pontos (16. oldal).
A bejövő híváslista megtekintése és
visszahívás
1 {3} (y)
2 Nyomja meg a {V} gombot, hogy a legutolsó
hívástól kezdve keressen, illetve nyomja meg
a {^} gombot, hogy a legrégebbi hívástól
kezdve keressen.
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 37 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hívófél-azonosító szolgáltatás
L Több elem kijelző módban Ön
megtekintheti a hívóra vonatkozó,
részletes információt, ha megnyomja a(z)
a gombot.
3 A visszahíváshoz nyomja meg a(z) {C}
gombot.
A kilépéshez nyomja meg a(z) {ic}
gombot.
Megjegyzés:
L Ha a tételt már megtekintették vagy fogadták,
akkor a kijelzőn egy „Q” látható, még akkor is, ha
egy másik hordozható készülék segítségével
nézték meg vagy fogadták őket.
L Ha a hívás megegyezik a hívástiltás lista egyik
bejegyzésével, akkor a készülék a számot egy
7 ikonnal együtt naplózza (32. oldal).
A hívó telefonszámának módosítása
visszahívás előtt
1 {3} (y)
2 {r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést. s M
3 ~ s Szerkessze a számot.
4
L Nyomja meg a (z - 9) hívógombot egy
számjegy hozzáadásához, és nyomja meg
a(z) ^ gombot a törléshez.
{C}
A kiválasztott hívóra vonatkozó
információ törlése
1 {3} (y)
2 {r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
3 W s {r}: “IGEN” s M s {ic}
Az összes hívóra vonatkozó
információ törlése
1 {3} (y)
2 W s {r}: “IGEN” s M s {ic}
A hívóra vonatkozó információ
tárolása a telefonkönyvben
1 {3} (y)
2 {r}: Válassza ki a kívánt bejegyzést. s M
3
4
sI
{r}: “Telefonkönyv” s M
A név tárolásához folytassa az eljárást a(z)
„Adatok beírása”, 23. oldal 2. lépésétől.
37
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 38 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
1 A(z) “1.Üzenet
Az SMS (Short Message
Service: rövid szöveges
üzenet) használata
Az SMS lehetővé teszi, hogy szöveges üzeneteket
küldjön illetve fogadjon olyan vezetékes és
mobiltelefonokra illetve telefonokról, amelyek
támogatják a kompatibilis SMS hálózatokat és
szolgáltatásokat.
Fontos:
L Az SMS szolgáltatás használatához Önnek a
következőket kell tennie:
– előfizetni a hívófél-azonosító szolgáltatásra
és/vagy a megfelelő szolgáltatásra, például
az SMS-re.
– ellenőrizni, hogy az SMS be van kapcsolva.
– ellenőrizni, hogy el vannak-e tárolva a helyes
üzenetközpont számok.
A részletekkel és az elérhetőséggel
kapcsolatosan forduljon távközlési
szolgáltatójához/telefontársaságához.
Megjegyzés:
L Összesen 47 üzenet menthető el (160
karakter/üzenet esetén). Az eltárolható
üzenetek száma több lehet 47-nél, ha az
üzenethosszúság nem éri el a 160 karakter/
üzenet határt.
L Ha a készülék alközponti rendszerhez
csatlakozik, akkor esetleg nem tudja használni
az SMS szolgáltatásokat.
Az SMS be-/kikapcsolása
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “KI”.
1 1 (középső program gomb) y357
2 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s M s
{ic}
Az SMS üzenetközpont
számainak tárolása
Az SMS üzenetközpont számokat azért kell tárolni,
hogy SMS üzeneteket tudjon küldeni és fogadni. Ha
további információra van szüksége, forduljon a
távközlési szolgáltatójához/telefontársaságához.
38
központ” tárolása:
1 (középső program gomb) y351
A(z) “2.Üzenet központ” tárolása:
1 (középső program gomb) y352
2 Ha szükséges, szerkessze a számot. s M
s {ic}
Megjegyzés:
L Alközponti felhasználók részére:
– Az 1. üzenetközpont száma elé be kell írnia
az alközpont fővonal hozzáférési számát és
egy tárcsázási szünetet.
– Ha csak az 1. üzenetközpont számát
használja SMS-hez, tárolja el az 1.
üzenetközpont számát változtatás nélkül (az
alközpont fővonal hozzáférési száma illetve a
tárcsázási szünet nélkül) a 2.
üzenetközponthoz.
Üzenet küldése
Új üzenet írása és küldése
1 1 (középső program gomb) s e s M
2 {r}: “Új üzenet” s M
3 Írja be az üzenetet. s M
L Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot
a(z) / gomb megnyomásával (48.
oldal).
4 Írja be a célállomás telefonszámát (max. 20
számjegy). s M
A kimenő híváslista használata:
{4} (R) s {r}: Válassza ki a telefonszámot.
s M 2-szer
A bejövő híváslista használata:
{3} (y) s {r}: Válassza ki a partnert. s
M 2-szer
A telefonkönyv használata:
n s {r}: Válassza ki a telefonkönyv
bejegyzést. s M 2-szer
5 Az üzenet elmentéséhez válassza ki a(z)
“IGEN” lehetőséget. s M
6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a(z) M
gombot.
L A küldés törléséhez nyomja meg a(z)
{ic} gombot.
Megjegyzés:
L Ez a készülék maximálisan 612 karakter hosszú
SMS üzeneteket tesz lehetővé, de az elküldhető
illetve fogadható maximális karakterszámot
esetleg korlátozza az Ön SMS szolgáltatója/
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 39 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
telefontársasága. A részletek iránt érdeklődjön
az SMS szolgáltatás szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
L Ha üzenete 160 karakternél többet tartalmaz,
akkor az hosszú üzenet, amit a kijelzőn a(z)
“@Hosszú üz.@” szöveg mutat. Távközlési
szolgáltatója/telefontársasága a hosszú
üzeneteket esetleg másképpen kezeli, mint a
többi üzenetet. A részletek iránt érdeklődjön a
távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Ha telefonkészüléke alközponthoz csatlakozik,
tárolja el az alközpont fővonal elérési számát
(40. oldal).
Elmentett üzenet
szerkesztése/elküldése
1 1 (középső program gomb) s e s M
2 {r}: “Küldött lista” s M
3 Egy elmentett üzenet elolvasásához nyomja
4
meg a {V} vagy a {^} gombot, hogy kiválassza
az üzenetet. s M
Az üzenet szerkesztése:
1 s {r}: “Üzenet szerkesztése” s
M s Folytassa a(z) „Új üzenet írása és
küldése”, 38. oldal 3. lépésétől.
Az üzenet elküldése:
1 s {r}: “Küldés” s M s Nyomja
meg és tartsa nyomva a(z) ^ gombot az
összes szám törléséhez. s Folytassa a(z) „Új
üzenet írása és küldése”, 38. oldal 4.
lépésétől.
Elmentett üzenetek törlése
1 1 (középső program gomb) s e s M
2 {r}: “Küldött lista” s M
3 {r}: Válasszon ki egy üzenetet. s M
4 1 s {r}: “Törlés” s M
5
L Az összes üzenet törléséhez válassza ki
a(z) “Mindent töröl” lehetőséget. s
M
{r}: “IGEN” s M s {ic}
Üzenet fogadása
Amikor SMS üzenet érkezik:
– A(z) “Fogadás SMS-üzenet” ikon látható.
– egy hangjelzés hallatszik (ha a hordozható
készülék csengője be van kapcsolva).
– a(z) e jelzés az új (olvasatlan) üzenetek
számával együtt jelenik meg.
Beérkezett üzenet olvasása
1 1 (középső program gomb) s e s M
2 {r}: “Fogadott lista” s M
3 {r}: Válasszon ki egy üzenetet.
L A már elolvasott üzeneteket egy „Q” jelzi,
még akkor is, ha egy másik hordozható
készülék segítségével olvasták el őket.
L Egy üzenet törléséhez nyomja meg a(z)
W gombot. s {r}: “IGEN” s M
4 Az üzenet tartalmának elolvasásához nyomja
meg a(z) M gombot.
Megjegyzés:
L Az üzenetküldő hívásához nyomja meg a(z)
{C} gombot.
Válasz üzenetre
1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja
2
3
4
5
meg a(z) 1 gombot.
{r}: “Válasz” s M
Írja be az üzenetet (48. oldal). s M
Ha szükséges, szerkessze a célállomás
telefonszámát. s M
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése”,
38. oldal 5. lépésétől.
Üzenet szerkesztése/továbbítása
1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja
2
3
meg a(z) 1 gombot.
{r}: “Üzenet szerkesztése” s M
Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése”,
38. oldal 3. lépésétől.
Beérkezett üzenetek törlése
1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja
2
3
meg a(z) 1 gombot.
{r}: “Törlés” s M
L Az összes üzenet törléséhez válassza ki
a(z) “Mindent töröl” lehetőséget. s
M
{r}: “IGEN” s M s {ic}
A feladó számának tárolása a
telefonkönyvben
1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja
2
meg a(z) 1 gombot.
{r}: “Tel.könyvbe ír” s M
39
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 40 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
3 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z)
„Adatok beírása”, 23. oldal 2. lépésétől.
A feladó számának szerkesztése
visszahívás előtt
1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja
2
3
meg a(z) 1 gombot.
{r}: “Szerkeszt és Hív” s M
Módosítsa a hívószámot. s {C}
Egyéb beállítások
Alközpont fővonal elérési számának
tárolása (csak alközponti
felhasználók számára)
Tárolja el az alközpont fővonal elérési számát (max.
4 számjegy), hogy az SMS üzenetek rendben
elküldésre kerüljenek. Amikor a telefonkönyvben
vagy a kimenő híváslistában lévő bejegyzésekre
küld SMS üzeneteket, az alközponti fővonal elérési
szám törlődik. Az alapértelmezett, gyári beállítás
a(z) “KI”.
1 1 (középső program gomb) y356
2 {r}: “BE” s M
3 Szükség esetén írja be az alközpont fővonal
elérési számát, és vigyen be egy szünetet. s
M s {ic}
40
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 41 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Üzenetrögzítő
Üzenetrögzítő
Rendelkezésre áll:
A KX-TG8061 típusnál
Az üzenetrögzítő fogadja és rögzíti az Ön hívásait,
amikor Ön nem érhető el vagy nem tudja fogadni a
hívásokat.
Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy az lejátssza
az üdvözlőszöveget, de ne rögzítse a hívók
üzeneteit, ha rögzítési időtartamként a “Csak
üdv.” lehetőséget választja ki (45. oldal).
Fontos:
L Egyidejűleg csak egy (1) személy érheti el az
üzenetrögzítőt (hallgathatja meg az üzeneteket,
vehet fel üdvözlést stb.).
L Amikor a hívók üzeneteket hagynak, a készülék
mindegyik üzenetre ráveszi a rögzítés napját és
időpontját. Ellenőrizze, hogy a dátum és az idő
helyesen van beállítva (16. oldal).
Memóriakapacitás (beleértve a saját
üdvözlőszövegét is)
A teljes rögzítési kapacitás körülbelül 15 perc.
Legfeljebb 64 üzenet rögzíthető.
Megjegyzés:
L Ha megtelik az üzenetmemória:
– a hordozható készülék kijelzőjén a(z) “Üz.
mem. tele” szöveg látható.
– A bázisállomáson lévő üzenetrögzítő
bekapcsolva kijelző gyorsan villog, ha az
üzenetrögzítő be van kapcsolva.
– A bázisállomáson lévő üzenetszámláló villog,
ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
– A hordozható készüléken a(z) K ikon és az
új üzenetek darabszáma nem jelenik meg
még akkor sem, ha az üzenetrögzítő be van
kapcsolva.
– Ha az előre rögzített üdvözlőszöveget
használja, akkor a készülék automatikusan
átkapcsol egy másik előre rögzített
üdvözlőszövegre, amelyben a hívókat egy
későbbi újrahívásra kéri fel.
– Ha saját üdvözlőszöveget rögzített, a hívók
továbbra is ugyanezt a szöveget hallják, még
akkor is, ha a készülék nem rögzíti az
üzenetüket.
Az üzenetrögzítő be/kikapcsolása
Az üzenetrögzítő előzetes beállítása: bekapcsolva.
Bázisállomás
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolásához nyomja meg
a(z) {s} gombot.
L Amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva:
– Kigyullad az üzenetrögzítő kijelző.
– Az üzenetszámlálón az összes üzenet (régi
és új) száma látható.
Hordozható készülék
1
Bekapcsolás:
1 (középső program gomb) y327
Kikapcsolás:
1 (középső program gomb) y328
2 {ic}
Megjegyzés:
L Amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva, a
kijelzőn az akkumulátor ikon mellett a(z) K ikon
látható.
Üzenetrögzítés figyelés
Miközben egy hívó üzenetet hagy, Ön a hordozható
készülék hangszórója segítségével belehallgathat
a hívásba. A hangszóró hangerő beállításához,
nyomja meg ismételten a {^} vagy {V} gombot.
Fogadhatja a hívást a hordozható készüléken lévő
{C} gomb megnyomásával. Az üzenetrögzítés
figyelés (monitorozás) minden egyes hordozható
készüléken beállítható. Az alapértelmezett, gyári
beállítás a(z) “BE”.
1 1 (középső program gomb) y31z
2 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s M s
{ic}
Üdvözlőszöveg
Amikor a készülék egy hívásra jelentkezik, lejátssza
a hívóknak az üdvözlőszöveget.
Bármelyiket használhatja az alábbiakból:
– saját üdvözlőszövegét
– egy előre rögzített üdvözlő üzenetet
41
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 42 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Üzenetrögzítő
Saját üdvözlőszövegének rögzítése
1 1 (középső program gomb) y3z2
2 {r}: “IGEN” s M
3 A hangjelzés után, tartsa a hordozható
4
5
készüléket körülbelül 20 cm távolságra, és
beszéljen tisztán és érthetően a mikrofonba
(max. 2 perc 30 másodperc).
A rögzítés leállításához nyomja meg a(z) O
gombot.
{ic}
Előre rögzített üdvözlőszöveg
használata
A készülék 2 előre rögzített üzenetet biztosít:
– Ha törli, vagy nem rögzíti saját üdvözlőszövegét,
a készülék a hívóknak egy előre felvett
üdvözlőszöveget játszik le, amelyben felkéri
őket, hogy hagyjanak üzenetet.
– Ha az üzenet rögzítési időtartama (45. oldal) a(z)
“Csak üdv.” lehetőségre van állítva, akkor a
készülék nem rögzíti a hívók üzeneteit, hanem
egy másik, előre rögzített üdvözlőszöveget
játszik le, amelyben a hívókat egy későbbi
újrahívásra kéri fel.
Visszaállítás egy előre rögzített
üdvözlőszövegre
Ha egy előre rögzített üdvözlőszöveget kíván
használni, miután már rögzítette saját
üdvözlőszövegét, akkor törölnie kell saját
üdvözlőszövegét.
1 1 (középső program gomb) y3z4
2 M s {ic}
Az üdvözlőszöveg lejátszása
1 1 (középső program gomb) y3z3
2 {ic}
Üzenetek lejátszása a
bázisállomás használatával
Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a
bázisállomáson az {6} (Üzenet kijelző) villog.
Nyomja meg a(z) {6} gombot.
L Ha a készülék új üzeneteket rögzített, a
bázisállomás lejátssza az új üzeneteket.
42
L Ha nincs új üzenet, akkor a bázisállomás az
összes üzenetet lejátssza.
Az üzenetrögzítő működtetése
lejátszás közben
Gomb
Működés
{+} vagy
{-}
A hangszóró hangerő
beállítása
{7}
Üzenet megismétlése*1
{8}
Üzenet átugrása
{■}
A lejátszás leállítása
{4}
A lejátszás alatt álló üzenet
törlése
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le,
készüléke az előző üzenetet játssza le.
Az összes üzenet törlése
Nyomja meg 2-szer a(z) {4} gombot, amikor a
készülék nincs használatban.
Üzenetek lejátszása a
hordozható készülék
használatával
Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a
hordozható készülék kijelzőjén a(z) K ikon és az
új üzenetek darabszáma látható.
1 Az új üzenetek meghallgatása:
1 (középső program gomb) y323
Az összes üzenet meghallgatása:
1 (középső program gomb) y324
2 Ha befejezte, nyomja meg a(z) {ic}
gombot.
Megjegyzés:
L A hallgatóra történő átkapcsoláshoz nyomja
meg a(z) {C} gombot.
Üzenetek meghallgatása az üzenet
listából
Kiválaszthatja a lejátszandó elemet.
1 1 (középső program gomb) y329
2 {r}: Válassza ki az üzenet listából a kívánt
elemet. s 0
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 43 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Üzenetrögzítő
L A kiválasztott üzenetet a következő módon
törölheti:
W s {r}: “IGEN” s M
3 Ha befejezte, nyomja meg a(z) {ic}
gombot.
Megjegyzés:
L Ha a felvételt már meghallgatták, akkor a
kijelzőn egy „Q” látható, még akkor is, ha azt egy
másik hordozható készülék segítségével
hallgatták meg.
L A(z) “Üzenet” szöveg látható az üzenet
listában, ha a készülék nem tudja venni a hívóra
vonatkozó információt.
Az üzenetrögzítő működtetése
1 (középső program gomb) s s s M
*2 Ha Ön egy üzenetet az üzenet listából játszik le,
a készülék leállítja az üzenet lejátszását, és a
kijelző visszaáll az üzenet listára.
*3 A lejátszás visszaállításához:
{r}: “Lejátszás” s M
*4 Törölheti az alábbiak szerint is:
W s {r}: “IGEN” s M
Visszahívás (Csak a hívófélazonosító szolgáltatás előfizetői
számára)
Ha a hívással együtt a hívóra vonatkozó információ
is beérkezett, Ön az üzenet meghallgatása közben
visszahívhatja a hívót.
1 Lejátszás közben nyomja meg a(z) 1
gombot.
2 {r}: “Visszahívás” s M
Gomb
Működés
{^} vagy
{V}
A hallgató illetve a hangszóró
hangerő beállítása (lejátszás
közben)
A szám szerkesztése visszahívás előtt
1 vagy
{3}
Üzenet megismétlése (lejátszás
közben)*1
2
3
2 vagy
{4}
Üzenet átugrása (lejátszás
közben)*2
3
Belépés a “Beállítások”
menübe
4
Új üzenetek lejátszása
5
Az összes üzenet lejátszása
6
Üdvözlőszöveg lejátszása
76
Üdvözlőszöveg rögzítése
8
Az üzenetrögzítő bekapcsolása
1
Üzenet megszakítása*3
9 vagy
O
A rögzítés leállítása
A lejátszás leállítása
z
Az üzenetrögzítő kikapcsolása
*4*4
A lejátszás alatt álló üzenet
törlése
*5
Az összes üzenet törlése
*6
Visszaállítás egy előre rögzített
üdvözlőszövegre
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le,
készüléke az előző üzenetet játssza le, kivéve
amikor az üzenet listáról játszik le.
1
Lejátszás közben nyomja meg a(z) 1
gombot.
{r}: “Szerkeszt és Hív” s M
Módosítsa a hívószámot. s {C}
Az összes üzenet törlése
1 1 (középső program gomb) y325
2 {r}: “IGEN” s M s {ic}
Távvezérlés
Ön felhívhatja telefonszámát egy külső,
nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú
telefonkészülékről, és elérheti készülékét, hogy
meghallgassa üzeneteit vagy megváltoztassa az
üzenetrögzítő beállításait. A készülék hangmenüvel
segíti Önt abban, hogy a különböző műveletek
végrehajtásához melyik hívóbillentyűket kell
megnyomnia.
Távvezérlő kód
Amikor az üzenetrögzítőt távvezérléssel működteti,
be kell adnia egy 3 számjegyű távvezérlő kódot. Ez
a kód megakadályozza, hogy jogosulatlan
személyek távvezérléssel meghallgathassák az Ön
üzeneteit.
Fontos:
L Az üzenetrögzítő távoli működtetéséhez Önnek
először be kell állítania egy távvezérlő kódot.
1 1 (középső program gomb) y3z6
43
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 44 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Üzenetrögzítő
2 A távvezérlés bekapcsolásához, adja be a
Gomb
Működés
3
*y
Távvezérlés vége
(vagy bontás)*2
kívánt 3 számjegyű távvezérlő kódot.
M s {ic}
A távvezérlés inaktiválása
Nyomja meg a * gombot a(z) „Távvezérlő kód”,
43. oldal 2. lépésében.
L A beadott távvezérlő kód törlődik.
Az üzenetrögzítő használata
távvezérléssel
1 Tárcsázza saját telefonszámát egy
2
3
4
5
nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú
telefonkészülékről.
Az üdvözlőszöveg elindulása után adja be
távvezérlő kódját.
A hangmenü indításához nyomja meg a(z) 9
hívóbillentyűt.
Ha szükséges, kövesse a hangmenü
utasításait, vagy vezérelje a készüléket
távvezérlő parancsokkal (44. oldal).
Ha befejezte, bontsa a vonalat.
Távvezérlő parancsok
Az adott üzenetrögzítő funkciók eléréshez
lenyomhatja a hívóbillentyűket anélkül, hogy
megvárná a hangmenüben hallható parancsokat:
*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le,
készüléke az előző üzenetet játssza le.
*2 Ez a parancs nincs a hangmenüben.
*3 A hangmenü megismétléséhez, nyomja meg
ismét a(z) 9 gombot.
Az üzenetrögzítő bekapcsolása
távvezérléssel
Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, Ön
távvezérléssel bekapcsolhatja.
1 Tárcsázza saját telefonszámát egy
nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú
telefonkészülékről.
2 Hagyja, hogy telefonkészüléke tízszer
csengessen.
L Egy hosszú hangjelzést hall.
3 A hosszú hangjelzés után, 10 másodpercen
belül adja be távvezérlő kódját.
L Készüléke lejátssza az üdvözlőszöveget.
L Ekkor bonthatja a vonalat, vagy ismét
beadhatja távvezérlő kódját, és elkezdheti
a távvezérlést (43. oldal).
Gomb
Működés
1
Üzenet megismétlése
(lejátszás közben)*1
Üzenetrögzítő beállítások
2
Üzenet átugrása
(lejátszás közben)
4
Új üzenetek lejátszása
A csengetések száma, amely után a
készülék jelentkezik a hívásra
5
Az összes üzenet lejátszása
6
Üdvözlőszöveg lejátszása*2
7
Üdvözlőszöveg rögzítése
9
A hangmenü megismétlése (a
lejátszás illetve rögzítés*3 leáll)
z
Az üzenetrögzítő kikapcsolása
*4
A lejátszás alatt álló üzenet törlése
*5
Az összes üzenet törlése
*6
Visszaállítás egy előre rögzített
üdvözlőszövegre (az
üdvözlőszöveg lejátszása
közben)*2
44
Megváltoztathatja a csengetések számát
“Csengetések száma”, amely után a készülék
fogadja a hívást. 2 – 7 csengetést vagy a(z)
“Automata” beállítást választhatja.
Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “4
csengetés”.
“Automata”: A készülék üzenetrögzítője a 2.
csengetés után jelentkezik, amikor új üzeneteket
rögzített, és az 5. csengetés után, amikor nincs új
üzenet. Ha egy külső telefonkészülékről hívja fel
telefonját, hogy meghallgassa új üzeneteit (44.
oldal), akkor Ön már a telefon 3. csengetése után
tudni fogja, hogy nincs új üzenete. Ekkor bonthatja
a hívást, és nem kell fizetnie a hívásért.
1 1 (középső program gomb) y211
2 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s M s
{ic}
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 45 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Üzenetrögzítő
A hangposta szolgáltatás előfizetői
számára
A hangposta vételhez és az üzenetrögzítő
megfelelő használatához kérjük, ügyeljen a
következőkre:
L Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett
inkább a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott hangposta
szolgáltatást (46. oldal) kívánja használni,
kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (41. oldal).
L Ha Ön a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott hangposta
szolgáltatás helyett inkább a készüléke
üzenetrögzítőjét kívánja használni, vegye fel a
kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/
telefontársaságával, hogy inaktiválják az Ön
hangposta szolgáltatását.
Ha ezt távközlési szolgáltatója/telefontársasága
nem tudja megtenni:
– Állítsa be ennek a készüléknek a
“Csengetések száma” paraméterét oly
módon, hogy a készülék üzenetrögzítője még
azelőtt jelentkezzen a hívásokra, mielőtt azt
az Ön szolgáltatója/telefontársasága
hangposta szolgáltatása megtenné. Ennek a
beállításnak a megváltoztatása előtt
ellenőrizni kell a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott hangposta
szolgáltatás aktiválásához szükséges
csengetések számát.
– Változtassa meg a hangposta szolgáltatás
csengetéseinek számát úgy, hogy először az
üzenetrögzítő fogadhassa a hívást. Ehhez
vegye fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
üdvözlőszöveget játssza le a hívóknak, de ne
rögzítsen üzeneteket.
Válassza ki a(z) “Csak üdv.” beállítást „A hívók
üzeneteinek rögzítési időtartama”, 45. oldal 2.
lépésében.
Megjegyzés:
L Amikor a(z) “Csak üdv.” lehetőséget
választja:
– Ha nem rögzít saját üdvözlőszöveget, a
készülék az előre felvett üdvözlőszöveget
játssza le, amelyben a hívókat egy későbbi
újrahívásra kéri fel.
– Ha saját üdvözlőszövegét használja, rögzítse
a csak-üdvözlés üdvözlőszöveget, amelyben
felkéri a hívókat egy későbbi újrahívásra (42.
oldal).
A hívók üzeneteinek rögzítési
időtartama
Ön megváltoztathatja az egyes hívók számára
engedélyezett, maximális üzenetrögzítési idő
hosszát. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) “3
perc”.
1 1 (középső program gomb) y3z5
2 {r}: Válassza ki a kívánt beállítást. s M s
{ic}
A(z) “Csak üdv.” kiválasztása
Kiválaszthatja a(z) “Csak üdv.” lehetőséget,
amely úgy állítja be a készüléket, hogy csak az
45
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 46 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hangposta szolgáltatás
Hangposta szolgáltatás
A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési
szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott,
automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás. Miután
előfizetett erre a szolgáltatásra, a hívásaira a
távközlési szolgáltatójának/telefontársaságának
hangposta rendszere jelentkezik, amikor Ön nem
tudja fogadni a hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az
üzeneteket a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága, és nem az Ön telefonkészüléke
rögzíti.
Amikor Önnek új üzenetei vannak, a hordozható
készüléken megjelenik a(z) t ikon, ha az üzenet
kijelzés szolgáltatás rendelkezésre áll. A
szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt
érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/
telefontársaságánál.
Fontos:
L Ha a(z) t ikon még akkor is a kijelzőn marad,
miután Ön meghallgatta az új üzeneteket, törölje
ki a kijelzőről oly módon, hogy megnyomja a(z)
y gombot, és 2 másodpercig lenyomva tartja.
L Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett
inkább a távközlési szolgáltatója/
telefontársasága által nyújtott hangposta
szolgáltatást kívánja használni, kapcsolja ki az
üzenetrögzítőt (41. oldal). A részleteket lásd: 45.
oldal. (KX-TG8061)
46
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 47 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Belső hívás (intercom)/Készülékkereső
Belső hívás (intercom)
Belső hívások hordozható készülékek között
folytathatók.
Megjegyzés:
L Ha akkor érkezik külső hívása, amikor belső
hívásban beszél, 2 hangjelzést hall. A hívás
fogadásához nyomja meg a(z) {ic} gombot,
majd nyomja meg a(z) {C} gombot.
L A hordozható készülék keresésekor, a keresett
kézibeszélő 1 percig sípol.
Belső hívás (intercom)
kezdeményezése
1 1 (középső program gomb) s 4
2 {r}: Válassza ki a kívánt készüléket. s M
3
L A keresés leállításához nyomja meg a(z)
{ic} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
a(z) {ic} gombot.
Belső hívás fogadása
1 A személyhívás (átjelzés) fogadásához
2
nyomja meg a(z) {C} gombot.
Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg
a(z) {ic} gombot.
Készülékkereső
A kereséssel megtalálhatja az elkallódott
hordozható készüléket.
1 Bázisállomás: Nyomja meg a(z) {x} gombot.
L Az összes bejelentkezett hordozható
készülék 1 percig sípol.
2 A keresés leállítása:
Bázisállomás: Nyomja meg a(z) {x} gombot.
Hordozható készülék: Nyomja meg a(z)
{ic} gombot.
Hívások átadása, konferencia
hívások
A külső hívások átadhatók 2 hordozható készülék
között, vagy konferencia hívás hozható létre
közöttük egy külső féllel.
1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) 4
gombot a hívás tartásba tételéhez.
2 {r}: Válassza ki a kívánt készüléket. s M
3 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
L Ha a keresett fél nem jelentkezik, nyomja
meg a(z) ^ gombot, hogy visszatérjen a
külső híváshoz.
4 Az átadás befejezéséhez:
Nyomja meg a(z) {ic} gombot.
L A külső hívás átkerül a célállomásra.
Konferencia hívás létrehozásához:
1 s {r}: “Konferencia” s M
L A konferenciából való kilépéshez nyomja
meg a(z) {ic} gombot. A másik 2 fél
folytathatja a beszélgetést.
L A külső hívás tartásba tételéhez: 1 s
{r}: “Tartás” s M
A konferencia visszaállításához: 1 s
{r}: “Konferencia” s M
Megjegyzés:
L Ha a keresett fél jelentkezése után vissza kíván
térni a külső híváshoz, nyomja meg a(z) W
gombot.
Átadott hívás fogadása
A személyhívás (átjelzés) fogadásához nyomja
meg a(z) {C} gombot.
47
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 48 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
Karakterek bevitele
A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter van
kiosztva. A bevihető karakterek a karakter-beviteli módtól függnek (48. oldal).
– Nyomja meg a {3} vagy {4} gombot, hogy a kurzort balra vagy jobbra vigye.
– A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívógombokat.
– A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a(z) ^ gombot. Az összes karakter
illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) ^ gombot.
– A nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz (A→a) nyomja meg a(z) * gombot.
– Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a(z) {4} gombot,
hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.
– Ha egy karakter bevitele után 5 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen hívógombot, a karakter
rögzítődik, és a kurzor a következő helyre lép.
Karakter-beviteli módok
A rendelkezésre álló karakter-beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (F), Bővített 1
(G), Bővített 2 (H), és Cirill (Orosz) (I). Az SMS üzenetekhez az Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9),
Görög (F) és a Bővített 1 (G) mód áll rendelkezésre. Amikor ezeket a karakter-beviteli módokat
használja, kivéve a számbevitelt, akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik
karaktert adja be.
Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:
/ s {r}: Válasszon ki egy karakter-beviteli módot. s M
Megjegyzés:
L Az alábbi táblázatban a(z) jel egy szóközt jelöl.
L Az alábbi táblázatokban a(z) *1, *2 és *3 jelzéssel ellátott hívógombok más karakterkiosztással
rendelkeznek az SMS-nél. Lásd a(z) *1, *2 és *3 lábjegyzetet.
Ábécé karaktertáblázat (ABC)
Számbeviteli táblázat (0-9)
Görög karaktertáblázat (M)
48
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 49 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
Bővített 1 karaktertáblázat (N)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Bővített 2 karaktertáblázat (O) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)
L Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:
Cirill karaktertáblázat (P) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)
49
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 50 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
Hibaüzenetek
A rövidítést tartalmazó kijelzések magyarázatát [
] (szögletes zárójel) jelzi.
Kijelző üzenet
Ok/megoldás
Nincs áram
[Nincs bázisállomás
táplálás]
vagy
Nincs csatlak.
Csatlak. újra a
hál. adaptert.
[Nincs csatlakozás.
Csatlakoztassa újra a
hálózati adaptert.]
vagy
Nincs kapcs.
[Nincs csatlakozás.]
L Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás kommunikációja.
Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és próbálja újra.
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás
hálózati adapterének csatlakozását. Csatlakoztassa ismét az adaptert,
és próbálja újra.
L Esetleg törlődött a hordozható készülék regisztrációja. Jelentkezzen be
újra a hordozható készülékkel (33. oldal).
L Amikor egy hálózatkimaradáskor megjelenik a(z) “Nincs kapcs.”
szöveg, tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra, hogy a
bázisállomás számára biztosítsa a táplálást.
Telefonvonal
ellenőrzése
[Ellenőrizze a
telefonvonalat]
L A mellékelt telefonvonal vezeték még nincs csatlakoztatva, vagy nem
megfelelően csatlakozik. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (10. oldal).
Hiba*1
L Túl rövid volt a felvétel. Próbálja újra.
sikertelen
L A telefonkönyv átmásolása nem sikerült (24. oldal). Ellenőrizze, hogy a
másik (vevő) hordozható készülék készenléti üzemmódban van-e, és
próbálja újra.
Nincs kész
L A vevő telefonkönyv memóriája megtelt. Törölje a felesleges
telefonkönyv bejegyzéseket a másik (vevő) hordozható készülékből, és
próbálja újra.
Érvényt. szám
[Érvénytelen szám]
L SMS üzenetet próbált meg elküldeni egy, a telefonkönyvben, a bejövő
híváslistában vagy a kimenő híváslistában elmentett, 20 számjegynél
hosszabb telefonszámra.
Mem. megtelt
[Memória megtelt]
L A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket
(24. oldal).
L Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket (42, 43.
oldal).*1
L A hívástiltás lista memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket
(32. oldal).
Használjon
újratölthető
akkumulátort.
L Nem a megfelelő típusú akkumulátort, hanem például alkáli vagy
mangán elemet helyezett be. Csak a megadott típusú, újratölthető NiMH akkumulátorokat használja, lásd: 4, 7. oldal.
Fizessen elő a
hívófél
azonosításra.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. Ha
készülékére azután érkezik hívó információ, amikor már előfizetett a
hívófél-azonosító szolgáltatásra, ez az üzenet nem jelenik meg.
*1 KX-TG8061
50
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 51 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
Hibaelhárítás
Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a
bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd
csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a hordozható készüléket.
Általános használat
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készülék még
a feltöltött akkumulátorok
behelyezése után sem
kapcsol be.
L A kézibeszélő bekapcsolásához tegye a hordozható készüléket a
bázisállomásra vagy a töltőre.
A készülék nem működik.
L Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be (11.
oldal).
L Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (11. oldal).
L Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (10. oldal).
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás
hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert, kapcsolja be a
hordozható készüléket, és próbálja újra.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra.
Jelentkezzen be a hordozható készülékkel (33. oldal).
A hordozható készülék
kijelzője üres agy sötét.
L A hordozható készülék kijelzővédő üzemmódban van (15. oldal).
Aktiválja újból a hordozható készülék kijelzőjét:
– egy hívás alatt nyomja meg a {3} vagy {4} gombot.
– nyomja meg a(z) {ic} gombot az összes többi esetben.
L A(z) “LCD töltésnél” lehetőség töltés közben “KI”-re lett állítva.
Változtassa meg a beállításokat (29. oldal).
L A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be (15. oldal).
Nem hall tárcsázási hangot.
L Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonvezetéket használja-e. Az Ön
régi telefonvezetéke esetleg más érkiosztású.
L Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere vagy a
telefonvonal vezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal csatlakoztatását, és
csatlakoztasson a vonalra egy biztosan jól működő
telefonkészüléket. Ha a jó telefon megfelelően működik, vegye fel a
kapcsolatot egy szakszervizzel, és javíttassa meg készülékét. Ha a jó
telefon sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a
távközlési szolgáltatójával/telefontársaságával.
51
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 52 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
Programozható beállítások
Probléma
Ok/megoldás
A kijelzések olyan nyelven
jelennek meg, amelyet nem
ért.
L Változtassa meg a kijelző nyelvét (16. oldal).
Programozás közben a
kijelző visszaáll készenléti
üzemmódba.
L A hívástiltás lista egyik bejegyzésével egyező hívás érkezett. Várjon,
és próbálja meg később újra.
Nem tudja aktiválni a
takarékos üzemmódot.
L A takarékos üzemmódot nem lehet beállítani, ha az átjátszó
üzemmódot a “BE” lehetőségre állította. Ha szükséges, állítsa az
átjátszó üzemmódot a “KI” lehetőségre (34. oldal).
A hordozható készüléket
nem tudja bejelentkeztetni a
bázisállomásra.
L A bázisállomásra már be van jelentkezve a maximális számú (6)
hordozható készülék. Törölje a nem használt bejelentkezéseket a
bázisállomásból (34. oldal).
L Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon
egy márkaszervizhez.
Akkumulátor újratöltés
Probléma
Ok/megoldás
A hordozható készülék sípol
és/vagy a(z) d ikon villog.
L Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel teljesen az
akkumulátorokat (11. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az
akkumulátorokat, de
– a(z) d ikon mégis villog,
vagy
– a működési idő
rövidebbnek tűnik.
L Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (S, T) és a
töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltse fel ismét.
L Ideje kicserélni az akkumulátorokat (11. oldal).
52
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 53 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
Hívások kezdeményezése/fogadása, belső hívás (intercom)
Probléma
Ok/megoldás
A(z) _ ikon látható.
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen
közelebb.
L Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere.
Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a bázisállomáshoz.
L A hordozható készülék nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra.
Jelentkeztesse be (33. oldal).
L Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása csökkenti a
készenléti üzemmódban lévő bázisállomás hatótávolságát. Ha
szükséges, kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (16. oldal).
Zaj hallatszik, a hang
megszakad, majd visszajön.
L A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen
használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse újra a
bázisállomást és távolítsa el a kézibeszélőt az interferencia források
közeléből.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
L A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás
hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható
készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert, kapcsolja be a
hordozható készüléket, és próbálja újra.
A hangminőség rosszabbnak
tűnik.
L Nem egy ajánlott hordozható készüléket regisztrált (4. oldal). A
legtisztább hangminőség csak az ajánlott hordozható készülék
regisztrálásával érhető el.
A hordozható készülék nem
csenget.
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (18. oldal).
L Be van kapcsolva az éjszakai mód. Kapcsolja ki (31. oldal).
A bázisállomás nem
csenget.*1
L A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (28. oldal).
Nem tud hívást
kezdeményezni.
L A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa meg a
beállításokat (16. oldal).
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen
közelebb, és próbálja újra.
L Egy másik készülék van használatban. Várjon, és próbálja meg
később újra.
L Valaki éppen használja az üzenetrögzítőt.*1 Várjon, és próbálja meg
később újra.
L Korlátozott számot tárcsázott (32. oldal).
L A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (20. oldal).
*1 KX-TG8061
53
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 54 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
Hívófél-azonosító
Probléma
Ok/megoldás
Nem jelenik meg a hívóra
vonatkozó információ.
L Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek
iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.
L Ha készüléke bármilyen további telefonberendezéshez csatlakozik,
húzza ki, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali
csatlakozóba.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
L Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket. Szüntesse
meg a többi berendezés csatlakozását, és próbálja újra.
Lassan jelenik meg a hívóra
vonatkozó információ.
L Az Ön távközlési szolgáltatójától/telefontársaságától függően, a
készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg csak a második
csengetéskor vagy később jeleníti meg.
L Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A készüléken kijelzett idő
elállítódott.
L A beérkező hívófél-azonosítóból származó, helytelen idő információ
megváltoztatja az időt. Állítsa az idő beállítást a(z) “Manuális” (ki)
lehetőségre (27. oldal).
A telefonkönyvben tárolt név
nem jelenik meg teljes
egészében, amikor külső
hívás érkezik.
L Szerkessze át a telefonkönyvbe bevitt nevet úgy, hogy az egysoros
szöveg legyen (23. oldal).
54
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 55 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
Probléma
Ok/megoldás
A bejövő hívásnaplóban az
SMS üzenetközpont száma
került naplózásra, és az
üzenet nem érkezett meg.
L Valaki akkor próbált meg üzenetet küldeni Önnek, amikor az SMS ki
volt kapcsolva. Kapcsolja be (38. oldal).
Nem tud SMS üzenetet
küldeni illetve fogadni.
L Nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a
távközlési szolgáltatójával/telefontársaságával.
L Az SMS üzenetközpont száma(i) nincs(enek) tárolva készülékében
vagy hibás(ak). Tárolja a megfelelő számo(ka)t (38. oldal).
L Az üzenetküldés megszakadt. Várja meg az üzenetküldés végét,
mielőtt más telefonfunkciókat használna.
L Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy
csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a
telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan
forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
A(z) “FD” ikon látható.
L A készülék nem tud az SMS üzenetközponthoz kapcsolódni.
Ellenőrizze a tárolt SMS üzenetközpont számok helyességét.
Ellenőrizze, hogy az SMS be van-e kapcsolva (38. oldal).
A(z) “FE” ikon látható.
L Probléma lépett fel az üzenet küldése során. Próbálja újra.
A(z) “E0” ikon látható.
L Az Ön telefonszáma véglegesen rejtve van, vagy nem fizetett elő a
megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a távközlési
szolgáltatójával/telefontársaságával.
55
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 56 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
Üzenetrögzítő (csak a KX-TG8061 típusnál)
Probléma
Ok/megoldás
A készülék nem rögzít új
üzeneteket.
L Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (41. oldal).
L Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket (42.
oldal).
L A rögzítési idő “Csak üdv.”-re van állítva. Változtassa meg a
beállításokat (45. oldal).
L Ha saját üdvözlőszövege nincs megfelelően rögzítve, a hívók nem
tudnak üzenetet hagyni. Rögzítse újra saját üdvözlőszövegét (42.
oldal).
L Ha előfizet a hangposta szolgáltatásra, az üzeneteit a távközlési
szolgáltatója/telefontársasága rögzíti, és nem az Ön
telefonkészüléke. Változtassa meg a készülék csengetéseinek
számát, vagy vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/
telefontársaságával (44. oldal).
Nem hallja jól saját
üdvözlőszövegét.
L Rögzítse újra saját üdvözlőszövegét (42. oldal).
Nem tudja működtetni az
üzenetrögzítőt.
L Valaki éppen használja a készüléket. Várja meg, amíg a másik
felhasználó befejezi.
L Egy hívó éppen üzenetet hagy. Várja meg, amíg a hívó befejezi.
L A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen
közelebb.
Nem tudja távvezérléssel
működtetni az
üzenetrögzítőt.
L Nincs beállítva a távvezérlő kód. Állítsa be a távvezérlő kódot (43.
oldal).
L Hibás távvezérlő kódot adott be. Ha elfelejtette a távvezérlő kódot, az
aktuális kódjának ellenőrzéséhez lépjen be a távvezérlő kód
beállításba (43. oldal).
L Nyomja meg az egyes gombokat finoman, de határozottan.
L Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (44. oldal).
Működési hiba folyadék miatt
Probléma
Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta
nedvesség került a
hordozható készülékbe/
bázisállomásba.
L Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati adapter csatlakozását,
és húzza ki a telefonvonal vezetéket a bázisállomásból. Vegye ki az
akkumulátorokat a hordozható készülékből, és hagyja száradni
legalább 3 napig. Miután a hordozható készülék/bázisállomás
teljesen megszáradt, csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és a
telefonvonal vezetéket. Helyezze be az akkumulátorokat, és
használat előtt töltse fel teljesen őket. Ha a készülék nem működik
megfelelően, forduljon egy márkaszervizhez.
Vigyázat:
L A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a szárítási
folyamat felgyorsításához.
56
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 57 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
Övcsipesz
■ Felszerelése
■ Eltávolítása
Falra szerelés
Megjegyzés:
L Győződjön meg róla, hogy a fal és a rögzítési mód elég erős-e, hogy megtartsa a készülék súlyát.
■ Bázisállomás: (KX-TG8051)
■ Bázisállomás: (KX-TG8061)
28 mm
49 mm
Csavarok
(Nem tartozék)
Rögzítő
Csavarok
(Nem tartozék)
Rögzítő
57
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 58 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
Megfelelőségi nyilatkozat
A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált szabványok <C>
követelményeivel összhangban van.
58
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 59 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
LCD teljes leírás
A rövidítést tartalmazó kijelzések magyarázatát
[
] (szögletes zárójel) jelzi.
Szolgáltatás/Beállítás
Kód
Hívólista
[Bejövő híváslista]
#213
Üzenet lista*1
#329
Új üzenet lejátszása*1
[Új üzenetek lejátszása]
#323
Minden üzenet leját.*1
[Az összes üzenet lejátszása]
#324
Minden üzenet törl.*1
[Az összes üzenet törlése]
#325
Felvétel indul*1
[Rögzítés indítása]
(Üdvözlőszöveg rögzítése)
#302
Üdvözlés lejátszása*1
[Üdvözlőszöveg lejátszása]
#303
Alapért.*1
[Alapértelmezett]
(Visszaállítás az előre rögzített
üdvözlőszövegre)
#304
Csengetések száma*1
#211
Rögzítési idő*1
Csak üdv.*1
[Csak üdvözlés]
#305
Szolgáltatás/Beállítás
Kód
Fővonal száma
[Alközpont elérési szám]
#356
SMS BE/KI
#357
Belső hívás
[Belső hívás (intercom)]
#274
Dátum/idő beállítása
#101
Ébresztés
#720
Idő beállítás
#226
Csengő hangereje
[Csengő hangerő]
– Kézibesz.
[Hordozható készülék]
#160
Csengő hangereje*1
[Csengő hangerő]
– Bázis
[Bázisállomás]
#*160
Csengőhang
(Hordozható készülék)
#161
Éjszakai mód
– Be/Ki
#238
Éjszakai mód
– Kezdés/Befejezés
#237
Éjszakai mód
– Csengetés késleltetés
#239
Nincs cseng.
[Nincs csengetés]
#2390
Távvez. kód beállítása*1
[Távvezérlő kód beállítása]
#306
Hívásfigyelés*1
[Üzenetrögzítés figyelés]
#310
Üzenetrögzít. BE*1
[Üzenetrögzítő bekapcsolás]
#327
#104
Üzenetrögzít. KI*1
[Üzenetrögzítő kikapcsolás]
Kézibeszélő neve
[Hordozható készülék név]
#328
Bejövő szám tiltása
[Bejövő szám tiltott]
#217
Adási teljesítmény
#725
Tapéta
#181
Háttérszín
[Kijelző háttérszín]
#182
Kijelző mód
[Kijelző üzemmód]
#192
#241
Kategória 1-9
Fogadott lista
Küldött lista
Éjszakai mód
– Kategória
kiválasztása
#350
Új üzenet
1.Üzenet központ
#351
2.Üzenet központ
#352
59
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 60 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Hasznos információk
Szolgáltatás/Beállítás
Kód
Több elem
#1921
Egyetlen elem
#1920
Billentyűzet háttérvil.
[Gomb megvilágítás]
#276
LCD töltésnél
(LCD megvilágítás)
#191
Kontraszt
(Kijelző kontraszt)
#145
Billentyűhang
#165
Hívás korlátozás
[Híváskorlátozás]
#256
Automatikus
hívásfogadás
#200
Tárcsázási mód
#120
Flash
[Újrahívás/Hurokmegszakítás
(flash)]
#121
Privát mód
#194
Bázis PIN-kód
[Bázisállomás PIN kódja]
#132
Átjátszó mód
[Átjátszó állomás üzemmód]
#138
Kézibeszélő
regisztrálás
[Kézibeszélő regisztrálása]
#130
Kijelentkezés
[Bejelentkezés törlése]
#131
Ország
#136
Áramszünet
[Áramkimaradás]
#152
Kijelző
[Kijelzés]
(Nyelv megváltoztatása)
#110
*1 KX-TG8061
60
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 61 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Tárgymutató
Tárgymutató
Akkumulátor: 11
A táplálás bekapcsolása: 15
Automatikus hívásfogadás: 18
Á Áramkimaradás (biztonsági tartalék
tápellátás): 20
Átjátszó: 34
B Bázisállomás
Beállításainak alaphelyzetbe állítása: 33
Bejövő híváslista: 36
Bejövő hívásnapló szerkesztése: 37
Bejövő hívás tiltás: 32
Belső hívás (intercom): 47
Billentyűhang: 29
Billentyűzár: 20
Cs Csengőhang típus: 28, 36
D Dátum és idő: 16
É Éjszakai mód: 31
F Falra szerelés: 57
Gy Gyorstárcsázás: 24
H Hangerő
Csengő (Bázisállomás): 28
Csengő (Hordozható készülék): 18, 28
Hallgató: 18
Hangszóró: 18
Hangposta: 46
Hangszínszabályzó: 19
Hibaelhárítás: 51
Hibaüzenetek: 50
Híváskorlátozás: 32
Hívás megosztás (Konferencia kapcsolás): 20
Hívások átadása: 47
Hívások fogadása: 18
Hívások kezdeményezése: 18
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 36
Hordozható készülék
Bejelentkezés (Regisztráció): 33
Készülékkereső: 47
Név: 31
Regisztráció törlése (Kijelentkezés): 34
I
Ideiglenes tone tárcsázás: 19
Idő beállítás: 27
K Karakterek bevitele: 48
Kategória: 23, 36
Kezelőszerv típusok: 13
Kihangosítás: 18
Kijelző
Háttérszín: 29
Kijelző üzemmód: 17
A
L
M
N
Ö
P
S
T
Ú
Ü
V
Kontraszt: 29
LCD háttérvilágítás: 29
Nyelve: 16
Tapéta: 29
Konferencia kapcsolás: 47
Körzet beállítás: 33
Közvetlen parancs kód: 26
Lánctárcsázás: 24
LCD teljes leírás: 59
Memo figyelmeztetés: 30
Nem fogadott hívások: 36
Némítás: 19
Övcsipesz: 57
PIN: 32
Privát mód: 29
SMS szolgáltatás: 38
Takarékos üzemmód: 16
Tartás: 19
Tárcsázási mód: 16
Tárcsázási szünet: 18
Telefonkönyv: 23
További hordozható készülékek használata:
33
Újrahívás/Hurokmegszakítás (flash): 19
Újratárcsázás: 18
Üzenetrögzítő: 41
Az üzenetek lejátszása: 42, 44
Be-/kikapcsolása: 41, 43, 44
Csak üdvözlés: 45
Csengetések száma: 44
Rögzítési idő: 45
Távvezérlés: 43
Távvezérlő kód: 43
Üdvözlőszöveg: 41
Üzenetek törlése: 42, 43, 44
Üzenet lista: 42
Üzenetrögzítés figyelés (monitorozás): 41
Várakozó hívás: 19
Várakozó hívás hívófél-azonosító: 19
61
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 62 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Megjegyzések
62
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 63 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Megjegyzések
63
TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 64 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM
Vevőszolgálat segélyvonal tel.: 801 801 887 (Lengyelország számára)
N Polska
N Magyarország
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.
Webhely: http://www.panasonic.net/
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011
PNQX3413ZA
TC0311YK0 (A)
PD-1/2

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement